Dokumentacja systemu ITCube 9.

3

Spis treści
1.SPIS TREŚCI...............................................................................1 2.STRESZCZENIE...........................................................................8 3.WSTĘP ORAZ PRZYJĘTE KONWENCJE.........................................8 4.ITCUBE CRM - OPIS DOSTĘPNYCH MODUŁÓW..........................10 5.ROZPOCZYNAMY PRACĘ Z SYSTEMEM ITCUBE..........................12
LOGOWANIE INTERAKCJA
DO SYSTEMU Z SYSTEMEM

ITCUBE.................................................................12 ITCUBE.................................................................13

6.PANEL GŁÓWNY SYSTEMU ITCUBE...........................................13
RAMKA RAMKA RAMKA RAMKA RAMKA RAMKA RAMKA ITCUBE...................................................................................13 WYSZUKAJ INFORMACJE ........................................................14 INFORMACJE..........................................................................14 DO ZROBIENIA.......................................................................15 PULPIT MANAGERA.................................................................16 PROJEKTY...............................................................................19 ZAKŁADKI...............................................................................19

7.POLECENIA SYSTEMOWE..........................................................21
POMOC W SYSTEMIE ITCUBE.......................................................................21 STRONA GŁÓWNA....................................................................................22 PRZESZUKIWANIE BAZY..............................................................................22 BAZA GRAFIK.........................................................................................22 DODATKOWE FORMULARZE...........................................................................23 DODATKOWE SŁOWNIKI..............................................................................25 KONFIGURACJA INTEGRACJI.........................................................................26 POWIĄZANIA INTEGRACJI...........................................................................26 IMPORTOWANIE GOTOWYCH LIST PRODUKTÓW/USŁUG (*)......................................26 IMPORTOWANIE GOTOWYCH LIST KONTRAHENTÓW (*)...........................................28
@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 1

IMPORTOWANIE GOTOWYCH LIST OSÓB KONTAKTOWYCH (*)....................................30 IMPORTOWANIE GOTOWYCH LIST INFORMACJI (*)...............................................31 IMPORTOWANIE DOKUMENTÓW (*)................................................................33 DANE FIRMY..........................................................................................33 ZMIANA HASŁA.......................................................................................33 HISTORIA SESJI......................................................................................34 KOŃCZENIE PRACY SYSTEMU........................................................................35

8.ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI SYSTEMU ITCUBE.................35
DZIAŁY FIRMY (*)..................................................................................35 GRUPY UŻYTKOWNIKÓW (*).......................................................................36 KOMPETENCJE UŻYTKOWNIKÓW (*)...............................................................37 DODAWANIE NOWEGO UŻYTKOWNIKA ..............................................................37 PODGLĄD / MODYFIKACJA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW.............................................41 ZARZĄDZANIE ZASTĘPSTWAMI.......................................................................45 TYPY INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU (*)...........................................................46 WPROWADZANIE NOWEJ INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU...........................................46 PODGLĄD / MODYFIKACJA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH.....................................47 RAPORT UŻYTKOWNIKÓW – STATYSTYKA AKTYWNOŚCI...........................................50 RAPORT UŻYTKOWNIKÓW – STATYSTYKA ZYSKU ZE SPRZEDAŻY..................................52

9.ZARZĄDZANIE ZADANIAMI W SYSTEMIE ITCUBE.....................54
TYPY ZADAŃ (*)....................................................................................54 DNI WOLNE OD PRACY(*)..........................................................................54 DELEGOWANIE / REALIZACJA ZADAŃ..............................................................55 MIESIĘCZNY KALENDARZ ZADAŃ....................................................................58 TYGODNIOWY KALENDARZ ZADAŃ...................................................................59 DNIOWY KALENDARZ ZADAŃ........................................................................59 ZADANIA ODEBRANE.................................................................................60 ZADANIA DELEGOWANE..............................................................................63 STATYSTYKA ZADAŃ..................................................................................67 RANKING ZADAŃ.....................................................................................70

10.EWIDENCJA DOKUMENTÓW W SYSTEMIE ITCUBE..................72
KATALOGI DOKUMENTÓW (*)......................................................................72 DODAWANIE NOWEGO DOKUMENTU.................................................................73 DODAWANIE NOWEGO SKRÓTU DO DOKUMENTU....................................................75 PODGLĄD / MODYFIKACJA DOKUMENTÓW ORAZ SKRÓTÓW.......................................76

11.KONTRAHENCI I OSOBY KONTAKTOWE..................................80
BRANŻE KONTRAHENTÓW(*).......................................................................80 GRUPY KONTRAHENTÓW (*).......................................................................81 CECHY KONTRAHENTÓW LUB OSÓB KONTAKTOWYCH (*).........................................82 RELACJE KONTRAHENT<->KONTRAHENT (*).....................................................83 RELACJE KONTRAHENT<->KONTAKT (*).........................................................83 KANAŁY KOMUNIKACJI (*).........................................................................84 SPOSÓB POZYSKANIA (*)..........................................................................84 STATUS KONTRAHENTA/OSOBY KONTAKTOWEJ (*)...............................................85 ODMIANA IMION (*)...............................................................................86 LOKALIZACJE GEOGRAFICZNE (*)..................................................................86 DODAWANIE NOWEGO KONTRAHENTA...............................................................87
@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 2

PODGLĄD / MODYFIKACJA KONTRAHENTÓW.......................................................91 ZARZĄDZANIE DUPLIKATAMI.........................................................................98 DODAWANIE OSÓB KONTAKTOWYCH ...............................................................98 PODGLĄD / MODYFIKACJA OSÓB KONTAKTOWYCH..............................................102 PLANOWANIE TRAS PRZEJAZDU....................................................................108 AKCJE NA ZBIORZE KONTRAHENTÓW..............................................................110 AKCJE NA ZBIORZE OSÓB KONTAKTOWYCH.......................................................113

12.INFORMACJE, STATYSTYKI/ANALIZY INTERAKCJI..............117
TYPY INFORMACJI (*) ...........................................................................117 WPROWADZANIE NOWEJ INFORMACJI............................................................118 PODGLĄD / MODYFIKACJA INFORMACJI.........................................................119 ANALIZA INTERAKCJI..............................................................................122 STATYSTYKA INTERAKCJI..........................................................................125 RANKING INTERAKCJI..............................................................................127

13.OFERTA HANDLOWA FIRMY..................................................129
KATEGORIE PRODUKTÓW (*).....................................................................130 TYPY PRODUKTÓW/USŁUG (*)...................................................................132 JEDNOSTKI MIARY (*)............................................................................132 WALUTY (*)......................................................................................133 STAWKI VAT (*)................................................................................134 KURSY (*)........................................................................................134 DODAWANIE PRODUKTÓW/USŁUG................................................................135 PODGLĄD / MODYFIKACJA REKORDÓW DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW/USŁUG ..................139

14.SPRZEDAŻ I ZAKUPY W SYSTEMIE ITCUBE...........................142
SPOSOBY DOSTAWY (*)..........................................................................143 SPOSOBY PŁATNOŚCI (*).........................................................................143 SZABLONY DRUKU DOKUMENTÓW HANDLOWYCH(*).............................................144 FAZY OFERTY(*)..................................................................................145 DODAWANIE DOKUMENTU SPRZEDAŻY............................................................146 DODAWANIE DOKUMENTU ZAKUPU................................................................150 ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI SPRZEDAŻY .......................................................153 ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI ZAKUPU ...........................................................155 OPERACJE NA DOKUMENTACH HANDLOWYCH......................................................158 ODNOTOWYWANIE PRZYCHODU/KOSZTU ........................................................161 PODGLĄD / MODYFIKACJA ODNOTOWANYCH PRZYCHODÓW/KOSZTÓW........................162 PLANY SPRZEDAŻOWE..............................................................................164 RAPORTY SPRZEDAŻY – ANALIZA ZYSKU.........................................................166 RAPORTY SPRZEDAŻY - RANKINGI ZYSKU........................................................169 RAPORTY SPRZEDAŻY – ROZLICZENIA FAKTUR..................................................171 RAPORTY SPRZEDAŻY – STATYSTYKA OFERT.....................................................171

15.SERWIS W SYSTEMIE ITCUBE..............................................173
TYPY GWARANCJI..................................................................................174 TYPY KONTRAKTU SERWISOWEGO.................................................................175 TYPY ZLECENIA SERWISOWEGO...................................................................175 TYPY DZIAŁANIA SERWISOWEGO..................................................................176 SYMBOLE GWARANCJI..............................................................................177 SYMBOLE KONTRAKTU SERWISOWEGO.............................................................178
@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 3

SYMBOLE ZLECENIA SERWISOWEGO...............................................................178 STATUSY GWARANCJI..............................................................................179 STATUSY KONTRAKTU SERWISOWEGO.............................................................180 STATUSY ZLECENIA SERWISOWEGO...............................................................181 PUNKTY SERWISOWE...............................................................................181 SZABLONY DRUKU GWARANCJI ORAZ KONTRAKTU SERWISOWEGO...............................182 SZABLONY DRUKU ZLECENIA SERWISOWEGO.....................................................183 DODAWANIE GWARANCJI..........................................................................184 DODAWANIE KONTRAKTU SERWISOWEGO.........................................................187 ZARZĄDZANIE GWARANCJAMI......................................................................189 ZARZĄDZANIE KONTRAKTAMI SERWISOWYMI.....................................................194 DODAWANIE ZLECENIA SERWISOWEGO...........................................................198 ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI SERWISOWYMI.......................................................201 DELEGOWANIE / REALIZACJA DZIAŁAŃ SERWISOWYCH.........................................205 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI SERWISOWYMI......................................................207 ZARZĄDZANIE MASZYNAMI.........................................................................211 EKSPORT ZLECEŃ SERWISOWYCH..................................................................211 EKSPORT GWARANCJI/KONTRAKTÓW SERWISOWYCH............................................213 EKSPORT DZIAŁAŃ SERWISOWYCH................................................................215

16.PROJEKTY W SYSTEMIE ITCUBE...........................................217
OTWARCIE (STWORZENIE) NOWEGO PROJEKTU..................................................218 DEFINIOWANIE ETAPÓW PROJEKTU...............................................................220 PODGLĄD / REALIZACJA PROJEKTÓW............................................................222 KALENDARZ PROJEKTÓW...........................................................................229 RAPORTY PROJEKTÓW - RANKINGI ZYSKU.......................................................230 RAPORTY PROJEKTÓW - RANKINGI ZADAŃ.......................................................231 EKSPORT PROJEKTÓW..............................................................................233

17.EKSPORT DANYCH W SYSTEMIE ITCUBE..............................235
EKSPORT EKSPORT EKSPORT EKSPORT EKSPORT
KONTRAHENTÓW.........................................................................235 OSÓB KONTAKTOWYCH INFORMACJI..............................................................................243 ZADAŃ....................................................................................246 PRODUKTÓW.............................................................................249

.................................................................239

18.ADRESOWANIE KOPERT.......................................................251
WYDRUK POJEDYNCZEJ NALEPKI NA KOPERTĘ....................................................251 SERYJNE DRUKOWANIE NAKLEJEK.................................................................252

19.INTRANET............................................................................252
WPROWADZANIE NOWEGO OGŁOSZENIA..........................................................253 PODGLĄD / MODYFIKACJA / USUWANIE OGŁOSZEŃ...........................................254 KOSZTY DO AKCEPTACJI...........................................................................257 DODANIE NOWEGO KOSZTU DO AKCEPTACJI......................................................258 KOSZTY DODANE...................................................................................259 KOSZTY OCZEKUJĄCE NA NASZĄ AKCEPTACJĘ.....................................................263 TYPY NIEOBECNOŚCI (*).........................................................................267 NIEOBECNOŚCI.....................................................................................267 DODANIE NOWEJ NIEOBECNOŚCI..................................................................268 NIEOBECNOŚCI DODANE...........................................................................269
@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 4

NIEOBECNOŚCI OCZEKUJĄCE NA NASZĄ AKCEPTACJĘ.............................................273 WPROWADZANIE ZASOBÓW FIRMOWYCH (*)...................................................277 TYPY REZERWACJI (*)............................................................................277 REZERWACJA ZASOBÓW FIRMOWYCH .............................................................278 KALENDARZ REZERWACJI..........................................................................282 WPROWADZANIE TEMATÓW POMOCY WEWNĘTRZNEJ (*).......................................282 DEFINIOWANIE TREŚCI POMOCY WEWNĘTRZNEJ (*)............................................283 PRZEGLĄDANIE POMOCY WEWNĘTRZNEJ .........................................................283

20.EKSTRANET..........................................................................284
PODGLĄD...........................................................................................284 O FIRMIE/KONFIGURACJA .......................................................................284 STRONA GŁÓWNA ..................................................................................285 REGULAMIN.........................................................................................285 WPROWADZANIE NOWEGO OGŁOSZENIA..........................................................285 PODGLĄD / MODYFIKACJA / USUWANIE OGŁOSZEŃ...........................................287 ZAMÓWIENIA.......................................................................................290 ZLECENIA SERWISOWE.............................................................................293 FORMULARZE (*).................................................................................295 LISTA ZGŁOSZEŃ Z FORMULARZY..................................................................296

21.OBSŁUGA POCZTY ELEKTRONICZNEJ W SYSTEMIE ITCUBE. .296
BAZA GRAFIK WYKORZYSTYWANA W REDAGOWANIU E-MAILI ORAZ FAKSÓW..................297 SZABLONY LISTÓW ELEKTRONICZNYCH............................................................297 REDAGOWANIE I WYSYŁANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ.........................................298 HISTORIA KORESPONDENCJI – SKRZYNKA NADAWCZA...........................................299 HISTORIA KORESPONDENCJI - SKRZYNKA ODBIORCZA...........................................302

22.OBSŁUGA FAKSÓW W SYSTEMIE ITCUBE..............................305
SZABLONY FAKSÓW................................................................................305 REDAGOWANIE I WYSYŁANIE FAKSÓW............................................................306 WYSYŁANIE DOKUMENTÓW TIFF I JPG FAKSEM..............................................307 HISTORIA KORESPONDENCJI - FAKSY WYSŁANE..................................................307 HISTORIA KORESPONDENCJI - FAKSY ODEBRANE................................................310

23.KORESPONDENCJA GRUPOWA W SYSTEMIE ITCUBE............313
GRUPY KONTRAHENTÓW KORESPONDENCJI GRUPOWEJ...........................................314 GRUPY KONTAKTÓW KORESPONDENCJI GRUPOWEJ...............................................317 SCHEMAT WYSYŁANIA WIADOMOŚCI GRUPOWEJ..................................................321 DODANA KORESPONDENCJA GRUPOWA............................................................324 KORESPONDENCJA GRUPOWA OCZEKUJĄCA NA AKCEPTACJĘ.....................................327

24.CTI W SYSTEMIE ITCUBE......................................................331 25.DOSTĘP Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH.......................................332
WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE...................................................................333 INSTALACJA POPRZEZ PRZEGLĄDARKĘ INTERNETOWĄ............................................333 INSTALACJA POPRZEZ POŁĄCZENIE TELEFONU Z KOMPUTEREM...................................334 PIERWSZE URUCHOMIENIE.........................................................................334
@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 5

DOSTĘPNE

FUNKCJE................................................................................337

26.INTEGRACJA Z APLIKACJAMI POPRZEZ IMPORTAPI............350
IMPORT KONTRAHENTÓW..........................................................................350 IMPORT/AKTUALIZACJA PRODUKTÓW............................................................351 IMPORT ZAMÓWIEŃ................................................................................352

27.MODUŁ RAPORTUJĄCY W SYSTEMIE ITCUBE........................353 28.PODSUMOWANIE..................................................................363 29.ANEKS .................................................................................364
WYSZUKIWANIE ZA POMOCĄ WZORCÓW..........................................................364 FORMULARZ TREŚĆ................................................................................364 SEGREGOWANIE REKORDÓW ......................................................................365 FORMULARZ DODAWANIA DO REKORDU DOKUMENTU ZAREJESTROWANEGO W SYSTEMIE.......365

30.DODATEK A – OPIS PLIKU ITCUBE.INI ................................368
DATABASE ENGINE SECTION.......................................................................368 ITCUBE SESSION TRACE SECTION................................................................368 ITCUBE OWNER SECTION.........................................................................376 DASHBOARD SUBSYSTEM SECTION................................................................378 MAIL SUBSYSTEM SECTION........................................................................380 SMS SUBSYSTEM SECTION........................................................................381 MOBILE SUBSYSTEM SECTION..................................................................381 FAX SUBSYSTEM SECTION..........................................................................382 IMPORT SUBSYSTEM SECTION......................................................................382 ITCUBE INTERFACE SECTION.....................................................................383 ITCUBE AUTO NUMBER SECTION................................................................407 ITCUBE SERVICE SPECIFIC VARIABLES..........................................................408 ITCUBE USER SPECYFIC VARIABLES.............................................................408 ITCUBE LABEL PRINTING VARIABLES.............................................................409 ITCUBE ADDITIONAL REPORTS SECTION.........................................................410 ITCUBE EXTRANET INTERFACE SECTION.........................................................410 ITCUBE CTI INTERFACE SECTION...............................................................411 ITCUBE INTEGRATOR SECTION...................................................................412 MIME TYPES SECTION...........................................................................418 LICENCE SECTION..................................................................................418

31.DODATEK B – SKRÓTY KLAWISZOWE...................................418 32.DODATEK C – INSTALACJA, KONFIGURACJA SYSTEMU ITCUBE ...............................................................................................419
INSTALACJA, ITCUBE W LINUX...............................................................................419 INSTALACJA, URUCHAMIANIE, KOPIA BEZPIECZEŃSTWA, UAKTUALNIENIA SYSTEMU ITCUBE W ŚRODOWISKU WINDOWS..........................................................................422 PROBLEMY ZGŁASZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU ITCUBE.............................429
ŚRODOWISKU URUCHAMIANIE, KOPIA BEZPIECZEŃSTWA, UAKTUALNIENIA SYSTEMU

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 6

WYMAGANIA

TECHNICZNE DOTYCZĄCE SERWERA.................................................429

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 7

Streszczenie
System ITCube CRM stanowi wszechstronne i łatwe w użyciu narzędzie zarządzania procesami zachodzącymi wewnątrz firmy. Zapewnia szybki dostęp do wszystkich informacji ważnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa oraz umożliwia sformalizowanie procesów biznesowych. Program zapewnia tworzenie pełnej historii funkcjonowania przedsiębiorstwa, niezależnie od zmian zachodzących wewnątrz firmy. System ITCube CRM nie tylko upraszcza wiele czasochłonnych czynności, ale także oferuje unikalne opcje nie dostępne w innych narzędziach o podobnym przeznaczeniu. System ITCube CRM usprawnia przede wszystkim obsługę klientów oraz wspomaga proces sprzedaży produktów i usług. Osiąga to przez łatwy i szybki dostęp do wszystkich informacji poświęconych kontrahentom lub osobom kontaktowym, proste definiowanie ofert, zarządzanie planami sprzedażowymi. Dodatkowo program umożliwia nadzór nad długoterminowymi projektami, ewidencję dokumentów firmowych, przeprowadzanie kampanii mailingowych a także ułatwia oraz formalizuje komunikację wewnętrzną firmy jak i tworzy internetowe kanały wymiany informacji z partnerami handlowymi. Ponadto system ITCube oferuje wiele funkcji unikalnych, jak choćby połączenie systemu klasy CRM z modułem serwisowym, dostęp do aplikacji z dowolnego miejsca dzięki obsłudze poprzez przeglądarkę internetową, moduł poczty elektronicznej zintegrowany z dowolnym programem pocztowym obsługującym protokół IMAP (np. Outlook

Express). Dodatkowo przejrzysty oraz intuicyjny panel sterownia sprawia, iż każdy, nawet początkujący użytkownik, nie będzie miał żadnych problemów z obsługą systemu. Oprogramowanie ITCube CRM adresowane jest do firm średnich, choć doskonale sprawdza się także w małych, prężnie rozwijających się jednostkach. Szczególnie zastosowanie znajdzie w przedsiębiorstwach, które mają duży kontakt z klientami, przetwarzają wiele informacji o kontrahentach oraz przygotowują indywidualne, spersonalizowane oferty. Produkt sprawdza się doskonale również w firmach sprzedających urządzenia wymagające późniejszego świadczenia usług serwisowych. Dzięki wdrożeniu systemu ITCube można profesjonalnie obsługiwać klientów, panować nad procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. W rezultacie umożliwi to usprawnienie działania, obniżenie kosztów oraz wzrost zadowolenia z świadczonych usług u klientów firmy.

Wstęp oraz przyjęte konwencje
W erze społeczeństwa informacyjnego każda nowoczesna firma musi posiadać profesjonalną infrastrukturę informatyczną. Nie wystarczają już inwestycje w sprzęt komputerowy lub zwykłe oprogramowanie biurowe. Aby firma była konkurencyjna, spełniała oczekiwania klientów musi używać specjalistycznego oprogramowania. Dzięki profesjonalnym rozwiązaniom informatycznym

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 8

dobrze sformalizowane kanały komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej a także oferujący wsparcie dla modelu telepracy. podgląd stanu realizacji zamówień). • • • • • Analizę/Statystyki jakości oraz efektywności świadczonych usług. (tworzenie oraz praca nad ofertami. ponadto wielokrotnie pewne dane są utracone bezpowrotnie. Integracja z zewnętrznymi systemami sprzedażowym (np. Dlatego też dobre oprogramowanie oraz jego skuteczne wykorzystanie ma fundamentalne znaczenie dla efektywnej oraz profesjonalnej działalności firmy. grupowa oraz etapowa realizacja zamówień). • • Udostępnienie mechanizmów ewidencji dokumentów firmowych. • • Czcionka pogrubiona wskazuje na elementy menu głównego systemu. niekiedy kluczowych. Udostępnianie narzędzi komunikacji wewnętrznej oraz zarządzania procesami zachodzącymi w małych oraz średnich firmach. Wspomaganie procesu sprzedaży produktów i usług. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów firma ITCube Software stworzyła kompleksowe rozwiązanie ITCube CRM. Wszystkie uwagi oraz zapytania kierować można pod adres pomoc@itcube.pl. • • Konwencje użyte w niniejszym opisie są następujące: • Nagłówki oznaczone symbolem (*) symbolizują polecenia widoczne tylko dla administratora systemu. informacji.pracodawca może skutecznie usprawnić działanie przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć się przed niebezpieczeństwem utraty wielu. Zespół pracowników ITCube Software dziękuje za zainteresowanie produktem ITCube oraz życzy przyjemnego oraz wydajnego użytkowania systemu. Symfonia FORTE). WF-MAG. CDN Opt!ma. Kursywa w zdaniach wskazuje na nazwy pól oraz elementów sterujących systemu. Zarządzanie gwarancjami/obsługami serwisowymi oraz budowanie historii maszyn. Utrata danych o klientach spowodowana ludzką zawodnością lub przykładowo odejściem pracownika może spowodować liczne komplikacje. Prowadzenie kampanii mailowych lub faksowych. System ITCube CRM realizuje wyżej wymienione cele poprzez: Obsługę rozbudowanej bazy danych kontrahentów oraz historii kontaktów z klientami. • Tworzenie nowych kanałów dostępu do klienta dzięki modułowi Ekstranet (Sklep B2B. Oprogramowanie ITCube CRM to system informatyczny integrujący zarządzanie informacjami. Symfonia Premium. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 9 . Mozilla Mail). tworzący nowe. Integrację systemu z dowolnym programem pocztowym (np. Odzyskiwanie informacji jest procesem długotrwałym i kosztownym. Outlook Express.

kontraktów serwisowych oraz zleceń serwisowych po numerze seryjnym lub fabrycznym. Oferuje także narzędzia pozwalające na raportowanie/analizę działalności poszczególnych pracowników działu serwisowego. Niezależnie od profilu działalności firmy moduł ten standaryzuje oraz automatyzuje realizację zamówień.doskonałe narzędzie dla firm posiadających dział serwisu. System uwzględnia zależności interpersonalne pomiędzy pracownikami oraz narzuca standardy działania niezależnie od skali przedsięwzięcia.opis dostępnych modułów CRM – to podstawowy moduł systemu ITCube. Zawiera szczegółową bazę danych teleadresowych kontrahentów. Moduł MAIL zapewnia integracją z innymi programami obsługi poczty np. Moduł ten zapewnia także obsługę bazy danych produktów/usług oraz wspiera pracę nad ofertami oraz dokumentami handlowymi. zgłaszają swoje nieobecności czy koszty. ustaleniu przewidywanych dat realizacji poszczególnych etapów czy też kryteriów zakończenia każdego z nich. co ułatwia pracę grupową. zgłaszają generowane koszty itd. wprowadzają informacje o sprzedaży. Odpowiedzialny jest za zarządzanie informacjami dotyczącymi klientów w ramach firmy o złożonej strukturze. Dzięki temu możliwa jest archiwizacja w systemie CRM istotnej korespondencji mailowej zarówno przychodzącej jak i wychodzącej. informacji a także zyskowności sprzedaży oraz analizę ofert znajdujących się w różnych fazach (lejek sprzedaży). podziału projektu na etapy. Umożliwia łatwe i szybkie wyszukiwanie gwarancji. przydzieleniu etapowi projektu konkretnego zadania. Moduł mailowy udostępnia @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 10 . Umożliwia ewidencję dokumentów firmowych oraz zaawansowane sposoby wyszukiwania informacji gwarantujące szybki i wygodny dostęp do interesujących nas informacji. W ramach danego projektu pracownicy wymieniają informacje. I tak pracownicy wymieniają informacje. Moduł CRM można dostosować do każdego rodzaju działalności gospodarczej poprzez łatwy wybór odpowiednich dla danej firmy funkcji oraz parametrów. rezerwują zasoby współdzielone. osób kontaktowych oraz pełną historię kontaktów. Moduł udostępnia mechanizmy zarządzania zleceniami serwisowymi związanymi z udzielonymi gwarancjami bądź też zdefiniowanymi wcześniej kontraktami obsługi serwisowej. Umożliwia definiowanie projektów poprzez wyznaczenie zespołu realizującego.ITCube CRM . Moduł oferuje również mechanizmy przeglądu historii projektu. delegują zadania. podsumowania całości bądź też każdego z etapów projektu a także różnego typu analizy i statystyki. ITCUBE SERWIS . ITCUBE MAIL . czuwa także nad przyznawaniem upustów oraz promocji. Outlook. produktów.umożliwia wysyłanie poczty elektronicznej oraz oferuje zaawansowaną obsługę kampanii mailingowych. Mozilla Mail. Dodatkowo umożliwia dodawanie oraz delegowanie zadań. ITCUBE PROJEKTY – narzędzie wspomagające zespołową realizację długoterminowych projektów. lokalizacji firmy oraz jej oddziałów. Uzupełnieniem modułu CRM jest narzędzie do komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz obsługi procesów w nim zachodzących. osób kontaktowych. Moduł CRM dostarcza także narzędzi umożliwiających raportowanie kontrahentów.

informacji grupom klientów). ITCUBE FAKS . Moduł udostępnia mechanizmy definiowania szablonów faksów co w istotny sposób przyspiesza ich wysyłanie. zarządzania domyślnymi cenami klientów a także zapewnia wsparcie dla sprzedaży wiązanej.1. Dodatkowo moduł faksowy umożliwia łatwe przeglądanie wszystkich wysłanych faksów a także powiązanie ich z kontrahentami. Dodatkowo istnieje możliwość stworzenia dowolnego raportu na życzenie klienta. typów interakcji z kontrahentami. ITCUBE INTEGRATOR . rezerwacji odbiorcy oraz płatności. projektami. WF-MAG. ITCube FAKS wykorzystuje serwer faksowy Snappy Fax 4. paragonów. ITCUBE EKSTRANET . Moduł ITCube FORMULARZE umożliwia także dowolne przeglądanie formularzy oraz ich późniejsze analizowanie.narzędzie do graficznej analizy danych zapisanych w bazie systemu ITCube CRM. narzędzia statystyczne do porównywania grup klientów pod względem generowanego przychodu bądź dowolnego. ITCUBE RAPORTY . ze zdefiniowanych w systemie typów interakcji z klientem.także mechanizmy definiowania szablonów listów co w istotny sposób przyczynia się do przyspieszenia pracy.moduł odpowiedzialny za wysyłanie.moduł stanowiący źródło informacji o kliencie (dowolna ilość formularzy. Symfonia Premium. Subiekt GT. Moduł ten oferuje mechanizmy segmentacji klientów ze względu na dowolne kryteria. CDN Opt!ma. odbiór faksów oraz prowadzenie kampanii faksowych. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 11 . Dzięki temu możliwe jest tworzenie różnego typu ankiet dla klientów. Mechanizmy związane z przenoszeniem danych pomiędzy systemami jak i podgląd danych z programów sprzedażowych mogą się znacznie różnić w zależności z jakim systemem handlowym jesteśmy w danym momencie zintegrowani. osób kontaktowych oraz produktów. Dodatkowo zakładka kontrahenta w systemie ITCube została poszerzona o informacje dotyczące faktur. Analogicznie w zakładce produktu została dodana sekcja dotycząca stanów magazynowych danego towaru. osobami kontaktowymi.3. Integracja polega na synchronizacji bazy danych kontrahentów. Ekstranet stanowi wygodne narzędzie do prowadzenia sprzedaży w Internecie (sklep B2B). ze zdefiniowanych w systemie. Dodatkowo umożliwia klientowi wgląd w realizacje zamówień oraz stanowi wizytówkę firmy w Internecie. które następnie mają zadać handlowcy czy telemarketerzy. statystyki odwiedzin) oraz tworzący wygodny kanał komunikacyjny z kontrahentami (udostępnianie dokumentów. Zdefiniowane w ten sposób formularze mogą być skojarzone z dowolnym kontrahentem lub projektem. Moduł RAPORTY umożliwia także tworzenie wykresów uzyskanego przychodu dla wybranych grup klientów. tworzenie wykresów dowolnego. które czuwa nad automatyczną kalkulacją upustów związanych z kontrahentami. ITCube FORMULARZE – moduł umożliwiający definiowanie własnych formularzy.1.moduł umożliwiający integrację systemu ITCube CRM z programem handlowym np. Symfonia FORTE. Tworzenie faksu jest proste i przebiega dokładnie w ten sam sposób co redagowanie korespondencji mailowej.

1 z pominięciem interfejsu modułu Rozpoczynamy pracę z Systemem ITCube Logowanie do systemu ITCube Aby rozpocząć korzystanie z systemu ITCube należy poprawnie zalogować się do systemu. W takiej sytuacji bardzo przydatną funkcją jest możliwość komunikacji z systemem za pośrednictwem urządzenia PDA lub telefonu komórkowego. których pracownicy stosunkowo często przebywają poza siedzibą firmy i dodatkowo nie zawsze mają możliwość dostępu do systemu ITCube CRM za pośrednictwem przenośnego komputera.3. stron WWW oraz innych aplikacji. którym zależy na możliwości zasilania bazy danych systemu ITCube CRM ze źródeł zewnętrznych – sklepów internetowych. WAŻNE: Tylko osoba logująca się do systemu jako administrator będzie miała dostęp do wszystkich opcji systemu. w szczególności popularnych. WAŻNE: Moduł ITCube FAX korzysta z oprogramowania Snappy Fax 4. ITCube Software nie zaleca bezpośredniego korzystania ITCube FAX. Tak niskie wymagania gwarantują możliwość pracy z systemem ITCube CRM za pośrednictwem praktycznie dowolnego współczesnego urządzenia mobilnego. z funkcji tego produktu.1. Moduł wymaga posiada centrali telefonicznej obsługujące standard TAPI.1.moduł kierowany do firm. importu oraz aktualizacji produktów.moduł dla firm. WAŻNE: Każdy z użytkowników systemu ITCube otrzymuje od administratora systemu swój unikalny identyfikator. WAŻNE: Funkcje geolokalizacyjne takie jak prezentacja adresów na mapie oraz planowanie tras przejazdu korzystają z ogólnodostępnego środowiska Google Maps. Przez bezpośrednie korzystanie rozumie się tutaj wywoływanie funkcji oprogramowania Snappy Fax 4. niedrogich telefonów komórkowych. na który składa się unikalna nazwa konta oraz odpowiednie dla danego konta hasło. Dla innych użytkowników część opcji będzie niedostępna. ITCube Software nie bierze odpowiedzialności za funkcjonowanie powyższego środowiska. ITCube MOBILE współpracuje z dowolnym urządzeniem wspierającym popularne środowisko JAVA.3.1. Pozwala na dzwonienie bezpośrednio z systemu ITCube CRM oraz prezentację przez system informacji o dzwoniącym kliencie. Wymiana danych pomiędzy aplikacją zewnętrzną oraz systemem ITCube CRM dotyczy miedzy innymi: importu kontrahentów. W dalszej @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 12 . ITCube ImportAPI . ITCube CTI – moduł umożliwiający współpracę z centralą telefoniczną.ITCube MOBILE . importu zamówień. Oprogramowanie to objęte jest oddzielną gwarancją producencką. Aby to uczynić należy podać konto oraz hasło w oknie Otwórz nową sesję a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk Zaloguj się bądź nacisnąć klawisz Enter.

Informacje. • • Menu kontekstowe znajdujące się na poszczególnych formularzach systemu ITCube. osób kontaktowych. do których należy. będącego swoistym centrum zarządzania. Zadania. plików. Dzięki Panelowi głównemu użytkownik zyskuje bardzo łatwy dostęp do najistotniejszych dla niego zasobów systemu. nazwisko oraz nazwy grup. nowych. wersji oprogramowania a także dane dotyczące osoby zalogowanej w systemie takich jak: imię. w przypadku gdy zalogowanym użytkownikiem jest administrator systemu. koszty do akceptacji. Projekty. Raporty. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 13 . W Panelu głównym umieszczone zostały następujące ramki: Ramka ITCUBE Ramka. Sprzedaż. dzięki któremu użytkownik ma szybki dostęp do wszystkich ważniejszych opcji systemu.części opisu wszystkie opcje dostępne tylko i wyłącznie dla administratora będą oznaczone symbolem (*). aby jego uwadze umknęła jakaś istotna informacja. Produkty. na bieżąco powiadamiany jest również o wszelkiego rodzaju nowych wydarzeniach (poczcie otrzymanej. które użytkownik delegował innym osobom bądź sam sobie (dla własnej wygody i poprawienia komfortu pracy) jak choćby lista najczęściej używanych rekordów dotyczących kontrahentów. Ostatnią informacją podawaną w ramce ITCUBE. • Panel główny systemu ITCube Po zalogowaniu się do systemu ITCube każdy użytkownik przeniesiony zostanie automatycznie do Panelu głównego. delegowane zadania). Dokumenty. Intranet. Personalizowany Panel główny pozwalający na szybszy dostęp do najważniejszych (z punktu widzenia danego użytkownika) opcji systemu. Kontrahenci. które bezpośrednio go dotyczą – tak więc nie ma możliwości. zaległych zadaniach). na którym pracuje system. Użytkownicy. w którym widoczne są wszystkie istotne dla danego użytkownika wiadomości. jest ilość dostępnej oraz używanej pamięci komputera. w której system podaje informacje na temat licencji. Interakcja z systemem ITCube Interakcja z systemem odbywa się poprzez: Menu główne systemu zawierające wszystkie dostępne w ITCube opcje: Ekstranet. System. Mail/Faks. bądź informacje wygenerowane przez system w interakcji z innymi użytkownikami (np. ogłoszenia. Serwis. Po zalogowaniu się otwarty zostaje Panel główny systemu ITCube. delegowanych. Mogą to być bądź zadania.

Oprócz aktualnych absencji wyświetlone są także nieobecności które będą miały miejsce w niedalekiej przyszłości (horyzont czasowy definiowany jest przez administratora z poziomu pliku itcube. Ogłoszenie ukazuje się użytkownikowi. WAŻNE: Istotne jest aby wskazać systemowi. produktu/usługi czy projektu za pomocą poleceń systemowych Kontrahenci->Kontrahenci. Projekty->Projekty i wpisania frazy poszukiwawczej w pole Nazwa (bądź Nazwisko/Imię). dowolny produkt/usługę bądź projekt systemie zamieszczonego poszukiwawczego jest identyczne jak w przypadku poszukiwania kontrahenta. osoby kontaktowej. Produkty/Usługi. Aktualne notowania walut Sekcja Aktualne notowania walut zawiera listę walut dostępnych w systemie wraz z ich aktualnymi kursami (kursy zapisywane w bazie systemu pobierane są z serwerów NBP). a ich typ został określony jako „Ogłoszenie Intranetowe”. za pomocą której zarejestrowany w wyszukać możemy w bazie ITCube. i Lista nieobecności Ramka Informacje zawiera także sekcję Lista nieobecności gdzie wyświetlony jest aktualny spis wszystkich nieobecnych osób wraz z datą zakończenia ich nieobecności. Wybranie jednego z nich wskazuje systemowi jakiego rodzaju rekordów poszukujemy. By opcja ta była aktywna konieczna jest możliwość komunikacji serwera ITCube z Internetem oraz włączenie mechanimu automatycznej wymiany danych z poziomu pliku itcube. które zostały wprowadzone do systemu. w którym pojawiają się odnośniki (wraz z datą wprowadzenia oraz skrótem treści) do wszystkich ogłoszeń. w które wpisać można nasze pytanie. Działanie rekordów systemu konkretnego tutaj mechanizmu kontrahenta. Ramka INFORMACJE Tablica ogłoszeń Sekcja Tablica ogłoszeń to miejsce. Kontrahenci->Kontakty.ini. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 14 . identyczne z tym jakie otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Intranet->Ogłoszenia a następnie kliknięciu w przycisk akcji zaznaczeniu opcji Wyświetl informacje. Po kliknięciu w odnośnik. Do tego celu służą przyciski Kontrahenci. osobę kontaktową powiązaną z daną firmą. Produkty->Produkty/Usługi. czy poszukiwania mają być prowadzone wśród rekordów dotyczących firm. osób kontaktowych.Ramka WYSZUKAJ INFORMACJE Ramka.ini). produktów/usług czy też projektów. Po wpisaniu dowolnej frazy w pole edycyjne i wciśnięciu przycisku Szukaj system otworzy wspomnianą wyżej tabelę zawierającą listę rekordów spełniających warunki zawarte w zapytaniu poszukiwawczym. który znajduje się w grupie mającej uprawnienia do ich odczytu. system ITCube otworzy okno zawierające pełne dane dotyczące ogłoszenia. Kontakty. Projekty znajdujące się pod polem. w zakresie czasowym zdefiniowanym podczas jego dodawania.

• Zadaniom na jutro (Zadania na jutro). Po kliknięciu w odnośnik. system ITCube otworzy formularz zawierający wszystkie dane dotyczące zadania. które zostały zaakceptowane oraz data ich realizacji zgadza się z datą dzisiejszą.Ramka DO ZROBIENIA Ramka. W oknie tym znajdują się linki (wraz z datą określającą dzień wykonania zadania oraz imieniem i nazwiskiem osoby delegującej) do wszystkich zadań. Zadania na jutro). Po kliknięciu w odnośnik. W tej sekcji znajdują się wszystkie zadania. • Nowym zadaniom (Zadania nowe). W oknie tym użytkownik. Więcej informacji można znaleźć w części poświęconej zadaniom odebranym. W przypadku skrzynki faksowej użytkownik z włączonym prawem „Zarządzanie nowymi faksami” informowany jest o nowych faksach. Z kolei w tym okienku znajdą się linki (wraz z datą określającą dzień wykonania zadania oraz imieniem i nazwiskiem osoby delegującej) do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 15 . które nie zostały jeszcze nikomu przydzielone. identyczny z tym jaki otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Zadania->Zadania odebrane a następnie kliknięciu w przycisk akcji i zaznaczeniu opcji Edytuj rekord. które zostały zaakceptowane ale nie zostały zrealizowane w terminie. Zadania wyświetlone na ekranie są podzielone ze względu na status (Nowe. co do których jeszcze nie została podjęta decyzja czy zostaną one zrealizowane (zadania o statusie Nowe). nowych zamówień/zleceń oraz zadań jakie zostały wprowadzone do systemu. • Zadaniom zaległym (Zadania zaległe). W sekcji tej znajdują się linki (wraz z datą określającą dzień wykonania zadania oraz imieniem i nazwiskiem osoby delegującej) do wszystkich zadań. I tak patrząc od góry mamy tutaj sekcje poświęcone: • Zamówieniom / Zleceniom oraz poczcie elektronicznej / faksowej (Zamówienia / Zlecenia / Poczta). Jeśli użytkownik tego prawa nie posiada informowany będzie tylko o nowych faksach które uprzednio zostały z nim związane przez osobę odpowiedzialną za wewnętrzną dystrybucję faksów. posiadający uprawnienia Eks. identyczny z tym jaki otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Zadania->Zadania odebrane a następnie kliknięciu w przycisk akcji i zaznaczeniu opcji Edytuj rekord. powiadamiany jest o nowych zamówieniach oraz zleceniach serwisowych będący złożonych przy użyciu modułu ekstranetowego. w której pojawiają się informacje na temat nowych listów w skrzynce odbiorczej. system ITCube otworzy formularz zawierający wszystkie dane dotyczące zadania. Więcej informacji można znaleźć w części poświęconej zadaniom odebranym. • Zadaniom na dzień dzisiejszy (Zadania na dzisiaj). Po kliknięciu na odnośnik system otworzy okno z wszystkimi danymi dotyczącymi konkretnego zadania. Więcej informacji można znaleźć w części poświęconej zadaniom odebranym. Zaległe) jak i na datę jaka została wyznaczona na ich realizację (Zadania na dzisiaj. Oprócz tego wszyscy użytkownicy systemu powiadamiani są o adresowanej do nich nowej korespondencji w skrzynce odbiorczej email lub faks. Analogicznie użytkownik obsługującym zamówienia/zlecenia serwisowego wprowadzonego w systemie CRM będzie o nim powiadamiany jeśli tylko jego status zostanie ustawiony na „Realizowane” (w przypadku zamówienia) bądź „Aktywne” (w przypadku zlecenia).

W pliku konfiguracyjnym itcube. Pierwsze trzy pola (korespondencje/koszty/nieobecności do akceptacji) wyświetlać będą mailingi. Więcej informacji można znaleźć w części poświęconej zadaniom odebranym. koszty oraz nieobecności. W oknie tym umieszczony został kalendarz systemowy dzięki czemu wybrać można dowolny dzień. Na dole kalendarza znajdują się odnośniki do szczegółowego kalendarza miesięcznego lub tygodniowego. które zgłoszone zostały przez użytkowników. Aby to uczynić należy podczas dodawania zadania zaznaczyć przycisk W godzinach pracy. Dodatkowo mając odpowiednie uprawnienia możemy przeglądać zadania delegowane innym pracownikom. Po kliknięciu w wybraną datę system ITCube otworzy nowe okno. Godziny pracy charakterystyczne dla danej firmy definiuje się w pliku itcube. Więcej informacji można znaleźć w części poświęconej • Ramka PULPIT MANAGERA Ramka zawierająca informacje dla pracowników wyższego szczebla dotyczące analityki oraz akceptacji czynności podwładnych.ini można zdefiniować.ini. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 16 . i zaznaczeniu opcji Edytuj rekord. Przeglądając szczegółowy kalendarz można wyświetlić i zmodyfikować wszystkie informacje dotyczące zadania klikając na jego nazwę. miesiąc i rok aby sprawdzić czy pod wybraną datą znajdują się jakiekolwiek rekordy zawierające zadania nam delegowane. WAŻNE: W systemie ITCube istnieje możliwość łatwego dodania zadania całodniowego. Efektem tej czynności będzie dodanie przez system zadania trwającego od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia dnia roboczego. w którym w sposób graficzny zostanie zaprezentowany rozkład zadań na dany dzień. Po kliknięciu w odnośnik. w którym zostaną wyświetlone wszystkie dni danego miesiąca (tygodnia) wraz z zadaniami nam delegowanymi. identyczny z tym jaki otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Zadania->Zadania odebrane a następnie kliknięciu w przycisk akcji zadaniom odebranym. W tym oknie będziemy mogli dodać zadanie na dowolny dzień (godzinę) klikając w przycisk akcji lub przeglądać zadania innych użytkowników. który rodzaj zadań ma być drukowany w Panelu głównym. dla których osoba zalogowana aktualnie na danej stacji roboczej jest przełożonym. w której w Panelu głównym systemu drukowane są dane dotyczące wszystkich zadań. Kliknięcie w jeden z linków spowoduje otwarcie nowego okna. o ile będziemy mieli do tego stosowne uprawnienia. WAŻNE: Aby uniknąć sytuacji. Wszystkim zadaniom delegowanym w systemie ITCube (Pełna lista zadań). twórcy systemu przewidzieli możliwość wyświetlania tylko zadań oznaczonych jako Ważne lub Bardzo ważne. których data zlecenia jest przewidziana na dzień jutrzejszy. system ITCube otworzy formularz zawierający wszystkie dane dotyczące zadania.wszystkich zadań.

Raporty Okno przeznaczone do wyświetlania raportów. sprzedaż w rozbiciu na pracownika oraz sprzedaż w rozbiciu na kategorie produktów. Więcej informacji na ten temat znaleźć można. identyczną z tą jaką otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Intranet->Koszty do akceptacji. Po kliknięciu w odnośnik. system ITCube otworzy tabelę zawierającą wszystkie dane dotyczące mailingu/faksingu. Dla zadanego przedziału czasowego prezentuje on w szczególności lejek sprzedaży. Warto zauważyć. do których uzyskał dostęp zalogowany użytkownik. Po kliknięciu w odnośnik. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w sekcji poświęconej Intranetowi. system ITCube otworzy tabelę zawierającą wszystkie dane dotyczące kosztu. system ITCube otworzy tabelę zawierającą wszystkie dane dotyczące nieobecności.Więcej informacji na temat tworzenia struktury firmy (w szczególności relacji przełożonypodwładny) znaleźć można sekcji poświęconej dodawaniu użytkownika. identyczną z tą. Jeśli wybierzemy konkretny dział to analiza uwzględni wpisy tylko użytkowników przypisanych do tego działu (zawężenie odbywa się po obsługującym dokumentu . jaką otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Mail/Faks>Korespondencja grupowa->Korespondencja do akceptacji. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w sekcji poświęconej korespondencji grupowej. Po kliknięciu w odnośnik. sprzedaż w rozbiciu miesięcznym. których zatwierdzenie bądź odrzucenie zależy od osoby aktualnie zalogowanej na danej stacji roboczej. WAŻNE: Raport „Pulpit managera (handel)” widoczny jest tylko dla użytkownika mającego @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 17 działu. iż obok przycisku Generuj istnieje możliwość ograniczenia raportu do określonego sprzedaży). Pierwszym raportem jest Pulpit managera (handel) obrazujący aktualny stan sprzedaży. Koszty do akceptacji Okno przeznaczone do wyświetlania wszystkich odnośników (zawierających imię i nazwisko naszego podwładnego oraz datę wprowadzenia rekordu do bazy) odsyłających użytkownika zalogowanego na danej stacji roboczej do tabeli poświęconej kosztowi oczekującemu na akceptację. Korespondencje do akceptacji W sekcji tej znajdą się linki (wraz z datą określającą dzień wysłania oraz imieniem i nazwiskiem osoby proszącej o jego zatwierdzenie) do wszystkich mailingów/faksingów. identyczną z tą jaką otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Intranet->Nieobecności do akceptacji. Nieobecności do akceptacji Okno przeznaczone do wyświetlania wszystkich odnośników (zawierających imię i nazwisko naszego podwładnego oraz datę wprowadzenia rekordu do bazy) odsyłających użytkownika zalogowanego na danej stacji roboczej do tabeli poświęconej nieobecnościom oczekującym na akceptację. Dodatkowo podany jest ranking ofert i sprzedaży ze względu na wartość dokumentu.

managera (serwis/swój dział)”. Jeśli użytkownik ma przyznane prawo do generowania pulpitu handlowego. managera (handel/swój dział)”. gwarancji. zestawienie typów wykonywanych zleceń serwisowych. Jeśli użytkownik ma przyznane prawo do generowania pulpitu projektowego. Jeśli użytkownik ma przyznane prawo do generowania pulpitu serwisowego. WAŻNE: Raport „Pulpit managera (projekty)” widoczny jest tylko dla użytkownika mającego uprawnienia oznaczone jako „Generowanie p. managera (projekty/globalny)” lub „Generowanie p. iż obok przycisku Generuj istnieje możliwość ograniczenia raportu do określonego działu. to musi być oczywiście przypisany do jednego z działów firmy. to musi być oczywiście przypisany do jednego z działów firmy. Warto zauważyć. Na samym dole pulpitu managera serwisu znajdują się rankingi gwarancji oraz kontraktów ze względu na ilość roboczogodzin (analizowany jest czas działań serwisowych podpiętych pod gwarancję/kontrakt z zadanego okresu czasowego). Dodatkowo podane są projekty/etapy projektów wymagające pilnej interwencji będącej konsekwencją opóźnień w realizacji bądź też zbliżającego się czasu zakończenia. których termin wykonania minął bądź niebawem minie (zestawienie wyświetla wszystkie zlecenia o statusie innym niż Zamknięty). WAŻNE: Raport „Pulpit managera (serwis)” widoczny jest tylko dla użytkownika mającego uprawnienia oznaczone jako „Generowanie p. Warto zauważyć. sprzedaż w rozbiciu na wzorce projektowe. ale tylko dla swojego działu. to musi być oczywiście przypisany do jednego z działów firmy. zlecenia. managera (serwis/globalny)” lub „Generowanie p. Dla zadanego przedziału czasowego prezentuje on w szczególności sprzedaż w rozbiciu na koordynatora projektu.uprawnienia oznaczone jako „Generowanie p. Dla zadanego przedziału czasowego prezentuje on w szczególności czas pracy serwisantów (z działań serwisowych). Trzecim raportem jest Pulpit managera (projekty) obrazujący najważniejsze informacje związane z działaniami prowadzonymi w kontekście projektów. Jeśli wybierzemy konkretny dział to analiza uwzględni wpisy tylko użytkowników przypisanych do tego działu (zawężenie odbywa się po koordynatorze projektu). iż obok przycisku Generuj istnieje możliwość ograniczenia raportu do określonego działu. managera (projekty/swój dział)”. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 18 . przychody/koszty generowane przez dział serwisu w rozbiciu miesięcznym (raport analizuje pola przychód/koszt z działań oraz zleceń serwisowych). Jeśli wybierzemy konkretny dział to analiza uwzględni wpisy tylko użytkowników przypisanych do tego działu (zawężenie odbywa się po koordynatorze zlecenia. Drugim raportem jest Pulpit managera (serwis) obrazujący najważniejsze informacje związane z działem serwisu. managera (handel/globalny)” lub „Generowanie p. Dodatkowo podane są działania wymagające pilnej interwencji (działania zaległe). ale tylko dla swojego działu. łączny czas pracy w rozbiciu na koordynatora projektu oraz łączny czas pracy w rozbiciu na wzorce projektowe. ale tylko dla swojego działu. kontraktu serwisowego oraz po realizatorze działania).

system ITCube wyświetli tutaj nazwy wszystkich projektów. . zdefiniować ofertę lub zamówienie skojarzone z projektem (Dodaj dokument sprzedaży).Czwartym dostępnym raportem jest raport Prywatne plany sprzedaży prezentujący stan realizacji wyznaczonych zalogowanemu użytkownikowi planów sprzedażowych. • • • • • • • dodać informację do projektu (Dodaj informację). skrót. Nazwa projektu będzie jednocześnie odnośnikiem prowadzącym do okna. w której pojawiają się informacje na temat wszystkich projektów. I tak klikając na ten Ramka ZAKŁADKI Ramka zawierająca szereg informacji generowanych przez danego użytkownika dla podniesienia wygody pracy (zakładki). odnotować wysłanie standardowej korespondencji (Wyślij list).uwzględnia zalogowanego użytkownika.w polu Raportowanie uwzględnia grupę. przychodów/kosztów. dodać przychód/koszt powiązany z projektem (Odnotuj przychód/koszt). dodać lub delegować zadanie. wysłać email w kontekście projektu (Wyślij email). wyświetlić raport dotyczący sprzedaży. Jednocześnie obok nazwy projektu aktywny jest przycisk akcji właśnie przycisk możemy: • wyświetlić wszystkie informacje (Wyświetl informację) na temat projektu (opcja o działaniu identycznym z kliknięciem nazwy projektu). dla których aktualnie zalogowany użytkownik utworzył tzw. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 19 . WAŻNE: Raport „Prywatne plany sprzedaży” jest widoczny dla zalogowanego użytkownika o ile istnieje co najmniej jeden plan sprzedażowy spełniający następujące warunki: . • usunąć skrót (Usuń skrót) prowadzący do wskazanego projektu. za pomocą którego uzyskujemy szybki dostęp do wybranych opcji związanych z tym właśnie projektem. wysłać faks w kontekście projektu (Wyślij faks). które poniesione zostały podczas realizacji projektu. dodać nowy etap do projektu (Dodaj etap). w którym wyświetlone zostaną wszystkie dane na temat projektu wraz z informacjami na temat historii korespondencji oraz informacji związanych z danym projektem. zarejestrować dokument i powiązać go z projektem (Zarejestruj dokument). ofert oraz przychodów/kosztów związanych z projektem (Podsumowanie przychodów/kosztów).jest oznaczony jako Aktywny. ofert. wyświetlić graficzny kalendarz etapów projektu (Kalendarz projektu). . które posiadają skróty utworzone przez danego użytkownika. • • • • • zmodyfikować dane dotyczące projektu (Edytuj rekord). do której należy zalogowany użytkownik. jak również pełny wykaz sprzedaży. Kiedy zaistnieje taka właśnie sytuacja. Ramka PROJEKTY Ramka. które musi zostać wykonane w obrębie danego projektu (Dodaj/Deleguj zadanie). .

odnotowanie przychodu bądź kosztu (Odnotuj przychód/Koszt). Oprócz tego po lewej stronie nazwy firmy pojawi się przycisk akcji • • • • • • • • • • • • • • • modyfikacje danych dotyczących kontrahenta (Edytuj rekord). definiowanie oferty/zamówienia związanego z kontrahentem (Dodaj dokument sprzedaży). usunięcie linku z zakładki (Usuń zakładkę). wysłanie faksu do kontrahenta (Wyślij faksu). skorzystać należy z polecenia Kontrahenci->Kontrahenci a następnie za pomocą przycisku akcji znajdującego się w polu Nr wybrać należy opcję Dodaj do zakładek. Zakładki: Osoby kontaktowe Oprócz zakładek poświęconych kontrahentom. wysłanie listu do kontrahenta (Wyślij list). Oprócz tego po lewej stronie imienia i nazwiska pojawi się przycisk akcji • • • • • • • • umożliwiający: wyświetlenie pełnej informacji o osobie kontaktowej (Wyświetl informację). modyfikację jej danych (Edytuj rekord). wysłanie maila do kontrahenta (Wyślij email). wydrukowanie naklejki z adresem do korespondencji (Drukuj nalepkę). Aby stworzyć zakładkę poświęconą konkretnej firmie. Od tej pory w Panelu głównym pojawi się odnośnik (zawierający nazwę kontrahenta) do rekordu poświęconego konkretnemu kontrahentowi. Aby stworzyć zakładkę poświęconą osobie kontaktowej. dodanie nowego dokumentu (Zarejestruj dokument). dodanie informacji (Dodaj informacje). dodanie informacji dotyczącej danej firmy (Dodaj informację). definiowanie oferty/zamówienia związanego z kontrahentem (Dodaj dokument sprzedaży). skorzystać należy z polecenia Kontrahenci->Kontakty a następnie za pomocą przycisku akcji znajdującego się w polu Nr wybrać należy opcję Dodaj do zakładek. stworzenie nowego projektu (Otwórz projekt). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 20 . wyświetlenie struktury personalnej firmy (Wyświetl strukturę). dodanie osoby kontaktowej (Dodaj osobę kontaktową). dodanie dokumentu (Zarejestruj dokument).Zakładki: Kontrahenci W każdej chwili użytkownik systemu ITCube może usprawnić swoją pracę poprzez stworzenie w Panelu głównym zakładek (odnośniki) do najczęściej używanych rekordów poświęconych kontrahentom. delegowanie zadania (Dodaj/Deleguj zadanie). delegowanie zadania (Dodaj/Deleguj zadanie). wydrukowanie naklejki z adresem do korespondencji (Drukuj nalepkę). użytkownik systemu ITCube może stworzyć również w Panelu głównym zakładki (odnośniki) do najczęściej używanych rekordów poświęconych osobom kontaktowym. umożliwiający: wyświetlenie pełnej informacji o danym kontrahencie (Wyświetl informację). odnotowanie przychodu bądź kosztu (Odnotuj przychód/Koszt). Od tej pory w Panelu głównym pojawi się odnośnik (zawierający imię i nazwisko osoby kontaktowej) do rekordu poświęconego konkretnej osobie kontaktowej oraz informacja jaką firmę reprezentuje.

Analogicznie po wybraniu polecenia System>Pomoc dokumentacja) użytkownik systemu będzie miał dostęp do pomocy w postaci rozbudowanej opisującej wszystkie dostępne funkcje. w którym aktualnie się znajduje. opisującej najważniejsze funkcje. Po wybraniu opcji System->Pomoc (pierwsze kroki) system otworzy dokumentację w formie okrojonej.• • • • wysłanie maila do kontaktu (Wyślij email). skorzystać należy z polecenia Dokumenty->Dokumenty a następnie za pomocą przycisku akcji znajdującego się w polu Nr wybrać należy opcję Dodaj do zakładek. wysłanie faksu do osoby kontaktowej (Wyślij faksu). Aby stworzyć zakładkę odsyłającą do konkretnego raportu. usunięcie pliku z zakładki (Usuń zakładkę). Oprócz tego po lewej stronie nazwy pliku pojawi się przycisk akcji • • • • umożliwiający: wyświetlenie pełnej treści dokumentu (Wyświetl informację). Od tej pory w Panelu głównym pojawi się odnośnik (zawierający nazwę pliku) do konkretnego dokumentu oraz nazwę katalogu. Zakładki: Dokumenty Kolejnym rodzajem zakładek jakie stworzyć może użytkownik systemu ITCube są odnośniki do najczęściej używanych plików (dokumentów). Oprócz tego po lewej stronie nazwy pojawi się przycisk akcji • • wygenerowanie raportu (Generuj raport). usunięcie zakładki (Usuń zakładkę). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 21 . usunięcie linku z zakładki (Usuń zakładkę). Zakładki: Raporty Ostatnim rodzajem zakładek jakie stworzyć może użytkownik systemu ITCube są odnośniki do najczęściej używanych raportów. wysłanie listu do kontaktu (Wyślij list). należy podczas zapisywania raportu zaznaczyć opcję „Skrót na stronie głównej” Od tej pory w Panelu głównym pojawi się odnośnik (zawierający nazwę raportu) do konkretnego raportu. modyfikację rekordu opisującego dokument (Edytuj rekord). Aby stworzyć zakładkę odsyłającą do konkretnego pliku. ponowne zarejestrowanie dokumentu (Uaktualnij plik). umożliwiający: Polecenia systemowe Pomoc w systemie ITCube Dowolny użytkownik systemu ITCube może w każdej chwili skorzystać z podręcznej pomocy.

System ITCube zareaguje na to polecenie otwarciem nowego formularza składającego się z dwóch sekcji. Sekcja druga. Warto zauważyć. Dodaj grafikę. Przeszukiwanie bazy System ITCube oferuje możliwość wyszukiwania danej frazy jednocześnie w wielu miejscach systemu. iż im więcej zaznaczonych miejsc (w szczególności dotyczy to korespondencji elektronicznej) tym dłuższy czas wyszukiwania dlatego zaznaczenie wszystkich typów powinno występować tylko w szczególnych sytuacjach. Swoją decyzję należy zatwierdzić wciskając klawisz Dodaj. umożliwia zmienienie nazwy lub typu już zarejestrowanego pliku graficznego w systemie ITCube. Sekcja pierwsza. iż informacja której szukamy została wpisana przez nas osobiście możemy dodatkowo przyspieszyć wyszukiwanie zaznaczając opcję „Uwzględnij tylko moje rekordy”. Wynik zaprezentowany zostanie w postaci rozdzielnych sekcji dotyczących poszczególnych miejsc w których nastąpiło wyszukiwanie. Pierwsza z nich pozwala na wprowadzenie szukanej frazy oraz precyzyjne opisanie miejsc w których ma nastąpić przeszukiwanie. Jeśli chcemy by dana grafika wykorzystywana była tylko przez nas w polu Typ wybrać należy wartość Grafika prywatna. Druga natomiast odpowiedzialna jest za prezentację wyników. Funkcja ta jednak powoduje dość duże spowolnienie pracy mechanizmu wyszukiwania dlatego jest domyślnie wyłączona. Po ustawieniu wszystkich parametrów należy nacisnąć przycisk Szukaj. Możemy także wymusić sortowanie wyników w ramach każdego typu włączając opcję „Uporządkuj wyniki w ramach grupy”. Po podaniu frazy oraz miejsc przeszukiwania można dodatkowo określić ilość wyników które maja zostać wyświetlone. Wciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje przeniesienie użytkownika do Panelu głównego systemu ITCube co równoznaczne będzie z nie wprowadzeniem do systemu żadnej nowej grafiki. Baza grafik W celu zdefiniowania zbioru grafik które będą wykorzystywane podczas wysyłania maili bądź druku dokumentów handlowych należy wykorzystać polecenie System->Baza grafik. Aby zmodyfikować konkretną grafikę należy wybrać ją z rozwijanej listy w polu Plik.Strona główna Polecenie to (System->Strona główna) pozwala w dowolnym momencie przenieść się do Panelu głównego systemu ITCube. Aby skorzystać z opisanej powyżej funkcji należy wybrać polecenie System>Przeszukaj bazę. Właściwy plik wskazujemy wybierając go za pomocą przycisku Przeglądaj. Jeśli wiemy. Formularz Baza grafik składa się z dwóch sekcji. a następnie wprowadzić aktualne dane. Funkcja taka jest przydatna w momencie gdy interesuje nas wyszukanie informacji co do której mamy jedynie szczątkowe dane – w szczególności nie wiemy gdzie dokładnie została ona zanotowana. Modyfikuj/Usuń grafikę. umożliwia zarejestrowanie pliku graficznego w systemie ITCube. Analogicznie aby usunąć grafikę należy @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 22 . Parametr ten dotyczy każdego typu informacji z osobna. Jeśli korzystać z niej będą wszyscy użytkownicy właściwą wartością będzie Grafika publiczna Swoją decyzję należy zatwierdzić wciskając klawisz Zapisz.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 23 . • Nazwa obiektu – pole. oraz pozwoli na ich modyfikację. • Nazwa przeglądarki . Z punktu widzenia użytkowników którzy nie należą do wskazanych grup formularz wprawdzie istnieje w systemie ale jego użytkowanie sprowadza się tylko i wyłącznie do odczytu danych. I tak aby zdefiniować nowy formularz lub zmodyfikować stary należy wybrać opcję System->Dodatkowe formularze. • • Przycisk Aktywny – przycisk aktywujący formularz. formularz typu „auto” charakteryzujący się tym iż wartości wybranych pól mogą być obliczane automatycznie na podstawie podanych formuł. w które należy wpisać nową nazwę przeglądarki formularzy (tak będzie nazywała się pozycja w menu głównym systemu ITCube służąca do przeglądania danych zapisanych w formularzach np. Dodatkowe formularze System ITCube umożliwia definiowanie dowolnych formularzy.pole. z której należy wybrać. Po wybraniu dowolnego formularza system uzupełni pola poniżej. W sekcji pierwszej Dane podstawowe o formularzu należy wprowadzić informację opisujące formularz. Nazwa formularza – pole. Opis ten pojawi się po prawej stronie w oknie służącym do wprowadzania danych do tego formularza. w które należy wpisać nazwę obiektu opisywanego przez formularz (np. Dodaj ankietę)..pole wielokrotnego wyboru pozwalające na zdefiniowanie które grupy użytkowników będą miały możliwość korzystania z formularza w trybie zapisu (dodawanie/edycja rekordów). • Formularz/Formularz „auto”/Kalkulacja – pole określające czy dodawany formularz wykorzystywany będzie jako : • • standardowy formularz. w które należy wpisać nową nazwę formularza (tak będzie nazywała się pozycja w menu głównym systemu ITCube służąca wprowadzaniu danych do zdefiniowanego formularza np. I tak do dyspozycji mamy tutaj następujące parametry: • Formularze (obowiązkowe) – rozwijana lista. Ankiety). Ankieta). • Użytkowanie formularza – pole wielokrotnego wyboru pozwalające na zdefiniowanie które grupy użytkowników będą miały możliwość korzystania z formularza. Po wybraniu tej opcji system otworzy okno składające się z dwóch sekcji. W każdej chwili możemy podglądnąć grafikę klikając w ikonę znajdujący się obok pola Plik. • Opis formularza – pole. • kalkulacja – czyli formularz wykorzystywany podczas tworzenia ofert/zamówień w celu automatyzacji obliczania cen. Z punktu widzenia użytkowników którzy nie należą do wskazanych grup formularz nie istnieje w systemie.wybrać ją z rozwijanej listy w polu Plik a następnie kliknąć w przycisk Usuń. • Przycisk Aktywna – przycisk aktywujący opcję przeglądania danych wprowadzonych za pomocą dodawanego formularza. który formularz będziemy modyfikować (ewentualnie pozycję pozwalająca na dodanie do systemu nowego formularza). w które należy wprowadzić opis formularza. • Dodawanie lub modyfikacja rekordów .

Drugi natomiast powoduje umieszczenie na formularzu pola obejmującego pełną listę użytkowników systemu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 24 . • Menu kontekstowe kontrahenta – przycisk.ini – standardowy format to YYYY/MM/NR).• Menu – rozwijana lista zawierająca wszystkie zakładki z menu głównego. Sekcje – pola umożliwiające określeniu jakie predefiniowane pola mają znaleźć się na formularzu. Pole to umożliwia wybór. gdzie mają być umieszczone dwie dodatkowe opcje służące dodawaniu i przeglądaniu danych wprowadzonych za pomocą aktualnie definiowanego formularza. Ponadto można umieścić na nim pole typu data (należy zaznaczyć przycisk Umieść sekcję zakresu czasowego) oraz sekcję powiązań z dokumentami (należy zaznaczyć przycisk Umieść sekcję dokumentów). którego zaznaczenie spowoduje dodanie opcji dodawania danych do tego formularza w menu kontekstowym projektu.Ilość sztuk produktu (zamówienie).Kod produktu.pole w którym możemy wskazać dowolny podzbiór kategorii produktów których dana kalkulacja dotyczy. !ProductOrderAmount! .Opis produktu.Nazwa produktu. !ProductNote! . Menu kontekstowe projektu – przycisk. !ProductShortName! . którego zaznaczenie spowoduje dodanie opcji dodawania danych do tego formularza w menu kontekstowym kontrahenta. !ProductOfferAmount! . I tak dane mogą być wyświetlane w historii kontrahenta/kontaktu (należy zaznaczyć przycisk Umieść w historii Kontrahenta/Kontaktu) lub w części historycznej projektu (należy zaznaczyć przycisk Umieść w historii Projektu/Etapu projektu). projektem lub etapem projektu (należy zaznaczyć przycisk Umieść sekcję Projekt/Etap projektu).Ilość sztuk produktu (oferta). I tak na formularzu może być powiązanie z kontrahentem/kontaktem (należy zaznaczyć przycisk Umieść sekcję Kontrahent/Kontakt). • • • Okno Dane dotyczące definicji kalkulacji jest aktywne tylko w przypadku zaznaczenia opcji Kalkulacja (pole Formularz/Kalkulacja) i służy zdefiniowaniu następujących danych opisujących kalkulację: • Grupy kontrahentów – pole w którym możemy wskazać dowolny podzbiór grup kontrahentów których dana kalkulacja dotyczy. !ProductUnit! . Językiem wykorzystywanym podczas formalnego zapisu sposobu postępowania jest Java Script w którym dodatkowo można wykorzystać następujące zmienne charakterystyczne dla systemu ITCube CRM: • • • • • • • !ProductName! . Historia – pola umożliwiające określenie czy dane wprowadzone za pomocą definiowanego formularza mają trafiać do części historycznej. Ostatnimi typami sekcji są Autonumeracja oraz Obsługujący. !ProductCode! . • Formuła – pole w którym należy podać algorytm według którego kalkulacja modyfikowała będzie pozycję oferty.Kod PKWiU. Pierwszy z nich pozwala wzbogacić dodatkowy formularz o pole automatycznie obliczane przez system (w formacie podanym w pliku itcube.Jednostka miary. • Kategorie produktów .

Zmienne określające zawartość pól tworzących formularz kalkulacyjny. • • Obligatoryjne . W przypadku gdy pole jest w postaci listy rozwijanej należy dodatkowo zdefiniować pozycje pola. !ProductPriceBeforeDiscount! . iż pole jest obowiązkowe. !Field50! . Do tego służy polecenie System>Dodatkowe słowniki. • Temat/Historia – przycisk umożliwiający zaznaczenie. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Dodatkowe słowniki składający się z dwóch okien: Dodaj wartość słownikową oraz Usuń/Modyfikuj wartość słownikową. Lista rozwijana.Cena sprzedaży produktu. definiując czy pole jest wymagane a także podaje pozycję położenia pola na formularzu oraz określa typ pola. !ProductPriceCurrency! . Pole numeryczne. Zadanie. Data.ini dokonuje się w sekcji Usuń/Modyfikuj wartość słownikową.ini zmieni się tylko i wyłącznie wartość w rozwijanych listach w formularzu służącym do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 25 . !ProductCost! .Stawka podatku VAT. a następnie podanie nazwy pozycji w polu Wartość. Okno Dane dotyczące definicji pól służy zdefiniowaniu do dwudziestu pól jakie mają się znaleźć w dodawanym formularzu.Waluta związana z ceną zakupu produktu. Rezerwowanie zasobów współdzielonych.. każdy zaś wiersz opisuje jedno z pól formularza i zawiera następujące dane: • • Nazwa – pole tekstowe. Pole opisowe. wybranie nazwy pola.. Do dyspozycji mamy tutaj następujące wartości: Pole tekstowe. iż dane pole ma być uwzględnione w przeglądarce danych wprowadzanych za pomocą dodawanego formularza. Produkt/Usługa.Waluta związana z ceną sprzedaży produktu. Pierwsze z nich służy dodawaniu pozycji w polach dodatkowych o typie “lista” poprzez wybranie nazwy formularza. Jeśli pole dodatkowe ma być rozwijaną listą to należy także zdefiniować jego pozycje. Typ – określenie typu pola.Cena katalogowa produktu. na którym znajduję się dodatkowe pole.Cena zakupu produktu. WAŻNE: W przypadku gdy modyfikujemy nazwę pola w liście rozwijanej zdefiniowanej w pliku itcube.przycisk. Osoba kontaktowa. Do tego służy opcja System>Dodatkowe słowniki. Zlecenie serwisowe oraz Gwarancja/Kontrakt serwisowy. Przeglądarka – przycisk umożliwiający zaznaczenie. !ProductCostCurrency! .• • • • • • • • !ProductVat! . !ProductDiscount! . w które należy wpisać nazwę pola. Modyfikacji danych dotyczących pozycji list rozwijanych zdefiniowanych w pliku itcube.. które z pól ma być wyświetlane w historiach. Informacja. Okno to składa się z dwudziestu wierszy.ini podając nazwę pola. Dodatkowe słowniki System ITCube umożliwia definiowanie dodatkowych pól w formularzach Kontrahent.Upust przyznany na produkt. Dodatkowe pola definiuje administrator systemu w pliku itcube. !ProductPrice! . który umożliwia zaznaczenie. !Field1! .

ini) pola mogą na tym formularzu mogą być różne. Użytkowników) znajdujących się w systemie ITCube z obiektami znajdującymi się w zewnętrznym systemie. Produktów. VAT sprzedaży *. W momencie gdy wprowadzimy dane do formularza i klikniemy w przycisk Zapisz możemy sprawdzić poprawność w wpisów. Symfonia Forte. Kod. Kategoria *. Natomiast wartość tego pola w rekordach znajdujących się już w bazie danych nie ulegnie zmianie. który jeszcze nie jest zarejestrowany w systemie zewnętrznym. Waluta (ceny zakupu) *. W liście Kontrahentów/Produktów systemu handlowego wyświetlane są tylko te obiekty. Symfonia Premium. za pomocą polecenia systemowego Produkty->Dodaj produkt/usługę opisany zostanie w rozdziale poświęconym produktom. Aktualnie ITCube zintegrowany jest z następującymi programami: CDN Optima. Konfiguracja integracji Formularz „Konfiguracja integracji” umożliwia wprowadzenie danych niezbędnych do skonfigurowania połączenia pomiędzy systemem ITCube a programem handlowym. Po kliknięciu przycisku „Zapisz” system powiąże kontrahentów. Jeśli chcemy więc zmienić powiązanie należy w pierwszej kolejności usunąć istniejące przyporządkowanie (opcja dostępna w menu kontekstowym kontrahenta Wyrejestruj z systemu handlowego) a dopiero potem dokonać ponownego spięcia z nowym obiektem. kolejność elementów w pliku jest stała i wygląda następująco: Nazwa *. WAŻNE: System umożliwia wiązanie jedynie tych kontrahentów. Waluta (ceny detalicznej) *. W celu związania np. Cena detaliczna *. które nie są związane z rekordami z systemu ITCube.dodawania bądź modyfikacji danych. poszczególne pola rekordu oddzielone są tabulatorem. wartości składające się z wielu wyrazów muszą być ujęte w cudzysłów. Powiązania integracji Formularz „Powiązania integracji” umożliwia ręczne wiązanie obiektów (Kontrahentów. W zależności do jakiego systemu zewnętrznego jest wczytany sterownik (zmienna SynchronizerClass w pliku itcube. W ten celu należy kliknąć w przycisk „Podgląd”. Typ *. Aktywny upust (wartości: Tak/Nie). WF-MAG. kontrahentów należy z listy ITCube CRM wybrać Kontrahenta. Oczywiście plik ten (aby został rozpoznany przez system) musi zostać przygotowany według specjalnych zasad: • • • • każda linia opisuje nowy produkt/usługę. a system wyświetli nam stronę diagnostyczną. usługach na dwa sposoby. Drugą możliwością jest zaimportowanie do systemu gotowej listy asortymentu. VAT zakupu. Importowanie gotowych list produktów/usług (*) System umożliwia wprowadzanie informacji o oferowanych przez naszą firmę produktach. Pierwszy z nich. Cena @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 26 . przygotowanej wcześniej w postaci pliku tekstowego. Cena zakupu *. z którym ITCube jest obecnie zintegrowany. którzy nie są aktualnie związani. następnie z listy poniżej należy wybrać Kontrahenta z bazy programu handlowego.

99 10 PLN 5 10.wartość domyślna : Produkt. W tym celu: • z menu systemowego wybieramy polecenie System->Import produktów. Kolumna Aktywny upust . Kolumna Koordynator/Właściciel . Kolumna Minimalna ilość/Maksymalna ilość/Wielkość paczki . Waluta (ceny dodatkowej) *. 10. Opis. Waluta (ceny hurtowej 3) *.). Kolumny Cena . Cena dodatkowa. Maksymalna ilość.99 0 PLN PLN Tak Przykład: Monitor 5. Dostawca. Gdy już stworzymy odpowiedni plik zawierający wszystkie wymagane pola. Poniżej przedstawiono listę wartości domyślnych: • • • • • • • • • Kolumna Typ . Cena hurtowa 2.). Nie wszystkie ceny muszą zostać podane. • w przypadku cen zamiast przecinka należy zawsze używać kropki (np. każdy produkt posiada sześć cen. Kolumny Waluta . Cena promocyjna. Wielkość paczki. przez symbol PLN). natomiast z każdą ceną związana jest waluta. które mają posłużyć następnie do importu danych. Waluta (ceny hurtowej 2) *.00 PLN “To jest opis produktu monitor” “Pole dodatkowe 3” 7700Z 11 1332/AA MarcinC Sony 12316753172 Belinea “Belinea Poland” MarcinC “Pole dodatkowe 4” “Pole dodatkowe 5” WAŻNE: Należy bardzo uważnie sporządzać pliki. Właściciel (Login) * oraz pięć pól dodatkowych zdefiniowanych przy wdrożeniu systemu. Jednostka zbiorcza (j. ERPId. M15 1000 100 Produkt /Monitory/ 9. Minimalna ilość *.: 178.99 22% PLN 22% Tak 7. możemy przystąpić do jego importu. Koordynator (login).wartość domyślna : PLN. Nie wszystkie pola muszą zostać wypełnione. Dodatkowo system oznaczy błędnie wprowadzony rekord za pomocą pulsującej ikony a także niepoprawne pole rekordu zostanie oznaczone kolorem czerwonym. Kolumna Kategoria . Aktywny (wartości: Tak/Nie). Waluta (ceny hurtowej 1) *.wartość domyślna : Tak. Numer katalogowy.m.wartość domyślna : /.wartość domyślna : 0. Jeśli kolumna zawiera pusty wpis (zawiera pusty ciąg znaków bądź sekwencję znaków pustych np. Cena hurtowa 3. Kolumna Vat zakupu/Vat sprzedaży . • • wszystkie pola oznaczone symbolem * muszą zostać wypełnione. “” opk. Jednostka podstawowa (j. Jeśli dany wiersz pliku nie zawiera wszystkich kolumn system uzupełni je pustymi wpisami. Waluta (ceny promocyjnej) *. Producent. Jeśli dane w pliku zostaną podane nieprawidłowo (przykładowo podamy nazwę nieistniejącej kategorii) system nie dokona importu danych błędnego rekordu. jednakże nawet gdy nie wpisujemy którejś z cen to musimy wypełnić wszystkie kolumny dotyczące walut (np. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 27 .m. Kolumna Aktywny .99 PLN szt.99).wartość domyślna : Admin.hurtowa 1.wartość domyślna : Tak.55 PLN 8. Dostawca opis. PKWiU.wartość domyślna : 22%. Numer EAN.wartość domyślna : 1. spacja) system ITCube zastosuje wartość domyślną.

Każdemu rekordowi system przydzieli jeden z dwóch statusów: Ok – rekord został poprawnie dodany do bazy danych albo Błąd danych – importowanie rekordu zakończyło się niepowodzeniem ze względu na niepoprawne dane.). pliki) należy uzupełnić wykorzystując polecenie Produkty->Produkty/Usługi a następnie zmodyfikować wybrany rekord klikając w opcję Edytuj rekord.. Status. (kier. Drugą możliwością jest zaimportowanie do systemu gotowej listy kontrahentów. które zamierzamy zaimportować. za pomocą polecenia systemowego Kontrahenci->Dodaj kontrahenta opisany zostanie w rozdziale poświęconym Kontrahentom. za pomocą którego sprawdzić można będzie poprawność naszego pliku. Telefon. Faks. w której. Data pozyskania. Pierwszy z nich. (wew. Sposób pozyskania. Telefon dod. Osobowość prawna. Regon. przygotowanej wcześniej w postaci pliku tekstowego. które były importowane. Telefon dod. wartości składające się z wielu wyrazów muszą być ujęte w cudzysłów. Państwo. Branża. kolejność elementów w pliku jest stała i wygląda następująco: Nazwa *. Oczywiście plik ten (aby został rozpoznany przez system) musi zostać przygotowany według specjalnych zasad: • • • • każda linia opisuje nowego kontrahenta. zanim wciśniemy przycisk Importuj. Centrala. zdjęcia. Do tego służy sekcja Prawa. Ulica. • • WAŻNE: Za pomocą polecenia Importuj produkty możliwe jest wprowadzanie tylko podstawowych informacji o danym produkcie. Jeśli wszystkie dane znajdują się w odpowiednich rubrykach oraz nie są zaznaczone kolorem czerwonym możemy wcisnąć przycisk Importuj. By import został wykonany w trybie aktualizacji należy zaznaczyć opcję „Aktualizuj rekordy istniejące już w bazie”. Przez aktualizację rozumieć należy nadpisanie pól rekordu (wszystkich bądź tylko cennika) opisującego produkt jeśli w importowanym pliku znaleziony zostanie wpis o identycznym kodzie bądź numerze katalogowym. Konto bankowe. Pozostałe informacje (jak choćby aktywne promocje. Osoba obsługująca. poszczególne pola rekordu oddzielone są tabulatorem. Lista domen.• w nowo otwartym formularzu Importuj produkty wciskamy przycisk Przeglądaj aby wskazać lokalizację pliku z produktami/usługami. Faks (wew. Upust. Telefon (kier. możemy ustalić prawa dostępu dla importowanych rekordów dotyczących produktów/usług. Kod pocztowy.).). Strona WWW. Importowanie gotowych list kontrahentów (*) System ITCube umożliwia wprowadzanie informacji o kontrahentach współpracujących z naszą firmą na dwa sposoby. Miasto.). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 28 . wciśnięcie którego otworzy ekran podglądowy. Faks (kier. Telefon (wew.). Skrócona nazwa. WAŻNE: Za pomocą polecenia Importuj produkty możliwe jest także aktualizowanie rekordów. po zakończeniu importu produktów system wyświetli raport z wszystkimi rekordami. Grupa. NIP. Dodatkowo możliwe jest ustalenie praw Odczytu. Telefon dod. Region. wciskamy przycisk Następne znajdujący się pod polem Nazwa pliku. Zapisu oraz Dowiązywania rekordów dla wszystkich importowanych produktów/usług.). Lista email. co spowoduje wczytanie pliku z produktami do systemu.

pl. W tym celu: • • z menu systemowego wybieramy polecenie System->Import kontrahentów. Jeśli dane te zostaną podane nieprawidłowo (przykładowo podamy nazwę nieistniejącej branży) system nie dokona importu danych. Poniżej przedstawiono listę wartości domyślnych: • • • Kolumna Aktywny . @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 29 . możemy ustalić prawa dostępu dla importowanych rekordów dotyczących kontrahentów. Gdy już stworzymy odpowiedni plik zawierający wszystkie wymagane pola. Jeśli wszystkie dane znajdują się w odpowiednich rubrykach oraz nie są zaznaczone kolorem czerwonym możemy wcisnąć przycisk Importuj. Aktywny (wartości: Tak/Nie). które zamierzamy zaimportować. t. wszystkie daty muszą być w postaci: YYYY-MM-DD (np.Potencjał.pl “tomek@inteligent. Nie wszystkie pola muszą zostać wypełnione. Jeśli dany wiersz pliku nie zawiera wszystkich kolumn system uzupełni je pustymi wpisami. Dodatkowo system oznaczy błędnie wprowadzony rekord za pomocą pulsującej ikony a także niepoprawne pole rekordu zostanie oznaczone kolorem czerwonym. Do tego służy sekcja Prawa. wciśnięcie którego otworzy ekran podglądowy. Dodatkowo możliwe jest ustalenie praw Odczytu.wartość domyślna : Cena detaliczna. zanim wciśniemy przycisk Importuj. spacja) system ITCube zastosuje wartość domyślną. • wciskamy przycisk Następne znajdujący się pod polem Nazwa pliku.kowalczyk@iteligent. za pomocą którego sprawdzić można będzie poprawność naszego pliku. Klient Teleinformatyka Polska 12 12 Wysoki "10" "2002-02-02" "sp. o" 5/6" 22 MarekC CocaCola Tak “Pole http://inteligent. możemy przystąpić do jego importu. 2001-09-25).wartość domyślna : Admin. Opis. z. Zapisu oraz Dowiązywania rekordów dla wszystkich importowanych kontrahentów. Kolumna Właściciel . Jeśli kolumna zawiera pusty wpis (zawiera pusty ciąg znaków bądź sekwencję znaków pustych np. Kolumna Domyślna cena . Domyślna cena.wartość domyślna : Tak.pl Przykład: "Coca-Cola" "" 677-174-38-56 356234213 Kraków 22-133 Małopolska 12 86575676 444 "1234-243234-123421-86868""Spółdzielcza 34534534 333 inteligent. o. w której. Właściciel (Login) * oraz pola dodatkowe definiowane podczas wdrożenia. które mają posłużyć następnie do importu danych. • • wszystkie pola oznaczone symbolem * muszą zostać wypełnione. co spowoduje wczytanie pliku z informacjami do systemu.pl” 6789567 Potencjalny Ekstranet “To jest opis kontrahenta” “Pole dodatkowe 2” Cena hurtowa 1 MarekC “Pole dodatkowe 1” “Pole dodatkowe 5” dodatkowe 3” “Pole dodatkowe 4” WAŻNE: Należy bardzo uważnie sporządzać pliki. w nowo otwartym formularzu Importuj kontrahentów wciskamy przycisk Przeglądaj aby wskazać lokalizację pliku z kontrahentami.

Opis. Pierwszy z nich. C+ Przykład: Czajkowski Bartosz "2002-03-05" "Telefon" "Brożka 5/6" 7777777 +" VIP 333 501 t. “Osoba prywatna” 12 5555555 Mężczyzna 444 20-24 mgr 33 "JAVA. Drugą możliwością jest zaimportowanie do systemu gotowej listy kontaktów. za pomocą polecenia systemowego Kontrahenci->Dodaj kontakt.). Obsługujący (login). Telefon komórkowy. opisany zostanie w rozdziale poświęconym Kontrahentom.). przygotowanej wcześniej w postaci pliku tekstowego. wartości składające się z wielu wyrazów muszą być ujęte w cudzysłów. Imię. 2001-09-25). Importowanie gotowych list osób kontaktowych (*) System ITCube umożliwia wprowadzanie informacji o osobach kontaktowych na dwa sposoby. Kod pocztowy. które mają posłużyć następnie do importu danych. wszystkie daty muszą być w postaci: YYYY-MM-DD (np. Telefon. Tytuł. kolejność elementów w pliku jest stała i wygląda następująco: Nazwisko *. Specjalizacja. Kontrahent.). Ważność. Faks(wew. Skype oraz pięć pól dodatkowych definiowanych podczas wdrożenia. Pesel.kowalczyk@inteligent. Telefon komórkowy (kier. Państwo. Jeśli dane te zostaną podane nieprawidłowo (przykładowo podamy nazwę nieistniejącej firmy) system nie dokona importu danych. Data pozyskania. Wiek. Stanowisko. Lista email. Płeć. Telefon (kier. Oczywiście plik ten (aby został rozpoznany przez system) musi zostać przygotowany według specjalnych zasad: • • • • każda linia opisuje nową osobę kontaktową. Login w ekstranecie. Kanał kontaktowy. Status.). Sposób pozyskania. Hasło w ekstranecie. Ulica. Faks (kier.• po zakończeniu importu kontrahentów system wyświetli raport z wszystkimi rekordami. poszczególne pola rekordu oddzielone są tabulatorem. Miasto. Telefon (wew. Aktywny (wartości: Tak/Nie). Konto w ekstranecie (wartości: Tak/Nie). Dodatkowo system oznaczy błędnie wprowadzony rekord za pomocą pulsującej ikony a także niepoprawne pole rekordu zostanie oznaczone kolorem czerwonym. NIP. Właściciel (Login) *. GG. Dział. Faks.pl Programista Tak Cieszyn 43-400 śląskie Polska 677-174-38-21 400780522 393169 Brak MarekC Sieciowy Hasło Tak "To jest opis kontaktu" MarekC PrzemekC “Pole dodatkowe 3” Telemarketing “Pole dodatkowe 1” “Pole dodatkowe 5” “Potencjalny klient” “Pole dodatkowe 2” 12345 Czaja “Pole dodatkowe 4” WAŻNE: Należy bardzo uważnie sporządzać pliki.). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 30 . które były importowane. Region. • • wszystkie pola oznaczone symbolem * muszą zostać wypełnione. Każdemu rekordowi system przydzieli jeden z dwóch statusów: Ok – rekord został poprawnie dodany do bazy danych albo Błąd danych – importowanie rekordu zakończyło się niepowodzeniem ze względu na niepoprawne dane. Przełożony.

kolejność elementów w pliku jest stała i wygląda następująco: Data od *. Do tego służy sekcja Prawa. W tym celu: • • z menu systemowego wybieramy polecenie System->Import kontaktów. Data do *. Importowanie gotowych list informacji (*) System umożliwia wprowadzanie informacji dotyczących kontrahentów. za pomocą którego sprawdzić można będzie poprawność naszego pliku. • wciskamy przycisk Następne znajdujący się pod polem Nazwa pliku.wartość domyślna : Tak.wartość domyślna : Admin. zanim wciśniemy przycisk Importuj. Jeśli dany wiersz pliku nie zawiera wszystkich kolumn system uzupełni je pustymi wpisami. za pomocą polecenia systemowego Informacje->Dodaj informacje opisany zostanie w rozdziale poświęconym informacjom.Nie wszystkie pola muszą zostać wypełnione. Kontakt (Nazwisko Imię). • wszystkie pola oznaczone symbolem * muszą zostać wypełnione. Oczywiście plik ten (aby został rozpoznany przez system) musi zostać przygotowany według specjalnych zasad: • • • • każda linia opisuje nową informację. Jeśli wszystkie dane znajdują się w odpowiednich rubrykach oraz nie są zaznaczone kolorem czerwonym możemy wcisnąć przycisk Importuj. Treść. wciśnięcie którego otworzy ekran podglądowy. w której. Kontrahent. Gdy już stworzymy odpowiedni plik zawierający wszystkie wymagane pola. • po zakończeniu importu osób kontaktowych system wyświetli raport z wszystkimi rekordami. Jeśli kolumna zawiera pusty wpis (zawiera pusty ciąg znaków bądź sekwencję znaków pustych np. które były importowane.wartość domyślna : Tak. Pierwszy z nich. co spowoduje wczytanie pliku z informacjami do systemu. które zamierzamy zaimportować. poszczególne pola rekordu oddzielone są tabulatorem. Kolumna Właściciel . spacja) system ITCube zastosuje wartość domyślną. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 31 . Właściciel (Login) * oraz dziesięć pól dodatkowych zdefiniowanych przy wdrożeniu systemu. możemy przystąpić do jego importu. Typ *. Drugą możliwością jest zaimportowanie do systemu gotowej listy informacji. możemy ustalić prawa dostępu dla importowanych rekordów dotyczących kontaktów. w nowo otwartym formularzu Importuj kontakty wciskamy przycisk Przeglądaj aby wskazać lokalizację pliku z informacjami. projektów lub etapów projektów na dwa sposoby. Każdemu rekordowi system przydzieli jeden z dwóch statusów: Ok – rekord został poprawnie dodany do bazy danych albo Błąd danych – importowanie rekordu zakończyło się niepowodzeniem ze względu na niepoprawne dane. Projekt. Kolumna Aktywny . osób kontaktowych. wartości składające się z wielu wyrazów muszą być ujęte w cudzysłów. przygotowanej wcześniej w postaci pliku tekstowego. Temat. Etap Projektu. Poniżej przedstawiono listę wartości domyślnych: • • • Kolumna Konto w Ekstranecie . Dodatkowo możliwe jest ustalenie praw Odczytu oraz Zapisu dla wszystkich importowanych osób kontaktowych.

Kolumna Właściciel . Poniżej przedstawiono listę wartości domyślnych: • • • • • • Kolumna Godzina (od) -wartość domyślna : 08:00. “Ważne spotkanie w firmie Coca-Cola” “Spotkanie zakończyło pełnym sukcesem” “Pole dodatkowe10” “Pole doatkowe1” WAŻNE: Należy bardzo uważnie sporządzać pliki. • wciskamy przycisk Następne znajdujący się pod polem Nazwa pliku. Jeśli dane w pliku zostaną podane nieprawidłowo (przykładowo podamy nazwę nieistniejącego typu informacji) system nie dokona importu danych błędnego rekordu. w której. w nowo otwartym formularzu Importuj informacji wciskamy przycisk Przeglądaj aby wskazać lokalizację pliku z informacjami. zanim wciśniemy przycisk Importuj. iż błędnie zostały wprowadzone dwa pola: Kontrahent oraz Kontakt. możemy przystąpić do jego importu. Kolumna Temat . Dodatkowo system oznaczy błędnie wprowadzony rekord za pomocą pulsującej ikony a także niepoprawne pole rekordu zostanie oznaczone kolorem czerwonym. które mają posłużyć następnie do importu danych. Kolumna Data (do) -wartość domyślna : Kolumna Data (od). 09:03).wartość domyślna : Notatka.. Gdy już stworzymy odpowiedni plik zawierający wszystkie wymagane pola. W tym celu: • • z menu systemowego wybieramy polecenie System->Import informacji. możemy ustalić prawa dostępu dla importowanych rekordów dotyczących informacji. wciśnięcie którego otworzy ekran podglądowy. które zamierzamy zaimportować. Jeśli dany wiersz pliku nie zawiera wszystkich kolumn system uzupełni je pustymi wpisami. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 32 . Kolumna Typ .• wszystkie daty muszą być w postaci: YYYY-MM-DD (np. Do tego służy sekcja Prawa. spacja) system ITCube zastosuje wartość domyślną. Jeśli wszystkie dane znajdują się w odpowiednich rubrykach oraz nie są zaznaczone kolorem czerwonym możemy wcisnąć przycisk Importuj. za pomocą którego sprawdzić można będzie poprawność naszego pliku. Dodatkowo możliwe jest ustalenie praw Odczytu oraz Zapisu dla wszystkich importowanych informacji. Kolumna Godzina (do) -wartość domyślna : 08:00. Nie wszystkie pola muszą zostać wypełnione. 2001-09-25) natomiast godziny w postaci HH-MM (np.wartość domyślna : Admin.wartość domyślna : *Brak Tematu*. co spowoduje wczytanie pliku z informacjami do systemu.. Przykład: 2001-01-25 2001-01-26 CocaCola Administrator Kowalski Jan Spotkanie “” “” . W przypadku gdy pozostawimy pola Data od/ Data do nie wypełnione system przypisze im aktualną datę. Jeśli kolumna zawiera pusty wpis (zawiera pusty ciąg znaków bądź sekwencję znaków pustych np. WAŻNE: W przypadku błędnie podanego pola Kontrahent system zaznaczy.

za pomocą którego sprawdzić można będzie zawartość katalogu importu. które chcemy zarejestrować w systemie. mają zostać fizycznie usunięte z katalogu importu. możemy przystąpić do ich importu. umieszczonego wcześniej na komputerze pełniącym rolę serwera systemu ITCube. Jeśli w katalogu znajdują się wszystkie wymagane pliki możemy wcisnąć przycisk Importuj. ponieważ dokument o takiej samej nazwie znajduję się już w wybranym katalogu. W tym celu: • przekopiowujemy pliki do katalogu ITCube_Home/fileBuffor (gdzie ITCube_Home oznacza katalog w którym zainstalowany został system ITCube). obszernych plików jest to najwygodniejszy i zarazem najefektywniejszy sposób importu danych. na którym jesteśmy właśnie zalogowani należy wybrać @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 33 . Pierwszy z nich. Umożliwi on także wskazanie docelowego katalogu. Gdy już przygotujemy wszystkie pliki. zostanie otworzony ekran podglądowy. które były importowane. które były importowane. W sposób ten importować pliki może tylko i wyłącznie administrator systemu. Importowanie dokumentów (*) System ITCube umożliwia rejestrowanie dokumentów na dwa sposoby. Zmiana hasła Formularz Zmień hasło pozwala na zmianę hasła związanego z aktualnym kontem. W przypadku dużej ilości. • • z menu systemowego wybieramy polecenie System->Import dokumentów. Dane te wykorzystywane są przez moduł handel podczas wydruku dokumentów sprzedażowych. Dodatkowo możliwe jest ustalenie praw Odczytu oraz Zapisu (sekcja Prawa) dla wszystkich importowanych dokumentów. które zostały poprawnie zaimportowane. Każdemu rekordowi system przydzieli jeden z dwóch statusów: Ok – rekord został poprawnie dodany do bazy danych albo Błąd danych – importowanie rekordu zakończyło się niepowodzeniem. co spowoduje rejestrację wszystkich plików w systemie. Aby zmienić hasło uprawniające do korzystania z konta.• po zakończeniu importu informacji system wyświetli raport z wszystkimi rekordami. • po zakończeniu importu dokumentów system wyświetli raport z wszystkimi rekordami. Drugą możliwością jest zaimportowanie do systemu całego katalogu plików. właściciela importowanych plików oraz dokonanie wyboru czy pliki. za pomocą polecenia systemowego Dokumenty->Zarejestruj dokument opisany zostanie w rozdziale poświęconym ewidencji dokumentów (zdalna rejestracja dokumentu). Każdemu rekordowi system przydzieli jeden z dwóch statusów: Ok – rekord został poprawnie dodany do bazy danych albo Błąd danych – importowanie rekordu zakończyło się niepowodzeniem ze względu na niepoprawne dane. Dane firmy Formularz „Dane firmy” umożliwia zapisanie wszystkich informacji teleadresowych właściciela systemu ITCube CRM.

Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Historia sesji składający się z następujących kolumn: • kolumna Nr . Jeśli wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie system ITCube zmieni hasło. System ITCube zareaguje na to polecenie otwarciem nowego formularza składającego się z trzech pól: • pole Stare hasło – w które wpisać należy dotychczas używaną kombinację znaków alfanumerycznych. WAŻNE: Podczas identyfikacji za pomocą loginu i hasła system ITCube rozróżnia wielkość wpisywanych znaków alfanumerycznych.przycisk akcji . • pole Potwierdź nowe hasło – w to pole wpisać należy tę samą kombinację. • pole Nowe hasło – w które wpisać należy nowy ciąg znaków mający stanowić od tej chwili nasze prywatne hasło. Kolorem czerwonym zostaną oznaczone wszystkie pola wypełnione niepoprawnie. jednocześnie otwierając ponownie okno główne systemu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych zdarzeniom powiązanych z danym pracownikiem. W nagłówku (obok nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.zawiera datę oraz godzinę rozpoczęcia sesji bądź wystąpienia zdarzenia. przeglądając zdarzenia. Konkretną wartość wprowadzić należy za pomocą Kalendarza. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 34 . ustalić należy dokładny czas jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących sesji.zawiera numer porządkowy rekordu. według ich daty rozpoczęcia. Jeśli którekolwiek z pól zostało wypełnione błędnie – zostaniemy poproszeni o ponowne wypełnienie formularza. który jest integralną częścią systemu ITCube. W nagłówku (obok nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. której użyliśmy przy wypełnianiu pola Nowe hasło. Do tego służy polecenie System->Historia sesji. • kolumna Użytkownik . aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich sesji. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie informacji dotyczących historii sesji. Tak więc.zawiera nazwisko oraz imię pracownika. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie nazwy kolumny.opcję Zmień hasło (System->Zmień hasło). Historia sesji Administrator systemu ITCube ma możliwość przeglądania otwartych lub zamkniętych sesji. a także co niezwykle ważne . który otworzył określoną sesję bądź był autorem zdarzenia. Tak więc. Ma także możliwość uzyskania dostępu do pełnej listy zdarzeń które wystąpiły w kontekście poszczególnych sesji. • kolumna data . aby znaleźć rekordy dotyczące zdarzeń wygenerowanych przez użytkownika systemu „Jan Kowalski” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Użytkownik identyczną pozycję.

opisanie poszczególnych działów firmy. Z uwagi na potencjalną możliwość gromadzenia bardzo dużej ilości informacji związanych ze zdarzeniami operację taką warto wykonywać co pewien czas utrzymując na przykład roczny horyzont czasowy. wyświetlenie czy eksport.• Informacje dodatkowe . Po wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Użytkownicy administrator systemu otrzyma formularz składający się z dwóch okien. Na dole formularza możemy zdecydować czy w interesuje nas przeglądanie sesji (Sesje zakończone/aktywne) czy też konkretnych zdarzeń (Zdarzenia). Przykładowe typy to dodanie.). znajduje się także przycisk sesji bądź możliwość jej zamknięcia. W przypadku listy zdarzeń dodatkowo możemy zawęzić wyniki do zdarzeń konkretnego typu. za każdym razem gdy użytkownik kończy pracę. Zarządzanie użytkownikami systemu ITCube Aby możliwa była praca z systemem ITCube należy go w pierwszej kolejności odpowiednio skonfigurować. które umożliwią funkcjonowanie systemu w sposób optymalny dla specyficznych wymagań danego klienta. Pod tym pojęciem rozumie się wprowadzenie wszystkich informacji specyficznych dla danej firmy (przykładowo zdefiniowanie grup oraz nowych kont użytkowników. WAŻNE: Z powodów bezpieczeństwa. Dla sesji jest to lokalizacja z jakiej łączył się dany użytkownik. dla zdarzenia jego pełny opis.zawierającej numer porządkowy rekordu. Jak już było wspomniane wcześniej . Po wyborze tej opcji załadowana zostanie strona logowania co skutecznie uniemożliwi osobie niepowołanej korzystanie z zasobów systemu. modyfikacja. Działy firmy (*) Formularz Działy firmy (Użytkownicy->Słowniki->Działy firmy) pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube struktury firmy.zawiera informacje dodatkowe. Administrator będzie miał także możliwość usunięcia z bazy danych zdarzeń starszych od wskazanej daty. powinien wylogować się z systemu ITCube używając polecenia System->Zakończ pracę. za pomocą którego będzie mógł: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 35 .w pierwszej od lewej kolumnie (Nr). edycja. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do wyświetlenia pełnej listy zdarzeń w obrębie wybranej Kończenie pracy systemu Aby zakończyć pracę z systemem ITCube (zakończyć sesję) należy użyć polecenia System>Zakończ pracę. . itp.

prawa dostępu (do odczytu. Grupy użytkowników (*) Formularz Grupy użytkowników (Użytkownicy->Słowniki->Grupy użytkowników) pozwala na stworzenie w systemie powiązanych ze sobą wspólnymi uprawnieniami zbiorów użytkowników. istniejących w systemie grup.. zmodyfikować nazwę działu poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa oraz podaniu nowej nazwy w polu Nowa nazwa okna Usuń/Modyfikuj dział i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 36 . zapisu oraz dowiązywania) są przyznawane grupom użytkowników. • • WAŻNE: Wprowadzone za pomocą tego formularza informacje będą później wykorzystane podczas dalszej pracy z systemem – przykładowo podczas tworzenia nowego użytkownika będzie można przypisać go do dowolnego ze stworzonych wcześniej działów. którzy nie zostali dołączeni do żadnej z pozostałych. Grupy tej nie można usunąć. dokumenty. WAŻNE: Wprowadzone za pomocą tego formularza informacje będą później wykorzystane podczas dalszej pracy z systemem – przykładowo podczas tworzenia nowego użytkownika będzie można przypisać go do dowolnej ze stworzonych wcześniej grup. do której automatycznie przypisywani są wszyscy ci użytkownicy.• dodać nowy dział – poprzez wpisanie jego nazwy w polu Nazwa okna Dodaj dział i kliknięcie w przycisk Dodaj. za pomocą którego będzie mógł: • dodać nową grupę – poprzez wpisanie jej nazwy w polu Nazwa okna Dodaj grupę użytkowników i kliknięcie w przycisk Dodaj. WAŻNE: Grupy użytkowników systemu ITCube są bardzo istotne z punktu widzenia dostępności do poszczególnych rekordów bazy danych. Po wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Użytkownicy administrator systemu otrzyma formularz składający się z dwóch okien. projekty itd. WAŻNE: W systemie ITCube istnieje domyślna grupa użytkowników (Domyślna). osoby kontaktowe. usunąć już istniejący dział poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa okna Usuń/Modyfikuj dział i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Usuń. co powinno przyczynić się do łatwiejszego nimi zarządzania oraz do łatwiejszego nadawania praw dostępu do zasobów systemu. Przy dodawaniu dowolnych rekordów jak kontrahenci. • usunąć już istniejącą grupę poprzez wybranie jej nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa okna Usuń grupę użytkowników i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie w przycisk Usuń. • zmodyfikować nazwę grupy poprzez wybranie jej nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa oraz podaniu nowej nazwy w polu Nowa nazwa okna Usuń/Modyfikuj grupę użytkowników i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz.

funkcja jaką sprawuje w firmie dany użytkownik systemu. • Stanowisko . • zmodyfikować nazwę kompetencji poprzez wybranie jej nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa oraz podaniu nowej nazwy w polu Nowa nazwa okna Usuń/Modyfikuj kompetencje i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz. • usunąć już istniejącą kompetencję poprzez wybranie jej nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa okna Usuń/Modyfikuj kompetencję i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Usuń. za pomocą którego będzie mógł: • dodać nową kompetencję – poprzez wpisanie jej nazwy w polu Nazwa okna Dodaj kompetencje i kliknięcie w przycisk Dodaj. danych opisujących zajmowane stanowisko oraz przysługujących praw. • Hasło (obowiązkowe) – zbiór liter i cyfr (ITCube rozróżnia wielkość znaków). które przydzielane będą w trakcie używania systemu poszczególnym pracownikom. które wraz z odpowiednim loginem służą identyfikacji konkretnego użytkownika w systemie. a w związku z tym będzie miał określone uprawnienia i możliwości działania. WAŻNE: Wprowadzone za pomocą tego formularza informacje będą później wykorzystane podczas dalszej pracy z systemem – przykładowo podczas tworzenia nowego użytkownika będzie można przypisać mu dowolną ilość posiadanych przez niego kompetencji. Kompetencje użytkowników (*) Formularz Kompetencje użytkowników (Użytkownicy->Słowniki->Kompetencje) pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube kompetencji.WAŻNE: W systemie ITCube CRM istnieje predefiniowana grupa o nazwie Grupa rekordów prywatnych. Po wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Użytkownicy administrator systemu otrzyma formularz składający się z dwóch okien. Imię – imię nowego użytkownika. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 37 . System udostępnia także narzędzia pozwalające na wyszukiwanie w bazie pracowników osób posiadających określone umiejętności. Rejestracja nowego użytkownika polega na podaniu danych osobowych.Poszczególne pola: • • • Nazwisko (obowiązkowe) – nazwisko nowego użytkownika. Login (obowiązkowe) – nazwa nowego użytkownika pod jaką będzie on identyfikowany przez system ITCube. którym właściciel nadał prawa “*Tylko twórca rekordu*”. W przypadku gdy użytkownik należy do tej grupy ma on dostęp do rekordów. I tak aby dodać nowego użytkownika należy wybrać opcję Dodaj użytkownika z menu Użytkownicy oraz w nowo otwartym formularzu Dodaj użytkownika wypełnić kolejno wszystkie wymagane pola (pola oznaczone gwiazdką). Wartość tego pola musi być niepowtarzalna. Dodawanie nowego użytkownika Formularz Dodaj użytkownika (Użytkownicy->Dodaj użytkownika) pozwala na dodawanie nowych użytkowników systemu.

• Przełożony – określenie zależności służbowej dodawanego do bazy systemu użytkownika. posiadanych przez niego. Dostęp do modułu “Formularze”. Dlatego logiczne wydaje się. WAŻNE: Po prawej stronie pola Przełożony znajduje się przycisk Kontrola przełożonego. kończąc na tych użytkownikach. WAŻNE: Oczywistym jest fakt. • Kompetencje – przypisanie użytkownikowi listy kompetencji. które można nadać nowo tworzonemu użytkownikowi. Edycja projektów zamkniętych negatywnie. Jeśli pole to nie zostanie zaznaczone (mimo. którzy wcześniej zostali tam dodani przez uprawnioną osobę (administratora systemu lub osobę mającą odpowiednie uprawnienia) za pomocą polecenia Dodaj użytkownika. Wyboru kilku kompetencji dokonujemy trzymając wciśnięty klawisz Ctrl bądź Shift. WAŻNE: Dzięki grupom użytkowników o wiele prostsze staje się zarządzanie prawami dostępu do rekordów w bazie danych. Aby ustalić tę zależność należy wybrać z rozwijanego menu nazwisko i imię bezpośredniego przełożonego danego pracownika. Uprawnienia (obowiązkowe) – jest to lista uprawnień. Dostęp do modułu “Faks”. W bardzo prosty sposób można udostępnić do odczytu/zapisu rekordy wszystkim użytkownikom przypisanym do konkretnej grupy. że w bazie znajdować się będą tylko imiona i nazwiska tych użytkowników. którzy nie sprawują funkcji kierowniczych i którym nie podlegają żadni pracownicy. iż użytkownik posiadał będzie przełożonego) mechanizm kontroli pozostanie nieaktywny. Dostęp do modułu “Serwis”. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 38 • • . Dostęp do modułu “CallCenter”. Dostęp do modułu “Mobile”. aby tworzenie bazy użytkowników zaczynać od najwyższego szczebla kierowniczego i kontynuować uzupełnianie. Osoba ta będzie w przyszłości upoważniona do akceptacji mailingów. Dostęp do modułu “Mail”. Dostęp do modułu “Intranet”. I tak zaznaczając/odznaczając kolejne pola wyboru można umożliwić wprowadzanej właśnie do systemu osobie następujące prawa: • • • • • • • • • • Dostęp do modułu “Ekstranet”. zaznaczenie którego spowoduje uruchomienie mechanizmu akceptacji czynności podejmowanych przez danego użytkownika. Dostęp do modułu “Projekty”. kosztów osoby aktualnie wprowadzanej. nieobecności. • Grupa użytkowników – przypisanie nowo tworzonego użytkownika do grupy (grup) użytkowników. Dział – przypisanie nowo tworzonego użytkownika do odpowiedniego działu firmy (poszczególne działy firmy tworzy się za pomocą polecenia Działy firmy z menu Użytkownicy->Słowniki).

Generowanie eksportów ogólnych. Zarządzanie duplikatami kontrahentów. managera (serwis/swój dział). Generowanie planów sprzedażowych. Zarządzanie kursami walut. Przeglądanie dokumentów innych użytkowników. Generowanie p. managera (projekty/globalny). Generowanie p. Usuwanie swoich listów. Generowanie p. Zarządzanie sprzedażą. Przeglądanie listów innych użytkowników. Generowanie p. Ręczna edycja cen dla dokumentu sprzedaży. managera (projekty/swój dział). Przeglądanie faksów innych użytkowników. Odczyt kalendarzy projektów innych użytkowników. Edycja faktur. Zarządzanie kontrahentami/kontaktami. Zarządzanie użytkownikami. Usuwanie swoich nieobecności. Wykonywanie akcji zbiorowych. Odczyt cen zakupu produktów/usług. Generowanie eksportów projektowych. Zarządzanie planami sprzedażowymi. Generowanie p. Zarządzanie uprawnieniami rekordów. Zarządzanie fakturami. Zarządzanie zastępstwami. Przeglądanie kosztów innych użytkowników. Zarządzanie rozliczaniem faktur. managera (serwis/globalny). Zarządzanie korespondencją grupową. Generowanie raportów CR. Przeglądanie sprzedaży innych użytkowników. Przeglądanie nieobecności innych użytkowników. Edycja zamkniętych zamówień. managera (handel/globalny).• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Edycja projektów zamkniętych pozytywnie. managera (handel/swój dział). Generowanie eksportów serwisowych. Generowanie p. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 39 . Zarządzanie produktami/usługami. Edycja trwających/minionych nieobecności. Generowanie statystyk/analiz oraz eksportów. Zarządzanie dokumentami. Zarządzanie pomocą wewnętrzną.

Dokumentów itd. Nadawanie uprawnień jest niezwykle istotnym elementem procesu tworzenia „tożsamości” nowego użytkownika – niewłaściwe nadanie uprawnień może zaowocować w przyszłości przykładowo pozbawieniem tegoż użytkownika dostępu do tych opcji systemu. Projektów. Edycja zamkniętych działań serwisowych. Usuwanie swoich ogłoszeń. WAŻNE: Należy bardzo uważnie nadawać pewne prawa użytkownikom. Przeglądanie informacji innych użytkowników. Zapisu oraz Dowiązywania. Usuwanie swoich rezerwacji. możemy uzupełnić pozostałe dane teleadresowe – tak aby tworzona w systemie baza pracowników była pełniejsza i @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 40 . Przeglądanie serwisu innych użytkowników.• • • • • • • • • • • • • • • • • WAŻNE: Usuwanie swoich faksów Zarządzenie nowymi faksami. Redelegacja odebranych zadań. które będą mu niezbędne w jego pracy.) Po zakończeniu wypełniania okna z podstawowymi danymi użytkownika. Ostatnim ważnym prawem jest Zarządzanie zbiorami kontrahentów/kontaktów. Odczyt historii sesji. Podczas pracy użytkownika domyślne prawa będą ustawiane na każdym formularzu służącym dodawaniu/modyfikacji rekordów. Odczyt historii z systemu handlowego. System pozwala na oddzielne zdefiniowanie domyślnych praw dla rekordów dotyczących różnych obiektów (Kontrahentów. Rejestracja rekordów w systemie handlowym. Przeglądanie zadań użytkowników swojego działu. W szczególności chodzi o prawo do zarządzania użytkownikami – użytkownik mający takie prawo może dowolnie modyfikować dane dotyczące użytkowników czyli także zmieniać im prawa. Zmiana dowolnego pola odebranych zadań. Zmiana terminu realizacji odebranych zadań. Do niebezpiecznych praw należą: Usuwanie dowolnych rekordów (możliwość usunięcia dowolnego rekordu z systemu). Użytkownik mający to prawo może zmienić cały zbiór kontrahentów za pomocą jednego kliknięcia myszki. Zarządzanie korespondencją grupową (użytkownik mający takie prawo może wysłać mailing do wszystkich kontrahentów i kontaktów firmy). Po określeniu Uprawnień użytkownika należy zdefiniować Domyślne prawa do Odczytu. Sprzedaży. Serwisu. Usuwanie dowolnych rekordów. Przeglądanie zadań innych użytkowników. Edycja zamkniętych zadań. prawa dotyczące generowania raportów (raporty zawierają newralgiczne dane dla firmy oraz mają możliwość eksportu danych do systemów zewnętrznych).

Z podanych powyżej pól podkreślić należy znaczenie następujących trzech. telefon. Wszystkie te informacje wpisać można w pola o takich samych nazwach – pamiętać warto też. • • Hasło IMAP – hasło dostępu do powyższego konta pocztowego. Serwer SMTP/Port – nazwa serwera smtp służącego do wysyłania poczty elektronicznej. System ITCube daje nam również możliwość zarejestrowania użytkownika WAŻNE: nieaktywnego. iż mogą być kiedyś przydatne. kod pocztowy. po wybraniu którego system otworzy formularz Zarządzaj użytkownikami gdzie dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Hasło SMTP – hasło dostępu do powyższego konta pocztowego. Operację wprowadzania do systemu nowego użytkownika zakończyć należy wciśnięciem przycisku Zapisz.bardziej funkcjonalna. miasto. państwo. Jeśli z jakiegoś powodu rezygnujemy z wprowadzania danych użytkownika do systemu – wystarczy kliknąć przycisk Anuluj. iż nie są to informacje obligatoryjne – pozwalają jednak na zwiększenie funkcjonalności działania systemu. Możemy wskazać czy wymaga on autoryzacji bądź połączenia kodowanego protokołem SSL. którego właścicielem jest użytkownik. W sekcji Dane dodatkowe o użytkowniku mamy możliwość wzbogacenia naszej bazy o takie informacje jak: ulica. Dodatkowo jeśli serwer wykorzystuje niestandardowy port możemy go zdefiniować w polu Port. Osiągnąć to można poprzez wyłączenie opcji Aktywny znajdującej się po prawej stronie pola Nazwisko na początku formularza. na którym umieszczone jest konto pocztowe POP lub IMAP wprowadzanego użytkownika. co do których sądzimy. region. • Konto IMAP – nazwa konta na podanym powyżej serwerze. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 41 . których wypełnienie niezbędne jest w przypadku gdy użytkownik będzie odbierał pocztę elektroniczną przy użyciu systemu ITCube: • Serwer IMAP – serwer. który umożliwi wycofanie się z całej operacji. Skrzynka email – sekcja służąca określeniu praw do Odczytu i Zapisu poczty elektronicznej dodawanego użytkownika. Jest to także prosty sposób na tymczasowe zablokowanie konta danego użytkownika. • Podgląd / Modyfikacja danych użytkowników Użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać przeglądu bazy danych użytkowników systemu oraz (jeśli ma odpowiednie uprawnienia) dokonać w niej niezbędnych poprawek. Jeśli korzystamy ze standardowych portów pole to powinno pozostać puste. Do tego celu służy polecenie Użytkownicy->Użytkownicy. właściwości konta poczty e-mail dodawanego użytkownika oraz szeroko pojęte informacje dodatkowe. • • Konto SMTP – nazwa konta na serwerze smtp służącym do wysyłania poczty elektronicznej.

Można posłużyć się rozwijanym menu. kompetencje użytkownika bądź dział. skoku do partii rekordów. która poprzedza właśnie przeglądaną. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 42 . Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. skoku do partii rekordów. system umożliwia poruszanie się pomiędzy partiami dostępnymi systemie. WAŻNE: wszystkimi Jeśli nie dokonaliśmy rekordów w bazie rekordów w wyszukiwania Jeśli za pomocą narzędzi nasze zaawansowanych (o których mowa poniżej). Okno składa się z pięciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. • kolumna Dział – zawiera informację o dziale firmy.Wyszukiwanie danych Formularz składa się z dwóch okien. nazwisko. o którą nam chodzi. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego użytkownika systemu za pomocą takich danych jak choćby: imię. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Wyboru dokonujemy zaznaczając pole Aktywne rekordy bądź pole Nieaktywne rekordy znajdujące się po lewej stronie przycisku Szukaj. każda partia składa się z dziesięciu rekordów gdzie zaś każdy rekord zawiera dane związane z jednym pracownikiem). dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o użytkowniku. edycji bądź usunięcia danych. • • • • Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. WAŻNE: Wyszukiwanie może odbywać się w bazie rekordów zawierających aktywnych użytkowników oraz w bazie zawierającej użytkowników nieaktywnych (więcej o nadawaniu statusu użytkownika aktywnego/nieaktywnego w punkcie dotyczącym dodawania nowego użytkownika). login jakim posługuje się w systemie. jednak zawęziliśmy poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. edycja jego danych oraz ich usunięcie (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych). Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. w którym zatrudniony jest dany pracownik. w którym pracuje. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria.

Tak więc. aby znaleźć rekordy działania dotyczące będzie pracowników wyświetlenie zatrudnionych rekordów w hipotetycznym dziale „Redakcja” pracownikom wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Dział frazę „Redakcja”. Wynikiem takiego poświęconych wszystkim zatrudnionym w dziale „Redakcja” naszej firmy. Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim pracownikom. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich pracowników posiadających hipotetyczne kompetencje “Kurs angielskiego” oraz “Studia ekonomiczne” wystarczy zaznaczyć te kompetencje (trzymając wciśnięty klawisz Ctrl) i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku mechanizmu wyszukującego dane w kolumnie Nazwisko i imię. pod jakim jest on rozpoznawany przez system. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 43 . kolumna Kompetencje zawiera informacje o kompetencjach posiadanych przez • poszczególnych pracowników. • kolumna Nazwisko / imię – zawiera imię i nazwisko pracownika. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. • kolumna Login – zawiera identyfikator użytkownika. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordu poświęconego pracownikowi posługującemu się tym właśnie loginem. którzy mają ukończony tylko kurs angielskiego bądź studia ekonomiczne numerem jeden. Jeśli nie znamy pełnego imienia bądź nazwiska – system umożliwia skorzystanie z tak zwanego mechanizmu poszukiwania na podstawie wzorca.wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. WAŻNE: Aby opcja ta była użyteczna należy oczywiście pamiętać o wprowadzeniu do systemu struktury firmy (Użytkownicy->Słowniki->Działy firmy) i przypisaniu konkretnych pracowników do poszczególnych jej działów (Użytkownicy->Dodaj użytkownika). tak i tutaj mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. którzy posiadają przynajmniej jedną ze wskazanych kompetencji. aby znaleźć rekord dotyczący użytkownika posługującego się konkretnym identyfikatorem. aby znaleźć rekord dotyczący Jana Kowalskiego wystarczy wpisać w pole Nazwisko i imię frazę „Jan Kowalski” i wcisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim Janom Kowalskim pracującym w naszej firmie. wystarczy wpisać jego nazwę w polu edycyjnym i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc w wymienionym przypadku pracownicy. którzy spełniają nasze kryteria w 100% oznaczeni zostaną numerem dwa natomiast ci. Tak więc. Każdy z rekordów zostanie opisany numerem wskazującym na ilość kompetencji pokrywających się z naszym wyborem.

WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o użytkowniku którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony o następującym wyglądzie . • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. tworzenie nowego konta na bazie już istniejącego oraz ich usunięcie. Analogicznie – klikając w przycisk Anuluj system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone na temat danego użytkownika informacje. który wypełnić należało podczas wprowadzania danych nowego użytkownika (Użytkownicy->Dodaj użytkownika). Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie Podgląd / Modyfikacja / Tworzenie nowych kont/ Usuwanie rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. edycja jego danych. Aby zmiany zostały zapisane należy zatwierdzić je klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. znajduje się także przycisk . Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu użytkownika znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Za pomocą tego formularza uprawniony użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranego wcześniej użytkownika systemu i może dowolnie je zmodyfikować. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 44 . Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. dzięki któremu użytkownik systemu uzyskuje dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o użytkowniku.

Domyślne wartości typu oraz stanu realizacji opisują sytuacje w której zależy nam na zmianie realizatora niezależnie od typu ale tylko w rekordach które skojarzone są z czynnościami „zamkniętymi”. Przez obowiązki rozumie się tutaj takie obiektu jak : Wykonywane zadania. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Prowadzone projekty/etapy projektów. obsługujący czy koordynator) zaznaczmy opcję Zmień także właściciela rekordów. Wykonywane zlecenia/działania serwisowe. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 45 . Zarządzanie zastępstwami System ITCube oferuje narzędzie pozwalające na grupowe przepinanie obowiązków pomiędzy użytkownikami systemu. Ma to zastosowanie w przypadku długotrwałych absencji pracownika bądź też zakończenia współpracy. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy formularz dodawania użytkownika. Funkcja ta jest bardzo przydatna przy tworzeniu kont o podobnych parametrach (np. pracownicy jednego działu). Obsługiwane oferty. By wywołać formularz zarządzania zastępstwami należy wybrać polecenie Użytkownicy>Zastępstwa. Jeśli mamy do czynienia z nieobecnością czasową podajemy zakres dat w polu okres zastępstwa. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj użytkownika. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Ostatnim krokiem jest wykonanie akcji zmiany realizatora poprzez naciśnięcie przycisku Zapisz. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Usuwanie rekordu(*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Wykonywane zlecenia/działania serwisowe). które mają zostać skojarzone z nowym realizatorem. Ostatnim krokiem jest wskazanie obiektów (Wykonywane zadania. W pierwszej kolejności należy wskazać osobę zastępowaną oraz zastępującą. Wszytkie pola formularza zostaną jednak automatycznie ustawione na wartości pobrane istniejącego juz konta. Zagwarantuje to zastępującemu pełniejszy dostęp do rekordów ale spowoduje także utratę informacji o pierwotnym właścicielu rekordu. Jeśli dodatkowo zależy nam by osoba zastępująca stała się także właścicielem rekordów (domyślnie zmianie ulega tylko pole realizator. Obsługiwane oferty. Prowadzone projekty/etapy projektów. Dla każdego z tych obiektów będziemy także mogli precyzyjnie określić typ oraz stan realizacji. Może to w przyszłości utrudnić interpretację danych historycznych dlatego co do zasady pole to powinno pozostać niezaznaczone.WAŻNE: W przypadku edycji konta Admin widoczna jest tylko i wyłącznie sekcja Domyślne prawa. Tworzenie nowych kont Każdy z rekordów można w dowolnej chwili wykorzystać jako bazę dla nowego konta.

• Typ informacji (obowiązkowe) – niezwykle istotne menu pozwalające określić typ wprowadzanej do systemu informacji. I tak w formularzu tym znaleźć będziemy mogli następujące pola: • Data od. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy typ informacji – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj typ informacji o użytkowniku i klikając w przycisk Dodaj. • wybierając interesujący nas typ z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ informacji o użytkowniku. Zanim jednak rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych informacji dotyczących użytkowników systemu (Użytkownicy->Dodaj informację) logiczne wydaje się stworzenie w bazie struktury podziału informacji ze względu na treść. modyfikacji jego nazwy w polu Nowa nazwa oraz naciśnięciu przycisku Zapisz. Wprowadzanie nowej informacji o użytkowniku Informacje wprowadzamy do systemu za pomocą polecenia Użytkownicy->Dodaj informację. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu informacji. Wybór wyżej wymienionej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy informacji o użytkowniku. którego użytkownika dotyczy wprowadzana informacja. które używane będą w systemie. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. • Użytkownik (obowiązkowe) – pole specyfikujące.Typy informacji o użytkowniku (*) System ITCube umożliwia prowadzenie pełnej historii współpracy z pracownikiem. zaznaczając okno Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. który przywołać można klikając w przycisk pola Data. Dzięki podziałowi informacji na typy wygodniejsze i szybsze staje się ich późniejsze wyszukiwanie. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. Pochwała itd. do (obowiązkowe) – pola. znajdujący się po lewej stronie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 46 . za pomocą którego określić będziemy mogli wszystkie parametry nowo tworzonej wiadomości. Polecenie Użytkownicy->Słowniki->Typu informacji pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube typów wszystkich informacji. • usunąć już istniejący typ wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ informacji o użytkowniku i klikając w przycisk Usuń.: Ważne zaniedbanie. • zmodyfikować istniejący typ poprzez wybranie jego nazwy w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ informacji o użytkowniku. Domyślny typ informacji ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Typ domyślny podczas edycji nowego rekordu w oknie Dodaj typ informacji o użytkowniku.). której dotyczą (np. Po wybraniu wyżej wspomnianej opcji otwarty zostanie nowy formularz Dodaj informację o użytkowniku. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. za pomocą których określić należy zakres czasowy dotyczący wprowadzanej informacji.

skoku do ostatniej partii rekordów w bazie.• Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające powiązanie informacji o użytkowniku z kontrahentem. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jedną informacją o użytkowniku). Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Do tego celu służy polecenie Użytkownicy->Informacje. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 47 . skoku do partii rekordów. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj informacjami o użytkownikach. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. która poprzedza właśnie przeglądaną. za pomocą którego dokonać możemy wyboru osoby • kontaktowej dla wybranej powyżej firmy. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Kontakt – rozwijane menu. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. o którą nam chodzi. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. projektu. Można posłużyć się rozwijanym menu. Podgląd / Modyfikacja informacji o użytkownikach Posiadający odpowiednie uprawnienia użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. którego dotyczyć będzie wprowadzana właśnie do systemu WAŻNE: Administrator systemu będzie miał możliwość specyfikacji właściciela rekordu używając pola Właściciel. każda partia grupuje dziesięć rekordów. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. • Treść – właściwe pole edycyjne umożliwiające wpisanie treści samej informacji. • Właściciel (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela wprowadzanego rekordu. • Etap projektu – rozwijane menu. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj informacjami o użytkownikach składa się z dwóch okien. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na dwa różne sposoby. skoku do partii rekordów. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu wyżej wskazanego wiadomość. • Projekt – rozwijane menu umożliwiające powiązanie informacji o użytkowniku z konkretnym projektem.

których typ został tak właśnie określony. typ informacji. znajdującego się po @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 48 . aby znaleźć wszystkie informacje. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnej informacji wg tego właśnie kryterium. użytkownik systemu. którego dotyczy informacja czy też zakres czasowy danej informacji. Tak więc. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wiadomości stworzonych przez użytkownika „Jan Kowalski”. • kolumna Użytkownik – zawiera Nazwisko oraz imię pracownika. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. których typ określony został jako „Poważne zaniedbanie” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Typ identyczną wartość. Okno składa się z pięciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. której twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. edycji bądź usunięcia danych. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich wiadomości. Do. aby znaleźć rekordy dotyczące informacji związanych z pracownikiem „Jan Kowalski” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Użytkownik identyczną pozycję. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom.wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Do w kolumnie Data. Do tego celu służą dwa pola Od. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. według ich daty początkowej lub końcowej. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących informacji. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści informacji. aby znaleźć informację. • kolumna Data – zawiera informację o dacie danej informacji. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. jej edycja oraz usunięcie danej wiadomości. z którym związana jest określona wiadomość. który jest integralną częścią systemu ITCube. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. • kolumna Typ – jak sama nazwa wskazuje – kolumna zawiera informacje na temat typu danej informacji. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej informacji za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania wiadomości wg tego właśnie kryterium. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku prawej stronie pól Od. który wprowadził do systemu daną informację. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom powiązanym z danym pracownikiem. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Tak więc.

WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego. kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o produkcie którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Za pomocą tego formularza użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranej wcześniej @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 49 . . Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. który wypełnić należało podczas wprowadzania nowej informacji (Użytkownicy->Dodaj informację). Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone podczas tworzenia nowej wiadomości informacje. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno.WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu informacji znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. znajduje się także przycisk edycja zapisanych tam danych oraz ich usunięcie.

I tak w sekcji Dane dotyczące informacji uwzględnionych w statystyce znajdują się następujące pola: Data od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego raportu. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie informacje powinny zostać umieszczone w raporcie. Raport użytkowników – statystyka aktywności Pierwszym z raportów dotyczących użytkowników jest Statystyka aktywności. Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. Aby zmiany zostały zapisane. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. co ułatwia porównywanie efektywności pracowników. I tak znajdują się tu następujące pola: Data od/do – pola. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. System wygeneruje statystykę związaną z projektami. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. zadań. Raport ten jest w postaci tabelarycznej. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. którego będzie dotyczyć statystyka. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj spowoduje odrzucenie wszystkich wprowadzonych przez nas poprawek. Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. Raport ten prezentuje ile informacji. • • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu.informacji i może dowolnie je zmodyfikować. faksów zostało dodanych do systemu przez użytkowników. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. maili. ofert. Statystykę aktywności można wygenerować za pomocą polecenia Raporty>Użytkownicy->Statystyka aktywności. który wywołać należy klikając w przycisk pola. znajdujący się po lewej stronie • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 50 . przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. których koordynatorem jest wskazana osoba. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza.

Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie statystyki powiązanej ze wskazanym projektem. którego dotyczyć ma • podsumowanie statystyczne. I tak znajdują się tu następujące pola: Kontrahent .• Wzorzec – rozwijana lista. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. • Państwo – rozwijane menu. • Status – rozwijane menu. którego ma dotyczyć podsumowanie statystyczne. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Branża – rozwijane menu.pole umożliwiające wprowadzenie nazwy kontrahenta. znajdujący się po • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 51 . za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne.rozwijane menu. . Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. • Grupa – rozwijane menu. • Potencjał . • Data pozyskania (od. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku.rozwijane menu. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. • Region . do) – pola. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. • Miasto – pole edycyjne. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy status kontrahenta. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie statystyki związanej z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. z której można wybrać projekt wzorcowy. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. Ostatnia część formularza (Dane dotyczące profilu kontrahenta) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na kontrahenta. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta.

I tak w sekcji Dane dotyczące informacji uwzględnionych w statystyce znajdują się następujące pola: Data od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego raportu. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza.• Właściciel kontrahenta . który wywołać należy klikając w przycisk pola. Raport postaci tabelarycznej. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie statystyki powiązanej ze wskazanym projektem. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • • znajdujący się po lewej stronie pola. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. System wygeneruje statystykę związaną z projektami. I tak znajdują się tu następujące pola: Data od/do – pola. • • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. Waluta – pole zawężające raport do dokumentów wyrażonych w podanej walucie. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. ułatwia porównywanie “zyskowności” pracowników. których koordynatorem jest wskazana osoba. • Wzorzec – rozwijana lista. którego będzie dotyczyć statystyka. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie informacje powinny zostać umieszczone w raporcie. Raport użytkowników – statystyka zysku ze sprzedaży Kolejnym z raportów dotyczących użytkowników jest Statystyka zysku. Raport ten prezentuje jaki zysk/stratę osiągnął konkretny ten użytkownik jest w w rozbiciu na oferty. z której można wybrać projekt wzorcowy. co zamówienia oraz przychody/koszty. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie statystyki związanej z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. Statystykę zysku można wygenerować za pomocą polecenia Raporty->Użytkownicy->Statystyka zysku ze sprzedaży. co uczynić można klikając przycisk Generuj. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. znajdujący się po lewej stronie • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 52 . Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza.rozwijane menu. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu.

• Państwo – rozwijane menu.rozwijane menu. co uczynić można klikając przycisk Generuj. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Region . dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne.• Etap projektu - rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. I tak znajdują się tu następujące pola: Kontrahent . • Data pozyskania (od. znajdujący się po • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 53 . dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. do) – pola. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. którego ma dotyczyć podsumowanie statystyczne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy status kontrahenta. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta.rozwijane menu. • Właściciel kontrahenta . bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. • Potencjał . za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. • Branża – rozwijane menu. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta.rozwijane menu. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. • Status – rozwijane menu. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. . • Sposób pozyskania – rozwijane menu. • Grupa – rozwijane menu. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. Ostatnia część formularza (Dane dotyczące profilu kontrahenta) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na kontrahenta. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. • Miasto – pole edycyjne.pole umożliwiające wprowadzenie nazwy kontrahenta.

• wybierając interesujący nas typ z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ zadania. Po wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Zadania administrator systemu otrzyma formularz składający się z dwóch okien. • zmodyfikować nazwę typu zadania poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa oraz podaniu nowej nazwy w polu Nowa nazwa okna Usuń/Modyfikuj typ zadania i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz. Daty takie symbolizowane będą na wszystkich kalendarzach systemowych (a więc i tych nie dotyczących bezpośrednio zadań) kolorem czerwonym. przeglądanie są dostępne w menu Zadania. Po wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Zadania administrator systemu otrzyma formularz składający się z dwóch okien. • • Dni wolne od pracy(*) Formularz Dni wolne od pracy (Zadania->Słowniki->Dni wolne od pracy) pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube zbioru dat wyznaczających listę świąt. za pomocą którego będzie mógł: dodać nowy typ zadania – poprzez wpisanie jego nazwy w polu Nazwa okna Dodaj typ zadania i kliknięcie w przycisk Dodaj. które następnie będziemy wykorzystywać przy dodawaniu bądź delegowaniu zadań innym użytkownikom. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu zadania. Podstawowym narzędziem pracy grupowej jest zarządzanie zadaniami. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie.Zarządzanie zadaniami w systemie ITCube System ITCube posiada wiele funkcji umożliwiających pracę grupową w wewnątrz firmy. delegowanie. zaznaczając okno Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. Formularz Typy zadań (Zadania->Słowniki->Typy zadań) pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube różnych rodzajów zadań. Typy zadań (*) Zanim zaczniemy dodawać czy też delegować zadania należy skonfigurować wartości słownikowe dotyczące zadań. Wszystkie możliwe czynności związane z zadaniami takie jak dodawanie. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. Domyślny typ zadania ustalić można na dwa sposoby: zaznaczając okienko Typ domyślny podczas edycji nowego rekordu w oknie Dodaj typ zadania. za pomocą którego będzie mógł: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 54 . • usunąć już istniejący typ zadania poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa okna Usuń/Modyfikuj typ zadania i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Usuń.

Użytkownik zleca (deleguje) wykonanie danego zadania innemu użytkownikowi. • • System ITCube umożliwia wpisywanie dat świąt na dwa sposoby. Aby dobrze zrozumieć zasady na jakich działa w systemie delegowanie zadań trzeba przyjrzeć się w jaki sposób zadania te krążą pomiędzy poszczególnymi użytkownikami i jakie użytkownicy Ci mają możliwości działania. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 55 . prowadzenia z nim swego rodzaju wymiany uwag i spostrzeżeń. który został wybrany do zrealizowania zadania zostaje powiadomiony o tym fakcie przez system (notka w sekcji Do zrobienia (Zadania nowe) w Panelu głównym systemu ITCube oraz odpowiednia informacja dostępna za pomocą polecenia Zadania>Zadania odebrane). co bardzo istotne. Użytkownik. usunąć już istniejącą datę poprzez wybranie jej z rozwijanego menu w polu Nazwa okna Usuń/Modyfikuj pozycję słownika i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Usuń. Istnieje również możliwość wydania polecenia konkretnemu użytkownikowi zarejestrowanemu w systemie i nadzorowania jak toczy się wykonanie zleconego zadania oraz. W drugim przypadku opisujemy datę która powtarza się w cyklu rocznym. Dzięki temu system ITCube służyć może także jako prywatny kalendarz. Dzięki temu staje niejako wyżej w hierarchii i przejmuje rolę osoby. 2. Drugi to podanie jedynie miesiąca i dnia – np. Delegowanie / Realizacja zadań System ITCube umożliwia nie tylko wysyłanie informacji do poszczególnych grup użytkowników. Pierwszy z nich to podanie pełnej daty zawierającej zarówno rok. W największym skrócie schemat taki wygląda następująco: 1. 4. 12-24.• dodać nowy dzień wolny – poprzez wpisanie daty w polu Nazwa okna Dodaj pozycję słownika i kliknięcie w przycisk Dodaj. która decydować będzie o pozytywnym bądź negatywnym ostatecznym zakończeniu zadania. Realizator decyduje o tym jak zamierza postąpić i powiadamia o tym osobę delegującą ustawiając odpowiedni status zadania za pomocą pola Status wraz z opisaniem przyczyn takiej a nie innej decyzji. 3. 2008-01-01. Użytkownik zlecający przegląda informacje wprowadzone przez realizatora za pomocą polecenia Zadania->Zadania delegowane i albo definitywnie akceptuje jego decyzję albo nakazuje ponownie zająć się zadaniem uzasadniając swoją decyzję w polu edycyjnym. WAŻNE: Użytkownik systemu może wyznaczyć na realizatora samego siebie. zmodyfikować datę poprzez wybranie jej z rozwijanego menu w polu Nazwa oraz podaniu nowej wartości w polu Nowa nazwa okna Usuń/Modyfikuj pozycję słownika i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz. miesiąc jak i dzień – np.

W obu przypadkach zakończenie zadania rozumiane jest jako ustawienie statusu na Zamknięte pozytywne bądź Zamknięte negatywnie. • Delegujący (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę osoby delegującej edytowany rekord. za pomocą którego określić należy daty rozpoczęcia/zakończenia zadania oraz godziny jego realizacji. • Przypomnienie realizatora – rozwijana lista umożliwiająca określenie kiedy system ma poinformować o realizacji zadania osobę odpowiedzialną za jego wykonanie. Dodatkowo możliwe jest powiadomienie delegującego o opóźnieniu w realizacji zadania bądź jego fakcie jego odebrania przez realizatora. w którym znaleźć można następujące pola: • • Temat (obowiązkowe) – pole umożliwiające nadanie nazwy tworzonemu właśnie zadaniu. Jeśli w pierwszym polu wybierzemy wartość „Cykl wieloużytkownikowy” pole Realizator zmieni się tak by możliwe było wskazanie wielu wartości. W przypadku gdy chcemy by system powiadamiał delegującego o opóźnieniu bądź zakończeniu zadania ustawić należy opcję: Zakończenie/Opóźnienie zadania. • Typ – rozwijana lista z typami zadań wprowadzanych do systemu za pomocą polecenia Zadania->Słowniki->Typy zadań. • Seria/Do – pola pozwalające na dodawanie serii – czyli zadań związanych z wieloma użytkownikami bądź powtarzanych okresowo. By oprócz @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 56 . Opóźnienie zadania rozumiane jest tutaj jako brak podjęcia decyzji o pozytywnym bądź negatywnym zakończeniu zadania przy jednoczesnym upłynięciu terminu realizacji zadania. Jeśli wybrany zostanie typ dzienny dodatkowo system wyświetli elementy pozwalające na doprecyzowanie wyboru poprzez wskazanie poszczególnych dni tygodnia. Przypomnienie delegującego – rozwijana lista. za pomocą którego wyznaczamy spośród zarejestrowanych w systemie użytkowników osobę mającą zająć się realizacją danego zadania. • Realizator (obowiązkowe) – rozwijane menu. Pole „Do” określa datę zakończenia okresu trwania serii. W przypadku gdy system ITCube powiadomi delegującego o zakończeniu lub opóźnieniu zadania można ustawić opcję Nie powiadamiaj – wtedy system nie będzie więcej informował nas o tym fakcie. Data (obowiązkowe) – pole. Daty wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. W przypadku dodawania zadania kilkudniowego należy ręcznie zmodyfikować dzień zakończenia zadania. dzięki której można zadecydować czy system ma poinformować osobę delegującą zadanie o jego zakończeniu (Powiadom o zakończeniu zadania) lub też nie informować delegującego o tym fakcie (Nie powiadamiaj).). By system powiadamiał delegującego o odebraniu bądź zakończeniu zadania ustawić należy opcję: Zakończenie/Odbiór zadania. wybrać należy polecenie Zadania>Dodaj/Deleguj zadanie. który przywołać można klikając w przycisk znajdujący się po prawej stronie pola Data lub wpisać poprawną datę z klawiatury. Odbiór zadania rozumiany jest tutaj jako podjęcie decyzji przez realizatora co do akceptacji/odrzucenia zadania. Jeśli zdecydujemy sie na serię czasową pole to decyduje o typie serii określając okres powtórzenia (dzień. System ITCube otworzy nowe okno z formularzem. tydzień.I tak Aby delegować innemu użytkownikowi systemu zadanie. miesiąc itd. • • Priorytet – rozwijane menu umożliwiające określenie ważności delegowanego zadania.

zadanie zostało przyjęte do realizacji. którego dotyczyć będzie zadanie. • Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające wybór (spośród wcześniej wprowadzonych do systemu firm) tego kontrahenta. treści polecenia. Pola dodatkowe wprowadza się w sekcji Dane @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 57 . Następnie uwzględniającą prawa do dowiązywania. Więcej o wspomniany przycisk system otworzy nowe okno. • Etap projektu – rozwijane menu. z którym zapozna się realizator danego zadania. z którym będzie powiązane zadanie należy kliknąć w ikonę system otworzy przeglądarkę kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent. iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania zadania. Aby znaleźć kontrahenta. W formularzu Dodaj/Deleguj zadanie możliwe jest wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. Plik dołącza się klikając w przycisk dostępne znajdujący się po lewej stronie okna Dokumenty. Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. którego w jakiś sposób dotyczyć będzie zadanie. za pomocą którego możemy związać zadanie z konkretnym etapem wyżej wybranego projektu. Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas dodawania/delegowania zadania klikając przycisk dołączaniu plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. Odrzucony – zadanie nie zostało przyjęte do realizacji. • Status – rozwijane menu dające możliwość ustalenia obecnego statusu zadania. które zawierać mogą informacje istotne z punktu widzenia osoby delegującej.pole umożliwiające dołączenie do zadania dowolnych plików. Do wyboru jest pięć opcji: • • • • Nowy – zadanie zostało dopiero wprowadzone do systemu.standardowego sposobu powiadomienia system poinformował realizatora także drogą mailową wystarczy zaznaczyć opcje Mail. Po kliknięciu na wyżej (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj . za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. Zamknięty negatywnie. • Delegujący (opis) – właściwe pole edycyjne umożliwiające wpisanie np. za pomocą którego dokonać możemy wyboru osoby • kontaktowej dla wybranej powyżej firmy. • Dokumenty . Zaakceptowany . Jeśli aktywny jest dodatkowo moduł ITCube SMS oraz do serwera został podłączony modem GSM (większość współczesnych telefonów komórkowych zawiera taki modem) można nakazać systemowi przypomnienie o zadaniu w postaci sms'a. Zamknięty pozytywnie – zadanie zostało zakończone pozytywnie/negatywnie. Kontakt – rozwijane menu. • Projekt – rozwijane menu. WAŻNE: Dodając zadanie korzystając z polecenia Zadania->Dodaj/Deleguj zadanie lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. w którym wyszczególnione są wszystkie dokument) w systemie pliki.

Jej zaznaczenie spowoduje dodanie kontrahenta związanego z zadaniem do listy firm związanych z jego projektem nadrzędnym. Następnie program otworzy okno Kalendarz miesięczny zawierające tabelę z rozkładem zadań na dni. Aby sekcja ta była widoczna musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący zadań. identyczne z tym. czas zakończenia (w ostatnim dniu jego wykonania) a w dni pośrednie zadanie to oznaczone jest jako Całodniowe. WAŻNE: Na dole formularza została umieszczona opcja Dodaj kontrahenta do pola "Związany z" w projekcie/etapie. na który chcemy je delegować. w której wypisane są wszystkie zadania na konkretny dzień. Kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi.dodatkowe dotyczące zadania. Miesięczny kalendarz umożliwia także szybkie dodawanie zadania. Odznaczenie tego przycisku spowoduje. Są to pola: Ignoruj kolizję z zadaniami oraz Ignoruj kolizję z nieobecnościami. Dla przykładu aby zaraz po dodaniu zadania przejść do formularza służącego definiowaniu informacji (większość pól będzie już wypełniona) należy zaznaczyć pole Dodaj informację znajdujące się na samym dole formularza. W ten sposób od razu widać w jaki dzień mamy dużo obowiązków. które zawiera czas rozpoczęcia zadania (w pierwszym dniu realizacji). Inaczej wygląda wypisanie zadania kilkudniowego. rezerwacji czy nieobecności. W przypadku zadań jednodniowych obok nazwy zadania system wypisuje zakres jego czasu realizacji. Dodatkowo obok przycisku Zapisz znajduję się przycisk Ignoruj kolizje z innymi zadaniami. Jeśli kontrahent jest już obecny na liście firm związanych z projektem zostanie on zignorowany. W rezultacie system otworzy nowe okno. WAŻNE: Dodając/Delegując zadanie mamy możliwość wprowadzenia także informacji. WAŻNE: Na dole formularza zostały umieszczone jeszcze dwa pola służące do zapisania zadania w bazie systemu ITCube po mimo kolizji z innymi zadaniami lub nieobecnościami. które można otrzymać @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 58 . Aby rekord został wprowadzony do systemu. Miesięczny kalendarz zadań System ITCube umożliwia łatwe przeglądanie zadań w obrębie jednego miesiąca. Aby delegować zadanie należy kliknąć w przycisk akcji znajdujący się obok numeru dnia. iż system będzie czuwał aby nie wprowadzić zadania kolidującego z innymi zadaniami wprowadzonymi do systemu ITCube CRM. Następnie należy wybrać godziny w jakich zadanie ma zostać wykonane oraz kliknąć w przycisk Dodaj zadanie. a w który jesteśmy stosunkowo mało zajęci. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas informacje dotyczące zadania. W Kalendarzu zadań mogą być wypisywane wszystkie zadania lub zadania ważne/bardzo ważne. Każda komórka tabeli reprezentuje pojedynczy dzień (numer dnia jest podany w lewym górnym rogu). zależy to od ustawień parametrów systemu. Aby skorzystać z tej możliwości należy wybrać opcję Zadania->Kalendarz miesięczny. należy zatwierdzić go klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza.

a w który jesteśmy stosunkowo mało zajęci. Jeśli dany użytkownik posiada prawo do Przeglądania kalendarzy użytkowników swojego działu na dole Miesięcznego kalendarza pojawią się dodatkowe dwa pola Realizator/Nieobecny oraz Delegujący. Dzięki nim możliwe będzie przeglądanie oraz delegowanie zadań innym użytkownikom systemu ITCube. Jeśli dany użytkownik posiada dodatkowo prawo do Przeglądania kalendarzy wszystkich użytkowników pojawi się trzecie dodatkowe pole Dział pozwalające na zawężenie kalendarza tylko do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. Przycisk akcji pozwala także na szybkie dodanie nieobecności z poziomu kalendarza zadań. Jeśli chcemy aby w Tygodniowym kalendarzu uwzględnione były także absencje użytkowników systemu bądź działania serwisowe należy na dole formularza zaznaczyć odpowiednio pole Nieobecności bądź Działania serwisowe. Aby skorzystać z tej możliwości należy wybrać opcję Zadania->Kalendarz tygodniowy. W rezultacie system otworzy nowe okno. W ten sposób od razu widać w jaki dzień mamy dużo obowiązków. Następnie należy wybrać godzinę zakończenia zadanie oraz kliknąć w przycisk Dodaj zadanie. Jeśli dany użytkownik posiada prawo do Przeglądania kalendarzy użytkowników swojego działu na dole Tygodniowego kalendarza pojawią się dodatkowe dwa pola Realizator/Nieobecny oraz Delegujący. Przycisk akcji pozwala także na szybkie dodanie nieobecności z poziomu kalendarza zadań. Jeśli dany użytkownik posiada dodatkowo prawo do Przeglądania kalendarzy wszystkich użytkowników pojawi się trzecie dodatkowe pole Dział pozwalające na zawężenie kalendarza tylko do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. Aby delegować zadanie należy kliknąć w przycisk akcji znajdujący się obok numeru godziny. identyczne z tym. Następnie program otworzy okno Kalendarz tygodniowy zawierające graficzny rozkład zadań podzielony na dni tygodnia. na którą chcemy delegować zadanie. W ten sposób od razu widać w jakich godzinach danego dnia mamy dużo obowiązków. Jeśli chcemy aby w Miesięcznym kalendarzu uwzględnione były także absencje użytkowników systemu bądź działania serwisowe należy na dole formularza zaznaczyć odpowiednio pole Nieobecności bądź Działania serwisowe.wybierając opcje Zadania->Dodaj/Deleguj zadanie. Dniowy kalendarz zadań System ITCube umożliwia graficzne przeglądanie zadań w obrębie jednego dnia. a w których jesteśmy @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 59 . Dzięki nim możliwe będzie przeglądanie oraz delegowanie zadań innym użytkownikom systemu ITCube. Tygodniowy kalendarz umożliwia także szybkie dodawanie zadania. Tygodniowy kalendarz zadań System ITCube umożliwia graficzne przeglądanie zadań w obrębie jednego tygodnia. które można otrzymać wybierając opcje Zadania->Dodaj/Deleguj zadanie.

aktualnie pracująca w systemie na danej stacji roboczej. Jeśli dany użytkownik posiada prawo do Przeglądania kalendarzy użytkowników swojego działu na dole Dniowego kalendarza pojawią się dodatkowe dwa pola Realizator/Nieobecny oraz Delegujący. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Aby skorzystać z tej możliwości należy z poziomu kalendarza tygodniowego bądź miesięcznego wybrać konkretny dzień. o którą nam chodzi. skoku do partii rekordów. które zostały przydzielone konkretnemu użytkownikowi natychmiast trafiają do specjalnej tabeli z wykazem zadań odebranych. Jeśli chcemy aby w Dniowym kalendarzu uwzględnione były także absencje użytkowników systemu bądź działania serwisowe należy na dole formularza zaznaczyć odpowiednio pole Nieobecności bądź Działania serwisowe. Następnie program otworzy okno Kalendarz dniowy zawierające graficzny rozkład zadań w kontekście wybranego dnia podzielony na godziny. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Można posłużyć się rozwijanym menu. których realizatorem jest osoba. Wyszukiwanie wyników I tak po wybraniu polecenia Zadania->Zadania odebrane wczytany zostanie wykaz wszystkich zadań. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. które można otrzymać wybierając opcje Zadania->Dodaj/Deleguj zadanie. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Dzięki nim możliwe będzie przeglądanie oraz delegowanie zadań innym użytkownikom systemu ITCube. Aby delegować zadanie należy kliknąć w przycisk akcji znajdujący się obok numeru godziny. Przycisk akcji pozwala także na szybkie dodanie nieobecności z poziomu kalendarza zadań. Zadania odebrane Wszystkie zadania. identyczne z tym. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. W rezultacie system otworzy nowe okno. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Dniowy kalendarz umożliwia także szybkie dodawanie zadania. Następnie należy wybrać godzinę zakończenia zadanie oraz kliknąć w przycisk Dodaj zadanie. na którą chcemy delegować zadanie. Tabelę tę przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Zadania->Zadania odebrane. Jeśli dany użytkownik posiada dodatkowo prawo do Przeglądania kalendarzy wszystkich użytkowników pojawi się trzecie dodatkowe pole Dział pozwalające na zawężenie kalendarza tylko do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. • • • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 60 . skoku do partii rekordów. Dodatkowo użytkownik wyznaczony do realizacji zadania zostaje o tym powiadomiony przez system poprzez umieszczenie odpowiedniej adnotacji w Panelu głównym systemu ITCube (ramka Zadania nowe). która poprzedza właśnie przeglądaną.stosunkowo mało zajęci.

które delegował Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Delegujący frazę „Jan Kowalski”. według ich daty realizacji. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdujące się po lewej stronie pól Od. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych zadań wg tego właśnie kryterium. jego nazwa czy też data realizacji zadania. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego zadania wg tego właśnie kryterium.WAŻNE: Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi zaawansowanych (o których mowa poniżej). Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań delegowanych przez Jana Kowalskiego. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących zadań delegowanych. który jest integralną częścią systemu ITCube. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych zadań wg tego właśnie kryterium. Tak więc. Tabela ta podzielona jest na sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści informacji zawartej w rekordzie. status danego zadania. aby znaleźć zadanie o typie „Prezentacja” wystarczy wybrać z rozwijanego menu Typ frazę „Prezentacja”. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań realizowanych przez Jana Kowalskiego. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . • kolumna Realizator – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Do w kolumnie Data rozpoczęcia. aby znaleźć zadanie. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego zadanie za pomocą takich danych jak choćby: osoba delegująca zadanie. aby znaleźć zadanie. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. • kolumna Data rozpoczęcia – zawiera informację o dacie rozpoczęcia realizacji zadania. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 61 . który jest realizatorem danego zadanie. Tak więc. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zadań. Tak więc. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. Do. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań oznaczonych jako Prezentacja. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. którego realizatorem jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Realizator frazę „Jan Kowalski”. jej edycja (umożliwiająca zmianę statusu zadania oraz wejście w interakcję z osobą delegującą) oraz usunięcie rekordu. • kolumna Delegujący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. który delegował dane zadanie. Do tego celu służą dwa pola Od. • kolumna Typ – zawiera rodzaj wprowadzonego zadania. Tak więc.

Dodatkowo na dole formularza znajdują się przyciski określające status zadania. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje dotyczące zadania. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu zadań odebranych znajdujących się na liście wyników wyszukiwania. Nowe. Strona 62 @Copyrights 1999-2010 ITCube Software . Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Tak więc. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. – Jeśli nie tej pamiętamy kolumnie pełnych danych mamy możliwość oraz zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. w której dotyczy dane zadanie. edycja zapisanych tam danych oraz usunięcie rekordu z systemu. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Do wyboru mamy następujące statusy zadań: Wszystkie. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Temat. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o zadaniu którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. • Dodatkowa kolumna dzięki istnieje możliwość wyświetlenia wyszukiwania danych po dowolnym polu zadania. Odrzucone.• kolumna Kontrahent – zawiera informację o nazwie firmy. Zaakceptowane. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Zamknięte pozytywne. Zamknięte negatywnie. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. aby znaleźć wszystkie zadania dotyczące firmy „Coca Cola”. znajduje się także przycisk . wystarczy wpisać w polu edycyjnym Kontrahent „Coca Cola” i nacisnąć przycisk Szukaj. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji. Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn.

Jeśli dane zadanie jest elementem serii – czyli zostało wygenerowane automatycznie jako część zadania cyklicznego dodatkowo pojawi się także opcja „Usuń serię (wszystkie zadania)” oraz „Usuń serię (zadania otwarte)”. w każdej chwili obejrzeć możemy pełny wykaz zadań. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba wyznaczona do realizacji danego zadania może w każdej chwili zmodyfikować pewne informacje zapisane w rekordzie opisującym dane zadanie. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 63 . Druga natomiast tylko tych które nie zostały jeszcze oznaczone jako „Zamknięte pozytywnie/negatywnie” Zadania delegowane Podobnie jak miało to miejsce w przypadku zadań odebranych. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Pierwsza z opcji pozwala na usunięcie wszystkich rekordów będących składowymi danego zadania cyklicznego. Realizator. Tabelę taką przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Zadania->Zadania delegowane. W szczególności nie może dokonać zmiany pól Data.WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. które zleciliśmy do wykonania konkretnemu użytkownikowi. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. WAŻNE: Warto zauważyć. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Możliwość taką uzyska dopiero w wyniku przyznania mu uprawnień „Redelegacja odebranych zadań” i/lub „Zmiana terminu realizacji odebranych zadań” Aby zmiany zostały zapisane. że standardowo realizator nie ma możliwości zmiany wszystkich pól jeśli nie jest jednocześnie osobą która zadanie delegowała. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji wybrać opcję Edytuj rekord. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord.

Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). nazwa. aby znaleźć zadanie. które delegował Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Delegujący frazę „Jan Kowalski”. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego zadanie za pomocą takich danych jak choćby: osoba wyznaczona do realizacji zadania. których wykonanie zleciła osoba aktualnie zalogowana. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego zadania wg tego właśnie kryterium. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji .Wyszukiwanie wyników I tak. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Tak więc. która poprzedza właśnie przeglądaną. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zadań. skoku do partii rekordów. • kolumna Delegujący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. skoku do partii rekordów. Do w kolumnie Data realizacji. jego status. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących zadań delegowanych. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Tak więc. o którą nam chodzi. • kolumna Data rozpoczęcia – zawiera informację o dacie rozpoczęcia realizacji danego zadania. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Do tego celu służą dwa pola Od. który @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 64 . skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Okno to podzielone jest na sześć kolumn. edycji bądź usunięcia danych. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści informacji związanej z zadaniem oraz jej edycja (umożliwiająca zmianę wszystkich parametrów zadania oraz wejście w interakcję z osobą delegowaną do wykonania zadania). Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. który delegował dane zadanie. Można posłużyć się rozwijanym menu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań delegowanych przez Jana Kowalskiego. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. czy też data realizacji zadania. według ich daty realizacji. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich zadań.

Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Temat. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.jest integralną częścią systemu ITCube. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 65 . Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. aby znaleźć zadanie o typie „Prezentacja” wystarczy wybrać z rozwijanego menu Typ frazę „Prezentacja”. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku • znajdujące się po lewej stronie pól Od. Tak więc. Zaakceptowane. Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. Dodatkowo na dole formularza znajdują się przyciski określające status zadania. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. którego realizatorem jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Realizator frazę „Jan Kowalski”. Zamknięte negatywnie. edycja zapisanych tam danych oraz usunięcie rekordu z systemu. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. • kolumna Kontrahent – zawiera informację o nazwie firmy. Nowe. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Kontrahent frazę „Coca Cola” i nacisnąć przycisk Szukaj. znajduje się także przycisk. w której dotyczy dane zadanie. Do. który jest realizatorem danego zadanie. kolumna Realizator – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Odrzucone. • kolumna Typ – zawiera rodzaj wprowadzonego zadania. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych zadań wg tego właśnie kryterium. Jeśli nie pamiętamy pełnych danych mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań oznaczonych jako Prezentacja. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. aby znaleźć wszystkie osoby kontaktowe firmy „Coca Cola”. Zamknięte pozytywne. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań realizowanych przez Jana Kowalskiego. aby znaleźć zadanie. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych zadań wg tego właśnie kryterium. • Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz wyszukiwania danych po dowolnym polu zadania. Tak więc. Do wyboru mamy następujące statusy zadań: Wszystkie.

WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o zadaniu którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Po wybraniu tego polecenia system ITCube otworzy formularz identyczny z tym jaki wypełnialiśmy podczas delegowania danego zadania. Przypomnienie delegującego – rozwijana lista. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. dzięki czemu zmienić będziemy mogli następujące pola: • • Nazwę . Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba delegująca zadanie może w każdej chwili zmodyfikować wszystkie informacje zapisane w rekordzie opisującym dane zadanie o ile zadanie nie zostało zamknięte. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje poświęconemu danemu zadaniu. Dostęp do kalendarza uzyskać można poprzez kliknięcie w przycisk • • • • znajdujący się po lewej stronie pola. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Typ – rozwijane menu zawierające typy zadań zdefiniowane w systemie ITCube. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Realizator – wskazując właściwą osobę przeznaczoną do realizacji zadania. W przypadku gdy system powiadomi delegującego o zakończeniu zadania można ustawić opcję Odebrano powiadomienie – wtedy system nie będzie więcej informował nas o tym fakcie. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord.Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu zadań delegowanych znajdujących się na liście wyników wyszukiwania. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować.wpisując nową nazwę zadania.wybierając nową datę za pomocą kalendarza systemowego. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 66 . • Przypomnienie realizatora – rozwijana lista umożliwiająca określenie kiedy system ma poinformować o realizacji zadania. Datę . dzięki której można zadecydować czy system ma poinformować osobę delegującą zadanie o jego zakończeniu (Powiadom o zakończeniu zadania) lub też nie informować delegującego o tym fakcie (Nie powiadamiaj). Priorytet – rozwijane menu umożliwiające określenie ważności delegowanego zadania.

Projekt – wybierając odpowiednią wartość z rozwijanej listy projektów. Jeśli chcemy pobrać pełną listę kontrahentów należy kliknąć w ikonę . iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. iż jest to istotna wartość. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. Kontrahent – wybierając z rozwijanej listy nową nazwę firmy. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Jeśli wybierze się lub wpisze jakąkolwiek wartość w dowolnym polu daje się systemowi znak. które został wcześniej wprowadzone do systemu. iż wartość ta ma zostać pominięta podczas tworzenia podsumowania statystycznego. W liście tej domyślnie znajduje się jedynie przypisany do zadania kontrahent. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Statystyka zadań System ITCube oferuje mechanizmy szczegółowej analizy czasu poświęconego na obsługę kontrahenta. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Dokumenty – wciskając przycisk znajdujący się po lewej stronie pola i wybierając właściwe dokumenty z listy tych. Kontakt – wskazując właściwą osobę z rozwijanego menu. Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. według których mają być one tworzone wybiera się w poszczególnych polach. która ma zostać wzięta pod uwagę. WAŻNE: System ITCube może dokonać obliczeń statystycznych biorąc pod uwagę wiele różnych kombinacji danych. Wyniki Statystyki zadań są prezentowane w postaci @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 67 . Możliwa jest analiza dowolnego typu obsługi klienta określonego wcześniej za pomocą polecenia Zadania->Słowniki->Typy zadań.• Status – WAŻNE – dzięki czemu zadanie będzie mogło zostać uznane za finalnie zakończone pozytywnie lub negatywnie (zamknięte negatywnie/pozytywnie) bądź też powrócić będzie można do statusu Nowy. Natomiast gdy pole pozostawimy niewypełnione jest to wskazówka. Tworzenie statystyk/rankingów czasu poświęconego na obsługę dla wybranych kontrahentów jak i grup kontrahentów jest możliwe dzięki poleceniom Raporty->Zadania->Ranking zadań oraz Raporty->Zadania->Statystyka zadań. • • • • • Aby zmiany zostały zapisane. Delegujący (opis) – wpisując odpowiednią kwestię w pole edycyjne. Dane. Po wybraniu opcji Raporty->Zadania->Statystyka zadań system otworzy formularz którego przeznaczeniem jest porównywanie czasu spędzonego na realizacji zadań o wskazanych typach w obrębie zdefiniowanej grupy kontrahentów.

• Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. Do wyboru w tym polu będą różnego rodzaju formy obsługi klienta (określone wcześniej za pomocą polecenia Zadania->Słowniki->Typy zadań). dzięki któremu możemy analizować tylko zadania które zostały zrealizowane przez danego użytkownika systemu. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. dzięki któremu możemy analizować tylko zadania które zostały wydelegowane przez danego użytkownika systemu. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie statystyki zadań powiązanej ze wskazanym projektem. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. I tak znajdują się tutaj następujące pola: • Data od/do – pole. System wygeneruje statystykę zadań związaną z projektami. • Typ zadania (obowiązkowe) – menu. których koordynatorem jest wskazana osoba. • Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. Delegujący – rozwijane menu. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. Okno Dane dotyczące zadań uwzględnionych w statystyce pozwala na określenie parametrów analizowanych zadań. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. Formularz Statystyka zadań składa się z trzech okien. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczeń statystycznych. którego będzie dotyczyć statystyka zadań. z którego wybrać można wartości poddawane później analizie statystycznej (porównaniu). • Wzorzec – rozwijana lista. znajdujący się po lewej stronie pola. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. których dotyczą zadania. z której można wybrać projekt wzorcowy. których właścicielem jest wskazana osoba. który wywołać należy klikając w przycisk pola. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie statystyki zadań związanej z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. znajdujący się po lewej stronie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 68 .tabelarycznej. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. • Realizator – rozwijane menu. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie statystyki zadań powiązanej ze wskazanym etapem projektu. który wywołać należy klikając w przycisk • . System wygeneruje statystykę zadań dotyczącą wszystkich zadań związanych z projektami.

który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola lub wpisując z klawiatury. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. Region – analogicznie jak w przypadku miasta możemy określić nazwę regionu. • • Miasto – w pole to można wpisać nazwę miasta. w którym możemy podać nazwę kontrahenta. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta (Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów). dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Właściciel kontrahenta . za pomocą którego określamy status kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. która zrealizowała daną czynność. co uczynić można klikając przycisk Generuj. w którym siedzibę ma kontrahent. w którym siedzibę ma kontrahent. w którym siedzibę ma kontrahent. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. który ma zostać uwzględniony przy generowaniu statystyki/analizy. Pierwsze pole dotyczy tylko i wyłącznie właściciela rekordu Kontrahent. Data pozyskania (od.rozwijane menu. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. I tak znajdują się tu następujące pola: • Kontrahent – edycyjne pole. . • Branża – rozwijane menu. W takim przypadku należy wybrać w polu Właściciel Kontrahenta wartość „Jan Kowalski”. • Status – rozwijane menu. natomiast drugie pole dotyczy osoby.Trzecia część formularza (okno Dane dotyczące profilu kontrahenta) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na grupę kontrahentów. do) – pola. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. na którego obsługę poświęcony został określony czas. za pomocą którego określamy nazwę państwa. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahentów. • Państwo – rozwijane menu. WAŻNE: Nie należy mylić pola Właściciel kontrahenta z polem Realizator zadania. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. • Grupa – rozwijane menu.rozwijane menu. których właścicielem jest Jan Kowalski. znajdujący się po @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 69 . za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. Możemy zatem analizować pracę przeprowadzone przez użytkownika Jan Kowalski gdy w polu Realizator zadania wybierzemy wartość „Jan Kowalski” lub też analizować wszystkie obsługi firm. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • • Potencjał .

• Status – rozwijane menu.rozwijane menu. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. Do wyboru są tutaj opcje: Malejąco (wyniki w kolumnie Wybrany typ interakcji posegregowane będą od najniższej do najwyższej wartości) oraz Rosnąco (wyniki w kolumnie Wybrany typ interakcji posegregowane będą od najwyższej do najniższej wartości). • Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. który wywołać należy klikając w przycisk pola. których koordynatorem jest wskazana osoba. których dotyczą zadania. dzięki któremu możemy analizować tylko zadania które zostały wydelegowane przez danego użytkownika systemu. Służy on porównaniu grup kontrahentów ze względu na ilość czasu poświęconego na ich obsługę. dzięki któremu możemy zawęzić ranking do zadań o określonym statusie – standardowo opisującym stopień zaawansowania ich realizacji • Uporządkuj (obowiązkowe) . Tak samo jak w przypadku statystyki zadań formularz Ranking zadań składa się z trzech okien. znajdujący się po lewej stronie pola. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. System wygeneruje ranking zadań dotyczący wszystkich zadań związanych z projektami. • Ilość wyników (obowiązkowe) – rozwijane menu. których właścicielem jest wskazana osoba. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 70 znajdujący się po lewej stronie . w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Do wyboru w tym polu będą różnego rodzaju formy obsługi klienta (określone wcześniej za pomocą polecenia Zadania->Słowniki->Typy zadań). w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczeń statystycznych. który wywołać należy klikając w przycisk • . za pomocą którego ustalić można ile pól wyników ma zostać wyświetlone jednocześnie w tabeli z podsumowaniem statystycznym. • Realizator – rozwijane menu. Delegujący – rozwijane menu. I tak w pierwszym z nich (Dane dotyczące zadań uwzględnionych w rankingu) znajdują się następujące pola: • Data od/do – pole. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. • Typ zadania – menu. dzięki któremu możemy analizować tylko zadania które zostały zrealizowane przez danego użytkownika systemu. z którego wybrać można w jaki sposób mają być prezentowane wartości w tabeli z podsumowaniem statystycznym. System wygeneruje ranking zadań związany z projektami.Ranking zadań Kolejnym narzędziem statystycznym w systemie ITCube analizującym czas poświęcony na obsługę klienta jest Ranking zadań. którego będzie dotyczyć ranking zadań. z którego wybrać można wartość poddaną później analizie statystycznej (porównaniu).

w którym możemy podać nazwę kontrahenta. która umożliwi nam porównanie poszczególnych grup kontrahentów ze względu na czas który został im poświęcony. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola lub wpisać z klawiatury. I tak znajdują się tu następujące pola: • Kontrahent – edycyjne pole. • Państwo – rozwijane menu. system @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 71 . dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu zadań powiązanego ze wskazanym etapem projektu. Data pozyskania (od. znajdujący się po .• Wzorzec – rozwijana lista. Region – analogicznie jak w przypadku miasta możemy określić nazwę regionu. w którym siedzibę ma kontrahent. • • Miasto – w pole to można wpisać nazwę miasta. do) – pola. Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. którego dotyczyć ma • podsumowanie statystyczne. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować ranking. Druga część formularza zawiera pola służące zdefiniowaniu parametrów grupowania kontrahentów. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Branża – rozwijane menu. • Właściciel kontrahenta . w którym siedzibę ma kontrahent. • • Potencjał . Aby to porównanie było jeszcze łatwiejsze. w którym siedzibę ma kontrahent. • Grupa – rozwijane menu. z której można wybrać projekt wzorcowy. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. • Status – rozwijane menu. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. (Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów). za pomocą którego określamy nazwę państwa. za pomocą którego określamy status kontrahenta. co uczynić można klikając przycisk Generuj. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu zadań powiązanego ze wskazanym projektem.rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. który ma zostać uwzględniony przy generowaniu statystyki/analizy. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie rankingu zadań związanego z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. Po kliknięciu przycisku Generuj system wyświetli tabelę.rozwijane menu. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahentów.

aktualizować dokumenty zarejestrowane w systemie. które zostały już wprowadzone. że w dużym stopniu zwiększa możliwości samego systemu sprawiając. plik graficzny/animację ilustrujący produkt itd. wzory umów są łatwo dostępne dla wszystkich pracowników firmy. a to jakie informacje mogą zostać powiązane z danym rekordem zależą tylko i wyłącznie od potrzeby chwili. pliki graficzne. Po wybraniu odpowiednich opcji należy zatwierdzić swój wybór klawiszem Dodaj. na stronie WWW itd. zarejestrować w systemie nowy skrót do dokumentu. który spełnia warunki określone w oknie Dane dotyczące parametrów grupowania. Ewidencja dokumentów w systemie ITCube Korzystając z systemu ITCube użytkownik często spotka się z możliwością dołączenia do nowo tworzonych rekordów różnego rodzaju plików (przykładowo wprowadzając do systemu nowy produkt/usługę można dołączyć np. przeglądnąć te dokumenty. Opcja ta użyta może zostać również do stworzenia centralnej ewidencji dokumentów używanych w firmie. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 72 . Należy zaznaczyć. należy je wcześniej w systemie zarejestrować. iż system ITCube pozwala także na zarządzanie skrótami do dokumentów które fizycznie umieszczone są poza bazą systemu (na serwerze plików.). iż gromadzona w jego zasobach informacja jest kompletna i różnorodna. I tak za pomocą tego menu użytkownik uprawniony do dodawania dokumentów w systemie (aktywna opcja Zarządzanie dokumentami podczas tworzenia jego konta) może: • • • • zarejestrować w systemie nowy dokument. Dodatkowo system zaznaczy ciemniejszym kolorem ten rekord. Oba pola znajdują się w oknie Dodaj katalog dokumentów. dzięki czemu np. Formularz.uporządkuje w tabeli wszystkie rekordy ze względu na kolumnę Czas trwania. Dodawanie / Modyfikacja / Usuwanie katalogów dokumentów Administrację katalogami dokumentów umożliwia polecenie Dokumenty->Katalogi dokumentów. Wszystkie potrzebne do tego celu opcje zostały zgromadzone w menu systemowym Dokumenty. do których pliki te będą przyporządkowane celem ich łatwiejszego odszukania w przyszłości. Katalogi dokumentów (*) Zanim rozpoczniemy wprowadzać do systemu poszczególne dokumenty celowe wydaje się stworzenie katalogów. serwerze FTP.) Aby jednak możliwe było dołączanie plików do poszczególnych rekordów. Jest to opcja o tyle istotna. który otworzy się po wybraniu tej opcji umożliwia: • dodanie nowego katalogu – poprzez wpisanie odpowiedniej nazwy w pole Nazwa oraz przydzieleniu praw Odczytu oraz Zapisu do katalogu użytkownikom systemu.

które się w nim znajdują. WAŻNE: W systemie niezależnie od katalogów tworzonych przez użytkownika istnieje Katalog Główny. do którego trafiać będą te dokumenty. Standardowo jest proponowana oryginalna nazwa danego pliku. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. • Typ . w którym określić należy dane importowanego dokumentu. osoba dbająca o jego aktualizacje). Dodawanie nowego dokumentu Umieszczenie nowych dokumentów w systemie jest możliwe za pomocą polecenia Dokumenty>Zarejestruj dokument. które nie zostaną przypisane do innych katalogów. która wyznaczona została na obsługującą dany dokument (np. który zamierzamy umieścić na serwerze. który chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj katalog dokumentów. istotne jest aby móc później łatwo rozpoznać dany plik po nazwie. Można tutaj wpisać zupełnie dowolny ciąg znaków/frazę. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Cały proces „rejestracji” podzielony jest na dwa etapy. który spowoduje przejście do drugiego etapu. • Obsługujący – pole pozwalające na wskazanie osoby. Osoba ta uzyskuje pełne prawa do rekordu niezależnie od praw odczytu/edycji związanych z dokumentem @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 73 . w którym będzie można dokonać jej modyfikacji.określa rozszerzenie pliku czyli niesie z sobą informację jakiej aplikacji powinien użyć ITCube do jego otworzenia.• zmianę nazwy oraz praw dostępu do katalogu już istniejącego – poprzez wybranie nazwy katalogu. I tak wypełnić należy następujące pola: • Nazwa (obowiązkowe) – pole zawierające nazwę pliku pod jaką będzie on identyfikowany przez system. W pierwszym należy podać ścieżkę dostępu do pliku. Swoją decyzję należy zatwierdzić wciskając klawisz Następne. Właściwy plik wskazujemy wybierając go za pomocą przycisku Przeglądaj w polu Plik (okno Ścieżka dostępu do pliku). Katalogu tego nie można usunąć. W drugim etapie rejestracji pliku wypełnić trzeba będzie formularz. • Katalog (obowiązkowe) – rozwijane menu zawierające listę katalogów. do których przypisać można poszczególne dokumenty celem ich posegregowania i łatwiejszego odszukania w przyszłości. Wciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje przeniesienie użytkownika do Panelu głównego systemu ITCube co równoznaczne będzie z nie wprowadzeniem do systemu żadnych nowych dokumentów. Będzie także można dokonać zmiany praw zapisu/odczytu do wybranego katalogu. usunięcie już istniejącego katalogu dokumentów – poprzez wybranie nazwy przeznaczonego do skasowania katalogu z rozwijanego menu w polu Nazwa okna Usuń katalog dokumentów i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez wciśnięcie przycisku Usuń. • WAŻNE: Należy pamiętać że usunięcie katalogu spowoduje także usunięcie wszystkich plików. Standardowo jest proponowane oryginalne rozszerzenie danego pliku.

iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania dokumentu. którego dokonać możemy wyboru osoby • kontaktowej dla wybranej powyżej firmy. za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. • Opis – pole przeznaczone na opisanie danego pliku. co pomóc może użytkownikowi w jego późniejszej identyfikacji.• Ekstranet – przycisk. za pomocą którego możemy ustalić czy dany plik będzie widoczny w zakładce Dokumenty w module Ekstranet (przycisk jest widoczny gdy licencja zawiera moduł Ekstranet). • Projekt – rozwijane menu. • Użytkownicy Odczyt/Zapis – dwa okna. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 74 . Jeśli wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione. Aby znaleźć kontrahenta. WAŻNE: Formularz opisujący dokument w trybie odczytu zawiera także sekcję zawierającą listę wszystkich poprzednich wersji pliku. WAŻNE: Plik oznaczony za pomocą przycisku Ekstranet będzie dostępny jedynie dla grup kontrahentów. którym grupom kontrahentów umożliwiony zostanie odczyt dokumentu w module Ekstranet. którego dotyczy rejestrowany plik. • Etap projektu – rozwijane menu. należy zatwierdzić umieszczenie dokumentu w systemie poprzez kliknięcie w przycisk Zapisz. Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające wybór (spośród wcześniej wprowadzonych do systemu firm) tego kontrahenta. Następnie uwzględniającą prawa do dowiązywania. w których ustalić należy. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu wyżej wskazanego projektu. W przeciwnym razie dokument nie będzie widoczny w systemie. którego dotyczy rejestrowany plik. które zostaną wybrane w liście obok lub dla kontrahenta wskazanego w polu Kontrahent. • Kontrahenci Odczyt – okno pozwalające ustalić. WAŻNE: Rejestrując dokument korzystając z polecenia Dokumenty->Zarejestruj dokument lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. którym grupom użytkowników przysługiwać będą prawa odczytu oraz modyfikacji informacji dołączonych do dokumentów. • Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. Kontakt – rozwijane menu za pomocą. z którym będzie powiązane zadanie należy kliknąć w ikonę system otworzy przeglądarkę kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent. Po • wyszukaniu kontrahenta wystarczy.

Kontakt – rozwijane menu za pomocą. do których przypisać można poszczególne dokumenty celem ich posegregowania i łatwiejszego odszukania w przyszłości.com. • Ścieżka dostępu – pole zawierające pełną ścieżkę dostępu do zasobu.pl/obraz. • Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. Aby znaleźć kontrahenta. którego dokonać możemy wyboru osoby • kontaktowej dla wybranej powyżej firmy. Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. • Etap projektu – rozwijane menu. jeśli zawiera poprawną ścieżkę (tzw. za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. która wyznaczona została na obsługującą dany dokument (np. co pomóc może użytkownikowi w jego późniejszej identyfikacji. Poprawnymi wpisami są na przykład : http://firma.doc. Można tutaj wpisać zupełnie dowolny ciąg znaków/frazę.pl/dokument. • Projekt – rozwijane menu. • Katalog (obowiązkowe) – rozwijane menu zawierające listę katalogów. Standardowo jest proponowana oryginalna nazwa danego pliku bez jego rozszerzenia. którego dotyczy rejestrowany plik. z którym będzie powiązane zadanie należy kliknąć w ikonę system otworzy przeglądarkę kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent. iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania dokumentu.określa rozszerzenie pliku czyli niesie z sobą informację jakiej aplikacji powinien użyć ITCube do jego otworzenia. • Obsługujący – pole pozwalające na wskazanie osoby. Pole to. • Opis – pole przeznaczone na opisanie danego pliku.txt. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu wyżej wskazanego projektu. \\SerwerLokalny\Dokumentacje\Opis. istotne jest aby móc później łatwo rozpoznać dany plik po nazwie. osoba dbająca o jego aktualizacje). Następnie należy wypełnić następujące pola: • Nazwa (obowiązkowe) – pole zawierające nazwę pliku pod jaką będzie on identyfikowany przez system. Osoba ta uzyskuje pełne prawa do rekordu niezależnie od praw odczytu/edycji związanych z dokumentem. Następnie uwzględniającą prawa do dowiązywania. • Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające wybór (spośród wcześniej wprowadzonych do systemu firm) tego kontrahenta.Dodawanie nowego skrótu do dokumentu Umieszczenie nowych skrótów do dokumentów nie zapisanych w bazie systemu możliwe jest za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj skrót. Standardowo jest proponowane oryginalne rozszerzenie danego pliku. w trybie odczytu jest aktywnym linkiem pozwalającym na szybki dostęp do zasobu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 75 . URI). WAŻNE: Rejestrując dokument korzystając z polecenia Dokumenty->Zarejestruj dokument lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. którego dotyczy rejestrowany plik. ftp://serwer. • Typ .jpg.

Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj dokumentami/skrótami składa się z dwóch okien. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 76 . Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj dokumentami/skrótami. należy zatwierdzić umieszczenie dokumentu w systemie poprzez kliknięcie w przycisk Zapisz. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Można posłużyć się rozwijanym menu. edycji bądź usunięcia danych. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. którym grupom kontrahentów umożliwiony zostanie odczyt dokumentu w module Ekstranet. Do tego celu służy polecenie Dokumenty->Dokumenty/Skróty. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria.• Kontrahenci Odczyt – okno pozwalające ustalić. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. w których ustalić należy. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym dokumentem). o którą nam chodzi. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego dokumentu/skrótu za pomocą takich danych jak: właściciel. która poprzedza właśnie przeglądaną. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. każda partia grupuje dziesięć rekordów. Użytkownicy Odczyt/Zapis – dwa okna. Podgląd / Modyfikacja dokumentów oraz skrótów Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego dokumentu bądź skrótu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. • Jeśli wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. W przeciwnym razie dokument nie będzie widoczny w systemie. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. którym grupom użytkowników przysługiwać będą prawa odczytu oraz modyfikacji informacji dołączonych do dokumentów. skoku do partii rekordów. skoku do partii rekordów. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie.

Tak więc. aby znaleźć plik. według ich daty rejestracji. do którego przydzielony został dany dokument. zakładek (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych). WAŻNE: Aby opcja ta była użyteczna należy oczywiście pamiętać o wprowadzeniu do systemu katalogów plików (Dokumenty->Katalogi dokumentów). edycja dołączonych do niego podczas importowania danych. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. • kolumna Obsługujący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. • kolumna Katalog – zawiera informację o katalogu. z którym został powiązany • wprowadzania do systemu dokument. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych plikom zaimportowanym do systemu przez Jana Kowalskiego. który do systemu wprowadził Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. Do tego celu służą dwa pola Od. aby znaleźć plik. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdujące się po lewej stronie pól Od. kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Do. którego obsługującym jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Obsługujący frazę „Jan Kowalski”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 77 . a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . katalog. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Do w kolumnie Data rejestracji. • kolumna Data rejestracji – zawiera informację o dacie wprowadzenia pliku do systemu. Tak więc. jaka została użyta w opisie dokumentu przez importującego go użytkownika a także po dacie rejestracji dokumentu w systemie. Tak więc. który został wyznaczony na obsługującego dany dokument. usunięcie danego pliku z systemu. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących dokumentów. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. nazwa pliku pod jaką jest on rozpoznawany w systemie czy też przez dowolną frazę. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie zawartości pliku. który jest integralną częścią systemu ITCube. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych plikom znajdującym się w tym katalogu. Domyślnie w polu tym wybrana będzie opcja wskazująca na aktualnie zalogowanego użytkownika. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich plików. aby znaleźć pliki przywiązane do katalogu „Dokumenty tekstowe” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Kategoria nazwę „Dokumenty tekstowe”. aktualizację dokumentu oraz dodanie go do tzw.obsługujący. który stworzył dany rekord.

w którym wyświetlona zostanie zawartość pliku. wystarczy wpisać tą nazwę w polu edycyjnym i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. edycja danych dołączonych podczas rejestrowania dokumentu w systemie. Jeśli w systemie nie ma zainstalowanego @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 78 znajdujący się obok numeru . usunięcie pliku z systemu oraz dodanie pliku do zakładki w Panelu głównym systemu ITCube. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy plików nazwanych w taki właśnie sposób. aby znaleźć plik skojarzony z kontrahentem “Coca Cola”. wystarczy wpisać ją w polu edycyjnym i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. z którego korzysta użytkownik aktualnie zalogowany. Mamy także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Mamy także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy plików powiązanych z kontrahentem “Coca Cola”. Wyświetlenie/Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do zawartości pliku uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu pliku znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. • kolumna Nazwa/Opis – zawiera opis oraz nazwę dokumentu. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie zawartości pliku. Tak więc aby wyświetlić plik zawierający arkusz kalkulacyjny programu Excell należy mieć zainstalowane oprogramowanie potrafiące otworzyć tego typu pliki. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl plik.kryterium. znajduje się także przycisk . Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. aby znaleźć plik zapisany w systemie pod określoną nazwą. Tak więc. Tak więc. Podgląd / Modyfikacja / Aktualizacja / Wysyłanie faksem / Zakładki / Usuwanie wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. pod jaką jest on rozpoznawany przez system (dane pobierane są z pola Nazwa wypełnionego podczas wprowadzania tego pliku do systemu. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. jego aktualizację. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. WAŻNE: System ITCube podczas wyświetlania zawartości pliku korzysta z „pomocy” programów zainstalowanych na komputerze.

Za pomocą tego formularza użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranego wcześniej dokumentu/skrótu i może dowolnie je zmodyfikować. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj spowoduje. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. dokument zostanie zapisany na lokalnym dysku użytkownika we wskazanej przez niego lokalizacji. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki oraz zamknie okno. w którym znajdzie się formularz opisujący dokument bądź skrót. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. Więcej informacji na ten temat znajdzie czytelnik w rozdziale poświęconym modułowi FAKS. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 79 . wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Wszystkie poprzednie wersje danego dokumentu są zawsze dostępne z poziomu formularza go opisującego w sekcji „Poprzednie wersje”. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. znajdujący się obok numeru porządkowego Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. przy czym wszystkie informacje opisujące rekord nie ulegną zmianie. który wypełnić należało podczas pierwszego etapu wprowadzania dokumentu do zasobów systemu (Dokumenty>Zarejestruj dokument). Aktualizacja pliku Każdy plik zarejestrowany w systemie można uaktualnić. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Uaktualnij dokument. Wysyłanie dokumentu faksem Jeśli aktywowany został moduł faksowy oraz dokument jest plikiem typu TIFF bądź JPG dostępna będzie opcja wysłania pliku faksem. Jeżeli zależy nam na wyświetleniu informacji związanych z dokumentem a nie samego pliku należy klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji rekordu wybrać opcję Wyświetl informacje. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym.takiego programu. Po wybraniu pliku z dysku oraz naciśnięciu przycisku Następne plik zostanie uaktualniony. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Aby zmiany zostały zapisane. Usuwanie rekordu (*) Każdy z plików może zostać w dowolnej chwili usunięty przez administratora systemu.

branże kontrahentów (Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). Polecenie Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube nazw wszystkich branż. które reprezentowane są przez firmy z nami współpracujące. zostają umieszczone w łatwo dostępnym i widocznym miejscu. • • dodać najistotniejsze rekordy do zakładek na Panelu głównym systemu ITCube. Kontrahenci ->Dodaj Kontakt). zakładek. infrastruktury firmy nadchodzi pora na uczynienie kolejnego ważnego kroku. z punktu widzenia danego użytkownika. Dzięki temu najważniejsze pliki. Za pomocą dostępnych tam poleceń można: • dodać nowego kontrahenta lub osobę kontaktową (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta. którym jest wprowadzenie do baz danych systemu ITCube wszystkich niezbędnych informacji dotyczących kontrahentów naszej firmy. Kontrahenci->Kontakty). • • stworzyć listę osób kontaktowych dla każdego z kontrahentów. zdefiniować cechy kontrahentów/osób kontaktowych (Kontrahenci->Słowniki->Cechy). pozyskania) sposoby (Kontrahenci->Słowniki->Sposoby komunikacyjnych grupy kontrahentów (Kontrahenci->Słowniki->Kanały (Kontrahenci->Słowniki->Grupy Branże kontrahentów(*) Zanim rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych kontrahentów (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta) logiczne wydaje się stworzenie w bazie struktury podziału kontrahentów ze względu na reprezentowane przez nich branże. czyli umieścić je w specjalnie do tego przeznaczonej strefie Panelu głównego systemu ITCube. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj do zakładek.Dodawanie pliku do zakładek Każdy z plików można w każdej chwili dodać do tzw. Dane wprowadzone tutaj będą następnie wykorzystane przy tworzeniu rekordu poświęconego konkretnemu kontrahentowi (Kontrahenci- @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 80 . oraz statusy ich rodzaje kontrahentów/osób pozyskania wykorzystywanych komunikacyjne) kontrahentów). dokonać przeglądu. Wszystkie opcje związane z tym zagadnieniem usytuowane zostały w menu Kontrahenci. znajdujący się Usuwanie pliku z zakładki Zakładkę usuwamy klikając w symbol akcji znajdujący się po prawej stronie nazwy pliku (w Panelu głównym systemu) i wybierając opcję Usuń zakładkę oraz potwierdzając chęć jej usunięcia. a kontaktowych kanałów także (Kontrahenci->Słowniki->Statusy). modyfikacji bądź usunięcia wprowadzonych rekordów(Kontrahenci>Kontrahenci. Kontrahenci i osoby kontaktowe Kiedy ukończony zostanie etap wprowadzania danych dotyczących użytkowników systemu.

• usunąć już istniejącą branżę wybierając jej nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj branżę i klikając w przycisk Usuń. Wybór opcji Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów spowoduje otworzenie formularza Grupy kontrahentów. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Branże kontrahentów. wysyłać różne informacje do konkretnych grup firm poprzez moduł Ekstranet. ani też skasowania całego rekordu. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nową branżę kontrahentów – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj branżę i klikając w przycisk Dodaj. Pozostałe branże będą natomiast segregowane alfabetycznie. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym branżę kontrahenta. pozwalając przypisać go do odpowiedniej dla niego grupy. dając nam możliwość odnalezienia go poprzez ten właśnie parametr. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 81 . Polecenie Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube sposobu podziału kontrahentów (np.>Dodaj kontrahenta). Domyślną branżę ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Branża domyślna podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj branżę. rozróżnienia na klientów VIP. zaznaczając pole Branża domyślna i klikając na przycisk Zapisz. opisującego dowolnego kontrahenta) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Grupy kontrahentów (*) Zanim rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych kontrahentów (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta) sensowne wydaje się stworzenie w bazie struktury podziału kontrahentów na grupy. WAŻNE: Usunięcie dowolnej branży kontrahentów.). Takie przyporządkowanie ułatwi w przyszłości odnalezienie konkretnego kontrahenta. Dodatkowo będziemy mogli udostępniać dokumenty poszczególnym grupom kontrahentów. Regular itp. pozwalając przypisać go do odpowiedniej dla jego działalności branży. • zmieniać nazwę branży już istniejącej – poprzez wybranie nazwy branży. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnej branży. która proponowana będzie jako pierwsza z listy. iż dany obiekt został usunięty z systemu. która została wcześniej wykorzystana przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. • wybierając interesującą nas branżę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj branżę. którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj branżę. Dane wprowadzone tutaj będą następnie wykorzystane przy tworzeniu rekordu poświęconego konkretnemu kontrahentowi (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta). Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa.

w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. pod względem tej opcji finansowych Wybór pozwala spowoduje na zdefiniowanie (np. • • WAŻNE: Usunięcie dowolnej grupy kontrahentów. opisującego dowolnego kontrahenta) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. • usunąć już istniejącą cechę wybierając pożądaną nazwę cechy z rozwijanego menu w polu Usuń/Modyfikuj cechę i klikając w przycisk Usuń. Cechy kontrahentów lub osób kontaktowych (*) Polecenie możliwości Kontrahenci->Słowniki->Cechy kontaktowych itd. zaznaczając okno Grupa domyślna i klikając na przycisk Zapisz. kontrahentów/osób kontaktowych. • zmienić nazwę cechy już istniejącej – poprzez wybranie nazwy cechy kontrahenta. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnej grupy kontrahenta. formularza podziału Cechy kontrahentów/osób dowolnego kryterium otworzenie kompetencji. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj grupę kontrahentów. która została wcześniej wykorzystana przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. usunąć już istniejącą grupę wybierając jej nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj grupę kontrahentów i klikając w przycisk Usuń. • wybierając interesującą nas grupę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj grupę kontrahentów. ani też @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 82 . ani też skasowania całego rekordu. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym grupę kontrahenta. Pozostałe grupy będą natomiast segregowane alfabetycznie. którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj cechę. zmianę nazwy grupy już istniejącej – poprzez wybranie nazwy grupy. która proponowana będzie jako pierwsza z listy. WAŻNE: Usunięcie dowolnej cechy. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa.). która wcześniej została wykorzystana przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Domyślną grupę kontrahenta ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Grupa domyślna znajdujące się po prawej stronie pola Nazwa (okno Dodaj grupę kontrahentów).• dodać nową grupę kontrahentów – wpisując odpowiednią frazę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj grupę kontrahentów i klikając w przycisk Dodaj. iż dany obiekt został usunięty z systemu. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nową cechę – wpisując odpowiednie wyrażenie w pole edycyjne Nazwa i klikając w przycisk Dodaj.

Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. Relacje kontrahent<->kontrahent (*) Polecenie Kontrahenci->Słowniki->Relacje kontrahent<->kontrahent pozwala na zdefiniowanie relacji które używane będą do łączenia kontrahentów (np. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. WAŻNE: Usunięcie dowolnej relacji. • usunąć już istniejącą relację wybierając pożądaną nazwę relacji z rozwijanego menu w polu Usuń/Modyfikuj pozycje słownika i klikając w przycisk Usuń.). Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Jest pracownikiem.skasowania całego rekordu. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Relacje kontrahent<->kontakt. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Relacje kontrahent<>kontrahent. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nową relację – wpisując odpowiednie wyrażenie w pole edycyjne Nazwa i klikając w przycisk Dodaj. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 83 . WAŻNE: Usunięcie dowolnej relacji. współpracuje. która wcześniej została wykorzystana przy tworzeniu połączenia pomiędzy rekordami nie powoduje skasowania żadnych danych w tych rekordach. • usunąć już istniejącą relację wybierając pożądaną nazwę relacji z rozwijanego menu w polu Usuń/Modyfikuj pozycje słownika i klikając w przycisk Usuń. którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa.). za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nową relację – wpisując odpowiednie wyrażenie w pole edycyjne Nazwa i klikając w przycisk Dodaj. która wcześniej została wykorzystana przy tworzeniu połączenia pomiędzy rekordami nie powoduje skasowania żadnych danych w tych rekordach. Relacje kontrahent<->kontakt (*) Polecenie Kontrahenci->Słowniki->Relacje kontrahent<->kontakt pozwala na zdefiniowanie relacji które używane będą do łączenia kontrahentów oraz osób kontaktowych (np. jest oddziałem itd. • zmienić nazwę relacji już istniejącej – poprzez wybranie nazwy relacji. którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika. iż dana wartość została usunięta z systemu. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym w danym rekordzie typ komunikacji. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. • zmienić nazwę relacji już istniejącej – poprzez wybranie nazwy relacji. współpracuje z itd.

który proponowany będzie jako pierwszy z listy. który chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ komunikacji. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu komunikacji. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. zaznaczając pole Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy komunikacji. • zmienić nazwę typu już istniejącego – poprzez wybranie nazwy typu komunikacji. WAŻNE: Usunięcie dowolnego typu komunikacji. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji.Kanały komunikacji (*) Polecenie Kontrahenci->Słowniki->Kanały komunikacji pozwala na administrację dostępnymi kanałami komunikacji z kontrahentami lub osobami kontaktowymi. • usunąć już istniejący typ komunikacji wybierając pożądany typ z rozwijanego menu w polu Usuń/Modyfikuj typ komunikacji i klikając w przycisk Usuń. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. po kliknięciu którego ukaże się formularz umożliwiający: • dodanie nowego sposobu pozyskania – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj sposób pozyskania i klikając w przycisk Dodaj. który wcześniej został wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 84 . Sposób pozyskania (*) Zanim rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych kontrahentów (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta) bądź osób kontaktowych (Kontrahenci->Dodaj kontakt) należy zdefiniować sposoby pozyskania. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. iż dana wartość została usunięta z systemu. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nowy typ komunikacji – wpisując odpowiednie wyrażenie w pole edycyjne Dodaj typ komunikacji i klikając w przycisk Dodaj. Domyślny typ komunikacji ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Typ domyślny znajdujące się obok pola Nazwa podczas wprowadzania nowego typu (okno Dodaj typ komunikacji). Do tego służy polecenie Kontrahenci->Słowniki->Sposóbmy pozyskania. • wybierając interesujący nas typ z rozwijanego menu w polu Usuń/Modyfikuj typ komunikacji. • zmieniać nazwę już istniejącego sposobu pozyskania – poprzez wybranie nazwy sposobu pozyskania. który chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj sposób pozyskania. ani też skasowania całego rekordu. • usunąć już istniejący sposób pozyskania . Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym w danym rekordzie typ komunikacji.wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj sposób pozyskania i klikając w przycisk Usuń. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa.

Pozostałe statusy będą natomiast segregowane alfabetycznie. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. opisującego kontrahenta) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie.wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj status i klikając w przycisk Usuń. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym sposób pozyskania kontrahenta. iż dany obiekt został usunięty z systemu. WAŻNE: Usunięcie dowolnego statusu kontrahenta/osoby kontaktowej. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego statusu. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego sposobu pozyskania. • wybierając interesujący nas sposób pozyskania z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj sposób pozyskania. Domyślny sposób pozyskania ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Sposób domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj sposób pozyskania. • zmieniać nazwę statusu już istniejącego – poprzez wybranie nazwy statusu. Do tego służy polecenie Kontrahenci->Słowniki>Statusy. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. który chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj status. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym status kontrahenta. opisującego dowolnego kontrahenta) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Domyślny status ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Status domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj status. Status kontrahenta/osoby kontaktowej (*) Zanim rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych kontrahentów (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta) bądź osób kontaktowych (Kontrahenci->Dodaj kontakt) należy zdefiniować statusy kontrahentów/osób kontaktowych. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 85 . który proponowany będzie jako pierwszy z listy. ani też skasowania całego rekordu.WAŻNE: Usunięcie dowolnego sposobu pozyskania kontrahenta/osoby kontaktowej. ani też skasowania całego rekordu. zaznaczając pole Sposób domyślny i klikając na przycisk Zapisz. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. po kliknięciu którego ukaże się formularz umożliwiający: • dodanie nowego statusu – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj status i klikając w przycisk Dodaj. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. iż dany obiekt został usunięty z systemu. • usunąć już istniejący status . w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Pozostałe sposoby pozyskania będą natomiast segregowane alfabetycznie.

Wybrana wartość pojawi się w polu Nowa nazwa. który chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika. po kliknięciu którego ukaże się formularz umożliwiający: • dodanie nowej lokalizacji – wpisując odpowiedni adres w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj pozycję słownika i klikając w przycisk Dodaj. Dzięki niej możemy w łatwy sposób „wykryć” i dopisać do słownika nowe imiona. • usunąć już istniejącą lokalizację . Jest ona wykorzystywana podczas definiowania korespondencji grupowej oraz szablonów listów. Miasto. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. WAŻNE: W sekcji Dodaj pozycję słownika umieszczone zostało dodatkowo pole Imiona w bazie danych bez zdefiniowanego wpisu. zaznaczając pole Status domyślny i klikając na przycisk Zapisz. po kliknięciu której ukaże się formularz umożliwiający: • dodanie nowego imienia – wpisując odpowiednią wartość w pola edycyjne Imię/Odmiana w oknie Dodaj pozycję słownika i klikając w przycisk Dodaj.• wybierając interesujący nas status z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj status. • zmianę odmiany imienia już istniejącego – poprzez wybranie imienia.wybierając go z rozwijanego menu w polu Imię w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika i klikając w przycisk Usuń. • zmiana lokalizacji już istniejącej – poprzez wybranie adresu. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Zawiera ono aktualną listę imion które występują w bazie osób kontaktowych a które nie znajdują się w słowniku imion. Odmiana imion (*) System ITCube jest wstępnie wyposażony w bazę ponad 400 imion wraz z ich odmianą w formie wołacza. Jeśli zajdzie potrzeba uzupełnienia tej bazy dodatkowym imieniem należy skorzystać z opcji Kontrahenci->Słowniki->Słownik imion. • usunąć już istniejące imię . W przypadku tego słownika wartości powinny być wpisywane zgodnie z szablonem „Ulica wraz z numerem.wybierając adres z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika i klikając w przycisk Usuń. Do tego celu służy polecenie Kontrahenci->Słowniki>Lokalizacje geograficzne. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 86 . Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Aktualna odmiana dla wybranego imienia pojawi się w polu Odmiana. Lokalizacje geograficzne (*) Jeśli chcemy korzystać z funkcji planowania tras opartej o środowisko Google Map należy zdefiniować lokalizacje geograficzne służące jako punkt wyjazdu dla planowanych tras (najczęściej są to adresy oddziałów naszej firmy). Państwo”. którego odmianę chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika.

Co warto podkreślić przed wypełnieniem pól Miasto i Region warto uzupełnić pole Kod @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 87 . za pomocą którego wybrać można czy rekord wprowadzany właśnie do systemu będzie dotyczył nowej firmy (opcja Nowa firma). średni oraz wysoki. Dodatkowo w trybie podglądu pozwalają one na prezentację siedziby klienta na mapie. Pozostałe adresy będą natomiast segregowane alfabetycznie. Kod pocztowy. Telefon 1 – standardowe pola edycyjne służące podaniu informacji teleadresowych kontrahenta. Miasto. za pomocą którego ustalić można status konkretnego kontrahenta. • Skrót – pole edycyjne.System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnej lokalizacji. w CDN Opt!ma przekłada się on na Kod kontrahenta . której oddział właśnie wprowadzamy do systemu). Opisują one adres korespondencyjny wykorzystywany np. • Potencjał – rozwijane menu służące określeniu możliwości ekonomicznych (potencjału) naszego kontrahenta. Region. natomiast link Ulica wyświetla dokładny adres na planie miasta. podczas druku etykiet. za pomocą którego nadać możemy kontrahentowi nazwę skróconą. czy też będzie oddziałem firmy już istniejącej (opcja Oddział: X gdzie X jest nazwą firmy. a także ew. Statusy kontrahentów definiujemy klikając na opcję Kontrahenci->Słowniki>Statusy. zaznaczając pole Wartość domyślna i klikając na przycisk Dodawanie nowego kontrahenta Formularz Dodaj kontrahenta (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta) pozwala na dodawanie w systemie nowych kontrahentów naszej firmy. Link Miasto prezentuje siedzibę na planie kraju. Nazwa ta wykorzystywana jest także w module integrującym oprogramowanie ITCube z zewnętrznym systemem handlowym (np. • wybierając Zapisz. • Przycisk Aktywny znajdujący się po prawej stronie pola Nazwa. która proponowana będzie jako pierwsza z listy. • Firma/Oddział (obowiązkowe) – rozwijane menu. Do wyboru dostajemy tutaj trzy wartości: niski. interesujący nas adres z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika. danych dodatkowych mających powiększyć zasób informacji na temat naszego partnera bądź klienta oraz umożliwić mu korzystanie z modułu Ekstranet. • Ulica.o ile Kod o takiej nazwie nie został już wykorzystany). Rejestracja nowego kontrahenta polega na podaniu jego podstawowych danych teleadresowych oraz informacji dotyczących osobowości prawnej. Państwo. czy też będzie rekordem nieaktywnym (przycisk odznaczony). I tak aby dodać nowego kontrahenta należy wybrać opcję Kontrahenci->Dodaj kontrahenta oraz w nowo otwartym formularzu Dodaj kontrahenta wypełnić kolejno wszystkie wymagane pola: • Nazwa (obowiązkowe) – nazwa nowego kontrahenta pod jaką będzie on rozpoznawany przez system ITCube. Domyślną lokalizację ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Wartość domyślny podczas dodawania nowego adresu w oknie Dodaj pozycję słownika. za pomocą którego możemy ustalić czy nowo tworzony rekord będzie rekordem aktywnym w systemie (przycisk zaznaczony). • Status – rozwijane menu.

Informacja ta może być cenna dla analiz i statyk kontrahentów. • Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. w którym podać można datę nawiązania współpracy z danym kontrahentem. Tak więc poczta przychodząca. znajdująca się po prawej stronie nazwy pola. za pomocą którego spośród pracowników naszej firmy wybrać możemy tego. Moduł odpowiadający za wysyłanie poczty elektronicznej systemu ITCube używa tylko pierwszego adresu. • Obsługujący – rozwijane menu. która wysłana została z jakiegokolwiek z adresów wpisanych w pole Email automatycznie związana zostanie z odpowiednim kontrahentem. warto więc by główny adres umieścić na pierwszej pozycji. Grupami kontrahentów zarządzać może administrator za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów. • Data pozyskania – pole. Datę można także wprowadzić używając klawiatury. Datę ustawia się za pomocą kalendarza systemu ITCube. Pole pozwala modułowi odbioru poczty elektronicznej systemu ITCube na związanie korespondencji z firmą jeśli tylko wysłana została ona z jakiejkolwiek z wpisanych tu domen. dostęp do którego daje nam ikona poprawny. który będzie odpowiedzialny za kontakty z konkretnym kontrahentem. System ITCube wyposażony jest bowiem w bazę przeszło 20 tysięcy kodów pocztowych. które wcześniej wprowadzone zostały za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. Sposoby pozyskania definiujemy za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Sposoby pozyskania. • Opis – pole edycyjne. WWW – pola edycyjne dające możliwość dodania dodatkowych informacji teleadresowych. Przynależność do danej grupy odpowiada za prawa. bądź mającej uprawnienia do jego modyfikacji. za pomocą którego można ustalić w jaki sposób pozyskaliśmy danego kontrahenta. Wyboru dokonać możemy pomiędzy branżami. • Telefon 2. dzięki któremu każdy rekord opisujący kontrahenta może zostać wzbogacony o dłuższy komentarz osoby wprowadzającej go do bazy. za pomocą którego można przyporządkować nowego kontrahenta do odpowiedniej dla niego grupy. Dzięki temu uniknąć można wpisywania dużej ilości adresów w polu Email. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. • Domeny – pole zawierające listę domen firmy oddzielonych znakiem przecinka. • Email – pole zawierające listę adresów pocztowych firmy oddzielonych znakiem przecinka. • Branża – rozwijane menu. • Grupa – rozwijane menu. za pomocą którego przyporządkować można kontrahenta do konkretnej branży. Moduł odbioru poczty systemu ITCube w celu identyfikacji przychodzącej korespondencji wykorzystuje wszystkie adresy. W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 88 .pocztowy. które przysługują osobom kontaktowym danej firmy w module Ekstranet. Faks. Tak więc jeśli wpisany kod zostanie znaleziony pola Miasto i Region uzupełnią się automatycznie.

W oknie tym do wypełnienia przewidziane zostały następujące pola: Ulica. Co warto podkreślić przed wypełnieniem pól Miasto i Region warto uzupełnić pole Kod pocztowy.• Prawa – okna Odczyt oraz Edycja pozwalające określić. • NIP – pole edycyjne. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 89 . Jeśli podany numer nie jest poprawnym numerem NIP system wyświetli ostrzeżenie które jednak nie uniemożliwi zapisana rekordu. W celu nadania praw do odczytu należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Odczyt klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki. Okno Dowiązywanie pozwala wskazać grupy użytkowników. natomiast link Ulica wyświetla dokładny adres na planie miasta. • Termin płatności – pole edycyjne określające termin płatności związany z kontrahentem. Tak więc jeśli wpisany kod zostanie znaleziony pola Miasto i Region uzupełnią się automatycznie. Aby nadać prawo do modyfikacji lub usunięcia danych należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Zapis klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki. Pole to będzie wykorzystywane przez moduł sprzedaży oraz ekstranetu do automatyzacji przyznawania upustów. Kod pocztowy. którym posługuje się kontrahent. w którym wpisać należy numer identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta. edycji danych lub dodawania kolejnych informacji dotyczących kontrahenta. co wydatnie zwiększyć może użyteczność systemu. osoba fizyczna. • Konto bankowe – pole edycyjne służące do wprowadzenia do systemu numeru konta bankowego. • Regon – pole edycyjne. • Upust – pole edycyjne. Jest ono wykorzystywane podczas tworzenia dokumentów sprzedaży. przykładowo z racji wysokich dochodów generowanych przez kontrahenta. w które wpisać można procentową wysokość upustu przyznawaną danemu kontrahentowi. • Forma prawna – pole edycyjne służące do wpisania osobowości prawnej naszego kontrahenta (np. Opisują one adres wykorzystywany do wystawiania faktur. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu. Link Miasto prezentuje siedzibę na planie kraju. sprzedaż czy zadanie.niepowtarzalny. Miasto.). spółka z o. System ITCube wyposażony jest bowiem w bazę przeszło 20 tysięcy kodów pocztowych. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. Dodatkowo w trybie podglądu pozwalają one na prezentację siedziby klienta na mapie. Jeśli wypełniliśmy już wszystkie pola możemy zakończyć edycję formularza. o. informację. bądź też przystąpić do uzupełniania danych dodatkowych o kontrahencie. które będą mogły związać z wprowadzaną firmą inny rekord np. Telefon 1 – standardowe pola edycyjne służące podaniu informacji teleadresowych kontrahenta. opisujący miejsce prowadzenia działalności oraz jej rodzaj. Region. w którym wpisać należy regon firmy . Państwo. identyfikacyjny numer podmiotów gospodarczych składający się z 9 cyfr.

Kategorie produktów – okno umożliwiające zaznaczenie jakimi kategoriami produktów zainteresowany jest kontrahent. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowego kontrahenta do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj. Dodaj informacje. Dodaj zadanie. Aby to uczynić należy zaznaczyć odpowiednio pole Dodaj kontakt. Otwórz projekt. – okno pozwalające zdefiniować relacje istniejące pomiędzy wpisami w bazie kontrahentów a właśnie dodawanym/edytowanym rekordem. Aby wybrać kilka cech należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie cechy. Sprawdzenia dokonać możemy naciskając przycisk znajdujący się po prawej stronie pola Nazwa bądź Email WAŻNE: Przy dodawaniu kontrahenta możemy dodatkowo zaznaczyć pole Uaktualnij powiązania maili. za – okno pozwalające polecenia zdefiniować relacje istniejące pomiędzy • • • dodawanym/edytowanym rekordem a innymi wpisami w bazie kontrahentów. Relacje definiujemy za pomocą polecenia Kontrahent->Słowniki->Relacje kontrahent<->kontrahent. . Cechy definiujemy za pomocą polecenia Kontrahent->Słowniki->Cechy. że chcemy wprowadzić osobę kontaktową związaną z tym kontrahentem bądź dodać związaną z nim informację. CDN Opt!ma. WF-MAG. . Relacje definiujemy pomocą Kontrahent->Słowniki->Relacje kontrahent<>kontrahent. Efektem tego będzie zarejestrowanie aktualnie dodawanego kontrahenta w zewnętrznym systemie handlowym np. WAŻNE: Dodając kontrahenta możemy zaznaczyć pole Zarejestruj w systemie handlowym. Domyślna cena jest wykorzystywana przy tworzeniu oferty/zamówienia oraz przy składaniu zamówień w module Ekstranet. WAŻNE: Dodając kontrahenta możemy dodatkowo zaznaczyć. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 90 . Cechy – okno pozwalające wybrać dowolne cechy opisujące danego kontrahenta. Jeśli to pole zostało zaznaczone system ITCube oznaczy całą korespondencję mailową z wprowadzonym kontrahentem w ten sposób aby łatwo można ją było odnaleźć w systemie (maile będą skojarzone z daną firmą). Relacje wych. • Relacje przych. W formularzu Dodaj kontrahenta możliwe jest wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. z której należy wybrać domyślną cenę dla wprowadzanego kontrahenta.• Cena – rozwijana lista. zadanie lub projekt. WAŻNE: Przy dodawaniu kontrahenta możemy dodatkowo sprawdzić czy w bazie systemu nie istnieje już firma o podobnej nazwie bądź adresie email. Symfonia Premium czy Symfonia FORTE. Aby pola te były widoczne musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący kontrahentów.

każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym kontrahentem). wysłania maila do konkretnej firmy bądź utworzenia zakładek do najczęściej używanych rekordów. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. edycji. Do tego celu służy polecenie Kontrahenci->Kontrahenci. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj kontrahentami składa się z dwóch okien. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. każda partia grupuje dziesięć rekordów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Wyboru pomiędzy wspomnianymi wyżej opcjami dokonujemy zaznaczając pole Aktywne rekordy bądź pole Nieaktywne rekordy znajdujące się po lewej stronie przycisku Szukaj. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Można posłużyć się rozwijanym menu. usunięcia danych. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj kontrahentami. sporządzenia notatki dotyczącej danego kontrahenta. WAŻNE: Wyszukiwanie może odbywać się w bazie rekordów zawierających aktywnych kontrahentów oraz w bazie zawierającej kontrahentów nieaktywnych (więcej o nadawaniu statusu kontrahenta aktywnego/nieaktywnego w punkcie dotyczącym dodawania nowego kontrahenta). Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na dwa różne sposoby. która poprzedza właśnie przeglądaną. skoku do partii rekordów. o którą nam chodzi. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. skoku do partii rekordów.Podgląd / Modyfikacja kontrahentów Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej firmy za @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 91 .

edycja jego zawartości. jaki przyznany został kontrahentowi. dodawanie notatki dotyczącej kontrahenta. co niezwykle ważne. nazwa oraz adres kontrahenta. o nazwie kontrahenta oraz jej skróconej formie.zawiera informację. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. usunięcie danego rekordu z systemu. przycisk akcji . wyświetlenie struktury firmy. Tak więc. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Adres taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Tak więc.zawiera informacje teleadresowe kontrahenta. aby znaleźć kontrahenta. Tak więc. • kolumna Status – zawiera informację o statusie. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.pomocą takich danych jak: właściciel rekordu. delegowanie zadania w kontekście danego klienta. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kontrahentom a wprowadzonych do systemu przez użytkownika Jana Kowalskiego. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. • kolumna Adres . aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone kontrahentom mającym swą siedzibę w Warszawie. • kolumna Obsługujący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. którym został przyznany status klienta „potencjalnego” wystarczy wybrać z rozwijanego menu Status opcję „potencjalni”. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych kontrahentom mającym w nazwie frazę „Coca Cola”. zakładek (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych). Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy poszukiwanego kontrahenta mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. aby znaleźć kontrahenta. który stworzył dany rekord. aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone kontrahentowi o nazwie „Coca Cola” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwa taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kontrahentom a wprowadzonych do systemu przez użytkownika Jana Kowalskiego. status. którego obsługuje Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie zawartości rekordu. Okno składa się z siedmiu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu a także. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. który obsługuje danego kontrahenta. branża. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych kontrahentom mającym siedzibę firmy w @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 92 . • kolumna Nazwa/Skrót . aby znaleźć wszystkich kontrahentów. którego do systemu wprowadził Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. obsługujący. dodanie osoby kontaktowej oraz dodanie rekordu do tzw.

Jeśli nie pamiętamy pełnego adresu poszukiwanego kontrahenta mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie wyszukanych rekordów / Wyświetlanie struktury / Drukowanie nalepki adresowej / Dodawanie oferty.Warszawie. • Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz wyszukiwania danych po dowolnym polu kontrahenta. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie zawartości rekordu. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone w rekordzie podczas jego tworzenia (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta) a także zostaną wyświetlone informacje dotyczące osób @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 93 . Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. usunięcie rekordu z systemu. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. e-maila / Zakładki / Dodawanie kontraktu serwisowego / Dodawanie zlecenia serwisowego / Rejestracja w systemie handlowym Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. zamówienia / Odnotowanie przychodu. dodanie osoby kontaktowej. znajduje się także przycisk . wysłanie do niego maila oraz dodanie rekordu do zakładki w Panelu głównym systemu ITCube. faksu. kosztu / Dodawanie informacji / Dodawanie zadania / Dodawanie osoby kontaktowej / Dodawanie dokumentu / Otwieranie projektu / Wysyłanie listu. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. dodanie notatki dotyczącej kontrahenta. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do zawartości rekordu uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu kontrahenta znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. delegowanie zadania. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Telefon 1. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informacje. edycja danych zapisanych w rekordzie.

CDN Opt!ma. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. WF-MAG. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj spowoduje. Zadań. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. WAŻNE: Podczas edycji kontrahenta można także uaktualnić niektóre dane kontaktów związanych z edytowanym kontrahentem. Korespondencji grupowej. Gwarancji/Kontraktów serwisowych. Dodatkowo. znajdują się informacje dotyczące związanych z kontrahentem: Informacji. To. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. definiuje się w pliku konfiguracyjnym systemu itcube. Maili/faksów otrzymanych. Przychodów/Kosztów. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. bądź uprawniony do wprowadzania poprawek użytkownik otrzymuje dostęp do danych wybranego wcześniej kontrahenta i może dowolnie je zmodyfikować. WAŻNE: Przeglądając dane kontrahenta w każdej chwili można je wydrukować. Aby zmiany zostały zapisane. WAŻNE: Przeglądając dane kontrahenta w każdej chwili mamy dostęp do podręcznego menu. w oknie Historia kontrahenta. Subiekt GT). Zamówień/Zakupów. WAŻNE: Każdą sekcję w formularzu dotyczącym kontrahentom można w łatwy sposób „schować” lub „odsłonić” klikając w przycisk . który wypełnić należało podczas wprowadzania do zasobów systemu nowego kontrahenta (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta). które otwieramy klikając w przycisk . Użytkownik może zadecydować czy okno Historia kontrahenta ma zostać uporządkowane względem typu obiekty. klikając w ikonę symbolizująca drukarkę umieszczona w prawym dolnym rogu okna. Projektów. daty obiektu bądź właściciela obiektu. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Poniżej danych opisujących historię kontaktu z klientem znajduje się sekcja opisująca wszystkie związane z nim dokumenty i rezerwacje oraz w przypadku zakupienia licencji na moduł INTEGRATOR system wyświetli także dane o dokumentach sprzedażowych zapisanych w zewnętrznym programie sprzedażowym (np. Aby to uczynić należy przed zapisaniem zaznaczyć odpowiednie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 94 . Symfonia Handel. Za pomocą tego formularza administrator systemu.kontaktowych danej firmy. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. która sekcja jest standardowo „schowana”. Maili/Faksów wysłanych. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji .ini.

znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Drukuj nalepkę.). zadań. informacji. Wyświetl strukturę W dowolnym momencie można wyświetlić graficzną strukturę firmy uwzględniającą zależności pomiędzy pracownikami. które można uaktualnić to: obsługujący kontakty. który wypełnia się przy dodawaniu przychodu/kosztu za @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 95 . znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj dokument sprzedaży. WAŻNE: Usunięcie kontrahenta skutkuje usunięciem wszystkich rekordów „podpiętych” pod niego (czyli np. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Odnotowanie przychodu/kosztu W dowolnym momencie można odnotować przychód lub koszt i powiązać go z kontrahentem. Rekordy związane z usuniętym kontaktem są dalej powiązane z nadrzędnym kontrahentem i widoczne w systemie ITCube. itd. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Odnotuj przychód/koszt. Więcej informacji na temat drukowania nalepek na koperty znaleźć można w rozdziale poświęconym seryjnemu adresowaniu kopert. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Następnie system ITCube CRM otworzy formularz.: maili. który wypełnia się przy dodawaniu oferty/zamówienia za pomocą opcji Handel->Dodaj ofertę/zamówienie.przyciski znajdujące się obok ikony Zapisz. WAŻNE: Usunięcie osoby kontaktowej nie powoduje usunięcia rekordów podpiętych pod kontakt. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Wyświetl strukturę. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Dane. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Dodatkowo menu Kontrahent zostanie ustawiona domyślnie na kontrahenta. dane teleadresowe. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Drukowanie nalepki z adresem kontrahenta W dowolnej chwili możemy wydrukować nalepkę z adresem kontrahenta. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. gdzie możliwe będzie podanie parametrów wydruku. Dodawanie oferty/zamówienia Aby dodać ofertę lub zamówienie związane z danym kontrahentem należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . którego ma dotyczyć oferta bądź zamówienie. dokumentów sprzedaży. Następnie system ITCube CRM otworzy formularz identyczny z tym. telefony kontaktów oraz ich statusy. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji .

Dodatkowo menu Kontrahent zostanie ustawione domyślnie na kontrahenta. Dodawanie osoby kontaktowej Do każdego kontrahenta można dodać osobę kontaktową. Dodatkowo menu Kontrahent zostanie ustawiona domyślnie na kontrahenta. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj/Deleguj zadanie. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. który wypełnia się przy dodawaniu informacji za pomocą opcji Informacje->Dodaj informację. który wypełnia się przy rejestracji dokumentu za pomocą opcji Dokumenty->Zarejestruj dokument.pomocą opcji Handel->Odnotuj przychód/koszt. Dodawanie zadania Z każdym kontrahentem można związać zadanie. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj dokument. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Otwieranie projektu W każdym momencie możemy otworzyć nowy projekt powiązany od razu z kontrahentem. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Otwórz projekt. Dodawanie informacji Z każdym kontrahentem można związać informację. którego ma dotyczyć dodawany przychód bądź koszt. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. z którym chcemy skojarzyć informację. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj osobę kontaktową. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 96 . który wypełnia się przy delegowaniu zadania za pomocą opcji Zadania->Dodaj/Deleguj zadanie. który wypełnia się przy rejestracji dokumentu za pomocą opcji Projekty->Otwórz projekt. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Dodawanie dokumentu Z każdym kontrahentem można związać dokument. Dodatkowo menu Kontrahent zostanie ustawiona domyślnie na kontrahenta. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj informację. który wypełnia się przy dodawaniu osoby kontaktowej za pomocą opcji Kontrahenci>Dodaj kontakt. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . z którym chcemy skojarzyć zadanie. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym.

zostają umieszczone w łatwo dostępnym i widocznym miejscu. zakładek. faksu. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Wyślij list lub Wyślij faks lub Wyślij e-mail. Dzięki temu najważniejsze rekordy. który wypełnia się przy rejestracji nowego zlecenia serwisowego za pomocą opcji Serwis->Dodaj zlecenie serwisowe. Symfonia Premium. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj kontrakt serwisowy. kontrahentem. Wybranie tej opcji spowoduje przeniesienie kontrahenta do bazy danych systemu sprzedażowego. WF-MAG. czyli umieścić je w specjalnie do tego przeznaczonej strefie Panelu głównego systemu ITCube. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj kontrakt serwisowy. który wypełnia się przy wysyłaniu maila za pomocą opcji Mail/Faks>Wyślij list lub Mail/Faks->Wyślij email lub Mail/Faks->Wyślij faks. kontrahentem. CDN Opt!ma. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . faks). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 97 .Wysyłanie listu. Dodatkowo pole Kontrahent oraz adres zostaną automatycznie wypełnione danymi kontrahenta. e-maila Do każdego kontrahenta można wysłać list. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i kliknąć w odnośnik Zarejestruj w systemie handlowym. Usuwanie rekordu z zakładki Zakładkę usuwamy klikając w symbol akcji usunięcia (przycisk Tak w okienku wyboru). Symfonia FORTE. znajdujący się po lewej stronie nazwy kontrahenta (w Panelu głównym systemu) i wybierając opcję Usuń zakładkę oraz potwierdzając chęć jej Rejestracja kontrahenta w zewnętrznym systemie handlowym W przypadku gdy zakupiliśmy moduł INTEGRATOR mamy możliwość zarejestrowania kontrahenta w zewnętrznym systemie handlowym np. email lub faks. z których przykładowo często korzystamy. Dodanie kontraktu serwisowego W każdym momencie możemy dodać nowy kontrakt serwisowy powiązany od razu z . Dodawanie rekordu do zakładek Każdy z rekordów dodać można do tzw. Dodanie zlecenia serwisowego W każdym momencie możemy dodać nowe zlecenie serwisowe powiązane od razu z . Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. do którego chcemy wysłać list (email. który wypełnia się przy rejestracji kontraktu serwisowego za pomocą opcji Serwis->Dodaj kontrakt serwisowy.

bądź różniący się tylko nie znaczącymi znakami (np. Co ważne podkreślenia podczas scalania grupy rekordów zawsze jeden z nich jest traktowany jako rekord nadrzędny. Pierwsza z sekcji pozwala na scalenie dwóch dowolnych kontrahentów wybranych przy użyciu standardowej przeglądarki. co do których istnieje podejrzenie iż mogą być duplikatami. W przypadku integracji z systemem Symfonia Premium/FORTE dodatkowe należy w programie sprzedażowym wybrać opcję Importuj z ITCube CRM (opcja dostępna w menu kontekstowym przeglądarki kontrahentów). Lista taka składa się z sekcji opisujących kontrahenta i wszystkie wpisy w bazie danych. Standardowo system poszukuje duplikatów w całej bazie danych. Formularz zarządzania duplikatami dostępny jest po wybraniu polecenia Kontrahenci->Zarządzanie duplikatami. a więc do których należy się zwracać w razie konieczności nawiązania kontaktu z danym kontrahentem. Jeśli przegląd bazy po zadanym kryterium nie spowodował wykrycia duplikatów system oznajmi to wypisując zdanie „Nie znaleziono duplikatów”. Często taka sytuacja zostaje wykryta w momencie gdy każda z wprowadzonych firm posiada już własną historię. Docelowy rekord będzie posiadał wszystkie dane teleadresowe kontrahenta nadrzędnego natomiast jego historia oraz lista kontaktów będzie sumą historii/kontaktów wszystkich scalanych rekordów. z którymi utrzymujemy kontakt handlowy. Jeśli natomiast zostały wykryte duplikaty system wyświetli ich listę. Z każdym wypisanym rekordem związane jest menu kontekstowe pozwalające na usunięcie wpisu bądź scalenie pozostałych wpisów w obrębie sekcji z wybranym kontrahentem. nawiasy. wiodące zera). To jakim kryterium kieruje się system podczas analizy bazy w poszukiwaniu duplikatów zależy od zaznaczonej opcji w polu Grupuj po.WAŻNE: Jeśli zarejestrowaliśmy kontrahenta w zewnętrznym systemie handlowym zmiana ta może nie być widoczna od razu. Po wybraniu tej opcji system wyświetli dwie sekcje „Scal duplikaty” oraz „Znalezione duplikaty”. w której kilka osób wprowadzi tę samą firmę. lecz pod nieznacznie różniącą się nazwą. Tworzenie bazy danych osób kontaktowych. które zostały delegowane przez kontrahenta do utrzymywania kontaktów z naszą firmą. które w nazwie posiadają wpisany w to pole ciąg znaków. Osoby kontaktowe zapisane w bazie danych systemu ITCube kojarzone są w @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 98 . Zarządzanie duplikatami Podczas uzupełniania bazy danych kontrahentów może dojść do sytuacji. Dodawanie osób kontaktowych Przez pojęcie „osoby kontaktowe” rozumie się te osoby. Osobami kontaktowymi mogą być także osoby prywatne. System ITCube pozwala na wykrywanie podobnych wpisów w bazie kontrahentów oraz w razie zlokalizowania duplikatów ich usuwanie bądź scalanie. które uznane zostały za jego duplikat. z którymi współpracujemy umożliwia formularz „Dodaj kontakt”. Jeśli zależy nam by wykrywanie duplikatów zostało przeprowadzone tylko wśród wybranej grupy firm należy stosownie wypełnić pole Nazwa czego efektem będzie przeprowadzenie wyszukiwania tylko wśród firm. spacje. telefon. Zależy to od ustawienia systemu ITCube (co ile sekund wykonuje się synchronizacja pomiędzy ITCube a systemem zewnętrznym). Druga natomiast wypisuje automatycznie listę wpisów. (Kontrahenci>Dodaj kontakt). I tak na przykład jeśli zaznaczymy opcję Telefon 1 system uzna za duplikaty te wpisy w bazie które mają taki sam.

w której pracuje wprowadzana do systemu osoba.trakcie używania systemu np. dotyczące kontrahenta takie jak: Nazwa. do którego chcemy przypisać dodawaną osobę kontaktową możemy skorzystać z pola Nowy kontrahent. WAŻNE: Dodając kontakt korzystając z polecenia Kontrahenci->Dodaj kontakt lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. rozmowy telefonicznej itp. z projektami. z którego można wybrać pracownika firmy odpowiedzialnego za kontakt z wprowadzaną do systemu osobą. w które wpisać można dane dotyczące specjalizacji osoby kontaktowej. za pomocą którego możemy ustalić czy nowo tworzony rekord będzie rekordem aktywnym w systemie (przycisk zaznaczony). Stanowisko – pole. mailingami itd. z którego wybrać należy nazwę kontrahenta. Status – rozwijane menu. • • Imię – pole edycyjne. w którym należy wpisać datę następnego kontaktu (spotkania. z którym będzie powiązane zadanie należy kliknąć w ikonę system otworzy przeglądarkę kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent. który reprezentowany będzie przez nowo tworzoną osobę kontaktową. korzystając z kalendarza zainstalowanego w systemie ITCube. • Specjalizacja – pola edycyjne. • Data . Zaznaczając przycisk Nowy kontrahent system poszerzy formularz o nowe pola. Po wybraniu opcji Kontrahenci->Dodaj kontakt użytkownik systemu wypełnić będzie musiał następujące pola: • Nazwisko (obowiązkowe) – pole edycyjne. • Dział – pole edycyjne służące podaniu działu firmy. w które należy wpisać tytuł naukowy osoby kontaktowej. które wprowadziliśmy oraz danymi teleadresowymi z formularza Dodaj kontakt. Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy.pole. czy też będzie rekordem nieaktywnym (przycisk odznaczony). w które wpisać należy imię osoby kontaktowej. Wypełniając te pola system doda nowego kontrahenta wypełniając go danymi. • Obsługujący – rozwijane menu. Statusy kontrahentów definiujemy klikając na opcję Kontrahenci->Słowniki>Statusy. dostęp do którego uzyskuje się poprzez kliknięcie w przycisk @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 99 • . WAŻNE: W przypadku gdy nie ma jeszcze w bazie danych kontrahenta. zadaniami. w które wpisać można stanowisko zajmujące w firmie przez daną osobę kontaktową (pole to jest o tyle ważne. za pomocą którego ustalić można status konkretnego kontrahenta.) Datę wprowadzamy. w które wpisać należy nazwisko osoby kontaktowej. Przycisk Aktywny znajdujący się po prawej stronie pola Nazwa. Obsługujący. • • Tytuł – edycyjne pole. informacjami. Grupa. wiadomościami. iż wyświetlane jest w liście kontaktów danego kontrahenta). Branża. Oczywiście dodawana osoba kontaktowa będzie powiązana z kontrahentem. Aby znaleźć kontrahenta. Następnie uwzględniającą prawa do dowiązywania. iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania osoby kontaktowej. • Kontrahent (obowiązkowe) – rozwijane menu.

Link Miasto prezentuje siedzibę na planie kraju. Telefon 1 – pola edycyjne umożliwiające wprowadzenie do systemu danych zawierających numer telefoniczny osoby kontaktowej. z której należy wybrać kiedy ma nastąpić przypomnienie o następnym kontakcie. Region. • NIP – pole edycyjne. W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników. System ITCube wyposażony jest bowiem w bazę przeszło 20 tysięcy kodów pocztowych. które będą mogły przeglądać @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 100 • • . w które należy wpisać numer służbowego faksu. w które wpisać należy numer telefonu prywatnego lub komórkowego osoby kontaktowej. Państwo – pola umożliwiające wprowadzenie pełnych danych teleadresowych osoby kontaktowej. warto więc by główny adres umieścić na pierwszej pozycji. Dodatkowo w trybie podglądu pozwalają one na prezentację siedziby klienta na mapie. W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był poprawny. natomiast link Ulica wyświetla dokładny adres na planie miasta. • • Faks – pole. Wiek – rozwijane menu. • Opis – pole edycyjne umożliwiające osobie wprowadzającej dany rekord do systemu na dołączenie własnych uwag. Tak więc poczta przychodząca. Moduł odpowiadający za wysyłanie poczty elektronicznej systemu ITCube używa tylko pierwszego adresu. • Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu. WAŻNE: Okno z przypomnieniem pokaże się osobie obsługującej dany kontakt.usytuowany po prawej stronie pola Data. • • • Płeć – rozwijane menu pozwalające określić płeć osoby kontaktowej. • Telefon 2 – pole. która wysłana została z jakiegokolwiek z adresów wpisanych w pole Email automatycznie związana zostanie z odpowiednią osobą kontaktową. Datę można także wprowadzić używając klawiatury. Moduł odbioru poczty systemu ITCube w celu identyfikacji przychodzącej korespondencji wykorzystuje wszystkie adresy. w które wpisać należy numer identyfikacji podatkowej (NIP) osoby kontaktowej. Co warto podkreślić przed wypełnieniem pól Miasto i Region warto uzupełnić pole Kod pocztowy. • Przypomnienie – rozwijana lista. w które wpisać należy numer ewidencji ludności (PESEL) osoby kontaktowej. Właściciel (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. Opis . Jeśli kontakt nie ma przydzielonej osoby kontaktowej system wyświetli okno z przypomnieniem o następnym kontakcie właścicielowi rekordu. • PESEL – pole edycyjne. sugestii na temat danej osoby kontaktowej. Email – pole zawierające listę adresów pocztowych osoby kontaktowej oddzielonych znakiem przecinka.pole umożliwiające dodanie adnotacji związanej z następnym kontaktem. Miasto. • Ulica. Kod pocztowy. Tak więc jeśli wpisany kod zostanie znaleziony pola Miasto i Region uzupełnią się automatycznie. za pomocą którego określamy wiek osoby kontaktowej.

którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie. • Ważność . • Data pozyskania – pole. Aby wybrać kilka cech @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 101 . • Cechy – okno pozwalające wybrać dowolne cechy opisujące danego kontrahenta. Pole Ważność jest uwzględniane przy wyświetlaniu struktury firmy. Skype – pola W edycyjne umożliwiające rekordów z odnotowanie numerów polami komunikatorów umożliwia internetowych. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. Więcej o konfiguracji i korzystaniu z modułu Ekstranet przeczytać można. • Kategorie produktów – okno umożliwiające zaznaczenie jakimi kategoriami produktów zainteresowany jest kontrahent. natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). w którym podać można datę nawiązania współpracy z daną osobą kontaktową. za pomocą którego można ustalić w jaki sposób pozyskaliśmy daną osobę kontaktową. W przypadku komunikatora GG wyświetla także aktualny status użytkownika. • GG. Osoba kontaktowa będzie mogła korzystać z konta od chwili gdy zaznaczona zostanie opcja Aktywny znajdująca się po prawej stronie pola Login. Sposoby pozyskania definiujemy za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Sposoby pozyskania. Cechy definiujemy za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Cechy. W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był automatyczne rozpoczęcie rozmowy poprzez naciśniecie odpowiedniego linku. dostęp do którego daje nam ikona poprawny. Hasło (Ekstranet) – pola edycyjne (widoczne w przypadku włączonego modułu Ekstranet) umożliwiające ustawienie hasła i loginu dającego osobie kontaktowej dostęp do modułu Ekstranet oraz jednoznacznie identyfikującego ją w tym systemie.rozwijane menu pozwalające określić skalę wpływów osoby kontaktowej w danej firmie. • Przełożony – pole edycyjne umożliwiające wprowadzenie relacji zawodowych pomiędzy osobami kontaktowymi w danej firmie. Datę ustawia się za pomocą kalendarza systemu ITCube. Datę można także wprowadzić używając klawiatury. W sekcji Dane dodatkowe o kontakcie możemy wypełnić następujące pola: Kanał komunikacji – rozwijane menu pozwalające wybrać preferowany system • komunikowania się z osobą kontaktową. Do wyboru mamy tutaj następujące opcje: P (person) określające zwykłego pracownika. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. Informacja ta może być cenna dla analiz i statyk osób kontaktowych. IP (important person) określającą ważną osobę oraz VIP (very important person) określające bardzo ważną osobę o bardzo dużej skali wpływów i możliwości. przypadku wypełnionymi system znajdująca się po prawej stronie nazwy pola. (Kanały kontaktowe tworzymy za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Typy komunikacji). • Login.zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie).

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowej osoby kontaktowej do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie klawisza Anuluj. WAŻNE: Wyszukiwanie może odbywać się w bazie rekordów zawierających aktywnych osób kontaktowych oraz w bazie zawierającej osoby kontaktowe nieaktywne (więcej o nadawaniu statusu aktywnego/nieaktywnego osobie kontaktowej w punkcie dotyczącym dodawania nowego nowej osoby kontaktowej). • Relacje wych. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jedną osobą kontaktową). każda partia grupuje dziesięć rekordów. Do tego celu służy polecenie Kontrahenci->Kontakty. która nie jest przypisana do Kontrahenta (z listy Kontrahent została wybrana opcja Brak powiązania z kontrahentem) nie będzie mogła zalogować się do modułu Ekstranet. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj kontaktami składa się z dwóch okien. – okno pozwalające zdefiniować relacje istniejące pomiędzy dodawanym/edytowanym rekordem a wpisami w bazie kontrahentów. Aby pola te były widoczne musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący osób kontaktowych. Relacje definiujemy za pomocą polecenia Kontrahent->Słowniki->Relacje kontrahent<->kontakt. Podgląd / Modyfikacja osób kontaktowych Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. WAŻNE: Przy dodawaniu osoby kontaktowej możemy dodatkowo zaznaczyć pole Uaktualnij powiązania maili. mimo iż pola Login. Wyboru pomiędzy wspomnianymi wyżej opcjami dokonujemy @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 102 .należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie cechy. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj kontaktami. W formularzu Dodaj osobę kontaktową możliwe jest wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. WAŻNE: Osoba kontaktowa. Jeśli pole to zostało zaznaczone system ITCube oznaczy całą korespondencje mailową z wprowadzaną osobą w ten sposób. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. aby łatwo można ją było odnaleźć w systemie (maile będą skojarzone z danym kontaktem). Hasło zostały wypełnione oraz przycisk Aktywny został zaznaczony. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. .

Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . aby znaleźć kontakt. skoku do partii rekordów. skoku do partii rekordów. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych osobom kontaktowym wprowadzonym do systemu przez Jana Kowalskiego. • kolumna Obsługujący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. jego edycja.zaznaczając pole Aktywne rekordy bądź pole Nieaktywne rekordy znajdujące się po lewej stronie przycisku Szukaj. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. który opiekuje się daną osobą kontaktową. delegowanie zadania w kontekście kontaktu a także dodanie rekordu do tzw. aby znaleźć kontakt. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. wysłanie do niej maila. usunięcie danego rekordu z systemu. która poprzedza właśnie przeglądaną. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). dodanie notatki związanej z daną osobą. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie zawartości rekordu. Tak więc. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Można posłużyć się rozwijanym menu. Tak więc. Znajdują się tam również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej osoby kontaktowej za pomocą takich danych jak: właściciel. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 103 . służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. który obsługuje Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Obsługujący frazę „Jan Kowalski”. kontrahent. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. nazwisko i imię pod jakim osoba kontaktowa jest rozpoznawana w systemie oraz jej adres. o którą nam chodzi. który stworzył dany rekord. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Zakładek. Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. który do systemu wprowadził Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. edycji bądź usunięcia danych.

Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych osobom kontaktowym zamieszkałym w Warszawie. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych osobom kontaktowym o taki właśnie imieniu i nazwisku. • kolumna Nazwisko/imię – zawiera informację o imieniu i nazwisku pod jakim osoba kontaktowa została zarejestrowana w systemie. w której zatrudniona jest poszukiwana osoba kontaktowa. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Telefon 1. • kolumna Adres . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć wszystkie osoby kontaktowe firmy „Coca Cola”. Tak więc. Jeśli nie pamiętamy pełnych danych mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.wszystkich rekordów poświęconych osobom kontaktowym wprowadzonym do systemu przez Jana Kowalskiego. • kolumna Kontrahent – zawiera informację o nazwie firmy. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych osobom kontaktowym mającym status Aktywny. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 104 . Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Jeśli nie pamiętamy pełnego adresu poszukiwanej osoby kontaktowej mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. który ma status Aktywny wystarczy wybrać z rozwijanego menu Status frazę „Aktywny”. aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone osobie kontaktowej o imieniu Jan i nazwisku Kowalski wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwisko i imię taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone osobie kontaktowej zamieszkałej w Warszawie.zawiera informacje teleadresowe osoby kontaktowej. aby znaleźć kontakt. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Adres taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. • kolumna Status – zawiera status osoby kontaktowej. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Kontrahent frazę „Coca Cola” i nacisnąć przycisk Szukaj. • Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz wyszukiwania danych po dowolnym polu osoby kontaktowej. Jeśli nie pamiętamy pełnych danych osoby kontaktowej mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Tak więc.

zakładek w Panelu głównym systemu ITCube. Maili/Faksów wysłanych. Gwarancji/Kontraktów zadecydować czy okno Historia osoby kontaktowej ma zostać uporządkowane względem typu obiekty. Poniżej danych opisujących historię kontaktu znajduje się sekcja opisująca wszystkie związane z osobą kontaktową dokumenty i rezerwacje. delegowanie zadania w kontekście kontaktu a także dodanie rekordu do tzw. dodanie informacji związanej z daną osobą. znajdują się informacje dotyczące związanych Projektów. Zadań. Dzięki niemu możemy szybko przejść w tryb edycji (Edytuj rekord). faksu. Po prawej stronie każdej z sekcji znajduje się odnośnik więcej. zamówienia / Odnotowywanie przychodu. grupowej. Standardowo wypisywane są tylko najświeższe rekordy w każdej z sekcji (ich ilość konfigurowana jest z poziomu pliku konfiguracyjnego). daty obiektu bądź właściciela obiektu. serwisowych. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informacje. w oknie Historia osoby kontaktowej. informacji. WAŻNE: Przeglądając dane osoby kontaktowej w każdej chwili mamy dostęp do podręcznego menu. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie zawartości rekordu. Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie wyszukanych rekordów / Drukowanie naklejki z adresem / Eksport wizytówki / Dodawanie oferty. wysłanie do niej maila. delegować zadanie (Dodaj/deleguj zadanie) . znajduje się także przycisk akcji . z osobą kontaktową: Informacji. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. e-maila / Dodawanie kontraktu serwisowego / Dodawanie zlecenia serwisowego / Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do zawartości pliku uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu osoby kontaktowej znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone w rekordzie podczas jego tworzenia (Kontrahenci->Dodaj kontakt). Użytkownik Przychodów/Kosztów. dodać notatkę (Dodaj informację). Dodatkowo.). edycja jego danych. usunięcie rekordu z systemu. kosztu / Dodawanie informacji / Dodawanie dokumentu Zakładki Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. Maili/Faksów może otrzymanych. które otwieramy klikając w przycisk oraz wysłać email (Wyślij email). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 105 .Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Korespondencji Zamówień/Zakupów. kliknięcie którego powoduje otwarcie nowego okna z pełną listą rekordów (pełna lista projektów dotyczących danej osoby kontaktowej. zadań itd. / Delegowanie zadań / Wysyłanie listu.

który wypełnić należało podczas wprowadzania do zasobów systemu nowej osoby kontaktowej (Kontrahenci->Dodaj kontakt). To. Za pomocą tego formularza administrator systemu. która sekcja jest standardowo „schowana”. Drukowanie nalepki z adresem kontaktu W dowolnej chwili możemy wydrukować nalepkę z adresem osoby kontaktowej. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj spowoduje. gdzie możliwe będzie podanie parametrów wydruku. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. WAŻNE: Przeglądając dane osoby kontaktowej w każdej chwili można je wydrukować. . Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Następnie system ITCube CRM otworzy formularz. Więcej informacji na temat drukowania nalepek na koperty znaleźć można w rozdziale poświęconym seryjnemu adresowaniu kopert. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord.WAŻNE: Każdą sekcję w formularzu dotyczącym osoby kontaktowej można w łatwy sposób „schować” lub „odsłonić” klikając w przycisk definiuje się w pliku konfiguracyjnym systemu. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Drukuj nalepkę. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Aby zmiany zostały zapisane. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 106 . klikając w ikonę symbolizująca drukarkę umieszczona w prawym dolnym rogu okna. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. bądź uprawniony do wprowadzania poprawek użytkownik otrzymuje dostęp do danych wybranej wcześniej osoby kontaktowej i może dowolnie je zmodyfikować.

Dodawanie informacji Z każdą osobą kontaktową można związać informację. Dodawanie dokumentu Z każdą osobą kontaktową można związać dokument. Dodatkowo menu Kontrahent oraz Kontakt zostanie ustawiona domyślnie na kontrahenta oraz osobę kontaktową. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Odnotuj przychód/koszt. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Dodatkowo menu Kontakt zostanie ustawione domyślnie na osobę kontaktową. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję oferty/zamówienia za pomocą opcji Handel->Dodaj Dodaj dokument sprzedaży. który wypełnia się przy rejestracji dokumentu za pomocą opcji Dokumenty->Zarejestruj dokument. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji CRM otworzy okno pozwalające na zapisanie pliku w formacie VCF. Odnotowanie przychodu/kosztu W dowolnym momencie można odnotować przychód lub koszt i powiązać go z kontaktem. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodawanie informacji. Dodatkowo menu Kontakt zostanie ustawiona domyślnie na osobę kontaktową. której ma dotyczyć dodawany przychód bądź koszt.Eksport wizytówki System ITCube umożliwia eksport danych teleadresowych osoby kontaktowej do formatu vCard. której ma dotyczyć oferta bądź zamówienie. Delegowanie zadań Z każdą osobą kontaktową można związać zadanie. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Eksportuj wizytówkę. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . który wypełnia się przy dodawaniu informacji za pomocą opcji Informacje->Dodaj informację. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . który wypełnia się przy dodawaniu przychodu/kosztu za pomocą opcji Handel->Odnotuj przychód/koszt. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 107 . Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj dokument. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. . Następnie system ITCube Dodawanie oferty/zamówienia Aby dodać ofertę lub zamówienie związane z danym kontaktem należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji wypełnia się przy . z którą chcemy skojarzyć informację. który dodawaniu ofertę/zamówienie. Następnie system ITCube CRM otworzy formularz identyczny z tym. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj/Deleguj zadanie.

który wypełnia się przy rejestracji nowego zlecenia serwisowego za pomocą opcji Serwis->Dodaj zlecenie serwisowe. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. zakładek. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj kontrakt serwisowy. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Dodatkowo menu Kontrahent oraz Kontakt zostaną wypełnione danymi osoby. do którego chcemy wysłać list (email. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Dodanie zlecenia serwisowego W każdym momencie możemy dodać nowe zlecenie serwisowe powiązane od razu z osobą kontaktową. Usuwanie rekordu z zakładki Zakładkę usuwamy klikając w symbol akcji (przycisk Tak w okienku wyboru). Dodawanie rekordu do zakładek Każdy z rekordów można w każdej chwili dodać do tzw. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Wyślij list lub Wyślij faks lub Wyślij e-mail. Mechanizm ten umożliwia między innymi planowanie/graficzną prezentację tras przejazdu. Wyślij korespondencję Do każdej osoby kontaktowej można wysłać list. czyli umieścić je w specjalnie do tego przeznaczonej strefie Panelu głównego systemu ITCube. który wypełnia się przy wysyłaniu maila za pomocą opcji Mail/Faks>Wyślij list lub Mail/Faks->Wyślij email lub Mail/Faks->Wyślij faks. faks). z których przykładowo często korzystamy zostają umieszczone w łatwo dostępnym i widocznym miejscu. Dodanie kontraktu serwisowego W każdym momencie możemy dodać nowy kontrakt serwisowy powiązany od razu z kontaktem. email lub faks. znajdujący się po prawej stronie nazwy kontaktu (w Panelu głównym systemu) i wybierając opcję Usuń zakładkę oraz potwierdzając chęć jej usunięcia Planowanie tras przejazdu System ITCube zintegrowany jest ze środowiskiem Google Map. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji .tym. który wypełnia się przy delegowaniu zadania za pomocą opcji Zadania->Dodaj/Deleguj zadanie. Dzięki temu najważniejsze rekordy. Odpowiednie funkcje dostępne są @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 108 . który wypełnia się przy rejestracji kontraktu serwisowego za pomocą opcji Serwis->Dodaj kontrakt serwisowy. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. z którą chcemy skojarzyć zadanie. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj kontrakt serwisowy. Dodatkowo pole Kontrahent/Kontakt oraz adres zostaną automatycznie wypełnione danymi kontaktu.

WAŻNE: Jeśli co najmniej jeden z punktów zawiera niepoprawny adres trasa nie zostanie wyświetlona. Po uzupełnieniu listy firm należy nacisnąć przycisk Generuj. Automatyczne wyznaczanie punktów przelotowych wymaga skorzystania z sekcji Zadania. Po uzupełnieniu pól należy zatwierdzić wybór przyciskiem Dodaj. Dla punktów które związane są z zadaniem/działaniem oprócz nazwy firmy oraz adresu podany zostanie także temat zadania/działania oraz godzina jego realizacji Jeśli zależy nam na wydrukowaniu planu trasu możemy skorzystać z przycisku Drukuj (wersja tekstowa) bądź Drukuj (Wersja graficzna) znajdującego się w prawym dolnym rogu. Spowoduje to uzupełnienie pól w sekcji Przyjazd do firmami związanymi z zadaniami/działaniami spełniającymi podane kryteria. Dodatkowo z prawej strony wyświetlony zostanie tekstowy opis trasy oraz poszczególnych manewrów. Uproszczenie polega na pominięciu numerów domów oraz ulic. Spowoduje to wyświetlenie mapy przejazdu. Wskazanie realizatora oraz przynajmniej jednego typu zadania bądź działania serwisowego jest obligatoryjne. Pozwala to na zmianę kolejności punktów na trasie. Następnie w polach sekcji Przyjazd do wskazujemy firmy które mają znaleźć się na planowanej trasie. Ręczne wskazywanie punktów przelotowych sprowadza się do skorzystania z sekcji Wyjazd z oraz Przyjazd do. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 109 . Dodatkowo przy każdej firmie znajdują się dwa przyciski pozwalające na przesunięcie jej o jedna pozycję w dół lub w górę. Użytkownik zostanie poinformowany o tym który z adresów zawiera niepoprawne dane poprzez oznaczenie związanej z nim pozycji kolorem czerwonym. Ustalając punkty przelotowe użytkownik ma do wyboru skorzystanie z dwóch możliwości. składającego się z dwóch sekcji. Pierwszą z nich jest ręczne wskazywanie firm które mają zostać odwiedzone drugą natomiast zlecenie tego zadania systemowi. Należy określić w niej z jakiego okresu zadania/działania mają zostać pobrane. WAŻNE: Jeśli nie wybrano wartości w polu Wyjazd z miejscem wyjazdu będzie pierwszy z punktów podanych w sekcji Przyjazd do. Pierwsza odpowiedzialna jest za wyznaczanie punktów przejazdu druga natomiast za prezentacje trasy oraz mechanizm druku planu trasy. W polu Wyjazd z wskazujemy jedną z lokalizacji naszej firmy (lokalizacje wprowadzane są przez administratora przy użyciu komendy Kontrahenci->Słowniki>Lokalizacje geograficzne). Ponowne wygenerowanie trasy spowoduje „uproszczenie” adresów dla wszystkich lokalizacji oznaczonych kolorem czerwonym.poprzez polecenie Kontrahenci->Planowanie tras przejazdu. Umieszczone zostaną one na trasie w kolejności odpowiadającej kolejności pól. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. W drugim przypadku system zaplanuje trasę na podstawie zapisanych w systemie zadań oraz działań serwisowych. Dodatkowo należy wskazać osobę odpowiedzialną za realizację zadań/działań oraz ich typ (maksymalnie dwa typy). Pod uwagę brane są tylko zadania/działania nowe oraz zaakceptowane.

która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze.Akcje na zbiorze kontrahentów System ITCube umożliwia wykonanie akcji na zdefiniowanym zbiorze kontrahentów. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jacy kontrahenci powinni zostać umieszczeni w zbiorze. Aby zdefiniować zbiór kontrahentów należy wybrać polecenie Kontrahenci>Akcje zbiorowe->Akcje na zbiorze kontrahentów. • Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 110 • . którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). iż nie jest to wartość. Pole Lista firm zawiera listę kontrahentów którzy mają tworzyć grupę. system uzna. Region. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów). • Lista firm – pole pozwalające na definiowanie grup wyliczeniowych. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do kontrahentów pozyskanych w konkretny sposób. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. I tak znajdują się tutaj następujące pola: Nazwa zbioru (obowiązkowe) – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy pod jaką zostaną zapisane warunki definiujące zbiór kontrahentów. Jeśli pole to pozostawimy nie wypełnione system domniema iż grupa powinna być tworzona na podstawie parametrów podanych w polach pozostałych spośród wszystkich rekordów. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do kontrahentów dysponujących konkretnym statusem. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. Państwo – pola. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. Mechanizm ten umożliwia zmianę pól słownikowych wszystkich kontrahentów należących do wcześniej określonego zbioru. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. grupa itd. Branża. system uzna. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. system uzna. system uzna. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu zbioru. • Miasto. Grupy te charakteryzują się tym iż nie powstają w wyniku podania kryteriów które powinni spełniać ich członkowie lecz na zasadzie wskazanie konkretnych rekordów. iż nie jest to wartość. Grupa ta może zostać dodatkowo zawężona poprzez wskazanie wartości pozostałych pól (np. • Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów.). za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów mających znaleźć się w tworzonym zbiorze. system uzna.

system uzna. Jeśli żadna z opcji (niski.. Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta. wysoki) nie zostanie wybrana. Oprócz definiowania interesującego nas okresu czasowego system pozwala także na wskazanie rodzaju wpisów które traktowane będą jako opis ostatniego kontaktu z klientem.. Przykład 1.• Potencjał – kolejne z rozwijanych menu.W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Brak kontaktu w ciągu ostatnich” wybrać wartość Rok. Ostatni kontakt – zbiór pól pozwalający na wybór tylko tych kontrahentów z którymi ostatni kontakt miał miejsce w określonym przedziale czasu. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. . iż nie jest to wartość.” pola „Zadania”. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze czy też nie. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk znajdujący się po prawej stronie pola. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza.. system uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. średni. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania. iż nie jest to wartość. Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. Jeśli natomiast interesuje nas wybór kontrahentów z którymi nie mieliśmy kontaktu w ciągu ostatniego roku przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie bądź wysłanie korespondencji elektronicznej oraz informację o typie Wykonany telefon należy: . „Informacje” oraz „Korespondencja” łączone wybrać wartość 3 • • • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 111 . Przykład 2. Jeśli interesuje nas wybór kontrahentów z którymi mieliśmy kontakt w ciągu ostatnich 3 miesięcy przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie korespondencji elektronicznej bądź wykonanie związanego z nimi zadania należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Istniał kontakt w ciągu ostatnich” miesiące.W polu „Zadania” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Informacje” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartości Wykonany telefon oraz *Dowolny typ korespondencji* WAŻNE: Należy pamiętać iż w przypadku definiowania grupy kontrahentów typu „Był kontakt w ciągu ostatnich . system uzna. na podstawie którego wygenerowany zostanie zbiór. -W polu „Informacje” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Zadania” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartość *Dowolny typ zadania* oraz Korespondencja przychodząca.

Dodatkowo możemy określić czy dana firma ma spełniać wszystkie cechy (zaznaczone pole i). czy co najmniej w jednym z nich (zaznaczone pole lub). Wynikiem akcji nie będzie więc zmiana wartości pól w wybranych rekordach ale ich nieodwracalne usunięcie. co najważniejsze. Jeśli wybór zatwierdzimy natomiast przyciskiem Usuń system wykona akcję usuwania.” pola te łączone są spójnikiem i. I tak. można podać wartości pól. Jeśli zależy nam na wyborze konkretnego etapu należy po wyświetleniu przeglądarki projektów wejść do menu kontekstowego projektu oraz wybrać menu podręczne o nazwie „Załącz do formularza wybrany etap”. Oprócz zmian wartości powyższych pól mechanizm akcji grupowej pozwala także na dodanie/usunięcie cechy. Aby to uczynić należy nacisnąć przycisk Dodaj. Odpowiedzią systemu ITCube będzie otwarcie nowego okna. czy co najmniej jedną z nich (zaznaczone pole lub).. Dodatkowo możemy określić czy firma ma być zainteresowana wszystkimi wybranymi kategoriami (zaznaczone pole i). Branża. WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący kontrahentów. Wybór należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz. Zawsze możemy podglądnąć definicję zbioru w oknie Dane dotyczące podglądu zbioru klikając przycisk Podgląd. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 112 . Sposób pozyskania. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania zbioru kontrahentów. czy co najmniej jednym z nich (zaznaczone pole lub). Zawiera ono listę wszystkich etapów danego projektu. Obsługujący oraz Właściciel. Aby wykonać akcję na zbiorze kontrahentów należy w oknie Dane dotyczące podglądu zbioru kliknąć przycisk Akcja.. wtedy zostaną zapamiętane warunki dotyczące definicji zbioru kontrahentów. w którym można jeszcze zmodyfikować dane dotyczące kontrahentów oraz. Domyślna cena. • Udział w projektach – pole pozwalające zawęzić zbiór kontrahentów do tych firm które brały udział we wskazanych projektach.są spójnikiem lub. którymi jest zainteresowany dany kontrahent. • Kategorie produktów – pole umożliwiające wybranie kilku kategorii produktów. Warto podkreślić iż pole to pozwala nam także na wskazanie poszczególnych etapów konkretnego projektu. wartości dotyczące kontrahentów. które można zmodyfikować to: Grupa. • Cechy – pole umożliwiające wybranie kilku cech opisujących kontrahenta. Potencjał. Jeśli natomiast definiujemy grupę typu „Brak kontaktu w ciągu ostatnich . Status. to istnieje możliwość sprecyzowania grupy kontrahentów za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). które mają ulec zmianie. Dodatkowo możemy określić czy dana firma brała udział we wszystkich podanych projektach (zaznaczone pole i). kategorii produktów bądź grupy uprawnień dla wszystkich zdefiniowanych rekordów. Co ważne pole Udział w projektach może jednocześnie zawierać zarówno wpisy dotyczące projektów jaki i poszczególnych etapów.

z którym związana jest osoba kontaktowa mająca znaleźć się w tworzonym zbiorze: Lista firm – pole pozwalające na definiowanie grup wyliczeniowych. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Pole Lista firm zawiera listę kontrahentów których osoby kontaktowe mają tworzyć grupę. grupa itd. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. Pola dotyczące kontrahenta. Grupa ta może zostać dodatkowo zawężona poprzez wskazanie wartości pozostałych pól (np. Akcje na zbiorze osób kontaktowych Analogicznie jak w przypadku zbiorów kontrahentów. Aby zdefiniować zbiór kontaktów. a następnie wykonać na nim jakąś akcję. Branża. Jeśli pole to pozostawimy nie wypełnione system domniema iż grupa powinna być tworzona na podstawie parametrów podanych w polach pozostałych spośród wszystkich rekordów. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie osoby kontaktowe powinni zostać umieszczeni w zbiorze. system uzna. Dodatkowo możemy określić czy dana firma brała udział we wszystkich podanych projektach (zaznaczone pole i). I tak znajdują się tutaj następujące pola: Nazwa zbioru(obowiązkowe) – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy pod jaką zostaną zapisane warunki definiujące zbiór kontaktów. Jeśli zależy nam na wyborze konkretnego etapu należy po wyświetleniu przeglądarki projektów wejść do menu kontekstowego projektu oraz wybrać menu podręczne o nazwie „Załącz do formularza wybrany etap”.Dodatkowo zawsze możemy usunąć definicję zbioru kontrahentów wybierając w oknie Dane dotyczące podglądu zbioru w polu Nazwa zbioru konkretną nazwę już zdefiniowanego zbioru a następnie klikając przycisk Usuń. iż nie jest to wartość. • Udział w projektach – pole pozwalające zawęzić zbiór osób kontaktowych do tych których nadrzędni kontrahenci brali udział we wskazanych projektach.). iż nie jest to • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 113 . należy wybrać polecenie Kontrahenci->Akcje zbiorowe->Akcje na zbiorze kontaktów. • Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta. czy co najmniej w jednym z nich (zaznaczone pole lub). • Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów). Co ważne pole Udział w projektach może jednocześnie zawierać zarówno wpisy dotyczące projektów jaki i poszczególnych etapów. Grupy te charakteryzują się tym iż nie powstają w wyniku podania kryteriów które powinni spełniać ich członkowie lecz na zasadzie wskazanie konkretnych rekordów. Warto podkreślić iż pole to pozwala nam także na wskazanie poszczególnych etapów konkretnego projektu. system uzna. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. Zawiera ono listę wszystkich etapów danego projektu. system ITCube umożliwia wykonanie akcji na zdefiniowanym zbiorze osób kontaktowych.

system uzna. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. system uzna. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 114 • . system uzna. system uzna. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów zatrudniających osoby. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do osób związanych z kontrahentami pozyskanymi w konkretny sposób. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji (niski. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system uzna. iż nie jest to wartość. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania. system uzna. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. • Miasto.wartość. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta. • Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. wysoki) nie zostanie wybrana. Państwo – pola. na podstawie którego wygenerowany zostanie zbiór. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. które mają znaleźć się w tworzonym zbiorze. która ma decydować o tym czy dany kontakt znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze czy też nie. iż nie jest to wartość. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu zbioru. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta. Jeśli pole nie zostanie wypełnione. Region. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po prawej stronie pola. średni. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. system uzna. system uzna. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do osób związanych z kontrahentami dysponującymi konkretnym statusem. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. • Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. Pola dotyczące bezpośrednio osoby kontaktowej: Nazwisko i imię – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy osoby kontaktowej pod jaką znana jest ona w systemie.

Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Kontrahent – rozwijana lista zawierająca nazwy kontrahentów. Oprócz definiowania interesującego nas okresu czasowego system pozwala także na wskazanie rodzaju wpisów które traktowane będą jako opis ostatniego kontaktu z klientem. system uzna. system uzna. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do kontaktów dysponujących konkretnym statusem. iż nie jest to wartość. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania osoby kontaktowej. • Płeć – rozwijane menu pozwalające określić płeć osób kontaktowych. Jeśli interesuje nas wybór osób kontaktowych z którymi mieliśmy kontakt w ciągu ostatnich 3 miesięcy przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie korespondencji elektronicznej bądź wykonanie związanego z nimi zadania należy: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 115 . system uzna. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. Państwo – pola. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. Przykład 1. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Region. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. system uzna. za pomocą których określić można dane teleadresowe osób kontaktowych mających znaleźć się w tworzonym zbiorze. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do kontaktów pozyskanych w konkretny sposób.która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. iż nie jest to wartość. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po prawej stronie pola. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu zbioru. iż nie jest to wartość. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontaktów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego dany kontakt. • Miasto. • Właściciel kontaktu – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontaktów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. Wybranie kontrahenta oznacza. iż nie jest to wartość. system uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. które powinny znaleźć się w zbiorze. • • Wiek – rozwijane menu. system uzna. z którego możemy wybrać przedział wiekowy osób kontaktowych. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. • Ostatni kontakt – zbiór pól pozwalający na wybór tylko tych osób kontaktowych z którymi ostatni kontakt miał miejsce w określonym przedziale czasu. iż wszystkie osoby kontaktowe skojarzone z tą firmą znajdą się w tworzonym zbiorze. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana.

Przykład 2. Aby wykonać akcję na zbiorze osób kontaktowych należy w oknie Dane dotyczące podglądu zbioru kliknąć przycisk Akcja. co najważniejsze. Aby to uczynić należy nacisnąć przycisk Dodaj.. które można zmodyfikować to: Kanał komunikacji. kategorii produktów bądź grupy uprawnień dla wszystkich zdefiniowanych rekordów. Obsługujący oraz Właściciel. Zawsze możemy podglądnąć definicję zbioru w oknie Dane dotyczące podglądu zbioru klikając przycisk Podgląd. wybrać wartość 3 -W polu „Informacje” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Zadania” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartość *Dowolny typ zadania* oraz Korespondencja przychodząca. • Kategorie produktów – pole umożliwiające wybranie kilku kategorii produktów. wtedy zostaną zapamiętane warunki dotyczące definicji zbioru kontaktów. Jeśli natomiast interesuje nas wybór osób kontaktowych z którymi nie mieliśmy kontaktu w ciągu ostatniego roku przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie bądź wysłanie korespondencji elektronicznej oraz informację o typie Telefon należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Brak kontaktu w ciągu ostatnich” wybrać wartość Rok. -W polu „Zadania” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Informacje” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartości Telefon oraz *Dowolny typ korespondencji* WAŻNE: Należy pamiętać iż w przypadku definiowania grupy osób kontaktowych typu „Był kontakt w ciągu ostatnich . Sposób pozyskania. Dodatkowo możemy określić czy dana osoba ma spełniać wszystkie cechy (zaznaczone pole i). Jeśli wybór @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 116 . „Informacje” oraz „Korespondencja” łączone są spójnikiem lub. Jeśli natomiast definiujemy grupę typu „Brak kontaktu w ciągu ostatnich .” pola „Zadania”.-W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Istniał kontakt w ciągu ostatnich” miesiące. czy co najmniej jedną z nich (zaznaczone pole lub). I tak.” pola te łączone są spójnikiem i. w którym można jeszcze zmodyfikować dane dotyczące zbioru kontaktów oraz. Odpowiedzią systemu ITCube będzie otwarcie nowego okna.. Oprócz zmian wartości powyższych pól mechanizm akcji grupowej pozwala także na dodanie/usunięcie cechy. • Cechy – pole umożliwiające wybranie kilku cech opisujących osobę kontaktową.. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania zbioru osób kontaktowych. Ważność. czy co najmniej jednym z nich (zaznaczone pole lub). wartości dotyczące osób kontaktowych.. można podać wartości pól.. to istnieje możliwość sprecyzowania grupy osób kontaktowych za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). Wybór należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz. WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący kontaktów. Status. którymi jest zainteresowany dany kontakt. Dodatkowo możemy określić czy osoba kontaktowa ma być zainteresowana wszystkimi wybranymi kategoriami (zaznaczone pole i). które mają ulec zmianie.

Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. projektami oraz etapami projektów. Statystyki/Analizy interakcji System ITCube umożliwia dodawania różnorodnych informacji oraz kojarzenia ich z kontrahentami. której dotyczą (np.zatwierdzimy natomiast przyciskiem Usuń system wykona akcję usuwania. Spotkanie. zaznaczając okno Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy typ informacji – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj typ informacji i klikając w przycisk Dodaj. Wynikiem akcji nie będzie więc zmiana wartości pól w wybranych rekordach ale ich nieodwracalne usunięcie. • usunąć już istniejący typ wybierając jego nazwę z rozwijanego menu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ informacji i klikając w przycisk Usuń. Wybór opcji Informacje->Słowniki->Typy informacji spowoduje otworzenie formularza Typy informacji. Domyślny typ informacji ustalić można na dwa sposoby: zaznaczając okienko Typ domyślny podczas edycji nowego rekordu w oknie Dodaj typ informacji. Informacje. Polecenie Informacje>Słowniki->Typy informacji pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube typów wszystkich informacji. System ITCube umożliwia również wprowadzenie Domyślnego typu informacji. modyfikacji. usuwania. Opcje systemowe dotyczące dodawania. Reklamacja itd. Fax. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 117 . • wybierając interesujący nas typ z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ informacji. Typy informacji (*) Zanim rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych informacji (Informacje->Dodaj informację) logiczne wydaje się stworzenie w bazie struktury podziału informacji ze względu na treść. Dodatkowo zawsze możemy usunąć definicję zbioru kontaktów wybierając w oknie Dane dotyczące podglądu zbioru w polu Nazwa zbioru konkretną nazwę już zdefiniowanego zbioru a następnie klikając przycisk Usuń. osobami kontaktowymi. Telefon. podanie jego nowej nazwy w polu Nowa nazwa oraz naciśnięciu przycisku Zapisz. • zmodyfikować istniejący typ poprzez wybranie jego nazwy w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ informacji. które używane będą w systemie ITCube. przeglądania informacji oraz statystyk zgromadzone zostały w menu Informacje. który proponowany będzie jako pierwszy z listy.).

którego dotyczyć będzie tworzona właśnie wiadomość. Plik dołącza się klikając w przycisk kliknięciu na wyżej wspomniany znajdujący się po lewej stronie okna Dokumenty. WAŻNE: Dodając informację korzystając z polecenia Informacje->Dodaj informację lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. Własne typy informacji wprowadzić można do systemu za pomocą polecenia Informacje->Słowniki->Typy informacji (*). w którym nie znajdujący się po prawej stronie pola Data. za pomocą których określić należy zakres czasowy zdarzenia opisywanego w informacji. nowe Jeśli okno.Wprowadzanie nowej informacji Informacje wprowadzamy do systemu za pomocą polecenia Informacje->Dodaj informację. • Dokumenty . Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. • Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające wybór (spośród wcześniej wprowadzonych do systemu firm) tego kontrahenta. Symbol stopera został umieszczony na prawo do pola Data.pole umożliwiające dołączenie do wiadomości dowolnych plików. WAŻNE: Dodając informację możemy skorzystać z systemowego stopera. który zmierzyć może czas trwania wykonywania danej czynności (np. Po przycisk w system otworzy pliki. Po wybraniu wyżej wspomnianej opcji otwarty zostanie nowy formularz Dodaj informację. za pomocą którego określić będziemy mogli wszystkie parametry nowo tworzonej wiadomości. kontrahenta w systemie możemy to zrobić podczas dodawania informacji klikając przycisk @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 118 . iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta dodawania informacji. który przywołać można klikając w przycisk przypadku należy pamiętać aby format daty był poprawny. W takim • wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj klikając przycisk dokument) systemie wcześniej zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas dodawania informacji . z którym będzie powiązane zadanie należy kliknąć w ikonę system otworzy do przeglądarkę formularza kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent. Datę można także wpisać w pole edycyjne używając klawiatury. Aby znaleźć kontrahenta. które zawierać mogą informacje istotne z punktu widzenia osoby tworzącej informację. rozmowy z klientem którą opisujemy dodawaną informacją). Data od/do (obowiązkowe) – pola. Typ (obowiązkowe) – niezwykle istotne menu pozwalające określić typ wprowadzanej do systemu informacji. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. Więcej na temat dołączania plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. wcześniej zarejestrowaliśmy . Następnie uwzględniającą Jeśli prawa do nie dowiązywania. I tak w formularzu tym znaleźć będziemy mogli następujące pola: • • Temat – pole pozwalające zdefiniować temat informacji.

• Projekt – rozwijane menu. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu projektu wybranego wyżej. W formularzu Dodaj informacje możliwe jest wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie. WAŻNE: Na dole formularza została umieszczona opcja Dodaj kontrahenta do pola "Związany z" w projekcie/etapie. natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). WAŻNE: Dodając informację możemy zadecydować. którego dotyczyć będzie wprowadzana właśnie do systemu informacja. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. • Etap projektu .rozwijane menu. Jej zaznaczenie spowoduje dodanie kontrahenta związanego z informacją do listy firm związanych z jej projektem nadrzędnym. Aby to uczynić należy zaznaczyć odpowiednio pole Dodaj zadanie bądź Dodaj projekt. Podgląd / Modyfikacja informacji Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki.• Kontakt – rozwijane menu. Jeśli kontrahent jest już obecny na liście firm związanych z projektem zostanie on zignorowany. Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu. Do tego celu służy polecenie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 119 . za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowej informacji do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj. iż następnym krokiem będzie dodanie zadania bądź projektu tematycznie powiązanego z wprowadzaną informacją (część pól na formularzu zadania będzie już wypełniona). za pomocą którego dokonać możemy wyboru osoby kontaktowej dla wybranej powyżej firmy. znajdujące się na dole formularza. • Właściciel rekordu (*) – Pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. którego dotyczyć będzie wprowadzana właśnie do systemu wiadomość. które będą mogły przeglądać zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników. • • Treść – właściwe pole edycyjne umożliwiające wpisanie treści samej informacji. Aby sekcja ta była widoczna musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący informacji.

służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. jej temat. której twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. Można posłużyć się rozwijanym menu. • kolumna Typ – jak sama nazwa wskazuje – kolumna zawiera informacje na temat typu danej informacji. skoku do partii rekordów. edycji bądź usunięcia danych. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich wiadomości stworzonych przez Jana Kowalskiego. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jedną informacją). typ informacji. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . aby znaleźć informację. która poprzedza właśnie przeglądaną. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. jej edycja oraz usunięcie danej wiadomości. który wprowadził do systemu daną informację. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej informacji za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. skoku do partii rekordów. których typ określony został jako „Spotkanie” wystarczy wybrać z @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 120 . każda partia grupuje dziesięć rekordów. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści informacji.Informacje->Informacje. aby znaleźć wszystkie informacje. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnej informacji wg tego właśnie kryterium. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj informacjami składa się z dwóch okien. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Tak więc. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania wiadomości wg tego właśnie kryterium. Tak więc. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. o którą nam chodzi. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. firma z jaką powiązana jest dana informacja czy też jej data wprowadzenia do systemu wyznaczana datami rozpoczęcia i zakończenia. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj informacjami.

Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich wiadomości. • kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. Do. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji (o ile grupa użytkowników posiada przyznane prawa do jej odczytu). Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku po prawej stronie pól Od. • Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz wyszukiwania danych po dowolnym polu informacji. których typ został tak właśnie określony.rozwijanego menu Typ identyczną wartość. Do w kolumnie Data. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom powiązanym z danym kontrahentem. według ich daty początkowej. znajduje się także przycisk . Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 121 . Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Temat. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. z którym związana jest określona wiadomość. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących informacji. Do tego celu służą dwa pola Od. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. który jest integralną częścią systemu ITCube. • kolumna Data – zawiera informację o dacie zdarzenia opisanego w danej informacji. aby znaleźć rekordy dotyczące informacji związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy wybrać z rozwijanego menu Kontrahent identyczną nazwę kategorii (Coca Cola). W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Tak więc. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. edycja zapisanych tam danych oraz ich usunięcie (o ile grupa użytkowników posiada przyznane prawa do jej zapisu). znajdujące się Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria.

klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru • porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. dokładnemu analizowaniu kontaktów naszej firmy z poszczególnymi kontrahentami. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Analiza interakcji Jako że system CRM ma służyć min. który wypełnić należało podczas wprowadzania nowej informacji (Informacje->Dodaj informacje).• klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu informacji znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o produkcie którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone (Informacje->Dodaj informację) podczas tworzenia nowej wiadomości informacje. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. Aby zmiany zostały zapisane. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. system ITCube oferuje narzędzia analiz różnego rodzaju form @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 122 . Za pomocą tego formularza użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranej wcześniej informacji i może dowolnie je zmodyfikować. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu.

Właściciel informacji – rozwijane menu. Do wyboru w tym polu będą różnego rodzaju formy kontaktu z klientem @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 123 interakcji oraz Raporty->Informacje->Statystyka . Natomiast gdy pole pozostawimy niewypełnione jest to wskazówka. Okno Dane dotyczące profilu kontrahenta zawiera pola pozwalające na zawężenie grupy kontrahentów. Tworzenie statystyk/analiz interakcji dla wybranych kontrahentów jak i grup kontrahentów jest możliwe dzięki poleceniom Raporty->Informacje->Analiza interakcji. Okno Dane dotyczące informacji uwzględnionych w analizie pozwala na określenie analizowanej wartości. Po wybraniu opcji Raporty->Informacje->Analiza interakcji system otworzy formularz składający się z trzech okien. WAŻNE: System ITCube może dokonać obliczeń statystycznych biorąc pod uwagę wiele różnych kombinacji danych. Do tego służy okno Dane dotyczące projektów nadrzędnych. I tak jeśli w poprzednim przykładzie interesowała by nas tylko interakcja w ramach regionu małopolskiego. z którego wybrać można wartość poddaną później analizie statystycznej. dzięki któremu możemy analizować wszystkie interakcje z klientem dla danego użytkownika systemu. Jak już wspomniano formularz Analiza interakcji składa się z trzech okien. Dane. iż wartość ta ma zostać pominięta podczas tworzenia podsumowania statystycznego. po kliknięciu przycisku Generuj znajdującego się na dole formularza otrzymamy wykres prezentujący ilość odbytych spotkań z wszystkimi kontrahentami naszego przedsiębiorstwa z rozbiciem na poszczególne dni. Analogicznie możemy określać kryteria dotyczące informacji w obrębie konkretmego projektu. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. względem której dokonywane są obliczenia. Po wciśnięciu przycisku Generuj otrzymamy analogiczny wykres jednakże tym razem system uwzględni tylko rekordy powiązane z kontrahentami z regionu małopolskiego. Raporty->Informacje->Ranking interakcji. iż nie określiliśmy zakresu czasowego system wykorzystał wszystkie znajdujące się w systemie rekordy dotyczące sprzedaży. iż jest to istotna wartość. wybrać należy również opcję małopolskie z rozwijanego menu w polu Region. • Typ informacji – menu. według których mają być one tworzone wybiera się w poszczególnych polach. Jako. który wywołać należy klikając w przycisk • . Jeśli wybierze się lub wpisze jakąkolwiek wartość w dowolnym polu daje się systemowi znak.kontaktu z kontrahentem (określone wcześniej za pomocą polecenia Informacje->Słowniki>Typy informacji). I tak przykładowo: zaznaczając w polu Prezentacja wartość Analiza intensywności interakcji dla grupy kontrahentów (ujęcie dniowe) oraz w polu Typ informacji wartość Spotkanie i pomijając wszystkie pozostałe pola. • Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczeń statystycznych. znajdujący się po lewej stronie pola. która ma zostać wzięta pod uwagę. I tak w pierwszym z nich (Dane dotyczące informacji uwzględnionych w analizie) znajdują się następujące pola: • Data od/do – pole.

za pomocą którego określamy status kontrahenta. który wywołać należy klikając w przycisk pola.(określone wcześniej za pomocą polecenia Informacje->Słowniki->Typy informacji) oraz dwie istotne wartości wprowadzone przez twórców systemu: Ogłoszenie ekstranetowe i Ogłoszenie intranetowe. Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. znajdujący się po lewej stronie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 124 . I tak znajdują się tu następujące pola: • Kontrahent – edycyjne pole. których dotyczą informacje. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie analizy interakcji związanej z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. z której można wybrać projekt wzorcowy. • Status – rozwijane menu. System wygeneruje analizę interakcji dotyczącą wszystkich informacji związanych z projektami. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie analizy interakcji powiązanej ze wskazanym projektem. • Branża – rozwijane menu. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. w którym możemy podać nazwę kontrahenta. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. którego będzie dotyczyć analiza interakcji. System wygeneruje analizę interakcji związaną z projektami. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta (Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów). • Grupa – rozwijane menu. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. • Wzorzec – rozwijana lista. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. Trzecia część formularza (okno Dane dotyczące profilu kontrahenta) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na grupę kontrahentów. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. których koordynatorem jest wskazana osoba. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie analizy interakcji powiązanej ze wskazanym etapem projektu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. których właścicielem jest wskazana osoba.

WAŻNE: Nie należy mylić pola Właściciel kontrahenta z polem Właściciel informacji. W takim przypadku należy wybrać w polu Właściciel Kontrahenta wartość „Jan Kowalski”. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. do) – pola. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. w którym siedzibę ma kontrahent. Służy ona do porównania kilku typów interakcji w obrębie zdefiniowanej grupy kontrahentów. Pierwsze pole dotyczy tylko i wyłącznie właściciela rekordu Kontrahent. znajdujący się po • • • • Właściciel kontrahenta . z którym miała miejsce dana interakcja. który ma zostać uwzględniony przy generowaniu statystyki/analizy. a nie jak w przypadku Analizy interakcji w formie graficznego wykresu. I tak znajdują się @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 125 . co uczynić można klikając przycisk Generuj. Data pozyskania (od. Możemy zatem analizować interakcje przeprowadzone przez użytkownika Jan Kowalski gdy w polu Właściciel informacji wybierzemy wartość „Jan Kowalski” lub też analizować wszystkie kontakty z firmami. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola lub wpisując z klawiatury. znajdujący się po lewej stronie pola. za pomocą którego określamy nazwę państwa. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahentów. która dodała daną informację. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom.rozwijane menu. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. których właścicielem jest Jan Kowalski. pozwala na określenie analizowanej wartości. . bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. Formularz Statystyka interakcji składa się z trzech okien. Potencjał .rozwijane menu. którą możemy wygenerować wybierając opcję Raporty->Informacje->Statystyka interakcji. natomiast drugie pole dotyczy osoby. Okno Dane dotyczące informacji uwzględnionych w statystyce tutaj następujące pola: • Data od/do – pole. Statystyka interakcji Kolejnym raportem dotyczącym interakcji z kontrahentami jest statystyka interakcji. który wywołać należy klikając w przycisk .• Sposób pozyskania – rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. w którym siedzibę ma kontrahent. Region – analogicznie jak w przypadku miasta możemy określić nazwę regionu. Państwo – rozwijane menu. w którym siedzibę ma kontrahent. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. Wyniki Statystyki interakcji są prezentowane w postaci tabelarycznej. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczeń statystycznych. • • Miasto – w pole to można wpisać nazwę miasta.

System wygeneruje statystykę interakcji związaną z projektami. których koordynatorem jest wskazana osoba. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie statystyki interakcji powiązanej ze wskazanym projektem. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. który wywołać należy klikając w przycisk pola. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. z którego wybrać można wartości poddawane później analizie statystycznej (porównaniu). I tak znajdują się tu następujące pola: • Kontrahent – edycyjne pole. Trzecia część formularza (okno Dane dotyczące profilu kontrahenta) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na grupę kontrahentów. Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. których dotyczą informacje.• Właściciel informacji – rozwijane menu. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie statystyki interakcji powiązanej ze wskazanym etapem projektu. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. System wygeneruje statystykę interakcji dotyczącą wszystkich informacji związanych z projektami. • Wzorzec – rozwijana lista. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 126 znajdujący się po lewej stronie . I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. • Grupa – rozwijane menu. Do wyboru w tym polu będą różnego rodzaju formy kontaktu z klientem (określone wcześniej za pomocą polecenia Informacje>Słowniki->Typy informacji) oraz dwie istotne wartości wprowadzone przez twórców systemu: Ogłoszenie ekstranetowe i Ogłoszenie intranetowe. z której można wybrać projekt wzorcowy. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. którego będzie dotyczyć statystyka interakcji. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. Typ informacji (obowiązkowe) – menu. • • Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie statystyki interakcji związanej z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta (Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów). w którym możemy podać nazwę kontrahenta. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. dzięki któremu możemy analizować wszystkie interakcje z klientem dla danego użytkownika systemu. których właścicielem jest wskazana osoba. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne.

za pomocą którego określamy nazwę państwa. Pierwsze pole dotyczy tylko i wyłącznie właściciela rekordu Kontrahent. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola lub wpisując z klawiatury. w którym siedzibę ma kontrahent. Sposób pozyskania – rozwijane menu. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. która dodała daną informację. co uczynić można klikając przycisk Generuj. z którym miała miejsce dana interakcja. w którym siedzibę ma kontrahent. Data pozyskania (od. Możemy zatem analizować interakcje przeprowadzone przez użytkownika Jan Kowalski gdy w polu Właściciel informacji wybierzemy wartość „Jan Kowalski” lub też analizować wszystkie kontakty z firmami. I tak w pierwszym z nich (Dane dotyczące informacji uwzględnionych w rankingu) znajdują się następujące pola: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 127 . których właścicielem jest Jan Kowalski. który ma zostać uwzględniony przy generowaniu statystyki/analizy. Potencjał . W takim przypadku należy wybrać w polu Właściciel Kontrahenta wartość „Jan Kowalski”.• Branża – rozwijane menu. • • • • Miasto – w pole to można wpisać nazwę miasta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahentów. do) – pola. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. Region – analogicznie jak w przypadku miasta możemy określić nazwę regionu. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. Ranking interakcji Ostatnim narzędziem statystycznym w systemie ITCube analizującym interakcje z klientami jest Ranking interakcji. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. Tak samo jak w przypadku analizy czy statystyki interakcji formularz Ranking interakcji składa się z trzech okien. w którym siedzibę ma kontrahent. znajdujący się po • • • • Właściciel kontrahenta . Służy on porównaniu grup kontrahentów ze względu na ilość informacji o konkretnym typie.rozwijane menu. Status – rozwijane menu. . dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne.rozwijane menu. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. natomiast drugie pole dotyczy osoby. Państwo – rozwijane menu. za pomocą którego określamy status kontrahenta. WAŻNE: Nie należy mylić pola Właściciel kontrahenta z polem Właściciel informacji.

Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu interakcji powiązanego ze wskazanym projektem. których dotyczą informacje. znajdujący się po lewej stronie pola. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. których właścicielem jest wskazana osoba. z którego wybrać można wartość poddaną później analizie statystycznej. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczenia statystycznego. Właściciel informacji – rozwijane menu. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. którego będzie dotyczyć ranking interakcji. System wygeneruje ranking interakcji dotyczący wszystkich informacji związanych z projektami. z której można wybrać projekt wzorcowy. Do wyboru są tutaj opcje: Malejąco (wyniki w kolumnie Wybrany typ interakcji posegregowane będą od najniższej do najwyższej wartości) oraz Rosnąco (wyniki w kolumnie Wybrany typ interakcji posegregowane będą od najwyższej do najniższej wartości). Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie rankingu interakcji związanego z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. Ilość wyników (obowiązkowe) – rozwijane menu. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. który wywołać należy klikając w przycisk .• Data od/do – pola. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. System wygeneruje ranking interakcji związany z projektami. za pomocą którego ustalić można ile pól wyników ma zostać wyświetlone jednocześnie w tabeli z podsumowaniem statystycznym. Typ informacji (obowiązkowe) – rozwijane menu.rozwijane menu. • • • • • Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. z którego wybrać można w jaki sposób mają być prezentowane wartości w tabeli z podsumowaniem statystycznym. Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. Uporządkuj (obowiązkowe) . dzięki któremu możemy analizować wszystkie interakcje z klientem dla danego użytkownika systemu. • Wzorzec – rozwijana lista. który wywołać należy klikając w przycisk pola. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. których koordynatorem jest wskazana osoba. Do wyboru w tym menu będą różnego rodzaju typy informacji (określone wcześniej za pomocą polecenia Informacje->Słowniki->Typy informacji) oraz dwie istotne wartości wprowadzone przez twórców systemu: Ogłoszenie ekstranetowe oraz Ogłoszenie intranetowe. Rezultatem działania systemu znajdujący się po lewej stronie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 128 . I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola.

za pomocą którego określamy status kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Branża – rozwijane menu. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola lub wpisać z klawiatury. Dodatkowo system zaznaczy ciemniejszym kolorem ten rekord. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. za pomocą którego określamy nazwę państwa. do) – pola. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. . za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahentów. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. Druga część formularza zawiera pola służące zdefiniowaniu parametrów grupowania kontrahentów. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować ranking. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. (Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów). które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. który spełnia warunki określone w oknie Dane dotyczące parametrów grupowania. znajdujący się po Oferta handlowa firmy @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 129 . • • Miasto – w pole to można wpisać nazwę miasta. • Państwo – rozwijane menu. w którym siedzibę ma kontrahent. co uczynić można klikając przycisk Generuj. I tak znajdują się tu następujące pola: • Kontrahent – edycyjne pole. • • Potencjał . • Status – rozwijane menu. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. w którym możemy podać nazwę kontrahenta. która umożliwi nam porównanie poszczególnych grup kontrahentów ze względu na wybrany typ interakcji. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Data pozyskania (od. system uporządkuje w tabeli wszystkie rekordy ze względu na kolumnę Wybrany typ interakcji. w którym siedzibę ma kontrahent. Aby to porównanie było jeszcze łatwiejsze. • Sposób pozyskania – rozwijane menu.ITCube będzie wygenerowanie rankingu interakcji powiązanego ze wskazanym etapem projektu. • Właściciel kontrahenta . w którym siedzibę ma kontrahent.rozwijane menu.rozwijane menu. Po kliknięciu przycisku Generuj system wyświetli tabelę. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. który ma zostać uwzględniony przy generowaniu statystyki/analizy. Region – analogicznie jak w przypadku miasta możemy określić nazwę regionu. • Grupa – rozwijane menu.

zarządzać kursami walut. iż kupując koszulkę w naszej firmie warto także wybrać dla niej odpowiedni nadruk. Wprowadzaną kategorię możemy także powiązać z większą ilością kategorii zaznaczając odpowiednie pozycje oraz trzymając wciśnięty klawisz Ctrl. zdefiniować symbole walut. Takie uporządkowanie bazy będzie dużym ułatwieniem przy dalszej pracy choćby z modułem sklepu internetowego. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 130 . Formularz ten umożliwia: • Dodanie nowej kategorii produktów. że osoba odwiedzająca nasz sklep internetowy zostanie poinformowana. Relacje te pozwalają na wprowadzenie sprzedaży wiązanej w module sklepu internetowego. przeglądnąć stworzoną bazę produktów bądź usług. • określić relacje logiczne pomiędzy kategoriami korzystając z pola Powiązania. skonfigurować typy produktów/usług. czy też przy wyszukiwaniu konkretnych rekordów. określić relacje nadrzędności/podrzędności z innymi istniejącymi już w systemie kategoriami za pomocą rozwijanego menu w polu Kategoria nadrzędna (jak więc widać odtwarzanie struktury należy rozpocząć „od góry” – wpisując na początek „najszersze” kategorie). ustalić jednostki miary. ustalić stawki podatku VAT. należy wybrać z głównego menu polecenie Produkty->Kategorie produktów i wypełnić nowo otwarty formularz Kategorie produktów. którym jest wprowadzenie do baz systemu ITCube oferty naszej firmy. która z kolei zawierać się może w kategorii monitory 15’. stanowiącego integralną część systemu ITCube. nadchodzi czas na uczynienie kolejnego ważnego kroku. Tak więc za pomocą dostępnych tam poleceń można: • • • • • • • • dodać nowy produkt bądź usługę. Dodawanie / Modyfikowanie / Usuwanie kategorii produktów Aby stworzyć odpowiednie dla potrzeb naszej firmy kategorie produktów. zdefiniować kategorie oddające wzajemne powiązania produktów/usług.Kiedy ukończony zostanie już etap wprowadzania danych dotyczących poszczególnych pracowników oraz infrastruktury firmy. Aby dodać do systemu nową kategorię produktów należy: • • wybrać jej nazwę: wpisując odpowiednią frazę (pole Nazwa). Wiążąc na przykład kategorię nadruki na materiał z kategorią koszulki spowodujemy. Kategorie produktów (*) Polecenie Produkty->Kategorie produktów umożliwia administratorowi systemu odtworzenie w bazie zależności jakie istnieją pomiędzy poszczególnymi rodzajami produktów (przykładowo monitor 15’ model 57i marki LG może należeć do kategorii monitory LG. Wszystkie opcje związane z tym zagadnieniem usytuowane zostały w menu Produkty. a ta jest podkategorią kategorii głównej Monitory).

Dlatego ważne jest aby dobrze zaplanować te powiązania zanim dokona się jakichkolwiek wpisów do systemu. wskazać grupy użytkowników które mogą odczytywać/edytować kategorię. • • Modyfikację już istniejącej kategorii produktów.• • opisać nowo tworzoną kategorię za pomocą pola edycyjnego Opis. Możliwość taką ustalić można na dwa sposoby: • • zaznaczając okienko Widoczna w ekstranecie podczas wprowadzania nowej kategorii. wybierając interesującą nas kategorię z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj kategorię produktów a następnie zaznaczenie okienka Widoczna w ekstranecie i klikając na przycisk Zapisz. • wprowadzić konieczne poprawki. Aby usunąć z systemu już istniejącą kategorię produktów należy: • wybrać jej nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa (okno Usuń/Modyfikuj kategorię produktów). By dany użytkownik uzyskał dostęp do konkretnego produktu mu si on posiadać prawa zarówno do samego produktu jak i do kategorii w której sie on znajduje. niewidoczne będą również wszystkie jej podkategorie. które się w niej znajdują oraz jej kategorii podrzędnych. czy dana kategoria będzie widoczna w module Ekstranet. WAŻNE: Jeśli dana kategoria będzie niewidoczna w sklepie. Powiązania (zmiana powiązań logicznych) oraz Opis (zmiana w istniejącym opisie kategorii). używając do tego celu pól: Nazwa (zmiana nazwy kategorii). • zatwierdzić wprowadzone modyfikacje za pomocą klawisza Zapisz. zatwierdzić wpisane informacje za pomocą przycisku Dodaj. niezależnie od tego czy podczas ich tworzenia pole „Widoczna w ekstranecie” zostało zaznaczone czy też nie. Aby zmodyfikować istniejącą już w systemie kategorię należy: • wybrać jej nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa (okno Usuń/Modyfikuj kategorię produktów. Usunięcie wybranej kategorii. • WAŻNE: Usunięcie kategorii nadrzędnej powoduje automatyczne wykasowanie wszystkich produktów. • zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie w przycisk Usuń. System ITCube umożliwia również zadecydowanie. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 131 . WAŻNE: Ze względu na niebezpieczeństwo zapętlenia się struktury kategorii nie ma możliwości zmienienia raz przyjętej struktury nadrzędności/podrzędności pomiędzy poszczególnymi kategoriami.

którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj jednostkę miary. który wcześniej został wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. opisującego dowolny produkt) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. • zmienić nazwę istniejącej jednostki miary – poprzez wybranie nazwy j. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu produktu/usługi. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nowy typ produktu/usługi – wpisując odpowiedni skrót w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj typ produktu/usługi) i klikając w przycisk Dodaj. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. Okienko to znajduje się po prawej stronie pola edycyjnego Nazwa (okno Dodaj typ produktu/usługi). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 132 . które są wykorzystywane przy dodawaniu produktu bądź definiowaniu oferty/zamówienia. iż został on usunięty z systemu.m. interesujący nas typ produktu/usługi z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ produktu/usługi zaznaczając okienko Typ domyślny i klikając w przycisk Jednostki miary (*) Polecenie Produkty->Słowniki->Jednostki miary pozwala na administrację jednostkami miary. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. w razie gdyby użytkownik dodający dane nie ustawił tego parametru. • usunąć już istniejący symbol j. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym typ produktu. którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ produktu.. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nową jednostkę miary – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj jednostkę miary) i klikając w przycisk Dodaj. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Jednostki miary. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. który będzie wstawiany automatycznie. Domyślny typ produktu/usługi ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Typ domyślny podczas dodawania nowego typu. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. • usunąć już istniejący typ produktu/usługi wybierając pożądany skrót z rozwijanego menu w polu Nazwa (okno Usuń/Modyfikuj typ produktu/usługi) i klikając w przycisk Usuń. m. WAŻNE: Usunięcie typu produktu/usługi. ani też skasowania całego rekordu. • wybierając Zapisz. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy produktów/usług. • zmienić nazwę istniejącego typu produktu/usługi – poprzez wybranie nazwy typu produktu/usługi.Typy produktów/usług (*) Polecenie Produkty->Słowniki->Typy produktów/usług pozwala na administrację różnymi rodzajami produktów/usług używanych w systemie ITCube. wybierając pożądaną nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa (okno Usuń/Modyfikuj jednostkę miary) i klikając w przycisk Usuń.

który wcześniej został wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu (np.m. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym oznaczenie waluty danej transakcji. ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Jednostka domyślna podczas dodawania nowej jednostki miary. danej transakcji.WAŻNE: Usunięcie symbolu dowolnej jednostki miary. zł. opisującego dowolny produkt lub użyty przy definiowaniu oferty/zamówienia) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. iż dany symbol został usunięty z systemu. Waluty (*) Polecenie Produkty->Słowniki->Waluty pozwala na administrację oznaczeniami walut używanymi w systemie ITCube. WAŻNE: W przypadku gdy wystawiamy fakturę w innej walucie niż PLN. ani też skasowania całego rekordu. Domyślny symbol j. gr). w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. opisującego dowolny produkt) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 133 .m. • usunąć już istniejący symbol waluty wybierając pożądany skrót z rozwijanego menu w polu Symbol waluty (okno Usuń/Modyfikuj walutę) i klikając w przycisk Usuń. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. iż dany symbol został usunięty z systemu. • zmienić nazwę istniejącej waluty – poprzez wybranie nazwy waluty. WAŻNE: W przypadku gdy chcemy wystawiać faktury w danej walucie należy zwrócić uwagę na pola Skróty (np. należy także wprowadzić kursy walut. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nowy symbol waluty – wpisując odpowiedni skrót w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj walutę) i klikając w przycisk Dodaj. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. Te dane są wykorzystywane przy wydruku faktury. który wcześniej został wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj jednostkę miary a następnie zaznaczając okienko Jednostka domyślna i klikając na przycisk Zapisz. WAŻNE: Usunięcie symbolu dowolnej waluty. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Waluty. • wybierając interesujący nas symbol j. ani też skasowania całego rekordu. w razie gdyby użytkownik modyfikujący dane nie ustawił tego parametru. którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj walutę. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym j.m. Okienko to znajduje się po prawej stronie pola edycyjnego Nazwa (okno Dodaj jednostkę miary). która będzie wstawiana automatycznie. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnej jednostki miary.

w razie gdyby użytkownik modyfikujący dane nie ustawił tego parametru. Domyślny symbol waluty ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Waluta domyślna podczas dodawania nowego symbolu. • usunąć już istniejącą stawkę podatku wybierając pożądany skrót stawki VAT z rozwijanego menu w oknie Usuń stawkę VAT i klikając w przycisk Usuń. ani też skasowania całego rekordu. która wcześniej została wykorzystana przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. • wybierając interesujący nas symbol z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj walutę. Notowania walut są wykorzystywane podczas statystyk/analiz zysku w przypadku gdy ceny sprzedaży oraz zakupu są wyrażone w różnych walutach. • wybierając interesującą nas stawkę z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj stawkę VAT. Kursy (*) Polecenie Produkty->Słowniki->Kursy pozwala na administrację kursami walut używanymi w systemie ITCube.96 PLN). która będzie wstawiana automatycznie. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nową stawkę podatku – wpisując odpowiednią wartość w pole edycyjne Stawka VAT (okno Dodaj stawkę VAT) i klikając w przycisk Dodaj. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnej stawki VAT.: 1 USD = 3. Stawki VAT (*) Polecenie Produkty->Słowniki->Stawki VAT pozwala na ustalenie wysokości stawek podatków. zaznaczając okienko Stawka domyślna i klikając na przycisk Zapisz. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nowy kurs waluty – wybierając odpowiedni symbol waluty. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym stawkę podatku VAT. Domyślną wysokość podatku VAT ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Stawka domyślna podczas wprowadzania nowej wartości po prawej stronie pola edycyjnego Stawka VAT (okno Dodaj stawkę VAT). opisującego dowolny produkt) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Stawki VAT. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Kursy. który będzie wstawiany automatycznie. WAŻNE: Usunięcie dowolnej stawki podatku. w razie gdyby użytkownik dodający dane nie ustawił tego parametru. zaznaczając okienko Waluta domyślna i klikając na przycisk Zapisz. używanych w systemie ITCube. Okienko to znajduje się po prawej stronie pola edycyjnego Symbol waluty (okno Dodaj walutę). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 134 . podając od kiedy kurs ma obowiązywać oraz wpisując notowanie waluty w stosunku do złotego (np. Aby zakończyć dodawanie nowego notowania należy kliknąć w przycisk Dodaj. iż dana stawka została usunięta z systemu.System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego symbolu waluty.

posiadającemu odpowiednie uprawnienia. WAŻNE: systemu. za pomocą którego możemy ustalić czy nowo tworzony rekord będzie rekordem aktywnym w systemie (przycisk zaznaczony). Rekordy tego typu wykorzystywane są na przykład przez moduł sprzedaży oraz analiz. • Dodawanie produktów/usług Polecenie Produkty->Dodaj produkt usługę umożliwia użytkownikowi. usługa). który wykorzystywany jest np. które wcześniej zostały stworzone przez administratora za pomocą polecenia Produkty->Kategorie produktów. • Przycisk Aktywny znajdujący się po prawej stronie pola Nazwa. za pomocą którego wybrać należy typ nowo tworzonego rekordu (np. WAŻNE: W bazie znajdować się będą tylko te kategorie. Formularz ten zawiera następujące pola: • Nazwa (obowiązkowe) – pole służące ustaleniu nazwy handlowej konkretnego produktu/usługi pod jaką będzie on/ona występować w systemie. o ile kategoria do której należą została oznaczona jako „Widoczna w ekstranecie”. Wybór wyżej wspomnianej opcji spowoduje otwarcie przez system nowego formularza Dodaj produkt/usługę. Dostępne będą również w sklepie internetowym. usunąć już istniejący kurs waluty wybierając odpowiednie notowanie z rozwijanego menu w polu Waluta/Kurs (okno Usuń/Modyfikuj kurs) i kliknąć w przycisk Usuń. Postępowanie takie ma na celu uporządkowanie i precyzyjne skatalogowanie zasobów produktów – co jest niezbędne dla poprawnego działania mechanizmów odpowiadających za funkcjonowanie sklepu internetowego. do wystawienia faktury. czy też będzie rekordem nieaktywnym (przycisk odznaczony). • Kategoria (obowiązkowe) – rozwijane menu. • KOD – pole służące ustaleniu kodu konkretnego produktu/usługi. produkt. Rekordy dotyczące produktu/usługi odczytywać bądź modyfikować mogą tylko członkowie wskazanych grup użytkowników (sekcja Prawa). który chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj kurs. Pole to jednoznacznie identyfikuje produkt w bazie systemu. właściciel rekordu oraz administrator • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 135 . Nie mogą więc istnieć dwa produkty o takim samym kodzie.• zmienić notowanie waluty – poprzez wybranie nazwy waluty oraz kursu. tworzenie w bazie danych rekordów zawierających opis produktów lub usług oferowanych przez naszą firmę. Następnie należy zaktualizować dane i zatwierdzić je za pomocą przycisku Zapisz. • Typ (obowiązkowe) – rozwijane menu. dzięki któremu możemy przypisać produkt do dowolnej kategorii. PKWiU – pole umożliwiające zdefiniowanie symbolu PKWiU produktu przewidzianego przez odpowiednie zapisy polskiego prawa.

VAT sprzedaży/zakupu (obowiązkowe) . które wcześniej zostały stworzone przez administratora za pomocą polecenia System->Słowniki->Stawki VAT. pamiętać należy również o wybraniu odpowiedniego symbolu waluty (za pomocą rozwijanego menu po prawej stronie). • Cena dodatkowa – pole edycyjne służące ustaleniu dodatkowej ceny danego produktu. która z cen ma być domyślna dla wprowadzanego produktu. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 136 . • Cena promocyjna – pole edycyjne służące ustaleniu ceny promocyjnej danego produktu. pamiętać należy również o wybraniu odpowiedniego symbolu waluty (za pomocą rozwijanego menu po prawej stronie). która może być sprzedana. • Cena hurtowa 3 – pole edycyjne służące ustaleniu trzeciej z cen hurtowych danego produktu. Ilość od/po/do (obowiązkowe) – trzy pola edycyjne służące ustaleniu minimalnej ilości.• Jednostka miary – dwie listy. • Cena hurtowa 2 – pole edycyjne służące ustaleniu drugiej z cen hurtowych danego produktu. Cena podawana jest zawsze jako wartość netto. Cena podawana jest zawsze jako wartość netto. pamiętać należy również o wybraniu odpowiedniego symbolu waluty (za pomocą rozwijanego menu po prawej stronie). które umożliwiają przypisanie produktowi/usłudze jednostkę miary podstawową oraz zbiorczą. pamiętać należy również o wybraniu odpowiedniego symbolu waluty (za pomocą rozwijanego menu po prawej stronie). Przycisk Uwzględnij upust kontrahenta – pole określające czy system ma uwzględniać upust przysługujący kontrahentowi przy definiowaniu oferty/zamówienia na dodawany produkt (przycisk zaznaczony). W przypadku gdy przycisk nie zostanie zaznaczony system nie będzie automatycznie naliczał upustu dla kontrahenta przy zakupie tego produktu. Cena podawana jest zawsze jako wartość netto. Cena podawana jest zawsze jako wartość netto. Cena podawana jest zawsze jako wartość netto. WAŻNE: Obok cen produktu znajdują się przyciski umożliwiające określenie. Pola te są wykorzystywane w module sprzedaży oraz Ekstranecie. Jest to bardzo ważny parametr z punktu widzenia statystyk i analiz systemu. wielkości paczki oraz maksymalnej ilości produktu bądź usługi. pamiętać należy również o wybraniu odpowiedniego symbolu waluty (za pomocą rozwijanego menu po prawej stronie). dzięki któremu możemy przypisać nowo edytowany produkt do odpowiedniej dla niego wysokości stawki podatku VAT. • Cena zakupu (obowiązkowe) – pole edycyjne służące ustaleniu ceny pozyskania danego produktu/usługi.rozwijane menu. • Cena hurtowa 1 – pole edycyjne służące ustaleniu pierwszej z cen hurtowych danego produktu. pamiętać należy również o wybraniu odpowiedniego symbolu waluty (za pomocą rozwijanego menu po prawej stronie). W przypadku wpisania wartości zero lub pozostawieniu pola niewypełnionego dana wartość nie będzie uwzględniana przez system ITCube. • Cena detaliczna (obowiązkowe) – pole edycyjne służące ustaleniu detalicznej ceny danego produktu. • • WAŻNE: W bazie znajdować się będą tylko te wartości. Cena podawana jest zawsze jako wartość netto.

• Ikona . Więcej na temat dodawania plików znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. Plik dołącza się klikając w znajdujący się po lewej stronie okna Dokumenty.• Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. w którym wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj dokument) w systemie pliki. Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas dodawania produktu/usługi klikając przycisk dodawania plików znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. za pomocą których określa się prawa poszczególnych grup • • użytkowników do odczytu (Odczyt) i modyfikowania/usuwania (Zapis) danych w tworzonym właśnie rekordzie. Po kliknięciu na wyżej wspomniany przycisk system otworzy nowe okno. tak i podczas wprowadzania informacji o produkcie/usłudze istnieje możliwość uzupełnienia podstawowego opisu o dodatkowe dane. Formularz „Dane dodatkowe o produkcie/usłudze” zawierają następujące opcje: • Dokumenty przycisk dostępne dołączenie do rekordu dowolnych plików (przykładowo: prezentacji multimedialnej opisywanego produktu czy opisu technicznego). Prawa – dwa okna. WAŻNE: Należy pamiętać. Ikonę dołącza się klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola Ikona. Zarówno ikony jak i opisywane wyżej rysunki mają swoje zastosowanie w ekstranecie. Po kliknięciu na wyżej wspomniany przycisk system otworzy nowe okno. że pełny dostęp do rekordu – oprócz grup użytkowników określonych za pomocą tego polecenia – będzie miał twórca rekordu oraz administrator systemu. • Rysunek . WAŻNE: Prawa do odczytu i zapisu można przydzielić kilku grupom jednocześnie – wybierając odpowiednie grupy z wciśniętym klawiszem CTRL. w którym wyszczególnione są wszystkie dokument) w systemie pliki. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 137 . Więcej na temat wspomniany przycisk system otworzy nowe okno. Po kliknięciu na wyżej (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj . Więcej na temat dodawania plików znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. w którym wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj dokument) w systemie pliki. Opis – pole edycyjne. Podobnie jak miało to miejsce podczas wprowadzania do systemu nowego użytkownika. tak aby tworzona w systemie baza produktów była pełniejsza i bardziej szczegółowa. Plik dołącza się klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola Rysunek. Opcja ta jest wykorzystywana dla potrzeb mechanizmów działających w module Ekstranet.dodanie do konkretnego produktu/usługi małego symbolu graficznego mającego symbolizować dany produkt.dodanie do konkretnego produktu/usługi pliku graficznego (przykładowo zdjęcia danego produktu). za pomocą którego można w razie potrzeby dodać do tworzonego właśnie produktu jego dokładny opis.

z zaznaczeniem wartości obniżki). za pomocą którego można powiązać rekordy dotyczące produktów/usług z istniejącymi już w przedsiębiorstwie systemami poprzez wypełnienie pola ERP id. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowego produktu/usługi do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj. Datę można także wpisać w pole edycyjne używając klawiatury. Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wybór osoby odpowiedzialnej za dany produkt/usługę ze strony naszego przedsiębiorstwa. Numer EAN – pole umożliwiające wprowadzenie numery EAN produktu. Numer katalogowy – miejsce. z której można wybrać nazwę dostawcy danego produktu. Konkretną datę wybiera się z kalendarza. iż nie zakładamy ograniczeń na czas jej obowiązywania. • Data zakończenia – pole to umożliwia ustalenie daty zakończenia danej promocji. klikając w przycisk format daty był poprawny. Promocję na dany produkt/usługę włącza się zaznaczając opcję Aktywna po prawej stronie pola Promocja a następnie wypełniając kolejne pola określające jej warunki: • Data rozpoczęcia – pole to daje możliwość ustalenia daty rozpoczęcia promocji. Konkretną datę wybiera się z kalendarza. Promocja . W takim przypadku należy pamiętać aby . @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 138 . W takim przypadku należy pamiętać aby • • • • • • • • WAŻNE: Nie ustalenie daty trwania promocji oznacza. • W formularzu Dodaj produkt/usługę możliwe jest wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. Aby sekcja ta była widoczna musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący produktów/usług. w które można wpisać numer pod jakim znajduje się produkt/usługa w katalogu branżowym. .• ERP Id – pole. Producent – pole opisujące producenta danego produktu. WWW. Datę można także wpisać w pole edycyjne używając klawiatury. Dostawca opis – dodatkowy opis dostawcy produktu.pole. Opis – pole umożliwiające wprowadzenie opisu konkretnej promocji (przykładowo tekstu mającego zachęcić klienta do zakupienia produktu bądź słownego jej opisu.włączenie mechanizmu przyznawania promocji. który wykorzystywany jest w module Ekstranet. w które należy wpisać adres strony www opisującej dany produkt. Dostawca – rozwijana lista. klikając w przycisk format daty był poprawny.

Do tego celu służy polecenie Produkty->Produkty/Usługi. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Można posłużyć się rozwijanym menu. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. która poprzedza właśnie przeglądaną.Podgląd / Modyfikacja rekordów dotyczących produktów/usług Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. skoku do partii rekordów. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. skoku do partii rekordów. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 139 . Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj produktami/usługami składa się z dwóch okien. o którą nam chodzi. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. każda partia grupuje dziesięć rekordów. Wyboru dokonujemy zaznaczając pole Aktywne rekordy bądź pole Nieaktywne rekordy znajdujące się po lewej stronie przycisku Szukaj. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym produktem/usługą). Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj produktami/usługami. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. edycji bądź usunięcia danych. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego produktu/usługi za pomocą takich danych jak choćby: Właściciel. Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. nazwa oraz zakres cenowy produktu/usługi. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. kategoria. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. WAŻNE: Wyszukiwanie może odbywać się w bazie aktywnych i nieaktywnych rekordów zawierających dane na temat produktów i usług. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie.

• kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Tak więc. których cena hurtowa 1 mieści się w zakresie 1000 – 1200 PLN.produkcie. W kolumnie tej mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych produktom znajdującym się w tej kategorii. aby znaleźć rekord dotyczący produktu zapisanego w systemie pod określoną nazwą. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. pod jaką jest on rozpoznawany przez system (dane pobierane są z pola Nazwa oraz Kod wypełnionego podczas wprowadzania tego produktu do systemu). do której przydzielony został dany produkt. który stworzył dany rekord. Tak więc. aby znaleźć rekord. edycja jego danych oraz ich usunięcie (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych). wystarczy z listy rozwijanej wybrać wartość: Cena hurtowa 1 oraz wpisać w polach Od/Do właściwe wartości i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. właściwym ustaleniu wzajemnych zależności pomiędzy nimi. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Dostawca opis. • kolumna Kategoria – zawiera informację o kategorii. W @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 140 • . aby znaleźć rekordy dotyczące produktów przywiązanych do kategorii „Główna/Monitory/monitory 15’” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Kategoria identyczną nazwę kategorii. • Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz wyszukiwania danych po dowolnym polu produktów. WAŻNE: Aby opcja ta była użyteczna należy oczywiście pamiętać o wprowadzeniu do systemu kategorii produktów i ich wzajemnych powiązań (Produkty->Kategorie produktów) tzn. kolumna Nazwa/Kod – zawiera kod oraz nazwę produktu.zawiera informację o cenie (wybranej z listy rozwijanej) danego produktu. których Cena hurtowa 1 zawiera się w przedziale od 1000 – 1200 PLN. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim produktom. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordu poświęconego produktowi/usłudze nazwanemu w taki właśnie sposób. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. którego twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego. Tak więc. wystarczy wpisać jego nazwę w polu edycyjnym i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich produktów. • kolumna Cena .

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 141 . Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu produktu/usługi znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. WAŻNE: Jeśli został zakupiony moduł INTEGRATOR to oprócz standardowych danych na karcie produktu będą wyświetlane informacje dotyczące stanów magazynowych danego towaru (okno Stany magazynowe). • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o produkcie którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o produkcie/usłudze. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone na temat danego produktu informacje. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie.Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. edycja jego danych oraz usunięcie rekordu. znajduje się także przycisk .

odnotować prosty przychód/koszt. kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. odnotować zamówienie zakupowe. wystawić fakturę związaną z zamówieniem. Sprzedaż i Zakupy w systemie ITCube W wypadku gdy nasza firma zajmuje się sprzedażą/zakupem produktów bądź świadczeniem usług. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 142 . stworzyć zamówienie oraz czuwać nad jego etapową realizacją. Aby to uczynić należy. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj spowoduje. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. który wypełnić należało podczas wprowadzania danych nowego produktu (Produkty->Dodaj produkt/usługę). posiadając uprawnienia administratora.Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. kontrolować proces spłaty faktury. bardzo cennym rozszerzeniem możliwości systemu ITCube stanie się moduł umożliwiający sprawowanie kontroli nad tymi właśnie procesami. skonfigurować szablony wydruku dokumentów handlowych. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Za pomocą tego formularza uprawniony użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranego wcześniej produktu i może dowolnie je zmodyfikować. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. zdefiniować oraz pracować nad ofertą. formy płatności oraz fazy ofert. Tak więc dzięki opcjom zgromadzonym w menu Handel będziemy mogli między innymi: • • • • • • • • • • zdefiniować sposoby dostawy. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. przeglądnąć bazę danych gromadzącą wszystkie rekordy z zamówieniami/ofertami. Aby zmiany zostały zapisane. wystawić gwarancję do zamówienia realizowane lub zamkniętego.

bądź wyjaśnienia ewentualnych niejasności. bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu. które mogą się z nim wiązać (np. Modyfikowanie/Usuwanie sposobu dostawy W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania opisu oraz nazwy sposobu dostawy. bądź zmodyfikować/usunąć te już istniejące. który pojawi się w polu edycyjnym poniżej (pole Opis). Dodawanie nowego sposobu płatności Nowy sposób płatności rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj sposób płatności: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 143 . co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj. sposobami Dane te rozliczenia produkt wykorzystywane będą w module handel oraz ekstranet. • Domyślna wartość – pole wskazujące czy wprowadzana wartość będzie przez system automatycznie podpowiadana. bądź usunięcia rekordu z systemu. Koszty transportu). bądź zmodyfikować/usunąć te już istniejące. I tak po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Sposoby dostawy. w którym będziemy mogli dodać nowe sposoby płatności. Sposoby płatności (*) Polecenie płatności Handel->Słowniki->Sposoby dokonywanymi w ramach płatności za umożliwia dany administrowanie lub usługę. a następnie nacisnąć przycisk Tak w okienku wyboru. Dodawanie nowego sposobu dostawy Nowy sposób dostawy rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj sposób dostawy: • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dany sposób będzie funkcjonował w systemie. I tak po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Sposoby płatności. • Opis – pole edycyjne dające możliwość opisania tworzonego właśnie sposobu dostawy. Następnie należy zatwierdzić swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz.Sposoby dostawy (*) Polecenie Handel->Słowniki->Sposoby dostawy umożliwia administrowanie sposobami dostawy produktu. wypełnieniu pól nowy sposób dostawy zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj. By usunąć rekord wcisnąć należy przycisk Usuń. Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj sposób dostawy i poprawienie nazwy (pole Nowa nazwa) lub tekstu opisu. w którym będziemy mogli dodać nowe sposoby dostawy. Dane te wykorzystywane będą w module handlu oraz ekstranet. Możemy także zmienić wartość domyślną słownika sposobów dostawy.

Opis – pole edycyjne dające możliwość opisania tworzonego właśnie sposobu płatności. Dodawanie nowego szablonu Nowy szablon druku oferty/zamówienia rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj szablon: • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dany szablon będzie funkcjonował w systemie. usuwanie oraz modyfikację wzorów druku wykorzystywanych później w procesie drukowania bądź wysyłania mailem ofert i zamówień. który zostanie wstawiony do oferty/zamówienia jako logo firmowe. bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu. bądź wyjaśnienia ewentualnych niejasności. Widoczne pliki zostały uprzednio zarejestrowane poprzez opcję System->Baza grafik. Modyfikowanie/Usuwanie sposobu płatności W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania danych dotyczących sposobu płatności. Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj sposób płatności i poprawienie jego nazwy (pole Nowa nazwa) lub tekstu opisu. co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj. które mogą się z nim wiązać. • • Po wypełnieniu pól nowy rekord zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj. który pojawi się w polu edycyjnym poniżej (pole Opis). Następnie należy zatwierdzić swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz. bądź usunięcia rekordu z systemu. Możemy także zmienić wartość domyślną słownika sposobów płatności. Jako iż definiowanie szablonów dla dokumentów sprzedaży oraz zakupu podlega dokładnie tym samym regułom w dalszej części uwaga poświęcona zostanie tylko dokumentom sprzedaży. Domyślna wartość – pole wskazujące czy wprowadzana wartość będzie przez system automatycznie podpowiadana. • Wartość domyślna – pole wyboru pozwalające na oznaczenie dodawanej pozycji jako domyślnej wartości.• Nazwa– pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dany sposób będzie funkcjonował w systemie. I tak po wybraniu opcji Handel>Słowniki->Szablony dokumentów sprzedaży system otworzy formularz. a następnie nacisnąć przycisk Tak w okienku wyboru. w którym będziemy mogli administrować bazą szablonów. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 144 . Usunąć rekord można wciskając przycisk Usuń. • Słownik – zestaw pól określających słowa które zostaną wykorzystane w nagłówku wydruku. • Logo – pole pozwalające na wskazanie pliku graficznego. Szablony druku dokumentów handlowych(*) Polecenie Handel->Słowniki->Szablony dokumentów sprzedaży/zakupu umożliwia dodawanie.

By usunąć rekord wcisnąć należy przycisk Usuń. Logo (faktura) – pole pozwalające na wskazanie pliku graficznego. Dodatkowym elementem stopki może być także sekcja Data i podpis osoby upoważnionej. w którym będziemy mogli administrować fazami oferty. które pojawią się poniżej. Kontrahent. Sposób płatności.• Informacje – zestaw pól definiujących słowa i związane z nimi typy informacji. Wartość ta będzie automatycznie podpowiadana podczas tworzenia dokumentu związanego z szablonem. Sposób dostawy. Kolumny – oprócz tekstowego opisu każda oferta/zamówienie może zawierać sekcję obejmującą listę wszystkich jej pozycji z konkretnymi cenami. upustami. Opis – pole edycyjne dające możliwość wprowadzenie tekstowego opisu oferty/zamówienia. Stopka – ostatnią z wypisywanych sekcji oferty/zamówienia jest stopka czyli krótki komentarz podsumowujący treść dokumentu bądź podający końcowe informacje będące istotne dla klienta. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 145 . Modyfikowanie/Usuwanie szablonu druku W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania nazwy oraz definicji szablonu druku. Dane te wykorzystywane będą w module sprzedaży przy definiowaniu nowej oferty bądź jej edycji. • • • • • • Po wypełnieniu wszystkich pól wybór zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj. Numer dokumentu. oraz w jaki sposób opisane. co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj. Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj szablon druku i poprawienie wybranych pól. Uwagi (faktura) – pole pozwalające na zdefiniowanie domyślnej wartości pola Uwagi na dokumencie faktury. bądź usunięcia rekordu z systemu. zdjęciami produktów itd. Prowadzący. usuwanie oraz modyfikację faz w jakiej może znajdować się oferta. bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu. Odbiorca. I tak do dyspozycji mamy następujące pola: Wystawca. To które z danych zapisanych w systemie zostaną wyświetlone. Data sprzedaży. Fazy oferty(*) Polecenie Handel->Słowniki->Fazy oferty umożliwia dodawanie. a następnie nacisnąć przycisk Tak w okienku wyboru. Będzie ją można oczywiście zmienić/uzupełnić na etapie tworzenia konkretnej oferty/zamówienia. który zostanie wstawiony do faktury jako logo firmowe. Tak więc należy ją traktować jako swego rodzaju punkt wyjścia dla rekordów związanych z danym szablonem. Następnie należy zatwierdzić swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz. które zostaną dodatkowo umieszczone w nagłówku wydruku. I tak po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Fazy oferty. Seria (faktura) – pole pozwalające na zdefiniowanie sposobu numeracji faktur związanych z danym szablonem. Data złożenia. zależy od ustawień w powyższym polu.

Pole to jest wykorzystywane do uporządkowania faz oferty przy wyświetlaniu obliczeń statystycznych (Lejek sprzedaży). co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj. Następnie należy zatwierdzić swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz. znaleźć możemy następujące pola: • Typ (obowiązkowe) . przystąpić można do obsługi zamówień za pomocą systemu ITCube. • Szansa wygranej – pole edycyjne dające możliwość przyporządkowania każdej z faz. Za definiowanie oraz wprowadzanie do systemu nowych ofert/zamówień/faktur odpowiada polecenie Dodaj ofertę/zamówienie/fakturę dostępne z systemowego menu Handel.rozwijana lista umożliwiająca określenie typu dodawanego rekordu. • Faza oferty . Dodawanie dokumentu sprzedaży Kiedy już określone zostaną podstawowe parametry wykorzystywane przez moduł handel (stawki VAT. waluty. Dzięki temu iż każdy dokument sprzedaży wprowadza się do systemu ITCube CRM używając de facto tego samego formularza różniącego się jedynie polem Typ możliwe jest płynne przechodzenie z oferty do zamówienia oraz zamówienia do faktury. a następnie nacisnąć przycisk Tak w okienku wyboru. Do dyspozycji mamy następujące wartości: Oferta. Zamówienie zamknięte. procentowo wyrażonej. Modyfikowanie/Usuwanie faz oferty W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania nazwy oraz numeru porządkowego fazy oferty. bądź usunięcia rekordu z systemu. szansy na sprzedaż. W formularzu. Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj fazę oferty i poprawienie nazwy (pole Nowa nazwa). w systemie istnieje baza produktów/usług oferowanych przez naszą firmę a także wprowadzeni zostali potencjalni klienci. sposoby dostawy i formy płatności). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 146 .Dodawanie nowej fazy oferty Nową fazę oferty rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj fazę oferty: • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dana faza będzie funkcjonowała w systemie. Faktura. • Numer porządkowy – pole edycyjne dające możliwość uporządkowania faz oferty (od najmniejszej do największej wartości). By usunąć rekord wcisnąć należy przycisk Usuń. Zamówienie realizowane. bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu. Pole widoczne jest tylko podczas wprowadzania rekordu o typie Oferta.rozwijana lista umożliwiająca wybranie fazy oferty. fazy oferty. numeru porządkowego. Po wypełnieniu obydwu pól zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj. za pomocą którego wprowadzić należy wszystkie parametry dokumentu sprzedaży. Pole to uwzględniane jest w raportach typu Lejek sprzedaży pozwalając na bardziej wiarygodne szacowanie spodziewanych zysków z przedstawionych ofert. który pojawi się w polu edycyjnym poniżej (pole Numer porządkowy) oraz Szansy sprzedaży (pole Szansa sprzedaży).

• Zlecenie serwisowe – rozwijana lista umożliwiająca połączenie zamówienia ze zleceniem serwisowym. Odpowiednią datę wprowadzić należy przy użyciu systemowego kalendarza. Sposób płatności . Następnie system otworzy przeglądarkę kontrahentów uwzględniającą prawa do dowiązywania.rozwijane menu określające sposób dostawy. Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. Waluta dokumentu (obowiązkowe) . Aby znaleźć kontrahenta. z której należy wybrać osobę odpowiedzialną za daną sprzedaż lub ofertę.rozwijana lista umożliwiająca wybranie globalnej waluty dla oferty/zamówienia. dostępnego po wciśnięciu przycisku . Pole to pozwala systemowi na automatyczne nałożenie upustu. przyznanego kontrahentowi. dostępnego po wciśnięciu przycisku poprawny. Datę można także wpisać w pole • edycyjne używając klawiatury. Prowadzący (obowiązkowe) – rozwijana lista z użytkownikami systemu. które wprowadzone zostały za pomocą polecenia Handel->Słowniki->Sposoby dostawy. Temat oferty/zamówienia wyświetlany jest w historii kontrahenta/kontaktu. z którym będzie powiązany dokument sprzedaży należy kliknąć w ikonę znajdującą się obok pola Kontrahent. Dzięki temu na karcie zlecenia serwisowego będą widoczne wszystkie oferty/zamówienia logicznie powiązane tym zleceniem. który będzie drugą stroną w transakcji. • Projekt – menu dające możliwość przypisania konkretnego zamówienia do istniejącego w systemie projektu. które wprowadzone zostały za pomocą polecenia Handel->Słowniki->Sposoby płatności. W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był Data sprzedaży (obowiązkowe) – pole. Datę można także wpisać w pole edycyjne używając klawiatury. Do wyboru są tutaj opcje. za pomocą którego dokonujemy wyboru daty sprzedaży. na definiowane zamówienie. WAŻNE: Dodając ofertę/zamówienie/fakturę korzystając z polecenia Handel->Dodaj • ofertę/zamówienie/fakturę lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. Do wyboru są tutaj opcje. Kontakt – rozwijane menu.rozwijane menu określające sposób płatności. • • • • Sposób dostawy . za pomocą którego dokonujemy wyboru daty złożenia oferty/zamówienia. Data złożenia (obowiązkowe) – pole. Odpowiednią datę wprowadzić należy przy użyciu systemowego kalendarza. za pomocą którego określić można osobę kontaktową właściwą dla firmy wybranej w polu Kontrahent. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 147 • .• Temat (obowiązkowe) – pole służące wprowadzeniu tematu oferty lub zamówienia. W walucie tej wyrażona będzie wersja oferty/zamówienia „do druku dla klienta” oraz związana z zamówieniem faktura. iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania oferty/zamówienia. • Kontrahent (obowiązkowe) – rozwijane menu umożliwiające określenie kontrahenta. W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był poprawny. . • Etap – menu dające możliwość przypisania konkretnego zamówienia do istniejącego w systemie etapu projektu.

Uwagi zamawiającego – pole edycyjne dające osobie wprowadzającej zamówienie do systemu możliwość dołączenia własnego komentarza. które mają znaleźć się w ofercie/zamówieniu. mogącego wnieść do rekordu ważne informacje. po zamknięciu okna z przeglądarką towarów należy kliknąć przycisk Dodaj. Opis – Pole zawierające treść dokumentu sprzedaży. • • • • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 148 . które będą mogły przeglądać zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). mogącego wnieść do rekordu ważne • • • Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu.• Dokumenty – pole pozwalające na związanie z ofertą/zamówieniem dowolnej ilości dokumentów zapisanych w systemie. Aby dodać produkty do oferty lub zamówienia należy kliknąć w przycisk . Szablon . z której bezpośrednio można dodawać produkty do zamówienia czy też oferty . System automatycznie wstawi produkt/usługę do pola Pozycje. W zależności od wyboru może to być tylko opis. Możliwość wstawiania produktów na konkretną pozycje pozwala grupować je w logicznie całości np. W takim przypadku należy zaznaczyć pole Produkt incydentalny. Wskazane pozycje zostaną dodane do dokumentu sprzedaży na miejscu określonym w polu Numer.rozwijana lista umożliwiająca wybranie formatu w którym wyświetlana będzie wersja „do druku”. natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). Następnie.. Zawartość pola może zostać automatycznie wypełniona wartością związana z wybranym szablonem. znajdujące się z lewej strony przycisku Dodaj. Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu. Pozycje – sekcja umożliwiająca zdefiniowanie towarów. Stopka – Pole zawierające treść stopki dokumentu sprzedaży.wystarczy w kolumnie ilość podać ile sztuk towaru ma trafić do zamówienia/oferty i kliknąć w towar. Istnieje także możliwość dodania nowego produktu do oferty/zamówienia nieznajdującego się w bazie danych systemu ITCube. W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników. którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie. dołączenia własnego komentarza. Szablony druków definiuje się wybierając opcję Handel->Słowniki->Szablony dokumentów sprzedaży. znajdujące się z lewej strony przycisku Dodaj. Zestawy. Jeśli nie wpiszemy wartości w polu Numer produkt dodany zostanie na samym końcu aktualnej listy pozycji. Zawartość pola może zostać automatycznie wypełniona wartością związana z wybranym szablonem. By tego dokonać należy zaznaczyć pole Separator grupy. Uwagi realizatora – pole edycyjne dające osobie realizującej zamówienie do systemu możliwość informacje. Jeśli dodatkowo chcemy by grupy produktów posiadały własną sekcję podsumowania należy oddzielić je obiektem separatora. czego konsekwencją będzie dodanie produktów do koszyka z uwzględnionymi cenami domyślnym. Odpowiedzią systemu na tą czynność będzie otwarcie przeglądarki produktów. zwykła lista produktów bądź też lista poszerzona o opisy produktów oraz ich zdjęcia.

stawka podatku VAT (VAT). wartość brutto pozycji zamówienia (Wartość brutto) oraz waluta w jakiej są podane wszystkie ceny. Obok pola Nazwa produktu dostępny jest także przycisk pozwalający na edycję rozszerzonych danych związanych z pozycją. na końcu każdego wiersza tabeli znajduje się przycisk zamówienia. ilość faktycznie sprzedanego towaru (Ilość Zreal. ilość zamawianego produktu w ofercie (Ilość Oferta).). WAŻNE: W przypadku gdy w produkcie przycisk Uwzględnij upust kontrahenta jest odznaczony system ITCube nie uwzględni upustu przyznanego kontrahentowi przy dodawaniu produktu do koszyka. WAŻNE: Mechanizm automatycznego obliczania upustów dla kontrahentów powoduje. Domyślna wartość wszystkich tych pól pobierana jest z formularza produktu z którym związana jest dana pozycja. upust którego udzielamy na daną pozycję (Upust). WAŻNE: Funkcjonowanie mechanizmu automatycznego obliczania upustów jest zależne od konkretnego kontrahenta. kliknięcie którego spowoduje usunięcie pozycji istniejącego już rekordu jako punktu wyjścia.Bardzo pomocnym narzędziem jest podgląd zamówienia (tzw. W każdej chwili można zmienić ilość zamawianego towaru. Koszyk) prezentujący szczegółowy opis dodanych pozycji. Umożliwia to polecenie Handel->Oferty->Dodaj ofertę/zamówienie/fakturę. dlatego też system przyznaje automatycznie upusty tylko gdy uprzednio wskazano kontrahenta związanego z ofertą/zamówieniem. Dane te to opis produktu jego skrócona nazwa oraz kod PKWiU. Pozostanie mu więc jedynie możliwość zmiany poziomu cenowego. WAŻNE: Tworzenie nowej oferty/zamówienia można rozpocząć także od wykorzystania . Są to : @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 149 . ilość sprzedanego towaru lub cenę jednostkową produktu. cena po której zdecydowaliśmy się sprzedać dany towar (Cena sprzed. nazwa zamawianego produktu/usługi (Nazwa produktu). zawierających takie dane jak: numer porządkowy pozycji (Nr). Dodatkowo.). Możemy także zdefiniować upust procentowy na konkretną pozycję zamówienia. Cenę produktu wybiera się z rozwijanego menu klikając w przycisk . jednostka miary (J. WAŻNE: W przypadku gdy w użytkownik nie posiada prawa Ręczna edycja cen dla dokumentu sprzedaży nie będzie on mógł modyfikować ręcznie cen zaproponowanych przez system.).m. iż cena wpisana w pole Cena sprzedaży podczas dodawania pozycji może różnić się od ceny wyświetlanej w cenniku. Tak więc dostępne będą także pola bezpośrednio związane z fakturą. cena katalogowa (Cena kat.). Do dyspozycji mamy sześć cen zdefiniowanych podczas dodawania towaru. W przypadku zamówień aktywna jest także sekcja pozwalająca na wprowadzenie danych potrzebnych do wygenerowania faktury PROFORMA bądź faktury VAT. cena zakupu (o ile użytkownik ma prawo do odczytu cen zakupu). wartość netto pozycji zamówienia (Wartość netto).

• Waluta dokumentu (obowiązkowe) . Wartość pola Sprzedawca wypełniana jest automatycznie korzystając z wpisów skonfigurowanych w wybranym szablonie.ini – standardowy format to YYYY/MM/NR). znaleźć możemy następujące pola: • Typ (obowiązkowe) . Zakup zamknięty. Data wystawienia – Data wystawienia faktury Termin płatności – termin płatności za fakturę. Format autonumeracji jest analogiczny jak w przypadku ofert oraz zamówień (podany w pliku itcube. Data rozliczenia – termin pełnego rozliczenia faktury. Do dyspozycji mamy następujące wartości: Zakup realizowany. Pole to w trybie podglądu służy także do informowania o zaległościach w regulacji płatności. Dodawanie dokumentu zakupu Za definiowanie oraz wprowadzanie do systemu nowych zamówień zakupowych odpowiada polecenie Dodaj zakup dostępne z systemowego menu Handel. z której należy wybrać osobę odpowiedzialną za dany zakup. Numer faktury który zostanie zaproponowany automatycznie przez system. Wartości podajemy w dniach. Pola Nabywca oraz Odbiorca wypełniane są domyślnie danymi teleadresowymi kontrahenta wybranego odpowiednio w polu Kontrahent oraz Odbiorca. Temat zamówienia wyświetlany jest w historii kontrahenta/kontaktu.rozwijana lista umożliwiająca wybranie globalnej waluty dla zamówienia. Jeśli płatność regulowana jest częściowo odnotować to możemy wybierając opcję Częściowo rozliczono podając równocześnie aktualny stan spłaty.rozwijana lista umożliwiająca określenie typu dodawanego rekordu. W każdej chwili można zrezygnować z wprowadzania danej oferty/zamówienia poprzez wybranie opcji Anuluj. Sprzedawca/Nabywca/Odbiorca – Pola tekstowe zawierające dane teleadresowe strony sprzedającej oraz kupującej. • Prowadzący (obowiązkowe) – rozwijana lista z użytkownikami systemu. Aby to uczynić należy wcisnąć przycisku Zapisz. W walucie tej wyrażona będzie wersja zamówienia „do druku dla dostawcy”. Po otrzymaniu płatności możemy odnotować to wybierając wartość Rozliczono.• Numer faktury – Pole to jest aktywne tylko w przypadku dokumentów o typie Faktura. • • • • • • Ostatnią czynnością po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól jest zapisanie rekordu w bazie systemu ITCube. • Temat (obowiązkowe) – pole służące wprowadzeniu tematu zamówienia. Pole widoczne jest także na wydruku faktury. za pomocą którego wprowadzić należy wszystkie parametry dokumentu zakupu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 150 . Rozliczenie – dzięki polu rozliczenie możemy czuwać nad procesem płatności. Uwagi – pole dodatkowych informacji związanych z fakturą. W formularzu. Pole to w trybie podglądu służy także do informowania o historycznych zaległościach w regulacji płatności.

• Zlecenie serwisowe – rozwijana lista umożliwiająca połączenie zamówienia ze zleceniem serwisowym.wystarczy w kolumnie ilość podać ile sztuk @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 151 • . • • • Uwagi zamawiającego – pole edycyjne dające możliwość dokładniejszego opisania zakupu. Uwagi realizatora – pole edycyjne dające możliwość dokładniejszego opisania zakupu. które wprowadzone zostały za pomocą polecenia Handel->Słowniki->Sposoby płatności. WAŻNE: Dodając zamówienie zakupowe korzystając z polecenia Handel->Dodaj zakup lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. za pomocą którego określić można osobę kontaktową właściwą dla firmy wybranej w polu Kontrahent. z której bezpośrednio można dodawać produkty do zamówienia . • Sposób dostawy . Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. Datę można także wpisać w pole edycyjne używając klawiatury. • Etap – menu dające możliwość przypisania konkretnego zamówienia do istniejącego w systemie etapu projektu. Następnie uwzględniającą prawa do dowiązywania. Datę można także wpisać w pole edycyjne używając klawiatury. Aby znaleźć kontrahenta. • Projekt – menu dające możliwość przypisania konkretnego zamówienia do istniejącego w systemie projektu. które wprowadzone zostały za pomocą polecenia Handel->Słowniki->Sposoby dostawy. Do wyboru są tutaj opcje. • Kontrahent (obowiązkowe) – rozwijane menu umożliwiające określenie kontrahenta. Aby dodać produkty do zamówienia należy kliknąć w przycisk . • • Data zakupu (obowiązkowe) – pole.• Sposób płatności .. z którym będzie powiązane zamówienie należy kliknąć w ikonę system otworzy przeglądarkę kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent. za pomocą którego dokonujemy wyboru daty zakupu. Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. • Pozycje – sekcja umożliwiająca zdefiniowanie towarów. dostępnego po wciśnięciu przycisku . Kontakt – rozwijane menu. iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania zamówienia.rozwijane menu określające sposób dostawy. dostępnego po wciśnięciu przycisku . które mają znaleźć się w zamówieniu. za pomocą którego dokonujemy wyboru daty złożenia zamówienia. Do wyboru są tutaj opcje. Odpowiednią datę wprowadzić należy przy użyciu systemowego kalendarza. • Dokumenty – pole pozwalające na związanie z zamówieniem dowolnej ilości dokumentów zapisanych w systemie. który będzie drugą stroną w transakcji. Odpowiednią datę wprowadzić należy przy użyciu systemowego kalendarza.rozwijane menu określające sposób płatności. Dzięki temu na karcie zlecenia serwisowego będą widoczne wszystkie zamówienia logicznie powiązane tym zleceniem. W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był poprawny. Odpowiedzią systemu na tą czynność będzie otwarcie przeglądarki produktów. Data złożenia (obowiązkowe) – pole. W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był poprawny.

. . faktyczna cena sprzedaży (Cena netto). Istnieje także możliwość dodania nowej pozycji do zamówienia która nie jest związana ze znajdującym się w bazie danych produktem. • Opis – Pole zawierające opis dokumentu zakupu. upust który został nam udzielony (Upust).). po zamknięciu okna z przeglądarką towarów należy kliknąć przycisk Dodaj. czego konsekwencją będzie dodanie produktów do koszyka z uwzględnionymi cenami zakupu. Domyślna wartość wszystkich tych pól pobierana jest z formularza produktu z którym związana jest dana pozycja. W każdej chwili można zmienić ilość zamawianego towaru lub cenę jednostkową produktu. na końcu każdego wiersza tabeli znajduje się przycisk pozycji zamówienia. Możliwość wstawiania produktów na konkretną pozycje pozwala grupować je w logicznie całości np. Obok pola Nazwa produktu dostępny jest także przycisk pozwalający na edycję rozszerzonych danych związanych z pozycją. zwykła lista produktów bądź też lista poszerzona o opisy produktów oraz ich zdjęcia.). stawka podatku VAT (VAT). ilość do tej pory zrealizowana/otrzymana (Ilość Zreal.). • Szablon . Szablony druków definiuje się wybierając opcję Handel->Słowniki->Szablony dokumentów zakupu. cena katalogowa (Cena kat. zawierających takie dane jak: numer porządkowy pozycji (Nr). Dane te to opis produktu jego skrócona nazwa oraz kod PKWiU. • Stopka – Pole zawierające treść stopki dokumentu zakupu. Bardzo pomocnym narzędziem jest podgląd zamówienia (tzw.). System automatycznie wstawi produkt/usługę do pola Pozycje.m. Następnie. jednostka miary (J. W takim przypadku należy zaznaczyć pole Nowy. W zależności od wyboru może to być tylko opis. nazwa zamawianego produktu/usługi (Nazwa produktu). Koszyk) prezentujący szczegółowy opis dodanych pozycji. Zawartość pola może zostać automatycznie wypełniona wartością związana z wybranym szablonem. natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). • Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu. znajdujące się pod napisem Pozycje oraz kliknąć w przycisk Dodaj. którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie. W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników. Zawartość pola może zostać automatycznie wypełniona wartością związana z wybranym szablonem. Zestawy. Jeśli nie wpiszemy wartości w polu Numer produkt dodany zostanie na samym końcu aktualnej listy pozycji.towaru ma trafić do dokumentu i kliknąć w towar. Wskazane pozycje zostaną dodane do dokumentu zakupu na miejscu określonym w polu Numer. kliknięcie którego spowoduje usunięcie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 152 . Dodatkowo. ilość zamawianego produktu (Ilość Zam. które będą mogły przeglądać zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie).rozwijana lista umożliwiająca wybranie formatu w którym wyświetlana będzie wersja „do druku”. wartość brutto pozycji zamówienia (Wartość brutto) oraz waluta w jakiej są podane wszystkie ceny. wartość netto pozycji zamówienia (Wartość netto).

Jeśli płatność regulowana jest częściowo odnotować to możemy wybierając opcję Częściowo rozliczono podając równocześnie aktualny stan spłaty. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj ofertami/zamówieniami/fakturami składa się z dwóch okien. zmieniać typ rekordu (płynne przechodzenie z oferty do zamówienia i z zamówienia do faktury) a także odnotować płatności. WAŻNE: W przypadku gdy w użytkownik nie posiada prawa Ręczna edycja cen dla dokumentu sprzedaży/zakupu nie będzie on mógł modyfikować ręcznie cen zaproponowanych przez system. Można posłużyć się rozwijanym menu. Dostępne pola to : • Numer faktury – jako iż zamówienie zakupowe nie jest związane z fakturą zapisaną w bazie systemu ITCube pole to jest nieaktywne. każda partia grupuje dziesięć rekordów. Ostatnią czynnością po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól jest zapisanie rekordu w bazie systemu ITCube. Ostatnią sekcją jest opis faktury związanej z zamówieniem..WAŻNE: Tworzenie nowego dokumentu zakupu można rozpocząć także od wykorzystania istniejącego już rekordu jako punktu wyjścia. Handel->zamówienia oraz Handel->faktury. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów o którą nam chodzi. Wartości podajemy w dniach. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym zamówieniem/ofertą). • • • • Data wystawienia – Data wystawienia faktury Termin płatności – termin płatności za fakturę. Po wybraniu jednej z tych opcji system otworzy formularz Zarządzaj ofertami/zamówieniami/fakturami. Zarządzanie dokumentami sprzedaży Posiadający odpowiednie uprawnienia użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może przeglądać wszystkie wprowadzone do systemu oferty lub zamówienia/faktury. Aby to uczynić należy wcisnąć przycisku Zapisz. aktualizować oferty. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności.. Po uregulowaniu płatności możemy odnotować to wybierając wartość Rozliczono.. W każdej chwili można zrezygnować z wprowadzania danego zamówienia poprzez wybranie opcji Anuluj. służące do: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 153 . Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Data rozliczenia – termin pełnego rozliczenia faktury. W przypadku zamówienia zakupowego jest to dokument obcy – istniejący w zewnętrznym systemie dostawcy. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. • Rozliczenie – dzięki polu rozliczenie możemy czuwać nad procesem płatności. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Do zarządzania ofertami i zamówieniami służą polecenia: Handel->Oferty. Umożliwia to polecenie Handel->Zakupy->Dodaj zamówienie. Uwagi – pole dodatkowych informacji związanych z fakturą.

Służą one do przeszukiwania bazy danych pod względem typu dokumentu sprzedaży.kodzie lub opisie. skoku do partii rekordów. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Okno składa się z siedmiu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. • kolumna Prowadzący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Zamówienia zamknięte oraz Faktury. wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Prowadzący frazę „Jan Kowalski”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. W oknie tym znajdują się również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego zamówienia za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. których prowadzącym jest Jan Kowalski. który jest opiekunem danej sprzedaży. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich ofert/zamówień. aby znaleźć zamówienie. aby znaleźć zamówienia. skoku do partii rekordów. wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Tak więc. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści dokumentu sprzedaży. edycji bądź usunięcia danych. która poprzedza właśnie przeglądaną. WAŻNE: Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi zaawansowanych (o których mowa poniżej). Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego. usunięcie danego rekordu (opcja dostępna tylko dla administratora systemu) a także dodania gwarancji (opcja dostępna tylko w przypadku zamówień). Możliwe jest także zawężenie do rekordów zawierających w swoich pozycjach produkt o konkretnej nazwie. Zamówienia realizowane. które przyjął Jan Kowalski. faza oferty/zamówienia.etapu rozliczenia faktury oraz fazy oferty. kontrahent któremu zamierzamy sprzedać konkretny produkt bądź usługę. numer zamówienia oraz faktury czy też data złożenia oraz realizacji zamówienia. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. WAŻNE: Na dole formularza ofertami/zamówieniami/fakturami znajdują się cztery przyciski: Oferty. edycji zamówienia. Dodatkowo w przypadku ofert oraz faktur użytkownik może doprecyzować wybór poprzez wskazanie odpowiednio . których opiekunem jest Jan Kowalski.• • • • skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. aktualizowanie oferty. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. który wprowadził do systemu dany rekord. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 154 .

zamówienia bądź faktury.• kolumna Data sprzedaży – zawiera informację o dacie sprzedaży związanej z konkretnym rekordem. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zamówień. według ich daty sprzedaży. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. z którym związana jest określona sprzedaż. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć rekord dotyczący zamówienia. aby znaleźć rekordy dotyczące zamówień złożonych przez firmę „Coca Cola” wystarczy wpisać tą nazwę w pole Kontrahent. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących zamówień. Do tego celu służą dwa pola Od. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Zarządzanie dokumentami zakupu Posiadający odpowiednie uprawnienia użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może przeglądać wszystkie wprowadzone do systemu zamówienia zakupowe. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordu poświęconego zamówieniu posiadającemu numer „2004/04/01234”. Do w kolumnie Data sprzedaży. które otrzymało numer „2004/04/01234” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nr zam. ciąg „2004/04/01234” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Tak więc. Do. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 155 . Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. kolumna Numer – w zależności od typu przeszukiwanych rekordów pole to zawiera unikalny numer oferty. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie pól Od. kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz • • • wyszukiwania danych po dowolnym polu dokumentu sprzedaży. który jest integralną częścią systemu ITCube. Tak więc. Do zarządzania ofertami zamówieniami służy polecenia: Handel->Zakupy. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Temat. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.

Możliwe jest także zawężenie do rekordów zawierających w swoich pozycjach produkt o konkretnej nazwie. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów o którą nam chodzi.kodzie lub opisie. • • • • WAŻNE: Na dole formularza Zakupy znajdują się dwa przyciski: Zakupy realizowane. edycji bądź usunięcia danych. Dodatkowo użytkownik może doprecyzować wybór poprzez wskazanie stanu rozliczenia faktury zewnętrznej. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Zakupy zamknięte. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. która poprzedza właśnie przeglądaną. edycja zamówienia. każda partia grupuje dziesięć rekordów. kontrahent będący dostawcą.Wyszukiwanie danych Formularz Zakupy składa się z dwóch okien.. druk dokumentu. numer zamówienia czy też data złożenia zamówienia. Okno składa się z siedmiu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Tak więc. Można posłużyć się rozwijanym menu. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym zamówieniem/ofertą). służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 156 . system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. usunięcie danego rekordu (opcja dostępna tylko dla administratora systemu) a także dodanie nowego rekordu na bazie istniejącego już w bazie. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. WAŻNE: Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi zaawansowanych (o których mowa poniżej). a także co niezwykle ważne – przycisk akcji dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści dokumentu zakupu. skoku do partii rekordów. które złożył Jan Kowalski. który wprowadził do systemu dany rekord. skoku do partii rekordów. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. Służą one do przeszukiwania bazy danych pod względem typu dokumentu zakupu. W oknie tym znajdują się również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego zamówienia za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. aby znaleźć zamówienie.

W nagłówku wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Prowadzący frazę „Jan Kowalski”. kolumna Numer – pole to zawiera unikalny numer zamówienia. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Do tego celu służą dwa pola Od. wyświetlenie rekordu poświęconego zamówieniu posiadającemu numer „2004/04/01234”.• kolumna Prowadzący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Tak więc. które otrzymało numer „2004/04/01234” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nr zam. (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz • • • • wyszukiwania danych po dowolnym polu dokumentu zakupu. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zamówień. ciąg „2004/04/01234” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. który jest opiekunem danego zakupu. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących zamówień. Tak więc. Tak więc. według ich daty zakupu. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 157 . WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Temat. Wynikiem takiego działania będzie wzorców. aby znaleźć rekordy dotyczące zamówień złożonych w firmie „Coca Cola” wystarczy wpisać tą nazwę w pole Kontrahent. których prowadzącym jest Jan Kowalski. Tak więc. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie pól Od. Do. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zamówień. aby znaleźć rekord dotyczący zamówienia. który jest integralną częścią systemu ITCube. Do w kolumnie Data zakupu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć zamówienia. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. kolumna Data zakupu – zawiera informację o dacie zakupu związanej z konkretnym rekordem. z którym związana jest określony zakup. których opiekunem jest Jan Kowalski. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.

Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści dokumentu handlowego. mailem/faksem. który wypełnić należało podczas wprowadzania danych nowego rekordu (Handel->Dodaj ofertę/zamówienie/fakturę/zakup). Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Aby @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 158 . • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Operacje na dokumentach handlowych W pierwszej od lewej kolumnie przeglądarki dokumentów handlowych. zarejestrowanie dokumentu sprzedaży w zewnętrznym systemie handlowym a Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu zamówienia znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. usunięcie rekordu (opcja dostępna tylko dla administratora). w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. druk i wysłanie dokumentu handlowego także dodanie związanej gwarancji. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno.Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Za pomocą tego formularza uprawniony użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranego rekordu i może dowolnie je zmodyfikować. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. znajduje się przycisk . Edycja zamówienia/oferty Każdy dokument handlowy zapisany w bazie danych można w każdej chwili zmodyfikować. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje na temat dokumentu handlowego wprowadzone przez użytkownika systemu. edycja dokumentu handlowego. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat zamówienia którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony .

Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Co ważne system będzie pamiętał fakt iż nowo dodany rekord powstał na bazie istniejącego w bazie. faksem lub listem Każdy dokument handlowy zapisany w bazie danych można w każdej chwili wysłać mailem lub faksem. okno. w którym znajdzie się wstępnie przygotowany formularz dodawania odpowiedniego dokumentu handlowego. który wypełnić należało podczas wysyłania listu (Mail/Faks->Wyślij list). W przypadku dokumentów handlowych o statusie Faktura dodatkowo istnieje możliwość odnotowania wysłania dokumentu listem. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. Dodatkowo w polu treść znajdzie się specjalnie przygotowany dokument handlowy oraz mechanizmy pozwalające na wydruk związanych z kontrahentem/osobą kontaktową etykiet. Drukowanie dokumentu handlowego Każde zamówienie/ofertę zapisaną w bazie danych można w każdej chwili wydrukować. Po wybraniu opcji Wyślij listem z menu kontekstowego faktury system ITCube otworzy oddzielne okno. który wypełnić należało podczas wysyłania maila lub faksu (Mail/Faks->Wyślij email/faks). przygotowany wydruk oferty / zamówienia dla klienta końcowego bądź dostawcy. Wysyłanie dokumentu handlowego mailem. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj spowoduje. Dodatkowo w polu treść znajdzie się specjalnie przygotowany dokument handlowy. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym.zmiany zostały zapisane. Dodatkowo każdy rekord który powstał na bazie innego dokumentu będzie miał taką informacje odnotowaną w polu Dokument bazowy. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji porządkowego wspomnianej rekordu operacji i wybrać opcję Drukuj otworzy system ITCube oddzielne znajdujący się obok numeru Po wykonaniu wyżej się w którym znajdzie ofertę/zamówienie. Aby utworzyć nowy dokument handlowy na bazie zapisanego w bazie rekordu należy z menu kontekstowego związanego z tym rekordem wybrać opcję Dodaj nową ofertę/Dodaj nowe zamówienie/Dodaj nową fakturę/Dodaj nowy zakup. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 159 . Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Wyślij zamówienie/ofertę mailem (faksem). Dzięki temu bardzo łatwo i szybko można dodawać oferty lub zamówienia. Dodanie nowego dokumentu handlowego Każdy dokument handlowy zapisany w bazie danych można wykorzystać jako „punkt wyjścia” dla nowego rekordu. Informacja o wszystkich dokumentach powstałych z danego rekordu (czyli logicznie związanych) jest dostępna na podglądzie dokumentu w sekcji Dokumenty powiązane. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. które w dużym stopniu przypominają te już zapisane.

które trafia do systemu CDN Opt!ma jest widoczne jako Rezerwacja Odbiorcy lub faktura proforma. Analogicznie wygląda sytuacja gdy zależy nam na anulowaniu zamówienia sprzedażowego. w którym znajdzie się rekordu i wybrać opcję Drukuj fakturę bądź Drukuj fakturę PROFORMA. WF-MAG. nie powodujące jednak usunięcia całego rekordu zamówienia. CDN Opt!ma. błąd na fakturze możliwe jest jej anulowanie. Zamówienie. Anulowanie faktury sprzedaży W przypadku gdy wykryliśmy np. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. które znajdują się także w systemie (nie dotyczy to systemów Symfonia Premium/FORTE). Aby poprawnie zarejestrować zamówienie w systemie handlowym musi ono zawierać tylko te produkty. Zarejestrowanie dokumentu sprzedaży w zewnętrznym systemie handlowym W przypadku aktywowanego moduł INTEGRATOR mamy możliwość zarejestrowania zamówienia sprzedażowego w programie handlowym np. Fakturę może anulować jedynie administrator lub osoba mająca uprawnienie do edycji faktur. Dodawanie gwarancji W dowolnym momencie do zamówienia sprzedażowego można dodać gwarancję. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 160 . Więcej na temat dodawania gwarancji można znaleźć w sekcji poświęconej dodawaniu gwarancji. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji wspomnianej operacji system ITCube otworzy znajdujący się obok numeru porządkowego oddzielne okno. W przypadku systemu WF-MAG.Drukowanie faktury dla klienta Dla dokumentu sprzedaży można wydrukować fakturę PROFORMA (w przypadku rekordów o typie Zamówienie) bądź Fakturę VAT (w przypadku rekordów o typie Faktura). Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube nada rekordowi typ Zamówienie oraz „zwolni” numer faktury. W takim przypadku zamówienie zostanie przekształcone na ofertę. Symfonia FORTE. Po wykonaniu wyżej przygotowany wydruk faktury. Innymi słowy następuje „wycofanie” statusu dokumentu sprzedaży z wartości Faktura do statusu Zamówienie. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Symfonia Premium/FORTE zamówienie z systemu ITCube pojawia się w systemie handlowym jako Zamówienie Obce. Aby anulować fakturę należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Anuluj fakturę. Symfonia Premium.

Następnie uwzględniającą prawa do dowiązywania. Sposób płatności/Sposób dostawy – dodatkowe parametry opisujące przychód/koszt. z którym związany jest dodawany przychód/koszt. z którym będzie powiązane zadanie należy kliknąć w ikonę system otworzy przeglądarkę kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent. której dotyczy wprowadzany przychód/koszt. z którym związany jest przychód/koszt. w której wyrażone zostaną wartości w polach Przychód/Koszt. Opis – pole edycyjne służące wpisaniu szerszego objaśnienia wprowadzanego rekordu. w które należy wpisać konkretne kwoty przychodu oraz kosztu. • Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu. Po wybraniu w/w opcji system otworzy nowy formularz. Temat przychodu/kosztu wyświetlany jest w historii kontrahenta/kontaktu. • Dokumenty – pole pozwalające na związanie z ofertą/zamówieniem dowolnej ilości dokumentów zapisanych w systemie. W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników. Kontrahent – firma.Odnotowywanie przychodu/kosztu W wielu przypadkach nie zależy nam na definiowaniu zamówienia oraz jego realizacji a jedynie na odnotowaniu konkretnej kwoty stanowiącej nasz przychód bądź koszt. z którą związany jest ponoszony przychód/koszt. • • • • • Przychód/Koszt – pola. • Data (realizacji. za pomocą których określić należy odpowiednio datę poniesienia kosztu bądź przychodu oraz datę odnotowania tego faktu w systemie. • Projekt – rozwijane menu. rejestracji) (obowiązkowe) – pola. w którym wybrać należy etap projektu. z którym związany jest przychód/koszt. • Etap projektu . Kontakt – osoba kontaktowa reprezentująca wybranego powyżej kontrahenta. które będą mogły przeglądać zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 161 • . WAŻNE: Dodając przychód/koszt korzystając z polecenia Handel->Odnotuj przychód/koszt lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania przychodu/kosztu. Waluta – waluta. w którym wybrać należy nazwę projektu. z której należy wybrać osobę. Na formularz Odnotuj przychód/koszt składają się następujące pola: • Temat (obowiązkowe) – pole służące wprowadzeniu tematu przychodu lub kosztu. który przywołać można klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola Data realizacji/Data rejestracji lub wprowadzić z klawiatury pamiętając o poprawności formatu daty. Aby znaleźć kontrahenta.rozwijane menu. Odnotowanie przychodu/kosztu możliwe jest dzięki poleceniu Handel->Odnotuj przychód/koszt z menu systemowego. • Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. za pomocą którego będzie można dodać przychód lub koszt. • Pracownik (obowiązkowe) – rozwijana lista z użytkownikami systemu.

którego dotyczy dany przychód/koszt oraz daty rejestracji i realizacji rekordu. natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie. skoku do partii rekordów. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej.na wybranej grupie). skoku do partii rekordów. dokonujemy Wyszukiwanie danych I tak po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich przychodów/kosztów. o którą nam chodzi. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego przychód/koszt za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. Można posłużyć się rozwijanym menu. kontrahent. . za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. bądź odrzucony) oraz usunięcia rekordu z @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 162 . Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji bazy. które umieszczone zostały w systemie ITCube. Po wypełnieniu wyżej opisanych pól pozostaje tylko wciśnięcie przycisku Zapisz. pełnej edycji (o ile koszt nie został już zaakceptowany. która poprzedza właśnie przeglądaną. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. edycji bądź usunięcia danych. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Podgląd / Modyfikacja odnotowanych przychodów/kosztów Przeglądu wszystkich rekordów zawierających wybierając z opisy menu wprowadzonych systemowego do opcję systemu Handelprzychodów/kosztów >Przychody/koszty. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników.

Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu kosztu znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. które sama wprowadziła do systemu. który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych przychodom/kosztom powiązanym z danym kontrahentem. który powiązany jest z danym przychodem/kosztem. • • kolumna Data rejestracji – zawiera informację o dacie rejestracji danego przychodu/kosztu w systemie. który wybrać będzie mógł dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu. kolumna Kontrahent . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do rekordów opisujących przychody/koszty.zawiera nazwę kontrahenta. edycja zapisanych tam danych oraz usunięcie rekordu. Tak więc. Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych przychodu/kosztu którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . aby znaleźć rekordy dotyczące przychodów/kosztów związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy w polu Kontrahent wpisać „Coca Cola”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. • WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. kolumna Data realizacji – zawiera informację o faktycznej dacie realizacji danego przychodu/kosztu. znajduje się także przycisk akcji. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji na temat przychodu/kosztu. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców.• kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 163 . • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Wyjątkiem jest tutaj administrator systemu.

Aby zmiany zostały zapisane. Sekcja Dane dotyczące planu sprzedaży opisuje w szczegółach parametry dodawanego/edytowanego planu. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Na liście rozwijanej domyślnie widoczne są tylko plany aktywne. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. Tworzenie/Modyfikacja planów sprzedaży możliwe jest dzięki poleceniu Handel->Plany sprzedaży->Definiuj plany sprzedaży. Zawiera ona następujące pola: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 164 . Definiowanie planu w dużym skrócie polega na określeniu zakresu czasowego oraz wyników finansowych które w tym okresie powinni osiągnąć poszczególni pracownicy (ewentualnie cały zespół). Jeśli chcemy poszerzyć ją o wszystkie plany dodane kiedykolwiek do bazy danych zaznaczmy opcję Pobierz nieaktywne. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Po wybraniu powyższego polecenia otworzony zostanie formularz zawierający dwie sekcje. Plany sprzedażowe System ITCube umożliwia definiowanie oraz późniejszą analizę planów sprzedażowych. Analiza planów sprzedażowych w zależności od uprawnień sprowadza się do kontroli realizacji planów przez innych pracowników bądź wglądu tylko i wyłącznie w plany dotyczące nas bezpośrednio. W pierwszym przypadku pozostawiamy w polu Plan sprzedaży wartość domyślną Dodaj nowy plan sprzedaży. a następnie za pomocą formularza Dane dotyczące przychodu/kosztu wprowadzić niezbędne poprawki. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. W sekcji Dodaj/Edytuj plan sprzedaży dokonujemy decyzji czy chcemy dodać nowy plan czy tez zmodyfikować już istniejący. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia może w każdej chwili zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie opisującym przychód/koszt. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. W przeciwnym wypadku z listy rozwijanej wybieramy plan który chcemy zmodyfikować. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord.WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki.

które będą mogły dodawany/edytowany plan sprzedaży poddawać analizie. do których przypisano nam prawo raportowania.• • Temat – pole. w które wprowadzić należy zakres krótki opis definiowanego rekordu. Nie musi on być równy sumie poszczególnym limitów. które określa czy dany plan będzie widoczny w narzędziach analizujących plany sprzedaży czy nie. Drugie ograniczające się do aktualnie zalogowanego użytkownika – tak by mógł on śledzić tylko swoje postępu w ramach zdefiniowanych planów. • • • • • • Po wypełnieniu wszystkich pól zapisujemy zmiany naciskając przycisk Zapisz. Jest on dostępny tylko i wyłącznie dla użytkowników posiadających prawo Generowanie planów sprzedażowych. Data – pola. natomiast te które dotyczą odległej przeszłości warto oznaczyć jako nieaktywne. Analizę prywatną umożliwia raport umieszczony na pulpicie głównym użytkownika w sekcji Pulpit Managera->Raporty->Prywatne plany sprzedaży. Po wybraniu tej opcji pracownik zobaczy swój @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 165 . Raportowanie – pole wielokrotnego wyboru zawierające grupy użytkowników. Pierwsze analizujące plany całościowo – czyli wszystkich pracowników. tylko faktury). Dodatkowo możemy zawęzić analizę do wybranego typu dokumentu sprzedażowego (np. Analizę całościową udostępnia nam raport dostępny wywoływany poprzez Handel->Plany sprzedaży->Raportuj plany sprzedaży. Dostępne są dwa podstawowe narzędzia. Przytrzymując klawisz CTRL możemy zaznaczyć dowolną ilość kategorii. Jej kliknięcie wpisze w to pole sumę wszystkich zdefiniowanych dla użytkowników limitów. Limit w zależności od poprzedniego pola rozumiany może być jako przychód bądź zysk i jest wyrażony w walucie systemowej. wygenerowanego przychodu czy też samego zysku. Plan sprzedaży dotyczyć będzie tylko tych pracowników którzy zostali zaznaczeniu w pierwszej kolumnie. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Co do zasady plany które dotyczą bieżącej sprzedaży powinny być więc aktywne. Co ważne nie jest konieczne podawanie limitów dla wszystkich pracowników. Co ważne dostępne są tylko te plany. Użytkownik/Limit – lista pól pozwalająca zdefiniować dla każdego użytkownika limit. Typ limitu – pole definiujące czy kwoty które będziemy podawać jako limity dla poszczególnych pracowników mają być rozumiane przez system jako definicja ilości produktów. Po dodaniu nowego planu możemy już używać narzędzi analizujących stopień jego realizacji. Po wyborze planu otrzymamy raport prezentujący stopień realizacji planu dla wszystkich uczestników. Po wybraniu tej opcji musimy dokonać wybory który z aktywnych planów sprzedażowych chcemy poddać analizie. Kategorie produktów – pole. Globalny limit – pole. którego dotyczyć będzie plan sprzedaży. które opisuje limit dla wszystkich pracowników którym przypisano limity. które pozwala zawęzić definiowany plan tylko do sprzedaży produktów z podanych kategorii. Dzięki temu w raportach pomijane będą plany których analiza nas już nie interesuje. Aktywny/Nieaktywny – pole. w które wprowadzić należy zakres czasowy. Jeśli jednak tak jest możemy skorzystać z ikony która została umieszczona obok tego pola. Dodatkowo w sposób graficzny zaprezentowany zostanie podział przychodu/zysku ze względu na kategorie produktowe związane z planem.

Okno Dane dotyczące ofert/zamówień uwzględnionych w analizie pozwala na określenie analizowanej wartości oraz sposobu w jaki system prezentować będzie wynik analizy/statystyki. iż nie określiliśmy zakresu czasowego system wykorzysta wszystkie znajdujące się w systemie rekordy dotyczące sprzedaży. jednakże tym razem system uwzględni tylko rekordy powiązane z kontrahentami z regionu małopolskiego. Jak już wspomniano formularz Analiza generowanego zysku składa się z trzech okien. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczeń statystycznych. Po wciśnięciu przycisku Generuj otrzymamy analogiczny wykres. Po wybraniu opcji Analiza zysku system otworzy formularz składający się z trzech okien. I tak jeśli w poprzednim przykładzie interesowała by nas sprzedaż naszych produktów tylko w regionie małopolskim. Co ważne będzie on widział tylko te plany do których przypisano mu prawo raportowania. względem której dokonywane są obliczenia. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 166 . Ranking zysku oraz Lejek sprzedaży. według których mają być one tworzone wybiera się w poszczególnych polach.postęp w realizacji planów w których uczestniczy. Okno Dane dotyczące profilu kontrahenta zawiera pola pozwalające na zawężenie grupy kontrahentów. I tak przykładowo: zaznaczając w polu Prezentacja wartość Analiza generowanego zysku dla grupy kontrahentów (ujęcie dniowe) i pomijając wszystkie pozostałe pola. Jako. WAŻNE: System ITCube może dokonać obliczeń statystycznych biorąc pod uwagę wiele różnych kombinacji danych. iż wartość ta ma zostać pominięta podczas tworzenia podsumowania statystycznego. iż jest to istotna wartość. Raporty>Sprzedaż->Ranking zysku. Na takie samej zasadzie (wypełniając kolejne pola) możemy konstruować coraz bardziej szczegółowe zapytania do naszej analizy także z uwzględnieniem projektów (okno Dane dotyczące projektów nadrzędnych). wybrać należy również opcję małopolskie z rozwijanego menu w polu Region. po kliknięciu przycisku Generuj znajdującego się na dole formularza otrzymamy wykres prezentujący zysk z zamówień zrealizowanych w naszym przedsiębiorstwie z rozbiciem na poszczególne dni. Jeśli wybierze się lub wpisze jakąkolwiek wartość w dowolnym polu daje się systemowi znak. która ma zostać wzięta pod uwagę. I tak w pierwszym z nich (Dane dotyczące ofert/zamówień uwzględnionych w analizie) znajdują się następujące pola: • Data od/do – pola. które zawiera następujące opcje: Analiza zysku. Raporty sprzedaży – Analiza zysku Tworzenie statystyk/analiz generowanego zysku dla wybranych kontrahentów jak i grup kontrahentów jest możliwe dzięki poleceniom Raporty->Sprzedaż->Analiza zysku. Natomiast gdy pole pozostawimy niewypełnione jest to wskazówka. Dane. Po wybraniu polecenia Raporty->Sprzedaż system ITCube otworzy nowe menu. który wywołać należy klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola.

których dotyczy zysk. System wygeneruje analizę zysku związaną z projektami. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. które pozwala na wybór sposobu prezentacji efektów obliczeń statystycznych. Do wyboru mamy następujące wartości: • Ujęcie dniowe sposób prezentacji graficznej przedstawiający wykres zysku generowanego przez grupę kontrahentów określoną w oknie Dane dotyczące profilu kontrahenta z rozbiciem na poszczególne dni. Waluta (obowiązkowe) – opcja pozwalająca na wybór z bazy danych tylko tych rekordów. który wywołać należy klikając w przycisk pola. Dostępne są następujące wartości: • • • • • • Zysk z zamówień realizowanych Zysk z zamówień zamkniętych Zysk z faktur Zysk z zamówień/faktur Zysk z przychodów/kosztów Zysk ze sprzedaży – opcja ta umożliwia wygenerowanie podsumowania statystycznego dotyczącego wszystkich powyższych typów. których właścicielem jest wskazana osoba. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 167 znajdujący się po lewej stronie . iż system ITCube przeprowadzi obliczenia statystyczne zysku tylko i wyłącznie dla sprzedaży oraz kosztów wygenerowanych dla wybranego użytkownika. przychodów/kosztów związanych z projektami. Analiza (obowiązkowe) – rozwijane menu. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu.sposób prezentacji graficznej przedstawiający wykres zysku generowanego przez grupę kontrahentów określoną w oknie Dane dotyczące profilu kontrahenta z rozbiciem na poszczególne miesiące. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. • Ujęcie miesięczne . • Wzorzec – rozwijana lista. • • • • Prezentacja (obowiązkowe) – rozwijane menu. które wyrażają zysk we wskazanej walucie. którego będzie dotyczyć analiza zysku. Wybranie tej opcji spowoduje. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie analizy zysku związanej z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. System wygeneruje analizę zysku dotyczącą wszystkich sprzedaży. których koordynatorem jest wskazana osoba.• Pracownik .rozwijana lista umożliwiająca wybranie użytkownika systemu. który jest prowadzącym daną sprzedaż lub pracownika. z którym związany jest dany przychód/koszt. z którego wybrać należy wartość poddaną późniejszej analizie statystycznej. Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. z której można wybrać projekt wzorcowy. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu.

który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. I tak znajdują się tu następujące pola: • Kontrahent . którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola.rozwijane menu.rozwijane menu. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Właściciel kontrahenta . Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie analizy zysku powiązanej ze wskazanym etapem projektu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. • Grupa – rozwijane menu. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne.• Projekt - rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. • Status – rozwijane menu. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. Ostatnia część formularza (Dane dotyczące profilu kontrahenta) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na kontrahenta. .rozwijane menu. • Branża – rozwijane menu. którego ma dotyczyć podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. • Region . • Potencjał . dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. do) – pola. • Data pozyskania (od. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. • Sposób pozyskania – rozwijane menu.pole umożliwiające wprowadzenie nazwy kontrahenta. znajdujący się po @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 168 . • Miasto – pole edycyjne. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie analizy zysku powiązanej ze wskazanym projektem. • Państwo – rozwijane menu. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. za pomocą którego określamy status kontrahenta.

• Analiza (obowiązkowe) – rozwijane menu. za pomocą którego ustalić można ile pól wyników ma zostać wyświetlone jednocześnie w tabeli z podsumowaniem statystycznym.rozwijana lista umożliwiająca wybranie użytkownika systemu. których dotyczy zysk. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczenia statystycznego. • Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza.Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. Do wyboru są tutaj opcje: Malejąco (wyniki w kolumnie Generowany zysk posegregowane będą od najniższej do najwyższej) oraz Rosnąco (wyniki w kolumnie Generowany zysk posegregowane będą od najwyższej do najniższej). • Uporządkuj (obowiązkowe) . z którym związany jest dany przychód/koszt. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. • Waluta (obowiązkowe) – opcja pozwalająca na wybór z bazy danych tylko tych rekordów. z którego wybrać można w jaki sposób mają być prezentowane wartości w tabeli z podsumowaniem statystycznym. które wyrażają zysk we wskazanej walucie. • Ilość wyników (obowiązkowe) – rozwijane menu. Służy on porównaniom grup kontrahentów pod względem wartości wygenerowanego zysku. co uczynić można klikając przycisk Generuj. który jest prowadzącym daną sprzedaż lub pracownika.rozwijane menu. którego będzie dotyczyć ranking zysku. z którego wybrać należy wartość poddaną późniejszej analizie statystycznej. który wywołać należy klikając w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. iż system ITCube przeprowadzi obliczenia statystyczne zysku tylko i wyłącznie dla sprzedaży oraz kosztów wygenerowanych dla wybranego użytkownika. Datę wprowadza się za pomocą systemowego @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 169 . Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. I tak w pierwszym znajdują się następujące pola: • Data od/do – pole. Tak samo jak w przypadku Statystyki zysku formularz Ranking generowanego zysku składa się z trzech okien. Dostępne są następujące wartości: • • • • • • Zysk z zamówień realizowanych Zysk z zamówień zamkniętych Zysk z faktur Zysk z zamówień/faktur Zysk z przychodów/kosztów Zysk ze sprzedaży – opcja ta umożliwia wygenerowanie podsumowania statystycznego dotyczącego wszystkich powyższych typów. Pracownik .Rankingi zysku Kolejnym narzędziem statystycznym w systemie ITCube analizującym zysk jest Ranking zysku. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. Raporty sprzedaży . Wybranie tej opcji spowoduje.

dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. System wygeneruje ranking zysku związany z projektami. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. przychodów/kosztów związanych z projektami. Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. System wygeneruje ranking zysku dotyczący wszystkich sprzedaży. z której można wybrać projekt wzorcowy. których właścicielem jest wskazana osoba. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. • znajdujący się po lewej stronie Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. Wzorzec – rozwijana lista. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu zysku powiązanego ze wskazanym projektem. którego dotyczyć ma • • • podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta.kalendarza. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. • Miasto – pole edycyjne. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Druga część formularza zawiera pola służące zdefiniowaniu parametrów grupowania kontrahentów. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy status kontrahenta. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. • Branża – rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. których koordynatorem jest wskazana osoba. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu zysku powiązanego ze wskazanym etapem projektu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 170 . za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie rankingu zysku związanego z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. • Region .rozwijane menu. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. • Państwo – rozwijane menu. I tak znajdują się tu następujące pola: • Grupa – rozwijane menu. który wywołać należy klikając w przycisk pola. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. • Status – rozwijane menu.

Po kliknięciu przycisku Generuj system wyświetli tabelę. I tak w pierwszym znajdują się następujące pola: • Data od/do – pole. Dla każdej faktury podana zostaje : • • • • • • • Data wystawienia Numer faktury Nabywca Termin płatności Liczba dni spóźnienia Suma którą dotąd zapłacono Suma która została do uregulowania Na każdym z wyświetlonych dokumentów sprzedaży użytkownik może wykonać związaną z nim akcję.rozwijane menu.rozwijane menu. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. która umożliwi nam porównanie zysków generowanych przez poszczególne grupy kontrahentów. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Aby to porównanie było jeszcze łatwiejsze. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. Raporty sprzedaży – Rozliczenia faktur Raport rozliczenia faktur odpowiedzialny jest za analizę płatności związanych z wystawionymi fakturami. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczenia statystycznego. który wywołać należy klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. Data pozyskania (od. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. Raporty sprzedaży – Statystyka ofert Ostatnim narzędziem statystycznym w systemie ITCube analizującym sprzedaż jest Statystyka ofert. Tak samo jak w przypadku Statystyki czy Rankingu zysku formularz Lejek sprzedaży składa się z trzech okien. zaznaczając kolorem szarym rekord. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. znajdujący się po • • Właściciel kontrahenta . Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. . co uczynić można klikając przycisk Generuj. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 171 . rozliczenie czy wysłanie/druk wezwania do zapłaty. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom.• Potencjał . Typowe akcje to edycja. system uporządkuje w tabeli wszystkie rekordy pod względem wysokości generowanego zysku. Służy on do analizy oraz porównywania ofert (ich ilości oraz szacowanego zysku) znajdujących się w różnych fazach. który spełnia warunki żądane w oknie Dane dotyczące parametrów grupowania. do) – pola. Wyświetla on wszystkie faktury o wskazanym statusie rozliczenia których data wystawienia zawiera się w podanym przedziale czasu.

System wygeneruje raport związany z ofertami dotyczącymi projektów. iż system ITCube przeprowadzi obliczenia statystyczne tylko i wyłącznie dla ofert prowadzonych przez wybranego użytkownika. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. które są wyrażone we wskazanej walucie. System wygeneruje podsumowanie statystyczne dotyczące wszystkich ofert związanych z projektami. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. • • • Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty.• Pracownik . Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie raportu powiązanego ze wskazanym projektem. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie podsumowania statystycznego związanego z ofertami dotyczącymi projektów stworzonych w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. których właścicielem jest wskazana osoba. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie raportu dotyczącego ofert powiązanych ze wskazanym etapem projektu. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów.rozwijana lista umożliwiająca wybranie użytkownika systemu. którego będzie dotyczyć Lejek sprzedaży. który wywołać należy klikając w przycisk pola. z której można wybrać projekt wzorcowy. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. których koordynatorem jest wskazana osoba. który jest prowadzącym daną ofertę. Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. • Wzorzec – rozwijana lista. znajdujący się po lewej stronie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 172 . za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. I tak znajdują się tu następujące pola: • Grupa – rozwijane menu. Fazy ofert (obowiązkowe) – pole umożliwiające wybranie faz ofert. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. Ostatnia część formularza zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na kontrahenta. których dotyczą oferty. które mają zostać uwzględnione przez system przy generowaniu podsumowania statystycznego. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. Waluta (obowiązkowe) – opcja pozwalająca na wybór z bazy danych tylko tych rekordów. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Wybranie tej opcji spowoduje.

Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Do tego m. Data pozyskania (od. System ITCube umożliwia dodawanie różnego typu zleceń serwisowych. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. za pomocą którego określamy status kontrahenta. Serwis w systemie ITCube System ITCube CRM umożliwia sprzedaż urządzeń. in. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. które następnie wymagają opieki serwisowej.rozwijane menu. który nie możemy usunąć z systemu ani go zmodyfikować. a następnie budować pełną historię jego napraw oraz przeglądów. Historia serwisowanego przez firmę towaru składa się z różnego rodzaju zleceń serwisowych. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. Dzięki niemu w prosty sposób można wystawić gwarancję na dowolne urządzenie. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. • • • • Państwo – rozwijane menu. Sposób pozyskania – rozwijane menu. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. • Status – rozwijane menu. co uczynić można klikając przycisk Generuj. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne.• Branża – rozwijane menu. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. Dzięki niemu możliwe jest przeprowadzenie cyklicznych przeglądów urządzeń serwisowanych przez firmę. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Potencjał . dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. które za nim rozpoczniemy pracę z systemem. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. do) – pola. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta.rozwijane menu. Predefiniowanym zleceniem serwisowym jest Przegląd. . Miasto – pole edycyjne. Region . za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. wymagają zdefiniowania. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. znajdujący się po • • Właściciel kontrahenta . dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 173 . przeznaczony jest moduł Serwis. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże.rozwijane menu.

Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. kontraktów. • usunąć już istniejący typ gwarancji wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń typ gwarancji i klikając w przycisk Usuń. Dane wprowadzone tutaj będą następnie wykorzystane przy wystawianiu gwarancji związanych z dowolnym zamówieniem. Kontrakt serwisowy jest umową pomiędzy firmą a klientem zawartą na serwisowanie jakiś urządzeń. WAŻNE: Usunięcie dowolnego typu gwarancji. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. zleceń serwisowych bądź działań serwisowych. Można wystawić zlecenie jednorazowe nie związane z konkretną umową serwisową. • modyfikować nazwę już istniejącego typu gwarancji – poprzez wybranie jego nazwy. Domyślny typ gwarancji ustalić można na dwa sposoby: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 174 . Kontrakt serwisowy oczywiście także ma swoją historię. System ITCube CRM umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu gwarancji. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy gwarancji. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Zlecenie serwisowe nie koniecznie musi być wystawiane do gwarancji. Moduł serwisowy umożliwia także łatwe wyszukiwanie oraz przeglądanie gwarancji. zleceń serwisowych oraz działań serwisowych. Uzupełnieniem przeglądarek w module serwisowym są różnorodne raporty gwarancji. kontraktów serwisowych. co umożliwia łatwe przeglądanie wszystkich czynności wykonanych w kontekście danego zlecenia. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Typ gwarancji – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj Typ gwarancji i klikając w przycisk Dodaj. kontraktu serwisowego. które następnie można wyeksportować do programu Excell. które następnie będziemy wykorzystywać podczas pracy z systemem. którą tworzymy analogicznie jak historię gwarancji. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym typ gwarancji. iż dany obiekt został usunięty z systemu. ani też skasowania całego rekordu. Możliwe jest także wystawienie zlecenia do tzw. Typy gwarancji Zanim rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych gwarancji logiczne wydaje się stworzenie w bazie podziału ze względu na ich rodzaj. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ gwarancji. który umożliwia łatwe odnalezienie wszystkich czynności wykonanych w kontekście danej maszyny.Zlecenia serwisowe realizuje się poprzez dodawanie bądź delegowaniu tzw. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. Warto także zwrócić uwagę na raport „Historia życia maszyny”. Wszystkie działania serwisowe trafiają bezpośrednio do historii zlecenia serwisowego. Polecenie Serwis->Słowniki->Typy gwarancji pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube nazw wszystkich rodzajów gwarancji. działań serwisowych. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji.

za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Typ kontraktu serwisowego – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj Typ kontraktu serwisowego i klikając w przycisk Dodaj. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 175 . ani też skasowania całego rekordu. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ kontraktu serwisowego. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki->Typy zlecenia serwisowego. należy zdefiniować Typy kontraktu serwisowego. Typy zlecenia serwisowego Analogicznie jak w przypadku typów gwarancji i kontraktów serwisowych zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube należy zdefiniować Typy zlecenia serwisowego. zaznaczając pole Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy zlecenia serwisowego. zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube.• zaznaczając okienko Typ domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj typ gwarancji. Domyślny typ kontraktu serwisowego ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Typ domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj typ kontraktu serwisowego. wybierając interesujący nas typ gwarancji z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ gwarancji. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym typ kontraktu serwisowego. • wybierając interesujący nas typ kontraktu serwisowego z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ kontraktu serwisowego. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis>Słowniki->Typy kontraktu serwisowego. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. iż dany obiekt został usunięty z systemu. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. zaznaczając pole Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. • modyfikować nazwę już istniejącego typu kontraktu serwisowego – poprzez wybranie jego nazwy. • Typy kontraktu serwisowego Analogicznie jak w przypadku typów gwarancji. • usunąć już istniejący typ kontraktu serwisowego wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń typ kontraktu serwisowego i klikając w przycisk Usuń. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu kontraktu serwisowego. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy kontraktu serwisowego. WAŻNE: Usunięcie dowolnego typu kontraktu serwisowego.

WAŻNE: Usunięcie dowolnego typu działania serwisowego. iż dany obiekt został usunięty z systemu. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 176 . ani też skasowania całego rekordu. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu zlecenia serwisowego. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki->Typy działań serwisowych. • modyfikować nazwę już istniejącego typu działania serwisowego – poprzez wybranie jego nazwy. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ działania serwisowego. ani też skasowania całego rekordu. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Typ działania serwisowego – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj Typ działania serwisowego i klikając w przycisk Dodaj. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym typ zlecenia serwisowego. usunąć już istniejący typ zlecenia serwisowego wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń typ zlecenia serwisowego i klikając w przycisk Usuń. Typy działania serwisowego Analogicznie jak w przypadku typów gwarancji. iż dany obiekt został usunięty z systemu. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ zlecenia serwisowego. • • WAŻNE: Usunięcie dowolnego typu zlecenia serwisowego. kontraktów serwisowych oraz zleceń serwisowych zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube należy zdefiniować Typy działań serwisowych. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym typ działania serwisowego. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. • usunąć już istniejący typ działania serwisowego wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń typ działania serwisowego i klikając w przycisk Usuń.• dodać nowy Typ zlecenia serwisowego – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj Typ zlecenia serwisowego i klikając w przycisk Dodaj. • wybierając interesujący nas typ zlecenia serwisowego z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ zlecenia serwisowego. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy działań serwisowych. zaznaczając pole Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. Domyślny typ zlecenia serwisowego ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Typ domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj typ zlecenia serwisowej. modyfikować nazwę już istniejącego typu zlecenia serwisowego – poprzez wybranie jego nazwy. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie.

• modyfikować nazwę już istniejącego symbolu – poprzez wybranie jego nazwy. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Symbol gwarancji – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa. • usunąć już istniejący symbol gwarancji wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń symbol gwarancji i klikając w przycisk Usuń. WAŻNE: Usunięcie dowolnego symbolu gwarancji. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. zaznaczając pole Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. Domyślny typ działania serwisowego ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Typ domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj typ działania serwisowego. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 177 . z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj gwarancji. Domyślny symbol gwarancji ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Symbol domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj symbol gwarancji. zaznaczając pole Symbol domyślny i klikając na przycisk Zapisz. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Symbole gwarancji. ani też skasowania całego rekordu. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego symbolu gwarancji. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. podając opis symbolu w polu Opis (okno Dodaj Symbol gwarancji) i klikając w przycisk Dodaj. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis>Słowniki->Symbole gwarancji. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym symbol gwarancji. • wybierając interesujący nas typ działania serwisowego z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ działania serwisowego. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. • wybierając interesujący nas symbol gwarancji z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj symbol gwarancji. Symbole gwarancji Każda gwarancja może mieć swój symbol. Tak więc zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube należy zdefiniować Symbole gwarancji. który proponowany będzie jako pierwszy z listy.System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu działania serwisowego. iż dany obiekt został usunięty z systemu.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 178 . Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Symbol kontraktu serwisowego – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego symbolu kontraktu serwisowego. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Symbole zlecenia serwisowego. • wybierając interesujący nas symbol kontraktu serwisowego z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj symbol kontraktu serwisowego. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki->Symbole kontraktu serwisowego. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki>Symbole zlecenia serwisowego. podając opis symbolu w polu Opis (okno Dodaj Symbol zlecenia serwisowego) i klikając w przycisk Dodaj. zaznaczając pole Symbol domyślny i klikając na przycisk Zapisz. Tak więc zanim rozpoczniemy pracę tej z systemem ITCube należy zdefiniować formularza Symbole Symbole kontraktu kontraktów serwisowego. • modyfikować nazwę już istniejącego symbolu – poprzez wybranie jego nazwy. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj kontrakt serwisowy. ani też systemu. podając opis symbolu w polu Opis (okno Dodaj Symbol kontraktu serwisowego) i klikając w przycisk Dodaj. • usunąć już istniejący symbol kontraktu serwisowego wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń symbol kontraktu serwisowego i klikając w przycisk Usuń. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Symbol zlecenia serwisowego – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa.Symbole kontraktu serwisowego Podobnie jak w przypadku gwarancji każdy kontrakt serwisowy może mieć swój symbol. skasowania całego rekordu. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. WAŻNE: Usunięcie dowolnego symbolu kontraktu serwisowego. Domyślny symbol kontraktu serwisowego ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Symbol domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj symbol kontraktu serwisowego. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. iż dany obiekt został usunięty z Symbole zlecenia serwisowego Oprócz symbolu gwarancji i kontraktu serwisowego w systemie ITCube możemy zdefiniować Symbole zlecenia serwisowego. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym symbol kontraktu serwisowego. Wybór opcji spowoduje otworzenie serwisowych.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 179 . który proponowany będzie jako pierwszy z listy. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym symbol zlecenia serwisowego. iż dany obiekt został usunięty z systemu. Domyślny symbol zlecenia serwisowego ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Symbol domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj symbol zlecenia serwisowego. ani też skasowania całego rekordu. Tak więc zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube należy zdefiniować Statusy gwarancji. • wybierając interesujący nas symbol zlecenia serwisowego z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj symbol zlecenia serwisowego. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego symbolu zlecenia serwisowego. • modyfikować nazwę już istniejącego statusu – poprzez wybranie jego nazwy. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. • WAŻNE: Usunięcie dowolnego symbolu zlecenia serwisowego. usunąć już istniejący symbol zlecenia serwisowego wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń symbol zlecenia serwisowego i klikając w przycisk Usuń.• modyfikować nazwę już istniejącego symbolu – poprzez wybranie jego nazwy. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki>Statusy gwarancji. skasowania całego rekordu. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. • usunąć już istniejący status gwarancji wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń status gwarancji i klikając w przycisk Usuń. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Statusy gwarancji. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj symbol zlecenia serwisowego. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. WAŻNE: Usunięcie dowolnego statusu gwarancji/kontraktu. zaznaczając pole Symbol domyślny i klikając na przycisk Zapisz. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Status gwarancji – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj Symbol gwarancji) i klikając w przycisk Dodaj. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. ani też systemu. iż dany obiekt został usunięty z Statusy gwarancji Każdy gwarancja może mieć swój status. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj status gwarancji. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym status gwarancji.

ani też skasowania całego rekordu. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Pozostałe statusy będą natomiast segregowane alfabetycznie. WAŻNE: Usunięcie dowolnego statusu kontraktu. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Status kontraktu – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj Symbol kontraktu) i klikając w przycisk Dodaj. Tak więc zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube należy zdefiniować Statusy kontraktu serwisowego. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki->Statusy kontraktu serwisowego.System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego statusu gwarancji. Statusy kontraktu serwisowego Każdy kontrakt serwisowy analogicznie jak gwarancja może mieć swój status. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 180 . Domyślny status kontraktu ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Status domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj status kontraktu. Domyślny status gwarancji ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Status domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj status gwarancji. zaznaczając pole Status domyślny i klikając na przycisk Zapisz. iż dany obiekt został usunięty z systemu. zaznaczając pole Status domyślny i klikając na przycisk Zapisz. • wybierając interesujący nas status gwarancji z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj status gwarancji. • modyfikować nazwę już istniejącego statusu – poprzez wybranie jego nazwy. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Statusy kontraktu serwisowego. • usunąć już istniejący status kontraktu wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń status kontraktu i klikając w przycisk Usuń. • wybierając interesujący nas status kontraktu z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj status kontraktu. Pozostałe statusy będą natomiast segregowane alfabetycznie. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym status kontraktu. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj status kontraktu. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego statusu kontraktu.

• wybierając interesujący nas status zlecenia z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj status zlecenia. Domyślny status zlecenia ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Status domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj status zlecenia. • modyfikować nazwę już istniejącego statusu – poprzez wybranie jego nazwy. Punkty serwisowe Zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube możemy zdefiniować tzw. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Punkt serwisowy – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj Punkt serwisowy) i klikając w przycisk Dodaj. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki->Statusy zlecenia serwisowego. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj status zlecenia. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj punkt serwisowy. Punkty serwowe czyli inaczej mówiąc miejsca gdzie przyjmowane są zgłoszenia serwisowe. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Statusy zlecenia serwisowego. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego statusu zlecenia. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Punkty serwisowe. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Pozostałe statusy będą natomiast segregowane alfabetycznie. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. zaznaczając pole Status domyślny i klikając na przycisk Zapisz. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Status zlecenia – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj Symbol zlecenia) i klikając w przycisk Dodaj. iż dany obiekt został usunięty z systemu. • modyfikować nazwę już istniejącego punktu – poprzez wybranie jego nazwy. • usunąć już istniejący status zlecenia wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń zlecenia kontraktu i klikając w przycisk Usuń. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz.Statusy zlecenia serwisowego Analogicznie jak w przypadku gwarancji i kontraktu serwisowego każde zlecenie serwisowe może mieć swój status. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki->Punkty serwisowe. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym status zlecenia. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. WAŻNE: Usunięcie dowolnego statusu zlecenia. ani też skasowania całego rekordu. Tak więc zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube należy zdefiniować Statusy zlecenia serwisowego. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 181 .

I tak do dyspozycji mamy następujące wartości: Kontrahent. • wybierając interesujący nas punkt serwisowy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj punkt serwisowy. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. ani też skasowania całego rekordu. Dodawanie nowego szablonu Nowy szablon druku gwarancji/kontraktu rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj szablon: • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dany szablon będzie funkcjonował w systemie. iż dany obiekt został usunięty z systemu.• usunąć już istniejący punkt serwisowy wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń punkt serwisowy i klikając w przycisk Usuń. Zakres czasowy. I tak po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Szablon gwarancji (Szablon kontraktu). zaznaczając pole Punkt domyślny i klikając na przycisk Zapisz. które zostaną umieszczone w nagłówku gwarancji (kontraktu) podczas jej druku. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego punktu serwisowego. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym punkt serwisowy. Tak więc należy ją traktować jako swego rodzaju punkt wyjścia dla rekordów związanych z danym szablonem. Koordynator. Symbol. Numer. • Nagłówek – zestaw pól opisujących informacje. WAŻNE: Usunięcie dowolnego punktu serwisowego. Po prawej stronie tego pola mamy możliwość oznaczenia jakie pola mają być wyświetlane obok nagłówka. Podpisy (drukowane na samym dole dokumentu). w którym będziemy mogli administrować bazą szablonów. Wartość ta będzie automatycznie podpowiadana podczas tworzenia gwarancji (kontraktu) związanej z szablonem. Pozostałe punkty będą natomiast segregowane alfabetycznie. • Opis – pole edycyjne dające możliwość wprowadzenie tekstowego opisu gwarancji (kontraktu). Odbiorca. • Logo – pole pozwalające na wskazanie pliku graficznego. Szablony druku gwarancji oraz kontraktu serwisowego Polecenia Serwis->Słowniki->Szablon gwarancji oraz Serwis->Słowniki->Szablon kontraktu umożliwiają dodawanie. Domyślny punkt serwisowy ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Punkt domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj punkt serwisowy. Będzie ją można oczywiście zmienić/uzupełnić na etapie tworzenia konkretnej gwarancji (kontraktu). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 182 . usuwanie oraz modyfikację wzorów druku wykorzystywanych później w procesie drukowania gwarancji bądź kontraktu serwisowego. który zostanie wstawiony do gwarancji (kontraktu) jako logo firmowe.

co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj. Po prawej stronie tego pola mamy możliwość oznaczenia jakie pola mają być wyświetlane obok nagłówka. Lokalizacja. By usunąć rekord wcisnąć należy przycisk Usuń. Do tego służy polecenie Serwis->Słowniki->Szablon zlecenia. Modyfikowanie/Usuwanie szablonu druku gwarancji (kontraktu serwisowego) W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania nazwy oraz definicji szablonu druku. To które z danych zapisanych w systemie zostaną wyświetlone zależy od ustawień w powyższym polu. Koordynator. Data przyjęcia. Przyjmujący. Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj szablon druku i poprawienie wybranych pól. a następnie nacisnąć przycisk Tak w okienku wyboru. który zostanie wstawiony do zlecenia jako logo firmowe. Szablony druku zlecenia serwisowego Analogicznie jak w przypadku gwarancji czy kontraktu serwisowego możemy zdefiniować szablony zlecenia. Numer. Podpisy (drukowane na dole dokumentu). • Logo – pole pozwalające na wskazanie pliku graficznego. fabrycznymi. Następnie należy zatwierdzić swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz. zdefiniowane podczas wdrożenia systemu. bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu.• Pozycja pola opis – pole umożliwiające wybranie pozycji gdzie ma się znajdować opis na gwarancji (kontrakcie) podczas wydruku. Wartość ta będzie automatycznie podpowiadana podczas tworzenia zlecenia związanego z @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 183 . • WAŻNE: Na formularzu wydruku możemy także umieszczać dodatkowe pola. • Nagłówek – zestaw pól opisujących informacje. uwagami itd. Symbol. Kolumny – oprócz tekstowego opisu każda gwarancja (kontrakt) może zawierać sekcję obejmującą listę wszystkich jej pozycji z konkretnymi numerami seryjnymi. • Opis – pole edycyjne dające możliwość wprowadzenie tekstowego opisu zlecenia. które pojawią się poniżej. Odbiorca. Dodawanie nowego szablonu Nowy szablon druku zlecenia rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj szablon: • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dany szablon będzie funkcjonował w systemie. bądź usunięcia rekordu z systemu. które zostaną umieszczone w nagłówku zlecenia podczas jej druku. Aby opcje umożliwiające tą funkcjonalność były dostępne musi być włączony system zarządzania polami dodatkowymi gwarancji (kontraktu serwisowego). Po wypełnieniu wszystkich pól wybór zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj. Punkt serwisowy. Termin. I tak do dyspozycji mamy następujące wartości: Kontrahent.

Następnie należy zatwierdzić swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz. By usunąć rekord wcisnąć należy przycisk Usuń.Dane podstawowe o gwarancji składa się z następujących pól: • • Symbol – rozwijana lista.szablonem. Domyślnie jest proponowany największy numer gwarancji zapisany w bazie ITCube powiększony o jeden według serii zdefiniowanej w pliku itcube.ini (np. • Temat (obowiązkowe) – nazwa nowej gwarancji pod jaką będzie ona rozpoznawana przez system ITCube. zdefiniowane podczas wdrożenia systemu. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz składający się z dwóch okien. Dodawanie gwarancji Formularz Dodaj gwarancję pozwala na dodawanie w systemie gwarancji związanych z konkretnym zamówieniem. bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu. z której można wybrać symbol gwarancji. Numer (obowiązkowe) – unikatowy numer gwarancji. Będzie ją można oczywiście zmienić/uzupełnić na etapie tworzenia konkretnego zlecenia. a następnie nacisnąć przycisk Tak w okienku wyboru. WAŻNE: Na formularzu wydruku możemy także umieszczać dodatkowe pola. • Kolumny – oprócz tekstowego opisu każde zlecenie może zawierać sekcję obejmującą listę wszystkich jego pozycji z konkretnymi numerami seryjnymi. Aby dodać gwarancję należy wejść do przeglądania zamówień (Handel->Zamówienia) a następnie z menu kontekstowego wybrać opcję Dodaj gwarancję. • Pozycja pola opis – pole umożliwiające wybranie pozycji gdzie ma się znajdować opis na zleceniu podczas wydruku. co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj.: 2007/01/00095). uwagami itd. fabrycznymi. bądź usunięcia rekordu z systemu. Okno pierwsze . Aby opcje umożliwiające tą funkcjonalność były dostępne musi być włączony system zarządzania polami dodatkowymi zlecenia serwisowego. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 184 . Analogicznie możemy dodać gwarancje niezwiązaną z żadnym zamówieniem – w takim wypadku wybieramy opcje Serwis->Dodaj gwarancję. Po wypełnieniu wszystkich pól wybór zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj. To które z danych zapisanych w systemie zostaną wyświetlone zależy od ustawień w powyższym polu. Tak więc należy ją traktować jako swego rodzaju punkt wyjścia dla rekordów związanych z danym szablonem. Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj szablon druku i poprawienie wybranych pól. które pojawią się poniżej. Modyfikowanie/Usuwanie szablonu druku zlecenia serwisowego W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania nazwy oraz definicji szablonu druku.

pole określające co ile przeprowadzane będą przeglądy. Typ (obowiązkowe) . Datę ustawia się za pomocą kalendarza systemu ITCube. Kontakt – lista rozwijana. Więcej o dołączaniu plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. dostęp do którego daje nam ikona znajdująca się po lewej stronie pola edycyjnego. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu projektu wybranego powyżej.przeglądy przeprowadzane będą ze względu na stan licznika (precyzyjnie zostanie to określone w polu Przeglądy co). z której można wybrać osobę kontaktową odbierającą gwarancję.Czasowe) albo wartość numeryczną określającą stan licznika (o ile w polu Przeglądy została wybrana wartość .rozwijane menu. Status . którego dotyczyć będzie wprowadzana gwarancja. Wyboru dokonać możemy pomiędzy statusami gwarancji. • • • • • Koordynator .rozwijana lista z użytkownikami systemu ITCube. Etap projektu . za pomocą którego określamy właściciela rekordu. Plik dołącza się klikając w przycisk wszystkie dostępne znajdujący się po lewej stronie okna Dokumenty. Z listy tej wybrać należy osobę.rozwijana lista opisująca co ile będą przeprowadzane przeglądy. które wcześniej wprowadzone zostały za pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Statusy gwarancji. Dokumenty . W pole to wpisać należy albo liczbę miesięcy (o ile w polu Przeglądy została wybrana wartość . • • • Kontrahent – pole.rozwijane menu. Projekt – rozwijane menu.pole. Przeglądy co . Do wyboru są dwie wartości: Czasowe . która będzie odpowiedzialna za daną gwarancję. którego dotyczyć będzie wprowadzana gwarancja. • • • Właściciel (*) .pole umożliwiające dołączenie do gwarancji dowolnych plików. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 185 . Wyboru dokonać możemy pomiędzy typami gwarancji. za pomocą którego możemy określić rodzaj gwarancji.rozwijane menu.rozwijane menu. za pomocą którego możemy określić status gwarancji. Ze względu na stan licznika . za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. w którym należy wskazać dla kogo jest wystawiona gwarancja.duże pole edycyjne umożliwiające odnotowanie dowolnych spostrzeżeń użytkownika wprowadzającego dany rekord.przeglądy będą przeprowadzane co kilka miesięcy (dokładnie określa się tą wartość w polu Przeglądy co). w którym podać należy datę wystawienia/zakończenia gwarancji. Szablon – pole umożliwiające przypisanie szablonu wydruku do wprowadzanej gwarancji. Przeglądy .Ze względu na stan licznika). Po kliknięciu na (wprowadzone w wcześniej pliki. Opis . w którym wyszczególnione są >Zarejestruj przycisk dokument) systemie wcześniej zarejestrowaliśmy • • • dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas dodawania/delegowania zadania klikając .• Data od/do (obowiązkowe) . Datę można także wprowadzić używając klawiatury pamiętając o zachowaniu poprawnego formatu daty. Odbiorca – pole. które wcześniej wprowadzone zostały za pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Typy gwarancji. za Jeśli pomocą polecenia nie Dokumentywyżej wspomniany przycisk system otworzy nowe okno. w którym należy wskazać kto jest faktycznym odbiorcą w wystawionej gwarancji.

Gwarancja na – pole służące określeniu na jakie maszyny jest wystawiona gwarancja. Domyślne ustawienia praw można zmienić w profilu użytkownika. że nikt poza nim oraz administratorem nie zmieni wpisywanych przez niego danych. Okno to pozostaje widoczne o ile zostały włączone mechanizmy definiowania dodatkowych pól związanych z gwarancjami. WAŻNE: Wprowadzając gwarancję mamy możliwość dodania zlecenia serwisowego.przycisk ten pozwala na wprowadzenie nowego produktu do bazy produktów i usług w systemie ITCube a następnie wprowadzenie jego numeru seryjnego i fabrycznego • . które będą mogły dodawać zlecenia serwisowe do tej gwarancji. numer fabryczny oraz uwagi do każdej pozycji gwarancji. . @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 186 • • . • • .umożliwia wypełnienie dodatkowych pól związanych z gwarancją zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. natomiast żadna z grup nie jest uprawniona do jego modyfikacji czy usunięcia. • Prawa – okna Odczyt danych oraz Edycja danych pozwalające określić. W celu nadania praw do odczytu należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Odczyt klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki. edycji danych lub dodawania zleceń serwisowych. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. Standardowo odczytywać rekord mogą wszystkie grupy. Takie ustawienia gwarantują. Pole to jest drukowane na podglądzie wydruku gwarancji.przycisk ten umożliwia wybranie produktów zarejestrowanych w systemie ITCube a następnie zdefiniowanie ich numerów seryjnych i fabrycznych. Następnie system rozszerzy formularz o kolejne pola umożliwiające wprowadzenie takich danych jak numer seryjny. Po zaznaczeniu towarów bądź maszyn. Żadna grupa także nie ma domyślnie uprawnień dowiązywania rekordów do gwarancji. Druga sekcja – Dane dodatkowe o gwarancji . na które zostanie udzielona gwarancja należy kliknąć w przycisk Dodaj. Obok pola znajdują się 4 przyciski: .ini.WAŻNE: Pola Uwagi mogą być nazwane w dowolny sposób – zależy to od ustawień w pliku itcube. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu. Aby nadać prawo do modyfikacji lub usunięcia danych należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Zapis klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki. Aby to uczynić należy zaznaczyć pole Dodaj zlecenie serwisowe.przycisk umożliwiający wybranie maszyny z przeglądarki maszyn.symbol graficzny służący do usuwania produktów bądź maszyn w oknie Gwarancja na. iż twórca rekordu może mieć pewność. Okno Dowiązywanie rekordów pozwala wskazać grupy użytkowników.

Domyślnie jest proponowany największy numer kontraktu zapisany w bazie ITCube powiększony o jeden według serii zdefiniowanej w pliku itcube. z której można wybrać symbol kontraktu serwisowego. • Odbiorca . Datę można także wprowadzić używając klawiatury pamiętając o zachowaniu poprawnego formatu daty. WAŻNE: Dodając kontrakt serwisowy korzystając z polecenia Serwis->Dodaj kontrakt serwisowy lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta.ini (np. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu projektu wybranego powyżej.pole. dostęp do którego daje nam ikona znajdująca się po lewej stronie pola edycyjnego.pole umożliwiające podanie. którego dotyczyć będzie wprowadzany kontrakt. • Projekt – rozwijane menu. z którym będzie powiązany kontrakt serwisowy należy kliknąć w ikonę znajdującą się obok pola Kontrahent. Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. w którym podać należy datę rozpoczęcia kontraktu serwisowego. za pomocą którego możemy określić status kontraktu. Następnie system otworzy przeglądarkę kontrahentów uwzględniającą prawa do dowiązywania. • Temat (obowiązkowe) – nazwa kontraktu serwisowego pod jaką będzie on rozpoznawany przez system ITCube. Aby znaleźć kontrahenta.pole umożliwiające podanie osoby. którego dotyczyć będzie wprowadzany kontrakt. • Etap projektu . Wyboru dokonać możemy pomiędzy statusami kontraktu. Numer (obowiązkowe) – unikatowy numer kontraktu serwisowego. • Status . Aby dodać kontrakt serwisowy należy wybrać opcję Serwis->Dodaj kontrakt serwisowy. kto tak naprawdę jest odbiorcą w zdefiniowanym kontrakcie serwisowym. • Kontrahent (obowiązkowe) . z którą należy kontaktować się w sprawie kontraktu serwisowego.rozwijane menu.: 2007/01/00005). Datę ustawia się za pomocą kalendarza systemu ITCube. Po wybraniu tej opcji program otworzy nowe okno zawierający formularz z następującymi polami: Symbol – rozwijana lista.Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowej gwarancji do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj. iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania kontraktu serwisowego. które wcześniej wprowadzone zostały za pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Statusy kontraktu serwisowego. • Data od/do . Kontakt . • • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 187 . za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu.pole umożliwiające podanie jakiego kontrahenta dotyczy dany kontrakt serwisowy.rozwijane menu. Dodawanie kontraktu serwisowego Oprócz gwarancji w systemie ITCube można definiować kontrakty serwisowe.

Wyboru zostały dokonać za możemy pomiędzy tymi typami. Szablon – pole umożliwiające przypisanie wprowadzanego kontraktu serwisowego do konkretnego szablonu wydruku.pole określające co ile przeprowadzane będą przeglądy. WAŻNE: Pole Uwagi mogą być nazwane w dowolny sposób – zależy to od ustawień w pliku itcube. Plik dołącza się klikając w przycisk kliknięciu na wyżej wspomniany znajdujący się po lewej stronie okna Dokumenty. • • Właściciel (*) . . w którym nie • • • wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj zarejestrowaliśmy dodawania/delegowania dokument) w klikając systemie . które wcześniej kontraktu pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Typy • Koordynator . Dokumenty .Czasowe) albo wartość numeryczną określającą stan licznika (o ile w polu Przeglądy została wybrana wartość . Po przycisk w system otworzy pliki. Do wyboru są dwie wartości: Czasowe . wprowadzone serwisowego.przycisk ten pozwala na wprowadzenie nowego produktu do bazy produktów i usług w systemie ITCube a następnie wprowadzenie jego numeru seryjnego i fabrycznego • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 188 . Kontrakt na – pole służące określeniu na jakie maszyny jest wystawiony kontrakt • serwisowy.rozwijana lista opisująca co ile będą przeprowadzane przeglądy. wcześniej zrobić dołączaniu dokumentu zadania systemie przycisk możemy podczas plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom.ini. za pomocą którego możemy określić typ kontraktu serwisowego. Ze względu na stan licznika . • • .przycisk umożliwiający wybranie maszyny z przeglądarki maszyn.Ze względu na stan licznika).rozwijane menu.duże pole edycyjne umożliwiające odnotowanie dowolnych spostrzeżeń użytkownika wprowadzającego dany rekord. Pole Uwagi drukowane jest na wydruku kontraktu serwisowego.• Typ (obowiązkowe) . Przeglądy . która będzie odpowiedzialna za dany kontrakt serwisowy.pole umożliwiające dołączenie do kontraktu serwisowego dowolnych plików. Obok pola znajdują się 4 przyciski: . Więcej nowe Jeśli to o okno. Z listy tej wybrać należy osobę. za pomocą którego określamy właściciela rekordu. • Opis . W pole to wpisać należy albo liczbę miesięcy (o ile w polu Przeglądy została wybrana wartość .rozwijane menu.rozwijana lista z użytkownikami systemu ITCube. Przeglądy co .przeglądy przeprowadzane będą ze względu na stan licznika (precyzyjnie zostanie to określone w polu Przeglądy co).przycisk ten umożliwia wybranie produktów zarejestrowanych w systemie ITCube a następnie zdefiniowanie ich numerów seryjnych i fabrycznych.przeglądy odbywać będą się co kilka miesięcy (dokładnie określa się tą wartość w polu Przeglądy co).

Żadna grupa także nie ma domyślnie uprawnień dowiązywania rekordów do wprowadzanego kontraktu serwisowego. Po zaznaczeniu towarów bądź maszyn. Okno to pozostaje widoczne o ile zostały włączone mechanizmy definiowania dodatkowych pól związanych z kontraktami serwisowymi. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowego kontraktu serwisowego do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj. Ostatnia sekcja – Dane dodatkowe o kontrakcie serwisowym umożliwia wypełnienie zmienić w profilu dodatkowych pól związanych z kontraktem serwisowym zdefiniowanym podczas wdrożenia systemu. Prawa – okna Odczyt danych oraz Edycja danych pozwalające określić. Aby to uczynić należy zaznaczyć pole Dodaj zlecenie serwisowe. numer fabryczny oraz uwagi do każdej pozycji gwarancji. które mogły dodawać serwisowe kontraktu • serwisowego. Następnie system rozszerzy formularz o kolejne pola umożliwiające wprowadzenie takich danych jak numer seryjny. Standardowo odczytywać rekord mogą wszystkie grupy. Aby nadać prawo do modyfikacji lub usunięcia danych należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Zapis klikając na ich nazwach lewym przyciskiem będą myszki. edycji danych lub dodawania zleceń serwisowych. W celu nadania praw do odczytu należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Odczyt klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki. Zarządzanie gwarancjami Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 189 . że nikt poza nim oraz administratorem nie zmieni wpisywanych przez niego danych. Takie ustawienia gwarantują. natomiast żadna z grup nie jest uprawniona do jego modyfikacji czy usunięcia. WAŻNE: Wprowadzając kontrakt serwisowy mamy możliwość dodania zlecenia serwisowego.symbol graficzny służący do usuwania produktów bądź maszyn w oknie Kontrakt na. na które zostanie wystawiony kontrakt serwisowy należy kliknąć w przycisk Dodaj. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. Domyślne ustawienia praw można użytkownika.• . Okno Dowiązywanie zlecenia pozwala do wskazać tego grupy użytkowników. iż twórca rekordu może mieć pewność.

każda partia grupuje dziesięć rekordów. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. który stworzył dany rekord. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. aby znaleźć rekord. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. usunięcia danych bądź dodania zlecenia serwisowego. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj gwarancjami. Symbol. Gwarancja do. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Koordynator. Do tego celu służy polecenia: Serwis->Gwarancje. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów o którą nam chodzi. skoku do partii rekordów. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Kontrahent. Tak więc. która poprzedza właśnie przeglądaną. Numer gwarancji. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jedną gwarancją). a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby.zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. Nazwa gwarancji oraz Numer zamówienia. Okno składa się z następujących kolumn: kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. edycji. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej gwarancji za pomocą takich danych jak choćby: Właściciel. którego twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. Można posłużyć się rozwijanym menu. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o gwarancji. edycja danych oraz ich usunięcie (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych) a także możemy dodać zlecenie serwisowe. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj gwarancjami składa się z dwóch okien. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. skoku do partii rekordów. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 190 • .

aby znaleźć rekord dotyczący gwarancji. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć gwarancje. kolumna Temat . Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. która otrzymało numer „1234” wystarczy wpisać w polu edycyjnym ciąg „1234” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. • • • kolumna Numer – pole zawierające unikalny numer gwarancji nadany przez system.zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. . kolumna Data Końca – zawiera informację o dacie zakończenia gwarancji. którego dotyczy gwarancja. aby znaleźć rekord dotyczący gwarancji. Do w kolumnie Data zak. kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. Tak więc. Tak więc. z którym związana jest określona gwarancja. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. która dotyczy zamówienia o numerze „1234” wystarczy wpisać w polu edycyjnym ciąg „1234” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 191 • • . kolumna Nr zam. Tak więc. według ich daty wystawienia. który został przypisany do gwarancji. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie pól Od. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych gwarancji o takim temacie.pole zawierające nazwę gwarancji. o nazwie „Gwarancja na system ITCube CRM” wystarczy wpisać w polu edycyjnym taką nazwę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. który jest integralną częścią systemu ITCube. której koordynatorem jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Koordynator frazę „Jan Kowalski”. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć rekordy dotyczące gwarancji dotyczącej firmy „Coca Cola” wystarczy wpisać w pole Kontrahent identyczną nazwę (Coca Cola) i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych gwarancjom dotyczących kontrahenta „Coca Cola".. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć rekord dotyczący gwarancji. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących gwarancji. Do tego celu służą dwa pola Od. Tak więc.pole zawierające unikalny numer zamówienia nadany przez system. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich gwarancji. Do. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców.• kolumna Koordynator . Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordu poświęconego gwarancji posiadającemu numer „1234”. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich gwarancji obsługiwanych przez Jana Kowalskiego.

Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych gwarancji wystawionych do zamówienia o numerze „1234”. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu gwarancji • znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Dzięki nim użytkownik może wyszukać gwarancję po tych dwóch numerach charakterystycznych dla pozycji gwarancji. • kolumna Dod. Uwagi oraz polach dodatkowych – o ile uprzednio zostały zdefiniowane w pliku itcube. Podgląd / edycja / drukowanie / usuwanie gwarancji / podsumowanie przychodów. kosztów oraz czasu Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. dodanie zlecenia serwisowego a także usunięcie rekordu (opcja dostępna tylko dla administratora). WAŻNE: Na dole przeglądarki znajdują się trzy dodatkowe pola (Symbol. obok numeru @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 192 . Numer seryjny) służące wyszukiwaniu gwarancji. Dodatkowo możliwe jest przeglądanie gwarancji po polach Typ. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno.ini. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. znajduje się także przycisk . Kolumna . Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. edycja danych. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści gwarancji. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. po których można wyszukiwać bądź przeglądać gwarancje. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat gwarancji którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje na temat gwarancji zgromadzone w systemie ITCube CRM. Numer fabryczny.zawiera kolejne wartości.Szukaj. Produkt. Domyślnie kolumna ta ustawiona jest na pole status. wydruk gwarancji dla klienta.

WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. a następnie za pomocą formularza otwartego przez system wprowadzić niezbędne poprawki. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 193 . Dzięki temu raportowi w łatwy sposób możemy sprawdzić ile kosztowała nas obsługa danej gwarancji bądź ile zarobiliśmy na płatnych zleceniach serwisowych. Aby wydrukować gwarancję dla klienta należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji. Aby zmiany zostały zapisane. Drukowanie gwarancji dla klienta W każdej chwili można wydrukować gwarancję dla klienta. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Podsumowanie przychodów/kosztów oraz czasu pracy Będąc na karcie gwarancji można wygenerować raport „Podsumowanie przychodów/kosztów” (należy mieć uprawnienie do generowania raportów). Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Na takim wydruku oczywiście nie będzie wszystkich danych oraz dodatkowo znajdzie się stopka firmy wraz z logiem. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia może w każdej chwili zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie opisującym gwarancje. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów poświęconych gwarancji można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Drukuj gwarancję. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. Raport „Podsumowanie czasu pracy” poddaje analizie czas poświęcony na realizację działań serwisowych. WAŻNE: Usunięcie gwarancji skutkuje usunięciem wszystkich rekordów „podpiętych” pod gwarancję (czyli zleceń i działań serwisowych). Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji. Raport ten wyświetla listę zleceń serwisowych wraz z wprowadzonymi kosztami i przychodami (raport analizuje pola przychód i koszt na karcie zlecenia serwisowego oraz powiązanych działań serwisowych).

każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym kontraktem serwisowym). edycja danych oraz ich usunięcie (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych) a także możemy dodać zlecenie serwisowe. Do tego celu służy polecenie: Serwis->Kontrakty serwisowe. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj kontraktami serwisowymi. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj kontraktami serwisowymi składa się z dwóch okien. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Numer kontraktu. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. edycji. Kontrahent. Symbol. Można posłużyć się rozwijanym menu. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. skoku do partii rekordów. Data od. która poprzedza właśnie przeglądaną. Status oraz Nazwa. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Okno składa się z następujących kolumn: kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. każda partia grupuje dziesięć rekordów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego kontraktu serwisowego za pomocą takich danych jak choćby: Właściciel. który stworzył dany rekord. usunięcia danych bądź dodania zlecenia serwisowego. Koordynator. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów o którą nam chodzi. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 194 • . skoku do partii rekordów.Zarządzanie kontraktami serwisowymi Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o kontrakcie. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji .

• kolumna Data końca – zawiera informację o dacie zakończenia kontraktu serwisowego. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć rekord. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego. Do w kolumnie Data końca.pole zawierające nazwę kontraktu serwisowego. • kolumna Numer – pole zawierające unikalny numer kontraktu serwisowego nadany przez system. aby znaleźć rekordy dotyczące kontraktu dotyczącego firmy „Coca Cola” wystarczy wpisać w pole Kontrahent identyczną nazwę (Coca Cola) i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. • kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich kontraktów serwisowych serwisowanych przez Jana Kowalskiego. • kolumna Koordynator . który jest integralną częścią systemu ITCube. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich kontraktów serwisowych. aby znaleźć rekord dotyczący kontraktu serwisowego. którego koordynatorem jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Koordynator frazę „Jan Kowalski”. • kolumna Temat . który otrzymał numer „1234” wystarczy wpisać w polu edycyjnym ciąg „1234” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Do tego celu służą dwa pola Od. Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordu poświęconego kontraktowi o numerze „1234”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. według ich daty zakończenia. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. Do. Tak więc. Tak więc. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. aby znaleźć kontrakt serwisowy. z którym związany jest określony kontrakt. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 195 Istnieje również .wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc.zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. który został przypisany kontraktu serwisowego. aby znaleźć rekord dotyczący kontraktu o nazwie „Kontrakt na system ITCube CRM” wystarczy wpisać w polu edycyjnym taką nazwę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych kontraktom o takiej nazwie. Tak więc. którego twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie pól Od. możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących kontraktów serwisowych. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych kontraktom serwisowym dotyczących kontrahenta „Coca Cola".

Numer seryjny) służące wyszukiwaniu kontraktów serwisowych. obok numeru @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 196 . Podgląd / edycja / drukowanie / usuwanie kontraktów serwisowych / podsumowanie przychodów. Dzięki nim użytkownik może wyszukać kontrakt po tych dwóch numerach charakterystycznych dla pozycji kontraktu.ini. po których można wyszukiwać bądź przeglądać kontrakty serwisowe. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. kosztów oraz czasu Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. znajduje się także przycisk . Kolumna . w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje na temat kontraktu zgromadzone w systemie ITCube CRM. Dodatkowo możliwe jest przeglądanie kontraktów po polach Typ. edycja danych.zawiera kolejne wartości. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. WAŻNE: Na dole przeglądarki znajdują się trzy dodatkowe pola (Symbol. Produkt. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu kontraktu • znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Numer fabryczny. wydruk kontraktu dla klienta. Domyślnie kolumna ta ustawiona jest na pole status.• kolumna Dod. dodanie zlecenia serwisowego a także usunięcie rekordu (opcja dostępna tylko dla administratora). Uwagi oraz polach dodatkowych – o ile uprzednio zostały zdefiniowane w pliku itcube. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat gwarancji którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści kontraktu. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno.

Podsumowanie przychodów/kosztów oraz czasu pracy Będąc na karcie kontraktu serwisowego można wygenerować raport „Podsumowanie przychodów/kosztów” (należy mieć uprawnienie do generowania raportów). Drukowanie kontraktu dla klienta W każdej chwili można wydrukować kontrakt serwisowy dla klienta. Aby zmiany zostały zapisane. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 197 . WAŻNE: Usunięcie kontraktu skutkuje usunięciem wszystkich rekordów „podpiętych” pod niego (czyli zleceń i działań serwisowych). Raport „Podsumowanie czasu pracy” poddaje analizie czas poświęcony na realizację działań serwisowych. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Drukuj kontrakt. Aby wydrukować kontrakt dla klienta należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Raport ten wyświetla listę zleceń serwisowych wraz z wprowadzonymi kosztami i przychodami (raport analizuje pola przychód i koszt na karcie zlecenia serwisowego oraz powiązanych działań serwisowych). Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji.WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów poświęconych kontraktom serwisowym można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. Na takim wydruku oczywiście nie będzie wszystkich danych oraz dodatkowo znajdzie się stopka firmy wraz z logiem. a następnie za pomocą formularza otwartego przez system wprowadzić niezbędne poprawki. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia może w każdej chwili zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie opisującym kontrakt. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Dzięki temu raportowi w łatwy sposób możemy sprawdzić ile kosztowała nas obsługa danego kontraktu bądź ile zarobiliśmy na płatnych zleceniach serwisowych. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu.

Etap projektu . Wybranie kontrahenta lub osoby kontaktowej jest obligatoryjne.: 2006/01/00008). którego dotyczyć będzie wprowadzany kontrakt. Kontrahent (obowiązkowe) .pole umożliwiające podanie osoby. Kontakt . • Temat (obowiązkowe) – nazwa zlecenia serwisowego pod jaką będzie on rozpoznawany przez system ITCube. którego dotyczyć będzie wprowadzany kontrakt. Do dyspozycji mamy trzy wartości: Brak powiązania – zlecenie jednorazowe. Serwis->Kontrakty serwisowe) a następnie z kontekstowego menu wybrać opcję Dodaj zlecenie serwisowe lub po prostu wybrać opcję Serwis->Dodaj zlecenie serwisowe z menu głównego.pole umożliwiające podanie gdzie ma być wykonane zlecenie serwisowe. Gwarancją – zlecenie powiązane z gwarancją.pole umożliwiające podanie jakiego kontrahenta dotyczy dane zlecenie serwisowe. • • • Gwarancja – pole umożliwiające powiązanie zlecenia z gwarancją. Kontraktem – zlecenie powiązane z kontraktem serwisowym. z którą należy kontaktować się w sprawie zlecenia serwisowego. System ITCube umożliwia dodawanie różnego typu zleceń serwisowych zarówno do gwarancji.ini (np. WAŻNE: Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy osoby kontaktowej w systemie ITCube możemy to zrobić podczas dodawania zlecenia klikając przycisk . • Projekt – rozwijane menu. • • WAŻNE: W przypadku gdy dodajemy zlecenie serwisowe jednorazowe możliwe jest wybranie tylko osoby kontaktowej (nie powiązanej z kontrahentem). • • Odbiorca . Numer (obowiązkowe) – unikatowy numer zlecenia serwisowego. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Dodaj zlecenie serwisowe zawierający następujące pola: Symbol – rozwijana lista. Domyślnie jest proponowany największy numer zlecenia zapisany w bazie ITCube powiększony o jeden według serii zdefiniowanej w pliku itcube. Kontrakt – pole umożliwiające powiązanie zlecenia z kontraktem.Dodawanie zlecenia serwisowego Aby zbudować pełną historię serwisowanego urządzenia musi być możliwość wprowadzania zleceń serwisowych oraz późniejszego łatwego ich przeglądania. jak i jednorazowego zlecenia serwisowego. • Kontakt . • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 198 . Aby dodać zlecenie serwisowe należy wejść do przeglądania gwarancji/kontraktów serwisowych (Serwis->Gwarancje.rozwijane menu. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu projektu wybranego powyżej. za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. • Powiązane z (obowiązkowe) – lista umożliwiająca określenie z czym dane zlecenie jest powiązane.pole umożliwiające podanie osoby związanej z odbiorcą zlecenia. z której można wybrać symbol zlecenia serwisowego. jak i do kontraktu serwisowego.

wprowadzone serwisowego.rozwijane menu.edycyjne pole służące do wprowadzenia wartości przychodu jaki odnotowaliśmy w związku z wykonaniem zlecenia serwisowego. rok itd.rozwijane menu. miesiąc. która przyjęła zgłoszenie.• Termin zlecenia . które wcześniej zlecenia pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Typy • . Wyboru dokonać możemy pomiędzy tymi wartościami. • Koszt . WAŻNE: Przypomnienie liczone jest względem Daty przyjęcia. które wcześniej wprowadzone zostały za pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Statusy zlecenia serwisowego. w którym podać należy datę i godzinę ustalonego zakończenia zlecenia serwisowego. które wcześniej wprowadzone zostały za pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Punkty serwisowe. • Data przyjęcia .pole. Datę ustawia się za pomocą kalendarza systemu ITCube. • Przyp. rozwijane menu znajdująca się po prawej stronie nazwy pola. dostęp do którego daje nam ikona Lok. która będzie odpowiedzialna za proces realizacji tego zlecenia serwisowego. Datę można także umożliwiające podanie czy wprowadzane zlecenie będzie wprowadzić używając klawiatury pamiętając o zachowaniu poprawnego formatu daty. • • Priorytet – rozwijana lista. dzięki któremu możemy zadecydować kiedy koordynator ma zostać poinformowany o nowym zgłoszeniu serwisowym. • Waluta . w której później podamy przychód/koszt zlecenia serwisowego. • wykonywane u klienta (wartość: U klienta). Datę można także wprowadzić używając klawiatury pamiętając o zachowaniu poprawnego formatu daty. • Przychód . za pomocą którego możemy określić miejsce wykonania zlecenia serwisowego.). Datę ustawia się za pomocą kalendarza systemu ITCube. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 199 Wyboru zostały dokonać za możemy pomiędzy tymi typami. Z listy tej wybrać należy osobę. Pierwsze z pól decyduje o typie serii określając okres powtórzenia (dzień. Jeśli wybrany zostanie typ dzienny dodatkowo system wyświetli elementy pozwalające na doprecyzowanie wyboru poprzez wskazanie poszczególnych dni tygodnia. za pomocą którego możemy określić status zlecenia. za pomocą którego możemy określić typ zlecenia serwisowego.rozwijana lista z użytkownikami systemu ITCube. Przyjmujący .rozwijana lista z użytkownikami systemu ITCube. • Seria/Do – pola pozwalające na dodawanie zleceń cyklicznych – czyli powtarzanych okresowo.rozwijane menu. czy w serwisie (wartość: Na miejscu). koordynatora – pole. w którym podać należy datę i godzinę przyjęcia zgłoszenia serwisowego. Z listy tej wybrać należy osobę. Pole „Do” określa datę zakończenia okresu trwania serii. służąca określeniu ważności zgłoszenia serwisowego. tydzień. • Typ (obowiązkowe) . Status . Wyboru dokonać możemy pomiędzy statusami zlecenia.edycyjne pole służące do wprowadzenia wartości kosztu jaki ponieśliśmy w związku z wykonaniem zlecenia serwisowego. dostęp do którego daje nam ikona znajdująca się po prawej stronie nazwy pola.w polu tym można wybrać walutę. • Punkt serwisowy . • Koordynator .pole.

Następnie system rozszerzy formularz o kolejne pola umożliwiające wprowadzenie takich danych jak numer seryjny. którego zlecenie dotyczy.okna Odczyt danych oraz Edycja danych pozwalające określić. Właściciel (*) – rozwijane menu. Obok pola znajdują się 4 przyciski: . Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. które może znaleźć się na wydruku zlecenia. WAŻNE: Wprowadzając/Modyfikując zlecenie serwisowe mamy możliwość dodania działania serwisowego. Szablon – pole umożliwiające powiązanie zlecenia serwisowego z konkretnym szablonem wydruku. • . Aby to uczynić należy zaznaczyć pole Dodaj działanie serwisowe. • • . .• • • Dokumenty – pole umożliwiające podpięcie dokumentów do zlecenia serwisowego. Prawa . za pomocą którego określamy właściciela rekordu. umożliwiające podanie dodatkowych informacji o zleceniu serwisowym. W celu nadania praw do odczytu należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Odczyt klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki. na które zostanie wystawiony kontrakt serwisowy należy kliknąć w przycisk Dodaj.przycisk umożliwiający wybranie maszyny z przeglądarki maszyn.przycisk ten umożliwia wybranie produktów zarejestrowanych w systemie ITCube a następnie zdefiniowanie ich numerów seryjnych i fabrycznych. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 200 .przycisk ten pozwala na wprowadzenie nowego produktu do bazy produktów i usług w systemie ITCube a następnie wprowadzenie jego numeru seryjnego i fabrycznego • . Opis – duże pole edycyjne służące wpisaniu dokładnego opisu zlecenia. • • • • • Na samym dole formularza Dodaj zlecenie serwisowe znajduje się sekcja Dane dodatkowe o zleceniu serwisowym umożliwiająca wypełnienie dodatkowych pól związanych ze zleceniem serwisowym zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. Zlecenie na – pole służące określeniu jakich maszyn dotyczy zlecenie. Po zaznaczeniu towarów bądź maszyn. Opis (wydruk) . Okno to pozostaje widoczne o ile zostały włączone mechanizmy definiowania dodatkowych pól związanych ze zleceniami serwisowymi. Umożliwia zdefiniowanie maszyny i podpięcia jej zarówno do zlecenia jak i do gwarancji/kontraktu. Aby nadać prawo do modyfikacji lub usunięcia danych należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Zapis klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki.duże pole edycyjne.przycisk dostępny tylko w przypadku dodawania zlecenia powiązanego z kontraktem bądź gwarancją.symbol graficzny służący do usuwania produktów bądź maszyn w oknie Kontrakt na. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu lub edycji danych. numer fabryczny oraz uwagi do każdej pozycji gwarancji.

Nazwa. Można posłużyć się rozwijanym menu. Kontrahent. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj zleceniami serwisowymi. Okno składa się z następujących kolumn: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 201 . Zarządzanie zleceniami serwisowymi Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. Koordynator. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego zlecenia serwisowego za pomocą takich danych jak choćby: Właściciel. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym zleceniem serwisowym). skoku do partii rekordów. edycji bądź usunięcia danych. skoku do partii rekordów. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Status.będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. każda partia grupuje dziesięć rekordów. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj zleceniami serwisowymi składa się z dwóch okien. Termin. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów o którą nam chodzi. Do tego celu służy polecenie Serwis->Zlecenia serwisowe. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. która poprzedza właśnie przeglądaną.Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowej gwarancji do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Numer zlecenia. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Symbol. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego .

którego twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza.zawiera nazwę kontrahenta. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących zleceń serwisowych. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich serwisowane przez Jana Kowalskiego. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie zleceń serwisowych dotyczących kontrahenta „Coca Cola". aby znaleźć rekord. Tak więc. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. który jest integralną częścią systemu ITCube. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie zleceń serwisowych o takim właśnie numerze. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 202 . Tak więc. dodanie działania serwisowego oraz usunięcie rekordu lub całej serii zleceń (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych).przycisk akcji . aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zleceń serwisowych. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. a także co niezwykle ważne .• kolumna Nr . który stworzył dany rekord. edycja danych. zawiera informację o ustalonej serwisowych. które były dacie realizacji zlecenia • • • serwisowego.pole zawierające unikalny numer zlecenia serwisowego. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć zlecenie serwisowe wykonane przez Jana Kowalskiego wystarczy wybrać z rozwijanego menu Koordynator frazę „Jan Kowalski”. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o zleceniu serwisowym. Tak więc. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. • kolumna Kontrahent . który jest odpowiedzialny za dane zlecenie serwisowe. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie pól Od. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. według daty ich planowanego zakończenia.zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. kolumna Właściciel . aby znaleźć rekord dotyczący zlecenia serwisowego o numerze „1234” wystarczy wpisać w polu edycyjnym ciąg „1234” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Do w kolumnie Termin zlec. Do tego celu służą dwa pola Od.zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. aby znaleźć rekordy dotyczące zleceń serwisowych związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy wpisać w pole Kontrahent identyczną nazwę (Coca Cola) i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Do. kolumna Koordynator . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.. z którym związane jest określone zlecenie serwisowe.zawiera numer porządkowy rekordu. • kolumna Numer . kolumna Termin zlec.

kolumna Dod. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych zleceniom serwisowym o właśnie takim temacie. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu zlecenia serwisowego znajdującego się na liście wyników wyszukiwania.zawiera kolejne wartości. edycja danych. Podgląd / edycja / drukowanie / dodawanie zamówienia / dodawanie zlecenia serwisowego / usuwanie zlecenia serwisowego / usuwanie serii zleceń serwisowych / podsumowanie przychodów. znajduje się także przycisk .ini. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Dodatkowo możliwe jest przeglądanie zleceń po polach Typ. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Produkt. • WAŻNE: Na dole przeglądarki znajdują się kolejne dodatkowe pola (Symbol. dodanie działania serwisowego a także usunięcie rekordu lub serii zleceń (opcja dostępna tylko dla administratora). po których można wyszukiwać bądź przeglądać zlecenia serwisowe.w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) . Numer seryjny) służące wyszukiwaniu zleceń serwisowych. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści zlecenia serwisowego. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 203 . Opis. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Domyślnie kolumna ta ustawiona jest na pole status. kosztów oraz czasu Jak już było wspomniane wcześniej .zawierającej numer porządkowy rekordu. Uwagi.• kolumna Temat . Numer fabryczny.zawiera nazwę zlecenia serwisowego. aby znaleźć zlecenie serwisowe nazwane „Co miesięczny przegląd w firmie Abat” wystarczy wpisać w pole Temat identyczną frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Data przyjęcia oraz polach dodatkowych – o ile uprzednio zostały zdefiniowane w pliku itcube. Tak więc. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Kolumna .

Wybranie tej funkcji spowoduje otwarcie okna nowego zlecenia serwisowego już z wypełnionymi polami pobranymi ze zlecenia serwisowego na bazie którego dodajemy kolejny rekord.na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. zamówienia bądź faktury skojarzonej z tym zleceniem. a następnie za pomocą formularza otwartego przez system wprowadzić niezbędne poprawki. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 204 .Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Drukowanie zlecenia serwisowego W przypadku gdy musimy wydrukować potwierdzenie przedmiotu pozostawionego w serwisie możemy to w łatwy sposób wykonać wybierając opcję Drukuj zlecenie serwisowe. Dodaj zlecenie serwisowe Z pozycji przeglądarki zleceń serwisowych możliwe jest dodanie kolejnego zlecenia serwisowego. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Aby dodać dokument sprzedaży. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Odpowiedzią systemu będzie otwarcie okna z przygotowanym wydrukiem dla klienta. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Analogicznie . w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje na temat zlecenia serwisowego zgromadzone w systemie ITCube. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów poświęconych zleceniom serwisowym można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. które automatycznie będzie powiązane ze zleceniem serwisowym wystarczy wybrać opcję Dodaj dokument sprzedaży. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Dodaj dokument sprzedaży Z pozycji przeglądarki zleceń serwisowych możliwe jest dodanie oferty. Aby zmiany zostały zapisane. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat zlecenia serwisowego którekolwiek z pól nie zostało wypełnione .kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia może w każdej chwili zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie opisującym zlecenie serwisowe.

WAŻNE: Usunięcie zlecenia powoduje usunięcie działań serwisowych podpiętych pod zlecenie oraz zamówienia powiązanego ze zleceniem. Po wykonaniu jednej z wyżej wspomnianych operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranej serii zleceń. Analogicznie można dodać działanie serwisowe z kalendarzy systemu ITCube. iż wartością poddawaną analizie jest czas poświęcony na realizację działań serwisowych. Druga opcja usuwa wszystkie zlecenia z serii. Po wybraniu wyżej wymienionych opcji system otworzy nowe okno z formularzem. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 205 . Podsumowanie przychodów/kosztów oraz czasu pracy Będąc na karcie zlecenia serwisowego można wygenerować raport „Podsumowanie przychodów/kosztów” (należy mieć uprawnienie do generowania raportów). działania serwisowe. Dzięki temu raportowi w łatwy sposób możemy sprawdzić ile kosztowała nas realizacja zlecenia bądź ile zarobiliśmy na konkretnym zleceniu. Usuwanie serii zleceń serwisowych (*) W momencie gdy dodamy zlecenie seryjne w systemie ITCube możemy następnie usunąć całą serię rekordów. które od razu trafiają do jego historii. I tak aby dodać/delegować działanie serwisowe. w którym znaleźć można następujące pola: • Temat (obowiązkowe) – pole umożliwiające nadanie nazwy tworzonemu właśnie działaniu. Raport ten wyświetla listę działań serwisowych wraz z wprowadzonymi kosztami i przychodami (raport analizuje pola przychód i koszt na karcie działania serwisowego). W kontekście jednego zlecenia serwisowego możemy dodawać wiele działań serwisowych. Analogicznie działa raport „Podsumowanie czasu pracy” z tym.obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Dzięki temu w łatwy sposób możemy odtworzyć cały proces realizacji zlecenia serwisowego. Pierwsze polecenie umożliwia usunięcie wszystkich zleceń serwisowych z jednej serii o statusach różnych niż Zamknięte. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. wybrać należy polecenie Serwis->Dodaj działanie serwisowe z menu górnego systemu lub wybrać opcję Dodaj działanie serwisowe z menu kontekstowe zlecenia serwisowego. Do tego służą dwa polecenia: Usuń serię (zlecenia niezamknięte) oraz Usuń serię (wszystkie zlecenia). Delegowanie / Realizacja działań serwisowych Proces realizacji zlecenia serwisowego opiera się o tzw. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazane rekordy z bazy. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu.

• Zlecenie (obowiązkowe) – lista rozwijana. Typ – rozwijana lista z typami działań serwisowych wprowadzanych do systemu za pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Typy działań serwisowych. Dodatkowo możliwe jest powiadomienie delegującego o opóźnieniu w realizacji działania bądź jego fakcie jego odebrania przez realizatora. • Delegujący (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę osoby delegującej edytowany rekord. za pomocą którego wyznaczamy spośród zarejestrowanych w systemie użytkowników osobę mającą zająć się realizacją danego działania. Odbiór działania rozumiany o jest tutaj jako podjęcie decyzji działania przez realizatora należy co do akceptacji/odrzucenia delegującego działania. Jeśli aktywny jest dodatkowo moduł ITCube SMS oraz do serwera został podłączony modem GSM (większość współczesnych telefonów komórkowych zawiera taki modem) można nakazać systemowi przypomnienie o działaniu w postaci sms'a. By system powiadamiał delegującego o odebraniu bądź zakończeniu działania ustawić należy opcję: Zakończenie/Odbiór działania. Do wyboru jest pięć opcji: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 206 . • Przypomnienie realizatora – rozwijana lista umożliwiająca określenie kiedy system ma poinformować o konieczności realizacji działania serwisowego osobę odpowiedzialną za jego wykonanie. z której należy wybrać zlecenie serwisowe powiązane z aktualnie dodawanym działaniem serwisowym. Opóźnienie działania rozumiane jest tutaj jako brak podjęcia decyzji o pozytywnym bądź negatywnym zakończeniu przy jednoczesnym upłynięciu terminu realizacji działania. za pomocą którego określić należy daty rozpoczęcia/zakończenia działania oraz godziny jego realizacji. W obu przypadkach zakończenie zadania rozumiane jest jako ustawienie statusu na Zamknięte pozytywne bądź Zamknięte negatywnie. • Seria/Do – pola umożliwiające dodanie seryjnego działania serwisowego. By oprócz standardowego sposobu powiadomienia system poinformował realizatora także drogą mailową wystarczy zaznaczyć opcje Mail. który przywołać można klikając w przycisk znajdujący się po prawej stronie pola Data lub wpisać poprawną datę z klawiatury. W przypadku gdy system ITCube powiadomi delegującego o zakończeniu lub opóźnieniu działania serwisowego można ustawić opcję Nie powiadamiaj – wtedy system nie będzie więcej informował nas o tym fakcie. W przypadku gdy chcemy by system powiadamiał bądź zakończeniu ustawić opcję: opóźnieniu Zakończenie/Opóźnienie działania. Daty wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. dzięki której można zadecydować czy system ma poinformować osobę delegującą działanie o jego zakończeniu (Powiadom o zakończeniu działania) lub też nie informować delegującego o tym fakcie (Nie powiadamiaj). • • Priorytet – rozwijane menu umożliwiające określenie ważności delegowanego działania. • Przypomnienie delegującego – rozwijana lista. Działania serwisowe dodaje się w sposób analogiczny jak zadania.• Data (obowiązkowe) – pole. • Status – rozwijane menu dające możliwość ustalenia obecnego statusu działania. W przypadku dodawania zadania kilkudniowego należy ręcznie zmodyfikować dzień zakończenia zadania. • Realizator (obowiązkowe) – rozwijane menu.

Numer fabryczny – pole służące wprowadzeniu numeru fabrycznego maszyny. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas informacje dotyczące działania. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj działaniami serwisowymi. – pole edycyjne umożliwiające wpisanie np. Zaakceptowany . Zarządzanie działaniami serwisowymi Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. treści polecenia.• • • • Nowy – działanie zostało dopiero wprowadzone do systemu. Uwagi – pole służące wprowadzeniu uwag dotyczących maszyny. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. Odrzucony – działanie nie zostało przyjęte do realizacji. Pola dodatkowe wprowadza się w sekcji Dane dodatkowe dotyczące działania. których realizatorem jest osoba. Opis del. W ten sposób możliwe jest odnotowanie np. z którym zapozna się realizator danego działania.działanie zostało przyjęte do realizacji. Opis real. • • • • • • W formularzu Dodaj/Deleguj działanie serwisowe możliwe jest wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. aktualnie pracująca w systemie na danej stacji roboczej. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. o którą nam @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 207 . Można także wybrać dowolny produkt z bazy systemu ITCube. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Numer seryjny – pole służące wprowadzeniu numeru seryjnego maszyny. należy zatwierdzić go klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. Z listy tej możemy wybrać produkt. • Działanie na – lista produktów pobranych ze zlecenia serwisowego. Wyszukiwanie działań serwisowych I tak po wybraniu polecenia Serwis->Działania serwisowe wczytany zostanie wykaz wszystkich działań. którego dotyczy działanie serwisowe. Aby rekord został wprowadzony do systemu. rezultatu wykonanego działania. – pole tekstowe umożliwiające wpisanie np. Do tego celu służy polecenie Serwis->Działania serwisowe. Zamknięty negatywnie. W przypadku dodawania działania na konkretną maszynę pole to jest obligatoryjne. wymiany części zamiennych. Aby sekcja ta była widoczna musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący działań. Można posłużyć się rozwijanym menu. Przychód/Koszt – pola. Zamknięty pozytywnie – działanie zostało zakończone pozytywnie/negatywnie. które służą do odnotowywania kosztów związanych z wykonywaniem działaniem serwisowym.

skoku do partii rekordów. aby znaleźć działanie. • kolumna Realizator – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści informacji zawartej w rekordzie. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. status danego działania.chodzi. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku Od. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań delegowanych przez Jana Kowalskiego. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. który delegował dane działanie. aby znaleźć zadanie. Do tego celu służą dwa pola Od. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. który jest realizatorem danego działania. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. jego nazwa czy też data realizacji. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego działania wg tego właśnie kryterium. która poprzedza właśnie przeglądaną. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących działań. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Do w kolumnie Data. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich działań. według ich daty realizacji. który jest integralną częścią systemu ITCube. którego realizatorem jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Realizator frazę „Jan Kowalski”. Tabela ta podzielona jest na osiem kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. • kolumna Data – zawiera informację o dacie rozpoczęcia realizacji działania. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych działań wg tego właśnie kryterium. Do. jej edycja oraz usunięcie rekordu. skoku do partii rekordów. które delegował Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Delegujący frazę „Jan Kowalski”. Tak więc. znajdujące się po lewej stronie pól @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 208 . • kolumna Delegujący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań realizowanych przez Jana Kowalskiego. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego działanie za pomocą takich danych jak choćby: osoba delegująca działanie. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Tak więc.

Tak więc. • • • WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. aby znaleźć działanie o typie „Przegląd” wystarczy wybrać z rozwijanego menu Typ frazę „Przegląd”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych działań wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć działanie o statusie „Otwarte” wystarczy wybrać z rozwijanego menu Status frazę „Otwarte”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. kolumna Kontrahent – zawiera informację o nazwie firmy.zawiera temat działania. Tak więc. WAŻNE: Na dole formularza znajdują się dodatkowe opcje umożliwiające wyszukiwanie oraz przeglądanie działań serwisowych. Jest to pole numer seryjny. Jeśli nie pamiętamy pełnych danych mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Tak więc. kolumna Status – zawiera status wprowadzonego działania. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Temat taką właśnie frazę i nacisnąć przycisk Szukaj. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. znajduje się także przycisk . Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. kolumna Temat . Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich otwartych działań serwisowych. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. który umożliwia wyszukanie działania serwisowego po numerze seryjnym oraz przyciski umożliwiające przeglądanie działań serwisowych po ważności działania. aby znaleźć wszystkie działania nazwane jako „Co miesięczny przegląd urządzeń w Coca Cola”. w której dotyczy dane działanie. aby znaleźć wszystkie działania prowadzone w kontekście firmy „Coca Cola”. Jeśli nie pamiętamy pełnych danych mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich działań oznaczonych jako przegląd. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych działań wg tego właśnie kryterium.• kolumna Typ – zawiera rodzaj wprowadzonego działania. edycja zapisanych tam danych oraz usunięcie rekordu z systemu. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Kontrahent „Coca Cola” i nacisnąć przycisk Szukaj. Tak więc. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 209 .

Analogicznie można usunąć całą serię działań serwisowych. Aby wykonać taką operację należy wybrać jeną z dwóch opcji „Usuń serię (działania nie zamknięte)” lub „Usuń serię wszystkie działania”. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 210 . Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Aby zmiany zostały zapisane. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji wybrać opcję Edytuj rekord. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje dotyczące działania. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Usuwanie seryjnych działań serwisowych(*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord.Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu zadań odebranych znajdujących się na liście wyników wyszukiwania. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba wyznaczona do realizacji danego zadania może w każdej chwili zmodyfikować pewne informacje zapisane w rekordzie opisującym dane działanie. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i Usuwanie rekordu. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o zadaniu którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony .

służąca wybraniu odpowiedniego typu zlecenia serwisowego. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty>Serwis->Eksport zleceń serwisowych. Jednym z nich jest raport dotyczący zleceń serwisowych. możemy kliknąć na nią a system otworzy okno. system generując raport uzna. Numer fabryczny oraz Nazwa produktu. kontrakty zlecenia. • Symbol – rozwijana lista. Korzystając z tych trzech kryteriów możemy znaleźć dowolną maszynę. która nas interesuje. Domyślnie system szuka maszyny we wszystkich typach dokumentów serwisowych. • względem daty obiektu malejąco – historia uporządkowana jest ze względu na czas od najwcześniej wykonanych czynności. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. w którym będziemy mogli prześledzić całą historię maszyny.Zarządzanie maszynami Opcja Serwis->Maszyny umożliwia wyszukanie maszyny o dowolnym numerze seryjnym bądź fabrycznym. system generując raport uzna. Do wyszukiwania służą następujące kolumny: Numer seryjny. kontraktów serwisowych. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. zleceń serwisowych oraz działań serwisowych wykonanych w kontekście danej maszyny. zleceń serwisowych. działania serwisowe. zlecenia czy działania a także poprzez Kontrahenta czy Odbiorcę (tylko w przypadku zaznaczonej opcji Gwarancja lub Kontrakt). za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie zlecenia serwisowe powinny zostać umieszczone w raporcie. Eksport zleceń serwisowych Moduł serwisowy systemu ITCube CRM udostępnia kilka raportów. I tak w oknie pierwszym Dane dotyczące zleceń serwisowych znajdują się następujące pola: • Typ – rozwijana lista. Możemy jednak dodatkowo określić czy wyszukiwanie maszyn ma zostać wykonane tylko w obrębie działań serwisowych. iż nie jest to @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 211 . Historię tę można przeglądać w trzech różnych trybach: • względem typu obiektu – historia podzielona jest tematycznie na gwarancje. • względem daty obiektu rosnąco – historia uporządkowana jest ze względu na czas od najdawniej wykonanych czynności. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. kontraktu. Możemy także przeglądać maszyny po określonym typie gwarancji. iż nie jest to wartość. WAŻNE: W momencie gdy wyszukamy daną maszynę możemy z menu kontekstowego wybrać opcję „Dodaj zlecenie serwisowe”. Historia maszyny składa się z wszystkich gwarancji. gwarancji czy też kontraktów. służąca wybraniu odpowiedniego symbolu zlecenia serwisowego. Dzięki temu nie musimy wpisywać ponownie numeru seryjnego maszyny co wielokrotnie może doprowadzić do pomyłek. która ma decydować o tym czy dane zlecenie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. W momencie gdy wyszukamy maszynę.

• Termin od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego terminu wykonania zleceń serwisowych. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. znajdujący się po lewej WAŻNE: W przypadku zdefiniowania pól dodatkowych na formularzu zlecenia serwisowego w postaci list rozwijanych. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. I tak znajdują się tu następujące pola: • Grupa – rozwijane menu. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. która ma decydować o tym czy dane zlecenie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu.wartość. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk stronie pola. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. • Branża – rozwijane menu. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. • Status – rozwijana lista. • Status – rozwijane menu. za pomocą którego określamy status kontrahenta. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. którego będą dotyczyły zlecenia serwisowego. • Region . system generując raport uzna. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. • Przyjęcie od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego przyjęcia do wykonania zlecenia serwisowego. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. • Miasto – pole edycyjne. która ma decydować o tym czy dane zlecenie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Druga część formularza zawiera pola służące uściśleniu raportu ze względu na kontrahenta. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. służąca wybraniu odpowiedniego statusu zlecenia serwisowego. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. pola te automatycznie stają się parametrami raportu i są wyświetlane w sekcji poniżej pola Termin od/do. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wybranie koordynatora. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 212 . Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. system generując raport uzna.rozwijane menu. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. iż nie jest to pole. które ma decydować o tym czy dane zlecenie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu.

który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. do) – pola. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Data pozyskania (od. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. lub Raporty->Serwis->Eksport kontraktów serwisowych. służąca wybraniu odpowiedniego symbolu gwarancji/kontraktu serwisowego. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Ostatnia część formularza dotyczy prezentacji wyników raportu. która ma decydować o tym czy dany rekord znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Format raportu – lista. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. znajdujący się po • • Właściciel kontrahenta . natomiast wybranie opcji csv umożliwi otwarcie raportu w programie Excell. I tak do dyspozycji mamy następujące wartości: • • Pola raportu – sekcja poświęcona informacjom jakie mają zostać wyświetlone w raporcie. Aby to uczynić należy nacisnąć przycisk Generuj znajdujący się na dole formularza. system generując raport uzna. służąca wybraniu odpowiedniego typu gwarancji/kontraktu serwisowego. z której wybrać należy jedną z dwóch wartości: Html lub csv. Wybranie opcji html spowoduje. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 213 . za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. względem której mają być posortowane wyniki. . które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. Uporządkowanie – rozwijana lista umożliwiająca wybranie kolumny. Następnie system otworzy nowe okno z wygenerowanym raportem. • Potencjał . która ma decydować o tym czy dany rekord znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Serwis>Eksport gwarancji. • Symbol – rozwijana lista. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Eksport gwarancji/kontraktów serwisowych Kolejnym raportem dostępnym w module serwisowym jest raport poświęcony gwarancjom i kontraktom serwisowym. I tak w oknie pierwszym Dane dotyczące gwarancji/kontraktów znajdują się następujące pola: • Typ – rozwijana lista. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie gwarancje/kontrakty serwisowe powinny zostać umieszczone w raporcie. iż raport będzie w postaci strony www. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne.rozwijane menu.• Państwo – rozwijane menu. system generując raport uzna. iż nie jest to wartość.rozwijane menu. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza.

w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. którego będą dotyczyły gwarancje lub kontrakty. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. WAŻNE: W przypadku zdefiniowania pól dodatkowych na formularzu gwarancji lub kontraktu serwisowego w postaci list rozwijanych. służąca wybraniu odpowiedniego statusu gwarancji/kontraktu serwisowego. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. iż nie jest to wartość. pola te automatycznie stają się parametrami raportu i są wyświetlane w sekcji poniżej pola Koniec od/do. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku.• Status – rozwijana lista. która ma decydować o tym czy dany rekord znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. za pomocą którego określamy status kontrahenta. • Branża – rozwijane menu. system generując raport uzna. I tak znajdują się tu następujące pola: • Grupa – rozwijane menu.rozwijane menu. Druga część formularza zawiera pola służące uściśleniu raportu ze względu na kontrahenta. iż nie jest to pole. • Państwo – rozwijane menu. zakresu czasowego zakończenia określeniu gwarancji/kontraktu. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. • Region . dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. które ma decydować o tym czy dany rekord znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. • Miasto – pole edycyjne. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. Początek od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego rozpoczęcia • • gwarancji/kontraktu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 214 . • Status – rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wybranie koordynatora. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. system generując raport uzna. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • Koniec od/do – dwa pola służące znajdujący się po lewej stronie pola.

która ma decydować o tym czy dane działanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Data pozyskania (od. iż nie jest to wartość. natomiast wybranie opcji csv umożliwi otwarcie raportu w programie Excell. I tak do dyspozycji mamy następujące wartości: • • Pola raportu – sekcja poświęcona informacjom jakie mają zostać wyświetlone w raporcie. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie działania serwisowe powinny zostać umieszczone w raporcie. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 215 . Ostatnia część formularza dotyczy prezentacji wyników raportu. iż nie jest to wartość. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. iż raport będzie w postaci strony www. znajdujący się po • • Właściciel kontrahenta . Wybranie opcji html spowoduje. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. • Status – rozwijana lista. iż nie jest to wartość. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. . która ma decydować o tym czy dane działanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Następnie system otworzy nowe okno z wygenerowanym raportem. do) – pola. • Priorytet – rozwijana lista. względem której mają być posortowane wyniki. służąca wybraniu odpowiedniego priorytetu działania serwisowego. służąca wybraniu odpowiedniego statusu działania serwisowego. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system generując raport uzna. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Serwis->Eksport działań serwisowych. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. służąca wybraniu odpowiedniego typu działania serwisowego.• Potencjał . Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom.rozwijane menu. Uporządkowanie – rozwijana lista umożliwiająca wybranie kolumny. Eksport działań serwisowych Kolejnym raportem w module serwis jest raport dotyczący działań serwisowych. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza.rozwijane menu. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Aby to uczynić należy nacisnąć przycisk Generuj znajdujący się na dole formularza. z której wybrać należy jedną z dwóch wartości: Html lub csv. • Format raportu – lista. system generując raport uzna. system generując raport uzna. I tak w oknie pierwszym Dane dotyczące działań serwisowych znajdują się następujące pola: • Typ – rozwijana lista. która ma decydować o tym czy dane działanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu.

system generując raport uzna. • Miasto – pole edycyjne. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. • Status – rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza.• Realizator – rozwijana lista umożliwiająca wybranie realizatora działania serwisowego. znajdujący się po lewej • • • Koń. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. iż nie jest to pole. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. pola te automatycznie stają się parametrami raportu i są wyświetlane w sekcji poniżej pola Koń. od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego rozpoczęcia wykonania działania serwisowego. Delegujący – rozwijana lista umożliwiająca wybranie delegującego działania serwisowego. Pocz. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. od/do. które ma decydować o tym czy dane działanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. WAŻNE: W przypadku zdefiniowania pól dodatkowych w postaci list rozwijanych na formularzu działania serwisowego. za pomocą którego określamy status kontrahenta. I tak znajdują się tu następujące pola: • Grupa – rozwijane menu. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. Druga część formularza zawiera pola służące uściśleniu raportu ze względu na kontrahenta.rozwijane menu. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. system generując raport uzna. które ma decydować o tym czy dane działanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Region . Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. • Branża – rozwijane menu. od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego zakończenia działania serwisowego. iż nie jest to pole. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk stronie pola. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 216 . Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta.

za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. Daje to możliwość szybkiej weryfikacji stanu realizacji projektu. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta.rozwijane menu. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. iż raport będzie w postaci strony www. Data pozyskania (od. duplikowania wykonania określonych czynności oraz kontrolować proces wieloetapowej sprzedaży bądź rezerwacji zasobów firmowych np. W ramach otwartego projektu współpracujący zespół może w łatwy sposób wymieniać informacje. do) – pola. Ostatnia część formularza dotyczy prezentacji wyników raportu. Uporządkowanie – rozwijana lista umożliwiająca wybranie kolumny. . • Format raportu – lista. Wszystkie działania dokonane przez współpracowników są zapisywane. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. samochód (patrz także Obieg informacji w systemie ITCube. Za pomocą poleceń tam zawartych można: otworzyć nowy projekt oraz dokonać wglądu w już istniejące projekty wraz z możliwością edycji zapisanych tam danych. natomiast wybranie opcji csv umożliwi otwarcie raportu w programie Excell. sala konferencyjna. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. względem której mają być posortowane wyniki. Aby to uczynić należy nacisnąć przycisk Generuj znajdujący się na dole formularza. Wybranie opcji html spowoduje. Projekty w systemie ITCube System ITCube umożliwia zaplanowanie i czuwanie nad realizacją długoterminowych projektów biznesowych. Intranet). Następnie system otworzy nowe okno z wygenerowanym raportem. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. znajdujący się po • • Właściciel kontrahenta .rozwijane menu. laptop. z której wybrać należy jedną z dwóch wartości: Html lub csv. unikając np. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. I tak do dyspozycji mamy następujące wartości: • • Pola raportu – sekcja poświęcona informacjom jakie mają zostać wyświetlone w raporcie. • Potencjał .• Państwo – rozwijane menu. tworząc pełną historię poczynionych kroków. Niezbędne do tego celu opcje zostały zgromadzone w menu systemowym Projekty. jak i utrzymania ciągłości prac nad projektem w razie absencji dowolnego z jego uczestników. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 217 . Znacząco ułatwia to zespołowi pracowników naszej firmy współpracę w osiągnięciu założonych celów oraz ujednolici realizację procesów zachodzących w firmie.

Dodatkowo możliwe jest powiadamianie koordynatora o fakcie zamknięcia projektu. Datę można także wprowadzić używając klawiatury @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 218 . W przypadku tworzenia nowego projektu. z wzorca przepisywane są dane dotyczące etapów. w którym wpisać należy dowolnie wybraną nazwę nowo otwieranego projektu. Niemniej jednak istnieje możliwość zmiany jego domyślnej wartości. • Numer – Pole pozwalające na nadanie projektowi jednoznacznie identyfikującego go numeru. Wyjątek stanowią pola Data od/do. W przypadku dat realizacji etapów system wyliczy nowe terminy początku/zakończenia etapów uwzględniając datę rozpoczęcia nowo dodawanego projektu. mailingami. wiadomościami. zamówieniami. w którym można będzie ustalić parametry nowo tworzonego projektu. Otwarte projekty w trakcie używania systemu kojarzone są np. W tym celu należy zaznaczyć opcję Przepisz zadania ze wzorca obok przycisku Zapisz. • Koordynator (obowiązkowe za wyjątkiem projektów wzorcowych) – lista rozwijana. rezerwacją zasobów. zakończenie projektu oraz rzeczywistą ilość dni spędzonych nad realizacją projektu. z kosztami. • Data od/do/dni (obowiązkowe za wyjątkiem projektów wzorcowych) – pola służące do wprowadzenia dat określających rozpoczęcie. zadaniami. z której należy wybrać kiedy ma nastąpić przypomnienie o nadchodzącej dacie aktywacji projektu. Należy jednak pamiętać. I tak w formularzu wypełnić należy następujące pola: • Nazwa (obowiązkowe) – pole. z której wybrać należy pracownika będącego koordynatorem projektu. Daty wprowadza się za pomocą zainstalowanego w systemie kalendarza. które nie są nadpisywane a jedynie wypełniane wartościami takimi by zachować czas trwania projektu.ini – standardowy format to YYYY/MM/NR). WAŻNE: Podczas tworzenia nowego projektu na bazie wzorca można dodatkowo zarządać przepisania do nowego projektu wszystkich zadań z projektu wzorcowego. iż proces ten dotyczyć będzie tylko tych etapów w nowo tworzonym projekcie które nie zostaną znajdujący się po prawej stronie nazwy pola. Warto więc pamiętać by w pierwszej kolejności wskazać ramy czasowe projektu a dopiero w następnym kroku dokonać wyboru projektu wzorcowego. na podstawie którego chcemy stworzyć nowy projekt. Po wybraniu tego polecenia system ITCube otworzy formularz Otwórz projekt. • Przypomnienie koordynatora– rozwijana lista. • Wzorzec – pole to umożliwia wybranie projektu wzorcowego. Dodatkowo wybór wzorca powoduje przeładowanie formularza aktualnie dodawanego projektu oraz wypełnienia wszystkich jego pól wartościami pobranymi z projektu wzorcowego.Otwarcie (stworzenie) nowego projektu Otwarcie nowego projektu w systemie ITCube umożliwia polecenie Projekty->Otwórz projekt. Po prawej stronie znajduje się pole Wzorzec pozwalające na dokonanie decyzji czy dodawany projekt będzie także dostępny jako wzorzec podczas tworzenia innych projektów. który wywołać należy poprzez kliknięcie w przycisk pamiętając o zachowaniu poprawności formatu daty. Pole to jest automatycznie wypełniane przez system (w formacie podanym w pliku itcube. informacjami.

Status (obowiązkowe) – pole określające status projektu. WAŻNE: Twórcy systemu przewidzieli również możliwość natychmiastowego określenia statusu projektu jako Zamkniętego pozytywnie oraz Zamkniętego negatywnie. Warto podkreślić że zdefiniowana zależność może nie obejmować swoim zasięgiem koordynatora projektu bądź jego właściciela. Tylko projekty o statusie Aktywny będą dostępne w formularzach systemu ITCube (wyjątkiem jest formularz Projekty->Projekty gdzie posiadanego statusu). których dotyczy projekt. Przepisane zadania będą różnic się datą wykonania. • • • • • • Kontrahent – okno umożliwiające wybranie kontrahenta związanego z projektem. Użytkownik wybrać może jedną z następujących wartości: Nieaktywny. • Zależności – lista rozwijana pozwalająca na wybór etapu od którego zamknięcia zależna będzie możliwość edycji projektu. Domyślnie jednak dotyczy wszystkich użytkowników z wyłączeniem tylko i wyłącznie konta administratora. Właściciel (*) . dokumentacyjnych) wprowadzić należy do systemu projekty już zakończone. Można więc powiedzieć że aktywacja bądź zamknięcie projektu możliwe będzie dopiero po zamknięciu wskazanego etapu. Dodatkowo należy określić co dokładnie rozumiemy przez zamknięcie etapu. kiedy z jakichś przyczyn (np. Zamknięty pozytywnie. Należy w tym celu odznaczyć odpowiednio Dotyczy także koordynatora projektu oraz Dotyczy także właściciela projektu. • Prawa – okna Odczyt danych i Edycja danych/etapów pozwalające określić. Jeśli zaznaczono opcje Ustaw kontrahenta projektu jako kontrahenta zadania pole Kontrahent w zadaniach nadpisane zostanie polem Kontrahent w nowo tworzonym projekcie. Analogicznie funkcjonują opcje Ustaw koordynatora projektu/etapu jako delegującego zadania oraz Ustaw koordynatora projektu/etapu jako realizatora zadania. Zamknięty negatywnie. Kontakt – pole umożliwiające powiązanie osoby kontaktowej z projektem.rozwijane menu. Przychód/Koszt – pola przeznaczone na podanie planowanych wartości łącznego przychodu oraz kosztu związanego z projektem. Związany z – okno umożliwiające wybranie grupy kontrahentów. Czy mamy na myśli zamknięcie pozytywne. Wartość wyrażona w walucie systemowej. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu (należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Odczyt @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 219 zawsze widoczne są wszystkie projekty niezależnie od • • . Aktywny. negatywne czy też nie ma to dla nas znaczenia. Powiązania – pole edycyjne które umożliwia utworzenie logicznego powiązania pomiędzy aktualnym projektem i pozostałymi projektami.podczas dodawania zamknięte (pozytywnie bądź negatywnie). w sytuacji. Status projektu ma bezpośredni wpływ na jego widoczność. Opis – pole edycyjne przeznaczone na wpisanie krótkiej charakterystyki ogólnej projektu. Ma to swoje zastosowanie np. za pomocą którego określamy właściciela rekordu. Zdefiniowana relacja jest dwukierunkowa co oznacza że pojawia się ona zarówno na projekcie na którym została zdefiniowana jaki i każdym projekcie do którego prowadziła.

Oprócz listy pracowników firmy mamy tutaj opcję *Koordynator projektu* która wskazuje na osobę będąca koordynatorem projektu nadrzędnego. druga automatycznie staje się polem obowiązkowym. Zadanie związane z etapem będzie rejestrowane w systemie w momencie gdy nastąpi aktywacja etapu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 220 . Aby to zrobić wystarczy przed kliknięciem w przycisk Zapisz zaznaczyć odpowiednie pole. który odpowiedzialny jest za realizację etapu. sprzedaże) z wprowadzanym rekordem. Na samym dole formularza Otwórz projekt znajduje się sekcja Dane dodatkowe dotyczące projektu umożliwiająca wypełnienie dodatkowych pól związanych z projektem zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. Definiowanie etapów projektu Każdy z projektów możne zostać podzielony na dowolną ilość etapów. Co ważne z każdym z etapów projektu możemy związać dowolny podzbiór kontrahentów (analogicznie jak ma to miejsce w przypadku projektu nadrzędnego). Dzięki temu w łatwy sposób oddać możemy proces „zawężania” grupy kontrahentów na poszczególnych etapach projektu. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. gdy uznamy. Formularz służący dodaniu etapu projektu otworzyć można wybierając opcję Dodaj etap z menu kontekstowego projektu (w przeglądarce projektów lub na podglądzie projektu). • Data od/do/dni – daty rozpoczęcia. Trzecie okno o nazwie Dowiązywanie rekordów umożliwia wskazanie grup użytkowników. bądź zrezygnować z wprowadzenia go do systemu poprzez wybranie opcji Anuluj. Po wypełnieniu odpowiednich pól. Dodatkowo możliwe jest automatyczne przejście do formularza służącego dodawaniu zadań bądź informacji. Dodatkowo możemy od razu zdefiniować po jednym zadaniu do każdego etapu projektu. informacje. iż nasz projekt został opisany prawidłowo należy wprowadzić go do systemu klikając na znajdujący się na dole formularza przycisk Zapisz. I tak w oknie Dane podstawowe o etapie projektu można wprowadzić następujące pola: • • Nazwa (obowiązkowe) – nazwa wprowadzanego etapu.danych klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki) bądź modyfikacji danych (należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Edycja klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki) zawartych w danym rekordzie. które będą mogły dodawać dane (np. z której należy wybrać kiedy ma nastąpić przypomnienie o nadchodzącej dacie aktywacji etapu. • Przypomnienie koordynatora– rozwijana lista. zadania. ale w momencie gdy wprowadzimy jedną z dat. Okno to pozostaje widoczne o ile zostały włączone mechanizmy definiowania dodatkowych pól związanych z projektami. Można nie podać obydwu dat w przypadku etapu nieaktywnego. Koordynator – Lista rozwijana wskazująca pracownika. Po jej wybraniu system ITCube otworzy nowy formularz składający się z trzech okien.. zakończenia etapu oraz rzeczywista ilość dni spędzonych nad realizacją etapu.

Zakończony pozytywnie. Etapy zależne połączone będą strzałką (grot wskazuje etap uzależniony) w jednym z trzech kolorów symbolizujących tryb zamknięcia. Użytkownik wybrać może jedną z następujących wartości: Nieaktywny. negatywne czy też nie ma to dla nas • • • • • • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 221 . jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu. Pole to może więc służyć do łatwego zablokowania dostępu do projektu. Prawa – okna Odczyt danych i Edycja danych pozwalające określić. Aktywny. Zależności – lista rozwijana pozwalająca na wybór etapu od którego zamknięcia zależna będzie możliwość edycji aktualnie edytowanego etapu. Mianowicie zamkniecie pozytywne/negatywne projektu powoduje. Czerwona strzałka symbolizuje zamknięcie negatywne. Planowany przychód – pole opisujące planowany przychód z danego etapu podawany w polskich złotych. Można więc powiedzieć że aktywacja bądź zamknięcie aktualnie edytowanego etapu możliwe będzie dopiero po zamknięciu etapu wskazanego w tym polu. Opis – pole opisowe pozwalające odnotować dodatkowe dane dotyczące etapu. iż możliwość jego edycji bądź dowiązania dowolnej informacji będą miały tylko osoby z włączonym uprawnieniem „Edycja projektów zamkniętych pozytywnie” bądź „Edycja projektów zamkniętych negatywnie”.• Status – pole określające status etapu. Planowany koszt – pole opisujące planowane koszty. Należy w tym celu odznaczyć odpowiednio Dotyczy także koordynatora projektu oraz Dotyczy także właściciela projektu. Etapy o takim samym numerze porządkowym traktowane są przez system jako etapy równoległe. które poniesione będą podczas realizacji danego etapu podawany w polskich złotych. Dodatkowo należy określić co dokładnie rozumiemy przez zamknięcie etapu. Warto podkreślić że zdefiniowana zależność może nie obejmować swoim zasięgiem koordynatora projektu bądź jego właściciela. Domyślnie jednak dotyczy wszystkich użytkowników z wyłączeniem tylko i wyłącznie konta administratora. Wartość w polu status ma zasadnicze przełożenie na prawa dostępu do projektu. Zakończony negatywnie. Związany z – okno umożliwiające wybranie grupy kontrahentów. Dodatkowo możemy także do grona osób uprzywilejowanych dołączyć koordynatora bądź właściciela całego projektu. Czy mamy na myśli znaczenia.. zamknięcie pozytywne. Numer porządkowy (obowiązkowe) – numer określający kolejność etapów w kontekście wybranego powyżej projektu. którzy związani są z etapem projekt. Zdefiniowane w ten sposób relacje pomiędzy etapami projektu będą dodatkowo widoczne w formie graficznej na kalendarzu projektu. twórcy i koordynatora rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu (należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Odczyt danych klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki) bądź modyfikacji danych (należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Edycja klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki) zawartych w danym rekordzie. zielona pozytywne a niebieska zamknięcie w dowolnym trybie. Standardowo system proponuje wartość o 10 większą od największej istniejącej w ramach wskazanego projektu.

• Przyp. Przyp. Po wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych należy zapisać zmiany klikając w przycisk Zapisz bądź zrezygnować z wprowadzania etapu klikając w przycisk Anuluj. Realizator – rozwijana lista. WAŻNE: W momencie aktywacji etapu zadanie jest rejestrowanie w systemie. • • Data – rozwijana lista. w które można wpisać opis poświęcony zadaniu. z której należy wybrać realizatora zadania. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. W liście tej są trzy predefiniowane wartości: Koordynator projektu. Prowadzący etap oraz Aktywujący etap. • Delegujący opis – miejsce. • Delegujący – rozwijana lista. • • • Typ – pole. Są to następujące pola: • • Nazwa – pole służące podaniu nazwy zadania skojarzonego z etapem projektu. z której należy wybrać wartość opisującą datę realizacji zadania. Przycisk Aktywny – pole określające czy system ma wygenerować zadania podczas aktywacji etapu. Dzięki temu w sposób automatyczny projekt będzie rozszerzał się o firmy biorące udział we wszystkich jego etapach.W sekcji Dane dotyczące zadania związanego z etapem zostały zgrupowane pola opisujące zadanie związane z etapem. Sekcja ostatnia Dane dodatkowe dotyczące etapu projektu zawiera informacje o polach dodatkowych dodanych przez klienta we własnym zakresie. W liście tej są trzy predefiniowane wartości: Koordynator projektu. w którym możemy określić typ zadania. Priorytet – pole określające ważność zadania. delegującego – rozwijana lista umożliwiająca włączenie mechanizmu przypominania delegującego o zadaniach. które biorą udział w etapie natomiast nie są związane z projektem nadrzędnym. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj projektami. Jeśli dodatkowo przed zapisaniem danych zaznaczymy pole Uaktualnij pole „Związany z” projektu system zadba o to by z projektem zostały związane wszystkie firmy. Do tego celu służy polecenie Projekty->Projekty. ale mamy możliwość zmiany wartości w formularzu dotyczącym zadania. Podczas realizacji projektów oprócz typowej czynności polegającej na aktywacji/zamykaniu poszczególnych etapów często spotykamy się z koniecznością przepisywania kontrahentów @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 222 . z której należy wybrać osobę delegującą zadanie. które można jeszcze zmienić przy dodawaniu zadania. Prowadzący etapu oraz Aktywujący etap. Podgląd / Realizacja projektów Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz wprowadzić niezbędne poprawki bądź zmienić stan realizacji etapu. realizatora – rozwijana lista umożliwiająca włączenie mechanizmu przypominania realizatora o zadaniach. Zatem dane wprowadzone w tej sekcji należy traktować jako dane domyślne.

każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym projektem). skoku do partii rekordów. Dostępne jest ono z poziomu podglądu projektu/etapu. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Pozwala ono jednym kliknięciem zaznaczyć wiele rekordów. Można posłużyć się rozwijanym menu. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 223 . Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. skoku do partii rekordów. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Jeśli zamiast przycisku Zapisz naciśniemy przycisk Usuń system zignoruje ustawienia pola „Przenieś/Skopiuj zaznaczone rekordy do wskazanego etapu” oraz dokona jedynie usunięcia zaznaczonych rekordów z obecnie edytowanego etapu. By go użyć należy kliknąć w link „Zarządzaj/Więcej>>” poniżej pola „Związany z”. Kolejne etapy określałyby stopnie zainteresowania klienta oferowana usługą.związanych z jednym etapem do kolejnego etapu. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj projektami składa się z dwóch okien. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Jeśli natomiast chcemy jedynie skopiować wybranych kontrahentów do jednego z następnych etapów należy zaznaczyć interesujące nas firmy oraz wybrać docelowy etap w polu „Kopiuj zaznaczone rekordy do wskazanego etapu”. Jeśli chcemy przenieść wybranych kontrahentów do jednego z następnych etapów należy zaznaczyć interesujące nas firmy oraz wybrać docelowy etap w polu „Przenieś zaznaczone rekordy do wskazanego etapu”. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Pierwszy etap takiego projektu związany byłby prawdopodobnie z wszystkimi kontrahentami do których należy zadzwonić. każda partia grupuje dziesięć rekordów. Ostatni etap byłby więc zbiorem firm które zdecydowały się na zakup oferowanej usługi. która poprzedza właśnie przeglądaną. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Typowym przykładem może tutaj być projekt opisujący akcję marketingową przeprowadzaną telefonicznie. By zrealizować taki schemat działania ITCube oferuje użytkownikowi bardzo cenne narzędzie. Spowoduje to otworzenie okna w którym wyświetlone zostaną wszystkie firmy związane z aktualnym projektem/etapem. Co ważne zaznaczenie interesujących firm można zautomatyzować poprzez użycie pola „Zaznacz/Odznacz zakres”. edycji bądź usunięcia danych. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Po zaznaczeniu kontrahentów pozostaje zaakceptowanie akcji poprzez naciśniecie przycisku Zapisz. o którą nam chodzi.

Tak więc. • kolumna Koordynator – zawiera nazwisko i imię użytkownika systemu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć rekord. Tak więc. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich projektów. Do tego celu służą dwa pola Od. Tak więc. który dotyczy firmy „Coca Cola” wystarczy wpisać taką nazwę w polu Kontrahent. utworzenie skrótu do projektu w Panelu głównym oraz usunięcie rekordu. który jest integralną częścią systemu ITCube. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego. nazwa projektu. zarządzanie etapami. który jest odpowiedzialny za dany projekt. firma związana z projektem. Do w kolumnie Data rozpoczęcia. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. edycja jego danych. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących projektów. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich projektów. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących projektów. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich projektów. Tak więc. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Do. Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Do w kolumnie Data zakończenia. • kolumna Właściciel – zawiera nazwisko i imię użytkownika systemu. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdujące się po prawej stronie pól Od. • kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. którego twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. z którym jest związany dany projekt. • kolumna Data zakończenia – zawiera informację o terminie zakończenia danego projektu. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdujące się po prawej stronie pól Od. nad którymi nadzór sprawuje Jan Kowalski. Do tego celu służą dwa pola Od. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . który stworzył dany rekord. Do. którego koordynatorem jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Koordynator frazę „Jan Kowalski”. dodanie informacji bądź zadania do projektu. według ich daty rozpoczęcia. • kolumna Data rozpoczęcia – zawiera informację o terminie rozpoczęcia danego projektu.służące do odnalezienia konkretnego projektu za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. aby znaleźć projekt. status czy też czas trwania projektu wyznaczany datami rozpoczęcia i zakończenia. Wynikiem @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 224 . który jest integralną częścią systemu ITCube. według ich daty zakończenia. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o projekcie. aby znaleźć projekt.

Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 225 . Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. aby znaleźć rekordy dotyczące projektu o nazwane „Coca Cola”.zawiera informację o nazwie danego projektu. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwa frazę „Coca Cola” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. związanych z kontrahentem „Coca Cola”. zamówienia / Odnotowywanie przychodu. Podgląd / Modyfikacja / Dodawanie oferty. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. • Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz wyszukiwania danych po dowolnym polu projektu. dodanie projektu do zakładek. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o projekcie. Dodatkowo na dole wyszukiwarki użytkownik może zawęzić listę rekordów po takich kryteriach jak Status czy Wzorzec na bazie którego tworzony został projekt. zarządzanie etapami. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim projektom o nazwie Coca Cola. znajduje się także przycisk . Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Numer. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria.takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich projektów. • kolumna Nazwa . modyfikacja jego danych. dodanie informacji dotyczącej projektu oraz usunięcie rekordu. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. projektu / kosztu / Delegowanie zadań / Dodawanie oraz informacji kosztów / / Rejestrowanie dokumentu / Wysyłanie korespondencji / Podgląd kalendarza Wyświetlanie podsumowania przychodów Dodawanie kontraktu serwisowego / Dodawanie zlecenia serwisowego / Skróty / Usuwanie wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu.

która sekcja jest standardowo „schowana”. Dodatkowo. Zadań. . znajdują się informacje dotyczące związanych z nim: Informacji. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzyć nowe okno. jak również pełny wykaz kosztów. Korespondencji grupowej. kliknięcie którego powoduje otwarcie nowego okna z pełną listą rekordów (informacji. Po prawej stronie każdej z sekcji znajduje się link więcej. Użytkownik może zadecydować czy okno Historia projektu ma zostać uporządkowane względem typu obiekty. Niektóre z etapów mogą zostać oznaczone kolorem szarym. Klikając na nazwę etapu otrzymamy jego pełen podgląd zawierający dane wprowadzone podczas jego tworzenia a także listę wszystkich danych związanych z etapem. Przychodów/Kosztów. definiuje się w WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Gwarancji/Kontraktów serwisowych. WAŻNE: Każdą sekcję w formularzu dotyczącym projektu można w łatwy sposób „schować” lub „odsłonić” klikając w przycisk pliku konfiguracyjnym systemu. które otwieramy klikając w przycisk . Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. które poniesione zostały podczas realizacji projektu wraz z konkretnymi sumami oraz zsumowaną kwotą wszystkich kosztów. Sprzedaży/Zakupów. Maili/Faksów wysłanych. Ponad to mamy listę wszystkich etapów danego projektu.). WAŻNE: Przeglądając dane dotyczące projektu w każdej chwili mamy dostęp do podręcznego menu. zadań. Maili/Faksów otrzymanych. Standardowo wypisywane są tylko najświeższe rekordy w każdej z sekcji (ich ilość konfigurowana jest z poziomu pliku konfiguracyjnego). WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o projekcie którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony .• klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu projektu znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. zadań oraz informacji związanych z danym projektem. w oknie Historia projektu. System symbolizuje w ten sposób że są one zablokowane dla aktualnego użytkownika w wyniku funkcjonowania mechanizmu zależności. w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone na temat danego projektu informacje. Dodatkowo na dole okna zostaną wyświetlone informacje na temat historii korespondencji. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. To. Poniżej danych opisujących historię kontaktu z klientem znajduje się sekcja opisująca wszystkie związane z nim dokumenty oraz rezerwacje. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 226 . daty obiektu bądź właściciela obiektu. projektów itd.

Odnotowanie przychodu/kosztu W dowolnym momencie można odnotować przychód lub koszt i powiązać go z projektem. którego ma dotyczyć dodawany przychód bądź koszt. Aby zmiany zostały zapisane. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj/deleguj zadanie. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Odnotuj przychód/koszt. w którym znajdzie się formularz umożliwiający modyfikację wszystkich danych dotyczących projektu oraz etapów projektu. Dodawanie oferty/zamówienia Aby dodać ofertę lub zamówienie związane z danym projektem należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji wypełnia się przy . wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Przy użyciu tego polecenia można zmienić choćby status projektu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Osoby takie nie mogą także dowiązać do zamkniętego projektu innych rekordów – takich jak oferty. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. który dodawaniu ofertę/zamówienie. Następnie system ITCube CRM otworzy formularz identyczny z tym. Dodatkowo menu Projekt zostanie ustawiona domyślnie na projekt. gwarancje itd. co wiąże się z uznaniem go za zamknięty (pozytywnie bądź też negatywnie). Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . zadania. Dodatkowo menu Projekt zostanie ustawiony domyślnie na projekt.WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. WAŻNE: W przypadku projektów to czy możliwa jest edycja rekordu zależy nie tylko od ustawień w polu prawa ale także od statusu projektu. którego ma dotyczyć oferta bądź zamówienie. który wypełnia się przy dodawaniu przychodu/kosztu za pomocą opcji Handel->Odnotuj przychód/koszt. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 227 . informacje. Delegowanie zadań Z każdym projektem można związać zadanie. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję oferty/zamówienia za pomocą opcji Handel->Dodaj Dodaj dokument sprzedaży. Mianowicie edycji projektu o statusie zamknięty pozytywnie/negatywnie nie mogą dokonać osoby które nie posiadają prawa do edycji zamkniętych projektów. który wypełnia się przy dodawaniu informacji za pomocą opcji Zadania->Dodaj/deleguj zadanie. przychody/koszty. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym.

który wypełnia się przy rejestracji pliku za pomocą opcji Dokumenty->Zarejestruj dokument. Podgląd kalendarza projektu W każdym momencie można wyświetlić graficzny kalendarz projektu uwzględniający wszystkie etapy. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj kontrakt serwisowy. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 228 . Dodatkowo menu Projekt zostanie ustawiona domyślnie na nazwę projektu. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. który wypełnia się przy dodawaniu informacji za pomocą opcji Informacje->Dodaj informację. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . który wypełnia się przy dodawaniu korespondencji za pomocą opcji dostępnych w menu głównym systemu. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Kalendarz Wyświetlanie podsumowania przychodów oraz kosztów Każdy projekt zawiera podsumowanie przychodów oraz kosztów. Aby wyświetlić takie podsumowanie projektu należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji .Dodatkowo menu Projekt zostanie ustawione domyślnie na nazwę projektu. Dodawanie informacji Z każdym projektem można związać informację. Dodanie kontraktu serwisowego W każdym momencie możemy dodać nowy kontrakt serwisowy powiązany od razu z projektem (etapem projektu). znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj informację. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Wysyłanie korespondencji W każdym momencie można wysłać list. Rejestrowanie dokumentu Z każdym projektem można związać dokument. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Wyślij list. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Podsumowanie przychodów i kosztów. z którym chcemy skojarzyć informację. Aby etapy były widoczne na kalendarzu muszą mieć wprowadzone daty rozpoczęcia i zakończenia. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Zarejestruj dokument. . I tak aby wyświetlić kalendarz projektu należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji projektu. email bądź faks związany z projektem. z którym chcemy skojarzyć zadanie. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Dodatkowo menu Projekt zostanie ustawiona domyślnie na nazwę projektu. z którym chcemy skojarzyć korespondencję. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Wyślij email bądź Wyślij Faks. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji .

informacji. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Utwórz skrót na stronie głównej. Dzięki temu najważniejsze projekty. itd. WAŻNE: Usunięcie etapu projektu nie powoduje usunięcia rekordów podpiętych pod niego. Po lewej stronie znajduje się opis projektu obejmujący okres jego trwania. Klikając w opis projektu bądź @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 229 . Kalendarz projektów System ITCube umożliwia graficzny podgląd wszystkich aktywnych projektów. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. WAŻNE: Usunięcie projektu skutkuje usunięciem wszystkich rekordów „podpiętych” pod niego (czyli np.: maili. Tworzenie skrótu Z każdym projektem skojarzyć można skrót czyli odnośnik umieszczony w Panelu głównym systemu w sekcji Projekty. zostają umieszczone w łatwo dostępnym i widocznym miejscu. dokumentów sprzedaży. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy.Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Wybierając opcję Projekty->Kalendarz system otworzy nowe okno. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Usuwanie skrótu Skrót usuwamy klikając w symbol akcji (przycisk Tak w okienku wyboru). znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj kontrakt serwisowy. który wypełnia się przy rejestracji nowego zlecenia serwisowego za pomocą opcji Serwis->Dodaj zlecenie serwisowe. zadań. Dodanie zlecenia serwisowego W każdym momencie możemy dodać nowe zlecenie serwisowe powiązane od razu z projektem (etapem projektu). w których przykładowo realizacji uczestniczymy.). Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. w którym będziemy mogli zobaczyć graficzny rozkład projektów w danym okresie. znajdujący się po prawej stronie nazwy projektu (w Panelu głównym systemu) i wybierając opcję Usuń skrót oraz potwierdzając chęć jego usunięcia Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. który wypełnia się przy rejestracji kontraktu serwisowego za pomocą opcji Serwis->Dodaj kontrakt serwisowy. dane dotyczące koordynatora oraz nazwa projektu. Rekordy związane z usuniętym etapem są dalej powiązane z nadrzędnym projektem i widoczne w systemie ITCube.

w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. który wywołać należy klikając w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. w które wprowadzić należy zakres czasowy zarejestrowanych sprzedaży. czy też zadań istnieje możliwość ograniczenia wyników podsumowania statystycznego do konkretnego projektu bądź grupy projektów. znajdujący się po @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 230 . • Obsługujący . interakcji. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. składający się z dwóch okien. Data zam. Dostępne są następujące wartości: • • • • • • Zysk z zamówień realizowanych Zysk z zamówień zamkniętych Zysk z faktur Zysk z zamówień/faktur Zysk z przychodów/kosztów Zysk ze sprzedaży – opcja ta umożliwia wygenerowanie podsumowania statystycznego dotyczącego wszystkich powyższych typów. • Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. z którego wybrać należy wartość poddaną późniejszej analizie statystycznej. I tak w pierwszym z nich znajdują się następujące pola: • Data proj. od/do – pole.prostokąt opisujący projekt mamy możliwość automatycznego przejścia do podglądu danych związanych z projektem. • Analiza (obowiązkowe) – rozwijane menu. Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. iż system ITCube przeprowadzi obliczenia statystyczne zysku tylko i wyłącznie dla rekordów. • Całkowity zysk – opcja ta umożliwia wygenerowanie podsumowania statystycznego dotyczącego wszystkich typów wchodzących w skład opcji Zysk ze sprzedaży oraz dodatkowo dokumentów zakupowych. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Ranking projektów względem generowanego zysku. Pierwszym z raportów porównującym projekty jest ranking zysku. od/do – pole. W raportach zysku. który możemy wygenerować klikając w Raporty->Projekty->Ranking zysku.Wybranie tej opcji spowoduje. • Status projektu – pole które pozwala zawęzić raport tylko do projektów o wskazanym statusie. Raporty te są zgrupowane z menu Raporty->Projekty. • Data sprzedaży zamówienia – pole które pozwala ograniczyć raport do dokumentów sprzedaży których pole Data sprzedaży należy do zdefiniowanego przedziału. Raporty projektów . przychodów/kosztów powiązanych z projektami. których obsługującym jest wybrany użytkownik.Rankingi zysku System ITCube CRM udostępnia wiele możliwości raportowania projektów. W trybie tym należy dokonać decyzji czy po stronie kosztów zapisać także cenę zakupu zapisaną na dokumencie sprzedaży. Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Uzupełnieniem tych analiz są raporty porównujące projekty.

Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować ranking. który spełnia warunki żądane w oknie Dane dotyczące parametrów grupowania projektów. Uporządkuj (obowiązkowe) . co uczynić można klikając przycisk Generuj. zaznaczając kolorem szarym rekord.• Waluta (obowiązkowe) – opcja pozwalająca na wybór z bazy danych tylko tych rekordów. Ilość wyników (obowiązkowe) – rozwijane menu. I tak w pierwszym z nich znajdują się następujące pola: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 231 . składający się z dwóch okien. z której można wybrać projekt wzorcowy. • • Druga część formularza (Dane dotyczące parametrów grupowania projektów) zawiera pola służące określeniu grupy projektów. z którego wybrać można w jaki sposób mają być prezentowane wartości w tabeli z podsumowaniem statystycznym. których koordynatorem jest wskazana osoba. Raporty projektów . I tak znajdują się tu następujące pola: • Wzorzec – rozwijana lista. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. przychodów/kosztów związanych z projektami. system uporządkuje w tabeli wszystkie rekordy pod względem wysokości generowanego zysku.Rankingi zadań Drugim z raportów porównującym projekty (tym razem ze względu na czas spędzony na realizację zadań w obrębie danego projektu) jest ranking zadań. kosztów oraz zysków generowanych przez poszczególne grupy projektów. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Ranking projektów względem czasu trwania zadań. Po kliknięciu przycisku Generuj system wyświetli tabelę. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie rankingu zysku związanego z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. System wygeneruje ranking zysku związany z projektami. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. których właścicielem jest wskazana osoba. Do wyboru są tutaj opcje: Malejąco (wyniki w kolumnie Generowany zysk posegregowane będą od najniższej do najwyższej) oraz Rosnąco (wyniki w kolumnie Generowany zysk posegregowane będą od najwyższej do najniższej). • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu.rozwijane menu. za pomocą którego ustalić można ile pól wyników ma zostać wyświetlone jednocześnie w tabeli z podsumowaniem statystycznym. System wygeneruje ranking zysku dotyczący wszystkich sprzedaży. która ma zostać uwzględniona w podsumowaniu statystycznym. która umożliwi nam porównanie przychodów. który możemy wygenerować klikając w Raporty->Projekty->Ranking zadań. Aby to porównanie było jeszcze łatwiejsze. które wyrażają zysk we wskazanej walucie. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu zysku powiązanego ze wskazanym projektem.

który wywołać należy klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. która ma zostać uwzględniona w podsumowaniu statystycznym. Uporządkuj (obowiązkowe) .• Data proj. które delegowała konkretna osoba. od/do – pole. system generując raport uzna. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie rankingu zadań związanego z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. służąca wybraniu odpowiedniego statusu zadania. za pomocą którego ustalić można ile pól wyników ma zostać wyświetlone jednocześnie w tabeli z podsumowaniem statystycznym. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. z której można wybrać projekt wzorcowy. Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. system generując raport uzna. służąca wybraniu odpowiedniego typu zadania. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 232 . • • • • • • • • • • Druga część formularza (Dane dotyczące parametrów grupowania projektów) zawiera pola służące określeniu grupy projektów. iż nie jest to wartość. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. Do wyboru są tutaj opcje: Malejąco (wyniki w kolumnie Generowany zysk posegregowane będą od najniższej do najwyższej) oraz Rosnąco (wyniki w kolumnie Generowany zysk posegregowane będą od najwyższej do najniższej). którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. Ilość wyników (obowiązkowe) – rozwijane menu. z którego wybrać można w jaki sposób mają być prezentowane wartości w tabeli z podsumowaniem statystycznym. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu zadań powiązanego ze wskazanym projektem. która ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. które realizowała konkretna osoba. System wygeneruje ranking zadań związanych z projektami. I tak znajdują się tu następujące pola: • Wzorzec – rozwijana lista. których właścicielem jest wskazana osoba. Data zadania – pole pozwalające zawęzić raport to zadań ze wskazanego przedziału czasowego. która ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Typ zadania – rozwijana lista. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Data zad. iż nie jest to wartość. Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. Status – rozwijana lista. w które wprowadzić należy zakres czasowy zarejestrowanych zadań powiązanych z projektami. Status projektu – pole pozwalające zawęzić raport do projektów o wskazanym statusie.rozwijane menu. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. który wywołać należy klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. Realizator – rozwijane menu dające możliwość ograniczenia raportu do zadań. od/do – pole. Delegujący – rozwijane menu dające możliwość ograniczenia raportu do zadań.

bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. Aby to porównanie było jeszcze łatwiejsze. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Miasto – pole edycyjne. Eksport projektów Kolejnym raportem w module projekty jest Eksport projektów. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 233 . Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. który spełnia warunki żądane w oknie Dane dotyczące parametrów grupowania projektów. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. Po kliknięciu przycisku Generuj system wyświetli tabelę. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować ranking. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. system uporządkuje w tabeli wszystkie rekordy pod względem długość spędzonego czasu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże.• Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. która umożliwi nam porównanie grup projektów ze względu na łączny czas zadań wykonanych w ramach projektów. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie projekty powinny zostać umieszczone w raporcie oraz w jakim formacie ma nastąpić eksport danych. System wygeneruje ranking zadań związanych z projektami. co uczynić można klikając przycisk Generuj. • Region . • Grupa – rozwijane menu. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Projekty->Eksport projektów. których koordynatorem jest wskazana osoba. • Branża – rozwijane menu. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy status kontrahenta. Po zaznaczeniu tej opcji będzie to także każda firma wskazana w sekcji Związany z. • Status – rozwijane menu. zaznaczając kolorem szarym rekord. I tak w oknie pierwszym Dane dotyczące kontrahenta związanego z projektem znajdują się następujące pola: • Uwzględnij pole "Związany z" – Pole pozwalające rozszerzyć definicję kontrahenta związanego z projektem. Standardowo jest to tylko firma wskazana w polu Kontrahent na formularzu projektu.rozwijane menu. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta.

która ma decydować o tym czy dany projekt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 234 . • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wybranie tylko tych projektów których koordynatorem jest wskazana osoba.. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk się po lewej stronie pola. iż nie jest to pole. służąca zawężeniu eksportowanych projektów do tych które powstały na bazie wskazanego wzorca projektowego. iż nie jest to pole. znajdujący się po • • Obsługujący kontrahenta . Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Właściciel kontrahenta . Data pozyskania (od. • Właściciel – rozwijana lista umożliwiająca wybranie użytkownika który wprowadził projekt do systemu. system generując raport uzna.rozwijane menu. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. służąca wybraniu odpowiedniego statusu projektu. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. do) – pola. • Druga część formularza zawiera pola służące uściśleniu raportu ze względu na parametry samego projektu. które ma decydować o tym czy dany projekt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Wzorzec – rozwijana lista. • Data zakończenia projektu – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego w którym znajdujący zawierać ma się pole Data do projektu. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data rozpoczęcia projektu – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego w którym znajdujący zawierać ma się pole Data od projektu. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta.rozwijane menu. system generując raport uzna. która ma decydować o tym czy dany projekt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Potencjał . przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk się po lewej stronie pola. . który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. iż nie jest to wartość. system generując raport uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Status projektu – rozwijana lista. za pomocą którego określamy osobę wyznaczoną na obsługującego danej firmy. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. za pomocą którego określamy właściciela kontrahenta. system generując raport uzna. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana.rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. które ma decydować o tym czy dany projekt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu.• Państwo – rozwijane menu.

Zadania (Raporty->Zadania). Pierwszym z nich są ogólne raporty eksportowe dotyczące kontrahentów. Dodatkowo w systemie ITCube istnieje możliwość rozszerzenia standardowych możliwości raportujących. Raporty niestandardowe w zależności od zdefiniowanego typu dostępne są w menu głównym systemu (Raporty->Raporty dodatkowe) bądź w menu kontekstowym poszczególnych obiektów (np. Ostatnia część formularza dotyczy prezentacji wyników raportu. Inne typy raportów służące do analizy danych zostały umieszczone w następujących podgrupach : • • • • • • Sprzedaż (Raporty->Sprzedaż). osób kontaktowych. Eksport danych w systemie ITCube Gdy do systemu ITCube wprowadzona zostanie już duża ilość kontrahentów. I tak do dyspozycji mamy następujące wartości: • • Pola raportu – sekcja poświęcona informacjom jakie mają zostać wyświetlone w raporcie. Serwis (Raporty->Serwis) Użytkownicy (Raporty->Użytkownicy). Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. z której wybrać należy jedną z dwóch wartości: Html lub csv.) Eksport kontrahentów System ITCube umożliwia wygenerowanie raportów eksportowych. Zamówienie itd. Uporządkowanie – rozwijana lista umożliwiająca wybranie kolumny. Dodatkowe raporty graficzne mogą być tworzone z wykorzystaniem środowiska raportującego Crystal Raports. • Format raportu – lista. względem której mają być posortowane wyniki. W systemie ITCube istnieje kilka rodzajów raportów.Jeśli na formularzu projektu zostały zdefiniowane pola dodatkowe typu słownikowego będą one także dostępne w powyższej sekcji. informacji oraz zadań – dostępne za pomocą polecenia Raporty->Ogólne. Projekty (Raporty->Projekty). natomiast wybranie opcji csv umożliwi otwarcie raportu w programie Excell. Kontrahent. Informacje (Raporty->Informacje). w których osoba tworząca dany raport może precyzyjnie określić kryteria jakie powinien spełnić dany rekord aby został ujęty @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 235 . z pewnością przyjdzie moment. Następnie system otworzy nowe okno z wygenerowanym raportem. produktów. w którym zaistnieje konieczność sporządzenia raportów. iż raport będzie w postaci strony www. Wybranie opcji html spowoduje. Projekt. Aby to uczynić należy nacisnąć przycisk Generuj znajdujący się na dole formularza. Gwarancja. a co za tym idzie będą nawiązywane z nimi kontakty oraz realizowane będą liczne projekty oraz sprzedaże.

Branża. system generując raport uzna. Pierwszym z nich jest raport dotyczący kontrahentów. za pomocą którego. Pole Lista firm zawiera listę kontrahentów którzy mają tworzyć grupę. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system generując dany raport uzna. grupa itd. iż nie jest to wartość. Jeśli pole to pozostawimy nie wypełnione system domniema iż grupa powinna być tworzona na podstawie parametrów podanych w polach pozostałych spośród wszystkich rekordów. • Lista firm – pole pozwalające na definiowanie grup wyliczeniowych. system generując dany raport uzna. iż nie jest to wartość. • Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta. na podstawie którego @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 236 • . Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. można sprecyzować warunki określające jacy kontrahenci powinni zostać umieszczeni w raporcie. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). Państwo – pola. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów mających znaleźć się w tworzonym podsumowaniu. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu raportu. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. Region. • Miasto. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do kontrahentów pozyskany w konkretny sposób. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Grupa ta może zostać dodatkowo zawężona poprzez wskazanie wartości pozostałych pól (np. system generując dany raport uzna. Grupy te charakteryzują się tym iż nie powstają w wyniku podania kryteriów które powinni spełniać ich członkowie lecz na zasadzie wskazanie konkretnych rekordów. iż nie jest to wartość. • Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów). I tak znajdują się tutaj następujące pola: Nazwa raportu(obowiązkowe) – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy pod jaką zostaną zapisane warunki definiujące raport kontrahentów. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Ogólne->Eksport kontrahentów. iż nie jest to wartość.w raporcie. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do kontrahentów dysponujących konkretnym statusem. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza.). jak już było wspomniane. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując dany raport uzna. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. system generując dany raport uzna. iż nie jest to wartość.

Jeśli natomiast definiujemy grupę typu „Brak kontaktu w ciągu ostatnich . system uzna. • Ostatni kontakt – zbiór pól pozwalający na wybór tylko tych kontrahentów z którymi ostatni kontakt miał miejsce w określonym przedziale czasu..” pola „Zadania”. -W polu „Informacje” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Zadania” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartość *Dowolny typ zadania* oraz Korespondencja przychodząca. system generując dany raport uzna. Przykład 2. Jeśli żadna z opcji (niski.. średni. wysoki) nie zostanie wybrana. Oprócz definiowania interesującego nas okresu czasowego system pozwala także na wskazanie rodzaju wpisów które traktowane będą jako opis ostatniego kontaktu z klientem. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. wybrać wartość 3 @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 237 . Przykład 1. • Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu.. -W polu „Zadania” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Informacje” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartości Wykonany telefon oraz *Dowolny typ korespondencji* WAŻNE: Należy pamiętać iż w przypadku definiowania grupy kontrahentów typu „Był kontakt w ciągu ostatnich . Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. Jeśli natomiast interesuje nas wybór kontrahentów z którymi nie mieliśmy kontaktu w ciągu ostatniego roku przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie bądź wysłanie korespondencji elektronicznej oraz informację o typie Wykonany telefon należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Brak kontaktu w ciągu ostatnich” wybrać wartość Rok. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu czy też nie. system generując dany raport uzna. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. Jeśli interesuje nas wybór kontrahentów z którymi mieliśmy kontakt w ciągu ostatnich 3 miesięcy przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie korespondencji elektronicznej bądź wykonanie związanego z nimi zadania należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Istniał kontakt w ciągu ostatnich” miesiące.wygenerowany zostanie raport.” pola te łączone są spójnikiem i. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta.. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. „Informacje” oraz „Korespondencja” łączone są spójnikiem lub..

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 238 . Dostęp do zapisanych raportów umożliwia sekcja Dane dotyczące generowania raportu a jeśli podczas zapisywania raportu zaznaczona była opcja Skrót na stronie głównej dostęp do niego możliwy będzie także z poziomu panelu głównego systemu w sekcji Zakładki raportów. Oprócz tego możemy wybrać format raportu. czy co najmniej jedną z nich (zaznaczone pole lub). Dodatkowo możemy określić czy dana firma ma spełniać wszystkie cechy (zaznaczone pole i). Jeśli wiemy iż tworzony raport będzie wielokrotnie używany w przyszłości możemy umieścić jego definicję w bazie danych naciskając przycisk Dodaj. Dzięki niej możliwe jest seryjne wydrukowanie nalepek z adresami kontrahentów. Jeśli zależy nam na wyborze konkretnego etapu należy po wyświetleniu przeglądarki projektów wejść do menu kontekstowego projektu oraz wybrać menu podręczne o nazwie „Załącz do formularza wybrany etap”. Więcej o seryjnym adresowaniu kopert znaleźć można w rozdziale 18. Aby wygenerować wcześniej zapisany raport kontrahentów należy wybrać w oknie Dane dotyczące generowania raportu w polu Nazwa raportu jego nazwę a następnie kliknąć przycisk Generuj. Microsoft Excell. Zawiera ono listę wszystkich etapów danego projektu. czy co najmniej w jednym z nich (zaznaczone pole lub).• Udział w projektach – pole pozwalające zawęzić zbiór kontrahentów do tych firm które brały udział we wskazanych projektach. Kategorie produktów – pole umożliwiające wybranie kilku kategorii produktów. a następnie można otworzyć go za pomocą programu obsługującego format CSV czyli np. Aby to uczynić należy w oknie Dane dotyczące formatu raportu w polu Pola raportu zaznaczyć jakie informacje o kontrahencie mają być wyświetlone. Co ważne pole Udział w projektach może jednocześnie zawierać zarówno wpisy dotyczące projektów jaki i poszczególnych etapów. Dodatkowo należy wybrać po jakiej kolumnie system ma posortować wyniki (pole Uporządkowanie). Odpowiedzią systemu ITCube będzie otwarcie nowego okna z danymi opisującymi wybrany raport. czy co najmniej jednym z nich (zaznaczone pole lub). Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu.plik z raportem zostanie zapisany na dysku. • • WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący kontrahentów. Warto podkreślić iż pole to pozwala nam także na wskazanie poszczególnych etapów konkretnego projektu. w którym możemy jeszcze uzupełnić informacje dotyczące selekcji kontrahentów oraz kolumn które mają być wyświetlane w raporcie. Dodatkowo możemy określić czy firma ma być zainteresowana wszystkimi wybranymi kategoriami (zaznaczone pole i). W polu Format raportu można wybrać także opcję Arkusz nalepek. to istnieje możliwość sprecyzowania grupy kontrahentów za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). Dodatkowo możemy określić czy dana firma brała udział we wszystkich podanych projektach (zaznaczone pole i). Do tego służy pole Format raportu umożliwiające zadecydować czy raport ma być w postaci HTML – zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki. Cechy – pole umożliwiające wybranie kilku cech opisujących kontrahenta. czy w formacie CSV . którymi jest zainteresowany dany kontrahent.

Dodatkowo możemy określić czy dana firma brała udział we wszystkich podanych projektach (zaznaczone pole i). Jeśli zależy nam na wyborze konkretnego etapu należy po wyświetleniu przeglądarki projektów wejść do menu kontekstowego projektu oraz wybrać menu podręczne o nazwie „Załącz do formularza wybrany etap”. • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 239 . Pole Lista firm zawiera listę kontrahentów których osoby kontaktowe mają tworzyć grupę. grupa itd. Pola dotyczące kontrahenta. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. czy co najmniej w jednym z nich (zaznaczone pole lub). Co ważne pole Udział w projektach może jednocześnie zawierać zarówno wpisy dotyczące projektów jaki i poszczególnych etapów.). Warto podkreślić iż pole to pozwala nam także na wskazanie poszczególnych etapów konkretnego projektu. Grupy te charakteryzują się tym iż nie powstają w wyniku podania kryteriów które powinni spełniać ich członkowie lecz na zasadzie wskazanie konkretnych rekordów. Branża. Zawiera ono listę wszystkich etapów danego projektu. Dodatkowo zawsze możemy usunąć definicję raportu kontrahentów wybierając w oknie Dane dotyczące generowania raportu w polu Nazwa raportu konkretną nazwę już zdefiniowanego raportu a następnie klikając przycisk Usuń. I tak znajdują się tutaj następujące pola: Nazwa raportu (obowiązkowe) – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy pod jaką zostaną zapisane warunki definiujące raport osób kontaktowych. Jeśli pole to pozostawimy nie wypełnione system domniema iż grupa powinna być tworzona na podstawie parametrów podanych w polach pozostałych spośród wszystkich rekordów. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty>Ogólne->Eksport kontaktów. Grupa ta może zostać dodatkowo zawężona poprzez wskazanie wartości pozostałych pól (np. z którym związana jest osoba kontaktowa mająca znaleźć się w tworzonym raporcie: Lista firm – pole pozwalające na definiowanie grup wyliczeniowych. • Udział w projektach – pole pozwalające zawęzić zbiór osób kontaktowych do tych których nadrzędny kontrahent brał udział we wskazanych projektach. WAŻNE: Jeśli wypełniliśmy pole Zakres wyświetlone zostaną tylko rekordy których numer porządkowy leży w podanym przedziale. Eksport osób kontaktowych Drugim z raportów możliwych do wygenerowania za pomocą systemu ITCube jest raport dotyczący osób kontaktowych.WAŻNE: Jeśli nie wypełniliśmy żadnego z pól podczas wypełniania formularza Dane dotyczące definicji raportu uzyskany edytowalny plik w formacie CSV (lub HTML) będzie po prostu pełnym spisem wszystkich kontrahentów zarejestrowanych w systemie. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie osoby kontaktowe powinny zostać umieszczone w raporcie.

która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie raporcie. • Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. Region. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie raporcie. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu statystycznym. iż nie jest to wartość. system uzna. które mają znaleźć się w tworzonym raporcie. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. średni. iż nie jest to @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 240 . która ma decydować o tym czy dany kontakt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu statystycznym czy też nie. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do osób związanych z kontrahentami dysponującymi konkretnym statusem. Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów). Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta. • Miasto. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. system uzna. system uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. system uzna. iż nie jest to wartość. Państwo – pola. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta. system uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji (niski. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu statystycznym. Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych • • kontrahentów. system uzna. system uzna. iż nie jest to wartość. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów zatrudniających osoby. system uzna. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do osób związanych z kontrahentami pozyskanymi w konkretny sposób.• Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta. wysoki) nie zostanie wybrana. system uzna. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie raporcie. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu podsumowania. iż nie jest to wartość. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. na podstawie którego wygenerowany zostanie raport. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów).

Oprócz definiowania interesującego nas okresu czasowego system pozwala także na wskazanie rodzaju wpisów które traktowane będą jako opis ostatniego kontaktu z klientem. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując dany raport uzna. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana.wartość. • Miasto. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego pozyskania osoby kontaktowej. z którego możemy wybrać przedział wiekowy osób kontaktowych. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do osób kontaktowych dysponujących konkretnym statusem. system generując raport uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. których określić można dane teleadresowe kontrahentów mających znaleźć się w tworzonym podsumowaniu. Państwo – pola za pomocą. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • • Wiek – rozwijane menu. system generując dany raport uzna. • Płeć – rozwijane menu pozwalające określić płeć osób kontaktowych. Przykład 1. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. które powinny znaleźć się w raporcie. system generując dany raport uzna. iż nie jest to wartość. system generując dany raport uzna. Ostatni kontakt – zbiór pól pozwalający na wybór tylko tych osób kontaktowych z którymi ostatni kontakt miał miejsce w określonym przedziale czasu. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Pola dotyczące bezpośrednio osoby kontaktowej: Nazwisko i imię – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy osoby kontaktowej pod jaką znana jest ona w systemie. Kontrahent – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do osób kontaktowych powiązanych z konkretną firmą (do wybory są tutaj wszyscy kontrahenci wprowadzeni do systemu). Region. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do osób kontaktowych pozyskanych w konkretny sposób. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu statystycznym. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu raportu. Jeśli interesuje nas wybór osób kontaktowych z którymi mieliśmy kontakt w ciągu ostatnich 3 miesięcy przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie korespondencji elektronicznej bądź wykonanie związanego z nimi zadania należy: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 241 • . system generując dany raport uzna. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. Jeśli pole nie zostanie wypełnione. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu.

„Informacje” oraz „Korespondencja” łączone są spójnikiem lub.. -W polu „Zadania” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Informacje” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartości Telefon oraz *Dowolny typ korespondencji* WAŻNE: Należy pamiętać iż w przypadku definiowania grupy osób kontaktowych typu „Był kontakt w ciągu ostatnich . Do tego służy pole Format raportu umożliwiające zadecydować czy raport @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 242 . system uzna..-W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Istniał kontakt w ciągu ostatnich” miesiące. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie raporcie... Jeśli natomiast definiujemy grupę typu „Brak kontaktu w ciągu ostatnich . Aby to uczynić należy w oknie Dane dotyczące formatu raportu w polu Pola raportu zaznaczyć jakie informacje o osobie kontaktowej mają być wyświetlone. iż nie jest to wartość. Oprócz tego możemy wybrać format raportu. Dodatkowo możemy określić czy kontakt ma być zainteresowany wszystkimi wybranymi kategoriami (zaznaczone pole i). • Właściciel – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących osób kontaktowych za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. Przykład 2. czy co najmniej jedną z nich (zaznaczone pole lub).” pola „Zadania”. • Kategorie produktów – pole umożliwiające wybranie kilku kategorii produktów. to istnieje możliwość sprecyzowania grupy osób kontaktowych za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu czy też nie. system generując dany raport uzna. WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący osób kontaktowych. wybrać wartość 3 -W polu „Informacje” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Zadania” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartość *Dowolny typ zadania* oraz Korespondencja przychodząca.” pola te łączone są spójnikiem i. Dodatkowo należy wybrać po jakiej kolumnie system ma posortować wyniki (pole Uporządkowanie). Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. czy co najmniej jednym z nich (zaznaczone pole lub). Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontaktów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego daną osobę. Dodatkowo możemy określić czy dana osoba ma spełniać wszystkie cechy (zaznaczone pole i). Jeśli natomiast interesuje nas wybór osób kontaktowych z którymi nie mieliśmy kontaktu w ciągu ostatniego roku przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie bądź wysłanie korespondencji elektronicznej oraz informację o typie Telefon należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Brak kontaktu w ciągu ostatnich” wybrać wartość Rok. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. którymi jest zainteresowana dana osoba kontaktowa. • Cechy – pole umożliwiające wybranie kilku cech opisujących kontakt..

Aby wygenerować wcześniej zapisany raport kontrahentów należy wybrać w oknie Dane dotyczące generowania raportu w polu Nazwa raportu jego nazwę a następnie kliknąć przycisk Generuj. Zawsze możemy usunąć definicję raportu osób kontaktowych wybierając w oknie Dane dotyczące generowania raportu w polu Nazwa raportu konkretną nazwę już zdefiniowanego raportu a następnie klikając przycisk Usuń. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie informacje powinny zostać umieszczone w raporcie. system generując dany raport uzna. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. w którym możemy jeszcze uzupełnić informacje dotyczące selekcji osób kontaktowych oraz kolumn które mają być wyświetlane w raporcie. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza.ma być w postaci HTML – zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. WAŻNE: Jeśli wypełniliśmy pole Zakres wyświetlone zostaną tylko rekordy których numer porządkowy leży w podanym przedziale. Odpowiedzią systemu ITCube będzie otwarcie nowego okna z danymi opisującymi wybrany raport. system generując dany raport uzna. I tak znajdują się tutaj następujące pola opisujące nadrzędnego kontrahenta informacji: Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta. iż nie jest to wartość. a następnie można otworzyć go za pomocą programu obsługującego format CSV czyli np. iż nie jest to wartość. W polu Format raportu można wybrać także opcję Arkusz nalepek. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Ogólne>Eksport informacji. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów).plik z raportem zostanie zapisany na dysku. Microsoft Excell. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 243 . Więcej o seryjnym adresowaniu kopert znaleźć można w rozdziale 18. czy w formacie CSV . Eksport informacji Kolejnym raportem możliwym do wygenerowania za pomocą systemu ITCube CRM jest raport dotyczący informacji. Dostęp do zapisanych raportów umożliwia sekcja Dane dotyczące generowania raportu a jeśli podczas zapisywania raportu zaznaczona była opcja Skrót na stronie głównej dostęp do niego możliwy będzie także z poziomu panelu głównego systemu w sekcji Zakładki raportów. Jeśli wiemy iż tworzony raport będzie wielokrotnie używany w przyszłości możemy umieścić jego definicję w bazie danych naciskając przycisk Dodaj. WAŻNE: Jeśli nie wypełniliśmy żadnego z pól podczas wypełniania formularza Dane dotyczące definicji raportu uzyskany edytowalny plik w formacie CSV (lub HTML) będzie po prostu pełnym spisem wszystkich osób kontaktowych zarejestrowanych w systemie. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Dzięki niej możliwe jest seryjne wydrukowanie nalepek z adresami osób kontaktowych.

Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system generując dany raport uzna. Region. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania. Państwo – pola. iż nie jest to wartość. średni. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów mających znaleźć się w tworzonym podsumowaniu. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 244 . • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do kontrahentów dysponujących konkretnym statusem. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna z opcji (niski.• Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system generując dany raport uzna. system generując dany raport uzna. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). iż nie jest to wartość. system generując raport uzna. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta. system generując dany raport uzna. • Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. Oraz pola opisujące informację : Data od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego wprowadzonej informacji. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu raportu. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. system uzna. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. • Miasto. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. wysoki) nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do kontrahentów pozyskany w konkretny sposób. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu czy też nie. system generując dany raport uzna. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. na podstawie którego wygenerowany zostanie raport. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana.

Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. system generując raport uzna. to istnieje możliwość sprecyzowania grupy informacji za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system generując dany raport uzna. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. iż nie jest to pole. Uporządkowanie – rozwijana lista umożliwiająca wybranie kolumny. iż nie jest to pole. służąca wybraniu odpowiedniego typu informacji. iż nie jest to pole. Pola raportu – sekcja poświęcona danym jakie mają zostać wyświetlone w raporcie. Właściciel – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących informacji za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. które ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu czy też nie. iż nie jest to pole. którego mają dotyczyć informacje. Kontrahent – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwy firmy. iż nie jest to pole. której mają dotyczyć informacje. Treść – edycyjne pole umożliwiające podanie fragmentu treści informacji jaka ma zostać uwzględniona w raporcie. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 245 • • . system generując raport uzna.• Typ informacji – rozwijana lista. Etap projektu – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwy etapu wyżej wybranego projektu. system generując raport uzna. które ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. które ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna wartość nie zostanie wyprowadzona. Kontakt – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwiska osoby kontaktowej. która ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. iż nie jest to pole. której mają dotyczyć informacje. • Format raportu – lista umożliwiająca wybranie czy raport ma być w postaci HTML czy CSV. które ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to wartość. system generując raport uzna. system generując raport uzna. które ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. które ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując raport uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • • • • • • • WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący informacji. względem której mają być posortowane wyniki. Jeśli żadna wartość nie zostanie wyprowadzona. którego mają dotyczyć informacje. Temat – edycyjne pole umożliwiające podanie tematu informacji jaka ma zostać uwzględniona w raporcie. która ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Projekt – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwy projektu. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. system generując raport uzna.

Jeśli żadna z opcji nie zostanie • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 246 . Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. czy w formacie CSV . którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów).plik z raportem zostanie zapisany na dysku. iż nie jest to wartość. w którym możemy jeszcze uzupełnić parametry wyboru informacji oraz kolumn które mają być wyświetlane w raporcie. Aby wygenerować wcześniej zapisany raport informacji należy wybrać w oknie Dane dotyczące generowania raportu w polu Nazwa raportu jego nazwę a następnie kliknąć przycisk Generuj. Oprócz tego możemy wybrać format raportu. Aby to uczynić należy w oknie Dane dotyczące formatu raportu w polu Pola raportu zaznaczyć jakie dane o informacji mają być wyświetlone. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie zadania powinny zostać umieszczone w raporcie. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów). która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Ogólne->Eksport zadań. system generując dany raport uzna.Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. Odpowiedzią systemu ITCube będzie otwarcie nowego okna z danymi opisującymi wybrany raport. Do tego służy pole Format raportu umożliwiające zadecydować czy raport ma być w postaci HTML – zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki. system generując dany raport uzna. system generując dany raport uzna. • Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów. Eksport zadań Kolejnym raportem możliwym do wygenerowania za pomocą systemu ITCube CRM jest raport dotyczący zadań. iż nie jest to wartość. Dostęp do zapisanych raportów umożliwia sekcja Dane dotyczące generowania raportu a jeśli podczas zapisywania raportu zaznaczona była opcja Skrót na stronie głównej dostęp do niego możliwy będzie także z poziomu panelu głównego systemu w sekcji Zakładki raportów. a następnie można otworzyć go za pomocą programu obsługującego format CSV czyli np. iż nie jest to wartość. Jeśli wiemy iż tworzony raport będzie wielokrotnie używany w przyszłości możemy umieścić jego definicję w bazie danych naciskając przycisk Dodaj. Microsoft Excell. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do kontrahentów dysponujących konkretnym statusem. Dodatkowo należy wybrać po jakiej kolumnie system ma posortować wyniki (pole Uporządkowanie). która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. I tak znajdują się tutaj następujące pola opisujące kontrahenta nadrzędnego związanego z zadaniem: Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta.

która ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system uzna. • Miasto. służąca wybraniu odpowiedniego typu zadania. Typ zadania – rozwijana lista. system generując dany raport uzna. którą ma uwzględnić w podsumowaniu statystycznym. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do kontrahentów pozyskany w konkretny sposób. iż nie jest to wartość. • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające wpisanie nazwy zadań. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu czy też nie. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. system generując raport uzna. W przypadku gdy pozostawimy to pole nie wypełnione system uzna. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu raportu. Oraz pole opisujące zadanie : Data od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego daty rozpoczęcia zadania. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 247 . system generując dany raport uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to wartość. na podstawie którego wygenerowany zostanie raport. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując dany raport uzna. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. średni. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna z opcji (niski. Państwo – pola.wybrana. system generując raport uzna. iż nie jest to wartość. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. Region. system generując dany raport uzna. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów mających znaleźć się w tworzonym podsumowaniu. które mają zostać umieszczone w raporcie. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. wysoki) nie zostanie wybrana.

Kontakt – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwiska osoby kontaktowej. Etap projektu – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwy etapu wyżej wybranego projektu. Del. Uporządkowanie – rozwijana lista umożliwiająca wybranie kolumny. które ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując dany raport uzna. którego mają dotyczyć zadania. iż nie jest to pole. system generując raport uzna. Jeśli żadna wartość nie zostanie wyprowadzona. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. iż nie jest to pole. która ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. CSV czy iCalendar. system generując raport uzna. Realizator – rozwijane menu dające możliwość ograniczenia raportu do zadań. które ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to pole. to istnieje możliwość sprecyzowania grupy zadań za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). służąca wybraniu odpowiedniego statusu zadania. które realizowała konkretna osoba. Kontrahent – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwy firmy. opis – edycyjne pole umożliwiające podanie fragmentu opisu wprowadzonego przez osobę delegującą zadanie. które ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Delegujący – rozwijane menu dające możliwość ograniczenia raportu do zadań. system generując raport uzna. Real. którego mają dotyczyć zadania. której mają dotyczyć zadanie. Projekt – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwy projektu. Jeśli żadna wartość nie zostanie wyprowadzona. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana.• Status – rozwijana lista. które ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu czy też nie. • • • • • • • • WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący zadań. której mają dotyczyć zadania. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 248 . opis – edycyjne pole umożliwiające podanie fragmentu opisu wprowadzonego przez osobę realizującą zadanie. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. iż nie jest to pole. które ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując raport uzna. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. względem której mają być posortowane wyniki. iż nie jest to pole. które ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to wartość. system generując raport uzna. iż nie jest to pole. • Format raportu – lista umożliwiająca wybranie czy raport ma być w postaci HTML . system generując raport uzna. które delegowała konkretna osoba. Pola raportu – sekcja poświęcona danym jakie mają zostać wyświetlone w raporcie.

Aby to uczynić należy w oknie Dane dotyczące formatu raportu w polu Pola raportu zaznaczyć jakie informacje o zadaniu mają być wyświetlone. a następnie można otworzyć go za pomocą programu obsługującego format CSV czyli np. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to wartość.Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. w którym możemy jeszcze uzupełnić informacje dotyczące selekcji zadań oraz kolumn które mają być wyświetlane w raporcie. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 249 . Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Oprócz tego możemy wybrać format raportu. Jeśli wiemy iż tworzony raport będzie wielokrotnie używany w przyszłości możemy umieścić jego definicję w bazie danych naciskając przycisk Dodaj. system generując raport uzna. czy w formacie CSV . Microsoft Excel. iż nie jest to wartość. Eksport produktów Kolejnym raportem możliwym do wygenerowania za pomocą systemu ITCube jest raport dotyczący produktów/usług. Odpowiedzią systemu ITCube będzie otwarcie nowego okna z danymi opisującymi wybrany raport. • Typ – rozwijana lista. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Dodatkowo istnieje możliwość eksportu zadań do formatu iCalendar. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Ogólne>Eksport produktów. system generując raport uzna. Do tego służy pole Format raportu umożliwiające zadecydować czy raport ma być w postaci HTML – zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki. iż nie jest to wartość. Dostęp do zapisanych raportów umożliwia sekcja Dane dotyczące generowania raportu a jeśli podczas zapisywania raportu zaznaczona była opcja Skrót na stronie głównej dostęp do niego możliwy będzie także z poziomu panelu głównego systemu w sekcji Zakładki raportów. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie produkty/usługi powinny zostać umieszczone w raporcie. Aby wygenerować wcześniej zapisany raport zadań należy wybrać w oknie Dane dotyczące generowania raportu w polu Nazwa raportu jego nazwę a następnie kliknąć przycisk Generuj. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Po wybraniu tej opcji zadania zostaną zapisane w formacie który można będzie zaimportować do aplikacji typu Microsoft Outlook bądź Google (np. system generując dany raport uzna. służąca wybraniu odpowiedniego typu produktu. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza.plik z raportem zostanie zapisany na dysku. • Kategoria – rozwijana lista. • Nazwa/Kod . Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana. służąca wybraniu odpowiedniej kategorii produktów. w celu przeniesienia kalendarza do urządzenia mobilnego).pola edycyjne służące wpisaniu fragmentu nazwy/kodu produktu. Dodatkowo należy wybrać po jakiej kolumnie system ma posortować wyniki (pole Uporządkowanie). I tak znajdują się tutaj następujące pola: Nazwa (obowiązkowe) – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy pod jaką zostaną zapisane warunki definiujące raport produktów. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana.

system generując raport uzna. które mają zostać uwzględnione w podsumowaniu statystycznym.pola umożliwiające sprecyzowanie przedziału cenowego kosztu pozyskania produktów. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu.• Opis . system generując raport uzna. system generując raport uzna. służąca wybraniu odpowiedniej waluty ceny produktu. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana. Producent – edycyjne pole umożliwiające ograniczenie raportu do konkretnego producenta. Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 250 • • • • • • • • • • . Jeśli żadna wartość nie zostanie podana. Numer katalogowy . Cena sprzedaży od. której dotyczyć będą warunki określone w polach: Waluta. Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana. Waluta – rozwijana lista. Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana. Właściciel – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących produktów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. system generując raport uzna.do .pole edycyjne służące wpisaniu fragmentu opisu produktu. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. Dostawca – edycyjne pole umożliwiające ograniczenie raportu do konkretnego dostawcy. która ma decydować o tym czy dany produkt/usługa znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana. system generując raport uzna. Cena sprzedaży od/do. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu statystycznym. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana.pole edycyjne służące wpisaniu numeru produktu z katalogu branżowego. Cena sprzedaży – rozwijana lista umożliwiająca wybranie rodzaju ceny. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując raport uzna.pola umożliwiające sprecyzowanie przedziału cenowego produktów. Koordynator – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących produktów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując dany raport uzna. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. które mają zostać uwzględnione w podsumowaniu statystycznym. system generując raport uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system generując raport uzna. iż nie jest to wartość. system generując dany raport uzna. Cena zakupu od. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. Numer EAN – pole poświęcone numerowi EAN produktu. iż nie jest to wartość.do . Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana.

Do tego służy pole Format raportu umożliwiające zadecydować czy raport ma być w postaci HTML – zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki. WAŻNE: Jeśli nie wypełniliśmy żadnego z pól podczas wypełniania formularza Dane dotyczące definicji raportu uzyskany edytowalny plik w formacie CSV (lub HTML) będzie po prostu pełnym spisem wszystkich produktów zarejestrowanych w systemie.plik z raportem zostanie zapisany na dysku. Adresowanie kopert System ITCube CRM umożliwia drukowanie naklejek na koperty z adresem kontrahenta bądź osoby kontaktowej. Ilość wierszy – parametr określający ilość wierszy wydruku. Dodatkowo należy wybrać po jakiej kolumnie system ma posortować wyniki (pole Uporządkowanie). Wydruk pojedynczej nalepki na kopertę Aby wydrukować naklejkę z adresem konkretnej firmy bądź osoby kontaktowej należy wybrać opcję Drukuj nalepkę z menu kontekstowego kontrahenta lub kontaktu. Możliwe jest zarówno wydrukowanie jednej naklejki poświęconej konkretnej osobie bądź firmie jak i seryjne zaadresowanie kopert wcześniej zdefiniowanej grupy kontrahentów lub kontaktów. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 251 . Ilość kolumn . I tak w pierwszym z nich (okno Parametry strony) do dyspozycji mamy następujące pola: Szerokość/Wysokość – pola pozwalające zdefiniować szerokość oraz wysokość strony. a następnie można otworzyć go za pomocą programu obsługującego format CSV czyli np. na której będą drukowane nalepki. Formularz składa się z dwóch okien.WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący produktów/usług.pola umożliwiające podanie pionowych marginesów strony. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. Odpowiedzią systemu będzie otwarcie formularza. Aby to uczynić należy w oknie Dane dotyczące formatu raportu w polu Pola raportu zaznaczyć jakie informacje o produkcie mają być wyświetlone. w którym możliwe będzie zdefiniowanie parametrów wydruku. to istnieje dodatkowo możliwość sprecyzowania grupy produktów za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). Wielkość czcionki – parametr określający wielkość czcionki wydruku. Margines górny/dolny . • • • • • Margines lewy/prawy – pola umożliwiające podanie poziomych marginesów strony. Microsoft Excell. Oprócz tego możemy wybrać format raportu.parametr mówiący na ile kolumn ma zostać podzielona strona. czy w formacie CSV .

a następnie przy generowaniu raportu wybrać opcję Arkusz naklejek w oknie Dane dotyczące formatu raportu. Odpowiedzią systemu będzie umożliwienie wprowadzenia danych opisujących druk naklejek. Kolumna.ini. Ilość wierszy – parametr określający ilość wierszy na stronie. Wszystkie te wartości są zdefiniowane w pliku itcube. str.pola umożliwiające podanie pionowych marginesów naklejki. Następnie należy wydrukować nalepkę klikając na ikonkę drukarki. górny/dolny . Rezultatem takiego działania będzie wyświetlenie podglądu wydruku. lewy/prawy – pola umożliwiające podanie poziomych marginesów strony.pola umożliwiające podanie pionowych marginesów strony. Po zdefiniowaniu parametrów wydruku należy wcisnąć przycisk Generuj. Marg. I tak do dyspozycji mamy następujące pola: Szerokość/Wysokość – pola pozwalające zdefiniować szerokość oraz wysokość strony. str. • • • • • Marg. • • • Wielkość czcionki – parametr określający wielkość czcionki wydruku. zdefiniować grupę docelową firm (osób kontaktowych). w którym miejscu na stronie ma zostać wydrukowana naklejka. Dane dodatkowe – sekcja umożliwiająca wybranie czy ma być drukowany adres służbowy czy prywatny (w przypadku osoby kontaktowej) oraz możliwość zadecydowania czy drukować nazwę kraju na nalepce. nak.W drugim oknie Parametry naklejki system ITCube CRM umożliwia wprowadzenie następujących wartości: Margines lewy/prawy – pola umożliwiające podanie poziomych marginesów naklejki. górny/dolny . Marg. Intranet @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 252 . Margines górny/dolny – pola umożliwiające podanie pionowych marginesów naklejki. nak.parametr mówiący na ile kolumn ma zostać podzielona strona. • Po zdefiniowaniu parametrów wydruku należy wcisnąć przycisk Generuj. na której będą drukowane nalepki. Rezultatem takiego działania będzie wyświetlenie podglądu wydruku w oknie poniżej. I tak aby wydrukować seryjnie naklejki należy wybrać opcję Raporty->Ogólne>Kontrahenci (Raporty->Ogólne->Kontakty). • • • Seryjne drukowanie naklejek System ITCube CRM umożliwia także seryjny druk naklejek z adresami kontrahentów bądź kontaktów. Wiersz – pola umożliwiające podanie. Następnie należy wydrukować nalepki klikając na ikonkę drukarki. Ilość kolumn . Marg. lewy/prawy – pola umożliwiające podanie poziomych marginesów naklejki. WAŻNE: Wszystkie pola posiadają wartości domyślne.

System ITCube umożliwia uproszczenie oraz ujednolicenie części procesów i czynności zachodzących w danej firmie. Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas dodawania ogłoszenia . Plik dołącza się klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola Dokumenty. Po kliknięciu na wyżej wspomniany przycisk system powinien otworzyć nowe okno. • Projekt – rozwijane menu. za pomocą którego dokonać możemy wyboru osoby kontaktowej dla wybranej powyżej firmy. który może wpłynąć na prowadzony właśnie projekt. klawiatury pamiętając o zachowaniu użyciu • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 253 . delegacjami) pracowników. do (obowiązkowe) – pola umożliwiające określić zakres czasowy. Więcej na temat dołączania plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. • Dokumenty . który przywołać można klikając w przycisk Datę można także wprowadzić przy odpowiedniego formatu daty. znajdujący się po lewej stronie pola Data. rezerwowanie zasobów współdzielonych. Tak więc. otwarty zostanie nowy formularz Dodaj ogłoszenie. w którym będzie publikowana informacja. Za pomocą tego ogłoszenia określić będziemy mogli wszystkie parametry nowo tworzonej wiadomości. którego dotyczyć będzie wprowadzane właśnie do systemu ogłoszenie. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu wybranego powyżej projektu. Ogłoszenia są następnie widoczne przez innych użytkowników systemu na intranetowej tablicy ogłoszeń. dzięki poleceniom zawartym w menu Intranet możliwe stanie się np. Data od. Ogłoszenia wprowadzamy do systemu za pomocą polecenia Intranet->Dodaj ogłoszenie bądź Ekstranet->Dodaj ogłoszenie Po wybraniu wyżej wspomnianej opcji. Wprowadzanie nowego ogłoszenia Jednym ze sposobów komunikacji mającej na celu powiadomienie dużej grupy ludzi o zaistniałym zdarzeniu jest dodawanie ogłoszeń. • Etap projektu – rozwijane menu. którego dotyczyć będzie wprowadzane właśnie do systemu ogłoszenie. Moduł Intranet w systemie ITCube umożliwia także sformalizowany obieg informacji pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami systemu. • Kontakt – rozwijane menu. urlopami. za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. w którym wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj klikając przycisk dokument) w systemie pliki. kontrola ponoszonych kosztów oraz zarządzanie nieobecnościami (np.pole umożliwiające dołączenie do wiadomości dowolnych plików. bądź na dalsze kontakty z danym klientem. I tak w formularzu tym znaleźć będziemy mogli następujące pola: Temat – pole pozwalające zdefiniować temat ogłoszenia. budowa pomocy wewnętrznej firmy. Tym samym daje nam możliwość szybkiego powiadomienia wszystkich zainteresowanych osób o istotnym z naszego punktu widzenia fakcie. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. • Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające wybór (spośród wcześniej wprowadzonych do systemu firm) tego kontrahenta. którego dotyczyć będzie tworzona właśnie wiadomość. które zawierać mogą informacje istotne z punktu widzenia osoby tworzącej ogłoszenie.

• • Treść – właściwe pole edycyjne umożliwiające wpisanie treści samego ogłoszenia.Odczyt klikając na ich nazwę lewym przyciskiem myszki) bądź modyfikacji danych (należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Użytkownicy . za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Do tego celu służy polecenie Intranet->Ogłoszenia. Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie ogłoszeń Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. Aby wybrać kilka grup jednocześnie należy trzymając przyciśnięty klawisz CTRL wybrać interesujące nas grupy klikając na nie lewym przyciskiem myszki. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 254 . Można posłużyć się rozwijanym menu. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj ogłoszeniami składa się z dwóch okien. Ostatnie dwa pola formularza definiują Prawa dostępu do tworzonego właśnie rekordów. Kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym ogłoszeniem). nie będą mogli w żaden sposób zapoznać się z jego treścią. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj ogłoszeniami. należy zatwierdzić go klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. WAŻNE: Należy pamiętać. które zostały z nim związane. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu (należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Użytkownicy . Aby rekord został wprowadzony do systemu. którzy nie otrzymają uprawnień do odczytu ogłoszenia intranetowego. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas informacje. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Dlatego też możliwa jest sytuacja. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. w której dany użytkownik/kontrahent uzyska dostęp do treści ogłoszenia. Są to następujące pola: Użytkownicy odczyt/zapis – okna Użytkownicy .Edycja pozwalające określić. niemniej jednak nie będzie w stanie otworzyć wszystkich związanych z nim plików.Edycja klikając na ich nazwę lewym przyciskiem myszki) zawartych w danym rekordzie. każda partia grupuje dziesięć rekordów.Odczyt i Użytkownicy . że prawa odczytu samego ogłoszenia nie nadpisują praw • przydzielonych plikom. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. WAŻNE: Użytkownicy.

Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku po prawej stronie pól Od. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. skoku do partii rekordów. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej informacji za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . skoku do partii rekordów. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących informacji. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. • kolumna Data – zawiera informację o dacie aktualności danego ogłoszenia. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnej informacji wg tego właśnie kryterium. edycji bądź usunięcia danych. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich wiadomości stworzonych przez Jana Kowalskiego. który wprowadził do systemu dane ogłoszenie. Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Do tego celu służą dwa pola Od. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. która poprzedza właśnie przeglądaną. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. z którym związana jest określona wiadomość. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich ogłoszeń. który jest integralną częścią systemu ITCube. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści informacji. Do w kolumnie Data. jej edycja oraz usunięcie danej wiadomości. aby znaleźć rekordy dotyczące ogłoszeń związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy wpisać w polu @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 255 znajdujące się . aby znaleźć informację. Tak więc. według ich daty początkowej. • kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. Do. typ informacji. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Tak więc. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Tak więc. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu.o którą nam chodzi. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. której twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. firma z jaką powiązana jest dana informacja czy też jej data wprowadzenia do systemu wyznaczana datami rozpoczęcia i zakończenia.

Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. aby znaleźć rekordy dotyczące ogłoszeń o temacie „Nowa promocja” wystarczy wpisać w polu Temat identyczną nazwę. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. aby znaleźć rekordy dotyczące ogłoszeń które w treści zawierają ciąg „Spotkanie” wystarczy wpisać w polu Treść identyczny ciąg znaków. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 256 . Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Tak więc.Kontrahent identyczną nazwę. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom o temacie „Nowa Promocja”. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji (o ile grupa użytkowników posiada przyznane prawa do jej odczytu). edycja zapisanych tam danych oraz ich usunięcie (o ile grupa użytkowników posiada przyznane prawa do jej zapisu). Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy kontrahenta możemy zastosować wyszukiwania za pomocą wzorców. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych ogłoszeniom które „dotyczą” spotkań. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. znajduje się także przycisk . Podczas wyszukiwania względem treści ogłoszenia możemy zastosować wyszukiwania za pomocą wzorców. Tak więc. Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu informacji znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. • kolumna Treść – zawiera treść ogłoszenia. Jeśli nie pamiętamy pełnego tematu ogłoszenia możemy zastosować wyszukiwania za pomocą wzorców. • kolumna Temat – zawiera temat zdefiniowany przez użytkownika systemu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom powiązanym z danym kontrahentem. WAŻNE: Po lewej stronie przycisku „Szukaj” umieszczony został mechanizm pozwalający na szybkie zawężenie wyników do ogłoszeń o typie „Intranetowe” bądź „Ekstranetowe”.

Za pomocą tego formularza użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranego wcześniej ogłoszenia i może dowolnie je zmodyfikować. Tam też możemy sprawdzić jaką decyzję podjął nasz @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 257 . który wypełnić należało podczas wprowadzania nowego ogłoszenia (Intranet->Dodaj ogłoszenie). Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki.Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Aby zmiany zostały zapisane. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone (Intranet->Dodaj ogłoszenie) podczas tworzenia nowej wiadomości informacje. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. • Wszystkie rekordy zawierające opisy złożonych przez nas wniosków kosztowych umieszczone zostają w specjalnej tabeli. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. którą otworzyć można za pomocą polecenia Intranet->Koszty dodane. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Koszty do akceptacji Aby w pełni wykorzystać możliwości dawane nam przez system ITCube konieczne jest aby dobrze zrozumieć jaką drogę przebywa w systemie rekord opisujący konkretny koszt intranetowy: • Koszt zostaje wprowadzony do systemu za pomocą polecenia Intranet->Dodaj koszt do akceptacji. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania ogłoszenia którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna.

których prosi swego przełożonego. rejestracji) (obowiązkowe) – pola. za pomocą których określić należy odpowiednio datę poniesienia kosztu oraz datę odnotowania tego faktu w systemie. WAŻNE: Jeśli użytkownik wprowadzający dany koszt do systemu nie posiada przełożonego. • Kontrahent – firma. Wszystkie koszty. Dostarczenie faktury. bądź odrzucenia. Jednocześnie o fakcie ich zaistnienia zostanie powiadomiony bezpośredni przełożony wnioskodawcy (link w Panelu głównym systemu – ramka Koszty do akceptacji). w które należy wpisać temat kosztu. Temat przychodu/kosztu będzie wyświetlany w historii kontrahenta. Tam też możemy dokonać ich akceptacji. z którym związany jest ponoszony koszt. o zatwierdzenie. • Pracownik (obowiązkowe) – rozwijana lista służąca do wyboru pracownika. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. • Dodanie nowego kosztu do akceptacji Dodanie nowego kosztu możliwe jest dzięki poleceniu Intranet->Dodaj koszt do akceptacji z menu systemowego. których jest właścicielem tzn. bądź też podczas tworzenia jego profilu nie została zaznaczona opcja umożliwiająca przełożonemu sprawowanie nad nim kontroli. koszt wprowadzony przez niego zostanie automatycznie zaakceptowany przez system. Sposób płatności – dodatkowe parametry opisujące koszt. osoby kontaktowej. WAŻNE: Zwykły użytkownik (nie posiadający statusu administratora systemu) po wybraniu tego właśnie polecenia otrzyma tylko i wyłącznie listę rekordów. • Data (realizacji. projektu oraz etapu projektu. w której wyrażone zostaną wartości w polach Przychód/Koszt. który zadecyduje o celowości wydania żądanej kwoty. Daty można także wprowadzić przy użyciu klawiatury pamiętając o zachowaniu odpowiedniego formatu @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 258 . których akceptacja zależy od nas (rekordy założone przez użytkowników podległych nam służbowo) zostają umieszczone w specjalnej tabeli dostępnej za pomocą polecenia Intranet->Koszty do akceptacji. za pomocą którego będzie można dodać koszt oraz automatycznie powiadomić o tym fakcie swego przełożonego.pola określające wartość opisywanego kosztu (faktyczna wartość kosztu to różnica przychodu oraz kosztu pozyskania).przełożony w sprawie konkretnego wniosku. Po wybraniu w/w opcji system otworzy nowy formularz. • Przychód/Koszt . znajdujący się po lewej stronie pola Data realizacji/Data rejestracji. Sposób dostawy. którego dotyczy dodawany koszt. • • Waluta – waluta. Na formularz Dodaj koszt składają się następujące pola: • Temat (obowiązkowe) – pole. który przywołać można klikając w przycisk dat.

Opis – pole edycyjne służące wpisaniu objaśnienia konieczności planowanych wydatków. W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników.rozwijane menu. Projekt – rozwijane menu. Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu. koszty czekające na decyzję osoby upoważnionej do podjęcia decyzji. • • • • Po wypełnieniu wyżej opisanych pól pozostaje tylko wciśnięcie przycisku Zapisz. z którą związany jest koszt. z którymi związany jest koszt. Etap projektu . który spowoduje umieszczenie naszego wniosku na liście kosztów oczekujących na decyzję przełożonego. w którym wybrać należy nazwę projektu. Przeglądając listę zawierającą rekordy z kosztami. Wyszukiwanie danych I tak po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich kosztów. które zostały wygenerowane przez danego użytkownika. Niezaakceptowane. W zależności od tego jaki status został wybrany będą zmieniać się także opcje @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 259 . w których wybrać należy jaki rodzaj statusu kosztów nas interesuje. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. w którym wybrać należy etap projektu. Koszty w systemie ITCube mogą posiadać trzy różne statusy: • • • koszty zaakceptowane. Dostęp do tej tabeli użytkownik uzyska wybierając z menu systemowego opcję Intranet>Koszty dodane.• Kontakt – osoba kontaktowa reprezentująca wybranego powyżej kontrahenta. Tam też będzie on mógł sprawdzić jaką decyzję co do konkretnego kosztu podjął jego przełożony. o akceptację których prosi aktualnie zalogowany użytkownik. iż na dole tabeli znajdują się trzy pola wyboru (Zaakceptowane. Koszty dodane Wszystkie rekordy zawierające opisy przewidywanych kosztów. z którym związany jest koszt. koszty niezaakceptowane. Jednocześnie automatycznie system powiadomi bezpośredniego przełożonego wnioskodawcy o fakcie zaistnienia wniosku w systemie poprzez umieszczenie odpowiedniego linku na Panelu głównym w zakładce Koszty do akceptacji. którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie. natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). które zostały przez nas wprowadzone do systemu pamiętać należy. natychmiast trafiają do specjalnej tabeli z wykazem kosztów dodanych. które będą mogły przeglądać zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). Brak decyzji).

kontrahent czy też data realizacji. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. o którą nam chodzi. Wyjątkiem są tutaj osoby. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących koszty wg tego właśnie kryterium.dostępne dla użytkownika. której dotyczy dany koszt. dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści. • kolumna Pracownik – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. aby znaleźć wszystkie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 260 . Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do rekordów opisujących koszta. edycji (tylko administrator lub koszt ma status Brak decyzji) bądź usunięcia danych (tylko administrator). Tak więc. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . rekordy dotyczące kosztów. który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej. Przykładowo. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Tabela ta podzielona jest na pięciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. skoku do partii rekordów. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. które mają prawa do przeglądania kosztów innych użytkowników oraz administrator systemu. pełnej edycji (o ile koszt nie został już zaakceptowany bądź odrzucony) oraz usunięcia z bazy. Można posłużyć się rozwijanym menu. które sama wprowadziła do systemu. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego koszt za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. która poprzedza właśnie przeglądaną. Administrator posiada dostęp do wszystkich opcji. WAŻNE: Jeśli użytkownik wprowadzający dany koszt do systemu nie posiada przełożonego. koszt wprowadzony przez niego zostanie automatycznie zaakceptowany przez system. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. skoku do partii rekordów. bądź też podczas tworzenia jego profilu nie została zaznaczona opcja umożliwiająca przełożonemu sprawowanie nad nim kontroli. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. które zostały zaakceptowane już przez naszego przełożonego nie będą mogły być ponownie edytowane ani usunięte. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. osoba zatwierdzająca dany koszt. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia.

który przywołać można klikając w przycisk prawej stronie pól Od/Do.rekordy opisujące koszty dotyczące użytkownika Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Pracownik taką właśnie wartość. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. znajduje się także przycisk akcji . WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom związanych z Janem Kowalskim. który powiązany jest z danym kosztem. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy kosztu mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. aby znaleźć rekordy dotyczące kosztów związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy w polu Kontrahent wpisać „Coca Cola”. Tak więc. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy kontrahenta mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. aby znaleźć rekordy nazwane „Wyjazd do Klienta z Niemiec” wystarczy w polu Nazwa wpisać taką frazę. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. • kolumna Nazwa .zawiera nazwę kontrahenta. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom o akceptacji. • kolumna Zatwierdzający – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby kompetentnej do zatwierdzenia danego kosztu. znajdujący się po Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące kosztów z czasu kiedy Twoim szefem był Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Zatwierdzający taką właśnie wartość. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.zawiera nazwę kosztu. których decydował Jan Kowalski. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 261 . • kolumna Data realizacji – zawiera informację o dacie poniesienia danego kosztu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom powiązanym z danym kontrahentem. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących koszty wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom o takiej nazwie. • kolumna Kontrahent .

która prosiła o zatwierdzenie danego kosztu może w każdej chwili (za wyjątkiem przypadku gdy została już co do niego podjęta decyzja) zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie go opisującym. który został zaakceptowany. a po @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 262 . Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu kosztu znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. koszt ten automatycznie ma przyznany powtórnie status “Do akceptacji”. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone podczas istnienia zadania w systemie. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. edycja zapisanych tam danych oraz usunięcie rekordu (tylko administrator). iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych n/t kosztu którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony .informacji na temat kosztu. a następnie za pomocą formularza Dane dotyczące kosztu wprowadzić niezbędne poprawki. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. WAŻNE: W przypadku gdy użytkownik ma włączoną kontrolę przełożonego i zmieni koszt. Aby zmiany zostały zapisane.

otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy.

Koszty oczekujące na naszą akceptację
Wszystkie rekordy zawierające opisy przewidywanych kosztów, które zostały wygenerowane przez użytkowników systemu, będących naszymi podwładnymi (oraz dodatkowo podczas tworzenia ich profilu w systemie otrzymaliśmy prawo kontrolowania ich poczynań) natychmiast trafiają do specjalnej tabeli z wykazem kosztów dodanych, których akceptacja bądź odrzucenie zależy od nas. Tabelę tę przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Intranet->Koszty do akceptacji. Dodatkowo system przypomina nam o kosztach, co do których nie podjęliśmy jeszcze żadnej decyzji, wyświetlając linki do nich prowadzące w Panelu głównym systemu ITCube (ramka Koszty do akceptacji).

Wyszukiwanie danych
I tak po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich kosztów, akceptacja których zależy od użytkownika aktualnie zalogowanego w systemie. Koszty w systemie ITCube mogą mieć trzy różne statusy: • • • koszty zaakceptowane; koszty niezaakceptowane; koszty czekające na decyzję osoby upoważnionej do podjęcia decyzji.

Przeglądając listę zawierającą rekordy z kosztami, co do akceptacji których mamy/mieliśmy podjąć decyzję, pamiętać należy, iż na dole tabeli znajdują się trzy pola wyboru (Zaakceptowane, Niezaakceptowane, Brak decyzji). W zależności od tego jaki status został wybrany będą zmieniać się także opcje dostępne dla użytkownika. Tak więc rekordom dotyczącym kosztów, które zostały już przez nas zaakceptowane bądź odrzucone nie będzie można zmienić statusu na inny. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli zawierającej rekordy może odbywać się na różne sposoby. Można posłużyć się rozwijanym menu, za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów, o którą nam chodzi. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu, służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie; skoku do partii rekordów, która poprzedza właśnie przeglądaną; skoku do partii rekordów, która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej; skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi

• • • • WAŻNE:

zaawansowanych (o których mowa poniżej), system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 263

wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów, które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia, podjęcia decyzji o odrzuceniu lub zaakceptowaniu kosztu bądź usunięcia danych (lista możliwych akcji jest różna i zależy od statusu kosztów jaki przeglądamy). Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego koszt za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu, osoba zatwierdzająca dany koszt, kontrahent, z którym związany jest dany koszt oraz data realizacji. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu, a także co niezwykle ważne – przycisk akcji , dzięki któremu osoba uprawniona do akceptacji kosztu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści rekordu, pełnej edycji treści (opcja tylko dla administratora) oraz zatwierdzenia bądź odrzucenia danego kosztu (tylko w przypadku administratora lub gdy koszt ma status Brak decyzji); • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu (naszego podwładnego), który przedstawił nam do akceptacji dany koszt. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących koszty wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące kosztów, które do naszej akceptacji przedstawił Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel taką właśnie wartość. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom, o akceptację których prosi Jan Kowalski; • kolumna Pracownik – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby, której dotyczy dany koszt. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących koszty wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć wszystkie rekordy opisujące koszty dotyczące użytkownika Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Pracownik taką właśnie wartość. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom związanych z Janem Kowalskim; • kolumna Data realizacji – zawiera informację o dacie poniesienia danego kosztu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza, który przywołać można klikając w przycisk prawej stronie pól Od/Do. • kolumna Zatwierdzający – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby kompetentnej do zatwierdzenia danego kosztu. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje, że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do rekordów opisujących koszta, co do których ma podjąć decyzję. Wyjątkiem jest tutaj administrator, który wybrać będzie mógł dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu; • kolumna Kontrahent - zawiera nazwę kontrahenta, który powiązany jest z danym kosztem. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 264 znajdujący się po

rekordy dotyczące kosztów związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy w polu Kontrahent wpisać „Coca Cola”. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom powiązanym z danym kontrahentem. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców; • kolumna Nazwa - zawiera nazwę kosztu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć rekordy nazwane „Wyjazd do Klienta z Niemiec” wystarczy w polu Nazwa wpisać taką frazę. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom o takiej nazwie. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy kosztu mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców; WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria.

Segregowanie wyników
Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie.

Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów
Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu, znajduje się także przycisk , kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji na temat kosztu, jego zaakceptowanie bądź odrzucenie (tylko administrator lub gdy koszt ma status Brak decyzji) oraz w przypadku administratora systemu – edycja oraz usunięcie rekordu. WAŻNE: W zależności od statusu danego rekordu liczba dostępnych opcji jest różna. Rekordy, co do których nie została podjęta jeszcze decyzja o ich akceptacji bądź odrzuceniu (status Brak decyzji) można przeglądać, zatwierdzić bądź odrzucić. Rekordy zawierające zapis o kosztach już zatwierdzonych lub odrzuconych użytkownik nie posiadający uprawnień administratora może jedynie przeglądać.

Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie
Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu kosztu znajdującego się na liście wyników wyszukiwania; • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno, w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone podczas istnienia zadania w systemie.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 265

WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat kosztu którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony .

WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna.

WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji.

Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie
Administrator systemu może w każdej chwili zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie opisującym dany koszt. Edycji rekordu może dokonać także osoba zgłaszająca koszt, niemniej jednak tylko wtedy gdy nie została jeszcze podjęta co do danego rekordu żadna decyzja. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji koszt wprowadzić niezbędne poprawki. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord, a następnie za pomocą formularza Dodaj

Zatwierdzanie kosztu zawartego w danym rekordzie
Jeśli decyzja co do akceptacji bądź odrzucenia kosztu nie została jeszcze podjęta, w każdej chwili upoważniony do tego użytkownik może dokonać zatwierdzenia danego kosztu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Akceptuj koszt. Po potwierdzeniu swojej decyzji status kosztu zostaje nieodwracalnie zmieniony na Zaakceptowany (Ewentualnej korekty może dokonać tylko administrator systemu).

Odrzucenie kosztu zawartego w danym rekordzie
Jeśli decyzja co do akceptacji bądź odrzucenia kosztu nie została jeszcze podjęta, w każdej chwili upoważniony do tego użytkownik może dokonać odrzucenia danego kosztu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Odrzuć koszt. Po potwierdzeniu swojej decyzji status kosztu zostaje nieodwracalnie zmieniony na Niezaakceptowany (Ewentualnej korekty może dokonać tylko administrator systemu).

Usuwanie rekordu (*)
Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się

obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu, a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 266

Typy nieobecności (*)
Jak można będzie się zorientować podczas dodawania nowej nieobecności, każdej z nich można przydzielić odpowiedni typ. Standardowo do systemu wprowadzone są takie wartości jak: Urlop, Delegacja. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wprowadzić również inne typy nieobecności bardziej adekwatne dla naszej firmy. Dokonać tego można za pomocą polecenia Intranet>Słowniki->Typy nieobecności z menu systemowego. Po wybraniu tej opcji system ITCube otworzy nowy formularz (Typy nieobecności) składający się z dwóch okien, dzięki któremu będzie można: • wprowadzić do systemu nowy typ nieobecności – wypełniając pole Nazwa w oknie Dodaj typ nieobecności a następnie wciskając przycisk Dodaj; • zmienić nazwę istniejącego typu – poprzez wybranie nazwy typu, który chcemy zmienić, z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ nieobecności. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa, w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz; • usunąć wprowadzony wcześniej typ nieobecności – wybierając odpowiednią nazwę za pomocą rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ nieobecności i wciskając przycisk Usuń. WAŻNE: Usunięcie typu nieobecności z systemu nie usuwa związanych z nim rekordów. Powoduje jedynie adnotację, iż rekord dotyczący nieobecności związany jest z typem, który został usunięty.

Nieobecności
Aby w pełni wykorzystać możliwości dawane nam przez system ITCube konieczne jest aby dobrze zrozumieć jaką drogę przebywa w systemie rekord opisujący konkretną nieobecność: • Nieobecność zostaje wprowadzona do systemu za pomocą polecenia Intranet->Dodaj nieobecność; • Wszystkie rekordy zawierające opisy złożonych przez nas wniosków dotyczących nieobecność umieszczone zostają w specjalnej tabeli, którą otworzyć można za pomocą polecenia Intranet->Nieobecności dodane. Tam też możemy sprawdzić jaką decyzję podjął nasz przełożony w sprawie konkretnego wniosku. Jednocześnie o fakcie ich zaistnienia zostanie powiadomiony bezpośredni przełożony wnioskodawcy (link w Panelu głównym systemu – ramka Nieobecności do akceptacji); WAŻNE: Zwykły użytkownik (nie posiadający statusu administratora systemu lub nie posiadający uprawnień do przeglądania nieobecności innych użytkowników) po wybraniu tego właśnie polecenia otrzyma tylko i wyłącznie listę rekordów, których jest właścicielem tzn. o zatwierdzenie których prosi swego przełożonego. Wszystkie nieobecności, których akceptacja zależy od nas (rekordy założone przez użytkowników podległych nam służbowo) zostają umieszczone w specjalnej tabeli dostępnej @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 267

za pomocą polecenia Intranet->Nieobecności do akceptacji. Tam też możemy dokonać ich akceptacji bądź odrzucenia. WAŻNE: Jeśli użytkownik wprowadzający daną nieobecność do systemu nie posiada

przełożonego, bądź też podczas tworzenia jego profilu nie została zaznaczona opcja umożliwiająca przełożonemu sprawowanie nad nim kontroli, nieobecność wprowadzona przez niego zostanie automatycznie zaakceptowana przez system.

Dodanie nowej nieobecności
Dodanie nowej nieobecności możliwe jest dzięki poleceniu Intranet->Dodaj nieobecność z menu systemowego. Po wybraniu w/w opcji system otworzy nowy formularz, za pomocą którego będzie można dodać nieobecność oraz automatycznie powiadomić o tym fakcie swego przełożonego, który podejmie co do niej decyzję. Na formularz Dodaj nieobecność składają się następujące pola: • • Temat – pole pozwalające na podanie tematu opisującego nieobecność. Typ (obowiązkowe) – rozwijane menu, w którym wybrać należy typ nieobecności (Typy nieobecności definiowane są przez administratora poprzez polecenie Intranet->Słowniki>Typy nieobecności); • Data od/do (obowiązkowe) – pole służące określeniu początkowej/końcowej daty nieobecności; • Seria/Do – pola pozwalające na dodawanie serii – czyli nieobecności związanych z wieloma użytkownikami bądź powtarzanych okresowo. Jeśli w pierwszym polu wybierzemy wartość „Cykl wieloużytkownikowy” pole Pracownik zmieni się tak by możliwe było wskazanie wielu wartości. Jeśli zdecydujemy sie na serię czasową pole to decyduje o typie serii określając okres powtórzenia (dzień, tydzień, miesiąc itd.). Jeśli wybrany zostanie typ dzienny dodatkowo system wyświetli elementy pozwalające na doprecyzowanie wyboru poprzez wskazanie poszczególnych dni tygodnia. Pole „Do” określa datę zakończenia okresu trwania serii; • Pracownik (obowiązkowe) nieobecna; • • Kontrahent – firma, której dotyczy nieobecność; Kontakt – przedstawiciel wybranego powyżej kontrahenta, z którym związana jest nieobecność; • Projekt – rozwijane menu, w którym wybrać należy nazwę projektu, z którym związana jest nieobecność; • Etap - rozwijane menu, w którym wybrać należy nazwę etapu projektu, z którym związana jest nieobecność; • Opis – pole edycyjne służące wpisaniu (jeśli istnieje taka konieczność) szerszego objaśnienia konieczności planowanej nieobecności; • Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu. W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników, które będą mogły przeglądać rozwijane menu służące wybraniu osoby, która będzie

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 268

zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie), natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie), którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. W formularzu Dodaj nieobecność możliwe jest także wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. Aby sekcja pól dodatkowych była widoczna musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący nieobecności. Po wypełnieniu wyżej opisanych pól pozostaje tylko wciśnięcie przycisku Zapisz, który spowoduje umieszczenie naszego wniosku na liście nieobecności oczekujących na decyzję przełożonego. Jednocześnie automatycznie system powiadomi bezpośredniego przełożonego wnioskodawcy o fakcie zaistnienia wniosku w systemie poprzez umieszczenie odpowiedniego linku na stronie głównej w oknie Nieobecności do akceptacji.

Nieobecności dodane
Wszystkie rekordy zawierające opisy przewidywanych nieobecności, które zostały wygenerowane przez danego użytkownika, natychmiast trafiają do specjalnej tabeli z wykazem nieobecności dodanych. Dostęp do tej tabeli użytkownik uzyska wybierając z menu systemowego opcję Intranet->Nieobecności dodane. Tam też będzie on mógł sprawdzić jaką decyzję co do konkretnej nieobecności podjął jego przełożony.

Wyszukiwanie danych
I tak po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich nieobecności o akceptację których prosi osoba, aktualnie zalogowana w systemie na danej stacji roboczej. Nieobecności w systemie ITCube mogą posiadać trzy różne statusy: • • • nieobecności zaakceptowane; nieobecności niezaakceptowane; nieobecności czekające na decyzję osoby upoważnionej do podjęcia decyzji.

Przeglądając listę zawierającą rekordy z nieobecnościami, które zostały przez nas wprowadzone do systemu pamiętać należy, iż na dole tabeli znajdują się trzy pola wyboru (Zaakceptowane, Niezaakceptowane, Brak decyzji), w których wybrać należy jaki rodzaj statusu nieobecności nas interesuje. W zależności od tego jaki status został wybrany będą zmieniać się także opcje dostępne usunięte. WAŻNE: Jeśli użytkownik wprowadzający daną nieobecność do systemu nie posiada dla użytkownika. Przykładowo, rekordy dotyczące nieobecności, które zostały zaakceptowane już przez naszego przełożonego nie będą mogły być ponownie edytowane ani

przełożonego, bądź też podczas tworzenia jego profilu nie została zaznaczona opcja umożliwiająca

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 269

przełożonemu sprawowanie nad nim kontroli, nieobecność wprowadzona przez niego zostanie automatycznie zaakceptowana przez system. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. Można posłużyć się rozwijanym menu, za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów, o którą nam chodzi. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu, służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie; skoku do partii rekordów, która poprzedza właśnie przeglądaną; skoku do partii rekordów, która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej; skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi

• • • • WAŻNE:

zaawansowanych (o których mowa poniżej), system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów, które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia, edycji (tylko administrator, lub gdy nieobecność ma status Brak decyzji) bądź usunięcia danych (tylko administrator). Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego nieobecność za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu, osoba zatwierdzająca, kontrahent czy też czas nieobecności. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu, a także co niezwykle ważne – przycisk akcji , dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści, pełnej edycji (o ile nieobecność nie została już zaakceptowana bądź odrzucona) oraz usunięcia z bazy (tylko administrator); • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu, który jest aktualnie zalogowany. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje, że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do rekordów opisujących nieobecności, które sama wprowadziła do systemu. Wyjątkiem jest tutaj administrator systemu, który będzie mógł wybrać dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu; • kolumna Pracownik – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby, której dotyczy dana nieobecność. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących nieobecności wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć wszystkie rekordy opisujące nieobecności dotyczące użytkownika Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Pracownik taką właśnie wartość. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych nieobecności związane z Janem Kowalskim;

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 270

WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących nieobecności wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących nieobecności wg tego właśnie kryterium. Tak więc. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. aby znaleźć rekordy dotyczące nieobecności związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy w polu Kontrahent wpisać „Coca Cola”. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich nieobecności z danego okresu ustalić należy rozpiętość jaką system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących nieobecności. Do tego celu służą dwa pola Od. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. który przywołać można klikając w przycisk prawej stronie pól Od/Do. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych nieobecności danego użytkownika o akceptacji. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria.• kolumna Data – zawiera informację o czasie trwania nieobecności. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych nieobecnościom powiązanym z danym kontrahentem. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc.zawiera temat. Tak więc. Do w kolumnie Data. znajdujący się po • kolumna Zatwierdzający – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby kompetentnej do zatwierdzenia danej nieobecności. Tak więc. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące nieobecności z czasu kiedy Twoim szefem był Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Zatwierdzający taką właśnie wartość. kolumna Temat . kolumna Typ – kolumna zawiera typ danej nieobecności. kolumna Kontrahent zawiera nazwę kontrahenta. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 271 . aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące nieobecności związanych z urlopem wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Typ taką właśnie wartość. który powiązany jest z daną • • • nieobecnością. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. aby znaleźć rekordy dotyczące nieobecności o temacie zawierającym słowo „urlop” wystarczy w polu Temat wpisać „urlop”. których decydował Jan Kowalski. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Konkretną datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. który powiązany jest z daną nieobecnością.

WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. nieobecność ta automatycznie ma przyznany powtórnie status “Do akceptacji”. która została zaakceptowana. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych dotyczących nieobecności którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . która prosiła o zatwierdzenie danej nieobecności w każdej chwili (za wyjątkiem przypadku gdy została już co do niej podjęta decyzja) zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie ją opisującym. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu nieobecności znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. znajduje się także przycisk akcji . a następnie za pomocą formularza Dane dotyczące nieobecności wprowadzić niezbędne poprawki. Aby zmiany zostały zapisane. WAŻNE: W przypadku gdy użytkownik ma włączoną kontrolę przełożonego i zmieni informację dotyczącą nieobecności. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści na temat nieobecności. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 272 . Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza.Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. edycja zapisanych tam danych (tylko administrator lub gdy nie została jeszcze podjęta decyzja o udzieleniu zgody na nieobecność) oraz usunięcie rekordu (tylko administrator). Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Osoba. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu.

które zostały wprowadzone przez użytkowników systemu oraz oczekują na akceptację.Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Niezaakceptowane. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. natychmiast trafiają do specjalnej tabeli. Wyszukiwanie danych I tak po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich nieobecności. które zostały już przez nas zaakceptowane bądź odrzucone nie będzie można zmienić statusu na inny. iż na dole tabeli znajdują się trzy pola wyboru (Zaakceptowane. Tak więc rekordom dotyczącym nieobecności. Brak decyzji). a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli zawierającej rekordy może odbywać się na różne sposoby. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Jeśli dane nieobecność jest elementem serii – czyli została wygenerowana automatycznie jako część nieobecności cyklicznej dodatkowo pojawi się także opcja „Usuń serię” pozwalająca na usunięcie wszystkich rekordów będących składowymi danej nieobecności cyklicznej. Tabelę tę przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Intranet>Nieobecności do akceptacji. o którą nam chodzi. Dodatkowo system przypomina nam o nieobecnościach. w których wybrać należy jaki rodzaj statusu nieobecności nas interesuje. Nieobecności systemie ITCube mogą mieć trzy różne statusy: • • • nieobecności zaakceptowane. co do których nie podjęliśmy jeszcze żadnej decyzji. listę zawierającą rekordy z nieobecnościami. Nieobecności oczekujące na naszą akceptację Wszystkie rekordy zawierające opisy przewidywanych nieobecności. W zależności od tego jaki status został wybrany będą zmieniać się także opcje dostępne dla użytkownika. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 273 • • • • . za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. akceptacja których zależy od użytkownika aktualnie zalogowanego w systemie na danej stacji roboczej. Można posłużyć się rozwijanym menu. nieobecności czekające na decyzję osoby upoważnionej do podjęcia decyzji. skoku do partii rekordów. która poprzedza właśnie przeglądaną. skoku do partii rekordów. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. co do akceptacji których Przeglądając mamy/mieliśmy podjąć decyzję pamiętać należy. nieobecności niezaakceptowane. wyświetlając linki do nich prowadzące w Panelu głównym systemu ITCube (ramka Nieobecności do akceptacji).

a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego nieobecność za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. • kolumna Data – zawiera informację o czasie trwania nieobecności. dzięki któremu osoba uprawniona do akceptacji nieobecności ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści rekordu. edycji bądź usunięcia danych. których prosi Jan Kowalski. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich nieobecności z danego okresu ustalić należy rozpiętość jaką system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących nieobecności. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Tak więc.WAŻNE: Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi zaawansowanych (o których mowa poniżej). Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. aby znaleźć wszystkie rekordy opisujące nieobecności dotyczące użytkownika Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Pracownik taką właśnie wartość. Do tego celu służą dwa pola Od. z którym nieobecność jest powiązana. • kolumna Zatwierdzający – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby kompetentnej do zatwierdzenia danej nieobecności. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. który przywołać można klikając w przycisk prawej stronie pól Od/Do. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących nieobecności wg tego właśnie kryterium. osoba zatwierdzająca. której dotyczy dana nieobecność. • kolumna Pracownik – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. kontrahent. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych nieobecności związane z Janem Kowalskim. Konkretną datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. Do w kolumnie Data. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych nieobecnościom o akceptację. które do naszej akceptacji przedstawił Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel taką właśnie wartość. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu (naszego podwładnego). czy też czas trwania nieobecności. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących nieobecności wg tego właśnie kryterium. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. że dana osoba @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 274 znajdujący się po . pełnej edycji treści oraz zatwierdzenia bądź odrzucenia danej nieobecności (tylko administrator lub gdy decyzja w sprawie udzielenia zgody na nieobecność nie została jeszcze podjęta). Tak więc. który przedstawił nam do akceptacji daną nieobecność. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące nieobecności. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria.

Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. zatwierdzić bądź odrzucić. Rekordy. Tak więc. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. co do których ma podjąć decyzję. który wybrać będzie mógł dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu. Rekordy zawierające zapis o nieobecnościach już zatwierdzonych lub odrzuconych użytkownik nie będącym administratorem może jedynie przeglądać. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu nieobecności znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych nieobecnościom powiązanym z danym kontrahentem. aby znaleźć rekordy dotyczące nieobecności związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy w polu Kontrahent wpisać frazę „Coca Cola”. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Wyjątkiem jest tutaj administrator. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących nieobecności wg tego właśnie kryterium. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji na temat nieobecności. znajduje się także przycisk . który powiązany jest z daną nieobecnością. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 275 . • kolumna Typ – kolumna zawiera typ danej nieobecności. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące nieobecności związanych z urlopem wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Typ taką właśnie wartość. WAŻNE: W zależności od statusu danego rekordu liczba dostępnych opcji jest różna. jego zaakceptowanie bądź odrzucenie (w przypadku gdy nie została podjęta jeszcze decyzja) oraz w przypadku administratora systemu – edycja oraz usunięcie rekordu. Tak więc.będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do rekordów opisujących nieobecności. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. • kolumna Kontrahent zawiera nazwę kontrahenta. Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. co do których nie została podjęta jeszcze decyzja o ich akceptacji bądź odrzuceniu (status Brak decyzji) można przeglądać.

Odrzucenie nieobecności zawartej w danym rekordzie Jeśli decyzja co do akceptacji bądź odrzucenia nieobecności nie została jeszcze podjęta.Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 276 . Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Odrzuć nieobecność. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. a następnie za pomocą formularza Dodaj nieobecność wprowadzić Zatwierdzanie nieobecności zawartej w danym rekordzie Jeśli decyzja co do akceptacji bądź odrzucenia nieobecności nie została jeszcze podjęta. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji niezbędne poprawki. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Akceptuj nieobecność. niemniej jednak tylko wtedy gdy nie została jeszcze podjęta co do danego rekordu żadna decyzja. Edycji rekordu może dokonać także osoba zgłaszająca nieobecność. w każdej chwili upoważniony do tego użytkownik może dokonać zatwierdzenia danej nieobecności. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Administrator systemu lub użytkownik posiadający odpowiednie prawa może w każdej chwili zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie opisującym daną nieobecność. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat nieobecności którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Po potwierdzeniu swojej decyzji status nieobecności zostaje nieodwracalnie zmieniony na Zaakceptowany (Ewentualnej korekty może dokonać tylko administrator systemu). w każdej chwili upoważniony do tego użytkownik może dokonać odrzucenia danej nieobecności. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone podczas istnienia zadania w systemie. Po potwierdzeniu swojej decyzji status nieobecności zostaje nieodwracalnie zmieniony na Niezaakceptowany (Ewentualnej korekty może dokonać tylko administrator systemu).

dzięki któremu będzie można: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 277 . którzy będą mogli go rezerwować (pole Uprawnienia). Typy rezerwacji (*) Jak można będzie się zorientować podczas dodawania nowej rezerwacji. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. system ITCube umożliwia rezerwację bądź zwalnianie konkretnego obiektu. Wprowadzanie zasobów firmowych (*) Obowiązki zawodowe poszczególnych pracowników często wymagają od nich wykorzystania w określonym czasie różnego rodzaju dostępnych w firmie zasobów (np. samochodu. sali konferencyjnej). Dodatkowo w danej chwili dostępne będą tylko zasoby oznaczone jako aktywne. który chcemy zmienić. laptopa. aby wprowadzić również inne typy rezerwacji bardziej adekwatne dla naszej firmy. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. należy oczywiście wprowadzić do systemu te zasoby. w którym będzie można dokonać jego modyfikacji. • zmienić dane dotyczące zasobu – poprzez wybranie nazwy zasobu. WAŻNE: Jeżeli skojarzymy dodany zasób firmowy z konkretnym użytkownikiem to tylko on będzie mógł rezerwować ten zasób. Po wybraniu tej opcji system ITCube otworzy nowy formularz (Typy rezerwacji) składający się z dwóch okien. • usunąć wprowadzony wcześniej zasób – wybierając odpowiednią nazwę za pomocą rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj zasób i klikając w przycisk Usuń. którymi dysponuje konkretna firma.Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Zanim jednak przystąpimy do rezerwowania poszczególnych zasobów firmowych. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj zasób. Po wybraniu tej opcji system ITCube otworzy nowy formularz (Zasoby firmowe) składającego się z dwóch okien. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie. Do wprowadzania zasobów firmowych służy polecenie Intranet->Słowniki->Zasoby firmowe. w której koniecznie potrzebny zasób zostanie skierowany w inne miejsce. Opis w oknie Dodaj zasób oraz skojarzyć dany zasób firmowy z użytkownikami systemu. Aby uniknąć sytuacji. dzięki któremu można będzie: • wprowadzić do systemu zasób – wypełniając pole Nazwa. Typowymi wartościami mogą być: Wypożyczenie czy Delegacja. Dokonać tego można za pomocą polecenia Intranet->Słowniki->Typy rezerwacji z menu systemowego. każdej z nich można przydzielić odpowiedni typ. Wybrany zasób pojawi się w oknie Usuń/Modyfikuj zasób. Aby rekord został dodany należy wciskając przycisk Dodaj.

• • WAŻNE: Usunięcie typu rezerwacji z systemu nie usuwa związanych z nim rekordów. Wybranie tej opcji spowoduje otwarcie nowego formularza. Obok tego pola znajduje się mechanizm pozwalający zawęzić prezentowaną listę do zasobów wolnych w terminie zdefiniowanym w polach Data od/do. Kontakt – osoba kontaktowa pracująca u wyżej wskazanego kontrahenta. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 278 . • Etap projektu . • Data od/do (obowiązkowe) – pole. iż rekord dotyczący rezerwacji związany jest z typem. Rezerwacja zasobów firmowych Rezerwacji zasobu dokonać można za pomocą polecenia Intranet->Rezerwuj zasób firmowy. usunąć wprowadzony wcześniej typ rezerwacji – wybierając odpowiednią nazwę za pomocą rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ rezerwacji i wciskając przycisk Usuń. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ rezerwacji. z którą związana jest rezerwacja. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. który przywołać można klikając w przycisk znajdujący się po prawej stronie pola Data lub wpisać poprawną datę z klawiatury. za pomocą którego określić należy daty rozpoczęcia/zakończenia rezerwacji. Powoduje jedynie adnotację. z którym związana jest rezerwacja. który zamierzamy zarezerwować (o ile mamy prawa do rezerwowania danego zasobu). • Projekt – rozwijane menu pozwalające przyporządkować rezerwację wybranego wcześniej zasobu firmowego do konkretnego projektu. W przypadku dodawania rezerwacji kilkudniowej należy ręcznie zmodyfikować dzień zakończenia rezerwacji. z którą związana jest rezerwacja. który chcemy zmienić.rozwijane menu pozwalające przyporządkować rezerwację wybranego wcześniej zasobu firmowego do konkretnego etapu projektu. Kontrahent – firma. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz.• wprowadzić do systemu nowy typ rezerwacji – wypełniając pole Nazwa w oknie Dodaj typ rezerwacji a następnie wciskając przycisk Dodaj. zmienić nazwę istniejącego typu – poprzez wybranie nazwy typu. • Opis – pole służące opisaniu rezerwacji. • Zasób (Obowiązkowe) – rozwijane menu. Daty wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. w którym znaleźć można następujące pola: • Temat (Obowiązkowe) – Pole pozwalające na wprowadzenie krótkiego opisu dodawanej rezerwacji. za pomocą którego wybieramy ten zasób firmowy (spośród wprowadzonych wcześniej do systemu za pomocą polecenia Intranet->Słowniki>Zasoby firmowe). w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. który został usunięty. • • • Pracownik – Pracownik.

Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. kontrahent oraz data rezerwacji. Tabelę tę przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Intranet->Rezerwacje zasobów. o którą nam chodzi. która poprzedza właśnie przeglądaną. skoku do partii rekordów. opis rezerwacji. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym produktem/usługą). Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj rezerwacjami składa się z dwóch okien. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Przeglądanie rezerwacji zasobów firmowych Wszystkie rekordy zawierające rezerwacje zasobów firmowych trafiają do specjalnej tabeli. bądź zrezygnować z wprowadzania rezerwacji do systemu poprzez wybranie przycisku Anuluj. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj rezerwacjami. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Tabela ta podzielona jest na sześć kolumn. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. w czasie. system nie dopuści do zapisania danej rezerwacji oraz poinformuje nas o tym za pomocą komunikatu „Rezerwacja koliduje z wcześniej zaplanowanymi”. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Gdy już poprawnie ustalimy wszystkie parametry rezerwacji zasobu firmowego kliknąć należy na przycisk Zapisz. wyjątkiem jest administrator. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. każda partia grupuje dziesięć rekordów. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria.Ważne: Jeżeli spróbujemy zarezerwować zasób. który choć w części pokrywa się z już istniejącą rezerwacją. Można posłużyć się rozwijanym menu. skoku do partii rekordów. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia bądź usunięcia danych (można usunąć tylko swoje rezerwacje. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego rezerwację za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. nazwa zasobu. który może usunąć dowolny rekord). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 279 .

W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć rekordy dotyczące rezerwacji związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy w polu Kontrahent @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 280 . Tak więc.zawiera opis danej rezerwacji. znajdujący się po prawej stronie • • • kolumna Zasób – kolumna zawiera nazwę zasobu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. lub usunięcia rekordu (o ile jest do tego uprawniony). Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych rezerwacjom.• kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. • kolumna Kontrahent . aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich rezerwacji z danego okresu ustalić należy rozpiętość czasową jaką system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących nieobecności. dzięki któremu użytkownik ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści rekordu. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Do tego celu służą dwa pola Od. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące rezerwacji dokonanych przez Jana Kowalskiego wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Pracownik taką właśnie wartość. Tak więc. Tak więc. Konkretną datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych rezerwacjom dokonanych przez tego użytkownika. kolumna Temat . aby znaleźć rekordy dotyczące rezerwacji opisane jako „Projektor zarezerwowany na prezentację” wystarczy w polu Temat wpisać taką frazę. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących rezerwacje wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących rezerwacje wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących rezerwacje wg tego właśnie kryterium. który zarezerwował dany zasób. który został zarezerwowany. Tak więc. kolumna Data – zawiera informację o czasie trwania rezerwacji. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące rezerwacji wpisanych przez Jana Kowalskiego wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel taką właśnie wartość. Do w kolumnie Data. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące rezerwacji zasobu „Laptop firmowy” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Zasób taką właśnie wartość. które wprowadzone zostały przez tego użytkownika. Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych rezerwacjom tego przedmiotu. który przywołać można klikając w przycisk pól Od/Do. który powiązany jest z daną rezerwacją. kolumna Pracownik – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu.zawiera nazwę kontrahenta. który wprowadził do systemu dany rekord. Wynikiem takiego rezerwacjom działania będzie taki wyświetlenie wszystkich rekordów Istnieje również możliwość poświęconych zastosowania zawierającym temat. • wyszukiwania za pomocą wzorców.

edycja zapisanych tam danych (tylko administrator lub właściciel rekordu) oraz usunięcie rekordu (tylko administrator). Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści na temat rezerwacji. Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. Aby zmiany zostały zapisane.wpisać „Coca Cola”. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. znajduje się także przycisk akcji . Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych dotyczących rezerwacji którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . a następnie za pomocą formularza Dane dotyczące rezerwacji wprowadzić niezbędne poprawki. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych rezerwacjom powiązanym z danym kontrahentem. Osoba. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 281 . • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. która zgłosiła chęć rezerwacji zasobu w każdej chwili może zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie ją opisującym. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu rezerwacji znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji.

dla nowo przyjętych pracowników. Miesięczny kalendarz umożliwia także szybkie dodawanie rezerwacji. Jeśli chcemy by system wyświetlił kalendarz rezerwacji na konkretny dzień wystarczy z poziomu kalendarza rezerwacji. które można otrzymać wybierając opcje Intranet->Rezerwuj zasób. Dzięki nim możliwe będzie przeglądanie rezerwacji dotyczących konkretnego zasobu bądź dokonanych przez wybranych użytkowników systemu ITCube. Następnie należy wybrać godziny w jakich rezerwacja ma trwać oraz kliknąć w przycisk Rezerwuj zasób. Inaczej wygląda wypisanie rezerwacji kilkudniowej. Po wybraniu tej opcji @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 282 . System zapamięta ustawienia parametrów Zasób i Pracownik oraz Dział oraz otworzy nowe okno z dniowym kalendarzem Wprowadzanie tematów pomocy wewnętrznej (*) Pomoc wewnętrzna w przedsiębiorstwie jest bardzo wygodnym narzędziem. Aby skorzystać z tej możliwości należy wybrać opcję Intranet->Kalendarz rezerwacji. Dobrze przemyślana jest w stanie zaoszczędzić wiele czasu lub nawet zastąpić szkolenia np. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Zanim rozpoczniemy budować pomoc wewnętrzną należy zdefiniować tematy pomocy. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Aby zarezerwować zasób należy kliknąć w przycisk akcji znajdujący się obok numeru dnia. Każda komórka tabeli reprezentuje pojedynczy dzień (numer dnia jest podany w lewym górnym rogu). Następnie program otworzy okno Kalendarz miesięczny zawierające tabelę z rozkładem rezerwacji na dni. W przypadku rezerwacji jednodniowych obok nazwy rezerwacji system wypisuje zakres jej czasu trwania. na który chcemy dokonać rezerwacji. Na dole Miesięcznego kalendarza znajdują się dodatkowe pola Zasób oraz Pracownik i Dział. czas zakończenia (w ostatnim dniu jej trwania) a dni pośrednie rezerwacji są oznaczone jako Całodniowa. miesięcznego wybrać interesujący nas dzień. Kalendarz rezerwacji System ITCube umożliwia łatwe przeglądanie rezerwacji w obrębie jednego miesiąca bądź konkretnego dnia. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Aby to uczynić należy wybrać polecenie Intranet->Słowniki->Tematy pomocy.znajdujący się na dole formularza. w której wypisane są wszystkie rezerwacje na konkretny dzień. W rezultacie system otworzy nowe okno. które zawiera czas rozpoczęcia rezerwacji (w pierwszym dniu trwania). iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. identyczne z tym.

WAŻNE: Aby wyświetlić listę pozycji poświęconych danemu tematowi należy kliknąć na nazwę tematu. Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie pomocy w trybie odczytu. Tak więc jeśli zależy nam na określonym porządku należy treść pytań poprzedzać numerami porządkowymi. Treść tego pola zostanie wyświetlona gdy użytkownik kliknie na link symbolizujący dane pytanie w liście pozycji dotyczących danego tematu. • Prawa – sekcja pozwalająca określić które grupy użytkowników będą miały prawo do odczytu oraz edycji dodawanego rekordu. znajdujący się po jej lewej stronie oraz Przeglądanie pomocy wewnętrznej Przeglądu pomocy dokonujemy używając polecenia Intranet->Pomoc wewnętrzna. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. dzięki któremu można będzie: • wprowadzić do systemu nowy temat pomocy – wypełniając pole Nazwa w oknie Dodaj temat pomocy a następnie wciskając przycisk Dodaj. Definiowanie treści pomocy wewnętrznej (*) Definicji treści pomocy wewnętrznej dokonać można za pomocą polecenia Intranet->Pomoc wewnętrzna. • Odpowiedź – pole zawierające szczegółową odpowiedź na zdefiniowane w poprzednim polu pytanie. Wybranie tej opcji przez administratora lub osobę z uprawnieniami do tworzenia pomocy wewnętrznej spowoduje wyświetlenie dotychczasowej pomocy w trybie edycji. • zmienić nazwę istniejącego tematu – poprzez wybranie nazwy tematu. Pomoc składa się z głównych tematów oraz pozycji z nimi związanych. Jeśli zaistnieje taka potrzeba dana pozycja może zostać zmieniona bądź usunięta. Usunięcia/Edycji pozycji dokonuje się wciskając przycisk wybierając odpowiednią opcję.system ITCube otworzy nowy formularz (Tematy pomocy) składający się z dwóch okien. na które pracownik chce znaleźć odpowiedź. Zarówno tematy jak i ich pozycje posortowane są alfabetycznie. WAŻNE: Lista pozycji wyświetlana jest w porządku alfabetycznym. który chcemy zmienić. • usunąć wprowadzony wcześniej temat – wybierając odpowiednią nazwę za pomocą rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj temat pomocy i klikając w przycisk Usuń. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. które zostanie wyświetlone na liście pozycji dotyczących danego tematu. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj temat pomocy. By dodać do danego tematu nową pozycję (parę Pytanie/Odpowiedź) wystarczy kliknąć w przycisk znajdujący się po jego lewej stronie i z menu kontekstowego wybrać opcję Dodaj pozycję. Otwarty zostanie formularz z następującymi polami: • Pytanie – pole. Zawiera pytanie. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 283 .

Stworzenie takiego sklepu jest możliwe również dzięki systemowi ITCube. O firmie/Konfiguracja Polecenie Ekstranet->O firmie/Konfiguracja otwiera nowy formularz. który wyposażony został w odpowiednie narzędzia umożliwiające konfigurację i zarządzanie takim właśnie wirtualnym punktem sprzedaży. Ekstranet Jedną z najnowocześniejszych form sprzedaży. System ITCube oferuje jednak o wiele więcej niż zwykły sklep internetowy. która w szybkim tempie rozwija się dzięki sieciom komputerowym jest sprzedaż na odległość – dokonująca się za pomocą tzw. którym podczas zakładania ich profilu przydzielone zostały prawa zarządzania Ekstranetem. sklepów internetowych. Drugie z okien (Dodatkowe dane dotyczące ekstranetu) służy określeniu dodatkowych parametrów. w którym właściciel ekstranetu zadecydować może czy dostęp do zasobów sklepu internetowego uzyska osoba kontaktowa reprezentująca jednego z naszych kontrahentów dopiero po procesie rejestracji (opcja Login wymagany) bądź od razu po wejściu na stronę (opcja Login niewymagany). Dzięki modułowi Ekstranet możliwe jest także stworzenie nowego kanału komunikacji z klientem. Dodatkowo w przypadku posiadania modułu Serwis. Wszystkie opcje związane z modułem Ekstranet zgromadzone zostały w menu Ekstranet i są dostępna dla administratora systemu oraz wszystkich tych użytkowników. I tak mamy tu do czynienia z następującymi polami: • Logowanie . formularze. które ukażą się Ekstranecie w zakładce O firmie.co spowoduje otworzenie nowego okna z odpowiedzią na nie. Ekstranet umożliwi składanie zleceń serwisowych Klientom oraz możliwość sprawdzenia stanu ich realizacji. W drugim przypadku wejście na strony @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 284 .Po odnalezieniu interesującego nas pytania wystarczy nacisnąć je . za pomocą którego można skonfigurować wygląd oraz parametry Ekstranetu. Cały formularz podzielony jest na dwa okna. Oprócz sprzedaży moduł ten oferuje nam możliwość komunikacji z grupami kontrahentów poprzez tablicę ogłoszeń.pole. Pierwsze z nich (Dane dotyczące informacji) służy do wprowadzenia informacji. udostępnianie kontrahentom dokumentów firmowych oraz umożliwienie im wglądu w etap realizacji złożonych przez nich zamówień. Podgląd Opcja Ekstranet->Podgląd umożliwia obejrzenie stworzonej przez nas strony internetowej oraz sklepu w odrębnym oknie oraz przetestowanie poprawności działania wszystkich jego mechanizmów. Dodatkowo na górze okna Lista dostępnych tematów oraz pytań/odpowiedzi znajdują się mechanizmy do łatwego wyszukiwania odpowiedzi na nurtujące nas pytanie. Szukanie w bazie pomocy intranetowej możliwe jest po kategorii oraz dowolnej frazie zawartej w pytaniu lub odpowiedzi.

Kiedy zakończymy wpisywać treść należy zapisać nowo stworzoną stronę główną w systemie za pomocą przycisku Zapisz. • Słowa kluczowe – pole edycyjne. który wyświetlany będzie na górnej belce przeglądarki internetowej. wybranie którego spowoduje otwarcie okna edycyjnego – identycznego z tym jakie wypełnić należy podczas wprowadzania treści strony głównej. wciśnięcie którego spowoduje zapisanie pliku konfigurującego. Strona główna Polecenie Ekstranet->Strona główna umożliwia zaprojektowanie strony głównej ekstranetu. Regulamin Bardzo ważny z punktu widzenia kontaktów z klientem jest regulamin określający zasady na jakich sklep internetowy oraz punkt informacyjny podejmuje się świadczyć swoje usługi. odczytywania informacji/dokumentów itd. Za jego pomocą możliwe jest umieszczenie na tej stronie dowolnego pliku graficznego. Zawsze można również zrezygnować z zapisywania wyników swojej pracy – wybierając przycisk Anuluj. • Opis słów kluczowych – pole edycyjne umożliwiające podanie krótkiego opisu strony – również na potrzeby mechanizmów poszukiwawczych. Dokładny opis okna edycyjnego służącego umieszczaniu treści znaleźć można w Aneksie. Ogłoszenia są następnie widoczne przez kontrahentów systemu na ekstranetowej tablicy ogłoszeń. główna widoczna – pole służące określeniu czy kategoria główna ma być widoczna w Ekstranecie. Jego treść umieścić można za pomocą polecenia Ekstranet->Strona regulaminowa. System ITCube daje oczywiście możliwość zamieszczenia na stronach tworzonego za jego pomocą ekstranetu takiego właśnie regulaminu. Kiedy zakończymy wpisywać treść należy zapisać nowo stworzony regulamin w systemie za pomocą przycisku Zapisz. Dokładny opis okna edycyjnego znaleźć można w Aneksie. Wszystkie wprowadzone ustawienia zaakceptować można za pomocą przycisku Zapisz. Wprowadzanie nowego ogłoszenia Jednym ze sposobów komunikacji mającej na celu powiadomienie dużej grupy ludzi o zaistniałym zdarzeniu jest dodawanie ogłoszeń. Tryb ten jednak gwarantuje.ekstranetu możliwe jest więc także dla dowolnej osoby. • Kat. Zawsze można również zrezygnować z zapisywania wyników swojej pracy – wybierając przycisk Anuluj. • Tytuł – pole służące określeniu tytułu naszej strony. a także odpowiednio sformatowanego tekstu. Ogłoszenia wprowadzamy do systemu za pomocą @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 285 . Moduł ekstranetowy służy więc w tym przypadku tylko za narzędzie prezentacji asortymentu firmy. iż użytkownik ekstranetu nie będzie miał dostępu do składania zamówień. w którym podać należy słowa kluczowe ułatwiające wyszukiwarkom internetowym zakwalifikowanie naszej strony do odpowiedniej kategorii tematycznej.

Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas dodawania ogłoszenia . I tak w formularzu tym znaleźć będziemy mogli następujące pola: Temat (obowiązkowe) – pole pozwalające zdefiniować temat ogłoszenia. • Kontakt – rozwijane menu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 286 znajdujący się po lewej stronie pola Data. Data (obowiązkowe) – pola umożliwiające określić zakres czasowy. za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. którego dotyczyć będzie tworzona właśnie wiadomość. • Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające wybór (spośród wcześniej wprowadzonych do systemu firm) tego kontrahenta. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu wybranego powyżej projektu. Plik dołącza się klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola Dokumenty. klawiatury pamiętając o zachowaniu użyciu • • • . Wskazany w tym polu kontrahent (po zalogowaniu się do modułu ekstranet) będzie miał możliwość wglądu w tę informację nie zależnie od wybranych opcji w polu Odczyt. w którym będzie publikowana informacja. Ostatnie dwa pola formularza definiują Prawa dostępu do tworzonego właśnie rekordów. którego dotyczyć będzie wprowadzane właśnie do systemu ogłoszenie.pole umożliwiające dołączenie do wiadomości dowolnych plików. Aby wybrać kilka grup jednocześnie należy trzymając przyciśnięty klawisz CTRL wybrać interesujące nas grupy klikając na nie lewym przyciskiem myszki. Po kliknięciu na wyżej wspomniany przycisk system powinien otworzyć nowe okno. w którym wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj klikając przycisk dokument) w systemie pliki.polecenia Ekstranet->Dodaj ogłoszenie Po wybraniu wyżej wspomnianej opcji. • • Odczyt – lista grup kontrahentów. Więcej na temat dołączania plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. Dokumenty . • Projekt – rozwijane menu. za pomocą którego dokonać możemy wyboru osoby kontaktowej dla wybranej powyżej firmy. Są to następujące pola: Odczyt/zapis – pola pozwalające określić. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. którzy będą mogli odczytać wprowadzane ogłoszenie. • Etap projektu – rozwijane menu. Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. otwarty zostanie nowy formularz Dodaj ogłoszenie. które zawierać mogą informacje istotne z punktu widzenia osoby tworzącej ogłoszenie. który przywołać można klikając w przycisk Datę można także wprowadzić przy odpowiedniego formatu daty. Za pomocą tego ogłoszenia określić będziemy mogli wszystkie parametry nowo tworzonej wiadomości. którego dotyczyć będzie wprowadzane właśnie do systemu ogłoszenie. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu bądź edycji danych opisujących ogłoszenie. • • Treść – pole edycyjne umożliwiające wpisanie treści samego ogłoszenia.

iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas informacje. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Ogłoszenia. Można posłużyć się rozwijanym menu. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 287 . należy zatwierdzić go klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . typ informacji. skoku do partii rekordów. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie ogłoszeń Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. każda partia grupuje dziesięć rekordów. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści ogłoszenia. Wyszukiwanie danych Formularz Ogłoszenia składa się z dwóch okien. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym ogłoszeniem). Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. o którą nam chodzi. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. edycji bądź usunięcia danych.Aby rekord został wprowadzony do systemu. Kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. jej edycja oraz usunięcie danej wiadomości. Do tego celu służy polecenie Ekstranet->Ogłoszenia. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. skoku do partii rekordów. która poprzedza właśnie przeglądaną. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej informacji za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. firma z jaką powiązana jest dana informacja czy też jej data wprowadzenia do systemu wyznaczana datami rozpoczęcia i zakończenia.

ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących informacji. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych ogłoszeniom które „dotyczą” spotkań. aby znaleźć rekordy dotyczące ogłoszeń związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy wpisać w polu Kontrahent identyczną nazwę. według ich daty początkowej. Do w kolumnie Data. Jeśli nie pamiętamy pełnego tematu ogłoszenia możemy zastosować wyszukiwania za pomocą wzorców. której twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. Podczas wyszukiwania względem treści ogłoszenia możemy zastosować wyszukiwania za pomocą wzorców. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnej informacji wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. znajdujące się • • kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. • • WAŻNE: Po lewej stronie przycisku „Szukaj” umieszczony został mechanizm pozwalający na szybkie zawężenie wyników do ogłoszeń o typie „Intranetowe” bądź „Ekstranetowe”. kolumna Data – zawiera informację o dacie aktualności danego ogłoszenia. Do. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom o temacie „Nowa Promocja”. aby znaleźć rekordy dotyczące ogłoszeń które w treści zawierają ciąg „Spotkanie” wystarczy wpisać w polu Treść identyczny ciąg znaków. Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom powiązanym z danym kontrahentem. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. z którym związana jest określona wiadomość. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. Do tego celu służą dwa pola Od. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. który jest integralną częścią systemu ITCube. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich wiadomości stworzonych przez Jana Kowalskiego. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy kontrahenta możemy zastosować wyszukiwania za pomocą wzorców.• kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. aby znaleźć rekordy dotyczące ogłoszeń o temacie „Nowa promocja” wystarczy wpisać w polu Temat identyczną nazwę. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. który wprowadził do systemu dane ogłoszenie. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku po prawej stronie pól Od. kolumna Opis – zawiera treść ogłoszenia. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 288 . Tak więc. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich ogłoszeń. kolumna Temat – zawiera temat zdefiniowany przez użytkownika systemu. aby znaleźć informację.

Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 289 . Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. który wypełnić należało podczas wprowadzania nowego ogłoszenia (Ekstranet->Dodaj ogłoszenie). Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu informacji znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji (o ile grupa użytkowników posiada przyznane prawa do jej odczytu). znajduje się także przycisk . w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone (Ekstranet->Dodaj ogłoszenie) podczas tworzenia nowej wiadomości informacje.WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. edycja zapisanych tam danych oraz ich usunięcie (o ile grupa użytkowników posiada przyznane prawa do jej zapisu). Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania ogłoszenia którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria.

Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. każda partia grupuje dziesięć rekordów. skoku do partii rekordów.Za pomocą tego formularza użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranego wcześniej ogłoszenia i może dowolnie je zmodyfikować. Do tego celu służy polecenie Ekstranet->Zamówienia. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. skoku do partii rekordów. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Wyszukiwanie danych Formularz Zamówienia składa się z dwóch okien. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 290 . Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zamówienia. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. która poprzedza właśnie przeglądaną. Zamówienia Posiadający odpowiednie uprawnienia użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać przeglądu wszystkich wprowadzonych do systemu za pomocą mechanizmu sklepu internetowego zamówień oraz dokonać ich rejestracji w systemie bądź odrzucenia. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym zamówieniem). o którą nam chodzi. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Można posłużyć się rozwijanym menu. Aby zmiany zostały zapisane. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej.

Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 291 . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku • znajdujące się po prawej stronie pól Od. która złożyła zamówienie w imieniu danego kontrahenta. Tak więc. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim zamówieniom złożonym przez osobę o nazwisku Kowalski. Do tego celu służą dwa pola Od. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. aby znaleźć rekordy dotyczące zamówień złożonych w ekstranecie przez firmę „Coca Cola” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwa frazę „Coca Cola” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj.Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz daty złożenia zamówienia. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. według ich daty wprowadzenia. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim zamówieniom związanych z kontrahentami o nazwę „Coca Cola”. który jest integralną częścią systemu ITCube. • kolumna Kontakt – pole zawierające informację o osobie kontaktowej. który złożył w systemie dane zamówienie. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu za pomocą takich danych jak: nazwa kontrahenta. Okno składa się z czterech kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących zamówień. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zamówień. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zamówień związanych z osobą o nazwisku Kowalski. • kolumna Data złożenia – zawiera informację o dacie wprowadzenia danego zamówienia do systemu. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Do w kolumnie Data złożenia. Tak więc. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Osoba kontaktowa frazę „Kowalski” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Tak więc. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. akceptacji oraz usunięcie danego rekordu. Do. akceptacji bądź usunięcia danych. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści zamówienia.

Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. które otrzymamy wybierając opcję Handel->Dodaj ofertę/zamówienie. do której dostęp uzyskać można za pomocą polecenia Handel->Zamówienia. klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Akceptacja zamówienia W każdej chwili istnieje możliwość akceptacji danego zamówienia. Korzystając z tego formularza można w dowolny sposób edytować dane zamówienia. Usuwanie rekordu Każdy z rekordów poświęconych zamówieniom można w dowolnej chwili usunąć z systemu (zanim zamówienie zostało zaakceptowane). Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. akceptacja (rejestracja w systemie) oraz usunięcie rekordu poświęconego danemu zamówieniu (opcja dostępna tylko dla administratora). lub Handel->Oferty (o ile został zmieniony status zamówienia ekstranetowego na Ofertę). Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 292 . Ostatnim krokiem akceptacji zamówienia ekstranetowego jest kliknięcie w przycisk Zapisz. Po wydaniu tego polecenia system otworzy nowe okno identyczne z tym. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat zamówienia którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony .Podgląd / Akceptacja zamówień / Usuwanie wyszukanych rekordów zamówień Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Akceptuj zamówienie. znajduje się także przycisk akcji . Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • • klikając lewym przyciskiem myszki w dowolne pole wybranego z listy wyników zamówienia. Po wykonaniu tego kroku rekord zostanie automatycznie przeniesiony do tabeli Zamówienia. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje na temat zamówienia zgromadzone podczas wprowadzania zamówienia do systemu (okno: Dane dotyczące zamówienia ekstranetowego). Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Dodatkowo zostaną wypełnione wszystkie pola z informacjami dotyczącymi zamówienia ekstranetowego. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji.

Zlecenia serwisowe Posiadający odpowiednie uprawnienia użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać przeglądu wszystkich wprowadzonych do systemu za pomocą Ekstranetu zleceń serwisowych oraz dokonać ich rejestracji w systemie bądź odrzucenia. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Do tego celu służy polecenie Ekstranet>Zlecenia serwisowe. aby znaleźć @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 293 . Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. akceptacji bądź usunięcia danych. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów.wybranego rekordu. skoku do partii rekordów. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Wyszukiwanie danych Formularz Zlecenia serwisowe składa się z dwóch okien. Tak więc. akceptacji oraz usunięcie danego rekordu. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu za pomocą takich danych jak: nazwa kontrahenta. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . • kolumna Data złożenia – zawiera informację o dacie wprowadzenia danego zlecenia do systemu. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści zlecenia. Można posłużyć się rozwijanym menu. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Okno składa się z czterech kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. skoku do partii rekordów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. każda partia grupuje dziesięć rekordów. która poprzedza właśnie przeglądaną. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz daty złożenia zlecenia. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. o którą nam chodzi. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym zamówieniem). Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zlecenia serwisowe.

Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim zleceniom serwisowym złożonym przez osobę o nazwisku Kowalski. Podgląd / Akceptacja zleceń / Usuwanie zleceń Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim zleceniom serwisowym związanych z kontrahentami o nazwę „Coca Cola”. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Kontakt frazę „Kowalski” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. • kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Tak więc. Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • • klikając lewym przyciskiem myszki w dowolne pole wybranego z listy wyników. który jest integralną częścią systemu ITCube. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji. według ich daty złożenia. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Tak więc. Do tego celu służą dwa pola Od. która złożyła zlecenie w imieniu danego kontrahenta. akceptacja (rejestracja w systemie) oraz usunięcie rekordu poświęconego danemu zleceniu (opcja dostępna tylko dla administratora). znajdujące się po prawej Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie. klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Do w kolumnie Data złożenia. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zamówień związanych z osobą o nazwisku Kowalski. aby znaleźć rekordy dotyczące zleceń serwisowych złożonych w ekstranecie przez firmę „Coca Cola” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Kontrahent frazę „Coca Cola” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy.rekordy dotyczące wszystkich zleceń serwisowych. który złożył w systemie dane zlecenie. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku stronie pól Od. Do. • kolumna Kontakt – pole zawierające informację o osobie kontaktowej. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. znajduje się także przycisk akcji . Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 294 .

I tak po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Formularze. Dodawanie nowego formularza @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 295 .Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Po wykonaniu tego kroku rekord zostanie automatycznie przeniesiony do tabeli zleceń serwisowych. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat zamówienia którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Dodatkowo zostaną wypełnione wszystkie pola z informacjami wprowadzonymi w zleceniu ekstranetowym. Jako. Po wydaniu tego polecenia system otworzy nowe okno identyczne z tym. do której dostęp uzyskać można za pomocą polecenia Serwis->Zlecenia serwisowe. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Korzystając z tego formularza można w dowolny sposób edytować dane zlecenia. iż formularz może zostać wykorzystany przez dowolną osobę (niekoniecznie zarejestrowanego klienta) można go wykorzystać np. Usuwanie rekordu Każdy z rekordów poświęconych zleceniom można w dowolnej chwili usunąć z systemu (zanim zlecenie zostało zaakceptowane). do pobierania informacji o kontrahentach. których interesuje współpraca z naszą firmą. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Akceptuj zlecenie. które otrzymamy wybierając opcję Serwis->Dodaj zlecenie serwisowe. w którym będziemy mogli dodać nowe formularze. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje na temat zlecenia serwisowego. Polecenie Ekstranet>Formularze umożliwia administrowanie formularzami dostępnymi w systemie. Akceptacja zlecenia W każdej chwili istnieje możliwość akceptacji danego zlecenia. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Formularze będą dostępne dla każdej osoby korzystającej ze stron naszego ekstranetu nawet bez uprzedniego zarejestrowania się w systemie (o ile w konfiguracji ekstranetu ustawiliśmy opcję Logowanie na wartość Login niewymagany). bądź zmodyfikować/usunąć już istniejące. Formularze (*) System ITCube pozwala na umieszczanie na stronach ekstranetu dowolnej ilości formularzy. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Ostatnim krokiem akceptacji zlecenia ekstranetowego jest kliknięcie w przycisk Zapisz.

Lista zgłoszeń z formularzy Dane zgłoszone przez odwiedzających naszą stronę internautów. System oferuje także mechanizmy łączenia korespondencji w dialogi mailowe (zbiory listów składających się na jeden @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 296 . Pozwoli to jednocześnie na podgląd wszystkich informacji dotyczących zgłoszenia jak i na automatyczne zarejestrowanie kontrahenta w bazie systemu ITCube. bądź usunięcia go z systemu. należy zaznaczyć okno Formularz domyślny. Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj formularz i poprawienie tekstu. z którymi utrzymujemy kontakty handlowe. Jeżeli zależy nam na ustaleniu formularza. Po wypełnieniu pól nowy rekord zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj. Jako.Nowy formularz rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj pozycję słownika: • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dany sposób będzie funkcjonował w systemie. za pomocą dostępnych na naszych stronach ekstranetowych formularzy. Jeśli nie chcemy dokonać rejestracji kontrahenta w systemie z menu kontekstowego należy wybrać opcję Usuń rekord. Usunąć rekord można wciskając przycisk Usuń. na które chcemy uzyskać odpowiedź od osoby odwiedzającej naszą stronę ekstranetową. który pojawi się w polu edycyjnym poniżej zatwierdzając następnie swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz. Każde zgłoszenie opisane jest poprzez Nazwę kontrahenta oraz jego Adres. WAŻNE: Lista dostępnych formularzy wyświetlana jest w porządku alfabetycznym. Po wybraniu tego polecenia system wyświetli listę wszystkich formularzy (w porządku alfabetycznym) wraz z listami zgłoszeń w obrębie każdego z nich. przeglądać możemy używając polecenia Ekstranet>Lista zgłoszeń. który będzie domyślnie wyświetlany jako pierwszy. co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj. Obsługa poczty elektronicznej w systemie ITCube System ITCube umożliwia porozumiewanie się nie tylko za pomocą systemu informacji i nie tylko z pracownikami naszej firmy. bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu. była pytaniem. Modyfikowanie/Usuwanie formularza W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania nazwy istniejącego formularza. Przewidziana została również możliwość wysyłania oraz odbioru wiadomości e-mail do/od osób. Chcąc wyświetlić wszystkie dane dotyczące zgłoszenia należy użyć przycisku znajdującego się po jego lewej stronie oraz z menu kontekstowego wybrać opcję Zarejestruj kontrahenta. iż nazwa ta będzie widoczna przez osobę używającą naszych stron ekstranetowych ważne by dobrze oddawała sens formularza np.

Sekcja pierwsza.podając jego nazwę w polu Nazwa. Aby rozpocząć zarządzanie grafikami należy wybrać opcję System->Baza grafik. który chcemy zmienić. • zmodyfikować szablon . umożliwia zarejestrowanie pliku graficznego w systemie ITCube. a następnie wprowadzić aktualne dane. Szablonem może być przykładowo stopka użytkownika lub przygotowany list reklamowy. Swoją decyzję należy zatwierdzić wciskając klawisz Zapisz. określając czy ma to być szablon prywatny (widoczny jedynie przez właściciela) czy publiczny (widoczny przez wszystkich użytkowników). Dla usprawnienia procesu rozsyłania wiadomości system zakłada także możliwość tworzenia specjalnych grup użytkowników. ujmujących wszystkie osoby spełniające pewne określone podczas tworzenia tych grup warunki. Po wykonaniu tych czynności należy dodać szablon klikając w przycisk Dodaj znajdujący się na dole formularza. Następnie należy wprowadzić temat oraz właściwą treść szablonu oraz odpowiedniego ją sformatować.poprzez wybranie nazwy szablonu. I tak aby zdefiniować szablon listu lub go uaktualnić należy wybrać opcję Mail/Faks->Szablony>Szablony maili. Do tego celu służą trzy rzędy ikon umieszczonych bezpośrednio nad polem edycyjnym: Dokładny opis pola edycyjnego znaleźć można w Aneksie. Aby zmodyfikować konkretną grafikę należy wybrać ją z rozwijanej listy w polu Plik. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 297 . Ścieżka dostępu do pliku. Analogicznie aby usunąć grafikę należy wybrać ją z rozwijanej listy w polu Plik a następnie kliknąć w przycisk Usuń. W przypadku Grafiki publicznej wszyscy użytkownicy będą mogli wykorzystywać zarejestrowany plik graficzny. Następnie program otworzy formularz Szablony maili. typu oraz wyglądu szablonu. Następnie należy wprowadzić aktualne dane dotyczące nazwy.dialog). dzięki któremu będziemy mogli: • dodać nowy szablon . Swoją decyzję należy zatwierdzić wciskając klawisz Dodaj. umożliwia zmienienie nazwy lub typu już zarejestrowanego pliku graficznego w systemie ITCube. którą następnie będziemy wykorzystywać przy tworzeniu maili (faksów). Sekcja druga. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Szablony listów elektronicznych Aby przyspieszyć wysyłanie maili. Grafika prywatna oznacza. System otworzy formularz Baza grafik składający się z dwóch sekcji. Wciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje przeniesienie użytkownika do Panelu głównego systemu ITCube co równoznaczne będzie z nie wprowadzeniem do systemu żadnej nowej grafiki. W każdej chwili możemy podglądnąć grafikę klikając w ikonę znajdujący się obok pola Plik. Modyfikuj/Usuń grafikę. natomiast gdy oznaczymy obrazek jako Domyślne logo firmowe to będzie on widoczny na wydruku oferty bądź rewersu serwisowego. iż obrazek będzie widoczny tylko i wyłącznie przez właściciela pliku. system ITCube umożliwia stworzenie szablonów listów. Grupy takie wykorzystuje się następnie w kampaniach mailingowych. Właściwy plik wskazujemy wybierając go za pomocą przycisku Przeglądaj. Baza grafik wykorzystywana w redagowaniu e-maili oraz faksów Za nim zaczniemy redagować maile lub faksy sensownym wydaje się zbudowanie bazy grafik. Do dyspozycji mamy trzy różne typy grafik.

Załączniki . Kontakt – pole. !Kontakt_Nazwisko!. Kontrahent – pole. w którym możemy związać list z kontrahentem. Dzięki temu odpowiedź na nasz list zostanie automatycznie spięta z projektem (jeśli tylko osoba odpowiadająca na nasz mail zrobi to za pomocą funkcji „Odpowiedz”). w którym możemy związać list z osobą kontaktową reprezentującą wskazanego wyżej kontrahenta. !Firma_Państwo!. w którym wyszczególnione są wszystkie dostępne • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 298 . WAŻNE: W treści szablonu można użyć zmiennych które podczas wysyłania korespondencji zamienione zostaną na rzeczywiste wpisy: !Firma_Nazwa!.adres. Aby mechanizm rozsyłania wiadomości był narzędziem wydajnym i wygodnym pamiętać więc należy o podawaniu adresów email podczas tworzenia profili kontrahentów czy też osób kontaktowych. Informacja tu wpisana będzie później widoczna jako temat wiadomości.pole edycyjne umożliwiające ustalenie nagłówka/tematu rozsyłanej wiadomości. za pomocą którego ustalić można wszystkie parametry wysyłanego e-maila. Redagowanie i wysyłanie poczty elektronicznej Stworzenie oraz wysłanie nowej wiadomości e-mail możliwe jest za pomocą polecenia Mail/Faks>Wyślij email.• usunąć szablon . Plik dołącza się klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie okna Pliki. WAŻNE: Jeśli wybrana zostanie wartość w polu Projekt pole Temat uzupełnione zostanie o numer projektu objęty znakami #. !Firma_Miasto!. Po kliknięciu na wyżej wspomniany przycisk system otworzy nowe okno. które zawierać mogą informacje istotne z punktu widzenia osoby tworzącej wiadomość. • • • Projekt – pole. !Firma_Ulica!. !Data_Czas!. !Kontakt_Kod!. • Adres odbiorcy (obowiązkowe) – pole edycyjne ustalające adres odbiorcy. ! Firma_Kod!. Temat . !Data!. ! Kontakt_Miasto!. !Kontakt_Ulica!. w którym możemy związać mail z konkretnym projektem. Etap projektu . na który zostanie wysłana kopia listu. WAŻNE: Zmiana pola Kontrahent oraz Kontakt powoduje wypełnienie pola Adres odbiorcy wartością domyślnie przypisaną danemu kontrahentowi/kontaktowi. Pole "Od" wysyłanej wiadomości zostaje automatycznie wypełnione adresem skrzynki pocztowej użytkownika wysyłającego list (pole Email zwrotny w profilu użytkownika).dodatkowo możemy związać mail z konkretnym etapem projektu.wybierając odpowiednią nazwę za pomocą rozwijanego menu w polu Szablon i klikając w przycisk Usuń. CC . !Kontakt_Imię!. którą otrzyma adresat listu.pole umożliwiające dołączenie do listu dowolnych plików. !Kontakt_Państwo!. Wybranie tego polecenia spowoduje otworzenie formularza "Wyślij email". za pomocą którego możemy określić ważność listu. W formularzu tym mamy do czynienia z następującymi polami: • • • Priorytet – rozwijane menu.

służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Więcej informacji na temat dołączania właściwej treści wiadomości oraz plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. skoku do partii rekordów. Dokładny opis pola edycyjnego znaleźć można w Aneksie. w którym wyświetlona zostanie tabela zawierająca pełną historię korespondencji. W takim przypadku będziemy mieli możliwość późniejszej edycji treści wiadomości. Historia korespondencji – skrzynka nadawcza Dowolny użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może przeglądnąć wszystkie listy wysłane przez siebie. Polecenie to spowoduje otwarcie nowego okna. o którą nam chodzi. która poprzedza właśnie przeglądaną. Do tego celu służą trzy rzędy ikon umieszczonych bezpośrednio nad polem edycyjnym. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. Można posłużyć się rozwijanym menu. Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas redagowania listu klikając przycisk Treść – pole edycyjne służące wprowadzaniu . Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Dostęp do archiwum wiadomości użytkownik systemu otrzymuje poprzez wybór w menu systemowym Mail/Faks polecenia Skrzynka nadawcza (email). Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Po określeniu wszystkich Wciśnięcie wymaganych przycisku parametrów można przystąpić do wysłania listu elektronicznego. skoku do partii rekordów. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 299 . system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów.(wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj dokument) w systemie pliki. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Dopóki korespondencja znajduję się w buforze system ITCube jej nie wyśle. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). WAŻNE: W momencie gdy zapisujemy mail mamy możliwość zapisania go do “Buforu”. • odpowiedniego jej sformatowania. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. analogicznie wybranie opcji Anuluj spowoduje powrót do Panelu głównego systemu ITCube bez podejmowania jakiegokolwiek działania. Wyślij spowoduje wysłanie stworzonej wiadomości.

Jeśli nie pamiętamy pełnego adresu mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Jeśli list nie został związany z kontrahentem/kontaktem (na przykład wysłany został do firmy nie zarejestrowanej w systemie) można posłużyć się polem Email. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. Do. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych wiadomościom wysłanym do firmy „Coca Cola”. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów. edycji bądź usunięcia danych. Po trzech nieudanych próbach liczba zastępowana jest symbolem (N) a system zaprzestaje kolejnych prób. adresat e-maila. że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do wiadomości. Wyjątkiem jest tutaj administrator systemu lub osoba posiadająca prawa do odczytu listów innych użytkowników. który jest integralną częścią systemu ITCube. By otrzymać informacje o przyczynie wystąpienie błędu należy otworzyć link klikając w liczbę/literę N. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. W takim przypadku możliwe będzie wybranie dowolnej osoby z listy wszystkich użytkowników systemu. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego wiadomość elektroniczną za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. aby znaleźć wszystkie rekordy o temacie „Ważne spotkanie” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Temat taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. • kolumna Kontrahent/Kontakt/Email – kolumna zawiera nazwę kontrahenta/kontaktu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących wiadomości wg tego właśnie kryterium. wysłania listu ponownie. • kolumna Data wysłania – zawiera informację o terminie wysłania wiadomości. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku stronie pól Od. Do w kolumnie Data wysłania. Tak więc. • kolumna Temat – zawiera temat wiadomości. Tak więc. który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej. status wiadomości (oczekuje. którą wysłaliśmy. które sama wysłała. Liczba w nawiasie w tej kolumnie sygnalizuje ilość nieudanych prób wysłania listu. Do tego celu służą dwa pola Od. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. Administrator może skorzystać również z opcji usunięcia danego rekordu z bazy.Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. jego temat czy też data wysłania. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich wiadomości. wysłany). dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści. Tak więc. według ich daty rozesłania do odbiorców. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące wiadomości adresowanych do firmy „Coca Cola” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Kontrahent taką właśnie wartość. do której adresowana była wiadomość e-mail. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 300 znajdujące się po prawej . Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn.

Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 301 . Listy. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Na dole formularza znajduje się także pole Treść pozwalające na przeszukiwanie korespondencji względem jej treści oraz pole Tylko niepowiązane pozwalające wychwycić tylko maile których nie udało sie automatycznie spiąć z kontrahentem bądź osobą kontaktową. listy które zostały już wysłane (Wysłane) oraz listy. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. które nie zostały jeszcze wysłane (Oczekujące). które wprowadzone do systemu były na tyle dawno. Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu listu elektronicznego znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Rozwiązanie takie pozwala przede wszystkim na szybszą oraz łatwiejszą pracę z bazą danych wysyłanej korespondencji.poświęconych wiadomościom o takim właśnie temacie. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Oprócz wyżej wspomnianych mechanizmów przeszukiwania bazy ważne są także trzy przyciski znajdujące się na dole formularza. iż przedzielono im status Archiwum (standardowy horyzont archiwizacji wynosi jeden miesiąc). Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Dzielą one wszystkie wysłane listy na trzy główne grupy. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone podczas wprowadzania wiadomości do systemu.

skoku do partii rekordów. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. iż adresatowi nie udało się poprawnie odebrać korespondencji). która poprzedza właśnie przeglądaną. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie.Ponowne wysyłanie zapisanych listów Każdy list znajdujący się w skrzynce nadawczej może być w dowolnym momencie wysłany ponownie do adresata (na przykład w momencie uzyskania informacji. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 302 . system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Polecenie to spowoduje otwarcie nowego okna. skoku do partii rekordów. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. o którą nam chodzi. edycji bądź usunięcia danych. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Dostęp do archiwum wiadomości użytkownik systemu otrzymuje poprzez wybór w menu systemowym Mail/Faks polecenia Skrzynka odbiorcza (email). Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Można posłużyć się rozwijanym menu.skrzynka odbiorcza Użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może przeglądnąć wszystkie odebrane listy. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). jego temat czy też data wysłania. By wysłać list ponownie wystarczy wybrać opcję Wyślij ponownie z menu kontekstowego związanego z danym listem. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Historia korespondencji . adresat e-maila. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego wiadomość elektroniczną za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. w którym wyświetlona zostanie tabela zawierająca pełną historię odebranej korespondencji.

ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów. aby znaleźć wszystkie listy wysłane do firmy TOMEX wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Kontrahent taką właśnie wartość. który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej. Każdy użytkownik może skorzystać również z opcji usunięcia danego rekordu z bazy. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. • kolumna Temat – zawiera temat odebranej wiadomości. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. które zostały wysłane do niej. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych wiadomościom o takim właśnie temacie. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 303 . Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych wiadomościom wysłanym przez firmę TOMEX. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści. na które odpowiada odebrany list. który jest integralną częścią systemu ITCube. że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do wiadomości. Do. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. kolumna Data wysłania – zawiera informację o terminie wysłania wiadomości. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. która wysłała wiadomość e-mail. kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. znajdujące się po prawej • • • kolumna Kontrahent/Kontakt/Email – kolumna zawiera nazwę kontrahenta/kontaktu. ręcznego związania z kontrahentem/projektem bądź pytaniem. wysłanie odpowiedzi. aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone wiadomości o nazwie „Świąteczna promocja” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwa taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Tak więc. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich wiadomości. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku stronie pól Od. Jeśli nie pamiętamy pełnego adresu mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Do tego celu służą dwa pola Od. który wybrać będzie mógł dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.• kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Wyjątkiem jest tutaj administrator systemu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących wiadomości wg tego właśnie kryterium. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Jeśli list nie został związany z kontrahentem/kontaktem (na przykład wysłany został przez firmę nie zarejestrowaną w systemie bądź z nietypowego adresu e-mail) można posłużyć się polem Email. Do w kolumnie Data wysłania. według ich daty otrzymania od odbiorców.

w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje dotyczące odebranej wiadomości oraz lista odpowiedzi. iż przedzielono im status Archiwum (standardowy horyzont archiwizacji wynosi jeden miesiąc). Po wskazaniu listu bądź wybraniu z nim związanej opcji Zwiąż z odpowiedzią nowo otwarte okno zostanie automatycznie zamknięte. Dzielą one wszystkie odebrane listy na trzy główne grupy. Spowoduje to otworzenie formularza analogicznego. Wysyłanie odpowiedzi Jeśli chcemy wysłać odpowiedź dotycząca odebranego listu możemy tego dokonać wybierając opcję Wyślij odpowiedź. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. listy już przeczytane (Przeczytane) oraz listy. Rozwiązanie takie pozwala przede wszystkim na szybszą oraz łatwiejszą pracę z bazą danych odebranej korespondencji. Listy. Spowoduje to wyświetlenie zawartości skrzynki nadawczej i umożliwi wskazanie listu źródłowego. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 304 . Niemniej jednak formularz ten zostanie wstępnie wypełniony wartościami tak by zaoszczędzić użytkownikowi konieczności podawania adresu. Przypisywanie do pytania Jeśli chcemy oznaczyć odebrany list jako odpowiedź na pytanie zadane przez nas w uprzednio wysłanej korespondencji należy wybrać pozycję Zwiąż z pytaniem. które wprowadzone do systemu były na tyle dawno. do tego który dostępny jest po wybraniu opcji Wyślij list. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie. Dodatkowo dopisze on wysyłany mail na listę odpowiedzi związanych z odebraną korespondencją.Oprócz wyżej wspomnianych mechanizmów przeszukiwania bazy ważne są także trzy przyciski znajdujące się na dole formularza. Na dole formularza znajduje się także pole Treść pozwalające na przeszukiwanie korespondencji względem jej treści oraz pole Tylko niepowiązane pozwalające wychwycić tylko maile których nie udało sie automatycznie spiąć z kontrahentem bądź osobą kontaktową. wybierania kontrahenta/kontaktu czy wypełniania pola temat. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu listu elektronicznego znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. które nie zostały jeszcze przeczytane (Nowe).

Dodatkowo możliwe jest grupowe rozsyłanie faksów – tzw. Należy pamiętać. system ITCube umożliwia stworzenie szablonów faksów. Moduł faksowy umożliwia także stworzenie szablonów faksów przez co wysyłanie standardowych faksów (np. Usuwanie rekordu Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. z ofertą handlową) staje się bardzo proste i szybkie. Dokładny opis pola edycyjnego znaleźć można w @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 305 . Moduł faksowy umożliwia wysyłanie oraz odbiór faksów oraz późniejsze ich przeglądanie a także powiązanie z konkretnym kontrahentem lub osobą kontaktową. Oznaczenie wszystkich nowych listów jako przeczytane Jeśli chcemy wszystkie listy o statusie Nowy oznaczyć jako przeczytane wystarczy z menu kontekstowego wybrać opcję Oznacz wszystkie listy jako przeczytane. Obsługa faksów w systemie ITCube System ITCube zapewnia komunikowanie się z kontrahentami lub osobami kontaktowymi nie tylko za pomocą poczty elektronicznej ale także przy użyciu faksów.podając jego nazwę w polu Nazwa. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. dzięki któremu będziemy mogli: • dodać nowy szablon . Dzięki modułowi faksowemu historia kontaktów z firmami poszerza się o możliwość przeglądnięcia wszystkich faksów związanych z danym kontrahentem. że dopóki w skrzynce odbiorczej znajduje się choć jeden list nie oznaczony jako przeczytany system będzie informował użytkownika w Panelu głównym o tym. Szablony faksów Aby przyspieszyć wysyłanie faksów. iż jego skrzynka odbiorcza zawiera nowe listy. I tak aby zdefiniować szablon faksu lub go uaktualnić należy wybrać opcję Mail/Faks->Szablony>Szablony faksów. Do tego celu służą dwa rzędy ikon umieszczonych bezpośrednio nad polem edycyjnym. Szablonem może być przykładowo stopka użytkownika lub przygotowany faks reklamowy.Oznaczanie listu jako przeczytany Jeśli chcemy oznaczyć odebrany list jako przeczytany należy wybrać pozycję Oznacz jako przeczytany. Następnie program otworzy formularz Szablony faksów. określając czy ma to być szablon prywatny (widoczny jedynie przez właściciela) czy publiczny (widoczny przez wszystkich użytkowników). Następnie należy wprowadzić temat oraz właściwą treść szablonu oraz odpowiedniego ją sformatować. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. faksingi.

Data – pole. • zmodyfikować szablon . w którym możemy związać faks z kontrahentem. Załączniki . w które należy wpisać termin wysłania faksu. który umożliwi późniejsze odnalezienie w systemie. • Numer odbiorcy (obowiązkowe) – pole edycyjne ustalające numeru faksu odbiorcy. Szerokość „kartki” faksu w systemie ITCube to 800 pikseli co odpowiada wymiarowi kartki A4 skanowanej w rozdzielczości 100 dpi. Redagowanie i wysyłanie faksów Stworzenie oraz wysłanie nowego faksu możliwe jest za pomocą polecenia Mail/Faks->Wyślij faks. Po wykonaniu tych czynności należy dodać szablon klikając w przycisk Dodaj znajdujący się na dole formularza. Etap projektu . Ważne jest aby dołączony dokument był plikiem graficznym w formacie gif. W formularzu tym mamy do czynienia z następującymi polami: Priorytet – rozwijane menu.pole edycyjne umożliwiające ustalenie nagłówka/tematu rozsyłanej wiadomości. • • • Projekt – pole. Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas redagowania faksu klikając przycisk temat dołączania plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. za pomocą którego ustalić można wszystkie parametry wysyłanego faksu. png bądź jpg. Następnie należy wprowadzić aktualne dane dotyczące nazwy.Aneksie.pole umożliwiające dołączenie do faksu plików. który chcemy zmienić. Wybranie tego polecenia spowoduje otworzenie formularza Wyślij faks. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 306 • • . Plik dołącza się klikając w przycisk dostępne znajdujący się po lewej stronie okna Załączniki.poprzez wybranie nazwy szablonu. w którym możemy związać faks z osobą kontaktową reprezentującą wskazanego wyżej kontrahenta. których zawartość zostaje doklejona za właściwą treścią faksu (jeśli takową posiada w innym przypadku wysłana zostaje tylko zawartość plików). Więcej informacji na wspomniany przycisk system otworzy nowe okno. w którym wyszczególnione są wszystkie (wprowadzone dokument) w systemie pliki. w którym możemy związać faks z konkretnym projektem. • • • WAŻNE: Zmiana pola Kontrahent oraz Kontakt powoduje wypełnienie pola Numer odbiorcy wartością domyślnie przypisaną danemu kontrahentowi/kontaktowi. typu oraz wyglądu szablonu.wybierając odpowiednią nazwę za pomocą rozwijanego menu w polu Szablon i klikając w przycisk Usuń. • usunąć szablon . Kontakt – pole. w przeciwnym wypadku system nie będzie wiedział jak wyświetlić ten załącznik.dodatkowo możemy związać faks z konkretnym etapem projektu. za pomocą którego możemy określić ważność faksu. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Po kliknięciu na wyżej wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj . Temat . Kontrahent – pole. Aby mechanizm rozsyłania wiadomości był narzędziem wydajnym i wygodnym pamiętać więc należy o wprowadzaniu numerów faksu podczas tworzenia profili kontrahentów czy też osób kontaktowych.

Domyślne wartości tych pól pobierane są z formularza dokumentu który wysyłamy. By wysłać plik TIFF bądź JPG faksem należy go uprzednio zarejestrować w bazie dokumentów. Programy umożliwiające tworzenie plików TIFF (np. Dostęp do archiwum korespondencji użytkownik systemu otrzymuje poprzez wybór w menu systemowym Mail/Faks polecenia Skrzynka nadawcza (faks). Warto tutaj przypomnieć. Gdy zadecydujemy.faksy wysłane Dowolny użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może przeglądnąć wszystkie faksy wysłane przez siebie. Po akceptacji danych przyciskiem Zapisz faks zostanie umieszczony w skrzynce nadawczej jako rekord z jednym załącznikiem oraz niedostępną treścią. Można posłużyć się rozwijanym menu. Dotyczy to formatów TIFF oraz JPG. Analogicznie wybranie opcji Anuluj spowoduje powrót do Panelu głównego systemu ITCube bez podejmowania jakiegokolwiek działania. iż faks jest już należycie przygotowany wystarczy wcisnąć przycisk Wyślij. W przypadku gdy obraz ma duży rozmiar może zostać wyświetlony w nieczytelny sposób. Po określeniu wszystkich wymaganych parametrów można zobaczyć jak faktycznie będzie wyglądał faks klikając w ikonę Podgląd. związać z kontrahentem oraz podać numer na który powinien zostać wysłany. Następnie należy wybrać opcję Wyślij jako faks (opcja dostępna tylko dla dokumentów o typie TIFF bądź JPG). Dalsza jego droga jest analogiczna do faksu stworzonego w standardowy sposób – czyli przy użyciu edytora HTML. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. w którym wyświetlona zostanie tabela zawierająca pełną historię korespondencji faksowej. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby.• Treść – pole edycyjne służące wprowadzaniu właściwej treści faksu oraz odpowiedniego jej sformatowania. który spowoduje wysłanie stworzonej wiadomości. W takim przypadku należy powiększyć go do normalnych rozmiarów klikając w ikonę do tego służącą. Microsoft WORD po zainstalowaniu wirtualnej drukarki drukującej do pliku TIFF) oferują bowiem często większe możliwości edycyjne niż edytor HTML wbudowany w system ITCube. o którą nam chodzi. W szczególności podać jego temat. Dokładny opis pola edycyjnego znaleźć można w Aneksie. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Spowoduje to otwarcie okna w którym można będzie doprecyzować informacje o wysyłanym faksie. służące do: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 307 . iż przeglądarka internetowa często skaluje dużej wielkości obrazy. Polecenie to spowoduje otwarcie nowego okna. Do tego celu służą trzy rzędy ikon umieszczonych bezpośrednio nad polem edycyjnym. Historia korespondencji . Wysyłanie dokumentów TIFF i JPG faksem ITCube pozwala także na wysyłanie faskem dokumentów stworzonych w zewnętrznych aplikacjach. Z opcji tej warto skorzystać w sytuacji gdy zależy nam na pełnej kontroli nad detalami graficznymi wysyłanego faksu.

Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku stronie pól Od. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. status wiadomości (oczekuje. które sama wysłała. kolumna Nr . W takim przypadku będzie istniała możliwość wyboru dowolnej osoby z listy wszystkich użytkowników systemu. wysłania faksu ponownie.zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. według ich daty rozesłania do odbiorców. edycji bądź usunięcia danych. • kolumna Data wysłania . że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do wiadomości. Administrator może skorzystać również z opcji usunięcia danego rekordu z bazy. że wystąpiły błędy uniemożliwiające wysłanie faksu. skoku do partii rekordów.będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 308 znajdujące się po prawej • . Do. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. • kolumna Kontrahent/Kontakt/Numer .przycisk akcji . który jest integralną częścią systemu ITCube. • kolumna Właściciel . aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich wiadomości. Do tego celu służą dwa pola Od. Jeśli faks nie został związany z kontrahentem/kontaktem (na przykład wysłany został do firmy nie zarejestrowanej w systemie) można posłużyć się polem Numer. która poprzedza właśnie przeglądaną. jego temat czy też data wysłania. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego . kontrahent/kontakt/numer odbiorcy. dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści. Symbol (N) w tej kolumnie sygnalizuje. Tak więc. skoku do partii rekordów. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. a także co niezwykle ważne .zawiera informację o terminie wysłania faksu. Do w kolumnie Data wysłania. Wyjątkiem jest tutaj administrator systemu oraz osoba mająca prawo do przeglądania korespondencji innych użytkowników. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje.zawiera numer porządkowy rekordu. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego wiadomość elektroniczną za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej.kolumna zawiera nazwę kontrahenta/kontaktu.• • • • WAŻNE: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi zaawansowanych (o których mowa poniżej). wysłany). do której adresowany był faks. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria.

Faksy. • kolumna Temat . aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące wiadomości adresowanych do firmy „Coca Cola” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Kontrahent taką właśnie wartość. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych wiadomościom wysłanym do firmy „Coca Cola”. Jeśli w liście nie ma danego kontrahenta oznacza to. Oprócz wyżej wspomnianych mechanizmów przeszukiwania bazy ważne są także trzy przyciski znajdujące się na dole formularza. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Tak więc.wyszukiwania rekordów opisujących wiadomości wg tego właśnie kryterium. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone podczas wprowadzania wiadomości do systemu. które wprowadzone do systemu były na tyle dawno. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. iż przedzielono im status Archiwum (standardowy horyzont archiwizacji wynosi jeden miesiąc). iż nie wysyłaliśmy do niego żadnego faksu. Podgląd faksu wysłanego Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu faksu znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. które nie zostały jeszcze wysłane (Oczekujące). Dzielą one wszystkie wysłane faksy na trzy grupy. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych wiadomościom o takiej właśnie nazwie. aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone wiadomości o temacie „Coca Cola” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Temat taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 309 . WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn.zawiera temat faksu. faksy które zostały już wysłane (Wysłane) oraz faksy. Rozwiązanie takie pozwala przede wszystkim na szybszą oraz łatwiejszą pracę z bazą danych wysyłanej korespondencji. który wysłaliśmy.

WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Można posłużyć się rozwijanym menu.na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Polecenie to spowoduje otwarcie nowego okna. który nie został poprawnie wysłany (np. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Modyfikowanie danych dotyczących faksu W każdej chwili możliwe jest zmienienie danych opisujących faks takich jak: kontrahent. numer faksu był zajęty) może być w dowolnym momencie wysłany ponownie do adresata. osoba kontaktowa. By wysłać faks ponownie wystarczy wybrać opcję Wyślij ponownie z menu kontekstowego związanego z danym faksem. w którym wyświetlona zostanie tabela zawierająca pełną historię odebranej korespondencji faksowej. Historia korespondencji . projekt. Dostęp do archiwum wiadomości użytkownik systemu otrzymuje poprzez wybór w menu systemowym Mail/Faks polecenia Skrzynka odbiorcza (faks). Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. o którą nam chodzi. służące do: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 310 .faksy odebrane Użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może przeglądnąć wszystkie odebrane faksy. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. etap projektu oraz priorytet. Aby zmodyfikować dany rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji wybrać opcję Edytuj rekord. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna.WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych którekolwiek z pól nie zostało wypełnione . WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. Ponowne wysyłanie zapisanych faksów Każdy faks znajdujący się w skrzynce nadawczej. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów.

• kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. która wysłała faks. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego wiadomość elektroniczną za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów. według ich daty otrzymania od odbiorców. Do. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku Od. wysłanie odpowiedzi. który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej. dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Jeśli faks nie został związany z kontrahentem/kontaktem (na przykład wysłany został przez firmę nie zarejestrowaną w systemie bądź z nieznanego numeru) można posłużyć się polem Numer. Każdy użytkownik może skorzystać również z opcji usunięcia danego rekordu z bazy. Do tego celu służą dwa pola Od. które zostały wysłane do niej. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Do w kolumnie Data wysłania. która poprzedza właśnie przeglądaną. edycji bądź usunięcia danych. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. adresat e-maila. skoku do partii rekordów. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich faksów. Tak więc. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. który jest integralną częścią systemu ITCube. ręcznego związania z kontrahentem/projektem bądź pytaniem. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. na które odpowiada odebrany list. Jeśli nie pamiętamy pełnego numeru mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi zaawansowanych (o których mowa poniżej). • kolumna Data wysłania – zawiera informację o terminie wysłania faksu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących faksy wg @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 311 znajdujące się po prawej stronie pól . skoku do partii rekordów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. jego temat czy też data wysłania. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. • kolumna Kontrahent/Kontakt/Numer – kolumna zawiera nazwę kontrahenta/kontaktu. że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do wiadomości. który wybrać będzie mógł dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu.• • • • WAŻNE: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Wyjątkiem jest tutaj administrator oraz użytkownik systemu z przyznanym uprawnieniem „Przeglądanie faksów innych użytkowników”.

tego właśnie kryterium. Rozwiązanie takie pozwala przede wszystkim na szybszą oraz łatwiejszą pracę z bazą danych odebranej korespondencji. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone faksom o nazwie „Świąteczna promocja” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwa taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Oprócz wyżej wspomnianych mechanizmów przeszukiwania bazy ważne są także trzy przyciski znajdujące się na dole formularza. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych faksom o takim właśnie temacie. Dzielą one wszystkie odebrane faksy na trzy główne grupy. Tak więc. aby znaleźć wszystkie faksy wysłane przez firmę TOMEX wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Kontrahent taką właśnie wartość. Tak więc. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. faksy już przeczytane (Przeczytane) oraz faksy. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. WAŻNE: By poprawnie wyświetlić treść faksów konieczne jest zainstalowanie na komputerze oprogramowania pozwalającego na wyświetlanie plików TIFF. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. które wprowadzone do systemu były na tyle dawno. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Faksy. iż przedzielono im status Archiwum (standardowy horyzont archiwizacji wynosi jeden miesiąc). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 312 . • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje dotyczące odebranego faksu oraz lista odpowiedzi. • kolumna Temat – zawiera temat odebranego faksu. które nie zostały jeszcze przeczytane i prawdopodobnie nie zostały jeszcze związane z adresatem oraz odbiorcą (Nowe). Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu faksu znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych faksom wysłanym przez firmę TOMEX.

Spowoduje to wyświetlenie zawartości skrzynki nadawczej i umożliwi wskazanie faksu źródłowego. Wysyłanie odpowiedzi Jeśli chcemy wysłać odpowiedź dotycząca odebranego faksu możemy tego dokonać wybierając opcję Wyślij odpowiedź. Dodatkowo dopisze on wysyłany faks na listę odpowiedzi związanych z odebraną korespondencją.WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Oznaczenie wszystkich nowych faksów jako przeczytane Jeśli chcemy wszystkie faksy o statusie Nowy oznaczyć jako przeczytane wystarczy z menu kontekstowego wybrać opcję Oznacz wszystko jako przeczytane. Usuwanie rekordu Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. iż jego skrzynka odbiorcza zawiera nowe faksy. że dopóki w skrzynce odbiorczej znajduje się choć jeden faks nie oznaczony jako przeczytany system będzie informował użytkownika w Panelu głównym o tym. Pierwszym z nich jest mailowa wiadomość grupowa (mailing) polegająca na rozsyłaniu listu email do grup kontrahentów lub osób kontaktowych. Przypisywanie do pytania Jeśli chcemy oznaczyć odebrany faks jako odpowiedź na pytanie zadane przez nas w uprzednio wysłanej korespondencji należy wybrać pozycję Zwiąż z pytaniem. wybierania kontrahenta/kontaktu czy wypełniania pola temat. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Niemniej jednak formularz ten zostanie wstępnie wypełniony wartościami tak by zaoszczędzić użytkownikowi konieczności podawania numeru. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Drugim medium służącym do rozsyłania korespondencji jest @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 313 . Po wskazaniu faksu bądź wybraniu z nim związanej opcji Zwiąż z odpowiedzią nowo otwarte okno zostanie automatycznie zamknięte. do tego który dostępny jest po wybraniu opcji Wyślij faks. Korespondencja grupowa w systemie ITCube System ITCube umożliwia tworzenie trzech rodzajów korespondencji grupowej. Spowoduje to otworzenie formularza analogicznego. Należy pamiętać. Oznaczanie faksu jako przeczytany Jeśli chcemy oznaczyć odebrany faks jako przeczytany należy wybrać pozycję Oznacz jako przeczytany.

iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tej właśnie grupie. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. Grupy kontrahentów korespondencji grupowej Aby skorzystać z rozsyłania grupowej korespondencji należy na początku zdefiniować grupy odbiorców. • Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów. Grupa ta może zostać dodatkowo zawężona poprzez wskazanie wartości pozostałych pól (np. system generując daną grupę mailingową uzna. grupa itd. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. Oba rodzaje grup będą wykorzystywane przy tworzeniu mailingów oraz grupowego rozsyłania faksów. Jedyną różnica jest fakt. iż nie jest to wartość. Dodawanie grupy odbiorców kontrahentów Aby móc skorzystać z opcji rozesłania korespondencji grupowej (email/fax) do grupy użytkowników należy najpierw wprowadzić do systemu takie grupy. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system generując daną grupę uzna.). • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonej grupy do kontrahentów o konkretnym statusie. iż nie jest to wartość. Jeśli pole to pozostawimy nie wypełnione system domniema iż grupa powinna być tworzona na podstawie parametrów podanych w polach pozostałych spośród wszystkich rekordów. Branża. Grupy odbiorców mogą składać się zarówno z kontrahentów jak i osób kontaktowych. system generując daną @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 314 . Przygotowanie faksingu jest całkowicie analogiczne do tworzenia mailingu. Aby to uczynić należy wybrać polecenie Mail/Faks->Korespondencja grupowa->Grupy kontrahentów i wypełnić formularz składający się z następujących pól: • Nazwa grupy (obowiązkowe) – pole edycyjne. • Lista firm – pole pozwalające na definiowanie grup wyliczeniowych. Trzecim rodzajem korespondencji seryjnej jest tradycyjna poczta – system ITCube umożliwia seryjne drukowanie listów oraz adresowanie kopert. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów).faks. w które wpisać należy nazwę grupy pod jaką będzie ona identyfikowana w systemie. Grupy te charakteryzują się tym iż nie powstają w wyniku podania kryteriów które powinni spełniać ich członkowie lecz na zasadzie wskazanie konkretnych rekordów. • Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące określeniu nazwy kontrahenta. • Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów. Pole Lista firm zawiera listę kontrahentów którzy mają tworzyć grupę. iż wiadomość ta zostanie rozesłana za pomocą faksu. system generując daną grupę uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana.

iż nie jest to wartość. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego daną firmę. iż nie jest to wartość. system generując dany raport uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. Jeśli natomiast interesuje nas wybór kontrahentów z którymi nie mieliśmy @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 315 wybrać wartość 3 . za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania na podstawie którego wygenerowana zostanie grupa mailingowa kontrahentów. iż nie jest to wartość. Państwo – pola. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej grupie. system generując daną grupę mailingową uzna. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów mających znaleźć się w tworzonej grupie mailingowej. -W polu „Informacje” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Zadania” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartość *Dowolny typ zadania* oraz Korespondencja przychodząca. iż nie są to wartości. • Ostatni kontakt – zbiór pól pozwalający na wybór tylko tych kontrahentów z którymi ostatni kontakt miał miejsce w określonym przedziale czasu. Przykład 2. Jeśli żadne z trzech pól nie zostanie wypełnione. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej właśnie grupie • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonej grupy do kontrahentów pozyskanych w konkretny sposób. Region. • Miasto. Oprócz definiowania interesującego nas okresu czasowego system pozwala także na wskazanie rodzaju wpisów które traktowane będą jako opis ostatniego kontaktu z klientem. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po prawej stronie pola. Przykład 1. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej grupie. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tej grupie. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość.grupę uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli interesuje nas wybór kontrahentów z którymi mieliśmy kontakt w ciągu ostatnich 3 miesięcy przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie korespondencji elektronicznej bądź wykonanie związanego z nimi zadania należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Istniał kontakt w ciągu ostatnich” miesiące. system generując daną grupę uzna. iż nie jest to wartość. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego daty pozyskania kontrahenta. które mają decydować o tym czy dana firma znajdzie się w definiowanej grupie. system generując daną grupę mailingową uzna. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. system generując daną grupę mailingową uzna. • Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu.

” pola „Zadania”. Zawiera ono listę wszystkich etapów danego projektu. czy co najmniej jednym z nich (zaznaczone pole lub). WAŻNE: Jeśli nie wypełniliśmy grupa żadnego będzie po z pól prostu podczas wypełniania formularza Grupy kontrahentów uzyskana obejmowała wszystkich kontrahentów zarejestrowanych w systemie. Podgląd / usuwanie grup kontrahentów Aby przeglądnąć definicję grupy kontrahentów wybrać należy nazwę interesującej nas grupy z rozwijanego menu w polu Nazwa grupy (okno Administruj grupami kontrahentów) i wcisnąć @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 316 . Jeśli natomiast definiujemy grupę typu „Brak kontaktu w ciągu ostatnich . -W polu „Zadania” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Informacje” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartości Wykonany telefon oraz *Dowolny typ korespondencji* WAŻNE: Należy pamiętać iż w przypadku definiowania grupy kontrahentów typu „Był kontakt w ciągu ostatnich . • Udział w projektach – pole pozwalające zawęzić zbiór kontrahentów do tych firm które brały udział we wskazanych projektach. • Cechy – pole umożliwiające wybranie kilku cech opisujących kontrahenta. którymi jest zainteresowany dany kontrahent. „Informacje” oraz „Korespondencja” łączone są spójnikiem lub. czy co najmniej w jednym z nich (zaznaczone pole lub). Jeśli zależy nam na wyborze konkretnego etapu należy po wyświetleniu przeglądarki projektów wejść do menu kontekstowego projektu oraz wybrać menu podręczne o nazwie „Załącz do formularza wybrany etap”.. WAŻNE: Jeśli wypełniliśmy pole Zakres podczas podglądu grupy wyświetlone zostaną tylko rekordy których numer porządkowy leży w podanym przedziale.. • Kategorie produktów – pole umożliwiające wybranie kilku kategorii produktów. czy co najmniej jedną z nich (zaznaczone pole lub). Co ważne pole Udział w projektach może jednocześnie zawierać zarówno wpisy dotyczące projektów jaki i poszczególnych etapów.kontaktu w ciągu ostatniego roku przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie bądź wysłanie korespondencji elektronicznej oraz informację o typie Wykonany telefon należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Brak kontaktu w ciągu ostatnich” wybrać wartość Rok.” pola te łączone są spójnikiem i.. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy zapisać definicję grupy kontrahentów. Warto podkreślić iż pole to pozwala nam także na wskazanie poszczególnych etapów konkretnego projektu.. Aby tego dokonać kliknąć należy przycisk Dodaj.. Dodatkowo możemy określić czy firma ma być zainteresowana wszystkimi wybranymi kategoriami (zaznaczone pole i). Dodatkowo możemy określić czy dana firma brała udział we wszystkich podanych projektach (zaznaczone pole i). Dodatkowo możemy określić czy dana firma ma spełniać wszystkie cechy (zaznaczone pole i).

za pomocą którego nadać możemy naszej grupie własną i unikalną nazwę. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. czy co najmniej w jednym z nich (zaznaczone pole lub). iż nie jest to wartość. • Udział w projektach – pole pozwalające zawęzić zbiór osób kontaktowych do tych których nadrzędny kontrahent brał udział we wskazanych projektach. • Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 317 . za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie osoby kontaktowe powinny zostać umieszczone w tworzonej właśnie grupie. Jeśli pole to pozostawimy nie wypełnione system domniema iż grupa powinna być tworzona na podstawie parametrów podanych w polach pozostałych spośród wszystkich rekordów. I tak znajdują się tutaj następujące pola: • Nazwa grupy (obowiązkowe) – pole. Grupy kontaktów tworzy się za pomocą polecenia Mail/Faks>Korespondencja grupowa->Grupy kontaktów. z którym związana jest osoba kontaktowa mająca znaleźć się w tworzonej grupie mailingowo/faksingowej: Lista firm – pole pozwalające na definiowanie grup wyliczeniowych. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. Grupa ta może zostać dodatkowo zawężona poprzez wskazanie wartości pozostałych pól (np. Analogicznie aby usunąć grupę kontrahentów wybrać należy nazwę grupy z menu w polu Nazwa grupy (okno Administruj grupami kontrahentów) i wcisnąć przycisk Usuń.przycisk Wyświetl. • Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta. Grupy te charakteryzują się tym iż nie powstają w wyniku podania kryteriów które powinni spełniać ich członkowie lecz na zasadzie wskazanie konkretnych rekordów. Zawiera ono listę wszystkich etapów danego projektu. Grupy kontaktów korespondencji grupowej Drugim rodzajem grup służących do adresowani korespondencji grupowej jest grupa dotycząca osób kontaktowych. grupa itd. Warto podkreślić iż pole to pozwala nam także na wskazanie poszczególnych etapów konkretnego projektu. Co ważne pole Udział w projektach może jednocześnie zawierać zarówno wpisy dotyczące projektów jaki i poszczególnych etapów. system uzna. Branża. Pole Lista firm zawiera listę kontrahentów których osoby kontaktowe mają tworzyć grupę. Pola dotyczące kontrahenta. Dodatkowo możemy określić czy dana firma brała udział we wszystkich podanych projektach (zaznaczone pole i). Dodawanie grupy odbiorców kontaktów Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. Jeśli zależy nam na wyborze konkretnego etapu należy po wyświetleniu przeglądarki projektów wejść do menu kontekstowego projektu oraz wybrać menu podręczne o nazwie „Załącz do formularza wybrany etap”.).

które mają znaleźć się w tworzonej grupie. Jeśli żadna z opcji (niski. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonej grupy do osób związanych z kontrahentami pozyskanymi w konkretny sposób. system uzna. system uzna. system uzna. wysoki) nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonej grupy do osób związanych z kontrahentami dysponującymi konkretnym statusem. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. średni. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu podsumowania. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. system uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. na podstawie którego wygenerowana zostanie grupa. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. iż nie jest to wartość. system uzna. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta. Region. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). system uzna. Pola dotyczące bezpośrednio osoby kontaktowej: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 318 . która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. system uzna. system uzna. • Miasto. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania. która ma decydować o tym czy dany kontakt znajdzie się w tworzonej właśnie grupie czy też nie. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów zatrudniających osoby. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po prawej stronie pola. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. iż nie jest to wartość. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. • Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów.kontrahentów). Państwo – pola. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie.

Region. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. za pomocą których określić można dane teleadresowe osób kontaktowych mających znaleźć się w tworzonym podsumowaniu. Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonej grupy do osób • • • • kontaktowych o konkretnym statusie. która ma decydować o tym czy dany kontakt znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w niej. Jeśli pole nie zostanie wypełnione. • Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontaktów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego daną osobę. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. Płeć – rozwijane menu pozwalające określić płeć osób kontaktowych. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego daty pozyskania osób kontaktowych.• Nazwisko / imię – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy osoby kontaktowej pod jaką znana jest ona w systemie. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w niej czy też nie. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. system generując daną grupę mailingową uzna. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonej grupie. system generując grupę uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system tworząc daną grupę uzna. system generując daną grupę mailingową uzna. iż nie są to wartości. Kontrahent – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do osób kontaktowych powiązanych z konkretną firmą (do wybory są tutaj wszyscy kontrahenci wprowadzeni do systemu). Jeśli żadne z trzech pól nie zostanie wypełnione. • Miasto. które powinny znaleźć się w grupie mailingowej. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk stronie pola. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. Państwo – pola. system generując daną @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 319 znajdujący się po prawej . Wiek – rozwijane menu pozwalające określić przedział wiekowy osób kontaktowych. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Właściciel kontaktu – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących osób kontaktowych za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. które powinny znaleźć się w grupie mailingowej. system tworząc daną grupę uzna. system generując daną grupę uzna. system generując grupę mailingową uzna. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonej grupy do osób kontaktowych pozyskanych w konkretny sposób. które mają decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. iż nie jest to wartość. system generując daną grupę uzna.

Przykład 1. Dodatkowo możemy określić czy dana osoba ma spełniać wszystkie cechy (zaznaczone pole i). Oprócz definiowania interesującego nas okresu czasowego system pozwala także na wskazanie rodzaju wpisów które traktowane będą jako opis ostatniego kontaktu z klientem. czy co najmniej jedną z nich (zaznaczone pole lub)... wybrać wartość 3 @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 320 . Przykład 2. • Kategorie produktów – pole umożliwiające wybranie kilku kategorii produktów. czy co najmniej jednym z nich (zaznaczone pole lub).. Dodatkowo możemy określić czy osoba kontaktowa ma być zainteresowana wszystkimi wybranymi kategoriami (zaznaczone pole i). iż nie jest to wartość. • Cechy – pole umożliwiające wybranie kilku cech opisujących kontakt.” pola te łączone są spójnikiem i. WAŻNE: Jeśli wypełniliśmy pole Zakres podczas podglądu grupy wyświetlone zostaną tylko rekordy których numer porządkowy leży w podanym przedziale.” pola „Zadania”. Jeśli natomiast definiujemy grupę typu „Brak kontaktu w ciągu ostatnich . WAŻNE: Jeśli nie wypełniliśmy żadnego z pól podczas wypełniania formularza Grupy kontaktów uzyskana grupa będzie po prostu obejmowała wszystkie osoby kontaktowe zarejestrowane w systemie... Jeśli interesuje nas wybór osób kontaktowych z którymi mieliśmy kontakt w ciągu ostatnich 3 miesięcy przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie korespondencji elektronicznej bądź wykonanie związanego z nimi zadania należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Istniał kontakt w ciągu ostatnich” miesiące.grupę uzna. • Ostatni kontakt – zbiór pól pozwalający na wybór tylko tych kontrahentów z którymi ostatni kontakt miał miejsce w określonym przedziale czasu. którymi jest zainteresowany dany kontakt. -W polu „Informacje” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Zadania” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartość *Dowolny typ zadania* oraz Korespondencja przychodząca. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. -W polu „Zadania” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Informacje” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartości Telefon oraz *Dowolny typ korespondencji* WAŻNE: Należy pamiętać iż w przypadku definiowania grupy osób kontaktowych typu „Był kontakt w ciągu ostatnich . „Informacje” oraz „Korespondencja” łączone są spójnikiem lub. Jeśli natomiast interesuje nas wybór osób kontaktowych z którymi nie mieliśmy kontaktu w ciągu ostatniego roku przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie bądź wysłanie korespondencji elektronicznej oraz informację o typie Telefon należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Brak kontaktu w ciągu ostatnich” wybrać wartość Rok.

sytuacji za pomocą polecenia Mail/Faks->Korespondencja grupowa>Korespondencje dodane.Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy zapisać definicję grupy kontaktów. W największym skrócie schemat taki wygląda następująco: 1. Wysłana korespondencja seryjna trafia do historii kontrahenta/kontaktu (ewentualnie projektu). Stworzenie nowego mailingu możliwe jest za pomocą polecenia Mail/Faks->Korespondencja grupowa->Dodaj korespondencje (email). Aby tego dokonać kliknąć należy przycisk Dodaj. Analogicznie wygląda dodanie faksingu. 3. Użytkownik systemu. Przełożony decyduje za o tym jak zamierza postąpić i zatwierdza bądź bądź odrzuca Odrzuć korespondencję korespondencje. 6. 4. Użytkownik czekający na decyzję przełożonego w każdej chwili może zorientować się w aktualnej 5. Podgląd / usuwanie grup osób kontaktowych Aby przeglądnąć zawartość grupy kontaktów wybrać należy nazwę interesującej nas grupy z rozwijanego menu w polu Nazwa grupy (okno Administruj grupami kontaktów) i wcisnąć przycisk Wyświetl. Schemat wysyłania wiadomości grupowej Aby dobrze zrozumieć zasady na jakich działa w systemie tworzenie i rozsyłanie mailingów/faksingów trzeba przyjrzeć się w jaki sposób krążą one pomiędzy poszczególnymi użytkownikami i jakie użytkownicy Ci mają możliwości działania. który jest przełożonym osoby tworzącej dany mailing/faksing (i posiada kontrolę nad jego poczynaniami) zostaje powiadomiony o tym fakcie przez system (notka w zakładkach Korespondencje do akceptacji w Panelu głównym oraz odpowiednia informacja dostępna za pomocą polecenia Mail/Faks->Korespondencja grupowa->Korespondencje do akceptacji). Analogicznie aby usunąć grupę kontaktów wybrać należy nazwę grupy z menu w polu Nazwa grupy (okno Administruj grupami kontaktów) i wcisnąć przycisk Usuń. Użytkownik (mający odpowiednie uprawnienia zezwalające na tworzenie korespondencji grupowej nadane mu podczas tworzenia jego profilu) tworzy nowy mailing za pomocą polecenia Mail/Fax->Korespondencja grupowa->Dodaj korespondencje (email) lub faksing za pomocą polecenia Mail/Fax->Korespondencja grupowa->Dodaj korespondencje (faks) lub mailing tradycyjny Mail/Fax->Korespondencja grupowa>Dodaj korespondencje (list). 2. który dodajemy za pomocą polecenia Mail/Faks->Korespondencja grupowa->Dodaj korespondencje (faks) oraz tradycyjnej korespondencji seryjnej dodawanej za pomocą pomocą polecenia Akceptuj korespondencje @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 321 . Zaakceptowany mailing/faksing zostaje wysłany w terminie określonym w polu Data podczas wprowadzania go do systemu lub zostanie wydrukowany przez realizatora (w przypadku poczty tradycyjnej).

Właściwą grupowa->Grupy grupę wybieramy kontrahentów). • Temat – pole edycyjne umożliwiające ustalenie nagłówka/tematu rozsyłanej wiadomości. za pomocą którego ustalić można wszystkie parametry wysyłanej korespondencji grupowej. Aby tego dokonać należy wcisnąć przycisk CTRL oraz po kolei wskazywać nazwy grup kontrahentów. Grupy kontaktów – pole. WAŻNE: Jeśli kontrahent/osoba kontaktowa znajduje się w kilku grupach. w którym wybrać należy grupę kontrahentów (wprowadzoną wcześniej za pomocą do polecenia trafi Mail/Fax->Korespondencja tworzona wiadomość. Wybranie jednego z tych dwóch poleceń spowoduje otworzenie formularza "Dodaj korespondencje grupową". WAŻNE: System daje również możliwość wybrania jednocześnie kilku grup osób kontaktowych. której • zaznaczając odpowiednią nazwę za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszki. w którym wybrać należy grupę osób kontaktowych (wprowadzoną wcześniej za pomocą polecenia Mail/Faks->Korespondencja grupowa ->Grupy kontaktów). W formularzu mamy do czynienia z następującymi polami: • Data (obowiązkowe) – pole służące ustaleniu terminu wysłania mailingu/faksingu. które zaznaczyliśmy. • Etap projektu – rozwijane menu. do których trafić ma tworzona wiadomość. do których trafić ma tworzona wiadomość. do których trafi wiadomość grupowa. system zadba o to by tworzony mailing/faksing został dostarczony do niego tylko raz. Nazwa – pole. • Grupy kontrahentów – pole. Temat ten będzie później widoczny jako temat wiadomości. Datę ustalamy za pomocą kalendarza wbudowanego do systemu ITCube. za pomocą którego wybrać możemy nazwę projektu powiązanego w jakiś sposób z rozsyłaną wiadomością. • Projekt – rozwijane menu. który przywołać można klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola Data.polecenia Mail/Faks->Korespondencja grupowa->Dodaj korespondencje (list). do których trafi wiadomość grupowa. nie można ich też już zaakceptować ani wysłać w żaden inny sposób. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 322 . Właściwą grupę wybieramy zaznaczając odpowiednią nazwę za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszki. do której trafi tworzona wiadomość. WAŻNE: Wiadomości. którą otrzymają adresaci. które nie zostaną zaakceptowane a upłynie ich termin wysyłki otrzymują w systemie status „niewysłane”. WAŻNE: System daje również możliwość wybrania jednocześnie kilku grup kontrahentów. Aby tego dokonać należy wcisnąć przycisk CTRL oraz po kolei wskazywać nazwy grup osób kontaktowych. w którym ustalić można unikalną i niepowtarzalną nazwę dla wprowadzanego do systemu mailingu/faksingu. za pomocą którego można skojarzyć mailing/faksing z etapem wyżej wybranego projektu.

na nowe Jeśli okno. ! Firma_Ulica!. które zawierać mogą informacje istotne z punktu widzenia osoby tworzącej wiadomość. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj system odrzuci wprowadzane przez nas dane. Po przycisk w . należy zatwierdzić ją klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. WAŻNE: Aby utworzyć spersonalizowaną korespondencję seryjną można użyć w treści ! następujących zmiennych: !Firma_Nazwa!. W takim przypadku będziemy mieli możliwość późniejszej edycji treści wiadomości. Podczas !Kontakt_Miasto!. Więcej na temat formatowania wprowadzonego tekstu znaleźć można w Aneksie. Treść – pole edycyjne służące wprowadzaniu właściwej treści wiadomości oraz • odpowiedniego jej sformatowania. !Firma_Państwo!. !Data!. Plik dołącza się klikając w przycisk kliknięciu na wyżej wspomniany znajdujący się po lewej stronie okna Załączniki.pole umożliwiające dołączenie do wiadomości dowolnych plików. !Firma_Kod!. WAŻNE: Jeśli tworzoną wiadomością grupową jest faks to należy pamiętać. że jedynie pliki graficzne mogą być wysyłane jako załączniki. WAŻNE: W momencie gdy zapisujemy korespondencję seryjną mamy możliwość zapisania jej do “Buforu”. wysyłania (generowania) korespondencji grupowej system ITCube zamieni te zmienne przez prawdziwe wartości pobrane z @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 323 . system otworzy pliki. Aby wiadomość grupowa została dodana do systemu. !Kontakt_Nazwisko!. w którym nie wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj wiadomości grupowej dokument) przycisk systemie Więcej wcześniej zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas redagowania klikając temat dołączania plików zainstalowanych w systemie znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. Kontakt_Kod!. Dzięki niemu możliwe jest wydrukowanie listów do grupy kontrahentów/kontaktów oraz zaadresowanie kopert. bazy danych. W przypadku maili nie jest istotne jakie dokumenty są dołączone w formie załącznika. Dopóki korespondencja znajduję się w buforze system jej nie wyśle. !Kontakt_Ulica!. WAŻNE: W przypadku gdy dodajemy korespondencję seryjną listową w polu treść jest widoczne dodatkowe menu “Drukuj”. Do tego celu służą trzy rzędy ikon umieszczonych bezpośrednio nad polem edycyjnym. !Kontakt_Państwo!. !Firma_Miasto!. !Data_Czas!.• Dokumenty . !Kontakt_Imię!. W przypadku tradycyjnej korespondencji (listów) pole to jest jedynie wykorzystywane jako dodatkowa informacja.

która poprzedza właśnie przeglądaną. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 324 . niezaakceptowana. rekordy dotyczące mailingów. WAŻNE: Jeśli użytkownik wprowadzający wiadomość grupową do systemu nie posiada przełożonego. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. które zostały przez nas wprowadzone do systemu pamiętać należy. o którą nam chodzi. które zostały dodane do systemu i oczekują na akceptację przełożonego osoby. w których wybrać należy jaki rodzaj statusu wiadomości grupowych nas interesuje. skoku do partii rekordów. bądź też podczas tworzenia jego profilu nie została zaznaczona opcja umożliwiająca przełożonemu sprawowanie nad nim kontroli. gdyż wszystkie korespondencje grupowe. o akceptację których prosi osoba aktualnie zalogowana w systemie na danej stacji roboczej. Można posłużyć się rozwijanym menu. mailing czy też faksing wprowadzony przez niego zostanie automatycznie zaakceptowany. oczekująca na decyzję osoby upoważnionej do podjęcia decyzji. I tak po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich mailingów/faksingów. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Przeglądając listę zawierającą rekordy z korespondencją grupową. Przykładowo. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. którą wprowadził do systemu ITCube. Korespondencja grupowa w systemie ITCube może mieć trzy różne statusy: • • • zaakceptowana. Brak decyzji). W zależności od tego jaki status został wybrany będą zmieniać się także opcje dostępne dla użytkownika. Niezaakceptowane. natychmiast trafiają do specjalnej tabeli z wykazem mailingów/faksingów dodanych. iż na dole tabeli znajdują się trzy pola wyboru (Zaakceptowane. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Tabelę tę przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Mail/Faks->Korespondencja grupowa->Korespondencje dodane. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Jest to możliwe. która je wprowadziła.Dodana korespondencja grupowa W każdej chwili dowolny użytkownik systemu może sprawdzić jaki jest status korespondencji grupowej (zarówno mailingu jak i faksingu). Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. skoku do partii rekordów. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. które zostały zaakceptowane już przez naszego przełożonego nie będą mogły być ponownie edytowane ani usunięte.

który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej. typ (mail/faks). osoba zatwierdzająca. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Tak więc. • kolumna Typ – zawiera dwie wartości: email oraz faks. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące mailingów z czasu kiedy Twoim szefem był Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Zatwierdzający taką właśnie wartość. Wyjątkiem jest tutaj administrator systemu. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. które sama wprowadziła do systemu. • kolumna Data wysłania – zawiera informację o terminie wysłania wiadomości grupowej. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych mailingom/faksingom. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. • kolumna Nazwa – zawiera nazwę wiadomości grupowej. akceptacji lub odrzucenia mailingu/faksingu bądź usunięcia danych. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. edycji. dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści. aby znaleźć @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 325 . Do w kolumnie Data wysłania. którą wprowadziliśmy do systemu. wyświetlenia raportu oraz usunięcia z bazy (tylko administrator). Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego mailing/faksing za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących wiadomości grupowe wg tego właśnie kryterium. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. jego nazwa. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. Do tego celu służą dwa pola Od. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. edycji (o ile korespondencja grupowa nie została już zaakceptowana albo odrzucona).. akceptacji bądź odrzuceniu korespondencji grupowej. według ich daty rozesłania do odbiorców. który wybrać będzie mógł dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu.wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. który jest integralną częścią systemu ITCube. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich korespondencji grupowych. Tabela ta podzielona jest na sześć kolumn. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie pól Od. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Tak więc. Do. czy też data wysłania. Dzięki tej kolumnie istnieje możliwość zawężenia przeszukiwania korespondencji grupowej do samych mailingów lub faksingów. Tak więc. o akceptacji których decydował Jan Kowalski. że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do rekordów opisujących korespondencje grupową. • kolumna Zatwierdzający – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby kompetentnej do zatwierdzenia danego mailingu/faksingu. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy danych.

Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych mailingom/faksingom o takiej właśnie nazwie. znajduje się także przycisk . Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów wiadomości grupowej. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 326 . WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane poprzez ikonę . Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie.wszystkie rekordy poświęcone korespondencji grupowej o nazwie „Życzenia świąteczne” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwa taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. wyświetlenia raportu dotyczącego mailingu/faksingu a także usunięcie rekordu. znajdującej się na liście wyników wyszukiwania. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. akceptacji/odrzucenia korespondencji grupowej. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone podczas wprowadzania mailingu/faksingu do systemu. Podgląd / Akceptacja / Odrzucanie / Wyświetlenie raportu korespondencji grupowej Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji na temat mailingu.

Korespondencja grupowa oczekująca na akceptację Wszystkie wiadomości grupowe. O fakcie. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Aby zmiany zostały zapisane. Opcja ta jest dostępna jedynie dla korespondencji grupowej wysłanej lub oczekującej na akceptację. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. Tabelę tę przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Mail/Faks->Korespondencja grupowa>korespondencje do akceptacji. Odrzucenie korespondencji grupowej (*) Aby zrezygnować z wysyłania korespondencji grupowej wystarczy wyszukać rekord opisujący dany mailing/faksing a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji obok numeru porządkowego rekordu oraz wybrać opcję Odrzuć korespondencje. Akceptacja korespondencji grupowej Aby obok zaakceptować numeru korespondencję grupową oraz wystarczy wybrać wyszukać opcję rekord opisujący dany mailing/faksing a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji porządkowego rekordu znajdujący się ponownie Akceptuj/Wyślij korespondencje. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Zwiąż z projektem. znajdujący się Wyświetlanie raportu dotyczącego korespondencji grupowej W każdym momencie można zobaczyć rezultat wysłanej korespondencji grupowej. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. będących naszymi podwładnymi (oraz dodatkowo podczas tworzenia ich profilu w systemie otrzymaliśmy prawo kontrolowania ich poczynań) natychmiast trafiają do specjalnej tabeli z wykazem mailingów/faksingów do akceptacji zależnej od nas. które zostały wygenerowane przez użytkowników systemu. Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. System nie tylko wypisze osoby oraz firmy. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas zmiany. Aby to zrobić wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu opisującego mailing/faksing i wybrać opcję Wyświetl raport.Powiązanie wiadomości grupowej z projektem W każdej chwili korespondencja grupowa może zostać skojarzona z projektem/etapem projektu. iż na naszą decyzję czeka nowy rekord zawierający @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 327 . wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. do których nie udało się wysłać korespondencji grupowej. ale także sporządzi listę odbiorców. do których mail lub faks został wysłany.

dane

o

korespondencji

grupowej

powiadamia

nas

również

system

ITCube

wyświetlając

odpowiednią informację w Panelu głównym w zakładce Korespondencje do akceptacji. I tak po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich mailingów/faksingów, o akceptacji których decyduje osoba, aktualnie zalogowana w systemie na danej stacji roboczej. Korespondencje grupowe w systemie ITCube mogą mieć trzy różne statusy: • • • zaakceptowane; niezaakceptowane; oczekujące na decyzję osoby upoważnionej do podjęcia decyzji;

Przeglądając listę zawierającą rekordy z wiadomościami grupowymi, których dalszy los zależy od nas pamiętać należy, iż na dole tabeli znajdują się trzy pola wyboru (Zaakceptowane, Niezaakceptowane, Brak decyzji), w których wybrać należy jaki rodzaj statusu wiadomości grupowych nas interesuje. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. Można posłużyć się rozwijanym menu, za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów, o którą nam chodzi. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu, służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie; skoku do partii rekordów, która poprzedza właśnie przeglądaną; skoku do partii rekordów, która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej; skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi

• • • • WAŻNE:

zaawansowanych (o których mowa poniżej), system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów, które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia, podglądu, akceptacji bądź odrzucenia mailingu/faksingu lub usunięcia danych. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego wiadomość grupową oczekującą na akceptację użytkownika zalogowanego na danej stacji roboczej za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu, osoba zatwierdzająca, nazwa korespondencji, czy też założona data wysłania mailingu/faksingu do grup odbiorców. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu, stan w jakim znajduje się wiadomość grupowa(Zaakceptowana, Niezaakceptowana, Brak decyzji) a także co niezwykle ważne – przycisk akcji wyświetlenie , dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak jego treści, akceptacji bądź odrzucenia wiadomości, związanie jej z

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 328

projektem/etapem projektu, wyświetlenie raportu oraz usunięcia z bazy (dostępne wyłącznie dla administratora); • kolumna Data wysłania – zawiera informację o terminie wysłania mailingu/faksingu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich wiadomości grupowych, według ich daty rozesłania do odbiorców, ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów. Do tego celu służą dwa pola Od, Do w kolumnie Data wysłania. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza, który jest integralną częścią systemu ITCube. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdujące się po prawej stronie pól Od, Do; • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu, który wprowadził do systemu dany mailing/faksing. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących wiadomości grupowe wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące korespondencji stworzonych przez Jana Kowalskiego wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel taką właśnie wartość. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych mailingom/faksingom, które do systemu wprowadził Jan Kowalski; • kolumna Zatwierdzający – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby kompetentnej do zatwierdzenia danego mailingu/faksingu. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje, że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do rekordów opisujących korespondencje grupowe, które może zaakceptować bądź odrzucić. Wyjątkiem jest tutaj administrator systemu, który będzie miał możliwość wyboru dowolnego użytkownika; • kolumna Nazwa – zawiera nazwę wiadomości grupowej, która oczekuje na naszą decyzję. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone wiadomości o nazwie „Życzenia świąteczne” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwa taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych wiadomościom grupowym o takiej właśnie nazwie. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria.

Segregowanie wyników
Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 329

Podgląd / Akceptacja / Odrzucanie / Ponowne wysłanie / Wyświetlenie raportu korespondencji grupowej
Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu, znajduje się także przycisk , kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści wiadomości i wszystkich związanych z nią ustawień, zatwierdzenie bądź odrzucenie mailingu/faksingu, a także usunięcie rekordu.

Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie
Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu korespondencji grupowej, znajdującej się na liście wyników wyszukiwania; • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno, w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone podczas wprowadzania mailingu/faksingu do systemu. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane poprzez ikonę .

WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna.

WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji.

Powiązanie wiadomości grupowej z projektem
W każdej chwili korespondencja grupowa może zostać skojarzona z projektem/etapem projektu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Zwiąż z projektem. Aby zmiany zostały zapisane, wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi, iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas zmiany.

Akceptacja korespondencji grupowej
Aby zaakceptować korespondencję grupową wystarczy wyszukać rekord opisujący dany

mailing/faksing a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji

znajdujący się

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 330

obok

numeru

porządkowego

rekordu

oraz

wybrać

opcję

Akceptuj/Wyślij

ponownie

korespondencje.

Odrzucenie korespondencji grupowej (*)
Aby zrezygnować z wysyłania korespondencji grupowej wystarczy wyszukać rekord opisujący dany mailing/faksing a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji obok numeru porządkowego rekordu oraz wybrać opcję Odrzuć korespondencje. znajdujący się

Ponowne wysłanie korespondencji grupowej
Jeśli zależy nam na ponownym wysłaniu korespondencji grupowej należy wybrać opcję Wyślij ponownie korespondencję. Spowoduje to zmianę statusu korespondencji na Zaakceptowany i ponowne ustawienie jej w kolejce korespondencji oczekujących na wysłanie. Co ważne ponowne wysłanie korespondencji powoduje jej wysłanie tylko do osób, do których poprzednia próba wysłania zakończyła się niepowodzeniem (np. Wysyłanie korespondencji zostało przerwane z powodu zerwania połączenia z serwerem poczty)

Wyświetlanie raportu dotyczącego korespondencji grupowej
W każdym momencie można zobaczyć rezultat wysłanej korespondencji grupowej. Aby to zrobić wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu opisującego mailing/faksing i wybrać opcję Wyświetl raport.

Usuwanie rekordu (*)
Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się

obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu, a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy.

CTI w systemie ITCube
System ITCube CRM umożliwia integrację z centralami telefonicznymi. Integracja możliwa jest z każdą centralą do której producent dostarcza sterownik TAPI (światowy standard komunikacji ze środowiskiem telekomunikacyjnym). W związku z pozycją wyżej wymienionego standardu praktycznie wszyscy wiodący producenci oferują wsparcie do swoich produktów w tej kwestii. Moduł ITCube CTI umożliwia następującą funkcjonalność : Wybieranie numeru Funkcja pozwala na wybieranie numeru bezpośrednio z poziomu aplikacji ITCube CRM. By zadzwonić do danego kontrahenta bądź osoby kontaktowej wystarczy na formularzu podanych

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 331

obiektów kliknąć w numer telefonu. Identyfikację dzwoniącego Funkcja pozwala na identyfikację dzwoniącego oraz wypisanie zgromadzonych o nim danych w systemie CRM zanim jeszcze rozpoczęta zostanie rozmowa. Identyfikacja dokonywana jest w obrębie bazy kontrahentów oraz osób kontaktowych – tak by precyzyjnie zlokalizować dzwoniący podmiot. System jednocześnie udostępnia użytkownikowi listę akcji które może wykonać w kontekście dzwoniącego klienta/osoby kontaktowej (np. Dodaj zadanie, Dodaj informację, Wyślij list itd.) Wykonywanie funkcji udostępnianych przez daną centralę telefoniczną Po rozpoczęciu rozmowy system umożliwia użytkownikowi wykonanie wielu użytecznych operacji. W szczególności może on z poziomu systemu dokonać : • • • • • rozpoczęcia/zakończenia rozmowy (telefon z zestawem głośnomówiącym) transferu kontrolowanego rozmowy transferu bezwzględnego rozmowy konsultacji wewnętrznej zawieszenia/odwieszenia rozmowy.

Dostępność wyżej wymienionych funkcji zależna jest w dużej mierze od sterownika dostarczanego przez producenta centrali telefonicznej.

Dostęp z urządzeń mobilnych
ITCube MOBILE to moduł systemu ITCube kierowany do firm, których pracownicy stosunkowo często przebywają poza siedzibą firmy i dodatkowo nie zawsze mają możliwość dostępu do systemu ITCube CRM za pośrednictwem przenośnego komputera. W takiej sytuacji bardzo przydatną funkcją jest możliwość komunikacji z systemem za pośrednictwem urządzenia PDA lub telefonu komórkowego. ITCube MOBILE współpracuje z dowolnym urządzeniem wspierającym popularne środowisko JAVA. Tak niskie wymagania gwarantują możliwość pracy z systemem ITCube CRM za pośrednictwem praktycznie dowolnego współczesnego urządzenia mobilnego, w szczególności popularnych, niedrogich telefonów komórkowych. ITCube MOBILE umożliwia wyszukiwanie oraz podgląd danych zapisanych w bazie systemu ITCube CRM (z uwzględnieniem modelu uprawnień). W szczególności dotyczy to informacji o kontrahentach, osobach kontaktowych czy produktach/usługach. Możliwość wykonywania połączeń telefonicznych bezpośrednio z poziomu modułu ITCube MOBILE oznacza, iż cała baza systemu CRM staje się praktycznie częścią książki adresowej urządzenia mobilnego. Moduł ITCube MOBILE oferuje możliwość pobierania list zadań oraz działań serwisowych, które zostały delegowane konkretnemu użytkownikowi. Gwarantuje więc stały dostęp do kalendarzy systemu ITCube CRM za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Dodatkowo udostępnia także mechanizmy edycji najważniejszych informacji. Tak więc możliwe jest szybkie i wygodne

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 332

zamknięcie/odrzucenie zadania, odnotowanie uwag dotyczących stanu jego realizacji lub (jeśli użytkownik dysponuje odpowiednimi uprawnieniami) odsunięcie w czasie daty realizacji. WAŻNE: Biorąc pod uwagę rożną implementację środowiska java przez producentów telefonów komórkowych poszczególne funkcje mogą działać w odmienny sposób na różnych aparatach telefonicznych. Niniejszy opis został opracowany na bazie popularnego telefonu Nokia E51.

Wymagania technologiczne
Aplikacja ITCubeCRM Mobile wykorzystuje technologię java (CLDC 1.0 oraz MIDP 2.0), która jest powszechnie dostępna w telefonach komórkowych oraz innych urządzeniach PDA. Jako iż aplikacja komunikuje się z bazą systemu CRM poprzez Internet telefon komórkowy musi posiadać skonfigurowane, działające połączenie z Internetem (wystarczy najwolniejszy standard - GPRS). W bardzo niewielkiej liczbie starych telefonów może być zaimplementowana java obsługująca tylko profil MIDP 1.0. Na tych aparatach aplikacja ITCubeCRM Mobile nie będzie działała.

Instalacja poprzez przeglądarkę internetową
Jeśli aparat telefoniczny posiada przeglądarkę internetową/WAP to najłatwiejszym sposobem zainstalowania aplikacji ITCubeCRM Mobile jest właśnie ten sposób instalacji. W takim wypadku należy poprzez przeglądarkę połączyć się z adresem: http://itcube.pl/mobile.php. Następnie należy kliknąć w link „ITCubeCRM Mobile 1.0”. Po kliknięciu w odnośnik pojawi się monit ”Pobrać i zainstalować aplikację 'ITCubeCRM'?” tak jak jest to przedstawione poniżej:

Należy zatem kliknąć w przycisk „Tak”. Następnie aplikacja zostanie pobrana ze strony www i zainstalowana w telefonie. Aplikacja ITCubeCRM Mobile będzie dostępna w zakładce Instalacje.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 333

WAŻNE: W różnych telefonach aplikacje instalowane są w odmiennych miejscach. Przykładowo w telefonach Samsung lub starszych modelach Nokii programy java dostępne są w zakładce Gry i aplikacje.

Instalacja poprzez połączenie telefonu z komputerem
W przypadku gdy nie mamy w telefonie komórkowym przeglądarki internetowej/WAP aplikację ITCubeCRM Mobile można zainstalować w inny sposób. W tym celu należy wejść na stronę www.itcube.pl, zalogować się do sekcji Do pobrania oraz pobrać plik ITCubeCRM Mobile. Uzyskany w ten sposób plik z rozszerzeniem jar należy zapisać na dysku twardym komputera. Zazwyczaj do telefonów komórkowych dodawane jest specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające przypadku telefonów Nokia jest to program Nokia PC Suite. ich komunikację z komputerem (w szczególności kopiowanie plików do pamięci telefonu). W Jeśli korzystamy właśnie z tego oprogramowania wystarczy w systemie Windows kliknąć dwa razy w zapisany plik ITCubeCRM.jar. System operacyjny zapyta się czy zainstalować program ITCubeCRM w telefonie komórkowym. W przypadku innych telefonów może zaistnieć konieczność skopiowania pliku ITCubeCRM.jar do pamięci telefonu komórkowego. Kolejnym krokiem będzie odszukanie tego pliku w telefonie i wybranie opcji Instaluj.

Pierwsze uruchomienie
Aby uruchomić aplikację ITCubeCRM Mobile należy odszukać miejsce gdzie została ona zainstalowana (w Nokii E51 jest to zakładka Instalacje). Po odszukaniu aplikacji klikamy w ikonę ITCubeCRM. Telefon komórkowy wyświetli ostrzeżenie, iż aplikacja będzie odbierać i wysyłać dane za pośrednictwem Internetu:

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 334

Musimy zezwolić na odbieranie i wysyłanie danych, tak więc wybieramy opcję „Tak”. Niektóre modele telefonów komórkowych dają nam więcej możliwości wyboru oferując jednokrotne zezwolenie bądź trwałe zezwolenie. Oczywiście najwygodniej jest przydzielić aplikacji zezwolenie trwałe dzięki czemu nie będziemy musieli każdorazowo zezwalać na utworzenie połączenie z Internetem. WAŻNE: Aby aplikacja ITCubeCRM Mobile działała poprawnie telefon komórkowy musi posiadać możliwość połączenia z Internetem (wystarczy najwolniejszy z obecnie dostępnych standardów GPRS). Aby móc rozpocząć pracę z aplikacją ITCubeCRM Mobile należy skonfigurować program. W tym celu wybieramy opcję „Konfiguracja”, tak jak jest to pokazane na zdjęciu poniżej:

Po wybraniu tej opcji należy poprawnie wypełnić formularz wpisując następujące dane: - Adres serwera - należy tutaj wprowadzić adres serwera, za pomocą którego łączysz się z systemem ITCube CRM z poza firmy. Przykładowo: http://itcubecrm.pl:80 - Konto – w pole to należy wpisać konto, którym logujesz się do systemu ITCube CRM. Przykładowo: kowalski; - Hasło - w pole to należy wpisać to samo hasło, które używasz do zalogowania się do systemu ITCube CRM. Przykładowo: kowalski

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 335

niemniej jednak kluczowe dane (takie jak konto i hasło) wysyłane są w formie kodowanej. która znajduje się w lewym dolnym rogu telefonu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 336 . WAŻNE: Należy wprowadzić adres serwera wykorzystujący protokół http. W tym celu wybieramy opcję Testuj. Po wprowadzeniu danych możemy sprawdzić czy dane wprowadzone są poprawne. nie https. na którym jest zainstalowany jest system ITCube CRM. Transmisja danych pomiędzy telefonem a serwerem nie jest szyfrowana protokołem SSL.WAŻNE: Jeśli nie jesteś pewny jaki adres serwera powinieneś wpisać to musisz skontaktować się z administratorem serwera.

WAŻNE: Z powodu bezpieczeństwa nie można zalogować się do systemu ITCube CRM na użytkownika admin poprzez telefon komórkowy. Wpisano poprawny adres serwera jednak podano niepoprawną nazwę konta lub błędne hasło. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 337 . a następnie wybrać opcję Dalej – konfiguracja zostanie zapisana i nie będziemy musieli wprowadzać jej następnym razem. W tym rozdziale została opisana cała funkcjonalność dostępna w aplikacji ITCubeCRM Mobile w wersji 1. Wpisano poprawny adres serwera jednak system został skonfigurowany tak by odmawiał połączeń z wykorzystaniem modułu ITCube MOBILE. Wpisano poprawny adres serwera oraz poprawne konto/hasło (chyba że sekcja Konto/Hasło zawiera wpis Błąd) jednak jest to konto bez możliwości dostępu do modułu ITCube MOBILE (prawo „Dostęp do modułu Mobile” na karcie użytkownika). 4. W takim wypadku należy zapisać dane klikając Wróć. Poniżej przedstawiono listę możliwych błędów : 1. Błąd w sekcji Licencja MOBILE. licencji. konta/hasła i praw dostępu są poprawne: dane dotyczące Jeśli wszędzie widnieje napis OK to znaczy. 3. Wpisano poprawny adres serwera jednak system nie posiada licencji z aktywnym modułem ITCube MOBILE. Błąd w sekcji Połączenie.Po wybraniu opcji Testuj pojawi się strona diagnostyczna sprawdzająca czy połączenia. że dane oraz konfiguracja systemu jest poprawna. 2.0. Błąd w sekcji Dostęp MOBILE. Błąd w sekcji Konto/Hasło. Dostępne funkcje W momencie gdy mamy już poprawnie skonfigurowaną aplikację ITCubeCRM Mobile możemy przystąpić do korzystania systemu ITCube poprzez telefon komórkowy.

Nazwa/Skrót . który znajduje się na dole ekranu. Po @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 338 . sprawdzić jego dane teleadresowe oraz wykonać do niego telefon. Menu główne wygląda następująco: Wyszukiwać kontrahenta można po następujących polach: . Aby znaleźć dane dotyczące kontrahenta wybieramy opcję Wyszukaj kontrahenta dostępną w menu głównym systemu.Kontrahenci Użytkownik systemu może w łatwy sposób wyszukać kontrahenta.Telefon Po wpisaniu odpowiednich danych klikamy w przycisk Dalej.Adres .

W takim przypadku interface może zostać zablokowany na kilka/kilkanaście sekund. Poniżej przedstawiony jest podgląd przykładowej karty kontrahenta: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 339 . ale ta funkcja w niektórych telefonach nie jest obsługiwana. Przykładowa lista wyników wygląda następująco: W momencie gdy chcemy obejrzeć szczegóły dotyczące kontrahenta wybieramy rekord.Nazwa/Skrót . To ograniczenie może zmienić administrator systemu ITCube CRM. który nas interesuje i klikamy „Wybierz”.Adres . By skorzystać z tej funkcji konieczna jest jednak dodatkowa konfiguracja modułu przez administratora systemu.Telefon2 Oprócz powyższych pól istnieje możliwość wyświetlania także innych informacji.wybraniu tej opcji system wyświetli listę firm. Po wybraniu tej opcji ukaże się podgląd danych zawierający następujące informacje: .Telefon1 . WAŻNE: Moduł ITCubeCRM Mobile wyświetla pierwsze pięćdziesiąt znalezionych rekordów. WAŻNE: Po kliknięciu w przycisk „Dalej” aplikacja musi połączyć się z serwerem. które spełniają warunki wyszukiwania. Na górnym pasku powinna być wyświetlona informacja „Trwa pobieranie danych”.Email .

Aby znaleźć dane dotyczące kontaktu wybieramy opcję Wyszukaj kontakt tak jak jest to pokazane na zdjęciu poniżej: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 340 .Na dole pod przyciskiem „Opcje” mamy możliwość zadzwonienia na jeden z dwóch numerów. które znajdują się na karcie kontrahenta. Ilustruje to przykład zamieszczony poniżej: Osoby kontaktowe Oprócz wyszukiwania kontrahentów w aplikacji ITCubeCRM Mobile można oczywiście wyszukiwać też osoby kontaktowe.

Po wybraniu tej opcji system otworzy nam okno. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 341 .Telefon Po wpisaniu danych. Znalezienie osoby kontaktowej możliwe jest po następujących kryteriach: . po których chcemy wyszukiwać osobę kontaktową klikamy w opcję Dalej.Kontrahent .Nazwisko/Imię . w którym będziemy mogli wypełnić formularz w celu wyszukania osoby kontaktowej.

Kontrahent . Na górnym pasku powinna być wyświetlona informacja „Trwa pobieranie danych”. Po wybraniu tej opcji ukaże się podgląd danych zawierający następujące informacje: . który nas interesuje i klikamy „Wybierz”.Email . Po wybraniu tej opcji system wyświetli listę osób. To ograniczenie może zmienić administrator systemu ITCube CRM. WAŻNE: ITCubeCRM Mobile wyświetla pierwsze pięćdziesiąt znalezionych rekordów.Telefon GSM Oprócz powyższych pól istnieje możliwość wyświetlania także innych informacji. W takim przypadku interface może zostać zablokowany na kilka/kilkanaście sekund.Telefon1 . @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 342 .która znajduje się na dole ekranu. Przykładowa lista wyników wygląda następująco: W momencie gdy chcemy obejrzeć szczegóły kontaktu wybieramy rekord. By skorzystać z tej funkcji konieczna jest jednak dodatkowa konfiguracja modułu przez administratora systemu. ale ta funkcja w niektórych telefonach nie jest obsługiwana.Nazwisko/Imię . WAŻNE: Po kliknięciu w przycisk „Dalej” aplikacja musi połączyć się z serwerem. które spełniają warunki wyszukiwania.

Podgląd karty osoby kontaktowej wygląda następująco: Jeśli chcemy wykonać połączenie telefoniczne do wyszukanej osoby to w dolnym lewym rogu mamy możliwość wybrania opcji dzwonienia (analogicznie jak miało to miejsce w przypadku kontrahentów). Produkty W celu wyszukania produktu należy wybrać opcję Wyszukaj produkt : @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 343 .

Nazwa/Kod . Znalezienie szukanego towaru możliwe jest po następujących kryteriach: . WAŻNE: System ITCubeCRM Mobile wyświetla pierwsze pięćdziesiąt znalezionych rekordów. WAŻNE: Po kliknięciu w przycisk „Dalej” aplikacja musi połączyć się z serwerem.Kategoria .Opis Po wypełnieniu formularza wybieramy opcję Dalej. która znajduje się na dole ekranu. Na górnym pasku powinna być wyświetlona informacja „Trwa pobieranie danych”. które spełniają warunki wyszukiwania.Po wybraniu tej opcji system otworzy nam okno. w którym będziemy mogli wypełnić formularz w celu wyszukania produktu/usługi. Przykładowa lista wyników wygląda następująco: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 344 . ale ta funkcja w niektórych telefonach nie jest obsługiwana. Następnie system wyświetli listę produktów/usług. W takim przypadku interface może zostać zablokowany na kilka/kilkanaście sekund. To ograniczenie może zmienić administrator systemu ITCube CRM.

Cena hurtowa 1 .Kategoria .Nazwa/Kod .Cena dodatkowa .Cena detaliczna .Opis Oprócz powyższych pól istnieje możliwość wyświetlania także innych informacji. By skorzystać z tej funkcji konieczna jest jednak dodatkowa konfiguracja modułu przez administratora systemu.Cena promocyjna .W momencie gdy chcemy obejrzeć szczegóły towaru wybieramy rekord. Podgląd karty produktu/usługi wygląda następująco: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 345 . który nas interesuje i klikamy „Wybierz”.Cena zakupu (jeśli użytkownik ma prawo do odczytu cen zakupu) . Po wybraniu tej opcji ukaże się podgląd danych zawierający następujące informacje: .Cena hurtowa 2 .Cena hurtowa 3 .

tak jak jest to pokazane poniżej: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 346 . Aby wyszukać zadanie/działanie należy wybrać opcję „Pobierz zadania” albo „Pobierz działania”.Zadania/Działania serwisowe ITCubeCRM Mobile daje możliwość podglądu zadań/działań serwisowych oraz odnotowywania stanu ich realizacji. Obie opcję dostępne są na pierwszym ekranie aplikacji. iż zarządzanie zadaniami i działaniami w aplikacji ITCubeCRM Mobile jest zorganizowane w identyczny sposób zostało ono opisane w jednym rozdziale a wszystkie zdjęcia ekranu wykonane są na przykładzie zadań. Biorąc pod uwagę.

które spełniają warunki wyszukiwania.Status – możemy określić status zadań/działań.Data – pole obowiązkowe. W takim przypadku interface może zostać zablokowany na kilka/kilkanaście sekund. . Formularz służący do określenia jakie zadania/działania chcemy pobrać wygląda następująco: Po wypełnieniu formularza wybieramy opcję Dalej. Zaakceptowany. Na górnym pasku powinna być wyświetlona informacja „Trwa pobieranie danych”. które chcemy pobrać. System wyświetli tylko te zadania/działania. Następnie system wyświetli listę zadań/działań. które chcemy wyświetlić. ale ta funkcja w niektórych telefonach nie jest obsługiwana.Priorytet – lista rozwijana określająca ważność zadań/działań.Po wybraniu opcje: tej opcji system otworzy nam formularz służący do zdefiniowania jakimi zadaniami/działaniami jesteśmy zainteresowani. Do wyboru mamy następujące opcje: Nowy (wtedy data nie jest uwzględniana). Zamknięty pozytywnie. Zamknięty negatywnie.Typ – pole. WAŻNE: System ITCubeCRM Mobile wyświetla pierwsze pięćdziesiąt znalezionych rekordów. . . WAŻNE: Po kliknięciu w przycisk „Dalej” aplikacja musi połączyć się z serwerem. która znajduje się na dole ekranu. w które możemy wpisać nazwę typu zadania/działania. które są odpowiedniego typu. To ograniczenie może zmienić administrator systemu ITCube CRM. Przykładowa lista wyników wygląda następująco: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 347 . Odrzucony. określające z jakiego dnia system ma wyświetlić zadania/działania. I tak do wyboru będziemy mieli następujące .

W przypadku listy zadań/działań serwisowych mamy możliwość nie tylko podglądu danych.Opis realizatora .Temat .Typ .Email kontrahenta . Podgląd zadania/działania wygląda następująco: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 348 .Telefon 2 kontrahenta Oprócz powyższych pól istnieje możliwość wyświetlania także innych informacji. godzina od . Podgląd zadania/działania zawiera następujące dane: .Telefon 1 kontrahenta . godzina do .Delegujący . W przypadku gdy z menu zlokalizowanego w dolnym lewym rogu klikniemy w przycisk Wybierz system otworzy nam okno z podglądem danego zadania/działania.Nazwa kontrahenta .Data.Adres kontrahenta .Opis delegującego .Data. By skorzystać z tej funkcji konieczna jest jednak dodatkowa konfiguracja modułu przez administratora systemu.Priorytet . ale także edycji.

za pomocą której będziemy mogli: . Następnie system otworzy stronę.Za 3 dni . Z poziomu listy zadań/działań mamy możliwość przejścia do modyfikacji rekordu. Aby wykonać tę operację należy zaznaczyć zadanie/działanie.Strona wyświetlająca informacje na temat zadania/działania umożliwia także zadzwonienie do Klienta. które chcemy zmienić a następnie wybrać opcję Edytuj. Wygląda to analogicznie jak w przypadku karty kontrahenta lub kontaktu. W przypadku braku uprawnień użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie komunikatem „Brak uprawnień”. By dokonać jakiejkolwiek zmiany w zadaniu/działaniu już zamkniętym użytkownik musi posiadać prawo Edycja zamkniętych zadań/Edycja zamkniętych działań serwisowych.Za tydzień . odrzucić bądź zamknąć pozytywnie/negatywnie.Za 2 dni . który zostanie dopisany do istniejącej zawartości pola opis w systemie ITCube CRM.zmienić termin wykonania zadania na: .Jutro . Natomiast by zmienić datę zadania użytkownik musi posiadać prawo Zmiana terminu realizacji odebranych zadań lub Zmiana każdego pola odebranych zadań/działań.Za 2 tygodnie . .Za 4 tygodnie . Opcja umożliwiająca wykonanie połączenia telefonicznego jest zlokalizowana w dolnym lewym rogu.zmienić status zadania. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 349 .Dzisiaj . czyli zaakceptować. Mechanizm zapisu danych uwzględnia prawa przydzielone danemu użytkownikowi w systemie ITCube CRM.wprowadzić opis realizatora.

Komunikacja odbywa przy użyciu plików tekstowych w formacie CSV. Plik może nazywać się więc dla przykładu Company123456789. Poprawnie zaimportowane pliki są usuwane.Integracja z aplikacjami poprzez ImportAPI ITCube ImportAPI to moduł kierowany do firm. Wymiana danych pomiędzy aplikacją zewnętrzną oraz systemem ITCube CRM dotyczy : importu kontrahentów. Pliki z danymi. importu oraz aktualizacji produktów. która ma zostać zaimportowana powinny nazywać się zgodnie z następującym formatem CompanyUnikatowyCiągZnaków. które mają zostać zaimportowane umieszczane są na serwerze w katalogu ITCube/fileBuffor/import. importu zamówień. w którym kolumny rozdzielane są znakiem tabulacji (kodowanie Win-1250). Każdy plik zawiera informację o jednej firmie.txt. Import kontrahentów Pliki z danymi firmy. Jest to jeden wiersz w którym kolejność kolumn jest następująca : @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 350 . stron WWW oraz innych aplikacji. którym zależy na możliwości zasilania bazy danych systemu ITCube CRM ze źródeł zewnętrznych – sklepów internetowych. WAŻNE : Aplikacja zewnętrzna generująca pliki musi zadbać w swoim zakresie o to by posiadały one unikatową nazwę.doklejany jest kod powstałego błędu. natomiast pliki które zawierają dane niepoprawne zapisywane są pod zmienioną nazwą .txt gdzie UnikatowyCiągZnaków to dowolny ciąg znaków akceptowalny przez system nazewnictwa plików.

5. Każdy plik zawiera informację o jednym produkcie. TELEFON DOD. ZBIORCZA JEDNOSTKA MIARY. KONTRAHENT AKTYWNY (TAK/NIE). InconsistencyError_ . POLE DOD. DOSTAWCA OPIS. Tylko kolumna pierwsza. (2). VAT SPRZEDAŻY. PKWIU.ini). Pozostałe kolumny mogą być puste. LISTA DOMEN. czyli nazwa firmy. WALUTA. POLE DOD. 2. KONTO BANKOWE. (1). TELEFON (2). DOMYŚLNA CENA. Import/Aktualizacja produktów Pliki z danymi produktu. DOSTAWCA. ILOŚĆ DO. POLE DOD.NAZWA FIRMY*. PODSTAWOWA JEDNOSTKA MIARY. który ma zostać zaimportowany/zaktualizowany powinny nazywać się zgodnie z następującym formatem ProductUnikatowyCiągZnaków. NIP. ILOŚĆ OD. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 351 .txt gdzie UnikatowyCiągZnaków to dowolny ciąg znaków akceptowalny przez system nazewnictwa plików.ini). PAŃSTWO. 3. 2. LISTA EMAIL. EAN. BRANŻA. WAŻNE : W celu zabezpieczenia się przed problemami wynikającymi z równoległego dostępu do zasobów plikowych importowane są pliki o dacie modyfikacji starszej niż 5 sekund. POTENCJAŁ. ILOŚĆ PO. MIASTO. DOD. WŁAŚCICIEL (LOGIN).firma o podanym kodzie istnieje już w bazie (tylko gdy włączone jest wykrywanie duplikatów nazwy/kodu – patrz spis zmiennych itcube. ULICA. TELEFON (1). TELEFON DOD. WrongFormatError_ . WWW. 3. REGON.plik niezgodny z wymaganym formatem danych. OBSŁUGUJĄCY (LOGIN). GRUPA. CENA ZAKUPU. WALUTA. NUMER KATALOGOWY. CENA SPRZEDAŻY 3. OPIS. UPUST. POLE DOD. jest kolumną obligatoryjną. POLE DOD. OSOBOWOŚĆ PRAWNA. WALUTA. SKRÓCONA NAZWA. CENA SPRZEDAŻY. REGION. 5. POLE 1. TELEFON DOD. (3). TYP. 4. W przeciwnym wypadku do jego nazwy zostanie doklejony jeden z poniższych kodów błędu : • • • • DuplicateNameError_ . STATUS. W takim przypadku jeśli są to kolumny związane ze słownikiem. OPIS. POLE DOD. VAT ZAKUPU. SPOSÓB POZYSKANIA. CENTRALA. STRONA WWW. KATEGORIA. WŁAŚCICIEL (LOGIN). TELEFON (3). WALUTA. FAKS (1). FAKS (3). CENA SPRZEDAŻY 5. POLE DOD. KOD. PRODUCENT. POLE DOD. CENA SPRZEDAŻY 2.jedna z kolumn odwołujących się do pola słownikowego zawiera wartość która nie została zdefiniowana. ERP ID. DATA POZYSKANIA. AKTYWNY UPUST KLIENTA (TAK/NIE). FAKS (2). POLE DOD. 4. WALUTA. Jest to jeden wiersz w którym kolejność kolumn jest następująca : NAZWA*. CENA SPRZEDAŻY 4.firma o podanej nazwie istnieje już w bazie (tylko gdy włączone jest wykrywanie duplikatów nazwy/kodu – patrz spis zmiennych itcube. CENA SPRZEDAŻY 1. Po poprawnym imporcie plik zostanie usunięty. KOD POCZTOWY. WALUTA. DuplicateShortNameError_ . PRODUKT AKTYWNY (TAK/NIE). OBSŁUGUJĄCY (LOGIN). WALUTA. 1. TERMIN PŁATNOŚCI. w którym wyznaczono wartość domyślną zostanie ona wstawiona w miejsce pustej wartości.txt. Plik może nazywać się więc dla przykładu ProductOCV101.

WrongFormatError_ . UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO.txt gdzie UnikatowyCiągZnaków to dowolny ciąg znaków akceptowalny przez system nazewnictwa plików. DATA DODANIA/SPRZEDAŻY. w którym wyznaczono wartość domyślną zostanie ona wstawiona w miejsce pustej wartości. TEMAT*.ini) . W takim przypadku jeśli są to kolumny związane ze słownikiem. Import zamówień Pliki z danymi zamówienia. Aktualizacja dotyczy tylko i wyłącznie tych pól których wartość w importowanym pliku jest niepusta. KONTAHENT oraz TEMAT. W przypadku kolumny DATA DODANIA/SPRZEDAŻY pusta wartość zostanie zastąpiona aktualną datą. Plik może nazywać się więc dla przykładu Order2007_01_001.Tylko kolumna pierwsza. Kolumny NUMER ZAMÓWIENIA. Każdy plik zawiera informację o jednym zamówieniu. czyli nazwa produktu. W przypadku pliku zawierającego KOD (innym kryterium może być także NUMER KATALOGOWY – patrz spis zmiennych itcube.jedna z kolumn odwołujących się do pola słownikowego zawiera wartość która nie została zdefiniowana.plik niezgodny z wymaganym formatem danych. InconsistencyError_ . KONTRAHENT*. Po poprawnym imporcie/aktualizacji plik zostanie usunięty. WAŻNE : W celu zabezpieczenia się przed problemami wynikającymi z równoległego dostępu do zasobów plikowych importowane są pliki o dacie modyfikacji starszej niż 10 sekund. OBSŁUGUJĄCY/WŁAŚCICIEL (LOGIN). W takim przypadku nie jest dodawany nowy rekord tylko dokonywana jest aktualizacja rekordu istniejącego już w bazie. Kolejność kolumn w wierszu nagłówka jest następująca : NUMER ZAMÓWIENIA*. które ma zostać zaimportowane powinny nazywać się zgodnie z następującym formatem OrderUnikatowyCiągZnaków. W takim przypadku jeśli są to kolumny związane ze słownikiem. Pierwszy wiersz opisuje nagłówek zamówienia natomiast pozostałe dotyczą poszczególnych pozycji.ini) który istnieje już w bazie produktowej następuje automatyczne przejście w tryb aktualizacji. są kolumnami obligatoryjnymi.produkt o podanym kodzie istnieje już w bazie (tylko gdy wyłączone jest automatyczne przejście w tryb aktualizacji – patrz spis zmiennych itcube. jest kolumną obligatoryjną. Pozostałe kolumny mogą być puste. W przeciwnym wypadku do jego nazwy zostanie doklejony jeden z poniższych kodów błędu : • • • DataBaseError_ . Zamówienie musi zawierać co najmniej jedną pozycję.txt. w którym wyznaczono wartość domyślną zostanie ona wstawiona w miejsce pustej wartości. Kolejność kolumn w wierszu pozycji jest następująca : @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 352 . Pozostałe kolumny mogą być puste.

PRODUKT.F. WrongHeaderFormatError_ .NAZWA POZYCJI.wiersz pozycji X zawiera nazwę produktu który nie istnieje w bazie danych lub nazwa nie jest jednoznaczna (tylko gdy wyłączono możliwość dodawania pozycji incydentalnych – patrz spis zmiennych itcube. Moduł raportujący w systemie ITCube ITCube Raporty to rozwiązanie dla klientów. W przeciwnym wypadku do jego nazwy zostanie doklejony jeden z poniższych kodów błędu : • • • • • • EmptyFileError_ .wiersz nagłówka niezgodny z wymaganym formatem danych. Udostępnienie pakietu ponad 60 gotowych raportów będących odpowiedzią na propozycje zgłaszane przez naszych klientów. UPUST. WrongItemFormatErrorX_ . WrongItemProductNameErrorX_ .błąd którego powód nie może zostać precyzyjnie określony.ini) .E. JEDNOSTKA MIARY.C.wiersz pozycji X niezgodny z wymaganym formatem danych.wiersz pozycji X niezgodny z wymaganym formatem danych. W przypadku niewypełnienia kolumn STAWKA VAT oraz JEDNOSTKA MIARY zostaną zastosowane domyślne wartości ze odpowiednich słowników.F odnoszą się do pozostałych cen w kolejności w jakiej pojawiają się one na formularzu produktu. EmptyOrderError_ . WrongCompanyNameError_ . W takim wypadku zamiast konkretnej wartości liczbowej powinna zawierać jedną z następujących liter: A. Poniżej przedstawiamy listę większości z raportów stanowiących standardowy pakiet :. WAŻNE : W celu zabezpieczenia się przed problemami wynikającymi z równoległego dostępu do zasobów plikowych importowane są pliki o dacie modyfikacji starszej niż 15 sekund.C.ini).brak listy pozycji.brak nagłówka oraz listy pozycji.D. • Możliwość rozbudowy systemu o dowolną ilość dodatkowych raportów tworzonych pod indywidualne potrzeby. ILOŚĆ. Po poprawnym imporcie plik zostanie usunięty. którym zależy na znacznym rozszerzeniu standardowych możliwości analitycznych systemu uzyskanym poprzez : • • Wprowadzenie zaawansowanego graficznego środowiska raportującego. STAWKA VAT.D.B. Ogólne : @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 353 . CENA KATALOGOWA (PLN).E. Kolumna CENA KATALOGOWA może odnosić się do cen zdefiniowanych na formularzu produktu.kontrahent wskazany w wierszu nagłówka nie istnieje w bazie danych lub nazwa nie jest jednoznaczna (patrz spis zmiennych itcube. • • WrongItemFormatErrorX_ . UnknownError_ . Litera A odpowiada cenie detalicznej natomiast B.

Parametrem raportu jest zakres czasowy w którym wprowadzone zostały do systemu analizowane dokumenty. samochód. Wynik prezentowany jest w postaci tabeli oraz wykresu kołowego. Harmonogram rezerwacji Raport obrazujący harmonogram dokonanych rezerwacji dla wskazanego zasobu współdzielonego (np. edycje. Wynik prezentowany jest w postaci tabeli oraz wykresu słupkowego. sala konferencyjna. Parametrem raportu jest zakres czasowy dokonanych rezerwacji oraz zasób współdzielony. Parametrem raportu jest zakres czasowy oraz pracownik którego praca ma zostać poddana analizie.Kontrahenci/Branże Raport obrazujący ilościowy podział bazy kontrahentów ze względu na reprezentowaną branżę. Wynik prezentowany jest w postaci tabeli oraz wykresu słupkowego. Parametrem raportu jest zakres czasowy oraz pracownik którego praca ma zostać poddana analizie. Na natężenie pracy składają się dokonane wyświetlenia. Kontrahenci/Grupy Raport obrazujący ilościowy podział bazy kontrahentów ze względu na przynależność do grupy. Kontrahenci/Statusy Raport obrazujący ilościowy podział bazy kontrahentów ze względu na status kontrahenta. Wynik prezentowany jest w postaci tabeli oraz wykresu słupkowego. Wynik prezentowany jest w postaci tabeli oraz wykresu słupkowego. Typy dokumentów Raport obrazujący podział bazy dokumentów ze względu na typ (rozszerzenie). Wynik prezentowany jest w postaci tabeli oraz wykresu słupkowego. Statystyka sesji/Dzień Raport obrazujący rozkład dzienny (w rozbiciu na godziny) natężenia pracy w systemie. Na natężenie pracy składają się dokonane wyświetlenia. edycje. Dla każdego typu podana zostaje ilość dokumentów. Statystyka sesji/Użytkownik @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 354 . Statystyka sesji/Tydzień Raport obrazujący rozkład tygodniowy (w rozbiciu na dni) natężenia pracy w systemie. Wynik prezentowany jest w postaci tabeli oraz wykresu słupkowego. Kontrahenci/Regiony Raport obrazujący ilościowy podział bazy kontrahentów ze względu na powiązanie z regionem geograficznym. laptop). modyfikacje oraz dodania rekordów. średni rozmiar pliku oraz łączna objętość dokumentów wskazanego typu w bazie danych. modyfikacje oraz dodania rekordów. Wynik prezentowany jest w postaci tabeli oraz diagramu Gantt'a.

Parametrem raportu jest grupa kontrahentów mająca zostać poddana analizie. Kontrahenci/Geolokacja (Grupa/Miasto i Grupa/Region) Raport obrazujący rozkład firm na mapie. Parametrem raportu jest zakres czasowy który ma zostać poddany analizie oraz poziom alarmowy pozwalający wskazać pracowników których natężenie przekracza pewien założony próg. zakres czasowy pozyskania klienta oraz jego obsługujący. Wynik prezentowany jest w postaci wykresu kołowego naniesionego na mapę Polski. Potencjał/Sprzedaż @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 355 . Miesiąc/Sprzedaż-Zakup Raport obrazujący ilość zamówień sprzedażowych oraz zakupowych. Wynik prezentowany jest w postaci tabeli oraz wykresu słupkowego. oferta końcowa). Parametrem raportu jest zakres czasowy analizowanych zamówień. wstępna oferta. Parametrem raportu jest branża kontrahentów mająca zostać poddana analizie. Parametrem raportu jest zakres czasowy analizowanych zamówień oraz tryb naliczania kosztów zakupowych. Branża/Sprzedaż Raport ob