You are on page 1of 52

Systemy biernej ochrony ppoż.

Innowacje Hilti

Systemy
biernej ochrony
PRZECIWPOŻAROWEJ
Hilti. Doskonałość. Niezawodność.

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl 1
1
Systemy biernej ochrony ppoż.
Kompetencje i wydajność

WYSOKI STANDARD
OBSŁUGI W KAŻDYM
KONTAKCIE Z NAMI

Przedstawiciele Hilti Sklepy Hilti Center


Zawsze tam, gdzie nas Zawsze fachowo.
potrzebujesz. Tutaj znajdziesz wszystko, czego
Na placu budowy lub w biurze – potrzebujesz na placu budowy.
w przypadku jakichkolwiek pytań W Hilti Center czeka na Ciebie:
dotyczących produktów Hilti
jesteśmy zawsze do dyspozycji • szeroki wybór produktów
naszych Klientów, oferując dostępnych od ręki,
innowacyjne produkty i dzieląc się • unikalne, kompleksowe rozwiązania
specjalistyczną wiedzą. dostosowane do indywidualnych
potrzeb,
• specjaliści, którzy zapewnią
fachowe doradztwo techniczne,
• możliwość obejrzenia i przetestowania
naszych produktów.

Odwiedź Hilti Center i skorzystaj


z naszej kompleksowej obsługi.
Adresy Hilti Center dostępne są na
stronie www.hilti.pl

2
2
TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Systemy biernej ochrony ppoż.

TeleCentrum Hilti Hilti Online Konsultanci ds. projektów


Wystarczy zadzwonić. Na komputerze, smartfonie, • doradzają i sporządzają propozycje
z każdego miejsca – za pośrednictwem rozwiązań technicznych w zakresie:
Dzwoniąc do nas, otrzymasz rzetelne
www.hilti.pl możesz łatwo i szybko – doboru systemów mocowań z użyciem
doradztwo dotyczące rozwiązań Hilti.
złożyć zamówienie oraz znaleźć kotew chemicznych i mechanicznych
Uzyskasz ofertę oraz w prosty sposób
aktualne informacje o produktach – systemowych podwieszeń instalacji
złożysz zamówienie na produkty,
i usługach Hilti. mechanicznych
których potrzebujesz.
Wszystko to 24 / 7 dni w tygodniu. – biernych zabezpieczeń
W TeleCentrum Hilti zorganizujemy
przeciwpożarowych
także odbiór Twojego urządzenia,
• wykonują niezbędne obliczenia i rysunki
wskażemy najbliższe Hilti Center lub
CAD wraz z zestawem produktów
skontaktujemy Cię z Rzeczoznawcą
Technicznym Hilti. Gdziekolwiek jesteś, • prowadzą konsultacje techniczne na
wspieramy Twój biznes. budowach i w biurach projektów
801 888 801 (z telefonów stacjonarnych) • szkolą w zakresie stosowania
22 320 56 00 (z telefonów komórkowych) programów do obliczeń inżynierskich
PROFIS

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl 3
3
Spis treści
Systemy biernej ochrony ppoż.


CFS-S SIL
Ogniochronna silikonowa masa uszczelniająca 8

CFS-S ACR
Ogniochronna akrylowa masa uszczelniająca 11

CFS-SP WB
Ogniochronna farba natryskowa 14

CFS-IS
Ogniochronna pęczniejąca masa uszczelniająca 16

CP 617
Plaster ogniochronny 18

CFS-M RG
Zaprawa ogniochronna 20

CFS-C P
Obejma ogniochronna 22

CFS-C EL (INCA)
Opaska ogniochronna 24

CP 648-S/CP 648-E
Opaska ogniochronna 27

CFS-B
Bandaż ogniochronny 29

CFS-CU
Poduszki ogniochronne 31

CFS-BL
Bloczek ogniochronny 33

CFS-PL
Przegroda ogniochronna 35

CFS-F FX
Piana ogniochronna 37

CP 673
Przegroda warstwowa z powłoką ogniochronną 40

CFS-S SL
Rękaw ogniochronny 43

CFS-CC
Kołnierz kabla 45

CP 679 A
Ogniochronna powłoka na kable 48

Akcesoria
50

Informacje techniczne zawarte w katalogu mają charakter wyłącznie informacyjny. Przy stosowaniu produktu należy postępować zgod-
nie z załączoną do niego instrukcją oraz zgodnie z zapisami od­po­wied­nie­go dokumentu od­nie­sie­nia (normy lub aprobaty technicznej).

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl 5
5
Systemy biernej ochrony ppoż.

Kable

Piana ogniochronna Kołnierz kabla Rękaw ogniochronny Przegroda ogniochronna


CFS-F FX CFS-CC CFS-SL CFS-PL

Ogniochronna Poduszka
Bloczek ogniochronny
pęczniejąca masa ogniochronna
CFS-BL
uszczelniająca CFS-IS CFS-CU

Trasy kablowe

Bloczek ogniochronny Powłoka Zaprawa Poduszka ogniochronna


CFS-BL ogniochronna CP 673 ogniochronna CFS-M RG CFS-CU

Przegrody kombinowane

Powłoka Piana ogniochronna Zaprawa


ogniochronna CFS-F FX ogniochronna
CP 673 CFS-M RG

Rury palne

Opaska ogniochronna Kołnierz ogniochronny Opaska ogniochronna


CP 648-S/E CFS-C P CFS-C EL

Rury niepalne

Ogniochronna akrylowa
Powłoka ogniochronna Zaprawa ogniochronna
masa uszczelniająca
CP 673 CFS-S M RG
CFS-S ACR

Rury niepalne z palną izolacją

Opaska
Bandaż ogniochronny Piana ogniochronna
ogniochronna
CFS-B CFS-F FX
CP 648-S/E

Szczeliny budowlane

Ogniochronna silikonowa Ogniochronna akrylowa Ogniochronna farba Powłoka ogniochronna


masa uszczelniająca masa uszczelniająca natryskowa CP 673
CFS-S SIL CFS-S ACR CFS-SP WB

6
6
TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Powrót do spisu treści
Systemy biernej ochrony ppoż.

Opis skrótów zastosowanych na rysunkach:

A, A1, A2, A3, A4, A5 – produkt ogniochronny


A1b – wypełniacz ogniochronnych CFS-FIL
A2A – bandaż bloczka 1 x CFS-P BA
A2b – bandaż bloczka 2 x CFS-P BA
B, B1, B2 – materiał wypełniający (wełna mineralna)
C, C1, C2, C3, C4 – medium przechodzące przez przepust (rura, peszel, kable, wiązki kabli etc.)
D – izolacja rury
dc – średnica rury
E, E1, E2 – przegroda budowlana
F – mocowanie, haki
IA – szerokość bandaża bloczka CFS-P BA
L1 – zakład z ogniochronnej farby natryskowej
LD – długość izolacji rury
s1, s2, s3 – odległości między mediami w przepuście instalacyjnym
tA, tA1 – grubość materiału ogniochronnego
tB – grubość wypełnienia z wełny mineralnej
tC – grubość ścianki rury
tE, tE1 – grubość przegrody budowlanej
W – szerokość szczeliny
wA – szczelina pierścieniowa (różnica pomiędzy średnicą rury a średnicą otworu)
X – głębokość osadzenia produktu ogniochronnego

Uwaga: produkty ogniochronne oznaczono na rysunku kolorem czerwonym

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Powrót do spisu treści
7
7
Systemy biernej ochrony ppoż.

Ogniochronna silikonowa masa uszczelniająca


CFS-S SIL
Ogniochronna masa uszczelniająca na bazie silikonu do zabezpieczeń szczelin i dylatacji o dużym zakresie odkształcalności

Zastosowania Dane techniczne


„„ Zabezpieczenie szczelin i dylatacji budowlanych o zakresie Zastosowanie ogólne Szczeliny, dylatacje
ruchu do 25%
Kolor Biały/szary
„„ Szerokość szczelin od 6 do 100 mm
„„ Podłoże: ściany sztywne o grubości min. 150 mm i stropy Min. szerokość złącza 6 mm
o grubości min. 150 mm (również elementy osłonięte Maks. szerokość złącza 100 mm
kątownikami stalowymi)
Zakres temperatury 5-40°C
„„ Nie stosować w miejscach zanurzonych w wodzie stosowania
„„ Masa nie nadaje się do malowania
Zakres odporności -40-160°C
na temperaturę

Zalety Zakres temperatury 5-25°C


przechowywania i transportu
„„ Znakomita kompensacja odkształceń (do 25%)
Okres przydatności 12 miesięcy
„„ Doskonała przyczepność do podłoża do użycia1)
„„ Gazoszczelność, dymoszczelność i wodoszczelność
Produkty uzupełniające CFS-PRIM
(zastosowania wewnętrzne)
„„ Bez halogenków i rozpuszczalników Czas utwardzania 2) 3 mm/72 h
„„ Niski skurcz Przyczepność (przy sezono- 15 min
waniu w temp. 25°C/80%
„„ Do dużych szerokości szczelin
wilg. wzg.)
Aprobata ETA-10/0291
Klasa odporności ogniowej do El 180
1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%; od daty produkcji.
2) Przy 75°F/24°C i wilgotności względnej 50%.

Dane do zamówienia Kolor Pojemność opakowania Opakowanie Nr artykułu


zawiera

CFS-S SIL CW Biały 310 ml 1 szt. 2004306


CFS-S SIL CG Szary 310 ml 1 szt. 2004358
CFS-S SIL F Biały 600 ml 1 szt. 2004411
CFS-PRIM środek gruntujący 250 ml 1 szt. 2025234

8
8 Powrót do spisu treści
TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Systemy biernej ochrony ppoż.

Instrukcja montażu
1 2 3 4 5

Wyczyść powierzchnię Wprowadź materiał Dozuj masę. Wygładź powierzchnię Zamocuj tabliczkę
dylatacji i zagruntuj wypełniający. uszczelniania. znamionową.
boczne powierzchnie
środkiem gruntującym
CFS-PRIM

Instrukcja montażu Znakowanie przejść


„„ Ścianki szczeliny muszą być suche, wolne od zanieczyszczeń, „„ Zabezpieczenia dylatacji z wykorzystaniem CFS-S SIL należy
takich jak pył, olej lub smary. wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględnia-
„„ Zagruntować powierzchnie boczne szczeliny środkiem gruntują- jącą polskie przepisy oraz wymagania aprobaty technicznej.
cym CFS-PRIM. „„ Uszczelnione przejście powinno być trwale oznaczone
„„ Umieścić wełnę mineralną o gęstości 40-75 kg/m³. Dokonać tabliczką znamionową HILTI zawierającą odpowiednie dane,
kompresji wełny mineralnej w stopniu uzależnionym od rodzaju zamocowaną obok tego przejścia.
dylatacji (40-60%), tj. zgodnie z aprobatą techniczną.
„„ Masę nakładać przy użyciu dozownika Hilti CS 201-P1 (dla opa- Przechowywanie
kowań 600 ml), MD 300, CFS-DISP (dla opakowań 310 ml).
„„ Tylko w oryginalnym opakowaniu w miejscach chronionych
„„ Wykonując zabezpieczenia w ścianach, masę nakładać obu- przed wilgocią w temperaturze od 5°C do 25°C.
stronnie.
„„ Wyrzucać jedynie całkowicie puste opakowania.
„„ Wykonując zabezpieczenia w stropach, masę nakładać od góry.
„„ Przed związaniem masy powierzchnie wygładzić, używając szpa-
chelki zwilżonej roztworem wody i mydła.
Środki ostrożności i bezpieczeństwa
„„ Chronić przed dziećmi.
„„ Nieutwardzoną masę CFS-S SIL usuwać przy użyciu rozpusz-
czalnika. Po utwardzeniu masa może być usunięta tylko mecha- „„ Unikać kontaktu z produktami spożywczymi.
nicznie. „„ Unikać kontaktu z oczami/ ze skórą.
W przypadku zabrudzenia spłukać wodą, jeśli zajdzie koniecz-
ność – skontaktować się z lekarzem.
Orientacyjne zużycie
„„ Zabezpieczenie dylatacji
Wartości orientacyjnego zużycia podano jako łączne długości
wypełnienia w metrach na opakowanie jednostkowe (ładunek)
przy zabezpieczeniu jednostronnym.

CFS-S SIL
Szerokość spoiny
6 12 20 30 40 60 100

6 8,6* 4,3 2,6 – – – –


Głębokość wypełnienia
szczeliny (mm)
10 – – 1,5 1 0,8 0,5 0,3

* Opakowanie o pojemności 310 ml wystarcza na wykonanie 8,6 mb szczeliny o szerokości 6 mm przy głębokości wypełnienia 6 mm.

CFS-PRIM
Głębokość wypełnienia szczeliny Ilość mb możliwa do wykonania
(mm) z jednego opakowania gruntu
CFS-PRIM (250 ml)

6 98

10 59

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Powrót do spisu treści
9
9
Systemy biernej ochrony ppoż.

Zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej w stropie Zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej w ścianie


> 150 mm
gdy: 6 < a < 20 mm gdy: 6 < a < 20 mm
b = 6 mm b = 6 mm
≥ 150 mm
gdy: 20 < a < 100 mm gdy: 20 < a < 100 mm
b = 10 mm b = 10 mm

Zastosowania

E1
E
A
tA tA

B A
tB tE

tB
B Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,
został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.
tE
Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej w stropie Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej w ścianie

10
10 Powrót do spisu treści
TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Systemy biernej ochrony ppoż.

Ogniochronna akrylowa masa uszczelniająca


CFS-S ACR
Masa ogniochronna na bazie akrylu do uszczelnienia dylatacji i rur metalowych

Zastosowania Dane techniczne


„„ Zabezpieczenie przejść instalacyjnych rur niepalnych Zastosowanie ogólne Szczeliny, dylatacje, rury
do Ø maks. 168,3 mm (rury metalowe) i 88,9 mm (rury miedziane)
oraz otworów po ściągach Kolor Biały

„„ Zabezpieczenie szczelin i dylatacji budowlanych o zakresie Min. szerokość złącza 6 mm


ruchu do 12,5% Maks. szerokość złącza 100 mm
„„ Szerokość szczelin dylatacyjnych od 6 do 100 mm
Zakres temperatury 5-40°C
„„ Podłoże: mur ceglany, beton, beton komórkowy, ściany z płyt stosowania
gipsowo-kartonowych; ściany o grubości min. 100 mm i stropy
o grubości min. 150 mm (również elementy osłonięte kątowni- Zakres odporności -30-80°C
kami stalowymi) na temperaturę
„„ Można stosować w lakierniach Zakres temperatury 5-25°C
przechowywania i transportu
Okres przydatności 24 miesiące
Zalety do użycia1)
„„ Dobra kompensacja odkształceń (do 12,5%)
Produkty uzupełniające Wełna mineralna
„„ Łatwość dozowania i obróbki
Czas utwardzania 2) 3 mm/24 h
„„ Nadaje się do malowania
„„ Dobra przyczepność do podłoża Przyczepność (przy 20 min
sezonowaniu w temp.
„„ Nadmiar niezwiązanej masy można usunąć przy użyciu wody 25°C/80% wilg. wzg.)
Aprobata ETA-10/0292
ETA-10/0389
Klasa odporności ogniowej do El 180

1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%; od daty produkcji.


2) Przy 75°F/24°C i wilgotności względnej 50%.

Dane do zamówienia Kolor Pojemność opakowania Grupa Opakowanie Nr artykułu


rabatowa zawiera

CFS-S ACR CW – biała (310 ml) Biały 310 ml CP1 1 szt. 435859
CFS-S ACR CW – biała (580 ml) Biały 580 ml CP1 20 szt. 435863

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Powrót do spisu treści
11
11
Systemy biernej ochrony ppoż.

Instrukcja montażu
Dylatacja Przepust rurowy Dylatacja Przepust rurowy Dylatacja Przepust rurowy

1 2 3

Wyczyść przepust. Powierzchnie, na które będzie Jeśli to konieczne, wprowadź materiał Dozuj masę CFS-S ACR, korzystając z dozownika.
aplikowana masa CFS-S ACR, powinny być suche, wypełniający. Upewnij się, że jest on właściwy CFS-S ACR przykleja się do większości podłoży
oczyszczone z luźnego pyłu, brudu, oleju, wosku i odpowiednio skompresowany wg zaleceń ETA (beton, mur, ściana gipsowo-kartonowa, tynk itd.)
i tłuszczu. Do czyszczenia należy użyć szczotki (patrz: Załącznik do ETA). bez gruntowania. Dla polepszenia przyczepności
drucianej lub pędzelka. do podłoży bardzo porowatych zalecane jest ich
uprzednie zagruntowanie wodnym roztworem CFS-S
ACR. Grunty innego rodzaju nie są konieczne.

Dylatacja Przepust rurowy Dylatacja Przepust rurowy

4 5

Wygładź powierzchnię uszczelniania, używając Zamocuj tabliczkę znamionową.


wody oraz wąskiej szpachelki lub palca.

Instrukcja montażu Znakowanie przejść

„„ Ścianki szczeliny lub przepustu muszą być suche, wolne „„ Zabezpieczenia szczelin z wykorzystaniem CFS-S ACR należy
od zanieczyszczeń, takich jak pył, olej lub smary. wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniają-
cą polskie przepisy oraz wymagania aprobaty technicznej.
„„ Sprawdzić przyczepność do podłoża (w przypadku odspajania
– zagruntować powierzchnie wodnym roztworem CFS-S ACR). „„ Uszczelnione przejście powinno być trwale oznaczone tabliczką
znamionową zawierającą odpowiednie dane, a zamocowaną
„„ Umieścić wełnę mineralną o gęstości 30-70 kg/m³. obok tego przejścia.
W przypadku dylatacji dokonać kompresji wełny mineralnej
w stopniu uzależnionym od rodzaju dylatacji (50-60%), Przechowywanie
tj. zgodnie z aprobatą techniczną.
„„ Masę nakładać przy użyciu dozownika Hilti CS 201-P1 „„ Tylko w oryginalnym opakowaniu w miejscach chronionych
lub MD 300. przed wilgocią w temperaturze od 5°C do 25°C.

„„ Wykonując zabezpieczenia w ścianach, masę nakładać „„ Wyrzucać jedynie całkowicie puste opakowania.
obustronnie.
Środki ostrożności i bezpieczeństwa
„„ Wykonując zabezpieczenia w stropach, masę nakładać od góry.
„„ Przed związaniem masy powierzchnię wygładzić, używając „„ Chronić przed dziećmi.
szpachelki zwilżonej roztworem wody i mydła. „„ Unikać kontaktu z produktami spożywczymi.
„„ Nieutwardzoną masę CFS-S ACR usuwać przy użyciu wody. „„ Unikać kontaktu z oczami/ze skórą.
Po związaniu masa może być usunięta tylko mechanicznie. W przypadku zabrudzenia spłukać wodą, jeśli zajdzie koniecz-
„„ Jeżeli przerwa w pracach montażowych wynosi więcej niż ność – skontaktować się z lekarzem.
20 minut, należy oczyścić narzędzia.

Orientacyjne zużycie
„„ Zabezpieczenie dylatacji
Wartości orientacyjnego zużycia podano jako łączne długości wy-
pełnienia w metrach na opakowanie jednostkowe (ładunek) przy
zabezpieczeniu jednostronnym.

CFS-S ACR
Szerokość spoiny
6 12 20 30 40 60 100

6 8,6* 4,3 2,6 – – – –


Głębokość wypełnienia
szczeliny (mm)
10 – – 1,5 1 0,8 0,5 0,3

* Opakowanie o pojemności 310 ml wystarcza na wykonanie 8,6 mb szczeliny o szerokości 6 mm przy głębokości wypełnienia 6 mm.

12
12 Powrót do spisu treści
TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Systemy biernej ochrony ppoż.

Zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej w stropie Zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej w ścianie


100 mm

6 < a < 30 mm
6 < a < 30 mm

150 mm
10 < b < 15 mm
10 < b < 15 mm

Zastosowania
tE dC
tC
tB tA tD
A
A
C
tD WA tC
WA
WA

tE
dc

E
D E
B C Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,

D
został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.

Skala: Data:
Opracował:

Przejście rury metalowej w otulinie z wełny Przejście rury metalowej w otulinie z wełny
mineralnej przez ścianę mineralnej przez strop

E1
E
A
E tA
tA A E ttA
A E1
tA A

B A tB tE
Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,

tB tE tB tE

tB B Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,


został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów. B
tE B Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,
został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.

Dylatacja w ścianie Dylatacja w stropie Dylatacja z katownikiem stalowym w stropie

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Powrót do spisu treści
13
13
Systemy biernej ochrony ppoż.

Ogniochronna farba natryskowa


CFS-SP WB
Innowacyjna farba ogniochronna do zabezpieczania dylatacji i szczelin o dużym zakresie odkształcalności

Zastosowania Dane techniczne


■ Szczeliny i dylatacje o szerokości 6-100 mm i dużym zakresie Zastosowania ogólne Szczeliny, dylatacje
odkształcalności (do 40%)
Min. szerokość złącza 6 mm
■ Szczeliny o szerokości 10-200 mm i zakresie odkształcalności
do 25% na obwodzie budynku pomiędzy stropami a ścianami Maks. szerokość złącza 200 mm
osłonowymi (fasadami) Zakres temperatury -4-40°C
■ Połączenia o dużym zakresie odkształcalności stosowania
Zakres odporności -40-80°C
Zalety na temperaturę
■ Produkt o niskiej zawartości lotnych związków organicznych Zakres temperatury 4-25°C
(LZO), nie zawiera halogenów, na bazie wody przechowywania i transportu
■ Wysoka elastyczność – zakres ruchu do 40% Okres przydatności 12 miesięcy
do użycia1)
■ Łatwość wykonania natrysku oraz dobra przyczepność
Produkty uzupełniające Wełna mineralna
do powierzchni
■ Szybkie, wydajne uszczelnianie szerokich, trudno dostępnych Czas utwardzania (ok.)2) 3 mm/24 h
szczelin Przyczepność (przy 180 min
■ Szybka i łatwa aplikacja za pomocą agregatu hydrodynami- sezonowaniu w temp.
cznego pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze 25°C/80% wilg. wzg.)
Aprobaty ETA-12/0078
ETA-11/0343
Klasa odporności ogniowej do EI 240
1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%; od daty produkcji.
2) Przy 75°F/24°C i wilgotności względnej 50%.

Grupa Opakowanie
Dane do zamówienia Kolor Pojemność opakowania Nr artykułu
rabatowa zawiera
CFS-SP WB biał. Biały 19 l CP2 1 szt. 430806

14
14 Powrót do spisu treści
TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Systemy biernej ochrony ppoż.

Instrukcja montażu (dla fasady)

1 2 3 4 5 6

•
PP

K
•ƒ) •
ƒ& PP

Powierzchnia, na którą Zmierzyć szerokość Dociąć wełnę mineralną, a następnie Wykonać natrysk Grubość mokrej Chronić powłokę
będzie aplikowana szczeliny. skompresować wełnę w stopniu ≧ 50% farbą CFS-SP WB powłoki powinna przed wpływem
ogniochronna farba i umieścić w szczelinie. za pomocą agregatu wynosić od 3 czynników
natryskowa CFS-SP WB, malarskiego do 5 mm, atmosferycznych
powinna być wolna od o wymaganych a szerokość oraz uszkodzeniami
brudu, olejów i innych parametrach. zakładów min. mechanicznymi do
substancji mogących 15 mm. czasu całkowitego
wpłynąć niekorzystnie wyschnięcia.
na przyczepność.

Instrukcja montażu Znakowanie przejść

„„ Ścianki szczeliny muszą być suche i wolne od zanieczyszczeń. „„ Zabezpieczenia wykonywane z wykorzystaniem ogniochronnej
farby natryskowej CFS-SP WB należy wykonywać zgodnie
„„ Wełna mineralna stosowana do wypełnienia powinna mieć z dokumentacją techniczną uwzględniającą polskie przepisy
gęstość 30-70 kg/m³ (dla zastosowania w fasadach) lub oraz wymagania aprobaty technicznej.
40-70 kg/m³ (dla zastosowania w szczelinach dylatacyjnych).
„„ Uszczelnione przejście powinno być trwale oznaczone
„„ Wykonać natrysk za pomocą agregatu malarskiego tabliczką znamionową Hilti zawierającą odpowiednie dane,
o wydajności min. 2,6 l/min., o średnicy dyszy uzależnionej zamocowaną obok tego przejścia.
m.in. od szerokości szczeliny, na którą natryskiwana jest farba
ogniochronna CFS-SP WB.
Przechowywanie:
„„ Grubość powłoki mokrej wynosi 3-5 mm, a szerokość
zakładów (oprócz szczeliny farbę należy nanieść na elementy, „„ Tylko w oryginalnym opakowaniu w miejscach chronionych
w których znajduje się zabezpieczana szczelina) L1= 15 mm. przed wilgocią w temperaturze od 4°C do 25°C.
„„ Podczas nakładania warstwy mokrej kontrolować grubość „„ Wyrzucać jedynie puste opakowania.
powłoki.
„„ Do zakończenia czasu wiązania powłokę należy chronić przed Środki ostrożności i bezpieczeństwa
działaniem czynników atmosferycznych.
„„ Chronić przed dziećmi.
„„ Uwaga: czas wiązania uzależniony jest od temperatury
„„ Unikać kontaktu z produktami spożywczymi.
oraz wilgotności i może się wydłużyć w przypadku braku
odpowiedniej wentylacji. „„ W przypadku zabrudzenia spłukać wodą z mydłem.
Jeśli zajdzie konieczność, skontaktować się z lekarzem.

Orientacyjne zużycie
„„ Ok. 4 l/m2 (dla zabezpieczenia jednostronnego)

tE
Zastosowania
tB/2 tB/2

E
tA
Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,
został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.

B A W
W
Podpis:

Tytuł:
Dla/Obiekt:

T A L1 L1

tA
L1
Rys. nr:

tB tE1 Zabezpieczenie dylatacji w ścianie


024-C

B2 B1
E1 A L1
A4

T
E
E2 tA

tE tB
B
w
Zabezpieczenie szczelin pomiędzy fasadą
(ścianą osłonową) a stropem Zabezpieczenie dylatacji w stropie

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl 15
Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,

15
został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.

Dla/Obiekt: Powrót do spisu treści


Tytuł:
Systemy biernej ochrony ppoż.

Ogniochronna pęczniejąca masa uszczelniająca


CFS-IS
Masa pęczniejąca do zabezpieczania przejść kabli, wiązek kablowych i okrągłych kanałów kablowych (peszli)

Zastosowania Dane techniczne


„„ Zabezpieczenie pojedynczych kabli do Ø 80 mm, wiązek Zastosowanie ogólne Kable
kablowych do Ø 100 mm oraz okrągłych, plastikowych (peszli)
lub metalowych kanałów kablowych do Ø 32 mm Kolor Antracyt
„„ Podłoże: beton, gazobeton, mur z cegły, ściany z płyt gipsowo- Maksymalny otwór w scianie 150 x 150 mm
-kartonowych; ściany o grubości min. 100 mm i stropy o grubo-
Zakres temperatury 5-40°C
ści min. 150 mm; przepusty o wymiarach 150 mm x 150 mm stosowania
lub o powierzchni równoważnej
Zakres odporności -40-100°C
„„ Nie stosować w miejscach zanurzonych w wodzie
na temperaturę
Zakres temperatury 5-25°C
Zalety przechowywania i transportu
„„ Możliwość zabezpieczenia kabli w okrągłych kanałach Okres przydatności 12 miesięcy
kablowych (peszlach) do użycia1)
„„ Pozbawiony rozpuszczalników – łatwo zmywalny Produkty uzupełniające Wełna mineralna
„„ Szeroki zakres zastosowań (pojedyncze kable, wiązki kablowe,
Czas utwardzania (ok.) 2) 3 mm/72 h
okrągłe kanały kablowe)
„„ Odporny na przenikanie azotu, dwutlenku węgla, metanu, Przyczepność (przy 15 min
powietrza sezonowaniu w temp.
25°C/80% wilg. wzg.)
„„ Nadaje się do malowania
Gęstość 1400 kg/m3

Aprobata ETA-10/0406

Klasa odporności ogniowej do El 180

1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%; od daty produkcji.


2) Przy 75°F/24°C i wilgotności względnej 50%.

Dane do zamówienia Kolor Pojemność opakowania Grupa Opakowanie Nr artykułu


rabatowa zawiera

CFS-IS Antracyt 310 ml CP1 1 szt. 2004614

16
16 Powrót do spisu treści
TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Systemy biernej ochrony ppoż.

Instrukcja montażu

1 2 3 4 5
Tabliczka
Tabliczka
Tabliczka
Tabliczka Tabliczka
informacyjna
informacyjna
informacyjna
informacyjna
informacyjna

Oczyścić Przejście wypełnić Zadozować masę Wygładzić powierzch- Zamocować tabliczkę


powierzchnię wełną mineralną CFS-IS. nię masy przy użyciu znamionową.
przepustu. o niskiej gęstości. szpachli.

Instrukcja montażu Znakowanie przejść


„„ Ścianki szczeliny muszą być suche, wolne od zanieczyszczeń, „„ Przejścia instalacyjne z wykorzystaniem CFS-IS należy
takich jak: pył, olej lub smary. wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględnia-
„„ Kable, wiązki kablowe oraz okrągłe kanały kablowe (peszle) jącą polskie przepisy, wymagania aprobaty technicznej
muszą być zamocowane zgodnie z zaleceniami stosownych norm. oraz wytyczne podane w instrukcji stosowania.
„„ Jako materiału wypełniającego otwór użyć wełny mineralnej „„ Uszczelnione przejście instalacyjne powinno być trwale
o małej gęstości. oznaczone tabliczką znamionową zamocowaną obok tego
przejścia i zawierającą odpowiednie dane.
„„ Wykonując zabezpieczenia w ścianie, masę nakładać obu-
stronnie.
„„ Wykonując zabezpieczenia w stropie, masę nakładać od góry Przechowywanie
lub obustronnie (w zależności od średnicy kabla – szczegóły „„ Tylko w oryginalnym opakowaniu w miejscach chronionych
w aprobacie technicznej). przed wilgocią w temperaturze od 5°C do 25°C.
„„ Wprowadzić CFS-IS na głębokość 25 mm, używając dozownika
Hilti CS 201-P1. Należy upewnić się, czy grubość masy nie jest
Środki ostrożności i bezpieczeństwa
mniejsza niż 25 mm.
„„ Chronić przed dziećmi.
„„ Szczelnie wypełnić wszelkie puste przestrzenie między kablami.
„„ Unikać kontaktu z produktami spożywczymi.
„„ Przed związaniem masy wygładzić powierzchnię CFS-IS, używając
szpachelki, ewentualnie pędzelka malarskiego zwilżonego wodą. „„ Unikać kontaktu z oczami/ze skórą. W przypadku zabrudzenia
spłukać wodą, jeśli zajdzie konieczność skontaktować się
„„ Wykonane uszczelnienie musi być zabezpieczone przed wpływem
z lekarzem.
czynników atmosferycznych przez 48 godzin.
„„ Używać tylko w pomieszczeniach wentylowanych.

Orientacyjne zużycie (w sztukach)


„„ Przepusty kablowe
Stopień wypełnienia przepustu kablami
0% 10% 30% 60%
90 1,0* 0,9 0,7 0,4
Średnica otworu

120 1,8 1,6 1,3 0,8


[mm]

160 3,2 2,9 2,3 1,3

180 4,1 3,7 2,9 1,7


* Liczba potrzebnych opakowań przy wypełnieniu na głębokość 25 mm (dwustronnie).

Zastosowania

tE
tB

E A
tA
tA
tB tE

A
E B
B
Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,
został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.

Przejście kabli w peszlu przez ścianę Przejście wiązki kabli przez strop

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Powrót do spisu treści
17
17
Systemy biernej ochrony ppoż.

Plaster ogniochronny
CP 617
Gotowe do użycia plastry do zabezpieczenia puszek elektrycznych (metalowych lub z tworzywa sztucznego)

Zastosowania Dane techniczne


„„ Do zabezpieczania puszek elektrycznych w ścianach gipsowo- Gęstość 1,60 g/cm³
-kartonowych stanowiących przegrody ogniochronne
Wymiary (dł. × szer. × wys.) 170  x 170 x 3 mm
„„ Puszki o wymiarach do 132 x 73 x 36 mm lub Ø 110 mm 230 x 170 x 3 mm
„„ W budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym
Zakres temperatur od -5°C do 40°C
„„ We wszystkich ścianach gipsowo-kartonowych, także w ścia- stosowania
nach spełniających wymogi akustyczne
Utwardzanie Nie utwardza się
„„ Nie stosować w miejscach narażonych na działanie wody
Rozpuszczalniki lotne Nie zawiera
Włókna azbestowe Nie zawiera
Zalety
Klasa odporności ogniowej EI 120
„„ Znakomita przyczepność do podłoży z płyt gipsowo‑kartono-
wych, metalowych i z tworzyw sztucznych
„„ Szybka i łatwa instalacja
„„ Plastry można montować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
puszek

Dane do zamówienia Opakowanie Nr artykułu


zawiera

Plaster ogniochronny CP 617 170  x 170 mm 1 szt. 39214


Plaster ogniochronny CP 617 170 x 230 mm 1 szt. 39215

18
18 Powrót do spisu treści
TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Systemy biernej ochrony ppoż.

Instrukcja montażu

Montaż wewnątrz. Montaż na zewnątrz. Montaż na zewnątrz.


Plaster może być (puszki z tworzywa (puszki metalowe na
montowany sztucznego). Prosty wsporniku). Plaster
z jednego kawałka montaż na zewnątrz należy włożyć po-
lub kilku, tak aby puszki. Należy zwrócić między tylną ściankę
nie powstały żadne uwagę na dokładne puszki a wspornik.
szczeliny. Należy obklejenie kabli elek- Puszkę zamocować
zwrócić uwagę na trycznych. poprzez przykręcenie
dokładne zaklejenie do wspornika (poprzez
wszelkich szczelin po- ściankę puszki
między puszką a płytą i plaster). Zamontować
gipsowo-kartonową. plaster dookoła puszki.
Należy zwrócić uwagę
na dokładne oklejenie
kabli elektrycznych.

Instrukcja montażu Przechowywanie


„„ Do zabezpieczania puszek metalowych lub z tworzywa sztucznego. „„ Plaster powinien być przechowywany w miejscach, w których
Może być montowany wewnątrz lub na zewnątrz puszki. temperatura nie przekracza 40°C oraz nie spada poniżej -5°C.
Należy chronić przed zamarznięciem. Jeśli zamarznie,
„„ W celu zapewnienia dobrej przyczepności plastra do podłoża
przed użyciem należy rozmrozić.
należy zadbać o to, aby powierzchnia podłoża była sucha i wolna
od zabrudzeń. „„ Produkt przechowywać w suchym miejscu, w pomieszczeniu
zadaszonym, w oryginalnym opakowaniu.
„„ Dopuszczalny okres magazynowania wynosi 2 lata pod wa-
runkiem sprawdzania w tym czasie stanu produktu. Zalecana
jest kontrola i analiza stanów magazynowych. Numer partii
wydrukowano na opakowaniu (pudełku).

Środki ostrożności i bezpieczeństwa


„„ Stosować odzież i rękawice ochronne.
„„ Nie stosować w miejscach narażonych na działanie wody.

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Powrót do spisu treści
19
19
Systemy biernej ochrony ppoż.

Zaprawa ogniochronna
CFS-M RG
Niekurczliwa zaprawa do przepustów instalacyjnych średniej i dużej wielkości

Zastosowania Dane techniczne


„„ Średnie i duże przejścia kabli i wiązek kablowych do Ø 100 mm, Zastosowanie ogólne Kable, rury, przejścia
okrągłe kanały kablowe plastikowe (peszle) oraz metalowe kombinowane
do Ø 16 mm
Kolor Szary
„„ Rury niepalne (metalowe) w izolacji niepalnej do Ø 168,3 mm
Maksymalny otwór w ścianie 1200 x 2000 mm
„„ Rury niepalne (metalowe) w izolacji palnej (typu armaflex)
(szer. x dł.)
do Ø 168,3 mm (razem z bandażem ogniochronnym CFS-B)
„„ Rury palne do Ø 160 mm (razem z opaską ogniochronną Maksymalny otwór w stropie Patrz wykres w aprobacie
CP 648-S/E) (szer. x dł.) technicznej
„„ Rury palne o średnicy 50-160 mm (razem z obejmą ogniochronną Zakres temperatury 5-30°C
CFS-C P) stosowania
„„ Stałe zabezpieczenie przeciwpożarowe przepustów kablowych Zakres odporności -10-80°C
i kombinowanych na temperaturę
„„ Podłoże: przepusty o wymiarach maks. 1200 x 2000 mm Zakres temperatury 5-30°C
(ściany), patrz wykres w aprobacie technicznej (stropy). Grubość przechowywania i transportu
podłoży należy sprawdzić w aprobacie technicznej
Okres przydatności 12 miesięcy
„„ Nie stosować w lekkich ściankach z płyt gipsowo-kartonowych do użycia1)
Produkty uzupełniające CFS-C P, CFS-B, CP 648-S/E
Zalety Gęstość na mokro (ok.) 1100 kg/m3
„„ Łatwa aplikacja za pomocą kielni lub powszechnie dostępnych Zakres gęstości po 700-900 kg/m3
pomp (możliwość uzyskania żądanej konsystencji) utwardzeniu
„„ Doskonałe właściwości termoizolacyjne Aprobata ETA-12/0101
„„ Niski skurcz w trakcie wiązania, nie pęka w trakcie pożaru
Klasa odporności ogniowej do EI 180
„„ Możliwość malowania
1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%; od daty produkcji.

Dane do zamówienia Ciężar Grupa Opakowanie Nr artykułu


rabatowa zawiera

CFS-M RG 20 kg CP2 1 szt. 2018780

20
20 Powrót do spisu treści
TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Systemy biernej ochrony ppoż.

Instrukcja montażu

1 2 3 4

Oczyścić ściany Przygotować Dozować zaprawę Zamocować tabliczkę


przepustu, zwilżyć mieszankę zaprawy po uprzednim znamionową.
ich powierzchnie. CFS-M RG. zaszalowaniu
W stosunku wagowym otworów.
2,5:1 (zaprawa
w stosunku do wody);
dokładnie wymieszać
przy użyciu mieszadła.

Instrukcja montażu Znakowanie przejść


„„ Przejścia instalacyjne z wykorzystaniem CFS-M RG należy
Przepust wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględnia-
„„ Oczyścić i zwilżyć powierzchnie przepustu. jącą polskie przepisy, wymagania aprobaty technicznej
„„ Kable i korytka kablowe muszą być zamocowane zgodnie oraz wytyczne podane w instrukcji stosowania.
z zaleceniami stosownych norm. „„ Uszczelnione przejście instalacyjne powinno być trwale ozna-
czone tabliczką znamionową zawierającą odpowiednie dane,
Przygotowanie mieszanki zaprawy zamocowaną obok tego przejścia.
„„ Zmieszać zaprawę z wodą w proporcji 2,5:1 (w stosunku
wagowym).
Przechowywanie
„„ Nie należy używać jakichkolwiek innych środków wiążących
„„ Tylko w oryginalnym opakowaniu w miejscach chronionych
lub dodatków.
przed wilgocią.
Dozowanie zaprawy
„„ Stosować szalunki z jednej lub z obu stron zabezpieczanego Środki ostrożności i bezpieczeństwa
otworu. „„ Chronić przed dziećmi.
„„ Wypełnić otwór mieszanką, używając kielni lub pompy,
starając się maksymalnie zagęścić zaprawę.
„„ Upewnić się, czy wszystkie szczeliny zostały całkowicie
wypełnione.

Orientacyjne zużycie (w kg)


Stopień wypełnienia przepustu kablami
0% 10% 30% 60%
10 × 100 15* 13 10 6
przepustu [cm]
Wymiary

50 × 100 120 108 84 48

100 × 100 150 135 126 60

100 × 200 300 270 210 120


* Ilość kg suchej zaprawy zużytej do wypełnienia przepustu w przegrodzie o grubości 150 mm.

Zastosowania
tE tE
tD
E
E
E A1 tA1 E
A1 C3 t D A1 C tC tA1 A1

dC tE tE

tA1 C3 D
tA1 D
C
tC
dC

Zabezpieczenie przejścia koryt Zabezpieczenie przejścia rury Zabezpieczenie przejścia Zabezpieczenie przejścia
kablowych przez ścianę metalowej w otulinie koryt kablowych przez strop rury metalowej w otulinie
z wełny mineralnej z wełny mineralnej

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Powrót do spisu treści
21
21
Systemy biernej ochrony ppoż.

Obejma ogniochronna
CFS-C P
Obejma ogniochronna z pęczniejącym wkładem ogniochronnym

Zastosowania Dane techniczne


„„ Uszczelnianie rur palnych Ø 50-250 mm, rur palnych Zastosowanie ogólne Rury
Ø 40-110 mm w otulinie z kauczuku syntetycznego
(np.: K-FLEX, Armaflex), rur kompozytowych Zakres temperatury 5-50°C
Ø 32-75 mm, rur kompozytowych Ø 32-75 mm w otulinie stosowania
z kauczuku syntetycznego (np.: K-FLEX, Armaflex) oraz rur Zakres odporności -20-100°C
palnych (ABS) preizolowanych z otuliną typu PUR na temperaturę
„„ Nadaje się do następujących rodzajów rur palnych: PVC, Zakres temperatury -5-50°C
PVC-C, PVC-U, PP, PP-R, PE, PE-HD, PE-X, PE-S2 przechowywania i transportu
(niskoszumowa), ABS.
Okres przydatności Bezterminowo
„„ Podłoże: beton, mur, gazobeton, ściany gipsowo-kartonowe.
do użycia1)
Grubości ścian od 100 mm; dla stropów od 150 mm
„„ Nie stosować: do zabezpieczeń rur niepalnych w silnie korozyj- Produkty uzupełniające CFS-S ACR
nej atmosferze, chyba że osłony są zintegrowane z elementami Temperatura pęcznienia (ok.) 210°C
budowlanymi; na zewnątrz pomieszczeń; z kotwami/elementami
mocującymi niedopuszczonymi przez Hilti Współczynnik pęcznienia 1:17
(nieograniczony, maks.)
„„ Montaż: ściana – dwie obejmy, po jednej z każdej strony;
strop – jedna obejma od spodu Aprobaty ETA-10/0404
Klasa odporności ogniowej do EI 180
Zalety 1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%; od daty produkcji.
„„ Łatwy montaż dzięki optymalnemu rozłożeniu uchwytów
mocujących
„„ Możliwość zastosowania polietylenowej (piankowej) listwy
tłumiącej
„„ Zachowanie odległości pomiędzy przepustami rurowymi
nie jest wymagane
„„ Możliwość zastosowania do rur niskoszumowych

Dane do zamówienia Średnica zewnętrzna Grubość Grupa Opakowanie Nr artykułu


rabatowa zawiera

CFS-C P 50/1,5" 67 mm 22 mm CP3 1 szt. 435406


CFS-C P 63/2" 82 mm 32 mm CP3 1 szt. 435407
CFS-C P 75/2,5" 102 mm 32 mm CP3 1 szt. 435408
CFS-C P 90/3" 117 mm 42 mm CP3 1 szt. 435409
CFS-C P 110/4" 146 mm 47 mm CP3 1 szt. 435410
CFS-C P 125/5" 166 mm 48 mm CP3 1 szt. 435411
CFS-C P 160/6" 236 mm 48 mm CP3 1 szt. 435412
CFS-C P 180/7" 228 mm 153 mm CP3 1 szt. 435413
CFS-C P 200/8" 257 mm 178 mm CP3 1 szt. 435414
CFS-C P 225/9" 289 mm 203 mm CP3 1 szt. 435415
CFS-C P 250/10" 319 mm 233 mm CP3 1 szt. 435416

22
22 Powrót do spisu treści
TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Systemy biernej ochrony ppoż.

Instrukcja montażu

1 2 3 4 5

Wypełnić pozostałe Oczyścić rurę. Zamknąć obejmę Przytwierdzić uchwyty Zamocować uchwyty do
przestrzenie dla ogniochronną mocujące przegrody budowlanej
zapewnienia dymo- CFS-C P. do metalowego za pomocą kotew Hilti.
i gazoszczelności masą kołnierza obejmy. Przejście oznaczyć
CFS-S ACR lub zapra- tabliczką znamionową.
wą mineralną.

Instrukcja montażu Wymiary obejm CFS-C P


Symbol osłony Średnica Wymiary obejm [mm] Liczba
Uszczelnienie otworu
rury [mm] uchwytów
Otwory wypełnić masą CFS-S ACR lub zaprawą mineralną (zgod- D H B
nie z aprobatą techniczną) w celu zapewnienia dymoszczelności. CFS-C P 50/1,5" 50 66,7 22,4 6,1 2

CFS-C P 63/2" 63 81,7 32,4 7,1 2


Oczyszczenie rury z tworzywa sztucznego
CFS-C P 75/2,5" 75 101,7 32,4 10,1 3
Materiał rozprężający się pod wpływem wysokiej temperatury
usz­czelnia rurę z tworzywa sztucznego. Silne zanieczyszczenie CFS-C P 90/3" 90 116,7 42,4 11,1 3
rury (na przykład resztkami zaprawy) może opóźnić ten proces.
CFS-C P 110/4" 110 145,7 47,4 13,5 4
Dlatego w obszarze montażu obejmy ogniochronnej CFS-C P
rurę należy starannie oczyścić. CFS-C P 125/5" 125 166,1 47,8 18,3 4

CFS-C P 160/6" 160 235,5 48,2 30,5 6


Przytwierdzenie uchwytów mocujących
CFS-C P 180/7" 180 228,0 152,5 21,5 8
Uchwyty mocujące mogą być przytwierdzone w różnych miej-
scach, ale możliwie jak najbardziej symetrycznie na obwodzie CFS-C P 200/8" 200 257,0 177,5 22 8
osłony. Dzięki temu można je optymalnie dostosować do sytuacji
CFS-C P 225/9" 225 289,0 202,5 24 10
montażowej. Minimalna liczba uchwytów jest określona w tabeli
i należy tego zalecenia przestrzegać. CFS-C P 250/10" 250 319,0 232,5 27 12
D – średnica, H – wysokość, B – grubość
Montaż obejmy ogniochronnej CFS-C P
CFS-C P chroni przed pożarem tylko przy prawidłowym zamoco- Znakowanie przejść
waniu. Mocując obejmę, należy: „„ Przy uszczelnianiu rur obejmami ogniochronnymi CFS-C P
„„ założyć obejmę na rurę i zatrzasnąć zamknięcie, należy przestrzegać krajowych przepisów. Wielkości otworów,
„„ zaznaczyć miejsca otworów do mocowania, rodzaj i grubość ścian lub stropów, maksymalne średnice rur
itp. powinny być zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej.
„„ wywiercić otwory,
„„ Uszczelnienia ogniochronne należy trwale oznakować odpo-
„„ przytwierdzić obejmę do przegrody budowlanej za pomocą
wiednią tabliczką znamionową. Należy ją czytelnie wypełnić
kotew Hilti lub w przypadku ściany gipsowo-kartonowej
i umieścić obok uszczelnienia w miejscu dobrze widocznym.
– prętów gwintowanych skręconych obustronnie nakrętkami.
Przechowywanie
„„ Składować tylko w oryginalnym opakowaniu, w miejscach
chronionych przed wilgocią.

Środki ostrożności i bezpieczeństwa


„„ Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zastosowania
dC dC
tC tC
tE td A3
C C
A3
E
C tC
C tC
tD

dc tE tE
dc

D
A1 A3 A1 A3
E E

Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania, Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti
został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów. został opracowany na podstawie dokumentacji technicz

Skala: Data: Dla/Obiekt: Skala: Data: Dla/Obie


Opracował: Tytuł: Opracował: Tytuł:

Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,


Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,
został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.

Przejście rury kompozytowej


został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.

Przejście rury palnej przez Przejście rury palnej przez Przejście rury palnej
Skala: Data: Dla/Obiekt:
Skala: Data: Dla/Obiekt:
Opracował: Tytuł:
Opracował: Tytuł: Podpis: Rys. nr: 099-B A4 Podpis:

ścianę masywną ścianę gipsowo-kartonową przez strop w otulinie z kauczuku


syntetycznego przez strop
Podpis: Rys. nr: 099-A A4
Podpis: Rys. nr: 099 A4

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Powrót do spisu treści
23
23
Systemy biernej ochrony ppoż.

Opaska ogniochronna
CFS-C EL (INCA)
Opaska ogniochronna nowej generacji do zabezpieczania trudnych przypadków

Zastosowania Dane techniczne


■ Zabezpieczenie przejść rur w ścianach szachtu, ścianach Zastosowania ogólne Rury palne
murowanych, gipsowo-kartonowych, betonowych oraz stropach
Zakres temperatury -5-50°C
■ Rodzaje tworzyw rur palnych: PVC, PP, PE, oraz rury niskoszu- stosowania
mowe do Ø 160 mm
Zakres odporności -30-80°C
■ Rury z izolacją akustyczną do Ø 160 mm na temperaturę
■ Rury palne w otulinie z kauczuku syntetycznego (np.: K-FLEX, Zakres temperatury -30-50°C
Armaflex) przechowywania i transportu
■ Przebadane przejścia rur palnych pod kątem, z kolanami i kieli- Produkty uzupełniające CFS-S ACR, CFS-FIL
chami oraz rur prowadzonych blisko krawędzi
Temperatura pęcznienia (ok.) 210°C
■ Brak wymaganego minimalnego odstępu pomiędzy rurami
zabezpieczonymi bandażem ogniochronnym CFS-B, opaską Stopień pęcznienia (ok.) 1:19
ogniochronną CFS-C EL oraz otuliną z wełny mineralnej Gęstość 1350 kg/m³

Zalety Aprobata ETA-14/0085


■ Możliwość zabezpieczenia rur palnych przechodzących Klasa odporności ogniowej do EI 120
pod katem, kolanem, kielichem lub prowadzonych blisko
krawędzi, wiązki rur
■ Szeroki zakres zastosowania: rury kanalizacyjne, rury niskoszu-
mowe, rury palne w otulinie z kauczuku syntetycznego
■ Jeden produkt do wielu zastosowań
■ Rozwiązanie problemów z zabezpieczeniem niestandardowych
przejść

Grupa Opakowanie
Dane do zamówienia Wymiary (dł. x szer. x wys.) Grubość Wyposażenie standardowe Nr artykułu
rabatowa zawiera
CFS-C EL 2850 x 52 x 17 mm 17 mm 1 x opaska ogniochronna CFS-C EL CP4 1 szt. 2075120

Akcesoria do opaski ogniochronnej CFS-C EL


CFS-C EL

Grupa Opakowanie
Dane do zamówienia Nr artykułu
rabatowa zawiera

Płytka zamykająca CFS-C EL n CP3 18 szt. 2075121

Haki krótkie CFS-C EL n CP3 22 szt. 2075122

Haki długie CFS-C EL n CP3 20 szt. 2075123

24
24 Powrót do spisu treści
TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
;
 
Systemy biernej

; ; ochrony ppoż.
&)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/

&)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/

 ;
KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP
KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP
KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP

  

[ 
[[ 
Instrukcja montażu ;
&)6&(/ &)6&(/ &)6&(/

 ;
&)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/

 
&)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/

   KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP

1 2 3 ; 4 


 ; ;; 
[ 

(/
&
6
&)
(/

(/
&)6&(/ &)6&(/ &)6&(/

&

&
6

6
&)

&)
;


(/
&
6
&)
(/

(/
&

&
6

6
&)

&)

;

(/
&)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/

6&
&)
KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP
; ;;

(/
6&
 

&)
&)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/

 KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP  
&)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/

&)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/

&)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/

KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP
[  ”PP
KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP
KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/
”PP
”PP
 ”PP


[
Wypełnić pierścieniową Wyjąć opaskę &)6&(/ &)6&(/ &)6&(/

Odmierzyć wymaganą Zamocować dwie płytki zamykające, po jednej na każdym końcu; &(/

powinny one być zamocowane bez pozostawiania wolnej przestrzeni.


&(/
&(/

za  długość opaski
[ pomocą zalecanego z opakowania.
[ &(/
[ &)6&(/

&)6&(/
&)6&(/

&)6&(/
&)6&(/

&)6&(/

uzależnioną od Wcisnąć płytkę w opaskę i zagiąć na końcu. Płytki zamykające
&)6&(/ &)6&(/ &)6&(/

produktu (zgodnie


&(/
&(/

(/
średnicy rury, wymagane są zawsze, bez względu na zastosowanie.

&
z aprobata
 techniczną).
&(/
&(/

6
&)
(/


&
6
&)
a następnie ją odciąć.


(/


&
(/

6
&

&)
6
&)

(/
&
(/

6
&
6(/

&)
&)&
6
&)
 

(/
&
6
&)
 

(/
&
6(/
  
5 6 7 8 9
 

&)&
 

6


&)
”PP ”PP
 
 
&(/
&(/
”PP
”PP
”PP
&(/ &(/ KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP
&(/
&(/
&(/

&(/

&(/
&(/

KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP
  KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP
KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP
Zamontować dwa haki w płytkach

zamykających, ustawiając

je we Umieścić opaskę Zamocować zgodnie Przejście oznakować

właściwym kierunku. Czerwone

strzałki wskazują poprawny kierunek wokół rury i zamknąć z wytycznymi. tabliczką.

montażu haków. Rozstaw nie powinien być większy niż 150 mm.

za pomocą płytek
 
W niektórych zastosowaniach wymagane są tylko krótkie haki, zamykających.
a w innych – także długie.

Uwaga
W celu zapewnienia dymoszczelności zastosować produkt wypełniający zgodny z wytycznymi oceny technicznej (ogniochronna akrylowa masa
KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP

uszczelniająca CFS-S ACR, masa uszczelniająca CFS-FIL, zaprawa mineralna, gips).


KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP
KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP

KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP
KWWSIVVHOHFWRUKLOWLFRP

Instrukcja montażu
„„ Montaż wykonać zgodnie z zamieszczonymi powyżej rysun-
kami poglądowymi.

Dodatkowe uwagi
„„ Wypełnienie pierścieniowej wokół rury.
W celu zapewnienia dymoszczelności zastosować produkt
wypełniający zgodny z wytycznymi oceny technicznej
(ogniochronna akrylowa masa uszczelniająca CFS-S ACR,
masa uszczelniająca CFS-FIL, zaprawa mineralna, gips).

Prawidłowy dobór wymaganej długości opaski

Uchwyty mocujące (haki długie lub krótkie)


„„ Haki opaski ogniochronnej zamocować do podłoża za
pomocą kotew lub innych elementów mocujących w zakresie
wymienionym w ocenie technicznej.

Metalowa kotwa
Rodzaje ściany/ stropu Kotwa wkręcana Kotwa do podłoży Pręt gwintowany M6
do pustych podłoży
(materiał) Hilti HUS H6 i P6 cienkościennych HHD-S z podkładką i nakrętką
ceramicznych Hilti HTB-S
Płyty gipsowo-kartonowe ◾ ◾ ◾ ◾
Ściana sztywna ◾ ◾
Strop ◾ ◾
Ściana szachtu ◾ ◾

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Powrót do spisu treści
25
25
Systemy biernej ochrony ppoż.

Zastosowania

A1
E

A1

Przejście rury palnej pod kątem przez ścianę Rura palna przy krawędzi
Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,
został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.

Skala: Data: Dla/Obiekt: Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,
Opracował: został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.
Tytuł:
Skala: Data: Dla/Obiekt:
Opracował: Tytuł:

098-A A4
tE
Podpis: Rys. nr:

A1 Podpis: Rys. nr: 006-A A4


dC
A5 tC E

E
s3=0 C tC

F
C

A1 A3
Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,
został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.

60 Skala: Data: Dla/Obiekt:


Opracował: Tytuł:

Przejście kolanem rury palnej przez strop Przejście rury palnej przez ścianę szachtu
Podpis: Rys. nr: 098 A4

Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,


został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.

Skala: Data: Dla/Obiekt:


Opracował: Tytuł:

Podpis: Rys. nr: 097 A4

26
26 Powrót do spisu treści
TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Systemy biernej ochrony ppoż.

Opaska ogniochronna
CP 648-S/CP 648-E
Opaski ogniochronne pęczniejące pod wpływem wysokiej temperatury

Zastosowania Dane techniczne


„„ Uszczelnianie rur palnych do Ø 200 mm Zastosowanie ogólne Rury
„„ Uszczelnianie rur niepalnych do Ø 455 mm w otulinie
Kolor Czarny
z kauczuku syntetycznego (np.: K-FLEX, Armaflex) gr. 50 mm,
rury miedziane do Ø 28 mm w otulinie z kauczuku syntetycznego, Zakres temperatury 5-50°C
przejścia typu split, wiązki rur palnych (maks. 4 szt.) do Ø 40 mm stosowania
(maks. średnica pojedynczej rury w wiązce)
Zakres odporności -20-100°C
„„ Podłoże: beton, mur, gazobeton, płyty gipsowo‑kartonowe; na temperaturę
grubości ścian od 100 mm dla ścian z płyt gipsowo‑kartonowych;
od 150 mm dla ścian masywnych; od 170 mm dla stropów Zakres temperatury -5-50°C
„„ Nie stosować poza licem ściany/stropu przechowywania i transportu
Produkty uzupełniające CFS-S ACR, CFS-M RG,
Zalety zaprawa mineralna, gips

„„ Możliwość zastosowania pojedynczej opaski w osi ściany Temperatura pęcznienia (ok.) 160°C
„„ Szybka instalacja bez konieczności użycia dodatkowych Współczynnik pęcznienia 1:40
narzędzi (nieograniczony, maks.)
„„ Niewielka grubość opaski
Aprobaty ITB AT-15-6194/2010
„„ Bardzo łatwy montaż w przegrodach
„„ Przy opaskach 10 m możliwość docinania pod wymiar średnicy Klasa odporności ogniowej do EI 240
zewnętrznej rury

Opaski CP 648-S Opaska CP 648-E

Dane do zamówienia Opakowanie Nr artykułu


zawiera

Opaska ogniochronna CP 648-E-W45/1,8", 10 m 1 szt. 304310


Opaska ogniochronna CP 648-S-50/1,5" 2 szt. 304296
Opaska ogniochronna CP 648-S-63/2" 2 szt. 304297
Opaska ogniochronna CP 648-S-75/2,5" 2 szt. 304298
Opaska ogniochronna CP 648-S-90/3" 2 szt. 304299
Opaska ogniochronna CP 648-S-110/4" 2 szt. 304300
Opaska ogniochronna CP 648-S-125/5" 2 szt. 304301
Opaska ogniochronna CP 648-S-160/6" 2 szt. 304302

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Powrót do spisu treści
27
27
Systemy biernej ochrony ppoż.

Instrukcja montażu

1 2 3 4

Oczyścić rurę. Owinąć opaskę CP 648 Opaskę wsunąć Wypełnić pozostałą


wokół rury, a następnie w otwór, a następnie szczelinę ogniochronną
koniec opaski zamoco- w zależności od sposo- akrylową masą
wać taśmą klejącą. bu montażu umieścić CFS-S ACR lub zaprawą
opaskę w osi ściany mineralną. Oznakować
lub zlicować z po- przejście tabliczką
wierzchnią ściany. zamionową.

Wymiary opasek CP 648-S i CP 648-E


Instrukcja montażu
Symbol opaski Wymiary produktu Zalecana
Oczyszczenie powierzchni rury Średnica [mm] średnica
Materiał rozprężający się pod wpływem wysokiej temperatury rury [mm] przepust.
D H B
uszczelnia rurę z tworzywa sztucznego. Silne zanieczyszczenie [mm]
rury (na przykład resztkami zaprawy) może opóźnić ten proces. CP 648−S 50/1,5" 32-51 175 45 4,5 67
Dlatego w obszarze montażu opaski ogniochronnej CP 648-S lub
CP 648-E rurę taką należy oczyścić. CP 648−S 63/2" 52-64 216 45 4,5 77
CP 648−S 75/2,5" 65-78 254 45 4,5 92
Montaż opaski ogniochronnej CP 648−S 90/3" 79-91 319 45 9 112
Dobrać opaskę ogniochronną CP 648-S odpowiednią do średni-
cy zewnętrznej montowanej rury lub dociąć pod wymiar opaskę CP 648−S 110/4" 92-115 382 45 9 132
CP 648-E. Owinąć opaskę wokół rury i dobrze zamocować taśmą CP 648−S 125/5" 116-125 429 45 9 152
klejącą. Opaskę wsunąć w otwór, a następnie w zależności
CP 648−S 160/6" 126-160 558 45 13,5 202
od sposobu montażu umieścić ją w osi ściany lub zlicować
z powierzchnią ściany. zależne
CP 648−E 10 m do 200 10 000 45 4,5
od ∅ rury
Uszczelnienie przed dymem i gazami D – średnica, H – wysokość, B – grubość

Pozostałą szczelinę wypełnić masą ogniochronną CFS-S ACR.


Większe szczeliny pierścieniowe muszą być wypełnione zaprawą Znakowanie przejść
mineralną. Szczeliny w płytach gipsowo-kartonowych mogą być „„ Przy uszczelnianiu rur opaskami CP 648-S/E należy przestrzegać
wypełnione także gipsem. krajowych przepisów. Wielkości przepustów, rodzaj i grubość
ścian lub stropów, maksymalne średnice rur itd. powinny być
Zużycie zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej.
Liczba rur „„ Uszczelnienia ogniochronne należy trwale oznakować
Średnica Liczba Długość
z jednej odpowiednią tabliczką znamionową. Należy ją czytelnie wypełnić
rury [mm] warstw opaski [cm]
opaski 10 m i umieścić obok uszczelnienia w miejscu dobrze widocznym.
25 1 9 111
32 1 11 90
50 1 17 58
Przechowywanie
63 1 21 47 „„ Składować tylko w oryginalnym opakowaniu w miejscach chro-
nionych przed wilgocią.
75 1 25 40
90 2 64 15 „„ Zalecana temperatura składowania od -5°C do 50°C.
110 2 75,5 13
125 2 85,5 11 Środki ostrożności i bezpieczeństwa
160 3 166 6 „„ Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
200 4 275 3

Zastosowania
te tE
X te
E
td
x X

C
A1

dc C
C
A4 A₂
A4 A₂
A4 A₂
E E

Przejście rury stalowej w otulinie Przejście rury palnej przez Przejście wiązki rur przez Przejście rury palnej przez
z kauczuku syntetycznego (np. ścianę masywną ścianę ścianę gipsowo-kartonową
K-FLEX, Armaflex) przez ścianę
Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,
Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania, został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.

28
został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Skala: Data: Dla/Obiekt:

28
Skala: Data: Dla/Obiekt: Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania, Opracował: Tytuł:
Opracował: Tytuł: został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.

Powrót do spisu treści Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,
został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów. Skala:
Opracował:
Data: Dla/Obiekt:
Tytuł:
Dla/Obiekt:
Tytuł:
Podpis: Rys. nr: 101-D A4
Systemy biernej ochrony ppoż.

Bandaż ogniochronny
CFS-B
Zabezpieczenie rur metalowych w otulinie z kauczuku syntetycznego o dużych średnicach

Zastosowania Dane techniczne


■ Zabezpieczenia rur kompozytowych do Ø 75 mm (PE-HD Zastosowania ogólne Rury
do Ø 110 mm); rur miedzianych w otulinie z kauczuku syntety- Kolor Biało-czarny
cznego Ø 10-42 mm); rur metalowych w otulinie z kauczuku
syntetycznego Ø 10-813 mm oraz innych rur metalowych Zakres temperatury 5-50°C
o przewodności cieplnej niższej niż przewodność cieplna miedzi stosowania
(żeliwo, stal nierdzewna itp.) Zakres odporności -20-100°C
■ Możliwość stosowania w przegrodach wykonanych z betonu, na temperaturę
cegły lub karton-gipsu Zakres temperatury -5-50°C
przechowywania i transportu
Zalety Okres przydatności Bezterminowo
■ Duża uniwersalność – produkt przeznaczony do szerokiej gamy do użycia1)
materiałów izolacyjnych oraz materiałów rur Produkty uzupełniające CFS-M RG, CFS-F FX
■ Szybki i łatwy montaż – bez wiercenia i dodatkowych narzędzi Temperatura pęcznienia (ok.) 210°C
■ Brak potrzeby przerywania izolacji rury przechodzącej
Współczynnik pęcznienia 1:14
przez przepust
(nieograniczony, maks.)
■ Minimalna grubość bandaża ułatwia montaż w wąskich
Aprobata ETA-10/0212
szczelinach
■ Wysoka elastyczność ułatwiająca dopasowanie Klasa odporności ogniowej do EI 180
■ Bardzo dobra izolacyjność akustyczna 1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%; od daty produkcji.

Grupa Opakowanie
Dane do zamówienia Wymiary (dł. x szer. x wys.) Grubość Nr artykułu
rabatowa zawiera
CFS-B 10000 x 125 x 2 mm 2 mm CP3 1 szt. 429557

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Powrót do spisu treści
29
29
Systemy biernej ochrony ppoż.

Instrukcja montażu
1 2 3 4 5 6

Wyczyść przepust. Przytnij bandaż ognio- Owiń bandaż Zamontuj bandaż Zamknij pozostałą Jeśli konieczne,
Powierzchnie chronny Hilti CFS-B ogniochronny Hilti ogniochronny przestrzeń/szczelinę zamontuj dodatkową
materiałów wokół tak, by odpowiadał CFS-B dookoła Hilti CFS-B gipsem, zaprawą izolację na bandażu.
otworu muszą być zewnętrznej średnicy izolacji. Następnie w przepuście po obu mineralną lub pianą Zamocuj tabliczkę
suche, pozbawione izolacji. Uwzględnij zabezpiecz bandaż stronach przegrody ogniochronną Hilti znamionową obok
pyłu i tłuszczu. długość potrzebną do opaską stalową lub na głębokości 62,5 mm (szczegółowe infor- prawidłowo
2-krotnego owinięcia drutem (gr. ≥ 0,7 mm). (patrz: oznaczenie macje w ETA 10/0109 uszczelnionego
bandażem oraz zakład. głębokości montażu dla piany CFS-F FX ). przepustu.
na bandażu).

Instrukcja montażu Znakowanie przejść


„„ Pamiętać, aby bandaż ogniochronny CFS-B był owinięty „„ Zabezpieczenia wykonywane z wykorzystaniem bandaża ognio-
wokół rury białą częścią na zewnątrz. chronnego CFS-B należy wykonywać zgodnie z dokumentacją
techniczną uwzględniającą polskie przepisy oraz wymagania
„„ Umieścić opaskę ogniochronną na rurze, a przejście oznako-
aprobaty technicznej.
wać za pomocą tabliczki znamionowej.
„„ Uszczelnione przejście powinno być trwale oznaczone tabliczką
znamionową Hilti zawierającą odpowiednie dane, zamocowaną
Orientacyjne zużycie obok tego przejścia.
„„ Uzależnione od średnicy rury.

Przechowywanie
„„ Tylko w oryginalnym opakowaniu w miejscach chronionych przed
wilgocią w temperaturze od -5°C do 50°C.
„„ Wyrzucać jedynie puste opakowania.

Środki ostrożności i bezpieczeństwa


„„ Chronić przed dziećmi.
„„ Unikać kontaktu z produktami spożywczymi.

Zastosowania

tE
tD
E
tA1 A1
E

A2 A1
C
tc
tE
tD
dc

A2 D
D C
tA1 A2
A1
tc

dc
Skala: Data: Dla/Obiekt:
Opracował: Tytuł:

Zabezpieczenie przejścia rury metalowej w otulinie Zabezpieczenie przejścia rury metalowej w otulinie
z kauczuku syntetycznego przez strop Podpis: Rys. nr: 10-B A4
z kauczuku syntetycznego przez ścianę
Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,
został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.

Skala: Data: Dla/Obiekt:


Opracował: Tytuł:

Podpis: Rys. nr: 10-C A4

30
30 Powrót do spisu treści
TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Systemy biernej ochrony ppoż.

Poduszki ogniochronne
CFS-CU
Rozwiązanie dla przejść przeznaczonych do dalszej rozbudowy

Zastosowania Dane techniczne


„„ Zabezpieczenie kabli oraz wiązek kablowych do Ø 80 mm Zastosowanie ogólne Kable, peszle
(w stropach Ø 90 mm), koryt kablowych oraz okrągłych, plastiko-
wych (peszli) lub metalowych kanałów kablowych do Ø 16 mm Kolor Biały
„„ Zabezpieczenie rur palnych o Ø 50 mm Maksymalny otwór w ścianie 1200 x 1500 mm
„„ Zalecane do przejść przeznaczonych do dalszej rozbudowy (szer. x dł.)

„„ Do średnich i dużych przepustów: 1200 x 1500 mm w ścianach Maksymalny otwór w stropie 700 x 5000 mm
oraz 700 x nieograniczona długość* (stropy) (szer. x dł.)
„„ Podłoże: stropy betonowe o minimalnej grubości 150 mm; ścia- Zakres temperatury -30-35°C
ny murowane i betonowe o minimalnej grubości 150 mm; ściany stosowania
z płyt gipsowo-kartonowych o minimalnej grubości 100 mm Zakres odporności -30-40°C
* Szczegóły – aprobata techniczna. na temperaturę
Okres przydatności Bezterminowo
do użycia1)
Zalety
Produkty uzupełniające CFS-S ACR
„„ Bezpyłowy montaż – idealne do pomieszczeń o wysokich wy-
maganiach dotycząca czystości pracy (szpitale, serwerownie, Aprobaty ETA-08/0213
zakłady produkcyjne)
Klasa odporności ogniowej do EI 240
„„ Możliwość rozbudowy przejścia w dowolnym czasie
1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%; od daty produkcji.
„„ Wygodne w użyciu: szybka i łatwa instalacja, przepust funkcjo-
nuje od razu po wykonaniu
„„ Potwierdzone właściwości: testowane w akredytowanych labo-
ratoriach, odporne na warunki atmosferyczne, promieniowanie
UV i niską temperaturę
„„ Ekonomiczne rozwiąznie – bez odpadów

Dane do zamówienia Wymiary (dł. x szer. x wys.) Grupa Opakowanie Nr artykułu


rabatowa zawiera

CFS-CU S 300 x 40 x 30 mm CP2 30 szt. 2007445


CFS-CU M 300 x 80 x 30 mm CP2 15 szt. 2007446
CFS-CU L 300 x 170 x 30 mm CP2 6 szt. 2007447

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Powrót do spisu treści
31
31
Systemy biernej ochrony ppoż.

Instrukcja montażu

1 2 3 4 5 6 7

Oczyścić ściany Układ poduszek Wolne przestrzenie W przypadku za- Układ poduszek Kable/rury PVC owinąć Zamocować tabliczkę
przepustu. bez kabli. doszczelnić masą mykania przepustu w stropie. W razie poduszkami dla znamionową.
CFS-S ACR. poduszkami w stropie potrzeby doszczelnić uzyskania odporności
zastosować siatkę masą CFS-S ACR. ogniowej EI 120.
drucianą.

Instrukcja montażu Znakowanie przejść


„„ Ułożyć pierwszą warstwę poduszek CFS-CU pod kablami. „„ Przejścia instalacyjne z wykorzystaniem CFS-CU należy
wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną uwględnia-
„„ Poduszki układać w przepuście „na zakładkę” (> 20 mm).
jącą polskie przepisy, wymagania aprobaty technicznej
„„ Kolejną warstwę przesunąć o 1/2 szerokości poduszki. oraz wytyczne stosowania podane w instrukcji.
Różne rozmiary poduszek umożliwiają ścisłe uszczelnienie istnie- „„ Uszczelnione przejście instalacyjne powinno być trwale ozna-
jących przestrzeni wokół kabli, korytek kablowych i rur PVC. czone tabliczką znamionową zawierającą odpowiednie dane,
zamocowaną obok tego przejścia.
Orientacyjne zużycie
„„ Poniższe ilości należy traktować jako szacunkowe. Liczba poduszek zastosowana w przepuście będzie zależała między innymi od roz-
miaru i geometrii przejścia, grubości przegrody, a także rozmiaru zabezpieczanych kabli i rur

Dane orientacyjne dla ścian

Powierzchnia Stopień wypełnienia kablami


przepustu [m2] 0% 10% 30% 60%
Produkt CFS-CU L CFS-CU M CFS-CU S CFS-CU L CFS-CU M CFS-CU S CFS-CU L CFS-CU M CFS-CU S CFS-CU L CFS-CU M CFS-CU S

0,01 0 1 4 - - - - - - - - -
0,02 3 2 3 3 2 2 - - - - - -
0,04 6 2 1 5 2 1 5 2 1 - - -
0,05 8 2 2 8 2 1 7 4 1 - - -
0,1 16 4 2 18 3 2 15 3 2 12 4 2
0,2 32 7 3 31 6 3 23 6 3 20 5 3
0,4 65 15 6 63 13 6 51 14 5 36 9 4
0,5 80 19 8 76 16 7 64 13 5 40 11 4
0,6 96 23 9 90 20 8 74 16 7 52 12 6
0,8 128 29 11 118 26 10 92 20 8 66 13 6
1,0 160 36 13 148 32 12 119 25 10 78 18 8
1,2 182 47 15 169 39 13 136 31 11 86 24 9
1,4 215 54 16 201 48 15 164 38 12 109 31 10
1,6 257 61 18 232 55 16 189 43 12 120 36 10
1,8 298 68 21 278 61 19 218 48 15 136 41 12

Przechowywanie Środki ostrożności i bezpieczeństwa


„„ Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu, w miejscach „„ Chronić przed dziećmi.
chronionych przed wilgocią. „„ Zakładać odzież ochronną, okulary i rękawice.
„„ Unikać kontaktu z żywnością.

Zastosowania

Zabezpieczenia przejścia kablowego w ścianie Zabezpieczenia przejścia kablowego w stropie

32
32 Powrót do spisu treści
TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Systemy biernej ochrony ppoż.

Bloczek ogniochronny
CFS-BL
Gotowe do użycia bloczki ogniochronne z pęczniejącego poliuretanu

Zastosowania Dane techniczne


„„ Przejścia kablowe małej i średniej wielkości, wiązki kablowe do Zastosowanie ogólne Kable, peszle
Ø 100 mm, plastikowe, okrągłe kanały kablowe (peszle)
do Ø 40 mm lub wiązki peszli do Ø 100 mm, jak i metalowe Kolor Ceglasty
kanały kablowe do Ø 16 mm, koryta kablowe Maksymalny otwór w ścianie 1000 x 1000 mm
„„ Do średnich i dużych przepustów: 1000 x 1000 mm w ścianach (szer. x dł.)
i w stropach o powierzchni otworu 0,7 m2 lub szerokości otworu Maksymalny otwór w stropie 700 x 5000 mm
maks. 700 mm i długości 5000 mm (szer. x dł.)
„„ Czasowe lub trwałe zabezpieczenie przepustów instalacyjnych
Zakres temperatury 5-40°C
„„ Podłoże: beton, gazobeton, mur z cegły, ściany z płyt gipsowo- stosowania
-kartonowych o grubości min. 100 mm; stropy o grubości min.
150 mm Zakres odporności -15-60°C
na temperaturę
Zakres temperatury -5-40°C
Zalety przechowywania i transportu
„„ Łatwy montaż bez konieczności użycia narzędzi elektrycznych Okres przydatności Bezterminowo
„„ Bardzo łatwa rozbudowa przejścia do użycia1)
„„ Ekonomiczny montaż: produkt gotowy do użycia Produkty uzupełniające CFS-FIL, CFS-F FX, CFS-P BA
„„ Bez dodatkowego malowania kabli Temperatura pęcznienia (ok.) 200°C
„„ Możliwość położenia kabli bezpośrednio na krawędzi otworu
Aprobata ETA-13/0099
Klasa odporności ogniowej do EI 240
1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%; od daty produkcji.

Artykuł Wymiary (dł. x szer. x wys.) Wyposażenie standardowe Grupa Opakowanie Nr artykułu
rabatowa zawiera

CFS-BL 200 x 130 x 50 mm 1 x bloczek ogniochronny CFS-BL EU CP2 1 szt. 2062863

Ogniochronna masa wypełniająca CFS-FIL

Dane do zamówienia Pojemność opakowania Wyposażenie standardowe Grupa Opakowanie Nr artykułu


rabatowa zawiera

CFS-FIL 310 ml 1 x masa ogniochronna CFS-FIL D CP1 1 szt. 2052899

Bandaż ogniochronny bloczka CFS-P BA

Dane do zamówienia Wymiary Grupa Opakowanie Nr artykułu


rabatowa zawiera

CFS-P BA 5000 x 100 x 3 mm CP2 1 szt. 2062876

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Powrót do spisu treści
33
33
Systemy biernej ochrony ppoż.

Instrukcja montażu

1 2 3 4 5 6

Oczyścić powierzchnię Ułożyć dolną warstwę Dociąć bloczki Pozostałą, górną część Wypełnić szczeliny Zamocować tabliczkę
przepustu. bloczków ogniochron- do wymiaru kabli/rur. przepustu wypełnić masą CFS-FIL, a jeżeli znamionową.
nych w przepuście. dociętymi bloczkami wymagane: zastosować
lub pianą ogniochronną bandaż bloczka ognio-
CFS-F FX. chronnego CFS-P BA.

Instrukcja montażu Ponowny montaż kabli


„„ Oczyścić powierzchnię przepustu. „„ Wyciąć wymagane kształty w bloczkach.
„„ Kable, korytka kablowe, peszle muszą być zamocowane zgodnie „„ Zainstalować kable.
ze stosowanymi normami. „„ Wypełnić szczeliny masą CFS-FIL.
„„ System składa się z bloczków ogniochronnych CFS-BL, ognio- „„ Pojedyncze kable mogą być prowadzone w fugach między
chronnej masy wypełniającej CFS-FIL oraz bandaża bloczka
bloczkami.
ogniochronnego CFS-P BA.
„„ Bloczki układać warstwami, naprzemianlegle dłuższym bokiem Uwaga
prostopadle do krawędzi przepustu.
„„ Wolną przestrzeń pomiędzy bloczkami a górną krawędzią przepu-
„„ W przypadku gdy grubość ściany/stropu jest mniejsza niż wymaga- stu można alternatywnie wypełnić pianą ogniochronną CFS-F FX
ne grubości bloczków ogniochronnych CFS-BL – należy wykonać (maks. wielkość otworu 400 x 400 mm).
obudowę otworu z płyt gipsowo-kartonowych.
„„ Dociąć CFS-BL nożem w celu precyzyjnego dopasowania
przy krawędzi przepustu.
Znakowanie przejść
„„ Wypełnić szczeliny wokół i między kablami ogniochronną masą
wypełniającą CFS-FIL (jeżeli wymagane: zastosować dodatkowo „„ Przejścia instalacyjne z wykorzystaniem CFS-BL należy
bandaż bloczka ogniochronnego CFS-P BA). wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględnia-
jącą polskie przepisy, wymagania aprobaty technicznej
„„ CFS-FIL może być wygładzona przed uformowaniem się powłoki za
oraz wytyczne podane w instrukcji stosowania.
pomocą pędzelka malarskiego.
„„ Uszczelnione przejście instalacyjne powinno być trwale ozna-
„„ Uszczelnienia stropów muszą być chronione przed obciążeniem.
czone tabliczką znamionową zawierającą odpowiednie dane,
zamocowaną obok tego przejścia.

Orientacyjne zużycie (w sztukach) Przechowywanie


„„ Tylko w oryginalnym opakowaniu, w miejscach chronionych
Stopień wypełnienia przepustu kablami
przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła słoneczne-
0% 10% 30% 60% go, w temperaturze od -5°C do 40°C.
10 × 10 2* 2 1 1
Wymiary prze-

Środki ostrożności i bezpieczeństwa


pustu [cm]

10 × 50 8 7 6 4
„„ Chronić przed dziećmi.
10 × 100 15 14 11 7
„„ Należy odpowiednio chronić ręce i oczy podczas pracy.
40 × 50 31 28 22 13
„„ Unikać kontaktu z produktami spożywczymi.
* Na wypełnienie przepustu o wymiarach 10  x 10 cm potrzebne są 2 bloczki CFS-BL.

Zastosowania
tE
E
A1a
E1 C1
A2a
E1 A1a A1b A1b A2b
A A1b C2
E
A2a A1b A
2a
tE
E2
E1 A2b C3 A

C1
E C2 C3 C4

Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,

Zabezpieczenie przejścia kabli w ścianie Zabezpieczenie przejścia kabli w stropie


został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.

Skala: Data: Dla / Obiekt:


Opracował: Tytuł:
CSF BL strop

Hilti (Poland) Sp. z o.o.


ul. Puławska 491 02-844 Warszawa Podpis: Rys. 004-A A4

34
34 Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,

Powrót do spisu treści


został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.
TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Skala: Data: Dla / Obiekt:
Opracował: Tytuł:

CSF BL Ściania
Systemy biernej ochrony ppoż.

Przegroda ogniochronna
CFS-PL
Gotowe do użycia przegrody ogniochronne z pęczniejącego spienionego poliuretanu

Zastosowania Dane techniczne


„„ Tymczasowe lub stałe uszczelnienie przejść kabli do Ø 80 mm Kolor Ceglasty
i wiązek kablowych do Ø 100 mm w ścianach i stropach
„„ Zabezpieczenie peszli do Ø 40 mm i wiązek peszli do Ø 100 mm Zastosowania ogólne Kable

„„ Możliwość zastosowania w tulejach PCV umieszczonych Maksymalny otwór w ścianie 202 mm


w przegrodzie budowlanej podczas betonowania (średnica)
a spełniających funkcję przejścia instalacyjnego kabli Maksymalny otwór w stropie 202 mm
„„ Optymalne zastosowanie w pomieszczeniach, gdzie wymagane (średnica)
jest użycie produktów: bezpyłowych, wolnych od włókien mine-
Zakres temperatury 5-40°C
ralnych oraz umożliwiających rozbudowę przejścia (serwerow-
stosowania
nie, laboratoria, szpitale)
Zakres odporności -15-60°C
Zalety na temperaturę

„„ Bardzo łatwa rozbudowa przejścia Zakres temperatury -5-40°C


przechowywania i transportu
„„ Idealna do tymczasowego zabezpieczenia niewypełnionych
otworów instalacyjnych Okres przydatności Bezterminowo
„„ Najłatwiejszy i najszybszy system ogniochronny do otworów do użycia1)
okrągłych o średnicach od 52 do 202 mm Produkty uzupełniające CFS-FIL, CFS-P BA
„„ Technologia Hilti Clean-Tec Temperatura pęcznienia (ok.) 200°C
„„ Ekonomiczny montaż: produkt gotowy do użycia
Gęstość 270 kg/m³
Aprobata ETA-13/0125
Klasa odporności ogniowej do El 120
1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%; od daty produkcji.

Dane do zamówienia Średnica zewnętrzna Wyposażenie standardowe Grupa Opakowanie Nr artykułu


rabatowa zawiera

CFS-PL 107 107 mm 1 x przegroda ogniochronna CFS-PL 107 EN CP2 1 szt. 2059530
CFS-PL 132 132 mm 1 x przegroda ogniochronna CFS-PL 132 EN CP2 1 szt. 2059531
CFS-PL 158 158 mm 1 x przegroda ogniochronna CFS-PL 158 EN CP2 2 szt. 2059532
CFS-PL 202 202 mm 1 x przegroda ogniochronna CFS-PL 202 EN CP2 2 szt. 2059533

Ogniochronna masa wypełniająca CFS-FIL

Dane do zamówienia Pojemność opakowania Wyposażenie standardowe Grupa Opakowanie Nr artykułu


rabatowa zawiera

CFS-FIL 310 ml 1 x masa ogniochronna CFS-FIL D CP1 1 szt. 2052899

Bandaż ogniochronny bloczka CFS-P BA

Dane do zamówienia Wymiary Grupa Opakowanie Nr artykułu


rabatowa zawiera

CFS-P BA 5000 x 100 x 3 mm CP2 1 szt. 2062876

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Powrót do spisu treści
35
35
Systemy biernej ochrony ppoż.

Instrukcja montażu

1 2 3 4 5
Tabliczka
Tabliczka
Tabliczka
Tabliczka Tabliczka
informacyjna
informacyjna
informacyjna
informacyjna informacyjna

Przygotować Umieścić przegrody Wyciąć nożem Przeprowadzić kable. Zamocować tabliczkę


i oczyścić CFS-PL w otworze. miejsce na kable. Wolne przestrzenie znamionową.
przepust. wypełnić masą
CFS-FIL na głęboko-
ści 20 mm.

Instrukcja montażu Znakowanie przejść


„„ System przegrody ogniochronnej składa się z przegród „„ Przejścia instalacyjne z wykorzystaniem CFS-PL należy
ogniochronnych CFS-PL, ogniochronnej masy wypełniającej wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględnia-
CFS-FIL oraz bandaża bloczka CFS-P BA. jącą polskie przepisy, wymagania aprobaty technicznej
„„ Powierzchnie przepustu powinny być oczyszczone. oraz wytyczne podane w instrukcji stosowania.
„„ Wykonanie zabezpieczenia polega na wprowadzeniu przegro- „„ Uszczelnione przejście instalacyjne powinno być trwale ozna-
dy do otworu po obu stronach ściany lub stropu. czone tabliczką znamionową zawierającą odpowiednie dane,
zamocowaną obok tego przejścia.
„„ Dopasowanie CFS-PL do kształtu kabli możliwe jest przy
użyciu noża.
Przechowywanie
„„ Wszelkie szczeliny wokół i między kablami należy wypełnić
„„ Tylko w oryginalnym opakowaniu, w miejscach chronionych
i uszczelnić masą CFS-FIL.
przed wilgocią i bezpośrednim działaniem światła słoneczne-
„„ CFS-FIL może być wygładzona za pomocą pędzelka malar- go, w temperaturze od -5°C do 40°C.
skiego przed uformowaniem powłoki.
„„ Zastosować bandaż bloczka CFS-P BA (dla przypadków okre- Środki ostrożności i bezpieczeństwa
ślonych w aprobacie technicznej). „„ Chronić przed dziećmi.
„„ Uszczelnienia stropów muszą być chronione przed obciąże- „„ Należy odpowiednio chronić ręce i oczy podczas pracy.
niem.
„„ Unikać kontaktu z produktami spożywczymi.
„„ Zaleca się stosowanie wierteł diamentowych Hilti
do wiercenia otworów pod instalacje zabezpieczane
przegrodą ogniochronną CFS-PL.

Ponowny montaż kabli


„„ Wykonać w przegrodach otwory na dodatkowe kable
(np. za pomocą zaostrzonej rurki).
„„ Zainstalować kable w wykonanych otworach.
„„ Pozostałe szczeliny wypełnić masą CFS-FIL.

Zużycie
„„ Dwie przegrody CFS-PL na jeden przepust.

Zastosowania

E
E1
A A2
E
A1
A A1
tE
C1
C2
C3
C3
E A2
C1 C2
Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,
został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.

Skala: Data: Dla/Obiekt:


Opracował: Tytuł:
Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,
został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.

Skala: Data: Dla/Obiekt:

Zabezpieczenie przejścia kablowego w ścianie A4


Zabezpieczenie przejścia kablowego w stropie
Podpis: Rys. nr: 20 Opracował: Tytuł:

Podpis: Rys. nr: 21 A4

36
36 Powrót do spisu treści
TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Systemy biernej ochrony ppoż.

Piana ogniochronna
CFS-F FX
Szybkie i niezawodne zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść kablowych

Zastosowania
„„ Uszczelnienie przejść małej i średniej wielkości (maks. wymiary Dane techniczne
otworu: 400 x 400 mm) Zastosowania ogólne Kable, rury, przejścia
„„ Zabezpieczenie przejść pojedynczych kabli, wiązek kablowych, kombinowane
okrągłych plastikowych kanałów kablowych (peszle) Kolor Ceglasty
i metalowych, korytek kablowych, rur palnych (Ø 50 mm),
rur metalowych o Ø 33,7-168,3 mm, rur metalowych Maksymalny otwór w ścianie 400 x 400 mm
o Ø 33,7-114,3 mm w otulinie z kauczuku syntetycznego (np. (szer. x dł.)
K-FLEX, Armaflex) (razem z bandażem ogniochronnym CFS-B)
Maksymalny otwór w stropie 400 x 400 mm
„„ Zabezpieczenie przejść klimatyzatorów (wiązka: rury miedziane (szer. x dł.)
w otulinie z kauczuku syntetycznego, rurka palna na skropliny,
kable elektryczne) Zakres temperatury 10-35°C
stosowania

Zalety Zakres odporności -30-60°C


na temperaturę
„„ Możliwość aplikacji produktu tylko z jednej strony
(np. w szachtach instalacyjnych) Zakres temperatury 5-25°C
przechowywania i transportu
„„ Nie ma potrzeby stosowania szalunków
„„ Możliwość późniejszego przeprowadzania kabli w wykonanym Okres przydatności 9 miesięcy
już zabezpieczeniu do użycia1)
„„ Doskonałe parametry izolacji akustycznej dzięki elastycznej Produkty uzupełniające CFS-BL, CFS-PL
strukturze piany Czas utwardzania (ok.) 2) 10 min
„„ Brak potrzeby stosowania dodatkowych produktów (np. malo-
Wydajność piany (maks.) 2,1 l
wanie kabli)
Aprobata ETA-10/0109
Klasa odporności ogniowej do EI 120
1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%; od daty produkcji.
2) Przy 75°F/24°C i wilgotności względnej 50%.

Dane do zamówienia Pojemność opakowania Wyposażenie standardowe Grupa Opakowanie Nr artykułu


rabatowa zawiera

CFS-F FX 325 ml 1 x piana ogniochronna CFS-F FX-CE CP4 1 szt. 429802


Zestaw CFS-F FX (12) 325 ml 12 x piana ogniochronna CFS-F FX, CP4 1 szt. 2085991
1 x wyciskacz HDM 330, 1x kaseta 330 ml

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Powrót do spisu treści
37
37
Systemy biernej ochrony ppoż.

Instrukcja montażu
Przygotowanie systemu Dozowanie piany
1 2 3 4 5 6

Oczyścić przepust. Wsunąć ładunek Nakręcić mieszacz. Kasetę umieścić Odrzucić początkową Rozpocząć dozowanie.
foliowy do kasety. w dozowniku. ilość piany.
Prace końcowe
7 8

Po ok. 5 min Zamocować tabliczkę


uformować pianę. znamionową.

Przygotowanie Wskazówka
„„ Oczyścić krawędzie otworu. Otwór powinien być suchy, wolny „„ Z reguły należy zaczynać od środka otworu i wypełniać go pianą
od kurzu i smaru. od dołu do góry. W przypadku jednostronnej zabudowy wypełnić
„„ Sprawdzić kasetę pod kątem ewentualnych uszkodzeń i poprawne- otwór od tyłu ku przodowi.
go działania. Wsunąć ładunek foliowy do kasety. Uwaga! Nigdy „„ W razie przestoju w pracy (>1 minuta w temperaturze 23°C;
nie stosować uszkodzonych ładunków foliowych i/lub uszkodzonych/ > 20 sekund w temperaturze 35°C) piana w mieszaczu twardnieje
mocno zabrudzonych kaset. – konieczność wymiany mieszacza. Przed wymianą mieszacza
„„ Zdjąć zatyczkę. Nakręcić mieszacz na ładunek foliowy. Sprawdzić, należy zwolnić tłok dozownika.
czy czarny element mieszający znajduje się w środku! Nie używać „„ W przypadku prac sufitowych stosować przepuszczającą powie-
uszkodzonych mieszaczy. Niezależnie od okoliczności nie doko- trze osłonę (np. papę perforowaną).
nywać żadnych zmian w mieszaczu. Ładunek foliowy stosować „„ Odcięte kawałki piany można wykorzystać do wypełnienia następ-
wyłącznie z dołączonym mieszaczem. Dla każdego nowego ładunku nego otworu. Pozostałą wolną przestrzeń należy dopełnić pianą
foliowego należy stosować nowy mieszacz. z ładunku foliowego.
„„ Tabliczkę informacyjną umieścić obok prawidłowo zabezpieczone-
Dozowanie piany
go otworu.
„„ Ładunek foliowy otwiera się automatycznie przy wyciskaniu.
Nigdy nie nakłuwać ładunku. Prace końcowe
„„ Nie stosować niejednolitej porcji materiału: pierwszą porcję materiału „„ Po ok. 5 minutach (w temperaturze 23°C) pianę można formować.
wyciskanego z mieszacza odrzucić np. do pustego opakowania. Używać rękawic ochronnych! Po ok. 10 minutach (w temperaturze
„„ Wypełnić otwór pianą ogniochronną (2-3 suwy). Po ok. 30 sekun- 23°C) piana twardnieje i można ją ciąć.
dach (w temperaturze 23°C) dochodzi do reakcji i spienienia kom-
ponentów. Otwór (np. przestrzenie między kablami itp.) całkowicie
przykryć pianą ogniochronną.

Orientacyjne zużycie
Wymiary przepustu Ilość opakowań piany w zależności
Objętość pustej przestrzeni
w mm Powierzchnia przepustu w m2 od stopnia wypełnienia przepustu w %
przepustu w l
L B 0 10 30 60
50 100 0,005 1,00 0,48 0,43 0,33 0,19
Grubość piany w stropie/ ścianie 200 mm

100 100 0,01 2,00 0,95 0,86 0,67 0,38


100 150 0,015 3,00 1,43 1,29 1,00 0,57
100 200 0,02 4,00 1,90 1,71 1,33 0,76
100 250 0,025 5,00 2,38 2,14 1,67 0,95
100 300 0,03 6,00 2,86 2,57 2,00 1,14
200 200 0,04 8,00 3,81 3,43 2,67 1,52
200 225 0,045 9,00 4,29 3,86 3,00 1,71
200 250 0,05 10,00 4,76 4,29 3,33 1,90
200 300 0,06 12,00 5,71 5,14 4,00 2,29
200 350 0,07 14,00 6,67 6,00 4,67 2,67
200 400 0,08 16,00 7,62 6,86 5,33 3,05
300 300 0,09 18,00 8,57 7,71 6,00 3,43
300 330 0,099 19,80 9,43 8,49 6,60 3,77
300 400 0,12 24,00 11,43 10,29 8,00 4,57
400 400 0,16 32,00 15,24 13,71 10,67 6,10

38
38 Powrót do spisu treści
TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Systemy biernej ochrony ppoż.

Zastosowania

t
dC dC
t E
tD C tD C LD LD
LD
E tA E E tA tD
A1 tA dC tC

A₂ C
C2 D
tE tE
A1
A2
LD C B C2
D C1
Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,
został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.

tE
Skala: Data: Dla/Obiekt:
Opracował: Tytuł:

Podpis: Rys. nr: 23A A4

Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,


został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.

Zabezpieczenie przejścia kablowego w stropie Zabezpieczenie przejścia kablowego w ścianie


Skala: Data: Dla/Obiekt:
Opracował: Tytuł:

Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,


został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.

Skala: Data: Dla/Obiekt:


Opracował: Tytuł:
Podpis: Rys. nr: 23 A4

Podpis: Rys. nr: 0-24 A4

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Powrót do spisu treści
39
39
Systemy biernej ochrony ppoż.

Przegroda warstwowa z powłoką ogniochronną


CP 673
Uniwersalny system przeciwpożarowy

Zastosowania Dane techniczne


„„ Zabezpieczenie przejść średniej i dużej wielkości: Zastosowania ogólne Kable, rury, przejścia kombinowane,
1200 x 2000 mm (ściana); 1000 x nieograniczona długość szczeliny, kanały wentylacyjne
otworu (strop) Kolor Biały
„„ Zabezpieczenie przepustów kablowych, pojedynczych kabli, Maksymalny otwór w ścianie 1200 x 2000 mm
wiązek kablowych, korytek kablowych (szer. x dł.)
„„ Zabezpieczenie rur palnych o średnicy do 160 mm (z kasetą Maksymalny otwór w stropie 1000 x ∞
ogniochronną CFS-CP), rur metalowych o średnicy do 168,3 mm (szer. x dł.)
„„ Zabezpieczenie szczelin oraz kanałów wentylacyjnych Zakres temperatury 5-40°C
„„ Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych kombinowanych stosowania
„„ Podłoże: ściany gipsowo-kartonowe, beton, beton komórkowy, Zakres temperatury -40-100°C
mur ceglany; ściany o gr. od 100 mm; stropy o gr. od 150 mm przechowywania i transportu
„„ Nie stosować: na zewnątrz oraz w miejscach zanurzonych Temperatura przechowywania 5-30°C
w wodzie; w połączeniu z innymi farbami; w miejscach narażo- i transportu – zakres
nych na mechaniczne uszkodzenie powierzchni Okres przydatności 15 miesięcy
do użycia1)
Zalety Produkty uzupełniające Płyta CP 673, CFS-C P, masa CP
673
„„ Wystarczy jednokrotne malowanie farbą dla uzyskania wyma-
ganej aprobatą grubości suchej powłoki (0,7 mm) i uzyskanie Czas utwardzania (ok.)2) 1 mm/24 h
klasy odporności ogniowej EI 120 (oszczędność kosztów pracy) Aprobata AT-15-6418/2008
„„ Możliwość zabudowy przepustów o dużej powierzchni Klasa odporności ogniowej EI 120
„„ Łatwe rozprowadzanie farby pędzlem, szpachelką, wałkiem 1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%; od daty produkcji.
2) Przy 75°F/24°C i wilgotności względnej 50%.
lub pistoletem natryskowym
„„ Szeroki zakres zastosowań
„„ Łatwy montaż i demontaż w przypadku konieczności rozbudo-
wy przepustu

Powłoka ogniochronna CP 673

Dane do zamówienia Ciężar Grupa Opakowanie Nr artykułu


rabatowa zawiera

CP 673 6 kg 6 kg CP2 1 szt. 286935


CP 673 17,5 kg 17,5 kg CP2 1 szt. 378246

Masa ogniochronna CP 673

Dane do zamówienia Ciężar Grupa Opakowanie Nr artykułu


rabatowa zawiera

CP 673 310 ml 0,45 kg CP2 1 szt. 378247


CP 673 6 kg 6 kg CP2 1 szt. 286936
CP 673 12 kg 12 kg CP2 1 szt. 282686

Płyta ogniochronna CP 673

Dane do zamówienia Wymiary Grupa Opakowanie Nr artykułu


rabatowa zawiera

CP 673 1000 x 600 1000 x 600 x 50 mm CP2 4 szt. 203913

40
40 Powrót do spisu treści
TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Systemy biernej ochrony ppoż.

Instrukcja montażu

Oczyścić powierzchnię Dokładnie wymieszać Przygotować płyty Pomalować krawędzie Dopasować płyty Kable i trasy kablowe
przepustu. Nie zwilżać farbę ogniochronną z wełny mineralnej płyt masą ogniochron- z wełny mineralnej do pomalować farbą
krawędzi. Kable i ich CP 673. (przyciąć na wymagany ną CP 673. przepustu. Puste prze- ogniochronną CP 673
podparcie powinny być wymiar). strzenie uzupełnić wełną obustronnie na długość
suche i czyste oraz mineralną i szpachlą 15 cm (grubość suchej
zainstalowane zgodnie CP 673. Pomalować warstwy powinna
z normami. farbą ogniochronną wynosić 0,7 mm).
CP 673 (grubość suchej Zamontować tabliczkę
warstwy powinna wyno- znamionową.
sić 0,7 mm).

Instrukcja montażu Znakowanie przejść


„„ Oczyścić krawędzie otworu. Otwór powinien być suchy, wolny „„ Przejścia kablowe wykonywane z wykorzystaniem CP 673
od kurzu i smaru. należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną
„„ Kable i konstrukcje wsporcze kabli muszą być suche, odpylo- opracowaną dla określonego zastosowania, uwzględniającą
ne i odtłuszczone. Ułożyć i zamocować kable. polskie przepisy i wymagania aprobaty technicznej.
„„ W przypadku przejścia rur palnych przez otwór należy zasto- „„ Uszczelnione przejście powinno być trwale oznaczone tablicz-
sować dodatkowe zabezpieczenie obejmami ogniochronnymi ką znamionową zamocowaną obok tego przejścia.
Hilti CFS-C P.
Przechowywanie
„„ Przewody wentylacyjne powinny być zaizolowane materiałem
„„ Tylko w oryginalnym opakowaniu, w miejscach chronionych
o wymaganej odporności ogniowej.
przed wilgocią, w temperaturze od 5°C do 30°C.
„„ Farba ogniochronna CP 673 powinna być dokładnie wymie-
„„ Pamiętać o dacie przydatności do stosowania umieszczonej
szana.
w górnej części opakowania jednostkowego.
„„ Przyciąć płyty z wełny mineralnej, krawędzie pokryć masą
„„ Wyrzucać jedynie całkowicie puste opakowania.
ogniochronną CP 673.
„„ Płyty z wełny mineralnej dokładnie dociąć pod wymiary Środki ostrożności i bezpieczeństwa
otworu przepustu. Pozostałe wolne przestrzenie szczeliny
„„ Chronić przed dziećmi.
pomiędzy kablami, korytami kablowymi lub rurami wypełnić
luźną wełną mineralną i uzupełnić masą CP 673. „„ Unikać kontaktu z produktami spożywczymi.
„„ Dookoła zabezpieczanego przejścia przykleić taśmę klejącą „„ Unikać kontaktu z oczami/za skórą (chronić je podczas pracy).
w odległości ok. 50 mm od otworu przepustu. W przypadku zabrudzenia spłukać wodą i jeśli zajdzie
konieczność, skontaktować się z lekarzem.
„„ Nanieść powłokę ogniochronną CP 673 na powierzchnię płyt
z wełny mineralnej, kable i koryto kablowe. „„ Istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na rozlanym
produkcie.
„„ Farbę ogniochronną CP 673 można nakładać pędzlem,
wałkiem lub pistoletem natryskowym (zalecana dysza „„ Należy zapewnić odpowiednią wentylację.
o Ø 0,029", kąt rozpylania 40°). „„ Stosować środki ochrony osobistej (rękawice, maseczka,
„„ W celu uzyskania suchej warstwy o grubości 0,7 mm należy okulary ochronne).
nałożyć farbę o grubości mokrej warstwy równej 1,1 mm.

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Powrót do spisu treści
41
41
Systemy biernej ochrony ppoż.

Orientacyjne zużycie (w kg)*


„„ Zużycie powłoki ogniochronnej CP 673 dla uzyskania suchej
warstwy grubości 0,7 mm (z każdej strony przepustu).
Zużycie zależy od liczby krawędzi, rozmiaru przejścia, liczby
i rozmieszczenia kabli i koryt kablowych

Stopień wypełnienia przepustu kablami/rurami

0% 10% 30% 60%


CP 673 [kg] CP 673 [kg] CP 673 [kg] CP 673 [kg]
0,1 0,30 0,28 0,22 0,12
Powierzchnia przepustu

0,5 1,50 1,34 1,04 0,60


0,8 2,40 2,16 1,68 0,96
[m 2]

1,0 3,00 2,70 2,10 1,20


1,5 4,48 4,00 3,20 1,80
2,0 6,00 5,40 4,20 2,40
2,4 7,20 6,40 5,00 2,90
* Tabela nie uwzględnia ilości farby potrzebnej do pomalowania kabli i tras kablowych oraz
wolnych przestrzeni i szczelin.

Zastosowania Rys.025-E
td E
E
A₂ A22
A
C C A
A11 A
A33

A3 A1 A₂ E
C
C
A1 A3
te

tA1
tA1 ttA1
A1

E te

dc te

Zabezpieczanie przejścia rury stalowej Zabezpieczanie przejścia koryt Zabezpieczanie przejścia kanału
w otulinie z wełny mineralnej przez strop kablowych przez ścianę wentylacyjnego przez ścianę
Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,
został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów. Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,
został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.
Skala: Data: Dla/Obiekt:
Opracował: Tytuł: Skala: Data: Dla/Obiekt:
Opracował: Tytuł:

Podpis: Rys. nr: 025-A A4


Podpis: Rys. nr: 025-D A4

42
42 Powrót do spisu treści
TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Systemy biernej ochrony ppoż.

Rękaw ogniochronny
CFS-SL
Szybkie i niezawodne zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść kablowych

Zastosowania Dane techniczne


„„ Uszczelnianie przepustów pojedynczych kabli do Ø 80 mm Zastosowania ogólne Kable
i wiązek kablowych do Ø 86 mm
Maksymalny otwór w ścianie 113-122 mm
„„ Do stosowania w betonie, cegle i płytach kartonowo-gipsowych (średnica)
„„ Idealne rozwiązanie do zastosowań, w których kable są regularnie
Maksymalny otwór w stropie 113-122 mm
zmieniane, np. w serwerowniach komputerowych, halach
(średnica)
wystawowych lub zakładach produkcyjnych
„„ Maksymalny stopień wypełnienia kablami 60% Zakres temperatury -5-50°C
stosowania
Zakres odporności na -30-100°C
Zalety
temperaturę
„„ Łatwość instalacji i kontroli
Średnica korony wiertła 113 mm
„„ W pełni funkcjonalny zaraz po montażu
Zakres temperatury -5-50°C
„„ Odporny na uszkodzenia
przechowywania i transportu
„„ Łatwość rozbudowy przejścia (dołożenia kolejnych kabli)
Okres przydatności Bezterminowo
do użycia1)
Produkty uzupełniające CFS-S ACR
Aprobata ETA-11/0153
Klasa odporności ogniowej do EI 120
1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%; od daty produkcji.

Dane do zamówienia Min. średnica zewnętrzna (kołnierz) Długość Grupa Opakowanie Nr artykułu
rabatowa zawiera

CFS-SL M 170 mm 315 mm CP4 1 szt. 2019718


CFS-SL L 170 mm 415 mm CP4 1 szt. 2075168

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Powrót do spisu treści
43
43
Systemy biernej ochrony ppoż.

Instrukcja montażu

1 2 3 4 5 6 7
jm
zT
zGh
jy

jmzTzsGzaGÞdG]ZGˀG^ZG””
jmzTzsGtaGÞdGXXZGˀGXYYG””
Š“–šŒ

open

Wykonać otwór Wsunąć rękaw Wypełnić Nakręcić obustronnie Otworzyć rękaw. Wsunąć kable. Zamknąć rękaw.
o średnicy: w wykonany otwór. pierścieniową talerze rękawa. Przejście oznakować
Ø 113-122 mm za pomocą tabliczką znamionową.
– CFS-SL M. ogniochronnej
akrylowej masy
uszczelniającej
CFS-S ACR.

Wskazówka
Rękaw ogniochronny CFS-SL wstępuje w dwóch długościach: „M” dla przegród o grubości do 200 mm oraz „L” dla przegród
o grubości 200-300 mm.

Instrukcja montażu Znakowanie przejść


„„ Pierścieniową wokół rękawa ogniochronnego oraz przetłocze- „„ Zabezpieczenia wykonywane z wykorzystaniem rękawa
nia z tyłu talerzyków rękawa wypełnić ogniochronną akrylową ogniochronnego CFS-SL należy wykonywać zgodnie z doku-
masą uszczelniającą CFS-S ACR. mentacją techniczną uwzględniającą polskie przepisy oraz
wymagania aprobaty technicznej.
„„ Zamocowanie talerzyków rękawa ogniochronnego w prze-
grodzie budowlanej następuje poprzez ich nakręcenie i nie „„ Uszczelnione przejście powinno być trwale oznaczone tablicz-
wymaga użycia dodatkowych elementów mocujących (kotwy, ką znamionową Hilti zawierającą odpowiednie dane, zamoco-
wkręty etc.). waną obok tego przejścia.
„„ Otwieranie/zamykanie rękawa odbywa się poprzez ściśnięcie
czerwonych przycisków i obrót wokół osi. Przechowywanie
„„ Zabezpieczone przejście oznakować za pomocą tabliczki „„ Tylko w oryginalnym opakowaniu w miejscach chronionych
znamionowej. przed wilgocią w temperaturze od -5°C do 50°C.
„„ Wyrzucać jedynie puste opakowania.
Orientacyjne zużycie
„„ Jeden rękaw ogniochronny CFS-SL w stropie, jak i w ścianie. Środki ostrożności i bezpieczeństwa
„„ Chronić przed dziećmi.
„„ Unikać kontaktu z produktami spożywczymi.

Zastosowanie

tE
E C

A1 A2

A2 C
tE

E A1 A2
A2 Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,
został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.
Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,
Skala: Data: Dla/Obiekt: został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych p
Opracował: Tytuł:
Skala: Data: Dla/Obiekt:

Zabezpieczenie przejścia kablowego w ścianie Zabezpieczenie przejścia kablowego w stropie


Opracował: Tytuł:

Podpis: Rys. nr: 006-A A4


Podpis: Rys. nr: 00

44
44 Powrót do spisu treści
TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Systemy biernej ochrony ppoż.

Kołnierz kabla
CFS-CC
Kołnierz ogniochronny przeznaczony do zabezpieczenia przejść instalacyjnych o 100% stopniu wypełnienia kablami

Zastosowania Dane techniczne


„„ Pojedyncze kable do Ø 50 mm i wiązki kablowe do Ø 100 mm Zastosowanie ogólne Kable, peszle
w stropach i ścianach
Kolor Ceglasty
„„ Nowe i istniejące instalacje kablowe
„„ Kanały kablowe plastikowe (peszle) i metalowe do Ø 32 mm, Maksymalny otwór (średnica) 108 mm
wiązki peszli do Ø 80 mm Zakres temperatury 5-40°C
„„ Typowe przejścia klimatyzacyjne (2 x rura Cu w otulinie PEP stosowania
+ rurka skraplacza + dwa przewody elektryczne)
Zakres odporności -15-60°C
na temperaturę
Zalety Zakres temperatury -5-40°C
przechowywania i transporty
„„ Szybkie i łatwe rozwiązanie ogniochronne do stosowania
w otworach o maks. średnicy 108 mm Produkty uzupełniające CFS-FIL
„„ Rozwiązanie umożliwiające zabezpieczenie przejść Gęstość 270 kg/m3
o 100% stopniu wypełnienia kablami
Temperatura pęcznienia (ok.) 200°C
„„ Rozwiązanie problemu niewygodnych miejsc montażu kabli
„„ Brak potrzeby stosowania wełny mineralnej i mas uszczelnia- Współczynnik rozszczelności 1:3
(nieograniczony, maks.)
jących
„„ Uzyskuje funkcjonalność niezwłocznie po montażu Aprobata ETA-13/0704
„„ Możliwość rozbudowy przejścia Klasa odporności ogniowej do EI 120

Dane do zamówienia Wyposażenie standardowe Grupa Opakowanie Nr artykułu


rabatowa zawiera

CFS-CC 1 x zestaw kołnierzy kabla CFS-CC 4" CP2 2 szt. 2079667

Ogniochronna masa wypełniająca CFS-FIL

Dane do zamówienia Pojemność opakowania Wyposażenie standardowe Grupa Opakowanie Nr artykułu


rabatowa zawiera

CFS-FIL 310 ml 1 x masa ogniochronna CFS-FIL D CP1 1 szt. 2052899

Bandaż ogniochronny bloczka CFS-P BA

Dane do zamówienia Wymiary Grupa Opakowanie Nr artykułu


rabatowa zawiera

CFS-P BA 5000 x 100 x 3 mm CP2 1 szt. 2062876

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Powrót do spisu treści
45
45
Systemy biernej ochrony ppoż.

Instrukcja montażu
1 2 3 4 5 6

Opakowanie zawiera: Przyciąć materiał Otworzyć kołnierz Zamocować kołnierz Wypełnić wolne Kołnierze kabla
dwa kołnierze kabla pęczniejący pod kabla CFS-CC, kabla do ściany przestrzenie masą zamocować
CFS-CC oraz trzy średnicę kabli. nałożyć na kable za pomocą kotew ogniochronną obustronnie (również
haki montażowe dla i zamknąć. (wyszczególnione CFS-FIL. w przypadku stropu).
każdego kołnierza. w tabeli poniżej).

7 83x

W przypadku przejścia Przejście kabli przechodzących


kabli w narożach – przez ścianę pod kątem 90°
zamocować połowę zabezpieczyć kołnierzem
kołnierza kabla. kabla, wcześniej odcinając
część metalowych segmentów
(maks. 3 segmenty).

Rodzaj kotwy Ściana gipsowo-kartonowa Ściana masywna Strop


Kotwa wkręcana HUS-H 6x40/5 ◾* ◾ ◾
HUS-H 6x40/5 ◾* ◾ ◾
Kotwa segmentowa HSA M8 20/10 ◾ ◾
HST M8 ◾ ◾
Kotwa rozporowa HRD M10/8 ◾ ◾
Tuleja kotwiąca z gwintem wewnętrznym HKD M8/30 ◾ ◾
Kotwa do akustycznych podłoży HTBS 6/60 ◾
HHD-S M6 25x64 ◾
Pozostałe DBZ 6/45 ◾ ◾
Wkręty z podkładką ◾
Pręty gwintowane

z podkładką i nakrętką
* Kotwy należy wkręcać z należytą uwagą, używając najniższego biegu wkrętarki.

Instrukcja montażu Znakowanie przejść


„„ Maksymalna ilość materiału pęczniejącego we wnętrzu koł- „„ Zabezpieczenia wykonywane z wykorzystaniem kołnierza
nierza kabla CFS-CC możliwego do usunięcia oznaczona jest kabla CFS-CC należy wykonywać zgodnie z dokumentacją
linią wklęsłą. techniczną uwzględniającą polskie przepisy oraz wymagania
aprobaty technicznej.
„„ W przypadkach określonych w aprobacie technicznej należy
dodatkowo do kołnierza kabla CFS-CC zastosować bandaż „„ Uszczelnione przejście powinno być trwale oznaczone tablicz-
bloczka CFS-P BA (do owinięcia kabli). ką znamionową Hilti zawierającą odpowiednie dane, zamoco-
waną obok tego przejścia.
„„ Zabezpieczone przejście oznakować za pomocą tabliczki
znamionowej.
Przechowywanie
Orientacyjne zużycie „„ Tylko w oryginalnym opakowaniu w miejscach chronionych
„„ Dwa kołnierze kabla CFS-CC na jedno przejście o średnicy mak- przed wilgocią w temperaturze od -5°C do 40°C.
symalnej Ø108 mm „„ Wyrzucać jedynie puste opakowania.

Środki ostrożności i bezpieczeństwa


„„ Chronić przed dziećmi.
„„ Unikać kontaktu z produktami spożywczymi.

46
46 Powrót do spisu treści
TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Systemy biernej ochrony ppoż.

Zastosowanie
tE

E
E1

A1

A2 A2 Rysunek niniejszy stanowi informację o produktach Hilti i warunkach ich zastosowania,


został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Hilti, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.

Skala: Data: Dla/Obiekt:


Opracował: Tytuł:

Zabezpieczenie przejścia kabli przez ścianę Podpis: Rys. nr: 22 A4

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Powrót do spisu treści
47
47
Systemy biernej ochrony ppoż.

Ogniochronna powłoka na kable


CP 679 A
Emulsja na bazie wody do zabezpieczania kabli

Zastosowania Dane techniczne


„„ Ochrona przewodów i wiązek kabli w korytkach kablowych Zastosowania ogólne Kable
„„ Do stosowania w przemyśle naftowym i gazowniczym, Kolor Biały
w instalacjach morskich, zakładach petrochemicznych
i elektrowniach Gęstość na mokro (ok.) 1350 kg/cm3
„„ Łatwa aplikacja za pomocą pędzla, wałka lub bezpowietrznego Czas utwardzania (ok.) 2) 24 h
pistoletu natryskowego (zalecana średnica dyszy Lepkość (ok.) 30 Pa x s
0,58-0,63 mm)
„„ Spełnia wymogi normy IEC 60332-3-22, kategoria A, Zakres temperatury 5-45°C
przechowywania i transporty
dotyczącej ograniczonego rozprzestrzeniania się płomienia
Zakres odporności -30-80°C
na temperaturę
Zalety
Temperatura 5-30°C
„„ Powłoka ablacyjna gotowa do użycia
i transportu – zakres
„„ Bezwonna i na bazie wody
Okres przydatności 12 miesięcy
„„ Wodoodporna, do stosowania na zewnątrz
do użycia1)
„„ Pozostaje elastyczna po wyschnięciu
Produkty uzupełniające Brak
„„ Łatwa do czyszczenia
Aprobaty DNV, FM, GL
„„ Odporna na rozlany olej i benzynę
1) Przy 77°F/25°C i wilgotności względnej 50%; od daty produkcji.
2) Przy 75°F/24°C i wilgotności względnej 50%.

FM

APPROVED

Dane do zamówienia Pojemność opakowania Grupa Opakowanie Nr artykułu


rabatowa zawiera

CP 679 A 20 kg 14,8 l CP2 1 szt. 372097

48
48 Powrót do spisu treści
TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Systemy biernej ochrony ppoż.

Instrukcja montażu

1 2 3 4 5

Oczyścić kable. Wymieszać farbę. Nanosić pistoletem. ...pędzlem. lub wałkiem.

Instrukcja montażu Uwaga


„„ Kable lub wiązki kabli muszą być pokryte ze wszystkich stron.
Przepust „„ W przypadku ciągów kablowych osłoniętych lub częściowo
„„ O
 czyszczenie kabli. Kable i konstrukcje nośne kabli muszą obudowanych należy je pokryć przynajmniej na odcinku 1 metra
być suche, odpylone, odtłuszczone i odolejone oraz zainstalo- na każde 14 metrów trasy poziomej, w przypadku pionowej trasy
wane zgodnie z obowiązującymi przepisami. kablowej pokrycie wymagane jest na całej długości.
„„ Powłoki o grubości 1 mm są wymagane dla zgodności z certyfi-
Przygotowanie powłoki katem DNV (Det Norske Veritas) i/lub ABS (American Bureau of
„„ CP 679 A jest gotowa do nanoszenia pędzlem lub wałkiem. Shipping) oraz GL (Germanisher Lloyd).

Pokrycie Przechowywanie
„„ W
 przypadku płaskiej powierzchni zużycie powłoki wyniesie „„ Tylko w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze powyżej 5°C.
ok. 1700 g/m2 (sucha powłoka o grubości 1 mm). „„ Przed użyciem sprawdzić datę przydatności do stosowania.
„„ Przy zabezpieczaniu wiązek kablowych lub tras kablowych
możliwe jest osiągnięcie zużycia od 1000 do 1500 g/m2 Środki ostrożności i bezpieczeństwa
(przy 1 mm grubości suchej powłoki), co jest uzależnione od „„ Chronić przed dziećmi.
rozmiarów kabli, metody aplikacji lub strat produktu (np. przy
„„ Postępować zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa.
nanoszeniu pistoletem).

Nanoszenie powłoki
„„ CP 679 A może być nanoszona za pomocą pędzla, wałka lub
pistoletu natryskowego.
„„ W przypadku używania pistoletu natryskowego może okazać
się konieczne wymieszanie z wodą (do 3% wody). Zalecany
rozmiar dyszy pistoletu wynosi od 0,58 do 0,63 mm (0,023
do 0,025").

Orientacyjne zużycie
„„ 1,7 kg/m2

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Powrót do spisu treści 49
49
Systemy biernej ochrony ppoż.

Akcesoria

CFS-S SIL
CFS-C EL

CFS-F FX

HDM 330
CFS-C P
Dane do zamówienia Grupa Opakowanie Nr artykułu
rabatowa zawiera

Środek gruntujący CFS-PRIM 250 ml CP1 1 szt. 2025234


Oczyszczacz CFR1 500 ml CF 1 szt. 331832


Rura przedłużająca CP 620-EXT CP 12 szt. 338716


Mieszacz HIT-RE-M 100 szt. 337111


Kaseta HIT 330 ml, kpl. AC6 1 szt. 2007056

Uchwyt mocujący CP 643N/CP 644 1,6"/50-6 CP 30 szt. 304345


Uchwyt mocujący CP 642/644 7-10" CP 10 szt. 304346


Płytka zamykająca CFS-C EL CP3 18 szt. 2075121


Haki krótkie CFS-C EL CP3 22 szt. 2075122

Haki długie CFS-C EL CP3 20 szt. 2075123

50
50 Powrót do spisu treści
TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Systemy biernej ochrony ppoż.

Dozowniki

CF-FW 500 D
CFS-S ACR
CFS-S SIL
CFS-F FX

CFS-FIL
CFS-IS
Dane do zamówienia Grupa Opakowanie Nr artykułu
rabatowa zawiera

Dozownik CS 270-P1 CP 1 szt. 24669


(do opakowań foliowych 600 ml)
◾ ◾

Dozownik CFS-DISP CP 1 szt. 2005843

◾ ◾ ◾ ◾

Dozownik MD 300 AC6 1 szt. 284260

◾ ◾ ◾ ◾

Dozownik HDM 330 CB, pudełko PP 1 szt. 2029097


Wyciskacz w pudełku wraz z kasetą

Zestaw HDE 500-A22+B22/3,3+C 4/36-350 AC6 1 szt. 2062172


Dozownik akumulatorowy w walizce
z akumulatorem, prostownikiem oraz kasetą ◾

Akumulatorowy wyciskacz HDE 500-A22 AC6 1 szt. 2005637


CR/CB, walizka
Dozownik akumulatorowy w walizce wraz z kasetą ◾

Dozownik CF DS-1 S CP 1 szt. 420816

Akcesoria
CP 648-S/-E

CFS-SP WB
CFS-S ACR
CFS-M RG

CFS-S SIL

CFS-C EL
CFS-F FX

CFS-C P

CFS-CU

CFS-CC
CFS-BL

CFS-PL

CFS-SL
CP 673

CFS-IS
CFS-B

Grupa Opakowanie Nr artykułu


Dane do zamówienia
rabatowa zawiera

Tabliczka n n n n n n n n n n n n n n n n CP 100 szt. 3124822


znamionowa CP

TeleCentrum Hilti 801 888 801 | T (22) 320 56 00 | F (22) 320 56 01 | klient@hilti.pl | www.hilti.pl
Powrót do spisu treści
51
51
Systemy biernej ochrony ppoż.

Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.


Katalog ppoż./14.08/5000/43 Registered trademark of the Hilti company, Schaan, Liechtenstein

Hilti. Doskonałość. Niezawodność. TeleCentrum Hilti 801 888 801

HiltiTeleCentrum
(Poland) Hilti
Sp.801
z o.o. | Puławska
888 801 | T (22) 320491 | 02-844
56 00 Warszawa
| F (22) 320 | T (22) 320
56 01 | klient@hilti.pl 56 00 | F (22) 320 56 01 | www.hilti.pl | klient@hilti.pl
| www.hilti.pl 52
52