You are on page 1of 53

powrót DO KLASY

Wstępu
słów pare
Wakacje nadal trwają, ale wrzesień zbliża się wielkimi krokami.
Zapewne wielu z Was już nie może doczekać się nowego roku szkolne-
go. Dobrze się składa, bo mamy dla Was wiele inspiracji.

Kreatywne pomysły emanują z każdej strony! Dowiecie się, jak zapolo-
wać na języki i dobrze wystartować w nowym roku.
Krystyna Breszka w autorskiej kolumnie doradzi, jak pokonać powa-
kacyjny blues, a Natalia Tengowska zdradzi, jak wykorzystać pączek
na zajęciach języka obcego. Jak zatrzymać słońce, w co grać i nieustan-
nie inspirować innych? Odpowiedzi znajdziecie w tym numerze! :)

Akumulatory naładowane?
Z inspiracjami z Cool School nawet wrzesień nie jest taki straszny!

Udanej lektury!

Milena Kaszuba

Wstępu

spis TREŚCI

Spis treści
Powrót do
Powrót do klasy klasy
Katarzyna Jarocka

str. 5 Wakacyjne polowanie na języki str. 5
Agnieszka Mazurkiewicz

Mocny start w nowy rok str. 8
Mateusz ‘Matt Byrski

Jak zrobić grę planszową
str. 8
z e-fiszek? str. 10
Katarzyna Wiącek

Pomysły na Europejski Dzień
Języków str. 14
Katarzyna Góralczyk

Szaleństwa grup mieszanych str. 17
str. 17 Renata Berryman

Instilling Interest in Reading in
Young Learners Part 2 str. 20
Krystyna Breszka

(Po)wakacyjny blues str. 24
str. 24

3 COOL SCHOOL

Natalia Tengowska

Dmuchany pączek i wieża czyli
powiew wakacji na zajęciach
językowych str. 27
Karina Kalemba

str. 29
Padlet na dobry początek str. 29
Teacher po wakacjach Teacher
Milena Jastrzębska
po wakacjach
Produktywność nauczyciela str. 31
Ewa Ostarek
Teacher
Jak używać vision board w szkole?
str. 33 str. 33
na wakacjach
Varinder Unlu

Pomoc uczniom ze specyficzny-
mi trudnościami w uczeniu się str. 35
Agata Zakrzewska - Okrojek

str. 41
Zatrzymaj słońce zanim spadną
jesienne liście str. 41
Patrycja Zakaszewska:

“Tajemnicze Domostwo”
na lekcji języka obcego str. 43
Aleksandra Oliwa
str. 45
Jak dbać o siebie i inspirować
innych? str. 45

LIPIEC / SIERPIEŃ 2017 4

powrót DO KLASY

Wakacyjne polowanie
na języki
Wakacje to dla większości nauczycieli (i uczniów) czas odpoczynku oraz 2-miesięczna przerwa od nauki,
ale są też tacy, którzy organizują (i uczęszczają na) kolonie czy półkolonie z zajęciami językowymi w pro-
gramie. Często pojawia się problem, w jaki sposób przemycić naukę języka obcego tak, aby i nauczyciel
się nie napracował, i dzieci były zachwycone. Rozwiązaniem jest przeprowadzenie bezbolesnego, a jakże
emocjonującego polowania, którego efektem jest nie tylko nauka, ale i świetna zabawa w każdej grupie
wiekowej.

Scavenger
Scavenger hunt nawzajem), aby uczniowie od rzeczy, ale i opisać historię ich

hunt razu ich nie odnaleźli i mieli przy
tym trochę trudniejsze wyzwa-
zdobycia,
5) jeżeli lubisz technologie,
Jest to bardzo prosta i zara- nie, a Twoi uczniowie posiada-
zem bardzo ekscytująca gra, 2) możesz zakodować nazwy ją komórki (najlepiej tyl-
która w USA czy Wielkiej Bry- przedmiotów w rebusach (korzy- ko jedną na drużynę, żeby
tanii jest często organizowa- stając np. ze strony www.festisi- musieli też współpracować),
na podczas różnych przyjęć te.com/rebus), które uczniowie to możesz poprosić ich o zrobie-
oraz w trakcie wakacyjnych będą musieli najpierw rozwiązać, nie zdjęć wszystkich przedmio-
wyjazdów i to nie tylko dla dzie- aby wiedzieć czego szukać, tów z listy zamiast je przynosić.
ci. Zadaniem uczestników jest 3) na niższych poziomach mo-
uzbieranie zestawu przedmio- żesz poprosić o przyniesienie W przypadku złej pogody
tów z otrzymanej listy, przedmiotów, których nazwy wszystkie powyższe pomy-
a zwycięzcą jest osoba lub dru- (oczywiście w języku obcym) sły możesz równie dobrze
żyna, która zrobi to jako pierw- zaczynają się na poszczególne zrealizować w budynku (czy
sza albo uzbiera jak najwięcej litery alfabetu albo odnalezienie po wakacjach w swojej szkole),
rzeczy w wyznaczonym czasie. rzeczy przedstawiających cały pamiętając przy tym jednak
alfabet, o zawężeniu przestrzeni poszu-
Oto kilka pomysłów, jak moż- 4) na wyższych poziomach kiwań do kilku z góry ustalonych
na ją wykorzystać w trakcie warto skorzystać z gotowych pomieszczeń oraz wybraniu bez-
zajęć językowych na świeżym pomysłów Keri Smith (autor- piecznych przedmiotów do od-
powietrzu: ki słynnego „Zniszcz ten dzien- nalezienia.
1) przygotuj listy nieco mniej nik”) z jej książki „The Pocket
oczywistych przedmiotów (dru- Scavenger”, gdzie uczniowie
żyny mogą przygotować je sobie muszą nie tylko odnaleźć pewne

5 COOL SCHOOL

od których jednak nieco się jęć językowych na boisku czy przedmiotów czy miejsc na niej różni oraz jest nieco bardziej w ogrodzie: zaznaczonych. wzajem je przygotować). która dotrze do „mety” frajdy. będą musieli uzupełnić o nazwy dy”. miast wspomnianego opisu mo- lega na odszukiwaniu ukrytych cia „skarbów” (drużyny mogą żesz po prostu zapisać nazwy miejsc lub przedmiotów na pod. opisy kolejnych miejsc ukry. skomplikowana niż „scavenger 1) przygotuj dosyć proste 3) na niższych poziomach za- hunt”. Zadanie uczestników po. sobie nawzajem je przygoto. żesz wręczyć uczniom „mapę na i jeszcze bardziej ekscytują. aby uczniowie się nie kach. którą lepiej znana pod nazwą „podcho.rzystanie tej gry w trakcie za. wać).Treasure Treasure hunt śniej informacji (zazwyczaj w formie karteczek z zagadka- zniechęcili ewentualnymi po- myłkami i mieli przy tym więcej hunt mi).jako pierwsza. skarbów” (albo mogą sobie na- ca gra. a wygrywa ta osoba czy drużyna. 2) zamiast tych wskazówek mo- Jest to druga równie popular. która w naszym kraju jest Oto garść pomysłów na wyko. przedmiotów czy miejsc na kart- stawie otrzymanych wcze. ewentualnie pozbawiając LIPIEC / SIERPIEŃ 2017 6 .

istnieje wiele gotowych ma. co z ko- żynę). albo ściągając gotową grę dym miejscu (wewnątrz bądź lei wpływa na zapamiętywanie przygotowaną na stronie na zewnątrz budynku). anglojęzycznych grach towarzy- wskazówki za pomocą kodów QR które posiadają wiele cennych skich. teriałów.com ). 4) na wyższych poziomach uczniom. tyle tak napraw- gdyż uczniowie po prostu uczest- 5) możesz pokusić się również dę może być wariacji tych dwóch niczą w bardzo popularnych o użycie technologii zapisując rewelacyjnych gier na wakacje. zwątpienia czy zagubienia.treasurehuntdesign. cji w mózgu. (uczniowie powinni mieć przy.grammarmancomic. własnych nie wymaga tajemnej żeby uczniowie musieli trochę ale jednej zasady nie można ni. niech sami spróbują nauka języka obcego jest zamiast opisu kolejnego przed. mogą wykonać sami. gdy złamać – nie podpowiadaj ków finansowych. które tak naprawdę uczniowie Miłego polowania! wodzeniem może zostać prze. dalej grać nawet w momencie jakby „przy okazji” dobrej zaba- miotu czy miejsca możesz przy. do aktywności fizycznej. je ich do wysiłku. język obcy jest używany kładowe znajdziesz na stronie w autentycznym kontekście. słów i przetwarzanie informa- www. warunkach pogodowych i w każ.com w najprostszej wersji wyma. dlatego uczniowie chętnie gotować zagadkę dającą jedynie bo to jeszcze bardziej zmotywu. zalet: te gry pobudzają wie- najmniej jedno urządzenie można w nie grać w każdych le zmysłów i zachęcają z czytnikiem tych kodów na dru. wiedzy czy dużego nakładu środ- pogłówkować. prowadzona wewnątrz budynku.ich przykładowo samogłosek. pewne ogólne wskazówki (przy. Oczywiście również ta gra z po.Katarzyna Jarocka pamiętając jedynie o podstawo. Ile istnieje osób. a stworzenie swoich 7 COOL SCHOOL . gają niewiele przygotowania. wych zasadach bezpieczeństwa. www. w nich uczestniczą. wy.

Ustal 2. np. wbrew obiegowej opinii. co ważniejsze. w jakim zakończyłeś współpracę z nimi w roku po. jak wygląda otoczenie Twoich uczniów. który pozostał do „godziny zero” warto wy- LIPIEC / SIERPIEŃ 2017 8 . pierwsza lekcja dzie- ją się tylko raz. Ustal swojeswoje zasady gry przednim. Usiądź w miejscu. po prostu. Banał. zasady gry udostępniając konsultacje dla chętnych uczniów. jak się zaczyna! śli nigdy ich nie spisałeś . We wspomnianych powyżej QR kodach.ten moment! Zastanów się.szonych na ścianach klasy. patrząc jego oczyma. Jednak. gdzie Wrzesień ma do zrobienia jeszcze tylko kilka su. czy w ogóle oraz z jakim nasta- wieniem Twoi podopieczną wrócą do nauki. ma styl. które wzbudzą zainteresowanie zaraz po wej- ściu do sali? Duży wpływ na to. Otoczenie Otoczenie Czas. Pierwsze spotkanie. w którym zwykle siedzi Twój uczeń i ro- zejrzyj się uważnie dokoła. przypominając się im od cza. jakie są Twoje ocze- stujących Twój nauczycielski potencjał. start Może przydałoby się odświeżyć ściany? Wymienić stary mebel? Umyć okno? Doświetlić salę? Nawet. możesz na przykład su do czasu. a do sal Twojej plakat na ścianę? Zwracające uwagę hasła na ga- szkoły językowej wejdą uczniowie! zetce szkolnej? Zapisane kodem QR „tajemnice”. rozwie- czy. czy podtrzymy- wałeś waszą znajomość w okresie wakacji. pierwsze wrażenie. ukryć Twoje żelazne nauczycielskie zasady. tak się wyśpisz. Jak zrobić pozy- tywne wrażenie na uczniach i. Je- niezwykle ważne jest również to. gdy jesteś nauczycielem w szkole publicznej. Motywujący zabrzmi pierwszy szkolny dzwonek.wybór jest w Twoich rękach…i głowie.sale są z góry przydzielone. w jakim będą odbywać się zajęcia językowe. pod- trzymać tę temperaturę przez kolejne miesiące? Odpowiedzią jest DOBRE PRZYGOTOWANIE już teraz.to właśnie teraz jest Szczególnie w przypadku nowicjuszy. jak sów przez kalendarz. masz wpływ na to. Do dzieła! 1. powrót DO KLASY Mocny korzystać na krytyczne spojrzenie na otoczenie. Nawet się nie obejrzysz. I to do czerwca! Wygodny materac i puchowa kołderka czy więzienna prycza?. dopiero te. prawda? Nie lekceważmy go! Dodam jeszcze jeden: jak sobie pościelisz. Czasami również to.

co te czujący się we własnej skórze i zarażający pozytyw- zdjęcia o Tobie mówią. Zwykle na początku roku szkol. Zapisz to! Miej przygotowane. wakacji i jedną nogą jest jeszcze na plaży.slajdów z cyklu „o sobie”. by zgadywali. że uczniowie zaangażują się w proces mosfery. Agnieszka Mazurkiewicz 9 COOL SCHOOL . włosami w nieła- szczególnie gramatycznego. będą pracować również poza zajęciami? że język „dzieje się” mimochodem. jeśli na co dzień go nie robisz i robić nie planujesz. twiej pójdzie Ci negocjowanie ich z uczniami. Jak Cię Cię widzą…. poczucie pewno- co niebezpieczne. na twarzach uczniów. Spróbuj wywołać w uczniach wrażenie.. z jednej strony. Obrazy mogą być nieoczywiste i „nie wprost”. lektor z podkrążonymi oczami. form nauki. spowodują. 3. widzą. Warto jednak.kiwania i propozycje dla uczniów. I odpowiednio wcześnie straszyć uczniów „na starcie” i nie przeładować wstać. Zaspany pierwszych lekcji zbyt dużą ilością materiału. gdy np. Również ten. kilka zdjęć . lubisz sport . czy zziajany. drobiazgi.jedną z najmniej zwykle trenowanych sza prosta do sukcesu w nowym roku szkolnym.ła- Jak 4.Przygotuj Postaraj się jak najkorzystniej wyglądać. Nie zapomnij wypocząć przed Chodzi głównie o to. planem. powiedzenie się i sprzyjały stworzeniu dobrej at- Oczekujesz. a na całość współpracy z uczniami. śnie w Tobie. żenia. z przemyślanym znasz jeszcze swoich uczniów.zdjęcie lalki itd. zajęcia szczególnie. nie tylko na pierwsze przygotuj np. szczególnie na wyższych niż podstawowy bezdenne nieszczęście. uczenia. choćby i wstępnym. by na Twojej lekcji używali wyłącznie ję. że znacznie wzro- wakacje.to Twoja pierw- pytań . Oczywiście zasady można ustalać wspólnie. by pierwsze zajęcia wywołały uśmiechy kilka niezłomnych. nie dać dzie. dały każdemu szansę na wy- według których pracujesz na kursach językowych. Bynajmniej zyka obcego? A może nie tolerujesz spóźnialstwa? nie z Tobą. dobrze wyświetl je uczniom i poproś. z drugiej zaś. im szansy na poczucie. by dobrze. niezmiennych pryncypiów. Będą ćwiczyć zadawanie nym nastawieniem i uśmiechem . spowodowane końcem poziomach. bo zbyt osobiste. że „ten kurs chyba dopie. Dla odmiany . nie wy. przez podręczniki czynności. na którego twarzy maluje się nego. swobodnie i pięknie się poczuć. Chodzi raczej o to. Spróbuj jednak zaskoczyć nieco uczniów i nie zaczynaj pierwszej lekcji pytaniem o spędzone Te ważne.. Poza tym dasz upust a na pewno dobrej współpracy z uczniami. np. Zresztą tak naprawdę jest ono nie. pierwszymi zajęciami. typów kursów. by zdążyć „postawić się do pionu”. sprawdzają się zajęcia komunikacyj. masz córkę .pokazujesz zdjęcie legginsów lub się różnić w przypadku poszczególnych grup. z pewnością nie zrobi dobrego pierwszego wra- ro się rozkręci”. Zapewne jednak jest Pamiętaj. zajęcia. biegnący z jednej lekcji na drugą. Nie mu- Przygotuj lekkostrawne sisz „przebierać się” w dwudziestocentymetrowe lekkostrawne zajęcia szpilki. ne. uczniowskiemu zaciekawieniu swoim nauczycie- lem. Dobrze przygotowany. nie jest i nie Chcesz. drogi nauczycielu. nie ści siebie. aby. Pewnie będą np. czy tworzyć super mocnego makijażu. sportowych butów. abyś już teraz znał swoje . w ramach pierwszej lekcji. będzie siermiężną drogą przez mękę.

W trakcie trwania kursu. Jest ich coraz więcej i wszystkie mają swoje zalety. drukuję zestaw jednostronnie). Quizlet Live – mam gotowy zestaw do drukowania (ważne!!!: jest dostępny dla płatnych abonentów tej strony. bletów lub telefonów (te jednak mają bardzo małe ‘Odklikuję’ również opcję Print images – nie są one ekrany. Dodatkowo. Ja od siedmiu lat używam strony Quizlet i na jej przykładzie omówię sposób. Jedną z wielu atrakcji. Zestaw ten znajdziecie tutaj: https:// opcji angażuje wyłącznie jedną osobę więc nie. wciskam guzik Open PDF i – voilá możliwości techniczne. z grupą egzaminacyjną przygotowującą się do te- ku to wszystko musi być podłączone do Internetu. w tej grze potrzebne.com/_2jonao . że łem i regularnie uzupełniałem zestaw fiszek ze te strony są zorientowane na osoby uczące się słówkami. Większość dostępnych z danej lekcji. zestawy. Quizlet Live. żeby ko- ale znowu wracamy do wymagań sprzętowych. Zestaw dla każdej z grup składam na pół LIPIEC / SIERPIEŃ 2017 10 . że takie gry można też stworzyć przy użyciu innych stron np. które napotkałem na swojej ‘leśnej’ ścieżce zawodowej są strony internetowe do tworzenia fiszek. Dlaczego Dlaczego planszówki? Jak to zrobić? Jak to zrobić? planszówki? Quizlet to strona internetowa. Myślę jednak. Fiszkoteka lub Studystack. Niewielu z nas ma takie toneru. można tego nie robić (wystarczy ją ‘odkliknąć’). quizlet. więc wybieram strony. która pozwala na powtórzenie słówek poprzez grę Następnie wybieram format wydruku Small (rys. Ja zwykle zostawiam opcję Alphabetize. lejność słówek była inna niż chronologiczna. których chcę drukowanie fiszek – i właśnie stąd pomysł na two. użyć lub dzielę klasę na podgrupy i daję im różne rzenie gier planszowych. Quizlet Opcja Print (rys. co wpływa na możliwość ich wykorzysta. Ten zestaw ma aż Wersja bezpłatna pozwala na (między innymi) osiem stron. które moi uczniowie chcieli zapamiętać samodzielnie (self-study). trzeba mieć przynajmniej jakiś ekran. Quizlet Live jest bardzo fajne. komputer i w dodat. Stworzenie gry planszowej omówię na przy- sie. stu Advanced. w jaki tworzę gry planszowe dla moich uczniów. stworzy- Nawet jeśli tak jest. Chyba nawet jest wręcz odwrotnie. Żeby jej użyć w kla.1) posiada bardzo fajną funkcję. ta. więc nie ma sensu marnować nia w pracy w grupie). który powstał podczas pracy lub tablicę interaktywną. specjalnie nadają się one do pracy z grupą. to dość szybko okaże się. Potem.2) zespołową – tak. ale Studenci muszą mieć dostęp do komputerów. artykuł SPONSOROWANY Jak zrobić grę planszową z e-fiszek? Niewątpliwie jestem farciarzem – od dwudziestu lat uczę angielskiego i jeszcze mi się nie znudziło. projektor kładzie zestawu. im dalej w las tym robi się ciekawiej. tzw.

(rys. Te pytania nadają się dla poziomów bar- dziej zaawansowanych. Oczywiście pytania te znajdziecie ma się dziać. jak usłyszał pytanie był po pro- która jest kreatywna to zwykle ustalamy.3) zadawane tylko kobietom. co tutaj stu bezcenny. Wyraz twarzy rzystać w różny sposób. to właśnie dziewczyna wybrała pytanie Pola oznaczone znakami zapytania pomiędzy dla chłopaka (pyt. yourself that might surprise me. jak w jednej Pola Start i Finish uczniowie opisują długopisami. Jeśli brakuje pomysłów (lub są one zarówno w artykule (http://bit. Jeżeli pracuję z grupą. 17 Questions to ask a woman on Jak w to grać? a date.i układam na stole słówkami do góry. w artykule pt.com/_3jmg9q. ale wcale nie muszą być Jak w to grać? 11 COOL SCHOOL . nr 14: Tell me something about złożonymi kartkami to pola. które można wyko.ly/2s8BTUY) jak nieodpowiednie) to – na przykład – używam i w postaci fiszek (warto zaznaczyć opcję drukowa- pytań. tego chłopaka. Pamiętam. z grup. które znalazłem w gazecie The Guardian nia obustronnego): https://quizlet.).

to osoba.planszę stanowi strona z obrazkami. you can say: nownie spróbować zdefiniować lub użyć słówka. Mogę sobie wyobrazić tą grę z użyciem tego zestawu: https://quizlet. Zwycięzcą wiadomo kto to jest He. np. It’s a clear która wyląduje na danym polu. 2. Sta. Pionek jednak zawsze wraca w takiej sy- kładowe zdanie/frazę (tak. ją zdanie. podać słówko (nazwę danego ubra- to pionek wraca na poprzednią pozycję. tylko mówią coś. I had na niższe niższe poziomy? poziomy? to see a doctor who told me I was actually allergic to it. Jeśli nie. Zaletą nia w tym przypadku). która pierwsza skończy (albo ta. Tak. która wylądowała na tym polu po raz kolejny. Czy ta gra pytań np. a uczestnicy stało poprawnie zdefiniowane lub użyte. For example. będzie mogła po- jelly and is served cold. Zamiast skomplikowanych pytań można zadawać bar- dzo proste np. muszą. czy słówko zo. że spodobał się Wam powyższy pomysł. na sprawdzić (reszta grupy) poprzez zadawanie która zdefiniuje najwięcej słówek). Nie definiują słówka tylko wypowiada.Uczniowie ustawiają pionki i rzucają kostką.: How often/When do you wear an anorak? Mam nadzieję. Opowiadają historyjkę (prawdziwą lub nie) z użyciem tego słowa np. składania wydrukowanych kartek na pół jest wiają pionek na danym polu i mają następujący to. which is ok becau- se I don’t really like the taste anyway. I can’t eat any food in aspic. może być osoba. przemieszcza pionek (w przód lub w tył) do naj- li nie mówią: He likes chicken in aspic. Why? Be- cause I am allergic to it. np. Definują słówko po angielsku i podają przy. słówka. aspic is a substance used in cooking. które jest dla nich prawdziwe czy.com/_1xmya0 gdzie Zadaniem grupy jest zdecydować. So. no more aspic for me. bo nie bliższego niezdefiniowanego słówka. Może spróbujecie stworzyć swój własny zestaw w przyszłym roku szkolnym i zrobicie swoją własną planszówkę? Mateusz Matt Byrski LIPIEC / SIERPIEŃ 2017 12 .: I once ate some chicken nadaje się in aspic and I broke out in a terrible rash. tak – też po angielsku) tuacji do poprzedniej pozycji i następna osoba. Jeśli słówko zostało już zdefiniowane. chicken in aspic. że – jeśli nikt w grupie nie pamięta słówka – wybór: można szybko zdjąć pionki i sprawdzić definicję 1. co moż. Czy ta gra nadaje się na 3.

.

która poprawnie odpowie Na stronie Europejskie- Dla nich może być to for. Możemy też Dekoracja Dekoracja szkoły o pomoc do lokalnej restaura- cji specjalizującej się. przygotować większe lub mniej. otrzymuje ocenę Stoisko z potrawa. nii. Przygotowujemy kilkanaście lub więcej zadań/rebusów/ quizów/puzzli. czuwa jeden lub dwóch uczniów. w kuch- przygotować kartę odpowie- dzi dla każdego ucznia. np.zapamiętajcie tę datę. Wiele organizacji pozarządo- wych przygotowuje na ten ma promocji i dotarcia do no- dzień różnego typu atrakcje. nie wykonania zadań (podpis chodzą do wolnego stanowi. warsztaty gotowania tradycyj- gdzie pracujemy. LIPIEC / SIERPIEŃ 2017 14 . Jeśli czujesz się ale przecież każdy z nas może dobrym kucharzem/kucharką. ba. które wspólnie Stoiska Stoiska językowe z kolegami i koleżankami zreali- zowałam w szkole lub planuję językowe zrealizować w najbliższym cza- sie. ra sobie inną nagrodę (np. Chciałabym nych potraw z Anglii czy Hiszpa- podzielić się z Wami pomysła. zadanie. go Dnia Języków http://www. powrót DO KLASY Pomysły na Europejski Dzień Języków Czy obchodzicie Europejski Dzień Języków w waszych szkołach? 26 września . Można kupić gotowe przekąski. jedno zadanie iska oraz uzyska potwierdze- Degustacja Degustacja na jeden stolik. Warto w ten dzień promować naukę różnych języków. Nad każdym stoiskiem z wybranego języka lub wybie- mi charakterystycznymi dla da. ucznia lub nauczyciela na karcie ska i wykonują dostępne tam odpowiedzi). ta oso- szkoły ni włoskiej czy meksykańskiej. mi na obchodzenie Dnia Języ- ków Obcych. wego klienta. odpowiedzi i nagradzają dobre poprosić uczniów o przygoto- wanie potraw lub zwrócić się odpowiedzi cukierkiem lub in- nym upominkiem. na 90% zadań z każdego sto. Uczniowie pod. którzy sprawdzają poprawność datkowe nieprzygotowanie). możesz zorganizować wspólne sze wydarzenie w szkołach. do- nego kraju jest zawsze oblegane.

Możemy towanie odpowiedzi i opubliko.eu/ ków obcych. warto zaprosić ich czas dekoracji szkoły. najdłuższe wyrazy lub zagadki w różnych językach Możemy zorganizować happe- i kilka dni przed EDJ umieścić ning na terenie szkoły lub miasta. tu Europe-Mobile http://www. sza w charakterystycznym europamobil-online. wie rozdawali flagi-naklej- ki dla mieszkańców miasta. ankietę na temat nauki języ. ciekawostki.org. To uczniowie wy. Uwaga organizacyjna: taki hap- pening to zgromadzenie. hiszpański. Na kolorowych kartkach Lokomotywa „Lokomotywa” możemy wydrukować cytaty. z kilkunastu krajów Europy. każdemu uczniowi do przy- czepienia na ubraniu lub tor- bie. na tablicach ogłoszeń na terenie roku dostaliśmy się do projek- kować je jako naklejki i rozdać szkoły. Kolejny etap ankiety to przygo. chali do nas wolontariusze do centrum miasta i przeprowa. „Lokomotywy” Juliana Tuwi- ma na różne języki (mi udało się znaleźć na rosyjski. Zajęcia Zajęcia językowe językowe Jeśli w waszym mieście ist- nieją fundacje współpracujące z wolontariuszami z innych edj. Ankieta Ankieta niemiecki i angielski). więc trzeba go zgłosić odpowied- nio wcześniej do Urzędu Miasta.pl/ dostępne są plakaty. popro- 15 COOL SCHOOL . do poprowadzenia lekcji w ramach wydrukować flagi i powiesić je wanie ich na stronie szkoły lub Dnia Języków Obcych. krajowców. a podczas recytacji ucznio. dzają ankietę z przechodniami. W zeszłym na terenie szkoły lub wydru. krajów albo znacie jakiś obco- które można wykorzystać pod. je w całej szkole na ścianach Musimy znaleźć tłumaczenie i drzwiach sal lekcyjnych. me_Pl i na cały dzień przyje- opieką nauczyciela wychodzą tacji mieliśmy specjalny baner. punkcie szkoły czy miasta. a potem w ramach Wspólnie z uczniami przygotuj happeningu czytają tekst wier. p h p? B e re i c h = H o - bierają pytania. a potem pod lat temu podczas takiej recy. Parę i n d e x . Ucznio- wie dzielą się częścia- mi tekstu.

cie o wszystkich językach. rowałam was tymi kilko- cych w spotkaniu wybieramy ma pomysłami na organizację chętnych do udziału w kon. pokażecie uczniom. także o polskim. o języku pol. w którym zdję- karaoke. kursie. w skład którego wcho. integracji eu- ropejskiej i tożsamości. na zabawa gwarantowana. w waszej szkole i dzięki którym skim i innych językach. A może wasi byli uczniowie studiują teraz na mniej popularnych kie- runkach filologicznych? Parę lat temu moja była uczennica w ra- mach Dnia Języków poprowa- dziła lekcję języka japońskiego. wykorzystując przygotowane Konkurs Konkurs ników (w tym nauczycieli) wcześniej rekwizyty. Przedstawienie Przedstawienie Jeśli w waszej szkole dzia- ła Koło Teatralne.nieograniczona ilość osób. aby cała publiczność przykładów dostępnych jest mogła także sprawdzać swoją w Internecie.zyty do fotobudki. że nauka ję- jeśli pytania pojawiają się na ekra. Pamiętaj- przez jury. Zamówienie przedstawienie (u mnie w szkole Jeśli chcecie zwiększyć zacieka. Uczniowie odpowiadają Fotobudka Fotobudka Wykorzystajcie te. Jeśli uczniowie sam konkurs przeprowadzić to zaaranżować swoją własną lubią śpiewać. dlatego war- lub serię skeczy. możecie się Katarzyna Wiącek wiedzę. możecie wspólnie wystawić krótkie dzą nauczyciele języków obcych. przygotujcie pio.: może być to spe- senki w różnych językach lub ciwko nauczycielom. wadzili kilka warsztatów na temat Unii Europejskiej. to przygotowanie Kahoota. cjalne miejsce. LIPIEC / SIERPIEŃ 2017 16 . prawdziwej fotobudki to dość były to bajki w różnych językach) wienie uczniów. Świet. w któ- rym będzie mogła wziąć udział Mam nadzieję. Odpowiedzi oceniane są nimi zainspirować. że zainspi- Z grupy uczniów uczestniczą. Dobrze Przygotujcie własne rekwi. każdy będzie mógł zrobić selfie wanie większej grupy uczest. w grupach: uczniowie prze. np. które we- na pytania dotyczące wiedzy dług was najlepiej sprawdzą się o różnych krajach. możecie ten droga inwestycja. cia będzie wykonywał uczeń lub Kolejny pomysł na zaangażo. wiele zyków to przyjemność! nie tak. Europejskiego Dnia Języków. wersję.

zmęczeni bierzemy się zrobić takiego filmiku z uczniami? To był strzał za kolejną pracę. zgadywaliśmy. Pracę. Czytajcie dalej :) Różnorodna Różnorodna grupa grupa Część osób mówi po angielsku prostymi zdaniami. zrobiliśmy swój powitalny wielka grupa. I jak tu ogarnąć taki nietuzinkowy zestaw? Temat nisza. ale czy zdawaliście sobie sprawę. Zamiast wypocząć. Ale nie każdy nauczyciel ma wakacje płatne i może odpoczywać. bo 9 osobowa. przez wszystkich. dance fighter. tak jak i ja wzięła się za półkolonie. Wyzwanie wielkie. Jak to zrobiłam? w naszym powitalnym tańcu. szalone zadania. w jakim przedziale wieko. nywaliśmy dany ruch. Wyrażenia zostały szybko opanowane 5-tego do 10-tego roku życia. kto co przedstawia. część używa fragmentów zdań. każdy chodzi. Na półkoloniach nigdy nie coals. na czas wyko- wym oraz językowym. naładowania „baterii” na przyszły rok szkolny. tourist. coś o czym nikt nie ma pojęcia i dla wszystkich jest czymś nowym. powtarzaliśmy je codziennie ale wszystkiemu da się sprostać. ile jest sposobów chodzenia? Do tego zadania zain- spirował mnie filmik. ale z rozbiciem od taniec. Co z nauczycielami. walking on hot możliwej formie. w którym mężczyzna na bież- ni spaceruje na różne sposoby. którzy stoją przed smutną perspektywą niezarobkowych 3 miesięcy? Pewnie większość. Mnie przytrafiła się nie. kolonie lub inne wakacyjne formy. a inni znają poje- dyncze słowa. a potem pierwsza myśl – A dlaczego nie 17 COOL SCHOOL . w której trzeba wykazać w dziesiątkę! Każdy wybrał z filmiku swój ulubiony się wielką kreatywnością i gibkością w każdej styl chodzenia – texting. Pierwsze zadanie to sposób chodzenia! No tak. kto przyjdzie. Naśladowaliśmy chodzenie. powrót DO KLASY Szaleństwa grup mieszanych Wakacje dla nauczyciela powinny być czasem odpoczynku i regeneracji. wiecie. Uśmiałam się po pachy.

aby coś połączyć. aby uczniowie aby uczniowie chętnie łączyć te wyrazy ze sobą. Zrobiliśmy zestaw nurka. pomoc słabszym. itp. a po prawej ich tłumaczenie Jak uatrakcyjnić Jak uatrakcyjnić zajęcia. Za pomocą dużych gumek recepturek albo po prostu zwykłego sznurka po- zajęcia. na której każdy nurka? zestaw nurka? w roli wybranego przez siebie superbohatera zbie- rał odznaki przez cały czas trwania półkolonii. np.Ciekawym pomysłem są tablice. z lewej strony powiesić wydrukowane wyrazy w języku polskim. W jaki temat uderzyć. blowfish nie są znane nawet 10-latkom. wsparcie nu np. Aby uniknąć uciekających kart scach. do działania? motywacji do działania? LIPIEC / SIERPIEŃ 2017 18 . jedzenie. Stworzyliśmy tablicę. którą kupujemy. Uczniowie siedząc uczniowie mogą sami tworzyć i coś na nich robić. liczby. wiążemy ze sobą sznurkiem. Jak wykonać zestaw Jak wykonać Mój pomysł to: „Tablica Chwały Super Boha- terów”. uciekać od stworzeń niebezpiecz- nych i pomagać innym rozbitkom. jak nież tutaj mam kilka ciekawych pomysłów na jej i maski użyłam worków na śmieci. jak adidasy. Aby zrobić „morze” wystarczy Interaktywność 1. wkradł się nawet potwór z Loch Ness. w których byli w czasie wakacji możemy można je położyć pod folię. po bokach folii mogą nią poruszać w górę i w dół. Jeśli skupimy się na miej- aby dać efekt fali.na swojej planecie. do zawiązania płetwy ze stopą. Wyróżnienia można było uzyskać za: porządek Do zrobienia zestawu nurka potrzebujesz: karto. zjedzenie posiłku mocy. gdy malujemy ściany w domu. na wycięcie płetw oraz sznurek superbohatera.: po pizzy. Na wzburzonym morzu musieliśmy znaleźć ryby dobre do zjedzenia. Sznurujemy. aby zainteresować maluchy i aby starsi się nie nudzili? Podróż w podmorską krainę! Zwierzęta wodne typu starfish. Na tej folii rozkładamy flashcards z ryba- mi i prosimy uczniów. przewodnik po morskich stworzeniach. swordfish. zwierzęta. Dwa worki na dwie butle z tlenem. ubrania. aby móc oddy- chać. także starczą już 3 dziurki po lewej Jeśli już jesteśmy przy tablicy korkowej to i rów- i po prawej stronie. na których li do odpowiednich obrazków. w języku angielskim. aby to wszystko nie zlało się i chodzili byli pełni i byli pełnimotywacji w jedną wielką plamę. Do zrobienia butli z gazem. Kolory. pogoda… wszyscy to znają poza najmłodszymi uczest- nikami zajęć. rzecz bardzo ważna – chętnie chodzili czy gumki recepturki. czy sznurki to muszą być one różnokolorowe. Interaktywność użyć folii. aby w ubiorze nurku chodzi. Jeden worek zastosowanie: na maskę i robimy dziurę na twarz.

aby nie zawisły tam żadne Tablicę korkową możesz również zastosować wulgaryzmy i inne niechciane przez nas słowa lub do zrobienia „Word Cloud”. dziel się jedzeniem. który mówił „duża część An apple is a red and round fruit postępu w nauce była możliwa dzięki ludziom that grows on a tree. Niech ta chmura słów bę- wyrażenie po polsku. ła zapisana na kartce. która zosta- 19 COOL SCHOOL . dziś nauczyli i przyczepienie go do tablicy. niezależnym lub myślącym inaczej. Więc drodzy nauczyciele bądźmy ludźmi myślącymi inaczej. zapamięta z tych zajęć. angażujmy Ciekawym sposobem wykorzystania tablicy na każ. biorą po jednej karteczce (ale musisz ich uprze- dzić. informacji dobrze aby uczeń napisał to słowo/ to co lubi robić albo jeść. dych zajęciach i jednoczesnym powtórzeniem każ- dej lekcji jest zrobienie małego kącika z napisem Podsumowując wyprawę. Pomysł na słowo tygodnia może być alne do powtórzenia materiału z całego działu. wchodząc do klasy uczniowie i on do ciebie szybko wrócił.abyś ty nigdy nie zaznał głodu. co pamięta czy ki frazeologiczne itp. następująco: Uważam. Oczywiście grupy słabsze mogą skupić się tylko na samej wersji słownikowej Powyższe tablicowe wariacje polecam do zasto- czyli polski-angielski. wyrażenie lub inną rzecz. Ćwiczenie jest to ide- wyrażenia. że 2. które będą dla nich ciekawe.” I zauważcie. „Word of a week”. niech każdy na kartce napisze. Przy przygotowywaniu takiej to nazwę tego zwierzęcia. mi. po angielsku. Trzeba pomagać innym. użycia w zdaniu. mi na półkoloniach to nie była ona tylko eduka- Na koniec każdej lekcji prosisz uczniów o napisa. Zadanie to przydziel uczniom.Opcja expert wyglądałaby sowania zaraz po wakacjach z waszymi uczniami. którą miałam z ucznia- „If there is one thing I have learned today. słowa jakiego się aby kiedyś ktoś pomógł tobie. muszą je z tobą skonsultować.cyjna. it’s…”. Wspólnie w klasie możecie również stworzyć kącik pt. nie tego co zapamiętali z zajęć. Informacyjność Informacyjność aby wyszukali słowa. mnóż uśmiech aby lejnych zajęciach. związ. ale i wychowawcza. bienie czegoś normalnego i zwykłego przestaje być nudny. Edukacja Edukacja chociaż część tego czego się uczyliście została za- pamiętana. Uczniowie Jeśli omawialiście temat związany ze zwierzęta- przecież mogą przynieść jakieś idiomy. Każdy nietypowy pomysł na zro- an apple – jabłko. tłumaczenie dzie dla nich takim NACOBEZU (na co będę zwra- tego słowa w języku angielskim oraz sposób cać uwagę) do powtórzenia przed testem. Na ko. że w nauczaniu warto zastosować złotą myśl Chris’a Darimont.oraz inspirujmy naszych uczniów do działania. 3. że nadal tak jest. tylko symbolem całego tego projektu. Wówczas masz pewność. Oczywiście zanim je powieszą na tablicy. czy jego część ciała. że nie wolno brać swojej własnej) i tłumaczą Katarzyna Góralczyk dany wyraz. uczeń chce to robić a przy okazji więcej I always eat an apple for my breakfast.

if the characters are villains or w międzynarodowej szkole pod heroes and why. Po- szukuje oraz wprowadza nowe techniki i rozwiązania dla swoich uczniów. the ‘how’ we read w Radomiu. Wanted posters? Jednym z wielu zainteresowań metodycznych jest CLIL. ask your students oraz jest metodykiem w Anglii.trener- passionately ka Cambridge Univeristy Press. the moment of finding the gol. Od 10 lat jest związana ze den ticket. perhaps. artykuł SPONSOROWANY Instilling Interest in Reading in Young Learners PART 2 Read Read passionately! Renata Berryman . Having read the dzeniu grup YLE. W wakacje uczy descriptions. Uczestniczy w licznych a child (in this case) or dialogues between the main characters. Why Jest pasjonatką uczenia się i na- not create a Facebook profile of uczania. Remember that the szkołą językową City College way we read. konferencjach i szkoleniach. Jest magistrem filologii angiel- I introduce the characters by re. Once you have nadzorem British Council i Cam- introduced all the characters it bridge. or. skiej Uniwersytetu Warszaw- ading fragments from the book skiego oraz absolwentką V which present the children at Akademii Metodyka PASE. Uwielbia obserwować rozwój językowy oraz społeczny swoich podopiecznych. Przez ostatnie kil- matters significantly! So read ka lat specjalizuje się w prowa- passionately. który implementuje na zajęciach. Prowadzi zajęcia w Stu- is important for the students dium Kształcenia Nauczycieli. LIPIEC / SIERPIEŃ 2017 20 . to process their knowledge.

a box of We also introduced the problem with the taps in chocolate etc.Once your students’ senses are engaged. You focus on chocolate. it is vital you let your students process what they have just learnt. Or more importantly. milk and white and a stop watch In pretty much every book. Do I need toDoappeal I need to appeal to the- toir their senses? senses? How can I boost How can I boost their creativity? students how they would imagine a chocolate their creativity? palace. as Wonka predicts. quickly melts. You should not miss that fragment! opportunities nities for CLIL? Read it to your students and then explore scien- ce possibilities. like a chocolate bar. There is a wonderful fragment in the book which tells about Prince Pondicherry and his de. in one room or separate rooms? What’s the most bizarre sweet you have ever eaten? Etc. Start by we drew conclusions as to why certain types of showing pictures of different types of chocolate chocolate melt slower / faster than the others. He strongly insists certain the information will be retained. cake. Follow by reading the fragment in which Willy Wonka shows his guests different rooms where sweets are made. there are opportu. altogether incredibly simple. let them process and create. Finally. Afterwards we did a short speaking activity. In slowest. 3 types of cho- colate – dark. How can you appeal to their senses when it comes to this book? Start by asking questions like: What sort of sweets do you think are in Wonka’s factory? Where are they made. during which stu- dents had to make recommendations to Prince Pondicherry for the design of his next palace. The students first had to predict then the case of Charlie and the Chocolate Factory it is observe and measure the time. you can be sire to have a chocolate palace. it Are there opportu. Yet again.Are there any any and the palace is built but. Here are some ideas. My students and I conducted an for CLIL experiment using three burners. chocolate eggs. 21 COOL SCHOOL . in order to find out which chocolate melts the nities to integrate content subject elements. Elicit the names and then ask your the Prince’s palace. The students had to predict what would happen to the chocolate sink if hot chocolate came out of the taps.

The ideas they came up with I wrote down These are some of my students’ works. First of all the names themselves give is on the poster! Put the students in groups and LIPIEC / SIERPIEŃ 2017 22 . with your students. At the top write Then.Finally. Once on the ‘doors’.g.Doors to different rooms . you can see how amazing. you might want to purchase some of the Won. why don’t ask your about each room. or have friends there who could help you out. sometimes mindboggling their ideas are. thick pieces of paper (picture). it was.Make doors out of big you the opportunity to do some vocabulary work. Consequen- Eating in bed at Night. When you have finished go back and ask them to recall the information Designing sweets .I hope you haven’t forgotten about the quiz that ka sweets. you let them create. My up with ideas! Do not forget to mention that they students’ task was to imagine what sort of sweet should include some of the Gobblefunk language. You can write down what they students to design a sweet? Guide them by are saying. Ask the groups to read out their designs. they produced sentences like “I love sweetarts! classroom. of course. I also included the types of sweets that displaying questions which will help them come are mentioned in the book but not described. there comes the part when the down the names of sweets that are made there students taste them.If you are travelling to Great Bri- tain. Marshmallow Pillows or Luminous Lollies for their preferences. tastes and flavour. Their task was to talk about e. Tasting sweets . While reading move around the class They’re delicious! They’re sweet and sour!” Etc. Hang them around the tly.

your parent. Especially if you have used all. your neighbour. I do hope the ideas I have described have inspired you to read more with children.? What? Well.read out the questions. or at least some. of the ideas. your pet? What happens when it’s eaten? What ingredients does it contain? What is the name? (should be created at the end) Design a wrapper using gobblefunk language. The team that has most answers win…. to instil interest and passion for reading in Young Learners. your friend. They write the answers down. Email me at berrymanrenata@gmail. feedback and would be more than happy to hear from you. The meeting with British Literature and Char- lie and the Chocolate Factory is about to end. to explore books. that depends on you. com 23 COOL SCHOOL . your teacher. a baddie. I will appreciate your comments. Who is it for? A goodie.

na tę niegroźną. Mało pocieszający jest fakt. lato. Na samą myśl robi Ci się smutno. cudownymi wrażeniami z waka. piasek. relaks. prawda? Niektórzy odczuwają nawet głębokie przygnębienie. powrót DO KLASY Lektorski toolbox (Po)wakacyjny blues Wakacje.go wszystko wróci do normy. wywołanego różni. Nasz mózg Jako nauczyciel ponosisz odpo.po prostu płata figle i wyol- wiedzialność także za nastrój cą pomiędzy tym. ale dokuczliwą że o swoich uczniów. spróbuj egzotyczne smaki). że ten syndrom zyskał w psychologii miano powaka- cyjnej depresji? Po angielsku nazywa się ona ładnie: post-holiday blues. szego mózgu.cji (plaża. brzymia niedoskonałości naszej swoich uczniów. rozdrażnienie. Czy powinieneś bluesem. że jest nie. rzeczywistość jako znacznie pogodzić się z tym. że Z troski więc o siebie. a „tu i teraz” formę depresji cierpi około 80% rozprawić się z powakacyjnym sprawia. Już za chwilę jednak trzeba będzie wracać do pracy i szkoły.faktycznie jest. LIPIEC / SIERPIEŃ 2017 24 . że niedłu- tak zaraźliwe jak fatalny humor. zapachy. barwy. Czy wiesz. Pamiętaj. że postrzegamy naszą ludzi na świecie. ale tak. gorszą i bardziej ponurą niż odłącznym elementem urlopu? Skąd się bierze? Otóż z buntu na. a tym. co było. skłonność do płaczu czy agresji. a nic nie jest co jest teraz. trudności z koncen- tracją. Kontrast pomiędzy egzystencji.

zualizacji można zrobić piękne z wielu cennych momentów. wy- cieczki i inne atrakcyjne zajęcia. A z wi- li makro. arancini na kolację? Kurs por. z innej perspektywy. się nazwa post-holiday blues.chicznej. że to już swojskie. Po urlopie masz więcej energii. To ćwiczenie popra- Jedzenie pałeczkami? Słucha. dają czasem takie wrażenie. czego wcześniej nie widziałeś. tak nas przytłacza. uczniami w dobrej formie psy- cież trwać wiecznie. i spojrzeć na swoich bliskich pomóc. plany odwrócą Twoją uwagę od odrealnienia. spokojne wakacje Jeśli uda Ci się stanąć przed koniec wakacji. Traktuj je jako jedne dostrzec w nich coś dobrego. Psychologowie doradzają inten- sywniejszy tryb życia przez 3-6 tygodni po urlopie. a nie tylko epizo. tugalskiego? Nowe przyprawy? Oddychaj. Włoskie łeś się szczęśliwy i odprężony. Możesz im Kolejna wskazówka to docenie. po an- częścią Ciebie. głębokie pogodze. prawda? Psychologowie nazywają to zna. który minął. Nawet zupełnie rozpamiętywania faktu. lezieniem się wewnątrz filmu.Wakacje to okres podróży i mnóstwa wrażeń. wyciszyć mózg i ciało oraz przyzwyczaić je do codziennej rutyny. Pamiętaj. poczują. opowiadając o którejś ze nie wakacyjnych doznań w ska. poczuj zapachy. na nowo. może Cię przygnębić. wspomnianych metod. No i jeszcze jedno: uśmiechnij się. że wpływ na zdrowie i psychikę. nawet. Gdy więc dopadnie Cię codzien- Możesz też uczynić z doświad. gdzie czu- część codzienności. że im też nie się z tym faktem naprawdę Spróbuj po powrocie z waka. co przeżyłeś jest integralną Neurobiolodzy potwierdzają. sprawiając. Możecie też o powakacyjnej de- To. np.nie jest łatwo wracać na zaję- pomaga. wi nastrój i złagodzi niepokój. ty. cała reszta wydaje się szara. ność. Nowe Podróże dają nam uczucie poczujesz się lepiej. a Ty To dobry czas na zmiany. Na pewno spodoba im dem. Nie mogą prze. zamknij oczy i przenieś się Krystyna Breszka czeń wakacyjnych integralną w wakacyjne miejsce. Właśnie dlatego powakacyjna codzien- ność. że presji podyskutować. pozbawiona licznych bodźców. cji powtórzyć to doświadczenie cia po wakacjach. Mózg otrzyma sygnał. by stopniowo zwolnić. Zobacz kolory. jeśli nie masz na to ocho- wykorzystaj więc jej impet. 25 COOL SCHOOL . wizualizacje mają dobroczynny gielsku. ćwiczenie na czasy przeszłe. z pewnością lepiej się Autentyczne. Dobrze zrobią Ci spotkania ze znajomymi. z których składa się Twoje życie. nia fado jednak nie polecam.

.

Gdy pączek dotrze do ostatniej osoby 27 COOL SCHOOL . Możemy na początku gry jakieś wyrażenie. jaki zakres tematyczny obowiązuje w da.wygrywa ta. powrót DO KLASY Dmuchany pączek i wieża czyli powiew wakacji na zajęciach językowych Wakacje zawsze wywołują pozytyw- ne skojarzenia. zarówno u uczniów jak i u nauczycieli. pizza. Zatem dlaczego nie przenieść I nie byłoby w tym nic dziwnego. . Jeśli mamy 2 pączki to 2 drużyny Dajemy im wielkiego pączka i mówimy. wyścigówka. gdyby nie fakt że pewnych gadżetów i gier z plaży do klasy? są to zabawki olbrzymiej wielkości i pewnie nie- jedno dziecko szeroko się uśmiechnie na ich wi- dok. która przychodzi mi do głowy. czy znajomymi. A jeszcze szerzej uśmiechnie się nauczyciel. Jedna z pierwszych myśli. która jako pierw- daniem jest przełożenie pączka-koła przez głowę sza przełoży pączek i powie poprawnie słowo. grają jednocześnie . Następnie należy podać każdej drużynie i na koniec porównać wyniki. że ich za. z uczniami ustalić przed rozpoczęciem gry. która powtarza czynność ternatywą do słówek może być całe zdanie lub i mówi inne słowo itd. gdy o nich Taką możliwość dają nam zabawki oraz gry Cool myślę to kąpiel w morzu lub basenie i faj- Summer. Najlepiej wszystko wspólnie ustalić. nej kolejce. i wyjęcie przez nogi. gdy wykorzysta je na swoich zajęciach. Giant Donut czyli koło czyli Koło do pływania do pływania oraz powtórka słownictwa oraz powtórka słownictwa Dzielimy uczniów na 2 grupy po tyle samo osób. Giant Donut 1. Al- Pączka kolejnej osobie. precel czy pączek.gra się kończy. jednocześnie mówiąc jakieś Jeśli mamy tylko 1 pączek to można mierzyć czas słowo w języku obcym. Wśród dmuchanych gadżetów znajdzie na zabawa na dworze z dziećmi lub rodziną się flaming.

grać indywidualnie i np. wymienić kilka słów z danej kategorii. itp. który należy wyciągnąć i umieścić Scrabble. aby powiedzieli.Tower Crash 2. musi wykonać jakieś zadanie. oraz dmuchane zabawki. aby na czas na najwyższym poziomie wieży. a następnie na wyciąganiu z niej filarków w taki spo. Tutaj również mamy wiele kombinacji.. There is. dajemy dzo duże płytki z literami. Cool Summer oferuje również inne ciekawe gry zadać komuś pytanie. Zawiera aż 104 bar- Po zbudowaniu wieży z dysków i filarków. I’ve got. jak we wszystkim znanej grze barwę filarka. rzucić kostką. jak i gramatykę w atrakcyjny i aktywizujący sposób.kolor symbolizuje w krzyżówkę. nie zwlekajmy i poczujmy powiew wakacji na swo- Możemy podzielić uczniów na drużyny lub mogą ich zajęciach. np. aby jej nie zburzyć. rzuca kostkę go i to na wszystkich poziomach nauczania . gdy chcemy przećwiczyć pisownię sób.: można dać każdemu uczniowi literkę i poprosić. LIPIEC / SIERPIEŃ 2017 28 . gra jest uniwersalna i pozwala nam po- wtórzyć zarówno słownictwo. zbierać punkty za każde poprawnie wykonane zadanie. jakie słowa zaczynają się na tę powiedzieć zdanie o sobie lub o kimś. Tak więc dopóki wieża się nie przewróci.od i zgodnie z kolorem wyciąga filarek. jak najwięcej słów z dostępnych płytek. Word scramble czyli kto czyli wielkie zbuduje najwyższą wieżę? czyli wielkie litery w akcji zbuduje litery w akcji najwyższą wieżę? Gra polega na zbudowaniu trzypoziomowej wieży. Przyda się. Możliwości jest Natalia Tengowska wiele. które z powodzeniem można wykorzystać na lekcjach języka obce- Gdy wykona zadanie poprawnie. Aby uczeń mógł ułożyli. powiedzieć zdanie stosując konkretną struktu- rę np. Kolejna rewelacyjna gra od Cool Summer. można poprosić uczniów. I like. Gra toczy się dzieci przez młodzież aż po dorosłych. Tower Crash czyli kto Word scramble 3. Można je układać uczniom kolorową kostkę . Jak to zastosować na lekcji? oraz znajomość słówek. literę.

.zaprezento- zaciekawisz ich nie tylko przed. dla nowej klasy . zdjęcia i paru słów o sobie. np.. Może to być pierwsze zadanie wadzając uczniów w ten świat. wianie się i mówienie o sobie My dream is. 1. pokazując. powrót DO KLASY Padlet na dobry początek Jak efektywnie zacząć nowy rok szkolny. czątkowe dni września wykorzy. Takie zda- nia mogą powiedzieć nam poczęcie nauki po wakacjach. Niech będą to zdania kreatyw- jak trampolina? Żeby dodał ku roku szkolnego jest czymś ne albo skłaniające do myśle- wszystkim motywacji do pracy niezręcznym. nawet je. Zdania przykładowe: zaciekawić uczniów? Jak te po. nia – daj szansę swoim uczniom i pomógł spożytkować energię śli dookoła jest pełno miłych na wykazanie się i przedstawie- nagromadzoną po odpoczyn. Zapoznajmy a także ułatwi porównanie sie. Jednak żeby podnieść uczniom atywnym i otwartym na niesza. początki zdań do dokoń- czenia.. Nauczyciele w pewnym sen.. wie. że już początek nienaturalnym.. (w dodatku w obcym języku!) bę. stać. se. Zazwyczaj poznawanie się dużo o uczniu i jego osobowości. że jesteś kimś kre. zaintrygować. prowadzącym zajęcia. Przedsta. żeby wrzesień był w nowej grupie na począt. ludzi łącznie z sympatycznym nie siebie w szerszej perspekty- ku? Jak zachęcić.. Pozwoli to utrzymać zadanie w pewnych ramach. Może dlatego warto spróbo- łym momentem. Zapoznajmy się! (z Padletem!) odpowiedzi uczniów (a stąd już łatwo poprowadzić jakąś bie pytania próbując znaleźć niezawodny sposób na roz- się (z Padletem!) dyskusję klasową). Co zrobić. poprzeczkę warto narzucić im. blonowe rozwiązania. żeby zrobić dobre wrażenie na uczniach albo żeby współpraca ze znanymi już uczniami układa- ła się lepiej niż w poprzednim? roku szkolnego jest doskona.. co roku zaczynają pracę na nowo i co roku zadają so. Wpro. ale też swoją osobą. wymuszonym. I can’t live without. 29 COOL SCHOOL . aby przekonać wać przenieść przedstawianie uczniów do nowoczesnych siebie do strefy wirtualnej? technologii w nauczaniu. by procentowały cały rok? dzie dla ucznia najczęściej czymś I’m good /bad at English becau- Myślę. wanie się na Padlecie z pomocą miotem.

Motywacja przedstawia lub łączy się z nim). Obejrzę mój ulubiony serial wiek. Będę mieć same dobre i bar- dzo dobre oceny z kartkówek. niu..gnąć? Jakiego efektu oczekuję? do komentowania każdego wpi. w całości po angielsku. Nie odci- można uświadomić sobie. Te same pytania powinniśmy su.. Prosimy uczniów o dodanie przełamanie bariery w mówie- na Padleta zdjęcia z wakacji (nie. I oczywiście sami dajemy łeś w wakacje? Nie – zróbmy zadawać sobie i swoim uczniom przykład robiąc pierwszy wpis! to w nowoczesny sposób. wrzu- w kontekście nauki języka. poczujmy jeszcze ten klimat. Poprawię gramaty- kę. np. ulubiony napój. w rodzaju „Pamiętników z waka- Motywacja wklejona na Może to być cel ogólny – np. ale Dlaczego trenuję? Co chcę osią- Zachęcamy resztę grupy bez standardowego i oklepa.. A Ty jak jeszcze chcesz wykorzy- stać Padleta w swojej klasie we wrześniu? :) Karina Kalemba LIPIEC / SIERPIEŃ 2017 30 . czy ucznio- wie faktycznie zrobili jakiś postęp i czy każdy choć trochę zbliżył się do swojego celu. obejrzany Jaki mamy cel na ten rok się x. ale dla siebie do opisania po angielsku ele- samych. Pod koniec semestru możemy wrócić do tych postanowień z Padleta i sprawdzić. I can’t stand people who. najmy się całkiem od wakacji – ważne jest wyznaczanie celu. cając jedną fotografię. Nauczę kacjami kojarzy. Lub konkretnie: przeczytam Padleta koniecznie zdjęcia z wyjazdu. Wakacyjnie Wakacyjnie uczniów nostalgicznym i miłym – nie dla Ciebie. który ten cel dobrze Kolejnym zadaniem może być coś 3. serial. szkolny? Chodząc na siłownię If I could change anything in the ulubione miejsce itp.słówek.nego pytania w klasie: co robi. Niech zaprezentują na Padlecie na Padlecie mentem. która bę- Niech Padlet będzie miejscem. wklejona na cji”. swój cel na ten semestr czy rok szkolny (może być z pomocą obrazka. co się nam z ostatnimi wa. książka. jak world. dzie dla nas i dla każdego z naszych w którym obiecają coś zrobić 2.). Padlet w końcu książkę po angielsku.. ale zdjęcia przedstawiające cokol.

Co z tym 3. aby usiąść przy biurku czy śli wykonanie jakiegoś zadania zajmie Ci mniej niż komputerze i poświęcić kilka godzin na spokojną dwie minuty – po prostu je wykonaj! Z pewnością pracę. jaką jest planowanie lekcji. a potem powrócenie do niego. Je- w te kilkadziesiąt minut pomiędzy zajęciami. Je- i nie masz możliwości. Wbrew pozorom ważniejsze od decydowa- Wręcz przeciwnie . ale z lepszymi efektami. nadzwyczaj ważne. że nie możesz skorzy. cie zasadę 2 minut. świetnie wpasowują się w specyfikę zawodu na- 31 COOL SCHOOL . dania. Mam dla Ciebie 5 najważniejszych zasad. Dołóżmy do tego zmienne. śli masz wątpliwość czy jakiś pomysł jest wart To właśnie sprawia. a właśnie ale też z życiem prywatnym musisz wpasować na robieniu mniej. 25 minutowe cy. 2. zrealizowania odpuść lub zapisz go na listę rzeczy ność zarządzania czasem są w naszym zawodzie do zrobienia kiedyś i przestań się tym przejmować. gromadzenie czego NIE będziesz robić. Wprowadź w ży- większą część dnia spędzasz prowadząc zajęcia. a może właśnie W tym czasie całego siebie oddajesz uczniom dzięki swojej prostocie. teacher PO WAKACJACH Produktywność nauczyciela Bycie nauczycielem to nie lada wyzwanie – wielu z nas boryka się z nadmiarem informacji i pomy- słów i zwykle trudno jest się nam dobrze zorganizować tak. Co z tymzrobić? zrobić? Na szczęście istnieje wiele technik i sprawdzonych systemów. 1. nieregularne znacznie więcej czasu zajmie Ci zapisanie tego za- godziny pracy. jak choćby pomodoro (krótkie. ga wcale na robieniu więcej i szybciej. Skorzystaj z któregoś! Pamiętaj też. czy zada. zrezygnować. Dobra organizacja czasu nie pole- nia związane z prowadzeniem swojej działalności. która mimo. a więc z których zadań materiałów. Dlaczego Dlaczego tak jest? tak jest? uczyciela. to znaczy. stać z tak przydatnych technik organizacyjnych. że Nie odkładaj rzeczy na potem. aby dopasować system do siebie – jeśli ma zadziałać. Naucz się NIE robić kle pracy przeplatane 5 minutowymi przerwami). Naucz się działać TU i TERAZ Jeśli jesteś aktywnym nauczycielem. że produktywność i umiejęt. które musi być spersonalizowany. potrafi zdziałać cuda. nieustanne szkolenie się.całą swoją niezwykle ważną nia o tym. Miej system Bycie w pełni zorganizowanym nie jest łatwe. by ogarnąć wszechobecny chaos. a okaże się. co będziesz robić jest decydowanie pracę.

na przykład w szkole. GROMADZENIE spraw to jeden pracy. po- pomysłów czy zadań jest to. Gdy myjesz rano zęby. chcąc nie chcąc. jak bumerang nie korzystać Twój cenny czas oraz skróci Twój dzień dając Ci spokoju.4. czym musisz się zająć. Odpowiednia organizacja pozwoli Ci w pełni wy- bisz z tym nic. blogów i artykułów na ten temat. wpa- da Ci do głowy coś. a sprawa powraca. co z nim zrobisz? 5. Nie ro. a jednak nikt LIPIEC / SIERPIEŃ 2017 32 . że w dużej mierze szukaj szkoleń. su dla siebie! Czy już wiesz. ich nie uchwycasz. mamy do czynienia z organizacją pracy. Ucz się organizacji Milena Jastrzębska W każdym zawodzie. Uchwyć jak najwięcej nas tego nie uczył. Co za tym idzie? Oczywiście więcej cza- z ważniejszych nawyków skutecznej organizacji. Zacznij Najczęstszą przyczyną braku realizacji Twoich pogłębiać swoją wiedzę na temat organizacji.

ja. 33 COOL SCHOOL . papier cje. bardzo różna: wizja przyszłości. podobny. Po wakacjach Ty i uczniowie macie Jak używać vision board jeszcze więcej energii oraz zapa- łu do pracy. markery. to pakiet Microsoft Office lub reguł.do tego przyda się gdzie możesz przypinać inspira- Tematyka tablicy może być duży brystol. zdjęć. Możesz też użyć Pin- taka zrobiona tablica poma. ne odmiany tablic: terest lub innego miejsca w sieci. motywuje do dzia. korzystać idee tablicy marzeń korzystania z banków zdjęć z od- łania w formie. Warto to wykorzystać i ukierunkować tak. Najważniejsze jest to. Kiedyś vision board była tworzona ręcznie. podróżowania. żesz umieścić wszystko to. Może być ma tutaj żadnych sztywnych kimi materiałami dysponujesz. ga w dotarciu do danego celu. sukcesów w przyszłości. gazety. (opcjonalnie). Z powodzeniem możesz wy. dodatkowe wania. Nie cego. digital . powiednią licencją. że możesz stworzyć z uczniami róż. Kluczem do sukcesu jest skupienie się na tym. co Cię interesuje. naklejania. W zależności od tego. Przed- stawię Ci jak możesz wykorzystać jeden z nich. czyli vision board. klej. ryso. pisania. kolażu. co widzą to z pewnością rozwa- żą ten pomysł. w swojej klasie dla języka ob. może jakieś ozdoby To tablica na której mo.grafiki lub obrazki do wy- co inspiruje. w szkole? Vision board Co tojest? Co to jest? Vision board ww szkole kolorowy. War- to wykorzystać ten pomysł w nauczaniu. Je- śli Twoi uczniowie preferują to. Te- raz masz do dyspozycji także narzędzia internetowe. oprogramowanie. nowego domu. szkole obrazki. aby sił wystar- czyło na cały nowy rok szkolny. szary papier. teacher PO WAKACJACH Nowy rok szkolny to nowe pomy- sły na naukę języka angielskiego. papierowa . Sposobów jest bardzo wiele.

Inną alternatywą jest Wyzwala kreatywność i po. które uczeń chce osią- gnąć i z uczuciami. Punk- ty na drodze do osiągnię. że zamiast skarbu zamiesz- czą wizję siebie na koniec roku szkolnego oraz tego. przymiotnikom. np. Wtedy na największym Czują. Dlaczego to językowy. niejsze: wszystko przyswojone Mogą tworzyć własną rze.się o mocnych stronach takiej jeszcze utworzenie przez każ. ni za to. książki. go ucznia jest celem nadrzędnym ne. językowej. Zdjęcia czy propozycja? propozycja? przyszłości. jak na mapie skarbów z tym. które chce takcie ze swoimi celami języko. klasowy vision bo. dostępna w widocznym miej. mu towarzyszyć pod koniec całego roku nauki. że są odpowiedzial. To także bardzo cie- tami. taka tablica powinna być w języku obcym. Mogą je przedstawić w formie drogi. Od tego już wcale nie sca.Ewa Ostarek łączenie ich w całość. LIPIEC / SIERPIEŃ 2017 34 . szłością. celom w życiu. wymi. że ru każdy z uczniów tworzy swój ich nauka języka w szkole. jak kreatywnie mo- śródroczne. a następnie po. dego ucznia na kartce A4 swojej siebie. już niedługo sami przekonacie fragment. Ułatwia szybkie przypomnie.Kilka propozycji Niech uczniowie stworzą swoje tablice związane z własny- mi celami językowymi.czasu przyszłego. jak będzie przebiegać atywnego. wrześniu z uczniami. nauczyciela.Vision board to nie tylko spo- cia tego celu to mini cele scu tak. elementy gramatyki i języka ob- ard. żesz rozpocząć zajęcia we Inny sposób to przedsta. zwala na inspirujące wyrażanie tablicy. co uda im się osiągnąć. tak aby Dlaczego wienie tablicy jako samych ukierunkować ich potencjał obrazów w formie kolażu z efek. aby pamiętać o drodze sób na to. co dla każde- wtedy twórczy kolaż. kraje jest taka daleka droga do wple- w których mówi się głównie Uczniowie pozostają w kon. które chce odwiedzić. Łatwiej jest omawiać pewne plakat. które będą to ciekawa ciekawa kawy temat na zajęcia językowe poświęcone. Powstaje nie sobie tego. po angielsku. Mam nadzieję.cenia trybów warunkowych. części tablicy. Co najważ- przeczytać po angielsku itp. po- równaniu teraźniejszości z przy- grafiki mogą przedstawiać miej.cego dodając do tego coś kre- z możliwych formatów papie. tj.w przyjemny i inspirujący spo- Można też stworzyć większy czywistość językową z pomocą sób. a co waż.

ADHD. można między Niezwykle ważny jest przemy- nimi znaleźć wiele podobieństw. sowań stanowią uczniowie sie umiejętności czytania i pisania oraz w innych obszarach mogą ze specyficznymi trudnościa- być oznaką STU. na którym obecnie się wskazówek dla nauczycieli. nauczyciele często nie są odpowiednio prze. artykuł SPONSOROWANY Pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Specyficzne trudności Specyficzne trudności w uczeniu się Varinder Unlu .uczy języ- w uczeniu się ka angielskiego od ponad 25 lat. Wszystko to może sprawić. zakładający nia te współwystępują ze sobą. Mimo że są różne. dys- i pisania kalkulię czy zespół Aspergera. Pozwala to dziecku rozwinąć Jak pomóc uczniom z STU? uczniom z STU? pewność siebie i poczucie wła- snej wartości podczas czytania. ale mogą także wynikać ze słabej znajomości języ. znajdują – od razu ich to zde- motywuje. Pracowała we wszystkich Rozpoznanie u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się sektorach branży edukacyjnej. dyspraksję. Oto propozycje przydatnych niż ten. Jej główny obszar zaintere- zyka obcego może nie być łatwe. nauczycieli w tym zakresie. czytania i pisania Specyficzne trudności w uczeniu się mogą być spowodowane przez rozmaite zaburzenia: dysleksję. Niezadowalające wyniki w zakre. że nauka języka obce. że zaburze. Wymaga to oparcia się na ich mocnych stronach językiem na poziomie wyższym i jednocześnie równoważenia słabości. Często też zdarza się. mi w nauce oraz wspieranie ka obcego. (STU) lub specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE) podczas lekcji ję. Lekcje Lekcje czytania go będzie dla takich uczniów trudna i nieatrakcyjna.ślany plan czytania. Motywacja będzie 35 COOL SCHOOL . a ponadto w niektórych kulturach STU są silnie stygmatyzowane. Nie należy prosić uczniów Nauczyciel może pomagać uczniom z STU w skutecznej nauce o przeczytanie książki napisanej na wiele sposobów. liczne powtórki i powoli wpro- Jak pomóc wadzający nowe słownictwo. szkoleni w zakresie rozpoznawania STU u uczniów i nie wiedzą. jak mogą im pomóc. Co więcej.

Wszystkie materiały powinny mieć szukania jakichś powtarzających się wzor. dyktafonów itp. zapomni zu. LIPIEC / SIERPIEŃ 2017 36 . technologii: Nie należy prosić uczniów z dysleksją. gdy oczekiwania nie będą stosowania mnemoniki. ści zostawmy na moment indywidualnej pracy narzędzi wspomagających dla dyslektyków. Nauczyciel powinien upewnić się.znacznie wyższa. żeby: stosować czcionki Arial lub Comic Sans Dostosowanie Dostosowywanie materia- (nie Times New Roman) w rozmiarze 12 pkt. Pozwoli to upewnić się. ręcznego). Opracowanie graficzne maga uniknąć zakłóceń wizualnych). Żadnego dziecka nie należy pozbawiać przyjem- ności płynącej z poznania znaczenia zapisanej hi- storii. stosować jasne tło (zmniejsza to kontrast i po. za wysokie. unikać stosowania WIELKICH LITER. Jeśli będzie mu. mogą być też nagrania z opowiadaniami. Można też zadać wcześniej oprogramowania do rozpoznawania mowy. z nauczycielem. Podczas samodzielnego przygotowywania ma- teriałów dodatkowych warto pamiętać o tym. Warto korzystać ze zdobyczy współczesnej pełnie o treści książki. żeby edytorów tekstu (co pozwala uniknąć pisma od- przeczytali coś na głos w klasie. przekazywane uczniowi dyslektycznemu zawie- tod: rają wyłącznie polecenia potrzebne do wykona- śledzenia tekstu z użyciem linijki. siało zmagać się z każdym wyrazem. Warto też zapewnić dostęp do autentycznych książek do wspólnego czytania z osobą dorosłą. bez nagłówków lub punktów. a zarazem wzbogacającą jego słownic- two. że uczeń będzie w stanie przeczytać ten fragment na głos przed całą klasą i nie będzie skutkowało jego wy- obcowaniem. nia ćwiczenia. materiałów łów na lekcji na lekcji unikać zbitych tekstów. nawet jeśli samo nie jest w stanie w pełni jej odcyfrować. jących długopisów. składać się z możliwie krótkich ców w wyrazach – i zaznaczania ich kolorem. Świetną pomocą mogącą zainteresować ucznia. czyta- uczniowi przećwiczenie czytania jakiegoś frag. a dziecko będzie mogło faktycznie dzielenia wyrazów na sylaby lub inne części wy- czerpać przyjemność z czytania. różniające się wizualnie. że materiały Warto nauczyć uczniów kilku przydatnych me. Takie czynno. mentu w domu. Wszelkie niepotrzebne dodatki mogą strategii zapamiętywania pisowni: go rozpraszać. zdań i cechować się nieskomplikowaną strukturą. czytelny układ. Często pomaga to zainteresować ucznia czyta- niem.

jeśli określimy. filmów. stosować rysunki i ilustracje (najlepiej kolorowe). w jaki sposób uczeń najchętniej i najskuteczniej przyswaja. mocne ucznia strony pojmuje i przechowuje informacje. w jaki sposób dane dziec- ko uczy się najefektywniej. Dlatego nauczyciel powinien wzmacniać silne wzrokowców. Aby Aby wspomagać wspomagać słuchowców. się także w obszarach. diagramów i list. wzrokowego i ki- nestetycznego. Nauczyciel ucznia powinien dostosować swoje metody do różnych stylów uczenia się: słuchowego. przygotować szczegółowe notatki z zaznaczeniami kolory- stycznymi. Indywidualny styl Nacisk Nacisk na na mocne strony uczenia się odnosi się do tego. pomocy wizualnych i kart obrazkowych. przetwarza. uczyć dzieci sporządzać do- kładne notatki w klasie. stopniu. Ilustracje Obrazki ilustrujące omawiane zdania lub nieznane Różne Różne style style uczenia się słowa są bardzo przydatne. diagramu uczeń uczenia się może wykonać polecenie. Dzięki wizualnemu od- dzieleniu polecenia i dodaniu np. należy należy: 37 COOL SCHOOL .Uczniom z STU można pomóc w większym miał każdego słowa. Rozwój własnych pasji i mocnych stron poma- ga dzieciom z problemami w uczeniu się rozwijać Aby wspomagać Aby wspomagać wzrokowców. słuchowców. należy: strony ucznia i zwracać uwagę na jego zaintereso- wania i pasje. prezentować dane w formie szkiców. nawet jeśli nie zrozu. z którymi mają trudności. kom- puterów. należy używać książek.

prosić ich o czytanie notatek lub materia. zaczną stosować te meto- Aby wspomagać Aby wspomagać kineste- dy. kontrolne. przeprowadzać doświadczenia. wykorzystywać związki wyrazowe lub powta. zabierać ich na wycieczki. Podkreśla też znaczenie powraca- nia do danego problemu i samodzielnego spraw- dzania odpowiedzi. w jaki sposób się gadywać” tematy. Strategie Strategie metapoznawcze łów na głos. gdy nauczyciel. aby skutecznie przyswajać nowe informacje i dzięki temu staną się bardziej niezależni w pro- kinestetyków. jak np. organizery tabelki. czytając jakieś opowiadanie lub zagadnienie. należy: cesie nauki. myślowy nauczyciela. żeby znaleźć odpowiedź. odgrywanie scenek lub bu. uczniowie będą stawać się bardziej świadomi tego. Ta metoda działa bardzo dobrze. LIPIEC / SIERPIEŃ 2017 38 . ściwy plan uczenia się. Stosując strategie metapoznawcze. nauczy- słuchać nagrań audio. ciel może pomóc uczniom z STU opracować wła- zachęcać uczniów do słuchania audiobooków. uczniowie mogą dzięki temu prześledzić proces grać w gry pamięciowe i używać kart obrazko. Poniżej podano wybrane przykłady należy strategii metapoznawczych. „prze. dowanie modeli. Strategie metapoznawcze to metody pomaga- pozwolić uczniom uczyć się w grupach. w jaki sposób się uczą. uczą. organizery Ich prowadzenie wymaga pytania uczniów o to. co wiedzą i co powinni wiedzieć. tyków. żeby mogli zapamiętać informacje. Myślenie Myślenie na głos pozwalać uczniom dotykać. wych. nia uczniom w zrozumieniu. Listy Listy uczyć się z muzyką w tle i ruszać się w jej rytm. pozwalać uczniom uczyć się w małych grupach co jakiś czas przerywa i werbalizuje swoje myśli – i robić częste przerwy. metapoznawcze rzanie ustne. W miarę jak tych nagrań w ramach powtarzania materiału. kontrolne. tabelki. pozwolić uczniom nagrywać lekcje i słuchać a następnie przekształcić w rutynę. który można zapamiętać. na głos korzystać z narzędzi edukacyjnych opartych na aktywności.

dzięki któremu różnice pomysłów między uczniami zostają zniwelowane i wyrów. słuchu i ruchu). strony nauczyciela zapachu. dodatkowych. Bank Pomysłów umożliwia nauczycielom korzystać zestaw umiejętności ucznia i zaspokoić efektywną pracę z uczniami o różnych poziomach jego potrzeby. Jest to dodatkowa publikacja. gry komunikacyjne ucznia. dzięki pokazaniu wyraźnego przykładu/ podczas lekcji o jedzeniu można przynieść do kla- modelu danej umiejętności czy pojęcia. Bank Po- oczekiwania – czego nauczyciel oczekuje od mysłów umożliwia zindywidualizowany tryb ucznia i czego uczeń oczekuje od samego siebie. żeby odpowiednio wy. jak i odpowied- nio przygotowanych materiałów lekcyjnych. dotyku. ale także zawierają bogaty zestaw ćwiczeń ale uznawane są różne wyniki i odpowiedzi. Wydawnictwo Nowa Era wspiera pracę nauczy- nane w taki sposób. czego się od nich się z materiałem w więcej niż jeden sposób. której treść jest ściśle skorelowana z podręczni- la na taki podział ról w grupie. w tym np. te nie tylko uwzględniają różne typy dysfunk- rezultaty – uczniowie wykonują to samo zadanie. m. Junior Explorer zadania – wyznaczanie różnych zadań w zależno. jak zróżnicować następujące czynniki: z serii Hello Explorer do klasy 1. i karty utrwalające treści z podręcznika. do klasy 4 oraz Teen Explorer do klasy 7 otrzyma- ści od zdolności i stylu uczenia danego ucznia. oczekuje. niami utrwalającymi dla uczniów ze specjalny- ki czemu nauczanie można dopasować do potrzeb mi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciel musi prze. ale uczniowie powinni stykać Pomaga uczniom zrozumieć. Bank Bank Różnicowanie Różnicowanie Pomysłów Różnicowanie to proces. językowych oraz zróżnicowanych potrzebach tempo – zapewnienie uczniom z STU większej edukacyjnych i stylach uczenia się. praca w grupach – wspólne uczenie się. Wszyscy nauczyciele uczący myśleć. kiem. Pozwa. ściami w uczeniu się. żeby każdy uczeń miał jak cieli w pracy z uczniami ze specyficznymi trudno- najlepsze możliwości nauki. Np.Wyraźny Nauka Nauka multisensoryczna Wyraźny przykład ze multisensoryczna przykład ze strony Wykorzystanie wszystkich zmysłów (smaku. dzię. 39 COOL SCHOOL . Nie nauczyciela wszystkie będą mogły być zaangażowane pod- czas każdej lekcji. cji. sy różne produktu spożywcze i przedstawiające je ilustracje. pracy zarówno w zakresie metod. karty z ćwicze- ocena – bieżąca ocena uczniów w klasie.in. ją Bank Pomysłów. wzroku. Materiały ilości czasu na wykonanie zadań.

LIPIEC / SIERPIEŃ 2017 40 .

Według mienia zasad gramatycznych. itp. czy lekcji). gdy zaczną spadną spadać pierwsze jesienne liście? Za- praszam Was w magiczną podróż po moich 5 metodach na efektow- ne.podczas tłumaczenia. markery. Przydają się zarów- ma mowy o czarno-białych ma. zbierania informa- uki (chyba. jak i dorosłymi. epoki literackie. aby ten słoneczny czas zatrzymać na dłu- żej? Może warto pomyśleć nad spo- słońce. artykułów. milszy cego to kolory.). teacher PO WAKACJACH Zatrzymaj Wakacje. Trzecią sprawdzoną meto. ale przede wszystkim efektywne jesienne liście lekcje języka obcego! Po teorii czas na praktykę. dzięki którym uśmiech na twarzach uczniów i naszych będzie nawet wtedy. kredki. To kolory pobudzają do działania! Wykorzystaj je! Drugą zasadą są KATEGORIE. ale także karteczki. Podczas nauki słownictwa uwiel- biam kategoryzować. Natomiast mnie na lekcji najlepiej działają RY! To właśnie dzięki nim świat na lekcjach polskiego. 41 COOL SCHOOL . uczyciel nie dyktuje treści map kich. innych. teriałach lub pomocach do na. jako ob- wykonywane samodzielnie jest przyjemniejszy. owoce. środki stylistyczne. tecz- ki. że akurat taki jest cel cji o bohaterach literackich. środki transpor- myśli!). Najczęściej w zasię. Co zrobić. wakacje i za chwilę będzie po wakacjach. Moje najpopular- niejsze kategorie na lekcjach języka polskiego to części mowy. Na moich lekcjach nie napoje. zakreślacze. meble i wiele. koszulki na dokumenty i teczki. przez uczniów (absolutnie na- i lepiej odbierany przez wszyst. tu. długopisy. warzywa. ubrania. fiszki. dą są MAPY MYŚLI. wiele no podczas omawiania lektur. święta. Ta meto- da świetnie sprawdza się podczas nauki zarówno z dziećmi. czy rozu- gu ucznia są kolorowe pisaki. Gotowi? Moja pierwsza zasada to KOLO. części zdania. zanim sobami. jedzenie (nabiał. słodycze.

Niezastąpione. Agata Zakrzewska-Okrojek z przyniesionych przez siebie grafii). wróżki. jest rozpoznanie. wycinania ludzkich emocji. przyjaciółki lub po prostu zwy. aby do Ciebie małe pytanie na ko- łyżki do zupy? Po co to wszystko? wcześniej przygotować naszych niec. A uwierzcie mi. Dzię. zabierasz ze sobą po lekturze Ten pomysł nazwałam EMO. Idealnie. Absolutnym obowiązkiem koń- wołuje EMOCJE. ki temu można wcielić się w rolę kiedy każdy z uczniów (wyko- Dzięki nim skuteczność zapa. nania tego zadania. Pamiętajmy cji. do możliwości. jak się wydaje. czasopism i kolo- także to. do walizki? Jeszcze ja mam ki od lodów lub plastikowe Pamiętajmy drodzy lektorzy. aby nastrojów jest bezcenne. jest taki łatwy. co wy. Uczniowie sami tworzą sklepach bank emocji (na foto. LIPIEC / SIERPIEŃ 2017 42 . potrzeb swoich czajnej osoby. Zada- przy doborze materiałów do na. rowych magazynów bank emo. a jakże proste jest materiałów. nazwanie na samodzielną refleksję i odpo- stywaliście na swoich lekcjach i porozmawianie o uczuciach. uczniów z odpowiedniego słow. te dwie zasady były zachowane. proszę mój kupiony w różnych lerzyki). nanie tego należy dopasować miętania wzrośnie. psychoterapeuty. Wykorzy. wie sobie na pytanie Co zabie- piłki antystresowe lub naklej. zwrotną dla lektora. nie to jest świetną informacją uki i przy planowaniu lekcji. mój drogi czytelniku. lekarza. której zadaniem uczniów) poświęci kilka minut A teraz konkrety. Zobaczcie się pomysłem i napisz do mnie! bo wykorzystuję papierowe ta. tego krótkiego artykułu? Podziel CJAMI NA TALERZU (na talerzu. Co TY Aby stworzyć BANK EMOCJI. ten temat nie rasz z dzisiejszej lekcji ze sobą ki z różnymi minkami. Snucie opowieści podczas ca lekcji jest WALIZKA. nictwa potrzebnego do wyko. co BLISKIE i to. patycz.

wszyscy gracze wspólnie rozwią. Narzędzia. co do Karty Narzędzia i wskazują Karty Narzędzia. Musimy dowiedzieć się kto jest mordercą. który nęka właścicieli. Karty Miejsca i Karty Postaci. Wybierzcie gracza. że nie nazywają elementów znaj- gry dujących się na kartach. teacher PO WAKACJACH I w to mi graj „Tajemnicze Domostwo” na lekcji języka obcego Gra z klimatem Gra z klimatem staw kart do odgadnięcia.to on II . dzieląc z graczami! Po burzliwej dyskusji.faza Snu dokonano zbrodni i jakim narzędziem. 43 COOL SCHOOL . co Duch chciał im wskazać. Karty (Uwaga! Wydrukuj je w 2 zestawach). W tej fazie Śledczy poznają prawdę od Ducha. więc Duch losuje jeden ze.jest po waszej stronie! wem (oczywiście w języku obcym) tak.rozwikłać zagadkę jego śmierci.. Pozostali gracze przyjmują role naradzają się (oczywiście w języku obcym :)) Śledczych. Jeden Duch nie może w żaden sposób komunikować się zestaw Duch rozkłada przed graczami. Sposób na jego wygnanie Gramy Gramy! jest tylko jeden .faza Tajemniczych Znaków zują jedną zagadkę. w tym wariancie (bardzo łatwy) . który będzie Duchem . Po otrzymaniu podpowiedzi od Ducha. Karty Miejsca i Karty Postaci. III . dlatego będzie skojarzenie do tej karty i opisać je JEDNYM sło- wam pomagał . Wyloso- wany zestaw kart Duch układa przed sobą zakryty.faza Śledztwa co noc przychodzi do was we śnie i podpowiada ja. W załączniku tego numeru znajdziecie i próbują domyślić się. aby Śledczy ustalili narzędzie zbrodni i poprawnie wskazali je Przygotowanie Przygotowanie gry na stole. Uczniowie wcielają się w rolę śledczych. Zadaniem Ducha jest wymyślić takie On też chce rozwiązać tę zagadkę. który składa się z Karty Narzędzia. których zadaniem jest rozwiązanie zagadki “Tajemnicze- go Domostwa”..Kartę :) Nie ma czego. Śledczy kich poszlak szukać. na jedną kartę z tych na stole. Duch wcale nie jest taki straszny. Po starej posiadłości błąka się duch. Skojarzenia mogą być bardzo dowolne pod warunkiem. Drugi zestaw kart Duch tasuje. Boicie się? Duch podgląda pierwszą kartę zestawu . Śledczy podej- karty według typu i układając je kolejno odkryte: mują decyzje. gdzie I .

tów gry jest kilka.) [“Tajemnicze Jeśli Śledczy źle zinterpre. niczych Znaków).co do trafności ich wybo. fazy gry: Snu. że roz.Patrycja Zakaszewska Narzędzia (teraz mają już 2 sko. gdy Śledczym Domostwo wyd. Gra kończy się. Grę rozgrywki Śledztwa i Tajemniczych Zna. a gra jest moc- no angażująca .Zasady gry “Tajemnicze Domo- to przechodzą teraz do odga. to znaczy.jest łatwiej “Tajemniczego Domostwa” i du- :)) i ponownie podejmują próbę sza Ducha zaznała w końcu spo- LIPIEC / SIERPIEŃ 2017 44 . wiązali oni mroczną zagadkę jarzenia do karty . moich zajęć i tutaj właśnie opi- wu następuje faza Snu. Jeżeli Śledczy poprawnie dząc po kolei przez wszystkie odgadli Kartę Narzędzia. stwo” zmieniłam na potrzeby dywania Karty Miejsca (Zno. polecam całym sercem . dokonania zbrodni i narzędzie cha jedno skojarzenie do Karty zbrodni. Portal] towali podpowiedź Ducha. Śledztwa i Tajem. Na końcu nu- to w następnej turze gracze tożsamość sprawcy. potem Koniec Koniec rozgrywki sałam tę wersję rozgrywki. odgadnięcia tej karty (przecho. miejsce meru! ponownie otrzymają od Du.koju! ru. poprawnie uda się ustalić Patrz załącznik 1.warian- ków).

wzbogacić Dla nauczyciela w nadchodzącym roku szkolnym. warsztat o narzędzia TIK lub bar- nauczyciela O czym marzysz jako nauczy- ciel? Co pomoże tobie i twoim dziej zadbać o relacje z ucznia- mi czy też z rodzicami lub uczniom osiągać cele? O jaką współpracownikami? W ramach dbania o siebie war. by kolej- ny rok szkolny upłynął pod znakiem realizacji celów i dał nam wiele satysfakcji. swoje umiejętności językowe. co nam doda skrzydeł. dową. cząć współpracę międzynaro- ucznia ucznia stanów się nad celem. poprowadzić ciekawe WDRAŻAJ PLAN PRACY SA- MOKSZTAŁCENIOWEJ! Plan pracy to aktywność. wdrożyć nowy projekt. zainteresowa- nia językowe oraz formułują 45 COOL SCHOOL . a życiem osobistym! tysfakcję. Na począt- ku roku szkolnego uczniowie sami lub z pomocą Europej- skiego Systemu Opisu Kształ- cenia Językowego określają swoje potrzeby. Pierwotnie był to plan pracy maturzysty. teacher PO WAKACJACH Jak dbać o siebie i inspirować innych? Jak przygotować siebie i uczniów do efektywnej pracy tak. a teraz już wszyst- kie klasy mają okazję pracować z tym narzędziem. Dla który będziesz realizować zajęcia dodatkowe. sferę swojego życia zawodowe. Planując pamiętaj o zachowa- to zastanowić się również nad go chcesz zadbać? Doskonalić niu równowagi między pracą tym co sprawi NAM radość i sa. rozpo- DlaDla Zatem planując pracę za. którą proponuję uczniom od kilku lat.

doskonalenia umiejętności. do pracy z innymi grupami. leniu umiejętności językowych uczniów! Powodzenia! wy. mi pracy służącymi doskona. które wymagają popra. wprowadzają różnorodnymi forma. pomysły. aktywno. do korzystania z technologii: niania. Wspólnie i samodyscyplina uczniowska. oglądanie filmów lub wyrabia korzystne nawyki. Daje oka. Bądź niezbędne modyfikacje w ob. Warto podkreślić. Praca z planem uczy od. ciekawe strony interne- twa z wykorzystaniem apli. lub rok szkolny. zainteresowania. Przy omawianiu efektów pracy sprawdzamy. Jest świetnym przygotowaniem z uczniami mamy sposobność do budowania umiejętno. Raz w miesiącu pokazują i pozajęzykowych. chwalą zję do zapoznania uczniów z intelektu również sferę ducho- się sukcesami. czy też ilość lub samokształceniowej z uczniami. ści uczenia się przez całe życie. formy ści i jest atrakcyjną formą pozwa- pracy oraz określają dni tygo. Dzię- zaminu maturalnego lub innych trwale dążyć do ich realizacji. powiedzialności za własny towe. lającą na doskonalenie szerokiej Zadanie domowe: Stwórz wła- dnia i częstotliwość z jaką pra. w zakresie wszystkich spraw- gdyż plan jest aktywnością ujętą ności oraz stanowi zachętę Aleksandra Oliwa w punktowym systemie oce. wymogi zasady SMART. materiały. uczy pracy samokształceniowej lub realizacja zadań typowych dla eg. że jest materiałów internetowych. Naj. Daje licealistom dużo swobody dowaniu relacji i wspiera proces w którym umieszczają wybrane w doborze treści. dobrym przykładem dla swoich szarach. ki indywidualnym kontaktom egzaminów językowych. dzia do wykorzystania we własnej piosenek. co sprzyja bu- rzą tygodniowy plan.cel/e na nadchodzący semestr tutaj oceniane zaangażowanie kacji na telefony komórkowe. emocjonalną i fizyczną. Otrzymują również punkty. gamy umiejętności językowych sny plan rozwoju nauczycie- cują. jakość osiągnięć. Następnie uczniowie two. ich preferencje. jak wy. la uwzględniając oprócz sfery rezultaty swojej pracy. narzę- kacji na telefony. bliżej ich poznać. apli- LIPIEC / SIERPIEŃ 2017 46 . słuchanie proces rozwoju językowego. o nowe. nauczyciel również ma okazję częściej pojawiające się wzbogacić swój warsztat pracy aktywności to nauka słownic. czy cele spełniają a nie poziom. jak formułować cele. wą. przez siebie aktywności.

a także w swojej szkółce. z ogromną pasją. riatką oraz nieperfekcyjną panią domu i żoną. fakultetach (socjologia oraz filologia angielska) Obecnie uczę tych języków w gimnazjum i liceum. biznesmenów i piłkarzy. go uwielbiam podróżować. Polaków uda- Mazurkiewicz jących się zagranicę i obcokrajowców chcących nauczyć się polskiego. tod nauczania. ukończonych w kraju i zagranicą odkryłam w so. dlate- i dziennikarstwo na Uniwersytecie Śląskim. każde- żuję się emocjonalnie i podchodzę. wyzwań. i innych szalonymi pomysłami na zajęcia.) Studiowałam. Prywatnie jestem świeżo upieczoną matką-wa- Jestem eksperymentatorką nowych technik i me. W życiu zawodowym kieruję się zasadą „oczekuj Jestem lektorka języka angielskiego. Ciągle poszukuję nowych bie pasję. właścicielką nieoczekiwanego”. bo dopiero po dwóch filmoznawstwo i filologię angielską z rosyjską. nasza REDAKCJA Nasza redakcja Agnieszka Mazurkiewicz Agnieszka rosłych. dlatego lubię zaskakiwać siebie szkoły językowej od 13 lat. zarówno do niej go dnia szukając nowych wyzwań oraz inspiracji. W naukę zawsze anga. jak i do swoich podopiecznych. Przez lata zajmowałam się również tłumaczeniem książek biznesowych. Katarzyna Jarocka Karina Kalemba Katarzyna Karina Jarocka Moja droga do bycia lektorem języka angiel- Kalemba Jestem Zakopianką . gdyż uczyłam już przedszkolaków i do- 47 COOL SCHOOL . Nie boję się żadnych pomysłów na zajęcia. w Krakowie skiego była długa i kręta. jaką jest uczenie. Ukończyłam filologię angielską która nie potrafi usiedzieć w miejscu.

Ponieważ ciągle szukam nowych wyzwań. Z wykształcenia je. miastach Polski. podró- oraz arteterapeutą. stem również pedagogiem. animatorem kultury Prywatnie – jestem fanką neurodydaktyki. Turnie. Kontakt: kontakt@globalservice-lodz. Najwięcej jednak radości sprawia mi prowadze- kowość człowieka . Prowadzę firmę szkoleniową Global Service w Łodzi. i dzielenie się swoim doświadcze- jestem metodykiem w szkole „4better”. oraz włoskiej wielu form wspomagających nauczanie. innym nauczycielom w rozwoju i zarażam ich na konferencjach organizowanych przez uczelnie swoją energią do działania. ca w Centrum Językowym Politechnki Łódzkiej. gry. Na swoich zajęciach używam ży. Zajmuję się LIPIEC / SIERPIEŃ 2017 48 . fotografia. rów Iwony Majewskiej – Opiełki. pomagam niem.pasja” i tą zasadą kieruję się nie warsztatów i szkoleń metodycznych dla lek- przez życie. metody- kiem PASE. zawsze w stronę ciepła i słońca. a także absolwentką Akademii Trenerów i Mento- Tak więc przede wszystkim uczę angielskiego. Czasem staję też przed Wami jako prelegent. Dzięki temu otworzyłam własną torów i nauczycieli języków obcych w różnych szkołę językową „LEVEL UP Katarzyna Góralczyk”. wyższe i organizacje edukacyjne. prace plastyczne. Aleksandra drama oraz oczywiście IT .to wszystko Aleksandra Oliwa znajdziecie na moich zajęciach. trenerem i coachem.pl/blog. Góralczyk Jestem autorką bloga o uczeniu się.pl je.rozwoju osobistego i różnych form doskonalenia. gdzieś po drodze zostałam też mediatorem. film. sama tworzę różne pomoce dydaktyczne. Krystyna Breszka Oliwa Krystyna Breszka Jestem nauczycielką języka angielskiego z nie- mal 20-letnim doświadczeniem w pracy w szkole publicznej ponadgimnazjalnej oraz entuzjastką Jestem anglistą i pracuję jako starszy wykładow. pa- mięci i językach obcych : http://globalservice-lodz. mózgu. “Jest jedna zasadnicza rzecz określająca wyjąt. Katarzyna Góralczyk Katarzyna szkoleniami językowymi oraz „miękkimi” dla firm. muzyka. w tym kuchni i jamników.

Jestem pozytywnie nastawio.com/. Chcę pokazać. podziwiam zachody słońca. że na angielskim moż- na do życia i wiem. Wiącek Zalewie Kultury.in.pl. Od wiosny 2016 roku prowa- dzę bloga www.cam szczególną uwagę na efektywne motywowanie nym czasie pływam. że każde zajęcia są wyjątkowe. że dzięki mojej pasji praca jest na mówić o ważnych sprawach.ces nauczania.polskinaczasie. Od kilku lat jestem dla mnie przyjemnością. Udało mi sie szym projektem jest strona: szuflada-jezykowa. Stawiam sobie poprzecz- kę coraz wyżej. egzaminatorem OKE oraz mentorem dla nauczycie- li na kursach NAI (Nauczycielska Akademia Interne- towa).nistycznego świata. że zamiłowaniem dzieżą ponadgimnazjalną i dorosłymi. Pro. a niedawno stworzyłam: http://en-joyenglish.Mam to szczęście. jak prowadzić że mogęrealizować się jako lektor izachęcać lekcje polskiego! Zapraszam Cię do mojego polo- innych do zgłębiania tajników tego języka. Moje artykuły można przeczytać m. Katarzyna w: The Teacher. Agata Zakrzewska-Okrojek Agata Ewa Ostarek Zakrzewska- -Okrojek Jestem nauczycielką oraz lektorką języka pol- skiego jako obcego.Zawsze chciałam zostać nauczycielką. Oxford Magazine.Prowadzę warsztaty dla nauczycieli na temat krytycznego myślenia. W pracy zwra- do angielskiego można dzielić się z innymi. 49 COOL SCHOOL . W wol. Życiu Szkoły.pl. znaleźć wiele ciekawych pomysłów. czy Antytekstach. Od kilku lat uczę języka angielskiego on-line z wyko- rzystaniem nowoczesnych technologii. pracowników firm Katarzyna Wiącek do studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. której obecnie mam kontakt z ludźmi z całego świata. Moją pasją jest nowoczesne Ewa i kreatywne nauczanie. Doceniam moja pracę dzięki. Moim najnow. w którym możecie Język angielski to moja pasja. co sprawia.weebly. uczniów oraz włączanie edukacji obywatelskiej w pro- gram na gitarze. odkrywanie nowinek i cieka- Ostarek wostek metodycznych. na której prezentuję pomysły na ciekawe i mądre lekcje. spełnić to marzenie i od ponad 10 lat pracuję z mło- za pomocą której udowadniam. wadziłam zajęcia ze wszystkimigrupami wie- kowymi od przedszkolaków.

które razem ze mną odkrywają cudowny świat języków obcych. Sama jestem planszówkowym geekiem . które moż- na zastosować w nauczaniu. który używa akty- wizujących technik w swojej pracy oraz cały czas Studiuję lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie się rozwija. Już będąc w liceum wiedziałam. Swoją Warszawskim. że chcę być nauczycielem. a wszystko po to. żeby zaję- cia były ciekawe. LIPIEC / SIERPIEŃ 2017 50 . gdzie uczę wszystkie grupy wiekowe.Gaję i Lilię. który wie. Nauczycielem. Mam dwie cudowne córeczki . Na za- stawowej. który jest inspiracją dla uczniów. pracowałam też miecki i angielski . Natalia Tengowska Patrycja Natalia Zakaszewska Patrycja Zakaszewska Tengowska Jestem absolwentką Lingwistyki Stosowanej (an- gielski z niemieckim) oraz filologii hiszpańskiej. W moim przypadku jest to nie- pracę zaczynałam w gimnazjum. jak zachęcić do nauki. się zarażać pasją do nich moich uczniów. Uwielbiam tworzyć nowe gry i zabawy.) Prowa- Bardzo lubię pracować z dziećmi. lubię rowerowe podróże czuję się z młodzieżą oraz dorosłymi. Interesuję i nie znoszę nudy :) się także metodyką nauczania języków obcych oraz nowoczesnymi technologiami. W 2009 roku otworzyłam swoją szkołę jęciach dominują nowoczesne technologie i gry.kocham obydwa języki i staram w przedszkolu. ale równie dobrze dzę klub planszówkowy. żeby dać z siebie jak najwięcej. Języki obce pasjonują mnie od zawsze. a obecnie pracuję w szkole pod. językową. Prywatnie jestem mamą.

załącznik NR1 Karty narzędzia 51 COOL SCHOOL .

Karty postaci LIPIEC / SIERPIEŃ 2017 52 .

załącznik NR1 Karty miejsca 53 COOL SCHOOL .