You are on page 1of 36

Published by Express Publishing

Liberty House, Greenham Business Park, Newbury,
Berkshire RG19 6HW, United Kingdom
Tel.: (0044) 1635 817 363
Fax: (0044) 1635 817 463
email: inquiries@expresspublishing.co.uk
www.expresspublishing.co.uk

© Virginia Evans – Jenny Dooley, 2015

© Express Publishing, 2015

First published 2015

Polish edition by EGIS, 2015

Made in EU

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in
a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means, electronic,
photocopying, or otherwise, without the prior written permission of the
publishers.

This book is not meant to be changed in any way.

ISBN 978-83-7973-065-0

Spis treści
Wstęp ......................................................................................................................................................2
Zestaw 1 .................................................................................................................................................4
Zadanie 1 – Nauka i technika; Zadanie 2 – Świat przyrody;
Zadanie 3 – Wiedza o krajach obszaru języka angielskiego oraz o Polsce

Zestaw 2 ................................................................................................................................................6
Zadanie 1 – Kultura; Zadanie 2 – Szkoła; Zadanie 3 – Państwo i społeczeństwo

Zestaw 3 ................................................................................................................................................8
Zadanie 1 – Praca; Zadanie 2 – Zakupy i usługi; Zadanie 3 – Sport

Zestaw 4 ................................................................................................................................................10
Zadanie 1 – Podróżowanie i turystyka; Zadanie 2 – Świat przyrody; Zadanie 3 – Kultura

Zestaw 5 ................................................................................................................................................12
Zadanie 1 – Zakupy i usługi; Zadanie 2 – Życie rodzinne i towarzyskie; Zadanie 3 – Zdrowie

Zestaw 6 ................................................................................................................................................14
Zadanie 1 – Kultura; Zadanie 2 – Praca; Zadanie 3 – Żywienie

Zestaw 7 ................................................................................................................................................16
Zadanie 1 – Wiedza o krajach obszaru języka angielskiego oraz o Polsce;
Zadanie 2 – Państwo i społeczeństwo; Zadanie 3 – Szkoła

Zestaw 8 ................................................................................................................................................18
Zadanie 1 – Życie rodzinne i towarzyskie; Zadanie 2 – Dom; Zadanie 3 – Państwo i społeczeństwo

Zestaw 9 ................................................................................................................................................20
Zadanie 1 – Sport; Zadanie 2 – Dom; Zadanie 3 – Świat przyrody

Zestaw 10 ..............................................................................................................................................22
Zadanie 1 – Praca; Zadanie 2 – Nauka i technika; Zadanie 3 – Dom

Zestaw 11 ..............................................................................................................................................24
Zadanie 1 – Sport; Zadanie 2 – Człowiek; Zadanie 3 – Podróżowanie i turystyka

Zestaw 12 ..............................................................................................................................................26
Zadanie 1 – Zakupy i usługi; Zadanie 2 – Życie rodzinne i towarzyskie; Zadanie 3 – Zdrowie

Zestaw 13 ..............................................................................................................................................28
Zadanie 1 – Człowiek; Zadanie 2 – Podróżowanie i turystyka; Zadanie 3 – Żywienie

Zestaw 14 ..............................................................................................................................................30
Zadanie 1 – Nauka i technika; Zadanie 2 – Wiedza o krajach obszaru języka angielskiego
oraz o Polsce; Zadanie 3 – Szkoła

Zestaw 15 ..............................................................................................................................................32
Zadanie 1 – Żywienie; Zadanie 2 – Zdrowie; Zadanie 3 – Człowiek

Dzięki niej uczeń może zapoznać się z przykładowymi pytaniami. V. które muszą być zrealizowane w podanej kolejności. Nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie się z treścią całego zestawu zadań przed odpowiedzią. Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych w tej części egzaminu określają wymagania ogólne (I. Wstęp Skills for Matura. Za wykonanie wszystkich zadań zdający może otrzymać maksymalnie 30 punktów. ◆ Nagranie audio przykładowego egzaminu ustnego w oparciu o Zestaw 1. ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego z podziałem na role. IV. Wersja dla zdającego to zbiór materiałów ćwiczeniowych. III. 12). Nie obejmuje zatem materiałów obecnych wyłącznie w zestawie dla egzaminującego – pytań do rozmowy wstępnej.12.3. Przetwarzanie wypowiedzi) i wymagania szczegółowe podstawy programowej kształcenia ogólnego (1. Reagowanie na wypowiedzi. Zestawy egzaminacyjne do matury ustnej. 4. wydaną w formie książkowej. 2 .1-4. Przygotowującym się do matury polecamy pełną. Publikacji towarzyszą dodatkowe materiały do pobrania: ◆ Przykładowe odpowiedzi do Zestawów 2–15. jakie w ramach poszczególnych obszarów tematycznych i przy określonych rodzajach zadań może postawić egzaminujący. 8.15. oraz nauczyć się na nie właściwie reagować. Znajomość środków językowych. wersję niniejszego zbioru zatytułowaną: Skills for Matura.1-6. Publikacja w wersji pełnej pozwala nie tylko sprawdzić stopień opanowania wymaganych na egzaminie umiejętności. uwag dla egzaminującego do zadania nr 1 oraz pytań dla egzaminującego do zadań nr 2 i 3.13. ale przede wszystkim pomaga je stopniowo rozwijać. który ułatwi przeprowadzenie próbnego. Wszystkim korzystającym z publikacji z serii Skills for Matura życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym. Uwzględniono natomiast czas na zapoznanie się z poleceniami i materiałem do zadania pierwszego i trzeciego. Zespół Wydawnictwa Express Publishing i EGIS EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZĘŚĆ USTNA – BEZ OKREŚLANIA POZIOMU NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Egzamin ustny z języka obcego nowożytnego trwa około 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej oraz trzech zadań. Zestawy egzaminacyjne do matury ustnej. Tworzenie wypowiedzi. 6.1-1.1-8. Każdy z zamieszczonych tu przykładowych zestawów egzaminacyjnych został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 i stanowi odzwierciedlenie zestawu w wersji dla zdającego.

Zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie. 3 . stymulującego. 5 min – najlepiej spełnia warunki wskazane Wypowiedź na podstawie materiału (wliczając czas na zapoznanie w poleceniu. 2 min pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami (lista pytań do wyboru znajduje się wyłącznie w zestawie dla egzaminującego). który – jego zdaniem maks. Następnie zdający odpowiada na dwa pytania związane z tematyką materiału stymulującego (pytania te znajdują się wyłącznie w zestawie dla egzaminującego). ZADANIE CZAS TRWANIA PRZEBIEG EGZAMINU Cel rozmowy – oswojenie się zdającego z sytuacją egzaminacyjną. Egzaminujący zadaje zdającemu kilka Rozmowa wstępna ok. osoby oraz Zadanie 2. 30 sekund na zapoznanie się z poleceniem. W trakcie rozmowy zdający musi odnieść się do czterech elementów wskazanych w poleceniu i rozwinąć swoją wypowiedź w zadowalającym stopniu. 1 minuty na zapoznanie się z poleceniem i materiałem stymulującym. dlaczego odrzuca pozostałe na dwa pytania elementy. Zdający wybiera element z materiału Zadanie 3. Opis ilustracji maks. 4 min przez zdającego odpowiadają Zadanie 1. uzasadnia swoją decyzję stymulującego i odpowiedzi się z treścią zadania) i wyjaśnia. Zdający ma ok. Role przyjmowane maks. wykonywane przez nie czynności. Zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy. w jakich mógłby się znaleźć w przyszłości. W opisie ilustracji zdający powinien określić miejsce. 3 min Następnie zdający odpowiada na trzy i odpowiedzi na trzy pytania pytania postawione przez egzaminującego (pytania związane są z tematyką ilustracji i znajdują się wyłącznie w zestawie dla egzaminującego). (wliczając czas na zapoznanie doświadczeniom życiowym osoby Rozmowa z odgrywaniem roli się z treścią zadania) nastoletniej lub stawiają go w sytuacjach. w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role. Zdający ma ok.

Zadanie 2. Problem z laptopem Twoje próby rozwiązania Presja czasu problemu i terminy Czas i koszty naprawy Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. Wersja dla zdającego 1 • Nauka i technika • Świat przyrody • Wiedza o krajach obszaru języka angielskiego oraz o Polsce Zadanie 1. które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. 3 min 4 . Poniżej podane są 4 kwestie. 4 min Jesteś studentem/studentką uniwersytetu i masz kłopot z niesprawnym laptopem. Rozmawiasz z technikiem komputerowym.

Poprosił Cię o zarekomendowanie charakterystycznego obiektu lub zabytku. 5 . • Wyjaśnij.. Zdjęcie 1. najbardziej odpowiedni. i uzasadnij swój wybór. Twój korespondencyjny przyjaciel z Anglii pisze wypracowanie na temat historii Polski. Zdjęcie 3. Zdjęcie 2. 5 min Popatrz na Zdjęcie 1. o którym mógłby napisać. Masz do wyboru trzy miejsca. Zdjęcie 2. który będzie. i Zdjęcie 3. dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje. • Wybierz ten obiekt/zabytek. 1 Zadanie 3. Twoim zdaniem.

4 min Rozmawiasz z przyjacielem/przyjaciółką na temat muzyka. Wersja dla zdającego 2 • Kultura • Szkoła • Państwo i społeczeństwo Zadanie 1. Rodzaj sztuki. Zadanie 2. którą uprawia artysta Co wyróżnia artystę Interesujące fakty z życia artysty Rada przyjaciela/ przyjaciółki dotycząca zaproszenia artysty Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. którego chciałbyś/chciałabyś zaprosić do Twojej szkoły. artysty sztuk wizualnych lub performance'u. 3 min 6 . które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Poniżej podane są 4 kwestie.

i uzasadnij swój wybór.. Zdjęcie 3. Twoim zdaniem. • Wybierz tę opcję. 2 Zadanie 3. Co jest najważniejszą aktywnością lidera? Masz do wyboru trzy opcje. która będzie. 7 . i Zdjęcie 3. dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje. Zdjęcie 2. Zdjęcie 2. Zbliżają się wybory. • Wyjaśnij. najbardziej odpowiednia. Zdjęcie 1. 5 min Popatrz na Zdjęcie 1.

Zadanie 2. 3 min 8 . Powód wyboru tego pracownika Ogólne obowiązki i godziny pracy Korzyści z pracy zmianowej w tym miejscu Termin rozpoczęcia pracy Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. Wersja dla zdającego 3 • Praca • Zakupy i usługi • Sport Zadanie 1. które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Poniżej podane są 4 kwestie. 4 min Jesteś kierownikiem/kierowniczką restauracji i rozmawiasz z nowo przyjętym pracownikiem.

najbardziej odpowiednia. 9 . i Zdjęcie 3. Twoim zdaniem. • Wybierz tę dyscyplinę. Zdjęcie 1. Zamierzasz wieczorami zacząć uprawiać nową dyscyplinę sportową.. • Wyjaśnij. Zdjęcie 3. 5 min Popatrz na Zdjęcie 1. Zdjęcie 2. Masz do wyboru trzy rodzaje aktywności sportowej. Zdjęcie 2. 3 Zadanie 3. dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje. i uzasadnij swój wybór. która będzie.

które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. 4 min Rozmawiasz z kolegą/koleżanką na temat Twoich planów wakacyjnych. Poniżej podane są 4 kwestie. Wersja dla zdającego 4 • Podróżowanie i turystyka • Świat przyrody • Kultura Zadanie 1. Zadanie 2. Rodzaj wakacji Miejsce zakwaterowania Oferowane usługi i udogodnienia Transport Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. 3 min 10 .

Zdjęcie 2. 4 Zadanie 3. i uzasadnij swój wybór. dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje. Zdjęcie 3. • Wyjaśnij.. Który sposób preferujesz? Masz do wyboru trzy opcje. Zdjęcie 2. najbardziej odpowiednia. 5 min Popatrz na Zdjęcie 1. 11 . Zdjęcie 1. Twoim zdaniem. • Wybierz tę opcję. która będzie. i Zdjęcie 3. Chcesz nadrobić zaległości w śledzeniu bieżących wydarzeń.

4 min Jesteś w sklepie i szukasz kurtki. Poniżej podane są 4 kwestie. Wersja dla zdającego 5 • Zakupy i usługi • Życie rodzinne i towarzyskie • Zdrowie Zadanie 1. Rozmawiasz ze sprzedawcą. którą widziałeś/-aś na stronie internetowej sklepu. Zadanie 2. które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. 3 min 12 . Cel wizyty Dostępny kolor i rozmiar Preferowany sposób płatności Upusty Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

jaką najważniejszą zmianę mógłbyś/mogłabyś wprowadzić do Twojego stylu życia. 5 Zadanie 3.. najbardziej odpowiednia. i uzasadnij swój wybór. 5 min Popatrz na Zdjęcie 1. dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje. Zdjęcie 1. 13 . Zdjęcie 2. Zdjęcie 2. i Zdjęcie 3. Twoim zdaniem. Zdjęcie 3. • Wybierz tę opcję. • Wyjaśnij. która będzie. Masz do wyboru trzy opcje. Chcesz poprawić stan Twojego zdrowia i rozważasz.

Poniżej podane są 4 kwestie. które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. 3 min 14 . Miejsce festiwalu Wystawy Wstęp Zaangażowanie przyjaciela/ przyjaciółki w sztukę Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. Wersja dla zdającego 6 • Kultura • Praca • Żywienie Zadanie 1. w którym ostatnio uczestniczyłeś/-aś. Zadanie 2. 4 min Rozmawiasz z przyjacielem/przyjaciółką na temat festiwalu sztuk wizualnych.

Zdjęcie 1. i Zdjęcie 3. Twoim zdaniem. Zdjęcie 3. Masz do wyboru trzy opcje. Zdjęcie 2. która będzie. Spędzasz czas z rodziną w mieście. • Wybierz tę opcję. 6 Zadanie 3. i uzasadnij swój wybór. Zrobiło się późno i postanowiliście zjeść obiad poza domem. 15 . Zdjęcie 2. dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje. najbardziej odpowiednia.. • Wyjaśnij. 5 min Popatrz na Zdjęcie 1.

Poniżej podane są 4 kwestie. Wersja dla zdającego 7 • Wiedza o krajach obszaru języka angielskiego oraz o Polsce • Państwo i społeczeństwo • Szkoła Zadanie 1. 4 min Planujesz przeprowadzkę z Polski do Australii i rozmawiasz na ten temat z przyjacielem/przyjaciółką. Zadanie 2. które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Możliwości zawodowe Zakwaterowanie Możliwość edukacji Koszty pobytu/ tęsknota za domem Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. 3 min 16 .

• Wybierz tę opcję. Zdjęcie 2. i Zdjęcie 3. 17 . Zdjęcie 3. Twój młodszy brat/ Twoja młodsza siostra wkrótce rozpocznie naukę w szkole. najbardziej odpowiednia. • Wyjaśnij. Twoim zdaniem. Zdjęcie 2. 5 min Popatrz na Zdjęcie 1. która będzie. Zdjęcie 1. dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje. 7 Zadanie 3. i uzasadnij swój wybór.. Który styl uczenia Twoim zdaniem najlepiej służy dzieciom? Masz do wyboru trzy opcje.

4 min Jest Wigilia Bożego Narodzenia. Poniżej podane są 4 kwestie. które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Wersja dla zdającego 8 • Życie rodzinne i towarzyskie • Dom • Państwo i społeczeństwo Zadanie 1. Zadanie 2. Pochodzący/-a z Szanghaju przyjaciel/przyjaciółka rodziny przyjeżdża z wizytą w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. 3 min 18 . Poczynione przygotowania Typowy bożonarodzeniowy posiłek Plany na jutro Tradycyjne uroczystości w kraju przyjaciela Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

i uzasadnij swój wybór. Masz do wyboru trzy rodzaje przestępstw. Zdjęcie 2. Bierzesz udział w działalności lokalnej straży obywatelskiej. 8 Zadanie 3. Zdjęcie 1. 5 min Popatrz na Zdjęcie 1. Policja zwróciła się do Ciebie z zapytaniem. Zdjęcie 3. która będzie. • Wyjaśnij. • Wybierz tę opcję. 19 . Twoim zdaniem.. dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje. najbardziej odpowiednia. Zdjęcie 2. które przestępstwa mają najbardziej negatywny wpływ na życie lokalnej społeczności. i Zdjęcie 3.

Zadanie 2. które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Dziennikarz telewizyjny przeprowadza z Tobą wywiad podczas przygotowań do międzynarodowych zawodów. 3 min 20 . 4 min Jesteś zawodowym pływakiem/ zawodową pływaczką. Codzienny plan treningowy Dotychczasowe sukcesy Niedawna kontuzja Telewizyjna relacja z zawodów Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. Poniżej podane są 4 kwestie. Wersja dla zdającego 9 • Sport • Dom • Świat przyrody Zadanie 1.

Zdjęcie 2. która część środowiska naturalnego potrzebuje największej ochrony. Zdjęcie 3. 9 Zadanie 3. 21 . • Wyjaśnij. Twoim zdaniem. najbardziej odpowiednia. i Zdjęcie 3.. dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje. Masz do wyboru trzy opcje. Zamierzasz przekazać datek pieniężny na ochronę środowiska i zastanawiasz się. • Wybierz tę opcję. i uzasadnij swój wybór. 5 min Popatrz na Zdjęcie 1. Zdjęcie 2. która będzie. Zdjęcie 1.

Wersja dla zdającego 10 • Praca • Nauka i technika • Dom Zadanie 1. Jesteś w biurze kierownika. które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Powód wzięcia urlopu Ilość dni Terminy Podpisany wniosek urlopowy Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. 3 min 22 . 4 min Jesteś pracownikiem i chcesz wziąć bezpłatny urlop w przyszłym tygodniu. Zadanie 2. Poniżej podane są 4 kwestie.

• Wybierz tę opcję. Zdjęcie 2. dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje. Zdjęcie 1. Zdjęcie 2. która będzie. Pokazali Ci katalog i poprosili o Twoją opinię na temat nowego projektu salonu. Twoi rodzice chcą zmienić wystrój salonu. 23 . 10 Zadanie 3. i uzasadnij swój wybór. Zdjęcie 3. Twoim zdaniem. Masz do wyboru trzy opcje. 5 min Popatrz na Zdjęcie 1.. • Wyjaśnij. i Zdjęcie 3. najbardziej odpowiednia dla Twojego salonu.

Wersja dla zdającego 11 • Sport • Człowiek • Podróżowanie i turystyka Zadanie 1. Poniżej podane są 4 kwestie. 3 min 24 . które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Wygranie biletów Oglądanie wybranych Sporty olimpijskie. dyscyplin które chciał(a)byś spróbować uprawiać Dyspozycyjność przyjaciela/ przyjaciółki Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. 4 min Wygrałeś/-aś bilety na Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Rozmawiasz na ten temat z przyjacielem/przyjaciółką. Zadanie 2.

• Wyjaśnij. i uzasadnij swój wybór. Twoim zdaniem.. Omawiasz z nim potencjalny problem. Zdjęcie 2. najbardziej prawdopodobna. 11 Zadanie 3. Twój brat wybiera się w podróż z plecakiem po Azji. która będzie. Zdjęcie 3. dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje. Masz do wyboru trzy opcje. Zdjęcie 1. który może pojawić się w trakcie jego wyprawy. • Wybierz tę opcję. 25 . Zdjęcie 2. i Zdjęcie 3. 5 min Popatrz na Zdjęcie 1.

4 min Jesteś w sklepie z meblami. Chcesz zwrócić zepsute krzesło. Zadanie 2. Wersja dla zdającego 12 • Zakupy i usługi • Życie rodzinne i towarzyskie • Zdrowie Zadanie 1. które kupiłeś/-aś w tym sklepie. które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Uszkodzenie krzesła Oczekiwania Reklamacja Gdzie można nabyć akcesoria kuchenne Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. 3 min 26 . Poniżej podane są 4 kwestie.

która będzie. 27 . Masz do wyboru trzy opcje. Zdjęcie 2. najbardziej odpowiednia. Zdjęcie 3. i uzasadnij swój wybór. Twoja przyjaciółka od kilku miesięcy codziennie cierpi na bardzo intensywne bóle głowy i poprosiła Cię o radę na temat kuracji. • Wybierz tę opcję. dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje. Twoim zdaniem. 5 min Popatrz na Zdjęcie 1.. Zdjęcie 2. i Zdjęcie 3. którą powinna zastosować. 12 Zadanie 3. • Wyjaśnij. Zdjęcie 1.

Zadanie 2. Jesteś członkiem lokalnej społeczności i rozmawiasz z przedstawicielem lokalnych władz na temat wykorzystania ośrodka do różnych celów. Wersja dla zdającego 13 • Człowiek • Podróżowanie i turystyka • Żywienie Zadanie 1. dla których młodzi ludzie potrzebują rozwijać Pozytywny wpływ zainteresowania na okolicę Otwarcie ośrodka Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. młodzieżowy ośrodek kultury. 4 min W Twojej okolicy powstaje nowy. 3 min 28 . które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Popularne zainteresowania Powody. Poniżej podane są 4 kwestie.

i Zdjęcie 3. 13 Zadanie 3. i uzasadnij swój wybór. • Wybierz tę potrawę. Twoim zdaniem. najbardziej odpowiednia. Masz do wyboru trzy opcje. • Wyjaśnij. Zdjęcie 2. która będzie. Wydajesz wieczorem uroczystą kolację i chcesz zaimponować gościom swoją potrawą. dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje. Zdjęcie 3. Zdjęcie 2. Zdjęcie 1.. 29 . 5 min Popatrz na Zdjęcie 1.

Zadanie 2. Powód zakupu Specjalne funkcje Obawa/ zaniepokojenie Oferowane akcesoria Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. Poniżej podane są 4 kwestie. 3 min 30 . Rozmawiasz ze sprzedawcą. 4 min Jesteś w sklepie z telefonami komórkowymi. Wersja dla zdającego 14 • Nauka i technika • Wiedza o krajach obszaru języka angielskiego oraz o Polsce • Szkoła Zadanie 1. które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym.

5 min Popatrz na Zdjęcie 1. • Wybierz ten rodzaj zajęć. Masz do wyboru trzy opcje. Zdjęcie 1. Poprosił uczniów o rekomendacje. Zdjęcie 3. 31 . Twój nauczyciel chciałby zaoferować więcej zajęć pozalekcyjnych w szkole. Twoim zdaniem.. i uzasadnij swój wybór. który będzie. Zdjęcie 2. dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje. 14 Zadanie 3. najbardziej odpowiedni. Zdjęcie 2. • Wyjaśnij. i Zdjęcie 3.

Poniżej podane są 4 kwestie. 3 min 32 . Zadanie 2. co wymaga szczególnej uwagi Powód zrobienia ciasta Rozmowę rozpoczyna egzaminujący. 4 min Twój brat/ Twoja siostra chce zrobić ciasto czekoladowe z masą karmelową. Wersja dla zdającego 15 • Żywienie • Zdrowie • Człowiek Zadanie 1. Poprosił/-a Cię o przepis. Składniki Sposób przygotowania Coś. które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym.

dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje. najbardziej odpowiednie. i Zdjęcie 3. Masz do wyboru trzy opcje.. Zdjęcie 2. 5 min Popatrz na Zdjęcie 1. Zdjęcie 1. Zdjęcie 3. Jesteś fotografem pracującym dla czasopisma o modzie. Twoim zdaniem. • Wybierz to zdjęcie. które będzie. • Wyjaśnij. Poproszono Cię o zrobienie zdjęcia przedstawiającego współczesnych nastolatków. Zdjęcie 2. 33 . i uzasadnij swój wybór. 15 Zadanie 3.

pozwala pracować z publikacjami w sposób selektywny (np. Dodatkowe materiały w plikach dostępne na www. Poziom rozszerzony Publikacja zawiera: ■ informacje o egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym z zakresu znajomości środków językowych ■ zestawy zadań pogrupowane według piętnastu tematów obowiązujących na egzaminie ■ klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych i sugerowane odpowiedzi do zadań otwartych. pogrupowanych według piętnastu zakresów tematycznych obowiązujących na egzaminie maturalnym. Zestawy egzaminacyjne do matury ustnej Publikacja zawiera: ■ informacje o ustnej części egzaminu maturalnego ■ zestawy zadań z zakresu piętnastu tematów obowiązujących na egzaminie ■ sugerowane odpowiedzi do jednego zestawu zadań.egis.pl: ■ sugerowane odpowiedzi do wszystkich zestawów zadań ■ ścieżki dźwiękowe (mp3) do jednego zestawu zadań z przykładowymi wypowiedziami zdającego i egzaminatora ■ Skills for Matura. Typy zadań są zgodne z wytycznymi przedstawionymi w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015. Materiały z serii Skills for Matura mogą być wykorzystywane zarówno jako uzupełnienie zajęć lekcyjnych lub kursów językowych. jak również dla wszystkich tych. jakie mogą pojawić się na egzaminie. Wersja dla zdającego. ISBN 978-83-7973-065-0 .Skills for Matura to seria publikacji przeznaczonych w szczególności dla osób przygotowujących się do egzaminu maturalnego. Znajomość środków językowych. Skills for Matura. Przejrzysty podział zadań. Skills for Matura. jak też do samodzielnej powtórki przedegzaminacyjnej. Znajomość środków językowych. wybór tematów aktualnie realizowanych podczas zajęć) lub w zaproponowanej kolejności. którzy chcą pogłębić znajomość języka angielskiego w obszarze wybranych umiejętności. Zestawy egzaminacyjne do matury ustnej. aby umożliwić pracę z różnymi rodzajami zadań.com. Skills for Matura. Zestawy materiałów ćwiczeniowych skomponowano tak. Poziom podstawowy Publikacja zawiera: ■ informacje o egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym z zakresu znajomości środków językowych ■ zestawy zadań pogrupowane według piętnastu tematów obowiązujących na egzaminie ■ dodatkowe sekcje zawierające czasowniki/przymiotniki/rzeczowniki i występujące po nich przyimki ■ klucz odpowiedzi.