Case study Eyetracking

Streszczenie raportu badawczo-rozwojowego dotyczącego transferu technologii analizy aktywności wzrokowej użytkownika (eyetracking).
Zawartość pełnego raportu

Metody śledzenia ruchów oka i ich klasyfikacja
Wymagania na system śledzenia ruchów oka Rozpoznawanie i lokalizacja twarzy – element eyetrackingu Biblioteka OpenComputerVision Wsparcie sprzętowe i stanowisko obliczeniowe

Raport opracowany przy współpracy Polsko Japooskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Gdaosku. W ramach programu Bon na Innowacje organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

eds. W wyniku przeprowadzonych studiów. uważa się (Scott. oraz Hallett. D. Eye movements. pp. Thomas. (1986). Visual search. że dla efektywnej pracy system rozpoznawania ruchów oka powinien spełniad między innymi następujące wymagania: • zapewniad niezakłóconą obserwację pola widzenia • byd nieinwazyjny • zapewnid praktyczną. E. ciągłą akwizcyję obrazu oka • zapewniad dokładnośd rzędu kilku minut kątowych • zapewnid rozdzielczośd rzędu 1 minuty kątowej/sekundy • umożliwiad śledzenie zmian kątów patrzenia (szybkośd ruchu oka) rzędu kilkuset minut kątowych na sekundę • zapewniad przeliczanie danych w real time • byd niezależnym od powszechnych wad wzroku • byd dostosowanym do jednoczesnego śledzenia sygnału z obojga oczu • umożliwiad śledzenie zmian położenia głowy • byd niezależnym od użytkownika(badanego) Sakkada s.28).25-10. Za pomocą tej analizy wytyczony został kierunek rozwoju urządzenia oraz postawione zostały minimalne wymagania dla systemu śledzenia wzroku. eye movements and display units.c . P. L. University of Durham.Case study Eyetracking Raport badawczo rozwojowy Eyetracking know . Taki setup urządzenia zapewni kompleksową realizację badao trackingowych. Human factors report. & Findlay. in K.how Analiza źródeł wtórnych dostarczyła wielu informacji o metodach śledzenia ruchów oka oraz ich klasyfikacji. Kaufman & J. `Handbook of Perception and Human Performance I'. 10. Boff.

. Stosowane są także specjalizowane nakładki na rogówkę zawierające elementy pozwalające na dokładny pomiar z użyciem metod opartych o wahania pola magnetycznego. w których całośd problemu obliczeniowego spoczywa na systemie komputerowym. Metody te wywodzą się od pierwszych studiów z zakresu śledzenia ruchu gałki ocznej. czyli takie. czyli takie.how Jednym z najważniejszych problemów w zastosowaniach badawczych są ograniczenia narzucane przez docelową aplikację eyetrackingową. które wymagają poważnego ograniczania naturalnego zachowania • ograniczające.in.Case study Eyetracking Raport badawczo rozwojowy Eyetracking know . zaś operator w szczególnym przypadku może nawet nie wiedzied o zainstalowanym urządzeniu śledzącym W grupie pierwszej dominują rozwiązania oparte na różnego typu nakładkach na oka. Z tego względu rozwiązania można podzielid na: • inwazyjne. czyli wymagające od operatora dostosowania się do ograniczeo sprzętowych • naturalne. głównie dzięki stałości szukanego wzorca w obrazie. uproszczenie procedury analizy obrazu. Niektóre z rozwiązao są objęte ochroną patentową – w tym m. zbliżonych konstrukcją do soczewek kontaktowych. MAGNETIC RESONANCE EYE TRACKING SYSTEMS AND METHODS (patent WO 2007124475 20071101). opartych o rezonans magnetyczny (MRI).

Windows MacOS. możliwe jest stworzenie systemu spełniającego warunek nieinwazyjności oraz niezależności od użytkownika.how Kolejną metodą inwazyjną jest elektrookulografia. przydatnych w eyetrckingu . czy magnetoelektryczne. Większośd metod bazuje na śledzeniu w kanale wideo. Biblioteka OpenCV jest naturalnym i najlepszym wyborem dla implementacji eyetrackingu. Stosowane są one jednak znacznie rzadziej. Jest to produkt klasy open source/public domain. Efektem raportu było przeanalizowanie możliwości bibliotek Intel Open Computer Vision. Polega ona na badaniu potencjału elektrycznego oka lub tkanki skórnej dla określenia jego stanu. Można tu wyróżnid zestawy kamer montowanych na głowie operatora lub wolnostojących. a więc dostępny darmowo. Szeroką gamę rozwiązao zawiera grupa metod ograniczających. optymalizacja kodu • szerokośd zaimplementowanych metod cyfrowej analizy obrazu • obecnośd specyficznych narzędzi. publicznego kodu • stały postęp prac nad narzędziem • duża licznośd społeczności wykorzystującej OpenCV (dostępnośd know-how) • prosty interfejs programistyczny • wieloplatformowośd • szybki język programowania (C++). Jej podstawowe zalety to: • dostępnośd w formie otwartego. ale można spotkad również rozwiązania opierające się o techniki cieplne (termowizja). głównie ze względu na znacznie większy koszt urządzeo służących do akwizycji sygnału. które są powszechnie uznanym pakietem narzędziowym służącym do obróki obrazu. W ramach raportu dostarczone zostały również informacje o podstawowych sposobach rozpoznawania oraz lokalizacji twarzy. także do przedsięwzięd komercyjnych.Case study Eyetracking Raport badawczo rozwojowy Eyetracking know . co zwiększa trafnośd badania. Przeanalizowana została struktura dostępnych bibliotek które mogą służyd jako podstawa do stworzenia oprogramowania trackingowego. Pakiet jest dostępny w języku C/C++ i pracuje na platformach Linux. ale ograniczających swobodne ruchy głowy. dzięki której po wprowadzeniu odpowiedniej korekty na błąd wywołany ruchami głowy.

960x720) • autofocus • wygodny montaż na stole lub nad monitorem W idealnej sytuacji kamera powinna byd wyposażona w funkcją "follow".30 fps) • rozdzielczośd rzędu 1024-768 (minimalne . sprzęt powinien zapewniad. czyli podążanie za celem.how W przypadku budowania w pełni własnego rozwiązania do akwizycji obrazu. Jeżeli chcesz pozyskać więcej informacji na temat technologii trackingowych skontaktuj się z firmą Sakkada. .Case study Eyetracking Raport badawczo rozwojowy Eyetracking know . należy skupid się przede wszystkim na dobrej jakości kamerze. tego typu rozwiązanie wymaga zastosowania serwomotrów. • wysoką jakośd obiektywu • możliwośd pracy w trybie 50 fps (minimalne .

c.eu www.Case study Eyetracking Kontakt: Agencja Badawcza Sakkada s. lokal D1 81-451 Gdynia Tel stacj.sakkada. Zwycięstwa 96/98.c .507751104 biuro@sakkada. 058 6982165 kom.eu Partner Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sakkada s. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny al.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful