Elizabeth Tötenmann, Banshee

Fantasy Skirmish

Elizabeth Totenmann, Banshee:
LICZBA MODELI W DRUŻYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA ELIZABETZ TOTENMANN:
KOSZT REKRUTACJI: SPECJALNE BANSHEE SZ WW US S WT ŻW I A CP
ŻOŁD: SPECJALNE Początkowa K6 3 3 3 3 2 3 * 5
PRESTIŻ DRUŻYNY: +30 PUNKTÓW Maksymalna K6 3 3 3 3 2 3 * 5
PODSTAWKA: 40 X 40 MM ZASADY SPECJALNE:
ISTOTA ETERYCZNA, STRACH.
Banshee to duchy złych kobiet, dziecio- lub mężobójczyń, uwięzione w pułapce
BANSHEE: W każdej turze, w której model nie jest związany walką wręcz, nie został
pomiędzy światami. Duchy te, nie zaznały odpoczynku, bojąc się przejścia do świata
Oszołomiony!, Powalony na ziemię! i nie Ucieka! musi wykonać ruch w ramach ruchów
zmarłych gdzie musiałyby ponieść karę za złe uczynki popełnione podczas
przymusowych fazy ruchu gracza i pokonuje zawsze pełny dystans po linii prostej
doczesnego życia. Banshee wyją żałośnie wspominając i zazdroszcząc śmiertelnym
– gracz wybiera kierunek ruchu przed rzutem. Aby określić dystans na jaki
przyjemności życia, których same nigdy już nie zaznają. Według legendy, banshee
poruszy się Banshee należy wykonać rzut 2K6 i odrzucić kostkę z najniższym
zwiastuje śmierć temu, kto je słyszy. Już sam jej widok jest przerażający. Wychudzone,
wynikiem. Wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone) znajdujące się na drodze
blade ciało okrywają czarne, postrzępione szaty. Koścista twarz wykrzywiona jest w
Postaci Dramatu muszą wykonać test STRACHU, niepowodzenie oznacza, że
wiecznym grymasie cierpienia, a głowę okrywa nimb rozwianych, czarnych włosów.
model Ucieka!. Zdolność nie działa na istoty podlegające zasadzie specjalnej
Niekiedy za banshee podążają umęczone dusze zabitych przez nią mężczyzn,
NIEZŁOMNOŚĆ. Jeżeli w rzucie na ruch Elizabeth Totenmann wypadnie para takich
widoczne jako płomieniste, trupie głowy z twarzami wykrzywionymi w grymasie
samych liczb Postać Dramatu w najbliższej fazie magii może użyć Krzyku Banshee.
agonii. Krzyk banshee sprowadza upiorne wizje na ich ofiary, często są to wizję
Ponadto model stanowi ruchomy cel dla strzelców, a wszystkie wymierzone w
śmierci tak realistyczne, że ofiary umierają z przerażenia.
Banshee ataki bronią dystansową wykonywane są z karą -1 do testu trafienia.
Banshee często atakują z zaskoczenia. Gdy wybrana ofiara znajdzie się
KRZYK BANSHEE: Jeżeli Elizabeth Totenmann użyje Krzyku Banshee należy użyć
wystarczająco blisko, wtedy upiorzyca atakuje z ukrycia. Bardziej przebiegłe napadają
wzornika płomienia w ten sposób, że cieńszy jego koniec dotyka podstawki Banshee,
na samotnych wędrowców lub pojedyncze ofiary, które oddaliły się od obozowiska.
a szeroki przykrywa wybrany na cel model przeciwnika. Wszystkie modele
Jednak nie wszystkie banshee są w stanie panować nad sobą. Ogarnięte nienawiścią i
(wrogie i sprzymierzone), których podstawki są całkowicie przykryte
wściekłą żądzą krwi atakują na oślep, nie przejmując się ukrywaniem ani próbami
wzornikiem, zostają objęte działaniem Krzyku Banshee automatycznie, te modele,
obrony.
których podstawki są częściowo przykryte, dostają się pod działanie zaklęcia na
Banshee nie przybierają materialnej postaci, lecz ukazują się jako na wpół
4+. Objęte działaniem Krzyku Banshee modele muszą wykonać test CP.
eteryczne, wysokie i smukłe kobiety, ubrane w długie powłóczyste suknie, szarpane
Niepowodzenie oznacza, że umysł nieszczęśnika zostaje zalany przerażającymi
porywami silnego wiatru. Długie, poskręcane włosy otaczają wykrzywione w
wizjami cierpienia i śmierci, należy wykonać rzut K6, a wynik porównać z
upiornym cierpieniu agonii i bólu twarze niczym czarne, burzowe chmury, a
TABELĄ EFEKT ZRANIENIA (zobacz ROZDZIAŁ VII: WALKA WRĘCZ).
wyładowania elektrostatyczne dodatkowo potęgują ten efekt. Banshee unoszą się nad
Zdolność nie działa na istoty podlegające zasadzie specjalnej NIEZŁOMNOŚĆ.
ziemią, otoczone cieniami wypominającymi im zbrodnie, które popełniły za życia.
ŻOŁD: Elizabeth Totenmann trawiona jest nieustannym bólem, który ukoić może
UWAGI: Elizabeth Totenmann może zostać zatrudniony przez następujące drużyny: jedynie energia żywych. W grze odzwierciedla to zasada, zgodnie z którą w
Nieumarła świta hrabiego von Carstein, Nieumarły orszak księżnej Lahmi, Nieumarły poczet trakcie sekwencji po potyczce, drużyna musi poświęcić jeden model stronnika (który nie
Krwawych Smoków oraz Nieumarły sabat rodu Nekrarch i Nieumarły tabor ludu Strigosu. podlega zasadzie specjalnej NIEUMARŁY, ISTOTA ETERYCZNA, LEŚNY DUCH lub
Aby zatrudnić Postać Dramatu służący w szeregach kompanii DOWÓDCA musi DEMON), którego energia zostaje pożarta przez Banshee. Model stronnika należy
posiadać Koronę Potępionych (zobacz ROZDZIAŁ XV: EKWIPUNEK). usunąć z KARTY DRUŻYNY. Jeżeli Postać Dramatu nie zostanie nakarmiona,
należy wykonać rzut K6. Wynik 1-4 oznacza, że Elizabeth Totenmann wyładowuje
swą frustrację na losowo wybranym bohaterze (który nie podlega zasadzie specjalnej
NIEUMARŁY, ISTOTA ETERYCZNA, LEŚNY DUCH lub DEMON) i chwilowo
zapomni o trawiącym ją bólu. Należy natychmiast wykonać rzut K3, którego
wynik oznacza ilość Punktów Obłędu otrzymanych przez bohatera; z kolei wynik
5+ oznacza, że rozgniewana Elizabeth Totenmann postanawia opuścić szeregi
drużyny - należy usunąć Postać Dramatu z KARTY DRUŻYNY.

Banshee należy raczej przypisać do grupy duchów, ponieważ jest to w
większym stopniu bezcielesna forma nieumartego niż ożywiony trup.
Banshee jest znacznie groźniejsza od duchów i zjaw, które bywają
czasem gromadzone przez nekromantów lub wampiry w Upiorne
Zastępy i wysyłane do boju. Potrafi bowiem atakować żywych bez
żadnej zachęty ani przymusu. Gdy banshee znajdzie się w świcie
potężnego wampira, nie dzieje się tak dlatego, że została do tego
zmuszona. Doskonale wie, że w ten sposób będzie miała liczne okazje,
by zadawać mnóstwo bólu i śmierci żywym. Jej główną bronią jest
upiorny zew, czasami mylnie zwany wyciem. Nawet jeśli to nie
przerazi człowiek na śmierć i tak pozostanie dobitnym
przypomnieniem o jego śmiertelności. To wystarczy, by nawet silny
mężczyzna rzucił się do ucieczki.
- Heinrich Malz, arcykapłan Vereny z Nuln

1|Strona

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful