You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Arca Chaotis:
LICZBA MODELI W DRUŻYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA ARCA CHAOTIS:
KOSZT REKRUTACJI: SPECJALNE ARCA CHAOTIS SZ WW US S WT ŻW I A CP
ŻOŁD: SPECJALNE Początkowa 5 - - 4 6 4 - - -
PRESTIŻ DRUŻYNY: +40 PUNKTÓW Maksymalna 5 - - 4 6 4 - - -
PODSTAWKA: 40 X 40 MM ZASADY SPECJALNE:
DUŻY CEL, MACHINA WOJENNA, STRACH.
Arca Chaotis, zwana także Czarną Arką, jest najbardziej przerażającą bronią Skavenów.
ARCA CHAOTIS: MACHINA WOJENNA składa się z palankinu i niosących Czarną
Obita pasami żelaza i srebra, mająca 60 centymetrów długości, 45 szerokości i 30
Arkę trzech tragarzy - stronników podlegających zasadzie specjalnej DRUŻYNA
centymetrów wysokości, skrzynia wykonana jest z czarnego drewna duchów
OBSŁUGI stanowiących jedną grupę stronników. Arca Chaotis i tragarze poruszają się
pochodzącego z pni rozumnych, chaotycznych drzewców żyjących na obszarach
tak, jak pozostałe modele, z tym jednakże wyjątkiem, że nie mogą biegać i
Północnych Pustkowi Chaosu. Zarówno drewno Arca Chaotis, jak i pasy metalu
podlegają zwykłym karom do ruchu przy poruszaniu się przez teren trudny i bardzo
pokryte są licznymi skaveńskim symbolami oraz mrocznymi runami, wśród których
trudny. Współczynnik SZYBKOŚĆ określa maksymalną prędkość MACHINY
znajduje się bogato zdobiony znak Rogatego Szczura.
WOJENNEJ przy trzech tragarzach, kiedy to Arca Chaotis może poruszyć z
Czarna Arka transportowana i strzeżona jest przez specjalnie wyszkolonych i
szybkością równą szybkości modeli stronników podlegających zasadzie specjalnej
uzbrojonych tragarzy-wojowników, którzy bez wahania poświęcą swe życie w
DRUŻYNA OBSŁUGI – jeżeli którykolwiek z tragarzy został Oszołomiony!, Powalony
obronie najnieświętszego artefaktu Szczuroludzi.
na ziemię! lub Wyłączony z akcji! prędkość MACHINY WOJENNEJ jest zmniejszana
Wieko Czarnej Arki można otworzyć jedynie za pomocą Kuli Proroków, którą
proporcjonalnie.
posiadają Skaveńscy Szarzy Prorocy poszukujący surowego Spaczenia. By otworzyć
Strzały skierowane w MACHINĘ WOJENNĄ rozpatruje się przeciwko całej
Czarną Arkę należy umieścić Kulę w niewielkim zagłębieniu umieszczonych w obiciu
jednostce, a trafienia rozdzielane są losowo między tragarzy, a Czarną Arkę.
skrzyni.
MACHINA WOJENNA traktowana jest jak każda inna jednostka w sensie
Wewnątrz skrzyni spoczywa bryła surowego Spaczenia, nieco większa od
stosowania modyfikatorów do trafienia, ponadto Arca Chaotis podlega zasadzie
głowy dorosłego człowieka. Moc Kamienia Przemian sprawia, że wnętrze Czarnej
specjalnej DUŻY CEL. Po ustaleniu liczby trafień należy rozdzielić je losowo,
Arki zdaje się być znacznie większe, niż wskazują na to rozmiary skrzyni. Bryła
rzucając K6. Jeżeli uzyskano wynik 1-4, należy wykonać rzut na zranienie modelu
Spaczenia otulona jest czarną mgłą, która szczelnie wypełnia skrzynię. Wśród oparów
Czarnej Arki. Jeżeli uzyskano wynik 5 lub 6, należy wykonać rzut na zranienie
nieustannie pojawiają się koszmarne sceny, potępieńczo zawodzące twarze i szalone,
niosących MACHINĘ WOJENNĄ tragarzy. Jeżeli tragarze zostaną Wyłączeni z akcji!
demoniczne wizje, nieustannie rozmywające się i formujące na nowo. Sam kamień
bądź zostaną zmuszeni do Ucieczki!, tudzież sama Arca Chaotis ulegnie Wyłączeniu
zdaje się pochłaniać wszelkie światło.
z akcji!, kolejne trafienia nie są rozdzielane, ale trafiają odpowiednio w tragarzy bądź
Po uniesieniu pokrywy Arka Chaotis miota wokół siebie czarne błyskawice
Czarną Arkę.
oraz bucha jęzorami ognia zdolnymi niszczyć całe kompanie i burzyć budynki.
Jeżeli modele tragarzy niosący MACHINĘ WOJENNĄ nie Uciekają!, nie zostali
UWAGI: Arca Chaotis może zostać zatrudniona przez następujące drużyny: Zwiadowcze Oszołomieni!, Powaleni na ziemię! lub Wyłączeni z akcji! przeciwnik nie może
stado klanu Eshin, Poganiacze klanu Moulder, Kult zarazy klanu Pestilens oraz Harcownicy atakować Czarnej Arki, odzwierciedla to sytuację, w której przeciwnik skupia
klanu Skryre i Zbrojne stado klanu Mors. Aby zatrudnić Postać Dramatu służący w uwagę na realnym i bezpośrednim zagrożeniu jakie stanowią tragarze, którzy z
szeregach kompanii DOWÓDCA musi posiadać Kulę Proroków (zobacz ROZDZIAŁ kolei będą starali się chronić MACHINĘ WOJENNĄ.
XV: EKWIPUNEK). Tragarze niosący Czarną Arkę muszą często jednocześnie nieść palankin oraz
walczyć i choć wybiera się ich spośród najsilniejszych i wytrzymałych
osobników, to modele nie mogą używać tarczy, broni WYMAGAJĄCEJ OBU RĄK
oraz walczyć dwoma BRONIAMI RĘCZNYMI.
CZARNA ARKA: Czarna Arka może być także wykorzystane przez Skaveny do
rzucenia zaklęcia Spaczbłyskawica lub Tchnienie śmierci z TRADYCJI SPACZMAGII.
MACHINA WOJENNA generuje trzy Kostki Mocy.
Jeśli podczas rzucania zaklęcia wypadną dwie lub więcej 1, to nie jest dobrze.
Czar jest nieudany, niezależnie od aktualnie uzyskanego wyniku rzutu na Poziom
Mocy zaklęcia. Ponadto należy wykonać rzut kostką i odczytać wynik z TABELI
AWARII ARCA CHAOTIS!.
NIEŚWIĘTY OŁTARZ ROGATEGO SZCZURA: Drużyna walcząca w pobliżu Czarnej
Arki jest bardziej zdeterminowana w walce z wrogiem. Wszystkie sprzymierzone
modele, znajdujące się w odległości do 6” od Arca Chaotis otrzymują premię +1
do współczynnika CP (do maksymalnej wartości 10) oraz otrzymują Magiczną
Ochronę na 6+. Ponadto Nieświęty Ołtarz Rogatego Szczura, który znajduje się w
zasięgu dowodzenia DOWÓDCY, zwiększa ten zasięg o kolejne +6”.
TRAFIENIE Z UDERZENIA: Arca Chaotis może spowodować poważne szkody
podczas uderzenia w szeregi wroga. Jeśli w dowolnej turze tragarze niosący
MACHINĘ WOJENNĄ szarżują na przeciwnika, Arca Chaotis zadaje każdemu
wrogiemu modelowi z którym styka się podstawką automatyczne trafienie o SILE
K6 wynikające z impetu szarży. Trafienia te zadawane są na samym początku
walki, zanim którykolwiek z modeli zdąży zaatakować. Atak taki trafia
automatycznie, a ofiara nie może skorzystać z cechy oręża PARUJĄCY.
Jeżeli Arca Chaotis uderzy w inną MACHINĘ WOJENNĄ, POTWORA lub model
dosiadający POTWORA, to trafienia z uderzenia rozpatrywane są przeciwko
MACHINIE WOJENNEJ lub POTWOROWI, a nigdy przeciwko modelowi. Jednakże
tragarze mają prawo zaatakować model w zwykły sposób.
ŻOŁD: Czarna Arka trawiona jest nieustannym głodem, który zaspokoić może
jedynie Upioryt oraz dusze śmiertelników. Po zakończeniu fazy eksploracji należy
wykonać rzut K6, którego wynik określi koszt potrzebny do utrzymania Czarnej
Arki. Wynik 1 oznacza, że Arca Chaotis została odebrana kompanii przez
wysłanników Trzynastu Panów Rozkładu i wraca do Skavenblight - należy usunąć
Postać Dramatu z KARTY DRUŻYNY. Wynik 2-4 oznacza, że na utrzymanie
MACHINY WOJENNEJ należy poświęcić K3 Łupy oraz jeden model stronnika
(który nie podlega zasadzie specjalnej NIEUMARŁY, ISTOTA ETERYCZNA, LEŚNY
TABELA AWARII ARCA CHAOTIS! DUCH lub DEMON), którego dusza zostaje pożarta przez Arca Chaotis. Model
K6 WYNIK stronnika należy usunąć z KARTY DRUŻYNY. Natomiast rezultat 5-6 oznacza, że
1 Porażenie! Porażeni niekontrolowanym wyładowaniem energii tragarze poruszają się Czarna Arka zadowoli się K2 Łupami.
2K6” w losowo określonym kierunku. Należy użyć 5” okrągłego wzornika, którego
środek należy umieścić nad miejscem katastrofy. Wszystkie modele, których podstawki są
całkowicie przykryte, otrzymują trafienie automatycznie, a te, których podstawki są częściowo
przykryte, otrzymuję trafienie na 4+. Trafione modele otrzymują cios o SILE K6 bez
możliwości skorzystania z Ochrony Pancerza. Tragarze zostaje Wyłączony z akcji!.
2-4 Przeładowanie! Z Czarnej Arki uwalnia się niekontrolowana energia. Należy użyć 5”
okrągłego wzornika, którego środek należy umieścić nad miejscem awarii. Wszystkie
modele, których podstawki są całkowicie przykryte, otrzymują trafienie automatycznie, a te,
których podstawki są częściowo przykryte, otrzymuję trafienie na 4+. Trafione modele
otrzymują cios o SILE K6 bez możliwości skorzystania z Ochrony Pancerza.
6 Spokojnie, to tylko awaria! Czarna Arka brzęczy i piszczy sypiąc snopami iskier. Tragarze
oraz MACHINA WOJENNA do końca rundy nie mogą robić nic innego poza próbą
odzyskania kontroli.

1|Strona

Related Interests