Dokumentacja systemu ITCube 9.

3

Spis treści
1.SPIS TREŚCI...............................................................................1 2.STRESZCZENIE...........................................................................8 3.WSTĘP ORAZ PRZYJĘTE KONWENCJE.........................................8 4.ITCUBE CRM - OPIS DOSTĘPNYCH MODUŁÓW..........................10 5.ROZPOCZYNAMY PRACĘ Z SYSTEMEM ITCUBE..........................12
LOGOWANIE INTERAKCJA
DO SYSTEMU Z SYSTEMEM

ITCUBE.................................................................12 ITCUBE.................................................................13

6.PANEL GŁÓWNY SYSTEMU ITCUBE...........................................13
RAMKA RAMKA RAMKA RAMKA RAMKA RAMKA RAMKA ITCUBE...................................................................................13 WYSZUKAJ INFORMACJE ........................................................14 INFORMACJE..........................................................................14 DO ZROBIENIA.......................................................................15 PULPIT MANAGERA.................................................................16 PROJEKTY...............................................................................19 ZAKŁADKI...............................................................................19

7.POLECENIA SYSTEMOWE..........................................................21
POMOC W SYSTEMIE ITCUBE.......................................................................21 STRONA GŁÓWNA....................................................................................22 PRZESZUKIWANIE BAZY..............................................................................22 BAZA GRAFIK.........................................................................................22 DODATKOWE FORMULARZE...........................................................................23 DODATKOWE SŁOWNIKI..............................................................................25 KONFIGURACJA INTEGRACJI.........................................................................26 POWIĄZANIA INTEGRACJI...........................................................................26 IMPORTOWANIE GOTOWYCH LIST PRODUKTÓW/USŁUG (*)......................................26 IMPORTOWANIE GOTOWYCH LIST KONTRAHENTÓW (*)...........................................28
@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 1

IMPORTOWANIE GOTOWYCH LIST OSÓB KONTAKTOWYCH (*)....................................30 IMPORTOWANIE GOTOWYCH LIST INFORMACJI (*)...............................................31 IMPORTOWANIE DOKUMENTÓW (*)................................................................33 DANE FIRMY..........................................................................................33 ZMIANA HASŁA.......................................................................................33 HISTORIA SESJI......................................................................................34 KOŃCZENIE PRACY SYSTEMU........................................................................35

8.ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI SYSTEMU ITCUBE.................35
DZIAŁY FIRMY (*)..................................................................................35 GRUPY UŻYTKOWNIKÓW (*).......................................................................36 KOMPETENCJE UŻYTKOWNIKÓW (*)...............................................................37 DODAWANIE NOWEGO UŻYTKOWNIKA ..............................................................37 PODGLĄD / MODYFIKACJA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW.............................................41 ZARZĄDZANIE ZASTĘPSTWAMI.......................................................................45 TYPY INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU (*)...........................................................46 WPROWADZANIE NOWEJ INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU...........................................46 PODGLĄD / MODYFIKACJA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH.....................................47 RAPORT UŻYTKOWNIKÓW – STATYSTYKA AKTYWNOŚCI...........................................50 RAPORT UŻYTKOWNIKÓW – STATYSTYKA ZYSKU ZE SPRZEDAŻY..................................52

9.ZARZĄDZANIE ZADANIAMI W SYSTEMIE ITCUBE.....................54
TYPY ZADAŃ (*)....................................................................................54 DNI WOLNE OD PRACY(*)..........................................................................54 DELEGOWANIE / REALIZACJA ZADAŃ..............................................................55 MIESIĘCZNY KALENDARZ ZADAŃ....................................................................58 TYGODNIOWY KALENDARZ ZADAŃ...................................................................59 DNIOWY KALENDARZ ZADAŃ........................................................................59 ZADANIA ODEBRANE.................................................................................60 ZADANIA DELEGOWANE..............................................................................63 STATYSTYKA ZADAŃ..................................................................................67 RANKING ZADAŃ.....................................................................................70

10.EWIDENCJA DOKUMENTÓW W SYSTEMIE ITCUBE..................72
KATALOGI DOKUMENTÓW (*)......................................................................72 DODAWANIE NOWEGO DOKUMENTU.................................................................73 DODAWANIE NOWEGO SKRÓTU DO DOKUMENTU....................................................75 PODGLĄD / MODYFIKACJA DOKUMENTÓW ORAZ SKRÓTÓW.......................................76

11.KONTRAHENCI I OSOBY KONTAKTOWE..................................80
BRANŻE KONTRAHENTÓW(*).......................................................................80 GRUPY KONTRAHENTÓW (*).......................................................................81 CECHY KONTRAHENTÓW LUB OSÓB KONTAKTOWYCH (*).........................................82 RELACJE KONTRAHENT<->KONTRAHENT (*).....................................................83 RELACJE KONTRAHENT<->KONTAKT (*).........................................................83 KANAŁY KOMUNIKACJI (*).........................................................................84 SPOSÓB POZYSKANIA (*)..........................................................................84 STATUS KONTRAHENTA/OSOBY KONTAKTOWEJ (*)...............................................85 ODMIANA IMION (*)...............................................................................86 LOKALIZACJE GEOGRAFICZNE (*)..................................................................86 DODAWANIE NOWEGO KONTRAHENTA...............................................................87
@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 2

PODGLĄD / MODYFIKACJA KONTRAHENTÓW.......................................................91 ZARZĄDZANIE DUPLIKATAMI.........................................................................98 DODAWANIE OSÓB KONTAKTOWYCH ...............................................................98 PODGLĄD / MODYFIKACJA OSÓB KONTAKTOWYCH..............................................102 PLANOWANIE TRAS PRZEJAZDU....................................................................108 AKCJE NA ZBIORZE KONTRAHENTÓW..............................................................110 AKCJE NA ZBIORZE OSÓB KONTAKTOWYCH.......................................................113

12.INFORMACJE, STATYSTYKI/ANALIZY INTERAKCJI..............117
TYPY INFORMACJI (*) ...........................................................................117 WPROWADZANIE NOWEJ INFORMACJI............................................................118 PODGLĄD / MODYFIKACJA INFORMACJI.........................................................119 ANALIZA INTERAKCJI..............................................................................122 STATYSTYKA INTERAKCJI..........................................................................125 RANKING INTERAKCJI..............................................................................127

13.OFERTA HANDLOWA FIRMY..................................................129
KATEGORIE PRODUKTÓW (*).....................................................................130 TYPY PRODUKTÓW/USŁUG (*)...................................................................132 JEDNOSTKI MIARY (*)............................................................................132 WALUTY (*)......................................................................................133 STAWKI VAT (*)................................................................................134 KURSY (*)........................................................................................134 DODAWANIE PRODUKTÓW/USŁUG................................................................135 PODGLĄD / MODYFIKACJA REKORDÓW DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW/USŁUG ..................139

14.SPRZEDAŻ I ZAKUPY W SYSTEMIE ITCUBE...........................142
SPOSOBY DOSTAWY (*)..........................................................................143 SPOSOBY PŁATNOŚCI (*).........................................................................143 SZABLONY DRUKU DOKUMENTÓW HANDLOWYCH(*).............................................144 FAZY OFERTY(*)..................................................................................145 DODAWANIE DOKUMENTU SPRZEDAŻY............................................................146 DODAWANIE DOKUMENTU ZAKUPU................................................................150 ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI SPRZEDAŻY .......................................................153 ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI ZAKUPU ...........................................................155 OPERACJE NA DOKUMENTACH HANDLOWYCH......................................................158 ODNOTOWYWANIE PRZYCHODU/KOSZTU ........................................................161 PODGLĄD / MODYFIKACJA ODNOTOWANYCH PRZYCHODÓW/KOSZTÓW........................162 PLANY SPRZEDAŻOWE..............................................................................164 RAPORTY SPRZEDAŻY – ANALIZA ZYSKU.........................................................166 RAPORTY SPRZEDAŻY - RANKINGI ZYSKU........................................................169 RAPORTY SPRZEDAŻY – ROZLICZENIA FAKTUR..................................................171 RAPORTY SPRZEDAŻY – STATYSTYKA OFERT.....................................................171

15.SERWIS W SYSTEMIE ITCUBE..............................................173
TYPY GWARANCJI..................................................................................174 TYPY KONTRAKTU SERWISOWEGO.................................................................175 TYPY ZLECENIA SERWISOWEGO...................................................................175 TYPY DZIAŁANIA SERWISOWEGO..................................................................176 SYMBOLE GWARANCJI..............................................................................177 SYMBOLE KONTRAKTU SERWISOWEGO.............................................................178
@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 3

SYMBOLE ZLECENIA SERWISOWEGO...............................................................178 STATUSY GWARANCJI..............................................................................179 STATUSY KONTRAKTU SERWISOWEGO.............................................................180 STATUSY ZLECENIA SERWISOWEGO...............................................................181 PUNKTY SERWISOWE...............................................................................181 SZABLONY DRUKU GWARANCJI ORAZ KONTRAKTU SERWISOWEGO...............................182 SZABLONY DRUKU ZLECENIA SERWISOWEGO.....................................................183 DODAWANIE GWARANCJI..........................................................................184 DODAWANIE KONTRAKTU SERWISOWEGO.........................................................187 ZARZĄDZANIE GWARANCJAMI......................................................................189 ZARZĄDZANIE KONTRAKTAMI SERWISOWYMI.....................................................194 DODAWANIE ZLECENIA SERWISOWEGO...........................................................198 ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI SERWISOWYMI.......................................................201 DELEGOWANIE / REALIZACJA DZIAŁAŃ SERWISOWYCH.........................................205 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI SERWISOWYMI......................................................207 ZARZĄDZANIE MASZYNAMI.........................................................................211 EKSPORT ZLECEŃ SERWISOWYCH..................................................................211 EKSPORT GWARANCJI/KONTRAKTÓW SERWISOWYCH............................................213 EKSPORT DZIAŁAŃ SERWISOWYCH................................................................215

16.PROJEKTY W SYSTEMIE ITCUBE...........................................217
OTWARCIE (STWORZENIE) NOWEGO PROJEKTU..................................................218 DEFINIOWANIE ETAPÓW PROJEKTU...............................................................220 PODGLĄD / REALIZACJA PROJEKTÓW............................................................222 KALENDARZ PROJEKTÓW...........................................................................229 RAPORTY PROJEKTÓW - RANKINGI ZYSKU.......................................................230 RAPORTY PROJEKTÓW - RANKINGI ZADAŃ.......................................................231 EKSPORT PROJEKTÓW..............................................................................233

17.EKSPORT DANYCH W SYSTEMIE ITCUBE..............................235
EKSPORT EKSPORT EKSPORT EKSPORT EKSPORT
KONTRAHENTÓW.........................................................................235 OSÓB KONTAKTOWYCH INFORMACJI..............................................................................243 ZADAŃ....................................................................................246 PRODUKTÓW.............................................................................249

.................................................................239

18.ADRESOWANIE KOPERT.......................................................251
WYDRUK POJEDYNCZEJ NALEPKI NA KOPERTĘ....................................................251 SERYJNE DRUKOWANIE NAKLEJEK.................................................................252

19.INTRANET............................................................................252
WPROWADZANIE NOWEGO OGŁOSZENIA..........................................................253 PODGLĄD / MODYFIKACJA / USUWANIE OGŁOSZEŃ...........................................254 KOSZTY DO AKCEPTACJI...........................................................................257 DODANIE NOWEGO KOSZTU DO AKCEPTACJI......................................................258 KOSZTY DODANE...................................................................................259 KOSZTY OCZEKUJĄCE NA NASZĄ AKCEPTACJĘ.....................................................263 TYPY NIEOBECNOŚCI (*).........................................................................267 NIEOBECNOŚCI.....................................................................................267 DODANIE NOWEJ NIEOBECNOŚCI..................................................................268 NIEOBECNOŚCI DODANE...........................................................................269
@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 4

NIEOBECNOŚCI OCZEKUJĄCE NA NASZĄ AKCEPTACJĘ.............................................273 WPROWADZANIE ZASOBÓW FIRMOWYCH (*)...................................................277 TYPY REZERWACJI (*)............................................................................277 REZERWACJA ZASOBÓW FIRMOWYCH .............................................................278 KALENDARZ REZERWACJI..........................................................................282 WPROWADZANIE TEMATÓW POMOCY WEWNĘTRZNEJ (*).......................................282 DEFINIOWANIE TREŚCI POMOCY WEWNĘTRZNEJ (*)............................................283 PRZEGLĄDANIE POMOCY WEWNĘTRZNEJ .........................................................283

20.EKSTRANET..........................................................................284
PODGLĄD...........................................................................................284 O FIRMIE/KONFIGURACJA .......................................................................284 STRONA GŁÓWNA ..................................................................................285 REGULAMIN.........................................................................................285 WPROWADZANIE NOWEGO OGŁOSZENIA..........................................................285 PODGLĄD / MODYFIKACJA / USUWANIE OGŁOSZEŃ...........................................287 ZAMÓWIENIA.......................................................................................290 ZLECENIA SERWISOWE.............................................................................293 FORMULARZE (*).................................................................................295 LISTA ZGŁOSZEŃ Z FORMULARZY..................................................................296

21.OBSŁUGA POCZTY ELEKTRONICZNEJ W SYSTEMIE ITCUBE. .296
BAZA GRAFIK WYKORZYSTYWANA W REDAGOWANIU E-MAILI ORAZ FAKSÓW..................297 SZABLONY LISTÓW ELEKTRONICZNYCH............................................................297 REDAGOWANIE I WYSYŁANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ.........................................298 HISTORIA KORESPONDENCJI – SKRZYNKA NADAWCZA...........................................299 HISTORIA KORESPONDENCJI - SKRZYNKA ODBIORCZA...........................................302

22.OBSŁUGA FAKSÓW W SYSTEMIE ITCUBE..............................305
SZABLONY FAKSÓW................................................................................305 REDAGOWANIE I WYSYŁANIE FAKSÓW............................................................306 WYSYŁANIE DOKUMENTÓW TIFF I JPG FAKSEM..............................................307 HISTORIA KORESPONDENCJI - FAKSY WYSŁANE..................................................307 HISTORIA KORESPONDENCJI - FAKSY ODEBRANE................................................310

23.KORESPONDENCJA GRUPOWA W SYSTEMIE ITCUBE............313
GRUPY KONTRAHENTÓW KORESPONDENCJI GRUPOWEJ...........................................314 GRUPY KONTAKTÓW KORESPONDENCJI GRUPOWEJ...............................................317 SCHEMAT WYSYŁANIA WIADOMOŚCI GRUPOWEJ..................................................321 DODANA KORESPONDENCJA GRUPOWA............................................................324 KORESPONDENCJA GRUPOWA OCZEKUJĄCA NA AKCEPTACJĘ.....................................327

24.CTI W SYSTEMIE ITCUBE......................................................331 25.DOSTĘP Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH.......................................332
WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE...................................................................333 INSTALACJA POPRZEZ PRZEGLĄDARKĘ INTERNETOWĄ............................................333 INSTALACJA POPRZEZ POŁĄCZENIE TELEFONU Z KOMPUTEREM...................................334 PIERWSZE URUCHOMIENIE.........................................................................334
@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 5

DOSTĘPNE

FUNKCJE................................................................................337

26.INTEGRACJA Z APLIKACJAMI POPRZEZ IMPORTAPI............350
IMPORT KONTRAHENTÓW..........................................................................350 IMPORT/AKTUALIZACJA PRODUKTÓW............................................................351 IMPORT ZAMÓWIEŃ................................................................................352

27.MODUŁ RAPORTUJĄCY W SYSTEMIE ITCUBE........................353 28.PODSUMOWANIE..................................................................363 29.ANEKS .................................................................................364
WYSZUKIWANIE ZA POMOCĄ WZORCÓW..........................................................364 FORMULARZ TREŚĆ................................................................................364 SEGREGOWANIE REKORDÓW ......................................................................365 FORMULARZ DODAWANIA DO REKORDU DOKUMENTU ZAREJESTROWANEGO W SYSTEMIE.......365

30.DODATEK A – OPIS PLIKU ITCUBE.INI ................................368
DATABASE ENGINE SECTION.......................................................................368 ITCUBE SESSION TRACE SECTION................................................................368 ITCUBE OWNER SECTION.........................................................................376 DASHBOARD SUBSYSTEM SECTION................................................................378 MAIL SUBSYSTEM SECTION........................................................................380 SMS SUBSYSTEM SECTION........................................................................381 MOBILE SUBSYSTEM SECTION..................................................................381 FAX SUBSYSTEM SECTION..........................................................................382 IMPORT SUBSYSTEM SECTION......................................................................382 ITCUBE INTERFACE SECTION.....................................................................383 ITCUBE AUTO NUMBER SECTION................................................................407 ITCUBE SERVICE SPECIFIC VARIABLES..........................................................408 ITCUBE USER SPECYFIC VARIABLES.............................................................408 ITCUBE LABEL PRINTING VARIABLES.............................................................409 ITCUBE ADDITIONAL REPORTS SECTION.........................................................410 ITCUBE EXTRANET INTERFACE SECTION.........................................................410 ITCUBE CTI INTERFACE SECTION...............................................................411 ITCUBE INTEGRATOR SECTION...................................................................412 MIME TYPES SECTION...........................................................................418 LICENCE SECTION..................................................................................418

31.DODATEK B – SKRÓTY KLAWISZOWE...................................418 32.DODATEK C – INSTALACJA, KONFIGURACJA SYSTEMU ITCUBE ...............................................................................................419
INSTALACJA, ITCUBE W LINUX...............................................................................419 INSTALACJA, URUCHAMIANIE, KOPIA BEZPIECZEŃSTWA, UAKTUALNIENIA SYSTEMU ITCUBE W ŚRODOWISKU WINDOWS..........................................................................422 PROBLEMY ZGŁASZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU ITCUBE.............................429
ŚRODOWISKU URUCHAMIANIE, KOPIA BEZPIECZEŃSTWA, UAKTUALNIENIA SYSTEMU

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 6

WYMAGANIA

TECHNICZNE DOTYCZĄCE SERWERA.................................................429

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 7

Streszczenie
System ITCube CRM stanowi wszechstronne i łatwe w użyciu narzędzie zarządzania procesami zachodzącymi wewnątrz firmy. Zapewnia szybki dostęp do wszystkich informacji ważnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa oraz umożliwia sformalizowanie procesów biznesowych. Program zapewnia tworzenie pełnej historii funkcjonowania przedsiębiorstwa, niezależnie od zmian zachodzących wewnątrz firmy. System ITCube CRM nie tylko upraszcza wiele czasochłonnych czynności, ale także oferuje unikalne opcje nie dostępne w innych narzędziach o podobnym przeznaczeniu. System ITCube CRM usprawnia przede wszystkim obsługę klientów oraz wspomaga proces sprzedaży produktów i usług. Osiąga to przez łatwy i szybki dostęp do wszystkich informacji poświęconych kontrahentom lub osobom kontaktowym, proste definiowanie ofert, zarządzanie planami sprzedażowymi. Dodatkowo program umożliwia nadzór nad długoterminowymi projektami, ewidencję dokumentów firmowych, przeprowadzanie kampanii mailingowych a także ułatwia oraz formalizuje komunikację wewnętrzną firmy jak i tworzy internetowe kanały wymiany informacji z partnerami handlowymi. Ponadto system ITCube oferuje wiele funkcji unikalnych, jak choćby połączenie systemu klasy CRM z modułem serwisowym, dostęp do aplikacji z dowolnego miejsca dzięki obsłudze poprzez przeglądarkę internetową, moduł poczty elektronicznej zintegrowany z dowolnym programem pocztowym obsługującym protokół IMAP (np. Outlook

Express). Dodatkowo przejrzysty oraz intuicyjny panel sterownia sprawia, iż każdy, nawet początkujący użytkownik, nie będzie miał żadnych problemów z obsługą systemu. Oprogramowanie ITCube CRM adresowane jest do firm średnich, choć doskonale sprawdza się także w małych, prężnie rozwijających się jednostkach. Szczególnie zastosowanie znajdzie w przedsiębiorstwach, które mają duży kontakt z klientami, przetwarzają wiele informacji o kontrahentach oraz przygotowują indywidualne, spersonalizowane oferty. Produkt sprawdza się doskonale również w firmach sprzedających urządzenia wymagające późniejszego świadczenia usług serwisowych. Dzięki wdrożeniu systemu ITCube można profesjonalnie obsługiwać klientów, panować nad procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. W rezultacie umożliwi to usprawnienie działania, obniżenie kosztów oraz wzrost zadowolenia z świadczonych usług u klientów firmy.

Wstęp oraz przyjęte konwencje
W erze społeczeństwa informacyjnego każda nowoczesna firma musi posiadać profesjonalną infrastrukturę informatyczną. Nie wystarczają już inwestycje w sprzęt komputerowy lub zwykłe oprogramowanie biurowe. Aby firma była konkurencyjna, spełniała oczekiwania klientów musi używać specjalistycznego oprogramowania. Dzięki profesjonalnym rozwiązaniom informatycznym

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 8

(tworzenie oraz praca nad ofertami. Symfonia FORTE). Wszystkie uwagi oraz zapytania kierować można pod adres pomoc@itcube. Kursywa w zdaniach wskazuje na nazwy pól oraz elementów sterujących systemu. niekiedy kluczowych. dobrze sformalizowane kanały komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej a także oferujący wsparcie dla modelu telepracy. Odzyskiwanie informacji jest procesem długotrwałym i kosztownym. Oprogramowanie ITCube CRM to system informatyczny integrujący zarządzanie informacjami. • • • • • Analizę/Statystyki jakości oraz efektywności świadczonych usług. Integracja z zewnętrznymi systemami sprzedażowym (np. grupowa oraz etapowa realizacja zamówień). CDN Opt!ma. System ITCube CRM realizuje wyżej wymienione cele poprzez: Obsługę rozbudowanej bazy danych kontrahentów oraz historii kontaktów z klientami. Zarządzanie gwarancjami/obsługami serwisowymi oraz budowanie historii maszyn. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów firma ITCube Software stworzyła kompleksowe rozwiązanie ITCube CRM. • Tworzenie nowych kanałów dostępu do klienta dzięki modułowi Ekstranet (Sklep B2B. Dlatego też dobre oprogramowanie oraz jego skuteczne wykorzystanie ma fundamentalne znaczenie dla efektywnej oraz profesjonalnej działalności firmy. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 9 . Outlook Express. Prowadzenie kampanii mailowych lub faksowych. Zespół pracowników ITCube Software dziękuje za zainteresowanie produktem ITCube oraz życzy przyjemnego oraz wydajnego użytkowania systemu. Integrację systemu z dowolnym programem pocztowym (np. ponadto wielokrotnie pewne dane są utracone bezpowrotnie. WF-MAG. Symfonia Premium.pracodawca może skutecznie usprawnić działanie przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć się przed niebezpieczeństwem utraty wielu.pl. informacji. Mozilla Mail). tworzący nowe. Wspomaganie procesu sprzedaży produktów i usług. • • Konwencje użyte w niniejszym opisie są następujące: • Nagłówki oznaczone symbolem (*) symbolizują polecenia widoczne tylko dla administratora systemu. • • Udostępnienie mechanizmów ewidencji dokumentów firmowych. Udostępnianie narzędzi komunikacji wewnętrznej oraz zarządzania procesami zachodzącymi w małych oraz średnich firmach. podgląd stanu realizacji zamówień). • • Czcionka pogrubiona wskazuje na elementy menu głównego systemu. Utrata danych o klientach spowodowana ludzką zawodnością lub przykładowo odejściem pracownika może spowodować liczne komplikacje.

ustaleniu przewidywanych dat realizacji poszczególnych etapów czy też kryteriów zakończenia każdego z nich. Moduł oferuje również mechanizmy przeglądu historii projektu. czuwa także nad przyznawaniem upustów oraz promocji. Umożliwia definiowanie projektów poprzez wyznaczenie zespołu realizującego. ITCUBE SERWIS . ITCUBE MAIL . Umożliwia ewidencję dokumentów firmowych oraz zaawansowane sposoby wyszukiwania informacji gwarantujące szybki i wygodny dostęp do interesujących nas informacji. przydzieleniu etapowi projektu konkretnego zadania. produktów. Dodatkowo umożliwia dodawanie oraz delegowanie zadań.opis dostępnych modułów CRM – to podstawowy moduł systemu ITCube. podziału projektu na etapy. wprowadzają informacje o sprzedaży. Uzupełnieniem modułu CRM jest narzędzie do komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz obsługi procesów w nim zachodzących. Oferuje także narzędzia pozwalające na raportowanie/analizę działalności poszczególnych pracowników działu serwisowego. Zawiera szczegółową bazę danych teleadresowych kontrahentów. podsumowania całości bądź też każdego z etapów projektu a także różnego typu analizy i statystyki. Dzięki temu możliwa jest archiwizacja w systemie CRM istotnej korespondencji mailowej zarówno przychodzącej jak i wychodzącej. Moduł udostępnia mechanizmy zarządzania zleceniami serwisowymi związanymi z udzielonymi gwarancjami bądź też zdefiniowanymi wcześniej kontraktami obsługi serwisowej. Moduł ten zapewnia także obsługę bazy danych produktów/usług oraz wspiera pracę nad ofertami oraz dokumentami handlowymi. Outlook. informacji a także zyskowności sprzedaży oraz analizę ofert znajdujących się w różnych fazach (lejek sprzedaży). lokalizacji firmy oraz jej oddziałów. osób kontaktowych oraz pełną historię kontaktów. Umożliwia łatwe i szybkie wyszukiwanie gwarancji. zgłaszają swoje nieobecności czy koszty. kontraktów serwisowych oraz zleceń serwisowych po numerze seryjnym lub fabrycznym. System uwzględnia zależności interpersonalne pomiędzy pracownikami oraz narzuca standardy działania niezależnie od skali przedsięwzięcia.ITCube CRM . Moduł mailowy udostępnia @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 10 . rezerwują zasoby współdzielone. Moduł CRM dostarcza także narzędzi umożliwiających raportowanie kontrahentów. co ułatwia pracę grupową. I tak pracownicy wymieniają informacje.doskonałe narzędzie dla firm posiadających dział serwisu. Odpowiedzialny jest za zarządzanie informacjami dotyczącymi klientów w ramach firmy o złożonej strukturze. Moduł CRM można dostosować do każdego rodzaju działalności gospodarczej poprzez łatwy wybór odpowiednich dla danej firmy funkcji oraz parametrów. Moduł MAIL zapewnia integracją z innymi programami obsługi poczty np. ITCUBE PROJEKTY – narzędzie wspomagające zespołową realizację długoterminowych projektów. osób kontaktowych. Mozilla Mail. delegują zadania. W ramach danego projektu pracownicy wymieniają informacje.umożliwia wysyłanie poczty elektronicznej oraz oferuje zaawansowaną obsługę kampanii mailingowych. zgłaszają generowane koszty itd. Niezależnie od profilu działalności firmy moduł ten standaryzuje oraz automatyzuje realizację zamówień.

Moduł RAPORTY umożliwia także tworzenie wykresów uzyskanego przychodu dla wybranych grup klientów. Subiekt GT. CDN Opt!ma. zarządzania domyślnymi cenami klientów a także zapewnia wsparcie dla sprzedaży wiązanej. WF-MAG. Moduł ITCube FORMULARZE umożliwia także dowolne przeglądanie formularzy oraz ich późniejsze analizowanie. typów interakcji z kontrahentami. ze zdefiniowanych w systemie typów interakcji z klientem. Zdefiniowane w ten sposób formularze mogą być skojarzone z dowolnym kontrahentem lub projektem.moduł stanowiący źródło informacji o kliencie (dowolna ilość formularzy. ITCube FAKS wykorzystuje serwer faksowy Snappy Fax 4. ITCUBE EKSTRANET . które czuwa nad automatyczną kalkulacją upustów związanych z kontrahentami.moduł odpowiedzialny za wysyłanie. Dodatkowo umożliwia klientowi wgląd w realizacje zamówień oraz stanowi wizytówkę firmy w Internecie. osób kontaktowych oraz produktów. Moduł ten oferuje mechanizmy segmentacji klientów ze względu na dowolne kryteria. Ekstranet stanowi wygodne narzędzie do prowadzenia sprzedaży w Internecie (sklep B2B). Symfonia Premium.1.narzędzie do graficznej analizy danych zapisanych w bazie systemu ITCube CRM. odbiór faksów oraz prowadzenie kampanii faksowych. Dodatkowo moduł faksowy umożliwia łatwe przeglądanie wszystkich wysłanych faksów a także powiązanie ich z kontrahentami. Dzięki temu możliwe jest tworzenie różnego typu ankiet dla klientów. osobami kontaktowymi. paragonów. statystyki odwiedzin) oraz tworzący wygodny kanał komunikacyjny z kontrahentami (udostępnianie dokumentów. tworzenie wykresów dowolnego. ITCUBE INTEGRATOR .3. ITCUBE FAKS . ITCube FORMULARZE – moduł umożliwiający definiowanie własnych formularzy. Moduł udostępnia mechanizmy definiowania szablonów faksów co w istotny sposób przyspiesza ich wysyłanie. Dodatkowo istnieje możliwość stworzenia dowolnego raportu na życzenie klienta. Analogicznie w zakładce produktu została dodana sekcja dotycząca stanów magazynowych danego towaru.także mechanizmy definiowania szablonów listów co w istotny sposób przyczynia się do przyspieszenia pracy. Dodatkowo zakładka kontrahenta w systemie ITCube została poszerzona o informacje dotyczące faktur. ITCUBE RAPORTY . @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 11 . rezerwacji odbiorcy oraz płatności. Integracja polega na synchronizacji bazy danych kontrahentów. Mechanizmy związane z przenoszeniem danych pomiędzy systemami jak i podgląd danych z programów sprzedażowych mogą się znacznie różnić w zależności z jakim systemem handlowym jesteśmy w danym momencie zintegrowani.moduł umożliwiający integrację systemu ITCube CRM z programem handlowym np. narzędzia statystyczne do porównywania grup klientów pod względem generowanego przychodu bądź dowolnego. które następnie mają zadać handlowcy czy telemarketerzy.1. ze zdefiniowanych w systemie. Tworzenie faksu jest proste i przebiega dokładnie w ten sam sposób co redagowanie korespondencji mailowej. informacji grupom klientów). projektami. Symfonia FORTE.

w szczególności popularnych. stron WWW oraz innych aplikacji.ITCube MOBILE . których pracownicy stosunkowo często przebywają poza siedzibą firmy i dodatkowo nie zawsze mają możliwość dostępu do systemu ITCube CRM za pośrednictwem przenośnego komputera. ITCube MOBILE współpracuje z dowolnym urządzeniem wspierającym popularne środowisko JAVA. ITCube Software nie bierze odpowiedzialności za funkcjonowanie powyższego środowiska. W takiej sytuacji bardzo przydatną funkcją jest możliwość komunikacji z systemem za pośrednictwem urządzenia PDA lub telefonu komórkowego. WAŻNE: Funkcje geolokalizacyjne takie jak prezentacja adresów na mapie oraz planowanie tras przejazdu korzystają z ogólnodostępnego środowiska Google Maps. Aby to uczynić należy podać konto oraz hasło w oknie Otwórz nową sesję a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszki przycisk Zaloguj się bądź nacisnąć klawisz Enter.1. W dalszej @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 12 . WAŻNE: Każdy z użytkowników systemu ITCube otrzymuje od administratora systemu swój unikalny identyfikator.1 z pominięciem interfejsu modułu Rozpoczynamy pracę z Systemem ITCube Logowanie do systemu ITCube Aby rozpocząć korzystanie z systemu ITCube należy poprawnie zalogować się do systemu. Dla innych użytkowników część opcji będzie niedostępna.3. niedrogich telefonów komórkowych. WAŻNE: Tylko osoba logująca się do systemu jako administrator będzie miała dostęp do wszystkich opcji systemu. Wymiana danych pomiędzy aplikacją zewnętrzną oraz systemem ITCube CRM dotyczy miedzy innymi: importu kontrahentów. z funkcji tego produktu. ITCube Software nie zaleca bezpośredniego korzystania ITCube FAX. Tak niskie wymagania gwarantują możliwość pracy z systemem ITCube CRM za pośrednictwem praktycznie dowolnego współczesnego urządzenia mobilnego.moduł kierowany do firm. importu oraz aktualizacji produktów. importu zamówień. Oprogramowanie to objęte jest oddzielną gwarancją producencką. Przez bezpośrednie korzystanie rozumie się tutaj wywoływanie funkcji oprogramowania Snappy Fax 4. na który składa się unikalna nazwa konta oraz odpowiednie dla danego konta hasło. Moduł wymaga posiada centrali telefonicznej obsługujące standard TAPI. ITCube ImportAPI .moduł dla firm. ITCube CTI – moduł umożliwiający współpracę z centralą telefoniczną.1. WAŻNE: Moduł ITCube FAX korzysta z oprogramowania Snappy Fax 4.3. którym zależy na możliwości zasilania bazy danych systemu ITCube CRM ze źródeł zewnętrznych – sklepów internetowych. Pozwala na dzwonienie bezpośrednio z systemu ITCube CRM oraz prezentację przez system informacji o dzwoniącym kliencie.1.

będącego swoistym centrum zarządzania. Dokumenty. w przypadku gdy zalogowanym użytkownikiem jest administrator systemu. do których należy. Produkty. koszty do akceptacji. Użytkownicy. w którym widoczne są wszystkie istotne dla danego użytkownika wiadomości. Sprzedaż. Informacje. Kontrahenci. System. które użytkownik delegował innym osobom bądź sam sobie (dla własnej wygody i poprawienia komfortu pracy) jak choćby lista najczęściej używanych rekordów dotyczących kontrahentów. nazwisko oraz nazwy grup. które bezpośrednio go dotyczą – tak więc nie ma możliwości. dzięki któremu użytkownik ma szybki dostęp do wszystkich ważniejszych opcji systemu. Intranet. bądź informacje wygenerowane przez system w interakcji z innymi użytkownikami (np. Personalizowany Panel główny pozwalający na szybszy dostęp do najważniejszych (z punktu widzenia danego użytkownika) opcji systemu. • • Menu kontekstowe znajdujące się na poszczególnych formularzach systemu ITCube. na którym pracuje system. delegowane zadania). osób kontaktowych.części opisu wszystkie opcje dostępne tylko i wyłącznie dla administratora będą oznaczone symbolem (*). Mogą to być bądź zadania. nowych. w której system podaje informacje na temat licencji. Mail/Faks. ogłoszenia. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 13 . Raporty. • Panel główny systemu ITCube Po zalogowaniu się do systemu ITCube każdy użytkownik przeniesiony zostanie automatycznie do Panelu głównego. wersji oprogramowania a także dane dotyczące osoby zalogowanej w systemie takich jak: imię. Dzięki Panelowi głównemu użytkownik zyskuje bardzo łatwy dostęp do najistotniejszych dla niego zasobów systemu. aby jego uwadze umknęła jakaś istotna informacja. Serwis. Ostatnią informacją podawaną w ramce ITCUBE. Interakcja z systemem ITCube Interakcja z systemem odbywa się poprzez: Menu główne systemu zawierające wszystkie dostępne w ITCube opcje: Ekstranet. Projekty. Zadania. na bieżąco powiadamiany jest również o wszelkiego rodzaju nowych wydarzeniach (poczcie otrzymanej. jest ilość dostępnej oraz używanej pamięci komputera. zaległych zadaniach). plików. Po zalogowaniu się otwarty zostaje Panel główny systemu ITCube. W Panelu głównym umieszczone zostały następujące ramki: Ramka ITCUBE Ramka. delegowanych.

Projekty->Projekty i wpisania frazy poszukiwawczej w pole Nazwa (bądź Nazwisko/Imię). produktu/usługi czy projektu za pomocą poleceń systemowych Kontrahenci->Kontrahenci. a ich typ został określony jako „Ogłoszenie Intranetowe”. Wybranie jednego z nich wskazuje systemowi jakiego rodzaju rekordów poszukujemy. który znajduje się w grupie mającej uprawnienia do ich odczytu. Kontakty. dowolny produkt/usługę bądź projekt systemie zamieszczonego poszukiwawczego jest identyczne jak w przypadku poszukiwania kontrahenta. Po kliknięciu w odnośnik. By opcja ta była aktywna konieczna jest możliwość komunikacji serwera ITCube z Internetem oraz włączenie mechanimu automatycznej wymiany danych z poziomu pliku itcube. osoby kontaktowej. Ogłoszenie ukazuje się użytkownikowi.ini. osób kontaktowych. i Lista nieobecności Ramka Informacje zawiera także sekcję Lista nieobecności gdzie wyświetlony jest aktualny spis wszystkich nieobecnych osób wraz z datą zakończenia ich nieobecności.ini). w które wpisać można nasze pytanie. Aktualne notowania walut Sekcja Aktualne notowania walut zawiera listę walut dostępnych w systemie wraz z ich aktualnymi kursami (kursy zapisywane w bazie systemu pobierane są z serwerów NBP). czy poszukiwania mają być prowadzone wśród rekordów dotyczących firm. osobę kontaktową powiązaną z daną firmą. w którym pojawiają się odnośniki (wraz z datą wprowadzenia oraz skrótem treści) do wszystkich ogłoszeń. Oprócz aktualnych absencji wyświetlone są także nieobecności które będą miały miejsce w niedalekiej przyszłości (horyzont czasowy definiowany jest przez administratora z poziomu pliku itcube. WAŻNE: Istotne jest aby wskazać systemowi. system ITCube otworzy okno zawierające pełne dane dotyczące ogłoszenia. Produkty->Produkty/Usługi. które zostały wprowadzone do systemu. Kontrahenci->Kontakty. Do tego celu służą przyciski Kontrahenci. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 14 . produktów/usług czy też projektów. Produkty/Usługi.Ramka WYSZUKAJ INFORMACJE Ramka. Po wpisaniu dowolnej frazy w pole edycyjne i wciśnięciu przycisku Szukaj system otworzy wspomnianą wyżej tabelę zawierającą listę rekordów spełniających warunki zawarte w zapytaniu poszukiwawczym. Ramka INFORMACJE Tablica ogłoszeń Sekcja Tablica ogłoszeń to miejsce. w zakresie czasowym zdefiniowanym podczas jego dodawania. za pomocą której zarejestrowany w wyszukać możemy w bazie ITCube. Działanie rekordów systemu konkretnego tutaj mechanizmu kontrahenta. identyczne z tym jakie otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Intranet->Ogłoszenia a następnie kliknięciu w przycisk akcji zaznaczeniu opcji Wyświetl informacje. Projekty znajdujące się pod polem.

W oknie tym użytkownik. Zaległe) jak i na datę jaka została wyznaczona na ich realizację (Zadania na dzisiaj. w której pojawiają się informacje na temat nowych listów w skrzynce odbiorczej. które zostały zaakceptowane ale nie zostały zrealizowane w terminie. identyczny z tym jaki otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Zadania->Zadania odebrane a następnie kliknięciu w przycisk akcji i zaznaczeniu opcji Edytuj rekord. które zostały zaakceptowane oraz data ich realizacji zgadza się z datą dzisiejszą. system ITCube otworzy formularz zawierający wszystkie dane dotyczące zadania. Po kliknięciu na odnośnik system otworzy okno z wszystkimi danymi dotyczącymi konkretnego zadania. Jeśli użytkownik tego prawa nie posiada informowany będzie tylko o nowych faksach które uprzednio zostały z nim związane przez osobę odpowiedzialną za wewnętrzną dystrybucję faksów. I tak patrząc od góry mamy tutaj sekcje poświęcone: • Zamówieniom / Zleceniom oraz poczcie elektronicznej / faksowej (Zamówienia / Zlecenia / Poczta). Po kliknięciu w odnośnik. posiadający uprawnienia Eks. • Nowym zadaniom (Zadania nowe). nowych zamówień/zleceń oraz zadań jakie zostały wprowadzone do systemu. identyczny z tym jaki otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Zadania->Zadania odebrane a następnie kliknięciu w przycisk akcji i zaznaczeniu opcji Edytuj rekord. Po kliknięciu w odnośnik. Więcej informacji można znaleźć w części poświęconej zadaniom odebranym. • Zadaniom na jutro (Zadania na jutro). Analogicznie użytkownik obsługującym zamówienia/zlecenia serwisowego wprowadzonego w systemie CRM będzie o nim powiadamiany jeśli tylko jego status zostanie ustawiony na „Realizowane” (w przypadku zamówienia) bądź „Aktywne” (w przypadku zlecenia). powiadamiany jest o nowych zamówieniach oraz zleceniach serwisowych będący złożonych przy użyciu modułu ekstranetowego. • Zadaniom na dzień dzisiejszy (Zadania na dzisiaj). Z kolei w tym okienku znajdą się linki (wraz z datą określającą dzień wykonania zadania oraz imieniem i nazwiskiem osoby delegującej) do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 15 .Ramka DO ZROBIENIA Ramka. W przypadku skrzynki faksowej użytkownik z włączonym prawem „Zarządzanie nowymi faksami” informowany jest o nowych faksach. system ITCube otworzy formularz zawierający wszystkie dane dotyczące zadania. Zadania na jutro). • Zadaniom zaległym (Zadania zaległe). Zadania wyświetlone na ekranie są podzielone ze względu na status (Nowe. W sekcji tej znajdują się linki (wraz z datą określającą dzień wykonania zadania oraz imieniem i nazwiskiem osoby delegującej) do wszystkich zadań. Więcej informacji można znaleźć w części poświęconej zadaniom odebranym. co do których jeszcze nie została podjęta decyzja czy zostaną one zrealizowane (zadania o statusie Nowe). W tej sekcji znajdują się wszystkie zadania. które nie zostały jeszcze nikomu przydzielone. Więcej informacji można znaleźć w części poświęconej zadaniom odebranym. Oprócz tego wszyscy użytkownicy systemu powiadamiani są o adresowanej do nich nowej korespondencji w skrzynce odbiorczej email lub faks. W oknie tym znajdują się linki (wraz z datą określającą dzień wykonania zadania oraz imieniem i nazwiskiem osoby delegującej) do wszystkich zadań.

i zaznaczeniu opcji Edytuj rekord.ini. o ile będziemy mieli do tego stosowne uprawnienia. które zgłoszone zostały przez użytkowników.ini można zdefiniować. koszty oraz nieobecności. miesiąc i rok aby sprawdzić czy pod wybraną datą znajdują się jakiekolwiek rekordy zawierające zadania nam delegowane. w którym w sposób graficzny zostanie zaprezentowany rozkład zadań na dany dzień. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 16 . Wszystkim zadaniom delegowanym w systemie ITCube (Pełna lista zadań). Więcej informacji można znaleźć w części poświęconej zadaniom odebranym. który rodzaj zadań ma być drukowany w Panelu głównym. WAŻNE: Aby uniknąć sytuacji. Więcej informacji można znaleźć w części poświęconej • Ramka PULPIT MANAGERA Ramka zawierająca informacje dla pracowników wyższego szczebla dotyczące analityki oraz akceptacji czynności podwładnych. Aby to uczynić należy podczas dodawania zadania zaznaczyć przycisk W godzinach pracy. W oknie tym umieszczony został kalendarz systemowy dzięki czemu wybrać można dowolny dzień. w której w Panelu głównym systemu drukowane są dane dotyczące wszystkich zadań. Efektem tej czynności będzie dodanie przez system zadania trwającego od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia dnia roboczego. W pliku konfiguracyjnym itcube. Godziny pracy charakterystyczne dla danej firmy definiuje się w pliku itcube. W tym oknie będziemy mogli dodać zadanie na dowolny dzień (godzinę) klikając w przycisk akcji lub przeglądać zadania innych użytkowników. Przeglądając szczegółowy kalendarz można wyświetlić i zmodyfikować wszystkie informacje dotyczące zadania klikając na jego nazwę. w którym zostaną wyświetlone wszystkie dni danego miesiąca (tygodnia) wraz z zadaniami nam delegowanymi. dla których osoba zalogowana aktualnie na danej stacji roboczej jest przełożonym. Na dole kalendarza znajdują się odnośniki do szczegółowego kalendarza miesięcznego lub tygodniowego. Kliknięcie w jeden z linków spowoduje otwarcie nowego okna.wszystkich zadań. których data zlecenia jest przewidziana na dzień jutrzejszy. Po kliknięciu w odnośnik. WAŻNE: W systemie ITCube istnieje możliwość łatwego dodania zadania całodniowego. Pierwsze trzy pola (korespondencje/koszty/nieobecności do akceptacji) wyświetlać będą mailingi. system ITCube otworzy formularz zawierający wszystkie dane dotyczące zadania. identyczny z tym jaki otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Zadania->Zadania odebrane a następnie kliknięciu w przycisk akcji zadaniom odebranym. Dodatkowo mając odpowiednie uprawnienia możemy przeglądać zadania delegowane innym pracownikom. Po kliknięciu w wybraną datę system ITCube otworzy nowe okno. twórcy systemu przewidzieli możliwość wyświetlania tylko zadań oznaczonych jako Ważne lub Bardzo ważne.

Dla zadanego przedziału czasowego prezentuje on w szczególności lejek sprzedaży.Więcej informacji na temat tworzenia struktury firmy (w szczególności relacji przełożonypodwładny) znaleźć można sekcji poświęconej dodawaniu użytkownika. sprzedaż w rozbiciu na pracownika oraz sprzedaż w rozbiciu na kategorie produktów. Raporty Okno przeznaczone do wyświetlania raportów. identyczną z tą jaką otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Intranet->Koszty do akceptacji. system ITCube otworzy tabelę zawierającą wszystkie dane dotyczące mailingu/faksingu. Jeśli wybierzemy konkretny dział to analiza uwzględni wpisy tylko użytkowników przypisanych do tego działu (zawężenie odbywa się po obsługującym dokumentu . Nieobecności do akceptacji Okno przeznaczone do wyświetlania wszystkich odnośników (zawierających imię i nazwisko naszego podwładnego oraz datę wprowadzenia rekordu do bazy) odsyłających użytkownika zalogowanego na danej stacji roboczej do tabeli poświęconej nieobecnościom oczekującym na akceptację. jaką otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Mail/Faks>Korespondencja grupowa->Korespondencja do akceptacji. identyczną z tą. Pierwszym raportem jest Pulpit managera (handel) obrazujący aktualny stan sprzedaży. sprzedaż w rozbiciu miesięcznym. Dodatkowo podany jest ranking ofert i sprzedaży ze względu na wartość dokumentu. system ITCube otworzy tabelę zawierającą wszystkie dane dotyczące nieobecności. Koszty do akceptacji Okno przeznaczone do wyświetlania wszystkich odnośników (zawierających imię i nazwisko naszego podwładnego oraz datę wprowadzenia rekordu do bazy) odsyłających użytkownika zalogowanego na danej stacji roboczej do tabeli poświęconej kosztowi oczekującemu na akceptację. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w sekcji poświęconej Intranetowi. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w sekcji poświęconej korespondencji grupowej. Korespondencje do akceptacji W sekcji tej znajdą się linki (wraz z datą określającą dzień wysłania oraz imieniem i nazwiskiem osoby proszącej o jego zatwierdzenie) do wszystkich mailingów/faksingów. system ITCube otworzy tabelę zawierającą wszystkie dane dotyczące kosztu. iż obok przycisku Generuj istnieje możliwość ograniczenia raportu do określonego sprzedaży). Warto zauważyć. Po kliknięciu w odnośnik. identyczną z tą jaką otrzymać można po wybraniu z menu systemowego polecenia Intranet->Nieobecności do akceptacji. Więcej informacji na ten temat znaleźć można. WAŻNE: Raport „Pulpit managera (handel)” widoczny jest tylko dla użytkownika mającego @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 17 działu. których zatwierdzenie bądź odrzucenie zależy od osoby aktualnie zalogowanej na danej stacji roboczej. do których uzyskał dostęp zalogowany użytkownik. Po kliknięciu w odnośnik. Po kliknięciu w odnośnik.

managera (projekty/swój dział)”. to musi być oczywiście przypisany do jednego z działów firmy. Jeśli wybierzemy konkretny dział to analiza uwzględni wpisy tylko użytkowników przypisanych do tego działu (zawężenie odbywa się po koordynatorze projektu). Jeśli użytkownik ma przyznane prawo do generowania pulpitu serwisowego. przychody/koszty generowane przez dział serwisu w rozbiciu miesięcznym (raport analizuje pola przychód/koszt z działań oraz zleceń serwisowych). Dla zadanego przedziału czasowego prezentuje on w szczególności czas pracy serwisantów (z działań serwisowych). Dla zadanego przedziału czasowego prezentuje on w szczególności sprzedaż w rozbiciu na koordynatora projektu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 18 . WAŻNE: Raport „Pulpit managera (serwis)” widoczny jest tylko dla użytkownika mającego uprawnienia oznaczone jako „Generowanie p. Dodatkowo podane są działania wymagające pilnej interwencji (działania zaległe). Na samym dole pulpitu managera serwisu znajdują się rankingi gwarancji oraz kontraktów ze względu na ilość roboczogodzin (analizowany jest czas działań serwisowych podpiętych pod gwarancję/kontrakt z zadanego okresu czasowego). których termin wykonania minął bądź niebawem minie (zestawienie wyświetla wszystkie zlecenia o statusie innym niż Zamknięty). managera (handel/swój dział)”. Jeśli wybierzemy konkretny dział to analiza uwzględni wpisy tylko użytkowników przypisanych do tego działu (zawężenie odbywa się po koordynatorze zlecenia. iż obok przycisku Generuj istnieje możliwość ograniczenia raportu do określonego działu. zestawienie typów wykonywanych zleceń serwisowych. Jeśli użytkownik ma przyznane prawo do generowania pulpitu handlowego. WAŻNE: Raport „Pulpit managera (projekty)” widoczny jest tylko dla użytkownika mającego uprawnienia oznaczone jako „Generowanie p. ale tylko dla swojego działu. łączny czas pracy w rozbiciu na koordynatora projektu oraz łączny czas pracy w rozbiciu na wzorce projektowe. to musi być oczywiście przypisany do jednego z działów firmy. managera (handel/globalny)” lub „Generowanie p. ale tylko dla swojego działu. gwarancji. zlecenia. to musi być oczywiście przypisany do jednego z działów firmy. ale tylko dla swojego działu. Jeśli użytkownik ma przyznane prawo do generowania pulpitu projektowego. Warto zauważyć. Dodatkowo podane są projekty/etapy projektów wymagające pilnej interwencji będącej konsekwencją opóźnień w realizacji bądź też zbliżającego się czasu zakończenia. Drugim raportem jest Pulpit managera (serwis) obrazujący najważniejsze informacje związane z działem serwisu. managera (serwis/globalny)” lub „Generowanie p. sprzedaż w rozbiciu na wzorce projektowe. Trzecim raportem jest Pulpit managera (projekty) obrazujący najważniejsze informacje związane z działaniami prowadzonymi w kontekście projektów. managera (serwis/swój dział)”. Warto zauważyć.uprawnienia oznaczone jako „Generowanie p. managera (projekty/globalny)” lub „Generowanie p. kontraktu serwisowego oraz po realizatorze działania). iż obok przycisku Generuj istnieje możliwość ograniczenia raportu do określonego działu.

ofert. I tak klikając na ten Ramka ZAKŁADKI Ramka zawierająca szereg informacji generowanych przez danego użytkownika dla podniesienia wygody pracy (zakładki). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 19 . dodać nowy etap do projektu (Dodaj etap). dodać przychód/koszt powiązany z projektem (Odnotuj przychód/koszt). za pomocą którego uzyskujemy szybki dostęp do wybranych opcji związanych z tym właśnie projektem.uwzględnia zalogowanego użytkownika. system ITCube wyświetli tutaj nazwy wszystkich projektów. . w którym wyświetlone zostaną wszystkie dane na temat projektu wraz z informacjami na temat historii korespondencji oraz informacji związanych z danym projektem.w polu Raportowanie uwzględnia grupę. wyświetlić raport dotyczący sprzedaży. w której pojawiają się informacje na temat wszystkich projektów. odnotować wysłanie standardowej korespondencji (Wyślij list). dla których aktualnie zalogowany użytkownik utworzył tzw. • usunąć skrót (Usuń skrót) prowadzący do wskazanego projektu. które posiadają skróty utworzone przez danego użytkownika. • • • • • • • dodać informację do projektu (Dodaj informację). skrót. które musi zostać wykonane w obrębie danego projektu (Dodaj/Deleguj zadanie). . wysłać email w kontekście projektu (Wyślij email). Jednocześnie obok nazwy projektu aktywny jest przycisk akcji właśnie przycisk możemy: • wyświetlić wszystkie informacje (Wyświetl informację) na temat projektu (opcja o działaniu identycznym z kliknięciem nazwy projektu). • • • • • zmodyfikować dane dotyczące projektu (Edytuj rekord). jak również pełny wykaz sprzedaży. zdefiniować ofertę lub zamówienie skojarzone z projektem (Dodaj dokument sprzedaży). dodać lub delegować zadanie. . Ramka PROJEKTY Ramka. przychodów/kosztów. Kiedy zaistnieje taka właśnie sytuacja. Nazwa projektu będzie jednocześnie odnośnikiem prowadzącym do okna. wyświetlić graficzny kalendarz etapów projektu (Kalendarz projektu).Czwartym dostępnym raportem jest raport Prywatne plany sprzedaży prezentujący stan realizacji wyznaczonych zalogowanemu użytkownikowi planów sprzedażowych. które poniesione zostały podczas realizacji projektu. do której należy zalogowany użytkownik.jest oznaczony jako Aktywny. WAŻNE: Raport „Prywatne plany sprzedaży” jest widoczny dla zalogowanego użytkownika o ile istnieje co najmniej jeden plan sprzedażowy spełniający następujące warunki: . wysłać faks w kontekście projektu (Wyślij faks). ofert oraz przychodów/kosztów związanych z projektem (Podsumowanie przychodów/kosztów). zarejestrować dokument i powiązać go z projektem (Zarejestruj dokument).

odnotowanie przychodu bądź kosztu (Odnotuj przychód/Koszt). definiowanie oferty/zamówienia związanego z kontrahentem (Dodaj dokument sprzedaży). modyfikację jej danych (Edytuj rekord). użytkownik systemu ITCube może stworzyć również w Panelu głównym zakładki (odnośniki) do najczęściej używanych rekordów poświęconych osobom kontaktowym. skorzystać należy z polecenia Kontrahenci->Kontrahenci a następnie za pomocą przycisku akcji znajdującego się w polu Nr wybrać należy opcję Dodaj do zakładek. Aby stworzyć zakładkę poświęconą osobie kontaktowej. wysłanie listu do kontrahenta (Wyślij list). dodanie informacji (Dodaj informacje). delegowanie zadania (Dodaj/Deleguj zadanie). wyświetlenie struktury personalnej firmy (Wyświetl strukturę). Aby stworzyć zakładkę poświęconą konkretnej firmie. wysłanie maila do kontrahenta (Wyślij email). wysłanie faksu do kontrahenta (Wyślij faksu). Oprócz tego po lewej stronie imienia i nazwiska pojawi się przycisk akcji • • • • • • • • umożliwiający: wyświetlenie pełnej informacji o osobie kontaktowej (Wyświetl informację). dodanie dokumentu (Zarejestruj dokument). Zakładki: Osoby kontaktowe Oprócz zakładek poświęconych kontrahentom. dodanie nowego dokumentu (Zarejestruj dokument). Od tej pory w Panelu głównym pojawi się odnośnik (zawierający imię i nazwisko osoby kontaktowej) do rekordu poświęconego konkretnej osobie kontaktowej oraz informacja jaką firmę reprezentuje.Zakładki: Kontrahenci W każdej chwili użytkownik systemu ITCube może usprawnić swoją pracę poprzez stworzenie w Panelu głównym zakładek (odnośniki) do najczęściej używanych rekordów poświęconych kontrahentom. skorzystać należy z polecenia Kontrahenci->Kontakty a następnie za pomocą przycisku akcji znajdującego się w polu Nr wybrać należy opcję Dodaj do zakładek. usunięcie linku z zakładki (Usuń zakładkę). Od tej pory w Panelu głównym pojawi się odnośnik (zawierający nazwę kontrahenta) do rekordu poświęconego konkretnemu kontrahentowi. delegowanie zadania (Dodaj/Deleguj zadanie). dodanie osoby kontaktowej (Dodaj osobę kontaktową). dodanie informacji dotyczącej danej firmy (Dodaj informację). odnotowanie przychodu bądź kosztu (Odnotuj przychód/Koszt). umożliwiający: wyświetlenie pełnej informacji o danym kontrahencie (Wyświetl informację). stworzenie nowego projektu (Otwórz projekt). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 20 . wydrukowanie naklejki z adresem do korespondencji (Drukuj nalepkę). definiowanie oferty/zamówienia związanego z kontrahentem (Dodaj dokument sprzedaży). wydrukowanie naklejki z adresem do korespondencji (Drukuj nalepkę). Oprócz tego po lewej stronie nazwy firmy pojawi się przycisk akcji • • • • • • • • • • • • • • • modyfikacje danych dotyczących kontrahenta (Edytuj rekord).

Oprócz tego po lewej stronie nazwy pliku pojawi się przycisk akcji • • • • umożliwiający: wyświetlenie pełnej treści dokumentu (Wyświetl informację). skorzystać należy z polecenia Dokumenty->Dokumenty a następnie za pomocą przycisku akcji znajdującego się w polu Nr wybrać należy opcję Dodaj do zakładek. usunięcie linku z zakładki (Usuń zakładkę). umożliwiający: Polecenia systemowe Pomoc w systemie ITCube Dowolny użytkownik systemu ITCube może w każdej chwili skorzystać z podręcznej pomocy.• • • • wysłanie maila do kontaktu (Wyślij email). Zakładki: Raporty Ostatnim rodzajem zakładek jakie stworzyć może użytkownik systemu ITCube są odnośniki do najczęściej używanych raportów. należy podczas zapisywania raportu zaznaczyć opcję „Skrót na stronie głównej” Od tej pory w Panelu głównym pojawi się odnośnik (zawierający nazwę raportu) do konkretnego raportu. usunięcie zakładki (Usuń zakładkę). Aby stworzyć zakładkę odsyłającą do konkretnego raportu. w którym aktualnie się znajduje. Analogicznie po wybraniu polecenia System>Pomoc dokumentacja) użytkownik systemu będzie miał dostęp do pomocy w postaci rozbudowanej opisującej wszystkie dostępne funkcje. Oprócz tego po lewej stronie nazwy pojawi się przycisk akcji • • wygenerowanie raportu (Generuj raport). usunięcie pliku z zakładki (Usuń zakładkę). wysłanie listu do kontaktu (Wyślij list). Zakładki: Dokumenty Kolejnym rodzajem zakładek jakie stworzyć może użytkownik systemu ITCube są odnośniki do najczęściej używanych plików (dokumentów). Po wybraniu opcji System->Pomoc (pierwsze kroki) system otworzy dokumentację w formie okrojonej. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 21 . opisującej najważniejsze funkcje. Od tej pory w Panelu głównym pojawi się odnośnik (zawierający nazwę pliku) do konkretnego dokumentu oraz nazwę katalogu. modyfikację rekordu opisującego dokument (Edytuj rekord). Aby stworzyć zakładkę odsyłającą do konkretnego pliku. wysłanie faksu do osoby kontaktowej (Wyślij faksu). ponowne zarejestrowanie dokumentu (Uaktualnij plik).

System ITCube zareaguje na to polecenie otwarciem nowego formularza składającego się z dwóch sekcji. Jeśli wiemy. Jeśli korzystać z niej będą wszyscy użytkownicy właściwą wartością będzie Grafika publiczna Swoją decyzję należy zatwierdzić wciskając klawisz Zapisz. Po ustawieniu wszystkich parametrów należy nacisnąć przycisk Szukaj. Funkcja ta jednak powoduje dość duże spowolnienie pracy mechanizmu wyszukiwania dlatego jest domyślnie wyłączona. Możemy także wymusić sortowanie wyników w ramach każdego typu włączając opcję „Uporządkuj wyniki w ramach grupy”. Druga natomiast odpowiedzialna jest za prezentację wyników. Warto zauważyć. Sekcja druga. Właściwy plik wskazujemy wybierając go za pomocą przycisku Przeglądaj. Jeśli chcemy by dana grafika wykorzystywana była tylko przez nas w polu Typ wybrać należy wartość Grafika prywatna. Dodaj grafikę. Formularz Baza grafik składa się z dwóch sekcji. Po podaniu frazy oraz miejsc przeszukiwania można dodatkowo określić ilość wyników które maja zostać wyświetlone. umożliwia zmienienie nazwy lub typu już zarejestrowanego pliku graficznego w systemie ITCube. Aby zmodyfikować konkretną grafikę należy wybrać ją z rozwijanej listy w polu Plik. Sekcja pierwsza. Modyfikuj/Usuń grafikę. umożliwia zarejestrowanie pliku graficznego w systemie ITCube. a następnie wprowadzić aktualne dane.Strona główna Polecenie to (System->Strona główna) pozwala w dowolnym momencie przenieść się do Panelu głównego systemu ITCube. Wynik zaprezentowany zostanie w postaci rozdzielnych sekcji dotyczących poszczególnych miejsc w których nastąpiło wyszukiwanie. Swoją decyzję należy zatwierdzić wciskając klawisz Dodaj. iż im więcej zaznaczonych miejsc (w szczególności dotyczy to korespondencji elektronicznej) tym dłuższy czas wyszukiwania dlatego zaznaczenie wszystkich typów powinno występować tylko w szczególnych sytuacjach. Funkcja taka jest przydatna w momencie gdy interesuje nas wyszukanie informacji co do której mamy jedynie szczątkowe dane – w szczególności nie wiemy gdzie dokładnie została ona zanotowana. Parametr ten dotyczy każdego typu informacji z osobna. Baza grafik W celu zdefiniowania zbioru grafik które będą wykorzystywane podczas wysyłania maili bądź druku dokumentów handlowych należy wykorzystać polecenie System->Baza grafik. Wciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje przeniesienie użytkownika do Panelu głównego systemu ITCube co równoznaczne będzie z nie wprowadzeniem do systemu żadnej nowej grafiki. Aby skorzystać z opisanej powyżej funkcji należy wybrać polecenie System>Przeszukaj bazę. Analogicznie aby usunąć grafikę należy @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 22 . Przeszukiwanie bazy System ITCube oferuje możliwość wyszukiwania danej frazy jednocześnie w wielu miejscach systemu. Pierwsza z nich pozwala na wprowadzenie szukanej frazy oraz precyzyjne opisanie miejsc w których ma nastąpić przeszukiwanie. iż informacja której szukamy została wpisana przez nas osobiście możemy dodatkowo przyspieszyć wyszukiwanie zaznaczając opcję „Uwzględnij tylko moje rekordy”.

• • Przycisk Aktywny – przycisk aktywujący formularz. W sekcji pierwszej Dane podstawowe o formularzu należy wprowadzić informację opisujące formularz. Z punktu widzenia użytkowników którzy nie należą do wskazanych grup formularz nie istnieje w systemie. w które należy wpisać nową nazwę formularza (tak będzie nazywała się pozycja w menu głównym systemu ITCube służąca wprowadzaniu danych do zdefiniowanego formularza np. w które należy wpisać nową nazwę przeglądarki formularzy (tak będzie nazywała się pozycja w menu głównym systemu ITCube służąca do przeglądania danych zapisanych w formularzach np.wybrać ją z rozwijanej listy w polu Plik a następnie kliknąć w przycisk Usuń. z której należy wybrać. • kalkulacja – czyli formularz wykorzystywany podczas tworzenia ofert/zamówień w celu automatyzacji obliczania cen. Nazwa formularza – pole.pole. Po wybraniu dowolnego formularza system uzupełni pola poniżej. • Użytkowanie formularza – pole wielokrotnego wyboru pozwalające na zdefiniowanie które grupy użytkowników będą miały możliwość korzystania z formularza. W każdej chwili możemy podglądnąć grafikę klikając w ikonę znajdujący się obok pola Plik. w które należy wprowadzić opis formularza. • Formularz/Formularz „auto”/Kalkulacja – pole określające czy dodawany formularz wykorzystywany będzie jako : • • standardowy formularz. Ankiety).pole wielokrotnego wyboru pozwalające na zdefiniowanie które grupy użytkowników będą miały możliwość korzystania z formularza w trybie zapisu (dodawanie/edycja rekordów). I tak do dyspozycji mamy tutaj następujące parametry: • Formularze (obowiązkowe) – rozwijana lista. w które należy wpisać nazwę obiektu opisywanego przez formularz (np. • Przycisk Aktywna – przycisk aktywujący opcję przeglądania danych wprowadzonych za pomocą dodawanego formularza. Opis ten pojawi się po prawej stronie w oknie służącym do wprowadzania danych do tego formularza. • Nazwa obiektu – pole. • Opis formularza – pole. Dodaj ankietę). • Nazwa przeglądarki . Dodatkowe formularze System ITCube umożliwia definiowanie dowolnych formularzy. formularz typu „auto” charakteryzujący się tym iż wartości wybranych pól mogą być obliczane automatycznie na podstawie podanych formuł. który formularz będziemy modyfikować (ewentualnie pozycję pozwalająca na dodanie do systemu nowego formularza). Ankieta). • Dodawanie lub modyfikacja rekordów . @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 23 . Z punktu widzenia użytkowników którzy nie należą do wskazanych grup formularz wprawdzie istnieje w systemie ale jego użytkowanie sprowadza się tylko i wyłącznie do odczytu danych. Po wybraniu tej opcji system otworzy okno składające się z dwóch sekcji.. oraz pozwoli na ich modyfikację. I tak aby zdefiniować nowy formularz lub zmodyfikować stary należy wybrać opcję System->Dodatkowe formularze.

ini – standardowy format to YYYY/MM/NR).Kod produktu. Językiem wykorzystywanym podczas formalnego zapisu sposobu postępowania jest Java Script w którym dodatkowo można wykorzystać następujące zmienne charakterystyczne dla systemu ITCube CRM: • • • • • • • !ProductName! .Ilość sztuk produktu (zamówienie). !ProductUnit! . • Kategorie produktów . Ostatnimi typami sekcji są Autonumeracja oraz Obsługujący. • Menu kontekstowe kontrahenta – przycisk. • • • Okno Dane dotyczące definicji kalkulacji jest aktywne tylko w przypadku zaznaczenia opcji Kalkulacja (pole Formularz/Kalkulacja) i służy zdefiniowaniu następujących danych opisujących kalkulację: • Grupy kontrahentów – pole w którym możemy wskazać dowolny podzbiór grup kontrahentów których dana kalkulacja dotyczy. Menu kontekstowe projektu – przycisk. Pole to umożliwia wybór. gdzie mają być umieszczone dwie dodatkowe opcje służące dodawaniu i przeglądaniu danych wprowadzonych za pomocą aktualnie definiowanego formularza. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 24 . którego zaznaczenie spowoduje dodanie opcji dodawania danych do tego formularza w menu kontekstowym projektu. Drugi natomiast powoduje umieszczenie na formularzu pola obejmującego pełną listę użytkowników systemu.pole w którym możemy wskazać dowolny podzbiór kategorii produktów których dana kalkulacja dotyczy.Nazwa produktu. !ProductNote! . Sekcje – pola umożliwiające określeniu jakie predefiniowane pola mają znaleźć się na formularzu.Ilość sztuk produktu (oferta). !ProductOfferAmount! .Jednostka miary.Kod PKWiU. którego zaznaczenie spowoduje dodanie opcji dodawania danych do tego formularza w menu kontekstowym kontrahenta. !ProductShortName! .Opis produktu. !ProductCode! .• Menu – rozwijana lista zawierająca wszystkie zakładki z menu głównego. projektem lub etapem projektu (należy zaznaczyć przycisk Umieść sekcję Projekt/Etap projektu). Historia – pola umożliwiające określenie czy dane wprowadzone za pomocą definiowanego formularza mają trafiać do części historycznej. Pierwszy z nich pozwala wzbogacić dodatkowy formularz o pole automatycznie obliczane przez system (w formacie podanym w pliku itcube. • Formuła – pole w którym należy podać algorytm według którego kalkulacja modyfikowała będzie pozycję oferty. I tak na formularzu może być powiązanie z kontrahentem/kontaktem (należy zaznaczyć przycisk Umieść sekcję Kontrahent/Kontakt). I tak dane mogą być wyświetlane w historii kontrahenta/kontaktu (należy zaznaczyć przycisk Umieść w historii Kontrahenta/Kontaktu) lub w części historycznej projektu (należy zaznaczyć przycisk Umieść w historii Projektu/Etapu projektu). Ponadto można umieścić na nim pole typu data (należy zaznaczyć przycisk Umieść sekcję zakresu czasowego) oraz sekcję powiązań z dokumentami (należy zaznaczyć przycisk Umieść sekcję dokumentów). !ProductOrderAmount! .

który umożliwia zaznaczenie.ini zmieni się tylko i wyłącznie wartość w rozwijanych listach w formularzu służącym do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 25 .Waluta związana z ceną sprzedaży produktu. wybranie nazwy pola. !Field1! . Osoba kontaktowa. W przypadku gdy pole jest w postaci listy rozwijanej należy dodatkowo zdefiniować pozycje pola.Cena sprzedaży produktu. Produkt/Usługa.przycisk. • Temat/Historia – przycisk umożliwiający zaznaczenie.. !ProductDiscount! . !ProductCostCurrency! . a następnie podanie nazwy pozycji w polu Wartość. Dodatkowe słowniki System ITCube umożliwia definiowanie dodatkowych pól w formularzach Kontrahent. Data. !Field50! . • • Obligatoryjne .Stawka podatku VAT. Modyfikacji danych dotyczących pozycji list rozwijanych zdefiniowanych w pliku itcube. które z pól ma być wyświetlane w historiach.ini dokonuje się w sekcji Usuń/Modyfikuj wartość słownikową.Zmienne określające zawartość pól tworzących formularz kalkulacyjny. Przeglądarka – przycisk umożliwiający zaznaczenie. WAŻNE: W przypadku gdy modyfikujemy nazwę pola w liście rozwijanej zdefiniowanej w pliku itcube.Waluta związana z ceną zakupu produktu. na którym znajduję się dodatkowe pole. !ProductPriceCurrency! . iż pole jest obowiązkowe. Do tego służy opcja System>Dodatkowe słowniki. Rezerwowanie zasobów współdzielonych.• • • • • • • • !ProductVat! .. Dodatkowe pola definiuje administrator systemu w pliku itcube. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Dodatkowe słowniki składający się z dwóch okien: Dodaj wartość słownikową oraz Usuń/Modyfikuj wartość słownikową. Informacja. !ProductPrice! . Zadanie.. Zlecenie serwisowe oraz Gwarancja/Kontrakt serwisowy. definiując czy pole jest wymagane a także podaje pozycję położenia pola na formularzu oraz określa typ pola. w które należy wpisać nazwę pola.Cena zakupu produktu. Pole opisowe. Pole numeryczne. iż dane pole ma być uwzględnione w przeglądarce danych wprowadzanych za pomocą dodawanego formularza. Okno to składa się z dwudziestu wierszy. !ProductPriceBeforeDiscount! . Okno Dane dotyczące definicji pól służy zdefiniowaniu do dwudziestu pól jakie mają się znaleźć w dodawanym formularzu. Do dyspozycji mamy tutaj następujące wartości: Pole tekstowe. Do tego służy polecenie System>Dodatkowe słowniki. Jeśli pole dodatkowe ma być rozwijaną listą to należy także zdefiniować jego pozycje.ini podając nazwę pola.Upust przyznany na produkt.Cena katalogowa produktu. Lista rozwijana. Typ – określenie typu pola. Pierwsze z nich służy dodawaniu pozycji w polach dodatkowych o typie “lista” poprzez wybranie nazwy formularza. każdy zaś wiersz opisuje jedno z pól formularza i zawiera następujące dane: • • Nazwa – pole tekstowe. !ProductCost! .

Drugą możliwością jest zaimportowanie do systemu gotowej listy asortymentu. Symfonia Premium. Typ *. kolejność elementów w pliku jest stała i wygląda następująco: Nazwa *. Cena zakupu *. Jeśli chcemy więc zmienić powiązanie należy w pierwszej kolejności usunąć istniejące przyporządkowanie (opcja dostępna w menu kontekstowym kontrahenta Wyrejestruj z systemu handlowego) a dopiero potem dokonać ponownego spięcia z nowym obiektem. a system wyświetli nam stronę diagnostyczną. Waluta (ceny detalicznej) *. VAT zakupu. Pierwszy z nich. którzy nie są aktualnie związani. poszczególne pola rekordu oddzielone są tabulatorem. WAŻNE: System umożliwia wiązanie jedynie tych kontrahentów. W ten celu należy kliknąć w przycisk „Podgląd”. przygotowanej wcześniej w postaci pliku tekstowego. Waluta (ceny zakupu) *. Kategoria *. W momencie gdy wprowadzimy dane do formularza i klikniemy w przycisk Zapisz możemy sprawdzić poprawność w wpisów. Cena detaliczna *. wartości składające się z wielu wyrazów muszą być ujęte w cudzysłów. W zależności do jakiego systemu zewnętrznego jest wczytany sterownik (zmienna SynchronizerClass w pliku itcube. W celu związania np. za pomocą polecenia systemowego Produkty->Dodaj produkt/usługę opisany zostanie w rozdziale poświęconym produktom. z którym ITCube jest obecnie zintegrowany. Produktów. WF-MAG. Natomiast wartość tego pola w rekordach znajdujących się już w bazie danych nie ulegnie zmianie. Importowanie gotowych list produktów/usług (*) System umożliwia wprowadzanie informacji o oferowanych przez naszą firmę produktach. Symfonia Forte. Cena @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 26 . Po kliknięciu przycisku „Zapisz” system powiąże kontrahentów. W liście Kontrahentów/Produktów systemu handlowego wyświetlane są tylko te obiekty. Oczywiście plik ten (aby został rozpoznany przez system) musi zostać przygotowany według specjalnych zasad: • • • • każda linia opisuje nowy produkt/usługę.ini) pola mogą na tym formularzu mogą być różne. Aktywny upust (wartości: Tak/Nie). Kod.dodawania bądź modyfikacji danych. Konfiguracja integracji Formularz „Konfiguracja integracji” umożliwia wprowadzenie danych niezbędnych do skonfigurowania połączenia pomiędzy systemem ITCube a programem handlowym. następnie z listy poniżej należy wybrać Kontrahenta z bazy programu handlowego. usługach na dwa sposoby. które nie są związane z rekordami z systemu ITCube. Aktualnie ITCube zintegrowany jest z następującymi programami: CDN Optima. kontrahentów należy z listy ITCube CRM wybrać Kontrahenta. który jeszcze nie jest zarejestrowany w systemie zewnętrznym. Powiązania integracji Formularz „Powiązania integracji” umożliwia ręczne wiązanie obiektów (Kontrahentów. VAT sprzedaży *. Użytkowników) znajdujących się w systemie ITCube z obiektami znajdującymi się w zewnętrznym systemie.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 27 . Maksymalna ilość. Kolumna Aktywny upust . Cena dodatkowa. jednakże nawet gdy nie wpisujemy którejś z cen to musimy wypełnić wszystkie kolumny dotyczące walut (np. Koordynator (login). Kolumna Koordynator/Właściciel .99). Jeśli dane w pliku zostaną podane nieprawidłowo (przykładowo podamy nazwę nieistniejącej kategorii) system nie dokona importu danych błędnego rekordu.m. • w przypadku cen zamiast przecinka należy zawsze używać kropki (np. spacja) system ITCube zastosuje wartość domyślną.). Aktywny (wartości: Tak/Nie). “” opk. Waluta (ceny hurtowej 1) *. Jednostka podstawowa (j. Gdy już stworzymy odpowiedni plik zawierający wszystkie wymagane pola. Cena hurtowa 3.99 0 PLN PLN Tak Przykład: Monitor 5. M15 1000 100 Produkt /Monitory/ 9. każdy produkt posiada sześć cen. Waluta (ceny promocyjnej) *. Jeśli kolumna zawiera pusty wpis (zawiera pusty ciąg znaków bądź sekwencję znaków pustych np. Numer EAN.00 PLN “To jest opis produktu monitor” “Pole dodatkowe 3” 7700Z 11 1332/AA MarcinC Sony 12316753172 Belinea “Belinea Poland” MarcinC “Pole dodatkowe 4” “Pole dodatkowe 5” WAŻNE: Należy bardzo uważnie sporządzać pliki. które mają posłużyć następnie do importu danych. Cena promocyjna.wartość domyślna : Admin.hurtowa 1. 10.99 10 PLN 5 10. Właściciel (Login) * oraz pięć pól dodatkowych zdefiniowanych przy wdrożeniu systemu. Kolumna Vat zakupu/Vat sprzedaży . Dostawca.wartość domyślna : Tak. Jeśli dany wiersz pliku nie zawiera wszystkich kolumn system uzupełni je pustymi wpisami. Kolumna Aktywny . W tym celu: • z menu systemowego wybieramy polecenie System->Import produktów. Poniżej przedstawiono listę wartości domyślnych: • • • • • • • • • Kolumna Typ .). Wielkość paczki.wartość domyślna : Produkt. możemy przystąpić do jego importu. PKWiU.wartość domyślna : /. Dostawca opis. Waluta (ceny dodatkowej) *.wartość domyślna : 0. natomiast z każdą ceną związana jest waluta. Opis.m.: 178. • • wszystkie pola oznaczone symbolem * muszą zostać wypełnione. Minimalna ilość *. Producent. ERPId. Kolumna Minimalna ilość/Maksymalna ilość/Wielkość paczki . Nie wszystkie pola muszą zostać wypełnione. Jednostka zbiorcza (j. Nie wszystkie ceny muszą zostać podane. Kolumny Cena . Waluta (ceny hurtowej 3) *. przez symbol PLN).99 PLN szt.wartość domyślna : PLN. Dodatkowo system oznaczy błędnie wprowadzony rekord za pomocą pulsującej ikony a także niepoprawne pole rekordu zostanie oznaczone kolorem czerwonym. Numer katalogowy.wartość domyślna : 1.wartość domyślna : 22%.55 PLN 8. Kolumny Waluta .wartość domyślna : Tak. Kolumna Kategoria . Cena hurtowa 2.99 22% PLN 22% Tak 7. Waluta (ceny hurtowej 2) *.

poszczególne pola rekordu oddzielone są tabulatorem. Przez aktualizację rozumieć należy nadpisanie pól rekordu (wszystkich bądź tylko cennika) opisującego produkt jeśli w importowanym pliku znaleziony zostanie wpis o identycznym kodzie bądź numerze katalogowym. Dodatkowo możliwe jest ustalenie praw Odczytu. (wew. By import został wykonany w trybie aktualizacji należy zaznaczyć opcję „Aktualizuj rekordy istniejące już w bazie”. Status. Skrócona nazwa. • • WAŻNE: Za pomocą polecenia Importuj produkty możliwe jest wprowadzanie tylko podstawowych informacji o danym produkcie. Importowanie gotowych list kontrahentów (*) System ITCube umożliwia wprowadzanie informacji o kontrahentach współpracujących z naszą firmą na dwa sposoby. Pierwszy z nich.). wciskamy przycisk Następne znajdujący się pod polem Nazwa pliku. Lista email. NIP. wciśnięcie którego otworzy ekran podglądowy.. co spowoduje wczytanie pliku z produktami do systemu. za pomocą polecenia systemowego Kontrahenci->Dodaj kontrahenta opisany zostanie w rozdziale poświęconym Kontrahentom. Strona WWW. Region. po zakończeniu importu produktów system wyświetli raport z wszystkimi rekordami. wartości składające się z wielu wyrazów muszą być ujęte w cudzysłów. Oczywiście plik ten (aby został rozpoznany przez system) musi zostać przygotowany według specjalnych zasad: • • • • każda linia opisuje nowego kontrahenta. zdjęcia. Zapisu oraz Dowiązywania rekordów dla wszystkich importowanych produktów/usług. Konto bankowe. Faks (wew. zanim wciśniemy przycisk Importuj. Regon. Sposób pozyskania. Telefon dod. w której. kolejność elementów w pliku jest stała i wygląda następująco: Nazwa *. które zamierzamy zaimportować. pliki) należy uzupełnić wykorzystując polecenie Produkty->Produkty/Usługi a następnie zmodyfikować wybrany rekord klikając w opcję Edytuj rekord. Państwo. Centrala. Telefon (wew. Ulica. Każdemu rekordowi system przydzieli jeden z dwóch statusów: Ok – rekord został poprawnie dodany do bazy danych albo Błąd danych – importowanie rekordu zakończyło się niepowodzeniem ze względu na niepoprawne dane. Drugą możliwością jest zaimportowanie do systemu gotowej listy kontrahentów. Jeśli wszystkie dane znajdują się w odpowiednich rubrykach oraz nie są zaznaczone kolorem czerwonym możemy wcisnąć przycisk Importuj. Upust.). WAŻNE: Za pomocą polecenia Importuj produkty możliwe jest także aktualizowanie rekordów. Kod pocztowy. Faks. Osoba obsługująca. Do tego służy sekcja Prawa. Telefon. Lista domen.). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 28 . możemy ustalić prawa dostępu dla importowanych rekordów dotyczących produktów/usług. Branża. Telefon dod. za pomocą którego sprawdzić można będzie poprawność naszego pliku. Miasto. które były importowane. Faks (kier.• w nowo otwartym formularzu Importuj produkty wciskamy przycisk Przeglądaj aby wskazać lokalizację pliku z produktami/usługami.). Grupa. Data pozyskania. Telefon dod. Pozostałe informacje (jak choćby aktywne promocje.). Telefon (kier.). przygotowanej wcześniej w postaci pliku tekstowego. (kier. Osobowość prawna.

wartość domyślna : Tak. Gdy już stworzymy odpowiedni plik zawierający wszystkie wymagane pola. o" 5/6" 22 MarekC CocaCola Tak “Pole http://inteligent. Dodatkowo system oznaczy błędnie wprowadzony rekord za pomocą pulsującej ikony a także niepoprawne pole rekordu zostanie oznaczone kolorem czerwonym. Poniżej przedstawiono listę wartości domyślnych: • • • Kolumna Aktywny . Jeśli dany wiersz pliku nie zawiera wszystkich kolumn system uzupełni je pustymi wpisami.pl “tomek@inteligent.Potencjał. Dodatkowo możliwe jest ustalenie praw Odczytu. Kolumna Domyślna cena .pl Przykład: "Coca-Cola" "" 677-174-38-56 356234213 Kraków 22-133 Małopolska 12 86575676 444 "1234-243234-123421-86868""Spółdzielcza 34534534 333 inteligent. z.pl.wartość domyślna : Cena detaliczna. Nie wszystkie pola muszą zostać wypełnione. W tym celu: • • z menu systemowego wybieramy polecenie System->Import kontrahentów. Klient Teleinformatyka Polska 12 12 Wysoki "10" "2002-02-02" "sp. • wciskamy przycisk Następne znajdujący się pod polem Nazwa pliku. za pomocą którego sprawdzić można będzie poprawność naszego pliku.kowalczyk@iteligent. zanim wciśniemy przycisk Importuj. Aktywny (wartości: Tak/Nie). t. Jeśli dane te zostaną podane nieprawidłowo (przykładowo podamy nazwę nieistniejącej branży) system nie dokona importu danych. Zapisu oraz Dowiązywania rekordów dla wszystkich importowanych kontrahentów. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 29 . Opis. wszystkie daty muszą być w postaci: YYYY-MM-DD (np. które zamierzamy zaimportować.wartość domyślna : Admin. które mają posłużyć następnie do importu danych. o. Jeśli wszystkie dane znajdują się w odpowiednich rubrykach oraz nie są zaznaczone kolorem czerwonym możemy wcisnąć przycisk Importuj. Właściciel (Login) * oraz pola dodatkowe definiowane podczas wdrożenia. Jeśli kolumna zawiera pusty wpis (zawiera pusty ciąg znaków bądź sekwencję znaków pustych np. Domyślna cena. spacja) system ITCube zastosuje wartość domyślną. w której.pl” 6789567 Potencjalny Ekstranet “To jest opis kontrahenta” “Pole dodatkowe 2” Cena hurtowa 1 MarekC “Pole dodatkowe 1” “Pole dodatkowe 5” dodatkowe 3” “Pole dodatkowe 4” WAŻNE: Należy bardzo uważnie sporządzać pliki. w nowo otwartym formularzu Importuj kontrahentów wciskamy przycisk Przeglądaj aby wskazać lokalizację pliku z kontrahentami. 2001-09-25). Kolumna Właściciel . • • wszystkie pola oznaczone symbolem * muszą zostać wypełnione. wciśnięcie którego otworzy ekran podglądowy. Do tego służy sekcja Prawa. co spowoduje wczytanie pliku z informacjami do systemu. możemy ustalić prawa dostępu dla importowanych rekordów dotyczących kontrahentów. możemy przystąpić do jego importu.

Płeć.• po zakończeniu importu kontrahentów system wyświetli raport z wszystkimi rekordami. Każdemu rekordowi system przydzieli jeden z dwóch statusów: Ok – rekord został poprawnie dodany do bazy danych albo Błąd danych – importowanie rekordu zakończyło się niepowodzeniem ze względu na niepoprawne dane. Login w ekstranecie. Status. Faks (kier. Lista email. Opis. Oczywiście plik ten (aby został rozpoznany przez system) musi zostać przygotowany według specjalnych zasad: • • • • każda linia opisuje nową osobę kontaktową. które były importowane. Kanał kontaktowy. wszystkie daty muszą być w postaci: YYYY-MM-DD (np. Aktywny (wartości: Tak/Nie). 2001-09-25). NIP. Hasło w ekstranecie. Kontrahent. Drugą możliwością jest zaimportowanie do systemu gotowej listy kontaktów. Obsługujący (login).). Tytuł. za pomocą polecenia systemowego Kontrahenci->Dodaj kontakt. Wiek. Dodatkowo system oznaczy błędnie wprowadzony rekord za pomocą pulsującej ikony a także niepoprawne pole rekordu zostanie oznaczone kolorem czerwonym. C+ Przykład: Czajkowski Bartosz "2002-03-05" "Telefon" "Brożka 5/6" 7777777 +" VIP 333 501 t. Jeśli dane te zostaną podane nieprawidłowo (przykładowo podamy nazwę nieistniejącej firmy) system nie dokona importu danych. Dział. Telefon (wew.pl Programista Tak Cieszyn 43-400 śląskie Polska 677-174-38-21 400780522 393169 Brak MarekC Sieciowy Hasło Tak "To jest opis kontaktu" MarekC PrzemekC “Pole dodatkowe 3” Telemarketing “Pole dodatkowe 1” “Pole dodatkowe 5” “Potencjalny klient” “Pole dodatkowe 2” 12345 Czaja “Pole dodatkowe 4” WAŻNE: Należy bardzo uważnie sporządzać pliki. Faks. Specjalizacja. GG. Data pozyskania. Region. Faks(wew. Pierwszy z nich.). Telefon (kier. Pesel.). “Osoba prywatna” 12 5555555 Mężczyzna 444 20-24 mgr 33 "JAVA. Kod pocztowy. Przełożony. Ulica. które mają posłużyć następnie do importu danych. kolejność elementów w pliku jest stała i wygląda następująco: Nazwisko *. Konto w ekstranecie (wartości: Tak/Nie). przygotowanej wcześniej w postaci pliku tekstowego. Stanowisko. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 30 . Telefon komórkowy. Importowanie gotowych list osób kontaktowych (*) System ITCube umożliwia wprowadzanie informacji o osobach kontaktowych na dwa sposoby. Sposób pozyskania. Telefon komórkowy (kier. opisany zostanie w rozdziale poświęconym Kontrahentom.kowalczyk@inteligent. Państwo. poszczególne pola rekordu oddzielone są tabulatorem. Imię. Właściciel (Login) *. Skype oraz pięć pól dodatkowych definiowanych podczas wdrożenia. Miasto. • • wszystkie pola oznaczone symbolem * muszą zostać wypełnione. Telefon. Ważność.). wartości składające się z wielu wyrazów muszą być ujęte w cudzysłów.).

Typ *. Temat. w nowo otwartym formularzu Importuj kontakty wciskamy przycisk Przeglądaj aby wskazać lokalizację pliku z informacjami. które były importowane. projektów lub etapów projektów na dwa sposoby. • wszystkie pola oznaczone symbolem * muszą zostać wypełnione. możemy przystąpić do jego importu. możemy ustalić prawa dostępu dla importowanych rekordów dotyczących kontaktów. poszczególne pola rekordu oddzielone są tabulatorem. Drugą możliwością jest zaimportowanie do systemu gotowej listy informacji.wartość domyślna : Tak. Treść. Data do *. przygotowanej wcześniej w postaci pliku tekstowego. • po zakończeniu importu osób kontaktowych system wyświetli raport z wszystkimi rekordami. Kolumna Aktywny . Kontakt (Nazwisko Imię).Nie wszystkie pola muszą zostać wypełnione. Projekt. Importowanie gotowych list informacji (*) System umożliwia wprowadzanie informacji dotyczących kontrahentów. Właściciel (Login) * oraz dziesięć pól dodatkowych zdefiniowanych przy wdrożeniu systemu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 31 . Kontrahent. Pierwszy z nich. wciśnięcie którego otworzy ekran podglądowy. Do tego służy sekcja Prawa. Dodatkowo możliwe jest ustalenie praw Odczytu oraz Zapisu dla wszystkich importowanych osób kontaktowych. Poniżej przedstawiono listę wartości domyślnych: • • • Kolumna Konto w Ekstranecie . w której. spacja) system ITCube zastosuje wartość domyślną. wartości składające się z wielu wyrazów muszą być ujęte w cudzysłów. kolejność elementów w pliku jest stała i wygląda następująco: Data od *. • wciskamy przycisk Następne znajdujący się pod polem Nazwa pliku. Jeśli dany wiersz pliku nie zawiera wszystkich kolumn system uzupełni je pustymi wpisami. Każdemu rekordowi system przydzieli jeden z dwóch statusów: Ok – rekord został poprawnie dodany do bazy danych albo Błąd danych – importowanie rekordu zakończyło się niepowodzeniem ze względu na niepoprawne dane. Oczywiście plik ten (aby został rozpoznany przez system) musi zostać przygotowany według specjalnych zasad: • • • • każda linia opisuje nową informację. osób kontaktowych. co spowoduje wczytanie pliku z informacjami do systemu. Jeśli kolumna zawiera pusty wpis (zawiera pusty ciąg znaków bądź sekwencję znaków pustych np. które zamierzamy zaimportować.wartość domyślna : Tak.wartość domyślna : Admin. Kolumna Właściciel . za pomocą polecenia systemowego Informacje->Dodaj informacje opisany zostanie w rozdziale poświęconym informacjom. za pomocą którego sprawdzić można będzie poprawność naszego pliku. Gdy już stworzymy odpowiedni plik zawierający wszystkie wymagane pola. zanim wciśniemy przycisk Importuj. Etap Projektu. Jeśli wszystkie dane znajdują się w odpowiednich rubrykach oraz nie są zaznaczone kolorem czerwonym możemy wcisnąć przycisk Importuj. W tym celu: • • z menu systemowego wybieramy polecenie System->Import kontaktów.

WAŻNE: W przypadku błędnie podanego pola Kontrahent system zaznaczy. Jeśli dany wiersz pliku nie zawiera wszystkich kolumn system uzupełni je pustymi wpisami. Kolumna Typ . które mają posłużyć następnie do importu danych.. iż błędnie zostały wprowadzone dwa pola: Kontrahent oraz Kontakt.• wszystkie daty muszą być w postaci: YYYY-MM-DD (np. 09:03). W tym celu: • • z menu systemowego wybieramy polecenie System->Import informacji. Kolumna Godzina (do) -wartość domyślna : 08:00. Kolumna Właściciel .wartość domyślna : Admin. spacja) system ITCube zastosuje wartość domyślną. 2001-09-25) natomiast godziny w postaci HH-MM (np. • wciskamy przycisk Następne znajdujący się pod polem Nazwa pliku.. Kolumna Temat . Jeśli dane w pliku zostaną podane nieprawidłowo (przykładowo podamy nazwę nieistniejącego typu informacji) system nie dokona importu danych błędnego rekordu. W przypadku gdy pozostawimy pola Data od/ Data do nie wypełnione system przypisze im aktualną datę. Dodatkowo możliwe jest ustalenie praw Odczytu oraz Zapisu dla wszystkich importowanych informacji. Dodatkowo system oznaczy błędnie wprowadzony rekord za pomocą pulsującej ikony a także niepoprawne pole rekordu zostanie oznaczone kolorem czerwonym. możemy przystąpić do jego importu. zanim wciśniemy przycisk Importuj. Przykład: 2001-01-25 2001-01-26 CocaCola Administrator Kowalski Jan Spotkanie “” “” . Nie wszystkie pola muszą zostać wypełnione. “Ważne spotkanie w firmie Coca-Cola” “Spotkanie zakończyło pełnym sukcesem” “Pole dodatkowe10” “Pole doatkowe1” WAŻNE: Należy bardzo uważnie sporządzać pliki. za pomocą którego sprawdzić można będzie poprawność naszego pliku. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 32 .wartość domyślna : *Brak Tematu*. Jeśli wszystkie dane znajdują się w odpowiednich rubrykach oraz nie są zaznaczone kolorem czerwonym możemy wcisnąć przycisk Importuj.wartość domyślna : Notatka. które zamierzamy zaimportować. Kolumna Data (do) -wartość domyślna : Kolumna Data (od). Jeśli kolumna zawiera pusty wpis (zawiera pusty ciąg znaków bądź sekwencję znaków pustych np. Do tego służy sekcja Prawa. wciśnięcie którego otworzy ekran podglądowy. możemy ustalić prawa dostępu dla importowanych rekordów dotyczących informacji. Poniżej przedstawiono listę wartości domyślnych: • • • • • • Kolumna Godzina (od) -wartość domyślna : 08:00. w nowo otwartym formularzu Importuj informacji wciskamy przycisk Przeglądaj aby wskazać lokalizację pliku z informacjami. w której. co spowoduje wczytanie pliku z informacjami do systemu. Gdy już stworzymy odpowiedni plik zawierający wszystkie wymagane pola.

mają zostać fizycznie usunięte z katalogu importu. Jeśli w katalogu znajdują się wszystkie wymagane pliki możemy wcisnąć przycisk Importuj. Aby zmienić hasło uprawniające do korzystania z konta. W sposób ten importować pliki może tylko i wyłącznie administrator systemu. • • z menu systemowego wybieramy polecenie System->Import dokumentów. Dodatkowo możliwe jest ustalenie praw Odczytu oraz Zapisu (sekcja Prawa) dla wszystkich importowanych dokumentów. • po zakończeniu importu dokumentów system wyświetli raport z wszystkimi rekordami. Każdemu rekordowi system przydzieli jeden z dwóch statusów: Ok – rekord został poprawnie dodany do bazy danych albo Błąd danych – importowanie rekordu zakończyło się niepowodzeniem.• po zakończeniu importu informacji system wyświetli raport z wszystkimi rekordami. Zmiana hasła Formularz Zmień hasło pozwala na zmianę hasła związanego z aktualnym kontem. W tym celu: • przekopiowujemy pliki do katalogu ITCube_Home/fileBuffor (gdzie ITCube_Home oznacza katalog w którym zainstalowany został system ITCube). za pomocą którego sprawdzić można będzie zawartość katalogu importu. które chcemy zarejestrować w systemie. zostanie otworzony ekran podglądowy. Umożliwi on także wskazanie docelowego katalogu. które były importowane. Dane te wykorzystywane są przez moduł handel podczas wydruku dokumentów sprzedażowych. co spowoduje rejestrację wszystkich plików w systemie. Drugą możliwością jest zaimportowanie do systemu całego katalogu plików. które były importowane. umieszczonego wcześniej na komputerze pełniącym rolę serwera systemu ITCube. możemy przystąpić do ich importu. które zostały poprawnie zaimportowane. Pierwszy z nich. na którym jesteśmy właśnie zalogowani należy wybrać @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 33 . W przypadku dużej ilości. ponieważ dokument o takiej samej nazwie znajduję się już w wybranym katalogu. za pomocą polecenia systemowego Dokumenty->Zarejestruj dokument opisany zostanie w rozdziale poświęconym ewidencji dokumentów (zdalna rejestracja dokumentu). Importowanie dokumentów (*) System ITCube umożliwia rejestrowanie dokumentów na dwa sposoby. Gdy już przygotujemy wszystkie pliki. Dane firmy Formularz „Dane firmy” umożliwia zapisanie wszystkich informacji teleadresowych właściciela systemu ITCube CRM. właściciela importowanych plików oraz dokonanie wyboru czy pliki. obszernych plików jest to najwygodniejszy i zarazem najefektywniejszy sposób importu danych. Każdemu rekordowi system przydzieli jeden z dwóch statusów: Ok – rekord został poprawnie dodany do bazy danych albo Błąd danych – importowanie rekordu zakończyło się niepowodzeniem ze względu na niepoprawne dane.

Tak więc. ustalić należy dokładny czas jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących sesji. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich sesji. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 34 .przycisk akcji . • kolumna data . Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie nazwy kolumny. który jest integralną częścią systemu ITCube. Kolorem czerwonym zostaną oznaczone wszystkie pola wypełnione niepoprawnie. System ITCube zareaguje na to polecenie otwarciem nowego formularza składającego się z trzech pól: • pole Stare hasło – w które wpisać należy dotychczas używaną kombinację znaków alfanumerycznych. W nagłówku (obok nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. który otworzył określoną sesję bądź był autorem zdarzenia. przeglądając zdarzenia. aby znaleźć rekordy dotyczące zdarzeń wygenerowanych przez użytkownika systemu „Jan Kowalski” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Użytkownik identyczną pozycję.zawiera datę oraz godzinę rozpoczęcia sesji bądź wystąpienia zdarzenia. której użyliśmy przy wypełnianiu pola Nowe hasło. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie informacji dotyczących historii sesji. Historia sesji Administrator systemu ITCube ma możliwość przeglądania otwartych lub zamkniętych sesji. W nagłówku (obok nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Jeśli wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie system ITCube zmieni hasło. a także co niezwykle ważne . Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Historia sesji składający się z następujących kolumn: • kolumna Nr . • pole Nowe hasło – w które wpisać należy nowy ciąg znaków mający stanowić od tej chwili nasze prywatne hasło. Konkretną wartość wprowadzić należy za pomocą Kalendarza.zawiera numer porządkowy rekordu. • pole Potwierdź nowe hasło – w to pole wpisać należy tę samą kombinację.opcję Zmień hasło (System->Zmień hasło). WAŻNE: Podczas identyfikacji za pomocą loginu i hasła system ITCube rozróżnia wielkość wpisywanych znaków alfanumerycznych. Jeśli którekolwiek z pól zostało wypełnione błędnie – zostaniemy poproszeni o ponowne wypełnienie formularza. Tak więc. Do tego służy polecenie System->Historia sesji.zawiera nazwisko oraz imię pracownika. jednocześnie otwierając ponownie okno główne systemu. Ma także możliwość uzyskania dostępu do pełnej listy zdarzeń które wystąpiły w kontekście poszczególnych sesji. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych zdarzeniom powiązanych z danym pracownikiem. według ich daty rozpoczęcia. • kolumna Użytkownik .

dla zdarzenia jego pełny opis. za pomocą którego będzie mógł: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 35 . Administrator będzie miał także możliwość usunięcia z bazy danych zdarzeń starszych od wskazanej daty.zawiera informacje dodatkowe. za każdym razem gdy użytkownik kończy pracę.• Informacje dodatkowe . Zarządzanie użytkownikami systemu ITCube Aby możliwa była praca z systemem ITCube należy go w pierwszej kolejności odpowiednio skonfigurować. Z uwagi na potencjalną możliwość gromadzenia bardzo dużej ilości informacji związanych ze zdarzeniami operację taką warto wykonywać co pewien czas utrzymując na przykład roczny horyzont czasowy. znajduje się także przycisk sesji bądź możliwość jej zamknięcia.). WAŻNE: Z powodów bezpieczeństwa. modyfikacja. W przypadku listy zdarzeń dodatkowo możemy zawęzić wyniki do zdarzeń konkretnego typu. Dla sesji jest to lokalizacja z jakiej łączył się dany użytkownik.zawierającej numer porządkowy rekordu. itp. które umożliwią funkcjonowanie systemu w sposób optymalny dla specyficznych wymagań danego klienta. wyświetlenie czy eksport. edycja. opisanie poszczególnych działów firmy. Przykładowe typy to dodanie.w pierwszej od lewej kolumnie (Nr). Po wyborze tej opcji załadowana zostanie strona logowania co skutecznie uniemożliwi osobie niepowołanej korzystanie z zasobów systemu. Na dole formularza możemy zdecydować czy w interesuje nas przeglądanie sesji (Sesje zakończone/aktywne) czy też konkretnych zdarzeń (Zdarzenia). Działy firmy (*) Formularz Działy firmy (Użytkownicy->Słowniki->Działy firmy) pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube struktury firmy. . Jak już było wspomniane wcześniej . Pod tym pojęciem rozumie się wprowadzenie wszystkich informacji specyficznych dla danej firmy (przykładowo zdefiniowanie grup oraz nowych kont użytkowników. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do wyświetlenia pełnej listy zdarzeń w obrębie wybranej Kończenie pracy systemu Aby zakończyć pracę z systemem ITCube (zakończyć sesję) należy użyć polecenia System>Zakończ pracę. powinien wylogować się z systemu ITCube używając polecenia System->Zakończ pracę. Po wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Użytkownicy administrator systemu otrzyma formularz składający się z dwóch okien.

za pomocą którego będzie mógł: • dodać nową grupę – poprzez wpisanie jej nazwy w polu Nazwa okna Dodaj grupę użytkowników i kliknięcie w przycisk Dodaj. WAŻNE: Wprowadzone za pomocą tego formularza informacje będą później wykorzystane podczas dalszej pracy z systemem – przykładowo podczas tworzenia nowego użytkownika będzie można przypisać go do dowolnej ze stworzonych wcześniej grup. do której automatycznie przypisywani są wszyscy ci użytkownicy. Grupy tej nie można usunąć. Po wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Użytkownicy administrator systemu otrzyma formularz składający się z dwóch okien.• dodać nowy dział – poprzez wpisanie jego nazwy w polu Nazwa okna Dodaj dział i kliknięcie w przycisk Dodaj. istniejących w systemie grup. Grupy użytkowników (*) Formularz Grupy użytkowników (Użytkownicy->Słowniki->Grupy użytkowników) pozwala na stworzenie w systemie powiązanych ze sobą wspólnymi uprawnieniami zbiorów użytkowników. projekty itd. osoby kontaktowe. zapisu oraz dowiązywania) są przyznawane grupom użytkowników. dokumenty. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 36 . prawa dostępu (do odczytu. Przy dodawaniu dowolnych rekordów jak kontrahenci. co powinno przyczynić się do łatwiejszego nimi zarządzania oraz do łatwiejszego nadawania praw dostępu do zasobów systemu. • zmodyfikować nazwę grupy poprzez wybranie jej nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa oraz podaniu nowej nazwy w polu Nowa nazwa okna Usuń/Modyfikuj grupę użytkowników i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz.. • usunąć już istniejącą grupę poprzez wybranie jej nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa okna Usuń grupę użytkowników i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie w przycisk Usuń. zmodyfikować nazwę działu poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa oraz podaniu nowej nazwy w polu Nowa nazwa okna Usuń/Modyfikuj dział i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz. WAŻNE: Grupy użytkowników systemu ITCube są bardzo istotne z punktu widzenia dostępności do poszczególnych rekordów bazy danych. • • WAŻNE: Wprowadzone za pomocą tego formularza informacje będą później wykorzystane podczas dalszej pracy z systemem – przykładowo podczas tworzenia nowego użytkownika będzie można przypisać go do dowolnego ze stworzonych wcześniej działów. usunąć już istniejący dział poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa okna Usuń/Modyfikuj dział i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Usuń. WAŻNE: W systemie ITCube istnieje domyślna grupa użytkowników (Domyślna). którzy nie zostali dołączeni do żadnej z pozostałych.

Po wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Użytkownicy administrator systemu otrzyma formularz składający się z dwóch okien.WAŻNE: W systemie ITCube CRM istnieje predefiniowana grupa o nazwie Grupa rekordów prywatnych. • Stanowisko . którym właściciel nadał prawa “*Tylko twórca rekordu*”. I tak aby dodać nowego użytkownika należy wybrać opcję Dodaj użytkownika z menu Użytkownicy oraz w nowo otwartym formularzu Dodaj użytkownika wypełnić kolejno wszystkie wymagane pola (pola oznaczone gwiazdką). • zmodyfikować nazwę kompetencji poprzez wybranie jej nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa oraz podaniu nowej nazwy w polu Nowa nazwa okna Usuń/Modyfikuj kompetencje i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz. Login (obowiązkowe) – nazwa nowego użytkownika pod jaką będzie on identyfikowany przez system ITCube. System udostępnia także narzędzia pozwalające na wyszukiwanie w bazie pracowników osób posiadających określone umiejętności.Poszczególne pola: • • • Nazwisko (obowiązkowe) – nazwisko nowego użytkownika. Rejestracja nowego użytkownika polega na podaniu danych osobowych. Dodawanie nowego użytkownika Formularz Dodaj użytkownika (Użytkownicy->Dodaj użytkownika) pozwala na dodawanie nowych użytkowników systemu. za pomocą którego będzie mógł: • dodać nową kompetencję – poprzez wpisanie jej nazwy w polu Nazwa okna Dodaj kompetencje i kliknięcie w przycisk Dodaj. które przydzielane będą w trakcie używania systemu poszczególnym pracownikom. WAŻNE: Wprowadzone za pomocą tego formularza informacje będą później wykorzystane podczas dalszej pracy z systemem – przykładowo podczas tworzenia nowego użytkownika będzie można przypisać mu dowolną ilość posiadanych przez niego kompetencji. które wraz z odpowiednim loginem służą identyfikacji konkretnego użytkownika w systemie. • usunąć już istniejącą kompetencję poprzez wybranie jej nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa okna Usuń/Modyfikuj kompetencję i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Usuń. Imię – imię nowego użytkownika.funkcja jaką sprawuje w firmie dany użytkownik systemu. Wartość tego pola musi być niepowtarzalna. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 37 . a w związku z tym będzie miał określone uprawnienia i możliwości działania. W przypadku gdy użytkownik należy do tej grupy ma on dostęp do rekordów. Kompetencje użytkowników (*) Formularz Kompetencje użytkowników (Użytkownicy->Słowniki->Kompetencje) pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube kompetencji. danych opisujących zajmowane stanowisko oraz przysługujących praw. • Hasło (obowiązkowe) – zbiór liter i cyfr (ITCube rozróżnia wielkość znaków).

Dostęp do modułu “Faks”.• Przełożony – określenie zależności służbowej dodawanego do bazy systemu użytkownika. kosztów osoby aktualnie wprowadzanej. Dostęp do modułu “CallCenter”. nieobecności. Dlatego logiczne wydaje się. że w bazie znajdować się będą tylko imiona i nazwiska tych użytkowników. posiadanych przez niego. Dostęp do modułu “Intranet”. W bardzo prosty sposób można udostępnić do odczytu/zapisu rekordy wszystkim użytkownikom przypisanym do konkretnej grupy. Dostęp do modułu “Projekty”. WAŻNE: Dzięki grupom użytkowników o wiele prostsze staje się zarządzanie prawami dostępu do rekordów w bazie danych. które można nadać nowo tworzonemu użytkownikowi. Dostęp do modułu “Mobile”. którzy nie sprawują funkcji kierowniczych i którym nie podlegają żadni pracownicy. • Grupa użytkowników – przypisanie nowo tworzonego użytkownika do grupy (grup) użytkowników. którzy wcześniej zostali tam dodani przez uprawnioną osobę (administratora systemu lub osobę mającą odpowiednie uprawnienia) za pomocą polecenia Dodaj użytkownika. Dostęp do modułu “Formularze”. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 38 • • . Aby ustalić tę zależność należy wybrać z rozwijanego menu nazwisko i imię bezpośredniego przełożonego danego pracownika. WAŻNE: Po prawej stronie pola Przełożony znajduje się przycisk Kontrola przełożonego. Uprawnienia (obowiązkowe) – jest to lista uprawnień. Dział – przypisanie nowo tworzonego użytkownika do odpowiedniego działu firmy (poszczególne działy firmy tworzy się za pomocą polecenia Działy firmy z menu Użytkownicy->Słowniki). aby tworzenie bazy użytkowników zaczynać od najwyższego szczebla kierowniczego i kontynuować uzupełnianie. Edycja projektów zamkniętych negatywnie. Wyboru kilku kompetencji dokonujemy trzymając wciśnięty klawisz Ctrl bądź Shift. Osoba ta będzie w przyszłości upoważniona do akceptacji mailingów. Jeśli pole to nie zostanie zaznaczone (mimo. WAŻNE: Oczywistym jest fakt. Dostęp do modułu “Mail”. • Kompetencje – przypisanie użytkownikowi listy kompetencji. kończąc na tych użytkownikach. iż użytkownik posiadał będzie przełożonego) mechanizm kontroli pozostanie nieaktywny. Dostęp do modułu “Serwis”. I tak zaznaczając/odznaczając kolejne pola wyboru można umożliwić wprowadzanej właśnie do systemu osobie następujące prawa: • • • • • • • • • • Dostęp do modułu “Ekstranet”. zaznaczenie którego spowoduje uruchomienie mechanizmu akceptacji czynności podejmowanych przez danego użytkownika.

Generowanie p. managera (serwis/globalny). Wykonywanie akcji zbiorowych. Zarządzanie sprzedażą. managera (handel/swój dział). Odczyt kalendarzy projektów innych użytkowników. Generowanie p. Przeglądanie nieobecności innych użytkowników. Generowanie planów sprzedażowych. Generowanie p. Generowanie p. Zarządzanie pomocą wewnętrzną. Generowanie eksportów ogólnych. Zarządzanie dokumentami. managera (projekty/globalny). Zarządzanie uprawnieniami rekordów. Zarządzanie planami sprzedażowymi. Zarządzanie duplikatami kontrahentów. Zarządzanie kontrahentami/kontaktami. Zarządzanie fakturami. Generowanie eksportów projektowych. managera (serwis/swój dział).• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Edycja projektów zamkniętych pozytywnie. Generowanie p. Przeglądanie faksów innych użytkowników. Odczyt cen zakupu produktów/usług. Usuwanie swoich listów. Generowanie eksportów serwisowych. Zarządzanie zastępstwami. Zarządzanie produktami/usługami. Przeglądanie dokumentów innych użytkowników. Usuwanie swoich nieobecności. Generowanie statystyk/analiz oraz eksportów. Zarządzanie użytkownikami. Zarządzanie kursami walut. Edycja trwających/minionych nieobecności. Edycja faktur. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 39 . Przeglądanie sprzedaży innych użytkowników. Generowanie p. Przeglądanie listów innych użytkowników. managera (handel/globalny). Zarządzanie rozliczaniem faktur. Zarządzanie korespondencją grupową. Przeglądanie kosztów innych użytkowników. Edycja zamkniętych zamówień. Generowanie raportów CR. Ręczna edycja cen dla dokumentu sprzedaży. managera (projekty/swój dział).

Usuwanie dowolnych rekordów. prawa dotyczące generowania raportów (raporty zawierają newralgiczne dane dla firmy oraz mają możliwość eksportu danych do systemów zewnętrznych). WAŻNE: Należy bardzo uważnie nadawać pewne prawa użytkownikom. Użytkownik mający to prawo może zmienić cały zbiór kontrahentów za pomocą jednego kliknięcia myszki. Przeglądanie zadań innych użytkowników. Zmiana dowolnego pola odebranych zadań. Po określeniu Uprawnień użytkownika należy zdefiniować Domyślne prawa do Odczytu. Projektów. możemy uzupełnić pozostałe dane teleadresowe – tak aby tworzona w systemie baza pracowników była pełniejsza i @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 40 . System pozwala na oddzielne zdefiniowanie domyślnych praw dla rekordów dotyczących różnych obiektów (Kontrahentów. Zmiana terminu realizacji odebranych zadań. Nadawanie uprawnień jest niezwykle istotnym elementem procesu tworzenia „tożsamości” nowego użytkownika – niewłaściwe nadanie uprawnień może zaowocować w przyszłości przykładowo pozbawieniem tegoż użytkownika dostępu do tych opcji systemu. Usuwanie swoich rezerwacji. które będą mu niezbędne w jego pracy.• • • • • • • • • • • • • • • • • WAŻNE: Usuwanie swoich faksów Zarządzenie nowymi faksami. Sprzedaży. W szczególności chodzi o prawo do zarządzania użytkownikami – użytkownik mający takie prawo może dowolnie modyfikować dane dotyczące użytkowników czyli także zmieniać im prawa. Edycja zamkniętych zadań. Rejestracja rekordów w systemie handlowym. Przeglądanie zadań użytkowników swojego działu. Redelegacja odebranych zadań. Przeglądanie serwisu innych użytkowników. Zapisu oraz Dowiązywania. Odczyt historii z systemu handlowego.) Po zakończeniu wypełniania okna z podstawowymi danymi użytkownika. Podczas pracy użytkownika domyślne prawa będą ustawiane na każdym formularzu służącym dodawaniu/modyfikacji rekordów. Odczyt historii sesji. Usuwanie swoich ogłoszeń. Do niebezpiecznych praw należą: Usuwanie dowolnych rekordów (możliwość usunięcia dowolnego rekordu z systemu). Serwisu. Przeglądanie informacji innych użytkowników. Ostatnim ważnym prawem jest Zarządzanie zbiorami kontrahentów/kontaktów. Dokumentów itd. Edycja zamkniętych działań serwisowych. Zarządzanie korespondencją grupową (użytkownik mający takie prawo może wysłać mailing do wszystkich kontrahentów i kontaktów firmy).

kod pocztowy. państwo. Hasło SMTP – hasło dostępu do powyższego konta pocztowego. region. System ITCube daje nam również możliwość zarejestrowania użytkownika WAŻNE: nieaktywnego. Jest to także prosty sposób na tymczasowe zablokowanie konta danego użytkownika. Serwer SMTP/Port – nazwa serwera smtp służącego do wysyłania poczty elektronicznej. których wypełnienie niezbędne jest w przypadku gdy użytkownik będzie odbierał pocztę elektroniczną przy użyciu systemu ITCube: • Serwer IMAP – serwer. iż nie są to informacje obligatoryjne – pozwalają jednak na zwiększenie funkcjonalności działania systemu. Jeśli z jakiegoś powodu rezygnujemy z wprowadzania danych użytkownika do systemu – wystarczy kliknąć przycisk Anuluj. Skrzynka email – sekcja służąca określeniu praw do Odczytu i Zapisu poczty elektronicznej dodawanego użytkownika. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 41 . Z podanych powyżej pól podkreślić należy znaczenie następujących trzech. Do tego celu służy polecenie Użytkownicy->Użytkownicy. • Podgląd / Modyfikacja danych użytkowników Użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać przeglądu bazy danych użytkowników systemu oraz (jeśli ma odpowiednie uprawnienia) dokonać w niej niezbędnych poprawek. Dodatkowo jeśli serwer wykorzystuje niestandardowy port możemy go zdefiniować w polu Port. iż mogą być kiedyś przydatne.bardziej funkcjonalna. Osiągnąć to można poprzez wyłączenie opcji Aktywny znajdującej się po prawej stronie pola Nazwisko na początku formularza. Jeśli korzystamy ze standardowych portów pole to powinno pozostać puste. miasto. który umożliwi wycofanie się z całej operacji. którego właścicielem jest użytkownik. po wybraniu którego system otworzy formularz Zarządzaj użytkownikami gdzie dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Wszystkie te informacje wpisać można w pola o takich samych nazwach – pamiętać warto też. co do których sądzimy. telefon. na którym umieszczone jest konto pocztowe POP lub IMAP wprowadzanego użytkownika. Operację wprowadzania do systemu nowego użytkownika zakończyć należy wciśnięciem przycisku Zapisz. Możemy wskazać czy wymaga on autoryzacji bądź połączenia kodowanego protokołem SSL. W sekcji Dane dodatkowe o użytkowniku mamy możliwość wzbogacenia naszej bazy o takie informacje jak: ulica. właściwości konta poczty e-mail dodawanego użytkownika oraz szeroko pojęte informacje dodatkowe. • • Hasło IMAP – hasło dostępu do powyższego konta pocztowego. • Konto IMAP – nazwa konta na podanym powyżej serwerze. • • Konto SMTP – nazwa konta na serwerze smtp służącym do wysyłania poczty elektronicznej.

skoku do partii rekordów. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. nazwisko. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o użytkowniku. która poprzedza właśnie przeglądaną. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego użytkownika systemu za pomocą takich danych jak choćby: imię. system umożliwia poruszanie się pomiędzy partiami dostępnymi systemie. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. edycja jego danych oraz ich usunięcie (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych). Wyboru dokonujemy zaznaczając pole Aktywne rekordy bądź pole Nieaktywne rekordy znajdujące się po lewej stronie przycisku Szukaj. kompetencje użytkownika bądź dział. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Okno składa się z pięciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. edycji bądź usunięcia danych. w którym zatrudniony jest dany pracownik. WAŻNE: Wyszukiwanie może odbywać się w bazie rekordów zawierających aktywnych użytkowników oraz w bazie zawierającej użytkowników nieaktywnych (więcej o nadawaniu statusu użytkownika aktywnego/nieaktywnego w punkcie dotyczącym dodawania nowego użytkownika). Można posłużyć się rozwijanym menu. WAŻNE: wszystkimi Jeśli nie dokonaliśmy rekordów w bazie rekordów w wyszukiwania Jeśli za pomocą narzędzi nasze zaawansowanych (o których mowa poniżej). • • • • Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej.Wyszukiwanie danych Formularz składa się z dwóch okien. login jakim posługuje się w systemie. każda partia składa się z dziesięciu rekordów gdzie zaś każdy rekord zawiera dane związane z jednym pracownikiem). W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 42 . skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. skoku do partii rekordów. jednak zawęziliśmy poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. • kolumna Dział – zawiera informację o dziale firmy. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. w którym pracuje. o którą nam chodzi.

tak i tutaj mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 43 . Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Każdy z rekordów zostanie opisany numerem wskazującym na ilość kompetencji pokrywających się z naszym wyborem. aby znaleźć rekordy działania dotyczące będzie pracowników wyświetlenie zatrudnionych rekordów w hipotetycznym dziale „Redakcja” pracownikom wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Dział frazę „Redakcja”. Tak więc w wymienionym przypadku pracownicy. kolumna Kompetencje zawiera informacje o kompetencjach posiadanych przez • poszczególnych pracowników. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim pracownikom. wystarczy wpisać jego nazwę w polu edycyjnym i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordu poświęconego pracownikowi posługującemu się tym właśnie loginem. Jeśli nie znamy pełnego imienia bądź nazwiska – system umożliwia skorzystanie z tak zwanego mechanizmu poszukiwania na podstawie wzorca. Wynikiem takiego poświęconych wszystkim zatrudnionym w dziale „Redakcja” naszej firmy. którzy posiadają przynajmniej jedną ze wskazanych kompetencji. którzy mają ukończony tylko kurs angielskiego bądź studia ekonomiczne numerem jeden. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich pracowników posiadających hipotetyczne kompetencje “Kurs angielskiego” oraz “Studia ekonomiczne” wystarczy zaznaczyć te kompetencje (trzymając wciśnięty klawisz Ctrl) i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. aby znaleźć rekord dotyczący Jana Kowalskiego wystarczy wpisać w pole Nazwisko i imię frazę „Jan Kowalski” i wcisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. • kolumna Login – zawiera identyfikator użytkownika. którzy spełniają nasze kryteria w 100% oznaczeni zostaną numerem dwa natomiast ci. Tak więc.wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. pod jakim jest on rozpoznawany przez system. • kolumna Nazwisko / imię – zawiera imię i nazwisko pracownika. aby znaleźć rekord dotyczący użytkownika posługującego się konkretnym identyfikatorem. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim Janom Kowalskim pracującym w naszej firmie. WAŻNE: Aby opcja ta była użyteczna należy oczywiście pamiętać o wprowadzeniu do systemu struktury firmy (Użytkownicy->Słowniki->Działy firmy) i przypisaniu konkretnych pracowników do poszczególnych jej działów (Użytkownicy->Dodaj użytkownika). Podobnie jak miało to miejsce w przypadku mechanizmu wyszukującego dane w kolumnie Nazwisko i imię.

Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie Podgląd / Modyfikacja / Tworzenie nowych kont/ Usuwanie rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. Analogicznie – klikając w przycisk Anuluj system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki.WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu użytkownika znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone na temat danego użytkownika informacje. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o użytkowniku którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony o następującym wyglądzie . który wypełnić należało podczas wprowadzania danych nowego użytkownika (Użytkownicy->Dodaj użytkownika). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 44 . Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. tworzenie nowego konta na bazie już istniejącego oraz ich usunięcie. edycja jego danych. Aby zmiany zostały zapisane należy zatwierdzić je klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. znajduje się także przycisk . dzięki któremu użytkownik systemu uzyskuje dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o użytkowniku. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. Za pomocą tego formularza uprawniony użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranego wcześniej użytkownika systemu i może dowolnie je zmodyfikować. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno.

By wywołać formularz zarządzania zastępstwami należy wybrać polecenie Użytkownicy>Zastępstwa. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj użytkownika. Dla każdego z tych obiektów będziemy także mogli precyzyjnie określić typ oraz stan realizacji. Jeśli dodatkowo zależy nam by osoba zastępująca stała się także właścicielem rekordów (domyślnie zmianie ulega tylko pole realizator. Może to w przyszłości utrudnić interpretację danych historycznych dlatego co do zasady pole to powinno pozostać niezaznaczone. W pierwszej kolejności należy wskazać osobę zastępowaną oraz zastępującą. Prowadzone projekty/etapy projektów. Prowadzone projekty/etapy projektów. obsługujący czy koordynator) zaznaczmy opcję Zmień także właściciela rekordów.WAŻNE: W przypadku edycji konta Admin widoczna jest tylko i wyłącznie sekcja Domyślne prawa. Przez obowiązki rozumie się tutaj takie obiektu jak : Wykonywane zadania. Jeśli mamy do czynienia z nieobecnością czasową podajemy zakres dat w polu okres zastępstwa. Zagwarantuje to zastępującemu pełniejszy dostęp do rekordów ale spowoduje także utratę informacji o pierwotnym właścicielu rekordu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Zarządzanie zastępstwami System ITCube oferuje narzędzie pozwalające na grupowe przepinanie obowiązków pomiędzy użytkownikami systemu. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy formularz dodawania użytkownika. pracownicy jednego działu). Funkcja ta jest bardzo przydatna przy tworzeniu kont o podobnych parametrach (np. Usuwanie rekordu(*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Domyślne wartości typu oraz stanu realizacji opisują sytuacje w której zależy nam na zmianie realizatora niezależnie od typu ale tylko w rekordach które skojarzone są z czynnościami „zamkniętymi”. Obsługiwane oferty. Ostatnim krokiem jest wskazanie obiektów (Wykonywane zadania. Obsługiwane oferty. Ma to zastosowanie w przypadku długotrwałych absencji pracownika bądź też zakończenia współpracy. Wykonywane zlecenia/działania serwisowe. Ostatnim krokiem jest wykonanie akcji zmiany realizatora poprzez naciśnięcie przycisku Zapisz. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 45 . Tworzenie nowych kont Każdy z rekordów można w dowolnej chwili wykorzystać jako bazę dla nowego konta. które mają zostać skojarzone z nowym realizatorem. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Wykonywane zlecenia/działania serwisowe). Wszytkie pola formularza zostaną jednak automatycznie ustawione na wartości pobrane istniejącego juz konta.

znajdujący się po lewej stronie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 46 .: Ważne zaniedbanie. • Użytkownik (obowiązkowe) – pole specyfikujące. • zmodyfikować istniejący typ poprzez wybranie jego nazwy w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ informacji o użytkowniku. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. który przywołać można klikając w przycisk pola Data. którego użytkownika dotyczy wprowadzana informacja. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. do (obowiązkowe) – pola. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu informacji. • wybierając interesujący nas typ z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ informacji o użytkowniku. Pochwała itd. modyfikacji jego nazwy w polu Nowa nazwa oraz naciśnięciu przycisku Zapisz. której dotyczą (np. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy typ informacji – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj typ informacji o użytkowniku i klikając w przycisk Dodaj. • Typ informacji (obowiązkowe) – niezwykle istotne menu pozwalające określić typ wprowadzanej do systemu informacji. zaznaczając okno Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. I tak w formularzu tym znaleźć będziemy mogli następujące pola: • Data od. Domyślny typ informacji ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Typ domyślny podczas edycji nowego rekordu w oknie Dodaj typ informacji o użytkowniku. • usunąć już istniejący typ wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ informacji o użytkowniku i klikając w przycisk Usuń. Wybór wyżej wymienionej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy informacji o użytkowniku. za pomocą którego określić będziemy mogli wszystkie parametry nowo tworzonej wiadomości. za pomocą których określić należy zakres czasowy dotyczący wprowadzanej informacji.Typy informacji o użytkowniku (*) System ITCube umożliwia prowadzenie pełnej historii współpracy z pracownikiem. Zanim jednak rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych informacji dotyczących użytkowników systemu (Użytkownicy->Dodaj informację) logiczne wydaje się stworzenie w bazie struktury podziału informacji ze względu na treść. Dzięki podziałowi informacji na typy wygodniejsze i szybsze staje się ich późniejsze wyszukiwanie. Wprowadzanie nowej informacji o użytkowniku Informacje wprowadzamy do systemu za pomocą polecenia Użytkownicy->Dodaj informację. Po wybraniu wyżej wspomnianej opcji otwarty zostanie nowy formularz Dodaj informację o użytkowniku.). Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. Polecenie Użytkownicy->Słowniki->Typu informacji pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube typów wszystkich informacji. które używane będą w systemie.

która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu wyżej wskazanego wiadomość. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Podgląd / Modyfikacja informacji o użytkownikach Posiadający odpowiednie uprawnienia użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. która poprzedza właśnie przeglądaną. którego dotyczyć będzie wprowadzana właśnie do systemu WAŻNE: Administrator systemu będzie miał możliwość specyfikacji właściciela rekordu używając pola Właściciel. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na dwa różne sposoby. za pomocą którego dokonać możemy wyboru osoby • kontaktowej dla wybranej powyżej firmy. o którą nam chodzi. każda partia grupuje dziesięć rekordów. • Etap projektu – rozwijane menu. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Można posłużyć się rozwijanym menu. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. • Treść – właściwe pole edycyjne umożliwiające wpisanie treści samej informacji. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jedną informacją o użytkowniku). Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj informacjami o użytkownikach składa się z dwóch okien. Kontakt – rozwijane menu. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Do tego celu służy polecenie Użytkownicy->Informacje. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. projektu. skoku do partii rekordów. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj informacjami o użytkownikach. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 47 . • Projekt – rozwijane menu umożliwiające powiązanie informacji o użytkowniku z konkretnym projektem.• Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające powiązanie informacji o użytkowniku z kontrahentem. • Właściciel (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela wprowadzanego rekordu. skoku do partii rekordów.

których typ określony został jako „Poważne zaniedbanie” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Typ identyczną wartość. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom powiązanym z danym pracownikiem. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści informacji. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących informacji. który jest integralną częścią systemu ITCube. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej informacji za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. • kolumna Użytkownik – zawiera Nazwisko oraz imię pracownika. Okno składa się z pięciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu.wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Do w kolumnie Data. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. Do tego celu służą dwa pola Od. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnej informacji wg tego właśnie kryterium. • kolumna Data – zawiera informację o dacie danej informacji. użytkownik systemu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania wiadomości wg tego właśnie kryterium. jej edycja oraz usunięcie danej wiadomości. którego dotyczy informacja czy też zakres czasowy danej informacji. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich wiadomości. Do. • kolumna Typ – jak sama nazwa wskazuje – kolumna zawiera informacje na temat typu danej informacji. który wprowadził do systemu daną informację. według ich daty początkowej lub końcowej. Tak więc. aby znaleźć rekordy dotyczące informacji związanych z pracownikiem „Jan Kowalski” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Użytkownik identyczną pozycję. edycji bądź usunięcia danych. których typ został tak właśnie określony. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wiadomości stworzonych przez użytkownika „Jan Kowalski”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku prawej stronie pól Od. aby znaleźć wszystkie informacje. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. której twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. Tak więc. typ informacji. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. znajdującego się po @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 48 . z którym związana jest określona wiadomość. aby znaleźć informację.

Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno.WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego. kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone podczas tworzenia nowej wiadomości informacje. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. znajduje się także przycisk edycja zapisanych tam danych oraz ich usunięcie. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. który wypełnić należało podczas wprowadzania nowej informacji (Użytkownicy->Dodaj informację). Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu informacji znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. . w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o produkcie którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Za pomocą tego formularza użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranej wcześniej @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 49 . WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji.

Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Raport ten prezentuje ile informacji. który wywołać należy klikając w przycisk pola. Raport użytkowników – statystyka aktywności Pierwszym z raportów dotyczących użytkowników jest Statystyka aktywności. faksów zostało dodanych do systemu przez użytkowników. znajdujący się po lewej stronie • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 50 . ofert. Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. którego będzie dotyczyć statystyka. zadań. maili. System wygeneruje statystykę związaną z projektami. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. I tak w sekcji Dane dotyczące informacji uwzględnionych w statystyce znajdują się następujące pola: Data od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego raportu. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj spowoduje odrzucenie wszystkich wprowadzonych przez nas poprawek. • • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. Statystykę aktywności można wygenerować za pomocą polecenia Raporty>Użytkownicy->Statystyka aktywności. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. I tak znajdują się tu następujące pola: Data od/do – pola. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. co ułatwia porównywanie efektywności pracowników. Raport ten jest w postaci tabelarycznej. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Aby zmiany zostały zapisane. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. których koordynatorem jest wskazana osoba.informacji i może dowolnie je zmodyfikować. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie informacje powinny zostać umieszczone w raporcie.

Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Region . • Status – rozwijane menu. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie statystyki związanej z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy.rozwijane menu. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. z której można wybrać projekt wzorcowy. Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. za pomocą którego określamy status kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie statystyki powiązanej ze wskazanym projektem. znajdujący się po • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 51 . dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. Ostatnia część formularza (Dane dotyczące profilu kontrahenta) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na kontrahenta. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. • Potencjał .pole umożliwiające wprowadzenie nazwy kontrahenta. • Branża – rozwijane menu. . • Data pozyskania (od. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. którego dotyczyć ma • podsumowanie statystyczne. którego ma dotyczyć podsumowanie statystyczne. do) – pola. • Państwo – rozwijane menu. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. • Miasto – pole edycyjne. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta.rozwijane menu.• Wzorzec – rozwijana lista. • Grupa – rozwijane menu. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. I tak znajdują się tu następujące pola: Kontrahent . za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta.

Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • • znajdujący się po lewej stronie pola. Waluta – pole zawężające raport do dokumentów wyrażonych w podanej walucie. co zamówienia oraz przychody/koszty. Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. • • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie statystyki powiązanej ze wskazanym projektem. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. znajdujący się po lewej stronie • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 52 . których koordynatorem jest wskazana osoba. Raport postaci tabelarycznej. którego będzie dotyczyć statystyka. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie informacje powinny zostać umieszczone w raporcie. z której można wybrać projekt wzorcowy.• Właściciel kontrahenta . I tak znajdują się tu następujące pola: Data od/do – pola. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. I tak w sekcji Dane dotyczące informacji uwzględnionych w statystyce znajdują się następujące pola: Data od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego raportu. który wywołać należy klikając w przycisk pola. System wygeneruje statystykę związaną z projektami. Raport ten prezentuje jaki zysk/stratę osiągnął konkretny ten użytkownik jest w w rozbiciu na oferty. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. • Wzorzec – rozwijana lista. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. ułatwia porównywanie “zyskowności” pracowników.rozwijane menu. Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. Statystykę zysku można wygenerować za pomocą polecenia Raporty->Użytkownicy->Statystyka zysku ze sprzedaży. co uczynić można klikając przycisk Generuj. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie statystyki związanej z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. Raport użytkowników – statystyka zysku ze sprzedaży Kolejnym z raportów dotyczących użytkowników jest Statystyka zysku.

I tak znajdują się tu następujące pola: Kontrahent . który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola.pole umożliwiające wprowadzenie nazwy kontrahenta. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. do) – pola. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. • Miasto – pole edycyjne.rozwijane menu. • Branża – rozwijane menu. którego ma dotyczyć podsumowanie statystyczne.rozwijane menu. za pomocą którego określamy status kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. Ostatnia część formularza (Dane dotyczące profilu kontrahenta) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na kontrahenta. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. • Status – rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne.• Etap projektu - rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. znajdujący się po • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 53 . • Właściciel kontrahenta . • Region . za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. • Państwo – rozwijane menu.rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Data pozyskania (od. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. co uczynić można klikając przycisk Generuj. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. • Potencjał . . • Grupa – rozwijane menu. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta.

Formularz Typy zadań (Zadania->Słowniki->Typy zadań) pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube różnych rodzajów zadań. Po wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Zadania administrator systemu otrzyma formularz składający się z dwóch okien. Wszystkie możliwe czynności związane z zadaniami takie jak dodawanie. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. zaznaczając okno Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu zadania. przeglądanie są dostępne w menu Zadania. za pomocą którego będzie mógł: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 54 . Typy zadań (*) Zanim zaczniemy dodawać czy też delegować zadania należy skonfigurować wartości słownikowe dotyczące zadań. za pomocą którego będzie mógł: dodać nowy typ zadania – poprzez wpisanie jego nazwy w polu Nazwa okna Dodaj typ zadania i kliknięcie w przycisk Dodaj. które następnie będziemy wykorzystywać przy dodawaniu bądź delegowaniu zadań innym użytkownikom. Po wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Zadania administrator systemu otrzyma formularz składający się z dwóch okien. • zmodyfikować nazwę typu zadania poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa oraz podaniu nowej nazwy w polu Nowa nazwa okna Usuń/Modyfikuj typ zadania i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz. delegowanie. Daty takie symbolizowane będą na wszystkich kalendarzach systemowych (a więc i tych nie dotyczących bezpośrednio zadań) kolorem czerwonym.Zarządzanie zadaniami w systemie ITCube System ITCube posiada wiele funkcji umożliwiających pracę grupową w wewnątrz firmy. • usunąć już istniejący typ zadania poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa okna Usuń/Modyfikuj typ zadania i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Usuń. • wybierając interesujący nas typ z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ zadania. Podstawowym narzędziem pracy grupowej jest zarządzanie zadaniami. • • Dni wolne od pracy(*) Formularz Dni wolne od pracy (Zadania->Słowniki->Dni wolne od pracy) pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube zbioru dat wyznaczających listę świąt. Domyślny typ zadania ustalić można na dwa sposoby: zaznaczając okienko Typ domyślny podczas edycji nowego rekordu w oknie Dodaj typ zadania.

4. prowadzenia z nim swego rodzaju wymiany uwag i spostrzeżeń. co bardzo istotne. która decydować będzie o pozytywnym bądź negatywnym ostatecznym zakończeniu zadania. Pierwszy z nich to podanie pełnej daty zawierającej zarówno rok. 12-24. • • System ITCube umożliwia wpisywanie dat świąt na dwa sposoby. Delegowanie / Realizacja zadań System ITCube umożliwia nie tylko wysyłanie informacji do poszczególnych grup użytkowników. Użytkownik zleca (deleguje) wykonanie danego zadania innemu użytkownikowi. Użytkownik. Dzięki temu staje niejako wyżej w hierarchii i przejmuje rolę osoby. miesiąc jak i dzień – np. Istnieje również możliwość wydania polecenia konkretnemu użytkownikowi zarejestrowanemu w systemie i nadzorowania jak toczy się wykonanie zleconego zadania oraz. WAŻNE: Użytkownik systemu może wyznaczyć na realizatora samego siebie. W największym skrócie schemat taki wygląda następująco: 1. Dzięki temu system ITCube służyć może także jako prywatny kalendarz. który został wybrany do zrealizowania zadania zostaje powiadomiony o tym fakcie przez system (notka w sekcji Do zrobienia (Zadania nowe) w Panelu głównym systemu ITCube oraz odpowiednia informacja dostępna za pomocą polecenia Zadania>Zadania odebrane). W drugim przypadku opisujemy datę która powtarza się w cyklu rocznym.• dodać nowy dzień wolny – poprzez wpisanie daty w polu Nazwa okna Dodaj pozycję słownika i kliknięcie w przycisk Dodaj. Aby dobrze zrozumieć zasady na jakich działa w systemie delegowanie zadań trzeba przyjrzeć się w jaki sposób zadania te krążą pomiędzy poszczególnymi użytkownikami i jakie użytkownicy Ci mają możliwości działania. 2. 2008-01-01. zmodyfikować datę poprzez wybranie jej z rozwijanego menu w polu Nazwa oraz podaniu nowej wartości w polu Nowa nazwa okna Usuń/Modyfikuj pozycję słownika i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz. Użytkownik zlecający przegląda informacje wprowadzone przez realizatora za pomocą polecenia Zadania->Zadania delegowane i albo definitywnie akceptuje jego decyzję albo nakazuje ponownie zająć się zadaniem uzasadniając swoją decyzję w polu edycyjnym. usunąć już istniejącą datę poprzez wybranie jej z rozwijanego menu w polu Nazwa okna Usuń/Modyfikuj pozycję słownika i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez kliknięcie na przycisk Usuń. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 55 . Drugi to podanie jedynie miesiąca i dnia – np. 3. Realizator decyduje o tym jak zamierza postąpić i powiadamia o tym osobę delegującą ustawiając odpowiedni status zadania za pomocą pola Status wraz z opisaniem przyczyn takiej a nie innej decyzji.

I tak Aby delegować innemu użytkownikowi systemu zadanie. By system powiadamiał delegującego o odebraniu bądź zakończeniu zadania ustawić należy opcję: Zakończenie/Odbiór zadania. za pomocą którego określić należy daty rozpoczęcia/zakończenia zadania oraz godziny jego realizacji. Opóźnienie zadania rozumiane jest tutaj jako brak podjęcia decyzji o pozytywnym bądź negatywnym zakończeniu zadania przy jednoczesnym upłynięciu terminu realizacji zadania. W przypadku gdy chcemy by system powiadamiał delegującego o opóźnieniu bądź zakończeniu zadania ustawić należy opcję: Zakończenie/Opóźnienie zadania. miesiąc itd. W obu przypadkach zakończenie zadania rozumiane jest jako ustawienie statusu na Zamknięte pozytywne bądź Zamknięte negatywnie.). W przypadku dodawania zadania kilkudniowego należy ręcznie zmodyfikować dzień zakończenia zadania. • Typ – rozwijana lista z typami zadań wprowadzanych do systemu za pomocą polecenia Zadania->Słowniki->Typy zadań. • Delegujący (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę osoby delegującej edytowany rekord. Przypomnienie delegującego – rozwijana lista. Pole „Do” określa datę zakończenia okresu trwania serii. Daty wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. W przypadku gdy system ITCube powiadomi delegującego o zakończeniu lub opóźnieniu zadania można ustawić opcję Nie powiadamiaj – wtedy system nie będzie więcej informował nas o tym fakcie. Jeśli wybrany zostanie typ dzienny dodatkowo system wyświetli elementy pozwalające na doprecyzowanie wyboru poprzez wskazanie poszczególnych dni tygodnia. tydzień. wybrać należy polecenie Zadania>Dodaj/Deleguj zadanie. • Seria/Do – pola pozwalające na dodawanie serii – czyli zadań związanych z wieloma użytkownikami bądź powtarzanych okresowo. Dodatkowo możliwe jest powiadomienie delegującego o opóźnieniu w realizacji zadania bądź jego fakcie jego odebrania przez realizatora. • • Priorytet – rozwijane menu umożliwiające określenie ważności delegowanego zadania. Jeśli zdecydujemy sie na serię czasową pole to decyduje o typie serii określając okres powtórzenia (dzień. w którym znaleźć można następujące pola: • • Temat (obowiązkowe) – pole umożliwiające nadanie nazwy tworzonemu właśnie zadaniu. System ITCube otworzy nowe okno z formularzem. który przywołać można klikając w przycisk znajdujący się po prawej stronie pola Data lub wpisać poprawną datę z klawiatury. By oprócz @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 56 . dzięki której można zadecydować czy system ma poinformować osobę delegującą zadanie o jego zakończeniu (Powiadom o zakończeniu zadania) lub też nie informować delegującego o tym fakcie (Nie powiadamiaj). Jeśli w pierwszym polu wybierzemy wartość „Cykl wieloużytkownikowy” pole Realizator zmieni się tak by możliwe było wskazanie wielu wartości. Odbiór zadania rozumiany jest tutaj jako podjęcie decyzji przez realizatora co do akceptacji/odrzucenia zadania. Data (obowiązkowe) – pole. za pomocą którego wyznaczamy spośród zarejestrowanych w systemie użytkowników osobę mającą zająć się realizacją danego zadania. • Przypomnienie realizatora – rozwijana lista umożliwiająca określenie kiedy system ma poinformować o realizacji zadania osobę odpowiedzialną za jego wykonanie. • Realizator (obowiązkowe) – rozwijane menu.

Odrzucony – zadanie nie zostało przyjęte do realizacji. Po kliknięciu na wyżej (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj . • Status – rozwijane menu dające możliwość ustalenia obecnego statusu zadania. Następnie uwzględniającą prawa do dowiązywania. za pomocą którego możemy związać zadanie z konkretnym etapem wyżej wybranego projektu. iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania zadania. • Dokumenty . Pola dodatkowe wprowadza się w sekcji Dane @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 57 . Zamknięty pozytywnie – zadanie zostało zakończone pozytywnie/negatywnie. Zaakceptowany . Plik dołącza się klikając w przycisk dostępne znajdujący się po lewej stronie okna Dokumenty.pole umożliwiające dołączenie do zadania dowolnych plików. Zamknięty negatywnie. Do wyboru jest pięć opcji: • • • • Nowy – zadanie zostało dopiero wprowadzone do systemu. za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. które zawierać mogą informacje istotne z punktu widzenia osoby delegującej.zadanie zostało przyjęte do realizacji. Więcej o wspomniany przycisk system otworzy nowe okno. Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas dodawania/delegowania zadania klikając przycisk dołączaniu plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom.standardowego sposobu powiadomienia system poinformował realizatora także drogą mailową wystarczy zaznaczyć opcje Mail. WAŻNE: Dodając zadanie korzystając z polecenia Zadania->Dodaj/Deleguj zadanie lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. Aby znaleźć kontrahenta. w którym wyszczególnione są wszystkie dokument) w systemie pliki. • Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające wybór (spośród wcześniej wprowadzonych do systemu firm) tego kontrahenta. za pomocą którego dokonać możemy wyboru osoby • kontaktowej dla wybranej powyżej firmy. treści polecenia. • Etap projektu – rozwijane menu. • Projekt – rozwijane menu. Kontakt – rozwijane menu. W formularzu Dodaj/Deleguj zadanie możliwe jest wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. z którym będzie powiązane zadanie należy kliknąć w ikonę system otworzy przeglądarkę kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent. którego w jakiś sposób dotyczyć będzie zadanie. z którym zapozna się realizator danego zadania. którego dotyczyć będzie zadanie. Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. Jeśli aktywny jest dodatkowo moduł ITCube SMS oraz do serwera został podłączony modem GSM (większość współczesnych telefonów komórkowych zawiera taki modem) można nakazać systemowi przypomnienie o zadaniu w postaci sms'a. • Delegujący (opis) – właściwe pole edycyjne umożliwiające wpisanie np.

Są to pola: Ignoruj kolizję z zadaniami oraz Ignoruj kolizję z nieobecnościami. które można otrzymać @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 58 . Miesięczny kalendarz zadań System ITCube umożliwia łatwe przeglądanie zadań w obrębie jednego miesiąca. WAŻNE: Na dole formularza została umieszczona opcja Dodaj kontrahenta do pola "Związany z" w projekcie/etapie. identyczne z tym. Aby delegować zadanie należy kliknąć w przycisk akcji znajdujący się obok numeru dnia. należy zatwierdzić go klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Następnie należy wybrać godziny w jakich zadanie ma zostać wykonane oraz kliknąć w przycisk Dodaj zadanie. Każda komórka tabeli reprezentuje pojedynczy dzień (numer dnia jest podany w lewym górnym rogu). rezerwacji czy nieobecności. Inaczej wygląda wypisanie zadania kilkudniowego. Dodatkowo obok przycisku Zapisz znajduję się przycisk Ignoruj kolizje z innymi zadaniami. Kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. Miesięczny kalendarz umożliwia także szybkie dodawanie zadania. czas zakończenia (w ostatnim dniu jego wykonania) a w dni pośrednie zadanie to oznaczone jest jako Całodniowe. W przypadku zadań jednodniowych obok nazwy zadania system wypisuje zakres jego czasu realizacji. W rezultacie system otworzy nowe okno.dodatkowe dotyczące zadania. na który chcemy je delegować. Aby rekord został wprowadzony do systemu. WAŻNE: Dodając/Delegując zadanie mamy możliwość wprowadzenia także informacji. Odznaczenie tego przycisku spowoduje. w której wypisane są wszystkie zadania na konkretny dzień. zależy to od ustawień parametrów systemu. WAŻNE: Na dole formularza zostały umieszczone jeszcze dwa pola służące do zapisania zadania w bazie systemu ITCube po mimo kolizji z innymi zadaniami lub nieobecnościami. iż system będzie czuwał aby nie wprowadzić zadania kolidującego z innymi zadaniami wprowadzonymi do systemu ITCube CRM. Aby skorzystać z tej możliwości należy wybrać opcję Zadania->Kalendarz miesięczny. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas informacje dotyczące zadania. W Kalendarzu zadań mogą być wypisywane wszystkie zadania lub zadania ważne/bardzo ważne. W ten sposób od razu widać w jaki dzień mamy dużo obowiązków. Następnie program otworzy okno Kalendarz miesięczny zawierające tabelę z rozkładem zadań na dni. które zawiera czas rozpoczęcia zadania (w pierwszym dniu realizacji). Aby sekcja ta była widoczna musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący zadań. a w który jesteśmy stosunkowo mało zajęci. Jeśli kontrahent jest już obecny na liście firm związanych z projektem zostanie on zignorowany. Jej zaznaczenie spowoduje dodanie kontrahenta związanego z zadaniem do listy firm związanych z jego projektem nadrzędnym. Dla przykładu aby zaraz po dodaniu zadania przejść do formularza służącego definiowaniu informacji (większość pól będzie już wypełniona) należy zaznaczyć pole Dodaj informację znajdujące się na samym dole formularza.

Przycisk akcji pozwala także na szybkie dodanie nieobecności z poziomu kalendarza zadań. Przycisk akcji pozwala także na szybkie dodanie nieobecności z poziomu kalendarza zadań. Dniowy kalendarz zadań System ITCube umożliwia graficzne przeglądanie zadań w obrębie jednego dnia. a w których jesteśmy @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 59 . Dzięki nim możliwe będzie przeglądanie oraz delegowanie zadań innym użytkownikom systemu ITCube. Aby delegować zadanie należy kliknąć w przycisk akcji znajdujący się obok numeru godziny. W ten sposób od razu widać w jakich godzinach danego dnia mamy dużo obowiązków. Dzięki nim możliwe będzie przeglądanie oraz delegowanie zadań innym użytkownikom systemu ITCube.wybierając opcje Zadania->Dodaj/Deleguj zadanie. identyczne z tym. Tygodniowy kalendarz umożliwia także szybkie dodawanie zadania. Następnie program otworzy okno Kalendarz tygodniowy zawierające graficzny rozkład zadań podzielony na dni tygodnia. Jeśli chcemy aby w Tygodniowym kalendarzu uwzględnione były także absencje użytkowników systemu bądź działania serwisowe należy na dole formularza zaznaczyć odpowiednio pole Nieobecności bądź Działania serwisowe. Jeśli dany użytkownik posiada prawo do Przeglądania kalendarzy użytkowników swojego działu na dole Miesięcznego kalendarza pojawią się dodatkowe dwa pola Realizator/Nieobecny oraz Delegujący. Następnie należy wybrać godzinę zakończenia zadanie oraz kliknąć w przycisk Dodaj zadanie. W rezultacie system otworzy nowe okno. Aby skorzystać z tej możliwości należy wybrać opcję Zadania->Kalendarz tygodniowy. Jeśli dany użytkownik posiada prawo do Przeglądania kalendarzy użytkowników swojego działu na dole Tygodniowego kalendarza pojawią się dodatkowe dwa pola Realizator/Nieobecny oraz Delegujący. W ten sposób od razu widać w jaki dzień mamy dużo obowiązków. na którą chcemy delegować zadanie. Jeśli dany użytkownik posiada dodatkowo prawo do Przeglądania kalendarzy wszystkich użytkowników pojawi się trzecie dodatkowe pole Dział pozwalające na zawężenie kalendarza tylko do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. które można otrzymać wybierając opcje Zadania->Dodaj/Deleguj zadanie. Jeśli chcemy aby w Miesięcznym kalendarzu uwzględnione były także absencje użytkowników systemu bądź działania serwisowe należy na dole formularza zaznaczyć odpowiednio pole Nieobecności bądź Działania serwisowe. Tygodniowy kalendarz zadań System ITCube umożliwia graficzne przeglądanie zadań w obrębie jednego tygodnia. a w który jesteśmy stosunkowo mało zajęci. Jeśli dany użytkownik posiada dodatkowo prawo do Przeglądania kalendarzy wszystkich użytkowników pojawi się trzecie dodatkowe pole Dział pozwalające na zawężenie kalendarza tylko do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu.

Jeśli dany użytkownik posiada prawo do Przeglądania kalendarzy użytkowników swojego działu na dole Dniowego kalendarza pojawią się dodatkowe dwa pola Realizator/Nieobecny oraz Delegujący. Jeśli chcemy aby w Dniowym kalendarzu uwzględnione były także absencje użytkowników systemu bądź działania serwisowe należy na dole formularza zaznaczyć odpowiednio pole Nieobecności bądź Działania serwisowe. Tabelę tę przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Zadania->Zadania odebrane. która poprzedza właśnie przeglądaną. identyczne z tym. W rezultacie system otworzy nowe okno. Następnie program otworzy okno Kalendarz dniowy zawierające graficzny rozkład zadań w kontekście wybranego dnia podzielony na godziny. Wyszukiwanie wyników I tak po wybraniu polecenia Zadania->Zadania odebrane wczytany zostanie wykaz wszystkich zadań. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Jeśli dany użytkownik posiada dodatkowo prawo do Przeglądania kalendarzy wszystkich użytkowników pojawi się trzecie dodatkowe pole Dział pozwalające na zawężenie kalendarza tylko do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. • • • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 60 . które zostały przydzielone konkretnemu użytkownikowi natychmiast trafiają do specjalnej tabeli z wykazem zadań odebranych. skoku do partii rekordów. Dzięki nim możliwe będzie przeglądanie oraz delegowanie zadań innym użytkownikom systemu ITCube. Przycisk akcji pozwala także na szybkie dodanie nieobecności z poziomu kalendarza zadań. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Aby delegować zadanie należy kliknąć w przycisk akcji znajdujący się obok numeru godziny. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. skoku do partii rekordów. Następnie należy wybrać godzinę zakończenia zadanie oraz kliknąć w przycisk Dodaj zadanie. Dniowy kalendarz umożliwia także szybkie dodawanie zadania. których realizatorem jest osoba. o którą nam chodzi. Zadania odebrane Wszystkie zadania. na którą chcemy delegować zadanie. Dodatkowo użytkownik wyznaczony do realizacji zadania zostaje o tym powiadomiony przez system poprzez umieszczenie odpowiedniej adnotacji w Panelu głównym systemu ITCube (ramka Zadania nowe). Można posłużyć się rozwijanym menu. które można otrzymać wybierając opcje Zadania->Dodaj/Deleguj zadanie. Aby skorzystać z tej możliwości należy z poziomu kalendarza tygodniowego bądź miesięcznego wybrać konkretny dzień. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. aktualnie pracująca w systemie na danej stacji roboczej.stosunkowo mało zajęci.

W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego zadania wg tego właśnie kryterium. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Tabela ta podzielona jest na sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Do w kolumnie Data rozpoczęcia. Do tego celu służą dwa pola Od. który jest integralną częścią systemu ITCube. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. • kolumna Typ – zawiera rodzaj wprowadzonego zadania. jego nazwa czy też data realizacji zadania. • kolumna Data rozpoczęcia – zawiera informację o dacie rozpoczęcia realizacji zadania. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań oznaczonych jako Prezentacja. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych zadań wg tego właśnie kryterium. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdujące się po lewej stronie pól Od. Do. • kolumna Realizator – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria.WAŻNE: Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi zaawansowanych (o których mowa poniżej). Tak więc. status danego zadania. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań delegowanych przez Jana Kowalskiego. Tak więc. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego zadanie za pomocą takich danych jak choćby: osoba delegująca zadanie. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. którego realizatorem jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Realizator frazę „Jan Kowalski”. który jest realizatorem danego zadanie. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści informacji zawartej w rekordzie. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zadań. Tak więc. aby znaleźć zadanie o typie „Prezentacja” wystarczy wybrać z rozwijanego menu Typ frazę „Prezentacja”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć zadanie. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych zadań wg tego właśnie kryterium. który delegował dane zadanie. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 61 . • kolumna Delegujący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. jej edycja (umożliwiająca zmianę statusu zadania oraz wejście w interakcję z osobą delegującą) oraz usunięcie rekordu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań realizowanych przez Jana Kowalskiego. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących zadań delegowanych. według ich daty realizacji. które delegował Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Delegujący frazę „Jan Kowalski”. aby znaleźć zadanie.

W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Nowe. Tak więc.• kolumna Kontrahent – zawiera informację o nazwie firmy. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. Strona 62 @Copyrights 1999-2010 ITCube Software . Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Zamknięte pozytywne. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji. Dodatkowo na dole formularza znajdują się przyciski określające status zadania. Do wyboru mamy następujące statusy zadań: Wszystkie. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o zadaniu którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Odrzucone. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje dotyczące zadania. znajduje się także przycisk . • Dodatkowa kolumna dzięki istnieje możliwość wyświetlenia wyszukiwania danych po dowolnym polu zadania. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. w której dotyczy dane zadanie. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Kontrahent „Coca Cola” i nacisnąć przycisk Szukaj. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. aby znaleźć wszystkie zadania dotyczące firmy „Coca Cola”. Zaakceptowane. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Temat. edycja zapisanych tam danych oraz usunięcie rekordu z systemu. Zamknięte negatywnie. – Jeśli nie tej pamiętamy kolumnie pełnych danych mamy możliwość oraz zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu zadań odebranych znajdujących się na liście wyników wyszukiwania. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie.

Realizator. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Jeśli dane zadanie jest elementem serii – czyli zostało wygenerowane automatycznie jako część zadania cyklicznego dodatkowo pojawi się także opcja „Usuń serię (wszystkie zadania)” oraz „Usuń serię (zadania otwarte)”. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji wybrać opcję Edytuj rekord. w każdej chwili obejrzeć możemy pełny wykaz zadań. Pierwsza z opcji pozwala na usunięcie wszystkich rekordów będących składowymi danego zadania cyklicznego. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Tabelę taką przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Zadania->Zadania delegowane. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu.WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. W szczególności nie może dokonać zmiany pól Data. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Druga natomiast tylko tych które nie zostały jeszcze oznaczone jako „Zamknięte pozytywnie/negatywnie” Zadania delegowane Podobnie jak miało to miejsce w przypadku zadań odebranych. WAŻNE: Warto zauważyć. Możliwość taką uzyska dopiero w wyniku przyznania mu uprawnień „Redelegacja odebranych zadań” i/lub „Zmiana terminu realizacji odebranych zadań” Aby zmiany zostały zapisane. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. które zleciliśmy do wykonania konkretnemu użytkownikowi. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba wyznaczona do realizacji danego zadania może w każdej chwili zmodyfikować pewne informacje zapisane w rekordzie opisującym dane zadanie. że standardowo realizator nie ma możliwości zmiany wszystkich pól jeśli nie jest jednocześnie osobą która zadanie delegowała. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 63 .

Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. jego status. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego zadanie za pomocą takich danych jak choćby: osoba wyznaczona do realizacji zadania. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. nazwa. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zadań. Do w kolumnie Data realizacji. Do tego celu służą dwa pola Od. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. • kolumna Data rozpoczęcia – zawiera informację o dacie rozpoczęcia realizacji danego zadania. skoku do partii rekordów. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. Można posłużyć się rozwijanym menu. po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich zadań. Okno to podzielone jest na sześć kolumn. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Tak więc. która poprzedza właśnie przeglądaną. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. skoku do partii rekordów. które delegował Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Delegujący frazę „Jan Kowalski”. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. o którą nam chodzi. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści informacji związanej z zadaniem oraz jej edycja (umożliwiająca zmianę wszystkich parametrów zadania oraz wejście w interakcję z osobą delegowaną do wykonania zadania). które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań delegowanych przez Jana Kowalskiego. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. edycji bądź usunięcia danych.Wyszukiwanie wyników I tak. • kolumna Delegujący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Tak więc. który delegował dane zadanie. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego zadania wg tego właśnie kryterium. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących zadań delegowanych. czy też data realizacji zadania. aby znaleźć zadanie. według ich daty realizacji. których wykonanie zleciła osoba aktualnie zalogowana. który @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 64 .

jest integralną częścią systemu ITCube. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań realizowanych przez Jana Kowalskiego. aby znaleźć zadanie o typie „Prezentacja” wystarczy wybrać z rozwijanego menu Typ frazę „Prezentacja”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych zadań wg tego właśnie kryterium. w której dotyczy dane zadanie. Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań oznaczonych jako Prezentacja. Tak więc. Zaakceptowane. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. • kolumna Typ – zawiera rodzaj wprowadzonego zadania. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji. • kolumna Kontrahent – zawiera informację o nazwie firmy. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Nowe. Odrzucone. Tak więc. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. aby znaleźć wszystkie osoby kontaktowe firmy „Coca Cola”. Do wyboru mamy następujące statusy zadań: Wszystkie. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Do. aby znaleźć zadanie. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 65 . znajduje się także przycisk. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Kontrahent frazę „Coca Cola” i nacisnąć przycisk Szukaj. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. który jest realizatorem danego zadanie. Zamknięte pozytywne. edycja zapisanych tam danych oraz usunięcie rekordu z systemu. Jeśli nie pamiętamy pełnych danych mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. kolumna Realizator – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Dodatkowo na dole formularza znajdują się przyciski określające status zadania. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku • znajdujące się po lewej stronie pól Od. Zamknięte negatywnie. Tak więc. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Temat. którego realizatorem jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Realizator frazę „Jan Kowalski”. • Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz wyszukiwania danych po dowolnym polu zadania. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych zadań wg tego właśnie kryterium.

Po wybraniu tego polecenia system ITCube otworzy formularz identyczny z tym jaki wypełnialiśmy podczas delegowania danego zadania. Datę . Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Dostęp do kalendarza uzyskać można poprzez kliknięcie w przycisk • • • • znajdujący się po lewej stronie pola. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Priorytet – rozwijane menu umożliwiające określenie ważności delegowanego zadania. Przypomnienie delegującego – rozwijana lista. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba delegująca zadanie może w każdej chwili zmodyfikować wszystkie informacje zapisane w rekordzie opisującym dane zadanie o ile zadanie nie zostało zamknięte. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu.wpisując nową nazwę zadania. dzięki której można zadecydować czy system ma poinformować osobę delegującą zadanie o jego zakończeniu (Powiadom o zakończeniu zadania) lub też nie informować delegującego o tym fakcie (Nie powiadamiaj). dzięki czemu zmienić będziemy mogli następujące pola: • • Nazwę . • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację.wybierając nową datę za pomocą kalendarza systemowego. W przypadku gdy system powiadomi delegującego o zakończeniu zadania można ustawić opcję Odebrano powiadomienie – wtedy system nie będzie więcej informował nas o tym fakcie. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje poświęconemu danemu zadaniu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 66 . Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji.Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu zadań delegowanych znajdujących się na liście wyników wyszukiwania. Realizator – wskazując właściwą osobę przeznaczoną do realizacji zadania. Typ – rozwijane menu zawierające typy zadań zdefiniowane w systemie ITCube. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. • Przypomnienie realizatora – rozwijana lista umożliwiająca określenie kiedy system ma poinformować o realizacji zadania. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o zadaniu którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować.

Kontrahent – wybierając z rozwijanej listy nową nazwę firmy. Jeśli wybierze się lub wpisze jakąkolwiek wartość w dowolnym polu daje się systemowi znak. Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. W liście tej domyślnie znajduje się jedynie przypisany do zadania kontrahent. Projekt – wybierając odpowiednią wartość z rozwijanej listy projektów. Jeśli chcemy pobrać pełną listę kontrahentów należy kliknąć w ikonę . według których mają być one tworzone wybiera się w poszczególnych polach. WAŻNE: System ITCube może dokonać obliczeń statystycznych biorąc pod uwagę wiele różnych kombinacji danych. Kontakt – wskazując właściwą osobę z rozwijanego menu. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza.• Status – WAŻNE – dzięki czemu zadanie będzie mogło zostać uznane za finalnie zakończone pozytywnie lub negatywnie (zamknięte negatywnie/pozytywnie) bądź też powrócić będzie można do statusu Nowy. Dokumenty – wciskając przycisk znajdujący się po lewej stronie pola i wybierając właściwe dokumenty z listy tych. • • • • • Aby zmiany zostały zapisane. Statystyka zadań System ITCube oferuje mechanizmy szczegółowej analizy czasu poświęconego na obsługę kontrahenta. która ma zostać wzięta pod uwagę. iż wartość ta ma zostać pominięta podczas tworzenia podsumowania statystycznego. Wyniki Statystyki zadań są prezentowane w postaci @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 67 . iż jest to istotna wartość. Natomiast gdy pole pozostawimy niewypełnione jest to wskazówka. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Po wybraniu opcji Raporty->Zadania->Statystyka zadań system otworzy formularz którego przeznaczeniem jest porównywanie czasu spędzonego na realizacji zadań o wskazanych typach w obrębie zdefiniowanej grupy kontrahentów. Możliwa jest analiza dowolnego typu obsługi klienta określonego wcześniej za pomocą polecenia Zadania->Słowniki->Typy zadań. które został wcześniej wprowadzone do systemu. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Dane. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Tworzenie statystyk/rankingów czasu poświęconego na obsługę dla wybranych kontrahentów jak i grup kontrahentów jest możliwe dzięki poleceniom Raporty->Zadania->Ranking zadań oraz Raporty->Zadania->Statystyka zadań. Delegujący (opis) – wpisując odpowiednią kwestię w pole edycyjne.

dzięki któremu możemy analizować tylko zadania które zostały wydelegowane przez danego użytkownika systemu. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. Formularz Statystyka zadań składa się z trzech okien. który wywołać należy klikając w przycisk • . który wywołać należy klikając w przycisk pola. których koordynatorem jest wskazana osoba. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie statystyki zadań powiązanej ze wskazanym projektem. Do wyboru w tym polu będą różnego rodzaju formy obsługi klienta (określone wcześniej za pomocą polecenia Zadania->Słowniki->Typy zadań). • Typ zadania (obowiązkowe) – menu. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. z której można wybrać projekt wzorcowy. • Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. System wygeneruje statystykę zadań związaną z projektami. dzięki któremu możemy analizować tylko zadania które zostały zrealizowane przez danego użytkownika systemu. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczeń statystycznych. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. znajdujący się po lewej stronie pola. • Realizator – rozwijane menu. z którego wybrać można wartości poddawane później analizie statystycznej (porównaniu). I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. których dotyczą zadania. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. których właścicielem jest wskazana osoba. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. • Wzorzec – rozwijana lista. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. którego będzie dotyczyć statystyka zadań. Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. I tak znajdują się tutaj następujące pola: • Data od/do – pole. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie statystyki zadań związanej z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. Okno Dane dotyczące zadań uwzględnionych w statystyce pozwala na określenie parametrów analizowanych zadań. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie statystyki zadań powiązanej ze wskazanym etapem projektu.tabelarycznej. znajdujący się po lewej stronie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 68 . Delegujący – rozwijane menu. System wygeneruje statystykę zadań dotyczącą wszystkich zadań związanych z projektami.

bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. w którym możemy podać nazwę kontrahenta. • • Miasto – w pole to można wpisać nazwę miasta. • Branża – rozwijane menu.rozwijane menu. Możemy zatem analizować pracę przeprowadzone przez użytkownika Jan Kowalski gdy w polu Realizator zadania wybierzemy wartość „Jan Kowalski” lub też analizować wszystkie obsługi firm. do) – pola. za pomocą którego określamy status kontrahenta. na którego obsługę poświęcony został określony czas. w którym siedzibę ma kontrahent. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. która zrealizowała daną czynność. • Państwo – rozwijane menu. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. I tak znajdują się tu następujące pola: • Kontrahent – edycyjne pole.rozwijane menu. . Data pozyskania (od. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta (Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów). co uczynić można klikając przycisk Generuj. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. natomiast drugie pole dotyczy osoby. • Status – rozwijane menu. • Grupa – rozwijane menu. W takim przypadku należy wybrać w polu Właściciel Kontrahenta wartość „Jan Kowalski”. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola lub wpisując z klawiatury. za pomocą którego określamy nazwę państwa. w którym siedzibę ma kontrahent. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Właściciel kontrahenta . Region – analogicznie jak w przypadku miasta możemy określić nazwę regionu. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahentów. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. których właścicielem jest Jan Kowalski. Pierwsze pole dotyczy tylko i wyłącznie właściciela rekordu Kontrahent. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. WAŻNE: Nie należy mylić pola Właściciel kontrahenta z polem Realizator zadania. • • Potencjał .Trzecia część formularza (okno Dane dotyczące profilu kontrahenta) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na grupę kontrahentów. który ma zostać uwzględniony przy generowaniu statystyki/analizy. w którym siedzibę ma kontrahent. znajdujący się po @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 69 .

• Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. I tak w pierwszym z nich (Dane dotyczące zadań uwzględnionych w rankingu) znajdują się następujące pola: • Data od/do – pole. dzięki któremu możemy zawęzić ranking do zadań o określonym statusie – standardowo opisującym stopień zaawansowania ich realizacji • Uporządkuj (obowiązkowe) . w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczeń statystycznych. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 70 znajdujący się po lewej stronie . dzięki któremu możemy analizować tylko zadania które zostały zrealizowane przez danego użytkownika systemu. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. którego będzie dotyczyć ranking zadań. z którego wybrać można w jaki sposób mają być prezentowane wartości w tabeli z podsumowaniem statystycznym. Służy on porównaniu grup kontrahentów ze względu na ilość czasu poświęconego na ich obsługę. • Status – rozwijane menu. dzięki któremu możemy analizować tylko zadania które zostały wydelegowane przez danego użytkownika systemu.rozwijane menu. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. • Ilość wyników (obowiązkowe) – rozwijane menu. • Realizator – rozwijane menu. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. który wywołać należy klikając w przycisk • . System wygeneruje ranking zadań dotyczący wszystkich zadań związanych z projektami. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Do wyboru w tym polu będą różnego rodzaju formy obsługi klienta (określone wcześniej za pomocą polecenia Zadania->Słowniki->Typy zadań). których dotyczą zadania. System wygeneruje ranking zadań związany z projektami. znajdujący się po lewej stronie pola. Delegujący – rozwijane menu. Tak samo jak w przypadku statystyki zadań formularz Ranking zadań składa się z trzech okien. z którego wybrać można wartość poddaną później analizie statystycznej (porównaniu).Ranking zadań Kolejnym narzędziem statystycznym w systemie ITCube analizującym czas poświęcony na obsługę klienta jest Ranking zadań. który wywołać należy klikając w przycisk pola. których właścicielem jest wskazana osoba. za pomocą którego ustalić można ile pól wyników ma zostać wyświetlone jednocześnie w tabeli z podsumowaniem statystycznym. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Do wyboru są tutaj opcje: Malejąco (wyniki w kolumnie Wybrany typ interakcji posegregowane będą od najniższej do najwyższej wartości) oraz Rosnąco (wyniki w kolumnie Wybrany typ interakcji posegregowane będą od najwyższej do najniższej wartości). • Typ zadania – menu. których koordynatorem jest wskazana osoba.

Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować ranking. • • Miasto – w pole to można wpisać nazwę miasta. Aby to porównanie było jeszcze łatwiejsze. znajdujący się po .• Wzorzec – rozwijana lista. co uczynić można klikając przycisk Generuj. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. która umożliwi nam porównanie poszczególnych grup kontrahentów ze względu na czas który został im poświęcony. • Grupa – rozwijane menu.rozwijane menu. Region – analogicznie jak w przypadku miasta możemy określić nazwę regionu. z której można wybrać projekt wzorcowy.rozwijane menu. Druga część formularza zawiera pola służące zdefiniowaniu parametrów grupowania kontrahentów. • • Potencjał . • Status – rozwijane menu. do) – pola. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu zadań powiązanego ze wskazanym etapem projektu. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. w którym siedzibę ma kontrahent. za pomocą którego określamy status kontrahenta. który ma zostać uwzględniony przy generowaniu statystyki/analizy. I tak znajdują się tu następujące pola: • Kontrahent – edycyjne pole. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. za pomocą którego określamy nazwę państwa. w którym siedzibę ma kontrahent. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. w którym siedzibę ma kontrahent. Po kliknięciu przycisku Generuj system wyświetli tabelę. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. (Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów). system @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 71 . Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie rankingu zadań związanego z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. • Państwo – rozwijane menu. którego dotyczyć ma • podsumowanie statystyczne. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu zadań powiązanego ze wskazanym projektem. • Branża – rozwijane menu. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola lub wpisać z klawiatury. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahentów. w którym możemy podać nazwę kontrahenta. Data pozyskania (od. • Właściciel kontrahenta . dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta.

serwerze FTP. który spełnia warunki określone w oknie Dane dotyczące parametrów grupowania. wzory umów są łatwo dostępne dla wszystkich pracowników firmy. Ewidencja dokumentów w systemie ITCube Korzystając z systemu ITCube użytkownik często spotka się z możliwością dołączenia do nowo tworzonych rekordów różnego rodzaju plików (przykładowo wprowadzając do systemu nowy produkt/usługę można dołączyć np.uporządkuje w tabeli wszystkie rekordy ze względu na kolumnę Czas trwania. pliki graficzne. na stronie WWW itd. Wszystkie potrzebne do tego celu opcje zostały zgromadzone w menu systemowym Dokumenty. a to jakie informacje mogą zostać powiązane z danym rekordem zależą tylko i wyłącznie od potrzeby chwili. zarejestrować w systemie nowy skrót do dokumentu. które zostały już wprowadzone.). Oba pola znajdują się w oknie Dodaj katalog dokumentów. który otworzy się po wybraniu tej opcji umożliwia: • dodanie nowego katalogu – poprzez wpisanie odpowiedniej nazwy w pole Nazwa oraz przydzieleniu praw Odczytu oraz Zapisu do katalogu użytkownikom systemu. Dodawanie / Modyfikacja / Usuwanie katalogów dokumentów Administrację katalogami dokumentów umożliwia polecenie Dokumenty->Katalogi dokumentów. Jest to opcja o tyle istotna. że w dużym stopniu zwiększa możliwości samego systemu sprawiając. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 72 . należy je wcześniej w systemie zarejestrować. Opcja ta użyta może zostać również do stworzenia centralnej ewidencji dokumentów używanych w firmie. Należy zaznaczyć. Formularz. iż system ITCube pozwala także na zarządzanie skrótami do dokumentów które fizycznie umieszczone są poza bazą systemu (na serwerze plików. Po wybraniu odpowiednich opcji należy zatwierdzić swój wybór klawiszem Dodaj. I tak za pomocą tego menu użytkownik uprawniony do dodawania dokumentów w systemie (aktywna opcja Zarządzanie dokumentami podczas tworzenia jego konta) może: • • • • zarejestrować w systemie nowy dokument. do których pliki te będą przyporządkowane celem ich łatwiejszego odszukania w przyszłości. aktualizować dokumenty zarejestrowane w systemie. przeglądnąć te dokumenty. dzięki czemu np.) Aby jednak możliwe było dołączanie plików do poszczególnych rekordów. Dodatkowo system zaznaczy ciemniejszym kolorem ten rekord. Katalogi dokumentów (*) Zanim rozpoczniemy wprowadzać do systemu poszczególne dokumenty celowe wydaje się stworzenie katalogów. plik graficzny/animację ilustrujący produkt itd. iż gromadzona w jego zasobach informacja jest kompletna i różnorodna.

Standardowo jest proponowana oryginalna nazwa danego pliku. Wciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje przeniesienie użytkownika do Panelu głównego systemu ITCube co równoznaczne będzie z nie wprowadzeniem do systemu żadnych nowych dokumentów. który zamierzamy umieścić na serwerze. Będzie także można dokonać zmiany praw zapisu/odczytu do wybranego katalogu. Można tutaj wpisać zupełnie dowolny ciąg znaków/frazę. W pierwszym należy podać ścieżkę dostępu do pliku. usunięcie już istniejącego katalogu dokumentów – poprzez wybranie nazwy przeznaczonego do skasowania katalogu z rozwijanego menu w polu Nazwa okna Usuń katalog dokumentów i zatwierdzenie swojego wyboru poprzez wciśnięcie przycisku Usuń. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. który spowoduje przejście do drugiego etapu. Właściwy plik wskazujemy wybierając go za pomocą przycisku Przeglądaj w polu Plik (okno Ścieżka dostępu do pliku). I tak wypełnić należy następujące pola: • Nazwa (obowiązkowe) – pole zawierające nazwę pliku pod jaką będzie on identyfikowany przez system. Cały proces „rejestracji” podzielony jest na dwa etapy. która wyznaczona została na obsługującą dany dokument (np. Dodawanie nowego dokumentu Umieszczenie nowych dokumentów w systemie jest możliwe za pomocą polecenia Dokumenty>Zarejestruj dokument. istotne jest aby móc później łatwo rozpoznać dany plik po nazwie. WAŻNE: W systemie niezależnie od katalogów tworzonych przez użytkownika istnieje Katalog Główny. który chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj katalog dokumentów. do których przypisać można poszczególne dokumenty celem ich posegregowania i łatwiejszego odszukania w przyszłości. Osoba ta uzyskuje pełne prawa do rekordu niezależnie od praw odczytu/edycji związanych z dokumentem @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 73 . Standardowo jest proponowane oryginalne rozszerzenie danego pliku. które nie zostaną przypisane do innych katalogów. do którego trafiać będą te dokumenty. w którym określić należy dane importowanego dokumentu. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. • WAŻNE: Należy pamiętać że usunięcie katalogu spowoduje także usunięcie wszystkich plików. • Katalog (obowiązkowe) – rozwijane menu zawierające listę katalogów.• zmianę nazwy oraz praw dostępu do katalogu już istniejącego – poprzez wybranie nazwy katalogu. W drugim etapie rejestracji pliku wypełnić trzeba będzie formularz. które się w nim znajdują. • Typ . • Obsługujący – pole pozwalające na wskazanie osoby. osoba dbająca o jego aktualizacje). Katalogu tego nie można usunąć.określa rozszerzenie pliku czyli niesie z sobą informację jakiej aplikacji powinien użyć ITCube do jego otworzenia. Swoją decyzję należy zatwierdzić wciskając klawisz Następne. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji.

• Projekt – rozwijane menu. W przeciwnym razie dokument nie będzie widoczny w systemie. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu wyżej wskazanego projektu. • Opis – pole przeznaczone na opisanie danego pliku.• Ekstranet – przycisk. z którym będzie powiązane zadanie należy kliknąć w ikonę system otworzy przeglądarkę kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent. za pomocą którego możemy ustalić czy dany plik będzie widoczny w zakładce Dokumenty w module Ekstranet (przycisk jest widoczny gdy licencja zawiera moduł Ekstranet). należy zatwierdzić umieszczenie dokumentu w systemie poprzez kliknięcie w przycisk Zapisz. w których ustalić należy. • Etap projektu – rozwijane menu. Kontakt – rozwijane menu za pomocą. • Użytkownicy Odczyt/Zapis – dwa okna. którego dokonać możemy wyboru osoby • kontaktowej dla wybranej powyżej firmy. WAŻNE: Plik oznaczony za pomocą przycisku Ekstranet będzie dostępny jedynie dla grup kontrahentów. Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające wybór (spośród wcześniej wprowadzonych do systemu firm) tego kontrahenta. • Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 74 . iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania dokumentu. Następnie uwzględniającą prawa do dowiązywania. którego dotyczy rejestrowany plik. którego dotyczy rejestrowany plik. Aby znaleźć kontrahenta. którym grupom użytkowników przysługiwać będą prawa odczytu oraz modyfikacji informacji dołączonych do dokumentów. WAŻNE: Rejestrując dokument korzystając z polecenia Dokumenty->Zarejestruj dokument lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. którym grupom kontrahentów umożliwiony zostanie odczyt dokumentu w module Ekstranet. WAŻNE: Formularz opisujący dokument w trybie odczytu zawiera także sekcję zawierającą listę wszystkich poprzednich wersji pliku. • Kontrahenci Odczyt – okno pozwalające ustalić. Po • wyszukaniu kontrahenta wystarczy. które zostaną wybrane w liście obok lub dla kontrahenta wskazanego w polu Kontrahent. Jeśli wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione. co pomóc może użytkownikowi w jego późniejszej identyfikacji.

• Opis – pole przeznaczone na opisanie danego pliku. Pole to. Osoba ta uzyskuje pełne prawa do rekordu niezależnie od praw odczytu/edycji związanych z dokumentem. Kontakt – rozwijane menu za pomocą. w trybie odczytu jest aktywnym linkiem pozwalającym na szybki dostęp do zasobu.com. • Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. istotne jest aby móc później łatwo rozpoznać dany plik po nazwie. • Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające wybór (spośród wcześniej wprowadzonych do systemu firm) tego kontrahenta. • Etap projektu – rozwijane menu.jpg.Dodawanie nowego skrótu do dokumentu Umieszczenie nowych skrótów do dokumentów nie zapisanych w bazie systemu możliwe jest za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj skrót. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 75 . Aby znaleźć kontrahenta. • Katalog (obowiązkowe) – rozwijane menu zawierające listę katalogów.txt. • Ścieżka dostępu – pole zawierające pełną ścieżkę dostępu do zasobu. Standardowo jest proponowane oryginalne rozszerzenie danego pliku. która wyznaczona została na obsługującą dany dokument (np. Poprawnymi wpisami są na przykład : http://firma. do których przypisać można poszczególne dokumenty celem ich posegregowania i łatwiejszego odszukania w przyszłości. którego dotyczy rejestrowany plik. ftp://serwer. • Typ . Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania dokumentu. z którym będzie powiązane zadanie należy kliknąć w ikonę system otworzy przeglądarkę kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent. Standardowo jest proponowana oryginalna nazwa danego pliku bez jego rozszerzenia. którego dokonać możemy wyboru osoby • kontaktowej dla wybranej powyżej firmy.określa rozszerzenie pliku czyli niesie z sobą informację jakiej aplikacji powinien użyć ITCube do jego otworzenia. za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu.pl/dokument. którego dotyczy rejestrowany plik. Następnie uwzględniającą prawa do dowiązywania. osoba dbająca o jego aktualizacje). za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu wyżej wskazanego projektu. WAŻNE: Rejestrując dokument korzystając z polecenia Dokumenty->Zarejestruj dokument lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. co pomóc może użytkownikowi w jego późniejszej identyfikacji. \SerwerLokalny\Dokumentacje\Opis. Można tutaj wpisać zupełnie dowolny ciąg znaków/frazę.doc. jeśli zawiera poprawną ścieżkę (tzw.pl/obraz. URI). Następnie należy wypełnić następujące pola: • Nazwa (obowiązkowe) – pole zawierające nazwę pliku pod jaką będzie on identyfikowany przez system. • Obsługujący – pole pozwalające na wskazanie osoby. • Projekt – rozwijane menu.

skoku do partii rekordów. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. która poprzedza właśnie przeglądaną. edycji bądź usunięcia danych. każda partia grupuje dziesięć rekordów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. o którą nam chodzi.• Kontrahenci Odczyt – okno pozwalające ustalić. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Użytkownicy Odczyt/Zapis – dwa okna. należy zatwierdzić umieszczenie dokumentu w systemie poprzez kliknięcie w przycisk Zapisz. Podgląd / Modyfikacja dokumentów oraz skrótów Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego dokumentu bądź skrótu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. • Jeśli wszystkie niezbędne pola zostały wypełnione. Można posłużyć się rozwijanym menu. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj dokumentami/skrótami. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). którym grupom użytkowników przysługiwać będą prawa odczytu oraz modyfikacji informacji dołączonych do dokumentów. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Do tego celu służy polecenie Dokumenty->Dokumenty/Skróty. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym dokumentem). skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. którym grupom kontrahentów umożliwiony zostanie odczyt dokumentu w module Ekstranet. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. w których ustalić należy. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego dokumentu/skrótu za pomocą takich danych jak: właściciel. skoku do partii rekordów. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 76 . Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj dokumentami/skrótami składa się z dwóch okien. W przeciwnym razie dokument nie będzie widoczny w systemie. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności.

W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 77 . • kolumna Katalog – zawiera informację o katalogu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych plikom znajdującym się w tym katalogu. WAŻNE: Aby opcja ta była użyteczna należy oczywiście pamiętać o wprowadzeniu do systemu katalogów plików (Dokumenty->Katalogi dokumentów). • kolumna Obsługujący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu.obsługujący. jaka została użyta w opisie dokumentu przez importującego go użytkownika a także po dacie rejestracji dokumentu w systemie. kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. usunięcie danego pliku z systemu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. • kolumna Data rejestracji – zawiera informację o dacie wprowadzenia pliku do systemu. edycja dołączonych do niego podczas importowania danych. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdujące się po lewej stronie pól Od. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących dokumentów. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . aby znaleźć plik. Do tego celu służą dwa pola Od. Tak więc. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich plików. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie zawartości pliku. według ich daty rejestracji. który jest integralną częścią systemu ITCube. Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. aby znaleźć pliki przywiązane do katalogu „Dokumenty tekstowe” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Kategoria nazwę „Dokumenty tekstowe”. który do systemu wprowadził Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. do którego przydzielony został dany dokument. aktualizację dokumentu oraz dodanie go do tzw. Domyślnie w polu tym wybrana będzie opcja wskazująca na aktualnie zalogowanego użytkownika. którego obsługującym jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Obsługujący frazę „Jan Kowalski”. nazwa pliku pod jaką jest on rozpoznawany w systemie czy też przez dowolną frazę. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Do. który został wyznaczony na obsługującego dany dokument. który stworzył dany rekord. Tak więc. katalog. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. z którym został powiązany • wprowadzania do systemu dokument. zakładek (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych). Do w kolumnie Data rejestracji. aby znaleźć plik. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych plikom zaimportowanym do systemu przez Jana Kowalskiego.

Wyświetlenie/Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do zawartości pliku uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu pliku znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl plik.kryterium. WAŻNE: System ITCube podczas wyświetlania zawartości pliku korzysta z „pomocy” programów zainstalowanych na komputerze. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. z którego korzysta użytkownik aktualnie zalogowany. Jeśli w systemie nie ma zainstalowanego @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 78 znajdujący się obok numeru . Tak więc. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. edycja danych dołączonych podczas rejestrowania dokumentu w systemie. Mamy także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. • kolumna Nazwa/Opis – zawiera opis oraz nazwę dokumentu. jego aktualizację. Podgląd / Modyfikacja / Aktualizacja / Wysyłanie faksem / Zakładki / Usuwanie wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. wystarczy wpisać tą nazwę w polu edycyjnym i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Tak więc. Tak więc aby wyświetlić plik zawierający arkusz kalkulacyjny programu Excell należy mieć zainstalowane oprogramowanie potrafiące otworzyć tego typu pliki. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. usunięcie pliku z systemu oraz dodanie pliku do zakładki w Panelu głównym systemu ITCube. aby znaleźć plik zapisany w systemie pod określoną nazwą. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. znajduje się także przycisk . Mamy także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. w którym wyświetlona zostanie zawartość pliku. aby znaleźć plik skojarzony z kontrahentem “Coca Cola”. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy plików powiązanych z kontrahentem “Coca Cola”. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy plików nazwanych w taki właśnie sposób. wystarczy wpisać ją w polu edycyjnym i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. pod jaką jest on rozpoznawany przez system (dane pobierane są z pola Nazwa wypełnionego podczas wprowadzania tego pliku do systemu. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie zawartości pliku.

znajdujący się obok numeru porządkowego Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. Usuwanie rekordu (*) Każdy z plików może zostać w dowolnej chwili usunięty przez administratora systemu. Za pomocą tego formularza użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranego wcześniej dokumentu/skrótu i może dowolnie je zmodyfikować. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu.takiego programu. Aktualizacja pliku Każdy plik zarejestrowany w systemie można uaktualnić. Wszystkie poprzednie wersje danego dokumentu są zawsze dostępne z poziomu formularza go opisującego w sekcji „Poprzednie wersje”. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. Po wybraniu pliku z dysku oraz naciśnięciu przycisku Następne plik zostanie uaktualniony. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj spowoduje. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki oraz zamknie okno. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. który wypełnić należało podczas pierwszego etapu wprowadzania dokumentu do zasobów systemu (Dokumenty>Zarejestruj dokument). a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Wysyłanie dokumentu faksem Jeśli aktywowany został moduł faksowy oraz dokument jest plikiem typu TIFF bądź JPG dostępna będzie opcja wysłania pliku faksem. w którym znajdzie się formularz opisujący dokument bądź skrót. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. Więcej informacji na ten temat znajdzie czytelnik w rozdziale poświęconym modułowi FAKS. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 79 . dokument zostanie zapisany na lokalnym dysku użytkownika we wskazanej przez niego lokalizacji. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Uaktualnij dokument. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. Jeżeli zależy nam na wyświetleniu informacji związanych z dokumentem a nie samego pliku należy klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji rekordu wybrać opcję Wyświetl informacje. przy czym wszystkie informacje opisujące rekord nie ulegną zmianie. Aby zmiany zostały zapisane.

Kontrahenci i osoby kontaktowe Kiedy ukończony zostanie etap wprowadzania danych dotyczących użytkowników systemu. Wszystkie opcje związane z tym zagadnieniem usytuowane zostały w menu Kontrahenci. którym jest wprowadzenie do baz danych systemu ITCube wszystkich niezbędnych informacji dotyczących kontrahentów naszej firmy. modyfikacji bądź usunięcia wprowadzonych rekordów(Kontrahenci>Kontrahenci. branże kontrahentów (Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). • • dodać najistotniejsze rekordy do zakładek na Panelu głównym systemu ITCube.Dodawanie pliku do zakładek Każdy z plików można w każdej chwili dodać do tzw. Polecenie Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube nazw wszystkich branż. Kontrahenci->Kontakty). Za pomocą dostępnych tam poleceń można: • dodać nowego kontrahenta lub osobę kontaktową (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta. Dzięki temu najważniejsze pliki. z punktu widzenia danego użytkownika. a kontaktowych kanałów także (Kontrahenci->Słowniki->Statusy). Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj do zakładek. które reprezentowane są przez firmy z nami współpracujące. • • stworzyć listę osób kontaktowych dla każdego z kontrahentów. Kontrahenci ->Dodaj Kontakt). Dane wprowadzone tutaj będą następnie wykorzystane przy tworzeniu rekordu poświęconego konkretnemu kontrahentowi (Kontrahenci- @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 80 . znajdujący się Usuwanie pliku z zakładki Zakładkę usuwamy klikając w symbol akcji znajdujący się po prawej stronie nazwy pliku (w Panelu głównym systemu) i wybierając opcję Usuń zakładkę oraz potwierdzając chęć jej usunięcia. dokonać przeglądu. oraz statusy ich rodzaje kontrahentów/osób pozyskania wykorzystywanych komunikacyjne) kontrahentów). infrastruktury firmy nadchodzi pora na uczynienie kolejnego ważnego kroku. zakładek. czyli umieścić je w specjalnie do tego przeznaczonej strefie Panelu głównego systemu ITCube. zostają umieszczone w łatwo dostępnym i widocznym miejscu. zdefiniować cechy kontrahentów/osób kontaktowych (Kontrahenci->Słowniki->Cechy). pozyskania) sposoby (Kontrahenci->Słowniki->Sposoby komunikacyjnych grupy kontrahentów (Kontrahenci->Słowniki->Kanały (Kontrahenci->Słowniki->Grupy Branże kontrahentów(*) Zanim rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych kontrahentów (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta) logiczne wydaje się stworzenie w bazie struktury podziału kontrahentów ze względu na reprezentowane przez nich branże.

Polecenie Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube sposobu podziału kontrahentów (np. opisującego dowolnego kontrahenta) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. • zmieniać nazwę branży już istniejącej – poprzez wybranie nazwy branży. Dodatkowo będziemy mogli udostępniać dokumenty poszczególnym grupom kontrahentów. iż dany obiekt został usunięty z systemu. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym branżę kontrahenta. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. pozwalając przypisać go do odpowiedniej dla jego działalności branży. zaznaczając pole Branża domyślna i klikając na przycisk Zapisz. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nową branżę kontrahentów – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj branżę i klikając w przycisk Dodaj. która została wcześniej wykorzystana przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. dając nam możliwość odnalezienia go poprzez ten właśnie parametr. • usunąć już istniejącą branżę wybierając jej nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj branżę i klikając w przycisk Usuń. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 81 . Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa.). WAŻNE: Usunięcie dowolnej branży kontrahentów. Wybór opcji Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów spowoduje otworzenie formularza Grupy kontrahentów. pozwalając przypisać go do odpowiedniej dla niego grupy. Dane wprowadzone tutaj będą następnie wykorzystane przy tworzeniu rekordu poświęconego konkretnemu kontrahentowi (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta). Pozostałe branże będą natomiast segregowane alfabetycznie. • wybierając interesującą nas branżę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj branżę. która proponowana będzie jako pierwsza z listy. Grupy kontrahentów (*) Zanim rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych kontrahentów (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta) sensowne wydaje się stworzenie w bazie struktury podziału kontrahentów na grupy. ani też skasowania całego rekordu. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Branże kontrahentów.>Dodaj kontrahenta). w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Domyślną branżę ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Branża domyślna podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj branżę. wysyłać różne informacje do konkretnych grup firm poprzez moduł Ekstranet. Regular itp. Takie przyporządkowanie ułatwi w przyszłości odnalezienie konkretnego kontrahenta. którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj branżę. rozróżnienia na klientów VIP. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnej branży.

za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nową cechę – wpisując odpowiednie wyrażenie w pole edycyjne Nazwa i klikając w przycisk Dodaj.• dodać nową grupę kontrahentów – wpisując odpowiednią frazę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj grupę kontrahentów i klikając w przycisk Dodaj. zaznaczając okno Grupa domyślna i klikając na przycisk Zapisz. iż dany obiekt został usunięty z systemu. która wcześniej została wykorzystana przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnej grupy kontrahenta. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym grupę kontrahenta. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. która proponowana będzie jako pierwsza z listy. opisującego dowolnego kontrahenta) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. formularza podziału Cechy kontrahentów/osób dowolnego kryterium otworzenie kompetencji. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. • wybierając interesującą nas grupę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj grupę kontrahentów. ani też @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 82 . którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj cechę.). Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. która została wcześniej wykorzystana przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. Cechy kontrahentów lub osób kontaktowych (*) Polecenie możliwości Kontrahenci->Słowniki->Cechy kontaktowych itd. kontrahentów/osób kontaktowych. ani też skasowania całego rekordu. Pozostałe grupy będą natomiast segregowane alfabetycznie. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. • usunąć już istniejącą cechę wybierając pożądaną nazwę cechy z rozwijanego menu w polu Usuń/Modyfikuj cechę i klikając w przycisk Usuń. Domyślną grupę kontrahenta ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Grupa domyślna znajdujące się po prawej stronie pola Nazwa (okno Dodaj grupę kontrahentów). w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. usunąć już istniejącą grupę wybierając jej nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj grupę kontrahentów i klikając w przycisk Usuń. zmianę nazwy grupy już istniejącej – poprzez wybranie nazwy grupy. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. • zmienić nazwę cechy już istniejącej – poprzez wybranie nazwy cechy kontrahenta. pod względem tej opcji finansowych Wybór pozwala spowoduje na zdefiniowanie (np. • • WAŻNE: Usunięcie dowolnej grupy kontrahentów. WAŻNE: Usunięcie dowolnej cechy. którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj grupę kontrahentów.

). Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym w danym rekordzie typ komunikacji. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nową relację – wpisując odpowiednie wyrażenie w pole edycyjne Nazwa i klikając w przycisk Dodaj. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 83 . Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. współpracuje z itd. współpracuje. WAŻNE: Usunięcie dowolnej relacji. • usunąć już istniejącą relację wybierając pożądaną nazwę relacji z rozwijanego menu w polu Usuń/Modyfikuj pozycje słownika i klikając w przycisk Usuń. Relacje kontrahent<->kontrahent (*) Polecenie Kontrahenci->Słowniki->Relacje kontrahent<->kontrahent pozwala na zdefiniowanie relacji które używane będą do łączenia kontrahentów (np.skasowania całego rekordu. Jest pracownikiem. WAŻNE: Usunięcie dowolnej relacji. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Relacje kontrahent<->kontakt. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Relacje kontrahent<>kontrahent. • zmienić nazwę relacji już istniejącej – poprzez wybranie nazwy relacji. • usunąć już istniejącą relację wybierając pożądaną nazwę relacji z rozwijanego menu w polu Usuń/Modyfikuj pozycje słownika i klikając w przycisk Usuń. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nową relację – wpisując odpowiednie wyrażenie w pole edycyjne Nazwa i klikając w przycisk Dodaj. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika. • zmienić nazwę relacji już istniejącej – poprzez wybranie nazwy relacji. Relacje kontrahent<->kontakt (*) Polecenie Kontrahenci->Słowniki->Relacje kontrahent<->kontakt pozwala na zdefiniowanie relacji które używane będą do łączenia kontrahentów oraz osób kontaktowych (np. którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika. która wcześniej została wykorzystana przy tworzeniu połączenia pomiędzy rekordami nie powoduje skasowania żadnych danych w tych rekordach. iż dana wartość została usunięta z systemu.). która wcześniej została wykorzystana przy tworzeniu połączenia pomiędzy rekordami nie powoduje skasowania żadnych danych w tych rekordach. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. jest oddziałem itd. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa.

WAŻNE: Usunięcie dowolnego typu komunikacji.Kanały komunikacji (*) Polecenie Kontrahenci->Słowniki->Kanały komunikacji pozwala na administrację dostępnymi kanałami komunikacji z kontrahentami lub osobami kontaktowymi. iż dana wartość została usunięta z systemu.wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj sposób pozyskania i klikając w przycisk Usuń. • zmieniać nazwę już istniejącego sposobu pozyskania – poprzez wybranie nazwy sposobu pozyskania. po kliknięciu którego ukaże się formularz umożliwiający: • dodanie nowego sposobu pozyskania – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj sposób pozyskania i klikając w przycisk Dodaj. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Domyślny typ komunikacji ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Typ domyślny znajdujące się obok pola Nazwa podczas wprowadzania nowego typu (okno Dodaj typ komunikacji). za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nowy typ komunikacji – wpisując odpowiednie wyrażenie w pole edycyjne Dodaj typ komunikacji i klikając w przycisk Dodaj. zaznaczając pole Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Do tego służy polecenie Kontrahenci->Słowniki->Sposóbmy pozyskania. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. • usunąć już istniejący sposób pozyskania . który wcześniej został wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. • usunąć już istniejący typ komunikacji wybierając pożądany typ z rozwijanego menu w polu Usuń/Modyfikuj typ komunikacji i klikając w przycisk Usuń. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. ani też skasowania całego rekordu. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu komunikacji. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym w danym rekordzie typ komunikacji. który chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ komunikacji. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy komunikacji. który chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj sposób pozyskania. • wybierając interesujący nas typ z rozwijanego menu w polu Usuń/Modyfikuj typ komunikacji. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 84 . • zmienić nazwę typu już istniejącego – poprzez wybranie nazwy typu komunikacji. Sposób pozyskania (*) Zanim rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych kontrahentów (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta) bądź osób kontaktowych (Kontrahenci->Dodaj kontakt) należy zdefiniować sposoby pozyskania.

który proponowany będzie jako pierwszy z listy. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. opisującego dowolnego kontrahenta) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 85 . po kliknięciu którego ukaże się formularz umożliwiający: • dodanie nowego statusu – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj status i klikając w przycisk Dodaj. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. iż dany obiekt został usunięty z systemu. ani też skasowania całego rekordu. • usunąć już istniejący status . iż dany obiekt został usunięty z systemu. Pozostałe sposoby pozyskania będą natomiast segregowane alfabetycznie. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego sposobu pozyskania. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym sposób pozyskania kontrahenta. • wybierając interesujący nas sposób pozyskania z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj sposób pozyskania. Status kontrahenta/osoby kontaktowej (*) Zanim rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych kontrahentów (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta) bądź osób kontaktowych (Kontrahenci->Dodaj kontakt) należy zdefiniować statusy kontrahentów/osób kontaktowych. • zmieniać nazwę statusu już istniejącego – poprzez wybranie nazwy statusu.wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj status i klikając w przycisk Usuń. zaznaczając pole Sposób domyślny i klikając na przycisk Zapisz. który chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj status. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym status kontrahenta. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Do tego służy polecenie Kontrahenci->Słowniki>Statusy. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego statusu. ani też skasowania całego rekordu. opisującego kontrahenta) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Domyślny status ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Status domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj status. WAŻNE: Usunięcie dowolnego statusu kontrahenta/osoby kontaktowej. Pozostałe statusy będą natomiast segregowane alfabetycznie.WAŻNE: Usunięcie dowolnego sposobu pozyskania kontrahenta/osoby kontaktowej. Domyślny sposób pozyskania ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Sposób domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj sposób pozyskania.

Wybrana wartość pojawi się w polu Nowa nazwa. Dzięki niej możemy w łatwy sposób „wykryć” i dopisać do słownika nowe imiona. Odmiana imion (*) System ITCube jest wstępnie wyposażony w bazę ponad 400 imion wraz z ich odmianą w formie wołacza. Miasto. • usunąć już istniejącą lokalizację . którego odmianę chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika. który chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 86 . W przypadku tego słownika wartości powinny być wpisywane zgodnie z szablonem „Ulica wraz z numerem. Zawiera ono aktualną listę imion które występują w bazie osób kontaktowych a które nie znajdują się w słowniku imion. • usunąć już istniejące imię . Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. • zmiana lokalizacji już istniejącej – poprzez wybranie adresu. Jeśli zajdzie potrzeba uzupełnienia tej bazy dodatkowym imieniem należy skorzystać z opcji Kontrahenci->Słowniki->Słownik imion. WAŻNE: W sekcji Dodaj pozycję słownika umieszczone zostało dodatkowo pole Imiona w bazie danych bez zdefiniowanego wpisu. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. • zmianę odmiany imienia już istniejącego – poprzez wybranie imienia. Aktualna odmiana dla wybranego imienia pojawi się w polu Odmiana. zaznaczając pole Status domyślny i klikając na przycisk Zapisz. Jest ona wykorzystywana podczas definiowania korespondencji grupowej oraz szablonów listów.• wybierając interesujący nas status z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj status. Państwo”. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji.wybierając go z rozwijanego menu w polu Imię w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika i klikając w przycisk Usuń. po kliknięciu której ukaże się formularz umożliwiający: • dodanie nowego imienia – wpisując odpowiednią wartość w pola edycyjne Imię/Odmiana w oknie Dodaj pozycję słownika i klikając w przycisk Dodaj. Lokalizacje geograficzne (*) Jeśli chcemy korzystać z funkcji planowania tras opartej o środowisko Google Map należy zdefiniować lokalizacje geograficzne służące jako punkt wyjazdu dla planowanych tras (najczęściej są to adresy oddziałów naszej firmy). po kliknięciu którego ukaże się formularz umożliwiający: • dodanie nowej lokalizacji – wpisując odpowiedni adres w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj pozycję słownika i klikając w przycisk Dodaj. Do tego celu służy polecenie Kontrahenci->Słowniki>Lokalizacje geograficzne.wybierając adres z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika i klikając w przycisk Usuń. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji.

danych dodatkowych mających powiększyć zasób informacji na temat naszego partnera bądź klienta oraz umożliwić mu korzystanie z modułu Ekstranet. za pomocą którego nadać możemy kontrahentowi nazwę skróconą. natomiast link Ulica wyświetla dokładny adres na planie miasta. • Status – rozwijane menu. Nazwa ta wykorzystywana jest także w module integrującym oprogramowanie ITCube z zewnętrznym systemem handlowym (np. • Firma/Oddział (obowiązkowe) – rozwijane menu.System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnej lokalizacji. Kod pocztowy. Rejestracja nowego kontrahenta polega na podaniu jego podstawowych danych teleadresowych oraz informacji dotyczących osobowości prawnej. czy też będzie rekordem nieaktywnym (przycisk odznaczony). Domyślną lokalizację ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Wartość domyślny podczas dodawania nowego adresu w oknie Dodaj pozycję słownika. Opisują one adres korespondencyjny wykorzystywany np.o ile Kod o takiej nazwie nie został już wykorzystany). • Przycisk Aktywny znajdujący się po prawej stronie pola Nazwa. Państwo. a także ew. podczas druku etykiet. I tak aby dodać nowego kontrahenta należy wybrać opcję Kontrahenci->Dodaj kontrahenta oraz w nowo otwartym formularzu Dodaj kontrahenta wypełnić kolejno wszystkie wymagane pola: • Nazwa (obowiązkowe) – nazwa nowego kontrahenta pod jaką będzie on rozpoznawany przez system ITCube. średni oraz wysoki. Telefon 1 – standardowe pola edycyjne służące podaniu informacji teleadresowych kontrahenta. zaznaczając pole Wartość domyślna i klikając na przycisk Dodawanie nowego kontrahenta Formularz Dodaj kontrahenta (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta) pozwala na dodawanie w systemie nowych kontrahentów naszej firmy. za pomocą którego wybrać można czy rekord wprowadzany właśnie do systemu będzie dotyczył nowej firmy (opcja Nowa firma). czy też będzie oddziałem firmy już istniejącej (opcja Oddział: X gdzie X jest nazwą firmy. Region. za pomocą którego ustalić można status konkretnego kontrahenta. Do wyboru dostajemy tutaj trzy wartości: niski. • wybierając Zapisz. Pozostałe adresy będą natomiast segregowane alfabetycznie. Link Miasto prezentuje siedzibę na planie kraju. w CDN Opt!ma przekłada się on na Kod kontrahenta . Miasto. Co warto podkreślić przed wypełnieniem pól Miasto i Region warto uzupełnić pole Kod @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 87 . która proponowana będzie jako pierwsza z listy. interesujący nas adres z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj pozycję słownika. Dodatkowo w trybie podglądu pozwalają one na prezentację siedziby klienta na mapie. Statusy kontrahentów definiujemy klikając na opcję Kontrahenci->Słowniki>Statusy. • Ulica. • Skrót – pole edycyjne. za pomocą którego możemy ustalić czy nowo tworzony rekord będzie rekordem aktywnym w systemie (przycisk zaznaczony). której oddział właśnie wprowadzamy do systemu). • Potencjał – rozwijane menu służące określeniu możliwości ekonomicznych (potencjału) naszego kontrahenta.

które przysługują osobom kontaktowym danej firmy w module Ekstranet. za pomocą którego przyporządkować można kontrahenta do konkretnej branży. Dzięki temu uniknąć można wpisywania dużej ilości adresów w polu Email. • Telefon 2. który będzie odpowiedzialny za kontakty z konkretnym kontrahentem. za pomocą którego można ustalić w jaki sposób pozyskaliśmy danego kontrahenta. która wysłana została z jakiegokolwiek z adresów wpisanych w pole Email automatycznie związana zostanie z odpowiednim kontrahentem. Informacja ta może być cenna dla analiz i statyk kontrahentów. Moduł odpowiadający za wysyłanie poczty elektronicznej systemu ITCube używa tylko pierwszego adresu. Pole pozwala modułowi odbioru poczty elektronicznej systemu ITCube na związanie korespondencji z firmą jeśli tylko wysłana została ona z jakiejkolwiek z wpisanych tu domen. dzięki któremu każdy rekord opisujący kontrahenta może zostać wzbogacony o dłuższy komentarz osoby wprowadzającej go do bazy. W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 88 . Wyboru dokonać możemy pomiędzy branżami. • Obsługujący – rozwijane menu. • Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. • Grupa – rozwijane menu. Sposoby pozyskania definiujemy za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Sposoby pozyskania. Tak więc poczta przychodząca. • Opis – pole edycyjne. warto więc by główny adres umieścić na pierwszej pozycji. Grupami kontrahentów zarządzać może administrator za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów. Datę można także wprowadzić używając klawiatury. Tak więc jeśli wpisany kod zostanie znaleziony pola Miasto i Region uzupełnią się automatycznie. • Branża – rozwijane menu. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. • Data pozyskania – pole. w którym podać można datę nawiązania współpracy z danym kontrahentem. System ITCube wyposażony jest bowiem w bazę przeszło 20 tysięcy kodów pocztowych. dostęp do którego daje nam ikona poprawny. • Email – pole zawierające listę adresów pocztowych firmy oddzielonych znakiem przecinka. Faks. WWW – pola edycyjne dające możliwość dodania dodatkowych informacji teleadresowych. za pomocą którego można przyporządkować nowego kontrahenta do odpowiedniej dla niego grupy. które wcześniej wprowadzone zostały za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. bądź mającej uprawnienia do jego modyfikacji. Datę ustawia się za pomocą kalendarza systemu ITCube. za pomocą którego spośród pracowników naszej firmy wybrać możemy tego.pocztowy. znajdująca się po prawej stronie nazwy pola. • Domeny – pole zawierające listę domen firmy oddzielonych znakiem przecinka. Przynależność do danej grupy odpowiada za prawa. Moduł odbioru poczty systemu ITCube w celu identyfikacji przychodzącej korespondencji wykorzystuje wszystkie adresy.

• Termin płatności – pole edycyjne określające termin płatności związany z kontrahentem. natomiast link Ulica wyświetla dokładny adres na planie miasta.• Prawa – okna Odczyt oraz Edycja pozwalające określić. • NIP – pole edycyjne. w które wpisać można procentową wysokość upustu przyznawaną danemu kontrahentowi. W celu nadania praw do odczytu należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Odczyt klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki.). informację. Jeśli wypełniliśmy już wszystkie pola możemy zakończyć edycję formularza. Dodatkowo w trybie podglądu pozwalają one na prezentację siedziby klienta na mapie. w którym wpisać należy regon firmy . Jeśli podany numer nie jest poprawnym numerem NIP system wyświetli ostrzeżenie które jednak nie uniemożliwi zapisana rekordu. W oknie tym do wypełnienia przewidziane zostały następujące pola: Ulica.niepowtarzalny. Opisują one adres wykorzystywany do wystawiania faktur. Co warto podkreślić przed wypełnieniem pól Miasto i Region warto uzupełnić pole Kod pocztowy. Kod pocztowy. w którym wpisać należy numer identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta. spółka z o. bądź też przystąpić do uzupełniania danych dodatkowych o kontrahencie. sprzedaż czy zadanie. którym posługuje się kontrahent. Miasto. • Regon – pole edycyjne. osoba fizyczna. Region. Państwo. identyfikacyjny numer podmiotów gospodarczych składający się z 9 cyfr. System ITCube wyposażony jest bowiem w bazę przeszło 20 tysięcy kodów pocztowych. • Konto bankowe – pole edycyjne służące do wprowadzenia do systemu numeru konta bankowego. • Forma prawna – pole edycyjne służące do wpisania osobowości prawnej naszego kontrahenta (np. Okno Dowiązywanie pozwala wskazać grupy użytkowników. przykładowo z racji wysokich dochodów generowanych przez kontrahenta. które będą mogły związać z wprowadzaną firmą inny rekord np. Aby nadać prawo do modyfikacji lub usunięcia danych należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Zapis klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki. o. edycji danych lub dodawania kolejnych informacji dotyczących kontrahenta. Link Miasto prezentuje siedzibę na planie kraju. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 89 . Pole to będzie wykorzystywane przez moduł sprzedaży oraz ekstranetu do automatyzacji przyznawania upustów. co wydatnie zwiększyć może użyteczność systemu. Telefon 1 – standardowe pola edycyjne służące podaniu informacji teleadresowych kontrahenta. opisujący miejsce prowadzenia działalności oraz jej rodzaj. Jest ono wykorzystywane podczas tworzenia dokumentów sprzedaży. Tak więc jeśli wpisany kod zostanie znaleziony pola Miasto i Region uzupełnią się automatycznie. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu. • Upust – pole edycyjne.

Domyślna cena jest wykorzystywana przy tworzeniu oferty/zamówienia oraz przy składaniu zamówień w module Ekstranet. Sprawdzenia dokonać możemy naciskając przycisk znajdujący się po prawej stronie pola Nazwa bądź Email WAŻNE: Przy dodawaniu kontrahenta możemy dodatkowo zaznaczyć pole Uaktualnij powiązania maili. Relacje wych. WAŻNE: Dodając kontrahenta możemy zaznaczyć pole Zarejestruj w systemie handlowym. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowego kontrahenta do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj. – okno pozwalające zdefiniować relacje istniejące pomiędzy wpisami w bazie kontrahentów a właśnie dodawanym/edytowanym rekordem. WF-MAG. . Cechy – okno pozwalające wybrać dowolne cechy opisujące danego kontrahenta. Otwórz projekt. W formularzu Dodaj kontrahenta możliwe jest wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. Efektem tego będzie zarejestrowanie aktualnie dodawanego kontrahenta w zewnętrznym systemie handlowym np. • Relacje przych. Relacje definiujemy pomocą Kontrahent->Słowniki->Relacje kontrahent<>kontrahent. zadanie lub projekt. Cechy definiujemy za pomocą polecenia Kontrahent->Słowniki->Cechy. Kategorie produktów – okno umożliwiające zaznaczenie jakimi kategoriami produktów zainteresowany jest kontrahent. Symfonia Premium czy Symfonia FORTE. WAŻNE: Dodając kontrahenta możemy dodatkowo zaznaczyć. WAŻNE: Przy dodawaniu kontrahenta możemy dodatkowo sprawdzić czy w bazie systemu nie istnieje już firma o podobnej nazwie bądź adresie email. Relacje definiujemy za pomocą polecenia Kontrahent->Słowniki->Relacje kontrahent<->kontrahent. . Aby wybrać kilka cech należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie cechy. że chcemy wprowadzić osobę kontaktową związaną z tym kontrahentem bądź dodać związaną z nim informację. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 90 .• Cena – rozwijana lista. Aby to uczynić należy zaznaczyć odpowiednio pole Dodaj kontakt. Dodaj zadanie. Dodaj informacje. Jeśli to pole zostało zaznaczone system ITCube oznaczy całą korespondencję mailową z wprowadzonym kontrahentem w ten sposób aby łatwo można ją było odnaleźć w systemie (maile będą skojarzone z daną firmą). Aby pola te były widoczne musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący kontrahentów. CDN Opt!ma. z której należy wybrać domyślną cenę dla wprowadzanego kontrahenta. za – okno pozwalające polecenia zdefiniować relacje istniejące pomiędzy • • • dodawanym/edytowanym rekordem a innymi wpisami w bazie kontrahentów.

Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej firmy za @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 91 . Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. która poprzedza właśnie przeglądaną. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Wyboru pomiędzy wspomnianymi wyżej opcjami dokonujemy zaznaczając pole Aktywne rekordy bądź pole Nieaktywne rekordy znajdujące się po lewej stronie przycisku Szukaj. Do tego celu służy polecenie Kontrahenci->Kontrahenci. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. sporządzenia notatki dotyczącej danego kontrahenta. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym kontrahentem). usunięcia danych. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. o którą nam chodzi. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. edycji. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj kontrahentami. skoku do partii rekordów.Podgląd / Modyfikacja kontrahentów Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. skoku do partii rekordów. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj kontrahentami składa się z dwóch okien. Można posłużyć się rozwijanym menu. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. wysłania maila do konkretnej firmy bądź utworzenia zakładek do najczęściej używanych rekordów. WAŻNE: Wyszukiwanie może odbywać się w bazie rekordów zawierających aktywnych kontrahentów oraz w bazie zawierającej kontrahentów nieaktywnych (więcej o nadawaniu statusu kontrahenta aktywnego/nieaktywnego w punkcie dotyczącym dodawania nowego kontrahenta). każda partia grupuje dziesięć rekordów. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na dwa różne sposoby.

Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kontrahentom a wprowadzonych do systemu przez użytkownika Jana Kowalskiego. aby znaleźć wszystkich kontrahentów. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone kontrahentom mającym swą siedzibę w Warszawie. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Adres taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. którym został przyznany status klienta „potencjalnego” wystarczy wybrać z rozwijanego menu Status opcję „potencjalni”. Tak więc. którego obsługuje Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. • kolumna Obsługujący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu.pomocą takich danych jak: właściciel rekordu. który obsługuje danego kontrahenta. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych kontrahentom mającym siedzibę firmy w @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 92 . aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone kontrahentowi o nazwie „Coca Cola” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwa taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych kontrahentom mającym w nazwie frazę „Coca Cola”. status. wyświetlenie struktury firmy. Tak więc. branża. zakładek (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych). • kolumna Status – zawiera informację o statusie. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy poszukiwanego kontrahenta mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. nazwa oraz adres kontrahenta. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc.zawiera informację. Tak więc. edycja jego zawartości. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kontrahentom a wprowadzonych do systemu przez użytkownika Jana Kowalskiego. którego do systemu wprowadził Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. delegowanie zadania w kontekście danego klienta. obsługujący. dodawanie notatki dotyczącej kontrahenta. • kolumna Adres . dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie zawartości rekordu. • kolumna Nazwa/Skrót . o nazwie kontrahenta oraz jej skróconej formie. co niezwykle ważne. usunięcie danego rekordu z systemu. aby znaleźć kontrahenta. aby znaleźć kontrahenta. dodanie osoby kontaktowej oraz dodanie rekordu do tzw. jaki przyznany został kontrahentowi. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc.zawiera informacje teleadresowe kontrahenta. Okno składa się z siedmiu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu a także. przycisk akcji . który stworzył dany rekord. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.

Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Telefon 1. dodanie notatki dotyczącej kontrahenta. znajduje się także przycisk . wysłanie do niego maila oraz dodanie rekordu do zakładki w Panelu głównym systemu ITCube. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. edycja danych zapisanych w rekordzie. Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie wyszukanych rekordów / Wyświetlanie struktury / Drukowanie nalepki adresowej / Dodawanie oferty. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone w rekordzie podczas jego tworzenia (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta) a także zostaną wyświetlone informacje dotyczące osób @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 93 . faksu. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. • Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz wyszukiwania danych po dowolnym polu kontrahenta. kosztu / Dodawanie informacji / Dodawanie zadania / Dodawanie osoby kontaktowej / Dodawanie dokumentu / Otwieranie projektu / Wysyłanie listu. usunięcie rekordu z systemu. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. dodanie osoby kontaktowej. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informacje. delegowanie zadania. Jeśli nie pamiętamy pełnego adresu poszukiwanego kontrahenta mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”.Warszawie. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do zawartości rekordu uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu kontrahenta znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie zawartości rekordu. e-maila / Zakładki / Dodawanie kontraktu serwisowego / Dodawanie zlecenia serwisowego / Rejestracja w systemie handlowym Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. zamówienia / Odnotowanie przychodu.

w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. Symfonia Handel. Subiekt GT). klikając w ikonę symbolizująca drukarkę umieszczona w prawym dolnym rogu okna. Zadań. bądź uprawniony do wprowadzania poprawek użytkownik otrzymuje dostęp do danych wybranego wcześniej kontrahenta i może dowolnie je zmodyfikować. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki.kontaktowych danej firmy. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. definiuje się w pliku konfiguracyjnym systemu itcube. To. Użytkownik może zadecydować czy okno Historia kontrahenta ma zostać uporządkowane względem typu obiekty. Maili/faksów otrzymanych. Za pomocą tego formularza administrator systemu. WAŻNE: Każdą sekcję w formularzu dotyczącym kontrahentom można w łatwy sposób „schować” lub „odsłonić” klikając w przycisk . WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. WF-MAG. który wypełnić należało podczas wprowadzania do zasobów systemu nowego kontrahenta (Kontrahenci->Dodaj kontrahenta). Projektów. która sekcja jest standardowo „schowana”. Aby zmiany zostały zapisane. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj spowoduje. Aby to uczynić należy przed zapisaniem zaznaczyć odpowiednie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 94 . Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. CDN Opt!ma. znajdują się informacje dotyczące związanych z kontrahentem: Informacji. daty obiektu bądź właściciela obiektu.ini. Korespondencji grupowej. w oknie Historia kontrahenta. Poniżej danych opisujących historię kontaktu z klientem znajduje się sekcja opisująca wszystkie związane z nim dokumenty i rezerwacje oraz w przypadku zakupienia licencji na moduł INTEGRATOR system wyświetli także dane o dokumentach sprzedażowych zapisanych w zewnętrznym programie sprzedażowym (np. które otwieramy klikając w przycisk . Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . WAŻNE: Podczas edycji kontrahenta można także uaktualnić niektóre dane kontaktów związanych z edytowanym kontrahentem. WAŻNE: Przeglądając dane kontrahenta w każdej chwili można je wydrukować. Maili/Faksów wysłanych. Gwarancji/Kontraktów serwisowych. Zamówień/Zakupów. WAŻNE: Przeglądając dane kontrahenta w każdej chwili mamy dostęp do podręcznego menu. Przychodów/Kosztów. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Dodatkowo.

Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. który wypełnia się przy dodawaniu przychodu/kosztu za @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 95 . Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji .: maili.). Rekordy związane z usuniętym kontaktem są dalej powiązane z nadrzędnym kontrahentem i widoczne w systemie ITCube. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj dokument sprzedaży. Więcej informacji na temat drukowania nalepek na koperty znaleźć można w rozdziale poświęconym seryjnemu adresowaniu kopert. Drukowanie nalepki z adresem kontrahenta W dowolnej chwili możemy wydrukować nalepkę z adresem kontrahenta. Dodatkowo menu Kontrahent zostanie ustawiona domyślnie na kontrahenta. który wypełnia się przy dodawaniu oferty/zamówienia za pomocą opcji Handel->Dodaj ofertę/zamówienie. Dane. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. informacji. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . telefony kontaktów oraz ich statusy. którego ma dotyczyć oferta bądź zamówienie. WAŻNE: Usunięcie kontrahenta skutkuje usunięciem wszystkich rekordów „podpiętych” pod niego (czyli np. zadań. Wyświetl strukturę W dowolnym momencie można wyświetlić graficzną strukturę firmy uwzględniającą zależności pomiędzy pracownikami. które można uaktualnić to: obsługujący kontakty. Odnotowanie przychodu/kosztu W dowolnym momencie można odnotować przychód lub koszt i powiązać go z kontrahentem. Dodawanie oferty/zamówienia Aby dodać ofertę lub zamówienie związane z danym kontrahentem należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Następnie system ITCube CRM otworzy formularz. Następnie system ITCube CRM otworzy formularz identyczny z tym. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Wyświetl strukturę. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. WAŻNE: Usunięcie osoby kontaktowej nie powoduje usunięcia rekordów podpiętych pod kontakt. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Odnotuj przychód/koszt. dane teleadresowe. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu.przyciski znajdujące się obok ikony Zapisz. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Drukuj nalepkę. gdzie możliwe będzie podanie parametrów wydruku. dokumentów sprzedaży. itd.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 96 . Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj/Deleguj zadanie.pomocą opcji Handel->Odnotuj przychód/koszt. który wypełnia się przy dodawaniu osoby kontaktowej za pomocą opcji Kontrahenci>Dodaj kontakt. który wypełnia się przy rejestracji dokumentu za pomocą opcji Projekty->Otwórz projekt. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Dodawanie zadania Z każdym kontrahentem można związać zadanie. z którym chcemy skojarzyć informację. Dodatkowo menu Kontrahent zostanie ustawiona domyślnie na kontrahenta. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Dodatkowo menu Kontrahent zostanie ustawione domyślnie na kontrahenta. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . z którym chcemy skojarzyć zadanie. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Otwórz projekt. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj osobę kontaktową. Dodawanie informacji Z każdym kontrahentem można związać informację. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj informację. Dodatkowo menu Kontrahent zostanie ustawiona domyślnie na kontrahenta. który wypełnia się przy rejestracji dokumentu za pomocą opcji Dokumenty->Zarejestruj dokument. którego ma dotyczyć dodawany przychód bądź koszt. Dodawanie osoby kontaktowej Do każdego kontrahenta można dodać osobę kontaktową. Otwieranie projektu W każdym momencie możemy otworzyć nowy projekt powiązany od razu z kontrahentem. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. który wypełnia się przy dodawaniu informacji za pomocą opcji Informacje->Dodaj informację. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj dokument. który wypełnia się przy delegowaniu zadania za pomocą opcji Zadania->Dodaj/Deleguj zadanie. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Dodawanie dokumentu Z każdym kontrahentem można związać dokument.

czyli umieścić je w specjalnie do tego przeznaczonej strefie Panelu głównego systemu ITCube. email lub faks. Dzięki temu najważniejsze rekordy. Usuwanie rekordu z zakładki Zakładkę usuwamy klikając w symbol akcji usunięcia (przycisk Tak w okienku wyboru). faks). Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Dodanie zlecenia serwisowego W każdym momencie możemy dodać nowe zlecenie serwisowe powiązane od razu z . Symfonia FORTE. WF-MAG. kontrahentem. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Symfonia Premium. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Wyślij list lub Wyślij faks lub Wyślij e-mail. Dodawanie rekordu do zakładek Każdy z rekordów dodać można do tzw. który wypełnia się przy wysyłaniu maila za pomocą opcji Mail/Faks>Wyślij list lub Mail/Faks->Wyślij email lub Mail/Faks->Wyślij faks. CDN Opt!ma. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. do którego chcemy wysłać list (email. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym.Wysyłanie listu. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i kliknąć w odnośnik Zarejestruj w systemie handlowym. Wybranie tej opcji spowoduje przeniesienie kontrahenta do bazy danych systemu sprzedażowego. który wypełnia się przy rejestracji nowego zlecenia serwisowego za pomocą opcji Serwis->Dodaj zlecenie serwisowe. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj kontrakt serwisowy. zostają umieszczone w łatwo dostępnym i widocznym miejscu. który wypełnia się przy rejestracji kontraktu serwisowego za pomocą opcji Serwis->Dodaj kontrakt serwisowy. e-maila Do każdego kontrahenta można wysłać list. Dodanie kontraktu serwisowego W każdym momencie możemy dodać nowy kontrakt serwisowy powiązany od razu z . Dodatkowo pole Kontrahent oraz adres zostaną automatycznie wypełnione danymi kontrahenta. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj kontrakt serwisowy. kontrahentem. z których przykładowo często korzystamy. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . znajdujący się po lewej stronie nazwy kontrahenta (w Panelu głównym systemu) i wybierając opcję Usuń zakładkę oraz potwierdzając chęć jej Rejestracja kontrahenta w zewnętrznym systemie handlowym W przypadku gdy zakupiliśmy moduł INTEGRATOR mamy możliwość zarejestrowania kontrahenta w zewnętrznym systemie handlowym np. zakładek. faksu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 97 .

telefon. Pierwsza z sekcji pozwala na scalenie dwóch dowolnych kontrahentów wybranych przy użyciu standardowej przeglądarki. System ITCube pozwala na wykrywanie podobnych wpisów w bazie kontrahentów oraz w razie zlokalizowania duplikatów ich usuwanie bądź scalanie. nawiasy. Z każdym wypisanym rekordem związane jest menu kontekstowe pozwalające na usunięcie wpisu bądź scalenie pozostałych wpisów w obrębie sekcji z wybranym kontrahentem. Osobami kontaktowymi mogą być także osoby prywatne. (Kontrahenci>Dodaj kontakt). które w nazwie posiadają wpisany w to pole ciąg znaków. Osoby kontaktowe zapisane w bazie danych systemu ITCube kojarzone są w @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 98 . I tak na przykład jeśli zaznaczymy opcję Telefon 1 system uzna za duplikaty te wpisy w bazie które mają taki sam. Dodawanie osób kontaktowych Przez pojęcie „osoby kontaktowe” rozumie się te osoby. w której kilka osób wprowadzi tę samą firmę. Formularz zarządzania duplikatami dostępny jest po wybraniu polecenia Kontrahenci->Zarządzanie duplikatami. lecz pod nieznacznie różniącą się nazwą. Co ważne podkreślenia podczas scalania grupy rekordów zawsze jeden z nich jest traktowany jako rekord nadrzędny.WAŻNE: Jeśli zarejestrowaliśmy kontrahenta w zewnętrznym systemie handlowym zmiana ta może nie być widoczna od razu. Zarządzanie duplikatami Podczas uzupełniania bazy danych kontrahentów może dojść do sytuacji. Zależy to od ustawienia systemu ITCube (co ile sekund wykonuje się synchronizacja pomiędzy ITCube a systemem zewnętrznym). Jeśli natomiast zostały wykryte duplikaty system wyświetli ich listę. Po wybraniu tej opcji system wyświetli dwie sekcje „Scal duplikaty” oraz „Znalezione duplikaty”. Druga natomiast wypisuje automatycznie listę wpisów. wiodące zera). Jeśli przegląd bazy po zadanym kryterium nie spowodował wykrycia duplikatów system oznajmi to wypisując zdanie „Nie znaleziono duplikatów”. z którymi utrzymujemy kontakt handlowy. co do których istnieje podejrzenie iż mogą być duplikatami. spacje. Tworzenie bazy danych osób kontaktowych. które zostały delegowane przez kontrahenta do utrzymywania kontaktów z naszą firmą. To jakim kryterium kieruje się system podczas analizy bazy w poszukiwaniu duplikatów zależy od zaznaczonej opcji w polu Grupuj po. a więc do których należy się zwracać w razie konieczności nawiązania kontaktu z danym kontrahentem. Docelowy rekord będzie posiadał wszystkie dane teleadresowe kontrahenta nadrzędnego natomiast jego historia oraz lista kontaktów będzie sumą historii/kontaktów wszystkich scalanych rekordów. W przypadku integracji z systemem Symfonia Premium/FORTE dodatkowe należy w programie sprzedażowym wybrać opcję Importuj z ITCube CRM (opcja dostępna w menu kontekstowym przeglądarki kontrahentów). które uznane zostały za jego duplikat. Często taka sytuacja zostaje wykryta w momencie gdy każda z wprowadzonych firm posiada już własną historię. Jeśli zależy nam by wykrywanie duplikatów zostało przeprowadzone tylko wśród wybranej grupy firm należy stosownie wypełnić pole Nazwa czego efektem będzie przeprowadzenie wyszukiwania tylko wśród firm. Lista taka składa się z sekcji opisujących kontrahenta i wszystkie wpisy w bazie danych. bądź różniący się tylko nie znaczącymi znakami (np. z którymi współpracujemy umożliwia formularz „Dodaj kontakt”. Standardowo system poszukuje duplikatów w całej bazie danych.

• Specjalizacja – pola edycyjne. z którego można wybrać pracownika firmy odpowiedzialnego za kontakt z wprowadzaną do systemu osobą. dotyczące kontrahenta takie jak: Nazwa. • Obsługujący – rozwijane menu.pole. Branża. dostęp do którego uzyskuje się poprzez kliknięcie w przycisk @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 99 • . rozmowy telefonicznej itp. Stanowisko – pole. które wprowadziliśmy oraz danymi teleadresowymi z formularza Dodaj kontakt. w które wpisać można dane dotyczące specjalizacji osoby kontaktowej. w którym należy wpisać datę następnego kontaktu (spotkania. Po wybraniu opcji Kontrahenci->Dodaj kontakt użytkownik systemu wypełnić będzie musiał następujące pola: • Nazwisko (obowiązkowe) – pole edycyjne. • Data . w które wpisać można stanowisko zajmujące w firmie przez daną osobę kontaktową (pole to jest o tyle ważne. iż wyświetlane jest w liście kontaktów danego kontrahenta).trakcie używania systemu np. iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania osoby kontaktowej. do którego chcemy przypisać dodawaną osobę kontaktową możemy skorzystać z pola Nowy kontrahent. z którego wybrać należy nazwę kontrahenta. który reprezentowany będzie przez nowo tworzoną osobę kontaktową. • • Imię – pole edycyjne. • Dział – pole edycyjne służące podaniu działu firmy. zadaniami. Przycisk Aktywny znajdujący się po prawej stronie pola Nazwa. • • Tytuł – edycyjne pole. WAŻNE: Dodając kontakt korzystając z polecenia Kontrahenci->Dodaj kontakt lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. Aby znaleźć kontrahenta. Zaznaczając przycisk Nowy kontrahent system poszerzy formularz o nowe pola. za pomocą którego możemy ustalić czy nowo tworzony rekord będzie rekordem aktywnym w systemie (przycisk zaznaczony). z którym będzie powiązane zadanie należy kliknąć w ikonę system otworzy przeglądarkę kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent. za pomocą którego ustalić można status konkretnego kontrahenta. czy też będzie rekordem nieaktywnym (przycisk odznaczony). w które wpisać należy nazwisko osoby kontaktowej. WAŻNE: W przypadku gdy nie ma jeszcze w bazie danych kontrahenta. Statusy kontrahentów definiujemy klikając na opcję Kontrahenci->Słowniki>Statusy. Status – rozwijane menu. korzystając z kalendarza zainstalowanego w systemie ITCube. w które wpisać należy imię osoby kontaktowej. w której pracuje wprowadzana do systemu osoba. informacjami. Wypełniając te pola system doda nowego kontrahenta wypełniając go danymi. Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. • Kontrahent (obowiązkowe) – rozwijane menu.) Datę wprowadzamy. mailingami itd. z projektami. Oczywiście dodawana osoba kontaktowa będzie powiązana z kontrahentem. Grupa. w które należy wpisać tytuł naukowy osoby kontaktowej. Obsługujący. Następnie uwzględniającą prawa do dowiązywania. wiadomościami.

Telefon 1 – pola edycyjne umożliwiające wprowadzenie do systemu danych zawierających numer telefoniczny osoby kontaktowej. Dodatkowo w trybie podglądu pozwalają one na prezentację siedziby klienta na mapie. Datę można także wprowadzić używając klawiatury. w które wpisać należy numer identyfikacji podatkowej (NIP) osoby kontaktowej. • PESEL – pole edycyjne. Opis . Moduł odpowiadający za wysyłanie poczty elektronicznej systemu ITCube używa tylko pierwszego adresu. W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był poprawny. Państwo – pola umożliwiające wprowadzenie pełnych danych teleadresowych osoby kontaktowej. Kod pocztowy. W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników. Link Miasto prezentuje siedzibę na planie kraju. w które wpisać należy numer ewidencji ludności (PESEL) osoby kontaktowej. natomiast link Ulica wyświetla dokładny adres na planie miasta. Email – pole zawierające listę adresów pocztowych osoby kontaktowej oddzielonych znakiem przecinka. • Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu. Miasto. warto więc by główny adres umieścić na pierwszej pozycji. • Ulica. • Opis – pole edycyjne umożliwiające osobie wprowadzającej dany rekord do systemu na dołączenie własnych uwag. Tak więc poczta przychodząca. • • • Płeć – rozwijane menu pozwalające określić płeć osoby kontaktowej. w które wpisać należy numer telefonu prywatnego lub komórkowego osoby kontaktowej.pole umożliwiające dodanie adnotacji związanej z następnym kontaktem. • Telefon 2 – pole. • Przypomnienie – rozwijana lista.usytuowany po prawej stronie pola Data. System ITCube wyposażony jest bowiem w bazę przeszło 20 tysięcy kodów pocztowych. Właściciel (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. • NIP – pole edycyjne. Tak więc jeśli wpisany kod zostanie znaleziony pola Miasto i Region uzupełnią się automatycznie. sugestii na temat danej osoby kontaktowej. która wysłana została z jakiegokolwiek z adresów wpisanych w pole Email automatycznie związana zostanie z odpowiednią osobą kontaktową. WAŻNE: Okno z przypomnieniem pokaże się osobie obsługującej dany kontakt. w które należy wpisać numer służbowego faksu. za pomocą którego określamy wiek osoby kontaktowej. Jeśli kontakt nie ma przydzielonej osoby kontaktowej system wyświetli okno z przypomnieniem o następnym kontakcie właścicielowi rekordu. • • Faks – pole. Co warto podkreślić przed wypełnieniem pól Miasto i Region warto uzupełnić pole Kod pocztowy. które będą mogły przeglądać @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 100 • • . Wiek – rozwijane menu. z której należy wybrać kiedy ma nastąpić przypomnienie o następnym kontakcie. Moduł odbioru poczty systemu ITCube w celu identyfikacji przychodzącej korespondencji wykorzystuje wszystkie adresy. Region.

Datę można także wprowadzić używając klawiatury. którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie. • Ważność . Datę ustawia się za pomocą kalendarza systemu ITCube. • Kategorie produktów – okno umożliwiające zaznaczenie jakimi kategoriami produktów zainteresowany jest kontrahent. • Data pozyskania – pole. • Cechy – okno pozwalające wybrać dowolne cechy opisujące danego kontrahenta. • GG.rozwijane menu pozwalające określić skalę wpływów osoby kontaktowej w danej firmie. Hasło (Ekstranet) – pola edycyjne (widoczne w przypadku włączonego modułu Ekstranet) umożliwiające ustawienie hasła i loginu dającego osobie kontaktowej dostęp do modułu Ekstranet oraz jednoznacznie identyfikującego ją w tym systemie. Sposoby pozyskania definiujemy za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Sposoby pozyskania. IP (important person) określającą ważną osobę oraz VIP (very important person) określające bardzo ważną osobę o bardzo dużej skali wpływów i możliwości. natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). Skype – pola W edycyjne umożliwiające rekordów z odnotowanie numerów polami komunikatorów umożliwia internetowych. • Sposób pozyskania – rozwijane menu.zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). W przypadku komunikatora GG wyświetla także aktualny status użytkownika. (Kanały kontaktowe tworzymy za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Typy komunikacji). Więcej o konfiguracji i korzystaniu z modułu Ekstranet przeczytać można. Pole Ważność jest uwzględniane przy wyświetlaniu struktury firmy. • Przełożony – pole edycyjne umożliwiające wprowadzenie relacji zawodowych pomiędzy osobami kontaktowymi w danej firmie. w którym podać można datę nawiązania współpracy z daną osobą kontaktową. W sekcji Dane dodatkowe o kontakcie możemy wypełnić następujące pola: Kanał komunikacji – rozwijane menu pozwalające wybrać preferowany system • komunikowania się z osobą kontaktową. • Login. Cechy definiujemy za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Cechy. Osoba kontaktowa będzie mogła korzystać z konta od chwili gdy zaznaczona zostanie opcja Aktywny znajdująca się po prawej stronie pola Login. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. dostęp do którego daje nam ikona poprawny. Do wyboru mamy tutaj następujące opcje: P (person) określające zwykłego pracownika. za pomocą którego można ustalić w jaki sposób pozyskaliśmy daną osobę kontaktową. przypadku wypełnionymi system znajdująca się po prawej stronie nazwy pola. Informacja ta może być cenna dla analiz i statyk osób kontaktowych. W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był automatyczne rozpoczęcie rozmowy poprzez naciśniecie odpowiedniego linku. Aby wybrać kilka cech @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 101 .

aby łatwo można ją było odnaleźć w systemie (maile będą skojarzone z danym kontaktem). mimo iż pola Login. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. każda partia grupuje dziesięć rekordów. . WAŻNE: Osoba kontaktowa.należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie cechy. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj kontaktami. W formularzu Dodaj osobę kontaktową możliwe jest wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. • Relacje wych. Relacje definiujemy za pomocą polecenia Kontrahent->Słowniki->Relacje kontrahent<->kontakt. Wyboru pomiędzy wspomnianymi wyżej opcjami dokonujemy @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 102 . WAŻNE: Przy dodawaniu osoby kontaktowej możemy dodatkowo zaznaczyć pole Uaktualnij powiązania maili. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj kontaktami składa się z dwóch okien. Jeśli pole to zostało zaznaczone system ITCube oznaczy całą korespondencje mailową z wprowadzaną osobą w ten sposób. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Aby pola te były widoczne musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący osób kontaktowych. Hasło zostały wypełnione oraz przycisk Aktywny został zaznaczony. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jedną osobą kontaktową). Podgląd / Modyfikacja osób kontaktowych Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. Do tego celu służy polecenie Kontrahenci->Kontakty. – okno pozwalające zdefiniować relacje istniejące pomiędzy dodawanym/edytowanym rekordem a wpisami w bazie kontrahentów. WAŻNE: Wyszukiwanie może odbywać się w bazie rekordów zawierających aktywnych osób kontaktowych oraz w bazie zawierającej osoby kontaktowe nieaktywne (więcej o nadawaniu statusu aktywnego/nieaktywnego osobie kontaktowej w punkcie dotyczącym dodawania nowego nowej osoby kontaktowej). Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowej osoby kontaktowej do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie klawisza Anuluj. która nie jest przypisana do Kontrahenta (z listy Kontrahent została wybrana opcja Brak powiązania z kontrahentem) nie będzie mogła zalogować się do modułu Ekstranet.

jego edycja. który opiekuje się daną osobą kontaktową. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. kontrahent. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. skoku do partii rekordów. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Zakładek. dodanie notatki związanej z daną osobą. aby znaleźć kontakt. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie zawartości rekordu. nazwisko i imię pod jakim osoba kontaktowa jest rozpoznawana w systemie oraz jej adres. który obsługuje Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Obsługujący frazę „Jan Kowalski”. • kolumna Obsługujący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. wysłanie do niej maila. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów.zaznaczając pole Aktywne rekordy bądź pole Nieaktywne rekordy znajdujące się po lewej stronie przycisku Szukaj. Znajdują się tam również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej osoby kontaktowej za pomocą takich danych jak: właściciel. Można posłużyć się rozwijanym menu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 103 . który stworzył dany rekord. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. o którą nam chodzi. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. delegowanie zadania w kontekście kontaktu a także dodanie rekordu do tzw. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. aby znaleźć kontakt. Tak więc. skoku do partii rekordów. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych osobom kontaktowym wprowadzonym do systemu przez Jana Kowalskiego. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. usunięcie danego rekordu z systemu. edycji bądź usunięcia danych. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. który do systemu wprowadził Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. która poprzedza właśnie przeglądaną. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Tak więc. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby.

• Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz wyszukiwania danych po dowolnym polu osoby kontaktowej. w której zatrudniona jest poszukiwana osoba kontaktowa. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. aby znaleźć wszystkie osoby kontaktowe firmy „Coca Cola”. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych osobom kontaktowym o taki właśnie imieniu i nazwisku. Tak więc. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. aby znaleźć kontakt.zawiera informacje teleadresowe osoby kontaktowej.wszystkich rekordów poświęconych osobom kontaktowym wprowadzonym do systemu przez Jana Kowalskiego. • kolumna Kontrahent – zawiera informację o nazwie firmy. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych osobom kontaktowym zamieszkałym w Warszawie. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Kontrahent frazę „Coca Cola” i nacisnąć przycisk Szukaj. Tak więc. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. • kolumna Status – zawiera status osoby kontaktowej. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone osobie kontaktowej zamieszkałej w Warszawie. Tak więc. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Telefon 1. Tak więc. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Adres taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. • kolumna Adres . aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone osobie kontaktowej o imieniu Jan i nazwisku Kowalski wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwisko i imię taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. • kolumna Nazwisko/imię – zawiera informację o imieniu i nazwisku pod jakim osoba kontaktowa została zarejestrowana w systemie. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych osobom kontaktowym mającym status Aktywny. Jeśli nie pamiętamy pełnych danych osoby kontaktowej mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. który ma status Aktywny wystarczy wybrać z rozwijanego menu Status frazę „Aktywny”. Jeśli nie pamiętamy pełnych danych mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 104 . Jeśli nie pamiętamy pełnego adresu poszukiwanej osoby kontaktowej mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców.

Poniżej danych opisujących historię kontaktu znajduje się sekcja opisująca wszystkie związane z osobą kontaktową dokumenty i rezerwacje. w oknie Historia osoby kontaktowej. Po prawej stronie każdej z sekcji znajduje się odnośnik więcej. znajdują się informacje dotyczące związanych Projektów. zadań itd. Dodatkowo. Maili/Faksów wysłanych. grupowej. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone w rekordzie podczas jego tworzenia (Kontrahenci->Dodaj kontakt). / Delegowanie zadań / Wysyłanie listu. daty obiektu bądź właściciela obiektu. Maili/Faksów może otrzymanych. WAŻNE: Przeglądając dane osoby kontaktowej w każdej chwili mamy dostęp do podręcznego menu. Użytkownik Przychodów/Kosztów. kosztu / Dodawanie informacji / Dodawanie dokumentu Zakładki Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu.Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie wyszukanych rekordów / Drukowanie naklejki z adresem / Eksport wizytówki / Dodawanie oferty. delegować zadanie (Dodaj/deleguj zadanie) . faksu. serwisowych. Korespondencji Zamówień/Zakupów. zamówienia / Odnotowywanie przychodu. usunięcie rekordu z systemu. dodanie informacji związanej z daną osobą. delegowanie zadania w kontekście kontaktu a także dodanie rekordu do tzw. z osobą kontaktową: Informacji. edycja jego danych. które otwieramy klikając w przycisk oraz wysłać email (Wyślij email). Gwarancji/Kontraktów zadecydować czy okno Historia osoby kontaktowej ma zostać uporządkowane względem typu obiekty. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie zawartości rekordu. e-maila / Dodawanie kontraktu serwisowego / Dodawanie zlecenia serwisowego / Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do zawartości pliku uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu osoby kontaktowej znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. zakładek w Panelu głównym systemu ITCube. Dzięki niemu możemy szybko przejść w tryb edycji (Edytuj rekord). dodać notatkę (Dodaj informację). kliknięcie którego powoduje otwarcie nowego okna z pełną listą rekordów (pełna lista projektów dotyczących danej osoby kontaktowej. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 105 . • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informacje.). informacji. Zadań. Standardowo wypisywane są tylko najświeższe rekordy w każdej z sekcji (ich ilość konfigurowana jest z poziomu pliku konfiguracyjnego). Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. wysłanie do niej maila. znajduje się także przycisk akcji .

Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. To. Za pomocą tego formularza administrator systemu. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu.WAŻNE: Każdą sekcję w formularzu dotyczącym osoby kontaktowej można w łatwy sposób „schować” lub „odsłonić” klikając w przycisk definiuje się w pliku konfiguracyjnym systemu. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. . klikając w ikonę symbolizująca drukarkę umieszczona w prawym dolnym rogu okna. Aby zmiany zostały zapisane. Więcej informacji na temat drukowania nalepek na koperty znaleźć można w rozdziale poświęconym seryjnemu adresowaniu kopert. bądź uprawniony do wprowadzania poprawek użytkownik otrzymuje dostęp do danych wybranej wcześniej osoby kontaktowej i może dowolnie je zmodyfikować. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 106 . wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Drukuj nalepkę. Drukowanie nalepki z adresem kontaktu W dowolnej chwili możemy wydrukować nalepkę z adresem osoby kontaktowej. WAŻNE: Przeglądając dane osoby kontaktowej w każdej chwili można je wydrukować. Następnie system ITCube CRM otworzy formularz. która sekcja jest standardowo „schowana”. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj spowoduje. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. gdzie możliwe będzie podanie parametrów wydruku. który wypełnić należało podczas wprowadzania do zasobów systemu nowej osoby kontaktowej (Kontrahenci->Dodaj kontakt).

której ma dotyczyć oferta bądź zamówienie. Dodatkowo menu Kontakt zostanie ustawione domyślnie na osobę kontaktową. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj/Deleguj zadanie. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Odnotuj przychód/koszt. z którą chcemy skojarzyć informację. Dodawanie informacji Z każdą osobą kontaktową można związać informację. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję oferty/zamówienia za pomocą opcji Handel->Dodaj Dodaj dokument sprzedaży. który wypełnia się przy rejestracji dokumentu za pomocą opcji Dokumenty->Zarejestruj dokument. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj dokument. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Eksportuj wizytówkę. . Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Dodawanie dokumentu Z każdą osobą kontaktową można związać dokument. Delegowanie zadań Z każdą osobą kontaktową można związać zadanie. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodawanie informacji. Odnotowanie przychodu/kosztu W dowolnym momencie można odnotować przychód lub koszt i powiązać go z kontaktem. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . który wypełnia się przy dodawaniu informacji za pomocą opcji Informacje->Dodaj informację. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Dodatkowo menu Kontakt zostanie ustawiona domyślnie na osobę kontaktową. Następnie system ITCube Dodawanie oferty/zamówienia Aby dodać ofertę lub zamówienie związane z danym kontaktem należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji wypełnia się przy . której ma dotyczyć dodawany przychód bądź koszt. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 107 . który dodawaniu ofertę/zamówienie. Następnie system ITCube CRM otworzy formularz identyczny z tym. który wypełnia się przy dodawaniu przychodu/kosztu za pomocą opcji Handel->Odnotuj przychód/koszt.Eksport wizytówki System ITCube umożliwia eksport danych teleadresowych osoby kontaktowej do formatu vCard. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji CRM otworzy okno pozwalające na zapisanie pliku w formacie VCF. Dodatkowo menu Kontrahent oraz Kontakt zostanie ustawiona domyślnie na kontrahenta oraz osobę kontaktową.

do którego chcemy wysłać list (email. z których przykładowo często korzystamy zostają umieszczone w łatwo dostępnym i widocznym miejscu. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Wyślij korespondencję Do każdej osoby kontaktowej można wysłać list. który wypełnia się przy rejestracji nowego zlecenia serwisowego za pomocą opcji Serwis->Dodaj zlecenie serwisowe. Dodatkowo pole Kontrahent/Kontakt oraz adres zostaną automatycznie wypełnione danymi kontaktu. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Wyślij list lub Wyślij faks lub Wyślij e-mail. Mechanizm ten umożliwia między innymi planowanie/graficzną prezentację tras przejazdu. który wypełnia się przy rejestracji kontraktu serwisowego za pomocą opcji Serwis->Dodaj kontrakt serwisowy. z którą chcemy skojarzyć zadanie.tym. email lub faks. zakładek. Odpowiednie funkcje dostępne są @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 108 . Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. który wypełnia się przy wysyłaniu maila za pomocą opcji Mail/Faks>Wyślij list lub Mail/Faks->Wyślij email lub Mail/Faks->Wyślij faks. Dodawanie rekordu do zakładek Każdy z rekordów można w każdej chwili dodać do tzw. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj kontrakt serwisowy. faks). który wypełnia się przy delegowaniu zadania za pomocą opcji Zadania->Dodaj/Deleguj zadanie. Dzięki temu najważniejsze rekordy. czyli umieścić je w specjalnie do tego przeznaczonej strefie Panelu głównego systemu ITCube. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj kontrakt serwisowy. Dodanie kontraktu serwisowego W każdym momencie możemy dodać nowy kontrakt serwisowy powiązany od razu z kontaktem. Dodanie zlecenia serwisowego W każdym momencie możemy dodać nowe zlecenie serwisowe powiązane od razu z osobą kontaktową. znajdujący się po prawej stronie nazwy kontaktu (w Panelu głównym systemu) i wybierając opcję Usuń zakładkę oraz potwierdzając chęć jej usunięcia Planowanie tras przejazdu System ITCube zintegrowany jest ze środowiskiem Google Map. Dodatkowo menu Kontrahent oraz Kontakt zostaną wypełnione danymi osoby. Usuwanie rekordu z zakładki Zakładkę usuwamy klikając w symbol akcji (przycisk Tak w okienku wyboru).

W drugim przypadku system zaplanuje trasę na podstawie zapisanych w systemie zadań oraz działań serwisowych. WAŻNE: Jeśli co najmniej jeden z punktów zawiera niepoprawny adres trasa nie zostanie wyświetlona. Spowoduje to wyświetlenie mapy przejazdu. W polu Wyjazd z wskazujemy jedną z lokalizacji naszej firmy (lokalizacje wprowadzane są przez administratora przy użyciu komendy Kontrahenci->Słowniki>Lokalizacje geograficzne). Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. Po uzupełnieniu pól należy zatwierdzić wybór przyciskiem Dodaj. Ponowne wygenerowanie trasy spowoduje „uproszczenie” adresów dla wszystkich lokalizacji oznaczonych kolorem czerwonym. składającego się z dwóch sekcji.poprzez polecenie Kontrahenci->Planowanie tras przejazdu. Ręczne wskazywanie punktów przelotowych sprowadza się do skorzystania z sekcji Wyjazd z oraz Przyjazd do. Pozwala to na zmianę kolejności punktów na trasie. Dodatkowo z prawej strony wyświetlony zostanie tekstowy opis trasy oraz poszczególnych manewrów. Uproszczenie polega na pominięciu numerów domów oraz ulic. Umieszczone zostaną one na trasie w kolejności odpowiadającej kolejności pól. Dla punktów które związane są z zadaniem/działaniem oprócz nazwy firmy oraz adresu podany zostanie także temat zadania/działania oraz godzina jego realizacji Jeśli zależy nam na wydrukowaniu planu trasu możemy skorzystać z przycisku Drukuj (wersja tekstowa) bądź Drukuj (Wersja graficzna) znajdującego się w prawym dolnym rogu. Dodatkowo przy każdej firmie znajdują się dwa przyciski pozwalające na przesunięcie jej o jedna pozycję w dół lub w górę. WAŻNE: Jeśli nie wybrano wartości w polu Wyjazd z miejscem wyjazdu będzie pierwszy z punktów podanych w sekcji Przyjazd do. Pod uwagę brane są tylko zadania/działania nowe oraz zaakceptowane. Po uzupełnieniu listy firm należy nacisnąć przycisk Generuj. Pierwszą z nich jest ręczne wskazywanie firm które mają zostać odwiedzone drugą natomiast zlecenie tego zadania systemowi. Ustalając punkty przelotowe użytkownik ma do wyboru skorzystanie z dwóch możliwości. Spowoduje to uzupełnienie pól w sekcji Przyjazd do firmami związanymi z zadaniami/działaniami spełniającymi podane kryteria. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 109 . Użytkownik zostanie poinformowany o tym który z adresów zawiera niepoprawne dane poprzez oznaczenie związanej z nim pozycji kolorem czerwonym. Należy określić w niej z jakiego okresu zadania/działania mają zostać pobrane. Wskazanie realizatora oraz przynajmniej jednego typu zadania bądź działania serwisowego jest obligatoryjne. Następnie w polach sekcji Przyjazd do wskazujemy firmy które mają znaleźć się na planowanej trasie. Dodatkowo należy wskazać osobę odpowiedzialną za realizację zadań/działań oraz ich typ (maksymalnie dwa typy). Pierwsza odpowiedzialna jest za wyznaczanie punktów przejazdu druga natomiast za prezentacje trasy oraz mechanizm druku planu trasy. Automatyczne wyznaczanie punktów przelotowych wymaga skorzystania z sekcji Zadania.

• Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów.). Grupy te charakteryzują się tym iż nie powstają w wyniku podania kryteriów które powinni spełniać ich członkowie lecz na zasadzie wskazanie konkretnych rekordów. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. Pole Lista firm zawiera listę kontrahentów którzy mają tworzyć grupę. system uzna. iż nie jest to wartość. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jacy kontrahenci powinni zostać umieszczeni w zbiorze. Aby zdefiniować zbiór kontrahentów należy wybrać polecenie Kontrahenci>Akcje zbiorowe->Akcje na zbiorze kontrahentów. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów mających znaleźć się w tworzonym zbiorze. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). Branża. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. system uzna. system uzna. grupa itd. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do kontrahentów dysponujących konkretnym statusem. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 110 • . Region. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. • Lista firm – pole pozwalające na definiowanie grup wyliczeniowych. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. system uzna. Mechanizm ten umożliwia zmianę pól słownikowych wszystkich kontrahentów należących do wcześniej określonego zbioru. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. • Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta.Akcje na zbiorze kontrahentów System ITCube umożliwia wykonanie akcji na zdefiniowanym zbiorze kontrahentów. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu zbioru. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. • Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów). Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. I tak znajdują się tutaj następujące pola: Nazwa zbioru (obowiązkowe) – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy pod jaką zostaną zapisane warunki definiujące zbiór kontrahentów. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. system uzna. Państwo – pola. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do kontrahentów pozyskanych w konkretny sposób. Grupa ta może zostać dodatkowo zawężona poprzez wskazanie wartości pozostałych pól (np. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli pole to pozostawimy nie wypełnione system domniema iż grupa powinna być tworzona na podstawie parametrów podanych w polach pozostałych spośród wszystkich rekordów. • Miasto. system uzna.

iż nie jest to wartość. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk znajdujący się po prawej stronie pola. . Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana.” pola „Zadania”. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. Jeśli natomiast interesuje nas wybór kontrahentów z którymi nie mieliśmy kontaktu w ciągu ostatniego roku przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie bądź wysłanie korespondencji elektronicznej oraz informację o typie Wykonany telefon należy: . system uzna. Przykład 2. na podstawie którego wygenerowany zostanie zbiór. „Informacje” oraz „Korespondencja” łączone wybrać wartość 3 • • • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 111 .W polu „Zadania” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Informacje” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartości Wykonany telefon oraz *Dowolny typ korespondencji* WAŻNE: Należy pamiętać iż w przypadku definiowania grupy kontrahentów typu „Był kontakt w ciągu ostatnich .. Jeśli żadna z opcji (niski. -W polu „Informacje” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Zadania” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartość *Dowolny typ zadania* oraz Korespondencja przychodząca. Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. Ostatni kontakt – zbiór pól pozwalający na wybór tylko tych kontrahentów z którymi ostatni kontakt miał miejsce w określonym przedziale czasu. system uzna. wysoki) nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta. Przykład 1. Jeśli interesuje nas wybór kontrahentów z którymi mieliśmy kontakt w ciągu ostatnich 3 miesięcy przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie korespondencji elektronicznej bądź wykonanie związanego z nimi zadania należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Istniał kontakt w ciągu ostatnich” miesiące. iż nie jest to wartość.• Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. system uzna. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania. Oprócz definiowania interesującego nas okresu czasowego system pozwala także na wskazanie rodzaju wpisów które traktowane będą jako opis ostatniego kontaktu z klientem. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta.W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Brak kontaktu w ciągu ostatnich” wybrać wartość Rok. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze czy też nie.. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. iż nie jest to wartość.. średni.

” pola te łączone są spójnikiem i. to istnieje możliwość sprecyzowania grupy kontrahentów za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). wartości dotyczące kontrahentów. Potencjał. Zawsze możemy podglądnąć definicję zbioru w oknie Dane dotyczące podglądu zbioru klikając przycisk Podgląd. kategorii produktów bądź grupy uprawnień dla wszystkich zdefiniowanych rekordów. Dodatkowo możemy określić czy dana firma brała udział we wszystkich podanych projektach (zaznaczone pole i). Domyślna cena. w którym można jeszcze zmodyfikować dane dotyczące kontrahentów oraz. Odpowiedzią systemu ITCube będzie otwarcie nowego okna. Dodatkowo możemy określić czy dana firma ma spełniać wszystkie cechy (zaznaczone pole i). które można zmodyfikować to: Grupa. czy co najmniej jedną z nich (zaznaczone pole lub). WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący kontrahentów. I tak. Jeśli wybór zatwierdzimy natomiast przyciskiem Usuń system wykona akcję usuwania. co najważniejsze. Obsługujący oraz Właściciel. które mają ulec zmianie.. Wynikiem akcji nie będzie więc zmiana wartości pól w wybranych rekordach ale ich nieodwracalne usunięcie. • Udział w projektach – pole pozwalające zawęzić zbiór kontrahentów do tych firm które brały udział we wskazanych projektach. Status. Jeśli natomiast definiujemy grupę typu „Brak kontaktu w ciągu ostatnich . wtedy zostaną zapamiętane warunki dotyczące definicji zbioru kontrahentów. Aby to uczynić należy nacisnąć przycisk Dodaj. • Kategorie produktów – pole umożliwiające wybranie kilku kategorii produktów. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania zbioru kontrahentów. Warto podkreślić iż pole to pozwala nam także na wskazanie poszczególnych etapów konkretnego projektu. Aby wykonać akcję na zbiorze kontrahentów należy w oknie Dane dotyczące podglądu zbioru kliknąć przycisk Akcja.są spójnikiem lub. Dodatkowo możemy określić czy firma ma być zainteresowana wszystkimi wybranymi kategoriami (zaznaczone pole i). Oprócz zmian wartości powyższych pól mechanizm akcji grupowej pozwala także na dodanie/usunięcie cechy. Co ważne pole Udział w projektach może jednocześnie zawierać zarówno wpisy dotyczące projektów jaki i poszczególnych etapów. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 112 . Zawiera ono listę wszystkich etapów danego projektu. • Cechy – pole umożliwiające wybranie kilku cech opisujących kontrahenta. czy co najmniej w jednym z nich (zaznaczone pole lub). Jeśli zależy nam na wyborze konkretnego etapu należy po wyświetleniu przeglądarki projektów wejść do menu kontekstowego projektu oraz wybrać menu podręczne o nazwie „Załącz do formularza wybrany etap”. można podać wartości pól. Sposób pozyskania. Branża. którymi jest zainteresowany dany kontrahent.. Wybór należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz. czy co najmniej jednym z nich (zaznaczone pole lub).

Dodatkowo zawsze możemy usunąć definicję zbioru kontrahentów wybierając w oknie Dane dotyczące podglądu zbioru w polu Nazwa zbioru konkretną nazwę już zdefiniowanego zbioru a następnie klikając przycisk Usuń.). • Udział w projektach – pole pozwalające zawęzić zbiór osób kontaktowych do tych których nadrzędni kontrahenci brali udział we wskazanych projektach. system uzna. Aby zdefiniować zbiór kontaktów. z którym związana jest osoba kontaktowa mająca znaleźć się w tworzonym zbiorze: Lista firm – pole pozwalające na definiowanie grup wyliczeniowych. Pola dotyczące kontrahenta. I tak znajdują się tutaj następujące pola: Nazwa zbioru(obowiązkowe) – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy pod jaką zostaną zapisane warunki definiujące zbiór kontaktów. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. Grupa ta może zostać dodatkowo zawężona poprzez wskazanie wartości pozostałych pól (np. Jeśli zależy nam na wyborze konkretnego etapu należy po wyświetleniu przeglądarki projektów wejść do menu kontekstowego projektu oraz wybrać menu podręczne o nazwie „Załącz do formularza wybrany etap”. iż nie jest to • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 113 . należy wybrać polecenie Kontrahenci->Akcje zbiorowe->Akcje na zbiorze kontaktów. Grupy te charakteryzują się tym iż nie powstają w wyniku podania kryteriów które powinni spełniać ich członkowie lecz na zasadzie wskazanie konkretnych rekordów. • Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta. • Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów). system uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Zawiera ono listę wszystkich etapów danego projektu. system ITCube umożliwia wykonanie akcji na zdefiniowanym zbiorze osób kontaktowych. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie osoby kontaktowe powinni zostać umieszczeni w zbiorze. Co ważne pole Udział w projektach może jednocześnie zawierać zarówno wpisy dotyczące projektów jaki i poszczególnych etapów. Akcje na zbiorze osób kontaktowych Analogicznie jak w przypadku zbiorów kontrahentów. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. czy co najmniej w jednym z nich (zaznaczone pole lub). a następnie wykonać na nim jakąś akcję. grupa itd. iż nie jest to wartość. Dodatkowo możemy określić czy dana firma brała udział we wszystkich podanych projektach (zaznaczone pole i). Branża. Warto podkreślić iż pole to pozwala nam także na wskazanie poszczególnych etapów konkretnego projektu. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. Pole Lista firm zawiera listę kontrahentów których osoby kontaktowe mają tworzyć grupę. Jeśli pole to pozostawimy nie wypełnione system domniema iż grupa powinna być tworzona na podstawie parametrów podanych w polach pozostałych spośród wszystkich rekordów.

• Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji (niski. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 114 • . która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po prawej stronie pola. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania. Państwo – pola. iż nie jest to wartość. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu zbioru. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. system uzna. iż nie jest to wartość. system uzna. które mają znaleźć się w tworzonym zbiorze. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do osób związanych z kontrahentami dysponującymi konkretnym statusem. Region. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. system uzna. • Miasto. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system uzna. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. Pola dotyczące bezpośrednio osoby kontaktowej: Nazwisko i imię – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy osoby kontaktowej pod jaką znana jest ona w systemie. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów zatrudniających osoby. system uzna. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. średni. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do osób związanych z kontrahentami pozyskanymi w konkretny sposób. na podstawie którego wygenerowany zostanie zbiór. system uzna. system uzna. wysoki) nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. która ma decydować o tym czy dany kontakt znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze czy też nie. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. • Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów. system uzna. • Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana.wartość. Jeśli pole nie zostanie wypełnione. iż nie jest to wartość.

system uzna. Oprócz definiowania interesującego nas okresu czasowego system pozwala także na wskazanie rodzaju wpisów które traktowane będą jako opis ostatniego kontaktu z klientem. system uzna. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. • Płeć – rozwijane menu pozwalające określić płeć osób kontaktowych. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. iż nie jest to wartość. system uzna. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do kontaktów pozyskanych w konkretny sposób. system uzna. iż nie jest to wartość. Wybranie kontrahenta oznacza. za pomocą których określić można dane teleadresowe osób kontaktowych mających znaleźć się w tworzonym zbiorze. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do kontaktów dysponujących konkretnym statusem. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. system uzna. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. • Ostatni kontakt – zbiór pól pozwalający na wybór tylko tych osób kontaktowych z którymi ostatni kontakt miał miejsce w określonym przedziale czasu. iż wszystkie osoby kontaktowe skojarzone z tą firmą znajdą się w tworzonym zbiorze. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania osoby kontaktowej. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po prawej stronie pola. Przykład 1. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu zbioru. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli interesuje nas wybór osób kontaktowych z którymi mieliśmy kontakt w ciągu ostatnich 3 miesięcy przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie korespondencji elektronicznej bądź wykonanie związanego z nimi zadania należy: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 115 . które powinny znaleźć się w zbiorze. Kontrahent – rozwijana lista zawierająca nazwy kontrahentów. z którego możemy wybrać przedział wiekowy osób kontaktowych. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontaktów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego dany kontakt. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • • Wiek – rozwijane menu. system uzna. Państwo – pola. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. • Właściciel kontaktu – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontaktów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Region.która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonym właśnie zbiorze. • Miasto.

.. to istnieje możliwość sprecyzowania grupy osób kontaktowych za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). Dodatkowo możemy określić czy osoba kontaktowa ma być zainteresowana wszystkimi wybranymi kategoriami (zaznaczone pole i).. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania zbioru osób kontaktowych. WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący kontaktów. można podać wartości pól. Jeśli natomiast definiujemy grupę typu „Brak kontaktu w ciągu ostatnich . wartości dotyczące osób kontaktowych. którymi jest zainteresowany dany kontakt. Jeśli natomiast interesuje nas wybór osób kontaktowych z którymi nie mieliśmy kontaktu w ciągu ostatniego roku przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie bądź wysłanie korespondencji elektronicznej oraz informację o typie Telefon należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Brak kontaktu w ciągu ostatnich” wybrać wartość Rok. które można zmodyfikować to: Kanał komunikacji. Odpowiedzią systemu ITCube będzie otwarcie nowego okna. • Cechy – pole umożliwiające wybranie kilku cech opisujących osobę kontaktową. -W polu „Zadania” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Informacje” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartości Telefon oraz *Dowolny typ korespondencji* WAŻNE: Należy pamiętać iż w przypadku definiowania grupy osób kontaktowych typu „Był kontakt w ciągu ostatnich . kategorii produktów bądź grupy uprawnień dla wszystkich zdefiniowanych rekordów. Aby wykonać akcję na zbiorze osób kontaktowych należy w oknie Dane dotyczące podglądu zbioru kliknąć przycisk Akcja. Aby to uczynić należy nacisnąć przycisk Dodaj. Jeśli wybór @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 116 . Obsługujący oraz Właściciel. Wybór należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz.-W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Istniał kontakt w ciągu ostatnich” miesiące. • Kategorie produktów – pole umożliwiające wybranie kilku kategorii produktów. Status. Zawsze możemy podglądnąć definicję zbioru w oknie Dane dotyczące podglądu zbioru klikając przycisk Podgląd.. „Informacje” oraz „Korespondencja” łączone są spójnikiem lub. czy co najmniej jednym z nich (zaznaczone pole lub). Dodatkowo możemy określić czy dana osoba ma spełniać wszystkie cechy (zaznaczone pole i). Oprócz zmian wartości powyższych pól mechanizm akcji grupowej pozwala także na dodanie/usunięcie cechy.. czy co najmniej jedną z nich (zaznaczone pole lub). Ważność. w którym można jeszcze zmodyfikować dane dotyczące zbioru kontaktów oraz. Sposób pozyskania. wybrać wartość 3 -W polu „Informacje” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Zadania” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartość *Dowolny typ zadania* oraz Korespondencja przychodząca. co najważniejsze. które mają ulec zmianie. I tak. Przykład 2.” pola „Zadania”. wtedy zostaną zapamiętane warunki dotyczące definicji zbioru kontaktów.” pola te łączone są spójnikiem i.

osobami kontaktowymi. modyfikacji.). Dodatkowo zawsze możemy usunąć definicję zbioru kontaktów wybierając w oknie Dane dotyczące podglądu zbioru w polu Nazwa zbioru konkretną nazwę już zdefiniowanego zbioru a następnie klikając przycisk Usuń. projektami oraz etapami projektów. przeglądania informacji oraz statystyk zgromadzone zostały w menu Informacje. podanie jego nowej nazwy w polu Nowa nazwa oraz naciśnięciu przycisku Zapisz. Typy informacji (*) Zanim rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych informacji (Informacje->Dodaj informację) logiczne wydaje się stworzenie w bazie struktury podziału informacji ze względu na treść. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 117 . Wybór opcji Informacje->Słowniki->Typy informacji spowoduje otworzenie formularza Typy informacji. Domyślny typ informacji ustalić można na dwa sposoby: zaznaczając okienko Typ domyślny podczas edycji nowego rekordu w oknie Dodaj typ informacji. zaznaczając okno Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz.zatwierdzimy natomiast przyciskiem Usuń system wykona akcję usuwania. System ITCube umożliwia również wprowadzenie Domyślnego typu informacji. Informacje. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy typ informacji – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj typ informacji i klikając w przycisk Dodaj. Reklamacja itd. które używane będą w systemie ITCube. Spotkanie. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. Polecenie Informacje>Słowniki->Typy informacji pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube typów wszystkich informacji. • usunąć już istniejący typ wybierając jego nazwę z rozwijanego menu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ informacji i klikając w przycisk Usuń. • wybierając interesujący nas typ z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ informacji. której dotyczą (np. • zmodyfikować istniejący typ poprzez wybranie jego nazwy w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ informacji. Fax. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. Wynikiem akcji nie będzie więc zmiana wartości pól w wybranych rekordach ale ich nieodwracalne usunięcie. Statystyki/Analizy interakcji System ITCube umożliwia dodawania różnorodnych informacji oraz kojarzenia ich z kontrahentami. Telefon. Opcje systemowe dotyczące dodawania. usuwania.

Po wybraniu wyżej wspomnianej opcji otwarty zostanie nowy formularz Dodaj informację. WAŻNE: Dodając informację możemy skorzystać z systemowego stopera. W takim • wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj klikając przycisk dokument) systemie wcześniej zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas dodawania informacji . I tak w formularzu tym znaleźć będziemy mogli następujące pola: • • Temat – pole pozwalające zdefiniować temat informacji. Plik dołącza się klikając w przycisk kliknięciu na wyżej wspomniany znajdujący się po lewej stronie okna Dokumenty. Symbol stopera został umieszczony na prawo do pola Data. które zawierać mogą informacje istotne z punktu widzenia osoby tworzącej informację. za pomocą którego określić będziemy mogli wszystkie parametry nowo tworzonej wiadomości. WAŻNE: Dodając informację korzystając z polecenia Informacje->Dodaj informację lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. Data od/do (obowiązkowe) – pola.Wprowadzanie nowej informacji Informacje wprowadzamy do systemu za pomocą polecenia Informacje->Dodaj informację. wcześniej zarejestrowaliśmy . Własne typy informacji wprowadzić można do systemu za pomocą polecenia Informacje->Słowniki->Typy informacji (*). rozmowy z klientem którą opisujemy dodawaną informacją). którego dotyczyć będzie tworzona właśnie wiadomość. Więcej na temat dołączania plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. Następnie uwzględniającą Jeśli prawa do nie dowiązywania. który przywołać można klikając w przycisk przypadku należy pamiętać aby format daty był poprawny. Typ (obowiązkowe) – niezwykle istotne menu pozwalające określić typ wprowadzanej do systemu informacji.pole umożliwiające dołączenie do wiadomości dowolnych plików. w którym nie znajdujący się po prawej stronie pola Data. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. • Dokumenty . który zmierzyć może czas trwania wykonywania danej czynności (np. z którym będzie powiązane zadanie należy kliknąć w ikonę system otworzy do przeglądarkę formularza kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent. Po przycisk w system otworzy pliki. • Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające wybór (spośród wcześniej wprowadzonych do systemu firm) tego kontrahenta. Datę można także wpisać w pole edycyjne używając klawiatury. za pomocą których określić należy zakres czasowy zdarzenia opisywanego w informacji. iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta dodawania informacji. nowe Jeśli okno. kontrahenta w systemie możemy to zrobić podczas dodawania informacji klikając przycisk @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 118 . Aby znaleźć kontrahenta.

Jej zaznaczenie spowoduje dodanie kontrahenta związanego z informacją do listy firm związanych z jej projektem nadrzędnym. • Etap projektu . Do tego celu służy polecenie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 119 . za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu projektu wybranego wyżej. natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). które będą mogły przeglądać zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie. iż następnym krokiem będzie dodanie zadania bądź projektu tematycznie powiązanego z wprowadzaną informacją (część pól na formularzu zadania będzie już wypełniona). • • Treść – właściwe pole edycyjne umożliwiające wpisanie treści samej informacji. W formularzu Dodaj informacje możliwe jest wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. Jeśli kontrahent jest już obecny na liście firm związanych z projektem zostanie on zignorowany. którego dotyczyć będzie wprowadzana właśnie do systemu wiadomość. za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu.• Kontakt – rozwijane menu. Aby to uczynić należy zaznaczyć odpowiednio pole Dodaj zadanie bądź Dodaj projekt. za pomocą którego dokonać możemy wyboru osoby kontaktowej dla wybranej powyżej firmy. Podgląd / Modyfikacja informacji Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. Aby sekcja ta była widoczna musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący informacji. WAŻNE: Dodając informację możemy zadecydować. Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu. W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników. WAŻNE: Na dole formularza została umieszczona opcja Dodaj kontrahenta do pola "Związany z" w projekcie/etapie. którego dotyczyć będzie wprowadzana właśnie do systemu informacja.rozwijane menu. znajdujące się na dole formularza. • Projekt – rozwijane menu. • Właściciel rekordu (*) – Pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowej informacji do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj.

• kolumna Typ – jak sama nazwa wskazuje – kolumna zawiera informacje na temat typu danej informacji. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jedną informacją). Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. której twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. który wprowadził do systemu daną informację. firma z jaką powiązana jest dana informacja czy też jej data wprowadzenia do systemu wyznaczana datami rozpoczęcia i zakończenia. każda partia grupuje dziesięć rekordów. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. aby znaleźć wszystkie informacje. która poprzedza właśnie przeglądaną. aby znaleźć informację. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści informacji. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj informacjami. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Tak więc. jej temat. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich wiadomości stworzonych przez Jana Kowalskiego. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej informacji za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. edycji bądź usunięcia danych. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. o którą nam chodzi. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. typ informacji. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania wiadomości wg tego właśnie kryterium. których typ określony został jako „Spotkanie” wystarczy wybrać z @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 120 . a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . skoku do partii rekordów. Tak więc. Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj informacjami składa się z dwóch okien. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów.Informacje->Informacje. jej edycja oraz usunięcie danej wiadomości. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). skoku do partii rekordów. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnej informacji wg tego właśnie kryterium. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Można posłużyć się rozwijanym menu.

W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. • kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 121 . WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom powiązanym z danym kontrahentem. których typ został tak właśnie określony. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich wiadomości. Tak więc. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku po prawej stronie pól Od. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. z którym związana jest określona wiadomość. • Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz wyszukiwania danych po dowolnym polu informacji. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Temat. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. aby znaleźć rekordy dotyczące informacji związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy wybrać z rozwijanego menu Kontrahent identyczną nazwę kategorii (Coca Cola). Do. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji (o ile grupa użytkowników posiada przyznane prawa do jej odczytu). • kolumna Data – zawiera informację o dacie zdarzenia opisanego w danej informacji. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących informacji. Do tego celu służą dwa pola Od. edycja zapisanych tam danych oraz ich usunięcie (o ile grupa użytkowników posiada przyznane prawa do jej zapisu). według ich daty początkowej.rozwijanego menu Typ identyczną wartość. znajdujące się Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. który jest integralną częścią systemu ITCube. Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Do w kolumnie Data. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. znajduje się także przycisk .

WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone (Informacje->Dodaj informację) podczas tworzenia nowej wiadomości informacje. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. dokładnemu analizowaniu kontaktów naszej firmy z poszczególnymi kontrahentami. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o produkcie którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru • porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Analiza interakcji Jako że system CRM ma służyć min. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. system ITCube oferuje narzędzia analiz różnego rodzaju form @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 122 . Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. który wypełnić należało podczas wprowadzania nowej informacji (Informacje->Dodaj informacje). Aby zmiany zostały zapisane. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym.• klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu informacji znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Za pomocą tego formularza użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranej wcześniej informacji i może dowolnie je zmodyfikować.

Do wyboru w tym polu będą różnego rodzaju formy kontaktu z klientem @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 123 interakcji oraz Raporty->Informacje->Statystyka . Jak już wspomniano formularz Analiza interakcji składa się z trzech okien. iż nie określiliśmy zakresu czasowego system wykorzystał wszystkie znajdujące się w systemie rekordy dotyczące sprzedaży. iż wartość ta ma zostać pominięta podczas tworzenia podsumowania statystycznego. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczeń statystycznych. I tak w pierwszym z nich (Dane dotyczące informacji uwzględnionych w analizie) znajdują się następujące pola: • Data od/do – pole. który wywołać należy klikając w przycisk • . Okno Dane dotyczące informacji uwzględnionych w analizie pozwala na określenie analizowanej wartości. Po wybraniu opcji Raporty->Informacje->Analiza interakcji system otworzy formularz składający się z trzech okien. względem której dokonywane są obliczenia. Dane. Jako. I tak przykładowo: zaznaczając w polu Prezentacja wartość Analiza intensywności interakcji dla grupy kontrahentów (ujęcie dniowe) oraz w polu Typ informacji wartość Spotkanie i pomijając wszystkie pozostałe pola. Jeśli wybierze się lub wpisze jakąkolwiek wartość w dowolnym polu daje się systemowi znak. znajdujący się po lewej stronie pola. z którego wybrać można wartość poddaną później analizie statystycznej. wybrać należy również opcję małopolskie z rozwijanego menu w polu Region. • Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. która ma zostać wzięta pod uwagę. dzięki któremu możemy analizować wszystkie interakcje z klientem dla danego użytkownika systemu. Natomiast gdy pole pozostawimy niewypełnione jest to wskazówka. po kliknięciu przycisku Generuj znajdującego się na dole formularza otrzymamy wykres prezentujący ilość odbytych spotkań z wszystkimi kontrahentami naszego przedsiębiorstwa z rozbiciem na poszczególne dni.kontaktu z kontrahentem (określone wcześniej za pomocą polecenia Informacje->Słowniki>Typy informacji). Do tego służy okno Dane dotyczące projektów nadrzędnych. Po wciśnięciu przycisku Generuj otrzymamy analogiczny wykres jednakże tym razem system uwzględni tylko rekordy powiązane z kontrahentami z regionu małopolskiego. iż jest to istotna wartość. WAŻNE: System ITCube może dokonać obliczeń statystycznych biorąc pod uwagę wiele różnych kombinacji danych. Raporty->Informacje->Ranking interakcji. Analogicznie możemy określać kryteria dotyczące informacji w obrębie konkretmego projektu. • Typ informacji – menu. według których mają być one tworzone wybiera się w poszczególnych polach. Tworzenie statystyk/analiz interakcji dla wybranych kontrahentów jak i grup kontrahentów jest możliwe dzięki poleceniom Raporty->Informacje->Analiza interakcji. Okno Dane dotyczące profilu kontrahenta zawiera pola pozwalające na zawężenie grupy kontrahentów. Właściciel informacji – rozwijane menu. I tak jeśli w poprzednim przykładzie interesowała by nas tylko interakcja w ramach regionu małopolskiego.

których koordynatorem jest wskazana osoba. Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie analizy interakcji związanej z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie analizy interakcji powiązanej ze wskazanym projektem.(określone wcześniej za pomocą polecenia Informacje->Słowniki->Typy informacji) oraz dwie istotne wartości wprowadzone przez twórców systemu: Ogłoszenie ekstranetowe i Ogłoszenie intranetowe. za pomocą którego określamy status kontrahenta. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. Trzecia część formularza (okno Dane dotyczące profilu kontrahenta) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na grupę kontrahentów. • Wzorzec – rozwijana lista. który wywołać należy klikając w przycisk pola. znajdujący się po lewej stronie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 124 . w którym możemy podać nazwę kontrahenta. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. których dotyczą informacje. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie analizy interakcji powiązanej ze wskazanym etapem projektu. I tak znajdują się tu następujące pola: • Kontrahent – edycyjne pole. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta (Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów). dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. którego będzie dotyczyć analiza interakcji. System wygeneruje analizę interakcji dotyczącą wszystkich informacji związanych z projektami. z której można wybrać projekt wzorcowy. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. • Status – rozwijane menu. • Grupa – rozwijane menu. • Branża – rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. System wygeneruje analizę interakcji związaną z projektami. których właścicielem jest wskazana osoba. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne.

Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. I tak znajdują się @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 125 .• Sposób pozyskania – rozwijane menu. w którym siedzibę ma kontrahent. do) – pola. a nie jak w przypadku Analizy interakcji w formie graficznego wykresu. za pomocą którego określamy nazwę państwa. Państwo – rozwijane menu. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom.rozwijane menu. Możemy zatem analizować interakcje przeprowadzone przez użytkownika Jan Kowalski gdy w polu Właściciel informacji wybierzemy wartość „Jan Kowalski” lub też analizować wszystkie kontakty z firmami. Region – analogicznie jak w przypadku miasta możemy określić nazwę regionu. który ma zostać uwzględniony przy generowaniu statystyki/analizy. • • Miasto – w pole to można wpisać nazwę miasta. znajdujący się po • • • • Właściciel kontrahenta . . dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. która dodała daną informację. co uczynić można klikając przycisk Generuj.rozwijane menu. którą możemy wygenerować wybierając opcję Raporty->Informacje->Statystyka interakcji. Potencjał . w którym siedzibę ma kontrahent. znajdujący się po lewej stronie pola. W takim przypadku należy wybrać w polu Właściciel Kontrahenta wartość „Jan Kowalski”. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola lub wpisując z klawiatury. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahentów. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. w którym siedzibę ma kontrahent. Okno Dane dotyczące informacji uwzględnionych w statystyce tutaj następujące pola: • Data od/do – pole. natomiast drugie pole dotyczy osoby. Formularz Statystyka interakcji składa się z trzech okien. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. Statystyka interakcji Kolejnym raportem dotyczącym interakcji z kontrahentami jest statystyka interakcji. Wyniki Statystyki interakcji są prezentowane w postaci tabelarycznej. Służy ona do porównania kilku typów interakcji w obrębie zdefiniowanej grupy kontrahentów. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. których właścicielem jest Jan Kowalski. Pierwsze pole dotyczy tylko i wyłącznie właściciela rekordu Kontrahent. z którym miała miejsce dana interakcja. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. WAŻNE: Nie należy mylić pola Właściciel kontrahenta z polem Właściciel informacji. pozwala na określenie analizowanej wartości. Data pozyskania (od. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczeń statystycznych. który wywołać należy klikając w przycisk .

dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie statystyki interakcji powiązanej ze wskazanym etapem projektu. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne.• Właściciel informacji – rozwijane menu. I tak znajdują się tu następujące pola: • Kontrahent – edycyjne pole. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta (Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów). Trzecia część formularza (okno Dane dotyczące profilu kontrahenta) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na grupę kontrahentów. z której można wybrać projekt wzorcowy. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. • • Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. System wygeneruje statystykę interakcji dotyczącą wszystkich informacji związanych z projektami. w którym możemy podać nazwę kontrahenta. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. • Wzorzec – rozwijana lista. których właścicielem jest wskazana osoba. dzięki któremu możemy analizować wszystkie interakcje z klientem dla danego użytkownika systemu. Do wyboru w tym polu będą różnego rodzaju formy kontaktu z klientem (określone wcześniej za pomocą polecenia Informacje>Słowniki->Typy informacji) oraz dwie istotne wartości wprowadzone przez twórców systemu: Ogłoszenie ekstranetowe i Ogłoszenie intranetowe. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. • Grupa – rozwijane menu. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 126 znajdujący się po lewej stronie . który wywołać należy klikając w przycisk pola. Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie statystyki interakcji powiązanej ze wskazanym projektem. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. System wygeneruje statystykę interakcji związaną z projektami. Typ informacji (obowiązkowe) – menu. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie statystyki interakcji związanej z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. z którego wybrać można wartości poddawane później analizie statystycznej (porównaniu). • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. którego będzie dotyczyć statystyka interakcji. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. których dotyczą informacje. których koordynatorem jest wskazana osoba.

dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Ranking interakcji Ostatnim narzędziem statystycznym w systemie ITCube analizującym interakcje z klientami jest Ranking interakcji. których właścicielem jest Jan Kowalski. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. W takim przypadku należy wybrać w polu Właściciel Kontrahenta wartość „Jan Kowalski”. Status – rozwijane menu. Potencjał . za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent.• Branża – rozwijane menu. do) – pola. Data pozyskania (od. • • • • Miasto – w pole to można wpisać nazwę miasta. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola lub wpisując z klawiatury.rozwijane menu. WAŻNE: Nie należy mylić pola Właściciel kontrahenta z polem Właściciel informacji. która dodała daną informację. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Służy on porównaniu grup kontrahentów ze względu na ilość informacji o konkretnym typie. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. w którym siedzibę ma kontrahent. co uczynić można klikając przycisk Generuj. za pomocą którego określamy status kontrahenta. znajdujący się po • • • • Właściciel kontrahenta . Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Tak samo jak w przypadku analizy czy statystyki interakcji formularz Ranking interakcji składa się z trzech okien. Region – analogicznie jak w przypadku miasta możemy określić nazwę regionu.rozwijane menu. w którym siedzibę ma kontrahent. który ma zostać uwzględniony przy generowaniu statystyki/analizy. Państwo – rozwijane menu. I tak w pierwszym z nich (Dane dotyczące informacji uwzględnionych w rankingu) znajdują się następujące pola: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 127 . bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. w którym siedzibę ma kontrahent. za pomocą którego określamy nazwę państwa. z którym miała miejsce dana interakcja. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. Możemy zatem analizować interakcje przeprowadzone przez użytkownika Jan Kowalski gdy w polu Właściciel informacji wybierzemy wartość „Jan Kowalski” lub też analizować wszystkie kontakty z firmami. Pierwsze pole dotyczy tylko i wyłącznie właściciela rekordu Kontrahent. natomiast drugie pole dotyczy osoby. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahentów. Sposób pozyskania – rozwijane menu. .

z którego wybrać można w jaki sposób mają być prezentowane wartości w tabeli z podsumowaniem statystycznym. Rezultatem działania systemu znajdujący się po lewej stronie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 128 . I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu interakcji powiązanego ze wskazanym projektem. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczenia statystycznego. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. • • • • • Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty.rozwijane menu. Uporządkuj (obowiązkowe) . za pomocą którego ustalić można ile pól wyników ma zostać wyświetlone jednocześnie w tabeli z podsumowaniem statystycznym. których właścicielem jest wskazana osoba. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie rankingu interakcji związanego z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. System wygeneruje ranking interakcji związany z projektami. których dotyczą informacje. który wywołać należy klikając w przycisk pola. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. dzięki któremu możemy analizować wszystkie interakcje z klientem dla danego użytkownika systemu. Ilość wyników (obowiązkowe) – rozwijane menu. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. Właściciel informacji – rozwijane menu. znajdujący się po lewej stronie pola. którego będzie dotyczyć ranking interakcji. który wywołać należy klikając w przycisk . System wygeneruje ranking interakcji dotyczący wszystkich informacji związanych z projektami. Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. • Wzorzec – rozwijana lista. Do wyboru są tutaj opcje: Malejąco (wyniki w kolumnie Wybrany typ interakcji posegregowane będą od najniższej do najwyższej wartości) oraz Rosnąco (wyniki w kolumnie Wybrany typ interakcji posegregowane będą od najwyższej do najniższej wartości). Do wyboru w tym menu będą różnego rodzaju typy informacji (określone wcześniej za pomocą polecenia Informacje->Słowniki->Typy informacji) oraz dwie istotne wartości wprowadzone przez twórców systemu: Ogłoszenie ekstranetowe oraz Ogłoszenie intranetowe. których koordynatorem jest wskazana osoba. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. z której można wybrać projekt wzorcowy. Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza.• Data od/do – pola. Typ informacji (obowiązkowe) – rozwijane menu. z którego wybrać można wartość poddaną później analizie statystycznej. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne.

• Państwo – rozwijane menu. która umożliwi nam porównanie poszczególnych grup kontrahentów ze względu na wybrany typ interakcji. Data pozyskania (od. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować ranking. (Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów).ITCube będzie wygenerowanie rankingu interakcji powiązanego ze wskazanym etapem projektu. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. • Grupa – rozwijane menu. • • Potencjał . Region – analogicznie jak w przypadku miasta możemy określić nazwę regionu. w którym siedzibę ma kontrahent. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • • Miasto – w pole to można wpisać nazwę miasta. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. w którym siedzibę ma kontrahent. znajdujący się po Oferta handlowa firmy @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 129 . I tak znajdują się tu następujące pola: • Kontrahent – edycyjne pole. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom.rozwijane menu. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. • Właściciel kontrahenta . co uczynić można klikając przycisk Generuj. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola lub wpisać z klawiatury. do) – pola. Po kliknięciu przycisku Generuj system wyświetli tabelę. . dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Druga część formularza zawiera pola służące zdefiniowaniu parametrów grupowania kontrahentów. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahentów. • Status – rozwijane menu. system uporządkuje w tabeli wszystkie rekordy ze względu na kolumnę Wybrany typ interakcji. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy nazwę państwa. który spełnia warunki określone w oknie Dane dotyczące parametrów grupowania. Aby to porównanie było jeszcze łatwiejsze. w którym możemy podać nazwę kontrahenta. Dodatkowo system zaznaczy ciemniejszym kolorem ten rekord. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. • Branża – rozwijane menu. który ma zostać uwzględniony przy generowaniu statystyki/analizy. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. w którym siedzibę ma kontrahent.rozwijane menu. za pomocą którego określamy status kontrahenta.

skonfigurować typy produktów/usług. przeglądnąć stworzoną bazę produktów bądź usług. • określić relacje logiczne pomiędzy kategoriami korzystając z pola Powiązania. Relacje te pozwalają na wprowadzenie sprzedaży wiązanej w module sklepu internetowego. a ta jest podkategorią kategorii głównej Monitory). Kategorie produktów (*) Polecenie Produkty->Kategorie produktów umożliwia administratorowi systemu odtworzenie w bazie zależności jakie istnieją pomiędzy poszczególnymi rodzajami produktów (przykładowo monitor 15’ model 57i marki LG może należeć do kategorii monitory LG. Takie uporządkowanie bazy będzie dużym ułatwieniem przy dalszej pracy choćby z modułem sklepu internetowego. Wiążąc na przykład kategorię nadruki na materiał z kategorią koszulki spowodujemy. Tak więc za pomocą dostępnych tam poleceń można: • • • • • • • • dodać nowy produkt bądź usługę. stanowiącego integralną część systemu ITCube. Dodawanie / Modyfikowanie / Usuwanie kategorii produktów Aby stworzyć odpowiednie dla potrzeb naszej firmy kategorie produktów. która z kolei zawierać się może w kategorii monitory 15’. ustalić stawki podatku VAT. ustalić jednostki miary. Wprowadzaną kategorię możemy także powiązać z większą ilością kategorii zaznaczając odpowiednie pozycje oraz trzymając wciśnięty klawisz Ctrl. Formularz ten umożliwia: • Dodanie nowej kategorii produktów. należy wybrać z głównego menu polecenie Produkty->Kategorie produktów i wypełnić nowo otwarty formularz Kategorie produktów.Kiedy ukończony zostanie już etap wprowadzania danych dotyczących poszczególnych pracowników oraz infrastruktury firmy. zdefiniować symbole walut. Aby dodać do systemu nową kategorię produktów należy: • • wybrać jej nazwę: wpisując odpowiednią frazę (pole Nazwa). iż kupując koszulkę w naszej firmie warto także wybrać dla niej odpowiedni nadruk. zdefiniować kategorie oddające wzajemne powiązania produktów/usług. nadchodzi czas na uczynienie kolejnego ważnego kroku. Wszystkie opcje związane z tym zagadnieniem usytuowane zostały w menu Produkty. że osoba odwiedzająca nasz sklep internetowy zostanie poinformowana. czy też przy wyszukiwaniu konkretnych rekordów. określić relacje nadrzędności/podrzędności z innymi istniejącymi już w systemie kategoriami za pomocą rozwijanego menu w polu Kategoria nadrzędna (jak więc widać odtwarzanie struktury należy rozpocząć „od góry” – wpisując na początek „najszersze” kategorie). zarządzać kursami walut. którym jest wprowadzenie do baz systemu ITCube oferty naszej firmy. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 130 .

• zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie w przycisk Usuń. Usunięcie wybranej kategorii. wybierając interesującą nas kategorię z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj kategorię produktów a następnie zaznaczenie okienka Widoczna w ekstranecie i klikając na przycisk Zapisz. niewidoczne będą również wszystkie jej podkategorie. niezależnie od tego czy podczas ich tworzenia pole „Widoczna w ekstranecie” zostało zaznaczone czy też nie. Powiązania (zmiana powiązań logicznych) oraz Opis (zmiana w istniejącym opisie kategorii). używając do tego celu pól: Nazwa (zmiana nazwy kategorii). • zatwierdzić wprowadzone modyfikacje za pomocą klawisza Zapisz. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 131 . WAŻNE: Jeśli dana kategoria będzie niewidoczna w sklepie. WAŻNE: Ze względu na niebezpieczeństwo zapętlenia się struktury kategorii nie ma możliwości zmienienia raz przyjętej struktury nadrzędności/podrzędności pomiędzy poszczególnymi kategoriami. Aby zmodyfikować istniejącą już w systemie kategorię należy: • wybrać jej nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa (okno Usuń/Modyfikuj kategorię produktów. • wprowadzić konieczne poprawki. wskazać grupy użytkowników które mogą odczytywać/edytować kategorię. System ITCube umożliwia również zadecydowanie. Możliwość taką ustalić można na dwa sposoby: • • zaznaczając okienko Widoczna w ekstranecie podczas wprowadzania nowej kategorii. które się w niej znajdują oraz jej kategorii podrzędnych. Aby usunąć z systemu już istniejącą kategorię produktów należy: • wybrać jej nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa (okno Usuń/Modyfikuj kategorię produktów). • • Modyfikację już istniejącej kategorii produktów.• • opisać nowo tworzoną kategorię za pomocą pola edycyjnego Opis. zatwierdzić wpisane informacje za pomocą przycisku Dodaj. By dany użytkownik uzyskał dostęp do konkretnego produktu mu si on posiadać prawa zarówno do samego produktu jak i do kategorii w której sie on znajduje. • WAŻNE: Usunięcie kategorii nadrzędnej powoduje automatyczne wykasowanie wszystkich produktów. Dlatego ważne jest aby dobrze zaplanować te powiązania zanim dokona się jakichkolwiek wpisów do systemu. czy dana kategoria będzie widoczna w module Ekstranet.

System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu produktu/usługi.. wybierając pożądaną nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa (okno Usuń/Modyfikuj jednostkę miary) i klikając w przycisk Usuń. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nową jednostkę miary – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj jednostkę miary) i klikając w przycisk Dodaj.m.Typy produktów/usług (*) Polecenie Produkty->Słowniki->Typy produktów/usług pozwala na administrację różnymi rodzajami produktów/usług używanych w systemie ITCube. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 132 . ani też skasowania całego rekordu. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nowy typ produktu/usługi – wpisując odpowiedni skrót w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj typ produktu/usługi) i klikając w przycisk Dodaj. Okienko to znajduje się po prawej stronie pola edycyjnego Nazwa (okno Dodaj typ produktu/usługi). które są wykorzystywane przy dodawaniu produktu bądź definiowaniu oferty/zamówienia. • usunąć już istniejący typ produktu/usługi wybierając pożądany skrót z rozwijanego menu w polu Nazwa (okno Usuń/Modyfikuj typ produktu/usługi) i klikając w przycisk Usuń. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. • zmienić nazwę istniejącej jednostki miary – poprzez wybranie nazwy j. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy produktów/usług. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym typ produktu. WAŻNE: Usunięcie typu produktu/usługi. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. który wcześniej został wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ produktu. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. • zmienić nazwę istniejącego typu produktu/usługi – poprzez wybranie nazwy typu produktu/usługi. Domyślny typ produktu/usługi ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Typ domyślny podczas dodawania nowego typu. • wybierając Zapisz. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Jednostki miary. iż został on usunięty z systemu. interesujący nas typ produktu/usługi z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ produktu/usługi zaznaczając okienko Typ domyślny i klikając w przycisk Jednostki miary (*) Polecenie Produkty->Słowniki->Jednostki miary pozwala na administrację jednostkami miary. m. którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj jednostkę miary. który będzie wstawiany automatycznie. w razie gdyby użytkownik dodający dane nie ustawił tego parametru. opisującego dowolny produkt) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. • usunąć już istniejący symbol j.

opisującego dowolny produkt) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj jednostkę miary a następnie zaznaczając okienko Jednostka domyślna i klikając na przycisk Zapisz. WAŻNE: W przypadku gdy wystawiamy fakturę w innej walucie niż PLN. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym oznaczenie waluty danej transakcji. WAŻNE: Usunięcie symbolu dowolnej waluty. Okienko to znajduje się po prawej stronie pola edycyjnego Nazwa (okno Dodaj jednostkę miary). gr). ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Jednostka domyślna podczas dodawania nowej jednostki miary. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa.WAŻNE: Usunięcie symbolu dowolnej jednostki miary. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym j. należy także wprowadzić kursy walut. zł. • usunąć już istniejący symbol waluty wybierając pożądany skrót z rozwijanego menu w polu Symbol waluty (okno Usuń/Modyfikuj walutę) i klikając w przycisk Usuń. • zmienić nazwę istniejącej waluty – poprzez wybranie nazwy waluty. • wybierając interesujący nas symbol j. iż dany symbol został usunięty z systemu. który wcześniej został wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. Domyślny symbol j. WAŻNE: W przypadku gdy chcemy wystawiać faktury w danej walucie należy zwrócić uwagę na pola Skróty (np. ani też skasowania całego rekordu. iż dany symbol został usunięty z systemu. którą chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj walutę. która będzie wstawiana automatycznie. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnej jednostki miary. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 133 .m. opisującego dowolny produkt lub użyty przy definiowaniu oferty/zamówienia) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie.m. Te dane są wykorzystywane przy wydruku faktury. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Waluty (*) Polecenie Produkty->Słowniki->Waluty pozwala na administrację oznaczeniami walut używanymi w systemie ITCube. ani też skasowania całego rekordu. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Waluty.m. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nowy symbol waluty – wpisując odpowiedni skrót w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj walutę) i klikając w przycisk Dodaj. danej transakcji. który wcześniej został wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu (np. w razie gdyby użytkownik modyfikujący dane nie ustawił tego parametru.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 134 . WAŻNE: Usunięcie dowolnej stawki podatku. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nową stawkę podatku – wpisując odpowiednią wartość w pole edycyjne Stawka VAT (okno Dodaj stawkę VAT) i klikając w przycisk Dodaj. podając od kiedy kurs ma obowiązywać oraz wpisując notowanie waluty w stosunku do złotego (np. który będzie wstawiany automatycznie. zaznaczając okienko Waluta domyślna i klikając na przycisk Zapisz. która wcześniej została wykorzystana przy tworzeniu dowolnego rekordu (np.System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego symbolu waluty. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Stawki VAT. za pomocą którego administrator systemu będzie mógł: • dodać nowy kurs waluty – wybierając odpowiedni symbol waluty. • wybierając interesujący nas symbol z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj walutę. iż dana stawka została usunięta z systemu. Okienko to znajduje się po prawej stronie pola edycyjnego Symbol waluty (okno Dodaj walutę). Aby zakończyć dodawanie nowego notowania należy kliknąć w przycisk Dodaj. używanych w systemie ITCube. w razie gdyby użytkownik modyfikujący dane nie ustawił tego parametru. • wybierając interesującą nas stawkę z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj stawkę VAT. Domyślny symbol waluty ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Waluta domyślna podczas dodawania nowego symbolu. zaznaczając okienko Stawka domyślna i klikając na przycisk Zapisz. Kursy (*) Polecenie Produkty->Słowniki->Kursy pozwala na administrację kursami walut używanymi w systemie ITCube. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Kursy. Notowania walut są wykorzystywane podczas statystyk/analiz zysku w przypadku gdy ceny sprzedaży oraz zakupu są wyrażone w różnych walutach.: 1 USD = 3. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym stawkę podatku VAT. opisującego dowolny produkt) nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie.96 PLN). System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnej stawki VAT. • usunąć już istniejącą stawkę podatku wybierając pożądany skrót stawki VAT z rozwijanego menu w oknie Usuń stawkę VAT i klikając w przycisk Usuń. Stawki VAT (*) Polecenie Produkty->Słowniki->Stawki VAT pozwala na ustalenie wysokości stawek podatków. w razie gdyby użytkownik dodający dane nie ustawił tego parametru. ani też skasowania całego rekordu. Domyślną wysokość podatku VAT ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Stawka domyślna podczas wprowadzania nowej wartości po prawej stronie pola edycyjnego Stawka VAT (okno Dodaj stawkę VAT). która będzie wstawiana automatycznie.

właściciel rekordu oraz administrator • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 135 . Następnie należy zaktualizować dane i zatwierdzić je za pomocą przycisku Zapisz. który chcemy zmienić z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj kurs. usunąć już istniejący kurs waluty wybierając odpowiednie notowanie z rozwijanego menu w polu Waluta/Kurs (okno Usuń/Modyfikuj kurs) i kliknąć w przycisk Usuń. PKWiU – pole umożliwiające zdefiniowanie symbolu PKWiU produktu przewidzianego przez odpowiednie zapisy polskiego prawa. Rekordy tego typu wykorzystywane są na przykład przez moduł sprzedaży oraz analiz. posiadającemu odpowiednie uprawnienia. Rekordy dotyczące produktu/usługi odczytywać bądź modyfikować mogą tylko członkowie wskazanych grup użytkowników (sekcja Prawa). do wystawienia faktury. Pole to jednoznacznie identyfikuje produkt w bazie systemu. • KOD – pole służące ustaleniu kodu konkretnego produktu/usługi. • Kategoria (obowiązkowe) – rozwijane menu.• zmienić notowanie waluty – poprzez wybranie nazwy waluty oraz kursu. dzięki któremu możemy przypisać produkt do dowolnej kategorii. Formularz ten zawiera następujące pola: • Nazwa (obowiązkowe) – pole służące ustaleniu nazwy handlowej konkretnego produktu/usługi pod jaką będzie on/ona występować w systemie. czy też będzie rekordem nieaktywnym (przycisk odznaczony). • Typ (obowiązkowe) – rozwijane menu. produkt. usługa). który wykorzystywany jest np. za pomocą którego wybrać należy typ nowo tworzonego rekordu (np. Dostępne będą również w sklepie internetowym. o ile kategoria do której należą została oznaczona jako „Widoczna w ekstranecie”. za pomocą którego możemy ustalić czy nowo tworzony rekord będzie rekordem aktywnym w systemie (przycisk zaznaczony). Postępowanie takie ma na celu uporządkowanie i precyzyjne skatalogowanie zasobów produktów – co jest niezbędne dla poprawnego działania mechanizmów odpowiadających za funkcjonowanie sklepu internetowego. Wybór wyżej wspomnianej opcji spowoduje otwarcie przez system nowego formularza Dodaj produkt/usługę. tworzenie w bazie danych rekordów zawierających opis produktów lub usług oferowanych przez naszą firmę. • Dodawanie produktów/usług Polecenie Produkty->Dodaj produkt usługę umożliwia użytkownikowi. WAŻNE: W bazie znajdować się będą tylko te kategorie. które wcześniej zostały stworzone przez administratora za pomocą polecenia Produkty->Kategorie produktów. WAŻNE: systemu. • Przycisk Aktywny znajdujący się po prawej stronie pola Nazwa. Nie mogą więc istnieć dwa produkty o takim samym kodzie.

Pola te są wykorzystywane w module sprzedaży oraz Ekstranecie. • Cena hurtowa 2 – pole edycyjne służące ustaleniu drugiej z cen hurtowych danego produktu. pamiętać należy również o wybraniu odpowiedniego symbolu waluty (za pomocą rozwijanego menu po prawej stronie). Cena podawana jest zawsze jako wartość netto. • Cena dodatkowa – pole edycyjne służące ustaleniu dodatkowej ceny danego produktu. pamiętać należy również o wybraniu odpowiedniego symbolu waluty (za pomocą rozwijanego menu po prawej stronie). wielkości paczki oraz maksymalnej ilości produktu bądź usługi. które wcześniej zostały stworzone przez administratora za pomocą polecenia System->Słowniki->Stawki VAT. która z cen ma być domyślna dla wprowadzanego produktu. pamiętać należy również o wybraniu odpowiedniego symbolu waluty (za pomocą rozwijanego menu po prawej stronie). WAŻNE: Obok cen produktu znajdują się przyciski umożliwiające określenie. Cena podawana jest zawsze jako wartość netto. które umożliwiają przypisanie produktowi/usłudze jednostkę miary podstawową oraz zbiorczą. Cena podawana jest zawsze jako wartość netto. Jest to bardzo ważny parametr z punktu widzenia statystyk i analiz systemu. pamiętać należy również o wybraniu odpowiedniego symbolu waluty (za pomocą rozwijanego menu po prawej stronie). • Cena zakupu (obowiązkowe) – pole edycyjne służące ustaleniu ceny pozyskania danego produktu/usługi. pamiętać należy również o wybraniu odpowiedniego symbolu waluty (za pomocą rozwijanego menu po prawej stronie). Cena podawana jest zawsze jako wartość netto. • Cena hurtowa 3 – pole edycyjne służące ustaleniu trzeciej z cen hurtowych danego produktu. pamiętać należy również o wybraniu odpowiedniego symbolu waluty (za pomocą rozwijanego menu po prawej stronie). • Cena promocyjna – pole edycyjne służące ustaleniu ceny promocyjnej danego produktu.• Jednostka miary – dwie listy. • • WAŻNE: W bazie znajdować się będą tylko te wartości. • Cena detaliczna (obowiązkowe) – pole edycyjne służące ustaleniu detalicznej ceny danego produktu. VAT sprzedaży/zakupu (obowiązkowe) . Cena podawana jest zawsze jako wartość netto. dzięki któremu możemy przypisać nowo edytowany produkt do odpowiedniej dla niego wysokości stawki podatku VAT. Przycisk Uwzględnij upust kontrahenta – pole określające czy system ma uwzględniać upust przysługujący kontrahentowi przy definiowaniu oferty/zamówienia na dodawany produkt (przycisk zaznaczony). Cena podawana jest zawsze jako wartość netto. W przypadku wpisania wartości zero lub pozostawieniu pola niewypełnionego dana wartość nie będzie uwzględniana przez system ITCube. • Cena hurtowa 1 – pole edycyjne służące ustaleniu pierwszej z cen hurtowych danego produktu. W przypadku gdy przycisk nie zostanie zaznaczony system nie będzie automatycznie naliczał upustu dla kontrahenta przy zakupie tego produktu.rozwijane menu. Ilość od/po/do (obowiązkowe) – trzy pola edycyjne służące ustaleniu minimalnej ilości. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 136 . która może być sprzedana.

Ikonę dołącza się klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola Ikona.dodanie do konkretnego produktu/usługi małego symbolu graficznego mającego symbolizować dany produkt.dodanie do konkretnego produktu/usługi pliku graficznego (przykładowo zdjęcia danego produktu). Po kliknięciu na wyżej wspomniany przycisk system otworzy nowe okno. • Rysunek . tak aby tworzona w systemie baza produktów była pełniejsza i bardziej szczegółowa. Formularz „Dane dodatkowe o produkcie/usłudze” zawierają następujące opcje: • Dokumenty przycisk dostępne dołączenie do rekordu dowolnych plików (przykładowo: prezentacji multimedialnej opisywanego produktu czy opisu technicznego). w którym wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj dokument) w systemie pliki.• Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. za pomocą których określa się prawa poszczególnych grup • • użytkowników do odczytu (Odczyt) i modyfikowania/usuwania (Zapis) danych w tworzonym właśnie rekordzie. Zarówno ikony jak i opisywane wyżej rysunki mają swoje zastosowanie w ekstranecie. WAŻNE: Należy pamiętać. w którym wyszczególnione są wszystkie dokument) w systemie pliki. Plik dołącza się klikając w znajdujący się po lewej stronie okna Dokumenty. WAŻNE: Prawa do odczytu i zapisu można przydzielić kilku grupom jednocześnie – wybierając odpowiednie grupy z wciśniętym klawiszem CTRL. Podobnie jak miało to miejsce podczas wprowadzania do systemu nowego użytkownika. Opis – pole edycyjne. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 137 . Prawa – dwa okna. Więcej na temat dodawania plików znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. • Ikona . w którym wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj dokument) w systemie pliki. Więcej na temat wspomniany przycisk system otworzy nowe okno. że pełny dostęp do rekordu – oprócz grup użytkowników określonych za pomocą tego polecenia – będzie miał twórca rekordu oraz administrator systemu. Plik dołącza się klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola Rysunek. za pomocą którego można w razie potrzeby dodać do tworzonego właśnie produktu jego dokładny opis. Po kliknięciu na wyżej wspomniany przycisk system otworzy nowe okno. Opcja ta jest wykorzystywana dla potrzeb mechanizmów działających w module Ekstranet. tak i podczas wprowadzania informacji o produkcie/usłudze istnieje możliwość uzupełnienia podstawowego opisu o dodatkowe dane. Więcej na temat dodawania plików znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas dodawania produktu/usługi klikając przycisk dodawania plików znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. Po kliknięciu na wyżej (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj .

Datę można także wpisać w pole edycyjne używając klawiatury. W takim przypadku należy pamiętać aby • • • • • • • • WAŻNE: Nie ustalenie daty trwania promocji oznacza. Numer katalogowy – miejsce. klikając w przycisk format daty był poprawny. który wykorzystywany jest w module Ekstranet. za pomocą którego można powiązać rekordy dotyczące produktów/usług z istniejącymi już w przedsiębiorstwie systemami poprzez wypełnienie pola ERP id. Datę można także wpisać w pole edycyjne używając klawiatury. klikając w przycisk format daty był poprawny. z której można wybrać nazwę dostawcy danego produktu. Opis – pole umożliwiające wprowadzenie opisu konkretnej promocji (przykładowo tekstu mającego zachęcić klienta do zakupienia produktu bądź słownego jej opisu.• ERP Id – pole. • W formularzu Dodaj produkt/usługę możliwe jest wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. • Data zakończenia – pole to umożliwia ustalenie daty zakończenia danej promocji. iż nie zakładamy ograniczeń na czas jej obowiązywania. Producent – pole opisujące producenta danego produktu. Aby sekcja ta była widoczna musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący produktów/usług. W takim przypadku należy pamiętać aby . z zaznaczeniem wartości obniżki). Dostawca – rozwijana lista. Konkretną datę wybiera się z kalendarza. Konkretną datę wybiera się z kalendarza. Dostawca opis – dodatkowy opis dostawcy produktu.włączenie mechanizmu przyznawania promocji. . w które można wpisać numer pod jakim znajduje się produkt/usługa w katalogu branżowym. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 138 . Promocja . Numer EAN – pole umożliwiające wprowadzenie numery EAN produktu. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowego produktu/usługi do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj. Promocję na dany produkt/usługę włącza się zaznaczając opcję Aktywna po prawej stronie pola Promocja a następnie wypełniając kolejne pola określające jej warunki: • Data rozpoczęcia – pole to daje możliwość ustalenia daty rozpoczęcia promocji.pole. WWW. w które należy wpisać adres strony www opisującej dany produkt. Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wybór osoby odpowiedzialnej za dany produkt/usługę ze strony naszego przedsiębiorstwa.

Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Wyboru dokonujemy zaznaczając pole Aktywne rekordy bądź pole Nieaktywne rekordy znajdujące się po lewej stronie przycisku Szukaj. Do tego celu służy polecenie Produkty->Produkty/Usługi. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym produktem/usługą). Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj produktami/usługami składa się z dwóch okien. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. skoku do partii rekordów. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 139 . edycji bądź usunięcia danych. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . nazwa oraz zakres cenowy produktu/usługi. o którą nam chodzi. kategoria.Podgląd / Modyfikacja rekordów dotyczących produktów/usług Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. skoku do partii rekordów. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. która poprzedza właśnie przeglądaną. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. każda partia grupuje dziesięć rekordów. Można posłużyć się rozwijanym menu. WAŻNE: Wyszukiwanie może odbywać się w bazie aktywnych i nieaktywnych rekordów zawierających dane na temat produktów i usług. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj produktami/usługami. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego produktu/usługi za pomocą takich danych jak choćby: Właściciel.

wystarczy z listy rozwijanej wybrać wartość: Cena hurtowa 1 oraz wpisać w polach Od/Do właściwe wartości i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. • kolumna Cena . Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. których Cena hurtowa 1 zawiera się w przedziale od 1000 – 1200 PLN. Tak więc. edycja jego danych oraz ich usunięcie (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych). Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim produktom. aby znaleźć rekord.produkcie. wystarczy wpisać jego nazwę w polu edycyjnym i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. WAŻNE: Aby opcja ta była użyteczna należy oczywiście pamiętać o wprowadzeniu do systemu kategorii produktów i ich wzajemnych powiązań (Produkty->Kategorie produktów) tzn. którego twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego. W kolumnie tej mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. do której przydzielony został dany produkt. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych produktom znajdującym się w tej kategorii.zawiera informację o cenie (wybranej z listy rozwijanej) danego produktu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Dostawca opis. właściwym ustaleniu wzajemnych zależności pomiędzy nimi. • kolumna Kategoria – zawiera informację o kategorii. pod jaką jest on rozpoznawany przez system (dane pobierane są z pola Nazwa oraz Kod wypełnionego podczas wprowadzania tego produktu do systemu). • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. aby znaleźć rekord dotyczący produktu zapisanego w systemie pod określoną nazwą. aby znaleźć rekordy dotyczące produktów przywiązanych do kategorii „Główna/Monitory/monitory 15’” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Kategoria identyczną nazwę kategorii. Tak więc. Tak więc. których cena hurtowa 1 mieści się w zakresie 1000 – 1200 PLN. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordu poświęconego produktowi/usłudze nazwanemu w taki właśnie sposób. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. kolumna Nazwa/Kod – zawiera kod oraz nazwę produktu. Tak więc. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich produktów. W @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 140 • . • Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz wyszukiwania danych po dowolnym polu produktów. który stworzył dany rekord.

Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. znajduje się także przycisk . Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu produktu/usługi znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o produkcie którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone na temat danego produktu informacje. Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. edycja jego danych oraz usunięcie rekordu. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o produkcie/usłudze. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 141 . • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. WAŻNE: Jeśli został zakupiony moduł INTEGRATOR to oprócz standardowych danych na karcie produktu będą wyświetlane informacje dotyczące stanów magazynowych danego towaru (okno Stany magazynowe).Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców.

Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. wystawić fakturę związaną z zamówieniem. Tak więc dzięki opcjom zgromadzonym w menu Handel będziemy mogli między innymi: • • • • • • • • • • zdefiniować sposoby dostawy. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. kontrolować proces spłaty faktury. formy płatności oraz fazy ofert. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj spowoduje. stworzyć zamówienie oraz czuwać nad jego etapową realizacją. Aby zmiany zostały zapisane.Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. odnotować prosty przychód/koszt. skonfigurować szablony wydruku dokumentów handlowych. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. który wypełnić należało podczas wprowadzania danych nowego produktu (Produkty->Dodaj produkt/usługę). przeglądnąć bazę danych gromadzącą wszystkie rekordy z zamówieniami/ofertami. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. odnotować zamówienie zakupowe. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Aby to uczynić należy. wystawić gwarancję do zamówienia realizowane lub zamkniętego. Sprzedaż i Zakupy w systemie ITCube W wypadku gdy nasza firma zajmuje się sprzedażą/zakupem produktów bądź świadczeniem usług. zdefiniować oraz pracować nad ofertą. posiadając uprawnienia administratora. Za pomocą tego formularza uprawniony użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranego wcześniej produktu i może dowolnie je zmodyfikować. kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 142 . bardzo cennym rozszerzeniem możliwości systemu ITCube stanie się moduł umożliwiający sprawowanie kontroli nad tymi właśnie procesami.

bądź wyjaśnienia ewentualnych niejasności. w którym będziemy mogli dodać nowe sposoby płatności. Dodawanie nowego sposobu płatności Nowy sposób płatności rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj sposób płatności: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 143 . Możemy także zmienić wartość domyślną słownika sposobów dostawy. co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj.Sposoby dostawy (*) Polecenie Handel->Słowniki->Sposoby dostawy umożliwia administrowanie sposobami dostawy produktu. Dodawanie nowego sposobu dostawy Nowy sposób dostawy rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj sposób dostawy: • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dany sposób będzie funkcjonował w systemie. które mogą się z nim wiązać (np. • Opis – pole edycyjne dające możliwość opisania tworzonego właśnie sposobu dostawy. bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu. Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj sposób dostawy i poprawienie nazwy (pole Nowa nazwa) lub tekstu opisu. który pojawi się w polu edycyjnym poniżej (pole Opis). • Domyślna wartość – pole wskazujące czy wprowadzana wartość będzie przez system automatycznie podpowiadana. w którym będziemy mogli dodać nowe sposoby dostawy. By usunąć rekord wcisnąć należy przycisk Usuń. Modyfikowanie/Usuwanie sposobu dostawy W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania opisu oraz nazwy sposobu dostawy. Sposoby płatności (*) Polecenie płatności Handel->Słowniki->Sposoby dokonywanymi w ramach płatności za umożliwia dany administrowanie lub usługę. Koszty transportu). I tak po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Sposoby dostawy. bądź zmodyfikować/usunąć te już istniejące. bądź zmodyfikować/usunąć te już istniejące. a następnie nacisnąć przycisk Tak w okienku wyboru. Następnie należy zatwierdzić swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz. Dane te wykorzystywane będą w module handlu oraz ekstranet. I tak po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Sposoby płatności. sposobami Dane te rozliczenia produkt wykorzystywane będą w module handel oraz ekstranet. bądź usunięcia rekordu z systemu. wypełnieniu pól nowy sposób dostawy zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj.

usuwanie oraz modyfikację wzorów druku wykorzystywanych później w procesie drukowania bądź wysyłania mailem ofert i zamówień. • Logo – pole pozwalające na wskazanie pliku graficznego. Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj sposób płatności i poprawienie jego nazwy (pole Nowa nazwa) lub tekstu opisu. Modyfikowanie/Usuwanie sposobu płatności W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania danych dotyczących sposobu płatności. bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu.• Nazwa– pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dany sposób będzie funkcjonował w systemie. Usunąć rekord można wciskając przycisk Usuń. • Wartość domyślna – pole wyboru pozwalające na oznaczenie dodawanej pozycji jako domyślnej wartości. Jako iż definiowanie szablonów dla dokumentów sprzedaży oraz zakupu podlega dokładnie tym samym regułom w dalszej części uwaga poświęcona zostanie tylko dokumentom sprzedaży. Szablony druku dokumentów handlowych(*) Polecenie Handel->Słowniki->Szablony dokumentów sprzedaży/zakupu umożliwia dodawanie. I tak po wybraniu opcji Handel>Słowniki->Szablony dokumentów sprzedaży system otworzy formularz. który pojawi się w polu edycyjnym poniżej (pole Opis). Możemy także zmienić wartość domyślną słownika sposobów płatności. • Słownik – zestaw pól określających słowa które zostaną wykorzystane w nagłówku wydruku. który zostanie wstawiony do oferty/zamówienia jako logo firmowe. Opis – pole edycyjne dające możliwość opisania tworzonego właśnie sposobu płatności. Domyślna wartość – pole wskazujące czy wprowadzana wartość będzie przez system automatycznie podpowiadana. a następnie nacisnąć przycisk Tak w okienku wyboru. • • Po wypełnieniu pól nowy rekord zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj. co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj. bądź usunięcia rekordu z systemu. Dodawanie nowego szablonu Nowy szablon druku oferty/zamówienia rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj szablon: • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dany szablon będzie funkcjonował w systemie. w którym będziemy mogli administrować bazą szablonów. bądź wyjaśnienia ewentualnych niejasności. które mogą się z nim wiązać. Widoczne pliki zostały uprzednio zarejestrowane poprzez opcję System->Baza grafik. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 144 . Następnie należy zatwierdzić swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz.

które pojawią się poniżej. a następnie nacisnąć przycisk Tak w okienku wyboru. Opis – pole edycyjne dające możliwość wprowadzenie tekstowego opisu oferty/zamówienia. który zostanie wstawiony do faktury jako logo firmowe. oraz w jaki sposób opisane.• Informacje – zestaw pól definiujących słowa i związane z nimi typy informacji. Numer dokumentu. usuwanie oraz modyfikację faz w jakiej może znajdować się oferta. Następnie należy zatwierdzić swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz. Tak więc należy ją traktować jako swego rodzaju punkt wyjścia dla rekordów związanych z danym szablonem. Fazy oferty(*) Polecenie Handel->Słowniki->Fazy oferty umożliwia dodawanie. Sposób płatności. bądź usunięcia rekordu z systemu. co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj. które zostaną dodatkowo umieszczone w nagłówku wydruku. Odbiorca. Dodatkowym elementem stopki może być także sekcja Data i podpis osoby upoważnionej. zdjęciami produktów itd. Będzie ją można oczywiście zmienić/uzupełnić na etapie tworzenia konkretnej oferty/zamówienia. bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu. Modyfikowanie/Usuwanie szablonu druku W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania nazwy oraz definicji szablonu druku. Data sprzedaży. I tak po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Fazy oferty. Sposób dostawy. Uwagi (faktura) – pole pozwalające na zdefiniowanie domyślnej wartości pola Uwagi na dokumencie faktury. Wartość ta będzie automatycznie podpowiadana podczas tworzenia dokumentu związanego z szablonem. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 145 . zależy od ustawień w powyższym polu. upustami. Kontrahent. Stopka – ostatnią z wypisywanych sekcji oferty/zamówienia jest stopka czyli krótki komentarz podsumowujący treść dokumentu bądź podający końcowe informacje będące istotne dla klienta. Data złożenia. • • • • • • Po wypełnieniu wszystkich pól wybór zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj. Logo (faktura) – pole pozwalające na wskazanie pliku graficznego. Prowadzący. By usunąć rekord wcisnąć należy przycisk Usuń. Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj szablon druku i poprawienie wybranych pól. To które z danych zapisanych w systemie zostaną wyświetlone. Seria (faktura) – pole pozwalające na zdefiniowanie sposobu numeracji faktur związanych z danym szablonem. w którym będziemy mogli administrować fazami oferty. I tak do dyspozycji mamy następujące pola: Wystawca. Dane te wykorzystywane będą w module sprzedaży przy definiowaniu nowej oferty bądź jej edycji. Kolumny – oprócz tekstowego opisu każda oferta/zamówienie może zawierać sekcję obejmującą listę wszystkich jej pozycji z konkretnymi cenami.

procentowo wyrażonej. Po wypełnieniu obydwu pól zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj.rozwijana lista umożliwiająca określenie typu dodawanego rekordu. Modyfikowanie/Usuwanie faz oferty W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania nazwy oraz numeru porządkowego fazy oferty. Zamówienie zamknięte. fazy oferty. znaleźć możemy następujące pola: • Typ (obowiązkowe) . Dodawanie dokumentu sprzedaży Kiedy już określone zostaną podstawowe parametry wykorzystywane przez moduł handel (stawki VAT.rozwijana lista umożliwiająca wybranie fazy oferty. a następnie nacisnąć przycisk Tak w okienku wyboru. sposoby dostawy i formy płatności). bądź usunięcia rekordu z systemu. • Szansa wygranej – pole edycyjne dające możliwość przyporządkowania każdej z faz. Faktura. W formularzu. za pomocą którego wprowadzić należy wszystkie parametry dokumentu sprzedaży. Do dyspozycji mamy następujące wartości: Oferta. waluty. numeru porządkowego. Zamówienie realizowane. szansy na sprzedaż. w systemie istnieje baza produktów/usług oferowanych przez naszą firmę a także wprowadzeni zostali potencjalni klienci. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 146 . przystąpić można do obsługi zamówień za pomocą systemu ITCube. Pole to uwzględniane jest w raportach typu Lejek sprzedaży pozwalając na bardziej wiarygodne szacowanie spodziewanych zysków z przedstawionych ofert. Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj fazę oferty i poprawienie nazwy (pole Nowa nazwa).Dodawanie nowej fazy oferty Nową fazę oferty rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj fazę oferty: • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dana faza będzie funkcjonowała w systemie. Dzięki temu iż każdy dokument sprzedaży wprowadza się do systemu ITCube CRM używając de facto tego samego formularza różniącego się jedynie polem Typ możliwe jest płynne przechodzenie z oferty do zamówienia oraz zamówienia do faktury. bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu. który pojawi się w polu edycyjnym poniżej (pole Numer porządkowy) oraz Szansy sprzedaży (pole Szansa sprzedaży). • Numer porządkowy – pole edycyjne dające możliwość uporządkowania faz oferty (od najmniejszej do największej wartości). Pole to jest wykorzystywane do uporządkowania faz oferty przy wyświetlaniu obliczeń statystycznych (Lejek sprzedaży). Za definiowanie oraz wprowadzanie do systemu nowych ofert/zamówień/faktur odpowiada polecenie Dodaj ofertę/zamówienie/fakturę dostępne z systemowego menu Handel. co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj. • Faza oferty . By usunąć rekord wcisnąć należy przycisk Usuń. Pole widoczne jest tylko podczas wprowadzania rekordu o typie Oferta. Następnie należy zatwierdzić swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz.

iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania oferty/zamówienia. • Etap – menu dające możliwość przypisania konkretnego zamówienia do istniejącego w systemie etapu projektu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 147 • . Sposób płatności . Dzięki temu na karcie zlecenia serwisowego będą widoczne wszystkie oferty/zamówienia logicznie powiązane tym zleceniem. • Zlecenie serwisowe – rozwijana lista umożliwiająca połączenie zamówienia ze zleceniem serwisowym. które wprowadzone zostały za pomocą polecenia Handel->Słowniki->Sposoby płatności. które wprowadzone zostały za pomocą polecenia Handel->Słowniki->Sposoby dostawy. WAŻNE: Dodając ofertę/zamówienie/fakturę korzystając z polecenia Handel->Dodaj • ofertę/zamówienie/fakturę lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. za pomocą którego określić można osobę kontaktową właściwą dla firmy wybranej w polu Kontrahent. W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był Data sprzedaży (obowiązkowe) – pole. W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był poprawny. dostępnego po wciśnięciu przycisku . z którym będzie powiązany dokument sprzedaży należy kliknąć w ikonę znajdującą się obok pola Kontrahent.• Temat (obowiązkowe) – pole służące wprowadzeniu tematu oferty lub zamówienia. Następnie system otworzy przeglądarkę kontrahentów uwzględniającą prawa do dowiązywania. na definiowane zamówienie. Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. dostępnego po wciśnięciu przycisku poprawny. Data złożenia (obowiązkowe) – pole. z której należy wybrać osobę odpowiedzialną za daną sprzedaż lub ofertę. Datę można także wpisać w pole edycyjne używając klawiatury. Do wyboru są tutaj opcje. za pomocą którego dokonujemy wyboru daty złożenia oferty/zamówienia.rozwijane menu określające sposób płatności. W walucie tej wyrażona będzie wersja oferty/zamówienia „do druku dla klienta” oraz związana z zamówieniem faktura. Odpowiednią datę wprowadzić należy przy użyciu systemowego kalendarza. • Projekt – menu dające możliwość przypisania konkretnego zamówienia do istniejącego w systemie projektu. Prowadzący (obowiązkowe) – rozwijana lista z użytkownikami systemu. Waluta dokumentu (obowiązkowe) . Temat oferty/zamówienia wyświetlany jest w historii kontrahenta/kontaktu. Do wyboru są tutaj opcje. • Kontrahent (obowiązkowe) – rozwijane menu umożliwiające określenie kontrahenta.rozwijane menu określające sposób dostawy. Aby znaleźć kontrahenta.rozwijana lista umożliwiająca wybranie globalnej waluty dla oferty/zamówienia. Odpowiednią datę wprowadzić należy przy użyciu systemowego kalendarza. • • • • Sposób dostawy . za pomocą którego dokonujemy wyboru daty sprzedaży. Kontakt – rozwijane menu. przyznanego kontrahentowi. Datę można także wpisać w pole • edycyjne używając klawiatury. który będzie drugą stroną w transakcji. Pole to pozwala systemowi na automatyczne nałożenie upustu. .

W takim przypadku należy zaznaczyć pole Produkt incydentalny. Istnieje także możliwość dodania nowego produktu do oferty/zamówienia nieznajdującego się w bazie danych systemu ITCube. Uwagi zamawiającego – pole edycyjne dające osobie wprowadzającej zamówienie do systemu możliwość dołączenia własnego komentarza. znajdujące się z lewej strony przycisku Dodaj. po zamknięciu okna z przeglądarką towarów należy kliknąć przycisk Dodaj. Zestawy. zwykła lista produktów bądź też lista poszerzona o opisy produktów oraz ich zdjęcia. Pozycje – sekcja umożliwiająca zdefiniowanie towarów. Odpowiedzią systemu na tą czynność będzie otwarcie przeglądarki produktów. • • • • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 148 . By tego dokonać należy zaznaczyć pole Separator grupy. Aby dodać produkty do oferty lub zamówienia należy kliknąć w przycisk . czego konsekwencją będzie dodanie produktów do koszyka z uwzględnionymi cenami domyślnym. W zależności od wyboru może to być tylko opis. natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). Szablony druków definiuje się wybierając opcję Handel->Słowniki->Szablony dokumentów sprzedaży. którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie. mogącego wnieść do rekordu ważne • • • Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. mogącego wnieść do rekordu ważne informacje. Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu. Następnie. dołączenia własnego komentarza. W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników. Szablon . Zawartość pola może zostać automatycznie wypełniona wartością związana z wybranym szablonem. Wskazane pozycje zostaną dodane do dokumentu sprzedaży na miejscu określonym w polu Numer. Stopka – Pole zawierające treść stopki dokumentu sprzedaży. Jeśli dodatkowo chcemy by grupy produktów posiadały własną sekcję podsumowania należy oddzielić je obiektem separatora.. Możliwość wstawiania produktów na konkretną pozycje pozwala grupować je w logicznie całości np. znajdujące się z lewej strony przycisku Dodaj. Zawartość pola może zostać automatycznie wypełniona wartością związana z wybranym szablonem. które mają znaleźć się w ofercie/zamówieniu. Opis – Pole zawierające treść dokumentu sprzedaży.rozwijana lista umożliwiająca wybranie formatu w którym wyświetlana będzie wersja „do druku”. które będą mogły przeglądać zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie).wystarczy w kolumnie ilość podać ile sztuk towaru ma trafić do zamówienia/oferty i kliknąć w towar. Uwagi realizatora – pole edycyjne dające osobie realizującej zamówienie do systemu możliwość informacje.• Dokumenty – pole pozwalające na związanie z ofertą/zamówieniem dowolnej ilości dokumentów zapisanych w systemie. z której bezpośrednio można dodawać produkty do zamówienia czy też oferty . Jeśli nie wpiszemy wartości w polu Numer produkt dodany zostanie na samym końcu aktualnej listy pozycji. System automatycznie wstawi produkt/usługę do pola Pozycje.

m.Bardzo pomocnym narzędziem jest podgląd zamówienia (tzw. Domyślna wartość wszystkich tych pól pobierana jest z formularza produktu z którym związana jest dana pozycja. WAŻNE: W przypadku gdy w użytkownik nie posiada prawa Ręczna edycja cen dla dokumentu sprzedaży nie będzie on mógł modyfikować ręcznie cen zaproponowanych przez system. Tak więc dostępne będą także pola bezpośrednio związane z fakturą. stawka podatku VAT (VAT). Obok pola Nazwa produktu dostępny jest także przycisk pozwalający na edycję rozszerzonych danych związanych z pozycją. WAŻNE: Tworzenie nowej oferty/zamówienia można rozpocząć także od wykorzystania . Pozostanie mu więc jedynie możliwość zmiany poziomu cenowego. jednostka miary (J. zawierających takie dane jak: numer porządkowy pozycji (Nr). iż cena wpisana w pole Cena sprzedaży podczas dodawania pozycji może różnić się od ceny wyświetlanej w cenniku. Cenę produktu wybiera się z rozwijanego menu klikając w przycisk .). na końcu każdego wiersza tabeli znajduje się przycisk zamówienia. ilość sprzedanego towaru lub cenę jednostkową produktu. W każdej chwili można zmienić ilość zamawianego towaru. cena zakupu (o ile użytkownik ma prawo do odczytu cen zakupu). wartość brutto pozycji zamówienia (Wartość brutto) oraz waluta w jakiej są podane wszystkie ceny. cena po której zdecydowaliśmy się sprzedać dany towar (Cena sprzed. WAŻNE: Mechanizm automatycznego obliczania upustów dla kontrahentów powoduje. WAŻNE: W przypadku gdy w produkcie przycisk Uwzględnij upust kontrahenta jest odznaczony system ITCube nie uwzględni upustu przyznanego kontrahentowi przy dodawaniu produktu do koszyka. upust którego udzielamy na daną pozycję (Upust). nazwa zamawianego produktu/usługi (Nazwa produktu).). cena katalogowa (Cena kat. dlatego też system przyznaje automatycznie upusty tylko gdy uprzednio wskazano kontrahenta związanego z ofertą/zamówieniem. Do dyspozycji mamy sześć cen zdefiniowanych podczas dodawania towaru. WAŻNE: Funkcjonowanie mechanizmu automatycznego obliczania upustów jest zależne od konkretnego kontrahenta. W przypadku zamówień aktywna jest także sekcja pozwalająca na wprowadzenie danych potrzebnych do wygenerowania faktury PROFORMA bądź faktury VAT. ilość faktycznie sprzedanego towaru (Ilość Zreal. ilość zamawianego produktu w ofercie (Ilość Oferta). Możemy także zdefiniować upust procentowy na konkretną pozycję zamówienia. kliknięcie którego spowoduje usunięcie pozycji istniejącego już rekordu jako punktu wyjścia. Umożliwia to polecenie Handel->Oferty->Dodaj ofertę/zamówienie/fakturę. Dane te to opis produktu jego skrócona nazwa oraz kod PKWiU.). Są to : @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 149 . Dodatkowo. wartość netto pozycji zamówienia (Wartość netto). Koszyk) prezentujący szczegółowy opis dodanych pozycji.).

• Temat (obowiązkowe) – pole służące wprowadzeniu tematu zamówienia. Jeśli płatność regulowana jest częściowo odnotować to możemy wybierając opcję Częściowo rozliczono podając równocześnie aktualny stan spłaty. Wartość pola Sprzedawca wypełniana jest automatycznie korzystając z wpisów skonfigurowanych w wybranym szablonie. Numer faktury który zostanie zaproponowany automatycznie przez system. Format autonumeracji jest analogiczny jak w przypadku ofert oraz zamówień (podany w pliku itcube. Sprzedawca/Nabywca/Odbiorca – Pola tekstowe zawierające dane teleadresowe strony sprzedającej oraz kupującej. Pole widoczne jest także na wydruku faktury.rozwijana lista umożliwiająca wybranie globalnej waluty dla zamówienia. W każdej chwili można zrezygnować z wprowadzania danej oferty/zamówienia poprzez wybranie opcji Anuluj.• Numer faktury – Pole to jest aktywne tylko w przypadku dokumentów o typie Faktura. Temat zamówienia wyświetlany jest w historii kontrahenta/kontaktu. Aby to uczynić należy wcisnąć przycisku Zapisz. Po otrzymaniu płatności możemy odnotować to wybierając wartość Rozliczono.rozwijana lista umożliwiająca określenie typu dodawanego rekordu. Do dyspozycji mamy następujące wartości: Zakup realizowany.ini – standardowy format to YYYY/MM/NR). • • • • • • Ostatnią czynnością po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól jest zapisanie rekordu w bazie systemu ITCube. Uwagi – pole dodatkowych informacji związanych z fakturą. za pomocą którego wprowadzić należy wszystkie parametry dokumentu zakupu. Dodawanie dokumentu zakupu Za definiowanie oraz wprowadzanie do systemu nowych zamówień zakupowych odpowiada polecenie Dodaj zakup dostępne z systemowego menu Handel. • Prowadzący (obowiązkowe) – rozwijana lista z użytkownikami systemu. z której należy wybrać osobę odpowiedzialną za dany zakup. Zakup zamknięty. • Waluta dokumentu (obowiązkowe) . Pole to w trybie podglądu służy także do informowania o historycznych zaległościach w regulacji płatności. Data rozliczenia – termin pełnego rozliczenia faktury. Wartości podajemy w dniach. Pola Nabywca oraz Odbiorca wypełniane są domyślnie danymi teleadresowymi kontrahenta wybranego odpowiednio w polu Kontrahent oraz Odbiorca. W walucie tej wyrażona będzie wersja zamówienia „do druku dla dostawcy”. Pole to w trybie podglądu służy także do informowania o zaległościach w regulacji płatności. znaleźć możemy następujące pola: • Typ (obowiązkowe) . @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 150 . Data wystawienia – Data wystawienia faktury Termin płatności – termin płatności za fakturę. W formularzu. Rozliczenie – dzięki polu rozliczenie możemy czuwać nad procesem płatności.

które wprowadzone zostały za pomocą polecenia Handel->Słowniki->Sposoby płatności. • Dokumenty – pole pozwalające na związanie z zamówieniem dowolnej ilości dokumentów zapisanych w systemie. W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był poprawny.• Sposób płatności .. Do wyboru są tutaj opcje. Do wyboru są tutaj opcje. Datę można także wpisać w pole edycyjne używając klawiatury. które mają znaleźć się w zamówieniu. Data złożenia (obowiązkowe) – pole. W takim przypadku należy pamiętać aby format daty był poprawny. • • • Uwagi zamawiającego – pole edycyjne dające możliwość dokładniejszego opisania zakupu. • Kontrahent (obowiązkowe) – rozwijane menu umożliwiające określenie kontrahenta. Odpowiedzią systemu na tą czynność będzie otwarcie przeglądarki produktów. Dzięki temu na karcie zlecenia serwisowego będą widoczne wszystkie zamówienia logicznie powiązane tym zleceniem.rozwijane menu określające sposób dostawy. • Zlecenie serwisowe – rozwijana lista umożliwiająca połączenie zamówienia ze zleceniem serwisowym. dostępnego po wciśnięciu przycisku . Następnie uwzględniającą prawa do dowiązywania. z którym będzie powiązane zamówienie należy kliknąć w ikonę system otworzy przeglądarkę kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent. iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania zamówienia.rozwijane menu określające sposób płatności. które wprowadzone zostały za pomocą polecenia Handel->Słowniki->Sposoby dostawy. • Projekt – menu dające możliwość przypisania konkretnego zamówienia do istniejącego w systemie projektu. który będzie drugą stroną w transakcji. Datę można także wpisać w pole edycyjne używając klawiatury. dostępnego po wciśnięciu przycisku .wystarczy w kolumnie ilość podać ile sztuk @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 151 • . z której bezpośrednio można dodawać produkty do zamówienia . Kontakt – rozwijane menu. za pomocą którego dokonujemy wyboru daty zakupu. • • Data zakupu (obowiązkowe) – pole. • Sposób dostawy . Aby znaleźć kontrahenta. za pomocą którego dokonujemy wyboru daty złożenia zamówienia. • Pozycje – sekcja umożliwiająca zdefiniowanie towarów. Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. za pomocą którego określić można osobę kontaktową właściwą dla firmy wybranej w polu Kontrahent. Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. WAŻNE: Dodając zamówienie zakupowe korzystając z polecenia Handel->Dodaj zakup lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. Uwagi realizatora – pole edycyjne dające możliwość dokładniejszego opisania zakupu. • Etap – menu dające możliwość przypisania konkretnego zamówienia do istniejącego w systemie etapu projektu. Aby dodać produkty do zamówienia należy kliknąć w przycisk . Odpowiednią datę wprowadzić należy przy użyciu systemowego kalendarza. Odpowiednią datę wprowadzić należy przy użyciu systemowego kalendarza.

. Obok pola Nazwa produktu dostępny jest także przycisk pozwalający na edycję rozszerzonych danych związanych z pozycją. W zależności od wyboru może to być tylko opis. zwykła lista produktów bądź też lista poszerzona o opisy produktów oraz ich zdjęcia. zawierających takie dane jak: numer porządkowy pozycji (Nr). cena katalogowa (Cena kat. W każdej chwili można zmienić ilość zamawianego towaru lub cenę jednostkową produktu. • Szablon . którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie. wartość brutto pozycji zamówienia (Wartość brutto) oraz waluta w jakiej są podane wszystkie ceny. ilość zamawianego produktu (Ilość Zam. stawka podatku VAT (VAT). upust który został nam udzielony (Upust). Zawartość pola może zostać automatycznie wypełniona wartością związana z wybranym szablonem.). po zamknięciu okna z przeglądarką towarów należy kliknąć przycisk Dodaj.). Szablony druków definiuje się wybierając opcję Handel->Słowniki->Szablony dokumentów zakupu. Istnieje także możliwość dodania nowej pozycji do zamówienia która nie jest związana ze znajdującym się w bazie danych produktem. znajdujące się pod napisem Pozycje oraz kliknąć w przycisk Dodaj. W takim przypadku należy zaznaczyć pole Nowy. kliknięcie którego spowoduje usunięcie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 152 . na końcu każdego wiersza tabeli znajduje się przycisk pozycji zamówienia. Zawartość pola może zostać automatycznie wypełniona wartością związana z wybranym szablonem.m. Jeśli nie wpiszemy wartości w polu Numer produkt dodany zostanie na samym końcu aktualnej listy pozycji. czego konsekwencją będzie dodanie produktów do koszyka z uwzględnionymi cenami zakupu. jednostka miary (J. nazwa zamawianego produktu/usługi (Nazwa produktu). Wskazane pozycje zostaną dodane do dokumentu zakupu na miejscu określonym w polu Numer. Dane te to opis produktu jego skrócona nazwa oraz kod PKWiU. które będą mogły przeglądać zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). Koszyk) prezentujący szczegółowy opis dodanych pozycji.). • Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu. Bardzo pomocnym narzędziem jest podgląd zamówienia (tzw. Domyślna wartość wszystkich tych pól pobierana jest z formularza produktu z którym związana jest dana pozycja.). • Stopka – Pole zawierające treść stopki dokumentu zakupu. Następnie. • Opis – Pole zawierające opis dokumentu zakupu. ilość do tej pory zrealizowana/otrzymana (Ilość Zreal. Dodatkowo.towaru ma trafić do dokumentu i kliknąć w towar. Zestawy. faktyczna cena sprzedaży (Cena netto). . W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników.rozwijana lista umożliwiająca wybranie formatu w którym wyświetlana będzie wersja „do druku”. Możliwość wstawiania produktów na konkretną pozycje pozwala grupować je w logicznie całości np. wartość netto pozycji zamówienia (Wartość netto). natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). System automatycznie wstawi produkt/usługę do pola Pozycje.

. aktualizować oferty. Uwagi – pole dodatkowych informacji związanych z fakturą... WAŻNE: W przypadku gdy w użytkownik nie posiada prawa Ręczna edycja cen dla dokumentu sprzedaży/zakupu nie będzie on mógł modyfikować ręcznie cen zaproponowanych przez system. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym zamówieniem/ofertą). za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów o którą nam chodzi. • Rozliczenie – dzięki polu rozliczenie możemy czuwać nad procesem płatności. Aby to uczynić należy wcisnąć przycisku Zapisz. Można posłużyć się rozwijanym menu. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Po uregulowaniu płatności możemy odnotować to wybierając wartość Rozliczono. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj ofertami/zamówieniami/fakturami składa się z dwóch okien. Data rozliczenia – termin pełnego rozliczenia faktury. Wartości podajemy w dniach. służące do: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 153 . Zarządzanie dokumentami sprzedaży Posiadający odpowiednie uprawnienia użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może przeglądać wszystkie wprowadzone do systemu oferty lub zamówienia/faktury. Do zarządzania ofertami i zamówieniami służą polecenia: Handel->Oferty. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Handel->zamówienia oraz Handel->faktury. • • • • Data wystawienia – Data wystawienia faktury Termin płatności – termin płatności za fakturę.WAŻNE: Tworzenie nowego dokumentu zakupu można rozpocząć także od wykorzystania istniejącego już rekordu jako punktu wyjścia. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. W przypadku zamówienia zakupowego jest to dokument obcy – istniejący w zewnętrznym systemie dostawcy. Ostatnią sekcją jest opis faktury związanej z zamówieniem. Umożliwia to polecenie Handel->Zakupy->Dodaj zamówienie. każda partia grupuje dziesięć rekordów. W każdej chwili można zrezygnować z wprowadzania danego zamówienia poprzez wybranie opcji Anuluj. Dostępne pola to : • Numer faktury – jako iż zamówienie zakupowe nie jest związane z fakturą zapisaną w bazie systemu ITCube pole to jest nieaktywne. Jeśli płatność regulowana jest częściowo odnotować to możemy wybierając opcję Częściowo rozliczono podając równocześnie aktualny stan spłaty. zmieniać typ rekordu (płynne przechodzenie z oferty do zamówienia i z zamówienia do faktury) a także odnotować płatności. Po wybraniu jednej z tych opcji system otworzy formularz Zarządzaj ofertami/zamówieniami/fakturami. Ostatnią czynnością po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól jest zapisanie rekordu w bazie systemu ITCube.

Okno składa się z siedmiu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. • kolumna Prowadzący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. których prowadzącym jest Jan Kowalski. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Dodatkowo w przypadku ofert oraz faktur użytkownik może doprecyzować wybór poprzez wskazanie odpowiednio . Zamówienia realizowane. skoku do partii rekordów. Możliwe jest także zawężenie do rekordów zawierających w swoich pozycjach produkt o konkretnej nazwie. wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich ofert/zamówień. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. faza oferty/zamówienia. WAŻNE: Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi zaawansowanych (o których mowa poniżej).• • • • skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści dokumentu sprzedaży. który jest opiekunem danej sprzedaży. WAŻNE: Na dole formularza ofertami/zamówieniami/fakturami znajdują się cztery przyciski: Oferty. kontrahent któremu zamierzamy sprzedać konkretny produkt bądź usługę. aby znaleźć zamówienia. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. aby znaleźć zamówienie. W oknie tym znajdują się również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego zamówienia za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. usunięcie danego rekordu (opcja dostępna tylko dla administratora systemu) a także dodania gwarancji (opcja dostępna tylko w przypadku zamówień). które przyjął Jan Kowalski. Tak więc. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 154 . aktualizowanie oferty. Służą one do przeszukiwania bazy danych pod względem typu dokumentu sprzedaży. których opiekunem jest Jan Kowalski. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Zamówienia zamknięte oraz Faktury.kodzie lub opisie.etapu rozliczenia faktury oraz fazy oferty. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. edycji zamówienia. numer zamówienia oraz faktury czy też data złożenia oraz realizacji zamówienia. która poprzedza właśnie przeglądaną. wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Prowadzący frazę „Jan Kowalski”. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego. edycji bądź usunięcia danych. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. który wprowadził do systemu dany rekord. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. skoku do partii rekordów. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Tak więc. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.

Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Temat. Tak więc. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć rekord dotyczący zamówienia. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. według ich daty sprzedaży. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących zamówień. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordu poświęconego zamówieniu posiadającemu numer „2004/04/01234”. zamówienia bądź faktury. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. kolumna Numer – w zależności od typu przeszukiwanych rekordów pole to zawiera unikalny numer oferty. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zamówień. Zarządzanie dokumentami zakupu Posiadający odpowiednie uprawnienia użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może przeglądać wszystkie wprowadzone do systemu zamówienia zakupowe. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców.• kolumna Data sprzedaży – zawiera informację o dacie sprzedaży związanej z konkretnym rekordem. aby znaleźć rekordy dotyczące zamówień złożonych przez firmę „Coca Cola” wystarczy wpisać tą nazwę w pole Kontrahent. które otrzymało numer „2004/04/01234” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nr zam. Tak więc. ciąg „2004/04/01234” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. z którym związana jest określona sprzedaż. Do zarządzania ofertami zamówieniami służy polecenia: Handel->Zakupy. Do. Do tego celu służą dwa pola Od. który jest integralną częścią systemu ITCube. Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz • • • wyszukiwania danych po dowolnym polu dokumentu sprzedaży. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie pól Od. Do w kolumnie Data sprzedaży. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 155 .

Można posłużyć się rozwijanym menu.Wyszukiwanie danych Formularz Zakupy składa się z dwóch okien. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. usunięcie danego rekordu (opcja dostępna tylko dla administratora systemu) a także dodanie nowego rekordu na bazie istniejącego już w bazie. skoku do partii rekordów. które złożył Jan Kowalski. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. druk dokumentu. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 156 . który wprowadził do systemu dany rekord. numer zamówienia czy też data złożenia zamówienia. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Okno składa się z siedmiu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. • • • • WAŻNE: Na dole formularza Zakupy znajdują się dwa przyciski: Zakupy realizowane. kontrahent będący dostawcą.. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Służą one do przeszukiwania bazy danych pod względem typu dokumentu zakupu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. która poprzedza właśnie przeglądaną. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Zakupy zamknięte. skoku do partii rekordów. każda partia grupuje dziesięć rekordów. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści dokumentu zakupu. aby znaleźć zamówienie. edycja zamówienia. WAŻNE: Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi zaawansowanych (o których mowa poniżej).kodzie lub opisie. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym zamówieniem/ofertą). Dodatkowo użytkownik może doprecyzować wybór poprzez wskazanie stanu rozliczenia faktury zewnętrznej. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. edycji bądź usunięcia danych. Tak więc. W oknie tym znajdują się również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego zamówienia za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów o którą nam chodzi. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. Możliwe jest także zawężenie do rekordów zawierających w swoich pozycjach produkt o konkretnej nazwie.

Do. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz • • • • wyszukiwania danych po dowolnym polu dokumentu zakupu. W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. ciąg „2004/04/01234” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. które otrzymało numer „2004/04/01234” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nr zam. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć zamówienia. z którym związana jest określony zakup. W nagłówku wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Prowadzący frazę „Jan Kowalski”. Do tego celu służą dwa pola Od. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 157 . Do w kolumnie Data zakupu. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. który jest integralną częścią systemu ITCube. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zamówień. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Temat. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących zamówień. Tak więc. aby znaleźć rekord dotyczący zamówienia. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. który jest opiekunem danego zakupu. Tak więc. Tak więc. kolumna Numer – pole to zawiera unikalny numer zamówienia. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. wyświetlenie rekordu poświęconego zamówieniu posiadającemu numer „2004/04/01234”. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie pól Od. według ich daty zakupu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zamówień. kolumna Data zakupu – zawiera informację o dacie zakupu związanej z konkretnym rekordem. W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wzorców. (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. których opiekunem jest Jan Kowalski.• kolumna Prowadzący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. aby znaleźć rekordy dotyczące zamówień złożonych w firmie „Coca Cola” wystarczy wpisać tą nazwę w pole Kontrahent. których prowadzącym jest Jan Kowalski.

Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Operacje na dokumentach handlowych W pierwszej od lewej kolumnie przeglądarki dokumentów handlowych. Aby @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 158 . Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści dokumentu handlowego. który wypełnić należało podczas wprowadzania danych nowego rekordu (Handel->Dodaj ofertę/zamówienie/fakturę/zakup). w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje na temat dokumentu handlowego wprowadzone przez użytkownika systemu.Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. zarejestrowanie dokumentu sprzedaży w zewnętrznym systemie handlowym a Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu zamówienia znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Za pomocą tego formularza uprawniony użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranego rekordu i może dowolnie je zmodyfikować. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. znajduje się przycisk . mailem/faksem. druk i wysłanie dokumentu handlowego także dodanie związanej gwarancji. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat zamówienia którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. usunięcie rekordu (opcja dostępna tylko dla administratora). Edycja zamówienia/oferty Każdy dokument handlowy zapisany w bazie danych można w każdej chwili zmodyfikować. edycja dokumentu handlowego.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 159 . Aby utworzyć nowy dokument handlowy na bazie zapisanego w bazie rekordu należy z menu kontekstowego związanego z tym rekordem wybrać opcję Dodaj nową ofertę/Dodaj nowe zamówienie/Dodaj nową fakturę/Dodaj nowy zakup. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj spowoduje. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Dodatkowo w polu treść znajdzie się specjalnie przygotowany dokument handlowy oraz mechanizmy pozwalające na wydruk związanych z kontrahentem/osobą kontaktową etykiet. faksem lub listem Każdy dokument handlowy zapisany w bazie danych można w każdej chwili wysłać mailem lub faksem. Informacja o wszystkich dokumentach powstałych z danego rekordu (czyli logicznie związanych) jest dostępna na podglądzie dokumentu w sekcji Dokumenty powiązane. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. w którym znajdzie się wstępnie przygotowany formularz dodawania odpowiedniego dokumentu handlowego. który wypełnić należało podczas wysyłania listu (Mail/Faks->Wyślij list). Po wybraniu opcji Wyślij listem z menu kontekstowego faktury system ITCube otworzy oddzielne okno. Drukowanie dokumentu handlowego Każde zamówienie/ofertę zapisaną w bazie danych można w każdej chwili wydrukować. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. Dodatkowo w polu treść znajdzie się specjalnie przygotowany dokument handlowy. Dodatkowo każdy rekord który powstał na bazie innego dokumentu będzie miał taką informacje odnotowaną w polu Dokument bazowy. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Wyślij zamówienie/ofertę mailem (faksem). Wysyłanie dokumentu handlowego mailem. który wypełnić należało podczas wysyłania maila lub faksu (Mail/Faks->Wyślij email/faks). Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. które w dużym stopniu przypominają te już zapisane. Dodanie nowego dokumentu handlowego Każdy dokument handlowy zapisany w bazie danych można wykorzystać jako „punkt wyjścia” dla nowego rekordu. okno. Dzięki temu bardzo łatwo i szybko można dodawać oferty lub zamówienia.zmiany zostały zapisane. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji porządkowego wspomnianej rekordu operacji i wybrać opcję Drukuj otworzy system ITCube oddzielne znajdujący się obok numeru Po wykonaniu wyżej się w którym znajdzie ofertę/zamówienie. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Co ważne system będzie pamiętał fakt iż nowo dodany rekord powstał na bazie istniejącego w bazie. W przypadku dokumentów handlowych o statusie Faktura dodatkowo istnieje możliwość odnotowania wysłania dokumentu listem. przygotowany wydruk oferty / zamówienia dla klienta końcowego bądź dostawcy.

CDN Opt!ma. Więcej na temat dodawania gwarancji można znaleźć w sekcji poświęconej dodawaniu gwarancji. Symfonia Premium/FORTE zamówienie z systemu ITCube pojawia się w systemie handlowym jako Zamówienie Obce. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji wspomnianej operacji system ITCube otworzy znajdujący się obok numeru porządkowego oddzielne okno. Analogicznie wygląda sytuacja gdy zależy nam na anulowaniu zamówienia sprzedażowego. Zamówienie. Aby poprawnie zarejestrować zamówienie w systemie handlowym musi ono zawierać tylko te produkty. Fakturę może anulować jedynie administrator lub osoba mająca uprawnienie do edycji faktur. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. W takim przypadku zamówienie zostanie przekształcone na ofertę. które znajdują się także w systemie (nie dotyczy to systemów Symfonia Premium/FORTE). Innymi słowy następuje „wycofanie” statusu dokumentu sprzedaży z wartości Faktura do statusu Zamówienie.Drukowanie faktury dla klienta Dla dokumentu sprzedaży można wydrukować fakturę PROFORMA (w przypadku rekordów o typie Zamówienie) bądź Fakturę VAT (w przypadku rekordów o typie Faktura). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 160 . Symfonia Premium. Po wykonaniu wyżej przygotowany wydruk faktury. błąd na fakturze możliwe jest jej anulowanie. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Anulowanie faktury sprzedaży W przypadku gdy wykryliśmy np. Dodawanie gwarancji W dowolnym momencie do zamówienia sprzedażowego można dodać gwarancję. które trafia do systemu CDN Opt!ma jest widoczne jako Rezerwacja Odbiorcy lub faktura proforma. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Zarejestrowanie dokumentu sprzedaży w zewnętrznym systemie handlowym W przypadku aktywowanego moduł INTEGRATOR mamy możliwość zarejestrowania zamówienia sprzedażowego w programie handlowym np. WF-MAG. nie powodujące jednak usunięcia całego rekordu zamówienia. W przypadku systemu WF-MAG. Aby anulować fakturę należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Anuluj fakturę. Symfonia FORTE. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube nada rekordowi typ Zamówienie oraz „zwolni” numer faktury. w którym znajdzie się rekordu i wybrać opcję Drukuj fakturę bądź Drukuj fakturę PROFORMA.

z którym będzie powiązane zadanie należy kliknąć w ikonę system otworzy przeglądarkę kontrahentów znajdującą się obok pola Kontrahent. w której wyrażone zostaną wartości w polach Przychód/Koszt. rejestracji) (obowiązkowe) – pola. Temat przychodu/kosztu wyświetlany jest w historii kontrahenta/kontaktu. Odnotowanie przychodu/kosztu możliwe jest dzięki poleceniu Handel->Odnotuj przychód/koszt z menu systemowego.rozwijane menu. • Dokumenty – pole pozwalające na związanie z ofertą/zamówieniem dowolnej ilości dokumentów zapisanych w systemie. Kontrahent – firma. z którym związany jest przychód/koszt. Kontakt – osoba kontaktowa reprezentująca wybranego powyżej kontrahenta. które będą mogły przeglądać zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 161 • . W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników. • Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu. z którą związany jest ponoszony przychód/koszt. w którym wybrać należy nazwę projektu. • Etap projektu . w którym wybrać należy etap projektu. Na formularz Odnotuj przychód/koszt składają się następujące pola: • Temat (obowiązkowe) – pole służące wprowadzeniu tematu przychodu lub kosztu. • Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. w które należy wpisać konkretne kwoty przychodu oraz kosztu. • Data (realizacji. • • • • • Przychód/Koszt – pola. • Pracownik (obowiązkowe) – rozwijana lista z użytkownikami systemu. Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. za pomocą którego będzie można dodać przychód lub koszt. • Projekt – rozwijane menu. Po wybraniu w/w opcji system otworzy nowy formularz. z której należy wybrać osobę. WAŻNE: Dodając przychód/koszt korzystając z polecenia Handel->Odnotuj przychód/koszt lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta.Odnotowywanie przychodu/kosztu W wielu przypadkach nie zależy nam na definiowaniu zamówienia oraz jego realizacji a jedynie na odnotowaniu konkretnej kwoty stanowiącej nasz przychód bądź koszt. który przywołać można klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola Data realizacji/Data rejestracji lub wprowadzić z klawiatury pamiętając o poprawności formatu daty. iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania przychodu/kosztu. Opis – pole edycyjne służące wpisaniu szerszego objaśnienia wprowadzanego rekordu. z którym związany jest przychód/koszt. Aby znaleźć kontrahenta. której dotyczy wprowadzany przychód/koszt. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. z którym związany jest dodawany przychód/koszt. Sposób płatności/Sposób dostawy – dodatkowe parametry opisujące przychód/koszt. Waluta – waluta. za pomocą których określić należy odpowiednio datę poniesienia kosztu bądź przychodu oraz datę odnotowania tego faktu w systemie. Następnie uwzględniającą prawa do dowiązywania.

która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Po wypełnieniu wyżej opisanych pól pozostaje tylko wciśnięcie przycisku Zapisz. edycji bądź usunięcia danych. skoku do partii rekordów. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. którego dotyczy dany przychód/koszt oraz daty rejestracji i realizacji rekordu. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. . Podgląd / Modyfikacja odnotowanych przychodów/kosztów Przeglądu wszystkich rekordów zawierających wybierając z opisy menu wprowadzonych systemowego do opcję systemu Handelprzychodów/kosztów >Przychody/koszty. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. dokonujemy Wyszukiwanie danych I tak po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich przychodów/kosztów. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. która poprzedza właśnie przeglądaną. kontrahent.na wybranej grupie). Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Można posłużyć się rozwijanym menu. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego przychód/koszt za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. skoku do partii rekordów. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. o którą nam chodzi. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. które umieszczone zostały w systemie ITCube. pełnej edycji (o ile koszt nie został już zaakceptowany. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. bądź odrzucony) oraz usunięcia rekordu z @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 162 . natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). a także co niezwykle ważne – przycisk akcji bazy. którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria.

• • kolumna Data rejestracji – zawiera informację o dacie rejestracji danego przychodu/kosztu w systemie. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych przychodu/kosztu którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . kolumna Kontrahent . Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. aby znaleźć rekordy dotyczące przychodów/kosztów związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy w polu Kontrahent wpisać „Coca Cola”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. edycja zapisanych tam danych oraz usunięcie rekordu. znajduje się także przycisk akcji. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu kosztu znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. które sama wprowadziła do systemu. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.zawiera nazwę kontrahenta. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji na temat przychodu/kosztu. który powiązany jest z danym przychodem/kosztem. kolumna Data realizacji – zawiera informację o faktycznej dacie realizacji danego przychodu/kosztu. że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do rekordów opisujących przychody/koszty. Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej. który wybrać będzie mógł dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu. Wyjątkiem jest tutaj administrator systemu. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych przychodom/kosztom powiązanym z danym kontrahentem.• kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. • WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 163 . Tak więc.

Jeśli chcemy poszerzyć ją o wszystkie plany dodane kiedykolwiek do bazy danych zaznaczmy opcję Pobierz nieaktywne. Na liście rozwijanej domyślnie widoczne są tylko plany aktywne. a następnie za pomocą formularza Dane dotyczące przychodu/kosztu wprowadzić niezbędne poprawki. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. Tworzenie/Modyfikacja planów sprzedaży możliwe jest dzięki poleceniu Handel->Plany sprzedaży->Definiuj plany sprzedaży. Aby zmiany zostały zapisane. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia może w każdej chwili zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie opisującym przychód/koszt. Definiowanie planu w dużym skrócie polega na określeniu zakresu czasowego oraz wyników finansowych które w tym okresie powinni osiągnąć poszczególni pracownicy (ewentualnie cały zespół). W sekcji Dodaj/Edytuj plan sprzedaży dokonujemy decyzji czy chcemy dodać nowy plan czy tez zmodyfikować już istniejący. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Plany sprzedażowe System ITCube umożliwia definiowanie oraz późniejszą analizę planów sprzedażowych. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Sekcja Dane dotyczące planu sprzedaży opisuje w szczegółach parametry dodawanego/edytowanego planu. Po wybraniu powyższego polecenia otworzony zostanie formularz zawierający dwie sekcje. Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Analiza planów sprzedażowych w zależności od uprawnień sprowadza się do kontroli realizacji planów przez innych pracowników bądź wglądu tylko i wyłącznie w plany dotyczące nas bezpośrednio.WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . W pierwszym przypadku pozostawiamy w polu Plan sprzedaży wartość domyślną Dodaj nowy plan sprzedaży. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. W przeciwnym wypadku z listy rozwijanej wybieramy plan który chcemy zmodyfikować. Zawiera ona następujące pola: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 164 . a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy.

Co ważne nie jest konieczne podawanie limitów dla wszystkich pracowników. Dodatkowo możemy zawęzić analizę do wybranego typu dokumentu sprzedażowego (np. Po dodaniu nowego planu możemy już używać narzędzi analizujących stopień jego realizacji. Plan sprzedaży dotyczyć będzie tylko tych pracowników którzy zostali zaznaczeniu w pierwszej kolumnie. Dzięki temu w raportach pomijane będą plany których analiza nas już nie interesuje. w które wprowadzić należy zakres czasowy. które pozwala zawęzić definiowany plan tylko do sprzedaży produktów z podanych kategorii. natomiast te które dotyczą odległej przeszłości warto oznaczyć jako nieaktywne.• • Temat – pole. Aktywny/Nieaktywny – pole. Jej kliknięcie wpisze w to pole sumę wszystkich zdefiniowanych dla użytkowników limitów. • • • • • • Po wypełnieniu wszystkich pól zapisujemy zmiany naciskając przycisk Zapisz. Globalny limit – pole. Użytkownik/Limit – lista pól pozwalająca zdefiniować dla każdego użytkownika limit. Jest on dostępny tylko i wyłącznie dla użytkowników posiadających prawo Generowanie planów sprzedażowych. Limit w zależności od poprzedniego pola rozumiany może być jako przychód bądź zysk i jest wyrażony w walucie systemowej. w które wprowadzić należy zakres krótki opis definiowanego rekordu. Data – pola. Jeśli jednak tak jest możemy skorzystać z ikony która została umieszczona obok tego pola. Co ważne dostępne są tylko te plany. Analizę całościową udostępnia nam raport dostępny wywoływany poprzez Handel->Plany sprzedaży->Raportuj plany sprzedaży. Pierwsze analizujące plany całościowo – czyli wszystkich pracowników. Po wybraniu tej opcji musimy dokonać wybory który z aktywnych planów sprzedażowych chcemy poddać analizie. którego dotyczyć będzie plan sprzedaży. Kategorie produktów – pole. Przytrzymując klawisz CTRL możemy zaznaczyć dowolną ilość kategorii. Drugie ograniczające się do aktualnie zalogowanego użytkownika – tak by mógł on śledzić tylko swoje postępu w ramach zdefiniowanych planów. Po wybraniu tej opcji pracownik zobaczy swój @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 165 . Raportowanie – pole wielokrotnego wyboru zawierające grupy użytkowników. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. które będą mogły dodawany/edytowany plan sprzedaży poddawać analizie. Po wyborze planu otrzymamy raport prezentujący stopień realizacji planu dla wszystkich uczestników. Typ limitu – pole definiujące czy kwoty które będziemy podawać jako limity dla poszczególnych pracowników mają być rozumiane przez system jako definicja ilości produktów. Dostępne są dwa podstawowe narzędzia. które określa czy dany plan będzie widoczny w narzędziach analizujących plany sprzedaży czy nie. Nie musi on być równy sumie poszczególnym limitów. Analizę prywatną umożliwia raport umieszczony na pulpicie głównym użytkownika w sekcji Pulpit Managera->Raporty->Prywatne plany sprzedaży. które opisuje limit dla wszystkich pracowników którym przypisano limity. Co do zasady plany które dotyczą bieżącej sprzedaży powinny być więc aktywne. Dodatkowo w sposób graficzny zaprezentowany zostanie podział przychodu/zysku ze względu na kategorie produktowe związane z planem. tylko faktury). wygenerowanego przychodu czy też samego zysku. do których przypisano nam prawo raportowania.

Dane. względem której dokonywane są obliczenia. iż nie określiliśmy zakresu czasowego system wykorzysta wszystkie znajdujące się w systemie rekordy dotyczące sprzedaży. Okno Dane dotyczące ofert/zamówień uwzględnionych w analizie pozwala na określenie analizowanej wartości oraz sposobu w jaki system prezentować będzie wynik analizy/statystyki. Raporty>Sprzedaż->Ranking zysku. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. I tak jeśli w poprzednim przykładzie interesowała by nas sprzedaż naszych produktów tylko w regionie małopolskim. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczeń statystycznych. który wywołać należy klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. Po wybraniu opcji Analiza zysku system otworzy formularz składający się z trzech okien. Po wybraniu polecenia Raporty->Sprzedaż system ITCube otworzy nowe menu. Raporty sprzedaży – Analiza zysku Tworzenie statystyk/analiz generowanego zysku dla wybranych kontrahentów jak i grup kontrahentów jest możliwe dzięki poleceniom Raporty->Sprzedaż->Analiza zysku. Ranking zysku oraz Lejek sprzedaży. Jeśli wybierze się lub wpisze jakąkolwiek wartość w dowolnym polu daje się systemowi znak. wybrać należy również opcję małopolskie z rozwijanego menu w polu Region.postęp w realizacji planów w których uczestniczy. Jak już wspomniano formularz Analiza generowanego zysku składa się z trzech okien. Co ważne będzie on widział tylko te plany do których przypisano mu prawo raportowania. Po wciśnięciu przycisku Generuj otrzymamy analogiczny wykres. Na takie samej zasadzie (wypełniając kolejne pola) możemy konstruować coraz bardziej szczegółowe zapytania do naszej analizy także z uwzględnieniem projektów (okno Dane dotyczące projektów nadrzędnych). która ma zostać wzięta pod uwagę. iż wartość ta ma zostać pominięta podczas tworzenia podsumowania statystycznego. według których mają być one tworzone wybiera się w poszczególnych polach. które zawiera następujące opcje: Analiza zysku. po kliknięciu przycisku Generuj znajdującego się na dole formularza otrzymamy wykres prezentujący zysk z zamówień zrealizowanych w naszym przedsiębiorstwie z rozbiciem na poszczególne dni. Jako. jednakże tym razem system uwzględni tylko rekordy powiązane z kontrahentami z regionu małopolskiego. Natomiast gdy pole pozostawimy niewypełnione jest to wskazówka. Okno Dane dotyczące profilu kontrahenta zawiera pola pozwalające na zawężenie grupy kontrahentów. WAŻNE: System ITCube może dokonać obliczeń statystycznych biorąc pod uwagę wiele różnych kombinacji danych. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 166 . I tak w pierwszym z nich (Dane dotyczące ofert/zamówień uwzględnionych w analizie) znajdują się następujące pola: • Data od/do – pola. iż jest to istotna wartość. I tak przykładowo: zaznaczając w polu Prezentacja wartość Analiza generowanego zysku dla grupy kontrahentów (ujęcie dniowe) i pomijając wszystkie pozostałe pola.

• Wzorzec – rozwijana lista. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Do wyboru mamy następujące wartości: • Ujęcie dniowe sposób prezentacji graficznej przedstawiający wykres zysku generowanego przez grupę kontrahentów określoną w oknie Dane dotyczące profilu kontrahenta z rozbiciem na poszczególne dni. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 167 znajdujący się po lewej stronie . Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. Wybranie tej opcji spowoduje. Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. których koordynatorem jest wskazana osoba. iż system ITCube przeprowadzi obliczenia statystyczne zysku tylko i wyłącznie dla sprzedaży oraz kosztów wygenerowanych dla wybranego użytkownika. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie analizy zysku związanej z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. które pozwala na wybór sposobu prezentacji efektów obliczeń statystycznych. których właścicielem jest wskazana osoba. które wyrażają zysk we wskazanej walucie. którego będzie dotyczyć analiza zysku. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. z którym związany jest dany przychód/koszt. z którego wybrać należy wartość poddaną późniejszej analizie statystycznej. który wywołać należy klikając w przycisk pola. Dostępne są następujące wartości: • • • • • • Zysk z zamówień realizowanych Zysk z zamówień zamkniętych Zysk z faktur Zysk z zamówień/faktur Zysk z przychodów/kosztów Zysk ze sprzedaży – opcja ta umożliwia wygenerowanie podsumowania statystycznego dotyczącego wszystkich powyższych typów. System wygeneruje analizę zysku dotyczącą wszystkich sprzedaży. których dotyczy zysk. • • • • Prezentacja (obowiązkowe) – rozwijane menu. • Ujęcie miesięczne .rozwijana lista umożliwiająca wybranie użytkownika systemu. który jest prowadzącym daną sprzedaż lub pracownika. System wygeneruje analizę zysku związaną z projektami. Analiza (obowiązkowe) – rozwijane menu.sposób prezentacji graficznej przedstawiający wykres zysku generowanego przez grupę kontrahentów określoną w oknie Dane dotyczące profilu kontrahenta z rozbiciem na poszczególne miesiące. z której można wybrać projekt wzorcowy.• Pracownik . Waluta (obowiązkowe) – opcja pozwalająca na wybór z bazy danych tylko tych rekordów. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. przychodów/kosztów związanych z projektami.

którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie analizy zysku powiązanej ze wskazanym projektem. .pole umożliwiające wprowadzenie nazwy kontrahenta. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. • Właściciel kontrahenta . za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. znajdujący się po @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 168 . • Branża – rozwijane menu.rozwijane menu. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. • Potencjał . Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. • Państwo – rozwijane menu. • Region . za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta.rozwijane menu. • Grupa – rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy status kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. Ostatnia część formularza (Dane dotyczące profilu kontrahenta) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na kontrahenta. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. • Status – rozwijane menu. do) – pola.rozwijane menu.• Projekt - rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Miasto – pole edycyjne. • Data pozyskania (od. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie analizy zysku powiązanej ze wskazanym etapem projektu. I tak znajdują się tu następujące pola: • Kontrahent . którego ma dotyczyć podsumowanie statystyczne.

I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Wybranie tej opcji spowoduje. który jest prowadzącym daną sprzedaż lub pracownika. który wywołać należy klikając w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. które wyrażają zysk we wskazanej walucie. • Ilość wyników (obowiązkowe) – rozwijane menu. • Waluta (obowiązkowe) – opcja pozwalająca na wybór z bazy danych tylko tych rekordów. Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. za pomocą którego ustalić można ile pól wyników ma zostać wyświetlone jednocześnie w tabeli z podsumowaniem statystycznym. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. Pracownik . Datę wprowadza się za pomocą systemowego @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 169 .Rankingi zysku Kolejnym narzędziem statystycznym w systemie ITCube analizującym zysk jest Ranking zysku. iż system ITCube przeprowadzi obliczenia statystyczne zysku tylko i wyłącznie dla sprzedaży oraz kosztów wygenerowanych dla wybranego użytkownika.Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczenia statystycznego. Do wyboru są tutaj opcje: Malejąco (wyniki w kolumnie Generowany zysk posegregowane będą od najniższej do najwyższej) oraz Rosnąco (wyniki w kolumnie Generowany zysk posegregowane będą od najwyższej do najniższej). których dotyczy zysk. • Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu.rozwijana lista umożliwiająca wybranie użytkownika systemu. • Analiza (obowiązkowe) – rozwijane menu. I tak w pierwszym znajdują się następujące pola: • Data od/do – pole.rozwijane menu. Służy on porównaniom grup kontrahentów pod względem wartości wygenerowanego zysku. • Uporządkuj (obowiązkowe) . Dostępne są następujące wartości: • • • • • • Zysk z zamówień realizowanych Zysk z zamówień zamkniętych Zysk z faktur Zysk z zamówień/faktur Zysk z przychodów/kosztów Zysk ze sprzedaży – opcja ta umożliwia wygenerowanie podsumowania statystycznego dotyczącego wszystkich powyższych typów. z którego wybrać można w jaki sposób mają być prezentowane wartości w tabeli z podsumowaniem statystycznym. co uczynić można klikając przycisk Generuj. Raporty sprzedaży . z którego wybrać należy wartość poddaną późniejszej analizie statystycznej. którego będzie dotyczyć ranking zysku. Tak samo jak w przypadku Statystyki zysku formularz Ranking generowanego zysku składa się z trzech okien. z którym związany jest dany przychód/koszt.

kalendarza. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu zysku powiązanego ze wskazanym etapem projektu. z której można wybrać projekt wzorcowy. Druga część formularza zawiera pola służące zdefiniowaniu parametrów grupowania kontrahentów. I tak znajdują się tu następujące pola: • Grupa – rozwijane menu. System wygeneruje ranking zysku dotyczący wszystkich sprzedaży. Wzorzec – rozwijana lista. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. • Branża – rozwijane menu. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. • znajdujący się po lewej stronie Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie rankingu zysku związanego z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. • Status – rozwijane menu. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu zysku powiązanego ze wskazanym projektem. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. których właścicielem jest wskazana osoba. za pomocą którego określamy status kontrahenta. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Region . którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. przychodów/kosztów związanych z projektami. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy.rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. który wywołać należy klikając w przycisk pola. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. których koordynatorem jest wskazana osoba. • Państwo – rozwijane menu. Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. • Miasto – pole edycyjne. którego dotyczyć ma • • • podsumowanie statystyczne. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 170 . za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. System wygeneruje ranking zysku związany z projektami.

rozliczenie czy wysłanie/druk wezwania do zapłaty. Dla każdej faktury podana zostaje : • • • • • • • Data wystawienia Numer faktury Nabywca Termin płatności Liczba dni spóźnienia Suma którą dotąd zapłacono Suma która została do uregulowania Na każdym z wyświetlonych dokumentów sprzedaży użytkownik może wykonać związaną z nim akcję. do) – pola. co uczynić można klikając przycisk Generuj. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. który spełnia warunki żądane w oknie Dane dotyczące parametrów grupowania. Raporty sprzedaży – Statystyka ofert Ostatnim narzędziem statystycznym w systemie ITCube analizującym sprzedaż jest Statystyka ofert. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. w które wprowadzić należy zakres czasowy obliczenia statystycznego. znajdujący się po • • Właściciel kontrahenta . Aby to porównanie było jeszcze łatwiejsze. system uporządkuje w tabeli wszystkie rekordy pod względem wysokości generowanego zysku. Tak samo jak w przypadku Statystyki czy Rankingu zysku formularz Lejek sprzedaży składa się z trzech okien. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne.• Potencjał . Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. Po kliknięciu przycisku Generuj system wyświetli tabelę. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 171 . która umożliwi nam porównanie zysków generowanych przez poszczególne grupy kontrahentów. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. . za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. Data pozyskania (od. Typowe akcje to edycja. I tak w pierwszym znajdują się następujące pola: • Data od/do – pole.rozwijane menu. który wywołać należy klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. Służy on do analizy oraz porównywania ofert (ich ilości oraz szacowanego zysku) znajdujących się w różnych fazach. zaznaczając kolorem szarym rekord. Raporty sprzedaży – Rozliczenia faktur Raport rozliczenia faktur odpowiedzialny jest za analizę płatności związanych z wystawionymi fakturami.rozwijane menu. Wyświetla on wszystkie faktury o wskazanym statusie rozliczenia których data wystawienia zawiera się w podanym przedziale czasu. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola.

Wybranie tej opcji spowoduje. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. które są wyrażone we wskazanej walucie. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. których właścicielem jest wskazana osoba. • Wzorzec – rozwijana lista. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. System wygeneruje raport związany z ofertami dotyczącymi projektów. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. • • • Druga część formularza (Dane dotyczące projektów nadrzędnych) zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na projekty. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie raportu dotyczącego ofert powiązanych ze wskazanym etapem projektu. którego będzie dotyczyć Lejek sprzedaży. iż system ITCube przeprowadzi obliczenia statystyczne tylko i wyłącznie dla ofert prowadzonych przez wybranego użytkownika. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. których dotyczą oferty. • Etap projektu rozwijana lista umożliwiająca wybranie etapu wcześniej wskazanego projektu. Ostatnia część formularza zawiera pola służące uściśleniu obliczeń statystycznych ze względu na kontrahenta.• Pracownik . Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie raportu powiązanego ze wskazanym projektem. I tak znajdują się tu następujące pola: • Grupa – rozwijane menu. z której można wybrać projekt wzorcowy. Waluta (obowiązkowe) – opcja pozwalająca na wybór z bazy danych tylko tych rekordów. Fazy ofert (obowiązkowe) – pole umożliwiające wybranie faz ofert. których koordynatorem jest wskazana osoba. System wygeneruje podsumowanie statystyczne dotyczące wszystkich ofert związanych z projektami. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. który jest prowadzącym daną ofertę. znajdujący się po lewej stronie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 172 . Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie podsumowania statystycznego związanego z ofertami dotyczącymi projektów stworzonych w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data od/do – pola. które mają zostać uwzględnione przez system przy generowaniu podsumowania statystycznego.rozwijana lista umożliwiająca wybranie użytkownika systemu. który wywołać należy klikając w przycisk pola.

Dzięki niemu w prosty sposób można wystawić gwarancję na dowolne urządzenie. Region . za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 173 . • • • • Państwo – rozwijane menu. • Potencjał . znajdujący się po • • Właściciel kontrahenta . za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. co uczynić można klikając przycisk Generuj. • Status – rozwijane menu. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. za pomocą którego określamy status kontrahenta. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom.• Branża – rozwijane menu. do) – pola. wymagają zdefiniowania.rozwijane menu.rozwijane menu. Predefiniowanym zleceniem serwisowym jest Przegląd. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. które za nim rozpoczniemy pracę z systemem. Miasto – pole edycyjne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. który nie możemy usunąć z systemu ani go zmodyfikować. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. in. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Do tego m. Historia serwisowanego przez firmę towaru składa się z różnego rodzaju zleceń serwisowych. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować statystykę. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. przeznaczony jest moduł Serwis. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent.rozwijane menu. . Serwis w systemie ITCube System ITCube CRM umożliwia sprzedaż urządzeń. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. Data pozyskania (od. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. które następnie wymagają opieki serwisowej. a następnie budować pełną historię jego napraw oraz przeglądów. Dzięki niemu możliwe jest przeprowadzenie cyklicznych przeglądów urządzeń serwisowanych przez firmę. System ITCube umożliwia dodawanie różnego typu zleceń serwisowych. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. Sposób pozyskania – rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne.

co umożliwia łatwe przeglądanie wszystkich czynności wykonanych w kontekście danego zlecenia. działań serwisowych. Dane wprowadzone tutaj będą następnie wykorzystane przy wystawianiu gwarancji związanych z dowolnym zamówieniem. Wszystkie działania serwisowe trafiają bezpośrednio do historii zlecenia serwisowego. zleceń serwisowych bądź działań serwisowych. kontraktu serwisowego. które następnie można wyeksportować do programu Excell. ani też skasowania całego rekordu. WAŻNE: Usunięcie dowolnego typu gwarancji. Zlecenie serwisowe nie koniecznie musi być wystawiane do gwarancji. kontraktów. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ gwarancji. Warto także zwrócić uwagę na raport „Historia życia maszyny”. iż dany obiekt został usunięty z systemu. System ITCube CRM umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu gwarancji.Zlecenia serwisowe realizuje się poprzez dodawanie bądź delegowaniu tzw. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy gwarancji. • usunąć już istniejący typ gwarancji wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń typ gwarancji i klikając w przycisk Usuń. Polecenie Serwis->Słowniki->Typy gwarancji pozwala na wprowadzenie do systemu ITCube nazw wszystkich rodzajów gwarancji. Możliwe jest także wystawienie zlecenia do tzw. Kontrakt serwisowy jest umową pomiędzy firmą a klientem zawartą na serwisowanie jakiś urządzeń. Uzupełnieniem przeglądarek w module serwisowym są różnorodne raporty gwarancji. Typy gwarancji Zanim rozpoczniemy wprowadzanie do systemu nowych gwarancji logiczne wydaje się stworzenie w bazie podziału ze względu na ich rodzaj. Kontrakt serwisowy oczywiście także ma swoją historię. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. zleceń serwisowych oraz działań serwisowych. kontraktów serwisowych. Moduł serwisowy umożliwia także łatwe wyszukiwanie oraz przeglądanie gwarancji. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. które następnie będziemy wykorzystywać podczas pracy z systemem. Domyślny typ gwarancji ustalić można na dwa sposoby: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 174 . Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. • modyfikować nazwę już istniejącego typu gwarancji – poprzez wybranie jego nazwy. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Typ gwarancji – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj Typ gwarancji i klikając w przycisk Dodaj. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Można wystawić zlecenie jednorazowe nie związane z konkretną umową serwisową. który umożliwia łatwe odnalezienie wszystkich czynności wykonanych w kontekście danej maszyny. którą tworzymy analogicznie jak historię gwarancji. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym typ gwarancji.

• modyfikować nazwę już istniejącego typu kontraktu serwisowego – poprzez wybranie jego nazwy. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis>Słowniki->Typy kontraktu serwisowego. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. • wybierając interesujący nas typ kontraktu serwisowego z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ kontraktu serwisowego. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Typ kontraktu serwisowego – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj Typ kontraktu serwisowego i klikając w przycisk Dodaj.• zaznaczając okienko Typ domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj typ gwarancji. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki->Typy zlecenia serwisowego. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ kontraktu serwisowego. iż dany obiekt został usunięty z systemu. zaznaczając pole Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. WAŻNE: Usunięcie dowolnego typu kontraktu serwisowego. zaznaczając pole Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. Domyślny typ kontraktu serwisowego ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Typ domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj typ kontraktu serwisowego. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy zlecenia serwisowego. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy kontraktu serwisowego. należy zdefiniować Typy kontraktu serwisowego. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym typ kontraktu serwisowego. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 175 . Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. • Typy kontraktu serwisowego Analogicznie jak w przypadku typów gwarancji. wybierając interesujący nas typ gwarancji z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ gwarancji. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu kontraktu serwisowego. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. Typy zlecenia serwisowego Analogicznie jak w przypadku typów gwarancji i kontraktów serwisowych zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube należy zdefiniować Typy zlecenia serwisowego. zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube. • usunąć już istniejący typ kontraktu serwisowego wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń typ kontraktu serwisowego i klikając w przycisk Usuń. ani też skasowania całego rekordu.

modyfikować nazwę już istniejącego typu zlecenia serwisowego – poprzez wybranie jego nazwy. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ działania serwisowego. • usunąć już istniejący typ działania serwisowego wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń typ działania serwisowego i klikając w przycisk Usuń. Typy działania serwisowego Analogicznie jak w przypadku typów gwarancji. WAŻNE: Usunięcie dowolnego typu działania serwisowego. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ zlecenia serwisowego. ani też skasowania całego rekordu. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu zlecenia serwisowego. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Typ działania serwisowego – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj Typ działania serwisowego i klikając w przycisk Dodaj. iż dany obiekt został usunięty z systemu. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. zaznaczając pole Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. • modyfikować nazwę już istniejącego typu działania serwisowego – poprzez wybranie jego nazwy. kontraktów serwisowych oraz zleceń serwisowych zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube należy zdefiniować Typy działań serwisowych. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Typy działań serwisowych. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. usunąć już istniejący typ zlecenia serwisowego wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń typ zlecenia serwisowego i klikając w przycisk Usuń. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. • • WAŻNE: Usunięcie dowolnego typu zlecenia serwisowego. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 176 . ani też skasowania całego rekordu. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym typ zlecenia serwisowego.• dodać nowy Typ zlecenia serwisowego – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa w oknie Dodaj Typ zlecenia serwisowego i klikając w przycisk Dodaj. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym typ działania serwisowego. iż dany obiekt został usunięty z systemu. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki->Typy działań serwisowych. • wybierając interesujący nas typ zlecenia serwisowego z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ zlecenia serwisowego. Domyślny typ zlecenia serwisowego ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Typ domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj typ zlecenia serwisowej.

Domyślny typ działania serwisowego ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Typ domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj typ działania serwisowego. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 177 . Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Symbol gwarancji – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Symbole gwarancji. Domyślny symbol gwarancji ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Symbol domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj symbol gwarancji. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego symbolu gwarancji. Symbole gwarancji Każda gwarancja może mieć swój symbol. • usunąć już istniejący symbol gwarancji wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń symbol gwarancji i klikając w przycisk Usuń. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. zaznaczając pole Symbol domyślny i klikając na przycisk Zapisz. • modyfikować nazwę już istniejącego symbolu – poprzez wybranie jego nazwy. WAŻNE: Usunięcie dowolnego symbolu gwarancji. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. podając opis symbolu w polu Opis (okno Dodaj Symbol gwarancji) i klikając w przycisk Dodaj.System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego typu działania serwisowego. • wybierając interesujący nas symbol gwarancji z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj symbol gwarancji. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis>Słowniki->Symbole gwarancji. ani też skasowania całego rekordu. • wybierając interesujący nas typ działania serwisowego z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ działania serwisowego. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. iż dany obiekt został usunięty z systemu. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj gwarancji. zaznaczając pole Typ domyślny i klikając na przycisk Zapisz. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym symbol gwarancji. Tak więc zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube należy zdefiniować Symbole gwarancji.

skasowania całego rekordu. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj kontrakt serwisowy. podając opis symbolu w polu Opis (okno Dodaj Symbol zlecenia serwisowego) i klikając w przycisk Dodaj. Wybór opcji spowoduje otworzenie serwisowych. Tak więc zanim rozpoczniemy pracę tej z systemem ITCube należy zdefiniować formularza Symbole Symbole kontraktu kontraktów serwisowego. Domyślny symbol kontraktu serwisowego ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Symbol domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj symbol kontraktu serwisowego. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 178 . zaznaczając pole Symbol domyślny i klikając na przycisk Zapisz.Symbole kontraktu serwisowego Podobnie jak w przypadku gwarancji każdy kontrakt serwisowy może mieć swój symbol. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki->Symbole kontraktu serwisowego. • usunąć już istniejący symbol kontraktu serwisowego wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń symbol kontraktu serwisowego i klikając w przycisk Usuń. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Symbol kontraktu serwisowego – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa. • wybierając interesujący nas symbol kontraktu serwisowego z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj symbol kontraktu serwisowego. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Symbol zlecenia serwisowego – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki>Symbole zlecenia serwisowego. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. ani też systemu. podając opis symbolu w polu Opis (okno Dodaj Symbol kontraktu serwisowego) i klikając w przycisk Dodaj. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym symbol kontraktu serwisowego. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Symbole zlecenia serwisowego. WAŻNE: Usunięcie dowolnego symbolu kontraktu serwisowego. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego symbolu kontraktu serwisowego. • modyfikować nazwę już istniejącego symbolu – poprzez wybranie jego nazwy. iż dany obiekt został usunięty z Symbole zlecenia serwisowego Oprócz symbolu gwarancji i kontraktu serwisowego w systemie ITCube możemy zdefiniować Symbole zlecenia serwisowego.

Domyślny symbol zlecenia serwisowego ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Symbol domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj symbol zlecenia serwisowego. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Status gwarancji – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj Symbol gwarancji) i klikając w przycisk Dodaj. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. • modyfikować nazwę już istniejącego statusu – poprzez wybranie jego nazwy. ani też skasowania całego rekordu. zaznaczając pole Symbol domyślny i klikając na przycisk Zapisz. usunąć już istniejący symbol zlecenia serwisowego wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń symbol zlecenia serwisowego i klikając w przycisk Usuń. iż dany obiekt został usunięty z systemu. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym symbol zlecenia serwisowego. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki>Statusy gwarancji. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. iż dany obiekt został usunięty z Statusy gwarancji Każdy gwarancja może mieć swój status. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj symbol zlecenia serwisowego. Pozostałe typy będą natomiast segregowane alfabetycznie. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym status gwarancji.• modyfikować nazwę już istniejącego symbolu – poprzez wybranie jego nazwy. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego symbolu zlecenia serwisowego. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 179 . Tak więc zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube należy zdefiniować Statusy gwarancji. • WAŻNE: Usunięcie dowolnego symbolu zlecenia serwisowego. ani też systemu. • usunąć już istniejący status gwarancji wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń status gwarancji i klikając w przycisk Usuń. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. WAŻNE: Usunięcie dowolnego statusu gwarancji/kontraktu. • wybierając interesujący nas symbol zlecenia serwisowego z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj symbol zlecenia serwisowego. skasowania całego rekordu. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Statusy gwarancji. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj status gwarancji.

System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego statusu gwarancji. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. • wybierając interesujący nas status gwarancji z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj status gwarancji. Statusy kontraktu serwisowego Każdy kontrakt serwisowy analogicznie jak gwarancja może mieć swój status. Pozostałe statusy będą natomiast segregowane alfabetycznie. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Statusy kontraktu serwisowego. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego statusu kontraktu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 180 . Domyślny status kontraktu ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Status domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj status kontraktu. Tak więc zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube należy zdefiniować Statusy kontraktu serwisowego. zaznaczając pole Status domyślny i klikając na przycisk Zapisz. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. zaznaczając pole Status domyślny i klikając na przycisk Zapisz. Domyślny status gwarancji ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Status domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj status gwarancji. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj status kontraktu. Pozostałe statusy będą natomiast segregowane alfabetycznie. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki->Statusy kontraktu serwisowego. • usunąć już istniejący status kontraktu wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń status kontraktu i klikając w przycisk Usuń. iż dany obiekt został usunięty z systemu. • wybierając interesujący nas status kontraktu z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj status kontraktu. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. • modyfikować nazwę już istniejącego statusu – poprzez wybranie jego nazwy. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Status kontraktu – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj Symbol kontraktu) i klikając w przycisk Dodaj. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. WAŻNE: Usunięcie dowolnego statusu kontraktu. ani też skasowania całego rekordu. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym status kontraktu.

Statusy zlecenia serwisowego Analogicznie jak w przypadku gwarancji i kontraktu serwisowego każde zlecenie serwisowe może mieć swój status. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Punkty serwisowe. ani też skasowania całego rekordu. który proponowany będzie jako pierwszy z listy. • modyfikować nazwę już istniejącego punktu – poprzez wybranie jego nazwy. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. zaznaczając pole Status domyślny i klikając na przycisk Zapisz. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj punkt serwisowy. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Punkt serwisowy – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj Punkt serwisowy) i klikając w przycisk Dodaj. Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym status zlecenia. WAŻNE: Usunięcie dowolnego statusu zlecenia. iż dany obiekt został usunięty z systemu. • wybierając interesujący nas status zlecenia z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj status zlecenia. • modyfikować nazwę już istniejącego statusu – poprzez wybranie jego nazwy. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj status zlecenia. Punkty serwowe czyli inaczej mówiąc miejsca gdzie przyjmowane są zgłoszenia serwisowe. za pomocą którego użytkownik systemu będzie mógł: • dodać nowy Status zlecenia – wpisując odpowiednią nazwę w pole edycyjne Nazwa (okno Dodaj Symbol zlecenia) i klikając w przycisk Dodaj. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego statusu zlecenia. Wybór tej opcji spowoduje otworzenie formularza Statusy zlecenia serwisowego. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 181 . Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Tak więc zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube należy zdefiniować Statusy zlecenia serwisowego. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki->Statusy zlecenia serwisowego. • usunąć już istniejący status zlecenia wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń zlecenia kontraktu i klikając w przycisk Usuń. Pozostałe statusy będą natomiast segregowane alfabetycznie. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Domyślny status zlecenia ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Status domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj status zlecenia. Aby to uczynić należy wybrać opcję Serwis->Słowniki->Punkty serwisowe. Punkty serwisowe Zanim rozpoczniemy pracę z systemem ITCube możemy zdefiniować tzw.

Pozostałe punkty będą natomiast segregowane alfabetycznie. usuwanie oraz modyfikację wzorów druku wykorzystywanych później w procesie drukowania gwarancji bądź kontraktu serwisowego. ani też skasowania całego rekordu. WAŻNE: Usunięcie dowolnego punktu serwisowego. Podpisy (drukowane na samym dole dokumentu). • Logo – pole pozwalające na wskazanie pliku graficznego. Dodawanie nowego szablonu Nowy szablon druku gwarancji/kontraktu rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj szablon: • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dany szablon będzie funkcjonował w systemie. Koordynator. Numer. który zostanie wstawiony do gwarancji (kontraktu) jako logo firmowe.• usunąć już istniejący punkt serwisowy wybierając jego nazwę z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Modyfikuj/Usuń punkt serwisowy i klikając w przycisk Usuń. Tak więc należy ją traktować jako swego rodzaju punkt wyjścia dla rekordów związanych z danym szablonem. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 182 . Domyślny punkt serwisowy ustalić można na dwa sposoby: • zaznaczając okienko Punkt domyślny podczas dodawania nowego rekordu w oknie Dodaj punkt serwisowy. Po prawej stronie tego pola mamy możliwość oznaczenia jakie pola mają być wyświetlane obok nagłówka. Szablony druku gwarancji oraz kontraktu serwisowego Polecenia Serwis->Słowniki->Szablon gwarancji oraz Serwis->Słowniki->Szablon kontraktu umożliwiają dodawanie. zaznaczając pole Punkt domyślny i klikając na przycisk Zapisz. • wybierając interesujący nas punkt serwisowy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj punkt serwisowy. Będzie ją można oczywiście zmienić/uzupełnić na etapie tworzenia konkretnej gwarancji (kontraktu). Efektem naszego działania będzie jedynie adnotacja w polu opisującym punkt serwisowy. • Opis – pole edycyjne dające możliwość wprowadzenie tekstowego opisu gwarancji (kontraktu). System ITCube umożliwia również wprowadzenie domyślnego punktu serwisowego. Symbol. I tak po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Szablon gwarancji (Szablon kontraktu). • Nagłówek – zestaw pól opisujących informacje. który został wcześniej wykorzystany przy tworzeniu dowolnego rekordu nie powoduje skasowania żadnych danych w tym rekordzie. które zostaną umieszczone w nagłówku gwarancji (kontraktu) podczas jej druku. w którym będziemy mogli administrować bazą szablonów. I tak do dyspozycji mamy następujące wartości: Kontrahent. Zakres czasowy. iż dany obiekt został usunięty z systemu. Wartość ta będzie automatycznie podpowiadana podczas tworzenia gwarancji (kontraktu) związanej z szablonem. Odbiorca. który proponowany będzie jako pierwszy z listy.

które zostaną umieszczone w nagłówku zlecenia podczas jej druku. Lokalizacja. fabrycznymi. Po prawej stronie tego pola mamy możliwość oznaczenia jakie pola mają być wyświetlane obok nagłówka. Szablony druku zlecenia serwisowego Analogicznie jak w przypadku gwarancji czy kontraktu serwisowego możemy zdefiniować szablony zlecenia. Kolumny – oprócz tekstowego opisu każda gwarancja (kontrakt) może zawierać sekcję obejmującą listę wszystkich jej pozycji z konkretnymi numerami seryjnymi. uwagami itd. Następnie należy zatwierdzić swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz. Po wypełnieniu wszystkich pól wybór zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj. • Logo – pole pozwalające na wskazanie pliku graficznego. a następnie nacisnąć przycisk Tak w okienku wyboru. To które z danych zapisanych w systemie zostaną wyświetlone zależy od ustawień w powyższym polu. bądź usunięcia rekordu z systemu. Podpisy (drukowane na dole dokumentu). Termin. Dodawanie nowego szablonu Nowy szablon druku zlecenia rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj szablon: • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dany szablon będzie funkcjonował w systemie. Numer. • Nagłówek – zestaw pól opisujących informacje. Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj szablon druku i poprawienie wybranych pól. Przyjmujący. I tak do dyspozycji mamy następujące wartości: Kontrahent. By usunąć rekord wcisnąć należy przycisk Usuń.• Pozycja pola opis – pole umożliwiające wybranie pozycji gdzie ma się znajdować opis na gwarancji (kontrakcie) podczas wydruku. Wartość ta będzie automatycznie podpowiadana podczas tworzenia zlecenia związanego z @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 183 . Data przyjęcia. bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu. które pojawią się poniżej. • WAŻNE: Na formularzu wydruku możemy także umieszczać dodatkowe pola. co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj. Modyfikowanie/Usuwanie szablonu druku gwarancji (kontraktu serwisowego) W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania nazwy oraz definicji szablonu druku. Punkt serwisowy. Do tego służy polecenie Serwis->Słowniki->Szablon zlecenia. który zostanie wstawiony do zlecenia jako logo firmowe. Symbol. Koordynator. Odbiorca. Aby opcje umożliwiające tą funkcjonalność były dostępne musi być włączony system zarządzania polami dodatkowymi gwarancji (kontraktu serwisowego). • Opis – pole edycyjne dające możliwość wprowadzenie tekstowego opisu zlecenia. zdefiniowane podczas wdrożenia systemu.

uwagami itd. Analogicznie możemy dodać gwarancje niezwiązaną z żadnym zamówieniem – w takim wypadku wybieramy opcje Serwis->Dodaj gwarancję.ini (np.: 2007/01/00095). Po wypełnieniu wszystkich pól wybór zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj. bądź usunięcia rekordu z systemu. Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj szablon druku i poprawienie wybranych pól. Następnie należy zatwierdzić swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz.szablonem. z której można wybrać symbol gwarancji. • Temat (obowiązkowe) – nazwa nowej gwarancji pod jaką będzie ona rozpoznawana przez system ITCube. Numer (obowiązkowe) – unikatowy numer gwarancji. Aby dodać gwarancję należy wejść do przeglądania zamówień (Handel->Zamówienia) a następnie z menu kontekstowego wybrać opcję Dodaj gwarancję. Dodawanie gwarancji Formularz Dodaj gwarancję pozwala na dodawanie w systemie gwarancji związanych z konkretnym zamówieniem. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 184 . Będzie ją można oczywiście zmienić/uzupełnić na etapie tworzenia konkretnego zlecenia. Aby opcje umożliwiające tą funkcjonalność były dostępne musi być włączony system zarządzania polami dodatkowymi zlecenia serwisowego.Dane podstawowe o gwarancji składa się z następujących pól: • • Symbol – rozwijana lista. • Kolumny – oprócz tekstowego opisu każde zlecenie może zawierać sekcję obejmującą listę wszystkich jego pozycji z konkretnymi numerami seryjnymi. Modyfikowanie/Usuwanie szablonu druku zlecenia serwisowego W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania nazwy oraz definicji szablonu druku. To które z danych zapisanych w systemie zostaną wyświetlone zależy od ustawień w powyższym polu. które pojawią się poniżej. Okno pierwsze . Tak więc należy ją traktować jako swego rodzaju punkt wyjścia dla rekordów związanych z danym szablonem. zdefiniowane podczas wdrożenia systemu. bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu. Domyślnie jest proponowany największy numer gwarancji zapisany w bazie ITCube powiększony o jeden według serii zdefiniowanej w pliku itcube. • Pozycja pola opis – pole umożliwiające wybranie pozycji gdzie ma się znajdować opis na zleceniu podczas wydruku. WAŻNE: Na formularzu wydruku możemy także umieszczać dodatkowe pola. a następnie nacisnąć przycisk Tak w okienku wyboru. fabrycznymi. co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz składający się z dwóch okien. By usunąć rekord wcisnąć należy przycisk Usuń.

którego dotyczyć będzie wprowadzana gwarancja. Projekt – rozwijane menu.rozwijane menu.rozwijane menu. którego dotyczyć będzie wprowadzana gwarancja. Typ (obowiązkowe) . w którym podać należy datę wystawienia/zakończenia gwarancji. Wyboru dokonać możemy pomiędzy typami gwarancji. w którym należy wskazać dla kogo jest wystawiona gwarancja. Dokumenty . z której można wybrać osobę kontaktową odbierającą gwarancję. dostęp do którego daje nam ikona znajdująca się po lewej stronie pola edycyjnego.• Data od/do (obowiązkowe) .rozwijane menu. za pomocą którego określamy właściciela rekordu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 185 . Przeglądy . które wcześniej wprowadzone zostały za pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Statusy gwarancji. za pomocą którego możemy określić status gwarancji. • • • • • Koordynator .rozwijana lista z użytkownikami systemu ITCube.duże pole edycyjne umożliwiające odnotowanie dowolnych spostrzeżeń użytkownika wprowadzającego dany rekord. Więcej o dołączaniu plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom.pole określające co ile przeprowadzane będą przeglądy. Z listy tej wybrać należy osobę. Status .rozwijane menu. Kontakt – lista rozwijana. • • • Właściciel (*) .przeglądy będą przeprowadzane co kilka miesięcy (dokładnie określa się tą wartość w polu Przeglądy co). Po kliknięciu na (wprowadzone w wcześniej pliki. która będzie odpowiedzialna za daną gwarancję.pole umożliwiające dołączenie do gwarancji dowolnych plików. Do wyboru są dwie wartości: Czasowe .pole. W pole to wpisać należy albo liczbę miesięcy (o ile w polu Przeglądy została wybrana wartość . za Jeśli pomocą polecenia nie Dokumentywyżej wspomniany przycisk system otworzy nowe okno. Odbiorca – pole. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu projektu wybranego powyżej. Plik dołącza się klikając w przycisk wszystkie dostępne znajdujący się po lewej stronie okna Dokumenty. za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. Wyboru dokonać możemy pomiędzy statusami gwarancji. Szablon – pole umożliwiające przypisanie szablonu wydruku do wprowadzanej gwarancji. które wcześniej wprowadzone zostały za pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Typy gwarancji. w którym należy wskazać kto jest faktycznym odbiorcą w wystawionej gwarancji. Ze względu na stan licznika . • • • Kontrahent – pole.rozwijana lista opisująca co ile będą przeprowadzane przeglądy. w którym wyszczególnione są >Zarejestruj przycisk dokument) systemie wcześniej zarejestrowaliśmy • • • dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas dodawania/delegowania zadania klikając .przeglądy przeprowadzane będą ze względu na stan licznika (precyzyjnie zostanie to określone w polu Przeglądy co). Datę można także wprowadzić używając klawiatury pamiętając o zachowaniu poprawnego formatu daty. Opis . Etap projektu .Ze względu na stan licznika). Datę ustawia się za pomocą kalendarza systemu ITCube. za pomocą którego możemy określić rodzaj gwarancji. Przeglądy co .Czasowe) albo wartość numeryczną określającą stan licznika (o ile w polu Przeglądy została wybrana wartość .

Standardowo odczytywać rekord mogą wszystkie grupy. .umożliwia wypełnienie dodatkowych pól związanych z gwarancją zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. Druga sekcja – Dane dodatkowe o gwarancji . Pole to jest drukowane na podglądzie wydruku gwarancji. natomiast żadna z grup nie jest uprawniona do jego modyfikacji czy usunięcia. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu. • • . Okno to pozostaje widoczne o ile zostały włączone mechanizmy definiowania dodatkowych pól związanych z gwarancjami. Po zaznaczeniu towarów bądź maszyn. Domyślne ustawienia praw można zmienić w profilu użytkownika. Następnie system rozszerzy formularz o kolejne pola umożliwiające wprowadzenie takich danych jak numer seryjny. Takie ustawienia gwarantują. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. W celu nadania praw do odczytu należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Odczyt klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki.przycisk ten pozwala na wprowadzenie nowego produktu do bazy produktów i usług w systemie ITCube a następnie wprowadzenie jego numeru seryjnego i fabrycznego • . które będą mogły dodawać zlecenia serwisowe do tej gwarancji. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 186 • • . że nikt poza nim oraz administratorem nie zmieni wpisywanych przez niego danych.przycisk ten umożliwia wybranie produktów zarejestrowanych w systemie ITCube a następnie zdefiniowanie ich numerów seryjnych i fabrycznych. Gwarancja na – pole służące określeniu na jakie maszyny jest wystawiona gwarancja.przycisk umożliwiający wybranie maszyny z przeglądarki maszyn. na które zostanie udzielona gwarancja należy kliknąć w przycisk Dodaj.WAŻNE: Pola Uwagi mogą być nazwane w dowolny sposób – zależy to od ustawień w pliku itcube. Obok pola znajdują się 4 przyciski: . edycji danych lub dodawania zleceń serwisowych. WAŻNE: Wprowadzając gwarancję mamy możliwość dodania zlecenia serwisowego. numer fabryczny oraz uwagi do każdej pozycji gwarancji. Okno Dowiązywanie rekordów pozwala wskazać grupy użytkowników.ini. Aby to uczynić należy zaznaczyć pole Dodaj zlecenie serwisowe. iż twórca rekordu może mieć pewność. Żadna grupa także nie ma domyślnie uprawnień dowiązywania rekordów do gwarancji.symbol graficzny służący do usuwania produktów bądź maszyn w oknie Gwarancja na. • Prawa – okna Odczyt danych oraz Edycja danych pozwalające określić. Aby nadać prawo do modyfikacji lub usunięcia danych należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Zapis klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki.

WAŻNE: Dodając kontrakt serwisowy korzystając z polecenia Serwis->Dodaj kontrakt serwisowy lista zawierająca kontrahentów domyślnie jest pusta. • Kontrahent (obowiązkowe) . • Projekt – rozwijane menu. z której można wybrać symbol kontraktu serwisowego.Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowej gwarancji do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj. które wcześniej wprowadzone zostały za pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Statusy kontraktu serwisowego. którego dotyczyć będzie wprowadzany kontrakt. w którym podać należy datę rozpoczęcia kontraktu serwisowego. Aby znaleźć kontrahenta. z którą należy kontaktować się w sprawie kontraktu serwisowego.: 2007/01/00005). • Temat (obowiązkowe) – nazwa kontraktu serwisowego pod jaką będzie on rozpoznawany przez system ITCube. Domyślnie jest proponowany największy numer kontraktu zapisany w bazie ITCube powiększony o jeden według serii zdefiniowanej w pliku itcube.pole umożliwiające podanie osoby. • Etap projektu . iż klikniemy na jego nazwę a system automatycznie wstawi kontrahenta do formularza dodawania kontraktu serwisowego. za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. Po wybraniu tej opcji program otworzy nowe okno zawierający formularz z następującymi polami: Symbol – rozwijana lista. Wyboru dokonać możemy pomiędzy statusami kontraktu.pole umożliwiające podanie jakiego kontrahenta dotyczy dany kontrakt serwisowy. z którym będzie powiązany kontrakt serwisowy należy kliknąć w ikonę znajdującą się obok pola Kontrahent. Datę ustawia się za pomocą kalendarza systemu ITCube.rozwijane menu. Po wyszukaniu kontrahenta wystarczy. • • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 187 . • Odbiorca . Numer (obowiązkowe) – unikatowy numer kontraktu serwisowego.rozwijane menu.pole. dostęp do którego daje nam ikona znajdująca się po lewej stronie pola edycyjnego. Dodawanie kontraktu serwisowego Oprócz gwarancji w systemie ITCube można definiować kontrakty serwisowe. Kontakt . Aby dodać kontrakt serwisowy należy wybrać opcję Serwis->Dodaj kontrakt serwisowy. • Status .ini (np.pole umożliwiające podanie. którego dotyczyć będzie wprowadzany kontrakt. Datę można także wprowadzić używając klawiatury pamiętając o zachowaniu poprawnego formatu daty. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu projektu wybranego powyżej. za pomocą którego możemy określić status kontraktu. Następnie system otworzy przeglądarkę kontrahentów uwzględniającą prawa do dowiązywania. • Data od/do . kto tak naprawdę jest odbiorcą w zdefiniowanym kontrakcie serwisowym.

rozwijana lista opisująca co ile będą przeprowadzane przeglądy.przeglądy odbywać będą się co kilka miesięcy (dokładnie określa się tą wartość w polu Przeglądy co). • Opis . w którym nie • • • wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj zarejestrowaliśmy dodawania/delegowania dokument) w klikając systemie . WAŻNE: Pole Uwagi mogą być nazwane w dowolny sposób – zależy to od ustawień w pliku itcube.rozwijana lista z użytkownikami systemu ITCube. wcześniej zrobić dołączaniu dokumentu zadania systemie przycisk możemy podczas plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom.przeglądy przeprowadzane będą ze względu na stan licznika (precyzyjnie zostanie to określone w polu Przeglądy co).rozwijane menu. • • .Ze względu na stan licznika). Pole Uwagi drukowane jest na wydruku kontraktu serwisowego.rozwijane menu. Szablon – pole umożliwiające przypisanie wprowadzanego kontraktu serwisowego do konkretnego szablonu wydruku.przycisk ten pozwala na wprowadzenie nowego produktu do bazy produktów i usług w systemie ITCube a następnie wprowadzenie jego numeru seryjnego i fabrycznego • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 188 . wprowadzone serwisowego. Ze względu na stan licznika . Wyboru zostały dokonać za możemy pomiędzy tymi typami. • • Właściciel (*) . za pomocą którego możemy określić typ kontraktu serwisowego. które wcześniej kontraktu pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Typy • Koordynator . Z listy tej wybrać należy osobę.pole umożliwiające dołączenie do kontraktu serwisowego dowolnych plików.duże pole edycyjne umożliwiające odnotowanie dowolnych spostrzeżeń użytkownika wprowadzającego dany rekord. Plik dołącza się klikając w przycisk kliknięciu na wyżej wspomniany znajdujący się po lewej stronie okna Dokumenty. Dokumenty . Kontrakt na – pole służące określeniu na jakie maszyny jest wystawiony kontrakt • serwisowy. W pole to wpisać należy albo liczbę miesięcy (o ile w polu Przeglądy została wybrana wartość . Po przycisk w system otworzy pliki. Do wyboru są dwie wartości: Czasowe . która będzie odpowiedzialna za dany kontrakt serwisowy. Obok pola znajdują się 4 przyciski: .ini. Przeglądy co . za pomocą którego określamy właściciela rekordu. .• Typ (obowiązkowe) . Więcej nowe Jeśli to o okno.pole określające co ile przeprowadzane będą przeglądy.Czasowe) albo wartość numeryczną określającą stan licznika (o ile w polu Przeglądy została wybrana wartość .przycisk ten umożliwia wybranie produktów zarejestrowanych w systemie ITCube a następnie zdefiniowanie ich numerów seryjnych i fabrycznych. Przeglądy .przycisk umożliwiający wybranie maszyny z przeglądarki maszyn.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowego kontraktu serwisowego do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj. Ostatnia sekcja – Dane dodatkowe o kontrakcie serwisowym umożliwia wypełnienie zmienić w profilu dodatkowych pól związanych z kontraktem serwisowym zdefiniowanym podczas wdrożenia systemu. WAŻNE: Wprowadzając kontrakt serwisowy mamy możliwość dodania zlecenia serwisowego. Aby to uczynić należy zaznaczyć pole Dodaj zlecenie serwisowe. natomiast żadna z grup nie jest uprawniona do jego modyfikacji czy usunięcia. numer fabryczny oraz uwagi do każdej pozycji gwarancji. W celu nadania praw do odczytu należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Odczyt klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki. Prawa – okna Odczyt danych oraz Edycja danych pozwalające określić. na które zostanie wystawiony kontrakt serwisowy należy kliknąć w przycisk Dodaj. Żadna grupa także nie ma domyślnie uprawnień dowiązywania rekordów do wprowadzanego kontraktu serwisowego. Domyślne ustawienia praw można użytkownika. Po zaznaczeniu towarów bądź maszyn. edycji danych lub dodawania zleceń serwisowych. Okno Dowiązywanie zlecenia pozwala do wskazać tego grupy użytkowników.• . Zarządzanie gwarancjami Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 189 . Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. iż twórca rekordu może mieć pewność. Następnie system rozszerzy formularz o kolejne pola umożliwiające wprowadzenie takich danych jak numer seryjny. Okno to pozostaje widoczne o ile zostały włączone mechanizmy definiowania dodatkowych pól związanych z kontraktami serwisowymi.symbol graficzny służący do usuwania produktów bądź maszyn w oknie Kontrakt na. Takie ustawienia gwarantują. Aby nadać prawo do modyfikacji lub usunięcia danych należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Zapis klikając na ich nazwach lewym przyciskiem będą myszki. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu. że nikt poza nim oraz administratorem nie zmieni wpisywanych przez niego danych. Standardowo odczytywać rekord mogą wszystkie grupy. które mogły dodawać serwisowe kontraktu • serwisowego.

Numer gwarancji. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 190 • . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. aby znaleźć rekord. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów o którą nam chodzi. skoku do partii rekordów. usunięcia danych bądź dodania zlecenia serwisowego. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej gwarancji za pomocą takich danych jak choćby: Właściciel. każda partia grupuje dziesięć rekordów. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o gwarancji. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. która poprzedza właśnie przeglądaną. Tak więc. który stworzył dany rekord. Symbol. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Okno składa się z następujących kolumn: kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Koordynator. którego twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj gwarancjami. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). skoku do partii rekordów. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj gwarancjami składa się z dwóch okien.zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Gwarancja do. edycja danych oraz ich usunięcie (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych) a także możemy dodać zlecenie serwisowe. edycji. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Nazwa gwarancji oraz Numer zamówienia. Można posłużyć się rozwijanym menu. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Do tego celu służy polecenia: Serwis->Gwarancje. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jedną gwarancją). Kontrahent.

Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. który jest integralną częścią systemu ITCube. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich gwarancji.zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. kolumna Temat . Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich gwarancji obsługiwanych przez Jana Kowalskiego. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc.pole zawierające nazwę gwarancji. której koordynatorem jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Koordynator frazę „Jan Kowalski”. którego dotyczy gwarancja. Tak więc. który został przypisany do gwarancji. kolumna Data Końca – zawiera informację o dacie zakończenia gwarancji.pole zawierające unikalny numer zamówienia nadany przez system.. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordu poświęconego gwarancji posiadającemu numer „1234”. która dotyczy zamówienia o numerze „1234” wystarczy wpisać w polu edycyjnym ciąg „1234” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 191 • • . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć rekord dotyczący gwarancji. Do. o nazwie „Gwarancja na system ITCube CRM” wystarczy wpisać w polu edycyjnym taką nazwę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Do w kolumnie Data zak. aby znaleźć gwarancje. kolumna Nr zam. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. • • • kolumna Numer – pole zawierające unikalny numer gwarancji nadany przez system. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Do tego celu służą dwa pola Od. kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych gwarancjom dotyczących kontrahenta „Coca Cola".• kolumna Koordynator . Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych gwarancji o takim temacie. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących gwarancji. aby znaleźć rekord dotyczący gwarancji. która otrzymało numer „1234” wystarczy wpisać w polu edycyjnym ciąg „1234” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Tak więc. według ich daty wystawienia. . Tak więc. z którym związana jest określona gwarancja. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie pól Od. Tak więc. Tak więc. aby znaleźć rekord dotyczący gwarancji. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. aby znaleźć rekordy dotyczące gwarancji dotyczącej firmy „Coca Cola” wystarczy wpisać w pole Kontrahent identyczną nazwę (Coca Cola) i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.

Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych gwarancji wystawionych do zamówienia o numerze „1234”. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. • kolumna Dod. Kolumna . edycja danych.zawiera kolejne wartości. Uwagi oraz polach dodatkowych – o ile uprzednio zostały zdefiniowane w pliku itcube. wydruk gwarancji dla klienta. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. po których można wyszukiwać bądź przeglądać gwarancje. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Podgląd / edycja / drukowanie / usuwanie gwarancji / podsumowanie przychodów.ini.Szukaj. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje na temat gwarancji zgromadzone w systemie ITCube CRM. znajduje się także przycisk . • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Produkt. Numer fabryczny. obok numeru @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 192 . Dzięki nim użytkownik może wyszukać gwarancję po tych dwóch numerach charakterystycznych dla pozycji gwarancji. WAŻNE: Na dole przeglądarki znajdują się trzy dodatkowe pola (Symbol. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści gwarancji. Dodatkowo możliwe jest przeglądanie gwarancji po polach Typ. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat gwarancji którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . kosztów oraz czasu Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu gwarancji • znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. dodanie zlecenia serwisowego a także usunięcie rekordu (opcja dostępna tylko dla administratora). Domyślnie kolumna ta ustawiona jest na pole status. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Numer seryjny) służące wyszukiwaniu gwarancji.

Raport ten wyświetla listę zleceń serwisowych wraz z wprowadzonymi kosztami i przychodami (raport analizuje pola przychód i koszt na karcie zlecenia serwisowego oraz powiązanych działań serwisowych). Aby wydrukować gwarancję dla klienta należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji. Aby zmiany zostały zapisane. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Na takim wydruku oczywiście nie będzie wszystkich danych oraz dodatkowo znajdzie się stopka firmy wraz z logiem. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Drukuj gwarancję. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi.WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów poświęconych gwarancji można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Podsumowanie przychodów/kosztów oraz czasu pracy Będąc na karcie gwarancji można wygenerować raport „Podsumowanie przychodów/kosztów” (należy mieć uprawnienie do generowania raportów). znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 193 . a następnie za pomocą formularza otwartego przez system wprowadzić niezbędne poprawki. Drukowanie gwarancji dla klienta W każdej chwili można wydrukować gwarancję dla klienta. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Raport „Podsumowanie czasu pracy” poddaje analizie czas poświęcony na realizację działań serwisowych. Dzięki temu raportowi w łatwy sposób możemy sprawdzić ile kosztowała nas obsługa danej gwarancji bądź ile zarobiliśmy na płatnych zleceniach serwisowych. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. WAŻNE: Usunięcie gwarancji skutkuje usunięciem wszystkich rekordów „podpiętych” pod gwarancję (czyli zleceń i działań serwisowych). Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia może w każdej chwili zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie opisującym gwarancje. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord.

która poprzedza właśnie przeglądaną. Do tego celu służy polecenie: Serwis->Kontrakty serwisowe. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. usunięcia danych bądź dodania zlecenia serwisowego. edycja danych oraz ich usunięcie (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych) a także możemy dodać zlecenie serwisowe. Data od. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Można posłużyć się rozwijanym menu. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów o którą nam chodzi. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj kontraktami serwisowymi składa się z dwóch okien. Status oraz Nazwa. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 194 • . • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Kontrahent. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym kontraktem serwisowym). która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. skoku do partii rekordów. edycji. Koordynator. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Symbol. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o kontrakcie. skoku do partii rekordów. który stworzył dany rekord. Numer kontraktu. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. każda partia grupuje dziesięć rekordów. Okno składa się z następujących kolumn: kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej.Zarządzanie kontraktami serwisowymi Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj kontraktami serwisowymi. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego kontraktu serwisowego za pomocą takich danych jak choćby: Właściciel.

aby znaleźć rekord. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie pól Od. Tak więc. • kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. według ich daty zakończenia. Tak więc. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. którego koordynatorem jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Koordynator frazę „Jan Kowalski”.zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. z którym związany jest określony kontrakt. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 195 Istnieje również . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych kontraktom o takiej nazwie. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich kontraktów serwisowych. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego. • kolumna Koordynator . • kolumna Numer – pole zawierające unikalny numer kontraktu serwisowego nadany przez system. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Do. Tak więc. Do w kolumnie Data końca. Tak więc. • kolumna Data końca – zawiera informację o dacie zakończenia kontraktu serwisowego. Do tego celu służą dwa pola Od. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordu poświęconego kontraktowi o numerze „1234”. aby znaleźć rekordy dotyczące kontraktu dotyczącego firmy „Coca Cola” wystarczy wpisać w pole Kontrahent identyczną nazwę (Coca Cola) i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć rekord dotyczący kontraktu o nazwie „Kontrakt na system ITCube CRM” wystarczy wpisać w polu edycyjnym taką nazwę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. aby znaleźć rekord dotyczący kontraktu serwisowego. • kolumna Temat .pole zawierające nazwę kontraktu serwisowego. który został przypisany kontraktu serwisowego. który otrzymał numer „1234” wystarczy wpisać w polu edycyjnym ciąg „1234” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. którego twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. aby znaleźć kontrakt serwisowy. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących kontraktów serwisowych. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych kontraktom serwisowym dotyczących kontrahenta „Coca Cola". Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. który jest integralną częścią systemu ITCube.wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich kontraktów serwisowych serwisowanych przez Jana Kowalskiego.

Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. obok numeru @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 196 . Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu kontraktu • znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. edycja danych. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje na temat kontraktu zgromadzone w systemie ITCube CRM. WAŻNE: Na dole przeglądarki znajdują się trzy dodatkowe pola (Symbol. Numer fabryczny. Uwagi oraz polach dodatkowych – o ile uprzednio zostały zdefiniowane w pliku itcube. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat gwarancji którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . wydruk kontraktu dla klienta. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści kontraktu. Kolumna . Podgląd / edycja / drukowanie / usuwanie kontraktów serwisowych / podsumowanie przychodów. Produkt. znajduje się także przycisk . dodanie zlecenia serwisowego a także usunięcie rekordu (opcja dostępna tylko dla administratora). Dodatkowo możliwe jest przeglądanie kontraktów po polach Typ. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Domyślnie kolumna ta ustawiona jest na pole status.ini. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Dzięki nim użytkownik może wyszukać kontrakt po tych dwóch numerach charakterystycznych dla pozycji kontraktu. Numer seryjny) służące wyszukiwaniu kontraktów serwisowych.zawiera kolejne wartości. kosztów oraz czasu Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. po których można wyszukiwać bądź przeglądać kontrakty serwisowe.• kolumna Dod.

Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Aby zmiany zostały zapisane. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Drukuj kontrakt. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. WAŻNE: Usunięcie kontraktu skutkuje usunięciem wszystkich rekordów „podpiętych” pod niego (czyli zleceń i działań serwisowych). Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. Aby wydrukować kontrakt dla klienta należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji.WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji. Raport „Podsumowanie czasu pracy” poddaje analizie czas poświęcony na realizację działań serwisowych. Na takim wydruku oczywiście nie będzie wszystkich danych oraz dodatkowo znajdzie się stopka firmy wraz z logiem. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów poświęconych kontraktom serwisowym można w dowolnej chwili usunąć z systemu. Raport ten wyświetla listę zleceń serwisowych wraz z wprowadzonymi kosztami i przychodami (raport analizuje pola przychód i koszt na karcie zlecenia serwisowego oraz powiązanych działań serwisowych). wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Drukowanie kontraktu dla klienta W każdej chwili można wydrukować kontrakt serwisowy dla klienta. Podsumowanie przychodów/kosztów oraz czasu pracy Będąc na karcie kontraktu serwisowego można wygenerować raport „Podsumowanie przychodów/kosztów” (należy mieć uprawnienie do generowania raportów). Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia może w każdej chwili zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie opisującym kontrakt. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 197 . Dzięki temu raportowi w łatwy sposób możemy sprawdzić ile kosztowała nas obsługa danego kontraktu bądź ile zarobiliśmy na płatnych zleceniach serwisowych. a następnie za pomocą formularza otwartego przez system wprowadzić niezbędne poprawki. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu.

pole umożliwiające podanie gdzie ma być wykonane zlecenie serwisowe. Serwis->Kontrakty serwisowe) a następnie z kontekstowego menu wybrać opcję Dodaj zlecenie serwisowe lub po prostu wybrać opcję Serwis->Dodaj zlecenie serwisowe z menu głównego. System ITCube umożliwia dodawanie różnego typu zleceń serwisowych zarówno do gwarancji. Kontrahent (obowiązkowe) . Domyślnie jest proponowany największy numer zlecenia zapisany w bazie ITCube powiększony o jeden według serii zdefiniowanej w pliku itcube. z którą należy kontaktować się w sprawie zlecenia serwisowego. • • WAŻNE: W przypadku gdy dodajemy zlecenie serwisowe jednorazowe możliwe jest wybranie tylko osoby kontaktowej (nie powiązanej z kontrahentem). Wybranie kontrahenta lub osoby kontaktowej jest obligatoryjne.pole umożliwiające podanie jakiego kontrahenta dotyczy dane zlecenie serwisowe. • Kontakt . • Projekt – rozwijane menu. Kontraktem – zlecenie powiązane z kontraktem serwisowym. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Dodaj zlecenie serwisowe zawierający następujące pola: Symbol – rozwijana lista.ini (np. Etap projektu . za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. Kontrakt – pole umożliwiające powiązanie zlecenia z kontraktem. Aby dodać zlecenie serwisowe należy wejść do przeglądania gwarancji/kontraktów serwisowych (Serwis->Gwarancje. Gwarancją – zlecenie powiązane z gwarancją. Numer (obowiązkowe) – unikatowy numer zlecenia serwisowego. • • • Gwarancja – pole umożliwiające powiązanie zlecenia z gwarancją. którego dotyczyć będzie wprowadzany kontrakt. z której można wybrać symbol zlecenia serwisowego. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu projektu wybranego powyżej. jak i jednorazowego zlecenia serwisowego. WAŻNE: Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy osoby kontaktowej w systemie ITCube możemy to zrobić podczas dodawania zlecenia klikając przycisk . • Powiązane z (obowiązkowe) – lista umożliwiająca określenie z czym dane zlecenie jest powiązane. • Temat (obowiązkowe) – nazwa zlecenia serwisowego pod jaką będzie on rozpoznawany przez system ITCube.pole umożliwiające podanie osoby.rozwijane menu.Dodawanie zlecenia serwisowego Aby zbudować pełną historię serwisowanego urządzenia musi być możliwość wprowadzania zleceń serwisowych oraz późniejszego łatwego ich przeglądania. jak i do kontraktu serwisowego.: 2006/01/00008). Kontakt . Do dyspozycji mamy trzy wartości: Brak powiązania – zlecenie jednorazowe. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 198 . • • Odbiorca . którego dotyczyć będzie wprowadzany kontrakt.pole umożliwiające podanie osoby związanej z odbiorcą zlecenia.

w której później podamy przychód/koszt zlecenia serwisowego. za pomocą którego możemy określić miejsce wykonania zlecenia serwisowego. Z listy tej wybrać należy osobę.pole. która przyjęła zgłoszenie. Jeśli wybrany zostanie typ dzienny dodatkowo system wyświetli elementy pozwalające na doprecyzowanie wyboru poprzez wskazanie poszczególnych dni tygodnia. które wcześniej wprowadzone zostały za pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Punkty serwisowe. tydzień.w polu tym można wybrać walutę. która będzie odpowiedzialna za proces realizacji tego zlecenia serwisowego. w którym podać należy datę i godzinę ustalonego zakończenia zlecenia serwisowego.rozwijane menu. dostęp do którego daje nam ikona Lok. • Koszt . Datę ustawia się za pomocą kalendarza systemu ITCube. Datę można także wprowadzić używając klawiatury pamiętając o zachowaniu poprawnego formatu daty. • Punkt serwisowy . czy w serwisie (wartość: Na miejscu). • Koordynator .edycyjne pole służące do wprowadzenia wartości przychodu jaki odnotowaliśmy w związku z wykonaniem zlecenia serwisowego. wprowadzone serwisowego. miesiąc. Wyboru dokonać możemy pomiędzy statusami zlecenia. • Przychód . Z listy tej wybrać należy osobę. w którym podać należy datę i godzinę przyjęcia zgłoszenia serwisowego. Przyjmujący . służąca określeniu ważności zgłoszenia serwisowego. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 199 Wyboru zostały dokonać za możemy pomiędzy tymi typami. dostęp do którego daje nam ikona znajdująca się po prawej stronie nazwy pola. Datę można także umożliwiające podanie czy wprowadzane zlecenie będzie wprowadzić używając klawiatury pamiętając o zachowaniu poprawnego formatu daty. rozwijane menu znajdująca się po prawej stronie nazwy pola.edycyjne pole służące do wprowadzenia wartości kosztu jaki ponieśliśmy w związku z wykonaniem zlecenia serwisowego. • Waluta . • • Priorytet – rozwijana lista.). dzięki któremu możemy zadecydować kiedy koordynator ma zostać poinformowany o nowym zgłoszeniu serwisowym. • Przyp.rozwijana lista z użytkownikami systemu ITCube.rozwijane menu. rok itd. WAŻNE: Przypomnienie liczone jest względem Daty przyjęcia. Datę ustawia się za pomocą kalendarza systemu ITCube. za pomocą którego możemy określić typ zlecenia serwisowego. Pierwsze z pól decyduje o typie serii określając okres powtórzenia (dzień.pole.rozwijane menu. • Data przyjęcia . • Seria/Do – pola pozwalające na dodawanie zleceń cyklicznych – czyli powtarzanych okresowo. które wcześniej zlecenia pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Typy • .• Termin zlecenia .rozwijana lista z użytkownikami systemu ITCube. koordynatora – pole. Wyboru dokonać możemy pomiędzy tymi wartościami. za pomocą którego możemy określić status zlecenia. Status . które wcześniej wprowadzone zostały za pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Statusy zlecenia serwisowego. • wykonywane u klienta (wartość: U klienta). • Typ (obowiązkowe) . Pole „Do” określa datę zakończenia okresu trwania serii.

Okno to pozostaje widoczne o ile zostały włączone mechanizmy definiowania dodatkowych pól związanych ze zleceniami serwisowymi. którego zlecenie dotyczy.symbol graficzny służący do usuwania produktów bądź maszyn w oknie Kontrakt na.• • • Dokumenty – pole umożliwiające podpięcie dokumentów do zlecenia serwisowego. Aby nadać prawo do modyfikacji lub usunięcia danych należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Zapis klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki. W celu nadania praw do odczytu należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Odczyt klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki.przycisk umożliwiający wybranie maszyny z przeglądarki maszyn. które może znaleźć się na wydruku zlecenia. numer fabryczny oraz uwagi do każdej pozycji gwarancji. Opis (wydruk) . Prawa . Następnie system rozszerzy formularz o kolejne pola umożliwiające wprowadzenie takich danych jak numer seryjny. • • • • • Na samym dole formularza Dodaj zlecenie serwisowe znajduje się sekcja Dane dodatkowe o zleceniu serwisowym umożliwiająca wypełnienie dodatkowych pól związanych ze zleceniem serwisowym zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu.duże pole edycyjne. Zlecenie na – pole służące określeniu jakich maszyn dotyczy zlecenie. . jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu lub edycji danych. na które zostanie wystawiony kontrakt serwisowy należy kliknąć w przycisk Dodaj. Właściciel (*) – rozwijane menu. Po zaznaczeniu towarów bądź maszyn. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników.przycisk ten pozwala na wprowadzenie nowego produktu do bazy produktów i usług w systemie ITCube a następnie wprowadzenie jego numeru seryjnego i fabrycznego • . Opis – duże pole edycyjne służące wpisaniu dokładnego opisu zlecenia. Obok pola znajdują się 4 przyciski: . Aby to uczynić należy zaznaczyć pole Dodaj działanie serwisowe. Szablon – pole umożliwiające powiązanie zlecenia serwisowego z konkretnym szablonem wydruku. umożliwiające podanie dodatkowych informacji o zleceniu serwisowym. za pomocą którego określamy właściciela rekordu.przycisk dostępny tylko w przypadku dodawania zlecenia powiązanego z kontraktem bądź gwarancją.okna Odczyt danych oraz Edycja danych pozwalające określić.przycisk ten umożliwia wybranie produktów zarejestrowanych w systemie ITCube a następnie zdefiniowanie ich numerów seryjnych i fabrycznych. • • . Umożliwia zdefiniowanie maszyny i podpięcia jej zarówno do zlecenia jak i do gwarancji/kontraktu. WAŻNE: Wprowadzając/Modyfikując zlecenie serwisowe mamy możliwość dodania działania serwisowego. • . @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 200 .

Termin. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Okno składa się z następujących kolumn: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 201 . które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Zarządzanie zleceniami serwisowymi Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki.będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów.Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy zatwierdzić wprowadzenie nowej gwarancji do bazy poprzez wciśnięcie przycisku Zapisz bądź zrezygnować i powrócić do Panelu głównego systemu ITCube poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj. która poprzedza właśnie przeglądaną. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. skoku do partii rekordów. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego zlecenia serwisowego za pomocą takich danych jak choćby: Właściciel. edycji bądź usunięcia danych. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów o którą nam chodzi. Nazwa. każda partia grupuje dziesięć rekordów. Status. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego . Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Numer zlecenia. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Koordynator. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj zleceniami serwisowymi. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj zleceniami serwisowymi składa się z dwóch okien. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Można posłużyć się rozwijanym menu. Kontrahent. Do tego celu służy polecenie Serwis->Zlecenia serwisowe. skoku do partii rekordów. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym zleceniem serwisowym). Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Symbol. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów.

pole zawierające unikalny numer zlecenia serwisowego. Do. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich serwisowane przez Jana Kowalskiego.zawiera nazwę kontrahenta. kolumna Właściciel .zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. który jest integralną częścią systemu ITCube. dodanie działania serwisowego oraz usunięcie rekordu lub całej serii zleceń (więcej informacji na ten temat w punkcie poświęconym modyfikacji danych). Do w kolumnie Termin zlec. Do tego celu służą dwa pola Od. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o zleceniu serwisowym. które były dacie realizacji zlecenia • • • serwisowego.• kolumna Nr . Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. Tak więc. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. który jest odpowiedzialny za dane zlecenie serwisowe. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Tak więc. zawiera informację o ustalonej serwisowych. Tak więc. • kolumna Numer . Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie zleceń serwisowych dotyczących kontrahenta „Coca Cola". Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. z którym związane jest określone zlecenie serwisowe.zawiera numer porządkowy rekordu. • kolumna Kontrahent . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. według daty ich planowanego zakończenia. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących zleceń serwisowych. aby znaleźć zlecenie serwisowe wykonane przez Jana Kowalskiego wystarczy wybrać z rozwijanego menu Koordynator frazę „Jan Kowalski”. a także co niezwykle ważne . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. kolumna Koordynator .zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zleceń serwisowych. kolumna Termin zlec. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. który stworzył dany rekord. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego. aby znaleźć rekordy dotyczące zleceń serwisowych związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy wpisać w pole Kontrahent identyczną nazwę (Coca Cola) i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj.. aby znaleźć rekord dotyczący zlecenia serwisowego o numerze „1234” wystarczy wpisać w polu edycyjnym ciąg „1234” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. aby znaleźć rekord. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 202 .przycisk akcji . Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie pól Od. którego twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. edycja danych. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie zleceń serwisowych o takim właśnie numerze.

• @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 203 .zawierającej numer porządkowy rekordu. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści zlecenia serwisowego. Data przyjęcia oraz polach dodatkowych – o ile uprzednio zostały zdefiniowane w pliku itcube. • WAŻNE: Na dole przeglądarki znajdują się kolejne dodatkowe pola (Symbol.zawiera nazwę zlecenia serwisowego.w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) . Kolumna . Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych zleceniom serwisowym o właśnie takim temacie. Podgląd / edycja / drukowanie / dodawanie zamówienia / dodawanie zlecenia serwisowego / usuwanie zlecenia serwisowego / usuwanie serii zleceń serwisowych / podsumowanie przychodów. po których można wyszukiwać bądź przeglądać zlecenia serwisowe. Domyślnie kolumna ta ustawiona jest na pole status. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. kosztów oraz czasu Jak już było wspomniane wcześniej . WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. edycja danych. dodanie działania serwisowego a także usunięcie rekordu lub serii zleceń (opcja dostępna tylko dla administratora). znajduje się także przycisk . aby znaleźć zlecenie serwisowe nazwane „Co miesięczny przegląd w firmie Abat” wystarczy wpisać w pole Temat identyczną frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Numer seryjny) służące wyszukiwaniu zleceń serwisowych.zawiera kolejne wartości. Opis.• kolumna Temat . Uwagi.ini. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu zlecenia serwisowego znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. kolumna Dod. Produkt. Numer fabryczny. Dodatkowo możliwe jest przeglądanie zleceń po polach Typ. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria.

Dodaj dokument sprzedaży Z pozycji przeglądarki zleceń serwisowych możliwe jest dodanie oferty. Odpowiedzią systemu będzie otwarcie okna z przygotowanym wydrukiem dla klienta. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Aby dodać dokument sprzedaży. Aby zmiany zostały zapisane. Wybranie tej funkcji spowoduje otwarcie okna nowego zlecenia serwisowego już z wypełnionymi polami pobranymi ze zlecenia serwisowego na bazie którego dodajemy kolejny rekord. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia może w każdej chwili zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie opisującym zlecenie serwisowe.kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. Analogicznie . Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. które automatycznie będzie powiązane ze zleceniem serwisowym wystarczy wybrać opcję Dodaj dokument sprzedaży. Drukowanie zlecenia serwisowego W przypadku gdy musimy wydrukować potwierdzenie przedmiotu pozostawionego w serwisie możemy to w łatwy sposób wykonać wybierając opcję Drukuj zlecenie serwisowe. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 204 . Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza.Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat zlecenia serwisowego którekolwiek z pól nie zostało wypełnione . w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje na temat zlecenia serwisowego zgromadzone w systemie ITCube. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować.na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów poświęconych zleceniom serwisowym można w dowolnej chwili usunąć z systemu. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Dodaj zlecenie serwisowe Z pozycji przeglądarki zleceń serwisowych możliwe jest dodanie kolejnego zlecenia serwisowego. zamówienia bądź faktury skojarzonej z tym zleceniem. a następnie za pomocą formularza otwartego przez system wprowadzić niezbędne poprawki.

Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. wybrać należy polecenie Serwis->Dodaj działanie serwisowe z menu górnego systemu lub wybrać opcję Dodaj działanie serwisowe z menu kontekstowe zlecenia serwisowego. Analogicznie działa raport „Podsumowanie czasu pracy” z tym.obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Analogicznie można dodać działanie serwisowe z kalendarzy systemu ITCube. w którym znaleźć można następujące pola: • Temat (obowiązkowe) – pole umożliwiające nadanie nazwy tworzonemu właśnie działaniu. Druga opcja usuwa wszystkie zlecenia z serii. Po wykonaniu jednej z wyżej wspomnianych operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranej serii zleceń. Po wybraniu wyżej wymienionych opcji system otworzy nowe okno z formularzem. Pierwsze polecenie umożliwia usunięcie wszystkich zleceń serwisowych z jednej serii o statusach różnych niż Zamknięte. działania serwisowe. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazane rekordy z bazy. Usuwanie serii zleceń serwisowych (*) W momencie gdy dodamy zlecenie seryjne w systemie ITCube możemy następnie usunąć całą serię rekordów. WAŻNE: Usunięcie zlecenia powoduje usunięcie działań serwisowych podpiętych pod zlecenie oraz zamówienia powiązanego ze zleceniem. I tak aby dodać/delegować działanie serwisowe. Do tego służą dwa polecenia: Usuń serię (zlecenia niezamknięte) oraz Usuń serię (wszystkie zlecenia). a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Raport ten wyświetla listę działań serwisowych wraz z wprowadzonymi kosztami i przychodami (raport analizuje pola przychód i koszt na karcie działania serwisowego). Dzięki temu raportowi w łatwy sposób możemy sprawdzić ile kosztowała nas realizacja zlecenia bądź ile zarobiliśmy na konkretnym zleceniu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 205 . iż wartością poddawaną analizie jest czas poświęcony na realizację działań serwisowych. Dzięki temu w łatwy sposób możemy odtworzyć cały proces realizacji zlecenia serwisowego. które od razu trafiają do jego historii. Delegowanie / Realizacja działań serwisowych Proces realizacji zlecenia serwisowego opiera się o tzw. W kontekście jednego zlecenia serwisowego możemy dodawać wiele działań serwisowych. Podsumowanie przychodów/kosztów oraz czasu pracy Będąc na karcie zlecenia serwisowego można wygenerować raport „Podsumowanie przychodów/kosztów” (należy mieć uprawnienie do generowania raportów).

• Przypomnienie delegującego – rozwijana lista. • Delegujący (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę osoby delegującej edytowany rekord. W przypadku dodawania zadania kilkudniowego należy ręcznie zmodyfikować dzień zakończenia zadania. W przypadku gdy system ITCube powiadomi delegującego o zakończeniu lub opóźnieniu działania serwisowego można ustawić opcję Nie powiadamiaj – wtedy system nie będzie więcej informował nas o tym fakcie. dzięki której można zadecydować czy system ma poinformować osobę delegującą działanie o jego zakończeniu (Powiadom o zakończeniu działania) lub też nie informować delegującego o tym fakcie (Nie powiadamiaj). W obu przypadkach zakończenie zadania rozumiane jest jako ustawienie statusu na Zamknięte pozytywne bądź Zamknięte negatywnie. • Status – rozwijane menu dające możliwość ustalenia obecnego statusu działania. za pomocą którego wyznaczamy spośród zarejestrowanych w systemie użytkowników osobę mającą zająć się realizacją danego działania. Opóźnienie działania rozumiane jest tutaj jako brak podjęcia decyzji o pozytywnym bądź negatywnym zakończeniu przy jednoczesnym upłynięciu terminu realizacji działania. Jeśli aktywny jest dodatkowo moduł ITCube SMS oraz do serwera został podłączony modem GSM (większość współczesnych telefonów komórkowych zawiera taki modem) można nakazać systemowi przypomnienie o działaniu w postaci sms'a. Do wyboru jest pięć opcji: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 206 . • Zlecenie (obowiązkowe) – lista rozwijana. z której należy wybrać zlecenie serwisowe powiązane z aktualnie dodawanym działaniem serwisowym. Dodatkowo możliwe jest powiadomienie delegującego o opóźnieniu w realizacji działania bądź jego fakcie jego odebrania przez realizatora. za pomocą którego określić należy daty rozpoczęcia/zakończenia działania oraz godziny jego realizacji. Działania serwisowe dodaje się w sposób analogiczny jak zadania. • Seria/Do – pola umożliwiające dodanie seryjnego działania serwisowego.• Data (obowiązkowe) – pole. W przypadku gdy chcemy by system powiadamiał bądź zakończeniu ustawić opcję: opóźnieniu Zakończenie/Opóźnienie działania. Typ – rozwijana lista z typami działań serwisowych wprowadzanych do systemu za pomocą polecenia Serwis->Słowniki->Typy działań serwisowych. • • Priorytet – rozwijane menu umożliwiające określenie ważności delegowanego działania. Odbiór działania rozumiany o jest tutaj jako podjęcie decyzji działania przez realizatora należy co do akceptacji/odrzucenia delegującego działania. • Przypomnienie realizatora – rozwijana lista umożliwiająca określenie kiedy system ma poinformować o konieczności realizacji działania serwisowego osobę odpowiedzialną za jego wykonanie. By system powiadamiał delegującego o odebraniu bądź zakończeniu działania ustawić należy opcję: Zakończenie/Odbiór działania. który przywołać można klikając w przycisk znajdujący się po prawej stronie pola Data lub wpisać poprawną datę z klawiatury. Daty wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. • Realizator (obowiązkowe) – rozwijane menu. By oprócz standardowego sposobu powiadomienia system poinformował realizatora także drogą mailową wystarczy zaznaczyć opcje Mail.

Uwagi – pole służące wprowadzeniu uwag dotyczących maszyny. • • • • • • W formularzu Dodaj/Deleguj działanie serwisowe możliwe jest wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. którego dotyczy działanie serwisowe. wymiany części zamiennych. z którym zapozna się realizator danego działania. Z listy tej możemy wybrać produkt. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj działaniami serwisowymi. • Działanie na – lista produktów pobranych ze zlecenia serwisowego. Opis del.• • • • Nowy – działanie zostało dopiero wprowadzone do systemu. Zarządzanie działaniami serwisowymi Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. Zaakceptowany . – pole tekstowe umożliwiające wpisanie np. – pole edycyjne umożliwiające wpisanie np. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas informacje dotyczące działania. W ten sposób możliwe jest odnotowanie np. treści polecenia.działanie zostało przyjęte do realizacji. aktualnie pracująca w systemie na danej stacji roboczej. Zamknięty negatywnie. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. o którą nam @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 207 . których realizatorem jest osoba. Przychód/Koszt – pola. Można posłużyć się rozwijanym menu. Pola dodatkowe wprowadza się w sekcji Dane dodatkowe dotyczące działania. Aby sekcja ta była widoczna musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący działań. Zamknięty pozytywnie – działanie zostało zakończone pozytywnie/negatywnie. Kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Aby rekord został wprowadzony do systemu. Numer seryjny – pole służące wprowadzeniu numeru seryjnego maszyny. Opis real. należy zatwierdzić go klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. rezultatu wykonanego działania. W przypadku dodawania działania na konkretną maszynę pole to jest obligatoryjne. które służą do odnotowywania kosztów związanych z wykonywaniem działaniem serwisowym. Odrzucony – działanie nie zostało przyjęte do realizacji. Do tego celu służy polecenie Serwis->Działania serwisowe. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Numer fabryczny – pole służące wprowadzeniu numeru fabrycznego maszyny. Wyszukiwanie działań serwisowych I tak po wybraniu polecenia Serwis->Działania serwisowe wczytany zostanie wykaz wszystkich działań. Można także wybrać dowolny produkt z bazy systemu ITCube.

który jest integralną częścią systemu ITCube. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich działań. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści informacji zawartej w rekordzie. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań realizowanych przez Jana Kowalskiego. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Do w kolumnie Data. • kolumna Realizator – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Tak więc. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. aby znaleźć zadanie. według ich daty realizacji. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych działań wg tego właśnie kryterium. znajdujące się po lewej stronie pól @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 208 . służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. skoku do partii rekordów. który delegował dane działanie. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Do. • kolumna Delegujący – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego działania wg tego właśnie kryterium. status danego działania. którego realizatorem jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu Realizator frazę „Jan Kowalski”. Do tego celu służą dwa pola Od. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. które delegował Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Delegujący frazę „Jan Kowalski”. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących działań. jej edycja oraz usunięcie rekordu. która poprzedza właśnie przeglądaną. skoku do partii rekordów.chodzi. • kolumna Data – zawiera informację o dacie rozpoczęcia realizacji działania. Tabela ta podzielona jest na osiem kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. jego nazwa czy też data realizacji. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich zadań delegowanych przez Jana Kowalskiego. Tak więc. aby znaleźć działanie. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. który jest realizatorem danego działania. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego działanie za pomocą takich danych jak choćby: osoba delegująca działanie. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku Od. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza.

wystarczy wpisać w polu edycyjnym Temat taką właśnie frazę i nacisnąć przycisk Szukaj. • • • WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji.• kolumna Typ – zawiera rodzaj wprowadzonego działania. Jeśli nie pamiętamy pełnych danych mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Jeśli nie pamiętamy pełnych danych mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Tak więc. Jest to pole numer seryjny. który umożliwia wyszukanie działania serwisowego po numerze seryjnym oraz przyciski umożliwiające przeglądanie działań serwisowych po ważności działania. Tak więc.zawiera temat działania. kolumna Kontrahent – zawiera informację o nazwie firmy. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych działań wg tego właśnie kryterium. w której dotyczy dane działanie. aby znaleźć działanie o typie „Przegląd” wystarczy wybrać z rozwijanego menu Typ frazę „Przegląd”. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich otwartych działań serwisowych. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 209 . kolumna Status – zawiera status wprowadzonego działania. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnych działań wg tego właśnie kryterium. znajduje się także przycisk . aby znaleźć wszystkie działania prowadzone w kontekście firmy „Coca Cola”. edycja zapisanych tam danych oraz usunięcie rekordu z systemu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. kolumna Temat . aby znaleźć działanie o statusie „Otwarte” wystarczy wybrać z rozwijanego menu Status frazę „Otwarte”. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich działań oznaczonych jako przegląd. WAŻNE: Na dole formularza znajdują się dodatkowe opcje umożliwiające wyszukiwanie oraz przeglądanie działań serwisowych. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Kontrahent „Coca Cola” i nacisnąć przycisk Szukaj. Tak więc. Tak więc. aby znaleźć wszystkie działania nazwane jako „Co miesięczny przegląd urządzeń w Coca Cola”.

w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje dotyczące działania. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 210 . WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o zadaniu którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i Usuwanie rekordu. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Analogicznie można usunąć całą serię działań serwisowych. Usuwanie seryjnych działań serwisowych(*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba wyznaczona do realizacji danego zadania może w każdej chwili zmodyfikować pewne informacje zapisane w rekordzie opisującym dane działanie.Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu zadań odebranych znajdujących się na liście wyników wyszukiwania. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji wybrać opcję Edytuj rekord. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Aby zmiany zostały zapisane. Aby wykonać taką operację należy wybrać jeną z dwóch opcji „Usuń serię (działania nie zamknięte)” lub „Usuń serię wszystkie działania”. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi.

kontrakty zlecenia. • Symbol – rozwijana lista. system generując raport uzna. Eksport zleceń serwisowych Moduł serwisowy systemu ITCube CRM udostępnia kilka raportów. iż nie jest to @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 211 . zlecenia czy działania a także poprzez Kontrahenta czy Odbiorcę (tylko w przypadku zaznaczonej opcji Gwarancja lub Kontrakt). Domyślnie system szuka maszyny we wszystkich typach dokumentów serwisowych. Korzystając z tych trzech kryteriów możemy znaleźć dowolną maszynę. Dzięki temu nie musimy wpisywać ponownie numeru seryjnego maszyny co wielokrotnie może doprowadzić do pomyłek. W momencie gdy wyszukamy maszynę. system generując raport uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Do wyszukiwania służą następujące kolumny: Numer seryjny. służąca wybraniu odpowiedniego typu zlecenia serwisowego. Możemy jednak dodatkowo określić czy wyszukiwanie maszyn ma zostać wykonane tylko w obrębie działań serwisowych. która nas interesuje. gwarancji czy też kontraktów. która ma decydować o tym czy dane zlecenie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Historię tę można przeglądać w trzech różnych trybach: • względem typu obiektu – historia podzielona jest tematycznie na gwarancje. możemy kliknąć na nią a system otworzy okno. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie zlecenia serwisowe powinny zostać umieszczone w raporcie. zleceń serwisowych oraz działań serwisowych wykonanych w kontekście danej maszyny. Numer fabryczny oraz Nazwa produktu. WAŻNE: W momencie gdy wyszukamy daną maszynę możemy z menu kontekstowego wybrać opcję „Dodaj zlecenie serwisowe”. Jednym z nich jest raport dotyczący zleceń serwisowych. • względem daty obiektu malejąco – historia uporządkowana jest ze względu na czas od najwcześniej wykonanych czynności. zleceń serwisowych. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty>Serwis->Eksport zleceń serwisowych. działania serwisowe. Możemy także przeglądać maszyny po określonym typie gwarancji.Zarządzanie maszynami Opcja Serwis->Maszyny umożliwia wyszukanie maszyny o dowolnym numerze seryjnym bądź fabrycznym. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. w którym będziemy mogli prześledzić całą historię maszyny. kontraktów serwisowych. iż nie jest to wartość. I tak w oknie pierwszym Dane dotyczące zleceń serwisowych znajdują się następujące pola: • Typ – rozwijana lista. kontraktu. służąca wybraniu odpowiedniego symbolu zlecenia serwisowego. Historia maszyny składa się z wszystkich gwarancji. • względem daty obiektu rosnąco – historia uporządkowana jest ze względu na czas od najdawniej wykonanych czynności.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 212 . w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. • Status – rozwijana lista. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. • Termin od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego terminu wykonania zleceń serwisowych. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. iż nie jest to pole. za pomocą którego określamy status kontrahenta. • Status – rozwijane menu. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. • Przyjęcie od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego przyjęcia do wykonania zlecenia serwisowego. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. którego będą dotyczyły zlecenia serwisowego. która ma decydować o tym czy dane zlecenie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to wartość. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. system generując raport uzna. pola te automatycznie stają się parametrami raportu i są wyświetlane w sekcji poniżej pola Termin od/do. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. znajdujący się po lewej WAŻNE: W przypadku zdefiniowania pól dodatkowych na formularzu zlecenia serwisowego w postaci list rozwijanych. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. które ma decydować o tym czy dane zlecenie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Druga część formularza zawiera pola służące uściśleniu raportu ze względu na kontrahenta. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk stronie pola. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. • Branża – rozwijane menu.wartość. I tak znajdują się tu następujące pola: • Grupa – rozwijane menu. która ma decydować o tym czy dane zlecenie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wybranie koordynatora. • Miasto – pole edycyjne. służąca wybraniu odpowiedniego statusu zlecenia serwisowego.rozwijane menu. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. system generując raport uzna. • Region .

Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Wybranie opcji html spowoduje. . Ostatnia część formularza dotyczy prezentacji wyników raportu. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dany rekord znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu.rozwijane menu. do) – pola. • Format raportu – lista. znajdujący się po • • Właściciel kontrahenta . system generując raport uzna. Następnie system otworzy nowe okno z wygenerowanym raportem. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Serwis>Eksport gwarancji. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 213 . system generując raport uzna. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. Uporządkowanie – rozwijana lista umożliwiająca wybranie kolumny. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. Data pozyskania (od. służąca wybraniu odpowiedniego symbolu gwarancji/kontraktu serwisowego. względem której mają być posortowane wyniki. lub Raporty->Serwis->Eksport kontraktów serwisowych. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż raport będzie w postaci strony www. która ma decydować o tym czy dany rekord znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie gwarancje/kontrakty serwisowe powinny zostać umieszczone w raporcie. Aby to uczynić należy nacisnąć przycisk Generuj znajdujący się na dole formularza. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. I tak w oknie pierwszym Dane dotyczące gwarancji/kontraktów znajdują się następujące pola: • Typ – rozwijana lista. służąca wybraniu odpowiedniego typu gwarancji/kontraktu serwisowego. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. • Symbol – rozwijana lista. I tak do dyspozycji mamy następujące wartości: • • Pola raportu – sekcja poświęcona informacjom jakie mają zostać wyświetlone w raporcie. z której wybrać należy jedną z dwóch wartości: Html lub csv. iż nie jest to wartość.• Państwo – rozwijane menu. • Potencjał . dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. iż nie jest to wartość. natomiast wybranie opcji csv umożliwi otwarcie raportu w programie Excell. Eksport gwarancji/kontraktów serwisowych Kolejnym raportem dostępnym w module serwisowym jest raport poświęcony gwarancjom i kontraktom serwisowym.rozwijane menu. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola.

którego będą dotyczyły gwarancje lub kontrakty. • Status – rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. służąca wybraniu odpowiedniego statusu gwarancji/kontraktu serwisowego. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta.• Status – rozwijana lista. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. za pomocą którego określamy status kontrahenta. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Państwo – rozwijane menu. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. • Branża – rozwijane menu. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. Początek od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego rozpoczęcia • • gwarancji/kontraktu. I tak znajdują się tu następujące pola: • Grupa – rozwijane menu. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • Koniec od/do – dwa pola służące znajdujący się po lewej stronie pola. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. iż nie jest to wartość. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. system generując raport uzna. • Region . iż nie jest to pole. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. która ma decydować o tym czy dany rekord znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wybranie koordynatora. które ma decydować o tym czy dany rekord znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. zakresu czasowego zakończenia określeniu gwarancji/kontraktu. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. • Miasto – pole edycyjne. pola te automatycznie stają się parametrami raportu i są wyświetlane w sekcji poniżej pola Koniec od/do. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne.rozwijane menu. Druga część formularza zawiera pola służące uściśleniu raportu ze względu na kontrahenta. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 214 . system generując raport uzna. WAŻNE: W przypadku zdefiniowania pól dodatkowych na formularzu gwarancji lub kontraktu serwisowego w postaci list rozwijanych.

iż nie jest to wartość. • Status – rozwijana lista. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. która ma decydować o tym czy dane działanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Aby to uczynić należy nacisnąć przycisk Generuj znajdujący się na dole formularza. służąca wybraniu odpowiedniego typu działania serwisowego. służąca wybraniu odpowiedniego priorytetu działania serwisowego. system generując raport uzna. system generując raport uzna. Następnie system otworzy nowe okno z wygenerowanym raportem. z której wybrać należy jedną z dwóch wartości: Html lub csv. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. Eksport działań serwisowych Kolejnym raportem w module serwis jest raport dotyczący działań serwisowych. • Format raportu – lista. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 215 . która ma decydować o tym czy dane działanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując raport uzna. Data pozyskania (od. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. iż raport będzie w postaci strony www. do) – pola. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dane działanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to wartość. Wybranie opcji html spowoduje. • Priorytet – rozwijana lista. natomiast wybranie opcji csv umożliwi otwarcie raportu w programie Excell. I tak do dyspozycji mamy następujące wartości: • • Pola raportu – sekcja poświęcona informacjom jakie mają zostać wyświetlone w raporcie. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. względem której mają być posortowane wyniki. Uporządkowanie – rozwijana lista umożliwiająca wybranie kolumny. służąca wybraniu odpowiedniego statusu działania serwisowego. Ostatnia część formularza dotyczy prezentacji wyników raportu. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza.• Potencjał . za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Serwis->Eksport działań serwisowych. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. .rozwijane menu.rozwijane menu. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie działania serwisowe powinny zostać umieszczone w raporcie. I tak w oknie pierwszym Dane dotyczące działań serwisowych znajdują się następujące pola: • Typ – rozwijana lista. znajdujący się po • • Właściciel kontrahenta .

• Miasto – pole edycyjne. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. które ma decydować o tym czy dane działanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Pocz. • Branża – rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. I tak znajdują się tu następujące pola: • Grupa – rozwijane menu. system generując raport uzna. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. znajdujący się po lewej • • • Koń. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 216 . Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. za pomocą którego określamy status kontrahenta. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. iż nie jest to pole. Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. iż nie jest to pole. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego zakończenia działania serwisowego. które ma decydować o tym czy dane działanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne.rozwijane menu. od/do. system generując raport uzna. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. Druga część formularza zawiera pola służące uściśleniu raportu ze względu na kontrahenta. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta.• Realizator – rozwijana lista umożliwiająca wybranie realizatora działania serwisowego. Delegujący – rozwijana lista umożliwiająca wybranie delegującego działania serwisowego. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. • Status – rozwijane menu. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. WAŻNE: W przypadku zdefiniowania pól dodatkowych w postaci list rozwijanych na formularzu działania serwisowego. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego rozpoczęcia wykonania działania serwisowego. • Region . przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk stronie pola. pola te automatycznie stają się parametrami raportu i są wyświetlane w sekcji poniżej pola Koń.

rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Wszystkie działania dokonane przez współpracowników są zapisywane. jak i utrzymania ciągłości prac nad projektem w razie absencji dowolnego z jego uczestników. W ramach otwartego projektu współpracujący zespół może w łatwy sposób wymieniać informacje. • Format raportu – lista. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza.• Państwo – rozwijane menu. samochód (patrz także Obieg informacji w systemie ITCube. I tak do dyspozycji mamy następujące wartości: • • Pola raportu – sekcja poświęcona informacjom jakie mają zostać wyświetlone w raporcie. względem której mają być posortowane wyniki. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 217 . Uporządkowanie – rozwijana lista umożliwiająca wybranie kolumny. laptop. znajdujący się po • • Właściciel kontrahenta . dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Daje to możliwość szybkiej weryfikacji stanu realizacji projektu.rozwijane menu. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. Data pozyskania (od. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. za pomocą którego określamy właściciela rekordów poświęconych dowolnym kontrahentom. Projekty w systemie ITCube System ITCube umożliwia zaplanowanie i czuwanie nad realizacją długoterminowych projektów biznesowych. iż raport będzie w postaci strony www. z której wybrać należy jedną z dwóch wartości: Html lub csv. unikając np. Intranet). • Potencjał . do) – pola. . tworząc pełną historię poczynionych kroków. duplikowania wykonania określonych czynności oraz kontrolować proces wieloetapowej sprzedaży bądź rezerwacji zasobów firmowych np. sala konferencyjna. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta. Za pomocą poleceń tam zawartych można: otworzyć nowy projekt oraz dokonać wglądu w już istniejące projekty wraz z możliwością edycji zapisanych tam danych. Ostatnia część formularza dotyczy prezentacji wyników raportu. Następnie system otworzy nowe okno z wygenerowanym raportem. Niezbędne do tego celu opcje zostały zgromadzone w menu systemowym Projekty. Aby to uczynić należy nacisnąć przycisk Generuj znajdujący się na dole formularza. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. Wybranie opcji html spowoduje. Znacząco ułatwia to zespołowi pracowników naszej firmy współpracę w osiągnięciu założonych celów oraz ujednolici realizację procesów zachodzących w firmie. natomiast wybranie opcji csv umożliwi otwarcie raportu w programie Excell.

• Data od/do/dni (obowiązkowe za wyjątkiem projektów wzorcowych) – pola służące do wprowadzenia dat określających rozpoczęcie. Dodatkowo możliwe jest powiadamianie koordynatora o fakcie zamknięcia projektu. Niemniej jednak istnieje możliwość zmiany jego domyślnej wartości. który wywołać należy poprzez kliknięcie w przycisk pamiętając o zachowaniu poprawności formatu daty. rezerwacją zasobów. zadaniami. iż proces ten dotyczyć będzie tylko tych etapów w nowo tworzonym projekcie które nie zostaną znajdujący się po prawej stronie nazwy pola. informacjami. W przypadku dat realizacji etapów system wyliczy nowe terminy początku/zakończenia etapów uwzględniając datę rozpoczęcia nowo dodawanego projektu. Daty wprowadza się za pomocą zainstalowanego w systemie kalendarza. Po prawej stronie znajduje się pole Wzorzec pozwalające na dokonanie decyzji czy dodawany projekt będzie także dostępny jako wzorzec podczas tworzenia innych projektów. Warto więc pamiętać by w pierwszej kolejności wskazać ramy czasowe projektu a dopiero w następnym kroku dokonać wyboru projektu wzorcowego. Otwarte projekty w trakcie używania systemu kojarzone są np. W przypadku tworzenia nowego projektu. Datę można także wprowadzić używając klawiatury @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 218 . zakończenie projektu oraz rzeczywistą ilość dni spędzonych nad realizacją projektu. • Numer – Pole pozwalające na nadanie projektowi jednoznacznie identyfikującego go numeru. zamówieniami. • Wzorzec – pole to umożliwia wybranie projektu wzorcowego.Otwarcie (stworzenie) nowego projektu Otwarcie nowego projektu w systemie ITCube umożliwia polecenie Projekty->Otwórz projekt. w którym wpisać należy dowolnie wybraną nazwę nowo otwieranego projektu.ini – standardowy format to YYYY/MM/NR). WAŻNE: Podczas tworzenia nowego projektu na bazie wzorca można dodatkowo zarządać przepisania do nowego projektu wszystkich zadań z projektu wzorcowego. Dodatkowo wybór wzorca powoduje przeładowanie formularza aktualnie dodawanego projektu oraz wypełnienia wszystkich jego pól wartościami pobranymi z projektu wzorcowego. z kosztami. w którym można będzie ustalić parametry nowo tworzonego projektu. na podstawie którego chcemy stworzyć nowy projekt. z wzorca przepisywane są dane dotyczące etapów. z której wybrać należy pracownika będącego koordynatorem projektu. Należy jednak pamiętać. • Przypomnienie koordynatora– rozwijana lista. które nie są nadpisywane a jedynie wypełniane wartościami takimi by zachować czas trwania projektu. mailingami. I tak w formularzu wypełnić należy następujące pola: • Nazwa (obowiązkowe) – pole. W tym celu należy zaznaczyć opcję Przepisz zadania ze wzorca obok przycisku Zapisz. • Koordynator (obowiązkowe za wyjątkiem projektów wzorcowych) – lista rozwijana. Po wybraniu tego polecenia system ITCube otworzy formularz Otwórz projekt. wiadomościami. z której należy wybrać kiedy ma nastąpić przypomnienie o nadchodzącej dacie aktywacji projektu. Wyjątek stanowią pola Data od/do. Pole to jest automatycznie wypełniane przez system (w formacie podanym w pliku itcube.

Dodatkowo należy określić co dokładnie rozumiemy przez zamknięcie etapu. Domyślnie jednak dotyczy wszystkich użytkowników z wyłączeniem tylko i wyłącznie konta administratora. Można więc powiedzieć że aktywacja bądź zamknięcie projektu możliwe będzie dopiero po zamknięciu wskazanego etapu. Przychód/Koszt – pola przeznaczone na podanie planowanych wartości łącznego przychodu oraz kosztu związanego z projektem. Aktywny. kiedy z jakichś przyczyn (np.rozwijane menu. Status (obowiązkowe) – pole określające status projektu. Powiązania – pole edycyjne które umożliwia utworzenie logicznego powiązania pomiędzy aktualnym projektem i pozostałymi projektami. Wartość wyrażona w walucie systemowej.podczas dodawania zamknięte (pozytywnie bądź negatywnie). Związany z – okno umożliwiające wybranie grupy kontrahentów. w sytuacji. Zamknięty pozytywnie. Właściciel (*) . których dotyczy projekt. Użytkownik wybrać może jedną z następujących wartości: Nieaktywny. za pomocą którego określamy właściciela rekordu. • Zależności – lista rozwijana pozwalająca na wybór etapu od którego zamknięcia zależna będzie możliwość edycji projektu. Analogicznie funkcjonują opcje Ustaw koordynatora projektu/etapu jako delegującego zadania oraz Ustaw koordynatora projektu/etapu jako realizatora zadania. Jeśli zaznaczono opcje Ustaw kontrahenta projektu jako kontrahenta zadania pole Kontrahent w zadaniach nadpisane zostanie polem Kontrahent w nowo tworzonym projekcie. Tylko projekty o statusie Aktywny będą dostępne w formularzach systemu ITCube (wyjątkiem jest formularz Projekty->Projekty gdzie posiadanego statusu). • • • • • • Kontrahent – okno umożliwiające wybranie kontrahenta związanego z projektem. Warto podkreślić że zdefiniowana zależność może nie obejmować swoim zasięgiem koordynatora projektu bądź jego właściciela. Należy w tym celu odznaczyć odpowiednio Dotyczy także koordynatora projektu oraz Dotyczy także właściciela projektu. Kontakt – pole umożliwiające powiązanie osoby kontaktowej z projektem. Zdefiniowana relacja jest dwukierunkowa co oznacza że pojawia się ona zarówno na projekcie na którym została zdefiniowana jaki i każdym projekcie do którego prowadziła. Czy mamy na myśli zamknięcie pozytywne. Opis – pole edycyjne przeznaczone na wpisanie krótkiej charakterystyki ogólnej projektu. dokumentacyjnych) wprowadzić należy do systemu projekty już zakończone. negatywne czy też nie ma to dla nas znaczenia. WAŻNE: Twórcy systemu przewidzieli również możliwość natychmiastowego określenia statusu projektu jako Zamkniętego pozytywnie oraz Zamkniętego negatywnie. Ma to swoje zastosowanie np. • Prawa – okna Odczyt danych i Edycja danych/etapów pozwalające określić. Zamknięty negatywnie. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu (należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Odczyt @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 219 zawsze widoczne są wszystkie projekty niezależnie od • • . Status projektu ma bezpośredni wpływ na jego widoczność. Przepisane zadania będą różnic się datą wykonania.

Po wypełnieniu odpowiednich pól. druga automatycznie staje się polem obowiązkowym. Co ważne z każdym z etapów projektu możemy związać dowolny podzbiór kontrahentów (analogicznie jak ma to miejsce w przypadku projektu nadrzędnego). Dodatkowo możliwe jest automatyczne przejście do formularza służącego dodawaniu zadań bądź informacji. Dodatkowo możemy od razu zdefiniować po jednym zadaniu do każdego etapu projektu. zadania. bądź zrezygnować z wprowadzenia go do systemu poprzez wybranie opcji Anuluj. Oprócz listy pracowników firmy mamy tutaj opcję *Koordynator projektu* która wskazuje na osobę będąca koordynatorem projektu nadrzędnego. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 220 .. Okno to pozostaje widoczne o ile zostały włączone mechanizmy definiowania dodatkowych pól związanych z projektami. Dzięki temu w łatwy sposób oddać możemy proces „zawężania” grupy kontrahentów na poszczególnych etapach projektu. iż nasz projekt został opisany prawidłowo należy wprowadzić go do systemu klikając na znajdujący się na dole formularza przycisk Zapisz. I tak w oknie Dane podstawowe o etapie projektu można wprowadzić następujące pola: • • Nazwa (obowiązkowe) – nazwa wprowadzanego etapu. sprzedaże) z wprowadzanym rekordem. Definiowanie etapów projektu Każdy z projektów możne zostać podzielony na dowolną ilość etapów. informacje. Formularz służący dodaniu etapu projektu otworzyć można wybierając opcję Dodaj etap z menu kontekstowego projektu (w przeglądarce projektów lub na podglądzie projektu). Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. Trzecie okno o nazwie Dowiązywanie rekordów umożliwia wskazanie grup użytkowników. Zadanie związane z etapem będzie rejestrowane w systemie w momencie gdy nastąpi aktywacja etapu.danych klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki) bądź modyfikacji danych (należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Edycja klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki) zawartych w danym rekordzie. • Przypomnienie koordynatora– rozwijana lista. Koordynator – Lista rozwijana wskazująca pracownika. zakończenia etapu oraz rzeczywista ilość dni spędzonych nad realizacją etapu. z której należy wybrać kiedy ma nastąpić przypomnienie o nadchodzącej dacie aktywacji etapu. Aby to zrobić wystarczy przed kliknięciem w przycisk Zapisz zaznaczyć odpowiednie pole. gdy uznamy. które będą mogły dodawać dane (np. który odpowiedzialny jest za realizację etapu. Można nie podać obydwu dat w przypadku etapu nieaktywnego. • Data od/do/dni – daty rozpoczęcia. Na samym dole formularza Otwórz projekt znajduje się sekcja Dane dodatkowe dotyczące projektu umożliwiająca wypełnienie dodatkowych pól związanych z projektem zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. ale w momencie gdy wprowadzimy jedną z dat. Po jej wybraniu system ITCube otworzy nowy formularz składający się z trzech okien.

zielona pozytywne a niebieska zamknięcie w dowolnym trybie. Można więc powiedzieć że aktywacja bądź zamknięcie aktualnie edytowanego etapu możliwe będzie dopiero po zamknięciu etapu wskazanego w tym polu. Czy mamy na myśli znaczenia.. Aktywny. Zakończony pozytywnie. zamknięcie pozytywne. Pole to może więc służyć do łatwego zablokowania dostępu do projektu. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu. Użytkownik wybrać może jedną z następujących wartości: Nieaktywny. Wartość w polu status ma zasadnicze przełożenie na prawa dostępu do projektu. Planowany koszt – pole opisujące planowane koszty. Standardowo system proponuje wartość o 10 większą od największej istniejącej w ramach wskazanego projektu. Czerwona strzałka symbolizuje zamknięcie negatywne. Prawa – okna Odczyt danych i Edycja danych pozwalające określić. Opis – pole opisowe pozwalające odnotować dodatkowe dane dotyczące etapu. Etapy o takim samym numerze porządkowym traktowane są przez system jako etapy równoległe.• Status – pole określające status etapu. którzy związani są z etapem projekt. Numer porządkowy (obowiązkowe) – numer określający kolejność etapów w kontekście wybranego powyżej projektu. Planowany przychód – pole opisujące planowany przychód z danego etapu podawany w polskich złotych. Domyślnie jednak dotyczy wszystkich użytkowników z wyłączeniem tylko i wyłącznie konta administratora. negatywne czy też nie ma to dla nas • • • • • • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 221 . Warto podkreślić że zdefiniowana zależność może nie obejmować swoim zasięgiem koordynatora projektu bądź jego właściciela. iż możliwość jego edycji bądź dowiązania dowolnej informacji będą miały tylko osoby z włączonym uprawnieniem „Edycja projektów zamkniętych pozytywnie” bądź „Edycja projektów zamkniętych negatywnie”. twórcy i koordynatora rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu (należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Odczyt danych klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki) bądź modyfikacji danych (należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Edycja klikając na ich nazwach lewym przyciskiem myszki) zawartych w danym rekordzie. Zdefiniowane w ten sposób relacje pomiędzy etapami projektu będą dodatkowo widoczne w formie graficznej na kalendarzu projektu. Dodatkowo możemy także do grona osób uprzywilejowanych dołączyć koordynatora bądź właściciela całego projektu. Związany z – okno umożliwiające wybranie grupy kontrahentów. które poniesione będą podczas realizacji danego etapu podawany w polskich złotych. Dodatkowo należy określić co dokładnie rozumiemy przez zamknięcie etapu. Zależności – lista rozwijana pozwalająca na wybór etapu od którego zamknięcia zależna będzie możliwość edycji aktualnie edytowanego etapu. Etapy zależne połączone będą strzałką (grot wskazuje etap uzależniony) w jednym z trzech kolorów symbolizujących tryb zamknięcia. Zakończony negatywnie. Mianowicie zamkniecie pozytywne/negatywne projektu powoduje. Należy w tym celu odznaczyć odpowiednio Dotyczy także koordynatora projektu oraz Dotyczy także właściciela projektu.

Zatem dane wprowadzone w tej sekcji należy traktować jako dane domyślne. Sekcja ostatnia Dane dodatkowe dotyczące etapu projektu zawiera informacje o polach dodatkowych dodanych przez klienta we własnym zakresie. Jeśli dodatkowo przed zapisaniem danych zaznaczymy pole Uaktualnij pole „Związany z” projektu system zadba o to by z projektem zostały związane wszystkie firmy. realizatora – rozwijana lista umożliwiająca włączenie mechanizmu przypominania realizatora o zadaniach. Są to następujące pola: • • Nazwa – pole służące podaniu nazwy zadania skojarzonego z etapem projektu. Prowadzący etap oraz Aktywujący etap. Do tego celu służy polecenie Projekty->Projekty. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. • Delegujący – rozwijana lista.W sekcji Dane dotyczące zadania związanego z etapem zostały zgrupowane pola opisujące zadanie związane z etapem. w którym możemy określić typ zadania. z której należy wybrać osobę delegującą zadanie. w które można wpisać opis poświęcony zadaniu. • • • Typ – pole. które biorą udział w etapie natomiast nie są związane z projektem nadrzędnym. Przycisk Aktywny – pole określające czy system ma wygenerować zadania podczas aktywacji etapu. • Delegujący opis – miejsce. Prowadzący etapu oraz Aktywujący etap. • • Data – rozwijana lista. W liście tej są trzy predefiniowane wartości: Koordynator projektu. Podgląd / Realizacja projektów Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz wprowadzić niezbędne poprawki bądź zmienić stan realizacji etapu. W liście tej są trzy predefiniowane wartości: Koordynator projektu. które można jeszcze zmienić przy dodawaniu zadania. WAŻNE: W momencie aktywacji etapu zadanie jest rejestrowanie w systemie. z której należy wybrać wartość opisującą datę realizacji zadania. Po wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych należy zapisać zmiany klikając w przycisk Zapisz bądź zrezygnować z wprowadzania etapu klikając w przycisk Anuluj. Priorytet – pole określające ważność zadania. Przyp. ale mamy możliwość zmiany wartości w formularzu dotyczącym zadania. • Przyp. delegującego – rozwijana lista umożliwiająca włączenie mechanizmu przypominania delegującego o zadaniach. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj projektami. Podczas realizacji projektów oprócz typowej czynności polegającej na aktywacji/zamykaniu poszczególnych etapów często spotykamy się z koniecznością przepisywania kontrahentów @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 222 . Realizator – rozwijana lista. Dzięki temu w sposób automatyczny projekt będzie rozszerzał się o firmy biorące udział we wszystkich jego etapach. z której należy wybrać realizatora zadania.

o którą nam chodzi. Można posłużyć się rozwijanym menu. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Spowoduje to otworzenie okna w którym wyświetlone zostaną wszystkie firmy związane z aktualnym projektem/etapem. każda partia grupuje dziesięć rekordów. Pozwala ono jednym kliknięciem zaznaczyć wiele rekordów. edycji bądź usunięcia danych.związanych z jednym etapem do kolejnego etapu. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym projektem). Dostępne jest ono z poziomu podglądu projektu/etapu. Pierwszy etap takiego projektu związany byłby prawdopodobnie z wszystkimi kontrahentami do których należy zadzwonić. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 223 . Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. która poprzedza właśnie przeglądaną. Jeśli natomiast chcemy jedynie skopiować wybranych kontrahentów do jednego z następnych etapów należy zaznaczyć interesujące nas firmy oraz wybrać docelowy etap w polu „Kopiuj zaznaczone rekordy do wskazanego etapu”. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj projektami składa się z dwóch okien. Typowym przykładem może tutaj być projekt opisujący akcję marketingową przeprowadzaną telefonicznie. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Ostatni etap byłby więc zbiorem firm które zdecydowały się na zakup oferowanej usługi. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. By zrealizować taki schemat działania ITCube oferuje użytkownikowi bardzo cenne narzędzie. Jeśli chcemy przenieść wybranych kontrahentów do jednego z następnych etapów należy zaznaczyć interesujące nas firmy oraz wybrać docelowy etap w polu „Przenieś zaznaczone rekordy do wskazanego etapu”. Kolejne etapy określałyby stopnie zainteresowania klienta oferowana usługą. skoku do partii rekordów. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. By go użyć należy kliknąć w link „Zarządzaj/Więcej>>” poniżej pola „Związany z”. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Co ważne zaznaczenie interesujących firm można zautomatyzować poprzez użycie pola „Zaznacz/Odznacz zakres”. Po zaznaczeniu kontrahentów pozostaje zaakceptowanie akcji poprzez naciśniecie przycisku Zapisz. skoku do partii rekordów. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Jeśli zamiast przycisku Zapisz naciśniemy przycisk Usuń system zignoruje ustawienia pola „Przenieś/Skopiuj zaznaczone rekordy do wskazanego etapu” oraz dokona jedynie usunięcia zaznaczonych rekordów z obecnie edytowanego etapu.

aby znaleźć projekt. który stworzył dany rekord. • kolumna Właściciel – zawiera nazwisko i imię użytkownika systemu. status czy też czas trwania projektu wyznaczany datami rozpoczęcia i zakończenia. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. Do w kolumnie Data rozpoczęcia. Tak więc. którego twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. który jest integralną częścią systemu ITCube. z którym jest związany dany projekt. Wynikiem @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 224 . Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. aby znaleźć rekord. który jest integralną częścią systemu ITCube. Tak więc. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących projektów. według ich daty rozpoczęcia. Do. • kolumna Data zakończenia – zawiera informację o terminie zakończenia danego projektu. Do. Do w kolumnie Data zakończenia. edycja jego danych. dodanie informacji bądź zadania do projektu. zarządzanie etapami. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich projektów. którego koordynatorem jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Koordynator frazę „Jan Kowalski”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. który dotyczy firmy „Coca Cola” wystarczy wpisać taką nazwę w polu Kontrahent. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdujące się po prawej stronie pól Od. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. • kolumna Koordynator – zawiera nazwisko i imię użytkownika systemu. który jest odpowiedzialny za dany projekt. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących projektów. Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Do tego celu służą dwa pola Od. firma związana z projektem. • kolumna Data rozpoczęcia – zawiera informację o terminie rozpoczęcia danego projektu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. aby znaleźć projekt. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdujące się po prawej stronie pól Od. nad którymi nadzór sprawuje Jan Kowalski. • kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta.służące do odnalezienia konkretnego projektu za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o projekcie. nazwa projektu. utworzenie skrótu do projektu w Panelu głównym oraz usunięcie rekordu. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich projektów. Do tego celu służą dwa pola Od. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich projektów. według ich daty zakończenia. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów stworzonych przez Jana Kowalskiego. Tak więc.

Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 225 . W nagłówku (poniżej nazwy wybranego pola) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.zawiera informację o nazwie danego projektu. znajduje się także przycisk . W Dodatkowej kolumnie istnieje także możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Tak więc. zamówienia / Odnotowywanie przychodu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Podgląd / Modyfikacja / Dodawanie oferty. aby znaleźć rekordy dotyczące projektu o nazwane „Coca Cola”. związanych z kontrahentem „Coca Cola”. dodanie informacji dotyczącej projektu oraz usunięcie rekordu. Dodatkowo na dole wyszukiwarki użytkownik może zawęzić listę rekordów po takich kryteriach jak Status czy Wzorzec na bazie którego tworzony został projekt. projektu / kosztu / Delegowanie zadań / Dodawanie oraz informacji kosztów / / Rejestrowanie dokumentu / Wysyłanie korespondencji / Podgląd kalendarza Wyświetlanie podsumowania przychodów Dodawanie kontraktu serwisowego / Dodawanie zlecenia serwisowego / Skróty / Usuwanie wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Domyślnie w kolumnie tej znajduję się pole Numer. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji o projekcie. Wyszukiwanie odbywa się w analogiczny sposób jak w przypadku „zwykłych kolumn”. dodanie projektu do zakładek. modyfikacja jego danych.takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich projektów. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwa frazę „Coca Cola” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. zarządzanie etapami. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim projektom o nazwie Coca Cola. • kolumna Nazwa . • Dodatkowa kolumna – dzięki tej kolumnie istnieje możliwość wyświetlenia oraz wyszukiwania danych po dowolnym polu projektu.

które poniesione zostały podczas realizacji projektu wraz z konkretnymi sumami oraz zsumowaną kwotą wszystkich kosztów. WAŻNE: Każdą sekcję w formularzu dotyczącym projektu można w łatwy sposób „schować” lub „odsłonić” klikając w przycisk pliku konfiguracyjnym systemu. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. WAŻNE: Przeglądając dane dotyczące projektu w każdej chwili mamy dostęp do podręcznego menu. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzyć nowe okno. jak również pełny wykaz kosztów. Poniżej danych opisujących historię kontaktu z klientem znajduje się sekcja opisująca wszystkie związane z nim dokumenty oraz rezerwacje. To. . Ponad to mamy listę wszystkich etapów danego projektu. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych o projekcie którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Maili/Faksów otrzymanych. definiuje się w WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Maili/Faksów wysłanych. Korespondencji grupowej. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 226 . zadań oraz informacji związanych z danym projektem.• klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu projektu znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. znajdują się informacje dotyczące związanych z nim: Informacji. Niektóre z etapów mogą zostać oznaczone kolorem szarym. Gwarancji/Kontraktów serwisowych. w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone na temat danego projektu informacje. zadań. daty obiektu bądź właściciela obiektu. która sekcja jest standardowo „schowana”.). System symbolizuje w ten sposób że są one zablokowane dla aktualnego użytkownika w wyniku funkcjonowania mechanizmu zależności. projektów itd. Przychodów/Kosztów. Standardowo wypisywane są tylko najświeższe rekordy w każdej z sekcji (ich ilość konfigurowana jest z poziomu pliku konfiguracyjnego). Dodatkowo na dole okna zostaną wyświetlone informacje na temat historii korespondencji. Sprzedaży/Zakupów. Dodatkowo. Po prawej stronie każdej z sekcji znajduje się link więcej. kliknięcie którego powoduje otwarcie nowego okna z pełną listą rekordów (informacji. Użytkownik może zadecydować czy okno Historia projektu ma zostać uporządkowane względem typu obiekty. Zadań. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. które otwieramy klikając w przycisk . Klikając na nazwę etapu otrzymamy jego pełen podgląd zawierający dane wprowadzone podczas jego tworzenia a także listę wszystkich danych związanych z etapem. w oknie Historia projektu.

którego ma dotyczyć dodawany przychód bądź koszt. w którym znajdzie się formularz umożliwiający modyfikację wszystkich danych dotyczących projektu oraz etapów projektu. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . informacje. Odnotowanie przychodu/kosztu W dowolnym momencie można odnotować przychód lub koszt i powiązać go z projektem. gwarancje itd. którego ma dotyczyć oferta bądź zamówienie. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Odnotuj przychód/koszt. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. który wypełnia się przy dodawaniu przychodu/kosztu za pomocą opcji Handel->Odnotuj przychód/koszt. przychody/koszty. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 227 .WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Dodatkowo menu Projekt zostanie ustawiona domyślnie na projekt. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Delegowanie zadań Z każdym projektem można związać zadanie. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. który wypełnia się przy dodawaniu informacji za pomocą opcji Zadania->Dodaj/deleguj zadanie. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. WAŻNE: W przypadku projektów to czy możliwa jest edycja rekordu zależy nie tylko od ustawień w polu prawa ale także od statusu projektu. Następnie system ITCube CRM otworzy formularz identyczny z tym. Przy użyciu tego polecenia można zmienić choćby status projektu. Dodatkowo menu Projekt zostanie ustawiony domyślnie na projekt. co wiąże się z uznaniem go za zamknięty (pozytywnie bądź też negatywnie). Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj/deleguj zadanie. Aby zmiany zostały zapisane. Dodawanie oferty/zamówienia Aby dodać ofertę lub zamówienie związane z danym projektem należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji wypełnia się przy . który dodawaniu ofertę/zamówienie. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję oferty/zamówienia za pomocą opcji Handel->Dodaj Dodaj dokument sprzedaży. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Osoby takie nie mogą także dowiązać do zamkniętego projektu innych rekordów – takich jak oferty. Mianowicie edycji projektu o statusie zamknięty pozytywnie/negatywnie nie mogą dokonać osoby które nie posiadają prawa do edycji zamkniętych projektów. zadania. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza.

Dodawanie informacji Z każdym projektem można związać informację. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Podsumowanie przychodów i kosztów. z którym chcemy skojarzyć zadanie. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. Dodanie kontraktu serwisowego W każdym momencie możemy dodać nowy kontrakt serwisowy powiązany od razu z projektem (etapem projektu). Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. z którym chcemy skojarzyć korespondencję. który wypełnia się przy dodawaniu informacji za pomocą opcji Informacje->Dodaj informację. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj informację. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Zarejestruj dokument. .Dodatkowo menu Projekt zostanie ustawione domyślnie na nazwę projektu. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj kontrakt serwisowy. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Kalendarz Wyświetlanie podsumowania przychodów oraz kosztów Każdy projekt zawiera podsumowanie przychodów oraz kosztów. email bądź faks związany z projektem. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Aby etapy były widoczne na kalendarzu muszą mieć wprowadzone daty rozpoczęcia i zakończenia. Aby wyświetlić takie podsumowanie projektu należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 228 . który wypełnia się przy rejestracji pliku za pomocą opcji Dokumenty->Zarejestruj dokument. z którym chcemy skojarzyć informację. I tak aby wyświetlić kalendarz projektu należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji projektu. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Rejestrowanie dokumentu Z każdym projektem można związać dokument. Dodatkowo menu Projekt zostanie ustawiona domyślnie na nazwę projektu. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Wysyłanie korespondencji W każdym momencie można wysłać list. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Wyślij list. który wypełnia się przy dodawaniu korespondencji za pomocą opcji dostępnych w menu głównym systemu. Dodatkowo menu Projekt zostanie ustawiona domyślnie na nazwę projektu. Podgląd kalendarza projektu W każdym momencie można wyświetlić graficzny kalendarz projektu uwzględniający wszystkie etapy. Wyślij email bądź Wyślij Faks.

dokumentów sprzedaży. Tworzenie skrótu Z każdym projektem skojarzyć można skrót czyli odnośnik umieszczony w Panelu głównym systemu w sekcji Projekty.). Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. zostają umieszczone w łatwo dostępnym i widocznym miejscu. znajdujący się po prawej stronie nazwy projektu (w Panelu głównym systemu) i wybierając opcję Usuń skrót oraz potwierdzając chęć jego usunięcia Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. który wypełnia się przy rejestracji nowego zlecenia serwisowego za pomocą opcji Serwis->Dodaj zlecenie serwisowe. Dzięki temu najważniejsze projekty. Wybierając opcję Projekty->Kalendarz system otworzy nowe okno. Aby to zrobić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji . Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Utwórz skrót na stronie głównej. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Dodaj kontrakt serwisowy. WAŻNE: Usunięcie projektu skutkuje usunięciem wszystkich rekordów „podpiętych” pod niego (czyli np. który wypełnia się przy rejestracji kontraktu serwisowego za pomocą opcji Serwis->Dodaj kontrakt serwisowy.: maili. Rekordy związane z usuniętym etapem są dalej powiązane z nadrzędnym projektem i widoczne w systemie ITCube. w których przykładowo realizacji uczestniczymy. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. zadań. Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. WAŻNE: Usunięcie etapu projektu nie powoduje usunięcia rekordów podpiętych pod niego. Dodanie zlecenia serwisowego W każdym momencie możemy dodać nowe zlecenie serwisowe powiązane od razu z projektem (etapem projektu). informacji. Klikając w opis projektu bądź @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 229 . Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. itd. Kalendarz projektów System ITCube umożliwia graficzny podgląd wszystkich aktywnych projektów.Następnie system ITCube otworzy formularz identyczny z tym. w którym będziemy mogli zobaczyć graficzny rozkład projektów w danym okresie. Po lewej stronie znajduje się opis projektu obejmujący okres jego trwania. dane dotyczące koordynatora oraz nazwa projektu. Usuwanie skrótu Skrót usuwamy klikając w symbol akcji (przycisk Tak w okienku wyboru).

Pierwszym z raportów porównującym projekty jest ranking zysku. Raporty te są zgrupowane z menu Raporty->Projekty. przychodów/kosztów powiązanych z projektami. • Całkowity zysk – opcja ta umożliwia wygenerowanie podsumowania statystycznego dotyczącego wszystkich typów wchodzących w skład opcji Zysk ze sprzedaży oraz dodatkowo dokumentów zakupowych. których obsługującym jest wybrany użytkownik. • Obsługujący .Wybranie tej opcji spowoduje. składający się z dwóch okien. Data zam. który możemy wygenerować klikając w Raporty->Projekty->Ranking zysku. W trybie tym należy dokonać decyzji czy po stronie kosztów zapisać także cenę zakupu zapisaną na dokumencie sprzedaży. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. I tak w pierwszym z nich znajdują się następujące pola: • Data proj. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. • Status projektu – pole które pozwala zawęzić raport tylko do projektów o wskazanym statusie. W raportach zysku. Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. • Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Ranking projektów względem generowanego zysku. Raporty projektów . znajdujący się po @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 230 . od/do – pole. iż system ITCube przeprowadzi obliczenia statystyczne zysku tylko i wyłącznie dla rekordów.Rankingi zysku System ITCube CRM udostępnia wiele możliwości raportowania projektów. Dostępne są następujące wartości: • • • • • • Zysk z zamówień realizowanych Zysk z zamówień zamkniętych Zysk z faktur Zysk z zamówień/faktur Zysk z przychodów/kosztów Zysk ze sprzedaży – opcja ta umożliwia wygenerowanie podsumowania statystycznego dotyczącego wszystkich powyższych typów. • Data sprzedaży zamówienia – pole które pozwala ograniczyć raport do dokumentów sprzedaży których pole Data sprzedaży należy do zdefiniowanego przedziału. Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. w które wprowadzić należy zakres czasowy zarejestrowanych sprzedaży. który wywołać należy klikając w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. z którego wybrać należy wartość poddaną późniejszej analizie statystycznej. od/do – pole.prostokąt opisujący projekt mamy możliwość automatycznego przejścia do podglądu danych związanych z projektem. czy też zadań istnieje możliwość ograniczenia wyników podsumowania statystycznego do konkretnego projektu bądź grupy projektów. • Analiza (obowiązkowe) – rozwijane menu. interakcji. Uzupełnieniem tych analiz są raporty porównujące projekty.

który możemy wygenerować klikając w Raporty->Projekty->Ranking zadań. która ma zostać uwzględniona w podsumowaniu statystycznym. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu.• Waluta (obowiązkowe) – opcja pozwalająca na wybór z bazy danych tylko tych rekordów. składający się z dwóch okien. • • Druga część formularza (Dane dotyczące parametrów grupowania projektów) zawiera pola służące określeniu grupy projektów.Rankingi zadań Drugim z raportów porównującym projekty (tym razem ze względu na czas spędzony na realizację zadań w obrębie danego projektu) jest ranking zadań. które wyrażają zysk we wskazanej walucie. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj. przychodów/kosztów związanych z projektami. System wygeneruje ranking zysku dotyczący wszystkich sprzedaży. która umożliwi nam porównanie przychodów. których właścicielem jest wskazana osoba. Aby to porównanie było jeszcze łatwiejsze. kosztów oraz zysków generowanych przez poszczególne grupy projektów. Uporządkuj (obowiązkowe) . Do wyboru są tutaj opcje: Malejąco (wyniki w kolumnie Generowany zysk posegregowane będą od najniższej do najwyższej) oraz Rosnąco (wyniki w kolumnie Generowany zysk posegregowane będą od najwyższej do najniższej). z której można wybrać projekt wzorcowy.rozwijane menu. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Ranking projektów względem czasu trwania zadań. których koordynatorem jest wskazana osoba. I tak w pierwszym z nich znajdują się następujące pola: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 231 . z którego wybrać można w jaki sposób mają być prezentowane wartości w tabeli z podsumowaniem statystycznym. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. zaznaczając kolorem szarym rekord. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować ranking. który spełnia warunki żądane w oknie Dane dotyczące parametrów grupowania projektów. System wygeneruje ranking zysku związany z projektami. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu zysku powiązanego ze wskazanym projektem. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. system uporządkuje w tabeli wszystkie rekordy pod względem wysokości generowanego zysku. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie rankingu zysku związanego z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. co uczynić można klikając przycisk Generuj. Raporty projektów . Po kliknięciu przycisku Generuj system wyświetli tabelę. Ilość wyników (obowiązkowe) – rozwijane menu. za pomocą którego ustalić można ile pól wyników ma zostać wyświetlone jednocześnie w tabeli z podsumowaniem statystycznym. I tak znajdują się tu następujące pola: • Wzorzec – rozwijana lista.

system generując raport uzna. które realizowała konkretna osoba. która ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Delegujący – rozwijane menu dające możliwość ograniczenia raportu do zadań. • Właściciel projektu – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie właściciela projektu. Realizator – rozwijane menu dające możliwość ograniczenia raportu do zadań. z którego wybrać można w jaki sposób mają być prezentowane wartości w tabeli z podsumowaniem statystycznym. który wywołać należy klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. • • • • • • • • • • Druga część formularza (Dane dotyczące parametrów grupowania projektów) zawiera pola służące określeniu grupy projektów. od/do – pole. służąca wybraniu odpowiedniego typu zadania. • Projekt rozwijana lista umożliwiająca wybranie projektu. w które wprowadzić należy zakres czasowy rozpoczęcia projektu. Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Uporządkuj (obowiązkowe) . Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. którego dotyczyć ma podsumowanie statystyczne. System wygeneruje ranking zadań związanych z projektami. system generując raport uzna. Ilość wyników (obowiązkowe) – rozwijane menu. iż nie jest to wartość. od/do – pole. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 232 . iż nie jest to wartość. Status – rozwijana lista. za pomocą którego ustalić można ile pól wyników ma zostać wyświetlone jednocześnie w tabeli z podsumowaniem statystycznym. które delegowała konkretna osoba. Daty wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza.rozwijane menu. która ma zostać uwzględniona w podsumowaniu statystycznym.• Data proj. Data zad. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. służąca wybraniu odpowiedniego statusu zadania. Status projektu – pole pozwalające zawęzić raport do projektów o wskazanym statusie. Rezultatem takiego działania będzie wygenerowanie rankingu zadań związanego z projektami stworzonymi w oparciu o wybrany projekt wzorcowy. Do wyboru są tutaj opcje: Malejąco (wyniki w kolumnie Generowany zysk posegregowane będą od najniższej do najwyższej) oraz Rosnąco (wyniki w kolumnie Generowany zysk posegregowane będą od najwyższej do najniższej). który wywołać należy klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. która ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. I tak znajdują się tu następujące pola: • Wzorzec – rozwijana lista. z której można wybrać projekt wzorcowy. Dział – pole służące do zawężenia całego raportu do rekordów związanych z pracownikami wskazanego działu. Typ zadania – rozwijana lista. w które wprowadzić należy zakres czasowy zarejestrowanych zadań powiązanych z projektami. których właścicielem jest wskazana osoba. Rezultatem działania systemu ITCube będzie wygenerowanie rankingu zadań powiązanego ze wskazanym projektem. Data zadania – pole pozwalające zawęzić raport to zadań ze wskazanego przedziału czasowego.

których koordynatorem jest wskazana osoba. bądź zrezygnować z tego za pomocą przycisku Anuluj.• Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wprowadzenie koordynatora projektu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 233 . Po zaznaczeniu tej opcji będzie to także każda firma wskazana w sekcji Związany z. za pomocą którego określamy status kontrahenta. który spełnia warunki żądane w oknie Dane dotyczące parametrów grupowania projektów. • Grupa – rozwijane menu. który zostanie uwzględniony w statystyce/analizie zysku. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. co uczynić można klikając przycisk Generuj. Po wypełnieniu wszystkich pól pozostaje wygenerować ranking. w które wpisać można nazwę miasta dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. • Miasto – pole edycyjne. Standardowo jest to tylko firma wskazana w polu Kontrahent na formularzu projektu. System wygeneruje ranking zadań związanych z projektami. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. za pomocą którego możemy określić rodzaj pozyskania kontrahenta. • Region . Branże kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże. zaznaczając kolorem szarym rekord. za pomocą którego określamy nazwę regionu dotyczącego miejsca siedziby kontrahenta. za pomocą którego określamy branżę gospodarki w jakiej działa kontrahent. • Sposób pozyskania – rozwijane menu. • Status – rozwijane menu. Po kliknięciu przycisku Generuj system wyświetli tabelę. która umożliwi nam porównanie grup projektów ze względu na łączny czas zadań wykonanych w ramach projektów. za pomocą którego zawężamy nasze pytanie do konkretnej grupy kontrahenta. Statusy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Statusy. Grupy kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci>Słowniki->Grupy kontrahentów. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie projekty powinny zostać umieszczone w raporcie oraz w jakim formacie ma nastąpić eksport danych.rozwijane menu. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Projekty->Eksport projektów. Aby to porównanie było jeszcze łatwiejsze. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. Sposoby pozyskania kontrahentów ustala się za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki>Sposoby pozyskania. system uporządkuje w tabeli wszystkie rekordy pod względem długość spędzonego czasu. • Branża – rozwijane menu. I tak w oknie pierwszym Dane dotyczące kontrahenta związanego z projektem znajdują się następujące pola: • Uwzględnij pole "Związany z" – Pole pozwalające rozszerzyć definicję kontrahenta związanego z projektem. Eksport projektów Kolejnym raportem w module projekty jest Eksport projektów. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne.

rozwijane menu. które ma decydować o tym czy dany projekt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując raport uzna. I tak znajdują się tu następujące pola: • Data rozpoczęcia projektu – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego w którym znajdujący zawierać ma się pole Data od projektu.rozwijane menu. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. • Potencjał . przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk się po lewej stronie pola. która ma decydować o tym czy dany projekt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 234 . • Wzorzec – rozwijana lista. do) – pola. iż nie jest to wartość. • Koordynator – rozwijana lista umożliwiająca wybranie tylko tych projektów których koordynatorem jest wskazana osoba. iż nie jest to pole.rozwijane menu. za pomocą którego określamy potencjał kontrahenta. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. dla którego chcemy wygenerować podsumowanie statystyczne. która ma decydować o tym czy dany projekt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Właściciel – rozwijana lista umożliwiająca wybranie użytkownika który wprowadził projekt do systemu. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. • Data zakończenia projektu – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego w którym znajdujący zawierać ma się pole Data do projektu. za pomocą którego określamy osobę wyznaczoną na obsługującego danej firmy. iż nie jest to pole. system generując raport uzna. . które ma decydować o tym czy dany projekt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. za pomocą którego określamy właściciela kontrahenta. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. za pomocą którego określamy nazwę państwa dotyczącą miejsca siedziby kontrahenta. służąca zawężeniu eksportowanych projektów do tych które powstały na bazie wskazanego wzorca projektowego. system generując raport uzna. • Status projektu – rozwijana lista. Właściciel kontrahenta .. znajdujący się po • • Obsługujący kontrahenta . • Druga część formularza zawiera pola służące uściśleniu raportu ze względu na parametry samego projektu. system generując raport uzna. służąca wybraniu odpowiedniego statusu projektu. Data pozyskania (od. iż nie jest to wartość. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. który wywołać należy klikając w przycisk lewej stronie pola. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk się po lewej stronie pola. Datę wprowadza się za pomocą systemowego kalendarza. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana.• Państwo – rozwijane menu. które umożliwiają zdefiniowanie przedziału czasowego określającego datę pozyskania danego kontrahenta.

Dodatkowo w systemie ITCube istnieje możliwość rozszerzenia standardowych możliwości raportujących. produktów. z pewnością przyjdzie moment. Inne typy raportów służące do analizy danych zostały umieszczone w następujących podgrupach : • • • • • • Sprzedaż (Raporty->Sprzedaż). Serwis (Raporty->Serwis) Użytkownicy (Raporty->Użytkownicy).Jeśli na formularzu projektu zostały zdefiniowane pola dodatkowe typu słownikowego będą one także dostępne w powyższej sekcji. • Format raportu – lista. w którym zaistnieje konieczność sporządzenia raportów. W systemie ITCube istnieje kilka rodzajów raportów.) Eksport kontrahentów System ITCube umożliwia wygenerowanie raportów eksportowych. Pierwszym z nich są ogólne raporty eksportowe dotyczące kontrahentów. informacji oraz zadań – dostępne za pomocą polecenia Raporty->Ogólne. Zadania (Raporty->Zadania). Raporty niestandardowe w zależności od zdefiniowanego typu dostępne są w menu głównym systemu (Raporty->Raporty dodatkowe) bądź w menu kontekstowym poszczególnych obiektów (np. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. Zamówienie itd. Projekt. Projekty (Raporty->Projekty). względem której mają być posortowane wyniki. Uporządkowanie – rozwijana lista umożliwiająca wybranie kolumny. iż raport będzie w postaci strony www. Dodatkowe raporty graficzne mogą być tworzone z wykorzystaniem środowiska raportującego Crystal Raports. Informacje (Raporty->Informacje). Gwarancja. I tak do dyspozycji mamy następujące wartości: • • Pola raportu – sekcja poświęcona informacjom jakie mają zostać wyświetlone w raporcie. Aby to uczynić należy nacisnąć przycisk Generuj znajdujący się na dole formularza. osób kontaktowych. Wybranie opcji html spowoduje. a co za tym idzie będą nawiązywane z nimi kontakty oraz realizowane będą liczne projekty oraz sprzedaże. w których osoba tworząca dany raport może precyzyjnie określić kryteria jakie powinien spełnić dany rekord aby został ujęty @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 235 . z której wybrać należy jedną z dwóch wartości: Html lub csv. Eksport danych w systemie ITCube Gdy do systemu ITCube wprowadzona zostanie już duża ilość kontrahentów. Kontrahent. natomiast wybranie opcji csv umożliwi otwarcie raportu w programie Excell. Następnie system otworzy nowe okno z wygenerowanym raportem. Ostatnia część formularza dotyczy prezentacji wyników raportu.

). system generując dany raport uzna. jak już było wspomniane. Grupa ta może zostać dodatkowo zawężona poprzez wskazanie wartości pozostałych pól (np.w raporcie. można sprecyzować warunki określające jacy kontrahenci powinni zostać umieszczeni w raporcie. iż nie jest to wartość. Region. Jeśli pole to pozostawimy nie wypełnione system domniema iż grupa powinna być tworzona na podstawie parametrów podanych w polach pozostałych spośród wszystkich rekordów. Grupy te charakteryzują się tym iż nie powstają w wyniku podania kryteriów które powinni spełniać ich członkowie lecz na zasadzie wskazanie konkretnych rekordów. system generując dany raport uzna. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. • Lista firm – pole pozwalające na definiowanie grup wyliczeniowych. iż nie jest to wartość. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do kontrahentów pozyskany w konkretny sposób. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Ogólne->Eksport kontrahentów. system generując dany raport uzna. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do kontrahentów dysponujących konkretnym statusem. na podstawie którego @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 236 • . która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. I tak znajdują się tutaj następujące pola: Nazwa raportu(obowiązkowe) – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy pod jaką zostaną zapisane warunki definiujące raport kontrahentów. iż nie jest to wartość. • Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów). Pierwszym z nich jest raport dotyczący kontrahentów. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów mających znaleźć się w tworzonym podsumowaniu. za pomocą którego. system generując dany raport uzna. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu raportu. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. system generując raport uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. system generując dany raport uzna. Pole Lista firm zawiera listę kontrahentów którzy mają tworzyć grupę. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Miasto. • Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta. Państwo – pola. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania. Branża. • Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów. grupa itd. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów).

wybrać wartość 3 @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 237 . system uzna.. • Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. Przykład 2. -W polu „Informacje” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Zadania” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartość *Dowolny typ zadania* oraz Korespondencja przychodząca. Jeśli interesuje nas wybór kontrahentów z którymi mieliśmy kontakt w ciągu ostatnich 3 miesięcy przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie korespondencji elektronicznej bądź wykonanie związanego z nimi zadania należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Istniał kontakt w ciągu ostatnich” miesiące. Przykład 1. system generując dany raport uzna. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując dany raport uzna.. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Ostatni kontakt – zbiór pól pozwalający na wybór tylko tych kontrahentów z którymi ostatni kontakt miał miejsce w określonym przedziale czasu. Jeśli natomiast interesuje nas wybór kontrahentów z którymi nie mieliśmy kontaktu w ciągu ostatniego roku przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie bądź wysłanie korespondencji elektronicznej oraz informację o typie Wykonany telefon należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Brak kontaktu w ciągu ostatnich” wybrać wartość Rok. średni. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana.” pola „Zadania”. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. wysoki) nie zostanie wybrana.. iż nie jest to wartość. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta.” pola te łączone są spójnikiem i. „Informacje” oraz „Korespondencja” łączone są spójnikiem lub. iż nie jest to wartość. Jeśli natomiast definiujemy grupę typu „Brak kontaktu w ciągu ostatnich . -W polu „Zadania” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Informacje” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartości Wykonany telefon oraz *Dowolny typ korespondencji* WAŻNE: Należy pamiętać iż w przypadku definiowania grupy kontrahentów typu „Był kontakt w ciągu ostatnich ..wygenerowany zostanie raport. Jeśli żadna z opcji (niski. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu czy też nie. Oprócz definiowania interesującego nas okresu czasowego system pozwala także na wskazanie rodzaju wpisów które traktowane będą jako opis ostatniego kontaktu z klientem. iż nie jest to wartość..

to istnieje możliwość sprecyzowania grupy kontrahentów za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). czy co najmniej jedną z nich (zaznaczone pole lub). Dodatkowo należy wybrać po jakiej kolumnie system ma posortować wyniki (pole Uporządkowanie). Kategorie produktów – pole umożliwiające wybranie kilku kategorii produktów. Zawiera ono listę wszystkich etapów danego projektu. Warto podkreślić iż pole to pozwala nam także na wskazanie poszczególnych etapów konkretnego projektu. Jeśli wiemy iż tworzony raport będzie wielokrotnie używany w przyszłości możemy umieścić jego definicję w bazie danych naciskając przycisk Dodaj. Aby wygenerować wcześniej zapisany raport kontrahentów należy wybrać w oknie Dane dotyczące generowania raportu w polu Nazwa raportu jego nazwę a następnie kliknąć przycisk Generuj. Dodatkowo możemy określić czy dana firma brała udział we wszystkich podanych projektach (zaznaczone pole i). czy w formacie CSV .plik z raportem zostanie zapisany na dysku. Dostęp do zapisanych raportów umożliwia sekcja Dane dotyczące generowania raportu a jeśli podczas zapisywania raportu zaznaczona była opcja Skrót na stronie głównej dostęp do niego możliwy będzie także z poziomu panelu głównego systemu w sekcji Zakładki raportów. Aby to uczynić należy w oknie Dane dotyczące formatu raportu w polu Pola raportu zaznaczyć jakie informacje o kontrahencie mają być wyświetlone. W polu Format raportu można wybrać także opcję Arkusz nalepek. Dodatkowo możemy określić czy firma ma być zainteresowana wszystkimi wybranymi kategoriami (zaznaczone pole i). czy co najmniej jednym z nich (zaznaczone pole lub). Jeśli zależy nam na wyborze konkretnego etapu należy po wyświetleniu przeglądarki projektów wejść do menu kontekstowego projektu oraz wybrać menu podręczne o nazwie „Załącz do formularza wybrany etap”. Co ważne pole Udział w projektach może jednocześnie zawierać zarówno wpisy dotyczące projektów jaki i poszczególnych etapów. a następnie można otworzyć go za pomocą programu obsługującego format CSV czyli np. czy co najmniej w jednym z nich (zaznaczone pole lub). Dodatkowo możemy określić czy dana firma ma spełniać wszystkie cechy (zaznaczone pole i). Więcej o seryjnym adresowaniu kopert znaleźć można w rozdziale 18.• Udział w projektach – pole pozwalające zawęzić zbiór kontrahentów do tych firm które brały udział we wskazanych projektach. którymi jest zainteresowany dany kontrahent. Oprócz tego możemy wybrać format raportu. Microsoft Excell. • • WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący kontrahentów. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. w którym możemy jeszcze uzupełnić informacje dotyczące selekcji kontrahentów oraz kolumn które mają być wyświetlane w raporcie. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 238 . Odpowiedzią systemu ITCube będzie otwarcie nowego okna z danymi opisującymi wybrany raport. Dzięki niej możliwe jest seryjne wydrukowanie nalepek z adresami kontrahentów. Cechy – pole umożliwiające wybranie kilku cech opisujących kontrahenta. Do tego służy pole Format raportu umożliwiające zadecydować czy raport ma być w postaci HTML – zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki.

Grupa ta może zostać dodatkowo zawężona poprzez wskazanie wartości pozostałych pól (np. Dodatkowo zawsze możemy usunąć definicję raportu kontrahentów wybierając w oknie Dane dotyczące generowania raportu w polu Nazwa raportu konkretną nazwę już zdefiniowanego raportu a następnie klikając przycisk Usuń. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie osoby kontaktowe powinny zostać umieszczone w raporcie. • Udział w projektach – pole pozwalające zawęzić zbiór osób kontaktowych do tych których nadrzędny kontrahent brał udział we wskazanych projektach. Warto podkreślić iż pole to pozwala nam także na wskazanie poszczególnych etapów konkretnego projektu. Branża. Zawiera ono listę wszystkich etapów danego projektu. WAŻNE: Jeśli wypełniliśmy pole Zakres wyświetlone zostaną tylko rekordy których numer porządkowy leży w podanym przedziale. Pola dotyczące kontrahenta. Jeśli pole to pozostawimy nie wypełnione system domniema iż grupa powinna być tworzona na podstawie parametrów podanych w polach pozostałych spośród wszystkich rekordów. I tak znajdują się tutaj następujące pola: Nazwa raportu (obowiązkowe) – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy pod jaką zostaną zapisane warunki definiujące raport osób kontaktowych. Jeśli zależy nam na wyborze konkretnego etapu należy po wyświetleniu przeglądarki projektów wejść do menu kontekstowego projektu oraz wybrać menu podręczne o nazwie „Załącz do formularza wybrany etap”. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. grupa itd.WAŻNE: Jeśli nie wypełniliśmy żadnego z pól podczas wypełniania formularza Dane dotyczące definicji raportu uzyskany edytowalny plik w formacie CSV (lub HTML) będzie po prostu pełnym spisem wszystkich kontrahentów zarejestrowanych w systemie. • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 239 . z którym związana jest osoba kontaktowa mająca znaleźć się w tworzonym raporcie: Lista firm – pole pozwalające na definiowanie grup wyliczeniowych. Eksport osób kontaktowych Drugim z raportów możliwych do wygenerowania za pomocą systemu ITCube jest raport dotyczący osób kontaktowych. czy co najmniej w jednym z nich (zaznaczone pole lub). Grupy te charakteryzują się tym iż nie powstają w wyniku podania kryteriów które powinni spełniać ich członkowie lecz na zasadzie wskazanie konkretnych rekordów. Pole Lista firm zawiera listę kontrahentów których osoby kontaktowe mają tworzyć grupę. Dodatkowo możemy określić czy dana firma brała udział we wszystkich podanych projektach (zaznaczone pole i). który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty>Ogólne->Eksport kontaktów. Co ważne pole Udział w projektach może jednocześnie zawierać zarówno wpisy dotyczące projektów jaki i poszczególnych etapów.).

Jeśli nie zostanie ono wypełnione. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie raporcie. system uzna. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. na podstawie którego wygenerowany zostanie raport. iż nie jest to wartość. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta. Państwo – pola. iż nie jest to wartość. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu podsumowania. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. wysoki) nie zostanie wybrana. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana.• Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta. Jeśli żadna z opcji (niski. która ma decydować o tym czy dany kontakt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu statystycznym czy też nie. iż nie jest to @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 240 . • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do osób związanych z kontrahentami pozyskanymi w konkretny sposób. iż nie jest to wartość. system uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system uzna. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. • Miasto. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania. Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych • • kontrahentów. średni. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system uzna. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego zbioru do osób związanych z kontrahentami dysponującymi konkretnym statusem. iż nie jest to wartość. Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów). która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu statystycznym. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów zatrudniających osoby. system uzna. system uzna. system uzna. iż nie jest to wartość. Region. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system uzna. system uzna. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie raporcie. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. które mają znaleźć się w tworzonym raporcie. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie raporcie. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu statystycznym.

która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu statystycznym. których określić można dane teleadresowe kontrahentów mających znaleźć się w tworzonym podsumowaniu. iż nie jest to wartość. Oprócz definiowania interesującego nas okresu czasowego system pozwala także na wskazanie rodzaju wpisów które traktowane będą jako opis ostatniego kontaktu z klientem. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Pola dotyczące bezpośrednio osoby kontaktowej: Nazwisko i imię – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy osoby kontaktowej pod jaką znana jest ona w systemie. Kontrahent – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do osób kontaktowych powiązanych z konkretną firmą (do wybory są tutaj wszyscy kontrahenci wprowadzeni do systemu). • Płeć – rozwijane menu pozwalające określić płeć osób kontaktowych. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego pozyskania osoby kontaktowej. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do osób kontaktowych pozyskanych w konkretny sposób.wartość. system generując dany raport uzna. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. które powinny znaleźć się w raporcie. • Miasto. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. z którego możemy wybrać przedział wiekowy osób kontaktowych. system generując dany raport uzna. Jeśli pole nie zostanie wypełnione. Ostatni kontakt – zbiór pól pozwalający na wybór tylko tych osób kontaktowych z którymi ostatni kontakt miał miejsce w określonym przedziale czasu. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do osób kontaktowych dysponujących konkretnym statusem. iż nie jest to wartość. • • Wiek – rozwijane menu. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. system generując dany raport uzna. iż nie jest to wartość. Jeśli interesuje nas wybór osób kontaktowych z którymi mieliśmy kontakt w ciągu ostatnich 3 miesięcy przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie korespondencji elektronicznej bądź wykonanie związanego z nimi zadania należy: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 241 • . Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Region. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu raportu. Przykład 1. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując raport uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system generując dany raport uzna. Państwo – pola za pomocą. system generując dany raport uzna.

-W polu „Zadania” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Informacje” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartości Telefon oraz *Dowolny typ korespondencji* WAŻNE: Należy pamiętać iż w przypadku definiowania grupy osób kontaktowych typu „Był kontakt w ciągu ostatnich .. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana.” pola „Zadania”. Jeśli natomiast interesuje nas wybór osób kontaktowych z którymi nie mieliśmy kontaktu w ciągu ostatniego roku przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie bądź wysłanie korespondencji elektronicznej oraz informację o typie Telefon należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Brak kontaktu w ciągu ostatnich” wybrać wartość Rok. którymi jest zainteresowana dana osoba kontaktowa.. Aby to uczynić należy w oknie Dane dotyczące formatu raportu w polu Pola raportu zaznaczyć jakie informacje o osobie kontaktowej mają być wyświetlone. Przykład 2. system uzna. iż nie jest to wartość.-W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Istniał kontakt w ciągu ostatnich” miesiące.. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu czy też nie. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. Dodatkowo możemy określić czy dana osoba ma spełniać wszystkie cechy (zaznaczone pole i). • Kategorie produktów – pole umożliwiające wybranie kilku kategorii produktów. wybrać wartość 3 -W polu „Informacje” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Zadania” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartość *Dowolny typ zadania* oraz Korespondencja przychodząca.. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonym właśnie raporcie.. to istnieje możliwość sprecyzowania grupy osób kontaktowych za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). „Informacje” oraz „Korespondencja” łączone są spójnikiem lub. • Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontaktów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego daną osobę. Do tego służy pole Format raportu umożliwiające zadecydować czy raport @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 242 . czy co najmniej jednym z nich (zaznaczone pole lub). Dodatkowo możemy określić czy kontakt ma być zainteresowany wszystkimi wybranymi kategoriami (zaznaczone pole i). iż nie jest to wartość. czy co najmniej jedną z nich (zaznaczone pole lub). Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli natomiast definiujemy grupę typu „Brak kontaktu w ciągu ostatnich .” pola te łączone są spójnikiem i. Oprócz tego możemy wybrać format raportu. WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący osób kontaktowych. • Cechy – pole umożliwiające wybranie kilku cech opisujących kontakt. • Właściciel – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących osób kontaktowych za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. system generując dany raport uzna. Dodatkowo należy wybrać po jakiej kolumnie system ma posortować wyniki (pole Uporządkowanie).

system generując dany raport uzna. system generując dany raport uzna. w którym możemy jeszcze uzupełnić informacje dotyczące selekcji osób kontaktowych oraz kolumn które mają być wyświetlane w raporcie. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie informacje powinny zostać umieszczone w raporcie. Więcej o seryjnym adresowaniu kopert znaleźć można w rozdziale 18. a następnie można otworzyć go za pomocą programu obsługującego format CSV czyli np. Dzięki niej możliwe jest seryjne wydrukowanie nalepek z adresami osób kontaktowych. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 243 . czy w formacie CSV . Jeśli wiemy iż tworzony raport będzie wielokrotnie używany w przyszłości możemy umieścić jego definicję w bazie danych naciskając przycisk Dodaj. WAŻNE: Jeśli wypełniliśmy pole Zakres wyświetlone zostaną tylko rekordy których numer porządkowy leży w podanym przedziale. Eksport informacji Kolejnym raportem możliwym do wygenerowania za pomocą systemu ITCube CRM jest raport dotyczący informacji.ma być w postaci HTML – zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki. WAŻNE: Jeśli nie wypełniliśmy żadnego z pól podczas wypełniania formularza Dane dotyczące definicji raportu uzyskany edytowalny plik w formacie CSV (lub HTML) będzie po prostu pełnym spisem wszystkich osób kontaktowych zarejestrowanych w systemie. I tak znajdują się tutaj następujące pola opisujące nadrzędnego kontrahenta informacji: Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta. W polu Format raportu można wybrać także opcję Arkusz nalepek.plik z raportem zostanie zapisany na dysku. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. • Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów). Aby wygenerować wcześniej zapisany raport kontrahentów należy wybrać w oknie Dane dotyczące generowania raportu w polu Nazwa raportu jego nazwę a następnie kliknąć przycisk Generuj. Dostęp do zapisanych raportów umożliwia sekcja Dane dotyczące generowania raportu a jeśli podczas zapisywania raportu zaznaczona była opcja Skrót na stronie głównej dostęp do niego możliwy będzie także z poziomu panelu głównego systemu w sekcji Zakładki raportów. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Ogólne>Eksport informacji. Zawsze możemy usunąć definicję raportu osób kontaktowych wybierając w oknie Dane dotyczące generowania raportu w polu Nazwa raportu konkretną nazwę już zdefiniowanego raportu a następnie klikając przycisk Usuń. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Odpowiedzią systemu ITCube będzie otwarcie nowego okna z danymi opisującymi wybrany raport. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to wartość. Microsoft Excell.

iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. iż nie jest to wartość. Region. iż nie jest to wartość. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. • Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. Państwo – pola. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów mających znaleźć się w tworzonym podsumowaniu. iż nie jest to wartość. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do kontrahentów dysponujących konkretnym statusem. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola. system uzna. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując dany raport uzna. • Miasto. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do kontrahentów pozyskany w konkretny sposób. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system generując dany raport uzna. system generując dany raport uzna. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to wartość. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Oraz pola opisujące informację : Data od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego wprowadzonej informacji. system generując dany raport uzna. Jeśli żadna z opcji (niski. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 244 . która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu czy też nie. system generując raport uzna. wysoki) nie zostanie wybrana. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu raportu. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. średni.• Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. na podstawie którego wygenerowany zostanie raport. system generując dany raport uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta.

Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Uporządkowanie – rozwijana lista umożliwiająca wybranie kolumny. iż nie jest to wartość. Temat – edycyjne pole umożliwiające podanie tematu informacji jaka ma zostać uwzględniona w raporcie. które ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Etap projektu – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwy etapu wyżej wybranego projektu. to istnieje możliwość sprecyzowania grupy informacji za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). którego mają dotyczyć informacje. Pola raportu – sekcja poświęcona danym jakie mają zostać wyświetlone w raporcie. które ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Projekt – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwy projektu. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Właściciel – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących informacji za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. iż nie jest to pole. system generując raport uzna. system generując dany raport uzna. system generując raport uzna. której mają dotyczyć informacje. iż nie jest to pole. które ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu czy też nie. • Format raportu – lista umożliwiająca wybranie czy raport ma być w postaci HTML czy CSV. które ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to wartość. służąca wybraniu odpowiedniego typu informacji. Treść – edycyjne pole umożliwiające podanie fragmentu treści informacji jaka ma zostać uwzględniona w raporcie. system generując raport uzna. Jeśli żadna wartość nie zostanie wyprowadzona. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 245 • • . iż nie jest to pole. system generując raport uzna.• Typ informacji – rozwijana lista. które ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując raport uzna. system generując raport uzna. iż nie jest to pole. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. której mają dotyczyć informacje. iż nie jest to pole. którego mają dotyczyć informacje. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. Kontrahent – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwy firmy. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. • • • • • • • WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący informacji. która ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna wartość nie zostanie wyprowadzona. które ma decydować o tym czy dana informacja znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to pole. Kontakt – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwiska osoby kontaktowej. względem której mają być posortowane wyniki. system generując raport uzna.

system generując dany raport uzna. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Ogólne->Eksport zadań. Aby wygenerować wcześniej zapisany raport informacji należy wybrać w oknie Dane dotyczące generowania raportu w polu Nazwa raportu jego nazwę a następnie kliknąć przycisk Generuj. Jeśli wiemy iż tworzony raport będzie wielokrotnie używany w przyszłości możemy umieścić jego definicję w bazie danych naciskając przycisk Dodaj.Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. a następnie można otworzyć go za pomocą programu obsługującego format CSV czyli np. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. • Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów). • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do kontrahentów dysponujących konkretnym statusem. Dodatkowo należy wybrać po jakiej kolumnie system ma posortować wyniki (pole Uporządkowanie). I tak znajdują się tutaj następujące pola opisujące kontrahenta nadrzędnego związanego z zadaniem: Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta. Oprócz tego możemy wybrać format raportu. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana.plik z raportem zostanie zapisany na dysku. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). Do tego służy pole Format raportu umożliwiające zadecydować czy raport ma być w postaci HTML – zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki. Odpowiedzią systemu ITCube będzie otwarcie nowego okna z danymi opisującymi wybrany raport. czy w formacie CSV . Eksport zadań Kolejnym raportem możliwym do wygenerowania za pomocą systemu ITCube CRM jest raport dotyczący zadań. Jeśli żadna z opcji nie zostanie • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 246 . w którym możemy jeszcze uzupełnić parametry wyboru informacji oraz kolumn które mają być wyświetlane w raporcie. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. Microsoft Excell. Dostęp do zapisanych raportów umożliwia sekcja Dane dotyczące generowania raportu a jeśli podczas zapisywania raportu zaznaczona była opcja Skrót na stronie głównej dostęp do niego możliwy będzie także z poziomu panelu głównego systemu w sekcji Zakładki raportów. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie zadania powinny zostać umieszczone w raporcie. iż nie jest to wartość. system generując dany raport uzna. system generując dany raport uzna. Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. Aby to uczynić należy w oknie Dane dotyczące formatu raportu w polu Pola raportu zaznaczyć jakie dane o informacji mają być wyświetlone.

• Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. na podstawie którego wygenerowany zostanie raport. Państwo – pola. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system uzna. iż nie jest to wartość. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów mających znaleźć się w tworzonym podsumowaniu. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu raportu. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. system generując dany raport uzna. Region. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania. Jeśli żadna z opcji (niski. wysoki) nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. które mają zostać umieszczone w raporcie. iż nie jest to wartość.wybrana. średni. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po lewej stronie pola. Odpowiednią datę wprowadza korzystając z systemowego kalendarza. W przypadku gdy pozostawimy to pole nie wypełnione system uzna. Oraz pole opisujące zadanie : Data od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego daty rozpoczęcia zadania. system generując raport uzna. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 247 . Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta. służąca wybraniu odpowiedniego typu zadania. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Miasto. system generując dany raport uzna. system generując dany raport uzna. iż nie jest to wartość. Typ zadania – rozwijana lista. • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające wpisanie nazwy zadań. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system generując raport uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do kontrahentów pozyskany w konkretny sposób. iż nie jest to wartość. którą ma uwzględnić w podsumowaniu statystycznym. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu czy też nie. • Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. system generując dany raport uzna.

iż nie jest to pole. Del. Projekt – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwy projektu. opis – edycyjne pole umożliwiające podanie fragmentu opisu wprowadzonego przez osobę delegującą zadanie. • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 248 . system generując raport uzna. które ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu czy też nie. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. iż nie jest to pole. Uporządkowanie – rozwijana lista umożliwiająca wybranie kolumny. które ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu.• Status – rozwijana lista. • • • • • • • • WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący zadań. CSV czy iCalendar. Kontakt – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwiska osoby kontaktowej. które ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. które delegowała konkretna osoba. Jeśli żadna wartość nie zostanie wyprowadzona. której mają dotyczyć zadania. której mają dotyczyć zadanie. które ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Realizator – rozwijane menu dające możliwość ograniczenia raportu do zadań. system generując raport uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to pole. Etap projektu – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwy etapu wyżej wybranego projektu. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując raport uzna. Jeśli żadna wartość nie zostanie wyprowadzona. system generując raport uzna. służąca wybraniu odpowiedniego statusu zadania. iż nie jest to pole. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. Pola raportu – sekcja poświęcona danym jakie mają zostać wyświetlone w raporcie. system generując dany raport uzna. którego mają dotyczyć zadania. które realizowała konkretna osoba. Kontrahent – rozwijana lista umożliwiająca podanie nazwy firmy. to istnieje możliwość sprecyzowania grupy zadań za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). system generując raport uzna. Real. opis – edycyjne pole umożliwiające podanie fragmentu opisu wprowadzonego przez osobę realizującą zadanie. które ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. względem której mają być posortowane wyniki. Jeśli żadna wartość nie zostanie wybrana. iż nie jest to pole. • Format raportu – lista umożliwiająca wybranie czy raport ma być w postaci HTML . które ma decydować o tym czy dane zadanie znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to pole. system generując raport uzna. Delegujący – rozwijane menu dające możliwość ograniczenia raportu do zadań. którego mają dotyczyć zadania.

Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. Dodatkowo istnieje możliwość eksportu zadań do formatu iCalendar. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie produkty/usługi powinny zostać umieszczone w raporcie. Aby to uczynić należy w oknie Dane dotyczące formatu raportu w polu Pola raportu zaznaczyć jakie informacje o zadaniu mają być wyświetlone. I tak znajdują się tutaj następujące pola: Nazwa (obowiązkowe) – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy pod jaką zostaną zapisane warunki definiujące raport produktów. Jeśli wiemy iż tworzony raport będzie wielokrotnie używany w przyszłości możemy umieścić jego definicję w bazie danych naciskając przycisk Dodaj. • Nazwa/Kod . Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana. Do tego służy pole Format raportu umożliwiające zadecydować czy raport ma być w postaci HTML – zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki. Aby wygenerować wcześniej zapisany raport zadań należy wybrać w oknie Dane dotyczące generowania raportu w polu Nazwa raportu jego nazwę a następnie kliknąć przycisk Generuj. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu.Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. a następnie można otworzyć go za pomocą programu obsługującego format CSV czyli np. • Kategoria – rozwijana lista. • Typ – rozwijana lista. Dodatkowo należy wybrać po jakiej kolumnie system ma posortować wyniki (pole Uporządkowanie). system generując raport uzna. system generując dany raport uzna.plik z raportem zostanie zapisany na dysku. w celu przeniesienia kalendarza do urządzenia mobilnego). Po wybraniu tej opcji zadania zostaną zapisane w formacie który można będzie zaimportować do aplikacji typu Microsoft Outlook bądź Google (np. czy w formacie CSV . Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu.pola edycyjne służące wpisaniu fragmentu nazwy/kodu produktu. w którym możemy jeszcze uzupełnić informacje dotyczące selekcji zadań oraz kolumn które mają być wyświetlane w raporcie. Odpowiedzią systemu ITCube będzie otwarcie nowego okna z danymi opisującymi wybrany raport. służąca wybraniu odpowiedniej kategorii produktów. Eksport produktów Kolejnym raportem możliwym do wygenerowania za pomocą systemu ITCube jest raport dotyczący produktów/usług. Dostęp do zapisanych raportów umożliwia sekcja Dane dotyczące generowania raportu a jeśli podczas zapisywania raportu zaznaczona była opcja Skrót na stronie głównej dostęp do niego możliwy będzie także z poziomu panelu głównego systemu w sekcji Zakładki raportów. Microsoft Excel. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. system generując raport uzna. iż nie jest to wartość. Oprócz tego możemy wybrać format raportu. który wygenerować można za pomocą polecenia Raporty->Ogólne>Eksport produktów. służąca wybraniu odpowiedniego typu produktu. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 249 .

iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu statystycznym. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana.pole edycyjne służące wpisaniu numeru produktu z katalogu branżowego. Numer katalogowy . które mają zostać uwzględnione w podsumowaniu statystycznym. system generując raport uzna. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to wartość. które mają zostać uwzględnione w podsumowaniu statystycznym. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system generując dany raport uzna. Waluta – rozwijana lista. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. system generując raport uzna. iż nie jest to wartość.do . system generując raport uzna. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana. system generując raport uzna. Cena zakupu od. Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana. iż nie jest to wartość.pola umożliwiające sprecyzowanie przedziału cenowego kosztu pozyskania produktów. system generując raport uzna. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to wartość. Numer EAN – pole poświęcone numerowi EAN produktu. iż nie jest to wartość.pola umożliwiające sprecyzowanie przedziału cenowego produktów. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli żadna wartość nie zostanie podana. system generując raport uzna. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. iż nie jest to wartość. Cena sprzedaży – rozwijana lista umożliwiająca wybranie rodzaju ceny. Właściciel – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących produktów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. Cena sprzedaży od/do. Dostawca – edycyjne pole umożliwiające ograniczenie raportu do konkretnego dostawcy. która ma decydować o tym czy dany produkt/usługa znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu.• Opis . iż nie jest to wartość. Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana. której dotyczyć będą warunki określone w polach: Waluta. służąca wybraniu odpowiedniej waluty ceny produktu. system generując raport uzna. Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana. system generując dany raport uzna. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu.do . Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana. Cena sprzedaży od. Producent – edycyjne pole umożliwiające ograniczenie raportu do konkretnego producenta. system generując raport uzna. która ma decydować o tym czy dany produkt znajdzie się w tworzonym właśnie podsumowaniu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 250 • • • • • • • • • • . Koordynator – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących produktów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. Jeśli żadna wartość nie zostanie wpisana.pole edycyjne służące wpisaniu fragmentu opisu produktu.

na której będą drukowane nalepki. Oprócz tego możemy wybrać format raportu. Do tego służy pole Format raportu umożliwiające zadecydować czy raport ma być w postaci HTML – zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki.plik z raportem zostanie zapisany na dysku. • • • • • Margines lewy/prawy – pola umożliwiające podanie poziomych marginesów strony. Odpowiedzią systemu będzie otwarcie formularza. Wydruk pojedynczej nalepki na kopertę Aby wydrukować naklejkę z adresem konkretnej firmy bądź osoby kontaktowej należy wybrać opcję Drukuj nalepkę z menu kontekstowego kontrahenta lub kontaktu. czy w formacie CSV . w którym możliwe będzie zdefiniowanie parametrów wydruku. to istnieje dodatkowo możliwość sprecyzowania grupy produktów za pomocą tych właśnie pól (o ile są to pola w postaci rozwijanych list). Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy przystąpić do wygenerowania raportu. a następnie można otworzyć go za pomocą programu obsługującego format CSV czyli np.parametr mówiący na ile kolumn ma zostać podzielona strona. Microsoft Excell. Dodatkowo należy wybrać po jakiej kolumnie system ma posortować wyniki (pole Uporządkowanie). • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 251 . Formularz składa się z dwóch okien. Ilość kolumn . Możliwe jest zarówno wydrukowanie jednej naklejki poświęconej konkretnej osobie bądź firmie jak i seryjne zaadresowanie kopert wcześniej zdefiniowanej grupy kontrahentów lub kontaktów.pola umożliwiające podanie pionowych marginesów strony.WAŻNE: Jeśli został włączony mechanizm definiowania dodatkowych pól dotyczący produktów/usług. Adresowanie kopert System ITCube CRM umożliwia drukowanie naklejek na koperty z adresem kontrahenta bądź osoby kontaktowej. WAŻNE: Jeśli nie wypełniliśmy żadnego z pól podczas wypełniania formularza Dane dotyczące definicji raportu uzyskany edytowalny plik w formacie CSV (lub HTML) będzie po prostu pełnym spisem wszystkich produktów zarejestrowanych w systemie. Aby to uczynić należy w oknie Dane dotyczące formatu raportu w polu Pola raportu zaznaczyć jakie informacje o produkcie mają być wyświetlone. Ilość wierszy – parametr określający ilość wierszy wydruku. Margines górny/dolny . Wielkość czcionki – parametr określający wielkość czcionki wydruku. I tak w pierwszym z nich (okno Parametry strony) do dyspozycji mamy następujące pola: Szerokość/Wysokość – pola pozwalające zdefiniować szerokość oraz wysokość strony.

Dane dodatkowe – sekcja umożliwiająca wybranie czy ma być drukowany adres służbowy czy prywatny (w przypadku osoby kontaktowej) oraz możliwość zadecydowania czy drukować nazwę kraju na nalepce. I tak aby wydrukować seryjnie naklejki należy wybrać opcję Raporty->Ogólne>Kontrahenci (Raporty->Ogólne->Kontakty). Marg. • Po zdefiniowaniu parametrów wydruku należy wcisnąć przycisk Generuj. Wiersz – pola umożliwiające podanie. górny/dolny . Następnie należy wydrukować nalepkę klikając na ikonkę drukarki. WAŻNE: Wszystkie pola posiadają wartości domyślne. str. Margines górny/dolny – pola umożliwiające podanie pionowych marginesów naklejki. Po zdefiniowaniu parametrów wydruku należy wcisnąć przycisk Generuj. lewy/prawy – pola umożliwiające podanie poziomych marginesów strony. zdefiniować grupę docelową firm (osób kontaktowych).pola umożliwiające podanie pionowych marginesów strony. Ilość kolumn . Intranet @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 252 .ini. Ilość wierszy – parametr określający ilość wierszy na stronie. górny/dolny . nak.pola umożliwiające podanie pionowych marginesów naklejki. Rezultatem takiego działania będzie wyświetlenie podglądu wydruku. I tak do dyspozycji mamy następujące pola: Szerokość/Wysokość – pola pozwalające zdefiniować szerokość oraz wysokość strony. nak. Wszystkie te wartości są zdefiniowane w pliku itcube. • • • • • Marg. Następnie należy wydrukować nalepki klikając na ikonkę drukarki. Kolumna. w którym miejscu na stronie ma zostać wydrukowana naklejka.W drugim oknie Parametry naklejki system ITCube CRM umożliwia wprowadzenie następujących wartości: Margines lewy/prawy – pola umożliwiające podanie poziomych marginesów naklejki. lewy/prawy – pola umożliwiające podanie poziomych marginesów naklejki. str. na której będą drukowane nalepki. Odpowiedzią systemu będzie umożliwienie wprowadzenia danych opisujących druk naklejek. a następnie przy generowaniu raportu wybrać opcję Arkusz naklejek w oknie Dane dotyczące formatu raportu.parametr mówiący na ile kolumn ma zostać podzielona strona. Marg. • • • Seryjne drukowanie naklejek System ITCube CRM umożliwia także seryjny druk naklejek z adresami kontrahentów bądź kontaktów. Marg. • • • Wielkość czcionki – parametr określający wielkość czcionki wydruku. Rezultatem takiego działania będzie wyświetlenie podglądu wydruku w oknie poniżej.

który przywołać można klikając w przycisk Datę można także wprowadzić przy odpowiedniego formatu daty. • Etap projektu – rozwijane menu. • Kontakt – rozwijane menu. do (obowiązkowe) – pola umożliwiające określić zakres czasowy. Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas dodawania ogłoszenia . Tak więc. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu wybranego powyżej projektu. za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu. które zawierać mogą informacje istotne z punktu widzenia osoby tworzącej ogłoszenie. Za pomocą tego ogłoszenia określić będziemy mogli wszystkie parametry nowo tworzonej wiadomości. • Dokumenty . Po kliknięciu na wyżej wspomniany przycisk system powinien otworzyć nowe okno. Data od. dzięki poleceniom zawartym w menu Intranet możliwe stanie się np. Ogłoszenia są następnie widoczne przez innych użytkowników systemu na intranetowej tablicy ogłoszeń. Ogłoszenia wprowadzamy do systemu za pomocą polecenia Intranet->Dodaj ogłoszenie bądź Ekstranet->Dodaj ogłoszenie Po wybraniu wyżej wspomnianej opcji. Wprowadzanie nowego ogłoszenia Jednym ze sposobów komunikacji mającej na celu powiadomienie dużej grupy ludzi o zaistniałym zdarzeniu jest dodawanie ogłoszeń. w którym będzie publikowana informacja. I tak w formularzu tym znaleźć będziemy mogli następujące pola: Temat – pole pozwalające zdefiniować temat ogłoszenia. budowa pomocy wewnętrznej firmy. • Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające wybór (spośród wcześniej wprowadzonych do systemu firm) tego kontrahenta. za pomocą którego dokonać możemy wyboru osoby kontaktowej dla wybranej powyżej firmy. Moduł Intranet w systemie ITCube umożliwia także sformalizowany obieg informacji pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami systemu.System ITCube umożliwia uproszczenie oraz ujednolicenie części procesów i czynności zachodzących w danej firmie. w którym wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj klikając przycisk dokument) w systemie pliki. otwarty zostanie nowy formularz Dodaj ogłoszenie. bądź na dalsze kontakty z danym klientem.pole umożliwiające dołączenie do wiadomości dowolnych plików. którego dotyczyć będzie wprowadzane właśnie do systemu ogłoszenie. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. którego dotyczyć będzie tworzona właśnie wiadomość. urlopami. znajdujący się po lewej stronie pola Data. Plik dołącza się klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola Dokumenty. klawiatury pamiętając o zachowaniu użyciu • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 253 . Tym samym daje nam możliwość szybkiego powiadomienia wszystkich zainteresowanych osób o istotnym z naszego punktu widzenia fakcie. rezerwowanie zasobów współdzielonych. delegacjami) pracowników. którego dotyczyć będzie wprowadzane właśnie do systemu ogłoszenie. który może wpłynąć na prowadzony właśnie projekt. Więcej na temat dołączania plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. kontrola ponoszonych kosztów oraz zarządzanie nieobecnościami (np. • Projekt – rozwijane menu.

w której dany użytkownik/kontrahent uzyska dostęp do treści ogłoszenia. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu (należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Użytkownicy . Dlatego też możliwa jest sytuacja.Odczyt klikając na ich nazwę lewym przyciskiem myszki) bądź modyfikacji danych (należy wybrać konkretną grupę/grupy użytkowników w oknie Użytkownicy . Aby wybrać kilka grup jednocześnie należy trzymając przyciśnięty klawisz CTRL wybrać interesujące nas grupy klikając na nie lewym przyciskiem myszki. WAŻNE: Należy pamiętać. które zostały z nim związane.Odczyt i Użytkownicy . nie będą mogli w żaden sposób zapoznać się z jego treścią. którzy nie otrzymają uprawnień do odczytu ogłoszenia intranetowego. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj ogłoszeniami składa się z dwóch okien. Ostatnie dwa pola formularza definiują Prawa dostępu do tworzonego właśnie rekordów. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas informacje. Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie ogłoszeń Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym ogłoszeniem). Aby rekord został wprowadzony do systemu. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów.Edycja pozwalające określić. Do tego celu służy polecenie Intranet->Ogłoszenia. Są to następujące pola: Użytkownicy odczyt/zapis – okna Użytkownicy . za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. że prawa odczytu samego ogłoszenia nie nadpisują praw • przydzielonych plikom. Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu.Edycja klikając na ich nazwę lewym przyciskiem myszki) zawartych w danym rekordzie. WAŻNE: Użytkownicy. należy zatwierdzić go klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. każda partia grupuje dziesięć rekordów. Można posłużyć się rozwijanym menu. niemniej jednak nie będzie w stanie otworzyć wszystkich związanych z nim plików. Kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi.• • Treść – właściwe pole edycyjne umożliwiające wpisanie treści samego ogłoszenia. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 254 . Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj ogłoszeniami.

ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących informacji. z którym związana jest określona wiadomość. jej edycja oraz usunięcie danej wiadomości. Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. według ich daty początkowej. której twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. skoku do partii rekordów. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnej informacji wg tego właśnie kryterium. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. • kolumna Data – zawiera informację o dacie aktualności danego ogłoszenia. który jest integralną częścią systemu ITCube. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku po prawej stronie pól Od. Do tego celu służą dwa pola Od. Do. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej informacji za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. który wprowadził do systemu dane ogłoszenie. firma z jaką powiązana jest dana informacja czy też jej data wprowadzenia do systemu wyznaczana datami rozpoczęcia i zakończenia. która poprzedza właśnie przeglądaną. • kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. aby znaleźć rekordy dotyczące ogłoszeń związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy wpisać w polu @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 255 znajdujące się . system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej.o którą nam chodzi. typ informacji. Tak więc. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści informacji. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. edycji bądź usunięcia danych. skoku do partii rekordów. Tak więc. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. Tak więc. Do w kolumnie Data. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich ogłoszeń. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. aby znaleźć informację. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich wiadomości stworzonych przez Jana Kowalskiego.

edycja zapisanych tam danych oraz ich usunięcie (o ile grupa użytkowników posiada przyznane prawa do jej zapisu). Tak więc. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Jeśli nie pamiętamy pełnego tematu ogłoszenia możemy zastosować wyszukiwania za pomocą wzorców. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 256 . Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. • kolumna Treść – zawiera treść ogłoszenia. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.Kontrahent identyczną nazwę. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom powiązanym z danym kontrahentem. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji (o ile grupa użytkowników posiada przyznane prawa do jej odczytu). Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. WAŻNE: Po lewej stronie przycisku „Szukaj” umieszczony został mechanizm pozwalający na szybkie zawężenie wyników do ogłoszeń o typie „Intranetowe” bądź „Ekstranetowe”. Podczas wyszukiwania względem treści ogłoszenia możemy zastosować wyszukiwania za pomocą wzorców. aby znaleźć rekordy dotyczące ogłoszeń które w treści zawierają ciąg „Spotkanie” wystarczy wpisać w polu Treść identyczny ciąg znaków. aby znaleźć rekordy dotyczące ogłoszeń o temacie „Nowa promocja” wystarczy wpisać w polu Temat identyczną nazwę. znajduje się także przycisk . Tak więc. Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu informacji znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom o temacie „Nowa Promocja”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. • kolumna Temat – zawiera temat zdefiniowany przez użytkownika systemu. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych ogłoszeniom które „dotyczą” spotkań. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy kontrahenta możemy zastosować wyszukiwania za pomocą wzorców.

Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania ogłoszenia którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Za pomocą tego formularza użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranego wcześniej ogłoszenia i może dowolnie je zmodyfikować. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. którą otworzyć można za pomocą polecenia Intranet->Koszty dodane. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. który wypełnić należało podczas wprowadzania nowego ogłoszenia (Intranet->Dodaj ogłoszenie). Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Aby zmiany zostały zapisane. • Wszystkie rekordy zawierające opisy złożonych przez nas wniosków kosztowych umieszczone zostają w specjalnej tabeli. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Tam też możemy sprawdzić jaką decyzję podjął nasz @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 257 . w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki.Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone (Intranet->Dodaj ogłoszenie) podczas tworzenia nowej wiadomości informacje. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Koszty do akceptacji Aby w pełni wykorzystać możliwości dawane nam przez system ITCube konieczne jest aby dobrze zrozumieć jaką drogę przebywa w systemie rekord opisujący konkretny koszt intranetowy: • Koszt zostaje wprowadzony do systemu za pomocą polecenia Intranet->Dodaj koszt do akceptacji.

Dostarczenie faktury. • Przychód/Koszt . Na formularz Dodaj koszt składają się następujące pola: • Temat (obowiązkowe) – pole. których prosi swego przełożonego. Sposób płatności – dodatkowe parametry opisujące koszt. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. który zadecyduje o celowości wydania żądanej kwoty. Daty można także wprowadzić przy użyciu klawiatury pamiętając o zachowaniu odpowiedniego formatu @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 258 . Temat przychodu/kosztu będzie wyświetlany w historii kontrahenta. bądź też podczas tworzenia jego profilu nie została zaznaczona opcja umożliwiająca przełożonemu sprawowanie nad nim kontroli. w które należy wpisać temat kosztu. o zatwierdzenie. znajdujący się po lewej stronie pola Data realizacji/Data rejestracji. bądź odrzucenia. koszt wprowadzony przez niego zostanie automatycznie zaakceptowany przez system. który przywołać można klikając w przycisk dat. • Kontrahent – firma. Po wybraniu w/w opcji system otworzy nowy formularz. którego dotyczy dodawany koszt. • Data (realizacji.pola określające wartość opisywanego kosztu (faktyczna wartość kosztu to różnica przychodu oraz kosztu pozyskania).przełożony w sprawie konkretnego wniosku. Jednocześnie o fakcie ich zaistnienia zostanie powiadomiony bezpośredni przełożony wnioskodawcy (link w Panelu głównym systemu – ramka Koszty do akceptacji). • Dodanie nowego kosztu do akceptacji Dodanie nowego kosztu możliwe jest dzięki poleceniu Intranet->Dodaj koszt do akceptacji z menu systemowego. WAŻNE: Zwykły użytkownik (nie posiadający statusu administratora systemu) po wybraniu tego właśnie polecenia otrzyma tylko i wyłącznie listę rekordów. Wszystkie koszty. WAŻNE: Jeśli użytkownik wprowadzający dany koszt do systemu nie posiada przełożonego. osoby kontaktowej. za pomocą którego będzie można dodać koszt oraz automatycznie powiadomić o tym fakcie swego przełożonego. z którym związany jest ponoszony koszt. których jest właścicielem tzn. rejestracji) (obowiązkowe) – pola. za pomocą których określić należy odpowiednio datę poniesienia kosztu oraz datę odnotowania tego faktu w systemie. Tam też możemy dokonać ich akceptacji. w której wyrażone zostaną wartości w polach Przychód/Koszt. Sposób dostawy. • Pracownik (obowiązkowe) – rozwijana lista służąca do wyboru pracownika. • • Waluta – waluta. projektu oraz etapu projektu. których akceptacja zależy od nas (rekordy założone przez użytkowników podległych nam służbowo) zostają umieszczone w specjalnej tabeli dostępnej za pomocą polecenia Intranet->Koszty do akceptacji.

natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). W zależności od tego jaki status został wybrany będą zmieniać się także opcje @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 259 . Tam też będzie on mógł sprawdzić jaką decyzję co do konkretnego kosztu podjął jego przełożony. z którymi związany jest koszt. w którym wybrać należy etap projektu. o akceptację których prosi aktualnie zalogowany użytkownik. w których wybrać należy jaki rodzaj statusu kosztów nas interesuje.rozwijane menu. koszty niezaakceptowane. Projekt – rozwijane menu. natychmiast trafiają do specjalnej tabeli z wykazem kosztów dodanych. Koszty w systemie ITCube mogą posiadać trzy różne statusy: • • • koszty zaakceptowane. z którą związany jest koszt. koszty czekające na decyzję osoby upoważnionej do podjęcia decyzji. które zostały przez nas wprowadzone do systemu pamiętać należy. Jednocześnie automatycznie system powiadomi bezpośredniego przełożonego wnioskodawcy o fakcie zaistnienia wniosku w systemie poprzez umieszczenie odpowiedniego linku na Panelu głównym w zakładce Koszty do akceptacji. Niezaakceptowane. Etap projektu .• Kontakt – osoba kontaktowa reprezentująca wybranego powyżej kontrahenta. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. w którym wybrać należy nazwę projektu. • • • • Po wypełnieniu wyżej opisanych pól pozostaje tylko wciśnięcie przycisku Zapisz. Wyszukiwanie danych I tak po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich kosztów. Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu. iż na dole tabeli znajdują się trzy pola wyboru (Zaakceptowane. Opis – pole edycyjne służące wpisaniu objaśnienia konieczności planowanych wydatków. Koszty dodane Wszystkie rekordy zawierające opisy przewidywanych kosztów. które będą mogły przeglądać zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie). Dostęp do tej tabeli użytkownik uzyska wybierając z menu systemowego opcję Intranet>Koszty dodane. który spowoduje umieszczenie naszego wniosku na liście kosztów oczekujących na decyzję przełożonego. z którym związany jest koszt. którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie. Brak decyzji). które zostały wygenerowane przez danego użytkownika. W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników. Przeglądając listę zawierającą rekordy z kosztami.

dostępne dla użytkownika. bądź też podczas tworzenia jego profilu nie została zaznaczona opcja umożliwiająca przełożonemu sprawowanie nad nim kontroli. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. aby znaleźć wszystkie @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 260 . Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). które sama wprowadziła do systemu. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. skoku do partii rekordów. skoku do partii rekordów. które mają prawa do przeglądania kosztów innych użytkowników oraz administrator systemu. Przykładowo. który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej. że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do rekordów opisujących koszta. pełnej edycji (o ile koszt nie został już zaakceptowany bądź odrzucony) oraz usunięcia z bazy. Tabela ta podzielona jest na pięciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. które zostały zaakceptowane już przez naszego przełożonego nie będą mogły być ponownie edytowane ani usunięte. rekordy dotyczące kosztów. której dotyczy dany koszt. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących koszty wg tego właśnie kryterium. o którą nam chodzi. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. • kolumna Pracownik – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. edycji (tylko administrator lub koszt ma status Brak decyzji) bądź usunięcia danych (tylko administrator). Można posłużyć się rozwijanym menu. WAŻNE: Jeśli użytkownik wprowadzający dany koszt do systemu nie posiada przełożonego. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego koszt za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. Administrator posiada dostęp do wszystkich opcji. kontrahent czy też data realizacji. osoba zatwierdzająca dany koszt. koszt wprowadzony przez niego zostanie automatycznie zaakceptowany przez system. Tak więc. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Wyjątkiem są tutaj osoby. która poprzedza właśnie przeglądaną. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie.

Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom o takiej nazwie. których decydował Jan Kowalski.zawiera nazwę kosztu. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy kosztu mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom powiązanym z danym kontrahentem. aby znaleźć rekordy nazwane „Wyjazd do Klienta z Niemiec” wystarczy w polu Nazwa wpisać taką frazę. który powiązany jest z danym kosztem. Tak więc. • kolumna Kontrahent . który przywołać można klikając w przycisk prawej stronie pól Od/Do. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom związanych z Janem Kowalskim. aby znaleźć rekordy dotyczące kosztów związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy w polu Kontrahent wpisać „Coca Cola”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. • kolumna Data realizacji – zawiera informację o dacie poniesienia danego kosztu. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy kontrahenta mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. znajdujący się po Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza.zawiera nazwę kontrahenta. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących koszty wg tego właśnie kryterium. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 261 . znajduje się także przycisk akcji . • kolumna Nazwa . Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom o akceptacji. Tak więc. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące kosztów z czasu kiedy Twoim szefem był Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Zatwierdzający taką właśnie wartość. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. • kolumna Zatwierdzający – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby kompetentnej do zatwierdzenia danego kosztu. Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu.rekordy opisujące koszty dotyczące użytkownika Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Pracownik taką właśnie wartość.

który został zaakceptowany. WAŻNE: W przypadku gdy użytkownik ma włączoną kontrolę przełożonego i zmieni koszt. edycja zapisanych tam danych oraz usunięcie rekordu (tylko administrator). WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych n/t kosztu którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Osoba. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone podczas istnienia zadania w systemie. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. a po @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 262 . WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Aby zmiany zostały zapisane. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu kosztu znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. koszt ten automatycznie ma przyznany powtórnie status “Do akceptacji”. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji.informacji na temat kosztu. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. która prosiła o zatwierdzenie danego kosztu może w każdej chwili (za wyjątkiem przypadku gdy została już co do niego podjęta decyzja) zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie go opisującym. Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. a następnie za pomocą formularza Dane dotyczące kosztu wprowadzić niezbędne poprawki. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację.

otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy.

Koszty oczekujące na naszą akceptację
Wszystkie rekordy zawierające opisy przewidywanych kosztów, które zostały wygenerowane przez użytkowników systemu, będących naszymi podwładnymi (oraz dodatkowo podczas tworzenia ich profilu w systemie otrzymaliśmy prawo kontrolowania ich poczynań) natychmiast trafiają do specjalnej tabeli z wykazem kosztów dodanych, których akceptacja bądź odrzucenie zależy od nas. Tabelę tę przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Intranet->Koszty do akceptacji. Dodatkowo system przypomina nam o kosztach, co do których nie podjęliśmy jeszcze żadnej decyzji, wyświetlając linki do nich prowadzące w Panelu głównym systemu ITCube (ramka Koszty do akceptacji).

Wyszukiwanie danych
I tak po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich kosztów, akceptacja których zależy od użytkownika aktualnie zalogowanego w systemie. Koszty w systemie ITCube mogą mieć trzy różne statusy: • • • koszty zaakceptowane; koszty niezaakceptowane; koszty czekające na decyzję osoby upoważnionej do podjęcia decyzji.

Przeglądając listę zawierającą rekordy z kosztami, co do akceptacji których mamy/mieliśmy podjąć decyzję, pamiętać należy, iż na dole tabeli znajdują się trzy pola wyboru (Zaakceptowane, Niezaakceptowane, Brak decyzji). W zależności od tego jaki status został wybrany będą zmieniać się także opcje dostępne dla użytkownika. Tak więc rekordom dotyczącym kosztów, które zostały już przez nas zaakceptowane bądź odrzucone nie będzie można zmienić statusu na inny. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli zawierającej rekordy może odbywać się na różne sposoby. Można posłużyć się rozwijanym menu, za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów, o którą nam chodzi. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu, służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie; skoku do partii rekordów, która poprzedza właśnie przeglądaną; skoku do partii rekordów, która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej; skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi

• • • • WAŻNE:

zaawansowanych (o których mowa poniżej), system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 263

wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów, które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia, podjęcia decyzji o odrzuceniu lub zaakceptowaniu kosztu bądź usunięcia danych (lista możliwych akcji jest różna i zależy od statusu kosztów jaki przeglądamy). Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego koszt za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu, osoba zatwierdzająca dany koszt, kontrahent, z którym związany jest dany koszt oraz data realizacji. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu, a także co niezwykle ważne – przycisk akcji , dzięki któremu osoba uprawniona do akceptacji kosztu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści rekordu, pełnej edycji treści (opcja tylko dla administratora) oraz zatwierdzenia bądź odrzucenia danego kosztu (tylko w przypadku administratora lub gdy koszt ma status Brak decyzji); • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu (naszego podwładnego), który przedstawił nam do akceptacji dany koszt. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących koszty wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące kosztów, które do naszej akceptacji przedstawił Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel taką właśnie wartość. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom, o akceptację których prosi Jan Kowalski; • kolumna Pracownik – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby, której dotyczy dany koszt. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących koszty wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć wszystkie rekordy opisujące koszty dotyczące użytkownika Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Pracownik taką właśnie wartość. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom związanych z Janem Kowalskim; • kolumna Data realizacji – zawiera informację o dacie poniesienia danego kosztu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza, który przywołać można klikając w przycisk prawej stronie pól Od/Do. • kolumna Zatwierdzający – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby kompetentnej do zatwierdzenia danego kosztu. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje, że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do rekordów opisujących koszta, co do których ma podjąć decyzję. Wyjątkiem jest tutaj administrator, który wybrać będzie mógł dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu; • kolumna Kontrahent - zawiera nazwę kontrahenta, który powiązany jest z danym kosztem. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 264 znajdujący się po

rekordy dotyczące kosztów związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy w polu Kontrahent wpisać „Coca Cola”. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom powiązanym z danym kontrahentem. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców; • kolumna Nazwa - zawiera nazwę kosztu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć rekordy nazwane „Wyjazd do Klienta z Niemiec” wystarczy w polu Nazwa wpisać taką frazę. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych kosztom o takiej nazwie. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy kosztu mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców; WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria.

Segregowanie wyników
Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie.

Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów
Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu, znajduje się także przycisk , kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji na temat kosztu, jego zaakceptowanie bądź odrzucenie (tylko administrator lub gdy koszt ma status Brak decyzji) oraz w przypadku administratora systemu – edycja oraz usunięcie rekordu. WAŻNE: W zależności od statusu danego rekordu liczba dostępnych opcji jest różna. Rekordy, co do których nie została podjęta jeszcze decyzja o ich akceptacji bądź odrzuceniu (status Brak decyzji) można przeglądać, zatwierdzić bądź odrzucić. Rekordy zawierające zapis o kosztach już zatwierdzonych lub odrzuconych użytkownik nie posiadający uprawnień administratora może jedynie przeglądać.

Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie
Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu kosztu znajdującego się na liście wyników wyszukiwania; • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno, w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone podczas istnienia zadania w systemie.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 265

WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat kosztu którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony .

WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna.

WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji.

Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie
Administrator systemu może w każdej chwili zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie opisującym dany koszt. Edycji rekordu może dokonać także osoba zgłaszająca koszt, niemniej jednak tylko wtedy gdy nie została jeszcze podjęta co do danego rekordu żadna decyzja. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji koszt wprowadzić niezbędne poprawki. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord, a następnie za pomocą formularza Dodaj

Zatwierdzanie kosztu zawartego w danym rekordzie
Jeśli decyzja co do akceptacji bądź odrzucenia kosztu nie została jeszcze podjęta, w każdej chwili upoważniony do tego użytkownik może dokonać zatwierdzenia danego kosztu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Akceptuj koszt. Po potwierdzeniu swojej decyzji status kosztu zostaje nieodwracalnie zmieniony na Zaakceptowany (Ewentualnej korekty może dokonać tylko administrator systemu).

Odrzucenie kosztu zawartego w danym rekordzie
Jeśli decyzja co do akceptacji bądź odrzucenia kosztu nie została jeszcze podjęta, w każdej chwili upoważniony do tego użytkownik może dokonać odrzucenia danego kosztu. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Odrzuć koszt. Po potwierdzeniu swojej decyzji status kosztu zostaje nieodwracalnie zmieniony na Niezaakceptowany (Ewentualnej korekty może dokonać tylko administrator systemu).

Usuwanie rekordu (*)
Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się

obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu, a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 266

Typy nieobecności (*)
Jak można będzie się zorientować podczas dodawania nowej nieobecności, każdej z nich można przydzielić odpowiedni typ. Standardowo do systemu wprowadzone są takie wartości jak: Urlop, Delegacja. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wprowadzić również inne typy nieobecności bardziej adekwatne dla naszej firmy. Dokonać tego można za pomocą polecenia Intranet>Słowniki->Typy nieobecności z menu systemowego. Po wybraniu tej opcji system ITCube otworzy nowy formularz (Typy nieobecności) składający się z dwóch okien, dzięki któremu będzie można: • wprowadzić do systemu nowy typ nieobecności – wypełniając pole Nazwa w oknie Dodaj typ nieobecności a następnie wciskając przycisk Dodaj; • zmienić nazwę istniejącego typu – poprzez wybranie nazwy typu, który chcemy zmienić, z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ nieobecności. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa, w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz; • usunąć wprowadzony wcześniej typ nieobecności – wybierając odpowiednią nazwę za pomocą rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ nieobecności i wciskając przycisk Usuń. WAŻNE: Usunięcie typu nieobecności z systemu nie usuwa związanych z nim rekordów. Powoduje jedynie adnotację, iż rekord dotyczący nieobecności związany jest z typem, który został usunięty.

Nieobecności
Aby w pełni wykorzystać możliwości dawane nam przez system ITCube konieczne jest aby dobrze zrozumieć jaką drogę przebywa w systemie rekord opisujący konkretną nieobecność: • Nieobecność zostaje wprowadzona do systemu za pomocą polecenia Intranet->Dodaj nieobecność; • Wszystkie rekordy zawierające opisy złożonych przez nas wniosków dotyczących nieobecność umieszczone zostają w specjalnej tabeli, którą otworzyć można za pomocą polecenia Intranet->Nieobecności dodane. Tam też możemy sprawdzić jaką decyzję podjął nasz przełożony w sprawie konkretnego wniosku. Jednocześnie o fakcie ich zaistnienia zostanie powiadomiony bezpośredni przełożony wnioskodawcy (link w Panelu głównym systemu – ramka Nieobecności do akceptacji); WAŻNE: Zwykły użytkownik (nie posiadający statusu administratora systemu lub nie posiadający uprawnień do przeglądania nieobecności innych użytkowników) po wybraniu tego właśnie polecenia otrzyma tylko i wyłącznie listę rekordów, których jest właścicielem tzn. o zatwierdzenie których prosi swego przełożonego. Wszystkie nieobecności, których akceptacja zależy od nas (rekordy założone przez użytkowników podległych nam służbowo) zostają umieszczone w specjalnej tabeli dostępnej @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 267

za pomocą polecenia Intranet->Nieobecności do akceptacji. Tam też możemy dokonać ich akceptacji bądź odrzucenia. WAŻNE: Jeśli użytkownik wprowadzający daną nieobecność do systemu nie posiada

przełożonego, bądź też podczas tworzenia jego profilu nie została zaznaczona opcja umożliwiająca przełożonemu sprawowanie nad nim kontroli, nieobecność wprowadzona przez niego zostanie automatycznie zaakceptowana przez system.

Dodanie nowej nieobecności
Dodanie nowej nieobecności możliwe jest dzięki poleceniu Intranet->Dodaj nieobecność z menu systemowego. Po wybraniu w/w opcji system otworzy nowy formularz, za pomocą którego będzie można dodać nieobecność oraz automatycznie powiadomić o tym fakcie swego przełożonego, który podejmie co do niej decyzję. Na formularz Dodaj nieobecność składają się następujące pola: • • Temat – pole pozwalające na podanie tematu opisującego nieobecność. Typ (obowiązkowe) – rozwijane menu, w którym wybrać należy typ nieobecności (Typy nieobecności definiowane są przez administratora poprzez polecenie Intranet->Słowniki>Typy nieobecności); • Data od/do (obowiązkowe) – pole służące określeniu początkowej/końcowej daty nieobecności; • Seria/Do – pola pozwalające na dodawanie serii – czyli nieobecności związanych z wieloma użytkownikami bądź powtarzanych okresowo. Jeśli w pierwszym polu wybierzemy wartość „Cykl wieloużytkownikowy” pole Pracownik zmieni się tak by możliwe było wskazanie wielu wartości. Jeśli zdecydujemy sie na serię czasową pole to decyduje o typie serii określając okres powtórzenia (dzień, tydzień, miesiąc itd.). Jeśli wybrany zostanie typ dzienny dodatkowo system wyświetli elementy pozwalające na doprecyzowanie wyboru poprzez wskazanie poszczególnych dni tygodnia. Pole „Do” określa datę zakończenia okresu trwania serii; • Pracownik (obowiązkowe) nieobecna; • • Kontrahent – firma, której dotyczy nieobecność; Kontakt – przedstawiciel wybranego powyżej kontrahenta, z którym związana jest nieobecność; • Projekt – rozwijane menu, w którym wybrać należy nazwę projektu, z którym związana jest nieobecność; • Etap - rozwijane menu, w którym wybrać należy nazwę etapu projektu, z którym związana jest nieobecność; • Opis – pole edycyjne służące wpisaniu (jeśli istnieje taka konieczność) szerszego objaśnienia konieczności planowanej nieobecności; • Prawa – dwa okna umożliwiające ustalenie praw odczytu oraz zapisu danego rekordu. W oknie Odczyt wybrać możemy te grupy użytkowników, które będą mogły przeglądać rozwijane menu służące wybraniu osoby, która będzie

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 268

zawartość tworzonego właśnie rekordu (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie), natomiast w oknie Edycja wybrać możemy te grupy użytkowników (wybór przez kliknięcie lewym przyciskiem myszki na wybranej grupie), którym chcemy nadać prawa do modyfikowania danych zawartych w rekordzie. Aby wybrać kilka grup należy trzymać przyciśnięty klawisz CTRL oraz kliknąć lewym przyciskiem myszki na odpowiednie grupy użytkowników. W formularzu Dodaj nieobecność możliwe jest także wprowadzenie wartości pól dodatkowych zdefiniowanych podczas wdrożenia systemu. Aby sekcja pól dodatkowych była widoczna musi zostać włączony mechanizm dodawania dodatkowych pól dotyczący nieobecności. Po wypełnieniu wyżej opisanych pól pozostaje tylko wciśnięcie przycisku Zapisz, który spowoduje umieszczenie naszego wniosku na liście nieobecności oczekujących na decyzję przełożonego. Jednocześnie automatycznie system powiadomi bezpośredniego przełożonego wnioskodawcy o fakcie zaistnienia wniosku w systemie poprzez umieszczenie odpowiedniego linku na stronie głównej w oknie Nieobecności do akceptacji.

Nieobecności dodane
Wszystkie rekordy zawierające opisy przewidywanych nieobecności, które zostały wygenerowane przez danego użytkownika, natychmiast trafiają do specjalnej tabeli z wykazem nieobecności dodanych. Dostęp do tej tabeli użytkownik uzyska wybierając z menu systemowego opcję Intranet->Nieobecności dodane. Tam też będzie on mógł sprawdzić jaką decyzję co do konkretnej nieobecności podjął jego przełożony.

Wyszukiwanie danych
I tak po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich nieobecności o akceptację których prosi osoba, aktualnie zalogowana w systemie na danej stacji roboczej. Nieobecności w systemie ITCube mogą posiadać trzy różne statusy: • • • nieobecności zaakceptowane; nieobecności niezaakceptowane; nieobecności czekające na decyzję osoby upoważnionej do podjęcia decyzji.

Przeglądając listę zawierającą rekordy z nieobecnościami, które zostały przez nas wprowadzone do systemu pamiętać należy, iż na dole tabeli znajdują się trzy pola wyboru (Zaakceptowane, Niezaakceptowane, Brak decyzji), w których wybrać należy jaki rodzaj statusu nieobecności nas interesuje. W zależności od tego jaki status został wybrany będą zmieniać się także opcje dostępne usunięte. WAŻNE: Jeśli użytkownik wprowadzający daną nieobecność do systemu nie posiada dla użytkownika. Przykładowo, rekordy dotyczące nieobecności, które zostały zaakceptowane już przez naszego przełożonego nie będą mogły być ponownie edytowane ani

przełożonego, bądź też podczas tworzenia jego profilu nie została zaznaczona opcja umożliwiająca

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 269

przełożonemu sprawowanie nad nim kontroli, nieobecność wprowadzona przez niego zostanie automatycznie zaakceptowana przez system. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. Można posłużyć się rozwijanym menu, za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów, o którą nam chodzi. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu, służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie; skoku do partii rekordów, która poprzedza właśnie przeglądaną; skoku do partii rekordów, która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej; skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi

• • • • WAŻNE:

zaawansowanych (o których mowa poniżej), system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów, które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia, edycji (tylko administrator, lub gdy nieobecność ma status Brak decyzji) bądź usunięcia danych (tylko administrator). Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego nieobecność za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu, osoba zatwierdzająca, kontrahent czy też czas nieobecności. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu, a także co niezwykle ważne – przycisk akcji , dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści, pełnej edycji (o ile nieobecność nie została już zaakceptowana bądź odrzucona) oraz usunięcia z bazy (tylko administrator); • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu, który jest aktualnie zalogowany. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje, że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do rekordów opisujących nieobecności, które sama wprowadziła do systemu. Wyjątkiem jest tutaj administrator systemu, który będzie mógł wybrać dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu; • kolumna Pracownik – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby, której dotyczy dana nieobecność. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących nieobecności wg tego właśnie kryterium. Tak więc, aby znaleźć wszystkie rekordy opisujące nieobecności dotyczące użytkownika Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Pracownik taką właśnie wartość. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych nieobecności związane z Janem Kowalskim;

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software

Strona 270

zawiera temat. aby znaleźć rekordy dotyczące nieobecności związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy w polu Kontrahent wpisać „Coca Cola”. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. kolumna Kontrahent zawiera nazwę kontrahenta. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące nieobecności związanych z urlopem wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Typ taką właśnie wartość. Konkretną datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. kolumna Typ – kolumna zawiera typ danej nieobecności. Do w kolumnie Data. który przywołać można klikając w przycisk prawej stronie pól Od/Do. który powiązany jest z daną nieobecnością. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące nieobecności z czasu kiedy Twoim szefem był Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Zatwierdzający taką właśnie wartość. których decydował Jan Kowalski. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Tak więc. Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych nieobecności danego użytkownika o akceptacji. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących nieobecności wg tego właśnie kryterium. Tak więc. kolumna Temat . Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych nieobecnościom powiązanym z danym kontrahentem. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. który powiązany jest z daną • • • nieobecnością. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn.• kolumna Data – zawiera informację o czasie trwania nieobecności. Do tego celu służą dwa pola Od. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich nieobecności z danego okresu ustalić należy rozpiętość jaką system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących nieobecności. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. znajdujący się po • kolumna Zatwierdzający – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby kompetentnej do zatwierdzenia danej nieobecności. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 271 . aby znaleźć rekordy dotyczące nieobecności o temacie zawierającym słowo „urlop” wystarczy w polu Temat wpisać „urlop”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących nieobecności wg tego właśnie kryterium.

Aby zmiany zostały zapisane. Osoba. WAŻNE: W przypadku gdy użytkownik ma włączoną kontrolę przełożonego i zmieni informację dotyczącą nieobecności. a następnie za pomocą formularza Dane dotyczące nieobecności wprowadzić niezbędne poprawki. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. nieobecność ta automatycznie ma przyznany powtórnie status “Do akceptacji”. znajduje się także przycisk akcji . iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. edycja zapisanych tam danych (tylko administrator lub gdy nie została jeszcze podjęta decyzja o udzieleniu zgody na nieobecność) oraz usunięcie rekordu (tylko administrator). WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację.Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. która została zaakceptowana. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych dotyczących nieobecności którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. która prosiła o zatwierdzenie danej nieobecności w każdej chwili (za wyjątkiem przypadku gdy została już co do niej podjęta decyzja) zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie ją opisującym. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści na temat nieobecności. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu nieobecności znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 272 . wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza.

która poprzedza właśnie przeglądaną. akceptacja których zależy od użytkownika aktualnie zalogowanego w systemie na danej stacji roboczej. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. w których wybrać należy jaki rodzaj statusu nieobecności nas interesuje. co do których nie podjęliśmy jeszcze żadnej decyzji. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. nieobecności czekające na decyzję osoby upoważnionej do podjęcia decyzji. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. skoku do partii rekordów. Nieobecności oczekujące na naszą akceptację Wszystkie rekordy zawierające opisy przewidywanych nieobecności. Tak więc rekordom dotyczącym nieobecności. o którą nam chodzi.Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Można posłużyć się rozwijanym menu. W zależności od tego jaki status został wybrany będą zmieniać się także opcje dostępne dla użytkownika. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Niezaakceptowane. Wyszukiwanie danych I tak po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich nieobecności. listę zawierającą rekordy z nieobecnościami. które zostały wprowadzone przez użytkowników systemu oraz oczekują na akceptację. iż na dole tabeli znajdują się trzy pola wyboru (Zaakceptowane. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli zawierającej rekordy może odbywać się na różne sposoby. co do akceptacji których Przeglądając mamy/mieliśmy podjąć decyzję pamiętać należy. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 273 • • • • . skoku do partii rekordów. Dodatkowo system przypomina nam o nieobecnościach. Jeśli dane nieobecność jest elementem serii – czyli została wygenerowana automatycznie jako część nieobecności cyklicznej dodatkowo pojawi się także opcja „Usuń serię” pozwalająca na usunięcie wszystkich rekordów będących składowymi danej nieobecności cyklicznej. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. natychmiast trafiają do specjalnej tabeli. które zostały już przez nas zaakceptowane bądź odrzucone nie będzie można zmienić statusu na inny. wyświetlając linki do nich prowadzące w Panelu głównym systemu ITCube (ramka Nieobecności do akceptacji). Nieobecności systemie ITCube mogą mieć trzy różne statusy: • • • nieobecności zaakceptowane. Tabelę tę przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Intranet>Nieobecności do akceptacji. Brak decyzji). nieobecności niezaakceptowane.

osoba zatwierdzająca. Do w kolumnie Data. pełnej edycji treści oraz zatwierdzenia bądź odrzucenia danej nieobecności (tylko administrator lub gdy decyzja w sprawie udzielenia zgody na nieobecność nie została jeszcze podjęta). Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. Tak więc. • kolumna Pracownik – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu (naszego podwładnego).WAŻNE: Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi zaawansowanych (o których mowa poniżej). • kolumna Zatwierdzający – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby kompetentnej do zatwierdzenia danej nieobecności. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich nieobecności z danego okresu ustalić należy rozpiętość jaką system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących nieobecności. Konkretną datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. że dana osoba @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 274 znajdujący się po . które do naszej akceptacji przedstawił Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel taką właśnie wartość. który przedstawił nam do akceptacji daną nieobecność. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących nieobecności wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych nieobecnościom o akceptację. edycji bądź usunięcia danych. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. czy też czas trwania nieobecności. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. z którym nieobecność jest powiązana. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. której dotyczy dana nieobecność. dzięki któremu osoba uprawniona do akceptacji nieobecności ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści rekordu. Tak więc. który przywołać można klikając w przycisk prawej stronie pól Od/Do. • kolumna Data – zawiera informację o czasie trwania nieobecności. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych nieobecności związane z Janem Kowalskim. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących nieobecności wg tego właśnie kryterium. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego nieobecność za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. kontrahent. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. aby znaleźć wszystkie rekordy opisujące nieobecności dotyczące użytkownika Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Pracownik taką właśnie wartość. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące nieobecności. których prosi Jan Kowalski. Tak więc. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Do tego celu służą dwa pola Od.

Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu nieobecności znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych nieobecnościom powiązanym z danym kontrahentem. co do których nie została podjęta jeszcze decyzja o ich akceptacji bądź odrzuceniu (status Brak decyzji) można przeglądać. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. • kolumna Kontrahent zawiera nazwę kontrahenta. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących nieobecności wg tego właśnie kryterium. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji na temat nieobecności. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. który powiązany jest z daną nieobecnością. jego zaakceptowanie bądź odrzucenie (w przypadku gdy nie została podjęta jeszcze decyzja) oraz w przypadku administratora systemu – edycja oraz usunięcie rekordu. aby znaleźć rekordy dotyczące nieobecności związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy w polu Kontrahent wpisać frazę „Coca Cola”. • kolumna Typ – kolumna zawiera typ danej nieobecności. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Rekordy. znajduje się także przycisk . który wybrać będzie mógł dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu. Rekordy zawierające zapis o nieobecnościach już zatwierdzonych lub odrzuconych użytkownik nie będącym administratorem może jedynie przeglądać. Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 275 . Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. zatwierdzić bądź odrzucić. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Tak więc.będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do rekordów opisujących nieobecności. WAŻNE: W zależności od statusu danego rekordu liczba dostępnych opcji jest różna. Wyjątkiem jest tutaj administrator. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące nieobecności związanych z urlopem wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Typ taką właśnie wartość. Tak więc. co do których ma podjąć decyzję.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 276 . Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Akceptuj nieobecność. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Administrator systemu lub użytkownik posiadający odpowiednie prawa może w każdej chwili zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie opisującym daną nieobecność. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat nieobecności którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone podczas istnienia zadania w systemie. niemniej jednak tylko wtedy gdy nie została jeszcze podjęta co do danego rekordu żadna decyzja. w każdej chwili upoważniony do tego użytkownik może dokonać zatwierdzenia danej nieobecności. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Odrzuć nieobecność. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. w każdej chwili upoważniony do tego użytkownik może dokonać odrzucenia danej nieobecności. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. a następnie za pomocą formularza Dodaj nieobecność wprowadzić Zatwierdzanie nieobecności zawartej w danym rekordzie Jeśli decyzja co do akceptacji bądź odrzucenia nieobecności nie została jeszcze podjęta. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. Odrzucenie nieobecności zawartej w danym rekordzie Jeśli decyzja co do akceptacji bądź odrzucenia nieobecności nie została jeszcze podjęta. Edycji rekordu może dokonać także osoba zgłaszająca nieobecność. Po potwierdzeniu swojej decyzji status nieobecności zostaje nieodwracalnie zmieniony na Zaakceptowany (Ewentualnej korekty może dokonać tylko administrator systemu).Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji niezbędne poprawki. Po potwierdzeniu swojej decyzji status nieobecności zostaje nieodwracalnie zmieniony na Niezaakceptowany (Ewentualnej korekty może dokonać tylko administrator systemu).

Wybrany zasób pojawi się w oknie Usuń/Modyfikuj zasób. Dodatkowo w danej chwili dostępne będą tylko zasoby oznaczone jako aktywne. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. dzięki któremu można będzie: • wprowadzić do systemu zasób – wypełniając pole Nazwa. Wprowadzanie zasobów firmowych (*) Obowiązki zawodowe poszczególnych pracowników często wymagają od nich wykorzystania w określonym czasie różnego rodzaju dostępnych w firmie zasobów (np. Aby rekord został dodany należy wciskając przycisk Dodaj. laptopa. sali konferencyjnej). Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. którzy będą mogli go rezerwować (pole Uprawnienia). Typowymi wartościami mogą być: Wypożyczenie czy Delegacja. dzięki któremu będzie można: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 277 . • zmienić dane dotyczące zasobu – poprzez wybranie nazwy zasobu. Aby uniknąć sytuacji. każdej z nich można przydzielić odpowiedni typ. Do wprowadzania zasobów firmowych służy polecenie Intranet->Słowniki->Zasoby firmowe. w którym będzie można dokonać jego modyfikacji. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj zasób. WAŻNE: Jeżeli skojarzymy dodany zasób firmowy z konkretnym użytkownikiem to tylko on będzie mógł rezerwować ten zasób. aby wprowadzić również inne typy rezerwacji bardziej adekwatne dla naszej firmy. Typy rezerwacji (*) Jak można będzie się zorientować podczas dodawania nowej rezerwacji. Opis w oknie Dodaj zasób oraz skojarzyć dany zasób firmowy z użytkownikami systemu. Po wybraniu tej opcji system ITCube otworzy nowy formularz (Typy rezerwacji) składający się z dwóch okien. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie. Po wybraniu tej opcji system ITCube otworzy nowy formularz (Zasoby firmowe) składającego się z dwóch okien. w której koniecznie potrzebny zasób zostanie skierowany w inne miejsce. system ITCube umożliwia rezerwację bądź zwalnianie konkretnego obiektu. Zanim jednak przystąpimy do rezerwowania poszczególnych zasobów firmowych. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. • usunąć wprowadzony wcześniej zasób – wybierając odpowiednią nazwę za pomocą rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj zasób i klikając w przycisk Usuń. Dokonać tego można za pomocą polecenia Intranet->Słowniki->Typy rezerwacji z menu systemowego.Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. którymi dysponuje konkretna firma. samochodu. należy oczywiście wprowadzić do systemu te zasoby. który chcemy zmienić.

Daty wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. Powoduje jedynie adnotację. zmienić nazwę istniejącego typu – poprzez wybranie nazwy typu. z którym związana jest rezerwacja. • Zasób (Obowiązkowe) – rozwijane menu. • Data od/do (obowiązkowe) – pole. Rezerwacja zasobów firmowych Rezerwacji zasobu dokonać można za pomocą polecenia Intranet->Rezerwuj zasób firmowy. iż rekord dotyczący rezerwacji związany jest z typem. • Opis – pole służące opisaniu rezerwacji. Wybranie tej opcji spowoduje otwarcie nowego formularza. z którą związana jest rezerwacja. który został usunięty. • Projekt – rozwijane menu pozwalające przyporządkować rezerwację wybranego wcześniej zasobu firmowego do konkretnego projektu. który zamierzamy zarezerwować (o ile mamy prawa do rezerwowania danego zasobu). w którym znaleźć można następujące pola: • Temat (Obowiązkowe) – Pole pozwalające na wprowadzenie krótkiego opisu dodawanej rezerwacji. • Etap projektu . • • • Pracownik – Pracownik. W przypadku dodawania rezerwacji kilkudniowej należy ręcznie zmodyfikować dzień zakończenia rezerwacji.• wprowadzić do systemu nowy typ rezerwacji – wypełniając pole Nazwa w oknie Dodaj typ rezerwacji a następnie wciskając przycisk Dodaj. który przywołać można klikając w przycisk znajdujący się po prawej stronie pola Data lub wpisać poprawną datę z klawiatury. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 278 . • • WAŻNE: Usunięcie typu rezerwacji z systemu nie usuwa związanych z nim rekordów. za pomocą którego określić należy daty rozpoczęcia/zakończenia rezerwacji. Obok tego pola znajduje się mechanizm pozwalający zawęzić prezentowaną listę do zasobów wolnych w terminie zdefiniowanym w polach Data od/do.rozwijane menu pozwalające przyporządkować rezerwację wybranego wcześniej zasobu firmowego do konkretnego etapu projektu. z którą związana jest rezerwacja. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj typ rezerwacji. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. za pomocą którego wybieramy ten zasób firmowy (spośród wprowadzonych wcześniej do systemu za pomocą polecenia Intranet->Słowniki>Zasoby firmowe). Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Kontakt – osoba kontaktowa pracująca u wyżej wskazanego kontrahenta. usunąć wprowadzony wcześniej typ rezerwacji – wybierając odpowiednią nazwę za pomocą rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj typ rezerwacji i wciskając przycisk Usuń. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. Kontrahent – firma. który chcemy zmienić.

skoku do partii rekordów. bądź zrezygnować z wprowadzania rezerwacji do systemu poprzez wybranie przycisku Anuluj. opis rezerwacji. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zarządzaj rezerwacjami. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Tabela ta podzielona jest na sześć kolumn. każda partia grupuje dziesięć rekordów. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. która poprzedza właśnie przeglądaną. który może usunąć dowolny rekord). wyjątkiem jest administrator. Gdy już poprawnie ustalimy wszystkie parametry rezerwacji zasobu firmowego kliknąć należy na przycisk Zapisz. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia bądź usunięcia danych (można usunąć tylko swoje rezerwacje. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 279 . skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Wyszukiwanie danych Formularz Zarządzaj rezerwacjami składa się z dwóch okien. o którą nam chodzi. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Przeglądanie rezerwacji zasobów firmowych Wszystkie rekordy zawierające rezerwacje zasobów firmowych trafiają do specjalnej tabeli. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Tabelę tę przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Intranet->Rezerwacje zasobów. Można posłużyć się rozwijanym menu. nazwa zasobu. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego rezerwację za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. system nie dopuści do zapisania danej rezerwacji oraz poinformuje nas o tym za pomocą komunikatu „Rezerwacja koliduje z wcześniej zaplanowanymi”. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym produktem/usługą). która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. w czasie. który choć w części pokrywa się z już istniejącą rezerwacją. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. skoku do partii rekordów. kontrahent oraz data rezerwacji. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu.Ważne: Jeżeli spróbujemy zarezerwować zasób. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów.

W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. który został zarezerwowany. kolumna Data – zawiera informację o czasie trwania rezerwacji. który powiązany jest z daną rezerwacją. Do w kolumnie Data. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych rezerwacjom dokonanych przez tego użytkownika. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące rezerwacji zasobu „Laptop firmowy” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Zasób taką właśnie wartość. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych rezerwacjom. • wyszukiwania za pomocą wzorców. Konkretną datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. dzięki któremu użytkownik ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści rekordu. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych rezerwacjom tego przedmiotu. który przywołać można klikając w przycisk pól Od/Do. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących rezerwacje wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć rekordy dotyczące rezerwacji związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy w polu Kontrahent @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 280 . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących rezerwacje wg tego właśnie kryterium.zawiera opis danej rezerwacji. kolumna Temat . Wynikiem takiego rezerwacjom działania będzie taki wyświetlenie wszystkich rekordów Istnieje również możliwość poświęconych zastosowania zawierającym temat. Tak więc. które wprowadzone zostały przez tego użytkownika.• kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich rezerwacji z danego okresu ustalić należy rozpiętość czasową jaką system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących nieobecności. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące rezerwacji dokonanych przez Jana Kowalskiego wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Pracownik taką właśnie wartość. • kolumna Kontrahent . Tak więc. który wprowadził do systemu dany rekord. Tak więc. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące rezerwacji wpisanych przez Jana Kowalskiego wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel taką właśnie wartość. Do tego celu służą dwa pola Od. który zarezerwował dany zasób. aby znaleźć rekordy dotyczące rezerwacji opisane jako „Projektor zarezerwowany na prezentację” wystarczy w polu Temat wpisać taką frazę. kolumna Pracownik – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. lub usunięcia rekordu (o ile jest do tego uprawniony). Tak więc. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących rezerwacje wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.zawiera nazwę kontrahenta. Tak więc. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. znajdujący się po prawej stronie • • • kolumna Zasób – kolumna zawiera nazwę zasobu.

Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Osoba. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 281 . WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Podgląd / Modyfikacja wyszukanych rekordów Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu.wpisać „Coca Cola”. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu rezerwacji znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. która zgłosiła chęć rezerwacji zasobu w każdej chwili może zmodyfikować informacje zapisane w rekordzie ją opisującym. edycja zapisanych tam danych (tylko administrator lub właściciel rekordu) oraz usunięcie rekordu (tylko administrator). Aby zmiany zostały zapisane. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych rezerwacjom powiązanym z danym kontrahentem. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści na temat rezerwacji. znajduje się także przycisk akcji . WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych dotyczących rezerwacji którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie. a następnie za pomocą formularza Dane dotyczące rezerwacji wprowadzić niezbędne poprawki. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji.

które zawiera czas rozpoczęcia rezerwacji (w pierwszym dniu trwania). Na dole Miesięcznego kalendarza znajdują się dodatkowe pola Zasób oraz Pracownik i Dział. Po wybraniu tej opcji @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 282 . Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Aby skorzystać z tej możliwości należy wybrać opcję Intranet->Kalendarz rezerwacji.znajdujący się na dole formularza. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. identyczne z tym. Następnie program otworzy okno Kalendarz miesięczny zawierające tabelę z rozkładem rezerwacji na dni. Następnie należy wybrać godziny w jakich rezerwacja ma trwać oraz kliknąć w przycisk Rezerwuj zasób. Dobrze przemyślana jest w stanie zaoszczędzić wiele czasu lub nawet zastąpić szkolenia np. Inaczej wygląda wypisanie rezerwacji kilkudniowej. Dzięki nim możliwe będzie przeglądanie rezerwacji dotyczących konkretnego zasobu bądź dokonanych przez wybranych użytkowników systemu ITCube. Miesięczny kalendarz umożliwia także szybkie dodawanie rezerwacji. Zanim rozpoczniemy budować pomoc wewnętrzną należy zdefiniować tematy pomocy. które można otrzymać wybierając opcje Intranet->Rezerwuj zasób. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Każda komórka tabeli reprezentuje pojedynczy dzień (numer dnia jest podany w lewym górnym rogu). w której wypisane są wszystkie rezerwacje na konkretny dzień. dla nowo przyjętych pracowników. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Kalendarz rezerwacji System ITCube umożliwia łatwe przeglądanie rezerwacji w obrębie jednego miesiąca bądź konkretnego dnia. czas zakończenia (w ostatnim dniu jej trwania) a dni pośrednie rezerwacji są oznaczone jako Całodniowa. Aby zarezerwować zasób należy kliknąć w przycisk akcji znajdujący się obok numeru dnia. Aby to uczynić należy wybrać polecenie Intranet->Słowniki->Tematy pomocy. Jeśli chcemy by system wyświetlił kalendarz rezerwacji na konkretny dzień wystarczy z poziomu kalendarza rezerwacji. na który chcemy dokonać rezerwacji. W przypadku rezerwacji jednodniowych obok nazwy rezerwacji system wypisuje zakres jej czasu trwania. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. W rezultacie system otworzy nowe okno. miesięcznego wybrać interesujący nas dzień. System zapamięta ustawienia parametrów Zasób i Pracownik oraz Dział oraz otworzy nowe okno z dniowym kalendarzem Wprowadzanie tematów pomocy wewnętrznej (*) Pomoc wewnętrzna w przedsiębiorstwie jest bardzo wygodnym narzędziem.

który chcemy zmienić. Pomoc składa się z głównych tematów oraz pozycji z nimi związanych. • usunąć wprowadzony wcześniej temat – wybierając odpowiednią nazwę za pomocą rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj temat pomocy i klikając w przycisk Usuń. na które pracownik chce znaleźć odpowiedź. Tak więc jeśli zależy nam na określonym porządku należy treść pytań poprzedzać numerami porządkowymi. Zawiera pytanie. By dodać do danego tematu nową pozycję (parę Pytanie/Odpowiedź) wystarczy kliknąć w przycisk znajdujący się po jego lewej stronie i z menu kontekstowego wybrać opcję Dodaj pozycję. z rozwijanego menu w oknie Usuń/Modyfikuj temat pomocy.system ITCube otworzy nowy formularz (Tematy pomocy) składający się z dwóch okien. • zmienić nazwę istniejącego tematu – poprzez wybranie nazwy tematu. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. Wybrana nazwa pojawi się w polu Nowa nazwa. WAŻNE: Lista pozycji wyświetlana jest w porządku alfabetycznym. • Prawa – sekcja pozwalająca określić które grupy użytkowników będą miały prawo do odczytu oraz edycji dodawanego rekordu. znajdujący się po jej lewej stronie oraz Przeglądanie pomocy wewnętrznej Przeglądu pomocy dokonujemy używając polecenia Intranet->Pomoc wewnętrzna. które zostanie wyświetlone na liście pozycji dotyczących danego tematu. Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie pomocy w trybie odczytu. Jeśli zaistnieje taka potrzeba dana pozycja może zostać zmieniona bądź usunięta. Definiowanie treści pomocy wewnętrznej (*) Definicji treści pomocy wewnętrznej dokonać można za pomocą polecenia Intranet->Pomoc wewnętrzna. Zarówno tematy jak i ich pozycje posortowane są alfabetycznie. Otwarty zostanie formularz z następującymi polami: • Pytanie – pole. • Odpowiedź – pole zawierające szczegółową odpowiedź na zdefiniowane w poprzednim polu pytanie. w którym będzie można dokonać jej modyfikacji. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 283 . dzięki któremu można będzie: • wprowadzić do systemu nowy temat pomocy – wypełniając pole Nazwa w oknie Dodaj temat pomocy a następnie wciskając przycisk Dodaj. Usunięcia/Edycji pozycji dokonuje się wciskając przycisk wybierając odpowiednią opcję. WAŻNE: Aby wyświetlić listę pozycji poświęconych danemu tematowi należy kliknąć na nazwę tematu. Treść tego pola zostanie wyświetlona gdy użytkownik kliknie na link symbolizujący dane pytanie w liście pozycji dotyczących danego tematu. Wybranie tej opcji przez administratora lub osobę z uprawnieniami do tworzenia pomocy wewnętrznej spowoduje wyświetlenie dotychczasowej pomocy w trybie edycji.

udostępnianie kontrahentom dokumentów firmowych oraz umożliwienie im wglądu w etap realizacji złożonych przez nich zamówień. W drugim przypadku wejście na strony @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 284 . Cały formularz podzielony jest na dwa okna.Po odnalezieniu interesującego nas pytania wystarczy nacisnąć je . Dodatkowo na górze okna Lista dostępnych tematów oraz pytań/odpowiedzi znajdują się mechanizmy do łatwego wyszukiwania odpowiedzi na nurtujące nas pytanie. I tak mamy tu do czynienia z następującymi polami: • Logowanie . Wszystkie opcje związane z modułem Ekstranet zgromadzone zostały w menu Ekstranet i są dostępna dla administratora systemu oraz wszystkich tych użytkowników. Pierwsze z nich (Dane dotyczące informacji) służy do wprowadzenia informacji. w którym właściciel ekstranetu zadecydować może czy dostęp do zasobów sklepu internetowego uzyska osoba kontaktowa reprezentująca jednego z naszych kontrahentów dopiero po procesie rejestracji (opcja Login wymagany) bądź od razu po wejściu na stronę (opcja Login niewymagany). Ekstranet Jedną z najnowocześniejszych form sprzedaży. O firmie/Konfiguracja Polecenie Ekstranet->O firmie/Konfiguracja otwiera nowy formularz. która w szybkim tempie rozwija się dzięki sieciom komputerowym jest sprzedaż na odległość – dokonująca się za pomocą tzw. Dzięki modułowi Ekstranet możliwe jest także stworzenie nowego kanału komunikacji z klientem. formularze. które ukażą się Ekstranecie w zakładce O firmie. Drugie z okien (Dodatkowe dane dotyczące ekstranetu) służy określeniu dodatkowych parametrów. za pomocą którego można skonfigurować wygląd oraz parametry Ekstranetu. Oprócz sprzedaży moduł ten oferuje nam możliwość komunikacji z grupami kontrahentów poprzez tablicę ogłoszeń. System ITCube oferuje jednak o wiele więcej niż zwykły sklep internetowy. który wyposażony został w odpowiednie narzędzia umożliwiające konfigurację i zarządzanie takim właśnie wirtualnym punktem sprzedaży. którym podczas zakładania ich profilu przydzielone zostały prawa zarządzania Ekstranetem.co spowoduje otworzenie nowego okna z odpowiedzią na nie. Ekstranet umożliwi składanie zleceń serwisowych Klientom oraz możliwość sprawdzenia stanu ich realizacji.pole. Szukanie w bazie pomocy intranetowej możliwe jest po kategorii oraz dowolnej frazie zawartej w pytaniu lub odpowiedzi. sklepów internetowych. Stworzenie takiego sklepu jest możliwe również dzięki systemowi ITCube. Podgląd Opcja Ekstranet->Podgląd umożliwia obejrzenie stworzonej przez nas strony internetowej oraz sklepu w odrębnym oknie oraz przetestowanie poprawności działania wszystkich jego mechanizmów. Dodatkowo w przypadku posiadania modułu Serwis.

Kiedy zakończymy wpisywać treść należy zapisać nowo stworzoną stronę główną w systemie za pomocą przycisku Zapisz. Kiedy zakończymy wpisywać treść należy zapisać nowo stworzony regulamin w systemie za pomocą przycisku Zapisz. Dokładny opis okna edycyjnego służącego umieszczaniu treści znaleźć można w Aneksie. Zawsze można również zrezygnować z zapisywania wyników swojej pracy – wybierając przycisk Anuluj. Moduł ekstranetowy służy więc w tym przypadku tylko za narzędzie prezentacji asortymentu firmy. odczytywania informacji/dokumentów itd.ekstranetu możliwe jest więc także dla dowolnej osoby. a także odpowiednio sformatowanego tekstu. który wyświetlany będzie na górnej belce przeglądarki internetowej. iż użytkownik ekstranetu nie będzie miał dostępu do składania zamówień. • Słowa kluczowe – pole edycyjne. Zawsze można również zrezygnować z zapisywania wyników swojej pracy – wybierając przycisk Anuluj. • Tytuł – pole służące określeniu tytułu naszej strony. Dokładny opis okna edycyjnego znaleźć można w Aneksie. System ITCube daje oczywiście możliwość zamieszczenia na stronach tworzonego za jego pomocą ekstranetu takiego właśnie regulaminu. • Kat. wciśnięcie którego spowoduje zapisanie pliku konfigurującego. główna widoczna – pole służące określeniu czy kategoria główna ma być widoczna w Ekstranecie. Tryb ten jednak gwarantuje. Ogłoszenia są następnie widoczne przez kontrahentów systemu na ekstranetowej tablicy ogłoszeń. Wprowadzanie nowego ogłoszenia Jednym ze sposobów komunikacji mającej na celu powiadomienie dużej grupy ludzi o zaistniałym zdarzeniu jest dodawanie ogłoszeń. wybranie którego spowoduje otwarcie okna edycyjnego – identycznego z tym jakie wypełnić należy podczas wprowadzania treści strony głównej. • Opis słów kluczowych – pole edycyjne umożliwiające podanie krótkiego opisu strony – również na potrzeby mechanizmów poszukiwawczych. Wszystkie wprowadzone ustawienia zaakceptować można za pomocą przycisku Zapisz. Jego treść umieścić można za pomocą polecenia Ekstranet->Strona regulaminowa. Za jego pomocą możliwe jest umieszczenie na tej stronie dowolnego pliku graficznego. Regulamin Bardzo ważny z punktu widzenia kontaktów z klientem jest regulamin określający zasady na jakich sklep internetowy oraz punkt informacyjny podejmuje się świadczyć swoje usługi. w którym podać należy słowa kluczowe ułatwiające wyszukiwarkom internetowym zakwalifikowanie naszej strony do odpowiedniej kategorii tematycznej. Ogłoszenia wprowadzamy do systemu za pomocą @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 285 . Strona główna Polecenie Ekstranet->Strona główna umożliwia zaprojektowanie strony głównej ekstranetu.

w którym będzie publikowana informacja. Aby wybrać kilka grup jednocześnie należy trzymając przyciśnięty klawisz CTRL wybrać interesujące nas grupy klikając na nie lewym przyciskiem myszki. Datę wprowadzić należy za pomocą systemowego kalendarza. za pomocą którego dokonujemy wyboru etapu wybranego powyżej projektu. • Projekt – rozwijane menu.polecenia Ekstranet->Dodaj ogłoszenie Po wybraniu wyżej wspomnianej opcji. • Etap projektu – rozwijane menu. • • Treść – pole edycyjne umożliwiające wpisanie treści samego ogłoszenia. które zawierać mogą informacje istotne z punktu widzenia osoby tworzącej ogłoszenie. Plik dołącza się klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola Dokumenty.pole umożliwiające dołączenie do wiadomości dowolnych plików. • Kontakt – rozwijane menu. którzy będą mogli odczytać wprowadzane ogłoszenie. który przywołać można klikając w przycisk Datę można także wprowadzić przy odpowiedniego formatu daty. Dokumenty . Ostatnie dwa pola formularza definiują Prawa dostępu do tworzonego właśnie rekordów. Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas dodawania ogłoszenia . • • Odczyt – lista grup kontrahentów. którego dotyczyć będzie wprowadzane właśnie do systemu ogłoszenie. otwarty zostanie nowy formularz Dodaj ogłoszenie. Są to następujące pola: Odczyt/zapis – pola pozwalające określić. Wskazany w tym polu kontrahent (po zalogowaniu się do modułu ekstranet) będzie miał możliwość wglądu w tę informację nie zależnie od wybranych opcji w polu Odczyt. I tak w formularzu tym znaleźć będziemy mogli następujące pola: Temat (obowiązkowe) – pole pozwalające zdefiniować temat ogłoszenia. którego dotyczyć będzie tworzona właśnie wiadomość. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 286 znajdujący się po lewej stronie pola Data. Za pomocą tego ogłoszenia określić będziemy mogli wszystkie parametry nowo tworzonej wiadomości. Po kliknięciu na wyżej wspomniany przycisk system powinien otworzyć nowe okno. Więcej na temat dołączania plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. • Kontrahent – rozwijane menu umożliwiające wybór (spośród wcześniej wprowadzonych do systemu firm) tego kontrahenta. Data (obowiązkowe) – pola umożliwiające określić zakres czasowy. jaka grupa użytkowników (oprócz administratora systemu i twórcy rekordu) będzie miała możliwość dokonania odczytu bądź edycji danych opisujących ogłoszenie. w którym wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj klikając przycisk dokument) w systemie pliki. Właściciel rekordu (*) – pole pozwalające administratorowi na zmianę właściciela edytowanego rekordu. którego dotyczyć będzie wprowadzane właśnie do systemu ogłoszenie. za pomocą którego dokonać możemy wyboru osoby kontaktowej dla wybranej powyżej firmy. klawiatury pamiętając o zachowaniu użyciu • • • . za pomocą którego dokonujemy wyboru projektu.

typ informacji. skoku do partii rekordów. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści ogłoszenia. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Podgląd / Modyfikacja / Usuwanie ogłoszeń Posiadający odpowiednie uprawnienia do danego rekordu (przynależność do odpowiedniej grupy) użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać podglądu danego rekordu oraz (jeśli zaistniała taka konieczność) wprowadzić niezbędne poprawki. Można posłużyć się rozwijanym menu. Do tego celu służy polecenie Ekstranet->Ogłoszenia. skoku do partii rekordów. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Wyszukiwanie danych Formularz Ogłoszenia składa się z dwóch okien. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnej informacji za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu.Aby rekord został wprowadzony do systemu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 287 . Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. jej edycja oraz usunięcie danej wiadomości. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Ogłoszenia. edycji bądź usunięcia danych. należy zatwierdzić go klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. każda partia grupuje dziesięć rekordów. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. firma z jaką powiązana jest dana informacja czy też jej data wprowadzenia do systemu wyznaczana datami rozpoczęcia i zakończenia. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. która poprzedza właśnie przeglądaną. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas informacje. o którą nam chodzi. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. Okno składa się z sześciu kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym ogłoszeniem). Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby.

aby znaleźć rekordy dotyczące ogłoszeń związanych z firmą „Coca Cola” wystarczy wpisać w polu Kontrahent identyczną nazwę. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 288 . której twórcą jest Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Właściciel frazę „Jan Kowalski”. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom powiązanym z danym kontrahentem. z którym związana jest określona wiadomość. aby znaleźć rekordy dotyczące ogłoszeń które w treści zawierają ciąg „Spotkanie” wystarczy wpisać w polu Treść identyczny ciąg znaków. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących informacji. Tak więc. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich wiadomości stworzonych przez Jana Kowalskiego. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych informacjom o temacie „Nowa Promocja”. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy kontrahenta możemy zastosować wyszukiwania za pomocą wzorców. aby znaleźć informację. który wprowadził do systemu dane ogłoszenie. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą Kalendarza. Dostęp do Kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku po prawej stronie pól Od. Do.• kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. według ich daty początkowej. Tak więc. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich ogłoszeń. • • WAŻNE: Po lewej stronie przycisku „Szukaj” umieszczony został mechanizm pozwalający na szybkie zawężenie wyników do ogłoszeń o typie „Intranetowe” bądź „Ekstranetowe”. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. Tak więc. Jeśli nie pamiętamy pełnego tematu ogłoszenia możemy zastosować wyszukiwania za pomocą wzorców. aby znaleźć rekordy dotyczące ogłoszeń o temacie „Nowa promocja” wystarczy wpisać w polu Temat identyczną nazwę. znajdujące się • • kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. kolumna Data – zawiera informację o dacie aktualności danego ogłoszenia. Tak więc. kolumna Temat – zawiera temat zdefiniowany przez użytkownika systemu. Podczas wyszukiwania względem treści ogłoszenia możemy zastosować wyszukiwania za pomocą wzorców. Do w kolumnie Data. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. który jest integralną częścią systemu ITCube. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnej informacji wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych ogłoszeniom które „dotyczą” spotkań. Do tego celu służą dwa pola Od. kolumna Opis – zawiera treść ogłoszenia.

kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji (o ile grupa użytkowników posiada przyznane prawa do jej odczytu). który wypełnić należało podczas wprowadzania nowego ogłoszenia (Ekstranet->Dodaj ogłoszenie). znajduje się także przycisk . w którym wyświetlone zostaną wszystkie zgromadzone (Ekstranet->Dodaj ogłoszenie) podczas tworzenia nowej wiadomości informacje.WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr)– zawierającej numer porządkowy rekordu. w którym znajdzie się formularz identyczny z tym. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania ogłoszenia którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube otworzy oddzielne okno. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. edycja zapisanych tam danych oraz ich usunięcie (o ile grupa użytkowników posiada przyznane prawa do jej zapisu). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 289 . • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Edytuj rekord. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Modyfikacja informacji zawartych w danym rekordzie Informację zapisaną w rekordzie można w każdej chwili zmodyfikować bądź uzupełnić. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu informacji znajdującego się na liście wyników wyszukiwania.

Wyszukiwanie danych Formularz Zamówienia składa się z dwóch okien. skoku do partii rekordów. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. o którą nam chodzi. każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym zamówieniem). Można posłużyć się rozwijanym menu. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. Usuwanie rekordu (*) Każdy z rekordów można w dowolnej chwili usunąć z systemu. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 290 . Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Do tego celu służy polecenie Ekstranet->Zamówienia. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Aby zmiany zostały zapisane.Za pomocą tego formularza użytkownik systemu otrzymuje dostęp do danych wybranego wcześniej ogłoszenia i może dowolnie je zmodyfikować. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. każda partia grupuje dziesięć rekordów. która poprzedza właśnie przeglądaną. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas poprawki. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zamówienia. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Zamówienia Posiadający odpowiednie uprawnienia użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać przeglądu wszystkich wprowadzonych do systemu za pomocą mechanizmu sklepu internetowego zamówień oraz dokonać ich rejestracji w systemie bądź odrzucenia. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. skoku do partii rekordów.

WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści zamówienia. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim zamówieniom związanych z kontrahentami o nazwę „Coca Cola”. aby znaleźć rekordy dotyczące zamówień złożonych w ekstranecie przez firmę „Coca Cola” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwa frazę „Coca Cola” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. Do. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Do tego celu służą dwa pola Od. imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz daty złożenia zamówienia. Tak więc. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zamówień. Tak więc. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zamówień związanych z osobą o nazwisku Kowalski. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. która złożyła zamówienie w imieniu danego kontrahenta. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Do w kolumnie Data złożenia. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Osoba kontaktowa frazę „Kowalski” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta.Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim zamówieniom złożonym przez osobę o nazwisku Kowalski. akceptacji bądź usunięcia danych. Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Okno składa się z czterech kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. który jest integralną częścią systemu ITCube. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 291 . a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . akceptacji oraz usunięcie danego rekordu. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku • znajdujące się po prawej stronie pól Od. który złożył w systemie dane zamówienie. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. według ich daty wprowadzenia. • kolumna Kontakt – pole zawierające informację o osobie kontaktowej. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu za pomocą takich danych jak: nazwa kontrahenta. • kolumna Data złożenia – zawiera informację o dacie wprowadzenia danego zamówienia do systemu. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów dotyczących zamówień.

Akceptacja zamówienia W każdej chwili istnieje możliwość akceptacji danego zamówienia. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 292 . Korzystając z tego formularza można w dowolny sposób edytować dane zamówienia. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie. lub Handel->Oferty (o ile został zmieniony status zamówienia ekstranetowego na Ofertę). w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje na temat zamówienia zgromadzone podczas wprowadzania zamówienia do systemu (okno: Dane dotyczące zamówienia ekstranetowego). Po wykonaniu tego kroku rekord zostanie automatycznie przeniesiony do tabeli Zamówienia. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji. Dodatkowo zostaną wypełnione wszystkie pola z informacjami dotyczącymi zamówienia ekstranetowego.Podgląd / Akceptacja zamówień / Usuwanie wyszukanych rekordów zamówień Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. które otrzymamy wybierając opcję Handel->Dodaj ofertę/zamówienie. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Akceptuj zamówienie. znajduje się także przycisk akcji . Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • • klikając lewym przyciskiem myszki w dowolne pole wybranego z listy wyników zamówienia. Ostatnim krokiem akceptacji zamówienia ekstranetowego jest kliknięcie w przycisk Zapisz. Po wydaniu tego polecenia system otworzy nowe okno identyczne z tym. akceptacja (rejestracja w systemie) oraz usunięcie rekordu poświęconego danemu zamówieniu (opcja dostępna tylko dla administratora). Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat zamówienia którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Usuwanie rekordu Każdy z rekordów poświęconych zamówieniom można w dowolnej chwili usunąć z systemu (zanim zamówienie zostało zaakceptowane). Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. do której dostęp uzyskać można za pomocą polecenia Handel->Zamówienia. klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację.

a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Zlecenia serwisowe. o którą nam chodzi. Do tego celu służy polecenie Ekstranet>Zlecenia serwisowe. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. każda partia grupuje dziesięć rekordów. • kolumna Data złożenia – zawiera informację o dacie wprowadzenia danego zlecenia do systemu. dzięki któremu mamy dostęp do takich opcji jak wyświetlenie treści zlecenia. Zlecenia serwisowe Posiadający odpowiednie uprawnienia użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może dokonać przeglądu wszystkich wprowadzonych do systemu za pomocą Ekstranetu zleceń serwisowych oraz dokonać ich rejestracji w systemie bądź odrzucenia. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. skoku do partii rekordów. Pierwsze służy wyłącznie do nawigacji pomiędzy poszczególnymi partiami rekordów (jednorazowo system wyświetla jedną partię rekordów. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz daty złożenia zlecenia. Okno składa się z czterech kolumn: • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów może odbywać się na różne sposoby. za pomocą którego dokonać będzie można wszystkich niezbędnych czynności. Wyszukiwanie danych Formularz Zlecenia serwisowe składa się z dwóch okien.wybranego rekordu. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. która poprzedza właśnie przeglądaną. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Można posłużyć się rozwijanym menu. akceptacji oraz usunięcie danego rekordu. aby znaleźć @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 293 . która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Tak więc. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . każdy zaś rekord zawiera dane związane z jednym zamówieniem). akceptacji bądź usunięcia danych. skoku do partii rekordów. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu za pomocą takich danych jak: nazwa kontrahenta. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej.

• kolumna Kontrahent – zawiera nazwę kontrahenta. • kolumna Kontakt – pole zawierające informację o osobie kontaktowej. Do w kolumnie Data złożenia. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim zleceniom serwisowym złożonym przez osobę o nazwisku Kowalski. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej treści informacji. znajduje się także przycisk akcji . Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. wystarczy wpisać w polu edycyjnym Kontakt frazę „Kowalski” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. który złożył w systemie dane zlecenie. Podgląd / Akceptacja zleceń / Usuwanie zleceń Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. który jest integralną częścią systemu ITCube. Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • • klikając lewym przyciskiem myszki w dowolne pole wybranego z listy wyników. znajdujące się po prawej Segregowanie wyszukanych rekordów Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy. Tak więc. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. która złożyła zlecenie w imieniu danego kontrahenta. według ich daty złożenia. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie rekordów poświęconych wszystkim zleceniom serwisowym związanych z kontrahentami o nazwę „Coca Cola”. Tak więc. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria.rekordy dotyczące wszystkich zleceń serwisowych. Do tego celu służą dwa pola Od. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich zamówień związanych z osobą o nazwisku Kowalski. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku stronie pól Od. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie. aby znaleźć rekordy dotyczące zleceń serwisowych złożonych w ekstranecie przez firmę „Coca Cola” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Kontrahent frazę „Coca Cola” i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Istnieje również możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Do. akceptacja (rejestracja w systemie) oraz usunięcie rekordu poświęconego danemu zleceniu (opcja dostępna tylko dla administratora). @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 294 .

do pobierania informacji o kontrahentach. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje na temat zlecenia serwisowego. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych na temat zamówienia którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Dodatkowo zostaną wypełnione wszystkie pola z informacjami wprowadzonymi w zleceniu ekstranetowym. Akceptacja zlecenia W każdej chwili istnieje możliwość akceptacji danego zlecenia. Korzystając z tego formularza można w dowolny sposób edytować dane zlecenia. iż formularz może zostać wykorzystany przez dowolną osobę (niekoniecznie zarejestrowanego klienta) można go wykorzystać np.Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Ostatnim krokiem akceptacji zlecenia ekstranetowego jest kliknięcie w przycisk Zapisz. do której dostęp uzyskać można za pomocą polecenia Serwis->Zlecenia serwisowe. w którym będziemy mogli dodać nowe formularze. Formularze będą dostępne dla każdej osoby korzystającej ze stron naszego ekstranetu nawet bez uprzedniego zarejestrowania się w systemie (o ile w konfiguracji ekstranetu ustawiliśmy opcję Logowanie na wartość Login niewymagany). Po wykonaniu tego kroku rekord zostanie automatycznie przeniesiony do tabeli zleceń serwisowych. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Akceptuj zlecenie. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Polecenie Ekstranet>Formularze umożliwia administrowanie formularzami dostępnymi w systemie. Formularze (*) System ITCube pozwala na umieszczanie na stronach ekstranetu dowolnej ilości formularzy. I tak po wybraniu tej opcji system otworzy formularz Formularze. bądź zmodyfikować/usunąć już istniejące. których interesuje współpraca z naszą firmą. Dodawanie nowego formularza @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 295 . Usuwanie rekordu Każdy z rekordów poświęconych zleceniom można w dowolnej chwili usunąć z systemu (zanim zlecenie zostało zaakceptowane). które otrzymamy wybierając opcję Serwis->Dodaj zlecenie serwisowe. Po wydaniu tego polecenia system otworzy nowe okno identyczne z tym. Jako.

Chcąc wyświetlić wszystkie dane dotyczące zgłoszenia należy użyć przycisku znajdującego się po jego lewej stronie oraz z menu kontekstowego wybrać opcję Zarejestruj kontrahenta. Po wybraniu tego polecenia system wyświetli listę wszystkich formularzy (w porządku alfabetycznym) wraz z listami zgłoszeń w obrębie każdego z nich. Po wypełnieniu pól nowy rekord zatwierdzić należy klikając w przycisk Dodaj. Jeśli nie chcemy dokonać rejestracji kontrahenta w systemie z menu kontekstowego należy wybrać opcję Usuń rekord. który będzie domyślnie wyświetlany jako pierwszy. należy zaznaczyć okno Formularz domyślny. System oferuje także mechanizmy łączenia korespondencji w dialogi mailowe (zbiory listów składających się na jeden @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 296 . na które chcemy uzyskać odpowiedź od osoby odwiedzającej naszą stronę ekstranetową. przeglądać możemy używając polecenia Ekstranet>Lista zgłoszeń. za pomocą dostępnych na naszych stronach ekstranetowych formularzy. Pozwoli to jednocześnie na podgląd wszystkich informacji dotyczących zgłoszenia jak i na automatyczne zarejestrowanie kontrahenta w bazie systemu ITCube. Modyfikowanie/Usuwanie formularza W każdej chwili administrator systemu ma możliwość zmodyfikowania nazwy istniejącego formularza. Lista zgłoszeń z formularzy Dane zgłoszone przez odwiedzających naszą stronę internautów. Usunąć rekord można wciskając przycisk Usuń. Przewidziana została również możliwość wysyłania oraz odbioru wiadomości e-mail do/od osób. który pojawi się w polu edycyjnym poniżej zatwierdzając następnie swoje poprawki wciśnięciem przycisku Zapisz. co uczynić można poprzez kliknięcie w przycisk Anuluj. była pytaniem. Jako. iż nazwa ta będzie widoczna przez osobę używającą naszych stron ekstranetowych ważne by dobrze oddawała sens formularza np. bądź usunięcia go z systemu. Jeżeli zależy nam na ustaleniu formularza. Każde zgłoszenie opisane jest poprzez Nazwę kontrahenta oraz jego Adres. Obsługa poczty elektronicznej w systemie ITCube System ITCube umożliwia porozumiewanie się nie tylko za pomocą systemu informacji i nie tylko z pracownikami naszej firmy.Nowy formularz rejestrujemy w systemie poprzez wypełnienie pól w oknie Dodaj pozycję słownika: • Nazwa – pole edycyjne umożliwiające określenie nazwy pod jaką dany sposób będzie funkcjonował w systemie. z którymi utrzymujemy kontakty handlowe. Zmodyfikować rekord można poprzez wybranie jego nazwy z rozwijanego menu w polu Nazwa w oknie Usuń/Modyfikuj formularz i poprawienie tekstu. bądź zrezygnować z jego wprowadzania do systemu. WAŻNE: Lista dostępnych formularzy wyświetlana jest w porządku alfabetycznym.

a następnie wprowadzić aktualne dane.dialog). Ścieżka dostępu do pliku. Właściwy plik wskazujemy wybierając go za pomocą przycisku Przeglądaj. Następnie należy wprowadzić temat oraz właściwą treść szablonu oraz odpowiedniego ją sformatować. Grafika prywatna oznacza. dzięki któremu będziemy mogli: • dodać nowy szablon . umożliwia zarejestrowanie pliku graficznego w systemie ITCube. Modyfikuj/Usuń grafikę.poprzez wybranie nazwy szablonu. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. • zmodyfikować szablon . którą następnie będziemy wykorzystywać przy tworzeniu maili (faksów). Sekcja pierwsza. iż obrazek będzie widoczny tylko i wyłącznie przez właściciela pliku. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 297 . typu oraz wyglądu szablonu. Szablonem może być przykładowo stopka użytkownika lub przygotowany list reklamowy. Następnie należy wprowadzić aktualne dane dotyczące nazwy. Po wykonaniu tych czynności należy dodać szablon klikając w przycisk Dodaj znajdujący się na dole formularza. Grupy takie wykorzystuje się następnie w kampaniach mailingowych. Sekcja druga. Następnie program otworzy formularz Szablony maili. określając czy ma to być szablon prywatny (widoczny jedynie przez właściciela) czy publiczny (widoczny przez wszystkich użytkowników). Swoją decyzję należy zatwierdzić wciskając klawisz Dodaj. Szablony listów elektronicznych Aby przyspieszyć wysyłanie maili. system ITCube umożliwia stworzenie szablonów listów. Wciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje przeniesienie użytkownika do Panelu głównego systemu ITCube co równoznaczne będzie z nie wprowadzeniem do systemu żadnej nowej grafiki. Dla usprawnienia procesu rozsyłania wiadomości system zakłada także możliwość tworzenia specjalnych grup użytkowników. Baza grafik wykorzystywana w redagowaniu e-maili oraz faksów Za nim zaczniemy redagować maile lub faksy sensownym wydaje się zbudowanie bazy grafik. W każdej chwili możemy podglądnąć grafikę klikając w ikonę znajdujący się obok pola Plik. Aby zmodyfikować konkretną grafikę należy wybrać ją z rozwijanej listy w polu Plik. Do tego celu służą trzy rzędy ikon umieszczonych bezpośrednio nad polem edycyjnym: Dokładny opis pola edycyjnego znaleźć można w Aneksie. System otworzy formularz Baza grafik składający się z dwóch sekcji. Swoją decyzję należy zatwierdzić wciskając klawisz Zapisz. natomiast gdy oznaczymy obrazek jako Domyślne logo firmowe to będzie on widoczny na wydruku oferty bądź rewersu serwisowego.podając jego nazwę w polu Nazwa. Aby rozpocząć zarządzanie grafikami należy wybrać opcję System->Baza grafik. ujmujących wszystkie osoby spełniające pewne określone podczas tworzenia tych grup warunki. W przypadku Grafiki publicznej wszyscy użytkownicy będą mogli wykorzystywać zarejestrowany plik graficzny. umożliwia zmienienie nazwy lub typu już zarejestrowanego pliku graficznego w systemie ITCube. który chcemy zmienić. I tak aby zdefiniować szablon listu lub go uaktualnić należy wybrać opcję Mail/Faks->Szablony>Szablony maili. Do dyspozycji mamy trzy różne typy grafik. Analogicznie aby usunąć grafikę należy wybrać ją z rozwijanej listy w polu Plik a następnie kliknąć w przycisk Usuń.

którą otrzyma adresat listu. Temat . na który zostanie wysłana kopia listu. Informacja tu wpisana będzie później widoczna jako temat wiadomości. !Kontakt_Imię!. za pomocą którego możemy określić ważność listu. Kontakt – pole. !Data!. Kontrahent – pole.adres. • Adres odbiorcy (obowiązkowe) – pole edycyjne ustalające adres odbiorcy.• usunąć szablon .pole umożliwiające dołączenie do listu dowolnych plików. !Firma_Ulica!. Pole "Od" wysyłanej wiadomości zostaje automatycznie wypełnione adresem skrzynki pocztowej użytkownika wysyłającego list (pole Email zwrotny w profilu użytkownika). w którym wyszczególnione są wszystkie dostępne • • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 298 . !Kontakt_Nazwisko!. !Kontakt_Państwo!. WAŻNE: Jeśli wybrana zostanie wartość w polu Projekt pole Temat uzupełnione zostanie o numer projektu objęty znakami #. WAŻNE: Zmiana pola Kontrahent oraz Kontakt powoduje wypełnienie pola Adres odbiorcy wartością domyślnie przypisaną danemu kontrahentowi/kontaktowi. za pomocą którego ustalić można wszystkie parametry wysyłanego e-maila. CC . w którym możemy związać mail z konkretnym projektem. Załączniki .pole edycyjne umożliwiające ustalenie nagłówka/tematu rozsyłanej wiadomości. Etap projektu . w którym możemy związać list z kontrahentem. Wybranie tego polecenia spowoduje otworzenie formularza "Wyślij email". Po kliknięciu na wyżej wspomniany przycisk system otworzy nowe okno. w którym możemy związać list z osobą kontaktową reprezentującą wskazanego wyżej kontrahenta. Dzięki temu odpowiedź na nasz list zostanie automatycznie spięta z projektem (jeśli tylko osoba odpowiadająca na nasz mail zrobi to za pomocą funkcji „Odpowiedz”). ! Kontakt_Miasto!.wybierając odpowiednią nazwę za pomocą rozwijanego menu w polu Szablon i klikając w przycisk Usuń. Redagowanie i wysyłanie poczty elektronicznej Stworzenie oraz wysłanie nowej wiadomości e-mail możliwe jest za pomocą polecenia Mail/Faks>Wyślij email.dodatkowo możemy związać mail z konkretnym etapem projektu. !Firma_Państwo!. Plik dołącza się klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie okna Pliki. !Kontakt_Ulica!. W formularzu tym mamy do czynienia z następującymi polami: • • • Priorytet – rozwijane menu. !Firma_Miasto!. które zawierać mogą informacje istotne z punktu widzenia osoby tworzącej wiadomość. !Kontakt_Kod!. Aby mechanizm rozsyłania wiadomości był narzędziem wydajnym i wygodnym pamiętać więc należy o podawaniu adresów email podczas tworzenia profili kontrahentów czy też osób kontaktowych. WAŻNE: W treści szablonu można użyć zmiennych które podczas wysyłania korespondencji zamienione zostaną na rzeczywiste wpisy: !Firma_Nazwa!. ! Firma_Kod!. • • • Projekt – pole. !Data_Czas!.

@Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 299 . która poprzedza właśnie przeglądaną. Można posłużyć się rozwijanym menu. skoku do partii rekordów. o którą nam chodzi. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Dokładny opis pola edycyjnego znaleźć można w Aneksie. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. w którym wyświetlona zostanie tabela zawierająca pełną historię korespondencji. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Polecenie to spowoduje otwarcie nowego okna. skoku do partii rekordów. Po określeniu wszystkich Wciśnięcie wymaganych przycisku parametrów można przystąpić do wysłania listu elektronicznego. Wyślij spowoduje wysłanie stworzonej wiadomości. Historia korespondencji – skrzynka nadawcza Dowolny użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może przeglądnąć wszystkie listy wysłane przez siebie. W takim przypadku będziemy mieli możliwość późniejszej edycji treści wiadomości. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. WAŻNE: W momencie gdy zapisujemy mail mamy możliwość zapisania go do “Buforu”. Do tego celu służą trzy rzędy ikon umieszczonych bezpośrednio nad polem edycyjnym. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Dostęp do archiwum wiadomości użytkownik systemu otrzymuje poprzez wybór w menu systemowym Mail/Faks polecenia Skrzynka nadawcza (email). Dopóki korespondencja znajduję się w buforze system ITCube jej nie wyśle. analogicznie wybranie opcji Anuluj spowoduje powrót do Panelu głównego systemu ITCube bez podejmowania jakiegokolwiek działania. Więcej informacji na temat dołączania właściwej treści wiadomości oraz plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas redagowania listu klikając przycisk Treść – pole edycyjne służące wprowadzaniu .(wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj dokument) w systemie pliki. • odpowiedniego jej sformatowania. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej.

aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące wiadomości adresowanych do firmy „Coca Cola” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Kontrahent taką właśnie wartość. status wiadomości (oczekuje. Jeśli nie pamiętamy pełnego adresu mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. Po trzech nieudanych próbach liczba zastępowana jest symbolem (N) a system zaprzestaje kolejnych prób. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących wiadomości wg tego właśnie kryterium. By otrzymać informacje o przyczynie wystąpienie błędu należy otworzyć link klikając w liczbę/literę N. wysłany). do której adresowana była wiadomość e-mail. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. Tak więc. wysłania listu ponownie. Do. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 300 znajdujące się po prawej . Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. edycji bądź usunięcia danych. Do w kolumnie Data wysłania. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego wiadomość elektroniczną za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do wiadomości. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych wiadomościom wysłanym do firmy „Coca Cola”. który jest integralną częścią systemu ITCube. • kolumna Data wysłania – zawiera informację o terminie wysłania wiadomości. Do tego celu służą dwa pola Od. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. Jeśli list nie został związany z kontrahentem/kontaktem (na przykład wysłany został do firmy nie zarejestrowanej w systemie) można posłużyć się polem Email. Tak więc. Administrator może skorzystać również z opcji usunięcia danego rekordu z bazy. • kolumna Kontrahent/Kontakt/Email – kolumna zawiera nazwę kontrahenta/kontaktu. którą wysłaliśmy. adresat e-maila. dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści. według ich daty rozesłania do odbiorców. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich wiadomości. Liczba w nawiasie w tej kolumnie sygnalizuje ilość nieudanych prób wysłania listu. jego temat czy też data wysłania. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku stronie pól Od. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wyjątkiem jest tutaj administrator systemu lub osoba posiadająca prawa do odczytu listów innych użytkowników. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. które sama wysłała. W takim przypadku możliwe będzie wybranie dowolnej osoby z listy wszystkich użytkowników systemu.Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej. aby znaleźć wszystkie rekordy o temacie „Ważne spotkanie” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Temat taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów. • kolumna Temat – zawiera temat wiadomości.

Listy. iż przedzielono im status Archiwum (standardowy horyzont archiwizacji wynosi jeden miesiąc). Na dole formularza znajduje się także pole Treść pozwalające na przeszukiwanie korespondencji względem jej treści oraz pole Tylko niepowiązane pozwalające wychwycić tylko maile których nie udało sie automatycznie spiąć z kontrahentem bądź osobą kontaktową. które wprowadzone do systemu były na tyle dawno. listy które zostały już wysłane (Wysłane) oraz listy. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. które nie zostały jeszcze wysłane (Oczekujące). Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna.poświęconych wiadomościom o takim właśnie temacie. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 301 . w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone podczas wprowadzania wiadomości do systemu. Rozwiązanie takie pozwala przede wszystkim na szybszą oraz łatwiejszą pracę z bazą danych wysyłanej korespondencji. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Oprócz wyżej wspomnianych mechanizmów przeszukiwania bazy ważne są także trzy przyciski znajdujące się na dole formularza. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu listu elektronicznego znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Dzielą one wszystkie wysłane listy na trzy główne grupy.

jego temat czy też data wysłania. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. adresat e-maila. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Można posłużyć się rozwijanym menu. Dostęp do archiwum wiadomości użytkownik systemu otrzymuje poprzez wybór w menu systemowym Mail/Faks polecenia Skrzynka odbiorcza (email). która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Historia korespondencji . skoku do partii rekordów.skrzynka odbiorcza Użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może przeglądnąć wszystkie odebrane listy. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. Polecenie to spowoduje otwarcie nowego okna. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 302 . Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej).Ponowne wysyłanie zapisanych listów Każdy list znajdujący się w skrzynce nadawczej może być w dowolnym momencie wysłany ponownie do adresata (na przykład w momencie uzyskania informacji. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. edycji bądź usunięcia danych. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. skoku do partii rekordów. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. iż adresatowi nie udało się poprawnie odebrać korespondencji). w którym wyświetlona zostanie tabela zawierająca pełną historię odebranej korespondencji. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego wiadomość elektroniczną za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. która poprzedza właśnie przeglądaną. o którą nam chodzi. Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. By wysłać list ponownie wystarczy wybrać opcję Wyślij ponownie z menu kontekstowego związanego z danym listem.

Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów. znajdujące się po prawej • • • kolumna Kontrahent/Kontakt/Email – kolumna zawiera nazwę kontrahenta/kontaktu. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Tak więc. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 303 . kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Jeśli list nie został związany z kontrahentem/kontaktem (na przykład wysłany został przez firmę nie zarejestrowaną w systemie bądź z nietypowego adresu e-mail) można posłużyć się polem Email. Każdy użytkownik może skorzystać również z opcji usunięcia danego rekordu z bazy. wysłanie odpowiedzi. Tak więc. • kolumna Temat – zawiera temat odebranej wiadomości. Jeśli nie pamiętamy pełnego adresu mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. które zostały wysłane do niej. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych wiadomościom wysłanym przez firmę TOMEX. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. ręcznego związania z kontrahentem/projektem bądź pytaniem. według ich daty otrzymania od odbiorców. aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone wiadomości o nazwie „Świąteczna promocja” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwa taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Tak więc.• kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich wiadomości. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących wiadomości wg tego właśnie kryterium. że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do wiadomości. Do tego celu służą dwa pola Od. który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku stronie pól Od. który wybrać będzie mógł dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu. na które odpowiada odebrany list. Do w kolumnie Data wysłania. kolumna Data wysłania – zawiera informację o terminie wysłania wiadomości. aby znaleźć wszystkie listy wysłane do firmy TOMEX wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Kontrahent taką właśnie wartość. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych wiadomościom o takim właśnie temacie. dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści. która wysłała wiadomość e-mail. Wyjątkiem jest tutaj administrator systemu. Do. który jest integralną częścią systemu ITCube. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji .

które nie zostały jeszcze przeczytane (Nowe). Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie. Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu listu elektronicznego znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Wysyłanie odpowiedzi Jeśli chcemy wysłać odpowiedź dotycząca odebranego listu możemy tego dokonać wybierając opcję Wyślij odpowiedź. Spowoduje to wyświetlenie zawartości skrzynki nadawczej i umożliwi wskazanie listu źródłowego. Rozwiązanie takie pozwala przede wszystkim na szybszą oraz łatwiejszą pracę z bazą danych odebranej korespondencji.Oprócz wyżej wspomnianych mechanizmów przeszukiwania bazy ważne są także trzy przyciski znajdujące się na dole formularza. które wprowadzone do systemu były na tyle dawno. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. do tego który dostępny jest po wybraniu opcji Wyślij list. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje dotyczące odebranej wiadomości oraz lista odpowiedzi. wybierania kontrahenta/kontaktu czy wypełniania pola temat. Po wskazaniu listu bądź wybraniu z nim związanej opcji Zwiąż z odpowiedzią nowo otwarte okno zostanie automatycznie zamknięte. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. listy już przeczytane (Przeczytane) oraz listy. Niemniej jednak formularz ten zostanie wstępnie wypełniony wartościami tak by zaoszczędzić użytkownikowi konieczności podawania adresu. Spowoduje to otworzenie formularza analogicznego. Listy. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. iż przedzielono im status Archiwum (standardowy horyzont archiwizacji wynosi jeden miesiąc). Dzielą one wszystkie odebrane listy na trzy główne grupy. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 304 . Dodatkowo dopisze on wysyłany mail na listę odpowiedzi związanych z odebraną korespondencją. Przypisywanie do pytania Jeśli chcemy oznaczyć odebrany list jako odpowiedź na pytanie zadane przez nas w uprzednio wysłanej korespondencji należy wybrać pozycję Zwiąż z pytaniem. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Na dole formularza znajduje się także pole Treść pozwalające na przeszukiwanie korespondencji względem jej treści oraz pole Tylko niepowiązane pozwalające wychwycić tylko maile których nie udało sie automatycznie spiąć z kontrahentem bądź osobą kontaktową.

Dodatkowo możliwe jest grupowe rozsyłanie faksów – tzw. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Szablony faksów Aby przyspieszyć wysyłanie faksów. Usuwanie rekordu Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord.Oznaczanie listu jako przeczytany Jeśli chcemy oznaczyć odebrany list jako przeczytany należy wybrać pozycję Oznacz jako przeczytany. Należy pamiętać. Obsługa faksów w systemie ITCube System ITCube zapewnia komunikowanie się z kontrahentami lub osobami kontaktowymi nie tylko za pomocą poczty elektronicznej ale także przy użyciu faksów. Następnie należy wprowadzić temat oraz właściwą treść szablonu oraz odpowiedniego ją sformatować. faksingi. Do tego celu służą dwa rzędy ikon umieszczonych bezpośrednio nad polem edycyjnym. Moduł faksowy umożliwia wysyłanie oraz odbiór faksów oraz późniejsze ich przeglądanie a także powiązanie z konkretnym kontrahentem lub osobą kontaktową. Oznaczenie wszystkich nowych listów jako przeczytane Jeśli chcemy wszystkie listy o statusie Nowy oznaczyć jako przeczytane wystarczy z menu kontekstowego wybrać opcję Oznacz wszystkie listy jako przeczytane. z ofertą handlową) staje się bardzo proste i szybkie. dzięki któremu będziemy mogli: • dodać nowy szablon . I tak aby zdefiniować szablon faksu lub go uaktualnić należy wybrać opcję Mail/Faks->Szablony>Szablony faksów.podając jego nazwę w polu Nazwa. Szablonem może być przykładowo stopka użytkownika lub przygotowany faks reklamowy. system ITCube umożliwia stworzenie szablonów faksów. Moduł faksowy umożliwia także stworzenie szablonów faksów przez co wysyłanie standardowych faksów (np. że dopóki w skrzynce odbiorczej znajduje się choć jeden list nie oznaczony jako przeczytany system będzie informował użytkownika w Panelu głównym o tym. Dzięki modułowi faksowemu historia kontaktów z firmami poszerza się o możliwość przeglądnięcia wszystkich faksów związanych z danym kontrahentem. iż jego skrzynka odbiorcza zawiera nowe listy. określając czy ma to być szablon prywatny (widoczny jedynie przez właściciela) czy publiczny (widoczny przez wszystkich użytkowników). Dokładny opis pola edycyjnego znaleźć można w @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 305 . Następnie program otworzy formularz Szablony faksów.

Ważne jest aby dołączony dokument był plikiem graficznym w formacie gif. w którym możemy związać faks z kontrahentem. png bądź jpg. Aby zmiana została zapisana w systemie należy zatwierdzić ją za pomocą przycisku Zapisz. W formularzu tym mamy do czynienia z następującymi polami: Priorytet – rozwijane menu.wybierając odpowiednią nazwę za pomocą rozwijanego menu w polu Szablon i klikając w przycisk Usuń. Temat . Więcej informacji na wspomniany przycisk system otworzy nowe okno.pole edycyjne umożliwiające ustalenie nagłówka/tematu rozsyłanej wiadomości. Data – pole. w którym wyszczególnione są wszystkie (wprowadzone dokument) w systemie pliki. Redagowanie i wysyłanie faksów Stworzenie oraz wysłanie nowego faksu możliwe jest za pomocą polecenia Mail/Faks->Wyślij faks. • usunąć szablon . za pomocą którego ustalić można wszystkie parametry wysyłanego faksu.dodatkowo możemy związać faks z konkretnym etapem projektu. Etap projektu . Następnie należy wprowadzić aktualne dane dotyczące nazwy. Jeśli wcześniej nie zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas redagowania faksu klikając przycisk temat dołączania plików (dokumentów) znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 306 • • . Po wykonaniu tych czynności należy dodać szablon klikając w przycisk Dodaj znajdujący się na dole formularza. w które należy wpisać termin wysłania faksu. Plik dołącza się klikając w przycisk dostępne znajdujący się po lewej stronie okna Załączniki.Aneksie. Po kliknięciu na wyżej wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj . Załączniki . Szerokość „kartki” faksu w systemie ITCube to 800 pikseli co odpowiada wymiarowi kartki A4 skanowanej w rozdzielczości 100 dpi. który umożliwi późniejsze odnalezienie w systemie. typu oraz wyglądu szablonu. w przeciwnym wypadku system nie będzie wiedział jak wyświetlić ten załącznik. • • • Projekt – pole.poprzez wybranie nazwy szablonu. • Numer odbiorcy (obowiązkowe) – pole edycyjne ustalające numeru faksu odbiorcy. Kontrahent – pole. • zmodyfikować szablon . w którym możemy związać faks z osobą kontaktową reprezentującą wskazanego wyżej kontrahenta. Wybranie tego polecenia spowoduje otworzenie formularza Wyślij faks. który chcemy zmienić. w którym możemy związać faks z konkretnym projektem.pole umożliwiające dołączenie do faksu plików. Kontakt – pole. których zawartość zostaje doklejona za właściwą treścią faksu (jeśli takową posiada w innym przypadku wysłana zostaje tylko zawartość plików). • • • WAŻNE: Zmiana pola Kontrahent oraz Kontakt powoduje wypełnienie pola Numer odbiorcy wartością domyślnie przypisaną danemu kontrahentowi/kontaktowi. za pomocą którego możemy określić ważność faksu. Aby mechanizm rozsyłania wiadomości był narzędziem wydajnym i wygodnym pamiętać więc należy o wprowadzaniu numerów faksu podczas tworzenia profili kontrahentów czy też osób kontaktowych.

Dalsza jego droga jest analogiczna do faksu stworzonego w standardowy sposób – czyli przy użyciu edytora HTML. Analogicznie wybranie opcji Anuluj spowoduje powrót do Panelu głównego systemu ITCube bez podejmowania jakiegokolwiek działania. Do tego celu służą trzy rzędy ikon umieszczonych bezpośrednio nad polem edycyjnym. iż faks jest już należycie przygotowany wystarczy wcisnąć przycisk Wyślij. który spowoduje wysłanie stworzonej wiadomości. Następnie należy wybrać opcję Wyślij jako faks (opcja dostępna tylko dla dokumentów o typie TIFF bądź JPG). Po określeniu wszystkich wymaganych parametrów można zobaczyć jak faktycznie będzie wyglądał faks klikając w ikonę Podgląd. Dokładny opis pola edycyjnego znaleźć można w Aneksie. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. służące do: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 307 . Można posłużyć się rozwijanym menu. Dostęp do archiwum korespondencji użytkownik systemu otrzymuje poprzez wybór w menu systemowym Mail/Faks polecenia Skrzynka nadawcza (faks). Polecenie to spowoduje otwarcie nowego okna. Z opcji tej warto skorzystać w sytuacji gdy zależy nam na pełnej kontroli nad detalami graficznymi wysyłanego faksu. Microsoft WORD po zainstalowaniu wirtualnej drukarki drukującej do pliku TIFF) oferują bowiem często większe możliwości edycyjne niż edytor HTML wbudowany w system ITCube. w którym wyświetlona zostanie tabela zawierająca pełną historię korespondencji faksowej. iż przeglądarka internetowa często skaluje dużej wielkości obrazy. Gdy zadecydujemy. Programy umożliwiające tworzenie plików TIFF (np. W takim przypadku należy powiększyć go do normalnych rozmiarów klikając w ikonę do tego służącą. W przypadku gdy obraz ma duży rozmiar może zostać wyświetlony w nieczytelny sposób. o którą nam chodzi. Domyślne wartości tych pól pobierane są z formularza dokumentu który wysyłamy. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. Spowoduje to otwarcie okna w którym można będzie doprecyzować informacje o wysyłanym faksie.• Treść – pole edycyjne służące wprowadzaniu właściwej treści faksu oraz odpowiedniego jej sformatowania. By wysłać plik TIFF bądź JPG faksem należy go uprzednio zarejestrować w bazie dokumentów. Historia korespondencji .faksy wysłane Dowolny użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może przeglądnąć wszystkie faksy wysłane przez siebie. Po akceptacji danych przyciskiem Zapisz faks zostanie umieszczony w skrzynce nadawczej jako rekord z jednym załącznikiem oraz niedostępną treścią. Warto tutaj przypomnieć. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Wysyłanie dokumentów TIFF i JPG faksem ITCube pozwala także na wysyłanie faskem dokumentów stworzonych w zewnętrznych aplikacjach. Dotyczy to formatów TIFF oraz JPG. związać z kontrahentem oraz podać numer na który powinien zostać wysłany. W szczególności podać jego temat.

według ich daty rozesłania do odbiorców. który jest integralną częścią systemu ITCube. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. • kolumna Data wysłania . Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego . • kolumna Właściciel .zawiera numer porządkowy rekordu. dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku stronie pól Od. że wystąpiły błędy uniemożliwiające wysłanie faksu. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. jego temat czy też data wysłania. która poprzedza właśnie przeglądaną. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. a także co niezwykle ważne . skoku do partii rekordów. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego wiadomość elektroniczną za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. do której adresowany był faks. Jeśli faks nie został związany z kontrahentem/kontaktem (na przykład wysłany został do firmy nie zarejestrowanej w systemie) można posłużyć się polem Numer. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. wysłania faksu ponownie. Wyjątkiem jest tutaj administrator systemu oraz osoba mająca prawo do przeglądania korespondencji innych użytkowników. który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej.zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi zaawansowanych (o których mowa poniżej). • kolumna Kontrahent/Kontakt/Numer . które sama wysłała. status wiadomości (oczekuje. Do tego celu służą dwa pola Od. W takim przypadku będzie istniała możliwość wyboru dowolnej osoby z listy wszystkich użytkowników systemu.przycisk akcji . Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do wiadomości. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów. kolumna Nr .kolumna zawiera nazwę kontrahenta/kontaktu. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich wiadomości. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria.będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Do w kolumnie Data wysłania. Tak więc. Symbol (N) w tej kolumnie sygnalizuje. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. skoku do partii rekordów. edycji bądź usunięcia danych. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 308 znajdujące się po prawej • . wysłany).zawiera informację o terminie wysłania faksu. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium.• • • • WAŻNE: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Administrator może skorzystać również z opcji usunięcia danego rekordu z bazy. kontrahent/kontakt/numer odbiorcy. Do. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej.

Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych wiadomościom o takiej właśnie nazwie. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Jeśli w liście nie ma danego kontrahenta oznacza to.zawiera temat faksu. iż nie wysyłaliśmy do niego żadnego faksu. które wprowadzone do systemu były na tyle dawno. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych wiadomościom wysłanym do firmy „Coca Cola”. faksy które zostały już wysłane (Wysłane) oraz faksy. który wysłaliśmy. które nie zostały jeszcze wysłane (Oczekujące). Tak więc. • kolumna Temat . Rozwiązanie takie pozwala przede wszystkim na szybszą oraz łatwiejszą pracę z bazą danych wysyłanej korespondencji. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone wiadomości o temacie „Coca Cola” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Temat taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Dzielą one wszystkie wysłane faksy na trzy grupy. Oprócz wyżej wspomnianych mechanizmów przeszukiwania bazy ważne są także trzy przyciski znajdujące się na dole formularza. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone podczas wprowadzania wiadomości do systemu. Tak więc. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 309 . Podgląd faksu wysłanego Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu faksu znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację.wyszukiwania rekordów opisujących wiadomości wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące wiadomości adresowanych do firmy „Coca Cola” wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Kontrahent taką właśnie wartość. Faksy. iż przedzielono im status Archiwum (standardowy horyzont archiwizacji wynosi jeden miesiąc). WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn.

WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych którekolwiek z pól nie zostało wypełnione . który nie został poprawnie wysłany (np. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. By wysłać faks ponownie wystarczy wybrać opcję Wyślij ponownie z menu kontekstowego związanego z danym faksem. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. etap projektu oraz priorytet. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. służące do: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 310 . Modyfikowanie danych dotyczących faksu W każdej chwili możliwe jest zmienienie danych opisujących faks takich jak: kontrahent. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować.faksy odebrane Użytkownik systemu ITCube w każdej chwili może przeglądnąć wszystkie odebrane faksy. Polecenie to spowoduje otwarcie nowego okna. Można posłużyć się rozwijanym menu.na ekranie podglądu będzie to symbolizowane za pomocą ikony . Aby zmodyfikować dany rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji wybrać opcję Edytuj rekord. Ponowne wysyłanie zapisanych faksów Każdy faks znajdujący się w skrzynce nadawczej. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. numer faksu był zajęty) może być w dowolnym momencie wysłany ponownie do adresata. Dostęp do archiwum wiadomości użytkownik systemu otrzymuje poprzez wybór w menu systemowym Mail/Faks polecenia Skrzynka odbiorcza (faks). w którym wyświetlona zostanie tabela zawierająca pełną historię odebranej korespondencji faksowej. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. projekt. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Historia korespondencji . osoba kontaktowa. znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. o którą nam chodzi.

dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści.• • • • WAŻNE: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Tak więc. edycji bądź usunięcia danych. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. która poprzedza właśnie przeglądaną. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi zaawansowanych (o których mowa poniżej). a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . który wybrać będzie mógł dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu. wysłanie odpowiedzi. Wyjątkiem jest tutaj administrator oraz użytkownik systemu z przyznanym uprawnieniem „Przeglądanie faksów innych użytkowników”. ręcznego związania z kontrahentem/projektem bądź pytaniem. jego temat czy też data wysłania. Do w kolumnie Data wysłania. • kolumna Kontrahent/Kontakt/Numer – kolumna zawiera nazwę kontrahenta/kontaktu. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. Do tego celu służą dwa pola Od. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów. która wysłała faks. Jeśli nie pamiętamy pełnego numeru mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. według ich daty otrzymania od odbiorców. Jeśli faks nie został związany z kontrahentem/kontaktem (na przykład wysłany został przez firmę nie zarejestrowaną w systemie bądź z nieznanego numeru) można posłużyć się polem Numer. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących faksy wg @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 311 znajdujące się po prawej stronie pól . Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. Każdy użytkownik może skorzystać również z opcji usunięcia danego rekordu z bazy. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku Od. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich faksów. • kolumna Data wysłania – zawiera informację o terminie wysłania faksu. który jest integralną częścią systemu ITCube. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy rekordów. które zostały wysłane do niej. Tabela ta podzielona jest na pięć kolumn. adresat e-maila. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego wiadomość elektroniczną za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. na które odpowiada odebrany list. który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej. że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do wiadomości. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. skoku do partii rekordów. skoku do partii rekordów. Do.

Dzielą one wszystkie odebrane faksy na trzy główne grupy. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych faksom wysłanym przez firmę TOMEX.tego właśnie kryterium. Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie. Oprócz wyżej wspomnianych mechanizmów przeszukiwania bazy ważne są także trzy przyciski znajdujące się na dole formularza. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. aby znaleźć wszystkie rekordy poświęcone faksom o nazwie „Świąteczna promocja” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwa taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. iż przedzielono im status Archiwum (standardowy horyzont archiwizacji wynosi jeden miesiąc). Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów opisu faksu znajdującego się na liście wyników wyszukiwania. Tak więc. Rozwiązanie takie pozwala przede wszystkim na szybszą oraz łatwiejszą pracę z bazą danych odebranej korespondencji. które nie zostały jeszcze przeczytane i prawdopodobnie nie zostały jeszcze związane z adresatem oraz odbiorcą (Nowe). WAŻNE: By poprawnie wyświetlić treść faksów konieczne jest zainstalowanie na komputerze oprogramowania pozwalającego na wyświetlanie plików TIFF. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. • kolumna Temat – zawiera temat odebranego faksu. aby znaleźć wszystkie faksy wysłane przez firmę TOMEX wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Kontrahent taką właśnie wartość. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje dotyczące odebranego faksu oraz lista odpowiedzi. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. które wprowadzone do systemu były na tyle dawno. Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 312 . • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych faksom o takim właśnie temacie. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. faksy już przeczytane (Przeczytane) oraz faksy. Faksy.

Drugim medium służącym do rozsyłania korespondencji jest @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 313 . wybierania kontrahenta/kontaktu czy wypełniania pola temat. Oznaczanie faksu jako przeczytany Jeśli chcemy oznaczyć odebrany faks jako przeczytany należy wybrać pozycję Oznacz jako przeczytany. do tego który dostępny jest po wybraniu opcji Wyślij faks. Spowoduje to wyświetlenie zawartości skrzynki nadawczej i umożliwi wskazanie faksu źródłowego.WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. Korespondencja grupowa w systemie ITCube System ITCube umożliwia tworzenie trzech rodzajów korespondencji grupowej. Pierwszym z nich jest mailowa wiadomość grupowa (mailing) polegająca na rozsyłaniu listu email do grup kontrahentów lub osób kontaktowych. Przypisywanie do pytania Jeśli chcemy oznaczyć odebrany faks jako odpowiedź na pytanie zadane przez nas w uprzednio wysłanej korespondencji należy wybrać pozycję Zwiąż z pytaniem. Dodatkowo dopisze on wysyłany faks na listę odpowiedzi związanych z odebraną korespondencją. Oznaczenie wszystkich nowych faksów jako przeczytane Jeśli chcemy wszystkie faksy o statusie Nowy oznaczyć jako przeczytane wystarczy z menu kontekstowego wybrać opcję Oznacz wszystko jako przeczytane. Niemniej jednak formularz ten zostanie wstępnie wypełniony wartościami tak by zaoszczędzić użytkownikowi konieczności podawania numeru. Spowoduje to otworzenie formularza analogicznego. iż jego skrzynka odbiorcza zawiera nowe faksy. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. Wysyłanie odpowiedzi Jeśli chcemy wysłać odpowiedź dotycząca odebranego faksu możemy tego dokonać wybierając opcję Wyślij odpowiedź. Należy pamiętać. Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. że dopóki w skrzynce odbiorczej znajduje się choć jeden faks nie oznaczony jako przeczytany system będzie informował użytkownika w Panelu głównym o tym. Po wskazaniu faksu bądź wybraniu z nim związanej opcji Zwiąż z odpowiedzią nowo otwarte okno zostanie automatycznie zamknięte. Usuwanie rekordu Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord.

Jeśli nie zostanie ono wypełnione. • Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy kontrahentów. Oba rodzaje grup będą wykorzystywane przy tworzeniu mailingów oraz grupowego rozsyłania faksów. system generując daną grupę mailingową uzna. Jeśli pole to pozostawimy nie wypełnione system domniema iż grupa powinna być tworzona na podstawie parametrów podanych w polach pozostałych spośród wszystkich rekordów. Dodawanie grupy odbiorców kontrahentów Aby móc skorzystać z opcji rozesłania korespondencji grupowej (email/fax) do grupy użytkowników należy najpierw wprowadzić do systemu takie grupy. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Trzecim rodzajem korespondencji seryjnej jest tradycyjna poczta – system ITCube umożliwia seryjne drukowanie listów oraz adresowanie kopert. iż wiadomość ta zostanie rozesłana za pomocą faksu. Aby to uczynić należy wybrać polecenie Mail/Faks->Korespondencja grupowa->Grupy kontrahentów i wypełnić formularz składający się z następujących pól: • Nazwa grupy (obowiązkowe) – pole edycyjne. grupa itd. Grupa ta może zostać dodatkowo zawężona poprzez wskazanie wartości pozostałych pól (np. Grupy te charakteryzują się tym iż nie powstają w wyniku podania kryteriów które powinni spełniać ich członkowie lecz na zasadzie wskazanie konkretnych rekordów. Pole Lista firm zawiera listę kontrahentów którzy mają tworzyć grupę. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). • Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów.). Grupy odbiorców mogą składać się zarówno z kontrahentów jak i osób kontaktowych.faks. w które wpisać należy nazwę grupy pod jaką będzie ona identyfikowana w systemie. Jedyną różnica jest fakt. • Lista firm – pole pozwalające na definiowanie grup wyliczeniowych. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. Branża. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. system generując daną grupę uzna. Przygotowanie faksingu jest całkowicie analogiczne do tworzenia mailingu. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonej grupy do kontrahentów o konkretnym statusie. • Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące określeniu nazwy kontrahenta. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tej właśnie grupie. system generując daną @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 314 . system generując daną grupę uzna. iż nie jest to wartość. Grupy kontrahentów korespondencji grupowej Aby skorzystać z rozsyłania grupowej korespondencji należy na początku zdefiniować grupy odbiorców. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej właśnie grupie.

• Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. system generując daną grupę mailingową uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system generując daną grupę uzna. Region. Państwo – pola. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów mających znaleźć się w tworzonej grupie mailingowej. Jeśli żadne z trzech pól nie zostanie wypełnione. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego daty pozyskania kontrahenta. -W polu „Informacje” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Zadania” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartość *Dowolny typ zadania* oraz Korespondencja przychodząca. system generując dany raport uzna.grupę uzna. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tej grupie. system generując daną grupę mailingową uzna. Jeśli interesuje nas wybór kontrahentów z którymi mieliśmy kontakt w ciągu ostatnich 3 miesięcy przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie korespondencji elektronicznej bądź wykonanie związanego z nimi zadania należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Istniał kontakt w ciągu ostatnich” miesiące. Przykład 1. Jeśli natomiast interesuje nas wybór kontrahentów z którymi nie mieliśmy @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 315 wybrać wartość 3 . system generując daną grupę mailingową uzna. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po prawej stronie pola. które mają decydować o tym czy dana firma znajdzie się w definiowanej grupie. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania na podstawie którego wygenerowana zostanie grupa mailingowa kontrahentów. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej grupie. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej właśnie grupie • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonej grupy do kontrahentów pozyskanych w konkretny sposób. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Miasto. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej grupie. Przykład 2. • Ostatni kontakt – zbiór pól pozwalający na wybór tylko tych kontrahentów z którymi ostatni kontakt miał miejsce w określonym przedziale czasu. iż nie jest to wartość. Oprócz definiowania interesującego nas okresu czasowego system pozwala także na wskazanie rodzaju wpisów które traktowane będą jako opis ostatniego kontaktu z klientem. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego daną firmę. iż nie są to wartości. iż nie jest to wartość.

Co ważne pole Udział w projektach może jednocześnie zawierać zarówno wpisy dotyczące projektów jaki i poszczególnych etapów. • Udział w projektach – pole pozwalające zawęzić zbiór kontrahentów do tych firm które brały udział we wskazanych projektach.” pola „Zadania”. Zawiera ono listę wszystkich etapów danego projektu. Aby tego dokonać kliknąć należy przycisk Dodaj. Jeśli natomiast definiujemy grupę typu „Brak kontaktu w ciągu ostatnich . Podgląd / usuwanie grup kontrahentów Aby przeglądnąć definicję grupy kontrahentów wybrać należy nazwę interesującej nas grupy z rozwijanego menu w polu Nazwa grupy (okno Administruj grupami kontrahentów) i wcisnąć @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 316 . Dodatkowo możemy określić czy dana firma brała udział we wszystkich podanych projektach (zaznaczone pole i). Warto podkreślić iż pole to pozwala nam także na wskazanie poszczególnych etapów konkretnego projektu. Dodatkowo możemy określić czy dana firma ma spełniać wszystkie cechy (zaznaczone pole i). -W polu „Zadania” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Informacje” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartości Wykonany telefon oraz *Dowolny typ korespondencji* WAŻNE: Należy pamiętać iż w przypadku definiowania grupy kontrahentów typu „Był kontakt w ciągu ostatnich . którymi jest zainteresowany dany kontrahent. „Informacje” oraz „Korespondencja” łączone są spójnikiem lub. czy co najmniej jednym z nich (zaznaczone pole lub).. WAŻNE: Jeśli nie wypełniliśmy grupa żadnego będzie po z pól prostu podczas wypełniania formularza Grupy kontrahentów uzyskana obejmowała wszystkich kontrahentów zarejestrowanych w systemie.” pola te łączone są spójnikiem i.. czy co najmniej w jednym z nich (zaznaczone pole lub). WAŻNE: Jeśli wypełniliśmy pole Zakres podczas podglądu grupy wyświetlone zostaną tylko rekordy których numer porządkowy leży w podanym przedziale. • Kategorie produktów – pole umożliwiające wybranie kilku kategorii produktów...kontaktu w ciągu ostatniego roku przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie bądź wysłanie korespondencji elektronicznej oraz informację o typie Wykonany telefon należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Brak kontaktu w ciągu ostatnich” wybrać wartość Rok.. czy co najmniej jedną z nich (zaznaczone pole lub). Dodatkowo możemy określić czy firma ma być zainteresowana wszystkimi wybranymi kategoriami (zaznaczone pole i). Jeśli zależy nam na wyborze konkretnego etapu należy po wyświetleniu przeglądarki projektów wejść do menu kontekstowego projektu oraz wybrać menu podręczne o nazwie „Załącz do formularza wybrany etap”. • Cechy – pole umożliwiające wybranie kilku cech opisujących kontrahenta. Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy zapisać definicję grupy kontrahentów.

Grupy te charakteryzują się tym iż nie powstają w wyniku podania kryteriów które powinni spełniać ich członkowie lecz na zasadzie wskazanie konkretnych rekordów.). która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. za pomocą którego nadać możemy naszej grupie własną i unikalną nazwę. Grupy kontaktów tworzy się za pomocą polecenia Mail/Faks>Korespondencja grupowa->Grupy kontaktów. Jeśli nie zostanie ono wypełnione. Branża.przycisk Wyświetl. z którym związana jest osoba kontaktowa mająca znaleźć się w tworzonej grupie mailingowo/faksingowej: Lista firm – pole pozwalające na definiowanie grup wyliczeniowych. Warto podkreślić iż pole to pozwala nam także na wskazanie poszczególnych etapów konkretnego projektu. za pomocą którego można sprecyzować warunki określające jakie osoby kontaktowe powinny zostać umieszczone w tworzonej właśnie grupie. Zawiera ono listę wszystkich etapów danego projektu. Dodatkowo możemy określić czy dana firma brała udział we wszystkich podanych projektach (zaznaczone pole i). grupa itd. czy co najmniej w jednym z nich (zaznaczone pole lub). • Grupa – rozwijane menu pozwalające określić interesującą nas grupę kontrahentów (zarejestrowanych w systemie za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Grupy • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 317 . Jeśli pole to pozostawimy nie wypełnione system domniema iż grupa powinna być tworzona na podstawie parametrów podanych w polach pozostałych spośród wszystkich rekordów. I tak znajdują się tutaj następujące pola: • Nazwa grupy (obowiązkowe) – pole. iż nie jest to wartość. • Udział w projektach – pole pozwalające zawęzić zbiór osób kontaktowych do tych których nadrzędny kontrahent brał udział we wskazanych projektach. Analogicznie aby usunąć grupę kontrahentów wybrać należy nazwę grupy z menu w polu Nazwa grupy (okno Administruj grupami kontrahentów) i wcisnąć przycisk Usuń. • Nazwa kontrahenta – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy kontrahenta. Grupy kontaktów korespondencji grupowej Drugim rodzajem grup służących do adresowani korespondencji grupowej jest grupa dotycząca osób kontaktowych. Co ważne pole Udział w projektach może jednocześnie zawierać zarówno wpisy dotyczące projektów jaki i poszczególnych etapów. Grupa ta może zostać dodatkowo zawężona poprzez wskazanie wartości pozostałych pól (np. system uzna. Jeśli zależy nam na wyborze konkretnego etapu należy po wyświetleniu przeglądarki projektów wejść do menu kontekstowego projektu oraz wybrać menu podręczne o nazwie „Załącz do formularza wybrany etap”. Dodawanie grupy odbiorców kontaktów Wybranie tej opcji spowoduje otworzenie nowego formularza. Pola dotyczące kontrahenta. Pole Lista firm zawiera listę kontrahentów których osoby kontaktowe mają tworzyć grupę.

system uzna. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonej grupy do osób związanych z kontrahentami pozyskanymi w konkretny sposób. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. która ma decydować o tym czy dany kontakt znajdzie się w tworzonej właśnie grupie czy też nie. • Branża – rozwijane menu umożliwiające zawężenie naszego zapytania do tych kontrahentów. iż nie jest to wartość. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. iż nie jest to wartość. które mają znaleźć się w tworzonej grupie. iż nie jest to wartość. iż nie należy uwzględniać danego pola przy sporządzaniu podsumowania. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu daty pozyskania kontrahenta. system uzna. • Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonej grupy do osób związanych z kontrahentami dysponującymi konkretnym statusem. za pomocą których określić można dane teleadresowe kontrahentów zatrudniających osoby. za pomocą którego w oparciu o potencjał kontrahenta można zawęzić listę wyników naszego zapytania. • Potencjał – kolejne z rozwijanych menu. system uzna. Jeśli żadna z opcji (niski. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. • Miasto. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk • znajdujący się po prawej stronie pola. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. którzy reprezentują wybraną branżę (wprowadzoną wcześniej do systemu za pomocą polecenia Kontrahenci->Słowniki->Branże kontrahentów). Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. Jeśli jakieś z tych trzech pól nie zostanie wypełnione. • Właściciel kontrahenta – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu.kontrahentów). Region. system uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. średni. wysoki) nie zostanie wybrana. system uzna. system uzna. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. system uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontrahentów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego danego kontrahenta. system uzna. iż nie jest to wartość. na podstawie którego wygenerowana zostanie grupa. Państwo – pola. Pola dotyczące bezpośrednio osoby kontaktowej: @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 318 . która ma decydować o tym czy dana osoba znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość.

system tworząc daną grupę uzna. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w niej. • Sposób pozyskania – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonej grupy do osób kontaktowych pozyskanych w konkretny sposób. Płeć – rozwijane menu pozwalające określić płeć osób kontaktowych. która ma decydować o tym czy dany kontakt znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość.• Nazwisko / imię – pole edycyjne służące wpisaniu nazwy osoby kontaktowej pod jaką znana jest ona w systemie. Status – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonej grupy do osób • • • • kontaktowych o konkretnym statusie. iż nie jest to wartość. Wiek – rozwijane menu pozwalające określić przedział wiekowy osób kontaktowych. za pomocą których określić można dane teleadresowe osób kontaktowych mających znaleźć się w tworzonym podsumowaniu. system generując daną grupę mailingową uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana firma znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. iż nie jest to wartość. Odpowiednią datę wprowadza się korzystając z systemowego kalendarza. system tworząc daną grupę uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system generując daną grupę uzna. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w niej czy też nie. Jeśli żadne z trzech pól nie zostanie wypełnione. system generując grupę mailingową uzna. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Data pozyskania od/do – dwa pola służące określeniu zakresu czasowego daty pozyskania osób kontaktowych. • Obsługujący – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących kontaktów za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – obsługującego daną osobę. iż nie jest to wartość. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonej grupie. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. • Miasto. które powinny znaleźć się w grupie mailingowej. iż nie jest to wartość. iż nie jest to wartość. Państwo – pola. Kontrahent – rozwijane menu dające możliwość zawężenia tworzonego podsumowania do osób kontaktowych powiązanych z konkretną firmą (do wybory są tutaj wszyscy kontrahenci wprowadzeni do systemu). iż nie są to wartości. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. które mają decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. Jeśli żadna z opcji nie zostanie wybrana. system generując daną grupę uzna. system generując daną @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 319 znajdujący się po prawej . Region. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. przywoływanego za pomocą kliknięcia w przycisk stronie pola. Jeśli pole nie zostanie wypełnione. system generując daną grupę mailingową uzna. • Właściciel kontaktu – rozwijane menu dające możliwość określenia interesujących nas rekordów dotyczących osób kontaktowych za pomocą nazwy konkretnego użytkownika – twórcy danego rekordu. które powinny znaleźć się w grupie mailingowej. system generując grupę uzna.

• Ostatni kontakt – zbiór pól pozwalający na wybór tylko tych kontrahentów z którymi ostatni kontakt miał miejsce w określonym przedziale czasu.. czy co najmniej jedną z nich (zaznaczone pole lub). Jeśli interesuje nas wybór osób kontaktowych z którymi mieliśmy kontakt w ciągu ostatnich 3 miesięcy przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie korespondencji elektronicznej bądź wykonanie związanego z nimi zadania należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Istniał kontakt w ciągu ostatnich” miesiące. WAŻNE: Jeśli nie wypełniliśmy żadnego z pól podczas wypełniania formularza Grupy kontaktów uzyskana grupa będzie po prostu obejmowała wszystkie osoby kontaktowe zarejestrowane w systemie. czy co najmniej jednym z nich (zaznaczone pole lub). Jeśli natomiast interesuje nas wybór osób kontaktowych z którymi nie mieliśmy kontaktu w ciągu ostatniego roku przy czym przez kontakt rozumiemy otrzymanie bądź wysłanie korespondencji elektronicznej oraz informację o typie Telefon należy: -W polu „Ostatni wpis” w sekcji „Brak kontaktu w ciągu ostatnich” wybrać wartość Rok. Przykład 1. którymi jest zainteresowany dany kontakt.grupę uzna. Przykład 2. -W polu „Zadania” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Informacje” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartości Telefon oraz *Dowolny typ korespondencji* WAŻNE: Należy pamiętać iż w przypadku definiowania grupy osób kontaktowych typu „Był kontakt w ciągu ostatnich . WAŻNE: Jeśli wypełniliśmy pole Zakres podczas podglądu grupy wyświetlone zostaną tylko rekordy których numer porządkowy leży w podanym przedziale. która ma decydować o tym czy dana osoba kontaktowa znajdzie się w tworzonej właśnie grupie. Dodatkowo możemy określić czy osoba kontaktowa ma być zainteresowana wszystkimi wybranymi kategoriami (zaznaczone pole i).. • Cechy – pole umożliwiające wybranie kilku cech opisujących kontakt. • Kategorie produktów – pole umożliwiające wybranie kilku kategorii produktów. „Informacje” oraz „Korespondencja” łączone są spójnikiem lub.. Jeśli natomiast definiujemy grupę typu „Brak kontaktu w ciągu ostatnich .” pola „Zadania”. Dodatkowo możemy określić czy dana osoba ma spełniać wszystkie cechy (zaznaczone pole i). wybrać wartość 3 @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 320 . Oprócz definiowania interesującego nas okresu czasowego system pozwala także na wskazanie rodzaju wpisów które traktowane będą jako opis ostatniego kontaktu z klientem..” pola te łączone są spójnikiem i.. iż nie jest to wartość. -W polu „Informacje” nie wybierać żadnej wartości natomiast pola „Zadania” oraz „Korespondencja” ustawić kolejno na wartość *Dowolny typ zadania* oraz Korespondencja przychodząca.

Wysłana korespondencja seryjna trafia do historii kontrahenta/kontaktu (ewentualnie projektu). Przełożony decyduje za o tym jak zamierza postąpić i zatwierdza bądź bądź odrzuca Odrzuć korespondencję korespondencje. Aby tego dokonać kliknąć należy przycisk Dodaj.Kiedy dokładnie określimy już warunki naszego zapytania możemy zapisać definicję grupy kontaktów. 2. który jest przełożonym osoby tworzącej dany mailing/faksing (i posiada kontrolę nad jego poczynaniami) zostaje powiadomiony o tym fakcie przez system (notka w zakładkach Korespondencje do akceptacji w Panelu głównym oraz odpowiednia informacja dostępna za pomocą polecenia Mail/Faks->Korespondencja grupowa->Korespondencje do akceptacji). Użytkownik (mający odpowiednie uprawnienia zezwalające na tworzenie korespondencji grupowej nadane mu podczas tworzenia jego profilu) tworzy nowy mailing za pomocą polecenia Mail/Fax->Korespondencja grupowa->Dodaj korespondencje (email) lub faksing za pomocą polecenia Mail/Fax->Korespondencja grupowa->Dodaj korespondencje (faks) lub mailing tradycyjny Mail/Fax->Korespondencja grupowa>Dodaj korespondencje (list). Zaakceptowany mailing/faksing zostaje wysłany w terminie określonym w polu Data podczas wprowadzania go do systemu lub zostanie wydrukowany przez realizatora (w przypadku poczty tradycyjnej). 6. 4. Analogicznie aby usunąć grupę kontaktów wybrać należy nazwę grupy z menu w polu Nazwa grupy (okno Administruj grupami kontaktów) i wcisnąć przycisk Usuń. sytuacji za pomocą polecenia Mail/Faks->Korespondencja grupowa>Korespondencje dodane. Podgląd / usuwanie grup osób kontaktowych Aby przeglądnąć zawartość grupy kontaktów wybrać należy nazwę interesującej nas grupy z rozwijanego menu w polu Nazwa grupy (okno Administruj grupami kontaktów) i wcisnąć przycisk Wyświetl. Użytkownik czekający na decyzję przełożonego w każdej chwili może zorientować się w aktualnej 5. 3. który dodajemy za pomocą polecenia Mail/Faks->Korespondencja grupowa->Dodaj korespondencje (faks) oraz tradycyjnej korespondencji seryjnej dodawanej za pomocą pomocą polecenia Akceptuj korespondencje @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 321 . Analogicznie wygląda dodanie faksingu. Stworzenie nowego mailingu możliwe jest za pomocą polecenia Mail/Faks->Korespondencja grupowa->Dodaj korespondencje (email). W największym skrócie schemat taki wygląda następująco: 1. Schemat wysyłania wiadomości grupowej Aby dobrze zrozumieć zasady na jakich działa w systemie tworzenie i rozsyłanie mailingów/faksingów trzeba przyjrzeć się w jaki sposób krążą one pomiędzy poszczególnymi użytkownikami i jakie użytkownicy Ci mają możliwości działania. Użytkownik systemu.

WAŻNE: System daje również możliwość wybrania jednocześnie kilku grup osób kontaktowych.polecenia Mail/Faks->Korespondencja grupowa->Dodaj korespondencje (list). które zaznaczyliśmy. Temat ten będzie później widoczny jako temat wiadomości. za pomocą którego ustalić można wszystkie parametry wysyłanej korespondencji grupowej. • @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 322 . w którym ustalić można unikalną i niepowtarzalną nazwę dla wprowadzanego do systemu mailingu/faksingu. który przywołać można klikając w przycisk znajdujący się po lewej stronie pola Data. • Projekt – rozwijane menu. do których trafić ma tworzona wiadomość. • Etap projektu – rozwijane menu. nie można ich też już zaakceptować ani wysłać w żaden inny sposób. Nazwa – pole. • Temat – pole edycyjne umożliwiające ustalenie nagłówka/tematu rozsyłanej wiadomości. do których trafi wiadomość grupowa. • Grupy kontrahentów – pole. WAŻNE: Wiadomości. Właściwą grupowa->Grupy grupę wybieramy kontrahentów). za pomocą którego można skojarzyć mailing/faksing z etapem wyżej wybranego projektu. której • zaznaczając odpowiednią nazwę za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszki. WAŻNE: Jeśli kontrahent/osoba kontaktowa znajduje się w kilku grupach. do której trafi tworzona wiadomość. Datę ustalamy za pomocą kalendarza wbudowanego do systemu ITCube. w którym wybrać należy grupę osób kontaktowych (wprowadzoną wcześniej za pomocą polecenia Mail/Faks->Korespondencja grupowa ->Grupy kontaktów). Grupy kontaktów – pole. W formularzu mamy do czynienia z następującymi polami: • Data (obowiązkowe) – pole służące ustaleniu terminu wysłania mailingu/faksingu. Wybranie jednego z tych dwóch poleceń spowoduje otworzenie formularza "Dodaj korespondencje grupową". Aby tego dokonać należy wcisnąć przycisk CTRL oraz po kolei wskazywać nazwy grup kontrahentów. które nie zostaną zaakceptowane a upłynie ich termin wysyłki otrzymują w systemie status „niewysłane”. WAŻNE: System daje również możliwość wybrania jednocześnie kilku grup kontrahentów. do których trafić ma tworzona wiadomość. Aby tego dokonać należy wcisnąć przycisk CTRL oraz po kolei wskazywać nazwy grup osób kontaktowych. którą otrzymają adresaci. w którym wybrać należy grupę kontrahentów (wprowadzoną wcześniej za pomocą do polecenia trafi Mail/Fax->Korespondencja tworzona wiadomość. system zadba o to by tworzony mailing/faksing został dostarczony do niego tylko raz. za pomocą którego wybrać możemy nazwę projektu powiązanego w jakiś sposób z rozsyłaną wiadomością. Właściwą grupę wybieramy zaznaczając odpowiednią nazwę za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszki. do których trafi wiadomość grupowa.

należy zatwierdzić ją klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza.pole umożliwiające dołączenie do wiadomości dowolnych plików. bazy danych. !Firma_Kod!. Kontakt_Kod!. W przypadku maili nie jest istotne jakie dokumenty są dołączone w formie załącznika. Dopóki korespondencja znajduję się w buforze system jej nie wyśle. na nowe Jeśli okno. które zawierać mogą informacje istotne z punktu widzenia osoby tworzącej wiadomość. !Kontakt_Nazwisko!. WAŻNE: Jeśli tworzoną wiadomością grupową jest faks to należy pamiętać. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj system odrzuci wprowadzane przez nas dane. !Data!. WAŻNE: W przypadku gdy dodajemy korespondencję seryjną listową w polu treść jest widoczne dodatkowe menu “Drukuj”. !Kontakt_Imię!. Po przycisk w . !Firma_Miasto!. wysyłania (generowania) korespondencji grupowej system ITCube zamieni te zmienne przez prawdziwe wartości pobrane z @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 323 . Do tego celu służą trzy rzędy ikon umieszczonych bezpośrednio nad polem edycyjnym. WAŻNE: W momencie gdy zapisujemy korespondencję seryjną mamy możliwość zapisania jej do “Buforu”. w którym nie wyszczególnione są wszystkie dostępne (wprowadzone wcześniej za pomocą polecenia Dokumenty->Zarejestruj wiadomości grupowej dokument) przycisk systemie Więcej wcześniej zarejestrowaliśmy dokumentu w systemie możemy to zrobić podczas redagowania klikając temat dołączania plików zainstalowanych w systemie znaleźć można w sekcji poświęconej dokumentom. Podczas !Kontakt_Miasto!.• Dokumenty . W takim przypadku będziemy mieli możliwość późniejszej edycji treści wiadomości. Więcej na temat formatowania wprowadzonego tekstu znaleźć można w Aneksie. ! Firma_Ulica!. !Kontakt_Państwo!. W przypadku tradycyjnej korespondencji (listów) pole to jest jedynie wykorzystywane jako dodatkowa informacja. !Data_Czas!. Plik dołącza się klikając w przycisk kliknięciu na wyżej wspomniany znajdujący się po lewej stronie okna Załączniki. Treść – pole edycyjne służące wprowadzaniu właściwej treści wiadomości oraz • odpowiedniego jej sformatowania. !Firma_Państwo!. Aby wiadomość grupowa została dodana do systemu. system otworzy pliki. że jedynie pliki graficzne mogą być wysyłane jako załączniki. Dzięki niemu możliwe jest wydrukowanie listów do grupy kontrahentów/kontaktów oraz zaadresowanie kopert. !Kontakt_Ulica!. WAŻNE: Aby utworzyć spersonalizowaną korespondencję seryjną można użyć w treści ! następujących zmiennych: !Firma_Nazwa!.

mailing czy też faksing wprowadzony przez niego zostanie automatycznie zaakceptowany. o akceptację których prosi osoba aktualnie zalogowana w systemie na danej stacji roboczej. Nawigacja pomiędzy partiami rekordów w tabeli może odbywać się na różne sposoby. Brak decyzji). Przeglądając listę zawierającą rekordy z korespondencją grupową. skoku do ostatniej partii rekordów w bazie. skoku do partii rekordów. które zostały dodane do systemu i oczekują na akceptację przełożonego osoby. służące do: skoku do pierwszej partii rekordów w bazie. Poszukiwanie ułatwić mogą również cztery przyciski zgrupowane po lewej i prawej stronie menu. Korespondencja grupowa w systemie ITCube może mieć trzy różne statusy: • • • zaakceptowana. system umożliwi poruszanie się pomiędzy wszystkimi partiami rekordów.Dodana korespondencja grupowa W każdej chwili dowolny użytkownik systemu może sprawdzić jaki jest status korespondencji grupowej (zarówno mailingu jak i faksingu). niezaakceptowana. która je wprowadziła. która poprzedza właśnie przeglądaną. które zostały przez nas wprowadzone do systemu pamiętać należy. WAŻNE: Jeśli użytkownik wprowadzający wiadomość grupową do systemu nie posiada przełożonego. o którą nam chodzi. Jeśli jednak zawęziliśmy nasze poszukiwania za pomocą mechanizmów do @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 324 . Jest to możliwe. którą wprowadził do systemu ITCube. natychmiast trafiają do specjalnej tabeli z wykazem mailingów/faksingów dodanych. Przykładowo. które zostały zaakceptowane już przez naszego przełożonego nie będą mogły być ponownie edytowane ani usunięte. I tak po wybraniu tego polecenia wczytany zostanie wykaz wszystkich mailingów/faksingów. Można posłużyć się rozwijanym menu. gdyż wszystkie korespondencje grupowe. Tabelę tę przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Mail/Faks->Korespondencja grupowa->Korespondencje dodane. oczekująca na decyzję osoby upoważnionej do podjęcia decyzji. za pomocą którego wybieramy tę partię rekordów. Niezaakceptowane. bądź też podczas tworzenia jego profilu nie została zaznaczona opcja umożliwiająca przełożonemu sprawowanie nad nim kontroli. skoku do partii rekordów. która w hierarchii jest kolejną po właśnie oglądanej. Jeśli nie dokonaliśmy w bazie rekordów wyszukiwania za pomocą narzędzi • • • • WAŻNE: zaawansowanych (o których mowa poniżej). w których wybrać należy jaki rodzaj statusu wiadomości grupowych nas interesuje. rekordy dotyczące mailingów. W zależności od tego jaki status został wybrany będą zmieniać się także opcje dostępne dla użytkownika. iż na dole tabeli znajdują się trzy pola wyboru (Zaakceptowane.

Do. Do w kolumnie Data wysłania. edycji (o ile korespondencja grupowa nie została już zaakceptowana albo odrzucona). który jest integralną częścią systemu ITCube. czy też data wysłania. które sama wprowadziła do systemu. • kolumna Data wysłania – zawiera informację o terminie wysłania wiadomości grupowej. aby znaleźć rekordy dotyczące wszystkich korespondencji grupowych. a także co niezwykle ważne – przycisk akcji . akceptacji bądź odrzuceniu korespondencji grupowej. Konkretne wartości wprowadzić należy do tych pól za pomocą kalendarza. • kolumna Typ – zawiera dwie wartości: email oraz faks. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. jego nazwa. Znajdują się tu również wygodne mechanizmy służące do odnalezienia konkretnego rekordu opisującego mailing/faksing za pomocą takich danych jak choćby: właściciel rekordu. Wybrana partia rekordów wyświetlona zostanie w oknie poniżej. • kolumna Właściciel – zawiera imię i nazwisko użytkownika systemu. które spełniają żądane w zapytaniu kryteria. ustalić należy zakres czasowy jaki system powinien wziąć pod uwagę podczas przeszukiwania bazy danych. Dostęp do kalendarza uzyskujemy poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie pól Od.wyszukiwania precyzyjnego – będziemy mogli poruszać się tylko wśród tych partii rekordów. Tak więc. wyświetlenia raportu oraz usunięcia z bazy (tylko administrator). aby znaleźć wszystkie rekordy dotyczące mailingów z czasu kiedy Twoim szefem był Jan Kowalski wystarczy wybrać z rozwijanego menu w polu Zatwierdzający taką właśnie wartość. Do tego celu służą dwa pola Od. edycji. osoba zatwierdzająca. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie wszystkich rekordów poświęconych mailingom/faksingom. Tabela ta podzielona jest na sześć kolumn. Dzięki tej kolumnie istnieje możliwość zawężenia przeszukiwania korespondencji grupowej do samych mailingów lub faksingów. Tak więc. Wyjątkiem jest tutaj administrator systemu. Tam też będzie można dokonać przeglądnięcia. który jest aktualnie zalogowany na danej stacji roboczej. którą wprowadziliśmy do systemu. dzięki któremu właściciel rekordu ma dostęp do takich opcji jak wyświetlenie jego treści. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania rekordów opisujących wiadomości grupowe wg tego właśnie kryterium. aby znaleźć @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 325 . • kolumna Zatwierdzający – kolumna zawiera imię i nazwisko osoby kompetentnej do zatwierdzenia danego mailingu/faksingu. o akceptacji których decydował Jan Kowalski. że dana osoba będzie miała dostęp tylko i wyłącznie do rekordów opisujących korespondencje grupową. typ (mail/faks). według ich daty rozesłania do odbiorców. Wartość ta jest niezmienna co gwarantuje. Tak więc. W nagłówku (poniżej nazwy kolumny) umieszczony został mechanizm służący do wyszukiwania konkretnego rekordu wg tego właśnie kryterium. który wybrać będzie mógł dowolną osobę z listy wszystkich użytkowników systemu.. akceptacji lub odrzucenia mailingu/faksingu bądź usunięcia danych. • kolumna Nr – zawiera numer porządkowy rekordu. • kolumna Nazwa – zawiera nazwę wiadomości grupowej.

Podgląd informacji zawartych w danym rekordzie Dostęp do informacji zawartej w rekordzie uzyskać można na dwa sposoby: • klikając lewym przyciskiem myszki na którykolwiek z elementów wiadomości grupowej. kliknięcie którego otwiera podręczne menu dające użytkownikowi systemu dostęp do takich opcji jak wyświetlenie pełnej informacji na temat mailingu. WAŻNE: Na dole okna znajduje się bardzo istotna informacja na temat tego kto z użytkowników jako ostatni dokonywał modyfikacji danego rekordu. WAŻNE: Przeglądane informacje w każdej chwili można wydrukować.wszystkie rekordy poświęcone korespondencji grupowej o nazwie „Życzenia świąteczne” wystarczy wpisać w polu edycyjnym Nazwa taką właśnie frazę i nacisnąć klawisz Enter bądź przycisk Szukaj. WAŻNE: Jeśli podczas wprowadzania danych którekolwiek z pól nie zostało wypełnione – na ekranie podglądu będzie to symbolizowane poprzez ikonę . Segregowanie wyników Wszystkie informacje na temat szeregowania alfabetycznego rekordów znaleźć można w Aneksie. Wynikiem takiego działania będzie wyświetlenie listy rekordów poświęconych mailingom/faksingom o takiej właśnie nazwie. Jeśli nie pamiętamy pełnej nazwy mamy możliwość zastosowania wyszukiwania za pomocą wzorców. w którym wyświetlone zostaną wszystkie informacje zgromadzone podczas wprowadzania mailingu/faksingu do systemu. Takie działanie powoduje wyświetlenie przez system rekordów spełniających wszystkie zdefiniowane kryteria. Po wykonaniu jednej z dwu opisanych wyżej czynności system otworzy nowe okno. @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 326 . wyświetlenia raportu dotyczącego mailingu/faksingu a także usunięcie rekordu. • klikając lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybierając opcję Wyświetl informację. Wyszczególnione jest imię i nazwisko danego użytkownika oraz dokładna data dokonania modyfikacji. akceptacji/odrzucenia korespondencji grupowej. WAŻNE: Użytkownik systemu ITCube może łączyć mechanizmy poszukiwawcze z różnych kolumn. Podgląd / Akceptacja / Odrzucanie / Wyświetlenie raportu korespondencji grupowej Jak już było wspomniane wcześniej – w pierwszej od lewej kolumnie (Nr) – zawierającej numer porządkowy rekordu. znajduje się także przycisk . Do tego celu służy ikona symbolizująca drukarkę znajdująca się w prawym dolnym rogu okna. znajdującej się na liście wyników wyszukiwania.

Tabelę tę przejrzeć można wybierając z menu systemowego opcję Mail/Faks->Korespondencja grupowa>korespondencje do akceptacji. Opcja ta jest dostępna jedynie dla korespondencji grupowej wysłanej lub oczekującej na akceptację. Aby to uczynić należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Zwiąż z projektem. Analogicznie – kliknięcie w przycisk Anuluj sprawi. Korespondencja grupowa oczekująca na akceptację Wszystkie wiadomości grupowe. wszystkie poprawki należy zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz znajdujący się na dole formularza. a po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej (przycisk Tak w okienku wyboru) skasuje wskazany rekord z bazy. do których nie udało się wysłać korespondencji grupowej. będących naszymi podwładnymi (oraz dodatkowo podczas tworzenia ich profilu w systemie otrzymaliśmy prawo kontrolowania ich poczynań) natychmiast trafiają do specjalnej tabeli z wykazem mailingów/faksingów do akceptacji zależnej od nas.Powiązanie wiadomości grupowej z projektem W każdej chwili korespondencja grupowa może zostać skojarzona z projektem/etapem projektu. Aby zmiany zostały zapisane. iż system odrzuci wszystkie wprowadzone przez nas zmiany. Usuwanie rekordu (*) Aby usunąć rekord należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu i wybrać opcję Usuń rekord. które zostały wygenerowane przez użytkowników systemu. do których mail lub faks został wysłany. Po wykonaniu wyżej wspomnianej operacji system ITCube zażąda potwierdzenia usunięcia wybranego rekordu. znajdujący się Wyświetlanie raportu dotyczącego korespondencji grupowej W każdym momencie można zobaczyć rezultat wysłanej korespondencji grupowej. Akceptacja korespondencji grupowej Aby obok zaakceptować numeru korespondencję grupową oraz wystarczy wybrać wyszukać opcję rekord opisujący dany mailing/faksing a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji porządkowego rekordu znajdujący się ponownie Akceptuj/Wyślij korespondencje. Aby to zrobić wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbol akcji znajdujący się obok numeru porządkowego rekordu opisującego mailing/faksing i wybrać opcję Wyświetl raport. System nie tylko wypisze osoby oraz firmy. O fakcie. iż na naszą decyzję czeka nowy rekord zawierający @Copyrights 1999-2010 ITCube Software Strona 327 . ale także sporządzi listę odbiorców. Odrzucenie korespondencji grupowej (*) Aby zrezy