Dokumentacja systemu ITCube 9.

3

Spis treści
1.SPIS TREŚCI...............................................................................1 2.STRESZCZENIE...........................................................................8 3.WSTĘP ORAZ PRZYJĘTE KONWENCJE.........................................8 4.ITCUBE CRM - OPIS DOSTĘPNYCH MODUŁÓW..........................10 5.ROZPOCZYNAMY PRACĘ Z SYSTEMEM ITCUBE..........................12
LOGOWANIE INTERAKCJA
DO SYSTEMU Z SYSTEMEM

ITCUBE.................................................................12 ITCUBE.................................................................13

6.PANEL GŁÓWNY SYSTEMU ITCUBE...........................................13
RAMKA RAMKA RAMKA RAMKA RAMKA RAMKA RAMKA ITCUBE...................................................................................13 WYSZUKAJ INFORMACJE ........................................................14 INFORMACJE..........................................................................14 DO ZROBIENIA.......................................................................15 PULPIT MANAGERA.................................................................16 PROJEKTY...............................................................................19 ZAKŁADKI...............................................................................19

7.POLECENIA SYSTEMOWE..........................................................21
POMOC W SYSTEMIE ITCUBE.......................................................................21 STRONA GŁÓWNA....................................................................................22 PRZESZUKIWANIE BAZY..............................................................................22 BAZA GRAFIK.........................................................................................22 DODATKOWE FORMULARZE...........................................................................23 DODATKOWE SŁOWNIKI..............................................................................25 KONFIGURACJA INTEGRACJI.........................................................................26 POWIĄZANIA INTEGRACJI...........................................................................26 IMPORTOWANIE GOTOWYCH LIST PRODUKTÓW/USŁUG (*)......................................26 IMPORTOWANIE GOTOWYCH LIST KONTRAHENTÓW (*)...........................................28
@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 1

IMPORTOWANIE GOTOWYCH LIST OSÓB KONTAKTOWYCH (*)....................................30 IMPORTOWANIE GOTOWYCH LIST INFORMACJI (*)...............................................31 IMPORTOWANIE DOKUMENTÓW (*)................................................................33 DANE FIRMY..........................................................................................33 ZMIANA HASŁA.......................................................................................33 HISTORIA SESJI......................................................................................34 KOŃCZENIE PRACY SYSTEMU........................................................................35

8.ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI SYSTEMU ITCUBE.................35
DZIAŁY FIRMY (*)..................................................................................35 GRUPY UŻYTKOWNIKÓW (*).......................................................................36 KOMPETENCJE UŻYTKOWNIKÓW (*)...............................................................37 DODAWANIE NOWEGO UŻYTKOWNIKA ..............................................................37 PODGLĄD / MODYFIKACJA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW.............................................41 ZARZĄDZANIE ZASTĘPSTWAMI.......................................................................45 TYPY INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU (*)...........................................................46 WPROWADZANIE NOWEJ INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU...........................................46 PODGLĄD / MODYFIKACJA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH.....................................47 RAPORT UŻYTKOWNIKÓW – STATYSTYKA AKTYWNOŚCI...........................................50 RAPORT UŻYTKOWNIKÓW – STATYSTYKA ZYSKU ZE SPRZEDAŻY..................................52

9.ZARZĄDZANIE ZADANIAMI W SYSTEMIE ITCUBE.....................54
TYPY ZADAŃ (*)....................................................................................54 DNI WOLNE OD PRACY(*)..........................................................................54 DELEGOWANIE / REALIZACJA ZADAŃ..............................................................55 MIESIĘCZNY KALENDARZ ZADAŃ....................................................................58 TYGODNIOWY KALENDARZ ZADAŃ...................................................................59 DNIOWY KALENDARZ ZADAŃ........................................................................59 ZADANIA ODEBRANE.................................................................................60 ZADANIA DELEGOWANE..............................................................................63 STATYSTYKA ZADAŃ..................................................................................67 RANKING ZADAŃ.....................................................................................70

10.EWIDENCJA DOKUMENTÓW W SYSTEMIE ITCUBE..................72
KATALOGI DOKUMENTÓW (*)......................................................................72 DODAWANIE NOWEGO DOKUMENTU.................................................................73 DODAWANIE NOWEGO SKRÓTU DO DOKUMENTU....................................................75 PODGLĄD / MODYFIKACJA DOKUMENTÓW ORAZ SKRÓTÓW.......................................76

11.KONTRAHENCI I OSOBY KONTAKTOWE..................................80
BRANŻE KONTRAHENTÓW(*).......................................................................80 GRUPY KONTRAHENTÓW (*).......................................................................81 CECHY KONTRAHENTÓW LUB OSÓB KONTAKTOWYCH (*).........................................82 RELACJE KONTRAHENT<->KONTRAHENT (*).....................................................83 RELACJE KONTRAHENT<->KONTAKT (*).........................................................83 KANAŁY KOMUNIKACJI (*).........................................................................84 SPOSÓB POZYSKANIA (*)..........................................................................84 STATUS KONTRAHENTA/OSOBY KONTAKTOWEJ (*)...............................................85 ODMIANA IMION (*)...............................................................................86 LOKALIZACJE GEOGRAFICZNE (*)..................................................................86 DODAWANIE NOWEGO KONTRAHENTA...............................................................87
@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 2

PODGLĄD / MODYFIKACJA KONTRAHENTÓW.......................................................91 ZARZĄDZANIE DUPLIKATAMI.........................................................................98 DODAWANIE OSÓB KONTAKTOWYCH ...............................................................98 PODGLĄD / MODYFIKACJA OSÓB KONTAKTOWYCH..............................................102 PLANOWANIE TRAS PRZEJAZDU....................................................................108 AKCJE NA ZBIORZE KONTRAHENTÓW..............................................................110 AKCJE NA ZBIORZE OSÓB KONTAKTOWYCH.......................................................113

12.INFORMACJE, STATYSTYKI/ANALIZY INTERAKCJI..............117
TYPY INFORMACJI (*) ...........................................................................117 WPROWADZANIE NOWEJ INFORMACJI............................................................118 PODGLĄD / MODYFIKACJA INFORMACJI.........................................................119 ANALIZA INTERAKCJI..............................................................................122 STATYSTYKA INTERAKCJI..........................................................................125 RANKING INTERAKCJI..............................................................................127

13.OFERTA HANDLOWA FIRMY..................................................129
KATEGORIE PRODUKTÓW (*).....................................................................130 TYPY PRODUKTÓW/USŁUG (*)...................................................................132 JEDNOSTKI MIARY (*)............................................................................132 WALUTY (*)......................................................................................133 STAWKI VAT (*)................................................................................134 KURSY (*)........................................................................................134 DODAWANIE PRODUKTÓW/USŁUG................................................................135 PODGLĄD / MODYFIKACJA REKORDÓW DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW/USŁUG ..................139

14.SPRZEDAŻ I ZAKUPY W SYSTEMIE ITCUBE...........................142
SPOSOBY DOSTAWY (*)..........................................................................143 SPOSOBY PŁATNOŚCI (*).........................................................................143 SZABLONY DRUKU DOKUMENTÓW HANDLOWYCH(*).............................................144 FAZY OFERTY(*)..................................................................................145 DODAWANIE DOKUMENTU SPRZEDAŻY............................................................146 DODAWANIE DOKUMENTU ZAKUPU................................................................150 ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI SPRZEDAŻY .......................................................153 ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI ZAKUPU ...........................................................155 OPERACJE NA DOKUMENTACH HANDLOWYCH......................................................158 ODNOTOWYWANIE PRZYCHODU/KOSZTU ........................................................161 PODGLĄD / MODYFIKACJA ODNOTOWANYCH PRZYCHODÓW/KOSZTÓW........................162 PLANY SPRZEDAŻOWE..............................................................................164 RAPORTY SPRZEDAŻY – ANALIZA ZYSKU.........................................................166 RAPORTY SPRZEDAŻY - RANKINGI ZYSKU........................................................169 RAPORTY SPRZEDAŻY – ROZLICZENIA FAKTUR..................................................171 RAPORTY SPRZEDAŻY – STATYSTYKA OFERT.....................................................171

15.SERWIS W SYSTEMIE ITCUBE..............................................173
TYPY GWARANCJI..................................................................................174 TYPY KONTRAKTU SERWISOWEGO.................................................................175 TYPY ZLECENIA SERWISOWEGO...................................................................175 TYPY DZIAŁANIA SERWISOWEGO..................................................................176 SYMBOLE GWARANCJI..............................................................................177 SYMBOLE KONTRAKTU SERWISOWEGO.............................................................178
@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 3

SYMBOLE ZLECENIA SERWISOWEGO...............................................................178 STATUSY GWARANCJI..............................................................................179 STATUSY KONTRAKTU SERWISOWEGO.............................................................180 STATUSY ZLECENIA SERWISOWEGO...............................................................181 PUNKTY SERWISOWE...............................................................................181 SZABLONY DRUKU GWARANCJI ORAZ KONTRAKTU SERWISOWEGO...............................182 SZABLONY DRUKU ZLECENIA SERWISOWEGO.....................................................183 DODAWANIE GWARANCJI..........................................................................184 DODAWANIE KONTRAKTU SERWISOWEGO.........................................................187 ZARZĄDZANIE GWARANCJAMI......................................................................189 ZARZĄDZANIE KONTRAKTAMI SERWISOWYMI.....................................................194 DODAWANIE ZLECENIA SERWISOWEGO...........................................................198 ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI SERWISOWYMI.......................................................201 DELEGOWANIE / REALIZACJA DZIAŁAŃ SERWISOWYCH.........................................205 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI SERWISOWYMI......................................................207 ZARZĄDZANIE MASZYNAMI.........................................................................211 EKSPORT ZLECEŃ SERWISOWYCH..................................................................211 EKSPORT GWARANCJI/KONTRAKTÓW SERWISOWYCH............................................213 EKSPORT DZIAŁAŃ SERWISOWYCH................................................................215

16.PROJEKTY W SYSTEMIE ITCUBE...........................................217
OTWARCIE (STWORZENIE) NOWEGO PROJEKTU..................................................218 DEFINIOWANIE ETAPÓW PROJEKTU...............................................................220 PODGLĄD / REALIZACJA PROJEKTÓW............................................................222 KALENDARZ PROJEKTÓW...........................................................................229 RAPORTY PROJEKTÓW - RANKINGI ZYSKU.......................................................230 RAPORTY PROJEKTÓW - RANKINGI ZADAŃ.......................................................231 EKSPORT PROJEKTÓW..............................................................................233

17.EKSPORT DANYCH W SYSTEMIE ITCUBE..............................235
EKSPORT EKSPORT EKSPORT EKSPORT EKSPORT
KONTRAHENTÓW.........................................................................235 OSÓB KONTAKTOWYCH INFORMACJI..............................................................................243 ZADAŃ....................................................................................246 PRODUKTÓW.............................................................................249

.................................................................239

18.ADRESOWANIE KOPERT.......................................................251
WYDRUK POJEDYNCZEJ NALEPKI NA KOPERTĘ....................................................251 SERYJNE DRUKOWANIE NAKLEJEK.................................................................252

19.INTRANET............................................................................252
WPROWADZANIE NOWEGO OGŁOSZENIA..........................................................253 PODGLĄD / MODYFIKACJA / USUWANIE OGŁOSZEŃ...........................................254 KOSZTY DO AKCEPTACJI...........................................................................257 DODANIE NOWEGO KOSZTU DO AKCEPTACJI......................................................258 KOSZTY DODANE...................................................................................259 KOSZTY OCZEKUJĄCE NA NASZĄ AKCEPTACJĘ.....................................................263 TYPY NIEOBECNOŚCI (*).........................................................................267 NIEOBECNOŚCI.....................................................................................267 DODANIE NOWEJ NIEOBECNOŚCI..................................................................268 NIEOBECNOŚCI DODANE...........................................................................269
@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 4

NIEOBECNOŚCI OCZEKUJĄCE NA NASZĄ AKCEPTACJĘ.............................................273 WPROWADZANIE ZASOBÓW FIRMOWYCH (*)...................................................277 TYPY REZERWACJI (*)............................................................................277 REZERWACJA ZASOBÓW FIRMOWYCH .............................................................278 KALENDARZ REZERWACJI..........................................................................282 WPROWADZANIE TEMATÓW POMOCY WEWNĘTRZNEJ (*).......................................282 DEFINIOWANIE TREŚCI POMOCY WEWNĘTRZNEJ (*)............................................283 PRZEGLĄDANIE POMOCY WEWNĘTRZNEJ .........................................................283

20.EKSTRANET..........................................................................284
PODGLĄD...........................................................................................284 O FIRMIE/KONFIGURACJA .......................................................................284 STRONA GŁÓWNA ..................................................................................285 REGULAMIN.........................................................................................285 WPROWADZANIE NOWEGO OGŁOSZENIA..........................................................285 PODGLĄD / MODYFIKACJA / USUWANIE OGŁOSZEŃ...........................................287 ZAMÓWIENIA.......................................................................................290 ZLECENIA SERWISOWE.............................................................................293 FORMULARZE (*).................................................................................295 LISTA ZGŁOSZEŃ Z FORMULARZY..................................................................296

21.OBSŁUGA POCZTY ELEKTRONICZNEJ W SYSTEMIE ITCUBE. .296
BAZA GRAFIK WYKORZYSTYWANA W REDAGOWANIU E-MAILI ORAZ FAKSÓW..................297 SZABLONY LISTÓW ELEKTRONICZNYCH............................................................297 REDAGOWANIE I WYSYŁANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ.........................................298 HISTORIA KORESPONDENCJI – SKRZYNKA NADAWCZA...........................................299 HISTORIA KORESPONDENCJI - SKRZYNKA ODBIORCZA...........................................302

22.OBSŁUGA FAKSÓW W SYSTEMIE ITCUBE..............................305
SZABLONY FAKSÓW................................................................................305 REDAGOWANIE I WYSYŁANIE FAKSÓW............................................................306 WYSYŁANIE DOKUMENTÓW TIFF I JPG FAKSEM..............................................307 HISTORIA KORESPONDENCJI - FAKSY WYSŁANE..................................................307 HISTORIA KORESPONDENCJI - FAKSY ODEBRANE................................................310

23.KORESPONDENCJA GRUPOWA W SYSTEMIE ITCUBE............313
GRUPY KONTRAHENTÓW KORESPONDENCJI GRUPOWEJ...........................................314 GRUPY KONTAKTÓW KORESPONDENCJI GRUPOWEJ...............................................317 SCHEMAT WYSYŁANIA WIADOMOŚCI GRUPOWEJ..................................................321 DODANA KORESPONDENCJA GRUPOWA............................................................324 KORESPONDENCJA GRUPOWA OCZEKUJĄCA NA AKCEPTACJĘ.....................................327

24.CTI W SYSTEMIE ITCUBE......................................................331 25.DOSTĘP Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH.......................................332
WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE...................................................................333 INSTALACJA POPRZEZ PRZEGLĄDARKĘ INTERNETOWĄ............................................333 INSTALACJA POPRZEZ POŁĄCZENIE TELEFONU Z KOMPUTEREM...................................334 PIERWSZE URUCHOMIENIE.........................................................................334
@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 5

DOSTĘPNE

FUNKCJE................................................................................337

26.INTEGRACJA Z APLIKACJAMI POPRZEZ IMPORTAPI............350
IMPORT KONTRAHENTÓW..........................................................................350 IMPORT/AKTUALIZACJA PRODUKTÓW............................................................351 IMPORT ZAMÓWIEŃ................................................................................352

27.MODUŁ RAPORTUJĄCY W SYSTEMIE ITCUBE........................353 28.PODSUMOWANIE..................................................................363 29.ANEKS .................................................................................364
WYSZUKIWANIE ZA POMOCĄ WZORCÓW..........................................................364 FORMULARZ TREŚĆ................................................................................364 SEGREGOWANIE REKORDÓW ......................................................................365 FORMULARZ DODAWANIA DO REKORDU DOKUMENTU ZAREJESTROWANEGO W SYSTEMIE.......365

30.DODATEK A – OPIS PLIKU ITCUBE.INI ................................368
DATABASE ENGINE SECTION.......................................................................368 ITCUBE SESSION TRACE SECTION................................................................368 ITCUBE OWNER SECTION.........................................................................376 DASHBOARD SUBSYSTEM SECTION................................................................378 MAIL SUBSYSTEM SECTION........................................................................380 SMS SUBSYSTEM SECTION........................................................................381 MOBILE SUBSYSTEM SECTION..................................................................381 FAX SUBSYSTEM SECTION..........................................................................382 IMPORT SUBSYSTEM SECTION......................................................................382 ITCUBE INTERFACE SECTION.....................................................................383 ITCUBE AUTO NUMBER SECTION................................................................407 ITCUBE SERVICE SPECIFIC VARIABLES..........................................................408 ITCUBE USER SPECYFIC VARIABLES.............................................................408 ITCUBE LABEL PRINTING VARIABLES.............................................................409 ITCUBE ADDITIONAL REPORTS SECTION.........................................................410 ITCUBE EXTRANET INTERFACE SECTION.........................................................410 ITCUBE CTI INTERFACE SECTION...............................................................411 ITCUBE INTEGRATOR SECTION...................................................................412 MIME TYPES SECTION...........................................................................418 LICENCE SECTION..................................................................................418

31.DODATEK B – SKRÓTY KLAWISZOWE...................................418 32.DODATEK C – INSTALACJA, KONFIGURACJA SYSTEMU ITCUBE ...............................................................................................419
INSTALACJA, ITCUBE W LINUX...............................................................................419 INSTALACJA, URUCHAMIANIE, KOPIA BEZPIECZEŃSTWA, UAKTUALNIENIA SYSTEMU ITCUBE W ŚRODOWISKU WINDOWS..........................................................................422 PROBLEMY ZGŁASZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU ITCUBE.............................429
ŚRODOWISKU URUCHAMIANIE, KOPIA BEZPIECZEŃSTWA, UAKTUALNIENIA SYSTEMU

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 6

WYMAGANIA

TECHNICZNE DOTYCZĄCE SERWERA.................................................429

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 7

Streszczenie
System ITCube CRM stanowi wszechstronne i łatwe w użyciu narzędzie zarządzania procesami zachodzącymi wewnątrz firmy. Zapewnia szybki dostęp do wszystkich informacji ważnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa oraz umożliwia sformalizowanie procesów biznesowych. Program zapewnia tworzenie pełnej historii funkcjonowania przedsiębiorstwa, niezależnie od zmian zachodzących wewnątrz firmy. System ITCube CRM nie tylko upraszcza wiele czasochłonnych czynności, ale także oferuje unikalne opcje nie dostępne w innych narzędziach o podobnym przeznaczeniu. System ITCube CRM usprawnia przede wszystkim obsługę klientów oraz wspomaga proces sprzedaży produktów i usług. Osiąga to przez łatwy i szybki dostęp do wszystkich informacji poświęconych kontrahentom lub osobom kontaktowym, proste definiowanie ofert, zarządzanie planami sprzedażowymi. Dodatkowo program umożliwia nadzór nad długoterminowymi projektami, ewidencję dokumentów firmowych, przeprowadzanie kampanii mailingowych a także ułatwia oraz formalizuje komunikację wewnętrzną firmy jak i tworzy internetowe kanały wymiany informacji z partnerami handlowymi. Ponadto system ITCube oferuje wiele funkcji unikalnych, jak choćby połączenie systemu klasy CRM z modułem serwisowym, dostęp do aplikacji z dowolnego miejsca dzięki obsłudze poprzez przeglądarkę internetową, moduł poczty elektronicznej zintegrowany z dowolnym programem pocztowym obsługującym protokół IMAP (np. Outlook

Express). Dodatkowo przejrzysty oraz intuicyjny panel sterownia sprawia, iż każdy, nawet początkujący użytkownik, nie będzie miał żadnych problemów z obsługą systemu. Oprogramowanie ITCube CRM adresowane jest do firm średnich, choć doskonale sprawdza się także w małych, prężnie rozwijających się jednostkach. Szczególnie zastosowanie znajdzie w przedsiębiorstwach, które mają duży kontakt z klientami, przetwarzają wiele informacji o kontrahentach oraz przygotowują indywidualne, spersonalizowane oferty. Produkt sprawdza się doskonale również w firmach sprzedających urządzenia wymagające późniejszego świadczenia usług serwisowych. Dzięki wdrożeniu systemu ITCube można profesjonalnie obsługiwać klientów, panować nad procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. W rezultacie umożliwi to usprawnienie działania, obniżenie kosztów oraz wzrost zadowolenia z świadczonych usług u klientów firmy.

Wstęp oraz przyjęte konwencje
W erze społeczeństwa informacyjnego każda nowoczesna firma musi posiadać profesjonalną infrastrukturę informatyczną. Nie wystarczają już inwestycje w sprzęt komputerowy lub zwykłe oprogramowanie biurowe. Aby firma była konkurencyjna, spełniała oczekiwania klientów musi używać specjalistycznego oprogramowania. Dzięki profesjonalnym rozwiązaniom informatycznym

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 8

• • Konwencje użyte w niniejszym opisie są następujące: • Nagłówki oznaczone symbolem (*) symbolizują polecenia widoczne tylko dla administratora systemu. • • Udostępnienie mechanizmów ewidencji dokumentów firmowych. informacji. Prowadzenie kampanii mailowych lub faksowych. Wspomaganie procesu sprzedaży produktów i usług. Integrację systemu z dowolnym programem pocztowym (np. (tworzenie oraz praca nad ofertami. Zarządzanie gwarancjami/obsługami serwisowymi oraz budowanie historii maszyn. Integracja z zewnętrznymi systemami sprzedażowym (np. Mozilla Mail). dobrze sformalizowane kanały komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej a także oferujący wsparcie dla modelu telepracy.pracodawca może skutecznie usprawnić działanie przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć się przed niebezpieczeństwem utraty wielu. CDN Opt!ma. • Tworzenie nowych kanałów dostępu do klienta dzięki modułowi Ekstranet (Sklep B2B. Odzyskiwanie informacji jest procesem długotrwałym i kosztownym.pl. Symfonia Premium. grupowa oraz etapowa realizacja zamówień). Udostępnianie narzędzi komunikacji wewnętrznej oraz zarządzania procesami zachodzącymi w małych oraz średnich firmach. Oprogramowanie ITCube CRM to system informatyczny integrujący zarządzanie informacjami. tworzący nowe. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 9 . Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów firma ITCube Software stworzyła kompleksowe rozwiązanie ITCube CRM. • • Czcionka pogrubiona wskazuje na elementy menu głównego systemu. Wszystkie uwagi oraz zapytania kierować można pod adres pomoc@itcube. podgląd stanu realizacji zamówień). Zespół pracowników ITCube Software dziękuje za zainteresowanie produktem ITCube oraz życzy przyjemnego oraz wydajnego użytkowania systemu. ponadto wielokrotnie pewne dane są utracone bezpowrotnie. Outlook Express. Symfonia FORTE). niekiedy kluczowych. System ITCube CRM realizuje wyżej wymienione cele poprzez: Obsługę rozbudowanej bazy danych kontrahentów oraz historii kontaktów z klientami. • • • • • Analizę/Statystyki jakości oraz efektywności świadczonych usług. WF-MAG. Kursywa w zdaniach wskazuje na nazwy pól oraz elementów sterujących systemu. Utrata danych o klientach spowodowana ludzką zawodnością lub przykładowo odejściem pracownika może spowodować liczne komplikacje. Dlatego też dobre oprogramowanie oraz jego skuteczne wykorzystanie ma fundamentalne znaczenie dla efektywnej oraz profesjonalnej działalności firmy.

Uzupełnieniem modułu CRM jest narzędzie do komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz obsługi procesów w nim zachodzących. ITCUBE PROJEKTY – narzędzie wspomagające zespołową realizację długoterminowych projektów. Moduł CRM można dostosować do każdego rodzaju działalności gospodarczej poprzez łatwy wybór odpowiednich dla danej firmy funkcji oraz parametrów. ustaleniu przewidywanych dat realizacji poszczególnych etapów czy też kryteriów zakończenia każdego z nich. Odpowiedzialny jest za zarządzanie informacjami dotyczącymi klientów w ramach firmy o złożonej strukturze.ITCube CRM . Moduł CRM dostarcza także narzędzi umożliwiających raportowanie kontrahentów. Mozilla Mail. Niezależnie od profilu działalności firmy moduł ten standaryzuje oraz automatyzuje realizację zamówień. osób kontaktowych. Moduł oferuje również mechanizmy przeglądu historii projektu. podsumowania całości bądź też każdego z etapów projektu a także różnego typu analizy i statystyki. rezerwują zasoby współdzielone. Oferuje także narzędzia pozwalające na raportowanie/analizę działalności poszczególnych pracowników działu serwisowego. informacji a także zyskowności sprzedaży oraz analizę ofert znajdujących się w różnych fazach (lejek sprzedaży). przydzieleniu etapowi projektu konkretnego zadania. Dzięki temu możliwa jest archiwizacja w systemie CRM istotnej korespondencji mailowej zarówno przychodzącej jak i wychodzącej. delegują zadania.umożliwia wysyłanie poczty elektronicznej oraz oferuje zaawansowaną obsługę kampanii mailingowych. W ramach danego projektu pracownicy wymieniają informacje. Moduł MAIL zapewnia integracją z innymi programami obsługi poczty np. osób kontaktowych oraz pełną historię kontaktów. zgłaszają generowane koszty itd. ITCUBE SERWIS . Outlook. Moduł udostępnia mechanizmy zarządzania zleceniami serwisowymi związanymi z udzielonymi gwarancjami bądź też zdefiniowanymi wcześniej kontraktami obsługi serwisowej. wprowadzają informacje o sprzedaży. czuwa także nad przyznawaniem upustów oraz promocji. co ułatwia pracę grupową. Umożliwia łatwe i szybkie wyszukiwanie gwarancji. Zawiera szczegółową bazę danych teleadresowych kontrahentów. I tak pracownicy wymieniają informacje.opis dostępnych modułów CRM – to podstawowy moduł systemu ITCube.doskonałe narzędzie dla firm posiadających dział serwisu. kontraktów serwisowych oraz zleceń serwisowych po numerze seryjnym lub fabrycznym. Umożliwia ewidencję dokumentów firmowych oraz zaawansowane sposoby wyszukiwania informacji gwarantujące szybki i wygodny dostęp do interesujących nas informacji. Moduł mailowy udostępnia @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 10 . podziału projektu na etapy. Umożliwia definiowanie projektów poprzez wyznaczenie zespołu realizującego. produktów. Moduł ten zapewnia także obsługę bazy danych produktów/usług oraz wspiera pracę nad ofertami oraz dokumentami handlowymi. lokalizacji firmy oraz jej oddziałów. ITCUBE MAIL . Dodatkowo umożliwia dodawanie oraz delegowanie zadań. System uwzględnia zależności interpersonalne pomiędzy pracownikami oraz narzuca standardy działania niezależnie od skali przedsięwzięcia. zgłaszają swoje nieobecności czy koszty.

Dzięki temu możliwe jest tworzenie różnego typu ankiet dla klientów.1. które czuwa nad automatyczną kalkulacją upustów związanych z kontrahentami. Ekstranet stanowi wygodne narzędzie do prowadzenia sprzedaży w Internecie (sklep B2B). narzędzia statystyczne do porównywania grup klientów pod względem generowanego przychodu bądź dowolnego. projektami. Integracja polega na synchronizacji bazy danych kontrahentów. ITCUBE INTEGRATOR . osobami kontaktowymi.moduł odpowiedzialny za wysyłanie. Mechanizmy związane z przenoszeniem danych pomiędzy systemami jak i podgląd danych z programów sprzedażowych mogą się znacznie różnić w zależności z jakim systemem handlowym jesteśmy w danym momencie zintegrowani. Dodatkowo umożliwia klientowi wgląd w realizacje zamówień oraz stanowi wizytówkę firmy w Internecie. ze zdefiniowanych w systemie typów interakcji z klientem. Moduł RAPORTY umożliwia także tworzenie wykresów uzyskanego przychodu dla wybranych grup klientów. ITCube FORMULARZE – moduł umożliwiający definiowanie własnych formularzy. Moduł ITCube FORMULARZE umożliwia także dowolne przeglądanie formularzy oraz ich późniejsze analizowanie. Tworzenie faksu jest proste i przebiega dokładnie w ten sam sposób co redagowanie korespondencji mailowej. Analogicznie w zakładce produktu została dodana sekcja dotycząca stanów magazynowych danego towaru. ITCUBE EKSTRANET .moduł stanowiący źródło informacji o kliencie (dowolna ilość formularzy. osób kontaktowych oraz produktów. Moduł udostępnia mechanizmy definiowania szablonów faksów co w istotny sposób przyspiesza ich wysyłanie. Dodatkowo istnieje możliwość stworzenia dowolnego raportu na życzenie klienta. rezerwacji odbiorcy oraz płatności.narzędzie do graficznej analizy danych zapisanych w bazie systemu ITCube CRM. Dodatkowo zakładka kontrahenta w systemie ITCube została poszerzona o informacje dotyczące faktur. statystyki odwiedzin) oraz tworzący wygodny kanał komunikacyjny z kontrahentami (udostępnianie dokumentów. Dodatkowo moduł faksowy umożliwia łatwe przeglądanie wszystkich wysłanych faksów a także powiązanie ich z kontrahentami. Symfonia FORTE. Zdefiniowane w ten sposób formularze mogą być skojarzone z dowolnym kontrahentem lub projektem. Moduł ten oferuje mechanizmy segmentacji klientów ze względu na dowolne kryteria. ITCube FAKS wykorzystuje serwer faksowy Snappy Fax 4.3.1.moduł umożliwiający integrację systemu ITCube CRM z programem handlowym np. informacji grupom klientów). ITCUBE FAKS . paragonów. które następnie mają zadać handlowcy czy telemarketerzy. zarządzania domyślnymi cenami klientów a także zapewnia wsparcie dla sprzedaży wiązanej. odbiór faksów oraz prowadzenie kampanii faksowych. tworzenie wykresów dowolnego. Subiekt GT. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 11 . typów interakcji z kontrahentami. WF-MAG.także mechanizmy definiowania szablonów listów co w istotny sposób przyczynia się do przyspieszenia pracy. ITCUBE RAPORTY . ze zdefiniowanych w systemie. Symfonia Premium. CDN Opt!ma.

W dalszej @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 12 . Wymiana danych pomiędzy aplikacją zewnętrzną oraz systemem ITCube CRM dotyczy miedzy innymi: importu kontrahentów. Tak niskie wymagania gwarantują możliwość pracy z systemem ITCube CRM za pośrednictwem praktycznie dowolnego współczesnego urządzenia mobilnego.moduł kierowany do firm. WAŻNE: Moduł ITCube FAX korzysta z oprogramowania Snappy Fax 4.1 z pominięciem interfejsu modułu Rozpoczynamy pracę z Systemem ITCube Logowanie do systemu ITCube Aby rozpocząć korzystanie z systemu ITCube należy poprawnie zalogować się do systemu. na który składa się unikalna nazwa konta oraz odpowiednie dla danego konta hasło. ITCube Software nie zaleca bezpośredniego korzystania ITCube FAX.1.ITCube MOBILE . Oprogramowanie to objęte jest oddzielną gwarancją producencką. W takiej sytuacji bardzo przydatną funkcją jest możliwość komunikacji z systemem za pośrednictwem urządzenia PDA lub telefonu komórkowego.1.3. Dla innych użytkowników część opcji będzie niedostępna. w szczególności popularnych. Aby to uczynić należy podać konto oraz hasło w oknie Otwórz nową sesję a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk Zaloguj się bądź nacisnąć klawisz Enter. WAŻNE: Funkcje geolokalizacyjne takie jak prezentacja adresów na mapie oraz planowanie tras przejazdu korzystają z ogólnodostępnego środowiska Google Maps. których pracownicy stosunkowo często przebywają poza siedzibą firmy i dodatkowo nie zawsze mają możliwość dostępu do systemu ITCube CRM za pośrednictwem przenośnego komputera. stron WWW oraz innych aplikacji. którym zależy na możliwości zasilania bazy danych systemu ITCube CRM ze źródeł zewnętrznych – sklepów internetowych. importu zamówień.3. ITCube ImportAPI . z funkcji tego produktu.moduł dla firm. niedrogich telefonów komórkowych.1. ITCube CTI – moduł umożliwiający współpracę z centralą telefoniczną. ITCube Software nie bierze odpowiedzialności za funkcjonowanie powyższego środowiska. Moduł wymaga posiada centrali telefonicznej obsługujące standard TAPI. WAŻNE: Tylko osoba logująca się do systemu jako administrator będzie miała dostęp do wszystkich opcji systemu. WAŻNE: Każdy z użytkowników systemu ITCube otrzymuje od administratora systemu swój unikalny identyfikator. Pozwala na dzwonienie bezpośrednio z systemu ITCube CRM oraz prezentację przez system informacji o dzwoniącym kliencie. ITCube MOBILE współpracuje z dowolnym urządzeniem wspierającym popularne środowisko JAVA. Przez bezpośrednie korzystanie rozumie się tutaj wywoływanie funkcji oprogramowania Snappy Fax 4. importu oraz aktualizacji produktów.

które bezpośrednio go dotyczą – tak więc nie ma możliwości.części opisu wszystkie opcje dostępne tylko i wyłącznie dla administratora będą oznaczone symbolem (*). Informacje. Dzięki Panelowi głównemu użytkownik zyskuje bardzo łatwy dostęp do najistotniejszych dla niego zasobów systemu. wersji oprogramowania a także dane dotyczące osoby zalogowanej w systemie takich jak: imię. ogłoszenia. koszty do akceptacji. w przypadku gdy zalogowanym użytkownikiem jest administrator systemu. zaległych zadaniach). Projekty. Intranet. • • Menu kontekstowe znajdujące się na poszczególnych formularzach systemu ITCube. Produkty. Zadania. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 13 . Kontrahenci. aby jego uwadze umknęła jakaś istotna informacja. bądź informacje wygenerowane przez system w interakcji z innymi użytkownikami (np. nowych. Po zalogowaniu się otwarty zostaje Panel główny systemu ITCube. W Panelu głównym umieszczone zostały następujące ramki: Ramka ITCUBE Ramka. Mail/Faks. które użytkownik delegował innym osobom bądź sam sobie (dla własnej wygody i poprawienia komfortu pracy) jak choćby lista najczęściej używanych rekordów dotyczących kontrahentów. delegowane zadania). plików. w której system podaje informacje na temat licencji. Interakcja z systemem ITCube Interakcja z systemem odbywa się poprzez: Menu główne systemu zawierające wszystkie dostępne w ITCube opcje: Ekstranet. Raporty. dzięki któremu użytkownik ma szybki dostęp do wszystkich ważniejszych opcji systemu. Mogą to być bądź zadania. będącego swoistym centrum zarządzania. Użytkownicy. nazwisko oraz nazwy grup. delegowanych. Personalizowany Panel główny pozwalający na szybszy dostęp do najważniejszych (z punktu widzenia danego użytkownika) opcji systemu. w którym widoczne są wszystkie istotne dla danego użytkownika wiadomości. jest ilość dostępnej oraz używanej pamięci komputera. Dokumenty. Serwis. do których należy. Ostatnią informacją podawaną w ramce ITCUBE. na którym pracuje system. osób kontaktowych. na bieżąco powiadamiany jest również o wszelkiego rodzaju nowych wydarzeniach (poczcie otrzymanej. System. • Panel główny systemu ITCube Po zalogowaniu się do systemu ITCube każdy użytkownik przeniesiony zostanie automatycznie do Panelu głównego. Sprzedaż.

ini. dowolny produkt/usługę bądź projekt systemie zamieszczonego poszukiwawczego jest identyczne jak w przypadku poszukiwania kontrahenta. Po kliknięciu w odnośnik. Aktualne notowania walut Sekcja Aktualne notowania walut zawiera listę walut dostępnych w systemie wraz z ich aktualnymi kursami (kursy zapisywane w bazie systemu pobierane są z serwerów NBP). Projekty->Projekty i wpisania frazy poszukiwawczej w pole Nazwa (bądź Nazwisko/Imię). osobę kontaktową powiązaną z daną firmą. które zostały wprowadzone do systemu. Działanie rekordów systemu konkretnego tutaj mechanizmu kontrahenta. Oprócz aktualnych absencji wyświetlone są także nieobecności które będą miały miejsce w niedalekiej przyszłości (horyzont czasowy definiowany jest przez administratora z poziomu pliku itcube. Do tego celu służą przyciski Kontrahenci.Ramka WYSZUKAJ INFORMACJE Ramka. Ogłoszenie ukazuje się użytkownikowi. osoby kontaktowej. By opcja ta była aktywna konieczna jest możliwość komunikacji serwera ITCube z Internetem oraz włączenie mechanimu automatycznej wymiany danych z poziomu pliku itcube. w które wpisać można nasze pytanie. produktów/usług czy też projektów. WAŻNE: Istotne jest aby wskazać systemowi. a ich typ został określony jako „Ogłoszenie Intranetowe”. Produkty->Produkty/Usługi. Po wpisaniu dowolnej frazy w pole edycyjne i wciśnięciu przycisku Szukaj system otworzy wspomnianą wyżej tabelę zawierającą listę rekordów spełniających warunki zawarte w zapytaniu poszukiwawczym. który znajduje się w grupie mającej uprawnienia do ich odczytu. za pomocą której zarejestrowany w wyszukać możemy w bazie ITCube. osób kontaktowych. czy poszukiwania mają być prowadzone wśród rekordów dotyczących firm. Kontakty. Kontrahenci->Kontakty. i Lista nieobecności Ramka Informacje zawiera także sekcję Lista nieobecności gdzie wyświetlony jest aktualny spis wszystkich nieobecnych osób wraz z datą zakończenia ich nieobecności. w którym pojawiają się odnośniki (wraz z datą wprowadzenia oraz skrótem treści) do wszystkich ogłoszeń. Projekty znajdujące się pod polem. identyczne z tym jakie otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Intranet->Ogłoszenia a następnie kliknięciu w przycisk akcji zaznaczeniu opcji Wyświetl informacje. Ramka INFORMACJE Tablica ogłoszeń Sekcja Tablica ogłoszeń to miejsce. system ITCube otworzy okno zawierające pełne dane dotyczące ogłoszenia.ini). Produkty/Usługi. produktu/usługi czy projektu za pomocą poleceń systemowych Kontrahenci->Kontrahenci. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 14 . w zakresie czasowym zdefiniowanym podczas jego dodawania. Wybranie jednego z nich wskazuje systemowi jakiego rodzaju rekordów poszukujemy.

• Nowym zadaniom (Zadania nowe). Po kliknięciu na odnośnik system otworzy okno z wszystkimi danymi dotyczącymi konkretnego zadania. Zaległe) jak i na datę jaka została wyznaczona na ich realizację (Zadania na dzisiaj. które zostały zaakceptowane oraz data ich realizacji zgadza się z datą dzisiejszą. które nie zostały jeszcze nikomu przydzielone. Po kliknięciu w odnośnik.Ramka DO ZROBIENIA Ramka. I tak patrząc od góry mamy tutaj sekcje poświęcone: • Zamówieniom / Zleceniom oraz poczcie elektronicznej / faksowej (Zamówienia / Zlecenia / Poczta). powiadamiany jest o nowych zamówieniach oraz zleceniach serwisowych będący złożonych przy użyciu modułu ekstranetowego. W sekcji tej znajdują się linki (wraz z datą określającą dzień wykonania zadania oraz imieniem i nazwiskiem osoby delegującej) do wszystkich zadań. Więcej informacji można znaleźć w części poświęconej zadaniom odebranym. Zadania na jutro). które zostały zaakceptowane ale nie zostały zrealizowane w terminie. Oprócz tego wszyscy użytkownicy systemu powiadamiani są o adresowanej do nich nowej korespondencji w skrzynce odbiorczej email lub faks. Po kliknięciu w odnośnik. W oknie tym użytkownik. identyczny z tym jaki otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Zadania->Zadania odebrane a następnie kliknięciu w przycisk akcji i zaznaczeniu opcji Edytuj rekord. w której pojawiają się informacje na temat nowych listów w skrzynce odbiorczej. • Zadaniom na jutro (Zadania na jutro). W tej sekcji znajdują się wszystkie zadania. co do których jeszcze nie została podjęta decyzja czy zostaną one zrealizowane (zadania o statusie Nowe). Analogicznie użytkownik obsługującym zamówienia/zlecenia serwisowego wprowadzonego w systemie CRM będzie o nim powiadamiany jeśli tylko jego status zostanie ustawiony na „Realizowane” (w przypadku zamówienia) bądź „Aktywne” (w przypadku zlecenia). nowych zamówień/zleceń oraz zadań jakie zostały wprowadzone do systemu. Zadania wyświetlone na ekranie są podzielone ze względu na status (Nowe. W oknie tym znajdują się linki (wraz z datą określającą dzień wykonania zadania oraz imieniem i nazwiskiem osoby delegującej) do wszystkich zadań. Więcej informacji można znaleźć w części poświęconej zadaniom odebranym. identyczny z tym jaki otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Zadania->Zadania odebrane a następnie kliknięciu w przycisk akcji i zaznaczeniu opcji Edytuj rekord. • Zadaniom zaległym (Zadania zaległe). W przypadku skrzynki faksowej użytkownik z włączonym prawem „Zarządzanie nowymi faksami” informowany jest o nowych faksach. system ITCube otworzy formularz zawierający wszystkie dane dotyczące zadania. Z kolei w tym okienku znajdą się linki (wraz z datą określającą dzień wykonania zadania oraz imieniem i nazwiskiem osoby delegującej) do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 15 . Jeśli użytkownik tego prawa nie posiada informowany będzie tylko o nowych faksach które uprzednio zostały z nim związane przez osobę odpowiedzialną za wewnętrzną dystrybucję faksów. posiadający uprawnienia Eks. system ITCube otworzy formularz zawierający wszystkie dane dotyczące zadania. Więcej informacji można znaleźć w części poświęconej zadaniom odebranym. • Zadaniom na dzień dzisiejszy (Zadania na dzisiaj).

o ile będziemy mieli do tego stosowne uprawnienia. Po kliknięciu w odnośnik. Kliknięcie w jeden z linków spowoduje otwarcie nowego okna. w którym w sposób graficzny zostanie zaprezentowany rozkład zadań na dany dzień. W tym oknie będziemy mogli dodać zadanie na dowolny dzień (godzinę) klikając w przycisk akcji lub przeglądać zadania innych użytkowników. identyczny z tym jaki otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Zadania->Zadania odebrane a następnie kliknięciu w przycisk akcji zadaniom odebranym. w którym zostaną wyświetlone wszystkie dni danego miesiąca (tygodnia) wraz z zadaniami nam delegowanymi. których data zlecenia jest przewidziana na dzień jutrzejszy. dla których osoba zalogowana aktualnie na danej stacji roboczej jest przełożonym. koszty oraz nieobecności. WAŻNE: W systemie ITCube istnieje możliwość łatwego dodania zadania całodniowego. miesiąc i rok aby sprawdzić czy pod wybraną datą znajdują się jakiekolwiek rekordy zawierające zadania nam delegowane. Na dole kalendarza znajdują się odnośniki do szczegółowego kalendarza miesięcznego lub tygodniowego.ini można zdefiniować.wszystkich zadań. Wszystkim zadaniom delegowanym w systemie ITCube (Pełna lista zadań). Aby to uczynić należy podczas dodawania zadania zaznaczyć przycisk W godzinach pracy. Więcej informacji można znaleźć w części poświęconej zadaniom odebranym. Efektem tej czynności będzie dodanie przez system zadania trwającego od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia dnia roboczego. Godziny pracy charakterystyczne dla danej firmy definiuje się w pliku itcube. WAŻNE: Aby uniknąć sytuacji.ini. które zgłoszone zostały przez użytkowników. twórcy systemu przewidzieli możliwość wyświetlania tylko zadań oznaczonych jako Ważne lub Bardzo ważne. który rodzaj zadań ma być drukowany w Panelu głównym. Po kliknięciu w wybraną datę system ITCube otworzy nowe okno. Dodatkowo mając odpowiednie uprawnienia możemy przeglądać zadania delegowane innym pracownikom. system ITCube otworzy formularz zawierający wszystkie dane dotyczące zadania. i zaznaczeniu opcji Edytuj rekord. W pliku konfiguracyjnym itcube. Więcej informacji można znaleźć w części poświęconej • Ramka PULPIT MANAGERA Ramka zawierająca informacje dla pracowników wyższego szczebla dotyczące analityki oraz akceptacji czynności podwładnych. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 16 . w której w Panelu głównym systemu drukowane są dane dotyczące wszystkich zadań. Pierwsze trzy pola (korespondencje/koszty/nieobecności do akceptacji) wyświetlać będą mailingi. Przeglądając szczegółowy kalendarz można wyświetlić i zmodyfikować wszystkie informacje dotyczące zadania klikając na jego nazwę. W oknie tym umieszczony został kalendarz systemowy dzięki czemu wybrać można dowolny dzień.

identyczną z tą jaką otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Intranet->Koszty do akceptacji. system ITCube otworzy tabelę zawierającą wszystkie dane dotyczące nieobecności. Po kliknięciu w odnośnik. Po kliknięciu w odnośnik. jaką otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Mail/Faks>Korespondencja grupowa->Korespondencja do akceptacji. Więcej informacji na ten temat znaleźć można. WAŻNE: Raport „Pulpit managera (handel)” widoczny jest tylko dla użytkownika mającego @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 17 działu. Dla zadanego przedziału czasowego prezentuje on w szczególności lejek sprzedaży. Nieobecności do akceptacji Okno przeznaczone do wyświetlania wszystkich odnośników (zawierających imię i nazwisko naszego podwładnego oraz datę wprowadzenia rekordu do bazy) odsyłających użytkownika zalogowanego na danej stacji roboczej do tabeli poświęconej nieobecnościom oczekującym na akceptację. sprzedaż w rozbiciu miesięcznym. Pierwszym raportem jest Pulpit managera (handel) obrazujący aktualny stan sprzedaży. których zatwierdzenie bądź odrzucenie zależy od osoby aktualnie zalogowanej na danej stacji roboczej. do których uzyskał dostęp zalogowany użytkownik. Korespondencje do akceptacji W sekcji tej znajdą się linki (wraz z datą określającą dzień wysłania oraz imieniem i nazwiskiem osoby proszącej o jego zatwierdzenie) do wszystkich mailingów/faksingów. system ITCube otworzy tabelę zawierającą wszystkie dane dotyczące kosztu. sprzedaż w rozbiciu na pracownika oraz sprzedaż w rozbiciu na kategorie produktów. Dodatkowo podany jest ranking ofert i sprzedaży ze względu na wartość dokumentu. Jeśli wybierzemy konkretny dział to analiza uwzględni wpisy tylko użytkowników przypisanych do tego działu (zawężenie odbywa się po obsługującym dokumentu . Więcej informacji na ten temat znaleźć można w sekcji poświęconej Intranetowi. iż obok przycisku Generuj istnieje możliwość ograniczenia raportu do określonego sprzedaży). system ITCube otworzy tabelę zawierającą wszystkie dane dotyczące mailingu/faksingu. identyczną z tą. Raporty Okno przeznaczone do wyświetlania raportów. Warto zauważyć.Więcej informacji na temat tworzenia struktury firmy (w szczególności relacji przełożonypodwładny) znaleźć można sekcji poświęconej dodawaniu użytkownika. Koszty do akceptacji Okno przeznaczone do wyświetlania wszystkich odnośników (zawierających imię i nazwisko naszego podwładnego oraz datę wprowadzenia rekordu do bazy) odsyłających użytkownika zalogowanego na danej stacji roboczej do tabeli poświęconej kosztowi oczekującemu na akceptację. Po kliknięciu w odnośnik. identyczną z tą jaką otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Intranet->Nieobecności do akceptacji. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w sekcji poświęconej korespondencji grupowej.

przychody/koszty generowane przez dział serwisu w rozbiciu miesięcznym (raport analizuje pola przychód/koszt z działań oraz zleceń serwisowych). ale tylko dla swojego działu. Dla zadanego przedziału czasowego prezentuje on w szczególności sprzedaż w rozbiciu na koordynatora projektu. Jeśli użytkownik ma przyznane prawo do generowania pulpitu projektowego. Trzecim raportem jest Pulpit managera (projekty) obrazujący najważniejsze informacje związane z działaniami prowadzonymi w kontekście projektów. Jeśli użytkownik ma przyznane prawo do generowania pulpitu handlowego. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 18 . sprzedaż w rozbiciu na wzorce projektowe. WAŻNE: Raport „Pulpit managera (projekty)” widoczny jest tylko dla użytkownika mającego uprawnienia oznaczone jako „Generowanie p. Warto zauważyć. gwarancji. managera (serwis/swój dział)”. Jeśli użytkownik ma przyznane prawo do generowania pulpitu serwisowego. managera (projekty/globalny)” lub „Generowanie p. to musi być oczywiście przypisany do jednego z działów firmy. Jeśli wybierzemy konkretny dział to analiza uwzględni wpisy tylko użytkowników przypisanych do tego działu (zawężenie odbywa się po koordynatorze zlecenia.uprawnienia oznaczone jako „Generowanie p. zestawienie typów wykonywanych zleceń serwisowych. których termin wykonania minął bądź niebawem minie (zestawienie wyświetla wszystkie zlecenia o statusie innym niż Zamknięty). Dodatkowo podane są działania wymagające pilnej interwencji (działania zaległe). ale tylko dla swojego działu. managera (serwis/globalny)” lub „Generowanie p. to musi być oczywiście przypisany do jednego z działów firmy. managera (projekty/swój dział)”. iż obok przycisku Generuj istnieje możliwość ograniczenia raportu do określonego działu. Jeśli wybierzemy konkretny dział to analiza uwzględni wpisy tylko użytkowników przypisanych do tego działu (zawężenie odbywa się po koordynatorze projektu). ale tylko dla swojego działu. Dla zadanego przedziału czasowego prezentuje on w szczególności czas pracy serwisantów (z działań serwisowych). Warto zauważyć. iż obok przycisku Generuj istnieje możliwość ograniczenia raportu do określonego działu. zlecenia. Na samym dole pulpitu managera serwisu znajdują się rankingi gwarancji oraz kontraktów ze względu na ilość roboczogodzin (analizowany jest czas działań serwisowych podpiętych pod gwarancję/kontrakt z zadanego okresu czasowego). WAŻNE: Raport „Pulpit managera (serwis)” widoczny jest tylko dla użytkownika mającego uprawnienia oznaczone jako „Generowanie p. łączny czas pracy w rozbiciu na koordynatora projektu oraz łączny czas pracy w rozbiciu na wzorce projektowe. to musi być oczywiście przypisany do jednego z działów firmy. kontraktu serwisowego oraz po realizatorze działania). managera (handel/swój dział)”. Drugim raportem jest Pulpit managera (serwis) obrazujący najważniejsze informacje związane z działem serwisu. managera (handel/globalny)” lub „Generowanie p. Dodatkowo podane są projekty/etapy projektów wymagające pilnej interwencji będącej konsekwencją opóźnień w realizacji bądź też zbliżającego się czasu zakończenia.

I tak klikając na ten Ramka ZAKŁADKI Ramka zawierająca szereg informacji generowanych przez danego użytkownika dla podniesienia wygody pracy (zakładki). wysłać email w kontekście projektu (Wyślij email). dodać lub delegować zadanie. Jednocześnie obok nazwy projektu aktywny jest przycisk akcji właśnie przycisk możemy: • wyświetlić wszystkie informacje (Wyświetl informację) na temat projektu (opcja o działaniu identycznym z kliknięciem nazwy projektu). w której pojawiają się informacje na temat wszystkich projektów. dla których aktualnie zalogowany użytkownik utworzył tzw. w którym wyświetlone zostaną wszystkie dane na temat projektu wraz z informacjami na temat historii korespondencji oraz informacji związanych z danym projektem. wyświetlić graficzny kalendarz etapów projektu (Kalendarz projektu). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 19 . zarejestrować dokument i powiązać go z projektem (Zarejestruj dokument). dodać nowy etap do projektu (Dodaj etap). Nazwa projektu będzie jednocześnie odnośnikiem prowadzącym do okna. • • • • • • • dodać informację do projektu (Dodaj informację).Czwartym dostępnym raportem jest raport Prywatne plany sprzedaży prezentujący stan realizacji wyznaczonych zalogowanemu użytkownikowi planów sprzedażowych. . ofert. odnotować wysłanie standardowej korespondencji (Wyślij list). przychodów/kosztów. WAŻNE: Raport „Prywatne plany sprzedaży” jest widoczny dla zalogowanego użytkownika o ile istnieje co najmniej jeden plan sprzedażowy spełniający następujące warunki: . wyświetlić raport dotyczący sprzedaży. dodać przychód/koszt powiązany z projektem (Odnotuj przychód/koszt). Kiedy zaistnieje taka właśnie sytuacja.jest oznaczony jako Aktywny. skrót. które musi zostać wykonane w obrębie danego projektu (Dodaj/Deleguj zadanie).uwzględnia zalogowanego użytkownika. do której należy zalogowany użytkownik. • usunąć skrót (Usuń skrót) prowadzący do wskazanego projektu. za pomocą którego uzyskujemy szybki dostęp do wybranych opcji związanych z tym właśnie projektem. które posiadają skróty utworzone przez danego użytkownika. zdefiniować ofertę lub zamówienie skojarzone z projektem (Dodaj dokument sprzedaży). . Ramka PROJEKTY Ramka. . system ITCube wyświetli tutaj nazwy wszystkich projektów. jak również pełny wykaz sprzedaży.w polu Raportowanie uwzględnia grupę. ofert oraz przychodów/kosztów związanych z projektem (Podsumowanie przychodów/kosztów). wysłać faks w kontekście projektu (Wyślij faks). które poniesione zostały podczas realizacji projektu. • • • • • zmodyfikować dane dotyczące projektu (Edytuj rekord).

Od tej pory w Panelu głównym pojawi się odnośnik (zawierający nazwę kontrahenta) do rekordu poświęconego konkretnemu kontrahentowi. wydrukowanie naklejki z adresem do korespondencji (Drukuj nalepkę). odnotowanie przychodu bądź kosztu (Odnotuj przychód/Koszt). wysłanie listu do kontrahenta (Wyślij list). delegowanie zadania (Dodaj/Deleguj zadanie). wyświetlenie struktury personalnej firmy (Wyświetl strukturę). Oprócz tego po lewej stronie imienia i nazwiska pojawi się przycisk akcji • • • • • • • • umożliwiający: wyświetlenie pełnej informacji o osobie kontaktowej (Wyświetl informację). modyfikację jej danych (Edytuj rekord). Aby stworzyć zakładkę poświęconą osobie kontaktowej. definiowanie oferty/zamówienia związanego z kontrahentem (Dodaj dokument sprzedaży). Od tej pory w Panelu głównym pojawi się odnośnik (zawierający imię i nazwisko osoby kontaktowej) do rekordu poświęconego konkretnej osobie kontaktowej oraz informacja jaką firmę reprezentuje. wysłanie faksu do kontrahenta (Wyślij faksu). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 20 . skorzystać należy z polecenia Kontrahenci->Kontrahenci a następnie za pomocą przycisku akcji znajdującego się w polu Nr wybrać należy opcję Dodaj do zakładek. usunięcie linku z zakładki (Usuń zakładkę). definiowanie oferty/zamówienia związanego z kontrahentem (Dodaj dokument sprzedaży). dodanie informacji dotyczącej danej firmy (Dodaj informację). skorzystać należy z polecenia Kontrahenci->Kontakty a następnie za pomocą przycisku akcji znajdującego się w polu Nr wybrać należy opcję Dodaj do zakładek. dodanie dokumentu (Zarejestruj dokument).Zakładki: Kontrahenci W każdej chwili użytkownik systemu ITCube może usprawnić swoją pracę poprzez stworzenie w Panelu głównym zakładek (odnośniki) do najczęściej używanych rekordów poświęconych kontrahentom. wydrukowanie naklejki z adresem do korespondencji (Drukuj nalepkę). dodanie osoby kontaktowej (Dodaj osobę kontaktową). odnotowanie przychodu bądź kosztu (Odnotuj przychód/Koszt). dodanie informacji (Dodaj informacje). Aby stworzyć zakładkę poświęconą konkretnej firmie. użytkownik systemu ITCube może stworzyć również w Panelu głównym zakładki (odnośniki) do najczęściej używanych rekordów poświęconych osobom kontaktowym. Zakładki: Osoby kontaktowe Oprócz zakładek poświęconych kontrahentom. Oprócz tego po lewej stronie nazwy firmy pojawi się przycisk akcji • • • • • • • • • • • • • • • modyfikacje danych dotyczących kontrahenta (Edytuj rekord). delegowanie zadania (Dodaj/Deleguj zadanie). dodanie nowego dokumentu (Zarejestruj dokument). wysłanie maila do kontrahenta (Wyślij email). stworzenie nowego projektu (Otwórz projekt). umożliwiający: wyświetlenie pełnej informacji o danym kontrahencie (Wyświetl informację).

Zakładki: Dokumenty Kolejnym rodzajem zakładek jakie stworzyć może użytkownik systemu ITCube są odnośniki do najczęściej używanych plików (dokumentów). wysłanie faksu do osoby kontaktowej (Wyślij faksu). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 21 . Aby stworzyć zakładkę odsyłającą do konkretnego raportu. Aby stworzyć zakładkę odsyłającą do konkretnego pliku. Analogicznie po wybraniu polecenia System>Pomoc dokumentacja) użytkownik systemu będzie miał dostęp do pomocy w postaci rozbudowanej opisującej wszystkie dostępne funkcje. należy podczas zapisywania raportu zaznaczyć opcję „Skrót na stronie głównej” Od tej pory w Panelu głównym pojawi się odnośnik (zawierający nazwę raportu) do konkretnego raportu. skorzystać należy z polecenia Dokumenty->Dokumenty a następnie za pomocą przycisku akcji znajdującego się w polu Nr wybrać należy opcję Dodaj do zakładek. Oprócz tego po lewej stronie nazwy pojawi się przycisk akcji • • wygenerowanie raportu (Generuj raport). usunięcie pliku z zakładki (Usuń zakładkę). usunięcie linku z zakładki (Usuń zakładkę).• • • • wysłanie maila do kontaktu (Wyślij email). wysłanie listu do kontaktu (Wyślij list). Zakładki: Raporty Ostatnim rodzajem zakładek jakie stworzyć może użytkownik systemu ITCube są odnośniki do najczęściej używanych raportów. umożliwiający: Polecenia systemowe Pomoc w systemie ITCube Dowolny użytkownik systemu ITCube może w każdej chwili skorzystać z podręcznej pomocy. ponowne zarejestrowanie dokumentu (Uaktualnij plik). modyfikację rekordu opisującego dokument (Edytuj rekord). Od tej pory w Panelu głównym pojawi się odnośnik (zawierający nazwę pliku) do konkretnego dokumentu oraz nazwę katalogu. usunięcie zakładki (Usuń zakładkę). Oprócz tego po lewej stronie nazwy pliku pojawi się przycisk akcji • • • • umożliwiający: wyświetlenie pełnej treści dokumentu (Wyświetl informację). w którym aktualnie się znajduje. Po wybraniu opcji System->Pomoc (pierwsze kroki) system otworzy dokumentację w formie okrojonej. opisującej najważniejsze funkcje.

Po podaniu frazy oraz miejsc przeszukiwania można dodatkowo określić ilość wyników które maja zostać wyświetlone. Właściwy plik wskazujemy wybierając go za pomocą przycisku Przeglądaj. Aby skorzystać z opisanej powyżej funkcji należy wybrać polecenie System>Przeszukaj bazę. Po ustawieniu wszystkich parametrów należy nacisnąć przycisk Szukaj. iż informacja której szukamy została wpisana przez nas osobiście możemy dodatkowo przyspieszyć wyszukiwanie zaznaczając opcję „Uwzględnij tylko moje rekordy”. Aby zmodyfikować konkretną grafikę należy wybrać ją z rozwijanej listy w polu Plik. umożliwia zmienienie nazwy lub typu już zarejestrowanego pliku graficznego w systemie ITCube. Jeśli chcemy by dana grafika wykorzystywana była tylko przez nas w polu Typ wybrać należy wartość Grafika prywatna.Strona główna Polecenie to (System->Strona główna) pozwala w dowolnym momencie przenieść się do Panelu głównego systemu ITCube. Warto zauważyć. Modyfikuj/Usuń grafikę. Funkcja taka jest przydatna w momencie gdy interesuje nas wyszukanie informacji co do której mamy jedynie szczątkowe dane – w szczególności nie wiemy gdzie dokładnie została ona zanotowana. Sekcja druga. Wynik zaprezentowany zostanie w postaci rozdzielnych sekcji dotyczących poszczególnych miejsc w których nastąpiło wyszukiwanie. Formularz Baza grafik składa się z dwóch sekcji. Sekcja pierwsza. Jeśli wiemy. Dodaj grafikę. Wciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje przeniesienie użytkownika do Panelu głównego systemu ITCube co równoznaczne będzie z nie wprowadzeniem do systemu żadnej nowej grafiki. Przeszukiwanie bazy System ITCube oferuje możliwość wyszukiwania danej frazy jednocześnie w wielu miejscach systemu. System ITCube zareaguje na to polecenie otwarciem nowego formularza składającego się z dwóch sekcji. Swoją decyzję należy zatwierdzić wciskając klawisz Dodaj. umożliwia zarejestrowanie pliku graficznego w systemie ITCube. Pierwsza z nich pozwala na wprowadzenie szukanej frazy oraz precyzyjne opisanie miejsc w których ma nastąpić przeszukiwanie. Możemy także wymusić sortowanie wyników w ramach każdego typu włączając opcję „Uporządkuj wyniki w ramach grupy”. Funkcja ta jednak powoduje dość duże spowolnienie pracy mechanizmu wyszukiwania dlatego jest domyślnie wyłączona. a następnie wprowadzić aktualne dane. Jeśli korzystać z niej będą wszyscy użytkownicy właściwą wartością będzie Grafika publiczna Swoją decyzję należy zatwierdzić wciskając klawisz Zapisz. Baza grafik W celu zdefiniowania zbioru grafik które będą wykorzystywane podczas wysyłania maili bądź druku dokumentów handlowych należy wykorzystać polecenie System->Baza grafik. Analogicznie aby usunąć grafikę należy @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 22 . Druga natomiast odpowiedzialna jest za prezentację wyników. iż im więcej zaznaczonych miejsc (w szczególności dotyczy to korespondencji elektronicznej) tym dłuższy czas wyszukiwania dlatego zaznaczenie wszystkich typów powinno występować tylko w szczególnych sytuacjach. Parametr ten dotyczy każdego typu informacji z osobna.

W sekcji pierwszej Dane podstawowe o formularzu należy wprowadzić informację opisujące formularz. • Nazwa obiektu – pole. • Użytkowanie formularza – pole wielokrotnego wyboru pozwalające na zdefiniowanie które grupy użytkowników będą miały możliwość korzystania z formularza. • kalkulacja – czyli formularz wykorzystywany podczas tworzenia ofert/zamówień w celu automatyzacji obliczania cen. Dodaj ankietę). Dodatkowe formularze System ITCube umożliwia definiowanie dowolnych formularzy. • Dodawanie lub modyfikacja rekordów . formularz typu „auto” charakteryzujący się tym iż wartości wybranych pól mogą być obliczane automatycznie na podstawie podanych formuł. Z punktu widzenia użytkowników którzy nie należą do wskazanych grup formularz nie istnieje w systemie. w które należy wpisać nazwę obiektu opisywanego przez formularz (np.wybrać ją z rozwijanej listy w polu Plik a następnie kliknąć w przycisk Usuń. w które należy wpisać nową nazwę formularza (tak będzie nazywała się pozycja w menu głównym systemu ITCube służąca wprowadzaniu danych do zdefiniowanego formularza np.pole wielokrotnego wyboru pozwalające na zdefiniowanie które grupy użytkowników będą miały możliwość korzystania z formularza w trybie zapisu (dodawanie/edycja rekordów). I tak aby zdefiniować nowy formularz lub zmodyfikować stary należy wybrać opcję System->Dodatkowe formularze.pole. • Przycisk Aktywna – przycisk aktywujący opcję przeglądania danych wprowadzonych za pomocą dodawanego formularza. • Opis formularza – pole. Nazwa formularza – pole. Ankiety). • Nazwa przeglądarki . z której należy wybrać. oraz pozwoli na ich modyfikację.. W każdej chwili możemy podglądnąć grafikę klikając w ikonę znajdujący się obok pola Plik. Po wybraniu tej opcji system otworzy okno składające się z dwóch sekcji. Z punktu widzenia użytkowników którzy nie należą do wskazanych grup formularz wprawdzie istnieje w systemie ale jego użytkowanie sprowadza się tylko i wyłącznie do odczytu danych. w które należy wpisać nową nazwę przeglądarki formularzy (tak będzie nazywała się pozycja w menu głównym systemu ITCube służąca do przeglądania danych zapisanych w formularzach np. • Formularz/Formularz „auto”/Kalkulacja – pole określające czy dodawany formularz wykorzystywany będzie jako : • • standardowy formularz. I tak do dyspozycji mamy tutaj następujące parametry: • Formularze (obowiązkowe) – rozwijana lista. który formularz będziemy modyfikować (ewentualnie pozycję pozwalająca na dodanie do systemu nowego formularza). Po wybraniu dowolnego formularza system uzupełni pola poniżej. • • Przycisk Aktywny – przycisk aktywujący formularz. w które należy wprowadzić opis formularza. Opis ten pojawi się po prawej stronie w oknie służącym do wprowadzania danych do tego formularza. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 23 . Ankieta).

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 24 .Ilość sztuk produktu (oferta). !ProductOrderAmount! .Opis produktu. • Menu kontekstowe kontrahenta – przycisk.Ilość sztuk produktu (zamówienie). !ProductOfferAmount! . którego zaznaczenie spowoduje dodanie opcji dodawania danych do tego formularza w menu kontekstowym projektu. Menu kontekstowe projektu – przycisk.Kod PKWiU. I tak dane mogą być wyświetlane w historii kontrahenta/kontaktu (należy zaznaczyć przycisk Umieść w historii Kontrahenta/Kontaktu) lub w części historycznej projektu (należy zaznaczyć przycisk Umieść w historii Projektu/Etapu projektu).Jednostka miary.Nazwa produktu. Językiem wykorzystywanym podczas formalnego zapisu sposobu postępowania jest Java Script w którym dodatkowo można wykorzystać następujące zmienne charakterystyczne dla systemu ITCube CRM: • • • • • • • !ProductName! . • Formuła – pole w którym należy podać algorytm według którego kalkulacja modyfikowała będzie pozycję oferty.Kod produktu. Pole to umożliwia wybór. którego zaznaczenie spowoduje dodanie opcji dodawania danych do tego formularza w menu kontekstowym kontrahenta. I tak na formularzu może być powiązanie z kontrahentem/kontaktem (należy zaznaczyć przycisk Umieść sekcję Kontrahent/Kontakt). • • • Okno Dane dotyczące definicji kalkulacji jest aktywne tylko w przypadku zaznaczenia opcji Kalkulacja (pole Formularz/Kalkulacja) i służy zdefiniowaniu następujących danych opisujących kalkulację: • Grupy kontrahentów – pole w którym możemy wskazać dowolny podzbiór grup kontrahentów których dana kalkulacja dotyczy.• Menu – rozwijana lista zawierająca wszystkie zakładki z menu głównego. !ProductUnit! . Pierwszy z nich pozwala wzbogacić dodatkowy formularz o pole automatycznie obliczane przez system (w formacie podanym w pliku itcube. Sekcje – pola umożliwiające określeniu jakie predefiniowane pola mają znaleźć się na formularzu. Historia – pola umożliwiające określenie czy dane wprowadzone za pomocą definiowanego formularza mają trafiać do części historycznej. !ProductCode! . !ProductShortName! .ini – standardowy format to YYYY/MM/NR). Drugi natomiast powoduje umieszczenie na formularzu pola obejmującego pełną listę użytkowników systemu. !ProductNote! . projektem lub etapem projektu (należy zaznaczyć przycisk Umieść sekcję Projekt/Etap projektu). gdzie mają być umieszczone dwie dodatkowe opcje służące dodawaniu i przeglądaniu danych wprowadzonych za pomocą aktualnie definiowanego formularza. Ostatnimi typami sekcji są Autonumeracja oraz Obsługujący. Ponadto można umieścić na nim pole typu data (należy zaznaczyć przycisk Umieść sekcję zakresu czasowego) oraz sekcję powiązań z dokumentami (należy zaznaczyć przycisk Umieść sekcję dokumentów). • Kategorie produktów .pole w którym możemy wskazać dowolny podzbiór kategorii produktów których dana kalkulacja dotyczy.

Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Dodatkowe słowniki składający się z dwóch okien: Dodaj wartość słownikową oraz Usuń/Modyfikuj wartość słownikową.Waluta związana z ceną zakupu produktu.Zmienne określające zawartość pól tworzących formularz kalkulacyjny.Waluta związana z ceną sprzedaży produktu. Pole opisowe. Zlecenie serwisowe oraz Gwarancja/Kontrakt serwisowy. !ProductPriceCurrency! . Przeglądarka – przycisk umożliwiający zaznaczenie.. wybranie nazwy pola. !ProductPrice! .ini podając nazwę pola. Data. !ProductDiscount! ...Upust przyznany na produkt.ini zmieni się tylko i wyłącznie wartość w rozwijanych listach w formularzu służącym do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 25 . Osoba kontaktowa. Jeśli pole dodatkowe ma być rozwijaną listą to należy także zdefiniować jego pozycje. na którym znajduję się dodatkowe pole. !ProductCostCurrency! . w które należy wpisać nazwę pola. Dodatkowe pola definiuje administrator systemu w pliku itcube. • Temat/Historia – przycisk umożliwiający zaznaczenie.Stawka podatku VAT.• • • • • • • • !ProductVat! . Modyfikacji danych dotyczących pozycji list rozwijanych zdefiniowanych w pliku itcube. Pole numeryczne. Do tego służy polecenie System>Dodatkowe słowniki.Cena katalogowa produktu. Do tego służy opcja System>Dodatkowe słowniki. Lista rozwijana. Do dyspozycji mamy tutaj następujące wartości: Pole tekstowe.Cena sprzedaży produktu. które z pól ma być wyświetlane w historiach. !ProductPriceBeforeDiscount! . iż pole jest obowiązkowe. !Field1! .ini dokonuje się w sekcji Usuń/Modyfikuj wartość słownikową. Informacja. Zadanie. !Field50! . który umożliwia zaznaczenie. Okno Dane dotyczące definicji pól służy zdefiniowaniu do dwudziestu pól jakie mają się znaleźć w dodawanym formularzu. !ProductCost! . iż dane pole ma być uwzględnione w przeglądarce danych wprowadzanych za pomocą dodawanego formularza. definiując czy pole jest wymagane a także podaje pozycję położenia pola na formularzu oraz określa typ pola. każdy zaś wiersz opisuje jedno z pól formularza i zawiera następujące dane: • • Nazwa – pole tekstowe.przycisk. Okno to składa się z dwudziestu wierszy. W przypadku gdy pole jest w postaci listy rozwijanej należy dodatkowo zdefiniować pozycje pola. Dodatkowe słowniki System ITCube umożliwia definiowanie dodatkowych pól w formularzach Kontrahent. • • Obligatoryjne . WAŻNE: W przypadku gdy modyfikujemy nazwę pola w liście rozwijanej zdefiniowanej w pliku itcube.Cena zakupu produktu. a następnie podanie nazwy pozycji w polu Wartość. Produkt/Usługa. Typ – określenie typu pola. Rezerwowanie zasobów współdzielonych. Pierwsze z nich służy dodawaniu pozycji w polach dodatkowych o typie “lista” poprzez wybranie nazwy formularza.

VAT zakupu. WF-MAG. W momencie gdy wprowadzimy dane do formularza i klikniemy w przycisk Zapisz możemy sprawdzić poprawność w wpisów. które nie są związane z rekordami z systemu ITCube. Aktywny upust (wartości: Tak/Nie). Konfiguracja integracji Formularz „Konfiguracja integracji” umożliwia wprowadzenie danych niezbędnych do skonfigurowania połączenia pomiędzy systemem ITCube a programem handlowym. Produktów. Oczywiście plik ten (aby został rozpoznany przez system) musi zostać przygotowany według specjalnych zasad: • • • • każda linia opisuje nowy produkt/usługę. wartości składające się z wielu wyrazów muszą być ujęte w cudzysłów. z którym ITCube jest obecnie zintegrowany. Importowanie gotowych list produktów/usług (*) System umożliwia wprowadzanie informacji o oferowanych przez naszą firmę produktach. W liście Kontrahentów/Produktów systemu handlowego wyświetlane są tylko te obiekty. przygotowanej wcześniej w postaci pliku tekstowego. Kod. W zależności do jakiego systemu zewnętrznego jest wczytany sterownik (zmienna SynchronizerClass w pliku itcube. Użytkowników) znajdujących się w systemie ITCube z obiektami znajdującymi się w zewnętrznym systemie. W celu związania np. Cena @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 26 . Waluta (ceny detalicznej) *. Typ *. poszczególne pola rekordu oddzielone są tabulatorem. za pomocą polecenia systemowego Produkty->Dodaj produkt/usługę opisany zostanie w rozdziale poświęconym produktom. Aktualnie ITCube zintegrowany jest z następującymi programami: CDN Optima. Po kliknięciu przycisku „Zapisz” system powiąże kontrahentów. Symfonia Forte. Drugą możliwością jest zaimportowanie do systemu gotowej listy asortymentu. W ten celu należy kliknąć w przycisk „Podgląd”. Symfonia Premium. który jeszcze nie jest zarejestrowany w systemie zewnętrznym.ini) pola mogą na tym formularzu mogą być różne. Cena detaliczna *. którzy nie są aktualnie związani. Pierwszy z nich. Natomiast wartość tego pola w rekordach znajdujących się już w bazie danych nie ulegnie zmianie. kontrahentów należy z listy ITCube CRM wybrać Kontrahenta. usługach na dwa sposoby. następnie z listy poniżej należy wybrać Kontrahenta z bazy programu handlowego. kolejność elementów w pliku jest stała i wygląda następująco: Nazwa *. Jeśli chcemy więc zmienić powiązanie należy w pierwszej kolejności usunąć istniejące przyporządkowanie (opcja dostępna w menu kontekstowym kontrahenta Wyrejestruj z systemu handlowego) a dopiero potem dokonać ponownego spięcia z nowym obiektem. a system wyświetli nam stronę diagnostyczną. VAT sprzedaży *. Waluta (ceny zakupu) *. Cena zakupu *. Powiązania integracji Formularz „Powiązania integracji” umożliwia ręczne wiązanie obiektów (Kontrahentów. Kategoria *.dodawania bądź modyfikacji danych. WAŻNE: System umożliwia wiązanie jedynie tych kontrahentów.

Kolumny Waluta . Poniżej przedstawiono listę wartości domyślnych: • • • • • • • • • Kolumna Typ . “” opk. natomiast z każdą ceną związana jest waluta. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 27 . spacja) system ITCube zastosuje wartość domyślną. Jeśli dane w pliku zostaną podane nieprawidłowo (przykładowo podamy nazwę nieistniejącej kategorii) system nie dokona importu danych błędnego rekordu.wartość domyślna : 1. jednakże nawet gdy nie wpisujemy którejś z cen to musimy wypełnić wszystkie kolumny dotyczące walut (np. Właściciel (Login) * oraz pięć pól dodatkowych zdefiniowanych przy wdrożeniu systemu. Waluta (ceny dodatkowej) *. każdy produkt posiada sześć cen. PKWiU.wartość domyślna : Tak.00 PLN “To jest opis produktu monitor” “Pole dodatkowe 3” 7700Z 11 1332/AA MarcinC Sony 12316753172 Belinea “Belinea Poland” MarcinC “Pole dodatkowe 4” “Pole dodatkowe 5” WAŻNE: Należy bardzo uważnie sporządzać pliki.m.99 PLN szt.hurtowa 1.wartość domyślna : 22%. Waluta (ceny hurtowej 1) *. • • wszystkie pola oznaczone symbolem * muszą zostać wypełnione. Waluta (ceny hurtowej 2) *. Kolumna Kategoria . Cena hurtowa 3.wartość domyślna : PLN.wartość domyślna : Tak. Kolumny Cena . Numer EAN. 10. Cena dodatkowa.99 22% PLN 22% Tak 7. M15 1000 100 Produkt /Monitory/ 9. Jeśli kolumna zawiera pusty wpis (zawiera pusty ciąg znaków bądź sekwencję znaków pustych np.wartość domyślna : 0. Minimalna ilość *. Waluta (ceny promocyjnej) *.). • w przypadku cen zamiast przecinka należy zawsze używać kropki (np. Kolumna Vat zakupu/Vat sprzedaży . Maksymalna ilość. W tym celu: • z menu systemowego wybieramy polecenie System->Import produktów. Kolumna Aktywny . Dostawca opis. Wielkość paczki. ERPId. Nie wszystkie pola muszą zostać wypełnione.99 10 PLN 5 10. które mają posłużyć następnie do importu danych. Jeśli dany wiersz pliku nie zawiera wszystkich kolumn system uzupełni je pustymi wpisami. Jednostka podstawowa (j.: 178. Kolumna Minimalna ilość/Maksymalna ilość/Wielkość paczki . Waluta (ceny hurtowej 3) *.99). Gdy już stworzymy odpowiedni plik zawierający wszystkie wymagane pola. Kolumna Koordynator/Właściciel . przez symbol PLN). Dostawca. Producent.m. Opis.wartość domyślna : /. Kolumna Aktywny upust .wartość domyślna : Admin. Nie wszystkie ceny muszą zostać podane. Cena promocyjna. Koordynator (login). Cena hurtowa 2.55 PLN 8.99 0 PLN PLN Tak Przykład: Monitor 5. Jednostka zbiorcza (j. Numer katalogowy. Dodatkowo system oznaczy błędnie wprowadzony rekord za pomocą pulsującej ikony a także niepoprawne pole rekordu zostanie oznaczone kolorem czerwonym.wartość domyślna : Produkt.). możemy przystąpić do jego importu. Aktywny (wartości: Tak/Nie).

Drugą możliwością jest zaimportowanie do systemu gotowej listy kontrahentów. poszczególne pola rekordu oddzielone są tabulatorem. Miasto. Każdemu rekordowi system przydzieli jeden z dwóch statusów: Ok – rekord został poprawnie dodany do bazy danych albo Błąd danych – importowanie rekordu zakończyło się niepowodzeniem ze względu na niepoprawne dane.). Ulica. Faks (wew. Telefon dod. Państwo. Osobowość prawna. NIP. Upust. co spowoduje wczytanie pliku z produktami do systemu. Oczywiście plik ten (aby został rozpoznany przez system) musi zostać przygotowany według specjalnych zasad: • • • • każda linia opisuje nowego kontrahenta. Do tego służy sekcja Prawa.). Branża. wartości składające się z wielu wyrazów muszą być ujęte w cudzysłów. Telefon (wew. Konto bankowe. Lista email. Zapisu oraz Dowiązywania rekordów dla wszystkich importowanych produktów/usług. Faks (kier. Data pozyskania. Importowanie gotowych list kontrahentów (*) System ITCube umożliwia wprowadzanie informacji o kontrahentach współpracujących z naszą firmą na dwa sposoby. Telefon dod. (kier. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 28 . Pierwszy z nich.). Telefon. możemy ustalić prawa dostępu dla importowanych rekordów dotyczących produktów/usług. wciśnięcie którego otworzy ekran podglądowy. Region. Kod pocztowy. Telefon dod. kolejność elementów w pliku jest stała i wygląda następująco: Nazwa *. WAŻNE: Za pomocą polecenia Importuj produkty możliwe jest także aktualizowanie rekordów. Status. Telefon (kier. Dodatkowo możliwe jest ustalenie praw Odczytu. Faks. Regon. Skrócona nazwa. za pomocą polecenia systemowego Kontrahenci->Dodaj kontrahenta opisany zostanie w rozdziale poświęconym Kontrahentom.• w nowo otwartym formularzu Importuj produkty wciskamy przycisk Przeglądaj aby wskazać lokalizację pliku z produktami/usługami. wciskamy przycisk Następne znajdujący się pod polem Nazwa pliku. Grupa. Przez aktualizację rozumieć należy nadpisanie pól rekordu (wszystkich bądź tylko cennika) opisującego produkt jeśli w importowanym pliku znaleziony zostanie wpis o identycznym kodzie bądź numerze katalogowym. zdjęcia. Centrala. w której. które były importowane.). Sposób pozyskania. Jeśli wszystkie dane znajdują się w odpowiednich rubrykach oraz nie są zaznaczone kolorem czerwonym możemy wcisnąć przycisk Importuj. (wew. za pomocą którego sprawdzić można będzie poprawność naszego pliku. Lista domen. • • WAŻNE: Za pomocą polecenia Importuj produkty możliwe jest wprowadzanie tylko podstawowych informacji o danym produkcie. które zamierzamy zaimportować.).). Strona WWW.. po zakończeniu importu produktów system wyświetli raport z wszystkimi rekordami. Osoba obsługująca. Pozostałe informacje (jak choćby aktywne promocje. zanim wciśniemy przycisk Importuj. pliki) należy uzupełnić wykorzystując polecenie Produkty->Produkty/Usługi a następnie zmodyfikować wybrany rekord klikając w opcję Edytuj rekord. przygotowanej wcześniej w postaci pliku tekstowego. By import został wykonany w trybie aktualizacji należy zaznaczyć opcję „Aktualizuj rekordy istniejące już w bazie”.

Jeśli dane te zostaną podane nieprawidłowo (przykładowo podamy nazwę nieistniejącej branży) system nie dokona importu danych. o.pl “tomek@inteligent.kowalczyk@iteligent. Domyślna cena. Dodatkowo system oznaczy błędnie wprowadzony rekord za pomocą pulsującej ikony a także niepoprawne pole rekordu zostanie oznaczone kolorem czerwonym. w której. wszystkie daty muszą być w postaci: YYYY-MM-DD (np. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 29 . możemy przystąpić do jego importu. Gdy już stworzymy odpowiedni plik zawierający wszystkie wymagane pola. Aktywny (wartości: Tak/Nie). Poniżej przedstawiono listę wartości domyślnych: • • • Kolumna Aktywny .wartość domyślna : Admin. Jeśli wszystkie dane znajdują się w odpowiednich rubrykach oraz nie są zaznaczone kolorem czerwonym możemy wcisnąć przycisk Importuj. co spowoduje wczytanie pliku z informacjami do systemu.pl” 6789567 Potencjalny Ekstranet “To jest opis kontrahenta” “Pole dodatkowe 2” Cena hurtowa 1 MarekC “Pole dodatkowe 1” “Pole dodatkowe 5” dodatkowe 3” “Pole dodatkowe 4” WAŻNE: Należy bardzo uważnie sporządzać pliki. Kolumna Domyślna cena . Dodatkowo możliwe jest ustalenie praw Odczytu. Do tego służy sekcja Prawa.wartość domyślna : Tak. Kolumna Właściciel . spacja) system ITCube zastosuje wartość domyślną. w nowo otwartym formularzu Importuj kontrahentów wciskamy przycisk Przeglądaj aby wskazać lokalizację pliku z kontrahentami. za pomocą którego sprawdzić można będzie poprawność naszego pliku. Klient Teleinformatyka Polska 12 12 Wysoki "10" "2002-02-02" "sp.Potencjał. zanim wciśniemy przycisk Importuj.pl. 2001-09-25). Zapisu oraz Dowiązywania rekordów dla wszystkich importowanych kontrahentów. Nie wszystkie pola muszą zostać wypełnione. o" 5/6" 22 MarekC CocaCola Tak “Pole http://inteligent. z. • • wszystkie pola oznaczone symbolem * muszą zostać wypełnione.wartość domyślna : Cena detaliczna. które zamierzamy zaimportować. Jeśli dany wiersz pliku nie zawiera wszystkich kolumn system uzupełni je pustymi wpisami. Właściciel (Login) * oraz pola dodatkowe definiowane podczas wdrożenia. W tym celu: • • z menu systemowego wybieramy polecenie System->Import kontrahentów. możemy ustalić prawa dostępu dla importowanych rekordów dotyczących kontrahentów. t.pl Przykład: "Coca-Cola" "" 677-174-38-56 356234213 Kraków 22-133 Małopolska 12 86575676 444 "1234-243234-123421-86868""Spółdzielcza 34534534 333 inteligent. • wciskamy przycisk Następne znajdujący się pod polem Nazwa pliku. wciśnięcie którego otworzy ekran podglądowy. Jeśli kolumna zawiera pusty wpis (zawiera pusty ciąg znaków bądź sekwencję znaków pustych np. Opis. które mają posłużyć następnie do importu danych.

GG. które mają posłużyć następnie do importu danych. Faks(wew. Pesel. Telefon. Kod pocztowy. przygotowanej wcześniej w postaci pliku tekstowego. Oczywiście plik ten (aby został rozpoznany przez system) musi zostać przygotowany według specjalnych zasad: • • • • każda linia opisuje nową osobę kontaktową. Stanowisko. Właściciel (Login) *. Wiek. Region. Ważność. Specjalizacja.• po zakończeniu importu kontrahentów system wyświetli raport z wszystkimi rekordami.). Konto w ekstranecie (wartości: Tak/Nie). Kontrahent. Ulica. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 30 . Skype oraz pięć pól dodatkowych definiowanych podczas wdrożenia. Imię.). Pierwszy z nich. Płeć. Drugą możliwością jest zaimportowanie do systemu gotowej listy kontaktów. opisany zostanie w rozdziale poświęconym Kontrahentom. Dodatkowo system oznaczy błędnie wprowadzony rekord za pomocą pulsującej ikony a także niepoprawne pole rekordu zostanie oznaczone kolorem czerwonym. Przełożony. Telefon (wew. Data pozyskania. wszystkie daty muszą być w postaci: YYYY-MM-DD (np. Miasto. Obsługujący (login). za pomocą polecenia systemowego Kontrahenci->Dodaj kontakt. Telefon komórkowy (kier. Sposób pozyskania. Jeśli dane te zostaną podane nieprawidłowo (przykładowo podamy nazwę nieistniejącej firmy) system nie dokona importu danych. Importowanie gotowych list osób kontaktowych (*) System ITCube umożliwia wprowadzanie informacji o osobach kontaktowych na dwa sposoby. które były importowane. Kanał kontaktowy. “Osoba prywatna” 12 5555555 Mężczyzna 444 20-24 mgr 33 "JAVA. NIP. Status. Telefon komórkowy. Państwo. wartości składające się z wielu wyrazów muszą być ujęte w cudzysłów. C+ Przykład: Czajkowski Bartosz "2002-03-05" "Telefon" "Brożka 5/6" 7777777 +" VIP 333 501 t. 2001-09-25).kowalczyk@inteligent. Dział.). Login w ekstranecie.). Tytuł. Telefon (kier. Lista email. poszczególne pola rekordu oddzielone są tabulatorem.pl Programista Tak Cieszyn 43-400 śląskie Polska 677-174-38-21 400780522 393169 Brak MarekC Sieciowy Hasło Tak "To jest opis kontaktu" MarekC PrzemekC “Pole dodatkowe 3” Telemarketing “Pole dodatkowe 1” “Pole dodatkowe 5” “Potencjalny klient” “Pole dodatkowe 2” 12345 Czaja “Pole dodatkowe 4” WAŻNE: Należy bardzo uważnie sporządzać pliki.). Hasło w ekstranecie. Każdemu rekordowi system przydzieli jeden z dwóch statusów: Ok – rekord został poprawnie dodany do bazy danych albo Błąd danych – importowanie rekordu zakończyło się niepowodzeniem ze względu na niepoprawne dane. • • wszystkie pola oznaczone symbolem * muszą zostać wypełnione. Aktywny (wartości: Tak/Nie). Opis. Faks (kier. kolejność elementów w pliku jest stała i wygląda następująco: Nazwisko *. Faks.

Każdemu rekordowi system przydzieli jeden z dwóch statusów: Ok – rekord został poprawnie dodany do bazy danych albo Błąd danych – importowanie rekordu zakończyło się niepowodzeniem ze względu na niepoprawne dane. Pierwszy z nich. wartości składające się z wielu wyrazów muszą być ujęte w cudzysłów. co spowoduje wczytanie pliku z informacjami do systemu. Kolumna Właściciel . kolejność elementów w pliku jest stała i wygląda następująco: Data od *. Temat.wartość domyślna : Admin. które były importowane. • po zakończeniu importu osób kontaktowych system wyświetli raport z wszystkimi rekordami.wartość domyślna : Tak. w nowo otwartym formularzu Importuj kontakty wciskamy przycisk Przeglądaj aby wskazać lokalizację pliku z informacjami. przygotowanej wcześniej w postaci pliku tekstowego. za pomocą polecenia systemowego Informacje->Dodaj informacje opisany zostanie w rozdziale poświęconym informacjom. Importowanie gotowych list informacji (*) System umożliwia wprowadzanie informacji dotyczących kontrahentów. • wszystkie pola oznaczone symbolem * muszą zostać wypełnione. które zamierzamy zaimportować. W tym celu: • • z menu systemowego wybieramy polecenie System->Import kontaktów.Nie wszystkie pola muszą zostać wypełnione. w której. Jeśli wszystkie dane znajdują się w odpowiednich rubrykach oraz nie są zaznaczone kolorem czerwonym możemy wcisnąć przycisk Importuj. Jeśli kolumna zawiera pusty wpis (zawiera pusty ciąg znaków bądź sekwencję znaków pustych np. • wciskamy przycisk Następne znajdujący się pod polem Nazwa pliku. wciśnięcie którego otworzy ekran podglądowy. Właściciel (Login) * oraz dziesięć pól dodatkowych zdefiniowanych przy wdrożeniu systemu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 31 . poszczególne pola rekordu oddzielone są tabulatorem. Poniżej przedstawiono listę wartości domyślnych: • • • Kolumna Konto w Ekstranecie . Oczywiście plik ten (aby został rozpoznany przez system) musi zostać przygotowany według specjalnych zasad: • • • • każda linia opisuje nową informację. Typ *. Data do *. Gdy już stworzymy odpowiedni plik zawierający wszystkie wymagane pola. osób kontaktowych. spacja) system ITCube zastosuje wartość domyślną. Kontakt (Nazwisko Imię). Treść. Drugą możliwością jest zaimportowanie do systemu gotowej listy informacji. możemy ustalić prawa dostępu dla importowanych rekordów dotyczących kontaktów. projektów lub etapów projektów na dwa sposoby. Kontrahent.wartość domyślna : Tak. Etap Projektu. za pomocą którego sprawdzić można będzie poprawność naszego pliku. Jeśli dany wiersz pliku nie zawiera wszystkich kolumn system uzupełni je pustymi wpisami. Projekt. zanim wciśniemy przycisk Importuj. możemy przystąpić do jego importu. Do tego służy sekcja Prawa. Kolumna Aktywny . Dodatkowo możliwe jest ustalenie praw Odczytu oraz Zapisu dla wszystkich importowanych osób kontaktowych.

. Nie wszystkie pola muszą zostać wypełnione. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 32 . Kolumna Typ . iż błędnie zostały wprowadzone dwa pola: Kontrahent oraz Kontakt. Dodatkowo system oznaczy błędnie wprowadzony rekord za pomocą pulsującej ikony a także niepoprawne pole rekordu zostanie oznaczone kolorem czerwonym. wciśnięcie którego otworzy ekran podglądowy. W tym celu: • • z menu systemowego wybieramy polecenie System->Import informacji.wartość domyślna : Admin. możemy ustalić prawa dostępu dla importowanych rekordów dotyczących informacji. zanim wciśniemy przycisk Importuj. Kolumna Godzina (do) -wartość domyślna : 08:00. spacja) system ITCube zastosuje wartość domyślną. Kolumna Właściciel . Jeśli wszystkie dane znajdują się w odpowiednich rubrykach oraz nie są zaznaczone kolorem czerwonym możemy wcisnąć przycisk Importuj..wartość domyślna : *Brak Tematu*. Do tego służy sekcja Prawa. WAŻNE: W przypadku błędnie podanego pola Kontrahent system zaznaczy. “Ważne spotkanie w firmie Coca-Cola” “Spotkanie zakończyło pełnym sukcesem” “Pole dodatkowe10” “Pole doatkowe1” WAŻNE: Należy bardzo uważnie sporządzać pliki. 2001-09-25) natomiast godziny w postaci HH-MM (np. możemy przystąpić do jego importu. Kolumna Data (do) -wartość domyślna : Kolumna Data (od). Jeśli kolumna zawiera pusty wpis (zawiera pusty ciąg znaków bądź sekwencję znaków pustych np. Kolumna Temat .wartość domyślna : Notatka. • wciskamy przycisk Następne znajdujący się pod polem Nazwa pliku. w której. w nowo otwartym formularzu Importuj informacji wciskamy przycisk Przeglądaj aby wskazać lokalizację pliku z informacjami. co spowoduje wczytanie pliku z informacjami do systemu. Gdy już stworzymy odpowiedni plik zawierający wszystkie wymagane pola.• wszystkie daty muszą być w postaci: YYYY-MM-DD (np. które zamierzamy zaimportować. Dodatkowo możliwe jest ustalenie praw Odczytu oraz Zapisu dla wszystkich importowanych informacji. Jeśli dany wiersz pliku nie zawiera wszystkich kolumn system uzupełni je pustymi wpisami. Przykład: 2001-01-25 2001-01-26 CocaCola Administrator Kowalski Jan Spotkanie “” “” . 09:03). za pomocą którego sprawdzić można będzie poprawność naszego pliku. które mają posłużyć następnie do importu danych. W przypadku gdy pozostawimy pola Data od/ Data do nie wypełnione system przypisze im aktualną datę. Poniżej przedstawiono listę wartości domyślnych: • • • • • • Kolumna Godzina (od) -wartość domyślna : 08:00. Jeśli dane w pliku zostaną podane nieprawidłowo (przykładowo podamy nazwę nieistniejącego typu informacji) system nie dokona importu danych błędnego rekordu.

Importowanie dokumentów (*) System ITCube umożliwia rejestrowanie dokumentów na dwa sposoby. Każdemu rekordowi system przydzieli jeden z dwóch statusów: Ok – rekord został poprawnie dodany do bazy danych albo Błąd danych – importowanie rekordu zakończyło się niepowodzeniem ze względu na niepoprawne dane. Drugą możliwością jest zaimportowanie do systemu całego katalogu plików. W tym celu: • przekopiowujemy pliki do katalogu ITCube_Home/fileBuffor (gdzie ITCube_Home oznacza katalog w którym zainstalowany został system ITCube). W przypadku dużej ilości. W sposób ten importować pliki może tylko i wyłącznie administrator systemu. Dane te wykorzystywane są przez moduł handel podczas wydruku dokumentów sprzedażowych. obszernych plików jest to najwygodniejszy i zarazem najefektywniejszy sposób importu danych. Pierwszy z nich. możemy przystąpić do ich importu. • po zakończeniu importu dokumentów system wyświetli raport z wszystkimi rekordami. mają zostać fizycznie usunięte z katalogu importu. które były importowane. właściciela importowanych plików oraz dokonanie wyboru czy pliki. Dodatkowo możliwe jest ustalenie praw Odczytu oraz Zapisu (sekcja Prawa) dla wszystkich importowanych dokumentów. za pomocą którego sprawdzić można będzie zawartość katalogu importu. Zmiana hasła Formularz Zmień hasło pozwala na zmianę hasła związanego z aktualnym kontem. na którym jesteśmy właśnie zalogowani należy wybrać @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 33 . które zostały poprawnie zaimportowane. ponieważ dokument o takiej samej nazwie znajduję się już w wybranym katalogu.• po zakończeniu importu informacji system wyświetli raport z wszystkimi rekordami. które chcemy zarejestrować w systemie. Aby zmienić hasło uprawniające do korzystania z konta. za pomocą polecenia systemowego Dokumenty->Zarejestruj dokument opisany zostanie w rozdziale poświęconym ewidencji dokumentów (zdalna rejestracja dokumentu). Dane firmy Formularz „Dane firmy” umożliwia zapisanie wszystkich informacji teleadresowych właściciela systemu ITCube CRM. umieszczonego wcześniej na komputerze pełniącym rolę serwera systemu ITCube. Umożliwi on także wskazanie docelowego katalogu. Każdemu rekordowi system przydzieli jeden z dwóch statusów: Ok – rekord został poprawnie dodany do bazy danych albo Błąd danych – importowanie rekordu zakończyło się niepowodzeniem. • • z menu systemowego wybieramy polecenie System->Import dokumentów. co spowoduje rejestrację wszystkich plików w systemie. Jeśli w katalogu znajdują się wszystkie wymagane pliki możemy wcisnąć przycisk Importuj. zostanie otworzony ekran podglądowy. które były importowane. Gdy już przygotujemy wszystkie pliki.

• kolumna Użytkownik . W nagłówku (obok nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. według ich daty rozpoczęcia. jednocześnie otwierając ponownie okno główne systemu.przycisk akcji . który otworzył określoną sesję bądź był autorem zdarzenia. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych zdarzeniom powiązanych z danym pracownikiem. Kolorem czerwonym zostaną oznaczone wszystkie pola wypełnione niepoprawnie. • pole Nowe hasło – w które wpisać należy nowy ciąg znaków mający stanowić od tej chwili nasze prywatne hasło. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich sesji. Jeśli wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie system ITCube zmieni hasło.opcję Zmień hasło (System->Zmień hasło).zawiera numer porządkowy rekordu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 34 . Jeśli którekolwiek z pól zostało wypełnione błędnie – zostaniemy poproszeni o ponowne wypełnienie formularza. Konkretną wartość wprowadzić należy za pomocą Kalendarza. aby znaleźć rekordy dotyczące zdarzeń wygenerowanych przez użytkownika systemu „Jan Kowalski” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Użytkownik identyczną pozycję. Ma także możliwość uzyskania dostępu do pełnej listy zdarzeń które wystąpiły w kontekście poszczególnych sesji.zawiera datę oraz godzinę rozpoczęcia sesji bądź wystąpienia zdarzenia. Tak więc. przeglądając zdarzenia. Do tego służy polecenie System->Historia sesji. której użyliśmy przy wypełnianiu pola Nowe hasło. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie informacji dotyczących historii sesji. • kolumna data .zawiera nazwisko oraz imię pracownika. System ITCube zareaguje na to polecenie otwarciem nowego formularza składającego się z trzech pól: • pole Stare hasło – w które wpisać należy dotychczas używaną kombinację znaków alfanumerycznych. ustalić należy dokładny czas jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących sesji. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie nazwy kolumny. który jest integralną częścią systemu ITCube. a także co niezwykle ważne . Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Historia sesji składający się z następujących kolumn: • kolumna Nr . Historia sesji Administrator systemu ITCube ma możliwość przeglądania otwartych lub zamkniętych sesji. • pole Potwierdź nowe hasło – w to pole wpisać należy tę samą kombinację. W nagłówku (obok nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. WAŻNE: Podczas identyfikacji za pomocą loginu i hasła system ITCube rozróżnia wielkość wpisywanych znaków alfanumerycznych. Tak więc.

kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do wyświetlenia pełnej listy zdarzeń w obrębie wybranej Kończenie pracy systemu Aby zakończyć pracę z systemem ITCube (zakończyć sesję) należy użyć polecenia System>Zakończ pracę. Dla sesji jest to lokalizacja z jakiej łączył się dany użytkownik.zawiera informacje dodatkowe. Po wyborze tej opcji załadowana zostanie strona logowania co skutecznie uniemożliwi osobie niepowołanej korzystanie z zasobów systemu. Administrator będzie miał także możliwość usunięcia z bazy danych zdarzeń starszych od wskazanej daty. W przypadku listy zdarzeń dodatkowo możemy zawęzić wyniki do zdarzeń konkretnego typu. modyfikacja. Jak już było wspomniane wcześniej . znajduje się także przycisk sesji bądź możliwość jej zamknięcia. Działy firmy (*) Formularz Działy firmy (Użytkownicy->Słowniki->Działy firmy) pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube struktury firmy. Na dole formularza możemy zdecydować czy w interesuje nas przeglądanie sesji (Sesje zakończone/aktywne) czy też konkretnych zdarzeń (Zdarzenia).w pierwszej od lewej kolumnie (Nr).). Zarządzanie użytkownikami systemu ITCube Aby możliwa była praca z systemem ITCube należy go w pierwszej kolejności odpowiednio skonfigurować. dla zdarzenia jego pełny opis. za pomocą którego będzie mógł: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 35 . Z uwagi na potencjalną możliwość gromadzenia bardzo dużej ilości informacji związanych ze zdarzeniami operację taką warto wykonywać co pewien czas utrzymując na przykład roczny horyzont czasowy. Pod tym pojęciem rozumie się wprowadzenie wszystkich informacji specyficznych dla danej firmy (przykładowo zdefiniowanie grup oraz nowych kont użytkowników. za każdym razem gdy użytkownik kończy pracę. . wyświetlenie czy eksport. Po wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Użytkownicy administrator systemu otrzyma formularz składający się z dwóch okien. edycja. powinien wylogować się z systemu ITCube używając polecenia System->Zakończ pracę. Przykładowe typy to dodanie. WAŻNE: Z powodów bezpieczeństwa. opisanie poszczególnych działów firmy. które umożliwią funkcjonowanie systemu w sposób optymalny dla specyficznych wymagań danego klienta.• Informacje dodatkowe . itp.zawierającej numer porządkowy rekordu.

istniejących w systemie grup. zapisu oraz dowiązywania) są przyznawane grupom użytkowników. za pomocą którego będzie mógł: • dodać nową grupę – poprzez wpisanie jej nazwy w polu Nazwa okna Dodaj grupę użytkowników i kliknięcie w przycisk Dodaj. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 36 . prawa dostępu (do odczytu. • usunąć już istniejącą grupę poprzez wybranie jej nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa okna Usuń grupę użytkowników i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie w przycisk Usuń. • zmodyfikować nazwę grupy poprzez wybranie jej nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa oraz podaniu nowej nazwy w polu Nowa nazwa okna Usuń/Modyfikuj grupę użytkowników i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz.. WAŻNE: W systemie ITCube istnieje domyślna grupa użytkowników (Domyślna). którzy nie zostali dołączeni do żadnej z pozostałych. Grupy tej nie można usunąć. WAŻNE: Wprowadzone za pomocą tego formularza informacje będą później wykorzystane podczas dalszej pracy z systemem – przykładowo podczas tworzenia nowego użytkownika będzie można przypisać go do dowolnej ze stworzonych wcześniej grup. co powinno przyczynić się do łatwiejszego nimi zarządzania oraz do łatwiejszego nadawania praw dostępu do zasobów systemu. projekty itd. dokumenty. Grupy użytkowników (*) Formularz Grupy użytkowników (Użytkownicy->Słowniki->Grupy użytkowników) pozwala na stworzenie w systemie powiązanych ze sobą wspólnymi uprawnieniami zbiorów użytkowników. Po wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Użytkownicy administrator systemu otrzyma formularz składający się z dwóch okien. osoby kontaktowe. WAŻNE: Grupy użytkowników systemu ITCube są bardzo istotne z punktu widzenia dostępności do poszczególnych rekordów bazy danych. zmodyfikować nazwę działu poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa oraz podaniu nowej nazwy w polu Nowa nazwa okna Usuń/Modyfikuj dział i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz. • • WAŻNE: Wprowadzone za pomocą tego formularza informacje będą później wykorzystane podczas dalszej pracy z systemem – przykładowo podczas tworzenia nowego użytkownika będzie można przypisać go do dowolnego ze stworzonych wcześniej działów.• dodać nowy dział – poprzez wpisanie jego nazwy w polu Nazwa okna Dodaj dział i kliknięcie w przycisk Dodaj. Przy dodawaniu dowolnych rekordów jak kontrahenci. usunąć już istniejący dział poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa okna Usuń/Modyfikuj dział i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Usuń. do której automatycznie przypisywani są wszyscy ci użytkownicy.

którym właściciel nadał prawa “*Tylko twórca rekordu*”. W przypadku gdy użytkownik należy do tej grupy ma on dostęp do rekordów. Rejestracja nowego użytkownika polega na podaniu danych osobowych. • Hasło (obowiązkowe) – zbiór liter i cyfr (ITCube rozróżnia wielkość znaków). I tak aby dodać nowego użytkownika należy wybrać opcję Dodaj użytkownika z menu Użytkownicy oraz w nowo otwartym formularzu Dodaj użytkownika wypełnić kolejno wszystkie wymagane pola (pola oznaczone gwiazdką). Dodawanie nowego użytkownika Formularz Dodaj użytkownika (Użytkownicy->Dodaj użytkownika) pozwala na dodawanie nowych użytkowników systemu. • zmodyfikować nazwę kompetencji poprzez wybranie jej nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa oraz podaniu nowej nazwy w polu Nowa nazwa okna Usuń/Modyfikuj kompetencje i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz. które przydzielane będą w trakcie używania systemu poszczególnym pracownikom. a w związku z tym będzie miał określone uprawnienia i możliwości działania. • usunąć już istniejącą kompetencję poprzez wybranie jej nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa okna Usuń/Modyfikuj kompetencję i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Usuń. danych opisujących zajmowane stanowisko oraz przysługujących praw.Poszczególne pola: • • • Nazwisko (obowiązkowe) – nazwisko nowego użytkownika. Kompetencje użytkowników (*) Formularz Kompetencje użytkowników (Użytkownicy->Słowniki->Kompetencje) pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube kompetencji.funkcja jaką sprawuje w firmie dany użytkownik systemu. System udostępnia także narzędzia pozwalające na wyszukiwanie w bazie pracowników osób posiadających określone umiejętności. za pomocą którego będzie mógł: • dodać nową kompetencję – poprzez wpisanie jej nazwy w polu Nazwa okna Dodaj kompetencje i kliknięcie w przycisk Dodaj. WAŻNE: Wprowadzone za pomocą tego formularza informacje będą później wykorzystane podczas dalszej pracy z systemem – przykładowo podczas tworzenia nowego użytkownika będzie można przypisać mu dowolną ilość posiadanych przez niego kompetencji. Po wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Użytkownicy administrator systemu otrzyma formularz składający się z dwóch okien. Wartość tego pola musi być niepowtarzalna. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 37 . • Stanowisko . Login (obowiązkowe) – nazwa nowego użytkownika pod jaką będzie on identyfikowany przez system ITCube. które wraz z odpowiednim loginem służą identyfikacji konkretnego użytkownika w systemie.WAŻNE: W systemie ITCube CRM istnieje predefiniowana grupa o nazwie Grupa rekordów prywatnych. Imię – imię nowego użytkownika.

Dostęp do modułu “Intranet”. Dostęp do modułu “CallCenter”. którzy wcześniej zostali tam dodani przez uprawnioną osobę (administratora systemu lub osobę mającą odpowiednie uprawnienia) za pomocą polecenia Dodaj użytkownika. Dostęp do modułu “Projekty”. iż użytkownik posiadał będzie przełożonego) mechanizm kontroli pozostanie nieaktywny. którzy nie sprawują funkcji kierowniczych i którym nie podlegają żadni pracownicy. I tak zaznaczając/odznaczając kolejne pola wyboru można umożliwić wprowadzanej właśnie do systemu osobie następujące prawa: • • • • • • • • • • Dostęp do modułu “Ekstranet”. Wyboru kilku kompetencji dokonujemy trzymając wciśnięty klawisz Ctrl bądź Shift. Dostęp do modułu “Mail”. Osoba ta będzie w przyszłości upoważniona do akceptacji mailingów. Edycja projektów zamkniętych negatywnie. Uprawnienia (obowiązkowe) – jest to lista uprawnień. Dlatego logiczne wydaje się. Dostęp do modułu “Serwis”. które można nadać nowo tworzonemu użytkownikowi. WAŻNE: Dzięki grupom użytkowników o wiele prostsze staje się zarządzanie prawami dostępu do rekordów w bazie danych. zaznaczenie którego spowoduje uruchomienie mechanizmu akceptacji czynności podejmowanych przez danego użytkownika. że w bazie znajdować się będą tylko imiona i nazwiska tych użytkowników. • Grupa użytkowników – przypisanie nowo tworzonego użytkownika do grupy (grup) użytkowników. Dostęp do modułu “Formularze”. WAŻNE: Oczywistym jest fakt. • Kompetencje – przypisanie użytkownikowi listy kompetencji. nieobecności. Jeśli pole to nie zostanie zaznaczone (mimo. kończąc na tych użytkownikach. Dostęp do modułu “Faks”. kosztów osoby aktualnie wprowadzanej. aby tworzenie bazy użytkowników zaczynać od najwyższego szczebla kierowniczego i kontynuować uzupełnianie. Dostęp do modułu “Mobile”. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 38 • • . Dział – przypisanie nowo tworzonego użytkownika do odpowiedniego działu firmy (poszczególne działy firmy tworzy się za pomocą polecenia Działy firmy z menu Użytkownicy->Słowniki). W bardzo prosty sposób można udostępnić do odczytu/zapisu rekordy wszystkim użytkownikom przypisanym do konkretnej grupy. WAŻNE: Po prawej stronie pola Przełożony znajduje się przycisk Kontrola przełożonego. posiadanych przez niego. Aby ustalić tę zależność należy wybrać z rozwijanego menu nazwisko i imię bezpośredniego przełożonego danego pracownika.• Przełożony – określenie zależności służbowej dodawanego do bazy systemu użytkownika.

Ręczna edycja cen dla dokumentu sprzedaży. Edycja zamkniętych zamówień. Przeglądanie nieobecności innych użytkowników. Usuwanie swoich nieobecności. Zarządzanie kursami walut. Generowanie statystyk/analiz oraz eksportów. managera (projekty/globalny). Zarządzanie użytkownikami. Przeglądanie faksów innych użytkowników. Generowanie p. Generowanie eksportów projektowych. Generowanie p. Zarządzanie uprawnieniami rekordów. Generowanie p. Przeglądanie dokumentów innych użytkowników. managera (projekty/swój dział). Generowanie p. Generowanie eksportów serwisowych. Zarządzanie planami sprzedażowymi. managera (serwis/swój dział). Odczyt cen zakupu produktów/usług. Wykonywanie akcji zbiorowych. Odczyt kalendarzy projektów innych użytkowników. Zarządzanie sprzedażą. Zarządzanie produktami/usługami. Zarządzanie duplikatami kontrahentów. Przeglądanie listów innych użytkowników. Generowanie raportów CR. Zarządzanie rozliczaniem faktur. Edycja trwających/minionych nieobecności. Zarządzanie fakturami. Generowanie planów sprzedażowych. managera (handel/swój dział). Przeglądanie kosztów innych użytkowników. Zarządzanie zastępstwami. managera (handel/globalny). Generowanie eksportów ogólnych. managera (serwis/globalny). Generowanie p. Zarządzanie kontrahentami/kontaktami.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Edycja projektów zamkniętych pozytywnie. Zarządzanie korespondencją grupową. Przeglądanie sprzedaży innych użytkowników. Usuwanie swoich listów. Zarządzanie dokumentami. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 39 . Generowanie p. Zarządzanie pomocą wewnętrzną. Edycja faktur.

które będą mu niezbędne w jego pracy. Sprzedaży. prawa dotyczące generowania raportów (raporty zawierają newralgiczne dane dla firmy oraz mają możliwość eksportu danych do systemów zewnętrznych). Użytkownik mający to prawo może zmienić cały zbiór kontrahentów za pomocą jednego kliknięcia myszki. Przeglądanie zadań użytkowników swojego działu. Redelegacja odebranych zadań. WAŻNE: Należy bardzo uważnie nadawać pewne prawa użytkownikom. Nadawanie uprawnień jest niezwykle istotnym elementem procesu tworzenia „tożsamości” nowego użytkownika – niewłaściwe nadanie uprawnień może zaowocować w przyszłości przykładowo pozbawieniem tegoż użytkownika dostępu do tych opcji systemu. Po określeniu Uprawnień użytkownika należy zdefiniować Domyślne prawa do Odczytu. możemy uzupełnić pozostałe dane teleadresowe – tak aby tworzona w systemie baza pracowników była pełniejsza i @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 40 . Usuwanie swoich ogłoszeń.• • • • • • • • • • • • • • • • • WAŻNE: Usuwanie swoich faksów Zarządzenie nowymi faksami. Usuwanie swoich rezerwacji. Serwisu. Zapisu oraz Dowiązywania. Projektów. Odczyt historii sesji. Przeglądanie informacji innych użytkowników. Do niebezpiecznych praw należą: Usuwanie dowolnych rekordów (możliwość usunięcia dowolnego rekordu z systemu). Dokumentów itd. Odczyt historii z systemu handlowego. Zmiana terminu realizacji odebranych zadań. Rejestracja rekordów w systemie handlowym. Przeglądanie serwisu innych użytkowników. Edycja zamkniętych zadań. Zarządzanie korespondencją grupową (użytkownik mający takie prawo może wysłać mailing do wszystkich kontrahentów i kontaktów firmy). Usuwanie dowolnych rekordów. W szczególności chodzi o prawo do zarządzania użytkownikami – użytkownik mający takie prawo może dowolnie modyfikować dane dotyczące użytkowników czyli także zmieniać im prawa. System pozwala na oddzielne zdefiniowanie domyślnych praw dla rekordów dotyczących różnych obiektów (Kontrahentów. Ostatnim ważnym prawem jest Zarządzanie zbiorami kontrahentów/kontaktów.) Po zakończeniu wypełniania okna z podstawowymi danymi użytkownika. Edycja zamkniętych działań serwisowych. Przeglądanie zadań innych użytkowników. Podczas pracy użytkownika domyślne prawa będą ustawiane na każdym formularzu służącym dodawaniu/modyfikacji rekordów. Zmiana dowolnego pola odebranych zadań.

iż nie są to informacje obligatoryjne – pozwalają jednak na zwiększenie funkcjonalności działania systemu. Jest to także prosty sposób na tymczasowe zablokowanie konta danego użytkownika. na którym umieszczone jest konto pocztowe POP lub IMAP wprowadzanego użytkownika. Z podanych powyżej pól podkreślić należy znaczenie następujących trzech. co do których sądzimy. kod pocztowy. miasto. region. państwo. właściwości konta poczty e-mail dodawanego użytkownika oraz szeroko pojęte informacje dodatkowe. • • Konto SMTP – nazwa konta na serwerze smtp służącym do wysyłania poczty elektronicznej. • Konto IMAP – nazwa konta na podanym powyżej serwerze. Hasło SMTP – hasło dostępu do powyższego konta pocztowego. Serwer SMTP/Port – nazwa serwera smtp służącego do wysyłania poczty elektronicznej. W sekcji Dane dodatkowe o użytkowniku mamy możliwość wzbogacenia naszej bazy o takie informacje jak: ulica. • Podgląd / Modyfikacja danych użytkowników Użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać przeglądu bazy danych użytkowników systemu oraz (jeśli ma odpowiednie uprawnienia) dokonać w niej niezbędnych poprawek. Operację wprowadzania do systemu nowego użytkownika zakończyć należy wciśnięciem przycisku Zapisz. telefon. Możemy wskazać czy wymaga on autoryzacji bądź połączenia kodowanego protokołem SSL. Skrzynka email – sekcja służąca określeniu praw do Odczytu i Zapisu poczty elektronicznej dodawanego użytkownika. który umożliwi wycofanie się z całej operacji. Do tego celu służy polecenie Użytkownicy->Użytkownicy. Jeśli z jakiegoś powodu rezygnujemy z wprowadzania danych użytkownika do systemu – wystarczy kliknąć przycisk Anuluj. po wybraniu którego system otworzy formularz Zarządzaj użytkownikami gdzie dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. których wypełnienie niezbędne jest w przypadku gdy użytkownik będzie odbierał pocztę elektroniczną przy użyciu systemu ITCube: • Serwer IMAP – serwer. Wszystkie te informacje wpisać można w pola o takich samych nazwach – pamiętać warto też. Dodatkowo jeśli serwer wykorzystuje niestandardowy port możemy go zdefiniować w polu Port. którego właścicielem jest użytkownik. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 41 . iż mogą być kiedyś przydatne. • • Hasło IMAP – hasło dostępu do powyższego konta pocztowego.bardziej funkcjonalna. Osiągnąć to można poprzez wyłączenie opcji Aktywny znajdującej się po prawej stronie pola Nazwisko na początku formularza. Jeśli korzystamy ze standardowych portów pole to powinno pozostać puste. System ITCube daje nam również możliwość zarejestrowania użytkownika WAŻNE: nieaktywnego.

WAŻNE: wszystkimi Jeśli nie dokonaliśmy rekordów w bazie rekordów w wyszukiwania Jeśli za pomocą narzędzi nasze zaawansowanych (o których mowa poniżej). Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. skoku do partii rekordów. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Okno składa się z pięciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. o którą nam chodzi. Wyboru dokonujemy zaznaczając pole Aktywne rekordy bądź pole Nieaktywne rekordy znajdujące się po lewej stronie przycisku Szukaj. jednak zawęziliśmy poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. która poprzedza właśnie przeglądaną. nazwisko. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 42 . Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego użytkownika systemu za pomocą takich danych jak choćby: imię. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. • kolumna Dział – zawiera informację o dziale firmy. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. w którym zatrudniony jest dany pracownik. w którym pracuje. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. • • • • Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. edycji bądź usunięcia danych. Można posłużyć się rozwijanym menu. skoku do partii rekordów. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o użytkowniku. edycja jego danych oraz ich usunięcie (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych). WAŻNE: Wyszukiwanie może odbywać się w bazie rekordów zawierających aktywnych użytkowników oraz w bazie zawierającej użytkowników nieaktywnych (więcej o nadawaniu statusu użytkownika aktywnego/nieaktywnego w punkcie dotyczącym dodawania nowego użytkownika). każda partia składa się z dziesięciu rekordów gdzie zaś każdy rekord zawiera dane związane z jednym pracownikiem). login jakim posługuje się w systemie. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. kompetencje użytkownika bądź dział.Wyszukiwanie danych Formularz składa się z dwóch okien. system umożliwia poruszanie się pomiędzy partiami dostępnymi systemie. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów.

wystarczy wpisać jego nazwę w polu edycyjnym i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Każdy z rekordów zostanie opisany numerem wskazującym na ilość kompetencji pokrywających się z naszym wyborem. Tak więc. którzy mają ukończony tylko kurs angielskiego bądź studia ekonomiczne numerem jeden. Tak więc. pod jakim jest on rozpoznawany przez system. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku mechanizmu wyszukującego dane w kolumnie Nazwisko i imię. WAŻNE: Aby opcja ta była użyteczna należy oczywiście pamiętać o wprowadzeniu do systemu struktury firmy (Użytkownicy->Słowniki->Działy firmy) i przypisaniu konkretnych pracowników do poszczególnych jej działów (Użytkownicy->Dodaj użytkownika). Tak więc. • kolumna Nazwisko / imię – zawiera imię i nazwisko pracownika. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich pracowników posiadających hipotetyczne kompetencje “Kurs angielskiego” oraz “Studia ekonomiczne” wystarczy zaznaczyć te kompetencje (trzymając wciśnięty klawisz Ctrl) i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. tak i tutaj mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. którzy spełniają nasze kryteria w 100% oznaczeni zostaną numerem dwa natomiast ci. Tak więc. Tak więc w wymienionym przypadku pracownicy. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 43 . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordu poświęconego pracownikowi posługującemu się tym właśnie loginem.wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego poświęconych wszystkim zatrudnionym w dziale „Redakcja” naszej firmy. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Jeśli nie znamy pełnego imienia bądź nazwiska – system umożliwia skorzystanie z tak zwanego mechanizmu poszukiwania na podstawie wzorca. • kolumna Login – zawiera identyfikator użytkownika. aby znaleźć rekord dotyczący użytkownika posługującego się konkretnym identyfikatorem. którzy posiadają przynajmniej jedną ze wskazanych kompetencji. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim Janom Kowalskim pracującym w naszej firmie. kolumna Kompetencje zawiera informacje o kompetencjach posiadanych przez • poszczególnych pracowników. aby znaleźć rekordy działania dotyczące będzie pracowników wyświetlenie zatrudnionych rekordów w hipotetycznym dziale „Redakcja” pracownikom wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Dział frazę „Redakcja”. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim pracownikom. aby znaleźć rekord dotyczący Jana Kowalskiego wystarczy wpisać w pole Nazwisko i imię frazę „Jan Kowalski” i wcisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj.

Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. który wypełnić należało podczas wprowadzania danych nowego użytkownika (Użytkownicy->Dodaj użytkownika).WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu użytkownika znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone na temat danego użytkownika informacje. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie Podgląd / Modyfikacja / Tworzenie nowych kont/ Usuwanie rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. znajduje się także przycisk . @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 44 . tworzenie nowego konta na bazie już istniejącego oraz ich usunięcie. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o użytkowniku którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony o następującym wyglądzie . edycja jego danych. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Aby zmiany zostały zapisane należy zatwierdzić je klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Za pomocą tego formularza uprawniony użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranego wcześniej użytkownika systemu i może dowolnie je zmodyfikować. dzięki któremu użytkownik systemu uzyskuje dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o użytkowniku. Analogicznie – klikając w przycisk Anuluj system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki.

obsługujący czy koordynator) zaznaczmy opcję Zmień także właściciela rekordów. Ostatnim krokiem jest wykonanie akcji zmiany realizatora poprzez naciśnięcie przycisku Zapisz. pracownicy jednego działu). Usuwanie rekordu(*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord.WAŻNE: W przypadku edycji konta Admin widoczna jest tylko i wyłącznie sekcja Domyślne prawa. Zarządzanie zastępstwami System ITCube oferuje narzędzie pozwalające na grupowe przepinanie obowiązków pomiędzy użytkownikami systemu. Wykonywane zlecenia/działania serwisowe). Obsługiwane oferty. Prowadzone projekty/etapy projektów. Wykonywane zlecenia/działania serwisowe. Jeśli dodatkowo zależy nam by osoba zastępująca stała się także właścicielem rekordów (domyślnie zmianie ulega tylko pole realizator. Obsługiwane oferty. Ma to zastosowanie w przypadku długotrwałych absencji pracownika bądź też zakończenia współpracy. Jeśli mamy do czynienia z nieobecnością czasową podajemy zakres dat w polu okres zastępstwa. które mają zostać skojarzone z nowym realizatorem. Tworzenie nowych kont Każdy z rekordów można w dowolnej chwili wykorzystać jako bazę dla nowego konta. Ostatnim krokiem jest wskazanie obiektów (Wykonywane zadania. Funkcja ta jest bardzo przydatna przy tworzeniu kont o podobnych parametrach (np. Domyślne wartości typu oraz stanu realizacji opisują sytuacje w której zależy nam na zmianie realizatora niezależnie od typu ale tylko w rekordach które skojarzone są z czynnościami „zamkniętymi”. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. By wywołać formularz zarządzania zastępstwami należy wybrać polecenie Użytkownicy>Zastępstwa. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Prowadzone projekty/etapy projektów. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy formularz dodawania użytkownika. Wszytkie pola formularza zostaną jednak automatycznie ustawione na wartości pobrane istniejącego juz konta. Zagwarantuje to zastępującemu pełniejszy dostęp do rekordów ale spowoduje także utratę informacji o pierwotnym właścicielu rekordu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 45 . W pierwszej kolejności należy wskazać osobę zastępowaną oraz zastępującą. Przez obowiązki rozumie się tutaj takie obiektu jak : Wykonywane zadania. Może to w przyszłości utrudnić interpretację danych historycznych dlatego co do zasady pole to powinno pozostać niezaznaczone. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj użytkownika. Dla każdego z tych obiektów będziemy także mogli precyzyjnie określić typ oraz stan realizacji.

które używane będą w systemie. której dotyczą (np. • Typ informacji (obowiązkowe) – niezwykle istotne menu pozwalające określić typ wprowadzanej do systemu informacji. do (obowiązkowe) – pola.). Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. zaznaczając okno Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. za pomocą których określić należy zakres czasowy dotyczący wprowadzanej informacji. Dzięki podziałowi informacji na typy wygodniejsze i szybsze staje się ich późniejsze wyszukiwanie. Wprowadzanie nowej informacji o użytkowniku Informacje wprowadzamy do systemu za pomocą polecenia Użytkownicy->Dodaj informację. Zanim jednak rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych informacji dotyczących użytkowników systemu (Użytkownicy->Dodaj informację) logiczne wydaje się stworzenie w bazie struktury podziału informacji ze względu na treść. który przywołać można klikając w przycisk pola Data. Wybór wyżej wymienionej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy informacji o użytkowniku. Polecenie Użytkownicy->Słowniki->Typu informacji pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube typów wszystkich informacji. za pomocą którego określić będziemy mogli wszystkie parametry nowo tworzonej wiadomości. Pochwała itd. I tak w formularzu tym znaleźć będziemy mogli następujące pola: • Data od. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy typ informacji – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj typ informacji o użytkowniku i klikając w przycisk Dodaj. • Użytkownik (obowiązkowe) – pole specyfikujące. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. • zmodyfikować istniejący typ poprzez wybranie jego nazwy w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ informacji o użytkowniku. • wybierając interesujący nas typ z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ informacji o użytkowniku. którego użytkownika dotyczy wprowadzana informacja. znajdujący się po lewej stronie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 46 . System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu informacji. modyfikacji jego nazwy w polu Nowa nazwa oraz naciśnięciu przycisku Zapisz. Po wybraniu wyżej wspomnianej opcji otwarty zostanie nowy formularz Dodaj informację o użytkowniku. Domyślny typ informacji ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Typ domyślny podczas edycji nowego rekordu w oknie Dodaj typ informacji o użytkowniku. • usunąć już istniejący typ wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ informacji o użytkowniku i klikając w przycisk Usuń.: Ważne zaniedbanie.Typy informacji o użytkowniku (*) System ITCube umożliwia prowadzenie pełnej historii współpracy z pracownikiem.

skoku do ostatniej partii rekordów w bazie.• Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające powiązanie informacji o użytkowniku z kontrahentem. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Można posłużyć się rozwijanym menu. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. • Treść – właściwe pole edycyjne umożliwiające wpisanie treści samej informacji. • Właściciel (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela wprowadzanego rekordu. która poprzedza właśnie przeglądaną. Do tego celu służy polecenie Użytkownicy->Informacje. Podgląd / Modyfikacja informacji o użytkownikach Posiadający odpowiednie uprawnienia użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. skoku do partii rekordów. skoku do partii rekordów. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. za pomocą którego dokonać możemy wyboru osoby • kontaktowej dla wybranej powyżej firmy. • Etap projektu – rozwijane menu. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj informacjami o użytkownikach. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj informacjami o użytkownikach składa się z dwóch okien. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Kontakt – rozwijane menu. którego dotyczyć będzie wprowadzana właśnie do systemu WAŻNE: Administrator systemu będzie miał możliwość specyfikacji właściciela rekordu używając pola Właściciel. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na dwa różne sposoby. • Projekt – rozwijane menu umożliwiające powiązanie informacji o użytkowniku z konkretnym projektem. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu wyżej wskazanego wiadomość. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jedną informacją o użytkowniku). projektu. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 47 . każda partia grupuje dziesięć rekordów. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). o którą nam chodzi.

dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści informacji. który wprowadził do systemu daną informację. • kolumna Użytkownik – zawiera Nazwisko oraz imię pracownika. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wiadomości stworzonych przez użytkownika „Jan Kowalski”. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. których typ określony został jako „Poważne zaniedbanie” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Typ identyczną wartość. której twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. jej edycja oraz usunięcie danej wiadomości. który jest integralną częścią systemu ITCube. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku prawej stronie pól Od. Tak więc. Do w kolumnie Data. z którym związana jest określona wiadomość. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. których typ został tak właśnie określony. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom powiązanym z danym pracownikiem. użytkownik systemu. Tak więc. znajdującego się po @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 48 . aby znaleźć informację. Tak więc.wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. • kolumna Typ – jak sama nazwa wskazuje – kolumna zawiera informacje na temat typu danej informacji. którego dotyczy informacja czy też zakres czasowy danej informacji. aby znaleźć rekordy dotyczące informacji związanych z pracownikiem „Jan Kowalski” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Użytkownik identyczną pozycję. typ informacji. Okno składa się z pięciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej informacji za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich wiadomości. • kolumna Data – zawiera informację o dacie danej informacji. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Do tego celu służą dwa pola Od. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . edycji bądź usunięcia danych. Tak więc. aby znaleźć wszystkie informacje. Do. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących informacji. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnej informacji wg tego właśnie kryterium. według ich daty początkowej lub końcowej. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania wiadomości wg tego właśnie kryterium.

kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone podczas tworzenia nowej wiadomości informacje. który wypełnić należało podczas wprowadzania nowej informacji (Użytkownicy->Dodaj informację). Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu informacji znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o produkcie którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. znajduje się także przycisk edycja zapisanych tam danych oraz ich usunięcie. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. . kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. Za pomocą tego formularza użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranej wcześniej @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 49 . • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie.WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować.

Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. faksów zostało dodanych do systemu przez użytkowników. maili. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj spowoduje odrzucenie wszystkich wprowadzonych przez nas poprawek. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. co ułatwia porównywanie efektywności pracowników. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. ofert. znajdujący się po lewej stronie • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 50 . wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Aby zmiany zostały zapisane. I tak w sekcji Dane dotyczące informacji uwzględnionych w statystyce znajdują się następujące pola: Data od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego raportu. zadań. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Raport ten jest w postaci tabelarycznej. Statystykę aktywności można wygenerować za pomocą polecenia Raporty>Użytkownicy->Statystyka aktywności. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie informacje powinny zostać umieszczone w raporcie. Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. System wygeneruje statystykę związaną z projektami. których koordynatorem jest wskazana osoba. Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. który wywołać należy klikając w przycisk pola. Raport ten prezentuje ile informacji. Raport użytkowników – statystyka aktywności Pierwszym z raportów dotyczących użytkowników jest Statystyka aktywności. I tak znajdują się tu następujące pola: Data od/do – pola. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza.informacji i może dowolnie je zmodyfikować. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. • • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. którego będzie dotyczyć statystyka.

Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. • Państwo – rozwijane menu. . • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. • Grupa – rozwijane menu. z której można wybrać projekt wzorcowy. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie statystyki powiązanej ze wskazanym projektem.• Wzorzec – rozwijana lista. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. do) – pola. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. • Miasto – pole edycyjne. • Status – rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta.rozwijane menu.rozwijane menu. • Branża – rozwijane menu. • Potencjał . dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. znajdujący się po • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 51 . którego dotyczyć ma • podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie statystyki związanej z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. za pomocą którego określamy status kontrahenta. I tak znajdują się tu następujące pola: Kontrahent . • Region . Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku.pole umożliwiające wprowadzenie nazwy kontrahenta. Ostatnia część formularza (Dane dotyczące profilu kontrahenta) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. którego ma dotyczyć podsumowanie statystyczne. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. • Data pozyskania (od.

• Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. który wywołać należy klikając w przycisk pola. znajdujący się po lewej stronie • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 52 . Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie statystyki związanej z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. Statystykę zysku można wygenerować za pomocą polecenia Raporty->Użytkownicy->Statystyka zysku ze sprzedaży. • • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. Raport postaci tabelarycznej. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie statystyki powiązanej ze wskazanym projektem. Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu.rozwijane menu. co uczynić można klikając przycisk Generuj. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. ułatwia porównywanie “zyskowności” pracowników. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie informacje powinny zostać umieszczone w raporcie. Waluta – pole zawężające raport do dokumentów wyrażonych w podanej walucie. • Wzorzec – rozwijana lista. Raport użytkowników – statystyka zysku ze sprzedaży Kolejnym z raportów dotyczących użytkowników jest Statystyka zysku.• Właściciel kontrahenta . Raport ten prezentuje jaki zysk/stratę osiągnął konkretny ten użytkownik jest w w rozbiciu na oferty. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • • znajdujący się po lewej stronie pola. którego będzie dotyczyć statystyka. I tak w sekcji Dane dotyczące informacji uwzględnionych w statystyce znajdują się następujące pola: Data od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego raportu. z której można wybrać projekt wzorcowy. co zamówienia oraz przychody/koszty. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. System wygeneruje statystykę związaną z projektami. których koordynatorem jest wskazana osoba. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. I tak znajdują się tu następujące pola: Data od/do – pola.

za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. • Grupa – rozwijane menu. • Miasto – pole edycyjne. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. • Branża – rozwijane menu.pole umożliwiające wprowadzenie nazwy kontrahenta. co uczynić można klikając przycisk Generuj. za pomocą którego określamy status kontrahenta. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. • Status – rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. • Data pozyskania (od. . Ostatnia część formularza (Dane dotyczące profilu kontrahenta) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. • Właściciel kontrahenta . do) – pola. • Potencjał . I tak znajdują się tu następujące pola: Kontrahent . którego ma dotyczyć podsumowanie statystyczne.rozwijane menu. • Region . Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę.rozwijane menu. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. znajdujący się po • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 53 . który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne.• Etap projektu - rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. • Państwo – rozwijane menu. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne.rozwijane menu. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne.

Typy zadań (*) Zanim zaczniemy dodawać czy też delegować zadania należy skonfigurować wartości słownikowe dotyczące zadań. Daty takie symbolizowane będą na wszystkich kalendarzach systemowych (a więc i tych nie dotyczących bezpośrednio zadań) kolorem czerwonym. przeglądanie są dostępne w menu Zadania. Podstawowym narzędziem pracy grupowej jest zarządzanie zadaniami. • usunąć już istniejący typ zadania poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa okna Usuń/Modyfikuj typ zadania i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Usuń. Formularz Typy zadań (Zadania->Słowniki->Typy zadań) pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube różnych rodzajów zadań. Po wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Zadania administrator systemu otrzyma formularz składający się z dwóch okien. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu zadania.Zarządzanie zadaniami w systemie ITCube System ITCube posiada wiele funkcji umożliwiających pracę grupową w wewnątrz firmy. zaznaczając okno Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. • wybierając interesujący nas typ z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ zadania. za pomocą którego będzie mógł: dodać nowy typ zadania – poprzez wpisanie jego nazwy w polu Nazwa okna Dodaj typ zadania i kliknięcie w przycisk Dodaj. • zmodyfikować nazwę typu zadania poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa oraz podaniu nowej nazwy w polu Nowa nazwa okna Usuń/Modyfikuj typ zadania i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz. delegowanie. Domyślny typ zadania ustalić można na dwa sposoby: zaznaczając okienko Typ domyślny podczas edycji nowego rekordu w oknie Dodaj typ zadania. Wszystkie możliwe czynności związane z zadaniami takie jak dodawanie. które następnie będziemy wykorzystywać przy dodawaniu bądź delegowaniu zadań innym użytkownikom. za pomocą którego będzie mógł: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 54 . Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. • • Dni wolne od pracy(*) Formularz Dni wolne od pracy (Zadania->Słowniki->Dni wolne od pracy) pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube zbioru dat wyznaczających listę świąt. Po wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Zadania administrator systemu otrzyma formularz składający się z dwóch okien.

4. • • System ITCube umożliwia wpisywanie dat świąt na dwa sposoby. 12-24. zmodyfikować datę poprzez wybranie jej z rozwijanego menu w polu Nazwa oraz podaniu nowej wartości w polu Nowa nazwa okna Usuń/Modyfikuj pozycję słownika i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz. który został wybrany do zrealizowania zadania zostaje powiadomiony o tym fakcie przez system (notka w sekcji Do zrobienia (Zadania nowe) w Panelu głównym systemu ITCube oraz odpowiednia informacja dostępna za pomocą polecenia Zadania>Zadania odebrane). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 55 . Dzięki temu staje niejako wyżej w hierarchii i przejmuje rolę osoby. usunąć już istniejącą datę poprzez wybranie jej z rozwijanego menu w polu Nazwa okna Usuń/Modyfikuj pozycję słownika i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Usuń. Aby dobrze zrozumieć zasady na jakich działa w systemie delegowanie zadań trzeba przyjrzeć się w jaki sposób zadania te krążą pomiędzy poszczególnymi użytkownikami i jakie użytkownicy Ci mają możliwości działania. Użytkownik zleca (deleguje) wykonanie danego zadania innemu użytkownikowi. Realizator decyduje o tym jak zamierza postąpić i powiadamia o tym osobę delegującą ustawiając odpowiedni status zadania za pomocą pola Status wraz z opisaniem przyczyn takiej a nie innej decyzji. Drugi to podanie jedynie miesiąca i dnia – np. prowadzenia z nim swego rodzaju wymiany uwag i spostrzeżeń. WAŻNE: Użytkownik systemu może wyznaczyć na realizatora samego siebie. Delegowanie / Realizacja zadań System ITCube umożliwia nie tylko wysyłanie informacji do poszczególnych grup użytkowników. Dzięki temu system ITCube służyć może także jako prywatny kalendarz.• dodać nowy dzień wolny – poprzez wpisanie daty w polu Nazwa okna Dodaj pozycję słownika i kliknięcie w przycisk Dodaj. co bardzo istotne. która decydować będzie o pozytywnym bądź negatywnym ostatecznym zakończeniu zadania. Użytkownik zlecający przegląda informacje wprowadzone przez realizatora za pomocą polecenia Zadania->Zadania delegowane i albo definitywnie akceptuje jego decyzję albo nakazuje ponownie zająć się zadaniem uzasadniając swoją decyzję w polu edycyjnym. 2008-01-01. Użytkownik. W największym skrócie schemat taki wygląda następująco: 1. 2. Pierwszy z nich to podanie pełnej daty zawierającej zarówno rok. W drugim przypadku opisujemy datę która powtarza się w cyklu rocznym. Istnieje również możliwość wydania polecenia konkretnemu użytkownikowi zarejestrowanemu w systemie i nadzorowania jak toczy się wykonanie zleconego zadania oraz. miesiąc jak i dzień – np. 3.

za pomocą którego określić należy daty rozpoczęcia/zakończenia zadania oraz godziny jego realizacji. Jeśli w pierwszym polu wybierzemy wartość „Cykl wieloużytkownikowy” pole Realizator zmieni się tak by możliwe było wskazanie wielu wartości. By oprócz @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 56 . • Typ – rozwijana lista z typami zadań wprowadzanych do systemu za pomocą polecenia Zadania->Słowniki->Typy zadań. wybrać należy polecenie Zadania>Dodaj/Deleguj zadanie. za pomocą którego wyznaczamy spośród zarejestrowanych w systemie użytkowników osobę mającą zająć się realizacją danego zadania. Pole „Do” określa datę zakończenia okresu trwania serii. • • Priorytet – rozwijane menu umożliwiające określenie ważności delegowanego zadania. w którym znaleźć można następujące pola: • • Temat (obowiązkowe) – pole umożliwiające nadanie nazwy tworzonemu właśnie zadaniu. który przywołać można klikając w przycisk znajdujący się po prawej stronie pola Data lub wpisać poprawną datę z klawiatury. Opóźnienie zadania rozumiane jest tutaj jako brak podjęcia decyzji o pozytywnym bądź negatywnym zakończeniu zadania przy jednoczesnym upłynięciu terminu realizacji zadania. • Delegujący (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę osoby delegującej edytowany rekord.I tak Aby delegować innemu użytkownikowi systemu zadanie. dzięki której można zadecydować czy system ma poinformować osobę delegującą zadanie o jego zakończeniu (Powiadom o zakończeniu zadania) lub też nie informować delegującego o tym fakcie (Nie powiadamiaj). • Realizator (obowiązkowe) – rozwijane menu. W obu przypadkach zakończenie zadania rozumiane jest jako ustawienie statusu na Zamknięte pozytywne bądź Zamknięte negatywnie. Jeśli zdecydujemy sie na serię czasową pole to decyduje o typie serii określając okres powtórzenia (dzień. System ITCube otworzy nowe okno z formularzem. tydzień. Dodatkowo możliwe jest powiadomienie delegującego o opóźnieniu w realizacji zadania bądź jego fakcie jego odebrania przez realizatora. W przypadku gdy system ITCube powiadomi delegującego o zakończeniu lub opóźnieniu zadania można ustawić opcję Nie powiadamiaj – wtedy system nie będzie więcej informował nas o tym fakcie. By system powiadamiał delegującego o odebraniu bądź zakończeniu zadania ustawić należy opcję: Zakończenie/Odbiór zadania. Jeśli wybrany zostanie typ dzienny dodatkowo system wyświetli elementy pozwalające na doprecyzowanie wyboru poprzez wskazanie poszczególnych dni tygodnia. • Seria/Do – pola pozwalające na dodawanie serii – czyli zadań związanych z wieloma użytkownikami bądź powtarzanych okresowo. W przypadku dodawania zadania kilkudniowego należy ręcznie zmodyfikować dzień zakończenia zadania.). Daty wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. Data (obowiązkowe) – pole. • Przypomnienie realizatora – rozwijana lista umożliwiająca określenie kiedy system ma poinformować o realizacji zadania osobę odpowiedzialną za jego wykonanie. miesiąc itd. W przypadku gdy chcemy by system powiadamiał delegującego o opóźnieniu bądź zakończeniu zadania ustawić należy opcję: Zakończenie/Opóźnienie zadania. Przypomnienie delegującego – rozwijana lista. Odbiór zadania rozumiany jest tutaj jako podjęcie decyzji przez realizatora co do akceptacji/odrzucenia zadania.

• Dokumenty . w którym wyszczególnione są wszystkie dokument) w systemie pliki. iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania zadania. Zamknięty pozytywnie – zadanie zostało zakończone pozytywnie/negatywnie.standardowego sposobu powiadomienia system poinformował realizatora także drogą mailową wystarczy zaznaczyć opcje Mail. Więcej o wspomniany przycisk system otworzy nowe okno. którego w jakiś sposób dotyczyć będzie zadanie. Do wyboru jest pięć opcji: • • • • Nowy – zadanie zostało dopiero wprowadzone do systemu. treści polecenia. Plik dołącza się klikając w przycisk dostępne znajdujący się po lewej stronie okna Dokumenty.pole umożliwiające dołączenie do zadania dowolnych plików. którego dotyczyć będzie zadanie. • Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające wybór (spośród wcześniej wprowadzonych do systemu firm) tego kontrahenta. • Status – rozwijane menu dające możliwość ustalenia obecnego statusu zadania. W formularzu Dodaj/Deleguj zadanie możliwe jest wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. • Etap projektu – rozwijane menu. Kontakt – rozwijane menu. Zaakceptowany . za pomocą którego możemy związać zadanie z konkretnym etapem wyżej wybranego projektu. Aby znaleźć kontrahenta. Po kliknięciu na wyżej (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj . Jeśli aktywny jest dodatkowo moduł ITCube SMS oraz do serwera został podłączony modem GSM (większość współczesnych telefonów komórkowych zawiera taki modem) można nakazać systemowi przypomnienie o zadaniu w postaci sms'a. • Delegujący (opis) – właściwe pole edycyjne umożliwiające wpisanie np. Zamknięty negatywnie. z którym zapozna się realizator danego zadania. • Projekt – rozwijane menu. Odrzucony – zadanie nie zostało przyjęte do realizacji. za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. które zawierać mogą informacje istotne z punktu widzenia osoby delegującej. Pola dodatkowe wprowadza się w sekcji Dane @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 57 . WAŻNE: Dodając zadanie korzystając z polecenia Zadania->Dodaj/Deleguj zadanie lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. z którym będzie powiązane zadanie należy kliknąć w ikonę system otworzy przeglądarkę kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent. za pomocą którego dokonać możemy wyboru osoby • kontaktowej dla wybranej powyżej firmy. Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas dodawania/delegowania zadania klikając przycisk dołączaniu plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. Następnie uwzględniającą prawa do dowiązywania. Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy.zadanie zostało przyjęte do realizacji.

dodatkowe dotyczące zadania. Kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. WAŻNE: Na dole formularza zostały umieszczone jeszcze dwa pola służące do zapisania zadania w bazie systemu ITCube po mimo kolizji z innymi zadaniami lub nieobecnościami. które można otrzymać @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 58 . a w który jesteśmy stosunkowo mało zajęci. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas informacje dotyczące zadania. Miesięczny kalendarz zadań System ITCube umożliwia łatwe przeglądanie zadań w obrębie jednego miesiąca. Miesięczny kalendarz umożliwia także szybkie dodawanie zadania. W rezultacie system otworzy nowe okno. Następnie program otworzy okno Kalendarz miesięczny zawierające tabelę z rozkładem zadań na dni. W przypadku zadań jednodniowych obok nazwy zadania system wypisuje zakres jego czasu realizacji. na który chcemy je delegować. iż system będzie czuwał aby nie wprowadzić zadania kolidującego z innymi zadaniami wprowadzonymi do systemu ITCube CRM. Inaczej wygląda wypisanie zadania kilkudniowego. Aby delegować zadanie należy kliknąć w przycisk akcji znajdujący się obok numeru dnia. Odznaczenie tego przycisku spowoduje. zależy to od ustawień parametrów systemu. należy zatwierdzić go klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. które zawiera czas rozpoczęcia zadania (w pierwszym dniu realizacji). Aby sekcja ta była widoczna musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący zadań. W ten sposób od razu widać w jaki dzień mamy dużo obowiązków. Każda komórka tabeli reprezentuje pojedynczy dzień (numer dnia jest podany w lewym górnym rogu). Dodatkowo obok przycisku Zapisz znajduję się przycisk Ignoruj kolizje z innymi zadaniami. Są to pola: Ignoruj kolizję z zadaniami oraz Ignoruj kolizję z nieobecnościami. Dla przykładu aby zaraz po dodaniu zadania przejść do formularza służącego definiowaniu informacji (większość pól będzie już wypełniona) należy zaznaczyć pole Dodaj informację znajdujące się na samym dole formularza. Aby skorzystać z tej możliwości należy wybrać opcję Zadania->Kalendarz miesięczny. W Kalendarzu zadań mogą być wypisywane wszystkie zadania lub zadania ważne/bardzo ważne. Jej zaznaczenie spowoduje dodanie kontrahenta związanego z zadaniem do listy firm związanych z jego projektem nadrzędnym. WAŻNE: Dodając/Delegując zadanie mamy możliwość wprowadzenia także informacji. w której wypisane są wszystkie zadania na konkretny dzień. Aby rekord został wprowadzony do systemu. WAŻNE: Na dole formularza została umieszczona opcja Dodaj kontrahenta do pola "Związany z" w projekcie/etapie. Następnie należy wybrać godziny w jakich zadanie ma zostać wykonane oraz kliknąć w przycisk Dodaj zadanie. Jeśli kontrahent jest już obecny na liście firm związanych z projektem zostanie on zignorowany. czas zakończenia (w ostatnim dniu jego wykonania) a w dni pośrednie zadanie to oznaczone jest jako Całodniowe. identyczne z tym. rezerwacji czy nieobecności.

Tygodniowy kalendarz zadań System ITCube umożliwia graficzne przeglądanie zadań w obrębie jednego tygodnia. Tygodniowy kalendarz umożliwia także szybkie dodawanie zadania. Dzięki nim możliwe będzie przeglądanie oraz delegowanie zadań innym użytkownikom systemu ITCube. W ten sposób od razu widać w jakich godzinach danego dnia mamy dużo obowiązków. Jeśli chcemy aby w Tygodniowym kalendarzu uwzględnione były także absencje użytkowników systemu bądź działania serwisowe należy na dole formularza zaznaczyć odpowiednio pole Nieobecności bądź Działania serwisowe. a w który jesteśmy stosunkowo mało zajęci. Następnie program otworzy okno Kalendarz tygodniowy zawierające graficzny rozkład zadań podzielony na dni tygodnia. Jeśli dany użytkownik posiada dodatkowo prawo do Przeglądania kalendarzy wszystkich użytkowników pojawi się trzecie dodatkowe pole Dział pozwalające na zawężenie kalendarza tylko do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. Przycisk akcji pozwala także na szybkie dodanie nieobecności z poziomu kalendarza zadań.wybierając opcje Zadania->Dodaj/Deleguj zadanie. na którą chcemy delegować zadanie. Jeśli dany użytkownik posiada prawo do Przeglądania kalendarzy użytkowników swojego działu na dole Tygodniowego kalendarza pojawią się dodatkowe dwa pola Realizator/Nieobecny oraz Delegujący. Aby delegować zadanie należy kliknąć w przycisk akcji znajdujący się obok numeru godziny. Jeśli dany użytkownik posiada prawo do Przeglądania kalendarzy użytkowników swojego działu na dole Miesięcznego kalendarza pojawią się dodatkowe dwa pola Realizator/Nieobecny oraz Delegujący. Następnie należy wybrać godzinę zakończenia zadanie oraz kliknąć w przycisk Dodaj zadanie. Przycisk akcji pozwala także na szybkie dodanie nieobecności z poziomu kalendarza zadań. Aby skorzystać z tej możliwości należy wybrać opcję Zadania->Kalendarz tygodniowy. W rezultacie system otworzy nowe okno. a w których jesteśmy @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 59 . Jeśli chcemy aby w Miesięcznym kalendarzu uwzględnione były także absencje użytkowników systemu bądź działania serwisowe należy na dole formularza zaznaczyć odpowiednio pole Nieobecności bądź Działania serwisowe. Jeśli dany użytkownik posiada dodatkowo prawo do Przeglądania kalendarzy wszystkich użytkowników pojawi się trzecie dodatkowe pole Dział pozwalające na zawężenie kalendarza tylko do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. Dzięki nim możliwe będzie przeglądanie oraz delegowanie zadań innym użytkownikom systemu ITCube. W ten sposób od razu widać w jaki dzień mamy dużo obowiązków. które można otrzymać wybierając opcje Zadania->Dodaj/Deleguj zadanie. identyczne z tym. Dniowy kalendarz zadań System ITCube umożliwia graficzne przeglądanie zadań w obrębie jednego dnia.

Tabelę tę przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Zadania->Zadania odebrane. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. • • • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 60 . za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. aktualnie pracująca w systemie na danej stacji roboczej. Dodatkowo użytkownik wyznaczony do realizacji zadania zostaje o tym powiadomiony przez system poprzez umieszczenie odpowiedniej adnotacji w Panelu głównym systemu ITCube (ramka Zadania nowe). Dniowy kalendarz umożliwia także szybkie dodawanie zadania. Dzięki nim możliwe będzie przeglądanie oraz delegowanie zadań innym użytkownikom systemu ITCube. Jeśli dany użytkownik posiada prawo do Przeglądania kalendarzy użytkowników swojego działu na dole Dniowego kalendarza pojawią się dodatkowe dwa pola Realizator/Nieobecny oraz Delegujący. Jeśli chcemy aby w Dniowym kalendarzu uwzględnione były także absencje użytkowników systemu bądź działania serwisowe należy na dole formularza zaznaczyć odpowiednio pole Nieobecności bądź Działania serwisowe. o którą nam chodzi. Wyszukiwanie wyników I tak po wybraniu polecenia Zadania->Zadania odebrane wczytany zostanie wykaz wszystkich zadań. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Można posłużyć się rozwijanym menu. Następnie program otworzy okno Kalendarz dniowy zawierające graficzny rozkład zadań w kontekście wybranego dnia podzielony na godziny. identyczne z tym. W rezultacie system otworzy nowe okno. Jeśli dany użytkownik posiada dodatkowo prawo do Przeglądania kalendarzy wszystkich użytkowników pojawi się trzecie dodatkowe pole Dział pozwalające na zawężenie kalendarza tylko do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu.stosunkowo mało zajęci. która poprzedza właśnie przeglądaną. Aby delegować zadanie należy kliknąć w przycisk akcji znajdujący się obok numeru godziny. skoku do partii rekordów. które zostały przydzielone konkretnemu użytkownikowi natychmiast trafiają do specjalnej tabeli z wykazem zadań odebranych. Aby skorzystać z tej możliwości należy z poziomu kalendarza tygodniowego bądź miesięcznego wybrać konkretny dzień. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Zadania odebrane Wszystkie zadania. Następnie należy wybrać godzinę zakończenia zadanie oraz kliknąć w przycisk Dodaj zadanie. których realizatorem jest osoba. które można otrzymać wybierając opcje Zadania->Dodaj/Deleguj zadanie. Przycisk akcji pozwala także na szybkie dodanie nieobecności z poziomu kalendarza zadań. skoku do partii rekordów. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. na którą chcemy delegować zadanie.

Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. które delegował Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Delegujący frazę „Jan Kowalski”. status danego zadania. aby znaleźć zadanie. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych zadań wg tego właśnie kryterium. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących zadań delegowanych. którego realizatorem jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Realizator frazę „Jan Kowalski”. Tak więc. • kolumna Typ – zawiera rodzaj wprowadzonego zadania. według ich daty realizacji. który delegował dane zadanie. aby znaleźć zadanie o typie „Prezentacja” wystarczy wybrać z rozwijanego menu Typ frazę „Prezentacja”. Tak więc. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. który jest integralną częścią systemu ITCube. jego nazwa czy też data realizacji zadania. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Tak więc. Do w kolumnie Data rozpoczęcia. Do. Tak więc. aby znaleźć zadanie. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań delegowanych przez Jana Kowalskiego. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań oznaczonych jako Prezentacja. • kolumna Realizator – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. • kolumna Data rozpoczęcia – zawiera informację o dacie rozpoczęcia realizacji zadania. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. • kolumna Delegujący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych zadań wg tego właśnie kryterium. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści informacji zawartej w rekordzie.WAŻNE: Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi zaawansowanych (o których mowa poniżej). a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 61 . aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zadań. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdujące się po lewej stronie pól Od. Do tego celu służą dwa pola Od. Tabela ta podzielona jest na sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego zadania wg tego właśnie kryterium. jej edycja (umożliwiająca zmianę statusu zadania oraz wejście w interakcję z osobą delegującą) oraz usunięcie rekordu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań realizowanych przez Jana Kowalskiego. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego zadanie za pomocą takich danych jak choćby: osoba delegująca zadanie. który jest realizatorem danego zadanie.

WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o zadaniu którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . edycja zapisanych tam danych oraz usunięcie rekordu z systemu. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Temat. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Strona 62 @Copyrights 1999-2010 ITCube Software .• kolumna Kontrahent – zawiera informację o nazwie firmy. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Kontrahent „Coca Cola” i nacisnąć przycisk Szukaj. w której dotyczy dane zadanie. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. znajduje się także przycisk . • Dodatkowa kolumna dzięki istnieje możliwość wyświetlenia wyszukiwania danych po dowolnym polu zadania. Odrzucone. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje dotyczące zadania. Tak więc. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu zadań odebranych znajdujących się na liście wyników wyszukiwania. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. aby znaleźć wszystkie zadania dotyczące firmy „Coca Cola”. – Jeśli nie tej pamiętamy kolumnie pełnych danych mamy możliwość oraz zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Zaakceptowane. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Zamknięte pozytywne. Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. Dodatkowo na dole formularza znajdują się przyciski określające status zadania. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. Zamknięte negatywnie. Do wyboru mamy następujące statusy zadań: Wszystkie. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Nowe.

Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Druga natomiast tylko tych które nie zostały jeszcze oznaczone jako „Zamknięte pozytywnie/negatywnie” Zadania delegowane Podobnie jak miało to miejsce w przypadku zadań odebranych. Pierwsza z opcji pozwala na usunięcie wszystkich rekordów będących składowymi danego zadania cyklicznego. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. W szczególności nie może dokonać zmiany pól Data. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 63 . WAŻNE: Warto zauważyć. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. że standardowo realizator nie ma możliwości zmiany wszystkich pól jeśli nie jest jednocześnie osobą która zadanie delegowała. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba wyznaczona do realizacji danego zadania może w każdej chwili zmodyfikować pewne informacje zapisane w rekordzie opisującym dane zadanie. Jeśli dane zadanie jest elementem serii – czyli zostało wygenerowane automatycznie jako część zadania cyklicznego dodatkowo pojawi się także opcja „Usuń serię (wszystkie zadania)” oraz „Usuń serię (zadania otwarte)”. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Tabelę taką przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Zadania->Zadania delegowane. Możliwość taką uzyska dopiero w wyniku przyznania mu uprawnień „Redelegacja odebranych zadań” i/lub „Zmiana terminu realizacji odebranych zadań” Aby zmiany zostały zapisane.WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. w każdej chwili obejrzeć możemy pełny wykaz zadań. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Realizator. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. które zleciliśmy do wykonania konkretnemu użytkownikowi. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji wybrać opcję Edytuj rekord.

aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zadań. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. skoku do partii rekordów. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Okno to podzielone jest na sześć kolumn. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. czy też data realizacji zadania. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. • kolumna Delegujący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. skoku do partii rekordów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. edycji bądź usunięcia danych. Można posłużyć się rozwijanym menu. o którą nam chodzi. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. który @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 64 . Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. nazwa. który delegował dane zadanie. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Tak więc. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego zadanie za pomocą takich danych jak choćby: osoba wyznaczona do realizacji zadania. Do tego celu służą dwa pola Od. jego status. które delegował Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Delegujący frazę „Jan Kowalski”. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. która poprzedza właśnie przeglądaną. po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich zadań. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). według ich daty realizacji. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących zadań delegowanych. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego zadania wg tego właśnie kryterium. • kolumna Data rozpoczęcia – zawiera informację o dacie rozpoczęcia realizacji danego zadania.Wyszukiwanie wyników I tak. Do w kolumnie Data realizacji. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Tak więc. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści informacji związanej z zadaniem oraz jej edycja (umożliwiająca zmianę wszystkich parametrów zadania oraz wejście w interakcję z osobą delegowaną do wykonania zadania). aby znaleźć zadanie. których wykonanie zleciła osoba aktualnie zalogowana. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań delegowanych przez Jana Kowalskiego.

Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań realizowanych przez Jana Kowalskiego. Nowe. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań oznaczonych jako Prezentacja. aby znaleźć wszystkie osoby kontaktowe firmy „Coca Cola”. Zamknięte pozytywne. edycja zapisanych tam danych oraz usunięcie rekordu z systemu. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. kolumna Realizator – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Do wyboru mamy następujące statusy zadań: Wszystkie. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. aby znaleźć zadanie. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Kontrahent frazę „Coca Cola” i nacisnąć przycisk Szukaj. którego realizatorem jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Realizator frazę „Jan Kowalski”. Tak więc. aby znaleźć zadanie o typie „Prezentacja” wystarczy wybrać z rozwijanego menu Typ frazę „Prezentacja”. Dodatkowo na dole formularza znajdują się przyciski określające status zadania. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. który jest realizatorem danego zadanie. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. • kolumna Kontrahent – zawiera informację o nazwie firmy. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 65 . Tak więc. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Temat. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku • znajdujące się po lewej stronie pól Od. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji.jest integralną częścią systemu ITCube. Tak więc. Do. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych zadań wg tego właśnie kryterium. Odrzucone. Zamknięte negatywnie. w której dotyczy dane zadanie. Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. Jeśli nie pamiętamy pełnych danych mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. znajduje się także przycisk. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych zadań wg tego właśnie kryterium. Zaakceptowane. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. • Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz wyszukiwania danych po dowolnym polu zadania. • kolumna Typ – zawiera rodzaj wprowadzonego zadania.

Realizator – wskazując właściwą osobę przeznaczoną do realizacji zadania. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Datę . @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 66 . WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Przypomnienie delegującego – rozwijana lista. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba delegująca zadanie może w każdej chwili zmodyfikować wszystkie informacje zapisane w rekordzie opisującym dane zadanie o ile zadanie nie zostało zamknięte. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o zadaniu którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Dostęp do kalendarza uzyskać można poprzez kliknięcie w przycisk • • • • znajdujący się po lewej stronie pola. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje poświęconemu danemu zadaniu.Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu zadań delegowanych znajdujących się na liście wyników wyszukiwania. W przypadku gdy system powiadomi delegującego o zakończeniu zadania można ustawić opcję Odebrano powiadomienie – wtedy system nie będzie więcej informował nas o tym fakcie. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. • Przypomnienie realizatora – rozwijana lista umożliwiająca określenie kiedy system ma poinformować o realizacji zadania. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Priorytet – rozwijane menu umożliwiające określenie ważności delegowanego zadania. dzięki czemu zmienić będziemy mogli następujące pola: • • Nazwę . dzięki której można zadecydować czy system ma poinformować osobę delegującą zadanie o jego zakończeniu (Powiadom o zakończeniu zadania) lub też nie informować delegującego o tym fakcie (Nie powiadamiaj). Typ – rozwijane menu zawierające typy zadań zdefiniowane w systemie ITCube.wybierając nową datę za pomocą kalendarza systemowego.wpisując nową nazwę zadania. Po wybraniu tego polecenia system ITCube otworzy formularz identyczny z tym jaki wypełnialiśmy podczas delegowania danego zadania.

Jeśli wybierze się lub wpisze jakąkolwiek wartość w dowolnym polu daje się systemowi znak. Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. która ma zostać wzięta pod uwagę. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. według których mają być one tworzone wybiera się w poszczególnych polach. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. • • • • • Aby zmiany zostały zapisane. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Kontrahent – wybierając z rozwijanej listy nową nazwę firmy. Jeśli chcemy pobrać pełną listę kontrahentów należy kliknąć w ikonę . Kontakt – wskazując właściwą osobę z rozwijanego menu. Tworzenie statystyk/rankingów czasu poświęconego na obsługę dla wybranych kontrahentów jak i grup kontrahentów jest możliwe dzięki poleceniom Raporty->Zadania->Ranking zadań oraz Raporty->Zadania->Statystyka zadań. które został wcześniej wprowadzone do systemu. Projekt – wybierając odpowiednią wartość z rozwijanej listy projektów. iż wartość ta ma zostać pominięta podczas tworzenia podsumowania statystycznego. Natomiast gdy pole pozostawimy niewypełnione jest to wskazówka. Delegujący (opis) – wpisując odpowiednią kwestię w pole edycyjne. W liście tej domyślnie znajduje się jedynie przypisany do zadania kontrahent. Wyniki Statystyki zadań są prezentowane w postaci @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 67 . iż jest to istotna wartość. Możliwa jest analiza dowolnego typu obsługi klienta określonego wcześniej za pomocą polecenia Zadania->Słowniki->Typy zadań. Dane. Statystyka zadań System ITCube oferuje mechanizmy szczegółowej analizy czasu poświęconego na obsługę kontrahenta. Po wybraniu opcji Raporty->Zadania->Statystyka zadań system otworzy formularz którego przeznaczeniem jest porównywanie czasu spędzonego na realizacji zadań o wskazanych typach w obrębie zdefiniowanej grupy kontrahentów. WAŻNE: System ITCube może dokonać obliczeń statystycznych biorąc pod uwagę wiele różnych kombinacji danych.• Status – WAŻNE – dzięki czemu zadanie będzie mogło zostać uznane za finalnie zakończone pozytywnie lub negatywnie (zamknięte negatywnie/pozytywnie) bądź też powrócić będzie można do statusu Nowy. Dokumenty – wciskając przycisk znajdujący się po lewej stronie pola i wybierając właściwe dokumenty z listy tych.

Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie statystyki zadań związanej z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. dzięki któremu możemy analizować tylko zadania które zostały wydelegowane przez danego użytkownika systemu. • Realizator – rozwijane menu. • Typ zadania (obowiązkowe) – menu. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczeń statystycznych. których dotyczą zadania. Do wyboru w tym polu będą różnego rodzaju formy obsługi klienta (określone wcześniej za pomocą polecenia Zadania->Słowniki->Typy zadań). których właścicielem jest wskazana osoba. System wygeneruje statystykę zadań związaną z projektami. System wygeneruje statystykę zadań dotyczącą wszystkich zadań związanych z projektami. znajdujący się po lewej stronie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 68 . • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. których koordynatorem jest wskazana osoba. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie statystyki zadań powiązanej ze wskazanym projektem. • Wzorzec – rozwijana lista. Okno Dane dotyczące zadań uwzględnionych w statystyce pozwala na określenie parametrów analizowanych zadań. Formularz Statystyka zadań składa się z trzech okien. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. I tak znajdują się tutaj następujące pola: • Data od/do – pole. • Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. którego będzie dotyczyć statystyka zadań. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie statystyki zadań powiązanej ze wskazanym etapem projektu. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu.tabelarycznej. z której można wybrać projekt wzorcowy. dzięki któremu możemy analizować tylko zadania które zostały zrealizowane przez danego użytkownika systemu. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. znajdujący się po lewej stronie pola. z którego wybrać można wartości poddawane później analizie statystycznej (porównaniu). który wywołać należy klikając w przycisk pola. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. Delegujący – rozwijane menu. który wywołać należy klikając w przycisk • . Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza.

w którym możemy podać nazwę kontrahenta. • Grupa – rozwijane menu. • • Miasto – w pole to można wpisać nazwę miasta. • Właściciel kontrahenta . bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Branża – rozwijane menu. I tak znajdują się tu następujące pola: • Kontrahent – edycyjne pole. • • Potencjał . znajdujący się po @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 69 . za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta (Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów). który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola lub wpisując z klawiatury. Region – analogicznie jak w przypadku miasta możemy określić nazwę regionu. który ma zostać uwzględniony przy generowaniu statystyki/analizy. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Pierwsze pole dotyczy tylko i wyłącznie właściciela rekordu Kontrahent. co uczynić można klikając przycisk Generuj.rozwijane menu. Możemy zatem analizować pracę przeprowadzone przez użytkownika Jan Kowalski gdy w polu Realizator zadania wybierzemy wartość „Jan Kowalski” lub też analizować wszystkie obsługi firm. która zrealizowała daną czynność. w którym siedzibę ma kontrahent. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. . w którym siedzibę ma kontrahent. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. W takim przypadku należy wybrać w polu Właściciel Kontrahenta wartość „Jan Kowalski”. za pomocą którego określamy nazwę państwa. w którym siedzibę ma kontrahent.Trzecia część formularza (okno Dane dotyczące profilu kontrahenta) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na grupę kontrahentów. • Państwo – rozwijane menu. WAŻNE: Nie należy mylić pola Właściciel kontrahenta z polem Realizator zadania. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy status kontrahenta. których właścicielem jest Jan Kowalski. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahentów. na którego obsługę poświęcony został określony czas. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. natomiast drugie pole dotyczy osoby. • Sposób pozyskania – rozwijane menu.rozwijane menu. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. do) – pola. Data pozyskania (od. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Status – rozwijane menu.

System wygeneruje ranking zadań dotyczący wszystkich zadań związanych z projektami. • Typ zadania – menu. Tak samo jak w przypadku statystyki zadań formularz Ranking zadań składa się z trzech okien. który wywołać należy klikając w przycisk • . Służy on porównaniu grup kontrahentów ze względu na ilość czasu poświęconego na ich obsługę. Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. za pomocą którego ustalić można ile pól wyników ma zostać wyświetlone jednocześnie w tabeli z podsumowaniem statystycznym. którego będzie dotyczyć ranking zadań. dzięki któremu możemy analizować tylko zadania które zostały zrealizowane przez danego użytkownika systemu. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. I tak w pierwszym z nich (Dane dotyczące zadań uwzględnionych w rankingu) znajdują się następujące pola: • Data od/do – pole. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. Delegujący – rozwijane menu. dzięki któremu możemy analizować tylko zadania które zostały wydelegowane przez danego użytkownika systemu. znajdujący się po lewej stronie pola. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Do wyboru są tutaj opcje: Malejąco (wyniki w kolumnie Wybrany typ interakcji posegregowane będą od najniższej do najwyższej wartości) oraz Rosnąco (wyniki w kolumnie Wybrany typ interakcji posegregowane będą od najwyższej do najniższej wartości). Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. których właścicielem jest wskazana osoba. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. • Status – rozwijane menu. który wywołać należy klikając w przycisk pola. z którego wybrać można wartość poddaną później analizie statystycznej (porównaniu). Do wyboru w tym polu będą różnego rodzaju formy obsługi klienta (określone wcześniej za pomocą polecenia Zadania->Słowniki->Typy zadań). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 70 znajdujący się po lewej stronie .rozwijane menu. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. • Realizator – rozwijane menu. z którego wybrać można w jaki sposób mają być prezentowane wartości w tabeli z podsumowaniem statystycznym. których dotyczą zadania. których koordynatorem jest wskazana osoba.Ranking zadań Kolejnym narzędziem statystycznym w systemie ITCube analizującym czas poświęcony na obsługę klienta jest Ranking zadań. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczeń statystycznych. System wygeneruje ranking zadań związany z projektami. • Ilość wyników (obowiązkowe) – rozwijane menu. dzięki któremu możemy zawęzić ranking do zadań o określonym statusie – standardowo opisującym stopień zaawansowania ich realizacji • Uporządkuj (obowiązkowe) . • Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu.

bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. I tak znajdują się tu następujące pola: • Kontrahent – edycyjne pole. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Branża – rozwijane menu.rozwijane menu. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. z której można wybrać projekt wzorcowy. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie rankingu zadań związanego z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy.rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. w którym siedzibę ma kontrahent. znajdujący się po . system @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 71 . • Status – rozwijane menu. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować ranking. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. Aby to porównanie było jeszcze łatwiejsze. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. • Państwo – rozwijane menu. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. Region – analogicznie jak w przypadku miasta możemy określić nazwę regionu. Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola lub wpisać z klawiatury. Data pozyskania (od. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. w którym możemy podać nazwę kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Po kliknięciu przycisku Generuj system wyświetli tabelę. do) – pola. w którym siedzibę ma kontrahent. • • Potencjał . za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahentów. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu zadań powiązanego ze wskazanym etapem projektu. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. co uczynić można klikając przycisk Generuj. (Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów). • • Miasto – w pole to można wpisać nazwę miasta. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. • Właściciel kontrahenta .• Wzorzec – rozwijana lista. Druga część formularza zawiera pola służące zdefiniowaniu parametrów grupowania kontrahentów. za pomocą którego określamy nazwę państwa. za pomocą którego określamy status kontrahenta. • Grupa – rozwijane menu. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. która umożliwi nam porównanie poszczególnych grup kontrahentów ze względu na czas który został im poświęcony. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu zadań powiązanego ze wskazanym projektem. który ma zostać uwzględniony przy generowaniu statystyki/analizy. w którym siedzibę ma kontrahent. którego dotyczyć ma • podsumowanie statystyczne.

iż gromadzona w jego zasobach informacja jest kompletna i różnorodna. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 72 .) Aby jednak możliwe było dołączanie plików do poszczególnych rekordów. I tak za pomocą tego menu użytkownik uprawniony do dodawania dokumentów w systemie (aktywna opcja Zarządzanie dokumentami podczas tworzenia jego konta) może: • • • • zarejestrować w systemie nowy dokument.). Wszystkie potrzebne do tego celu opcje zostały zgromadzone w menu systemowym Dokumenty. Ewidencja dokumentów w systemie ITCube Korzystając z systemu ITCube użytkownik często spotka się z możliwością dołączenia do nowo tworzonych rekordów różnego rodzaju plików (przykładowo wprowadzając do systemu nowy produkt/usługę można dołączyć np. że w dużym stopniu zwiększa możliwości samego systemu sprawiając. Opcja ta użyta może zostać również do stworzenia centralnej ewidencji dokumentów używanych w firmie. zarejestrować w systemie nowy skrót do dokumentu. aktualizować dokumenty zarejestrowane w systemie. Dodawanie / Modyfikacja / Usuwanie katalogów dokumentów Administrację katalogami dokumentów umożliwia polecenie Dokumenty->Katalogi dokumentów. a to jakie informacje mogą zostać powiązane z danym rekordem zależą tylko i wyłącznie od potrzeby chwili. Po wybraniu odpowiednich opcji należy zatwierdzić swój wybór klawiszem Dodaj. wzory umów są łatwo dostępne dla wszystkich pracowników firmy.uporządkuje w tabeli wszystkie rekordy ze względu na kolumnę Czas trwania. dzięki czemu np. do których pliki te będą przyporządkowane celem ich łatwiejszego odszukania w przyszłości. należy je wcześniej w systemie zarejestrować. serwerze FTP. iż system ITCube pozwala także na zarządzanie skrótami do dokumentów które fizycznie umieszczone są poza bazą systemu (na serwerze plików. Jest to opcja o tyle istotna. Katalogi dokumentów (*) Zanim rozpoczniemy wprowadzać do systemu poszczególne dokumenty celowe wydaje się stworzenie katalogów. Należy zaznaczyć. przeglądnąć te dokumenty. Formularz. które zostały już wprowadzone. na stronie WWW itd. który spełnia warunki określone w oknie Dane dotyczące parametrów grupowania. pliki graficzne. Dodatkowo system zaznaczy ciemniejszym kolorem ten rekord. Oba pola znajdują się w oknie Dodaj katalog dokumentów. który otworzy się po wybraniu tej opcji umożliwia: • dodanie nowego katalogu – poprzez wpisanie odpowiedniej nazwy w pole Nazwa oraz przydzieleniu praw Odczytu oraz Zapisu do katalogu użytkownikom systemu. plik graficzny/animację ilustrujący produkt itd.

osoba dbająca o jego aktualizacje). usunięcie już istniejącego katalogu dokumentów – poprzez wybranie nazwy przeznaczonego do skasowania katalogu z rozwijanego menu w polu Nazwa okna Usuń katalog dokumentów i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez wciśnięcie przycisku Usuń. I tak wypełnić należy następujące pola: • Nazwa (obowiązkowe) – pole zawierające nazwę pliku pod jaką będzie on identyfikowany przez system. W pierwszym należy podać ścieżkę dostępu do pliku. istotne jest aby móc później łatwo rozpoznać dany plik po nazwie. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. która wyznaczona została na obsługującą dany dokument (np.• zmianę nazwy oraz praw dostępu do katalogu już istniejącego – poprzez wybranie nazwy katalogu. WAŻNE: W systemie niezależnie od katalogów tworzonych przez użytkownika istnieje Katalog Główny. • Typ . W drugim etapie rejestracji pliku wypełnić trzeba będzie formularz. do którego trafiać będą te dokumenty. który spowoduje przejście do drugiego etapu. Katalogu tego nie można usunąć. Standardowo jest proponowane oryginalne rozszerzenie danego pliku. Osoba ta uzyskuje pełne prawa do rekordu niezależnie od praw odczytu/edycji związanych z dokumentem @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 73 . Można tutaj wpisać zupełnie dowolny ciąg znaków/frazę. Cały proces „rejestracji” podzielony jest na dwa etapy. które nie zostaną przypisane do innych katalogów. Standardowo jest proponowana oryginalna nazwa danego pliku. Swoją decyzję należy zatwierdzić wciskając klawisz Następne. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. Dodawanie nowego dokumentu Umieszczenie nowych dokumentów w systemie jest możliwe za pomocą polecenia Dokumenty>Zarejestruj dokument. Wciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje przeniesienie użytkownika do Panelu głównego systemu ITCube co równoznaczne będzie z nie wprowadzeniem do systemu żadnych nowych dokumentów.określa rozszerzenie pliku czyli niesie z sobą informację jakiej aplikacji powinien użyć ITCube do jego otworzenia. • Katalog (obowiązkowe) – rozwijane menu zawierające listę katalogów. • Obsługujący – pole pozwalające na wskazanie osoby. • WAŻNE: Należy pamiętać że usunięcie katalogu spowoduje także usunięcie wszystkich plików. które się w nim znajdują. w którym określić należy dane importowanego dokumentu. który chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj katalog dokumentów. do których przypisać można poszczególne dokumenty celem ich posegregowania i łatwiejszego odszukania w przyszłości. Właściwy plik wskazujemy wybierając go za pomocą przycisku Przeglądaj w polu Plik (okno Ścieżka dostępu do pliku). Będzie także można dokonać zmiany praw zapisu/odczytu do wybranego katalogu. który zamierzamy umieścić na serwerze.

którego dotyczy rejestrowany plik. za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu wyżej wskazanego projektu. • Etap projektu – rozwijane menu. Jeśli wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione. WAŻNE: Formularz opisujący dokument w trybie odczytu zawiera także sekcję zawierającą listę wszystkich poprzednich wersji pliku. które zostaną wybrane w liście obok lub dla kontrahenta wskazanego w polu Kontrahent. Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające wybór (spośród wcześniej wprowadzonych do systemu firm) tego kontrahenta. którym grupom użytkowników przysługiwać będą prawa odczytu oraz modyfikacji informacji dołączonych do dokumentów. • Użytkownicy Odczyt/Zapis – dwa okna. którym grupom kontrahentów umożliwiony zostanie odczyt dokumentu w module Ekstranet. • Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. z którym będzie powiązane zadanie należy kliknąć w ikonę system otworzy przeglądarkę kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent. Kontakt – rozwijane menu za pomocą. Po • wyszukaniu kontrahenta wystarczy. • Projekt – rozwijane menu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 74 . którego dotyczy rejestrowany plik. co pomóc może użytkownikowi w jego późniejszej identyfikacji. W przeciwnym razie dokument nie będzie widoczny w systemie. w których ustalić należy. należy zatwierdzić umieszczenie dokumentu w systemie poprzez kliknięcie w przycisk Zapisz. Następnie uwzględniającą prawa do dowiązywania. iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania dokumentu. • Kontrahenci Odczyt – okno pozwalające ustalić. • Opis – pole przeznaczone na opisanie danego pliku. Aby znaleźć kontrahenta. którego dokonać możemy wyboru osoby • kontaktowej dla wybranej powyżej firmy. WAŻNE: Rejestrując dokument korzystając z polecenia Dokumenty->Zarejestruj dokument lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. za pomocą którego możemy ustalić czy dany plik będzie widoczny w zakładce Dokumenty w module Ekstranet (przycisk jest widoczny gdy licencja zawiera moduł Ekstranet). WAŻNE: Plik oznaczony za pomocą przycisku Ekstranet będzie dostępny jedynie dla grup kontrahentów.• Ekstranet – przycisk.

• Ścieżka dostępu – pole zawierające pełną ścieżkę dostępu do zasobu. Osoba ta uzyskuje pełne prawa do rekordu niezależnie od praw odczytu/edycji związanych z dokumentem. Następnie należy wypełnić następujące pola: • Nazwa (obowiązkowe) – pole zawierające nazwę pliku pod jaką będzie on identyfikowany przez system. • Etap projektu – rozwijane menu. osoba dbająca o jego aktualizacje). Aby znaleźć kontrahenta.doc. którego dotyczy rejestrowany plik. jeśli zawiera poprawną ścieżkę (tzw.Dodawanie nowego skrótu do dokumentu Umieszczenie nowych skrótów do dokumentów nie zapisanych w bazie systemu możliwe jest za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj skrót. ftp://serwer. Poprawnymi wpisami są na przykład : http://firma. Można tutaj wpisać zupełnie dowolny ciąg znaków/frazę. • Obsługujący – pole pozwalające na wskazanie osoby. \\SerwerLokalny\Dokumentacje\Opis. Kontakt – rozwijane menu za pomocą.jpg. Następnie uwzględniającą prawa do dowiązywania. która wyznaczona została na obsługującą dany dokument (np.pl/obraz. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu wyżej wskazanego projektu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 75 .com. iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania dokumentu. w trybie odczytu jest aktywnym linkiem pozwalającym na szybki dostęp do zasobu. • Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające wybór (spośród wcześniej wprowadzonych do systemu firm) tego kontrahenta. co pomóc może użytkownikowi w jego późniejszej identyfikacji. z którym będzie powiązane zadanie należy kliknąć w ikonę system otworzy przeglądarkę kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent. którego dokonać możemy wyboru osoby • kontaktowej dla wybranej powyżej firmy. • Opis – pole przeznaczone na opisanie danego pliku. którego dotyczy rejestrowany plik. WAŻNE: Rejestrując dokument korzystając z polecenia Dokumenty->Zarejestruj dokument lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. do których przypisać można poszczególne dokumenty celem ich posegregowania i łatwiejszego odszukania w przyszłości.txt. • Projekt – rozwijane menu. Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. URI). Standardowo jest proponowane oryginalne rozszerzenie danego pliku.określa rozszerzenie pliku czyli niesie z sobą informację jakiej aplikacji powinien użyć ITCube do jego otworzenia. Pole to. • Typ . za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. istotne jest aby móc później łatwo rozpoznać dany plik po nazwie. • Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu.pl/dokument. • Katalog (obowiązkowe) – rozwijane menu zawierające listę katalogów. Standardowo jest proponowana oryginalna nazwa danego pliku bez jego rozszerzenia.

• Jeśli wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Do tego celu służy polecenie Dokumenty->Dokumenty/Skróty. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj dokumentami/skrótami.• Kontrahenci Odczyt – okno pozwalające ustalić. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. skoku do partii rekordów. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. którym grupom użytkowników przysługiwać będą prawa odczytu oraz modyfikacji informacji dołączonych do dokumentów. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 76 . system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Można posłużyć się rozwijanym menu. W przeciwnym razie dokument nie będzie widoczny w systemie. o którą nam chodzi. którym grupom kontrahentów umożliwiony zostanie odczyt dokumentu w module Ekstranet. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. skoku do partii rekordów. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego dokumentu/skrótu za pomocą takich danych jak: właściciel. Podgląd / Modyfikacja dokumentów oraz skrótów Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego dokumentu bądź skrótu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. w których ustalić należy. która poprzedza właśnie przeglądaną. należy zatwierdzić umieszczenie dokumentu w systemie poprzez kliknięcie w przycisk Zapisz. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj dokumentami/skrótami składa się z dwóch okien. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. każda partia grupuje dziesięć rekordów. Użytkownicy Odczyt/Zapis – dwa okna. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym dokumentem). Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. edycji bądź usunięcia danych. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia.

kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. • kolumna Katalog – zawiera informację o katalogu. którego obsługującym jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Obsługujący frazę „Jan Kowalski”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć plik.obsługujący. aby znaleźć plik. Do tego celu służą dwa pola Od. z którym został powiązany • wprowadzania do systemu dokument. który do systemu wprowadził Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. jaka została użyta w opisie dokumentu przez importującego go użytkownika a także po dacie rejestracji dokumentu w systemie. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. do którego przydzielony został dany dokument. Do w kolumnie Data rejestracji. usunięcie danego pliku z systemu. aktualizację dokumentu oraz dodanie go do tzw. katalog. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 77 . edycja dołączonych do niego podczas importowania danych. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących dokumentów. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie zawartości pliku. Domyślnie w polu tym wybrana będzie opcja wskazująca na aktualnie zalogowanego użytkownika. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych plikom znajdującym się w tym katalogu. • kolumna Data rejestracji – zawiera informację o dacie wprowadzenia pliku do systemu. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdujące się po lewej stronie pól Od. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich plików. aby znaleźć pliki przywiązane do katalogu „Dokumenty tekstowe” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Kategoria nazwę „Dokumenty tekstowe”. WAŻNE: Aby opcja ta była użyteczna należy oczywiście pamiętać o wprowadzeniu do systemu katalogów plików (Dokumenty->Katalogi dokumentów). Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych plikom zaimportowanym do systemu przez Jana Kowalskiego. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. według ich daty rejestracji. który został wyznaczony na obsługującego dany dokument. nazwa pliku pod jaką jest on rozpoznawany w systemie czy też przez dowolną frazę. Tak więc. zakładek (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych). Do. Tak więc. który jest integralną częścią systemu ITCube. Tak więc. • kolumna Obsługujący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. który stworzył dany rekord.

edycja danych dołączonych podczas rejestrowania dokumentu w systemie. Podgląd / Modyfikacja / Aktualizacja / Wysyłanie faksem / Zakładki / Usuwanie wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. aby znaleźć plik zapisany w systemie pod określoną nazwą. Jeśli w systemie nie ma zainstalowanego @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 78 znajdujący się obok numeru . wystarczy wpisać ją w polu edycyjnym i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. usunięcie pliku z systemu oraz dodanie pliku do zakładki w Panelu głównym systemu ITCube. w którym wyświetlona zostanie zawartość pliku. z którego korzysta użytkownik aktualnie zalogowany. Mamy także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. wystarczy wpisać tą nazwę w polu edycyjnym i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. pod jaką jest on rozpoznawany przez system (dane pobierane są z pola Nazwa wypełnionego podczas wprowadzania tego pliku do systemu. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie zawartości pliku.kryterium. aby znaleźć plik skojarzony z kontrahentem “Coca Cola”. WAŻNE: System ITCube podczas wyświetlania zawartości pliku korzysta z „pomocy” programów zainstalowanych na komputerze. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl plik. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy plików nazwanych w taki właśnie sposób. znajduje się także przycisk . Tak więc. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Mamy także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Wyświetlenie/Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do zawartości pliku uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu pliku znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Tak więc. • kolumna Nazwa/Opis – zawiera opis oraz nazwę dokumentu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy plików powiązanych z kontrahentem “Coca Cola”. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Tak więc aby wyświetlić plik zawierający arkusz kalkulacyjny programu Excell należy mieć zainstalowane oprogramowanie potrafiące otworzyć tego typu pliki. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. jego aktualizację.

iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki oraz zamknie okno. Po wybraniu pliku z dysku oraz naciśnięciu przycisku Następne plik zostanie uaktualniony. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. znajdujący się obok numeru porządkowego Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. Jeżeli zależy nam na wyświetleniu informacji związanych z dokumentem a nie samego pliku należy klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji rekordu wybrać opcję Wyświetl informacje. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj spowoduje. przy czym wszystkie informacje opisujące rekord nie ulegną zmianie. Za pomocą tego formularza użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranego wcześniej dokumentu/skrótu i może dowolnie je zmodyfikować. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Uaktualnij dokument. Aktualizacja pliku Każdy plik zarejestrowany w systemie można uaktualnić. Usuwanie rekordu (*) Każdy z plików może zostać w dowolnej chwili usunięty przez administratora systemu. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Wszystkie poprzednie wersje danego dokumentu są zawsze dostępne z poziomu formularza go opisującego w sekcji „Poprzednie wersje”. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. Aby zmiany zostały zapisane. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. w którym znajdzie się formularz opisujący dokument bądź skrót. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 79 . Więcej informacji na ten temat znajdzie czytelnik w rozdziale poświęconym modułowi FAKS. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. który wypełnić należało podczas pierwszego etapu wprowadzania dokumentu do zasobów systemu (Dokumenty>Zarejestruj dokument). dokument zostanie zapisany na lokalnym dysku użytkownika we wskazanej przez niego lokalizacji. Wysyłanie dokumentu faksem Jeśli aktywowany został moduł faksowy oraz dokument jest plikiem typu TIFF bądź JPG dostępna będzie opcja wysłania pliku faksem.takiego programu.

pozyskania) sposoby (Kontrahenci->Słowniki->Sposoby komunikacyjnych grupy kontrahentów (Kontrahenci->Słowniki->Kanały (Kontrahenci->Słowniki->Grupy Branże kontrahentów(*) Zanim rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych kontrahentów (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta) logiczne wydaje się stworzenie w bazie struktury podziału kontrahentów ze względu na reprezentowane przez nich branże. oraz statusy ich rodzaje kontrahentów/osób pozyskania wykorzystywanych komunikacyjne) kontrahentów). Za pomocą dostępnych tam poleceń można: • dodać nowego kontrahenta lub osobę kontaktową (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta. a kontaktowych kanałów także (Kontrahenci->Słowniki->Statusy). które reprezentowane są przez firmy z nami współpracujące. Dzięki temu najważniejsze pliki. Kontrahenci->Kontakty). zdefiniować cechy kontrahentów/osób kontaktowych (Kontrahenci->Słowniki->Cechy). zostają umieszczone w łatwo dostępnym i widocznym miejscu. • • dodać najistotniejsze rekordy do zakładek na Panelu głównym systemu ITCube. Kontrahenci ->Dodaj Kontakt). Wszystkie opcje związane z tym zagadnieniem usytuowane zostały w menu Kontrahenci. Kontrahenci i osoby kontaktowe Kiedy ukończony zostanie etap wprowadzania danych dotyczących użytkowników systemu. Dane wprowadzone tutaj będą następnie wykorzystane przy tworzeniu rekordu poświęconego konkretnemu kontrahentowi (Kontrahenci- @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 80 . dokonać przeglądu. z punktu widzenia danego użytkownika. zakładek. którym jest wprowadzenie do baz danych systemu ITCube wszystkich niezbędnych informacji dotyczących kontrahentów naszej firmy. znajdujący się Usuwanie pliku z zakładki Zakładkę usuwamy klikając w symbol akcji znajdujący się po prawej stronie nazwy pliku (w Panelu głównym systemu) i wybierając opcję Usuń zakładkę oraz potwierdzając chęć jej usunięcia. czyli umieścić je w specjalnie do tego przeznaczonej strefie Panelu głównego systemu ITCube. branże kontrahentów (Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów).Dodawanie pliku do zakładek Każdy z plików można w każdej chwili dodać do tzw. • • stworzyć listę osób kontaktowych dla każdego z kontrahentów. Polecenie Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube nazw wszystkich branż. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj do zakładek. modyfikacji bądź usunięcia wprowadzonych rekordów(Kontrahenci>Kontrahenci. infrastruktury firmy nadchodzi pora na uczynienie kolejnego ważnego kroku.

za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 81 . która proponowana będzie jako pierwsza z listy. Wybór opcji Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów spowoduje otworzenie formularza Grupy kontrahentów. iż dany obiekt został usunięty z systemu. • usunąć już istniejącą branżę wybierając jej nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj branżę i klikając w przycisk Usuń. • wybierając interesującą nas branżę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj branżę. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. pozwalając przypisać go do odpowiedniej dla jego działalności branży. ani też skasowania całego rekordu. Dane wprowadzone tutaj będą następnie wykorzystane przy tworzeniu rekordu poświęconego konkretnemu kontrahentowi (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta). Dodatkowo będziemy mogli udostępniać dokumenty poszczególnym grupom kontrahentów. pozwalając przypisać go do odpowiedniej dla niego grupy. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Grupy kontrahentów (*) Zanim rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych kontrahentów (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta) sensowne wydaje się stworzenie w bazie struktury podziału kontrahentów na grupy. Takie przyporządkowanie ułatwi w przyszłości odnalezienie konkretnego kontrahenta. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. rozróżnienia na klientów VIP. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnej branży. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nową branżę kontrahentów – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj branżę i klikając w przycisk Dodaj. dając nam możliwość odnalezienia go poprzez ten właśnie parametr. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Branże kontrahentów. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym branżę kontrahenta. Regular itp. Pozostałe branże będą natomiast segregowane alfabetycznie.). WAŻNE: Usunięcie dowolnej branży kontrahentów. • zmieniać nazwę branży już istniejącej – poprzez wybranie nazwy branży. którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj branżę. wysyłać różne informacje do konkretnych grup firm poprzez moduł Ekstranet. która została wcześniej wykorzystana przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. Domyślną branżę ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Branża domyślna podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj branżę.>Dodaj kontrahenta). Polecenie Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube sposobu podziału kontrahentów (np. zaznaczając pole Branża domyślna i klikając na przycisk Zapisz. opisującego dowolnego kontrahenta) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie.

• • WAŻNE: Usunięcie dowolnej grupy kontrahentów. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. pod względem tej opcji finansowych Wybór pozwala spowoduje na zdefiniowanie (np. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. • wybierając interesującą nas grupę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj grupę kontrahentów. formularza podziału Cechy kontrahentów/osób dowolnego kryterium otworzenie kompetencji. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. ani też @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 82 . która została wcześniej wykorzystana przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym grupę kontrahenta. zmianę nazwy grupy już istniejącej – poprzez wybranie nazwy grupy.). • zmienić nazwę cechy już istniejącej – poprzez wybranie nazwy cechy kontrahenta. WAŻNE: Usunięcie dowolnej cechy. opisującego dowolnego kontrahenta) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Cechy kontrahentów lub osób kontaktowych (*) Polecenie możliwości Kontrahenci->Słowniki->Cechy kontaktowych itd.• dodać nową grupę kontrahentów – wpisując odpowiednią frazę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj grupę kontrahentów i klikając w przycisk Dodaj. zaznaczając okno Grupa domyślna i klikając na przycisk Zapisz. iż dany obiekt został usunięty z systemu. Domyślną grupę kontrahenta ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Grupa domyślna znajdujące się po prawej stronie pola Nazwa (okno Dodaj grupę kontrahentów). • usunąć już istniejącą cechę wybierając pożądaną nazwę cechy z rozwijanego menu w polu Usuń/Modyfikuj cechę i klikając w przycisk Usuń. ani też skasowania całego rekordu. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. kontrahentów/osób kontaktowych. która wcześniej została wykorzystana przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. usunąć już istniejącą grupę wybierając jej nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj grupę kontrahentów i klikając w przycisk Usuń. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nową cechę – wpisując odpowiednie wyrażenie w pole edycyjne Nazwa i klikając w przycisk Dodaj. którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj grupę kontrahentów. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnej grupy kontrahenta. którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj cechę. Pozostałe grupy będą natomiast segregowane alfabetycznie. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. która proponowana będzie jako pierwsza z listy.

Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Relacje kontrahent<>kontrahent. Jest pracownikiem.). którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 83 . którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika. • usunąć już istniejącą relację wybierając pożądaną nazwę relacji z rozwijanego menu w polu Usuń/Modyfikuj pozycje słownika i klikając w przycisk Usuń. WAŻNE: Usunięcie dowolnej relacji. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. współpracuje.). za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nową relację – wpisując odpowiednie wyrażenie w pole edycyjne Nazwa i klikając w przycisk Dodaj.skasowania całego rekordu. Relacje kontrahent<->kontakt (*) Polecenie Kontrahenci->Słowniki->Relacje kontrahent<->kontakt pozwala na zdefiniowanie relacji które używane będą do łączenia kontrahentów oraz osób kontaktowych (np. • zmienić nazwę relacji już istniejącej – poprzez wybranie nazwy relacji. Relacje kontrahent<->kontrahent (*) Polecenie Kontrahenci->Słowniki->Relacje kontrahent<->kontrahent pozwala na zdefiniowanie relacji które używane będą do łączenia kontrahentów (np. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Relacje kontrahent<->kontakt. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. • zmienić nazwę relacji już istniejącej – poprzez wybranie nazwy relacji. która wcześniej została wykorzystana przy tworzeniu połączenia pomiędzy rekordami nie powoduje skasowania żadnych danych w tych rekordach. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. WAŻNE: Usunięcie dowolnej relacji. która wcześniej została wykorzystana przy tworzeniu połączenia pomiędzy rekordami nie powoduje skasowania żadnych danych w tych rekordach. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nową relację – wpisując odpowiednie wyrażenie w pole edycyjne Nazwa i klikając w przycisk Dodaj. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. • usunąć już istniejącą relację wybierając pożądaną nazwę relacji z rozwijanego menu w polu Usuń/Modyfikuj pozycje słownika i klikając w przycisk Usuń. jest oddziałem itd. współpracuje z itd. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym w danym rekordzie typ komunikacji. iż dana wartość została usunięta z systemu.

Do tego służy polecenie Kontrahenci->Słowniki->Sposóbmy pozyskania. który chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ komunikacji. WAŻNE: Usunięcie dowolnego typu komunikacji. • zmieniać nazwę już istniejącego sposobu pozyskania – poprzez wybranie nazwy sposobu pozyskania. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Domyślny typ komunikacji ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Typ domyślny znajdujące się obok pola Nazwa podczas wprowadzania nowego typu (okno Dodaj typ komunikacji). Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. który wcześniej został wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. • usunąć już istniejący sposób pozyskania . Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym w danym rekordzie typ komunikacji. który chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj sposób pozyskania. • usunąć już istniejący typ komunikacji wybierając pożądany typ z rozwijanego menu w polu Usuń/Modyfikuj typ komunikacji i klikając w przycisk Usuń. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. • wybierając interesujący nas typ z rozwijanego menu w polu Usuń/Modyfikuj typ komunikacji.wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj sposób pozyskania i klikając w przycisk Usuń. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. po kliknięciu którego ukaże się formularz umożliwiający: • dodanie nowego sposobu pozyskania – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj sposób pozyskania i klikając w przycisk Dodaj. • zmienić nazwę typu już istniejącego – poprzez wybranie nazwy typu komunikacji. ani też skasowania całego rekordu. iż dana wartość została usunięta z systemu. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy komunikacji. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nowy typ komunikacji – wpisując odpowiednie wyrażenie w pole edycyjne Dodaj typ komunikacji i klikając w przycisk Dodaj. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 84 . Sposób pozyskania (*) Zanim rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych kontrahentów (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta) bądź osób kontaktowych (Kontrahenci->Dodaj kontakt) należy zdefiniować sposoby pozyskania. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu komunikacji.Kanały komunikacji (*) Polecenie Kontrahenci->Słowniki->Kanały komunikacji pozwala na administrację dostępnymi kanałami komunikacji z kontrahentami lub osobami kontaktowymi. zaznaczając pole Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa.

Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. • usunąć już istniejący status .wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj status i klikając w przycisk Usuń. Do tego służy polecenie Kontrahenci->Słowniki>Statusy. opisującego kontrahenta) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. po kliknięciu którego ukaże się formularz umożliwiający: • dodanie nowego statusu – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj status i klikając w przycisk Dodaj. ani też skasowania całego rekordu. który chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj status. WAŻNE: Usunięcie dowolnego statusu kontrahenta/osoby kontaktowej. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego statusu. Domyślny sposób pozyskania ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Sposób domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj sposób pozyskania. Pozostałe statusy będą natomiast segregowane alfabetycznie. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym status kontrahenta. iż dany obiekt został usunięty z systemu. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. Domyślny status ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Status domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj status.WAŻNE: Usunięcie dowolnego sposobu pozyskania kontrahenta/osoby kontaktowej. iż dany obiekt został usunięty z systemu. opisującego dowolnego kontrahenta) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Status kontrahenta/osoby kontaktowej (*) Zanim rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych kontrahentów (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta) bądź osób kontaktowych (Kontrahenci->Dodaj kontakt) należy zdefiniować statusy kontrahentów/osób kontaktowych. zaznaczając pole Sposób domyślny i klikając na przycisk Zapisz. ani też skasowania całego rekordu. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego sposobu pozyskania. Pozostałe sposoby pozyskania będą natomiast segregowane alfabetycznie. • wybierając interesujący nas sposób pozyskania z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj sposób pozyskania. • zmieniać nazwę statusu już istniejącego – poprzez wybranie nazwy statusu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 85 . który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym sposób pozyskania kontrahenta.

Jeśli zajdzie potrzeba uzupełnienia tej bazy dodatkowym imieniem należy skorzystać z opcji Kontrahenci->Słowniki->Słownik imion. Aktualna odmiana dla wybranego imienia pojawi się w polu Odmiana. WAŻNE: W sekcji Dodaj pozycję słownika umieszczone zostało dodatkowo pole Imiona w bazie danych bez zdefiniowanego wpisu. Dzięki niej możemy w łatwy sposób „wykryć” i dopisać do słownika nowe imiona.• wybierając interesujący nas status z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj status. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. którego odmianę chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. po kliknięciu którego ukaże się formularz umożliwiający: • dodanie nowej lokalizacji – wpisując odpowiedni adres w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj pozycję słownika i klikając w przycisk Dodaj. Lokalizacje geograficzne (*) Jeśli chcemy korzystać z funkcji planowania tras opartej o środowisko Google Map należy zdefiniować lokalizacje geograficzne służące jako punkt wyjazdu dla planowanych tras (najczęściej są to adresy oddziałów naszej firmy). • zmianę odmiany imienia już istniejącego – poprzez wybranie imienia.wybierając adres z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika i klikając w przycisk Usuń. Państwo”. zaznaczając pole Status domyślny i klikając na przycisk Zapisz. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Zawiera ono aktualną listę imion które występują w bazie osób kontaktowych a które nie znajdują się w słowniku imion. • zmiana lokalizacji już istniejącej – poprzez wybranie adresu. Odmiana imion (*) System ITCube jest wstępnie wyposażony w bazę ponad 400 imion wraz z ich odmianą w formie wołacza. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 86 . Wybrana wartość pojawi się w polu Nowa nazwa. Jest ona wykorzystywana podczas definiowania korespondencji grupowej oraz szablonów listów. • usunąć już istniejące imię . W przypadku tego słownika wartości powinny być wpisywane zgodnie z szablonem „Ulica wraz z numerem. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji.wybierając go z rozwijanego menu w polu Imię w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika i klikając w przycisk Usuń. • usunąć już istniejącą lokalizację . po kliknięciu której ukaże się formularz umożliwiający: • dodanie nowego imienia – wpisując odpowiednią wartość w pola edycyjne Imię/Odmiana w oknie Dodaj pozycję słownika i klikając w przycisk Dodaj. który chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika. Miasto. Do tego celu służy polecenie Kontrahenci->Słowniki>Lokalizacje geograficzne.

zaznaczając pole Wartość domyślna i klikając na przycisk Dodawanie nowego kontrahenta Formularz Dodaj kontrahenta (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta) pozwala na dodawanie w systemie nowych kontrahentów naszej firmy. • Potencjał – rozwijane menu służące określeniu możliwości ekonomicznych (potencjału) naszego kontrahenta. • Status – rozwijane menu. danych dodatkowych mających powiększyć zasób informacji na temat naszego partnera bądź klienta oraz umożliwić mu korzystanie z modułu Ekstranet. średni oraz wysoki. w CDN Opt!ma przekłada się on na Kod kontrahenta . • Skrót – pole edycyjne. Opisują one adres korespondencyjny wykorzystywany np. natomiast link Ulica wyświetla dokładny adres na planie miasta. Miasto. za pomocą którego możemy ustalić czy nowo tworzony rekord będzie rekordem aktywnym w systemie (przycisk zaznaczony).System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnej lokalizacji. • Przycisk Aktywny znajdujący się po prawej stronie pola Nazwa. Region. Państwo. za pomocą którego ustalić można status konkretnego kontrahenta. a także ew. • Ulica. Statusy kontrahentów definiujemy klikając na opcję Kontrahenci->Słowniki>Statusy. podczas druku etykiet. za pomocą którego wybrać można czy rekord wprowadzany właśnie do systemu będzie dotyczył nowej firmy (opcja Nowa firma). Do wyboru dostajemy tutaj trzy wartości: niski. Kod pocztowy. Telefon 1 – standardowe pola edycyjne służące podaniu informacji teleadresowych kontrahenta. • wybierając Zapisz. Rejestracja nowego kontrahenta polega na podaniu jego podstawowych danych teleadresowych oraz informacji dotyczących osobowości prawnej. za pomocą którego nadać możemy kontrahentowi nazwę skróconą. czy też będzie oddziałem firmy już istniejącej (opcja Oddział: X gdzie X jest nazwą firmy. Co warto podkreślić przed wypełnieniem pól Miasto i Region warto uzupełnić pole Kod @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 87 . Nazwa ta wykorzystywana jest także w module integrującym oprogramowanie ITCube z zewnętrznym systemem handlowym (np. Pozostałe adresy będą natomiast segregowane alfabetycznie. Domyślną lokalizację ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Wartość domyślny podczas dodawania nowego adresu w oknie Dodaj pozycję słownika. interesujący nas adres z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika. której oddział właśnie wprowadzamy do systemu).o ile Kod o takiej nazwie nie został już wykorzystany). czy też będzie rekordem nieaktywnym (przycisk odznaczony). I tak aby dodać nowego kontrahenta należy wybrać opcję Kontrahenci->Dodaj kontrahenta oraz w nowo otwartym formularzu Dodaj kontrahenta wypełnić kolejno wszystkie wymagane pola: • Nazwa (obowiązkowe) – nazwa nowego kontrahenta pod jaką będzie on rozpoznawany przez system ITCube. Dodatkowo w trybie podglądu pozwalają one na prezentację siedziby klienta na mapie. • Firma/Oddział (obowiązkowe) – rozwijane menu. która proponowana będzie jako pierwsza z listy. Link Miasto prezentuje siedzibę na planie kraju.

Datę ustawia się za pomocą kalendarza systemu ITCube. Przynależność do danej grupy odpowiada za prawa. • Domeny – pole zawierające listę domen firmy oddzielonych znakiem przecinka. • Branża – rozwijane menu. System ITCube wyposażony jest bowiem w bazę przeszło 20 tysięcy kodów pocztowych. w którym podać można datę nawiązania współpracy z danym kontrahentem. Informacja ta może być cenna dla analiz i statyk kontrahentów. • Grupa – rozwijane menu. Grupami kontrahentów zarządzać może administrator za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów. Moduł odpowiadający za wysyłanie poczty elektronicznej systemu ITCube używa tylko pierwszego adresu. Datę można także wprowadzić używając klawiatury. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. • Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. WWW – pola edycyjne dające możliwość dodania dodatkowych informacji teleadresowych. znajdująca się po prawej stronie nazwy pola. Moduł odbioru poczty systemu ITCube w celu identyfikacji przychodzącej korespondencji wykorzystuje wszystkie adresy. bądź mającej uprawnienia do jego modyfikacji. dzięki któremu każdy rekord opisujący kontrahenta może zostać wzbogacony o dłuższy komentarz osoby wprowadzającej go do bazy. które wcześniej wprowadzone zostały za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. • Email – pole zawierające listę adresów pocztowych firmy oddzielonych znakiem przecinka. Faks. Sposoby pozyskania definiujemy za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Sposoby pozyskania. • Opis – pole edycyjne. dostęp do którego daje nam ikona poprawny. • Data pozyskania – pole. W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 88 . Pole pozwala modułowi odbioru poczty elektronicznej systemu ITCube na związanie korespondencji z firmą jeśli tylko wysłana została ona z jakiejkolwiek z wpisanych tu domen. Wyboru dokonać możemy pomiędzy branżami. Tak więc jeśli wpisany kod zostanie znaleziony pola Miasto i Region uzupełnią się automatycznie. • Telefon 2. za pomocą którego można ustalić w jaki sposób pozyskaliśmy danego kontrahenta. które przysługują osobom kontaktowym danej firmy w module Ekstranet. za pomocą którego można przyporządkować nowego kontrahenta do odpowiedniej dla niego grupy. warto więc by główny adres umieścić na pierwszej pozycji. za pomocą którego spośród pracowników naszej firmy wybrać możemy tego. Tak więc poczta przychodząca. • Obsługujący – rozwijane menu. Dzięki temu uniknąć można wpisywania dużej ilości adresów w polu Email.pocztowy. który będzie odpowiedzialny za kontakty z konkretnym kontrahentem. za pomocą którego przyporządkować można kontrahenta do konkretnej branży. która wysłana została z jakiegokolwiek z adresów wpisanych w pole Email automatycznie związana zostanie z odpowiednim kontrahentem.

Co warto podkreślić przed wypełnieniem pól Miasto i Region warto uzupełnić pole Kod pocztowy. opisujący miejsce prowadzenia działalności oraz jej rodzaj. Opisują one adres wykorzystywany do wystawiania faktur.niepowtarzalny. Okno Dowiązywanie pozwala wskazać grupy użytkowników.• Prawa – okna Odczyt oraz Edycja pozwalające określić. • Konto bankowe – pole edycyjne służące do wprowadzenia do systemu numeru konta bankowego. Region. • Upust – pole edycyjne. Kod pocztowy. W oknie tym do wypełnienia przewidziane zostały następujące pola: Ulica. co wydatnie zwiększyć może użyteczność systemu. W celu nadania praw do odczytu należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Odczyt klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki. którym posługuje się kontrahent. spółka z o. o. System ITCube wyposażony jest bowiem w bazę przeszło 20 tysięcy kodów pocztowych. przykładowo z racji wysokich dochodów generowanych przez kontrahenta.). Miasto. Jeśli podany numer nie jest poprawnym numerem NIP system wyświetli ostrzeżenie które jednak nie uniemożliwi zapisana rekordu. Pole to będzie wykorzystywane przez moduł sprzedaży oraz ekstranetu do automatyzacji przyznawania upustów. Tak więc jeśli wpisany kod zostanie znaleziony pola Miasto i Region uzupełnią się automatycznie. • Termin płatności – pole edycyjne określające termin płatności związany z kontrahentem. w które wpisać można procentową wysokość upustu przyznawaną danemu kontrahentowi. Aby nadać prawo do modyfikacji lub usunięcia danych należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Zapis klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki. w którym wpisać należy regon firmy . edycji danych lub dodawania kolejnych informacji dotyczących kontrahenta. sprzedaż czy zadanie. informację. Dodatkowo w trybie podglądu pozwalają one na prezentację siedziby klienta na mapie. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu. Państwo. • Regon – pole edycyjne. Link Miasto prezentuje siedzibę na planie kraju. które będą mogły związać z wprowadzaną firmą inny rekord np. osoba fizyczna. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 89 . Telefon 1 – standardowe pola edycyjne służące podaniu informacji teleadresowych kontrahenta. • NIP – pole edycyjne. • Forma prawna – pole edycyjne służące do wpisania osobowości prawnej naszego kontrahenta (np. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. Jest ono wykorzystywane podczas tworzenia dokumentów sprzedaży. w którym wpisać należy numer identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta. identyfikacyjny numer podmiotów gospodarczych składający się z 9 cyfr. bądź też przystąpić do uzupełniania danych dodatkowych o kontrahencie. natomiast link Ulica wyświetla dokładny adres na planie miasta. Jeśli wypełniliśmy już wszystkie pola możemy zakończyć edycję formularza.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 90 . . Dodaj informacje. Cechy definiujemy za pomocą polecenia Kontrahent->Słowniki->Cechy. że chcemy wprowadzić osobę kontaktową związaną z tym kontrahentem bądź dodać związaną z nim informację. – okno pozwalające zdefiniować relacje istniejące pomiędzy wpisami w bazie kontrahentów a właśnie dodawanym/edytowanym rekordem. Symfonia Premium czy Symfonia FORTE. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowego kontrahenta do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj. z której należy wybrać domyślną cenę dla wprowadzanego kontrahenta.• Cena – rozwijana lista. Relacje definiujemy pomocą Kontrahent->Słowniki->Relacje kontrahent<>kontrahent. Cechy – okno pozwalające wybrać dowolne cechy opisujące danego kontrahenta. Aby to uczynić należy zaznaczyć odpowiednio pole Dodaj kontakt. WF-MAG. Sprawdzenia dokonać możemy naciskając przycisk znajdujący się po prawej stronie pola Nazwa bądź Email WAŻNE: Przy dodawaniu kontrahenta możemy dodatkowo zaznaczyć pole Uaktualnij powiązania maili. Otwórz projekt. • Relacje przych. Jeśli to pole zostało zaznaczone system ITCube oznaczy całą korespondencję mailową z wprowadzonym kontrahentem w ten sposób aby łatwo można ją było odnaleźć w systemie (maile będą skojarzone z daną firmą). CDN Opt!ma. WAŻNE: Dodając kontrahenta możemy dodatkowo zaznaczyć. Aby wybrać kilka cech należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie cechy. za – okno pozwalające polecenia zdefiniować relacje istniejące pomiędzy • • • dodawanym/edytowanym rekordem a innymi wpisami w bazie kontrahentów. WAŻNE: Dodając kontrahenta możemy zaznaczyć pole Zarejestruj w systemie handlowym. Dodaj zadanie. Kategorie produktów – okno umożliwiające zaznaczenie jakimi kategoriami produktów zainteresowany jest kontrahent. zadanie lub projekt. Aby pola te były widoczne musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący kontrahentów. WAŻNE: Przy dodawaniu kontrahenta możemy dodatkowo sprawdzić czy w bazie systemu nie istnieje już firma o podobnej nazwie bądź adresie email. Relacje definiujemy za pomocą polecenia Kontrahent->Słowniki->Relacje kontrahent<->kontrahent. Domyślna cena jest wykorzystywana przy tworzeniu oferty/zamówienia oraz przy składaniu zamówień w module Ekstranet. Relacje wych. W formularzu Dodaj kontrahenta możliwe jest wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. Efektem tego będzie zarejestrowanie aktualnie dodawanego kontrahenta w zewnętrznym systemie handlowym np. .

skoku do partii rekordów. edycji. Wyboru pomiędzy wspomnianymi wyżej opcjami dokonujemy zaznaczając pole Aktywne rekordy bądź pole Nieaktywne rekordy znajdujące się po lewej stronie przycisku Szukaj. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. usunięcia danych. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym kontrahentem). Do tego celu służy polecenie Kontrahenci->Kontrahenci. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej firmy za @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 91 . skoku do ostatniej partii rekordów w bazie.Podgląd / Modyfikacja kontrahentów Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. każda partia grupuje dziesięć rekordów. która poprzedza właśnie przeglądaną. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). sporządzenia notatki dotyczącej danego kontrahenta. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. o którą nam chodzi. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na dwa różne sposoby. WAŻNE: Wyszukiwanie może odbywać się w bazie rekordów zawierających aktywnych kontrahentów oraz w bazie zawierającej kontrahentów nieaktywnych (więcej o nadawaniu statusu kontrahenta aktywnego/nieaktywnego w punkcie dotyczącym dodawania nowego kontrahenta). skoku do partii rekordów. wysłania maila do konkretnej firmy bądź utworzenia zakładek do najczęściej używanych rekordów. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj kontrahentami. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Można posłużyć się rozwijanym menu. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj kontrahentami składa się z dwóch okien. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie.

delegowanie zadania w kontekście danego klienta. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych kontrahentom mającym siedzibę firmy w @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 92 . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. którego obsługuje Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. dodanie osoby kontaktowej oraz dodanie rekordu do tzw. który stworzył dany rekord. który obsługuje danego kontrahenta. aby znaleźć wszystkich kontrahentów. zakładek (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych). • kolumna Nazwa/Skrót . aby znaleźć kontrahenta. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych kontrahentom mającym w nazwie frazę „Coca Cola”. Tak więc. którego do systemu wprowadził Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. Okno składa się z siedmiu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu a także.zawiera informacje teleadresowe kontrahenta. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Adres taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. edycja jego zawartości. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kontrahentom a wprowadzonych do systemu przez użytkownika Jana Kowalskiego. Tak więc. • kolumna Adres . aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone kontrahentowi o nazwie „Coca Cola” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwa taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. o nazwie kontrahenta oraz jej skróconej formie. usunięcie danego rekordu z systemu.zawiera informację.pomocą takich danych jak: właściciel rekordu. Tak więc. branża. jaki przyznany został kontrahentowi. przycisk akcji . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy poszukiwanego kontrahenta mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. którym został przyznany status klienta „potencjalnego” wystarczy wybrać z rozwijanego menu Status opcję „potencjalni”. dodawanie notatki dotyczącej kontrahenta. aby znaleźć kontrahenta. co niezwykle ważne. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. nazwa oraz adres kontrahenta. Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kontrahentom a wprowadzonych do systemu przez użytkownika Jana Kowalskiego. aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone kontrahentom mającym swą siedzibę w Warszawie. wyświetlenie struktury firmy. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. obsługujący. • kolumna Obsługujący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Tak więc. • kolumna Status – zawiera informację o statusie. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie zawartości rekordu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. status.

• klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informacje. Jeśli nie pamiętamy pełnego adresu poszukiwanego kontrahenta mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. usunięcie rekordu z systemu. wysłanie do niego maila oraz dodanie rekordu do zakładki w Panelu głównym systemu ITCube. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie zawartości rekordu. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. kosztu / Dodawanie informacji / Dodawanie zadania / Dodawanie osoby kontaktowej / Dodawanie dokumentu / Otwieranie projektu / Wysyłanie listu. delegowanie zadania. dodanie osoby kontaktowej. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do zawartości rekordu uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu kontrahenta znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Telefon 1.Warszawie. e-maila / Zakładki / Dodawanie kontraktu serwisowego / Dodawanie zlecenia serwisowego / Rejestracja w systemie handlowym Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. • Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz wyszukiwania danych po dowolnym polu kontrahenta. zamówienia / Odnotowanie przychodu. faksu. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. znajduje się także przycisk . edycja danych zapisanych w rekordzie. dodanie notatki dotyczącej kontrahenta. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone w rekordzie podczas jego tworzenia (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta) a także zostaną wyświetlone informacje dotyczące osób @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 93 . Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie wyszukanych rekordów / Wyświetlanie struktury / Drukowanie nalepki adresowej / Dodawanie oferty. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn.

Maili/Faksów wysłanych. Korespondencji grupowej. Projektów. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. który wypełnić należało podczas wprowadzania do zasobów systemu nowego kontrahenta (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta). Aby to uczynić należy przed zapisaniem zaznaczyć odpowiednie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 94 . które otwieramy klikając w przycisk . Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . znajdują się informacje dotyczące związanych z kontrahentem: Informacji. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord.kontaktowych danej firmy. która sekcja jest standardowo „schowana”. WF-MAG. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. WAŻNE: Przeglądając dane kontrahenta w każdej chwili mamy dostęp do podręcznego menu. w oknie Historia kontrahenta. Aby zmiany zostały zapisane. Subiekt GT). Poniżej danych opisujących historię kontaktu z klientem znajduje się sekcja opisująca wszystkie związane z nim dokumenty i rezerwacje oraz w przypadku zakupienia licencji na moduł INTEGRATOR system wyświetli także dane o dokumentach sprzedażowych zapisanych w zewnętrznym programie sprzedażowym (np. Dodatkowo. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj spowoduje. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. WAŻNE: Podczas edycji kontrahenta można także uaktualnić niektóre dane kontaktów związanych z edytowanym kontrahentem. Za pomocą tego formularza administrator systemu. Maili/faksów otrzymanych. WAŻNE: Przeglądając dane kontrahenta w każdej chwili można je wydrukować. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Symfonia Handel. bądź uprawniony do wprowadzania poprawek użytkownik otrzymuje dostęp do danych wybranego wcześniej kontrahenta i może dowolnie je zmodyfikować. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. klikając w ikonę symbolizująca drukarkę umieszczona w prawym dolnym rogu okna. definiuje się w pliku konfiguracyjnym systemu itcube. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. Przychodów/Kosztów. WAŻNE: Każdą sekcję w formularzu dotyczącym kontrahentom można w łatwy sposób „schować” lub „odsłonić” klikając w przycisk . Użytkownik może zadecydować czy okno Historia kontrahenta ma zostać uporządkowane względem typu obiekty. Gwarancji/Kontraktów serwisowych. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. To. daty obiektu bądź właściciela obiektu. Zamówień/Zakupów. Zadań. CDN Opt!ma.ini.

znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj dokument sprzedaży. dane teleadresowe. Drukowanie nalepki z adresem kontrahenta W dowolnej chwili możemy wydrukować nalepkę z adresem kontrahenta. telefony kontaktów oraz ich statusy. Rekordy związane z usuniętym kontaktem są dalej powiązane z nadrzędnym kontrahentem i widoczne w systemie ITCube. które można uaktualnić to: obsługujący kontakty. Następnie system ITCube CRM otworzy formularz. Dane. informacji. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. WAŻNE: Usunięcie kontrahenta skutkuje usunięciem wszystkich rekordów „podpiętych” pod niego (czyli np. Wyświetl strukturę W dowolnym momencie można wyświetlić graficzną strukturę firmy uwzględniającą zależności pomiędzy pracownikami. Następnie system ITCube CRM otworzy formularz identyczny z tym. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . który wypełnia się przy dodawaniu oferty/zamówienia za pomocą opcji Handel->Dodaj ofertę/zamówienie.: maili. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu.przyciski znajdujące się obok ikony Zapisz. który wypełnia się przy dodawaniu przychodu/kosztu za @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 95 .). znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Odnotuj przychód/koszt. zadań. Dodatkowo menu Kontrahent zostanie ustawiona domyślnie na kontrahenta. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . WAŻNE: Usunięcie osoby kontaktowej nie powoduje usunięcia rekordów podpiętych pod kontakt. Dodawanie oferty/zamówienia Aby dodać ofertę lub zamówienie związane z danym kontrahentem należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Więcej informacji na temat drukowania nalepek na koperty znaleźć można w rozdziale poświęconym seryjnemu adresowaniu kopert. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Drukuj nalepkę. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Wyświetl strukturę. gdzie możliwe będzie podanie parametrów wydruku. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . dokumentów sprzedaży. itd. którego ma dotyczyć oferta bądź zamówienie. Odnotowanie przychodu/kosztu W dowolnym momencie można odnotować przychód lub koszt i powiązać go z kontrahentem.

który wypełnia się przy rejestracji dokumentu za pomocą opcji Projekty->Otwórz projekt. z którym chcemy skojarzyć informację. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Dodatkowo menu Kontrahent zostanie ustawiona domyślnie na kontrahenta.pomocą opcji Handel->Odnotuj przychód/koszt. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj dokument. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Dodawanie osoby kontaktowej Do każdego kontrahenta można dodać osobę kontaktową. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj/Deleguj zadanie. Dodatkowo menu Kontrahent zostanie ustawione domyślnie na kontrahenta. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Dodawanie dokumentu Z każdym kontrahentem można związać dokument. który wypełnia się przy dodawaniu osoby kontaktowej za pomocą opcji Kontrahenci>Dodaj kontakt. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Dodatkowo menu Kontrahent zostanie ustawiona domyślnie na kontrahenta. który wypełnia się przy delegowaniu zadania za pomocą opcji Zadania->Dodaj/Deleguj zadanie. Dodawanie zadania Z każdym kontrahentem można związać zadanie. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj informację. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Otwórz projekt. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Dodawanie informacji Z każdym kontrahentem można związać informację. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . który wypełnia się przy dodawaniu informacji za pomocą opcji Informacje->Dodaj informację. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . którego ma dotyczyć dodawany przychód bądź koszt. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj osobę kontaktową. który wypełnia się przy rejestracji dokumentu za pomocą opcji Dokumenty->Zarejestruj dokument. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 96 . z którym chcemy skojarzyć zadanie. Otwieranie projektu W każdym momencie możemy otworzyć nowy projekt powiązany od razu z kontrahentem.

Symfonia FORTE. Symfonia Premium. czyli umieścić je w specjalnie do tego przeznaczonej strefie Panelu głównego systemu ITCube. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. email lub faks. e-maila Do każdego kontrahenta można wysłać list. zostają umieszczone w łatwo dostępnym i widocznym miejscu. Dodanie kontraktu serwisowego W każdym momencie możemy dodać nowy kontrakt serwisowy powiązany od razu z . faks). Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj kontrakt serwisowy. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Wyślij list lub Wyślij faks lub Wyślij e-mail. WF-MAG. który wypełnia się przy rejestracji nowego zlecenia serwisowego za pomocą opcji Serwis->Dodaj zlecenie serwisowe. faksu. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i kliknąć w odnośnik Zarejestruj w systemie handlowym. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . znajdujący się po lewej stronie nazwy kontrahenta (w Panelu głównym systemu) i wybierając opcję Usuń zakładkę oraz potwierdzając chęć jej Rejestracja kontrahenta w zewnętrznym systemie handlowym W przypadku gdy zakupiliśmy moduł INTEGRATOR mamy możliwość zarejestrowania kontrahenta w zewnętrznym systemie handlowym np. Dodatkowo pole Kontrahent oraz adres zostaną automatycznie wypełnione danymi kontrahenta. CDN Opt!ma. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 97 . do którego chcemy wysłać list (email. który wypełnia się przy rejestracji kontraktu serwisowego za pomocą opcji Serwis->Dodaj kontrakt serwisowy. który wypełnia się przy wysyłaniu maila za pomocą opcji Mail/Faks>Wyślij list lub Mail/Faks->Wyślij email lub Mail/Faks->Wyślij faks. Dodanie zlecenia serwisowego W każdym momencie możemy dodać nowe zlecenie serwisowe powiązane od razu z . Dodawanie rekordu do zakładek Każdy z rekordów dodać można do tzw. z których przykładowo często korzystamy. zakładek. Usuwanie rekordu z zakładki Zakładkę usuwamy klikając w symbol akcji usunięcia (przycisk Tak w okienku wyboru). Wybranie tej opcji spowoduje przeniesienie kontrahenta do bazy danych systemu sprzedażowego. kontrahentem. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym.Wysyłanie listu. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Dzięki temu najważniejsze rekordy. kontrahentem. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj kontrakt serwisowy.

Lista taka składa się z sekcji opisujących kontrahenta i wszystkie wpisy w bazie danych. Często taka sytuacja zostaje wykryta w momencie gdy każda z wprowadzonych firm posiada już własną historię. z którymi utrzymujemy kontakt handlowy. Zarządzanie duplikatami Podczas uzupełniania bazy danych kontrahentów może dojść do sytuacji. bądź różniący się tylko nie znaczącymi znakami (np. Jeśli natomiast zostały wykryte duplikaty system wyświetli ich listę. Po wybraniu tej opcji system wyświetli dwie sekcje „Scal duplikaty” oraz „Znalezione duplikaty”. Docelowy rekord będzie posiadał wszystkie dane teleadresowe kontrahenta nadrzędnego natomiast jego historia oraz lista kontaktów będzie sumą historii/kontaktów wszystkich scalanych rekordów. wiodące zera). Pierwsza z sekcji pozwala na scalenie dwóch dowolnych kontrahentów wybranych przy użyciu standardowej przeglądarki. które zostały delegowane przez kontrahenta do utrzymywania kontaktów z naszą firmą. Standardowo system poszukuje duplikatów w całej bazie danych. nawiasy. Osoby kontaktowe zapisane w bazie danych systemu ITCube kojarzone są w @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 98 . I tak na przykład jeśli zaznaczymy opcję Telefon 1 system uzna za duplikaty te wpisy w bazie które mają taki sam. telefon. System ITCube pozwala na wykrywanie podobnych wpisów w bazie kontrahentów oraz w razie zlokalizowania duplikatów ich usuwanie bądź scalanie. które uznane zostały za jego duplikat. Tworzenie bazy danych osób kontaktowych. a więc do których należy się zwracać w razie konieczności nawiązania kontaktu z danym kontrahentem. Jeśli przegląd bazy po zadanym kryterium nie spowodował wykrycia duplikatów system oznajmi to wypisując zdanie „Nie znaleziono duplikatów”. lecz pod nieznacznie różniącą się nazwą. Zależy to od ustawienia systemu ITCube (co ile sekund wykonuje się synchronizacja pomiędzy ITCube a systemem zewnętrznym). co do których istnieje podejrzenie iż mogą być duplikatami. Jeśli zależy nam by wykrywanie duplikatów zostało przeprowadzone tylko wśród wybranej grupy firm należy stosownie wypełnić pole Nazwa czego efektem będzie przeprowadzenie wyszukiwania tylko wśród firm.WAŻNE: Jeśli zarejestrowaliśmy kontrahenta w zewnętrznym systemie handlowym zmiana ta może nie być widoczna od razu. Co ważne podkreślenia podczas scalania grupy rekordów zawsze jeden z nich jest traktowany jako rekord nadrzędny. Formularz zarządzania duplikatami dostępny jest po wybraniu polecenia Kontrahenci->Zarządzanie duplikatami. W przypadku integracji z systemem Symfonia Premium/FORTE dodatkowe należy w programie sprzedażowym wybrać opcję Importuj z ITCube CRM (opcja dostępna w menu kontekstowym przeglądarki kontrahentów). Druga natomiast wypisuje automatycznie listę wpisów. To jakim kryterium kieruje się system podczas analizy bazy w poszukiwaniu duplikatów zależy od zaznaczonej opcji w polu Grupuj po. spacje. (Kontrahenci>Dodaj kontakt). Z każdym wypisanym rekordem związane jest menu kontekstowe pozwalające na usunięcie wpisu bądź scalenie pozostałych wpisów w obrębie sekcji z wybranym kontrahentem. Osobami kontaktowymi mogą być także osoby prywatne. z którymi współpracujemy umożliwia formularz „Dodaj kontakt”. Dodawanie osób kontaktowych Przez pojęcie „osoby kontaktowe” rozumie się te osoby. w której kilka osób wprowadzi tę samą firmę. które w nazwie posiadają wpisany w to pole ciąg znaków.

Branża. Zaznaczając przycisk Nowy kontrahent system poszerzy formularz o nowe pola. • • Imię – pole edycyjne. wiadomościami. • Obsługujący – rozwijane menu. Statusy kontrahentów definiujemy klikając na opcję Kontrahenci->Słowniki>Statusy. czy też będzie rekordem nieaktywnym (przycisk odznaczony).trakcie używania systemu np. z projektami. Wypełniając te pola system doda nowego kontrahenta wypełniając go danymi. Oczywiście dodawana osoba kontaktowa będzie powiązana z kontrahentem. Po wybraniu opcji Kontrahenci->Dodaj kontakt użytkownik systemu wypełnić będzie musiał następujące pola: • Nazwisko (obowiązkowe) – pole edycyjne. dostęp do którego uzyskuje się poprzez kliknięcie w przycisk @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 99 • . zadaniami. Aby znaleźć kontrahenta. za pomocą którego możemy ustalić czy nowo tworzony rekord będzie rekordem aktywnym w systemie (przycisk zaznaczony). Obsługujący. w które wpisać należy nazwisko osoby kontaktowej.) Datę wprowadzamy. z którego można wybrać pracownika firmy odpowiedzialnego za kontakt z wprowadzaną do systemu osobą. WAŻNE: W przypadku gdy nie ma jeszcze w bazie danych kontrahenta. w której pracuje wprowadzana do systemu osoba. • • Tytuł – edycyjne pole. które wprowadziliśmy oraz danymi teleadresowymi z formularza Dodaj kontakt. z którego wybrać należy nazwę kontrahenta. w które wpisać można dane dotyczące specjalizacji osoby kontaktowej. • Specjalizacja – pola edycyjne. w które wpisać można stanowisko zajmujące w firmie przez daną osobę kontaktową (pole to jest o tyle ważne. • Kontrahent (obowiązkowe) – rozwijane menu. informacjami. do którego chcemy przypisać dodawaną osobę kontaktową możemy skorzystać z pola Nowy kontrahent. iż wyświetlane jest w liście kontaktów danego kontrahenta). korzystając z kalendarza zainstalowanego w systemie ITCube. mailingami itd. Grupa. Status – rozwijane menu. rozmowy telefonicznej itp. iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania osoby kontaktowej. za pomocą którego ustalić można status konkretnego kontrahenta. • Dział – pole edycyjne służące podaniu działu firmy. Następnie uwzględniającą prawa do dowiązywania. Stanowisko – pole. WAŻNE: Dodając kontakt korzystając z polecenia Kontrahenci->Dodaj kontakt lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. z którym będzie powiązane zadanie należy kliknąć w ikonę system otworzy przeglądarkę kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent. Przycisk Aktywny znajdujący się po prawej stronie pola Nazwa. Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. który reprezentowany będzie przez nowo tworzoną osobę kontaktową. w które wpisać należy imię osoby kontaktowej. w które należy wpisać tytuł naukowy osoby kontaktowej.pole. • Data . dotyczące kontrahenta takie jak: Nazwa. w którym należy wpisać datę następnego kontaktu (spotkania.

Link Miasto prezentuje siedzibę na planie kraju. • PESEL – pole edycyjne. Tak więc poczta przychodząca. Opis . które będą mogły przeglądać @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 100 • • . w które wpisać należy numer identyfikacji podatkowej (NIP) osoby kontaktowej. Region. Telefon 1 – pola edycyjne umożliwiające wprowadzenie do systemu danych zawierających numer telefoniczny osoby kontaktowej. w które wpisać należy numer telefonu prywatnego lub komórkowego osoby kontaktowej. która wysłana została z jakiegokolwiek z adresów wpisanych w pole Email automatycznie związana zostanie z odpowiednią osobą kontaktową. Państwo – pola umożliwiające wprowadzenie pełnych danych teleadresowych osoby kontaktowej. z której należy wybrać kiedy ma nastąpić przypomnienie o następnym kontakcie. w które należy wpisać numer służbowego faksu. w które wpisać należy numer ewidencji ludności (PESEL) osoby kontaktowej. Co warto podkreślić przed wypełnieniem pól Miasto i Region warto uzupełnić pole Kod pocztowy. • Ulica. Miasto.pole umożliwiające dodanie adnotacji związanej z następnym kontaktem. Wiek – rozwijane menu. Jeśli kontakt nie ma przydzielonej osoby kontaktowej system wyświetli okno z przypomnieniem o następnym kontakcie właścicielowi rekordu. • • • Płeć – rozwijane menu pozwalające określić płeć osoby kontaktowej. Kod pocztowy. Datę można także wprowadzić używając klawiatury. • Telefon 2 – pole. sugestii na temat danej osoby kontaktowej. warto więc by główny adres umieścić na pierwszej pozycji. • • Faks – pole. • Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu. Moduł odpowiadający za wysyłanie poczty elektronicznej systemu ITCube używa tylko pierwszego adresu. Właściciel (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. System ITCube wyposażony jest bowiem w bazę przeszło 20 tysięcy kodów pocztowych. za pomocą którego określamy wiek osoby kontaktowej. Dodatkowo w trybie podglądu pozwalają one na prezentację siedziby klienta na mapie. W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników. Tak więc jeśli wpisany kod zostanie znaleziony pola Miasto i Region uzupełnią się automatycznie. • Opis – pole edycyjne umożliwiające osobie wprowadzającej dany rekord do systemu na dołączenie własnych uwag. • Przypomnienie – rozwijana lista. Email – pole zawierające listę adresów pocztowych osoby kontaktowej oddzielonych znakiem przecinka. Moduł odbioru poczty systemu ITCube w celu identyfikacji przychodzącej korespondencji wykorzystuje wszystkie adresy. WAŻNE: Okno z przypomnieniem pokaże się osobie obsługującej dany kontakt.usytuowany po prawej stronie pola Data. natomiast link Ulica wyświetla dokładny adres na planie miasta. • NIP – pole edycyjne. W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był poprawny.

• Kategorie produktów – okno umożliwiające zaznaczenie jakimi kategoriami produktów zainteresowany jest kontrahent. IP (important person) określającą ważną osobę oraz VIP (very important person) określające bardzo ważną osobę o bardzo dużej skali wpływów i możliwości. Skype – pola W edycyjne umożliwiające rekordów z odnotowanie numerów polami komunikatorów umożliwia internetowych. za pomocą którego można ustalić w jaki sposób pozyskaliśmy daną osobę kontaktową. Datę można także wprowadzić używając klawiatury. • Login. w którym podać można datę nawiązania współpracy z daną osobą kontaktową. natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). • Data pozyskania – pole. Osoba kontaktowa będzie mogła korzystać z konta od chwili gdy zaznaczona zostanie opcja Aktywny znajdująca się po prawej stronie pola Login. (Kanały kontaktowe tworzymy za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Typy komunikacji). którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie. Sposoby pozyskania definiujemy za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Sposoby pozyskania.zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). Do wyboru mamy tutaj następujące opcje: P (person) określające zwykłego pracownika. przypadku wypełnionymi system znajdująca się po prawej stronie nazwy pola. Hasło (Ekstranet) – pola edycyjne (widoczne w przypadku włączonego modułu Ekstranet) umożliwiające ustawienie hasła i loginu dającego osobie kontaktowej dostęp do modułu Ekstranet oraz jednoznacznie identyfikującego ją w tym systemie. Aby wybrać kilka cech @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 101 .rozwijane menu pozwalające określić skalę wpływów osoby kontaktowej w danej firmie. • GG. • Cechy – okno pozwalające wybrać dowolne cechy opisujące danego kontrahenta. Informacja ta może być cenna dla analiz i statyk osób kontaktowych. Cechy definiujemy za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Cechy. W przypadku komunikatora GG wyświetla także aktualny status użytkownika. W sekcji Dane dodatkowe o kontakcie możemy wypełnić następujące pola: Kanał komunikacji – rozwijane menu pozwalające wybrać preferowany system • komunikowania się z osobą kontaktową. W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był automatyczne rozpoczęcie rozmowy poprzez naciśniecie odpowiedniego linku. Więcej o konfiguracji i korzystaniu z modułu Ekstranet przeczytać można. Pole Ważność jest uwzględniane przy wyświetlaniu struktury firmy. dostęp do którego daje nam ikona poprawny. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. • Ważność . • Przełożony – pole edycyjne umożliwiające wprowadzenie relacji zawodowych pomiędzy osobami kontaktowymi w danej firmie. Datę ustawia się za pomocą kalendarza systemu ITCube.

WAŻNE: Przy dodawaniu osoby kontaktowej możemy dodatkowo zaznaczyć pole Uaktualnij powiązania maili. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj kontaktami składa się z dwóch okien. Relacje definiujemy za pomocą polecenia Kontrahent->Słowniki->Relacje kontrahent<->kontakt. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowej osoby kontaktowej do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie klawisza Anuluj. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Wyboru pomiędzy wspomnianymi wyżej opcjami dokonujemy @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 102 .należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie cechy. WAŻNE: Osoba kontaktowa. Hasło zostały wypełnione oraz przycisk Aktywny został zaznaczony. WAŻNE: Wyszukiwanie może odbywać się w bazie rekordów zawierających aktywnych osób kontaktowych oraz w bazie zawierającej osoby kontaktowe nieaktywne (więcej o nadawaniu statusu aktywnego/nieaktywnego osobie kontaktowej w punkcie dotyczącym dodawania nowego nowej osoby kontaktowej). mimo iż pola Login. W formularzu Dodaj osobę kontaktową możliwe jest wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. aby łatwo można ją było odnaleźć w systemie (maile będą skojarzone z danym kontaktem). która nie jest przypisana do Kontrahenta (z listy Kontrahent została wybrana opcja Brak powiązania z kontrahentem) nie będzie mogła zalogować się do modułu Ekstranet. Podgląd / Modyfikacja osób kontaktowych Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jedną osobą kontaktową). Aby pola te były widoczne musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący osób kontaktowych. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj kontaktami. – okno pozwalające zdefiniować relacje istniejące pomiędzy dodawanym/edytowanym rekordem a wpisami w bazie kontrahentów. • Relacje wych. każda partia grupuje dziesięć rekordów. . Do tego celu służy polecenie Kontrahenci->Kontakty. Jeśli pole to zostało zaznaczone system ITCube oznaczy całą korespondencje mailową z wprowadzaną osobą w ten sposób.

która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. delegowanie zadania w kontekście kontaktu a także dodanie rekordu do tzw. aby znaleźć kontakt. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 103 . aby znaleźć kontakt. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. o którą nam chodzi. Tak więc. skoku do partii rekordów.zaznaczając pole Aktywne rekordy bądź pole Nieaktywne rekordy znajdujące się po lewej stronie przycisku Szukaj. który opiekuje się daną osobą kontaktową. Znajdują się tam również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej osoby kontaktowej za pomocą takich danych jak: właściciel. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. edycji bądź usunięcia danych. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. który do systemu wprowadził Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. który obsługuje Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Obsługujący frazę „Jan Kowalski”. • kolumna Obsługujący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. wysłanie do niej maila. który stworzył dany rekord. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. dodanie notatki związanej z daną osobą. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych osobom kontaktowym wprowadzonym do systemu przez Jana Kowalskiego. Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Można posłużyć się rozwijanym menu. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. kontrahent. usunięcie danego rekordu z systemu. nazwisko i imię pod jakim osoba kontaktowa jest rozpoznawana w systemie oraz jej adres. która poprzedza właśnie przeglądaną. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie zawartości rekordu. jego edycja. Zakładek. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Tak więc. skoku do partii rekordów. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby.

wystarczy wpisać w polu edycyjnym Kontrahent frazę „Coca Cola” i nacisnąć przycisk Szukaj. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Telefon 1. który ma status Aktywny wystarczy wybrać z rozwijanego menu Status frazę „Aktywny”.zawiera informacje teleadresowe osoby kontaktowej. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Adres taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. • kolumna Adres . Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych osobom kontaktowym mającym status Aktywny. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone osobie kontaktowej o imieniu Jan i nazwisku Kowalski wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwisko i imię taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Tak więc. aby znaleźć kontakt. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Jeśli nie pamiętamy pełnych danych osoby kontaktowej mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone osobie kontaktowej zamieszkałej w Warszawie.wszystkich rekordów poświęconych osobom kontaktowym wprowadzonym do systemu przez Jana Kowalskiego. • kolumna Kontrahent – zawiera informację o nazwie firmy. w której zatrudniona jest poszukiwana osoba kontaktowa. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 104 . Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. • kolumna Nazwisko/imię – zawiera informację o imieniu i nazwisku pod jakim osoba kontaktowa została zarejestrowana w systemie. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych osobom kontaktowym o taki właśnie imieniu i nazwisku. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych osobom kontaktowym zamieszkałym w Warszawie. • Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz wyszukiwania danych po dowolnym polu osoby kontaktowej. • kolumna Status – zawiera status osoby kontaktowej. aby znaleźć wszystkie osoby kontaktowe firmy „Coca Cola”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. Jeśli nie pamiętamy pełnego adresu poszukiwanej osoby kontaktowej mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Jeśli nie pamiętamy pełnych danych mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców.

usunięcie rekordu z systemu. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informacje. informacji. Dzięki niemu możemy szybko przejść w tryb edycji (Edytuj rekord). / Delegowanie zadań / Wysyłanie listu. grupowej. Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie wyszukanych rekordów / Drukowanie naklejki z adresem / Eksport wizytówki / Dodawanie oferty. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie zawartości rekordu. zakładek w Panelu głównym systemu ITCube. delegowanie zadania w kontekście kontaktu a także dodanie rekordu do tzw. delegować zadanie (Dodaj/deleguj zadanie) . serwisowych. Poniżej danych opisujących historię kontaktu znajduje się sekcja opisująca wszystkie związane z osobą kontaktową dokumenty i rezerwacje. dodać notatkę (Dodaj informację). z osobą kontaktową: Informacji. zamówienia / Odnotowywanie przychodu. znajdują się informacje dotyczące związanych Projektów. Użytkownik Przychodów/Kosztów. wysłanie do niej maila. znajduje się także przycisk akcji . Po prawej stronie każdej z sekcji znajduje się odnośnik więcej. które otwieramy klikając w przycisk oraz wysłać email (Wyślij email). Gwarancji/Kontraktów zadecydować czy okno Historia osoby kontaktowej ma zostać uporządkowane względem typu obiekty. Zadań. Maili/Faksów może otrzymanych. dodanie informacji związanej z daną osobą.Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. edycja jego danych. kosztu / Dodawanie informacji / Dodawanie dokumentu Zakładki Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. Dodatkowo. Maili/Faksów wysłanych. Korespondencji Zamówień/Zakupów. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. kliknięcie którego powoduje otwarcie nowego okna z pełną listą rekordów (pełna lista projektów dotyczących danej osoby kontaktowej. WAŻNE: Przeglądając dane osoby kontaktowej w każdej chwili mamy dostęp do podręcznego menu. zadań itd. faksu. daty obiektu bądź właściciela obiektu. e-maila / Dodawanie kontraktu serwisowego / Dodawanie zlecenia serwisowego / Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do zawartości pliku uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu osoby kontaktowej znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 105 . w oknie Historia osoby kontaktowej.). Standardowo wypisywane są tylko najświeższe rekordy w każdej z sekcji (ich ilość konfigurowana jest z poziomu pliku konfiguracyjnego). w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone w rekordzie podczas jego tworzenia (Kontrahenci->Dodaj kontakt).

w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 106 . Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Za pomocą tego formularza administrator systemu. klikając w ikonę symbolizująca drukarkę umieszczona w prawym dolnym rogu okna. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. gdzie możliwe będzie podanie parametrów wydruku. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Więcej informacji na temat drukowania nalepek na koperty znaleźć można w rozdziale poświęconym seryjnemu adresowaniu kopert. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. To. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno.WAŻNE: Każdą sekcję w formularzu dotyczącym osoby kontaktowej można w łatwy sposób „schować” lub „odsłonić” klikając w przycisk definiuje się w pliku konfiguracyjnym systemu. bądź uprawniony do wprowadzania poprawek użytkownik otrzymuje dostęp do danych wybranej wcześniej osoby kontaktowej i może dowolnie je zmodyfikować. Aby zmiany zostały zapisane. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. . znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Drukuj nalepkę. który wypełnić należało podczas wprowadzania do zasobów systemu nowej osoby kontaktowej (Kontrahenci->Dodaj kontakt). Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj spowoduje. Następnie system ITCube CRM otworzy formularz. Drukowanie nalepki z adresem kontaktu W dowolnej chwili możemy wydrukować nalepkę z adresem osoby kontaktowej. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. WAŻNE: Przeglądając dane osoby kontaktowej w każdej chwili można je wydrukować. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. która sekcja jest standardowo „schowana”. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji .

Następnie system ITCube CRM otworzy formularz identyczny z tym. Dodawanie dokumentu Z każdą osobą kontaktową można związać dokument. Następnie system ITCube Dodawanie oferty/zamówienia Aby dodać ofertę lub zamówienie związane z danym kontaktem należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji wypełnia się przy . Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym.Eksport wizytówki System ITCube umożliwia eksport danych teleadresowych osoby kontaktowej do formatu vCard. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . z którą chcemy skojarzyć informację. który wypełnia się przy dodawaniu przychodu/kosztu za pomocą opcji Handel->Odnotuj przychód/koszt. . który dodawaniu ofertę/zamówienie. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj/Deleguj zadanie. której ma dotyczyć oferta bądź zamówienie. który wypełnia się przy rejestracji dokumentu za pomocą opcji Dokumenty->Zarejestruj dokument. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Odnotuj przychód/koszt. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję oferty/zamówienia za pomocą opcji Handel->Dodaj Dodaj dokument sprzedaży. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji CRM otworzy okno pozwalające na zapisanie pliku w formacie VCF. który wypełnia się przy dodawaniu informacji za pomocą opcji Informacje->Dodaj informację. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Eksportuj wizytówkę. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Dodawanie informacji Z każdą osobą kontaktową można związać informację. Odnotowanie przychodu/kosztu W dowolnym momencie można odnotować przychód lub koszt i powiązać go z kontaktem. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodawanie informacji. Dodatkowo menu Kontrahent oraz Kontakt zostanie ustawiona domyślnie na kontrahenta oraz osobę kontaktową. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 107 . znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj dokument. Delegowanie zadań Z każdą osobą kontaktową można związać zadanie. Dodatkowo menu Kontakt zostanie ustawiona domyślnie na osobę kontaktową. Dodatkowo menu Kontakt zostanie ustawione domyślnie na osobę kontaktową. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. której ma dotyczyć dodawany przychód bądź koszt.

Dodanie kontraktu serwisowego W każdym momencie możemy dodać nowy kontrakt serwisowy powiązany od razu z kontaktem. z którą chcemy skojarzyć zadanie. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Dodatkowo pole Kontrahent/Kontakt oraz adres zostaną automatycznie wypełnione danymi kontaktu. zakładek. czyli umieścić je w specjalnie do tego przeznaczonej strefie Panelu głównego systemu ITCube. z których przykładowo często korzystamy zostają umieszczone w łatwo dostępnym i widocznym miejscu. znajdujący się po prawej stronie nazwy kontaktu (w Panelu głównym systemu) i wybierając opcję Usuń zakładkę oraz potwierdzając chęć jej usunięcia Planowanie tras przejazdu System ITCube zintegrowany jest ze środowiskiem Google Map. Wyślij korespondencję Do każdej osoby kontaktowej można wysłać list. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Wyślij list lub Wyślij faks lub Wyślij e-mail. który wypełnia się przy wysyłaniu maila za pomocą opcji Mail/Faks>Wyślij list lub Mail/Faks->Wyślij email lub Mail/Faks->Wyślij faks. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj kontrakt serwisowy. Odpowiednie funkcje dostępne są @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 108 . do którego chcemy wysłać list (email. Dodawanie rekordu do zakładek Każdy z rekordów można w każdej chwili dodać do tzw. który wypełnia się przy rejestracji kontraktu serwisowego za pomocą opcji Serwis->Dodaj kontrakt serwisowy. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj kontrakt serwisowy. który wypełnia się przy delegowaniu zadania za pomocą opcji Zadania->Dodaj/Deleguj zadanie. Dzięki temu najważniejsze rekordy. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Usuwanie rekordu z zakładki Zakładkę usuwamy klikając w symbol akcji (przycisk Tak w okienku wyboru). Mechanizm ten umożliwia między innymi planowanie/graficzną prezentację tras przejazdu. który wypełnia się przy rejestracji nowego zlecenia serwisowego za pomocą opcji Serwis->Dodaj zlecenie serwisowe. email lub faks. Dodatkowo menu Kontrahent oraz Kontakt zostaną wypełnione danymi osoby. faks). Dodanie zlecenia serwisowego W każdym momencie możemy dodać nowe zlecenie serwisowe powiązane od razu z osobą kontaktową. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji .tym. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji .

WAŻNE: Jeśli co najmniej jeden z punktów zawiera niepoprawny adres trasa nie zostanie wyświetlona. Spowoduje to wyświetlenie mapy przejazdu. W polu Wyjazd z wskazujemy jedną z lokalizacji naszej firmy (lokalizacje wprowadzane są przez administratora przy użyciu komendy Kontrahenci->Słowniki>Lokalizacje geograficzne). Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. Ponowne wygenerowanie trasy spowoduje „uproszczenie” adresów dla wszystkich lokalizacji oznaczonych kolorem czerwonym. Następnie w polach sekcji Przyjazd do wskazujemy firmy które mają znaleźć się na planowanej trasie. Po uzupełnieniu pól należy zatwierdzić wybór przyciskiem Dodaj. Uproszczenie polega na pominięciu numerów domów oraz ulic. Po uzupełnieniu listy firm należy nacisnąć przycisk Generuj. Automatyczne wyznaczanie punktów przelotowych wymaga skorzystania z sekcji Zadania. Ustalając punkty przelotowe użytkownik ma do wyboru skorzystanie z dwóch możliwości. Pod uwagę brane są tylko zadania/działania nowe oraz zaakceptowane. Należy określić w niej z jakiego okresu zadania/działania mają zostać pobrane. składającego się z dwóch sekcji. Dodatkowo z prawej strony wyświetlony zostanie tekstowy opis trasy oraz poszczególnych manewrów. Użytkownik zostanie poinformowany o tym który z adresów zawiera niepoprawne dane poprzez oznaczenie związanej z nim pozycji kolorem czerwonym. Umieszczone zostaną one na trasie w kolejności odpowiadającej kolejności pól.poprzez polecenie Kontrahenci->Planowanie tras przejazdu. Pozwala to na zmianę kolejności punktów na trasie. W drugim przypadku system zaplanuje trasę na podstawie zapisanych w systemie zadań oraz działań serwisowych. Wskazanie realizatora oraz przynajmniej jednego typu zadania bądź działania serwisowego jest obligatoryjne. Spowoduje to uzupełnienie pól w sekcji Przyjazd do firmami związanymi z zadaniami/działaniami spełniającymi podane kryteria. Dla punktów które związane są z zadaniem/działaniem oprócz nazwy firmy oraz adresu podany zostanie także temat zadania/działania oraz godzina jego realizacji Jeśli zależy nam na wydrukowaniu planu trasu możemy skorzystać z przycisku Drukuj (wersja tekstowa) bądź Drukuj (Wersja graficzna) znajdującego się w prawym dolnym rogu. Ręczne wskazywanie punktów przelotowych sprowadza się do skorzystania z sekcji Wyjazd z oraz Przyjazd do. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 109 . Pierwsza odpowiedzialna jest za wyznaczanie punktów przejazdu druga natomiast za prezentacje trasy oraz mechanizm druku planu trasy. Dodatkowo należy wskazać osobę odpowiedzialną za realizację zadań/działań oraz ich typ (maksymalnie dwa typy). WAŻNE: Jeśli nie wybrano wartości w polu Wyjazd z miejscem wyjazdu będzie pierwszy z punktów podanych w sekcji Przyjazd do. Pierwszą z nich jest ręczne wskazywanie firm które mają zostać odwiedzone drugą natomiast zlecenie tego zadania systemowi. Dodatkowo przy każdej firmie znajdują się dwa przyciski pozwalające na przesunięcie jej o jedna pozycję w dół lub w górę.

która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. Mechanizm ten umożliwia zmianę pól słownikowych wszystkich kontrahentów należących do wcześniej określonego zbioru. iż nie jest to wartość. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu zbioru. system uzna. Jeśli pole to pozostawimy nie wypełnione system domniema iż grupa powinna być tworzona na podstawie parametrów podanych w polach pozostałych spośród wszystkich rekordów. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system uzna. iż nie jest to wartość. • Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów). która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. Aby zdefiniować zbiór kontrahentów należy wybrać polecenie Kontrahenci>Akcje zbiorowe->Akcje na zbiorze kontrahentów. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. system uzna. grupa itd. system uzna. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. Grupy te charakteryzują się tym iż nie powstają w wyniku podania kryteriów które powinni spełniać ich członkowie lecz na zasadzie wskazanie konkretnych rekordów. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. Pole Lista firm zawiera listę kontrahentów którzy mają tworzyć grupę. I tak znajdują się tutaj następujące pola: Nazwa zbioru (obowiązkowe) – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy pod jaką zostaną zapisane warunki definiujące zbiór kontrahentów. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do kontrahentów dysponujących konkretnym statusem. • Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów mających znaleźć się w tworzonym zbiorze. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do kontrahentów pozyskanych w konkretny sposób. iż nie jest to wartość. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 110 • . za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jacy kontrahenci powinni zostać umieszczeni w zbiorze. Grupa ta może zostać dodatkowo zawężona poprzez wskazanie wartości pozostałych pól (np.). Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Lista firm – pole pozwalające na definiowanie grup wyliczeniowych. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. Region. system uzna.Akcje na zbiorze kontrahentów System ITCube umożliwia wykonanie akcji na zdefiniowanym zbiorze kontrahentów. • Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów. • Miasto. Branża. Państwo – pola. system uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana.

na podstawie którego wygenerowany zostanie zbiór. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. Jeśli natomiast interesuje nas wybór kontrahentów z którymi nie mieliśmy kontaktu w ciągu ostatniego roku przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie bądź wysłanie korespondencji elektronicznej oraz informację o typie Wykonany telefon należy: . Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania. iż nie jest to wartość..• Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. system uzna.. iż nie jest to wartość. . Przykład 1.. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. Ostatni kontakt – zbiór pól pozwalający na wybór tylko tych kontrahentów z którymi ostatni kontakt miał miejsce w określonym przedziale czasu. Jeśli żadna z opcji (niski. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk znajdujący się po prawej stronie pola. Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. Jeśli interesuje nas wybór kontrahentów z którymi mieliśmy kontakt w ciągu ostatnich 3 miesięcy przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie korespondencji elektronicznej bądź wykonanie związanego z nimi zadania należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Istniał kontakt w ciągu ostatnich” miesiące. Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta. system uzna. system uzna. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze czy też nie. średni. „Informacje” oraz „Korespondencja” łączone wybrać wartość 3 • • • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 111 . -W polu „Informacje” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Zadania” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartość *Dowolny typ zadania* oraz Korespondencja przychodząca.W polu „Zadania” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Informacje” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartości Wykonany telefon oraz *Dowolny typ korespondencji* WAŻNE: Należy pamiętać iż w przypadku definiowania grupy kontrahentów typu „Był kontakt w ciągu ostatnich . Oprócz definiowania interesującego nas okresu czasowego system pozwala także na wskazanie rodzaju wpisów które traktowane będą jako opis ostatniego kontaktu z klientem.W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Brak kontaktu w ciągu ostatnich” wybrać wartość Rok. Przykład 2.” pola „Zadania”. wysoki) nie zostanie wybrana.

czy co najmniej jedną z nich (zaznaczone pole lub).. które mają ulec zmianie. Sposób pozyskania. Dodatkowo możemy określić czy firma ma być zainteresowana wszystkimi wybranymi kategoriami (zaznaczone pole i). Jeśli wybór zatwierdzimy natomiast przyciskiem Usuń system wykona akcję usuwania. Co ważne pole Udział w projektach może jednocześnie zawierać zarówno wpisy dotyczące projektów jaki i poszczególnych etapów. Potencjał. kategorii produktów bądź grupy uprawnień dla wszystkich zdefiniowanych rekordów. Obsługujący oraz Właściciel. Dodatkowo możemy określić czy dana firma ma spełniać wszystkie cechy (zaznaczone pole i). to istnieje możliwość sprecyzowania grupy kontrahentów za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). które można zmodyfikować to: Grupa. w którym można jeszcze zmodyfikować dane dotyczące kontrahentów oraz. Aby wykonać akcję na zbiorze kontrahentów należy w oknie Dane dotyczące podglądu zbioru kliknąć przycisk Akcja. Zawiera ono listę wszystkich etapów danego projektu. czy co najmniej jednym z nich (zaznaczone pole lub). czy co najmniej w jednym z nich (zaznaczone pole lub).są spójnikiem lub. • Cechy – pole umożliwiające wybranie kilku cech opisujących kontrahenta. • Udział w projektach – pole pozwalające zawęzić zbiór kontrahentów do tych firm które brały udział we wskazanych projektach. Jeśli natomiast definiujemy grupę typu „Brak kontaktu w ciągu ostatnich . wtedy zostaną zapamiętane warunki dotyczące definicji zbioru kontrahentów. Jeśli zależy nam na wyborze konkretnego etapu należy po wyświetleniu przeglądarki projektów wejść do menu kontekstowego projektu oraz wybrać menu podręczne o nazwie „Załącz do formularza wybrany etap”. Branża.” pola te łączone są spójnikiem i. można podać wartości pól. I tak. WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący kontrahentów. • Kategorie produktów – pole umożliwiające wybranie kilku kategorii produktów. Status. Aby to uczynić należy nacisnąć przycisk Dodaj. Zawsze możemy podglądnąć definicję zbioru w oknie Dane dotyczące podglądu zbioru klikając przycisk Podgląd. Warto podkreślić iż pole to pozwala nam także na wskazanie poszczególnych etapów konkretnego projektu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 112 . Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania zbioru kontrahentów. co najważniejsze. Wybór należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz. Wynikiem akcji nie będzie więc zmiana wartości pól w wybranych rekordach ale ich nieodwracalne usunięcie. wartości dotyczące kontrahentów. Odpowiedzią systemu ITCube będzie otwarcie nowego okna.. Domyślna cena. Oprócz zmian wartości powyższych pól mechanizm akcji grupowej pozwala także na dodanie/usunięcie cechy. Dodatkowo możemy określić czy dana firma brała udział we wszystkich podanych projektach (zaznaczone pole i). którymi jest zainteresowany dany kontrahent.

Branża. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. a następnie wykonać na nim jakąś akcję. Co ważne pole Udział w projektach może jednocześnie zawierać zarówno wpisy dotyczące projektów jaki i poszczególnych etapów. z którym związana jest osoba kontaktowa mająca znaleźć się w tworzonym zbiorze: Lista firm – pole pozwalające na definiowanie grup wyliczeniowych. Zawiera ono listę wszystkich etapów danego projektu. czy co najmniej w jednym z nich (zaznaczone pole lub). Warto podkreślić iż pole to pozwala nam także na wskazanie poszczególnych etapów konkretnego projektu. system uzna. iż nie jest to wartość. • Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów). za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie osoby kontaktowe powinni zostać umieszczeni w zbiorze. Jeśli zależy nam na wyborze konkretnego etapu należy po wyświetleniu przeglądarki projektów wejść do menu kontekstowego projektu oraz wybrać menu podręczne o nazwie „Załącz do formularza wybrany etap”. należy wybrać polecenie Kontrahenci->Akcje zbiorowe->Akcje na zbiorze kontaktów. iż nie jest to • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 113 . grupa itd. • Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta.). Aby zdefiniować zbiór kontaktów.Dodatkowo zawsze możemy usunąć definicję zbioru kontrahentów wybierając w oknie Dane dotyczące podglądu zbioru w polu Nazwa zbioru konkretną nazwę już zdefiniowanego zbioru a następnie klikając przycisk Usuń. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. Dodatkowo możemy określić czy dana firma brała udział we wszystkich podanych projektach (zaznaczone pole i). Pole Lista firm zawiera listę kontrahentów których osoby kontaktowe mają tworzyć grupę. Jeśli pole to pozostawimy nie wypełnione system domniema iż grupa powinna być tworzona na podstawie parametrów podanych w polach pozostałych spośród wszystkich rekordów. • Udział w projektach – pole pozwalające zawęzić zbiór osób kontaktowych do tych których nadrzędni kontrahenci brali udział we wskazanych projektach. Pola dotyczące kontrahenta. system uzna. system ITCube umożliwia wykonanie akcji na zdefiniowanym zbiorze osób kontaktowych. Akcje na zbiorze osób kontaktowych Analogicznie jak w przypadku zbiorów kontrahentów. Grupy te charakteryzują się tym iż nie powstają w wyniku podania kryteriów które powinni spełniać ich członkowie lecz na zasadzie wskazanie konkretnych rekordów. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. I tak znajdują się tutaj następujące pola: Nazwa zbioru(obowiązkowe) – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy pod jaką zostaną zapisane warunki definiujące zbiór kontaktów. Grupa ta może zostać dodatkowo zawężona poprzez wskazanie wartości pozostałych pól (np.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 114 • . które mają znaleźć się w tworzonym zbiorze. Jeśli pole nie zostanie wypełnione. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Pola dotyczące bezpośrednio osoby kontaktowej: Nazwisko i imię – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy osoby kontaktowej pod jaką znana jest ona w systemie. system uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system uzna. system uzna. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu zbioru. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. Państwo – pola. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. system uzna. system uzna. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. • Miasto. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji (niski. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do osób związanych z kontrahentami pozyskanymi w konkretny sposób. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po prawej stronie pola.wartość. Region. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. system uzna. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. system uzna. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. iż nie jest to wartość. system uzna. na podstawie którego wygenerowany zostanie zbiór. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do osób związanych z kontrahentami dysponującymi konkretnym statusem. która ma decydować o tym czy dany kontakt znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze czy też nie. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. wysoki) nie zostanie wybrana. średni. • Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów zatrudniających osoby.

iż wszystkie osoby kontaktowe skojarzone z tą firmą znajdą się w tworzonym zbiorze. iż nie jest to wartość. system uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do kontaktów dysponujących konkretnym statusem. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po prawej stronie pola. system uzna. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. • Ostatni kontakt – zbiór pól pozwalający na wybór tylko tych osób kontaktowych z którymi ostatni kontakt miał miejsce w określonym przedziale czasu. z którego możemy wybrać przedział wiekowy osób kontaktowych. system uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. Przykład 1. iż nie jest to wartość. • Płeć – rozwijane menu pozwalające określić płeć osób kontaktowych. Państwo – pola. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. iż nie jest to wartość. Oprócz definiowania interesującego nas okresu czasowego system pozwala także na wskazanie rodzaju wpisów które traktowane będą jako opis ostatniego kontaktu z klientem. system uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana.która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. system uzna. • Właściciel kontaktu – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontaktów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. które powinny znaleźć się w zbiorze. Wybranie kontrahenta oznacza. Jeśli interesuje nas wybór osób kontaktowych z którymi mieliśmy kontakt w ciągu ostatnich 3 miesięcy przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie korespondencji elektronicznej bądź wykonanie związanego z nimi zadania należy: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 115 . • Miasto. • • Wiek – rozwijane menu. Kontrahent – rozwijana lista zawierająca nazwy kontrahentów. iż nie jest to wartość. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. system uzna. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do kontaktów pozyskanych w konkretny sposób. Region. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu zbioru. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. iż nie jest to wartość. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontaktów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego dany kontakt. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania osoby kontaktowej. za pomocą których określić można dane teleadresowe osób kontaktowych mających znaleźć się w tworzonym zbiorze. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana.

. Status.. Dodatkowo możemy określić czy osoba kontaktowa ma być zainteresowana wszystkimi wybranymi kategoriami (zaznaczone pole i). Zawsze możemy podglądnąć definicję zbioru w oknie Dane dotyczące podglądu zbioru klikając przycisk Podgląd. Aby wykonać akcję na zbiorze osób kontaktowych należy w oknie Dane dotyczące podglądu zbioru kliknąć przycisk Akcja. co najważniejsze. • Kategorie produktów – pole umożliwiające wybranie kilku kategorii produktów. wybrać wartość 3 -W polu „Informacje” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Zadania” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartość *Dowolny typ zadania* oraz Korespondencja przychodząca. wartości dotyczące osób kontaktowych. WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący kontaktów. I tak.-W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Istniał kontakt w ciągu ostatnich” miesiące. Obsługujący oraz Właściciel. które można zmodyfikować to: Kanał komunikacji. czy co najmniej jedną z nich (zaznaczone pole lub).” pola „Zadania”. „Informacje” oraz „Korespondencja” łączone są spójnikiem lub. Dodatkowo możemy określić czy dana osoba ma spełniać wszystkie cechy (zaznaczone pole i). które mają ulec zmianie. można podać wartości pól.. to istnieje możliwość sprecyzowania grupy osób kontaktowych za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). wtedy zostaną zapamiętane warunki dotyczące definicji zbioru kontaktów. kategorii produktów bądź grupy uprawnień dla wszystkich zdefiniowanych rekordów. którymi jest zainteresowany dany kontakt. Jeśli natomiast definiujemy grupę typu „Brak kontaktu w ciągu ostatnich . Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania zbioru osób kontaktowych. Jeśli wybór @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 116 . Przykład 2. Wybór należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz. Ważność. Jeśli natomiast interesuje nas wybór osób kontaktowych z którymi nie mieliśmy kontaktu w ciągu ostatniego roku przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie bądź wysłanie korespondencji elektronicznej oraz informację o typie Telefon należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Brak kontaktu w ciągu ostatnich” wybrać wartość Rok. Oprócz zmian wartości powyższych pól mechanizm akcji grupowej pozwala także na dodanie/usunięcie cechy. • Cechy – pole umożliwiające wybranie kilku cech opisujących osobę kontaktową. w którym można jeszcze zmodyfikować dane dotyczące zbioru kontaktów oraz.” pola te łączone są spójnikiem i. Sposób pozyskania.. Aby to uczynić należy nacisnąć przycisk Dodaj. Odpowiedzią systemu ITCube będzie otwarcie nowego okna. -W polu „Zadania” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Informacje” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartości Telefon oraz *Dowolny typ korespondencji* WAŻNE: Należy pamiętać iż w przypadku definiowania grupy osób kontaktowych typu „Był kontakt w ciągu ostatnich . czy co najmniej jednym z nich (zaznaczone pole lub)..

które używane będą w systemie ITCube. podanie jego nowej nazwy w polu Nowa nazwa oraz naciśnięciu przycisku Zapisz. Typy informacji (*) Zanim rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych informacji (Informacje->Dodaj informację) logiczne wydaje się stworzenie w bazie struktury podziału informacji ze względu na treść. Informacje. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy typ informacji – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj typ informacji i klikając w przycisk Dodaj. której dotyczą (np.zatwierdzimy natomiast przyciskiem Usuń system wykona akcję usuwania. Telefon. Opcje systemowe dotyczące dodawania. Spotkanie. Fax. Statystyki/Analizy interakcji System ITCube umożliwia dodawania różnorodnych informacji oraz kojarzenia ich z kontrahentami. Wybór opcji Informacje->Słowniki->Typy informacji spowoduje otworzenie formularza Typy informacji. osobami kontaktowymi. przeglądania informacji oraz statystyk zgromadzone zostały w menu Informacje. Wynikiem akcji nie będzie więc zmiana wartości pól w wybranych rekordach ale ich nieodwracalne usunięcie. • wybierając interesujący nas typ z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ informacji. • usunąć już istniejący typ wybierając jego nazwę z rozwijanego menu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ informacji i klikając w przycisk Usuń. System ITCube umożliwia również wprowadzenie Domyślnego typu informacji. Dodatkowo zawsze możemy usunąć definicję zbioru kontaktów wybierając w oknie Dane dotyczące podglądu zbioru w polu Nazwa zbioru konkretną nazwę już zdefiniowanego zbioru a następnie klikając przycisk Usuń. który proponowany będzie jako pierwszy z listy.). modyfikacji. Reklamacja itd. zaznaczając okno Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 117 . Polecenie Informacje>Słowniki->Typy informacji pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube typów wszystkich informacji. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. Domyślny typ informacji ustalić można na dwa sposoby: zaznaczając okienko Typ domyślny podczas edycji nowego rekordu w oknie Dodaj typ informacji. projektami oraz etapami projektów. usuwania. • zmodyfikować istniejący typ poprzez wybranie jego nazwy w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ informacji.

za pomocą którego określić będziemy mogli wszystkie parametry nowo tworzonej wiadomości. iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta dodawania informacji. za pomocą których określić należy zakres czasowy zdarzenia opisywanego w informacji. wcześniej zarejestrowaliśmy . I tak w formularzu tym znaleźć będziemy mogli następujące pola: • • Temat – pole pozwalające zdefiniować temat informacji. Aby znaleźć kontrahenta. Plik dołącza się klikając w przycisk kliknięciu na wyżej wspomniany znajdujący się po lewej stronie okna Dokumenty. Następnie uwzględniającą Jeśli prawa do nie dowiązywania. Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. które zawierać mogą informacje istotne z punktu widzenia osoby tworzącej informację. • Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające wybór (spośród wcześniej wprowadzonych do systemu firm) tego kontrahenta. Datę można także wpisać w pole edycyjne używając klawiatury.Wprowadzanie nowej informacji Informacje wprowadzamy do systemu za pomocą polecenia Informacje->Dodaj informację. nowe Jeśli okno. z którym będzie powiązane zadanie należy kliknąć w ikonę system otworzy do przeglądarkę formularza kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent. Po wybraniu wyżej wspomnianej opcji otwarty zostanie nowy formularz Dodaj informację. Typ (obowiązkowe) – niezwykle istotne menu pozwalające określić typ wprowadzanej do systemu informacji. • Dokumenty . WAŻNE: Dodając informację korzystając z polecenia Informacje->Dodaj informację lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. kontrahenta w systemie możemy to zrobić podczas dodawania informacji klikając przycisk @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 118 . który przywołać można klikając w przycisk przypadku należy pamiętać aby format daty był poprawny. którego dotyczyć będzie tworzona właśnie wiadomość. Data od/do (obowiązkowe) – pola. Symbol stopera został umieszczony na prawo do pola Data. w którym nie znajdujący się po prawej stronie pola Data. Więcej na temat dołączania plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. rozmowy z klientem którą opisujemy dodawaną informacją). WAŻNE: Dodając informację możemy skorzystać z systemowego stopera.pole umożliwiające dołączenie do wiadomości dowolnych plików. W takim • wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj klikając przycisk dokument) systemie wcześniej zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas dodawania informacji . Po przycisk w system otworzy pliki. który zmierzyć może czas trwania wykonywania danej czynności (np. Własne typy informacji wprowadzić można do systemu za pomocą polecenia Informacje->Słowniki->Typy informacji (*).

Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu. za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. Jeśli kontrahent jest już obecny na liście firm związanych z projektem zostanie on zignorowany. W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników. którego dotyczyć będzie wprowadzana właśnie do systemu wiadomość. iż następnym krokiem będzie dodanie zadania bądź projektu tematycznie powiązanego z wprowadzaną informacją (część pól na formularzu zadania będzie już wypełniona). którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie. WAŻNE: Na dole formularza została umieszczona opcja Dodaj kontrahenta do pola "Związany z" w projekcie/etapie. WAŻNE: Dodając informację możemy zadecydować. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. Aby to uczynić należy zaznaczyć odpowiednio pole Dodaj zadanie bądź Dodaj projekt. • Projekt – rozwijane menu. Podgląd / Modyfikacja informacji Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowej informacji do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj. Do tego celu służy polecenie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 119 . natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie).• Kontakt – rozwijane menu. • • Treść – właściwe pole edycyjne umożliwiające wpisanie treści samej informacji. znajdujące się na dole formularza. które będą mogły przeglądać zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu projektu wybranego wyżej. • Etap projektu . Aby sekcja ta była widoczna musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący informacji. za pomocą którego dokonać możemy wyboru osoby kontaktowej dla wybranej powyżej firmy. • Właściciel rekordu (*) – Pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. którego dotyczyć będzie wprowadzana właśnie do systemu informacja.rozwijane menu. Jej zaznaczenie spowoduje dodanie kontrahenta związanego z informacją do listy firm związanych z jej projektem nadrzędnym. W formularzu Dodaj informacje możliwe jest wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu.

służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. o którą nam chodzi. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania wiadomości wg tego właśnie kryterium. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści informacji. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. której twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. firma z jaką powiązana jest dana informacja czy też jej data wprowadzenia do systemu wyznaczana datami rozpoczęcia i zakończenia. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj informacjami. których typ określony został jako „Spotkanie” wystarczy wybrać z @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 120 . • kolumna Typ – jak sama nazwa wskazuje – kolumna zawiera informacje na temat typu danej informacji. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnej informacji wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć informację. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Tak więc. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . jej edycja oraz usunięcie danej wiadomości. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). typ informacji.Informacje->Informacje. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj informacjami składa się z dwóch okien. skoku do partii rekordów. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jedną informacją). skoku do partii rekordów. Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. jej temat. który wprowadził do systemu daną informację. Można posłużyć się rozwijanym menu. Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich wiadomości stworzonych przez Jana Kowalskiego. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej informacji za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. która poprzedza właśnie przeglądaną. edycji bądź usunięcia danych. aby znaleźć wszystkie informacje. każda partia grupuje dziesięć rekordów. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej.

znajduje się także przycisk . Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Do tego celu służą dwa pola Od. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. aby znaleźć rekordy dotyczące informacji związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy wybrać z rozwijanego menu Kontrahent identyczną nazwę kategorii (Coca Cola). Tak więc. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących informacji. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. z którym związana jest określona wiadomość. znajdujące się Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. który jest integralną częścią systemu ITCube. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.rozwijanego menu Typ identyczną wartość. których typ został tak właśnie określony. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 121 . • kolumna Data – zawiera informację o dacie zdarzenia opisanego w danej informacji. Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom powiązanym z danym kontrahentem. według ich daty początkowej. Do. edycja zapisanych tam danych oraz ich usunięcie (o ile grupa użytkowników posiada przyznane prawa do jej zapisu). Do w kolumnie Data. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Temat. • Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz wyszukiwania danych po dowolnym polu informacji. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji (o ile grupa użytkowników posiada przyznane prawa do jej odczytu). aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich wiadomości. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku po prawej stronie pól Od. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. • kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom.

Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. dokładnemu analizowaniu kontaktów naszej firmy z poszczególnymi kontrahentami.• klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu informacji znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Aby zmiany zostały zapisane. klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru • porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o produkcie którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. który wypełnić należało podczas wprowadzania nowej informacji (Informacje->Dodaj informacje). Analiza interakcji Jako że system CRM ma służyć min. system ITCube oferuje narzędzia analiz różnego rodzaju form @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 122 . Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Za pomocą tego formularza użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranej wcześniej informacji i może dowolnie je zmodyfikować. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone (Informacje->Dodaj informację) podczas tworzenia nowej wiadomości informacje.

Do tego służy okno Dane dotyczące projektów nadrzędnych. Po wciśnięciu przycisku Generuj otrzymamy analogiczny wykres jednakże tym razem system uwzględni tylko rekordy powiązane z kontrahentami z regionu małopolskiego.kontaktu z kontrahentem (określone wcześniej za pomocą polecenia Informacje->Słowniki>Typy informacji). po kliknięciu przycisku Generuj znajdującego się na dole formularza otrzymamy wykres prezentujący ilość odbytych spotkań z wszystkimi kontrahentami naszego przedsiębiorstwa z rozbiciem na poszczególne dni. Natomiast gdy pole pozostawimy niewypełnione jest to wskazówka. Dane. dzięki któremu możemy analizować wszystkie interakcje z klientem dla danego użytkownika systemu. Jak już wspomniano formularz Analiza interakcji składa się z trzech okien. według których mają być one tworzone wybiera się w poszczególnych polach. Jeśli wybierze się lub wpisze jakąkolwiek wartość w dowolnym polu daje się systemowi znak. Analogicznie możemy określać kryteria dotyczące informacji w obrębie konkretmego projektu. I tak jeśli w poprzednim przykładzie interesowała by nas tylko interakcja w ramach regionu małopolskiego. WAŻNE: System ITCube może dokonać obliczeń statystycznych biorąc pod uwagę wiele różnych kombinacji danych. Okno Dane dotyczące profilu kontrahenta zawiera pola pozwalające na zawężenie grupy kontrahentów. I tak przykładowo: zaznaczając w polu Prezentacja wartość Analiza intensywności interakcji dla grupy kontrahentów (ujęcie dniowe) oraz w polu Typ informacji wartość Spotkanie i pomijając wszystkie pozostałe pola. • Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. Jako. Tworzenie statystyk/analiz interakcji dla wybranych kontrahentów jak i grup kontrahentów jest możliwe dzięki poleceniom Raporty->Informacje->Analiza interakcji. Właściciel informacji – rozwijane menu. który wywołać należy klikając w przycisk • . Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Do wyboru w tym polu będą różnego rodzaju formy kontaktu z klientem @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 123 interakcji oraz Raporty->Informacje->Statystyka . Raporty->Informacje->Ranking interakcji. Po wybraniu opcji Raporty->Informacje->Analiza interakcji system otworzy formularz składający się z trzech okien. • Typ informacji – menu. z którego wybrać można wartość poddaną później analizie statystycznej. iż nie określiliśmy zakresu czasowego system wykorzystał wszystkie znajdujące się w systemie rekordy dotyczące sprzedaży. iż jest to istotna wartość. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczeń statystycznych. znajdujący się po lewej stronie pola. względem której dokonywane są obliczenia. I tak w pierwszym z nich (Dane dotyczące informacji uwzględnionych w analizie) znajdują się następujące pola: • Data od/do – pole. Okno Dane dotyczące informacji uwzględnionych w analizie pozwala na określenie analizowanej wartości. iż wartość ta ma zostać pominięta podczas tworzenia podsumowania statystycznego. która ma zostać wzięta pod uwagę. wybrać należy również opcję małopolskie z rozwijanego menu w polu Region.

Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie analizy interakcji powiązanej ze wskazanym etapem projektu. w którym możemy podać nazwę kontrahenta. • Status – rozwijane menu. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. z której można wybrać projekt wzorcowy. I tak znajdują się tu następujące pola: • Kontrahent – edycyjne pole. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. który wywołać należy klikając w przycisk pola. znajdujący się po lewej stronie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 124 . Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie analizy interakcji powiązanej ze wskazanym projektem. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne.(określone wcześniej za pomocą polecenia Informacje->Słowniki->Typy informacji) oraz dwie istotne wartości wprowadzone przez twórców systemu: Ogłoszenie ekstranetowe i Ogłoszenie intranetowe. których koordynatorem jest wskazana osoba. których właścicielem jest wskazana osoba. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. System wygeneruje analizę interakcji związaną z projektami. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. System wygeneruje analizę interakcji dotyczącą wszystkich informacji związanych z projektami. • Branża – rozwijane menu. za pomocą którego określamy status kontrahenta. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie analizy interakcji związanej z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. których dotyczą informacje. • Wzorzec – rozwijana lista. • Grupa – rozwijane menu. Trzecia część formularza (okno Dane dotyczące profilu kontrahenta) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na grupę kontrahentów. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta (Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów). którego będzie dotyczyć analiza interakcji.

W takim przypadku należy wybrać w polu Właściciel Kontrahenta wartość „Jan Kowalski”. natomiast drugie pole dotyczy osoby. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. . Potencjał .rozwijane menu. Państwo – rozwijane menu. z którym miała miejsce dana interakcja. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. którą możemy wygenerować wybierając opcję Raporty->Informacje->Statystyka interakcji. co uczynić można klikając przycisk Generuj. Pierwsze pole dotyczy tylko i wyłącznie właściciela rekordu Kontrahent. Region – analogicznie jak w przypadku miasta możemy określić nazwę regionu. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczeń statystycznych. który wywołać należy klikając w przycisk . która dodała daną informację. za pomocą którego określamy nazwę państwa. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. pozwala na określenie analizowanej wartości. znajdujący się po lewej stronie pola. których właścicielem jest Jan Kowalski. do) – pola. w którym siedzibę ma kontrahent. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza.rozwijane menu. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahentów. który ma zostać uwzględniony przy generowaniu statystyki/analizy. Statystyka interakcji Kolejnym raportem dotyczącym interakcji z kontrahentami jest statystyka interakcji. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. Formularz Statystyka interakcji składa się z trzech okien. znajdujący się po • • • • Właściciel kontrahenta . Wyniki Statystyki interakcji są prezentowane w postaci tabelarycznej. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola lub wpisując z klawiatury. WAŻNE: Nie należy mylić pola Właściciel kontrahenta z polem Właściciel informacji. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. Możemy zatem analizować interakcje przeprowadzone przez użytkownika Jan Kowalski gdy w polu Właściciel informacji wybierzemy wartość „Jan Kowalski” lub też analizować wszystkie kontakty z firmami. Data pozyskania (od. w którym siedzibę ma kontrahent.• Sposób pozyskania – rozwijane menu. a nie jak w przypadku Analizy interakcji w formie graficznego wykresu. Okno Dane dotyczące informacji uwzględnionych w statystyce tutaj następujące pola: • Data od/do – pole. w którym siedzibę ma kontrahent. • • Miasto – w pole to można wpisać nazwę miasta. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. Służy ona do porównania kilku typów interakcji w obrębie zdefiniowanej grupy kontrahentów. I tak znajdują się @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 125 .

• Grupa – rozwijane menu. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. • • Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. których koordynatorem jest wskazana osoba. których dotyczą informacje. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. I tak znajdują się tu następujące pola: • Kontrahent – edycyjne pole. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. Typ informacji (obowiązkowe) – menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. których właścicielem jest wskazana osoba. którego będzie dotyczyć statystyka interakcji. dzięki któremu możemy analizować wszystkie interakcje z klientem dla danego użytkownika systemu. • Wzorzec – rozwijana lista. w którym możemy podać nazwę kontrahenta. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta (Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 126 znajdujący się po lewej stronie . • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie statystyki interakcji związanej z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy.• Właściciel informacji – rozwijane menu. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. System wygeneruje statystykę interakcji dotyczącą wszystkich informacji związanych z projektami. Trzecia część formularza (okno Dane dotyczące profilu kontrahenta) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na grupę kontrahentów. który wywołać należy klikając w przycisk pola. System wygeneruje statystykę interakcji związaną z projektami. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie statystyki interakcji powiązanej ze wskazanym projektem. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie statystyki interakcji powiązanej ze wskazanym etapem projektu. z którego wybrać można wartości poddawane później analizie statystycznej (porównaniu). Do wyboru w tym polu będą różnego rodzaju formy kontaktu z klientem (określone wcześniej za pomocą polecenia Informacje>Słowniki->Typy informacji) oraz dwie istotne wartości wprowadzone przez twórców systemu: Ogłoszenie ekstranetowe i Ogłoszenie intranetowe. Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. z której można wybrać projekt wzorcowy.

który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola lub wpisując z klawiatury. w którym siedzibę ma kontrahent. Państwo – rozwijane menu. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. co uczynić można klikając przycisk Generuj. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. w którym siedzibę ma kontrahent. których właścicielem jest Jan Kowalski. za pomocą którego określamy status kontrahenta. Data pozyskania (od. który ma zostać uwzględniony przy generowaniu statystyki/analizy. w którym siedzibę ma kontrahent. która dodała daną informację. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Pierwsze pole dotyczy tylko i wyłącznie właściciela rekordu Kontrahent. Sposób pozyskania – rozwijane menu. Możemy zatem analizować interakcje przeprowadzone przez użytkownika Jan Kowalski gdy w polu Właściciel informacji wybierzemy wartość „Jan Kowalski” lub też analizować wszystkie kontakty z firmami. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. WAŻNE: Nie należy mylić pola Właściciel kontrahenta z polem Właściciel informacji. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • • • • Miasto – w pole to można wpisać nazwę miasta. . dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. I tak w pierwszym z nich (Dane dotyczące informacji uwzględnionych w rankingu) znajdują się następujące pola: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 127 . za pomocą którego określamy nazwę państwa. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahentów.rozwijane menu. Służy on porównaniu grup kontrahentów ze względu na ilość informacji o konkretnym typie. z którym miała miejsce dana interakcja. Status – rozwijane menu. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. Region – analogicznie jak w przypadku miasta możemy określić nazwę regionu. Ranking interakcji Ostatnim narzędziem statystycznym w systemie ITCube analizującym interakcje z klientami jest Ranking interakcji. Potencjał . znajdujący się po • • • • Właściciel kontrahenta .rozwijane menu. natomiast drugie pole dotyczy osoby. W takim przypadku należy wybrać w polu Właściciel Kontrahenta wartość „Jan Kowalski”.• Branża – rozwijane menu. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. Tak samo jak w przypadku analizy czy statystyki interakcji formularz Ranking interakcji składa się z trzech okien. do) – pola.

którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. których właścicielem jest wskazana osoba. • Wzorzec – rozwijana lista. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. Do wyboru w tym menu będą różnego rodzaju typy informacji (określone wcześniej za pomocą polecenia Informacje->Słowniki->Typy informacji) oraz dwie istotne wartości wprowadzone przez twórców systemu: Ogłoszenie ekstranetowe oraz Ogłoszenie intranetowe. Ilość wyników (obowiązkowe) – rozwijane menu. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczenia statystycznego. Uporządkuj (obowiązkowe) . Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. z którego wybrać można wartość poddaną później analizie statystycznej. z której można wybrać projekt wzorcowy.rozwijane menu. których dotyczą informacje. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. Do wyboru są tutaj opcje: Malejąco (wyniki w kolumnie Wybrany typ interakcji posegregowane będą od najniższej do najwyższej wartości) oraz Rosnąco (wyniki w kolumnie Wybrany typ interakcji posegregowane będą od najwyższej do najniższej wartości).• Data od/do – pola. którego będzie dotyczyć ranking interakcji. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. za pomocą którego ustalić można ile pól wyników ma zostać wyświetlone jednocześnie w tabeli z podsumowaniem statystycznym. System wygeneruje ranking interakcji związany z projektami. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu interakcji powiązanego ze wskazanym projektem. Właściciel informacji – rozwijane menu. których koordynatorem jest wskazana osoba. znajdujący się po lewej stronie pola. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. z którego wybrać można w jaki sposób mają być prezentowane wartości w tabeli z podsumowaniem statystycznym. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. Rezultatem działania systemu znajdujący się po lewej stronie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 128 . System wygeneruje ranking interakcji dotyczący wszystkich informacji związanych z projektami. Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. • • • • • Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. który wywołać należy klikając w przycisk . Typ informacji (obowiązkowe) – rozwijane menu. który wywołać należy klikając w przycisk pola. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie rankingu interakcji związanego z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. dzięki któremu możemy analizować wszystkie interakcje z klientem dla danego użytkownika systemu.

dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. znajdujący się po Oferta handlowa firmy @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 129 . Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować ranking. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. • • Miasto – w pole to można wpisać nazwę miasta. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. Po kliknięciu przycisku Generuj system wyświetli tabelę. która umożliwi nam porównanie poszczególnych grup kontrahentów ze względu na wybrany typ interakcji.ITCube będzie wygenerowanie rankingu interakcji powiązanego ze wskazanym etapem projektu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Region – analogicznie jak w przypadku miasta możemy określić nazwę regionu. • Grupa – rozwijane menu. w którym siedzibę ma kontrahent.rozwijane menu. Aby to porównanie było jeszcze łatwiejsze. Druga część formularza zawiera pola służące zdefiniowaniu parametrów grupowania kontrahentów. za pomocą którego określamy nazwę państwa. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. . za pomocą którego określamy status kontrahenta. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahentów. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. • • Potencjał . za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. w którym siedzibę ma kontrahent. w którym możemy podać nazwę kontrahenta. I tak znajdują się tu następujące pola: • Kontrahent – edycyjne pole. do) – pola. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola lub wpisać z klawiatury.rozwijane menu. system uporządkuje w tabeli wszystkie rekordy ze względu na kolumnę Wybrany typ interakcji. • Właściciel kontrahenta . który spełnia warunki określone w oknie Dane dotyczące parametrów grupowania. który ma zostać uwzględniony przy generowaniu statystyki/analizy. co uczynić można klikając przycisk Generuj. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. • Branża – rozwijane menu. Dodatkowo system zaznaczy ciemniejszym kolorem ten rekord. • Status – rozwijane menu. • Państwo – rozwijane menu. w którym siedzibę ma kontrahent. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. (Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów). Data pozyskania (od.

nadchodzi czas na uczynienie kolejnego ważnego kroku. Aby dodać do systemu nową kategorię produktów należy: • • wybrać jej nazwę: wpisując odpowiednią frazę (pole Nazwa). która z kolei zawierać się może w kategorii monitory 15’. Takie uporządkowanie bazy będzie dużym ułatwieniem przy dalszej pracy choćby z modułem sklepu internetowego. Formularz ten umożliwia: • Dodanie nowej kategorii produktów. ustalić stawki podatku VAT. Dodawanie / Modyfikowanie / Usuwanie kategorii produktów Aby stworzyć odpowiednie dla potrzeb naszej firmy kategorie produktów. skonfigurować typy produktów/usług. a ta jest podkategorią kategorii głównej Monitory). ustalić jednostki miary. iż kupując koszulkę w naszej firmie warto także wybrać dla niej odpowiedni nadruk. że osoba odwiedzająca nasz sklep internetowy zostanie poinformowana. zdefiniować kategorie oddające wzajemne powiązania produktów/usług. Wprowadzaną kategorię możemy także powiązać z większą ilością kategorii zaznaczając odpowiednie pozycje oraz trzymając wciśnięty klawisz Ctrl. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 130 . • określić relacje logiczne pomiędzy kategoriami korzystając z pola Powiązania. zarządzać kursami walut. Wszystkie opcje związane z tym zagadnieniem usytuowane zostały w menu Produkty. którym jest wprowadzenie do baz systemu ITCube oferty naszej firmy. zdefiniować symbole walut. Relacje te pozwalają na wprowadzenie sprzedaży wiązanej w module sklepu internetowego.Kiedy ukończony zostanie już etap wprowadzania danych dotyczących poszczególnych pracowników oraz infrastruktury firmy. czy też przy wyszukiwaniu konkretnych rekordów. Tak więc za pomocą dostępnych tam poleceń można: • • • • • • • • dodać nowy produkt bądź usługę. określić relacje nadrzędności/podrzędności z innymi istniejącymi już w systemie kategoriami za pomocą rozwijanego menu w polu Kategoria nadrzędna (jak więc widać odtwarzanie struktury należy rozpocząć „od góry” – wpisując na początek „najszersze” kategorie). stanowiącego integralną część systemu ITCube. Wiążąc na przykład kategorię nadruki na materiał z kategorią koszulki spowodujemy. przeglądnąć stworzoną bazę produktów bądź usług. należy wybrać z głównego menu polecenie Produkty->Kategorie produktów i wypełnić nowo otwarty formularz Kategorie produktów. Kategorie produktów (*) Polecenie Produkty->Kategorie produktów umożliwia administratorowi systemu odtworzenie w bazie zależności jakie istnieją pomiędzy poszczególnymi rodzajami produktów (przykładowo monitor 15’ model 57i marki LG może należeć do kategorii monitory LG.

wskazać grupy użytkowników które mogą odczytywać/edytować kategorię. By dany użytkownik uzyskał dostęp do konkretnego produktu mu si on posiadać prawa zarówno do samego produktu jak i do kategorii w której sie on znajduje. • wprowadzić konieczne poprawki. Możliwość taką ustalić można na dwa sposoby: • • zaznaczając okienko Widoczna w ekstranecie podczas wprowadzania nowej kategorii. WAŻNE: Ze względu na niebezpieczeństwo zapętlenia się struktury kategorii nie ma możliwości zmienienia raz przyjętej struktury nadrzędności/podrzędności pomiędzy poszczególnymi kategoriami. Dlatego ważne jest aby dobrze zaplanować te powiązania zanim dokona się jakichkolwiek wpisów do systemu.• • opisać nowo tworzoną kategorię za pomocą pola edycyjnego Opis. które się w niej znajdują oraz jej kategorii podrzędnych. • WAŻNE: Usunięcie kategorii nadrzędnej powoduje automatyczne wykasowanie wszystkich produktów. • zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie w przycisk Usuń. Powiązania (zmiana powiązań logicznych) oraz Opis (zmiana w istniejącym opisie kategorii). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 131 . Aby usunąć z systemu już istniejącą kategorię produktów należy: • wybrać jej nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa (okno Usuń/Modyfikuj kategorię produktów). wybierając interesującą nas kategorię z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj kategorię produktów a następnie zaznaczenie okienka Widoczna w ekstranecie i klikając na przycisk Zapisz. używając do tego celu pól: Nazwa (zmiana nazwy kategorii). • zatwierdzić wprowadzone modyfikacje za pomocą klawisza Zapisz. Usunięcie wybranej kategorii. zatwierdzić wpisane informacje za pomocą przycisku Dodaj. niewidoczne będą również wszystkie jej podkategorie. Aby zmodyfikować istniejącą już w systemie kategorię należy: • wybrać jej nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa (okno Usuń/Modyfikuj kategorię produktów. WAŻNE: Jeśli dana kategoria będzie niewidoczna w sklepie. System ITCube umożliwia również zadecydowanie. czy dana kategoria będzie widoczna w module Ekstranet. niezależnie od tego czy podczas ich tworzenia pole „Widoczna w ekstranecie” zostało zaznaczone czy też nie. • • Modyfikację już istniejącej kategorii produktów.

Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy produktów/usług. • zmienić nazwę istniejącej jednostki miary – poprzez wybranie nazwy j. • wybierając Zapisz. • usunąć już istniejący symbol j. opisującego dowolny produkt) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj jednostkę miary. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. wybierając pożądaną nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa (okno Usuń/Modyfikuj jednostkę miary) i klikając w przycisk Usuń. m. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nową jednostkę miary – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj jednostkę miary) i klikając w przycisk Dodaj. ani też skasowania całego rekordu. który będzie wstawiany automatycznie. które są wykorzystywane przy dodawaniu produktu bądź definiowaniu oferty/zamówienia. w razie gdyby użytkownik dodający dane nie ustawił tego parametru. • zmienić nazwę istniejącego typu produktu/usługi – poprzez wybranie nazwy typu produktu/usługi. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu produktu/usługi.. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym typ produktu. interesujący nas typ produktu/usługi z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ produktu/usługi zaznaczając okienko Typ domyślny i klikając w przycisk Jednostki miary (*) Polecenie Produkty->Słowniki->Jednostki miary pozwala na administrację jednostkami miary.m. iż został on usunięty z systemu. • usunąć już istniejący typ produktu/usługi wybierając pożądany skrót z rozwijanego menu w polu Nazwa (okno Usuń/Modyfikuj typ produktu/usługi) i klikając w przycisk Usuń. Okienko to znajduje się po prawej stronie pola edycyjnego Nazwa (okno Dodaj typ produktu/usługi). w którym będzie można dokonać jej modyfikacji.Typy produktów/usług (*) Polecenie Produkty->Słowniki->Typy produktów/usług pozwala na administrację różnymi rodzajami produktów/usług używanych w systemie ITCube. WAŻNE: Usunięcie typu produktu/usługi. który wcześniej został wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 132 . Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nowy typ produktu/usługi – wpisując odpowiedni skrót w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj typ produktu/usługi) i klikając w przycisk Dodaj. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Jednostki miary. Domyślny typ produktu/usługi ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Typ domyślny podczas dodawania nowego typu. którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ produktu. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji.

System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnej jednostki miary. iż dany symbol został usunięty z systemu. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Te dane są wykorzystywane przy wydruku faktury. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym j. Waluty (*) Polecenie Produkty->Słowniki->Waluty pozwala na administrację oznaczeniami walut używanymi w systemie ITCube. która będzie wstawiana automatycznie. WAŻNE: Usunięcie symbolu dowolnej waluty. • zmienić nazwę istniejącej waluty – poprzez wybranie nazwy waluty. Okienko to znajduje się po prawej stronie pola edycyjnego Nazwa (okno Dodaj jednostkę miary). który wcześniej został wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nowy symbol waluty – wpisując odpowiedni skrót w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj walutę) i klikając w przycisk Dodaj. ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Jednostka domyślna podczas dodawania nowej jednostki miary. należy także wprowadzić kursy walut. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. WAŻNE: W przypadku gdy wystawiamy fakturę w innej walucie niż PLN. ani też skasowania całego rekordu. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Waluty. • usunąć już istniejący symbol waluty wybierając pożądany skrót z rozwijanego menu w polu Symbol waluty (okno Usuń/Modyfikuj walutę) i klikając w przycisk Usuń. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 133 . w razie gdyby użytkownik modyfikujący dane nie ustawił tego parametru. zł.m. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj jednostkę miary a następnie zaznaczając okienko Jednostka domyślna i klikając na przycisk Zapisz. Domyślny symbol j. • wybierając interesujący nas symbol j.m. opisującego dowolny produkt lub użyty przy definiowaniu oferty/zamówienia) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie.m. gr). którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj walutę. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. iż dany symbol został usunięty z systemu. który wcześniej został wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. opisującego dowolny produkt) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. ani też skasowania całego rekordu. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym oznaczenie waluty danej transakcji.WAŻNE: Usunięcie symbolu dowolnej jednostki miary. danej transakcji. WAŻNE: W przypadku gdy chcemy wystawiać faktury w danej walucie należy zwrócić uwagę na pola Skróty (np.

• wybierając interesujący nas symbol z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj walutę. Domyślną wysokość podatku VAT ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Stawka domyślna podczas wprowadzania nowej wartości po prawej stronie pola edycyjnego Stawka VAT (okno Dodaj stawkę VAT). • wybierając interesującą nas stawkę z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj stawkę VAT. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nowy kurs waluty – wybierając odpowiedni symbol waluty.: 1 USD = 3.96 PLN). która będzie wstawiana automatycznie. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym stawkę podatku VAT. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Stawki VAT. opisującego dowolny produkt) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Stawki VAT (*) Polecenie Produkty->Słowniki->Stawki VAT pozwala na ustalenie wysokości stawek podatków. ani też skasowania całego rekordu. zaznaczając okienko Waluta domyślna i klikając na przycisk Zapisz. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nową stawkę podatku – wpisując odpowiednią wartość w pole edycyjne Stawka VAT (okno Dodaj stawkę VAT) i klikając w przycisk Dodaj.System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego symbolu waluty. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnej stawki VAT. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Kursy. która wcześniej została wykorzystana przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. iż dana stawka została usunięta z systemu. używanych w systemie ITCube. który będzie wstawiany automatycznie. w razie gdyby użytkownik dodający dane nie ustawił tego parametru. Okienko to znajduje się po prawej stronie pola edycyjnego Symbol waluty (okno Dodaj walutę). w razie gdyby użytkownik modyfikujący dane nie ustawił tego parametru. • usunąć już istniejącą stawkę podatku wybierając pożądany skrót stawki VAT z rozwijanego menu w oknie Usuń stawkę VAT i klikając w przycisk Usuń. Notowania walut są wykorzystywane podczas statystyk/analiz zysku w przypadku gdy ceny sprzedaży oraz zakupu są wyrażone w różnych walutach. zaznaczając okienko Stawka domyślna i klikając na przycisk Zapisz. Kursy (*) Polecenie Produkty->Słowniki->Kursy pozwala na administrację kursami walut używanymi w systemie ITCube. Aby zakończyć dodawanie nowego notowania należy kliknąć w przycisk Dodaj. WAŻNE: Usunięcie dowolnej stawki podatku. podając od kiedy kurs ma obowiązywać oraz wpisując notowanie waluty w stosunku do złotego (np. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 134 . Domyślny symbol waluty ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Waluta domyślna podczas dodawania nowego symbolu.

Wybór wyżej wspomnianej opcji spowoduje otwarcie przez system nowego formularza Dodaj produkt/usługę.• zmienić notowanie waluty – poprzez wybranie nazwy waluty oraz kursu. posiadającemu odpowiednie uprawnienia. o ile kategoria do której należą została oznaczona jako „Widoczna w ekstranecie”. Rekordy dotyczące produktu/usługi odczytywać bądź modyfikować mogą tylko członkowie wskazanych grup użytkowników (sekcja Prawa). za pomocą którego wybrać należy typ nowo tworzonego rekordu (np. Rekordy tego typu wykorzystywane są na przykład przez moduł sprzedaży oraz analiz. • Kategoria (obowiązkowe) – rozwijane menu. usunąć już istniejący kurs waluty wybierając odpowiednie notowanie z rozwijanego menu w polu Waluta/Kurs (okno Usuń/Modyfikuj kurs) i kliknąć w przycisk Usuń. PKWiU – pole umożliwiające zdefiniowanie symbolu PKWiU produktu przewidzianego przez odpowiednie zapisy polskiego prawa. Pole to jednoznacznie identyfikuje produkt w bazie systemu. który wykorzystywany jest np. • Typ (obowiązkowe) – rozwijane menu. Formularz ten zawiera następujące pola: • Nazwa (obowiązkowe) – pole służące ustaleniu nazwy handlowej konkretnego produktu/usługi pod jaką będzie on/ona występować w systemie. • KOD – pole służące ustaleniu kodu konkretnego produktu/usługi. do wystawienia faktury. • Przycisk Aktywny znajdujący się po prawej stronie pola Nazwa. czy też będzie rekordem nieaktywnym (przycisk odznaczony). które wcześniej zostały stworzone przez administratora za pomocą polecenia Produkty->Kategorie produktów. WAŻNE: W bazie znajdować się będą tylko te kategorie. właściciel rekordu oraz administrator • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 135 . dzięki któremu możemy przypisać produkt do dowolnej kategorii. za pomocą którego możemy ustalić czy nowo tworzony rekord będzie rekordem aktywnym w systemie (przycisk zaznaczony). Następnie należy zaktualizować dane i zatwierdzić je za pomocą przycisku Zapisz. WAŻNE: systemu. Postępowanie takie ma na celu uporządkowanie i precyzyjne skatalogowanie zasobów produktów – co jest niezbędne dla poprawnego działania mechanizmów odpowiadających za funkcjonowanie sklepu internetowego. usługa). tworzenie w bazie danych rekordów zawierających opis produktów lub usług oferowanych przez naszą firmę. produkt. który chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj kurs. • Dodawanie produktów/usług Polecenie Produkty->Dodaj produkt usługę umożliwia użytkownikowi. Nie mogą więc istnieć dwa produkty o takim samym kodzie. Dostępne będą również w sklepie internetowym.

VAT sprzedaży/zakupu (obowiązkowe) . • Cena zakupu (obowiązkowe) – pole edycyjne służące ustaleniu ceny pozyskania danego produktu/usługi. pamiętać należy również o wybraniu odpowiedniego symbolu waluty (za pomocą rozwijanego menu po prawej stronie).• Jednostka miary – dwie listy. pamiętać należy również o wybraniu odpowiedniego symbolu waluty (za pomocą rozwijanego menu po prawej stronie). które wcześniej zostały stworzone przez administratora za pomocą polecenia System->Słowniki->Stawki VAT. Ilość od/po/do (obowiązkowe) – trzy pola edycyjne służące ustaleniu minimalnej ilości. • Cena promocyjna – pole edycyjne służące ustaleniu ceny promocyjnej danego produktu. W przypadku gdy przycisk nie zostanie zaznaczony system nie będzie automatycznie naliczał upustu dla kontrahenta przy zakupie tego produktu.rozwijane menu. Cena podawana jest zawsze jako wartość netto. która z cen ma być domyślna dla wprowadzanego produktu. pamiętać należy również o wybraniu odpowiedniego symbolu waluty (za pomocą rozwijanego menu po prawej stronie). • Cena detaliczna (obowiązkowe) – pole edycyjne służące ustaleniu detalicznej ceny danego produktu. Cena podawana jest zawsze jako wartość netto. • • WAŻNE: W bazie znajdować się będą tylko te wartości. Cena podawana jest zawsze jako wartość netto. Cena podawana jest zawsze jako wartość netto. pamiętać należy również o wybraniu odpowiedniego symbolu waluty (za pomocą rozwijanego menu po prawej stronie). dzięki któremu możemy przypisać nowo edytowany produkt do odpowiedniej dla niego wysokości stawki podatku VAT. Cena podawana jest zawsze jako wartość netto. pamiętać należy również o wybraniu odpowiedniego symbolu waluty (za pomocą rozwijanego menu po prawej stronie). które umożliwiają przypisanie produktowi/usłudze jednostkę miary podstawową oraz zbiorczą. pamiętać należy również o wybraniu odpowiedniego symbolu waluty (za pomocą rozwijanego menu po prawej stronie). • Cena dodatkowa – pole edycyjne służące ustaleniu dodatkowej ceny danego produktu. • Cena hurtowa 1 – pole edycyjne służące ustaleniu pierwszej z cen hurtowych danego produktu. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 136 . W przypadku wpisania wartości zero lub pozostawieniu pola niewypełnionego dana wartość nie będzie uwzględniana przez system ITCube. • Cena hurtowa 3 – pole edycyjne służące ustaleniu trzeciej z cen hurtowych danego produktu. wielkości paczki oraz maksymalnej ilości produktu bądź usługi. • Cena hurtowa 2 – pole edycyjne służące ustaleniu drugiej z cen hurtowych danego produktu. Jest to bardzo ważny parametr z punktu widzenia statystyk i analiz systemu. która może być sprzedana. Przycisk Uwzględnij upust kontrahenta – pole określające czy system ma uwzględniać upust przysługujący kontrahentowi przy definiowaniu oferty/zamówienia na dodawany produkt (przycisk zaznaczony). Cena podawana jest zawsze jako wartość netto. Pola te są wykorzystywane w module sprzedaży oraz Ekstranecie. WAŻNE: Obok cen produktu znajdują się przyciski umożliwiające określenie.

Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas dodawania produktu/usługi klikając przycisk dodawania plików znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. za pomocą którego można w razie potrzeby dodać do tworzonego właśnie produktu jego dokładny opis.dodanie do konkretnego produktu/usługi pliku graficznego (przykładowo zdjęcia danego produktu).dodanie do konkretnego produktu/usługi małego symbolu graficznego mającego symbolizować dany produkt. że pełny dostęp do rekordu – oprócz grup użytkowników określonych za pomocą tego polecenia – będzie miał twórca rekordu oraz administrator systemu. Prawa – dwa okna. Po kliknięciu na wyżej wspomniany przycisk system otworzy nowe okno. Opcja ta jest wykorzystywana dla potrzeb mechanizmów działających w module Ekstranet. za pomocą których określa się prawa poszczególnych grup • • użytkowników do odczytu (Odczyt) i modyfikowania/usuwania (Zapis) danych w tworzonym właśnie rekordzie. Ikonę dołącza się klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola Ikona. w którym wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj dokument) w systemie pliki. w którym wyszczególnione są wszystkie dokument) w systemie pliki. Więcej na temat wspomniany przycisk system otworzy nowe okno. w którym wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj dokument) w systemie pliki. Więcej na temat dodawania plików znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. WAŻNE: Prawa do odczytu i zapisu można przydzielić kilku grupom jednocześnie – wybierając odpowiednie grupy z wciśniętym klawiszem CTRL. Formularz „Dane dodatkowe o produkcie/usłudze” zawierają następujące opcje: • Dokumenty przycisk dostępne dołączenie do rekordu dowolnych plików (przykładowo: prezentacji multimedialnej opisywanego produktu czy opisu technicznego). Plik dołącza się klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola Rysunek. tak aby tworzona w systemie baza produktów była pełniejsza i bardziej szczegółowa. WAŻNE: Należy pamiętać. Po kliknięciu na wyżej wspomniany przycisk system otworzy nowe okno. Podobnie jak miało to miejsce podczas wprowadzania do systemu nowego użytkownika. Więcej na temat dodawania plików znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. • Rysunek .• Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. Zarówno ikony jak i opisywane wyżej rysunki mają swoje zastosowanie w ekstranecie. Opis – pole edycyjne. Po kliknięciu na wyżej (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj . • Ikona . @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 137 . tak i podczas wprowadzania informacji o produkcie/usłudze istnieje możliwość uzupełnienia podstawowego opisu o dodatkowe dane. Plik dołącza się klikając w znajdujący się po lewej stronie okna Dokumenty.

Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wybór osoby odpowiedzialnej za dany produkt/usługę ze strony naszego przedsiębiorstwa. który wykorzystywany jest w module Ekstranet.włączenie mechanizmu przyznawania promocji. Aby sekcja ta była widoczna musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący produktów/usług. • W formularzu Dodaj produkt/usługę możliwe jest wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. z zaznaczeniem wartości obniżki). Datę można także wpisać w pole edycyjne używając klawiatury. W takim przypadku należy pamiętać aby . Numer EAN – pole umożliwiające wprowadzenie numery EAN produktu.pole. w które można wpisać numer pod jakim znajduje się produkt/usługa w katalogu branżowym. Promocję na dany produkt/usługę włącza się zaznaczając opcję Aktywna po prawej stronie pola Promocja a następnie wypełniając kolejne pola określające jej warunki: • Data rozpoczęcia – pole to daje możliwość ustalenia daty rozpoczęcia promocji. Konkretną datę wybiera się z kalendarza. Numer katalogowy – miejsce. . klikając w przycisk format daty był poprawny. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 138 . klikając w przycisk format daty był poprawny. iż nie zakładamy ograniczeń na czas jej obowiązywania. Dostawca opis – dodatkowy opis dostawcy produktu. Producent – pole opisujące producenta danego produktu. WWW. Promocja . Dostawca – rozwijana lista. W takim przypadku należy pamiętać aby • • • • • • • • WAŻNE: Nie ustalenie daty trwania promocji oznacza.• ERP Id – pole. w które należy wpisać adres strony www opisującej dany produkt. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowego produktu/usługi do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj. za pomocą którego można powiązać rekordy dotyczące produktów/usług z istniejącymi już w przedsiębiorstwie systemami poprzez wypełnienie pola ERP id. • Data zakończenia – pole to umożliwia ustalenie daty zakończenia danej promocji. Datę można także wpisać w pole edycyjne używając klawiatury. z której można wybrać nazwę dostawcy danego produktu. Opis – pole umożliwiające wprowadzenie opisu konkretnej promocji (przykładowo tekstu mającego zachęcić klienta do zakupienia produktu bądź słownego jej opisu. Konkretną datę wybiera się z kalendarza.

Podgląd / Modyfikacja rekordów dotyczących produktów/usług Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. każda partia grupuje dziesięć rekordów. kategoria. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. skoku do partii rekordów. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego produktu/usługi za pomocą takich danych jak choćby: Właściciel. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj produktami/usługami. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. WAŻNE: Wyszukiwanie może odbywać się w bazie aktywnych i nieaktywnych rekordów zawierających dane na temat produktów i usług. Do tego celu służy polecenie Produkty->Produkty/Usługi. Można posłużyć się rozwijanym menu. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. o którą nam chodzi. skoku do partii rekordów. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Wyboru dokonujemy zaznaczając pole Aktywne rekordy bądź pole Nieaktywne rekordy znajdujące się po lewej stronie przycisku Szukaj. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. edycji bądź usunięcia danych. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym produktem/usługą). Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. która poprzedza właśnie przeglądaną. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj produktami/usługami składa się z dwóch okien. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 139 . nazwa oraz zakres cenowy produktu/usługi.

aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich produktów. który stworzył dany rekord. Tak więc. wystarczy z listy rozwijanej wybrać wartość: Cena hurtowa 1 oraz wpisać w polach Od/Do właściwe wartości i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. • kolumna Kategoria – zawiera informację o kategorii. których Cena hurtowa 1 zawiera się w przedziale od 1000 – 1200 PLN. właściwym ustaleniu wzajemnych zależności pomiędzy nimi. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim produktom. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego. • kolumna Cena . Tak więc. • Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz wyszukiwania danych po dowolnym polu produktów. do której przydzielony został dany produkt. Tak więc. których cena hurtowa 1 mieści się w zakresie 1000 – 1200 PLN. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordu poświęconego produktowi/usłudze nazwanemu w taki właśnie sposób. WAŻNE: Aby opcja ta była użyteczna należy oczywiście pamiętać o wprowadzeniu do systemu kategorii produktów i ich wzajemnych powiązań (Produkty->Kategorie produktów) tzn. aby znaleźć rekord. kolumna Nazwa/Kod – zawiera kod oraz nazwę produktu. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.zawiera informację o cenie (wybranej z listy rozwijanej) danego produktu. pod jaką jest on rozpoznawany przez system (dane pobierane są z pola Nazwa oraz Kod wypełnionego podczas wprowadzania tego produktu do systemu). W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W kolumnie tej mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. którego twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych produktom znajdującym się w tej kategorii. W @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 140 • . Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Dostawca opis. Tak więc.produkcie. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. wystarczy wpisać jego nazwę w polu edycyjnym i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć rekordy dotyczące produktów przywiązanych do kategorii „Główna/Monitory/monitory 15’” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Kategoria identyczną nazwę kategorii. edycja jego danych oraz ich usunięcie (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych). aby znaleźć rekord dotyczący produktu zapisanego w systemie pod określoną nazwą. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.

Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone na temat danego produktu informacje. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. znajduje się także przycisk . WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o produkcie którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. edycja jego danych oraz usunięcie rekordu.Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o produkcie/usłudze. WAŻNE: Jeśli został zakupiony moduł INTEGRATOR to oprócz standardowych danych na karcie produktu będą wyświetlane informacje dotyczące stanów magazynowych danego towaru (okno Stany magazynowe). Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu produktu/usługi znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 141 . Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie.

Tak więc dzięki opcjom zgromadzonym w menu Handel będziemy mogli między innymi: • • • • • • • • • • zdefiniować sposoby dostawy. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. bardzo cennym rozszerzeniem możliwości systemu ITCube stanie się moduł umożliwiający sprawowanie kontroli nad tymi właśnie procesami. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. stworzyć zamówienie oraz czuwać nad jego etapową realizacją. Aby zmiany zostały zapisane. zdefiniować oraz pracować nad ofertą. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. który wypełnić należało podczas wprowadzania danych nowego produktu (Produkty->Dodaj produkt/usługę). posiadając uprawnienia administratora. Za pomocą tego formularza uprawniony użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranego wcześniej produktu i może dowolnie je zmodyfikować. wystawić fakturę związaną z zamówieniem. Aby to uczynić należy. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Sprzedaż i Zakupy w systemie ITCube W wypadku gdy nasza firma zajmuje się sprzedażą/zakupem produktów bądź świadczeniem usług. przeglądnąć bazę danych gromadzącą wszystkie rekordy z zamówieniami/ofertami. kontrolować proces spłaty faktury. wystawić gwarancję do zamówienia realizowane lub zamkniętego. skonfigurować szablony wydruku dokumentów handlowych. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj spowoduje. odnotować prosty przychód/koszt. formy płatności oraz fazy ofert. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 142 . odnotować zamówienie zakupowe.Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord.

Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj sposób dostawy i poprawienie nazwy (pole Nowa nazwa) lub tekstu opisu. Sposoby płatności (*) Polecenie płatności Handel->Słowniki->Sposoby dokonywanymi w ramach płatności za umożliwia dany administrowanie lub usługę. Dodawanie nowego sposobu płatności Nowy sposób płatności rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj sposób płatności: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 143 . bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu. co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj. • Domyślna wartość – pole wskazujące czy wprowadzana wartość będzie przez system automatycznie podpowiadana. który pojawi się w polu edycyjnym poniżej (pole Opis).Sposoby dostawy (*) Polecenie Handel->Słowniki->Sposoby dostawy umożliwia administrowanie sposobami dostawy produktu. Modyfikowanie/Usuwanie sposobu dostawy W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania opisu oraz nazwy sposobu dostawy. bądź usunięcia rekordu z systemu. Następnie należy zatwierdzić swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz. By usunąć rekord wcisnąć należy przycisk Usuń. a następnie nacisnąć przycisk Tak w okienku wyboru. bądź zmodyfikować/usunąć te już istniejące. Dodawanie nowego sposobu dostawy Nowy sposób dostawy rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj sposób dostawy: • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dany sposób będzie funkcjonował w systemie. bądź zmodyfikować/usunąć te już istniejące. Dane te wykorzystywane będą w module handlu oraz ekstranet. bądź wyjaśnienia ewentualnych niejasności. które mogą się z nim wiązać (np. Możemy także zmienić wartość domyślną słownika sposobów dostawy. I tak po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Sposoby dostawy. I tak po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Sposoby płatności. wypełnieniu pól nowy sposób dostawy zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj. sposobami Dane te rozliczenia produkt wykorzystywane będą w module handel oraz ekstranet. Koszty transportu). w którym będziemy mogli dodać nowe sposoby dostawy. w którym będziemy mogli dodać nowe sposoby płatności. • Opis – pole edycyjne dające możliwość opisania tworzonego właśnie sposobu dostawy.

• Nazwa– pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dany sposób będzie funkcjonował w systemie. w którym będziemy mogli administrować bazą szablonów. Szablony druku dokumentów handlowych(*) Polecenie Handel->Słowniki->Szablony dokumentów sprzedaży/zakupu umożliwia dodawanie. Możemy także zmienić wartość domyślną słownika sposobów płatności. bądź usunięcia rekordu z systemu. bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu. Usunąć rekord można wciskając przycisk Usuń. który pojawi się w polu edycyjnym poniżej (pole Opis). I tak po wybraniu opcji Handel>Słowniki->Szablony dokumentów sprzedaży system otworzy formularz. Jako iż definiowanie szablonów dla dokumentów sprzedaży oraz zakupu podlega dokładnie tym samym regułom w dalszej części uwaga poświęcona zostanie tylko dokumentom sprzedaży. • Logo – pole pozwalające na wskazanie pliku graficznego. Dodawanie nowego szablonu Nowy szablon druku oferty/zamówienia rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj szablon: • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dany szablon będzie funkcjonował w systemie. • Słownik – zestaw pól określających słowa które zostaną wykorzystane w nagłówku wydruku. usuwanie oraz modyfikację wzorów druku wykorzystywanych później w procesie drukowania bądź wysyłania mailem ofert i zamówień. bądź wyjaśnienia ewentualnych niejasności. Modyfikowanie/Usuwanie sposobu płatności W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania danych dotyczących sposobu płatności. Następnie należy zatwierdzić swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 144 . a następnie nacisnąć przycisk Tak w okienku wyboru. • Wartość domyślna – pole wyboru pozwalające na oznaczenie dodawanej pozycji jako domyślnej wartości. Widoczne pliki zostały uprzednio zarejestrowane poprzez opcję System->Baza grafik. które mogą się z nim wiązać. Opis – pole edycyjne dające możliwość opisania tworzonego właśnie sposobu płatności. Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj sposób płatności i poprawienie jego nazwy (pole Nowa nazwa) lub tekstu opisu. • • Po wypełnieniu pól nowy rekord zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj. Domyślna wartość – pole wskazujące czy wprowadzana wartość będzie przez system automatycznie podpowiadana. co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj. który zostanie wstawiony do oferty/zamówienia jako logo firmowe.

Sposób płatności. To które z danych zapisanych w systemie zostaną wyświetlone. w którym będziemy mogli administrować fazami oferty. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 145 . zależy od ustawień w powyższym polu. Opis – pole edycyjne dające możliwość wprowadzenie tekstowego opisu oferty/zamówienia. Kontrahent. I tak po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Fazy oferty. Wartość ta będzie automatycznie podpowiadana podczas tworzenia dokumentu związanego z szablonem. I tak do dyspozycji mamy następujące pola: Wystawca. Następnie należy zatwierdzić swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz. Fazy oferty(*) Polecenie Handel->Słowniki->Fazy oferty umożliwia dodawanie. Data sprzedaży. Sposób dostawy. bądź usunięcia rekordu z systemu. Uwagi (faktura) – pole pozwalające na zdefiniowanie domyślnej wartości pola Uwagi na dokumencie faktury. zdjęciami produktów itd. usuwanie oraz modyfikację faz w jakiej może znajdować się oferta. Odbiorca. Kolumny – oprócz tekstowego opisu każda oferta/zamówienie może zawierać sekcję obejmującą listę wszystkich jej pozycji z konkretnymi cenami. a następnie nacisnąć przycisk Tak w okienku wyboru. Data złożenia. Dane te wykorzystywane będą w module sprzedaży przy definiowaniu nowej oferty bądź jej edycji. co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj. które pojawią się poniżej. Będzie ją można oczywiście zmienić/uzupełnić na etapie tworzenia konkretnej oferty/zamówienia. upustami. Logo (faktura) – pole pozwalające na wskazanie pliku graficznego. Seria (faktura) – pole pozwalające na zdefiniowanie sposobu numeracji faktur związanych z danym szablonem. Prowadzący.• Informacje – zestaw pól definiujących słowa i związane z nimi typy informacji. Stopka – ostatnią z wypisywanych sekcji oferty/zamówienia jest stopka czyli krótki komentarz podsumowujący treść dokumentu bądź podający końcowe informacje będące istotne dla klienta. • • • • • • Po wypełnieniu wszystkich pól wybór zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj. Dodatkowym elementem stopki może być także sekcja Data i podpis osoby upoważnionej. By usunąć rekord wcisnąć należy przycisk Usuń. Modyfikowanie/Usuwanie szablonu druku W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania nazwy oraz definicji szablonu druku. oraz w jaki sposób opisane. bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu. które zostaną dodatkowo umieszczone w nagłówku wydruku. Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj szablon druku i poprawienie wybranych pól. Tak więc należy ją traktować jako swego rodzaju punkt wyjścia dla rekordów związanych z danym szablonem. który zostanie wstawiony do faktury jako logo firmowe. Numer dokumentu.

przystąpić można do obsługi zamówień za pomocą systemu ITCube. Zamówienie realizowane. szansy na sprzedaż. procentowo wyrażonej. fazy oferty. numeru porządkowego.rozwijana lista umożliwiająca określenie typu dodawanego rekordu. w systemie istnieje baza produktów/usług oferowanych przez naszą firmę a także wprowadzeni zostali potencjalni klienci. który pojawi się w polu edycyjnym poniżej (pole Numer porządkowy) oraz Szansy sprzedaży (pole Szansa sprzedaży). znaleźć możemy następujące pola: • Typ (obowiązkowe) . • Numer porządkowy – pole edycyjne dające możliwość uporządkowania faz oferty (od najmniejszej do największej wartości). co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj. sposoby dostawy i formy płatności). Następnie należy zatwierdzić swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz. a następnie nacisnąć przycisk Tak w okienku wyboru. • Szansa wygranej – pole edycyjne dające możliwość przyporządkowania każdej z faz. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 146 . bądź usunięcia rekordu z systemu. Pole to uwzględniane jest w raportach typu Lejek sprzedaży pozwalając na bardziej wiarygodne szacowanie spodziewanych zysków z przedstawionych ofert.rozwijana lista umożliwiająca wybranie fazy oferty. Dodawanie dokumentu sprzedaży Kiedy już określone zostaną podstawowe parametry wykorzystywane przez moduł handel (stawki VAT. bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu. By usunąć rekord wcisnąć należy przycisk Usuń. Faktura. za pomocą którego wprowadzić należy wszystkie parametry dokumentu sprzedaży. Za definiowanie oraz wprowadzanie do systemu nowych ofert/zamówień/faktur odpowiada polecenie Dodaj ofertę/zamówienie/fakturę dostępne z systemowego menu Handel. W formularzu.Dodawanie nowej fazy oferty Nową fazę oferty rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj fazę oferty: • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dana faza będzie funkcjonowała w systemie. • Faza oferty . Modyfikowanie/Usuwanie faz oferty W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania nazwy oraz numeru porządkowego fazy oferty. Pole to jest wykorzystywane do uporządkowania faz oferty przy wyświetlaniu obliczeń statystycznych (Lejek sprzedaży). waluty. Pole widoczne jest tylko podczas wprowadzania rekordu o typie Oferta. Dzięki temu iż każdy dokument sprzedaży wprowadza się do systemu ITCube CRM używając de facto tego samego formularza różniącego się jedynie polem Typ możliwe jest płynne przechodzenie z oferty do zamówienia oraz zamówienia do faktury. Po wypełnieniu obydwu pól zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj. Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj fazę oferty i poprawienie nazwy (pole Nowa nazwa). Do dyspozycji mamy następujące wartości: Oferta. Zamówienie zamknięte.

• Temat (obowiązkowe) – pole służące wprowadzeniu tematu oferty lub zamówienia. iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania oferty/zamówienia. Odpowiednią datę wprowadzić należy przy użyciu systemowego kalendarza. który będzie drugą stroną w transakcji. dostępnego po wciśnięciu przycisku . z której należy wybrać osobę odpowiedzialną za daną sprzedaż lub ofertę. • Kontrahent (obowiązkowe) – rozwijane menu umożliwiające określenie kontrahenta. Następnie system otworzy przeglądarkę kontrahentów uwzględniającą prawa do dowiązywania. przyznanego kontrahentowi. • • • • Sposób dostawy . Data złożenia (obowiązkowe) – pole. Dzięki temu na karcie zlecenia serwisowego będą widoczne wszystkie oferty/zamówienia logicznie powiązane tym zleceniem. za pomocą którego dokonujemy wyboru daty złożenia oferty/zamówienia. Do wyboru są tutaj opcje. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 147 • . Sposób płatności . Aby znaleźć kontrahenta. które wprowadzone zostały za pomocą polecenia Handel->Słowniki->Sposoby płatności. Datę można także wpisać w pole edycyjne używając klawiatury. W walucie tej wyrażona będzie wersja oferty/zamówienia „do druku dla klienta” oraz związana z zamówieniem faktura. na definiowane zamówienie. za pomocą którego określić można osobę kontaktową właściwą dla firmy wybranej w polu Kontrahent. Prowadzący (obowiązkowe) – rozwijana lista z użytkownikami systemu. W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był poprawny. Odpowiednią datę wprowadzić należy przy użyciu systemowego kalendarza. które wprowadzone zostały za pomocą polecenia Handel->Słowniki->Sposoby dostawy. Datę można także wpisać w pole • edycyjne używając klawiatury. • Etap – menu dające możliwość przypisania konkretnego zamówienia do istniejącego w systemie etapu projektu. • Zlecenie serwisowe – rozwijana lista umożliwiająca połączenie zamówienia ze zleceniem serwisowym. Kontakt – rozwijane menu. z którym będzie powiązany dokument sprzedaży należy kliknąć w ikonę znajdującą się obok pola Kontrahent.rozwijana lista umożliwiająca wybranie globalnej waluty dla oferty/zamówienia. WAŻNE: Dodając ofertę/zamówienie/fakturę korzystając z polecenia Handel->Dodaj • ofertę/zamówienie/fakturę lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta.rozwijane menu określające sposób płatności.rozwijane menu określające sposób dostawy. za pomocą którego dokonujemy wyboru daty sprzedaży. dostępnego po wciśnięciu przycisku poprawny. Waluta dokumentu (obowiązkowe) . • Projekt – menu dające możliwość przypisania konkretnego zamówienia do istniejącego w systemie projektu. . Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. Pole to pozwala systemowi na automatyczne nałożenie upustu. W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był Data sprzedaży (obowiązkowe) – pole. Temat oferty/zamówienia wyświetlany jest w historii kontrahenta/kontaktu. Do wyboru są tutaj opcje.

po zamknięciu okna z przeglądarką towarów należy kliknąć przycisk Dodaj. Pozycje – sekcja umożliwiająca zdefiniowanie towarów. Zestawy. Istnieje także możliwość dodania nowego produktu do oferty/zamówienia nieznajdującego się w bazie danych systemu ITCube. mogącego wnieść do rekordu ważne • • • Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. znajdujące się z lewej strony przycisku Dodaj. Jeśli nie wpiszemy wartości w polu Numer produkt dodany zostanie na samym końcu aktualnej listy pozycji. Jeśli dodatkowo chcemy by grupy produktów posiadały własną sekcję podsumowania należy oddzielić je obiektem separatora. mogącego wnieść do rekordu ważne informacje.wystarczy w kolumnie ilość podać ile sztuk towaru ma trafić do zamówienia/oferty i kliknąć w towar. Uwagi realizatora – pole edycyjne dające osobie realizującej zamówienie do systemu możliwość informacje. z której bezpośrednio można dodawać produkty do zamówienia czy też oferty . By tego dokonać należy zaznaczyć pole Separator grupy. Następnie.. Stopka – Pole zawierające treść stopki dokumentu sprzedaży. Opis – Pole zawierające treść dokumentu sprzedaży. czego konsekwencją będzie dodanie produktów do koszyka z uwzględnionymi cenami domyślnym. Aby dodać produkty do oferty lub zamówienia należy kliknąć w przycisk . dołączenia własnego komentarza. Zawartość pola może zostać automatycznie wypełniona wartością związana z wybranym szablonem. Wskazane pozycje zostaną dodane do dokumentu sprzedaży na miejscu określonym w polu Numer. W takim przypadku należy zaznaczyć pole Produkt incydentalny. W zależności od wyboru może to być tylko opis. natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). System automatycznie wstawi produkt/usługę do pola Pozycje. Uwagi zamawiającego – pole edycyjne dające osobie wprowadzającej zamówienie do systemu możliwość dołączenia własnego komentarza. Szablon . • • • • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 148 .• Dokumenty – pole pozwalające na związanie z ofertą/zamówieniem dowolnej ilości dokumentów zapisanych w systemie. znajdujące się z lewej strony przycisku Dodaj. zwykła lista produktów bądź też lista poszerzona o opisy produktów oraz ich zdjęcia. W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników. Szablony druków definiuje się wybierając opcję Handel->Słowniki->Szablony dokumentów sprzedaży. Zawartość pola może zostać automatycznie wypełniona wartością związana z wybranym szablonem.rozwijana lista umożliwiająca wybranie formatu w którym wyświetlana będzie wersja „do druku”. które mają znaleźć się w ofercie/zamówieniu. Odpowiedzią systemu na tą czynność będzie otwarcie przeglądarki produktów. które będą mogły przeglądać zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). Możliwość wstawiania produktów na konkretną pozycje pozwala grupować je w logicznie całości np. Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu. którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie.

W przypadku zamówień aktywna jest także sekcja pozwalająca na wprowadzenie danych potrzebnych do wygenerowania faktury PROFORMA bądź faktury VAT. stawka podatku VAT (VAT).). cena katalogowa (Cena kat. wartość netto pozycji zamówienia (Wartość netto).). upust którego udzielamy na daną pozycję (Upust).). iż cena wpisana w pole Cena sprzedaży podczas dodawania pozycji może różnić się od ceny wyświetlanej w cenniku. Dane te to opis produktu jego skrócona nazwa oraz kod PKWiU. zawierających takie dane jak: numer porządkowy pozycji (Nr). wartość brutto pozycji zamówienia (Wartość brutto) oraz waluta w jakiej są podane wszystkie ceny. WAŻNE: Funkcjonowanie mechanizmu automatycznego obliczania upustów jest zależne od konkretnego kontrahenta. W każdej chwili można zmienić ilość zamawianego towaru. WAŻNE: Mechanizm automatycznego obliczania upustów dla kontrahentów powoduje. jednostka miary (J. Pozostanie mu więc jedynie możliwość zmiany poziomu cenowego. Są to : @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 149 . Możemy także zdefiniować upust procentowy na konkretną pozycję zamówienia. WAŻNE: W przypadku gdy w użytkownik nie posiada prawa Ręczna edycja cen dla dokumentu sprzedaży nie będzie on mógł modyfikować ręcznie cen zaproponowanych przez system. na końcu każdego wiersza tabeli znajduje się przycisk zamówienia. ilość sprzedanego towaru lub cenę jednostkową produktu. cena po której zdecydowaliśmy się sprzedać dany towar (Cena sprzed. Obok pola Nazwa produktu dostępny jest także przycisk pozwalający na edycję rozszerzonych danych związanych z pozycją. Do dyspozycji mamy sześć cen zdefiniowanych podczas dodawania towaru. Umożliwia to polecenie Handel->Oferty->Dodaj ofertę/zamówienie/fakturę. Domyślna wartość wszystkich tych pól pobierana jest z formularza produktu z którym związana jest dana pozycja. WAŻNE: W przypadku gdy w produkcie przycisk Uwzględnij upust kontrahenta jest odznaczony system ITCube nie uwzględni upustu przyznanego kontrahentowi przy dodawaniu produktu do koszyka. kliknięcie którego spowoduje usunięcie pozycji istniejącego już rekordu jako punktu wyjścia. Cenę produktu wybiera się z rozwijanego menu klikając w przycisk . Dodatkowo. Koszyk) prezentujący szczegółowy opis dodanych pozycji. Tak więc dostępne będą także pola bezpośrednio związane z fakturą. dlatego też system przyznaje automatycznie upusty tylko gdy uprzednio wskazano kontrahenta związanego z ofertą/zamówieniem. nazwa zamawianego produktu/usługi (Nazwa produktu). ilość zamawianego produktu w ofercie (Ilość Oferta).Bardzo pomocnym narzędziem jest podgląd zamówienia (tzw. ilość faktycznie sprzedanego towaru (Ilość Zreal.m. WAŻNE: Tworzenie nowej oferty/zamówienia można rozpocząć także od wykorzystania .). cena zakupu (o ile użytkownik ma prawo do odczytu cen zakupu).

W walucie tej wyrażona będzie wersja zamówienia „do druku dla dostawcy”.rozwijana lista umożliwiająca określenie typu dodawanego rekordu. z której należy wybrać osobę odpowiedzialną za dany zakup. Rozliczenie – dzięki polu rozliczenie możemy czuwać nad procesem płatności. • Waluta dokumentu (obowiązkowe) . W formularzu. Pole to w trybie podglądu służy także do informowania o historycznych zaległościach w regulacji płatności. za pomocą którego wprowadzić należy wszystkie parametry dokumentu zakupu. Data rozliczenia – termin pełnego rozliczenia faktury. Pole to w trybie podglądu służy także do informowania o zaległościach w regulacji płatności. Sprzedawca/Nabywca/Odbiorca – Pola tekstowe zawierające dane teleadresowe strony sprzedającej oraz kupującej. znaleźć możemy następujące pola: • Typ (obowiązkowe) . • • • • • • Ostatnią czynnością po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól jest zapisanie rekordu w bazie systemu ITCube. Po otrzymaniu płatności możemy odnotować to wybierając wartość Rozliczono. Numer faktury który zostanie zaproponowany automatycznie przez system.rozwijana lista umożliwiająca wybranie globalnej waluty dla zamówienia. Aby to uczynić należy wcisnąć przycisku Zapisz. Pole widoczne jest także na wydruku faktury. Dodawanie dokumentu zakupu Za definiowanie oraz wprowadzanie do systemu nowych zamówień zakupowych odpowiada polecenie Dodaj zakup dostępne z systemowego menu Handel.• Numer faktury – Pole to jest aktywne tylko w przypadku dokumentów o typie Faktura. Data wystawienia – Data wystawienia faktury Termin płatności – termin płatności za fakturę. • Prowadzący (obowiązkowe) – rozwijana lista z użytkownikami systemu. Jeśli płatność regulowana jest częściowo odnotować to możemy wybierając opcję Częściowo rozliczono podając równocześnie aktualny stan spłaty. W każdej chwili można zrezygnować z wprowadzania danej oferty/zamówienia poprzez wybranie opcji Anuluj. Temat zamówienia wyświetlany jest w historii kontrahenta/kontaktu. Zakup zamknięty.ini – standardowy format to YYYY/MM/NR). Wartości podajemy w dniach. • Temat (obowiązkowe) – pole służące wprowadzeniu tematu zamówienia. Uwagi – pole dodatkowych informacji związanych z fakturą. Do dyspozycji mamy następujące wartości: Zakup realizowany. Wartość pola Sprzedawca wypełniana jest automatycznie korzystając z wpisów skonfigurowanych w wybranym szablonie. Format autonumeracji jest analogiczny jak w przypadku ofert oraz zamówień (podany w pliku itcube. Pola Nabywca oraz Odbiorca wypełniane są domyślnie danymi teleadresowymi kontrahenta wybranego odpowiednio w polu Kontrahent oraz Odbiorca. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 150 .

rozwijane menu określające sposób dostawy. • • Data zakupu (obowiązkowe) – pole. W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był poprawny. Dzięki temu na karcie zlecenia serwisowego będą widoczne wszystkie zamówienia logicznie powiązane tym zleceniem. Odpowiednią datę wprowadzić należy przy użyciu systemowego kalendarza. za pomocą którego dokonujemy wyboru daty zakupu. dostępnego po wciśnięciu przycisku . który będzie drugą stroną w transakcji. Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. • Sposób dostawy . Datę można także wpisać w pole edycyjne używając klawiatury. Odpowiedzią systemu na tą czynność będzie otwarcie przeglądarki produktów. Kontakt – rozwijane menu. Odpowiednią datę wprowadzić należy przy użyciu systemowego kalendarza. • Projekt – menu dające możliwość przypisania konkretnego zamówienia do istniejącego w systemie projektu. Do wyboru są tutaj opcje. z której bezpośrednio można dodawać produkty do zamówienia . Datę można także wpisać w pole edycyjne używając klawiatury. Do wyboru są tutaj opcje. • Zlecenie serwisowe – rozwijana lista umożliwiająca połączenie zamówienia ze zleceniem serwisowym. które mają znaleźć się w zamówieniu. • Etap – menu dające możliwość przypisania konkretnego zamówienia do istniejącego w systemie etapu projektu. Następnie uwzględniającą prawa do dowiązywania. WAŻNE: Dodając zamówienie zakupowe korzystając z polecenia Handel->Dodaj zakup lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. • Pozycje – sekcja umożliwiająca zdefiniowanie towarów. za pomocą którego dokonujemy wyboru daty złożenia zamówienia. Aby znaleźć kontrahenta. które wprowadzone zostały za pomocą polecenia Handel->Słowniki->Sposoby dostawy. Data złożenia (obowiązkowe) – pole. dostępnego po wciśnięciu przycisku . iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania zamówienia. W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był poprawny. z którym będzie powiązane zamówienie należy kliknąć w ikonę system otworzy przeglądarkę kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent.wystarczy w kolumnie ilość podać ile sztuk @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 151 • . • Kontrahent (obowiązkowe) – rozwijane menu umożliwiające określenie kontrahenta.• Sposób płatności . • Dokumenty – pole pozwalające na związanie z zamówieniem dowolnej ilości dokumentów zapisanych w systemie.. które wprowadzone zostały za pomocą polecenia Handel->Słowniki->Sposoby płatności. Aby dodać produkty do zamówienia należy kliknąć w przycisk . • • • Uwagi zamawiającego – pole edycyjne dające możliwość dokładniejszego opisania zakupu.rozwijane menu określające sposób płatności. Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. za pomocą którego określić można osobę kontaktową właściwą dla firmy wybranej w polu Kontrahent. Uwagi realizatora – pole edycyjne dające możliwość dokładniejszego opisania zakupu.

czego konsekwencją będzie dodanie produktów do koszyka z uwzględnionymi cenami zakupu. po zamknięciu okna z przeglądarką towarów należy kliknąć przycisk Dodaj. faktyczna cena sprzedaży (Cena netto). ilość do tej pory zrealizowana/otrzymana (Ilość Zreal. W zależności od wyboru może to być tylko opis. nazwa zamawianego produktu/usługi (Nazwa produktu).rozwijana lista umożliwiająca wybranie formatu w którym wyświetlana będzie wersja „do druku”. upust który został nam udzielony (Upust). którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie. Wskazane pozycje zostaną dodane do dokumentu zakupu na miejscu określonym w polu Numer. Bardzo pomocnym narzędziem jest podgląd zamówienia (tzw. wartość brutto pozycji zamówienia (Wartość brutto) oraz waluta w jakiej są podane wszystkie ceny. System automatycznie wstawi produkt/usługę do pola Pozycje. Szablony druków definiuje się wybierając opcję Handel->Słowniki->Szablony dokumentów zakupu. jednostka miary (J. które będą mogły przeglądać zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). Jeśli nie wpiszemy wartości w polu Numer produkt dodany zostanie na samym końcu aktualnej listy pozycji. • Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu. W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników. Obok pola Nazwa produktu dostępny jest także przycisk pozwalający na edycję rozszerzonych danych związanych z pozycją. cena katalogowa (Cena kat. zawierających takie dane jak: numer porządkowy pozycji (Nr). Dane te to opis produktu jego skrócona nazwa oraz kod PKWiU. znajdujące się pod napisem Pozycje oraz kliknąć w przycisk Dodaj. Zawartość pola może zostać automatycznie wypełniona wartością związana z wybranym szablonem. wartość netto pozycji zamówienia (Wartość netto). natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). Następnie. na końcu każdego wiersza tabeli znajduje się przycisk pozycji zamówienia.).). Istnieje także możliwość dodania nowej pozycji do zamówienia która nie jest związana ze znajdującym się w bazie danych produktem.). zwykła lista produktów bądź też lista poszerzona o opisy produktów oraz ich zdjęcia.m. kliknięcie którego spowoduje usunięcie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 152 . Koszyk) prezentujący szczegółowy opis dodanych pozycji. .. Dodatkowo. • Opis – Pole zawierające opis dokumentu zakupu. ilość zamawianego produktu (Ilość Zam. Zestawy. W takim przypadku należy zaznaczyć pole Nowy. Zawartość pola może zostać automatycznie wypełniona wartością związana z wybranym szablonem. • Szablon . W każdej chwili można zmienić ilość zamawianego towaru lub cenę jednostkową produktu.). Możliwość wstawiania produktów na konkretną pozycje pozwala grupować je w logicznie całości np. Domyślna wartość wszystkich tych pól pobierana jest z formularza produktu z którym związana jest dana pozycja. stawka podatku VAT (VAT).towaru ma trafić do dokumentu i kliknąć w towar. • Stopka – Pole zawierające treść stopki dokumentu zakupu.

Ostatnią czynnością po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól jest zapisanie rekordu w bazie systemu ITCube.. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Po wybraniu jednej z tych opcji system otworzy formularz Zarządzaj ofertami/zamówieniami/fakturami. Zarządzanie dokumentami sprzedaży Posiadający odpowiednie uprawnienia użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może przeglądać wszystkie wprowadzone do systemu oferty lub zamówienia/faktury. WAŻNE: W przypadku gdy w użytkownik nie posiada prawa Ręczna edycja cen dla dokumentu sprzedaży/zakupu nie będzie on mógł modyfikować ręcznie cen zaproponowanych przez system. W przypadku zamówienia zakupowego jest to dokument obcy – istniejący w zewnętrznym systemie dostawcy. • Rozliczenie – dzięki polu rozliczenie możemy czuwać nad procesem płatności. Po uregulowaniu płatności możemy odnotować to wybierając wartość Rozliczono. • • • • Data wystawienia – Data wystawienia faktury Termin płatności – termin płatności za fakturę. Uwagi – pole dodatkowych informacji związanych z fakturą. Aby to uczynić należy wcisnąć przycisku Zapisz. Do zarządzania ofertami i zamówieniami służą polecenia: Handel->Oferty.WAŻNE: Tworzenie nowego dokumentu zakupu można rozpocząć także od wykorzystania istniejącego już rekordu jako punktu wyjścia. służące do: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 153 . Umożliwia to polecenie Handel->Zakupy->Dodaj zamówienie. każda partia grupuje dziesięć rekordów.. zmieniać typ rekordu (płynne przechodzenie z oferty do zamówienia i z zamówienia do faktury) a także odnotować płatności. aktualizować oferty. Dostępne pola to : • Numer faktury – jako iż zamówienie zakupowe nie jest związane z fakturą zapisaną w bazie systemu ITCube pole to jest nieaktywne. W każdej chwili można zrezygnować z wprowadzania danego zamówienia poprzez wybranie opcji Anuluj. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Jeśli płatność regulowana jest częściowo odnotować to możemy wybierając opcję Częściowo rozliczono podając równocześnie aktualny stan spłaty. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj ofertami/zamówieniami/fakturami składa się z dwóch okien. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Wartości podajemy w dniach. Data rozliczenia – termin pełnego rozliczenia faktury. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym zamówieniem/ofertą). Ostatnią sekcją jest opis faktury związanej z zamówieniem. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby.. Handel->zamówienia oraz Handel->faktury. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów o którą nam chodzi. Można posłużyć się rozwijanym menu.

W oknie tym znajdują się również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego zamówienia za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. aktualizowanie oferty. Zamówienia realizowane. Tak więc. wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. Służą one do przeszukiwania bazy danych pod względem typu dokumentu sprzedaży. usunięcie danego rekordu (opcja dostępna tylko dla administratora systemu) a także dodania gwarancji (opcja dostępna tylko w przypadku zamówień). które przyjął Jan Kowalski. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich ofert/zamówień.etapu rozliczenia faktury oraz fazy oferty. Tak więc. skoku do partii rekordów. których prowadzącym jest Jan Kowalski. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 154 . edycji zamówienia. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Prowadzący frazę „Jan Kowalski”. Dodatkowo w przypadku ofert oraz faktur użytkownik może doprecyzować wybór poprzez wskazanie odpowiednio . numer zamówienia oraz faktury czy też data złożenia oraz realizacji zamówienia. Okno składa się z siedmiu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu.• • • • skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. który wprowadził do systemu dany rekord. która poprzedza właśnie przeglądaną. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. edycji bądź usunięcia danych. Możliwe jest także zawężenie do rekordów zawierających w swoich pozycjach produkt o konkretnej nazwie. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. • kolumna Prowadzący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu.kodzie lub opisie. aby znaleźć zamówienia. Zamówienia zamknięte oraz Faktury. WAŻNE: Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi zaawansowanych (o których mowa poniżej). Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. aby znaleźć zamówienie. WAŻNE: Na dole formularza ofertami/zamówieniami/fakturami znajdują się cztery przyciski: Oferty. kontrahent któremu zamierzamy sprzedać konkretny produkt bądź usługę. który jest opiekunem danej sprzedaży. faza oferty/zamówienia. skoku do partii rekordów. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. których opiekunem jest Jan Kowalski. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści dokumentu sprzedaży.

W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. który jest integralną częścią systemu ITCube. według ich daty sprzedaży. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zamówień. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie pól Od. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. aby znaleźć rekord dotyczący zamówienia. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Tak więc. aby znaleźć rekordy dotyczące zamówień złożonych przez firmę „Coca Cola” wystarczy wpisać tą nazwę w pole Kontrahent. kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. Tak więc. z którym związana jest określona sprzedaż. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 155 . zamówienia bądź faktury. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordu poświęconego zamówieniu posiadającemu numer „2004/04/01234”. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn.• kolumna Data sprzedaży – zawiera informację o dacie sprzedaży związanej z konkretnym rekordem. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. ciąg „2004/04/01234” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. kolumna Numer – w zależności od typu przeszukiwanych rekordów pole to zawiera unikalny numer oferty. Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz • • • wyszukiwania danych po dowolnym polu dokumentu sprzedaży. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. Do w kolumnie Data sprzedaży. Do tego celu służą dwa pola Od. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Do. które otrzymało numer „2004/04/01234” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nr zam. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących zamówień. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Do zarządzania ofertami zamówieniami służy polecenia: Handel->Zakupy. Zarządzanie dokumentami zakupu Posiadający odpowiednie uprawnienia użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może przeglądać wszystkie wprowadzone do systemu zamówienia zakupowe. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Temat.

Tak więc. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści dokumentu zakupu. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Możliwe jest także zawężenie do rekordów zawierających w swoich pozycjach produkt o konkretnej nazwie. edycja zamówienia. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym zamówieniem/ofertą). Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Okno składa się z siedmiu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu.Wyszukiwanie danych Formularz Zakupy składa się z dwóch okien. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. numer zamówienia czy też data złożenia zamówienia. kontrahent będący dostawcą. która poprzedza właśnie przeglądaną. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego.kodzie lub opisie. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. skoku do partii rekordów. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. druk dokumentu. aby znaleźć zamówienie. • • • • WAŻNE: Na dole formularza Zakupy znajdują się dwa przyciski: Zakupy realizowane. usunięcie danego rekordu (opcja dostępna tylko dla administratora systemu) a także dodanie nowego rekordu na bazie istniejącego już w bazie. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. WAŻNE: Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi zaawansowanych (o których mowa poniżej). Służą one do przeszukiwania bazy danych pod względem typu dokumentu zakupu.. edycji bądź usunięcia danych. Można posłużyć się rozwijanym menu. skoku do partii rekordów. który wprowadził do systemu dany rekord. Zakupy zamknięte. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 156 . każda partia grupuje dziesięć rekordów. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów o którą nam chodzi. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Dodatkowo użytkownik może doprecyzować wybór poprzez wskazanie stanu rozliczenia faktury zewnętrznej. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. które złożył Jan Kowalski. W oknie tym znajdują się również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego zamówienia za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu.

• kolumna Prowadzący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Temat. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących zamówień. który jest opiekunem danego zakupu. aby znaleźć rekordy dotyczące zamówień złożonych w firmie „Coca Cola” wystarczy wpisać tą nazwę w pole Kontrahent. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. wyświetlenie rekordu poświęconego zamówieniu posiadającemu numer „2004/04/01234”. których opiekunem jest Jan Kowalski. wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Prowadzący frazę „Jan Kowalski”. W nagłówku wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zamówień. Tak więc. Tak więc. z którym związana jest określony zakup. Do tego celu służą dwa pola Od. kolumna Data zakupu – zawiera informację o dacie zakupu związanej z konkretnym rekordem. aby znaleźć zamówienia. Do w kolumnie Data zakupu. które otrzymało numer „2004/04/01234” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nr zam. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 157 . według ich daty zakupu. Do. który jest integralną częścią systemu ITCube. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Wynikiem takiego działania będzie wzorców. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. których prowadzącym jest Jan Kowalski. kolumna Numer – pole to zawiera unikalny numer zamówienia. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie pól Od. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz • • • • wyszukiwania danych po dowolnym polu dokumentu zakupu. ciąg „2004/04/01234” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zamówień. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. aby znaleźć rekord dotyczący zamówienia. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc.

Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. edycja dokumentu handlowego. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje na temat dokumentu handlowego wprowadzone przez użytkownika systemu. mailem/faksem.Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Za pomocą tego formularza uprawniony użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranego rekordu i może dowolnie je zmodyfikować. znajduje się przycisk . WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat zamówienia którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Edycja zamówienia/oferty Każdy dokument handlowy zapisany w bazie danych można w każdej chwili zmodyfikować. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. który wypełnić należało podczas wprowadzania danych nowego rekordu (Handel->Dodaj ofertę/zamówienie/fakturę/zakup). usunięcie rekordu (opcja dostępna tylko dla administratora). Operacje na dokumentach handlowych W pierwszej od lewej kolumnie przeglądarki dokumentów handlowych. druk i wysłanie dokumentu handlowego także dodanie związanej gwarancji. Aby @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 158 . Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. zarejestrowanie dokumentu sprzedaży w zewnętrznym systemie handlowym a Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu zamówienia znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści dokumentu handlowego. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna.

które w dużym stopniu przypominają te już zapisane. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. który wypełnić należało podczas wysyłania maila lub faksu (Mail/Faks->Wyślij email/faks). Po wybraniu opcji Wyślij listem z menu kontekstowego faktury system ITCube otworzy oddzielne okno. Informacja o wszystkich dokumentach powstałych z danego rekordu (czyli logicznie związanych) jest dostępna na podglądzie dokumentu w sekcji Dokumenty powiązane. który wypełnić należało podczas wysyłania listu (Mail/Faks->Wyślij list). Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Wyślij zamówienie/ofertę mailem (faksem). Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji porządkowego wspomnianej rekordu operacji i wybrać opcję Drukuj otworzy system ITCube oddzielne znajdujący się obok numeru Po wykonaniu wyżej się w którym znajdzie ofertę/zamówienie. Wysyłanie dokumentu handlowego mailem. Dzięki temu bardzo łatwo i szybko można dodawać oferty lub zamówienia. Dodatkowo w polu treść znajdzie się specjalnie przygotowany dokument handlowy. w którym znajdzie się wstępnie przygotowany formularz dodawania odpowiedniego dokumentu handlowego. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj spowoduje. Aby utworzyć nowy dokument handlowy na bazie zapisanego w bazie rekordu należy z menu kontekstowego związanego z tym rekordem wybrać opcję Dodaj nową ofertę/Dodaj nowe zamówienie/Dodaj nową fakturę/Dodaj nowy zakup. Dodatkowo w polu treść znajdzie się specjalnie przygotowany dokument handlowy oraz mechanizmy pozwalające na wydruk związanych z kontrahentem/osobą kontaktową etykiet. przygotowany wydruk oferty / zamówienia dla klienta końcowego bądź dostawcy. Dodatkowo każdy rekord który powstał na bazie innego dokumentu będzie miał taką informacje odnotowaną w polu Dokument bazowy. Dodanie nowego dokumentu handlowego Każdy dokument handlowy zapisany w bazie danych można wykorzystać jako „punkt wyjścia” dla nowego rekordu. W przypadku dokumentów handlowych o statusie Faktura dodatkowo istnieje możliwość odnotowania wysłania dokumentu listem. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 159 . Drukowanie dokumentu handlowego Każde zamówienie/ofertę zapisaną w bazie danych można w każdej chwili wydrukować. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. Co ważne system będzie pamiętał fakt iż nowo dodany rekord powstał na bazie istniejącego w bazie. okno.zmiany zostały zapisane. faksem lub listem Każdy dokument handlowy zapisany w bazie danych można w każdej chwili wysłać mailem lub faksem.

które znajdują się także w systemie (nie dotyczy to systemów Symfonia Premium/FORTE). Fakturę może anulować jedynie administrator lub osoba mająca uprawnienie do edycji faktur. WF-MAG. Aby poprawnie zarejestrować zamówienie w systemie handlowym musi ono zawierać tylko te produkty. W przypadku systemu WF-MAG. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube nada rekordowi typ Zamówienie oraz „zwolni” numer faktury. Anulowanie faktury sprzedaży W przypadku gdy wykryliśmy np. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 160 . Dodawanie gwarancji W dowolnym momencie do zamówienia sprzedażowego można dodać gwarancję.Drukowanie faktury dla klienta Dla dokumentu sprzedaży można wydrukować fakturę PROFORMA (w przypadku rekordów o typie Zamówienie) bądź Fakturę VAT (w przypadku rekordów o typie Faktura). Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji wspomnianej operacji system ITCube otworzy znajdujący się obok numeru porządkowego oddzielne okno. błąd na fakturze możliwe jest jej anulowanie. Symfonia FORTE. Zarejestrowanie dokumentu sprzedaży w zewnętrznym systemie handlowym W przypadku aktywowanego moduł INTEGRATOR mamy możliwość zarejestrowania zamówienia sprzedażowego w programie handlowym np. Innymi słowy następuje „wycofanie” statusu dokumentu sprzedaży z wartości Faktura do statusu Zamówienie. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. W takim przypadku zamówienie zostanie przekształcone na ofertę. Symfonia Premium. Zamówienie. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Symfonia Premium/FORTE zamówienie z systemu ITCube pojawia się w systemie handlowym jako Zamówienie Obce. Po wykonaniu wyżej przygotowany wydruk faktury. w którym znajdzie się rekordu i wybrać opcję Drukuj fakturę bądź Drukuj fakturę PROFORMA. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Analogicznie wygląda sytuacja gdy zależy nam na anulowaniu zamówienia sprzedażowego. które trafia do systemu CDN Opt!ma jest widoczne jako Rezerwacja Odbiorcy lub faktura proforma. nie powodujące jednak usunięcia całego rekordu zamówienia. Więcej na temat dodawania gwarancji można znaleźć w sekcji poświęconej dodawaniu gwarancji. CDN Opt!ma. Aby anulować fakturę należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Anuluj fakturę.

z którym związany jest dodawany przychód/koszt. z której należy wybrać osobę. iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania przychodu/kosztu. z którym związany jest przychód/koszt. z którym związany jest przychód/koszt. w które należy wpisać konkretne kwoty przychodu oraz kosztu.rozwijane menu. które będą mogły przeglądać zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 161 • . w której wyrażone zostaną wartości w polach Przychód/Koszt. Kontrahent – firma. • Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu. W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników. Po wybraniu w/w opcji system otworzy nowy formularz. za pomocą którego będzie można dodać przychód lub koszt. • Projekt – rozwijane menu. • Pracownik (obowiązkowe) – rozwijana lista z użytkownikami systemu. • Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. Temat przychodu/kosztu wyświetlany jest w historii kontrahenta/kontaktu. • Etap projektu . za pomocą których określić należy odpowiednio datę poniesienia kosztu bądź przychodu oraz datę odnotowania tego faktu w systemie. • • • • • Przychód/Koszt – pola. Sposób płatności/Sposób dostawy – dodatkowe parametry opisujące przychód/koszt. • Dokumenty – pole pozwalające na związanie z ofertą/zamówieniem dowolnej ilości dokumentów zapisanych w systemie. Aby znaleźć kontrahenta. który przywołać można klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola Data realizacji/Data rejestracji lub wprowadzić z klawiatury pamiętając o poprawności formatu daty. z którym będzie powiązane zadanie należy kliknąć w ikonę system otworzy przeglądarkę kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent.Odnotowywanie przychodu/kosztu W wielu przypadkach nie zależy nam na definiowaniu zamówienia oraz jego realizacji a jedynie na odnotowaniu konkretnej kwoty stanowiącej nasz przychód bądź koszt. Opis – pole edycyjne służące wpisaniu szerszego objaśnienia wprowadzanego rekordu. Kontakt – osoba kontaktowa reprezentująca wybranego powyżej kontrahenta. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. WAŻNE: Dodając przychód/koszt korzystając z polecenia Handel->Odnotuj przychód/koszt lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. z którą związany jest ponoszony przychód/koszt. Na formularz Odnotuj przychód/koszt składają się następujące pola: • Temat (obowiązkowe) – pole służące wprowadzeniu tematu przychodu lub kosztu. rejestracji) (obowiązkowe) – pola. w którym wybrać należy etap projektu. Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. Następnie uwzględniającą prawa do dowiązywania. w którym wybrać należy nazwę projektu. której dotyczy wprowadzany przychód/koszt. Odnotowanie przychodu/kosztu możliwe jest dzięki poleceniu Handel->Odnotuj przychód/koszt z menu systemowego. • Data (realizacji. Waluta – waluta.

które umieszczone zostały w systemie ITCube. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści. pełnej edycji (o ile koszt nie został już zaakceptowany. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. edycji bądź usunięcia danych. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). którego dotyczy dany przychód/koszt oraz daty rejestracji i realizacji rekordu. bądź odrzucony) oraz usunięcia rekordu z @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 162 . system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. skoku do partii rekordów. natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). dokonujemy Wyszukiwanie danych I tak po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich przychodów/kosztów. Po wypełnieniu wyżej opisanych pól pozostaje tylko wciśnięcie przycisku Zapisz. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Można posłużyć się rozwijanym menu. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji bazy. skoku do partii rekordów. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. . Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. kontrahent. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego przychód/koszt za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie. Podgląd / Modyfikacja odnotowanych przychodów/kosztów Przeglądu wszystkich rekordów zawierających wybierając z opisy menu wprowadzonych systemowego do opcję systemu Handelprzychodów/kosztów >Przychody/koszty. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby.na wybranej grupie). Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. o którą nam chodzi. która poprzedza właśnie przeglądaną.

Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych przychodom/kosztom powiązanym z danym kontrahentem. kolumna Data realizacji – zawiera informację o faktycznej dacie realizacji danego przychodu/kosztu. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych przychodu/kosztu którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . które sama wprowadziła do systemu. znajduje się także przycisk akcji. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 163 . który powiązany jest z danym przychodem/kosztem. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć rekordy dotyczące przychodów/kosztów związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy w polu Kontrahent wpisać „Coca Cola”. kolumna Kontrahent . który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Wyjątkiem jest tutaj administrator systemu. • WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. który wybrać będzie mógł dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu. • • kolumna Data rejestracji – zawiera informację o dacie rejestracji danego przychodu/kosztu w systemie.• kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. edycja zapisanych tam danych oraz usunięcie rekordu. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do rekordów opisujących przychody/koszty. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji na temat przychodu/kosztu.zawiera nazwę kontrahenta. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu kosztu znajdującego się na liście wyników wyszukiwania.

Analiza planów sprzedażowych w zależności od uprawnień sprowadza się do kontroli realizacji planów przez innych pracowników bądź wglądu tylko i wyłącznie w plany dotyczące nas bezpośrednio. Plany sprzedażowe System ITCube umożliwia definiowanie oraz późniejszą analizę planów sprzedażowych. Na liście rozwijanej domyślnie widoczne są tylko plany aktywne. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. W przeciwnym wypadku z listy rozwijanej wybieramy plan który chcemy zmodyfikować. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Zawiera ona następujące pola: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 164 . Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Definiowanie planu w dużym skrócie polega na określeniu zakresu czasowego oraz wyników finansowych które w tym okresie powinni osiągnąć poszczególni pracownicy (ewentualnie cały zespół). Aby zmiany zostały zapisane. W pierwszym przypadku pozostawiamy w polu Plan sprzedaży wartość domyślną Dodaj nowy plan sprzedaży. W sekcji Dodaj/Edytuj plan sprzedaży dokonujemy decyzji czy chcemy dodać nowy plan czy tez zmodyfikować już istniejący. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Sekcja Dane dotyczące planu sprzedaży opisuje w szczegółach parametry dodawanego/edytowanego planu. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Jeśli chcemy poszerzyć ją o wszystkie plany dodane kiedykolwiek do bazy danych zaznaczmy opcję Pobierz nieaktywne. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia może w każdej chwili zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie opisującym przychód/koszt. Tworzenie/Modyfikacja planów sprzedaży możliwe jest dzięki poleceniu Handel->Plany sprzedaży->Definiuj plany sprzedaży. a następnie za pomocą formularza Dane dotyczące przychodu/kosztu wprowadzić niezbędne poprawki. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord.WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Po wybraniu powyższego polecenia otworzony zostanie formularz zawierający dwie sekcje.

w które wprowadzić należy zakres krótki opis definiowanego rekordu. które będą mogły dodawany/edytowany plan sprzedaży poddawać analizie. Po wybraniu tej opcji musimy dokonać wybory który z aktywnych planów sprzedażowych chcemy poddać analizie. Jej kliknięcie wpisze w to pole sumę wszystkich zdefiniowanych dla użytkowników limitów. Analizę całościową udostępnia nam raport dostępny wywoływany poprzez Handel->Plany sprzedaży->Raportuj plany sprzedaży. tylko faktury). Limit w zależności od poprzedniego pola rozumiany może być jako przychód bądź zysk i jest wyrażony w walucie systemowej. Aktywny/Nieaktywny – pole. Po wybraniu tej opcji pracownik zobaczy swój @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 165 . którego dotyczyć będzie plan sprzedaży. w które wprowadzić należy zakres czasowy. Analizę prywatną umożliwia raport umieszczony na pulpicie głównym użytkownika w sekcji Pulpit Managera->Raporty->Prywatne plany sprzedaży. Dostępne są dwa podstawowe narzędzia. wygenerowanego przychodu czy też samego zysku. Co ważne dostępne są tylko te plany. Co ważne nie jest konieczne podawanie limitów dla wszystkich pracowników. Dodatkowo w sposób graficzny zaprezentowany zostanie podział przychodu/zysku ze względu na kategorie produktowe związane z planem. Dodatkowo możemy zawęzić analizę do wybranego typu dokumentu sprzedażowego (np. Plan sprzedaży dotyczyć będzie tylko tych pracowników którzy zostali zaznaczeniu w pierwszej kolumnie. Dzięki temu w raportach pomijane będą plany których analiza nas już nie interesuje.• • Temat – pole. Raportowanie – pole wielokrotnego wyboru zawierające grupy użytkowników. Jeśli jednak tak jest możemy skorzystać z ikony która została umieszczona obok tego pola. Data – pola. Typ limitu – pole definiujące czy kwoty które będziemy podawać jako limity dla poszczególnych pracowników mają być rozumiane przez system jako definicja ilości produktów. Użytkownik/Limit – lista pól pozwalająca zdefiniować dla każdego użytkownika limit. Przytrzymując klawisz CTRL możemy zaznaczyć dowolną ilość kategorii. Po wyborze planu otrzymamy raport prezentujący stopień realizacji planu dla wszystkich uczestników. Po dodaniu nowego planu możemy już używać narzędzi analizujących stopień jego realizacji. natomiast te które dotyczą odległej przeszłości warto oznaczyć jako nieaktywne. Jest on dostępny tylko i wyłącznie dla użytkowników posiadających prawo Generowanie planów sprzedażowych. Kategorie produktów – pole. Nie musi on być równy sumie poszczególnym limitów. Globalny limit – pole. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Drugie ograniczające się do aktualnie zalogowanego użytkownika – tak by mógł on śledzić tylko swoje postępu w ramach zdefiniowanych planów. Co do zasady plany które dotyczą bieżącej sprzedaży powinny być więc aktywne. które pozwala zawęzić definiowany plan tylko do sprzedaży produktów z podanych kategorii. do których przypisano nam prawo raportowania. które określa czy dany plan będzie widoczny w narzędziach analizujących plany sprzedaży czy nie. Pierwsze analizujące plany całościowo – czyli wszystkich pracowników. które opisuje limit dla wszystkich pracowników którym przypisano limity. • • • • • • Po wypełnieniu wszystkich pól zapisujemy zmiany naciskając przycisk Zapisz.

w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczeń statystycznych. Raporty sprzedaży – Analiza zysku Tworzenie statystyk/analiz generowanego zysku dla wybranych kontrahentów jak i grup kontrahentów jest możliwe dzięki poleceniom Raporty->Sprzedaż->Analiza zysku. Po wciśnięciu przycisku Generuj otrzymamy analogiczny wykres. Dane. Okno Dane dotyczące ofert/zamówień uwzględnionych w analizie pozwala na określenie analizowanej wartości oraz sposobu w jaki system prezentować będzie wynik analizy/statystyki. Raporty>Sprzedaż->Ranking zysku. Okno Dane dotyczące profilu kontrahenta zawiera pola pozwalające na zawężenie grupy kontrahentów. które zawiera następujące opcje: Analiza zysku. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Po wybraniu opcji Analiza zysku system otworzy formularz składający się z trzech okien. Jak już wspomniano formularz Analiza generowanego zysku składa się z trzech okien. iż nie określiliśmy zakresu czasowego system wykorzysta wszystkie znajdujące się w systemie rekordy dotyczące sprzedaży. WAŻNE: System ITCube może dokonać obliczeń statystycznych biorąc pod uwagę wiele różnych kombinacji danych. który wywołać należy klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. iż wartość ta ma zostać pominięta podczas tworzenia podsumowania statystycznego. Na takie samej zasadzie (wypełniając kolejne pola) możemy konstruować coraz bardziej szczegółowe zapytania do naszej analizy także z uwzględnieniem projektów (okno Dane dotyczące projektów nadrzędnych). I tak w pierwszym z nich (Dane dotyczące ofert/zamówień uwzględnionych w analizie) znajdują się następujące pola: • Data od/do – pola. po kliknięciu przycisku Generuj znajdującego się na dole formularza otrzymamy wykres prezentujący zysk z zamówień zrealizowanych w naszym przedsiębiorstwie z rozbiciem na poszczególne dni. według których mają być one tworzone wybiera się w poszczególnych polach. jednakże tym razem system uwzględni tylko rekordy powiązane z kontrahentami z regionu małopolskiego. wybrać należy również opcję małopolskie z rozwijanego menu w polu Region. Co ważne będzie on widział tylko te plany do których przypisano mu prawo raportowania. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 166 . I tak jeśli w poprzednim przykładzie interesowała by nas sprzedaż naszych produktów tylko w regionie małopolskim. Ranking zysku oraz Lejek sprzedaży. Jeśli wybierze się lub wpisze jakąkolwiek wartość w dowolnym polu daje się systemowi znak. względem której dokonywane są obliczenia. Po wybraniu polecenia Raporty->Sprzedaż system ITCube otworzy nowe menu. iż jest to istotna wartość.postęp w realizacji planów w których uczestniczy. która ma zostać wzięta pod uwagę. Natomiast gdy pole pozostawimy niewypełnione jest to wskazówka. Jako. I tak przykładowo: zaznaczając w polu Prezentacja wartość Analiza generowanego zysku dla grupy kontrahentów (ujęcie dniowe) i pomijając wszystkie pozostałe pola.

których właścicielem jest wskazana osoba. których dotyczy zysk. które wyrażają zysk we wskazanej walucie. Wybranie tej opcji spowoduje. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. którego będzie dotyczyć analiza zysku.sposób prezentacji graficznej przedstawiający wykres zysku generowanego przez grupę kontrahentów określoną w oknie Dane dotyczące profilu kontrahenta z rozbiciem na poszczególne miesiące. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. • • • • Prezentacja (obowiązkowe) – rozwijane menu. z którym związany jest dany przychód/koszt. Waluta (obowiązkowe) – opcja pozwalająca na wybór z bazy danych tylko tych rekordów. Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. • Wzorzec – rozwijana lista.• Pracownik . Analiza (obowiązkowe) – rozwijane menu. z którego wybrać należy wartość poddaną późniejszej analizie statystycznej. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 167 znajdujący się po lewej stronie . Dostępne są następujące wartości: • • • • • • Zysk z zamówień realizowanych Zysk z zamówień zamkniętych Zysk z faktur Zysk z zamówień/faktur Zysk z przychodów/kosztów Zysk ze sprzedaży – opcja ta umożliwia wygenerowanie podsumowania statystycznego dotyczącego wszystkich powyższych typów. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie analizy zysku związanej z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. • Ujęcie miesięczne .rozwijana lista umożliwiająca wybranie użytkownika systemu. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. które pozwala na wybór sposobu prezentacji efektów obliczeń statystycznych. Do wyboru mamy następujące wartości: • Ujęcie dniowe sposób prezentacji graficznej przedstawiający wykres zysku generowanego przez grupę kontrahentów określoną w oknie Dane dotyczące profilu kontrahenta z rozbiciem na poszczególne dni. iż system ITCube przeprowadzi obliczenia statystyczne zysku tylko i wyłącznie dla sprzedaży oraz kosztów wygenerowanych dla wybranego użytkownika. System wygeneruje analizę zysku dotyczącą wszystkich sprzedaży. System wygeneruje analizę zysku związaną z projektami. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. przychodów/kosztów związanych z projektami. z której można wybrać projekt wzorcowy. których koordynatorem jest wskazana osoba. który wywołać należy klikając w przycisk pola. który jest prowadzącym daną sprzedaż lub pracownika.

dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. I tak znajdują się tu następujące pola: • Kontrahent .• Projekt - rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. • Branża – rozwijane menu. • Właściciel kontrahenta . • Region . do) – pola. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. • Status – rozwijane menu. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Potencjał . którego ma dotyczyć podsumowanie statystyczne. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom.pole umożliwiające wprowadzenie nazwy kontrahenta. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie analizy zysku powiązanej ze wskazanym projektem. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza.rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne.rozwijane menu. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. Ostatnia część formularza (Dane dotyczące profilu kontrahenta) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na kontrahenta. • Data pozyskania (od.rozwijane menu. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. znajdujący się po @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 168 . dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy status kontrahenta. • Państwo – rozwijane menu. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. • Grupa – rozwijane menu. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie analizy zysku powiązanej ze wskazanym etapem projektu. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. . za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. • Miasto – pole edycyjne.

Wybranie tej opcji spowoduje. Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Służy on porównaniom grup kontrahentów pod względem wartości wygenerowanego zysku.Rankingi zysku Kolejnym narzędziem statystycznym w systemie ITCube analizującym zysk jest Ranking zysku. z którym związany jest dany przychód/koszt. Tak samo jak w przypadku Statystyki zysku formularz Ranking generowanego zysku składa się z trzech okien. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. Datę wprowadza się za pomocą systemowego @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 169 .rozwijana lista umożliwiająca wybranie użytkownika systemu. • Analiza (obowiązkowe) – rozwijane menu. z którego wybrać można w jaki sposób mają być prezentowane wartości w tabeli z podsumowaniem statystycznym. • Uporządkuj (obowiązkowe) . Pracownik . Raporty sprzedaży . który jest prowadzącym daną sprzedaż lub pracownika.rozwijane menu. Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. za pomocą którego ustalić można ile pól wyników ma zostać wyświetlone jednocześnie w tabeli z podsumowaniem statystycznym. • Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. co uczynić można klikając przycisk Generuj. który wywołać należy klikając w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. którego będzie dotyczyć ranking zysku. • Ilość wyników (obowiązkowe) – rozwijane menu. Do wyboru są tutaj opcje: Malejąco (wyniki w kolumnie Generowany zysk posegregowane będą od najniższej do najwyższej) oraz Rosnąco (wyniki w kolumnie Generowany zysk posegregowane będą od najwyższej do najniższej). iż system ITCube przeprowadzi obliczenia statystyczne zysku tylko i wyłącznie dla sprzedaży oraz kosztów wygenerowanych dla wybranego użytkownika. • Waluta (obowiązkowe) – opcja pozwalająca na wybór z bazy danych tylko tych rekordów. I tak w pierwszym znajdują się następujące pola: • Data od/do – pole. których dotyczy zysk. które wyrażają zysk we wskazanej walucie. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczenia statystycznego. z którego wybrać należy wartość poddaną późniejszej analizie statystycznej. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. Dostępne są następujące wartości: • • • • • • Zysk z zamówień realizowanych Zysk z zamówień zamkniętych Zysk z faktur Zysk z zamówień/faktur Zysk z przychodów/kosztów Zysk ze sprzedaży – opcja ta umożliwia wygenerowanie podsumowania statystycznego dotyczącego wszystkich powyższych typów.Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę.

przychodów/kosztów związanych z projektami. Wzorzec – rozwijana lista. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu zysku powiązanego ze wskazanym etapem projektu. • Państwo – rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. który wywołać należy klikając w przycisk pola.kalendarza. System wygeneruje ranking zysku dotyczący wszystkich sprzedaży. • znajdujący się po lewej stronie Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. System wygeneruje ranking zysku związany z projektami. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 170 . w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. • Status – rozwijane menu. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. Druga część formularza zawiera pola służące zdefiniowaniu parametrów grupowania kontrahentów. Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. • Branża – rozwijane menu. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. • Region . za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. z której można wybrać projekt wzorcowy. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. • Miasto – pole edycyjne. za pomocą którego określamy status kontrahenta. I tak znajdują się tu następujące pola: • Grupa – rozwijane menu. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie rankingu zysku związanego z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta.rozwijane menu. których właścicielem jest wskazana osoba. których koordynatorem jest wskazana osoba. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. którego dotyczyć ma • • • podsumowanie statystyczne. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu zysku powiązanego ze wskazanym projektem.

które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. Służy on do analizy oraz porównywania ofert (ich ilości oraz szacowanego zysku) znajdujących się w różnych fazach. który wywołać należy klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. znajdujący się po • • Właściciel kontrahenta . Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. . Dla każdej faktury podana zostaje : • • • • • • • Data wystawienia Numer faktury Nabywca Termin płatności Liczba dni spóźnienia Suma którą dotąd zapłacono Suma która została do uregulowania Na każdym z wyświetlonych dokumentów sprzedaży użytkownik może wykonać związaną z nim akcję.rozwijane menu. I tak w pierwszym znajdują się następujące pola: • Data od/do – pole. która umożliwi nam porównanie zysków generowanych przez poszczególne grupy kontrahentów. rozliczenie czy wysłanie/druk wezwania do zapłaty. do) – pola. Data pozyskania (od. Wyświetla on wszystkie faktury o wskazanym statusie rozliczenia których data wystawienia zawiera się w podanym przedziale czasu. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. Raporty sprzedaży – Rozliczenia faktur Raport rozliczenia faktur odpowiedzialny jest za analizę płatności związanych z wystawionymi fakturami. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczenia statystycznego. zaznaczając kolorem szarym rekord.• Potencjał . który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. który spełnia warunki żądane w oknie Dane dotyczące parametrów grupowania. system uporządkuje w tabeli wszystkie rekordy pod względem wysokości generowanego zysku. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. co uczynić można klikając przycisk Generuj. Typowe akcje to edycja. Aby to porównanie było jeszcze łatwiejsze. Po kliknięciu przycisku Generuj system wyświetli tabelę. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 171 . Tak samo jak w przypadku Statystyki czy Rankingu zysku formularz Lejek sprzedaży składa się z trzech okien. Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Raporty sprzedaży – Statystyka ofert Ostatnim narzędziem statystycznym w systemie ITCube analizującym sprzedaż jest Statystyka ofert.rozwijane menu.

Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. Ostatnia część formularza zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na kontrahenta. znajdujący się po lewej stronie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 172 . I tak znajdują się tu następujące pola: • Grupa – rozwijane menu. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. który wywołać należy klikając w przycisk pola. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie raportu dotyczącego ofert powiązanych ze wskazanym etapem projektu. Fazy ofert (obowiązkowe) – pole umożliwiające wybranie faz ofert. System wygeneruje podsumowanie statystyczne dotyczące wszystkich ofert związanych z projektami. który jest prowadzącym daną ofertę. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. Waluta (obowiązkowe) – opcja pozwalająca na wybór z bazy danych tylko tych rekordów.rozwijana lista umożliwiająca wybranie użytkownika systemu. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie podsumowania statystycznego związanego z ofertami dotyczącymi projektów stworzonych w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. • • • Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. których dotyczą oferty. z której można wybrać projekt wzorcowy. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie raportu powiązanego ze wskazanym projektem. których właścicielem jest wskazana osoba. System wygeneruje raport związany z ofertami dotyczącymi projektów. których koordynatorem jest wskazana osoba. Wybranie tej opcji spowoduje. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. iż system ITCube przeprowadzi obliczenia statystyczne tylko i wyłącznie dla ofert prowadzonych przez wybranego użytkownika. • Wzorzec – rozwijana lista. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. które mają zostać uwzględnione przez system przy generowaniu podsumowania statystycznego.• Pracownik . które są wyrażone we wskazanej walucie. którego będzie dotyczyć Lejek sprzedaży.

rozwijane menu. który nie możemy usunąć z systemu ani go zmodyfikować. które następnie wymagają opieki serwisowej. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. System ITCube umożliwia dodawanie różnego typu zleceń serwisowych. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. • • • • Państwo – rozwijane menu. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. Miasto – pole edycyjne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Serwis w systemie ITCube System ITCube CRM umożliwia sprzedaż urządzeń. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta.rozwijane menu. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Data pozyskania (od. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. przeznaczony jest moduł Serwis. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. Predefiniowanym zleceniem serwisowym jest Przegląd. co uczynić można klikając przycisk Generuj. znajdujący się po • • Właściciel kontrahenta . Historia serwisowanego przez firmę towaru składa się z różnego rodzaju zleceń serwisowych. in. Dzięki niemu możliwe jest przeprowadzenie cyklicznych przeglądów urządzeń serwisowanych przez firmę. . Region . które za nim rozpoczniemy pracę z systemem. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 173 . • Status – rozwijane menu. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta.rozwijane menu. wymagają zdefiniowania. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Do tego m. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. za pomocą którego określamy status kontrahenta. Sposób pozyskania – rozwijane menu. do) – pola. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Dzięki niemu w prosty sposób można wystawić gwarancję na dowolne urządzenie. • Potencjał . a następnie budować pełną historię jego napraw oraz przeglądów. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom.• Branża – rozwijane menu.

Zlecenia serwisowe realizuje się poprzez dodawanie bądź delegowaniu tzw. Typy gwarancji Zanim rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych gwarancji logiczne wydaje się stworzenie w bazie podziału ze względu na ich rodzaj. kontraktu serwisowego. iż dany obiekt został usunięty z systemu. Dane wprowadzone tutaj będą następnie wykorzystane przy wystawianiu gwarancji związanych z dowolnym zamówieniem. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym typ gwarancji. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. zleceń serwisowych bądź działań serwisowych. które następnie będziemy wykorzystywać podczas pracy z systemem. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ gwarancji. • usunąć już istniejący typ gwarancji wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń typ gwarancji i klikając w przycisk Usuń. który umożliwia łatwe odnalezienie wszystkich czynności wykonanych w kontekście danej maszyny. którą tworzymy analogicznie jak historię gwarancji. Kontrakt serwisowy oczywiście także ma swoją historię. Polecenie Serwis->Słowniki->Typy gwarancji pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube nazw wszystkich rodzajów gwarancji. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy gwarancji. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. co umożliwia łatwe przeglądanie wszystkich czynności wykonanych w kontekście danego zlecenia. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Typ gwarancji – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj Typ gwarancji i klikając w przycisk Dodaj. Warto także zwrócić uwagę na raport „Historia życia maszyny”. System ITCube CRM umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu gwarancji. kontraktów. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. kontraktów serwisowych. WAŻNE: Usunięcie dowolnego typu gwarancji. Domyślny typ gwarancji ustalić można na dwa sposoby: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 174 . Uzupełnieniem przeglądarek w module serwisowym są różnorodne raporty gwarancji. Wszystkie działania serwisowe trafiają bezpośrednio do historii zlecenia serwisowego. Możliwe jest także wystawienie zlecenia do tzw. Zlecenie serwisowe nie koniecznie musi być wystawiane do gwarancji. ani też skasowania całego rekordu. zleceń serwisowych oraz działań serwisowych. Moduł serwisowy umożliwia także łatwe wyszukiwanie oraz przeglądanie gwarancji. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. działań serwisowych. Można wystawić zlecenie jednorazowe nie związane z konkretną umową serwisową. Kontrakt serwisowy jest umową pomiędzy firmą a klientem zawartą na serwisowanie jakiś urządzeń. które następnie można wyeksportować do programu Excell. • modyfikować nazwę już istniejącego typu gwarancji – poprzez wybranie jego nazwy.

za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 175 . Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy zlecenia serwisowego. zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube. iż dany obiekt został usunięty z systemu. • wybierając interesujący nas typ kontraktu serwisowego z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ kontraktu serwisowego. WAŻNE: Usunięcie dowolnego typu kontraktu serwisowego. • Typy kontraktu serwisowego Analogicznie jak w przypadku typów gwarancji. Typy zlecenia serwisowego Analogicznie jak w przypadku typów gwarancji i kontraktów serwisowych zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube należy zdefiniować Typy zlecenia serwisowego. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy kontraktu serwisowego. należy zdefiniować Typy kontraktu serwisowego. wybierając interesujący nas typ gwarancji z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ gwarancji. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis>Słowniki->Typy kontraktu serwisowego. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ kontraktu serwisowego. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki->Typy zlecenia serwisowego. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. • modyfikować nazwę już istniejącego typu kontraktu serwisowego – poprzez wybranie jego nazwy. zaznaczając pole Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Typ kontraktu serwisowego – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj Typ kontraktu serwisowego i klikając w przycisk Dodaj. ani też skasowania całego rekordu. Domyślny typ kontraktu serwisowego ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Typ domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj typ kontraktu serwisowego. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym typ kontraktu serwisowego. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. • usunąć już istniejący typ kontraktu serwisowego wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń typ kontraktu serwisowego i klikając w przycisk Usuń. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. zaznaczając pole Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz.• zaznaczając okienko Typ domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj typ gwarancji. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu kontraktu serwisowego.

z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ działania serwisowego. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. usunąć już istniejący typ zlecenia serwisowego wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń typ zlecenia serwisowego i klikając w przycisk Usuń. ani też skasowania całego rekordu. kontraktów serwisowych oraz zleceń serwisowych zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube należy zdefiniować Typy działań serwisowych. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Typ działania serwisowego – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj Typ działania serwisowego i klikając w przycisk Dodaj. Domyślny typ zlecenia serwisowego ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Typ domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj typ zlecenia serwisowej. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. który proponowany będzie jako pierwszy z listy.• dodać nowy Typ zlecenia serwisowego – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj Typ zlecenia serwisowego i klikając w przycisk Dodaj. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy działań serwisowych. Typy działania serwisowego Analogicznie jak w przypadku typów gwarancji. modyfikować nazwę już istniejącego typu zlecenia serwisowego – poprzez wybranie jego nazwy. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki->Typy działań serwisowych. iż dany obiekt został usunięty z systemu. • modyfikować nazwę już istniejącego typu działania serwisowego – poprzez wybranie jego nazwy. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. iż dany obiekt został usunięty z systemu. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. ani też skasowania całego rekordu. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu zlecenia serwisowego. zaznaczając pole Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 176 . Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. • • WAŻNE: Usunięcie dowolnego typu zlecenia serwisowego. WAŻNE: Usunięcie dowolnego typu działania serwisowego. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym typ zlecenia serwisowego. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym typ działania serwisowego. • usunąć już istniejący typ działania serwisowego wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń typ działania serwisowego i klikając w przycisk Usuń. • wybierając interesujący nas typ zlecenia serwisowego z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ zlecenia serwisowego. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ zlecenia serwisowego. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa.

z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj gwarancji. podając opis symbolu w polu Opis (okno Dodaj Symbol gwarancji) i klikając w przycisk Dodaj. Tak więc zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube należy zdefiniować Symbole gwarancji. • wybierając interesujący nas typ działania serwisowego z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ działania serwisowego. zaznaczając pole Symbol domyślny i klikając na przycisk Zapisz. WAŻNE: Usunięcie dowolnego symbolu gwarancji. zaznaczając pole Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Symbole gwarancji. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym symbol gwarancji. • wybierając interesujący nas symbol gwarancji z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj symbol gwarancji. Symbole gwarancji Każda gwarancja może mieć swój symbol. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis>Słowniki->Symbole gwarancji. • usunąć już istniejący symbol gwarancji wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń symbol gwarancji i klikając w przycisk Usuń. • modyfikować nazwę już istniejącego symbolu – poprzez wybranie jego nazwy. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego symbolu gwarancji. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji.System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu działania serwisowego. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Domyślny symbol gwarancji ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Symbol domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj symbol gwarancji. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 177 . Domyślny typ działania serwisowego ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Typ domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj typ działania serwisowego. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. iż dany obiekt został usunięty z systemu. ani też skasowania całego rekordu. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Symbol gwarancji – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. który proponowany będzie jako pierwszy z listy.

który proponowany będzie jako pierwszy z listy. Wybór opcji spowoduje otworzenie serwisowych. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. iż dany obiekt został usunięty z Symbole zlecenia serwisowego Oprócz symbolu gwarancji i kontraktu serwisowego w systemie ITCube możemy zdefiniować Symbole zlecenia serwisowego. WAŻNE: Usunięcie dowolnego symbolu kontraktu serwisowego. podając opis symbolu w polu Opis (okno Dodaj Symbol zlecenia serwisowego) i klikając w przycisk Dodaj. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki>Symbole zlecenia serwisowego. Domyślny symbol kontraktu serwisowego ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Symbol domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj symbol kontraktu serwisowego. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Symbol kontraktu serwisowego – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Symbol zlecenia serwisowego – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie.Symbole kontraktu serwisowego Podobnie jak w przypadku gwarancji każdy kontrakt serwisowy może mieć swój symbol. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego symbolu kontraktu serwisowego. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj kontrakt serwisowy. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym symbol kontraktu serwisowego. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 178 . • wybierając interesujący nas symbol kontraktu serwisowego z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj symbol kontraktu serwisowego. skasowania całego rekordu. zaznaczając pole Symbol domyślny i klikając na przycisk Zapisz. podając opis symbolu w polu Opis (okno Dodaj Symbol kontraktu serwisowego) i klikając w przycisk Dodaj. • modyfikować nazwę już istniejącego symbolu – poprzez wybranie jego nazwy. ani też systemu. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Symbole zlecenia serwisowego. Tak więc zanim rozpoczniemy pracę tej z systemem ITCube należy zdefiniować formularza Symbole Symbole kontraktu kontraktów serwisowego. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki->Symbole kontraktu serwisowego. • usunąć już istniejący symbol kontraktu serwisowego wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń symbol kontraktu serwisowego i klikając w przycisk Usuń.

Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym status gwarancji. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj symbol zlecenia serwisowego. iż dany obiekt został usunięty z Statusy gwarancji Każdy gwarancja może mieć swój status. • usunąć już istniejący status gwarancji wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń status gwarancji i klikając w przycisk Usuń. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego symbolu zlecenia serwisowego. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. ani też systemu. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. • modyfikować nazwę już istniejącego statusu – poprzez wybranie jego nazwy. Domyślny symbol zlecenia serwisowego ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Symbol domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj symbol zlecenia serwisowego. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 179 . WAŻNE: Usunięcie dowolnego statusu gwarancji/kontraktu. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. usunąć już istniejący symbol zlecenia serwisowego wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń symbol zlecenia serwisowego i klikając w przycisk Usuń. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa.• modyfikować nazwę już istniejącego symbolu – poprzez wybranie jego nazwy. • wybierając interesujący nas symbol zlecenia serwisowego z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj symbol zlecenia serwisowego. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Statusy gwarancji. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki>Statusy gwarancji. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj status gwarancji. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym symbol zlecenia serwisowego. skasowania całego rekordu. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Tak więc zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube należy zdefiniować Statusy gwarancji. zaznaczając pole Symbol domyślny i klikając na przycisk Zapisz. iż dany obiekt został usunięty z systemu. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Status gwarancji – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj Symbol gwarancji) i klikając w przycisk Dodaj. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. • WAŻNE: Usunięcie dowolnego symbolu zlecenia serwisowego. ani też skasowania całego rekordu.

Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki->Statusy kontraktu serwisowego. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. WAŻNE: Usunięcie dowolnego statusu kontraktu. zaznaczając pole Status domyślny i klikając na przycisk Zapisz. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego statusu kontraktu. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Statusy kontraktu serwisowego. Pozostałe statusy będą natomiast segregowane alfabetycznie. • wybierając interesujący nas status kontraktu z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj status kontraktu. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym status kontraktu. Domyślny status kontraktu ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Status domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj status kontraktu. iż dany obiekt został usunięty z systemu. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. Statusy kontraktu serwisowego Każdy kontrakt serwisowy analogicznie jak gwarancja może mieć swój status. • modyfikować nazwę już istniejącego statusu – poprzez wybranie jego nazwy. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Status kontraktu – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj Symbol kontraktu) i klikając w przycisk Dodaj. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 180 . • wybierając interesujący nas status gwarancji z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj status gwarancji. • usunąć już istniejący status kontraktu wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń status kontraktu i klikając w przycisk Usuń. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj status kontraktu. ani też skasowania całego rekordu. zaznaczając pole Status domyślny i klikając na przycisk Zapisz. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Domyślny status gwarancji ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Status domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj status gwarancji. Pozostałe statusy będą natomiast segregowane alfabetycznie. Tak więc zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube należy zdefiniować Statusy kontraktu serwisowego.System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego statusu gwarancji.

Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Punkty serwisowe Zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube możemy zdefiniować tzw. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym status zlecenia. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Statusy zlecenia serwisowego. • wybierając interesujący nas status zlecenia z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj status zlecenia. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. Domyślny status zlecenia ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Status domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj status zlecenia. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Punkty serwowe czyli inaczej mówiąc miejsca gdzie przyjmowane są zgłoszenia serwisowe. • modyfikować nazwę już istniejącego punktu – poprzez wybranie jego nazwy. Tak więc zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube należy zdefiniować Statusy zlecenia serwisowego.Statusy zlecenia serwisowego Analogicznie jak w przypadku gwarancji i kontraktu serwisowego każde zlecenie serwisowe może mieć swój status. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. • usunąć już istniejący status zlecenia wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń zlecenia kontraktu i klikając w przycisk Usuń. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki->Punkty serwisowe. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj status zlecenia. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego statusu zlecenia. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Punkty serwisowe. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Punkt serwisowy – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj Punkt serwisowy) i klikając w przycisk Dodaj. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. ani też skasowania całego rekordu. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj punkt serwisowy. zaznaczając pole Status domyślny i klikając na przycisk Zapisz. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Status zlecenia – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj Symbol zlecenia) i klikając w przycisk Dodaj. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki->Statusy zlecenia serwisowego. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 181 . • modyfikować nazwę już istniejącego statusu – poprzez wybranie jego nazwy. WAŻNE: Usunięcie dowolnego statusu zlecenia. Pozostałe statusy będą natomiast segregowane alfabetycznie. iż dany obiekt został usunięty z systemu.

który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Zakres czasowy. który zostanie wstawiony do gwarancji (kontraktu) jako logo firmowe. zaznaczając pole Punkt domyślny i klikając na przycisk Zapisz. I tak po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Szablon gwarancji (Szablon kontraktu). który proponowany będzie jako pierwszy z listy. ani też skasowania całego rekordu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 182 . Dodawanie nowego szablonu Nowy szablon druku gwarancji/kontraktu rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj szablon: • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dany szablon będzie funkcjonował w systemie. Odbiorca. usuwanie oraz modyfikację wzorów druku wykorzystywanych później w procesie drukowania gwarancji bądź kontraktu serwisowego. Koordynator. Wartość ta będzie automatycznie podpowiadana podczas tworzenia gwarancji (kontraktu) związanej z szablonem. • wybierając interesujący nas punkt serwisowy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj punkt serwisowy. Podpisy (drukowane na samym dole dokumentu). Pozostałe punkty będą natomiast segregowane alfabetycznie. Numer. • Nagłówek – zestaw pól opisujących informacje. Po prawej stronie tego pola mamy możliwość oznaczenia jakie pola mają być wyświetlane obok nagłówka. Tak więc należy ją traktować jako swego rodzaju punkt wyjścia dla rekordów związanych z danym szablonem. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym punkt serwisowy. Będzie ją można oczywiście zmienić/uzupełnić na etapie tworzenia konkretnej gwarancji (kontraktu). które zostaną umieszczone w nagłówku gwarancji (kontraktu) podczas jej druku. iż dany obiekt został usunięty z systemu. Symbol.• usunąć już istniejący punkt serwisowy wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń punkt serwisowy i klikając w przycisk Usuń. Szablony druku gwarancji oraz kontraktu serwisowego Polecenia Serwis->Słowniki->Szablon gwarancji oraz Serwis->Słowniki->Szablon kontraktu umożliwiają dodawanie. WAŻNE: Usunięcie dowolnego punktu serwisowego. • Logo – pole pozwalające na wskazanie pliku graficznego. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego punktu serwisowego. Domyślny punkt serwisowy ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Punkt domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj punkt serwisowy. • Opis – pole edycyjne dające możliwość wprowadzenie tekstowego opisu gwarancji (kontraktu). I tak do dyspozycji mamy następujące wartości: Kontrahent. w którym będziemy mogli administrować bazą szablonów.

co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj. Szablony druku zlecenia serwisowego Analogicznie jak w przypadku gwarancji czy kontraktu serwisowego możemy zdefiniować szablony zlecenia. • Opis – pole edycyjne dające możliwość wprowadzenie tekstowego opisu zlecenia. Przyjmujący. I tak do dyspozycji mamy następujące wartości: Kontrahent. Dodawanie nowego szablonu Nowy szablon druku zlecenia rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj szablon: • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dany szablon będzie funkcjonował w systemie. Kolumny – oprócz tekstowego opisu każda gwarancja (kontrakt) może zawierać sekcję obejmującą listę wszystkich jej pozycji z konkretnymi numerami seryjnymi. Po wypełnieniu wszystkich pól wybór zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj. To które z danych zapisanych w systemie zostaną wyświetlone zależy od ustawień w powyższym polu. fabrycznymi. Numer. Następnie należy zatwierdzić swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz. bądź usunięcia rekordu z systemu. uwagami itd. Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj szablon druku i poprawienie wybranych pól.• Pozycja pola opis – pole umożliwiające wybranie pozycji gdzie ma się znajdować opis na gwarancji (kontrakcie) podczas wydruku. Podpisy (drukowane na dole dokumentu). By usunąć rekord wcisnąć należy przycisk Usuń. które pojawią się poniżej. bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu. Wartość ta będzie automatycznie podpowiadana podczas tworzenia zlecenia związanego z @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 183 . który zostanie wstawiony do zlecenia jako logo firmowe. Lokalizacja. Punkt serwisowy. Aby opcje umożliwiające tą funkcjonalność były dostępne musi być włączony system zarządzania polami dodatkowymi gwarancji (kontraktu serwisowego). zdefiniowane podczas wdrożenia systemu. Koordynator. Po prawej stronie tego pola mamy możliwość oznaczenia jakie pola mają być wyświetlane obok nagłówka. • Nagłówek – zestaw pól opisujących informacje. • WAŻNE: Na formularzu wydruku możemy także umieszczać dodatkowe pola. • Logo – pole pozwalające na wskazanie pliku graficznego. Termin. Do tego służy polecenie Serwis->Słowniki->Szablon zlecenia. Symbol. Odbiorca. Modyfikowanie/Usuwanie szablonu druku gwarancji (kontraktu serwisowego) W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania nazwy oraz definicji szablonu druku. Data przyjęcia. a następnie nacisnąć przycisk Tak w okienku wyboru. które zostaną umieszczone w nagłówku zlecenia podczas jej druku.

które pojawią się poniżej. • Kolumny – oprócz tekstowego opisu każde zlecenie może zawierać sekcję obejmującą listę wszystkich jego pozycji z konkretnymi numerami seryjnymi. WAŻNE: Na formularzu wydruku możemy także umieszczać dodatkowe pola. Aby dodać gwarancję należy wejść do przeglądania zamówień (Handel->Zamówienia) a następnie z menu kontekstowego wybrać opcję Dodaj gwarancję. Po wypełnieniu wszystkich pól wybór zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj. Będzie ją można oczywiście zmienić/uzupełnić na etapie tworzenia konkretnego zlecenia. zdefiniowane podczas wdrożenia systemu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 184 . Dodawanie gwarancji Formularz Dodaj gwarancję pozwala na dodawanie w systemie gwarancji związanych z konkretnym zamówieniem. z której można wybrać symbol gwarancji. bądź usunięcia rekordu z systemu. co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj. • Temat (obowiązkowe) – nazwa nowej gwarancji pod jaką będzie ona rozpoznawana przez system ITCube. Modyfikowanie/Usuwanie szablonu druku zlecenia serwisowego W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania nazwy oraz definicji szablonu druku. a następnie nacisnąć przycisk Tak w okienku wyboru. Aby opcje umożliwiające tą funkcjonalność były dostępne musi być włączony system zarządzania polami dodatkowymi zlecenia serwisowego. • Pozycja pola opis – pole umożliwiające wybranie pozycji gdzie ma się znajdować opis na zleceniu podczas wydruku. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz składający się z dwóch okien. Domyślnie jest proponowany największy numer gwarancji zapisany w bazie ITCube powiększony o jeden według serii zdefiniowanej w pliku itcube. Okno pierwsze .szablonem. fabrycznymi. Następnie należy zatwierdzić swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz.: 2007/01/00095). Analogicznie możemy dodać gwarancje niezwiązaną z żadnym zamówieniem – w takim wypadku wybieramy opcje Serwis->Dodaj gwarancję. Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj szablon druku i poprawienie wybranych pól.Dane podstawowe o gwarancji składa się z następujących pól: • • Symbol – rozwijana lista. uwagami itd. By usunąć rekord wcisnąć należy przycisk Usuń. Tak więc należy ją traktować jako swego rodzaju punkt wyjścia dla rekordów związanych z danym szablonem. To które z danych zapisanych w systemie zostaną wyświetlone zależy od ustawień w powyższym polu.ini (np. Numer (obowiązkowe) – unikatowy numer gwarancji. bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu.

przeglądy przeprowadzane będą ze względu na stan licznika (precyzyjnie zostanie to określone w polu Przeglądy co). Plik dołącza się klikając w przycisk wszystkie dostępne znajdujący się po lewej stronie okna Dokumenty. które wcześniej wprowadzone zostały za pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Statusy gwarancji.Ze względu na stan licznika). Datę ustawia się za pomocą kalendarza systemu ITCube.rozwijane menu. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu projektu wybranego powyżej. w którym należy wskazać dla kogo jest wystawiona gwarancja. Dokumenty . za pomocą którego możemy określić rodzaj gwarancji. Z listy tej wybrać należy osobę. Przeglądy co . Wyboru dokonać możemy pomiędzy typami gwarancji. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 185 . Ze względu na stan licznika . która będzie odpowiedzialna za daną gwarancję. za pomocą którego określamy właściciela rekordu. Po kliknięciu na (wprowadzone w wcześniej pliki. Przeglądy .rozwijana lista z użytkownikami systemu ITCube. Szablon – pole umożliwiające przypisanie szablonu wydruku do wprowadzanej gwarancji. którego dotyczyć będzie wprowadzana gwarancja.pole umożliwiające dołączenie do gwarancji dowolnych plików.rozwijana lista opisująca co ile będą przeprowadzane przeglądy. Więcej o dołączaniu plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. za pomocą którego możemy określić status gwarancji. Typ (obowiązkowe) . w którym należy wskazać kto jest faktycznym odbiorcą w wystawionej gwarancji. w którym wyszczególnione są >Zarejestruj przycisk dokument) systemie wcześniej zarejestrowaliśmy • • • dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas dodawania/delegowania zadania klikając .duże pole edycyjne umożliwiające odnotowanie dowolnych spostrzeżeń użytkownika wprowadzającego dany rekord. w którym podać należy datę wystawienia/zakończenia gwarancji.przeglądy będą przeprowadzane co kilka miesięcy (dokładnie określa się tą wartość w polu Przeglądy co). z której można wybrać osobę kontaktową odbierającą gwarancję. dostęp do którego daje nam ikona znajdująca się po lewej stronie pola edycyjnego.• Data od/do (obowiązkowe) .rozwijane menu. Status . za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. Etap projektu .rozwijane menu. Do wyboru są dwie wartości: Czasowe . którego dotyczyć będzie wprowadzana gwarancja. • • • Właściciel (*) . • • • • • Koordynator . za Jeśli pomocą polecenia nie Dokumentywyżej wspomniany przycisk system otworzy nowe okno.Czasowe) albo wartość numeryczną określającą stan licznika (o ile w polu Przeglądy została wybrana wartość . • • • Kontrahent – pole. Wyboru dokonać możemy pomiędzy statusami gwarancji. W pole to wpisać należy albo liczbę miesięcy (o ile w polu Przeglądy została wybrana wartość . Opis . które wcześniej wprowadzone zostały za pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Typy gwarancji. Kontakt – lista rozwijana.pole określające co ile przeprowadzane będą przeglądy.rozwijane menu. Projekt – rozwijane menu.pole. Odbiorca – pole. Datę można także wprowadzić używając klawiatury pamiętając o zachowaniu poprawnego formatu daty.

ini. WAŻNE: Wprowadzając gwarancję mamy możliwość dodania zlecenia serwisowego. Takie ustawienia gwarantują. Okno Dowiązywanie rekordów pozwala wskazać grupy użytkowników. które będą mogły dodawać zlecenia serwisowe do tej gwarancji. że nikt poza nim oraz administratorem nie zmieni wpisywanych przez niego danych. na które zostanie udzielona gwarancja należy kliknąć w przycisk Dodaj. natomiast żadna z grup nie jest uprawniona do jego modyfikacji czy usunięcia.przycisk ten pozwala na wprowadzenie nowego produktu do bazy produktów i usług w systemie ITCube a następnie wprowadzenie jego numeru seryjnego i fabrycznego • . iż twórca rekordu może mieć pewność.symbol graficzny służący do usuwania produktów bądź maszyn w oknie Gwarancja na. Domyślne ustawienia praw można zmienić w profilu użytkownika. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 186 • • . Po zaznaczeniu towarów bądź maszyn. • Prawa – okna Odczyt danych oraz Edycja danych pozwalające określić. Obok pola znajdują się 4 przyciski: . Aby to uczynić należy zaznaczyć pole Dodaj zlecenie serwisowe. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. Druga sekcja – Dane dodatkowe o gwarancji . W celu nadania praw do odczytu należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Odczyt klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki. Żadna grupa także nie ma domyślnie uprawnień dowiązywania rekordów do gwarancji.WAŻNE: Pola Uwagi mogą być nazwane w dowolny sposób – zależy to od ustawień w pliku itcube. Okno to pozostaje widoczne o ile zostały włączone mechanizmy definiowania dodatkowych pól związanych z gwarancjami. edycji danych lub dodawania zleceń serwisowych. numer fabryczny oraz uwagi do każdej pozycji gwarancji.umożliwia wypełnienie dodatkowych pól związanych z gwarancją zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. Gwarancja na – pole służące określeniu na jakie maszyny jest wystawiona gwarancja. Standardowo odczytywać rekord mogą wszystkie grupy. • • . Pole to jest drukowane na podglądzie wydruku gwarancji.przycisk ten umożliwia wybranie produktów zarejestrowanych w systemie ITCube a następnie zdefiniowanie ich numerów seryjnych i fabrycznych. Aby nadać prawo do modyfikacji lub usunięcia danych należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Zapis klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki. Następnie system rozszerzy formularz o kolejne pola umożliwiające wprowadzenie takich danych jak numer seryjny.przycisk umożliwiający wybranie maszyny z przeglądarki maszyn. .

dostęp do którego daje nam ikona znajdująca się po lewej stronie pola edycyjnego. Po wybraniu tej opcji program otworzy nowe okno zawierający formularz z następującymi polami: Symbol – rozwijana lista.ini (np. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu projektu wybranego powyżej. którego dotyczyć będzie wprowadzany kontrakt. • Projekt – rozwijane menu. Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. Numer (obowiązkowe) – unikatowy numer kontraktu serwisowego. kto tak naprawdę jest odbiorcą w zdefiniowanym kontrakcie serwisowym. WAŻNE: Dodając kontrakt serwisowy korzystając z polecenia Serwis->Dodaj kontrakt serwisowy lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. Kontakt . • Odbiorca . które wcześniej wprowadzone zostały za pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Statusy kontraktu serwisowego. • Status . • Kontrahent (obowiązkowe) . za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. • Data od/do .pole. z którą należy kontaktować się w sprawie kontraktu serwisowego.rozwijane menu. Domyślnie jest proponowany największy numer kontraktu zapisany w bazie ITCube powiększony o jeden według serii zdefiniowanej w pliku itcube. iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania kontraktu serwisowego.rozwijane menu. Aby znaleźć kontrahenta. Dodawanie kontraktu serwisowego Oprócz gwarancji w systemie ITCube można definiować kontrakty serwisowe. Aby dodać kontrakt serwisowy należy wybrać opcję Serwis->Dodaj kontrakt serwisowy.: 2007/01/00005). Wyboru dokonać możemy pomiędzy statusami kontraktu. • Temat (obowiązkowe) – nazwa kontraktu serwisowego pod jaką będzie on rozpoznawany przez system ITCube. z której można wybrać symbol kontraktu serwisowego. Datę ustawia się za pomocą kalendarza systemu ITCube.Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowej gwarancji do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj.pole umożliwiające podanie jakiego kontrahenta dotyczy dany kontrakt serwisowy. • Etap projektu .pole umożliwiające podanie osoby. • • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 187 . Następnie system otworzy przeglądarkę kontrahentów uwzględniającą prawa do dowiązywania. którego dotyczyć będzie wprowadzany kontrakt. w którym podać należy datę rozpoczęcia kontraktu serwisowego.pole umożliwiające podanie. za pomocą którego możemy określić status kontraktu. Datę można także wprowadzić używając klawiatury pamiętając o zachowaniu poprawnego formatu daty. z którym będzie powiązany kontrakt serwisowy należy kliknąć w ikonę znajdującą się obok pola Kontrahent.

wcześniej zrobić dołączaniu dokumentu zadania systemie przycisk możemy podczas plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. Kontrakt na – pole służące określeniu na jakie maszyny jest wystawiony kontrakt • serwisowy. Przeglądy . w którym nie • • • wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj zarejestrowaliśmy dodawania/delegowania dokument) w klikając systemie . Ze względu na stan licznika .rozwijana lista z użytkownikami systemu ITCube.przycisk ten umożliwia wybranie produktów zarejestrowanych w systemie ITCube a następnie zdefiniowanie ich numerów seryjnych i fabrycznych. • • Właściciel (*) . .duże pole edycyjne umożliwiające odnotowanie dowolnych spostrzeżeń użytkownika wprowadzającego dany rekord.• Typ (obowiązkowe) . za pomocą którego możemy określić typ kontraktu serwisowego.przeglądy odbywać będą się co kilka miesięcy (dokładnie określa się tą wartość w polu Przeglądy co).rozwijane menu. Z listy tej wybrać należy osobę.rozwijane menu. • • .przycisk umożliwiający wybranie maszyny z przeglądarki maszyn. Plik dołącza się klikając w przycisk kliknięciu na wyżej wspomniany znajdujący się po lewej stronie okna Dokumenty. Pole Uwagi drukowane jest na wydruku kontraktu serwisowego. Do wyboru są dwie wartości: Czasowe . Przeglądy co .Czasowe) albo wartość numeryczną określającą stan licznika (o ile w polu Przeglądy została wybrana wartość . które wcześniej kontraktu pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Typy • Koordynator . która będzie odpowiedzialna za dany kontrakt serwisowy. wprowadzone serwisowego.Ze względu na stan licznika).rozwijana lista opisująca co ile będą przeprowadzane przeglądy. Obok pola znajdują się 4 przyciski: . Po przycisk w system otworzy pliki.przeglądy przeprowadzane będą ze względu na stan licznika (precyzyjnie zostanie to określone w polu Przeglądy co). Wyboru zostały dokonać za możemy pomiędzy tymi typami. za pomocą którego określamy właściciela rekordu. WAŻNE: Pole Uwagi mogą być nazwane w dowolny sposób – zależy to od ustawień w pliku itcube. Dokumenty . Więcej nowe Jeśli to o okno. Szablon – pole umożliwiające przypisanie wprowadzanego kontraktu serwisowego do konkretnego szablonu wydruku.ini.pole umożliwiające dołączenie do kontraktu serwisowego dowolnych plików.przycisk ten pozwala na wprowadzenie nowego produktu do bazy produktów i usług w systemie ITCube a następnie wprowadzenie jego numeru seryjnego i fabrycznego • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 188 . • Opis .pole określające co ile przeprowadzane będą przeglądy. W pole to wpisać należy albo liczbę miesięcy (o ile w polu Przeglądy została wybrana wartość .

Następnie system rozszerzy formularz o kolejne pola umożliwiające wprowadzenie takich danych jak numer seryjny. Takie ustawienia gwarantują.• . Żadna grupa także nie ma domyślnie uprawnień dowiązywania rekordów do wprowadzanego kontraktu serwisowego. Ostatnia sekcja – Dane dodatkowe o kontrakcie serwisowym umożliwia wypełnienie zmienić w profilu dodatkowych pól związanych z kontraktem serwisowym zdefiniowanym podczas wdrożenia systemu. Aby nadać prawo do modyfikacji lub usunięcia danych należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Zapis klikając na ich nazwach lewym przyciskiem będą myszki. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. iż twórca rekordu może mieć pewność. Okno to pozostaje widoczne o ile zostały włączone mechanizmy definiowania dodatkowych pól związanych z kontraktami serwisowymi. WAŻNE: Wprowadzając kontrakt serwisowy mamy możliwość dodania zlecenia serwisowego. Standardowo odczytywać rekord mogą wszystkie grupy. które mogły dodawać serwisowe kontraktu • serwisowego. że nikt poza nim oraz administratorem nie zmieni wpisywanych przez niego danych. Zarządzanie gwarancjami Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 189 .symbol graficzny służący do usuwania produktów bądź maszyn w oknie Kontrakt na. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu. Okno Dowiązywanie zlecenia pozwala do wskazać tego grupy użytkowników. W celu nadania praw do odczytu należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Odczyt klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki. Aby to uczynić należy zaznaczyć pole Dodaj zlecenie serwisowe. Domyślne ustawienia praw można użytkownika. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowego kontraktu serwisowego do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj. edycji danych lub dodawania zleceń serwisowych. Prawa – okna Odczyt danych oraz Edycja danych pozwalające określić. Po zaznaczeniu towarów bądź maszyn. natomiast żadna z grup nie jest uprawniona do jego modyfikacji czy usunięcia. numer fabryczny oraz uwagi do każdej pozycji gwarancji. na które zostanie wystawiony kontrakt serwisowy należy kliknąć w przycisk Dodaj.

• kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. która poprzedza właśnie przeglądaną. usunięcia danych bądź dodania zlecenia serwisowego. Kontrahent. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj gwarancjami składa się z dwóch okien. Tak więc. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej gwarancji za pomocą takich danych jak choćby: Właściciel. aby znaleźć rekord. Nazwa gwarancji oraz Numer zamówienia. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj gwarancjami. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Można posłużyć się rozwijanym menu. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Gwarancja do. edycji. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Okno składa się z następujących kolumn: kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. edycja danych oraz ich usunięcie (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych) a także możemy dodać zlecenie serwisowe. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 190 • . każda partia grupuje dziesięć rekordów. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. którego twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o gwarancji. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. skoku do partii rekordów. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Symbol. który stworzył dany rekord. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Koordynator. Do tego celu służy polecenia: Serwis->Gwarancje. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jedną gwarancją). za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów o którą nam chodzi. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów.zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Numer gwarancji. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. skoku do partii rekordów. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.

której koordynatorem jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Koordynator frazę „Jan Kowalski”. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Do w kolumnie Data zak. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. aby znaleźć rekordy dotyczące gwarancji dotyczącej firmy „Coca Cola” wystarczy wpisać w pole Kontrahent identyczną nazwę (Coca Cola) i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych gwarancjom dotyczących kontrahenta „Coca Cola". Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie pól Od. Tak więc. która dotyczy zamówienia o numerze „1234” wystarczy wpisać w polu edycyjnym ciąg „1234” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 191 • • . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących gwarancji. kolumna Temat . kolumna Data Końca – zawiera informację o dacie zakończenia gwarancji. którego dotyczy gwarancja. aby znaleźć rekord dotyczący gwarancji. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich gwarancji. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordu poświęconego gwarancji posiadającemu numer „1234”.pole zawierające nazwę gwarancji. Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich gwarancji obsługiwanych przez Jana Kowalskiego. aby znaleźć gwarancje. Tak więc.pole zawierające unikalny numer zamówienia nadany przez system. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. kolumna Nr zam. aby znaleźć rekord dotyczący gwarancji. aby znaleźć rekord dotyczący gwarancji. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. • • • kolumna Numer – pole zawierające unikalny numer gwarancji nadany przez system. kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. o nazwie „Gwarancja na system ITCube CRM” wystarczy wpisać w polu edycyjnym taką nazwę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj.• kolumna Koordynator . Do tego celu służą dwa pola Od. który został przypisany do gwarancji. Tak więc. .zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. który jest integralną częścią systemu ITCube. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych gwarancji o takim temacie. która otrzymało numer „1234” wystarczy wpisać w polu edycyjnym ciąg „1234” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Do. z którym związana jest określona gwarancja. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. według ich daty wystawienia. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców.

Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu gwarancji • znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Dzięki nim użytkownik może wyszukać gwarancję po tych dwóch numerach charakterystycznych dla pozycji gwarancji. kosztów oraz czasu Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. Dodatkowo możliwe jest przeglądanie gwarancji po polach Typ. znajduje się także przycisk . Produkt. Domyślnie kolumna ta ustawiona jest na pole status. po których można wyszukiwać bądź przeglądać gwarancje. Podgląd / edycja / drukowanie / usuwanie gwarancji / podsumowanie przychodów. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje na temat gwarancji zgromadzone w systemie ITCube CRM. WAŻNE: Na dole przeglądarki znajdują się trzy dodatkowe pola (Symbol.Szukaj.ini. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację.zawiera kolejne wartości. Numer fabryczny. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych gwarancji wystawionych do zamówienia o numerze „1234”. wydruk gwarancji dla klienta. Numer seryjny) służące wyszukiwaniu gwarancji. edycja danych. obok numeru @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 192 . Kolumna . Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. • kolumna Dod. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści gwarancji. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. dodanie zlecenia serwisowego a także usunięcie rekordu (opcja dostępna tylko dla administratora). WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat gwarancji którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Uwagi oraz polach dodatkowych – o ile uprzednio zostały zdefiniowane w pliku itcube.

wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Aby wydrukować gwarancję dla klienta należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 193 . Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia może w każdej chwili zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie opisującym gwarancje. Aby zmiany zostały zapisane. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Drukuj gwarancję. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Na takim wydruku oczywiście nie będzie wszystkich danych oraz dodatkowo znajdzie się stopka firmy wraz z logiem. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów poświęconych gwarancji można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Raport ten wyświetla listę zleceń serwisowych wraz z wprowadzonymi kosztami i przychodami (raport analizuje pola przychód i koszt na karcie zlecenia serwisowego oraz powiązanych działań serwisowych). znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Dzięki temu raportowi w łatwy sposób możemy sprawdzić ile kosztowała nas obsługa danej gwarancji bądź ile zarobiliśmy na płatnych zleceniach serwisowych. Raport „Podsumowanie czasu pracy” poddaje analizie czas poświęcony na realizację działań serwisowych. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. a następnie za pomocą formularza otwartego przez system wprowadzić niezbędne poprawki. WAŻNE: Usunięcie gwarancji skutkuje usunięciem wszystkich rekordów „podpiętych” pod gwarancję (czyli zleceń i działań serwisowych). iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Podsumowanie przychodów/kosztów oraz czasu pracy Będąc na karcie gwarancji można wygenerować raport „Podsumowanie przychodów/kosztów” (należy mieć uprawnienie do generowania raportów).WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Drukowanie gwarancji dla klienta W każdej chwili można wydrukować gwarancję dla klienta.

Data od. Do tego celu służy polecenie: Serwis->Kontrakty serwisowe. Okno składa się z następujących kolumn: kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Numer kontraktu. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. każda partia grupuje dziesięć rekordów. Koordynator. Status oraz Nazwa. Kontrahent. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. edycji. usunięcia danych bądź dodania zlecenia serwisowego. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 194 • . każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym kontraktem serwisowym). Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego kontraktu serwisowego za pomocą takich danych jak choćby: Właściciel. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. która poprzedza właśnie przeglądaną.Zarządzanie kontraktami serwisowymi Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. skoku do partii rekordów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Symbol. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. skoku do partii rekordów. który stworzył dany rekord. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o kontrakcie. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj kontraktami serwisowymi. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . edycja danych oraz ich usunięcie (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych) a także możemy dodać zlecenie serwisowe. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Można posłużyć się rozwijanym menu. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów o którą nam chodzi. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj kontraktami serwisowymi składa się z dwóch okien.

Do tego celu służą dwa pola Od. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących kontraktów serwisowych. • kolumna Temat . aby znaleźć rekordy dotyczące kontraktu dotyczącego firmy „Coca Cola” wystarczy wpisać w pole Kontrahent identyczną nazwę (Coca Cola) i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. • kolumna Numer – pole zawierające unikalny numer kontraktu serwisowego nadany przez system. aby znaleźć kontrakt serwisowy. z którym związany jest określony kontrakt.pole zawierające nazwę kontraktu serwisowego. Tak więc. • kolumna Koordynator . który został przypisany kontraktu serwisowego. aby znaleźć rekord. Tak więc. którego koordynatorem jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Koordynator frazę „Jan Kowalski”. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Do. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordu poświęconego kontraktowi o numerze „1234”. Tak więc. Tak więc.wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. • kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. Do w kolumnie Data końca. możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. aby znaleźć rekord dotyczący kontraktu o nazwie „Kontrakt na system ITCube CRM” wystarczy wpisać w polu edycyjnym taką nazwę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Tak więc. którego twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. który jest integralną częścią systemu ITCube. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych kontraktom o takiej nazwie.zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich kontraktów serwisowych serwisowanych przez Jana Kowalskiego. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie pól Od. który otrzymał numer „1234” wystarczy wpisać w polu edycyjnym ciąg „1234” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. • kolumna Data końca – zawiera informację o dacie zakończenia kontraktu serwisowego. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych kontraktom serwisowym dotyczących kontrahenta „Coca Cola". aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich kontraktów serwisowych. aby znaleźć rekord dotyczący kontraktu serwisowego. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 195 Istnieje również . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. według ich daty zakończenia.

Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu kontraktu • znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno.ini. Numer fabryczny. kosztów oraz czasu Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. po których można wyszukiwać bądź przeglądać kontrakty serwisowe. Domyślnie kolumna ta ustawiona jest na pole status. dodanie zlecenia serwisowego a także usunięcie rekordu (opcja dostępna tylko dla administratora). WAŻNE: Na dole przeglądarki znajdują się trzy dodatkowe pola (Symbol.zawiera kolejne wartości. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. znajduje się także przycisk . edycja danych. wydruk kontraktu dla klienta. Dzięki nim użytkownik może wyszukać kontrakt po tych dwóch numerach charakterystycznych dla pozycji kontraktu. Numer seryjny) służące wyszukiwaniu kontraktów serwisowych. Dodatkowo możliwe jest przeglądanie kontraktów po polach Typ. Uwagi oraz polach dodatkowych – o ile uprzednio zostały zdefiniowane w pliku itcube. Podgląd / edycja / drukowanie / usuwanie kontraktów serwisowych / podsumowanie przychodów.• kolumna Dod. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje na temat kontraktu zgromadzone w systemie ITCube CRM. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści kontraktu. Kolumna . obok numeru @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 196 . Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Produkt. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat gwarancji którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony .

znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów poświęconych kontraktom serwisowym można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. a następnie za pomocą formularza otwartego przez system wprowadzić niezbędne poprawki. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Drukowanie kontraktu dla klienta W każdej chwili można wydrukować kontrakt serwisowy dla klienta. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Na takim wydruku oczywiście nie będzie wszystkich danych oraz dodatkowo znajdzie się stopka firmy wraz z logiem. Raport „Podsumowanie czasu pracy” poddaje analizie czas poświęcony na realizację działań serwisowych. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 197 . WAŻNE: Usunięcie kontraktu skutkuje usunięciem wszystkich rekordów „podpiętych” pod niego (czyli zleceń i działań serwisowych). Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia może w każdej chwili zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie opisującym kontrakt. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Dzięki temu raportowi w łatwy sposób możemy sprawdzić ile kosztowała nas obsługa danego kontraktu bądź ile zarobiliśmy na płatnych zleceniach serwisowych. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Aby zmiany zostały zapisane. Raport ten wyświetla listę zleceń serwisowych wraz z wprowadzonymi kosztami i przychodami (raport analizuje pola przychód i koszt na karcie zlecenia serwisowego oraz powiązanych działań serwisowych). a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Podsumowanie przychodów/kosztów oraz czasu pracy Będąc na karcie kontraktu serwisowego można wygenerować raport „Podsumowanie przychodów/kosztów” (należy mieć uprawnienie do generowania raportów). iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Aby wydrukować kontrakt dla klienta należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi.WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Drukuj kontrakt. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji.

Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Dodaj zlecenie serwisowe zawierający następujące pola: Symbol – rozwijana lista. • Temat (obowiązkowe) – nazwa zlecenia serwisowego pod jaką będzie on rozpoznawany przez system ITCube. • Projekt – rozwijane menu. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 198 . • • • Gwarancja – pole umożliwiające powiązanie zlecenia z gwarancją. Kontakt . którego dotyczyć będzie wprowadzany kontrakt. • Powiązane z (obowiązkowe) – lista umożliwiająca określenie z czym dane zlecenie jest powiązane. • • Odbiorca . • Kontakt .ini (np. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu projektu wybranego powyżej.: 2006/01/00008).pole umożliwiające podanie osoby związanej z odbiorcą zlecenia. WAŻNE: Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy osoby kontaktowej w systemie ITCube możemy to zrobić podczas dodawania zlecenia klikając przycisk .Dodawanie zlecenia serwisowego Aby zbudować pełną historię serwisowanego urządzenia musi być możliwość wprowadzania zleceń serwisowych oraz późniejszego łatwego ich przeglądania.rozwijane menu. Kontrakt – pole umożliwiające powiązanie zlecenia z kontraktem. Kontrahent (obowiązkowe) .pole umożliwiające podanie jakiego kontrahenta dotyczy dane zlecenie serwisowe.pole umożliwiające podanie osoby. Do dyspozycji mamy trzy wartości: Brak powiązania – zlecenie jednorazowe. Kontraktem – zlecenie powiązane z kontraktem serwisowym. System ITCube umożliwia dodawanie różnego typu zleceń serwisowych zarówno do gwarancji. • • WAŻNE: W przypadku gdy dodajemy zlecenie serwisowe jednorazowe możliwe jest wybranie tylko osoby kontaktowej (nie powiązanej z kontrahentem). z którą należy kontaktować się w sprawie zlecenia serwisowego.pole umożliwiające podanie gdzie ma być wykonane zlecenie serwisowe. Gwarancją – zlecenie powiązane z gwarancją. Aby dodać zlecenie serwisowe należy wejść do przeglądania gwarancji/kontraktów serwisowych (Serwis->Gwarancje. Numer (obowiązkowe) – unikatowy numer zlecenia serwisowego. Wybranie kontrahenta lub osoby kontaktowej jest obligatoryjne. za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. jak i do kontraktu serwisowego. z której można wybrać symbol zlecenia serwisowego. Serwis->Kontrakty serwisowe) a następnie z kontekstowego menu wybrać opcję Dodaj zlecenie serwisowe lub po prostu wybrać opcję Serwis->Dodaj zlecenie serwisowe z menu głównego. Domyślnie jest proponowany największy numer zlecenia zapisany w bazie ITCube powiększony o jeden według serii zdefiniowanej w pliku itcube. Etap projektu . którego dotyczyć będzie wprowadzany kontrakt. jak i jednorazowego zlecenia serwisowego.

tydzień. Jeśli wybrany zostanie typ dzienny dodatkowo system wyświetli elementy pozwalające na doprecyzowanie wyboru poprzez wskazanie poszczególnych dni tygodnia. w którym podać należy datę i godzinę ustalonego zakończenia zlecenia serwisowego. • • Priorytet – rozwijana lista. za pomocą którego możemy określić status zlecenia. Przyjmujący .w polu tym można wybrać walutę.edycyjne pole służące do wprowadzenia wartości kosztu jaki ponieśliśmy w związku z wykonaniem zlecenia serwisowego. rok itd. która będzie odpowiedzialna za proces realizacji tego zlecenia serwisowego. Status . służąca określeniu ważności zgłoszenia serwisowego. Wyboru dokonać możemy pomiędzy statusami zlecenia. które wcześniej zlecenia pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Typy • . Datę można także wprowadzić używając klawiatury pamiętając o zachowaniu poprawnego formatu daty. za pomocą którego możemy określić miejsce wykonania zlecenia serwisowego. • Data przyjęcia .rozwijana lista z użytkownikami systemu ITCube. Datę ustawia się za pomocą kalendarza systemu ITCube. • Przychód .• Termin zlecenia .rozwijane menu. za pomocą którego możemy określić typ zlecenia serwisowego.rozwijane menu.pole. Pole „Do” określa datę zakończenia okresu trwania serii. Datę ustawia się za pomocą kalendarza systemu ITCube. • Waluta . które wcześniej wprowadzone zostały za pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Statusy zlecenia serwisowego. Z listy tej wybrać należy osobę. dostęp do którego daje nam ikona znajdująca się po prawej stronie nazwy pola. wprowadzone serwisowego. Datę można także umożliwiające podanie czy wprowadzane zlecenie będzie wprowadzić używając klawiatury pamiętając o zachowaniu poprawnego formatu daty. • wykonywane u klienta (wartość: U klienta). • Koordynator . która przyjęła zgłoszenie.rozwijane menu. Wyboru dokonać możemy pomiędzy tymi wartościami. Z listy tej wybrać należy osobę. w którym podać należy datę i godzinę przyjęcia zgłoszenia serwisowego. • Typ (obowiązkowe) . • Punkt serwisowy . WAŻNE: Przypomnienie liczone jest względem Daty przyjęcia. w której później podamy przychód/koszt zlecenia serwisowego. • Koszt . • Seria/Do – pola pozwalające na dodawanie zleceń cyklicznych – czyli powtarzanych okresowo. dostęp do którego daje nam ikona Lok. dzięki któremu możemy zadecydować kiedy koordynator ma zostać poinformowany o nowym zgłoszeniu serwisowym.rozwijana lista z użytkownikami systemu ITCube. rozwijane menu znajdująca się po prawej stronie nazwy pola. miesiąc.edycyjne pole służące do wprowadzenia wartości przychodu jaki odnotowaliśmy w związku z wykonaniem zlecenia serwisowego. koordynatora – pole. • Przyp. czy w serwisie (wartość: Na miejscu). Pierwsze z pól decyduje o typie serii określając okres powtórzenia (dzień. które wcześniej wprowadzone zostały za pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Punkty serwisowe. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 199 Wyboru zostały dokonać za możemy pomiędzy tymi typami.).pole.

przycisk umożliwiający wybranie maszyny z przeglądarki maszyn. Po zaznaczeniu towarów bądź maszyn. Zlecenie na – pole służące określeniu jakich maszyn dotyczy zlecenie. na które zostanie wystawiony kontrakt serwisowy należy kliknąć w przycisk Dodaj. Prawa . Umożliwia zdefiniowanie maszyny i podpięcia jej zarówno do zlecenia jak i do gwarancji/kontraktu. Opis – duże pole edycyjne służące wpisaniu dokładnego opisu zlecenia. Okno to pozostaje widoczne o ile zostały włączone mechanizmy definiowania dodatkowych pól związanych ze zleceniami serwisowymi.symbol graficzny służący do usuwania produktów bądź maszyn w oknie Kontrakt na. • • • • • Na samym dole formularza Dodaj zlecenie serwisowe znajduje się sekcja Dane dodatkowe o zleceniu serwisowym umożliwiająca wypełnienie dodatkowych pól związanych ze zleceniem serwisowym zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu.• • • Dokumenty – pole umożliwiające podpięcie dokumentów do zlecenia serwisowego. za pomocą którego określamy właściciela rekordu. • • . numer fabryczny oraz uwagi do każdej pozycji gwarancji.przycisk ten umożliwia wybranie produktów zarejestrowanych w systemie ITCube a następnie zdefiniowanie ich numerów seryjnych i fabrycznych. Aby to uczynić należy zaznaczyć pole Dodaj działanie serwisowe. Szablon – pole umożliwiające powiązanie zlecenia serwisowego z konkretnym szablonem wydruku. WAŻNE: Wprowadzając/Modyfikując zlecenie serwisowe mamy możliwość dodania działania serwisowego. • . Właściciel (*) – rozwijane menu. które może znaleźć się na wydruku zlecenia. Obok pola znajdują się 4 przyciski: . Opis (wydruk) .przycisk ten pozwala na wprowadzenie nowego produktu do bazy produktów i usług w systemie ITCube a następnie wprowadzenie jego numeru seryjnego i fabrycznego • . Następnie system rozszerzy formularz o kolejne pola umożliwiające wprowadzenie takich danych jak numer seryjny. W celu nadania praw do odczytu należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Odczyt klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki. umożliwiające podanie dodatkowych informacji o zleceniu serwisowym. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników.przycisk dostępny tylko w przypadku dodawania zlecenia powiązanego z kontraktem bądź gwarancją.duże pole edycyjne.okna Odczyt danych oraz Edycja danych pozwalające określić. którego zlecenie dotyczy. . @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 200 . Aby nadać prawo do modyfikacji lub usunięcia danych należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Zapis klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu lub edycji danych.

które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Numer zlecenia. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Kontrahent. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego zlecenia serwisowego za pomocą takich danych jak choćby: Właściciel. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj zleceniami serwisowymi składa się z dwóch okien. Można posłużyć się rozwijanym menu. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj zleceniami serwisowymi. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. edycji bądź usunięcia danych. która poprzedza właśnie przeglądaną. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów o którą nam chodzi. Status. Koordynator. Zarządzanie zleceniami serwisowymi Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym zleceniem serwisowym). Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Do tego celu służy polecenie Serwis->Zlecenia serwisowe.będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Symbol. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie.Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowej gwarancji do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj. Okno składa się z następujących kolumn: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 201 . Termin. skoku do partii rekordów. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. każda partia grupuje dziesięć rekordów. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Nazwa. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego . skoku do partii rekordów. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej.

W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących zleceń serwisowych. Tak więc.. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.pole zawierające unikalny numer zlecenia serwisowego. aby znaleźć zlecenie serwisowe wykonane przez Jana Kowalskiego wystarczy wybrać z rozwijanego menu Koordynator frazę „Jan Kowalski”. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich serwisowane przez Jana Kowalskiego. • kolumna Numer . według daty ich planowanego zakończenia. aby znaleźć rekordy dotyczące zleceń serwisowych związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy wpisać w pole Kontrahent identyczną nazwę (Coca Cola) i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 202 . Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie zleceń serwisowych o takim właśnie numerze. zawiera informację o ustalonej serwisowych. kolumna Właściciel . Do. • kolumna Kontrahent . który stworzył dany rekord.zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. z którym związane jest określone zlecenie serwisowe.zawiera nazwę kontrahenta. a także co niezwykle ważne . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. którego twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”.zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego.przycisk akcji . Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie zleceń serwisowych dotyczących kontrahenta „Coca Cola". Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Do w kolumnie Termin zlec.• kolumna Nr . aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zleceń serwisowych. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Tak więc. Do tego celu służą dwa pola Od. kolumna Termin zlec. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o zleceniu serwisowym. Tak więc. który jest integralną częścią systemu ITCube.zawiera numer porządkowy rekordu. aby znaleźć rekord. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie pól Od. który jest odpowiedzialny za dane zlecenie serwisowe. które były dacie realizacji zlecenia • • • serwisowego. aby znaleźć rekord dotyczący zlecenia serwisowego o numerze „1234” wystarczy wpisać w polu edycyjnym ciąg „1234” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. edycja danych. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. kolumna Koordynator . dodanie działania serwisowego oraz usunięcie rekordu lub całej serii zleceń (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych).

Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych zleceniom serwisowym o właśnie takim temacie. Numer fabryczny.zawiera kolejne wartości. Podgląd / edycja / drukowanie / dodawanie zamówienia / dodawanie zlecenia serwisowego / usuwanie zlecenia serwisowego / usuwanie serii zleceń serwisowych / podsumowanie przychodów.zawierającej numer porządkowy rekordu. Produkt.ini. Data przyjęcia oraz polach dodatkowych – o ile uprzednio zostały zdefiniowane w pliku itcube.w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) . kolumna Dod. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 203 . Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu zlecenia serwisowego znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. kosztów oraz czasu Jak już było wspomniane wcześniej . Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. znajduje się także przycisk . aby znaleźć zlecenie serwisowe nazwane „Co miesięczny przegląd w firmie Abat” wystarczy wpisać w pole Temat identyczną frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Numer seryjny) służące wyszukiwaniu zleceń serwisowych. Uwagi. po których można wyszukiwać bądź przeglądać zlecenia serwisowe. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.• kolumna Temat . Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Kolumna . kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści zlecenia serwisowego. Domyślnie kolumna ta ustawiona jest na pole status. Tak więc. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. • WAŻNE: Na dole przeglądarki znajdują się kolejne dodatkowe pola (Symbol. dodanie działania serwisowego a także usunięcie rekordu lub serii zleceń (opcja dostępna tylko dla administratora). Dodatkowo możliwe jest przeglądanie zleceń po polach Typ.zawiera nazwę zlecenia serwisowego. edycja danych. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Opis.

Odpowiedzią systemu będzie otwarcie okna z przygotowanym wydrukiem dla klienta. a następnie za pomocą formularza otwartego przez system wprowadzić niezbędne poprawki. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia może w każdej chwili zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie opisującym zlecenie serwisowe. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat zlecenia serwisowego którekolwiek z pól nie zostało wypełnione . Analogicznie . Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów poświęconych zleceniom serwisowym można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Wybranie tej funkcji spowoduje otwarcie okna nowego zlecenia serwisowego już z wypełnionymi polami pobranymi ze zlecenia serwisowego na bazie którego dodajemy kolejny rekord. Aby dodać dokument sprzedaży.kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. zamówienia bądź faktury skojarzonej z tym zleceniem. Dodaj zlecenie serwisowe Z pozycji przeglądarki zleceń serwisowych możliwe jest dodanie kolejnego zlecenia serwisowego.na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Drukowanie zlecenia serwisowego W przypadku gdy musimy wydrukować potwierdzenie przedmiotu pozostawionego w serwisie możemy to w łatwy sposób wykonać wybierając opcję Drukuj zlecenie serwisowe.Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Dodaj dokument sprzedaży Z pozycji przeglądarki zleceń serwisowych możliwe jest dodanie oferty. które automatycznie będzie powiązane ze zleceniem serwisowym wystarczy wybrać opcję Dodaj dokument sprzedaży. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Aby zmiany zostały zapisane. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje na temat zlecenia serwisowego zgromadzone w systemie ITCube. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 204 .

a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazane rekordy z bazy. Dzięki temu raportowi w łatwy sposób możemy sprawdzić ile kosztowała nas realizacja zlecenia bądź ile zarobiliśmy na konkretnym zleceniu. Pierwsze polecenie umożliwia usunięcie wszystkich zleceń serwisowych z jednej serii o statusach różnych niż Zamknięte. Podsumowanie przychodów/kosztów oraz czasu pracy Będąc na karcie zlecenia serwisowego można wygenerować raport „Podsumowanie przychodów/kosztów” (należy mieć uprawnienie do generowania raportów).obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Druga opcja usuwa wszystkie zlecenia z serii. Do tego służą dwa polecenia: Usuń serię (zlecenia niezamknięte) oraz Usuń serię (wszystkie zlecenia). które od razu trafiają do jego historii. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Analogicznie można dodać działanie serwisowe z kalendarzy systemu ITCube. Delegowanie / Realizacja działań serwisowych Proces realizacji zlecenia serwisowego opiera się o tzw. w którym znaleźć można następujące pola: • Temat (obowiązkowe) – pole umożliwiające nadanie nazwy tworzonemu właśnie działaniu. wybrać należy polecenie Serwis->Dodaj działanie serwisowe z menu górnego systemu lub wybrać opcję Dodaj działanie serwisowe z menu kontekstowe zlecenia serwisowego. Usuwanie serii zleceń serwisowych (*) W momencie gdy dodamy zlecenie seryjne w systemie ITCube możemy następnie usunąć całą serię rekordów. iż wartością poddawaną analizie jest czas poświęcony na realizację działań serwisowych. I tak aby dodać/delegować działanie serwisowe. WAŻNE: Usunięcie zlecenia powoduje usunięcie działań serwisowych podpiętych pod zlecenie oraz zamówienia powiązanego ze zleceniem. W kontekście jednego zlecenia serwisowego możemy dodawać wiele działań serwisowych. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 205 . Po wybraniu wyżej wymienionych opcji system otworzy nowe okno z formularzem. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Dzięki temu w łatwy sposób możemy odtworzyć cały proces realizacji zlecenia serwisowego. Po wykonaniu jednej z wyżej wspomnianych operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranej serii zleceń. działania serwisowe. Raport ten wyświetla listę działań serwisowych wraz z wprowadzonymi kosztami i przychodami (raport analizuje pola przychód i koszt na karcie działania serwisowego). Analogicznie działa raport „Podsumowanie czasu pracy” z tym.

• • Priorytet – rozwijane menu umożliwiające określenie ważności delegowanego działania. z której należy wybrać zlecenie serwisowe powiązane z aktualnie dodawanym działaniem serwisowym. • Zlecenie (obowiązkowe) – lista rozwijana. • Seria/Do – pola umożliwiające dodanie seryjnego działania serwisowego. W przypadku gdy chcemy by system powiadamiał bądź zakończeniu ustawić opcję: opóźnieniu Zakończenie/Opóźnienie działania. Odbiór działania rozumiany o jest tutaj jako podjęcie decyzji działania przez realizatora należy co do akceptacji/odrzucenia delegującego działania. • Realizator (obowiązkowe) – rozwijane menu. za pomocą którego wyznaczamy spośród zarejestrowanych w systemie użytkowników osobę mającą zająć się realizacją danego działania. Działania serwisowe dodaje się w sposób analogiczny jak zadania. który przywołać można klikając w przycisk znajdujący się po prawej stronie pola Data lub wpisać poprawną datę z klawiatury. By oprócz standardowego sposobu powiadomienia system poinformował realizatora także drogą mailową wystarczy zaznaczyć opcje Mail.• Data (obowiązkowe) – pole. W obu przypadkach zakończenie zadania rozumiane jest jako ustawienie statusu na Zamknięte pozytywne bądź Zamknięte negatywnie. • Przypomnienie delegującego – rozwijana lista. Dodatkowo możliwe jest powiadomienie delegującego o opóźnieniu w realizacji działania bądź jego fakcie jego odebrania przez realizatora. Jeśli aktywny jest dodatkowo moduł ITCube SMS oraz do serwera został podłączony modem GSM (większość współczesnych telefonów komórkowych zawiera taki modem) można nakazać systemowi przypomnienie o działaniu w postaci sms'a. By system powiadamiał delegującego o odebraniu bądź zakończeniu działania ustawić należy opcję: Zakończenie/Odbiór działania. Typ – rozwijana lista z typami działań serwisowych wprowadzanych do systemu za pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Typy działań serwisowych. dzięki której można zadecydować czy system ma poinformować osobę delegującą działanie o jego zakończeniu (Powiadom o zakończeniu działania) lub też nie informować delegującego o tym fakcie (Nie powiadamiaj). • Delegujący (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę osoby delegującej edytowany rekord. Opóźnienie działania rozumiane jest tutaj jako brak podjęcia decyzji o pozytywnym bądź negatywnym zakończeniu przy jednoczesnym upłynięciu terminu realizacji działania. za pomocą którego określić należy daty rozpoczęcia/zakończenia działania oraz godziny jego realizacji. Daty wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. W przypadku gdy system ITCube powiadomi delegującego o zakończeniu lub opóźnieniu działania serwisowego można ustawić opcję Nie powiadamiaj – wtedy system nie będzie więcej informował nas o tym fakcie. Do wyboru jest pięć opcji: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 206 . W przypadku dodawania zadania kilkudniowego należy ręcznie zmodyfikować dzień zakończenia zadania. • Przypomnienie realizatora – rozwijana lista umożliwiająca określenie kiedy system ma poinformować o konieczności realizacji działania serwisowego osobę odpowiedzialną za jego wykonanie. • Status – rozwijane menu dające możliwość ustalenia obecnego statusu działania.

aktualnie pracująca w systemie na danej stacji roboczej. Odrzucony – działanie nie zostało przyjęte do realizacji. Numer fabryczny – pole służące wprowadzeniu numeru fabrycznego maszyny. Opis del. Aby rekord został wprowadzony do systemu. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas informacje dotyczące działania. Pola dodatkowe wprowadza się w sekcji Dane dodatkowe dotyczące działania. Zarządzanie działaniami serwisowymi Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. należy zatwierdzić go klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. z którym zapozna się realizator danego działania. Zaakceptowany . którego dotyczy działanie serwisowe. • • • • • • W formularzu Dodaj/Deleguj działanie serwisowe możliwe jest wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. wymiany części zamiennych. których realizatorem jest osoba. Numer seryjny – pole służące wprowadzeniu numeru seryjnego maszyny. Zamknięty negatywnie. – pole edycyjne umożliwiające wpisanie np. W przypadku dodawania działania na konkretną maszynę pole to jest obligatoryjne. W ten sposób możliwe jest odnotowanie np. Wyszukiwanie działań serwisowych I tak po wybraniu polecenia Serwis->Działania serwisowe wczytany zostanie wykaz wszystkich działań. Można także wybrać dowolny produkt z bazy systemu ITCube.• • • • Nowy – działanie zostało dopiero wprowadzone do systemu. Z listy tej możemy wybrać produkt. rezultatu wykonanego działania. Zamknięty pozytywnie – działanie zostało zakończone pozytywnie/negatywnie. • Działanie na – lista produktów pobranych ze zlecenia serwisowego. – pole tekstowe umożliwiające wpisanie np. Przychód/Koszt – pola. Można posłużyć się rozwijanym menu. Opis real.działanie zostało przyjęte do realizacji. Aby sekcja ta była widoczna musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący działań. o którą nam @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 207 . Do tego celu służy polecenie Serwis->Działania serwisowe. treści polecenia. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. które służą do odnotowywania kosztów związanych z wykonywaniem działaniem serwisowym. Uwagi – pole służące wprowadzeniu uwag dotyczących maszyny. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj działaniami serwisowymi. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi.

którego realizatorem jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Realizator frazę „Jan Kowalski”. które delegował Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Delegujący frazę „Jan Kowalski”. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych działań wg tego właśnie kryterium. znajdujące się po lewej stronie pól @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 208 . system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących działań. jej edycja oraz usunięcie rekordu. Tabela ta podzielona jest na osiem kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań delegowanych przez Jana Kowalskiego. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). skoku do partii rekordów. który delegował dane działanie. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć działanie. • kolumna Delegujący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku Od. który jest realizatorem danego działania. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Tak więc. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści informacji zawartej w rekordzie. • kolumna Data – zawiera informację o dacie rozpoczęcia realizacji działania. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. Do. według ich daty realizacji. Tak więc. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Do tego celu służą dwa pola Od. jego nazwa czy też data realizacji. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego działanie za pomocą takich danych jak choćby: osoba delegująca działanie. Do w kolumnie Data. status danego działania. aby znaleźć zadanie. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań realizowanych przez Jana Kowalskiego. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego działania wg tego właśnie kryterium. skoku do partii rekordów.chodzi. • kolumna Realizator – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. która poprzedza właśnie przeglądaną. który jest integralną częścią systemu ITCube. Tak więc. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich działań.

Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Tak więc. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Temat taką właśnie frazę i nacisnąć przycisk Szukaj. aby znaleźć wszystkie działania prowadzone w kontekście firmy „Coca Cola”. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 209 . który umożliwia wyszukanie działania serwisowego po numerze seryjnym oraz przyciski umożliwiające przeglądanie działań serwisowych po ważności działania. kolumna Status – zawiera status wprowadzonego działania.• kolumna Typ – zawiera rodzaj wprowadzonego działania. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. WAŻNE: Na dole formularza znajdują się dodatkowe opcje umożliwiające wyszukiwanie oraz przeglądanie działań serwisowych. Jeśli nie pamiętamy pełnych danych mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Tak więc. Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. Tak więc. aby znaleźć działanie o statusie „Otwarte” wystarczy wybrać z rozwijanego menu Status frazę „Otwarte”. aby znaleźć wszystkie działania nazwane jako „Co miesięczny przegląd urządzeń w Coca Cola”. Tak więc. w której dotyczy dane działanie. aby znaleźć działanie o typie „Przegląd” wystarczy wybrać z rozwijanego menu Typ frazę „Przegląd”. kolumna Kontrahent – zawiera informację o nazwie firmy. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich otwartych działań serwisowych. • • • WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. znajduje się także przycisk . kolumna Temat .zawiera temat działania. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Jeśli nie pamiętamy pełnych danych mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych działań wg tego właśnie kryterium. Jest to pole numer seryjny. edycja zapisanych tam danych oraz usunięcie rekordu z systemu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich działań oznaczonych jako przegląd. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych działań wg tego właśnie kryterium. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Kontrahent „Coca Cola” i nacisnąć przycisk Szukaj.

w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje dotyczące działania. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji wybrać opcję Edytuj rekord. Usuwanie seryjnych działań serwisowych(*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o zadaniu którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Aby zmiany zostały zapisane. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba wyznaczona do realizacji danego zadania może w każdej chwili zmodyfikować pewne informacje zapisane w rekordzie opisującym dane działanie. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Aby wykonać taką operację należy wybrać jeną z dwóch opcji „Usuń serię (działania nie zamknięte)” lub „Usuń serię wszystkie działania”. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 210 . Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Analogicznie można usunąć całą serię działań serwisowych. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i Usuwanie rekordu. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno.Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu zadań odebranych znajdujących się na liście wyników wyszukiwania. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi.

Zarządzanie maszynami Opcja Serwis->Maszyny umożliwia wyszukanie maszyny o dowolnym numerze seryjnym bądź fabrycznym. kontrakty zlecenia. system generując raport uzna. Eksport zleceń serwisowych Moduł serwisowy systemu ITCube CRM udostępnia kilka raportów. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie zlecenia serwisowe powinny zostać umieszczone w raporcie. służąca wybraniu odpowiedniego typu zlecenia serwisowego. Dzięki temu nie musimy wpisywać ponownie numeru seryjnego maszyny co wielokrotnie może doprowadzić do pomyłek. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty>Serwis->Eksport zleceń serwisowych. Korzystając z tych trzech kryteriów możemy znaleźć dowolną maszynę. kontraktów serwisowych. zleceń serwisowych oraz działań serwisowych wykonanych w kontekście danej maszyny. możemy kliknąć na nią a system otworzy okno. Numer fabryczny oraz Nazwa produktu. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. Do wyszukiwania służą następujące kolumny: Numer seryjny. • Symbol – rozwijana lista. Możemy jednak dodatkowo określić czy wyszukiwanie maszyn ma zostać wykonane tylko w obrębie działań serwisowych. I tak w oknie pierwszym Dane dotyczące zleceń serwisowych znajdują się następujące pola: • Typ – rozwijana lista. działania serwisowe. kontraktu. system generując raport uzna. służąca wybraniu odpowiedniego symbolu zlecenia serwisowego. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • względem daty obiektu rosnąco – historia uporządkowana jest ze względu na czas od najdawniej wykonanych czynności. Historię tę można przeglądać w trzech różnych trybach: • względem typu obiektu – historia podzielona jest tematycznie na gwarancje. gwarancji czy też kontraktów. Domyślnie system szuka maszyny we wszystkich typach dokumentów serwisowych. Jednym z nich jest raport dotyczący zleceń serwisowych. iż nie jest to wartość. iż nie jest to @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 211 . w którym będziemy mogli prześledzić całą historię maszyny. Możemy także przeglądać maszyny po określonym typie gwarancji. która nas interesuje. W momencie gdy wyszukamy maszynę. WAŻNE: W momencie gdy wyszukamy daną maszynę możemy z menu kontekstowego wybrać opcję „Dodaj zlecenie serwisowe”. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Historia maszyny składa się z wszystkich gwarancji. która ma decydować o tym czy dane zlecenie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. zleceń serwisowych. • względem daty obiektu malejąco – historia uporządkowana jest ze względu na czas od najwcześniej wykonanych czynności. zlecenia czy działania a także poprzez Kontrahenta czy Odbiorcę (tylko w przypadku zaznaczonej opcji Gwarancja lub Kontrakt).

• Termin od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego terminu wykonania zleceń serwisowych.wartość. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. które ma decydować o tym czy dane zlecenie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Status – rozwijane menu. system generując raport uzna. I tak znajdują się tu następujące pola: • Grupa – rozwijane menu. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. za pomocą którego określamy status kontrahenta. iż nie jest to pole. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 212 . Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. iż nie jest to wartość. służąca wybraniu odpowiedniego statusu zlecenia serwisowego. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. system generując raport uzna.rozwijane menu. którego będą dotyczyły zlecenia serwisowego. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wybranie koordynatora. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Region . za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. pola te automatycznie stają się parametrami raportu i są wyświetlane w sekcji poniżej pola Termin od/do. Druga część formularza zawiera pola służące uściśleniu raportu ze względu na kontrahenta. która ma decydować o tym czy dane zlecenie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk stronie pola. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. znajdujący się po lewej WAŻNE: W przypadku zdefiniowania pól dodatkowych na formularzu zlecenia serwisowego w postaci list rozwijanych. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. • Miasto – pole edycyjne. • Przyjęcie od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego przyjęcia do wykonania zlecenia serwisowego. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dane zlecenie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Status – rozwijana lista. • Branża – rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta.

Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. która ma decydować o tym czy dany rekord znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując raport uzna. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta.rozwijane menu. • Format raportu – lista. • Potencjał . dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Eksport gwarancji/kontraktów serwisowych Kolejnym raportem dostępnym w module serwisowym jest raport poświęcony gwarancjom i kontraktom serwisowym. system generując raport uzna. względem której mają być posortowane wyniki. • Symbol – rozwijana lista. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. Data pozyskania (od. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie gwarancje/kontrakty serwisowe powinny zostać umieszczone w raporcie. z której wybrać należy jedną z dwóch wartości: Html lub csv. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 213 . dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. służąca wybraniu odpowiedniego symbolu gwarancji/kontraktu serwisowego. lub Raporty->Serwis->Eksport kontraktów serwisowych. służąca wybraniu odpowiedniego typu gwarancji/kontraktu serwisowego. Następnie system otworzy nowe okno z wygenerowanym raportem. I tak w oknie pierwszym Dane dotyczące gwarancji/kontraktów znajdują się następujące pola: • Typ – rozwijana lista. iż nie jest to wartość. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. Ostatnia część formularza dotyczy prezentacji wyników raportu. iż nie jest to wartość. natomiast wybranie opcji csv umożliwi otwarcie raportu w programie Excell. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dany rekord znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. do) – pola.• Państwo – rozwijane menu. I tak do dyspozycji mamy następujące wartości: • • Pola raportu – sekcja poświęcona informacjom jakie mają zostać wyświetlone w raporcie. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Serwis>Eksport gwarancji. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. iż raport będzie w postaci strony www. znajdujący się po • • Właściciel kontrahenta . Wybranie opcji html spowoduje.rozwijane menu. . Aby to uczynić należy nacisnąć przycisk Generuj znajdujący się na dole formularza. Uporządkowanie – rozwijana lista umożliwiająca wybranie kolumny.

Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. WAŻNE: W przypadku zdefiniowania pól dodatkowych na formularzu gwarancji lub kontraktu serwisowego w postaci list rozwijanych. • Region . system generując raport uzna. zakresu czasowego zakończenia określeniu gwarancji/kontraktu. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wybranie koordynatora. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Status – rozwijane menu. którego będą dotyczyły gwarancje lub kontrakty. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. iż nie jest to wartość. za pomocą którego określamy status kontrahenta. Początek od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego rozpoczęcia • • gwarancji/kontraktu. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. służąca wybraniu odpowiedniego statusu gwarancji/kontraktu serwisowego. • Branża – rozwijane menu. Druga część formularza zawiera pola służące uściśleniu raportu ze względu na kontrahenta. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. która ma decydować o tym czy dany rekord znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. iż nie jest to pole. • Miasto – pole edycyjne. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • Koniec od/do – dwa pola służące znajdujący się po lewej stronie pola. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. które ma decydować o tym czy dany rekord znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 214 . Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana.rozwijane menu. pola te automatycznie stają się parametrami raportu i są wyświetlane w sekcji poniżej pola Koniec od/do. system generując raport uzna. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Państwo – rozwijane menu. I tak znajdują się tu następujące pola: • Grupa – rozwijane menu.• Status – rozwijana lista. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne.

Wybranie opcji html spowoduje.rozwijane menu. iż nie jest to wartość. system generując raport uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dane działanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. względem której mają być posortowane wyniki. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. która ma decydować o tym czy dane działanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Serwis->Eksport działań serwisowych. Następnie system otworzy nowe okno z wygenerowanym raportem. służąca wybraniu odpowiedniego typu działania serwisowego. iż raport będzie w postaci strony www. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. Eksport działań serwisowych Kolejnym raportem w module serwis jest raport dotyczący działań serwisowych. I tak w oknie pierwszym Dane dotyczące działań serwisowych znajdują się następujące pola: • Typ – rozwijana lista. Ostatnia część formularza dotyczy prezentacji wyników raportu. Uporządkowanie – rozwijana lista umożliwiająca wybranie kolumny.rozwijane menu. Data pozyskania (od. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. • Format raportu – lista. służąca wybraniu odpowiedniego statusu działania serwisowego. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. system generując raport uzna.• Potencjał . Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. . do) – pola. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 215 . • Priorytet – rozwijana lista. • Status – rozwijana lista. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. która ma decydować o tym czy dane działanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. natomiast wybranie opcji csv umożliwi otwarcie raportu w programie Excell. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. Aby to uczynić należy nacisnąć przycisk Generuj znajdujący się na dole formularza. służąca wybraniu odpowiedniego priorytetu działania serwisowego. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. z której wybrać należy jedną z dwóch wartości: Html lub csv. znajdujący się po • • Właściciel kontrahenta . Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. system generując raport uzna. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie działania serwisowe powinny zostać umieszczone w raporcie. I tak do dyspozycji mamy następujące wartości: • • Pola raportu – sekcja poświęcona informacjom jakie mają zostać wyświetlone w raporcie.

Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. Pocz.• Realizator – rozwijana lista umożliwiająca wybranie realizatora działania serwisowego. od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego zakończenia działania serwisowego. które ma decydować o tym czy dane działanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to pole. • Branża – rozwijane menu. • Miasto – pole edycyjne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. I tak znajdują się tu następujące pola: • Grupa – rozwijane menu. od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego rozpoczęcia wykonania działania serwisowego. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. znajdujący się po lewej • • • Koń. Delegujący – rozwijana lista umożliwiająca wybranie delegującego działania serwisowego. od/do. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. system generując raport uzna. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk stronie pola. • Region . Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów.rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. WAŻNE: W przypadku zdefiniowania pól dodatkowych w postaci list rozwijanych na formularzu działania serwisowego. Druga część formularza zawiera pola służące uściśleniu raportu ze względu na kontrahenta. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. system generując raport uzna. iż nie jest to pole. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. • Status – rozwijane menu. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. pola te automatycznie stają się parametrami raportu i są wyświetlane w sekcji poniżej pola Koń. za pomocą którego określamy status kontrahenta. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. które ma decydować o tym czy dane działanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 216 . dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne.

z której wybrać należy jedną z dwóch wartości: Html lub csv. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. • Potencjał .rozwijane menu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 217 . Projekty w systemie ITCube System ITCube umożliwia zaplanowanie i czuwanie nad realizacją długoterminowych projektów biznesowych. znajdujący się po • • Właściciel kontrahenta . I tak do dyspozycji mamy następujące wartości: • • Pola raportu – sekcja poświęcona informacjom jakie mają zostać wyświetlone w raporcie. • Format raportu – lista. duplikowania wykonania określonych czynności oraz kontrolować proces wieloetapowej sprzedaży bądź rezerwacji zasobów firmowych np. laptop. sala konferencyjna. do) – pola. Wybranie opcji html spowoduje. tworząc pełną historię poczynionych kroków. Data pozyskania (od. unikając np. Daje to możliwość szybkiej weryfikacji stanu realizacji projektu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. . Wszystkie działania dokonane przez współpracowników są zapisywane. jak i utrzymania ciągłości prac nad projektem w razie absencji dowolnego z jego uczestników. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. iż raport będzie w postaci strony www. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. Intranet). W ramach otwartego projektu współpracujący zespół może w łatwy sposób wymieniać informacje. Znacząco ułatwia to zespołowi pracowników naszej firmy współpracę w osiągnięciu założonych celów oraz ujednolici realizację procesów zachodzących w firmie. Niezbędne do tego celu opcje zostały zgromadzone w menu systemowym Projekty. Uporządkowanie – rozwijana lista umożliwiająca wybranie kolumny. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu.rozwijane menu. względem której mają być posortowane wyniki. Aby to uczynić należy nacisnąć przycisk Generuj znajdujący się na dole formularza. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Ostatnia część formularza dotyczy prezentacji wyników raportu. Następnie system otworzy nowe okno z wygenerowanym raportem. natomiast wybranie opcji csv umożliwi otwarcie raportu w programie Excell. samochód (patrz także Obieg informacji w systemie ITCube. Za pomocą poleceń tam zawartych można: otworzyć nowy projekt oraz dokonać wglądu w już istniejące projekty wraz z możliwością edycji zapisanych tam danych.• Państwo – rozwijane menu.

Datę można także wprowadzić używając klawiatury @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 218 . mailingami. na podstawie którego chcemy stworzyć nowy projekt. w którym można będzie ustalić parametry nowo tworzonego projektu. Po prawej stronie znajduje się pole Wzorzec pozwalające na dokonanie decyzji czy dodawany projekt będzie także dostępny jako wzorzec podczas tworzenia innych projektów. • Koordynator (obowiązkowe za wyjątkiem projektów wzorcowych) – lista rozwijana. W przypadku dat realizacji etapów system wyliczy nowe terminy początku/zakończenia etapów uwzględniając datę rozpoczęcia nowo dodawanego projektu. • Numer – Pole pozwalające na nadanie projektowi jednoznacznie identyfikującego go numeru. • Wzorzec – pole to umożliwia wybranie projektu wzorcowego. iż proces ten dotyczyć będzie tylko tych etapów w nowo tworzonym projekcie które nie zostaną znajdujący się po prawej stronie nazwy pola. które nie są nadpisywane a jedynie wypełniane wartościami takimi by zachować czas trwania projektu. wiadomościami. Niemniej jednak istnieje możliwość zmiany jego domyślnej wartości.ini – standardowy format to YYYY/MM/NR). w którym wpisać należy dowolnie wybraną nazwę nowo otwieranego projektu. Warto więc pamiętać by w pierwszej kolejności wskazać ramy czasowe projektu a dopiero w następnym kroku dokonać wyboru projektu wzorcowego. Dodatkowo wybór wzorca powoduje przeładowanie formularza aktualnie dodawanego projektu oraz wypełnienia wszystkich jego pól wartościami pobranymi z projektu wzorcowego. Wyjątek stanowią pola Data od/do. z kosztami. Po wybraniu tego polecenia system ITCube otworzy formularz Otwórz projekt. informacjami. WAŻNE: Podczas tworzenia nowego projektu na bazie wzorca można dodatkowo zarządać przepisania do nowego projektu wszystkich zadań z projektu wzorcowego. rezerwacją zasobów. Otwarte projekty w trakcie używania systemu kojarzone są np. z której wybrać należy pracownika będącego koordynatorem projektu. Daty wprowadza się za pomocą zainstalowanego w systemie kalendarza. z wzorca przepisywane są dane dotyczące etapów. Pole to jest automatycznie wypełniane przez system (w formacie podanym w pliku itcube. zakończenie projektu oraz rzeczywistą ilość dni spędzonych nad realizacją projektu. • Przypomnienie koordynatora– rozwijana lista.Otwarcie (stworzenie) nowego projektu Otwarcie nowego projektu w systemie ITCube umożliwia polecenie Projekty->Otwórz projekt. • Data od/do/dni (obowiązkowe za wyjątkiem projektów wzorcowych) – pola służące do wprowadzenia dat określających rozpoczęcie. z której należy wybrać kiedy ma nastąpić przypomnienie o nadchodzącej dacie aktywacji projektu. Należy jednak pamiętać. który wywołać należy poprzez kliknięcie w przycisk pamiętając o zachowaniu poprawności formatu daty. Dodatkowo możliwe jest powiadamianie koordynatora o fakcie zamknięcia projektu. zadaniami. W przypadku tworzenia nowego projektu. I tak w formularzu wypełnić należy następujące pola: • Nazwa (obowiązkowe) – pole. W tym celu należy zaznaczyć opcję Przepisz zadania ze wzorca obok przycisku Zapisz. zamówieniami.

Status (obowiązkowe) – pole określające status projektu. Użytkownik wybrać może jedną z następujących wartości: Nieaktywny. Przychód/Koszt – pola przeznaczone na podanie planowanych wartości łącznego przychodu oraz kosztu związanego z projektem. Przepisane zadania będą różnic się datą wykonania. Właściciel (*) . Czy mamy na myśli zamknięcie pozytywne. Domyślnie jednak dotyczy wszystkich użytkowników z wyłączeniem tylko i wyłącznie konta administratora. Status projektu ma bezpośredni wpływ na jego widoczność. Można więc powiedzieć że aktywacja bądź zamknięcie projektu możliwe będzie dopiero po zamknięciu wskazanego etapu. Powiązania – pole edycyjne które umożliwia utworzenie logicznego powiązania pomiędzy aktualnym projektem i pozostałymi projektami. Ma to swoje zastosowanie np. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu (należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Odczyt @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 219 zawsze widoczne są wszystkie projekty niezależnie od • • . negatywne czy też nie ma to dla nas znaczenia. • Zależności – lista rozwijana pozwalająca na wybór etapu od którego zamknięcia zależna będzie możliwość edycji projektu. Tylko projekty o statusie Aktywny będą dostępne w formularzach systemu ITCube (wyjątkiem jest formularz Projekty->Projekty gdzie posiadanego statusu). Wartość wyrażona w walucie systemowej. Należy w tym celu odznaczyć odpowiednio Dotyczy także koordynatora projektu oraz Dotyczy także właściciela projektu.rozwijane menu. Zdefiniowana relacja jest dwukierunkowa co oznacza że pojawia się ona zarówno na projekcie na którym została zdefiniowana jaki i każdym projekcie do którego prowadziła. za pomocą którego określamy właściciela rekordu. Zamknięty negatywnie. w sytuacji. Kontakt – pole umożliwiające powiązanie osoby kontaktowej z projektem. Aktywny. Warto podkreślić że zdefiniowana zależność może nie obejmować swoim zasięgiem koordynatora projektu bądź jego właściciela. Opis – pole edycyjne przeznaczone na wpisanie krótkiej charakterystyki ogólnej projektu. dokumentacyjnych) wprowadzić należy do systemu projekty już zakończone. Zamknięty pozytywnie. Dodatkowo należy określić co dokładnie rozumiemy przez zamknięcie etapu. Analogicznie funkcjonują opcje Ustaw koordynatora projektu/etapu jako delegującego zadania oraz Ustaw koordynatora projektu/etapu jako realizatora zadania. Jeśli zaznaczono opcje Ustaw kontrahenta projektu jako kontrahenta zadania pole Kontrahent w zadaniach nadpisane zostanie polem Kontrahent w nowo tworzonym projekcie. których dotyczy projekt. • • • • • • Kontrahent – okno umożliwiające wybranie kontrahenta związanego z projektem. kiedy z jakichś przyczyn (np. WAŻNE: Twórcy systemu przewidzieli również możliwość natychmiastowego określenia statusu projektu jako Zamkniętego pozytywnie oraz Zamkniętego negatywnie. • Prawa – okna Odczyt danych i Edycja danych/etapów pozwalające określić. Związany z – okno umożliwiające wybranie grupy kontrahentów.podczas dodawania zamknięte (pozytywnie bądź negatywnie).

Formularz służący dodaniu etapu projektu otworzyć można wybierając opcję Dodaj etap z menu kontekstowego projektu (w przeglądarce projektów lub na podglądzie projektu). • Przypomnienie koordynatora– rozwijana lista. • Data od/do/dni – daty rozpoczęcia. I tak w oknie Dane podstawowe o etapie projektu można wprowadzić następujące pola: • • Nazwa (obowiązkowe) – nazwa wprowadzanego etapu. Co ważne z każdym z etapów projektu możemy związać dowolny podzbiór kontrahentów (analogicznie jak ma to miejsce w przypadku projektu nadrzędnego). Dzięki temu w łatwy sposób oddać możemy proces „zawężania” grupy kontrahentów na poszczególnych etapach projektu. Aby to zrobić wystarczy przed kliknięciem w przycisk Zapisz zaznaczyć odpowiednie pole. Oprócz listy pracowników firmy mamy tutaj opcję *Koordynator projektu* która wskazuje na osobę będąca koordynatorem projektu nadrzędnego. które będą mogły dodawać dane (np.danych klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki) bądź modyfikacji danych (należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Edycja klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki) zawartych w danym rekordzie. bądź zrezygnować z wprowadzenia go do systemu poprzez wybranie opcji Anuluj. informacje. Dodatkowo możemy od razu zdefiniować po jednym zadaniu do każdego etapu projektu. Zadanie związane z etapem będzie rejestrowane w systemie w momencie gdy nastąpi aktywacja etapu. ale w momencie gdy wprowadzimy jedną z dat. sprzedaże) z wprowadzanym rekordem. Dodatkowo możliwe jest automatyczne przejście do formularza służącego dodawaniu zadań bądź informacji.. iż nasz projekt został opisany prawidłowo należy wprowadzić go do systemu klikając na znajdujący się na dole formularza przycisk Zapisz. Na samym dole formularza Otwórz projekt znajduje się sekcja Dane dodatkowe dotyczące projektu umożliwiająca wypełnienie dodatkowych pól związanych z projektem zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. druga automatycznie staje się polem obowiązkowym. Trzecie okno o nazwie Dowiązywanie rekordów umożliwia wskazanie grup użytkowników. Okno to pozostaje widoczne o ile zostały włączone mechanizmy definiowania dodatkowych pól związanych z projektami. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 220 . Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. gdy uznamy. zakończenia etapu oraz rzeczywista ilość dni spędzonych nad realizacją etapu. który odpowiedzialny jest za realizację etapu. Koordynator – Lista rozwijana wskazująca pracownika. z której należy wybrać kiedy ma nastąpić przypomnienie o nadchodzącej dacie aktywacji etapu. zadania. Można nie podać obydwu dat w przypadku etapu nieaktywnego. Definiowanie etapów projektu Każdy z projektów możne zostać podzielony na dowolną ilość etapów. Po jej wybraniu system ITCube otworzy nowy formularz składający się z trzech okien. Po wypełnieniu odpowiednich pól.

Planowany przychód – pole opisujące planowany przychód z danego etapu podawany w polskich złotych. zamknięcie pozytywne. Czerwona strzałka symbolizuje zamknięcie negatywne. Mianowicie zamkniecie pozytywne/negatywne projektu powoduje. Etapy zależne połączone będą strzałką (grot wskazuje etap uzależniony) w jednym z trzech kolorów symbolizujących tryb zamknięcia. które poniesione będą podczas realizacji danego etapu podawany w polskich złotych. Zakończony negatywnie. Domyślnie jednak dotyczy wszystkich użytkowników z wyłączeniem tylko i wyłącznie konta administratora. Aktywny. twórcy i koordynatora rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu (należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Odczyt danych klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki) bądź modyfikacji danych (należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Edycja klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki) zawartych w danym rekordzie. Opis – pole opisowe pozwalające odnotować dodatkowe dane dotyczące etapu. Numer porządkowy (obowiązkowe) – numer określający kolejność etapów w kontekście wybranego powyżej projektu. iż możliwość jego edycji bądź dowiązania dowolnej informacji będą miały tylko osoby z włączonym uprawnieniem „Edycja projektów zamkniętych pozytywnie” bądź „Edycja projektów zamkniętych negatywnie”. negatywne czy też nie ma to dla nas • • • • • • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 221 . Etapy o takim samym numerze porządkowym traktowane są przez system jako etapy równoległe. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu. Użytkownik wybrać może jedną z następujących wartości: Nieaktywny. Dodatkowo należy określić co dokładnie rozumiemy przez zamknięcie etapu. Można więc powiedzieć że aktywacja bądź zamknięcie aktualnie edytowanego etapu możliwe będzie dopiero po zamknięciu etapu wskazanego w tym polu. Pole to może więc służyć do łatwego zablokowania dostępu do projektu. którzy związani są z etapem projekt. Należy w tym celu odznaczyć odpowiednio Dotyczy także koordynatora projektu oraz Dotyczy także właściciela projektu. Zakończony pozytywnie. Czy mamy na myśli znaczenia. Planowany koszt – pole opisujące planowane koszty.. zielona pozytywne a niebieska zamknięcie w dowolnym trybie.• Status – pole określające status etapu. Związany z – okno umożliwiające wybranie grupy kontrahentów. Standardowo system proponuje wartość o 10 większą od największej istniejącej w ramach wskazanego projektu. Prawa – okna Odczyt danych i Edycja danych pozwalające określić. Zdefiniowane w ten sposób relacje pomiędzy etapami projektu będą dodatkowo widoczne w formie graficznej na kalendarzu projektu. Warto podkreślić że zdefiniowana zależność może nie obejmować swoim zasięgiem koordynatora projektu bądź jego właściciela. Dodatkowo możemy także do grona osób uprzywilejowanych dołączyć koordynatora bądź właściciela całego projektu. Wartość w polu status ma zasadnicze przełożenie na prawa dostępu do projektu. Zależności – lista rozwijana pozwalająca na wybór etapu od którego zamknięcia zależna będzie możliwość edycji aktualnie edytowanego etapu.

W liście tej są trzy predefiniowane wartości: Koordynator projektu. WAŻNE: W momencie aktywacji etapu zadanie jest rejestrowanie w systemie. Dzięki temu w sposób automatyczny projekt będzie rozszerzał się o firmy biorące udział we wszystkich jego etapach. które można jeszcze zmienić przy dodawaniu zadania. z której należy wybrać osobę delegującą zadanie. z której należy wybrać wartość opisującą datę realizacji zadania. Zatem dane wprowadzone w tej sekcji należy traktować jako dane domyślne. • • • Typ – pole. • • Data – rozwijana lista. Prowadzący etapu oraz Aktywujący etap. Przyp. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj projektami. • Delegujący – rozwijana lista. W liście tej są trzy predefiniowane wartości: Koordynator projektu. Jeśli dodatkowo przed zapisaniem danych zaznaczymy pole Uaktualnij pole „Związany z” projektu system zadba o to by z projektem zostały związane wszystkie firmy. Podczas realizacji projektów oprócz typowej czynności polegającej na aktywacji/zamykaniu poszczególnych etapów często spotykamy się z koniecznością przepisywania kontrahentów @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 222 . ale mamy możliwość zmiany wartości w formularzu dotyczącym zadania. Przycisk Aktywny – pole określające czy system ma wygenerować zadania podczas aktywacji etapu. Priorytet – pole określające ważność zadania. • Przyp. • Delegujący opis – miejsce. z której należy wybrać realizatora zadania. delegującego – rozwijana lista umożliwiająca włączenie mechanizmu przypominania delegującego o zadaniach. realizatora – rozwijana lista umożliwiająca włączenie mechanizmu przypominania realizatora o zadaniach. Są to następujące pola: • • Nazwa – pole służące podaniu nazwy zadania skojarzonego z etapem projektu. Prowadzący etap oraz Aktywujący etap. w którym możemy określić typ zadania. Realizator – rozwijana lista. Po wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych należy zapisać zmiany klikając w przycisk Zapisz bądź zrezygnować z wprowadzania etapu klikając w przycisk Anuluj. Sekcja ostatnia Dane dodatkowe dotyczące etapu projektu zawiera informacje o polach dodatkowych dodanych przez klienta we własnym zakresie. Podgląd / Realizacja projektów Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz wprowadzić niezbędne poprawki bądź zmienić stan realizacji etapu. Do tego celu służy polecenie Projekty->Projekty.W sekcji Dane dotyczące zadania związanego z etapem zostały zgrupowane pola opisujące zadanie związane z etapem. w które można wpisać opis poświęcony zadaniu. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. które biorą udział w etapie natomiast nie są związane z projektem nadrzędnym.

Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. edycji bądź usunięcia danych. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym projektem). służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Spowoduje to otworzenie okna w którym wyświetlone zostaną wszystkie firmy związane z aktualnym projektem/etapem. Dostępne jest ono z poziomu podglądu projektu/etapu. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. By go użyć należy kliknąć w link „Zarządzaj/Więcej>>” poniżej pola „Związany z”. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Pozwala ono jednym kliknięciem zaznaczyć wiele rekordów. każda partia grupuje dziesięć rekordów. Kolejne etapy określałyby stopnie zainteresowania klienta oferowana usługą. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. która poprzedza właśnie przeglądaną. Jeśli natomiast chcemy jedynie skopiować wybranych kontrahentów do jednego z następnych etapów należy zaznaczyć interesujące nas firmy oraz wybrać docelowy etap w polu „Kopiuj zaznaczone rekordy do wskazanego etapu”. o którą nam chodzi. Po zaznaczeniu kontrahentów pozostaje zaakceptowanie akcji poprzez naciśniecie przycisku Zapisz. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj projektami składa się z dwóch okien. Można posłużyć się rozwijanym menu. skoku do partii rekordów. skoku do partii rekordów. Typowym przykładem może tutaj być projekt opisujący akcję marketingową przeprowadzaną telefonicznie. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Jeśli chcemy przenieść wybranych kontrahentów do jednego z następnych etapów należy zaznaczyć interesujące nas firmy oraz wybrać docelowy etap w polu „Przenieś zaznaczone rekordy do wskazanego etapu”. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Jeśli zamiast przycisku Zapisz naciśniemy przycisk Usuń system zignoruje ustawienia pola „Przenieś/Skopiuj zaznaczone rekordy do wskazanego etapu” oraz dokona jedynie usunięcia zaznaczonych rekordów z obecnie edytowanego etapu. By zrealizować taki schemat działania ITCube oferuje użytkownikowi bardzo cenne narzędzie. Co ważne zaznaczenie interesujących firm można zautomatyzować poprzez użycie pola „Zaznacz/Odznacz zakres”. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej.związanych z jednym etapem do kolejnego etapu. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 223 . Pierwszy etap takiego projektu związany byłby prawdopodobnie z wszystkimi kontrahentami do których należy zadzwonić. Ostatni etap byłby więc zbiorem firm które zdecydowały się na zakup oferowanej usługi.

Do w kolumnie Data zakończenia. który jest integralną częścią systemu ITCube. według ich daty rozpoczęcia. status czy też czas trwania projektu wyznaczany datami rozpoczęcia i zakończenia. • kolumna Właściciel – zawiera nazwisko i imię użytkownika systemu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. zarządzanie etapami. • kolumna Data rozpoczęcia – zawiera informację o terminie rozpoczęcia danego projektu. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. który jest odpowiedzialny za dany projekt. nazwa projektu. firma związana z projektem. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących projektów. który dotyczy firmy „Coca Cola” wystarczy wpisać taką nazwę w polu Kontrahent. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. edycja jego danych. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich projektów. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdujące się po prawej stronie pól Od. którego koordynatorem jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Koordynator frazę „Jan Kowalski”. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego. Do tego celu służą dwa pola Od. Do tego celu służą dwa pola Od. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących projektów. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Tak więc. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Do. Wynikiem @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 224 . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. według ich daty zakończenia. • kolumna Data zakończenia – zawiera informację o terminie zakończenia danego projektu. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. który stworzył dany rekord. aby znaleźć projekt.służące do odnalezienia konkretnego projektu za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich projektów. Tak więc. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o projekcie. • kolumna Koordynator – zawiera nazwisko i imię użytkownika systemu. nad którymi nadzór sprawuje Jan Kowalski. Tak więc. z którym jest związany dany projekt. utworzenie skrótu do projektu w Panelu głównym oraz usunięcie rekordu. Tak więc. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdujące się po prawej stronie pól Od. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. dodanie informacji bądź zadania do projektu. Do w kolumnie Data rozpoczęcia. aby znaleźć projekt. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich projektów. Do. którego twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. • kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. aby znaleźć rekord. który jest integralną częścią systemu ITCube.

Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. modyfikacja jego danych. zamówienia / Odnotowywanie przychodu. związanych z kontrahentem „Coca Cola”. znajduje się także przycisk . zarządzanie etapami. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim projektom o nazwie Coca Cola. dodanie informacji dotyczącej projektu oraz usunięcie rekordu.zawiera informację o nazwie danego projektu. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o projekcie. aby znaleźć rekordy dotyczące projektu o nazwane „Coca Cola”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Numer. Dodatkowo na dole wyszukiwarki użytkownik może zawęzić listę rekordów po takich kryteriach jak Status czy Wzorzec na bazie którego tworzony został projekt. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwa frazę „Coca Cola” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. • kolumna Nazwa . Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Podgląd / Modyfikacja / Dodawanie oferty. dodanie projektu do zakładek.takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich projektów. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. • Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz wyszukiwania danych po dowolnym polu projektu. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 225 . projektu / kosztu / Delegowanie zadań / Dodawanie oraz informacji kosztów / / Rejestrowanie dokumentu / Wysyłanie korespondencji / Podgląd kalendarza Wyświetlanie podsumowania przychodów Dodawanie kontraktu serwisowego / Dodawanie zlecenia serwisowego / Skróty / Usuwanie wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu.

zadań oraz informacji związanych z danym projektem. Dodatkowo na dole okna zostaną wyświetlone informacje na temat historii korespondencji. daty obiektu bądź właściciela obiektu. Korespondencji grupowej.• klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu projektu znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Gwarancji/Kontraktów serwisowych. Przychodów/Kosztów. kliknięcie którego powoduje otwarcie nowego okna z pełną listą rekordów (informacji.). . System symbolizuje w ten sposób że są one zablokowane dla aktualnego użytkownika w wyniku funkcjonowania mechanizmu zależności. WAŻNE: Każdą sekcję w formularzu dotyczącym projektu można w łatwy sposób „schować” lub „odsłonić” klikając w przycisk pliku konfiguracyjnym systemu. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. projektów itd. w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone na temat danego projektu informacje. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Klikając na nazwę etapu otrzymamy jego pełen podgląd zawierający dane wprowadzone podczas jego tworzenia a także listę wszystkich danych związanych z etapem. Standardowo wypisywane są tylko najświeższe rekordy w każdej z sekcji (ich ilość konfigurowana jest z poziomu pliku konfiguracyjnego). Maili/Faksów wysłanych. Poniżej danych opisujących historię kontaktu z klientem znajduje się sekcja opisująca wszystkie związane z nim dokumenty oraz rezerwacje. znajdują się informacje dotyczące związanych z nim: Informacji. Użytkownik może zadecydować czy okno Historia projektu ma zostać uporządkowane względem typu obiekty. które poniesione zostały podczas realizacji projektu wraz z konkretnymi sumami oraz zsumowaną kwotą wszystkich kosztów. Niektóre z etapów mogą zostać oznaczone kolorem szarym. Sprzedaży/Zakupów. Po prawej stronie każdej z sekcji znajduje się link więcej. w oknie Historia projektu. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o projekcie którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 226 . Dodatkowo. jak również pełny wykaz kosztów. która sekcja jest standardowo „schowana”. zadań. Ponad to mamy listę wszystkich etapów danego projektu. definiuje się w WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. To. WAŻNE: Przeglądając dane dotyczące projektu w każdej chwili mamy dostęp do podręcznego menu. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzyć nowe okno. Maili/Faksów otrzymanych. które otwieramy klikając w przycisk . Zadań.

w którym znajdzie się formularz umożliwiający modyfikację wszystkich danych dotyczących projektu oraz etapów projektu. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Odnotuj przychód/koszt. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. Osoby takie nie mogą także dowiązać do zamkniętego projektu innych rekordów – takich jak oferty. Odnotowanie przychodu/kosztu W dowolnym momencie można odnotować przychód lub koszt i powiązać go z projektem. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję oferty/zamówienia za pomocą opcji Handel->Dodaj Dodaj dokument sprzedaży. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. co wiąże się z uznaniem go za zamknięty (pozytywnie bądź też negatywnie). który wypełnia się przy dodawaniu informacji za pomocą opcji Zadania->Dodaj/deleguj zadanie. Przy użyciu tego polecenia można zmienić choćby status projektu. Aby zmiany zostały zapisane. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 227 . który dodawaniu ofertę/zamówienie. informacje. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. gwarancje itd. Mianowicie edycji projektu o statusie zamknięty pozytywnie/negatywnie nie mogą dokonać osoby które nie posiadają prawa do edycji zamkniętych projektów. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . zadania. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. przychody/koszty. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Następnie system ITCube CRM otworzy formularz identyczny z tym. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. który wypełnia się przy dodawaniu przychodu/kosztu za pomocą opcji Handel->Odnotuj przychód/koszt. którego ma dotyczyć dodawany przychód bądź koszt. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj/deleguj zadanie. Dodatkowo menu Projekt zostanie ustawiony domyślnie na projekt. Delegowanie zadań Z każdym projektem można związać zadanie. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Dodawanie oferty/zamówienia Aby dodać ofertę lub zamówienie związane z danym projektem należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji wypełnia się przy .WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. którego ma dotyczyć oferta bądź zamówienie. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. WAŻNE: W przypadku projektów to czy możliwa jest edycja rekordu zależy nie tylko od ustawień w polu prawa ale także od statusu projektu. Dodatkowo menu Projekt zostanie ustawiona domyślnie na projekt.

znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj informację. Wyślij email bądź Wyślij Faks. Aby wyświetlić takie podsumowanie projektu należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . z którym chcemy skojarzyć korespondencję. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Kalendarz Wyświetlanie podsumowania przychodów oraz kosztów Każdy projekt zawiera podsumowanie przychodów oraz kosztów. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Wysyłanie korespondencji W każdym momencie można wysłać list. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Dodatkowo menu Projekt zostanie ustawiona domyślnie na nazwę projektu. Rejestrowanie dokumentu Z każdym projektem można związać dokument. I tak aby wyświetlić kalendarz projektu należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji projektu. Aby etapy były widoczne na kalendarzu muszą mieć wprowadzone daty rozpoczęcia i zakończenia. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. . Dodanie kontraktu serwisowego W każdym momencie możemy dodać nowy kontrakt serwisowy powiązany od razu z projektem (etapem projektu). Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . który wypełnia się przy rejestracji pliku za pomocą opcji Dokumenty->Zarejestruj dokument. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Zarejestruj dokument.Dodatkowo menu Projekt zostanie ustawione domyślnie na nazwę projektu. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. który wypełnia się przy dodawaniu informacji za pomocą opcji Informacje->Dodaj informację. z którym chcemy skojarzyć zadanie. email bądź faks związany z projektem. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Podsumowanie przychodów i kosztów. Dodatkowo menu Projekt zostanie ustawiona domyślnie na nazwę projektu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 228 . Dodawanie informacji Z każdym projektem można związać informację. z którym chcemy skojarzyć informację. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Wyślij list. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj kontrakt serwisowy. który wypełnia się przy dodawaniu korespondencji za pomocą opcji dostępnych w menu głównym systemu. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Podgląd kalendarza projektu W każdym momencie można wyświetlić graficzny kalendarz projektu uwzględniający wszystkie etapy.

który wypełnia się przy rejestracji nowego zlecenia serwisowego za pomocą opcji Serwis->Dodaj zlecenie serwisowe. WAŻNE: Usunięcie projektu skutkuje usunięciem wszystkich rekordów „podpiętych” pod niego (czyli np. znajdujący się po prawej stronie nazwy projektu (w Panelu głównym systemu) i wybierając opcję Usuń skrót oraz potwierdzając chęć jego usunięcia Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu.). Usuwanie skrótu Skrót usuwamy klikając w symbol akcji (przycisk Tak w okienku wyboru). w których przykładowo realizacji uczestniczymy. Tworzenie skrótu Z każdym projektem skojarzyć można skrót czyli odnośnik umieszczony w Panelu głównym systemu w sekcji Projekty. Dodanie zlecenia serwisowego W każdym momencie możemy dodać nowe zlecenie serwisowe powiązane od razu z projektem (etapem projektu). Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Utwórz skrót na stronie głównej. dokumentów sprzedaży. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Kalendarz projektów System ITCube umożliwia graficzny podgląd wszystkich aktywnych projektów. w którym będziemy mogli zobaczyć graficzny rozkład projektów w danym okresie. dane dotyczące koordynatora oraz nazwa projektu. WAŻNE: Usunięcie etapu projektu nie powoduje usunięcia rekordów podpiętych pod niego. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. informacji.Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Rekordy związane z usuniętym etapem są dalej powiązane z nadrzędnym projektem i widoczne w systemie ITCube. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . zostają umieszczone w łatwo dostępnym i widocznym miejscu. Klikając w opis projektu bądź @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 229 .: maili. który wypełnia się przy rejestracji kontraktu serwisowego za pomocą opcji Serwis->Dodaj kontrakt serwisowy. Wybierając opcję Projekty->Kalendarz system otworzy nowe okno. Dzięki temu najważniejsze projekty. Po lewej stronie znajduje się opis projektu obejmujący okres jego trwania. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj kontrakt serwisowy. zadań. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. itd.

których obsługującym jest wybrany użytkownik. • Status projektu – pole które pozwala zawęzić raport tylko do projektów o wskazanym statusie. Raporty projektów . który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. Raporty te są zgrupowane z menu Raporty->Projekty. I tak w pierwszym z nich znajdują się następujące pola: • Data proj. Uzupełnieniem tych analiz są raporty porównujące projekty. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. od/do – pole. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Ranking projektów względem generowanego zysku. • Obsługujący .Rankingi zysku System ITCube CRM udostępnia wiele możliwości raportowania projektów. który wywołać należy klikając w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. interakcji. Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. • Analiza (obowiązkowe) – rozwijane menu. Pierwszym z raportów porównującym projekty jest ranking zysku. który możemy wygenerować klikając w Raporty->Projekty->Ranking zysku. przychodów/kosztów powiązanych z projektami.Wybranie tej opcji spowoduje. od/do – pole. • Całkowity zysk – opcja ta umożliwia wygenerowanie podsumowania statystycznego dotyczącego wszystkich typów wchodzących w skład opcji Zysk ze sprzedaży oraz dodatkowo dokumentów zakupowych. iż system ITCube przeprowadzi obliczenia statystyczne zysku tylko i wyłącznie dla rekordów. Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. z którego wybrać należy wartość poddaną późniejszej analizie statystycznej. składający się z dwóch okien. w które wprowadzić należy zakres czasowy zarejestrowanych sprzedaży. W raportach zysku. Data zam. znajdujący się po @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 230 . • Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. W trybie tym należy dokonać decyzji czy po stronie kosztów zapisać także cenę zakupu zapisaną na dokumencie sprzedaży. Dostępne są następujące wartości: • • • • • • Zysk z zamówień realizowanych Zysk z zamówień zamkniętych Zysk z faktur Zysk z zamówień/faktur Zysk z przychodów/kosztów Zysk ze sprzedaży – opcja ta umożliwia wygenerowanie podsumowania statystycznego dotyczącego wszystkich powyższych typów.prostokąt opisujący projekt mamy możliwość automatycznego przejścia do podglądu danych związanych z projektem. • Data sprzedaży zamówienia – pole które pozwala ograniczyć raport do dokumentów sprzedaży których pole Data sprzedaży należy do zdefiniowanego przedziału. czy też zadań istnieje możliwość ograniczenia wyników podsumowania statystycznego do konkretnego projektu bądź grupy projektów.

zaznaczając kolorem szarym rekord. Po kliknięciu przycisku Generuj system wyświetli tabelę. których koordynatorem jest wskazana osoba. Uporządkuj (obowiązkowe) .• Waluta (obowiązkowe) – opcja pozwalająca na wybór z bazy danych tylko tych rekordów. która umożliwi nam porównanie przychodów. z którego wybrać można w jaki sposób mają być prezentowane wartości w tabeli z podsumowaniem statystycznym. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. który spełnia warunki żądane w oknie Dane dotyczące parametrów grupowania projektów. za pomocą którego ustalić można ile pól wyników ma zostać wyświetlone jednocześnie w tabeli z podsumowaniem statystycznym. które wyrażają zysk we wskazanej walucie. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować ranking. System wygeneruje ranking zysku związany z projektami. która ma zostać uwzględniona w podsumowaniu statystycznym. składający się z dwóch okien. z której można wybrać projekt wzorcowy.Rankingi zadań Drugim z raportów porównującym projekty (tym razem ze względu na czas spędzony na realizację zadań w obrębie danego projektu) jest ranking zadań.rozwijane menu. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu zysku powiązanego ze wskazanym projektem. Raporty projektów . Aby to porównanie było jeszcze łatwiejsze. System wygeneruje ranking zysku dotyczący wszystkich sprzedaży. • • Druga część formularza (Dane dotyczące parametrów grupowania projektów) zawiera pola służące określeniu grupy projektów. I tak w pierwszym z nich znajdują się następujące pola: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 231 . kosztów oraz zysków generowanych przez poszczególne grupy projektów. Do wyboru są tutaj opcje: Malejąco (wyniki w kolumnie Generowany zysk posegregowane będą od najniższej do najwyższej) oraz Rosnąco (wyniki w kolumnie Generowany zysk posegregowane będą od najwyższej do najniższej). Ilość wyników (obowiązkowe) – rozwijane menu. I tak znajdują się tu następujące pola: • Wzorzec – rozwijana lista. których właścicielem jest wskazana osoba. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Ranking projektów względem czasu trwania zadań. system uporządkuje w tabeli wszystkie rekordy pod względem wysokości generowanego zysku. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie rankingu zysku związanego z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. który możemy wygenerować klikając w Raporty->Projekty->Ranking zadań. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. co uczynić można klikając przycisk Generuj. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. przychodów/kosztów związanych z projektami.

która ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując raport uzna. Data zadania – pole pozwalające zawęzić raport to zadań ze wskazanego przedziału czasowego.rozwijane menu. Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. w które wprowadzić należy zakres czasowy zarejestrowanych zadań powiązanych z projektami. Delegujący – rozwijane menu dające możliwość ograniczenia raportu do zadań. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 232 . z której można wybrać projekt wzorcowy. System wygeneruje ranking zadań związanych z projektami. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie rankingu zadań związanego z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. Status projektu – pole pozwalające zawęzić raport do projektów o wskazanym statusie. Uporządkuj (obowiązkowe) . która ma zostać uwzględniona w podsumowaniu statystycznym. która ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. służąca wybraniu odpowiedniego statusu zadania. Status – rozwijana lista. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. za pomocą którego ustalić można ile pól wyników ma zostać wyświetlone jednocześnie w tabeli z podsumowaniem statystycznym.• Data proj. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. który wywołać należy klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. służąca wybraniu odpowiedniego typu zadania. system generując raport uzna. od/do – pole. Do wyboru są tutaj opcje: Malejąco (wyniki w kolumnie Generowany zysk posegregowane będą od najniższej do najwyższej) oraz Rosnąco (wyniki w kolumnie Generowany zysk posegregowane będą od najwyższej do najniższej). iż nie jest to wartość. Ilość wyników (obowiązkowe) – rozwijane menu. Data zad. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. który wywołać należy klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. Realizator – rozwijane menu dające możliwość ograniczenia raportu do zadań. których właścicielem jest wskazana osoba. które realizowała konkretna osoba. Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. • • • • • • • • • • Druga część formularza (Dane dotyczące parametrów grupowania projektów) zawiera pola służące określeniu grupy projektów. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. które delegowała konkretna osoba. iż nie jest to wartość. Typ zadania – rozwijana lista. I tak znajdują się tu następujące pola: • Wzorzec – rozwijana lista. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. od/do – pole. Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. z którego wybrać można w jaki sposób mają być prezentowane wartości w tabeli z podsumowaniem statystycznym. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu zadań powiązanego ze wskazanym projektem.

Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować ranking. który spełnia warunki żądane w oknie Dane dotyczące parametrów grupowania projektów. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. których koordynatorem jest wskazana osoba. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. I tak w oknie pierwszym Dane dotyczące kontrahenta związanego z projektem znajdują się następujące pola: • Uwzględnij pole "Związany z" – Pole pozwalające rozszerzyć definicję kontrahenta związanego z projektem. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. system uporządkuje w tabeli wszystkie rekordy pod względem długość spędzonego czasu. System wygeneruje ranking zadań związanych z projektami. Eksport projektów Kolejnym raportem w module projekty jest Eksport projektów. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. • Grupa – rozwijane menu. co uczynić można klikając przycisk Generuj. • Branża – rozwijane menu. Po kliknięciu przycisku Generuj system wyświetli tabelę. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. zaznaczając kolorem szarym rekord. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie projekty powinny zostać umieszczone w raporcie oraz w jakim formacie ma nastąpić eksport danych. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. która umożliwi nam porównanie grup projektów ze względu na łączny czas zadań wykonanych w ramach projektów. • Status – rozwijane menu.rozwijane menu. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. Standardowo jest to tylko firma wskazana w polu Kontrahent na formularzu projektu. Po zaznaczeniu tej opcji będzie to także każda firma wskazana w sekcji Związany z. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. za pomocą którego określamy status kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Projekty->Eksport projektów. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. • Miasto – pole edycyjne.• Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. • Region . Aby to porównanie było jeszcze łatwiejsze. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 233 . za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent.

które ma decydować o tym czy dany projekt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując raport uzna. • Status projektu – rozwijana lista. do) – pola. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. • Data zakończenia projektu – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego w którym znajdujący zawierać ma się pole Data do projektu. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. • Druga część formularza zawiera pola służące uściśleniu raportu ze względu na parametry samego projektu. system generując raport uzna. które ma decydować o tym czy dany projekt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Data pozyskania (od. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk się po lewej stronie pola. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wybranie tylko tych projektów których koordynatorem jest wskazana osoba. • Właściciel – rozwijana lista umożliwiająca wybranie użytkownika który wprowadził projekt do systemu. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. system generując raport uzna. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. która ma decydować o tym czy dany projekt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu.. która ma decydować o tym czy dany projekt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to pole. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 234 . Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk się po lewej stronie pola. znajdujący się po • • Obsługujący kontrahenta . I tak znajdują się tu następujące pola: • Data rozpoczęcia projektu – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego w którym znajdujący zawierać ma się pole Data od projektu. system generując raport uzna. iż nie jest to pole. • Potencjał . Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. • Wzorzec – rozwijana lista.rozwijane menu.rozwijane menu.• Państwo – rozwijane menu.rozwijane menu. służąca wybraniu odpowiedniego statusu projektu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. . które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. za pomocą którego określamy osobę wyznaczoną na obsługującego danej firmy. iż nie jest to wartość. Właściciel kontrahenta . iż nie jest to wartość. za pomocą którego określamy właściciela kontrahenta. służąca zawężeniu eksportowanych projektów do tych które powstały na bazie wskazanego wzorca projektowego.

) Eksport kontrahentów System ITCube umożliwia wygenerowanie raportów eksportowych. Pierwszym z nich są ogólne raporty eksportowe dotyczące kontrahentów. natomiast wybranie opcji csv umożliwi otwarcie raportu w programie Excell. Zadania (Raporty->Zadania). Eksport danych w systemie ITCube Gdy do systemu ITCube wprowadzona zostanie już duża ilość kontrahentów. Inne typy raportów służące do analizy danych zostały umieszczone w następujących podgrupach : • • • • • • Sprzedaż (Raporty->Sprzedaż). W systemie ITCube istnieje kilka rodzajów raportów. w których osoba tworząca dany raport może precyzyjnie określić kryteria jakie powinien spełnić dany rekord aby został ujęty @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 235 . Kontrahent. względem której mają być posortowane wyniki. Następnie system otworzy nowe okno z wygenerowanym raportem. Dodatkowe raporty graficzne mogą być tworzone z wykorzystaniem środowiska raportującego Crystal Raports. informacji oraz zadań – dostępne za pomocą polecenia Raporty->Ogólne. Serwis (Raporty->Serwis) Użytkownicy (Raporty->Użytkownicy). • Format raportu – lista. Zamówienie itd. osób kontaktowych. Dodatkowo w systemie ITCube istnieje możliwość rozszerzenia standardowych możliwości raportujących. Uporządkowanie – rozwijana lista umożliwiająca wybranie kolumny. Raporty niestandardowe w zależności od zdefiniowanego typu dostępne są w menu głównym systemu (Raporty->Raporty dodatkowe) bądź w menu kontekstowym poszczególnych obiektów (np. Projekty (Raporty->Projekty). Informacje (Raporty->Informacje). a co za tym idzie będą nawiązywane z nimi kontakty oraz realizowane będą liczne projekty oraz sprzedaże. iż raport będzie w postaci strony www. Aby to uczynić należy nacisnąć przycisk Generuj znajdujący się na dole formularza. produktów. I tak do dyspozycji mamy następujące wartości: • • Pola raportu – sekcja poświęcona informacjom jakie mają zostać wyświetlone w raporcie. Gwarancja. Wybranie opcji html spowoduje. w którym zaistnieje konieczność sporządzenia raportów.Jeśli na formularzu projektu zostały zdefiniowane pola dodatkowe typu słownikowego będą one także dostępne w powyższej sekcji. Ostatnia część formularza dotyczy prezentacji wyników raportu. z pewnością przyjdzie moment. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. z której wybrać należy jedną z dwóch wartości: Html lub csv. Projekt.

system generując dany raport uzna. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do kontrahentów dysponujących konkretnym statusem. Pierwszym z nich jest raport dotyczący kontrahentów. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to wartość.w raporcie. iż nie jest to wartość. system generując dany raport uzna. system generując raport uzna. I tak znajdują się tutaj następujące pola: Nazwa raportu(obowiązkowe) – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy pod jaką zostaną zapisane warunki definiujące raport kontrahentów. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli pole to pozostawimy nie wypełnione system domniema iż grupa powinna być tworzona na podstawie parametrów podanych w polach pozostałych spośród wszystkich rekordów. iż nie jest to wartość. • Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta. można sprecyzować warunki określające jacy kontrahenci powinni zostać umieszczeni w raporcie. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Grupa ta może zostać dodatkowo zawężona poprzez wskazanie wartości pozostałych pól (np. Państwo – pola. • Lista firm – pole pozwalające na definiowanie grup wyliczeniowych. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. na podstawie którego @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 236 • . Branża. • Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów. Grupy te charakteryzują się tym iż nie powstają w wyniku podania kryteriów które powinni spełniać ich członkowie lecz na zasadzie wskazanie konkretnych rekordów. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do kontrahentów pozyskany w konkretny sposób. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. system generując dany raport uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów mających znaleźć się w tworzonym podsumowaniu. grupa itd. system generując dany raport uzna. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu raportu. Pole Lista firm zawiera listę kontrahentów którzy mają tworzyć grupę.). Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów). która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Miasto. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Ogólne->Eksport kontrahentów. jak już było wspomniane. za pomocą którego. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. Region. iż nie jest to wartość. system generując dany raport uzna.

. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. system generując dany raport uzna.wygenerowany zostanie raport.” pola „Zadania”. Oprócz definiowania interesującego nas okresu czasowego system pozwala także na wskazanie rodzaju wpisów które traktowane będą jako opis ostatniego kontaktu z klientem. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. wybrać wartość 3 @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 237 .. wysoki) nie zostanie wybrana.. iż nie jest to wartość. Przykład 2. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu czy też nie. Jeśli natomiast definiujemy grupę typu „Brak kontaktu w ciągu ostatnich . Przykład 1. Jeśli żadna z opcji (niski. • Ostatni kontakt – zbiór pól pozwalający na wybór tylko tych kontrahentów z którymi ostatni kontakt miał miejsce w określonym przedziale czasu. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli natomiast interesuje nas wybór kontrahentów z którymi nie mieliśmy kontaktu w ciągu ostatniego roku przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie bądź wysłanie korespondencji elektronicznej oraz informację o typie Wykonany telefon należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Brak kontaktu w ciągu ostatnich” wybrać wartość Rok. średni. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli interesuje nas wybór kontrahentów z którymi mieliśmy kontakt w ciągu ostatnich 3 miesięcy przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie korespondencji elektronicznej bądź wykonanie związanego z nimi zadania należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Istniał kontakt w ciągu ostatnich” miesiące.. -W polu „Informacje” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Zadania” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartość *Dowolny typ zadania* oraz Korespondencja przychodząca. system uzna. system generując dany raport uzna. -W polu „Zadania” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Informacje” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartości Wykonany telefon oraz *Dowolny typ korespondencji* WAŻNE: Należy pamiętać iż w przypadku definiowania grupy kontrahentów typu „Był kontakt w ciągu ostatnich .. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta. „Informacje” oraz „Korespondencja” łączone są spójnikiem lub.” pola te łączone są spójnikiem i.

Dodatkowo możemy określić czy dana firma brała udział we wszystkich podanych projektach (zaznaczone pole i). którymi jest zainteresowany dany kontrahent. Co ważne pole Udział w projektach może jednocześnie zawierać zarówno wpisy dotyczące projektów jaki i poszczególnych etapów. Więcej o seryjnym adresowaniu kopert znaleźć można w rozdziale 18. czy w formacie CSV . Jeśli zależy nam na wyborze konkretnego etapu należy po wyświetleniu przeglądarki projektów wejść do menu kontekstowego projektu oraz wybrać menu podręczne o nazwie „Załącz do formularza wybrany etap”. czy co najmniej jedną z nich (zaznaczone pole lub). to istnieje możliwość sprecyzowania grupy kontrahentów za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). Cechy – pole umożliwiające wybranie kilku cech opisujących kontrahenta. Kategorie produktów – pole umożliwiające wybranie kilku kategorii produktów. Dodatkowo należy wybrać po jakiej kolumnie system ma posortować wyniki (pole Uporządkowanie). Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. Dodatkowo możemy określić czy dana firma ma spełniać wszystkie cechy (zaznaczone pole i).plik z raportem zostanie zapisany na dysku. Do tego służy pole Format raportu umożliwiające zadecydować czy raport ma być w postaci HTML – zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki. W polu Format raportu można wybrać także opcję Arkusz nalepek. a następnie można otworzyć go za pomocą programu obsługującego format CSV czyli np. Aby wygenerować wcześniej zapisany raport kontrahentów należy wybrać w oknie Dane dotyczące generowania raportu w polu Nazwa raportu jego nazwę a następnie kliknąć przycisk Generuj. w którym możemy jeszcze uzupełnić informacje dotyczące selekcji kontrahentów oraz kolumn które mają być wyświetlane w raporcie. Warto podkreślić iż pole to pozwala nam także na wskazanie poszczególnych etapów konkretnego projektu. Dostęp do zapisanych raportów umożliwia sekcja Dane dotyczące generowania raportu a jeśli podczas zapisywania raportu zaznaczona była opcja Skrót na stronie głównej dostęp do niego możliwy będzie także z poziomu panelu głównego systemu w sekcji Zakładki raportów. Aby to uczynić należy w oknie Dane dotyczące formatu raportu w polu Pola raportu zaznaczyć jakie informacje o kontrahencie mają być wyświetlone. czy co najmniej w jednym z nich (zaznaczone pole lub).• Udział w projektach – pole pozwalające zawęzić zbiór kontrahentów do tych firm które brały udział we wskazanych projektach. Zawiera ono listę wszystkich etapów danego projektu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 238 . • • WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący kontrahentów. Dzięki niej możliwe jest seryjne wydrukowanie nalepek z adresami kontrahentów. Dodatkowo możemy określić czy firma ma być zainteresowana wszystkimi wybranymi kategoriami (zaznaczone pole i). czy co najmniej jednym z nich (zaznaczone pole lub). Jeśli wiemy iż tworzony raport będzie wielokrotnie używany w przyszłości możemy umieścić jego definicję w bazie danych naciskając przycisk Dodaj. Oprócz tego możemy wybrać format raportu. Microsoft Excell. Odpowiedzią systemu ITCube będzie otwarcie nowego okna z danymi opisującymi wybrany raport.

• Udział w projektach – pole pozwalające zawęzić zbiór osób kontaktowych do tych których nadrzędny kontrahent brał udział we wskazanych projektach.). • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 239 . grupa itd. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty>Ogólne->Eksport kontaktów. Pole Lista firm zawiera listę kontrahentów których osoby kontaktowe mają tworzyć grupę. Jeśli pole to pozostawimy nie wypełnione system domniema iż grupa powinna być tworzona na podstawie parametrów podanych w polach pozostałych spośród wszystkich rekordów. Pola dotyczące kontrahenta. Zawiera ono listę wszystkich etapów danego projektu. I tak znajdują się tutaj następujące pola: Nazwa raportu (obowiązkowe) – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy pod jaką zostaną zapisane warunki definiujące raport osób kontaktowych. czy co najmniej w jednym z nich (zaznaczone pole lub). za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie osoby kontaktowe powinny zostać umieszczone w raporcie. Warto podkreślić iż pole to pozwala nam także na wskazanie poszczególnych etapów konkretnego projektu. Jeśli zależy nam na wyborze konkretnego etapu należy po wyświetleniu przeglądarki projektów wejść do menu kontekstowego projektu oraz wybrać menu podręczne o nazwie „Załącz do formularza wybrany etap”. z którym związana jest osoba kontaktowa mająca znaleźć się w tworzonym raporcie: Lista firm – pole pozwalające na definiowanie grup wyliczeniowych. Grupy te charakteryzują się tym iż nie powstają w wyniku podania kryteriów które powinni spełniać ich członkowie lecz na zasadzie wskazanie konkretnych rekordów. Dodatkowo zawsze możemy usunąć definicję raportu kontrahentów wybierając w oknie Dane dotyczące generowania raportu w polu Nazwa raportu konkretną nazwę już zdefiniowanego raportu a następnie klikając przycisk Usuń. WAŻNE: Jeśli wypełniliśmy pole Zakres wyświetlone zostaną tylko rekordy których numer porządkowy leży w podanym przedziale. Eksport osób kontaktowych Drugim z raportów możliwych do wygenerowania za pomocą systemu ITCube jest raport dotyczący osób kontaktowych. Dodatkowo możemy określić czy dana firma brała udział we wszystkich podanych projektach (zaznaczone pole i). Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. Grupa ta może zostać dodatkowo zawężona poprzez wskazanie wartości pozostałych pól (np. Co ważne pole Udział w projektach może jednocześnie zawierać zarówno wpisy dotyczące projektów jaki i poszczególnych etapów.WAŻNE: Jeśli nie wypełniliśmy żadnego z pól podczas wypełniania formularza Dane dotyczące definicji raportu uzyskany edytowalny plik w formacie CSV (lub HTML) będzie po prostu pełnym spisem wszystkich kontrahentów zarejestrowanych w systemie. Branża.

na podstawie którego wygenerowany zostanie raport. iż nie jest to @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 240 . iż nie jest to wartość.• Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta. system uzna. które mają znaleźć się w tworzonym raporcie. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. iż nie jest to wartość. system uzna. iż nie jest to wartość. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu statystycznym. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu statystycznym. Region. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dany kontakt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu statystycznym czy też nie. średni. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system uzna. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. system uzna. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie raporcie. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie raporcie. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu podsumowania. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie raporcie. iż nie jest to wartość. • Miasto. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. iż nie jest to wartość. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta. Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych • • kontrahentów. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania. system uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do osób związanych z kontrahentami pozyskanymi w konkretny sposób. Państwo – pola. Jeśli żadna z opcji (niski. system uzna. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów zatrudniających osoby. • Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. system uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system uzna. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do osób związanych z kontrahentami dysponującymi konkretnym statusem. Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów). wysoki) nie zostanie wybrana. system uzna.

która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując dany raport uzna. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do osób kontaktowych pozyskanych w konkretny sposób. system generując dany raport uzna. które powinny znaleźć się w raporcie. iż nie jest to wartość. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. system generując dany raport uzna. • • Wiek – rozwijane menu. • Miasto. iż nie jest to wartość. Państwo – pola za pomocą. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując dany raport uzna. z którego możemy wybrać przedział wiekowy osób kontaktowych. Przykład 1. • Płeć – rozwijane menu pozwalające określić płeć osób kontaktowych. których określić można dane teleadresowe kontrahentów mających znaleźć się w tworzonym podsumowaniu. Jeśli pole nie zostanie wypełnione. Kontrahent – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do osób kontaktowych powiązanych z konkretną firmą (do wybory są tutaj wszyscy kontrahenci wprowadzeni do systemu). Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Region. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu.wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli interesuje nas wybór osób kontaktowych z którymi mieliśmy kontakt w ciągu ostatnich 3 miesięcy przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie korespondencji elektronicznej bądź wykonanie związanego z nimi zadania należy: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 241 • . • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do osób kontaktowych dysponujących konkretnym statusem. Oprócz definiowania interesującego nas okresu czasowego system pozwala także na wskazanie rodzaju wpisów które traktowane będą jako opis ostatniego kontaktu z klientem. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego pozyskania osoby kontaktowej. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu raportu. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu statystycznym. Ostatni kontakt – zbiór pól pozwalający na wybór tylko tych osób kontaktowych z którymi ostatni kontakt miał miejsce w określonym przedziale czasu. system generując raport uzna. iż nie jest to wartość. system generując dany raport uzna. Pola dotyczące bezpośrednio osoby kontaktowej: Nazwisko i imię – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy osoby kontaktowej pod jaką znana jest ona w systemie. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu.

to istnieje możliwość sprecyzowania grupy osób kontaktowych za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). iż nie jest to wartość. Jeśli natomiast interesuje nas wybór osób kontaktowych z którymi nie mieliśmy kontaktu w ciągu ostatniego roku przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie bądź wysłanie korespondencji elektronicznej oraz informację o typie Telefon należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Brak kontaktu w ciągu ostatnich” wybrać wartość Rok.” pola „Zadania”. Dodatkowo należy wybrać po jakiej kolumnie system ma posortować wyniki (pole Uporządkowanie). Jeśli natomiast definiujemy grupę typu „Brak kontaktu w ciągu ostatnich . • Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontaktów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego daną osobę. WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący osób kontaktowych.. czy co najmniej jednym z nich (zaznaczone pole lub).. czy co najmniej jedną z nich (zaznaczone pole lub). • Kategorie produktów – pole umożliwiające wybranie kilku kategorii produktów. Do tego służy pole Format raportu umożliwiające zadecydować czy raport @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 242 . która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie raporcie. „Informacje” oraz „Korespondencja” łączone są spójnikiem lub.. wybrać wartość 3 -W polu „Informacje” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Zadania” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartość *Dowolny typ zadania* oraz Korespondencja przychodząca. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. Oprócz tego możemy wybrać format raportu.” pola te łączone są spójnikiem i. Aby to uczynić należy w oknie Dane dotyczące formatu raportu w polu Pola raportu zaznaczyć jakie informacje o osobie kontaktowej mają być wyświetlone. Przykład 2. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system generując dany raport uzna.-W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Istniał kontakt w ciągu ostatnich” miesiące. • Cechy – pole umożliwiające wybranie kilku cech opisujących kontakt. Dodatkowo możemy określić czy dana osoba ma spełniać wszystkie cechy (zaznaczone pole i).. • Właściciel – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących osób kontaktowych za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. iż nie jest to wartość. Dodatkowo możemy określić czy kontakt ma być zainteresowany wszystkimi wybranymi kategoriami (zaznaczone pole i).. -W polu „Zadania” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Informacje” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartości Telefon oraz *Dowolny typ korespondencji* WAŻNE: Należy pamiętać iż w przypadku definiowania grupy osób kontaktowych typu „Był kontakt w ciągu ostatnich . która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu czy też nie. którymi jest zainteresowana dana osoba kontaktowa. system uzna.

• Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów). Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. Odpowiedzią systemu ITCube będzie otwarcie nowego okna z danymi opisującymi wybrany raport.ma być w postaci HTML – zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki. system generując dany raport uzna. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 243 . Dzięki niej możliwe jest seryjne wydrukowanie nalepek z adresami osób kontaktowych. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie informacje powinny zostać umieszczone w raporcie.plik z raportem zostanie zapisany na dysku. system generując dany raport uzna. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. WAŻNE: Jeśli wypełniliśmy pole Zakres wyświetlone zostaną tylko rekordy których numer porządkowy leży w podanym przedziale. w którym możemy jeszcze uzupełnić informacje dotyczące selekcji osób kontaktowych oraz kolumn które mają być wyświetlane w raporcie. iż nie jest to wartość. Jeśli wiemy iż tworzony raport będzie wielokrotnie używany w przyszłości możemy umieścić jego definicję w bazie danych naciskając przycisk Dodaj. Aby wygenerować wcześniej zapisany raport kontrahentów należy wybrać w oknie Dane dotyczące generowania raportu w polu Nazwa raportu jego nazwę a następnie kliknąć przycisk Generuj. I tak znajdują się tutaj następujące pola opisujące nadrzędnego kontrahenta informacji: Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta. Zawsze możemy usunąć definicję raportu osób kontaktowych wybierając w oknie Dane dotyczące generowania raportu w polu Nazwa raportu konkretną nazwę już zdefiniowanego raportu a następnie klikając przycisk Usuń. czy w formacie CSV . Microsoft Excell. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. W polu Format raportu można wybrać także opcję Arkusz nalepek. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. Eksport informacji Kolejnym raportem możliwym do wygenerowania za pomocą systemu ITCube CRM jest raport dotyczący informacji. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. WAŻNE: Jeśli nie wypełniliśmy żadnego z pól podczas wypełniania formularza Dane dotyczące definicji raportu uzyskany edytowalny plik w formacie CSV (lub HTML) będzie po prostu pełnym spisem wszystkich osób kontaktowych zarejestrowanych w systemie. a następnie można otworzyć go za pomocą programu obsługującego format CSV czyli np. Dostęp do zapisanych raportów umożliwia sekcja Dane dotyczące generowania raportu a jeśli podczas zapisywania raportu zaznaczona była opcja Skrót na stronie głównej dostęp do niego możliwy będzie także z poziomu panelu głównego systemu w sekcji Zakładki raportów. iż nie jest to wartość. Więcej o seryjnym adresowaniu kopert znaleźć można w rozdziale 18. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Ogólne>Eksport informacji.

która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. iż nie jest to wartość. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując dany raport uzna. system generując dany raport uzna. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów mających znaleźć się w tworzonym podsumowaniu. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania. system generując dany raport uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. wysoki) nie zostanie wybrana. średni. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 244 . • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta. iż nie jest to wartość. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do kontrahentów pozyskany w konkretny sposób. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). iż nie jest to wartość. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu raportu. Jeśli żadna z opcji (niski. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Oraz pola opisujące informację : Data od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego wprowadzonej informacji.• Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów. • Miasto. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu czy też nie. system uzna. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. system generując dany raport uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. Państwo – pola. na podstawie którego wygenerowany zostanie raport. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do kontrahentów dysponujących konkretnym statusem. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta. system generując raport uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. system generując dany raport uzna. • Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. iż nie jest to wartość. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. Region.

które ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując raport uzna. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. które ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to pole. Treść – edycyjne pole umożliwiające podanie fragmentu treści informacji jaka ma zostać uwzględniona w raporcie. które ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. które ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. służąca wybraniu odpowiedniego typu informacji. której mają dotyczyć informacje. to istnieje możliwość sprecyzowania grupy informacji za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). iż nie jest to pole. iż nie jest to pole. system generując raport uzna. iż nie jest to wartość. • Format raportu – lista umożliwiająca wybranie czy raport ma być w postaci HTML czy CSV. Pola raportu – sekcja poświęcona danym jakie mają zostać wyświetlone w raporcie. Jeśli żadna wartość nie zostanie wyprowadzona. którego mają dotyczyć informacje. które ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Projekt – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwy projektu. Temat – edycyjne pole umożliwiające podanie tematu informacji jaka ma zostać uwzględniona w raporcie. system generując raport uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując raport uzna. iż nie jest to wartość. Właściciel – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących informacji za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. • • • • • • • WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący informacji. której mają dotyczyć informacje. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. którego mają dotyczyć informacje. iż nie jest to pole.• Typ informacji – rozwijana lista. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 245 • • . iż nie jest to pole. Kontakt – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwiska osoby kontaktowej. Jeśli żadna wartość nie zostanie wyprowadzona. Kontrahent – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwy firmy. które ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu czy też nie. która ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to pole. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. system generując dany raport uzna. Etap projektu – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwy etapu wyżej wybranego projektu. system generując raport uzna. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. Uporządkowanie – rozwijana lista umożliwiająca wybranie kolumny. system generując raport uzna. system generując raport uzna. względem której mają być posortowane wyniki.

Dostęp do zapisanych raportów umożliwia sekcja Dane dotyczące generowania raportu a jeśli podczas zapisywania raportu zaznaczona była opcja Skrót na stronie głównej dostęp do niego możliwy będzie także z poziomu panelu głównego systemu w sekcji Zakładki raportów. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do kontrahentów dysponujących konkretnym statusem. Oprócz tego możemy wybrać format raportu. Aby to uczynić należy w oknie Dane dotyczące formatu raportu w polu Pola raportu zaznaczyć jakie dane o informacji mają być wyświetlone. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Ogólne->Eksport zadań. Dodatkowo należy wybrać po jakiej kolumnie system ma posortować wyniki (pole Uporządkowanie).Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. a następnie można otworzyć go za pomocą programu obsługującego format CSV czyli np. Jeśli żadna z opcji nie zostanie • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 246 . iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. w którym możemy jeszcze uzupełnić parametry wyboru informacji oraz kolumn które mają być wyświetlane w raporcie. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. Odpowiedzią systemu ITCube będzie otwarcie nowego okna z danymi opisującymi wybrany raport. system generując dany raport uzna. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. I tak znajdują się tutaj następujące pola opisujące kontrahenta nadrzędnego związanego z zadaniem: Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta. Jeśli wiemy iż tworzony raport będzie wielokrotnie używany w przyszłości możemy umieścić jego definicję w bazie danych naciskając przycisk Dodaj. Do tego służy pole Format raportu umożliwiające zadecydować czy raport ma być w postaci HTML – zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie zadania powinny zostać umieszczone w raporcie. system generując dany raport uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). Microsoft Excell. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów. system generując dany raport uzna. • Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów).plik z raportem zostanie zapisany na dysku. czy w formacie CSV . iż nie jest to wartość. Eksport zadań Kolejnym raportem możliwym do wygenerowania za pomocą systemu ITCube CRM jest raport dotyczący zadań. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Aby wygenerować wcześniej zapisany raport informacji należy wybrać w oknie Dane dotyczące generowania raportu w polu Nazwa raportu jego nazwę a następnie kliknąć przycisk Generuj.

która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to wartość. wysoki) nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta. system uzna. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. system generując dany raport uzna. która ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. służąca wybraniu odpowiedniego typu zadania. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu czy też nie. system generując raport uzna. na podstawie którego wygenerowany zostanie raport. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów mających znaleźć się w tworzonym podsumowaniu. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Miasto. • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające wpisanie nazwy zadań. Region. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Oraz pole opisujące zadanie : Data od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego daty rozpoczęcia zadania.wybrana. Państwo – pola. którą ma uwzględnić w podsumowaniu statystycznym. system generując dany raport uzna. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu raportu. Typ zadania – rozwijana lista. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. system generując dany raport uzna. iż nie jest to wartość. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 247 . W przypadku gdy pozostawimy to pole nie wypełnione system uzna. system generując dany raport uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system generując raport uzna. które mają zostać umieszczone w raporcie. średni. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. Jeśli żadna z opcji (niski. iż nie jest to wartość. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do kontrahentów pozyskany w konkretny sposób. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta. iż nie jest to wartość.

które ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. które ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Real. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. iż nie jest to pole. które ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu czy też nie. iż nie jest to pole. Kontakt – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwiska osoby kontaktowej. której mają dotyczyć zadania. CSV czy iCalendar. system generując raport uzna. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. opis – edycyjne pole umożliwiające podanie fragmentu opisu wprowadzonego przez osobę realizującą zadanie. system generując raport uzna. względem której mają być posortowane wyniki. Projekt – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwy projektu. które realizowała konkretna osoba. Jeśli żadna wartość nie zostanie wyprowadzona. iż nie jest to pole. którego mają dotyczyć zadania. Pola raportu – sekcja poświęcona danym jakie mają zostać wyświetlone w raporcie. iż nie jest to wartość. której mają dotyczyć zadanie. które ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • • • • • • • • WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący zadań. iż nie jest to pole. system generując raport uzna. Kontrahent – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwy firmy. opis – edycyjne pole umożliwiające podanie fragmentu opisu wprowadzonego przez osobę delegującą zadanie.• Status – rozwijana lista. system generując raport uzna. Del. Etap projektu – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwy etapu wyżej wybranego projektu. która ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. Jeśli żadna wartość nie zostanie wyprowadzona. • Format raportu – lista umożliwiająca wybranie czy raport ma być w postaci HTML . które ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to pole. • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 248 . którego mają dotyczyć zadania. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. które ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując dany raport uzna. Realizator – rozwijane menu dające możliwość ograniczenia raportu do zadań. Uporządkowanie – rozwijana lista umożliwiająca wybranie kolumny. służąca wybraniu odpowiedniego statusu zadania. to istnieje możliwość sprecyzowania grupy zadań za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). system generując raport uzna. Delegujący – rozwijane menu dające możliwość ograniczenia raportu do zadań. które delegowała konkretna osoba. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to pole. system generując raport uzna.

Jeśli wiemy iż tworzony raport będzie wielokrotnie używany w przyszłości możemy umieścić jego definicję w bazie danych naciskając przycisk Dodaj. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. I tak znajdują się tutaj następujące pola: Nazwa (obowiązkowe) – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy pod jaką zostaną zapisane warunki definiujące raport produktów. w którym możemy jeszcze uzupełnić informacje dotyczące selekcji zadań oraz kolumn które mają być wyświetlane w raporcie. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. Dostęp do zapisanych raportów umożliwia sekcja Dane dotyczące generowania raportu a jeśli podczas zapisywania raportu zaznaczona była opcja Skrót na stronie głównej dostęp do niego możliwy będzie także z poziomu panelu głównego systemu w sekcji Zakładki raportów. Aby wygenerować wcześniej zapisany raport zadań należy wybrać w oknie Dane dotyczące generowania raportu w polu Nazwa raportu jego nazwę a następnie kliknąć przycisk Generuj. a następnie można otworzyć go za pomocą programu obsługującego format CSV czyli np. Po wybraniu tej opcji zadania zostaną zapisane w formacie który można będzie zaimportować do aplikacji typu Microsoft Outlook bądź Google (np. czy w formacie CSV .plik z raportem zostanie zapisany na dysku. Odpowiedzią systemu ITCube będzie otwarcie nowego okna z danymi opisującymi wybrany raport. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 249 . system generując raport uzna. • Typ – rozwijana lista. Aby to uczynić należy w oknie Dane dotyczące formatu raportu w polu Pola raportu zaznaczyć jakie informacje o zadaniu mają być wyświetlone. służąca wybraniu odpowiedniej kategorii produktów. system generując raport uzna. w celu przeniesienia kalendarza do urządzenia mobilnego). Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. Microsoft Excel. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana.Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. • Kategoria – rozwijana lista. system generując dany raport uzna. Dodatkowo istnieje możliwość eksportu zadań do formatu iCalendar. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. służąca wybraniu odpowiedniego typu produktu. Oprócz tego możemy wybrać format raportu. Do tego służy pole Format raportu umożliwiające zadecydować czy raport ma być w postaci HTML – zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie produkty/usługi powinny zostać umieszczone w raporcie. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Ogólne>Eksport produktów. • Nazwa/Kod . Eksport produktów Kolejnym raportem możliwym do wygenerowania za pomocą systemu ITCube jest raport dotyczący produktów/usług.pola edycyjne służące wpisaniu fragmentu nazwy/kodu produktu. Dodatkowo należy wybrać po jakiej kolumnie system ma posortować wyniki (pole Uporządkowanie).

iż nie jest to wartość. Numer katalogowy .do . system generując dany raport uzna. system generując raport uzna. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Waluta – rozwijana lista. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Dostawca – edycyjne pole umożliwiające ograniczenie raportu do konkretnego dostawcy. która ma decydować o tym czy dany produkt/usługa znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując raport uzna. Koordynator – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących produktów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. Cena sprzedaży od. Producent – edycyjne pole umożliwiające ograniczenie raportu do konkretnego producenta. iż nie jest to wartość. system generując dany raport uzna. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 250 • • • • • • • • • • . system generując raport uzna. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana.pola umożliwiające sprecyzowanie przedziału cenowego produktów. Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana. system generując raport uzna. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując raport uzna. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to wartość. Cena sprzedaży – rozwijana lista umożliwiająca wybranie rodzaju ceny.pola umożliwiające sprecyzowanie przedziału cenowego kosztu pozyskania produktów. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu.pole edycyjne służące wpisaniu numeru produktu z katalogu branżowego. Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana. iż nie jest to wartość. Właściciel – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących produktów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. system generując raport uzna. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu statystycznym. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to wartość. której dotyczyć będą warunki określone w polach: Waluta. Numer EAN – pole poświęcone numerowi EAN produktu. Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. które mają zostać uwzględnione w podsumowaniu statystycznym.do . która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu.• Opis . system generując raport uzna. Cena zakupu od. Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana. służąca wybraniu odpowiedniej waluty ceny produktu. system generując raport uzna. Jeśli żadna wartość nie zostanie podana. które mają zostać uwzględnione w podsumowaniu statystycznym.pole edycyjne służące wpisaniu fragmentu opisu produktu. Cena sprzedaży od/do.

• @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 251 . Ilość wierszy – parametr określający ilość wierszy wydruku. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. I tak w pierwszym z nich (okno Parametry strony) do dyspozycji mamy następujące pola: Szerokość/Wysokość – pola pozwalające zdefiniować szerokość oraz wysokość strony. w którym możliwe będzie zdefiniowanie parametrów wydruku. Microsoft Excell. Margines górny/dolny . czy w formacie CSV .WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący produktów/usług. • • • • • Margines lewy/prawy – pola umożliwiające podanie poziomych marginesów strony. Wielkość czcionki – parametr określający wielkość czcionki wydruku. Do tego służy pole Format raportu umożliwiające zadecydować czy raport ma być w postaci HTML – zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki. Aby to uczynić należy w oknie Dane dotyczące formatu raportu w polu Pola raportu zaznaczyć jakie informacje o produkcie mają być wyświetlone. WAŻNE: Jeśli nie wypełniliśmy żadnego z pól podczas wypełniania formularza Dane dotyczące definicji raportu uzyskany edytowalny plik w formacie CSV (lub HTML) będzie po prostu pełnym spisem wszystkich produktów zarejestrowanych w systemie.parametr mówiący na ile kolumn ma zostać podzielona strona.pola umożliwiające podanie pionowych marginesów strony.plik z raportem zostanie zapisany na dysku. Dodatkowo należy wybrać po jakiej kolumnie system ma posortować wyniki (pole Uporządkowanie). Możliwe jest zarówno wydrukowanie jednej naklejki poświęconej konkretnej osobie bądź firmie jak i seryjne zaadresowanie kopert wcześniej zdefiniowanej grupy kontrahentów lub kontaktów. Formularz składa się z dwóch okien. to istnieje dodatkowo możliwość sprecyzowania grupy produktów za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). Wydruk pojedynczej nalepki na kopertę Aby wydrukować naklejkę z adresem konkretnej firmy bądź osoby kontaktowej należy wybrać opcję Drukuj nalepkę z menu kontekstowego kontrahenta lub kontaktu. na której będą drukowane nalepki. Oprócz tego możemy wybrać format raportu. a następnie można otworzyć go za pomocą programu obsługującego format CSV czyli np. Ilość kolumn . Odpowiedzią systemu będzie otwarcie formularza. Adresowanie kopert System ITCube CRM umożliwia drukowanie naklejek na koperty z adresem kontrahenta bądź osoby kontaktowej.

na której będą drukowane nalepki. Ilość wierszy – parametr określający ilość wierszy na stronie. Kolumna. Ilość kolumn . górny/dolny . Marg. Następnie należy wydrukować nalepkę klikając na ikonkę drukarki.pola umożliwiające podanie pionowych marginesów strony. • • • Seryjne drukowanie naklejek System ITCube CRM umożliwia także seryjny druk naklejek z adresami kontrahentów bądź kontaktów. WAŻNE: Wszystkie pola posiadają wartości domyślne. zdefiniować grupę docelową firm (osób kontaktowych). Po zdefiniowaniu parametrów wydruku należy wcisnąć przycisk Generuj.ini. • • • • • Marg. w którym miejscu na stronie ma zostać wydrukowana naklejka. nak.W drugim oknie Parametry naklejki system ITCube CRM umożliwia wprowadzenie następujących wartości: Margines lewy/prawy – pola umożliwiające podanie poziomych marginesów naklejki. nak. Wszystkie te wartości są zdefiniowane w pliku itcube. Rezultatem takiego działania będzie wyświetlenie podglądu wydruku.parametr mówiący na ile kolumn ma zostać podzielona strona. • • • Wielkość czcionki – parametr określający wielkość czcionki wydruku. lewy/prawy – pola umożliwiające podanie poziomych marginesów naklejki. I tak aby wydrukować seryjnie naklejki należy wybrać opcję Raporty->Ogólne>Kontrahenci (Raporty->Ogólne->Kontakty). a następnie przy generowaniu raportu wybrać opcję Arkusz naklejek w oknie Dane dotyczące formatu raportu. I tak do dyspozycji mamy następujące pola: Szerokość/Wysokość – pola pozwalające zdefiniować szerokość oraz wysokość strony. str. Odpowiedzią systemu będzie umożliwienie wprowadzenia danych opisujących druk naklejek. Wiersz – pola umożliwiające podanie. lewy/prawy – pola umożliwiające podanie poziomych marginesów strony. górny/dolny . Następnie należy wydrukować nalepki klikając na ikonkę drukarki. Marg. Dane dodatkowe – sekcja umożliwiająca wybranie czy ma być drukowany adres służbowy czy prywatny (w przypadku osoby kontaktowej) oraz możliwość zadecydowania czy drukować nazwę kraju na nalepce. str. Intranet @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 252 . Rezultatem takiego działania będzie wyświetlenie podglądu wydruku w oknie poniżej. Marg. Margines górny/dolny – pola umożliwiające podanie pionowych marginesów naklejki.pola umożliwiające podanie pionowych marginesów naklejki. • Po zdefiniowaniu parametrów wydruku należy wcisnąć przycisk Generuj.

którego dotyczyć będzie wprowadzane właśnie do systemu ogłoszenie. kontrola ponoszonych kosztów oraz zarządzanie nieobecnościami (np. I tak w formularzu tym znaleźć będziemy mogli następujące pola: Temat – pole pozwalające zdefiniować temat ogłoszenia. • Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające wybór (spośród wcześniej wprowadzonych do systemu firm) tego kontrahenta. dzięki poleceniom zawartym w menu Intranet możliwe stanie się np. Plik dołącza się klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola Dokumenty. Ogłoszenia wprowadzamy do systemu za pomocą polecenia Intranet->Dodaj ogłoszenie bądź Ekstranet->Dodaj ogłoszenie Po wybraniu wyżej wspomnianej opcji. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. Tak więc. które zawierać mogą informacje istotne z punktu widzenia osoby tworzącej ogłoszenie. za pomocą którego dokonać możemy wyboru osoby kontaktowej dla wybranej powyżej firmy. w którym wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj klikając przycisk dokument) w systemie pliki. urlopami. Ogłoszenia są następnie widoczne przez innych użytkowników systemu na intranetowej tablicy ogłoszeń. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu wybranego powyżej projektu. który przywołać można klikając w przycisk Datę można także wprowadzić przy odpowiedniego formatu daty. bądź na dalsze kontakty z danym klientem. znajdujący się po lewej stronie pola Data. Data od. za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. w którym będzie publikowana informacja. • Kontakt – rozwijane menu. otwarty zostanie nowy formularz Dodaj ogłoszenie. klawiatury pamiętając o zachowaniu użyciu • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 253 . którego dotyczyć będzie tworzona właśnie wiadomość. Po kliknięciu na wyżej wspomniany przycisk system powinien otworzyć nowe okno. rezerwowanie zasobów współdzielonych. • Dokumenty . Więcej na temat dołączania plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. Tym samym daje nam możliwość szybkiego powiadomienia wszystkich zainteresowanych osób o istotnym z naszego punktu widzenia fakcie.pole umożliwiające dołączenie do wiadomości dowolnych plików. który może wpłynąć na prowadzony właśnie projekt.System ITCube umożliwia uproszczenie oraz ujednolicenie części procesów i czynności zachodzących w danej firmie. delegacjami) pracowników. Moduł Intranet w systemie ITCube umożliwia także sformalizowany obieg informacji pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami systemu. Za pomocą tego ogłoszenia określić będziemy mogli wszystkie parametry nowo tworzonej wiadomości. Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas dodawania ogłoszenia . budowa pomocy wewnętrznej firmy. • Etap projektu – rozwijane menu. którego dotyczyć będzie wprowadzane właśnie do systemu ogłoszenie. Wprowadzanie nowego ogłoszenia Jednym ze sposobów komunikacji mającej na celu powiadomienie dużej grupy ludzi o zaistniałym zdarzeniu jest dodawanie ogłoszeń. • Projekt – rozwijane menu. do (obowiązkowe) – pola umożliwiające określić zakres czasowy.

WAŻNE: Należy pamiętać. Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie ogłoszeń Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu (należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Użytkownicy .Odczyt i Użytkownicy . w której dany użytkownik/kontrahent uzyska dostęp do treści ogłoszenia. Kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj ogłoszeniami. że prawa odczytu samego ogłoszenia nie nadpisują praw • przydzielonych plikom. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym ogłoszeniem). Dlatego też możliwa jest sytuacja. którzy nie otrzymają uprawnień do odczytu ogłoszenia intranetowego. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj ogłoszeniami składa się z dwóch okien. każda partia grupuje dziesięć rekordów. należy zatwierdzić go klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Można posłużyć się rozwijanym menu. Aby wybrać kilka grup jednocześnie należy trzymając przyciśnięty klawisz CTRL wybrać interesujące nas grupy klikając na nie lewym przyciskiem myszki. WAŻNE: Użytkownicy.Edycja pozwalające określić. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas informacje. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Ostatnie dwa pola formularza definiują Prawa dostępu do tworzonego właśnie rekordów.• • Treść – właściwe pole edycyjne umożliwiające wpisanie treści samego ogłoszenia. które zostały z nim związane. Do tego celu służy polecenie Intranet->Ogłoszenia.Odczyt klikając na ich nazwę lewym przyciskiem myszki) bądź modyfikacji danych (należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Użytkownicy .Edycja klikając na ich nazwę lewym przyciskiem myszki) zawartych w danym rekordzie. nie będą mogli w żaden sposób zapoznać się z jego treścią. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 254 . niemniej jednak nie będzie w stanie otworzyć wszystkich związanych z nim plików. Aby rekord został wprowadzony do systemu. Są to następujące pola: Użytkownicy odczyt/zapis – okna Użytkownicy . za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności.

Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć rekordy dotyczące ogłoszeń związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy wpisać w polu @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 255 znajdujące się . • kolumna Data – zawiera informację o dacie aktualności danego ogłoszenia. Tak więc.o którą nam chodzi. Tak więc. jej edycja oraz usunięcie danej wiadomości. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej informacji za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. który wprowadził do systemu dane ogłoszenie. skoku do partii rekordów. Do. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. edycji bądź usunięcia danych. • kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich wiadomości stworzonych przez Jana Kowalskiego. firma z jaką powiązana jest dana informacja czy też jej data wprowadzenia do systemu wyznaczana datami rozpoczęcia i zakończenia. Tak więc. która poprzedza właśnie przeglądaną. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku po prawej stronie pól Od. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Do tego celu służą dwa pola Od. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. z którym związana jest określona wiadomość. skoku do partii rekordów. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnej informacji wg tego właśnie kryterium. Do w kolumnie Data. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści informacji. według ich daty początkowej. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich ogłoszeń. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. który jest integralną częścią systemu ITCube. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. której twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących informacji. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). typ informacji. Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. aby znaleźć informację.

• klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy kontrahenta możemy zastosować wyszukiwania za pomocą wzorców. • kolumna Treść – zawiera treść ogłoszenia. Tak więc. aby znaleźć rekordy dotyczące ogłoszeń o temacie „Nowa promocja” wystarczy wpisać w polu Temat identyczną nazwę. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom powiązanym z danym kontrahentem. Podczas wyszukiwania względem treści ogłoszenia możemy zastosować wyszukiwania za pomocą wzorców. aby znaleźć rekordy dotyczące ogłoszeń które w treści zawierają ciąg „Spotkanie” wystarczy wpisać w polu Treść identyczny ciąg znaków. edycja zapisanych tam danych oraz ich usunięcie (o ile grupa użytkowników posiada przyznane prawa do jej zapisu). Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu informacji znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 256 . Jeśli nie pamiętamy pełnego tematu ogłoszenia możemy zastosować wyszukiwania za pomocą wzorców. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji (o ile grupa użytkowników posiada przyznane prawa do jej odczytu). Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych ogłoszeniom które „dotyczą” spotkań. znajduje się także przycisk . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.Kontrahent identyczną nazwę. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. WAŻNE: Po lewej stronie przycisku „Szukaj” umieszczony został mechanizm pozwalający na szybkie zawężenie wyników do ogłoszeń o typie „Intranetowe” bądź „Ekstranetowe”. • kolumna Temat – zawiera temat zdefiniowany przez użytkownika systemu. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom o temacie „Nowa Promocja”. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie.

w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Tam też możemy sprawdzić jaką decyzję podjął nasz @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 257 . WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. Aby zmiany zostały zapisane. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. którą otworzyć można za pomocą polecenia Intranet->Koszty dodane. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. Za pomocą tego formularza użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranego wcześniej ogłoszenia i może dowolnie je zmodyfikować. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania ogłoszenia którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony .Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone (Intranet->Dodaj ogłoszenie) podczas tworzenia nowej wiadomości informacje. • Wszystkie rekordy zawierające opisy złożonych przez nas wniosków kosztowych umieszczone zostają w specjalnej tabeli. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. który wypełnić należało podczas wprowadzania nowego ogłoszenia (Intranet->Dodaj ogłoszenie). Koszty do akceptacji Aby w pełni wykorzystać możliwości dawane nam przez system ITCube konieczne jest aby dobrze zrozumieć jaką drogę przebywa w systemie rekord opisujący konkretny koszt intranetowy: • Koszt zostaje wprowadzony do systemu za pomocą polecenia Intranet->Dodaj koszt do akceptacji. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji.

• Przychód/Koszt . w które należy wpisać temat kosztu. Dostarczenie faktury. bądź odrzucenia. • Kontrahent – firma. za pomocą których określić należy odpowiednio datę poniesienia kosztu oraz datę odnotowania tego faktu w systemie. WAŻNE: Zwykły użytkownik (nie posiadający statusu administratora systemu) po wybraniu tego właśnie polecenia otrzyma tylko i wyłącznie listę rekordów. których jest właścicielem tzn. WAŻNE: Jeśli użytkownik wprowadzający dany koszt do systemu nie posiada przełożonego. • Pracownik (obowiązkowe) – rozwijana lista służąca do wyboru pracownika. Tam też możemy dokonać ich akceptacji. • Dodanie nowego kosztu do akceptacji Dodanie nowego kosztu możliwe jest dzięki poleceniu Intranet->Dodaj koszt do akceptacji z menu systemowego. Daty można także wprowadzić przy użyciu klawiatury pamiętając o zachowaniu odpowiedniego formatu @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 258 . który zadecyduje o celowości wydania żądanej kwoty. którego dotyczy dodawany koszt. Po wybraniu w/w opcji system otworzy nowy formularz. za pomocą którego będzie można dodać koszt oraz automatycznie powiadomić o tym fakcie swego przełożonego. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. w której wyrażone zostaną wartości w polach Przychód/Koszt. których prosi swego przełożonego. • • Waluta – waluta. bądź też podczas tworzenia jego profilu nie została zaznaczona opcja umożliwiająca przełożonemu sprawowanie nad nim kontroli. Wszystkie koszty. Sposób dostawy. Na formularz Dodaj koszt składają się następujące pola: • Temat (obowiązkowe) – pole. projektu oraz etapu projektu. osoby kontaktowej. koszt wprowadzony przez niego zostanie automatycznie zaakceptowany przez system. o zatwierdzenie. z którym związany jest ponoszony koszt. • Data (realizacji.przełożony w sprawie konkretnego wniosku. który przywołać można klikając w przycisk dat. których akceptacja zależy od nas (rekordy założone przez użytkowników podległych nam służbowo) zostają umieszczone w specjalnej tabeli dostępnej za pomocą polecenia Intranet->Koszty do akceptacji. znajdujący się po lewej stronie pola Data realizacji/Data rejestracji. rejestracji) (obowiązkowe) – pola. Temat przychodu/kosztu będzie wyświetlany w historii kontrahenta. Sposób płatności – dodatkowe parametry opisujące koszt.pola określające wartość opisywanego kosztu (faktyczna wartość kosztu to różnica przychodu oraz kosztu pozyskania). Jednocześnie o fakcie ich zaistnienia zostanie powiadomiony bezpośredni przełożony wnioskodawcy (link w Panelu głównym systemu – ramka Koszty do akceptacji).

Brak decyzji). Niezaakceptowane. natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). które zostały wygenerowane przez danego użytkownika. Tam też będzie on mógł sprawdzić jaką decyzję co do konkretnego kosztu podjął jego przełożony. Projekt – rozwijane menu. z którym związany jest koszt. w którym wybrać należy etap projektu. • • • • Po wypełnieniu wyżej opisanych pól pozostaje tylko wciśnięcie przycisku Zapisz. koszty niezaakceptowane.rozwijane menu. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. które będą mogły przeglądać zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie).• Kontakt – osoba kontaktowa reprezentująca wybranego powyżej kontrahenta. którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie. z którą związany jest koszt. natychmiast trafiają do specjalnej tabeli z wykazem kosztów dodanych. Jednocześnie automatycznie system powiadomi bezpośredniego przełożonego wnioskodawcy o fakcie zaistnienia wniosku w systemie poprzez umieszczenie odpowiedniego linku na Panelu głównym w zakładce Koszty do akceptacji. koszty czekające na decyzję osoby upoważnionej do podjęcia decyzji. w którym wybrać należy nazwę projektu. W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników. Przeglądając listę zawierającą rekordy z kosztami. Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu. iż na dole tabeli znajdują się trzy pola wyboru (Zaakceptowane. który spowoduje umieszczenie naszego wniosku na liście kosztów oczekujących na decyzję przełożonego. z którymi związany jest koszt. które zostały przez nas wprowadzone do systemu pamiętać należy. Wyszukiwanie danych I tak po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich kosztów. Dostęp do tej tabeli użytkownik uzyska wybierając z menu systemowego opcję Intranet>Koszty dodane. o akceptację których prosi aktualnie zalogowany użytkownik. Koszty dodane Wszystkie rekordy zawierające opisy przewidywanych kosztów. w których wybrać należy jaki rodzaj statusu kosztów nas interesuje. Koszty w systemie ITCube mogą posiadać trzy różne statusy: • • • koszty zaakceptowane. W zależności od tego jaki status został wybrany będą zmieniać się także opcje @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 259 . Opis – pole edycyjne służące wpisaniu objaśnienia konieczności planowanych wydatków. Etap projektu .

dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści. koszt wprowadzony przez niego zostanie automatycznie zaakceptowany przez system. o którą nam chodzi. które mają prawa do przeglądania kosztów innych użytkowników oraz administrator systemu. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do rekordów opisujących koszta. Można posłużyć się rozwijanym menu. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. skoku do partii rekordów. skoku do partii rekordów. kontrahent czy też data realizacji. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Tabela ta podzielona jest na pięciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . która poprzedza właśnie przeglądaną. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej. WAŻNE: Jeśli użytkownik wprowadzający dany koszt do systemu nie posiada przełożonego. bądź też podczas tworzenia jego profilu nie została zaznaczona opcja umożliwiająca przełożonemu sprawowanie nad nim kontroli. Tak więc. której dotyczy dany koszt. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego koszt za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. aby znaleźć wszystkie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 260 . Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. które zostały zaakceptowane już przez naszego przełożonego nie będą mogły być ponownie edytowane ani usunięte. pełnej edycji (o ile koszt nie został już zaakceptowany bądź odrzucony) oraz usunięcia z bazy. osoba zatwierdzająca dany koszt. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. • kolumna Pracownik – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu.dostępne dla użytkownika. Przykładowo. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących koszty wg tego właśnie kryterium. rekordy dotyczące kosztów. edycji (tylko administrator lub koszt ma status Brak decyzji) bądź usunięcia danych (tylko administrator). Wyjątkiem są tutaj osoby. Administrator posiada dostęp do wszystkich opcji. które sama wprowadziła do systemu. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie.

• kolumna Data realizacji – zawiera informację o dacie poniesienia danego kosztu. aby znaleźć rekordy dotyczące kosztów związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy w polu Kontrahent wpisać „Coca Cola”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom powiązanym z danym kontrahentem. znajdujący się po Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące kosztów z czasu kiedy Twoim szefem był Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Zatwierdzający taką właśnie wartość. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. • kolumna Kontrahent . znajduje się także przycisk akcji .zawiera nazwę kosztu. Tak więc. Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. aby znaleźć rekordy nazwane „Wyjazd do Klienta z Niemiec” wystarczy w polu Nazwa wpisać taką frazę. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy kosztu mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. który powiązany jest z danym kosztem.zawiera nazwę kontrahenta. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom związanych z Janem Kowalskim. który przywołać można klikając w przycisk prawej stronie pól Od/Do. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 261 . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących koszty wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom o akceptacji. • kolumna Zatwierdzający – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby kompetentnej do zatwierdzenia danego kosztu.rekordy opisujące koszty dotyczące użytkownika Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Pracownik taką właśnie wartość. których decydował Jan Kowalski. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom o takiej nazwie. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy kontrahenta mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. • kolumna Nazwa .

Aby zmiany zostały zapisane. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. WAŻNE: W przypadku gdy użytkownik ma włączoną kontrolę przełożonego i zmieni koszt. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba.informacji na temat kosztu. koszt ten automatycznie ma przyznany powtórnie status “Do akceptacji”. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu kosztu znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. a następnie za pomocą formularza Dane dotyczące kosztu wprowadzić niezbędne poprawki. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone podczas istnienia zadania w systemie. a po @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 262 . iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. edycja zapisanych tam danych oraz usunięcie rekordu (tylko administrator). WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych n/t kosztu którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . który został zaakceptowany. Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. która prosiła o zatwierdzenie danego kosztu może w każdej chwili (za wyjątkiem przypadku gdy została już co do niego podjęta decyzja) zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie go opisującym.

otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy.

Koszty oczekujące na naszą akceptację
Wszystkie rekordy zawierające opisy przewidywanych kosztów, które zostały wygenerowane przez użytkowników systemu, będących naszymi podwładnymi (oraz dodatkowo podczas tworzenia ich profilu w systemie otrzymaliśmy prawo kontrolowania ich poczynań) natychmiast trafiają do specjalnej tabeli z wykazem kosztów dodanych, których akceptacja bądź odrzucenie zależy od nas. Tabelę tę przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Intranet->Koszty do akceptacji. Dodatkowo system przypomina nam o kosztach, co do których nie podjęliśmy jeszcze żadnej decyzji, wyświetlając linki do nich prowadzące w Panelu głównym systemu ITCube (ramka Koszty do akceptacji).

Wyszukiwanie danych
I tak po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich kosztów, akceptacja których zależy od użytkownika aktualnie zalogowanego w systemie. Koszty w systemie ITCube mogą mieć trzy różne statusy: • • • koszty zaakceptowane; koszty niezaakceptowane; koszty czekające na decyzję osoby upoważnionej do podjęcia decyzji.

Przeglądając listę zawierającą rekordy z kosztami, co do akceptacji których mamy/mieliśmy podjąć decyzję, pamiętać należy, iż na dole tabeli znajdują się trzy pola wyboru (Zaakceptowane, Niezaakceptowane, Brak decyzji). W zależności od tego jaki status został wybrany będą zmieniać się także opcje dostępne dla użytkownika. Tak więc rekordom dotyczącym kosztów, które zostały już przez nas zaakceptowane bądź odrzucone nie będzie można zmienić statusu na inny. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli zawierającej rekordy może odbywać się na różne sposoby. Można posłużyć się rozwijanym menu, za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów, o którą nam chodzi. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu, służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie; skoku do partii rekordów, która poprzedza właśnie przeglądaną; skoku do partii rekordów, która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej; skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi

• • • • WAŻNE:

zaawansowanych (o których mowa poniżej), system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 263

wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów, które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia, podjęcia decyzji o odrzuceniu lub zaakceptowaniu kosztu bądź usunięcia danych (lista możliwych akcji jest różna i zależy od statusu kosztów jaki przeglądamy). Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego koszt za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu, osoba zatwierdzająca dany koszt, kontrahent, z którym związany jest dany koszt oraz data realizacji. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu, a także co niezwykle ważne – przycisk akcji , dzięki któremu osoba uprawniona do akceptacji kosztu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści rekordu, pełnej edycji treści (opcja tylko dla administratora) oraz zatwierdzenia bądź odrzucenia danego kosztu (tylko w przypadku administratora lub gdy koszt ma status Brak decyzji); • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu (naszego podwładnego), który przedstawił nam do akceptacji dany koszt. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących koszty wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące kosztów, które do naszej akceptacji przedstawił Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel taką właśnie wartość. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom, o akceptację których prosi Jan Kowalski; • kolumna Pracownik – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby, której dotyczy dany koszt. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących koszty wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć wszystkie rekordy opisujące koszty dotyczące użytkownika Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Pracownik taką właśnie wartość. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom związanych z Janem Kowalskim; • kolumna Data realizacji – zawiera informację o dacie poniesienia danego kosztu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza, który przywołać można klikając w przycisk prawej stronie pól Od/Do. • kolumna Zatwierdzający – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby kompetentnej do zatwierdzenia danego kosztu. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje, że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do rekordów opisujących koszta, co do których ma podjąć decyzję. Wyjątkiem jest tutaj administrator, który wybrać będzie mógł dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu; • kolumna Kontrahent - zawiera nazwę kontrahenta, który powiązany jest z danym kosztem. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 264 znajdujący się po

rekordy dotyczące kosztów związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy w polu Kontrahent wpisać „Coca Cola”. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom powiązanym z danym kontrahentem. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców; • kolumna Nazwa - zawiera nazwę kosztu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć rekordy nazwane „Wyjazd do Klienta z Niemiec” wystarczy w polu Nazwa wpisać taką frazę. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom o takiej nazwie. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy kosztu mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców; WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria.

Segregowanie wyników
Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie.

Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów
Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu, znajduje się także przycisk , kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji na temat kosztu, jego zaakceptowanie bądź odrzucenie (tylko administrator lub gdy koszt ma status Brak decyzji) oraz w przypadku administratora systemu – edycja oraz usunięcie rekordu. WAŻNE: W zależności od statusu danego rekordu liczba dostępnych opcji jest różna. Rekordy, co do których nie została podjęta jeszcze decyzja o ich akceptacji bądź odrzuceniu (status Brak decyzji) można przeglądać, zatwierdzić bądź odrzucić. Rekordy zawierające zapis o kosztach już zatwierdzonych lub odrzuconych użytkownik nie posiadający uprawnień administratora może jedynie przeglądać.

Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie
Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu kosztu znajdującego się na liście wyników wyszukiwania; • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno, w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone podczas istnienia zadania w systemie.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 265

WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat kosztu którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony .

WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna.

WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji.

Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie
Administrator systemu może w każdej chwili zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie opisującym dany koszt. Edycji rekordu może dokonać także osoba zgłaszająca koszt, niemniej jednak tylko wtedy gdy nie została jeszcze podjęta co do danego rekordu żadna decyzja. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji koszt wprowadzić niezbędne poprawki. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord, a następnie za pomocą formularza Dodaj

Zatwierdzanie kosztu zawartego w danym rekordzie
Jeśli decyzja co do akceptacji bądź odrzucenia kosztu nie została jeszcze podjęta, w każdej chwili upoważniony do tego użytkownik może dokonać zatwierdzenia danego kosztu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Akceptuj koszt. Po potwierdzeniu swojej decyzji status kosztu zostaje nieodwracalnie zmieniony na Zaakceptowany (Ewentualnej korekty może dokonać tylko administrator systemu).

Odrzucenie kosztu zawartego w danym rekordzie
Jeśli decyzja co do akceptacji bądź odrzucenia kosztu nie została jeszcze podjęta, w każdej chwili upoważniony do tego użytkownik może dokonać odrzucenia danego kosztu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Odrzuć koszt. Po potwierdzeniu swojej decyzji status kosztu zostaje nieodwracalnie zmieniony na Niezaakceptowany (Ewentualnej korekty może dokonać tylko administrator systemu).

Usuwanie rekordu (*)
Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się

obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu, a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 266

Typy nieobecności (*)
Jak można będzie się zorientować podczas dodawania nowej nieobecności, każdej z nich można przydzielić odpowiedni typ. Standardowo do systemu wprowadzone są takie wartości jak: Urlop, Delegacja. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wprowadzić również inne typy nieobecności bardziej adekwatne dla naszej firmy. Dokonać tego można za pomocą polecenia Intranet>Słowniki->Typy nieobecności z menu systemowego. Po wybraniu tej opcji system ITCube otworzy nowy formularz (Typy nieobecności) składający się z dwóch okien, dzięki któremu będzie można: • wprowadzić do systemu nowy typ nieobecności – wypełniając pole Nazwa w oknie Dodaj typ nieobecności a następnie wciskając przycisk Dodaj; • zmienić nazwę istniejącego typu – poprzez wybranie nazwy typu, który chcemy zmienić, z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ nieobecności. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa, w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz; • usunąć wprowadzony wcześniej typ nieobecności – wybierając odpowiednią nazwę za pomocą rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ nieobecności i wciskając przycisk Usuń. WAŻNE: Usunięcie typu nieobecności z systemu nie usuwa związanych z nim rekordów. Powoduje jedynie adnotację, iż rekord dotyczący nieobecności związany jest z typem, który został usunięty.

Nieobecności
Aby w pełni wykorzystać możliwości dawane nam przez system ITCube konieczne jest aby dobrze zrozumieć jaką drogę przebywa w systemie rekord opisujący konkretną nieobecność: • Nieobecność zostaje wprowadzona do systemu za pomocą polecenia Intranet->Dodaj nieobecność; • Wszystkie rekordy zawierające opisy złożonych przez nas wniosków dotyczących nieobecność umieszczone zostają w specjalnej tabeli, którą otworzyć można za pomocą polecenia Intranet->Nieobecności dodane. Tam też możemy sprawdzić jaką decyzję podjął nasz przełożony w sprawie konkretnego wniosku. Jednocześnie o fakcie ich zaistnienia zostanie powiadomiony bezpośredni przełożony wnioskodawcy (link w Panelu głównym systemu – ramka Nieobecności do akceptacji); WAŻNE: Zwykły użytkownik (nie posiadający statusu administratora systemu lub nie posiadający uprawnień do przeglądania nieobecności innych użytkowników) po wybraniu tego właśnie polecenia otrzyma tylko i wyłącznie listę rekordów, których jest właścicielem tzn. o zatwierdzenie których prosi swego przełożonego. Wszystkie nieobecności, których akceptacja zależy od nas (rekordy założone przez użytkowników podległych nam służbowo) zostają umieszczone w specjalnej tabeli dostępnej @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 267

za pomocą polecenia Intranet->Nieobecności do akceptacji. Tam też możemy dokonać ich akceptacji bądź odrzucenia. WAŻNE: Jeśli użytkownik wprowadzający daną nieobecność do systemu nie posiada

przełożonego, bądź też podczas tworzenia jego profilu nie została zaznaczona opcja umożliwiająca przełożonemu sprawowanie nad nim kontroli, nieobecność wprowadzona przez niego zostanie automatycznie zaakceptowana przez system.

Dodanie nowej nieobecności
Dodanie nowej nieobecności możliwe jest dzięki poleceniu Intranet->Dodaj nieobecność z menu systemowego. Po wybraniu w/w opcji system otworzy nowy formularz, za pomocą którego będzie można dodać nieobecność oraz automatycznie powiadomić o tym fakcie swego przełożonego, który podejmie co do niej decyzję. Na formularz Dodaj nieobecność składają się następujące pola: • • Temat – pole pozwalające na podanie tematu opisującego nieobecność. Typ (obowiązkowe) – rozwijane menu, w którym wybrać należy typ nieobecności (Typy nieobecności definiowane są przez administratora poprzez polecenie Intranet->Słowniki>Typy nieobecności); • Data od/do (obowiązkowe) – pole służące określeniu początkowej/końcowej daty nieobecności; • Seria/Do – pola pozwalające na dodawanie serii – czyli nieobecności związanych z wieloma użytkownikami bądź powtarzanych okresowo. Jeśli w pierwszym polu wybierzemy wartość „Cykl wieloużytkownikowy” pole Pracownik zmieni się tak by możliwe było wskazanie wielu wartości. Jeśli zdecydujemy sie na serię czasową pole to decyduje o typie serii określając okres powtórzenia (dzień, tydzień, miesiąc itd.). Jeśli wybrany zostanie typ dzienny dodatkowo system wyświetli elementy pozwalające na doprecyzowanie wyboru poprzez wskazanie poszczególnych dni tygodnia. Pole „Do” określa datę zakończenia okresu trwania serii; • Pracownik (obowiązkowe) nieobecna; • • Kontrahent – firma, której dotyczy nieobecność; Kontakt – przedstawiciel wybranego powyżej kontrahenta, z którym związana jest nieobecność; • Projekt – rozwijane menu, w którym wybrać należy nazwę projektu, z którym związana jest nieobecność; • Etap - rozwijane menu, w którym wybrać należy nazwę etapu projektu, z którym związana jest nieobecność; • Opis – pole edycyjne służące wpisaniu (jeśli istnieje taka konieczność) szerszego objaśnienia konieczności planowanej nieobecności; • Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu. W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników, które będą mogły przeglądać rozwijane menu służące wybraniu osoby, która będzie

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 268

zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie), natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie), którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. W formularzu Dodaj nieobecność możliwe jest także wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. Aby sekcja pól dodatkowych była widoczna musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący nieobecności. Po wypełnieniu wyżej opisanych pól pozostaje tylko wciśnięcie przycisku Zapisz, który spowoduje umieszczenie naszego wniosku na liście nieobecności oczekujących na decyzję przełożonego. Jednocześnie automatycznie system powiadomi bezpośredniego przełożonego wnioskodawcy o fakcie zaistnienia wniosku w systemie poprzez umieszczenie odpowiedniego linku na stronie głównej w oknie Nieobecności do akceptacji.

Nieobecności dodane
Wszystkie rekordy zawierające opisy przewidywanych nieobecności, które zostały wygenerowane przez danego użytkownika, natychmiast trafiają do specjalnej tabeli z wykazem nieobecności dodanych. Dostęp do tej tabeli użytkownik uzyska wybierając z menu systemowego opcję Intranet->Nieobecności dodane. Tam też będzie on mógł sprawdzić jaką decyzję co do konkretnej nieobecności podjął jego przełożony.

Wyszukiwanie danych
I tak po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich nieobecności o akceptację których prosi osoba, aktualnie zalogowana w systemie na danej stacji roboczej. Nieobecności w systemie ITCube mogą posiadać trzy różne statusy: • • • nieobecności zaakceptowane; nieobecności niezaakceptowane; nieobecności czekające na decyzję osoby upoważnionej do podjęcia decyzji.

Przeglądając listę zawierającą rekordy z nieobecnościami, które zostały przez nas wprowadzone do systemu pamiętać należy, iż na dole tabeli znajdują się trzy pola wyboru (Zaakceptowane, Niezaakceptowane, Brak decyzji), w których wybrać należy jaki rodzaj statusu nieobecności nas interesuje. W zależności od tego jaki status został wybrany będą zmieniać się także opcje dostępne usunięte. WAŻNE: Jeśli użytkownik wprowadzający daną nieobecność do systemu nie posiada dla użytkownika. Przykładowo, rekordy dotyczące nieobecności, które zostały zaakceptowane już przez naszego przełożonego nie będą mogły być ponownie edytowane ani

przełożonego, bądź też podczas tworzenia jego profilu nie została zaznaczona opcja umożliwiająca

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 269

przełożonemu sprawowanie nad nim kontroli, nieobecność wprowadzona przez niego zostanie automatycznie zaakceptowana przez system. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. Można posłużyć się rozwijanym menu, za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów, o którą nam chodzi. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu, służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie; skoku do partii rekordów, która poprzedza właśnie przeglądaną; skoku do partii rekordów, która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej; skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi

• • • • WAŻNE:

zaawansowanych (o których mowa poniżej), system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów, które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia, edycji (tylko administrator, lub gdy nieobecność ma status Brak decyzji) bądź usunięcia danych (tylko administrator). Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego nieobecność za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu, osoba zatwierdzająca, kontrahent czy też czas nieobecności. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu, a także co niezwykle ważne – przycisk akcji , dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści, pełnej edycji (o ile nieobecność nie została już zaakceptowana bądź odrzucona) oraz usunięcia z bazy (tylko administrator); • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu, który jest aktualnie zalogowany. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje, że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do rekordów opisujących nieobecności, które sama wprowadziła do systemu. Wyjątkiem jest tutaj administrator systemu, który będzie mógł wybrać dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu; • kolumna Pracownik – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby, której dotyczy dana nieobecność. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących nieobecności wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć wszystkie rekordy opisujące nieobecności dotyczące użytkownika Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Pracownik taką właśnie wartość. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych nieobecności związane z Janem Kowalskim;

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 270

Tak więc. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 271 . Do w kolumnie Data. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych nieobecnościom powiązanym z danym kontrahentem. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących nieobecności wg tego właśnie kryterium.zawiera temat. Konkretną datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. kolumna Kontrahent zawiera nazwę kontrahenta. znajdujący się po • kolumna Zatwierdzający – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby kompetentnej do zatwierdzenia danej nieobecności.• kolumna Data – zawiera informację o czasie trwania nieobecności. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących nieobecności wg tego właśnie kryterium. Tak więc. kolumna Temat . który przywołać można klikając w przycisk prawej stronie pól Od/Do. aby znaleźć rekordy dotyczące nieobecności o temacie zawierającym słowo „urlop” wystarczy w polu Temat wpisać „urlop”. Tak więc. których decydował Jan Kowalski. który powiązany jest z daną nieobecnością. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich nieobecności z danego okresu ustalić należy rozpiętość jaką system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących nieobecności. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące nieobecności związanych z urlopem wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Typ taką właśnie wartość. kolumna Typ – kolumna zawiera typ danej nieobecności. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. który powiązany jest z daną • • • nieobecnością. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Do tego celu służą dwa pola Od. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych nieobecności danego użytkownika o akceptacji. Tak więc. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące nieobecności z czasu kiedy Twoim szefem był Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Zatwierdzający taką właśnie wartość. aby znaleźć rekordy dotyczące nieobecności związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy w polu Kontrahent wpisać „Coca Cola”. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Tak więc. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn.

znajduje się także przycisk akcji . Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu nieobecności znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. która prosiła o zatwierdzenie danej nieobecności w każdej chwili (za wyjątkiem przypadku gdy została już co do niej podjęta decyzja) zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie ją opisującym. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych dotyczących nieobecności którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . a następnie za pomocą formularza Dane dotyczące nieobecności wprowadzić niezbędne poprawki. nieobecność ta automatycznie ma przyznany powtórnie status “Do akceptacji”. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści na temat nieobecności. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu.Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. Osoba. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. która została zaakceptowana. Aby zmiany zostały zapisane. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. WAŻNE: W przypadku gdy użytkownik ma włączoną kontrolę przełożonego i zmieni informację dotyczącą nieobecności. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 272 . edycja zapisanych tam danych (tylko administrator lub gdy nie została jeszcze podjęta decyzja o udzieleniu zgody na nieobecność) oraz usunięcie rekordu (tylko administrator).

Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Dodatkowo system przypomina nam o nieobecnościach. co do których nie podjęliśmy jeszcze żadnej decyzji. wyświetlając linki do nich prowadzące w Panelu głównym systemu ITCube (ramka Nieobecności do akceptacji). które zostały wprowadzone przez użytkowników systemu oraz oczekują na akceptację. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. iż na dole tabeli znajdują się trzy pola wyboru (Zaakceptowane. Niezaakceptowane. listę zawierającą rekordy z nieobecnościami. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Można posłużyć się rozwijanym menu. które zostały już przez nas zaakceptowane bądź odrzucone nie będzie można zmienić statusu na inny. W zależności od tego jaki status został wybrany będą zmieniać się także opcje dostępne dla użytkownika. co do akceptacji których Przeglądając mamy/mieliśmy podjąć decyzję pamiętać należy. skoku do partii rekordów. Nieobecności oczekujące na naszą akceptację Wszystkie rekordy zawierające opisy przewidywanych nieobecności. skoku do partii rekordów. o którą nam chodzi. Nieobecności systemie ITCube mogą mieć trzy różne statusy: • • • nieobecności zaakceptowane. nieobecności czekające na decyzję osoby upoważnionej do podjęcia decyzji. Brak decyzji). Jeśli dane nieobecność jest elementem serii – czyli została wygenerowana automatycznie jako część nieobecności cyklicznej dodatkowo pojawi się także opcja „Usuń serię” pozwalająca na usunięcie wszystkich rekordów będących składowymi danej nieobecności cyklicznej. która poprzedza właśnie przeglądaną. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 273 • • • • . w których wybrać należy jaki rodzaj statusu nieobecności nas interesuje. Tak więc rekordom dotyczącym nieobecności.Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Wyszukiwanie danych I tak po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich nieobecności. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Tabelę tę przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Intranet>Nieobecności do akceptacji. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli zawierającej rekordy może odbywać się na różne sposoby. nieobecności niezaakceptowane. natychmiast trafiają do specjalnej tabeli. akceptacja których zależy od użytkownika aktualnie zalogowanego w systemie na danej stacji roboczej.

Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. który przywołać można klikając w przycisk prawej stronie pól Od/Do. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących nieobecności wg tego właśnie kryterium. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. aby znaleźć wszystkie rekordy opisujące nieobecności dotyczące użytkownika Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Pracownik taką właśnie wartość. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących nieobecności wg tego właśnie kryterium. Tak więc. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu (naszego podwładnego). dzięki któremu osoba uprawniona do akceptacji nieobecności ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści rekordu. który przedstawił nam do akceptacji daną nieobecność. • kolumna Data – zawiera informację o czasie trwania nieobecności. że dana osoba @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 274 znajdujący się po . czy też czas trwania nieobecności. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. Do tego celu służą dwa pola Od. edycji bądź usunięcia danych. Konkretną datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. Tak więc.WAŻNE: Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi zaawansowanych (o których mowa poniżej). której dotyczy dana nieobecność. z którym nieobecność jest powiązana. osoba zatwierdzająca. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. • kolumna Zatwierdzający – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby kompetentnej do zatwierdzenia danej nieobecności. pełnej edycji treści oraz zatwierdzenia bądź odrzucenia danej nieobecności (tylko administrator lub gdy decyzja w sprawie udzielenia zgody na nieobecność nie została jeszcze podjęta). które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich nieobecności z danego okresu ustalić należy rozpiętość jaką system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących nieobecności. Do w kolumnie Data. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. które do naszej akceptacji przedstawił Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel taką właśnie wartość. • kolumna Pracownik – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące nieobecności. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego nieobecność za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych nieobecnościom o akceptację. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych nieobecności związane z Janem Kowalskim. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . kontrahent. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. których prosi Jan Kowalski.

• kolumna Kontrahent zawiera nazwę kontrahenta. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących nieobecności wg tego właśnie kryterium. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu nieobecności znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie. • kolumna Typ – kolumna zawiera typ danej nieobecności. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji na temat nieobecności. Tak więc. znajduje się także przycisk . co do których nie została podjęta jeszcze decyzja o ich akceptacji bądź odrzuceniu (status Brak decyzji) można przeglądać. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. aby znaleźć rekordy dotyczące nieobecności związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy w polu Kontrahent wpisać frazę „Coca Cola”.będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do rekordów opisujących nieobecności. Rekordy zawierające zapis o nieobecnościach już zatwierdzonych lub odrzuconych użytkownik nie będącym administratorem może jedynie przeglądać. Rekordy. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 275 . WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. który powiązany jest z daną nieobecnością. jego zaakceptowanie bądź odrzucenie (w przypadku gdy nie została podjęta jeszcze decyzja) oraz w przypadku administratora systemu – edycja oraz usunięcie rekordu. Wyjątkiem jest tutaj administrator. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych nieobecnościom powiązanym z danym kontrahentem. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. co do których ma podjąć decyzję. WAŻNE: W zależności od statusu danego rekordu liczba dostępnych opcji jest różna. zatwierdzić bądź odrzucić. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące nieobecności związanych z urlopem wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Typ taką właśnie wartość. który wybrać będzie mógł dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Tak więc.

Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Odrzucenie nieobecności zawartej w danym rekordzie Jeśli decyzja co do akceptacji bądź odrzucenia nieobecności nie została jeszcze podjęta. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji niezbędne poprawki. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat nieobecności którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Edycji rekordu może dokonać także osoba zgłaszająca nieobecność.Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. w każdej chwili upoważniony do tego użytkownik może dokonać zatwierdzenia danej nieobecności. Po potwierdzeniu swojej decyzji status nieobecności zostaje nieodwracalnie zmieniony na Zaakceptowany (Ewentualnej korekty może dokonać tylko administrator systemu). Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Administrator systemu lub użytkownik posiadający odpowiednie prawa może w każdej chwili zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie opisującym daną nieobecność. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. niemniej jednak tylko wtedy gdy nie została jeszcze podjęta co do danego rekordu żadna decyzja. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Akceptuj nieobecność. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Odrzuć nieobecność. Po potwierdzeniu swojej decyzji status nieobecności zostaje nieodwracalnie zmieniony na Niezaakceptowany (Ewentualnej korekty może dokonać tylko administrator systemu). w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone podczas istnienia zadania w systemie. a następnie za pomocą formularza Dodaj nieobecność wprowadzić Zatwierdzanie nieobecności zawartej w danym rekordzie Jeśli decyzja co do akceptacji bądź odrzucenia nieobecności nie została jeszcze podjęta. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 276 . WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. w każdej chwili upoważniony do tego użytkownik może dokonać odrzucenia danej nieobecności.

Zanim jednak przystąpimy do rezerwowania poszczególnych zasobów firmowych. dzięki któremu można będzie: • wprowadzić do systemu zasób – wypełniając pole Nazwa. w której koniecznie potrzebny zasób zostanie skierowany w inne miejsce. Aby rekord został dodany należy wciskając przycisk Dodaj. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Wprowadzanie zasobów firmowych (*) Obowiązki zawodowe poszczególnych pracowników często wymagają od nich wykorzystania w określonym czasie różnego rodzaju dostępnych w firmie zasobów (np.Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. należy oczywiście wprowadzić do systemu te zasoby. • usunąć wprowadzony wcześniej zasób – wybierając odpowiednią nazwę za pomocą rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj zasób i klikając w przycisk Usuń. Do wprowadzania zasobów firmowych służy polecenie Intranet->Słowniki->Zasoby firmowe. Dokonać tego można za pomocą polecenia Intranet->Słowniki->Typy rezerwacji z menu systemowego. który chcemy zmienić. którymi dysponuje konkretna firma. którzy będą mogli go rezerwować (pole Uprawnienia). Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. samochodu. system ITCube umożliwia rezerwację bądź zwalnianie konkretnego obiektu. Opis w oknie Dodaj zasób oraz skojarzyć dany zasób firmowy z użytkownikami systemu. Wybrany zasób pojawi się w oknie Usuń/Modyfikuj zasób. dzięki któremu będzie można: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 277 . • zmienić dane dotyczące zasobu – poprzez wybranie nazwy zasobu. Aby uniknąć sytuacji. Typy rezerwacji (*) Jak można będzie się zorientować podczas dodawania nowej rezerwacji. WAŻNE: Jeżeli skojarzymy dodany zasób firmowy z konkretnym użytkownikiem to tylko on będzie mógł rezerwować ten zasób. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie. Dodatkowo w danej chwili dostępne będą tylko zasoby oznaczone jako aktywne. aby wprowadzić również inne typy rezerwacji bardziej adekwatne dla naszej firmy. Po wybraniu tej opcji system ITCube otworzy nowy formularz (Typy rezerwacji) składający się z dwóch okien. w którym będzie można dokonać jego modyfikacji. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. każdej z nich można przydzielić odpowiedni typ. Typowymi wartościami mogą być: Wypożyczenie czy Delegacja. sali konferencyjnej). z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj zasób. laptopa. Po wybraniu tej opcji system ITCube otworzy nowy formularz (Zasoby firmowe) składającego się z dwóch okien.

• • • Pracownik – Pracownik. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. W przypadku dodawania rezerwacji kilkudniowej należy ręcznie zmodyfikować dzień zakończenia rezerwacji. z którym związana jest rezerwacja. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. • Data od/do (obowiązkowe) – pole. usunąć wprowadzony wcześniej typ rezerwacji – wybierając odpowiednią nazwę za pomocą rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ rezerwacji i wciskając przycisk Usuń. • Etap projektu .rozwijane menu pozwalające przyporządkować rezerwację wybranego wcześniej zasobu firmowego do konkretnego etapu projektu. Daty wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. za pomocą którego wybieramy ten zasób firmowy (spośród wprowadzonych wcześniej do systemu za pomocą polecenia Intranet->Słowniki>Zasoby firmowe). Wybranie tej opcji spowoduje otwarcie nowego formularza. • Opis – pole służące opisaniu rezerwacji. w którym znaleźć można następujące pola: • Temat (Obowiązkowe) – Pole pozwalające na wprowadzenie krótkiego opisu dodawanej rezerwacji. który zamierzamy zarezerwować (o ile mamy prawa do rezerwowania danego zasobu). Rezerwacja zasobów firmowych Rezerwacji zasobu dokonać można za pomocą polecenia Intranet->Rezerwuj zasób firmowy. iż rekord dotyczący rezerwacji związany jest z typem.• wprowadzić do systemu nowy typ rezerwacji – wypełniając pole Nazwa w oknie Dodaj typ rezerwacji a następnie wciskając przycisk Dodaj. Powoduje jedynie adnotację. który został usunięty. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ rezerwacji. za pomocą którego określić należy daty rozpoczęcia/zakończenia rezerwacji. Kontrahent – firma. Kontakt – osoba kontaktowa pracująca u wyżej wskazanego kontrahenta. z którą związana jest rezerwacja. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 278 . Obok tego pola znajduje się mechanizm pozwalający zawęzić prezentowaną listę do zasobów wolnych w terminie zdefiniowanym w polach Data od/do. • Projekt – rozwijane menu pozwalające przyporządkować rezerwację wybranego wcześniej zasobu firmowego do konkretnego projektu. • • WAŻNE: Usunięcie typu rezerwacji z systemu nie usuwa związanych z nim rekordów. • Zasób (Obowiązkowe) – rozwijane menu. zmienić nazwę istniejącego typu – poprzez wybranie nazwy typu. z którą związana jest rezerwacja. który przywołać można klikając w przycisk znajdujący się po prawej stronie pola Data lub wpisać poprawną datę z klawiatury. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. który chcemy zmienić.

Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj rezerwacjami składa się z dwóch okien. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia bądź usunięcia danych (można usunąć tylko swoje rezerwacje. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Tabela ta podzielona jest na sześć kolumn. która poprzedza właśnie przeglądaną. Przeglądanie rezerwacji zasobów firmowych Wszystkie rekordy zawierające rezerwacje zasobów firmowych trafiają do specjalnej tabeli. który może usunąć dowolny rekord). w czasie. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej.Ważne: Jeżeli spróbujemy zarezerwować zasób. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Gdy już poprawnie ustalimy wszystkie parametry rezerwacji zasobu firmowego kliknąć należy na przycisk Zapisz. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. skoku do partii rekordów. Można posłużyć się rozwijanym menu. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym produktem/usługą). każda partia grupuje dziesięć rekordów. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Tabelę tę przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Intranet->Rezerwacje zasobów. nazwa zasobu. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj rezerwacjami. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. wyjątkiem jest administrator. który choć w części pokrywa się z już istniejącą rezerwacją. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. o którą nam chodzi. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego rezerwację za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. bądź zrezygnować z wprowadzania rezerwacji do systemu poprzez wybranie przycisku Anuluj. opis rezerwacji. system nie dopuści do zapisania danej rezerwacji oraz poinformuje nas o tym za pomocą komunikatu „Rezerwacja koliduje z wcześniej zaplanowanymi”. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. skoku do partii rekordów. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 279 . kontrahent oraz data rezerwacji. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria.

aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące rezerwacji dokonanych przez Jana Kowalskiego wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Pracownik taką właśnie wartość. • kolumna Kontrahent . dzięki któremu użytkownik ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści rekordu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.zawiera opis danej rezerwacji. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących rezerwacje wg tego właśnie kryterium.• kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. który został zarezerwowany. kolumna Data – zawiera informację o czasie trwania rezerwacji. lub usunięcia rekordu (o ile jest do tego uprawniony). • wyszukiwania za pomocą wzorców. znajdujący się po prawej stronie • • • kolumna Zasób – kolumna zawiera nazwę zasobu. Do w kolumnie Data. kolumna Temat . aby znaleźć rekordy dotyczące rezerwacji opisane jako „Projektor zarezerwowany na prezentację” wystarczy w polu Temat wpisać taką frazę. Do tego celu służą dwa pola Od. Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych rezerwacjom dokonanych przez tego użytkownika. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. który powiązany jest z daną rezerwacją. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących rezerwacje wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego rezerwacjom działania będzie taki wyświetlenie wszystkich rekordów Istnieje również możliwość poświęconych zastosowania zawierającym temat. który wprowadził do systemu dany rekord. który przywołać można klikając w przycisk pól Od/Do. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące rezerwacji zasobu „Laptop firmowy” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Zasób taką właśnie wartość. kolumna Pracownik – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące rezerwacji wpisanych przez Jana Kowalskiego wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel taką właśnie wartość. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących rezerwacje wg tego właśnie kryterium.zawiera nazwę kontrahenta. Tak więc. aby znaleźć rekordy dotyczące rezerwacji związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy w polu Kontrahent @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 280 . Tak więc. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich rezerwacji z danego okresu ustalić należy rozpiętość czasową jaką system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących nieobecności. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych rezerwacjom tego przedmiotu. które wprowadzone zostały przez tego użytkownika. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych rezerwacjom. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. Konkretną datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. który zarezerwował dany zasób. Tak więc.

WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. edycja zapisanych tam danych (tylko administrator lub właściciel rekordu) oraz usunięcie rekordu (tylko administrator). Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 281 . Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Aby zmiany zostały zapisane. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych dotyczących rezerwacji którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. która zgłosiła chęć rezerwacji zasobu w każdej chwili może zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie ją opisującym. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści na temat rezerwacji. a następnie za pomocą formularza Dane dotyczące rezerwacji wprowadzić niezbędne poprawki. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych rezerwacjom powiązanym z danym kontrahentem. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu rezerwacji znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. znajduje się także przycisk akcji .wpisać „Coca Cola”. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Osoba.

Zanim rozpoczniemy budować pomoc wewnętrzną należy zdefiniować tematy pomocy. Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Dzięki nim możliwe będzie przeglądanie rezerwacji dotyczących konkretnego zasobu bądź dokonanych przez wybranych użytkowników systemu ITCube. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Kalendarz rezerwacji System ITCube umożliwia łatwe przeglądanie rezerwacji w obrębie jednego miesiąca bądź konkretnego dnia. czas zakończenia (w ostatnim dniu jej trwania) a dni pośrednie rezerwacji są oznaczone jako Całodniowa. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. na który chcemy dokonać rezerwacji. Następnie program otworzy okno Kalendarz miesięczny zawierające tabelę z rozkładem rezerwacji na dni. miesięcznego wybrać interesujący nas dzień. Aby zarezerwować zasób należy kliknąć w przycisk akcji znajdujący się obok numeru dnia. Aby skorzystać z tej możliwości należy wybrać opcję Intranet->Kalendarz rezerwacji. W rezultacie system otworzy nowe okno. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. identyczne z tym. Każda komórka tabeli reprezentuje pojedynczy dzień (numer dnia jest podany w lewym górnym rogu). które można otrzymać wybierając opcje Intranet->Rezerwuj zasób.znajdujący się na dole formularza. w której wypisane są wszystkie rezerwacje na konkretny dzień. dla nowo przyjętych pracowników. Po wybraniu tej opcji @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 282 . Dobrze przemyślana jest w stanie zaoszczędzić wiele czasu lub nawet zastąpić szkolenia np. Aby to uczynić należy wybrać polecenie Intranet->Słowniki->Tematy pomocy. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. W przypadku rezerwacji jednodniowych obok nazwy rezerwacji system wypisuje zakres jej czasu trwania. które zawiera czas rozpoczęcia rezerwacji (w pierwszym dniu trwania). Miesięczny kalendarz umożliwia także szybkie dodawanie rezerwacji. Jeśli chcemy by system wyświetlił kalendarz rezerwacji na konkretny dzień wystarczy z poziomu kalendarza rezerwacji. Na dole Miesięcznego kalendarza znajdują się dodatkowe pola Zasób oraz Pracownik i Dział. Następnie należy wybrać godziny w jakich rezerwacja ma trwać oraz kliknąć w przycisk Rezerwuj zasób. System zapamięta ustawienia parametrów Zasób i Pracownik oraz Dział oraz otworzy nowe okno z dniowym kalendarzem Wprowadzanie tematów pomocy wewnętrznej (*) Pomoc wewnętrzna w przedsiębiorstwie jest bardzo wygodnym narzędziem. Inaczej wygląda wypisanie rezerwacji kilkudniowej.

Otwarty zostanie formularz z następującymi polami: • Pytanie – pole. By dodać do danego tematu nową pozycję (parę Pytanie/Odpowiedź) wystarczy kliknąć w przycisk znajdujący się po jego lewej stronie i z menu kontekstowego wybrać opcję Dodaj pozycję. • Odpowiedź – pole zawierające szczegółową odpowiedź na zdefiniowane w poprzednim polu pytanie. • usunąć wprowadzony wcześniej temat – wybierając odpowiednią nazwę za pomocą rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj temat pomocy i klikając w przycisk Usuń. Pomoc składa się z głównych tematów oraz pozycji z nimi związanych. Jeśli zaistnieje taka potrzeba dana pozycja może zostać zmieniona bądź usunięta. Zarówno tematy jak i ich pozycje posortowane są alfabetycznie. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Wybranie tej opcji przez administratora lub osobę z uprawnieniami do tworzenia pomocy wewnętrznej spowoduje wyświetlenie dotychczasowej pomocy w trybie edycji. • Prawa – sekcja pozwalająca określić które grupy użytkowników będą miały prawo do odczytu oraz edycji dodawanego rekordu. Tak więc jeśli zależy nam na określonym porządku należy treść pytań poprzedzać numerami porządkowymi. Definiowanie treści pomocy wewnętrznej (*) Definicji treści pomocy wewnętrznej dokonać można za pomocą polecenia Intranet->Pomoc wewnętrzna.system ITCube otworzy nowy formularz (Tematy pomocy) składający się z dwóch okien. WAŻNE: Lista pozycji wyświetlana jest w porządku alfabetycznym. Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie pomocy w trybie odczytu. który chcemy zmienić. dzięki któremu można będzie: • wprowadzić do systemu nowy temat pomocy – wypełniając pole Nazwa w oknie Dodaj temat pomocy a następnie wciskając przycisk Dodaj. Usunięcia/Edycji pozycji dokonuje się wciskając przycisk wybierając odpowiednią opcję. Treść tego pola zostanie wyświetlona gdy użytkownik kliknie na link symbolizujący dane pytanie w liście pozycji dotyczących danego tematu. • zmienić nazwę istniejącego tematu – poprzez wybranie nazwy tematu. znajdujący się po jej lewej stronie oraz Przeglądanie pomocy wewnętrznej Przeglądu pomocy dokonujemy używając polecenia Intranet->Pomoc wewnętrzna. WAŻNE: Aby wyświetlić listę pozycji poświęconych danemu tematowi należy kliknąć na nazwę tematu. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj temat pomocy. które zostanie wyświetlone na liście pozycji dotyczących danego tematu. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. Zawiera pytanie. na które pracownik chce znaleźć odpowiedź. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 283 .

Ekstranet umożliwi składanie zleceń serwisowych Klientom oraz możliwość sprawdzenia stanu ich realizacji. Szukanie w bazie pomocy intranetowej możliwe jest po kategorii oraz dowolnej frazie zawartej w pytaniu lub odpowiedzi. O firmie/Konfiguracja Polecenie Ekstranet->O firmie/Konfiguracja otwiera nowy formularz.pole. Pierwsze z nich (Dane dotyczące informacji) służy do wprowadzenia informacji. formularze. Dzięki modułowi Ekstranet możliwe jest także stworzenie nowego kanału komunikacji z klientem. Ekstranet Jedną z najnowocześniejszych form sprzedaży. które ukażą się Ekstranecie w zakładce O firmie. Stworzenie takiego sklepu jest możliwe również dzięki systemowi ITCube. I tak mamy tu do czynienia z następującymi polami: • Logowanie . Wszystkie opcje związane z modułem Ekstranet zgromadzone zostały w menu Ekstranet i są dostępna dla administratora systemu oraz wszystkich tych użytkowników. za pomocą którego można skonfigurować wygląd oraz parametry Ekstranetu.co spowoduje otworzenie nowego okna z odpowiedzią na nie. którym podczas zakładania ich profilu przydzielone zostały prawa zarządzania Ekstranetem. udostępnianie kontrahentom dokumentów firmowych oraz umożliwienie im wglądu w etap realizacji złożonych przez nich zamówień. W drugim przypadku wejście na strony @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 284 . Oprócz sprzedaży moduł ten oferuje nam możliwość komunikacji z grupami kontrahentów poprzez tablicę ogłoszeń. Cały formularz podzielony jest na dwa okna. Dodatkowo na górze okna Lista dostępnych tematów oraz pytań/odpowiedzi znajdują się mechanizmy do łatwego wyszukiwania odpowiedzi na nurtujące nas pytanie. Dodatkowo w przypadku posiadania modułu Serwis.Po odnalezieniu interesującego nas pytania wystarczy nacisnąć je . sklepów internetowych. System ITCube oferuje jednak o wiele więcej niż zwykły sklep internetowy. Drugie z okien (Dodatkowe dane dotyczące ekstranetu) służy określeniu dodatkowych parametrów. Podgląd Opcja Ekstranet->Podgląd umożliwia obejrzenie stworzonej przez nas strony internetowej oraz sklepu w odrębnym oknie oraz przetestowanie poprawności działania wszystkich jego mechanizmów. który wyposażony został w odpowiednie narzędzia umożliwiające konfigurację i zarządzanie takim właśnie wirtualnym punktem sprzedaży. która w szybkim tempie rozwija się dzięki sieciom komputerowym jest sprzedaż na odległość – dokonująca się za pomocą tzw. w którym właściciel ekstranetu zadecydować może czy dostęp do zasobów sklepu internetowego uzyska osoba kontaktowa reprezentująca jednego z naszych kontrahentów dopiero po procesie rejestracji (opcja Login wymagany) bądź od razu po wejściu na stronę (opcja Login niewymagany).

Tryb ten jednak gwarantuje. Wszystkie wprowadzone ustawienia zaakceptować można za pomocą przycisku Zapisz. odczytywania informacji/dokumentów itd. Jego treść umieścić można za pomocą polecenia Ekstranet->Strona regulaminowa. • Kat. iż użytkownik ekstranetu nie będzie miał dostępu do składania zamówień. w którym podać należy słowa kluczowe ułatwiające wyszukiwarkom internetowym zakwalifikowanie naszej strony do odpowiedniej kategorii tematycznej. Kiedy zakończymy wpisywać treść należy zapisać nowo stworzoną stronę główną w systemie za pomocą przycisku Zapisz. Ogłoszenia wprowadzamy do systemu za pomocą @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 285 . • Słowa kluczowe – pole edycyjne. a także odpowiednio sformatowanego tekstu. • Tytuł – pole służące określeniu tytułu naszej strony. Dokładny opis okna edycyjnego służącego umieszczaniu treści znaleźć można w Aneksie. wciśnięcie którego spowoduje zapisanie pliku konfigurującego. Zawsze można również zrezygnować z zapisywania wyników swojej pracy – wybierając przycisk Anuluj. który wyświetlany będzie na górnej belce przeglądarki internetowej. • Opis słów kluczowych – pole edycyjne umożliwiające podanie krótkiego opisu strony – również na potrzeby mechanizmów poszukiwawczych. Regulamin Bardzo ważny z punktu widzenia kontaktów z klientem jest regulamin określający zasady na jakich sklep internetowy oraz punkt informacyjny podejmuje się świadczyć swoje usługi. wybranie którego spowoduje otwarcie okna edycyjnego – identycznego z tym jakie wypełnić należy podczas wprowadzania treści strony głównej. Moduł ekstranetowy służy więc w tym przypadku tylko za narzędzie prezentacji asortymentu firmy. Strona główna Polecenie Ekstranet->Strona główna umożliwia zaprojektowanie strony głównej ekstranetu. Dokładny opis okna edycyjnego znaleźć można w Aneksie. Ogłoszenia są następnie widoczne przez kontrahentów systemu na ekstranetowej tablicy ogłoszeń. System ITCube daje oczywiście możliwość zamieszczenia na stronach tworzonego za jego pomocą ekstranetu takiego właśnie regulaminu. Za jego pomocą możliwe jest umieszczenie na tej stronie dowolnego pliku graficznego. Kiedy zakończymy wpisywać treść należy zapisać nowo stworzony regulamin w systemie za pomocą przycisku Zapisz. Wprowadzanie nowego ogłoszenia Jednym ze sposobów komunikacji mającej na celu powiadomienie dużej grupy ludzi o zaistniałym zdarzeniu jest dodawanie ogłoszeń.ekstranetu możliwe jest więc także dla dowolnej osoby. główna widoczna – pole służące określeniu czy kategoria główna ma być widoczna w Ekstranecie. Zawsze można również zrezygnować z zapisywania wyników swojej pracy – wybierając przycisk Anuluj.

Wskazany w tym polu kontrahent (po zalogowaniu się do modułu ekstranet) będzie miał możliwość wglądu w tę informację nie zależnie od wybranych opcji w polu Odczyt. • • Treść – pole edycyjne umożliwiające wpisanie treści samego ogłoszenia. Data (obowiązkowe) – pola umożliwiające określić zakres czasowy. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. którego dotyczyć będzie tworzona właśnie wiadomość. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu bądź edycji danych opisujących ogłoszenie. za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. za pomocą którego dokonać możemy wyboru osoby kontaktowej dla wybranej powyżej firmy. Za pomocą tego ogłoszenia określić będziemy mogli wszystkie parametry nowo tworzonej wiadomości. Więcej na temat dołączania plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu wybranego powyżej projektu. • Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające wybór (spośród wcześniej wprowadzonych do systemu firm) tego kontrahenta. Aby wybrać kilka grup jednocześnie należy trzymając przyciśnięty klawisz CTRL wybrać interesujące nas grupy klikając na nie lewym przyciskiem myszki. którego dotyczyć będzie wprowadzane właśnie do systemu ogłoszenie. którego dotyczyć będzie wprowadzane właśnie do systemu ogłoszenie. Ostatnie dwa pola formularza definiują Prawa dostępu do tworzonego właśnie rekordów. którzy będą mogli odczytać wprowadzane ogłoszenie. • Etap projektu – rozwijane menu. otwarty zostanie nowy formularz Dodaj ogłoszenie. Dokumenty . • Kontakt – rozwijane menu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 286 znajdujący się po lewej stronie pola Data. • Projekt – rozwijane menu. w którym wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj klikając przycisk dokument) w systemie pliki. Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu.polecenia Ekstranet->Dodaj ogłoszenie Po wybraniu wyżej wspomnianej opcji. w którym będzie publikowana informacja. który przywołać można klikając w przycisk Datę można także wprowadzić przy odpowiedniego formatu daty. klawiatury pamiętając o zachowaniu użyciu • • • . I tak w formularzu tym znaleźć będziemy mogli następujące pola: Temat (obowiązkowe) – pole pozwalające zdefiniować temat ogłoszenia. które zawierać mogą informacje istotne z punktu widzenia osoby tworzącej ogłoszenie.pole umożliwiające dołączenie do wiadomości dowolnych plików. Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas dodawania ogłoszenia . Są to następujące pola: Odczyt/zapis – pola pozwalające określić. Plik dołącza się klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola Dokumenty. • • Odczyt – lista grup kontrahentów. Po kliknięciu na wyżej wspomniany przycisk system powinien otworzyć nowe okno.

która poprzedza właśnie przeglądaną. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym ogłoszeniem). służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. skoku do partii rekordów. firma z jaką powiązana jest dana informacja czy też jej data wprowadzenia do systemu wyznaczana datami rozpoczęcia i zakończenia. każda partia grupuje dziesięć rekordów. skoku do partii rekordów. jej edycja oraz usunięcie danej wiadomości. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej informacji za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. należy zatwierdzić go klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Wyszukiwanie danych Formularz Ogłoszenia składa się z dwóch okien. edycji bądź usunięcia danych. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. typ informacji. Można posłużyć się rozwijanym menu. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Ogłoszenia. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści ogłoszenia. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej.Aby rekord został wprowadzony do systemu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 287 . Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Do tego celu służy polecenie Ekstranet->Ogłoszenia. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas informacje. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie ogłoszeń Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. o którą nam chodzi.

aby znaleźć rekordy dotyczące ogłoszeń związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy wpisać w polu Kontrahent identyczną nazwę. • • WAŻNE: Po lewej stronie przycisku „Szukaj” umieszczony został mechanizm pozwalający na szybkie zawężenie wyników do ogłoszeń o typie „Intranetowe” bądź „Ekstranetowe”. Tak więc. kolumna Temat – zawiera temat zdefiniowany przez użytkownika systemu.• kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom powiązanym z danym kontrahentem. kolumna Opis – zawiera treść ogłoszenia. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 288 . Tak więc. który jest integralną częścią systemu ITCube. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnej informacji wg tego właśnie kryterium. Do tego celu służą dwa pola Od. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy kontrahenta możemy zastosować wyszukiwania za pomocą wzorców. Jeśli nie pamiętamy pełnego tematu ogłoszenia możemy zastosować wyszukiwania za pomocą wzorców. aby znaleźć rekordy dotyczące ogłoszeń które w treści zawierają ciąg „Spotkanie” wystarczy wpisać w polu Treść identyczny ciąg znaków. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku po prawej stronie pól Od. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. według ich daty początkowej. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych ogłoszeniom które „dotyczą” spotkań. kolumna Data – zawiera informację o dacie aktualności danego ogłoszenia. której twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich wiadomości stworzonych przez Jana Kowalskiego. który wprowadził do systemu dane ogłoszenie. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom o temacie „Nowa Promocja”. Tak więc. znajdujące się • • kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. aby znaleźć informację. Do. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących informacji. Podczas wyszukiwania względem treści ogłoszenia możemy zastosować wyszukiwania za pomocą wzorców. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich ogłoszeń. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. Tak więc. z którym związana jest określona wiadomość. Do w kolumnie Data. aby znaleźć rekordy dotyczące ogłoszeń o temacie „Nowa promocja” wystarczy wpisać w polu Temat identyczną nazwę. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.

Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu informacji znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone (Ekstranet->Dodaj ogłoszenie) podczas tworzenia nowej wiadomości informacje. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 289 . Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria.WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania ogłoszenia którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. który wypełnić należało podczas wprowadzania nowego ogłoszenia (Ekstranet->Dodaj ogłoszenie). edycja zapisanych tam danych oraz ich usunięcie (o ile grupa użytkowników posiada przyznane prawa do jej zapisu). kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji (o ile grupa użytkowników posiada przyznane prawa do jej odczytu). znajduje się także przycisk . WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować.

skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. o którą nam chodzi. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Wyszukiwanie danych Formularz Zamówienia składa się z dwóch okien. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Aby zmiany zostały zapisane. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zamówienia. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. skoku do partii rekordów. która poprzedza właśnie przeglądaną. Do tego celu służy polecenie Ekstranet->Zamówienia. Zamówienia Posiadający odpowiednie uprawnienia użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać przeglądu wszystkich wprowadzonych do systemu za pomocą mechanizmu sklepu internetowego zamówień oraz dokonać ich rejestracji w systemie bądź odrzucenia. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym zamówieniem). każda partia grupuje dziesięć rekordów. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. skoku do partii rekordów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej.Za pomocą tego formularza użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranego wcześniej ogłoszenia i może dowolnie je zmodyfikować. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 290 . Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Można posłużyć się rozwijanym menu. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu.

Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim zamówieniom złożonym przez osobę o nazwisku Kowalski. Do tego celu służą dwa pola Od. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim zamówieniom związanych z kontrahentami o nazwę „Coca Cola”. imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz daty złożenia zamówienia. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zamówień związanych z osobą o nazwisku Kowalski. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . który jest integralną częścią systemu ITCube. • kolumna Data złożenia – zawiera informację o dacie wprowadzenia danego zamówienia do systemu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 291 . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. • kolumna Kontakt – pole zawierające informację o osobie kontaktowej.Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. akceptacji bądź usunięcia danych. Tak więc. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. która złożyła zamówienie w imieniu danego kontrahenta. Tak więc. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści zamówienia. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Osoba kontaktowa frazę „Kowalski” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. aby znaleźć rekordy dotyczące zamówień złożonych w ekstranecie przez firmę „Coca Cola” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwa frazę „Coca Cola” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Do w kolumnie Data złożenia. Okno składa się z czterech kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. według ich daty wprowadzenia. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku • znajdujące się po prawej stronie pól Od. który złożył w systemie dane zamówienie. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zamówień. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. akceptacji oraz usunięcie danego rekordu. Tak więc. Do. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu za pomocą takich danych jak: nazwa kontrahenta. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących zamówień. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria.

WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat zamówienia którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . akceptacja (rejestracja w systemie) oraz usunięcie rekordu poświęconego danemu zamówieniu (opcja dostępna tylko dla administratora). Po wykonaniu tego kroku rekord zostanie automatycznie przeniesiony do tabeli Zamówienia. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie. do której dostęp uzyskać można za pomocą polecenia Handel->Zamówienia. Akceptacja zamówienia W każdej chwili istnieje możliwość akceptacji danego zamówienia. Usuwanie rekordu Każdy z rekordów poświęconych zamówieniom można w dowolnej chwili usunąć z systemu (zanim zamówienie zostało zaakceptowane). Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • • klikając lewym przyciskiem myszki w dowolne pole wybranego z listy wyników zamówienia. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 292 . WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Dodatkowo zostaną wypełnione wszystkie pola z informacjami dotyczącymi zamówienia ekstranetowego. które otrzymamy wybierając opcję Handel->Dodaj ofertę/zamówienie. Korzystając z tego formularza można w dowolny sposób edytować dane zamówienia. znajduje się także przycisk akcji . Ostatnim krokiem akceptacji zamówienia ekstranetowego jest kliknięcie w przycisk Zapisz. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje na temat zamówienia zgromadzone podczas wprowadzania zamówienia do systemu (okno: Dane dotyczące zamówienia ekstranetowego). Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Akceptuj zamówienie. klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. lub Handel->Oferty (o ile został zmieniony status zamówienia ekstranetowego na Ofertę). Po wydaniu tego polecenia system otworzy nowe okno identyczne z tym.Podgląd / Akceptacja zamówień / Usuwanie wyszukanych rekordów zamówień Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu.

skoku do partii rekordów. o którą nam chodzi. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz daty złożenia zlecenia. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zlecenia serwisowe. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym zamówieniem). skoku do partii rekordów.wybranego rekordu. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu za pomocą takich danych jak: nazwa kontrahenta. akceptacji bądź usunięcia danych. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. która poprzedza właśnie przeglądaną. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści zlecenia. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. • kolumna Data złożenia – zawiera informację o dacie wprowadzenia danego zlecenia do systemu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Zlecenia serwisowe Posiadający odpowiednie uprawnienia użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać przeglądu wszystkich wprowadzonych do systemu za pomocą Ekstranetu zleceń serwisowych oraz dokonać ich rejestracji w systemie bądź odrzucenia. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. każda partia grupuje dziesięć rekordów. akceptacji oraz usunięcie danego rekordu. Okno składa się z czterech kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Tak więc. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Do tego celu służy polecenie Ekstranet>Zlecenia serwisowe. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Wyszukiwanie danych Formularz Zlecenia serwisowe składa się z dwóch okien. Można posłużyć się rozwijanym menu. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. aby znaleźć @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 293 . Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów.

Podgląd / Akceptacja zleceń / Usuwanie zleceń Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim zleceniom serwisowym związanych z kontrahentami o nazwę „Coca Cola”. klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. • kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • • klikając lewym przyciskiem myszki w dowolne pole wybranego z listy wyników. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku stronie pól Od. Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim zleceniom serwisowym złożonym przez osobę o nazwisku Kowalski. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Kontakt frazę „Kowalski” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. aby znaleźć rekordy dotyczące zleceń serwisowych złożonych w ekstranecie przez firmę „Coca Cola” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Kontrahent frazę „Coca Cola” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Tak więc. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie. znajdujące się po prawej Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. znajduje się także przycisk akcji . Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. według ich daty złożenia. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji. Do. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. która złożyła zlecenie w imieniu danego kontrahenta. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. • kolumna Kontakt – pole zawierające informację o osobie kontaktowej. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Do tego celu służą dwa pola Od. Do w kolumnie Data złożenia. akceptacja (rejestracja w systemie) oraz usunięcie rekordu poświęconego danemu zleceniu (opcja dostępna tylko dla administratora). który złożył w systemie dane zlecenie. który jest integralną częścią systemu ITCube. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.rekordy dotyczące wszystkich zleceń serwisowych. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zamówień związanych z osobą o nazwisku Kowalski. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 294 .

Dodawanie nowego formularza @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 295 . WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat zamówienia którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Polecenie Ekstranet>Formularze umożliwia administrowanie formularzami dostępnymi w systemie. Po wykonaniu tego kroku rekord zostanie automatycznie przeniesiony do tabeli zleceń serwisowych. Ostatnim krokiem akceptacji zlecenia ekstranetowego jest kliknięcie w przycisk Zapisz. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. bądź zmodyfikować/usunąć już istniejące. do pobierania informacji o kontrahentach. Formularze będą dostępne dla każdej osoby korzystającej ze stron naszego ekstranetu nawet bez uprzedniego zarejestrowania się w systemie (o ile w konfiguracji ekstranetu ustawiliśmy opcję Logowanie na wartość Login niewymagany). Usuwanie rekordu Każdy z rekordów poświęconych zleceniom można w dowolnej chwili usunąć z systemu (zanim zlecenie zostało zaakceptowane). Korzystając z tego formularza można w dowolny sposób edytować dane zlecenia. do której dostęp uzyskać można za pomocą polecenia Serwis->Zlecenia serwisowe.Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Formularze (*) System ITCube pozwala na umieszczanie na stronach ekstranetu dowolnej ilości formularzy. których interesuje współpraca z naszą firmą. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. iż formularz może zostać wykorzystany przez dowolną osobę (niekoniecznie zarejestrowanego klienta) można go wykorzystać np. Dodatkowo zostaną wypełnione wszystkie pola z informacjami wprowadzonymi w zleceniu ekstranetowym. Po wydaniu tego polecenia system otworzy nowe okno identyczne z tym. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Akceptuj zlecenie. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. I tak po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Formularze. które otrzymamy wybierając opcję Serwis->Dodaj zlecenie serwisowe. Jako. Akceptacja zlecenia W każdej chwili istnieje możliwość akceptacji danego zlecenia. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje na temat zlecenia serwisowego. w którym będziemy mogli dodać nowe formularze. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy.

Po wypełnieniu pól nowy rekord zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj. za pomocą dostępnych na naszych stronach ekstranetowych formularzy. na które chcemy uzyskać odpowiedź od osoby odwiedzającej naszą stronę ekstranetową. co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj. należy zaznaczyć okno Formularz domyślny. Lista zgłoszeń z formularzy Dane zgłoszone przez odwiedzających naszą stronę internautów. który pojawi się w polu edycyjnym poniżej zatwierdzając następnie swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz. Pozwoli to jednocześnie na podgląd wszystkich informacji dotyczących zgłoszenia jak i na automatyczne zarejestrowanie kontrahenta w bazie systemu ITCube. Jeżeli zależy nam na ustaleniu formularza. z którymi utrzymujemy kontakty handlowe. Chcąc wyświetlić wszystkie dane dotyczące zgłoszenia należy użyć przycisku znajdującego się po jego lewej stronie oraz z menu kontekstowego wybrać opcję Zarejestruj kontrahenta. Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj formularz i poprawienie tekstu. była pytaniem. Jako. Po wybraniu tego polecenia system wyświetli listę wszystkich formularzy (w porządku alfabetycznym) wraz z listami zgłoszeń w obrębie każdego z nich. który będzie domyślnie wyświetlany jako pierwszy. Usunąć rekord można wciskając przycisk Usuń. Przewidziana została również możliwość wysyłania oraz odbioru wiadomości e-mail do/od osób. Obsługa poczty elektronicznej w systemie ITCube System ITCube umożliwia porozumiewanie się nie tylko za pomocą systemu informacji i nie tylko z pracownikami naszej firmy. przeglądać możemy używając polecenia Ekstranet>Lista zgłoszeń. System oferuje także mechanizmy łączenia korespondencji w dialogi mailowe (zbiory listów składających się na jeden @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 296 . Każde zgłoszenie opisane jest poprzez Nazwę kontrahenta oraz jego Adres. WAŻNE: Lista dostępnych formularzy wyświetlana jest w porządku alfabetycznym. Jeśli nie chcemy dokonać rejestracji kontrahenta w systemie z menu kontekstowego należy wybrać opcję Usuń rekord. bądź usunięcia go z systemu. bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu.Nowy formularz rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj pozycję słownika: • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dany sposób będzie funkcjonował w systemie. iż nazwa ta będzie widoczna przez osobę używającą naszych stron ekstranetowych ważne by dobrze oddawała sens formularza np. Modyfikowanie/Usuwanie formularza W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania nazwy istniejącego formularza.

Szablony listów elektronicznych Aby przyspieszyć wysyłanie maili. Następnie należy wprowadzić temat oraz właściwą treść szablonu oraz odpowiedniego ją sformatować. Ścieżka dostępu do pliku.dialog). System otworzy formularz Baza grafik składający się z dwóch sekcji. Swoją decyzję należy zatwierdzić wciskając klawisz Zapisz. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. system ITCube umożliwia stworzenie szablonów listów. którą następnie będziemy wykorzystywać przy tworzeniu maili (faksów).podając jego nazwę w polu Nazwa. umożliwia zmienienie nazwy lub typu już zarejestrowanego pliku graficznego w systemie ITCube. Następnie należy wprowadzić aktualne dane dotyczące nazwy. iż obrazek będzie widoczny tylko i wyłącznie przez właściciela pliku. Grafika prywatna oznacza. Analogicznie aby usunąć grafikę należy wybrać ją z rozwijanej listy w polu Plik a następnie kliknąć w przycisk Usuń. Do tego celu służą trzy rzędy ikon umieszczonych bezpośrednio nad polem edycyjnym: Dokładny opis pola edycyjnego znaleźć można w Aneksie. Szablonem może być przykładowo stopka użytkownika lub przygotowany list reklamowy. Modyfikuj/Usuń grafikę. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 297 . umożliwia zarejestrowanie pliku graficznego w systemie ITCube. W każdej chwili możemy podglądnąć grafikę klikając w ikonę znajdujący się obok pola Plik. • zmodyfikować szablon . W przypadku Grafiki publicznej wszyscy użytkownicy będą mogli wykorzystywać zarejestrowany plik graficzny. natomiast gdy oznaczymy obrazek jako Domyślne logo firmowe to będzie on widoczny na wydruku oferty bądź rewersu serwisowego. Dla usprawnienia procesu rozsyłania wiadomości system zakłada także możliwość tworzenia specjalnych grup użytkowników. Grupy takie wykorzystuje się następnie w kampaniach mailingowych. Właściwy plik wskazujemy wybierając go za pomocą przycisku Przeglądaj. Do dyspozycji mamy trzy różne typy grafik. Po wykonaniu tych czynności należy dodać szablon klikając w przycisk Dodaj znajdujący się na dole formularza. Aby zmodyfikować konkretną grafikę należy wybrać ją z rozwijanej listy w polu Plik. Aby rozpocząć zarządzanie grafikami należy wybrać opcję System->Baza grafik. Swoją decyzję należy zatwierdzić wciskając klawisz Dodaj. typu oraz wyglądu szablonu.poprzez wybranie nazwy szablonu. Sekcja druga. I tak aby zdefiniować szablon listu lub go uaktualnić należy wybrać opcję Mail/Faks->Szablony>Szablony maili. Sekcja pierwsza. dzięki któremu będziemy mogli: • dodać nowy szablon . Następnie program otworzy formularz Szablony maili. a następnie wprowadzić aktualne dane. ujmujących wszystkie osoby spełniające pewne określone podczas tworzenia tych grup warunki. Baza grafik wykorzystywana w redagowaniu e-maili oraz faksów Za nim zaczniemy redagować maile lub faksy sensownym wydaje się zbudowanie bazy grafik. Wciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje przeniesienie użytkownika do Panelu głównego systemu ITCube co równoznaczne będzie z nie wprowadzeniem do systemu żadnej nowej grafiki. który chcemy zmienić. określając czy ma to być szablon prywatny (widoczny jedynie przez właściciela) czy publiczny (widoczny przez wszystkich użytkowników).

!Kontakt_Państwo!.pole edycyjne umożliwiające ustalenie nagłówka/tematu rozsyłanej wiadomości. W formularzu tym mamy do czynienia z następującymi polami: • • • Priorytet – rozwijane menu.wybierając odpowiednią nazwę za pomocą rozwijanego menu w polu Szablon i klikając w przycisk Usuń. !Data!. • • • Projekt – pole. Dzięki temu odpowiedź na nasz list zostanie automatycznie spięta z projektem (jeśli tylko osoba odpowiadająca na nasz mail zrobi to za pomocą funkcji „Odpowiedz”). które zawierać mogą informacje istotne z punktu widzenia osoby tworzącej wiadomość.• usunąć szablon . WAŻNE: W treści szablonu można użyć zmiennych które podczas wysyłania korespondencji zamienione zostaną na rzeczywiste wpisy: !Firma_Nazwa!. !Kontakt_Kod!. Wybranie tego polecenia spowoduje otworzenie formularza "Wyślij email". !Firma_Państwo!. ! Firma_Kod!. w którym wyszczególnione są wszystkie dostępne • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 298 . Redagowanie i wysyłanie poczty elektronicznej Stworzenie oraz wysłanie nowej wiadomości e-mail możliwe jest za pomocą polecenia Mail/Faks>Wyślij email. !Kontakt_Nazwisko!. za pomocą którego możemy określić ważność listu. Etap projektu . Aby mechanizm rozsyłania wiadomości był narzędziem wydajnym i wygodnym pamiętać więc należy o podawaniu adresów email podczas tworzenia profili kontrahentów czy też osób kontaktowych. Temat .adres. którą otrzyma adresat listu. Informacja tu wpisana będzie później widoczna jako temat wiadomości. !Data_Czas!. • Adres odbiorcy (obowiązkowe) – pole edycyjne ustalające adres odbiorcy. za pomocą którego ustalić można wszystkie parametry wysyłanego e-maila. Załączniki . Kontakt – pole. CC . na który zostanie wysłana kopia listu. Po kliknięciu na wyżej wspomniany przycisk system otworzy nowe okno. ! Kontakt_Miasto!. w którym możemy związać list z kontrahentem. WAŻNE: Jeśli wybrana zostanie wartość w polu Projekt pole Temat uzupełnione zostanie o numer projektu objęty znakami #. Kontrahent – pole. WAŻNE: Zmiana pola Kontrahent oraz Kontakt powoduje wypełnienie pola Adres odbiorcy wartością domyślnie przypisaną danemu kontrahentowi/kontaktowi.dodatkowo możemy związać mail z konkretnym etapem projektu. Pole "Od" wysyłanej wiadomości zostaje automatycznie wypełnione adresem skrzynki pocztowej użytkownika wysyłającego list (pole Email zwrotny w profilu użytkownika). w którym możemy związać mail z konkretnym projektem. !Kontakt_Ulica!. w którym możemy związać list z osobą kontaktową reprezentującą wskazanego wyżej kontrahenta. !Firma_Miasto!. !Kontakt_Imię!. Plik dołącza się klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie okna Pliki. !Firma_Ulica!.pole umożliwiające dołączenie do listu dowolnych plików.

za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Można posłużyć się rozwijanym menu. skoku do partii rekordów. Więcej informacji na temat dołączania właściwej treści wiadomości oraz plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. W takim przypadku będziemy mieli możliwość późniejszej edycji treści wiadomości. Dopóki korespondencja znajduję się w buforze system ITCube jej nie wyśle. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. skoku do partii rekordów. analogicznie wybranie opcji Anuluj spowoduje powrót do Panelu głównego systemu ITCube bez podejmowania jakiegokolwiek działania. Po określeniu wszystkich Wciśnięcie wymaganych przycisku parametrów można przystąpić do wysłania listu elektronicznego. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 299 . Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. WAŻNE: W momencie gdy zapisujemy mail mamy możliwość zapisania go do “Buforu”. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Dostęp do archiwum wiadomości użytkownik systemu otrzymuje poprzez wybór w menu systemowym Mail/Faks polecenia Skrzynka nadawcza (email). Dokładny opis pola edycyjnego znaleźć można w Aneksie. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. o którą nam chodzi. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Historia korespondencji – skrzynka nadawcza Dowolny użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może przeglądnąć wszystkie listy wysłane przez siebie. Polecenie to spowoduje otwarcie nowego okna. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. która poprzedza właśnie przeglądaną. Wyślij spowoduje wysłanie stworzonej wiadomości. w którym wyświetlona zostanie tabela zawierająca pełną historię korespondencji. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Do tego celu służą trzy rzędy ikon umieszczonych bezpośrednio nad polem edycyjnym.(wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj dokument) w systemie pliki. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). • odpowiedniego jej sformatowania. Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas redagowania listu klikając przycisk Treść – pole edycyjne służące wprowadzaniu .

aby znaleźć wszystkie rekordy o temacie „Ważne spotkanie” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Temat taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. Do tego celu służą dwa pola Od. który jest integralną częścią systemu ITCube. Jeśli list nie został związany z kontrahentem/kontaktem (na przykład wysłany został do firmy nie zarejestrowanej w systemie) można posłużyć się polem Email. że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do wiadomości. Tak więc. Po trzech nieudanych próbach liczba zastępowana jest symbolem (N) a system zaprzestaje kolejnych prób. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 300 znajdujące się po prawej . • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich wiadomości. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku stronie pól Od. którą wysłaliśmy. wysłany). Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Tak więc. które sama wysłała. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące wiadomości adresowanych do firmy „Coca Cola” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Kontrahent taką właśnie wartość. • kolumna Kontrahent/Kontakt/Email – kolumna zawiera nazwę kontrahenta/kontaktu. W takim przypadku możliwe będzie wybranie dowolnej osoby z listy wszystkich użytkowników systemu. adresat e-maila. do której adresowana była wiadomość e-mail. wysłania listu ponownie. Tak więc. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego wiadomość elektroniczną za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. Do w kolumnie Data wysłania.Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. By otrzymać informacje o przyczynie wystąpienie błędu należy otworzyć link klikając w liczbę/literę N. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych wiadomościom wysłanym do firmy „Coca Cola”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Do. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Wyjątkiem jest tutaj administrator systemu lub osoba posiadająca prawa do odczytu listów innych użytkowników. Jeśli nie pamiętamy pełnego adresu mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej. edycji bądź usunięcia danych. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących wiadomości wg tego właśnie kryterium. dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści. Liczba w nawiasie w tej kolumnie sygnalizuje ilość nieudanych prób wysłania listu. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. • kolumna Temat – zawiera temat wiadomości. Administrator może skorzystać również z opcji usunięcia danego rekordu z bazy. • kolumna Data wysłania – zawiera informację o terminie wysłania wiadomości. według ich daty rozesłania do odbiorców. jego temat czy też data wysłania. status wiadomości (oczekuje.

Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Na dole formularza znajduje się także pole Treść pozwalające na przeszukiwanie korespondencji względem jej treści oraz pole Tylko niepowiązane pozwalające wychwycić tylko maile których nie udało sie automatycznie spiąć z kontrahentem bądź osobą kontaktową. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie. Oprócz wyżej wspomnianych mechanizmów przeszukiwania bazy ważne są także trzy przyciski znajdujące się na dole formularza. które nie zostały jeszcze wysłane (Oczekujące). Rozwiązanie takie pozwala przede wszystkim na szybszą oraz łatwiejszą pracę z bazą danych wysyłanej korespondencji. Dzielą one wszystkie wysłane listy na trzy główne grupy. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 301 . WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone podczas wprowadzania wiadomości do systemu. które wprowadzone do systemu były na tyle dawno.poświęconych wiadomościom o takim właśnie temacie. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . listy które zostały już wysłane (Wysłane) oraz listy. Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu listu elektronicznego znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Listy. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. iż przedzielono im status Archiwum (standardowy horyzont archiwizacji wynosi jeden miesiąc). Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna.

Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Polecenie to spowoduje otwarcie nowego okna. By wysłać list ponownie wystarczy wybrać opcję Wyślij ponownie z menu kontekstowego związanego z danym listem. o którą nam chodzi. edycji bądź usunięcia danych.Ponowne wysyłanie zapisanych listów Każdy list znajdujący się w skrzynce nadawczej może być w dowolnym momencie wysłany ponownie do adresata (na przykład w momencie uzyskania informacji. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). skoku do partii rekordów.skrzynka odbiorcza Użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może przeglądnąć wszystkie odebrane listy. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Można posłużyć się rozwijanym menu. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. iż adresatowi nie udało się poprawnie odebrać korespondencji). która poprzedza właśnie przeglądaną. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego wiadomość elektroniczną za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. jego temat czy też data wysłania. Dostęp do archiwum wiadomości użytkownik systemu otrzymuje poprzez wybór w menu systemowym Mail/Faks polecenia Skrzynka odbiorcza (email). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 302 . Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. adresat e-maila. w którym wyświetlona zostanie tabela zawierająca pełną historię odebranej korespondencji. skoku do partii rekordów. Historia korespondencji .

Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. który wybrać będzie mógł dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich wiadomości. na które odpowiada odebrany list. aby znaleźć wszystkie listy wysłane do firmy TOMEX wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Kontrahent taką właśnie wartość. ręcznego związania z kontrahentem/projektem bądź pytaniem. który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej.• kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Do tego celu służą dwa pola Od. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone wiadomości o nazwie „Świąteczna promocja” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwa taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. które zostały wysłane do niej. która wysłała wiadomość e-mail. Do w kolumnie Data wysłania. Każdy użytkownik może skorzystać również z opcji usunięcia danego rekordu z bazy. że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do wiadomości. kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących wiadomości wg tego właśnie kryterium. Wyjątkiem jest tutaj administrator systemu. • kolumna Temat – zawiera temat odebranej wiadomości. Jeśli list nie został związany z kontrahentem/kontaktem (na przykład wysłany został przez firmę nie zarejestrowaną w systemie bądź z nietypowego adresu e-mail) można posłużyć się polem Email. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 303 . Tak więc. Jeśli nie pamiętamy pełnego adresu mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. który jest integralną częścią systemu ITCube. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych wiadomościom wysłanym przez firmę TOMEX. Tak więc. znajdujące się po prawej • • • kolumna Kontrahent/Kontakt/Email – kolumna zawiera nazwę kontrahenta/kontaktu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych wiadomościom o takim właśnie temacie. dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów. wysłanie odpowiedzi. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. kolumna Data wysłania – zawiera informację o terminie wysłania wiadomości. według ich daty otrzymania od odbiorców. Do. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku stronie pól Od.

Spowoduje to otworzenie formularza analogicznego. listy już przeczytane (Przeczytane) oraz listy. Wysyłanie odpowiedzi Jeśli chcemy wysłać odpowiedź dotycząca odebranego listu możemy tego dokonać wybierając opcję Wyślij odpowiedź. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu listu elektronicznego znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 304 . w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje dotyczące odebranej wiadomości oraz lista odpowiedzi. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie. które nie zostały jeszcze przeczytane (Nowe). Po wskazaniu listu bądź wybraniu z nim związanej opcji Zwiąż z odpowiedzią nowo otwarte okno zostanie automatycznie zamknięte. iż przedzielono im status Archiwum (standardowy horyzont archiwizacji wynosi jeden miesiąc). WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Dzielą one wszystkie odebrane listy na trzy główne grupy. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno.Oprócz wyżej wspomnianych mechanizmów przeszukiwania bazy ważne są także trzy przyciski znajdujące się na dole formularza. Na dole formularza znajduje się także pole Treść pozwalające na przeszukiwanie korespondencji względem jej treści oraz pole Tylko niepowiązane pozwalające wychwycić tylko maile których nie udało sie automatycznie spiąć z kontrahentem bądź osobą kontaktową. Rozwiązanie takie pozwala przede wszystkim na szybszą oraz łatwiejszą pracę z bazą danych odebranej korespondencji. Listy. Spowoduje to wyświetlenie zawartości skrzynki nadawczej i umożliwi wskazanie listu źródłowego. Niemniej jednak formularz ten zostanie wstępnie wypełniony wartościami tak by zaoszczędzić użytkownikowi konieczności podawania adresu. do tego który dostępny jest po wybraniu opcji Wyślij list. Dodatkowo dopisze on wysyłany mail na listę odpowiedzi związanych z odebraną korespondencją. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Przypisywanie do pytania Jeśli chcemy oznaczyć odebrany list jako odpowiedź na pytanie zadane przez nas w uprzednio wysłanej korespondencji należy wybrać pozycję Zwiąż z pytaniem. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. które wprowadzone do systemu były na tyle dawno. wybierania kontrahenta/kontaktu czy wypełniania pola temat.

Szablonem może być przykładowo stopka użytkownika lub przygotowany faks reklamowy. określając czy ma to być szablon prywatny (widoczny jedynie przez właściciela) czy publiczny (widoczny przez wszystkich użytkowników). Należy pamiętać.Oznaczanie listu jako przeczytany Jeśli chcemy oznaczyć odebrany list jako przeczytany należy wybrać pozycję Oznacz jako przeczytany. I tak aby zdefiniować szablon faksu lub go uaktualnić należy wybrać opcję Mail/Faks->Szablony>Szablony faksów. Dodatkowo możliwe jest grupowe rozsyłanie faksów – tzw. Oznaczenie wszystkich nowych listów jako przeczytane Jeśli chcemy wszystkie listy o statusie Nowy oznaczyć jako przeczytane wystarczy z menu kontekstowego wybrać opcję Oznacz wszystkie listy jako przeczytane. Usuwanie rekordu Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Dokładny opis pola edycyjnego znaleźć można w @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 305 . Moduł faksowy umożliwia wysyłanie oraz odbiór faksów oraz późniejsze ich przeglądanie a także powiązanie z konkretnym kontrahentem lub osobą kontaktową. Do tego celu służą dwa rzędy ikon umieszczonych bezpośrednio nad polem edycyjnym. że dopóki w skrzynce odbiorczej znajduje się choć jeden list nie oznaczony jako przeczytany system będzie informował użytkownika w Panelu głównym o tym. Szablony faksów Aby przyspieszyć wysyłanie faksów. system ITCube umożliwia stworzenie szablonów faksów.podając jego nazwę w polu Nazwa. z ofertą handlową) staje się bardzo proste i szybkie. faksingi. iż jego skrzynka odbiorcza zawiera nowe listy. Moduł faksowy umożliwia także stworzenie szablonów faksów przez co wysyłanie standardowych faksów (np. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Następnie należy wprowadzić temat oraz właściwą treść szablonu oraz odpowiedniego ją sformatować. Następnie program otworzy formularz Szablony faksów. dzięki któremu będziemy mogli: • dodać nowy szablon . Obsługa faksów w systemie ITCube System ITCube zapewnia komunikowanie się z kontrahentami lub osobami kontaktowymi nie tylko za pomocą poczty elektronicznej ale także przy użyciu faksów. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Dzięki modułowi faksowemu historia kontaktów z firmami poszerza się o możliwość przeglądnięcia wszystkich faksów związanych z danym kontrahentem.

Następnie należy wprowadzić aktualne dane dotyczące nazwy.wybierając odpowiednią nazwę za pomocą rozwijanego menu w polu Szablon i klikając w przycisk Usuń. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 306 • • . Plik dołącza się klikając w przycisk dostępne znajdujący się po lewej stronie okna Załączniki. Załączniki .poprzez wybranie nazwy szablonu. Szerokość „kartki” faksu w systemie ITCube to 800 pikseli co odpowiada wymiarowi kartki A4 skanowanej w rozdzielczości 100 dpi. Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas redagowania faksu klikając przycisk temat dołączania plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. za pomocą którego możemy określić ważność faksu. Aby mechanizm rozsyłania wiadomości był narzędziem wydajnym i wygodnym pamiętać więc należy o wprowadzaniu numerów faksu podczas tworzenia profili kontrahentów czy też osób kontaktowych. Data – pole. typu oraz wyglądu szablonu. • Numer odbiorcy (obowiązkowe) – pole edycyjne ustalające numeru faksu odbiorcy. Redagowanie i wysyłanie faksów Stworzenie oraz wysłanie nowego faksu możliwe jest za pomocą polecenia Mail/Faks->Wyślij faks. • • • Projekt – pole. który chcemy zmienić.dodatkowo możemy związać faks z konkretnym etapem projektu. Po wykonaniu tych czynności należy dodać szablon klikając w przycisk Dodaj znajdujący się na dole formularza. Kontakt – pole. w którym możemy związać faks z kontrahentem. w którym wyszczególnione są wszystkie (wprowadzone dokument) w systemie pliki. Po kliknięciu na wyżej wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj .Aneksie. W formularzu tym mamy do czynienia z następującymi polami: Priorytet – rozwijane menu. Temat . Kontrahent – pole. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Wybranie tego polecenia spowoduje otworzenie formularza Wyślij faks. Etap projektu . których zawartość zostaje doklejona za właściwą treścią faksu (jeśli takową posiada w innym przypadku wysłana zostaje tylko zawartość plików).pole umożliwiające dołączenie do faksu plików. Więcej informacji na wspomniany przycisk system otworzy nowe okno.pole edycyjne umożliwiające ustalenie nagłówka/tematu rozsyłanej wiadomości. • zmodyfikować szablon . w którym możemy związać faks z konkretnym projektem. w które należy wpisać termin wysłania faksu. który umożliwi późniejsze odnalezienie w systemie. Ważne jest aby dołączony dokument był plikiem graficznym w formacie gif. w przeciwnym wypadku system nie będzie wiedział jak wyświetlić ten załącznik. w którym możemy związać faks z osobą kontaktową reprezentującą wskazanego wyżej kontrahenta. png bądź jpg. za pomocą którego ustalić można wszystkie parametry wysyłanego faksu. • • • WAŻNE: Zmiana pola Kontrahent oraz Kontakt powoduje wypełnienie pola Numer odbiorcy wartością domyślnie przypisaną danemu kontrahentowi/kontaktowi. • usunąć szablon .

Następnie należy wybrać opcję Wyślij jako faks (opcja dostępna tylko dla dokumentów o typie TIFF bądź JPG). Programy umożliwiające tworzenie plików TIFF (np. iż przeglądarka internetowa często skaluje dużej wielkości obrazy. By wysłać plik TIFF bądź JPG faksem należy go uprzednio zarejestrować w bazie dokumentów. W takim przypadku należy powiększyć go do normalnych rozmiarów klikając w ikonę do tego służącą. Historia korespondencji . Dotyczy to formatów TIFF oraz JPG. Gdy zadecydujemy. Analogicznie wybranie opcji Anuluj spowoduje powrót do Panelu głównego systemu ITCube bez podejmowania jakiegokolwiek działania. Microsoft WORD po zainstalowaniu wirtualnej drukarki drukującej do pliku TIFF) oferują bowiem często większe możliwości edycyjne niż edytor HTML wbudowany w system ITCube. Dalsza jego droga jest analogiczna do faksu stworzonego w standardowy sposób – czyli przy użyciu edytora HTML. Z opcji tej warto skorzystać w sytuacji gdy zależy nam na pełnej kontroli nad detalami graficznymi wysyłanego faksu. Dostęp do archiwum korespondencji użytkownik systemu otrzymuje poprzez wybór w menu systemowym Mail/Faks polecenia Skrzynka nadawcza (faks).• Treść – pole edycyjne służące wprowadzaniu właściwej treści faksu oraz odpowiedniego jej sformatowania. związać z kontrahentem oraz podać numer na który powinien zostać wysłany. Można posłużyć się rozwijanym menu. który spowoduje wysłanie stworzonej wiadomości. W szczególności podać jego temat. Dokładny opis pola edycyjnego znaleźć można w Aneksie. służące do: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 307 . Po akceptacji danych przyciskiem Zapisz faks zostanie umieszczony w skrzynce nadawczej jako rekord z jednym załącznikiem oraz niedostępną treścią. Wysyłanie dokumentów TIFF i JPG faksem ITCube pozwala także na wysyłanie faskem dokumentów stworzonych w zewnętrznych aplikacjach. Domyślne wartości tych pól pobierane są z formularza dokumentu który wysyłamy. w którym wyświetlona zostanie tabela zawierająca pełną historię korespondencji faksowej.faksy wysłane Dowolny użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może przeglądnąć wszystkie faksy wysłane przez siebie. Spowoduje to otwarcie okna w którym można będzie doprecyzować informacje o wysyłanym faksie. Warto tutaj przypomnieć. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. W przypadku gdy obraz ma duży rozmiar może zostać wyświetlony w nieczytelny sposób. Do tego celu służą trzy rzędy ikon umieszczonych bezpośrednio nad polem edycyjnym. Po określeniu wszystkich wymaganych parametrów można zobaczyć jak faktycznie będzie wyglądał faks klikając w ikonę Podgląd. iż faks jest już należycie przygotowany wystarczy wcisnąć przycisk Wyślij. Polecenie to spowoduje otwarcie nowego okna. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. o którą nam chodzi.

która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku stronie pól Od. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich wiadomości. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 308 znajdujące się po prawej • . że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do wiadomości. które sama wysłała. Wyjątkiem jest tutaj administrator systemu oraz osoba mająca prawo do przeglądania korespondencji innych użytkowników. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W takim przypadku będzie istniała możliwość wyboru dowolnej osoby z listy wszystkich użytkowników systemu. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje.zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści. Jeśli faks nie został związany z kontrahentem/kontaktem (na przykład wysłany został do firmy nie zarejestrowanej w systemie) można posłużyć się polem Numer. Tak więc. według ich daty rozesłania do odbiorców. który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej. kolumna Nr . Administrator może skorzystać również z opcji usunięcia danego rekordu z bazy. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. Do tego celu służą dwa pola Od. • kolumna Właściciel .• • • • WAŻNE: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. który jest integralną częścią systemu ITCube.będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. edycji bądź usunięcia danych. Symbol (N) w tej kolumnie sygnalizuje. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria.przycisk akcji .zawiera informację o terminie wysłania faksu.kolumna zawiera nazwę kontrahenta/kontaktu. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. • kolumna Data wysłania . jego temat czy też data wysłania. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego . Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi zaawansowanych (o których mowa poniżej). kontrahent/kontakt/numer odbiorcy. • kolumna Kontrahent/Kontakt/Numer . że wystąpiły błędy uniemożliwiające wysłanie faksu. a także co niezwykle ważne . status wiadomości (oczekuje. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego wiadomość elektroniczną za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. do której adresowany był faks. skoku do partii rekordów. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. skoku do partii rekordów. która poprzedza właśnie przeglądaną. wysłania faksu ponownie. wysłany). Do. Do w kolumnie Data wysłania.zawiera numer porządkowy rekordu.

Rozwiązanie takie pozwala przede wszystkim na szybszą oraz łatwiejszą pracę z bazą danych wysyłanej korespondencji. Jeśli w liście nie ma danego kontrahenta oznacza to. które nie zostały jeszcze wysłane (Oczekujące). które wprowadzone do systemu były na tyle dawno. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Podgląd faksu wysłanego Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu faksu znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych wiadomościom wysłanym do firmy „Coca Cola”. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące wiadomości adresowanych do firmy „Coca Cola” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Kontrahent taką właśnie wartość. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Dzielą one wszystkie wysłane faksy na trzy grupy. aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone wiadomości o temacie „Coca Cola” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Temat taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. iż przedzielono im status Archiwum (standardowy horyzont archiwizacji wynosi jeden miesiąc). Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. iż nie wysyłaliśmy do niego żadnego faksu. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 309 . w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone podczas wprowadzania wiadomości do systemu. Faksy. Tak więc. • kolumna Temat . który wysłaliśmy. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych wiadomościom o takiej właśnie nazwie. faksy które zostały już wysłane (Wysłane) oraz faksy.zawiera temat faksu.wyszukiwania rekordów opisujących wiadomości wg tego właśnie kryterium. Tak więc. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Oprócz wyżej wspomnianych mechanizmów przeszukiwania bazy ważne są także trzy przyciski znajdujące się na dole formularza.

Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. który nie został poprawnie wysłany (np. projekt. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. osoba kontaktowa. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. o którą nam chodzi.na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Historia korespondencji . WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. numer faksu był zajęty) może być w dowolnym momencie wysłany ponownie do adresata. Aby zmodyfikować dany rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji wybrać opcję Edytuj rekord. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. By wysłać faks ponownie wystarczy wybrać opcję Wyślij ponownie z menu kontekstowego związanego z danym faksem. Można posłużyć się rozwijanym menu.WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych którekolwiek z pól nie zostało wypełnione . Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Ponowne wysyłanie zapisanych faksów Każdy faks znajdujący się w skrzynce nadawczej. Polecenie to spowoduje otwarcie nowego okna.faksy odebrane Użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może przeglądnąć wszystkie odebrane faksy. Dostęp do archiwum wiadomości użytkownik systemu otrzymuje poprzez wybór w menu systemowym Mail/Faks polecenia Skrzynka odbiorcza (faks). służące do: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 310 . etap projektu oraz priorytet. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Modyfikowanie danych dotyczących faksu W każdej chwili możliwe jest zmienienie danych opisujących faks takich jak: kontrahent. w którym wyświetlona zostanie tabela zawierająca pełną historię odebranej korespondencji faksowej.

wysłanie odpowiedzi. według ich daty otrzymania od odbiorców. Do w kolumnie Data wysłania.• • • • WAŻNE: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. ręcznego związania z kontrahentem/projektem bądź pytaniem. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku Od. który wybrać będzie mógł dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu. edycji bądź usunięcia danych. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. skoku do partii rekordów. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . które zostały wysłane do niej. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich faksów. Tak więc. jego temat czy też data wysłania. • kolumna Data wysłania – zawiera informację o terminie wysłania faksu. że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do wiadomości. Każdy użytkownik może skorzystać również z opcji usunięcia danego rekordu z bazy. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. skoku do partii rekordów. Wyjątkiem jest tutaj administrator oraz użytkownik systemu z przyznanym uprawnieniem „Przeglądanie faksów innych użytkowników”. Do tego celu służą dwa pola Od. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. na które odpowiada odebrany list. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego wiadomość elektroniczną za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. która wysłała faks. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów. dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści. Do. który jest integralną częścią systemu ITCube. • kolumna Kontrahent/Kontakt/Numer – kolumna zawiera nazwę kontrahenta/kontaktu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących faksy wg @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 311 znajdujące się po prawej stronie pól . Jeśli nie pamiętamy pełnego numeru mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. która poprzedza właśnie przeglądaną. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi zaawansowanych (o których mowa poniżej). Jeśli faks nie został związany z kontrahentem/kontaktem (na przykład wysłany został przez firmę nie zarejestrowaną w systemie bądź z nieznanego numeru) można posłużyć się polem Numer. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. adresat e-maila.

WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. które nie zostały jeszcze przeczytane i prawdopodobnie nie zostały jeszcze związane z adresatem oraz odbiorcą (Nowe). Dzielą one wszystkie odebrane faksy na trzy główne grupy. Oprócz wyżej wspomnianych mechanizmów przeszukiwania bazy ważne są także trzy przyciski znajdujące się na dole formularza. • kolumna Temat – zawiera temat odebranego faksu. faksy już przeczytane (Przeczytane) oraz faksy. aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone faksom o nazwie „Świąteczna promocja” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwa taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Faksy. aby znaleźć wszystkie faksy wysłane przez firmę TOMEX wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Kontrahent taką właśnie wartość. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Rozwiązanie takie pozwala przede wszystkim na szybszą oraz łatwiejszą pracę z bazą danych odebranej korespondencji. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Tak więc. Tak więc. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 312 . które wprowadzone do systemu były na tyle dawno. iż przedzielono im status Archiwum (standardowy horyzont archiwizacji wynosi jeden miesiąc). WAŻNE: By poprawnie wyświetlić treść faksów konieczne jest zainstalowanie na komputerze oprogramowania pozwalającego na wyświetlanie plików TIFF. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych faksom wysłanym przez firmę TOMEX.tego właśnie kryterium. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych faksom o takim właśnie temacie. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje dotyczące odebranego faksu oraz lista odpowiedzi. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu faksu znajdującego się na liście wyników wyszukiwania.

Korespondencja grupowa w systemie ITCube System ITCube umożliwia tworzenie trzech rodzajów korespondencji grupowej. Wysyłanie odpowiedzi Jeśli chcemy wysłać odpowiedź dotycząca odebranego faksu możemy tego dokonać wybierając opcję Wyślij odpowiedź. Oznaczanie faksu jako przeczytany Jeśli chcemy oznaczyć odebrany faks jako przeczytany należy wybrać pozycję Oznacz jako przeczytany. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Należy pamiętać. Dodatkowo dopisze on wysyłany faks na listę odpowiedzi związanych z odebraną korespondencją. Spowoduje to otworzenie formularza analogicznego. Drugim medium służącym do rozsyłania korespondencji jest @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 313 . iż jego skrzynka odbiorcza zawiera nowe faksy. do tego który dostępny jest po wybraniu opcji Wyślij faks. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. wybierania kontrahenta/kontaktu czy wypełniania pola temat. Oznaczenie wszystkich nowych faksów jako przeczytane Jeśli chcemy wszystkie faksy o statusie Nowy oznaczyć jako przeczytane wystarczy z menu kontekstowego wybrać opcję Oznacz wszystko jako przeczytane. Spowoduje to wyświetlenie zawartości skrzynki nadawczej i umożliwi wskazanie faksu źródłowego. Przypisywanie do pytania Jeśli chcemy oznaczyć odebrany faks jako odpowiedź na pytanie zadane przez nas w uprzednio wysłanej korespondencji należy wybrać pozycję Zwiąż z pytaniem. Usuwanie rekordu Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord.WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. że dopóki w skrzynce odbiorczej znajduje się choć jeden faks nie oznaczony jako przeczytany system będzie informował użytkownika w Panelu głównym o tym. Niemniej jednak formularz ten zostanie wstępnie wypełniony wartościami tak by zaoszczędzić użytkownikowi konieczności podawania numeru. Po wskazaniu faksu bądź wybraniu z nim związanej opcji Zwiąż z odpowiedzią nowo otwarte okno zostanie automatycznie zamknięte. Pierwszym z nich jest mailowa wiadomość grupowa (mailing) polegająca na rozsyłaniu listu email do grup kontrahentów lub osób kontaktowych.

Jeśli nie zostanie ono wypełnione.). iż nie jest to wartość. Trzecim rodzajem korespondencji seryjnej jest tradycyjna poczta – system ITCube umożliwia seryjne drukowanie listów oraz adresowanie kopert. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Oba rodzaje grup będą wykorzystywane przy tworzeniu mailingów oraz grupowego rozsyłania faksów. iż nie jest to wartość. system generując daną grupę uzna. system generując daną @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 314 . Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Przygotowanie faksingu jest całkowicie analogiczne do tworzenia mailingu. Pole Lista firm zawiera listę kontrahentów którzy mają tworzyć grupę. Grupy kontrahentów korespondencji grupowej Aby skorzystać z rozsyłania grupowej korespondencji należy na początku zdefiniować grupy odbiorców. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tej właśnie grupie. Jedyną różnica jest fakt. Dodawanie grupy odbiorców kontrahentów Aby móc skorzystać z opcji rozesłania korespondencji grupowej (email/fax) do grupy użytkowników należy najpierw wprowadzić do systemu takie grupy. Grupa ta może zostać dodatkowo zawężona poprzez wskazanie wartości pozostałych pól (np. iż wiadomość ta zostanie rozesłana za pomocą faksu. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonej grupy do kontrahentów o konkretnym statusie. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system generując daną grupę mailingową uzna. Grupy odbiorców mogą składać się zarówno z kontrahentów jak i osób kontaktowych. • Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów. system generując daną grupę uzna. • Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące określeniu nazwy kontrahenta. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. Jeśli pole to pozostawimy nie wypełnione system domniema iż grupa powinna być tworzona na podstawie parametrów podanych w polach pozostałych spośród wszystkich rekordów. Grupy te charakteryzują się tym iż nie powstają w wyniku podania kryteriów które powinni spełniać ich członkowie lecz na zasadzie wskazanie konkretnych rekordów. • Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów. iż nie jest to wartość. • Lista firm – pole pozwalające na definiowanie grup wyliczeniowych. Branża. grupa itd.faks. w które wpisać należy nazwę grupy pod jaką będzie ona identyfikowana w systemie. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. Aby to uczynić należy wybrać polecenie Mail/Faks->Korespondencja grupowa->Grupy kontrahentów i wypełnić formularz składający się z następujących pól: • Nazwa grupy (obowiązkowe) – pole edycyjne.

Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie są to wartości. iż nie jest to wartość. Państwo – pola. • Ostatni kontakt – zbiór pól pozwalający na wybór tylko tych kontrahentów z którymi ostatni kontakt miał miejsce w określonym przedziale czasu. Jeśli żadne z trzech pól nie zostanie wypełnione. Oprócz definiowania interesującego nas okresu czasowego system pozwala także na wskazanie rodzaju wpisów które traktowane będą jako opis ostatniego kontaktu z klientem. system generując daną grupę mailingową uzna. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej grupie. Przykład 1. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tej grupie. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po prawej stronie pola. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego daty pozyskania kontrahenta. • Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. -W polu „Informacje” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Zadania” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartość *Dowolny typ zadania* oraz Korespondencja przychodząca. Jeśli interesuje nas wybór kontrahentów z którymi mieliśmy kontakt w ciągu ostatnich 3 miesięcy przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie korespondencji elektronicznej bądź wykonanie związanego z nimi zadania należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Istniał kontakt w ciągu ostatnich” miesiące. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej grupie. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. Region. Jeśli natomiast interesuje nas wybór kontrahentów z którymi nie mieliśmy @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 315 wybrać wartość 3 . Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. które mają decydować o tym czy dana firma znajdzie się w definiowanej grupie. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania na podstawie którego wygenerowana zostanie grupa mailingowa kontrahentów. system generując daną grupę mailingową uzna. • Miasto. iż nie jest to wartość. system generując daną grupę mailingową uzna. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego daną firmę. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej właśnie grupie • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonej grupy do kontrahentów pozyskanych w konkretny sposób. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów mających znaleźć się w tworzonej grupie mailingowej.grupę uzna. system generując dany raport uzna. Przykład 2. system generując daną grupę uzna.

„Informacje” oraz „Korespondencja” łączone są spójnikiem lub. Dodatkowo możemy określić czy dana firma brała udział we wszystkich podanych projektach (zaznaczone pole i). czy co najmniej jednym z nich (zaznaczone pole lub). czy co najmniej w jednym z nich (zaznaczone pole lub). WAŻNE: Jeśli wypełniliśmy pole Zakres podczas podglądu grupy wyświetlone zostaną tylko rekordy których numer porządkowy leży w podanym przedziale. Aby tego dokonać kliknąć należy przycisk Dodaj. • Udział w projektach – pole pozwalające zawęzić zbiór kontrahentów do tych firm które brały udział we wskazanych projektach. • Cechy – pole umożliwiające wybranie kilku cech opisujących kontrahenta.. Podgląd / usuwanie grup kontrahentów Aby przeglądnąć definicję grupy kontrahentów wybrać należy nazwę interesującej nas grupy z rozwijanego menu w polu Nazwa grupy (okno Administruj grupami kontrahentów) i wcisnąć @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 316 . Dodatkowo możemy określić czy dana firma ma spełniać wszystkie cechy (zaznaczone pole i). Warto podkreślić iż pole to pozwala nam także na wskazanie poszczególnych etapów konkretnego projektu. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy zapisać definicję grupy kontrahentów.” pola „Zadania”. Dodatkowo możemy określić czy firma ma być zainteresowana wszystkimi wybranymi kategoriami (zaznaczone pole i). którymi jest zainteresowany dany kontrahent. • Kategorie produktów – pole umożliwiające wybranie kilku kategorii produktów. -W polu „Zadania” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Informacje” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartości Wykonany telefon oraz *Dowolny typ korespondencji* WAŻNE: Należy pamiętać iż w przypadku definiowania grupy kontrahentów typu „Był kontakt w ciągu ostatnich . czy co najmniej jedną z nich (zaznaczone pole lub).kontaktu w ciągu ostatniego roku przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie bądź wysłanie korespondencji elektronicznej oraz informację o typie Wykonany telefon należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Brak kontaktu w ciągu ostatnich” wybrać wartość Rok..” pola te łączone są spójnikiem i.. Jeśli zależy nam na wyborze konkretnego etapu należy po wyświetleniu przeglądarki projektów wejść do menu kontekstowego projektu oraz wybrać menu podręczne o nazwie „Załącz do formularza wybrany etap”. Co ważne pole Udział w projektach może jednocześnie zawierać zarówno wpisy dotyczące projektów jaki i poszczególnych etapów. Zawiera ono listę wszystkich etapów danego projektu... WAŻNE: Jeśli nie wypełniliśmy grupa żadnego będzie po z pól prostu podczas wypełniania formularza Grupy kontrahentów uzyskana obejmowała wszystkich kontrahentów zarejestrowanych w systemie. Jeśli natomiast definiujemy grupę typu „Brak kontaktu w ciągu ostatnich .

Jeśli zależy nam na wyborze konkretnego etapu należy po wyświetleniu przeglądarki projektów wejść do menu kontekstowego projektu oraz wybrać menu podręczne o nazwie „Załącz do formularza wybrany etap”. Dodawanie grupy odbiorców kontaktów Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza.). za pomocą którego nadać możemy naszej grupie własną i unikalną nazwę. • Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 317 . Grupy kontaktów tworzy się za pomocą polecenia Mail/Faks>Korespondencja grupowa->Grupy kontaktów. Zawiera ono listę wszystkich etapów danego projektu. z którym związana jest osoba kontaktowa mająca znaleźć się w tworzonej grupie mailingowo/faksingowej: Lista firm – pole pozwalające na definiowanie grup wyliczeniowych. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie osoby kontaktowe powinny zostać umieszczone w tworzonej właśnie grupie. grupa itd. Branża. Jeśli pole to pozostawimy nie wypełnione system domniema iż grupa powinna być tworzona na podstawie parametrów podanych w polach pozostałych spośród wszystkich rekordów. iż nie jest to wartość. Dodatkowo możemy określić czy dana firma brała udział we wszystkich podanych projektach (zaznaczone pole i). Analogicznie aby usunąć grupę kontrahentów wybrać należy nazwę grupy z menu w polu Nazwa grupy (okno Administruj grupami kontrahentów) i wcisnąć przycisk Usuń. • Udział w projektach – pole pozwalające zawęzić zbiór osób kontaktowych do tych których nadrzędny kontrahent brał udział we wskazanych projektach. czy co najmniej w jednym z nich (zaznaczone pole lub). system uzna. Warto podkreślić iż pole to pozwala nam także na wskazanie poszczególnych etapów konkretnego projektu. Pole Lista firm zawiera listę kontrahentów których osoby kontaktowe mają tworzyć grupę. Pola dotyczące kontrahenta. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie.przycisk Wyświetl. Grupa ta może zostać dodatkowo zawężona poprzez wskazanie wartości pozostałych pól (np. Grupy te charakteryzują się tym iż nie powstają w wyniku podania kryteriów które powinni spełniać ich członkowie lecz na zasadzie wskazanie konkretnych rekordów. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. Co ważne pole Udział w projektach może jednocześnie zawierać zarówno wpisy dotyczące projektów jaki i poszczególnych etapów. • Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta. Grupy kontaktów korespondencji grupowej Drugim rodzajem grup służących do adresowani korespondencji grupowej jest grupa dotycząca osób kontaktowych. I tak znajdują się tutaj następujące pola: • Nazwa grupy (obowiązkowe) – pole.

Region. system uzna. iż nie jest to wartość.kontrahentów). za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów zatrudniających osoby. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. • Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. Pola dotyczące bezpośrednio osoby kontaktowej: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 318 . która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. na podstawie którego wygenerowana zostanie grupa. iż nie jest to wartość. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonej grupy do osób związanych z kontrahentami pozyskanymi w konkretny sposób. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system uzna. system uzna. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta. system uzna. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. iż nie jest to wartość. średni. system uzna. iż nie jest to wartość. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta. system uzna. • Miasto. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. iż nie jest to wartość. które mają znaleźć się w tworzonej grupie. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonej grupy do osób związanych z kontrahentami dysponującymi konkretnym statusem. Jeśli żadna z opcji (niski. Państwo – pola. • Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania. wysoki) nie zostanie wybrana. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu podsumowania. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po prawej stronie pola. system uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. która ma decydować o tym czy dany kontakt znajdzie się w tworzonej właśnie grupie czy też nie. system uzna.

system generując daną grupę mailingową uzna. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego daty pozyskania osób kontaktowych. system tworząc daną grupę uzna. Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonej grupy do osób • • • • kontaktowych o konkretnym statusie. za pomocą których określić można dane teleadresowe osób kontaktowych mających znaleźć się w tworzonym podsumowaniu. która ma decydować o tym czy dany kontakt znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. które powinny znaleźć się w grupie mailingowej. system generując daną grupę mailingową uzna. system generując grupę uzna. które powinny znaleźć się w grupie mailingowej. system generując daną grupę uzna. iż nie jest to wartość.• Nazwisko / imię – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy osoby kontaktowej pod jaką znana jest ona w systemie. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonej grupy do osób kontaktowych pozyskanych w konkretny sposób. system generując grupę mailingową uzna. Jeśli żadne z trzech pól nie zostanie wypełnione. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w niej czy też nie. • Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontaktów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego daną osobę. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. • Właściciel kontaktu – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących osób kontaktowych za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. Jeśli pole nie zostanie wypełnione. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk stronie pola. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Region. które mają decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. system generując daną grupę uzna. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w niej. Wiek – rozwijane menu pozwalające określić przedział wiekowy osób kontaktowych. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonej grupie. iż nie jest to wartość. Państwo – pola. iż nie są to wartości. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Kontrahent – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do osób kontaktowych powiązanych z konkretną firmą (do wybory są tutaj wszyscy kontrahenci wprowadzeni do systemu). iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Płeć – rozwijane menu pozwalające określić płeć osób kontaktowych. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. system generując daną @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 319 znajdujący się po prawej . system tworząc daną grupę uzna. • Miasto.

.. Przykład 2. WAŻNE: Jeśli wypełniliśmy pole Zakres podczas podglądu grupy wyświetlone zostaną tylko rekordy których numer porządkowy leży w podanym przedziale. Jeśli natomiast definiujemy grupę typu „Brak kontaktu w ciągu ostatnich . Przykład 1.. • Cechy – pole umożliwiające wybranie kilku cech opisujących kontakt. -W polu „Informacje” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Zadania” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartość *Dowolny typ zadania* oraz Korespondencja przychodząca. Jeśli interesuje nas wybór osób kontaktowych z którymi mieliśmy kontakt w ciągu ostatnich 3 miesięcy przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie korespondencji elektronicznej bądź wykonanie związanego z nimi zadania należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Istniał kontakt w ciągu ostatnich” miesiące. „Informacje” oraz „Korespondencja” łączone są spójnikiem lub. • Ostatni kontakt – zbiór pól pozwalający na wybór tylko tych kontrahentów z którymi ostatni kontakt miał miejsce w określonym przedziale czasu. czy co najmniej jednym z nich (zaznaczone pole lub). • Kategorie produktów – pole umożliwiające wybranie kilku kategorii produktów..” pola „Zadania”.grupę uzna. wybrać wartość 3 @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 320 .. Jeśli natomiast interesuje nas wybór osób kontaktowych z którymi nie mieliśmy kontaktu w ciągu ostatniego roku przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie bądź wysłanie korespondencji elektronicznej oraz informację o typie Telefon należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Brak kontaktu w ciągu ostatnich” wybrać wartość Rok. Dodatkowo możemy określić czy osoba kontaktowa ma być zainteresowana wszystkimi wybranymi kategoriami (zaznaczone pole i). czy co najmniej jedną z nich (zaznaczone pole lub). -W polu „Zadania” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Informacje” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartości Telefon oraz *Dowolny typ korespondencji* WAŻNE: Należy pamiętać iż w przypadku definiowania grupy osób kontaktowych typu „Był kontakt w ciągu ostatnich . Dodatkowo możemy określić czy dana osoba ma spełniać wszystkie cechy (zaznaczone pole i). która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. Oprócz definiowania interesującego nas okresu czasowego system pozwala także na wskazanie rodzaju wpisów które traktowane będą jako opis ostatniego kontaktu z klientem. którymi jest zainteresowany dany kontakt. iż nie jest to wartość. WAŻNE: Jeśli nie wypełniliśmy żadnego z pól podczas wypełniania formularza Grupy kontaktów uzyskana grupa będzie po prostu obejmowała wszystkie osoby kontaktowe zarejestrowane w systemie.” pola te łączone są spójnikiem i.

który jest przełożonym osoby tworzącej dany mailing/faksing (i posiada kontrolę nad jego poczynaniami) zostaje powiadomiony o tym fakcie przez system (notka w zakładkach Korespondencje do akceptacji w Panelu głównym oraz odpowiednia informacja dostępna za pomocą polecenia Mail/Faks->Korespondencja grupowa->Korespondencje do akceptacji). Analogicznie aby usunąć grupę kontaktów wybrać należy nazwę grupy z menu w polu Nazwa grupy (okno Administruj grupami kontaktów) i wcisnąć przycisk Usuń. Wysłana korespondencja seryjna trafia do historii kontrahenta/kontaktu (ewentualnie projektu). Schemat wysyłania wiadomości grupowej Aby dobrze zrozumieć zasady na jakich działa w systemie tworzenie i rozsyłanie mailingów/faksingów trzeba przyjrzeć się w jaki sposób krążą one pomiędzy poszczególnymi użytkownikami i jakie użytkownicy Ci mają możliwości działania. Zaakceptowany mailing/faksing zostaje wysłany w terminie określonym w polu Data podczas wprowadzania go do systemu lub zostanie wydrukowany przez realizatora (w przypadku poczty tradycyjnej). który dodajemy za pomocą polecenia Mail/Faks->Korespondencja grupowa->Dodaj korespondencje (faks) oraz tradycyjnej korespondencji seryjnej dodawanej za pomocą pomocą polecenia Akceptuj korespondencje @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 321 . 3. sytuacji za pomocą polecenia Mail/Faks->Korespondencja grupowa>Korespondencje dodane. W największym skrócie schemat taki wygląda następująco: 1. Analogicznie wygląda dodanie faksingu. Użytkownik czekający na decyzję przełożonego w każdej chwili może zorientować się w aktualnej 5. Użytkownik systemu. Podgląd / usuwanie grup osób kontaktowych Aby przeglądnąć zawartość grupy kontaktów wybrać należy nazwę interesującej nas grupy z rozwijanego menu w polu Nazwa grupy (okno Administruj grupami kontaktów) i wcisnąć przycisk Wyświetl. 2. Stworzenie nowego mailingu możliwe jest za pomocą polecenia Mail/Faks->Korespondencja grupowa->Dodaj korespondencje (email). Użytkownik (mający odpowiednie uprawnienia zezwalające na tworzenie korespondencji grupowej nadane mu podczas tworzenia jego profilu) tworzy nowy mailing za pomocą polecenia Mail/Fax->Korespondencja grupowa->Dodaj korespondencje (email) lub faksing za pomocą polecenia Mail/Fax->Korespondencja grupowa->Dodaj korespondencje (faks) lub mailing tradycyjny Mail/Fax->Korespondencja grupowa>Dodaj korespondencje (list). 6. 4. Aby tego dokonać kliknąć należy przycisk Dodaj.Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy zapisać definicję grupy kontaktów. Przełożony decyduje za o tym jak zamierza postąpić i zatwierdza bądź bądź odrzuca Odrzuć korespondencję korespondencje.

WAŻNE: System daje również możliwość wybrania jednocześnie kilku grup osób kontaktowych. system zadba o to by tworzony mailing/faksing został dostarczony do niego tylko raz. za pomocą którego można skojarzyć mailing/faksing z etapem wyżej wybranego projektu. Grupy kontaktów – pole. do której trafi tworzona wiadomość. do których trafić ma tworzona wiadomość. • Grupy kontrahentów – pole. za pomocą którego ustalić można wszystkie parametry wysyłanej korespondencji grupowej. który przywołać można klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola Data. Temat ten będzie później widoczny jako temat wiadomości. które zaznaczyliśmy. w którym ustalić można unikalną i niepowtarzalną nazwę dla wprowadzanego do systemu mailingu/faksingu. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 322 . • Projekt – rozwijane menu. WAŻNE: Jeśli kontrahent/osoba kontaktowa znajduje się w kilku grupach. Aby tego dokonać należy wcisnąć przycisk CTRL oraz po kolei wskazywać nazwy grup osób kontaktowych. w którym wybrać należy grupę osób kontaktowych (wprowadzoną wcześniej za pomocą polecenia Mail/Faks->Korespondencja grupowa ->Grupy kontaktów). Nazwa – pole. WAŻNE: Wiadomości. Właściwą grupę wybieramy zaznaczając odpowiednią nazwę za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszki. które nie zostaną zaakceptowane a upłynie ich termin wysyłki otrzymują w systemie status „niewysłane”. nie można ich też już zaakceptować ani wysłać w żaden inny sposób. do których trafić ma tworzona wiadomość. do których trafi wiadomość grupowa. Datę ustalamy za pomocą kalendarza wbudowanego do systemu ITCube. W formularzu mamy do czynienia z następującymi polami: • Data (obowiązkowe) – pole służące ustaleniu terminu wysłania mailingu/faksingu. Właściwą grupowa->Grupy grupę wybieramy kontrahentów). którą otrzymają adresaci.polecenia Mail/Faks->Korespondencja grupowa->Dodaj korespondencje (list). do których trafi wiadomość grupowa. • Etap projektu – rozwijane menu. Wybranie jednego z tych dwóch poleceń spowoduje otworzenie formularza "Dodaj korespondencje grupową". w którym wybrać należy grupę kontrahentów (wprowadzoną wcześniej za pomocą do polecenia trafi Mail/Fax->Korespondencja tworzona wiadomość. WAŻNE: System daje również możliwość wybrania jednocześnie kilku grup kontrahentów. Aby tego dokonać należy wcisnąć przycisk CTRL oraz po kolei wskazywać nazwy grup kontrahentów. • Temat – pole edycyjne umożliwiające ustalenie nagłówka/tematu rozsyłanej wiadomości. za pomocą którego wybrać możemy nazwę projektu powiązanego w jakiś sposób z rozsyłaną wiadomością. której • zaznaczając odpowiednią nazwę za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszki.

!Firma_Miasto!. Aby wiadomość grupowa została dodana do systemu. na nowe Jeśli okno. W takim przypadku będziemy mieli możliwość późniejszej edycji treści wiadomości. Więcej na temat formatowania wprowadzonego tekstu znaleźć można w Aneksie. ! Firma_Ulica!. WAŻNE: Jeśli tworzoną wiadomością grupową jest faks to należy pamiętać. W przypadku maili nie jest istotne jakie dokumenty są dołączone w formie załącznika. Kontakt_Kod!. !Firma_Kod!. należy zatwierdzić ją klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. !Data_Czas!. !Kontakt_Państwo!. !Data!. !Kontakt_Imię!. Plik dołącza się klikając w przycisk kliknięciu na wyżej wspomniany znajdujący się po lewej stronie okna Załączniki. WAŻNE: W przypadku gdy dodajemy korespondencję seryjną listową w polu treść jest widoczne dodatkowe menu “Drukuj”. które zawierać mogą informacje istotne z punktu widzenia osoby tworzącej wiadomość. WAŻNE: Aby utworzyć spersonalizowaną korespondencję seryjną można użyć w treści ! następujących zmiennych: !Firma_Nazwa!. Dzięki niemu możliwe jest wydrukowanie listów do grupy kontrahentów/kontaktów oraz zaadresowanie kopert. Podczas !Kontakt_Miasto!. w którym nie wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj wiadomości grupowej dokument) przycisk systemie Więcej wcześniej zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas redagowania klikając temat dołączania plików zainstalowanych w systemie znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. bazy danych. Po przycisk w .• Dokumenty .pole umożliwiające dołączenie do wiadomości dowolnych plików. Treść – pole edycyjne służące wprowadzaniu właściwej treści wiadomości oraz • odpowiedniego jej sformatowania. W przypadku tradycyjnej korespondencji (listów) pole to jest jedynie wykorzystywane jako dodatkowa informacja. WAŻNE: W momencie gdy zapisujemy korespondencję seryjną mamy możliwość zapisania jej do “Buforu”. Do tego celu służą trzy rzędy ikon umieszczonych bezpośrednio nad polem edycyjnym. system otworzy pliki. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj system odrzuci wprowadzane przez nas dane. Dopóki korespondencja znajduję się w buforze system jej nie wyśle. !Firma_Państwo!. !Kontakt_Ulica!. wysyłania (generowania) korespondencji grupowej system ITCube zamieni te zmienne przez prawdziwe wartości pobrane z @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 323 . !Kontakt_Nazwisko!. że jedynie pliki graficzne mogą być wysyłane jako załączniki.

Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. które zostały zaakceptowane już przez naszego przełożonego nie będą mogły być ponownie edytowane ani usunięte. oczekująca na decyzję osoby upoważnionej do podjęcia decyzji. skoku do partii rekordów. Przykładowo. Korespondencja grupowa w systemie ITCube może mieć trzy różne statusy: • • • zaakceptowana. WAŻNE: Jeśli użytkownik wprowadzający wiadomość grupową do systemu nie posiada przełożonego. gdyż wszystkie korespondencje grupowe. bądź też podczas tworzenia jego profilu nie została zaznaczona opcja umożliwiająca przełożonemu sprawowanie nad nim kontroli. o którą nam chodzi. W zależności od tego jaki status został wybrany będą zmieniać się także opcje dostępne dla użytkownika. mailing czy też faksing wprowadzony przez niego zostanie automatycznie zaakceptowany. które zostały dodane do systemu i oczekują na akceptację przełożonego osoby. Można posłużyć się rozwijanym menu. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. niezaakceptowana. w których wybrać należy jaki rodzaj statusu wiadomości grupowych nas interesuje. które zostały przez nas wprowadzone do systemu pamiętać należy. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. która je wprowadziła. skoku do partii rekordów. Brak decyzji). która poprzedza właśnie przeglądaną. którą wprowadził do systemu ITCube. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. natychmiast trafiają do specjalnej tabeli z wykazem mailingów/faksingów dodanych. Niezaakceptowane. Przeglądając listę zawierającą rekordy z korespondencją grupową. o akceptację których prosi osoba aktualnie zalogowana w systemie na danej stacji roboczej. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu.Dodana korespondencja grupowa W każdej chwili dowolny użytkownik systemu może sprawdzić jaki jest status korespondencji grupowej (zarówno mailingu jak i faksingu). iż na dole tabeli znajdują się trzy pola wyboru (Zaakceptowane. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 324 . która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. rekordy dotyczące mailingów. I tak po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich mailingów/faksingów. Tabelę tę przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Mail/Faks->Korespondencja grupowa->Korespondencje dodane. Jest to możliwe.

Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego mailing/faksing za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. Tabela ta podzielona jest na sześć kolumn. który wybrać będzie mógł dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści. że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do rekordów opisujących korespondencje grupową. • kolumna Zatwierdzający – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby kompetentnej do zatwierdzenia danego mailingu/faksingu. • kolumna Data wysłania – zawiera informację o terminie wysłania wiadomości grupowej. edycji. akceptacji lub odrzucenia mailingu/faksingu bądź usunięcia danych. Dzięki tej kolumnie istnieje możliwość zawężenia przeszukiwania korespondencji grupowej do samych mailingów lub faksingów. • kolumna Nazwa – zawiera nazwę wiadomości grupowej. aby znaleźć @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 325 . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Tak więc. Do. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich korespondencji grupowych. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących wiadomości grupowe wg tego właśnie kryterium. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych mailingom/faksingom. jego nazwa. • kolumna Typ – zawiera dwie wartości: email oraz faks. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące mailingów z czasu kiedy Twoim szefem był Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Zatwierdzający taką właśnie wartość. które sama wprowadziła do systemu. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. akceptacji bądź odrzuceniu korespondencji grupowej. typ (mail/faks). który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie pól Od. którą wprowadziliśmy do systemu. o akceptacji których decydował Jan Kowalski.. edycji (o ile korespondencja grupowa nie została już zaakceptowana albo odrzucona). ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy danych. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. według ich daty rozesłania do odbiorców. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wyjątkiem jest tutaj administrator systemu. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Tak więc. Do w kolumnie Data wysłania. osoba zatwierdzająca. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. czy też data wysłania. który jest integralną częścią systemu ITCube. wyświetlenia raportu oraz usunięcia z bazy (tylko administrator). Do tego celu służą dwa pola Od. Tak więc.

w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone podczas wprowadzania mailingu/faksingu do systemu. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. znajduje się także przycisk . Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria.wszystkie rekordy poświęcone korespondencji grupowej o nazwie „Życzenia świąteczne” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwa taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 326 . Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych mailingom/faksingom o takiej właśnie nazwie. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów wiadomości grupowej. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. akceptacji/odrzucenia korespondencji grupowej. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji na temat mailingu. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Podgląd / Akceptacja / Odrzucanie / Wyświetlenie raportu korespondencji grupowej Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. znajdującej się na liście wyników wyszukiwania. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane poprzez ikonę . wyświetlenia raportu dotyczącego mailingu/faksingu a także usunięcie rekordu.

ale także sporządzi listę odbiorców. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Tabelę tę przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Mail/Faks->Korespondencja grupowa>korespondencje do akceptacji. do których mail lub faks został wysłany. iż na naszą decyzję czeka nowy rekord zawierający @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 327 . Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. znajdujący się Wyświetlanie raportu dotyczącego korespondencji grupowej W każdym momencie można zobaczyć rezultat wysłanej korespondencji grupowej. Aby zmiany zostały zapisane. O fakcie. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas zmiany. System nie tylko wypisze osoby oraz firmy. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Zwiąż z projektem. Korespondencja grupowa oczekująca na akceptację Wszystkie wiadomości grupowe. Odrzucenie korespondencji grupowej (*) Aby zrezygnować z wysyłania korespondencji grupowej wystarczy wyszukać rekord opisujący dany mailing/faksing a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji obok numeru porządkowego rekordu oraz wybrać opcję Odrzuć korespondencje. Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. będących naszymi podwładnymi (oraz dodatkowo podczas tworzenia ich profilu w systemie otrzymaliśmy prawo kontrolowania ich poczynań) natychmiast trafiają do specjalnej tabeli z wykazem mailingów/faksingów do akceptacji zależnej od nas. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Aby to zrobić wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu opisującego mailing/faksing i wybrać opcję Wyświetl raport. które zostały wygenerowane przez użytkowników systemu. do których nie udało się wysłać korespondencji grupowej.Powiązanie wiadomości grupowej z projektem W każdej chwili korespondencja grupowa może zostać skojarzona z projektem/etapem projektu. Akceptacja korespondencji grupowej Aby obok zaakceptować numeru korespondencję grupową oraz wystarczy wybrać wyszukać opcję rekord opisujący dany mailing/faksing a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji porządkowego rekordu znajdujący się ponownie Akceptuj/Wyślij korespondencje. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Opcja ta jest dostępna jedynie dla korespondencji grupowej wysłanej lub oczekującej na akceptację.

dane

o

korespondencji

grupowej

powiadamia

nas

również

system

ITCube

wyświetlając

odpowiednią informację w Panelu głównym w zakładce Korespondencje do akceptacji. I tak po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich mailingów/faksingów, o akceptacji których decyduje osoba, aktualnie zalogowana w systemie na danej stacji roboczej. Korespondencje grupowe w systemie ITCube mogą mieć trzy różne statusy: • • • zaakceptowane; niezaakceptowane; oczekujące na decyzję osoby upoważnionej do podjęcia decyzji;

Przeglądając listę zawierającą rekordy z wiadomościami grupowymi, których dalszy los zależy od nas pamiętać należy, iż na dole tabeli znajdują się trzy pola wyboru (Zaakceptowane, Niezaakceptowane, Brak decyzji), w których wybrać należy jaki rodzaj statusu wiadomości grupowych nas interesuje. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. Można posłużyć się rozwijanym menu, za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów, o którą nam chodzi. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu, służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie; skoku do partii rekordów, która poprzedza właśnie przeglądaną; skoku do partii rekordów, która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej; skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi

• • • • WAŻNE:

zaawansowanych (o których mowa poniżej), system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów, które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia, podglądu, akceptacji bądź odrzucenia mailingu/faksingu lub usunięcia danych. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego wiadomość grupową oczekującą na akceptację użytkownika zalogowanego na danej stacji roboczej za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu, osoba zatwierdzająca, nazwa korespondencji, czy też założona data wysłania mailingu/faksingu do grup odbiorców. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu, stan w jakim znajduje się wiadomość grupowa(Zaakceptowana, Niezaakceptowana, Brak decyzji) a także co niezwykle ważne – przycisk akcji wyświetlenie , dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak jego treści, akceptacji bądź odrzucenia wiadomości, związanie jej z

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 328

projektem/etapem projektu, wyświetlenie raportu oraz usunięcia z bazy (dostępne wyłącznie dla administratora); • kolumna Data wysłania – zawiera informację o terminie wysłania mailingu/faksingu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich wiadomości grupowych, według ich daty rozesłania do odbiorców, ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów. Do tego celu służą dwa pola Od, Do w kolumnie Data wysłania. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza, który jest integralną częścią systemu ITCube. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdujące się po prawej stronie pól Od, Do; • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu, który wprowadził do systemu dany mailing/faksing. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących wiadomości grupowe wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące korespondencji stworzonych przez Jana Kowalskiego wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel taką właśnie wartość. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych mailingom/faksingom, które do systemu wprowadził Jan Kowalski; • kolumna Zatwierdzający – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby kompetentnej do zatwierdzenia danego mailingu/faksingu. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje, że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do rekordów opisujących korespondencje grupowe, które może zaakceptować bądź odrzucić. Wyjątkiem jest tutaj administrator systemu, który będzie miał możliwość wyboru dowolnego użytkownika; • kolumna Nazwa – zawiera nazwę wiadomości grupowej, która oczekuje na naszą decyzję. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone wiadomości o nazwie „Życzenia świąteczne” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwa taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych wiadomościom grupowym o takiej właśnie nazwie. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria.

Segregowanie wyników
Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 329

Podgląd / Akceptacja / Odrzucanie / Ponowne wysłanie / Wyświetlenie raportu korespondencji grupowej
Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu, znajduje się także przycisk , kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści wiadomości i wszystkich związanych z nią ustawień, zatwierdzenie bądź odrzucenie mailingu/faksingu, a także usunięcie rekordu.

Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie
Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu korespondencji grupowej, znajdującej się na liście wyników wyszukiwania; • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno, w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone podczas wprowadzania mailingu/faksingu do systemu. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane poprzez ikonę .

WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna.

WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji.

Powiązanie wiadomości grupowej z projektem
W każdej chwili korespondencja grupowa może zostać skojarzona z projektem/etapem projektu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Zwiąż z projektem. Aby zmiany zostały zapisane, wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi, iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas zmiany.

Akceptacja korespondencji grupowej
Aby zaakceptować korespondencję grupową wystarczy wyszukać rekord opisujący dany

mailing/faksing a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji

znajdujący się

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 330

obok

numeru

porządkowego

rekordu

oraz

wybrać

opcję

Akceptuj/Wyślij

ponownie

korespondencje.

Odrzucenie korespondencji grupowej (*)
Aby zrezygnować z wysyłania korespondencji grupowej wystarczy wyszukać rekord opisujący dany mailing/faksing a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji obok numeru porządkowego rekordu oraz wybrać opcję Odrzuć korespondencje. znajdujący się

Ponowne wysłanie korespondencji grupowej
Jeśli zależy nam na ponownym wysłaniu korespondencji grupowej należy wybrać opcję Wyślij ponownie korespondencję. Spowoduje to zmianę statusu korespondencji na Zaakceptowany i ponowne ustawienie jej w kolejce korespondencji oczekujących na wysłanie. Co ważne ponowne wysłanie korespondencji powoduje jej wysłanie tylko do osób, do których poprzednia próba wysłania zakończyła się niepowodzeniem (np. Wysyłanie korespondencji zostało przerwane z powodu zerwania połączenia z serwerem poczty)

Wyświetlanie raportu dotyczącego korespondencji grupowej
W każdym momencie można zobaczyć rezultat wysłanej korespondencji grupowej. Aby to zrobić wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu opisującego mailing/faksing i wybrać opcję Wyświetl raport.

Usuwanie rekordu (*)
Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się

obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu, a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy.

CTI w systemie ITCube
System ITCube CRM umożliwia integrację z centralami telefonicznymi. Integracja możliwa jest z każdą centralą do której producent dostarcza sterownik TAPI (światowy standard komunikacji ze środowiskiem telekomunikacyjnym). W związku z pozycją wyżej wymienionego standardu praktycznie wszyscy wiodący producenci oferują wsparcie do swoich produktów w tej kwestii. Moduł ITCube CTI umożliwia następującą funkcjonalność : Wybieranie numeru Funkcja pozwala na wybieranie numeru bezpośrednio z poziomu aplikacji ITCube CRM. By zadzwonić do danego kontrahenta bądź osoby kontaktowej wystarczy na formularzu podanych

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 331

obiektów kliknąć w numer telefonu. Identyfikację dzwoniącego Funkcja pozwala na identyfikację dzwoniącego oraz wypisanie zgromadzonych o nim danych w systemie CRM zanim jeszcze rozpoczęta zostanie rozmowa. Identyfikacja dokonywana jest w obrębie bazy kontrahentów oraz osób kontaktowych – tak by precyzyjnie zlokalizować dzwoniący podmiot. System jednocześnie udostępnia użytkownikowi listę akcji które może wykonać w kontekście dzwoniącego klienta/osoby kontaktowej (np. Dodaj zadanie, Dodaj informację, Wyślij list itd.) Wykonywanie funkcji udostępnianych przez daną centralę telefoniczną Po rozpoczęciu rozmowy system umożliwia użytkownikowi wykonanie wielu użytecznych operacji. W szczególności może on z poziomu systemu dokonać : • • • • • rozpoczęcia/zakończenia rozmowy (telefon z zestawem głośnomówiącym) transferu kontrolowanego rozmowy transferu bezwzględnego rozmowy konsultacji wewnętrznej zawieszenia/odwieszenia rozmowy.

Dostępność wyżej wymienionych funkcji zależna jest w dużej mierze od sterownika dostarczanego przez producenta centrali telefonicznej.

Dostęp z urządzeń mobilnych
ITCube MOBILE to moduł systemu ITCube kierowany do firm, których pracownicy stosunkowo często przebywają poza siedzibą firmy i dodatkowo nie zawsze mają możliwość dostępu do systemu ITCube CRM za pośrednictwem przenośnego komputera. W takiej sytuacji bardzo przydatną funkcją jest możliwość komunikacji z systemem za pośrednictwem urządzenia PDA lub telefonu komórkowego. ITCube MOBILE współpracuje z dowolnym urządzeniem wspierającym popularne środowisko JAVA. Tak niskie wymagania gwarantują możliwość pracy z systemem ITCube CRM za pośrednictwem praktycznie dowolnego współczesnego urządzenia mobilnego, w szczególności popularnych, niedrogich telefonów komórkowych. ITCube MOBILE umożliwia wyszukiwanie oraz podgląd danych zapisanych w bazie systemu ITCube CRM (z uwzględnieniem modelu uprawnień). W szczególności dotyczy to informacji o kontrahentach, osobach kontaktowych czy produktach/usługach. Możliwość wykonywania połączeń telefonicznych bezpośrednio z poziomu modułu ITCube MOBILE oznacza, iż cała baza systemu CRM staje się praktycznie częścią książki adresowej urządzenia mobilnego. Moduł ITCube MOBILE oferuje możliwość pobierania list zadań oraz działań serwisowych, które zostały delegowane konkretnemu użytkownikowi. Gwarantuje więc stały dostęp do kalendarzy systemu ITCube CRM za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Dodatkowo udostępnia także mechanizmy edycji najważniejszych informacji. Tak więc możliwe jest szybkie i wygodne

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 332

zamknięcie/odrzucenie zadania, odnotowanie uwag dotyczących stanu jego realizacji lub (jeśli użytkownik dysponuje odpowiednimi uprawnieniami) odsunięcie w czasie daty realizacji. WAŻNE: Biorąc pod uwagę rożną implementację środowiska java przez producentów telefonów komórkowych poszczególne funkcje mogą działać w odmienny sposób na różnych aparatach telefonicznych. Niniejszy opis został opracowany na bazie popularnego telefonu Nokia E51.

Wymagania technologiczne
Aplikacja ITCubeCRM Mobile wykorzystuje technologię java (CLDC 1.0 oraz MIDP 2.0), która jest powszechnie dostępna w telefonach komórkowych oraz innych urządzeniach PDA. Jako iż aplikacja komunikuje się z bazą systemu CRM poprzez Internet telefon komórkowy musi posiadać skonfigurowane, działające połączenie z Internetem (wystarczy najwolniejszy standard - GPRS). W bardzo niewielkiej liczbie starych telefonów może być zaimplementowana java obsługująca tylko profil MIDP 1.0. Na tych aparatach aplikacja ITCubeCRM Mobile nie będzie działała.

Instalacja poprzez przeglądarkę internetową
Jeśli aparat telefoniczny posiada przeglądarkę internetową/WAP to najłatwiejszym sposobem zainstalowania aplikacji ITCubeCRM Mobile jest właśnie ten sposób instalacji. W takim wypadku należy poprzez przeglądarkę połączyć się z adresem: http://itcube.pl/mobile.php. Następnie należy kliknąć w link „ITCubeCRM Mobile 1.0”. Po kliknięciu w odnośnik pojawi się monit ”Pobrać i zainstalować aplikację 'ITCubeCRM'?” tak jak jest to przedstawione poniżej:

Należy zatem kliknąć w przycisk „Tak”. Następnie aplikacja zostanie pobrana ze strony www i zainstalowana w telefonie. Aplikacja ITCubeCRM Mobile będzie dostępna w zakładce Instalacje.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 333

WAŻNE: W różnych telefonach aplikacje instalowane są w odmiennych miejscach. Przykładowo w telefonach Samsung lub starszych modelach Nokii programy java dostępne są w zakładce Gry i aplikacje.

Instalacja poprzez połączenie telefonu z komputerem
W przypadku gdy nie mamy w telefonie komórkowym przeglądarki internetowej/WAP aplikację ITCubeCRM Mobile można zainstalować w inny sposób. W tym celu należy wejść na stronę www.itcube.pl, zalogować się do sekcji Do pobrania oraz pobrać plik ITCubeCRM Mobile. Uzyskany w ten sposób plik z rozszerzeniem jar należy zapisać na dysku twardym komputera. Zazwyczaj do telefonów komórkowych dodawane jest specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające przypadku telefonów Nokia jest to program Nokia PC Suite. ich komunikację z komputerem (w szczególności kopiowanie plików do pamięci telefonu). W Jeśli korzystamy właśnie z tego oprogramowania wystarczy w systemie Windows kliknąć dwa razy w zapisany plik ITCubeCRM.jar. System operacyjny zapyta się czy zainstalować program ITCubeCRM w telefonie komórkowym. W przypadku innych telefonów może zaistnieć konieczność skopiowania pliku ITCubeCRM.jar do pamięci telefonu komórkowego. Kolejnym krokiem będzie odszukanie tego pliku w telefonie i wybranie opcji Instaluj.

Pierwsze uruchomienie
Aby uruchomić aplikację ITCubeCRM Mobile należy odszukać miejsce gdzie została ona zainstalowana (w Nokii E51 jest to zakładka Instalacje). Po odszukaniu aplikacji klikamy w ikonę ITCubeCRM. Telefon komórkowy wyświetli ostrzeżenie, iż aplikacja będzie odbierać i wysyłać dane za pośrednictwem Internetu:

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 334

Musimy zezwolić na odbieranie i wysyłanie danych, tak więc wybieramy opcję „Tak”. Niektóre modele telefonów komórkowych dają nam więcej możliwości wyboru oferując jednokrotne zezwolenie bądź trwałe zezwolenie. Oczywiście najwygodniej jest przydzielić aplikacji zezwolenie trwałe dzięki czemu nie będziemy musieli każdorazowo zezwalać na utworzenie połączenie z Internetem. WAŻNE: Aby aplikacja ITCubeCRM Mobile działała poprawnie telefon komórkowy musi posiadać możliwość połączenia z Internetem (wystarczy najwolniejszy z obecnie dostępnych standardów GPRS). Aby móc rozpocząć pracę z aplikacją ITCubeCRM Mobile należy skonfigurować program. W tym celu wybieramy opcję „Konfiguracja”, tak jak jest to pokazane na zdjęciu poniżej:

Po wybraniu tej opcji należy poprawnie wypełnić formularz wpisując następujące dane: - Adres serwera - należy tutaj wprowadzić adres serwera, za pomocą którego łączysz się z systemem ITCube CRM z poza firmy. Przykładowo: http://itcubecrm.pl:80 - Konto – w pole to należy wpisać konto, którym logujesz się do systemu ITCube CRM. Przykładowo: kowalski; - Hasło - w pole to należy wpisać to samo hasło, które używasz do zalogowania się do systemu ITCube CRM. Przykładowo: kowalski

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 335

WAŻNE: Należy wprowadzić adres serwera wykorzystujący protokół http.WAŻNE: Jeśli nie jesteś pewny jaki adres serwera powinieneś wpisać to musisz skontaktować się z administratorem serwera. na którym jest zainstalowany jest system ITCube CRM. nie https. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 336 . która znajduje się w lewym dolnym rogu telefonu. niemniej jednak kluczowe dane (takie jak konto i hasło) wysyłane są w formie kodowanej. W tym celu wybieramy opcję Testuj. Po wprowadzeniu danych możemy sprawdzić czy dane wprowadzone są poprawne. Transmisja danych pomiędzy telefonem a serwerem nie jest szyfrowana protokołem SSL.

Wpisano poprawny adres serwera oraz poprawne konto/hasło (chyba że sekcja Konto/Hasło zawiera wpis Błąd) jednak jest to konto bez możliwości dostępu do modułu ITCube MOBILE (prawo „Dostęp do modułu Mobile” na karcie użytkownika). Poniżej przedstawiono listę możliwych błędów : 1. 3. Wpisano poprawny adres serwera jednak podano niepoprawną nazwę konta lub błędne hasło. Błąd w sekcji Licencja MOBILE. Błąd w sekcji Konto/Hasło. Dostępne funkcje W momencie gdy mamy już poprawnie skonfigurowaną aplikację ITCubeCRM Mobile możemy przystąpić do korzystania systemu ITCube poprzez telefon komórkowy. WAŻNE: Z powodu bezpieczeństwa nie można zalogować się do systemu ITCube CRM na użytkownika admin poprzez telefon komórkowy.Po wybraniu opcji Testuj pojawi się strona diagnostyczna sprawdzająca czy połączenia. a następnie wybrać opcję Dalej – konfiguracja zostanie zapisana i nie będziemy musieli wprowadzać jej następnym razem. że dane oraz konfiguracja systemu jest poprawna. Błąd w sekcji Dostęp MOBILE. Wpisano poprawny adres serwera jednak system został skonfigurowany tak by odmawiał połączeń z wykorzystaniem modułu ITCube MOBILE.0. konta/hasła i praw dostępu są poprawne: dane dotyczące Jeśli wszędzie widnieje napis OK to znaczy. Błąd w sekcji Połączenie. licencji. 4. W tym rozdziale została opisana cała funkcjonalność dostępna w aplikacji ITCubeCRM Mobile w wersji 1. W takim wypadku należy zapisać dane klikając Wróć. Wpisano poprawny adres serwera jednak system nie posiada licencji z aktywnym modułem ITCube MOBILE. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 337 . 2.

Menu główne wygląda następująco: Wyszukiwać kontrahenta można po następujących polach: . który znajduje się na dole ekranu. Po @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 338 . sprawdzić jego dane teleadresowe oraz wykonać do niego telefon.Adres .Nazwa/Skrót .Kontrahenci Użytkownik systemu może w łatwy sposób wyszukać kontrahenta. Aby znaleźć dane dotyczące kontrahenta wybieramy opcję Wyszukaj kontrahenta dostępną w menu głównym systemu.Telefon Po wpisaniu odpowiednich danych klikamy w przycisk Dalej.

W takim przypadku interface może zostać zablokowany na kilka/kilkanaście sekund. WAŻNE: Moduł ITCubeCRM Mobile wyświetla pierwsze pięćdziesiąt znalezionych rekordów.Nazwa/Skrót . Przykładowa lista wyników wygląda następująco: W momencie gdy chcemy obejrzeć szczegóły dotyczące kontrahenta wybieramy rekord. To ograniczenie może zmienić administrator systemu ITCube CRM.Adres . ale ta funkcja w niektórych telefonach nie jest obsługiwana. Na górnym pasku powinna być wyświetlona informacja „Trwa pobieranie danych”. WAŻNE: Po kliknięciu w przycisk „Dalej” aplikacja musi połączyć się z serwerem.Telefon2 Oprócz powyższych pól istnieje możliwość wyświetlania także innych informacji. który nas interesuje i klikamy „Wybierz”. Poniżej przedstawiony jest podgląd przykładowej karty kontrahenta: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 339 . By skorzystać z tej funkcji konieczna jest jednak dodatkowa konfiguracja modułu przez administratora systemu. Po wybraniu tej opcji ukaże się podgląd danych zawierający następujące informacje: .Telefon1 .wybraniu tej opcji system wyświetli listę firm.Email . które spełniają warunki wyszukiwania.

Ilustruje to przykład zamieszczony poniżej: Osoby kontaktowe Oprócz wyszukiwania kontrahentów w aplikacji ITCubeCRM Mobile można oczywiście wyszukiwać też osoby kontaktowe.Na dole pod przyciskiem „Opcje” mamy możliwość zadzwonienia na jeden z dwóch numerów. Aby znaleźć dane dotyczące kontaktu wybieramy opcję Wyszukaj kontakt tak jak jest to pokazane na zdjęciu poniżej: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 340 . które znajdują się na karcie kontrahenta.

Nazwisko/Imię . po których chcemy wyszukiwać osobę kontaktową klikamy w opcję Dalej.Telefon Po wpisaniu danych. Znalezienie osoby kontaktowej możliwe jest po następujących kryteriach: .Po wybraniu tej opcji system otworzy nam okno. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 341 .Kontrahent . w którym będziemy mogli wypełnić formularz w celu wyszukania osoby kontaktowej.

ale ta funkcja w niektórych telefonach nie jest obsługiwana. To ograniczenie może zmienić administrator systemu ITCube CRM. By skorzystać z tej funkcji konieczna jest jednak dodatkowa konfiguracja modułu przez administratora systemu. które spełniają warunki wyszukiwania. WAŻNE: ITCubeCRM Mobile wyświetla pierwsze pięćdziesiąt znalezionych rekordów.która znajduje się na dole ekranu.Nazwisko/Imię . Po wybraniu tej opcji system wyświetli listę osób. W takim przypadku interface może zostać zablokowany na kilka/kilkanaście sekund. Po wybraniu tej opcji ukaże się podgląd danych zawierający następujące informacje: . WAŻNE: Po kliknięciu w przycisk „Dalej” aplikacja musi połączyć się z serwerem. który nas interesuje i klikamy „Wybierz”.Email .Telefon1 . Na górnym pasku powinna być wyświetlona informacja „Trwa pobieranie danych”. Przykładowa lista wyników wygląda następująco: W momencie gdy chcemy obejrzeć szczegóły kontaktu wybieramy rekord.Telefon GSM Oprócz powyższych pól istnieje możliwość wyświetlania także innych informacji.Kontrahent . @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 342 .

Produkty W celu wyszukania produktu należy wybrać opcję Wyszukaj produkt : @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 343 .Podgląd karty osoby kontaktowej wygląda następująco: Jeśli chcemy wykonać połączenie telefoniczne do wyszukanej osoby to w dolnym lewym rogu mamy możliwość wybrania opcji dzwonienia (analogicznie jak miało to miejsce w przypadku kontrahentów).

Znalezienie szukanego towaru możliwe jest po następujących kryteriach: . Przykładowa lista wyników wygląda następująco: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 344 . Na górnym pasku powinna być wyświetlona informacja „Trwa pobieranie danych”. W takim przypadku interface może zostać zablokowany na kilka/kilkanaście sekund. WAŻNE: Po kliknięciu w przycisk „Dalej” aplikacja musi połączyć się z serwerem.Opis Po wypełnieniu formularza wybieramy opcję Dalej. które spełniają warunki wyszukiwania. WAŻNE: System ITCubeCRM Mobile wyświetla pierwsze pięćdziesiąt znalezionych rekordów.Po wybraniu tej opcji system otworzy nam okno.Kategoria . To ograniczenie może zmienić administrator systemu ITCube CRM. która znajduje się na dole ekranu. ale ta funkcja w niektórych telefonach nie jest obsługiwana.Nazwa/Kod . w którym będziemy mogli wypełnić formularz w celu wyszukania produktu/usługi. Następnie system wyświetli listę produktów/usług.

Kategoria . Podgląd karty produktu/usługi wygląda następująco: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 345 .Cena promocyjna . który nas interesuje i klikamy „Wybierz”.Nazwa/Kod .Cena hurtowa 2 . By skorzystać z tej funkcji konieczna jest jednak dodatkowa konfiguracja modułu przez administratora systemu.Cena zakupu (jeśli użytkownik ma prawo do odczytu cen zakupu) .Cena detaliczna . Po wybraniu tej opcji ukaże się podgląd danych zawierający następujące informacje: .Cena hurtowa 3 .Cena hurtowa 1 .Opis Oprócz powyższych pól istnieje możliwość wyświetlania także innych informacji.Cena dodatkowa .W momencie gdy chcemy obejrzeć szczegóły towaru wybieramy rekord.

Obie opcję dostępne są na pierwszym ekranie aplikacji. iż zarządzanie zadaniami i działaniami w aplikacji ITCubeCRM Mobile jest zorganizowane w identyczny sposób zostało ono opisane w jednym rozdziale a wszystkie zdjęcia ekranu wykonane są na przykładzie zadań. Biorąc pod uwagę. Aby wyszukać zadanie/działanie należy wybrać opcję „Pobierz zadania” albo „Pobierz działania”.Zadania/Działania serwisowe ITCubeCRM Mobile daje możliwość podglądu zadań/działań serwisowych oraz odnotowywania stanu ich realizacji. tak jak jest to pokazane poniżej: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 346 .

które chcemy pobrać. ale ta funkcja w niektórych telefonach nie jest obsługiwana. Następnie system wyświetli listę zadań/działań. System wyświetli tylko te zadania/działania. Do wyboru mamy następujące opcje: Nowy (wtedy data nie jest uwzględniana). Odrzucony. Na górnym pasku powinna być wyświetlona informacja „Trwa pobieranie danych”. które chcemy wyświetlić. W takim przypadku interface może zostać zablokowany na kilka/kilkanaście sekund. która znajduje się na dole ekranu. To ograniczenie może zmienić administrator systemu ITCube CRM.Po wybraniu opcje: tej opcji system otworzy nam formularz służący do zdefiniowania jakimi zadaniami/działaniami jesteśmy zainteresowani. które spełniają warunki wyszukiwania. Zaakceptowany. . w które możemy wpisać nazwę typu zadania/działania. I tak do wyboru będziemy mieli następujące . . określające z jakiego dnia system ma wyświetlić zadania/działania. WAŻNE: System ITCubeCRM Mobile wyświetla pierwsze pięćdziesiąt znalezionych rekordów.Priorytet – lista rozwijana określająca ważność zadań/działań.Status – możemy określić status zadań/działań. Formularz służący do określenia jakie zadania/działania chcemy pobrać wygląda następująco: Po wypełnieniu formularza wybieramy opcję Dalej. Zamknięty pozytywnie. które są odpowiedniego typu. Zamknięty negatywnie. Przykładowa lista wyników wygląda następująco: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 347 .Data – pole obowiązkowe. .Typ – pole. WAŻNE: Po kliknięciu w przycisk „Dalej” aplikacja musi połączyć się z serwerem.

Podgląd zadania/działania zawiera następujące dane: .Nazwa kontrahenta .Telefon 1 kontrahenta .Opis delegującego .Priorytet . godzina do .Data. ale także edycji. By skorzystać z tej funkcji konieczna jest jednak dodatkowa konfiguracja modułu przez administratora systemu.Delegujący .Temat .Adres kontrahenta .Data.Typ . W przypadku gdy z menu zlokalizowanego w dolnym lewym rogu klikniemy w przycisk Wybierz system otworzy nam okno z podglądem danego zadania/działania. Podgląd zadania/działania wygląda następująco: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 348 .Email kontrahenta . godzina od .W przypadku listy zadań/działań serwisowych mamy możliwość nie tylko podglądu danych.Telefon 2 kontrahenta Oprócz powyższych pól istnieje możliwość wyświetlania także innych informacji.Opis realizatora .

zmienić termin wykonania zadania na: .Za tydzień . Następnie system otworzy stronę.wprowadzić opis realizatora.Za 2 tygodnie . który zostanie dopisany do istniejącej zawartości pola opis w systemie ITCube CRM. Wygląda to analogicznie jak w przypadku karty kontrahenta lub kontaktu.Za 3 dni . . czyli zaakceptować. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 349 .Za 4 tygodnie . By dokonać jakiejkolwiek zmiany w zadaniu/działaniu już zamkniętym użytkownik musi posiadać prawo Edycja zamkniętych zadań/Edycja zamkniętych działań serwisowych. które chcemy zmienić a następnie wybrać opcję Edytuj.Za 2 dni .Strona wyświetlająca informacje na temat zadania/działania umożliwia także zadzwonienie do Klienta.zmienić status zadania. odrzucić bądź zamknąć pozytywnie/negatywnie. Opcja umożliwiająca wykonanie połączenia telefonicznego jest zlokalizowana w dolnym lewym rogu. Natomiast by zmienić datę zadania użytkownik musi posiadać prawo Zmiana terminu realizacji odebranych zadań lub Zmiana każdego pola odebranych zadań/działań. W przypadku braku uprawnień użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie komunikatem „Brak uprawnień”.Jutro .Dzisiaj . Mechanizm zapisu danych uwzględnia prawa przydzielone danemu użytkownikowi w systemie ITCube CRM. za pomocą której będziemy mogli: . Aby wykonać tę operację należy zaznaczyć zadanie/działanie. Z poziomu listy zadań/działań mamy możliwość przejścia do modyfikacji rekordu.

którym zależy na możliwości zasilania bazy danych systemu ITCube CRM ze źródeł zewnętrznych – sklepów internetowych.Integracja z aplikacjami poprzez ImportAPI ITCube ImportAPI to moduł kierowany do firm. natomiast pliki które zawierają dane niepoprawne zapisywane są pod zmienioną nazwą . Poprawnie zaimportowane pliki są usuwane. Wymiana danych pomiędzy aplikacją zewnętrzną oraz systemem ITCube CRM dotyczy : importu kontrahentów.txt.txt gdzie UnikatowyCiągZnaków to dowolny ciąg znaków akceptowalny przez system nazewnictwa plików.doklejany jest kod powstałego błędu. Import kontrahentów Pliki z danymi firmy. Pliki z danymi. importu zamówień. stron WWW oraz innych aplikacji. która ma zostać zaimportowana powinny nazywać się zgodnie z następującym formatem CompanyUnikatowyCiągZnaków. importu oraz aktualizacji produktów. Każdy plik zawiera informację o jednej firmie. WAŻNE : Aplikacja zewnętrzna generująca pliki musi zadbać w swoim zakresie o to by posiadały one unikatową nazwę. Jest to jeden wiersz w którym kolejność kolumn jest następująca : @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 350 . Plik może nazywać się więc dla przykładu Company123456789. Komunikacja odbywa przy użyciu plików tekstowych w formacie CSV. które mają zostać zaimportowane umieszczane są na serwerze w katalogu ITCube/fileBuffor/import. w którym kolumny rozdzielane są znakiem tabulacji (kodowanie Win-1250).

ILOŚĆ DO. Plik może nazywać się więc dla przykładu ProductOCV101.txt gdzie UnikatowyCiągZnaków to dowolny ciąg znaków akceptowalny przez system nazewnictwa plików. KONTO BANKOWE. WALUTA. TELEFON (3). POLE DOD. PKWIU. (2). MIASTO. TERMIN PŁATNOŚCI. WŁAŚCICIEL (LOGIN).firma o podanej nazwie istnieje już w bazie (tylko gdy włączone jest wykrywanie duplikatów nazwy/kodu – patrz spis zmiennych itcube. Pozostałe kolumny mogą być puste. TELEFON (1). SPOSÓB POZYSKANIA. EAN. (1). WALUTA. TELEFON (2). DOSTAWCA OPIS. POLE DOD. SKRÓCONA NAZWA. AKTYWNY UPUST KLIENTA (TAK/NIE). WALUTA. WWW. CENA SPRZEDAŻY 1. DOD.ini). czyli nazwa firmy. CENA SPRZEDAŻY 4. W takim przypadku jeśli są to kolumny związane ze słownikiem. WŁAŚCICIEL (LOGIN). TELEFON DOD. LISTA DOMEN. Po poprawnym imporcie plik zostanie usunięty. OBSŁUGUJĄCY (LOGIN). WrongFormatError_ . OPIS. DOMYŚLNA CENA. POLE DOD. 2. NUMER KATALOGOWY. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 351 . który ma zostać zaimportowany/zaktualizowany powinny nazywać się zgodnie z następującym formatem ProductUnikatowyCiągZnaków. VAT SPRZEDAŻY. POLE DOD. POTENCJAŁ. DOSTAWCA. W przeciwnym wypadku do jego nazwy zostanie doklejony jeden z poniższych kodów błędu : • • • • DuplicateNameError_ . BRANŻA. 4. DATA POZYSKANIA.firma o podanym kodzie istnieje już w bazie (tylko gdy włączone jest wykrywanie duplikatów nazwy/kodu – patrz spis zmiennych itcube. WALUTA. jest kolumną obligatoryjną. GRUPA. CENA SPRZEDAŻY 3. LISTA EMAIL. DuplicateShortNameError_ . FAKS (1). 3.NAZWA FIRMY*. STRONA WWW. ULICA. w którym wyznaczono wartość domyślną zostanie ona wstawiona w miejsce pustej wartości. POLE DOD. PODSTAWOWA JEDNOSTKA MIARY. NIP. CENA ZAKUPU. FAKS (3). Import/Aktualizacja produktów Pliki z danymi produktu. Jest to jeden wiersz w którym kolejność kolumn jest następująca : NAZWA*. WALUTA. UPUST.plik niezgodny z wymaganym formatem danych. OBSŁUGUJĄCY (LOGIN). CENTRALA. KOD. WAŻNE : W celu zabezpieczenia się przed problemami wynikającymi z równoległego dostępu do zasobów plikowych importowane są pliki o dacie modyfikacji starszej niż 5 sekund. KATEGORIA. PAŃSTWO. STATUS. POLE DOD. TELEFON DOD. TELEFON DOD. 1. POLE DOD. 4. Każdy plik zawiera informację o jednym produkcie. CENA SPRZEDAŻY 5. CENA SPRZEDAŻY 2. ERP ID. ILOŚĆ PO. OPIS. REGON. POLE DOD. ILOŚĆ OD. OSOBOWOŚĆ PRAWNA.ini). VAT ZAKUPU. REGION. 2. WALUTA. FAKS (2). (3). POLE DOD. CENA SPRZEDAŻY. WALUTA. 5. 5. PRODUKT AKTYWNY (TAK/NIE).txt. PRODUCENT. Tylko kolumna pierwsza. KONTRAHENT AKTYWNY (TAK/NIE). 3. ZBIORCZA JEDNOSTKA MIARY. InconsistencyError_ . POLE 1.jedna z kolumn odwołujących się do pola słownikowego zawiera wartość która nie została zdefiniowana. TYP. KOD POCZTOWY.

Kolejność kolumn w wierszu pozycji jest następująca : @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 352 . Plik może nazywać się więc dla przykładu Order2007_01_001. KONTRAHENT*. Zamówienie musi zawierać co najmniej jedną pozycję. są kolumnami obligatoryjnymi. czyli nazwa produktu.ini) który istnieje już w bazie produktowej następuje automatyczne przejście w tryb aktualizacji.ini) . Pozostałe kolumny mogą być puste. Każdy plik zawiera informację o jednym zamówieniu. W przeciwnym wypadku do jego nazwy zostanie doklejony jeden z poniższych kodów błędu : • • • DataBaseError_ . Po poprawnym imporcie/aktualizacji plik zostanie usunięty. Kolejność kolumn w wierszu nagłówka jest następująca : NUMER ZAMÓWIENIA*.jedna z kolumn odwołujących się do pola słownikowego zawiera wartość która nie została zdefiniowana. UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO. Aktualizacja dotyczy tylko i wyłącznie tych pól których wartość w importowanym pliku jest niepusta.Tylko kolumna pierwsza. WAŻNE : W celu zabezpieczenia się przed problemami wynikającymi z równoległego dostępu do zasobów plikowych importowane są pliki o dacie modyfikacji starszej niż 10 sekund. W takim przypadku jeśli są to kolumny związane ze słownikiem. w którym wyznaczono wartość domyślną zostanie ona wstawiona w miejsce pustej wartości.txt.txt gdzie UnikatowyCiągZnaków to dowolny ciąg znaków akceptowalny przez system nazewnictwa plików. które ma zostać zaimportowane powinny nazywać się zgodnie z następującym formatem OrderUnikatowyCiągZnaków. W przypadku kolumny DATA DODANIA/SPRZEDAŻY pusta wartość zostanie zastąpiona aktualną datą. KONTAHENT oraz TEMAT. OBSŁUGUJĄCY/WŁAŚCICIEL (LOGIN). WrongFormatError_ . w którym wyznaczono wartość domyślną zostanie ona wstawiona w miejsce pustej wartości. TEMAT*. DATA DODANIA/SPRZEDAŻY. Import zamówień Pliki z danymi zamówienia. W takim przypadku jeśli są to kolumny związane ze słownikiem. W takim przypadku nie jest dodawany nowy rekord tylko dokonywana jest aktualizacja rekordu istniejącego już w bazie.produkt o podanym kodzie istnieje już w bazie (tylko gdy wyłączone jest automatyczne przejście w tryb aktualizacji – patrz spis zmiennych itcube. jest kolumną obligatoryjną. InconsistencyError_ . W przypadku pliku zawierającego KOD (innym kryterium może być także NUMER KATALOGOWY – patrz spis zmiennych itcube. Pierwszy wiersz opisuje nagłówek zamówienia natomiast pozostałe dotyczą poszczególnych pozycji. Pozostałe kolumny mogą być puste.plik niezgodny z wymaganym formatem danych. Kolumny NUMER ZAMÓWIENIA.

wiersz pozycji X niezgodny z wymaganym formatem danych. EmptyOrderError_ . Kolumna CENA KATALOGOWA może odnosić się do cen zdefiniowanych na formularzu produktu. W przypadku niewypełnienia kolumn STAWKA VAT oraz JEDNOSTKA MIARY zostaną zastosowane domyślne wartości ze odpowiednich słowników.wiersz nagłówka niezgodny z wymaganym formatem danych.F. UPUST.B.ini). WrongItemProductNameErrorX_ . W przeciwnym wypadku do jego nazwy zostanie doklejony jeden z poniższych kodów błędu : • • • • • • EmptyFileError_ .brak nagłówka oraz listy pozycji. W takim wypadku zamiast konkretnej wartości liczbowej powinna zawierać jedną z następujących liter: A. Poniżej przedstawiamy listę większości z raportów stanowiących standardowy pakiet :.E. STAWKA VAT. WrongItemFormatErrorX_ . UnknownError_ .D. WAŻNE : W celu zabezpieczenia się przed problemami wynikającymi z równoległego dostępu do zasobów plikowych importowane są pliki o dacie modyfikacji starszej niż 15 sekund. Ogólne : @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 353 .C. JEDNOSTKA MIARY. którym zależy na znacznym rozszerzeniu standardowych możliwości analitycznych systemu uzyskanym poprzez : • • Wprowadzenie zaawansowanego graficznego środowiska raportującego. • Możliwość rozbudowy systemu o dowolną ilość dodatkowych raportów tworzonych pod indywidualne potrzeby. Litera A odpowiada cenie detalicznej natomiast B. Po poprawnym imporcie plik zostanie usunięty. Udostępnienie pakietu ponad 60 gotowych raportów będących odpowiedzią na propozycje zgłaszane przez naszych klientów. Moduł raportujący w systemie ITCube ITCube Raporty to rozwiązanie dla klientów.C. • • WrongItemFormatErrorX_ .brak listy pozycji. CENA KATALOGOWA (PLN).F odnoszą się do pozostałych cen w kolejności w jakiej pojawiają się one na formularzu produktu. PRODUKT.E. WrongCompanyNameError_ .kontrahent wskazany w wierszu nagłówka nie istnieje w bazie danych lub nazwa nie jest jednoznaczna (patrz spis zmiennych itcube.ini) .błąd którego powód nie może zostać precyzyjnie określony.NAZWA POZYCJI.wiersz