You are on page 1of 4

WARHAMMER FRP - 1

2 - WARHAMMER FRP
INDEKS MIEJSCOWO? CI REIKLANDU:
NAZWA WIEL POPUL ZAMOŻ GARNIZON/
WŁADCA2 DOCHODY UWAGI
OSADY KOŚĆ1 ACJA3 NOŚĆ4 MILICJA5
WIELKIE KSIĘSTWO REIKLANDU WIELKI KSIĄŻĘ KARL-FRANZ I
ALTDORF M Książę Karl-Franz I 15000 5 administracja, handel 500a/800c Stolica Imperium.
Most nad rzeką Reik i Talabeck.
Katedra Sigmara.
Autler W Książę Karl-Franz I 81 2 drewno, rybołówstwo 10c Prom na rzece Reik.
Blutroch W Książę Karl-Franz I 0 0 - Wyniszczone przez Czerwoną Ospę w
AS2505.
Braunwurt W Książę Karl-Franz I 52 1 tekstylia -
Bundesmarkt W Książę Karl-Franz I 77 1 uprawy 5c
Dorchen W Książę Karl-Franz I 75 2 uprawy -
Frederheim W Książę Karl-Franz I 75 1 uprawy - Przytułek Shallyi dla obłąkanych. Przy
drodze Altdorf-Middenheim.
Furtild W Książę Karl-Franz I 53 1 ubóstwo -
Geldrecht W Książę Karl-Franz I 49 1 drewno, rybołówstwo - Prom na rzece Talabeck.
Gluckshalt W Książę Karl-Franz I 72 2 uprawy - W pobliżu wioski znajduje się kurhan, w
którym pogrzebano Tafala, ojca Sigmara.
Grossbad W Książę Karl-Franz I 69 2 uprawy 10c
Hartsklein W Książę Karl-Franz I 65 1 garncarstwo - Śluza na Kanale Weissbruckim.
Heiligen W Książę Karl-Franz I 58 2 uprawy -
Hochloff W Książę Karl-Franz I 81 2 uprawy -
Kaldach W Książę Karl-Franz I 52 1 ubóstwo 10b Prom na rzece Reik.
Rechtlich W Książę Karl-Franz I 42 1 ubóstwo -
Rottefach W Książę Karl-Franz I 88 2 rybołówstwo, uprawy, wino - Prom na rzece Reik.
Schlafebild W Książę Karl-Franz I 38 1 uprawy, wino - Śluza na Kanale Weissbruckim.
Teufelfeuer W Książę Karl-Franz I 45 1 ubóstwo 5c Spalone przez łowców czarownic
w AS2500. Ponownie zasiedlone w
AS2505.
Walfen W Książę Karl-Franz I 52 2 rolnictwo, uprawy, wyrób - Prom na rzece Reik.
cegieł
Dunkelburg MS Książę Karl-Franz I 3000 2 uprawy 20b/150c
Barfsheim W Książę Karl-Franz I 52 1 ubóstwo - Prom na rzece Grissen.
Gemusenbad W Książę Karl-Franz I 31 1 ubóstwo -
Harke W Książę Karl-Franz I 25 1 ubóstwo - Prom na rzece Grissen.
Ruhfurt W Książę Karl-Franz I 64 2 uprawy 10c Prom na rzece Grissen.
Schattental W Książę Karl-Franz I 72 2 uprawy 15b
Steindorf W Książę Karl-Franz I 47 1 ubóstwo 10c
Grunburg MS Książę Karl-Franz I 1200 2 handel, szkutnictwo 25b/100c Prom na rzece Teufel.
Aussen W Książę Karl-Franz I 43 1 ubóstwo - Prom na rzece Teufel.
Hornlach W Książę Karl-Franz I 74 2 drewno, rybołówstwo 5b Prom na rzece Teufel.
Kleindorf W Książę Karl-Franz I 35 1 rybołówstwo, uprawy - Prom na rzece Teufel.
Silberwurt W Książę Karl-Franz I 85 2 uprawy 10c Prom na rzece Teufel.
Weissbruck MM Książę Karl-Franz I 272 2 handel i transport - Magazyny. Prom na rzece Bogen. Śluza na
(własność i kontrola kanale Weissbruckim.
sprawowana przez ród
Gruberów)
Delfgruber M Książę Karl-Franz I (Gruber) 650 4 rudy metali, węgiel 50b/200b
BARONIA VON WALLENSTEIN GRAF FERDYNAND VON WALLENSTEIM
Auerswald MS Graf Ferdynand 2500 3 handel, rudy metali 50b/400c Prom na rzece Teufel.
Dresschler W Graf Ferdynand 63 2 rybołówstwo, uprawy 10b Prom na rzece Teufel.
Gladisch W Graf Ferdynand 41 1 ubóstwo - Prom na rzece Teufel.
Hachnbrandt W Graf Ferdynand 98 2 rudy metali 20b
Koch W Graf Ferdynand 95 2 rudy metali, uprawy 20b W pobliżu kopalni Hahnbrandt na
wzgórzach Hager.
Sprinthof W Graf Ferdynand 73 2 uprawy, wędzony ser 10c W zajeździe najlepszy wędzony ser w
Reiklandzie.
Steche W Graf Ferdynand 61 2 rybołówstwo, uprawy 15c U podmurza Auerswald.
BARONIA VON SAPONATHEIM GRAF WILHELM VON SAPONATHEIM
Bogenhafen MS Graf Wilhelm 4500 3 drewno, handel, wino 500c Miasto handlowe. Prom na rzece Bogen.
Ardlich W Graf Wilhelm 72 2 uprawy 5c
Finsterbad W Graf Wilhelm 82 3 rybołówstwo, uprawy, wino 10c Prom na rzece Bogen.
Grubevon W Graf Wilhelm 57 2 uprawy 5c
Herzhald W Graf Wilhelm 73 2 drewno -
Grauenburg Z Graf Wilhelm 200 4 administracja 50a/100b Siedziba grafa Von Saponetheima.
MARHIA MACKENSEN MARGRABIA REINHARDT VON MACKENSEN
Helmgart Z Margrabia Reinhardt 500 3 handel 400c Strzeże granicy z Bretonnią na Przełęczy
Uderzającego Topora.
Morlenfurt W Margrabia Reinhardt 58 2 rybołówstwo - Prom na rzece Bogen.
Oshorg W Margrabia Reinhardt 94 2 uprawy -
Usingen W Margrabia Reinhardt 66 2 rybołówstwo - Prom na rzece Schilder.
BARONIA VON FALKENHAYN GRAF HEINRICH VON FALKENHAYN
Stimmingen MS Graf Heinrich 1750 3 handel, uprawy 20b/250c Rogatki.
Prom na rzece Teufel.
Lachenbad W Graf Heinrich 58 1 ubóstwo 8c U podmurza Stimmingen.
Merretheim W Graf Heinrich 48 1 ubóstwo 10c
Misthausen W Graf Heinrich 32 1 ubóstwo - U podmurza Stimmingen.
Naffdorf W Graf Heinrich 52 1 ubóstwo 10c Prom na rzece Teufel.

WARHAMMER FRP - 3
BARONIA VON JUNGFREUD GRAF SIGISMUND VON JUNGFREUD
Ubersreik MS Graf Sigismund 3500 4 handel, rudy metali 40b/500c Prom na rzece Teufel.
Buchedorf W Graf Sigismund 58 2 rybołówstwo, uprawy 10c U podmurza Ubersreiku.
Flussberg W Graf Sigismund 62 2 rybołówstwo, uprawy 15c Prom na rzece Teufel.
Geissbach W Graf Sigismund 46 2 uprawy 10c
Hugeldal W Graf Sigismund 85 2 rudy metali 20b
Messingen W Graf Sigismund 80 3 rudy metali, uprawy 20b Prom na rzece Teufel.
Wurfel W Graf Sigismund 52 2 uprawy 15c
BARONIA VON WITTGENSTEIN BARONOWA INGRID VON WITTGENSTEIN
Wittgenstein Z Baronowa Ingrid 250 3 ubóstwo 20b/150c Zamek zamieszkały przez mutantów.
Wittgendorf MM Baron Ludwig 120 1 rabunek 25b
BARONIA VON HOLSWIG-ABENAUER KORONOWANY KSIĄŻĘ WOLFGANG HOLSWIG-ABENAUER
Reiksguard Z Książę Wolfgang 300 4 administracja 200c Twierdza. Siedziba parlamentu Reiklandu.
WOLNE MIASTO KUPIECKIE KEMPERBAD RADA MIEJSKA WOLNEGO MIASTA KUPIECKIEGO KEMPERBAD
KEMPERBAD MS Rada Miejska 3750 4 administracja, brandy, 20b/500b Najlepsza brandy w Imperium.
handel, wino Prom na rzece Reik i Stir.
Berghof W Rada Miejska 74 2 uprawy 20c Prom na rzece Reik.
Brandenburg W Rada Miejska 87 3 brandy, wino, rybołówstwo 20b Echte Brandenburger - ulubiona brandy
Imperatora. Prom na rzece Reik.
Jungbach W Rada Miejska 68 3 brandy, wino 15b Prom na rzece Reik.
Ostwald W Rada Miejska 70 3 brandy, wino 15b Prom na rzece Reik.
Stockhausen W Rada Miejska 95 3 brandy, wino 30b Most nad rzeką Stir.
UWAGI:
1 - Osady oznaczona następująco: Miasto (M), Miasto-Państwo (MP), Miasteczko (MS), Małe miasteczko (MM), Wioska (W), Zamek (Z).
2 - Władca oznacza tu suzerena prowincji. W miastach funkcjonują również rady miejskie; w wioskach zaś władzę sprawują mniej lub bardziej formalne rady starszych.
3 - Podana wartość określa ludność zobowiązaną do płacenia podatków, nie uwzględnia przyjezdnych, żebraków, złodziei itd. Aby otrzymać całkowitą liczbę przebywającej w
osadach ludności należy pomnożyć tę wartość przez modyfikator zamożności.
4 - Zamożność osad uszeregowano w kolejności od 1 (ubóstwo) do 5 (bardzo bogata).
5 - Garnizon oznacza liczbę zawodowych żołnierzy, stacjonujących w osadzie, milicja zaś - liczbę ochotników lub poborowych, pilnujących przestrzegania prawa. Cyframi oznaczono
jakość (wyszkolenie i wyposażenia) oddziałów: a - doskonała, b - przeciętna, c - słaba. Mieszkańcy wiosek zarabiają w inny sposób, ale wielu z nich można w razie potrzeby
szybko powołać pod broń.

4 - WARHAMMER FRP

Related Interests