You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Wilhelm Schwarz, Zbrojmistrz:
LICZBA MODELI W DRUŻYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA WILHELMA SCHWARZA:
KOSZT REKRUTACJI: 50 ZK ZBROJMISTRZ SZ WW US S WT ŻW I A CP
ŻOŁD: SPECJALNE Początkowa 4 4 4 4 3 2 3 1 7
PRESTIŻ DRUŻYNY: +50 PUNKTÓW Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9
PODSTAWKA: 20 X 20 MM BROŃ/PANCERZ: Wilhelm Schwarz posiada SZTYLET, MIECZ oraz parę PISTOLETÓW
POJEDYNKOWYCH i MUSZKIET, GRACZ wedle uznania może wyposażyć Postać
Wilhelm Schwarz to niezwykle wysoki i potężnie zbudowany człowiek, który
Dramatu w dodatkowy oręż i pancerz z LISTY EKWIPUNKU DRUŻYNY.
zarówno wzrostem jak i posturą góruje nad większością współczesnych mu
ZASADY SPECJALNE:
potomków Sigmara. Równie imponujący jak sylwetka jest arsenał z jakim Wilhelm
PŁYWANIE, SZERMIERZ.
Schwarz zwykle rusza do walki, wojownik powiada, że lubi posiadać właściwe narzędzie
INŻYNIER: Pomimo braku formalnego wykształcenia Wilhelm Schwarz to
do właściwej pracy ale wszyscy wiedzą, że pirat uwielbia siać na polu bitwy zamęt i
doświadczony choć nieco ekscentryczny Inżynier. W grze odzwierciedla to zasada
zniszczenie, a jak można zrobić to lepiej niż przy użyciu podręcznego arsenału
wedle której jedna z grup stronników, znajdująca się w odległości nieprzekraczającej
śmiercionośnej broni? Wśród piratów Wilhelm Schwarz znany jest także jako
6” od bohatera specjalnego, może użyć w fazie strzelania jako podstawę testu wartość
Zbrojmistrz, ponieważ zna się na broni palnej jak mało kto, a wśród szerokiej oferty
współczynnika UMIEJĘTNOŚCI STRZELECKIE Zbrojmistrza lub skorzystać z
świadczonych usług, za które każe sobie płacić bardzo słono, znajduje się także
jednej, znanej przez Postać Dramatu zdolności z listy umiejętności
dbanie o odpowiednie wykorzystanie oręża podległych mu strzelców.
STRZELECKICH. Należy pamiętać, że zasada ta nie ma zastosowania w
Przez lata na temat Wilhelma Schwarza powstało wiele niezwykłych plotek i
przypadku, gdy Wilhelm Schwarz w bieżącej turze biegł, skorzystał z umiejętności
nieprawdopodobnych opowieści. Żyjący w Marienburgu żeglarze opowiadają, że
lub zasady specjalnej używanej w fazie magii lub fazie strzelania, strzelał, skakał,
Zbrojmistrz popłynął kiedyś na koniec świata i wrócił rozczarowany tym, co tam
szarżował, upadł, wspinał się został Oszołomiony!, Powalony na ziemię!, Wyłączony z akcji!
zobaczył. Natomiast marynarze z Sartosy powiadają, że Wilhelm Schwarz był kiedyś
lub wykonywał jakiekolwiek inne działania poza zwykłym ruchem.
kapitanem pirackiego okrętu ale dość szybko zrezygnował, znudzony krzyczeniem na
KRZEPKI: Zbrojmistrz w czasie licznych wędrówek nabrał niesamowitej krzepy.
ludzi i wielogodzinnym ślęczeniem nad mapami.
Postać Dramatu może nosić CIĘŻKI PANCERZ ignorując ujemne modyfikatory do
Pewne jest to, że Wilhelm Schwarz urodził się w Imperium w Nuln, w
I i SZ.
AS2502 wstąpił do Armii Imperialnej, gdzie szybko wykazał się jako zdolny strzelec
POGARDA: Wilhelm Schwarz jest ZNIENAWIDZONY przez wszystkie modele służące
w szeregach piechoty ognistej. Po kilku latach spędzonych w wojsku awansował do
w szeregach kompanii Muszkieterów z Nuln. Więcej informacji na temat zasad
stopnia sierżanta i postanowił zostać żakiem w Akademii Inżynierii w Nuln, gdy jednak
NIENAWIŚCI znajduje się w ROZDZIALE VIII: PSYCHOLOGIA.
nie otrzymał zgody od swoich przełożonych zdezerterował i samotnie wyruszył w
RAJTAR: Wilhelm Schwarz jest doświadczonym strzelcem i z mistrzowską wprawą
stronę Korony Imperium. W trakcie ucieczki Zbrojmistrz na swej drodze spotkał oddział
posługuję się PISTOLETAMI. Model uzbrojony w dwa naładowane pistolety
najemnych Ogrów, których przekonał by zamiast niego pożarli ścigających go
może w fazie strzelania oddać strzał z obu pistoletów. Ponadto Postać Dramatu
żołnierzy. Po tym zdarzeniu Wilhelm Schwarz zmienił plany, zrezygnował z wyprawy
może strzelać z jednego pistoletu w każdej turze ignorując zasadę wymaga
do Nuln i postanowił przyłączyć się do swych wybawców. Wilhelm Schwarz był pod
przygotowania.
dużym wrażeniem sposobu w jaki Ogry walczyły i próbował skopiować wybrane
ZBROJNY PO ZĘBY: Zbrojmistrz może zostać uzbrojony w sztylet i trzy sztuki broni
techniki.
służącej do walki wręcz oraz trzy sztuki broni dystansowej.
Gdy po wielu latach Wilhelm Schwarz dotarł na Sartosę, Zbrojmistrz znalazł w
ZBROJMISTRZ: Na początku każdej potyczki należy wykonać rzut K6. Wynik 5+
swoim otoczeniu tak dużo prochu, pistoletów, muszkietów i armat, że postanowił
oznacza, że Wilhelm Schwarz rozpoczyna rozgrywkę posiadając jedną porcję
uczynić wyspę swoim nowym domem. Od tamtej pory Wilhelm Schwarz służył jako
Krasnoludzkiego prochu (zobacz ROZDZIAŁ XV: EKWIPUNEK).
najemnik na dziesiątkach okrętów i można go spotkać tam gdzie kapitanowie nie
ŻOŁD: Po zakończeniu fazy eksploracji należy wykonać rzut K6, którego wynik
szczędzą złota i prochu do armat!
określi wartość wynagrodzenia o które ‘upomni’ się Wilhelm Schwarz. Wynik 1-2
UWAGI: Wilhelm Schwarz może zostać zatrudniony przez następujące drużyny: Piechota oznacza, że Zbrojmistrz znudził się pobytem w szeregach kompanii i postanowił
Morska z Marienburga, Piraci z Sartosy oraz Zwiadowcza kompania z Królestw Ogrów. wyruszyć na poszukiwanie nowych wrażeń - należy usunąć Postać Dramatu z
Zbrojmistrz, który osiągnął kolejny poziom doświadczenia i w ramach rozwoju KARTY DRUŻYNY. Wynik 2-5 oznacza, że Zbrojmistrz zażądał żołdu w postaci
wylosował NOWĄ UMIEJĘTNOŚĆ może nauczyć się jednej zdolności z listy K2 porcji Krasnoludzkiego prochu (zobacz ROZDZIAŁ XV: EKWIPUNEK).
umiejętności WALKI, STRZELECKICH lub SIŁOWYCH. Ponadto, bohater specjalny Natomiast rezultat 6 oznacza, że bohater specjalny zaaferowany ostatnimi
może nauczyć się jednej z wymienionych poniżej umiejętności specjalnych: wydarzeniami zapomina o żołdzie.
BYCZA SZARŻA: Liczne krwawe walki i pijatyki nauczyły Postać Dramatu
skutecznego wykorzystywania swej masy. Bohater specjalny podlega zasadzie
specjalnej BYCZA SZARŻA.
ŁAMIGŁÓWKA: Wilhelm Schwarz wie, że maczuga we łbie, równo boli niezależnie
do kogo należy owa głowa. Wszystkie Oszołomione! przez model bohatera
specjalnego postacie należy traktować jako Powalone na ziemię!. Należy
zauważyć, że łamigłówka nie działa na istoty NIEUMARŁE.
RUSZNIKARZ: Zbrojmistrz jest mistrzem rusznikarstwa, a posiadana wiedza
pozwala unikać mu wielu niebezpiecznych sytuacji. Jeżeli miał miejsce
NIEWYPAŁ! należy wykonać rzut K6. Wynik 2+ oznacza, że dzięki
zdolnościom rusznikarskim Wilhelm Schwarz otrzymuje premię +1 do
rzutu na TABELĘ NIEWYPAŁU! BRONI PROCHOWEJ.

1|Strona