Dokumentacja systemu ITCube 9.

3

Spis treści
1.SPIS TREŚCI...............................................................................1 2.STRESZCZENIE...........................................................................8 3.WSTĘP ORAZ PRZYJĘTE KONWENCJE.........................................8 4.ITCUBE CRM - OPIS DOSTĘPNYCH MODUŁÓW..........................10 5.ROZPOCZYNAMY PRACĘ Z SYSTEMEM ITCUBE..........................12
LOGOWANIE INTERAKCJA
DO SYSTEMU Z SYSTEMEM

ITCUBE.................................................................12 ITCUBE.................................................................13

6.PANEL GŁÓWNY SYSTEMU ITCUBE...........................................13
RAMKA RAMKA RAMKA RAMKA RAMKA RAMKA RAMKA ITCUBE...................................................................................13 WYSZUKAJ INFORMACJE ........................................................14 INFORMACJE..........................................................................14 DO ZROBIENIA.......................................................................15 PULPIT MANAGERA.................................................................16 PROJEKTY...............................................................................19 ZAKŁADKI...............................................................................19

7.POLECENIA SYSTEMOWE..........................................................21
POMOC W SYSTEMIE ITCUBE.......................................................................21 STRONA GŁÓWNA....................................................................................22 PRZESZUKIWANIE BAZY..............................................................................22 BAZA GRAFIK.........................................................................................22 DODATKOWE FORMULARZE...........................................................................23 DODATKOWE SŁOWNIKI..............................................................................25 KONFIGURACJA INTEGRACJI.........................................................................26 POWIĄZANIA INTEGRACJI...........................................................................26 IMPORTOWANIE GOTOWYCH LIST PRODUKTÓW/USŁUG (*)......................................26 IMPORTOWANIE GOTOWYCH LIST KONTRAHENTÓW (*)...........................................28
@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 1

IMPORTOWANIE GOTOWYCH LIST OSÓB KONTAKTOWYCH (*)....................................30 IMPORTOWANIE GOTOWYCH LIST INFORMACJI (*)...............................................31 IMPORTOWANIE DOKUMENTÓW (*)................................................................33 DANE FIRMY..........................................................................................33 ZMIANA HASŁA.......................................................................................33 HISTORIA SESJI......................................................................................34 KOŃCZENIE PRACY SYSTEMU........................................................................35

8.ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI SYSTEMU ITCUBE.................35
DZIAŁY FIRMY (*)..................................................................................35 GRUPY UŻYTKOWNIKÓW (*).......................................................................36 KOMPETENCJE UŻYTKOWNIKÓW (*)...............................................................37 DODAWANIE NOWEGO UŻYTKOWNIKA ..............................................................37 PODGLĄD / MODYFIKACJA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW.............................................41 ZARZĄDZANIE ZASTĘPSTWAMI.......................................................................45 TYPY INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU (*)...........................................................46 WPROWADZANIE NOWEJ INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU...........................................46 PODGLĄD / MODYFIKACJA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH.....................................47 RAPORT UŻYTKOWNIKÓW – STATYSTYKA AKTYWNOŚCI...........................................50 RAPORT UŻYTKOWNIKÓW – STATYSTYKA ZYSKU ZE SPRZEDAŻY..................................52

9.ZARZĄDZANIE ZADANIAMI W SYSTEMIE ITCUBE.....................54
TYPY ZADAŃ (*)....................................................................................54 DNI WOLNE OD PRACY(*)..........................................................................54 DELEGOWANIE / REALIZACJA ZADAŃ..............................................................55 MIESIĘCZNY KALENDARZ ZADAŃ....................................................................58 TYGODNIOWY KALENDARZ ZADAŃ...................................................................59 DNIOWY KALENDARZ ZADAŃ........................................................................59 ZADANIA ODEBRANE.................................................................................60 ZADANIA DELEGOWANE..............................................................................63 STATYSTYKA ZADAŃ..................................................................................67 RANKING ZADAŃ.....................................................................................70

10.EWIDENCJA DOKUMENTÓW W SYSTEMIE ITCUBE..................72
KATALOGI DOKUMENTÓW (*)......................................................................72 DODAWANIE NOWEGO DOKUMENTU.................................................................73 DODAWANIE NOWEGO SKRÓTU DO DOKUMENTU....................................................75 PODGLĄD / MODYFIKACJA DOKUMENTÓW ORAZ SKRÓTÓW.......................................76

11.KONTRAHENCI I OSOBY KONTAKTOWE..................................80
BRANŻE KONTRAHENTÓW(*).......................................................................80 GRUPY KONTRAHENTÓW (*).......................................................................81 CECHY KONTRAHENTÓW LUB OSÓB KONTAKTOWYCH (*).........................................82 RELACJE KONTRAHENT<->KONTRAHENT (*).....................................................83 RELACJE KONTRAHENT<->KONTAKT (*).........................................................83 KANAŁY KOMUNIKACJI (*).........................................................................84 SPOSÓB POZYSKANIA (*)..........................................................................84 STATUS KONTRAHENTA/OSOBY KONTAKTOWEJ (*)...............................................85 ODMIANA IMION (*)...............................................................................86 LOKALIZACJE GEOGRAFICZNE (*)..................................................................86 DODAWANIE NOWEGO KONTRAHENTA...............................................................87
@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 2

PODGLĄD / MODYFIKACJA KONTRAHENTÓW.......................................................91 ZARZĄDZANIE DUPLIKATAMI.........................................................................98 DODAWANIE OSÓB KONTAKTOWYCH ...............................................................98 PODGLĄD / MODYFIKACJA OSÓB KONTAKTOWYCH..............................................102 PLANOWANIE TRAS PRZEJAZDU....................................................................108 AKCJE NA ZBIORZE KONTRAHENTÓW..............................................................110 AKCJE NA ZBIORZE OSÓB KONTAKTOWYCH.......................................................113

12.INFORMACJE, STATYSTYKI/ANALIZY INTERAKCJI..............117
TYPY INFORMACJI (*) ...........................................................................117 WPROWADZANIE NOWEJ INFORMACJI............................................................118 PODGLĄD / MODYFIKACJA INFORMACJI.........................................................119 ANALIZA INTERAKCJI..............................................................................122 STATYSTYKA INTERAKCJI..........................................................................125 RANKING INTERAKCJI..............................................................................127

13.OFERTA HANDLOWA FIRMY..................................................129
KATEGORIE PRODUKTÓW (*).....................................................................130 TYPY PRODUKTÓW/USŁUG (*)...................................................................132 JEDNOSTKI MIARY (*)............................................................................132 WALUTY (*)......................................................................................133 STAWKI VAT (*)................................................................................134 KURSY (*)........................................................................................134 DODAWANIE PRODUKTÓW/USŁUG................................................................135 PODGLĄD / MODYFIKACJA REKORDÓW DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW/USŁUG ..................139

14.SPRZEDAŻ I ZAKUPY W SYSTEMIE ITCUBE...........................142
SPOSOBY DOSTAWY (*)..........................................................................143 SPOSOBY PŁATNOŚCI (*).........................................................................143 SZABLONY DRUKU DOKUMENTÓW HANDLOWYCH(*).............................................144 FAZY OFERTY(*)..................................................................................145 DODAWANIE DOKUMENTU SPRZEDAŻY............................................................146 DODAWANIE DOKUMENTU ZAKUPU................................................................150 ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI SPRZEDAŻY .......................................................153 ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI ZAKUPU ...........................................................155 OPERACJE NA DOKUMENTACH HANDLOWYCH......................................................158 ODNOTOWYWANIE PRZYCHODU/KOSZTU ........................................................161 PODGLĄD / MODYFIKACJA ODNOTOWANYCH PRZYCHODÓW/KOSZTÓW........................162 PLANY SPRZEDAŻOWE..............................................................................164 RAPORTY SPRZEDAŻY – ANALIZA ZYSKU.........................................................166 RAPORTY SPRZEDAŻY - RANKINGI ZYSKU........................................................169 RAPORTY SPRZEDAŻY – ROZLICZENIA FAKTUR..................................................171 RAPORTY SPRZEDAŻY – STATYSTYKA OFERT.....................................................171

15.SERWIS W SYSTEMIE ITCUBE..............................................173
TYPY GWARANCJI..................................................................................174 TYPY KONTRAKTU SERWISOWEGO.................................................................175 TYPY ZLECENIA SERWISOWEGO...................................................................175 TYPY DZIAŁANIA SERWISOWEGO..................................................................176 SYMBOLE GWARANCJI..............................................................................177 SYMBOLE KONTRAKTU SERWISOWEGO.............................................................178
@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 3

SYMBOLE ZLECENIA SERWISOWEGO...............................................................178 STATUSY GWARANCJI..............................................................................179 STATUSY KONTRAKTU SERWISOWEGO.............................................................180 STATUSY ZLECENIA SERWISOWEGO...............................................................181 PUNKTY SERWISOWE...............................................................................181 SZABLONY DRUKU GWARANCJI ORAZ KONTRAKTU SERWISOWEGO...............................182 SZABLONY DRUKU ZLECENIA SERWISOWEGO.....................................................183 DODAWANIE GWARANCJI..........................................................................184 DODAWANIE KONTRAKTU SERWISOWEGO.........................................................187 ZARZĄDZANIE GWARANCJAMI......................................................................189 ZARZĄDZANIE KONTRAKTAMI SERWISOWYMI.....................................................194 DODAWANIE ZLECENIA SERWISOWEGO...........................................................198 ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI SERWISOWYMI.......................................................201 DELEGOWANIE / REALIZACJA DZIAŁAŃ SERWISOWYCH.........................................205 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI SERWISOWYMI......................................................207 ZARZĄDZANIE MASZYNAMI.........................................................................211 EKSPORT ZLECEŃ SERWISOWYCH..................................................................211 EKSPORT GWARANCJI/KONTRAKTÓW SERWISOWYCH............................................213 EKSPORT DZIAŁAŃ SERWISOWYCH................................................................215

16.PROJEKTY W SYSTEMIE ITCUBE...........................................217
OTWARCIE (STWORZENIE) NOWEGO PROJEKTU..................................................218 DEFINIOWANIE ETAPÓW PROJEKTU...............................................................220 PODGLĄD / REALIZACJA PROJEKTÓW............................................................222 KALENDARZ PROJEKTÓW...........................................................................229 RAPORTY PROJEKTÓW - RANKINGI ZYSKU.......................................................230 RAPORTY PROJEKTÓW - RANKINGI ZADAŃ.......................................................231 EKSPORT PROJEKTÓW..............................................................................233

17.EKSPORT DANYCH W SYSTEMIE ITCUBE..............................235
EKSPORT EKSPORT EKSPORT EKSPORT EKSPORT
KONTRAHENTÓW.........................................................................235 OSÓB KONTAKTOWYCH INFORMACJI..............................................................................243 ZADAŃ....................................................................................246 PRODUKTÓW.............................................................................249

.................................................................239

18.ADRESOWANIE KOPERT.......................................................251
WYDRUK POJEDYNCZEJ NALEPKI NA KOPERTĘ....................................................251 SERYJNE DRUKOWANIE NAKLEJEK.................................................................252

19.INTRANET............................................................................252
WPROWADZANIE NOWEGO OGŁOSZENIA..........................................................253 PODGLĄD / MODYFIKACJA / USUWANIE OGŁOSZEŃ...........................................254 KOSZTY DO AKCEPTACJI...........................................................................257 DODANIE NOWEGO KOSZTU DO AKCEPTACJI......................................................258 KOSZTY DODANE...................................................................................259 KOSZTY OCZEKUJĄCE NA NASZĄ AKCEPTACJĘ.....................................................263 TYPY NIEOBECNOŚCI (*).........................................................................267 NIEOBECNOŚCI.....................................................................................267 DODANIE NOWEJ NIEOBECNOŚCI..................................................................268 NIEOBECNOŚCI DODANE...........................................................................269
@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 4

NIEOBECNOŚCI OCZEKUJĄCE NA NASZĄ AKCEPTACJĘ.............................................273 WPROWADZANIE ZASOBÓW FIRMOWYCH (*)...................................................277 TYPY REZERWACJI (*)............................................................................277 REZERWACJA ZASOBÓW FIRMOWYCH .............................................................278 KALENDARZ REZERWACJI..........................................................................282 WPROWADZANIE TEMATÓW POMOCY WEWNĘTRZNEJ (*).......................................282 DEFINIOWANIE TREŚCI POMOCY WEWNĘTRZNEJ (*)............................................283 PRZEGLĄDANIE POMOCY WEWNĘTRZNEJ .........................................................283

20.EKSTRANET..........................................................................284
PODGLĄD...........................................................................................284 O FIRMIE/KONFIGURACJA .......................................................................284 STRONA GŁÓWNA ..................................................................................285 REGULAMIN.........................................................................................285 WPROWADZANIE NOWEGO OGŁOSZENIA..........................................................285 PODGLĄD / MODYFIKACJA / USUWANIE OGŁOSZEŃ...........................................287 ZAMÓWIENIA.......................................................................................290 ZLECENIA SERWISOWE.............................................................................293 FORMULARZE (*).................................................................................295 LISTA ZGŁOSZEŃ Z FORMULARZY..................................................................296

21.OBSŁUGA POCZTY ELEKTRONICZNEJ W SYSTEMIE ITCUBE. .296
BAZA GRAFIK WYKORZYSTYWANA W REDAGOWANIU E-MAILI ORAZ FAKSÓW..................297 SZABLONY LISTÓW ELEKTRONICZNYCH............................................................297 REDAGOWANIE I WYSYŁANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ.........................................298 HISTORIA KORESPONDENCJI – SKRZYNKA NADAWCZA...........................................299 HISTORIA KORESPONDENCJI - SKRZYNKA ODBIORCZA...........................................302

22.OBSŁUGA FAKSÓW W SYSTEMIE ITCUBE..............................305
SZABLONY FAKSÓW................................................................................305 REDAGOWANIE I WYSYŁANIE FAKSÓW............................................................306 WYSYŁANIE DOKUMENTÓW TIFF I JPG FAKSEM..............................................307 HISTORIA KORESPONDENCJI - FAKSY WYSŁANE..................................................307 HISTORIA KORESPONDENCJI - FAKSY ODEBRANE................................................310

23.KORESPONDENCJA GRUPOWA W SYSTEMIE ITCUBE............313
GRUPY KONTRAHENTÓW KORESPONDENCJI GRUPOWEJ...........................................314 GRUPY KONTAKTÓW KORESPONDENCJI GRUPOWEJ...............................................317 SCHEMAT WYSYŁANIA WIADOMOŚCI GRUPOWEJ..................................................321 DODANA KORESPONDENCJA GRUPOWA............................................................324 KORESPONDENCJA GRUPOWA OCZEKUJĄCA NA AKCEPTACJĘ.....................................327

24.CTI W SYSTEMIE ITCUBE......................................................331 25.DOSTĘP Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH.......................................332
WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE...................................................................333 INSTALACJA POPRZEZ PRZEGLĄDARKĘ INTERNETOWĄ............................................333 INSTALACJA POPRZEZ POŁĄCZENIE TELEFONU Z KOMPUTEREM...................................334 PIERWSZE URUCHOMIENIE.........................................................................334
@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 5

DOSTĘPNE

FUNKCJE................................................................................337

26.INTEGRACJA Z APLIKACJAMI POPRZEZ IMPORTAPI............350
IMPORT KONTRAHENTÓW..........................................................................350 IMPORT/AKTUALIZACJA PRODUKTÓW............................................................351 IMPORT ZAMÓWIEŃ................................................................................352

27.MODUŁ RAPORTUJĄCY W SYSTEMIE ITCUBE........................353 28.PODSUMOWANIE..................................................................363 29.ANEKS .................................................................................364
WYSZUKIWANIE ZA POMOCĄ WZORCÓW..........................................................364 FORMULARZ TREŚĆ................................................................................364 SEGREGOWANIE REKORDÓW ......................................................................365 FORMULARZ DODAWANIA DO REKORDU DOKUMENTU ZAREJESTROWANEGO W SYSTEMIE.......365

30.DODATEK A – OPIS PLIKU ITCUBE.INI ................................368
DATABASE ENGINE SECTION.......................................................................368 ITCUBE SESSION TRACE SECTION................................................................368 ITCUBE OWNER SECTION.........................................................................376 DASHBOARD SUBSYSTEM SECTION................................................................378 MAIL SUBSYSTEM SECTION........................................................................380 SMS SUBSYSTEM SECTION........................................................................381 MOBILE SUBSYSTEM SECTION..................................................................381 FAX SUBSYSTEM SECTION..........................................................................382 IMPORT SUBSYSTEM SECTION......................................................................382 ITCUBE INTERFACE SECTION.....................................................................383 ITCUBE AUTO NUMBER SECTION................................................................407 ITCUBE SERVICE SPECIFIC VARIABLES..........................................................408 ITCUBE USER SPECYFIC VARIABLES.............................................................408 ITCUBE LABEL PRINTING VARIABLES.............................................................409 ITCUBE ADDITIONAL REPORTS SECTION.........................................................410 ITCUBE EXTRANET INTERFACE SECTION.........................................................410 ITCUBE CTI INTERFACE SECTION...............................................................411 ITCUBE INTEGRATOR SECTION...................................................................412 MIME TYPES SECTION...........................................................................418 LICENCE SECTION..................................................................................418

31.DODATEK B – SKRÓTY KLAWISZOWE...................................418 32.DODATEK C – INSTALACJA, KONFIGURACJA SYSTEMU ITCUBE ...............................................................................................419
INSTALACJA, ITCUBE W LINUX...............................................................................419 INSTALACJA, URUCHAMIANIE, KOPIA BEZPIECZEŃSTWA, UAKTUALNIENIA SYSTEMU ITCUBE W ŚRODOWISKU WINDOWS..........................................................................422 PROBLEMY ZGŁASZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU ITCUBE.............................429
ŚRODOWISKU URUCHAMIANIE, KOPIA BEZPIECZEŃSTWA, UAKTUALNIENIA SYSTEMU

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 6

WYMAGANIA

TECHNICZNE DOTYCZĄCE SERWERA.................................................429

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 7

Streszczenie
System ITCube CRM stanowi wszechstronne i łatwe w użyciu narzędzie zarządzania procesami zachodzącymi wewnątrz firmy. Zapewnia szybki dostęp do wszystkich informacji ważnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa oraz umożliwia sformalizowanie procesów biznesowych. Program zapewnia tworzenie pełnej historii funkcjonowania przedsiębiorstwa, niezależnie od zmian zachodzących wewnątrz firmy. System ITCube CRM nie tylko upraszcza wiele czasochłonnych czynności, ale także oferuje unikalne opcje nie dostępne w innych narzędziach o podobnym przeznaczeniu. System ITCube CRM usprawnia przede wszystkim obsługę klientów oraz wspomaga proces sprzedaży produktów i usług. Osiąga to przez łatwy i szybki dostęp do wszystkich informacji poświęconych kontrahentom lub osobom kontaktowym, proste definiowanie ofert, zarządzanie planami sprzedażowymi. Dodatkowo program umożliwia nadzór nad długoterminowymi projektami, ewidencję dokumentów firmowych, przeprowadzanie kampanii mailingowych a także ułatwia oraz formalizuje komunikację wewnętrzną firmy jak i tworzy internetowe kanały wymiany informacji z partnerami handlowymi. Ponadto system ITCube oferuje wiele funkcji unikalnych, jak choćby połączenie systemu klasy CRM z modułem serwisowym, dostęp do aplikacji z dowolnego miejsca dzięki obsłudze poprzez przeglądarkę internetową, moduł poczty elektronicznej zintegrowany z dowolnym programem pocztowym obsługującym protokół IMAP (np. Outlook

Express). Dodatkowo przejrzysty oraz intuicyjny panel sterownia sprawia, iż każdy, nawet początkujący użytkownik, nie będzie miał żadnych problemów z obsługą systemu. Oprogramowanie ITCube CRM adresowane jest do firm średnich, choć doskonale sprawdza się także w małych, prężnie rozwijających się jednostkach. Szczególnie zastosowanie znajdzie w przedsiębiorstwach, które mają duży kontakt z klientami, przetwarzają wiele informacji o kontrahentach oraz przygotowują indywidualne, spersonalizowane oferty. Produkt sprawdza się doskonale również w firmach sprzedających urządzenia wymagające późniejszego świadczenia usług serwisowych. Dzięki wdrożeniu systemu ITCube można profesjonalnie obsługiwać klientów, panować nad procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. W rezultacie umożliwi to usprawnienie działania, obniżenie kosztów oraz wzrost zadowolenia z świadczonych usług u klientów firmy.

Wstęp oraz przyjęte konwencje
W erze społeczeństwa informacyjnego każda nowoczesna firma musi posiadać profesjonalną infrastrukturę informatyczną. Nie wystarczają już inwestycje w sprzęt komputerowy lub zwykłe oprogramowanie biurowe. Aby firma była konkurencyjna, spełniała oczekiwania klientów musi używać specjalistycznego oprogramowania. Dzięki profesjonalnym rozwiązaniom informatycznym

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 8

• • • • • Analizę/Statystyki jakości oraz efektywności świadczonych usług. Zespół pracowników ITCube Software dziękuje za zainteresowanie produktem ITCube oraz życzy przyjemnego oraz wydajnego użytkowania systemu. grupowa oraz etapowa realizacja zamówień). Outlook Express. (tworzenie oraz praca nad ofertami. informacji. Wszystkie uwagi oraz zapytania kierować można pod adres pomoc@itcube. Zarządzanie gwarancjami/obsługami serwisowymi oraz budowanie historii maszyn. tworzący nowe. Symfonia FORTE). WF-MAG. niekiedy kluczowych. Utrata danych o klientach spowodowana ludzką zawodnością lub przykładowo odejściem pracownika może spowodować liczne komplikacje. Odzyskiwanie informacji jest procesem długotrwałym i kosztownym. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 9 . Wspomaganie procesu sprzedaży produktów i usług. dobrze sformalizowane kanały komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej a także oferujący wsparcie dla modelu telepracy. Udostępnianie narzędzi komunikacji wewnętrznej oraz zarządzania procesami zachodzącymi w małych oraz średnich firmach. ponadto wielokrotnie pewne dane są utracone bezpowrotnie. Dlatego też dobre oprogramowanie oraz jego skuteczne wykorzystanie ma fundamentalne znaczenie dla efektywnej oraz profesjonalnej działalności firmy. • • Udostępnienie mechanizmów ewidencji dokumentów firmowych. • • Czcionka pogrubiona wskazuje na elementy menu głównego systemu. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów firma ITCube Software stworzyła kompleksowe rozwiązanie ITCube CRM. Prowadzenie kampanii mailowych lub faksowych.pracodawca może skutecznie usprawnić działanie przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć się przed niebezpieczeństwem utraty wielu. Kursywa w zdaniach wskazuje na nazwy pól oraz elementów sterujących systemu. podgląd stanu realizacji zamówień). Integracja z zewnętrznymi systemami sprzedażowym (np. • Tworzenie nowych kanałów dostępu do klienta dzięki modułowi Ekstranet (Sklep B2B. Symfonia Premium. Mozilla Mail). System ITCube CRM realizuje wyżej wymienione cele poprzez: Obsługę rozbudowanej bazy danych kontrahentów oraz historii kontaktów z klientami. CDN Opt!ma. Integrację systemu z dowolnym programem pocztowym (np.pl. Oprogramowanie ITCube CRM to system informatyczny integrujący zarządzanie informacjami. • • Konwencje użyte w niniejszym opisie są następujące: • Nagłówki oznaczone symbolem (*) symbolizują polecenia widoczne tylko dla administratora systemu.

zgłaszają swoje nieobecności czy koszty. Outlook. Moduł mailowy udostępnia @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 10 . Umożliwia łatwe i szybkie wyszukiwanie gwarancji. ITCUBE MAIL . Mozilla Mail.doskonałe narzędzie dla firm posiadających dział serwisu. Uzupełnieniem modułu CRM jest narzędzie do komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz obsługi procesów w nim zachodzących. Niezależnie od profilu działalności firmy moduł ten standaryzuje oraz automatyzuje realizację zamówień. zgłaszają generowane koszty itd. I tak pracownicy wymieniają informacje. Oferuje także narzędzia pozwalające na raportowanie/analizę działalności poszczególnych pracowników działu serwisowego. ITCUBE PROJEKTY – narzędzie wspomagające zespołową realizację długoterminowych projektów. Moduł MAIL zapewnia integracją z innymi programami obsługi poczty np. rezerwują zasoby współdzielone. Umożliwia ewidencję dokumentów firmowych oraz zaawansowane sposoby wyszukiwania informacji gwarantujące szybki i wygodny dostęp do interesujących nas informacji. Dodatkowo umożliwia dodawanie oraz delegowanie zadań.opis dostępnych modułów CRM – to podstawowy moduł systemu ITCube. Umożliwia definiowanie projektów poprzez wyznaczenie zespołu realizującego. Moduł ten zapewnia także obsługę bazy danych produktów/usług oraz wspiera pracę nad ofertami oraz dokumentami handlowymi. Zawiera szczegółową bazę danych teleadresowych kontrahentów. informacji a także zyskowności sprzedaży oraz analizę ofert znajdujących się w różnych fazach (lejek sprzedaży). W ramach danego projektu pracownicy wymieniają informacje. produktów. Dzięki temu możliwa jest archiwizacja w systemie CRM istotnej korespondencji mailowej zarówno przychodzącej jak i wychodzącej. System uwzględnia zależności interpersonalne pomiędzy pracownikami oraz narzuca standardy działania niezależnie od skali przedsięwzięcia. Moduł oferuje również mechanizmy przeglądu historii projektu. wprowadzają informacje o sprzedaży. Moduł CRM dostarcza także narzędzi umożliwiających raportowanie kontrahentów. podsumowania całości bądź też każdego z etapów projektu a także różnego typu analizy i statystyki. Moduł CRM można dostosować do każdego rodzaju działalności gospodarczej poprzez łatwy wybór odpowiednich dla danej firmy funkcji oraz parametrów. delegują zadania.ITCube CRM . podziału projektu na etapy. kontraktów serwisowych oraz zleceń serwisowych po numerze seryjnym lub fabrycznym. osób kontaktowych oraz pełną historię kontaktów. czuwa także nad przyznawaniem upustów oraz promocji. przydzieleniu etapowi projektu konkretnego zadania. ITCUBE SERWIS . Odpowiedzialny jest za zarządzanie informacjami dotyczącymi klientów w ramach firmy o złożonej strukturze. co ułatwia pracę grupową. Moduł udostępnia mechanizmy zarządzania zleceniami serwisowymi związanymi z udzielonymi gwarancjami bądź też zdefiniowanymi wcześniej kontraktami obsługi serwisowej. ustaleniu przewidywanych dat realizacji poszczególnych etapów czy też kryteriów zakończenia każdego z nich.umożliwia wysyłanie poczty elektronicznej oraz oferuje zaawansowaną obsługę kampanii mailingowych. osób kontaktowych. lokalizacji firmy oraz jej oddziałów.

ITCUBE EKSTRANET . rezerwacji odbiorcy oraz płatności. ITCUBE FAKS .także mechanizmy definiowania szablonów listów co w istotny sposób przyczynia się do przyspieszenia pracy. Symfonia Premium. ITCUBE RAPORTY . Tworzenie faksu jest proste i przebiega dokładnie w ten sam sposób co redagowanie korespondencji mailowej. osobami kontaktowymi. ze zdefiniowanych w systemie. zarządzania domyślnymi cenami klientów a także zapewnia wsparcie dla sprzedaży wiązanej. Dodatkowo moduł faksowy umożliwia łatwe przeglądanie wszystkich wysłanych faksów a także powiązanie ich z kontrahentami. tworzenie wykresów dowolnego. Moduł RAPORTY umożliwia także tworzenie wykresów uzyskanego przychodu dla wybranych grup klientów.1.moduł stanowiący źródło informacji o kliencie (dowolna ilość formularzy. Symfonia FORTE. Ekstranet stanowi wygodne narzędzie do prowadzenia sprzedaży w Internecie (sklep B2B). które czuwa nad automatyczną kalkulacją upustów związanych z kontrahentami. statystyki odwiedzin) oraz tworzący wygodny kanał komunikacyjny z kontrahentami (udostępnianie dokumentów. Dodatkowo zakładka kontrahenta w systemie ITCube została poszerzona o informacje dotyczące faktur.narzędzie do graficznej analizy danych zapisanych w bazie systemu ITCube CRM. typów interakcji z kontrahentami. Moduł udostępnia mechanizmy definiowania szablonów faksów co w istotny sposób przyspiesza ich wysyłanie. Dzięki temu możliwe jest tworzenie różnego typu ankiet dla klientów. ITCUBE INTEGRATOR . Zdefiniowane w ten sposób formularze mogą być skojarzone z dowolnym kontrahentem lub projektem. paragonów. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 11 . ITCube FAKS wykorzystuje serwer faksowy Snappy Fax 4. Moduł ten oferuje mechanizmy segmentacji klientów ze względu na dowolne kryteria. Integracja polega na synchronizacji bazy danych kontrahentów. osób kontaktowych oraz produktów. WF-MAG. informacji grupom klientów).1. które następnie mają zadać handlowcy czy telemarketerzy. Subiekt GT.moduł umożliwiający integrację systemu ITCube CRM z programem handlowym np. narzędzia statystyczne do porównywania grup klientów pod względem generowanego przychodu bądź dowolnego. Dodatkowo istnieje możliwość stworzenia dowolnego raportu na życzenie klienta. CDN Opt!ma.3. Moduł ITCube FORMULARZE umożliwia także dowolne przeglądanie formularzy oraz ich późniejsze analizowanie. odbiór faksów oraz prowadzenie kampanii faksowych. Mechanizmy związane z przenoszeniem danych pomiędzy systemami jak i podgląd danych z programów sprzedażowych mogą się znacznie różnić w zależności z jakim systemem handlowym jesteśmy w danym momencie zintegrowani. ITCube FORMULARZE – moduł umożliwiający definiowanie własnych formularzy. Analogicznie w zakładce produktu została dodana sekcja dotycząca stanów magazynowych danego towaru. projektami. ze zdefiniowanych w systemie typów interakcji z klientem. Dodatkowo umożliwia klientowi wgląd w realizacje zamówień oraz stanowi wizytówkę firmy w Internecie.moduł odpowiedzialny za wysyłanie.

których pracownicy stosunkowo często przebywają poza siedzibą firmy i dodatkowo nie zawsze mają możliwość dostępu do systemu ITCube CRM za pośrednictwem przenośnego komputera. Wymiana danych pomiędzy aplikacją zewnętrzną oraz systemem ITCube CRM dotyczy miedzy innymi: importu kontrahentów.1. stron WWW oraz innych aplikacji.moduł kierowany do firm. WAŻNE: Moduł ITCube FAX korzysta z oprogramowania Snappy Fax 4. Tak niskie wymagania gwarantują możliwość pracy z systemem ITCube CRM za pośrednictwem praktycznie dowolnego współczesnego urządzenia mobilnego. którym zależy na możliwości zasilania bazy danych systemu ITCube CRM ze źródeł zewnętrznych – sklepów internetowych. Aby to uczynić należy podać konto oraz hasło w oknie Otwórz nową sesję a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk Zaloguj się bądź nacisnąć klawisz Enter. w szczególności popularnych. niedrogich telefonów komórkowych.3. Przez bezpośrednie korzystanie rozumie się tutaj wywoływanie funkcji oprogramowania Snappy Fax 4.1. W dalszej @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 12 . importu zamówień. Moduł wymaga posiada centrali telefonicznej obsługujące standard TAPI.3. ITCube Software nie bierze odpowiedzialności za funkcjonowanie powyższego środowiska. WAŻNE: Każdy z użytkowników systemu ITCube otrzymuje od administratora systemu swój unikalny identyfikator. ITCube CTI – moduł umożliwiający współpracę z centralą telefoniczną. ITCube ImportAPI .1. Pozwala na dzwonienie bezpośrednio z systemu ITCube CRM oraz prezentację przez system informacji o dzwoniącym kliencie.ITCube MOBILE . Oprogramowanie to objęte jest oddzielną gwarancją producencką. importu oraz aktualizacji produktów. Dla innych użytkowników część opcji będzie niedostępna.moduł dla firm. WAŻNE: Tylko osoba logująca się do systemu jako administrator będzie miała dostęp do wszystkich opcji systemu.1 z pominięciem interfejsu modułu Rozpoczynamy pracę z Systemem ITCube Logowanie do systemu ITCube Aby rozpocząć korzystanie z systemu ITCube należy poprawnie zalogować się do systemu. na który składa się unikalna nazwa konta oraz odpowiednie dla danego konta hasło. WAŻNE: Funkcje geolokalizacyjne takie jak prezentacja adresów na mapie oraz planowanie tras przejazdu korzystają z ogólnodostępnego środowiska Google Maps. ITCube MOBILE współpracuje z dowolnym urządzeniem wspierającym popularne środowisko JAVA. W takiej sytuacji bardzo przydatną funkcją jest możliwość komunikacji z systemem za pośrednictwem urządzenia PDA lub telefonu komórkowego. ITCube Software nie zaleca bezpośredniego korzystania ITCube FAX. z funkcji tego produktu.

będącego swoistym centrum zarządzania. na którym pracuje system. koszty do akceptacji. w przypadku gdy zalogowanym użytkownikiem jest administrator systemu. Informacje. w której system podaje informacje na temat licencji. do których należy. osób kontaktowych. Raporty. dzięki któremu użytkownik ma szybki dostęp do wszystkich ważniejszych opcji systemu. nowych. • Panel główny systemu ITCube Po zalogowaniu się do systemu ITCube każdy użytkownik przeniesiony zostanie automatycznie do Panelu głównego. delegowane zadania). które użytkownik delegował innym osobom bądź sam sobie (dla własnej wygody i poprawienia komfortu pracy) jak choćby lista najczęściej używanych rekordów dotyczących kontrahentów. ogłoszenia. Serwis. System. W Panelu głównym umieszczone zostały następujące ramki: Ramka ITCUBE Ramka. Intranet. aby jego uwadze umknęła jakaś istotna informacja. plików. wersji oprogramowania a także dane dotyczące osoby zalogowanej w systemie takich jak: imię. które bezpośrednio go dotyczą – tak więc nie ma możliwości. na bieżąco powiadamiany jest również o wszelkiego rodzaju nowych wydarzeniach (poczcie otrzymanej. Personalizowany Panel główny pozwalający na szybszy dostęp do najważniejszych (z punktu widzenia danego użytkownika) opcji systemu. Zadania. jest ilość dostępnej oraz używanej pamięci komputera. • • Menu kontekstowe znajdujące się na poszczególnych formularzach systemu ITCube. w którym widoczne są wszystkie istotne dla danego użytkownika wiadomości. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 13 . Użytkownicy. Po zalogowaniu się otwarty zostaje Panel główny systemu ITCube. Kontrahenci. Interakcja z systemem ITCube Interakcja z systemem odbywa się poprzez: Menu główne systemu zawierające wszystkie dostępne w ITCube opcje: Ekstranet. Sprzedaż. nazwisko oraz nazwy grup. Projekty. Produkty. Dzięki Panelowi głównemu użytkownik zyskuje bardzo łatwy dostęp do najistotniejszych dla niego zasobów systemu.części opisu wszystkie opcje dostępne tylko i wyłącznie dla administratora będą oznaczone symbolem (*). Mail/Faks. Dokumenty. Mogą to być bądź zadania. zaległych zadaniach). bądź informacje wygenerowane przez system w interakcji z innymi użytkownikami (np. delegowanych. Ostatnią informacją podawaną w ramce ITCUBE.

i Lista nieobecności Ramka Informacje zawiera także sekcję Lista nieobecności gdzie wyświetlony jest aktualny spis wszystkich nieobecnych osób wraz z datą zakończenia ich nieobecności. Po kliknięciu w odnośnik. Oprócz aktualnych absencji wyświetlone są także nieobecności które będą miały miejsce w niedalekiej przyszłości (horyzont czasowy definiowany jest przez administratora z poziomu pliku itcube. Projekty->Projekty i wpisania frazy poszukiwawczej w pole Nazwa (bądź Nazwisko/Imię). Działanie rekordów systemu konkretnego tutaj mechanizmu kontrahenta. a ich typ został określony jako „Ogłoszenie Intranetowe”. WAŻNE: Istotne jest aby wskazać systemowi. Ramka INFORMACJE Tablica ogłoszeń Sekcja Tablica ogłoszeń to miejsce. Projekty znajdujące się pod polem. system ITCube otworzy okno zawierające pełne dane dotyczące ogłoszenia. Produkty->Produkty/Usługi. osoby kontaktowej. produktów/usług czy też projektów. w zakresie czasowym zdefiniowanym podczas jego dodawania. Wybranie jednego z nich wskazuje systemowi jakiego rodzaju rekordów poszukujemy. By opcja ta była aktywna konieczna jest możliwość komunikacji serwera ITCube z Internetem oraz włączenie mechanimu automatycznej wymiany danych z poziomu pliku itcube. które zostały wprowadzone do systemu. Kontakty. dowolny produkt/usługę bądź projekt systemie zamieszczonego poszukiwawczego jest identyczne jak w przypadku poszukiwania kontrahenta. Po wpisaniu dowolnej frazy w pole edycyjne i wciśnięciu przycisku Szukaj system otworzy wspomnianą wyżej tabelę zawierającą listę rekordów spełniających warunki zawarte w zapytaniu poszukiwawczym. Do tego celu służą przyciski Kontrahenci. czy poszukiwania mają być prowadzone wśród rekordów dotyczących firm. za pomocą której zarejestrowany w wyszukać możemy w bazie ITCube. Produkty/Usługi.ini. w którym pojawiają się odnośniki (wraz z datą wprowadzenia oraz skrótem treści) do wszystkich ogłoszeń. produktu/usługi czy projektu za pomocą poleceń systemowych Kontrahenci->Kontrahenci. który znajduje się w grupie mającej uprawnienia do ich odczytu. osób kontaktowych. w które wpisać można nasze pytanie. Ogłoszenie ukazuje się użytkownikowi. Kontrahenci->Kontakty. Aktualne notowania walut Sekcja Aktualne notowania walut zawiera listę walut dostępnych w systemie wraz z ich aktualnymi kursami (kursy zapisywane w bazie systemu pobierane są z serwerów NBP). osobę kontaktową powiązaną z daną firmą. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 14 .Ramka WYSZUKAJ INFORMACJE Ramka.ini). identyczne z tym jakie otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Intranet->Ogłoszenia a następnie kliknięciu w przycisk akcji zaznaczeniu opcji Wyświetl informacje.

Ramka DO ZROBIENIA Ramka. • Zadaniom na jutro (Zadania na jutro). Zadania wyświetlone na ekranie są podzielone ze względu na status (Nowe. Z kolei w tym okienku znajdą się linki (wraz z datą określającą dzień wykonania zadania oraz imieniem i nazwiskiem osoby delegującej) do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 15 . nowych zamówień/zleceń oraz zadań jakie zostały wprowadzone do systemu. system ITCube otworzy formularz zawierający wszystkie dane dotyczące zadania. posiadający uprawnienia Eks. które zostały zaakceptowane oraz data ich realizacji zgadza się z datą dzisiejszą. Więcej informacji można znaleźć w części poświęconej zadaniom odebranym. Zadania na jutro). W sekcji tej znajdują się linki (wraz z datą określającą dzień wykonania zadania oraz imieniem i nazwiskiem osoby delegującej) do wszystkich zadań. W oknie tym znajdują się linki (wraz z datą określającą dzień wykonania zadania oraz imieniem i nazwiskiem osoby delegującej) do wszystkich zadań. identyczny z tym jaki otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Zadania->Zadania odebrane a następnie kliknięciu w przycisk akcji i zaznaczeniu opcji Edytuj rekord. • Zadaniom zaległym (Zadania zaległe). Po kliknięciu w odnośnik. I tak patrząc od góry mamy tutaj sekcje poświęcone: • Zamówieniom / Zleceniom oraz poczcie elektronicznej / faksowej (Zamówienia / Zlecenia / Poczta). które nie zostały jeszcze nikomu przydzielone. Analogicznie użytkownik obsługującym zamówienia/zlecenia serwisowego wprowadzonego w systemie CRM będzie o nim powiadamiany jeśli tylko jego status zostanie ustawiony na „Realizowane” (w przypadku zamówienia) bądź „Aktywne” (w przypadku zlecenia). co do których jeszcze nie została podjęta decyzja czy zostaną one zrealizowane (zadania o statusie Nowe). W przypadku skrzynki faksowej użytkownik z włączonym prawem „Zarządzanie nowymi faksami” informowany jest o nowych faksach. Zaległe) jak i na datę jaka została wyznaczona na ich realizację (Zadania na dzisiaj. W oknie tym użytkownik. system ITCube otworzy formularz zawierający wszystkie dane dotyczące zadania. • Zadaniom na dzień dzisiejszy (Zadania na dzisiaj). Więcej informacji można znaleźć w części poświęconej zadaniom odebranym. W tej sekcji znajdują się wszystkie zadania. w której pojawiają się informacje na temat nowych listów w skrzynce odbiorczej. Po kliknięciu w odnośnik. powiadamiany jest o nowych zamówieniach oraz zleceniach serwisowych będący złożonych przy użyciu modułu ekstranetowego. Jeśli użytkownik tego prawa nie posiada informowany będzie tylko o nowych faksach które uprzednio zostały z nim związane przez osobę odpowiedzialną za wewnętrzną dystrybucję faksów. które zostały zaakceptowane ale nie zostały zrealizowane w terminie. Oprócz tego wszyscy użytkownicy systemu powiadamiani są o adresowanej do nich nowej korespondencji w skrzynce odbiorczej email lub faks. Więcej informacji można znaleźć w części poświęconej zadaniom odebranym. identyczny z tym jaki otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Zadania->Zadania odebrane a następnie kliknięciu w przycisk akcji i zaznaczeniu opcji Edytuj rekord. Po kliknięciu na odnośnik system otworzy okno z wszystkimi danymi dotyczącymi konkretnego zadania. • Nowym zadaniom (Zadania nowe).

twórcy systemu przewidzieli możliwość wyświetlania tylko zadań oznaczonych jako Ważne lub Bardzo ważne. Wszystkim zadaniom delegowanym w systemie ITCube (Pełna lista zadań). w której w Panelu głównym systemu drukowane są dane dotyczące wszystkich zadań.ini można zdefiniować. system ITCube otworzy formularz zawierający wszystkie dane dotyczące zadania. Więcej informacji można znaleźć w części poświęconej • Ramka PULPIT MANAGERA Ramka zawierająca informacje dla pracowników wyższego szczebla dotyczące analityki oraz akceptacji czynności podwładnych. W pliku konfiguracyjnym itcube. Godziny pracy charakterystyczne dla danej firmy definiuje się w pliku itcube. Aby to uczynić należy podczas dodawania zadania zaznaczyć przycisk W godzinach pracy. w którym w sposób graficzny zostanie zaprezentowany rozkład zadań na dany dzień.ini. Na dole kalendarza znajdują się odnośniki do szczegółowego kalendarza miesięcznego lub tygodniowego. Pierwsze trzy pola (korespondencje/koszty/nieobecności do akceptacji) wyświetlać będą mailingi. identyczny z tym jaki otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Zadania->Zadania odebrane a następnie kliknięciu w przycisk akcji zadaniom odebranym. W oknie tym umieszczony został kalendarz systemowy dzięki czemu wybrać można dowolny dzień. Kliknięcie w jeden z linków spowoduje otwarcie nowego okna. Przeglądając szczegółowy kalendarz można wyświetlić i zmodyfikować wszystkie informacje dotyczące zadania klikając na jego nazwę. i zaznaczeniu opcji Edytuj rekord. dla których osoba zalogowana aktualnie na danej stacji roboczej jest przełożonym. które zgłoszone zostały przez użytkowników. których data zlecenia jest przewidziana na dzień jutrzejszy. Dodatkowo mając odpowiednie uprawnienia możemy przeglądać zadania delegowane innym pracownikom. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 16 . Efektem tej czynności będzie dodanie przez system zadania trwającego od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia dnia roboczego.wszystkich zadań. Po kliknięciu w odnośnik. WAŻNE: Aby uniknąć sytuacji. miesiąc i rok aby sprawdzić czy pod wybraną datą znajdują się jakiekolwiek rekordy zawierające zadania nam delegowane. WAŻNE: W systemie ITCube istnieje możliwość łatwego dodania zadania całodniowego. który rodzaj zadań ma być drukowany w Panelu głównym. W tym oknie będziemy mogli dodać zadanie na dowolny dzień (godzinę) klikając w przycisk akcji lub przeglądać zadania innych użytkowników. Więcej informacji można znaleźć w części poświęconej zadaniom odebranym. w którym zostaną wyświetlone wszystkie dni danego miesiąca (tygodnia) wraz z zadaniami nam delegowanymi. koszty oraz nieobecności. Po kliknięciu w wybraną datę system ITCube otworzy nowe okno. o ile będziemy mieli do tego stosowne uprawnienia.

Po kliknięciu w odnośnik. system ITCube otworzy tabelę zawierającą wszystkie dane dotyczące nieobecności. Więcej informacji na ten temat znaleźć można. do których uzyskał dostęp zalogowany użytkownik. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w sekcji poświęconej Intranetowi. sprzedaż w rozbiciu na pracownika oraz sprzedaż w rozbiciu na kategorie produktów. Korespondencje do akceptacji W sekcji tej znajdą się linki (wraz z datą określającą dzień wysłania oraz imieniem i nazwiskiem osoby proszącej o jego zatwierdzenie) do wszystkich mailingów/faksingów. identyczną z tą jaką otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Intranet->Nieobecności do akceptacji. Dodatkowo podany jest ranking ofert i sprzedaży ze względu na wartość dokumentu. jaką otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Mail/Faks>Korespondencja grupowa->Korespondencja do akceptacji. Po kliknięciu w odnośnik. Jeśli wybierzemy konkretny dział to analiza uwzględni wpisy tylko użytkowników przypisanych do tego działu (zawężenie odbywa się po obsługującym dokumentu . Nieobecności do akceptacji Okno przeznaczone do wyświetlania wszystkich odnośników (zawierających imię i nazwisko naszego podwładnego oraz datę wprowadzenia rekordu do bazy) odsyłających użytkownika zalogowanego na danej stacji roboczej do tabeli poświęconej nieobecnościom oczekującym na akceptację. identyczną z tą jaką otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Intranet->Koszty do akceptacji. system ITCube otworzy tabelę zawierającą wszystkie dane dotyczące mailingu/faksingu. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w sekcji poświęconej korespondencji grupowej. których zatwierdzenie bądź odrzucenie zależy od osoby aktualnie zalogowanej na danej stacji roboczej. system ITCube otworzy tabelę zawierającą wszystkie dane dotyczące kosztu.Więcej informacji na temat tworzenia struktury firmy (w szczególności relacji przełożonypodwładny) znaleźć można sekcji poświęconej dodawaniu użytkownika. Dla zadanego przedziału czasowego prezentuje on w szczególności lejek sprzedaży. sprzedaż w rozbiciu miesięcznym. iż obok przycisku Generuj istnieje możliwość ograniczenia raportu do określonego sprzedaży). Raporty Okno przeznaczone do wyświetlania raportów. Pierwszym raportem jest Pulpit managera (handel) obrazujący aktualny stan sprzedaży. Koszty do akceptacji Okno przeznaczone do wyświetlania wszystkich odnośników (zawierających imię i nazwisko naszego podwładnego oraz datę wprowadzenia rekordu do bazy) odsyłających użytkownika zalogowanego na danej stacji roboczej do tabeli poświęconej kosztowi oczekującemu na akceptację. identyczną z tą. WAŻNE: Raport „Pulpit managera (handel)” widoczny jest tylko dla użytkownika mającego @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 17 działu. Warto zauważyć. Po kliknięciu w odnośnik.

managera (handel/swój dział)”. których termin wykonania minął bądź niebawem minie (zestawienie wyświetla wszystkie zlecenia o statusie innym niż Zamknięty). to musi być oczywiście przypisany do jednego z działów firmy. sprzedaż w rozbiciu na wzorce projektowe.uprawnienia oznaczone jako „Generowanie p. Jeśli wybierzemy konkretny dział to analiza uwzględni wpisy tylko użytkowników przypisanych do tego działu (zawężenie odbywa się po koordynatorze zlecenia. WAŻNE: Raport „Pulpit managera (projekty)” widoczny jest tylko dla użytkownika mającego uprawnienia oznaczone jako „Generowanie p. Warto zauważyć. zlecenia. Jeśli użytkownik ma przyznane prawo do generowania pulpitu serwisowego. iż obok przycisku Generuj istnieje możliwość ograniczenia raportu do określonego działu. managera (projekty/globalny)” lub „Generowanie p. managera (projekty/swój dział)”. Dodatkowo podane są projekty/etapy projektów wymagające pilnej interwencji będącej konsekwencją opóźnień w realizacji bądź też zbliżającego się czasu zakończenia. ale tylko dla swojego działu. Na samym dole pulpitu managera serwisu znajdują się rankingi gwarancji oraz kontraktów ze względu na ilość roboczogodzin (analizowany jest czas działań serwisowych podpiętych pod gwarancję/kontrakt z zadanego okresu czasowego). to musi być oczywiście przypisany do jednego z działów firmy. zestawienie typów wykonywanych zleceń serwisowych. Jeśli użytkownik ma przyznane prawo do generowania pulpitu handlowego. to musi być oczywiście przypisany do jednego z działów firmy. ale tylko dla swojego działu. kontraktu serwisowego oraz po realizatorze działania). Trzecim raportem jest Pulpit managera (projekty) obrazujący najważniejsze informacje związane z działaniami prowadzonymi w kontekście projektów. Jeśli wybierzemy konkretny dział to analiza uwzględni wpisy tylko użytkowników przypisanych do tego działu (zawężenie odbywa się po koordynatorze projektu). ale tylko dla swojego działu. WAŻNE: Raport „Pulpit managera (serwis)” widoczny jest tylko dla użytkownika mającego uprawnienia oznaczone jako „Generowanie p. łączny czas pracy w rozbiciu na koordynatora projektu oraz łączny czas pracy w rozbiciu na wzorce projektowe. Warto zauważyć. Dodatkowo podane są działania wymagające pilnej interwencji (działania zaległe). przychody/koszty generowane przez dział serwisu w rozbiciu miesięcznym (raport analizuje pola przychód/koszt z działań oraz zleceń serwisowych). Dla zadanego przedziału czasowego prezentuje on w szczególności czas pracy serwisantów (z działań serwisowych). managera (serwis/swój dział)”. managera (serwis/globalny)” lub „Generowanie p. Drugim raportem jest Pulpit managera (serwis) obrazujący najważniejsze informacje związane z działem serwisu. iż obok przycisku Generuj istnieje możliwość ograniczenia raportu do określonego działu. managera (handel/globalny)” lub „Generowanie p. Dla zadanego przedziału czasowego prezentuje on w szczególności sprzedaż w rozbiciu na koordynatora projektu. gwarancji. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 18 . Jeśli użytkownik ma przyznane prawo do generowania pulpitu projektowego.

ofert. zarejestrować dokument i powiązać go z projektem (Zarejestruj dokument). • usunąć skrót (Usuń skrót) prowadzący do wskazanego projektu.uwzględnia zalogowanego użytkownika. • • • • • zmodyfikować dane dotyczące projektu (Edytuj rekord).jest oznaczony jako Aktywny. • • • • • • • dodać informację do projektu (Dodaj informację). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 19 . wyświetlić raport dotyczący sprzedaży. jak również pełny wykaz sprzedaży. które posiadają skróty utworzone przez danego użytkownika. Ramka PROJEKTY Ramka. Kiedy zaistnieje taka właśnie sytuacja. Nazwa projektu będzie jednocześnie odnośnikiem prowadzącym do okna. ofert oraz przychodów/kosztów związanych z projektem (Podsumowanie przychodów/kosztów). które poniesione zostały podczas realizacji projektu. skrót. za pomocą którego uzyskujemy szybki dostęp do wybranych opcji związanych z tym właśnie projektem. wysłać email w kontekście projektu (Wyślij email). przychodów/kosztów. system ITCube wyświetli tutaj nazwy wszystkich projektów. WAŻNE: Raport „Prywatne plany sprzedaży” jest widoczny dla zalogowanego użytkownika o ile istnieje co najmniej jeden plan sprzedażowy spełniający następujące warunki: . do której należy zalogowany użytkownik. w której pojawiają się informacje na temat wszystkich projektów. . w którym wyświetlone zostaną wszystkie dane na temat projektu wraz z informacjami na temat historii korespondencji oraz informacji związanych z danym projektem. które musi zostać wykonane w obrębie danego projektu (Dodaj/Deleguj zadanie). . Jednocześnie obok nazwy projektu aktywny jest przycisk akcji właśnie przycisk możemy: • wyświetlić wszystkie informacje (Wyświetl informację) na temat projektu (opcja o działaniu identycznym z kliknięciem nazwy projektu).w polu Raportowanie uwzględnia grupę. dodać przychód/koszt powiązany z projektem (Odnotuj przychód/koszt). I tak klikając na ten Ramka ZAKŁADKI Ramka zawierająca szereg informacji generowanych przez danego użytkownika dla podniesienia wygody pracy (zakładki). wyświetlić graficzny kalendarz etapów projektu (Kalendarz projektu).Czwartym dostępnym raportem jest raport Prywatne plany sprzedaży prezentujący stan realizacji wyznaczonych zalogowanemu użytkownikowi planów sprzedażowych. dodać lub delegować zadanie. dodać nowy etap do projektu (Dodaj etap). odnotować wysłanie standardowej korespondencji (Wyślij list). . wysłać faks w kontekście projektu (Wyślij faks). dla których aktualnie zalogowany użytkownik utworzył tzw. zdefiniować ofertę lub zamówienie skojarzone z projektem (Dodaj dokument sprzedaży).

wysłanie maila do kontrahenta (Wyślij email). wyświetlenie struktury personalnej firmy (Wyświetl strukturę). wysłanie faksu do kontrahenta (Wyślij faksu). stworzenie nowego projektu (Otwórz projekt). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 20 . Aby stworzyć zakładkę poświęconą osobie kontaktowej. umożliwiający: wyświetlenie pełnej informacji o danym kontrahencie (Wyświetl informację). dodanie osoby kontaktowej (Dodaj osobę kontaktową). odnotowanie przychodu bądź kosztu (Odnotuj przychód/Koszt). wydrukowanie naklejki z adresem do korespondencji (Drukuj nalepkę). Aby stworzyć zakładkę poświęconą konkretnej firmie. delegowanie zadania (Dodaj/Deleguj zadanie). dodanie dokumentu (Zarejestruj dokument). dodanie informacji (Dodaj informacje). Zakładki: Osoby kontaktowe Oprócz zakładek poświęconych kontrahentom. Od tej pory w Panelu głównym pojawi się odnośnik (zawierający imię i nazwisko osoby kontaktowej) do rekordu poświęconego konkretnej osobie kontaktowej oraz informacja jaką firmę reprezentuje. dodanie nowego dokumentu (Zarejestruj dokument). użytkownik systemu ITCube może stworzyć również w Panelu głównym zakładki (odnośniki) do najczęściej używanych rekordów poświęconych osobom kontaktowym. Oprócz tego po lewej stronie nazwy firmy pojawi się przycisk akcji • • • • • • • • • • • • • • • modyfikacje danych dotyczących kontrahenta (Edytuj rekord). Od tej pory w Panelu głównym pojawi się odnośnik (zawierający nazwę kontrahenta) do rekordu poświęconego konkretnemu kontrahentowi. definiowanie oferty/zamówienia związanego z kontrahentem (Dodaj dokument sprzedaży). delegowanie zadania (Dodaj/Deleguj zadanie). skorzystać należy z polecenia Kontrahenci->Kontakty a następnie za pomocą przycisku akcji znajdującego się w polu Nr wybrać należy opcję Dodaj do zakładek. wydrukowanie naklejki z adresem do korespondencji (Drukuj nalepkę). Oprócz tego po lewej stronie imienia i nazwiska pojawi się przycisk akcji • • • • • • • • umożliwiający: wyświetlenie pełnej informacji o osobie kontaktowej (Wyświetl informację). odnotowanie przychodu bądź kosztu (Odnotuj przychód/Koszt). wysłanie listu do kontrahenta (Wyślij list). modyfikację jej danych (Edytuj rekord). dodanie informacji dotyczącej danej firmy (Dodaj informację).Zakładki: Kontrahenci W każdej chwili użytkownik systemu ITCube może usprawnić swoją pracę poprzez stworzenie w Panelu głównym zakładek (odnośniki) do najczęściej używanych rekordów poświęconych kontrahentom. definiowanie oferty/zamówienia związanego z kontrahentem (Dodaj dokument sprzedaży). usunięcie linku z zakładki (Usuń zakładkę). skorzystać należy z polecenia Kontrahenci->Kontrahenci a następnie za pomocą przycisku akcji znajdującego się w polu Nr wybrać należy opcję Dodaj do zakładek.

modyfikację rekordu opisującego dokument (Edytuj rekord). umożliwiający: Polecenia systemowe Pomoc w systemie ITCube Dowolny użytkownik systemu ITCube może w każdej chwili skorzystać z podręcznej pomocy. Oprócz tego po lewej stronie nazwy pojawi się przycisk akcji • • wygenerowanie raportu (Generuj raport). w którym aktualnie się znajduje. Analogicznie po wybraniu polecenia System>Pomoc dokumentacja) użytkownik systemu będzie miał dostęp do pomocy w postaci rozbudowanej opisującej wszystkie dostępne funkcje. ponowne zarejestrowanie dokumentu (Uaktualnij plik). Zakładki: Raporty Ostatnim rodzajem zakładek jakie stworzyć może użytkownik systemu ITCube są odnośniki do najczęściej używanych raportów. usunięcie linku z zakładki (Usuń zakładkę).• • • • wysłanie maila do kontaktu (Wyślij email). usunięcie pliku z zakładki (Usuń zakładkę). Od tej pory w Panelu głównym pojawi się odnośnik (zawierający nazwę pliku) do konkretnego dokumentu oraz nazwę katalogu. opisującej najważniejsze funkcje. wysłanie listu do kontaktu (Wyślij list). skorzystać należy z polecenia Dokumenty->Dokumenty a następnie za pomocą przycisku akcji znajdującego się w polu Nr wybrać należy opcję Dodaj do zakładek. należy podczas zapisywania raportu zaznaczyć opcję „Skrót na stronie głównej” Od tej pory w Panelu głównym pojawi się odnośnik (zawierający nazwę raportu) do konkretnego raportu. Zakładki: Dokumenty Kolejnym rodzajem zakładek jakie stworzyć może użytkownik systemu ITCube są odnośniki do najczęściej używanych plików (dokumentów). Oprócz tego po lewej stronie nazwy pliku pojawi się przycisk akcji • • • • umożliwiający: wyświetlenie pełnej treści dokumentu (Wyświetl informację). wysłanie faksu do osoby kontaktowej (Wyślij faksu). usunięcie zakładki (Usuń zakładkę). Po wybraniu opcji System->Pomoc (pierwsze kroki) system otworzy dokumentację w formie okrojonej. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 21 . Aby stworzyć zakładkę odsyłającą do konkretnego raportu. Aby stworzyć zakładkę odsyłającą do konkretnego pliku.

Funkcja ta jednak powoduje dość duże spowolnienie pracy mechanizmu wyszukiwania dlatego jest domyślnie wyłączona. Właściwy plik wskazujemy wybierając go za pomocą przycisku Przeglądaj. Analogicznie aby usunąć grafikę należy @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 22 . Druga natomiast odpowiedzialna jest za prezentację wyników. a następnie wprowadzić aktualne dane. Swoją decyzję należy zatwierdzić wciskając klawisz Dodaj. System ITCube zareaguje na to polecenie otwarciem nowego formularza składającego się z dwóch sekcji. Sekcja pierwsza. Jeśli korzystać z niej będą wszyscy użytkownicy właściwą wartością będzie Grafika publiczna Swoją decyzję należy zatwierdzić wciskając klawisz Zapisz. Wciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje przeniesienie użytkownika do Panelu głównego systemu ITCube co równoznaczne będzie z nie wprowadzeniem do systemu żadnej nowej grafiki. Baza grafik W celu zdefiniowania zbioru grafik które będą wykorzystywane podczas wysyłania maili bądź druku dokumentów handlowych należy wykorzystać polecenie System->Baza grafik. Modyfikuj/Usuń grafikę. Aby skorzystać z opisanej powyżej funkcji należy wybrać polecenie System>Przeszukaj bazę. Sekcja druga. Warto zauważyć. Jeśli chcemy by dana grafika wykorzystywana była tylko przez nas w polu Typ wybrać należy wartość Grafika prywatna. Aby zmodyfikować konkretną grafikę należy wybrać ją z rozwijanej listy w polu Plik.Strona główna Polecenie to (System->Strona główna) pozwala w dowolnym momencie przenieść się do Panelu głównego systemu ITCube. Możemy także wymusić sortowanie wyników w ramach każdego typu włączając opcję „Uporządkuj wyniki w ramach grupy”. Parametr ten dotyczy każdego typu informacji z osobna. iż im więcej zaznaczonych miejsc (w szczególności dotyczy to korespondencji elektronicznej) tym dłuższy czas wyszukiwania dlatego zaznaczenie wszystkich typów powinno występować tylko w szczególnych sytuacjach. Dodaj grafikę. Wynik zaprezentowany zostanie w postaci rozdzielnych sekcji dotyczących poszczególnych miejsc w których nastąpiło wyszukiwanie. Formularz Baza grafik składa się z dwóch sekcji. Po ustawieniu wszystkich parametrów należy nacisnąć przycisk Szukaj. Jeśli wiemy. Funkcja taka jest przydatna w momencie gdy interesuje nas wyszukanie informacji co do której mamy jedynie szczątkowe dane – w szczególności nie wiemy gdzie dokładnie została ona zanotowana. iż informacja której szukamy została wpisana przez nas osobiście możemy dodatkowo przyspieszyć wyszukiwanie zaznaczając opcję „Uwzględnij tylko moje rekordy”. Po podaniu frazy oraz miejsc przeszukiwania można dodatkowo określić ilość wyników które maja zostać wyświetlone. umożliwia zarejestrowanie pliku graficznego w systemie ITCube. Przeszukiwanie bazy System ITCube oferuje możliwość wyszukiwania danej frazy jednocześnie w wielu miejscach systemu. umożliwia zmienienie nazwy lub typu już zarejestrowanego pliku graficznego w systemie ITCube. Pierwsza z nich pozwala na wprowadzenie szukanej frazy oraz precyzyjne opisanie miejsc w których ma nastąpić przeszukiwanie.

w które należy wpisać nazwę obiektu opisywanego przez formularz (np. Po wybraniu dowolnego formularza system uzupełni pola poniżej. • Użytkowanie formularza – pole wielokrotnego wyboru pozwalające na zdefiniowanie które grupy użytkowników będą miały możliwość korzystania z formularza. w które należy wprowadzić opis formularza. formularz typu „auto” charakteryzujący się tym iż wartości wybranych pól mogą być obliczane automatycznie na podstawie podanych formuł. Z punktu widzenia użytkowników którzy nie należą do wskazanych grup formularz wprawdzie istnieje w systemie ale jego użytkowanie sprowadza się tylko i wyłącznie do odczytu danych. w które należy wpisać nową nazwę formularza (tak będzie nazywała się pozycja w menu głównym systemu ITCube służąca wprowadzaniu danych do zdefiniowanego formularza np. oraz pozwoli na ich modyfikację. • Formularz/Formularz „auto”/Kalkulacja – pole określające czy dodawany formularz wykorzystywany będzie jako : • • standardowy formularz. Nazwa formularza – pole. I tak aby zdefiniować nowy formularz lub zmodyfikować stary należy wybrać opcję System->Dodatkowe formularze. Ankieta). z której należy wybrać.wybrać ją z rozwijanej listy w polu Plik a następnie kliknąć w przycisk Usuń. Opis ten pojawi się po prawej stronie w oknie służącym do wprowadzania danych do tego formularza. Ankiety). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 23 . • Opis formularza – pole. I tak do dyspozycji mamy tutaj następujące parametry: • Formularze (obowiązkowe) – rozwijana lista. W każdej chwili możemy podglądnąć grafikę klikając w ikonę znajdujący się obok pola Plik.pole. Dodatkowe formularze System ITCube umożliwia definiowanie dowolnych formularzy. Z punktu widzenia użytkowników którzy nie należą do wskazanych grup formularz nie istnieje w systemie. • kalkulacja – czyli formularz wykorzystywany podczas tworzenia ofert/zamówień w celu automatyzacji obliczania cen. • • Przycisk Aktywny – przycisk aktywujący formularz. • Przycisk Aktywna – przycisk aktywujący opcję przeglądania danych wprowadzonych za pomocą dodawanego formularza. w które należy wpisać nową nazwę przeglądarki formularzy (tak będzie nazywała się pozycja w menu głównym systemu ITCube służąca do przeglądania danych zapisanych w formularzach np. Dodaj ankietę). • Nazwa obiektu – pole. • Dodawanie lub modyfikacja rekordów .. Po wybraniu tej opcji system otworzy okno składające się z dwóch sekcji. który formularz będziemy modyfikować (ewentualnie pozycję pozwalająca na dodanie do systemu nowego formularza).pole wielokrotnego wyboru pozwalające na zdefiniowanie które grupy użytkowników będą miały możliwość korzystania z formularza w trybie zapisu (dodawanie/edycja rekordów). W sekcji pierwszej Dane podstawowe o formularzu należy wprowadzić informację opisujące formularz. • Nazwa przeglądarki .

Pierwszy z nich pozwala wzbogacić dodatkowy formularz o pole automatycznie obliczane przez system (w formacie podanym w pliku itcube. !ProductNote! . Menu kontekstowe projektu – przycisk. którego zaznaczenie spowoduje dodanie opcji dodawania danych do tego formularza w menu kontekstowym kontrahenta. • • • Okno Dane dotyczące definicji kalkulacji jest aktywne tylko w przypadku zaznaczenia opcji Kalkulacja (pole Formularz/Kalkulacja) i służy zdefiniowaniu następujących danych opisujących kalkulację: • Grupy kontrahentów – pole w którym możemy wskazać dowolny podzbiór grup kontrahentów których dana kalkulacja dotyczy.Opis produktu. Historia – pola umożliwiające określenie czy dane wprowadzone za pomocą definiowanego formularza mają trafiać do części historycznej. którego zaznaczenie spowoduje dodanie opcji dodawania danych do tego formularza w menu kontekstowym projektu.Kod produktu. gdzie mają być umieszczone dwie dodatkowe opcje służące dodawaniu i przeglądaniu danych wprowadzonych za pomocą aktualnie definiowanego formularza. !ProductOrderAmount! . !ProductCode! . Drugi natomiast powoduje umieszczenie na formularzu pola obejmującego pełną listę użytkowników systemu.Kod PKWiU. • Formuła – pole w którym należy podać algorytm według którego kalkulacja modyfikowała będzie pozycję oferty. Językiem wykorzystywanym podczas formalnego zapisu sposobu postępowania jest Java Script w którym dodatkowo można wykorzystać następujące zmienne charakterystyczne dla systemu ITCube CRM: • • • • • • • !ProductName! . @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 24 .pole w którym możemy wskazać dowolny podzbiór kategorii produktów których dana kalkulacja dotyczy.Ilość sztuk produktu (zamówienie). I tak dane mogą być wyświetlane w historii kontrahenta/kontaktu (należy zaznaczyć przycisk Umieść w historii Kontrahenta/Kontaktu) lub w części historycznej projektu (należy zaznaczyć przycisk Umieść w historii Projektu/Etapu projektu). !ProductOfferAmount! . Ponadto można umieścić na nim pole typu data (należy zaznaczyć przycisk Umieść sekcję zakresu czasowego) oraz sekcję powiązań z dokumentami (należy zaznaczyć przycisk Umieść sekcję dokumentów). Ostatnimi typami sekcji są Autonumeracja oraz Obsługujący.Ilość sztuk produktu (oferta). !ProductUnit! . projektem lub etapem projektu (należy zaznaczyć przycisk Umieść sekcję Projekt/Etap projektu). !ProductShortName! . Sekcje – pola umożliwiające określeniu jakie predefiniowane pola mają znaleźć się na formularzu. I tak na formularzu może być powiązanie z kontrahentem/kontaktem (należy zaznaczyć przycisk Umieść sekcję Kontrahent/Kontakt).Jednostka miary. Pole to umożliwia wybór.• Menu – rozwijana lista zawierająca wszystkie zakładki z menu głównego. • Menu kontekstowe kontrahenta – przycisk.ini – standardowy format to YYYY/MM/NR). • Kategorie produktów .Nazwa produktu.

• Temat/Historia – przycisk umożliwiający zaznaczenie. w które należy wpisać nazwę pola. WAŻNE: W przypadku gdy modyfikujemy nazwę pola w liście rozwijanej zdefiniowanej w pliku itcube.przycisk. Zadanie. Przeglądarka – przycisk umożliwiający zaznaczenie. W przypadku gdy pole jest w postaci listy rozwijanej należy dodatkowo zdefiniować pozycje pola.Cena sprzedaży produktu. iż dane pole ma być uwzględnione w przeglądarce danych wprowadzanych za pomocą dodawanego formularza.Stawka podatku VAT. Pierwsze z nich służy dodawaniu pozycji w polach dodatkowych o typie “lista” poprzez wybranie nazwy formularza. Do tego służy opcja System>Dodatkowe słowniki. Dodatkowe pola definiuje administrator systemu w pliku itcube.. • • Obligatoryjne . a następnie podanie nazwy pozycji w polu Wartość.Cena katalogowa produktu. Okno to składa się z dwudziestu wierszy. Informacja. definiując czy pole jest wymagane a także podaje pozycję położenia pola na formularzu oraz określa typ pola.ini dokonuje się w sekcji Usuń/Modyfikuj wartość słownikową. !ProductCostCurrency! . które z pól ma być wyświetlane w historiach. Lista rozwijana. !Field1! .Upust przyznany na produkt. Zlecenie serwisowe oraz Gwarancja/Kontrakt serwisowy. Jeśli pole dodatkowe ma być rozwijaną listą to należy także zdefiniować jego pozycje. Typ – określenie typu pola.. Pole numeryczne. Rezerwowanie zasobów współdzielonych.Waluta związana z ceną sprzedaży produktu. Osoba kontaktowa. który umożliwia zaznaczenie. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Dodatkowe słowniki składający się z dwóch okien: Dodaj wartość słownikową oraz Usuń/Modyfikuj wartość słownikową. Pole opisowe. Data. !ProductPriceBeforeDiscount! . Okno Dane dotyczące definicji pól służy zdefiniowaniu do dwudziestu pól jakie mają się znaleźć w dodawanym formularzu. wybranie nazwy pola. Do dyspozycji mamy tutaj następujące wartości: Pole tekstowe. Modyfikacji danych dotyczących pozycji list rozwijanych zdefiniowanych w pliku itcube.ini podając nazwę pola. !ProductCost! . Produkt/Usługa.Waluta związana z ceną zakupu produktu. !Field50! .• • • • • • • • !ProductVat! . !ProductPriceCurrency! . iż pole jest obowiązkowe. Do tego służy polecenie System>Dodatkowe słowniki.. !ProductPrice! .Zmienne określające zawartość pól tworzących formularz kalkulacyjny.Cena zakupu produktu. na którym znajduję się dodatkowe pole. Dodatkowe słowniki System ITCube umożliwia definiowanie dodatkowych pól w formularzach Kontrahent.ini zmieni się tylko i wyłącznie wartość w rozwijanych listach w formularzu służącym do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 25 . !ProductDiscount! . każdy zaś wiersz opisuje jedno z pól formularza i zawiera następujące dane: • • Nazwa – pole tekstowe.

wartości składające się z wielu wyrazów muszą być ujęte w cudzysłów. Symfonia Premium. Symfonia Forte. usługach na dwa sposoby. Kod. który jeszcze nie jest zarejestrowany w systemie zewnętrznym. kolejność elementów w pliku jest stała i wygląda następująco: Nazwa *. następnie z listy poniżej należy wybrać Kontrahenta z bazy programu handlowego. z którym ITCube jest obecnie zintegrowany. Kategoria *. W momencie gdy wprowadzimy dane do formularza i klikniemy w przycisk Zapisz możemy sprawdzić poprawność w wpisów. poszczególne pola rekordu oddzielone są tabulatorem. Waluta (ceny zakupu) *. które nie są związane z rekordami z systemu ITCube. VAT zakupu. kontrahentów należy z listy ITCube CRM wybrać Kontrahenta. a system wyświetli nam stronę diagnostyczną. Cena @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 26 . Powiązania integracji Formularz „Powiązania integracji” umożliwia ręczne wiązanie obiektów (Kontrahentów. Cena detaliczna *. Drugą możliwością jest zaimportowanie do systemu gotowej listy asortymentu. W zależności do jakiego systemu zewnętrznego jest wczytany sterownik (zmienna SynchronizerClass w pliku itcube. Natomiast wartość tego pola w rekordach znajdujących się już w bazie danych nie ulegnie zmianie. W ten celu należy kliknąć w przycisk „Podgląd”.dodawania bądź modyfikacji danych. WAŻNE: System umożliwia wiązanie jedynie tych kontrahentów. Importowanie gotowych list produktów/usług (*) System umożliwia wprowadzanie informacji o oferowanych przez naszą firmę produktach. VAT sprzedaży *.ini) pola mogą na tym formularzu mogą być różne. Po kliknięciu przycisku „Zapisz” system powiąże kontrahentów. Jeśli chcemy więc zmienić powiązanie należy w pierwszej kolejności usunąć istniejące przyporządkowanie (opcja dostępna w menu kontekstowym kontrahenta Wyrejestruj z systemu handlowego) a dopiero potem dokonać ponownego spięcia z nowym obiektem. Użytkowników) znajdujących się w systemie ITCube z obiektami znajdującymi się w zewnętrznym systemie. Aktualnie ITCube zintegrowany jest z następującymi programami: CDN Optima. WF-MAG. Waluta (ceny detalicznej) *. Cena zakupu *. przygotowanej wcześniej w postaci pliku tekstowego. którzy nie są aktualnie związani. Typ *. za pomocą polecenia systemowego Produkty->Dodaj produkt/usługę opisany zostanie w rozdziale poświęconym produktom. Oczywiście plik ten (aby został rozpoznany przez system) musi zostać przygotowany według specjalnych zasad: • • • • każda linia opisuje nowy produkt/usługę. Pierwszy z nich. W liście Kontrahentów/Produktów systemu handlowego wyświetlane są tylko te obiekty. Produktów. Aktywny upust (wartości: Tak/Nie). W celu związania np. Konfiguracja integracji Formularz „Konfiguracja integracji” umożliwia wprowadzenie danych niezbędnych do skonfigurowania połączenia pomiędzy systemem ITCube a programem handlowym.

Aktywny (wartości: Tak/Nie).99 10 PLN 5 10.).99 PLN szt. Kolumny Cena . Kolumna Minimalna ilość/Maksymalna ilość/Wielkość paczki .m. Poniżej przedstawiono listę wartości domyślnych: • • • • • • • • • Kolumna Typ .wartość domyślna : PLN. Maksymalna ilość. Numer katalogowy.wartość domyślna : 22%. Kolumna Aktywny upust . Cena dodatkowa. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 27 . Koordynator (login). Kolumny Waluta .99 22% PLN 22% Tak 7. Waluta (ceny promocyjnej) *. natomiast z każdą ceną związana jest waluta. Kolumna Kategoria . Gdy już stworzymy odpowiedni plik zawierający wszystkie wymagane pola.m.wartość domyślna : Admin.). Kolumna Vat zakupu/Vat sprzedaży . Waluta (ceny hurtowej 3) *. Jeśli kolumna zawiera pusty wpis (zawiera pusty ciąg znaków bądź sekwencję znaków pustych np. Jeśli dany wiersz pliku nie zawiera wszystkich kolumn system uzupełni je pustymi wpisami. Producent. spacja) system ITCube zastosuje wartość domyślną. • w przypadku cen zamiast przecinka należy zawsze używać kropki (np.wartość domyślna : Tak. Kolumna Koordynator/Właściciel . Jednostka zbiorcza (j.wartość domyślna : 1. ERPId. Waluta (ceny hurtowej 1) *. • • wszystkie pola oznaczone symbolem * muszą zostać wypełnione. Jeśli dane w pliku zostaną podane nieprawidłowo (przykładowo podamy nazwę nieistniejącej kategorii) system nie dokona importu danych błędnego rekordu. Cena promocyjna. Nie wszystkie ceny muszą zostać podane. Cena hurtowa 2.hurtowa 1. Kolumna Aktywny . W tym celu: • z menu systemowego wybieramy polecenie System->Import produktów. M15 1000 100 Produkt /Monitory/ 9.99). Minimalna ilość *. Dodatkowo system oznaczy błędnie wprowadzony rekord za pomocą pulsującej ikony a także niepoprawne pole rekordu zostanie oznaczone kolorem czerwonym. jednakże nawet gdy nie wpisujemy którejś z cen to musimy wypełnić wszystkie kolumny dotyczące walut (np. 10. PKWiU. Wielkość paczki. przez symbol PLN).wartość domyślna : Produkt.99 0 PLN PLN Tak Przykład: Monitor 5.00 PLN “To jest opis produktu monitor” “Pole dodatkowe 3” 7700Z 11 1332/AA MarcinC Sony 12316753172 Belinea “Belinea Poland” MarcinC “Pole dodatkowe 4” “Pole dodatkowe 5” WAŻNE: Należy bardzo uważnie sporządzać pliki. każdy produkt posiada sześć cen. możemy przystąpić do jego importu. Dostawca opis.wartość domyślna : 0. Waluta (ceny dodatkowej) *. Dostawca. “” opk.: 178. Opis. Waluta (ceny hurtowej 2) *.wartość domyślna : Tak.55 PLN 8. Nie wszystkie pola muszą zostać wypełnione. Cena hurtowa 3. które mają posłużyć następnie do importu danych. Właściciel (Login) * oraz pięć pól dodatkowych zdefiniowanych przy wdrożeniu systemu. Numer EAN.wartość domyślna : /. Jednostka podstawowa (j.

Do tego służy sekcja Prawa.). Data pozyskania. możemy ustalić prawa dostępu dla importowanych rekordów dotyczących produktów/usług. Regon.). Faks (kier. Pozostałe informacje (jak choćby aktywne promocje. Zapisu oraz Dowiązywania rekordów dla wszystkich importowanych produktów/usług. Pierwszy z nich. wciskamy przycisk Następne znajdujący się pod polem Nazwa pliku.• w nowo otwartym formularzu Importuj produkty wciskamy przycisk Przeglądaj aby wskazać lokalizację pliku z produktami/usługami..). Importowanie gotowych list kontrahentów (*) System ITCube umożliwia wprowadzanie informacji o kontrahentach współpracujących z naszą firmą na dwa sposoby. Lista domen. co spowoduje wczytanie pliku z produktami do systemu. Centrala. Osobowość prawna. Region. Każdemu rekordowi system przydzieli jeden z dwóch statusów: Ok – rekord został poprawnie dodany do bazy danych albo Błąd danych – importowanie rekordu zakończyło się niepowodzeniem ze względu na niepoprawne dane. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 28 . (wew.). By import został wykonany w trybie aktualizacji należy zaznaczyć opcję „Aktualizuj rekordy istniejące już w bazie”. Telefon (wew. Dodatkowo możliwe jest ustalenie praw Odczytu. Lista email. Konto bankowe. Faks (wew. Oczywiście plik ten (aby został rozpoznany przez system) musi zostać przygotowany według specjalnych zasad: • • • • każda linia opisuje nowego kontrahenta. Skrócona nazwa. Telefon dod. przygotowanej wcześniej w postaci pliku tekstowego. Faks. za pomocą którego sprawdzić można będzie poprawność naszego pliku. Jeśli wszystkie dane znajdują się w odpowiednich rubrykach oraz nie są zaznaczone kolorem czerwonym możemy wcisnąć przycisk Importuj. Sposób pozyskania. Kod pocztowy. wciśnięcie którego otworzy ekran podglądowy. Drugą możliwością jest zaimportowanie do systemu gotowej listy kontrahentów. zanim wciśniemy przycisk Importuj. poszczególne pola rekordu oddzielone są tabulatorem. Miasto. w której. Strona WWW.). które zamierzamy zaimportować. po zakończeniu importu produktów system wyświetli raport z wszystkimi rekordami. które były importowane. Branża. kolejność elementów w pliku jest stała i wygląda następująco: Nazwa *. Upust. WAŻNE: Za pomocą polecenia Importuj produkty możliwe jest także aktualizowanie rekordów. Status.). Telefon (kier. za pomocą polecenia systemowego Kontrahenci->Dodaj kontrahenta opisany zostanie w rozdziale poświęconym Kontrahentom. wartości składające się z wielu wyrazów muszą być ujęte w cudzysłów. Telefon. Telefon dod. • • WAŻNE: Za pomocą polecenia Importuj produkty możliwe jest wprowadzanie tylko podstawowych informacji o danym produkcie. Ulica. Przez aktualizację rozumieć należy nadpisanie pól rekordu (wszystkich bądź tylko cennika) opisującego produkt jeśli w importowanym pliku znaleziony zostanie wpis o identycznym kodzie bądź numerze katalogowym. Państwo. Telefon dod. Grupa. NIP. Osoba obsługująca. pliki) należy uzupełnić wykorzystując polecenie Produkty->Produkty/Usługi a następnie zmodyfikować wybrany rekord klikając w opcję Edytuj rekord. (kier. zdjęcia.

Nie wszystkie pola muszą zostać wypełnione. Kolumna Właściciel . Jeśli wszystkie dane znajdują się w odpowiednich rubrykach oraz nie są zaznaczone kolorem czerwonym możemy wcisnąć przycisk Importuj. możemy ustalić prawa dostępu dla importowanych rekordów dotyczących kontrahentów. Do tego służy sekcja Prawa. wszystkie daty muszą być w postaci: YYYY-MM-DD (np. spacja) system ITCube zastosuje wartość domyślną. Zapisu oraz Dowiązywania rekordów dla wszystkich importowanych kontrahentów. z.pl “tomek@inteligent. • wciskamy przycisk Następne znajdujący się pod polem Nazwa pliku. w której.pl. za pomocą którego sprawdzić można będzie poprawność naszego pliku. Opis. Kolumna Domyślna cena . zanim wciśniemy przycisk Importuj. 2001-09-25). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 29 .Potencjał. Aktywny (wartości: Tak/Nie).kowalczyk@iteligent. Jeśli dany wiersz pliku nie zawiera wszystkich kolumn system uzupełni je pustymi wpisami. • • wszystkie pola oznaczone symbolem * muszą zostać wypełnione.pl” 6789567 Potencjalny Ekstranet “To jest opis kontrahenta” “Pole dodatkowe 2” Cena hurtowa 1 MarekC “Pole dodatkowe 1” “Pole dodatkowe 5” dodatkowe 3” “Pole dodatkowe 4” WAŻNE: Należy bardzo uważnie sporządzać pliki. Gdy już stworzymy odpowiedni plik zawierający wszystkie wymagane pola.wartość domyślna : Tak.wartość domyślna : Admin. które mają posłużyć następnie do importu danych. które zamierzamy zaimportować. Dodatkowo system oznaczy błędnie wprowadzony rekord za pomocą pulsującej ikony a także niepoprawne pole rekordu zostanie oznaczone kolorem czerwonym. co spowoduje wczytanie pliku z informacjami do systemu. Jeśli dane te zostaną podane nieprawidłowo (przykładowo podamy nazwę nieistniejącej branży) system nie dokona importu danych. Domyślna cena. t. o.pl Przykład: "Coca-Cola" "" 677-174-38-56 356234213 Kraków 22-133 Małopolska 12 86575676 444 "1234-243234-123421-86868""Spółdzielcza 34534534 333 inteligent. wciśnięcie którego otworzy ekran podglądowy. Jeśli kolumna zawiera pusty wpis (zawiera pusty ciąg znaków bądź sekwencję znaków pustych np.wartość domyślna : Cena detaliczna. Poniżej przedstawiono listę wartości domyślnych: • • • Kolumna Aktywny . w nowo otwartym formularzu Importuj kontrahentów wciskamy przycisk Przeglądaj aby wskazać lokalizację pliku z kontrahentami. W tym celu: • • z menu systemowego wybieramy polecenie System->Import kontrahentów. o" 5/6" 22 MarekC CocaCola Tak “Pole http://inteligent. Dodatkowo możliwe jest ustalenie praw Odczytu. możemy przystąpić do jego importu. Właściciel (Login) * oraz pola dodatkowe definiowane podczas wdrożenia. Klient Teleinformatyka Polska 12 12 Wysoki "10" "2002-02-02" "sp.

Specjalizacja.). Status. GG. Kod pocztowy. Przełożony. Skype oraz pięć pól dodatkowych definiowanych podczas wdrożenia. poszczególne pola rekordu oddzielone są tabulatorem. Pesel. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 30 . Faks(wew. Aktywny (wartości: Tak/Nie). Ważność. Stanowisko. Data pozyskania.). Pierwszy z nich. Drugą możliwością jest zaimportowanie do systemu gotowej listy kontaktów. za pomocą polecenia systemowego Kontrahenci->Dodaj kontakt. • • wszystkie pola oznaczone symbolem * muszą zostać wypełnione. Oczywiście plik ten (aby został rozpoznany przez system) musi zostać przygotowany według specjalnych zasad: • • • • każda linia opisuje nową osobę kontaktową.). kolejność elementów w pliku jest stała i wygląda następująco: Nazwisko *. wartości składające się z wielu wyrazów muszą być ujęte w cudzysłów. Login w ekstranecie. Dział.pl Programista Tak Cieszyn 43-400 śląskie Polska 677-174-38-21 400780522 393169 Brak MarekC Sieciowy Hasło Tak "To jest opis kontaktu" MarekC PrzemekC “Pole dodatkowe 3” Telemarketing “Pole dodatkowe 1” “Pole dodatkowe 5” “Potencjalny klient” “Pole dodatkowe 2” 12345 Czaja “Pole dodatkowe 4” WAŻNE: Należy bardzo uważnie sporządzać pliki. Opis. Telefon (kier.). Telefon (wew. Telefon komórkowy. Region. C+ Przykład: Czajkowski Bartosz "2002-03-05" "Telefon" "Brożka 5/6" 7777777 +" VIP 333 501 t. “Osoba prywatna” 12 5555555 Mężczyzna 444 20-24 mgr 33 "JAVA. Obsługujący (login). Imię. Jeśli dane te zostaną podane nieprawidłowo (przykładowo podamy nazwę nieistniejącej firmy) system nie dokona importu danych. Lista email. NIP. Faks (kier. Tytuł. Hasło w ekstranecie. Importowanie gotowych list osób kontaktowych (*) System ITCube umożliwia wprowadzanie informacji o osobach kontaktowych na dwa sposoby. Wiek.• po zakończeniu importu kontrahentów system wyświetli raport z wszystkimi rekordami. które były importowane. Właściciel (Login) *. Miasto. Telefon komórkowy (kier.). Kontrahent. opisany zostanie w rozdziale poświęconym Kontrahentom. Dodatkowo system oznaczy błędnie wprowadzony rekord za pomocą pulsującej ikony a także niepoprawne pole rekordu zostanie oznaczone kolorem czerwonym.kowalczyk@inteligent. Kanał kontaktowy. Konto w ekstranecie (wartości: Tak/Nie). które mają posłużyć następnie do importu danych. Każdemu rekordowi system przydzieli jeden z dwóch statusów: Ok – rekord został poprawnie dodany do bazy danych albo Błąd danych – importowanie rekordu zakończyło się niepowodzeniem ze względu na niepoprawne dane. Płeć. Ulica. wszystkie daty muszą być w postaci: YYYY-MM-DD (np. 2001-09-25). Faks. Telefon. Państwo. przygotowanej wcześniej w postaci pliku tekstowego. Sposób pozyskania.

Importowanie gotowych list informacji (*) System umożliwia wprowadzanie informacji dotyczących kontrahentów. Typ *. wciśnięcie którego otworzy ekran podglądowy. wartości składające się z wielu wyrazów muszą być ujęte w cudzysłów. poszczególne pola rekordu oddzielone są tabulatorem. co spowoduje wczytanie pliku z informacjami do systemu. Kontrahent. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 31 . projektów lub etapów projektów na dwa sposoby.wartość domyślna : Tak. w nowo otwartym formularzu Importuj kontakty wciskamy przycisk Przeglądaj aby wskazać lokalizację pliku z informacjami. Właściciel (Login) * oraz dziesięć pól dodatkowych zdefiniowanych przy wdrożeniu systemu. Jeśli dany wiersz pliku nie zawiera wszystkich kolumn system uzupełni je pustymi wpisami. Gdy już stworzymy odpowiedni plik zawierający wszystkie wymagane pola.wartość domyślna : Admin.wartość domyślna : Tak. Każdemu rekordowi system przydzieli jeden z dwóch statusów: Ok – rekord został poprawnie dodany do bazy danych albo Błąd danych – importowanie rekordu zakończyło się niepowodzeniem ze względu na niepoprawne dane. które były importowane. Etap Projektu. Projekt. Dodatkowo możliwe jest ustalenie praw Odczytu oraz Zapisu dla wszystkich importowanych osób kontaktowych. • wciskamy przycisk Następne znajdujący się pod polem Nazwa pliku. Temat. Data do *. które zamierzamy zaimportować. za pomocą polecenia systemowego Informacje->Dodaj informacje opisany zostanie w rozdziale poświęconym informacjom. Kolumna Aktywny . w której. za pomocą którego sprawdzić można będzie poprawność naszego pliku. • wszystkie pola oznaczone symbolem * muszą zostać wypełnione. Pierwszy z nich. możemy ustalić prawa dostępu dla importowanych rekordów dotyczących kontaktów. Oczywiście plik ten (aby został rozpoznany przez system) musi zostać przygotowany według specjalnych zasad: • • • • każda linia opisuje nową informację. Drugą możliwością jest zaimportowanie do systemu gotowej listy informacji. Poniżej przedstawiono listę wartości domyślnych: • • • Kolumna Konto w Ekstranecie . Jeśli wszystkie dane znajdują się w odpowiednich rubrykach oraz nie są zaznaczone kolorem czerwonym możemy wcisnąć przycisk Importuj.Nie wszystkie pola muszą zostać wypełnione. Kontakt (Nazwisko Imię). Kolumna Właściciel . Jeśli kolumna zawiera pusty wpis (zawiera pusty ciąg znaków bądź sekwencję znaków pustych np. Do tego służy sekcja Prawa. Treść. • po zakończeniu importu osób kontaktowych system wyświetli raport z wszystkimi rekordami. spacja) system ITCube zastosuje wartość domyślną. osób kontaktowych. przygotowanej wcześniej w postaci pliku tekstowego. możemy przystąpić do jego importu. kolejność elementów w pliku jest stała i wygląda następująco: Data od *. zanim wciśniemy przycisk Importuj. W tym celu: • • z menu systemowego wybieramy polecenie System->Import kontaktów.

w nowo otwartym formularzu Importuj informacji wciskamy przycisk Przeglądaj aby wskazać lokalizację pliku z informacjami. Jeśli wszystkie dane znajdują się w odpowiednich rubrykach oraz nie są zaznaczone kolorem czerwonym możemy wcisnąć przycisk Importuj..wartość domyślna : *Brak Tematu*. Jeśli dane w pliku zostaną podane nieprawidłowo (przykładowo podamy nazwę nieistniejącego typu informacji) system nie dokona importu danych błędnego rekordu. co spowoduje wczytanie pliku z informacjami do systemu. 2001-09-25) natomiast godziny w postaci HH-MM (np. zanim wciśniemy przycisk Importuj. 09:03).wartość domyślna : Notatka. Do tego służy sekcja Prawa. Przykład: 2001-01-25 2001-01-26 CocaCola Administrator Kowalski Jan Spotkanie “” “” . Jeśli dany wiersz pliku nie zawiera wszystkich kolumn system uzupełni je pustymi wpisami. Jeśli kolumna zawiera pusty wpis (zawiera pusty ciąg znaków bądź sekwencję znaków pustych np.. które mają posłużyć następnie do importu danych. • wciskamy przycisk Następne znajdujący się pod polem Nazwa pliku. Kolumna Temat . w której. W przypadku gdy pozostawimy pola Data od/ Data do nie wypełnione system przypisze im aktualną datę. możemy przystąpić do jego importu. możemy ustalić prawa dostępu dla importowanych rekordów dotyczących informacji. wciśnięcie którego otworzy ekran podglądowy. iż błędnie zostały wprowadzone dwa pola: Kontrahent oraz Kontakt. Dodatkowo system oznaczy błędnie wprowadzony rekord za pomocą pulsującej ikony a także niepoprawne pole rekordu zostanie oznaczone kolorem czerwonym. Kolumna Godzina (do) -wartość domyślna : 08:00.• wszystkie daty muszą być w postaci: YYYY-MM-DD (np. spacja) system ITCube zastosuje wartość domyślną.wartość domyślna : Admin. Nie wszystkie pola muszą zostać wypełnione. Gdy już stworzymy odpowiedni plik zawierający wszystkie wymagane pola. które zamierzamy zaimportować. WAŻNE: W przypadku błędnie podanego pola Kontrahent system zaznaczy. Kolumna Właściciel . Kolumna Data (do) -wartość domyślna : Kolumna Data (od). Kolumna Typ . @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 32 . Dodatkowo możliwe jest ustalenie praw Odczytu oraz Zapisu dla wszystkich importowanych informacji. za pomocą którego sprawdzić można będzie poprawność naszego pliku. “Ważne spotkanie w firmie Coca-Cola” “Spotkanie zakończyło pełnym sukcesem” “Pole dodatkowe10” “Pole doatkowe1” WAŻNE: Należy bardzo uważnie sporządzać pliki. Poniżej przedstawiono listę wartości domyślnych: • • • • • • Kolumna Godzina (od) -wartość domyślna : 08:00. W tym celu: • • z menu systemowego wybieramy polecenie System->Import informacji.

za pomocą polecenia systemowego Dokumenty->Zarejestruj dokument opisany zostanie w rozdziale poświęconym ewidencji dokumentów (zdalna rejestracja dokumentu). Jeśli w katalogu znajdują się wszystkie wymagane pliki możemy wcisnąć przycisk Importuj. • po zakończeniu importu dokumentów system wyświetli raport z wszystkimi rekordami. które były importowane. mają zostać fizycznie usunięte z katalogu importu. Importowanie dokumentów (*) System ITCube umożliwia rejestrowanie dokumentów na dwa sposoby. W przypadku dużej ilości. Gdy już przygotujemy wszystkie pliki. na którym jesteśmy właśnie zalogowani należy wybrać @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 33 . Dane firmy Formularz „Dane firmy” umożliwia zapisanie wszystkich informacji teleadresowych właściciela systemu ITCube CRM. umieszczonego wcześniej na komputerze pełniącym rolę serwera systemu ITCube. ponieważ dokument o takiej samej nazwie znajduję się już w wybranym katalogu. zostanie otworzony ekran podglądowy. właściciela importowanych plików oraz dokonanie wyboru czy pliki. Dane te wykorzystywane są przez moduł handel podczas wydruku dokumentów sprzedażowych. co spowoduje rejestrację wszystkich plików w systemie. W sposób ten importować pliki może tylko i wyłącznie administrator systemu. Dodatkowo możliwe jest ustalenie praw Odczytu oraz Zapisu (sekcja Prawa) dla wszystkich importowanych dokumentów. Umożliwi on także wskazanie docelowego katalogu. Pierwszy z nich. możemy przystąpić do ich importu. Każdemu rekordowi system przydzieli jeden z dwóch statusów: Ok – rekord został poprawnie dodany do bazy danych albo Błąd danych – importowanie rekordu zakończyło się niepowodzeniem ze względu na niepoprawne dane. które były importowane. Aby zmienić hasło uprawniające do korzystania z konta. • • z menu systemowego wybieramy polecenie System->Import dokumentów. za pomocą którego sprawdzić można będzie zawartość katalogu importu. Zmiana hasła Formularz Zmień hasło pozwala na zmianę hasła związanego z aktualnym kontem. które zostały poprawnie zaimportowane. które chcemy zarejestrować w systemie. Drugą możliwością jest zaimportowanie do systemu całego katalogu plików. obszernych plików jest to najwygodniejszy i zarazem najefektywniejszy sposób importu danych. Każdemu rekordowi system przydzieli jeden z dwóch statusów: Ok – rekord został poprawnie dodany do bazy danych albo Błąd danych – importowanie rekordu zakończyło się niepowodzeniem. W tym celu: • przekopiowujemy pliki do katalogu ITCube_Home/fileBuffor (gdzie ITCube_Home oznacza katalog w którym zainstalowany został system ITCube).• po zakończeniu importu informacji system wyświetli raport z wszystkimi rekordami.

aby znaleźć rekordy dotyczące zdarzeń wygenerowanych przez użytkownika systemu „Jan Kowalski” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Użytkownik identyczną pozycję. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Historia sesji składający się z następujących kolumn: • kolumna Nr . Jeśli którekolwiek z pól zostało wypełnione błędnie – zostaniemy poproszeni o ponowne wypełnienie formularza. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie nazwy kolumny. W nagłówku (obok nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich sesji. Kolorem czerwonym zostaną oznaczone wszystkie pola wypełnione niepoprawnie. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 34 . Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych zdarzeniom powiązanych z danym pracownikiem. Historia sesji Administrator systemu ITCube ma możliwość przeglądania otwartych lub zamkniętych sesji. której użyliśmy przy wypełnianiu pola Nowe hasło. System ITCube zareaguje na to polecenie otwarciem nowego formularza składającego się z trzech pól: • pole Stare hasło – w które wpisać należy dotychczas używaną kombinację znaków alfanumerycznych. Tak więc. • pole Potwierdź nowe hasło – w to pole wpisać należy tę samą kombinację. • kolumna Użytkownik . przeglądając zdarzenia. jednocześnie otwierając ponownie okno główne systemu.zawiera nazwisko oraz imię pracownika. Konkretną wartość wprowadzić należy za pomocą Kalendarza.zawiera numer porządkowy rekordu. który otworzył określoną sesję bądź był autorem zdarzenia. • pole Nowe hasło – w które wpisać należy nowy ciąg znaków mający stanowić od tej chwili nasze prywatne hasło.opcję Zmień hasło (System->Zmień hasło). • kolumna data . Ma także możliwość uzyskania dostępu do pełnej listy zdarzeń które wystąpiły w kontekście poszczególnych sesji. ustalić należy dokładny czas jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących sesji. Tak więc. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie informacji dotyczących historii sesji. Do tego służy polecenie System->Historia sesji. W nagłówku (obok nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. według ich daty rozpoczęcia. a także co niezwykle ważne .przycisk akcji . WAŻNE: Podczas identyfikacji za pomocą loginu i hasła system ITCube rozróżnia wielkość wpisywanych znaków alfanumerycznych. który jest integralną częścią systemu ITCube. Jeśli wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie system ITCube zmieni hasło.zawiera datę oraz godzinę rozpoczęcia sesji bądź wystąpienia zdarzenia.

Przykładowe typy to dodanie. wyświetlenie czy eksport. znajduje się także przycisk sesji bądź możliwość jej zamknięcia.zawiera informacje dodatkowe. itp. za każdym razem gdy użytkownik kończy pracę. dla zdarzenia jego pełny opis. Z uwagi na potencjalną możliwość gromadzenia bardzo dużej ilości informacji związanych ze zdarzeniami operację taką warto wykonywać co pewien czas utrzymując na przykład roczny horyzont czasowy. modyfikacja.zawierającej numer porządkowy rekordu. Administrator będzie miał także możliwość usunięcia z bazy danych zdarzeń starszych od wskazanej daty. . WAŻNE: Z powodów bezpieczeństwa. Jak już było wspomniane wcześniej . Po wyborze tej opcji załadowana zostanie strona logowania co skutecznie uniemożliwi osobie niepowołanej korzystanie z zasobów systemu.w pierwszej od lewej kolumnie (Nr).• Informacje dodatkowe . Pod tym pojęciem rozumie się wprowadzenie wszystkich informacji specyficznych dla danej firmy (przykładowo zdefiniowanie grup oraz nowych kont użytkowników. edycja. opisanie poszczególnych działów firmy. Po wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Użytkownicy administrator systemu otrzyma formularz składający się z dwóch okien. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do wyświetlenia pełnej listy zdarzeń w obrębie wybranej Kończenie pracy systemu Aby zakończyć pracę z systemem ITCube (zakończyć sesję) należy użyć polecenia System>Zakończ pracę. Zarządzanie użytkownikami systemu ITCube Aby możliwa była praca z systemem ITCube należy go w pierwszej kolejności odpowiednio skonfigurować.). Działy firmy (*) Formularz Działy firmy (Użytkownicy->Słowniki->Działy firmy) pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube struktury firmy. za pomocą którego będzie mógł: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 35 . Dla sesji jest to lokalizacja z jakiej łączył się dany użytkownik. które umożliwią funkcjonowanie systemu w sposób optymalny dla specyficznych wymagań danego klienta. Na dole formularza możemy zdecydować czy w interesuje nas przeglądanie sesji (Sesje zakończone/aktywne) czy też konkretnych zdarzeń (Zdarzenia). powinien wylogować się z systemu ITCube używając polecenia System->Zakończ pracę. W przypadku listy zdarzeń dodatkowo możemy zawęzić wyniki do zdarzeń konkretnego typu.

Po wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Użytkownicy administrator systemu otrzyma formularz składający się z dwóch okien. prawa dostępu (do odczytu.• dodać nowy dział – poprzez wpisanie jego nazwy w polu Nazwa okna Dodaj dział i kliknięcie w przycisk Dodaj. co powinno przyczynić się do łatwiejszego nimi zarządzania oraz do łatwiejszego nadawania praw dostępu do zasobów systemu. projekty itd. usunąć już istniejący dział poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa okna Usuń/Modyfikuj dział i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Usuń.. którzy nie zostali dołączeni do żadnej z pozostałych. WAŻNE: Wprowadzone za pomocą tego formularza informacje będą później wykorzystane podczas dalszej pracy z systemem – przykładowo podczas tworzenia nowego użytkownika będzie można przypisać go do dowolnej ze stworzonych wcześniej grup. do której automatycznie przypisywani są wszyscy ci użytkownicy. Przy dodawaniu dowolnych rekordów jak kontrahenci. WAŻNE: W systemie ITCube istnieje domyślna grupa użytkowników (Domyślna). Grupy użytkowników (*) Formularz Grupy użytkowników (Użytkownicy->Słowniki->Grupy użytkowników) pozwala na stworzenie w systemie powiązanych ze sobą wspólnymi uprawnieniami zbiorów użytkowników. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 36 . dokumenty. istniejących w systemie grup. zapisu oraz dowiązywania) są przyznawane grupom użytkowników. zmodyfikować nazwę działu poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa oraz podaniu nowej nazwy w polu Nowa nazwa okna Usuń/Modyfikuj dział i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz. Grupy tej nie można usunąć. WAŻNE: Grupy użytkowników systemu ITCube są bardzo istotne z punktu widzenia dostępności do poszczególnych rekordów bazy danych. osoby kontaktowe. • usunąć już istniejącą grupę poprzez wybranie jej nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa okna Usuń grupę użytkowników i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie w przycisk Usuń. • zmodyfikować nazwę grupy poprzez wybranie jej nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa oraz podaniu nowej nazwy w polu Nowa nazwa okna Usuń/Modyfikuj grupę użytkowników i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz. za pomocą którego będzie mógł: • dodać nową grupę – poprzez wpisanie jej nazwy w polu Nazwa okna Dodaj grupę użytkowników i kliknięcie w przycisk Dodaj. • • WAŻNE: Wprowadzone za pomocą tego formularza informacje będą później wykorzystane podczas dalszej pracy z systemem – przykładowo podczas tworzenia nowego użytkownika będzie można przypisać go do dowolnego ze stworzonych wcześniej działów.

I tak aby dodać nowego użytkownika należy wybrać opcję Dodaj użytkownika z menu Użytkownicy oraz w nowo otwartym formularzu Dodaj użytkownika wypełnić kolejno wszystkie wymagane pola (pola oznaczone gwiazdką). Kompetencje użytkowników (*) Formularz Kompetencje użytkowników (Użytkownicy->Słowniki->Kompetencje) pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube kompetencji. Po wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Użytkownicy administrator systemu otrzyma formularz składający się z dwóch okien. WAŻNE: Wprowadzone za pomocą tego formularza informacje będą później wykorzystane podczas dalszej pracy z systemem – przykładowo podczas tworzenia nowego użytkownika będzie można przypisać mu dowolną ilość posiadanych przez niego kompetencji. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 37 . danych opisujących zajmowane stanowisko oraz przysługujących praw. które przydzielane będą w trakcie używania systemu poszczególnym pracownikom. Login (obowiązkowe) – nazwa nowego użytkownika pod jaką będzie on identyfikowany przez system ITCube. System udostępnia także narzędzia pozwalające na wyszukiwanie w bazie pracowników osób posiadających określone umiejętności.funkcja jaką sprawuje w firmie dany użytkownik systemu. a w związku z tym będzie miał określone uprawnienia i możliwości działania. • usunąć już istniejącą kompetencję poprzez wybranie jej nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa okna Usuń/Modyfikuj kompetencję i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Usuń. Wartość tego pola musi być niepowtarzalna. którym właściciel nadał prawa “*Tylko twórca rekordu*”. • zmodyfikować nazwę kompetencji poprzez wybranie jej nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa oraz podaniu nowej nazwy w polu Nowa nazwa okna Usuń/Modyfikuj kompetencje i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz. które wraz z odpowiednim loginem służą identyfikacji konkretnego użytkownika w systemie. Rejestracja nowego użytkownika polega na podaniu danych osobowych. Imię – imię nowego użytkownika. za pomocą którego będzie mógł: • dodać nową kompetencję – poprzez wpisanie jej nazwy w polu Nazwa okna Dodaj kompetencje i kliknięcie w przycisk Dodaj.WAŻNE: W systemie ITCube CRM istnieje predefiniowana grupa o nazwie Grupa rekordów prywatnych. Dodawanie nowego użytkownika Formularz Dodaj użytkownika (Użytkownicy->Dodaj użytkownika) pozwala na dodawanie nowych użytkowników systemu.Poszczególne pola: • • • Nazwisko (obowiązkowe) – nazwisko nowego użytkownika. • Hasło (obowiązkowe) – zbiór liter i cyfr (ITCube rozróżnia wielkość znaków). W przypadku gdy użytkownik należy do tej grupy ma on dostęp do rekordów. • Stanowisko .

Wyboru kilku kompetencji dokonujemy trzymając wciśnięty klawisz Ctrl bądź Shift. WAŻNE: Dzięki grupom użytkowników o wiele prostsze staje się zarządzanie prawami dostępu do rekordów w bazie danych. Jeśli pole to nie zostanie zaznaczone (mimo. zaznaczenie którego spowoduje uruchomienie mechanizmu akceptacji czynności podejmowanych przez danego użytkownika. Dostęp do modułu “Serwis”. kosztów osoby aktualnie wprowadzanej. które można nadać nowo tworzonemu użytkownikowi. Dostęp do modułu “Mail”. Uprawnienia (obowiązkowe) – jest to lista uprawnień. Dostęp do modułu “CallCenter”. Dostęp do modułu “Mobile”. Dlatego logiczne wydaje się. kończąc na tych użytkownikach. I tak zaznaczając/odznaczając kolejne pola wyboru można umożliwić wprowadzanej właśnie do systemu osobie następujące prawa: • • • • • • • • • • Dostęp do modułu “Ekstranet”. Osoba ta będzie w przyszłości upoważniona do akceptacji mailingów. którzy wcześniej zostali tam dodani przez uprawnioną osobę (administratora systemu lub osobę mającą odpowiednie uprawnienia) za pomocą polecenia Dodaj użytkownika. Dostęp do modułu “Formularze”. aby tworzenie bazy użytkowników zaczynać od najwyższego szczebla kierowniczego i kontynuować uzupełnianie. Dostęp do modułu “Projekty”. że w bazie znajdować się będą tylko imiona i nazwiska tych użytkowników. Edycja projektów zamkniętych negatywnie. • Kompetencje – przypisanie użytkownikowi listy kompetencji. W bardzo prosty sposób można udostępnić do odczytu/zapisu rekordy wszystkim użytkownikom przypisanym do konkretnej grupy. którzy nie sprawują funkcji kierowniczych i którym nie podlegają żadni pracownicy. WAŻNE: Po prawej stronie pola Przełożony znajduje się przycisk Kontrola przełożonego.• Przełożony – określenie zależności służbowej dodawanego do bazy systemu użytkownika. iż użytkownik posiadał będzie przełożonego) mechanizm kontroli pozostanie nieaktywny. Dostęp do modułu “Faks”. nieobecności. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 38 • • . Aby ustalić tę zależność należy wybrać z rozwijanego menu nazwisko i imię bezpośredniego przełożonego danego pracownika. • Grupa użytkowników – przypisanie nowo tworzonego użytkownika do grupy (grup) użytkowników. WAŻNE: Oczywistym jest fakt. Dostęp do modułu “Intranet”. posiadanych przez niego. Dział – przypisanie nowo tworzonego użytkownika do odpowiedniego działu firmy (poszczególne działy firmy tworzy się za pomocą polecenia Działy firmy z menu Użytkownicy->Słowniki).

Przeglądanie dokumentów innych użytkowników. Zarządzanie planami sprzedażowymi. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 39 . Ręczna edycja cen dla dokumentu sprzedaży. Zarządzanie sprzedażą. Zarządzanie duplikatami kontrahentów. Przeglądanie faksów innych użytkowników. Generowanie p. Generowanie p.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Edycja projektów zamkniętych pozytywnie. Przeglądanie listów innych użytkowników. Zarządzanie pomocą wewnętrzną. managera (handel/globalny). managera (handel/swój dział). Generowanie planów sprzedażowych. Zarządzanie zastępstwami. Generowanie p. managera (projekty/globalny). Zarządzanie rozliczaniem faktur. Generowanie eksportów ogólnych. Generowanie p. Generowanie statystyk/analiz oraz eksportów. Przeglądanie nieobecności innych użytkowników. Usuwanie swoich nieobecności. Przeglądanie kosztów innych użytkowników. Przeglądanie sprzedaży innych użytkowników. Edycja faktur. Generowanie eksportów serwisowych. Odczyt cen zakupu produktów/usług. Zarządzanie korespondencją grupową. Generowanie eksportów projektowych. Zarządzanie dokumentami. managera (projekty/swój dział). Edycja zamkniętych zamówień. Zarządzanie produktami/usługami. Zarządzanie użytkownikami. Edycja trwających/minionych nieobecności. Zarządzanie uprawnieniami rekordów. managera (serwis/globalny). Zarządzanie fakturami. Generowanie p. Generowanie p. Zarządzanie kursami walut. Wykonywanie akcji zbiorowych. Usuwanie swoich listów. Generowanie raportów CR. managera (serwis/swój dział). Zarządzanie kontrahentami/kontaktami. Odczyt kalendarzy projektów innych użytkowników.

W szczególności chodzi o prawo do zarządzania użytkownikami – użytkownik mający takie prawo może dowolnie modyfikować dane dotyczące użytkowników czyli także zmieniać im prawa.• • • • • • • • • • • • • • • • • WAŻNE: Usuwanie swoich faksów Zarządzenie nowymi faksami. Po określeniu Uprawnień użytkownika należy zdefiniować Domyślne prawa do Odczytu. Ostatnim ważnym prawem jest Zarządzanie zbiorami kontrahentów/kontaktów. Sprzedaży. Zapisu oraz Dowiązywania. Przeglądanie serwisu innych użytkowników.) Po zakończeniu wypełniania okna z podstawowymi danymi użytkownika. Przeglądanie zadań innych użytkowników. Do niebezpiecznych praw należą: Usuwanie dowolnych rekordów (możliwość usunięcia dowolnego rekordu z systemu). WAŻNE: Należy bardzo uważnie nadawać pewne prawa użytkownikom. Usuwanie dowolnych rekordów. Dokumentów itd. Odczyt historii sesji. Użytkownik mający to prawo może zmienić cały zbiór kontrahentów za pomocą jednego kliknięcia myszki. prawa dotyczące generowania raportów (raporty zawierają newralgiczne dane dla firmy oraz mają możliwość eksportu danych do systemów zewnętrznych). Usuwanie swoich rezerwacji. System pozwala na oddzielne zdefiniowanie domyślnych praw dla rekordów dotyczących różnych obiektów (Kontrahentów. Edycja zamkniętych zadań. Zarządzanie korespondencją grupową (użytkownik mający takie prawo może wysłać mailing do wszystkich kontrahentów i kontaktów firmy). które będą mu niezbędne w jego pracy. Odczyt historii z systemu handlowego. Redelegacja odebranych zadań. Zmiana terminu realizacji odebranych zadań. Rejestracja rekordów w systemie handlowym. Podczas pracy użytkownika domyślne prawa będą ustawiane na każdym formularzu służącym dodawaniu/modyfikacji rekordów. Nadawanie uprawnień jest niezwykle istotnym elementem procesu tworzenia „tożsamości” nowego użytkownika – niewłaściwe nadanie uprawnień może zaowocować w przyszłości przykładowo pozbawieniem tegoż użytkownika dostępu do tych opcji systemu. Przeglądanie zadań użytkowników swojego działu. Serwisu. możemy uzupełnić pozostałe dane teleadresowe – tak aby tworzona w systemie baza pracowników była pełniejsza i @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 40 . Edycja zamkniętych działań serwisowych. Usuwanie swoich ogłoszeń. Przeglądanie informacji innych użytkowników. Zmiana dowolnego pola odebranych zadań. Projektów.

Operację wprowadzania do systemu nowego użytkownika zakończyć należy wciśnięciem przycisku Zapisz. W sekcji Dane dodatkowe o użytkowniku mamy możliwość wzbogacenia naszej bazy o takie informacje jak: ulica. Dodatkowo jeśli serwer wykorzystuje niestandardowy port możemy go zdefiniować w polu Port. państwo. Jeśli korzystamy ze standardowych portów pole to powinno pozostać puste. Jeśli z jakiegoś powodu rezygnujemy z wprowadzania danych użytkownika do systemu – wystarczy kliknąć przycisk Anuluj. • Podgląd / Modyfikacja danych użytkowników Użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać przeglądu bazy danych użytkowników systemu oraz (jeśli ma odpowiednie uprawnienia) dokonać w niej niezbędnych poprawek. kod pocztowy. co do których sądzimy. Z podanych powyżej pól podkreślić należy znaczenie następujących trzech. którego właścicielem jest użytkownik. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 41 . Hasło SMTP – hasło dostępu do powyższego konta pocztowego. których wypełnienie niezbędne jest w przypadku gdy użytkownik będzie odbierał pocztę elektroniczną przy użyciu systemu ITCube: • Serwer IMAP – serwer. na którym umieszczone jest konto pocztowe POP lub IMAP wprowadzanego użytkownika. miasto. Do tego celu służy polecenie Użytkownicy->Użytkownicy. Wszystkie te informacje wpisać można w pola o takich samych nazwach – pamiętać warto też. iż nie są to informacje obligatoryjne – pozwalają jednak na zwiększenie funkcjonalności działania systemu. telefon. • • Hasło IMAP – hasło dostępu do powyższego konta pocztowego. Serwer SMTP/Port – nazwa serwera smtp służącego do wysyłania poczty elektronicznej. System ITCube daje nam również możliwość zarejestrowania użytkownika WAŻNE: nieaktywnego. po wybraniu którego system otworzy formularz Zarządzaj użytkownikami gdzie dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. • • Konto SMTP – nazwa konta na serwerze smtp służącym do wysyłania poczty elektronicznej. właściwości konta poczty e-mail dodawanego użytkownika oraz szeroko pojęte informacje dodatkowe. który umożliwi wycofanie się z całej operacji. • Konto IMAP – nazwa konta na podanym powyżej serwerze. Możemy wskazać czy wymaga on autoryzacji bądź połączenia kodowanego protokołem SSL. Jest to także prosty sposób na tymczasowe zablokowanie konta danego użytkownika. region. Skrzynka email – sekcja służąca określeniu praw do Odczytu i Zapisu poczty elektronicznej dodawanego użytkownika. iż mogą być kiedyś przydatne. Osiągnąć to można poprzez wyłączenie opcji Aktywny znajdującej się po prawej stronie pola Nazwisko na początku formularza.bardziej funkcjonalna.

Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. WAŻNE: wszystkimi Jeśli nie dokonaliśmy rekordów w bazie rekordów w wyszukiwania Jeśli za pomocą narzędzi nasze zaawansowanych (o których mowa poniżej). Wyboru dokonujemy zaznaczając pole Aktywne rekordy bądź pole Nieaktywne rekordy znajdujące się po lewej stronie przycisku Szukaj. • kolumna Dział – zawiera informację o dziale firmy. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego użytkownika systemu za pomocą takich danych jak choćby: imię. edycja jego danych oraz ich usunięcie (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych). Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. która poprzedza właśnie przeglądaną. system umożliwia poruszanie się pomiędzy partiami dostępnymi systemie. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. kompetencje użytkownika bądź dział. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. każda partia składa się z dziesięciu rekordów gdzie zaś każdy rekord zawiera dane związane z jednym pracownikiem). Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. w którym zatrudniony jest dany pracownik. jednak zawęziliśmy poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Można posłużyć się rozwijanym menu. Okno składa się z pięciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. • • • • Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. skoku do partii rekordów. o którą nam chodzi. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. skoku do partii rekordów. WAŻNE: Wyszukiwanie może odbywać się w bazie rekordów zawierających aktywnych użytkowników oraz w bazie zawierającej użytkowników nieaktywnych (więcej o nadawaniu statusu użytkownika aktywnego/nieaktywnego w punkcie dotyczącym dodawania nowego użytkownika). W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 42 . login jakim posługuje się w systemie. w którym pracuje. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o użytkowniku.Wyszukiwanie danych Formularz składa się z dwóch okien. nazwisko. edycji bądź usunięcia danych.

aby znaleźć rekordy działania dotyczące będzie pracowników wyświetlenie zatrudnionych rekordów w hipotetycznym dziale „Redakcja” pracownikom wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Dział frazę „Redakcja”. tak i tutaj mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców.wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim Janom Kowalskim pracującym w naszej firmie. którzy spełniają nasze kryteria w 100% oznaczeni zostaną numerem dwa natomiast ci. kolumna Kompetencje zawiera informacje o kompetencjach posiadanych przez • poszczególnych pracowników. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich pracowników posiadających hipotetyczne kompetencje “Kurs angielskiego” oraz “Studia ekonomiczne” wystarczy zaznaczyć te kompetencje (trzymając wciśnięty klawisz Ctrl) i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Tak więc. • kolumna Login – zawiera identyfikator użytkownika. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim pracownikom. wystarczy wpisać jego nazwę w polu edycyjnym i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć rekord dotyczący użytkownika posługującego się konkretnym identyfikatorem. Tak więc. aby znaleźć rekord dotyczący Jana Kowalskiego wystarczy wpisać w pole Nazwisko i imię frazę „Jan Kowalski” i wcisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Jeśli nie znamy pełnego imienia bądź nazwiska – system umożliwia skorzystanie z tak zwanego mechanizmu poszukiwania na podstawie wzorca. Każdy z rekordów zostanie opisany numerem wskazującym na ilość kompetencji pokrywających się z naszym wyborem. • kolumna Nazwisko / imię – zawiera imię i nazwisko pracownika. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 43 . którzy mają ukończony tylko kurs angielskiego bądź studia ekonomiczne numerem jeden. Tak więc. Wynikiem takiego poświęconych wszystkim zatrudnionym w dziale „Redakcja” naszej firmy. pod jakim jest on rozpoznawany przez system. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku mechanizmu wyszukującego dane w kolumnie Nazwisko i imię. Tak więc. którzy posiadają przynajmniej jedną ze wskazanych kompetencji. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordu poświęconego pracownikowi posługującemu się tym właśnie loginem. Tak więc w wymienionym przypadku pracownicy. WAŻNE: Aby opcja ta była użyteczna należy oczywiście pamiętać o wprowadzeniu do systemu struktury firmy (Użytkownicy->Słowniki->Działy firmy) i przypisaniu konkretnych pracowników do poszczególnych jej działów (Użytkownicy->Dodaj użytkownika).

dzięki któremu użytkownik systemu uzyskuje dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o użytkowniku. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. znajduje się także przycisk . Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Analogicznie – klikając w przycisk Anuluj system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. który wypełnić należało podczas wprowadzania danych nowego użytkownika (Użytkownicy->Dodaj użytkownika). Aby zmiany zostały zapisane należy zatwierdzić je klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu użytkownika znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. edycja jego danych. w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone na temat danego użytkownika informacje. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie Podgląd / Modyfikacja / Tworzenie nowych kont/ Usuwanie rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 44 . WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o użytkowniku którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony o następującym wyglądzie . w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. Za pomocą tego formularza uprawniony użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranego wcześniej użytkownika systemu i może dowolnie je zmodyfikować. tworzenie nowego konta na bazie już istniejącego oraz ich usunięcie.WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna.

Obsługiwane oferty. pracownicy jednego działu). Zagwarantuje to zastępującemu pełniejszy dostęp do rekordów ale spowoduje także utratę informacji o pierwotnym właścicielu rekordu. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Tworzenie nowych kont Każdy z rekordów można w dowolnej chwili wykorzystać jako bazę dla nowego konta. Prowadzone projekty/etapy projektów. Prowadzone projekty/etapy projektów. Przez obowiązki rozumie się tutaj takie obiektu jak : Wykonywane zadania. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Ostatnim krokiem jest wskazanie obiektów (Wykonywane zadania. Wykonywane zlecenia/działania serwisowe). Jeśli mamy do czynienia z nieobecnością czasową podajemy zakres dat w polu okres zastępstwa. Ostatnim krokiem jest wykonanie akcji zmiany realizatora poprzez naciśnięcie przycisku Zapisz.WAŻNE: W przypadku edycji konta Admin widoczna jest tylko i wyłącznie sekcja Domyślne prawa. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj użytkownika. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Obsługiwane oferty. Usuwanie rekordu(*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Zarządzanie zastępstwami System ITCube oferuje narzędzie pozwalające na grupowe przepinanie obowiązków pomiędzy użytkownikami systemu. Ma to zastosowanie w przypadku długotrwałych absencji pracownika bądź też zakończenia współpracy. Może to w przyszłości utrudnić interpretację danych historycznych dlatego co do zasady pole to powinno pozostać niezaznaczone. Jeśli dodatkowo zależy nam by osoba zastępująca stała się także właścicielem rekordów (domyślnie zmianie ulega tylko pole realizator. Domyślne wartości typu oraz stanu realizacji opisują sytuacje w której zależy nam na zmianie realizatora niezależnie od typu ale tylko w rekordach które skojarzone są z czynnościami „zamkniętymi”. By wywołać formularz zarządzania zastępstwami należy wybrać polecenie Użytkownicy>Zastępstwa. które mają zostać skojarzone z nowym realizatorem. Funkcja ta jest bardzo przydatna przy tworzeniu kont o podobnych parametrach (np. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy formularz dodawania użytkownika. Wszytkie pola formularza zostaną jednak automatycznie ustawione na wartości pobrane istniejącego juz konta. obsługujący czy koordynator) zaznaczmy opcję Zmień także właściciela rekordów. Dla każdego z tych obiektów będziemy także mogli precyzyjnie określić typ oraz stan realizacji. W pierwszej kolejności należy wskazać osobę zastępowaną oraz zastępującą. Wykonywane zlecenia/działania serwisowe. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 45 .

System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu informacji. Wprowadzanie nowej informacji o użytkowniku Informacje wprowadzamy do systemu za pomocą polecenia Użytkownicy->Dodaj informację. do (obowiązkowe) – pola. Dzięki podziałowi informacji na typy wygodniejsze i szybsze staje się ich późniejsze wyszukiwanie. • zmodyfikować istniejący typ poprzez wybranie jego nazwy w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ informacji o użytkowniku. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy typ informacji – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj typ informacji o użytkowniku i klikając w przycisk Dodaj. za pomocą którego określić będziemy mogli wszystkie parametry nowo tworzonej wiadomości. Wybór wyżej wymienionej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy informacji o użytkowniku. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. Pochwała itd. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. której dotyczą (np.). za pomocą których określić należy zakres czasowy dotyczący wprowadzanej informacji.Typy informacji o użytkowniku (*) System ITCube umożliwia prowadzenie pełnej historii współpracy z pracownikiem. Po wybraniu wyżej wspomnianej opcji otwarty zostanie nowy formularz Dodaj informację o użytkowniku. I tak w formularzu tym znaleźć będziemy mogli następujące pola: • Data od. • Typ informacji (obowiązkowe) – niezwykle istotne menu pozwalające określić typ wprowadzanej do systemu informacji. • usunąć już istniejący typ wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ informacji o użytkowniku i klikając w przycisk Usuń. modyfikacji jego nazwy w polu Nowa nazwa oraz naciśnięciu przycisku Zapisz. który przywołać można klikając w przycisk pola Data. zaznaczając okno Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. Domyślny typ informacji ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Typ domyślny podczas edycji nowego rekordu w oknie Dodaj typ informacji o użytkowniku. • Użytkownik (obowiązkowe) – pole specyfikujące. Polecenie Użytkownicy->Słowniki->Typu informacji pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube typów wszystkich informacji. znajdujący się po lewej stronie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 46 . • wybierając interesujący nas typ z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ informacji o użytkowniku. Zanim jednak rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych informacji dotyczących użytkowników systemu (Użytkownicy->Dodaj informację) logiczne wydaje się stworzenie w bazie struktury podziału informacji ze względu na treść. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. którego użytkownika dotyczy wprowadzana informacja.: Ważne zaniedbanie. które używane będą w systemie.

skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Do tego celu służy polecenie Użytkownicy->Informacje. za pomocą którego dokonać możemy wyboru osoby • kontaktowej dla wybranej powyżej firmy. Kontakt – rozwijane menu. Podgląd / Modyfikacja informacji o użytkownikach Posiadający odpowiednie uprawnienia użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 47 . służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj informacjami o użytkownikach. skoku do partii rekordów. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). projektu. Można posłużyć się rozwijanym menu. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na dwa różne sposoby. o którą nam chodzi. • Projekt – rozwijane menu umożliwiające powiązanie informacji o użytkowniku z konkretnym projektem. • Właściciel (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela wprowadzanego rekordu. skoku do partii rekordów. • Treść – właściwe pole edycyjne umożliwiające wpisanie treści samej informacji. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jedną informacją o użytkowniku). za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. każda partia grupuje dziesięć rekordów. • Etap projektu – rozwijane menu. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów.• Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające powiązanie informacji o użytkowniku z kontrahentem. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu wyżej wskazanego wiadomość. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj informacjami o użytkownikach składa się z dwóch okien. którego dotyczyć będzie wprowadzana właśnie do systemu WAŻNE: Administrator systemu będzie miał możliwość specyfikacji właściciela rekordu używając pola Właściciel. która poprzedza właśnie przeglądaną.

aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich wiadomości. Do tego celu służą dwa pola Od. Do. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku prawej stronie pól Od. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Do w kolumnie Data. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom. Tak więc. który wprowadził do systemu daną informację. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. użytkownik systemu. znajdującego się po @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 48 . których typ został tak właśnie określony. Tak więc. Tak więc. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści informacji. typ informacji. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wiadomości stworzonych przez użytkownika „Jan Kowalski”. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej informacji za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. z którym związana jest określona wiadomość. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnej informacji wg tego właśnie kryterium. której twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania wiadomości wg tego właśnie kryterium. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących informacji. jej edycja oraz usunięcie danej wiadomości. aby znaleźć informację. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Okno składa się z pięciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. którego dotyczy informacja czy też zakres czasowy danej informacji. Tak więc. • kolumna Data – zawiera informację o dacie danej informacji. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. aby znaleźć rekordy dotyczące informacji związanych z pracownikiem „Jan Kowalski” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Użytkownik identyczną pozycję. aby znaleźć wszystkie informacje. który jest integralną częścią systemu ITCube. • kolumna Użytkownik – zawiera Nazwisko oraz imię pracownika. edycji bądź usunięcia danych. według ich daty początkowej lub końcowej. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom powiązanym z danym pracownikiem. • kolumna Typ – jak sama nazwa wskazuje – kolumna zawiera informacje na temat typu danej informacji. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. których typ określony został jako „Poważne zaniedbanie” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Typ identyczną wartość. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji .wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów.

kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Za pomocą tego formularza użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranej wcześniej @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 49 . Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. . Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno.WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o produkcie którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone podczas tworzenia nowej wiadomości informacje. który wypełnić należało podczas wprowadzania nowej informacji (Użytkownicy->Dodaj informację). WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. znajduje się także przycisk edycja zapisanych tam danych oraz ich usunięcie. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu informacji znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria.

• • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. znajdujący się po lewej stronie • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 50 . Raport ten jest w postaci tabelarycznej. faksów zostało dodanych do systemu przez użytkowników. System wygeneruje statystykę związaną z projektami. Statystykę aktywności można wygenerować za pomocą polecenia Raporty>Użytkownicy->Statystyka aktywności. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. zadań. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. maili. ofert. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie informacje powinny zostać umieszczone w raporcie. I tak w sekcji Dane dotyczące informacji uwzględnionych w statystyce znajdują się następujące pola: Data od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego raportu.informacji i może dowolnie je zmodyfikować. który wywołać należy klikając w przycisk pola. Raport użytkowników – statystyka aktywności Pierwszym z raportów dotyczących użytkowników jest Statystyka aktywności. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Raport ten prezentuje ile informacji. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. których koordynatorem jest wskazana osoba. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. I tak znajdują się tu następujące pola: Data od/do – pola. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj spowoduje odrzucenie wszystkich wprowadzonych przez nas poprawek. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. którego będzie dotyczyć statystyka. Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. Aby zmiany zostały zapisane. co ułatwia porównywanie efektywności pracowników.

dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. • Miasto – pole edycyjne.pole umożliwiające wprowadzenie nazwy kontrahenta. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. • Grupa – rozwijane menu. • Region . za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. do) – pola. • Branża – rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. Ostatnia część formularza (Dane dotyczące profilu kontrahenta) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na kontrahenta. • Status – rozwijane menu. I tak znajdują się tu następujące pola: Kontrahent . Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie statystyki powiązanej ze wskazanym projektem. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. którego dotyczyć ma • podsumowanie statystyczne. • Data pozyskania (od. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie statystyki związanej z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. którego ma dotyczyć podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy status kontrahenta. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. • Potencjał .• Wzorzec – rozwijana lista. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. .rozwijane menu. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. z której można wybrać projekt wzorcowy. znajdujący się po • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 51 . który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku.rozwijane menu. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. • Państwo – rozwijane menu. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu.

• Właściciel kontrahenta . Raport użytkowników – statystyka zysku ze sprzedaży Kolejnym z raportów dotyczących użytkowników jest Statystyka zysku. znajdujący się po lewej stronie • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 52 . Waluta – pole zawężające raport do dokumentów wyrażonych w podanej walucie. Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. I tak w sekcji Dane dotyczące informacji uwzględnionych w statystyce znajdują się następujące pola: Data od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego raportu. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. • Wzorzec – rozwijana lista. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie statystyki powiązanej ze wskazanym projektem. System wygeneruje statystykę związaną z projektami. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie informacje powinny zostać umieszczone w raporcie.rozwijane menu. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. Raport ten prezentuje jaki zysk/stratę osiągnął konkretny ten użytkownik jest w w rozbiciu na oferty. Statystykę zysku można wygenerować za pomocą polecenia Raporty->Użytkownicy->Statystyka zysku ze sprzedaży. ułatwia porównywanie “zyskowności” pracowników. co uczynić można klikając przycisk Generuj. Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. którego będzie dotyczyć statystyka. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • • znajdujący się po lewej stronie pola. I tak znajdują się tu następujące pola: Data od/do – pola. który wywołać należy klikając w przycisk pola. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie statystyki związanej z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. • • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. co zamówienia oraz przychody/koszty. których koordynatorem jest wskazana osoba. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. z której można wybrać projekt wzorcowy. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. Raport postaci tabelarycznej. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza.

• Branża – rozwijane menu. • Region . • Właściciel kontrahenta .pole umożliwiające wprowadzenie nazwy kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. I tak znajdują się tu następujące pola: Kontrahent . za pomocą którego określamy status kontrahenta.• Etap projektu - rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. • Miasto – pole edycyjne. . za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. którego ma dotyczyć podsumowanie statystyczne. • Grupa – rozwijane menu. • Data pozyskania (od. Ostatnia część formularza (Dane dotyczące profilu kontrahenta) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na kontrahenta. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent.rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom.rozwijane menu. znajdujący się po • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 53 . w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. do) – pola. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. • Potencjał . Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. co uczynić można klikając przycisk Generuj. • Państwo – rozwijane menu. • Status – rozwijane menu.rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne.

• zmodyfikować nazwę typu zadania poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa oraz podaniu nowej nazwy w polu Nowa nazwa okna Usuń/Modyfikuj typ zadania i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. Po wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Zadania administrator systemu otrzyma formularz składający się z dwóch okien. • wybierając interesujący nas typ z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ zadania. • • Dni wolne od pracy(*) Formularz Dni wolne od pracy (Zadania->Słowniki->Dni wolne od pracy) pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube zbioru dat wyznaczających listę świąt. które następnie będziemy wykorzystywać przy dodawaniu bądź delegowaniu zadań innym użytkownikom. za pomocą którego będzie mógł: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 54 . Podstawowym narzędziem pracy grupowej jest zarządzanie zadaniami. za pomocą którego będzie mógł: dodać nowy typ zadania – poprzez wpisanie jego nazwy w polu Nazwa okna Dodaj typ zadania i kliknięcie w przycisk Dodaj. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. • usunąć już istniejący typ zadania poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa okna Usuń/Modyfikuj typ zadania i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Usuń. Po wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Zadania administrator systemu otrzyma formularz składający się z dwóch okien. przeglądanie są dostępne w menu Zadania.Zarządzanie zadaniami w systemie ITCube System ITCube posiada wiele funkcji umożliwiających pracę grupową w wewnątrz firmy. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu zadania. zaznaczając okno Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. Formularz Typy zadań (Zadania->Słowniki->Typy zadań) pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube różnych rodzajów zadań. Daty takie symbolizowane będą na wszystkich kalendarzach systemowych (a więc i tych nie dotyczących bezpośrednio zadań) kolorem czerwonym. Wszystkie możliwe czynności związane z zadaniami takie jak dodawanie. Typy zadań (*) Zanim zaczniemy dodawać czy też delegować zadania należy skonfigurować wartości słownikowe dotyczące zadań. Domyślny typ zadania ustalić można na dwa sposoby: zaznaczając okienko Typ domyślny podczas edycji nowego rekordu w oknie Dodaj typ zadania. delegowanie.

Delegowanie / Realizacja zadań System ITCube umożliwia nie tylko wysyłanie informacji do poszczególnych grup użytkowników. • • System ITCube umożliwia wpisywanie dat świąt na dwa sposoby. Użytkownik zlecający przegląda informacje wprowadzone przez realizatora za pomocą polecenia Zadania->Zadania delegowane i albo definitywnie akceptuje jego decyzję albo nakazuje ponownie zająć się zadaniem uzasadniając swoją decyzję w polu edycyjnym. Użytkownik. Dzięki temu system ITCube służyć może także jako prywatny kalendarz. Dzięki temu staje niejako wyżej w hierarchii i przejmuje rolę osoby. 2008-01-01. 12-24. W największym skrócie schemat taki wygląda następująco: 1. co bardzo istotne. który został wybrany do zrealizowania zadania zostaje powiadomiony o tym fakcie przez system (notka w sekcji Do zrobienia (Zadania nowe) w Panelu głównym systemu ITCube oraz odpowiednia informacja dostępna za pomocą polecenia Zadania>Zadania odebrane). Użytkownik zleca (deleguje) wykonanie danego zadania innemu użytkownikowi. 2. usunąć już istniejącą datę poprzez wybranie jej z rozwijanego menu w polu Nazwa okna Usuń/Modyfikuj pozycję słownika i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Usuń. prowadzenia z nim swego rodzaju wymiany uwag i spostrzeżeń. Aby dobrze zrozumieć zasady na jakich działa w systemie delegowanie zadań trzeba przyjrzeć się w jaki sposób zadania te krążą pomiędzy poszczególnymi użytkownikami i jakie użytkownicy Ci mają możliwości działania. Pierwszy z nich to podanie pełnej daty zawierającej zarówno rok. WAŻNE: Użytkownik systemu może wyznaczyć na realizatora samego siebie. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 55 . 3. Realizator decyduje o tym jak zamierza postąpić i powiadamia o tym osobę delegującą ustawiając odpowiedni status zadania za pomocą pola Status wraz z opisaniem przyczyn takiej a nie innej decyzji. miesiąc jak i dzień – np. która decydować będzie o pozytywnym bądź negatywnym ostatecznym zakończeniu zadania. W drugim przypadku opisujemy datę która powtarza się w cyklu rocznym.• dodać nowy dzień wolny – poprzez wpisanie daty w polu Nazwa okna Dodaj pozycję słownika i kliknięcie w przycisk Dodaj. 4. zmodyfikować datę poprzez wybranie jej z rozwijanego menu w polu Nazwa oraz podaniu nowej wartości w polu Nowa nazwa okna Usuń/Modyfikuj pozycję słownika i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz. Istnieje również możliwość wydania polecenia konkretnemu użytkownikowi zarejestrowanemu w systemie i nadzorowania jak toczy się wykonanie zleconego zadania oraz. Drugi to podanie jedynie miesiąca i dnia – np.

Dodatkowo możliwe jest powiadomienie delegującego o opóźnieniu w realizacji zadania bądź jego fakcie jego odebrania przez realizatora. W przypadku gdy system ITCube powiadomi delegującego o zakończeniu lub opóźnieniu zadania można ustawić opcję Nie powiadamiaj – wtedy system nie będzie więcej informował nas o tym fakcie. • Delegujący (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę osoby delegującej edytowany rekord. za pomocą którego wyznaczamy spośród zarejestrowanych w systemie użytkowników osobę mającą zająć się realizacją danego zadania. By oprócz @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 56 . Daty wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. System ITCube otworzy nowe okno z formularzem. który przywołać można klikając w przycisk znajdujący się po prawej stronie pola Data lub wpisać poprawną datę z klawiatury. Jeśli wybrany zostanie typ dzienny dodatkowo system wyświetli elementy pozwalające na doprecyzowanie wyboru poprzez wskazanie poszczególnych dni tygodnia. Data (obowiązkowe) – pole. W przypadku dodawania zadania kilkudniowego należy ręcznie zmodyfikować dzień zakończenia zadania. W przypadku gdy chcemy by system powiadamiał delegującego o opóźnieniu bądź zakończeniu zadania ustawić należy opcję: Zakończenie/Opóźnienie zadania. Jeśli w pierwszym polu wybierzemy wartość „Cykl wieloużytkownikowy” pole Realizator zmieni się tak by możliwe było wskazanie wielu wartości. Przypomnienie delegującego – rozwijana lista. tydzień. miesiąc itd. W obu przypadkach zakończenie zadania rozumiane jest jako ustawienie statusu na Zamknięte pozytywne bądź Zamknięte negatywnie.). dzięki której można zadecydować czy system ma poinformować osobę delegującą zadanie o jego zakończeniu (Powiadom o zakończeniu zadania) lub też nie informować delegującego o tym fakcie (Nie powiadamiaj). Opóźnienie zadania rozumiane jest tutaj jako brak podjęcia decyzji o pozytywnym bądź negatywnym zakończeniu zadania przy jednoczesnym upłynięciu terminu realizacji zadania. Odbiór zadania rozumiany jest tutaj jako podjęcie decyzji przez realizatora co do akceptacji/odrzucenia zadania.I tak Aby delegować innemu użytkownikowi systemu zadanie. Jeśli zdecydujemy sie na serię czasową pole to decyduje o typie serii określając okres powtórzenia (dzień. za pomocą którego określić należy daty rozpoczęcia/zakończenia zadania oraz godziny jego realizacji. • Przypomnienie realizatora – rozwijana lista umożliwiająca określenie kiedy system ma poinformować o realizacji zadania osobę odpowiedzialną za jego wykonanie. • Typ – rozwijana lista z typami zadań wprowadzanych do systemu za pomocą polecenia Zadania->Słowniki->Typy zadań. Pole „Do” określa datę zakończenia okresu trwania serii. By system powiadamiał delegującego o odebraniu bądź zakończeniu zadania ustawić należy opcję: Zakończenie/Odbiór zadania. wybrać należy polecenie Zadania>Dodaj/Deleguj zadanie. • Seria/Do – pola pozwalające na dodawanie serii – czyli zadań związanych z wieloma użytkownikami bądź powtarzanych okresowo. • • Priorytet – rozwijane menu umożliwiające określenie ważności delegowanego zadania. w którym znaleźć można następujące pola: • • Temat (obowiązkowe) – pole umożliwiające nadanie nazwy tworzonemu właśnie zadaniu. • Realizator (obowiązkowe) – rozwijane menu.

Zamknięty negatywnie. iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania zadania. • Status – rozwijane menu dające możliwość ustalenia obecnego statusu zadania. Kontakt – rozwijane menu. w którym wyszczególnione są wszystkie dokument) w systemie pliki. Zaakceptowany . treści polecenia. Jeśli aktywny jest dodatkowo moduł ITCube SMS oraz do serwera został podłączony modem GSM (większość współczesnych telefonów komórkowych zawiera taki modem) można nakazać systemowi przypomnienie o zadaniu w postaci sms'a. Do wyboru jest pięć opcji: • • • • Nowy – zadanie zostało dopiero wprowadzone do systemu. Pola dodatkowe wprowadza się w sekcji Dane @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 57 . • Projekt – rozwijane menu. z którym będzie powiązane zadanie należy kliknąć w ikonę system otworzy przeglądarkę kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent. • Delegujący (opis) – właściwe pole edycyjne umożliwiające wpisanie np. • Etap projektu – rozwijane menu. Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas dodawania/delegowania zadania klikając przycisk dołączaniu plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. które zawierać mogą informacje istotne z punktu widzenia osoby delegującej.standardowego sposobu powiadomienia system poinformował realizatora także drogą mailową wystarczy zaznaczyć opcje Mail. którego w jakiś sposób dotyczyć będzie zadanie. Następnie uwzględniającą prawa do dowiązywania. • Dokumenty . Odrzucony – zadanie nie zostało przyjęte do realizacji.zadanie zostało przyjęte do realizacji. którego dotyczyć będzie zadanie. za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. Zamknięty pozytywnie – zadanie zostało zakończone pozytywnie/negatywnie. W formularzu Dodaj/Deleguj zadanie możliwe jest wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. Więcej o wspomniany przycisk system otworzy nowe okno. WAŻNE: Dodając zadanie korzystając z polecenia Zadania->Dodaj/Deleguj zadanie lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. Po kliknięciu na wyżej (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj . Aby znaleźć kontrahenta. za pomocą którego możemy związać zadanie z konkretnym etapem wyżej wybranego projektu.pole umożliwiające dołączenie do zadania dowolnych plików. Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. Plik dołącza się klikając w przycisk dostępne znajdujący się po lewej stronie okna Dokumenty. z którym zapozna się realizator danego zadania. • Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające wybór (spośród wcześniej wprowadzonych do systemu firm) tego kontrahenta. za pomocą którego dokonać możemy wyboru osoby • kontaktowej dla wybranej powyżej firmy.

Inaczej wygląda wypisanie zadania kilkudniowego. Następnie program otworzy okno Kalendarz miesięczny zawierające tabelę z rozkładem zadań na dni. Dla przykładu aby zaraz po dodaniu zadania przejść do formularza służącego definiowaniu informacji (większość pól będzie już wypełniona) należy zaznaczyć pole Dodaj informację znajdujące się na samym dole formularza. a w który jesteśmy stosunkowo mało zajęci. Aby delegować zadanie należy kliknąć w przycisk akcji znajdujący się obok numeru dnia. Są to pola: Ignoruj kolizję z zadaniami oraz Ignoruj kolizję z nieobecnościami. WAŻNE: Na dole formularza zostały umieszczone jeszcze dwa pola służące do zapisania zadania w bazie systemu ITCube po mimo kolizji z innymi zadaniami lub nieobecnościami. WAŻNE: Dodając/Delegując zadanie mamy możliwość wprowadzenia także informacji. Dodatkowo obok przycisku Zapisz znajduję się przycisk Ignoruj kolizje z innymi zadaniami. które zawiera czas rozpoczęcia zadania (w pierwszym dniu realizacji). Następnie należy wybrać godziny w jakich zadanie ma zostać wykonane oraz kliknąć w przycisk Dodaj zadanie. należy zatwierdzić go klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. WAŻNE: Na dole formularza została umieszczona opcja Dodaj kontrahenta do pola "Związany z" w projekcie/etapie. które można otrzymać @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 58 . rezerwacji czy nieobecności. Aby sekcja ta była widoczna musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący zadań.dodatkowe dotyczące zadania. Miesięczny kalendarz zadań System ITCube umożliwia łatwe przeglądanie zadań w obrębie jednego miesiąca. Miesięczny kalendarz umożliwia także szybkie dodawanie zadania. Odznaczenie tego przycisku spowoduje. W rezultacie system otworzy nowe okno. Aby skorzystać z tej możliwości należy wybrać opcję Zadania->Kalendarz miesięczny. Kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. w której wypisane są wszystkie zadania na konkretny dzień. iż system będzie czuwał aby nie wprowadzić zadania kolidującego z innymi zadaniami wprowadzonymi do systemu ITCube CRM. zależy to od ustawień parametrów systemu. W przypadku zadań jednodniowych obok nazwy zadania system wypisuje zakres jego czasu realizacji. Jej zaznaczenie spowoduje dodanie kontrahenta związanego z zadaniem do listy firm związanych z jego projektem nadrzędnym. Aby rekord został wprowadzony do systemu. identyczne z tym. W ten sposób od razu widać w jaki dzień mamy dużo obowiązków. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas informacje dotyczące zadania. Jeśli kontrahent jest już obecny na liście firm związanych z projektem zostanie on zignorowany. czas zakończenia (w ostatnim dniu jego wykonania) a w dni pośrednie zadanie to oznaczone jest jako Całodniowe. Każda komórka tabeli reprezentuje pojedynczy dzień (numer dnia jest podany w lewym górnym rogu). na który chcemy je delegować. W Kalendarzu zadań mogą być wypisywane wszystkie zadania lub zadania ważne/bardzo ważne.

wybierając opcje Zadania->Dodaj/Deleguj zadanie. Tygodniowy kalendarz zadań System ITCube umożliwia graficzne przeglądanie zadań w obrębie jednego tygodnia. Aby delegować zadanie należy kliknąć w przycisk akcji znajdujący się obok numeru godziny. Dniowy kalendarz zadań System ITCube umożliwia graficzne przeglądanie zadań w obrębie jednego dnia. Dzięki nim możliwe będzie przeglądanie oraz delegowanie zadań innym użytkownikom systemu ITCube. Tygodniowy kalendarz umożliwia także szybkie dodawanie zadania. W ten sposób od razu widać w jaki dzień mamy dużo obowiązków. Następnie program otworzy okno Kalendarz tygodniowy zawierające graficzny rozkład zadań podzielony na dni tygodnia. Jeśli dany użytkownik posiada dodatkowo prawo do Przeglądania kalendarzy wszystkich użytkowników pojawi się trzecie dodatkowe pole Dział pozwalające na zawężenie kalendarza tylko do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. Jeśli dany użytkownik posiada dodatkowo prawo do Przeglądania kalendarzy wszystkich użytkowników pojawi się trzecie dodatkowe pole Dział pozwalające na zawężenie kalendarza tylko do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. W ten sposób od razu widać w jakich godzinach danego dnia mamy dużo obowiązków. Aby skorzystać z tej możliwości należy wybrać opcję Zadania->Kalendarz tygodniowy. a w który jesteśmy stosunkowo mało zajęci. Dzięki nim możliwe będzie przeglądanie oraz delegowanie zadań innym użytkownikom systemu ITCube. Jeśli chcemy aby w Tygodniowym kalendarzu uwzględnione były także absencje użytkowników systemu bądź działania serwisowe należy na dole formularza zaznaczyć odpowiednio pole Nieobecności bądź Działania serwisowe. W rezultacie system otworzy nowe okno. identyczne z tym. Jeśli chcemy aby w Miesięcznym kalendarzu uwzględnione były także absencje użytkowników systemu bądź działania serwisowe należy na dole formularza zaznaczyć odpowiednio pole Nieobecności bądź Działania serwisowe. które można otrzymać wybierając opcje Zadania->Dodaj/Deleguj zadanie. a w których jesteśmy @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 59 . Przycisk akcji pozwala także na szybkie dodanie nieobecności z poziomu kalendarza zadań. Następnie należy wybrać godzinę zakończenia zadanie oraz kliknąć w przycisk Dodaj zadanie. Przycisk akcji pozwala także na szybkie dodanie nieobecności z poziomu kalendarza zadań. Jeśli dany użytkownik posiada prawo do Przeglądania kalendarzy użytkowników swojego działu na dole Tygodniowego kalendarza pojawią się dodatkowe dwa pola Realizator/Nieobecny oraz Delegujący. Jeśli dany użytkownik posiada prawo do Przeglądania kalendarzy użytkowników swojego działu na dole Miesięcznego kalendarza pojawią się dodatkowe dwa pola Realizator/Nieobecny oraz Delegujący. na którą chcemy delegować zadanie.

służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Przycisk akcji pozwala także na szybkie dodanie nieobecności z poziomu kalendarza zadań. których realizatorem jest osoba. które zostały przydzielone konkretnemu użytkownikowi natychmiast trafiają do specjalnej tabeli z wykazem zadań odebranych. • • • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 60 . aktualnie pracująca w systemie na danej stacji roboczej. Można posłużyć się rozwijanym menu. Następnie program otworzy okno Kalendarz dniowy zawierające graficzny rozkład zadań w kontekście wybranego dnia podzielony na godziny. Dodatkowo użytkownik wyznaczony do realizacji zadania zostaje o tym powiadomiony przez system poprzez umieszczenie odpowiedniej adnotacji w Panelu głównym systemu ITCube (ramka Zadania nowe). za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Wyszukiwanie wyników I tak po wybraniu polecenia Zadania->Zadania odebrane wczytany zostanie wykaz wszystkich zadań. identyczne z tym. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. która poprzedza właśnie przeglądaną.stosunkowo mało zajęci. które można otrzymać wybierając opcje Zadania->Dodaj/Deleguj zadanie. W rezultacie system otworzy nowe okno. Jeśli dany użytkownik posiada dodatkowo prawo do Przeglądania kalendarzy wszystkich użytkowników pojawi się trzecie dodatkowe pole Dział pozwalające na zawężenie kalendarza tylko do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. Aby delegować zadanie należy kliknąć w przycisk akcji znajdujący się obok numeru godziny. Jeśli chcemy aby w Dniowym kalendarzu uwzględnione były także absencje użytkowników systemu bądź działania serwisowe należy na dole formularza zaznaczyć odpowiednio pole Nieobecności bądź Działania serwisowe. skoku do partii rekordów. Dzięki nim możliwe będzie przeglądanie oraz delegowanie zadań innym użytkownikom systemu ITCube. Jeśli dany użytkownik posiada prawo do Przeglądania kalendarzy użytkowników swojego działu na dole Dniowego kalendarza pojawią się dodatkowe dwa pola Realizator/Nieobecny oraz Delegujący. Następnie należy wybrać godzinę zakończenia zadanie oraz kliknąć w przycisk Dodaj zadanie. Dniowy kalendarz umożliwia także szybkie dodawanie zadania. Zadania odebrane Wszystkie zadania. na którą chcemy delegować zadanie. o którą nam chodzi. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Aby skorzystać z tej możliwości należy z poziomu kalendarza tygodniowego bądź miesięcznego wybrać konkretny dzień. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Tabelę tę przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Zadania->Zadania odebrane. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. skoku do partii rekordów.

według ich daty realizacji. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. którego realizatorem jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Realizator frazę „Jan Kowalski”. Tabela ta podzielona jest na sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. Tak więc.WAŻNE: Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi zaawansowanych (o których mowa poniżej). jego nazwa czy też data realizacji zadania. • kolumna Delegujący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. aby znaleźć zadanie o typie „Prezentacja” wystarczy wybrać z rozwijanego menu Typ frazę „Prezentacja”. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego zadanie za pomocą takich danych jak choćby: osoba delegująca zadanie. • kolumna Data rozpoczęcia – zawiera informację o dacie rozpoczęcia realizacji zadania. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści informacji zawartej w rekordzie. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zadań. jej edycja (umożliwiająca zmianę statusu zadania oraz wejście w interakcję z osobą delegującą) oraz usunięcie rekordu. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących zadań delegowanych. które delegował Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Delegujący frazę „Jan Kowalski”. status danego zadania. • kolumna Realizator – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. który delegował dane zadanie. Do w kolumnie Data rozpoczęcia. • kolumna Typ – zawiera rodzaj wprowadzonego zadania. aby znaleźć zadanie. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań realizowanych przez Jana Kowalskiego. który jest integralną częścią systemu ITCube. który jest realizatorem danego zadanie. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych zadań wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego zadania wg tego właśnie kryterium. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych zadań wg tego właśnie kryterium. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 61 . Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań oznaczonych jako Prezentacja. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdujące się po lewej stronie pól Od. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań delegowanych przez Jana Kowalskiego. Tak więc. Do tego celu służą dwa pola Od. aby znaleźć zadanie. Do. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Tak więc.

edycja zapisanych tam danych oraz usunięcie rekordu z systemu. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu zadań odebranych znajdujących się na liście wyników wyszukiwania. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Odrzucone. aby znaleźć wszystkie zadania dotyczące firmy „Coca Cola”. w której dotyczy dane zadanie. Do wyboru mamy następujące statusy zadań: Wszystkie. Dodatkowo na dole formularza znajdują się przyciski określające status zadania. Zamknięte negatywnie. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Strona 62 @Copyrights 1999-2010 ITCube Software . Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Nowe. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno.• kolumna Kontrahent – zawiera informację o nazwie firmy. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Temat. – Jeśli nie tej pamiętamy kolumnie pełnych danych mamy możliwość oraz zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. znajduje się także przycisk . wystarczy wpisać w polu edycyjnym Kontrahent „Coca Cola” i nacisnąć przycisk Szukaj. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o zadaniu którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Zaakceptowane. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji. • Dodatkowa kolumna dzięki istnieje możliwość wyświetlenia wyszukiwania danych po dowolnym polu zadania. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje dotyczące zadania. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Tak więc. Zamknięte pozytywne.

Pierwsza z opcji pozwala na usunięcie wszystkich rekordów będących składowymi danego zadania cyklicznego. Realizator. Jeśli dane zadanie jest elementem serii – czyli zostało wygenerowane automatycznie jako część zadania cyklicznego dodatkowo pojawi się także opcja „Usuń serię (wszystkie zadania)” oraz „Usuń serię (zadania otwarte)”. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. że standardowo realizator nie ma możliwości zmiany wszystkich pól jeśli nie jest jednocześnie osobą która zadanie delegowała. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 63 . Możliwość taką uzyska dopiero w wyniku przyznania mu uprawnień „Redelegacja odebranych zadań” i/lub „Zmiana terminu realizacji odebranych zadań” Aby zmiany zostały zapisane. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Druga natomiast tylko tych które nie zostały jeszcze oznaczone jako „Zamknięte pozytywnie/negatywnie” Zadania delegowane Podobnie jak miało to miejsce w przypadku zadań odebranych. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji wybrać opcję Edytuj rekord. W szczególności nie może dokonać zmiany pól Data. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. w każdej chwili obejrzeć możemy pełny wykaz zadań. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza.WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. które zleciliśmy do wykonania konkretnemu użytkownikowi. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. WAŻNE: Warto zauważyć. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba wyznaczona do realizacji danego zadania może w każdej chwili zmodyfikować pewne informacje zapisane w rekordzie opisującym dane zadanie. Tabelę taką przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Zadania->Zadania delegowane.

dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści informacji związanej z zadaniem oraz jej edycja (umożliwiająca zmianę wszystkich parametrów zadania oraz wejście w interakcję z osobą delegowaną do wykonania zadania). Do tego celu służą dwa pola Od. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. jego status. która poprzedza właśnie przeglądaną. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Tak więc. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. które delegował Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Delegujący frazę „Jan Kowalski”. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zadań. po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich zadań. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . o którą nam chodzi. Można posłużyć się rozwijanym menu. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Okno to podzielone jest na sześć kolumn. który delegował dane zadanie.Wyszukiwanie wyników I tak. czy też data realizacji zadania. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. aby znaleźć zadanie. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. edycji bądź usunięcia danych. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań delegowanych przez Jana Kowalskiego. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących zadań delegowanych. których wykonanie zleciła osoba aktualnie zalogowana. skoku do partii rekordów. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. który @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 64 . która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. nazwa. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. według ich daty realizacji. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego zadania wg tego właśnie kryterium. • kolumna Data rozpoczęcia – zawiera informację o dacie rozpoczęcia realizacji danego zadania. • kolumna Delegujący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego zadanie za pomocą takich danych jak choćby: osoba wyznaczona do realizacji zadania. Do w kolumnie Data realizacji. skoku do partii rekordów.

aby znaleźć zadanie o typie „Prezentacja” wystarczy wybrać z rozwijanego menu Typ frazę „Prezentacja”. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. który jest realizatorem danego zadanie. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych zadań wg tego właśnie kryterium. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji. aby znaleźć zadanie. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 65 . wystarczy wpisać w polu edycyjnym Kontrahent frazę „Coca Cola” i nacisnąć przycisk Szukaj. Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań oznaczonych jako Prezentacja. • kolumna Typ – zawiera rodzaj wprowadzonego zadania. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań realizowanych przez Jana Kowalskiego. Odrzucone. • kolumna Kontrahent – zawiera informację o nazwie firmy. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. • Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz wyszukiwania danych po dowolnym polu zadania. edycja zapisanych tam danych oraz usunięcie rekordu z systemu. kolumna Realizator – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. znajduje się także przycisk. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Zaakceptowane. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. Tak więc. Zamknięte pozytywne. Do. Do wyboru mamy następujące statusy zadań: Wszystkie. którego realizatorem jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Realizator frazę „Jan Kowalski”. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Temat. Tak więc. Dodatkowo na dole formularza znajdują się przyciski określające status zadania. w której dotyczy dane zadanie. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku • znajdujące się po lewej stronie pól Od. Nowe. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Jeśli nie pamiętamy pełnych danych mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. aby znaleźć wszystkie osoby kontaktowe firmy „Coca Cola”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych zadań wg tego właśnie kryterium.jest integralną częścią systemu ITCube. Zamknięte negatywnie.

WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. dzięki czemu zmienić będziemy mogli następujące pola: • • Nazwę . • Przypomnienie realizatora – rozwijana lista umożliwiająca określenie kiedy system ma poinformować o realizacji zadania. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. dzięki której można zadecydować czy system ma poinformować osobę delegującą zadanie o jego zakończeniu (Powiadom o zakończeniu zadania) lub też nie informować delegującego o tym fakcie (Nie powiadamiaj). • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o zadaniu którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba delegująca zadanie może w każdej chwili zmodyfikować wszystkie informacje zapisane w rekordzie opisującym dane zadanie o ile zadanie nie zostało zamknięte. Przypomnienie delegującego – rozwijana lista. Typ – rozwijane menu zawierające typy zadań zdefiniowane w systemie ITCube. Po wybraniu tego polecenia system ITCube otworzy formularz identyczny z tym jaki wypełnialiśmy podczas delegowania danego zadania. W przypadku gdy system powiadomi delegującego o zakończeniu zadania można ustawić opcję Odebrano powiadomienie – wtedy system nie będzie więcej informował nas o tym fakcie.wybierając nową datę za pomocą kalendarza systemowego. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Datę . Dostęp do kalendarza uzyskać można poprzez kliknięcie w przycisk • • • • znajdujący się po lewej stronie pola. Realizator – wskazując właściwą osobę przeznaczoną do realizacji zadania. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 66 . Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord.wpisując nową nazwę zadania. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje poświęconemu danemu zadaniu. Priorytet – rozwijane menu umożliwiające określenie ważności delegowanego zadania.Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu zadań delegowanych znajdujących się na liście wyników wyszukiwania.

Po wybraniu opcji Raporty->Zadania->Statystyka zadań system otworzy formularz którego przeznaczeniem jest porównywanie czasu spędzonego na realizacji zadań o wskazanych typach w obrębie zdefiniowanej grupy kontrahentów. Natomiast gdy pole pozostawimy niewypełnione jest to wskazówka. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. W liście tej domyślnie znajduje się jedynie przypisany do zadania kontrahent. Dane. WAŻNE: System ITCube może dokonać obliczeń statystycznych biorąc pod uwagę wiele różnych kombinacji danych. • • • • • Aby zmiany zostały zapisane. Dokumenty – wciskając przycisk znajdujący się po lewej stronie pola i wybierając właściwe dokumenty z listy tych. Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Możliwa jest analiza dowolnego typu obsługi klienta określonego wcześniej za pomocą polecenia Zadania->Słowniki->Typy zadań.• Status – WAŻNE – dzięki czemu zadanie będzie mogło zostać uznane za finalnie zakończone pozytywnie lub negatywnie (zamknięte negatywnie/pozytywnie) bądź też powrócić będzie można do statusu Nowy. Delegujący (opis) – wpisując odpowiednią kwestię w pole edycyjne. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Statystyka zadań System ITCube oferuje mechanizmy szczegółowej analizy czasu poświęconego na obsługę kontrahenta. Jeśli chcemy pobrać pełną listę kontrahentów należy kliknąć w ikonę . wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Tworzenie statystyk/rankingów czasu poświęconego na obsługę dla wybranych kontrahentów jak i grup kontrahentów jest możliwe dzięki poleceniom Raporty->Zadania->Ranking zadań oraz Raporty->Zadania->Statystyka zadań. Kontrahent – wybierając z rozwijanej listy nową nazwę firmy. Wyniki Statystyki zadań są prezentowane w postaci @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 67 . iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Jeśli wybierze się lub wpisze jakąkolwiek wartość w dowolnym polu daje się systemowi znak. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. które został wcześniej wprowadzone do systemu. według których mają być one tworzone wybiera się w poszczególnych polach. iż wartość ta ma zostać pominięta podczas tworzenia podsumowania statystycznego. która ma zostać wzięta pod uwagę. iż jest to istotna wartość. Projekt – wybierając odpowiednią wartość z rozwijanej listy projektów. Kontakt – wskazując właściwą osobę z rozwijanego menu.

znajdujący się po lewej stronie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 68 . System wygeneruje statystykę zadań związaną z projektami. Do wyboru w tym polu będą różnego rodzaju formy obsługi klienta (określone wcześniej za pomocą polecenia Zadania->Słowniki->Typy zadań). w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. z której można wybrać projekt wzorcowy. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. Okno Dane dotyczące zadań uwzględnionych w statystyce pozwala na określenie parametrów analizowanych zadań. z którego wybrać można wartości poddawane później analizie statystycznej (porównaniu). • Wzorzec – rozwijana lista. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie statystyki zadań powiązanej ze wskazanym etapem projektu. który wywołać należy klikając w przycisk • . dzięki któremu możemy analizować tylko zadania które zostały zrealizowane przez danego użytkownika systemu. • Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. dzięki któremu możemy analizować tylko zadania które zostały wydelegowane przez danego użytkownika systemu. który wywołać należy klikając w przycisk pola. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. których koordynatorem jest wskazana osoba. których właścicielem jest wskazana osoba. Formularz Statystyka zadań składa się z trzech okien. Delegujący – rozwijane menu. których dotyczą zadania. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczeń statystycznych. • Realizator – rozwijane menu. którego będzie dotyczyć statystyka zadań. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie statystyki zadań powiązanej ze wskazanym projektem. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie statystyki zadań związanej z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. I tak znajdują się tutaj następujące pola: • Data od/do – pole. • Typ zadania (obowiązkowe) – menu. System wygeneruje statystykę zadań dotyczącą wszystkich zadań związanych z projektami. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. znajdujący się po lewej stronie pola.tabelarycznej.

• • Miasto – w pole to można wpisać nazwę miasta. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. w którym siedzibę ma kontrahent. w którym siedzibę ma kontrahent.rozwijane menu. • • Potencjał . • Status – rozwijane menu. na którego obsługę poświęcony został określony czas. • Branża – rozwijane menu. za pomocą którego określamy nazwę państwa. znajdujący się po @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 69 . za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta (Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów). za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. w którym siedzibę ma kontrahent. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Właściciel kontrahenta . • Sposób pozyskania – rozwijane menu. Pierwsze pole dotyczy tylko i wyłącznie właściciela rekordu Kontrahent. WAŻNE: Nie należy mylić pola Właściciel kontrahenta z polem Realizator zadania. który ma zostać uwzględniony przy generowaniu statystyki/analizy. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahentów. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. których właścicielem jest Jan Kowalski. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola lub wpisując z klawiatury. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. Data pozyskania (od.Trzecia część formularza (okno Dane dotyczące profilu kontrahenta) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na grupę kontrahentów. w którym możemy podać nazwę kontrahenta. • Państwo – rozwijane menu. do) – pola. za pomocą którego określamy status kontrahenta. Możemy zatem analizować pracę przeprowadzone przez użytkownika Jan Kowalski gdy w polu Realizator zadania wybierzemy wartość „Jan Kowalski” lub też analizować wszystkie obsługi firm. co uczynić można klikając przycisk Generuj. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. . W takim przypadku należy wybrać w polu Właściciel Kontrahenta wartość „Jan Kowalski”. natomiast drugie pole dotyczy osoby. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Region – analogicznie jak w przypadku miasta możemy określić nazwę regionu.rozwijane menu. która zrealizowała daną czynność. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. • Grupa – rozwijane menu. I tak znajdują się tu następujące pola: • Kontrahent – edycyjne pole.

który wywołać należy klikając w przycisk • .rozwijane menu. • Status – rozwijane menu. których dotyczą zadania. z którego wybrać można w jaki sposób mają być prezentowane wartości w tabeli z podsumowaniem statystycznym. Do wyboru w tym polu będą różnego rodzaju formy obsługi klienta (określone wcześniej za pomocą polecenia Zadania->Słowniki->Typy zadań). za pomocą którego ustalić można ile pól wyników ma zostać wyświetlone jednocześnie w tabeli z podsumowaniem statystycznym. Delegujący – rozwijane menu. Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. System wygeneruje ranking zadań dotyczący wszystkich zadań związanych z projektami. Tak samo jak w przypadku statystyki zadań formularz Ranking zadań składa się z trzech okien. których właścicielem jest wskazana osoba. których koordynatorem jest wskazana osoba. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 70 znajdujący się po lewej stronie . którego będzie dotyczyć ranking zadań. dzięki któremu możemy analizować tylko zadania które zostały wydelegowane przez danego użytkownika systemu.Ranking zadań Kolejnym narzędziem statystycznym w systemie ITCube analizującym czas poświęcony na obsługę klienta jest Ranking zadań. • Realizator – rozwijane menu. System wygeneruje ranking zadań związany z projektami. dzięki któremu możemy analizować tylko zadania które zostały zrealizowane przez danego użytkownika systemu. • Ilość wyników (obowiązkowe) – rozwijane menu. • Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczeń statystycznych. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. • Typ zadania – menu. I tak w pierwszym z nich (Dane dotyczące zadań uwzględnionych w rankingu) znajdują się następujące pola: • Data od/do – pole. Służy on porównaniu grup kontrahentów ze względu na ilość czasu poświęconego na ich obsługę. znajdujący się po lewej stronie pola. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. z którego wybrać można wartość poddaną później analizie statystycznej (porównaniu). Do wyboru są tutaj opcje: Malejąco (wyniki w kolumnie Wybrany typ interakcji posegregowane będą od najniższej do najwyższej wartości) oraz Rosnąco (wyniki w kolumnie Wybrany typ interakcji posegregowane będą od najwyższej do najniższej wartości). który wywołać należy klikając w przycisk pola. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. dzięki któremu możemy zawęzić ranking do zadań o określonym statusie – standardowo opisującym stopień zaawansowania ich realizacji • Uporządkuj (obowiązkowe) .

co uczynić można klikając przycisk Generuj. I tak znajdują się tu następujące pola: • Kontrahent – edycyjne pole. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. w którym możemy podać nazwę kontrahenta. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. (Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów).• Wzorzec – rozwijana lista. który ma zostać uwzględniony przy generowaniu statystyki/analizy. • • Miasto – w pole to można wpisać nazwę miasta. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować ranking. w którym siedzibę ma kontrahent. za pomocą którego określamy nazwę państwa. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu zadań powiązanego ze wskazanym etapem projektu.rozwijane menu. Po kliknięciu przycisku Generuj system wyświetli tabelę. z której można wybrać projekt wzorcowy. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Grupa – rozwijane menu. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. • Właściciel kontrahenta . Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu zadań powiązanego ze wskazanym projektem. którego dotyczyć ma • podsumowanie statystyczne. • • Potencjał . Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie rankingu zadań związanego z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. Druga część formularza zawiera pola służące zdefiniowaniu parametrów grupowania kontrahentów. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. za pomocą którego określamy status kontrahenta. w którym siedzibę ma kontrahent. • Branża – rozwijane menu. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Status – rozwijane menu.rozwijane menu. Region – analogicznie jak w przypadku miasta możemy określić nazwę regionu. w którym siedzibę ma kontrahent. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola lub wpisać z klawiatury. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. do) – pola. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahentów. • Państwo – rozwijane menu. Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. Data pozyskania (od. system @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 71 . która umożliwi nam porównanie poszczególnych grup kontrahentów ze względu na czas który został im poświęcony. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. znajdujący się po . Aby to porównanie było jeszcze łatwiejsze.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 72 . Jest to opcja o tyle istotna. na stronie WWW itd. Dodawanie / Modyfikacja / Usuwanie katalogów dokumentów Administrację katalogami dokumentów umożliwia polecenie Dokumenty->Katalogi dokumentów. Opcja ta użyta może zostać również do stworzenia centralnej ewidencji dokumentów używanych w firmie. Oba pola znajdują się w oknie Dodaj katalog dokumentów. Należy zaznaczyć. przeglądnąć te dokumenty. do których pliki te będą przyporządkowane celem ich łatwiejszego odszukania w przyszłości. który otworzy się po wybraniu tej opcji umożliwia: • dodanie nowego katalogu – poprzez wpisanie odpowiedniej nazwy w pole Nazwa oraz przydzieleniu praw Odczytu oraz Zapisu do katalogu użytkownikom systemu. Katalogi dokumentów (*) Zanim rozpoczniemy wprowadzać do systemu poszczególne dokumenty celowe wydaje się stworzenie katalogów. należy je wcześniej w systemie zarejestrować. plik graficzny/animację ilustrujący produkt itd.) Aby jednak możliwe było dołączanie plików do poszczególnych rekordów. które zostały już wprowadzone. wzory umów są łatwo dostępne dla wszystkich pracowników firmy. Po wybraniu odpowiednich opcji należy zatwierdzić swój wybór klawiszem Dodaj.). Wszystkie potrzebne do tego celu opcje zostały zgromadzone w menu systemowym Dokumenty. I tak za pomocą tego menu użytkownik uprawniony do dodawania dokumentów w systemie (aktywna opcja Zarządzanie dokumentami podczas tworzenia jego konta) może: • • • • zarejestrować w systemie nowy dokument. iż system ITCube pozwala także na zarządzanie skrótami do dokumentów które fizycznie umieszczone są poza bazą systemu (na serwerze plików. Dodatkowo system zaznaczy ciemniejszym kolorem ten rekord.uporządkuje w tabeli wszystkie rekordy ze względu na kolumnę Czas trwania. iż gromadzona w jego zasobach informacja jest kompletna i różnorodna. że w dużym stopniu zwiększa możliwości samego systemu sprawiając. Ewidencja dokumentów w systemie ITCube Korzystając z systemu ITCube użytkownik często spotka się z możliwością dołączenia do nowo tworzonych rekordów różnego rodzaju plików (przykładowo wprowadzając do systemu nowy produkt/usługę można dołączyć np. dzięki czemu np. serwerze FTP. a to jakie informacje mogą zostać powiązane z danym rekordem zależą tylko i wyłącznie od potrzeby chwili. który spełnia warunki określone w oknie Dane dotyczące parametrów grupowania. aktualizować dokumenty zarejestrowane w systemie. pliki graficzne. zarejestrować w systemie nowy skrót do dokumentu. Formularz.

Swoją decyzję należy zatwierdzić wciskając klawisz Następne. Właściwy plik wskazujemy wybierając go za pomocą przycisku Przeglądaj w polu Plik (okno Ścieżka dostępu do pliku). W pierwszym należy podać ścieżkę dostępu do pliku. Standardowo jest proponowane oryginalne rozszerzenie danego pliku. istotne jest aby móc później łatwo rozpoznać dany plik po nazwie. • Katalog (obowiązkowe) – rozwijane menu zawierające listę katalogów. • Obsługujący – pole pozwalające na wskazanie osoby. która wyznaczona została na obsługującą dany dokument (np. Katalogu tego nie można usunąć. które nie zostaną przypisane do innych katalogów. Dodawanie nowego dokumentu Umieszczenie nowych dokumentów w systemie jest możliwe za pomocą polecenia Dokumenty>Zarejestruj dokument. który spowoduje przejście do drugiego etapu. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. WAŻNE: W systemie niezależnie od katalogów tworzonych przez użytkownika istnieje Katalog Główny.określa rozszerzenie pliku czyli niesie z sobą informację jakiej aplikacji powinien użyć ITCube do jego otworzenia. w którym określić należy dane importowanego dokumentu. Wciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje przeniesienie użytkownika do Panelu głównego systemu ITCube co równoznaczne będzie z nie wprowadzeniem do systemu żadnych nowych dokumentów. W drugim etapie rejestracji pliku wypełnić trzeba będzie formularz. do których przypisać można poszczególne dokumenty celem ich posegregowania i łatwiejszego odszukania w przyszłości. Można tutaj wpisać zupełnie dowolny ciąg znaków/frazę. I tak wypełnić należy następujące pola: • Nazwa (obowiązkowe) – pole zawierające nazwę pliku pod jaką będzie on identyfikowany przez system. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. który chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj katalog dokumentów. • Typ . Osoba ta uzyskuje pełne prawa do rekordu niezależnie od praw odczytu/edycji związanych z dokumentem @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 73 . w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. osoba dbająca o jego aktualizacje). Standardowo jest proponowana oryginalna nazwa danego pliku. które się w nim znajdują. do którego trafiać będą te dokumenty. Cały proces „rejestracji” podzielony jest na dwa etapy. usunięcie już istniejącego katalogu dokumentów – poprzez wybranie nazwy przeznaczonego do skasowania katalogu z rozwijanego menu w polu Nazwa okna Usuń katalog dokumentów i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez wciśnięcie przycisku Usuń.• zmianę nazwy oraz praw dostępu do katalogu już istniejącego – poprzez wybranie nazwy katalogu. który zamierzamy umieścić na serwerze. • WAŻNE: Należy pamiętać że usunięcie katalogu spowoduje także usunięcie wszystkich plików. Będzie także można dokonać zmiany praw zapisu/odczytu do wybranego katalogu.

• Projekt – rozwijane menu. które zostaną wybrane w liście obok lub dla kontrahenta wskazanego w polu Kontrahent. Aby znaleźć kontrahenta. z którym będzie powiązane zadanie należy kliknąć w ikonę system otworzy przeglądarkę kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent. • Etap projektu – rozwijane menu. WAŻNE: Rejestrując dokument korzystając z polecenia Dokumenty->Zarejestruj dokument lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. WAŻNE: Plik oznaczony za pomocą przycisku Ekstranet będzie dostępny jedynie dla grup kontrahentów. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu wyżej wskazanego projektu. • Kontrahenci Odczyt – okno pozwalające ustalić.• Ekstranet – przycisk. którego dotyczy rejestrowany plik. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 74 . którego dokonać możemy wyboru osoby • kontaktowej dla wybranej powyżej firmy. • Opis – pole przeznaczone na opisanie danego pliku. Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające wybór (spośród wcześniej wprowadzonych do systemu firm) tego kontrahenta. Po • wyszukaniu kontrahenta wystarczy. Kontakt – rozwijane menu za pomocą. którym grupom użytkowników przysługiwać będą prawa odczytu oraz modyfikacji informacji dołączonych do dokumentów. Jeśli wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione. w których ustalić należy. którym grupom kontrahentów umożliwiony zostanie odczyt dokumentu w module Ekstranet. którego dotyczy rejestrowany plik. W przeciwnym razie dokument nie będzie widoczny w systemie. • Użytkownicy Odczyt/Zapis – dwa okna. za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. należy zatwierdzić umieszczenie dokumentu w systemie poprzez kliknięcie w przycisk Zapisz. za pomocą którego możemy ustalić czy dany plik będzie widoczny w zakładce Dokumenty w module Ekstranet (przycisk jest widoczny gdy licencja zawiera moduł Ekstranet). Następnie uwzględniającą prawa do dowiązywania. • Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania dokumentu. co pomóc może użytkownikowi w jego późniejszej identyfikacji. WAŻNE: Formularz opisujący dokument w trybie odczytu zawiera także sekcję zawierającą listę wszystkich poprzednich wersji pliku.

iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania dokumentu. • Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające wybór (spośród wcześniej wprowadzonych do systemu firm) tego kontrahenta. URI). do których przypisać można poszczególne dokumenty celem ich posegregowania i łatwiejszego odszukania w przyszłości. istotne jest aby móc później łatwo rozpoznać dany plik po nazwie. co pomóc może użytkownikowi w jego późniejszej identyfikacji. • Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. \\SerwerLokalny\Dokumentacje\Opis. którego dotyczy rejestrowany plik. Można tutaj wpisać zupełnie dowolny ciąg znaków/frazę. Kontakt – rozwijane menu za pomocą. • Ścieżka dostępu – pole zawierające pełną ścieżkę dostępu do zasobu. jeśli zawiera poprawną ścieżkę (tzw.pl/dokument.jpg. z którym będzie powiązane zadanie należy kliknąć w ikonę system otworzy przeglądarkę kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent. osoba dbająca o jego aktualizacje).txt.określa rozszerzenie pliku czyli niesie z sobą informację jakiej aplikacji powinien użyć ITCube do jego otworzenia. która wyznaczona została na obsługującą dany dokument (np. Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. • Obsługujący – pole pozwalające na wskazanie osoby. ftp://serwer. za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. Następnie należy wypełnić następujące pola: • Nazwa (obowiązkowe) – pole zawierające nazwę pliku pod jaką będzie on identyfikowany przez system. • Katalog (obowiązkowe) – rozwijane menu zawierające listę katalogów.pl/obraz. którego dotyczy rejestrowany plik. • Typ . Standardowo jest proponowana oryginalna nazwa danego pliku bez jego rozszerzenia. Aby znaleźć kontrahenta. • Etap projektu – rozwijane menu. WAŻNE: Rejestrując dokument korzystając z polecenia Dokumenty->Zarejestruj dokument lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. którego dokonać możemy wyboru osoby • kontaktowej dla wybranej powyżej firmy. • Projekt – rozwijane menu. w trybie odczytu jest aktywnym linkiem pozwalającym na szybki dostęp do zasobu. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu wyżej wskazanego projektu. • Opis – pole przeznaczone na opisanie danego pliku.doc. Pole to. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 75 .Dodawanie nowego skrótu do dokumentu Umieszczenie nowych skrótów do dokumentów nie zapisanych w bazie systemu możliwe jest za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj skrót. Standardowo jest proponowane oryginalne rozszerzenie danego pliku. Osoba ta uzyskuje pełne prawa do rekordu niezależnie od praw odczytu/edycji związanych z dokumentem. Następnie uwzględniającą prawa do dowiązywania.com. Poprawnymi wpisami są na przykład : http://firma.

W przeciwnym razie dokument nie będzie widoczny w systemie. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego dokumentu/skrótu za pomocą takich danych jak: właściciel. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. którym grupom użytkowników przysługiwać będą prawa odczytu oraz modyfikacji informacji dołączonych do dokumentów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. każda partia grupuje dziesięć rekordów. w których ustalić należy. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Użytkownicy Odczyt/Zapis – dwa okna. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 76 . skoku do partii rekordów. należy zatwierdzić umieszczenie dokumentu w systemie poprzez kliknięcie w przycisk Zapisz. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj dokumentami/skrótami składa się z dwóch okien. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. o którą nam chodzi. Można posłużyć się rozwijanym menu. która poprzedza właśnie przeglądaną. którym grupom kontrahentów umożliwiony zostanie odczyt dokumentu w module Ekstranet. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Do tego celu służy polecenie Dokumenty->Dokumenty/Skróty. Podgląd / Modyfikacja dokumentów oraz skrótów Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego dokumentu bądź skrótu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj dokumentami/skrótami.• Kontrahenci Odczyt – okno pozwalające ustalić. skoku do partii rekordów. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym dokumentem). Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. edycji bądź usunięcia danych. • Jeśli wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione.

którego obsługującym jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Obsługujący frazę „Jan Kowalski”. Tak więc. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich plików. zakładek (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych). Tak więc. • kolumna Obsługujący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. aby znaleźć plik. Do. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych plikom znajdującym się w tym katalogu. nazwa pliku pod jaką jest on rozpoznawany w systemie czy też przez dowolną frazę. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć pliki przywiązane do katalogu „Dokumenty tekstowe” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Kategoria nazwę „Dokumenty tekstowe”. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 77 . który jest integralną częścią systemu ITCube. • kolumna Katalog – zawiera informację o katalogu. edycja dołączonych do niego podczas importowania danych. który został wyznaczony na obsługującego dany dokument. z którym został powiązany • wprowadzania do systemu dokument. który do systemu wprowadził Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. katalog. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. według ich daty rejestracji. Tak więc. do którego przydzielony został dany dokument. jaka została użyta w opisie dokumentu przez importującego go użytkownika a także po dacie rejestracji dokumentu w systemie. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących dokumentów. kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. aby znaleźć plik. Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Do tego celu służą dwa pola Od. który stworzył dany rekord.obsługujący. • kolumna Data rejestracji – zawiera informację o dacie wprowadzenia pliku do systemu. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie zawartości pliku. WAŻNE: Aby opcja ta była użyteczna należy oczywiście pamiętać o wprowadzeniu do systemu katalogów plików (Dokumenty->Katalogi dokumentów). Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdujące się po lewej stronie pól Od. Domyślnie w polu tym wybrana będzie opcja wskazująca na aktualnie zalogowanego użytkownika. aktualizację dokumentu oraz dodanie go do tzw. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych plikom zaimportowanym do systemu przez Jana Kowalskiego. usunięcie danego pliku z systemu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Do w kolumnie Data rejestracji.

Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy plików nazwanych w taki właśnie sposób. Tak więc. Wyświetlenie/Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do zawartości pliku uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu pliku znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Tak więc aby wyświetlić plik zawierający arkusz kalkulacyjny programu Excell należy mieć zainstalowane oprogramowanie potrafiące otworzyć tego typu pliki. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy plików powiązanych z kontrahentem “Coca Cola”. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. wystarczy wpisać ją w polu edycyjnym i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Tak więc.kryterium. w którym wyświetlona zostanie zawartość pliku. edycja danych dołączonych podczas rejestrowania dokumentu w systemie. aby znaleźć plik zapisany w systemie pod określoną nazwą. Mamy także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie zawartości pliku. • kolumna Nazwa/Opis – zawiera opis oraz nazwę dokumentu. WAŻNE: System ITCube podczas wyświetlania zawartości pliku korzysta z „pomocy” programów zainstalowanych na komputerze. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Mamy także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. jego aktualizację. znajduje się także przycisk . Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. usunięcie pliku z systemu oraz dodanie pliku do zakładki w Panelu głównym systemu ITCube. Jeśli w systemie nie ma zainstalowanego @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 78 znajdujący się obok numeru . z którego korzysta użytkownik aktualnie zalogowany. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Podgląd / Modyfikacja / Aktualizacja / Wysyłanie faksem / Zakładki / Usuwanie wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl plik. pod jaką jest on rozpoznawany przez system (dane pobierane są z pola Nazwa wypełnionego podczas wprowadzania tego pliku do systemu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć plik skojarzony z kontrahentem “Coca Cola”. wystarczy wpisać tą nazwę w polu edycyjnym i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj.

Jeżeli zależy nam na wyświetleniu informacji związanych z dokumentem a nie samego pliku należy klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji rekordu wybrać opcję Wyświetl informacje. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. Po wybraniu pliku z dysku oraz naciśnięciu przycisku Następne plik zostanie uaktualniony. Usuwanie rekordu (*) Każdy z plików może zostać w dowolnej chwili usunięty przez administratora systemu. Wszystkie poprzednie wersje danego dokumentu są zawsze dostępne z poziomu formularza go opisującego w sekcji „Poprzednie wersje”. Aktualizacja pliku Każdy plik zarejestrowany w systemie można uaktualnić. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. przy czym wszystkie informacje opisujące rekord nie ulegną zmianie. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Uaktualnij dokument. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Za pomocą tego formularza użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranego wcześniej dokumentu/skrótu i może dowolnie je zmodyfikować. Aby zmiany zostały zapisane. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Wysyłanie dokumentu faksem Jeśli aktywowany został moduł faksowy oraz dokument jest plikiem typu TIFF bądź JPG dostępna będzie opcja wysłania pliku faksem. znajdujący się obok numeru porządkowego Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić.takiego programu. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki oraz zamknie okno. który wypełnić należało podczas pierwszego etapu wprowadzania dokumentu do zasobów systemu (Dokumenty>Zarejestruj dokument). dokument zostanie zapisany na lokalnym dysku użytkownika we wskazanej przez niego lokalizacji. Więcej informacji na ten temat znajdzie czytelnik w rozdziale poświęconym modułowi FAKS. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 79 . Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj spowoduje. w którym znajdzie się formularz opisujący dokument bądź skrót.

Kontrahenci i osoby kontaktowe Kiedy ukończony zostanie etap wprowadzania danych dotyczących użytkowników systemu. Wszystkie opcje związane z tym zagadnieniem usytuowane zostały w menu Kontrahenci. • • stworzyć listę osób kontaktowych dla każdego z kontrahentów. zostają umieszczone w łatwo dostępnym i widocznym miejscu. branże kontrahentów (Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). Dane wprowadzone tutaj będą następnie wykorzystane przy tworzeniu rekordu poświęconego konkretnemu kontrahentowi (Kontrahenci- @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 80 . a kontaktowych kanałów także (Kontrahenci->Słowniki->Statusy). które reprezentowane są przez firmy z nami współpracujące.Dodawanie pliku do zakładek Każdy z plików można w każdej chwili dodać do tzw. którym jest wprowadzenie do baz danych systemu ITCube wszystkich niezbędnych informacji dotyczących kontrahentów naszej firmy. pozyskania) sposoby (Kontrahenci->Słowniki->Sposoby komunikacyjnych grupy kontrahentów (Kontrahenci->Słowniki->Kanały (Kontrahenci->Słowniki->Grupy Branże kontrahentów(*) Zanim rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych kontrahentów (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta) logiczne wydaje się stworzenie w bazie struktury podziału kontrahentów ze względu na reprezentowane przez nich branże. Za pomocą dostępnych tam poleceń można: • dodać nowego kontrahenta lub osobę kontaktową (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta. Kontrahenci ->Dodaj Kontakt). infrastruktury firmy nadchodzi pora na uczynienie kolejnego ważnego kroku. Polecenie Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube nazw wszystkich branż. oraz statusy ich rodzaje kontrahentów/osób pozyskania wykorzystywanych komunikacyjne) kontrahentów). Kontrahenci->Kontakty). • • dodać najistotniejsze rekordy do zakładek na Panelu głównym systemu ITCube. Dzięki temu najważniejsze pliki. dokonać przeglądu. zakładek. z punktu widzenia danego użytkownika. modyfikacji bądź usunięcia wprowadzonych rekordów(Kontrahenci>Kontrahenci. zdefiniować cechy kontrahentów/osób kontaktowych (Kontrahenci->Słowniki->Cechy). znajdujący się Usuwanie pliku z zakładki Zakładkę usuwamy klikając w symbol akcji znajdujący się po prawej stronie nazwy pliku (w Panelu głównym systemu) i wybierając opcję Usuń zakładkę oraz potwierdzając chęć jej usunięcia. czyli umieścić je w specjalnie do tego przeznaczonej strefie Panelu głównego systemu ITCube. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj do zakładek.

>Dodaj kontrahenta). pozwalając przypisać go do odpowiedniej dla niego grupy. Dodatkowo będziemy mogli udostępniać dokumenty poszczególnym grupom kontrahentów. rozróżnienia na klientów VIP. Wybór opcji Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów spowoduje otworzenie formularza Grupy kontrahentów. • usunąć już istniejącą branżę wybierając jej nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj branżę i klikając w przycisk Usuń. Polecenie Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube sposobu podziału kontrahentów (np. którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj branżę. Grupy kontrahentów (*) Zanim rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych kontrahentów (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta) sensowne wydaje się stworzenie w bazie struktury podziału kontrahentów na grupy. Regular itp. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Dane wprowadzone tutaj będą następnie wykorzystane przy tworzeniu rekordu poświęconego konkretnemu kontrahentowi (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta). Pozostałe branże będą natomiast segregowane alfabetycznie. która proponowana będzie jako pierwsza z listy. WAŻNE: Usunięcie dowolnej branży kontrahentów. ani też skasowania całego rekordu. wysyłać różne informacje do konkretnych grup firm poprzez moduł Ekstranet. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym branżę kontrahenta. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 81 . Takie przyporządkowanie ułatwi w przyszłości odnalezienie konkretnego kontrahenta. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnej branży. • wybierając interesującą nas branżę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj branżę. Domyślną branżę ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Branża domyślna podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj branżę. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. opisującego dowolnego kontrahenta) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. iż dany obiekt został usunięty z systemu. zaznaczając pole Branża domyślna i klikając na przycisk Zapisz. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz.). dając nam możliwość odnalezienia go poprzez ten właśnie parametr. która została wcześniej wykorzystana przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Branże kontrahentów. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nową branżę kontrahentów – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj branżę i klikając w przycisk Dodaj. • zmieniać nazwę branży już istniejącej – poprzez wybranie nazwy branży. pozwalając przypisać go do odpowiedniej dla jego działalności branży.

Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. • zmienić nazwę cechy już istniejącej – poprzez wybranie nazwy cechy kontrahenta. • usunąć już istniejącą cechę wybierając pożądaną nazwę cechy z rozwijanego menu w polu Usuń/Modyfikuj cechę i klikając w przycisk Usuń. WAŻNE: Usunięcie dowolnej cechy. ani też @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 82 .• dodać nową grupę kontrahentów – wpisując odpowiednią frazę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj grupę kontrahentów i klikając w przycisk Dodaj. • • WAŻNE: Usunięcie dowolnej grupy kontrahentów. Cechy kontrahentów lub osób kontaktowych (*) Polecenie możliwości Kontrahenci->Słowniki->Cechy kontaktowych itd. którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj cechę. iż dany obiekt został usunięty z systemu. Domyślną grupę kontrahenta ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Grupa domyślna znajdujące się po prawej stronie pola Nazwa (okno Dodaj grupę kontrahentów). opisującego dowolnego kontrahenta) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj grupę kontrahentów. pod względem tej opcji finansowych Wybór pozwala spowoduje na zdefiniowanie (np. która wcześniej została wykorzystana przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. która proponowana będzie jako pierwsza z listy. ani też skasowania całego rekordu. • wybierając interesującą nas grupę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj grupę kontrahentów. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. zaznaczając okno Grupa domyślna i klikając na przycisk Zapisz. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nową cechę – wpisując odpowiednie wyrażenie w pole edycyjne Nazwa i klikając w przycisk Dodaj. usunąć już istniejącą grupę wybierając jej nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj grupę kontrahentów i klikając w przycisk Usuń. Pozostałe grupy będą natomiast segregowane alfabetycznie. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. formularza podziału Cechy kontrahentów/osób dowolnego kryterium otworzenie kompetencji. zmianę nazwy grupy już istniejącej – poprzez wybranie nazwy grupy. która została wcześniej wykorzystana przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. kontrahentów/osób kontaktowych. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym grupę kontrahenta. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnej grupy kontrahenta.).

Jest pracownikiem. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. • usunąć już istniejącą relację wybierając pożądaną nazwę relacji z rozwijanego menu w polu Usuń/Modyfikuj pozycje słownika i klikając w przycisk Usuń. iż dana wartość została usunięta z systemu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 83 . • zmienić nazwę relacji już istniejącej – poprzez wybranie nazwy relacji. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Relacje kontrahent<>kontrahent. Relacje kontrahent<->kontrahent (*) Polecenie Kontrahenci->Słowniki->Relacje kontrahent<->kontrahent pozwala na zdefiniowanie relacji które używane będą do łączenia kontrahentów (np. WAŻNE: Usunięcie dowolnej relacji. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika. współpracuje.). która wcześniej została wykorzystana przy tworzeniu połączenia pomiędzy rekordami nie powoduje skasowania żadnych danych w tych rekordach. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. która wcześniej została wykorzystana przy tworzeniu połączenia pomiędzy rekordami nie powoduje skasowania żadnych danych w tych rekordach.skasowania całego rekordu.). • usunąć już istniejącą relację wybierając pożądaną nazwę relacji z rozwijanego menu w polu Usuń/Modyfikuj pozycje słownika i klikając w przycisk Usuń. WAŻNE: Usunięcie dowolnej relacji. współpracuje z itd. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nową relację – wpisując odpowiednie wyrażenie w pole edycyjne Nazwa i klikając w przycisk Dodaj. jest oddziałem itd. • zmienić nazwę relacji już istniejącej – poprzez wybranie nazwy relacji. którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym w danym rekordzie typ komunikacji. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. Relacje kontrahent<->kontakt (*) Polecenie Kontrahenci->Słowniki->Relacje kontrahent<->kontakt pozwala na zdefiniowanie relacji które używane będą do łączenia kontrahentów oraz osób kontaktowych (np. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Relacje kontrahent<->kontakt. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nową relację – wpisując odpowiednie wyrażenie w pole edycyjne Nazwa i klikając w przycisk Dodaj.

Domyślny typ komunikacji ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Typ domyślny znajdujące się obok pola Nazwa podczas wprowadzania nowego typu (okno Dodaj typ komunikacji). w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. który chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ komunikacji. który wcześniej został wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nowy typ komunikacji – wpisując odpowiednie wyrażenie w pole edycyjne Dodaj typ komunikacji i klikając w przycisk Dodaj. • zmienić nazwę typu już istniejącego – poprzez wybranie nazwy typu komunikacji.Kanały komunikacji (*) Polecenie Kontrahenci->Słowniki->Kanały komunikacji pozwala na administrację dostępnymi kanałami komunikacji z kontrahentami lub osobami kontaktowymi. iż dana wartość została usunięta z systemu. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym w danym rekordzie typ komunikacji. • usunąć już istniejący typ komunikacji wybierając pożądany typ z rozwijanego menu w polu Usuń/Modyfikuj typ komunikacji i klikając w przycisk Usuń. WAŻNE: Usunięcie dowolnego typu komunikacji. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 84 . Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. • usunąć już istniejący sposób pozyskania . • zmieniać nazwę już istniejącego sposobu pozyskania – poprzez wybranie nazwy sposobu pozyskania. po kliknięciu którego ukaże się formularz umożliwiający: • dodanie nowego sposobu pozyskania – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj sposób pozyskania i klikając w przycisk Dodaj. zaznaczając pole Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. który chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj sposób pozyskania. • wybierając interesujący nas typ z rozwijanego menu w polu Usuń/Modyfikuj typ komunikacji. ani też skasowania całego rekordu. Sposób pozyskania (*) Zanim rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych kontrahentów (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta) bądź osób kontaktowych (Kontrahenci->Dodaj kontakt) należy zdefiniować sposoby pozyskania. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy komunikacji. Do tego służy polecenie Kontrahenci->Słowniki->Sposóbmy pozyskania.wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj sposób pozyskania i klikając w przycisk Usuń. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu komunikacji. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji.

Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym status kontrahenta. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 85 . Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. • zmieniać nazwę statusu już istniejącego – poprzez wybranie nazwy statusu. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. iż dany obiekt został usunięty z systemu. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. • usunąć już istniejący status . Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. • wybierając interesujący nas sposób pozyskania z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj sposób pozyskania. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. Pozostałe statusy będą natomiast segregowane alfabetycznie. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym sposób pozyskania kontrahenta. Do tego służy polecenie Kontrahenci->Słowniki>Statusy. iż dany obiekt został usunięty z systemu. Pozostałe sposoby pozyskania będą natomiast segregowane alfabetycznie. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. który chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj status. po kliknięciu którego ukaże się formularz umożliwiający: • dodanie nowego statusu – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj status i klikając w przycisk Dodaj. Status kontrahenta/osoby kontaktowej (*) Zanim rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych kontrahentów (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta) bądź osób kontaktowych (Kontrahenci->Dodaj kontakt) należy zdefiniować statusy kontrahentów/osób kontaktowych. Domyślny sposób pozyskania ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Sposób domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj sposób pozyskania. ani też skasowania całego rekordu. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego statusu. ani też skasowania całego rekordu. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. opisującego kontrahenta) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego sposobu pozyskania.wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj status i klikając w przycisk Usuń.WAŻNE: Usunięcie dowolnego sposobu pozyskania kontrahenta/osoby kontaktowej. Domyślny status ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Status domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj status. zaznaczając pole Sposób domyślny i klikając na przycisk Zapisz. opisującego dowolnego kontrahenta) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. WAŻNE: Usunięcie dowolnego statusu kontrahenta/osoby kontaktowej.

w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Lokalizacje geograficzne (*) Jeśli chcemy korzystać z funkcji planowania tras opartej o środowisko Google Map należy zdefiniować lokalizacje geograficzne służące jako punkt wyjazdu dla planowanych tras (najczęściej są to adresy oddziałów naszej firmy). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 86 . WAŻNE: W sekcji Dodaj pozycję słownika umieszczone zostało dodatkowo pole Imiona w bazie danych bez zdefiniowanego wpisu. Państwo”. po kliknięciu którego ukaże się formularz umożliwiający: • dodanie nowej lokalizacji – wpisując odpowiedni adres w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj pozycję słownika i klikając w przycisk Dodaj. zaznaczając pole Status domyślny i klikając na przycisk Zapisz. Odmiana imion (*) System ITCube jest wstępnie wyposażony w bazę ponad 400 imion wraz z ich odmianą w formie wołacza. • zmiana lokalizacji już istniejącej – poprzez wybranie adresu. Miasto. którego odmianę chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika. • zmianę odmiany imienia już istniejącego – poprzez wybranie imienia. • usunąć już istniejące imię . po kliknięciu której ukaże się formularz umożliwiający: • dodanie nowego imienia – wpisując odpowiednią wartość w pola edycyjne Imię/Odmiana w oknie Dodaj pozycję słownika i klikając w przycisk Dodaj.wybierając go z rozwijanego menu w polu Imię w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika i klikając w przycisk Usuń.• wybierając interesujący nas status z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj status. Aktualna odmiana dla wybranego imienia pojawi się w polu Odmiana.wybierając adres z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika i klikając w przycisk Usuń. Zawiera ono aktualną listę imion które występują w bazie osób kontaktowych a które nie znajdują się w słowniku imion. Wybrana wartość pojawi się w polu Nowa nazwa. Do tego celu służy polecenie Kontrahenci->Słowniki>Lokalizacje geograficzne. Dzięki niej możemy w łatwy sposób „wykryć” i dopisać do słownika nowe imiona. Jeśli zajdzie potrzeba uzupełnienia tej bazy dodatkowym imieniem należy skorzystać z opcji Kontrahenci->Słowniki->Słownik imion. W przypadku tego słownika wartości powinny być wpisywane zgodnie z szablonem „Ulica wraz z numerem. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. który chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. • usunąć już istniejącą lokalizację . Jest ona wykorzystywana podczas definiowania korespondencji grupowej oraz szablonów listów.

czy też będzie oddziałem firmy już istniejącej (opcja Oddział: X gdzie X jest nazwą firmy. Do wyboru dostajemy tutaj trzy wartości: niski. Rejestracja nowego kontrahenta polega na podaniu jego podstawowych danych teleadresowych oraz informacji dotyczących osobowości prawnej. w CDN Opt!ma przekłada się on na Kod kontrahenta . • wybierając Zapisz.System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnej lokalizacji. • Potencjał – rozwijane menu służące określeniu możliwości ekonomicznych (potencjału) naszego kontrahenta. średni oraz wysoki. a także ew. • Skrót – pole edycyjne. podczas druku etykiet. • Ulica. Co warto podkreślić przed wypełnieniem pól Miasto i Region warto uzupełnić pole Kod @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 87 . zaznaczając pole Wartość domyślna i klikając na przycisk Dodawanie nowego kontrahenta Formularz Dodaj kontrahenta (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta) pozwala na dodawanie w systemie nowych kontrahentów naszej firmy. Kod pocztowy. interesujący nas adres z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika. Dodatkowo w trybie podglądu pozwalają one na prezentację siedziby klienta na mapie. Państwo. natomiast link Ulica wyświetla dokładny adres na planie miasta. • Status – rozwijane menu. Pozostałe adresy będą natomiast segregowane alfabetycznie. Domyślną lokalizację ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Wartość domyślny podczas dodawania nowego adresu w oknie Dodaj pozycję słownika. za pomocą którego możemy ustalić czy nowo tworzony rekord będzie rekordem aktywnym w systemie (przycisk zaznaczony). Telefon 1 – standardowe pola edycyjne służące podaniu informacji teleadresowych kontrahenta. Region. za pomocą którego ustalić można status konkretnego kontrahenta. Link Miasto prezentuje siedzibę na planie kraju. I tak aby dodać nowego kontrahenta należy wybrać opcję Kontrahenci->Dodaj kontrahenta oraz w nowo otwartym formularzu Dodaj kontrahenta wypełnić kolejno wszystkie wymagane pola: • Nazwa (obowiązkowe) – nazwa nowego kontrahenta pod jaką będzie on rozpoznawany przez system ITCube. danych dodatkowych mających powiększyć zasób informacji na temat naszego partnera bądź klienta oraz umożliwić mu korzystanie z modułu Ekstranet. która proponowana będzie jako pierwsza z listy. Opisują one adres korespondencyjny wykorzystywany np. za pomocą którego wybrać można czy rekord wprowadzany właśnie do systemu będzie dotyczył nowej firmy (opcja Nowa firma). za pomocą którego nadać możemy kontrahentowi nazwę skróconą. • Przycisk Aktywny znajdujący się po prawej stronie pola Nazwa. czy też będzie rekordem nieaktywnym (przycisk odznaczony). Miasto.o ile Kod o takiej nazwie nie został już wykorzystany). której oddział właśnie wprowadzamy do systemu). Nazwa ta wykorzystywana jest także w module integrującym oprogramowanie ITCube z zewnętrznym systemem handlowym (np. Statusy kontrahentów definiujemy klikając na opcję Kontrahenci->Słowniki>Statusy. • Firma/Oddział (obowiązkowe) – rozwijane menu.

• Sposób pozyskania – rozwijane menu. Informacja ta może być cenna dla analiz i statyk kontrahentów. znajdująca się po prawej stronie nazwy pola. warto więc by główny adres umieścić na pierwszej pozycji. za pomocą którego można przyporządkować nowego kontrahenta do odpowiedniej dla niego grupy. W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 88 . w którym podać można datę nawiązania współpracy z danym kontrahentem. Wyboru dokonać możemy pomiędzy branżami. dostęp do którego daje nam ikona poprawny. • Domeny – pole zawierające listę domen firmy oddzielonych znakiem przecinka. które wcześniej wprowadzone zostały za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. Grupami kontrahentów zarządzać może administrator za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów. Pole pozwala modułowi odbioru poczty elektronicznej systemu ITCube na związanie korespondencji z firmą jeśli tylko wysłana została ona z jakiejkolwiek z wpisanych tu domen. która wysłana została z jakiegokolwiek z adresów wpisanych w pole Email automatycznie związana zostanie z odpowiednim kontrahentem. za pomocą którego można ustalić w jaki sposób pozyskaliśmy danego kontrahenta. Dzięki temu uniknąć można wpisywania dużej ilości adresów w polu Email. Moduł odbioru poczty systemu ITCube w celu identyfikacji przychodzącej korespondencji wykorzystuje wszystkie adresy. • Telefon 2. Moduł odpowiadający za wysyłanie poczty elektronicznej systemu ITCube używa tylko pierwszego adresu. bądź mającej uprawnienia do jego modyfikacji. • Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. za pomocą którego spośród pracowników naszej firmy wybrać możemy tego. System ITCube wyposażony jest bowiem w bazę przeszło 20 tysięcy kodów pocztowych. Sposoby pozyskania definiujemy za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Sposoby pozyskania. Tak więc poczta przychodząca. Datę można także wprowadzić używając klawiatury. dzięki któremu każdy rekord opisujący kontrahenta może zostać wzbogacony o dłuższy komentarz osoby wprowadzającej go do bazy. • Opis – pole edycyjne. Datę ustawia się za pomocą kalendarza systemu ITCube. • Obsługujący – rozwijane menu. • Data pozyskania – pole. Faks. • Email – pole zawierające listę adresów pocztowych firmy oddzielonych znakiem przecinka. za pomocą którego przyporządkować można kontrahenta do konkretnej branży. WWW – pola edycyjne dające możliwość dodania dodatkowych informacji teleadresowych. Tak więc jeśli wpisany kod zostanie znaleziony pola Miasto i Region uzupełnią się automatycznie.pocztowy. • Grupa – rozwijane menu. • Branża – rozwijane menu. który będzie odpowiedzialny za kontakty z konkretnym kontrahentem. które przysługują osobom kontaktowym danej firmy w module Ekstranet. Przynależność do danej grupy odpowiada za prawa.

• Termin płatności – pole edycyjne określające termin płatności związany z kontrahentem. • Upust – pole edycyjne. edycji danych lub dodawania kolejnych informacji dotyczących kontrahenta. Aby nadać prawo do modyfikacji lub usunięcia danych należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Zapis klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki. natomiast link Ulica wyświetla dokładny adres na planie miasta. co wydatnie zwiększyć może użyteczność systemu. przykładowo z racji wysokich dochodów generowanych przez kontrahenta. Państwo. • Regon – pole edycyjne. • Forma prawna – pole edycyjne służące do wpisania osobowości prawnej naszego kontrahenta (np. Dodatkowo w trybie podglądu pozwalają one na prezentację siedziby klienta na mapie. Link Miasto prezentuje siedzibę na planie kraju. Co warto podkreślić przed wypełnieniem pól Miasto i Region warto uzupełnić pole Kod pocztowy. Region. Kod pocztowy. w którym wpisać należy regon firmy . w którym wpisać należy numer identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta. informację. osoba fizyczna. • NIP – pole edycyjne. Jeśli podany numer nie jest poprawnym numerem NIP system wyświetli ostrzeżenie które jednak nie uniemożliwi zapisana rekordu. Tak więc jeśli wpisany kod zostanie znaleziony pola Miasto i Region uzupełnią się automatycznie. Opisują one adres wykorzystywany do wystawiania faktur.• Prawa – okna Odczyt oraz Edycja pozwalające określić. którym posługuje się kontrahent. Okno Dowiązywanie pozwala wskazać grupy użytkowników. Telefon 1 – standardowe pola edycyjne służące podaniu informacji teleadresowych kontrahenta. spółka z o. System ITCube wyposażony jest bowiem w bazę przeszło 20 tysięcy kodów pocztowych. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. w które wpisać można procentową wysokość upustu przyznawaną danemu kontrahentowi. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu. o.). Jest ono wykorzystywane podczas tworzenia dokumentów sprzedaży. Jeśli wypełniliśmy już wszystkie pola możemy zakończyć edycję formularza. sprzedaż czy zadanie. opisujący miejsce prowadzenia działalności oraz jej rodzaj. W oknie tym do wypełnienia przewidziane zostały następujące pola: Ulica. Miasto. identyfikacyjny numer podmiotów gospodarczych składający się z 9 cyfr. bądź też przystąpić do uzupełniania danych dodatkowych o kontrahencie. • Konto bankowe – pole edycyjne służące do wprowadzenia do systemu numeru konta bankowego. Pole to będzie wykorzystywane przez moduł sprzedaży oraz ekstranetu do automatyzacji przyznawania upustów. W celu nadania praw do odczytu należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Odczyt klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki. które będą mogły związać z wprowadzaną firmą inny rekord np.niepowtarzalny. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 89 .

z której należy wybrać domyślną cenę dla wprowadzanego kontrahenta. Dodaj zadanie. Aby to uczynić należy zaznaczyć odpowiednio pole Dodaj kontakt. Symfonia Premium czy Symfonia FORTE. – okno pozwalające zdefiniować relacje istniejące pomiędzy wpisami w bazie kontrahentów a właśnie dodawanym/edytowanym rekordem. Jeśli to pole zostało zaznaczone system ITCube oznaczy całą korespondencję mailową z wprowadzonym kontrahentem w ten sposób aby łatwo można ją było odnaleźć w systemie (maile będą skojarzone z daną firmą). zadanie lub projekt.• Cena – rozwijana lista. . WAŻNE: Przy dodawaniu kontrahenta możemy dodatkowo sprawdzić czy w bazie systemu nie istnieje już firma o podobnej nazwie bądź adresie email. Cechy definiujemy za pomocą polecenia Kontrahent->Słowniki->Cechy. Kategorie produktów – okno umożliwiające zaznaczenie jakimi kategoriami produktów zainteresowany jest kontrahent. Aby wybrać kilka cech należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie cechy. Otwórz projekt. za – okno pozwalające polecenia zdefiniować relacje istniejące pomiędzy • • • dodawanym/edytowanym rekordem a innymi wpisami w bazie kontrahentów. Relacje wych. . Aby pola te były widoczne musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący kontrahentów. • Relacje przych. Dodaj informacje. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 90 . Efektem tego będzie zarejestrowanie aktualnie dodawanego kontrahenta w zewnętrznym systemie handlowym np. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowego kontrahenta do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj. WAŻNE: Dodając kontrahenta możemy zaznaczyć pole Zarejestruj w systemie handlowym. że chcemy wprowadzić osobę kontaktową związaną z tym kontrahentem bądź dodać związaną z nim informację. WAŻNE: Dodając kontrahenta możemy dodatkowo zaznaczyć. WF-MAG. Cechy – okno pozwalające wybrać dowolne cechy opisujące danego kontrahenta. W formularzu Dodaj kontrahenta możliwe jest wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. Relacje definiujemy pomocą Kontrahent->Słowniki->Relacje kontrahent<>kontrahent. Sprawdzenia dokonać możemy naciskając przycisk znajdujący się po prawej stronie pola Nazwa bądź Email WAŻNE: Przy dodawaniu kontrahenta możemy dodatkowo zaznaczyć pole Uaktualnij powiązania maili. Domyślna cena jest wykorzystywana przy tworzeniu oferty/zamówienia oraz przy składaniu zamówień w module Ekstranet. CDN Opt!ma. Relacje definiujemy za pomocą polecenia Kontrahent->Słowniki->Relacje kontrahent<->kontrahent.

sporządzenia notatki dotyczącej danego kontrahenta. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Wyboru pomiędzy wspomnianymi wyżej opcjami dokonujemy zaznaczając pole Aktywne rekordy bądź pole Nieaktywne rekordy znajdujące się po lewej stronie przycisku Szukaj. wysłania maila do konkretnej firmy bądź utworzenia zakładek do najczęściej używanych rekordów. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej firmy za @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 91 . Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym kontrahentem). Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na dwa różne sposoby. edycji. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj kontrahentami. która poprzedza właśnie przeglądaną. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Do tego celu służy polecenie Kontrahenci->Kontrahenci. skoku do partii rekordów. o którą nam chodzi. Można posłużyć się rozwijanym menu. każda partia grupuje dziesięć rekordów. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj kontrahentami składa się z dwóch okien. skoku do partii rekordów. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. WAŻNE: Wyszukiwanie może odbywać się w bazie rekordów zawierających aktywnych kontrahentów oraz w bazie zawierającej kontrahentów nieaktywnych (więcej o nadawaniu statusu kontrahenta aktywnego/nieaktywnego w punkcie dotyczącym dodawania nowego kontrahenta). Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia.Podgląd / Modyfikacja kontrahentów Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. usunięcia danych.

aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone kontrahentom mającym swą siedzibę w Warszawie. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie zawartości rekordu. edycja jego zawartości. zakładek (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych). usunięcie danego rekordu z systemu. Tak więc. • kolumna Status – zawiera informację o statusie. branża. aby znaleźć wszystkich kontrahentów. • kolumna Adres . którego do systemu wprowadził Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. którego obsługuje Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. Tak więc. o nazwie kontrahenta oraz jej skróconej formie. którym został przyznany status klienta „potencjalnego” wystarczy wybrać z rozwijanego menu Status opcję „potencjalni”. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy poszukiwanego kontrahenta mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych kontrahentom mającym w nazwie frazę „Coca Cola”. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. nazwa oraz adres kontrahenta.zawiera informacje teleadresowe kontrahenta. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kontrahentom a wprowadzonych do systemu przez użytkownika Jana Kowalskiego. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kontrahentom a wprowadzonych do systemu przez użytkownika Jana Kowalskiego. dodanie osoby kontaktowej oraz dodanie rekordu do tzw.zawiera informację. • kolumna Obsługujący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. obsługujący. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. który obsługuje danego kontrahenta.pomocą takich danych jak: właściciel rekordu. status. Okno składa się z siedmiu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu a także. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Adres taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. co niezwykle ważne. przycisk akcji . • kolumna Nazwa/Skrót . jaki przyznany został kontrahentowi. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. wyświetlenie struktury firmy. który stworzył dany rekord. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych kontrahentom mającym siedzibę firmy w @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 92 . delegowanie zadania w kontekście danego klienta. dodawanie notatki dotyczącej kontrahenta. Tak więc. aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone kontrahentowi o nazwie „Coca Cola” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwa taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. aby znaleźć kontrahenta. aby znaleźć kontrahenta.

edycja danych zapisanych w rekordzie. Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie wyszukanych rekordów / Wyświetlanie struktury / Drukowanie nalepki adresowej / Dodawanie oferty. kosztu / Dodawanie informacji / Dodawanie zadania / Dodawanie osoby kontaktowej / Dodawanie dokumentu / Otwieranie projektu / Wysyłanie listu. • Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz wyszukiwania danych po dowolnym polu kontrahenta. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone w rekordzie podczas jego tworzenia (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta) a także zostaną wyświetlone informacje dotyczące osób @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 93 . delegowanie zadania. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informacje. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. usunięcie rekordu z systemu. zamówienia / Odnotowanie przychodu. dodanie osoby kontaktowej. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. wysłanie do niego maila oraz dodanie rekordu do zakładki w Panelu głównym systemu ITCube. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Telefon 1. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do zawartości rekordu uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu kontrahenta znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Jeśli nie pamiętamy pełnego adresu poszukiwanego kontrahenta mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie zawartości rekordu.Warszawie. faksu. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. znajduje się także przycisk . dodanie notatki dotyczącej kontrahenta. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. e-maila / Zakładki / Dodawanie kontraktu serwisowego / Dodawanie zlecenia serwisowego / Rejestracja w systemie handlowym Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu.

daty obiektu bądź właściciela obiektu. Gwarancji/Kontraktów serwisowych. bądź uprawniony do wprowadzania poprawek użytkownik otrzymuje dostęp do danych wybranego wcześniej kontrahenta i może dowolnie je zmodyfikować. która sekcja jest standardowo „schowana”. WAŻNE: Przeglądając dane kontrahenta w każdej chwili mamy dostęp do podręcznego menu. Aby to uczynić należy przed zapisaniem zaznaczyć odpowiednie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 94 . To.ini. w oknie Historia kontrahenta. znajdują się informacje dotyczące związanych z kontrahentem: Informacji. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj spowoduje. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Przychodów/Kosztów. Zamówień/Zakupów. CDN Opt!ma. Zadań. Maili/Faksów wysłanych.kontaktowych danej firmy. WAŻNE: Każdą sekcję w formularzu dotyczącym kontrahentom można w łatwy sposób „schować” lub „odsłonić” klikając w przycisk . wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. WAŻNE: Przeglądając dane kontrahenta w każdej chwili można je wydrukować. Projektów. Aby zmiany zostały zapisane. Za pomocą tego formularza administrator systemu. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Użytkownik może zadecydować czy okno Historia kontrahenta ma zostać uporządkowane względem typu obiekty. który wypełnić należało podczas wprowadzania do zasobów systemu nowego kontrahenta (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta). Korespondencji grupowej. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Subiekt GT). klikając w ikonę symbolizująca drukarkę umieszczona w prawym dolnym rogu okna. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. Maili/faksów otrzymanych. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. Symfonia Handel. które otwieramy klikając w przycisk . WF-MAG. Dodatkowo. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Poniżej danych opisujących historię kontaktu z klientem znajduje się sekcja opisująca wszystkie związane z nim dokumenty i rezerwacje oraz w przypadku zakupienia licencji na moduł INTEGRATOR system wyświetli także dane o dokumentach sprzedażowych zapisanych w zewnętrznym programie sprzedażowym (np. definiuje się w pliku konfiguracyjnym systemu itcube. WAŻNE: Podczas edycji kontrahenta można także uaktualnić niektóre dane kontaktów związanych z edytowanym kontrahentem.

WAŻNE: Usunięcie kontrahenta skutkuje usunięciem wszystkich rekordów „podpiętych” pod niego (czyli np. Następnie system ITCube CRM otworzy formularz identyczny z tym. gdzie możliwe będzie podanie parametrów wydruku. Wyświetl strukturę W dowolnym momencie można wyświetlić graficzną strukturę firmy uwzględniającą zależności pomiędzy pracownikami. który wypełnia się przy dodawaniu przychodu/kosztu za @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 95 . Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . itd. zadań. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj dokument sprzedaży. Odnotowanie przychodu/kosztu W dowolnym momencie można odnotować przychód lub koszt i powiązać go z kontrahentem. Więcej informacji na temat drukowania nalepek na koperty znaleźć można w rozdziale poświęconym seryjnemu adresowaniu kopert. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Następnie system ITCube CRM otworzy formularz. Dodawanie oferty/zamówienia Aby dodać ofertę lub zamówienie związane z danym kontrahentem należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . którego ma dotyczyć oferta bądź zamówienie. który wypełnia się przy dodawaniu oferty/zamówienia za pomocą opcji Handel->Dodaj ofertę/zamówienie. Dane.przyciski znajdujące się obok ikony Zapisz. telefony kontaktów oraz ich statusy. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Wyświetl strukturę. Drukowanie nalepki z adresem kontrahenta W dowolnej chwili możemy wydrukować nalepkę z adresem kontrahenta. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji .). Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . dane teleadresowe. Dodatkowo menu Kontrahent zostanie ustawiona domyślnie na kontrahenta. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Rekordy związane z usuniętym kontaktem są dalej powiązane z nadrzędnym kontrahentem i widoczne w systemie ITCube. dokumentów sprzedaży. WAŻNE: Usunięcie osoby kontaktowej nie powoduje usunięcia rekordów podpiętych pod kontakt. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Odnotuj przychód/koszt.: maili. informacji. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Drukuj nalepkę. które można uaktualnić to: obsługujący kontakty. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy.

Dodawanie zadania Z każdym kontrahentem można związać zadanie. z którym chcemy skojarzyć zadanie. który wypełnia się przy dodawaniu osoby kontaktowej za pomocą opcji Kontrahenci>Dodaj kontakt. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Dodatkowo menu Kontrahent zostanie ustawiona domyślnie na kontrahenta. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. z którym chcemy skojarzyć informację. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. który wypełnia się przy delegowaniu zadania za pomocą opcji Zadania->Dodaj/Deleguj zadanie.pomocą opcji Handel->Odnotuj przychód/koszt. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Otwórz projekt. Otwieranie projektu W każdym momencie możemy otworzyć nowy projekt powiązany od razu z kontrahentem. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj informację. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj osobę kontaktową. którego ma dotyczyć dodawany przychód bądź koszt. Dodatkowo menu Kontrahent zostanie ustawiona domyślnie na kontrahenta. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 96 . Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . który wypełnia się przy rejestracji dokumentu za pomocą opcji Projekty->Otwórz projekt. Dodatkowo menu Kontrahent zostanie ustawione domyślnie na kontrahenta. Dodawanie dokumentu Z każdym kontrahentem można związać dokument. Dodawanie informacji Z każdym kontrahentem można związać informację. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Dodawanie osoby kontaktowej Do każdego kontrahenta można dodać osobę kontaktową. który wypełnia się przy rejestracji dokumentu za pomocą opcji Dokumenty->Zarejestruj dokument. który wypełnia się przy dodawaniu informacji za pomocą opcji Informacje->Dodaj informację. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj dokument. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj/Deleguj zadanie.

faksu. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . który wypełnia się przy rejestracji kontraktu serwisowego za pomocą opcji Serwis->Dodaj kontrakt serwisowy. CDN Opt!ma. Dodanie kontraktu serwisowego W każdym momencie możemy dodać nowy kontrakt serwisowy powiązany od razu z . znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Wyślij list lub Wyślij faks lub Wyślij e-mail. znajdujący się po lewej stronie nazwy kontrahenta (w Panelu głównym systemu) i wybierając opcję Usuń zakładkę oraz potwierdzając chęć jej Rejestracja kontrahenta w zewnętrznym systemie handlowym W przypadku gdy zakupiliśmy moduł INTEGRATOR mamy możliwość zarejestrowania kontrahenta w zewnętrznym systemie handlowym np. który wypełnia się przy rejestracji nowego zlecenia serwisowego za pomocą opcji Serwis->Dodaj zlecenie serwisowe. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj kontrakt serwisowy.Wysyłanie listu. Dodanie zlecenia serwisowego W każdym momencie możemy dodać nowe zlecenie serwisowe powiązane od razu z . @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 97 . faks). zostają umieszczone w łatwo dostępnym i widocznym miejscu. WF-MAG. Usuwanie rekordu z zakładki Zakładkę usuwamy klikając w symbol akcji usunięcia (przycisk Tak w okienku wyboru). zakładek. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. e-maila Do każdego kontrahenta można wysłać list. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Wybranie tej opcji spowoduje przeniesienie kontrahenta do bazy danych systemu sprzedażowego. do którego chcemy wysłać list (email. Dodatkowo pole Kontrahent oraz adres zostaną automatycznie wypełnione danymi kontrahenta. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj kontrakt serwisowy. Symfonia FORTE. kontrahentem. Dodawanie rekordu do zakładek Każdy z rekordów dodać można do tzw. z których przykładowo często korzystamy. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. czyli umieścić je w specjalnie do tego przeznaczonej strefie Panelu głównego systemu ITCube. Dzięki temu najważniejsze rekordy. Symfonia Premium. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i kliknąć w odnośnik Zarejestruj w systemie handlowym. który wypełnia się przy wysyłaniu maila za pomocą opcji Mail/Faks>Wyślij list lub Mail/Faks->Wyślij email lub Mail/Faks->Wyślij faks. email lub faks. kontrahentem.

wiodące zera). które w nazwie posiadają wpisany w to pole ciąg znaków. spacje. To jakim kryterium kieruje się system podczas analizy bazy w poszukiwaniu duplikatów zależy od zaznaczonej opcji w polu Grupuj po. które zostały delegowane przez kontrahenta do utrzymywania kontaktów z naszą firmą. z którymi współpracujemy umożliwia formularz „Dodaj kontakt”. Często taka sytuacja zostaje wykryta w momencie gdy każda z wprowadzonych firm posiada już własną historię. telefon. Pierwsza z sekcji pozwala na scalenie dwóch dowolnych kontrahentów wybranych przy użyciu standardowej przeglądarki. Po wybraniu tej opcji system wyświetli dwie sekcje „Scal duplikaty” oraz „Znalezione duplikaty”. Co ważne podkreślenia podczas scalania grupy rekordów zawsze jeden z nich jest traktowany jako rekord nadrzędny. Lista taka składa się z sekcji opisujących kontrahenta i wszystkie wpisy w bazie danych. Docelowy rekord będzie posiadał wszystkie dane teleadresowe kontrahenta nadrzędnego natomiast jego historia oraz lista kontaktów będzie sumą historii/kontaktów wszystkich scalanych rekordów. które uznane zostały za jego duplikat. nawiasy. Formularz zarządzania duplikatami dostępny jest po wybraniu polecenia Kontrahenci->Zarządzanie duplikatami. co do których istnieje podejrzenie iż mogą być duplikatami. Druga natomiast wypisuje automatycznie listę wpisów. Osobami kontaktowymi mogą być także osoby prywatne. Jeśli natomiast zostały wykryte duplikaty system wyświetli ich listę. Z każdym wypisanym rekordem związane jest menu kontekstowe pozwalające na usunięcie wpisu bądź scalenie pozostałych wpisów w obrębie sekcji z wybranym kontrahentem. bądź różniący się tylko nie znaczącymi znakami (np. Jeśli przegląd bazy po zadanym kryterium nie spowodował wykrycia duplikatów system oznajmi to wypisując zdanie „Nie znaleziono duplikatów”.WAŻNE: Jeśli zarejestrowaliśmy kontrahenta w zewnętrznym systemie handlowym zmiana ta może nie być widoczna od razu. Osoby kontaktowe zapisane w bazie danych systemu ITCube kojarzone są w @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 98 . Zarządzanie duplikatami Podczas uzupełniania bazy danych kontrahentów może dojść do sytuacji. (Kontrahenci>Dodaj kontakt). a więc do których należy się zwracać w razie konieczności nawiązania kontaktu z danym kontrahentem. Zależy to od ustawienia systemu ITCube (co ile sekund wykonuje się synchronizacja pomiędzy ITCube a systemem zewnętrznym). Dodawanie osób kontaktowych Przez pojęcie „osoby kontaktowe” rozumie się te osoby. W przypadku integracji z systemem Symfonia Premium/FORTE dodatkowe należy w programie sprzedażowym wybrać opcję Importuj z ITCube CRM (opcja dostępna w menu kontekstowym przeglądarki kontrahentów). Tworzenie bazy danych osób kontaktowych. Jeśli zależy nam by wykrywanie duplikatów zostało przeprowadzone tylko wśród wybranej grupy firm należy stosownie wypełnić pole Nazwa czego efektem będzie przeprowadzenie wyszukiwania tylko wśród firm. w której kilka osób wprowadzi tę samą firmę. lecz pod nieznacznie różniącą się nazwą. z którymi utrzymujemy kontakt handlowy. Standardowo system poszukuje duplikatów w całej bazie danych. I tak na przykład jeśli zaznaczymy opcję Telefon 1 system uzna za duplikaty te wpisy w bazie które mają taki sam. System ITCube pozwala na wykrywanie podobnych wpisów w bazie kontrahentów oraz w razie zlokalizowania duplikatów ich usuwanie bądź scalanie.

• Data . w które wpisać można stanowisko zajmujące w firmie przez daną osobę kontaktową (pole to jest o tyle ważne.trakcie używania systemu np. Po wybraniu opcji Kontrahenci->Dodaj kontakt użytkownik systemu wypełnić będzie musiał następujące pola: • Nazwisko (obowiązkowe) – pole edycyjne. który reprezentowany będzie przez nowo tworzoną osobę kontaktową. w które wpisać należy imię osoby kontaktowej. Grupa.) Datę wprowadzamy. dostęp do którego uzyskuje się poprzez kliknięcie w przycisk @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 99 • . Statusy kontrahentów definiujemy klikając na opcję Kontrahenci->Słowniki>Statusy. informacjami. iż wyświetlane jest w liście kontaktów danego kontrahenta). mailingami itd. • • Imię – pole edycyjne. korzystając z kalendarza zainstalowanego w systemie ITCube. WAŻNE: W przypadku gdy nie ma jeszcze w bazie danych kontrahenta. czy też będzie rekordem nieaktywnym (przycisk odznaczony). zadaniami. za pomocą którego ustalić można status konkretnego kontrahenta. Wypełniając te pola system doda nowego kontrahenta wypełniając go danymi.pole. z którego można wybrać pracownika firmy odpowiedzialnego za kontakt z wprowadzaną do systemu osobą. dotyczące kontrahenta takie jak: Nazwa. z którego wybrać należy nazwę kontrahenta. które wprowadziliśmy oraz danymi teleadresowymi z formularza Dodaj kontakt. za pomocą którego możemy ustalić czy nowo tworzony rekord będzie rekordem aktywnym w systemie (przycisk zaznaczony). Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. w które wpisać należy nazwisko osoby kontaktowej. Obsługujący. Następnie uwzględniającą prawa do dowiązywania. • Specjalizacja – pola edycyjne. w której pracuje wprowadzana do systemu osoba. w które należy wpisać tytuł naukowy osoby kontaktowej. WAŻNE: Dodając kontakt korzystając z polecenia Kontrahenci->Dodaj kontakt lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. Branża. rozmowy telefonicznej itp. Zaznaczając przycisk Nowy kontrahent system poszerzy formularz o nowe pola. Oczywiście dodawana osoba kontaktowa będzie powiązana z kontrahentem. z którym będzie powiązane zadanie należy kliknąć w ikonę system otworzy przeglądarkę kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent. • • Tytuł – edycyjne pole. z projektami. • Dział – pole edycyjne służące podaniu działu firmy. w którym należy wpisać datę następnego kontaktu (spotkania. Aby znaleźć kontrahenta. • Kontrahent (obowiązkowe) – rozwijane menu. iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania osoby kontaktowej. Przycisk Aktywny znajdujący się po prawej stronie pola Nazwa. w które wpisać można dane dotyczące specjalizacji osoby kontaktowej. Status – rozwijane menu. do którego chcemy przypisać dodawaną osobę kontaktową możemy skorzystać z pola Nowy kontrahent. • Obsługujący – rozwijane menu. wiadomościami. Stanowisko – pole.

które będą mogły przeglądać @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 100 • • . • NIP – pole edycyjne. • Przypomnienie – rozwijana lista. • PESEL – pole edycyjne. sugestii na temat danej osoby kontaktowej. która wysłana została z jakiegokolwiek z adresów wpisanych w pole Email automatycznie związana zostanie z odpowiednią osobą kontaktową. w które wpisać należy numer identyfikacji podatkowej (NIP) osoby kontaktowej. • Opis – pole edycyjne umożliwiające osobie wprowadzającej dany rekord do systemu na dołączenie własnych uwag. W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był poprawny. • Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu. Tak więc poczta przychodząca. Opis . Dodatkowo w trybie podglądu pozwalają one na prezentację siedziby klienta na mapie. Miasto. Co warto podkreślić przed wypełnieniem pól Miasto i Region warto uzupełnić pole Kod pocztowy. WAŻNE: Okno z przypomnieniem pokaże się osobie obsługującej dany kontakt. w które wpisać należy numer telefonu prywatnego lub komórkowego osoby kontaktowej. Wiek – rozwijane menu. warto więc by główny adres umieścić na pierwszej pozycji. Moduł odbioru poczty systemu ITCube w celu identyfikacji przychodzącej korespondencji wykorzystuje wszystkie adresy. • • • Płeć – rozwijane menu pozwalające określić płeć osoby kontaktowej. Telefon 1 – pola edycyjne umożliwiające wprowadzenie do systemu danych zawierających numer telefoniczny osoby kontaktowej. Jeśli kontakt nie ma przydzielonej osoby kontaktowej system wyświetli okno z przypomnieniem o następnym kontakcie właścicielowi rekordu. Kod pocztowy. System ITCube wyposażony jest bowiem w bazę przeszło 20 tysięcy kodów pocztowych. Właściciel (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. natomiast link Ulica wyświetla dokładny adres na planie miasta. z której należy wybrać kiedy ma nastąpić przypomnienie o następnym kontakcie. za pomocą którego określamy wiek osoby kontaktowej. w które wpisać należy numer ewidencji ludności (PESEL) osoby kontaktowej. W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników. w które należy wpisać numer służbowego faksu. • Telefon 2 – pole. • • Faks – pole.pole umożliwiające dodanie adnotacji związanej z następnym kontaktem. Państwo – pola umożliwiające wprowadzenie pełnych danych teleadresowych osoby kontaktowej. Moduł odpowiadający za wysyłanie poczty elektronicznej systemu ITCube używa tylko pierwszego adresu. Link Miasto prezentuje siedzibę na planie kraju.usytuowany po prawej stronie pola Data. • Ulica. Region. Email – pole zawierające listę adresów pocztowych osoby kontaktowej oddzielonych znakiem przecinka. Datę można także wprowadzić używając klawiatury. Tak więc jeśli wpisany kod zostanie znaleziony pola Miasto i Region uzupełnią się automatycznie.

W sekcji Dane dodatkowe o kontakcie możemy wypełnić następujące pola: Kanał komunikacji – rozwijane menu pozwalające wybrać preferowany system • komunikowania się z osobą kontaktową. za pomocą którego można ustalić w jaki sposób pozyskaliśmy daną osobę kontaktową. Aby wybrać kilka cech @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 101 . Sposoby pozyskania definiujemy za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Sposoby pozyskania. w którym podać można datę nawiązania współpracy z daną osobą kontaktową. dostęp do którego daje nam ikona poprawny. Do wyboru mamy tutaj następujące opcje: P (person) określające zwykłego pracownika.rozwijane menu pozwalające określić skalę wpływów osoby kontaktowej w danej firmie. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. (Kanały kontaktowe tworzymy za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Typy komunikacji). Więcej o konfiguracji i korzystaniu z modułu Ekstranet przeczytać można. Cechy definiujemy za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Cechy. • Kategorie produktów – okno umożliwiające zaznaczenie jakimi kategoriami produktów zainteresowany jest kontrahent. W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był automatyczne rozpoczęcie rozmowy poprzez naciśniecie odpowiedniego linku. • Login. przypadku wypełnionymi system znajdująca się po prawej stronie nazwy pola.zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). Osoba kontaktowa będzie mogła korzystać z konta od chwili gdy zaznaczona zostanie opcja Aktywny znajdująca się po prawej stronie pola Login. • Cechy – okno pozwalające wybrać dowolne cechy opisujące danego kontrahenta. W przypadku komunikatora GG wyświetla także aktualny status użytkownika. Datę można także wprowadzić używając klawiatury. Datę ustawia się za pomocą kalendarza systemu ITCube. Hasło (Ekstranet) – pola edycyjne (widoczne w przypadku włączonego modułu Ekstranet) umożliwiające ustawienie hasła i loginu dającego osobie kontaktowej dostęp do modułu Ekstranet oraz jednoznacznie identyfikującego ją w tym systemie. Pole Ważność jest uwzględniane przy wyświetlaniu struktury firmy. Skype – pola W edycyjne umożliwiające rekordów z odnotowanie numerów polami komunikatorów umożliwia internetowych. • GG. • Przełożony – pole edycyjne umożliwiające wprowadzenie relacji zawodowych pomiędzy osobami kontaktowymi w danej firmie. którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie. IP (important person) określającą ważną osobę oraz VIP (very important person) określające bardzo ważną osobę o bardzo dużej skali wpływów i możliwości. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. Informacja ta może być cenna dla analiz i statyk osób kontaktowych. • Ważność . • Data pozyskania – pole. natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie).

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowej osoby kontaktowej do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie klawisza Anuluj. WAŻNE: Osoba kontaktowa. Podgląd / Modyfikacja osób kontaktowych Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. – okno pozwalające zdefiniować relacje istniejące pomiędzy dodawanym/edytowanym rekordem a wpisami w bazie kontrahentów.należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie cechy. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Hasło zostały wypełnione oraz przycisk Aktywny został zaznaczony. mimo iż pola Login. Jeśli pole to zostało zaznaczone system ITCube oznaczy całą korespondencje mailową z wprowadzaną osobą w ten sposób. W formularzu Dodaj osobę kontaktową możliwe jest wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. WAŻNE: Wyszukiwanie może odbywać się w bazie rekordów zawierających aktywnych osób kontaktowych oraz w bazie zawierającej osoby kontaktowe nieaktywne (więcej o nadawaniu statusu aktywnego/nieaktywnego osobie kontaktowej w punkcie dotyczącym dodawania nowego nowej osoby kontaktowej). która nie jest przypisana do Kontrahenta (z listy Kontrahent została wybrana opcja Brak powiązania z kontrahentem) nie będzie mogła zalogować się do modułu Ekstranet. Wyboru pomiędzy wspomnianymi wyżej opcjami dokonujemy @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 102 . Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj kontaktami składa się z dwóch okien. WAŻNE: Przy dodawaniu osoby kontaktowej możemy dodatkowo zaznaczyć pole Uaktualnij powiązania maili. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Do tego celu służy polecenie Kontrahenci->Kontakty. Aby pola te były widoczne musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący osób kontaktowych. • Relacje wych. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj kontaktami. każda partia grupuje dziesięć rekordów. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jedną osobą kontaktową). aby łatwo można ją było odnaleźć w systemie (maile będą skojarzone z danym kontaktem). . Relacje definiujemy za pomocą polecenia Kontrahent->Słowniki->Relacje kontrahent<->kontakt.

dodanie notatki związanej z daną osobą. usunięcie danego rekordu z systemu. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie zawartości rekordu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 103 . który do systemu wprowadził Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych osobom kontaktowym wprowadzonym do systemu przez Jana Kowalskiego. aby znaleźć kontakt. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. delegowanie zadania w kontekście kontaktu a także dodanie rekordu do tzw. który stworzył dany rekord. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć kontakt. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. edycji bądź usunięcia danych.zaznaczając pole Aktywne rekordy bądź pole Nieaktywne rekordy znajdujące się po lewej stronie przycisku Szukaj. skoku do partii rekordów. Tak więc. o którą nam chodzi. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Tak więc. wysłanie do niej maila. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Można posłużyć się rozwijanym menu. Zakładek. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. • kolumna Obsługujący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. nazwisko i imię pod jakim osoba kontaktowa jest rozpoznawana w systemie oraz jej adres. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Znajdują się tam również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej osoby kontaktowej za pomocą takich danych jak: właściciel. kontrahent. skoku do partii rekordów. jego edycja. który obsługuje Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Obsługujący frazę „Jan Kowalski”. która poprzedza właśnie przeglądaną. który opiekuje się daną osobą kontaktową.

• Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz wyszukiwania danych po dowolnym polu osoby kontaktowej. • kolumna Kontrahent – zawiera informację o nazwie firmy. aby znaleźć kontakt. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. • kolumna Nazwisko/imię – zawiera informację o imieniu i nazwisku pod jakim osoba kontaktowa została zarejestrowana w systemie. Tak więc. aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone osobie kontaktowej zamieszkałej w Warszawie. Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych osobom kontaktowym zamieszkałym w Warszawie. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Telefon 1. Jeśli nie pamiętamy pełnych danych osoby kontaktowej mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 104 . w której zatrudniona jest poszukiwana osoba kontaktowa. Jeśli nie pamiętamy pełnych danych mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców.zawiera informacje teleadresowe osoby kontaktowej. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych osobom kontaktowym mającym status Aktywny. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Kontrahent frazę „Coca Cola” i nacisnąć przycisk Szukaj. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Jeśli nie pamiętamy pełnego adresu poszukiwanej osoby kontaktowej mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. który ma status Aktywny wystarczy wybrać z rozwijanego menu Status frazę „Aktywny”. aby znaleźć wszystkie osoby kontaktowe firmy „Coca Cola”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Adres taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych osobom kontaktowym o taki właśnie imieniu i nazwisku.wszystkich rekordów poświęconych osobom kontaktowym wprowadzonym do systemu przez Jana Kowalskiego. • kolumna Adres . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone osobie kontaktowej o imieniu Jan i nazwisku Kowalski wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwisko i imię taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. • kolumna Status – zawiera status osoby kontaktowej. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn.

kosztu / Dodawanie informacji / Dodawanie dokumentu Zakładki Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 105 . Poniżej danych opisujących historię kontaktu znajduje się sekcja opisująca wszystkie związane z osobą kontaktową dokumenty i rezerwacje. daty obiektu bądź właściciela obiektu. e-maila / Dodawanie kontraktu serwisowego / Dodawanie zlecenia serwisowego / Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do zawartości pliku uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu osoby kontaktowej znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie zawartości rekordu. delegowanie zadania w kontekście kontaktu a także dodanie rekordu do tzw. znajduje się także przycisk akcji . Standardowo wypisywane są tylko najświeższe rekordy w każdej z sekcji (ich ilość konfigurowana jest z poziomu pliku konfiguracyjnego). informacji. w oknie Historia osoby kontaktowej. Korespondencji Zamówień/Zakupów. Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie wyszukanych rekordów / Drukowanie naklejki z adresem / Eksport wizytówki / Dodawanie oferty. Dodatkowo. serwisowych. dodać notatkę (Dodaj informację). Maili/Faksów wysłanych. zamówienia / Odnotowywanie przychodu.Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Użytkownik Przychodów/Kosztów. zakładek w Panelu głównym systemu ITCube. Maili/Faksów może otrzymanych. grupowej. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informacje. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone w rekordzie podczas jego tworzenia (Kontrahenci->Dodaj kontakt). zadań itd. Zadań. znajdują się informacje dotyczące związanych Projektów. delegować zadanie (Dodaj/deleguj zadanie) . WAŻNE: Przeglądając dane osoby kontaktowej w każdej chwili mamy dostęp do podręcznego menu. wysłanie do niej maila.). Gwarancji/Kontraktów zadecydować czy okno Historia osoby kontaktowej ma zostać uporządkowane względem typu obiekty. / Delegowanie zadań / Wysyłanie listu. Dzięki niemu możemy szybko przejść w tryb edycji (Edytuj rekord). kliknięcie którego powoduje otwarcie nowego okna z pełną listą rekordów (pełna lista projektów dotyczących danej osoby kontaktowej. edycja jego danych. Po prawej stronie każdej z sekcji znajduje się odnośnik więcej. z osobą kontaktową: Informacji. dodanie informacji związanej z daną osobą. usunięcie rekordu z systemu. które otwieramy klikając w przycisk oraz wysłać email (Wyślij email). faksu. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno.

Następnie system ITCube CRM otworzy formularz. Drukowanie nalepki z adresem kontaktu W dowolnej chwili możemy wydrukować nalepkę z adresem osoby kontaktowej. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj spowoduje. który wypełnić należało podczas wprowadzania do zasobów systemu nowej osoby kontaktowej (Kontrahenci->Dodaj kontakt). Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. To. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . WAŻNE: Przeglądając dane osoby kontaktowej w każdej chwili można je wydrukować. . Więcej informacji na temat drukowania nalepek na koperty znaleźć można w rozdziale poświęconym seryjnemu adresowaniu kopert. Aby zmiany zostały zapisane.WAŻNE: Każdą sekcję w formularzu dotyczącym osoby kontaktowej można w łatwy sposób „schować” lub „odsłonić” klikając w przycisk definiuje się w pliku konfiguracyjnym systemu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Drukuj nalepkę. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Za pomocą tego formularza administrator systemu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 106 . która sekcja jest standardowo „schowana”. bądź uprawniony do wprowadzania poprawek użytkownik otrzymuje dostęp do danych wybranej wcześniej osoby kontaktowej i może dowolnie je zmodyfikować. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. gdzie możliwe będzie podanie parametrów wydruku. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. klikając w ikonę symbolizująca drukarkę umieszczona w prawym dolnym rogu okna. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno.

który wypełnia się przy rejestracji dokumentu za pomocą opcji Dokumenty->Zarejestruj dokument. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Eksportuj wizytówkę. Dodatkowo menu Kontakt zostanie ustawiona domyślnie na osobę kontaktową. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . z którą chcemy skojarzyć informację. który wypełnia się przy dodawaniu informacji za pomocą opcji Informacje->Dodaj informację. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Następnie system ITCube CRM otworzy formularz identyczny z tym. której ma dotyczyć dodawany przychód bądź koszt. Dodatkowo menu Kontakt zostanie ustawione domyślnie na osobę kontaktową. który wypełnia się przy dodawaniu przychodu/kosztu za pomocą opcji Handel->Odnotuj przychód/koszt. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję oferty/zamówienia za pomocą opcji Handel->Dodaj Dodaj dokument sprzedaży. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Odnotuj przychód/koszt. . Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Dodatkowo menu Kontrahent oraz Kontakt zostanie ustawiona domyślnie na kontrahenta oraz osobę kontaktową. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj/Deleguj zadanie. której ma dotyczyć oferta bądź zamówienie. Dodawanie informacji Z każdą osobą kontaktową można związać informację.Eksport wizytówki System ITCube umożliwia eksport danych teleadresowych osoby kontaktowej do formatu vCard. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj dokument. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Dodawanie dokumentu Z każdą osobą kontaktową można związać dokument. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodawanie informacji. który dodawaniu ofertę/zamówienie. Odnotowanie przychodu/kosztu W dowolnym momencie można odnotować przychód lub koszt i powiązać go z kontaktem. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 107 . Następnie system ITCube Dodawanie oferty/zamówienia Aby dodać ofertę lub zamówienie związane z danym kontaktem należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji wypełnia się przy . Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji CRM otworzy okno pozwalające na zapisanie pliku w formacie VCF. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Delegowanie zadań Z każdą osobą kontaktową można związać zadanie.

który wypełnia się przy wysyłaniu maila za pomocą opcji Mail/Faks>Wyślij list lub Mail/Faks->Wyślij email lub Mail/Faks->Wyślij faks. Dodatkowo menu Kontrahent oraz Kontakt zostaną wypełnione danymi osoby. Dzięki temu najważniejsze rekordy. Mechanizm ten umożliwia między innymi planowanie/graficzną prezentację tras przejazdu. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Dodanie zlecenia serwisowego W każdym momencie możemy dodać nowe zlecenie serwisowe powiązane od razu z osobą kontaktową. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj kontrakt serwisowy. który wypełnia się przy rejestracji nowego zlecenia serwisowego za pomocą opcji Serwis->Dodaj zlecenie serwisowe. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. znajdujący się po prawej stronie nazwy kontaktu (w Panelu głównym systemu) i wybierając opcję Usuń zakładkę oraz potwierdzając chęć jej usunięcia Planowanie tras przejazdu System ITCube zintegrowany jest ze środowiskiem Google Map. który wypełnia się przy rejestracji kontraktu serwisowego za pomocą opcji Serwis->Dodaj kontrakt serwisowy. faks). zakładek. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Wyślij list lub Wyślij faks lub Wyślij e-mail. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Dodawanie rekordu do zakładek Każdy z rekordów można w każdej chwili dodać do tzw. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj kontrakt serwisowy. który wypełnia się przy delegowaniu zadania za pomocą opcji Zadania->Dodaj/Deleguj zadanie. z których przykładowo często korzystamy zostają umieszczone w łatwo dostępnym i widocznym miejscu. Usuwanie rekordu z zakładki Zakładkę usuwamy klikając w symbol akcji (przycisk Tak w okienku wyboru). do którego chcemy wysłać list (email. email lub faks. Dodatkowo pole Kontrahent/Kontakt oraz adres zostaną automatycznie wypełnione danymi kontaktu. Wyślij korespondencję Do każdej osoby kontaktowej można wysłać list. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. z którą chcemy skojarzyć zadanie.tym. Dodanie kontraktu serwisowego W każdym momencie możemy dodać nowy kontrakt serwisowy powiązany od razu z kontaktem. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . czyli umieścić je w specjalnie do tego przeznaczonej strefie Panelu głównego systemu ITCube. Odpowiednie funkcje dostępne są @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 108 .

W polu Wyjazd z wskazujemy jedną z lokalizacji naszej firmy (lokalizacje wprowadzane są przez administratora przy użyciu komendy Kontrahenci->Słowniki>Lokalizacje geograficzne). Spowoduje to wyświetlenie mapy przejazdu. Następnie w polach sekcji Przyjazd do wskazujemy firmy które mają znaleźć się na planowanej trasie. Należy określić w niej z jakiego okresu zadania/działania mają zostać pobrane. Dla punktów które związane są z zadaniem/działaniem oprócz nazwy firmy oraz adresu podany zostanie także temat zadania/działania oraz godzina jego realizacji Jeśli zależy nam na wydrukowaniu planu trasu możemy skorzystać z przycisku Drukuj (wersja tekstowa) bądź Drukuj (Wersja graficzna) znajdującego się w prawym dolnym rogu. Pierwszą z nich jest ręczne wskazywanie firm które mają zostać odwiedzone drugą natomiast zlecenie tego zadania systemowi.poprzez polecenie Kontrahenci->Planowanie tras przejazdu. Po uzupełnieniu pól należy zatwierdzić wybór przyciskiem Dodaj. WAŻNE: Jeśli nie wybrano wartości w polu Wyjazd z miejscem wyjazdu będzie pierwszy z punktów podanych w sekcji Przyjazd do. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. Uproszczenie polega na pominięciu numerów domów oraz ulic. Dodatkowo z prawej strony wyświetlony zostanie tekstowy opis trasy oraz poszczególnych manewrów. Dodatkowo należy wskazać osobę odpowiedzialną za realizację zadań/działań oraz ich typ (maksymalnie dwa typy). Wskazanie realizatora oraz przynajmniej jednego typu zadania bądź działania serwisowego jest obligatoryjne. Pierwsza odpowiedzialna jest za wyznaczanie punktów przejazdu druga natomiast za prezentacje trasy oraz mechanizm druku planu trasy. Dodatkowo przy każdej firmie znajdują się dwa przyciski pozwalające na przesunięcie jej o jedna pozycję w dół lub w górę. Spowoduje to uzupełnienie pól w sekcji Przyjazd do firmami związanymi z zadaniami/działaniami spełniającymi podane kryteria. Ręczne wskazywanie punktów przelotowych sprowadza się do skorzystania z sekcji Wyjazd z oraz Przyjazd do. składającego się z dwóch sekcji. Umieszczone zostaną one na trasie w kolejności odpowiadającej kolejności pól. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 109 . Po uzupełnieniu listy firm należy nacisnąć przycisk Generuj. Użytkownik zostanie poinformowany o tym który z adresów zawiera niepoprawne dane poprzez oznaczenie związanej z nim pozycji kolorem czerwonym. Automatyczne wyznaczanie punktów przelotowych wymaga skorzystania z sekcji Zadania. Pozwala to na zmianę kolejności punktów na trasie. Ponowne wygenerowanie trasy spowoduje „uproszczenie” adresów dla wszystkich lokalizacji oznaczonych kolorem czerwonym. WAŻNE: Jeśli co najmniej jeden z punktów zawiera niepoprawny adres trasa nie zostanie wyświetlona. Pod uwagę brane są tylko zadania/działania nowe oraz zaakceptowane. Ustalając punkty przelotowe użytkownik ma do wyboru skorzystanie z dwóch możliwości. W drugim przypadku system zaplanuje trasę na podstawie zapisanych w systemie zadań oraz działań serwisowych.

I tak znajdują się tutaj następujące pola: Nazwa zbioru (obowiązkowe) – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy pod jaką zostaną zapisane warunki definiujące zbiór kontrahentów. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. Pole Lista firm zawiera listę kontrahentów którzy mają tworzyć grupę. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jacy kontrahenci powinni zostać umieszczeni w zbiorze. system uzna.). system uzna. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. grupa itd. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Mechanizm ten umożliwia zmianę pól słownikowych wszystkich kontrahentów należących do wcześniej określonego zbioru. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do kontrahentów dysponujących konkretnym statusem. Grupy te charakteryzują się tym iż nie powstają w wyniku podania kryteriów które powinni spełniać ich członkowie lecz na zasadzie wskazanie konkretnych rekordów. system uzna. • Miasto. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 110 • . • Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu zbioru. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. iż nie jest to wartość. • Lista firm – pole pozwalające na definiowanie grup wyliczeniowych. • Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta. • Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów). Aby zdefiniować zbiór kontrahentów należy wybrać polecenie Kontrahenci>Akcje zbiorowe->Akcje na zbiorze kontrahentów. Państwo – pola. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli pole to pozostawimy nie wypełnione system domniema iż grupa powinna być tworzona na podstawie parametrów podanych w polach pozostałych spośród wszystkich rekordów. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do kontrahentów pozyskanych w konkretny sposób.Akcje na zbiorze kontrahentów System ITCube umożliwia wykonanie akcji na zdefiniowanym zbiorze kontrahentów. system uzna. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. system uzna. iż nie jest to wartość. Region. Grupa ta może zostać dodatkowo zawężona poprzez wskazanie wartości pozostałych pól (np. iż nie jest to wartość. Branża. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system uzna. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów mających znaleźć się w tworzonym zbiorze. iż nie jest to wartość.

która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze czy też nie. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system uzna. system uzna. . Przykład 2. na podstawie którego wygenerowany zostanie zbiór.” pola „Zadania”. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. Ostatni kontakt – zbiór pól pozwalający na wybór tylko tych kontrahentów z którymi ostatni kontakt miał miejsce w określonym przedziale czasu. Jeśli interesuje nas wybór kontrahentów z którymi mieliśmy kontakt w ciągu ostatnich 3 miesięcy przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie korespondencji elektronicznej bądź wykonanie związanego z nimi zadania należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Istniał kontakt w ciągu ostatnich” miesiące. Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta.. Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu.• Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. iż nie jest to wartość. Przykład 1. „Informacje” oraz „Korespondencja” łączone wybrać wartość 3 • • • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 111 . przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk znajdujący się po prawej stronie pola.W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Brak kontaktu w ciągu ostatnich” wybrać wartość Rok.W polu „Zadania” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Informacje” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartości Wykonany telefon oraz *Dowolny typ korespondencji* WAŻNE: Należy pamiętać iż w przypadku definiowania grupy kontrahentów typu „Był kontakt w ciągu ostatnich . która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. średni. Oprócz definiowania interesującego nas okresu czasowego system pozwala także na wskazanie rodzaju wpisów które traktowane będą jako opis ostatniego kontaktu z klientem. Jeśli żadna z opcji (niski. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. -W polu „Informacje” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Zadania” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartość *Dowolny typ zadania* oraz Korespondencja przychodząca. Jeśli natomiast interesuje nas wybór kontrahentów z którymi nie mieliśmy kontaktu w ciągu ostatniego roku przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie bądź wysłanie korespondencji elektronicznej oraz informację o typie Wykonany telefon należy: . Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system uzna.. wysoki) nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość.. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania.

Zawiera ono listę wszystkich etapów danego projektu. Status. Aby to uczynić należy nacisnąć przycisk Dodaj.są spójnikiem lub. Dodatkowo możemy określić czy firma ma być zainteresowana wszystkimi wybranymi kategoriami (zaznaczone pole i). • Cechy – pole umożliwiające wybranie kilku cech opisujących kontrahenta. wtedy zostaną zapamiętane warunki dotyczące definicji zbioru kontrahentów. które mają ulec zmianie. • Kategorie produktów – pole umożliwiające wybranie kilku kategorii produktów. Potencjał.” pola te łączone są spójnikiem i. Obsługujący oraz Właściciel. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 112 .. Jeśli natomiast definiujemy grupę typu „Brak kontaktu w ciągu ostatnich . co najważniejsze. Jeśli zależy nam na wyborze konkretnego etapu należy po wyświetleniu przeglądarki projektów wejść do menu kontekstowego projektu oraz wybrać menu podręczne o nazwie „Załącz do formularza wybrany etap”. którymi jest zainteresowany dany kontrahent. czy co najmniej jedną z nich (zaznaczone pole lub). czy co najmniej jednym z nich (zaznaczone pole lub). Zawsze możemy podglądnąć definicję zbioru w oknie Dane dotyczące podglądu zbioru klikając przycisk Podgląd. to istnieje możliwość sprecyzowania grupy kontrahentów za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). czy co najmniej w jednym z nich (zaznaczone pole lub). kategorii produktów bądź grupy uprawnień dla wszystkich zdefiniowanych rekordów. Sposób pozyskania. I tak. Domyślna cena. wartości dotyczące kontrahentów.. które można zmodyfikować to: Grupa. Aby wykonać akcję na zbiorze kontrahentów należy w oknie Dane dotyczące podglądu zbioru kliknąć przycisk Akcja. WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący kontrahentów. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania zbioru kontrahentów. Wybór należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz. Co ważne pole Udział w projektach może jednocześnie zawierać zarówno wpisy dotyczące projektów jaki i poszczególnych etapów. Oprócz zmian wartości powyższych pól mechanizm akcji grupowej pozwala także na dodanie/usunięcie cechy. można podać wartości pól. Branża. Jeśli wybór zatwierdzimy natomiast przyciskiem Usuń system wykona akcję usuwania. w którym można jeszcze zmodyfikować dane dotyczące kontrahentów oraz. Wynikiem akcji nie będzie więc zmiana wartości pól w wybranych rekordach ale ich nieodwracalne usunięcie. • Udział w projektach – pole pozwalające zawęzić zbiór kontrahentów do tych firm które brały udział we wskazanych projektach. Warto podkreślić iż pole to pozwala nam także na wskazanie poszczególnych etapów konkretnego projektu. Dodatkowo możemy określić czy dana firma ma spełniać wszystkie cechy (zaznaczone pole i). Odpowiedzią systemu ITCube będzie otwarcie nowego okna. Dodatkowo możemy określić czy dana firma brała udział we wszystkich podanych projektach (zaznaczone pole i).

I tak znajdują się tutaj następujące pola: Nazwa zbioru(obowiązkowe) – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy pod jaką zostaną zapisane warunki definiujące zbiór kontaktów. grupa itd. iż nie jest to • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 113 . należy wybrać polecenie Kontrahenci->Akcje zbiorowe->Akcje na zbiorze kontaktów. Aby zdefiniować zbiór kontaktów.Dodatkowo zawsze możemy usunąć definicję zbioru kontrahentów wybierając w oknie Dane dotyczące podglądu zbioru w polu Nazwa zbioru konkretną nazwę już zdefiniowanego zbioru a następnie klikając przycisk Usuń. Zawiera ono listę wszystkich etapów danego projektu. Grupa ta może zostać dodatkowo zawężona poprzez wskazanie wartości pozostałych pól (np. Pola dotyczące kontrahenta. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. Grupy te charakteryzują się tym iż nie powstają w wyniku podania kryteriów które powinni spełniać ich członkowie lecz na zasadzie wskazanie konkretnych rekordów. z którym związana jest osoba kontaktowa mająca znaleźć się w tworzonym zbiorze: Lista firm – pole pozwalające na definiowanie grup wyliczeniowych. system uzna. iż nie jest to wartość. Dodatkowo możemy określić czy dana firma brała udział we wszystkich podanych projektach (zaznaczone pole i). • Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów). Branża. • Udział w projektach – pole pozwalające zawęzić zbiór osób kontaktowych do tych których nadrzędni kontrahenci brali udział we wskazanych projektach. czy co najmniej w jednym z nich (zaznaczone pole lub). Jeśli pole to pozostawimy nie wypełnione system domniema iż grupa powinna być tworzona na podstawie parametrów podanych w polach pozostałych spośród wszystkich rekordów. system uzna. a następnie wykonać na nim jakąś akcję. • Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta. Co ważne pole Udział w projektach może jednocześnie zawierać zarówno wpisy dotyczące projektów jaki i poszczególnych etapów. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Pole Lista firm zawiera listę kontrahentów których osoby kontaktowe mają tworzyć grupę. Warto podkreślić iż pole to pozwala nam także na wskazanie poszczególnych etapów konkretnego projektu. Jeśli zależy nam na wyborze konkretnego etapu należy po wyświetleniu przeglądarki projektów wejść do menu kontekstowego projektu oraz wybrać menu podręczne o nazwie „Załącz do formularza wybrany etap”. system ITCube umożliwia wykonanie akcji na zdefiniowanym zbiorze osób kontaktowych.). Akcje na zbiorze osób kontaktowych Analogicznie jak w przypadku zbiorów kontrahentów. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie osoby kontaktowe powinni zostać umieszczeni w zbiorze.

która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. Pola dotyczące bezpośrednio osoby kontaktowej: Nazwisko i imię – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy osoby kontaktowej pod jaką znana jest ona w systemie. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). system uzna. system uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system uzna. na podstawie którego wygenerowany zostanie zbiór.wartość. iż nie jest to wartość. • Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. • Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. wysoki) nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. średni. system uzna. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po prawej stronie pola. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Region. Jeśli żadna z opcji (niski. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. iż nie jest to wartość. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do osób związanych z kontrahentami dysponującymi konkretnym statusem. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. która ma decydować o tym czy dany kontakt znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze czy też nie. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. system uzna. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu zbioru. iż nie jest to wartość. • Miasto. Jeśli pole nie zostanie wypełnione. Państwo – pola. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania. system uzna. które mają znaleźć się w tworzonym zbiorze. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. system uzna. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 114 • . która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do osób związanych z kontrahentami pozyskanymi w konkretny sposób. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów zatrudniających osoby. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta. system uzna.

Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontaktów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego dany kontakt. • • Wiek – rozwijane menu. iż nie jest to wartość. Jeśli interesuje nas wybór osób kontaktowych z którymi mieliśmy kontakt w ciągu ostatnich 3 miesięcy przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie korespondencji elektronicznej bądź wykonanie związanego z nimi zadania należy: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 115 . z którego możemy wybrać przedział wiekowy osób kontaktowych. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Właściciel kontaktu – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontaktów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. Kontrahent – rozwijana lista zawierająca nazwy kontrahentów. • Ostatni kontakt – zbiór pól pozwalający na wybór tylko tych osób kontaktowych z którymi ostatni kontakt miał miejsce w określonym przedziale czasu.która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. Państwo – pola. Wybranie kontrahenta oznacza. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. iż wszystkie osoby kontaktowe skojarzone z tą firmą znajdą się w tworzonym zbiorze. • Płeć – rozwijane menu pozwalające określić płeć osób kontaktowych. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Region. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. system uzna. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po prawej stronie pola. iż nie jest to wartość. system uzna. system uzna. • Miasto. system uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do kontaktów pozyskanych w konkretny sposób. system uzna. Przykład 1. iż nie jest to wartość. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do kontaktów dysponujących konkretnym statusem. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. system uzna. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. które powinny znaleźć się w zbiorze. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. Oprócz definiowania interesującego nas okresu czasowego system pozwala także na wskazanie rodzaju wpisów które traktowane będą jako opis ostatniego kontaktu z klientem. za pomocą których określić można dane teleadresowe osób kontaktowych mających znaleźć się w tworzonym zbiorze. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu zbioru. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania osoby kontaktowej.

co najważniejsze. • Cechy – pole umożliwiające wybranie kilku cech opisujących osobę kontaktową. Dodatkowo możemy określić czy dana osoba ma spełniać wszystkie cechy (zaznaczone pole i). I tak. wartości dotyczące osób kontaktowych. -W polu „Zadania” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Informacje” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartości Telefon oraz *Dowolny typ korespondencji* WAŻNE: Należy pamiętać iż w przypadku definiowania grupy osób kontaktowych typu „Był kontakt w ciągu ostatnich . Aby wykonać akcję na zbiorze osób kontaktowych należy w oknie Dane dotyczące podglądu zbioru kliknąć przycisk Akcja.. Jeśli natomiast definiujemy grupę typu „Brak kontaktu w ciągu ostatnich . które można zmodyfikować to: Kanał komunikacji. czy co najmniej jedną z nich (zaznaczone pole lub). Odpowiedzią systemu ITCube będzie otwarcie nowego okna. Wybór należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz. które mają ulec zmianie. w którym można jeszcze zmodyfikować dane dotyczące zbioru kontaktów oraz. kategorii produktów bądź grupy uprawnień dla wszystkich zdefiniowanych rekordów. • Kategorie produktów – pole umożliwiające wybranie kilku kategorii produktów. Przykład 2. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania zbioru osób kontaktowych.. to istnieje możliwość sprecyzowania grupy osób kontaktowych za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). można podać wartości pól. Status.. wtedy zostaną zapamiętane warunki dotyczące definicji zbioru kontaktów. Dodatkowo możemy określić czy osoba kontaktowa ma być zainteresowana wszystkimi wybranymi kategoriami (zaznaczone pole i). Oprócz zmian wartości powyższych pól mechanizm akcji grupowej pozwala także na dodanie/usunięcie cechy. Ważność. wybrać wartość 3 -W polu „Informacje” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Zadania” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartość *Dowolny typ zadania* oraz Korespondencja przychodząca. którymi jest zainteresowany dany kontakt. Jeśli natomiast interesuje nas wybór osób kontaktowych z którymi nie mieliśmy kontaktu w ciągu ostatniego roku przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie bądź wysłanie korespondencji elektronicznej oraz informację o typie Telefon należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Brak kontaktu w ciągu ostatnich” wybrać wartość Rok.” pola „Zadania”..-W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Istniał kontakt w ciągu ostatnich” miesiące. „Informacje” oraz „Korespondencja” łączone są spójnikiem lub. Obsługujący oraz Właściciel. WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący kontaktów. czy co najmniej jednym z nich (zaznaczone pole lub). Aby to uczynić należy nacisnąć przycisk Dodaj..” pola te łączone są spójnikiem i. Jeśli wybór @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 116 . Zawsze możemy podglądnąć definicję zbioru w oknie Dane dotyczące podglądu zbioru klikając przycisk Podgląd. Sposób pozyskania.

Spotkanie. Fax. Wynikiem akcji nie będzie więc zmiana wartości pól w wybranych rekordach ale ich nieodwracalne usunięcie. Polecenie Informacje>Słowniki->Typy informacji pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube typów wszystkich informacji.). Typy informacji (*) Zanim rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych informacji (Informacje->Dodaj informację) logiczne wydaje się stworzenie w bazie struktury podziału informacji ze względu na treść. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy typ informacji – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj typ informacji i klikając w przycisk Dodaj. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 117 . przeglądania informacji oraz statystyk zgromadzone zostały w menu Informacje. Domyślny typ informacji ustalić można na dwa sposoby: zaznaczając okienko Typ domyślny podczas edycji nowego rekordu w oknie Dodaj typ informacji. modyfikacji. której dotyczą (np. • wybierając interesujący nas typ z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ informacji. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. podanie jego nowej nazwy w polu Nowa nazwa oraz naciśnięciu przycisku Zapisz. Telefon. Reklamacja itd. Informacje. zaznaczając okno Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. • zmodyfikować istniejący typ poprzez wybranie jego nazwy w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ informacji. Wybór opcji Informacje->Słowniki->Typy informacji spowoduje otworzenie formularza Typy informacji. System ITCube umożliwia również wprowadzenie Domyślnego typu informacji. usuwania. które używane będą w systemie ITCube. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. • usunąć już istniejący typ wybierając jego nazwę z rozwijanego menu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ informacji i klikając w przycisk Usuń. projektami oraz etapami projektów. Statystyki/Analizy interakcji System ITCube umożliwia dodawania różnorodnych informacji oraz kojarzenia ich z kontrahentami.zatwierdzimy natomiast przyciskiem Usuń system wykona akcję usuwania. osobami kontaktowymi. Dodatkowo zawsze możemy usunąć definicję zbioru kontaktów wybierając w oknie Dane dotyczące podglądu zbioru w polu Nazwa zbioru konkretną nazwę już zdefiniowanego zbioru a następnie klikając przycisk Usuń. Opcje systemowe dotyczące dodawania.

za pomocą których określić należy zakres czasowy zdarzenia opisywanego w informacji. • Dokumenty . Po wybraniu wyżej wspomnianej opcji otwarty zostanie nowy formularz Dodaj informację. Datę można także wpisać w pole edycyjne używając klawiatury. WAŻNE: Dodając informację możemy skorzystać z systemowego stopera. Więcej na temat dołączania plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. Aby znaleźć kontrahenta. Własne typy informacji wprowadzić można do systemu za pomocą polecenia Informacje->Słowniki->Typy informacji (*). z którym będzie powiązane zadanie należy kliknąć w ikonę system otworzy do przeglądarkę formularza kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent. Po przycisk w system otworzy pliki. którego dotyczyć będzie tworzona właśnie wiadomość. Typ (obowiązkowe) – niezwykle istotne menu pozwalające określić typ wprowadzanej do systemu informacji. wcześniej zarejestrowaliśmy . kontrahenta w systemie możemy to zrobić podczas dodawania informacji klikając przycisk @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 118 . które zawierać mogą informacje istotne z punktu widzenia osoby tworzącej informację. który przywołać można klikając w przycisk przypadku należy pamiętać aby format daty był poprawny. Symbol stopera został umieszczony na prawo do pola Data. Plik dołącza się klikając w przycisk kliknięciu na wyżej wspomniany znajdujący się po lewej stronie okna Dokumenty. Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy.Wprowadzanie nowej informacji Informacje wprowadzamy do systemu za pomocą polecenia Informacje->Dodaj informację. rozmowy z klientem którą opisujemy dodawaną informacją). iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta dodawania informacji. w którym nie znajdujący się po prawej stronie pola Data. który zmierzyć może czas trwania wykonywania danej czynności (np. W takim • wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj klikając przycisk dokument) systemie wcześniej zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas dodawania informacji . WAŻNE: Dodając informację korzystając z polecenia Informacje->Dodaj informację lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. Następnie uwzględniającą Jeśli prawa do nie dowiązywania. I tak w formularzu tym znaleźć będziemy mogli następujące pola: • • Temat – pole pozwalające zdefiniować temat informacji.pole umożliwiające dołączenie do wiadomości dowolnych plików. nowe Jeśli okno. za pomocą którego określić będziemy mogli wszystkie parametry nowo tworzonej wiadomości. Data od/do (obowiązkowe) – pola. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. • Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające wybór (spośród wcześniej wprowadzonych do systemu firm) tego kontrahenta.

którego dotyczyć będzie wprowadzana właśnie do systemu informacja. WAŻNE: Na dole formularza została umieszczona opcja Dodaj kontrahenta do pola "Związany z" w projekcie/etapie. W formularzu Dodaj informacje możliwe jest wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. WAŻNE: Dodając informację możemy zadecydować. Podgląd / Modyfikacja informacji Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki.• Kontakt – rozwijane menu. • Etap projektu . iż następnym krokiem będzie dodanie zadania bądź projektu tematycznie powiązanego z wprowadzaną informacją (część pól na formularzu zadania będzie już wypełniona). Aby sekcja ta była widoczna musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący informacji. którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie. • • Treść – właściwe pole edycyjne umożliwiające wpisanie treści samej informacji. za pomocą którego dokonać możemy wyboru osoby kontaktowej dla wybranej powyżej firmy. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowej informacji do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj. • Właściciel rekordu (*) – Pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników. Aby to uczynić należy zaznaczyć odpowiednio pole Dodaj zadanie bądź Dodaj projekt. natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie).rozwijane menu. którego dotyczyć będzie wprowadzana właśnie do systemu wiadomość. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu projektu wybranego wyżej. znajdujące się na dole formularza. • Projekt – rozwijane menu. które będą mogły przeglądać zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). Jeśli kontrahent jest już obecny na liście firm związanych z projektem zostanie on zignorowany. Do tego celu służy polecenie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 119 . Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu. Jej zaznaczenie spowoduje dodanie kontrahenta związanego z informacją do listy firm związanych z jej projektem nadrzędnym.

Informacje->Informacje. Można posłużyć się rozwijanym menu. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. jej temat. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj informacjami. który wprowadził do systemu daną informację. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj informacjami składa się z dwóch okien. której twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści informacji. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Tak więc. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich wiadomości stworzonych przez Jana Kowalskiego. każda partia grupuje dziesięć rekordów. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej informacji za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. o którą nam chodzi. edycji bądź usunięcia danych. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania wiadomości wg tego właśnie kryterium. Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Tak więc. aby znaleźć informację. których typ określony został jako „Spotkanie” wystarczy wybrać z @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 120 . typ informacji. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. aby znaleźć wszystkie informacje. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. która poprzedza właśnie przeglądaną. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnej informacji wg tego właśnie kryterium. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jedną informacją). skoku do partii rekordów. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. firma z jaką powiązana jest dana informacja czy też jej data wprowadzenia do systemu wyznaczana datami rozpoczęcia i zakończenia. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. • kolumna Typ – jak sama nazwa wskazuje – kolumna zawiera informacje na temat typu danej informacji. skoku do partii rekordów. jej edycja oraz usunięcie danej wiadomości.

kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji (o ile grupa użytkowników posiada przyznane prawa do jej odczytu). WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Tak więc. który jest integralną częścią systemu ITCube. Do w kolumnie Data. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom. Do tego celu służą dwa pola Od. z którym związana jest określona wiadomość. których typ został tak właśnie określony. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. znajduje się także przycisk . według ich daty początkowej. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących informacji. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku po prawej stronie pól Od. • kolumna Data – zawiera informację o dacie zdarzenia opisanego w danej informacji. Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. edycja zapisanych tam danych oraz ich usunięcie (o ile grupa użytkowników posiada przyznane prawa do jej zapisu). Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Temat. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom powiązanym z danym kontrahentem. aby znaleźć rekordy dotyczące informacji związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy wybrać z rozwijanego menu Kontrahent identyczną nazwę kategorii (Coca Cola). aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich wiadomości. znajdujące się Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. • Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz wyszukiwania danych po dowolnym polu informacji. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 121 . Tak więc. Do. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.rozwijanego menu Typ identyczną wartość. • kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.

Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru • porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone (Informacje->Dodaj informację) podczas tworzenia nowej wiadomości informacje. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. dokładnemu analizowaniu kontaktów naszej firmy z poszczególnymi kontrahentami.• klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu informacji znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. który wypełnić należało podczas wprowadzania nowej informacji (Informacje->Dodaj informacje). Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. Aby zmiany zostały zapisane. Analiza interakcji Jako że system CRM ma służyć min. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. system ITCube oferuje narzędzia analiz różnego rodzaju form @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 122 . w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o produkcie którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Za pomocą tego formularza użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranej wcześniej informacji i może dowolnie je zmodyfikować. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza.

która ma zostać wzięta pod uwagę. względem której dokonywane są obliczenia.kontaktu z kontrahentem (określone wcześniej za pomocą polecenia Informacje->Słowniki>Typy informacji). I tak przykładowo: zaznaczając w polu Prezentacja wartość Analiza intensywności interakcji dla grupy kontrahentów (ujęcie dniowe) oraz w polu Typ informacji wartość Spotkanie i pomijając wszystkie pozostałe pola. WAŻNE: System ITCube może dokonać obliczeń statystycznych biorąc pod uwagę wiele różnych kombinacji danych. Do wyboru w tym polu będą różnego rodzaju formy kontaktu z klientem @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 123 interakcji oraz Raporty->Informacje->Statystyka . iż nie określiliśmy zakresu czasowego system wykorzystał wszystkie znajdujące się w systemie rekordy dotyczące sprzedaży. znajdujący się po lewej stronie pola. Natomiast gdy pole pozostawimy niewypełnione jest to wskazówka. Do tego służy okno Dane dotyczące projektów nadrzędnych. I tak jeśli w poprzednim przykładzie interesowała by nas tylko interakcja w ramach regionu małopolskiego. Raporty->Informacje->Ranking interakcji. Okno Dane dotyczące profilu kontrahenta zawiera pola pozwalające na zawężenie grupy kontrahentów. iż jest to istotna wartość. Po wciśnięciu przycisku Generuj otrzymamy analogiczny wykres jednakże tym razem system uwzględni tylko rekordy powiązane z kontrahentami z regionu małopolskiego. dzięki któremu możemy analizować wszystkie interakcje z klientem dla danego użytkownika systemu. • Typ informacji – menu. Dane. wybrać należy również opcję małopolskie z rozwijanego menu w polu Region. Okno Dane dotyczące informacji uwzględnionych w analizie pozwala na określenie analizowanej wartości. Jeśli wybierze się lub wpisze jakąkolwiek wartość w dowolnym polu daje się systemowi znak. Analogicznie możemy określać kryteria dotyczące informacji w obrębie konkretmego projektu. z którego wybrać można wartość poddaną później analizie statystycznej. Tworzenie statystyk/analiz interakcji dla wybranych kontrahentów jak i grup kontrahentów jest możliwe dzięki poleceniom Raporty->Informacje->Analiza interakcji. który wywołać należy klikając w przycisk • . Właściciel informacji – rozwijane menu. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczeń statystycznych. Jako. po kliknięciu przycisku Generuj znajdującego się na dole formularza otrzymamy wykres prezentujący ilość odbytych spotkań z wszystkimi kontrahentami naszego przedsiębiorstwa z rozbiciem na poszczególne dni. według których mają być one tworzone wybiera się w poszczególnych polach. I tak w pierwszym z nich (Dane dotyczące informacji uwzględnionych w analizie) znajdują się następujące pola: • Data od/do – pole. iż wartość ta ma zostać pominięta podczas tworzenia podsumowania statystycznego. Jak już wspomniano formularz Analiza interakcji składa się z trzech okien. Po wybraniu opcji Raporty->Informacje->Analiza interakcji system otworzy formularz składający się z trzech okien. • Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu.

za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta (Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów). • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie analizy interakcji powiązanej ze wskazanym etapem projektu. który wywołać należy klikając w przycisk pola. których właścicielem jest wskazana osoba. • Branża – rozwijane menu. I tak znajdują się tu następujące pola: • Kontrahent – edycyjne pole. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy status kontrahenta. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. których dotyczą informacje. Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. znajdujący się po lewej stronie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 124 . • Status – rozwijane menu. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie analizy interakcji powiązanej ze wskazanym projektem. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. których koordynatorem jest wskazana osoba. System wygeneruje analizę interakcji dotyczącą wszystkich informacji związanych z projektami. z której można wybrać projekt wzorcowy. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola.(określone wcześniej za pomocą polecenia Informacje->Słowniki->Typy informacji) oraz dwie istotne wartości wprowadzone przez twórców systemu: Ogłoszenie ekstranetowe i Ogłoszenie intranetowe. w którym możemy podać nazwę kontrahenta. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie analizy interakcji związanej z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. którego będzie dotyczyć analiza interakcji. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. • Wzorzec – rozwijana lista. System wygeneruje analizę interakcji związaną z projektami. Trzecia część formularza (okno Dane dotyczące profilu kontrahenta) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na grupę kontrahentów. • Grupa – rozwijane menu. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne.

dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • • Miasto – w pole to można wpisać nazwę miasta. których właścicielem jest Jan Kowalski. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. do) – pola. co uczynić można klikając przycisk Generuj. znajdujący się po • • • • Właściciel kontrahenta . za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahentów. Okno Dane dotyczące informacji uwzględnionych w statystyce tutaj następujące pola: • Data od/do – pole. znajdujący się po lewej stronie pola. W takim przypadku należy wybrać w polu Właściciel Kontrahenta wartość „Jan Kowalski”. którą możemy wygenerować wybierając opcję Raporty->Informacje->Statystyka interakcji. która dodała daną informację. Formularz Statystyka interakcji składa się z trzech okien. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Potencjał . który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola lub wpisując z klawiatury. a nie jak w przypadku Analizy interakcji w formie graficznego wykresu.rozwijane menu. Służy ona do porównania kilku typów interakcji w obrębie zdefiniowanej grupy kontrahentów. Region – analogicznie jak w przypadku miasta możemy określić nazwę regionu. I tak znajdują się @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 125 . Statystyka interakcji Kolejnym raportem dotyczącym interakcji z kontrahentami jest statystyka interakcji. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę.rozwijane menu. WAŻNE: Nie należy mylić pola Właściciel kontrahenta z polem Właściciel informacji. natomiast drugie pole dotyczy osoby. który wywołać należy klikając w przycisk . z którym miała miejsce dana interakcja. w którym siedzibę ma kontrahent. Wyniki Statystyki interakcji są prezentowane w postaci tabelarycznej. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczeń statystycznych. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. . Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza.• Sposób pozyskania – rozwijane menu. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. Pierwsze pole dotyczy tylko i wyłącznie właściciela rekordu Kontrahent. w którym siedzibę ma kontrahent. Możemy zatem analizować interakcje przeprowadzone przez użytkownika Jan Kowalski gdy w polu Właściciel informacji wybierzemy wartość „Jan Kowalski” lub też analizować wszystkie kontakty z firmami. Data pozyskania (od. w którym siedzibę ma kontrahent. za pomocą którego określamy nazwę państwa. pozwala na określenie analizowanej wartości. Państwo – rozwijane menu. który ma zostać uwzględniony przy generowaniu statystyki/analizy.

których dotyczą informacje. Do wyboru w tym polu będą różnego rodzaju formy kontaktu z klientem (określone wcześniej za pomocą polecenia Informacje>Słowniki->Typy informacji) oraz dwie istotne wartości wprowadzone przez twórców systemu: Ogłoszenie ekstranetowe i Ogłoszenie intranetowe. I tak znajdują się tu następujące pola: • Kontrahent – edycyjne pole. w którym możemy podać nazwę kontrahenta. z którego wybrać można wartości poddawane później analizie statystycznej (porównaniu). Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Trzecia część formularza (okno Dane dotyczące profilu kontrahenta) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na grupę kontrahentów. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. System wygeneruje statystykę interakcji związaną z projektami. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. System wygeneruje statystykę interakcji dotyczącą wszystkich informacji związanych z projektami. którego będzie dotyczyć statystyka interakcji. z której można wybrać projekt wzorcowy. • • Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. który wywołać należy klikając w przycisk pola. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta (Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów). których koordynatorem jest wskazana osoba. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie statystyki interakcji powiązanej ze wskazanym projektem. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. • Grupa – rozwijane menu. Typ informacji (obowiązkowe) – menu. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie statystyki interakcji powiązanej ze wskazanym etapem projektu. dzięki któremu możemy analizować wszystkie interakcje z klientem dla danego użytkownika systemu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 126 znajdujący się po lewej stronie . • Wzorzec – rozwijana lista. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie statystyki interakcji związanej z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu.• Właściciel informacji – rozwijane menu. których właścicielem jest wskazana osoba.

za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. Region – analogicznie jak w przypadku miasta możemy określić nazwę regionu. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. Status – rozwijane menu. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. . który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola lub wpisując z klawiatury. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. I tak w pierwszym z nich (Dane dotyczące informacji uwzględnionych w rankingu) znajdują się następujące pola: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 127 . Możemy zatem analizować interakcje przeprowadzone przez użytkownika Jan Kowalski gdy w polu Właściciel informacji wybierzemy wartość „Jan Kowalski” lub też analizować wszystkie kontakty z firmami. która dodała daną informację. natomiast drugie pole dotyczy osoby. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahentów. Data pozyskania (od. Służy on porównaniu grup kontrahentów ze względu na ilość informacji o konkretnym typie. znajdujący się po • • • • Właściciel kontrahenta . w którym siedzibę ma kontrahent. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. WAŻNE: Nie należy mylić pola Właściciel kontrahenta z polem Właściciel informacji. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. Pierwsze pole dotyczy tylko i wyłącznie właściciela rekordu Kontrahent. z którym miała miejsce dana interakcja. • • • • Miasto – w pole to można wpisać nazwę miasta. Państwo – rozwijane menu. których właścicielem jest Jan Kowalski. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Potencjał . W takim przypadku należy wybrać w polu Właściciel Kontrahenta wartość „Jan Kowalski”. Ranking interakcji Ostatnim narzędziem statystycznym w systemie ITCube analizującym interakcje z klientami jest Ranking interakcji.rozwijane menu. za pomocą którego określamy nazwę państwa. Sposób pozyskania – rozwijane menu. w którym siedzibę ma kontrahent. w którym siedzibę ma kontrahent. do) – pola. co uczynić można klikając przycisk Generuj.rozwijane menu.• Branża – rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. który ma zostać uwzględniony przy generowaniu statystyki/analizy. za pomocą którego określamy status kontrahenta. Tak samo jak w przypadku analizy czy statystyki interakcji formularz Ranking interakcji składa się z trzech okien.

których dotyczą informacje. Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu interakcji powiązanego ze wskazanym projektem. Uporządkuj (obowiązkowe) . • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. który wywołać należy klikając w przycisk . Rezultatem działania systemu znajdujący się po lewej stronie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 128 . Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Do wyboru są tutaj opcje: Malejąco (wyniki w kolumnie Wybrany typ interakcji posegregowane będą od najniższej do najwyższej wartości) oraz Rosnąco (wyniki w kolumnie Wybrany typ interakcji posegregowane będą od najwyższej do najniższej wartości). z której można wybrać projekt wzorcowy. których właścicielem jest wskazana osoba. • • • • • Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. dzięki któremu możemy analizować wszystkie interakcje z klientem dla danego użytkownika systemu. z którego wybrać można w jaki sposób mają być prezentowane wartości w tabeli z podsumowaniem statystycznym. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczenia statystycznego. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. System wygeneruje ranking interakcji dotyczący wszystkich informacji związanych z projektami. Ilość wyników (obowiązkowe) – rozwijane menu. za pomocą którego ustalić można ile pól wyników ma zostać wyświetlone jednocześnie w tabeli z podsumowaniem statystycznym. znajdujący się po lewej stronie pola. Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Do wyboru w tym menu będą różnego rodzaju typy informacji (określone wcześniej za pomocą polecenia Informacje->Słowniki->Typy informacji) oraz dwie istotne wartości wprowadzone przez twórców systemu: Ogłoszenie ekstranetowe oraz Ogłoszenie intranetowe. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. których koordynatorem jest wskazana osoba. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie rankingu interakcji związanego z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. • Wzorzec – rozwijana lista. Właściciel informacji – rozwijane menu. którego będzie dotyczyć ranking interakcji.rozwijane menu. Typ informacji (obowiązkowe) – rozwijane menu. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu.• Data od/do – pola. który wywołać należy klikając w przycisk pola. z którego wybrać można wartość poddaną później analizie statystycznej. System wygeneruje ranking interakcji związany z projektami. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu.

w którym siedzibę ma kontrahent. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola lub wpisać z klawiatury. co uczynić można klikając przycisk Generuj. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. który spełnia warunki określone w oknie Dane dotyczące parametrów grupowania. w którym możemy podać nazwę kontrahenta. . dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne.ITCube będzie wygenerowanie rankingu interakcji powiązanego ze wskazanym etapem projektu. Po kliknięciu przycisku Generuj system wyświetli tabelę. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahentów. Data pozyskania (od.rozwijane menu. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować ranking. w którym siedzibę ma kontrahent. • Status – rozwijane menu. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj.rozwijane menu. która umożliwi nam porównanie poszczególnych grup kontrahentów ze względu na wybrany typ interakcji. • Grupa – rozwijane menu. do) – pola. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. Druga część formularza zawiera pola służące zdefiniowaniu parametrów grupowania kontrahentów. • • Miasto – w pole to można wpisać nazwę miasta. (Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów). • Właściciel kontrahenta . w którym siedzibę ma kontrahent. Aby to porównanie było jeszcze łatwiejsze. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. system uporządkuje w tabeli wszystkie rekordy ze względu na kolumnę Wybrany typ interakcji. który ma zostać uwzględniony przy generowaniu statystyki/analizy. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Dodatkowo system zaznaczy ciemniejszym kolorem ten rekord. • Państwo – rozwijane menu. • • Potencjał . dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy status kontrahenta. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. • Branża – rozwijane menu. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. znajdujący się po Oferta handlowa firmy @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 129 . Region – analogicznie jak w przypadku miasta możemy określić nazwę regionu. za pomocą którego określamy nazwę państwa. I tak znajdują się tu następujące pola: • Kontrahent – edycyjne pole.

należy wybrać z głównego menu polecenie Produkty->Kategorie produktów i wypełnić nowo otwarty formularz Kategorie produktów. że osoba odwiedzająca nasz sklep internetowy zostanie poinformowana. którym jest wprowadzenie do baz systemu ITCube oferty naszej firmy. ustalić stawki podatku VAT. czy też przy wyszukiwaniu konkretnych rekordów. Aby dodać do systemu nową kategorię produktów należy: • • wybrać jej nazwę: wpisując odpowiednią frazę (pole Nazwa). Kategorie produktów (*) Polecenie Produkty->Kategorie produktów umożliwia administratorowi systemu odtworzenie w bazie zależności jakie istnieją pomiędzy poszczególnymi rodzajami produktów (przykładowo monitor 15’ model 57i marki LG może należeć do kategorii monitory LG. Wszystkie opcje związane z tym zagadnieniem usytuowane zostały w menu Produkty. iż kupując koszulkę w naszej firmie warto także wybrać dla niej odpowiedni nadruk. Tak więc za pomocą dostępnych tam poleceń można: • • • • • • • • dodać nowy produkt bądź usługę. Takie uporządkowanie bazy będzie dużym ułatwieniem przy dalszej pracy choćby z modułem sklepu internetowego. Formularz ten umożliwia: • Dodanie nowej kategorii produktów. a ta jest podkategorią kategorii głównej Monitory). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 130 . Relacje te pozwalają na wprowadzenie sprzedaży wiązanej w module sklepu internetowego. przeglądnąć stworzoną bazę produktów bądź usług. nadchodzi czas na uczynienie kolejnego ważnego kroku. Wiążąc na przykład kategorię nadruki na materiał z kategorią koszulki spowodujemy. zdefiniować kategorie oddające wzajemne powiązania produktów/usług. określić relacje nadrzędności/podrzędności z innymi istniejącymi już w systemie kategoriami za pomocą rozwijanego menu w polu Kategoria nadrzędna (jak więc widać odtwarzanie struktury należy rozpocząć „od góry” – wpisując na początek „najszersze” kategorie). zdefiniować symbole walut. • określić relacje logiczne pomiędzy kategoriami korzystając z pola Powiązania. zarządzać kursami walut. Wprowadzaną kategorię możemy także powiązać z większą ilością kategorii zaznaczając odpowiednie pozycje oraz trzymając wciśnięty klawisz Ctrl. Dodawanie / Modyfikowanie / Usuwanie kategorii produktów Aby stworzyć odpowiednie dla potrzeb naszej firmy kategorie produktów.Kiedy ukończony zostanie już etap wprowadzania danych dotyczących poszczególnych pracowników oraz infrastruktury firmy. ustalić jednostki miary. która z kolei zawierać się może w kategorii monitory 15’. skonfigurować typy produktów/usług. stanowiącego integralną część systemu ITCube.

• zatwierdzić wprowadzone modyfikacje za pomocą klawisza Zapisz. Możliwość taką ustalić można na dwa sposoby: • • zaznaczając okienko Widoczna w ekstranecie podczas wprowadzania nowej kategorii. niewidoczne będą również wszystkie jej podkategorie. Usunięcie wybranej kategorii. Aby usunąć z systemu już istniejącą kategorię produktów należy: • wybrać jej nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa (okno Usuń/Modyfikuj kategorię produktów). Aby zmodyfikować istniejącą już w systemie kategorię należy: • wybrać jej nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa (okno Usuń/Modyfikuj kategorię produktów. WAŻNE: Ze względu na niebezpieczeństwo zapętlenia się struktury kategorii nie ma możliwości zmienienia raz przyjętej struktury nadrzędności/podrzędności pomiędzy poszczególnymi kategoriami. zatwierdzić wpisane informacje za pomocą przycisku Dodaj. Powiązania (zmiana powiązań logicznych) oraz Opis (zmiana w istniejącym opisie kategorii). System ITCube umożliwia również zadecydowanie. By dany użytkownik uzyskał dostęp do konkretnego produktu mu si on posiadać prawa zarówno do samego produktu jak i do kategorii w której sie on znajduje. • zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie w przycisk Usuń. niezależnie od tego czy podczas ich tworzenia pole „Widoczna w ekstranecie” zostało zaznaczone czy też nie. używając do tego celu pól: Nazwa (zmiana nazwy kategorii). • wprowadzić konieczne poprawki. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 131 .• • opisać nowo tworzoną kategorię za pomocą pola edycyjnego Opis. czy dana kategoria będzie widoczna w module Ekstranet. Dlatego ważne jest aby dobrze zaplanować te powiązania zanim dokona się jakichkolwiek wpisów do systemu. • WAŻNE: Usunięcie kategorii nadrzędnej powoduje automatyczne wykasowanie wszystkich produktów. WAŻNE: Jeśli dana kategoria będzie niewidoczna w sklepie. które się w niej znajdują oraz jej kategorii podrzędnych. wybierając interesującą nas kategorię z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj kategorię produktów a następnie zaznaczenie okienka Widoczna w ekstranecie i klikając na przycisk Zapisz. wskazać grupy użytkowników które mogą odczytywać/edytować kategorię. • • Modyfikację już istniejącej kategorii produktów.

w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. interesujący nas typ produktu/usługi z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ produktu/usługi zaznaczając okienko Typ domyślny i klikając w przycisk Jednostki miary (*) Polecenie Produkty->Słowniki->Jednostki miary pozwala na administrację jednostkami miary. • zmienić nazwę istniejącej jednostki miary – poprzez wybranie nazwy j. wybierając pożądaną nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa (okno Usuń/Modyfikuj jednostkę miary) i klikając w przycisk Usuń. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Jednostki miary. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu produktu/usługi. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nowy typ produktu/usługi – wpisując odpowiedni skrót w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj typ produktu/usługi) i klikając w przycisk Dodaj.. którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj jednostkę miary. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. • usunąć już istniejący typ produktu/usługi wybierając pożądany skrót z rozwijanego menu w polu Nazwa (okno Usuń/Modyfikuj typ produktu/usługi) i klikając w przycisk Usuń.m. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Domyślny typ produktu/usługi ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Typ domyślny podczas dodawania nowego typu. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nową jednostkę miary – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj jednostkę miary) i klikając w przycisk Dodaj. • usunąć już istniejący symbol j. iż został on usunięty z systemu. m. opisującego dowolny produkt) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. który będzie wstawiany automatycznie. WAŻNE: Usunięcie typu produktu/usługi. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy produktów/usług. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym typ produktu. • zmienić nazwę istniejącego typu produktu/usługi – poprzez wybranie nazwy typu produktu/usługi. które są wykorzystywane przy dodawaniu produktu bądź definiowaniu oferty/zamówienia. ani też skasowania całego rekordu. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Okienko to znajduje się po prawej stronie pola edycyjnego Nazwa (okno Dodaj typ produktu/usługi). Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa.Typy produktów/usług (*) Polecenie Produkty->Słowniki->Typy produktów/usług pozwala na administrację różnymi rodzajami produktów/usług używanych w systemie ITCube. w razie gdyby użytkownik dodający dane nie ustawił tego parametru. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 132 . który wcześniej został wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. • wybierając Zapisz. którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ produktu. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz.

Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Waluty.m. ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Jednostka domyślna podczas dodawania nowej jednostki miary. WAŻNE: W przypadku gdy wystawiamy fakturę w innej walucie niż PLN. iż dany symbol został usunięty z systemu. która będzie wstawiana automatycznie.m. • wybierając interesujący nas symbol j. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 133 . WAŻNE: Usunięcie symbolu dowolnej waluty. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj jednostkę miary a następnie zaznaczając okienko Jednostka domyślna i klikając na przycisk Zapisz. należy także wprowadzić kursy walut. Waluty (*) Polecenie Produkty->Słowniki->Waluty pozwala na administrację oznaczeniami walut używanymi w systemie ITCube. opisującego dowolny produkt lub użyty przy definiowaniu oferty/zamówienia) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. iż dany symbol został usunięty z systemu.m. którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj walutę. opisującego dowolny produkt) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. • zmienić nazwę istniejącej waluty – poprzez wybranie nazwy waluty. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym oznaczenie waluty danej transakcji. który wcześniej został wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. WAŻNE: W przypadku gdy chcemy wystawiać faktury w danej walucie należy zwrócić uwagę na pola Skróty (np. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nowy symbol waluty – wpisując odpowiedni skrót w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj walutę) i klikając w przycisk Dodaj. który wcześniej został wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. ani też skasowania całego rekordu. Domyślny symbol j. Okienko to znajduje się po prawej stronie pola edycyjnego Nazwa (okno Dodaj jednostkę miary). zł. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. ani też skasowania całego rekordu. Te dane są wykorzystywane przy wydruku faktury.WAŻNE: Usunięcie symbolu dowolnej jednostki miary. • usunąć już istniejący symbol waluty wybierając pożądany skrót z rozwijanego menu w polu Symbol waluty (okno Usuń/Modyfikuj walutę) i klikając w przycisk Usuń. danej transakcji. gr). w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnej jednostki miary. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym j. w razie gdyby użytkownik modyfikujący dane nie ustawił tego parametru.

która będzie wstawiana automatycznie. Aby zakończyć dodawanie nowego notowania należy kliknąć w przycisk Dodaj. ani też skasowania całego rekordu. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nowy kurs waluty – wybierając odpowiedni symbol waluty. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym stawkę podatku VAT. który będzie wstawiany automatycznie. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 134 . • wybierając interesujący nas symbol z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj walutę. w razie gdyby użytkownik modyfikujący dane nie ustawił tego parametru. opisującego dowolny produkt) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Domyślny symbol waluty ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Waluta domyślna podczas dodawania nowego symbolu. używanych w systemie ITCube. • usunąć już istniejącą stawkę podatku wybierając pożądany skrót stawki VAT z rozwijanego menu w oknie Usuń stawkę VAT i klikając w przycisk Usuń. podając od kiedy kurs ma obowiązywać oraz wpisując notowanie waluty w stosunku do złotego (np. w razie gdyby użytkownik dodający dane nie ustawił tego parametru. Notowania walut są wykorzystywane podczas statystyk/analiz zysku w przypadku gdy ceny sprzedaży oraz zakupu są wyrażone w różnych walutach. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnej stawki VAT. iż dana stawka została usunięta z systemu. WAŻNE: Usunięcie dowolnej stawki podatku. która wcześniej została wykorzystana przy tworzeniu dowolnego rekordu (np.96 PLN). Okienko to znajduje się po prawej stronie pola edycyjnego Symbol waluty (okno Dodaj walutę). Kursy (*) Polecenie Produkty->Słowniki->Kursy pozwala na administrację kursami walut używanymi w systemie ITCube. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Kursy. Stawki VAT (*) Polecenie Produkty->Słowniki->Stawki VAT pozwala na ustalenie wysokości stawek podatków.: 1 USD = 3. • wybierając interesującą nas stawkę z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj stawkę VAT. Domyślną wysokość podatku VAT ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Stawka domyślna podczas wprowadzania nowej wartości po prawej stronie pola edycyjnego Stawka VAT (okno Dodaj stawkę VAT). za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nową stawkę podatku – wpisując odpowiednią wartość w pole edycyjne Stawka VAT (okno Dodaj stawkę VAT) i klikając w przycisk Dodaj. zaznaczając okienko Stawka domyślna i klikając na przycisk Zapisz.System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego symbolu waluty. zaznaczając okienko Waluta domyślna i klikając na przycisk Zapisz. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Stawki VAT.

• Przycisk Aktywny znajdujący się po prawej stronie pola Nazwa. • KOD – pole służące ustaleniu kodu konkretnego produktu/usługi. właściciel rekordu oraz administrator • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 135 . usługa). Nie mogą więc istnieć dwa produkty o takim samym kodzie. Następnie należy zaktualizować dane i zatwierdzić je za pomocą przycisku Zapisz. Dostępne będą również w sklepie internetowym. które wcześniej zostały stworzone przez administratora za pomocą polecenia Produkty->Kategorie produktów. Pole to jednoznacznie identyfikuje produkt w bazie systemu. który wykorzystywany jest np. do wystawienia faktury. tworzenie w bazie danych rekordów zawierających opis produktów lub usług oferowanych przez naszą firmę. PKWiU – pole umożliwiające zdefiniowanie symbolu PKWiU produktu przewidzianego przez odpowiednie zapisy polskiego prawa. który chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj kurs. dzięki któremu możemy przypisać produkt do dowolnej kategorii. posiadającemu odpowiednie uprawnienia.• zmienić notowanie waluty – poprzez wybranie nazwy waluty oraz kursu. produkt. o ile kategoria do której należą została oznaczona jako „Widoczna w ekstranecie”. WAŻNE: systemu. WAŻNE: W bazie znajdować się będą tylko te kategorie. • Typ (obowiązkowe) – rozwijane menu. • Dodawanie produktów/usług Polecenie Produkty->Dodaj produkt usługę umożliwia użytkownikowi. Rekordy tego typu wykorzystywane są na przykład przez moduł sprzedaży oraz analiz. usunąć już istniejący kurs waluty wybierając odpowiednie notowanie z rozwijanego menu w polu Waluta/Kurs (okno Usuń/Modyfikuj kurs) i kliknąć w przycisk Usuń. Postępowanie takie ma na celu uporządkowanie i precyzyjne skatalogowanie zasobów produktów – co jest niezbędne dla poprawnego działania mechanizmów odpowiadających za funkcjonowanie sklepu internetowego. za pomocą którego wybrać należy typ nowo tworzonego rekordu (np. czy też będzie rekordem nieaktywnym (przycisk odznaczony). Formularz ten zawiera następujące pola: • Nazwa (obowiązkowe) – pole służące ustaleniu nazwy handlowej konkretnego produktu/usługi pod jaką będzie on/ona występować w systemie. Rekordy dotyczące produktu/usługi odczytywać bądź modyfikować mogą tylko członkowie wskazanych grup użytkowników (sekcja Prawa). za pomocą którego możemy ustalić czy nowo tworzony rekord będzie rekordem aktywnym w systemie (przycisk zaznaczony). • Kategoria (obowiązkowe) – rozwijane menu. Wybór wyżej wspomnianej opcji spowoduje otwarcie przez system nowego formularza Dodaj produkt/usługę.

Przycisk Uwzględnij upust kontrahenta – pole określające czy system ma uwzględniać upust przysługujący kontrahentowi przy definiowaniu oferty/zamówienia na dodawany produkt (przycisk zaznaczony). Jest to bardzo ważny parametr z punktu widzenia statystyk i analiz systemu. • Cena dodatkowa – pole edycyjne służące ustaleniu dodatkowej ceny danego produktu. pamiętać należy również o wybraniu odpowiedniego symbolu waluty (za pomocą rozwijanego menu po prawej stronie). Cena podawana jest zawsze jako wartość netto. W przypadku wpisania wartości zero lub pozostawieniu pola niewypełnionego dana wartość nie będzie uwzględniana przez system ITCube.• Jednostka miary – dwie listy. • Cena hurtowa 3 – pole edycyjne służące ustaleniu trzeciej z cen hurtowych danego produktu. które umożliwiają przypisanie produktowi/usłudze jednostkę miary podstawową oraz zbiorczą. dzięki któremu możemy przypisać nowo edytowany produkt do odpowiedniej dla niego wysokości stawki podatku VAT. • Cena promocyjna – pole edycyjne służące ustaleniu ceny promocyjnej danego produktu. pamiętać należy również o wybraniu odpowiedniego symbolu waluty (za pomocą rozwijanego menu po prawej stronie). Cena podawana jest zawsze jako wartość netto. • Cena hurtowa 2 – pole edycyjne służące ustaleniu drugiej z cen hurtowych danego produktu. Cena podawana jest zawsze jako wartość netto. WAŻNE: Obok cen produktu znajdują się przyciski umożliwiające określenie. wielkości paczki oraz maksymalnej ilości produktu bądź usługi. • Cena hurtowa 1 – pole edycyjne służące ustaleniu pierwszej z cen hurtowych danego produktu. • • WAŻNE: W bazie znajdować się będą tylko te wartości. pamiętać należy również o wybraniu odpowiedniego symbolu waluty (za pomocą rozwijanego menu po prawej stronie). W przypadku gdy przycisk nie zostanie zaznaczony system nie będzie automatycznie naliczał upustu dla kontrahenta przy zakupie tego produktu. pamiętać należy również o wybraniu odpowiedniego symbolu waluty (za pomocą rozwijanego menu po prawej stronie). Pola te są wykorzystywane w module sprzedaży oraz Ekstranecie. Cena podawana jest zawsze jako wartość netto. pamiętać należy również o wybraniu odpowiedniego symbolu waluty (za pomocą rozwijanego menu po prawej stronie). • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 136 . która może być sprzedana. Cena podawana jest zawsze jako wartość netto. które wcześniej zostały stworzone przez administratora za pomocą polecenia System->Słowniki->Stawki VAT. która z cen ma być domyślna dla wprowadzanego produktu. pamiętać należy również o wybraniu odpowiedniego symbolu waluty (za pomocą rozwijanego menu po prawej stronie).rozwijane menu. Ilość od/po/do (obowiązkowe) – trzy pola edycyjne służące ustaleniu minimalnej ilości. • Cena detaliczna (obowiązkowe) – pole edycyjne służące ustaleniu detalicznej ceny danego produktu. VAT sprzedaży/zakupu (obowiązkowe) . Cena podawana jest zawsze jako wartość netto. • Cena zakupu (obowiązkowe) – pole edycyjne służące ustaleniu ceny pozyskania danego produktu/usługi.

WAŻNE: Prawa do odczytu i zapisu można przydzielić kilku grupom jednocześnie – wybierając odpowiednie grupy z wciśniętym klawiszem CTRL. za pomocą którego można w razie potrzeby dodać do tworzonego właśnie produktu jego dokładny opis. Po kliknięciu na wyżej wspomniany przycisk system otworzy nowe okno. Prawa – dwa okna. Plik dołącza się klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola Rysunek. Opcja ta jest wykorzystywana dla potrzeb mechanizmów działających w module Ekstranet. że pełny dostęp do rekordu – oprócz grup użytkowników określonych za pomocą tego polecenia – będzie miał twórca rekordu oraz administrator systemu. Formularz „Dane dodatkowe o produkcie/usłudze” zawierają następujące opcje: • Dokumenty przycisk dostępne dołączenie do rekordu dowolnych plików (przykładowo: prezentacji multimedialnej opisywanego produktu czy opisu technicznego). Więcej na temat dodawania plików znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom.dodanie do konkretnego produktu/usługi pliku graficznego (przykładowo zdjęcia danego produktu). tak i podczas wprowadzania informacji o produkcie/usłudze istnieje możliwość uzupełnienia podstawowego opisu o dodatkowe dane. WAŻNE: Należy pamiętać.dodanie do konkretnego produktu/usługi małego symbolu graficznego mającego symbolizować dany produkt. Ikonę dołącza się klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola Ikona. Więcej na temat wspomniany przycisk system otworzy nowe okno. Więcej na temat dodawania plików znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom.• Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. Po kliknięciu na wyżej (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj . w którym wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj dokument) w systemie pliki. Plik dołącza się klikając w znajdujący się po lewej stronie okna Dokumenty. w którym wyszczególnione są wszystkie dokument) w systemie pliki. • Ikona . Zarówno ikony jak i opisywane wyżej rysunki mają swoje zastosowanie w ekstranecie. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 137 . za pomocą których określa się prawa poszczególnych grup • • użytkowników do odczytu (Odczyt) i modyfikowania/usuwania (Zapis) danych w tworzonym właśnie rekordzie. Opis – pole edycyjne. Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas dodawania produktu/usługi klikając przycisk dodawania plików znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. w którym wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj dokument) w systemie pliki. • Rysunek . Po kliknięciu na wyżej wspomniany przycisk system otworzy nowe okno. tak aby tworzona w systemie baza produktów była pełniejsza i bardziej szczegółowa. Podobnie jak miało to miejsce podczas wprowadzania do systemu nowego użytkownika.

Konkretną datę wybiera się z kalendarza. w które można wpisać numer pod jakim znajduje się produkt/usługa w katalogu branżowym. Datę można także wpisać w pole edycyjne używając klawiatury. • Data zakończenia – pole to umożliwia ustalenie daty zakończenia danej promocji. klikając w przycisk format daty był poprawny. w które należy wpisać adres strony www opisującej dany produkt. Dostawca opis – dodatkowy opis dostawcy produktu. W takim przypadku należy pamiętać aby • • • • • • • • WAŻNE: Nie ustalenie daty trwania promocji oznacza.włączenie mechanizmu przyznawania promocji. Producent – pole opisujące producenta danego produktu. Dostawca – rozwijana lista. • W formularzu Dodaj produkt/usługę możliwe jest wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. za pomocą którego można powiązać rekordy dotyczące produktów/usług z istniejącymi już w przedsiębiorstwie systemami poprzez wypełnienie pola ERP id. który wykorzystywany jest w module Ekstranet. Konkretną datę wybiera się z kalendarza. z której można wybrać nazwę dostawcy danego produktu. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowego produktu/usługi do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj. Numer katalogowy – miejsce. Promocję na dany produkt/usługę włącza się zaznaczając opcję Aktywna po prawej stronie pola Promocja a następnie wypełniając kolejne pola określające jej warunki: • Data rozpoczęcia – pole to daje możliwość ustalenia daty rozpoczęcia promocji. klikając w przycisk format daty był poprawny. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 138 . Numer EAN – pole umożliwiające wprowadzenie numery EAN produktu. z zaznaczeniem wartości obniżki). iż nie zakładamy ograniczeń na czas jej obowiązywania. . Datę można także wpisać w pole edycyjne używając klawiatury.pole. WWW. Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wybór osoby odpowiedzialnej za dany produkt/usługę ze strony naszego przedsiębiorstwa. Opis – pole umożliwiające wprowadzenie opisu konkretnej promocji (przykładowo tekstu mającego zachęcić klienta do zakupienia produktu bądź słownego jej opisu.• ERP Id – pole. Promocja . Aby sekcja ta była widoczna musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący produktów/usług. W takim przypadku należy pamiętać aby .

kategoria. edycji bądź usunięcia danych. Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. WAŻNE: Wyszukiwanie może odbywać się w bazie aktywnych i nieaktywnych rekordów zawierających dane na temat produktów i usług. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. skoku do partii rekordów. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. która poprzedza właśnie przeglądaną. o którą nam chodzi.Podgląd / Modyfikacja rekordów dotyczących produktów/usług Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj produktami/usługami składa się z dwóch okien. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj produktami/usługami. Można posłużyć się rozwijanym menu. Do tego celu służy polecenie Produkty->Produkty/Usługi. skoku do partii rekordów. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 139 . Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego produktu/usługi za pomocą takich danych jak choćby: Właściciel. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym produktem/usługą). Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. każda partia grupuje dziesięć rekordów. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Wyboru dokonujemy zaznaczając pole Aktywne rekordy bądź pole Nieaktywne rekordy znajdujące się po lewej stronie przycisku Szukaj. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. nazwa oraz zakres cenowy produktu/usługi.

aby znaleźć rekord. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. edycja jego danych oraz ich usunięcie (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych). Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Dostawca opis. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich produktów. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych produktom znajdującym się w tej kategorii. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. Tak więc. • kolumna Cena . pod jaką jest on rozpoznawany przez system (dane pobierane są z pola Nazwa oraz Kod wypełnionego podczas wprowadzania tego produktu do systemu).zawiera informację o cenie (wybranej z listy rozwijanej) danego produktu. wystarczy wpisać jego nazwę w polu edycyjnym i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. WAŻNE: Aby opcja ta była użyteczna należy oczywiście pamiętać o wprowadzeniu do systemu kategorii produktów i ich wzajemnych powiązań (Produkty->Kategorie produktów) tzn. wystarczy z listy rozwijanej wybrać wartość: Cena hurtowa 1 oraz wpisać w polach Od/Do właściwe wartości i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. kolumna Nazwa/Kod – zawiera kod oraz nazwę produktu. do której przydzielony został dany produkt. których cena hurtowa 1 mieści się w zakresie 1000 – 1200 PLN.produkcie. Tak więc. aby znaleźć rekord dotyczący produktu zapisanego w systemie pod określoną nazwą. W @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 140 • . • Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz wyszukiwania danych po dowolnym polu produktów. którego twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordu poświęconego produktowi/usłudze nazwanemu w taki właśnie sposób. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego. których Cena hurtowa 1 zawiera się w przedziale od 1000 – 1200 PLN. • kolumna Kategoria – zawiera informację o kategorii. aby znaleźć rekordy dotyczące produktów przywiązanych do kategorii „Główna/Monitory/monitory 15’” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Kategoria identyczną nazwę kategorii. właściwym ustaleniu wzajemnych zależności pomiędzy nimi. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. W kolumnie tej mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. który stworzył dany rekord. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim produktom.

Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o produkcie/usłudze. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu produktu/usługi znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. WAŻNE: Jeśli został zakupiony moduł INTEGRATOR to oprócz standardowych danych na karcie produktu będą wyświetlane informacje dotyczące stanów magazynowych danego towaru (okno Stany magazynowe). znajduje się także przycisk . WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o produkcie którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 141 .Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone na temat danego produktu informacje. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. edycja jego danych oraz usunięcie rekordu.

Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj spowoduje. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Sprzedaż i Zakupy w systemie ITCube W wypadku gdy nasza firma zajmuje się sprzedażą/zakupem produktów bądź świadczeniem usług. bardzo cennym rozszerzeniem możliwości systemu ITCube stanie się moduł umożliwiający sprawowanie kontroli nad tymi właśnie procesami. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. wystawić gwarancję do zamówienia realizowane lub zamkniętego. Za pomocą tego formularza uprawniony użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranego wcześniej produktu i może dowolnie je zmodyfikować. Tak więc dzięki opcjom zgromadzonym w menu Handel będziemy mogli między innymi: • • • • • • • • • • zdefiniować sposoby dostawy. przeglądnąć bazę danych gromadzącą wszystkie rekordy z zamówieniami/ofertami. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. skonfigurować szablony wydruku dokumentów handlowych. Aby to uczynić należy. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. wystawić fakturę związaną z zamówieniem. odnotować zamówienie zakupowe. Aby zmiany zostały zapisane. kontrolować proces spłaty faktury.Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. który wypełnić należało podczas wprowadzania danych nowego produktu (Produkty->Dodaj produkt/usługę). odnotować prosty przychód/koszt. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. posiadając uprawnienia administratora. formy płatności oraz fazy ofert. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. stworzyć zamówienie oraz czuwać nad jego etapową realizacją. zdefiniować oraz pracować nad ofertą. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 142 .

w którym będziemy mogli dodać nowe sposoby dostawy. Dodawanie nowego sposobu dostawy Nowy sposób dostawy rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj sposób dostawy: • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dany sposób będzie funkcjonował w systemie. By usunąć rekord wcisnąć należy przycisk Usuń. • Opis – pole edycyjne dające możliwość opisania tworzonego właśnie sposobu dostawy. Koszty transportu). bądź wyjaśnienia ewentualnych niejasności. bądź usunięcia rekordu z systemu. Dane te wykorzystywane będą w module handlu oraz ekstranet. Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj sposób dostawy i poprawienie nazwy (pole Nowa nazwa) lub tekstu opisu. wypełnieniu pól nowy sposób dostawy zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj. w którym będziemy mogli dodać nowe sposoby płatności. który pojawi się w polu edycyjnym poniżej (pole Opis). I tak po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Sposoby płatności. I tak po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Sposoby dostawy. sposobami Dane te rozliczenia produkt wykorzystywane będą w module handel oraz ekstranet.Sposoby dostawy (*) Polecenie Handel->Słowniki->Sposoby dostawy umożliwia administrowanie sposobami dostawy produktu. co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj. bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu. bądź zmodyfikować/usunąć te już istniejące. Modyfikowanie/Usuwanie sposobu dostawy W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania opisu oraz nazwy sposobu dostawy. Dodawanie nowego sposobu płatności Nowy sposób płatności rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj sposób płatności: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 143 . bądź zmodyfikować/usunąć te już istniejące. Możemy także zmienić wartość domyślną słownika sposobów dostawy. • Domyślna wartość – pole wskazujące czy wprowadzana wartość będzie przez system automatycznie podpowiadana. Sposoby płatności (*) Polecenie płatności Handel->Słowniki->Sposoby dokonywanymi w ramach płatności za umożliwia dany administrowanie lub usługę. Następnie należy zatwierdzić swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz. a następnie nacisnąć przycisk Tak w okienku wyboru. które mogą się z nim wiązać (np.

Jako iż definiowanie szablonów dla dokumentów sprzedaży oraz zakupu podlega dokładnie tym samym regułom w dalszej części uwaga poświęcona zostanie tylko dokumentom sprzedaży. Możemy także zmienić wartość domyślną słownika sposobów płatności. Modyfikowanie/Usuwanie sposobu płatności W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania danych dotyczących sposobu płatności. I tak po wybraniu opcji Handel>Słowniki->Szablony dokumentów sprzedaży system otworzy formularz. bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu. Opis – pole edycyjne dające możliwość opisania tworzonego właśnie sposobu płatności. co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj. Szablony druku dokumentów handlowych(*) Polecenie Handel->Słowniki->Szablony dokumentów sprzedaży/zakupu umożliwia dodawanie. usuwanie oraz modyfikację wzorów druku wykorzystywanych później w procesie drukowania bądź wysyłania mailem ofert i zamówień. a następnie nacisnąć przycisk Tak w okienku wyboru. bądź wyjaśnienia ewentualnych niejasności. • Słownik – zestaw pól określających słowa które zostaną wykorzystane w nagłówku wydruku. który zostanie wstawiony do oferty/zamówienia jako logo firmowe. • Logo – pole pozwalające na wskazanie pliku graficznego. które mogą się z nim wiązać. Dodawanie nowego szablonu Nowy szablon druku oferty/zamówienia rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj szablon: • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dany szablon będzie funkcjonował w systemie. bądź usunięcia rekordu z systemu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 144 . Następnie należy zatwierdzić swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz. Domyślna wartość – pole wskazujące czy wprowadzana wartość będzie przez system automatycznie podpowiadana. Widoczne pliki zostały uprzednio zarejestrowane poprzez opcję System->Baza grafik. • • Po wypełnieniu pól nowy rekord zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj. który pojawi się w polu edycyjnym poniżej (pole Opis).• Nazwa– pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dany sposób będzie funkcjonował w systemie. Usunąć rekord można wciskając przycisk Usuń. Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj sposób płatności i poprawienie jego nazwy (pole Nowa nazwa) lub tekstu opisu. w którym będziemy mogli administrować bazą szablonów. • Wartość domyślna – pole wyboru pozwalające na oznaczenie dodawanej pozycji jako domyślnej wartości.

Sposób dostawy. Opis – pole edycyjne dające możliwość wprowadzenie tekstowego opisu oferty/zamówienia. a następnie nacisnąć przycisk Tak w okienku wyboru. który zostanie wstawiony do faktury jako logo firmowe. w którym będziemy mogli administrować fazami oferty. upustami. Data złożenia. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 145 . I tak po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Fazy oferty. Kolumny – oprócz tekstowego opisu każda oferta/zamówienie może zawierać sekcję obejmującą listę wszystkich jej pozycji z konkretnymi cenami. bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu. I tak do dyspozycji mamy następujące pola: Wystawca. które pojawią się poniżej. Kontrahent.• Informacje – zestaw pól definiujących słowa i związane z nimi typy informacji. To które z danych zapisanych w systemie zostaną wyświetlone. Następnie należy zatwierdzić swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz. Seria (faktura) – pole pozwalające na zdefiniowanie sposobu numeracji faktur związanych z danym szablonem. które zostaną dodatkowo umieszczone w nagłówku wydruku. Logo (faktura) – pole pozwalające na wskazanie pliku graficznego. Odbiorca. Stopka – ostatnią z wypisywanych sekcji oferty/zamówienia jest stopka czyli krótki komentarz podsumowujący treść dokumentu bądź podający końcowe informacje będące istotne dla klienta. Uwagi (faktura) – pole pozwalające na zdefiniowanie domyślnej wartości pola Uwagi na dokumencie faktury. By usunąć rekord wcisnąć należy przycisk Usuń. Dodatkowym elementem stopki może być także sekcja Data i podpis osoby upoważnionej. Sposób płatności. bądź usunięcia rekordu z systemu. Prowadzący. Wartość ta będzie automatycznie podpowiadana podczas tworzenia dokumentu związanego z szablonem. zdjęciami produktów itd. zależy od ustawień w powyższym polu. usuwanie oraz modyfikację faz w jakiej może znajdować się oferta. Fazy oferty(*) Polecenie Handel->Słowniki->Fazy oferty umożliwia dodawanie. Modyfikowanie/Usuwanie szablonu druku W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania nazwy oraz definicji szablonu druku. Data sprzedaży. Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj szablon druku i poprawienie wybranych pól. oraz w jaki sposób opisane. Numer dokumentu. Będzie ją można oczywiście zmienić/uzupełnić na etapie tworzenia konkretnej oferty/zamówienia. Dane te wykorzystywane będą w module sprzedaży przy definiowaniu nowej oferty bądź jej edycji. • • • • • • Po wypełnieniu wszystkich pól wybór zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj. Tak więc należy ją traktować jako swego rodzaju punkt wyjścia dla rekordów związanych z danym szablonem. co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj.

Po wypełnieniu obydwu pól zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj. za pomocą którego wprowadzić należy wszystkie parametry dokumentu sprzedaży. waluty. W formularzu. fazy oferty. numeru porządkowego. Pole widoczne jest tylko podczas wprowadzania rekordu o typie Oferta. Modyfikowanie/Usuwanie faz oferty W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania nazwy oraz numeru porządkowego fazy oferty. bądź usunięcia rekordu z systemu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 146 . Za definiowanie oraz wprowadzanie do systemu nowych ofert/zamówień/faktur odpowiada polecenie Dodaj ofertę/zamówienie/fakturę dostępne z systemowego menu Handel. Dzięki temu iż każdy dokument sprzedaży wprowadza się do systemu ITCube CRM używając de facto tego samego formularza różniącego się jedynie polem Typ możliwe jest płynne przechodzenie z oferty do zamówienia oraz zamówienia do faktury. bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu. Pole to jest wykorzystywane do uporządkowania faz oferty przy wyświetlaniu obliczeń statystycznych (Lejek sprzedaży). znaleźć możemy następujące pola: • Typ (obowiązkowe) . Zamówienie realizowane. By usunąć rekord wcisnąć należy przycisk Usuń. który pojawi się w polu edycyjnym poniżej (pole Numer porządkowy) oraz Szansy sprzedaży (pole Szansa sprzedaży). co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj. szansy na sprzedaż. w systemie istnieje baza produktów/usług oferowanych przez naszą firmę a także wprowadzeni zostali potencjalni klienci. Następnie należy zatwierdzić swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz. Zamówienie zamknięte. • Numer porządkowy – pole edycyjne dające możliwość uporządkowania faz oferty (od najmniejszej do największej wartości). Do dyspozycji mamy następujące wartości: Oferta. • Szansa wygranej – pole edycyjne dające możliwość przyporządkowania każdej z faz. Pole to uwzględniane jest w raportach typu Lejek sprzedaży pozwalając na bardziej wiarygodne szacowanie spodziewanych zysków z przedstawionych ofert.Dodawanie nowej fazy oferty Nową fazę oferty rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj fazę oferty: • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dana faza będzie funkcjonowała w systemie.rozwijana lista umożliwiająca określenie typu dodawanego rekordu. przystąpić można do obsługi zamówień za pomocą systemu ITCube. Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj fazę oferty i poprawienie nazwy (pole Nowa nazwa).rozwijana lista umożliwiająca wybranie fazy oferty. sposoby dostawy i formy płatności). procentowo wyrażonej. a następnie nacisnąć przycisk Tak w okienku wyboru. • Faza oferty . Dodawanie dokumentu sprzedaży Kiedy już określone zostaną podstawowe parametry wykorzystywane przez moduł handel (stawki VAT. Faktura.

W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był Data sprzedaży (obowiązkowe) – pole. który będzie drugą stroną w transakcji. Do wyboru są tutaj opcje.rozwijane menu określające sposób dostawy. za pomocą którego dokonujemy wyboru daty złożenia oferty/zamówienia. dostępnego po wciśnięciu przycisku poprawny. • Etap – menu dające możliwość przypisania konkretnego zamówienia do istniejącego w systemie etapu projektu. Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. Dzięki temu na karcie zlecenia serwisowego będą widoczne wszystkie oferty/zamówienia logicznie powiązane tym zleceniem. . przyznanego kontrahentowi. za pomocą którego określić można osobę kontaktową właściwą dla firmy wybranej w polu Kontrahent. Aby znaleźć kontrahenta. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 147 • . z której należy wybrać osobę odpowiedzialną za daną sprzedaż lub ofertę. Temat oferty/zamówienia wyświetlany jest w historii kontrahenta/kontaktu. iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania oferty/zamówienia. WAŻNE: Dodając ofertę/zamówienie/fakturę korzystając z polecenia Handel->Dodaj • ofertę/zamówienie/fakturę lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta.rozwijana lista umożliwiająca wybranie globalnej waluty dla oferty/zamówienia. które wprowadzone zostały za pomocą polecenia Handel->Słowniki->Sposoby płatności. • Kontrahent (obowiązkowe) – rozwijane menu umożliwiające określenie kontrahenta. • • • • Sposób dostawy . Prowadzący (obowiązkowe) – rozwijana lista z użytkownikami systemu. które wprowadzone zostały za pomocą polecenia Handel->Słowniki->Sposoby dostawy. Kontakt – rozwijane menu. z którym będzie powiązany dokument sprzedaży należy kliknąć w ikonę znajdującą się obok pola Kontrahent.• Temat (obowiązkowe) – pole służące wprowadzeniu tematu oferty lub zamówienia. Do wyboru są tutaj opcje. dostępnego po wciśnięciu przycisku . za pomocą którego dokonujemy wyboru daty sprzedaży. Odpowiednią datę wprowadzić należy przy użyciu systemowego kalendarza. Datę można także wpisać w pole • edycyjne używając klawiatury. W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był poprawny. • Zlecenie serwisowe – rozwijana lista umożliwiająca połączenie zamówienia ze zleceniem serwisowym. Odpowiednią datę wprowadzić należy przy użyciu systemowego kalendarza. Sposób płatności . W walucie tej wyrażona będzie wersja oferty/zamówienia „do druku dla klienta” oraz związana z zamówieniem faktura. Waluta dokumentu (obowiązkowe) . Data złożenia (obowiązkowe) – pole. • Projekt – menu dające możliwość przypisania konkretnego zamówienia do istniejącego w systemie projektu. Datę można także wpisać w pole edycyjne używając klawiatury. Następnie system otworzy przeglądarkę kontrahentów uwzględniającą prawa do dowiązywania.rozwijane menu określające sposób płatności. na definiowane zamówienie. Pole to pozwala systemowi na automatyczne nałożenie upustu.

Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu. po zamknięciu okna z przeglądarką towarów należy kliknąć przycisk Dodaj. mogącego wnieść do rekordu ważne informacje. Stopka – Pole zawierające treść stopki dokumentu sprzedaży. dołączenia własnego komentarza. W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników. Zawartość pola może zostać automatycznie wypełniona wartością związana z wybranym szablonem.• Dokumenty – pole pozwalające na związanie z ofertą/zamówieniem dowolnej ilości dokumentów zapisanych w systemie. Zestawy. • • • • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 148 . które mają znaleźć się w ofercie/zamówieniu. znajdujące się z lewej strony przycisku Dodaj. Uwagi realizatora – pole edycyjne dające osobie realizującej zamówienie do systemu możliwość informacje. którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie. Zawartość pola może zostać automatycznie wypełniona wartością związana z wybranym szablonem. czego konsekwencją będzie dodanie produktów do koszyka z uwzględnionymi cenami domyślnym. mogącego wnieść do rekordu ważne • • • Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu.. W zależności od wyboru może to być tylko opis. zwykła lista produktów bądź też lista poszerzona o opisy produktów oraz ich zdjęcia. Opis – Pole zawierające treść dokumentu sprzedaży. Uwagi zamawiającego – pole edycyjne dające osobie wprowadzającej zamówienie do systemu możliwość dołączenia własnego komentarza. System automatycznie wstawi produkt/usługę do pola Pozycje. Pozycje – sekcja umożliwiająca zdefiniowanie towarów. By tego dokonać należy zaznaczyć pole Separator grupy. Odpowiedzią systemu na tą czynność będzie otwarcie przeglądarki produktów.wystarczy w kolumnie ilość podać ile sztuk towaru ma trafić do zamówienia/oferty i kliknąć w towar. znajdujące się z lewej strony przycisku Dodaj. Następnie. z której bezpośrednio można dodawać produkty do zamówienia czy też oferty . Aby dodać produkty do oferty lub zamówienia należy kliknąć w przycisk .rozwijana lista umożliwiająca wybranie formatu w którym wyświetlana będzie wersja „do druku”. Jeśli dodatkowo chcemy by grupy produktów posiadały własną sekcję podsumowania należy oddzielić je obiektem separatora. Wskazane pozycje zostaną dodane do dokumentu sprzedaży na miejscu określonym w polu Numer. natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). W takim przypadku należy zaznaczyć pole Produkt incydentalny. Jeśli nie wpiszemy wartości w polu Numer produkt dodany zostanie na samym końcu aktualnej listy pozycji. Szablony druków definiuje się wybierając opcję Handel->Słowniki->Szablony dokumentów sprzedaży. które będą mogły przeglądać zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). Możliwość wstawiania produktów na konkretną pozycje pozwala grupować je w logicznie całości np. Szablon . Istnieje także możliwość dodania nowego produktu do oferty/zamówienia nieznajdującego się w bazie danych systemu ITCube.

WAŻNE: Tworzenie nowej oferty/zamówienia można rozpocząć także od wykorzystania . WAŻNE: Funkcjonowanie mechanizmu automatycznego obliczania upustów jest zależne od konkretnego kontrahenta. jednostka miary (J. stawka podatku VAT (VAT).). WAŻNE: W przypadku gdy w produkcie przycisk Uwzględnij upust kontrahenta jest odznaczony system ITCube nie uwzględni upustu przyznanego kontrahentowi przy dodawaniu produktu do koszyka. ilość faktycznie sprzedanego towaru (Ilość Zreal. wartość brutto pozycji zamówienia (Wartość brutto) oraz waluta w jakiej są podane wszystkie ceny. na końcu każdego wiersza tabeli znajduje się przycisk zamówienia. nazwa zamawianego produktu/usługi (Nazwa produktu). WAŻNE: W przypadku gdy w użytkownik nie posiada prawa Ręczna edycja cen dla dokumentu sprzedaży nie będzie on mógł modyfikować ręcznie cen zaproponowanych przez system.Bardzo pomocnym narzędziem jest podgląd zamówienia (tzw. ilość sprzedanego towaru lub cenę jednostkową produktu. Możemy także zdefiniować upust procentowy na konkretną pozycję zamówienia. zawierających takie dane jak: numer porządkowy pozycji (Nr). wartość netto pozycji zamówienia (Wartość netto). dlatego też system przyznaje automatycznie upusty tylko gdy uprzednio wskazano kontrahenta związanego z ofertą/zamówieniem. cena katalogowa (Cena kat. ilość zamawianego produktu w ofercie (Ilość Oferta). Obok pola Nazwa produktu dostępny jest także przycisk pozwalający na edycję rozszerzonych danych związanych z pozycją. Domyślna wartość wszystkich tych pól pobierana jest z formularza produktu z którym związana jest dana pozycja.). Cenę produktu wybiera się z rozwijanego menu klikając w przycisk . WAŻNE: Mechanizm automatycznego obliczania upustów dla kontrahentów powoduje.). upust którego udzielamy na daną pozycję (Upust). W przypadku zamówień aktywna jest także sekcja pozwalająca na wprowadzenie danych potrzebnych do wygenerowania faktury PROFORMA bądź faktury VAT. cena zakupu (o ile użytkownik ma prawo do odczytu cen zakupu).). Do dyspozycji mamy sześć cen zdefiniowanych podczas dodawania towaru. Dane te to opis produktu jego skrócona nazwa oraz kod PKWiU.m. Umożliwia to polecenie Handel->Oferty->Dodaj ofertę/zamówienie/fakturę. W każdej chwili można zmienić ilość zamawianego towaru. Są to : @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 149 . kliknięcie którego spowoduje usunięcie pozycji istniejącego już rekordu jako punktu wyjścia. cena po której zdecydowaliśmy się sprzedać dany towar (Cena sprzed. Dodatkowo. Pozostanie mu więc jedynie możliwość zmiany poziomu cenowego. Tak więc dostępne będą także pola bezpośrednio związane z fakturą. Koszyk) prezentujący szczegółowy opis dodanych pozycji. iż cena wpisana w pole Cena sprzedaży podczas dodawania pozycji może różnić się od ceny wyświetlanej w cenniku.

Temat zamówienia wyświetlany jest w historii kontrahenta/kontaktu. • Temat (obowiązkowe) – pole służące wprowadzeniu tematu zamówienia. Rozliczenie – dzięki polu rozliczenie możemy czuwać nad procesem płatności. Dodawanie dokumentu zakupu Za definiowanie oraz wprowadzanie do systemu nowych zamówień zakupowych odpowiada polecenie Dodaj zakup dostępne z systemowego menu Handel. Aby to uczynić należy wcisnąć przycisku Zapisz.ini – standardowy format to YYYY/MM/NR). Pole to w trybie podglądu służy także do informowania o zaległościach w regulacji płatności. Wartość pola Sprzedawca wypełniana jest automatycznie korzystając z wpisów skonfigurowanych w wybranym szablonie.• Numer faktury – Pole to jest aktywne tylko w przypadku dokumentów o typie Faktura. Wartości podajemy w dniach. Zakup zamknięty. W każdej chwili można zrezygnować z wprowadzania danej oferty/zamówienia poprzez wybranie opcji Anuluj. z której należy wybrać osobę odpowiedzialną za dany zakup. Pole widoczne jest także na wydruku faktury. Pole to w trybie podglądu służy także do informowania o historycznych zaległościach w regulacji płatności. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 150 . za pomocą którego wprowadzić należy wszystkie parametry dokumentu zakupu. W walucie tej wyrażona będzie wersja zamówienia „do druku dla dostawcy”. znaleźć możemy następujące pola: • Typ (obowiązkowe) . Jeśli płatność regulowana jest częściowo odnotować to możemy wybierając opcję Częściowo rozliczono podając równocześnie aktualny stan spłaty. Data wystawienia – Data wystawienia faktury Termin płatności – termin płatności za fakturę. • • • • • • Ostatnią czynnością po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól jest zapisanie rekordu w bazie systemu ITCube. Sprzedawca/Nabywca/Odbiorca – Pola tekstowe zawierające dane teleadresowe strony sprzedającej oraz kupującej. Data rozliczenia – termin pełnego rozliczenia faktury. • Prowadzący (obowiązkowe) – rozwijana lista z użytkownikami systemu. Po otrzymaniu płatności możemy odnotować to wybierając wartość Rozliczono. Numer faktury który zostanie zaproponowany automatycznie przez system. Format autonumeracji jest analogiczny jak w przypadku ofert oraz zamówień (podany w pliku itcube. Uwagi – pole dodatkowych informacji związanych z fakturą. W formularzu.rozwijana lista umożliwiająca określenie typu dodawanego rekordu. • Waluta dokumentu (obowiązkowe) . Pola Nabywca oraz Odbiorca wypełniane są domyślnie danymi teleadresowymi kontrahenta wybranego odpowiednio w polu Kontrahent oraz Odbiorca.rozwijana lista umożliwiająca wybranie globalnej waluty dla zamówienia. Do dyspozycji mamy następujące wartości: Zakup realizowany.

Odpowiednią datę wprowadzić należy przy użyciu systemowego kalendarza.• Sposób płatności .wystarczy w kolumnie ilość podać ile sztuk @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 151 • . za pomocą którego określić można osobę kontaktową właściwą dla firmy wybranej w polu Kontrahent. Uwagi realizatora – pole edycyjne dające możliwość dokładniejszego opisania zakupu. które wprowadzone zostały za pomocą polecenia Handel->Słowniki->Sposoby dostawy. • Pozycje – sekcja umożliwiająca zdefiniowanie towarów. który będzie drugą stroną w transakcji. • Dokumenty – pole pozwalające na związanie z zamówieniem dowolnej ilości dokumentów zapisanych w systemie. Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. • • Data zakupu (obowiązkowe) – pole. • Projekt – menu dające możliwość przypisania konkretnego zamówienia do istniejącego w systemie projektu. • Kontrahent (obowiązkowe) – rozwijane menu umożliwiające określenie kontrahenta. z którym będzie powiązane zamówienie należy kliknąć w ikonę system otworzy przeglądarkę kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent. Dzięki temu na karcie zlecenia serwisowego będą widoczne wszystkie zamówienia logicznie powiązane tym zleceniem. Aby dodać produkty do zamówienia należy kliknąć w przycisk . z której bezpośrednio można dodawać produkty do zamówienia . • Etap – menu dające możliwość przypisania konkretnego zamówienia do istniejącego w systemie etapu projektu. Do wyboru są tutaj opcje.. Datę można także wpisać w pole edycyjne używając klawiatury. W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był poprawny. Odpowiedzią systemu na tą czynność będzie otwarcie przeglądarki produktów.rozwijane menu określające sposób dostawy. dostępnego po wciśnięciu przycisku . WAŻNE: Dodając zamówienie zakupowe korzystając z polecenia Handel->Dodaj zakup lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania zamówienia. Odpowiednią datę wprowadzić należy przy użyciu systemowego kalendarza. za pomocą którego dokonujemy wyboru daty zakupu. Datę można także wpisać w pole edycyjne używając klawiatury. dostępnego po wciśnięciu przycisku . które mają znaleźć się w zamówieniu. Do wyboru są tutaj opcje. Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. • Sposób dostawy . Data złożenia (obowiązkowe) – pole. Następnie uwzględniającą prawa do dowiązywania. Aby znaleźć kontrahenta. W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był poprawny. za pomocą którego dokonujemy wyboru daty złożenia zamówienia.rozwijane menu określające sposób płatności. • Zlecenie serwisowe – rozwijana lista umożliwiająca połączenie zamówienia ze zleceniem serwisowym. Kontakt – rozwijane menu. które wprowadzone zostały za pomocą polecenia Handel->Słowniki->Sposoby płatności. • • • Uwagi zamawiającego – pole edycyjne dające możliwość dokładniejszego opisania zakupu.

System automatycznie wstawi produkt/usługę do pola Pozycje. • Opis – Pole zawierające opis dokumentu zakupu. natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie).towaru ma trafić do dokumentu i kliknąć w towar. wartość brutto pozycji zamówienia (Wartość brutto) oraz waluta w jakiej są podane wszystkie ceny. na końcu każdego wiersza tabeli znajduje się przycisk pozycji zamówienia. wartość netto pozycji zamówienia (Wartość netto). Domyślna wartość wszystkich tych pól pobierana jest z formularza produktu z którym związana jest dana pozycja.). faktyczna cena sprzedaży (Cena netto). W takim przypadku należy zaznaczyć pole Nowy. Istnieje także możliwość dodania nowej pozycji do zamówienia która nie jest związana ze znajdującym się w bazie danych produktem. Dodatkowo. • Szablon . W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników. Dane te to opis produktu jego skrócona nazwa oraz kod PKWiU. cena katalogowa (Cena kat. Zestawy.). Możliwość wstawiania produktów na konkretną pozycje pozwala grupować je w logicznie całości np. Obok pola Nazwa produktu dostępny jest także przycisk pozwalający na edycję rozszerzonych danych związanych z pozycją. którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie. stawka podatku VAT (VAT). Szablony druków definiuje się wybierając opcję Handel->Słowniki->Szablony dokumentów zakupu.. W zależności od wyboru może to być tylko opis. zwykła lista produktów bądź też lista poszerzona o opisy produktów oraz ich zdjęcia. • Stopka – Pole zawierające treść stopki dokumentu zakupu. W każdej chwili można zmienić ilość zamawianego towaru lub cenę jednostkową produktu. Zawartość pola może zostać automatycznie wypełniona wartością związana z wybranym szablonem.). Następnie. Koszyk) prezentujący szczegółowy opis dodanych pozycji. zawierających takie dane jak: numer porządkowy pozycji (Nr). po zamknięciu okna z przeglądarką towarów należy kliknąć przycisk Dodaj.m.rozwijana lista umożliwiająca wybranie formatu w którym wyświetlana będzie wersja „do druku”. . Jeśli nie wpiszemy wartości w polu Numer produkt dodany zostanie na samym końcu aktualnej listy pozycji. kliknięcie którego spowoduje usunięcie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 152 . ilość do tej pory zrealizowana/otrzymana (Ilość Zreal. czego konsekwencją będzie dodanie produktów do koszyka z uwzględnionymi cenami zakupu.). Bardzo pomocnym narzędziem jest podgląd zamówienia (tzw. ilość zamawianego produktu (Ilość Zam. które będą mogły przeglądać zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). jednostka miary (J. Zawartość pola może zostać automatycznie wypełniona wartością związana z wybranym szablonem. nazwa zamawianego produktu/usługi (Nazwa produktu). znajdujące się pod napisem Pozycje oraz kliknąć w przycisk Dodaj. upust który został nam udzielony (Upust). Wskazane pozycje zostaną dodane do dokumentu zakupu na miejscu określonym w polu Numer. • Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu.

każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym zamówieniem/ofertą). Umożliwia to polecenie Handel->Zakupy->Dodaj zamówienie. • • • • Data wystawienia – Data wystawienia faktury Termin płatności – termin płatności za fakturę. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Wartości podajemy w dniach.. W każdej chwili można zrezygnować z wprowadzania danego zamówienia poprzez wybranie opcji Anuluj. Handel->zamówienia oraz Handel->faktury. Aby to uczynić należy wcisnąć przycisku Zapisz. WAŻNE: W przypadku gdy w użytkownik nie posiada prawa Ręczna edycja cen dla dokumentu sprzedaży/zakupu nie będzie on mógł modyfikować ręcznie cen zaproponowanych przez system. Uwagi – pole dodatkowych informacji związanych z fakturą. zmieniać typ rekordu (płynne przechodzenie z oferty do zamówienia i z zamówienia do faktury) a także odnotować płatności. Dostępne pola to : • Numer faktury – jako iż zamówienie zakupowe nie jest związane z fakturą zapisaną w bazie systemu ITCube pole to jest nieaktywne. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Można posłużyć się rozwijanym menu. aktualizować oferty. Zarządzanie dokumentami sprzedaży Posiadający odpowiednie uprawnienia użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może przeglądać wszystkie wprowadzone do systemu oferty lub zamówienia/faktury. Po uregulowaniu płatności możemy odnotować to wybierając wartość Rozliczono. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Data rozliczenia – termin pełnego rozliczenia faktury. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj ofertami/zamówieniami/fakturami składa się z dwóch okien. każda partia grupuje dziesięć rekordów.. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów o którą nam chodzi.WAŻNE: Tworzenie nowego dokumentu zakupu można rozpocząć także od wykorzystania istniejącego już rekordu jako punktu wyjścia. Jeśli płatność regulowana jest częściowo odnotować to możemy wybierając opcję Częściowo rozliczono podając równocześnie aktualny stan spłaty. Po wybraniu jednej z tych opcji system otworzy formularz Zarządzaj ofertami/zamówieniami/fakturami. • Rozliczenie – dzięki polu rozliczenie możemy czuwać nad procesem płatności. W przypadku zamówienia zakupowego jest to dokument obcy – istniejący w zewnętrznym systemie dostawcy.. służące do: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 153 . Do zarządzania ofertami i zamówieniami służą polecenia: Handel->Oferty. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Ostatnią czynnością po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól jest zapisanie rekordu w bazie systemu ITCube. Ostatnią sekcją jest opis faktury związanej z zamówieniem.

która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. WAŻNE: Na dole formularza ofertami/zamówieniami/fakturami znajdują się cztery przyciski: Oferty. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści dokumentu sprzedaży. WAŻNE: Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi zaawansowanych (o których mowa poniżej). edycji bądź usunięcia danych. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. faza oferty/zamówienia. który wprowadził do systemu dany rekord. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. kontrahent któremu zamierzamy sprzedać konkretny produkt bądź usługę. usunięcie danego rekordu (opcja dostępna tylko dla administratora systemu) a także dodania gwarancji (opcja dostępna tylko w przypadku zamówień). które przyjął Jan Kowalski. których prowadzącym jest Jan Kowalski. aby znaleźć zamówienia. która poprzedza właśnie przeglądaną. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich ofert/zamówień. aktualizowanie oferty.etapu rozliczenia faktury oraz fazy oferty. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. których opiekunem jest Jan Kowalski. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Zamówienia realizowane. Zamówienia zamknięte oraz Faktury. wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Prowadzący frazę „Jan Kowalski”.kodzie lub opisie. skoku do partii rekordów. Okno składa się z siedmiu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. numer zamówienia oraz faktury czy też data złożenia oraz realizacji zamówienia. edycji zamówienia. wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. skoku do partii rekordów. aby znaleźć zamówienie. Możliwe jest także zawężenie do rekordów zawierających w swoich pozycjach produkt o konkretnej nazwie. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W oknie tym znajdują się również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego zamówienia za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. • kolumna Prowadzący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu.• • • • skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 154 . Dodatkowo w przypadku ofert oraz faktur użytkownik może doprecyzować wybór poprzez wskazanie odpowiednio . Tak więc. który jest opiekunem danej sprzedaży. Służą one do przeszukiwania bazy danych pod względem typu dokumentu sprzedaży. Tak więc.

które otrzymało numer „2004/04/01234” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nr zam. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordu poświęconego zamówieniu posiadającemu numer „2004/04/01234”. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących zamówień. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. Tak więc. który jest integralną częścią systemu ITCube. Do tego celu służą dwa pola Od. Do. ciąg „2004/04/01234” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. według ich daty sprzedaży. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. z którym związana jest określona sprzedaż. Do w kolumnie Data sprzedaży. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 155 . Tak więc. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Temat. Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz • • • wyszukiwania danych po dowolnym polu dokumentu sprzedaży. kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Zarządzanie dokumentami zakupu Posiadający odpowiednie uprawnienia użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może przeglądać wszystkie wprowadzone do systemu zamówienia zakupowe. zamówienia bądź faktury. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zamówień. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie pól Od. Tak więc. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. kolumna Numer – w zależności od typu przeszukiwanych rekordów pole to zawiera unikalny numer oferty. aby znaleźć rekordy dotyczące zamówień złożonych przez firmę „Coca Cola” wystarczy wpisać tą nazwę w pole Kontrahent.• kolumna Data sprzedaży – zawiera informację o dacie sprzedaży związanej z konkretnym rekordem. aby znaleźć rekord dotyczący zamówienia. Do zarządzania ofertami zamówieniami służy polecenia: Handel->Zakupy. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.

edycja zamówienia. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Służą one do przeszukiwania bazy danych pod względem typu dokumentu zakupu.kodzie lub opisie. Można posłużyć się rozwijanym menu. Zakupy zamknięte. każda partia grupuje dziesięć rekordów. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym zamówieniem/ofertą). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 156 . W oknie tym znajdują się również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego zamówienia za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu.. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego. kontrahent będący dostawcą. druk dokumentu. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. aby znaleźć zamówienie. usunięcie danego rekordu (opcja dostępna tylko dla administratora systemu) a także dodanie nowego rekordu na bazie istniejącego już w bazie. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. • • • • WAŻNE: Na dole formularza Zakupy znajdują się dwa przyciski: Zakupy realizowane. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. skoku do partii rekordów. Dodatkowo użytkownik może doprecyzować wybór poprzez wskazanie stanu rozliczenia faktury zewnętrznej. numer zamówienia czy też data złożenia zamówienia. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści dokumentu zakupu. Okno składa się z siedmiu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Tak więc. które złożył Jan Kowalski. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów o którą nam chodzi. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.Wyszukiwanie danych Formularz Zakupy składa się z dwóch okien. wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. który wprowadził do systemu dany rekord. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. edycji bądź usunięcia danych. Możliwe jest także zawężenie do rekordów zawierających w swoich pozycjach produkt o konkretnej nazwie. skoku do partii rekordów. która poprzedza właśnie przeglądaną. WAŻNE: Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi zaawansowanych (o których mowa poniżej).

Wynikiem takiego działania będzie wzorców. Do w kolumnie Data zakupu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zamówień. według ich daty zakupu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. które otrzymało numer „2004/04/01234” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nr zam. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 157 . których prowadzącym jest Jan Kowalski. Do. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących zamówień. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. aby znaleźć rekordy dotyczące zamówień złożonych w firmie „Coca Cola” wystarczy wpisać tą nazwę w pole Kontrahent. który jest opiekunem danego zakupu. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. których opiekunem jest Jan Kowalski. wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Prowadzący frazę „Jan Kowalski”. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zamówień. Tak więc. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Tak więc. Tak więc. aby znaleźć rekord dotyczący zamówienia. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Temat. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. aby znaleźć zamówienia. ciąg „2004/04/01234” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj.• kolumna Prowadzący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. z którym związana jest określony zakup. W nagłówku wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Do tego celu służą dwa pola Od. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Tak więc. który jest integralną częścią systemu ITCube. wyświetlenie rekordu poświęconego zamówieniu posiadającemu numer „2004/04/01234”. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz • • • • wyszukiwania danych po dowolnym polu dokumentu zakupu. kolumna Data zakupu – zawiera informację o dacie zakupu związanej z konkretnym rekordem. kolumna Numer – pole to zawiera unikalny numer zamówienia. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie pól Od.

• klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno.Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat zamówienia którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . zarejestrowanie dokumentu sprzedaży w zewnętrznym systemie handlowym a Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu zamówienia znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. edycja dokumentu handlowego. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. znajduje się przycisk . kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści dokumentu handlowego. Za pomocą tego formularza uprawniony użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranego rekordu i może dowolnie je zmodyfikować. Edycja zamówienia/oferty Każdy dokument handlowy zapisany w bazie danych można w każdej chwili zmodyfikować. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Aby @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 158 . usunięcie rekordu (opcja dostępna tylko dla administratora). druk i wysłanie dokumentu handlowego także dodanie związanej gwarancji. mailem/faksem. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje na temat dokumentu handlowego wprowadzone przez użytkownika systemu. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Operacje na dokumentach handlowych W pierwszej od lewej kolumnie przeglądarki dokumentów handlowych. który wypełnić należało podczas wprowadzania danych nowego rekordu (Handel->Dodaj ofertę/zamówienie/fakturę/zakup).

zmiany zostały zapisane. Informacja o wszystkich dokumentach powstałych z danego rekordu (czyli logicznie związanych) jest dostępna na podglądzie dokumentu w sekcji Dokumenty powiązane. w którym znajdzie się wstępnie przygotowany formularz dodawania odpowiedniego dokumentu handlowego. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. Dodatkowo w polu treść znajdzie się specjalnie przygotowany dokument handlowy oraz mechanizmy pozwalające na wydruk związanych z kontrahentem/osobą kontaktową etykiet. Wysyłanie dokumentu handlowego mailem. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Wyślij zamówienie/ofertę mailem (faksem). Dzięki temu bardzo łatwo i szybko można dodawać oferty lub zamówienia. przygotowany wydruk oferty / zamówienia dla klienta końcowego bądź dostawcy. Drukowanie dokumentu handlowego Każde zamówienie/ofertę zapisaną w bazie danych można w każdej chwili wydrukować. Dodatkowo każdy rekord który powstał na bazie innego dokumentu będzie miał taką informacje odnotowaną w polu Dokument bazowy. Aby utworzyć nowy dokument handlowy na bazie zapisanego w bazie rekordu należy z menu kontekstowego związanego z tym rekordem wybrać opcję Dodaj nową ofertę/Dodaj nowe zamówienie/Dodaj nową fakturę/Dodaj nowy zakup. Po wybraniu opcji Wyślij listem z menu kontekstowego faktury system ITCube otworzy oddzielne okno. okno. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji porządkowego wspomnianej rekordu operacji i wybrać opcję Drukuj otworzy system ITCube oddzielne znajdujący się obok numeru Po wykonaniu wyżej się w którym znajdzie ofertę/zamówienie. faksem lub listem Każdy dokument handlowy zapisany w bazie danych można w każdej chwili wysłać mailem lub faksem. W przypadku dokumentów handlowych o statusie Faktura dodatkowo istnieje możliwość odnotowania wysłania dokumentu listem. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 159 . Dodatkowo w polu treść znajdzie się specjalnie przygotowany dokument handlowy. Dodanie nowego dokumentu handlowego Każdy dokument handlowy zapisany w bazie danych można wykorzystać jako „punkt wyjścia” dla nowego rekordu. które w dużym stopniu przypominają te już zapisane. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj spowoduje. Co ważne system będzie pamiętał fakt iż nowo dodany rekord powstał na bazie istniejącego w bazie. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. który wypełnić należało podczas wysyłania listu (Mail/Faks->Wyślij list). który wypełnić należało podczas wysyłania maila lub faksu (Mail/Faks->Wyślij email/faks).

Analogicznie wygląda sytuacja gdy zależy nam na anulowaniu zamówienia sprzedażowego. Dodawanie gwarancji W dowolnym momencie do zamówienia sprzedażowego można dodać gwarancję. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. nie powodujące jednak usunięcia całego rekordu zamówienia. które znajdują się także w systemie (nie dotyczy to systemów Symfonia Premium/FORTE). w którym znajdzie się rekordu i wybrać opcję Drukuj fakturę bądź Drukuj fakturę PROFORMA. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. błąd na fakturze możliwe jest jej anulowanie. W przypadku systemu WF-MAG. Zamówienie. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. CDN Opt!ma. Fakturę może anulować jedynie administrator lub osoba mająca uprawnienie do edycji faktur. WF-MAG. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji wspomnianej operacji system ITCube otworzy znajdujący się obok numeru porządkowego oddzielne okno. Symfonia Premium/FORTE zamówienie z systemu ITCube pojawia się w systemie handlowym jako Zamówienie Obce. Aby anulować fakturę należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Anuluj fakturę.Drukowanie faktury dla klienta Dla dokumentu sprzedaży można wydrukować fakturę PROFORMA (w przypadku rekordów o typie Zamówienie) bądź Fakturę VAT (w przypadku rekordów o typie Faktura). Innymi słowy następuje „wycofanie” statusu dokumentu sprzedaży z wartości Faktura do statusu Zamówienie. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube nada rekordowi typ Zamówienie oraz „zwolni” numer faktury. Symfonia FORTE. W takim przypadku zamówienie zostanie przekształcone na ofertę. które trafia do systemu CDN Opt!ma jest widoczne jako Rezerwacja Odbiorcy lub faktura proforma. Po wykonaniu wyżej przygotowany wydruk faktury. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Zarejestrowanie dokumentu sprzedaży w zewnętrznym systemie handlowym W przypadku aktywowanego moduł INTEGRATOR mamy możliwość zarejestrowania zamówienia sprzedażowego w programie handlowym np. Anulowanie faktury sprzedaży W przypadku gdy wykryliśmy np. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 160 . Aby poprawnie zarejestrować zamówienie w systemie handlowym musi ono zawierać tylko te produkty. Symfonia Premium. Więcej na temat dodawania gwarancji można znaleźć w sekcji poświęconej dodawaniu gwarancji.

z którym związany jest dodawany przychód/koszt. Następnie uwzględniającą prawa do dowiązywania. Odnotowanie przychodu/kosztu możliwe jest dzięki poleceniu Handel->Odnotuj przychód/koszt z menu systemowego. • Projekt – rozwijane menu. iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania przychodu/kosztu. Kontrahent – firma. Waluta – waluta. • Dokumenty – pole pozwalające na związanie z ofertą/zamówieniem dowolnej ilości dokumentów zapisanych w systemie. Opis – pole edycyjne służące wpisaniu szerszego objaśnienia wprowadzanego rekordu. Aby znaleźć kontrahenta. z którym związany jest przychód/koszt.Odnotowywanie przychodu/kosztu W wielu przypadkach nie zależy nam na definiowaniu zamówienia oraz jego realizacji a jedynie na odnotowaniu konkretnej kwoty stanowiącej nasz przychód bądź koszt. z którym będzie powiązane zadanie należy kliknąć w ikonę system otworzy przeglądarkę kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent. rejestracji) (obowiązkowe) – pola. za pomocą których określić należy odpowiednio datę poniesienia kosztu bądź przychodu oraz datę odnotowania tego faktu w systemie. w którym wybrać należy nazwę projektu. w którym wybrać należy etap projektu. Sposób płatności/Sposób dostawy – dodatkowe parametry opisujące przychód/koszt. • Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu. w której wyrażone zostaną wartości w polach Przychód/Koszt. Po wybraniu w/w opcji system otworzy nowy formularz. Temat przychodu/kosztu wyświetlany jest w historii kontrahenta/kontaktu. za pomocą którego będzie można dodać przychód lub koszt. z której należy wybrać osobę. • Etap projektu . WAŻNE: Dodając przychód/koszt korzystając z polecenia Handel->Odnotuj przychód/koszt lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. Na formularz Odnotuj przychód/koszt składają się następujące pola: • Temat (obowiązkowe) – pole służące wprowadzeniu tematu przychodu lub kosztu. z którym związany jest przychód/koszt. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. w które należy wpisać konkretne kwoty przychodu oraz kosztu. • Pracownik (obowiązkowe) – rozwijana lista z użytkownikami systemu. który przywołać można klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola Data realizacji/Data rejestracji lub wprowadzić z klawiatury pamiętając o poprawności formatu daty. Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. Kontakt – osoba kontaktowa reprezentująca wybranego powyżej kontrahenta. • Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu.rozwijane menu. z którą związany jest ponoszony przychód/koszt. której dotyczy wprowadzany przychód/koszt. • Data (realizacji. • • • • • Przychód/Koszt – pola. które będą mogły przeglądać zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 161 • . W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników.

• kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. edycji bądź usunięcia danych. .na wybranej grupie). skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Można posłużyć się rozwijanym menu. Podgląd / Modyfikacja odnotowanych przychodów/kosztów Przeglądu wszystkich rekordów zawierających wybierając z opisy menu wprowadzonych systemowego do opcję systemu Handelprzychodów/kosztów >Przychody/koszty. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji bazy. kontrahent. która poprzedza właśnie przeglądaną. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie. bądź odrzucony) oraz usunięcia rekordu z @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 162 . Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego przychód/koszt za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. o którą nam chodzi. którego dotyczy dany przychód/koszt oraz daty rejestracji i realizacji rekordu. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. skoku do partii rekordów. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. dokonujemy Wyszukiwanie danych I tak po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich przychodów/kosztów. Po wypełnieniu wyżej opisanych pól pozostaje tylko wciśnięcie przycisku Zapisz. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści. skoku do partii rekordów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. pełnej edycji (o ile koszt nie został już zaakceptowany. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). które umieszczone zostały w systemie ITCube. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn.

edycja zapisanych tam danych oraz usunięcie rekordu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych przychodom/kosztom powiązanym z danym kontrahentem. Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. który powiązany jest z danym przychodem/kosztem. aby znaleźć rekordy dotyczące przychodów/kosztów związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy w polu Kontrahent wpisać „Coca Cola”. które sama wprowadziła do systemu. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych przychodu/kosztu którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji na temat przychodu/kosztu. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. znajduje się także przycisk akcji. Wyjątkiem jest tutaj administrator systemu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej. kolumna Kontrahent . Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu kosztu znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 163 . • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację.• kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu.zawiera nazwę kontrahenta. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. kolumna Data realizacji – zawiera informację o faktycznej dacie realizacji danego przychodu/kosztu. że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do rekordów opisujących przychody/koszty. • WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. który wybrać będzie mógł dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu. • • kolumna Data rejestracji – zawiera informację o dacie rejestracji danego przychodu/kosztu w systemie.

Jeśli chcemy poszerzyć ją o wszystkie plany dodane kiedykolwiek do bazy danych zaznaczmy opcję Pobierz nieaktywne. W pierwszym przypadku pozostawiamy w polu Plan sprzedaży wartość domyślną Dodaj nowy plan sprzedaży. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. Tworzenie/Modyfikacja planów sprzedaży możliwe jest dzięki poleceniu Handel->Plany sprzedaży->Definiuj plany sprzedaży. Definiowanie planu w dużym skrócie polega na określeniu zakresu czasowego oraz wyników finansowych które w tym okresie powinni osiągnąć poszczególni pracownicy (ewentualnie cały zespół). Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia może w każdej chwili zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie opisującym przychód/koszt.WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. a następnie za pomocą formularza Dane dotyczące przychodu/kosztu wprowadzić niezbędne poprawki. W przeciwnym wypadku z listy rozwijanej wybieramy plan który chcemy zmodyfikować. Plany sprzedażowe System ITCube umożliwia definiowanie oraz późniejszą analizę planów sprzedażowych. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Po wybraniu powyższego polecenia otworzony zostanie formularz zawierający dwie sekcje. Aby zmiany zostały zapisane. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Analiza planów sprzedażowych w zależności od uprawnień sprowadza się do kontroli realizacji planów przez innych pracowników bądź wglądu tylko i wyłącznie w plany dotyczące nas bezpośrednio. Na liście rozwijanej domyślnie widoczne są tylko plany aktywne. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. W sekcji Dodaj/Edytuj plan sprzedaży dokonujemy decyzji czy chcemy dodać nowy plan czy tez zmodyfikować już istniejący. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Sekcja Dane dotyczące planu sprzedaży opisuje w szczegółach parametry dodawanego/edytowanego planu. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Zawiera ona następujące pola: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 164 . a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy.

którego dotyczyć będzie plan sprzedaży.• • Temat – pole. w które wprowadzić należy zakres czasowy. które opisuje limit dla wszystkich pracowników którym przypisano limity. Data – pola. tylko faktury). Dostępne są dwa podstawowe narzędzia. które określa czy dany plan będzie widoczny w narzędziach analizujących plany sprzedaży czy nie. Kategorie produktów – pole. Użytkownik/Limit – lista pól pozwalająca zdefiniować dla każdego użytkownika limit. Jej kliknięcie wpisze w to pole sumę wszystkich zdefiniowanych dla użytkowników limitów. Typ limitu – pole definiujące czy kwoty które będziemy podawać jako limity dla poszczególnych pracowników mają być rozumiane przez system jako definicja ilości produktów. Nie musi on być równy sumie poszczególnym limitów. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Po wyborze planu otrzymamy raport prezentujący stopień realizacji planu dla wszystkich uczestników. Drugie ograniczające się do aktualnie zalogowanego użytkownika – tak by mógł on śledzić tylko swoje postępu w ramach zdefiniowanych planów. Globalny limit – pole. które pozwala zawęzić definiowany plan tylko do sprzedaży produktów z podanych kategorii. Dodatkowo w sposób graficzny zaprezentowany zostanie podział przychodu/zysku ze względu na kategorie produktowe związane z planem. Dzięki temu w raportach pomijane będą plany których analiza nas już nie interesuje. Co ważne dostępne są tylko te plany. Po dodaniu nowego planu możemy już używać narzędzi analizujących stopień jego realizacji. Raportowanie – pole wielokrotnego wyboru zawierające grupy użytkowników. które będą mogły dodawany/edytowany plan sprzedaży poddawać analizie. do których przypisano nam prawo raportowania. Aktywny/Nieaktywny – pole. Po wybraniu tej opcji pracownik zobaczy swój @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 165 . Jest on dostępny tylko i wyłącznie dla użytkowników posiadających prawo Generowanie planów sprzedażowych. wygenerowanego przychodu czy też samego zysku. Co do zasady plany które dotyczą bieżącej sprzedaży powinny być więc aktywne. natomiast te które dotyczą odległej przeszłości warto oznaczyć jako nieaktywne. Przytrzymując klawisz CTRL możemy zaznaczyć dowolną ilość kategorii. Co ważne nie jest konieczne podawanie limitów dla wszystkich pracowników. Po wybraniu tej opcji musimy dokonać wybory który z aktywnych planów sprzedażowych chcemy poddać analizie. Analizę prywatną umożliwia raport umieszczony na pulpicie głównym użytkownika w sekcji Pulpit Managera->Raporty->Prywatne plany sprzedaży. Jeśli jednak tak jest możemy skorzystać z ikony która została umieszczona obok tego pola. Limit w zależności od poprzedniego pola rozumiany może być jako przychód bądź zysk i jest wyrażony w walucie systemowej. Pierwsze analizujące plany całościowo – czyli wszystkich pracowników. • • • • • • Po wypełnieniu wszystkich pól zapisujemy zmiany naciskając przycisk Zapisz. w które wprowadzić należy zakres krótki opis definiowanego rekordu. Analizę całościową udostępnia nam raport dostępny wywoływany poprzez Handel->Plany sprzedaży->Raportuj plany sprzedaży. Plan sprzedaży dotyczyć będzie tylko tych pracowników którzy zostali zaznaczeniu w pierwszej kolumnie. Dodatkowo możemy zawęzić analizę do wybranego typu dokumentu sprzedażowego (np.

iż wartość ta ma zostać pominięta podczas tworzenia podsumowania statystycznego. Po wybraniu opcji Analiza zysku system otworzy formularz składający się z trzech okien. I tak jeśli w poprzednim przykładzie interesowała by nas sprzedaż naszych produktów tylko w regionie małopolskim. Na takie samej zasadzie (wypełniając kolejne pola) możemy konstruować coraz bardziej szczegółowe zapytania do naszej analizy także z uwzględnieniem projektów (okno Dane dotyczące projektów nadrzędnych). Dane. Jak już wspomniano formularz Analiza generowanego zysku składa się z trzech okien.postęp w realizacji planów w których uczestniczy. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. I tak w pierwszym z nich (Dane dotyczące ofert/zamówień uwzględnionych w analizie) znajdują się następujące pola: • Data od/do – pola. względem której dokonywane są obliczenia. iż nie określiliśmy zakresu czasowego system wykorzysta wszystkie znajdujące się w systemie rekordy dotyczące sprzedaży. Jako. które zawiera następujące opcje: Analiza zysku. WAŻNE: System ITCube może dokonać obliczeń statystycznych biorąc pod uwagę wiele różnych kombinacji danych. Jeśli wybierze się lub wpisze jakąkolwiek wartość w dowolnym polu daje się systemowi znak. która ma zostać wzięta pod uwagę. wybrać należy również opcję małopolskie z rozwijanego menu w polu Region. Co ważne będzie on widział tylko te plany do których przypisano mu prawo raportowania. iż jest to istotna wartość. według których mają być one tworzone wybiera się w poszczególnych polach. Ranking zysku oraz Lejek sprzedaży. który wywołać należy klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. Raporty>Sprzedaż->Ranking zysku. po kliknięciu przycisku Generuj znajdującego się na dole formularza otrzymamy wykres prezentujący zysk z zamówień zrealizowanych w naszym przedsiębiorstwie z rozbiciem na poszczególne dni. Po wciśnięciu przycisku Generuj otrzymamy analogiczny wykres. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczeń statystycznych. Raporty sprzedaży – Analiza zysku Tworzenie statystyk/analiz generowanego zysku dla wybranych kontrahentów jak i grup kontrahentów jest możliwe dzięki poleceniom Raporty->Sprzedaż->Analiza zysku. Okno Dane dotyczące profilu kontrahenta zawiera pola pozwalające na zawężenie grupy kontrahentów. Okno Dane dotyczące ofert/zamówień uwzględnionych w analizie pozwala na określenie analizowanej wartości oraz sposobu w jaki system prezentować będzie wynik analizy/statystyki. jednakże tym razem system uwzględni tylko rekordy powiązane z kontrahentami z regionu małopolskiego. I tak przykładowo: zaznaczając w polu Prezentacja wartość Analiza generowanego zysku dla grupy kontrahentów (ujęcie dniowe) i pomijając wszystkie pozostałe pola. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 166 . Po wybraniu polecenia Raporty->Sprzedaż system ITCube otworzy nowe menu. Natomiast gdy pole pozostawimy niewypełnione jest to wskazówka.

• Pracownik . • • • • Prezentacja (obowiązkowe) – rozwijane menu. przychodów/kosztów związanych z projektami. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. System wygeneruje analizę zysku dotyczącą wszystkich sprzedaży. Waluta (obowiązkowe) – opcja pozwalająca na wybór z bazy danych tylko tych rekordów. które wyrażają zysk we wskazanej walucie. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. • Wzorzec – rozwijana lista. który jest prowadzącym daną sprzedaż lub pracownika. Do wyboru mamy następujące wartości: • Ujęcie dniowe sposób prezentacji graficznej przedstawiający wykres zysku generowanego przez grupę kontrahentów określoną w oknie Dane dotyczące profilu kontrahenta z rozbiciem na poszczególne dni. iż system ITCube przeprowadzi obliczenia statystyczne zysku tylko i wyłącznie dla sprzedaży oraz kosztów wygenerowanych dla wybranego użytkownika. System wygeneruje analizę zysku związaną z projektami. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. Wybranie tej opcji spowoduje.rozwijana lista umożliwiająca wybranie użytkownika systemu. Dostępne są następujące wartości: • • • • • • Zysk z zamówień realizowanych Zysk z zamówień zamkniętych Zysk z faktur Zysk z zamówień/faktur Zysk z przychodów/kosztów Zysk ze sprzedaży – opcja ta umożliwia wygenerowanie podsumowania statystycznego dotyczącego wszystkich powyższych typów. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. z którym związany jest dany przychód/koszt. Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 167 znajdujący się po lewej stronie . • Ujęcie miesięczne . Analiza (obowiązkowe) – rozwijane menu. z której można wybrać projekt wzorcowy.sposób prezentacji graficznej przedstawiający wykres zysku generowanego przez grupę kontrahentów określoną w oknie Dane dotyczące profilu kontrahenta z rozbiciem na poszczególne miesiące. który wywołać należy klikając w przycisk pola. których właścicielem jest wskazana osoba. z którego wybrać należy wartość poddaną późniejszej analizie statystycznej. których koordynatorem jest wskazana osoba. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. które pozwala na wybór sposobu prezentacji efektów obliczeń statystycznych. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie analizy zysku związanej z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. których dotyczy zysk. którego będzie dotyczyć analiza zysku.

rozwijane menu. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. za pomocą którego określamy status kontrahenta. . • Miasto – pole edycyjne.• Projekt - rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu.pole umożliwiające wprowadzenie nazwy kontrahenta.rozwijane menu. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Ostatnia część formularza (Dane dotyczące profilu kontrahenta) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na kontrahenta. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie analizy zysku powiązanej ze wskazanym etapem projektu. do) – pola. • Branża – rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Data pozyskania (od. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. • Status – rozwijane menu. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom.rozwijane menu. znajdujący się po @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 168 . który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. • Potencjał . za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. • Region . • Właściciel kontrahenta . którego ma dotyczyć podsumowanie statystyczne. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Państwo – rozwijane menu. • Grupa – rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie analizy zysku powiązanej ze wskazanym projektem. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. I tak znajdują się tu następujące pola: • Kontrahent .

Pracownik . który jest prowadzącym daną sprzedaż lub pracownika.Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. za pomocą którego ustalić można ile pól wyników ma zostać wyświetlone jednocześnie w tabeli z podsumowaniem statystycznym. z którego wybrać należy wartość poddaną późniejszej analizie statystycznej. których dotyczy zysk. którego będzie dotyczyć ranking zysku. Raporty sprzedaży . Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza.rozwijane menu.Rankingi zysku Kolejnym narzędziem statystycznym w systemie ITCube analizującym zysk jest Ranking zysku. • Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. • Analiza (obowiązkowe) – rozwijane menu. iż system ITCube przeprowadzi obliczenia statystyczne zysku tylko i wyłącznie dla sprzedaży oraz kosztów wygenerowanych dla wybranego użytkownika. który wywołać należy klikając w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. które wyrażają zysk we wskazanej walucie.rozwijana lista umożliwiająca wybranie użytkownika systemu. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczenia statystycznego. z którym związany jest dany przychód/koszt. I tak w pierwszym znajdują się następujące pola: • Data od/do – pole. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. z którego wybrać można w jaki sposób mają być prezentowane wartości w tabeli z podsumowaniem statystycznym. Wybranie tej opcji spowoduje. Datę wprowadza się za pomocą systemowego @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 169 . Służy on porównaniom grup kontrahentów pod względem wartości wygenerowanego zysku. Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. co uczynić można klikając przycisk Generuj. Dostępne są następujące wartości: • • • • • • Zysk z zamówień realizowanych Zysk z zamówień zamkniętych Zysk z faktur Zysk z zamówień/faktur Zysk z przychodów/kosztów Zysk ze sprzedaży – opcja ta umożliwia wygenerowanie podsumowania statystycznego dotyczącego wszystkich powyższych typów. • Uporządkuj (obowiązkowe) . Tak samo jak w przypadku Statystyki zysku formularz Ranking generowanego zysku składa się z trzech okien. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. • Waluta (obowiązkowe) – opcja pozwalająca na wybór z bazy danych tylko tych rekordów. • Ilość wyników (obowiązkowe) – rozwijane menu. Do wyboru są tutaj opcje: Malejąco (wyniki w kolumnie Generowany zysk posegregowane będą od najniższej do najwyższej) oraz Rosnąco (wyniki w kolumnie Generowany zysk posegregowane będą od najwyższej do najniższej).

System wygeneruje ranking zysku związany z projektami. I tak znajdują się tu następujące pola: • Grupa – rozwijane menu. którego dotyczyć ma • • • podsumowanie statystyczne. Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu zysku powiązanego ze wskazanym projektem. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania.rozwijane menu. • znajdujący się po lewej stronie Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. z której można wybrać projekt wzorcowy. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Druga część formularza zawiera pola służące zdefiniowaniu parametrów grupowania kontrahentów. • Branża – rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. System wygeneruje ranking zysku dotyczący wszystkich sprzedaży. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. Wzorzec – rozwijana lista. • Miasto – pole edycyjne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. za pomocą którego określamy status kontrahenta. których właścicielem jest wskazana osoba. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. przychodów/kosztów związanych z projektami. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne.kalendarza. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. który wywołać należy klikając w przycisk pola. • Status – rozwijane menu. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. • Region . Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu zysku powiązanego ze wskazanym etapem projektu. których koordynatorem jest wskazana osoba. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 170 . • Państwo – rozwijane menu. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie rankingu zysku związanego z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta.

I tak w pierwszym znajdują się następujące pola: • Data od/do – pole. Służy on do analizy oraz porównywania ofert (ich ilości oraz szacowanego zysku) znajdujących się w różnych fazach. Dla każdej faktury podana zostaje : • • • • • • • Data wystawienia Numer faktury Nabywca Termin płatności Liczba dni spóźnienia Suma którą dotąd zapłacono Suma która została do uregulowania Na każdym z wyświetlonych dokumentów sprzedaży użytkownik może wykonać związaną z nim akcję. który spełnia warunki żądane w oknie Dane dotyczące parametrów grupowania. .rozwijane menu. Wyświetla on wszystkie faktury o wskazanym statusie rozliczenia których data wystawienia zawiera się w podanym przedziale czasu. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Tak samo jak w przypadku Statystyki czy Rankingu zysku formularz Lejek sprzedaży składa się z trzech okien. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. do) – pola. który wywołać należy klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. Raporty sprzedaży – Rozliczenia faktur Raport rozliczenia faktur odpowiedzialny jest za analizę płatności związanych z wystawionymi fakturami. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczenia statystycznego. Po kliknięciu przycisku Generuj system wyświetli tabelę. Data pozyskania (od. co uczynić można klikając przycisk Generuj.rozwijane menu. która umożliwi nam porównanie zysków generowanych przez poszczególne grupy kontrahentów. Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. rozliczenie czy wysłanie/druk wezwania do zapłaty. zaznaczając kolorem szarym rekord. Typowe akcje to edycja. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 171 . Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. znajdujący się po • • Właściciel kontrahenta .• Potencjał . system uporządkuje w tabeli wszystkie rekordy pod względem wysokości generowanego zysku. Aby to porównanie było jeszcze łatwiejsze. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Raporty sprzedaży – Statystyka ofert Ostatnim narzędziem statystycznym w systemie ITCube analizującym sprzedaż jest Statystyka ofert.

którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. którego będzie dotyczyć Lejek sprzedaży. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie raportu dotyczącego ofert powiązanych ze wskazanym etapem projektu. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. które mają zostać uwzględnione przez system przy generowaniu podsumowania statystycznego. których dotyczą oferty. z której można wybrać projekt wzorcowy. Waluta (obowiązkowe) – opcja pozwalająca na wybór z bazy danych tylko tych rekordów. które są wyrażone we wskazanej walucie. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. • Wzorzec – rozwijana lista.rozwijana lista umożliwiająca wybranie użytkownika systemu. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. System wygeneruje raport związany z ofertami dotyczącymi projektów. Fazy ofert (obowiązkowe) – pole umożliwiające wybranie faz ofert. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie podsumowania statystycznego związanego z ofertami dotyczącymi projektów stworzonych w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. znajdujący się po lewej stronie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 172 . za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta.• Pracownik . System wygeneruje podsumowanie statystyczne dotyczące wszystkich ofert związanych z projektami. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. który jest prowadzącym daną ofertę. których koordynatorem jest wskazana osoba. Ostatnia część formularza zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na kontrahenta. iż system ITCube przeprowadzi obliczenia statystyczne tylko i wyłącznie dla ofert prowadzonych przez wybranego użytkownika. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. I tak znajdują się tu następujące pola: • Grupa – rozwijane menu. • • • Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. Wybranie tej opcji spowoduje. który wywołać należy klikając w przycisk pola. Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. których właścicielem jest wskazana osoba. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie raportu powiązanego ze wskazanym projektem. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu.

który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Do tego m. Dzięki niemu możliwe jest przeprowadzenie cyklicznych przeglądów urządzeń serwisowanych przez firmę. a następnie budować pełną historię jego napraw oraz przeglądów. które następnie wymagają opieki serwisowej. znajdujący się po • • Właściciel kontrahenta . który nie możemy usunąć z systemu ani go zmodyfikować. . które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. wymagają zdefiniowania. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Region . • • • • Państwo – rozwijane menu. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. do) – pola.rozwijane menu. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku.rozwijane menu. co uczynić można klikając przycisk Generuj. Miasto – pole edycyjne. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. które za nim rozpoczniemy pracę z systemem. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. Sposób pozyskania – rozwijane menu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 173 . bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. za pomocą którego określamy status kontrahenta. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. • Potencjał . przeznaczony jest moduł Serwis. Historia serwisowanego przez firmę towaru składa się z różnego rodzaju zleceń serwisowych. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. Data pozyskania (od. • Status – rozwijane menu. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. System ITCube umożliwia dodawanie różnego typu zleceń serwisowych. in. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. Dzięki niemu w prosty sposób można wystawić gwarancję na dowolne urządzenie. Predefiniowanym zleceniem serwisowym jest Przegląd.rozwijane menu. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. Serwis w systemie ITCube System ITCube CRM umożliwia sprzedaż urządzeń.• Branża – rozwijane menu. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta.

z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ gwarancji. Uzupełnieniem przeglądarek w module serwisowym są różnorodne raporty gwarancji. System ITCube CRM umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu gwarancji. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym typ gwarancji. zleceń serwisowych oraz działań serwisowych. które następnie będziemy wykorzystywać podczas pracy z systemem. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy gwarancji. iż dany obiekt został usunięty z systemu. zleceń serwisowych bądź działań serwisowych. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. kontraktów serwisowych. Warto także zwrócić uwagę na raport „Historia życia maszyny”. • usunąć już istniejący typ gwarancji wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń typ gwarancji i klikając w przycisk Usuń. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. • modyfikować nazwę już istniejącego typu gwarancji – poprzez wybranie jego nazwy. którą tworzymy analogicznie jak historię gwarancji. WAŻNE: Usunięcie dowolnego typu gwarancji. które następnie można wyeksportować do programu Excell. Wszystkie działania serwisowe trafiają bezpośrednio do historii zlecenia serwisowego. Domyślny typ gwarancji ustalić można na dwa sposoby: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 174 . za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Typ gwarancji – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj Typ gwarancji i klikając w przycisk Dodaj. ani też skasowania całego rekordu. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Moduł serwisowy umożliwia także łatwe wyszukiwanie oraz przeglądanie gwarancji. który umożliwia łatwe odnalezienie wszystkich czynności wykonanych w kontekście danej maszyny. Polecenie Serwis->Słowniki->Typy gwarancji pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube nazw wszystkich rodzajów gwarancji. Typy gwarancji Zanim rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych gwarancji logiczne wydaje się stworzenie w bazie podziału ze względu na ich rodzaj. co umożliwia łatwe przeglądanie wszystkich czynności wykonanych w kontekście danego zlecenia. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji.Zlecenia serwisowe realizuje się poprzez dodawanie bądź delegowaniu tzw. działań serwisowych. kontraktu serwisowego. kontraktów. Możliwe jest także wystawienie zlecenia do tzw. Dane wprowadzone tutaj będą następnie wykorzystane przy wystawianiu gwarancji związanych z dowolnym zamówieniem. Kontrakt serwisowy jest umową pomiędzy firmą a klientem zawartą na serwisowanie jakiś urządzeń. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. Zlecenie serwisowe nie koniecznie musi być wystawiane do gwarancji. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. Można wystawić zlecenie jednorazowe nie związane z konkretną umową serwisową. Kontrakt serwisowy oczywiście także ma swoją historię.

Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy zlecenia serwisowego. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Domyślny typ kontraktu serwisowego ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Typ domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj typ kontraktu serwisowego. zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki->Typy zlecenia serwisowego. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. • modyfikować nazwę już istniejącego typu kontraktu serwisowego – poprzez wybranie jego nazwy. Typy zlecenia serwisowego Analogicznie jak w przypadku typów gwarancji i kontraktów serwisowych zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube należy zdefiniować Typy zlecenia serwisowego. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym typ kontraktu serwisowego. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ kontraktu serwisowego. wybierając interesujący nas typ gwarancji z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ gwarancji. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy kontraktu serwisowego.• zaznaczając okienko Typ domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj typ gwarancji. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis>Słowniki->Typy kontraktu serwisowego. ani też skasowania całego rekordu. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 175 . który proponowany będzie jako pierwszy z listy. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu kontraktu serwisowego. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. • usunąć już istniejący typ kontraktu serwisowego wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń typ kontraktu serwisowego i klikając w przycisk Usuń. zaznaczając pole Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. należy zdefiniować Typy kontraktu serwisowego. zaznaczając pole Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. • wybierając interesujący nas typ kontraktu serwisowego z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ kontraktu serwisowego. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Typ kontraktu serwisowego – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj Typ kontraktu serwisowego i klikając w przycisk Dodaj. • Typy kontraktu serwisowego Analogicznie jak w przypadku typów gwarancji. WAŻNE: Usunięcie dowolnego typu kontraktu serwisowego. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. iż dany obiekt został usunięty z systemu.

zaznaczając pole Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym typ zlecenia serwisowego. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. • wybierając interesujący nas typ zlecenia serwisowego z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ zlecenia serwisowego. Domyślny typ zlecenia serwisowego ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Typ domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj typ zlecenia serwisowej. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym typ działania serwisowego. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ zlecenia serwisowego. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 176 . • • WAŻNE: Usunięcie dowolnego typu zlecenia serwisowego. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ działania serwisowego. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. usunąć już istniejący typ zlecenia serwisowego wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń typ zlecenia serwisowego i klikając w przycisk Usuń. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy działań serwisowych. modyfikować nazwę już istniejącego typu zlecenia serwisowego – poprzez wybranie jego nazwy. ani też skasowania całego rekordu. WAŻNE: Usunięcie dowolnego typu działania serwisowego. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu zlecenia serwisowego. iż dany obiekt został usunięty z systemu. • usunąć już istniejący typ działania serwisowego wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń typ działania serwisowego i klikając w przycisk Usuń. • modyfikować nazwę już istniejącego typu działania serwisowego – poprzez wybranie jego nazwy. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. ani też skasowania całego rekordu. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki->Typy działań serwisowych. kontraktów serwisowych oraz zleceń serwisowych zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube należy zdefiniować Typy działań serwisowych. iż dany obiekt został usunięty z systemu. Typy działania serwisowego Analogicznie jak w przypadku typów gwarancji. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa.• dodać nowy Typ zlecenia serwisowego – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj Typ zlecenia serwisowego i klikając w przycisk Dodaj. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Typ działania serwisowego – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj Typ działania serwisowego i klikając w przycisk Dodaj.

Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. • wybierając interesujący nas symbol gwarancji z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj symbol gwarancji. zaznaczając pole Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz.System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu działania serwisowego. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego symbolu gwarancji. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis>Słowniki->Symbole gwarancji. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym symbol gwarancji. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. WAŻNE: Usunięcie dowolnego symbolu gwarancji. Domyślny symbol gwarancji ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Symbol domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj symbol gwarancji. Symbole gwarancji Każda gwarancja może mieć swój symbol. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj gwarancji. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Symbole gwarancji. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Domyślny typ działania serwisowego ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Typ domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj typ działania serwisowego. • usunąć już istniejący symbol gwarancji wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń symbol gwarancji i klikając w przycisk Usuń. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 177 . • wybierając interesujący nas typ działania serwisowego z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ działania serwisowego. iż dany obiekt został usunięty z systemu. ani też skasowania całego rekordu. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Symbol gwarancji – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa. podając opis symbolu w polu Opis (okno Dodaj Symbol gwarancji) i klikając w przycisk Dodaj. Tak więc zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube należy zdefiniować Symbole gwarancji. zaznaczając pole Symbol domyślny i klikając na przycisk Zapisz. • modyfikować nazwę już istniejącego symbolu – poprzez wybranie jego nazwy. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji.

Wybór opcji spowoduje otworzenie serwisowych. podając opis symbolu w polu Opis (okno Dodaj Symbol zlecenia serwisowego) i klikając w przycisk Dodaj. podając opis symbolu w polu Opis (okno Dodaj Symbol kontraktu serwisowego) i klikając w przycisk Dodaj. • wybierając interesujący nas symbol kontraktu serwisowego z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj symbol kontraktu serwisowego. WAŻNE: Usunięcie dowolnego symbolu kontraktu serwisowego. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Tak więc zanim rozpoczniemy pracę tej z systemem ITCube należy zdefiniować formularza Symbole Symbole kontraktu kontraktów serwisowego. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. • usunąć już istniejący symbol kontraktu serwisowego wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń symbol kontraktu serwisowego i klikając w przycisk Usuń. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Symbole zlecenia serwisowego. skasowania całego rekordu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 178 . System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego symbolu kontraktu serwisowego. Domyślny symbol kontraktu serwisowego ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Symbol domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj symbol kontraktu serwisowego.Symbole kontraktu serwisowego Podobnie jak w przypadku gwarancji każdy kontrakt serwisowy może mieć swój symbol. ani też systemu. iż dany obiekt został usunięty z Symbole zlecenia serwisowego Oprócz symbolu gwarancji i kontraktu serwisowego w systemie ITCube możemy zdefiniować Symbole zlecenia serwisowego. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Symbol zlecenia serwisowego – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Symbol kontraktu serwisowego – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym symbol kontraktu serwisowego. zaznaczając pole Symbol domyślny i klikając na przycisk Zapisz. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj kontrakt serwisowy. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki>Symbole zlecenia serwisowego. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki->Symbole kontraktu serwisowego. • modyfikować nazwę już istniejącego symbolu – poprzez wybranie jego nazwy.

Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Status gwarancji – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj Symbol gwarancji) i klikając w przycisk Dodaj. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. zaznaczając pole Symbol domyślny i klikając na przycisk Zapisz. • wybierając interesujący nas symbol zlecenia serwisowego z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj symbol zlecenia serwisowego. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. iż dany obiekt został usunięty z systemu. Tak więc zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube należy zdefiniować Statusy gwarancji. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym status gwarancji. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. skasowania całego rekordu. ani też systemu. iż dany obiekt został usunięty z Statusy gwarancji Każdy gwarancja może mieć swój status. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego symbolu zlecenia serwisowego. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym symbol zlecenia serwisowego. usunąć już istniejący symbol zlecenia serwisowego wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń symbol zlecenia serwisowego i klikając w przycisk Usuń. WAŻNE: Usunięcie dowolnego statusu gwarancji/kontraktu. • modyfikować nazwę już istniejącego statusu – poprzez wybranie jego nazwy. ani też skasowania całego rekordu. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki>Statusy gwarancji. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 179 . • WAŻNE: Usunięcie dowolnego symbolu zlecenia serwisowego. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj symbol zlecenia serwisowego. Domyślny symbol zlecenia serwisowego ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Symbol domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj symbol zlecenia serwisowego. • usunąć już istniejący status gwarancji wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń status gwarancji i klikając w przycisk Usuń. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Statusy gwarancji. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji.• modyfikować nazwę już istniejącego symbolu – poprzez wybranie jego nazwy. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj status gwarancji.

zaznaczając pole Status domyślny i klikając na przycisk Zapisz.System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego statusu gwarancji. WAŻNE: Usunięcie dowolnego statusu kontraktu. Domyślny status gwarancji ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Status domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj status gwarancji. • wybierając interesujący nas status kontraktu z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj status kontraktu. Statusy kontraktu serwisowego Każdy kontrakt serwisowy analogicznie jak gwarancja może mieć swój status. • wybierając interesujący nas status gwarancji z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj status gwarancji. Domyślny status kontraktu ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Status domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj status kontraktu. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. ani też skasowania całego rekordu. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym status kontraktu. iż dany obiekt został usunięty z systemu. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego statusu kontraktu. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj status kontraktu. zaznaczając pole Status domyślny i klikając na przycisk Zapisz. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 180 . Tak więc zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube należy zdefiniować Statusy kontraktu serwisowego. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki->Statusy kontraktu serwisowego. • usunąć już istniejący status kontraktu wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń status kontraktu i klikając w przycisk Usuń. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Statusy kontraktu serwisowego. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Status kontraktu – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj Symbol kontraktu) i klikając w przycisk Dodaj. Pozostałe statusy będą natomiast segregowane alfabetycznie. Pozostałe statusy będą natomiast segregowane alfabetycznie. • modyfikować nazwę już istniejącego statusu – poprzez wybranie jego nazwy.

Pozostałe statusy będą natomiast segregowane alfabetycznie. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego statusu zlecenia. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 181 . • modyfikować nazwę już istniejącego statusu – poprzez wybranie jego nazwy. WAŻNE: Usunięcie dowolnego statusu zlecenia. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Punkt serwisowy – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj Punkt serwisowy) i klikając w przycisk Dodaj. ani też skasowania całego rekordu. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj status zlecenia. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym status zlecenia. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Punkty serwisowe. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. Punkty serwisowe Zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube możemy zdefiniować tzw. Tak więc zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube należy zdefiniować Statusy zlecenia serwisowego. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Statusy zlecenia serwisowego. • modyfikować nazwę już istniejącego punktu – poprzez wybranie jego nazwy.Statusy zlecenia serwisowego Analogicznie jak w przypadku gwarancji i kontraktu serwisowego każde zlecenie serwisowe może mieć swój status. Domyślny status zlecenia ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Status domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj status zlecenia. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. zaznaczając pole Status domyślny i klikając na przycisk Zapisz. • usunąć już istniejący status zlecenia wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń zlecenia kontraktu i klikając w przycisk Usuń. • wybierając interesujący nas status zlecenia z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj status zlecenia. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Status zlecenia – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj Symbol zlecenia) i klikając w przycisk Dodaj. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki->Punkty serwisowe. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj punkt serwisowy. Punkty serwowe czyli inaczej mówiąc miejsca gdzie przyjmowane są zgłoszenia serwisowe. iż dany obiekt został usunięty z systemu. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki->Statusy zlecenia serwisowego. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji.

Odbiorca. Numer. WAŻNE: Usunięcie dowolnego punktu serwisowego. Symbol. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. • Logo – pole pozwalające na wskazanie pliku graficznego.• usunąć już istniejący punkt serwisowy wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń punkt serwisowy i klikając w przycisk Usuń. Tak więc należy ją traktować jako swego rodzaju punkt wyjścia dla rekordów związanych z danym szablonem. ani też skasowania całego rekordu. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. I tak do dyspozycji mamy następujące wartości: Kontrahent. Podpisy (drukowane na samym dole dokumentu). • Nagłówek – zestaw pól opisujących informacje. • wybierając interesujący nas punkt serwisowy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj punkt serwisowy. Pozostałe punkty będą natomiast segregowane alfabetycznie. zaznaczając pole Punkt domyślny i klikając na przycisk Zapisz. usuwanie oraz modyfikację wzorów druku wykorzystywanych później w procesie drukowania gwarancji bądź kontraktu serwisowego. • Opis – pole edycyjne dające możliwość wprowadzenie tekstowego opisu gwarancji (kontraktu). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 182 . Będzie ją można oczywiście zmienić/uzupełnić na etapie tworzenia konkretnej gwarancji (kontraktu). Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym punkt serwisowy. Wartość ta będzie automatycznie podpowiadana podczas tworzenia gwarancji (kontraktu) związanej z szablonem. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego punktu serwisowego. Szablony druku gwarancji oraz kontraktu serwisowego Polecenia Serwis->Słowniki->Szablon gwarancji oraz Serwis->Słowniki->Szablon kontraktu umożliwiają dodawanie. Domyślny punkt serwisowy ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Punkt domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj punkt serwisowy. iż dany obiekt został usunięty z systemu. I tak po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Szablon gwarancji (Szablon kontraktu). Dodawanie nowego szablonu Nowy szablon druku gwarancji/kontraktu rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj szablon: • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dany szablon będzie funkcjonował w systemie. które zostaną umieszczone w nagłówku gwarancji (kontraktu) podczas jej druku. który zostanie wstawiony do gwarancji (kontraktu) jako logo firmowe. Koordynator. Zakres czasowy. Po prawej stronie tego pola mamy możliwość oznaczenia jakie pola mają być wyświetlane obok nagłówka. w którym będziemy mogli administrować bazą szablonów.

Podpisy (drukowane na dole dokumentu). Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj szablon druku i poprawienie wybranych pól. Odbiorca. Szablony druku zlecenia serwisowego Analogicznie jak w przypadku gwarancji czy kontraktu serwisowego możemy zdefiniować szablony zlecenia. • Opis – pole edycyjne dające możliwość wprowadzenie tekstowego opisu zlecenia. uwagami itd. co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj. Po prawej stronie tego pola mamy możliwość oznaczenia jakie pola mają być wyświetlane obok nagłówka. zdefiniowane podczas wdrożenia systemu. Dodawanie nowego szablonu Nowy szablon druku zlecenia rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj szablon: • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dany szablon będzie funkcjonował w systemie. Następnie należy zatwierdzić swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz. Numer. które pojawią się poniżej. Aby opcje umożliwiające tą funkcjonalność były dostępne musi być włączony system zarządzania polami dodatkowymi gwarancji (kontraktu serwisowego). Wartość ta będzie automatycznie podpowiadana podczas tworzenia zlecenia związanego z @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 183 . które zostaną umieszczone w nagłówku zlecenia podczas jej druku. Kolumny – oprócz tekstowego opisu każda gwarancja (kontrakt) może zawierać sekcję obejmującą listę wszystkich jej pozycji z konkretnymi numerami seryjnymi. a następnie nacisnąć przycisk Tak w okienku wyboru. • Nagłówek – zestaw pól opisujących informacje. To które z danych zapisanych w systemie zostaną wyświetlone zależy od ustawień w powyższym polu. Termin. bądź usunięcia rekordu z systemu. Punkt serwisowy. I tak do dyspozycji mamy następujące wartości: Kontrahent. Symbol. Przyjmujący. który zostanie wstawiony do zlecenia jako logo firmowe. Po wypełnieniu wszystkich pól wybór zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj. Data przyjęcia. • Logo – pole pozwalające na wskazanie pliku graficznego. Lokalizacja. Do tego służy polecenie Serwis->Słowniki->Szablon zlecenia. bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu. Modyfikowanie/Usuwanie szablonu druku gwarancji (kontraktu serwisowego) W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania nazwy oraz definicji szablonu druku. fabrycznymi. • WAŻNE: Na formularzu wydruku możemy także umieszczać dodatkowe pola.• Pozycja pola opis – pole umożliwiające wybranie pozycji gdzie ma się znajdować opis na gwarancji (kontrakcie) podczas wydruku. By usunąć rekord wcisnąć należy przycisk Usuń. Koordynator.

: 2007/01/00095). Będzie ją można oczywiście zmienić/uzupełnić na etapie tworzenia konkretnego zlecenia. • Temat (obowiązkowe) – nazwa nowej gwarancji pod jaką będzie ona rozpoznawana przez system ITCube. • Kolumny – oprócz tekstowego opisu każde zlecenie może zawierać sekcję obejmującą listę wszystkich jego pozycji z konkretnymi numerami seryjnymi. co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj. Analogicznie możemy dodać gwarancje niezwiązaną z żadnym zamówieniem – w takim wypadku wybieramy opcje Serwis->Dodaj gwarancję.ini (np. z której można wybrać symbol gwarancji. Modyfikowanie/Usuwanie szablonu druku zlecenia serwisowego W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania nazwy oraz definicji szablonu druku. Domyślnie jest proponowany największy numer gwarancji zapisany w bazie ITCube powiększony o jeden według serii zdefiniowanej w pliku itcube. a następnie nacisnąć przycisk Tak w okienku wyboru. bądź usunięcia rekordu z systemu. Tak więc należy ją traktować jako swego rodzaju punkt wyjścia dla rekordów związanych z danym szablonem. Aby opcje umożliwiające tą funkcjonalność były dostępne musi być włączony system zarządzania polami dodatkowymi zlecenia serwisowego. uwagami itd. Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj szablon druku i poprawienie wybranych pól. bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu. Numer (obowiązkowe) – unikatowy numer gwarancji. które pojawią się poniżej.Dane podstawowe o gwarancji składa się z następujących pól: • • Symbol – rozwijana lista. Okno pierwsze . @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 184 . By usunąć rekord wcisnąć należy przycisk Usuń. WAŻNE: Na formularzu wydruku możemy także umieszczać dodatkowe pola. Po wypełnieniu wszystkich pól wybór zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj. • Pozycja pola opis – pole umożliwiające wybranie pozycji gdzie ma się znajdować opis na zleceniu podczas wydruku. Następnie należy zatwierdzić swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz. fabrycznymi. Aby dodać gwarancję należy wejść do przeglądania zamówień (Handel->Zamówienia) a następnie z menu kontekstowego wybrać opcję Dodaj gwarancję. To które z danych zapisanych w systemie zostaną wyświetlone zależy od ustawień w powyższym polu. zdefiniowane podczas wdrożenia systemu. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz składający się z dwóch okien. Dodawanie gwarancji Formularz Dodaj gwarancję pozwala na dodawanie w systemie gwarancji związanych z konkretnym zamówieniem.szablonem.

przeglądy przeprowadzane będą ze względu na stan licznika (precyzyjnie zostanie to określone w polu Przeglądy co). w którym należy wskazać dla kogo jest wystawiona gwarancja. za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. którego dotyczyć będzie wprowadzana gwarancja. Projekt – rozwijane menu. Wyboru dokonać możemy pomiędzy typami gwarancji.• Data od/do (obowiązkowe) . Przeglądy .rozwijane menu. z której można wybrać osobę kontaktową odbierającą gwarancję. Datę ustawia się za pomocą kalendarza systemu ITCube. • • • Właściciel (*) . Kontakt – lista rozwijana. • • • • • Koordynator . • • • Kontrahent – pole.rozwijane menu.rozwijane menu.przeglądy będą przeprowadzane co kilka miesięcy (dokładnie określa się tą wartość w polu Przeglądy co). Dokumenty . za pomocą którego możemy określić status gwarancji.rozwijane menu. Przeglądy co . Po kliknięciu na (wprowadzone w wcześniej pliki. Z listy tej wybrać należy osobę. w którym należy wskazać kto jest faktycznym odbiorcą w wystawionej gwarancji.Ze względu na stan licznika). Opis .rozwijana lista opisująca co ile będą przeprowadzane przeglądy.Czasowe) albo wartość numeryczną określającą stan licznika (o ile w polu Przeglądy została wybrana wartość .pole określające co ile przeprowadzane będą przeglądy. Więcej o dołączaniu plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. za pomocą którego możemy określić rodzaj gwarancji. dostęp do którego daje nam ikona znajdująca się po lewej stronie pola edycyjnego. które wcześniej wprowadzone zostały za pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Statusy gwarancji. Odbiorca – pole. w którym wyszczególnione są >Zarejestruj przycisk dokument) systemie wcześniej zarejestrowaliśmy • • • dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas dodawania/delegowania zadania klikając . Wyboru dokonać możemy pomiędzy statusami gwarancji. Plik dołącza się klikając w przycisk wszystkie dostępne znajdujący się po lewej stronie okna Dokumenty.duże pole edycyjne umożliwiające odnotowanie dowolnych spostrzeżeń użytkownika wprowadzającego dany rekord. Typ (obowiązkowe) . która będzie odpowiedzialna za daną gwarancję. za Jeśli pomocą polecenia nie Dokumentywyżej wspomniany przycisk system otworzy nowe okno. Status . Etap projektu . Do wyboru są dwie wartości: Czasowe . za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu projektu wybranego powyżej. Ze względu na stan licznika . Datę można także wprowadzić używając klawiatury pamiętając o zachowaniu poprawnego formatu daty. za pomocą którego określamy właściciela rekordu. W pole to wpisać należy albo liczbę miesięcy (o ile w polu Przeglądy została wybrana wartość . w którym podać należy datę wystawienia/zakończenia gwarancji. które wcześniej wprowadzone zostały za pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Typy gwarancji.rozwijana lista z użytkownikami systemu ITCube. którego dotyczyć będzie wprowadzana gwarancja. Szablon – pole umożliwiające przypisanie szablonu wydruku do wprowadzanej gwarancji.pole umożliwiające dołączenie do gwarancji dowolnych plików. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 185 .pole.

przycisk ten umożliwia wybranie produktów zarejestrowanych w systemie ITCube a następnie zdefiniowanie ich numerów seryjnych i fabrycznych. Pole to jest drukowane na podglądzie wydruku gwarancji. . natomiast żadna z grup nie jest uprawniona do jego modyfikacji czy usunięcia.umożliwia wypełnienie dodatkowych pól związanych z gwarancją zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu.ini. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. • • .symbol graficzny służący do usuwania produktów bądź maszyn w oknie Gwarancja na.przycisk umożliwiający wybranie maszyny z przeglądarki maszyn. W celu nadania praw do odczytu należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Odczyt klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki. iż twórca rekordu może mieć pewność. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu. • Prawa – okna Odczyt danych oraz Edycja danych pozwalające określić. Gwarancja na – pole służące określeniu na jakie maszyny jest wystawiona gwarancja. Domyślne ustawienia praw można zmienić w profilu użytkownika. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 186 • • . Takie ustawienia gwarantują. Po zaznaczeniu towarów bądź maszyn. które będą mogły dodawać zlecenia serwisowe do tej gwarancji.przycisk ten pozwala na wprowadzenie nowego produktu do bazy produktów i usług w systemie ITCube a następnie wprowadzenie jego numeru seryjnego i fabrycznego • . Druga sekcja – Dane dodatkowe o gwarancji . Następnie system rozszerzy formularz o kolejne pola umożliwiające wprowadzenie takich danych jak numer seryjny. Okno Dowiązywanie rekordów pozwala wskazać grupy użytkowników. na które zostanie udzielona gwarancja należy kliknąć w przycisk Dodaj. Standardowo odczytywać rekord mogą wszystkie grupy. WAŻNE: Wprowadzając gwarancję mamy możliwość dodania zlecenia serwisowego. Aby to uczynić należy zaznaczyć pole Dodaj zlecenie serwisowe. Żadna grupa także nie ma domyślnie uprawnień dowiązywania rekordów do gwarancji. Obok pola znajdują się 4 przyciski: . Okno to pozostaje widoczne o ile zostały włączone mechanizmy definiowania dodatkowych pól związanych z gwarancjami. że nikt poza nim oraz administratorem nie zmieni wpisywanych przez niego danych. edycji danych lub dodawania zleceń serwisowych. Aby nadać prawo do modyfikacji lub usunięcia danych należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Zapis klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki. numer fabryczny oraz uwagi do każdej pozycji gwarancji.WAŻNE: Pola Uwagi mogą być nazwane w dowolny sposób – zależy to od ustawień w pliku itcube.

pole umożliwiające podanie osoby. z której można wybrać symbol kontraktu serwisowego. w którym podać należy datę rozpoczęcia kontraktu serwisowego. którego dotyczyć będzie wprowadzany kontrakt. za pomocą którego możemy określić status kontraktu. Domyślnie jest proponowany największy numer kontraktu zapisany w bazie ITCube powiększony o jeden według serii zdefiniowanej w pliku itcube.Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowej gwarancji do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj. dostęp do którego daje nam ikona znajdująca się po lewej stronie pola edycyjnego.: 2007/01/00005). • Projekt – rozwijane menu.rozwijane menu. Kontakt . • Temat (obowiązkowe) – nazwa kontraktu serwisowego pod jaką będzie on rozpoznawany przez system ITCube. • Odbiorca . Datę ustawia się za pomocą kalendarza systemu ITCube. Aby dodać kontrakt serwisowy należy wybrać opcję Serwis->Dodaj kontrakt serwisowy.pole umożliwiające podanie jakiego kontrahenta dotyczy dany kontrakt serwisowy. Następnie system otworzy przeglądarkę kontrahentów uwzględniającą prawa do dowiązywania. • • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 187 . Aby znaleźć kontrahenta. • Status . z którą należy kontaktować się w sprawie kontraktu serwisowego. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu projektu wybranego powyżej. które wcześniej wprowadzone zostały za pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Statusy kontraktu serwisowego. Po wybraniu tej opcji program otworzy nowe okno zawierający formularz z następującymi polami: Symbol – rozwijana lista. • Etap projektu . kto tak naprawdę jest odbiorcą w zdefiniowanym kontrakcie serwisowym.pole umożliwiające podanie. którego dotyczyć będzie wprowadzany kontrakt. za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. Numer (obowiązkowe) – unikatowy numer kontraktu serwisowego. WAŻNE: Dodając kontrakt serwisowy korzystając z polecenia Serwis->Dodaj kontrakt serwisowy lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. Dodawanie kontraktu serwisowego Oprócz gwarancji w systemie ITCube można definiować kontrakty serwisowe. z którym będzie powiązany kontrakt serwisowy należy kliknąć w ikonę znajdującą się obok pola Kontrahent.pole. • Kontrahent (obowiązkowe) . • Data od/do . iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania kontraktu serwisowego. Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy.ini (np. Wyboru dokonać możemy pomiędzy statusami kontraktu. Datę można także wprowadzić używając klawiatury pamiętając o zachowaniu poprawnego formatu daty.rozwijane menu.

Szablon – pole umożliwiające przypisanie wprowadzanego kontraktu serwisowego do konkretnego szablonu wydruku. Kontrakt na – pole służące określeniu na jakie maszyny jest wystawiony kontrakt • serwisowy. Wyboru zostały dokonać za możemy pomiędzy tymi typami.• Typ (obowiązkowe) . wprowadzone serwisowego. za pomocą którego określamy właściciela rekordu. W pole to wpisać należy albo liczbę miesięcy (o ile w polu Przeglądy została wybrana wartość . • • . Z listy tej wybrać należy osobę.przeglądy przeprowadzane będą ze względu na stan licznika (precyzyjnie zostanie to określone w polu Przeglądy co). Obok pola znajdują się 4 przyciski: .pole umożliwiające dołączenie do kontraktu serwisowego dowolnych plików. Do wyboru są dwie wartości: Czasowe . Po przycisk w system otworzy pliki. Przeglądy .przycisk ten pozwala na wprowadzenie nowego produktu do bazy produktów i usług w systemie ITCube a następnie wprowadzenie jego numeru seryjnego i fabrycznego • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 188 . Przeglądy co . wcześniej zrobić dołączaniu dokumentu zadania systemie przycisk możemy podczas plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom.Ze względu na stan licznika).rozwijane menu. Pole Uwagi drukowane jest na wydruku kontraktu serwisowego. Plik dołącza się klikając w przycisk kliknięciu na wyżej wspomniany znajdujący się po lewej stronie okna Dokumenty.przycisk ten umożliwia wybranie produktów zarejestrowanych w systemie ITCube a następnie zdefiniowanie ich numerów seryjnych i fabrycznych. która będzie odpowiedzialna za dany kontrakt serwisowy. • • Właściciel (*) . • Opis .przycisk umożliwiający wybranie maszyny z przeglądarki maszyn.rozwijana lista z użytkownikami systemu ITCube. Ze względu na stan licznika .przeglądy odbywać będą się co kilka miesięcy (dokładnie określa się tą wartość w polu Przeglądy co). które wcześniej kontraktu pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Typy • Koordynator . w którym nie • • • wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj zarejestrowaliśmy dodawania/delegowania dokument) w klikając systemie .duże pole edycyjne umożliwiające odnotowanie dowolnych spostrzeżeń użytkownika wprowadzającego dany rekord.rozwijane menu. Więcej nowe Jeśli to o okno.rozwijana lista opisująca co ile będą przeprowadzane przeglądy.ini. . Dokumenty .pole określające co ile przeprowadzane będą przeglądy. WAŻNE: Pole Uwagi mogą być nazwane w dowolny sposób – zależy to od ustawień w pliku itcube. za pomocą którego możemy określić typ kontraktu serwisowego.Czasowe) albo wartość numeryczną określającą stan licznika (o ile w polu Przeglądy została wybrana wartość .

że nikt poza nim oraz administratorem nie zmieni wpisywanych przez niego danych. natomiast żadna z grup nie jest uprawniona do jego modyfikacji czy usunięcia. Po zaznaczeniu towarów bądź maszyn. numer fabryczny oraz uwagi do każdej pozycji gwarancji. Standardowo odczytywać rekord mogą wszystkie grupy. Aby nadać prawo do modyfikacji lub usunięcia danych należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Zapis klikając na ich nazwach lewym przyciskiem będą myszki. które mogły dodawać serwisowe kontraktu • serwisowego. Następnie system rozszerzy formularz o kolejne pola umożliwiające wprowadzenie takich danych jak numer seryjny. W celu nadania praw do odczytu należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Odczyt klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki. Zarządzanie gwarancjami Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 189 . Okno to pozostaje widoczne o ile zostały włączone mechanizmy definiowania dodatkowych pól związanych z kontraktami serwisowymi. Prawa – okna Odczyt danych oraz Edycja danych pozwalające określić. WAŻNE: Wprowadzając kontrakt serwisowy mamy możliwość dodania zlecenia serwisowego.symbol graficzny służący do usuwania produktów bądź maszyn w oknie Kontrakt na. Żadna grupa także nie ma domyślnie uprawnień dowiązywania rekordów do wprowadzanego kontraktu serwisowego. na które zostanie wystawiony kontrakt serwisowy należy kliknąć w przycisk Dodaj. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowego kontraktu serwisowego do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj. iż twórca rekordu może mieć pewność. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. Okno Dowiązywanie zlecenia pozwala do wskazać tego grupy użytkowników. Aby to uczynić należy zaznaczyć pole Dodaj zlecenie serwisowe. Takie ustawienia gwarantują.• . Domyślne ustawienia praw można użytkownika. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu. edycji danych lub dodawania zleceń serwisowych. Ostatnia sekcja – Dane dodatkowe o kontrakcie serwisowym umożliwia wypełnienie zmienić w profilu dodatkowych pól związanych z kontraktem serwisowym zdefiniowanym podczas wdrożenia systemu.

Okno składa się z następujących kolumn: kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj gwarancjami. Można posłużyć się rozwijanym menu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów o którą nam chodzi. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej gwarancji za pomocą takich danych jak choćby: Właściciel. edycja danych oraz ich usunięcie (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych) a także możemy dodać zlecenie serwisowe. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Kontrahent. Gwarancja do. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o gwarancji. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj gwarancjami składa się z dwóch okien. każda partia grupuje dziesięć rekordów. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. Do tego celu służy polecenia: Serwis->Gwarancje. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 190 • . które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. którego twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. edycji. Koordynator. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Tak więc. aby znaleźć rekord. który stworzył dany rekord. skoku do partii rekordów. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jedną gwarancją). skoku do partii rekordów. która poprzedza właśnie przeglądaną. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Symbol. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Numer gwarancji. usunięcia danych bądź dodania zlecenia serwisowego. Nazwa gwarancji oraz Numer zamówienia. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia.

W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Do tego celu służą dwa pola Od. Do w kolumnie Data zak. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich gwarancji. Tak więc. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców.pole zawierające nazwę gwarancji. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. kolumna Temat . kolumna Nr zam. aby znaleźć rekord dotyczący gwarancji. według ich daty wystawienia. aby znaleźć rekordy dotyczące gwarancji dotyczącej firmy „Coca Cola” wystarczy wpisać w pole Kontrahent identyczną nazwę (Coca Cola) i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. o nazwie „Gwarancja na system ITCube CRM” wystarczy wpisać w polu edycyjnym taką nazwę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj.. aby znaleźć rekord dotyczący gwarancji. który został przypisany do gwarancji. Tak więc. który jest integralną częścią systemu ITCube. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie pól Od. kolumna Data Końca – zawiera informację o dacie zakończenia gwarancji.pole zawierające unikalny numer zamówienia nadany przez system. . ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących gwarancji. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. którego dotyczy gwarancja. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych gwarancjom dotyczących kontrahenta „Coca Cola".• kolumna Koordynator . Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. która otrzymało numer „1234” wystarczy wpisać w polu edycyjnym ciąg „1234” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. z którym związana jest określona gwarancja. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. aby znaleźć rekord dotyczący gwarancji. Tak więc. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. której koordynatorem jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Koordynator frazę „Jan Kowalski”. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich gwarancji obsługiwanych przez Jana Kowalskiego. kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. • • • kolumna Numer – pole zawierające unikalny numer gwarancji nadany przez system. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych gwarancji o takim temacie. aby znaleźć gwarancje. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordu poświęconego gwarancji posiadającemu numer „1234”. która dotyczy zamówienia o numerze „1234” wystarczy wpisać w polu edycyjnym ciąg „1234” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 191 • • . Tak więc. Do.

Numer seryjny) służące wyszukiwaniu gwarancji. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat gwarancji którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . po których można wyszukiwać bądź przeglądać gwarancje. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych gwarancji wystawionych do zamówienia o numerze „1234”. Domyślnie kolumna ta ustawiona jest na pole status.Szukaj. edycja danych. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu gwarancji • znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. dodanie zlecenia serwisowego a także usunięcie rekordu (opcja dostępna tylko dla administratora). wydruk gwarancji dla klienta. obok numeru @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 192 . Kolumna . w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje na temat gwarancji zgromadzone w systemie ITCube CRM. Produkt. Dzięki nim użytkownik może wyszukać gwarancję po tych dwóch numerach charakterystycznych dla pozycji gwarancji.zawiera kolejne wartości. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Numer fabryczny. Podgląd / edycja / drukowanie / usuwanie gwarancji / podsumowanie przychodów. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. WAŻNE: Na dole przeglądarki znajdują się trzy dodatkowe pola (Symbol. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści gwarancji. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Uwagi oraz polach dodatkowych – o ile uprzednio zostały zdefiniowane w pliku itcube. znajduje się także przycisk . Dodatkowo możliwe jest przeglądanie gwarancji po polach Typ. • kolumna Dod.ini. kosztów oraz czasu Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu.

Podsumowanie przychodów/kosztów oraz czasu pracy Będąc na karcie gwarancji można wygenerować raport „Podsumowanie przychodów/kosztów” (należy mieć uprawnienie do generowania raportów). Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 193 . Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia może w każdej chwili zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie opisującym gwarancje. Raport „Podsumowanie czasu pracy” poddaje analizie czas poświęcony na realizację działań serwisowych. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Aby zmiany zostały zapisane. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Aby wydrukować gwarancję dla klienta należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Dzięki temu raportowi w łatwy sposób możemy sprawdzić ile kosztowała nas obsługa danej gwarancji bądź ile zarobiliśmy na płatnych zleceniach serwisowych. Drukowanie gwarancji dla klienta W każdej chwili można wydrukować gwarancję dla klienta. WAŻNE: Usunięcie gwarancji skutkuje usunięciem wszystkich rekordów „podpiętych” pod gwarancję (czyli zleceń i działań serwisowych).WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Na takim wydruku oczywiście nie będzie wszystkich danych oraz dodatkowo znajdzie się stopka firmy wraz z logiem. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Drukuj gwarancję. a następnie za pomocą formularza otwartego przez system wprowadzić niezbędne poprawki. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów poświęconych gwarancji można w dowolnej chwili usunąć z systemu. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Raport ten wyświetla listę zleceń serwisowych wraz z wprowadzonymi kosztami i przychodami (raport analizuje pola przychód i koszt na karcie zlecenia serwisowego oraz powiązanych działań serwisowych).

W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 194 • . system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. edycji. Okno składa się z następujących kolumn: kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. skoku do partii rekordów. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. skoku do partii rekordów. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Do tego celu służy polecenie: Serwis->Kontrakty serwisowe. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów o którą nam chodzi. każda partia grupuje dziesięć rekordów. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj kontraktami serwisowymi. Status oraz Nazwa. Data od. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego kontraktu serwisowego za pomocą takich danych jak choćby: Właściciel. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . która poprzedza właśnie przeglądaną. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Symbol. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o kontrakcie. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. który stworzył dany rekord. Można posłużyć się rozwijanym menu. Koordynator. Kontrahent. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. edycja danych oraz ich usunięcie (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych) a także możemy dodać zlecenie serwisowe. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym kontraktem serwisowym). • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu.Zarządzanie kontraktami serwisowymi Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Numer kontraktu. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj kontraktami serwisowymi składa się z dwóch okien. usunięcia danych bądź dodania zlecenia serwisowego.

Tak więc. • kolumna Koordynator . Do. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. • kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta.zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. którego twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. • kolumna Temat . który otrzymał numer „1234” wystarczy wpisać w polu edycyjnym ciąg „1234” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordu poświęconego kontraktowi o numerze „1234”. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich kontraktów serwisowych serwisowanych przez Jana Kowalskiego. Tak więc. według ich daty zakończenia. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących kontraktów serwisowych. aby znaleźć rekordy dotyczące kontraktu dotyczącego firmy „Coca Cola” wystarczy wpisać w pole Kontrahent identyczną nazwę (Coca Cola) i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Do tego celu służą dwa pola Od. Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych kontraktom o takiej nazwie. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. aby znaleźć kontrakt serwisowy.pole zawierające nazwę kontraktu serwisowego. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie pól Od. Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych kontraktom serwisowym dotyczących kontrahenta „Coca Cola". W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Do w kolumnie Data końca. • kolumna Numer – pole zawierające unikalny numer kontraktu serwisowego nadany przez system. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich kontraktów serwisowych. którego koordynatorem jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Koordynator frazę „Jan Kowalski”. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 195 Istnieje również . aby znaleźć rekord dotyczący kontraktu serwisowego. który został przypisany kontraktu serwisowego. aby znaleźć rekord dotyczący kontraktu o nazwie „Kontrakt na system ITCube CRM” wystarczy wpisać w polu edycyjnym taką nazwę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj.wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. z którym związany jest określony kontrakt. możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. • kolumna Data końca – zawiera informację o dacie zakończenia kontraktu serwisowego. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. aby znaleźć rekord. który jest integralną częścią systemu ITCube.

Numer seryjny) służące wyszukiwaniu kontraktów serwisowych. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu kontraktu • znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Domyślnie kolumna ta ustawiona jest na pole status. Kolumna . Numer fabryczny. Podgląd / edycja / drukowanie / usuwanie kontraktów serwisowych / podsumowanie przychodów. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Produkt. Uwagi oraz polach dodatkowych – o ile uprzednio zostały zdefiniowane w pliku itcube. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. edycja danych. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat gwarancji którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Dodatkowo możliwe jest przeglądanie kontraktów po polach Typ. obok numeru @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 196 . dodanie zlecenia serwisowego a także usunięcie rekordu (opcja dostępna tylko dla administratora). wydruk kontraktu dla klienta. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje na temat kontraktu zgromadzone w systemie ITCube CRM. znajduje się także przycisk . WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. WAŻNE: Na dole przeglądarki znajdują się trzy dodatkowe pola (Symbol. po których można wyszukiwać bądź przeglądać kontrakty serwisowe.• kolumna Dod.ini. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. kosztów oraz czasu Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści kontraktu.zawiera kolejne wartości. Dzięki nim użytkownik może wyszukać kontrakt po tych dwóch numerach charakterystycznych dla pozycji kontraktu.

iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Na takim wydruku oczywiście nie będzie wszystkich danych oraz dodatkowo znajdzie się stopka firmy wraz z logiem. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 197 . Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Aby wydrukować kontrakt dla klienta należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Dzięki temu raportowi w łatwy sposób możemy sprawdzić ile kosztowała nas obsługa danego kontraktu bądź ile zarobiliśmy na płatnych zleceniach serwisowych. WAŻNE: Usunięcie kontraktu skutkuje usunięciem wszystkich rekordów „podpiętych” pod niego (czyli zleceń i działań serwisowych). znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji .WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów poświęconych kontraktom serwisowym można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Raport „Podsumowanie czasu pracy” poddaje analizie czas poświęcony na realizację działań serwisowych. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Raport ten wyświetla listę zleceń serwisowych wraz z wprowadzonymi kosztami i przychodami (raport analizuje pola przychód i koszt na karcie zlecenia serwisowego oraz powiązanych działań serwisowych). Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. a następnie za pomocą formularza otwartego przez system wprowadzić niezbędne poprawki. Drukowanie kontraktu dla klienta W każdej chwili można wydrukować kontrakt serwisowy dla klienta. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Drukuj kontrakt. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. Aby zmiany zostały zapisane. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia może w każdej chwili zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie opisującym kontrakt. Podsumowanie przychodów/kosztów oraz czasu pracy Będąc na karcie kontraktu serwisowego można wygenerować raport „Podsumowanie przychodów/kosztów” (należy mieć uprawnienie do generowania raportów). znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord.

Domyślnie jest proponowany największy numer zlecenia zapisany w bazie ITCube powiększony o jeden według serii zdefiniowanej w pliku itcube. System ITCube umożliwia dodawanie różnego typu zleceń serwisowych zarówno do gwarancji. Gwarancją – zlecenie powiązane z gwarancją. którego dotyczyć będzie wprowadzany kontrakt. Etap projektu . za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu projektu wybranego powyżej. • • WAŻNE: W przypadku gdy dodajemy zlecenie serwisowe jednorazowe możliwe jest wybranie tylko osoby kontaktowej (nie powiązanej z kontrahentem). jak i do kontraktu serwisowego. Kontraktem – zlecenie powiązane z kontraktem serwisowym. z której można wybrać symbol zlecenia serwisowego. Kontrahent (obowiązkowe) . Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Dodaj zlecenie serwisowe zawierający następujące pola: Symbol – rozwijana lista. z którą należy kontaktować się w sprawie zlecenia serwisowego. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 198 .Dodawanie zlecenia serwisowego Aby zbudować pełną historię serwisowanego urządzenia musi być możliwość wprowadzania zleceń serwisowych oraz późniejszego łatwego ich przeglądania. Serwis->Kontrakty serwisowe) a następnie z kontekstowego menu wybrać opcję Dodaj zlecenie serwisowe lub po prostu wybrać opcję Serwis->Dodaj zlecenie serwisowe z menu głównego.: 2006/01/00008). którego dotyczyć będzie wprowadzany kontrakt. Do dyspozycji mamy trzy wartości: Brak powiązania – zlecenie jednorazowe. WAŻNE: Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy osoby kontaktowej w systemie ITCube możemy to zrobić podczas dodawania zlecenia klikając przycisk . Kontakt . Aby dodać zlecenie serwisowe należy wejść do przeglądania gwarancji/kontraktów serwisowych (Serwis->Gwarancje.pole umożliwiające podanie gdzie ma być wykonane zlecenie serwisowe. • Kontakt . • Temat (obowiązkowe) – nazwa zlecenia serwisowego pod jaką będzie on rozpoznawany przez system ITCube. • Projekt – rozwijane menu. jak i jednorazowego zlecenia serwisowego.rozwijane menu. za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu.pole umożliwiające podanie osoby związanej z odbiorcą zlecenia.pole umożliwiające podanie osoby. • Powiązane z (obowiązkowe) – lista umożliwiająca określenie z czym dane zlecenie jest powiązane. Numer (obowiązkowe) – unikatowy numer zlecenia serwisowego. Kontrakt – pole umożliwiające powiązanie zlecenia z kontraktem. Wybranie kontrahenta lub osoby kontaktowej jest obligatoryjne.pole umożliwiające podanie jakiego kontrahenta dotyczy dane zlecenie serwisowe.ini (np. • • • Gwarancja – pole umożliwiające powiązanie zlecenia z gwarancją. • • Odbiorca .

WAŻNE: Przypomnienie liczone jest względem Daty przyjęcia.rozwijane menu. • Przyp. za pomocą którego możemy określić miejsce wykonania zlecenia serwisowego. za pomocą którego możemy określić typ zlecenia serwisowego. • Waluta . tydzień. • Data przyjęcia .rozwijana lista z użytkownikami systemu ITCube. • wykonywane u klienta (wartość: U klienta). • Koszt . Pierwsze z pól decyduje o typie serii określając okres powtórzenia (dzień. Status . w którym podać należy datę i godzinę ustalonego zakończenia zlecenia serwisowego. Wyboru dokonać możemy pomiędzy statusami zlecenia. Datę ustawia się za pomocą kalendarza systemu ITCube. Pole „Do” określa datę zakończenia okresu trwania serii.• Termin zlecenia .edycyjne pole służące do wprowadzenia wartości kosztu jaki ponieśliśmy w związku z wykonaniem zlecenia serwisowego. która będzie odpowiedzialna za proces realizacji tego zlecenia serwisowego. • Typ (obowiązkowe) .). miesiąc. • Koordynator . czy w serwisie (wartość: Na miejscu). Jeśli wybrany zostanie typ dzienny dodatkowo system wyświetli elementy pozwalające na doprecyzowanie wyboru poprzez wskazanie poszczególnych dni tygodnia.pole. Datę ustawia się za pomocą kalendarza systemu ITCube.rozwijana lista z użytkownikami systemu ITCube. która przyjęła zgłoszenie. dzięki któremu możemy zadecydować kiedy koordynator ma zostać poinformowany o nowym zgłoszeniu serwisowym. Datę można także umożliwiające podanie czy wprowadzane zlecenie będzie wprowadzić używając klawiatury pamiętając o zachowaniu poprawnego formatu daty. Z listy tej wybrać należy osobę. dostęp do którego daje nam ikona Lok. dostęp do którego daje nam ikona znajdująca się po prawej stronie nazwy pola. Przyjmujący . rozwijane menu znajdująca się po prawej stronie nazwy pola. koordynatora – pole. • Przychód .rozwijane menu. w którym podać należy datę i godzinę przyjęcia zgłoszenia serwisowego. rok itd. które wcześniej wprowadzone zostały za pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Punkty serwisowe. wprowadzone serwisowego.pole. które wcześniej wprowadzone zostały za pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Statusy zlecenia serwisowego. w której później podamy przychód/koszt zlecenia serwisowego. Wyboru dokonać możemy pomiędzy tymi wartościami.edycyjne pole służące do wprowadzenia wartości przychodu jaki odnotowaliśmy w związku z wykonaniem zlecenia serwisowego.w polu tym można wybrać walutę. za pomocą którego możemy określić status zlecenia. • • Priorytet – rozwijana lista.rozwijane menu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 199 Wyboru zostały dokonać za możemy pomiędzy tymi typami. • Seria/Do – pola pozwalające na dodawanie zleceń cyklicznych – czyli powtarzanych okresowo. Datę można także wprowadzić używając klawiatury pamiętając o zachowaniu poprawnego formatu daty. • Punkt serwisowy . które wcześniej zlecenia pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Typy • . służąca określeniu ważności zgłoszenia serwisowego. Z listy tej wybrać należy osobę.

duże pole edycyjne. Następnie system rozszerzy formularz o kolejne pola umożliwiające wprowadzenie takich danych jak numer seryjny. Prawa .przycisk ten pozwala na wprowadzenie nowego produktu do bazy produktów i usług w systemie ITCube a następnie wprowadzenie jego numeru seryjnego i fabrycznego • . Po zaznaczeniu towarów bądź maszyn. które może znaleźć się na wydruku zlecenia. Aby to uczynić należy zaznaczyć pole Dodaj działanie serwisowe. numer fabryczny oraz uwagi do każdej pozycji gwarancji. Aby nadać prawo do modyfikacji lub usunięcia danych należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Zapis klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki. którego zlecenie dotyczy. Opis – duże pole edycyjne służące wpisaniu dokładnego opisu zlecenia. WAŻNE: Wprowadzając/Modyfikując zlecenie serwisowe mamy możliwość dodania działania serwisowego. • • • • • Na samym dole formularza Dodaj zlecenie serwisowe znajduje się sekcja Dane dodatkowe o zleceniu serwisowym umożliwiająca wypełnienie dodatkowych pól związanych ze zleceniem serwisowym zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. Opis (wydruk) . jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu lub edycji danych.przycisk dostępny tylko w przypadku dodawania zlecenia powiązanego z kontraktem bądź gwarancją. Właściciel (*) – rozwijane menu. .• • • Dokumenty – pole umożliwiające podpięcie dokumentów do zlecenia serwisowego. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 200 . Okno to pozostaje widoczne o ile zostały włączone mechanizmy definiowania dodatkowych pól związanych ze zleceniami serwisowymi. Umożliwia zdefiniowanie maszyny i podpięcia jej zarówno do zlecenia jak i do gwarancji/kontraktu. Zlecenie na – pole służące określeniu jakich maszyn dotyczy zlecenie.okna Odczyt danych oraz Edycja danych pozwalające określić.przycisk ten umożliwia wybranie produktów zarejestrowanych w systemie ITCube a następnie zdefiniowanie ich numerów seryjnych i fabrycznych. na które zostanie wystawiony kontrakt serwisowy należy kliknąć w przycisk Dodaj. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. za pomocą którego określamy właściciela rekordu. umożliwiające podanie dodatkowych informacji o zleceniu serwisowym. Szablon – pole umożliwiające powiązanie zlecenia serwisowego z konkretnym szablonem wydruku. Obok pola znajdują się 4 przyciski: . • • .symbol graficzny służący do usuwania produktów bądź maszyn w oknie Kontrakt na.przycisk umożliwiający wybranie maszyny z przeglądarki maszyn. W celu nadania praw do odczytu należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Odczyt klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki. • .

skoku do partii rekordów.będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego . edycji bądź usunięcia danych. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Kontrahent. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej.Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowej gwarancji do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj. Termin. skoku do partii rekordów. Nazwa. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Koordynator. Okno składa się z następujących kolumn: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 201 . skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. każda partia grupuje dziesięć rekordów. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj zleceniami serwisowymi składa się z dwóch okien. Można posłużyć się rozwijanym menu. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Status. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów o którą nam chodzi. Zarządzanie zleceniami serwisowymi Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. która poprzedza właśnie przeglądaną. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym zleceniem serwisowym). Do tego celu służy polecenie Serwis->Zlecenia serwisowe. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj zleceniami serwisowymi. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Symbol. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Numer zlecenia. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego zlecenia serwisowego za pomocą takich danych jak choćby: Właściciel. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej).

Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 202 . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie zleceń serwisowych dotyczących kontrahenta „Coca Cola". dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o zleceniu serwisowym. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. a także co niezwykle ważne . kolumna Właściciel . który jest odpowiedzialny za dane zlecenie serwisowe. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. który stworzył dany rekord. Tak więc. Tak więc. aby znaleźć rekordy dotyczące zleceń serwisowych związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy wpisać w pole Kontrahent identyczną nazwę (Coca Cola) i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. którego twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. • kolumna Kontrahent .pole zawierające unikalny numer zlecenia serwisowego. • kolumna Numer . kolumna Koordynator .zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu.• kolumna Nr . kolumna Termin zlec. Do tego celu służą dwa pola Od. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich serwisowane przez Jana Kowalskiego.zawiera numer porządkowy rekordu. aby znaleźć zlecenie serwisowe wykonane przez Jana Kowalskiego wystarczy wybrać z rozwijanego menu Koordynator frazę „Jan Kowalski”. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zleceń serwisowych. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. dodanie działania serwisowego oraz usunięcie rekordu lub całej serii zleceń (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych). Do w kolumnie Termin zlec.przycisk akcji . Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie pól Od. aby znaleźć rekord dotyczący zlecenia serwisowego o numerze „1234” wystarczy wpisać w polu edycyjnym ciąg „1234” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj.. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego. Tak więc. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Do. aby znaleźć rekord. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie zleceń serwisowych o takim właśnie numerze. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących zleceń serwisowych. który jest integralną częścią systemu ITCube. które były dacie realizacji zlecenia • • • serwisowego.zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. z którym związane jest określone zlecenie serwisowe. zawiera informację o ustalonej serwisowych.zawiera nazwę kontrahenta. Tak więc. Tak więc. według daty ich planowanego zakończenia. edycja danych. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.

Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. kosztów oraz czasu Jak już było wspomniane wcześniej .• kolumna Temat . • WAŻNE: Na dole przeglądarki znajdują się kolejne dodatkowe pola (Symbol.zawiera kolejne wartości. edycja danych. Numer fabryczny. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu zlecenia serwisowego znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację.ini. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. znajduje się także przycisk . aby znaleźć zlecenie serwisowe nazwane „Co miesięczny przegląd w firmie Abat” wystarczy wpisać w pole Temat identyczną frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. po których można wyszukiwać bądź przeglądać zlecenia serwisowe. Dodatkowo możliwe jest przeglądanie zleceń po polach Typ. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Data przyjęcia oraz polach dodatkowych – o ile uprzednio zostały zdefiniowane w pliku itcube. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 203 .zawiera nazwę zlecenia serwisowego. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Tak więc. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści zlecenia serwisowego.zawierającej numer porządkowy rekordu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych zleceniom serwisowym o właśnie takim temacie. Numer seryjny) służące wyszukiwaniu zleceń serwisowych. Domyślnie kolumna ta ustawiona jest na pole status. Opis.w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) . kolumna Dod. Kolumna . Produkt. Podgląd / edycja / drukowanie / dodawanie zamówienia / dodawanie zlecenia serwisowego / usuwanie zlecenia serwisowego / usuwanie serii zleceń serwisowych / podsumowanie przychodów. Uwagi. dodanie działania serwisowego a także usunięcie rekordu lub serii zleceń (opcja dostępna tylko dla administratora).

znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. a następnie za pomocą formularza otwartego przez system wprowadzić niezbędne poprawki. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat zlecenia serwisowego którekolwiek z pól nie zostało wypełnione . Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów poświęconych zleceniom serwisowym można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Aby zmiany zostały zapisane. Aby dodać dokument sprzedaży. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. które automatycznie będzie powiązane ze zleceniem serwisowym wystarczy wybrać opcję Dodaj dokument sprzedaży. Dodaj dokument sprzedaży Z pozycji przeglądarki zleceń serwisowych możliwe jest dodanie oferty. Drukowanie zlecenia serwisowego W przypadku gdy musimy wydrukować potwierdzenie przedmiotu pozostawionego w serwisie możemy to w łatwy sposób wykonać wybierając opcję Drukuj zlecenie serwisowe. Odpowiedzią systemu będzie otwarcie okna z przygotowanym wydrukiem dla klienta. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować.kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. Wybranie tej funkcji spowoduje otwarcie okna nowego zlecenia serwisowego już z wypełnionymi polami pobranymi ze zlecenia serwisowego na bazie którego dodajemy kolejny rekord.Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. zamówienia bądź faktury skojarzonej z tym zleceniem. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 204 . w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje na temat zlecenia serwisowego zgromadzone w systemie ITCube. Dodaj zlecenie serwisowe Z pozycji przeglądarki zleceń serwisowych możliwe jest dodanie kolejnego zlecenia serwisowego. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia może w każdej chwili zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie opisującym zlecenie serwisowe. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Analogicznie .na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony .

działania serwisowe. w którym znaleźć można następujące pola: • Temat (obowiązkowe) – pole umożliwiające nadanie nazwy tworzonemu właśnie działaniu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 205 . Podsumowanie przychodów/kosztów oraz czasu pracy Będąc na karcie zlecenia serwisowego można wygenerować raport „Podsumowanie przychodów/kosztów” (należy mieć uprawnienie do generowania raportów). WAŻNE: Usunięcie zlecenia powoduje usunięcie działań serwisowych podpiętych pod zlecenie oraz zamówienia powiązanego ze zleceniem. Druga opcja usuwa wszystkie zlecenia z serii. W kontekście jednego zlecenia serwisowego możemy dodawać wiele działań serwisowych. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Usuwanie serii zleceń serwisowych (*) W momencie gdy dodamy zlecenie seryjne w systemie ITCube możemy następnie usunąć całą serię rekordów. Dzięki temu raportowi w łatwy sposób możemy sprawdzić ile kosztowała nas realizacja zlecenia bądź ile zarobiliśmy na konkretnym zleceniu. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Analogicznie można dodać działanie serwisowe z kalendarzy systemu ITCube. Po wykonaniu jednej z wyżej wspomnianych operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranej serii zleceń. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazane rekordy z bazy. Delegowanie / Realizacja działań serwisowych Proces realizacji zlecenia serwisowego opiera się o tzw. Po wybraniu wyżej wymienionych opcji system otworzy nowe okno z formularzem. I tak aby dodać/delegować działanie serwisowe. wybrać należy polecenie Serwis->Dodaj działanie serwisowe z menu górnego systemu lub wybrać opcję Dodaj działanie serwisowe z menu kontekstowe zlecenia serwisowego. Do tego służą dwa polecenia: Usuń serię (zlecenia niezamknięte) oraz Usuń serię (wszystkie zlecenia). Analogicznie działa raport „Podsumowanie czasu pracy” z tym. Pierwsze polecenie umożliwia usunięcie wszystkich zleceń serwisowych z jednej serii o statusach różnych niż Zamknięte. Dzięki temu w łatwy sposób możemy odtworzyć cały proces realizacji zlecenia serwisowego. iż wartością poddawaną analizie jest czas poświęcony na realizację działań serwisowych. Raport ten wyświetla listę działań serwisowych wraz z wprowadzonymi kosztami i przychodami (raport analizuje pola przychód i koszt na karcie działania serwisowego).obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. które od razu trafiają do jego historii.

W przypadku gdy chcemy by system powiadamiał bądź zakończeniu ustawić opcję: opóźnieniu Zakończenie/Opóźnienie działania. • Zlecenie (obowiązkowe) – lista rozwijana. By oprócz standardowego sposobu powiadomienia system poinformował realizatora także drogą mailową wystarczy zaznaczyć opcje Mail. Typ – rozwijana lista z typami działań serwisowych wprowadzanych do systemu za pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Typy działań serwisowych. za pomocą którego wyznaczamy spośród zarejestrowanych w systemie użytkowników osobę mającą zająć się realizacją danego działania. W przypadku dodawania zadania kilkudniowego należy ręcznie zmodyfikować dzień zakończenia zadania. • Realizator (obowiązkowe) – rozwijane menu. Działania serwisowe dodaje się w sposób analogiczny jak zadania. • Przypomnienie realizatora – rozwijana lista umożliwiająca określenie kiedy system ma poinformować o konieczności realizacji działania serwisowego osobę odpowiedzialną za jego wykonanie. W obu przypadkach zakończenie zadania rozumiane jest jako ustawienie statusu na Zamknięte pozytywne bądź Zamknięte negatywnie. By system powiadamiał delegującego o odebraniu bądź zakończeniu działania ustawić należy opcję: Zakończenie/Odbiór działania. W przypadku gdy system ITCube powiadomi delegującego o zakończeniu lub opóźnieniu działania serwisowego można ustawić opcję Nie powiadamiaj – wtedy system nie będzie więcej informował nas o tym fakcie. Daty wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. • • Priorytet – rozwijane menu umożliwiające określenie ważności delegowanego działania. Jeśli aktywny jest dodatkowo moduł ITCube SMS oraz do serwera został podłączony modem GSM (większość współczesnych telefonów komórkowych zawiera taki modem) można nakazać systemowi przypomnienie o działaniu w postaci sms'a. za pomocą którego określić należy daty rozpoczęcia/zakończenia działania oraz godziny jego realizacji. • Delegujący (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę osoby delegującej edytowany rekord.• Data (obowiązkowe) – pole. który przywołać można klikając w przycisk znajdujący się po prawej stronie pola Data lub wpisać poprawną datę z klawiatury. dzięki której można zadecydować czy system ma poinformować osobę delegującą działanie o jego zakończeniu (Powiadom o zakończeniu działania) lub też nie informować delegującego o tym fakcie (Nie powiadamiaj). z której należy wybrać zlecenie serwisowe powiązane z aktualnie dodawanym działaniem serwisowym. Odbiór działania rozumiany o jest tutaj jako podjęcie decyzji działania przez realizatora należy co do akceptacji/odrzucenia delegującego działania. Dodatkowo możliwe jest powiadomienie delegującego o opóźnieniu w realizacji działania bądź jego fakcie jego odebrania przez realizatora. • Status – rozwijane menu dające możliwość ustalenia obecnego statusu działania. Do wyboru jest pięć opcji: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 206 . Opóźnienie działania rozumiane jest tutaj jako brak podjęcia decyzji o pozytywnym bądź negatywnym zakończeniu przy jednoczesnym upłynięciu terminu realizacji działania. • Seria/Do – pola umożliwiające dodanie seryjnego działania serwisowego. • Przypomnienie delegującego – rozwijana lista.

Uwagi – pole służące wprowadzeniu uwag dotyczących maszyny. którego dotyczy działanie serwisowe. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. Można posłużyć się rozwijanym menu. Numer seryjny – pole służące wprowadzeniu numeru seryjnego maszyny. Przychód/Koszt – pola. z którym zapozna się realizator danego działania. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. aktualnie pracująca w systemie na danej stacji roboczej. wymiany części zamiennych. treści polecenia. Opis real. które służą do odnotowywania kosztów związanych z wykonywaniem działaniem serwisowym. Zamknięty negatywnie. Wyszukiwanie działań serwisowych I tak po wybraniu polecenia Serwis->Działania serwisowe wczytany zostanie wykaz wszystkich działań. W przypadku dodawania działania na konkretną maszynę pole to jest obligatoryjne. Do tego celu służy polecenie Serwis->Działania serwisowe. Pola dodatkowe wprowadza się w sekcji Dane dodatkowe dotyczące działania. – pole edycyjne umożliwiające wpisanie np. Zamknięty pozytywnie – działanie zostało zakończone pozytywnie/negatywnie. rezultatu wykonanego działania. – pole tekstowe umożliwiające wpisanie np. Zaakceptowany . Zarządzanie działaniami serwisowymi Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. Aby rekord został wprowadzony do systemu.• • • • Nowy – działanie zostało dopiero wprowadzone do systemu. • • • • • • W formularzu Dodaj/Deleguj działanie serwisowe możliwe jest wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. Opis del. o którą nam @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 207 . iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas informacje dotyczące działania. W ten sposób możliwe jest odnotowanie np.działanie zostało przyjęte do realizacji. których realizatorem jest osoba. Z listy tej możemy wybrać produkt. Można także wybrać dowolny produkt z bazy systemu ITCube. Kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. Odrzucony – działanie nie zostało przyjęte do realizacji. Numer fabryczny – pole służące wprowadzeniu numeru fabrycznego maszyny. Aby sekcja ta była widoczna musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący działań. należy zatwierdzić go klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj działaniami serwisowymi. • Działanie na – lista produktów pobranych ze zlecenia serwisowego.

skoku do partii rekordów. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego działania wg tego właśnie kryterium. • kolumna Delegujący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. status danego działania. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Do tego celu służą dwa pola Od. Tak więc. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących działań. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań delegowanych przez Jana Kowalskiego. • kolumna Realizator – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. aby znaleźć działanie. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. jej edycja oraz usunięcie rekordu. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Tak więc. który jest realizatorem danego działania. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku Od. który jest integralną częścią systemu ITCube.chodzi. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań realizowanych przez Jana Kowalskiego. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich działań. Do w kolumnie Data. Tak więc. Tabela ta podzielona jest na osiem kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. jego nazwa czy też data realizacji. skoku do partii rekordów. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści informacji zawartej w rekordzie. według ich daty realizacji. którego realizatorem jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Realizator frazę „Jan Kowalski”. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. które delegował Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Delegujący frazę „Jan Kowalski”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych działań wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć zadanie. Do. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego działanie za pomocą takich danych jak choćby: osoba delegująca działanie. znajdujące się po lewej stronie pól @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 208 . • kolumna Data – zawiera informację o dacie rozpoczęcia realizacji działania. który delegował dane działanie. która poprzedza właśnie przeglądaną.

Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich otwartych działań serwisowych.zawiera temat działania. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Kontrahent „Coca Cola” i nacisnąć przycisk Szukaj. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich działań oznaczonych jako przegląd. w której dotyczy dane działanie. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych działań wg tego właśnie kryterium. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 209 . edycja zapisanych tam danych oraz usunięcie rekordu z systemu. • • • WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Tak więc. kolumna Temat . Jeśli nie pamiętamy pełnych danych mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Tak więc. aby znaleźć działanie o typie „Przegląd” wystarczy wybrać z rozwijanego menu Typ frazę „Przegląd”. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. znajduje się także przycisk .• kolumna Typ – zawiera rodzaj wprowadzonego działania. aby znaleźć wszystkie działania nazwane jako „Co miesięczny przegląd urządzeń w Coca Cola”. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Temat taką właśnie frazę i nacisnąć przycisk Szukaj. aby znaleźć działanie o statusie „Otwarte” wystarczy wybrać z rozwijanego menu Status frazę „Otwarte”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych działań wg tego właśnie kryterium. który umożliwia wyszukanie działania serwisowego po numerze seryjnym oraz przyciski umożliwiające przeglądanie działań serwisowych po ważności działania. WAŻNE: Na dole formularza znajdują się dodatkowe opcje umożliwiające wyszukiwanie oraz przeglądanie działań serwisowych. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Jest to pole numer seryjny. kolumna Kontrahent – zawiera informację o nazwie firmy. Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji. Jeśli nie pamiętamy pełnych danych mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. aby znaleźć wszystkie działania prowadzone w kontekście firmy „Coca Cola”. kolumna Status – zawiera status wprowadzonego działania. Tak więc.

znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i Usuwanie rekordu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 210 . wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Usuwanie seryjnych działań serwisowych(*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Aby zmiany zostały zapisane.Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu zadań odebranych znajdujących się na liście wyników wyszukiwania. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Analogicznie można usunąć całą serię działań serwisowych. Aby wykonać taką operację należy wybrać jeną z dwóch opcji „Usuń serię (działania nie zamknięte)” lub „Usuń serię wszystkie działania”. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba wyznaczona do realizacji danego zadania może w każdej chwili zmodyfikować pewne informacje zapisane w rekordzie opisującym dane działanie. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje dotyczące działania. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji wybrać opcję Edytuj rekord. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o zadaniu którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony .

Historia maszyny składa się z wszystkich gwarancji. • względem daty obiektu rosnąco – historia uporządkowana jest ze względu na czas od najdawniej wykonanych czynności. kontraktów serwisowych. • Symbol – rozwijana lista. iż nie jest to wartość. Do wyszukiwania służą następujące kolumny: Numer seryjny. Możemy jednak dodatkowo określić czy wyszukiwanie maszyn ma zostać wykonane tylko w obrębie działań serwisowych. system generując raport uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty>Serwis->Eksport zleceń serwisowych. Możemy także przeglądać maszyny po określonym typie gwarancji. I tak w oknie pierwszym Dane dotyczące zleceń serwisowych znajdują się następujące pola: • Typ – rozwijana lista. zleceń serwisowych oraz działań serwisowych wykonanych w kontekście danej maszyny. WAŻNE: W momencie gdy wyszukamy daną maszynę możemy z menu kontekstowego wybrać opcję „Dodaj zlecenie serwisowe”. zleceń serwisowych. służąca wybraniu odpowiedniego typu zlecenia serwisowego. system generując raport uzna. W momencie gdy wyszukamy maszynę. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jednym z nich jest raport dotyczący zleceń serwisowych. działania serwisowe. Domyślnie system szuka maszyny we wszystkich typach dokumentów serwisowych. Eksport zleceń serwisowych Moduł serwisowy systemu ITCube CRM udostępnia kilka raportów. gwarancji czy też kontraktów. Korzystając z tych trzech kryteriów możemy znaleźć dowolną maszynę. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie zlecenia serwisowe powinny zostać umieszczone w raporcie. kontraktu. w którym będziemy mogli prześledzić całą historię maszyny. Dzięki temu nie musimy wpisywać ponownie numeru seryjnego maszyny co wielokrotnie może doprowadzić do pomyłek. zlecenia czy działania a także poprzez Kontrahenta czy Odbiorcę (tylko w przypadku zaznaczonej opcji Gwarancja lub Kontrakt). która ma decydować o tym czy dane zlecenie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. możemy kliknąć na nią a system otworzy okno. iż nie jest to @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 211 . Historię tę można przeglądać w trzech różnych trybach: • względem typu obiektu – historia podzielona jest tematycznie na gwarancje. • względem daty obiektu malejąco – historia uporządkowana jest ze względu na czas od najwcześniej wykonanych czynności.Zarządzanie maszynami Opcja Serwis->Maszyny umożliwia wyszukanie maszyny o dowolnym numerze seryjnym bądź fabrycznym. Numer fabryczny oraz Nazwa produktu. kontrakty zlecenia. służąca wybraniu odpowiedniego symbolu zlecenia serwisowego. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. która nas interesuje.

pola te automatycznie stają się parametrami raportu i są wyświetlane w sekcji poniżej pola Termin od/do. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wybranie koordynatora. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 212 .wartość. • Status – rozwijana lista. • Branża – rozwijane menu. którego będą dotyczyły zlecenia serwisowego. za pomocą którego określamy status kontrahenta. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. Druga część formularza zawiera pola służące uściśleniu raportu ze względu na kontrahenta. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. • Miasto – pole edycyjne. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. służąca wybraniu odpowiedniego statusu zlecenia serwisowego. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. • Przyjęcie od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego przyjęcia do wykonania zlecenia serwisowego. • Region . za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. system generując raport uzna. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dane zlecenie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to wartość. • Termin od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego terminu wykonania zleceń serwisowych. które ma decydować o tym czy dane zlecenie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Status – rozwijane menu. znajdujący się po lewej WAŻNE: W przypadku zdefiniowania pól dodatkowych na formularzu zlecenia serwisowego w postaci list rozwijanych. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk stronie pola. system generując raport uzna. iż nie jest to pole. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. która ma decydować o tym czy dane zlecenie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne.rozwijane menu. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. I tak znajdują się tu następujące pola: • Grupa – rozwijane menu.

I tak do dyspozycji mamy następujące wartości: • • Pola raportu – sekcja poświęcona informacjom jakie mają zostać wyświetlone w raporcie. służąca wybraniu odpowiedniego symbolu gwarancji/kontraktu serwisowego. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. iż raport będzie w postaci strony www. natomiast wybranie opcji csv umożliwi otwarcie raportu w programie Excell. znajdujący się po • • Właściciel kontrahenta . system generując raport uzna. Uporządkowanie – rozwijana lista umożliwiająca wybranie kolumny. system generując raport uzna. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola.rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. z której wybrać należy jedną z dwóch wartości: Html lub csv.• Państwo – rozwijane menu. . Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. do) – pola. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Serwis>Eksport gwarancji. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 213 . za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. Ostatnia część formularza dotyczy prezentacji wyników raportu. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. służąca wybraniu odpowiedniego typu gwarancji/kontraktu serwisowego. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie gwarancje/kontrakty serwisowe powinny zostać umieszczone w raporcie. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. • Potencjał . • Symbol – rozwijana lista. • Format raportu – lista. iż nie jest to wartość. Wybranie opcji html spowoduje. iż nie jest to wartość. względem której mają być posortowane wyniki. która ma decydować o tym czy dany rekord znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. I tak w oknie pierwszym Dane dotyczące gwarancji/kontraktów znajdują się następujące pola: • Typ – rozwijana lista. lub Raporty->Serwis->Eksport kontraktów serwisowych. Następnie system otworzy nowe okno z wygenerowanym raportem. Data pozyskania (od. Aby to uczynić należy nacisnąć przycisk Generuj znajdujący się na dole formularza. Eksport gwarancji/kontraktów serwisowych Kolejnym raportem dostępnym w module serwisowym jest raport poświęcony gwarancjom i kontraktom serwisowym. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu.rozwijane menu. która ma decydować o tym czy dany rekord znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu.

który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. za pomocą którego określamy status kontrahenta. która ma decydować o tym czy dany rekord znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • Koniec od/do – dwa pola służące znajdujący się po lewej stronie pola. system generując raport uzna. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza.rozwijane menu. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy.• Status – rozwijana lista. Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wybranie koordynatora. które ma decydować o tym czy dany rekord znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. Druga część formularza zawiera pola służące uściśleniu raportu ze względu na kontrahenta. iż nie jest to pole. system generując raport uzna. Początek od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego rozpoczęcia • • gwarancji/kontraktu. służąca wybraniu odpowiedniego statusu gwarancji/kontraktu serwisowego. zakresu czasowego zakończenia określeniu gwarancji/kontraktu. iż nie jest to wartość. I tak znajdują się tu następujące pola: • Grupa – rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. którego będą dotyczyły gwarancje lub kontrakty. • Branża – rozwijane menu. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. • Region . • Miasto – pole edycyjne. • Status – rozwijane menu. WAŻNE: W przypadku zdefiniowania pól dodatkowych na formularzu gwarancji lub kontraktu serwisowego w postaci list rozwijanych. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Państwo – rozwijane menu. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 214 . dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. pola te automatycznie stają się parametrami raportu i są wyświetlane w sekcji poniżej pola Koniec od/do. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza.

Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. • Priorytet – rozwijana lista. • Format raportu – lista. • Status – rozwijana lista.• Potencjał . za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie działania serwisowe powinny zostać umieszczone w raporcie. system generując raport uzna. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 215 . Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. względem której mają być posortowane wyniki. system generując raport uzna. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta.rozwijane menu. która ma decydować o tym czy dane działanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. system generując raport uzna. I tak w oknie pierwszym Dane dotyczące działań serwisowych znajdują się następujące pola: • Typ – rozwijana lista. Następnie system otworzy nowe okno z wygenerowanym raportem. Ostatnia część formularza dotyczy prezentacji wyników raportu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. Data pozyskania (od. iż raport będzie w postaci strony www. Aby to uczynić należy nacisnąć przycisk Generuj znajdujący się na dole formularza. . który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Serwis->Eksport działań serwisowych. iż nie jest to wartość. natomiast wybranie opcji csv umożliwi otwarcie raportu w programie Excell. służąca wybraniu odpowiedniego typu działania serwisowego. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. I tak do dyspozycji mamy następujące wartości: • • Pola raportu – sekcja poświęcona informacjom jakie mają zostać wyświetlone w raporcie. Wybranie opcji html spowoduje.rozwijane menu. która ma decydować o tym czy dane działanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Uporządkowanie – rozwijana lista umożliwiająca wybranie kolumny. Eksport działań serwisowych Kolejnym raportem w module serwis jest raport dotyczący działań serwisowych. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. z której wybrać należy jedną z dwóch wartości: Html lub csv. służąca wybraniu odpowiedniego statusu działania serwisowego. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dane działanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. służąca wybraniu odpowiedniego priorytetu działania serwisowego. do) – pola. iż nie jest to wartość. znajdujący się po • • Właściciel kontrahenta . Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza.

WAŻNE: W przypadku zdefiniowania pól dodatkowych w postaci list rozwijanych na formularzu działania serwisowego. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. pola te automatycznie stają się parametrami raportu i są wyświetlane w sekcji poniżej pola Koń. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego rozpoczęcia wykonania działania serwisowego. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. • Status – rozwijane menu. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk stronie pola. od/do. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. iż nie jest to pole. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego zakończenia działania serwisowego.• Realizator – rozwijana lista umożliwiająca wybranie realizatora działania serwisowego. za pomocą którego określamy status kontrahenta. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. system generując raport uzna. I tak znajdują się tu następujące pola: • Grupa – rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. znajdujący się po lewej • • • Koń. • Region . który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. system generując raport uzna. Delegujący – rozwijana lista umożliwiająca wybranie delegującego działania serwisowego. Druga część formularza zawiera pola służące uściśleniu raportu ze względu na kontrahenta. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. iż nie jest to pole. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. Pocz. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Miasto – pole edycyjne. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. • Branża – rozwijane menu. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. które ma decydować o tym czy dane działanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 216 . Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. które ma decydować o tym czy dane działanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu.rozwijane menu.

Niezbędne do tego celu opcje zostały zgromadzone w menu systemowym Projekty. Aby to uczynić należy nacisnąć przycisk Generuj znajdujący się na dole formularza. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. Znacząco ułatwia to zespołowi pracowników naszej firmy współpracę w osiągnięciu założonych celów oraz ujednolici realizację procesów zachodzących w firmie. do) – pola. znajdujący się po • • Właściciel kontrahenta . duplikowania wykonania określonych czynności oraz kontrolować proces wieloetapowej sprzedaży bądź rezerwacji zasobów firmowych np. Wybranie opcji html spowoduje. iż raport będzie w postaci strony www. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola.rozwijane menu. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. W ramach otwartego projektu współpracujący zespół może w łatwy sposób wymieniać informacje. . dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 217 . Za pomocą poleceń tam zawartych można: otworzyć nowy projekt oraz dokonać wglądu w już istniejące projekty wraz z możliwością edycji zapisanych tam danych. unikając np. z której wybrać należy jedną z dwóch wartości: Html lub csv. Daje to możliwość szybkiej weryfikacji stanu realizacji projektu.• Państwo – rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. laptop. Ostatnia część formularza dotyczy prezentacji wyników raportu. Wszystkie działania dokonane przez współpracowników są zapisywane. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. Następnie system otworzy nowe okno z wygenerowanym raportem. Intranet). za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. Uporządkowanie – rozwijana lista umożliwiająca wybranie kolumny. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta.rozwijane menu. Projekty w systemie ITCube System ITCube umożliwia zaplanowanie i czuwanie nad realizacją długoterminowych projektów biznesowych. samochód (patrz także Obieg informacji w systemie ITCube. • Potencjał . tworząc pełną historię poczynionych kroków. jak i utrzymania ciągłości prac nad projektem w razie absencji dowolnego z jego uczestników. sala konferencyjna. względem której mają być posortowane wyniki. I tak do dyspozycji mamy następujące wartości: • • Pola raportu – sekcja poświęcona informacjom jakie mają zostać wyświetlone w raporcie. natomiast wybranie opcji csv umożliwi otwarcie raportu w programie Excell. • Format raportu – lista. Data pozyskania (od.

WAŻNE: Podczas tworzenia nowego projektu na bazie wzorca można dodatkowo zarządać przepisania do nowego projektu wszystkich zadań z projektu wzorcowego. Należy jednak pamiętać. W przypadku tworzenia nowego projektu. Niemniej jednak istnieje możliwość zmiany jego domyślnej wartości. mailingami. z wzorca przepisywane są dane dotyczące etapów. Po wybraniu tego polecenia system ITCube otworzy formularz Otwórz projekt. Daty wprowadza się za pomocą zainstalowanego w systemie kalendarza. I tak w formularzu wypełnić należy następujące pola: • Nazwa (obowiązkowe) – pole. na podstawie którego chcemy stworzyć nowy projekt. informacjami. w którym wpisać należy dowolnie wybraną nazwę nowo otwieranego projektu. W tym celu należy zaznaczyć opcję Przepisz zadania ze wzorca obok przycisku Zapisz. Warto więc pamiętać by w pierwszej kolejności wskazać ramy czasowe projektu a dopiero w następnym kroku dokonać wyboru projektu wzorcowego. wiadomościami.Otwarcie (stworzenie) nowego projektu Otwarcie nowego projektu w systemie ITCube umożliwia polecenie Projekty->Otwórz projekt. w którym można będzie ustalić parametry nowo tworzonego projektu. Otwarte projekty w trakcie używania systemu kojarzone są np. z której wybrać należy pracownika będącego koordynatorem projektu. • Numer – Pole pozwalające na nadanie projektowi jednoznacznie identyfikującego go numeru. • Przypomnienie koordynatora– rozwijana lista. Pole to jest automatycznie wypełniane przez system (w formacie podanym w pliku itcube.ini – standardowy format to YYYY/MM/NR). • Wzorzec – pole to umożliwia wybranie projektu wzorcowego. Dodatkowo wybór wzorca powoduje przeładowanie formularza aktualnie dodawanego projektu oraz wypełnienia wszystkich jego pól wartościami pobranymi z projektu wzorcowego. zamówieniami. które nie są nadpisywane a jedynie wypełniane wartościami takimi by zachować czas trwania projektu. • Koordynator (obowiązkowe za wyjątkiem projektów wzorcowych) – lista rozwijana. Wyjątek stanowią pola Data od/do. • Data od/do/dni (obowiązkowe za wyjątkiem projektów wzorcowych) – pola służące do wprowadzenia dat określających rozpoczęcie. Datę można także wprowadzić używając klawiatury @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 218 . z której należy wybrać kiedy ma nastąpić przypomnienie o nadchodzącej dacie aktywacji projektu. zakończenie projektu oraz rzeczywistą ilość dni spędzonych nad realizacją projektu. zadaniami. W przypadku dat realizacji etapów system wyliczy nowe terminy początku/zakończenia etapów uwzględniając datę rozpoczęcia nowo dodawanego projektu. który wywołać należy poprzez kliknięcie w przycisk pamiętając o zachowaniu poprawności formatu daty. iż proces ten dotyczyć będzie tylko tych etapów w nowo tworzonym projekcie które nie zostaną znajdujący się po prawej stronie nazwy pola. rezerwacją zasobów. Po prawej stronie znajduje się pole Wzorzec pozwalające na dokonanie decyzji czy dodawany projekt będzie także dostępny jako wzorzec podczas tworzenia innych projektów. z kosztami. Dodatkowo możliwe jest powiadamianie koordynatora o fakcie zamknięcia projektu.

kiedy z jakichś przyczyn (np. Właściciel (*) . • Zależności – lista rozwijana pozwalająca na wybór etapu od którego zamknięcia zależna będzie możliwość edycji projektu. dokumentacyjnych) wprowadzić należy do systemu projekty już zakończone. Opis – pole edycyjne przeznaczone na wpisanie krótkiej charakterystyki ogólnej projektu. Można więc powiedzieć że aktywacja bądź zamknięcie projektu możliwe będzie dopiero po zamknięciu wskazanego etapu. za pomocą którego określamy właściciela rekordu. Dodatkowo należy określić co dokładnie rozumiemy przez zamknięcie etapu. których dotyczy projekt.rozwijane menu. Warto podkreślić że zdefiniowana zależność może nie obejmować swoim zasięgiem koordynatora projektu bądź jego właściciela. Aktywny. • • • • • • Kontrahent – okno umożliwiające wybranie kontrahenta związanego z projektem. Jeśli zaznaczono opcje Ustaw kontrahenta projektu jako kontrahenta zadania pole Kontrahent w zadaniach nadpisane zostanie polem Kontrahent w nowo tworzonym projekcie. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu (należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Odczyt @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 219 zawsze widoczne są wszystkie projekty niezależnie od • • . Przepisane zadania będą różnic się datą wykonania. Ma to swoje zastosowanie np. Zamknięty pozytywnie. Przychód/Koszt – pola przeznaczone na podanie planowanych wartości łącznego przychodu oraz kosztu związanego z projektem. Kontakt – pole umożliwiające powiązanie osoby kontaktowej z projektem. Analogicznie funkcjonują opcje Ustaw koordynatora projektu/etapu jako delegującego zadania oraz Ustaw koordynatora projektu/etapu jako realizatora zadania.podczas dodawania zamknięte (pozytywnie bądź negatywnie). negatywne czy też nie ma to dla nas znaczenia. Wartość wyrażona w walucie systemowej. Powiązania – pole edycyjne które umożliwia utworzenie logicznego powiązania pomiędzy aktualnym projektem i pozostałymi projektami. Czy mamy na myśli zamknięcie pozytywne. w sytuacji. Tylko projekty o statusie Aktywny będą dostępne w formularzach systemu ITCube (wyjątkiem jest formularz Projekty->Projekty gdzie posiadanego statusu). Należy w tym celu odznaczyć odpowiednio Dotyczy także koordynatora projektu oraz Dotyczy także właściciela projektu. Zdefiniowana relacja jest dwukierunkowa co oznacza że pojawia się ona zarówno na projekcie na którym została zdefiniowana jaki i każdym projekcie do którego prowadziła. Domyślnie jednak dotyczy wszystkich użytkowników z wyłączeniem tylko i wyłącznie konta administratora. • Prawa – okna Odczyt danych i Edycja danych/etapów pozwalające określić. WAŻNE: Twórcy systemu przewidzieli również możliwość natychmiastowego określenia statusu projektu jako Zamkniętego pozytywnie oraz Zamkniętego negatywnie. Związany z – okno umożliwiające wybranie grupy kontrahentów. Użytkownik wybrać może jedną z następujących wartości: Nieaktywny. Status projektu ma bezpośredni wpływ na jego widoczność. Zamknięty negatywnie. Status (obowiązkowe) – pole określające status projektu.

informacje. które będą mogły dodawać dane (np. który odpowiedzialny jest za realizację etapu. z której należy wybrać kiedy ma nastąpić przypomnienie o nadchodzącej dacie aktywacji etapu.danych klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki) bądź modyfikacji danych (należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Edycja klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki) zawartych w danym rekordzie. Co ważne z każdym z etapów projektu możemy związać dowolny podzbiór kontrahentów (analogicznie jak ma to miejsce w przypadku projektu nadrzędnego). Dzięki temu w łatwy sposób oddać możemy proces „zawężania” grupy kontrahentów na poszczególnych etapach projektu. Formularz służący dodaniu etapu projektu otworzyć można wybierając opcję Dodaj etap z menu kontekstowego projektu (w przeglądarce projektów lub na podglądzie projektu). zadania. Po wypełnieniu odpowiednich pól. Aby to zrobić wystarczy przed kliknięciem w przycisk Zapisz zaznaczyć odpowiednie pole. Po jej wybraniu system ITCube otworzy nowy formularz składający się z trzech okien. Zadanie związane z etapem będzie rejestrowane w systemie w momencie gdy nastąpi aktywacja etapu. Trzecie okno o nazwie Dowiązywanie rekordów umożliwia wskazanie grup użytkowników. druga automatycznie staje się polem obowiązkowym. Oprócz listy pracowników firmy mamy tutaj opcję *Koordynator projektu* która wskazuje na osobę będąca koordynatorem projektu nadrzędnego. gdy uznamy. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 220 .. zakończenia etapu oraz rzeczywista ilość dni spędzonych nad realizacją etapu. • Data od/do/dni – daty rozpoczęcia. Można nie podać obydwu dat w przypadku etapu nieaktywnego. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. Okno to pozostaje widoczne o ile zostały włączone mechanizmy definiowania dodatkowych pól związanych z projektami. Koordynator – Lista rozwijana wskazująca pracownika. • Przypomnienie koordynatora– rozwijana lista. I tak w oknie Dane podstawowe o etapie projektu można wprowadzić następujące pola: • • Nazwa (obowiązkowe) – nazwa wprowadzanego etapu. Dodatkowo możliwe jest automatyczne przejście do formularza służącego dodawaniu zadań bądź informacji. ale w momencie gdy wprowadzimy jedną z dat. iż nasz projekt został opisany prawidłowo należy wprowadzić go do systemu klikając na znajdujący się na dole formularza przycisk Zapisz. Na samym dole formularza Otwórz projekt znajduje się sekcja Dane dodatkowe dotyczące projektu umożliwiająca wypełnienie dodatkowych pól związanych z projektem zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. Definiowanie etapów projektu Każdy z projektów możne zostać podzielony na dowolną ilość etapów. bądź zrezygnować z wprowadzenia go do systemu poprzez wybranie opcji Anuluj. Dodatkowo możemy od razu zdefiniować po jednym zadaniu do każdego etapu projektu. sprzedaże) z wprowadzanym rekordem.

Czy mamy na myśli znaczenia. którzy związani są z etapem projekt. Należy w tym celu odznaczyć odpowiednio Dotyczy także koordynatora projektu oraz Dotyczy także właściciela projektu. Opis – pole opisowe pozwalające odnotować dodatkowe dane dotyczące etapu. Związany z – okno umożliwiające wybranie grupy kontrahentów. negatywne czy też nie ma to dla nas • • • • • • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 221 . Czerwona strzałka symbolizuje zamknięcie negatywne. Mianowicie zamkniecie pozytywne/negatywne projektu powoduje. twórcy i koordynatora rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu (należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Odczyt danych klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki) bądź modyfikacji danych (należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Edycja klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki) zawartych w danym rekordzie. Użytkownik wybrać może jedną z następujących wartości: Nieaktywny.• Status – pole określające status etapu. Prawa – okna Odczyt danych i Edycja danych pozwalające określić. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu. zielona pozytywne a niebieska zamknięcie w dowolnym trybie. iż możliwość jego edycji bądź dowiązania dowolnej informacji będą miały tylko osoby z włączonym uprawnieniem „Edycja projektów zamkniętych pozytywnie” bądź „Edycja projektów zamkniętych negatywnie”. które poniesione będą podczas realizacji danego etapu podawany w polskich złotych. Numer porządkowy (obowiązkowe) – numer określający kolejność etapów w kontekście wybranego powyżej projektu. Planowany koszt – pole opisujące planowane koszty.. Dodatkowo należy określić co dokładnie rozumiemy przez zamknięcie etapu. Domyślnie jednak dotyczy wszystkich użytkowników z wyłączeniem tylko i wyłącznie konta administratora. zamknięcie pozytywne. Dodatkowo możemy także do grona osób uprzywilejowanych dołączyć koordynatora bądź właściciela całego projektu. Zakończony negatywnie. Etapy o takim samym numerze porządkowym traktowane są przez system jako etapy równoległe. Aktywny. Zakończony pozytywnie. Wartość w polu status ma zasadnicze przełożenie na prawa dostępu do projektu. Standardowo system proponuje wartość o 10 większą od największej istniejącej w ramach wskazanego projektu. Zdefiniowane w ten sposób relacje pomiędzy etapami projektu będą dodatkowo widoczne w formie graficznej na kalendarzu projektu. Warto podkreślić że zdefiniowana zależność może nie obejmować swoim zasięgiem koordynatora projektu bądź jego właściciela. Zależności – lista rozwijana pozwalająca na wybór etapu od którego zamknięcia zależna będzie możliwość edycji aktualnie edytowanego etapu. Pole to może więc służyć do łatwego zablokowania dostępu do projektu. Można więc powiedzieć że aktywacja bądź zamknięcie aktualnie edytowanego etapu możliwe będzie dopiero po zamknięciu etapu wskazanego w tym polu. Etapy zależne połączone będą strzałką (grot wskazuje etap uzależniony) w jednym z trzech kolorów symbolizujących tryb zamknięcia. Planowany przychód – pole opisujące planowany przychód z danego etapu podawany w polskich złotych.

z której należy wybrać osobę delegującą zadanie. W liście tej są trzy predefiniowane wartości: Koordynator projektu. ale mamy możliwość zmiany wartości w formularzu dotyczącym zadania. które można jeszcze zmienić przy dodawaniu zadania. • • Data – rozwijana lista. • • • Typ – pole. Prowadzący etapu oraz Aktywujący etap. Dzięki temu w sposób automatyczny projekt będzie rozszerzał się o firmy biorące udział we wszystkich jego etapach. Podczas realizacji projektów oprócz typowej czynności polegającej na aktywacji/zamykaniu poszczególnych etapów często spotykamy się z koniecznością przepisywania kontrahentów @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 222 . Zatem dane wprowadzone w tej sekcji należy traktować jako dane domyślne. Przycisk Aktywny – pole określające czy system ma wygenerować zadania podczas aktywacji etapu. WAŻNE: W momencie aktywacji etapu zadanie jest rejestrowanie w systemie.W sekcji Dane dotyczące zadania związanego z etapem zostały zgrupowane pola opisujące zadanie związane z etapem. Po wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych należy zapisać zmiany klikając w przycisk Zapisz bądź zrezygnować z wprowadzania etapu klikając w przycisk Anuluj. Podgląd / Realizacja projektów Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz wprowadzić niezbędne poprawki bądź zmienić stan realizacji etapu. W liście tej są trzy predefiniowane wartości: Koordynator projektu. Są to następujące pola: • • Nazwa – pole służące podaniu nazwy zadania skojarzonego z etapem projektu. Prowadzący etap oraz Aktywujący etap. w którym możemy określić typ zadania. delegującego – rozwijana lista umożliwiająca włączenie mechanizmu przypominania delegującego o zadaniach. które biorą udział w etapie natomiast nie są związane z projektem nadrzędnym. z której należy wybrać wartość opisującą datę realizacji zadania. z której należy wybrać realizatora zadania. • Delegujący – rozwijana lista. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj projektami. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Realizator – rozwijana lista. • Delegujący opis – miejsce. Sekcja ostatnia Dane dodatkowe dotyczące etapu projektu zawiera informacje o polach dodatkowych dodanych przez klienta we własnym zakresie. • Przyp. Jeśli dodatkowo przed zapisaniem danych zaznaczymy pole Uaktualnij pole „Związany z” projektu system zadba o to by z projektem zostały związane wszystkie firmy. realizatora – rozwijana lista umożliwiająca włączenie mechanizmu przypominania realizatora o zadaniach. Przyp. w które można wpisać opis poświęcony zadaniu. Do tego celu służy polecenie Projekty->Projekty. Priorytet – pole określające ważność zadania.

za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Typowym przykładem może tutaj być projekt opisujący akcję marketingową przeprowadzaną telefonicznie. edycji bądź usunięcia danych. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. która poprzedza właśnie przeglądaną. Po zaznaczeniu kontrahentów pozostaje zaakceptowanie akcji poprzez naciśniecie przycisku Zapisz. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 223 . Ostatni etap byłby więc zbiorem firm które zdecydowały się na zakup oferowanej usługi. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj projektami składa się z dwóch okien. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. o którą nam chodzi. Kolejne etapy określałyby stopnie zainteresowania klienta oferowana usługą.związanych z jednym etapem do kolejnego etapu. Co ważne zaznaczenie interesujących firm można zautomatyzować poprzez użycie pola „Zaznacz/Odznacz zakres”. Spowoduje to otworzenie okna w którym wyświetlone zostaną wszystkie firmy związane z aktualnym projektem/etapem. skoku do partii rekordów. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Jeśli natomiast chcemy jedynie skopiować wybranych kontrahentów do jednego z następnych etapów należy zaznaczyć interesujące nas firmy oraz wybrać docelowy etap w polu „Kopiuj zaznaczone rekordy do wskazanego etapu”. Pozwala ono jednym kliknięciem zaznaczyć wiele rekordów. Jeśli chcemy przenieść wybranych kontrahentów do jednego z następnych etapów należy zaznaczyć interesujące nas firmy oraz wybrać docelowy etap w polu „Przenieś zaznaczone rekordy do wskazanego etapu”. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym projektem). By go użyć należy kliknąć w link „Zarządzaj/Więcej>>” poniżej pola „Związany z”. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Można posłużyć się rozwijanym menu. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Jeśli zamiast przycisku Zapisz naciśniemy przycisk Usuń system zignoruje ustawienia pola „Przenieś/Skopiuj zaznaczone rekordy do wskazanego etapu” oraz dokona jedynie usunięcia zaznaczonych rekordów z obecnie edytowanego etapu. skoku do partii rekordów. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Dostępne jest ono z poziomu podglądu projektu/etapu. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Pierwszy etap takiego projektu związany byłby prawdopodobnie z wszystkimi kontrahentami do których należy zadzwonić. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. każda partia grupuje dziesięć rekordów. By zrealizować taki schemat działania ITCube oferuje użytkownikowi bardzo cenne narzędzie.

W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich projektów. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdujące się po prawej stronie pól Od. • kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta.służące do odnalezienia konkretnego projektu za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich projektów. Tak więc. • kolumna Koordynator – zawiera nazwisko i imię użytkownika systemu. Do. Do tego celu służą dwa pola Od. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . którego koordynatorem jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Koordynator frazę „Jan Kowalski”. aby znaleźć projekt. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. nazwa projektu. według ich daty zakończenia. który jest odpowiedzialny za dany projekt. który dotyczy firmy „Coca Cola” wystarczy wpisać taką nazwę w polu Kontrahent. Do w kolumnie Data zakończenia. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o projekcie. który jest integralną częścią systemu ITCube. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich projektów. • kolumna Data rozpoczęcia – zawiera informację o terminie rozpoczęcia danego projektu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 224 . • kolumna Właściciel – zawiera nazwisko i imię użytkownika systemu. Do. aby znaleźć projekt. według ich daty rozpoczęcia. status czy też czas trwania projektu wyznaczany datami rozpoczęcia i zakończenia. Tak więc. • kolumna Data zakończenia – zawiera informację o terminie zakończenia danego projektu. z którym jest związany dany projekt. którego twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących projektów. który stworzył dany rekord. aby znaleźć rekord. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących projektów. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. firma związana z projektem. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdujące się po prawej stronie pól Od. który jest integralną częścią systemu ITCube. Do tego celu służą dwa pola Od. zarządzanie etapami. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. utworzenie skrótu do projektu w Panelu głównym oraz usunięcie rekordu. Tak więc. Tak więc. nad którymi nadzór sprawuje Jan Kowalski. Do w kolumnie Data rozpoczęcia. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. edycja jego danych. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. dodanie informacji bądź zadania do projektu.

• Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz wyszukiwania danych po dowolnym polu projektu. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 225 . zamówienia / Odnotowywanie przychodu. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn.takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich projektów. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Numer. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Podgląd / Modyfikacja / Dodawanie oferty. • kolumna Nazwa . projektu / kosztu / Delegowanie zadań / Dodawanie oraz informacji kosztów / / Rejestrowanie dokumentu / Wysyłanie korespondencji / Podgląd kalendarza Wyświetlanie podsumowania przychodów Dodawanie kontraktu serwisowego / Dodawanie zlecenia serwisowego / Skróty / Usuwanie wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o projekcie.zawiera informację o nazwie danego projektu. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwa frazę „Coca Cola” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim projektom o nazwie Coca Cola. dodanie projektu do zakładek. związanych z kontrahentem „Coca Cola”. dodanie informacji dotyczącej projektu oraz usunięcie rekordu. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. Dodatkowo na dole wyszukiwarki użytkownik może zawęzić listę rekordów po takich kryteriach jak Status czy Wzorzec na bazie którego tworzony został projekt. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. zarządzanie etapami. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. znajduje się także przycisk . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć rekordy dotyczące projektu o nazwane „Coca Cola”. modyfikacja jego danych. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Tak więc.

). definiuje się w WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. które poniesione zostały podczas realizacji projektu wraz z konkretnymi sumami oraz zsumowaną kwotą wszystkich kosztów. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o projekcie którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . daty obiektu bądź właściciela obiektu. Dodatkowo. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Użytkownik może zadecydować czy okno Historia projektu ma zostać uporządkowane względem typu obiekty. kliknięcie którego powoduje otwarcie nowego okna z pełną listą rekordów (informacji. Dodatkowo na dole okna zostaną wyświetlone informacje na temat historii korespondencji. Po prawej stronie każdej z sekcji znajduje się link więcej. które otwieramy klikając w przycisk . Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. jak również pełny wykaz kosztów. Zadań. Maili/Faksów wysłanych. zadań. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 226 . WAŻNE: Przeglądając dane dotyczące projektu w każdej chwili mamy dostęp do podręcznego menu. projektów itd. znajdują się informacje dotyczące związanych z nim: Informacji. w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone na temat danego projektu informacje. Gwarancji/Kontraktów serwisowych. Poniżej danych opisujących historię kontaktu z klientem znajduje się sekcja opisująca wszystkie związane z nim dokumenty oraz rezerwacje. Sprzedaży/Zakupów. To. System symbolizuje w ten sposób że są one zablokowane dla aktualnego użytkownika w wyniku funkcjonowania mechanizmu zależności. zadań oraz informacji związanych z danym projektem. Korespondencji grupowej. Ponad to mamy listę wszystkich etapów danego projektu.• klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu projektu znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. która sekcja jest standardowo „schowana”. w oknie Historia projektu. Przychodów/Kosztów. WAŻNE: Każdą sekcję w formularzu dotyczącym projektu można w łatwy sposób „schować” lub „odsłonić” klikając w przycisk pliku konfiguracyjnym systemu. Niektóre z etapów mogą zostać oznaczone kolorem szarym. Standardowo wypisywane są tylko najświeższe rekordy w każdej z sekcji (ich ilość konfigurowana jest z poziomu pliku konfiguracyjnego). Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzyć nowe okno. . Maili/Faksów otrzymanych. Klikając na nazwę etapu otrzymamy jego pełen podgląd zawierający dane wprowadzone podczas jego tworzenia a także listę wszystkich danych związanych z etapem.

znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Odnotuj przychód/koszt. Osoby takie nie mogą także dowiązać do zamkniętego projektu innych rekordów – takich jak oferty. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji .WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję oferty/zamówienia za pomocą opcji Handel->Dodaj Dodaj dokument sprzedaży. którego ma dotyczyć dodawany przychód bądź koszt. co wiąże się z uznaniem go za zamknięty (pozytywnie bądź też negatywnie). przychody/koszty. Dodatkowo menu Projekt zostanie ustawiona domyślnie na projekt. Przy użyciu tego polecenia można zmienić choćby status projektu. Aby zmiany zostały zapisane. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Delegowanie zadań Z każdym projektem można związać zadanie. którego ma dotyczyć oferta bądź zamówienie. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Odnotowanie przychodu/kosztu W dowolnym momencie można odnotować przychód lub koszt i powiązać go z projektem. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . w którym znajdzie się formularz umożliwiający modyfikację wszystkich danych dotyczących projektu oraz etapów projektu. Mianowicie edycji projektu o statusie zamknięty pozytywnie/negatywnie nie mogą dokonać osoby które nie posiadają prawa do edycji zamkniętych projektów. Następnie system ITCube CRM otworzy formularz identyczny z tym. WAŻNE: W przypadku projektów to czy możliwa jest edycja rekordu zależy nie tylko od ustawień w polu prawa ale także od statusu projektu. Dodawanie oferty/zamówienia Aby dodać ofertę lub zamówienie związane z danym projektem należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji wypełnia się przy . wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. który wypełnia się przy dodawaniu informacji za pomocą opcji Zadania->Dodaj/deleguj zadanie. zadania. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj/deleguj zadanie. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 227 . Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Dodatkowo menu Projekt zostanie ustawiony domyślnie na projekt. informacje. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. który wypełnia się przy dodawaniu przychodu/kosztu za pomocą opcji Handel->Odnotuj przychód/koszt. który dodawaniu ofertę/zamówienie. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. gwarancje itd.

który wypełnia się przy dodawaniu korespondencji za pomocą opcji dostępnych w menu głównym systemu. Podgląd kalendarza projektu W każdym momencie można wyświetlić graficzny kalendarz projektu uwzględniający wszystkie etapy. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Kalendarz Wyświetlanie podsumowania przychodów oraz kosztów Każdy projekt zawiera podsumowanie przychodów oraz kosztów. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Wysyłanie korespondencji W każdym momencie można wysłać list. Wyślij email bądź Wyślij Faks. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Podsumowanie przychodów i kosztów. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Wyślij list. Rejestrowanie dokumentu Z każdym projektem można związać dokument. Dodatkowo menu Projekt zostanie ustawiona domyślnie na nazwę projektu. . znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj kontrakt serwisowy. z którym chcemy skojarzyć informację. który wypełnia się przy rejestracji pliku za pomocą opcji Dokumenty->Zarejestruj dokument. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Zarejestruj dokument. email bądź faks związany z projektem. Dodawanie informacji Z każdym projektem można związać informację. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 228 . Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. który wypełnia się przy dodawaniu informacji za pomocą opcji Informacje->Dodaj informację. Dodatkowo menu Projekt zostanie ustawiona domyślnie na nazwę projektu. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . z którym chcemy skojarzyć korespondencję. z którym chcemy skojarzyć zadanie. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj informację. Aby etapy były widoczne na kalendarzu muszą mieć wprowadzone daty rozpoczęcia i zakończenia. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . I tak aby wyświetlić kalendarz projektu należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji projektu. Aby wyświetlić takie podsumowanie projektu należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji .Dodatkowo menu Projekt zostanie ustawione domyślnie na nazwę projektu. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Dodanie kontraktu serwisowego W każdym momencie możemy dodać nowy kontrakt serwisowy powiązany od razu z projektem (etapem projektu).

Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. w którym będziemy mogli zobaczyć graficzny rozkład projektów w danym okresie. WAŻNE: Usunięcie projektu skutkuje usunięciem wszystkich rekordów „podpiętych” pod niego (czyli np. zadań. itd. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy.: maili. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. znajdujący się po prawej stronie nazwy projektu (w Panelu głównym systemu) i wybierając opcję Usuń skrót oraz potwierdzając chęć jego usunięcia Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. WAŻNE: Usunięcie etapu projektu nie powoduje usunięcia rekordów podpiętych pod niego. Dodanie zlecenia serwisowego W każdym momencie możemy dodać nowe zlecenie serwisowe powiązane od razu z projektem (etapem projektu). Kalendarz projektów System ITCube umożliwia graficzny podgląd wszystkich aktywnych projektów. informacji. dokumentów sprzedaży. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. dane dotyczące koordynatora oraz nazwa projektu. który wypełnia się przy rejestracji nowego zlecenia serwisowego za pomocą opcji Serwis->Dodaj zlecenie serwisowe. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj kontrakt serwisowy. który wypełnia się przy rejestracji kontraktu serwisowego za pomocą opcji Serwis->Dodaj kontrakt serwisowy. Rekordy związane z usuniętym etapem są dalej powiązane z nadrzędnym projektem i widoczne w systemie ITCube. Usuwanie skrótu Skrót usuwamy klikając w symbol akcji (przycisk Tak w okienku wyboru). zostają umieszczone w łatwo dostępnym i widocznym miejscu. Dzięki temu najważniejsze projekty. Klikając w opis projektu bądź @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 229 . Tworzenie skrótu Z każdym projektem skojarzyć można skrót czyli odnośnik umieszczony w Panelu głównym systemu w sekcji Projekty. Po lewej stronie znajduje się opis projektu obejmujący okres jego trwania. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Utwórz skrót na stronie głównej.). w których przykładowo realizacji uczestniczymy. Wybierając opcję Projekty->Kalendarz system otworzy nowe okno.

który wywołać należy klikając w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. których obsługującym jest wybrany użytkownik. Dostępne są następujące wartości: • • • • • • Zysk z zamówień realizowanych Zysk z zamówień zamkniętych Zysk z faktur Zysk z zamówień/faktur Zysk z przychodów/kosztów Zysk ze sprzedaży – opcja ta umożliwia wygenerowanie podsumowania statystycznego dotyczącego wszystkich powyższych typów. składający się z dwóch okien. • Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu.prostokąt opisujący projekt mamy możliwość automatycznego przejścia do podglądu danych związanych z projektem. Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Ranking projektów względem generowanego zysku. Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. • Data sprzedaży zamówienia – pole które pozwala ograniczyć raport do dokumentów sprzedaży których pole Data sprzedaży należy do zdefiniowanego przedziału. przychodów/kosztów powiązanych z projektami. iż system ITCube przeprowadzi obliczenia statystyczne zysku tylko i wyłącznie dla rekordów.Rankingi zysku System ITCube CRM udostępnia wiele możliwości raportowania projektów. I tak w pierwszym z nich znajdują się następujące pola: • Data proj. od/do – pole. który możemy wygenerować klikając w Raporty->Projekty->Ranking zysku. Raporty projektów . znajdujący się po @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 230 . w które wprowadzić należy zakres czasowy zarejestrowanych sprzedaży. interakcji. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. • Analiza (obowiązkowe) – rozwijane menu. • Status projektu – pole które pozwala zawęzić raport tylko do projektów o wskazanym statusie. W trybie tym należy dokonać decyzji czy po stronie kosztów zapisać także cenę zakupu zapisaną na dokumencie sprzedaży. z którego wybrać należy wartość poddaną późniejszej analizie statystycznej. Pierwszym z raportów porównującym projekty jest ranking zysku. czy też zadań istnieje możliwość ograniczenia wyników podsumowania statystycznego do konkretnego projektu bądź grupy projektów. W raportach zysku.Wybranie tej opcji spowoduje. • Całkowity zysk – opcja ta umożliwia wygenerowanie podsumowania statystycznego dotyczącego wszystkich typów wchodzących w skład opcji Zysk ze sprzedaży oraz dodatkowo dokumentów zakupowych. od/do – pole. Data zam. Uzupełnieniem tych analiz są raporty porównujące projekty. Raporty te są zgrupowane z menu Raporty->Projekty. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. • Obsługujący .

która umożliwi nam porównanie przychodów. Po kliknięciu przycisku Generuj system wyświetli tabelę. I tak znajdują się tu następujące pola: • Wzorzec – rozwijana lista.• Waluta (obowiązkowe) – opcja pozwalająca na wybór z bazy danych tylko tych rekordów. System wygeneruje ranking zysku dotyczący wszystkich sprzedaży.Rankingi zadań Drugim z raportów porównującym projekty (tym razem ze względu na czas spędzony na realizację zadań w obrębie danego projektu) jest ranking zadań. składający się z dwóch okien. • • Druga część formularza (Dane dotyczące parametrów grupowania projektów) zawiera pola służące określeniu grupy projektów. co uczynić można klikając przycisk Generuj. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. Do wyboru są tutaj opcje: Malejąco (wyniki w kolumnie Generowany zysk posegregowane będą od najniższej do najwyższej) oraz Rosnąco (wyniki w kolumnie Generowany zysk posegregowane będą od najwyższej do najniższej). I tak w pierwszym z nich znajdują się następujące pola: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 231 . których właścicielem jest wskazana osoba.rozwijane menu. który spełnia warunki żądane w oknie Dane dotyczące parametrów grupowania projektów. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu zysku powiązanego ze wskazanym projektem. których koordynatorem jest wskazana osoba. przychodów/kosztów związanych z projektami. Ilość wyników (obowiązkowe) – rozwijane menu. Uporządkuj (obowiązkowe) . Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Ranking projektów względem czasu trwania zadań. za pomocą którego ustalić można ile pól wyników ma zostać wyświetlone jednocześnie w tabeli z podsumowaniem statystycznym. z którego wybrać można w jaki sposób mają być prezentowane wartości w tabeli z podsumowaniem statystycznym. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. System wygeneruje ranking zysku związany z projektami. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. Aby to porównanie było jeszcze łatwiejsze. który możemy wygenerować klikając w Raporty->Projekty->Ranking zadań. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować ranking. z której można wybrać projekt wzorcowy. Raporty projektów . Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie rankingu zysku związanego z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. które wyrażają zysk we wskazanej walucie. która ma zostać uwzględniona w podsumowaniu statystycznym. system uporządkuje w tabeli wszystkie rekordy pod względem wysokości generowanego zysku. kosztów oraz zysków generowanych przez poszczególne grupy projektów. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. zaznaczając kolorem szarym rekord. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu.

z której można wybrać projekt wzorcowy. Realizator – rozwijane menu dające możliwość ograniczenia raportu do zadań. Status projektu – pole pozwalające zawęzić raport do projektów o wskazanym statusie. Do wyboru są tutaj opcje: Malejąco (wyniki w kolumnie Generowany zysk posegregowane będą od najniższej do najwyższej) oraz Rosnąco (wyniki w kolumnie Generowany zysk posegregowane będą od najwyższej do najniższej). w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu.• Data proj. od/do – pole. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu zadań powiązanego ze wskazanym projektem. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie rankingu zadań związanego z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. System wygeneruje ranking zadań związanych z projektami. z którego wybrać można w jaki sposób mają być prezentowane wartości w tabeli z podsumowaniem statystycznym. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Data zadania – pole pozwalające zawęzić raport to zadań ze wskazanego przedziału czasowego. system generując raport uzna. która ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Typ zadania – rozwijana lista. których właścicielem jest wskazana osoba. który wywołać należy klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. od/do – pole. która ma zostać uwzględniona w podsumowaniu statystycznym. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 232 . iż nie jest to wartość. system generując raport uzna. Uporządkuj (obowiązkowe) . które delegowała konkretna osoba. • • • • • • • • • • Druga część formularza (Dane dotyczące parametrów grupowania projektów) zawiera pola służące określeniu grupy projektów. który wywołać należy klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. Ilość wyników (obowiązkowe) – rozwijane menu.rozwijane menu. Delegujący – rozwijane menu dające możliwość ograniczenia raportu do zadań. służąca wybraniu odpowiedniego statusu zadania. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. służąca wybraniu odpowiedniego typu zadania. w które wprowadzić należy zakres czasowy zarejestrowanych zadań powiązanych z projektami. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. Data zad. Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. I tak znajdują się tu następujące pola: • Wzorzec – rozwijana lista. które realizowała konkretna osoba. za pomocą którego ustalić można ile pól wyników ma zostać wyświetlone jednocześnie w tabeli z podsumowaniem statystycznym. Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Status – rozwijana lista. iż nie jest to wartość. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza.

który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. Eksport projektów Kolejnym raportem w module projekty jest Eksport projektów. • Miasto – pole edycyjne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. których koordynatorem jest wskazana osoba. Aby to porównanie było jeszcze łatwiejsze. który spełnia warunki żądane w oknie Dane dotyczące parametrów grupowania projektów. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. za pomocą którego określamy status kontrahenta. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. co uczynić można klikając przycisk Generuj. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie projekty powinny zostać umieszczone w raporcie oraz w jakim formacie ma nastąpić eksport danych. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować ranking. • Region . Po zaznaczeniu tej opcji będzie to także każda firma wskazana w sekcji Związany z. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 233 . który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Projekty->Eksport projektów. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. System wygeneruje ranking zadań związanych z projektami. • Grupa – rozwijane menu.• Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. • Branża – rozwijane menu. Po kliknięciu przycisku Generuj system wyświetli tabelę.rozwijane menu. I tak w oknie pierwszym Dane dotyczące kontrahenta związanego z projektem znajdują się następujące pola: • Uwzględnij pole "Związany z" – Pole pozwalające rozszerzyć definicję kontrahenta związanego z projektem. system uporządkuje w tabeli wszystkie rekordy pod względem długość spędzonego czasu. zaznaczając kolorem szarym rekord. • Status – rozwijane menu. która umożliwi nam porównanie grup projektów ze względu na łączny czas zadań wykonanych w ramach projektów. Standardowo jest to tylko firma wskazana w polu Kontrahent na formularzu projektu. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta.

• Wzorzec – rozwijana lista. znajdujący się po • • Obsługujący kontrahenta . które ma decydować o tym czy dany projekt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Data pozyskania (od. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. . Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to pole. iż nie jest to wartość. służąca wybraniu odpowiedniego statusu projektu. • Właściciel – rozwijana lista umożliwiająca wybranie użytkownika który wprowadził projekt do systemu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. które ma decydować o tym czy dany projekt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. służąca zawężeniu eksportowanych projektów do tych które powstały na bazie wskazanego wzorca projektowego. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wybranie tylko tych projektów których koordynatorem jest wskazana osoba. system generując raport uzna.. za pomocą którego określamy osobę wyznaczoną na obsługującego danej firmy. system generując raport uzna. • Druga część formularza zawiera pola służące uściśleniu raportu ze względu na parametry samego projektu. która ma decydować o tym czy dany projekt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to wartość. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk się po lewej stronie pola. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data rozpoczęcia projektu – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego w którym znajdujący zawierać ma się pole Data od projektu. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk się po lewej stronie pola. do) – pola. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 234 . iż nie jest to pole.rozwijane menu. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne.• Państwo – rozwijane menu. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. • Data zakończenia projektu – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego w którym znajdujący zawierać ma się pole Data do projektu. • Status projektu – rozwijana lista. która ma decydować o tym czy dany projekt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. za pomocą którego określamy właściciela kontrahenta. system generując raport uzna.rozwijane menu. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. • Potencjał . Właściciel kontrahenta . Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza.rozwijane menu. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. system generując raport uzna.

Gwarancja. Inne typy raportów służące do analizy danych zostały umieszczone w następujących podgrupach : • • • • • • Sprzedaż (Raporty->Sprzedaż). Uporządkowanie – rozwijana lista umożliwiająca wybranie kolumny. iż raport będzie w postaci strony www. • Format raportu – lista. w którym zaistnieje konieczność sporządzenia raportów. Projekty (Raporty->Projekty). I tak do dyspozycji mamy następujące wartości: • • Pola raportu – sekcja poświęcona informacjom jakie mają zostać wyświetlone w raporcie. Zamówienie itd. Zadania (Raporty->Zadania). Pierwszym z nich są ogólne raporty eksportowe dotyczące kontrahentów. Dodatkowo w systemie ITCube istnieje możliwość rozszerzenia standardowych możliwości raportujących. z pewnością przyjdzie moment. Aby to uczynić należy nacisnąć przycisk Generuj znajdujący się na dole formularza. Następnie system otworzy nowe okno z wygenerowanym raportem. Informacje (Raporty->Informacje). produktów. Raporty niestandardowe w zależności od zdefiniowanego typu dostępne są w menu głównym systemu (Raporty->Raporty dodatkowe) bądź w menu kontekstowym poszczególnych obiektów (np. z której wybrać należy jedną z dwóch wartości: Html lub csv.Jeśli na formularzu projektu zostały zdefiniowane pola dodatkowe typu słownikowego będą one także dostępne w powyższej sekcji. W systemie ITCube istnieje kilka rodzajów raportów. Wybranie opcji html spowoduje. informacji oraz zadań – dostępne za pomocą polecenia Raporty->Ogólne. Eksport danych w systemie ITCube Gdy do systemu ITCube wprowadzona zostanie już duża ilość kontrahentów.) Eksport kontrahentów System ITCube umożliwia wygenerowanie raportów eksportowych. osób kontaktowych. natomiast wybranie opcji csv umożliwi otwarcie raportu w programie Excell. Kontrahent. Dodatkowe raporty graficzne mogą być tworzone z wykorzystaniem środowiska raportującego Crystal Raports. Ostatnia część formularza dotyczy prezentacji wyników raportu. Serwis (Raporty->Serwis) Użytkownicy (Raporty->Użytkownicy). a co za tym idzie będą nawiązywane z nimi kontakty oraz realizowane będą liczne projekty oraz sprzedaże. Projekt. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. względem której mają być posortowane wyniki. w których osoba tworząca dany raport może precyzyjnie określić kryteria jakie powinien spełnić dany rekord aby został ujęty @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 235 .

Region. Jeśli pole to pozostawimy nie wypełnione system domniema iż grupa powinna być tworzona na podstawie parametrów podanych w polach pozostałych spośród wszystkich rekordów. iż nie jest to wartość. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu raportu. I tak znajdują się tutaj następujące pola: Nazwa raportu(obowiązkowe) – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy pod jaką zostaną zapisane warunki definiujące raport kontrahentów. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania. • Lista firm – pole pozwalające na definiowanie grup wyliczeniowych. • Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów). • Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta.w raporcie. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. iż nie jest to wartość. grupa itd. iż nie jest to wartość. system generując dany raport uzna. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. za pomocą którego. system generując dany raport uzna. Państwo – pola. system generując dany raport uzna. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. • Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Grupy te charakteryzują się tym iż nie powstają w wyniku podania kryteriów które powinni spełniać ich członkowie lecz na zasadzie wskazanie konkretnych rekordów. Pole Lista firm zawiera listę kontrahentów którzy mają tworzyć grupę. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do kontrahentów pozyskany w konkretny sposób. można sprecyzować warunki określające jacy kontrahenci powinni zostać umieszczeni w raporcie. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). Pierwszym z nich jest raport dotyczący kontrahentów. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów mających znaleźć się w tworzonym podsumowaniu. na podstawie którego @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 236 • . która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to wartość. system generując raport uzna. iż nie jest to wartość. • Miasto. jak już było wspomniane. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując dany raport uzna. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Grupa ta może zostać dodatkowo zawężona poprzez wskazanie wartości pozostałych pól (np. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Ogólne->Eksport kontrahentów. Branża.). • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do kontrahentów dysponujących konkretnym statusem. system generując dany raport uzna.

. system generując dany raport uzna. -W polu „Zadania” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Informacje” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartości Wykonany telefon oraz *Dowolny typ korespondencji* WAŻNE: Należy pamiętać iż w przypadku definiowania grupy kontrahentów typu „Był kontakt w ciągu ostatnich . która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu czy też nie.” pola „Zadania”. • Ostatni kontakt – zbiór pól pozwalający na wybór tylko tych kontrahentów z którymi ostatni kontakt miał miejsce w określonym przedziale czasu. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza.” pola te łączone są spójnikiem i. system uzna. system generując dany raport uzna.. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu.. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. wybrać wartość 3 @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 237 . Oprócz definiowania interesującego nas okresu czasowego system pozwala także na wskazanie rodzaju wpisów które traktowane będą jako opis ostatniego kontaktu z klientem. „Informacje” oraz „Korespondencja” łączone są spójnikiem lub. Jeśli interesuje nas wybór kontrahentów z którymi mieliśmy kontakt w ciągu ostatnich 3 miesięcy przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie korespondencji elektronicznej bądź wykonanie związanego z nimi zadania należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Istniał kontakt w ciągu ostatnich” miesiące.. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta. iż nie jest to wartość. -W polu „Informacje” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Zadania” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartość *Dowolny typ zadania* oraz Korespondencja przychodząca. Jeśli natomiast definiujemy grupę typu „Brak kontaktu w ciągu ostatnich .wygenerowany zostanie raport.. średni. Jeśli natomiast interesuje nas wybór kontrahentów z którymi nie mieliśmy kontaktu w ciągu ostatniego roku przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie bądź wysłanie korespondencji elektronicznej oraz informację o typie Wykonany telefon należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Brak kontaktu w ciągu ostatnich” wybrać wartość Rok. iż nie jest to wartość. • Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. iż nie jest to wartość. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta. Przykład 2. wysoki) nie zostanie wybrana. Przykład 1. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji (niski.

to istnieje możliwość sprecyzowania grupy kontrahentów za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). Kategorie produktów – pole umożliwiające wybranie kilku kategorii produktów. Zawiera ono listę wszystkich etapów danego projektu. Dodatkowo należy wybrać po jakiej kolumnie system ma posortować wyniki (pole Uporządkowanie). W polu Format raportu można wybrać także opcję Arkusz nalepek. Więcej o seryjnym adresowaniu kopert znaleźć można w rozdziale 18. Aby to uczynić należy w oknie Dane dotyczące formatu raportu w polu Pola raportu zaznaczyć jakie informacje o kontrahencie mają być wyświetlone. Jeśli wiemy iż tworzony raport będzie wielokrotnie używany w przyszłości możemy umieścić jego definicję w bazie danych naciskając przycisk Dodaj. Dodatkowo możemy określić czy dana firma brała udział we wszystkich podanych projektach (zaznaczone pole i). a następnie można otworzyć go za pomocą programu obsługującego format CSV czyli np.plik z raportem zostanie zapisany na dysku. Dodatkowo możemy określić czy firma ma być zainteresowana wszystkimi wybranymi kategoriami (zaznaczone pole i). Warto podkreślić iż pole to pozwala nam także na wskazanie poszczególnych etapów konkretnego projektu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 238 . Dzięki niej możliwe jest seryjne wydrukowanie nalepek z adresami kontrahentów. Odpowiedzią systemu ITCube będzie otwarcie nowego okna z danymi opisującymi wybrany raport. Do tego służy pole Format raportu umożliwiające zadecydować czy raport ma być w postaci HTML – zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki. czy co najmniej jednym z nich (zaznaczone pole lub).• Udział w projektach – pole pozwalające zawęzić zbiór kontrahentów do tych firm które brały udział we wskazanych projektach. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. Microsoft Excell. Dostęp do zapisanych raportów umożliwia sekcja Dane dotyczące generowania raportu a jeśli podczas zapisywania raportu zaznaczona była opcja Skrót na stronie głównej dostęp do niego możliwy będzie także z poziomu panelu głównego systemu w sekcji Zakładki raportów. którymi jest zainteresowany dany kontrahent. w którym możemy jeszcze uzupełnić informacje dotyczące selekcji kontrahentów oraz kolumn które mają być wyświetlane w raporcie. Dodatkowo możemy określić czy dana firma ma spełniać wszystkie cechy (zaznaczone pole i). czy co najmniej jedną z nich (zaznaczone pole lub). • • WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący kontrahentów. Jeśli zależy nam na wyborze konkretnego etapu należy po wyświetleniu przeglądarki projektów wejść do menu kontekstowego projektu oraz wybrać menu podręczne o nazwie „Załącz do formularza wybrany etap”. Co ważne pole Udział w projektach może jednocześnie zawierać zarówno wpisy dotyczące projektów jaki i poszczególnych etapów. czy co najmniej w jednym z nich (zaznaczone pole lub). czy w formacie CSV . Oprócz tego możemy wybrać format raportu. Aby wygenerować wcześniej zapisany raport kontrahentów należy wybrać w oknie Dane dotyczące generowania raportu w polu Nazwa raportu jego nazwę a następnie kliknąć przycisk Generuj. Cechy – pole umożliwiające wybranie kilku cech opisujących kontrahenta.

Dodatkowo możemy określić czy dana firma brała udział we wszystkich podanych projektach (zaznaczone pole i). Jeśli pole to pozostawimy nie wypełnione system domniema iż grupa powinna być tworzona na podstawie parametrów podanych w polach pozostałych spośród wszystkich rekordów. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. czy co najmniej w jednym z nich (zaznaczone pole lub). Pola dotyczące kontrahenta. Eksport osób kontaktowych Drugim z raportów możliwych do wygenerowania za pomocą systemu ITCube jest raport dotyczący osób kontaktowych. • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 239 . Pole Lista firm zawiera listę kontrahentów których osoby kontaktowe mają tworzyć grupę. z którym związana jest osoba kontaktowa mająca znaleźć się w tworzonym raporcie: Lista firm – pole pozwalające na definiowanie grup wyliczeniowych. Zawiera ono listę wszystkich etapów danego projektu.WAŻNE: Jeśli nie wypełniliśmy żadnego z pól podczas wypełniania formularza Dane dotyczące definicji raportu uzyskany edytowalny plik w formacie CSV (lub HTML) będzie po prostu pełnym spisem wszystkich kontrahentów zarejestrowanych w systemie. grupa itd. Dodatkowo zawsze możemy usunąć definicję raportu kontrahentów wybierając w oknie Dane dotyczące generowania raportu w polu Nazwa raportu konkretną nazwę już zdefiniowanego raportu a następnie klikając przycisk Usuń. Co ważne pole Udział w projektach może jednocześnie zawierać zarówno wpisy dotyczące projektów jaki i poszczególnych etapów. I tak znajdują się tutaj następujące pola: Nazwa raportu (obowiązkowe) – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy pod jaką zostaną zapisane warunki definiujące raport osób kontaktowych. Warto podkreślić iż pole to pozwala nam także na wskazanie poszczególnych etapów konkretnego projektu. Grupa ta może zostać dodatkowo zawężona poprzez wskazanie wartości pozostałych pól (np.). • Udział w projektach – pole pozwalające zawęzić zbiór osób kontaktowych do tych których nadrzędny kontrahent brał udział we wskazanych projektach. Grupy te charakteryzują się tym iż nie powstają w wyniku podania kryteriów które powinni spełniać ich członkowie lecz na zasadzie wskazanie konkretnych rekordów. Jeśli zależy nam na wyborze konkretnego etapu należy po wyświetleniu przeglądarki projektów wejść do menu kontekstowego projektu oraz wybrać menu podręczne o nazwie „Załącz do formularza wybrany etap”. Branża. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty>Ogólne->Eksport kontaktów. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie osoby kontaktowe powinny zostać umieszczone w raporcie. WAŻNE: Jeśli wypełniliśmy pole Zakres wyświetlone zostaną tylko rekordy których numer porządkowy leży w podanym przedziale.

wysoki) nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu podsumowania. Region. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie raporcie. Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych • • kontrahentów. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dany kontakt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu statystycznym czy też nie. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta. • Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. system uzna. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie raporcie. Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów). system uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. • Miasto. system uzna.• Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu statystycznym. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów zatrudniających osoby. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu statystycznym. system uzna. Państwo – pola. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. które mają znaleźć się w tworzonym raporcie. system uzna. iż nie jest to @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 240 . system uzna. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do osób związanych z kontrahentami pozyskanymi w konkretny sposób. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system uzna. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania. system uzna. iż nie jest to wartość. na podstawie którego wygenerowany zostanie raport. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). system uzna. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie raporcie. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do osób związanych z kontrahentami dysponującymi konkretnym statusem. iż nie jest to wartość. średni. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta. Jeśli żadna z opcji (niski. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana.

system generując dany raport uzna. Region. Jeśli pole nie zostanie wypełnione. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli interesuje nas wybór osób kontaktowych z którymi mieliśmy kontakt w ciągu ostatnich 3 miesięcy przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie korespondencji elektronicznej bądź wykonanie związanego z nimi zadania należy: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 241 • . • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do osób kontaktowych pozyskanych w konkretny sposób. system generując raport uzna. Przykład 1. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. • • Wiek – rozwijane menu. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego pozyskania osoby kontaktowej. system generując dany raport uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. które powinny znaleźć się w raporcie. system generując dany raport uzna. Państwo – pola za pomocą. system generując dany raport uzna. Pola dotyczące bezpośrednio osoby kontaktowej: Nazwisko i imię – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy osoby kontaktowej pod jaką znana jest ona w systemie. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu.wartość. z którego możemy wybrać przedział wiekowy osób kontaktowych. • Płeć – rozwijane menu pozwalające określić płeć osób kontaktowych. system generując dany raport uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. iż nie jest to wartość. • Miasto. iż nie jest to wartość. Ostatni kontakt – zbiór pól pozwalający na wybór tylko tych osób kontaktowych z którymi ostatni kontakt miał miejsce w określonym przedziale czasu. Kontrahent – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do osób kontaktowych powiązanych z konkretną firmą (do wybory są tutaj wszyscy kontrahenci wprowadzeni do systemu). Oprócz definiowania interesującego nas okresu czasowego system pozwala także na wskazanie rodzaju wpisów które traktowane będą jako opis ostatniego kontaktu z klientem. których określić można dane teleadresowe kontrahentów mających znaleźć się w tworzonym podsumowaniu. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu statystycznym. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do osób kontaktowych dysponujących konkretnym statusem. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu raportu.

Aby to uczynić należy w oknie Dane dotyczące formatu raportu w polu Pola raportu zaznaczyć jakie informacje o osobie kontaktowej mają być wyświetlone. -W polu „Zadania” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Informacje” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartości Telefon oraz *Dowolny typ korespondencji* WAŻNE: Należy pamiętać iż w przypadku definiowania grupy osób kontaktowych typu „Był kontakt w ciągu ostatnich . wybrać wartość 3 -W polu „Informacje” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Zadania” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartość *Dowolny typ zadania* oraz Korespondencja przychodząca. • Kategorie produktów – pole umożliwiające wybranie kilku kategorii produktów. Jeśli natomiast interesuje nas wybór osób kontaktowych z którymi nie mieliśmy kontaktu w ciągu ostatniego roku przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie bądź wysłanie korespondencji elektronicznej oraz informację o typie Telefon należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Brak kontaktu w ciągu ostatnich” wybrać wartość Rok. Jeśli natomiast definiujemy grupę typu „Brak kontaktu w ciągu ostatnich . WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący osób kontaktowych. iż nie jest to wartość. Dodatkowo możemy określić czy dana osoba ma spełniać wszystkie cechy (zaznaczone pole i). która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu czy też nie. Przykład 2. Dodatkowo należy wybrać po jakiej kolumnie system ma posortować wyniki (pole Uporządkowanie). Dodatkowo możemy określić czy kontakt ma być zainteresowany wszystkimi wybranymi kategoriami (zaznaczone pole i). • Cechy – pole umożliwiające wybranie kilku cech opisujących kontakt. • Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontaktów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego daną osobę. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość.. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu... którymi jest zainteresowana dana osoba kontaktowa.” pola „Zadania”. Do tego służy pole Format raportu umożliwiające zadecydować czy raport @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 242 .. czy co najmniej jednym z nich (zaznaczone pole lub). która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie raporcie.-W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Istniał kontakt w ciągu ostatnich” miesiące.. Oprócz tego możemy wybrać format raportu. to istnieje możliwość sprecyzowania grupy osób kontaktowych za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). system generując dany raport uzna.” pola te łączone są spójnikiem i. „Informacje” oraz „Korespondencja” łączone są spójnikiem lub. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Właściciel – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących osób kontaktowych za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. system uzna. czy co najmniej jedną z nich (zaznaczone pole lub).

Zawsze możemy usunąć definicję raportu osób kontaktowych wybierając w oknie Dane dotyczące generowania raportu w polu Nazwa raportu konkretną nazwę już zdefiniowanego raportu a następnie klikając przycisk Usuń. Aby wygenerować wcześniej zapisany raport kontrahentów należy wybrać w oknie Dane dotyczące generowania raportu w polu Nazwa raportu jego nazwę a następnie kliknąć przycisk Generuj. system generując dany raport uzna. WAŻNE: Jeśli nie wypełniliśmy żadnego z pól podczas wypełniania formularza Dane dotyczące definicji raportu uzyskany edytowalny plik w formacie CSV (lub HTML) będzie po prostu pełnym spisem wszystkich osób kontaktowych zarejestrowanych w systemie. Dzięki niej możliwe jest seryjne wydrukowanie nalepek z adresami osób kontaktowych. Jeśli wiemy iż tworzony raport będzie wielokrotnie używany w przyszłości możemy umieścić jego definicję w bazie danych naciskając przycisk Dodaj. Odpowiedzią systemu ITCube będzie otwarcie nowego okna z danymi opisującymi wybrany raport. W polu Format raportu można wybrać także opcję Arkusz nalepek. Dostęp do zapisanych raportów umożliwia sekcja Dane dotyczące generowania raportu a jeśli podczas zapisywania raportu zaznaczona była opcja Skrót na stronie głównej dostęp do niego możliwy będzie także z poziomu panelu głównego systemu w sekcji Zakładki raportów. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Microsoft Excell. iż nie jest to wartość. Eksport informacji Kolejnym raportem możliwym do wygenerowania za pomocą systemu ITCube CRM jest raport dotyczący informacji. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 243 . który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Ogólne>Eksport informacji. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. w którym możemy jeszcze uzupełnić informacje dotyczące selekcji osób kontaktowych oraz kolumn które mają być wyświetlane w raporcie. WAŻNE: Jeśli wypełniliśmy pole Zakres wyświetlone zostaną tylko rekordy których numer porządkowy leży w podanym przedziale. I tak znajdują się tutaj następujące pola opisujące nadrzędnego kontrahenta informacji: Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta. iż nie jest to wartość. czy w formacie CSV . • Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów). system generując dany raport uzna. a następnie można otworzyć go za pomocą programu obsługującego format CSV czyli np.plik z raportem zostanie zapisany na dysku.ma być w postaci HTML – zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki. Więcej o seryjnym adresowaniu kopert znaleźć można w rozdziale 18. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie informacje powinny zostać umieszczone w raporcie.

Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 244 . Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. iż nie jest to wartość. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do kontrahentów dysponujących konkretnym statusem. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu raportu. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta. system generując dany raport uzna. system generując dany raport uzna. • Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. Jeśli żadna z opcji (niski. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. średni. • Miasto. iż nie jest to wartość. system generując dany raport uzna. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. Państwo – pola. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do kontrahentów pozyskany w konkretny sposób. Region. system generując dany raport uzna.• Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to wartość. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. iż nie jest to wartość. system uzna. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu czy też nie. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. wysoki) nie zostanie wybrana. Oraz pola opisujące informację : Data od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego wprowadzonej informacji. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów mających znaleźć się w tworzonym podsumowaniu. system generując raport uzna. system generując dany raport uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. na podstawie którego wygenerowany zostanie raport. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu.

które ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Temat – edycyjne pole umożliwiające podanie tematu informacji jaka ma zostać uwzględniona w raporcie. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 245 • • . Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. iż nie jest to pole. system generując raport uzna. Kontakt – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwiska osoby kontaktowej. Pola raportu – sekcja poświęcona danym jakie mają zostać wyświetlone w raporcie. której mają dotyczyć informacje. które ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu czy też nie. której mają dotyczyć informacje. Treść – edycyjne pole umożliwiające podanie fragmentu treści informacji jaka ma zostać uwzględniona w raporcie. Etap projektu – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwy etapu wyżej wybranego projektu. iż nie jest to pole. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. system generując dany raport uzna. system generując raport uzna. którego mają dotyczyć informacje. Właściciel – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących informacji za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. iż nie jest to wartość. względem której mają być posortowane wyniki. system generując raport uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. system generując raport uzna. system generując raport uzna. to istnieje możliwość sprecyzowania grupy informacji za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. które ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna wartość nie zostanie wyprowadzona. iż nie jest to pole. Projekt – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwy projektu. Jeśli żadna wartość nie zostanie wyprowadzona. • • • • • • • WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący informacji. które ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. które ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. która ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. służąca wybraniu odpowiedniego typu informacji. iż nie jest to pole. iż nie jest to pole. Uporządkowanie – rozwijana lista umożliwiająca wybranie kolumny. iż nie jest to wartość. które ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując raport uzna.• Typ informacji – rozwijana lista. iż nie jest to pole. Kontrahent – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwy firmy. która ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Format raportu – lista umożliwiająca wybranie czy raport ma być w postaci HTML czy CSV. system generując raport uzna. którego mają dotyczyć informacje.

Dostęp do zapisanych raportów umożliwia sekcja Dane dotyczące generowania raportu a jeśli podczas zapisywania raportu zaznaczona była opcja Skrót na stronie głównej dostęp do niego możliwy będzie także z poziomu panelu głównego systemu w sekcji Zakładki raportów. Microsoft Excell. Do tego służy pole Format raportu umożliwiające zadecydować czy raport ma być w postaci HTML – zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki.Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu.plik z raportem zostanie zapisany na dysku. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). Aby wygenerować wcześniej zapisany raport informacji należy wybrać w oknie Dane dotyczące generowania raportu w polu Nazwa raportu jego nazwę a następnie kliknąć przycisk Generuj. system generując dany raport uzna. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów. czy w formacie CSV . iż nie jest to wartość. Odpowiedzią systemu ITCube będzie otwarcie nowego okna z danymi opisującymi wybrany raport. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. a następnie można otworzyć go za pomocą programu obsługującego format CSV czyli np. Jeśli żadna z opcji nie zostanie • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 246 . Eksport zadań Kolejnym raportem możliwym do wygenerowania za pomocą systemu ITCube CRM jest raport dotyczący zadań. w którym możemy jeszcze uzupełnić parametry wyboru informacji oraz kolumn które mają być wyświetlane w raporcie. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie zadania powinny zostać umieszczone w raporcie. • Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów). Dodatkowo należy wybrać po jakiej kolumnie system ma posortować wyniki (pole Uporządkowanie). który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Ogólne->Eksport zadań. I tak znajdują się tutaj następujące pola opisujące kontrahenta nadrzędnego związanego z zadaniem: Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta. system generując dany raport uzna. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do kontrahentów dysponujących konkretnym statusem. iż nie jest to wartość. system generując dany raport uzna. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. Oprócz tego możemy wybrać format raportu. Aby to uczynić należy w oknie Dane dotyczące formatu raportu w polu Pola raportu zaznaczyć jakie dane o informacji mają być wyświetlone. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. iż nie jest to wartość. Jeśli wiemy iż tworzony raport będzie wielokrotnie używany w przyszłości możemy umieścić jego definicję w bazie danych naciskając przycisk Dodaj.

Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Oraz pole opisujące zadanie : Data od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego daty rozpoczęcia zadania. Państwo – pola. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system generując dany raport uzna. system generując dany raport uzna. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do kontrahentów pozyskany w konkretny sposób. średni. iż nie jest to wartość. system uzna. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta. • Miasto. system generując dany raport uzna. Region. Typ zadania – rozwijana lista. iż nie jest to wartość. którą ma uwzględnić w podsumowaniu statystycznym. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. • Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. W przypadku gdy pozostawimy to pole nie wypełnione system uzna. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu czy też nie. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta. system generując dany raport uzna. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując raport uzna. iż nie jest to wartość. które mają zostać umieszczone w raporcie. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 247 . wysoki) nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu raportu. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania. Jeśli żadna z opcji (niski. na podstawie którego wygenerowany zostanie raport. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. służąca wybraniu odpowiedniego typu zadania. iż nie jest to wartość.wybrana. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające wpisanie nazwy zadań. która ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując raport uzna. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów mających znaleźć się w tworzonym podsumowaniu.

względem której mają być posortowane wyniki. to istnieje możliwość sprecyzowania grupy zadań za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). iż nie jest to pole. którego mają dotyczyć zadania. służąca wybraniu odpowiedniego statusu zadania. które realizowała konkretna osoba. • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 248 . Delegujący – rozwijane menu dające możliwość ograniczenia raportu do zadań. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. które ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to pole. Real. które ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. CSV czy iCalendar. system generując raport uzna. Realizator – rozwijane menu dające możliwość ograniczenia raportu do zadań. Del. której mają dotyczyć zadania. system generując dany raport uzna. które ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna wartość nie zostanie wyprowadzona. iż nie jest to pole. opis – edycyjne pole umożliwiające podanie fragmentu opisu wprowadzonego przez osobę delegującą zadanie.• Status – rozwijana lista. system generując raport uzna. Uporządkowanie – rozwijana lista umożliwiająca wybranie kolumny. • • • • • • • • WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący zadań. system generując raport uzna. Kontrahent – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwy firmy. iż nie jest to pole. Etap projektu – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwy etapu wyżej wybranego projektu. które ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Pola raportu – sekcja poświęcona danym jakie mają zostać wyświetlone w raporcie. iż nie jest to pole. • Format raportu – lista umożliwiająca wybranie czy raport ma być w postaci HTML . opis – edycyjne pole umożliwiające podanie fragmentu opisu wprowadzonego przez osobę realizującą zadanie. które ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. które ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu czy też nie. która ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. iż nie jest to pole. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. system generując raport uzna. system generując raport uzna. Projekt – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwy projektu. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Kontakt – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwiska osoby kontaktowej. Jeśli żadna wartość nie zostanie wyprowadzona. które delegowała konkretna osoba. którego mają dotyczyć zadania. system generując raport uzna. której mają dotyczyć zadanie.

Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana.Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana. Jeśli wiemy iż tworzony raport będzie wielokrotnie używany w przyszłości możemy umieścić jego definicję w bazie danych naciskając przycisk Dodaj. Eksport produktów Kolejnym raportem możliwym do wygenerowania za pomocą systemu ITCube jest raport dotyczący produktów/usług. Po wybraniu tej opcji zadania zostaną zapisane w formacie który można będzie zaimportować do aplikacji typu Microsoft Outlook bądź Google (np. Microsoft Excel. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie produkty/usługi powinny zostać umieszczone w raporcie. Do tego służy pole Format raportu umożliwiające zadecydować czy raport ma być w postaci HTML – zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki. a następnie można otworzyć go za pomocą programu obsługującego format CSV czyli np. system generując raport uzna. w celu przeniesienia kalendarza do urządzenia mobilnego). która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Dostęp do zapisanych raportów umożliwia sekcja Dane dotyczące generowania raportu a jeśli podczas zapisywania raportu zaznaczona była opcja Skrót na stronie głównej dostęp do niego możliwy będzie także z poziomu panelu głównego systemu w sekcji Zakładki raportów. służąca wybraniu odpowiedniej kategorii produktów. iż nie jest to wartość. Odpowiedzią systemu ITCube będzie otwarcie nowego okna z danymi opisującymi wybrany raport. • Nazwa/Kod . Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. system generując dany raport uzna. czy w formacie CSV . • Typ – rozwijana lista. iż nie jest to wartość. • Kategoria – rozwijana lista. Aby wygenerować wcześniej zapisany raport zadań należy wybrać w oknie Dane dotyczące generowania raportu w polu Nazwa raportu jego nazwę a następnie kliknąć przycisk Generuj. służąca wybraniu odpowiedniego typu produktu. iż nie jest to wartość. I tak znajdują się tutaj następujące pola: Nazwa (obowiązkowe) – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy pod jaką zostaną zapisane warunki definiujące raport produktów. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. w którym możemy jeszcze uzupełnić informacje dotyczące selekcji zadań oraz kolumn które mają być wyświetlane w raporcie. Aby to uczynić należy w oknie Dane dotyczące formatu raportu w polu Pola raportu zaznaczyć jakie informacje o zadaniu mają być wyświetlone. Oprócz tego możemy wybrać format raportu. Dodatkowo istnieje możliwość eksportu zadań do formatu iCalendar. system generując raport uzna. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu.pola edycyjne służące wpisaniu fragmentu nazwy/kodu produktu. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana.plik z raportem zostanie zapisany na dysku. Dodatkowo należy wybrać po jakiej kolumnie system ma posortować wyniki (pole Uporządkowanie). który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Ogólne>Eksport produktów. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 249 .

iż nie jest to wartość. system generując raport uzna. Numer EAN – pole poświęcone numerowi EAN produktu.pola umożliwiające sprecyzowanie przedziału cenowego produktów. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. której dotyczyć będą warunki określone w polach: Waluta. system generując raport uzna. Koordynator – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących produktów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu.pole edycyjne służące wpisaniu numeru produktu z katalogu branżowego. które mają zostać uwzględnione w podsumowaniu statystycznym. Cena sprzedaży od. Cena sprzedaży – rozwijana lista umożliwiająca wybranie rodzaju ceny. iż nie jest to wartość. Cena sprzedaży od/do. Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu statystycznym. Dostawca – edycyjne pole umożliwiające ograniczenie raportu do konkretnego dostawcy. iż nie jest to wartość.do . Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu.do . system generując raport uzna. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Właściciel – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących produktów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu.• Opis . system generując dany raport uzna. system generując raport uzna. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. które mają zostać uwzględnione w podsumowaniu statystycznym. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując raport uzna. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana. iż nie jest to wartość.pole edycyjne służące wpisaniu fragmentu opisu produktu. system generując raport uzna. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna wartość nie zostanie podana. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana.pola umożliwiające sprecyzowanie przedziału cenowego kosztu pozyskania produktów. Cena zakupu od. Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana. system generując raport uzna. iż nie jest to wartość. system generując raport uzna. iż nie jest to wartość. system generując dany raport uzna. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Waluta – rozwijana lista. Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 250 • • • • • • • • • • . Numer katalogowy . Producent – edycyjne pole umożliwiające ograniczenie raportu do konkretnego producenta. która ma decydować o tym czy dany produkt/usługa znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. służąca wybraniu odpowiedniej waluty ceny produktu.

plik z raportem zostanie zapisany na dysku. WAŻNE: Jeśli nie wypełniliśmy żadnego z pól podczas wypełniania formularza Dane dotyczące definicji raportu uzyskany edytowalny plik w formacie CSV (lub HTML) będzie po prostu pełnym spisem wszystkich produktów zarejestrowanych w systemie. Formularz składa się z dwóch okien. Microsoft Excell. czy w formacie CSV . na której będą drukowane nalepki. to istnieje dodatkowo możliwość sprecyzowania grupy produktów za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 251 . Ilość kolumn . • • • • • Margines lewy/prawy – pola umożliwiające podanie poziomych marginesów strony. Do tego służy pole Format raportu umożliwiające zadecydować czy raport ma być w postaci HTML – zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki. Margines górny/dolny . Oprócz tego możemy wybrać format raportu. Odpowiedzią systemu będzie otwarcie formularza.parametr mówiący na ile kolumn ma zostać podzielona strona. a następnie można otworzyć go za pomocą programu obsługującego format CSV czyli np.pola umożliwiające podanie pionowych marginesów strony. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu.WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący produktów/usług. Wielkość czcionki – parametr określający wielkość czcionki wydruku. Dodatkowo należy wybrać po jakiej kolumnie system ma posortować wyniki (pole Uporządkowanie). Wydruk pojedynczej nalepki na kopertę Aby wydrukować naklejkę z adresem konkretnej firmy bądź osoby kontaktowej należy wybrać opcję Drukuj nalepkę z menu kontekstowego kontrahenta lub kontaktu. I tak w pierwszym z nich (okno Parametry strony) do dyspozycji mamy następujące pola: Szerokość/Wysokość – pola pozwalające zdefiniować szerokość oraz wysokość strony. Ilość wierszy – parametr określający ilość wierszy wydruku. Aby to uczynić należy w oknie Dane dotyczące formatu raportu w polu Pola raportu zaznaczyć jakie informacje o produkcie mają być wyświetlone. w którym możliwe będzie zdefiniowanie parametrów wydruku. Możliwe jest zarówno wydrukowanie jednej naklejki poświęconej konkretnej osobie bądź firmie jak i seryjne zaadresowanie kopert wcześniej zdefiniowanej grupy kontrahentów lub kontaktów. Adresowanie kopert System ITCube CRM umożliwia drukowanie naklejek na koperty z adresem kontrahenta bądź osoby kontaktowej.

na której będą drukowane nalepki. nak. Intranet @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 252 . Kolumna. Odpowiedzią systemu będzie umożliwienie wprowadzenia danych opisujących druk naklejek. Marg. Rezultatem takiego działania będzie wyświetlenie podglądu wydruku. str. Następnie należy wydrukować nalepki klikając na ikonkę drukarki. Wszystkie te wartości są zdefiniowane w pliku itcube. Rezultatem takiego działania będzie wyświetlenie podglądu wydruku w oknie poniżej. • Po zdefiniowaniu parametrów wydruku należy wcisnąć przycisk Generuj.W drugim oknie Parametry naklejki system ITCube CRM umożliwia wprowadzenie następujących wartości: Margines lewy/prawy – pola umożliwiające podanie poziomych marginesów naklejki. Ilość wierszy – parametr określający ilość wierszy na stronie. • • • Wielkość czcionki – parametr określający wielkość czcionki wydruku.pola umożliwiające podanie pionowych marginesów naklejki. a następnie przy generowaniu raportu wybrać opcję Arkusz naklejek w oknie Dane dotyczące formatu raportu. w którym miejscu na stronie ma zostać wydrukowana naklejka.pola umożliwiające podanie pionowych marginesów strony. Po zdefiniowaniu parametrów wydruku należy wcisnąć przycisk Generuj. zdefiniować grupę docelową firm (osób kontaktowych).ini. str. nak. WAŻNE: Wszystkie pola posiadają wartości domyślne. górny/dolny . Marg. Dane dodatkowe – sekcja umożliwiająca wybranie czy ma być drukowany adres służbowy czy prywatny (w przypadku osoby kontaktowej) oraz możliwość zadecydowania czy drukować nazwę kraju na nalepce. Marg. I tak aby wydrukować seryjnie naklejki należy wybrać opcję Raporty->Ogólne>Kontrahenci (Raporty->Ogólne->Kontakty). górny/dolny . • • • • • Marg. Ilość kolumn . • • • Seryjne drukowanie naklejek System ITCube CRM umożliwia także seryjny druk naklejek z adresami kontrahentów bądź kontaktów. Margines górny/dolny – pola umożliwiające podanie pionowych marginesów naklejki. I tak do dyspozycji mamy następujące pola: Szerokość/Wysokość – pola pozwalające zdefiniować szerokość oraz wysokość strony.parametr mówiący na ile kolumn ma zostać podzielona strona. lewy/prawy – pola umożliwiające podanie poziomych marginesów naklejki. Wiersz – pola umożliwiające podanie. Następnie należy wydrukować nalepkę klikając na ikonkę drukarki. lewy/prawy – pola umożliwiające podanie poziomych marginesów strony.

Za pomocą tego ogłoszenia określić będziemy mogli wszystkie parametry nowo tworzonej wiadomości. • Etap projektu – rozwijane menu. Więcej na temat dołączania plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. które zawierać mogą informacje istotne z punktu widzenia osoby tworzącej ogłoszenie. Wprowadzanie nowego ogłoszenia Jednym ze sposobów komunikacji mającej na celu powiadomienie dużej grupy ludzi o zaistniałym zdarzeniu jest dodawanie ogłoszeń. otwarty zostanie nowy formularz Dodaj ogłoszenie. I tak w formularzu tym znaleźć będziemy mogli następujące pola: Temat – pole pozwalające zdefiniować temat ogłoszenia. budowa pomocy wewnętrznej firmy. Po kliknięciu na wyżej wspomniany przycisk system powinien otworzyć nowe okno. dzięki poleceniom zawartym w menu Intranet możliwe stanie się np. którego dotyczyć będzie wprowadzane właśnie do systemu ogłoszenie. którego dotyczyć będzie tworzona właśnie wiadomość. bądź na dalsze kontakty z danym klientem. Ogłoszenia są następnie widoczne przez innych użytkowników systemu na intranetowej tablicy ogłoszeń. urlopami. w którym wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj klikając przycisk dokument) w systemie pliki. Data od. do (obowiązkowe) – pola umożliwiające określić zakres czasowy. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. klawiatury pamiętając o zachowaniu użyciu • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 253 .pole umożliwiające dołączenie do wiadomości dowolnych plików. • Kontakt – rozwijane menu. który może wpłynąć na prowadzony właśnie projekt. rezerwowanie zasobów współdzielonych. znajdujący się po lewej stronie pola Data. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu wybranego powyżej projektu. • Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające wybór (spośród wcześniej wprowadzonych do systemu firm) tego kontrahenta. Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas dodawania ogłoszenia . za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. w którym będzie publikowana informacja. który przywołać można klikając w przycisk Datę można także wprowadzić przy odpowiedniego formatu daty. • Projekt – rozwijane menu. Ogłoszenia wprowadzamy do systemu za pomocą polecenia Intranet->Dodaj ogłoszenie bądź Ekstranet->Dodaj ogłoszenie Po wybraniu wyżej wspomnianej opcji. Tym samym daje nam możliwość szybkiego powiadomienia wszystkich zainteresowanych osób o istotnym z naszego punktu widzenia fakcie. Plik dołącza się klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola Dokumenty. którego dotyczyć będzie wprowadzane właśnie do systemu ogłoszenie.System ITCube umożliwia uproszczenie oraz ujednolicenie części procesów i czynności zachodzących w danej firmie. delegacjami) pracowników. Moduł Intranet w systemie ITCube umożliwia także sformalizowany obieg informacji pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami systemu. kontrola ponoszonych kosztów oraz zarządzanie nieobecnościami (np. • Dokumenty . za pomocą którego dokonać możemy wyboru osoby kontaktowej dla wybranej powyżej firmy. Tak więc.

Można posłużyć się rozwijanym menu. którzy nie otrzymają uprawnień do odczytu ogłoszenia intranetowego. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby.Odczyt i Użytkownicy . że prawa odczytu samego ogłoszenia nie nadpisują praw • przydzielonych plikom. niemniej jednak nie będzie w stanie otworzyć wszystkich związanych z nim plików. nie będą mogli w żaden sposób zapoznać się z jego treścią. które zostały z nim związane. WAŻNE: Należy pamiętać. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu (należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Użytkownicy .Edycja klikając na ich nazwę lewym przyciskiem myszki) zawartych w danym rekordzie.• • Treść – właściwe pole edycyjne umożliwiające wpisanie treści samego ogłoszenia. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Są to następujące pola: Użytkownicy odczyt/zapis – okna Użytkownicy . Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. każda partia grupuje dziesięć rekordów. Kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. WAŻNE: Użytkownicy. Ostatnie dwa pola formularza definiują Prawa dostępu do tworzonego właśnie rekordów. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj ogłoszeniami. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas informacje. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 254 . Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie ogłoszeń Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Aby rekord został wprowadzony do systemu. Dlatego też możliwa jest sytuacja. Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. w której dany użytkownik/kontrahent uzyska dostęp do treści ogłoszenia.Odczyt klikając na ich nazwę lewym przyciskiem myszki) bądź modyfikacji danych (należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Użytkownicy .Edycja pozwalające określić. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym ogłoszeniem). Do tego celu służy polecenie Intranet->Ogłoszenia. należy zatwierdzić go klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj ogłoszeniami składa się z dwóch okien. Aby wybrać kilka grup jednocześnie należy trzymając przyciśnięty klawisz CTRL wybrać interesujące nas grupy klikając na nie lewym przyciskiem myszki.

Do. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich ogłoszeń. aby znaleźć informację. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. skoku do partii rekordów. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. aby znaleźć rekordy dotyczące ogłoszeń związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy wpisać w polu @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 255 znajdujące się . Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej informacji za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. Do w kolumnie Data. skoku do partii rekordów. która poprzedza właśnie przeglądaną. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Tak więc. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku po prawej stronie pól Od. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. z którym związana jest określona wiadomość. Tak więc. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . edycji bądź usunięcia danych. • kolumna Data – zawiera informację o dacie aktualności danego ogłoszenia. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich wiadomości stworzonych przez Jana Kowalskiego. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści informacji. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących informacji. Do tego celu służą dwa pola Od. typ informacji. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. której twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. • kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. jej edycja oraz usunięcie danej wiadomości. który jest integralną częścią systemu ITCube. który wprowadził do systemu dane ogłoszenie. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej).o którą nam chodzi. Tak więc. firma z jaką powiązana jest dana informacja czy też jej data wprowadzenia do systemu wyznaczana datami rozpoczęcia i zakończenia. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnej informacji wg tego właśnie kryterium. według ich daty początkowej. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.

• kolumna Treść – zawiera treść ogłoszenia. aby znaleźć rekordy dotyczące ogłoszeń które w treści zawierają ciąg „Spotkanie” wystarczy wpisać w polu Treść identyczny ciąg znaków. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie.Kontrahent identyczną nazwę. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji (o ile grupa użytkowników posiada przyznane prawa do jej odczytu). Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom o temacie „Nowa Promocja”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. Tak więc. znajduje się także przycisk . Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu informacji znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. edycja zapisanych tam danych oraz ich usunięcie (o ile grupa użytkowników posiada przyznane prawa do jej zapisu). Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom powiązanym z danym kontrahentem. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych ogłoszeniom które „dotyczą” spotkań. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Jeśli nie pamiętamy pełnego tematu ogłoszenia możemy zastosować wyszukiwania za pomocą wzorców. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 256 . WAŻNE: Po lewej stronie przycisku „Szukaj” umieszczony został mechanizm pozwalający na szybkie zawężenie wyników do ogłoszeń o typie „Intranetowe” bądź „Ekstranetowe”. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy kontrahenta możemy zastosować wyszukiwania za pomocą wzorców. Podczas wyszukiwania względem treści ogłoszenia możemy zastosować wyszukiwania za pomocą wzorców. Tak więc. aby znaleźć rekordy dotyczące ogłoszeń o temacie „Nowa promocja” wystarczy wpisać w polu Temat identyczną nazwę. • kolumna Temat – zawiera temat zdefiniowany przez użytkownika systemu.

Aby zmiany zostały zapisane. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Za pomocą tego formularza użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranego wcześniej ogłoszenia i może dowolnie je zmodyfikować. Koszty do akceptacji Aby w pełni wykorzystać możliwości dawane nam przez system ITCube konieczne jest aby dobrze zrozumieć jaką drogę przebywa w systemie rekord opisujący konkretny koszt intranetowy: • Koszt zostaje wprowadzony do systemu za pomocą polecenia Intranet->Dodaj koszt do akceptacji. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Tam też możemy sprawdzić jaką decyzję podjął nasz @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 257 .Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. który wypełnić należało podczas wprowadzania nowego ogłoszenia (Intranet->Dodaj ogłoszenie). WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. • Wszystkie rekordy zawierające opisy złożonych przez nas wniosków kosztowych umieszczone zostają w specjalnej tabeli. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania ogłoszenia którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . którą otworzyć można za pomocą polecenia Intranet->Koszty dodane. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone (Intranet->Dodaj ogłoszenie) podczas tworzenia nowej wiadomości informacje. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować.

WAŻNE: Zwykły użytkownik (nie posiadający statusu administratora systemu) po wybraniu tego właśnie polecenia otrzyma tylko i wyłącznie listę rekordów. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. których jest właścicielem tzn. bądź też podczas tworzenia jego profilu nie została zaznaczona opcja umożliwiająca przełożonemu sprawowanie nad nim kontroli. który zadecyduje o celowości wydania żądanej kwoty. których prosi swego przełożonego. Dostarczenie faktury. • Kontrahent – firma. który przywołać można klikając w przycisk dat. Sposób dostawy. z którym związany jest ponoszony koszt. którego dotyczy dodawany koszt.przełożony w sprawie konkretnego wniosku. WAŻNE: Jeśli użytkownik wprowadzający dany koszt do systemu nie posiada przełożonego.pola określające wartość opisywanego kosztu (faktyczna wartość kosztu to różnica przychodu oraz kosztu pozyskania). w której wyrażone zostaną wartości w polach Przychód/Koszt. rejestracji) (obowiązkowe) – pola. bądź odrzucenia. • • Waluta – waluta. Temat przychodu/kosztu będzie wyświetlany w historii kontrahenta. Daty można także wprowadzić przy użyciu klawiatury pamiętając o zachowaniu odpowiedniego formatu @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 258 . Wszystkie koszty. • Przychód/Koszt . Sposób płatności – dodatkowe parametry opisujące koszt. Tam też możemy dokonać ich akceptacji. • Data (realizacji. w które należy wpisać temat kosztu. osoby kontaktowej. projektu oraz etapu projektu. • Pracownik (obowiązkowe) – rozwijana lista służąca do wyboru pracownika. Jednocześnie o fakcie ich zaistnienia zostanie powiadomiony bezpośredni przełożony wnioskodawcy (link w Panelu głównym systemu – ramka Koszty do akceptacji). których akceptacja zależy od nas (rekordy założone przez użytkowników podległych nam służbowo) zostają umieszczone w specjalnej tabeli dostępnej za pomocą polecenia Intranet->Koszty do akceptacji. • Dodanie nowego kosztu do akceptacji Dodanie nowego kosztu możliwe jest dzięki poleceniu Intranet->Dodaj koszt do akceptacji z menu systemowego. znajdujący się po lewej stronie pola Data realizacji/Data rejestracji. koszt wprowadzony przez niego zostanie automatycznie zaakceptowany przez system. Po wybraniu w/w opcji system otworzy nowy formularz. Na formularz Dodaj koszt składają się następujące pola: • Temat (obowiązkowe) – pole. za pomocą którego będzie można dodać koszt oraz automatycznie powiadomić o tym fakcie swego przełożonego. za pomocą których określić należy odpowiednio datę poniesienia kosztu oraz datę odnotowania tego faktu w systemie. o zatwierdzenie.

Niezaakceptowane. Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu. Wyszukiwanie danych I tak po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich kosztów. Dostęp do tej tabeli użytkownik uzyska wybierając z menu systemowego opcję Intranet>Koszty dodane. Brak decyzji). w którym wybrać należy nazwę projektu. Koszty dodane Wszystkie rekordy zawierające opisy przewidywanych kosztów. który spowoduje umieszczenie naszego wniosku na liście kosztów oczekujących na decyzję przełożonego. którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie.rozwijane menu. z którym związany jest koszt. które zostały wygenerowane przez danego użytkownika. w którym wybrać należy etap projektu. z którą związany jest koszt. koszty niezaakceptowane. Tam też będzie on mógł sprawdzić jaką decyzję co do konkretnego kosztu podjął jego przełożony. o akceptację których prosi aktualnie zalogowany użytkownik. natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). Etap projektu . Jednocześnie automatycznie system powiadomi bezpośredniego przełożonego wnioskodawcy o fakcie zaistnienia wniosku w systemie poprzez umieszczenie odpowiedniego linku na Panelu głównym w zakładce Koszty do akceptacji.• Kontakt – osoba kontaktowa reprezentująca wybranego powyżej kontrahenta. W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników. w których wybrać należy jaki rodzaj statusu kosztów nas interesuje. które zostały przez nas wprowadzone do systemu pamiętać należy. • • • • Po wypełnieniu wyżej opisanych pól pozostaje tylko wciśnięcie przycisku Zapisz. koszty czekające na decyzję osoby upoważnionej do podjęcia decyzji. Opis – pole edycyjne służące wpisaniu objaśnienia konieczności planowanych wydatków. W zależności od tego jaki status został wybrany będą zmieniać się także opcje @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 259 . iż na dole tabeli znajdują się trzy pola wyboru (Zaakceptowane. z którymi związany jest koszt. Przeglądając listę zawierającą rekordy z kosztami. natychmiast trafiają do specjalnej tabeli z wykazem kosztów dodanych. które będą mogły przeglądać zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). Projekt – rozwijane menu. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. Koszty w systemie ITCube mogą posiadać trzy różne statusy: • • • koszty zaakceptowane.

Przykładowo. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego koszt za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. WAŻNE: Jeśli użytkownik wprowadzający dany koszt do systemu nie posiada przełożonego. rekordy dotyczące kosztów. Tabela ta podzielona jest na pięciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej. że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do rekordów opisujących koszta. aby znaleźć wszystkie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 260 . Można posłużyć się rozwijanym menu. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. osoba zatwierdzająca dany koszt. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. bądź też podczas tworzenia jego profilu nie została zaznaczona opcja umożliwiająca przełożonemu sprawowanie nad nim kontroli. Tak więc. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. • kolumna Pracownik – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby. pełnej edycji (o ile koszt nie został już zaakceptowany bądź odrzucony) oraz usunięcia z bazy. skoku do partii rekordów. o którą nam chodzi. które zostały zaakceptowane już przez naszego przełożonego nie będą mogły być ponownie edytowane ani usunięte. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących koszty wg tego właśnie kryterium. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. która poprzedza właśnie przeglądaną. Administrator posiada dostęp do wszystkich opcji. które sama wprowadziła do systemu. Wyjątkiem są tutaj osoby. koszt wprowadzony przez niego zostanie automatycznie zaakceptowany przez system. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści. skoku do partii rekordów. które mają prawa do przeglądania kosztów innych użytkowników oraz administrator systemu. kontrahent czy też data realizacji. edycji (tylko administrator lub koszt ma status Brak decyzji) bądź usunięcia danych (tylko administrator). która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej).dostępne dla użytkownika. której dotyczy dany koszt.

Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom powiązanym z danym kontrahentem. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom związanych z Janem Kowalskim.zawiera nazwę kontrahenta. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące kosztów z czasu kiedy Twoim szefem był Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Zatwierdzający taką właśnie wartość. • kolumna Kontrahent . znajdujący się po Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. znajduje się także przycisk akcji . aby znaleźć rekordy nazwane „Wyjazd do Klienta z Niemiec” wystarczy w polu Nazwa wpisać taką frazę. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. których decydował Jan Kowalski. który powiązany jest z danym kosztem. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy kosztu mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców.rekordy opisujące koszty dotyczące użytkownika Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Pracownik taką właśnie wartość. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 261 . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących koszty wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć rekordy dotyczące kosztów związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy w polu Kontrahent wpisać „Coca Cola”. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom o akceptacji. • kolumna Nazwa . WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom o takiej nazwie. który przywołać można klikając w przycisk prawej stronie pól Od/Do. Tak więc. Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu.zawiera nazwę kosztu. • kolumna Zatwierdzający – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby kompetentnej do zatwierdzenia danego kosztu. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy kontrahenta mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. • kolumna Data realizacji – zawiera informację o dacie poniesienia danego kosztu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.

Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. edycja zapisanych tam danych oraz usunięcie rekordu (tylko administrator). Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. koszt ten automatycznie ma przyznany powtórnie status “Do akceptacji”. WAŻNE: W przypadku gdy użytkownik ma włączoną kontrolę przełożonego i zmieni koszt. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone podczas istnienia zadania w systemie. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba. która prosiła o zatwierdzenie danego kosztu może w każdej chwili (za wyjątkiem przypadku gdy została już co do niego podjęta decyzja) zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie go opisującym. a następnie za pomocą formularza Dane dotyczące kosztu wprowadzić niezbędne poprawki. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych n/t kosztu którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. który został zaakceptowany. a po @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 262 . WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować.informacji na temat kosztu. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Aby zmiany zostały zapisane. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu kosztu znajdującego się na liście wyników wyszukiwania.

otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy.

Koszty oczekujące na naszą akceptację
Wszystkie rekordy zawierające opisy przewidywanych kosztów, które zostały wygenerowane przez użytkowników systemu, będących naszymi podwładnymi (oraz dodatkowo podczas tworzenia ich profilu w systemie otrzymaliśmy prawo kontrolowania ich poczynań) natychmiast trafiają do specjalnej tabeli z wykazem kosztów dodanych, których akceptacja bądź odrzucenie zależy od nas. Tabelę tę przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Intranet->Koszty do akceptacji. Dodatkowo system przypomina nam o kosztach, co do których nie podjęliśmy jeszcze żadnej decyzji, wyświetlając linki do nich prowadzące w Panelu głównym systemu ITCube (ramka Koszty do akceptacji).

Wyszukiwanie danych
I tak po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich kosztów, akceptacja których zależy od użytkownika aktualnie zalogowanego w systemie. Koszty w systemie ITCube mogą mieć trzy różne statusy: • • • koszty zaakceptowane; koszty niezaakceptowane; koszty czekające na decyzję osoby upoważnionej do podjęcia decyzji.

Przeglądając listę zawierającą rekordy z kosztami, co do akceptacji których mamy/mieliśmy podjąć decyzję, pamiętać należy, iż na dole tabeli znajdują się trzy pola wyboru (Zaakceptowane, Niezaakceptowane, Brak decyzji). W zależności od tego jaki status został wybrany będą zmieniać się także opcje dostępne dla użytkownika. Tak więc rekordom dotyczącym kosztów, które zostały już przez nas zaakceptowane bądź odrzucone nie będzie można zmienić statusu na inny. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli zawierającej rekordy może odbywać się na różne sposoby. Można posłużyć się rozwijanym menu, za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów, o którą nam chodzi. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu, służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie; skoku do partii rekordów, która poprzedza właśnie przeglądaną; skoku do partii rekordów, która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej; skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi

• • • • WAŻNE:

zaawansowanych (o których mowa poniżej), system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 263

wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów, które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia, podjęcia decyzji o odrzuceniu lub zaakceptowaniu kosztu bądź usunięcia danych (lista możliwych akcji jest różna i zależy od statusu kosztów jaki przeglądamy). Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego koszt za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu, osoba zatwierdzająca dany koszt, kontrahent, z którym związany jest dany koszt oraz data realizacji. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu, a także co niezwykle ważne – przycisk akcji , dzięki któremu osoba uprawniona do akceptacji kosztu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści rekordu, pełnej edycji treści (opcja tylko dla administratora) oraz zatwierdzenia bądź odrzucenia danego kosztu (tylko w przypadku administratora lub gdy koszt ma status Brak decyzji); • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu (naszego podwładnego), który przedstawił nam do akceptacji dany koszt. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących koszty wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące kosztów, które do naszej akceptacji przedstawił Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel taką właśnie wartość. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom, o akceptację których prosi Jan Kowalski; • kolumna Pracownik – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby, której dotyczy dany koszt. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących koszty wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć wszystkie rekordy opisujące koszty dotyczące użytkownika Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Pracownik taką właśnie wartość. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom związanych z Janem Kowalskim; • kolumna Data realizacji – zawiera informację o dacie poniesienia danego kosztu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza, który przywołać można klikając w przycisk prawej stronie pól Od/Do. • kolumna Zatwierdzający – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby kompetentnej do zatwierdzenia danego kosztu. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje, że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do rekordów opisujących koszta, co do których ma podjąć decyzję. Wyjątkiem jest tutaj administrator, który wybrać będzie mógł dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu; • kolumna Kontrahent - zawiera nazwę kontrahenta, który powiązany jest z danym kosztem. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 264 znajdujący się po

rekordy dotyczące kosztów związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy w polu Kontrahent wpisać „Coca Cola”. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom powiązanym z danym kontrahentem. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców; • kolumna Nazwa - zawiera nazwę kosztu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć rekordy nazwane „Wyjazd do Klienta z Niemiec” wystarczy w polu Nazwa wpisać taką frazę. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom o takiej nazwie. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy kosztu mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców; WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria.

Segregowanie wyników
Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie.

Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów
Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu, znajduje się także przycisk , kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji na temat kosztu, jego zaakceptowanie bądź odrzucenie (tylko administrator lub gdy koszt ma status Brak decyzji) oraz w przypadku administratora systemu – edycja oraz usunięcie rekordu. WAŻNE: W zależności od statusu danego rekordu liczba dostępnych opcji jest różna. Rekordy, co do których nie została podjęta jeszcze decyzja o ich akceptacji bądź odrzuceniu (status Brak decyzji) można przeglądać, zatwierdzić bądź odrzucić. Rekordy zawierające zapis o kosztach już zatwierdzonych lub odrzuconych użytkownik nie posiadający uprawnień administratora może jedynie przeglądać.

Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie
Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu kosztu znajdującego się na liście wyników wyszukiwania; • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno, w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone podczas istnienia zadania w systemie.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 265

WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat kosztu którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony .

WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna.

WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji.

Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie
Administrator systemu może w każdej chwili zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie opisującym dany koszt. Edycji rekordu może dokonać także osoba zgłaszająca koszt, niemniej jednak tylko wtedy gdy nie została jeszcze podjęta co do danego rekordu żadna decyzja. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji koszt wprowadzić niezbędne poprawki. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord, a następnie za pomocą formularza Dodaj

Zatwierdzanie kosztu zawartego w danym rekordzie
Jeśli decyzja co do akceptacji bądź odrzucenia kosztu nie została jeszcze podjęta, w każdej chwili upoważniony do tego użytkownik może dokonać zatwierdzenia danego kosztu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Akceptuj koszt. Po potwierdzeniu swojej decyzji status kosztu zostaje nieodwracalnie zmieniony na Zaakceptowany (Ewentualnej korekty może dokonać tylko administrator systemu).

Odrzucenie kosztu zawartego w danym rekordzie
Jeśli decyzja co do akceptacji bądź odrzucenia kosztu nie została jeszcze podjęta, w każdej chwili upoważniony do tego użytkownik może dokonać odrzucenia danego kosztu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Odrzuć koszt. Po potwierdzeniu swojej decyzji status kosztu zostaje nieodwracalnie zmieniony na Niezaakceptowany (Ewentualnej korekty może dokonać tylko administrator systemu).

Usuwanie rekordu (*)
Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się

obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu, a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 266

Typy nieobecności (*)
Jak można będzie się zorientować podczas dodawania nowej nieobecności, każdej z nich można przydzielić odpowiedni typ. Standardowo do systemu wprowadzone są takie wartości jak: Urlop, Delegacja. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wprowadzić również inne typy nieobecności bardziej adekwatne dla naszej firmy. Dokonać tego można za pomocą polecenia Intranet>Słowniki->Typy nieobecności z menu systemowego. Po wybraniu tej opcji system ITCube otworzy nowy formularz (Typy nieobecności) składający się z dwóch okien, dzięki któremu będzie można: • wprowadzić do systemu nowy typ nieobecności – wypełniając pole Nazwa w oknie Dodaj typ nieobecności a następnie wciskając przycisk Dodaj; • zmienić nazwę istniejącego typu – poprzez wybranie nazwy typu, który chcemy zmienić, z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ nieobecności. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa, w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz; • usunąć wprowadzony wcześniej typ nieobecności – wybierając odpowiednią nazwę za pomocą rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ nieobecności i wciskając przycisk Usuń. WAŻNE: Usunięcie typu nieobecności z systemu nie usuwa związanych z nim rekordów. Powoduje jedynie adnotację, iż rekord dotyczący nieobecności związany jest z typem, który został usunięty.

Nieobecności
Aby w pełni wykorzystać możliwości dawane nam przez system ITCube konieczne jest aby dobrze zrozumieć jaką drogę przebywa w systemie rekord opisujący konkretną nieobecność: • Nieobecność zostaje wprowadzona do systemu za pomocą polecenia Intranet->Dodaj nieobecność; • Wszystkie rekordy zawierające opisy złożonych przez nas wniosków dotyczących nieobecność umieszczone zostają w specjalnej tabeli, którą otworzyć można za pomocą polecenia Intranet->Nieobecności dodane. Tam też możemy sprawdzić jaką decyzję podjął nasz przełożony w sprawie konkretnego wniosku. Jednocześnie o fakcie ich zaistnienia zostanie powiadomiony bezpośredni przełożony wnioskodawcy (link w Panelu głównym systemu – ramka Nieobecności do akceptacji); WAŻNE: Zwykły użytkownik (nie posiadający statusu administratora systemu lub nie posiadający uprawnień do przeglądania nieobecności innych użytkowników) po wybraniu tego właśnie polecenia otrzyma tylko i wyłącznie listę rekordów, których jest właścicielem tzn. o zatwierdzenie których prosi swego przełożonego. Wszystkie nieobecności, których akceptacja zależy od nas (rekordy założone przez użytkowników podległych nam służbowo) zostają umieszczone w specjalnej tabeli dostępnej @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 267

za pomocą polecenia Intranet->Nieobecności do akceptacji. Tam też możemy dokonać ich akceptacji bądź odrzucenia. WAŻNE: Jeśli użytkownik wprowadzający daną nieobecność do systemu nie posiada

przełożonego, bądź też podczas tworzenia jego profilu nie została zaznaczona opcja umożliwiająca przełożonemu sprawowanie nad nim kontroli, nieobecność wprowadzona przez niego zostanie automatycznie zaakceptowana przez system.

Dodanie nowej nieobecności
Dodanie nowej nieobecności możliwe jest dzięki poleceniu Intranet->Dodaj nieobecność z menu systemowego. Po wybraniu w/w opcji system otworzy nowy formularz, za pomocą którego będzie można dodać nieobecność oraz automatycznie powiadomić o tym fakcie swego przełożonego, który podejmie co do niej decyzję. Na formularz Dodaj nieobecność składają się następujące pola: • • Temat – pole pozwalające na podanie tematu opisującego nieobecność. Typ (obowiązkowe) – rozwijane menu, w którym wybrać należy typ nieobecności (Typy nieobecności definiowane są przez administratora poprzez polecenie Intranet->Słowniki>Typy nieobecności); • Data od/do (obowiązkowe) – pole służące określeniu początkowej/końcowej daty nieobecności; • Seria/Do – pola pozwalające na dodawanie serii – czyli nieobecności związanych z wieloma użytkownikami bądź powtarzanych okresowo. Jeśli w pierwszym polu wybierzemy wartość „Cykl wieloużytkownikowy” pole Pracownik zmieni się tak by możliwe było wskazanie wielu wartości. Jeśli zdecydujemy sie na serię czasową pole to decyduje o typie serii określając okres powtórzenia (dzień, tydzień, miesiąc itd.). Jeśli wybrany zostanie typ dzienny dodatkowo system wyświetli elementy pozwalające na doprecyzowanie wyboru poprzez wskazanie poszczególnych dni tygodnia. Pole „Do” określa datę zakończenia okresu trwania serii; • Pracownik (obowiązkowe) nieobecna; • • Kontrahent – firma, której dotyczy nieobecność; Kontakt – przedstawiciel wybranego powyżej kontrahenta, z którym związana jest nieobecność; • Projekt – rozwijane menu, w którym wybrać należy nazwę projektu, z którym związana jest nieobecność; • Etap - rozwijane menu, w którym wybrać należy nazwę etapu projektu, z którym związana jest nieobecność; • Opis – pole edycyjne służące wpisaniu (jeśli istnieje taka konieczność) szerszego objaśnienia konieczności planowanej nieobecności; • Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu. W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników, które będą mogły przeglądać rozwijane menu służące wybraniu osoby, która będzie

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 268

zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie), natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie), którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. W formularzu Dodaj nieobecność możliwe jest także wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. Aby sekcja pól dodatkowych była widoczna musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący nieobecności. Po wypełnieniu wyżej opisanych pól pozostaje tylko wciśnięcie przycisku Zapisz, który spowoduje umieszczenie naszego wniosku na liście nieobecności oczekujących na decyzję przełożonego. Jednocześnie automatycznie system powiadomi bezpośredniego przełożonego wnioskodawcy o fakcie zaistnienia wniosku w systemie poprzez umieszczenie odpowiedniego linku na stronie głównej w oknie Nieobecności do akceptacji.

Nieobecności dodane
Wszystkie rekordy zawierające opisy przewidywanych nieobecności, które zostały wygenerowane przez danego użytkownika, natychmiast trafiają do specjalnej tabeli z wykazem nieobecności dodanych. Dostęp do tej tabeli użytkownik uzyska wybierając z menu systemowego opcję Intranet->Nieobecności dodane. Tam też będzie on mógł sprawdzić jaką decyzję co do konkretnej nieobecności podjął jego przełożony.

Wyszukiwanie danych
I tak po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich nieobecności o akceptację których prosi osoba, aktualnie zalogowana w systemie na danej stacji roboczej. Nieobecności w systemie ITCube mogą posiadać trzy różne statusy: • • • nieobecności zaakceptowane; nieobecności niezaakceptowane; nieobecności czekające na decyzję osoby upoważnionej do podjęcia decyzji.

Przeglądając listę zawierającą rekordy z nieobecnościami, które zostały przez nas wprowadzone do systemu pamiętać należy, iż na dole tabeli znajdują się trzy pola wyboru (Zaakceptowane, Niezaakceptowane, Brak decyzji), w których wybrać należy jaki rodzaj statusu nieobecności nas interesuje. W zależności od tego jaki status został wybrany będą zmieniać się także opcje dostępne usunięte. WAŻNE: Jeśli użytkownik wprowadzający daną nieobecność do systemu nie posiada dla użytkownika. Przykładowo, rekordy dotyczące nieobecności, które zostały zaakceptowane już przez naszego przełożonego nie będą mogły być ponownie edytowane ani

przełożonego, bądź też podczas tworzenia jego profilu nie została zaznaczona opcja umożliwiająca

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 269

przełożonemu sprawowanie nad nim kontroli, nieobecność wprowadzona przez niego zostanie automatycznie zaakceptowana przez system. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. Można posłużyć się rozwijanym menu, za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów, o którą nam chodzi. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu, służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie; skoku do partii rekordów, która poprzedza właśnie przeglądaną; skoku do partii rekordów, która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej; skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi

• • • • WAŻNE:

zaawansowanych (o których mowa poniżej), system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów, które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia, edycji (tylko administrator, lub gdy nieobecność ma status Brak decyzji) bądź usunięcia danych (tylko administrator). Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego nieobecność za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu, osoba zatwierdzająca, kontrahent czy też czas nieobecności. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu, a także co niezwykle ważne – przycisk akcji , dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści, pełnej edycji (o ile nieobecność nie została już zaakceptowana bądź odrzucona) oraz usunięcia z bazy (tylko administrator); • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu, który jest aktualnie zalogowany. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje, że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do rekordów opisujących nieobecności, które sama wprowadziła do systemu. Wyjątkiem jest tutaj administrator systemu, który będzie mógł wybrać dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu; • kolumna Pracownik – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby, której dotyczy dana nieobecność. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących nieobecności wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć wszystkie rekordy opisujące nieobecności dotyczące użytkownika Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Pracownik taką właśnie wartość. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych nieobecności związane z Janem Kowalskim;

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 270

znajdujący się po • kolumna Zatwierdzający – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby kompetentnej do zatwierdzenia danej nieobecności. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Do tego celu służą dwa pola Od. Tak więc. kolumna Typ – kolumna zawiera typ danej nieobecności. aby znaleźć rekordy dotyczące nieobecności o temacie zawierającym słowo „urlop” wystarczy w polu Temat wpisać „urlop”. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 271 . Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych nieobecnościom powiązanym z danym kontrahentem. który powiązany jest z daną nieobecnością. kolumna Kontrahent zawiera nazwę kontrahenta. Tak więc. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące nieobecności z czasu kiedy Twoim szefem był Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Zatwierdzający taką właśnie wartość. Tak więc. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Tak więc. który powiązany jest z daną • • • nieobecnością. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich nieobecności z danego okresu ustalić należy rozpiętość jaką system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących nieobecności. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych nieobecności danego użytkownika o akceptacji. kolumna Temat . Do w kolumnie Data. których decydował Jan Kowalski. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. aby znaleźć rekordy dotyczące nieobecności związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy w polu Kontrahent wpisać „Coca Cola”. który przywołać można klikając w przycisk prawej stronie pól Od/Do.• kolumna Data – zawiera informację o czasie trwania nieobecności. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących nieobecności wg tego właśnie kryterium.zawiera temat. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące nieobecności związanych z urlopem wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Typ taką właśnie wartość. Tak więc. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Konkretną datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących nieobecności wg tego właśnie kryterium.

iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. znajduje się także przycisk akcji . WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych dotyczących nieobecności którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . która prosiła o zatwierdzenie danej nieobecności w każdej chwili (za wyjątkiem przypadku gdy została już co do niej podjęta decyzja) zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie ją opisującym.Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. Aby zmiany zostały zapisane. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 272 . Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu nieobecności znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści na temat nieobecności. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Osoba. która została zaakceptowana. WAŻNE: W przypadku gdy użytkownik ma włączoną kontrolę przełożonego i zmieni informację dotyczącą nieobecności. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. nieobecność ta automatycznie ma przyznany powtórnie status “Do akceptacji”. edycja zapisanych tam danych (tylko administrator lub gdy nie została jeszcze podjęta decyzja o udzieleniu zgody na nieobecność) oraz usunięcie rekordu (tylko administrator). a następnie za pomocą formularza Dane dotyczące nieobecności wprowadzić niezbędne poprawki. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza.

Nieobecności systemie ITCube mogą mieć trzy różne statusy: • • • nieobecności zaakceptowane. Jeśli dane nieobecność jest elementem serii – czyli została wygenerowana automatycznie jako część nieobecności cyklicznej dodatkowo pojawi się także opcja „Usuń serię” pozwalająca na usunięcie wszystkich rekordów będących składowymi danej nieobecności cyklicznej. Tak więc rekordom dotyczącym nieobecności. iż na dole tabeli znajdują się trzy pola wyboru (Zaakceptowane. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu.Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. akceptacja których zależy od użytkownika aktualnie zalogowanego w systemie na danej stacji roboczej. listę zawierającą rekordy z nieobecnościami. Nieobecności oczekujące na naszą akceptację Wszystkie rekordy zawierające opisy przewidywanych nieobecności. co do akceptacji których Przeglądając mamy/mieliśmy podjąć decyzję pamiętać należy. skoku do partii rekordów. skoku do partii rekordów. nieobecności niezaakceptowane. w których wybrać należy jaki rodzaj statusu nieobecności nas interesuje. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. nieobecności czekające na decyzję osoby upoważnionej do podjęcia decyzji. która poprzedza właśnie przeglądaną. W zależności od tego jaki status został wybrany będą zmieniać się także opcje dostępne dla użytkownika. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli zawierającej rekordy może odbywać się na różne sposoby. Tabelę tę przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Intranet>Nieobecności do akceptacji. Wyszukiwanie danych I tak po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich nieobecności. wyświetlając linki do nich prowadzące w Panelu głównym systemu ITCube (ramka Nieobecności do akceptacji). Niezaakceptowane. które zostały wprowadzone przez użytkowników systemu oraz oczekują na akceptację. Można posłużyć się rozwijanym menu. które zostały już przez nas zaakceptowane bądź odrzucone nie będzie można zmienić statusu na inny. Dodatkowo system przypomina nam o nieobecnościach. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 273 • • • • . natychmiast trafiają do specjalnej tabeli. o którą nam chodzi. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Brak decyzji). co do których nie podjęliśmy jeszcze żadnej decyzji.

że dana osoba @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 274 znajdujący się po . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących nieobecności wg tego właśnie kryterium. • kolumna Pracownik – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących nieobecności wg tego właśnie kryterium. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. której dotyczy dana nieobecność. kontrahent. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. • kolumna Zatwierdzający – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby kompetentnej do zatwierdzenia danej nieobecności. czy też czas trwania nieobecności. pełnej edycji treści oraz zatwierdzenia bądź odrzucenia danej nieobecności (tylko administrator lub gdy decyzja w sprawie udzielenia zgody na nieobecność nie została jeszcze podjęta). dzięki któremu osoba uprawniona do akceptacji nieobecności ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści rekordu.WAŻNE: Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi zaawansowanych (o których mowa poniżej). • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu (naszego podwładnego). Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych nieobecnościom o akceptację. które do naszej akceptacji przedstawił Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel taką właśnie wartość. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich nieobecności z danego okresu ustalić należy rozpiętość jaką system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących nieobecności. • kolumna Data – zawiera informację o czasie trwania nieobecności. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego nieobecność za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. edycji bądź usunięcia danych. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Do tego celu służą dwa pola Od. Do w kolumnie Data. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące nieobecności. Tak więc. aby znaleźć wszystkie rekordy opisujące nieobecności dotyczące użytkownika Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Pracownik taką właśnie wartość. który przedstawił nam do akceptacji daną nieobecność. z którym nieobecność jest powiązana. który przywołać można klikając w przycisk prawej stronie pól Od/Do. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Tak więc. Tak więc. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. Konkretną datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. których prosi Jan Kowalski. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych nieobecności związane z Janem Kowalskim. osoba zatwierdzająca.

W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących nieobecności wg tego właśnie kryterium. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące nieobecności związanych z urlopem wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Typ taką właśnie wartość.będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do rekordów opisujących nieobecności. WAŻNE: W zależności od statusu danego rekordu liczba dostępnych opcji jest różna. Tak więc. jego zaakceptowanie bądź odrzucenie (w przypadku gdy nie została podjęta jeszcze decyzja) oraz w przypadku administratora systemu – edycja oraz usunięcie rekordu. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie. Rekordy. co do których nie została podjęta jeszcze decyzja o ich akceptacji bądź odrzuceniu (status Brak decyzji) można przeglądać. zatwierdzić bądź odrzucić. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji na temat nieobecności. Wyjątkiem jest tutaj administrator. znajduje się także przycisk . który wybrać będzie mógł dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu. Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu nieobecności znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych nieobecnościom powiązanym z danym kontrahentem. Tak więc. aby znaleźć rekordy dotyczące nieobecności związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy w polu Kontrahent wpisać frazę „Coca Cola”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 275 . • kolumna Kontrahent zawiera nazwę kontrahenta. który powiązany jest z daną nieobecnością. • kolumna Typ – kolumna zawiera typ danej nieobecności. Rekordy zawierające zapis o nieobecnościach już zatwierdzonych lub odrzuconych użytkownik nie będącym administratorem może jedynie przeglądać. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. co do których ma podjąć decyzję.

WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat nieobecności którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Odrzucenie nieobecności zawartej w danym rekordzie Jeśli decyzja co do akceptacji bądź odrzucenia nieobecności nie została jeszcze podjęta. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Administrator systemu lub użytkownik posiadający odpowiednie prawa może w każdej chwili zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie opisującym daną nieobecność. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Odrzuć nieobecność. Edycji rekordu może dokonać także osoba zgłaszająca nieobecność. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Po potwierdzeniu swojej decyzji status nieobecności zostaje nieodwracalnie zmieniony na Zaakceptowany (Ewentualnej korekty może dokonać tylko administrator systemu). a następnie za pomocą formularza Dodaj nieobecność wprowadzić Zatwierdzanie nieobecności zawartej w danym rekordzie Jeśli decyzja co do akceptacji bądź odrzucenia nieobecności nie została jeszcze podjęta. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone podczas istnienia zadania w systemie. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Akceptuj nieobecność. w każdej chwili upoważniony do tego użytkownik może dokonać odrzucenia danej nieobecności. Po potwierdzeniu swojej decyzji status nieobecności zostaje nieodwracalnie zmieniony na Niezaakceptowany (Ewentualnej korekty może dokonać tylko administrator systemu). Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. w każdej chwili upoważniony do tego użytkownik może dokonać zatwierdzenia danej nieobecności. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji niezbędne poprawki. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 276 . niemniej jednak tylko wtedy gdy nie została jeszcze podjęta co do danego rekordu żadna decyzja. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord.Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno.

Po wybraniu tej opcji system ITCube otworzy nowy formularz (Zasoby firmowe) składającego się z dwóch okien. Do wprowadzania zasobów firmowych służy polecenie Intranet->Słowniki->Zasoby firmowe. Zanim jednak przystąpimy do rezerwowania poszczególnych zasobów firmowych. sali konferencyjnej). Nic nie stoi jednak na przeszkodzie. Po wybraniu tej opcji system ITCube otworzy nowy formularz (Typy rezerwacji) składający się z dwóch okien. należy oczywiście wprowadzić do systemu te zasoby.Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. którymi dysponuje konkretna firma. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Typowymi wartościami mogą być: Wypożyczenie czy Delegacja. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj zasób. • usunąć wprowadzony wcześniej zasób – wybierając odpowiednią nazwę za pomocą rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj zasób i klikając w przycisk Usuń. WAŻNE: Jeżeli skojarzymy dodany zasób firmowy z konkretnym użytkownikiem to tylko on będzie mógł rezerwować ten zasób. • zmienić dane dotyczące zasobu – poprzez wybranie nazwy zasobu. Aby uniknąć sytuacji. każdej z nich można przydzielić odpowiedni typ. laptopa. dzięki któremu będzie można: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 277 . Aby rekord został dodany należy wciskając przycisk Dodaj. samochodu. Wybrany zasób pojawi się w oknie Usuń/Modyfikuj zasób. Dodatkowo w danej chwili dostępne będą tylko zasoby oznaczone jako aktywne. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. aby wprowadzić również inne typy rezerwacji bardziej adekwatne dla naszej firmy. który chcemy zmienić. Dokonać tego można za pomocą polecenia Intranet->Słowniki->Typy rezerwacji z menu systemowego. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Opis w oknie Dodaj zasób oraz skojarzyć dany zasób firmowy z użytkownikami systemu. Typy rezerwacji (*) Jak można będzie się zorientować podczas dodawania nowej rezerwacji. dzięki któremu można będzie: • wprowadzić do systemu zasób – wypełniając pole Nazwa. którzy będą mogli go rezerwować (pole Uprawnienia). w której koniecznie potrzebny zasób zostanie skierowany w inne miejsce. w którym będzie można dokonać jego modyfikacji. Wprowadzanie zasobów firmowych (*) Obowiązki zawodowe poszczególnych pracowników często wymagają od nich wykorzystania w określonym czasie różnego rodzaju dostępnych w firmie zasobów (np. system ITCube umożliwia rezerwację bądź zwalnianie konkretnego obiektu.

usunąć wprowadzony wcześniej typ rezerwacji – wybierając odpowiednią nazwę za pomocą rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ rezerwacji i wciskając przycisk Usuń. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. • Opis – pole służące opisaniu rezerwacji. • Zasób (Obowiązkowe) – rozwijane menu. Powoduje jedynie adnotację. za pomocą którego wybieramy ten zasób firmowy (spośród wprowadzonych wcześniej do systemu za pomocą polecenia Intranet->Słowniki>Zasoby firmowe). W przypadku dodawania rezerwacji kilkudniowej należy ręcznie zmodyfikować dzień zakończenia rezerwacji. który zamierzamy zarezerwować (o ile mamy prawa do rezerwowania danego zasobu). który przywołać można klikając w przycisk znajdujący się po prawej stronie pola Data lub wpisać poprawną datę z klawiatury. • • WAŻNE: Usunięcie typu rezerwacji z systemu nie usuwa związanych z nim rekordów. Kontrahent – firma. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. za pomocą którego określić należy daty rozpoczęcia/zakończenia rezerwacji. • Etap projektu . Rezerwacja zasobów firmowych Rezerwacji zasobu dokonać można za pomocą polecenia Intranet->Rezerwuj zasób firmowy. iż rekord dotyczący rezerwacji związany jest z typem. który został usunięty. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 278 . • Data od/do (obowiązkowe) – pole. z którą związana jest rezerwacja.• wprowadzić do systemu nowy typ rezerwacji – wypełniając pole Nazwa w oknie Dodaj typ rezerwacji a następnie wciskając przycisk Dodaj. w którym znaleźć można następujące pola: • Temat (Obowiązkowe) – Pole pozwalające na wprowadzenie krótkiego opisu dodawanej rezerwacji. • • • Pracownik – Pracownik. Obok tego pola znajduje się mechanizm pozwalający zawęzić prezentowaną listę do zasobów wolnych w terminie zdefiniowanym w polach Data od/do. z którym związana jest rezerwacja. Daty wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. • Projekt – rozwijane menu pozwalające przyporządkować rezerwację wybranego wcześniej zasobu firmowego do konkretnego projektu. z którą związana jest rezerwacja. który chcemy zmienić. Kontakt – osoba kontaktowa pracująca u wyżej wskazanego kontrahenta.rozwijane menu pozwalające przyporządkować rezerwację wybranego wcześniej zasobu firmowego do konkretnego etapu projektu. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ rezerwacji. Wybranie tej opcji spowoduje otwarcie nowego formularza. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. zmienić nazwę istniejącego typu – poprzez wybranie nazwy typu.

który choć w części pokrywa się z już istniejącą rezerwacją. skoku do partii rekordów. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). bądź zrezygnować z wprowadzania rezerwacji do systemu poprzez wybranie przycisku Anuluj. Przeglądanie rezerwacji zasobów firmowych Wszystkie rekordy zawierające rezerwacje zasobów firmowych trafiają do specjalnej tabeli. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. nazwa zasobu. która poprzedza właśnie przeglądaną. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia bądź usunięcia danych (można usunąć tylko swoje rezerwacje. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj rezerwacjami składa się z dwóch okien. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Można posłużyć się rozwijanym menu. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym produktem/usługą). system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Tabelę tę przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Intranet->Rezerwacje zasobów. który może usunąć dowolny rekord). Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. wyjątkiem jest administrator. skoku do partii rekordów. każda partia grupuje dziesięć rekordów. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej.Ważne: Jeżeli spróbujemy zarezerwować zasób. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj rezerwacjami. kontrahent oraz data rezerwacji. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 279 . opis rezerwacji. o którą nam chodzi. system nie dopuści do zapisania danej rezerwacji oraz poinformuje nas o tym za pomocą komunikatu „Rezerwacja koliduje z wcześniej zaplanowanymi”. Gdy już poprawnie ustalimy wszystkie parametry rezerwacji zasobu firmowego kliknąć należy na przycisk Zapisz. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego rezerwację za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. w czasie. Tabela ta podzielona jest na sześć kolumn.

zawiera nazwę kontrahenta. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących rezerwacje wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące rezerwacji wpisanych przez Jana Kowalskiego wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel taką właśnie wartość.zawiera opis danej rezerwacji. Do w kolumnie Data. aby znaleźć rekordy dotyczące rezerwacji opisane jako „Projektor zarezerwowany na prezentację” wystarczy w polu Temat wpisać taką frazę. • kolumna Kontrahent . Tak więc. Tak więc. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące rezerwacji dokonanych przez Jana Kowalskiego wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Pracownik taką właśnie wartość. Tak więc. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące rezerwacji zasobu „Laptop firmowy” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Zasób taką właśnie wartość. • wyszukiwania za pomocą wzorców. Konkretną datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Do tego celu służą dwa pola Od. który powiązany jest z daną rezerwacją. które wprowadzone zostały przez tego użytkownika. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych rezerwacjom dokonanych przez tego użytkownika.• kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. który zarezerwował dany zasób. znajdujący się po prawej stronie • • • kolumna Zasób – kolumna zawiera nazwę zasobu. kolumna Temat . • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. aby znaleźć rekordy dotyczące rezerwacji związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy w polu Kontrahent @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 280 . Wynikiem takiego rezerwacjom działania będzie taki wyświetlenie wszystkich rekordów Istnieje również możliwość poświęconych zastosowania zawierającym temat. który przywołać można klikając w przycisk pól Od/Do. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich rezerwacji z danego okresu ustalić należy rozpiętość czasową jaką system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących nieobecności. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących rezerwacje wg tego właśnie kryterium. Tak więc. który wprowadził do systemu dany rekord. dzięki któremu użytkownik ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści rekordu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących rezerwacje wg tego właśnie kryterium. kolumna Data – zawiera informację o czasie trwania rezerwacji. lub usunięcia rekordu (o ile jest do tego uprawniony). Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych rezerwacjom. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych rezerwacjom tego przedmiotu. kolumna Pracownik – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. który został zarezerwowany. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.

Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie.wpisać „Coca Cola”. znajduje się także przycisk akcji . Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych rezerwacjom powiązanym z danym kontrahentem. edycja zapisanych tam danych (tylko administrator lub właściciel rekordu) oraz usunięcie rekordu (tylko administrator). WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu rezerwacji znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. a następnie za pomocą formularza Dane dotyczące rezerwacji wprowadzić niezbędne poprawki. Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych dotyczących rezerwacji którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści na temat rezerwacji. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. która zgłosiła chęć rezerwacji zasobu w każdej chwili może zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie ją opisującym. Aby zmiany zostały zapisane. Osoba. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 281 . Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców.

iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. W przypadku rezerwacji jednodniowych obok nazwy rezerwacji system wypisuje zakres jej czasu trwania. Aby skorzystać z tej możliwości należy wybrać opcję Intranet->Kalendarz rezerwacji. które można otrzymać wybierając opcje Intranet->Rezerwuj zasób. Po wybraniu tej opcji @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 282 . które zawiera czas rozpoczęcia rezerwacji (w pierwszym dniu trwania). W rezultacie system otworzy nowe okno. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. identyczne z tym. Aby zarezerwować zasób należy kliknąć w przycisk akcji znajdujący się obok numeru dnia. Kalendarz rezerwacji System ITCube umożliwia łatwe przeglądanie rezerwacji w obrębie jednego miesiąca bądź konkretnego dnia. Jeśli chcemy by system wyświetlił kalendarz rezerwacji na konkretny dzień wystarczy z poziomu kalendarza rezerwacji.znajdujący się na dole formularza. w której wypisane są wszystkie rezerwacje na konkretny dzień. System zapamięta ustawienia parametrów Zasób i Pracownik oraz Dział oraz otworzy nowe okno z dniowym kalendarzem Wprowadzanie tematów pomocy wewnętrznej (*) Pomoc wewnętrzna w przedsiębiorstwie jest bardzo wygodnym narzędziem. miesięcznego wybrać interesujący nas dzień. Na dole Miesięcznego kalendarza znajdują się dodatkowe pola Zasób oraz Pracownik i Dział. dla nowo przyjętych pracowników. Następnie należy wybrać godziny w jakich rezerwacja ma trwać oraz kliknąć w przycisk Rezerwuj zasób. Dzięki nim możliwe będzie przeglądanie rezerwacji dotyczących konkretnego zasobu bądź dokonanych przez wybranych użytkowników systemu ITCube. Dobrze przemyślana jest w stanie zaoszczędzić wiele czasu lub nawet zastąpić szkolenia np. Następnie program otworzy okno Kalendarz miesięczny zawierające tabelę z rozkładem rezerwacji na dni. czas zakończenia (w ostatnim dniu jej trwania) a dni pośrednie rezerwacji są oznaczone jako Całodniowa. Zanim rozpoczniemy budować pomoc wewnętrzną należy zdefiniować tematy pomocy. Miesięczny kalendarz umożliwia także szybkie dodawanie rezerwacji. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. na który chcemy dokonać rezerwacji. Inaczej wygląda wypisanie rezerwacji kilkudniowej. Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Każda komórka tabeli reprezentuje pojedynczy dzień (numer dnia jest podany w lewym górnym rogu). Aby to uczynić należy wybrać polecenie Intranet->Słowniki->Tematy pomocy.

z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj temat pomocy. Zarówno tematy jak i ich pozycje posortowane są alfabetycznie. Tak więc jeśli zależy nam na określonym porządku należy treść pytań poprzedzać numerami porządkowymi. Usunięcia/Edycji pozycji dokonuje się wciskając przycisk wybierając odpowiednią opcję. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Zawiera pytanie. By dodać do danego tematu nową pozycję (parę Pytanie/Odpowiedź) wystarczy kliknąć w przycisk znajdujący się po jego lewej stronie i z menu kontekstowego wybrać opcję Dodaj pozycję. znajdujący się po jej lewej stronie oraz Przeglądanie pomocy wewnętrznej Przeglądu pomocy dokonujemy używając polecenia Intranet->Pomoc wewnętrzna. Pomoc składa się z głównych tematów oraz pozycji z nimi związanych. dzięki któremu można będzie: • wprowadzić do systemu nowy temat pomocy – wypełniając pole Nazwa w oknie Dodaj temat pomocy a następnie wciskając przycisk Dodaj. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 283 . Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. WAŻNE: Lista pozycji wyświetlana jest w porządku alfabetycznym. Treść tego pola zostanie wyświetlona gdy użytkownik kliknie na link symbolizujący dane pytanie w liście pozycji dotyczących danego tematu. na które pracownik chce znaleźć odpowiedź. Jeśli zaistnieje taka potrzeba dana pozycja może zostać zmieniona bądź usunięta. • Odpowiedź – pole zawierające szczegółową odpowiedź na zdefiniowane w poprzednim polu pytanie.system ITCube otworzy nowy formularz (Tematy pomocy) składający się z dwóch okien. Definiowanie treści pomocy wewnętrznej (*) Definicji treści pomocy wewnętrznej dokonać można za pomocą polecenia Intranet->Pomoc wewnętrzna. • zmienić nazwę istniejącego tematu – poprzez wybranie nazwy tematu. WAŻNE: Aby wyświetlić listę pozycji poświęconych danemu tematowi należy kliknąć na nazwę tematu. Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie pomocy w trybie odczytu. które zostanie wyświetlone na liście pozycji dotyczących danego tematu. • Prawa – sekcja pozwalająca określić które grupy użytkowników będą miały prawo do odczytu oraz edycji dodawanego rekordu. Otwarty zostanie formularz z następującymi polami: • Pytanie – pole. Wybranie tej opcji przez administratora lub osobę z uprawnieniami do tworzenia pomocy wewnętrznej spowoduje wyświetlenie dotychczasowej pomocy w trybie edycji. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. • usunąć wprowadzony wcześniej temat – wybierając odpowiednią nazwę za pomocą rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj temat pomocy i klikając w przycisk Usuń. który chcemy zmienić.

co spowoduje otworzenie nowego okna z odpowiedzią na nie. Ekstranet Jedną z najnowocześniejszych form sprzedaży. O firmie/Konfiguracja Polecenie Ekstranet->O firmie/Konfiguracja otwiera nowy formularz. formularze. Szukanie w bazie pomocy intranetowej możliwe jest po kategorii oraz dowolnej frazie zawartej w pytaniu lub odpowiedzi. Ekstranet umożliwi składanie zleceń serwisowych Klientom oraz możliwość sprawdzenia stanu ich realizacji.pole. udostępnianie kontrahentom dokumentów firmowych oraz umożliwienie im wglądu w etap realizacji złożonych przez nich zamówień. za pomocą którego można skonfigurować wygląd oraz parametry Ekstranetu. Oprócz sprzedaży moduł ten oferuje nam możliwość komunikacji z grupami kontrahentów poprzez tablicę ogłoszeń. System ITCube oferuje jednak o wiele więcej niż zwykły sklep internetowy. Stworzenie takiego sklepu jest możliwe również dzięki systemowi ITCube. Dodatkowo na górze okna Lista dostępnych tematów oraz pytań/odpowiedzi znajdują się mechanizmy do łatwego wyszukiwania odpowiedzi na nurtujące nas pytanie. W drugim przypadku wejście na strony @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 284 . I tak mamy tu do czynienia z następującymi polami: • Logowanie .Po odnalezieniu interesującego nas pytania wystarczy nacisnąć je . Podgląd Opcja Ekstranet->Podgląd umożliwia obejrzenie stworzonej przez nas strony internetowej oraz sklepu w odrębnym oknie oraz przetestowanie poprawności działania wszystkich jego mechanizmów. Pierwsze z nich (Dane dotyczące informacji) służy do wprowadzenia informacji. która w szybkim tempie rozwija się dzięki sieciom komputerowym jest sprzedaż na odległość – dokonująca się za pomocą tzw. Cały formularz podzielony jest na dwa okna. Dodatkowo w przypadku posiadania modułu Serwis. który wyposażony został w odpowiednie narzędzia umożliwiające konfigurację i zarządzanie takim właśnie wirtualnym punktem sprzedaży. sklepów internetowych. Dzięki modułowi Ekstranet możliwe jest także stworzenie nowego kanału komunikacji z klientem. które ukażą się Ekstranecie w zakładce O firmie. Drugie z okien (Dodatkowe dane dotyczące ekstranetu) służy określeniu dodatkowych parametrów. w którym właściciel ekstranetu zadecydować może czy dostęp do zasobów sklepu internetowego uzyska osoba kontaktowa reprezentująca jednego z naszych kontrahentów dopiero po procesie rejestracji (opcja Login wymagany) bądź od razu po wejściu na stronę (opcja Login niewymagany). którym podczas zakładania ich profilu przydzielone zostały prawa zarządzania Ekstranetem. Wszystkie opcje związane z modułem Ekstranet zgromadzone zostały w menu Ekstranet i są dostępna dla administratora systemu oraz wszystkich tych użytkowników.

Jego treść umieścić można za pomocą polecenia Ekstranet->Strona regulaminowa. iż użytkownik ekstranetu nie będzie miał dostępu do składania zamówień. który wyświetlany będzie na górnej belce przeglądarki internetowej. • Tytuł – pole służące określeniu tytułu naszej strony. System ITCube daje oczywiście możliwość zamieszczenia na stronach tworzonego za jego pomocą ekstranetu takiego właśnie regulaminu. a także odpowiednio sformatowanego tekstu. Wprowadzanie nowego ogłoszenia Jednym ze sposobów komunikacji mającej na celu powiadomienie dużej grupy ludzi o zaistniałym zdarzeniu jest dodawanie ogłoszeń. Ogłoszenia wprowadzamy do systemu za pomocą @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 285 .ekstranetu możliwe jest więc także dla dowolnej osoby. Strona główna Polecenie Ekstranet->Strona główna umożliwia zaprojektowanie strony głównej ekstranetu. Moduł ekstranetowy służy więc w tym przypadku tylko za narzędzie prezentacji asortymentu firmy. Dokładny opis okna edycyjnego służącego umieszczaniu treści znaleźć można w Aneksie. Ogłoszenia są następnie widoczne przez kontrahentów systemu na ekstranetowej tablicy ogłoszeń. Za jego pomocą możliwe jest umieszczenie na tej stronie dowolnego pliku graficznego. • Słowa kluczowe – pole edycyjne. odczytywania informacji/dokumentów itd. Dokładny opis okna edycyjnego znaleźć można w Aneksie. Kiedy zakończymy wpisywać treść należy zapisać nowo stworzoną stronę główną w systemie za pomocą przycisku Zapisz. główna widoczna – pole służące określeniu czy kategoria główna ma być widoczna w Ekstranecie. • Kat. Zawsze można również zrezygnować z zapisywania wyników swojej pracy – wybierając przycisk Anuluj. Kiedy zakończymy wpisywać treść należy zapisać nowo stworzony regulamin w systemie za pomocą przycisku Zapisz. • Opis słów kluczowych – pole edycyjne umożliwiające podanie krótkiego opisu strony – również na potrzeby mechanizmów poszukiwawczych. Zawsze można również zrezygnować z zapisywania wyników swojej pracy – wybierając przycisk Anuluj. Regulamin Bardzo ważny z punktu widzenia kontaktów z klientem jest regulamin określający zasady na jakich sklep internetowy oraz punkt informacyjny podejmuje się świadczyć swoje usługi. Wszystkie wprowadzone ustawienia zaakceptować można za pomocą przycisku Zapisz. wciśnięcie którego spowoduje zapisanie pliku konfigurującego. w którym podać należy słowa kluczowe ułatwiające wyszukiwarkom internetowym zakwalifikowanie naszej strony do odpowiedniej kategorii tematycznej. wybranie którego spowoduje otwarcie okna edycyjnego – identycznego z tym jakie wypełnić należy podczas wprowadzania treści strony głównej. Tryb ten jednak gwarantuje.

którzy będą mogli odczytać wprowadzane ogłoszenie. • • Treść – pole edycyjne umożliwiające wpisanie treści samego ogłoszenia. w którym wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj klikając przycisk dokument) w systemie pliki. Ostatnie dwa pola formularza definiują Prawa dostępu do tworzonego właśnie rekordów. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 286 znajdujący się po lewej stronie pola Data. • Projekt – rozwijane menu. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu bądź edycji danych opisujących ogłoszenie. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. klawiatury pamiętając o zachowaniu użyciu • • • . za pomocą którego dokonać możemy wyboru osoby kontaktowej dla wybranej powyżej firmy. Za pomocą tego ogłoszenia określić będziemy mogli wszystkie parametry nowo tworzonej wiadomości. • • Odczyt – lista grup kontrahentów. Po kliknięciu na wyżej wspomniany przycisk system powinien otworzyć nowe okno. Wskazany w tym polu kontrahent (po zalogowaniu się do modułu ekstranet) będzie miał możliwość wglądu w tę informację nie zależnie od wybranych opcji w polu Odczyt. • Kontakt – rozwijane menu. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu wybranego powyżej projektu. którego dotyczyć będzie wprowadzane właśnie do systemu ogłoszenie. które zawierać mogą informacje istotne z punktu widzenia osoby tworzącej ogłoszenie.pole umożliwiające dołączenie do wiadomości dowolnych plików. za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. Data (obowiązkowe) – pola umożliwiające określić zakres czasowy. otwarty zostanie nowy formularz Dodaj ogłoszenie. który przywołać można klikając w przycisk Datę można także wprowadzić przy odpowiedniego formatu daty. Są to następujące pola: Odczyt/zapis – pola pozwalające określić. Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas dodawania ogłoszenia . Więcej na temat dołączania plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. którego dotyczyć będzie tworzona właśnie wiadomość. którego dotyczyć będzie wprowadzane właśnie do systemu ogłoszenie. • Etap projektu – rozwijane menu. Aby wybrać kilka grup jednocześnie należy trzymając przyciśnięty klawisz CTRL wybrać interesujące nas grupy klikając na nie lewym przyciskiem myszki. w którym będzie publikowana informacja.polecenia Ekstranet->Dodaj ogłoszenie Po wybraniu wyżej wspomnianej opcji. Plik dołącza się klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola Dokumenty. I tak w formularzu tym znaleźć będziemy mogli następujące pola: Temat (obowiązkowe) – pole pozwalające zdefiniować temat ogłoszenia. Dokumenty . • Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające wybór (spośród wcześniej wprowadzonych do systemu firm) tego kontrahenta.

Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. która poprzedza właśnie przeglądaną. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej).Aby rekord został wprowadzony do systemu. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Wyszukiwanie danych Formularz Ogłoszenia składa się z dwóch okien. Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. jej edycja oraz usunięcie danej wiadomości. skoku do partii rekordów. Można posłużyć się rozwijanym menu. o którą nam chodzi. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. skoku do partii rekordów. typ informacji. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej informacji za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. firma z jaką powiązana jest dana informacja czy też jej data wprowadzenia do systemu wyznaczana datami rozpoczęcia i zakończenia. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 287 . każda partia grupuje dziesięć rekordów. Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie ogłoszeń Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas informacje. należy zatwierdzić go klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym ogłoszeniem). Do tego celu służy polecenie Ekstranet->Ogłoszenia. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. edycji bądź usunięcia danych. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści ogłoszenia. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Ogłoszenia. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów.

Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy kontrahenta możemy zastosować wyszukiwania za pomocą wzorców. który jest integralną częścią systemu ITCube. z którym związana jest określona wiadomość. Podczas wyszukiwania względem treści ogłoszenia możemy zastosować wyszukiwania za pomocą wzorców. której twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. Tak więc. Do tego celu służą dwa pola Od.• kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich wiadomości stworzonych przez Jana Kowalskiego. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 288 . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. kolumna Opis – zawiera treść ogłoszenia. według ich daty początkowej. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnej informacji wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich ogłoszeń. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych ogłoszeniom które „dotyczą” spotkań. Tak więc. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących informacji. aby znaleźć rekordy dotyczące ogłoszeń o temacie „Nowa promocja” wystarczy wpisać w polu Temat identyczną nazwę. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. kolumna Temat – zawiera temat zdefiniowany przez użytkownika systemu. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku po prawej stronie pól Od. kolumna Data – zawiera informację o dacie aktualności danego ogłoszenia. aby znaleźć rekordy dotyczące ogłoszeń które w treści zawierają ciąg „Spotkanie” wystarczy wpisać w polu Treść identyczny ciąg znaków. Tak więc. Jeśli nie pamiętamy pełnego tematu ogłoszenia możemy zastosować wyszukiwania za pomocą wzorców. Do w kolumnie Data. • • WAŻNE: Po lewej stronie przycisku „Szukaj” umieszczony został mechanizm pozwalający na szybkie zawężenie wyników do ogłoszeń o typie „Intranetowe” bądź „Ekstranetowe”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Do. znajdujące się • • kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. aby znaleźć informację. aby znaleźć rekordy dotyczące ogłoszeń związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy wpisać w polu Kontrahent identyczną nazwę. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom powiązanym z danym kontrahentem. Tak więc. który wprowadził do systemu dane ogłoszenie. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom o temacie „Nowa Promocja”.

• klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu informacji znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji (o ile grupa użytkowników posiada przyznane prawa do jej odczytu). Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. który wypełnić należało podczas wprowadzania nowego ogłoszenia (Ekstranet->Dodaj ogłoszenie). Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. edycja zapisanych tam danych oraz ich usunięcie (o ile grupa użytkowników posiada przyznane prawa do jej zapisu). Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 289 . Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. znajduje się także przycisk . WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie.WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania ogłoszenia którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone (Ekstranet->Dodaj ogłoszenie) podczas tworzenia nowej wiadomości informacje.

a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. która poprzedza właśnie przeglądaną. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Zamówienia Posiadający odpowiednie uprawnienia użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać przeglądu wszystkich wprowadzonych do systemu za pomocą mechanizmu sklepu internetowego zamówień oraz dokonać ich rejestracji w systemie bądź odrzucenia. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów.Za pomocą tego formularza użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranego wcześniej ogłoszenia i może dowolnie je zmodyfikować. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Do tego celu służy polecenie Ekstranet->Zamówienia. skoku do partii rekordów. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. każda partia grupuje dziesięć rekordów. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Aby zmiany zostały zapisane. Można posłużyć się rozwijanym menu. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 290 . Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zamówienia. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. o którą nam chodzi. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym zamówieniem). skoku do partii rekordów. Wyszukiwanie danych Formularz Zamówienia składa się z dwóch okien.

akceptacji bądź usunięcia danych. który jest integralną częścią systemu ITCube. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. • kolumna Data złożenia – zawiera informację o dacie wprowadzenia danego zamówienia do systemu. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 291 . aby znaleźć rekordy dotyczące zamówień złożonych w ekstranecie przez firmę „Coca Cola” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwa frazę „Coca Cola” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Tak więc. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. • kolumna Kontakt – pole zawierające informację o osobie kontaktowej. kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta.Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim zamówieniom złożonym przez osobę o nazwisku Kowalski. Do w kolumnie Data złożenia. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim zamówieniom związanych z kontrahentami o nazwę „Coca Cola”. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zamówień związanych z osobą o nazwisku Kowalski. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku • znajdujące się po prawej stronie pól Od. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących zamówień. Do tego celu służą dwa pola Od. Tak więc. akceptacji oraz usunięcie danego rekordu. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Okno składa się z czterech kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. według ich daty wprowadzenia. Do. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu za pomocą takich danych jak: nazwa kontrahenta. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści zamówienia. który złożył w systemie dane zamówienie. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Osoba kontaktowa frazę „Kowalski” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zamówień. imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz daty złożenia zamówienia. która złożyła zamówienie w imieniu danego kontrahenta.

Korzystając z tego formularza można w dowolny sposób edytować dane zamówienia. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje na temat zamówienia zgromadzone podczas wprowadzania zamówienia do systemu (okno: Dane dotyczące zamówienia ekstranetowego). Usuwanie rekordu Każdy z rekordów poświęconych zamówieniom można w dowolnej chwili usunąć z systemu (zanim zamówienie zostało zaakceptowane). Po wykonaniu tego kroku rekord zostanie automatycznie przeniesiony do tabeli Zamówienia. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. akceptacja (rejestracja w systemie) oraz usunięcie rekordu poświęconego danemu zamówieniu (opcja dostępna tylko dla administratora). lub Handel->Oferty (o ile został zmieniony status zamówienia ekstranetowego na Ofertę). Ostatnim krokiem akceptacji zamówienia ekstranetowego jest kliknięcie w przycisk Zapisz. Akceptacja zamówienia W każdej chwili istnieje możliwość akceptacji danego zamówienia. Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • • klikając lewym przyciskiem myszki w dowolne pole wybranego z listy wyników zamówienia. do której dostęp uzyskać można za pomocą polecenia Handel->Zamówienia. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji. Dodatkowo zostaną wypełnione wszystkie pola z informacjami dotyczącymi zamówienia ekstranetowego. znajduje się także przycisk akcji . Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno.Podgląd / Akceptacja zamówień / Usuwanie wyszukanych rekordów zamówień Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat zamówienia którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 292 . Po wydaniu tego polecenia system otworzy nowe okno identyczne z tym. które otrzymamy wybierając opcję Handel->Dodaj ofertę/zamówienie. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Akceptuj zamówienie. klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord.

Można posłużyć się rozwijanym menu. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści zlecenia. Do tego celu służy polecenie Ekstranet>Zlecenia serwisowe. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym zamówieniem). Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu za pomocą takich danych jak: nazwa kontrahenta. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. o którą nam chodzi. • kolumna Data złożenia – zawiera informację o dacie wprowadzenia danego zlecenia do systemu. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Tak więc. Okno składa się z czterech kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zlecenia serwisowe. każda partia grupuje dziesięć rekordów. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu.wybranego rekordu. akceptacji bądź usunięcia danych. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Zlecenia serwisowe Posiadający odpowiednie uprawnienia użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać przeglądu wszystkich wprowadzonych do systemu za pomocą Ekstranetu zleceń serwisowych oraz dokonać ich rejestracji w systemie bądź odrzucenia. która poprzedza właśnie przeglądaną. skoku do partii rekordów. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz daty złożenia zlecenia. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. skoku do partii rekordów. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Wyszukiwanie danych Formularz Zlecenia serwisowe składa się z dwóch okien. akceptacji oraz usunięcie danego rekordu. aby znaleźć @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 293 . skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej.

wystarczy wpisać w polu edycyjnym Kontakt frazę „Kowalski” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. który jest integralną częścią systemu ITCube.rekordy dotyczące wszystkich zleceń serwisowych. znajduje się także przycisk akcji . • kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. która złożyła zlecenie w imieniu danego kontrahenta. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • • klikając lewym przyciskiem myszki w dowolne pole wybranego z listy wyników. znajdujące się po prawej Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Tak więc. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Do tego celu służą dwa pola Od. • kolumna Kontakt – pole zawierające informację o osobie kontaktowej. akceptacja (rejestracja w systemie) oraz usunięcie rekordu poświęconego danemu zleceniu (opcja dostępna tylko dla administratora). który złożył w systemie dane zlecenie. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 294 . aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zamówień związanych z osobą o nazwisku Kowalski. Do. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku stronie pól Od. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim zleceniom serwisowym związanych z kontrahentami o nazwę „Coca Cola”. Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim zleceniom serwisowym złożonym przez osobę o nazwisku Kowalski. Podgląd / Akceptacja zleceń / Usuwanie zleceń Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Do w kolumnie Data złożenia. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy. aby znaleźć rekordy dotyczące zleceń serwisowych złożonych w ekstranecie przez firmę „Coca Cola” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Kontrahent frazę „Coca Cola” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. według ich daty złożenia. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji.

Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Usuwanie rekordu Każdy z rekordów poświęconych zleceniom można w dowolnej chwili usunąć z systemu (zanim zlecenie zostało zaakceptowane). Korzystając z tego formularza można w dowolny sposób edytować dane zlecenia. Jako. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat zamówienia którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Polecenie Ekstranet>Formularze umożliwia administrowanie formularzami dostępnymi w systemie. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Dodawanie nowego formularza @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 295 . Formularze (*) System ITCube pozwala na umieszczanie na stronach ekstranetu dowolnej ilości formularzy. do której dostęp uzyskać można za pomocą polecenia Serwis->Zlecenia serwisowe. I tak po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Formularze. iż formularz może zostać wykorzystany przez dowolną osobę (niekoniecznie zarejestrowanego klienta) można go wykorzystać np. Ostatnim krokiem akceptacji zlecenia ekstranetowego jest kliknięcie w przycisk Zapisz. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Akceptacja zlecenia W każdej chwili istnieje możliwość akceptacji danego zlecenia. w którym będziemy mogli dodać nowe formularze. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Akceptuj zlecenie. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje na temat zlecenia serwisowego. Po wykonaniu tego kroku rekord zostanie automatycznie przeniesiony do tabeli zleceń serwisowych. bądź zmodyfikować/usunąć już istniejące. Formularze będą dostępne dla każdej osoby korzystającej ze stron naszego ekstranetu nawet bez uprzedniego zarejestrowania się w systemie (o ile w konfiguracji ekstranetu ustawiliśmy opcję Logowanie na wartość Login niewymagany).Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. do pobierania informacji o kontrahentach. Dodatkowo zostaną wypełnione wszystkie pola z informacjami wprowadzonymi w zleceniu ekstranetowym. które otrzymamy wybierając opcję Serwis->Dodaj zlecenie serwisowe. których interesuje współpraca z naszą firmą. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Po wydaniu tego polecenia system otworzy nowe okno identyczne z tym.

przeglądać możemy używając polecenia Ekstranet>Lista zgłoszeń. na które chcemy uzyskać odpowiedź od osoby odwiedzającej naszą stronę ekstranetową. była pytaniem. iż nazwa ta będzie widoczna przez osobę używającą naszych stron ekstranetowych ważne by dobrze oddawała sens formularza np. System oferuje także mechanizmy łączenia korespondencji w dialogi mailowe (zbiory listów składających się na jeden @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 296 . Jeżeli zależy nam na ustaleniu formularza. Przewidziana została również możliwość wysyłania oraz odbioru wiadomości e-mail do/od osób. bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu. WAŻNE: Lista dostępnych formularzy wyświetlana jest w porządku alfabetycznym. należy zaznaczyć okno Formularz domyślny. Po wybraniu tego polecenia system wyświetli listę wszystkich formularzy (w porządku alfabetycznym) wraz z listami zgłoszeń w obrębie każdego z nich. Modyfikowanie/Usuwanie formularza W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania nazwy istniejącego formularza. który będzie domyślnie wyświetlany jako pierwszy. bądź usunięcia go z systemu. Każde zgłoszenie opisane jest poprzez Nazwę kontrahenta oraz jego Adres.Nowy formularz rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj pozycję słownika: • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dany sposób będzie funkcjonował w systemie. Po wypełnieniu pól nowy rekord zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj. Chcąc wyświetlić wszystkie dane dotyczące zgłoszenia należy użyć przycisku znajdującego się po jego lewej stronie oraz z menu kontekstowego wybrać opcję Zarejestruj kontrahenta. Obsługa poczty elektronicznej w systemie ITCube System ITCube umożliwia porozumiewanie się nie tylko za pomocą systemu informacji i nie tylko z pracownikami naszej firmy. co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj. Lista zgłoszeń z formularzy Dane zgłoszone przez odwiedzających naszą stronę internautów. z którymi utrzymujemy kontakty handlowe. Jeśli nie chcemy dokonać rejestracji kontrahenta w systemie z menu kontekstowego należy wybrać opcję Usuń rekord. Jako. Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj formularz i poprawienie tekstu. Usunąć rekord można wciskając przycisk Usuń. który pojawi się w polu edycyjnym poniżej zatwierdzając następnie swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz. za pomocą dostępnych na naszych stronach ekstranetowych formularzy. Pozwoli to jednocześnie na podgląd wszystkich informacji dotyczących zgłoszenia jak i na automatyczne zarejestrowanie kontrahenta w bazie systemu ITCube.

Po wykonaniu tych czynności należy dodać szablon klikając w przycisk Dodaj znajdujący się na dole formularza. umożliwia zmienienie nazwy lub typu już zarejestrowanego pliku graficznego w systemie ITCube. • zmodyfikować szablon . W każdej chwili możemy podglądnąć grafikę klikając w ikonę znajdujący się obok pola Plik. natomiast gdy oznaczymy obrazek jako Domyślne logo firmowe to będzie on widoczny na wydruku oferty bądź rewersu serwisowego. Aby zmodyfikować konkretną grafikę należy wybrać ją z rozwijanej listy w polu Plik. Sekcja druga. Swoją decyzję należy zatwierdzić wciskając klawisz Dodaj. Swoją decyzję należy zatwierdzić wciskając klawisz Zapisz. System otworzy formularz Baza grafik składający się z dwóch sekcji. Szablony listów elektronicznych Aby przyspieszyć wysyłanie maili. Następnie program otworzy formularz Szablony maili.poprzez wybranie nazwy szablonu. I tak aby zdefiniować szablon listu lub go uaktualnić należy wybrać opcję Mail/Faks->Szablony>Szablony maili. Następnie należy wprowadzić temat oraz właściwą treść szablonu oraz odpowiedniego ją sformatować. Dla usprawnienia procesu rozsyłania wiadomości system zakłada także możliwość tworzenia specjalnych grup użytkowników. Modyfikuj/Usuń grafikę. dzięki któremu będziemy mogli: • dodać nowy szablon . Grafika prywatna oznacza. typu oraz wyglądu szablonu. system ITCube umożliwia stworzenie szablonów listów. Następnie należy wprowadzić aktualne dane dotyczące nazwy. Wciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje przeniesienie użytkownika do Panelu głównego systemu ITCube co równoznaczne będzie z nie wprowadzeniem do systemu żadnej nowej grafiki. Szablonem może być przykładowo stopka użytkownika lub przygotowany list reklamowy. Baza grafik wykorzystywana w redagowaniu e-maili oraz faksów Za nim zaczniemy redagować maile lub faksy sensownym wydaje się zbudowanie bazy grafik. Aby rozpocząć zarządzanie grafikami należy wybrać opcję System->Baza grafik. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 297 . iż obrazek będzie widoczny tylko i wyłącznie przez właściciela pliku.podając jego nazwę w polu Nazwa.dialog). umożliwia zarejestrowanie pliku graficznego w systemie ITCube. Analogicznie aby usunąć grafikę należy wybrać ją z rozwijanej listy w polu Plik a następnie kliknąć w przycisk Usuń. ujmujących wszystkie osoby spełniające pewne określone podczas tworzenia tych grup warunki. określając czy ma to być szablon prywatny (widoczny jedynie przez właściciela) czy publiczny (widoczny przez wszystkich użytkowników). Właściwy plik wskazujemy wybierając go za pomocą przycisku Przeglądaj. a następnie wprowadzić aktualne dane. W przypadku Grafiki publicznej wszyscy użytkownicy będą mogli wykorzystywać zarejestrowany plik graficzny. Do tego celu służą trzy rzędy ikon umieszczonych bezpośrednio nad polem edycyjnym: Dokładny opis pola edycyjnego znaleźć można w Aneksie. który chcemy zmienić. Do dyspozycji mamy trzy różne typy grafik. Sekcja pierwsza. którą następnie będziemy wykorzystywać przy tworzeniu maili (faksów). Grupy takie wykorzystuje się następnie w kampaniach mailingowych. Ścieżka dostępu do pliku. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz.

!Data!. !Kontakt_Kod!. !Kontakt_Imię!. Pole "Od" wysyłanej wiadomości zostaje automatycznie wypełnione adresem skrzynki pocztowej użytkownika wysyłającego list (pole Email zwrotny w profilu użytkownika).wybierając odpowiednią nazwę za pomocą rozwijanego menu w polu Szablon i klikając w przycisk Usuń. !Kontakt_Nazwisko!. Po kliknięciu na wyżej wspomniany przycisk system otworzy nowe okno. Aby mechanizm rozsyłania wiadomości był narzędziem wydajnym i wygodnym pamiętać więc należy o podawaniu adresów email podczas tworzenia profili kontrahentów czy też osób kontaktowych.• usunąć szablon . !Kontakt_Ulica!. WAŻNE: Zmiana pola Kontrahent oraz Kontakt powoduje wypełnienie pola Adres odbiorcy wartością domyślnie przypisaną danemu kontrahentowi/kontaktowi. WAŻNE: Jeśli wybrana zostanie wartość w polu Projekt pole Temat uzupełnione zostanie o numer projektu objęty znakami #. !Firma_Państwo!.pole umożliwiające dołączenie do listu dowolnych plików. na który zostanie wysłana kopia listu. Kontakt – pole. Plik dołącza się klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie okna Pliki. Załączniki . Kontrahent – pole. w którym możemy związać mail z konkretnym projektem. !Data_Czas!. za pomocą którego ustalić można wszystkie parametry wysyłanego e-maila. Informacja tu wpisana będzie później widoczna jako temat wiadomości. • Adres odbiorcy (obowiązkowe) – pole edycyjne ustalające adres odbiorcy. ! Kontakt_Miasto!. !Kontakt_Państwo!. ! Firma_Kod!. w którym możemy związać list z kontrahentem. za pomocą którego możemy określić ważność listu. !Firma_Miasto!. Wybranie tego polecenia spowoduje otworzenie formularza "Wyślij email". WAŻNE: W treści szablonu można użyć zmiennych które podczas wysyłania korespondencji zamienione zostaną na rzeczywiste wpisy: !Firma_Nazwa!. Temat . w którym możemy związać list z osobą kontaktową reprezentującą wskazanego wyżej kontrahenta.pole edycyjne umożliwiające ustalenie nagłówka/tematu rozsyłanej wiadomości. CC . Etap projektu . Redagowanie i wysyłanie poczty elektronicznej Stworzenie oraz wysłanie nowej wiadomości e-mail możliwe jest za pomocą polecenia Mail/Faks>Wyślij email.adres. Dzięki temu odpowiedź na nasz list zostanie automatycznie spięta z projektem (jeśli tylko osoba odpowiadająca na nasz mail zrobi to za pomocą funkcji „Odpowiedz”). którą otrzyma adresat listu. !Firma_Ulica!. które zawierać mogą informacje istotne z punktu widzenia osoby tworzącej wiadomość. w którym wyszczególnione są wszystkie dostępne • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 298 . W formularzu tym mamy do czynienia z następującymi polami: • • • Priorytet – rozwijane menu.dodatkowo możemy związać mail z konkretnym etapem projektu. • • • Projekt – pole.

Więcej informacji na temat dołączania właściwej treści wiadomości oraz plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Historia korespondencji – skrzynka nadawcza Dowolny użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może przeglądnąć wszystkie listy wysłane przez siebie. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Dostęp do archiwum wiadomości użytkownik systemu otrzymuje poprzez wybór w menu systemowym Mail/Faks polecenia Skrzynka nadawcza (email). Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). w którym wyświetlona zostanie tabela zawierająca pełną historię korespondencji. Dopóki korespondencja znajduję się w buforze system ITCube jej nie wyśle. Wyślij spowoduje wysłanie stworzonej wiadomości. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. WAŻNE: W momencie gdy zapisujemy mail mamy możliwość zapisania go do “Buforu”. W takim przypadku będziemy mieli możliwość późniejszej edycji treści wiadomości. analogicznie wybranie opcji Anuluj spowoduje powrót do Panelu głównego systemu ITCube bez podejmowania jakiegokolwiek działania. Można posłużyć się rozwijanym menu. o którą nam chodzi. Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas redagowania listu klikając przycisk Treść – pole edycyjne służące wprowadzaniu . skoku do partii rekordów. Dokładny opis pola edycyjnego znaleźć można w Aneksie. Polecenie to spowoduje otwarcie nowego okna. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 299 . służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie.(wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj dokument) w systemie pliki. skoku do partii rekordów. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. • odpowiedniego jej sformatowania. Do tego celu służą trzy rzędy ikon umieszczonych bezpośrednio nad polem edycyjnym. która poprzedza właśnie przeglądaną. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Po określeniu wszystkich Wciśnięcie wymaganych przycisku parametrów można przystąpić do wysłania listu elektronicznego.

który jest integralną częścią systemu ITCube. adresat e-maila. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów. Do w kolumnie Data wysłania. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych wiadomościom wysłanym do firmy „Coca Cola”. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego wiadomość elektroniczną za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. Po trzech nieudanych próbach liczba zastępowana jest symbolem (N) a system zaprzestaje kolejnych prób. że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do wiadomości. jego temat czy też data wysłania. Administrator może skorzystać również z opcji usunięcia danego rekordu z bazy. edycji bądź usunięcia danych. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. do której adresowana była wiadomość e-mail. Liczba w nawiasie w tej kolumnie sygnalizuje ilość nieudanych prób wysłania listu. które sama wysłała. Tak więc.Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących wiadomości wg tego właśnie kryterium. wysłany). • kolumna Kontrahent/Kontakt/Email – kolumna zawiera nazwę kontrahenta/kontaktu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Wyjątkiem jest tutaj administrator systemu lub osoba posiadająca prawa do odczytu listów innych użytkowników. Do tego celu służą dwa pola Od. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W takim przypadku możliwe będzie wybranie dowolnej osoby z listy wszystkich użytkowników systemu. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. według ich daty rozesłania do odbiorców. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące wiadomości adresowanych do firmy „Coca Cola” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Kontrahent taką właśnie wartość. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich wiadomości. wysłania listu ponownie. Jeśli list nie został związany z kontrahentem/kontaktem (na przykład wysłany został do firmy nie zarejestrowanej w systemie) można posłużyć się polem Email. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. • kolumna Data wysłania – zawiera informację o terminie wysłania wiadomości. którą wysłaliśmy. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 300 znajdujące się po prawej . status wiadomości (oczekuje. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Do. Tak więc. Tak więc. który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej. By otrzymać informacje o przyczynie wystąpienie błędu należy otworzyć link klikając w liczbę/literę N. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. • kolumna Temat – zawiera temat wiadomości. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku stronie pól Od. aby znaleźć wszystkie rekordy o temacie „Ważne spotkanie” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Temat taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Jeśli nie pamiętamy pełnego adresu mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści.

Listy. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno.poświęconych wiadomościom o takim właśnie temacie. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Oprócz wyżej wspomnianych mechanizmów przeszukiwania bazy ważne są także trzy przyciski znajdujące się na dole formularza. Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu listu elektronicznego znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Rozwiązanie takie pozwala przede wszystkim na szybszą oraz łatwiejszą pracę z bazą danych wysyłanej korespondencji. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Dzielą one wszystkie wysłane listy na trzy główne grupy. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. iż przedzielono im status Archiwum (standardowy horyzont archiwizacji wynosi jeden miesiąc). listy które zostały już wysłane (Wysłane) oraz listy. które wprowadzone do systemu były na tyle dawno. które nie zostały jeszcze wysłane (Oczekujące). Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Na dole formularza znajduje się także pole Treść pozwalające na przeszukiwanie korespondencji względem jej treści oraz pole Tylko niepowiązane pozwalające wychwycić tylko maile których nie udało sie automatycznie spiąć z kontrahentem bądź osobą kontaktową. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 301 . Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone podczas wprowadzania wiadomości do systemu.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 302 . Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego wiadomość elektroniczną za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu.skrzynka odbiorcza Użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może przeglądnąć wszystkie odebrane listy. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. w którym wyświetlona zostanie tabela zawierająca pełną historię odebranej korespondencji. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Historia korespondencji . Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. iż adresatowi nie udało się poprawnie odebrać korespondencji). skoku do partii rekordów. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Można posłużyć się rozwijanym menu. która poprzedza właśnie przeglądaną. By wysłać list ponownie wystarczy wybrać opcję Wyślij ponownie z menu kontekstowego związanego z danym listem. adresat e-maila. edycji bądź usunięcia danych. Polecenie to spowoduje otwarcie nowego okna. Dostęp do archiwum wiadomości użytkownik systemu otrzymuje poprzez wybór w menu systemowym Mail/Faks polecenia Skrzynka odbiorcza (email). jego temat czy też data wysłania. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. skoku do partii rekordów. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej).Ponowne wysyłanie zapisanych listów Każdy list znajdujący się w skrzynce nadawczej może być w dowolnym momencie wysłany ponownie do adresata (na przykład w momencie uzyskania informacji. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. o którą nam chodzi.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 303 . który wybrać będzie mógł dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu. Wyjątkiem jest tutaj administrator systemu. Tak więc. Każdy użytkownik może skorzystać również z opcji usunięcia danego rekordu z bazy. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów. Do w kolumnie Data wysłania.• kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści. • kolumna Temat – zawiera temat odebranej wiadomości. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących wiadomości wg tego właśnie kryterium. według ich daty otrzymania od odbiorców. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. ręcznego związania z kontrahentem/projektem bądź pytaniem. Jeśli list nie został związany z kontrahentem/kontaktem (na przykład wysłany został przez firmę nie zarejestrowaną w systemie bądź z nietypowego adresu e-mail) można posłużyć się polem Email. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich wiadomości. Do tego celu służą dwa pola Od. aby znaleźć wszystkie listy wysłane do firmy TOMEX wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Kontrahent taką właśnie wartość. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku stronie pól Od. aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone wiadomości o nazwie „Świąteczna promocja” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwa taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. Tak więc. kolumna Data wysłania – zawiera informację o terminie wysłania wiadomości. kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Do. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych wiadomościom o takim właśnie temacie. wysłanie odpowiedzi. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych wiadomościom wysłanym przez firmę TOMEX. Tak więc. która wysłała wiadomość e-mail. który jest integralną częścią systemu ITCube. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. które zostały wysłane do niej. Jeśli nie pamiętamy pełnego adresu mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. na które odpowiada odebrany list. który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. znajdujące się po prawej • • • kolumna Kontrahent/Kontakt/Email – kolumna zawiera nazwę kontrahenta/kontaktu. że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do wiadomości.

które nie zostały jeszcze przeczytane (Nowe). Wysyłanie odpowiedzi Jeśli chcemy wysłać odpowiedź dotycząca odebranego listu możemy tego dokonać wybierając opcję Wyślij odpowiedź. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie. Po wskazaniu listu bądź wybraniu z nim związanej opcji Zwiąż z odpowiedzią nowo otwarte okno zostanie automatycznie zamknięte. Spowoduje to otworzenie formularza analogicznego. Dodatkowo dopisze on wysyłany mail na listę odpowiedzi związanych z odebraną korespondencją. wybierania kontrahenta/kontaktu czy wypełniania pola temat. które wprowadzone do systemu były na tyle dawno. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Przypisywanie do pytania Jeśli chcemy oznaczyć odebrany list jako odpowiedź na pytanie zadane przez nas w uprzednio wysłanej korespondencji należy wybrać pozycję Zwiąż z pytaniem. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie.Oprócz wyżej wspomnianych mechanizmów przeszukiwania bazy ważne są także trzy przyciski znajdujące się na dole formularza. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Dzielą one wszystkie odebrane listy na trzy główne grupy. Listy. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 304 . listy już przeczytane (Przeczytane) oraz listy. do tego który dostępny jest po wybraniu opcji Wyślij list. Spowoduje to wyświetlenie zawartości skrzynki nadawczej i umożliwi wskazanie listu źródłowego. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje dotyczące odebranej wiadomości oraz lista odpowiedzi. Rozwiązanie takie pozwala przede wszystkim na szybszą oraz łatwiejszą pracę z bazą danych odebranej korespondencji. Na dole formularza znajduje się także pole Treść pozwalające na przeszukiwanie korespondencji względem jej treści oraz pole Tylko niepowiązane pozwalające wychwycić tylko maile których nie udało sie automatycznie spiąć z kontrahentem bądź osobą kontaktową. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Niemniej jednak formularz ten zostanie wstępnie wypełniony wartościami tak by zaoszczędzić użytkownikowi konieczności podawania adresu. Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu listu elektronicznego znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. iż przedzielono im status Archiwum (standardowy horyzont archiwizacji wynosi jeden miesiąc). Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna.

Szablony faksów Aby przyspieszyć wysyłanie faksów.Oznaczanie listu jako przeczytany Jeśli chcemy oznaczyć odebrany list jako przeczytany należy wybrać pozycję Oznacz jako przeczytany. iż jego skrzynka odbiorcza zawiera nowe listy. Obsługa faksów w systemie ITCube System ITCube zapewnia komunikowanie się z kontrahentami lub osobami kontaktowymi nie tylko za pomocą poczty elektronicznej ale także przy użyciu faksów. Szablonem może być przykładowo stopka użytkownika lub przygotowany faks reklamowy. Należy pamiętać.podając jego nazwę w polu Nazwa. Dodatkowo możliwe jest grupowe rozsyłanie faksów – tzw. że dopóki w skrzynce odbiorczej znajduje się choć jeden list nie oznaczony jako przeczytany system będzie informował użytkownika w Panelu głównym o tym. faksingi. Oznaczenie wszystkich nowych listów jako przeczytane Jeśli chcemy wszystkie listy o statusie Nowy oznaczyć jako przeczytane wystarczy z menu kontekstowego wybrać opcję Oznacz wszystkie listy jako przeczytane. I tak aby zdefiniować szablon faksu lub go uaktualnić należy wybrać opcję Mail/Faks->Szablony>Szablony faksów. Do tego celu służą dwa rzędy ikon umieszczonych bezpośrednio nad polem edycyjnym. Usuwanie rekordu Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. dzięki któremu będziemy mogli: • dodać nowy szablon . a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Moduł faksowy umożliwia wysyłanie oraz odbiór faksów oraz późniejsze ich przeglądanie a także powiązanie z konkretnym kontrahentem lub osobą kontaktową. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Dzięki modułowi faksowemu historia kontaktów z firmami poszerza się o możliwość przeglądnięcia wszystkich faksów związanych z danym kontrahentem. z ofertą handlową) staje się bardzo proste i szybkie. system ITCube umożliwia stworzenie szablonów faksów. określając czy ma to być szablon prywatny (widoczny jedynie przez właściciela) czy publiczny (widoczny przez wszystkich użytkowników). Następnie program otworzy formularz Szablony faksów. Następnie należy wprowadzić temat oraz właściwą treść szablonu oraz odpowiedniego ją sformatować. Moduł faksowy umożliwia także stworzenie szablonów faksów przez co wysyłanie standardowych faksów (np. Dokładny opis pola edycyjnego znaleźć można w @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 305 .

Data – pole.Aneksie. za pomocą którego możemy określić ważność faksu. Ważne jest aby dołączony dokument był plikiem graficznym w formacie gif. Po kliknięciu na wyżej wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj . Wybranie tego polecenia spowoduje otworzenie formularza Wyślij faks. który chcemy zmienić. w przeciwnym wypadku system nie będzie wiedział jak wyświetlić ten załącznik.dodatkowo możemy związać faks z konkretnym etapem projektu. W formularzu tym mamy do czynienia z następującymi polami: Priorytet – rozwijane menu. Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas redagowania faksu klikając przycisk temat dołączania plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. Etap projektu . w którym możemy związać faks z osobą kontaktową reprezentującą wskazanego wyżej kontrahenta. • zmodyfikować szablon . w które należy wpisać termin wysłania faksu. w którym możemy związać faks z konkretnym projektem. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 306 • • . • • • WAŻNE: Zmiana pola Kontrahent oraz Kontakt powoduje wypełnienie pola Numer odbiorcy wartością domyślnie przypisaną danemu kontrahentowi/kontaktowi. png bądź jpg. • Numer odbiorcy (obowiązkowe) – pole edycyjne ustalające numeru faksu odbiorcy. Kontrahent – pole. Plik dołącza się klikając w przycisk dostępne znajdujący się po lewej stronie okna Załączniki. Następnie należy wprowadzić aktualne dane dotyczące nazwy. Więcej informacji na wspomniany przycisk system otworzy nowe okno. Redagowanie i wysyłanie faksów Stworzenie oraz wysłanie nowego faksu możliwe jest za pomocą polecenia Mail/Faks->Wyślij faks. w którym możemy związać faks z kontrahentem.wybierając odpowiednią nazwę za pomocą rozwijanego menu w polu Szablon i klikając w przycisk Usuń.pole edycyjne umożliwiające ustalenie nagłówka/tematu rozsyłanej wiadomości. Po wykonaniu tych czynności należy dodać szablon klikając w przycisk Dodaj znajdujący się na dole formularza. Kontakt – pole. Aby mechanizm rozsyłania wiadomości był narzędziem wydajnym i wygodnym pamiętać więc należy o wprowadzaniu numerów faksu podczas tworzenia profili kontrahentów czy też osób kontaktowych. • • • Projekt – pole. w którym wyszczególnione są wszystkie (wprowadzone dokument) w systemie pliki. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. typu oraz wyglądu szablonu. za pomocą którego ustalić można wszystkie parametry wysyłanego faksu. Załączniki . Szerokość „kartki” faksu w systemie ITCube to 800 pikseli co odpowiada wymiarowi kartki A4 skanowanej w rozdzielczości 100 dpi. • usunąć szablon . który umożliwi późniejsze odnalezienie w systemie. których zawartość zostaje doklejona za właściwą treścią faksu (jeśli takową posiada w innym przypadku wysłana zostaje tylko zawartość plików).poprzez wybranie nazwy szablonu. Temat .pole umożliwiające dołączenie do faksu plików.

Dokładny opis pola edycyjnego znaleźć można w Aneksie. związać z kontrahentem oraz podać numer na który powinien zostać wysłany. Do tego celu służą trzy rzędy ikon umieszczonych bezpośrednio nad polem edycyjnym. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. W takim przypadku należy powiększyć go do normalnych rozmiarów klikając w ikonę do tego służącą. Dotyczy to formatów TIFF oraz JPG. Po określeniu wszystkich wymaganych parametrów można zobaczyć jak faktycznie będzie wyglądał faks klikając w ikonę Podgląd. Polecenie to spowoduje otwarcie nowego okna. o którą nam chodzi. Domyślne wartości tych pól pobierane są z formularza dokumentu który wysyłamy.• Treść – pole edycyjne służące wprowadzaniu właściwej treści faksu oraz odpowiedniego jej sformatowania. który spowoduje wysłanie stworzonej wiadomości. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Gdy zadecydujemy. Można posłużyć się rozwijanym menu. Dalsza jego droga jest analogiczna do faksu stworzonego w standardowy sposób – czyli przy użyciu edytora HTML. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. W szczególności podać jego temat. Po akceptacji danych przyciskiem Zapisz faks zostanie umieszczony w skrzynce nadawczej jako rekord z jednym załącznikiem oraz niedostępną treścią. Wysyłanie dokumentów TIFF i JPG faksem ITCube pozwala także na wysyłanie faskem dokumentów stworzonych w zewnętrznych aplikacjach. Z opcji tej warto skorzystać w sytuacji gdy zależy nam na pełnej kontroli nad detalami graficznymi wysyłanego faksu. By wysłać plik TIFF bądź JPG faksem należy go uprzednio zarejestrować w bazie dokumentów. iż przeglądarka internetowa często skaluje dużej wielkości obrazy. Programy umożliwiające tworzenie plików TIFF (np. Dostęp do archiwum korespondencji użytkownik systemu otrzymuje poprzez wybór w menu systemowym Mail/Faks polecenia Skrzynka nadawcza (faks). Spowoduje to otwarcie okna w którym można będzie doprecyzować informacje o wysyłanym faksie. W przypadku gdy obraz ma duży rozmiar może zostać wyświetlony w nieczytelny sposób. Historia korespondencji . Warto tutaj przypomnieć. Microsoft WORD po zainstalowaniu wirtualnej drukarki drukującej do pliku TIFF) oferują bowiem często większe możliwości edycyjne niż edytor HTML wbudowany w system ITCube. iż faks jest już należycie przygotowany wystarczy wcisnąć przycisk Wyślij. służące do: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 307 .faksy wysłane Dowolny użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może przeglądnąć wszystkie faksy wysłane przez siebie. Analogicznie wybranie opcji Anuluj spowoduje powrót do Panelu głównego systemu ITCube bez podejmowania jakiegokolwiek działania. Następnie należy wybrać opcję Wyślij jako faks (opcja dostępna tylko dla dokumentów o typie TIFF bądź JPG). w którym wyświetlona zostanie tabela zawierająca pełną historię korespondencji faksowej.

która poprzedza właśnie przeglądaną. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego . Tak więc. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. że wystąpiły błędy uniemożliwiające wysłanie faksu. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego wiadomość elektroniczną za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. do której adresowany był faks. Jeśli faks nie został związany z kontrahentem/kontaktem (na przykład wysłany został do firmy nie zarejestrowanej w systemie) można posłużyć się polem Numer. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie.zawiera numer porządkowy rekordu. Do. edycji bądź usunięcia danych. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 308 znajdujące się po prawej • . kontrahent/kontakt/numer odbiorcy. według ich daty rozesłania do odbiorców. skoku do partii rekordów. kolumna Nr . dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści. wysłania faksu ponownie. które sama wysłała. status wiadomości (oczekuje. wysłany). Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku stronie pól Od. Symbol (N) w tej kolumnie sygnalizuje. skoku do partii rekordów. • kolumna Właściciel .przycisk akcji . Administrator może skorzystać również z opcji usunięcia danego rekordu z bazy.zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich wiadomości. że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do wiadomości.będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi zaawansowanych (o których mowa poniżej).kolumna zawiera nazwę kontrahenta/kontaktu. a także co niezwykle ważne . Do tego celu służą dwa pola Od. jego temat czy też data wysłania. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. W takim przypadku będzie istniała możliwość wyboru dowolnej osoby z listy wszystkich użytkowników systemu.zawiera informację o terminie wysłania faksu. Do w kolumnie Data wysłania. który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej.• • • • WAŻNE: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. • kolumna Data wysłania . • kolumna Kontrahent/Kontakt/Numer . który jest integralną częścią systemu ITCube. Wyjątkiem jest tutaj administrator systemu oraz osoba mająca prawo do przeglądania korespondencji innych użytkowników.

Podgląd faksu wysłanego Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu faksu znajdującego się na liście wyników wyszukiwania.wyszukiwania rekordów opisujących wiadomości wg tego właśnie kryterium.zawiera temat faksu. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone podczas wprowadzania wiadomości do systemu. Dzielą one wszystkie wysłane faksy na trzy grupy. Jeśli w liście nie ma danego kontrahenta oznacza to. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych wiadomościom o takiej właśnie nazwie. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych wiadomościom wysłanym do firmy „Coca Cola”. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Tak więc. Rozwiązanie takie pozwala przede wszystkim na szybszą oraz łatwiejszą pracę z bazą danych wysyłanej korespondencji. • kolumna Temat . które nie zostały jeszcze wysłane (Oczekujące). aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące wiadomości adresowanych do firmy „Coca Cola” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Kontrahent taką właśnie wartość. iż przedzielono im status Archiwum (standardowy horyzont archiwizacji wynosi jeden miesiąc). iż nie wysyłaliśmy do niego żadnego faksu. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. faksy które zostały już wysłane (Wysłane) oraz faksy. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. które wprowadzone do systemu były na tyle dawno. Faksy. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 309 . Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. który wysłaliśmy. aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone wiadomości o temacie „Coca Cola” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Temat taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Oprócz wyżej wspomnianych mechanizmów przeszukiwania bazy ważne są także trzy przyciski znajdujące się na dole formularza.

WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Ponowne wysyłanie zapisanych faksów Każdy faks znajdujący się w skrzynce nadawczej. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. o którą nam chodzi. Aby zmodyfikować dany rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji wybrać opcję Edytuj rekord. Modyfikowanie danych dotyczących faksu W każdej chwili możliwe jest zmienienie danych opisujących faks takich jak: kontrahent. Dostęp do archiwum wiadomości użytkownik systemu otrzymuje poprzez wybór w menu systemowym Mail/Faks polecenia Skrzynka odbiorcza (faks). Można posłużyć się rozwijanym menu. numer faksu był zajęty) może być w dowolnym momencie wysłany ponownie do adresata. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów.WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych którekolwiek z pól nie zostało wypełnione . Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Historia korespondencji . w którym wyświetlona zostanie tabela zawierająca pełną historię odebranej korespondencji faksowej. By wysłać faks ponownie wystarczy wybrać opcję Wyślij ponownie z menu kontekstowego związanego z danym faksem. służące do: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 310 . który nie został poprawnie wysłany (np.na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Polecenie to spowoduje otwarcie nowego okna.faksy odebrane Użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może przeglądnąć wszystkie odebrane faksy. projekt. osoba kontaktowa. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. etap projektu oraz priorytet.

• kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Do. Jeśli nie pamiętamy pełnego numeru mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. adresat e-maila. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. skoku do partii rekordów. Tak więc. ręcznego związania z kontrahentem/projektem bądź pytaniem. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów. Jeśli faks nie został związany z kontrahentem/kontaktem (na przykład wysłany został przez firmę nie zarejestrowaną w systemie bądź z nieznanego numeru) można posłużyć się polem Numer. • kolumna Kontrahent/Kontakt/Numer – kolumna zawiera nazwę kontrahenta/kontaktu. edycji bądź usunięcia danych. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących faksy wg @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 311 znajdujące się po prawej stronie pól . która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. • kolumna Data wysłania – zawiera informację o terminie wysłania faksu. która poprzedza właśnie przeglądaną. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. wysłanie odpowiedzi. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. skoku do partii rekordów. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego wiadomość elektroniczną za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. na które odpowiada odebrany list. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku Od. jego temat czy też data wysłania. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. Wyjątkiem jest tutaj administrator oraz użytkownik systemu z przyznanym uprawnieniem „Przeglądanie faksów innych użytkowników”.• • • • WAŻNE: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do wiadomości. który jest integralną częścią systemu ITCube. Do tego celu służą dwa pola Od. Do w kolumnie Data wysłania. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich faksów. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Każdy użytkownik może skorzystać również z opcji usunięcia danego rekordu z bazy. według ich daty otrzymania od odbiorców. która wysłała faks. które zostały wysłane do niej. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi zaawansowanych (o których mowa poniżej). który wybrać będzie mógł dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu.

Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Faksy. Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu faksu znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie. Rozwiązanie takie pozwala przede wszystkim na szybszą oraz łatwiejszą pracę z bazą danych odebranej korespondencji. które nie zostały jeszcze przeczytane i prawdopodobnie nie zostały jeszcze związane z adresatem oraz odbiorcą (Nowe). aby znaleźć wszystkie faksy wysłane przez firmę TOMEX wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Kontrahent taką właśnie wartość. aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone faksom o nazwie „Świąteczna promocja” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwa taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych faksom wysłanym przez firmę TOMEX. Dzielą one wszystkie odebrane faksy na trzy główne grupy. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 312 . • kolumna Temat – zawiera temat odebranego faksu. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Tak więc. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. iż przedzielono im status Archiwum (standardowy horyzont archiwizacji wynosi jeden miesiąc). Tak więc. faksy już przeczytane (Przeczytane) oraz faksy. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje dotyczące odebranego faksu oraz lista odpowiedzi. które wprowadzone do systemu były na tyle dawno. WAŻNE: By poprawnie wyświetlić treść faksów konieczne jest zainstalowanie na komputerze oprogramowania pozwalającego na wyświetlanie plików TIFF.tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych faksom o takim właśnie temacie. Oprócz wyżej wspomnianych mechanizmów przeszukiwania bazy ważne są także trzy przyciski znajdujące się na dole formularza. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno.

do tego który dostępny jest po wybraniu opcji Wyślij faks. Niemniej jednak formularz ten zostanie wstępnie wypełniony wartościami tak by zaoszczędzić użytkownikowi konieczności podawania numeru. Oznaczenie wszystkich nowych faksów jako przeczytane Jeśli chcemy wszystkie faksy o statusie Nowy oznaczyć jako przeczytane wystarczy z menu kontekstowego wybrać opcję Oznacz wszystko jako przeczytane. Usuwanie rekordu Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Należy pamiętać. Dodatkowo dopisze on wysyłany faks na listę odpowiedzi związanych z odebraną korespondencją. Spowoduje to wyświetlenie zawartości skrzynki nadawczej i umożliwi wskazanie faksu źródłowego. Przypisywanie do pytania Jeśli chcemy oznaczyć odebrany faks jako odpowiedź na pytanie zadane przez nas w uprzednio wysłanej korespondencji należy wybrać pozycję Zwiąż z pytaniem.WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Korespondencja grupowa w systemie ITCube System ITCube umożliwia tworzenie trzech rodzajów korespondencji grupowej. Oznaczanie faksu jako przeczytany Jeśli chcemy oznaczyć odebrany faks jako przeczytany należy wybrać pozycję Oznacz jako przeczytany. Po wskazaniu faksu bądź wybraniu z nim związanej opcji Zwiąż z odpowiedzią nowo otwarte okno zostanie automatycznie zamknięte. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Spowoduje to otworzenie formularza analogicznego. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Wysyłanie odpowiedzi Jeśli chcemy wysłać odpowiedź dotycząca odebranego faksu możemy tego dokonać wybierając opcję Wyślij odpowiedź. że dopóki w skrzynce odbiorczej znajduje się choć jeden faks nie oznaczony jako przeczytany system będzie informował użytkownika w Panelu głównym o tym. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. iż jego skrzynka odbiorcza zawiera nowe faksy. Pierwszym z nich jest mailowa wiadomość grupowa (mailing) polegająca na rozsyłaniu listu email do grup kontrahentów lub osób kontaktowych. Drugim medium służącym do rozsyłania korespondencji jest @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 313 . wybierania kontrahenta/kontaktu czy wypełniania pola temat.

Jedyną różnica jest fakt. Grupy te charakteryzują się tym iż nie powstają w wyniku podania kryteriów które powinni spełniać ich członkowie lecz na zasadzie wskazanie konkretnych rekordów. • Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów. Trzecim rodzajem korespondencji seryjnej jest tradycyjna poczta – system ITCube umożliwia seryjne drukowanie listów oraz adresowanie kopert. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tej właśnie grupie. Aby to uczynić należy wybrać polecenie Mail/Faks->Korespondencja grupowa->Grupy kontrahentów i wypełnić formularz składający się z następujących pól: • Nazwa grupy (obowiązkowe) – pole edycyjne. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej właśnie grupie.). Branża. Przygotowanie faksingu jest całkowicie analogiczne do tworzenia mailingu. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Lista firm – pole pozwalające na definiowanie grup wyliczeniowych. Oba rodzaje grup będą wykorzystywane przy tworzeniu mailingów oraz grupowego rozsyłania faksów. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). system generując daną grupę uzna. Grupy kontrahentów korespondencji grupowej Aby skorzystać z rozsyłania grupowej korespondencji należy na początku zdefiniować grupy odbiorców. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów. w które wpisać należy nazwę grupy pod jaką będzie ona identyfikowana w systemie. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. system generując daną @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 314 . • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonej grupy do kontrahentów o konkretnym statusie. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość.faks. grupa itd. system generując daną grupę uzna. Grupy odbiorców mogą składać się zarówno z kontrahentów jak i osób kontaktowych. iż wiadomość ta zostanie rozesłana za pomocą faksu. iż nie jest to wartość. Pole Lista firm zawiera listę kontrahentów którzy mają tworzyć grupę. system generując daną grupę mailingową uzna. • Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące określeniu nazwy kontrahenta. Dodawanie grupy odbiorców kontrahentów Aby móc skorzystać z opcji rozesłania korespondencji grupowej (email/fax) do grupy użytkowników należy najpierw wprowadzić do systemu takie grupy. Jeśli pole to pozostawimy nie wypełnione system domniema iż grupa powinna być tworzona na podstawie parametrów podanych w polach pozostałych spośród wszystkich rekordów. Grupa ta może zostać dodatkowo zawężona poprzez wskazanie wartości pozostałych pól (np. iż nie jest to wartość. Jeśli nie zostanie ono wypełnione.

Region. system generując dany raport uzna. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej grupie. które mają decydować o tym czy dana firma znajdzie się w definiowanej grupie. system generując daną grupę uzna. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. Oprócz definiowania interesującego nas okresu czasowego system pozwala także na wskazanie rodzaju wpisów które traktowane będą jako opis ostatniego kontaktu z klientem. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego daty pozyskania kontrahenta. Jeśli żadne z trzech pól nie zostanie wypełnione. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. -W polu „Informacje” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Zadania” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartość *Dowolny typ zadania* oraz Korespondencja przychodząca. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej właśnie grupie • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonej grupy do kontrahentów pozyskanych w konkretny sposób. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego daną firmę. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po prawej stronie pola. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tej grupie. iż nie jest to wartość. iż nie są to wartości. • Miasto. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system generując daną grupę mailingową uzna. system generując daną grupę mailingową uzna. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. Jeśli interesuje nas wybór kontrahentów z którymi mieliśmy kontakt w ciągu ostatnich 3 miesięcy przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie korespondencji elektronicznej bądź wykonanie związanego z nimi zadania należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Istniał kontakt w ciągu ostatnich” miesiące. system generując daną grupę mailingową uzna. • Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. • Ostatni kontakt – zbiór pól pozwalający na wybór tylko tych kontrahentów z którymi ostatni kontakt miał miejsce w określonym przedziale czasu. iż nie jest to wartość. Jeśli natomiast interesuje nas wybór kontrahentów z którymi nie mieliśmy @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 315 wybrać wartość 3 . Przykład 1. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania na podstawie którego wygenerowana zostanie grupa mailingowa kontrahentów. Państwo – pola. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów mających znaleźć się w tworzonej grupie mailingowej. Przykład 2.grupę uzna. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej grupie. iż nie jest to wartość.

Aby tego dokonać kliknąć należy przycisk Dodaj.” pola „Zadania”... Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy zapisać definicję grupy kontrahentów. czy co najmniej jedną z nich (zaznaczone pole lub). -W polu „Zadania” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Informacje” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartości Wykonany telefon oraz *Dowolny typ korespondencji* WAŻNE: Należy pamiętać iż w przypadku definiowania grupy kontrahentów typu „Był kontakt w ciągu ostatnich .kontaktu w ciągu ostatniego roku przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie bądź wysłanie korespondencji elektronicznej oraz informację o typie Wykonany telefon należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Brak kontaktu w ciągu ostatnich” wybrać wartość Rok. Jeśli natomiast definiujemy grupę typu „Brak kontaktu w ciągu ostatnich . • Cechy – pole umożliwiające wybranie kilku cech opisujących kontrahenta. Dodatkowo możemy określić czy dana firma ma spełniać wszystkie cechy (zaznaczone pole i). Jeśli zależy nam na wyborze konkretnego etapu należy po wyświetleniu przeglądarki projektów wejść do menu kontekstowego projektu oraz wybrać menu podręczne o nazwie „Załącz do formularza wybrany etap”.. WAŻNE: Jeśli wypełniliśmy pole Zakres podczas podglądu grupy wyświetlone zostaną tylko rekordy których numer porządkowy leży w podanym przedziale.. czy co najmniej w jednym z nich (zaznaczone pole lub). Podgląd / usuwanie grup kontrahentów Aby przeglądnąć definicję grupy kontrahentów wybrać należy nazwę interesującej nas grupy z rozwijanego menu w polu Nazwa grupy (okno Administruj grupami kontrahentów) i wcisnąć @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 316 . „Informacje” oraz „Korespondencja” łączone są spójnikiem lub.” pola te łączone są spójnikiem i. czy co najmniej jednym z nich (zaznaczone pole lub). Dodatkowo możemy określić czy firma ma być zainteresowana wszystkimi wybranymi kategoriami (zaznaczone pole i). WAŻNE: Jeśli nie wypełniliśmy grupa żadnego będzie po z pól prostu podczas wypełniania formularza Grupy kontrahentów uzyskana obejmowała wszystkich kontrahentów zarejestrowanych w systemie. • Udział w projektach – pole pozwalające zawęzić zbiór kontrahentów do tych firm które brały udział we wskazanych projektach. Co ważne pole Udział w projektach może jednocześnie zawierać zarówno wpisy dotyczące projektów jaki i poszczególnych etapów. którymi jest zainteresowany dany kontrahent. Zawiera ono listę wszystkich etapów danego projektu.. • Kategorie produktów – pole umożliwiające wybranie kilku kategorii produktów. Warto podkreślić iż pole to pozwala nam także na wskazanie poszczególnych etapów konkretnego projektu. Dodatkowo możemy określić czy dana firma brała udział we wszystkich podanych projektach (zaznaczone pole i).

Grupa ta może zostać dodatkowo zawężona poprzez wskazanie wartości pozostałych pól (np. • Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 317 . Co ważne pole Udział w projektach może jednocześnie zawierać zarówno wpisy dotyczące projektów jaki i poszczególnych etapów. z którym związana jest osoba kontaktowa mająca znaleźć się w tworzonej grupie mailingowo/faksingowej: Lista firm – pole pozwalające na definiowanie grup wyliczeniowych. za pomocą którego nadać możemy naszej grupie własną i unikalną nazwę. I tak znajdują się tutaj następujące pola: • Nazwa grupy (obowiązkowe) – pole. iż nie jest to wartość. Grupy kontaktów korespondencji grupowej Drugim rodzajem grup służących do adresowani korespondencji grupowej jest grupa dotycząca osób kontaktowych. Warto podkreślić iż pole to pozwala nam także na wskazanie poszczególnych etapów konkretnego projektu. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie osoby kontaktowe powinny zostać umieszczone w tworzonej właśnie grupie. Pola dotyczące kontrahenta. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. Branża. Analogicznie aby usunąć grupę kontrahentów wybrać należy nazwę grupy z menu w polu Nazwa grupy (okno Administruj grupami kontrahentów) i wcisnąć przycisk Usuń.przycisk Wyświetl. Zawiera ono listę wszystkich etapów danego projektu. • Udział w projektach – pole pozwalające zawęzić zbiór osób kontaktowych do tych których nadrzędny kontrahent brał udział we wskazanych projektach. Dodatkowo możemy określić czy dana firma brała udział we wszystkich podanych projektach (zaznaczone pole i). Dodawanie grupy odbiorców kontaktów Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. Grupy te charakteryzują się tym iż nie powstają w wyniku podania kryteriów które powinni spełniać ich członkowie lecz na zasadzie wskazanie konkretnych rekordów.). Jeśli pole to pozostawimy nie wypełnione system domniema iż grupa powinna być tworzona na podstawie parametrów podanych w polach pozostałych spośród wszystkich rekordów. Grupy kontaktów tworzy się za pomocą polecenia Mail/Faks>Korespondencja grupowa->Grupy kontaktów. Jeśli zależy nam na wyborze konkretnego etapu należy po wyświetleniu przeglądarki projektów wejść do menu kontekstowego projektu oraz wybrać menu podręczne o nazwie „Załącz do formularza wybrany etap”. system uzna. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. grupa itd. • Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta. Pole Lista firm zawiera listę kontrahentów których osoby kontaktowe mają tworzyć grupę. czy co najmniej w jednym z nich (zaznaczone pole lub).

która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. system uzna. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta. system uzna. system uzna. Państwo – pola. iż nie jest to wartość. system uzna. iż nie jest to wartość. na podstawie którego wygenerowana zostanie grupa. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu podsumowania. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po prawej stronie pola. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonej grupy do osób związanych z kontrahentami pozyskanymi w konkretny sposób. iż nie jest to wartość. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana.kontrahentów). • Miasto. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów zatrudniających osoby. Jeśli żadna z opcji (niski. iż nie jest to wartość. Region. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. • Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów. system uzna. system uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. • Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. średni. Pola dotyczące bezpośrednio osoby kontaktowej: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 318 . która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. system uzna. która ma decydować o tym czy dany kontakt znajdzie się w tworzonej właśnie grupie czy też nie. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. które mają znaleźć się w tworzonej grupie. iż nie jest to wartość. wysoki) nie zostanie wybrana. system uzna. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonej grupy do osób związanych z kontrahentami dysponującymi konkretnym statusem.

która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w niej czy też nie. która ma decydować o tym czy dany kontakt znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. system generując daną grupę uzna. Wiek – rozwijane menu pozwalające określić przedział wiekowy osób kontaktowych. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. system generując daną @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 319 znajdujący się po prawej . która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w niej. które mają decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. system generując daną grupę mailingową uzna. które powinny znaleźć się w grupie mailingowej. system tworząc daną grupę uzna. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonej grupy do osób kontaktowych pozyskanych w konkretny sposób. system generując grupę mailingową uzna. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk stronie pola. za pomocą których określić można dane teleadresowe osób kontaktowych mających znaleźć się w tworzonym podsumowaniu. Jeśli pole nie zostanie wypełnione. system generując daną grupę mailingową uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Państwo – pola. • Właściciel kontaktu – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących osób kontaktowych za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. system generując grupę uzna. iż nie jest to wartość. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system generując daną grupę uzna. • Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontaktów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego daną osobę. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. które powinny znaleźć się w grupie mailingowej. iż nie jest to wartość. Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonej grupy do osób • • • • kontaktowych o konkretnym statusie.• Nazwisko / imię – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy osoby kontaktowej pod jaką znana jest ona w systemie. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonej grupie. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Region. Kontrahent – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do osób kontaktowych powiązanych z konkretną firmą (do wybory są tutaj wszyscy kontrahenci wprowadzeni do systemu). iż nie jest to wartość. system tworząc daną grupę uzna. iż nie są to wartości. Płeć – rozwijane menu pozwalające określić płeć osób kontaktowych. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego daty pozyskania osób kontaktowych. Jeśli żadne z trzech pól nie zostanie wypełnione. • Miasto.

iż nie jest to wartość. • Cechy – pole umożliwiające wybranie kilku cech opisujących kontakt. Jeśli natomiast definiujemy grupę typu „Brak kontaktu w ciągu ostatnich . Dodatkowo możemy określić czy osoba kontaktowa ma być zainteresowana wszystkimi wybranymi kategoriami (zaznaczone pole i)..” pola „Zadania”. którymi jest zainteresowany dany kontakt. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. Jeśli interesuje nas wybór osób kontaktowych z którymi mieliśmy kontakt w ciągu ostatnich 3 miesięcy przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie korespondencji elektronicznej bądź wykonanie związanego z nimi zadania należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Istniał kontakt w ciągu ostatnich” miesiące. czy co najmniej jednym z nich (zaznaczone pole lub). Przykład 1. Dodatkowo możemy określić czy dana osoba ma spełniać wszystkie cechy (zaznaczone pole i). „Informacje” oraz „Korespondencja” łączone są spójnikiem lub. • Kategorie produktów – pole umożliwiające wybranie kilku kategorii produktów.grupę uzna.” pola te łączone są spójnikiem i. Jeśli natomiast interesuje nas wybór osób kontaktowych z którymi nie mieliśmy kontaktu w ciągu ostatniego roku przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie bądź wysłanie korespondencji elektronicznej oraz informację o typie Telefon należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Brak kontaktu w ciągu ostatnich” wybrać wartość Rok. WAŻNE: Jeśli nie wypełniliśmy żadnego z pól podczas wypełniania formularza Grupy kontaktów uzyskana grupa będzie po prostu obejmowała wszystkie osoby kontaktowe zarejestrowane w systemie. • Ostatni kontakt – zbiór pól pozwalający na wybór tylko tych kontrahentów z którymi ostatni kontakt miał miejsce w określonym przedziale czasu. czy co najmniej jedną z nich (zaznaczone pole lub).. wybrać wartość 3 @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 320 .. -W polu „Zadania” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Informacje” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartości Telefon oraz *Dowolny typ korespondencji* WAŻNE: Należy pamiętać iż w przypadku definiowania grupy osób kontaktowych typu „Był kontakt w ciągu ostatnich ... Przykład 2. WAŻNE: Jeśli wypełniliśmy pole Zakres podczas podglądu grupy wyświetlone zostaną tylko rekordy których numer porządkowy leży w podanym przedziale. -W polu „Informacje” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Zadania” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartość *Dowolny typ zadania* oraz Korespondencja przychodząca. Oprócz definiowania interesującego nas okresu czasowego system pozwala także na wskazanie rodzaju wpisów które traktowane będą jako opis ostatniego kontaktu z klientem.

Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy zapisać definicję grupy kontaktów. 4. Analogicznie wygląda dodanie faksingu. Użytkownik czekający na decyzję przełożonego w każdej chwili może zorientować się w aktualnej 5. 3. który dodajemy za pomocą polecenia Mail/Faks->Korespondencja grupowa->Dodaj korespondencje (faks) oraz tradycyjnej korespondencji seryjnej dodawanej za pomocą pomocą polecenia Akceptuj korespondencje @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 321 . który jest przełożonym osoby tworzącej dany mailing/faksing (i posiada kontrolę nad jego poczynaniami) zostaje powiadomiony o tym fakcie przez system (notka w zakładkach Korespondencje do akceptacji w Panelu głównym oraz odpowiednia informacja dostępna za pomocą polecenia Mail/Faks->Korespondencja grupowa->Korespondencje do akceptacji). Przełożony decyduje za o tym jak zamierza postąpić i zatwierdza bądź bądź odrzuca Odrzuć korespondencję korespondencje. Aby tego dokonać kliknąć należy przycisk Dodaj. 2. Zaakceptowany mailing/faksing zostaje wysłany w terminie określonym w polu Data podczas wprowadzania go do systemu lub zostanie wydrukowany przez realizatora (w przypadku poczty tradycyjnej). Stworzenie nowego mailingu możliwe jest za pomocą polecenia Mail/Faks->Korespondencja grupowa->Dodaj korespondencje (email). sytuacji za pomocą polecenia Mail/Faks->Korespondencja grupowa>Korespondencje dodane. Użytkownik (mający odpowiednie uprawnienia zezwalające na tworzenie korespondencji grupowej nadane mu podczas tworzenia jego profilu) tworzy nowy mailing za pomocą polecenia Mail/Fax->Korespondencja grupowa->Dodaj korespondencje (email) lub faksing za pomocą polecenia Mail/Fax->Korespondencja grupowa->Dodaj korespondencje (faks) lub mailing tradycyjny Mail/Fax->Korespondencja grupowa>Dodaj korespondencje (list). Wysłana korespondencja seryjna trafia do historii kontrahenta/kontaktu (ewentualnie projektu). Analogicznie aby usunąć grupę kontaktów wybrać należy nazwę grupy z menu w polu Nazwa grupy (okno Administruj grupami kontaktów) i wcisnąć przycisk Usuń. W największym skrócie schemat taki wygląda następująco: 1. Schemat wysyłania wiadomości grupowej Aby dobrze zrozumieć zasady na jakich działa w systemie tworzenie i rozsyłanie mailingów/faksingów trzeba przyjrzeć się w jaki sposób krążą one pomiędzy poszczególnymi użytkownikami i jakie użytkownicy Ci mają możliwości działania. 6. Podgląd / usuwanie grup osób kontaktowych Aby przeglądnąć zawartość grupy kontaktów wybrać należy nazwę interesującej nas grupy z rozwijanego menu w polu Nazwa grupy (okno Administruj grupami kontaktów) i wcisnąć przycisk Wyświetl. Użytkownik systemu.

WAŻNE: Jeśli kontrahent/osoba kontaktowa znajduje się w kilku grupach. której • zaznaczając odpowiednią nazwę za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszki. który przywołać można klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola Data. w którym ustalić można unikalną i niepowtarzalną nazwę dla wprowadzanego do systemu mailingu/faksingu.polecenia Mail/Faks->Korespondencja grupowa->Dodaj korespondencje (list). do których trafi wiadomość grupowa. w którym wybrać należy grupę kontrahentów (wprowadzoną wcześniej za pomocą do polecenia trafi Mail/Fax->Korespondencja tworzona wiadomość. Właściwą grupę wybieramy zaznaczając odpowiednią nazwę za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszki. WAŻNE: System daje również możliwość wybrania jednocześnie kilku grup kontrahentów. w którym wybrać należy grupę osób kontaktowych (wprowadzoną wcześniej za pomocą polecenia Mail/Faks->Korespondencja grupowa ->Grupy kontaktów). Właściwą grupowa->Grupy grupę wybieramy kontrahentów). do których trafić ma tworzona wiadomość. • Grupy kontrahentów – pole. • Projekt – rozwijane menu. WAŻNE: Wiadomości. Aby tego dokonać należy wcisnąć przycisk CTRL oraz po kolei wskazywać nazwy grup kontrahentów. do których trafi wiadomość grupowa. za pomocą którego ustalić można wszystkie parametry wysyłanej korespondencji grupowej. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 322 . WAŻNE: System daje również możliwość wybrania jednocześnie kilku grup osób kontaktowych. za pomocą którego wybrać możemy nazwę projektu powiązanego w jakiś sposób z rozsyłaną wiadomością. • Temat – pole edycyjne umożliwiające ustalenie nagłówka/tematu rozsyłanej wiadomości. Aby tego dokonać należy wcisnąć przycisk CTRL oraz po kolei wskazywać nazwy grup osób kontaktowych. które nie zostaną zaakceptowane a upłynie ich termin wysyłki otrzymują w systemie status „niewysłane”. W formularzu mamy do czynienia z następującymi polami: • Data (obowiązkowe) – pole służące ustaleniu terminu wysłania mailingu/faksingu. do których trafić ma tworzona wiadomość. Datę ustalamy za pomocą kalendarza wbudowanego do systemu ITCube. którą otrzymają adresaci. do której trafi tworzona wiadomość. Nazwa – pole. za pomocą którego można skojarzyć mailing/faksing z etapem wyżej wybranego projektu. Grupy kontaktów – pole. system zadba o to by tworzony mailing/faksing został dostarczony do niego tylko raz. które zaznaczyliśmy. Temat ten będzie później widoczny jako temat wiadomości. Wybranie jednego z tych dwóch poleceń spowoduje otworzenie formularza "Dodaj korespondencje grupową". nie można ich też już zaakceptować ani wysłać w żaden inny sposób. • Etap projektu – rozwijane menu.

!Firma_Państwo!. WAŻNE: W przypadku gdy dodajemy korespondencję seryjną listową w polu treść jest widoczne dodatkowe menu “Drukuj”. że jedynie pliki graficzne mogą być wysyłane jako załączniki. które zawierać mogą informacje istotne z punktu widzenia osoby tworzącej wiadomość. Po przycisk w . WAŻNE: Jeśli tworzoną wiadomością grupową jest faks to należy pamiętać. WAŻNE: Aby utworzyć spersonalizowaną korespondencję seryjną można użyć w treści ! następujących zmiennych: !Firma_Nazwa!. !Kontakt_Państwo!. W przypadku maili nie jest istotne jakie dokumenty są dołączone w formie załącznika. !Kontakt_Ulica!. Plik dołącza się klikając w przycisk kliknięciu na wyżej wspomniany znajdujący się po lewej stronie okna Załączniki.pole umożliwiające dołączenie do wiadomości dowolnych plików. !Kontakt_Nazwisko!. !Firma_Kod!. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj system odrzuci wprowadzane przez nas dane. należy zatwierdzić ją klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. ! Firma_Ulica!. Do tego celu służą trzy rzędy ikon umieszczonych bezpośrednio nad polem edycyjnym. na nowe Jeśli okno. !Kontakt_Imię!. Dzięki niemu możliwe jest wydrukowanie listów do grupy kontrahentów/kontaktów oraz zaadresowanie kopert. bazy danych. W przypadku tradycyjnej korespondencji (listów) pole to jest jedynie wykorzystywane jako dodatkowa informacja. wysyłania (generowania) korespondencji grupowej system ITCube zamieni te zmienne przez prawdziwe wartości pobrane z @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 323 . Podczas !Kontakt_Miasto!. system otworzy pliki. w którym nie wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj wiadomości grupowej dokument) przycisk systemie Więcej wcześniej zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas redagowania klikając temat dołączania plików zainstalowanych w systemie znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom.• Dokumenty . !Data_Czas!. Aby wiadomość grupowa została dodana do systemu. Kontakt_Kod!. Więcej na temat formatowania wprowadzonego tekstu znaleźć można w Aneksie. Treść – pole edycyjne służące wprowadzaniu właściwej treści wiadomości oraz • odpowiedniego jej sformatowania. !Data!. !Firma_Miasto!. Dopóki korespondencja znajduję się w buforze system jej nie wyśle. WAŻNE: W momencie gdy zapisujemy korespondencję seryjną mamy możliwość zapisania jej do “Buforu”. W takim przypadku będziemy mieli możliwość późniejszej edycji treści wiadomości.

które zostały zaakceptowane już przez naszego przełożonego nie będą mogły być ponownie edytowane ani usunięte. Przeglądając listę zawierającą rekordy z korespondencją grupową. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Tabelę tę przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Mail/Faks->Korespondencja grupowa->Korespondencje dodane. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). oczekująca na decyzję osoby upoważnionej do podjęcia decyzji. Korespondencja grupowa w systemie ITCube może mieć trzy różne statusy: • • • zaakceptowana. Brak decyzji). rekordy dotyczące mailingów. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. natychmiast trafiają do specjalnej tabeli z wykazem mailingów/faksingów dodanych. Można posłużyć się rozwijanym menu. niezaakceptowana. I tak po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich mailingów/faksingów. która je wprowadziła. iż na dole tabeli znajdują się trzy pola wyboru (Zaakceptowane. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. które zostały dodane do systemu i oczekują na akceptację przełożonego osoby. skoku do partii rekordów. Niezaakceptowane. o którą nam chodzi. WAŻNE: Jeśli użytkownik wprowadzający wiadomość grupową do systemu nie posiada przełożonego. bądź też podczas tworzenia jego profilu nie została zaznaczona opcja umożliwiająca przełożonemu sprawowanie nad nim kontroli. Przykładowo. która poprzedza właśnie przeglądaną. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. skoku do partii rekordów. którą wprowadził do systemu ITCube. Jest to możliwe.Dodana korespondencja grupowa W każdej chwili dowolny użytkownik systemu może sprawdzić jaki jest status korespondencji grupowej (zarówno mailingu jak i faksingu). Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. gdyż wszystkie korespondencje grupowe. które zostały przez nas wprowadzone do systemu pamiętać należy. o akceptację których prosi osoba aktualnie zalogowana w systemie na danej stacji roboczej. mailing czy też faksing wprowadzony przez niego zostanie automatycznie zaakceptowany. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 324 . W zależności od tego jaki status został wybrany będą zmieniać się także opcje dostępne dla użytkownika. w których wybrać należy jaki rodzaj statusu wiadomości grupowych nas interesuje.

czy też data wysłania. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego mailing/faksing za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. aby znaleźć @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 325 . Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące mailingów z czasu kiedy Twoim szefem był Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Zatwierdzający taką właśnie wartość. o akceptacji których decydował Jan Kowalski. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. który jest integralną częścią systemu ITCube.wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Do w kolumnie Data wysłania. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tabela ta podzielona jest na sześć kolumn. dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie pól Od. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych mailingom/faksingom. • kolumna Data wysłania – zawiera informację o terminie wysłania wiadomości grupowej. Tak więc. według ich daty rozesłania do odbiorców. osoba zatwierdzająca. • kolumna Typ – zawiera dwie wartości: email oraz faks. który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej. • kolumna Zatwierdzający – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby kompetentnej do zatwierdzenia danego mailingu/faksingu. wyświetlenia raportu oraz usunięcia z bazy (tylko administrator). Do tego celu służą dwa pola Od. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich korespondencji grupowych. które sama wprowadziła do systemu. Tak więc. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy danych. że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do rekordów opisujących korespondencje grupową. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. typ (mail/faks). Tak więc. edycji (o ile korespondencja grupowa nie została już zaakceptowana albo odrzucona). którą wprowadziliśmy do systemu. akceptacji bądź odrzuceniu korespondencji grupowej. Dzięki tej kolumnie istnieje możliwość zawężenia przeszukiwania korespondencji grupowej do samych mailingów lub faksingów. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. akceptacji lub odrzucenia mailingu/faksingu bądź usunięcia danych. Wyjątkiem jest tutaj administrator systemu. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . który wybrać będzie mógł dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia.. edycji. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących wiadomości grupowe wg tego właśnie kryterium. jego nazwa. • kolumna Nazwa – zawiera nazwę wiadomości grupowej. Do.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 326 . Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna.wszystkie rekordy poświęcone korespondencji grupowej o nazwie „Życzenia świąteczne” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwa taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane poprzez ikonę . Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. akceptacji/odrzucenia korespondencji grupowej. Podgląd / Akceptacja / Odrzucanie / Wyświetlenie raportu korespondencji grupowej Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów wiadomości grupowej. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych mailingom/faksingom o takiej właśnie nazwie. wyświetlenia raportu dotyczącego mailingu/faksingu a także usunięcie rekordu. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone podczas wprowadzania mailingu/faksingu do systemu. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. znajdującej się na liście wyników wyszukiwania. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji na temat mailingu. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. znajduje się także przycisk . Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria.

ale także sporządzi listę odbiorców. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Zwiąż z projektem. Korespondencja grupowa oczekująca na akceptację Wszystkie wiadomości grupowe. do których mail lub faks został wysłany. O fakcie. Odrzucenie korespondencji grupowej (*) Aby zrezygnować z wysyłania korespondencji grupowej wystarczy wyszukać rekord opisujący dany mailing/faksing a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji obok numeru porządkowego rekordu oraz wybrać opcję Odrzuć korespondencje.Powiązanie wiadomości grupowej z projektem W każdej chwili korespondencja grupowa może zostać skojarzona z projektem/etapem projektu. iż na naszą decyzję czeka nowy rekord zawierający @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 327 . Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Tabelę tę przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Mail/Faks->Korespondencja grupowa>korespondencje do akceptacji. znajdujący się Wyświetlanie raportu dotyczącego korespondencji grupowej W każdym momencie można zobaczyć rezultat wysłanej korespondencji grupowej. Aby to zrobić wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu opisującego mailing/faksing i wybrać opcję Wyświetl raport. Akceptacja korespondencji grupowej Aby obok zaakceptować numeru korespondencję grupową oraz wystarczy wybrać wyszukać opcję rekord opisujący dany mailing/faksing a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji porządkowego rekordu znajdujący się ponownie Akceptuj/Wyślij korespondencje. Opcja ta jest dostępna jedynie dla korespondencji grupowej wysłanej lub oczekującej na akceptację. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas zmiany. które zostały wygenerowane przez użytkowników systemu. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. do których nie udało się wysłać korespondencji grupowej. Aby zmiany zostały zapisane. System nie tylko wypisze osoby oraz firmy. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. będących naszymi podwładnymi (oraz dodatkowo podczas tworzenia ich profilu w systemie otrzymaliśmy prawo kontrolowania ich poczynań) natychmiast trafiają do specjalnej tabeli z wykazem mailingów/faksingów do akceptacji zależnej od nas.

dane

o

korespondencji

grupowej

powiadamia

nas

również

system

ITCube

wyświetlając

odpowiednią informację w Panelu głównym w zakładce Korespondencje do akceptacji. I tak po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich mailingów/faksingów, o akceptacji których decyduje osoba, aktualnie zalogowana w systemie na danej stacji roboczej. Korespondencje grupowe w systemie ITCube mogą mieć trzy różne statusy: • • • zaakceptowane; niezaakceptowane; oczekujące na decyzję osoby upoważnionej do podjęcia decyzji;

Przeglądając listę zawierającą rekordy z wiadomościami grupowymi, których dalszy los zależy od nas pamiętać należy, iż na dole tabeli znajdują się trzy pola wyboru (Zaakceptowane, Niezaakceptowane, Brak decyzji), w których wybrać należy jaki rodzaj statusu wiadomości grupowych nas interesuje. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. Można posłużyć się rozwijanym menu, za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów, o którą nam chodzi. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu, służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie; skoku do partii rekordów, która poprzedza właśnie przeglądaną; skoku do partii rekordów, która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej; skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi

• • • • WAŻNE:

zaawansowanych (o których mowa poniżej), system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów, które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia, podglądu, akceptacji bądź odrzucenia mailingu/faksingu lub usunięcia danych. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego wiadomość grupową oczekującą na akceptację użytkownika zalogowanego na danej stacji roboczej za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu, osoba zatwierdzająca, nazwa korespondencji, czy też założona data wysłania mailingu/faksingu do grup odbiorców. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu, stan w jakim znajduje się wiadomość grupowa(Zaakceptowana, Niezaakceptowana, Brak decyzji) a także co niezwykle ważne – przycisk akcji wyświetlenie , dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak jego treści, akceptacji bądź odrzucenia wiadomości, związanie jej z

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 328

projektem/etapem projektu, wyświetlenie raportu oraz usunięcia z bazy (dostępne wyłącznie dla administratora); • kolumna Data wysłania – zawiera informację o terminie wysłania mailingu/faksingu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich wiadomości grupowych, według ich daty rozesłania do odbiorców, ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów. Do tego celu służą dwa pola Od, Do w kolumnie Data wysłania. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza, który jest integralną częścią systemu ITCube. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdujące się po prawej stronie pól Od, Do; • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu, który wprowadził do systemu dany mailing/faksing. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących wiadomości grupowe wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące korespondencji stworzonych przez Jana Kowalskiego wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel taką właśnie wartość. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych mailingom/faksingom, które do systemu wprowadził Jan Kowalski; • kolumna Zatwierdzający – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby kompetentnej do zatwierdzenia danego mailingu/faksingu. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje, że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do rekordów opisujących korespondencje grupowe, które może zaakceptować bądź odrzucić. Wyjątkiem jest tutaj administrator systemu, który będzie miał możliwość wyboru dowolnego użytkownika; • kolumna Nazwa – zawiera nazwę wiadomości grupowej, która oczekuje na naszą decyzję. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone wiadomości o nazwie „Życzenia świąteczne” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwa taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych wiadomościom grupowym o takiej właśnie nazwie. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria.

Segregowanie wyników
Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 329

Podgląd / Akceptacja / Odrzucanie / Ponowne wysłanie / Wyświetlenie raportu korespondencji grupowej
Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu, znajduje się także przycisk , kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści wiadomości i wszystkich związanych z nią ustawień, zatwierdzenie bądź odrzucenie mailingu/faksingu, a także usunięcie rekordu.

Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie
Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu korespondencji grupowej, znajdującej się na liście wyników wyszukiwania; • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno, w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone podczas wprowadzania mailingu/faksingu do systemu. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane poprzez ikonę .

WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna.

WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji.

Powiązanie wiadomości grupowej z projektem
W każdej chwili korespondencja grupowa może zostać skojarzona z projektem/etapem projektu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Zwiąż z projektem. Aby zmiany zostały zapisane, wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi, iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas zmiany.

Akceptacja korespondencji grupowej
Aby zaakceptować korespondencję grupową wystarczy wyszukać rekord opisujący dany

mailing/faksing a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji

znajdujący się

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 330

obok

numeru

porządkowego

rekordu

oraz

wybrać

opcję

Akceptuj/Wyślij

ponownie

korespondencje.

Odrzucenie korespondencji grupowej (*)
Aby zrezygnować z wysyłania korespondencji grupowej wystarczy wyszukać rekord opisujący dany mailing/faksing a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji obok numeru porządkowego rekordu oraz wybrać opcję Odrzuć korespondencje. znajdujący się

Ponowne wysłanie korespondencji grupowej
Jeśli zależy nam na ponownym wysłaniu korespondencji grupowej należy wybrać opcję Wyślij ponownie korespondencję. Spowoduje to zmianę statusu korespondencji na Zaakceptowany i ponowne ustawienie jej w kolejce korespondencji oczekujących na wysłanie. Co ważne ponowne wysłanie korespondencji powoduje jej wysłanie tylko do osób, do których poprzednia próba wysłania zakończyła się niepowodzeniem (np. Wysyłanie korespondencji zostało przerwane z powodu zerwania połączenia z serwerem poczty)

Wyświetlanie raportu dotyczącego korespondencji grupowej
W każdym momencie można zobaczyć rezultat wysłanej korespondencji grupowej. Aby to zrobić wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu opisującego mailing/faksing i wybrać opcję Wyświetl raport.

Usuwanie rekordu (*)
Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się

obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu, a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy.

CTI w systemie ITCube
System ITCube CRM umożliwia integrację z centralami telefonicznymi. Integracja możliwa jest z każdą centralą do której producent dostarcza sterownik TAPI (światowy standard komunikacji ze środowiskiem telekomunikacyjnym). W związku z pozycją wyżej wymienionego standardu praktycznie wszyscy wiodący producenci oferują wsparcie do swoich produktów w tej kwestii. Moduł ITCube CTI umożliwia następującą funkcjonalność : Wybieranie numeru Funkcja pozwala na wybieranie numeru bezpośrednio z poziomu aplikacji ITCube CRM. By zadzwonić do danego kontrahenta bądź osoby kontaktowej wystarczy na formularzu podanych

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 331

obiektów kliknąć w numer telefonu. Identyfikację dzwoniącego Funkcja pozwala na identyfikację dzwoniącego oraz wypisanie zgromadzonych o nim danych w systemie CRM zanim jeszcze rozpoczęta zostanie rozmowa. Identyfikacja dokonywana jest w obrębie bazy kontrahentów oraz osób kontaktowych – tak by precyzyjnie zlokalizować dzwoniący podmiot. System jednocześnie udostępnia użytkownikowi listę akcji które może wykonać w kontekście dzwoniącego klienta/osoby kontaktowej (np. Dodaj zadanie, Dodaj informację, Wyślij list itd.) Wykonywanie funkcji udostępnianych przez daną centralę telefoniczną Po rozpoczęciu rozmowy system umożliwia użytkownikowi wykonanie wielu użytecznych operacji. W szczególności może on z poziomu systemu dokonać : • • • • • rozpoczęcia/zakończenia rozmowy (telefon z zestawem głośnomówiącym) transferu kontrolowanego rozmowy transferu bezwzględnego rozmowy konsultacji wewnętrznej zawieszenia/odwieszenia rozmowy.

Dostępność wyżej wymienionych funkcji zależna jest w dużej mierze od sterownika dostarczanego przez producenta centrali telefonicznej.

Dostęp z urządzeń mobilnych
ITCube MOBILE to moduł systemu ITCube kierowany do firm, których pracownicy stosunkowo często przebywają poza siedzibą firmy i dodatkowo nie zawsze mają możliwość dostępu do systemu ITCube CRM za pośrednictwem przenośnego komputera. W takiej sytuacji bardzo przydatną funkcją jest możliwość komunikacji z systemem za pośrednictwem urządzenia PDA lub telefonu komórkowego. ITCube MOBILE współpracuje z dowolnym urządzeniem wspierającym popularne środowisko JAVA. Tak niskie wymagania gwarantują możliwość pracy z systemem ITCube CRM za pośrednictwem praktycznie dowolnego współczesnego urządzenia mobilnego, w szczególności popularnych, niedrogich telefonów komórkowych. ITCube MOBILE umożliwia wyszukiwanie oraz podgląd danych zapisanych w bazie systemu ITCube CRM (z uwzględnieniem modelu uprawnień). W szczególności dotyczy to informacji o kontrahentach, osobach kontaktowych czy produktach/usługach. Możliwość wykonywania połączeń telefonicznych bezpośrednio z poziomu modułu ITCube MOBILE oznacza, iż cała baza systemu CRM staje się praktycznie częścią książki adresowej urządzenia mobilnego. Moduł ITCube MOBILE oferuje możliwość pobierania list zadań oraz działań serwisowych, które zostały delegowane konkretnemu użytkownikowi. Gwarantuje więc stały dostęp do kalendarzy systemu ITCube CRM za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Dodatkowo udostępnia także mechanizmy edycji najważniejszych informacji. Tak więc możliwe jest szybkie i wygodne

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 332

zamknięcie/odrzucenie zadania, odnotowanie uwag dotyczących stanu jego realizacji lub (jeśli użytkownik dysponuje odpowiednimi uprawnieniami) odsunięcie w czasie daty realizacji. WAŻNE: Biorąc pod uwagę rożną implementację środowiska java przez producentów telefonów komórkowych poszczególne funkcje mogą działać w odmienny sposób na różnych aparatach telefonicznych. Niniejszy opis został opracowany na bazie popularnego telefonu Nokia E51.

Wymagania technologiczne
Aplikacja ITCubeCRM Mobile wykorzystuje technologię java (CLDC 1.0 oraz MIDP 2.0), która jest powszechnie dostępna w telefonach komórkowych oraz innych urządzeniach PDA. Jako iż aplikacja komunikuje się z bazą systemu CRM poprzez Internet telefon komórkowy musi posiadać skonfigurowane, działające połączenie z Internetem (wystarczy najwolniejszy standard - GPRS). W bardzo niewielkiej liczbie starych telefonów może być zaimplementowana java obsługująca tylko profil MIDP 1.0. Na tych aparatach aplikacja ITCubeCRM Mobile nie będzie działała.

Instalacja poprzez przeglądarkę internetową
Jeśli aparat telefoniczny posiada przeglądarkę internetową/WAP to najłatwiejszym sposobem zainstalowania aplikacji ITCubeCRM Mobile jest właśnie ten sposób instalacji. W takim wypadku należy poprzez przeglądarkę połączyć się z adresem: http://itcube.pl/mobile.php. Następnie należy kliknąć w link „ITCubeCRM Mobile 1.0”. Po kliknięciu w odnośnik pojawi się monit ”Pobrać i zainstalować aplikację 'ITCubeCRM'?” tak jak jest to przedstawione poniżej:

Należy zatem kliknąć w przycisk „Tak”. Następnie aplikacja zostanie pobrana ze strony www i zainstalowana w telefonie. Aplikacja ITCubeCRM Mobile będzie dostępna w zakładce Instalacje.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 333

WAŻNE: W różnych telefonach aplikacje instalowane są w odmiennych miejscach. Przykładowo w telefonach Samsung lub starszych modelach Nokii programy java dostępne są w zakładce Gry i aplikacje.

Instalacja poprzez połączenie telefonu z komputerem
W przypadku gdy nie mamy w telefonie komórkowym przeglądarki internetowej/WAP aplikację ITCubeCRM Mobile można zainstalować w inny sposób. W tym celu należy wejść na stronę www.itcube.pl, zalogować się do sekcji Do pobrania oraz pobrać plik ITCubeCRM Mobile. Uzyskany w ten sposób plik z rozszerzeniem jar należy zapisać na dysku twardym komputera. Zazwyczaj do telefonów komórkowych dodawane jest specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające przypadku telefonów Nokia jest to program Nokia PC Suite. ich komunikację z komputerem (w szczególności kopiowanie plików do pamięci telefonu). W Jeśli korzystamy właśnie z tego oprogramowania wystarczy w systemie Windows kliknąć dwa razy w zapisany plik ITCubeCRM.jar. System operacyjny zapyta się czy zainstalować program ITCubeCRM w telefonie komórkowym. W przypadku innych telefonów może zaistnieć konieczność skopiowania pliku ITCubeCRM.jar do pamięci telefonu komórkowego. Kolejnym krokiem będzie odszukanie tego pliku w telefonie i wybranie opcji Instaluj.

Pierwsze uruchomienie
Aby uruchomić aplikację ITCubeCRM Mobile należy odszukać miejsce gdzie została ona zainstalowana (w Nokii E51 jest to zakładka Instalacje). Po odszukaniu aplikacji klikamy w ikonę ITCubeCRM. Telefon komórkowy wyświetli ostrzeżenie, iż aplikacja będzie odbierać i wysyłać dane za pośrednictwem Internetu:

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 334

Musimy zezwolić na odbieranie i wysyłanie danych, tak więc wybieramy opcję „Tak”. Niektóre modele telefonów komórkowych dają nam więcej możliwości wyboru oferując jednokrotne zezwolenie bądź trwałe zezwolenie. Oczywiście najwygodniej jest przydzielić aplikacji zezwolenie trwałe dzięki czemu nie będziemy musieli każdorazowo zezwalać na utworzenie połączenie z Internetem. WAŻNE: Aby aplikacja ITCubeCRM Mobile działała poprawnie telefon komórkowy musi posiadać możliwość połączenia z Internetem (wystarczy najwolniejszy z obecnie dostępnych standardów GPRS). Aby móc rozpocząć pracę z aplikacją ITCubeCRM Mobile należy skonfigurować program. W tym celu wybieramy opcję „Konfiguracja”, tak jak jest to pokazane na zdjęciu poniżej:

Po wybraniu tej opcji należy poprawnie wypełnić formularz wpisując następujące dane: - Adres serwera - należy tutaj wprowadzić adres serwera, za pomocą którego łączysz się z systemem ITCube CRM z poza firmy. Przykładowo: http://itcubecrm.pl:80 - Konto – w pole to należy wpisać konto, którym logujesz się do systemu ITCube CRM. Przykładowo: kowalski; - Hasło - w pole to należy wpisać to samo hasło, które używasz do zalogowania się do systemu ITCube CRM. Przykładowo: kowalski

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 335

nie https. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 336 . Po wprowadzeniu danych możemy sprawdzić czy dane wprowadzone są poprawne. niemniej jednak kluczowe dane (takie jak konto i hasło) wysyłane są w formie kodowanej. Transmisja danych pomiędzy telefonem a serwerem nie jest szyfrowana protokołem SSL.WAŻNE: Jeśli nie jesteś pewny jaki adres serwera powinieneś wpisać to musisz skontaktować się z administratorem serwera. WAŻNE: Należy wprowadzić adres serwera wykorzystujący protokół http. która znajduje się w lewym dolnym rogu telefonu. na którym jest zainstalowany jest system ITCube CRM. W tym celu wybieramy opcję Testuj.

Błąd w sekcji Dostęp MOBILE.0. Poniżej przedstawiono listę możliwych błędów : 1. że dane oraz konfiguracja systemu jest poprawna. Wpisano poprawny adres serwera oraz poprawne konto/hasło (chyba że sekcja Konto/Hasło zawiera wpis Błąd) jednak jest to konto bez możliwości dostępu do modułu ITCube MOBILE (prawo „Dostęp do modułu Mobile” na karcie użytkownika). 4. WAŻNE: Z powodu bezpieczeństwa nie można zalogować się do systemu ITCube CRM na użytkownika admin poprzez telefon komórkowy.Po wybraniu opcji Testuj pojawi się strona diagnostyczna sprawdzająca czy połączenia. W takim wypadku należy zapisać dane klikając Wróć. Błąd w sekcji Licencja MOBILE. 2. Błąd w sekcji Połączenie. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 337 . Wpisano poprawny adres serwera jednak system został skonfigurowany tak by odmawiał połączeń z wykorzystaniem modułu ITCube MOBILE. a następnie wybrać opcję Dalej – konfiguracja zostanie zapisana i nie będziemy musieli wprowadzać jej następnym razem. licencji. W tym rozdziale została opisana cała funkcjonalność dostępna w aplikacji ITCubeCRM Mobile w wersji 1. Błąd w sekcji Konto/Hasło. Wpisano poprawny adres serwera jednak podano niepoprawną nazwę konta lub błędne hasło. Wpisano poprawny adres serwera jednak system nie posiada licencji z aktywnym modułem ITCube MOBILE. Dostępne funkcje W momencie gdy mamy już poprawnie skonfigurowaną aplikację ITCubeCRM Mobile możemy przystąpić do korzystania systemu ITCube poprzez telefon komórkowy. 3. konta/hasła i praw dostępu są poprawne: dane dotyczące Jeśli wszędzie widnieje napis OK to znaczy.

Menu główne wygląda następująco: Wyszukiwać kontrahenta można po następujących polach: . Aby znaleźć dane dotyczące kontrahenta wybieramy opcję Wyszukaj kontrahenta dostępną w menu głównym systemu. który znajduje się na dole ekranu.Telefon Po wpisaniu odpowiednich danych klikamy w przycisk Dalej. sprawdzić jego dane teleadresowe oraz wykonać do niego telefon. Po @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 338 .Nazwa/Skrót .Kontrahenci Użytkownik systemu może w łatwy sposób wyszukać kontrahenta.Adres .

Po wybraniu tej opcji ukaże się podgląd danych zawierający następujące informacje: . Poniżej przedstawiony jest podgląd przykładowej karty kontrahenta: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 339 .Adres .wybraniu tej opcji system wyświetli listę firm. WAŻNE: Moduł ITCubeCRM Mobile wyświetla pierwsze pięćdziesiąt znalezionych rekordów. W takim przypadku interface może zostać zablokowany na kilka/kilkanaście sekund. które spełniają warunki wyszukiwania. To ograniczenie może zmienić administrator systemu ITCube CRM. WAŻNE: Po kliknięciu w przycisk „Dalej” aplikacja musi połączyć się z serwerem.Telefon2 Oprócz powyższych pól istnieje możliwość wyświetlania także innych informacji.Telefon1 . Na górnym pasku powinna być wyświetlona informacja „Trwa pobieranie danych”. który nas interesuje i klikamy „Wybierz”. By skorzystać z tej funkcji konieczna jest jednak dodatkowa konfiguracja modułu przez administratora systemu. ale ta funkcja w niektórych telefonach nie jest obsługiwana.Nazwa/Skrót . Przykładowa lista wyników wygląda następująco: W momencie gdy chcemy obejrzeć szczegóły dotyczące kontrahenta wybieramy rekord.Email .

Na dole pod przyciskiem „Opcje” mamy możliwość zadzwonienia na jeden z dwóch numerów. które znajdują się na karcie kontrahenta. Aby znaleźć dane dotyczące kontaktu wybieramy opcję Wyszukaj kontakt tak jak jest to pokazane na zdjęciu poniżej: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 340 . Ilustruje to przykład zamieszczony poniżej: Osoby kontaktowe Oprócz wyszukiwania kontrahentów w aplikacji ITCubeCRM Mobile można oczywiście wyszukiwać też osoby kontaktowe.

Kontrahent .Telefon Po wpisaniu danych.Po wybraniu tej opcji system otworzy nam okno. Znalezienie osoby kontaktowej możliwe jest po następujących kryteriach: . po których chcemy wyszukiwać osobę kontaktową klikamy w opcję Dalej.Nazwisko/Imię . w którym będziemy mogli wypełnić formularz w celu wyszukania osoby kontaktowej. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 341 .

Email . Na górnym pasku powinna być wyświetlona informacja „Trwa pobieranie danych”.Telefon GSM Oprócz powyższych pól istnieje możliwość wyświetlania także innych informacji. WAŻNE: ITCubeCRM Mobile wyświetla pierwsze pięćdziesiąt znalezionych rekordów.Nazwisko/Imię . ale ta funkcja w niektórych telefonach nie jest obsługiwana. By skorzystać z tej funkcji konieczna jest jednak dodatkowa konfiguracja modułu przez administratora systemu. W takim przypadku interface może zostać zablokowany na kilka/kilkanaście sekund. To ograniczenie może zmienić administrator systemu ITCube CRM. który nas interesuje i klikamy „Wybierz”. WAŻNE: Po kliknięciu w przycisk „Dalej” aplikacja musi połączyć się z serwerem. Po wybraniu tej opcji system wyświetli listę osób. które spełniają warunki wyszukiwania. Po wybraniu tej opcji ukaże się podgląd danych zawierający następujące informacje: .Kontrahent . @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 342 .która znajduje się na dole ekranu.Telefon1 . Przykładowa lista wyników wygląda następująco: W momencie gdy chcemy obejrzeć szczegóły kontaktu wybieramy rekord.

Produkty W celu wyszukania produktu należy wybrać opcję Wyszukaj produkt : @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 343 .Podgląd karty osoby kontaktowej wygląda następująco: Jeśli chcemy wykonać połączenie telefoniczne do wyszukanej osoby to w dolnym lewym rogu mamy możliwość wybrania opcji dzwonienia (analogicznie jak miało to miejsce w przypadku kontrahentów).

Na górnym pasku powinna być wyświetlona informacja „Trwa pobieranie danych”. w którym będziemy mogli wypełnić formularz w celu wyszukania produktu/usługi. Przykładowa lista wyników wygląda następująco: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 344 .Kategoria . Znalezienie szukanego towaru możliwe jest po następujących kryteriach: . WAŻNE: Po kliknięciu w przycisk „Dalej” aplikacja musi połączyć się z serwerem. To ograniczenie może zmienić administrator systemu ITCube CRM. które spełniają warunki wyszukiwania.Po wybraniu tej opcji system otworzy nam okno. która znajduje się na dole ekranu. ale ta funkcja w niektórych telefonach nie jest obsługiwana. W takim przypadku interface może zostać zablokowany na kilka/kilkanaście sekund.Opis Po wypełnieniu formularza wybieramy opcję Dalej. WAŻNE: System ITCubeCRM Mobile wyświetla pierwsze pięćdziesiąt znalezionych rekordów.Nazwa/Kod . Następnie system wyświetli listę produktów/usług.

Cena zakupu (jeśli użytkownik ma prawo do odczytu cen zakupu) .Cena promocyjna . By skorzystać z tej funkcji konieczna jest jednak dodatkowa konfiguracja modułu przez administratora systemu.Cena dodatkowa . który nas interesuje i klikamy „Wybierz”.Cena hurtowa 3 . Podgląd karty produktu/usługi wygląda następująco: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 345 .Cena detaliczna .Kategoria .Opis Oprócz powyższych pól istnieje możliwość wyświetlania także innych informacji.Cena hurtowa 1 .Nazwa/Kod .W momencie gdy chcemy obejrzeć szczegóły towaru wybieramy rekord.Cena hurtowa 2 . Po wybraniu tej opcji ukaże się podgląd danych zawierający następujące informacje: .

tak jak jest to pokazane poniżej: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 346 .Zadania/Działania serwisowe ITCubeCRM Mobile daje możliwość podglądu zadań/działań serwisowych oraz odnotowywania stanu ich realizacji. Biorąc pod uwagę. Obie opcję dostępne są na pierwszym ekranie aplikacji. Aby wyszukać zadanie/działanie należy wybrać opcję „Pobierz zadania” albo „Pobierz działania”. iż zarządzanie zadaniami i działaniami w aplikacji ITCubeCRM Mobile jest zorganizowane w identyczny sposób zostało ono opisane w jednym rozdziale a wszystkie zdjęcia ekranu wykonane są na przykładzie zadań.

w które możemy wpisać nazwę typu zadania/działania. . określające z jakiego dnia system ma wyświetlić zadania/działania. WAŻNE: System ITCubeCRM Mobile wyświetla pierwsze pięćdziesiąt znalezionych rekordów.Data – pole obowiązkowe.Priorytet – lista rozwijana określająca ważność zadań/działań. System wyświetli tylko te zadania/działania. W takim przypadku interface może zostać zablokowany na kilka/kilkanaście sekund. WAŻNE: Po kliknięciu w przycisk „Dalej” aplikacja musi połączyć się z serwerem. które chcemy pobrać. Zaakceptowany. Zamknięty pozytywnie. Przykładowa lista wyników wygląda następująco: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 347 . Zamknięty negatywnie. Na górnym pasku powinna być wyświetlona informacja „Trwa pobieranie danych”. która znajduje się na dole ekranu. . Następnie system wyświetli listę zadań/działań. To ograniczenie może zmienić administrator systemu ITCube CRM.Po wybraniu opcje: tej opcji system otworzy nam formularz służący do zdefiniowania jakimi zadaniami/działaniami jesteśmy zainteresowani. Odrzucony. które chcemy wyświetlić. . które spełniają warunki wyszukiwania. Do wyboru mamy następujące opcje: Nowy (wtedy data nie jest uwzględniana). ale ta funkcja w niektórych telefonach nie jest obsługiwana. I tak do wyboru będziemy mieli następujące .Status – możemy określić status zadań/działań.Typ – pole. Formularz służący do określenia jakie zadania/działania chcemy pobrać wygląda następująco: Po wypełnieniu formularza wybieramy opcję Dalej. które są odpowiedniego typu.

W przypadku listy zadań/działań serwisowych mamy możliwość nie tylko podglądu danych.Data. ale także edycji.Delegujący . W przypadku gdy z menu zlokalizowanego w dolnym lewym rogu klikniemy w przycisk Wybierz system otworzy nam okno z podglądem danego zadania/działania. Podgląd zadania/działania wygląda następująco: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 348 .Nazwa kontrahenta .Telefon 2 kontrahenta Oprócz powyższych pól istnieje możliwość wyświetlania także innych informacji.Opis delegującego .Data.Temat .Adres kontrahenta .Priorytet . godzina do .Opis realizatora . Podgląd zadania/działania zawiera następujące dane: .Typ . By skorzystać z tej funkcji konieczna jest jednak dodatkowa konfiguracja modułu przez administratora systemu.Email kontrahenta .Telefon 1 kontrahenta . godzina od .

Dzisiaj . Z poziomu listy zadań/działań mamy możliwość przejścia do modyfikacji rekordu.zmienić termin wykonania zadania na: . Opcja umożliwiająca wykonanie połączenia telefonicznego jest zlokalizowana w dolnym lewym rogu. By dokonać jakiejkolwiek zmiany w zadaniu/działaniu już zamkniętym użytkownik musi posiadać prawo Edycja zamkniętych zadań/Edycja zamkniętych działań serwisowych.Jutro .Za 3 dni . @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 349 . Natomiast by zmienić datę zadania użytkownik musi posiadać prawo Zmiana terminu realizacji odebranych zadań lub Zmiana każdego pola odebranych zadań/działań. za pomocą której będziemy mogli: . Następnie system otworzy stronę.wprowadzić opis realizatora. które chcemy zmienić a następnie wybrać opcję Edytuj. który zostanie dopisany do istniejącej zawartości pola opis w systemie ITCube CRM. Aby wykonać tę operację należy zaznaczyć zadanie/działanie. . Wygląda to analogicznie jak w przypadku karty kontrahenta lub kontaktu.Za 4 tygodnie . czyli zaakceptować. Mechanizm zapisu danych uwzględnia prawa przydzielone danemu użytkownikowi w systemie ITCube CRM.Strona wyświetlająca informacje na temat zadania/działania umożliwia także zadzwonienie do Klienta. W przypadku braku uprawnień użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie komunikatem „Brak uprawnień”.Za 2 dni .zmienić status zadania.Za 2 tygodnie .Za tydzień . odrzucić bądź zamknąć pozytywnie/negatywnie.

stron WWW oraz innych aplikacji. natomiast pliki które zawierają dane niepoprawne zapisywane są pod zmienioną nazwą . importu oraz aktualizacji produktów. Jest to jeden wiersz w którym kolejność kolumn jest następująca : @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 350 .Integracja z aplikacjami poprzez ImportAPI ITCube ImportAPI to moduł kierowany do firm. Każdy plik zawiera informację o jednej firmie. Komunikacja odbywa przy użyciu plików tekstowych w formacie CSV. Import kontrahentów Pliki z danymi firmy. która ma zostać zaimportowana powinny nazywać się zgodnie z następującym formatem CompanyUnikatowyCiągZnaków. importu zamówień.doklejany jest kod powstałego błędu. Plik może nazywać się więc dla przykładu Company123456789. którym zależy na możliwości zasilania bazy danych systemu ITCube CRM ze źródeł zewnętrznych – sklepów internetowych. Poprawnie zaimportowane pliki są usuwane. Wymiana danych pomiędzy aplikacją zewnętrzną oraz systemem ITCube CRM dotyczy : importu kontrahentów.txt gdzie UnikatowyCiągZnaków to dowolny ciąg znaków akceptowalny przez system nazewnictwa plików. w którym kolumny rozdzielane są znakiem tabulacji (kodowanie Win-1250). Pliki z danymi. które mają zostać zaimportowane umieszczane są na serwerze w katalogu ITCube/fileBuffor/import.txt. WAŻNE : Aplikacja zewnętrzna generująca pliki musi zadbać w swoim zakresie o to by posiadały one unikatową nazwę.

CENA SPRZEDAŻY 3. PKWIU. DOMYŚLNA CENA. POTENCJAŁ. CENA SPRZEDAŻY 1. 4. 5. TYP. ILOŚĆ PO. DOSTAWCA OPIS.firma o podanej nazwie istnieje już w bazie (tylko gdy włączone jest wykrywanie duplikatów nazwy/kodu – patrz spis zmiennych itcube. TELEFON DOD. DOSTAWCA. Tylko kolumna pierwsza. UPUST. 5. który ma zostać zaimportowany/zaktualizowany powinny nazywać się zgodnie z następującym formatem ProductUnikatowyCiągZnaków. 3. WALUTA. CENA SPRZEDAŻY. 2. POLE DOD. POLE DOD. DOD. Każdy plik zawiera informację o jednym produkcie. ILOŚĆ OD.NAZWA FIRMY*. CENA SPRZEDAŻY 2. WWW. EAN. PRODUCENT. ULICA.ini). 4.firma o podanym kodzie istnieje już w bazie (tylko gdy włączone jest wykrywanie duplikatów nazwy/kodu – patrz spis zmiennych itcube. VAT SPRZEDAŻY. POLE DOD. POLE DOD. FAKS (3). DuplicateShortNameError_ . TELEFON (2). CENTRALA. REGON. STRONA WWW. WALUTA. Plik może nazywać się więc dla przykładu ProductOCV101. W przeciwnym wypadku do jego nazwy zostanie doklejony jeden z poniższych kodów błędu : • • • • DuplicateNameError_ . InconsistencyError_ . WALUTA. TELEFON (3). KONTO BANKOWE. CENA SPRZEDAŻY 5. CENA ZAKUPU. (2). TELEFON DOD. ZBIORCZA JEDNOSTKA MIARY. jest kolumną obligatoryjną. WAŻNE : W celu zabezpieczenia się przed problemami wynikającymi z równoległego dostępu do zasobów plikowych importowane są pliki o dacie modyfikacji starszej niż 5 sekund. MIASTO. OPIS. POLE DOD. LISTA DOMEN. OBSŁUGUJĄCY (LOGIN). WŁAŚCICIEL (LOGIN). OPIS. NUMER KATALOGOWY. GRUPA. OBSŁUGUJĄCY (LOGIN). POLE DOD. VAT ZAKUPU. BRANŻA. TERMIN PŁATNOŚCI. WrongFormatError_ . FAKS (1). WALUTA. PRODUKT AKTYWNY (TAK/NIE). LISTA EMAIL. POLE DOD. SKRÓCONA NAZWA. KOD POCZTOWY. TELEFON DOD.ini). POLE 1.txt gdzie UnikatowyCiągZnaków to dowolny ciąg znaków akceptowalny przez system nazewnictwa plików. W takim przypadku jeśli są to kolumny związane ze słownikiem. NIP. KOD. SPOSÓB POZYSKANIA. (3). WALUTA. POLE DOD. ILOŚĆ DO. 1. KATEGORIA.plik niezgodny z wymaganym formatem danych. Jest to jeden wiersz w którym kolejność kolumn jest następująca : NAZWA*. FAKS (2). STATUS. AKTYWNY UPUST KLIENTA (TAK/NIE). PAŃSTWO. DATA POZYSKANIA.jedna z kolumn odwołujących się do pola słownikowego zawiera wartość która nie została zdefiniowana. WŁAŚCICIEL (LOGIN). Po poprawnym imporcie plik zostanie usunięty. 2. 3. PODSTAWOWA JEDNOSTKA MIARY. ERP ID. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 351 . WALUTA. KONTRAHENT AKTYWNY (TAK/NIE). czyli nazwa firmy. REGION. w którym wyznaczono wartość domyślną zostanie ona wstawiona w miejsce pustej wartości. Import/Aktualizacja produktów Pliki z danymi produktu. Pozostałe kolumny mogą być puste. TELEFON (1). CENA SPRZEDAŻY 4. OSOBOWOŚĆ PRAWNA. POLE DOD. (1).txt. WALUTA.

W przypadku kolumny DATA DODANIA/SPRZEDAŻY pusta wartość zostanie zastąpiona aktualną datą. w którym wyznaczono wartość domyślną zostanie ona wstawiona w miejsce pustej wartości.Tylko kolumna pierwsza.ini) . KONTRAHENT*. TEMAT*. Każdy plik zawiera informację o jednym zamówieniu. Pierwszy wiersz opisuje nagłówek zamówienia natomiast pozostałe dotyczą poszczególnych pozycji.ini) który istnieje już w bazie produktowej następuje automatyczne przejście w tryb aktualizacji. WAŻNE : W celu zabezpieczenia się przed problemami wynikającymi z równoległego dostępu do zasobów plikowych importowane są pliki o dacie modyfikacji starszej niż 10 sekund. W przeciwnym wypadku do jego nazwy zostanie doklejony jeden z poniższych kodów błędu : • • • DataBaseError_ . są kolumnami obligatoryjnymi. Kolejność kolumn w wierszu nagłówka jest następująca : NUMER ZAMÓWIENIA*. Aktualizacja dotyczy tylko i wyłącznie tych pól których wartość w importowanym pliku jest niepusta. OBSŁUGUJĄCY/WŁAŚCICIEL (LOGIN). InconsistencyError_ . Zamówienie musi zawierać co najmniej jedną pozycję. Pozostałe kolumny mogą być puste. czyli nazwa produktu. Po poprawnym imporcie/aktualizacji plik zostanie usunięty. jest kolumną obligatoryjną.txt.jedna z kolumn odwołujących się do pola słownikowego zawiera wartość która nie została zdefiniowana. Pozostałe kolumny mogą być puste. które ma zostać zaimportowane powinny nazywać się zgodnie z następującym formatem OrderUnikatowyCiągZnaków.txt gdzie UnikatowyCiągZnaków to dowolny ciąg znaków akceptowalny przez system nazewnictwa plików.plik niezgodny z wymaganym formatem danych. W takim przypadku jeśli są to kolumny związane ze słownikiem. W takim przypadku nie jest dodawany nowy rekord tylko dokonywana jest aktualizacja rekordu istniejącego już w bazie. w którym wyznaczono wartość domyślną zostanie ona wstawiona w miejsce pustej wartości. WrongFormatError_ . DATA DODANIA/SPRZEDAŻY. KONTAHENT oraz TEMAT. Import zamówień Pliki z danymi zamówienia. UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO.produkt o podanym kodzie istnieje już w bazie (tylko gdy wyłączone jest automatyczne przejście w tryb aktualizacji – patrz spis zmiennych itcube. W takim przypadku jeśli są to kolumny związane ze słownikiem. Kolejność kolumn w wierszu pozycji jest następująca : @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 352 . W przypadku pliku zawierającego KOD (innym kryterium może być także NUMER KATALOGOWY – patrz spis zmiennych itcube. Plik może nazywać się więc dla przykładu Order2007_01_001. Kolumny NUMER ZAMÓWIENIA.

C.wiersz pozycji X niezgodny z wymaganym formatem danych.F.E.B.ini).wiersz pozycji X niezgodny z wymaganym formatem danych. WAŻNE : W celu zabezpieczenia się przed problemami wynikającymi z równoległego dostępu do zasobów plikowych importowane są pliki o dacie modyfikacji starszej niż 15 sekund.brak listy pozycji. WrongCompanyNameError_ . Udostępnienie pakietu ponad 60 gotowych raportów będących odpowiedzią na propozycje zgłaszane przez naszych klientów. W przypadku niewypełnienia kolumn STAWKA VAT oraz JEDNOSTKA MIARY zostaną zastosowane domyślne wartości ze odpowiednich słowników.wiersz pozycji X zawiera nazwę produktu który nie istnieje w bazie danych lub nazwa nie jest jednoznaczna (tylko gdy wyłączono możliwość dodawania pozycji incydentalnych – patrz spis zmiennych itcube.błąd którego powód nie może zostać precyzyjnie określony.F odnoszą się do pozostałych cen w kolejności w jakiej pojawiają się one na formularzu produktu.C. którym zależy na znacznym rozszerzeniu standardowych możliwości analitycznych systemu uzyskanym poprzez : • • Wprowadzenie zaawansowanego graficznego środowiska raportującego. WrongHeaderFormatError_ . Kolumna CENA KATALOGOWA może odnosić się do cen zdefiniowanych na formularzu produktu. • • WrongItemFormatErrorX_ . WrongItemFormatErrorX_ .brak nagłówka oraz listy pozycji. ILOŚĆ. W przeciwnym wypadku do jego nazwy zostanie doklejony jeden z poniższych kodów błędu : • • • • • • EmptyFileError_ .wiersz nagłówka niezgodny z wymaganym formatem danych.E. EmptyOrderError_ . JEDNOSTKA MIARY. UPUST. Moduł raportujący w systemie ITCube ITCube Raporty to rozwiązanie dla klientów.ini) . PRODUKT. Poniżej przedstawiamy listę większości z raportów stanowiących standardowy pakiet :. STAWKA VAT.NAZWA POZYCJI. • Możliwość rozbudowy systemu o dowolną ilość dodatkowych raportów tworzonych pod indywidualne potrzeby. CENA KATALOGOWA (PLN). Ogólne : @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 353 .kontrahent wskazany w wierszu nagłówka nie istnieje w bazie danych lub nazwa nie jest jednoznaczna (patrz spis zmiennych itcube. WrongItemProductNameErrorX_ . Litera A odpowiada cenie detalicznej natomiast B. Po poprawnym imporcie plik zostanie usunięty. W takim wypadku zamiast konkretnej wartości liczbowej powinna zawierać jedną z następujących liter: A.D. UnknownError_ .D.

Na natężenie pracy składają się dokonane wyświetlenia. Wynik prezentowany jest w postaci tabeli oraz wykresu słupkowego. modyfikacje oraz dodania rekordów.Kontrahenci/Branże Raport obrazujący ilościowy podział bazy kontrahentów ze względu na reprezentowaną branżę. Wynik prezentowany jest w postaci tabeli oraz wykresu słupkowego. edycje. Statystyka sesji/Tydzień Raport obrazujący rozkład tygodniowy (w rozbiciu na dni) natężenia pracy w systemie. Wynik prezentowany jest w postaci tabeli oraz wykresu słupkowego. Kontrahenci/Regiony Raport obrazujący ilościowy podział bazy kontrahentów ze względu na powiązanie z regionem geograficznym. Kontrahenci/Grupy Raport obrazujący ilościowy podział bazy kontrahentów ze względu na przynależność do grupy. edycje. Wynik prezentowany jest w postaci tabeli oraz wykresu słupkowego. Na natężenie pracy składają się dokonane wyświetlenia. samochód. Kontrahenci/Statusy Raport obrazujący ilościowy podział bazy kontrahentów ze względu na status kontrahenta. Wynik prezentowany jest w postaci tabeli oraz wykresu słupkowego. sala konferencyjna. Parametrem raportu jest zakres czasowy dokonanych rezerwacji oraz zasób współdzielony. Statystyka sesji/Użytkownik @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 354 . Typy dokumentów Raport obrazujący podział bazy dokumentów ze względu na typ (rozszerzenie). Wynik prezentowany jest w postaci tabeli oraz diagramu Gantt'a. Parametrem raportu jest zakres czasowy oraz pracownik którego praca ma zostać poddana analizie. Wynik prezentowany jest w postaci tabeli oraz wykresu słupkowego. modyfikacje oraz dodania rekordów. Dla każdego typu podana zostaje ilość dokumentów. laptop). Parametrem raportu jest zakres czasowy w którym wprowadzone zostały do systemu analizowane dokumenty. Parametrem raportu jest zakres czasowy oraz pracownik którego praca ma zostać poddana analizie. Harmonogram rezerwacji Raport obrazujący harmonogram dokonanych rezerwacji dla wskazanego zasobu współdzielonego (np. Statystyka sesji/Dzień Raport obrazujący rozkład dzienny (w rozbiciu na godziny) natężenia pracy w systemie. średni rozmiar pliku oraz łączna objętość dokumentów wskazanego typu w bazie danych. Wynik prezentowany jest w postaci tabeli oraz wykresu kołowego.

modyfikacje oraz dodania rekordów. Wynik prezentowany jest w postaci tabeli oraz wykresu słupkowego. Parametrem raportu jest zakres czasowy analizowanych zamówień. Parametrem raportu jest zakres czasowy który ma zostać poddany analizie oraz poziom alarmowy pozwalający wskazać pracowników których natężenie przekracza pewien założony próg. Parametrem raportu jest zakres czasowy analizowanych zamówień oraz tryb naliczania kosztów zakupowych. Parametrem raportu jest branża kontrahentów mająca zostać poddana analizie. negocjacje. Sprzedaż : Lejek sprzedaży Raport obrazujący ilość ofert. ich wartość oraz związaną z nimi marżę w rozbiciu na grupy kontrahentów. pierwszy kontakt. Parametrem raportu jest zakres czasowy analizowanych zamówień. Kontrahenci/Geolokacja (Grupa/Miasto i Grupa/Region) Raport obrazujący rozkład firm na mapie. Wynik prezentowan