Europäisches Magazin SOWA 30.

August 2017

IANICULUM PDO201
Bracia Kaczyńscy ogłosili
plan stabilizacyjny FO601
von Stefan Kosiewski ZR
SANHEDRYN IPN von Lech
Klekot
Napisał sowa (») 29. 9. 2015 w kategorii Stefan Kosiewski,
czytaj: 649×

radio: gloria.tv/audio/BysXfW647m9c6j1348US1yRmM Janusowe oblicze kryptosyjonistycznego gminu
IPN: T(o)W wolfgang, a Lech Wałęsa wtorek, 09 lutego 2010 Stefan Kosiewski: Agenci tajnych służb rozbijają
Polonie w Niemczech by SOWA https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/JkM69vYv2Kt

Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachów 12 min Decyzją z 25 sierpnia 2017 r.
prokurator Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Krakowie uznał, że w sprawie fałszywego
oświadczenia, złożonego Andrzeja Przyłębskiego, TW "Wolfgang", obecnie robi za Ambasadora RP
w Niemczech, brak podstaw do skierowania do sądu sprawy złożenia przez tego, zadeklarowanego na piśmie
kapusia Służby Bezpieczeństwa fałszywego oświadczenia o tym, że nie podpisał deklaracji o współpracy z SB,
chociaż "Prokurator uznał, że w sprawie niniejszej doszło do podpisania zobowiązania do współpracy z SB i
przyjęcia przez lustrowanego pseudonimu". http://ipn.gov.pl/…/41413,Biuro-Lustracyjne-IPN-
oswiadczeni… IPN prowadzi postępowanie karne w sprawie fałszywych zeznań Lecha Wałęsy "Chodzi m.in. o
wypowiedzi byłego prezydenta, w których zanegował autentyczność materiałów znalezionych w domu
Czesława Kiszczaka". http://ipn.gov.pl/…/41376,IPN-prowadzi-postepowanie-karne-w… Janusowe oblicze
kryptosyjonistycznego gminu IPN: T(o)W ... EU - zwei Geschwindigkeiten. Europäisches Magazin SOWA.
Herausgeber: Stefan KOSIEWSKI, Frankfurt am Main
eu.blox.pl https://www.facebook.com/komisjabezstronna/posts/1339463226162240

Mittwoch, 18. Januar 2006 IANICULUM Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Feliksa Konecznego
Uwaga 201 Bracia Kaczyńscy ogłosili plan stabilizacyjny Fascynacja Obłędem von Stefan Kosiewski
Zniweczona Rzeczywistość 601 Tekla Stanczyk Antyjanus - Bracia Kaczyńscy ogłosili plan stabilizacyjny na
najbliższe pół roku i chcą pozyskać dla tego planu większość parlamentarną w Polsce, żeby móc dokonać
destabilizacji tzw. układu okrągłego stołu i zbudować IV Rzeczpospolitą. http://eu.blox.pl/2017/08/Janusowe-
oblicze-kryptosyjonistycznego-gminu-IPN.html

radio: https://shoudio.com/user/sowa/status/18698

Janus ma dwa oblicza. Bóg wszelkiego początku, bóg drzwi i
domów, miasta i całego państwa. Ma przydomek Pater, klucze i
laskę za atrybuty. Na jego cześć nazwano pierwszy miesiąc roku
Januarius.

18 stycznia (am 18. Januar) 2006 roku gazeta Obermärkische
Zeitung poinformowała, że Polacy oraz inni obywatele 10 nowych
państw Unii Europejskiej bądą musieli 3 lata dłużej pozostać
ograniczeni w dostępie do rynków pracy w Niemczech i w

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 30. August 2017

Austrii; tak uzgodnili we wtorek w Berlinie ministrowie pracy obu tych państw: Franz Müntefering (SPD) i
Martin Bartenstein (ÖVP).

Radio:
https://www.podomatic.com/podcasts/sowa-
frankfurt/episodes/2012-01-03T14_40_24-08_00

Premier Kazimierz Marcinkiewicz może teraz
sprawdzić, czy to prawda; polecić zadzwonić z
MSZ do gazety, a potem publicznie stanowczo
zaprotestować, bowiem Prawo i
Sprawiedliwość tak jak i stronnictwa wszystkich
innych obrządków w Polsce namawiały przecież
do głosowania za wejściem do Unii na warunkach,
które zostały jasno określone przed 18. stycznia/
Januara 2006 roku. A jeśli teraz jedne państwa
unijne zaczną sobie dyskryminować drugie, to w
tych dyskryminowanych trzeba będzie koniecznie wprowadzić wnet sądy doraźne, bolszewickie, do karania w
przeciągu 24 godzin tych, którzy nie pójdą na tzw. wolne wybory zarządzone przez antybolszewickie koalicje
rządzące.

W Polsce to jeszcze nie kłopot, bo są tradycje rodzinne i Wiceminister
Sprawiedliwości Andrzej Kryże, wykreowany przez komunistyczne media i
rządową telewizję TRWAM na pogromcę spod znaku FOZZ, może skorzystać z
doświadczeń ojca Romana, Kryże (W latach 1945-1955 był sędzią Najwyższego
Sądu Wojskowego.

W tym czasie brał udział w orzekaniu wyroków skazujących, w tym również na karę
śmierci, w sprawach przeciwko działaczom podziemia niepodległościowego (m. in.
rotmistrza Witolda Pileckiego czy majora Tadeusza Pleśniaka). W 1964 był
przewodniczącym składu sędziowskiego, który wydał wyroki skazujące (w tym
Stanisława Wawrzeckiego na karę śmierci) w sprawie tzw. "afery mięsnej".

Wiele z wyroków wydanych przez sędziego Romana Kryżego została po 1989
uznanych za mordy sądowe.

Bezwzględność w wydawaniu wyroków śmierci w
okresie stalinowskim przyczyniła się także do
powstania przysłowia: Sędzia Kryże - będą krzyże
oraz określenia ukryżować (określenia tego używał m.in. znany adwokat i obrońca
w procesach politycznych Władysław Siła-Nowicki).

Jego syn, Andrzej jest sędzią, a od 2005 podsekretarzem stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości. Źródło: "http://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Kry%C5%BCe" ).

Ale kto będzie zasiadał w tych nowatorskich, prounijnych Kolegiach Karno-
Orzekających np. w takiej Republice Czeskiej, gdzie Radio Proglas nie ma
takiego posłuchu jak rządowe Radio Maryja i nie ma tylu żydów, których mógłby
przerobić na drutach na neokatechumenat?

Zbudować IV Rzeczpospolitą na terenach administrowanych od 1944 roku
przez komunistów, ich agentów i popleczników - to zadanie o wiele bardziej
trudniejsze od budowania II Rzeczpospolitej na terenach wyjętych spod
administracji rozbiorowej. Zadanie bardziej skomplikowane, czego doświadczył
w przykry sposób dr Jan Pyszko, którego media nie przyjęły tak, jak w 1918 r.
gazety w Poznaniu powitały przyjazd Paderewskiego.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 30. August 2017

Błękitna Armia, ksiądz Skorupka i Cud nad Wisłą wystarczyły do odparcia bolszewików, a dzisiaj nie wystarcza,
że Nuncjusz Apostolski ogłasza Komunikat przeciwko masonerii,

tydzień po powołaniu żydów i ateistów do 19-osobowej Rady krakowskiego Centrum „Nie lękajcie się”, które
według zapowiedzi jego przewodniczącego prof. Andrzeja Zolla winno powstać według planów
sporządzonych przez „chrześcijanina, muzułmanina i żyda”, a które – zgodnie z tym, co powiedział
Wiceprzewodniczący Rady Centrum ks. bp Józef Guzdek jest oddolną inicjatywą wielu środowisk
„niekoniecznie katolików i chrześcijan”.

Można mieć większość w Sejmie przez pół roku, można mieć
większość w Sejmie przez całą kadencję, można mieć Sejm na
własność i można mieć własność Narodu Polskiego, ale nie będzie
się nigdy miało Narodu Polskiego na własność.Wielka,
wielomilionowa część Narodu Polskiego - to Polonia i Polacy
zamieszkali poza granicami Kraju.

Premier Kazimierz Marcinkiewicz może sięgnąć po swoje expose i
zapytać, co ma Polonia do dzieła
budowy IV Rzeczypospolitej?
Nie uzyska właściwej odpowiedzi,
jeżeli skieruje to pytanie do
komunistycznego szpiega na posadzie
Ambasadora RP w Niemczech,
Andrzeja Byrta. Nie uzyska właściwej opinii od swojego doradcy ds. polityki
zagranicznej, w osobie Ryszarda Schnepfa (zbieżność nazwisk: Oswald Sznepf -
sędzia WSR Rzeszów, III. Sądownictwo prokuratura
patrz: http://www.polonica.net/mordercy_Polakow.htm).

Od 1945 roku emigracyjne organizacje polskie poddawane są działaniom
destrukcyjnym komunistycznych tajnych służb. Wpierani są - w tym bezbożnym
dziele rozbijania Polonii i skłócania Polaków - szpiedzy i agenci z Polski, jak na
każdym polu swojej trudnej pracy, przez aliantów i sojuszników ze służb i

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 30. August 2017

towarzystw utrzymywanych z innych środków, niż oficjalne budżety państw.

- Czy Polonia może doradzić coś tym, którzy chcą stabilizacji, by dokonać
destabilizacji i na tym gruncie dopiero zbudować nowy porządek w Ojczyźnie?

- Tak, proszę Pani. Jeśli przyjąć za właściwą zasadę, że sprzątanie należy
rozpoczynać od góry, to od nowego Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej -
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oczekuje Polonia
powołania Zespołu, który
przygotuje m.in. lustrację
z urzędu wszystkich tych
tzw. działaczy
polonijnych, w
szczególności lustracja ta
winna objąć osoby, które
zadeklarowały przy
wyjeździe z Polski
przynależność do innego
narodu, niż polski, a po
przyjeździe do kraju
osiedlenia zaczęły
podawać się za Polaków.
Dzisiaj ciągle bowiem mamy różne dziwne twory,
Europejskie Rady Wspólnot Stelmachowskiego,
uczestnika rozmów w Magdalence, w Niemczech jakiś
Konwent Polonijny powołał sobie do występowania za
Polaków szpieg Andrzej Byrt.

W tych tzw. radach zasiadają żydowscy emigranci,
którzy wyjechali z Polski po 1968 roku i później, a
którzy nie mieli odwagi wyemigrować do Izraela, bo
tam prawdziwa wojna, a nie jakieś podchody z
Polakami na emigracji. I rzecz nie w tym, że nie ma
miejsca w tych tzw. radach polonijnych dla tak
Wybitnych Polaków, jak Prezes Jan Kobylański z
Ameryki Południowej i dr Tadeusz Kruczkowski z
Białorusi.

Rzecz w tym, że Senat RP wspierał finansowo te
antypolskie działania, a nie powinien więcej wspierać.
Tak jak i Rząd premiera Kazimierza Marcinkiewicza nie
powinien za żadną cenę wspierać antypolskiej polityki:
Brukseli, NATO i światowej finansjery wymierzonej
przeciwko działającemu legalnie na Białorusi
stowarzyszeniu naszej mniejszości narodowej ,
Związkowi Polaków na Białorusi
http://by.blox.pl
Na koniec wypada przypomnieć: na początku był
Ianus, zaczął budować na Ianiculum.

Stefan Kosiewski https://shoudio.com/user/sowa/status/18698 Frankfurt nad Menem, 18.01.2006

radio: https://gloria.tv/audio/BysXfW647m9c6j1348US1yRmM

http://sowa.beeplog.de/17379_66513.htm

http://sowa.typepad.com/blog/2017/08/

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 30. August 2017

SOWA
Follow

Podcast: SOWA
Category: News & Politics > Conservative (Right)
Rank: #7537
City: Berlin
Podcast Minicasts
Stefan Kosiewski: Na lipę (fraszka) © 2:17

Stefan Kosiewski: Wstęp do Zarysu estetyki Chazarów 14:06
Boniek, Boni, U21-EM z Izraela do Polski 20121115 Stefan ... 21:56
Macierewicz w Czeladzi - awantura. Stefan Kosiewski Wnios...4:48
Stefan Kosiewski: Agenci tajnych sluzb rozbijaja Polonie ... 8:40
Tekla Stańczyk: My tego Draba nie chcemy w partii za żadn... 6:40
More...

IANICULUM PDO201 Bracia Kaczynscy oglosili Plan Stabilizacyjny FO von Stefan Kosiewski ZR601 Magazyn
Europe... by SOWA magazyn europejski http://sowamagazyn.blogspot.de/2015/09/ianiculum-prolegomena-
do-odzydzania-po.html

https://www.podomatic.com/podcasts/sowa-frankfurt/episodes/2012-10-27T02_49_10-07_00

Europo von Robert Gawłowski ETYKIETA PDO202 von Stefan Kosiewski ZECh Andrzej Duda, lektura domowa
Huizinga... by Stefan Kosiewski

Lech Kaczynski Patron III Wojny Swiatowej PDO229 FO von Stefan Kosiewski CANTO DCXXIX Szydlo 228 Po
Mysli P... by SOWA magazyn europejski http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/07/antyjanus-kaczynski-
janiculum-pdo201.html

IANICULUM PDO201 Bracia Kaczynscy oglosili plan stabilizacyjny FO601 von Stefan Kosiewski ZR
SANHEDRYN IPN von Lech Klekot 20170830 ME SOWA Agenci tajnych sluzb rozbijaja Polonie w Niemczech

mysowa
339 12 godziny temu
23:10 radio: https://gloria.tv/audio/BysXfW647m9c6j1348US1yRmM

IANICULUM PDO201 Bracia Kaczynscy oglosili plan stabilizacyjny FO601 von Stefan Kosiewski ZR SANHED…

IANICULUM PDO201 Bracia Kaczynscy oglosili plan stabilizacyjny FO601
sowa.blog.quicksnake.pl/…/IANICULUM-PDO20… von Stefan Kosiewski ZR SANHEDRYN IPN von Lech
Klekot 20170830 ME SOWA www.podomatic.com/…/2012-10-27T02_4…
Agenci tajnych sluzb rozbijaja Polonie w Niemczech eu.blox.pl/…/Janusowe-oblicz…
Prolegomena do Odżydzania sowamagazyn.blogspot.ro/…/ianiculum-prole…

sowa • kilka sekund temu

Janusz Korwin-Mikke 27 października 1942 (74 lata) i jednojajowy Ozjasz Golberg mogą w koalicji
więcej, w Knesecie i w Mossadzie https://sowafrankfurt.wordp...

http://wmeritum.pl/polskie-partie-wolnosciowe-rusza-wyborow-jednym-szyldem-apel-polityka-
ogloszeniu-wynikow-sondazu-lacznie-5-ja-bym-wreszcie-polaczyl-sily/197772#comment-3493826321

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 30. August 2017

Strona
Komisji

Bezstronnej ds.
Ustalenia
Przyczyny
Zamachów
Opublikowane
przez: onet.tv ·
Przed chwilą ·
Prolegomena do
Odżydzania:
Macierewicz,
Kownacki

Tomasz
Siemoniak: za to,
co dzieje się w
Autosanie
odpowiada
Macierewicz i
Kownacki
Za to co dzieje
się w fabryce kupionej przez MON odpowiada Antoni Macierewicz, PGZ i prezes Autosanu - uważa Tomasz
Siemoniak. - Czego…onet.tv
https://www.facebook.com/komisjabezstronna/posts/1341490529292843

Stefan Kosiewski udostępnił wspomnienie.
6 godz. ·
Rok temu
Wyświetl swoje wspomnieniachevron-right

Stefan Kosiewski 30 sierpnia 2016 ·

6 latek bije własną matkę.. Bezstresowe wychowanie? Kim on będzie w przyszłości? Czemu matka nie
reaguje? CHORE. https://www.facebook.com/sowa.magazyn/posts/1045852498801723

zgodne ze zasadami nauczania
aspołecznego z tzw. nakazu ...
Jorge Maria kardynał Bergoglio SI
franciscus.blox.pl
APOKALIPSA IWANA PDO405 Piesn
... »
« Lech Wałęsa: Prowokacja ta ...
Kilian, Jurek, Zawisza - imiona męskie,
od których żydostwo utworzyło sobie
nazwiska, żeby godnie przywracać
godność RP

http://franciscus.blox.pl/2016/08/zgodne-ze-zasadami-nauczania-aspolecznego-z-tzw.html

PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/ianiculum_pdo201_bracia_kaczynscy_o

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 30. August 2017

Przeciwko CETA fundacja PRO LIVE Walesa moze Kaczynskie...
PODPISZ teraz przeciwko tzw. tymczasowemu CETA - Prawda o skrobankach - zadzwoń do
posła rządzącej koalicji mitomana i sodomity, Heroda piekielnego, który ma krew brata swego
na rękach, a za ministra zdrowia robił u niego Skr... Pages: 17 Reads: 15
Published about 1 hour ago

IX.swieczka chanukowa szames Parcival AKT I. HERODY Hero...
https://gloria.tv/audio/WBPoKRVmBdenJ2Wv2XfPFVBCs IX.swieczka
chanukowa szames Parcival AKT I. Herody Herodenspiel von Stefan
Kosiewski PDO383 na scene wchodzi Minister Waszczykowski zadymia
nielogicznie ZECh Prokurator... Pages: 24 Reads: 155
Published 3 days ago

Dybuk Ujazdowskiego PDO381 Zarys estetyki Chazarow von St...
Radio: https://gloria.tv/audio/JUj8ygya3CC9J7mWD6NMNFRit Krytyka Kazimierza Michała
Ujazdowskiego, członka żydomasońskiej Grupy Windsor odnosi się tu jedynie do mało
kulturalnej metody odchodzenia z polityki, którą... Pages: 12 Reads: 202 Published 5 days ago

MOWA GROBOWA PDO377 ZR ZECh Prof. Ernst NOLTE, gest. a...
Największy myśliciel niemiecki, Prof. Ernst Nolte, historyk i filozof XX i XXI w.
zmarł dzisiaj, 18 sierpnia 2016 po krótkiej, aczkolwiek ciężkiej chorobie we
wieku 93 lat. https://de.pinterest.com/pin/452752568773230688/ ...Czy istotnie
tylko j... Pages: 22 Reads: 361 Published 10 days ago

Stefan Kosiewski @Agnieszka Śliwowska - byłaś? widziałaś? pierwotny
okres akumulacji miliardowego kapitału przez sitwę miejscowych
kryptosyjonistów? Przed chwilą
Stefan Kosiewski MOWA GROBOWA PDO377 FO von Stefan Kosiewski ZR
ZECh Prof. Ernst NOLTE, gest. am 18. August 2016
radio: https://gloria.tv/audio/uCDsoyUJw8hd4ZWwcDgpjFYBm

Damian Nowacki Po raz kolejny ten sam scenariusz. To jak oglądanie setny raz powtórki durnego
filmu, tylko konsekwencje o wiele gorsze. No cóż, leningom wiele nie trzeba do szczęścia. Wczoraj o
11:45

Wczoraj o 12:32
Grzegorz Horyn Około 5% to ma sama Wolność, a nie koalicja...

Stefan Kosiewski ilu agentów takich, jak @Andrzej Wolny zatrudnił za pieniądze JKM do robienia tu za
NAGANIACZY? Jeden powalczył ostatnio z policją pod knajpą, kiedy żona jego przebywała w ciąży.
Kryptosyjonistyczna maszynka propagandowa wrzuca na fejsbuku hasło: 74-letni żyd nadzieja dla młodych
Polaków, ponieważ za dużo uwagi ściąga na siebie inne, stare, obżydliwie skurwione żydostwo (Kaczyński,
Kalksztajn, Macierewicz, Singer https://gloria.tv/audio/BysXfW647m9c6j1348US1yRmM

Przed chwilą 2017-08-30 13:31:47 |

http://sowa.typepad.com/blog/2017/08/ianiculum-pdo201-bracia-kaczynscy-oglosili-plan-stabilizacyjny-
fo601-von-stefan-kosiewski-zr-sanhedryn-ipn-von-lech-klekot-20.html

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/IANICULUM-PDO201-Bracia-Kaczynscy-oglosili-plan-
stabilizacyjny-FO601-von-Stefan-Kosiewski-ZR-SANHEDRYN-IPN-von-Lech-Klekot

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 30. August 2017

https://issuu.com/kulturzentrum