You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Zhatan Czarny, Łowca niewolników:
LICZBA MODELI W DRUŻYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA ZHATANA CZARNEGO:
KOSZT REKRUTACJI: 50 ZK ŁOWCA SZ WW US S WT ŻW I A CP
ŻOŁD: SPECJALNE Początkowa 3 4 3 4 4 2 2 1 9
PRESTIŻ DRUŻYNY: +40 PUNKTÓW Maksymalna 4 7 6 4 5 3 5 4 10
PODSTAWKA: 25 X 25 MM BROŃ/PANCERZ: Ulther Harginsson posiada SZTYLET i ŁAPACZ, GRACZ wedle
uznania może wyposażyć Postać Dramatu w dodatkowy oręż i pancerz z LISTY
Pod mroczną wieżą Zharr Naggrund miliony nieszczęsnych dusz pracują dla większej
EKWIPUNKU DRUŻYNY.
chwały Hashuta, Ojca Ciemności. Tysiące płonących kuźni każdego dnia produkuje
ZASADY SPECJALNE:
ogromne ilości broni ze stali i napierśników z brązu. Zharr Naggrund to największe
HANDLARZ NIEWOLNIKÓW, TRUDNY DO ZABICIA, UPORCZYWOŚĆ,
miasto na świecie i jest rządzone przez władców o najczarniejszych sercach, przez
ZASADZKA.
przerażających Czarnoksiężników Krasnoludów Chaosu. A każdego dnia na ziemiach
KRZEPKI: Zhatan Czarny w czasie licznych wędrówek nabrał niesamowitej krzepy.
przeklętej krainy Zorn Uzkul popełniane są czyny tak okrutne i tak nieludzkie, że
Postać Dramatu może nosić CIĘŻKI PANCERZ ignorując ujemne modyfikatory do
wyobrażenie jedynie części z nich przekracza możliwości żyjących w Starym Świecie
I i SZ.
ludzi, a ci którzy byliby w stanie to zrobić, pogrążyliby się niechybnie w odmętach
NIENAWIŚĆ: Krasnoludowie Chaosu, zdradzeni przed wiekami przez klany z
szaleństwa. Każdego dnia miliony niewolników uwięzionych w dusznych
południa i opuszczeni przez krasnoludzkich Przodków, walcząc z Khazadami z
podziemiach Zharr Naggrund przeżywa niewyobrażalne cierpienia, skuci łańcuchami
Gór Krańca Świata oraz Kultem Pogromców z Karak Kadrin podlegają zasadzie specjalnej
zmuszeni do oddychania toksycznym, trującym powietrzem skrwawionymi rękami
NIENAWIŚĆ.
wydobywają ukryte w chciwej ziemi bogactwa, surowce i minerały lub tysiącami
NIEUSTĘPLIWOŚĆ: Krasnoludowie Chaosu walczą ze wściekłą determinacją i
płoną żywcem z ofiarnych ogniach Hashuta. Każdy najmniejszy sprzeciw, każde
jedynie w ostateczności opuszczają swoje pozycje. Postać Dramatu określając
najmniejsze nieposłuszeństwo karane jest niewyobrażalną męką, a strach przed
dystans ucieczki wykonuje rzut 3K6 odrzucając kostkę z najwyższym wynikiem.
gniewem Czarnoksiężników Krasnoludów Chaosu potrafi przywołać do
SZCZWACZ: Ta umiejętność może zostać użyta przed potyczką. Zhatan Czarny
posłuszeństwa nawet niepokornych Zielonoskórych.
przyzywa K3 Psy bojowe, które zostają umieszczone w odległości do 12” od Łowcy
Tysiącom łowców niewolników służących przerażającym władcom Zharr
niewolników. Psy bojowe, jeśli przeżyją potyczkę odchodzą po zakończeniu
Naggrund przewodzi osławiony Zhatan Czarny, najprzebieglejszy i najokrutniejszy z
rozgrywki, ponadto ZWIERZĘTA nie są wliczane do limitu modeli w drużynie oraz
Krasnoludów Chaosu. Powiada się, że jedynym dźwiękiem zagłuszającym lament
nie są brane pod uwagę na potrzeby testu rozbicia.
niewolników schwytanych przez Zhatana Czarnego jest okrutny, nieludzki śmiech
ZIMNOKRWISTY: Łowca niewolników przeprowadzając test oparty na
Krasnoluda Chaosu unoszący się nad ciągnącą się przez wiele mil karawaną
współczynniku CP wykonuje rzut 3K6 odrzucając kostkę z najwyższym
niewolników. Zhatan Czarny poprowadził niezliczoną ilość udanych ekspedycji na
wynikiem.
zachód, schwytał setki tysięcy niewolników, którzy w niewyobrażalnych mękach
ŻOŁD: Po zakończeniu fazy eksploracji należy wykonać rzut K6, którego wynik
skonali w mrokach dusznych podziemi Zharr Naggrund wykuwając w ogniu swych
określi wartość wynagrodzenia o które ‘upomni’ się Zhatan Czarny. Wynik 1-2
palonych ciał i hartując we własnej krwi oręż i pancerze wykorzystywane przez
oznacza, że Łowca niewolników otrzymał wezwanie od Władców Zharr Naggrund
Dawi’Zharr w czasie kolejnych podbojów.
i niezwłocznie wraca do mrocznej wieży - należy usunąć Postać Dramatu z KARTY
UWAGI: Zhatan Czarny może zostać zatrudniony przez następujące drużyny: DRUŻYNY. Wynik 3-5 oznacza, że bohater specjalny zażądał żołdu w postaci K3
Krasnoludowie Chaosu z Zorn Uzkul. Łupów! (zobacz ROZDZIAŁ XIIII: KAMPANIA). Natomiast rezultat 6 oznacza,
Łowca niewolników, który osiągnął kolejny poziom doświadczenia i w ramach że Postać Dramatu zaaferowana ostatnimi wydarzeniami zapomina o żołdzie.
rozwoju wylosował NOWĄ UMIEJĘTNOŚĆ może nauczyć się jednej zdolności z listy
umiejętności WALKI lub SIŁOWYCH. Ponadto, bohater specjalny może nauczyć się
jednej z wymienionych poniżej umiejętności specjalnych:
NIEPOKOJĄCY: Łowca niewolników ma w swoim wyglądzie coś takiego, że
przeciwnicy stają się niespokojni. Atakujące Postać Dramatu wrogie
modele muszą wykonać na początku każdej fazy strzelania lub fazy walki
wręcz test CP. Niepowodzenie oznacza, że otrzymują modyfikator -1 do
wszystkich testów trafienia Zhatana Czarnego wykonywanych w bieżącej
fazie strzelania i w fazie walki wręcz. Zdolność nie działa na istoty
podlegające zasadzie specjalnej NIEZŁOMNOŚĆ.
PSIARCZYK: Bohater specjalny opiekuje się psami oraz potrafi nauczyć
zwierzęta różnych sztuczek i słuchania prostych poleceń. Pies bojowy
który w momencie rozpoczęcia fazy ruchu znajduje się w odległości do 6”
od Psiarczyka do początku następnej tury kompanii podlega zasadzie
specjalnej FURIA, a wszystkie ATAKI wykonane przez ZWIERZĘ w czasie
szarży podlegają zasadzie specjalnej DRUZGOCZĄCY. Ponadto zwierzę może
użyć jako podstawę testu wartość współczynnika CECHY
PRZYWÓDCZE Zhatana Czarnego. Należy pamiętać, że zasada ta nie ma
zastosowania w przypadku, gdy Postać Dramatu jest Oszołomiona!, została
Powalona na ziemię! lub Ucieka!.
ZABÓJCZY CIOS: Łowca niewolników osiągnął doskonałość w sztuce zabijania
i czyni to nad podziw szybko i gładko. Wszystkie ATAKI wykonane
przez bohatera specjalnego w fazie walki wręcz podlegają zasadzie specjalnej
ZABÓJCZY CIOS.

Pies bojowy:
PODSTAWKA: 20 X 20 MM
Psy bojowe żyjące na pustkowiach Zorn Uzkul są równie okrutne i bezduszne jak
władający nimi Krasnoludowie Chaosu. Jest ich niewiele, a większość używana jest
przez najlepszych i najbardziej bezwzględnych łowców niewolników.
CHARAKTERYSTYKA PSA BOJOWEGO:
PIES BOJOWY SZ WW US S WT ŻW I A CP
Początkowa 6 4 0 4 3 1 4 1 5
Maksymalna 6 4 0 4 3 1 4 1 5
BROŃ/PANCERZ: Psy bojowe posiadają zdolność broń naturalna. Psy bojowe nigdy nie
mogą używać oręża i pancerzy.
ZASADY SPECJALNE:
ZWIERZĘ.
SFORA: W walce wręcz psy bojowe dosłownie wspinają się jeden na drugiego,
wiedzione dziką chęcią zaatakowania wroga. Każdy pies bojowy stojący
bezpośrednio za innym modelem psa bojowego, który walczy wręcz może
zaatakować i zostać zaatakowany przez związany walką wręcz model
przeciwnika.

1|Strona

Related Interests