Case study Eyetracking

Streszczenie raportu badawczo-rozwojowego dotyczącego transferu technologii analizy aktywności wzrokowej użytkownika (eyetracking).
Zawartość pełnego raportu

Metody śledzenia ruchów oka i ich klasyfikacja
Wymagania na system śledzenia ruchów oka Rozpoznawanie i lokalizacja twarzy – element eyetrackingu Biblioteka OpenComputerVision Wsparcie sprzętowe i stanowisko obliczeniowe

Raport opracowany przy współpracy Polsko Japooskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Gdaosku. W ramach programu Bon na Innowacje organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Case study Eyetracking Raport badawczo rozwojowy Eyetracking know .28). L. & Findlay. że dla efektywnej pracy system rozpoznawania ruchów oka powinien spełniad między innymi następujące wymagania: • zapewniad niezakłóconą obserwację pola widzenia • byd nieinwazyjny • zapewnid praktyczną. Taki setup urządzenia zapewni kompleksową realizację badao trackingowych.c .how Analiza źródeł wtórnych dostarczyła wielu informacji o metodach śledzenia ruchów oka oraz ich klasyfikacji. eye movements and display units. uważa się (Scott. ciągłą akwizcyję obrazu oka • zapewniad dokładnośd rzędu kilku minut kątowych • zapewnid rozdzielczośd rzędu 1 minuty kątowej/sekundy • umożliwiad śledzenie zmian kątów patrzenia (szybkośd ruchu oka) rzędu kilkuset minut kątowych na sekundę • zapewniad przeliczanie danych w real time • byd niezależnym od powszechnych wad wzroku • byd dostosowanym do jednoczesnego śledzenia sygnału z obojga oczu • umożliwiad śledzenie zmian położenia głowy • byd niezależnym od użytkownika(badanego) Sakkada s. P. `Handbook of Perception and Human Performance I'. Za pomocą tej analizy wytyczony został kierunek rozwoju urządzenia oraz postawione zostały minimalne wymagania dla systemu śledzenia wzroku. Human factors report. in K. University of Durham. eds. Kaufman & J. Eye movements. Boff. E. Thomas. oraz Hallett. 10. D.25-10. pp. Visual search. W wyniku przeprowadzonych studiów. (1986).

in. które wymagają poważnego ograniczania naturalnego zachowania • ograniczające.how Jednym z najważniejszych problemów w zastosowaniach badawczych są ograniczenia narzucane przez docelową aplikację eyetrackingową. Z tego względu rozwiązania można podzielid na: • inwazyjne. Stosowane są także specjalizowane nakładki na rogówkę zawierające elementy pozwalające na dokładny pomiar z użyciem metod opartych o wahania pola magnetycznego. opartych o rezonans magnetyczny (MRI). MAGNETIC RESONANCE EYE TRACKING SYSTEMS AND METHODS (patent WO 2007124475 20071101). głównie dzięki stałości szukanego wzorca w obrazie. zaś operator w szczególnym przypadku może nawet nie wiedzied o zainstalowanym urządzeniu śledzącym W grupie pierwszej dominują rozwiązania oparte na różnego typu nakładkach na oka. czyli takie. czyli wymagające od operatora dostosowania się do ograniczeo sprzętowych • naturalne. Niektóre z rozwiązao są objęte ochroną patentową – w tym m. uproszczenie procedury analizy obrazu. Metody te wywodzą się od pierwszych studiów z zakresu śledzenia ruchu gałki ocznej. .Case study Eyetracking Raport badawczo rozwojowy Eyetracking know . zbliżonych konstrukcją do soczewek kontaktowych. w których całośd problemu obliczeniowego spoczywa na systemie komputerowym. czyli takie.

Polega ona na badaniu potencjału elektrycznego oka lub tkanki skórnej dla określenia jego stanu. Stosowane są one jednak znacznie rzadziej. Jej podstawowe zalety to: • dostępnośd w formie otwartego. Pakiet jest dostępny w języku C/C++ i pracuje na platformach Linux. a więc dostępny darmowo. Można tu wyróżnid zestawy kamer montowanych na głowie operatora lub wolnostojących. Efektem raportu było przeanalizowanie możliwości bibliotek Intel Open Computer Vision. co zwiększa trafnośd badania. Większośd metod bazuje na śledzeniu w kanale wideo. dzięki której po wprowadzeniu odpowiedniej korekty na błąd wywołany ruchami głowy.how Kolejną metodą inwazyjną jest elektrookulografia. ale można spotkad również rozwiązania opierające się o techniki cieplne (termowizja).Case study Eyetracking Raport badawczo rozwojowy Eyetracking know . przydatnych w eyetrckingu . optymalizacja kodu • szerokośd zaimplementowanych metod cyfrowej analizy obrazu • obecnośd specyficznych narzędzi. możliwe jest stworzenie systemu spełniającego warunek nieinwazyjności oraz niezależności od użytkownika. Przeanalizowana została struktura dostępnych bibliotek które mogą służyd jako podstawa do stworzenia oprogramowania trackingowego. Biblioteka OpenCV jest naturalnym i najlepszym wyborem dla implementacji eyetrackingu. czy magnetoelektryczne. ale ograniczających swobodne ruchy głowy. głównie ze względu na znacznie większy koszt urządzeo służących do akwizycji sygnału. Jest to produkt klasy open source/public domain. które są powszechnie uznanym pakietem narzędziowym służącym do obróki obrazu. Szeroką gamę rozwiązao zawiera grupa metod ograniczających. Windows MacOS. W ramach raportu dostarczone zostały również informacje o podstawowych sposobach rozpoznawania oraz lokalizacji twarzy. także do przedsięwzięd komercyjnych. publicznego kodu • stały postęp prac nad narzędziem • duża licznośd społeczności wykorzystującej OpenCV (dostępnośd know-how) • prosty interfejs programistyczny • wieloplatformowośd • szybki język programowania (C++).

tego typu rozwiązanie wymaga zastosowania serwomotrów.30 fps) • rozdzielczośd rzędu 1024-768 (minimalne . sprzęt powinien zapewniad. .960x720) • autofocus • wygodny montaż na stole lub nad monitorem W idealnej sytuacji kamera powinna byd wyposażona w funkcją "follow". Jeżeli chcesz pozyskać więcej informacji na temat technologii trackingowych skontaktuj się z firmą Sakkada.Case study Eyetracking Raport badawczo rozwojowy Eyetracking know . czyli podążanie za celem.how W przypadku budowania w pełni własnego rozwiązania do akwizycji obrazu. należy skupid się przede wszystkim na dobrej jakości kamerze. • wysoką jakośd obiektywu • możliwośd pracy w trybie 50 fps (minimalne .

058 6982165 kom.507751104 biuro@sakkada.c . Zwycięstwa 96/98.Case study Eyetracking Kontakt: Agencja Badawcza Sakkada s.eu Partner Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sakkada s. lokal D1 81-451 Gdynia Tel stacj.c.eu www. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny al.sakkada.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful