You are on page 1of 2

WARHAMMER FRP - 1

INDEKS MIEJSCOWO? CI OSTLANDU:
NAZWA WIEL POPUL ZAMOŻ GARNIZON/
WŁADCA2 DOCHODY UWAGI
OSADY KOŚĆ1 ACJA3 NOŚĆ4 MILICJA5
ZIEMIE KSIĄŻĘCE WIELKI KSIĄŻĘ HALS VON TASSENINCK
WOLFENBURG MS Wielki Książę Hals 7500 4 administracja, handel, 50a/200c Stolica Ostlandu. Prom na rzece Ostflus.
drewno
Dassel W Wielki Książę Hals 80 1 bydło, drewno 4c
Levudaldorf W Wielki Książę Hals 82 2 garncarstwo, owce, uprawy 8c
Lubrecht W Wielki Książę Hals 78 2 uprawy -
Smallhof W Wielki Książę Hals 90 1 garncarstwo 6c
Vandengart W Wielki Książę Hals 59 1 drewno -
Grünackeren MM Wielki Książę Hals 350 2 bydło, uprawy 5b/15c
Korver MM Wielki Książę Hals 1500 3 handel, uprawy 50b/100c
Strudel W Wielki Książę Hals 46 1 owce, rybołówstwo -
Trillheim W Wielki Książę Hals 64 2 drewno, rybołówstwo - Prom na rzece Talabeck.
Norden Z Wielki Książę Hals 500 3 bursztyn, handel, 15a/70c Port położony w zachodniej części zatoki
rybołówstwo Drosselspule. Tajny port, z którego
wypływają ekspedycje odkrywcze do
Lustrii.
Osada sporna z Nordlandem.
Beelen W Wielki Książę Hals 82 2 owce, uprawy 8c Osada sporna z Nordlandem.
Gelting W Wielki Książę Hals 46 1 owce 5c U podmurza Norden.
Kreideklippe W Wielki Książę Hals 88 2 rybołówstwo 10c
Salzmorast W Wielki Książę Hals 28 1 ubóstwo 4c U podmurza Norden.
Nordlichschlosse Z Wielki Książę Hals 150 2 twierdza 50a/50b
Ostlichschlosse Z Wielki Książę Hals 150 2 twierdza 50a/50b
Wendorf MM Wielki Książę Hals 250 2 świnie, uprawy 5b/10c
Westlichschlosse Z Wielki Książę Hals 150 2 twierdza 50a/50b Prom na rzece Lachtbeck.
BARONIA VON HÖLDERLIN BARON REINER VON HÖLDERLIN
Birkewiese MM Baron Reiner 188 2 uprawy 5b/10c
Bokenhof W Baron Reiner 49 1 uprawy -
Jegow W Baron Reiner 56 1 uprawy -
Lowitz W Baron Reiner 78 1 uprawy 8c
Rossin W Baron Reiner 46 1 owce -
HRABSTWO VON RAUKOV HRABIA VALMIR VON RAUKOV
Ferlangen MS Hrabia Valmir 2500 3 antyki, drewno, handel 10a/30b
Aukrug W Hrabia Valmir 55 1 ubóstwo 5c
Flackeby W Hrabia Valmir 66 1 ubóstwo 6c U podmurza Ferlangen.
HRABSTWO VON OBELSTEIN HRABIA OTTO VON OBELSTEIN
Obelstein MM Hrabia Otto 469 2 administracja, drewno, 5b/8c
uprawy
Dunkelpfad W Hrabia Otto 86 2 kopalnie żelaza 10c
Hasselhund W Hrabia Otto 54 1 uprawy -
Mierach W Hrabia Otto 96 2 kopalnia żelaza 10c
Penzfin W Hrabia Otto 46 1 uprawy -
BARONIA VON WOLDER BARON GUSTAV VON WOLDER
Salkalten Z Baron Gustav 1500 2 bursztyn, handel, piractwo, 15b/40c Port zbudowany w AS2462 po odłączeniu
sól się Marienburga. Obecnie baza marynarki
wojennej Imperium.
Krausnick W Baron Gustav 64 2 drewno -
Limshof W Baron Gustav 46 1 uprawy -
HRABSTWO VON WALLENSTAIN HRABIA PLESKAI VON WALLENSTEIN
Wurzen MM Hrabia Pleskai 430 2 administracja, bydło, 12b/30c Prom na rzece Talabeck.
drewno, handel,
rybołówstwo
Csenger W Hrabia Pleskai 45 1 drewno, uprawy 4c
Boven W Hrabia Pleskai 84 2 bydło 8c
Krenbaun W Hrabia Pleskai 78 2 rybołówstwo - Prom na rzece Ostfluss.
Steinhof W Hrabia Pleskai 90 1 bydło 6c Prom na rzece Talabeck.
Zundap W Hrabia Pleskai 67 2 drewno, uprawy 10c
UWAGI:
1 - Osady oznaczona następująco: Miasto (M), Miasto-Państwo (MP), Miasteczko (MS), Małe miasteczko (MM), Wioska (W), Zamek (Z).
2 - Władca oznacza tu suzerena prowincji. W miastach funkcjonują również rady miejskie; w wioskach zaś władzę sprawują mniej lub bardziej formalne rady starszych.
3 - Podana wartość określa ludność zobowiązaną do płacenia podatków, nie uwzględnia przyjezdnych, żebraków, złodziei itd. Aby otrzymać całkowitą liczbę przebywającej w
osadach ludności należy pomnożyć tę wartość przez modyfikator zamożności.
4 - Zamożność osad uszeregowano w kolejności od 1 (ubóstwo) do 5 (bardzo bogata).
5 - Garnizon oznacza liczbę zawodowych żołnierzy, stacjonujących w osadzie, milicja zaś - liczbę ochotników lub poborowych, pilnujących przestrzegania prawa. Cyframi oznaczono
jakość (wyszkolenie i wyposażenia) oddziałów: a - doskonała, b - przeciętna, c - słaba. Mieszkańcy wiosek zarabiają w inny sposób, ale wielu z nich można w razie potrzeby
szybko powołać pod broń.

2 - WARHAMMER FRP

Related Interests