You are on page 1of 2

WARHAMMER FRP - 1

INDEKS MIEJSCOWO? CI LIGI OSTERMARKU:
NAZWA WIEL POPUL ZAMOŻ GARNIZON/
WŁADCA2 DOCHODY UWAGI
OSADY KOŚĆ1 ACJA3 NOŚĆ4 MILICJA5
LIGA OSTERMARKU KANCLERZ MAXIMILLIAN DACHS
BECHAFEN MS Kanclerz Maximillian 7112 4 administracja, drewno, 25a/110b/500c Stolica Ligi Ostermarku. Prom na rzece
handel, rybołówstwo, Talabeck.
uprawy
Buckow W Kanclerz Maximillian 50 2 rybołówstwo, uprawy 5c Prom na rzece Talabeck.
Gerdoven W Kanclerz Maximillian 53 1 ubóstwo 5c Prom na rzece Uecker.
Muckenhof W Kanclerz Maximillian 87 2 rybołówstwo 10c Prom na rzece Talabeck.
Retwein W Kanclerz Maximillian 70 2 rybołówstwo 10c Prom na rzece Talabeck.
Rundespitze W Kanclerz Maximillian 96 2 drewno, rybołówstwo, 6b/10c Prom na rzece Talabeck.
uprawy
Taalfrache W Kanclerz Maximillian 99 2 rybołówstwo 5c Prom na rzece Talabeck.
Zeisholz W Kanclerz Maximillian 50 2 rybołówstwo - Prom na rzece Talabeck.
Mordheim MS Kanclerz Maximillian 0 0 - - Ruiny dawnej stolicy Ligi Ostermarku.
Miasto zniszczone uderzeniem meteorytu
i skażone Upiorytem.
MARCHIA DORNIER MARGRABIA RICHARD DORNIER
Elbing W Margrabia Richard 95 2 handel, kozy, ser, uprawy 10c Prom na rzece Talabeck. Targ koński.
Heffengen W Margrabia Richard 56 1 ubóstwo 6c U podmurza Elbing.
MARCHIA HUSSERL MARGRABIA STEFAN HUSSERL
Grunwald MM Margrabia Stefan 156 3 drewno, kowalstwo, 2b/15c Prom na rzece Talabeck.
rybołówstwo
Borkum W Margrabia Stefan 27 2 rybołówstwo 2c Prom na rzece Talabeck.
Bratian W Margrabia Stefan 16 2 rybołówstwo - Prom na rzece Talabeck.
MARCHIA MACH MARGRABIA HERMANN MACH
Menschenfres- MM Margrabia Hermann 350 3 uprawy 35a/2b/55c
serchoffen
Biersalhof W Margrabia Hermann 91 2 bydło, kozy, owce 2b/6c
Leszken W Margrabia Hermann 90 2 uprawy 1b/15c
Rhebulas W Margrabia Hermann 15 1 ubóstwo 1c
Seuthes W Margrabia Hermann 32 2 bydło, uprawy 3c
Trautenau W Margrabia Hermann 58 2 drewno, uprawy -
HRABSTWO VON BLUCHER HRABIA EDMUND VON BLUHER
Nachtdorf MM Hrabia Edmund 900 4 handel, kowalstwo, 10a/35b/165c Prom na rzece Blut.
rybołowstwo
Mielau W Hrabia Edmund 85 1 ubóstwo 5c Prom na rzece Aurith.
Osterwald W Hrabia Edmund 65 2 uprawy 3c Prom na rzece Blut.
MARCHIA CRANACH MARGRABIA OSWALD CRANACH
Blutfurt MM Margrabia Oswald 128 4 kopalnia 5a/5b/40c Górnicze zagłębie Ligi Ostermarku. Prom
na rzece Blut.
Rheden W Margrabia Oswald 45 1 ubóstwo 6c U podmurza Blutfurt.
Rügelbutte MM Margrabia Oswald 135 3 drewno 1b/15c
Burgenhof W Margrabia Oswald 21 2 kozy, owce 5c
Fichtetal W Margrabia Oswald 84 2 bydło, drewno 1b/5c
Kubel W Margrabia Oswald 32 2 drewno, zajazd 6c
UWAGI:
1 - Osady oznaczona następująco: Miasto (M), Miasto-Państwo (MP), Miasteczko (MS), Małe miasteczko (MM), Wioska (W), Zamek (Z).
2 - Władca oznacza tu suzerena prowincji. W miastach funkcjonują również rady miejskie; w wioskach zaś władzę sprawują mniej lub bardziej formalne rady starszych.
3 - Podana wartość określa ludność zobowiązaną do płacenia podatków, nie uwzględnia przyjezdnych, żebraków, złodziei itd. Aby otrzymać całkowitą liczbę przebywającej w
osadach ludności należy pomnożyć tę wartość przez modyfikator zamożności.
4 - Zamożność osad uszeregowano w kolejności od 1 (ubóstwo) do 5 (bardzo bogata).
5 - Garnizon oznacza liczbę zawodowych żołnierzy, stacjonujących w osadzie, milicja zaś - liczbę ochotników lub poborowych, pilnujących przestrzegania prawa. Cyframi oznaczono
jakość (wyszkolenie i wyposażenia) oddziałów: a - doskonała, b - przeciętna, c - słaba. Mieszkańcy wiosek zarabiają w inny sposób, ale wielu z nich można w razie potrzeby
szybko powołać pod broń.

2 - WARHAMMER FRP

Related Interests