Europäisches Magazin SOWA 10.

September 2017

anal vagina mundi AD 2017 SARMACKA SEKSTYNA literacka pidgin szprache
PDO516 FO HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski SSetKh ZECh
PDO379 212

Napisał sowa (») 7. 9. w kategorii Lech Walesa, czytaj: 97×

https://issuu.com/stefankosiewski
Europäisches Magazin SOWA 10. September 2017

Radio: https://archive.org/details/@sowa-frankfurt

anal vagina mundi AD 2017 SARMACKA SEKSTYNA pidgin szprache PDO516 FO HERODY Herodenspiel von
Stefan Kosiewski SSetKh ZECh ZR Churchill Walesa wladza i sila PDO379 Przeciwko kurestwu w sercu Europy
PDO212 Magazyn Europejski 20170907

SOWA plus.google.com/116748846165184263175/posts/WM95gEGuL7p

sowa.typepad.com/blog/2017/09/

PDF: https://issuu.com/stefankosiewski/docs/anal_vagina_mundi_ad_2017_sarmacka_/2

anal vagina mundi AD 2017
SARMACKA SEKSTYNA literacka pidgin szprache 516 Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Feliksa
Konecznego Fascynacja Obłędem HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica
Zarys Estetyki Chazarów Zniweczona Rzeczywistość

https://issuu.com/stefankosiewski
Europäisches Magazin SOWA 10. September 2017

I

Wagino Odbytu świata Jarosława Kaczyńskiego
Luno zaćmienia ekonomicznego, Krynico Jasna
Myśli rządzącej tzw. Polską po Magdalence Zmowy
Księżycu Spisku Oświecenia kryptosyjonistycznego

II

My Naród, Lud Wybrany, we the People sceptycznie
przyjmujemy cudowną koncepcję rozmnażania chleba
z masłem i szynką wieprzową dla żydostwa trefnego
z wiarą w rodzinie trafiającego w politykę Bergoglio

III

antychrześcijańskiego antypapieża; Nie pragnij osła, ani
żadnej rzeczy, która jego jest! Nie odwracajcie się, nie
popadajcie w rozpacz: Testament Jarosława Kaczyńskiego
Winą za katastrofę lądową w Oświęcimiu limuzyny premier

IV

Szydło nie obarcza przecież, lecz olewa młodego Człowieka
Sebastiana K.: ecce homo, ukrzyżuj go, Mordy Zdradzieckie
Kanalie w Sejmie, nakazuje ministrowi Ziobro samosześć
paralizatorem dokonać egzekucji Igora Stachowiaka i Cześć

V

Pistolecik przystawia od tyłu do czoła żyd i pedał Błaszczakowi
Ministrowi od Policji oddanej rozkazem KGB w Magdalence
szurkom i klerowi szemranemu bożka, idola, który idzie na
współpracę z ubowcami Kiszczaka i Jaruzelskiego dla kasy

VI

mamony, Funduszu Kościelnego, pieniędzy, jak Judasz na
Skałce wolnomularz wileński wierszem podpowiada: lepszy
dla ciebie byłby świt i gałąź pod ciężarem przed śmiercią
zgięta. Tak mówi Wiara i Wolność, Godność i Przyzwoitość

VII TORNADA

dla tej Szef Gabinetu Politycznego szefa rządu RP nie ujawnia
Wyników sekcji zwłok Magdaleny Żydło, ażeby nie wywołać
Wojny przedwcześnie przeciwko terrorystom egipskim, którzy
pobrali organy do transplantacji od słowiańskiej urody Esterki

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2017/09/07/anal-vagina-mundi-ad-2017-sarmacka-sekstyna-pidgin-
szprache-pdo516-fo-herody-herodenspiel-von-stefan-kosiewski-ssetkh-zech-zr-churchill-walesa-wladza-i-
sila-pdo379-przeciwko-kurestwu-w-sercu-europy-p/

https://issuu.com/stefankosiewski
Europäisches Magazin SOWA 10. September 2017

Churchill Wałęsa władza i siła
PDO379 ZECh 20120523 FO33
von Stefan Kosiewski ZR
CANTO
DCCXXXV

...Lech Wałęsa uhonorowany
został przez Akademię Mądrych Ludzi krótko mówiąc: za całokształt tak
samo jak Wisława Szymborska, autorka nie tylko słów do piosenki
powtarzającej słowa nauki mędrca żydowskiego, który wyczytał w
Aleksandrii u pewnego Greka, że: panta rhei, więc zapisał sobie: nic dwa
razy się nie zdarza, zaś Lech Wałęsa nie czytał na szczęście dla siebie
Heraklita i dlatego jako człowiek wolny, nie zniewolony fatalizmem
przemijania wszystkiego jako najważniejszej cechy bytu, myślał i działał
zawsze w taki sam sposób, tzn. w pierwszym rzędzie z szacunkiem do
władzy...

Radio: https://www.spreaker.com/user/sowa/churchill_walesa_wladza_i_sila_fo_f33

Listen to "Churchill, Walesa, wladza i sila
Fo. f33" on Spreaker.

(...)Z pobudek rasistowskich i
chuligańskich, przekonany najwyraźniej o
swojej wyższości rasowej nad Polakiem i
związanej z tym rzekomej bezkarności
każdego typa i sprawcy spod ciemnej
gwiazdy, żydowskiego pochodzenia
etnicznego w Polsce ustawionej bandycko i
skrycie przez nikczemnych złoczyńców po
Magdalence na wzór nieludzkiego
apartheidu Republiki Południowej Afryki
oraz pod dyktando żydów: Jaruzelskiego,
Urbana, Rakowskiego i Kiszczaka,
uważający się za bezkarnego nadczłowieka
młody kryptosyjonista Bartosz Cicharski z
Gdańska, związany z Grupą LOTOS
niedawny absolwent Uniwersytetu
Gdańskiego, upatrzył sobie we mnie, Polaku aktywnym od lat na emigracji politycznej w Niemczech,
wydumanego goja, którego oprawca mniema, iż wolno mu bezkarnie zadręczać i terroryzować jako tzw.
swojego Polaka, któremu wspomniany rasista żydowski mniemany pozostawia do wyboru tylko rodzaj
śmierci(...) http://magazyneuropejski.typepad.com/blog/2016/08/churchill-walesa-wladza-i-sila-pdo379-zech-
20120523-fo33-von-stefan-kosiewski-zr-canto-dccxxxv.html

PDF: Zgloszenie przestepstwa Grozby karalne 20120523 FO33 TR25 Stefan Kosiewski do Komendanta
Wojewodzkiego Poli... by Stefan Kosiewski on Scribd

http://sowa.typepad.com/blog/2017/09/anal-vagina-mundi-ad-2017-sarmacka-sekstyna-literacka-pidgin-
szprache-pdo516-fo-herody-herodenspiel-von-stefan-kosiewski-sset.html

https://issuu.com/stefankosiewski
Europäisches Magazin SOWA 10. September 2017

Przeciwko kurestwu w sercu Europy PDO212 Moralia FO von Stefan Kosiewski ZECh
CANTO DCXII Gegen die Hurerei im Herzen Europas 20151014 Magazyn Europejski SOWA

PDF uploaded by Stefan Kosiewski on Oct 14, 2015

radio: https://shoudio.com/user/sowa/status/18775

Jako motto: Przyłączam się do głosu inicjatora petycji, Posła do Parlamentu Europejskiego, prof. dra hab.
Ryszarda Legutki.

Sto lat, sto lat! Sto lat, sto lat! Niechaj żyje nam! Niech żyje nam, niech żyje nam. W zdrowiu, PiS-ie, NATO-
lińczyk niechaj żyje nam. NATO-lińczycy to opozycja w stosunku do PO-ławian, Frykcja rewolucyjna przed
Październikiem roku. W październiku wybory ma żydokracja: Gomułka ze Zawadzkim zamieniają się po
bokach orła miejscami

Na ścianie w każdej klasie szkoły prosto z mostu wali się Prawda z oczu wszystkimi otworami: Merkel ma
odejść Legutko haki wyciąga z Praxis marksistowskiej; oboje na niej kariery swoje zbudowali idealne, i
socjalizm realny. Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski
https://ligon.wordpress.com/2015/10/14/przeciwko-kurestwu-w-sercu-europy-pdo212-moralia-fo-von-stefan-
kosiewski-zech-canto-612-gegen-die-hurerei-im-herzen-europas/

https://issuu.com/stefankosiewski
Europäisches Magazin SOWA 10. September 2017

Mialem do czynienia z wyjatkowo czarnymi robotnikami z Polski PDO514 Andrzej
Duda Georg Koenen …

1,2 tys. w zeszłym tygodniu

PDF: Przeciwko kurestwu w sercu Europy PDO212 Moralia FO von Stefan
Kosiewski ZECh CANTO DCXII Gegen die Hurerei... by Stefan Kosiewski on Scribd

PDF: https://www.scribd.com/doc/284932385/przeciwko-kurestwu-w-sercu-
europy-pdo212-moralia-fo-von-stefan-kosiewski-zech-canto-dcxii-gegen-die-
hurerei-im-her

mysowa

Podejrzany Antoni
Macierewicz
PDO515 Do
Prokuratury
Generalnej
10.03.2011 PG VII
Ko2 63 11
PDO …

939
przedwczoraj

mysowarajce.net

IANICULUM PDO201 Bracia Kaczynscy oglosili plan
stabilizacyjny FO von Stefan Kosiewski ZR SANHED…

524 30 sie Radio: https://gloria.tv/audio/Qzc4fst2nT6G2nTZtsZc9ftMm

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-Walesa/anal-vagina-mundi-AD-2017-SARMACKA-SEKSTYNA-literacka-
pidgin-szprache-PDO516-FO-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-SSetKh-ZECh-PDO379-212

https://issuu.com/stefankosiewski
Zawiadomienie o przestepstwie 20130215 Slaski Fundusz
Zadoscuczynienia. Stefan Kosiewski do Prokuratury
Rejonowej Katowice Poludnie Ko 1849 12 FO 136 ZR
Napisaù Sowa.blog.quicksnake.pl (») 15. 2. w kategorii Kazimierz Switoñ

Sygn. akt Ko 1849/ 12

Prokurator Rejonowy: El¿bieta Mizeracka

Prokuratura Rejonowa Katowice Poùudnie

Frankfurt nad Menem, 15 lutego 2013

SKARGA i Zawiadomienie o przestêpstwie
nagrane i opublikowane nieodpùatnie w internecie do wiadomoœci Narodu
Polskiego we formie plików mp3 i pdf.

Szanowna Pani Prokurator,

niniejszym przesyùam ponownie, w zaù. skargê zùo¿on¹ przeze mnie drog¹
elektroniczn¹ w dniu 2 lutego 2013 i zawiadamiam raz jeszcze o
przeœladowaniu mojej osoby przez bandy osobników ¿ydowskiego
pochodzenia etnicznego ukryte w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwoœci
RP.

Wyjaœniam, ¿e wczoraj 14 lutego 2013 r. w godzinach wieczornych
odebraùem w Urzêdzie Pocztowym Frankfurt-Höchst ponowne, zastraszaj¹ce
mnie wezwanie, Sygn. akt jw., wystawione 28 stycznia 2013 i podpisane:
Asesor Prokuratury Rejonowej Maciej Rusiñski, wzywaj¹ce mnie do

Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
osobistego stawiennictwa w dniu dzisiejszym 15 lutego 2013 roku o godz. 12.
w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 31, pokój nr 1822, piêtro 18, celem
przesùuchania w charakterze œwiadka. w sprawie zawiadomienia dotycz¹cego
Sl¹skiego Funduszu Zadoœãuczynienia.

Na wezwaniu znajdowaù siê numer centrali telefonicznej, pod który
zadzwoniùem dzisiaj niezwùocznie o godz. 11:28, jak miaùo siê to okazaã -
jedynie po to, a¿eby wysùuchaã z taœmy, czy raczej z chipa mêskiego gùosu
zawiadamiaj¹cego, i¿ rozmowa mo¿e byã nagrywana, zachêcaj¹cego mnie przy
tym do wykrêcenia numeru wewnêtrznego, lub zaczekania na zgùoszenie siê
operatora. Po chwili ten sam, nagrany gùos poprosiù, ¿ebym wybraù inny
numer wewnêtrzy, lub zaczekaù na operatora, chocia¿ wyjaœniam, ¿e nie
wybieraùem wczeœniej ¿adnego numeru wewnêtrznego, a wiêc ustawienia
techniczne dokonane w Prokuraturze nie odpowiadaj¹ rzeczywistoœci, która
ma miejsce.

O godz. 11:36 ponownie zadzwoniùem pod wskazany w piœmie Prokuratury
numer centrali: +48 32 2517-222 i znowu zostaùem automatycznie
potraktowany w taki sam, niegrzeczny sposób. Po kilku minutach jeszcze raz
doœwiadczyùem, ¿e na centrali telefonicznej w Prokuraturze w zùoœliwy sposób
zaùatwiani s¹ Polacy dzwoni¹cy do Urzêdu w Ojczyênie z Zagranicy w
sprawach najwy¿szej wagi pañstwowej. Tu wyjaœniam, ¿e postulowany przeze
mnie od lat Sl¹ski Fundusz Zadoœãuczynienie winien naprawiã wreszcie
krzywdy wyrz¹dzone Polakom przez nieludzki system ¿ydokomunistyczny nie
tylko pod kopalni¹ Wujek w pierwszych dniach stanu wojennego.

Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Aby omin¹ã blokadê poù¹czeñ zaùo¿on¹ najwidoczniej na centrali telefonicznej
Prokuratury w Katowicach zadzwoniùem pod znaleziony przeze mnie w
internecie inny numer telefoniczny Prokuratury i poprosiùem o poù¹czenie z
Panem Rusiñskim, który oœmieliù siê do mnie zaraz powiedzieã, ¿e to jest
nieprawda, co przekazujê mu o sposobie potraktowania mnie przez entralê
telefoniczn¹ Prokuratury w Katowicach.

Wobec stwierdzenia jawnej stronniczoœci Pana Rusiñskiego wyjaœniùem, ¿e mogê
przedùo¿yã mu na papierze wydruki z Poczty Niemieckiej potwierdzaj¹ce, i¿
dzwoniùem dzisiaj z opisanym skutkiem kilkakrotnie pod wskazany numer
Prokuratury w Katowicach i nie rozumiem, jak Prokurator w Katowicach mo¿e
kùamaã w ¿ywe oczy i zaprzeczaã faktom zgùaszanym Prokuratorowi w tak bùahej
sprawie, jak lekcewa¿enie obowi¹zku pracy przez operatora centrali telefonicznej
Prokuratury w Katowicach.

Pan Asesor Rusiñski oœwiadczyù przechodz¹c do meritum, ¿e na podstawie mojej
korespondencji internetowej, która dotarùa doñ we fragmentach, zbudowaù zgùoszenie
przestêpstwa, którego byùy Wojewoda Pietrzykowski jego zdaniem jednak nie
popeùniù lekcewa¿¹c moj¹ wizytê w gabinecie Wojewody Sl¹skiego, zùo¿on¹ za jego
nieudanego urzêdowania w towarzystwie byùego Posùa Kazimierza Switonia,
antykomunistycznego opozycjonisty w latach siedemdziesi¹tych, skazywanego przez
s¹dy i kolegia w PRL-u tak samo jak ja byöem skazywany za odwagê mówienia
¿ydokomunie prawdy w oczy. Byùy Wojewoda Pietrzykowski, mianowany przez
premiera Jarosùawa Kaczyñskiego, popeùniù przestêpstwo zaniechania nie
podejmuj¹c zgùoszonej mu przeze mnie inicjatywy naprawienia Polakom
Województwa Sl¹skiego krzywd na wzór Mazowieckiego Funduszu
Zadoϋuczynienia.

Kazimierz Switon, Stefan Kosiewski, Gabinet Wojewody Slaskiego 17. 10. 2006.avi

Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Powiedziaùem Panu Prokuratorowi Rusiñskiemu, ¿e nie jestem z zawodu
prawnikiem i nie wiem, z jakiego paragrafu nale¿aùoby oskar¿yã Wojewodê
Pietrzykowskiego w zwi¹zku ze spraw¹ postulowanego Sl¹skiego Funduszu
Zadoœãuczynienia, którego do dzisiaj nie ma.

Na to Pan Asesor Rusiñski odparù, ¿e od siedmiu lat jest w Katowicach nowy
Wojewoda £ukaszczyk. Zapytaù, czy zwracaùem siê do nowego Wojewody w
sprawie powoùania Sl¹skiego Funduszu Zadoœãuczynienia. Odrzekùem na to, ¿e
z Panem £ukaszczykiem fotografowaùem siê chyba jeszcze w czasie jego
urzêdowania w Jastrzêbiu, czy w Zorach jako prezes Stowarzyszenia
Europejskiego i nie chcê, ¿eby ktoœ mówiù, ¿e coœ zaùatwiùem po starych
znajomoœciach, przez ciotkê, czy ubowców. Partnerem dla mnie w sprawie
powoùania Sl¹skiego Funduszu Zadoœãuczynienia jest Urz¹d Wojewody, a nie
jedna, czy druga osoba sprawuj¹ca akurat ten urz¹d.

0:27 El¿bieta Soùtysek: Dyrektor Gabinetu Wojewody
Sl¹skiego autor: kulturzentrum 1207 wyœwietleñ

Prokurator Rusiñski zapytaù, czy mógùbym mu przysùaã informacje na temat
Mazowieckiego Funduszu Zadoœãuczynienia, co ja odebraùem jako kolejn¹
bezczelnoœã z jego strony i poradziùem, ¿eby sobie zadzwoniù na Mazowsze i
poprosiù, kogo trzeba, to mu wszystko wyjaœni¹, bo ja nie po to ju¿ pisaùem w
tej sprawie do Premiera i Prezydenta RP i nie po to jeêdziùem do Warszawy i
rozmawiaùem w kancelarii, ¿eby oni w Katowicach lekcewa¿yli te same pisma z
Warszawy, które i ja otrzymujê.

Na to Panu Prokuratorowi wyrwaùo siê niechc¹cy sùowo, którego tu nie
powtórzê, ¿eby nikomu nie szkodziã, gdy¿ uœwiadomiùem wnet mojemu
rozmówcy odbijaj¹c do mikrofonu jak piùeczkê tenisow¹ sùowo uchodz¹ce
powszechnie za niecenzuralny przerywnik, aby mój szanowny rozmówca nie
musiaù ju¿ tego samego sùowa usùyszeã np. z ust swojej Przeùo¿onej. Uprzejmie
proszê zatem nie skupiaã uwagi na formie przeprowadzonej dzisiaj przeze
mnie rozmowy, gdy¿ nie poczuùem siê w ¿aden sposób dotkniêty, zaœ piszê o
tym nieistotnym przecie¿ szczególe jedynie dlatego, ¿e Pan Asesor Rusiñski
zastraszyù mnie, i¿ napisze notatkê z naszej rozmowy i potraktuje t¹ rozmowê
jako moje zgùoszenie siê na dorêczone mi wczoraj w Niemczech wezwanie.

Powiedziaùem, ¿e nie zgadzam siê na to. Wyjaœniùem, ¿e odpowiedziaùem
ju¿ poczt¹ internetow¹ na wczeœniejsze wezwanie do Prokuratury i to nie moja
wina, ¿e w Prokuraturze Rejonowej Katowice Poùudnie panuje baùagan i
dotarùa do niego byã mo¿e tylko moja wypowiedê na temat sprowokowanego
przez ¿ydostwo Powstania Styczniowego, które zaskutkowaùo zesùaniem na
Sybir tysiêcy rodzin Polaków takich jak ja i odebraniem Polakom ziemi ojców.

Pan Asesor u¿yù w tym momencie b¿ydkiego sùowa "antysemicki", co mnie
zabolaùo, poniewa¿ od dziecka wychowywaùem siê w Czeladzi na Wêgrodzie z

Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
wieloma ¿ydami z pochodzenia i nawet s¹siadowaùa z nami przy ul. W¹skiej na
tym samym piêtrze, w jednej izbie, czterosobowa, biedna rodzina ¿ydowska o
nazwisku Mizera, zaœ jeœli podejmowaùa mnie kilka lat temu we wùasnym
domku Pani Prof. Termiñska, wykùadaj¹ca hebraistykê na Uniwersytecie
Sl¹skim, to chyba nie dlatego, ¿ebym miaù byã pomawiany o antysemityzm.

Zmitygowaù siê nieco mój rozmówca, kiedy mu przypomniaùem, ¿e
Nowoczesny Naród Polski skùada siê z ludzi o ró¿nym pochodzeniu etnicznym:
Cyganów, Niemców, Polaków, ¿e wiele osób ¿ydowskiego pochodzenia takich
jak Michnik, Mazowiecki, Gieremek, czy Suchocka te¿ zaliczaj¹ siê sami tym
sposobem do tego, tzn. w subiektywnym odczuciu swoim s¹ Polakami, nie
mo¿e jednak Prokurator w Polsce zapominaã o tym, ¿e s¹ w Polsce tak¿e
bandy osobników ¿ydowskiego pochodzenia i nie mo¿e lekcewa¿yã informacji
o tym, gdy¿ wci¹¿ umieraj¹ ludzie w Polsce w ró¿nych okolicznoœciach i
wczoraj np. zmarù Gudzowaty, a to byù jeden z oligarchów ¿ydowskich w Polsce
i jeœli Prokuratura ustali jutro, ¿e nie byùo przy tej œmierci udziaùu osób
trzecich, to chyba normalne.

Bandy ¿ydowskich osobników w strukturach wùadzy Rzeczypospolitej Polskiej
to nie s¹ urojenia chorego czùowieka, lecz np. Art-B ¿yda Baksika i ¿yda
G¹siorowskiego, którzy uciekli do Izraela po tym, jak ostrzegù ich o
planowanym przez Prokuraturê aresztowaniu czùonek ¿ydowskich wùadz partii
Porozumienie Centrum kierowanej przez braci Lecha i Jarosùawa
Kaczyñskiego.

O finansowaniu dziaùalnoœci politycznej braci Kaczyñskich chciaù mówiã,
skùadaã przed kilku laty zeznanie przed Prokuratorem w Polsce ¿yd Bar,
wspólnik, czy kolega Baksika i G¹siorowskiego, którzy tê spóùkê zaùo¿yli
przecie¿ w pobli¿u Katowic. A i sklep ART-B chyba nawet widziaùem na
Stawowej, kiedy Lech Waùêsa kandydowaù na prezydenta i wsparùem
finansowo te wybory. Nazajutrz ciê¿arówka pod Jasn¹ Gór¹ wjechaùa od tyùu
w kierowane przeze mnie audi 80, którym wiozùem mojego œp. Ojca,
wiêênia ¿ydokomuny po 1945 r. oraz inne osoby, by wspólnie pomodliã siê
przed ikon¹ Matki Bo¿ej.

Pan Prokurator Rusiñski nie chciaù sùyszeã, ¿e byù dokonany ju¿ przed
laty zamach na moj¹ osobê, jeden z pasa¿erów byù ranny i chorowaù dùu¿szy
czas, ubezpieczalnia w Czêstochowie uznaùa roszczenia, a w chwili odbierania
przeze mnie pieniêdzy za zniszczone auto dwóch mê¿czyzn robiùo wszystko,
¿eby mnie zdenerwowaã i koniecznie chciaùo mi te¿ pokazaã jak¹œ legitymacjê,
kiedy okazaùem im legitymacjê dziennikarsk¹ i zapytaùem, kim s¹ i dlaczego
usiùuj¹ mnie zastraszyã.

Od ponad trzydziestu lat przebywam na staùe w Niemczech korzystaj¹c z azylu
politycznego po stwierdzeniu przez niemieckie wùadze, ¿e w wypadku ew.
powrotu do Polski mog¹ spotkaã mnie w Polsce represje w zwi¹zku z
antykomunistyczn¹ dziaùalnoœci¹. Czy Prokuratura w Katowicach nie potrafi
tego zrozumieã i dlatego przysyùa mi wezwania gro¿¹c przy tym, ¿e mo¿e
naùo¿yã na mnie karê pieniê¿n¹, je¿eli siê nie pojawiê na wezwanie?

Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Na to Pan Asesor Rusiñski odrzekù, ¿e on mo¿e ka¿dego œwiadka w
prowadzonej przez siebie sprawie wezwaã z dowolnego pañstwa na œwiecie i
jeœli ten siê nie stawi, to naùo¿yã na niego karê pieniê¿n¹.

Zapytaùem, czy zamierza wzywaã ¿ydów z Ameryki i z Izraela? Zaœ kiedy oni
nie przyjad¹ na jego wezwanie, to ukarze ich wyrokami nakazowymi, jak mnie
ju¿ banda ¿ydowska w S¹dzie i w Prokuraturze w Tomaszowie Mazowieckim
ukaraùa 1 sierpnia 2008 r. za rzekom¹ kradzie¿ dzieciom starej,
bezwartoœciowej piùki do gry w piùkê no¿n¹?

Powiedziaùem Panu Prokuratorowi Rusiñskiemu, ¿eby nie byù bezczelny, bo wiadomo
mu przecie¿ bardzo dobrze o tym, ¿e ¿yjê w Niemczech od ponad trzydziestu lat na
azylu politycznym, zaœ azyl otrzymuje siê po stwierdzeniu przez wùadze, ¿e w
wypadku ewentualnego powrotu do kraju pochodzenia mogùyby spotkaã mnie
represje.

Na to Pan Asesor Maciej Rusiñski odparù, ¿e nie czekaj¹ mnie w Polsce ¿adne
represje. Odparùem mu zatem, ¿e bandy osobników ¿ydowskiego pochodzenia
dokonywaùy ju¿ na mnie zamachu, wjechaùa w Czêstochowie ciê¿arówka w
kierowane przeze mnie auto, zaœ dwa dni póêniej w mieszkaniu mojej œp.

Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Mamy, w Czeladzi przy ul. Tuwima, gdzie wtedy przebywaùem, pojawiù siê nie
zapowiedziany mecenas Margasiñski z Czeladzi, który broni rodzin
pomordowanych górników z kopalni Wujek i nieudanie oskar¿a o tê zbrodniê
komunistyczn¹ ¿ydowsk¹ bandê Kiszczaka i Jaruzelskiego, a S¹d w Polsce
orzekù przecie¿ ostatnio, ¿e to byùa zbrojna banda. I ja nie chciaùem ju¿ wtedy,
przed laty rozmawiaã z tym adwokatem Margasiñskim, gdy¿ miaùem
uzasadnione powody do tego.

Powiedziaùem na koniec Panu Prokuratorowi Rusiñskiemu, ¿e prokuratorzy z
Polski wyje¿d¿aj¹ przecie¿ za granicê w celu przesùuchania œwiadków, ¿e to nie
jest nic nadzwyczajnego i ¿e on te¿ wyjedzie wkrótce na tak¹ delegacjê
sùu¿bow¹ do Frankfurtu. Jest tutaj lotnisko, jest Muzeum Zydowskie,
zaprowadzê go po poùudniu, zapoznam z kim trzeba w Gminie Zydowskiej,
natomiast przed poùudniem spotkamy siê przy Saalgasse, w biurze Konsula
Honorowego RP we Frankfurcie i ja odpowiem Prokuratorowi na ka¿de
pytanie w zwi¹zku ze spraw¹ Sl¹skiego Funduszu Zadoœãuczynienia.

Wracaj¹c zaœ do bezprawnego wyroku, wydanego na mnie w postanowieniu
nakazowym z ra¿¹cym naruszeniem prawa, to kompetentny jest do
wyst¹pienia o kasacjê chyba tylko Prokurator Generalny i ktoœ musi mu
przekazaã tê informacjê drog¹ sùu¿bow¹, niniejszym cedujê to zadanie na
Pani¹ Prokurator.

Lech Kaczyñski byù Prokuratorem Generalnym w tym czasie, kiedy ¿yd Bar,
legitymuj¹cy siê izraelskim dowodem to¿samoœci Nr 068452325 mieszkaù w
Niemczech i chciaù zeznawaã w Polsce w sprawie milionowych korzyœci
finansowych osi¹gniêtych nielegalnie przez braci Jarosùawa i Lecha
Kaczyñskich od ¿ydów Baksika i G¹siorowskiego, to uprzejmie wnoszê o
powa¿ne zapoznanie siê Prokuratury w Katowicach z oœwiadczeniem
wùasnorêcznie podpisanym przez tego ¿yda, który sam nie wie, jak siê nazywa,
bo na pocz¹tku mówi o sobie: Ja, Meir Bar (Brandwein), zaœ na koñcu u¿ywa
za nazwisko sùowa: Brandwaiman.

W zaù. przesyùam caùy tekst oœwiadczenia Bara oskar¿aj¹cego o œwiadome
niedopeùnienie obowi¹zku przez Prokuratora Generalnego RP Lecha Kaczyñskiego,
które to oœwiadczenie zostaùo opublikowane przez Andrzeja G¹siorowskiego w
darmowej technologii blogspot (Powered by Blogger), gdy¿ jeœli oskar¿enia zawarte
w tym oœwiadczeniu oparte s¹ na prawdzie, ¿e Lech Kaczyñski jako
Prokurator Generalny œwiadomie nie umiaù zùo¿yã przez 40 dni
wniosku ekstradycyjnego, to ten Lech Kaczyñski musi byã wyniesiony z
Wawelu jeszcze przez kard. Dziwisza.

Mówi¹c jêzykiem wùaœciwym dla miejsca: musi byã dokonana Ekspulsja Lecha
Kaczyñskiego, czùonka ¿ydomasoñskiej Grupy Windsor ze sprofanowanych
podziemi katolickiej katedry na Wawelu. Jarosùaw Kaczyñski natomiast
winien zostaã wezwany przez Prokuratora w celu konfrontacji z ¿ydami:
Barem i G¹siorowskim, które to spotkanie mo¿e siê przecie¿ odbyã dla dobra
Polski w Tel Avivie, jak na nieszczêœcie dla Lecha Kaczyñskiego nagrane
zostaùo na wideo jego wiernopoddañcze wyst¹pienie w Jeruzalem, na którym
ten byùy prezydent RP zapewniaù ¿ydów w ob¿ydliwy sposób, ¿e Polacy bêd¹

Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
gin¹ã za Izrael na wszystkich frontach œwiata.

W Tel Avivie s¹ warunki do rozmów i jest tak¿e Muzeum Zydowskie jak we
Frankfurcie i jak bêdzie Muzeum Zydowskie we Warszawie, bo Lech Kaczyñski
jako prezydent Warszawy przekazaù w tym celu nieodpùatnie du¿y kawaù ziemi
budowlanej w stolicy, albowiem we Warszawie nie ma warunków do rozmów z
Prokuratorem i tak samo jak w Tomaszowie Mazowieckim Policja zadeptuje
tylko œlady, jak ostatnio zadeptaùa w biurze Andrzeja Leppera, którego
zd¹¿yùem jeszcze poznaã osobiœcie na blokadzie drogi w Polichno koùo
Tomaszowa jako bardzo rozs¹dnego czùowieka i nie spodziewaùem siê za Boga,
¿e temu zastêpcy premiera Jarosùawa Kaczyñskiego w rz¹dzie, mo¿e byã
pisane skoñczyã w tak haniebny sposób.

Natomiast co siê tyczy osoby nie ¿yj¹cego te¿ prof. Jerzego Przystawy, na
którego extrakt po angielsku powoùuje siê G¹siorowski, to s¹ to moim zdaniem
purimowe wygùupy, takie same jak poroniony pomysù oczyszczenia bagna w
Polsce przez JOW-y (jednomandatowe okrêgi wyborcze), które Przystawa
gùosiù, a Baksik z G¹siorowskim mieli chyba w caùoœci sfinansowaã z oscylatora
na takiej samej zasadzie, jak braci Kaczyñskich z Porozumieniem Centrum. Bo
kiedy zadzwoniù do mnie ten prof. Przystawa, kiedy to m.in. z byùym
burmistrzem Czeladzi Mrozowskim chciaù wprowadzaã te JOW-y, to
zapytaùem go wprost, czy mamy w Polsce mo¿e polsk¹ oligarchiê, ¿eby
sfinansowaùa te jednomandatowe wybory Polaków na posùów?

Czy nie obawia siê ten prof. Przystawa, ¿e wiêkszy kapitaù mo¿e wygraã z
Narodem Polskim w tej grze o JOW-y? Akurat dzwoniù wtedy do mnie na
drugi telefon pewien czeski exilant ze Szwecji z pomysùem na Demokracjê
Bezpoœredni¹ a w Pradze miaùo odbywaã siê spotkanie, wiêc musiaùem
zakoñczyã rozmowê z prof. Przystaw¹, jak dzisiaj skoñczyùem rozmowê
telefoniczn¹ w poœpiechu zapomniawszy po¿egnaã siê z Panem Prokuratorem
Rusiñskim, ale z nim chcemy siê tu przecie¿ spotkaã na miejscu we
Frankfurcie nad Menem, gdzie nic nikomu nie zagra¿a, ¿eby niezwùocznie
omówiã sprawê Sl¹skiego Funduszu Zadoœãuczynienia.

Mówiê jêzykiem barwnym jako Poeta Polski i jak ¿yd Ewangelista, patron
mojej parafii rzymskokatolickiej we Frankfurcie nad Menem, rozsyùam tê
wiadomoœã na Wschód, Zachód, Poùudnie i Póùnoc, gdy¿ tak rozlokowane s¹
Prokuratury w Katowicach, zaœ sprawy band ¿ydowskich ukrytych w
strukturach pañstwowych RP winny byã moim zdaniem rozwi¹zane drog¹
przemian pokojowych, nie zaœ drog¹ pogromów, krwawej rewolty
zniewolonego Narodu Polskiego, przed któr¹ kryptosyjoniœci (ukryte
¿ydostwo) musiaùo by znowu udawaã siê za granicê po azyl.

Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski
http://www.spreaker.com/user/sowa3/zawiadomienie_o_przestepstwie_fo_
136

http://sowa.unblog.fr/2013/02/15/zawiadomienie-o-przestepstwie-
20130215-slaski-fundusz-zadoscuczynienia-stefan-kosiewski-do-prokuratury-
rejonowej-katowice-poludnie-ko-1849-12-fo-136/

Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Europäisches Magazin SOWA 14. Oktober 2015

Prze iwko
w ser u Europ
PDO212 Moralia FO von Stefan
Kosiewski ZECh CANTO DCXII Gegen die
Hurerei im Herzen Europas
Written by sowa (») today at 07:37 in
category Fas a ja o łede , read: 33×

http://shoud.io/18775

Jako motto: Przyłącza się do głosu
i icjatora petycji, Posła do Parla e tu
Europejskiego, prof. dra hab. Ryszarda
Legutki.

QR code for
this recording:

http://www.citizengo.org/pl/6095-
petycja-w-sprawie-usuniecia-klubow-erotycznych-poza-centrum-
krakowa?m=5&tcid=2984329

https://de.scribd.com/collections/4260684/Poetry
Europäisches Magazin SOWA 14. Oktober 2015

Stefan Kosiewski

Przeciwko kurestwu w sercu Europy

Prolego e a do Odż dza ia po M śli prof. Feliksa Ko e z ego Uwaga 212
Moralia Fas a ja O łęde von Stefan Kosiewski Zarys Estetyki Chazarów
CANTO DCXII

Gegen die Hurerei im Herzen Europas
6 min

Sto lat, sto lat!
Sto lat, sto lat!
Nie haj ż je a !
Nie h ż je a ,

ie h ż je a .
W zdrowiu, PiS-ie,
NATO-liń z k
ie haj ż je a .

NATO-liń z to opoz ja w stosu ku do PO-ławia ,
Fr k ja rewolu j a przed Paździer ikie roku.
W paździer iku w or a ż dokra ja: Go ułka ze
Zawadzki za ie iają się po oka h orła iejs a i

Na ś ia ie w każdej klasie szkoł prosto z ostu wali się
Prawda z o zu wsz stki i otwora i: Merkel a odejść
Legutko haki w iąga z Pra is arksistowskiej; o oje a
niej kariery swoje zbudowali idealne, i socjalizm realny.

Z Panem Bogiem
Z Fra kfurtu ad Me e ówił Stefa Kosiewski

https://shoudio.com/user/sowa/status/18775

pl.wikipedia.org

Prof. Ryszard Legutko udostęp ił a zdję ie uż tkow ika ECR Group.

paździer ika o :

https://de.scribd.com/collections/4260684/Poetry
Europäisches Magazin SOWA 14. Oktober 2015

ECR Group paździer ika o
17:02 · Edytowany · Our Vice-
Chair Prof. Ryszard Legutko's
clear message to Angela Merkel
and François Hollande in today's
debate. #EUreform

O asoński s olu liter „G”
| Fronda.pl

Zo a z tłu a ze ie

https://ligon.wordpress.com/2015/10/14/przeciwko-kurestwu-w-sercu-
europy-pdo212-moralia-fo-von-stefan-kosiewski-zech-canto-612-gegen-
die-hurerei-im-herzen-europas/

http://sowa2.quicksnake.net/Fascynacja-obedem/Przeciwko-kurestwu-w-sercu-Europy-
PDO212-Moralia-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-CANTO-DCXII-Gegen-die-Hurerei-im-
Herzen-Europas
https://de.scribd.com/collections/4260684/Poetry
Zgloszenie przestepstwa: Grozby karalne 20120523 Fo. f33 Zr 25 Stefan
Kosiewski do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdañsku
Written by european magazine (») 23. 5. in category Poetry, read: 121×

A
Share5

W
O
iS
sk
ej
...Lech Waùêsa uhonorowany zostaù przez Akademiê M¹drych Ludzi krótko mówi¹c:
op
za caùoksztaùt tak samo jak Wisùawa Szymborska, autorka nie tylko sùów do piosenki
powtarzaj¹cej sùowa nauki mêdrca ¿ydowskiego, który wyczytaù w Aleksandrii u
pewnego Greka, ¿e: panta rhei, wiêc zapisaù sobie: nic dwa razy siê nie zdarza, zaœ
r
Eu

Lech Waùêsa nie czytaù na szczêœcie dla siebie Heraklita i dlatego jako czùowiek wolny,
nie zniewolony fatalizmem przemijania wszystkiego jako najwa¿niejszej cechy bytu,
myœlaù i dziaùaù zawsze w taki sam sposób, tzn. w pierwszym rzêdzie z szacunkiem do
wùadzy...
yn

Komendant Wojewódzki Policji w Gdañsku
insp. Wojciech Sobczak
az

ul. Okopowa 15 80-819 Gdañsk
tel.(58) 321-59-00
ag

Frankfurt, 23 maja 2012 r.
Szanowny Panie Generale,
M

zgùaszaj¹c przestêpstwo gróêb karalnych wymierzonych w moj¹ osobê, popeùnione w
internecie (dowody w zaù.) pragnê wyraziã jednoczeœnie nadziejê, i¿ uda nam siê obu
widzieã jeszcze w innych okolicznoœciach, byã mo¿e przy okazji mojego kolejnego
spotkania z prezydentem Lechem Waùês¹, któremu niesforne dzieci nie daj¹
wci¹¿ niestety spokojnie do¿ywaã na emeryturze, natomiast daj¹ mu
niepotrzebnie kasê tacy koledzy i doradcy jak Bielecki (wyprowadzan¹ z banku
pañstwowego PKO na prywatn¹ nagrodê Lecha Waùêsy po 100 tys. dolarów rocznie
wyrzucanych w bùoto, podczas kiedy oficjalnie najwy¿sza nagroda w Unii Europejskiej
to 10 tys. euro, które dostaù premier Tusk z okolicznoœciowym Laurem Karola
Wielkiego), bowiem ci êli doradcy Waùêsy, od których on nie umie, lub nie chce siê
otrzepaã, sami zasiadaj¹c na bardzo wysoko opùacanych, eksponowanych posadach
pañstwowych zdobytych nie w drodze konkursów, czy awansu zawodowego, jaki jest
np. udziaùem policjanta w sùu¿bie pañstwowej, lecz z nadania politycznego,
wyznaczenia przez kolesiów od wspólnego uganiania siê dla pijaru za piùk¹; sami
sobie nie potrafi¹ czêsto nic m¹drego doradziã ci nieszczêœni, mali ludzie - przez co
gin¹ potem marnie jak Jan Strzelecki, Geremek, Lech Kaczyñski i wielu, wielu innych,
m¹drych z pozoru ¿ydów, z którymi nie sposób byùo przecie¿ normalnie porozmawiaã
o podziale uùudy posiadania m¹droœci pomiêdzy bliênich.

Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Z pobudek rasistowskich i chuligañskich, przekonany najwyraêniej o swojej wy¿szoœci
rasowej nad Polakiem i zwi¹zanej z tym rzekomej bezkarnoœci ka¿dego typa i sprawcy
spod ciemnej gwiazdy, ¿ydowskiego pochodzenia etnicznego w Polsce ustawionej
bandycko i skrycie przez nikczemnych zùoczyñców po Magdalence na

A
wzór nieludzkiego apartheidu Republiki Poùudniowej Afryki oraz pod dyktando
¿ydów: Jaruzelskiego, Urbana, Rakowskiego i Kiszczaka, uwa¿aj¹cy siê za

W
bezkarnego nadczùowieka mùody kryptosyjonista Bartosz Cicharski z Gdañska,
zwi¹zany z Grup¹ LOTOS niedawny absolwent Uniwersytetu Gdañskiego, upatrzyù

O
sobie we mnie, Polaku aktywnym od 30 lat na emigracji politycznej w
Niemczech, wydumanego goja, którego oprawca mniema, i¿ wolno mu bezkarnie

iS
zadrêczaã i terroryzowaã jako tzw. swojego Polaka, któremu wspomniany rasista
¿ydowski mniemany pozostawia do wyboru tylko rodzaj œmierci.

sk
Ciecierski obiecaù mi bowiem w zaù. korespondencji zniszczenie moralne i daje do
wyboru tylko rodzaj kalibru broni, któr¹ zamierza ten gotowy na wszystko
czùowiek ukatrupiã tak po prostu i zwyczajnie jak zwykùy szurke na Krzykach po

ej
wojnie, w zdobytym na Niemcach Wrocùawiu, etatowego w 1981 r. redaktora
tygodnika "Solidarnoœã Jastrzêbie" w Katowicach, staùego wspóùpracownika
op
Rozgùoœni Polskiej Radia Wolna Europa przez parê dobrych lat w Niemczech,
zagranicznego korespondenta "Tygodnika Solidarnoϋ" redagowanego po 1989 r.
r
przez Jarosùawa Kaczyñskiego, publicystê wyró¿nionego m.in. odnotowaniem staùej
Eu

wspóùpracy z nim w stopce radakcyjnej Katolickiego Tygodnika Spoùecznego "£ad".

Ciecierski siêga po obosieczny orê¿ ironii gro¿¹c: " ...ze wzglêdu na nieustanne
dostarczanie mi wybornej rozrywki chciaùbym pozwoliã sobie na drobny ukùon w
yn

Pañsk¹ stronê. Mianowicie mo¿e Pan wybraã, czy nasz¹ konwersacjê mam
opublikowaã na Google+, Facebooku, osobistym blogu czy mo¿e we wszystkich tych
miejscach naraz? A mo¿e ¿yczy Pan sobie jakieœ inne medium? Bêdê wdziêczny za
az

wszelkie sugestie".
ag

Wyjaœniam zatem w tym miejscu, ¿e nie upowa¿niùem nigdy Bartosza Ciecierskiego
do przedruku, czy opublikowania w jakimkolwiek miejscu na œwiecie najmniejszego
chocia¿by fragmentu jakiejœ mojej wypowiedzi i odbieram jego groêby jako realne i
M

powa¿ne, gdy¿ Bartosz Ciecierski skoñczyù studia z not¹ 4,7 - nieco wy¿sz¹ od oceny, z
któr¹ ja zakoñczyùem studia w czasach Solidarnoœci, z których wczeœniej relegowano
mnie w 1977 r. ze wzglêdów politycznych, "za postawê niegodn¹ studenta PRL", czyli
wywalono za rzekome naruszenie nietykalnoœci cielesnej ubowca, tajnego pracownika
Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach i jednoczeœnie w tej
samej osobie studenta Uniwersytetu Sl¹skiego w Sosnowcu.

Wyjaœniam dalej, ¿e publikujê w prasie literackiej w Polsce od czerwca 1974 r. a
ksi¹¿ki ogùaszam drukiem od 1977 r. Jako rencista jestem zaœ osob¹ zbyt ubog¹ na to,
¿eby pozwalaã np. takiej firmie google, a co dopiero Bartoszowi Ciecierskiemu na
bezkarne naruszanie moich praw autorskich.

Z powy¿szych wzglêdów zgùaszam dokonanie przestêpstwa i wnoszê o wszczêcie
dochodzenia w przedstawionej sprawie.

Wracaj¹c zaœ do gróêb wyra¿onych ostatnio publicznie przez Lecha Waùêsê
w rozmowie z córk¹ ubowca Olejnik, ¿e gdyby tylko mu daã do rêki paùê, jak dawniej
dawano ka¿demu chêtnemu na czùonka ORMO, to ten Noblista na ochotnika
spaùowaùby Dudê z Katowic robi¹cego obecnie za przewodnicz¹cego Solidarnoœci i
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
obijaj¹cego siê prawdê mówi¹c niezbyt trzeêwo od Millera do Kaczyñskiego, czyli od
byùej lewicy uwùaszczonej na sprywatyzowanym (czytaj: przeszabrowanym) maj¹tku
ogólnonarodowym a maj¹cej jak Jarosùaw Kaczyñski ambicje do odgrywania wœród
Polsków roli autorytetów otaczanych szacunkiem, prawych i sprawiedliwych jak

A
biblijny Salomon ludzi, gdy¿ myœli lewica, i¿ Naród Polski jest gùupi i zapomniaù
pochodzenie i caùe zùo ¿ydokomunistycznym zùoczyñcom oraz wybaczyù chocia¿by

W
ob¿ydliw¹ chucpê odegran¹ po wyjœciu Kwaœniewskiego z helikoptera ze Siwcem,
obecnie jeszcze europosùem, r¿n¹cym wtedy po pijaku przygùupa, tzn. naigrywanie

O
siê przez tych obydwu z teatralnych gestów Papie¿a Polaka Jana Pawùa II,
ogùoszonego ostatnio Patronem Miasta Wadowic, bùogosùawionego stoj¹cego ju¿

iS
wtedy nad trumn¹, o czym dobrze wiedziaù ka¿dy katolik i agnostyk, a nie tylko kard.
Dziwisz zbieraj¹cy przezornie ró¿ne ampuùy, pobieraj¹cy od ¿yj¹cego jeszcze papie¿a
przeró¿ne relikwie, nagrania gùosu, itp., aby pomocne byùy te rzeczy w szerzeniu kultu

sk
œwiêtego w przyszùoœci, o której nigdy nic nie wiadomo, albowiem Pan Jezus wyraênie
zapowiedziaù przecie¿ swoim uczniom Dzieñ S¹du, który wielu zastanie na dachach.

ej
Lech Waùêsa ma zùych doradców i nale¿y z tym skoñczyã w interesie Narodu
Polskiego, albowiem Lech Waùêsa nie otrzymaù Nagrody Nobla w dziedzinie
op
Literatury Piêknej, jak Winston Churchill, który w pierwszej wojnie wytraciù
jako Pierwszy Lord Admiralicji 44 tys. powierzonych jego opiece marynarzy
r
brytyjskich a tak¿e sprzymierzonych w jednej tylko kampanii u wybrze¿y tureckich,
Eu

zaœ w ostatnich dniach drugiej wojny œwiatowej ludobójczymi zaprawdê
bombardowaniami zamordowaùo to monstrum zafascynowane osobowoœci¹
Stalina, bez najmniejszej potrzeby, setki tysiêcy niewinnych dzieci i kobiet, starców
spalonych w piekielnym ogniu bombardowañ Drezna, Frankfurtu nad Menem i wielu
yn

innych miast Bogu ducha winnych jak Hiroszima i Nagasaki.

Waùêsa jak Obama dostaù Nagrodê Nobla w dziedzinie Pokoju, którego nie robi siê
az

przecie¿ wojnami i nie osi¹ga policyjnymi paùami wciskanymi na siùê w rêce Donalda
Tuska, gdy¿ ludzkoœã Pokój wyra¿a odwiecznie znakiem goùêbicy, któr¹ pierwszy
ag

wypuœciù z r¹k Ut-napisztim w sumeryjskim poemacie o Gilgameszu, zapisanym
pismem klinowym na glinianych tabliczkach w jêzyku Akkadu, w pierwszej poùowie
II. tysi¹clecia przed Chrystusem, a po nim Noe noszony przez lata po pustynii
M

w plemiennych opowieœciach ¿ydów, by wróciùa z gaù¹zk¹ oliwn¹ w dziobie. Goùêbica
przez marksistów nazwana goù¹bkiem pokoju a przez Picasso, który przybyù do Polski
na Kongres Obroñców Pokoju, zakreœlona ciemn¹ kredk¹ na œcienie pokoju, w którym
malarz spaù w lokalu kontaktowym Urzêdu Bezpieczeñstwa, na œcianie zmytej po jego
wyjeêdzie szarym mydùem o nazwie "Biaùy Jeleñ" przez ludzi, którzy nad abstrakcyjne
gryzmoùy reakcyjnego artysty przedkùadali czystoœã œcian przeci¹gniêtych waùkiem do
malowania œciany, jak Waùêsa Naród Polski chciaùby przeci¹gn¹ã paù¹, ¿eby nauczyã
ludzi szacunku do wùadzy.

Lech Waùêsa uhonorowany zostaù przez Akademiê M¹drych Ludzi krótko mówi¹c: za
caùoksztaùt tak samo jak Wisùawa Szymborska, autorka nie tylko sùów do piosenki
powtarzaj¹cej sùowa nauki mêdrca ¿ydowskiego, który wyczytaù w Aleksandrii u
pewnego Greka, ¿e: panta rhei, wiêc zapisaù sobie: nic dwa razy siê nie zdarza, zaœ
Lech Waùêsa nie czytaù na szczêœcie dla siebie Heraklita i dlatego jako czùowiek wolny,
nie zniewolony fatalizmem przemijania wszystkiego jako najwa¿niejszej cechy bytu,
myœlaù i dziaùaù zawsze w taki sam sposób, tzn. w pierwszym rzêdzie z szacunkiem dla
wùadzy.

Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Z okna budynku Komisariatu Milicji Obywatelskiej przy ul. Swierczewskiego w
Gdañsku Lech Waùêsa przemawiaù w grudniu 1970 r. przez megafon i apelowaù do
zgromadzonych w dole, na ulicy przed Komisariatem MO stoczniowców, ¿eby nie
rzucali w okna tego¿ budynku milicji kamieniami i nie domagali siê uwolnienia

A
aresztowanych przez wùadzê wczeœniej polskich robotników, bo przecie¿ to nikomu
nic nie da i nawet wyrzuciù przez to okno dla jasnoœci na dowód swój kask stoczniowca

W
i kartê pracy odbijan¹ w zegarze na bramie stoczni ka¿dego dnia; wtedy te¿ Lech
Waùêsa po raz pierwszy usùyszaù od Polaków, którzy widz¹c jego czyny przejrzeli na

O
oczy, dwa krótkie sùowa towarzysz¹ce mu odt¹d niezmiennie jak przekleñstwo,
którego nie zmyje nigdy: "Zdrajca i œwinia". Opisaù to zdarzenie za Lecha Waùêsê zùy

iS
doradca Andrzej Drzycimski na stronach: 73 i 74 w ksi¹¿ce wydanej we Wiedniu 1987
r. pod tytuùem: "Lech Waùêsa. Ein Weg der Hoffnung. Autobiographie".

sk
Churchill byù tak zafascynowany obùêdem masowego mordercy Stalina, ¿e domagaù
siê u¿ycia przez brytyjskie samoloty bomb z gazem truj¹cym w dziele ludobójstwa
popeùnianego na cywilnej ludnoœci Niemiec opanowanych w demokratycznych

ej
wyborach przez partiê faùszywie nacjonalistycznych, frankistowskich socjalistów
Hitlera, która swoje niszczycielskie panowanie rozpoczêùa od Nocy Dùugich No¿y, tj.
op
wymordowania niewygodnych œwiadków we wùasnych szeregach. Churchill
natomiast ju¿ w 1920 r. wydaù rozkaz u¿ycia gazów truj¹cych przeciwko cywilnej
r
ludnoœci kurdyjskiej Iraku; byù zatem pierwszym monstrum, ludobójc¹, który ju¿ na
Eu

13 lat przed dojœciem Hitlera do wùadzy, jak pierwszy czùowiek na œwiecie posùaù do
gazu cywiln¹ ludnoœã narodu kurdyjskiego, do którego zagùady œwiadomie zmierzaù.

W 1926 r. Churchill domagaù siê u¿ycia broni przeciwko robotnikom bior¹cym udziaù
yn

w strajku generalnym zwoùanym w proteœcie przeciwko kryzysowi finansowemu i
ekonomicznemu wywoùanemu przez Churchilla, naówczas Kanclerza Skarbu i jako
takiego autora fatalnych w skutkach reform, których oficalnym celem byùo
az

przywrócenie peùnej wymienialnoœci funta na zùoto.
ag

Bogu dziêki, ¿e masoneria miaùa wiêkszy wpùyw na poczynania Churchilla, ni¿ wywiad
brytyjski i umiaùa skutecznie powstrzymaã jego szalone zapêdy, bo ju¿ w 1910 r.
Churchill jako Minister Spraw Wewnêtrznych chciaù sufra¿ystki pogoniã paùami tak
M

samo jak dzisiaj Waùêsa i zostaù za to wychùostany przez jedn¹ z nich szpicrut¹ w
miejscu publicznym, w pobli¿u ubikacji na dworcu kolejowym.

Waùêsie przepisuje siê nie pijawki tej samej krwi, co chory, lecz spotkania z ludêmi
nieuzale¿nionymi od wpùywów niszczycielskich, usposobionymi pokojowo,
pogodnymi, przyjaznymi w stosunku do bliênich w rozumieniu Jezusa Chrystusa;
Olejnik i Janion to jednak wci¹¿ przy tym zbyt wyraêne i ¿ywe relikty fascynacji
Stalinem, jak u obróconej w proch tymczasem Szymborskiej z domu Rottermund,
natomiast obecni dzisiaj wszechwùadnie i wszechobecnie w mediach Pawlak i Sikorski
przyjmuj¹c z pokor¹ dyktat narzuconej Polsce milionowej kontrybucji amerykañskiej
paùki maj¹ rzecz jasna w oczach, nie bêd¹c z zawodu licealnymi nauczycielami historii
jak Komorowski, obraz niesionych na palach gùów dzieci obroñców Niemczy,
oddanych wùadzy w zakùad i myœl¹ naturalnie w pierwszym rzêdzie o swych wùasnych
dzieciach przekabacaj¹c jak zùy lekarz samych siebie zmywaj¹ œciany prywatnej,
swej wùasnej skorupy mydùem "Biaùy Jeleñ".

Nie przepisuje obna¿ania krocza bogini Isztar mroczny poeta, któ¿ bowiem zadaje
sobie trud mycia okien, skoro pada i pada, a grzbietami Gór Swiêtokrzyskich do
Apeninów, Padu i Tybru niesie w powietrzu woñ nektaru; z niego pracowite pszczoùy
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
bior¹ miód, który potem szlachci pañskie stoùy i snadnie upaja siê Siostra Ludzi
M¹drych, Ironia.

Wnioskujê jak wczeœniej pozostaj¹c z szacunkiem.

A
Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski, z Panem Bogiem.

W
http://www.spreaker.com/user/sowa/churchill_walesa_wladza_i_sila_fo_f33

O
Polnisches Kulturzentrum e.V. Postfach 800626 D-62906 Frankfurt

iS
sk
ej
r op
Eu

HERODY
Share Episodes
Churchill, Walesa, wladza i sila Fo. f33 23 May 27:52 Play
arioso do Aktu I. HERODY/ Herodenspiel 05 Feb 06:05 Play
yn

ODESSA czy Moskwa? HERODY 15 Jan 11:45 Play
zydy pomagaja sobie sw. 9 Akt I HERODY 10 Jan 04:31 Play
Spychowo swieczka 8. Akt I. Uwe i Willi 07 Jan 07:04 Play
az

More Episodes Messages
ag
M

Author sowa Frankfurt, Hessen, Germany
http://www.spreaker.com/show/herody

Kontrybucja Obamy, zeby mieã za co wygraã wybory w USA. Sikorski ma serce w
nocniku. Fo, f. 32 Stefan Kosiewski: Zr. 24 s.s.
Geschrieben von sowa (») 18. 5. in der Kategorie Shma, gelesen: 51x

Sikorski za dùugo odgrywaù wa¿nego, cieszyù siê dobr¹ opini¹ wywiadu brytyjskiego,
kolegowaù siê z Berlusconim, Sarkozym, Obam¹. Lataù nad Libi¹, groziù przywódcy
Syrii, ¿e zrobi z nim to samo, co z Saddamem i z Kadafim, Polskê oddaj¹c przy

Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
tym pod protektorat Berlina w zaœlepieniu szczeniackim i przekonaniu, ¿e Merkel jest
baba nie do zdarcia. weiter lesen

Zgloszenie przestepstwa: Grozby karalne 20120523 Fo. f33 Zr 25 Stefan Kosiewski do

A
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdañsku
http://sowa.posterous.com/zgloszenie-przestepstwa-grozby-karalne-fo-f33

W
przekapane

O
Kategorie: Wszystkie | internowani | policja | prokuratura | represjonowani |
RSS
skazani | ubowcy | zabici | zbrodniarze | zmarli | zydy

iS
czwartek, 28 czerwca 2012
prawo przejrzenia akt sprawy i zùo¿enia za¿alenia na postanowienie do
prokuratora nadrzêdnego (art. 306 § 1 i 2 kpk)

sk
ej
r op
Eu
yn

Zapytanie dot. adresu internetowego Prokuratora Nadrzêdnego, do którego zgodnie z
pouczeniem zawartym w Postanowieniu o odmowie wszczêcia dochodzenia z
27.06.2012/ Prokuratura Rej. Gdañsk-Sródmieœcie
az

http://sowaleaks.blox.pl/resource/20120628083545346.pdf

----- Original Message -----
ag

From: <srodmiescie@prokuratura.gda.pl>
To: <sowa-frankfurt@t-online.de>
M

Sent: Thursday, June 28, 2012 8:35 AM
Subject: Prokuratura Rejonowa Gdañsk-Úródmieœcie w Gdañsku - pismo w
zaù¹czniku.
Ten e-mail byù wysùany z "FAX-PRGS"(MP 201).
Data skanowania: 28.06.2012 08:35:45 (+0200)
Zapytania do: srodmiescie@prokuratura.gda.pl

----- Original Message -----
From: "sowa" <sowa-frankfurt@t-online.de>
To: <srodmiescie@prokuratura.gda.pl>
Sent: Thursday, June 28, 2012 10:28 AM
Subject: Fw: Prokuratura Rejonowa Gdañsk-Úródmieœcie w Gdañsku - pismo w
zaù¹czniku.
Tagi: euro 2012 gdansk Lech Walesa Stefan Kosiewski
Link , prokuratura

http://sowa.quicksnake.net/Poetry/Zgloszenie-przestepstwa-Grozby-karalne-
20120523-Fo-f33-Zr-25-Stefan-Kosiewski-do-Komendanta-Wojewodzkiego-Policji-
w-Gdasku

Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.