Europäisches Magazin SOWA 4.

September 2017

Antwort an @bbudka @BeataSzydlo pomówienie art. 212 § 3 k.k. typ kwalifikowany, wnioskuję o nawiązkę
na cel społeczny Przestępstwo zniesławienia na
podst. art. 212 kk św. Admin od Cenzury FO297

Spotkanie informacyjne dla kręgu osób po
operacji usunięcia raka trzustki

Napisał sowa (») dzisiaj w 13:06 w kategorii
OSWIATA, czytaj: 4×

radio: shoudio.com/user/sowa/status/11340

Stefan Kosiewski SEMINARIA, TAGUNGEN
und REISEN 4 wrz, 12:07 sowa @sowa
Antwort an @bbudka @BeataSzydlo
pomówienie art. § k.k. typ kwalifikowany, wnioskuję o nawiązkę cel społeczny
http://oswiata.weebly.com/blog/freistellungsbescheid-23082017 … z
szacunkiem https://twitter.com/sowa/status/904644123604516864
11:55 - 4. Sep. 2017
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/BF3xwBQjVrp

art. § k.k. przewiduje, że wobec sprawcy przestępstwa pomówienia (zarówno typu podstawowego, jak i
kwalifikowanego , sąd może orzec majątkowy środek karny w postaci nawiązki na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego
Czerwonego Krzyża lub na inny wskazany przez pokrzywdzonego cel społeczny. Innym środkiem karnym, który może mieć
zastosowanie jest m.in. podanie wyroku do publicznej wiadomości art. 5 k.k.

Szerszy zasięg pomówienia – większa kara, czyli typ kwalifikowany

Zniesławienie jak wiele przestępstw ma swój typ kwalifikowany typ czynu zabronionego, którego znamiona wskazują na
zwiększoną szkodliwość społeczną . W tym przypadku osoba pomawiająca dokonuje czynu określonego w § za pomocą
środków masowego komunikowania. Pojęcie to jest tożsame ze środkami masowego przekazu, do których zaliczamy m.in.
telewizję, prasę, radio. Stosunkowo najmłodszym środkiem rozpowszechniania informacji jest Internet i wszystkie łączące się z
nim narzędzia, jak np. portale społecznościowe czy fora internetowe, gdzie często można spotkać się z przejawami
zniesławienia. Za próbę zdyskredytowania kogokolwiek za pomocą tych środków osoba pomawiająca podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zgodnie z definicją art. § Kodeksu karnego zniesławienie polega na pomawianiu o takie postępowanie lub właściwości,
które mogą poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju
działalności. Zniesławić można nie tylko pojedynczą osobę fizyczną, ale także grupę osób, instytucję, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Zniesławienie musi odnosić się do postępowania np. głosimy, że pan
X prowadzi bardzo niemoralne życie lub właściwości np. ogłaszamy, że pan Y jest narkomanem lub stwierdzamy, że działanie
spółki A jest pozbawione profesjonalizmu . Warto zauważyć, że aby pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności, pomówienie nie
musi odnieść zamierzonego skutku w postaci utraty zaufania do pokrzywdzonego lub jego poniżenie. Wystarczającym jest, że
czyjaś wypowiedź może potencjalnie spowodować taką sytuację. Przekazana informacja powinna wywoływać obiektywne
poczucie poniżenia, bowiem odbierane go jedynie przez osobę, do której odnosi się dana wypowiedź nie wypełnia znamion
zniesławienia.

Pomówienie ma wiele form – może być ustne, pisane, w postaci rysunku, a zdaniem niektórych może do niego dojść nawet w
wyniku wykonania gestu lub miny. Zniesławienie w typie podstawowym jest zagrożone karą grzywny lub karą ograniczenie
wolności.

Przestępstwo zniesławienia na podstawie art. kodeksu karnego

Zniesławienie jest przestępstwem, którego przedmiotem jest naruszenie czci i godności człowieka. Ustawodawca mając na
uwadze znaczenie tych wartości uregulował kwestię pomówienia nie tylko w kodeksie cywilnym jako naruszenie dobra
osobistego, ale również w kodeksie karnym. http://www.infor.pl/prawo/kodeks-karny/odpowiedzialnosc-
karna/702487,Przestepstwo-znieslawienia-na-podstawie-art-212-kodeksu-karnego.html

http://sowa.typepad.com/blog/2017/09/

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 4. September 2017

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2017/09/re-zgoszenie-011151703-twoj-komentarz.html

radio: św. Admin od Cenzury FO297 Stefan Kosiewski 20140205 Osoby odpowiedzialne za nieludzki i
antyżydowski by SOWA

usunięty przez pomyłkę. Komentarz został przywrócony na swoje miejsce. Uprzejmie przepraszamy

Feb 11 Spotkanie informacyjne dla kręgu osób po operacji usunięcia raka trzustki
lipca 2013 Wiesbaden | europäisches magazin sowa Ten komentarz nie narusza zasad
Forum, został usunięty przez pomyłkę. Komentarz został przywrócony na swoje
miejsce. Uprzejmie przepraszamy za utrudnienia. Pozdrawiamy, Dział Monitoringu
Treści Onet.pl

Sw. Admin od Cenzury FO297 Stefan Kosiewski 20140204 Swia...

mój przyjaciel, żyd z pochodzenia umiera na raka i bylem z nim na spotkaniu
podtrzymującym na duchu, z którego relację potraktowałeś jako reklamę, bo nie znasz języków, durniu,
robiący za Administracje Forum jak zamierzasz naprawić swą... Pages: 2 Embed Reads: 27 Reads: 131
Published 7 days ago

Stefan Kosiewski : Spotkanie informacyjne dla kręgu osób po operacji usunięcia raka trzustki lipca
Wiesbaden Miejska i Landowa Klinika Dra Horsta Schmidta we Wiesbaden HSK ; na ponad łóżek,
klinik specjalistycznych – zaliczana jest (na 34 miejscu) do 100 najlepszych szpitali w Niemczech.

Hans Berg po zdiagnozowaniu u niego raka trzustki i usunięciu mu tego i kilku innych organów żyje od lat z
poważnymi utrudnieniami, lecz nic nie stracił ochoty do życia a dodaje jej innych ludziom dotkniętym tą
chorobą, służy wyjaśnieniami i pomocą tel. domowy: / Heppenheim adb.berg@web.de ; AdB
e.V. w Haus der Krebs-Selbsthilfe Thomas-Mann-Straße 40 5311 Bonn Tel.: 0228 33889-251 u. 33889-252
Telefax: 0228 33889-253 bgs@adp-bonn.de/ Hans Berg lebt seit 15 Jahren mit einer schweren
gesundheitlichen Beeinträchtigung, hat die Lust am Leben aber nicht verloren. Vor 15 Jahren wurde beim
Heppenheimer Hans Berg Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert.Hannes Berg 15 Jahre nach der Diagnose
Bauchspeicheldrüsen- Krebs http://wiadomosci.onet.pl/forum/kolejna-edycja-kampanii-rakto-sie-
leczy,1,1074463,125222510,czytaj.html

----- Original Message -----
From: Forum Onet.pl To: sowa-frankfurt@t-online.de Sent:
Tuesday, February 11, 2014 3:01 PM Subject: Re: [Zgłoszenie
011151703] Twój komentarz został usunięty [ , ]
Witamy, Dziękujemy za list.

Ten komentarz nie narusza zasad Forum, został usunięty przez
pomyłkę. Komentarz został przywrócony na swoje miejsce.

Uprzejmie przepraszamy za utrudnienia.
Pozdrawiamy, Dział Monitoringu Treści Onet.pl
Grupa Onet.pl SA, ul. Gabrieli Zapolskiej 44, 30- Kraków; Spółka
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Kraków-
Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy, KRS ; NIP -00-09- , Kapitał Zakładowy Spółki
648 PLN.
2014-02-05 16:10 - sowa-frankfurt napisał: http://sowa-magazyn.blogspot.de/2014/02/sw-admin-od-cenzury-
fo297-stefan.html
Szanowni Państwo, zlikwidowany komentarz nie naruszył żadnych zasad Forum, natomiast Dział
Monitoringu Treści Onet.pl nie uzasadnił w żaden sposób dokonanego aktu bezprawnej cenzury, zniszczenia
zamieszczonej przeze mnie na Forum Onet.pl treści będącej moją, prywatną własnością.

Nie została podjęta przez Onet.pl próba wyjaśnienia treści, które w języku niemieckim pozostają
niezrozumiałe dla Administracji Forum w Polsce.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 4. September 2017

Zanim wystąpię do Władz Administracyjnych RP o skontrolowanie legalności działania Grupa Onet.pl SA, ul.
Gabrieli Zapolskiej 44, 30- Kraków, daję Władzom Spółki Osobom uprawnionym do występowania na
zewnątrz w imieniu Grupa Onet.pl SA możliwość niezwłocznego ustosunkowania się ujawnionego przeze
mnie, przestępczego działania o charakterze terrorystycznym) Administracji Forum Onet.pl.

Naprawienie szkody, wyrządzonej m.in. osobom chorym w Polsce na raka, nie może ograniczyć się tylko do
przywrócenia zniszczonego komentarza, ponieważ Onet.pl nie jest w stanie przywrócić wczorajszego dnia,
Światowego Dnia Walki z Rakiem, w którym nie dotarła do Klientów Onet.pl moja informacja zamieszczona
na Forum Onet.pl w Światowym Dniu Walki z Rakiem .

Prawo do komentowania oraz do wymiany informacji na Forum Internetowym nie może być w Polsce
gwałcone przez pracowników Spółki zobowiązanych do działania zgodnego z prawem.

Obstawanie z uporem przy terrorystycznej działalności przez osoby odpowiedzialne w Spółce Onet.pl za
nieludzki i antyżydowski sposób traktowania Klienta Internetu w Polsce a także na całym Świecie, nie może
mieć miejsca w przyszłości.

Także "...wszyscy dobrzy chrześcijanie wiedzą, że mają obowiązek dążenia do świętości, że muszą być świętymi.
Każdy świecki w swojej życiowej sytuacji jest tam umiejscowiony z zadaniem własnego uświęcenia i świętości
Kościoła" - czytamy z katolickim zrozumieniem i z pełną akceptacją wezwanie zawarte w zaproszeniu do
zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie internetowej KRAKOWSKIEJ PROWINCJI
ŚWIECKIEGO ZAKONU KARMELITÓW BOSYCH (OCDS).
Z Panem Bogiem
Stefan Kosiewski, Vorsitzender

Die Körperschaft fördert folgende gemeinnützige Zwecke
- Förderung der Jugendhilfe
- Förderung der Erziehung
- Förderung der Volks- und Berufsbildung einschließlich der
Studentenhilfe

Konto-Nr. 128995321 BLZ 500 502
Frankfurter Sparkasse UST-ID DE 114104095

Polnischer Schulverein OSWIATA in Frankfurt am Main e.V.

IBAN: DE15 5005 0201 0128 9953 21
SWIFT-BIC: HELADEF1822

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2017/09/re-zgoszenie-011151703-twoj-komentarz.html

radio: https://shoudio.com/user/sowa/status/11340

Polnischer Schulverein OSWIATA in Frankfurt am Main e.V. Postfach 800626 65906 Frankfurt

Freistellungsbescheid 23.08.2017 8/29/2017

http://oswiata.weebly.com/blog/freistellungsbescheid-23082017

http://de.scribd.com/seuropejski http://sowa.quicksnake.de/EU-Schwerbehindertenausweis/Spotkanie-
informacyjne-dla-krgu-osob-po-operacji-usunicia-raka-trzustki-29-lipca-2013-Wiesbaden

http://sowa.quicksnake.de/EU-Schwerbehindertenausweis/Spotkanie-informacyjne-dla-krgu-osob-po-
operacji-usunicia-raka-trzustki-29-lipca-2013-Wiesbaden Opublikowano 2 minutes ago , autor: sowa
Lokalizacja: Gabrieli Zapolskiej 44, 30-126 Krakau, Polen

http://sowamagazyn.blogspot.de/2014/02/usuniety-przez-pomyke-komentarz-zosta.html

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 4. September 2017

Stefan Kosiewski
SEMINARIA, TAGUNGEN und REISEN 4 wrz, 12:07 sowa @sowa
Antwort an @bbudka @BeataSzydlo
pomówienie art. § k.k. typ kwalifikowany, wnioskuję o nawiązkę cel społeczny
http://oswiata.weebly.com/blog/freistellungsbescheid-23082017 … z
szacunkiem https://twitter.com/sowa/status/904644123604516864
11:55 - 4. Sep. 2017
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/BF3xwBQjVrp

http://sowa.typepad.com/blog/2017/09/

Sw. Admin od Cenzury FO297 Stefan Kosiewski Zawiadomienie
20140206 delegat Kacperek nie jest godzien.pdf

by Stefan Kosiewski on Scribd
Spotkanie informacyjne dla kręgu osób po operacji usunięcia raka
trzustki lipca…
sowa.blogg.de
4 lutego 2014 o 18:18

https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/640615422661647

Freistellungsbescheid 23.08.2017

8/29/2017

Die Körperschaft fördert folgende gemeinnützige Zwecke
- Förderung der Jugendhilfe
- Förderung der Erziehung
- Förderung der Volks- und Berufsbildung einschließlich der
Studentenhilfe

Konto-Nr. 128995321 BLZ 500 502
Frankfurter Sparkasse UST-ID DE 114104095

Polnischer Schulverein OSWIATA in Frankfurt am Main e.V.

IBAN: DE15 5005 0201 0128 9953 21
SWIFT-BIC: HELADEF1822

Stefan Kosiewski: Agenci tajnych slużb rozbijają Polonię ...
8:40

IANICULUM PDO201 Bracia Kaczynscy oglosili plan
stabilizacyjny FO601 von Stefan Kosiewski ZR SANHEDRYN
IPN von Lech Klekot 20170830 ME SOWA Agenci tajnych
sluzb rozbijaja Polonie w Niemczech

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-
Kosiewski/IANICULUM-PDO201-Bracia-Kaczynscy-oglosili-
plan-stabilizacyjny-FO601-von-Stefan-Kosiewski-ZR-
SANHEDRYN-IPN-von-Lech-Klekot

radio:
https://gloria.tv/audio/XtrJRZSV2JqQ4DMUAV3KK1tFh

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 4. September 2017

Czy absencja Kaczynskiego w polityce z rakiem
trzustki 20170904...

http://safari.blox.pl/2017/09/Lenina-brat-
blizniaczy-tez-byl-jednojajowy-a.html

Mialem do czynienia z
wyjatkowo czarnymi robotnikami
z Polski P...
Radio:

https://gloria.tv/audio/Qzc4fst2nT6G2nTZtsZc9ftMm

IANICULUM PDO201 bracia Kaczynscy oglosili Plan
Stabilizacyjny...

radio: gloria.tv/audio/BysXfW647m9c6j1348US1yRmM

Stefan Kosiewski ilu agentów takich, jak
@Andrzej Wolny zatrudnił za pieniądze JKM do
robienia tu za NAGANIACZY? Jeden powalczył
ostatnio z policją pod knajpą, kiedy żona jego
przebywała w ciąży. Kryptosyjonistyczna
maszynka propagandowa wrzuca na fej... Pages:
8 Reads: 67 Published 5 days ago

Zamach na Prezydenta purimowych artystów PDO513 Dlaczego t...

RADIO: https://gloria.tv/audio/XtrJRZSV2JqQ4DMUAV3KK1tFh

PiS w furii. Wałęsa publikuje nieznane zdjęcie Kaczyńskiego z Kiszczakiem,
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-Walesa/Zamach-na-Prezydenta-purimowych-ar...
Pages: 13 Reads: 125 Published 6 days ago

KATABAZA nieuleczalna Kaczynskiego PDO512 DIAGNOZA dra Kazi...

Radio: https://gloria.tv/audio/VU7nUfcvmSZE6M7aHtTpxWYjM

Akcja w gabinecie Prokuratora Generalnego HERODY Herodenspiel Akt 2 scena 8 Zniweczona
Rzeczywistosc Na środku sceny ukazuje się nisza w ścianie, pozorne drzwi die Schein... Pages:
41 Reads: 110 Published 8 days ago

CZEKANIE GODOTA NA NOWE LIMUZYNY PREMIERA PDO511 Timaj...

radio: https://gloria.tv/audio/6RECVtFvTCwf3tsfxjS3WuQWV

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2014/02/sw-admin-od-cenzury-fo297-stefan.html

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2017/09/re-zgoszenie-011151703-twoj-komentarz.html

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 4. September 2017

Limeryczna fraszka na Brudzinskiego Cud Kaczynskiego nad Wisla...

radio: https://gloria.tv/audio/CUWdxFJNBBZT2z8qQxyBdXAqN

Biedny nie zrozumie bogatego i to jest patologia systemu aspolec...

Radio: https://gloria.tv/audio/qnNMzNFrk46T64YwJDG8268TC

POLSKA w karczmie PDO508 PLAMA HERODY Herodenspiel von St...

radio: https://gloria.tv/audio/D9SVxvGFFD2V2LmXpRiqL7HJd

https://issuu.com/kulturzentrum/docs/czy_absencja_kaczynskiego_w_polityc

Stefan Kosiewski

SEMINARIA, TAGUNGEN und REISEN
4 wrz, 13:37 ponieważ informacja istotna życiowo dla Jarosława Kaczyńskiego
jest zdaniem cenzury onetu] reklamą
—– Original Message —–
From: forum@onet.pl
To: kultur@gazeta.pl
Sent: Tuesday, February 04, 2014 3:15 PM
Subject: Twój komentarz został usunięty [ , ] ponieważ jest
reklamą
Administracja Forum
Witaj Stefan Kosiewski,
Twój komentarz:
„Spotkanie informacyjne dla kręgu osób po operacji usunięcia raka trzustki
lipca 2013 Wiesbaden Miejska i Landowa Klinika Dra Horsta Schmidta we
Wiesbaden HSK ; na ponad łóżek, klinik specjalistycznych – zaliczana
jest (na 34 miejscu) do 100 najlepszych szpitali w Niemczech. Hans Berg po
zdiagnozowaniu u niego raka trzustki i usunięciu mu tego i kilku innych organów
żyje od lat z poważnymi utrudnieniami, lecz nic nie stracił ochoty do życia a
dodaje jej innych ludziom dotkniętym tą chorobą, służy wyjaśnienami i pomocą
(tel. domowy: 06252/ 796890 Heppenheim adb.berg@web.de); AdB e.V. w Haus
der Krebs-Selbsthilfe Thomas-Mann-Straße 40 5311 Bonn Tel.: 0228 33889-251
u. 33889-252 Telefax: 0228 33889-253 bgs@adp-bonn.de/ Hans Berg lebt seit 15
Jahren mit einer schweren gesundheitlichen Beeinträchtigung, hat die Lust am
Leben aber nicht verloren. Vor 15 Jahren wurde beim Heppenheimer Hans Berg
Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert.Hannes Berg 15 Jahre nach der
Diagnose Bauchspeicheldrüsen- Krebs
http://sowa.blogg.de/2013/07/29/spotkanie-informacyjne-dla-kregu-
osob-po-operacji-usuniecia-raka-trzustki-29-lipca-2013-wiesbaden/“
dotyczący artykułu Kolejna edycja kampanii „Rak.To się leczy!“ został
usunięty ponieważ jest reklamą
Administracja Forum http://sowa.wirblogger.de/2013/07/29/spotkanie-informacyjne-dla-kregu-osob-po-
operacji-usuniecia-raka-trzustki-29-lipca-2013-wiesbaden/

Spotkanie informacyjne dla kręgu osób po operacji usunięcia raka trzustki lipca Wiesbaden
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/SVjgVoUruW4

http://sowa.blog.quicksnake.pl/OSWIATA/Antwort-an-bbudka-BeataSzydlo-pomowienie-art-212-3-k-k-typ-
kwalifikowany-wnioskuje-o-nawiazke-na-cel-spol-Przestepstwo-znieslawienia-na-podst-art-212-kk-sw-
Admin-od-Cenzury-FO297

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 4. September 2017

Engels o różnych modelach i rodzinie

Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachów
3 godz. ·

https://archive.org/…/IANICULUMPDO BraciaKaczynscy 7 9 …

http://mysowa.tumblr.com/…/via-ianiculum-pdo-201-bracia-kac…

http://mysowa.rajce.idnes.cz/sowa/…

... Zobacz więcej

janiculumPDO201braciaKaczynscyMEsowa20170903mialemdoczynieniaPDO
514KarlJASPERS : Stefan Kosiewski : Free Download &
Streaming : Internet Archive
archive.org
KACZORY
Blog > Komentarze do wpisu
« Logika Dudy PDO po Myśli prof. Wittgensteina …

Lenina brat bliźniaczy też był jednojajowy, a jednak mniej
histeryczny, bardziej opanowany, męski po niewątpliwym
zamachu

О
.

https://www.pinterest.de/pin/452752568781566933/
homoseksualny tryb życia dobija polityka na starość

Lech Wałęsa udostępnił a post użytkownika
UuuJeee.
Wczoraj o 20:25 ·

https://www.facebook.com/me.sowa/posts/308731062927564 Tak pytam z ciekawości - Czy
absencja Kaczyńskiego w polityce jest spowodowana jego problemami z rakiem trzustki ?

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 4. September 2017

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/haHkZ5aXXbU
К И
,

.

Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny
Zamachów udostępnił a Twój post.
8 min ·

Czy Jarosław Kaczyński wiedział, że Lenin
miał brata bliźniaka jednojajowego, Siergieja
który przeżył szczęśliwie zamach na wodza
i nie miał też do śmierci wyrzutów sumienia

https://press-profi.com/86091-a-vy-znali-chto-u-vladimira-
u…

PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/czy_absencja_kaczynskiego_w_polityc

Stefan dodał w tym roku 200 znajomych na Facebooku

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 4. September 2017

styczeń kwiecień maj

maj maj czerwiec

czerwiec lipiec

lipiec

Stefan Kosiewski świętuje przyjaźń.

https://www.facebook.com/komisjabezstronna/posts/1347977865310776
sobota, września 7,

Stefan Kosiewski udostępnił link.

32 min

video:

sowa
(via IANICULUM PDO 201 Bracia Kaczynscy Oglosili Plan Stabilizacyjny FO 601 Von Stefan Kosiewski ZR Lech
Klekot 20170903 ME SOWA Mialem Do Czynienia Z Wyjatkowo Czarnymi Robotnikami Z Polski PDO 514 Karl
JASPERS : Stefan Kosiewski : Free Download & Streaming : Internet Archive)
mysowa.tumblr.co
http://mysowa.tumblr.com/post/164933931186/mysowarajcenet-via-ianiculum-pdo-201-bracia

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 4. September 2017

Lenina brat bliźniaczy też był jednojajowy, a jednak
mniej …
jesteśmy z siebie zadowowleni, DOBRA ZMIANA,
Stefan Kosiewski udostępnił link . 44 min Müll/
śmieci/ rubbish This Pin was discovered by magazyn
europejski. Di
safari.blox.pl
Komentarze

Marek Pacyński widać ciebie dobił, a politykiem nie
jesteś. 17 min

Stefan Kosiewski @Marek Pacyński – Kiedy pacan Engelsa czytał?
https://sowafrankfurt.wordpress.com/…/engels-o-roznych…/

Engels o różnych modelach rodziny
KACZORY Blog > Komentarze do wpisu « Logika Dudy PDO504 po Myśli prof.
Wittgensteina … Lenina brat…
sowafrankfurt.wordpress.com15 min

Marek Pacyński A kiedy ty czytałeś w ogóle jakąś książkę? Bo widać jedynie twój mózg jedynie
„przyswaja” debilizmy z internetu, tworzone przez kogoś, kto swoich odbiorców ma za debili. 12
min

Stefan Kosiewski @Marek Pacyński – czy może sie pacan odmeldować, żebym nie musiał blokować?
9 min

Marek Pacyński Stefan Kosiewski tak.. pisz tak dalej o sobie meduzo 10 min

Marek Pacyński Mnie nie dziwi debilizm ludzi takich jak Ty… Uważam za normalne istnienie
kretynów i durniów. Muszą stanowić naturalny kontrast dla ludzi z rozumiem. 7 min

Stefan Kosiewski @Marek Pacyński – czy żyd mógłby się odpier..lić, żebym nie musiał bardziej
kurtuazyjnie z chamem https://gloria.tv/audio/Qzc4fst2nT6G2nTZtsZc9ftMm
1,1 tys. przedwczoraj

46:59 Mialem do czynienia z wyjatkowo czarnymi robotnikami z Polski…
gloria.tv· Przed chwilą

46 min
Marek Pacyński Stefan Kosiewski Jestem takim Żydem jak ty posiadaczem rozumu. A gdybym
był Żydem to bym się tego nie wstydził i napisałbym Ci buraku, że nim jestem. Więc sam debili
odpierdol się od porządnych ludzi będąc sam chorym umysłowo pariasem społecznym wypisującym
i powielającym chore brednie.
Stefan Kosiewski @Marek Pacyński – tu jest dokumentacja chamstwa
https://sowafrankfurt.wordpress.com/…/engels-o-roznych…/ , na które grupa niczym sobie nie
zasłużyła, zatem blokuję chama, który uważa się za porządnego człowieka, chociaż nie ma
rodziny, która mogłaby mu powiedzieć, że przyzwoitość w internecie popłaca
https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 4. September 2017

Engels o różnych modelach rodziny
KACZORY Blog > Komentarze do wpisu « Logika Dudy PDO504 po Myśli prof.
Wittgensteina ……
sowafrankfurt.wordpress.com
Przed chwilą

http://safari.blox.pl/2017/09/Lenina-brat-blizniaczy-tez-byl-jednojajowy-a.html

Podobne

Kanalizacja PDO443 Hus w Czeladzi FO16 von Stefan Kosiewski ZR Pidgin_Art Studia Slavica et
Khazarica ZEChW "chazaria"

Nur fuer 18+/ poema dla doroslych 20130619 Stefan Kosiewski do Prokuratury Generalnej nad
Prokuraturami w Gdansku FO198 ZRW "Poema"

Chanuka 13/ Purim Czarnecki urodził się w ubogiej dzielnicy żydowskiej LondynuW "Nowy
Przegląd Wszechpolski"

Stefan Kosiewski @Tomasz Ryszard Elbl "Co mają te osoby ze sobą wspólnego?" -
żydostwo, jako pochodzenie etniczne i mętalność aspołeczną
https://archive.org/.../IANICULUMPDO201BraciaKaczynscy201...

janiculumPDO braciaKaczynscyMEsowa 7 9 mialemdoczynieniaPDO…
archive.org· Przed chwilą
https://sowafrankfurt.wordpress.com/2017/09/02/engels-o-roznych-modelach-rodziny/
(via IANICULUM PDO 201 Bracia Kaczynscy Oglosili Plan Stabilizacyjny FO 601 Von Stefan
Kosiewski ZR Lech Klekot 20170903 ME SOWA Mialem Do Czynienia Z Wyjatkowo Czarnymi
Robotnikami Z Polski PDO 514 Karl JASPERS : Stefan Kosiewski : Free Download & Streaming :
Internet Archive)
Opublikowano 4 godziny temu
Źródło: archive.org
mysowa
490 w zeszłą środę 23:10 IANICULUM PDO201 Bracia Kaczynscy oglosili plan stabilizacyjny FO601
von Stefan Kosiewski ZR SANHED…
PDF:
www.scribd.com/…/IANICULUM-
PDO … IANICULUM PDO201 Bracia
Kaczynscy oglosili plan stabilizacyjny
FO601

sowa.blog.quicksnake.pl/…/IANICULUM-PDO … von Stefan Kosiewski ZR sowa.typepad.… Więcej

http://mysowa.tumblr.com/post/164933931186/mysowarajcenet-via-ianiculum-pdo-201-bracia

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 4. September 2017

https://issuu.com/kulturzentrum