You are on page 1of 52

Systemy biernej ochrony ppoż.

Innowacje Hilti

Systemy
biernej ochrony
PRZECIWPOŻAROWEJ
Hilti. Doskonałość. Niezawodność.

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl 1
1

Systemy biernej ochrony ppoż.
Kompetencje i wydajność

WYSOKI STANDARD
OBSŁUGI W KAŻDYM
KONTAKCIE Z NAMI

Przedstawiciele Hilti Sklepy Hilti Center
Zawsze tam, gdzie nas Zawsze fachowo.
potrzebujesz. Tutaj znajdziesz wszystko, czego
Na placu budowy lub w biurze – potrzebujesz na placu budowy.
w przypadku jakichkolwiek pytań W Hilti Center czeka na Ciebie:
dotyczących produktów Hilti
jesteśmy zawsze do dyspozycji • szeroki wybór produktów
naszych Klientów, oferując dostępnych od ręki,
innowacyjne produkty i dzieląc się • unikalne, kompleksowe rozwiązania
specjalistyczną wiedzą. dostosowane do indywidualnych
potrzeb,
• specjaliści, którzy zapewnią
fachowe doradztwo techniczne,
• możliwość obejrzenia i przetestowania
naszych produktów.

Odwiedź Hilti Center i skorzystaj
z naszej kompleksowej obsługi.
Adresy Hilti Center dostępne są na
stronie www.hilti.pl

2
2
TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl

Systemy biernej ochrony ppoż.

TeleCentrum Hilti Hilti Online Konsultanci ds. projektów
Wystarczy zadzwonić. Na komputerze, smartfonie, • doradzają i sporządzają propozycje
z każdego miejsca – za pośrednictwem rozwiązań technicznych w zakresie:
Dzwoniąc do nas, otrzymasz rzetelne
www.hilti.pl możesz łatwo i szybko – doboru systemów mocowań z użyciem
doradztwo dotyczące rozwiązań Hilti.
złożyć zamówienie oraz znaleźć kotew chemicznych i mechanicznych
Uzyskasz ofertę oraz w prosty sposób
aktualne informacje o produktach – systemowych podwieszeń instalacji
złożysz zamówienie na produkty,
i usługach Hilti. mechanicznych
których potrzebujesz.
Wszystko to 24 / 7 dni w tygodniu. – biernych zabezpieczeń
W TeleCentrum Hilti zorganizujemy
przeciwpożarowych
także odbiór Twojego urządzenia,
• wykonują niezbędne obliczenia i rysunki
wskażemy najbliższe Hilti Center lub
CAD wraz z zestawem produktów
skontaktujemy Cię z Rzeczoznawcą
Technicznym Hilti. Gdziekolwiek jesteś, • prowadzą konsultacje techniczne na
wspieramy Twój biznes. budowach i w biurach projektów
801 888 801 (z telefonów stacjonarnych) • szkolą w zakresie stosowania
22 320 56 00 (z telefonów komórkowych) programów do obliczeń inżynierskich
PROFIS

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl 3
3

Spis treści
Systemy biernej ochrony ppoż.

CFS-S SIL
Ogniochronna silikonowa masa uszczelniająca 8

CFS-S ACR
Ogniochronna akrylowa masa uszczelniająca 11

CFS-SP WB
Ogniochronna farba natryskowa 14

CFS-IS
Ogniochronna pęczniejąca masa uszczelniająca 16

CP 617
Plaster ogniochronny 18

CFS-M RG
Zaprawa ogniochronna 20

CFS-C P
Obejma ogniochronna 22

CFS-C EL (INCA)
Opaska ogniochronna 24

CP 648-S/CP 648-E
Opaska ogniochronna 27

CFS-B
Bandaż ogniochronny 29

CFS-CU
Poduszki ogniochronne 31

CFS-BL
Bloczek ogniochronny 33

CFS-PL
Przegroda ogniochronna 35

CFS-F FX
Piana ogniochronna 37

CP 673
Przegroda warstwowa z powłoką ogniochronną 40

CFS-S SL
Rękaw ogniochronny 43

CFS-CC
Kołnierz kabla 45

CP 679 A
Ogniochronna powłoka na kable 48

Akcesoria
50

Informacje techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. Przy stosowaniu produktu należy postępować zgod-
nie z załączoną do niego instrukcją oraz zgodnie z zapisami od­po­wied­nie­go dokumentu od­nie­sie­nia (normy lub aprobaty technicznej).

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl 5
5

pl | www. Kable Piana ogniochronna Kołnierz kabla Rękaw ogniochronny Przegroda ogniochronna CFS-F FX CFS-CC CFS-SL CFS-PL Ogniochronna Poduszka Bloczek ogniochronny pęczniejąca masa ogniochronna CFS-BL uszczelniająca CFS-IS CFS-CU Trasy kablowe Bloczek ogniochronny Powłoka Zaprawa Poduszka ogniochronna CFS-BL ogniochronna CP 673 ogniochronna CFS-M RG CFS-CU Przegrody kombinowane Powłoka Piana ogniochronna Zaprawa ogniochronna CFS-F FX ogniochronna CP 673 CFS-M RG Rury palne Opaska ogniochronna Kołnierz ogniochronny Opaska ogniochronna CP 648-S/E CFS-C P CFS-C EL Rury niepalne Ogniochronna akrylowa Powłoka ogniochronna Zaprawa ogniochronna masa uszczelniająca CP 673 CFS-S M RG CFS-S ACR Rury niepalne z palną izolacją Opaska Bandaż ogniochronny Piana ogniochronna ogniochronna CFS-B CFS-F FX CP 648-S/E Szczeliny budowlane Ogniochronna silikonowa Ogniochronna akrylowa Ogniochronna farba Powłoka ogniochronna masa uszczelniająca masa uszczelniająca natryskowa CP 673 CFS-S SIL CFS-S ACR CFS-SP WB 6 6 TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.hilti.Systemy biernej ochrony ppoż.pl Powrót do spisu treści .

B2 – materiał wypełniający (wełna mineralna) C. A3. C4 – medium przechodzące przez przepust (rura. Systemy biernej ochrony ppoż. A5 – produkt ogniochronny A1b – wypełniacz ogniochronnych CFS-FIL A2A – bandaż bloczka 1 x CFS-P BA A2b – bandaż bloczka 2 x CFS-P BA B. tE1 – grubość przegrody budowlanej W – szerokość szczeliny wA – szczelina pierścieniowa (różnica pomiędzy średnicą rury a średnicą otworu) X – głębokość osadzenia produktu ogniochronnego Uwaga: produkty ogniochronne oznaczono na rysunku kolorem czerwonym TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. haki IA – szerokość bandaża bloczka CFS-P BA L1 – zakład z ogniochronnej farby natryskowej LD – długość izolacji rury s1. C1. s2. tA1 – grubość materiału ogniochronnego tB – grubość wypełnienia z wełny mineralnej tC – grubość ścianki rury tE. B1. C2. E1. s3 – odległości między mediami w przepuście instalacyjnym tA.) D – izolacja rury dc – średnica rury E. A4. Opis skrótów zastosowanych na rysunkach: A. C3. wiązki kabli etc.hilti. E2 – przegroda budowlana F – mocowanie. peszel. kable.pl | www.pl Powrót do spisu treści 7 7 . A1. A2.

15 min waniu w temp. wzg. dylatacje ruchu do 25% Kolor Biały/szary „„ Szerokość szczelin od 6 do 100 mm „„ Podłoże: ściany sztywne o grubości min. 2) Przy 75°F/24°C i wilgotności względnej 50%. Ogniochronna silikonowa masa uszczelniająca CFS-S SIL Ogniochronna masa uszczelniająca na bazie silikonu do zabezpieczeń szczelin i dylatacji o dużym zakresie odkształcalności Zastosowania Dane techniczne „„ Zabezpieczenie szczelin i dylatacji budowlanych o zakresie Zastosowanie ogólne Szczeliny.hilti. 150 mm (również elementy osłonięte Maks. 25°C/80% „„ Do dużych szerokości szczelin wilg. 2004358 CFS-S SIL F Biały 600 ml 1 szt.) Aprobata ETA-10/0291 Klasa odporności ogniowej do El 180 1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%. Dane do zamówienia Kolor Pojemność opakowania Opakowanie Nr artykułu zawiera CFS-S SIL CW Biały 310 ml 1 szt. od daty produkcji. Systemy biernej ochrony ppoż. 2004306 CFS-S SIL CG Szary 310 ml 1 szt.pl | www.pl . dymoszczelność i wodoszczelność Produkty uzupełniające CFS-PRIM (zastosowania wewnętrzne) „„ Bez halogenków i rozpuszczalników Czas utwardzania 2) 3 mm/72 h „„ Niski skurcz Przyczepność (przy sezono. 2004411 CFS-PRIM środek gruntujący 250 ml 1 szt. szerokość złącza 100 mm kątownikami stalowymi) Zakres temperatury 5-40°C „„ Nie stosować w miejscach zanurzonych w wodzie stosowania „„ Masa nie nadaje się do malowania Zakres odporności -40-160°C na temperaturę Zalety Zakres temperatury 5-25°C przechowywania i transportu „„ Znakomita kompensacja odkształceń (do 25%) Okres przydatności 12 miesięcy „„ Doskonała przyczepność do podłoża do użycia1) „„ Gazoszczelność. 150 mm i stropy Min. 2025234 8 8 Powrót do spisu treści TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. szerokość złącza 6 mm o grubości min.

5 0. CFS-DISP (dla opakowań 310 ml). masę nakładać od góry. zgodnie z aprobatą techniczną. tj. jącą polskie przepisy oraz wymagania aprobaty technicznej. kompresji wełny mineralnej w stopniu uzależnionym od rodzaju zamocowaną obok tego przejścia. „„ Unikać kontaktu z produktami spożywczymi. „„ Tylko w oryginalnym opakowaniu w miejscach chronionych „„ Wykonując zabezpieczenia w ścianach. Środki ostrożności i bezpieczeństwa „„ Chronić przed dziećmi. nicznie.pl Powrót do spisu treści 9 9 . „„ Przed związaniem masy powierzchnie wygładzić. jeśli zajdzie koniecz- ność – skontaktować się z lekarzem. przed wilgocią w temperaturze od 5°C do 25°C. cym CFS-PRIM. znamionową. „„ Wykonując zabezpieczenia w stropach.pl | www. dylatacji (40-60%). olej lub smary. „„ Zabezpieczenia dylatacji z wykorzystaniem CFS-S SIL należy takich jak pył. „„ Uszczelnione przejście powinno być trwale oznaczone „„ Umieścić wełnę mineralną o gęstości 40-75 kg/m³. Systemy biernej ochrony ppoż.3 * Opakowanie o pojemności 310 ml wystarcza na wykonanie 8. boczne powierzchnie środkiem gruntującym CFS-PRIM Instrukcja montażu Znakowanie przejść „„ Ścianki szczeliny muszą być suche. CFS-PRIM Głębokość wypełnienia szczeliny Ilość mb możliwa do wykonania (mm) z jednego opakowania gruntu CFS-PRIM (250 ml) 6 98 10 59 TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. CFS-S SIL Szerokość spoiny 6 12 20 30 40 60 100 6 8. Po utwardzeniu masa może być usunięta tylko mecha.5 1 0.hilti. masę nakładać obu.6 – – – – Głębokość wypełnienia szczeliny (mm) 10 – – 1. stronnie. Dokonać tabliczką znamionową HILTI zawierającą odpowiednie dane. uszczelniania.6 mb szczeliny o szerokości 6 mm przy głębokości wypełnienia 6 mm. używając szpa- chelki zwilżonej roztworem wody i mydła.8 0.6* 4. Wygładź powierzchnię Zamocuj tabliczkę dylatacji i zagruntuj wypełniający. MD 300. W przypadku zabrudzenia spłukać wodą. „„ Wyrzucać jedynie całkowicie puste opakowania. „„ Masę nakładać przy użyciu dozownika Hilti CS 201-P1 (dla opa. Instrukcja montażu 1 2 3 4 5 Wyczyść powierzchnię Wprowadź materiał Dozuj masę.3 2. wolne od zanieczyszczeń. „„ Unikać kontaktu z oczami/ ze skórą. Przechowywanie kowań 600 ml). „„ Nieutwardzoną masę CFS-S SIL usuwać przy użyciu rozpusz- czalnika. wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględnia- „„ Zagruntować powierzchnie boczne szczeliny środkiem gruntują. Orientacyjne zużycie „„ Zabezpieczenie dylatacji Wartości orientacyjnego zużycia podano jako łączne długości wypełnienia w metrach na opakowanie jednostkowe (ładunek) przy zabezpieczeniu jednostronnym.

Systemy biernej ochrony ppoż. nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów. tE Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej w stropie Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej w ścianie 10 10 Powrót do spisu treści TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti.pl .pl | www.hilti. Zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej w stropie Zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej w ścianie > 150 mm gdy: 6 < a < 20 mm gdy: 6 < a < 20 mm b = 6 mm b = 6 mm ≥ 150 mm gdy: 20 < a < 100 mm gdy: 20 < a < 100 mm b = 10 mm b = 10 mm Zastosowania E1 E A tA tA B A tB tE tB B Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania.

3 mm (rury metalowe) i 88. beton. ściany z płyt stosowania gipsowo-kartonowych. szerokość złącza 6 mm ruchu do 12. 168.) Aprobata ETA-10/0292 ETA-10/0389 Klasa odporności ogniowej do El 180 1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%.5% Maks. 435859 CFS-S ACR CW – biała (580 ml) Biały 580 ml CP1 20 szt. od daty produkcji. beton komórkowy. Systemy biernej ochrony ppoż.hilti. „„ Nadmiar niezwiązanej masy można usunąć przy użyciu wody 25°C/80% wilg.9 mm (rury miedziane) oraz otworów po ściągach Kolor Biały „„ Zabezpieczenie szczelin i dylatacji budowlanych o zakresie Min. 150 mm (również elementy osłonięte kątowni. Dane do zamówienia Kolor Pojemność opakowania Grupa Opakowanie Nr artykułu rabatowa zawiera CFS-S ACR CW – biała (310 ml) Biały 310 ml CP1 1 szt.5%) Produkty uzupełniające Wełna mineralna „„ Łatwość dozowania i obróbki Czas utwardzania 2) 3 mm/24 h „„ Nadaje się do malowania „„ Dobra przyczepność do podłoża Przyczepność (przy 20 min sezonowaniu w temp. dylatacje. 435863 TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. szerokość złącza 100 mm „„ Szerokość szczelin dylatacyjnych od 6 do 100 mm Zakres temperatury 5-40°C „„ Podłoże: mur ceglany. 100 mm i stropy o grubości min. ściany o grubości min. rury do Ø maks. Ogniochronna akrylowa masa uszczelniająca CFS-S ACR Masa ogniochronna na bazie akrylu do uszczelnienia dylatacji i rur metalowych Zastosowania Dane techniczne „„ Zabezpieczenie przejść instalacyjnych rur niepalnych Zastosowanie ogólne Szczeliny. wzg.pl Powrót do spisu treści 11 11 . Zakres odporności -30-80°C kami stalowymi) na temperaturę „„ Można stosować w lakierniach Zakres temperatury 5-25°C przechowywania i transportu Okres przydatności 24 miesiące Zalety do użycia1) „„ Dobra kompensacja odkształceń (do 12.pl | www. 2) Przy 75°F/24°C i wilgotności względnej 50%.

wolne „„ Zabezpieczenia szczelin z wykorzystaniem CFS-S ACR należy od zanieczyszczeń. takich jak pył. Grunty innego rodzaju nie są konieczne. wosku i odpowiednio skompresowany wg zaleceń ETA (beton.5 0.pl | www. 20 minut. „„ Nieutwardzoną masę CFS-S ACR usuwać przy użyciu wody. Orientacyjne zużycie „„ Zabezpieczenie dylatacji Wartości orientacyjnego zużycia podano jako łączne długości wy- pełnienia w metrach na opakowanie jednostkowe (ładunek) przy zabezpieczeniu jednostronnym. Instrukcja montażu Znakowanie przejść „„ Ścianki szczeliny lub przepustu muszą być suche. obok tego przejścia. „„ Przed związaniem masy powierzchnię wygładzić. Instrukcja montażu Dylatacja Przepust rurowy Dylatacja Przepust rurowy Dylatacja Przepust rurowy 1 2 3 Wyczyść przepust.6 mb szczeliny o szerokości 6 mm przy głębokości wypełnienia 6 mm. W przypadku dylatacji dokonać kompresji wełny mineralnej w stopniu uzależnionym od rodzaju dylatacji (50-60%). Upewnij się. zgodnie z aprobatą techniczną. używając „„ Chronić przed dziećmi. na które będzie Jeśli to konieczne.6 – – – – Głębokość wypełnienia szczeliny (mm) 10 – – 1. szpachelki zwilżonej roztworem wody i mydła. obustronnie. „„ Unikać kontaktu z oczami/ze skórą. Powierzchnie. masę nakładać od góry. wprowadź materiał Dozuj masę CFS-S ACR. Po związaniu masa może być usunięta tylko mechanicznie.5 1 0. używając Zamocuj tabliczkę znamionową. oleju. wody oraz wąskiej szpachelki lub palca. aplikowana masa CFS-S ACR.) i tłuszczu. CFS-S ACR Szerokość spoiny 6 12 20 30 40 60 100 6 8.pl . Przechowywanie tj. Systemy biernej ochrony ppoż. „„ Wykonując zabezpieczenia w ścianach. jeśli zajdzie koniecz- „„ Jeżeli przerwa w pracach montażowych wynosi więcej niż ność – skontaktować się z lekarzem. W przypadku zabrudzenia spłukać wodą. że jest on właściwy CFS-S ACR przykleja się do większości podłoży oczyszczone z luźnego pyłu. należy oczyścić narzędzia. wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniają- cą polskie przepisy oraz wymagania aprobaty technicznej. powinny być suche. bez gruntowania. „„ Sprawdzić przyczepność do podłoża (w przypadku odspajania – zagruntować powierzchnie wodnym roztworem CFS-S ACR). olej lub smary. masę nakładać „„ Wyrzucać jedynie całkowicie puste opakowania. „„ Uszczelnione przejście powinno być trwale oznaczone tabliczką znamionową zawierającą odpowiednie dane. Dylatacja Przepust rurowy Dylatacja Przepust rurowy 4 5 Wygładź powierzchnię uszczelniania. przed wilgocią w temperaturze od 5°C do 25°C. ściana gipsowo-kartonowa. korzystając z dozownika. Do czyszczenia należy użyć szczotki (patrz: Załącznik do ETA). brudu. a zamocowaną „„ Umieścić wełnę mineralną o gęstości 30-70 kg/m³. Dla polepszenia przyczepności drucianej lub pędzelka.8 0.6* 4. „„ Masę nakładać przy użyciu dozownika Hilti CS 201-P1 „„ Tylko w oryginalnym opakowaniu w miejscach chronionych lub MD 300. do podłoży bardzo porowatych zalecane jest ich uprzednie zagruntowanie wodnym roztworem CFS-S ACR.3 2.3 * Opakowanie o pojemności 310 ml wystarcza na wykonanie 8. wypełniający. Środki ostrożności i bezpieczeństwa „„ Wykonując zabezpieczenia w stropach.hilti. tynk itd. mur. 12 12 Powrót do spisu treści TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. „„ Unikać kontaktu z produktami spożywczymi.

nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów. tB tE tB tE tB B Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania. nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów. nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów. Dylatacja w ścianie Dylatacja w stropie Dylatacja z katownikiem stalowym w stropie TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. Zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej w stropie Zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej w ścianie 100 mm 6 < a < 30 mm 6 < a < 30 mm 150 mm 10 < b < 15 mm 10 < b < 15 mm Zastosowania tE dC tC tB tA tD A A C tD WA tC WA WA tE dc E D E B C Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania. B tE B Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania.pl | www. D został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti. Skala: Data: Opracował: Przejście rury metalowej w otulinie z wełny Przejście rury metalowej w otulinie z wełny mineralnej przez ścianę mineralnej przez strop E1 E A E tA tA A E ttA A E1 tA A B A tB tE Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania.pl Powrót do spisu treści 13 13 .hilti. został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti. Systemy biernej ochrony ppoż. został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti.

dylatacje odkształcalności (do 40%) Min. cznego pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze 25°C/80% wilg. trudno dostępnych Czas utwardzania (ok. od daty produkcji. na bazie wody przechowywania i transportu ■ Wysoka elastyczność – zakres ruchu do 40% Okres przydatności 12 miesięcy do użycia1) ■ Łatwość wykonania natrysku oraz dobra przyczepność Produkty uzupełniające Wełna mineralna do powierzchni ■ Szybkie. Grupa Opakowanie Dane do zamówienia Kolor Pojemność opakowania Nr artykułu rabatowa zawiera CFS-SP WB biał.hilti.pl | www.)2) 3 mm/24 h szczelin Przyczepność (przy 180 min ■ Szybka i łatwa aplikacja za pomocą agregatu hydrodynami. Ogniochronna farba natryskowa CFS-SP WB Innowacyjna farba ogniochronna do zabezpieczania dylatacji i szczelin o dużym zakresie odkształcalności Zastosowania Dane techniczne ■ Szczeliny i dylatacje o szerokości 6-100 mm i dużym zakresie Zastosowania ogólne Szczeliny. Systemy biernej ochrony ppoż. szerokość złącza 200 mm osłonowymi (fasadami) Zakres temperatury -4-40°C ■ Połączenia o dużym zakresie odkształcalności stosowania Zakres odporności -40-80°C Zalety na temperaturę ■ Produkt o niskiej zawartości lotnych związków organicznych Zakres temperatury 4-25°C (LZO).pl . sezonowaniu w temp. 2) Przy 75°F/24°C i wilgotności względnej 50%. nie zawiera halogenów. szerokość złącza 6 mm ■ Szczeliny o szerokości 10-200 mm i zakresie odkształcalności do 25% na obwodzie budynku pomiędzy stropami a ścianami Maks. Biały 19 l CP2 1 szt.) Aprobaty ETA-12/0078 ETA-11/0343 Klasa odporności ogniowej do EI 240 1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%. 430806 14 14 Powrót do spisu treści TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. wzg. wydajne uszczelnianie szerokich.

Instrukcja montażu (dla fasady) 1 2 3 4 5 6 • PP. Systemy biernej ochrony ppoż.

K •ƒ) • ƒ&.

PP.

pl 15 Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania. „„ Chronić przed dziećmi. „„ Podczas nakładania warstwy mokrej kontrolować grubość „„ Wyrzucać jedynie puste opakowania. 2. „„ Do zakończenia czasu wiązania powłokę należy chronić przed Środki ostrożności i bezpieczeństwa działaniem czynników atmosferycznych. 4 l/m2 (dla zabezpieczenia jednostronnego) tE Zastosowania tB/2 tB/2 E tA Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania. olejów i innych parametrach. Powierzchnia. „„ Tylko w oryginalnym opakowaniu w miejscach chronionych w których znajduje się zabezpieczana szczelina) L1= 15 mm. Orientacyjne zużycie „„ Ok. m. od szerokości szczeliny. B A W W Podpis: Tytuł: Dla/Obiekt: T A L1 L1 tA L1 Rys. nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów. Przechowywanie: „„ Grubość powłoki mokrej wynosi 3-5 mm. zakładów min. został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti. Dla/Obiekt: Powrót do spisu treści Tytuł: .hilti. o średnicy dyszy uzależnionej zamocowaną obok tego przejścia. na którą natryskiwana jest farba ogniochronna CFS-SP WB. „„ Uwaga: czas wiązania uzależniony jest od temperatury „„ Unikać kontaktu z produktami spożywczymi. oraz wilgotności i może się wydłużyć w przypadku braku odpowiedniej wentylacji. skontaktować się z lekarzem. nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów. o wydajności min.6 l/min. skompresować wełnę w stopniu ≧ 50% farbą CFS-SP WB powłoki powinna przed wpływem ogniochronna farba i umieścić w szczelinie.pl | www. atmosferycznych powinna być wolna od o wymaganych a szerokość oraz uszkodzeniami brudu. czasu całkowitego wpłynąć niekorzystnie wyschnięcia. powłoki. a szerokość zakładów (oprócz szczeliny farbę należy nanieść na elementy.in. malarskiego do 5 mm. a następnie Wykonać natrysk Grubość mokrej Chronić powłokę będzie aplikowana szczeliny. Jeśli zajdzie konieczność. na przyczepność. na którą Zmierzyć szerokość Dociąć wełnę mineralną. „„ Uszczelnione przejście powinno być trwale oznaczone „„ Wykonać natrysk za pomocą agregatu malarskiego tabliczką znamionową Hilti zawierającą odpowiednie dane. mechanicznymi do substancji mogących 15 mm. za pomocą agregatu wynosić od 3 czynników natryskowa CFS-SP WB. 15 został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti. nr: tB tE1 Zabezpieczenie dylatacji w ścianie 024-C B2 B1 E1 A L1 A4 T E E2 tA tE tB B w Zabezpieczenie szczelin pomiędzy fasadą (ścianą osłonową) a stropem Zabezpieczenie dylatacji w stropie TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.. Instrukcja montażu Znakowanie przejść „„ Ścianki szczeliny muszą być suche i wolne od zanieczyszczeń. „„ Zabezpieczenia wykonywane z wykorzystaniem ogniochronnej farby natryskowej CFS-SP WB należy wykonywać zgodnie „„ Wełna mineralna stosowana do wypełnienia powinna mieć z dokumentacją techniczną uwzględniającą polskie przepisy gęstość 30-70 kg/m³ (dla zastosowania w fasadach) lub oraz wymagania aprobaty technicznej. „„ W przypadku zabrudzenia spłukać wodą z mydłem. 40-70 kg/m³ (dla zastosowania w szczelinach dylatacyjnych). przed wilgocią w temperaturze od 4°C do 25°C.

Przyczepność (przy 15 min powietrza sezonowaniu w temp. dwutlenku węgla. ściany o grubości min. ściany z płyt gipsowo. od daty produkcji. 2) Przy 75°F/24°C i wilgotności względnej 50%. plastikowych (peszli) lub metalowych kanałów kablowych do Ø 32 mm Kolor Antracyt „„ Podłoże: beton. przepusty o wymiarach 150 mm x 150 mm stosowania lub o powierzchni równoważnej Zakres odporności -40-100°C „„ Nie stosować w miejscach zanurzonych w wodzie na temperaturę Zakres temperatury 5-25°C Zalety przechowywania i transportu „„ Możliwość zabezpieczenia kabli w okrągłych kanałach Okres przydatności 12 miesięcy kablowych (peszlach) do użycia1) „„ Pozbawiony rozpuszczalników – łatwo zmywalny Produkty uzupełniające Wełna mineralna „„ Szeroki zakres zastosowań (pojedyncze kable. Ogniochronna pęczniejąca masa uszczelniająca CFS-IS Masa pęczniejąca do zabezpieczania przejść kabli. metanu. 2004614 16 16 Powrót do spisu treści TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. wiązek kablowych i okrągłych kanałów kablowych (peszli) Zastosowania Dane techniczne „„ Zabezpieczenie pojedynczych kabli do Ø 80 mm. gazobeton. Czas utwardzania (ok. Maksymalny otwór w scianie 150 x 150 mm -kartonowych. wiązki kablowe. Dane do zamówienia Kolor Pojemność opakowania Grupa Opakowanie Nr artykułu rabatowa zawiera CFS-IS Antracyt 310 ml CP1 1 szt.) 2) 3 mm/72 h okrągłe kanały kablowe) „„ Odporny na przenikanie azotu.hilti. 150 mm. 100 mm i stropy o grubo- Zakres temperatury 5-40°C ści min. mur z cegły. Systemy biernej ochrony ppoż.) „„ Nadaje się do malowania Gęstość 1400 kg/m3 Aprobata ETA-10/0406 Klasa odporności ogniowej do El 180 1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%.pl | www. wzg.pl . 25°C/80% wilg. wiązek Zastosowanie ogólne Kable kablowych do Ø 100 mm oraz okrągłych.

Instrukcja montażu Znakowanie przejść „„ Ścianki szczeliny muszą być suche. wiązki kablowe oraz okrągłe kanały kablowe (peszle) jącą polskie przepisy. „„ Przejścia instalacyjne z wykorzystaniem CFS-IS należy takich jak: pył.0* 0. oraz wytyczne podane w instrukcji stosowania. oznaczone tabliczką znamionową zamocowaną obok tego przejścia i zawierającą odpowiednie dane. masę nakładać od góry Przechowywanie lub obustronnie (w zależności od średnicy kabla – szczegóły „„ Tylko w oryginalnym opakowaniu w miejscach chronionych w aprobacie technicznej). Zastosowania tE tB E A tA tA tB tE A E B B Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania. używając dozownika Hilti CS 201-P1. Przejście kabli w peszlu przez ścianę Przejście wiązki kabli przez strop TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. „„ Wprowadzić CFS-IS na głębokość 25 mm.1 3.7 2. czynników atmosferycznych przez 48 godzin. „„ Szczelnie wypełnić wszelkie puste przestrzenie między kablami.9 1. „„ Wykonując zabezpieczenia w ścianie. nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.8 [mm] 160 3.7 * Liczba potrzebnych opakowań przy wypełnieniu na głębokość 25 mm (dwustronnie).3 0.pl Powrót do spisu treści 17 17 . wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględnia- „„ Kable. „„ Używać tylko w pomieszczeniach wentylowanych.hilti.9 2.8 1. wymagania aprobaty technicznej muszą być zamocowane zgodnie z zaleceniami stosownych norm. jeśli zajdzie konieczność skontaktować się „„ Wykonane uszczelnienie musi być zabezpieczone przed wpływem z lekarzem.pl | www. „„ Wykonując zabezpieczenia w stropie.7 0. Orientacyjne zużycie (w sztukach) „„ Przepusty kablowe Stopień wypełnienia przepustu kablami 0% 10% 30% 60% 90 1. czy grubość masy nie jest Środki ostrożności i bezpieczeństwa mniejsza niż 25 mm.4 Średnica otworu 120 1. szpachli. o niskiej gęstości. olej lub smary. „„ Unikać kontaktu z produktami spożywczymi. wolne od zanieczyszczeń. Instrukcja montażu 1 2 3 4 5 Tabliczka Tabliczka Tabliczka Tabliczka Tabliczka informacyjna informacyjna informacyjna informacyjna informacyjna Oczyścić Przejście wypełnić Zadozować masę Wygładzić powierzch. „„ Unikać kontaktu z oczami/ze skórą. ewentualnie pędzelka malarskiego zwilżonego wodą. Należy upewnić się.3 180 4. „„ Jako materiału wypełniającego otwór użyć wełny mineralnej „„ Uszczelnione przejście instalacyjne powinno być trwale o małej gęstości. używając szpachelki. Zamocować tabliczkę powierzchnię wełną mineralną CFS-IS. „„ Przed związaniem masy wygładzić powierzchnię CFS-IS. W przypadku zabrudzenia spłukać wodą. „„ Chronić przed dziećmi. Systemy biernej ochrony ppoż. nię masy przy użyciu znamionową. został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti.2 2. przepustu. przed wilgocią w temperaturze od 5°C do 25°C.9 0.3 1. masę nakładać obu- stronnie.6 1.

Systemy biernej ochrony ppoż. Gęstość 1.60 g/cm³ -kartonowych stanowiących przegrody ogniochronne Wymiary (dł.) 170  x 170 x 3 mm „„ Puszki o wymiarach do 132 x 73 x 36 mm lub Ø 110 mm 230 x 170 x 3 mm „„ W budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym Zakres temperatur od -5°C do 40°C „„ We wszystkich ścianach gipsowo-kartonowych. jak i na zewnątrz puszek Dane do zamówienia Opakowanie Nr artykułu zawiera Plaster ogniochronny CP 617 170  x 170 mm 1 szt. Plaster ogniochronny CP 617 Gotowe do użycia plastry do zabezpieczenia puszek elektrycznych (metalowych lub z tworzywa sztucznego) Zastosowania Dane techniczne „„ Do zabezpieczania puszek elektrycznych w ścianach gipsowo.hilti. 39214 Plaster ogniochronny CP 617 170 x 230 mm 1 szt. metalowych i z tworzyw sztucznych „„ Szybka i łatwa instalacja „„ Plastry można montować zarówno wewnątrz. × wys.pl . 39215 18 18 Powrót do spisu treści TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. także w ścia. × szer. stosowania nach spełniających wymogi akustyczne Utwardzanie Nie utwardza się „„ Nie stosować w miejscach narażonych na działanie wody Rozpuszczalniki lotne Nie zawiera Włókna azbestowe Nie zawiera Zalety Klasa odporności ogniowej EI 120 „„ Znakomita przyczepność do podłoży z płyt gipsowo‑kartono- wych.pl | www.

Plaster z jednego kawałka montaż na zewnątrz należy włożyć po- lub kilku. w oryginalnym opakowaniu. temperatura nie przekracza 40°C oraz nie spada poniżej -5°C. Plaster może być (puszki z tworzywa (puszki metalowe na montowany sztucznego). aby powierzchnia podłoża była sucha i wolna od zabrudzeń. „„ W celu zapewnienia dobrej przyczepności plastra do podłoża przed użyciem należy rozmrozić. tak aby puszki. plaster dookoła puszki. „„ Produkt przechowywać w suchym miejscu.pl Powrót do spisu treści 19 19 . w których Może być montowany wewnątrz lub na zewnątrz puszki. Należy zwrócić między tylną ściankę nie powstały żadne uwagę na dokładne puszki a wspornik. „„ Nie stosować w miejscach narażonych na działanie wody. w pomieszczeniu zadaszonym. „„ Plaster powinien być przechowywany w miejscach. poprzez przykręcenie dokładne zaklejenie do wspornika (poprzez wszelkich szczelin po. Systemy biernej ochrony ppoż. Środki ostrożności i bezpieczeństwa „„ Stosować odzież i rękawice ochronne. Montaż na zewnątrz. Zamontować gipsowo-kartonową. Instrukcja montażu Przechowywanie „„ Do zabezpieczania puszek metalowych lub z tworzywa sztucznego. Jeśli zamarznie. Zalecana jest kontrola i analiza stanów magazynowych. ściankę puszki między puszką a płytą i plaster). Należy chronić przed zamarznięciem. „„ Dopuszczalny okres magazynowania wynosi 2 lata pod wa- runkiem sprawdzania w tym czasie stanu produktu. należy zadbać o to. Należy obklejenie kabli elek. Montaż na zewnątrz. Należy zwrócić uwagę na dokładne oklejenie kabli elektrycznych.pl | www. Instrukcja montażu Montaż wewnątrz.hilti. Prosty wsporniku). szczeliny. TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. Puszkę zamocować zwrócić uwagę na trycznych. Numer partii wydrukowano na opakowaniu (pudełku).

pl . od daty produkcji. przejścia okrągłe kanały kablowe plastikowe (peszle) oraz metalowe kombinowane do Ø 16 mm Kolor Szary „„ Rury niepalne (metalowe) w izolacji niepalnej do Ø 168.) technicznej „„ Rury palne o średnicy 50-160 mm (razem z obejmą ogniochronną Zakres temperatury 5-30°C CFS-C P) stosowania „„ Stałe zabezpieczenie przeciwpożarowe przepustów kablowych Zakres odporności -10-80°C i kombinowanych na temperaturę „„ Podłoże: przepusty o wymiarach maks.) 1100 kg/m3 „„ Łatwa aplikacja za pomocą kielni lub powszechnie dostępnych Zakres gęstości po 700-900 kg/m3 pomp (możliwość uzyskania żądanej konsystencji) utwardzeniu „„ Doskonałe właściwości termoizolacyjne Aprobata ETA-12/0101 „„ Niski skurcz w trakcie wiązania. x dł.3 mm Maksymalny otwór w ścianie 1200 x 2000 mm „„ Rury niepalne (metalowe) w izolacji palnej (typu armaflex) (szer. CFS-B. Zaprawa ogniochronna CFS-M RG Niekurczliwa zaprawa do przepustów instalacyjnych średniej i dużej wielkości Zastosowania Dane techniczne „„ Średnie i duże przejścia kabli i wiązek kablowych do Ø 100 mm.) do Ø 168. rury. nie pęka w trakcie pożaru Klasa odporności ogniowej do EI 180 „„ Możliwość malowania 1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%. x dł. 1200 x 2000 mm Zakres temperatury 5-30°C (ściany).pl | www. 2018780 20 20 Powrót do spisu treści TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. Dane do zamówienia Ciężar Grupa Opakowanie Nr artykułu rabatowa zawiera CFS-M RG 20 kg CP2 1 szt. patrz wykres w aprobacie technicznej (stropy). Systemy biernej ochrony ppoż. Grubość przechowywania i transportu podłoży należy sprawdzić w aprobacie technicznej Okres przydatności 12 miesięcy „„ Nie stosować w lekkich ściankach z płyt gipsowo-kartonowych do użycia1) Produkty uzupełniające CFS-C P. CP 648-S/E Zalety Gęstość na mokro (ok.hilti. Zastosowanie ogólne Kable.3 mm (razem z bandażem ogniochronnym CFS-B) „„ Rury palne do Ø 160 mm (razem z opaską ogniochronną Maksymalny otwór w stropie Patrz wykres w aprobacie CP 648-S/E) (szer.

Przygotowanie mieszanki zaprawy zamocowaną obok tego przejścia. czy wszystkie szczeliny zostały całkowicie wypełnione.hilti. zaszalowaniu W stosunku wagowym otworów. „„ Wypełnić otwór mieszanką. Zastosowania tE tE tD E E E A1 tA1 E A1 C3 t D A1 C tC tA1 A1 dC tE tE tA1 C3 D tA1 D C tC dC Zabezpieczenie przejścia koryt Zabezpieczenie przejścia rury Zabezpieczenie przejścia Zabezpieczenie przejścia kablowych przez ścianę metalowej w otulinie koryt kablowych przez strop rury metalowej w otulinie z wełny mineralnej z wełny mineralnej TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. przed wilgocią. wymagania aprobaty technicznej „„ Kable i korytka kablowe muszą być zamocowane zgodnie oraz wytyczne podane w instrukcji stosowania. „„ Chronić przed dziećmi. Instrukcja montażu 1 2 3 4 Oczyścić ściany Przygotować Dozować zaprawę Zamocować tabliczkę przepustu.5:1 (zaprawa w stosunku do wody). dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła. ich powierzchnie. zwilżyć mieszankę zaprawy po uprzednim znamionową. „„ Uszczelnione przejście instalacyjne powinno być trwale ozna- czone tabliczką znamionową zawierającą odpowiednie dane. „„ Upewnić się.pl Powrót do spisu treści 21 21 . 2. z zaleceniami stosownych norm. CFS-M RG. Dozowanie zaprawy „„ Stosować szalunki z jednej lub z obu stron zabezpieczanego Środki ostrożności i bezpieczeństwa otworu. jącą polskie przepisy. używając kielni lub pompy. starając się maksymalnie zagęścić zaprawę. Instrukcja montażu Znakowanie przejść „„ Przejścia instalacyjne z wykorzystaniem CFS-M RG należy Przepust wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględnia- „„ Oczyścić i zwilżyć powierzchnie przepustu. Systemy biernej ochrony ppoż.pl | www. „„ Zmieszać zaprawę z wodą w proporcji 2. Przechowywanie „„ Nie należy używać jakichkolwiek innych środków wiążących „„ Tylko w oryginalnym opakowaniu w miejscach chronionych lub dodatków.5:1 (w stosunku wagowym). Orientacyjne zużycie (w kg) Stopień wypełnienia przepustu kablami 0% 10% 30% 60% 10 × 100 15* 13 10 6 przepustu [cm] Wymiary 50 × 100 120 108 84 48 100 × 100 150 135 126 60 100 × 200 300 270 210 120 * Ilość kg suchej zaprawy zużytej do wypełnienia przepustu w przegrodzie o grubości 150 mm.

do użycia1) Grubości ścian od 100 mm. 435408 CFS-C P 90/3" 117 mm 42 mm CP3 1 szt. 435406 CFS-C P 63/2" 82 mm 32 mm CP3 1 szt. 435415 CFS-C P 250/10" 319 mm 233 mm CP3 1 szt. 435413 CFS-C P 200/8" 257 mm 178 mm CP3 1 szt. ściany gipsowo-kartonowe. rur kompozytowych Zakres temperatury 5-50°C Ø 32-75 mm. PE-X.Systemy biernej ochrony ppoż.pl . „„ Łatwy montaż dzięki optymalnemu rozłożeniu uchwytów mocujących „„ Możliwość zastosowania polietylenowej (piankowej) listwy tłumiącej „„ Zachowanie odległości pomiędzy przepustami rurowymi nie jest wymagane „„ Możliwość zastosowania do rur niskoszumowych Dane do zamówienia Średnica zewnętrzna Grubość Grupa Opakowanie Nr artykułu rabatowa zawiera CFS-C P 50/1. 435407 CFS-C P 75/2. od daty produkcji. Produkty uzupełniające CFS-S ACR nej atmosferze. 435410 CFS-C P 125/5" 166 mm 48 mm CP3 1 szt.5" 67 mm 22 mm CP3 1 szt.: K-FLEX. Okres przydatności Bezterminowo „„ Podłoże: beton. PE-HD. po jednej z każdej strony.pl | www. PE. 435416 22 22 Powrót do spisu treści TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.hilti. Obejma ogniochronna CFS-C P Obejma ogniochronna z pęczniejącym wkładem ogniochronnym Zastosowania Dane techniczne „„ Uszczelnianie rur palnych Ø 50-250 mm. PVC-U. gazobeton. mur. strop – jedna obejma od spodu Aprobaty ETA-10/0404 Klasa odporności ogniowej do EI 180 Zalety 1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%.) 210°C budowlanymi. 435411 CFS-C P 160/6" 236 mm 48 mm CP3 1 szt. rur palnych Zastosowanie ogólne Rury Ø 40-110 mm w otulinie z kauczuku syntetycznego (np. z kotwami/elementami mocującymi niedopuszczonymi przez Hilti Współczynnik pęcznienia 1:17 (nieograniczony.: K-FLEX.5" 102 mm 32 mm CP3 1 szt. rur kompozytowych Ø 32-75 mm w otulinie stosowania z kauczuku syntetycznego (np. PP-R.) „„ Montaż: ściana – dwie obejmy. dla stropów od 150 mm „„ Nie stosować: do zabezpieczeń rur niepalnych w silnie korozyj. Zakres temperatury -5-50°C PVC-C. 435409 CFS-C P 110/4" 146 mm 47 mm CP3 1 szt. Armaflex) oraz rur Zakres odporności -20-100°C palnych (ABS) preizolowanych z otuliną typu PUR na temperaturę „„ Nadaje się do następujących rodzajów rur palnych: PVC. PP. maks. 435412 CFS-C P 180/7" 228 mm 153 mm CP3 1 szt. na zewnątrz pomieszczeń. Armaflex). chyba że osłony są zintegrowane z elementami Temperatura pęcznienia (ok. 435414 CFS-C P 225/9" 289 mm 203 mm CP3 1 szt. ABS. PE-S2 przechowywania i transportu (niskoszumowa).

Należy ją czytelnie wypełnić kotew Hilti lub w przypadku ściany gipsowo-kartonowej i umieścić obok uszczelnienia w miejscu dobrze widocznym. Zamknąć obejmę Przytwierdzić uchwyty Zamocować uchwyty do przestrzenie dla ogniochronną mocujące przegrody budowlanej zapewnienia dymo. Znakowanie przejść waniu. Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti.1 3 rury (na przykład resztkami zaprawy) może opóźnić ten proces.8 18.pl | www. rodzaj i grubość ścian lub stropów.0 202.7 32. D H B nie z aprobatą techniczną) w celu zapewnienia dymoszczelności.0 152.3 4 CFS-C P 160/6" 160 235. tabliczką znamionową.hilti. należy: „„ Przy uszczelnianiu rur obejmami ogniochronnymi CFS-C P „„ założyć obejmę na rurę i zatrzasnąć zamknięcie. do metalowego za pomocą kotew Hilti.4 7. Silne zanieczyszczenie CFS-C P 90/3" 90 116.5 8 Uchwyty mocujące mogą być przytwierdzone w różnych miej- scach. Zastosowania dC dC tC tC tE td A3 C C A3 E C tC C tC tD dc tE tE dc D A1 A3 A1 A3 E E Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania.1 47. „„ Uszczelnienia ogniochronne należy trwale oznakować odpo- „„ przytwierdzić obejmę do przegrody budowlanej za pomocą wiednią tabliczką znamionową.5" 75 101.5 27 12 D – średnica. został opracowany na podstawie dokumentacji technicz Skala: Data: Dla/Obiekt: Skala: Data: Dla/Obie Opracował: Tytuł: Opracował: Tytuł: Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania.5 4 Dlatego w obszarze montażu obejmy ogniochronnej CFS-C P rurę należy starannie oczyścić. CFS-C P 250/10" 250 319. Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania. CFS-C P 50/1.0 177. Przechowywanie „„ Składować tylko w oryginalnym opakowaniu. nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów. wą mineralną. B – grubość Montaż obejmy ogniochronnej CFS-C P CFS-C P chroni przed pożarem tylko przy prawidłowym zamoco.5 6 Przytwierdzenie uchwytów mocujących CFS-C P 180/7" 180 228. Dzięki temu można je optymalnie dostosować do sytuacji CFS-C P 225/9" 225 289.4 6. powinny być zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej.1 2 CFS-C P 63/2" 63 81. i gazoszczelności masą kołnierza obejmy. Systemy biernej ochrony ppoż. CFS-C P 110/4" 110 145.5 22 8 osłony. „„ wywiercić otwory.4 10.1 2 Oczyszczenie rury z tworzywa sztucznego CFS-C P 75/2. Środki ostrożności i bezpieczeństwa „„ Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.5 21.2 30. nr: 099-A A4 Podpis: Rys. – prętów gwintowanych skręconych obustronnie nakrętkami.5" 50 66.4 13.7 42.5 24 10 montażowej. Przejście oznaczyć CFS-S ACR lub zapra. CFS-C P. Przejście rury kompozytowej został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti. Wielkości otworów. CFS-C P 125/5" 125 166. nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów. został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti.4 11.0 232. Instrukcja montażu 1 2 3 4 5 Wypełnić pozostałe Oczyścić rurę.pl Powrót do spisu treści 23 23 .5 48.7 32.1 3 Materiał rozprężający się pod wpływem wysokiej temperatury usz­czelnia rurę z tworzywa sztucznego. Przejście rury palnej przez Przejście rury palnej przez Przejście rury palnej Skala: Data: Dla/Obiekt: Skala: Data: Dla/Obiekt: Opracował: Tytuł: Opracował: Tytuł: Podpis: Rys. Minimalna liczba uchwytów jest określona w tabeli i należy tego zalecenia przestrzegać. nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów. nr: 099 A4 TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. „„ zaznaczyć miejsca otworów do mocowania. w miejscach chronionych przed wilgocią. należy przestrzegać krajowych przepisów. nr: 099-B A4 Podpis: ścianę masywną ścianę gipsowo-kartonową przez strop w otulinie z kauczuku syntetycznego przez strop Podpis: Rys. Mocując obejmę. maksymalne średnice rur itp. Instrukcja montażu Wymiary obejm CFS-C P Symbol osłony Średnica Wymiary obejm [mm] Liczba Uszczelnienie otworu rury [mm] uchwytów Otwory wypełnić masą CFS-S ACR lub zaprawą mineralną (zgod. ale możliwie jak najbardziej symetrycznie na obwodzie CFS-C P 200/8" 200 257.7 22.7 47. H – wysokość.

2075120 Akcesoria do opaski ogniochronnej CFS-C EL CFS-C EL Grupa Opakowanie Dane do zamówienia Nr artykułu rabatowa zawiera Płytka zamykająca CFS-C EL n CP3 18 szt.: K-FLEX. stosowania mowe do Ø 160 mm Zakres odporności -30-80°C ■ Rury z izolacją akustyczną do Ø 160 mm na temperaturę ■ Rury palne w otulinie z kauczuku syntetycznego (np. opaską Stopień pęcznienia (ok.) 210°C ■ Brak wymaganego minimalnego odstępu pomiędzy rurami zabezpieczonymi bandażem ogniochronnym CFS-B. Produkty uzupełniające CFS-S ACR. rury niskoszu- mowe. x szer. Zakres temperatury -30-50°C Armaflex) przechowywania i transportu ■ Przebadane przejścia rur palnych pod kątem. Opaska ogniochronna CFS-C EL (INCA) Opaska ogniochronna nowej generacji do zabezpieczania trudnych przypadków Zastosowania Dane techniczne ■ Zabezpieczenie przejść rur w ścianach szachtu. PP. wiązki rur ■ Szeroki zakres zastosowania: rury kanalizacyjne.pl | www. Systemy biernej ochrony ppoż.pl . betonowych oraz stropach Zakres temperatury -5-50°C ■ Rodzaje tworzyw rur palnych: PVC.hilti. oraz rury niskoszu. 2075121 Haki krótkie CFS-C EL n CP3 22 szt. CFS-FIL chami oraz rur prowadzonych blisko krawędzi Temperatura pęcznienia (ok. ścianach Zastosowania ogólne Rury palne murowanych. kielichem lub prowadzonych blisko krawędzi. x wys. rury palne w otulinie z kauczuku syntetycznego ■ Jeden produkt do wielu zastosowań ■ Rozwiązanie problemów z zabezpieczeniem niestandardowych przejść Grupa Opakowanie Dane do zamówienia Wymiary (dł. 2075122 Haki długie CFS-C EL n CP3 20 szt. 2075123 24 24 Powrót do spisu treści TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.) Grubość Wyposażenie standardowe Nr artykułu rabatowa zawiera CFS-C EL 2850 x 52 x 17 mm 17 mm 1 x opaska ogniochronna CFS-C EL CP4 1 szt. z kolanami i kieli. gipsowo-kartonowych. PE. kolanem.) 1:19 ogniochronną CFS-C EL oraz otuliną z wełny mineralnej Gęstość 1350 kg/m³ Zalety Aprobata ETA-14/0085 ■ Możliwość zabezpieczenia rur palnych przechodzących Klasa odporności ogniowej do EI 120 pod katem.

ochrony ppoż. Prawidłowy dobór wymaganej długości opaski Uchwyty mocujące (haki długie lub krótkie) „„ Haki opaski ogniochronnej zamocować do podłoża za pomocą kotew lub innych elementów mocujących w zakresie wymienionym w ocenie technicznej. KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP    [ [[ Instrukcja montażu . [ &(/ [ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ uzależnioną od Wcisnąć płytkę w opaskę i zagiąć na końcu.. zaprawa mineralna. gips).pl Powrót do spisu treści 25 25 . wymagane są zawsze. .  Systemy biernej . za pomocą płytek  W niektórych zastosowaniach wymagane są tylko krótkie haki. Rozstaw nie powinien być większy niż 150 mm. zamykających.pl | www. (/ 6&  &) &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP   &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP [  ”PP KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ ”PP ”PP ”PP  [ Wypełnić pierścieniową Wyjąć opaskę &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ Odmierzyć wymaganą Zamocować dwie płytki zamykające. [  (/ & 6 &) (/ (/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ & & 6 6 &) &) . masa uszczelniająca CFS-FIL. Czerwone strzałki wskazują poprawny kierunek wokół rury i zamknąć z wytycznymi. &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/  &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/   KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP 1 2 3 . a w innych – także długie. tabliczką. &(/ powinny one być zamocowane bez pozostawiania wolnej przestrzeni.. Uwaga W celu zapewnienia dymoszczelności zastosować produkt wypełniający zgodny z wytycznymi oceny technicznej (ogniochronna akrylowa masa KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP uszczelniająca CFS-S ACR. &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ . .hilti. . Metalowa kotwa Rodzaje ściany/ stropu Kotwa wkręcana Kotwa do podłoży Pręt gwintowany M6 do pustych podłoży (materiał) Hilti HUS H6 i P6 cienkościennych HHD-S z podkładką i nakrętką ceramicznych Hilti HTB-S Płyty gipsowo-kartonowe ◾ ◾ ◾ ◾ Ściana sztywna ◾ ◾ Strop ◾ ◾ Ściana szachtu ◾ ◾ TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. &(/ &(/ za  długość opaski [ pomocą zalecanego z opakowania. . (/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ 6& &) KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP . bez względu na zastosowanie. W celu zapewnienia dymoszczelności zastosować produkt wypełniający zgodny z wytycznymi oceny technicznej (ogniochronna akrylowa masa uszczelniająca CFS-S ACR. zaprawa mineralna. masa uszczelniająca CFS-FIL. (/ & 6 &) (/ (/ & & 6 6 &) &) . po jednej na każdym końcu. 4   . KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP Instrukcja montażu „„ Montaż wykonać zgodnie z zamieszczonymi powyżej rysun- kami poglądowymi. montażu haków. ustawiając je we Umieścić opaskę Zamocować zgodnie Przejście oznakować właściwym kierunku. Płytki zamykające &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ produktu (zgodnie  &(/ &(/ (/ średnicy rury. gips). (/ & (/ 6 & &) 6 &) (/ & (/ 6 & 6(/ &) &)& 6 &)  (/ & 6 &)  (/ & 6(/   5 6 7 8 9  &)&  6 &) ”PP ”PP   &(/ &(/ ”PP ”PP ”PP &(/ &(/ KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP &(/ &(/ &(/ &(/ &(/ &(/ KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP  KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP Zamontować dwa haki w płytkach zamykających. & z aprobata techniczną). &(/ &(/ 6 &) (/ & 6 &) a następnie ją odciąć. &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ . Dodatkowe uwagi „„ Wypełnienie pierścieniowej wokół rury.

nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów. nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.hilti. 60 Skala: Data: Dla/Obiekt: Opracował: Tytuł: Przejście kolanem rury palnej przez strop Przejście rury palnej przez ścianę szachtu Podpis: Rys. Skala: Data: Dla/Obiekt: Opracował: Tytuł: Podpis: Rys. nr: 098 A4 Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania. nr: 006-A A4 dC A5 tC E E s3=0 C tC F C A1 A3 Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania. został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti. został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti. nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów. Zastosowania A1 E A1 Przejście rury palnej pod kątem przez ścianę Rura palna przy krawędzi Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania. nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów. Tytuł: Skala: Data: Dla/Obiekt: Opracował: Tytuł: 098-A A4 tE Podpis: Rys.pl .Systemy biernej ochrony ppoż. Opracował: został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti. został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti.pl | www. nr: A1 Podpis: Rys. nr: 097 A4 26 26 Powrót do spisu treści TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. Skala: Data: Dla/Obiekt: Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania.

Systemy biernej ochrony ppoż.5" 2 szt. gazobeton. 304310 Opaska ogniochronna CP 648-S-50/1.) „„ Niewielka grubość opaski Aprobaty ITB AT-15-6194/2010 „„ Bardzo łatwy montaż w przegrodach „„ Przy opaskach 10 m możliwość docinania pod wymiar średnicy Klasa odporności ogniowej do EI 240 zewnętrznej rury Opaski CP 648-S Opaska CP 648-E Dane do zamówienia Opakowanie Nr artykułu zawiera Opaska ogniochronna CP 648-E-W45/1. Zalety zaprawa mineralna. od 150 mm dla ścian masywnych.pl Powrót do spisu treści 27 27 . mur. 304298 Opaska ogniochronna CP 648-S-90/3" 2 szt. Armaflex) gr. średnica pojedynczej rury w wiązce) Zakres odporności -20-100°C „„ Podłoże: beton.5" 2 szt.: K-FLEX. Zakres temperatury 5-50°C przejścia typu split.pl | www. rury miedziane do Ø 28 mm w otulinie z kauczuku syntetycznego. płyty gipsowo‑kartonowe. CFS-M RG. gips „„ Możliwość zastosowania pojedynczej opaski w osi ściany Temperatura pęcznienia (ok. 304296 Opaska ogniochronna CP 648-S-63/2" 2 szt. 10 m 1 szt. 304300 Opaska ogniochronna CP 648-S-125/5" 2 szt. 304299 Opaska ogniochronna CP 648-S-110/4" 2 szt. 304297 Opaska ogniochronna CP 648-S-75/2. 304301 Opaska ogniochronna CP 648-S-160/6" 2 szt. 304302 TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. Opaska ogniochronna CP 648-S/CP 648-E Opaski ogniochronne pęczniejące pod wpływem wysokiej temperatury Zastosowania Dane techniczne „„ Uszczelnianie rur palnych do Ø 200 mm Zastosowanie ogólne Rury „„ Uszczelnianie rur niepalnych do Ø 455 mm w otulinie Kolor Czarny z kauczuku syntetycznego (np. 50 mm.8".) 160°C „„ Szybka instalacja bez konieczności użycia dodatkowych Współczynnik pęcznienia 1:40 narzędzi (nieograniczony. wiązki rur palnych (maks.hilti. 4 szt. na temperaturę grubości ścian od 100 mm dla ścian z płyt gipsowo‑kartonowych.) do Ø 40 mm stosowania (maks. maks. od 170 mm dla stropów Zakres temperatury -5-50°C „„ Nie stosować poza licem ściany/stropu przechowywania i transportu Produkty uzupełniające CFS-S ACR.

maksymalne średnice rur itd. Owinąć opaskę CP 648 Opaskę wsunąć Wypełnić pozostałą wokół rury. nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów. bu montażu umieścić CFS-S ACR lub zaprawą opaskę w osi ściany mineralną. Powrót do spisu treści Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania. nr: 101-D A4 . H – wysokość. a następnie szczelinę ogniochronną koniec opaski zamoco. akrylową masą wać taśmą klejącą. przejście tabliczką wierzchnią ściany. D H B uszczelnia rurę z tworzywa sztucznego. 200 4 275 3 Zastosowania te tE X te E td x X C A1 dc C C A4 A₂ A4 A₂ A4 A₂ E E Przejście rury stalowej w otulinie Przejście rury palnej przez Przejście wiązki rur przez Przejście rury palnej przez z kauczuku syntetycznego (np. Systemy biernej ochrony ppoż. nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów. Większe szczeliny pierścieniowe muszą być wypełnione zaprawą Znakowanie przejść mineralną. powinny być Zużycie zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej. CP 648−S 63/2" 52-64 216 45 4. Liczba rur „„ Uszczelnienia ogniochronne należy trwale oznakować Średnica Liczba Długość z jednej odpowiednią tabliczką znamionową. Armaflex) przez ścianę Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania.pl | www.5 11 Środki ostrożności i bezpieczeństwa 160 3 166 6 „„ Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.5 202 od sposobu montażu umieścić ją w osi ściany lub zlicować z powierzchnią ściany.5 92 Montaż opaski ogniochronnej CP 648−S 90/3" 79-91 319 45 9 112 Dobrać opaskę ogniochronną CP 648-S odpowiednią do średni- cy zewnętrznej montowanej rury lub dociąć pod wymiar opaskę CP 648−S 110/4" 92-115 382 45 9 132 CP 648-E.5" 32-51 175 45 4. w zależności od sposo. Oznakować lub zlicować z po. a następnie w otwór. TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. Szczeliny w płytach gipsowo-kartonowych mogą być „„ Przy uszczelnianiu rur opaskami CP 648-S/E należy przestrzegać wypełnione także gipsem. Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania. 25 1 9 111 32 1 11 90 50 1 17 58 Przechowywanie 63 1 21 47 „„ Składować tylko w oryginalnym opakowaniu w miejscach chro- nionych przed wilgocią. nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów. krajowych przepisów. 28 został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti. rodzaj i grubość ścian lub stropów. ścianę masywną ścianę ścianę gipsowo-kartonową K-FLEX.pl Skala: Data: Dla/Obiekt: 28 Skala: Data: Dla/Obiekt: Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania. Silne zanieczyszczenie [mm] rury (na przykład resztkami zaprawy) może opóźnić ten proces. zamionową. Owinąć opaskę wokół rury i dobrze zamocować taśmą CP 648−S 125/5" 116-125 429 45 9 152 klejącą. Należy ją czytelnie wypełnić rury [mm] warstw opaski [cm] opaski 10 m i umieścić obok uszczelnienia w miejscu dobrze widocznym. 75 1 25 40 90 2 64 15 „„ Zalecana temperatura składowania od -5°C do 50°C.5 od ∅ rury Uszczelnienie przed dymem i gazami D – średnica. a następnie w zależności CP 648−S 160/6" 126-160 558 45 13.5" 65-78 254 45 4. B – grubość Pozostałą szczelinę wypełnić masą ogniochronną CFS-S ACR.hilti. Opracował: Tytuł: Opracował: Tytuł: został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti. zależne CP 648−E 10 m do 200 10 000 45 4. Skala: Opracował: Data: Dla/Obiekt: Tytuł: Dla/Obiekt: Tytuł: Podpis: Rys.5 77 CP 648−S 75/2. CP 648−S 50/1. 110 2 75. Wielkości przepustów. został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti. został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti. Wymiary opasek CP 648-S i CP 648-E Instrukcja montażu Symbol opaski Wymiary produktu Zalecana Oczyszczenie powierzchni rury Średnica [mm] średnica Materiał rozprężający się pod wpływem wysokiej temperatury rury [mm] przepust. Instrukcja montażu 1 2 3 4 Oczyścić rurę.5 13 125 2 85. Opaskę wsunąć w otwór. nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.5 67 Dlatego w obszarze montażu opaski ogniochronnej CP 648-S lub CP 648-E rurę taką należy oczyścić.

rur metalowych w otulinie z kauczuku syntetycznego Ø 10-813 mm oraz innych rur metalowych Zakres temperatury 5-50°C o przewodności cieplnej niższej niż przewodność cieplna miedzi stosowania (żeliwo. CFS-F FX ■ Szybki i łatwy montaż – bez wiercenia i dodatkowych narzędzi Temperatura pęcznienia (ok.) 210°C ■ Brak potrzeby przerywania izolacji rury przechodzącej Współczynnik pęcznienia 1:14 przez przepust (nieograniczony. 429557 TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.) Zakres odporności -20-100°C ■ Możliwość stosowania w przegrodach wykonanych z betonu.) ■ Minimalna grubość bandaża ułatwia montaż w wąskich Aprobata ETA-10/0212 szczelinach ■ Wysoka elastyczność ułatwiająca dopasowanie Klasa odporności ogniowej do EI 180 ■ Bardzo dobra izolacyjność akustyczna 1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%. Grupa Opakowanie Dane do zamówienia Wymiary (dł.pl Powrót do spisu treści 29 29 . stal nierdzewna itp. Kolor Biało-czarny cznego Ø 10-42 mm). na temperaturę cegły lub karton-gipsu Zakres temperatury -5-50°C przechowywania i transportu Zalety Okres przydatności Bezterminowo ■ Duża uniwersalność – produkt przeznaczony do szerokiej gamy do użycia1) materiałów izolacyjnych oraz materiałów rur Produkty uzupełniające CFS-M RG. rur miedzianych w otulinie z kauczuku syntety.pl | www.) Grubość Nr artykułu rabatowa zawiera CFS-B 10000 x 125 x 2 mm 2 mm CP3 1 szt. x szer. Bandaż ogniochronny CFS-B Zabezpieczenie rur metalowych w otulinie z kauczuku syntetycznego o dużych średnicach Zastosowania Dane techniczne ■ Zabezpieczenia rur kompozytowych do Ø 75 mm (PE-HD Zastosowania ogólne Rury do Ø 110 mm). x wys. Systemy biernej ochrony ppoż. od daty produkcji.hilti. maks.

nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów. Instrukcja montażu 1 2 3 4 5 6 Wyczyść przepust.5 mm (szczegółowe infor. długość potrzebną do opaską stalową lub na głębokości 62. otworu muszą być zewnętrznej średnicy izolacji. nr: 10-C A4 30 30 Powrót do spisu treści TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. (patrz: oznaczenie macje w ETA 10/0109 uszczelnionego bandażem oraz zakład. Uwzględnij zabezpiecz bandaż stronach przegrody ogniochronną Hilti znamionową obok pyłu i tłuszczu. Zastosowania tE tD E tA1 A1 E A2 A1 C tc tE tD dc A2 D D C tA1 A2 A1 tc dc Skala: Data: Dla/Obiekt: Opracował: Tytuł: Zabezpieczenie przejścia rury metalowej w otulinie Zabezpieczenie przejścia rury metalowej w otulinie z kauczuku syntetycznego przez strop Podpis: Rys. wać za pomocą tabliczki znamionowej.7 mm). pozbawione izolacji. „„ Wyrzucać jedynie puste opakowania. Powierzchnie chronny Hilti CFS-B ogniochronny Hilti ogniochronny przestrzeń/szczelinę zamontuj dodatkową materiałów wokół tak.hilti. ≥ 0. Systemy biernej ochrony ppoż. „„ Uszczelnione przejście powinno być trwale oznaczone tabliczką znamionową Hilti zawierającą odpowiednie dane. głębokości montażu dla piany CFS-F FX ). Przechowywanie „„ Tylko w oryginalnym opakowaniu w miejscach chronionych przed wilgocią w temperaturze od -5°C do 50°C. przepustu.pl | www. chronnego CFS-B należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą polskie przepisy oraz wymagania „„ Umieścić opaskę ogniochronną na rurze. Instrukcja montażu Znakowanie przejść „„ Pamiętać. „„ Unikać kontaktu z produktami spożywczymi. Owiń bandaż Zamontuj bandaż Zamknij pozostałą Jeśli konieczne. „„ Uzależnione od średnicy rury. Następnie w przepuście po obu mineralną lub pianą Zamocuj tabliczkę suche. nr: 10-B A4 z kauczuku syntetycznego przez ścianę Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania. zamocowaną Orientacyjne zużycie obok tego przejścia.pl . Środki ostrożności i bezpieczeństwa „„ Chronić przed dziećmi. na bandażu). aby bandaż ogniochronny CFS-B był owinięty „„ Zabezpieczenia wykonywane z wykorzystaniem bandaża ognio- wokół rury białą częścią na zewnątrz. zaprawą izolację na bandażu. by odpowiadał CFS-B dookoła Hilti CFS-B gipsem. Skala: Data: Dla/Obiekt: Opracował: Tytuł: Podpis: Rys. prawidłowo 2-krotnego owinięcia drutem (gr. został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti. Przytnij bandaż ognio. a przejście oznako- aprobaty technicznej.

) Grupa Opakowanie Nr artykułu rabatowa zawiera CFS-CU S 300 x 40 x 30 mm CP2 30 szt. Systemy biernej ochrony ppoż. ścia. x dł.hilti. plastiko- wych (peszli) lub metalowych kanałów kablowych do Ø 16 mm Kolor Biały „„ Zabezpieczenie rur palnych o Ø 50 mm Maksymalny otwór w ścianie 1200 x 1500 mm „„ Zalecane do przejść przeznaczonych do dalszej rozbudowy (szer. promieniowanie UV i niską temperaturę „„ Ekonomiczne rozwiąznie – bez odpadów Dane do zamówienia Wymiary (dł. koryt kablowych oraz okrągłych. odporne na warunki atmosferyczne. „„ Wygodne w użyciu: szybka i łatwa instalacja. ściany stosowania z płyt gipsowo-kartonowych o minimalnej grubości 100 mm Zakres odporności -30-40°C * Szczegóły – aprobata techniczna. Poduszki ogniochronne CFS-CU Rozwiązanie dla przejść przeznaczonych do dalszej rozbudowy Zastosowania Dane techniczne „„ Zabezpieczenie kabli oraz wiązek kablowych do Ø 80 mm Zastosowanie ogólne Kable. 2007446 CFS-CU L 300 x 170 x 30 mm CP2 6 szt.pl Powrót do spisu treści 31 31 . peszle (w stropach Ø 90 mm). na temperaturę Okres przydatności Bezterminowo do użycia1) Zalety Produkty uzupełniające CFS-S ACR „„ Bezpyłowy montaż – idealne do pomieszczeń o wysokich wy- maganiach dotycząca czystości pracy (szpitale. x wys. 2007447 TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. 2007445 CFS-CU M 300 x 80 x 30 mm CP2 15 szt.) „„ Podłoże: stropy betonowe o minimalnej grubości 150 mm. od daty produkcji.) „„ Do średnich i dużych przepustów: 1200 x 1500 mm w ścianach Maksymalny otwór w stropie 700 x 5000 mm oraz 700 x nieograniczona długość* (stropy) (szer. x szer. Zakres temperatury -30-35°C ny murowane i betonowe o minimalnej grubości 150 mm. przepust funkcjo- nuje od razu po wykonaniu „„ Potwierdzone właściwości: testowane w akredytowanych labo- ratoriach. Aprobaty ETA-08/0213 zakłady produkcyjne) Klasa odporności ogniowej do EI 240 „„ Możliwość rozbudowy przejścia w dowolnym czasie 1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%. x dł.pl | www. serwerownie.

chronionych przed wilgocią. . - 0. okulary i rękawice. bez kabli.02 3 2 3 3 2 2 .pl . w miejscach „„ Chronić przed dziećmi. . wymagania aprobaty technicznej „„ Kolejną warstwę przesunąć o 1/2 szerokości poduszki. Instrukcja montażu 1 2 3 4 5 6 7 Oczyścić ściany Układ poduszek Wolne przestrzenie W przypadku za.2 182 47 15 169 39 13 136 31 11 86 24 9 1. zamocowaną obok tego przejścia. a także rozmiaru zabezpieczanych kabli i rur Dane orientacyjne dla ścian Powierzchnia Stopień wypełnienia kablami przepustu [m2] 0% 10% 30% 60% Produkt CFS-CU L CFS-CU M CFS-CU S CFS-CU L CFS-CU M CFS-CU S CFS-CU L CFS-CU M CFS-CU S CFS-CU L CFS-CU M CFS-CU S 0.pl | www. doszczelnić masą mykania przepustu w stropie. CFS-S ACR. „„ Zakładać odzież ochronną. . Instrukcja montażu Znakowanie przejść „„ Ułożyć pierwszą warstwę poduszek CFS-CU pod kablami. . „„ Uszczelnione przejście instalacyjne powinno być trwale ozna- jących przestrzeni wokół kabli. czone tabliczką znamionową zawierającą odpowiednie dane. „„ Przejścia instalacyjne z wykorzystaniem CFS-CU należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną uwględnia- „„ Poduszki układać w przepuście „na zakładkę” (> 20 mm). . Orientacyjne zużycie „„ Poniższe ilości należy traktować jako szacunkowe. . Różne rozmiary poduszek umożliwiają ścisłe uszczelnienie istnie. .8 298 68 21 278 61 19 218 48 15 136 41 12 Przechowywanie Środki ostrożności i bezpieczeństwa „„ Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu.6 257 61 18 232 55 16 189 43 12 120 36 10 1. .05 8 2 2 8 2 1 7 4 1 . - 0. oraz wytyczne stosowania podane w instrukcji. grubości przegrody. Liczba poduszek zastosowana w przepuście będzie zależała między innymi od roz- miaru i geometrii przejścia.hilti. korytek kablowych i rur PVC.1 16 4 2 18 3 2 15 3 2 12 4 2 0. Układ poduszek Kable/rury PVC owinąć Zamocować tabliczkę przepustu. ogniowej EI 120. - 0. .5 80 19 8 76 16 7 64 13 5 40 11 4 0.04 6 2 1 5 2 1 5 2 1 .4 65 15 6 63 13 6 51 14 5 36 9 4 0.8 128 29 11 118 26 10 92 20 8 66 13 6 1. drucianą. Systemy biernej ochrony ppoż. . W razie poduszkami dla znamionową. . Zastosowania Zabezpieczenia przejścia kablowego w ścianie Zabezpieczenia przejścia kablowego w stropie 32 32 Powrót do spisu treści TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. - 0.0 160 36 13 148 32 12 119 25 10 78 18 8 1.4 215 54 16 201 48 15 164 38 12 109 31 10 1.6 96 23 9 90 20 8 74 16 7 52 12 6 0.2 32 7 3 31 6 3 23 6 3 20 5 3 0. .01 0 1 4 . „„ Unikać kontaktu z żywnością. . poduszkami w stropie potrzeby doszczelnić uzyskania odporności zastosować siatkę masą CFS-S ACR. jącą polskie przepisy.

koryta kablowe Maksymalny otwór w ścianie 1000 x 1000 mm „„ Do średnich i dużych przepustów: 1000 x 1000 mm w ścianach (szer. x dł. x szer. 2062876 TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.) 200°C „„ Możliwość położenia kabli bezpośrednio na krawędzi otworu Aprobata ETA-13/0099 Klasa odporności ogniowej do EI 240 1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%. jak i metalowe Kolor Ceglasty kanały kablowe do Ø 16 mm. stosowania -kartonowych o grubości min. CFS-P BA „„ Bez dodatkowego malowania kabli Temperatura pęcznienia (ok.pl | www.7 m2 lub szerokości otworu Maksymalny otwór w stropie 700 x 5000 mm maks. ściany z płyt gipsowo. 700 mm i długości 5000 mm (szer. peszle Ø 100 mm. mur z cegły. okrągłe kanały kablowe (peszle) do Ø 40 mm lub wiązki peszli do Ø 100 mm. x dł. Bloczek ogniochronny CFS-BL Gotowe do użycia bloczki ogniochronne z pęczniejącego poliuretanu Zastosowania Dane techniczne „„ Przejścia kablowe małej i średniej wielkości. 2052899 Bandaż ogniochronny bloczka CFS-P BA Dane do zamówienia Wymiary Grupa Opakowanie Nr artykułu rabatowa zawiera CFS-P BA 5000 x 100 x 3 mm CP2 1 szt.) Wyposażenie standardowe Grupa Opakowanie Nr artykułu rabatowa zawiera CFS-BL 200 x 130 x 50 mm 1 x bloczek ogniochronny CFS-BL EU CP2 1 szt. Artykuł Wymiary (dł.) „„ Czasowe lub trwałe zabezpieczenie przepustów instalacyjnych Zakres temperatury 5-40°C „„ Podłoże: beton. 2062863 Ogniochronna masa wypełniająca CFS-FIL Dane do zamówienia Pojemność opakowania Wyposażenie standardowe Grupa Opakowanie Nr artykułu rabatowa zawiera CFS-FIL 310 ml 1 x masa ogniochronna CFS-FIL D CP1 1 szt. 150 mm Zakres odporności -15-60°C na temperaturę Zakres temperatury -5-40°C Zalety przechowywania i transportu „„ Łatwy montaż bez konieczności użycia narzędzi elektrycznych Okres przydatności Bezterminowo „„ Bardzo łatwa rozbudowa przejścia do użycia1) „„ Ekonomiczny montaż: produkt gotowy do użycia Produkty uzupełniające CFS-FIL. wiązki kablowe do Zastosowanie ogólne Kable. stropy o grubości min. 100 mm.) i w stropach o powierzchni otworu 0.pl Powrót do spisu treści 33 33 . gazobeton. x wys. od daty produkcji. plastikowe. CFS-F FX.hilti. Systemy biernej ochrony ppoż.

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. „„ Wypełnić szczeliny masą CFS-FIL. Znakowanie przejść „„ Wypełnić szczeliny wokół i między kablami ogniochronną masą wypełniającą CFS-FIL (jeżeli wymagane: zastosować dodatkowo „„ Przejścia instalacyjne z wykorzystaniem CFS-BL należy bandaż bloczka ogniochronnego CFS-P BA). peszle muszą być zamocowane zgodnie „„ Zainstalować kable. * Na wypełnienie przepustu o wymiarach 10  x 10 cm potrzebne są 2 bloczki CFS-BL. ze stosowanymi normami. „„ Bloczki układać warstwami. naprzemianlegle dłuższym bokiem Uwaga prostopadle do krawędzi przepustu. korytka kablowe. 40 × 50 31 28 22 13 „„ Unikać kontaktu z produktami spożywczymi. „„ Kable. 10 × 100 15 14 11 7 „„ Należy odpowiednio chronić ręce i oczy podczas pracy. wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględnia- jącą polskie przepisy. Systemy biernej ochrony ppoż. Zastosowania tE E A1a E1 C1 A2a E1 A1a A1b A1b A2b A A1b C2 E A2a A1b A 2a tE E2 E1 A2b C3 A C1 E C2 C3 C4 Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania.hilti. „„ Dociąć CFS-BL nożem w celu precyzyjnego dopasowania przy krawędzi przepustu.o. ul. chronnego CFS-P BA. w miejscach chronionych Stopień wypełnienia przepustu kablami przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła słoneczne- 0% 10% 30% 60% go. wielkość otworu 400 x 400 mm). bloczków ogniochron. „„ Wolną przestrzeń pomiędzy bloczkami a górną krawędzią przepu- „„ W przypadku gdy grubość ściany/stropu jest mniejsza niż wymaga. Orientacyjne zużycie (w sztukach) Przechowywanie „„ Tylko w oryginalnym opakowaniu. ognio. przepustu wypełnić masą CFS-FIL. dociętymi bloczkami wymagane: zastosować lub pianą ogniochronną bandaż bloczka ognio- CFS-F FX. „„ Wyciąć wymagane kształty w bloczkach. a jeżeli znamionową. nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów. Powrót do spisu treści został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti. do wymiaru kabli/rur. 004-A A4 34 34 Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania. „„ Uszczelnione przejście instalacyjne powinno być trwale ozna- „„ Uszczelnienia stropów muszą być chronione przed obciążeniem. Skala: Data: Dla / Obiekt: Opracował: Tytuł: CSF BL strop Hilti (Poland) Sp. Instrukcja montażu 1 2 3 4 5 6 Oczyścić powierzchnię Ułożyć dolną warstwę Dociąć bloczki Pozostałą. w temperaturze od -5°C do 40°C. „„ System składa się z bloczków ogniochronnych CFS-BL. Zabezpieczenie przejścia kabli w ścianie Zabezpieczenie przejścia kabli w stropie został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti. z o.pl | www. „„ Pojedyncze kable mogą być prowadzone w fugach między chronnej masy wypełniającej CFS-FIL oraz bandaża bloczka bloczkami. Puławska 491 02-844 Warszawa Podpis: Rys. ogniochronnego CFS-P BA. Instrukcja montażu Ponowny montaż kabli „„ Oczyścić powierzchnię przepustu. górną część Wypełnić szczeliny Zamocować tabliczkę przepustu. pomocą pędzelka malarskiego. wymagania aprobaty technicznej „„ CFS-FIL może być wygładzona przed uformowaniem się powłoki za oraz wytyczne podane w instrukcji stosowania. stu można alternatywnie wypełnić pianą ogniochronną CFS-F FX ne grubości bloczków ogniochronnych CFS-BL – należy wykonać (maks. 10 × 10 2* 2 1 1 Wymiary prze- Środki ostrożności i bezpieczeństwa pustu [cm] 10 × 50 8 7 6 4 „„ Chronić przed dziećmi. nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.pl Skala: Data: Dla / Obiekt: Opracował: Tytuł: CSF BL Ściania . obudowę otworu z płyt gipsowo-kartonowych. czone tabliczką znamionową zawierającą odpowiednie dane. nych w przepuście. zamocowaną obok tego przejścia.

wolnych od włókien mine- Zakres temperatury 5-40°C ralnych oraz umożliwiających rozbudowę przejścia (serwerow- stosowania nie. 2059531 CFS-PL 158 158 mm 1 x przegroda ogniochronna CFS-PL 158 EN CP2 2 szt. Systemy biernej ochrony ppoż. Dane do zamówienia Średnica zewnętrzna Wyposażenie standardowe Grupa Opakowanie Nr artykułu rabatowa zawiera CFS-PL 107 107 mm 1 x przegroda ogniochronna CFS-PL 107 EN CP2 1 szt.pl Powrót do spisu treści 35 35 . szpitale) Zakres odporności -15-60°C Zalety na temperaturę „„ Bardzo łatwa rozbudowa przejścia Zakres temperatury -5-40°C przechowywania i transportu „„ Idealna do tymczasowego zabezpieczenia niewypełnionych otworów instalacyjnych Okres przydatności Bezterminowo „„ Najłatwiejszy i najszybszy system ogniochronny do otworów do użycia1) okrągłych o średnicach od 52 do 202 mm Produkty uzupełniające CFS-FIL. Przegroda ogniochronna CFS-PL Gotowe do użycia przegrody ogniochronne z pęczniejącego spienionego poliuretanu Zastosowania Dane techniczne „„ Tymczasowe lub stałe uszczelnienie przejść kabli do Ø 80 mm Kolor Ceglasty i wiązek kablowych do Ø 100 mm w ścianach i stropach „„ Zabezpieczenie peszli do Ø 40 mm i wiązek peszli do Ø 100 mm Zastosowania ogólne Kable „„ Możliwość zastosowania w tulejach PCV umieszczonych Maksymalny otwór w ścianie 202 mm w przegrodzie budowlanej podczas betonowania (średnica) a spełniających funkcję przejścia instalacyjnego kabli Maksymalny otwór w stropie 202 mm „„ Optymalne zastosowanie w pomieszczeniach. 2052899 Bandaż ogniochronny bloczka CFS-P BA Dane do zamówienia Wymiary Grupa Opakowanie Nr artykułu rabatowa zawiera CFS-P BA 5000 x 100 x 3 mm CP2 1 szt.pl | www. 2059532 CFS-PL 202 202 mm 1 x przegroda ogniochronna CFS-PL 202 EN CP2 2 szt.) 200°C „„ Ekonomiczny montaż: produkt gotowy do użycia Gęstość 270 kg/m³ Aprobata ETA-13/0125 Klasa odporności ogniowej do El 120 1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%. 2059530 CFS-PL 132 132 mm 1 x przegroda ogniochronna CFS-PL 132 EN CP2 1 szt. laboratoria.hilti. gdzie wymagane (średnica) jest użycie produktów: bezpyłowych. CFS-P BA „„ Technologia Hilti Clean-Tec Temperatura pęcznienia (ok. 2062876 TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. 2059533 Ogniochronna masa wypełniająca CFS-FIL Dane do zamówienia Pojemność opakowania Wyposażenie standardowe Grupa Opakowanie Nr artykułu rabatowa zawiera CFS-FIL 310 ml 1 x masa ogniochronna CFS-FIL D CP1 1 szt. od daty produkcji.

za pomocą zaostrzonej rurki). Systemy biernej ochrony ppoż. jącą polskie przepisy. przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła słoneczne- „„ CFS-FIL może być wygładzona za pomocą pędzelka malar. Zamocować tabliczkę i oczyścić CFS-PL w otworze. „„ Zastosować bandaż bloczka CFS-P BA (dla przypadków okre. nr: 20 Opracował: Tytuł: Podpis: Rys. ogniochronnej masy wypełniającej wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględnia- CFS-FIL oraz bandaża bloczka CFS-P BA. niem. Zużycie „„ Dwie przegrody CFS-PL na jeden przepust. nr: 21 A4 36 36 Powrót do spisu treści TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti. skiego przed uformowaniem powłoki. Instrukcja montażu 1 2 3 4 5 Tabliczka Tabliczka Tabliczka Tabliczka Tabliczka informacyjna informacyjna informacyjna informacyjna informacyjna Przygotować Umieścić przegrody Wyciąć nożem Przeprowadzić kable. Skala: Data: Dla/Obiekt: Opracował: Tytuł: Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania. został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti. „„ Uszczelnione przejście instalacyjne powinno być trwale ozna- dy do otworu po obu stronach ściany lub stropu. Środki ostrożności i bezpieczeństwa ślonych w aprobacie technicznej). nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów. „„ Dopasowanie CFS-PL do kształtu kabli możliwe jest przy użyciu noża. wymagania aprobaty technicznej „„ Powierzchnie przepustu powinny być oczyszczone. Zastosowania E E1 A A2 E A1 A A1 tE C1 C2 C3 C3 E A2 C1 C2 Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania. Wolne przestrzenie znamionową. zamocowaną obok tego przejścia. w temperaturze od -5°C do 40°C. miejsce na kable. czone tabliczką znamionową zawierającą odpowiednie dane. „„ Zaleca się stosowanie wierteł diamentowych Hilti do wiercenia otworów pod instalacje zabezpieczane przegrodą ogniochronną CFS-PL. „„ Należy odpowiednio chronić ręce i oczy podczas pracy. „„ Unikać kontaktu z produktami spożywczymi.pl . „„ Pozostałe szczeliny wypełnić masą CFS-FIL. wypełnić masą CFS-FIL na głęboko- ści 20 mm. „„ Uszczelnienia stropów muszą być chronione przed obciąże. Skala: Data: Dla/Obiekt: Zabezpieczenie przejścia kablowego w ścianie A4 Zabezpieczenie przejścia kablowego w stropie Podpis: Rys. w miejscach chronionych i uszczelnić masą CFS-FIL. nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów. przepust.hilti. Instrukcja montażu Znakowanie przejść „„ System przegrody ogniochronnej składa się z przegród „„ Przejścia instalacyjne z wykorzystaniem CFS-PL należy ogniochronnych CFS-PL. Przechowywanie „„ Wszelkie szczeliny wokół i między kablami należy wypełnić „„ Tylko w oryginalnym opakowaniu. go.pl | www. oraz wytyczne podane w instrukcji stosowania. „„ Wykonanie zabezpieczenia polega na wprowadzeniu przegro. „„ Zainstalować kable w wykonanych otworach. „„ Chronić przed dziećmi. Ponowny montaż kabli „„ Wykonać w przegrodach otwory na dodatkowe kable (np.

429802 Zestaw CFS-F FX (12) 325 ml 12 x piana ogniochronna CFS-F FX. kombinowane okrągłych plastikowych kanałów kablowych (peszle) Kolor Ceglasty i metalowych.3 mm w otulinie z kauczuku syntetycznego (np.) 2) 10 min „„ Brak potrzeby stosowania dodatkowych produktów (np. wiązek kablowych.) K-FLEX. Armaflex) (razem z bandażem ogniochronnym CFS-B) Maksymalny otwór w stropie 400 x 400 mm „„ Zabezpieczenie przejść klimatyzatorów (wiązka: rury miedziane (szer. rur palnych (Ø 50 mm). 2085991 1 x wyciskacz HDM 330. CP4 1 szt.7-114.) 2. rury. x dł.) w otulinie z kauczuku syntetycznego.3 mm. CFS-PL strukturze piany Czas utwardzania (ok.7-168. przejścia „„ Zabezpieczenie przejść pojedynczych kabli. rur metalowych o Ø 33. rurka palna na skropliny.1 l wanie kabli) Aprobata ETA-10/0109 Klasa odporności ogniowej do EI 120 1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%. Piana ogniochronna CFS-F FX Szybkie i niezawodne zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść kablowych Zastosowania „„ Uszczelnienie przejść małej i średniej wielkości (maks. wymiary Dane techniczne otworu: 400 x 400 mm) Zastosowania ogólne Kable. 2) Przy 75°F/24°C i wilgotności względnej 50%.pl Powrót do spisu treści 37 37 . kable elektryczne) Zakres temperatury 10-35°C stosowania Zalety Zakres odporności -30-60°C na temperaturę „„ Możliwość aplikacji produktu tylko z jednej strony (np. x dł. 1x kaseta 330 ml TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. Systemy biernej ochrony ppoż. w szachtach instalacyjnych) Zakres temperatury 5-25°C przechowywania i transportu „„ Nie ma potrzeby stosowania szalunków „„ Możliwość późniejszego przeprowadzania kabli w wykonanym Okres przydatności 9 miesięcy już zabezpieczeniu do użycia1) „„ Doskonałe parametry izolacji akustycznej dzięki elastycznej Produkty uzupełniające CFS-BL. Dane do zamówienia Pojemność opakowania Wyposażenie standardowe Grupa Opakowanie Nr artykułu rabatowa zawiera CFS-F FX 325 ml 1 x piana ogniochronna CFS-F FX-CE CP4 1 szt. od daty produkcji. rur metalowych Maksymalny otwór w ścianie 400 x 400 mm o Ø 33.hilti. korytek kablowych. malo- Wydajność piany (maks. (szer.pl | www.

00 0.pl . wyciskanego z mieszacza odrzucić np.67 6. papę perforowaną).71 200 250 0.00 1. Nakręcić mieszacz na ładunek foliowy. Pozostałą wolną przestrzeń należy dopełnić pianą foliowego należy stosować nowy mieszacz.05 10. foliowy do kasety.00 11. Prace końcowe 7 8 Po ok.00 4.00 3.045 9.00 8.33 1.00 2.43 0.099 19.60 3.pl | www. trze osłonę (np.29 3.00 4. Uwaga! Nigdy „„ W razie przestoju w pracy (>1 minuta w temperaturze 23°C.02 4.00 1. nie stosować uszkodzonych ładunków foliowych i/lub uszkodzonych/ > 20 sekund w temperaturze 35°C) piana w mieszaczu twardnieje mocno zabrudzonych kaset.00 0. Używać rękawic ochronnych! Po ok.10 38 38 Powrót do spisu treści TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. – konieczność wymiany mieszacza.015 3.57 2. wolny „„ Z reguły należy zaczynać od środka otworu i wypełniać go pianą od kurzu i smaru.76 100 250 0.16 32. 5 min Zamocować tabliczkę uformować pianę.29 200 350 0.67 0.00 4. „„ Ładunek foliowy otwiera się automatycznie przy wyciskaniu.67 1. Wsunąć ładunek foliowy do kasety. od dołu do góry.29 3.00 4.33 0.86 3.29 8.67 6.00 1.43 2. Nigdy nie nakłuwać ładunku. przestrzenie między kablami itp. Otwór powinien być suchy. Instrukcja montażu Przygotowanie systemu Dozowanie piany 1 2 3 4 5 6 Oczyścić przepust.86 2.24 13. Dla każdego nowego ładunku nego otworu. 23°C) piana twardnieje i można ją ciąć.62 6.90 200 300 0. Kasetę umieścić Odrzucić początkową Rozpocząć dozowanie.03 6.00 2.33 3.01 2. otwór od tyłu ku przodowi.00 0. dach (w temperaturze 23°C) dochodzi do reakcji i spienienia kom- ponentów.95 0. Orientacyjne zużycie Wymiary przepustu Ilość opakowań piany w zależności Objętość pustej przestrzeni w mm Powierzchnia przepustu w m2 od stopnia wypełnienia przepustu w % przepustu w l L B 0 10 30 60 50 100 0.57 400 400 0.33 0.00 7.77 300 400 0. 30 sekun. go działania. W przypadku jednostronnej zabudowy wypełnić „„ Sprawdzić kasetę pod kątem ewentualnych uszkodzeń i poprawne.43 1.00 3. Po ok.14 4.90 1.86 0.00 2.48 0.005 1.19 Grubość piany w stropie/ ścianie 200 mm 100 100 0.57 7.81 3.71 1.025 5.00 15. Sprawdzić.08 16. ilość piany. Przygotowanie Wskazówka „„ Oczyścić krawędzie otworu. Przed wymianą mieszacza „„ Zdjąć zatyczkę.86 5.43 10.09 18.) całkowicie przykryć pianą ogniochronną.00 6. Wsunąć ładunek Nakręcić mieszacz.38 100 150 0.04 8.80 9. 10 minutach (w temperaturze „„ Wypełnić otwór pianą ogniochronną (2-3 suwy).14 1.67 200 400 0.hilti. „„ Tabliczkę informacyjną umieścić obok prawidłowo zabezpieczone- Dozowanie piany go otworu. z ładunku foliowego. w dozowniku.67 2. nywać żadnych zmian w mieszaczu. Ładunek foliowy stosować „„ Odcięte kawałki piany można wykorzystać do wypełnienia następ- wyłącznie z dołączonym mieszaczem.71 10. 5 minutach (w temperaturze 23°C) pianę można formować.43 8.05 300 300 0.71 6. do pustego opakowania.52 200 225 0. znamionową.76 4.14 200 200 0. Prace końcowe „„ Nie stosować niejednolitej porcji materiału: pierwszą porcję materiału „„ Po ok. Otwór (np.95 100 300 0.12 24.00 5.07 14. Systemy biernej ochrony ppoż.71 5.06 12.29 1. czy czarny element mieszający znajduje się w środku! Nie używać „„ W przypadku prac sufitowych stosować przepuszczającą powie- uszkodzonych mieszaczy.57 100 200 0. należy zwolnić tłok dozownika.00 1.49 6.43 300 330 0.67 0. Niezależnie od okoliczności nie doko.38 2.

nr: 23A A4 Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania. nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów. został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti. Zabezpieczenie przejścia kablowego w stropie Zabezpieczenie przejścia kablowego w ścianie Skala: Data: Dla/Obiekt: Opracował: Tytuł: Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania. nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.hilti. tE Skala: Data: Dla/Obiekt: Opracował: Tytuł: Podpis: Rys. został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti. Skala: Data: Dla/Obiekt: Opracował: Tytuł: Podpis: Rys.pl Powrót do spisu treści 39 39 . nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów. Systemy biernej ochrony ppoż. nr: 0-24 A4 TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. nr: 23 A4 Podpis: Rys. Zastosowania t dC dC t E tD C tD C LD LD LD E tA E E tA tD A1 tA dC tC A₂ C C2 D tE tE A1 A2 LD C B C2 D C1 Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania. został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti.pl | www.

Systemy biernej ochrony ppoż. szpachelką.3 mm (szer. pojedynczych kabli. 203913 40 40 Powrót do spisu treści TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.7 mm) i uzyskanie Czas utwardzania (ok. 378247 CP 673 6 kg 6 kg CP2 1 szt. i transportu – zakres nych na mechaniczne uszkodzenie powierzchni Okres przydatności 15 miesięcy do użycia1) Zalety Produkty uzupełniające Płyta CP 673. 378246 Masa ogniochronna CP 673 Dane do zamówienia Ciężar Grupa Opakowanie Nr artykułu rabatowa zawiera CP 673 310 ml 0. kanały wentylacyjne otworu (strop) Kolor Biały „„ Zabezpieczenie przepustów kablowych.)2) 1 mm/24 h klasy odporności ogniowej EI 120 (oszczędność kosztów pracy) Aprobata AT-15-6418/2008 „„ Możliwość zabudowy przepustów o dużej powierzchni Klasa odporności ogniowej EI 120 „„ Łatwe rozprowadzanie farby pędzlem. Zakres temperatury -40-100°C mur ceglany. 1200 x 2000 mm (ściana).45 kg CP2 1 szt. od 100 mm. x dł. w połączeniu z innymi farbami. 282686 Płyta ogniochronna CP 673 Dane do zamówienia Wymiary Grupa Opakowanie Nr artykułu rabatowa zawiera CP 673 1000 x 600 1000 x 600 x 50 mm CP2 4 szt. ściany o gr. przejścia kombinowane. Przegroda warstwowa z powłoką ogniochronną CP 673 Uniwersalny system przeciwpożarowy Zastosowania Dane techniczne „„ Zabezpieczenie przejść średniej i dużej wielkości: Zastosowania ogólne Kable. CFS-C P. wałkiem 1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%. w miejscach narażo. beton komórkowy. 2) Przy 75°F/24°C i wilgotności względnej 50%. od daty produkcji. masa CP 673 „„ Wystarczy jednokrotne malowanie farbą dla uzyskania wyma- ganej aprobatą grubości suchej powłoki (0. lub pistoletem natryskowym „„ Szeroki zakres zastosowań „„ Łatwy montaż i demontaż w przypadku konieczności rozbudo- wy przepustu Powłoka ogniochronna CP 673 Dane do zamówienia Ciężar Grupa Opakowanie Nr artykułu rabatowa zawiera CP 673 6 kg 6 kg CP2 1 szt. Maksymalny otwór w ścianie 1200 x 2000 mm wiązek kablowych.pl | www. od 150 mm przechowywania i transportu „„ Nie stosować: na zewnątrz oraz w miejscach zanurzonych Temperatura przechowywania 5-30°C w wodzie. beton. rury. stropy o gr. korytek kablowych (szer. rur metalowych o średnicy do 168.) „„ Zabezpieczenie rur palnych o średnicy do 160 mm (z kasetą Maksymalny otwór w stropie 1000 x ∞ ogniochronną CFS-CP).5 kg CP2 1 szt. 286935 CP 673 17.hilti. 1000 x nieograniczona długość szczeliny. 286936 CP 673 12 kg 12 kg CP2 1 szt. x dł.5 kg 17.pl .) „„ Zabezpieczenie szczelin oraz kanałów wentylacyjnych Zakres temperatury 5-40°C „„ Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych kombinowanych stosowania „„ Podłoże: ściany gipsowo-kartonowe.

uwzględniającą ne i odtłuszczone. „„ Przyciąć płyty z wełny mineralnej. Otwór powinien być suchy. „„ Stosować środki ochrony osobistej (rękawice. 50 mm od otworu przepustu. ogniochronną CP 673. „„ Uszczelnione przejście powinno być trwale oznaczone tablicz- sować dodatkowe zabezpieczenie obejmami ogniochronnymi ką znamionową zamocowaną obok tego przejścia. ogniochronną CP 673 podparcie powinny być wymiar). wałkiem lub pistoletem natryskowym (zalecana dysza „„ Należy zapewnić odpowiednią wentylację. „„ Płyty z wełny mineralnej dokładnie dociąć pod wymiary Środki ostrożności i bezpieczeństwa otworu przepustu.7 mm należy okulary ochronne). kąt rozpylania 40°). TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www. „„ W przypadku przejścia rur palnych przez otwór należy zasto. „„ W celu uzyskania suchej warstwy o grubości 0. CP 673 (grubość suchej Zamontować tabliczkę warstwy powinna wyno.029". wolny „„ Przejścia kablowe wykonywane z wykorzystaniem CP 673 od kurzu i smaru. „„ Istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na rozlanym produkcie.7 mm). W przypadku zabrudzenia spłukać wodą i jeśli zajdzie konieczność. nałożyć farbę o grubości mokrej warstwy równej 1. opracowaną dla określonego zastosowania. w temperaturze od 5°C do 30°C. Systemy biernej ochrony ppoż.pl Powrót do spisu treści 41 41 . „„ Nanieść powłokę ogniochronną CP 673 na powierzchnię płyt z wełny mineralnej. strzenie uzupełnić wełną obustronnie na długość suche i czyste oraz mineralną i szpachlą 15 cm (grubość suchej zainstalowane zgodnie CP 673. w miejscach chronionych o wymaganej odporności ogniowej. o Ø 0. znamionową. maseczka. Instrukcja montażu Znakowanie przejść „„ Oczyścić krawędzie otworu. należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną „„ Kable i konstrukcje wsporcze kabli muszą być suche. pomiędzy kablami. Przechowywanie „„ Przewody wentylacyjne powinny być zaizolowane materiałem „„ Tylko w oryginalnym opakowaniu. kable i koryto kablowe. przed wilgocią. „„ Farba ogniochronna CP 673 powinna być dokładnie wymie- „„ Pamiętać o dacie przydatności do stosowania umieszczonej szana. skontaktować się z lekarzem. Ułożyć i zamocować kable. Kable i ich CP 673. „„ Dookoła zabezpieczanego przejścia przykleić taśmę klejącą „„ Unikać kontaktu z oczami/za skórą (chronić je podczas pracy). w górnej części opakowania jednostkowego. polskie przepisy i wymagania aprobaty technicznej. Puste prze. „„ Unikać kontaktu z produktami spożywczymi. w odległości ok.1 mm. Pomalować warstwy powinna z normami. Hilti CFS-C P. Pozostałe wolne przestrzenie szczeliny „„ Chronić przed dziećmi. farbą ogniochronną wynosić 0. korytami kablowymi lub rurami wypełnić luźną wełną mineralną i uzupełnić masą CP 673.7 mm). Instrukcja montażu Oczyścić powierzchnię Dokładnie wymieszać Przygotować płyty Pomalować krawędzie Dopasować płyty Kable i trasy kablowe przepustu. Nie zwilżać farbę ogniochronną z wełny mineralnej płyt masą ogniochron. z wełny mineralnej do pomalować farbą krawędzi. przepustu. krawędzie pokryć masą „„ Wyrzucać jedynie całkowicie puste opakowania. sić 0.hilti. (przyciąć na wymagany ną CP 673. odpylo. „„ Farbę ogniochronną CP 673 można nakładać pędzlem.

20 1. Zużycie zależy od liczby krawędzi. Systemy biernej ochrony ppoż.00 2.40 2.025-E td E E A₂ A22 A C C A A11 A A33 A3 A1 A₂ E C C A1 A3 te tA1 tA1 ttA1 A1 E te dc te Zabezpieczanie przejścia rury stalowej Zabezpieczanie przejścia koryt Zabezpieczanie przejścia kanału w otulinie z wełny mineralnej przez strop kablowych przez ścianę wentylacyjnego przez ścianę Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania.68 0.5 1.34 1.30 0.28 0.90 * Tabela nie uwzględnia ilości farby potrzebnej do pomalowania kabli i tras kablowych oraz wolnych przestrzeni i szczelin.0 6.00 3.80 2.pl . Skala: Data: Dla/Obiekt: Opracował: Tytuł: Skala: Data: Dla/Obiekt: Opracował: Tytuł: Podpis: Rys.10 1. liczby i rozmieszczenia kabli i koryt kablowych Stopień wypełnienia przepustu kablami/rurami 0% 10% 30% 60% CP 673 [kg] CP 673 [kg] CP 673 [kg] CP 673 [kg] 0. nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.40 5.20 2. Zastosowania Rys.20 6.7 mm (z każdej strony przepustu).40 4.0 3.12 Powierzchnia przepustu 0.16 1.50 1.4 7. rozmiaru przejścia.1 0.04 0. Orientacyjne zużycie (w kg)* „„ Zużycie powłoki ogniochronnej CP 673 dla uzyskania suchej warstwy grubości 0.8 2.70 2.40 2. nr: 025-D A4 42 42 Powrót do spisu treści TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.00 2.22 0.5 4. został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti. Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania. nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.48 4. nr: 025-A A4 Podpis: Rys.96 [m 2] 1. został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti.60 0.20 1.pl | www.00 5.hilti.

hilti. od daty produkcji.pl | www. w których kable są regularnie Maksymalny otwór w stropie 113-122 mm zmieniane. Dane do zamówienia Min. halach (średnica) wystawowych lub zakładach produkcyjnych „„ Maksymalny stopień wypełnienia kablami 60% Zakres temperatury -5-50°C stosowania Zakres odporności na -30-100°C Zalety temperaturę „„ Łatwość instalacji i kontroli Średnica korony wiertła 113 mm „„ W pełni funkcjonalny zaraz po montażu Zakres temperatury -5-50°C „„ Odporny na uszkodzenia przechowywania i transportu „„ Łatwość rozbudowy przejścia (dołożenia kolejnych kabli) Okres przydatności Bezterminowo do użycia1) Produkty uzupełniające CFS-S ACR Aprobata ETA-11/0153 Klasa odporności ogniowej do EI 120 1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%. 2075168 TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. cegle i płytach kartonowo-gipsowych (średnica) „„ Idealne rozwiązanie do zastosowań. średnica zewnętrzna (kołnierz) Długość Grupa Opakowanie Nr artykułu rabatowa zawiera CFS-SL M 170 mm 315 mm CP4 1 szt. 2019718 CFS-SL L 170 mm 415 mm CP4 1 szt. Systemy biernej ochrony ppoż. Rękaw ogniochronny CFS-SL Szybkie i niezawodne zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść kablowych Zastosowania Dane techniczne „„ Uszczelnianie przepustów pojedynczych kabli do Ø 80 mm Zastosowania ogólne Kable i wiązek kablowych do Ø 86 mm Maksymalny otwór w ścianie 113-122 mm „„ Do stosowania w betonie. w serwerowniach komputerowych. np.pl Powrót do spisu treści 43 43 .

Zamknąć rękaw. o średnicy: w wykonany otwór. „„ Zabezpieczenia wykonywane z wykorzystaniem rękawa nia z tyłu talerzyków rękawa wypełnić ogniochronną akrylową ogniochronnego CFS-SL należy wykonywać zgodnie z doku- masą uszczelniającą CFS-S ACR. „„ Unikać kontaktu z produktami spożywczymi. Orientacyjne zużycie „„ Jeden rękaw ogniochronny CFS-SL w stropie. mentacją techniczną uwzględniającą polskie przepisy oraz wymagania aprobaty technicznej. został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti. nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów. waną obok tego przejścia. jak i w ścianie. pierścieniową talerze rękawa. przed wilgocią w temperaturze od -5°C do 50°C. nr: 006-A A4 Podpis: Rys. „„ Wyrzucać jedynie puste opakowania.). ką znamionową Hilti zawierającą odpowiednie dane. Zastosowanie tE E C A1 A2 A2 C tE E A1 A2 A2 Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania. Wskazówka Rękaw ogniochronny CFS-SL wstępuje w dwóch długościach: „M” dla przegród o grubości do 200 mm oraz „L” dla przegród o grubości 200-300 mm. Przechowywanie „„ Zabezpieczone przejście oznakować za pomocą tabliczki „„ Tylko w oryginalnym opakowaniu w miejscach chronionych znamionowej. Skala: Data: Dla/Obiekt: został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti. Przejście oznakować Ø 113-122 mm za pomocą tabliczką znamionową. zamoco- wkręty etc.pl .hilti. nr: 00 44 44 Powrót do spisu treści TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. – CFS-SL M.pl | www. Instrukcja montażu Znakowanie przejść „„ Pierścieniową wokół rękawa ogniochronnego oraz przetłocze. „„ Otwieranie/zamykanie rękawa odbywa się poprzez ściśnięcie czerwonych przycisków i obrót wokół osi. ogniochronnej akrylowej masy uszczelniającej CFS-S ACR. „„ Zamocowanie talerzyków rękawa ogniochronnego w prze- grodzie budowlanej następuje poprzez ich nakręcenie i nie „„ Uszczelnione przejście powinno być trwale oznaczone tablicz- wymaga użycia dodatkowych elementów mocujących (kotwy. Wsunąć kable. Środki ostrożności i bezpieczeństwa „„ Chronić przed dziećmi. Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania. Systemy biernej ochrony ppoż. nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych p Opracował: Tytuł: Skala: Data: Dla/Obiekt: Zabezpieczenie przejścia kablowego w ścianie Zabezpieczenie przejścia kablowego w stropie Opracował: Tytuł: Podpis: Rys. Instrukcja montażu 1 2 3 4 5 6 7 jm zT zGh jy jmzTzsGzaGÞdG]ZGˀG^ZG”” jmzTzsGtaGÞdGXXZGˀGXYYG”” Š“–šŒ open Wykonać otwór Wsunąć rękaw Wypełnić Nakręcić obustronnie Otworzyć rękaw.

2062876 TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. Współczynnik rozszczelności 1:3 (nieograniczony.hilti.) jących „„ Uzyskuje funkcjonalność niezwłocznie po montażu Aprobata ETA-13/0704 „„ Możliwość rozbudowy przejścia Klasa odporności ogniowej do EI 120 Dane do zamówienia Wyposażenie standardowe Grupa Opakowanie Nr artykułu rabatowa zawiera CFS-CC 1 x zestaw kołnierzy kabla CFS-CC 4" CP2 2 szt. maks.pl Powrót do spisu treści 45 45 .pl | www. 2079667 Ogniochronna masa wypełniająca CFS-FIL Dane do zamówienia Pojemność opakowania Wyposażenie standardowe Grupa Opakowanie Nr artykułu rabatowa zawiera CFS-FIL 310 ml 1 x masa ogniochronna CFS-FIL D CP1 1 szt. Kołnierz kabla CFS-CC Kołnierz ogniochronny przeznaczony do zabezpieczenia przejść instalacyjnych o 100% stopniu wypełnienia kablami Zastosowania Dane techniczne „„ Pojedyncze kable do Ø 50 mm i wiązki kablowe do Ø 100 mm Zastosowanie ogólne Kable. peszle w stropach i ścianach Kolor Ceglasty „„ Nowe i istniejące instalacje kablowe „„ Kanały kablowe plastikowe (peszle) i metalowe do Ø 32 mm. średnicy 108 mm Produkty uzupełniające CFS-FIL „„ Rozwiązanie umożliwiające zabezpieczenie przejść Gęstość 270 kg/m3 o 100% stopniu wypełnienia kablami Temperatura pęcznienia (ok. Maksymalny otwór (średnica) 108 mm wiązki peszli do Ø 80 mm Zakres temperatury 5-40°C „„ Typowe przejścia klimatyzacyjne (2 x rura Cu w otulinie PEP stosowania + rurka skraplacza + dwa przewody elektryczne) Zakres odporności -15-60°C na temperaturę Zalety Zakres temperatury -5-40°C przechowywania i transporty „„ Szybkie i łatwe rozwiązanie ogniochronne do stosowania w otworach o maks. 2052899 Bandaż ogniochronny bloczka CFS-P BA Dane do zamówienia Wymiary Grupa Opakowanie Nr artykułu rabatowa zawiera CFS-P BA 5000 x 100 x 3 mm CP2 1 szt. Systemy biernej ochrony ppoż.) 200°C „„ Rozwiązanie problemu niewygodnych miejsc montażu kabli „„ Brak potrzeby stosowania wełny mineralnej i mas uszczelnia.

zamoco- waną obok tego przejścia. 3 segmenty).hilti. kabla do ściany przestrzenie masą zamocować CFS-CC oraz trzy średnicę kabli. Rodzaj kotwy Ściana gipsowo-kartonowa Ściana masywna Strop Kotwa wkręcana HUS-H 6x40/5 ◾* ◾ ◾ HUS-H 6x40/5 ◾* ◾ ◾ Kotwa segmentowa HSA M8 20/10 ◾ ◾ HST M8 ◾ ◾ Kotwa rozporowa HRD M10/8 ◾ ◾ Tuleja kotwiąca z gwintem wewnętrznym HKD M8/30 ◾ ◾ Kotwa do akustycznych podłoży HTBS 6/60 ◾ HHD-S M6 25x64 ◾ Pozostałe DBZ 6/45 ◾ ◾ Wkręty z podkładką ◾ Pręty gwintowane ◾ z podkładką i nakrętką * Kotwy należy wkręcać z należytą uwagą. Środki ostrożności i bezpieczeństwa „„ Chronić przed dziećmi. w tabeli poniżej). w przypadku stropu). kabla. 46 46 Powrót do spisu treści TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. „„ W przypadkach określonych w aprobacie technicznej należy dodatkowo do kołnierza kabla CFS-CC zastosować bandaż „„ Uszczelnione przejście powinno być trwale oznaczone tablicz- bloczka CFS-P BA (do owinięcia kabli). przed wilgocią w temperaturze od -5°C do 40°C. Systemy biernej ochrony ppoż. „„ Zabezpieczone przejście oznakować za pomocą tabliczki znamionowej. 7 83x W przypadku przejścia Przejście kabli przechodzących kabli w narożach – przez ścianę pod kątem 90° zamocować połowę zabezpieczyć kołnierzem kołnierza kabla. symalnej Ø108 mm „„ Wyrzucać jedynie puste opakowania.pl | www. Przechowywanie Orientacyjne zużycie „„ Tylko w oryginalnym opakowaniu w miejscach chronionych „„ Dwa kołnierze kabla CFS-CC na jedno przejście o średnicy mak.pl . wcześniej odcinając część metalowych segmentów (maks. ką znamionową Hilti zawierającą odpowiednie dane. każdego kołnierza. używając najniższego biegu wkrętarki. „„ Unikać kontaktu z produktami spożywczymi. techniczną uwzględniającą polskie przepisy oraz wymagania aprobaty technicznej. nałożyć na kable za pomocą kotew ogniochronną obustronnie (również haki montażowe dla i zamknąć. (wyszczególnione CFS-FIL. „„ Zabezpieczenia wykonywane z wykorzystaniem kołnierza nierza kabla CFS-CC możliwego do usunięcia oznaczona jest kabla CFS-CC należy wykonywać zgodnie z dokumentacją linią wklęsłą. Instrukcja montażu Znakowanie przejść „„ Maksymalna ilość materiału pęczniejącego we wnętrzu koł. Instrukcja montażu 1 2 3 4 5 6 Opakowanie zawiera: Przyciąć materiał Otworzyć kołnierz Zamocować kołnierz Wypełnić wolne Kołnierze kabla dwa kołnierze kabla pęczniejący pod kabla CFS-CC.

został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti. nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów. Systemy biernej ochrony ppoż. nr: 22 A4 TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.hilti. Zastosowanie tE E E1 A1 A2 A2 Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania. Skala: Data: Dla/Obiekt: Opracował: Tytuł: Zabezpieczenie przejścia kabli przez ścianę Podpis: Rys.pl Powrót do spisu treści 47 47 .pl | www.

Systemy biernej ochrony ppoż. od daty produkcji.pl . zakładach petrochemicznych i elektrowniach Gęstość na mokro (ok. GL „„ Odporna na rozlany olej i benzynę 1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%. FM APPROVED Dane do zamówienia Pojemność opakowania Grupa Opakowanie Nr artykułu rabatowa zawiera CP 679 A 20 kg 14.) 2) 24 h pistoletu natryskowego (zalecana średnica dyszy Lepkość (ok. do stosowania na zewnątrz do użycia1) „„ Pozostaje elastyczna po wyschnięciu Produkty uzupełniające Brak „„ Łatwa do czyszczenia Aprobaty DNV.58-0.8 l CP2 1 szt.63 mm) „„ Spełnia wymogi normy IEC 60332-3-22. FM. Zakres temperatury 5-45°C przechowywania i transporty dotyczącej ograniczonego rozprzestrzeniania się płomienia Zakres odporności -30-80°C na temperaturę Zalety Temperatura 5-30°C „„ Powłoka ablacyjna gotowa do użycia i transportu – zakres „„ Bezwonna i na bazie wody Okres przydatności 12 miesięcy „„ Wodoodporna.) 1350 kg/cm3 „„ Łatwa aplikacja za pomocą pędzla. Kolor Biały w instalacjach morskich. 2) Przy 75°F/24°C i wilgotności względnej 50%. 372097 48 48 Powrót do spisu treści TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.) 30 Pa x s 0.hilti. kategoria A. wałka lub bezpowietrznego Czas utwardzania (ok. Ogniochronna powłoka na kable CP 679 A Emulsja na bazie wody do zabezpieczania kabli Zastosowania Dane techniczne „„ Ochrona przewodów i wiązek kabli w korytkach kablowych Zastosowania ogólne Kable „„ Do stosowania w przemyśle naftowym i gazowniczym.

ok. „„ Powłoki o grubości 1 mm są wymagane dla zgodności z certyfi- Przygotowanie powłoki katem DNV (Det Norske Veritas) i/lub ABS (American Bureau of „„ CP 679 A jest gotowa do nanoszenia pędzlem lub wałkiem. Nanoszenie powłoki „„ CP 679 A może być nanoszona za pomocą pędzla. „„ Przy zabezpieczaniu wiązek kablowych lub tras kablowych możliwe jest osiągnięcie zużycia od 1000 do 1500 g/m2 Środki ostrożności i bezpieczeństwa (przy 1 mm grubości suchej powłoki). Nanosić pistoletem. Wymieszać farbę. kablowej pokrycie wymagane jest na całej długości.023 do 0. w przypadku pionowej trasy wane zgodnie z obowiązującymi przepisami.pl | www.025").hilti.. przy „„ Postępować zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa. Pokrycie Przechowywanie „„ W przypadku płaskiej powierzchni zużycie powłoki wyniesie „„ Tylko w oryginalnym opakowaniu. rozmiarów kabli. Systemy biernej ochrony ppoż. Instrukcja montażu Uwaga „„ Kable lub wiązki kabli muszą być pokryte ze wszystkich stron. Orientacyjne zużycie „„ 1.pędzlem. odtłuszczone i odolejone oraz zainstalo. 1700 g/m2 (sucha powłoka o grubości 1 mm).63 mm (0. Kable i konstrukcje nośne kabli muszą obudowanych należy je pokryć przynajmniej na odcinku 1 metra być suche. wałka lub pistoletu natryskowego.pl Powrót do spisu treści 49 49 . lub wałkiem.. co jest uzależnione od „„ Chronić przed dziećmi.58 do 0. . metody aplikacji lub strat produktu (np. na każde 14 metrów trasy poziomej. odpylone. nanoszeniu pistoletem). „„ W przypadku używania pistoletu natryskowego może okazać się konieczne wymieszanie z wodą (do 3% wody). „„ Przed użyciem sprawdzić datę przydatności do stosowania. w temperaturze powyżej 5°C. Przepust „„ W przypadku ciągów kablowych osłoniętych lub częściowo „„ O czyszczenie kabli.7 kg/m2 TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti. Shipping) oraz GL (Germanisher Lloyd). Instrukcja montażu 1 2 3 4 5 Oczyścić kable. Zalecany rozmiar dyszy pistoletu wynosi od 0.

2007056 ◾ Uchwyt mocujący CP 643N/CP 644 1. 2075122 ◾ Haki długie CFS-C EL CP3 20 szt. 337111 ◾ Kaseta HIT 330 ml.hilti. 2075121 ◾ Haki krótkie CFS-C EL CP3 22 szt. 304346 ◾ Płytka zamykająca CFS-C EL CP3 18 szt. AC6 1 szt. 304345 ◾ Uchwyt mocujący CP 642/644 7-10" CP 10 szt.6"/50-6 CP 30 szt.Systemy biernej ochrony ppoż. kpl. Akcesoria CFS-S SIL CFS-C EL CFS-F FX HDM 330 CFS-C P Dane do zamówienia Grupa Opakowanie Nr artykułu rabatowa zawiera Środek gruntujący CFS-PRIM 250 ml CP1 1 szt.pl .pl | www. 2025234 ◾ Oczyszczacz CFR1 500 ml CF 1 szt. 338716 ◾ Mieszacz HIT-RE-M 100 szt. 331832 ◾ Rura przedłużająca CP 620-EXT CP 12 szt. 2075123 ◾ 50 50 Powrót do spisu treści TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.

24669 (do opakowań foliowych 600 ml) ◾ ◾ Dozownik CFS-DISP CP 1 szt. pudełko PP 1 szt.3+C 4/36-350 AC6 1 szt. walizka Dozownik akumulatorowy w walizce wraz z kasetą ◾ Dozownik CF DS-1 S CP 1 szt. 3124822 znamionowa CP TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www. 2062172 Dozownik akumulatorowy w walizce z akumulatorem.pl Powrót do spisu treści 51 51 . 2005637 CR/CB. Dozowniki CF-FW 500 D CFS-S ACR CFS-S SIL CFS-F FX CFS-FIL CFS-IS Dane do zamówienia Grupa Opakowanie Nr artykułu rabatowa zawiera Dozownik CS 270-P1 CP 1 szt. 2005843 ◾ ◾ ◾ ◾ Dozownik MD 300 AC6 1 szt. Systemy biernej ochrony ppoż. 284260 ◾ ◾ ◾ ◾ Dozownik HDM 330 CB. 2029097 Wyciskacz w pudełku wraz z kasetą ◾ Zestaw HDE 500-A22+B22/3. prostownikiem oraz kasetą ◾ Akumulatorowy wyciskacz HDE 500-A22 AC6 1 szt. 420816 ◾ Akcesoria CP 648-S/-E CFS-SP WB CFS-S ACR CFS-M RG CFS-S SIL CFS-C EL CFS-F FX CFS-C P CFS-CU CFS-CC CFS-BL CFS-PL CFS-SL CP 673 CFS-IS CFS-B Grupa Opakowanie Nr artykułu Dane do zamówienia rabatowa zawiera Tabliczka n n n n n n n n n n n n n n n n CP 100 szt.hilti.

/14.pl | klient@hilti.pl 52 52 .801 z o.o.pl 56 00 | F (22) 320 56 01 | www. E. TeleCentrum Hilti 801 888 801 HiltiTeleCentrum (Poland) Hilti Sp.08/5000/43 Registered trademark of the Hilti company. Schaan. Right of technical and programme changes reserved S. Systemy biernej ochrony ppoż. | Puławska 888 801 | T (22) 320491 | 02-844 56 00 Warszawa | F (22) 320 | T (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www. Niezawodność. Katalog ppoż. Doskonałość.hilti.hilti. Liechtenstein Hilti. & O.