You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Silevran, Jednorożec:
LICZBA MODELI W DRUŻYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA JEDNOROŻCA:
KOSZT REKRUTACJI: SPECJALNE JEDNOROŻEC SZ WW US S WT ŻW I A CP
ŻOŁD: SPECJALNE Początkowa 9 4 0 4 4 3 6 3 8
PRESTIŻ DRUŻYNY: +30 PUNKTÓW Maksymalna 9 4 0 4 4 3 6 3 8
PODSTAWKA: 40 X 40 MM BROŃ/PANCERZ: Silevran posiada zdolność broń naturalna z cechą oręża PRECYZYJNE
UDERZENIE. Jednorożec nigdy nie może używać oręża i pancerzy.
Gdyby pominąć pojedynczy, często spiralnie skręcony ale zawsze prosty róg zwany
ZASADY SPECJALNE:
alikornem, który wyrasta z czoła, Jednorożca można by uznać za białego, pięknego,
DUŻY CEL, LEŚNY DUCH, ODPORNOŚĆ NA MAGIĘ (3), POMIOT KNIEI,
silnie zbudowanego parzystokopytnego konia, z brodatą, nieco kozią głową.
POTWÓR, PRZEPASTNE TRZEWIA, STRACH, WIELKOLUD, WIERZCHOWIEC,
Skojarzenie to trafne, aczkolwiek dalekie od prawdy. Jednorożce są magicznymi
ZASADZKA, ZWIERZĘ.
stworzeniami, które wraz z innymi istotami zamieszkującymi Athel Loren
ALIKORN: Model Jednorożca może zamiast zwykłych ataków, użyć w walce wręcz
współtworzą świadomość kniei. Kość rogu Jednorożca postrzegana jest w wielu
swego rogu. Jednorożec może wykonać jeden atak rogiem o SILE 5. Atak taki trafia
częściach Bretonni jako bezcenna i wielu walecznych rycerzy straciło życie w
automatycznie, a ze względu na magiczne właściwości rogu Jednorożca ofiary nie
szaleńczym pościgu w głąb Athel Loren. Rycerze niezmiennie gonią Jednorożca
mogą skorzystać z Ochrony Pancerza oraz z cechy oręża PARUJĄCY. Róg Jednorożca
przez wiele mil, a ten zdaje się cały czas pozostawać w zasięgu ich ręki. I gdy właśnie
użyty przeciwko istotom NIEUMARŁYM, ETERYCZNYM, LEŚNYM DUCHOM oraz
dzielny wojownik myśli, że udało mu się dopaść swej zdobyczy, Jednorożec znika,
DEMONOM i OPĘTANYM zyskuje cechę oręża DRUZGOCZĄCY.
dziwnym zbiegiem okoliczności w pobliżu rojów mściwego Leśnego Licha, czy też
RĄCZY: Jednorożec może pokonywać bez żadnych kar do ruchu przeszkody mierzące
czujnych, bezlitosnych Strażników Ścieżek.
nie więcej niż 2”.
Jednorożce pozostają stworzeniami magicznymi, które samą swą obecnością
TRAFIENIE Z UDERZENIA: Jednorożce to potężne i wytrzymałe wierzchowce
ranią inne istoty stworzone z mocy Wiatrów Magii, tudzież przywołane za pomocą
bojowe, które mogą spowodować poważne szkody podczas uderzenia w szeregi
magii. Znana jest powszechnie ich samolubna natura, która sprawia, że Jednorożce
wroga. Jeśli w dowolnej turze Pegaz szarżuje na przeciwnika, to zadaje każdemu
nie odczuwają związków z żadnymi innymi stworzeniami nawet jeśli dzielą z nimi
wrogiemu modelowi z którym styka się podstawką jedno automatyczne trafienie
wspólne pochodzenie. Wydaje się, że jeśli Jednorożce cokolwiek czują do innych
wynikające z impetu szarży. Trafienie rozstrzyga się w oparciu o podstawową
istot to jest to litość, iż nie dane im było urodzić się Jednorożcem. Co ciekawe,
wartość współczynnika SIŁA. Trafienie z impetu szarży zadawane jest na samym
Jednorożce zdają się darzyć sympatią tych, którzy władają Magią, zupełnie jakby smak
początku walki, zanim którykolwiek z modeli zdąży zaatakować. Atak taki trafia
Wiatrów Magii odurzał je i uzależniał. Przyciąga je szczególnie pierwiastek żeński i
automatycznie, a ofiara nie może skorzystać z cechy oręża PARUJĄCY.
ciągną do adeptek magii niczym ćmy do ognia. Większość magów akceptuje ten stan
Jeżeli Pegaz uderzy w inną MACHINĘ WOJENNĄ, POTWORA lub model
rzeczy i traktuje go jako formę oswojenia, tudzież własną wolę Jednorożca i
dosiadający POTWORA, to trafienia z uderzenia rozpatrywane są przeciwko
wykorzystuje stworzenia w charakterze doskonałych i wytrwałych wierzchowców.
MACHINIE WOJENNEJ lub POTWOROWI, a nigdy przeciwko postaci. Jednakże
Błędne byłoby jednak założenie, że zwierzę poddaje się woli jeźdźca - po prostu
KAWALERZYSTA ma prawo zaatakować postać w zwykły sposób.
przez jakiś podążają tą samą ścieżką. Co więcej, niezwykła natura Jednorożca obdarza
UKRYWANIE SIĘ: Bohater Specjalny do mistrzostwa opanowała sztukę ukrywania się.
te stworzenia swego rodzaju ochroną przed zaklęciami.
Dopóki Jednorożec pozostaje w odległości do 1” od dowolnego elementu terenu
UWAGI: Silevran, Jednorożec może zostać zatrudniony przez następujące drużyny: Rycerze wiejskiego, przeciwnik musi wykonać udany test I aby zaszarżować lub ostrzelać,
Graala oraz Leśni Elfowie z Athel Loren i Elfowie Wysokiego Rodu z Ulthuanu. Aby także magicznymi pociskami, model bohatera (choć Postać Dramatu nadal odczuwa
zatrudnić Postać Dramatu służący w szeregach kompanii DOWÓDCA musi posiadać skutki zaklęć obszarowych oraz takich, które nie wymagają by rzucający zaklęcie
Ikonę Pani z Jeziora lub Gwiezdny Pancerz (zobacz ROZDZIAŁ XV: EKWIPUNEK). mag widział cel).
ŻOŁD: Po zakończeniu fazy eksploracji należy wykonać rzut K6, którego wynik
określi wartość wynagrodzenia o które ‘upomni’ się Jednorożec. Wynik 1-3
oznacza, że Silevran odpowiedział na zew Athel Loren i wraca w głąb kniei - należy
usunąć Postać Dramatu z KARTY DRUŻYNY. Wynik 4-5 oznacza, że Jednorożec
zażądał żołdu w postaci K6 Łupów! (zobacz ROZDZIAŁ XIIII: KAMPANIA).
Natomiast rezultat 6 oznacza, że Bohater specjalny zaaferowany ostatnimi
wydarzeniami zapomina o żołdzie.

Chociaż powiada się, że jednorożce żyją w wielu lasach Starego
Świata, jedynie Leśne Elfki z Athel Loren ruszają na ich grzbietach do
bitwy. Nie wiadomo, w jaki sposób dziewice z Athel Loren zdobyły
swoje wierzchowce, chociaż wszyscy świadkowie ich wyczynów
bitewnych potwierdzają, że jeżdżą bez uzdy, wędzidła i siodła. Tym
niemniej, nawet pośród Leśnych Elfów zaledwie jedna lub dwie
dziewice z każdego pokolenia mogą poszczycić się tym, że dosiadły
jednorożca. Odporność jednorożców na magię jest wyjątkowa, do tego
stopnia, że nawet arcymagowie mają problem z rzucaniem na nie
wszelkich zaklęć, poza najpotężniejszymi. Te stworzenia dzielą się
swoją odpornością nawet z tymi nielicznymi, którym pozwalają się
dosiąść. Uczeni powszechnie uważają, że źródłem tej potężnej
zdolności jest róg.
W istocie wiele już napisano o rogu jednorożca. Jeśliby uwierzyć
choćby w połowę tych opowieści, róg taki potrafi zatrzymać
krwawienie, odegnać sługi Chaosu, zwiększyć potencję, leczyć choroby
i uśmierzać wzdęcia. Podejrzewam, że róg ten może w istocie zapewnić
w pewnym stopniu ochronę przed magią ‘Dhar’, ale reszta to tylko
pobożne życzenia. To zresztą nie powstrzymało myśliwych, którzy ze
wszystkich sił starali się wybić całą populację jednorożców, usiłując
zdobywać ich rogi na sprzedaż łatwowiernym. Jeśli kiedykolwiek
będziecie chcieli kupić taki róg, wiedzcie, że większość rogów jakie
znajdziecie na rynkach Imperium, pochodzi od kozy, a nie od
jednorożca. Prawdziwy róg jednorożca jest fosforyzujący, lekko lśniąc
nawet w środku dnia. Z osobistego doświadczenia mogę was
zapewnić, że jeśli kiedykolwiek dotkniecie prawdziwego rogu,
poczujecie, że w pewien sposób wzięliście udział w świętokradztwie.
Nie jest to przeżycie, jakiego życzyłbym komukolwiek.
- Aponimius Rone, arcymag Kolegium Światła

1|Strona