You are on page 1of 1

Rolniku, Sadowniku, Ogrodniku

NIE TRUJ PSZCZÓŁ
Organizatorzy akcji Czy wiesz, że pszczoły...
zwiększają znacznie Twoje
plony?
« www

.pl »
Pomyśl o nich,
Twoich
24
.p
asieka
pomocnikach,
i zadbaj
o swój biznes.
www.pszczelarstwo.zgorzelec.pl

Pamiętaj:
- wykonuj opryski środkami ochrony roślin późnymi wieczorami lub w nocy
(gdy nie pracujemy, nie zapylamy już Twoich upraw),
- zachowaj ostrożność i nie stwarzaj zagrożenia dla ludzi i zwierząt,
- stosuj środki o niskiej szkodliwości dla owadów zapylających,
- stosuj środki ochrony roślin wedug wskazań producenta,
nie zwiększaj stężeń ani dawek,
- wytrucie pszczół grozi utratą dopłat bezpośrednich,
- gdy nas zabraknie, zabraknie pracy dla Ciebie i żywności dla ludzi i zwierząt.

NIE ZABIJAJ NAS
Pszczoły Miodne

Druk i kolportaż plakatów dofinanosowany ze środków 1% podatku dochodowego
przekazanych Górnołużyckiemu Stowarzyszeniu Pszczelarzy w Zgorzelcu - Organizacji Pożytku Publicznego
Akcję również wsparły:

HURTOWNIA PSZCZELARSKA

Mirosława
MIKROORGANIZMY DLA PSZCZÓŁ
WYDAWNICTWO
„PRESS-FORUM”
Chmurska
www.probiotics.pl www.vet-animal.pl Polanica-Zdrój
www.lyson.com.pl spp-polanka.org www.pszczelarz.org www.sklepzmiodem.pl www.zpzp.pl
tel. 601-166-545

Koło Pszczelarzy
www.rzpolawa.pl wzp.opole.pl www.allepszczola.pl pasiekamellifera.com
w Głubczycach