WWW.POWIAT-LUBIN.PL: wydarzenia, informacje, bezpłatne ogłoszenia, katalog firm.

BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO

www.powiat-lubin.pl

K Kurier
GAZETA BEZP£ATNA

POWIATOWY
nr 03 (21) maj 2009 r. rok 3
ISSN 1898-0635

J WydARZENiA
Teraz matura LUBIN
Blisko 1300 uczniów w powiecie lubińskim skończyło już edukację w szkołach ponadgimnazjalnych. Każda placówka zorganizowała swoim absolwentom specjalne akademie, na które zaproszono także rodziców. Najlepszym uczniom, wyróżniającym się w nauce, osiągającym sukcesy sportowe oraz udzielającym się społecznie wręczono nagrody i dyplomy. Licealistów i absolwentów techników czeka jeszcze egzamin dojrzałości. Wszystkim życzymy połamania piór! (mb) 

Takich pieniędzy na drogi w historii powiatu lubińskiego jeszcze nie było

150 milionów na most i drogi
Już za dwa miesiące ma ruszyć budowa mostu w Ciechanowie oraz przebudowa sieci dróg od Odry do Rudnej i Lubina. Ustalono również ostateczny przebieg drogi S3 w rejonie Lubina, w tym przebieg obwodnicy zachodniej. 

LUBIN Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium

Radni docenili
- To był dobry rok dla powiatu lubińskiego - mówi starosta Małgorzata Drygas-Majka. -Pozyskaliśmy dodatkowo ponad 7, 3 mln zł. Pieniądze te wsparły przebudowę dróg i rozwój szpitala ZOZ przy ul. Bema. Radni docenili działania Zarządu w składzie: Małgorzata Drygas-Majka, Piotr Czekajło, Ryszard Kabat, Mirosław Gojdź i Marian Hawrysz. (km) Więcej na s. 10 

LUBIN Kolejna galeria otwiera podwoje

FOT. DARIUSZ SZYMACHA

Pierwsza w sieci

W wybudowanym na Przylesiu centrum zaopatrzenia wnętrz myją szyby, a to znak, że niebawem otwarcie. Inwestorowi, firmie E&El Invest terminy trochę się przesunęły i otwarcie obiektu – położonego między hipermarketami OBI i Castorama - ostatecznie zaplanowano w połowie maja. - Będzie to pierwszy obiekt sieci INDOMO w Polsce – powiedział nam pełnomocnik właściciela Michał Włodarczyk. Na 12,5 tys. metrów kwadratowych powierzchni, jak już informowaliśmy, miejsce na swój nowy sklep wybrała m.in. poznańska sieć delikatesów „Piotr i Paweł”. Czy właśnie do niego będą prowadzić ruchome schody – nie dociekaliśmy.

Uroczyste pożegnanie uczniów w Zespole Szkół nr 1.

Narodowy weekend LUBIN
Na początku maja obchodzimy trzy święta narodowe, upamiętniające ważne dla naszego kraju i narodu wydarzenia. 1 maja, to Święto Pracy, czczone głównie przez działaczy lewicy – ale z myślą o wszystkich ludziach pracy. Pracujący mają ustawowo dzień wolny, można więc wziąć udział w uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem Jana Wyżykowskiego, o godz. 12.00. Jak co roku też organizatorzy zapraszają na strzelnicę w parku na Przylesiu na rekreacyjno-sportową majówkę. Początek o godz. 13.30. 218 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja lubinianie będą, tradycyjnie, obchodzić poprzez uczestnictwo we mszy oraz spotkaniu pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Uroczysta msza święta odbędzie się 3 maja o godz. 13.00 w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie, skąd uczestnicy o godz. 14.30 przejdą pod pomnik. Warto przypomnieć, że w pierwszą rocznicę uchwalenia tej Konstytucji, w roku 1792, po raz pierwszy za narodowe uznano białe i czerwone barwy (oficjalnie ustanowił je Sejm Królestwa Polskiego dopiero w 1831 r.). Biel, to symbol dobra i czystości dążeń narodu polskiego, czerwień – majestat, dostojność i potęgę władców polskich. To właśnie uosabia nasza biało-czerwona flaga. Kiedy ją wywieszamy – dajemy wyraz pamięci o wydarzeniach historycznych, ważnych dla naszego kraju i narodu. Od pięciu lat 2 maja obchodzony jest jako Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, ale też jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Zarząd Powiatu Lubińskiego zwraca się z apelem do mieszkańców powiatu o uczczenie tego święta i zachęca do wywieszania flagi narodowej. Taka manifestacja uczuć patriotycznych to powód do dumy.

Piotr Borys: pierwszy szpadel na budowie mostu w Ciechanowie powinniśmy wbić za dwa miesiące.

Największym centrum handlowym w naszym regionie będzie, niewątpliwie, otwierana 9 maja Galeria Cuprum. Z jej właścicielem, Dariuszem Miłkiem, rozmawiamy na str.9.

(mb)

Główne wejście do nowego centrum handlowego od strony ulicy Zwierzyckiego, z tyłu – parking.

odczas konferencji prasowej, która odbyła się w lubińskim starostwie wicemarszałek Piotr Borys przedstawił stan zaawansowania prac nad przebudową układu

komunikacyjnego między Lubinem, Rudną a Ciechanowem nad Odrą. Na ten cele samorząd województwa przeznaczył aż 150 mln zł. Włodarze gmina Rudna, powiatu lubińskiego

oraz województwa rozpoczęły przygotowania do tych największych w historii powiatu inwestycji związanych z poprawą układu komunikacyjnego. Więcej na s. 3 

LUBIN Będzie jeszcze jedna galeria
Budynek dworca lubińskiego PKS na zawsze zniknął z powierzchni ziemi. Autobusy wrócą w to samo miejsce jesienią, ale kto inny będzie gospodarzem nowego obiektu. Zapowiadana od roku likwidacja budynku dworca autobusowego przy ul. Skłodowskiej-Curie stała się faktem. Dziś buldożer ostatecznie zburzył ściany starego obiektu. Nowy ma

Nie ma dworca PKS
powstać jeszcze w tym roku - do połowy września. Będzie jednokondygnacyjny - ale i tam znajdzie się miejsce dla lubińskiego przewoźnika. - To był warunek umowy sprzedaży, którą podpisaliśmy w marcu ubiegłego roku - powiedział nam prezes PKS w Lubinie Kazimierz Ziółkowski. - Będziemy tam zajmować powierzchnię niezbędną do sprawnej obsługi pasażerów. W jednej części nowego obiektu ma się znajdować zarówno poczekalnia, dyspozytornia i kasy, jak też toalety i drobne punkty handlowe. W drugiej części będzie sklep sieci „Aldi”. PPKS pomieszczenia będzie dzierżawić, ale - jak zapewnia prezes - to i tak się spółce bardziej opłaci, niż ponoszenie kosztów utrzymania całego starego dworca. Za pieniądze z jego sprzedaży, przypomnijmy, PKS kupił cztery duże i pięć małych autobusów do obsługi miejskiej komunikacji. Po zakończeniu inwestycji na dotychczasowym placu manewrowym powstanie pięć nowych stanowisk autobusowych. Zanim to nastąpi, rolę dworca pełni plac po drugiej stronie ulicy Konstytucji 3 Maja. Na tej ulicy już obowiązuje ruch jednokierunkowy (od strony Al. Niepodległości).

28 kwietnia 2009 r. dworzec autobusowy zniknął z krajobrazu centrum miasta.

FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

P

2

K urier

wydarzenia 
LUBIN Radni: Prezydent Raczyński stworzył miasto

maj 2009 www.powiat-lubin.pl

J dział kadr
PR-owiec w dialogu WROCŁAW
Robert Banasiak od 1 kwietnia objął fotel wiceprezesa telekomunikacyjnej spółki Dialog. Taki jest wynik rozstrzygnięcia pierwszego etapu konkursu, ogłoszonego przez Zarząd KGHM. Banasiak wcześniej był szefem Ośrodka TVP we Wrocławiu, dyrektorem marketingu Grupy IMPEL Wrocław oraz redaktorem naczelnym Radia ESKA. Zasiadał na stanowisku prezesa Dolnośląskiego Forum Marketingowego, które zrzesza osoby zajmujące się marketingiem oraz public relations dolnośląskich firm i instytucji, a także wiceprezesem Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej we Wrocławiu. Jako dyrektor generalny kierował pracą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 40-letni Robert Banasiak będzie pełnił funkcję dyrektora zarządzającego. Stanowisko prezesa pełni - do czasu rozstrzygnięcia konkursu – Wojciech Braszczok. W konkursie ma zostać wyłoniony także drugi wiceprezes spółki.

PiS się sypie

nieprzyjazne dla mieszkańców. 

KGHM Zarząd i nadzór o podziale zysku
Wciąż nie wiadomo, co będzie z ubiegłorocznym zyskiem „Polskiej Miedzi”. Do podziału jest 2,92 mld zł. Ponad tydzień temu zarząd spółki rekomendował swoim akcjonariuszom, by zysk w całości pozostawić w firmie - między innymi dlatego, że strategia KGHM i plany na ten rok zakładają wydatek 2,2 mld zł na inwestycje. Dodatkowym argumentem przemawiającym za taką rekomendacją jest fakt, że choć w I kwartale poprawiły się warunki makroekonomiczne w stosunku do założeń budżetowych Spółki, to jednak sytuacja na rynkach finansowych nadal jest niestabilna - czytamy w komunikacie.

Gdzie trafi 2,9 miliarda
Rekomendacja zarządu zostanie przedłożona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przedtem jednak oceni ją rada nadzorcza spółki. „Dopóki nie będzie stanowiska rady i zarządu co do proponowanych propozycji podziału zysku, nie będziemy mogli przeprowadzić analizy naszych oczekiwań” - powiedział Gazecie Wyborczej wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik. MSP, jak się dowiadujemy, coś z miedziowego zysku chciałoby uszczknąć. Pytanie - ile? Tego dowiemy się najprawdopodobniej tuż przed czerwcowym WZA. Rada nadzorcza zajmie się zyskiem w maju.
(mb) 

Krzysztof Maciejak Piotr Czekajło, Mirosław Gojdź, Marek Bubnowski oraz Lech Duławski odrzucili żądania władz PiS w sprawie zawiązania nowej koalicji z Lubin 2006. - Ślubowaliśmy pracować dla dobra mieszkańców, a nie politycznych interesów partii - oświadczyli radni. 

WARSZAWA Nagroda za metro

złote wiertło
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA otrzymało prestiżową nagrodę „Złote Wiertło” w kategorii budownictwa użyteczności publicznej.

Zmiany w interferiach LUBIN
Od 1 kwietnia hotelarsko-turystyczną spółką „Interferie” kieruje nowy zarząd. Na prezesa powołano Adama Milanowskiego, dotychczasowego wiceprezesa i dyrektora finansowego spółki, natomiast w kierowaniu firmą pomagać mu będzie Radosław Besztyga, nowy wiceprezes. Rada nadzorcza spółki postanowiła zakończyć współpracę z dotychczasowym szefem, Wojciechem Kuderą. Radosław Besztyga ma 43 lata, posiada wykształcenie wyższe (absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, magister matematyki). Zdobył tytuł Master od Business Administration Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył także Podyplomowe Studium Finansów na kierunku „Zarządzanie ryzykami bankowymi”. Od kilku lat związany jest z grupą kapitałową KGHM Polska Miedź SA. W latach 1996-2001 pracował jako specjalista w Departamencie Skarbu Cuprum Bank SA w Lubinie, od 2002 r.– jako główny specjalista w Departamencie Zabezpieczeń KGHM Polska Miedź SA.

Pracujemy dla dobra mieszkańców miasta i powiatu, a nie partii – podkreślali radni. Od lewej: Mirosław Gojdź, Piotr Czekajło, Marek Bubnowski, Lech Duławski.

W

NOWa twarz „zagłębia” LUBIN
Jan Wierzbicki nie jest już rzecznikiem prasowym Zagłębia Lubin. W tej roli zastąpił go prowadzący dotychczas stronę internetowa klubu, Wacław Wachnik. (oprac. mb)

K urier
KURIER POWIATOWY Biuletyn Powiatu Lubiñskiego Redakcja ul. Kiliñskiego 12 b (p. 306), 59-300 Lubin, tel. (076) 746 71 35, fax. (076) 746 72 04, kurier@powiat-lubin.pl, www.powiat-lubin.pl. Redaktor naczelny Krzysztof Maciejak, Redaguje zespó³ Miros³awa Bo¿yñska, Dariusz Szymacha. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Lubinie, ul. Kiliñskiego 12 b, 59-300 Lubin Opracowanie graficzne: Paweł Hamelusz, tel. 603-178-227 Druk: „Lubpress Druk” Trasa Pó³nocna 14 a, 65-737, Zielona Góra Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ.

ładze Prawa i Sprawiedliwości ponownie zażądały od swoich radnych zerwania dotychczasowych koalicji z PO i Teraz Lubin oraz zawiązania nowej z ugrupowaniem Roberta Raczyńskiego Lubin 2006. Czterech radnych PiS - jak poprzednio - nie chciało podporządkować się tej decyzji. Ale tym razem już bardziej stanowczo - rzucili legitymacjami. - Nie możemy poprzez prezydenta miasta, który stworzył sitwę, która doi miasto, a przez o jego mieszkańców - powiedział radny Lech Duławski. - Zostaliśmy zobligowani przez władze PiS do zmiany koalicji z sugestią zawiązania nowej z ugrupowaniem Lubin 2006, aby doszło do radykalnej zmiany politycznej – mówił radny Mirosław Gojdź, szef klubu radnych PiS-Teraz Lubin w Radzie Powiatu oraz zastępca starosty do spraw infrastruktury drogowej. Zastanawialiśmy się nad konsekwencjami takiej decyzji. Przez wiele miesięcy tłumaczyliśmy, że pracujemy dla dobra mieszkańców miasta i powiatu, a na dodatek realizujemy nasz lokalny program wyborczy PiS. - Dziś jesteśmy przekonani, że obecna koalicja służy tak miesz-

- Znaczek PiS-u, który zawsze nosiłem z dumą w klapie marynarki ściągam na znak protestu przeciwko sposobowi działania partii, rozwiązaniu struktur w mieście, a także wstrzymania procesu demokratycznych wyborów – mówił Piotr Czekajło.

kańcom miasta, jak i powiatu podkreślił Gojdź. Oddłużyliśmy szpital, nie musimy już martwić się o jego przyszłość, a w tym czasie prezydent Raczyński łupił go podatkiem. Mamy spore osiągnięcia w remontach dróg, a zwłaszcza głównych arterii komunikacyjnych na terenie Lubina. Mimo zapowiedzi, rozmów, prezydent nie wspomógł tych inwestycji ani jedną złotówką. Z pieniędzy powiatu objęliśmy działalnością Młodzieżowego Domu Kultury całą młodzież miasta, a nie tylko szkół średnich, ale także gimnazjalnych i podstawowych, a tymczasem MUZA organizuje konferencje z IPN-em. Prezydent nie przestrzega w swych działaniach zasad konstytucyjnych, nie uznaje Rady Miasta jako partnera, nie uznaje wybranych przez mieszkańców radnych... W obliczu takiej sytuacji musimy odmówić partii - składamy rezygnację z przynależności do PiS. Radny Marek Bubnowski i zarazem przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał ostatnie konflikty spowodowane przez prezydenta. - Nie można nas przekonywać do koalicji stwierdzeniami, że jeśli wesprzemy działalność prezydenta, to nie będziemy mieli problemów, a jeśli odmówimy, to możemy dalej spodziewać się złośliwości... Radny Lech Duławski, przewodniczący komisji rewizyjnej Rady Miejskiej, powiedział: Zaproponowano nam, aby prezydent Raczyński przejął całkowitą władzę w mieście i powiecie. Ale jak się mamy na to zgodzić, skoro sprawuje ją dziś wbrew lub na granicy prawa. Nie chce poddawać się kontroli, tam gdzie jest ona konieczna i zgodna z ustawą o samorządzie. Niewątpliwie cierpią na tym mieszkańcy. Jako przykład radny Duławski podał brak realizacji od kilku miesięcy przez prezydenta Raczyńskiego uchwały Rady Miejskiej w sprawie dopłat do wody. - Te 3 zł dopłaty do 1 metra sześc. dla rodzin wielodzietnych ma bardzo duże znaczenie. A tymczasem ta

komunalna spółka narzuca nam prawie 200 procentową marżę na cenę wody sprowadzaną z Legnicy. Mamy ponadto jedne z najwyższych podatków w regionie i w Polsce. Rosną ceny wody, śmieci, a nasze wysypisko zasypujemy odpadami z Wrocławia. Za czyje pieniądze zapłacimy za budowę nowego? Dlaczego lubinianie ponoszą większe opłaty, niż mieszkańcy Wrocławia? Poruszył także sprawę wyroku w sprawie procesu sądowego LSI z Mercedesem. - Karę zapłaci pewnie MPWiK - mówił Duławski. Ale z czyich pieniędzy? Kto wydał zgodę na takie poręczenie. Kto kieruje ludzi do zarządu i rady nadzorczej tej spółki? - To przecież prezydent stanowi walne zgromadzenie wspólników. Czy realizując ideologię PiS mamy zgodzić się na łamanie prawa i zasad sprawiedliwości społecznej? Jedyne, co nam pozostało, to wystąpić z PiS. Nie będziemy głosować jak chce partia, bo nie dla jej dobra, tylko dla mieszkańców ślubowaliśmy pracować. Radny powiatu i wicestarosta Piotr Czekajło przypomniał jak prezydent Raczyński blokował budowę nowej hali widowiskowo - sportowej w Lubinie. - Nasza koncepcja zyskała poparcie samorządów Lubina, gminy Lubin, władz województwa i ministra sportu - mówił. - Otrzymaliśmy za darmo na ten cel grunty Skarbu Państwa, a tymczasem prezydent jak mógł opóźniał wydanie stosownych decyzji. Potwierdziły to skargi kierowane m.in. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Rady Miejskiej. Podobnie wygląda sprawa dziury w Rynku. - To nie starosta „blokuje”, lecz zapisy planu zagospodarowania przestrzennego określone przez miejskich urbanistów - wyjaśnia Piotr Czekajło. Skrytykował przy tym ataki mediów zależnych od prezydenta miasta na rodziny radnych. Przedstawiciele władz regionalnych PiS nie ukrywali, że decyzja radnych ich zaskoczyła.

To wyróżnienie za wysiłek, włożony w budowę stacji A-23 Młociny, ostatniego przystanku I linii metra w Warszawie. - Prace przy realizacji warszawskiego metra to olbrzymie przedsięwzięcie w środku aglomeracji miejskiej. To wyzwanie niespotykane dotychczas w Polsce. Jesteśmy bardzo dumni z otrzymanego wyróżnienia – powiedział prezes lubińskiej spółki

Ryszard Janeczek.Stacja A-23 Młociny jest ostatnią stacją Bieleńskiego odcinka warszawskiego metra. Prace przy budowie tego odcinka trwały ponad 28 miesięcy. Przy olbrzymiej inwestycji budowy bielańskiego metra zaangażowanych było blisko 190 firm podwykonawczych i dostawczych. Węzeł Młociny to aktualnie największa tego typu inwestycja komunikacyjna w Polsce, scalająca różne środki transportu: dworzec autobusowy wraz z pętlą, zadaszoną pętlę tramwajową oraz parking samochodowy na blisko 1000 miejsc. Konkurs po raz 13 ogłosiła spółka BoschElektronarzędzia. (mb)

Delegacja Konsorcjum PeBeKa-Metro na uroczystości wręczenia nagród w Warszawie. 

KGHM Zarząd daje 2 tysiące, związki nie chcą
Być może w dniu, w którym ukaże się ten numer Kuriera w Polskiej Miedzi zostanie zawiązany międzyzakładowy komitet strajkowy. A wszystko wskutek niezakończonych negocjacji zarządu ze związkami w sprawie dodatkowej premii i innych roszczeń. Już wiadomo, że sytuacja firmy się poprawiła: zysk netto w IV kwartale 2008 r. był o 22 proc. wyższy od zakładanego,

Negocjacje bez końca
zmniejszyły się też koszty produkcji. Działacze w związku z tym chcą 5 tysięcy i wprowadzenia pakietu medycznego dla każdego zatrudnionego oraz wzrostu odpisu o 2 proc. na Pracowniczy Program Emerytalny. Zarząd spółki na odpis się zgadza, pakiet rozważa, ale premii naliczył dla każdego po 2 tys. brutto (to w sumie ok. 36 mln zł). Do porozumienia ze związkami nie doszło.
(mb)

Szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

Zastępcy Starosty Lubińskiego Panu Mirosławowi Gojdziowi

Żony Doroty
składają Zarząd i Rada Powiatu Lubińskiego oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Lubinie

FOT. ARCHIWUM PeBeKA

maj 2009 www.powiat-lubin.pl

temat miesi¹ca

K urier 
LUBIN Kandydują: Borys, Cybulski i Jarmołowicz
Do Europarlamentu wybiera się trzech mieszkańców powiatu. Są to: wicemarszałek Piotr Borys, jako kandydat PO, poseł Piotr Cybulski z PiS oraz Lidia Jarmołowicz, która będzie reprezentowała PSL. Wybory odbędą się 7 czerwca. Politycy już zaczynają załamywać ręce, że cieszą się one mniejszym zainteresowaniem niż wybory do polskiego parlamentu i do różnych szczebli samorządu. Ale jak się okazuje pod tym względem Polacy nie różnią się tak bardzo od innych narodów. Dlaczego jednak powinniśmy pójść do urn? Bo to właśnie Polska, a nie Niemcy czy Francja, ma dużą szansę na skorzystanie z wielkich unijnych pieniędzy, które już dzisiaj odgrywają coraz większą rolę np. w tempie pojawiania się nowych inwestycji (dro-

3 

LUBIN Takich pieniędzy jeszcze nie było. Inwestycje ożywią region i ułatwią komunikację.

150 milionów

Troje do Europarlamentu
gi, szpitale, infrastruktura sportowa, turystyka) – także w powiecie lubińskim. Dlatego tak istotne jest to - kto będzie nas reprezentował w Brukseli. W rozpoczętej kampanii, póki co, dominują sprawy krajowe. Warto jednak wsłuchać się w te informacje, które mają bezpośredni związek z Brukselą. Jeśli kandydaci nie będą mieli wizji pracy w Europarlamencie, wiedzy o nim, a znajomość języków obcych klasyfikuje ich na poziomie szkoły podstawowej czy gimnazjum - to oznacza, że traktują start w wyborach jako kolejną próbę politycznej trampoliny. Dodajmy, że Piotr Borys startuje z czwartego miejsce na liście wyborczej PO, Piotr Cybulski z szóstego (PiS), a Lidia Jarmołowicz z siódmego (PSL).
(km) 

Krzysztof Maciejak Dobre informacje dla regionu – ustalono ostateczny przebieg drogi S3 w rejonie Lubina, w tym przebieg obwodnicy zachodniej. Już za dwa miesiące ma ruszyć budowa mostu w Ciechanowie oraz przebudowa sieci dróg od Odry do Rudnej i Lubina. 

LUBIN O diagnostyce pojazdów w starostwie

Konferencja dla fachowców

odczas konferencji prasowej, która odbyła się w lubińskim starostwie wicemarszałek Piotr Borys przedstawił stan zaawansowania prac nad przebudową układu komunikacyjnego między Lubinem, Rudną a Ciechanowem nad Odrą. Na ten cele samorząd województwa przeznaczył aż 150 mln zł.

P

Osiem stacji kontroli pojazdów z terenu powiatu wzięło udział w konferencji, inaugurującej cykl spotkań z przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność, związaną z ruchem drogowym. śmy w stanie zbudować ten most „bo tak wszyscy mówią od 30 lat”. My nie mówimy tylko przystępujemy do konkretów – podkreślał Borys. ni się do lepszych rozwiązań komunikacyjnych, ale będzie stanowił nowy bodziec do rozwoju gospodarczego naszej gminy. munikacyjnych zyska także powiat górowski, który dzięki budowie mostu na Odrze i przebudowie dróg po obu stronach rzeki otrzyma szybsze połączenie z Zagłębiem Miedziowym. Trasa dojazdu z Góry do szpitali w Lubinie skróci się z godziny do pół.

Po co przebudowa?
Aż 60 mln zł województwo przeznaczyło na przebudowę układu dróg między Ciechanowem, Rudną i Lubinem (40 mln zł po stronie powiatu górowskiego). Czy konieczne są te inwestycje? - Tak – podkreślał Borys. - Jeśli nie przebudujemy dróg w północnej części powiatu, to ciężki transport zniszczy nam wąskie drogi wojewódzkie, zwłaszcza w Rudnej. Stąd pomysł na zmianę kwalifikacji dróg z powiatem i gminą oraz przerzucenie transportu z mostu w Ciechanowie nową obwodnicą Rudnej i wpięcie w drogę S3 za Rynarcicami, gdzie powstanie węzeł komunikacyjny. - Cieszę się z inicjatywy starosty i marszałka – podkreślił wójt Rudnej Władysław Bigus. – Doszliśmy do wniosku, że tylko wspólne działanie przygotuje nasz region do rozwoju w kolejnych latach. Przecież nowy układ dróg nie tylko przyczy-

Obwodnica zachodnia
- W Generalnej Dyrekcji Dróg w Warszawie wreszcie zapadła decyzja co do ostatecznego przebiegu trasy szybkiego ruchu S3 między Nową Solą a Legnicą, w tym obwodnicy zachodniej Lubina – powiedział podczas konferencji marszałek Borys. – Obwodnica ta będzie miała za zadanie odciążenie od ciężkiego ruchu Lubina (wytyczono ją na wysokości ZG Lubin, przez okolice Krzeczyna, Chróstnika, a następnie w kierunku Karczowisk). Dzięki zatwierdzeniu przebiegu S3 wraz z obwodnicą GDDiA może przystąpić do projektowania i etapowania inwestycji.

W mieście
Jako poinformował Borys to właśnie obwodnica zachodnia, a nie południowa, przejmie na siebie ciężar ruchu drogowego w mieście. Dzięki ustaleniu przebiegu obwodnicy zachodniej, obwodnica południowa przyjmie charakter nie regionalny lecz miejski. Wicemarszałek przypomniał po raz kolejny, że wniosek magistratu o dofinansowanie obwodnicy południowej ze środków europejskich nie otrzymał dofinansowania w związku z tym, że był nierealny - opiewał na zbyt wysoką kwotę (połowa wszystkich pieniędzy przeznaczonych do rozdziału na cały Dolny Śląsk). Lubin otrzymał ponadto środki na inne drogi – Leśną i Piłsudskiego, które od blisko 30 lat nigdy nie były remontowane.

Przetarg na most
- Most, na który wydamy ok. 90 mln zł oraz przebudowa dróg dojazdowych za 60 mln zł, to jedne z największych inwestycji drogowych w województwie, a największe od wielu lat na terenie powiatu lubińskiego – podkreślał wicemarszałek Borys. Na jakim etapie zaawansowania są prace nad budową mostu? - Jesteśmy w trakcie przetargu – wyjaśniał Jacek Baszczyk, zastępca dyrektora Dolnośląskiej Dyrekcji Dróg i Kolei we Wrocławiu. – Za dwa miesiące powinniśmy podpisać umowę z wykonawcą. - Gdy rozmawiałem z pracownikami obsługującymi przeprawę promową przez Odrę, nie wierzyli, że jeste-

Jak ma wyglądać badanie techniczne i ile ma kosztować, jeśli samochód przestał służyć jako taksówka lub jeśli ma kierownicę z prawej strony? Takie, i inne kwestie były przedmiotem spotkania, w którym wzięli udział przedsiębiorcy, prowadzący stacje kontroli pojazdów. Wykłady zaproszonych gości – z Transportowego Dozoru Technicznego we Wrocławiu, legnickiej NOT oraz spółki Tuvpol z Wrocławia - oraz

dyskusja z udziałem pracowników wydziału komunikacji w Starostwie, którzy z urzędu obsługują i kontrolują stacje, były okazją do poszerzenia wiedzy nie tylko na temat obowiązujących przepisów. - Jedna z rzeczy, o których się dowiedziałem, dotyczyła np. cystern oraz aut, zasilanych gazem i legalizacji zbiorników – powiedział nam Paweł Krusieński, dyrektor serwisu renault Górny-Poczynek. Zaplanowano kolejne konferencje w tym cyklu. - Celem wszystkich tych spotkań jest poprawa bezpieczeństwa na naszych drogach – powiedział gospodarz, wicestarosta Piotr Czekajło. (mb)

Na nowych rozwiązaniach komunikacyjnych skorzysta cały region. Marszałek Borys powiedział także, że na nowych rozwiązaniach ko-

W Wielki Piątek o… drogach
Bez większych efektów zakończyła się dwudniowa sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym przez radnych klubu Lubin 2006. Rajcowie chcieli rozmawiać o inwestycjach, a dyskutowali drogach, a głównie jednej – remontowanej ul. Hutniczej. - Gdy wszyscy wokół czynią ostatnie przygotowania świąteczne, myślami są z rodziną i bliskimi, składają życzenia, radni Lubin 2006 uznali, że Wielki Tydzień to najlepszy czas na dyskusję o inwestycjach – krytykował inicjatywę zwołania nadzwyczajnej sesji Marek Wojnarowski, szef klubu PO w Radzie Powiatu. Tymoteusz Myrda zadał pod adresem Zarządu Powiatu listę pytań, głównie związanych z przebudową ul. Hutniczej. - Odpowiedział mu zastępca starosty Mirosław Gojdź: - Gdyby był pan odpowiedzialnym radnym i brał pan udział w szkoleniach tematycznych organizowanych przez przewodniczącego to wiedziałby pan, że wszelkie zapisy dotyczące finansowania tej inwestycji ujęte są w budżecie powiatu oraz w WPI. Przypomniał też, że prezydent Lubina obiecał wesprzeć największe inwestycje drogowe powiatu. Do dziś nie dał na ten cel ani złotówki. - Dlatego też ustawiliśmy tablice informacyjna wskazujące na to, kto personalnie odpowiada za decyzję o przebudowie drogi - mówił Gojdź. - A prezydent niech nie myśli, że będzie się „ślizgał” na czyjejś pracy. To reakcja na brak realizacji jego obietnic. Mieszkańcy mają prawo do takiej informacji. Sesję przerwano do 15 kwietnia, kiedy to na 12 pisemnie zadanych pytań radnym Lubin 2006 szczegółowo odpowiedziała Renata Napieralska, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Jedno z nich dotyczyło wykazu pieniędzy pozyskanych przez powiat spoza budżetu na drogi - zestawienie publikujemy obok. Część radnych pytała o możliwość przeniesienia robót i środków na inne inwestycje drogowe. – Nie ma takiej możliwości – mówiła dyrektor Napieralska. - Zerwanie umów groziłoby wypłatą kar umownych i utraciłoby dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Radni Lubin 2006 krytykowali próbę ograniczenia ruchu dla samochodów na drogach powiatowych do 24 ton, co ich zdaniem stanowi rzucanie kłód pod rozwój przedsiębiorczości w mieście. - Wyprowadzenie ciężkiego transportu z Lubina ma swoje uzasadnienie – chcemy chronić mieszkańców i stan naszych dróg – odrzucał zarzuty wicestarosta Piotr Czekało. Więcej na www.powiat-lubin.pl
(km) 

POWIAT Nie remontować źle, remontować jeszcze gorzej?

Pieniądze pozyskane przez powiat na drogi
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1219D Obora - Szklary Górne: 112 500 zł w 2005r., Marszałek Województwa, FOGR, 112 500 zł w 2006r., Marszałek Województwa, FOGR 3 074 000 zł w 2008r., z budżetu państwa – kontrakt wojewódzki  Przebudowa drogi powiatowej nr 1235D Krzeczyn Wielki – Chróstnik: 52 500 zł w 2005 r., Marszałek Województwa, FOGR 200 000 zł w 2007r., Gmina Lubin  Przebudowa kładki nad drogą powiatową nr 1192D ul. Hutnicza w Lubinie: 482 000 zł w 2008r., Ministerstwo Infrastruktury, rezerwa subwencji ogólnej  Przebudowa drogi powiatowej nr 1192D ul. Hutnicza w Lubinie: 1 836 000 zł w 2009r., Ministerstwo Spraw wewnętrznych i Administracji, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Złożone wnioski:
 Przebudowa dróg powiatowych nr 1190D ul. Leśna i 1230D ul. Piłsudskiego w Lubinie: 13 253 671 zł na lata 2008-2011 Europejski Fundusz Rozwoju regionalnego, RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (spełnienie wymogów formalnych, zakwalifikowanie wniosku do oceny merytorycznej)  Przebudowę drogi powiatowej nr 1237D ul. Jagiełły w Ścinawie: 1 185 000 zł w 2009 r. Ministerstwo Infrastruktury, rezerwa subwencji ogólnej (spełnienie wymogów formalnych, zakwalifikowanie wniosku do oceny merytorycznej)  Przebudowę mostu na rzece Czarna Woda w ciągu drogi powiatowej nr 1227D w Bukownej: 140 000 zł w 2009r. Ministerstwo Infrastruktury, rezerwa subwencji ogólnej (spełnienie wymogów formalnych, zakwalifikowanie wniosku do oceny merytorycznej )

FOT. DARIUSZ SZYMACHA

Zyska Lubin, Rudna i Góra

Lubin Dość brudnych sztuczek
BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO

4

www.powiat-lubin.pl

K Kurier

POWIATOWY

maj 2009 www.powiat-lubin.pl 

LUBIN Okolice stadionu idealną lokalizacją dla hali

Mieszkańcy wybrali
Ponad 2000 osób wzięło udział w badaniu dotyczącym hali sportowej w Lubinie. Już wiadomo, która lokalizacja bardziej odpowiada lubinianom. Stowarzyszenie Teraz Lubin co jakiś czas przeprowadza wśród mieszkańców miasta ankiety na tematy mogące zainteresować lubinian. Tym razem pytano ich o lokalizacje, hali sportowej. Badanie prowadzono w ciągu trzech dni. Ankieterzy prosili o opinie na lubińskich osiedlach oraz przed meczem Zagłębia. W ankiecie wzięło udział 2498 osób. Za lokalizacją obok stadionu opowiedziało się 2226, a przy OSiR 272 osób.- 8:1 dla Zagłębia – mówi Tomasz Wiecheć z Teraz Lubin. –

Rozmowa z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Lubinie Markiem Bubnowskim
00
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA 

Radzie nie udało się obronić starych cen wody i ścieków? - Lubinianie zawdzięczają to radnym proprezydenckim.W mojej ocenie, nieuczestniczenie w posiedzeniu mającym zatwierdzić bądź odrzucić nowe taryfy cen wody i odprowadzania ścieków jest potwierdzeniem tego, co było wiadomo już dawno: radni Lubin 2006 wspierają prezyden-

lubinianom. W końcu, ilu z nich zarabia rocznie setki tysięcy złotych? Radni Lubin 2006 zarzucają panu, że boi się pan utraty stanowiska przewodniczącego i dlatego pana klub bojkotuje obrady. To bzdura. Ostatnia sesja pokazała jednoznacznie, że większość rady nie chce zmiany na stanowisku przewodniczącego. A ja zawsze poddam się

ta w dużych podwyżkach cen. Tydzień później pana ugrupowanie nie przyszło na sesję. - Tak. Był to protest przeciwko zamiarowi zlikwidowania wprowadzonych w styczniu dopłat do cen wody. Protest ten został zauważony i podczas następnego posiedzenia dopłaty nie zostały zlikwidowane. Radni Lubin 2006 twierdzą, że dopłacanie do wody jest niemoralne, gdyż daje się po równo biednym i bogatym. - Myślę, że obnoszenie się z bogactwem jednego z radnych Lubin 2006, przekracza wszelkie normy. Mówię tu o radnym Górzyńskim, który mówił, że będziemy dopłacali do podlewania trawnika przez tego radnego, co robi ponoć nawet w czasie deszczu. Ciekawe, czy radny Górzyński widział spoty informujące o niedoborze wody w Afryce. Takie spojrzenie na większość mieszkańców miasta przez pryzmat swojego majątku świadczy o kompletnym braku rozeznania w sytuacji finansowej

weryfikacji swojej pracy. Radni, którzy mi to zarzucają, próbują w ten sposób ukryć swoje prawdziwe intencje: chęć zdobycia większości po to, by odwołać np. dopłaty do cen wody. Są to zwykłe hochsztaplerskie sztuczki i nie zamierzam ich więcej komentować. MPWiK wraz z LSI, zgodnie z wyrokiem sądu, będą musiały (po uprawomocnieniu się wyroku) zapłacić kary dla właściciela salonu Marcedesa. Czy te kary nie wpłyną na ceny wody? Spółki te, wiedząc wcześniej, że taki wyrok może zapaść twierdzą, że założyły wcześniej rezerwę budżetową na poczet kar i teraz z niej skorzystają, a więc w żaden sposób ich zapłata nie wpłynie na ich budżety. Tymczasem, w mojej ocenie oczywiście to były „papierowe” pieniądze, zapisane w bilansach. Fizycznie one nie istniały. Dzisiaj, kiedy trzeba będzie zapłacić żywą gotówką: skąd wezmą na to środki? Ponad 700 tys. każda z nich? LSI prawdopodobnie sprzeda kolejną nieruchomość, a MPWiK zapłaci… pieniędzmi mieszkańców. Wy-

starczy, że podniesie ceny wody jak właśnie zrobiło to teraz. W jaki sposób? Przecież macie większość w radzie i mówiliście, że nie zgodzicie się na podwyżki. - Właśnie stosując paskudną sztuczkę. Mówiliśmy o niej na początku tej rozmowy. Na początku roku nie zgodziliśmy się na proponowane podwyżki cen wody i ścieków. Odrzuciliśmy nowe taryfy. Mało tego. Uchwaliliśmy jeszcze dopłaty – 3 zł do każdego metra zużytej wody i ścieków. Tymczasem prezydent, pod pozorem braku pieniędzy w budżecie, dopłat nie realizuje. Mało tego. Wprowadził pod głosowanie nowe propozycje podwyżek. Jeszcze wyższe, niż te odrzucone. Oczywiście wiedział, że one nie mają szans na akceptacje rady. I tutaj właśnie zastosowano brudną sztuczkę: radni popierający prezydenta nie przyszli na sesję. Z braku quorum, nie mogła się ona odbyć, a co za tym idzie proponowane podwyżki nie mogły zostać odrzucone. I tak dzięki nim każda lubińska rodzina zapłaci miesięcznie kilkadziesiąt złotych więcej, a MPWiK nadal będzie mogło szastać pieniędzmi. Mówił pan o dopłatach do cen wody. Co z nimi? Podczas ostatniej sesji prezydent podjął kolejną próbę pozbawienia lubinian tej formy pomocy. Nie udało się. Rada podtrzymała swoją styczniową decyzję i dopłaty do wody nadal obowiązują.  Obowiązują, ale… mieszkańcy nadal otrzymują rachunki nie uwzględniające tych dopłat. Media doniosły, że rzecznik prezydenta stwierdził, że nie zamierza dopłat realizować. - Co ja mogę na to powiedzieć? W tym mieście można mówić już wszystko. My uchwalamy prawo, a prezydent odmawia jego realizacji. Dlaczego? Bo nie ma za to żadnych prawnych konsekwencji. Rozliczyć prezydenta mogą wyborcy.  Czy naprawdę nie ma możliwości aby lubinianie otrzymali to, co im się prawnie należy? Rozpoczęliśmy już kampanię informacyjną o tym, co można i należy zrobić. Niebawem rozszerzymy ją tak, żeby dotrzeć do wszystkich. Mieszkańcy powinni wystąpić z roszczeniem zwrotu nadpłaconych pieniędzy do tych podmiotów, z którymi rozliczają wodę: spółdzielnie, zarządcy bądź bezpośrednio MPWiK. Przygotowaliśmy już odpowiednie wzory pism i będziemy je rozpowszechniać po to, by ułatwić mieszkańcom zwrot ich pieniędzy. Bo to im się należy.
rozmawiał dariusz Szymacha

Większość badanych mówiła o budowie kompleksu sportowego: stadion, hala, pełnowymiarowy basen, korty tenisowe. Członkowie Teraz Lubin po rozmowach z ankietowanymi są przekonani, że nie ładniejszy projekt, a możliwość powstania kompleksu sportowego przekonuje o tym, że lokalizacja przy stadionie bardziej się lubinianom podoba. Także możliwości dojazdu przemawiają właśnie za stadionem. - Jeśli prezydent ma wątpliwości, może oczywiście przeprowadzić takie referendum – stwierdził lubinian Oleg Herejczak. – Niemniej, nasza ankieta wyraźnie pokazuje, jakie są preferencje mieszkańców miasta.
(dees)

– Różnica w ilości głosów oddanych za lokalizacja przy stadionie była przytłaczająca – stwierdzili Oleg Herejczak (z lewej) i Tomasz Wiecheć.

J Jak ONi SiĘ MaJĄ
„Skromny urzędniczyna” z nieskromną pensją Uśmiechnięta, pogodna twarz człowieka sukcesu, który nie ma wątpliwości, że jest świetny. Wielki człowiek żyje wśród nas. Nie wiedzieliśmy o tym, ale doniósł o byłym prezesie KGHM FAKT. Milion złotych zarobił za 17 dni pracy. Aż szkoda, że Jarosław Kaczyński skrócił sejmowi kadencję, zarobiłby pewno drugie tyle. „Wyborcy nie docenili jego talentów”- pisze Fakt, ale pan prezes jest wielki i ma przyjaciół. A tych poznaje się w biedzie. Wszak dostał już nasz wybitny prezes Skóra posadę wiceprezesa w MPWiK. Brawo! Osobiście nie chciałabym tych pieniędzy i absolutnie dyskwalifikującego epitetu „urzędniczyna z gminy”. Proszę tylko w imieniu młodzieży - niech pan napisze podręcznik o swoich zdolnościach nie wiadomo, czego bardziej godnych: pozazdroszczenia, naśladowania czy pożałowania. Panie, na zawsze, prezesie, nie kryjmy się skromnie, wielkich ludzi trzeba pokazywać. Sztuka zarabiania ogromnych pieniędzy łatwa nie jest, my też chcemy się jej nauczyć! Samotny, bezpartyjny, zmęczony… „Po prostu jestem bezpartyjny, czyli poza układem”- wyznaje włodarz Lubina, ciągle samotny, ciągle prześladowany i traktowany niesprawiedliwie. Patrzmy uważnie, ile to jeszcze miesięcy pozostanie bezpartyjny i ile to jeszcze miesięcy będzie wmawiał lubinianom, że wszyscy są przeciwko niemu. Polityka to wszak umiejętność zjednywania sobie ludzi, przekonywania ich do siebie i do swoich racji. Panie prezydencie, czy rozdane stołki, prezesury, miejsca w radach nadzorczych i po dwie pensje za jedną pracę dla wybrańców to także element pana szlachetnych, odcinających się od wszelkich układów działań? Niech pan nas nie rozśmiesza ciągłym sugerowaniem, że jest pan samotnym, szlachetnym samorządowcem - trzy razy „s”. Zmęczonemu i prześladowanemu proponujemy postawić w lubińskim rynku pomnik uwieczniający jego męczeństwo na prezydenckim stołku. A w kamieniu wyryje się wielkie słowa uwiecznionego w ten godny sposób włodarza: „Jestem zmęczony bezmyślnością niektórych radnych”. Ech, jak to dobrze, że niektórych. Strach się domyślać, którzy zdaniem pana prezydenta są bezmyślni. Prosimy wskazać nam, którzy są cacy, a którzy be, żebyśmy wiedzieli, jak w przyszłości głosować! Pseł Cybulski odświeża i oczyszcza Poseł Cybulski porządkuje lubiński PIS. Ech, łza się w oku kręci. Poseł, który w ciągu kilku dni od wyborów przeszedł z PO do PIS, jak gdyby nigdy nic, teraz chce się wykreować na sumienie narodu pisowskiego w Lubinie. Strach nam w oczy zagląda, gdy czytamy w lubińskich gazetach, szczególnie rzecz jasna, w jednej, że poseł Cybulski odświeży struktury Prawa i Sprawiedliwości. Już się boję, co oznacza słowo odświeżenie. Pożyjemy, zobaczymy….”Oczyścimy szeregi. Komu z nami nie po drodze, niech idzie w swoją stronę” – to słowa samego posła odświeżacza i czyściciela. I już wszystko wiadomo. Jeszcze tylko jakiś wierszyk o przewodniej roli przewodniczącego i wiemy, do jakiej epoki wróciliśmy. Jedynej i słusznej. Na zdrowie!
Anna Surmacz 

Ulga, że miała rację, a pracodawca nie - takie uczucie dominowało po procesie

Czy wróci do pracy?
Alicja Kamecka wygrała proces w sprawie nieuzasadnionego zwolnienia z pracy. Sąd przywrócił ją na poprzednio zajmowane stanowisko, dyrektora MOPS. Sąd stwierdził, że podana przyczyna zwolnienia – „utrata zaufania

Po sesji w mieście LUBIN
Marek Bubnowski pozostaje przewodniczącym, a miejska gmina nie wycofa się z dopłat za wodę i ścieki - to najważniejsze decyzje obrad lubińskiej Rady Miejskiej. Inicjatorami wszystkich projektów uchwał, przygotowanych na tę zwołaną w trybie pilnym sesję, była grupa radnych z prezydenckiego klubu „Lubin 2006”. Do głosowania nad pierwszym projektem przystąpiono po blisko godzinnej dyskusji. Inicjatorzy uchwały twierdzili, że Bubnowski jako szef Rady pracuje źle. Dwunastoma w sumie głosami przeciwko uchwała o odwołaniu Bubnowskiego nie przeszła. Radni już w styczniu tego roku ustalili, że mieszkańcom przysługują dopłaty za wodę. Prezydent do tej pory jednak obowiązującej uchwały nie wprowadził w życie. Zamiast dopłat - wprowadzono wyższe stawki za wodę i ścieki, a na wtorkową sesję przygotowano projekt, według którego rada miałaby się całkowicie z dopłat wycofać. Po kolejnych kilkudziesięciu minutach dyskusji na temat tego, czy lubinianom dopłacać do wody, czy nie, a jeśli tak - to którym, większością głosów uchwały nie zmieniono.

a tym samym niemożliwa dalsza współpraca” – nie została w trakcie procesu dowiedziona. Wobec Alicji Kameckiej pracodawca nie miał żadnych uwag. Mało tego. Do końca pracy otrzymywała nagrody za dobrą pracę i premie. Nie zostało także dowiedzione, że publicznie wyrażała się niepochlebnie o prezydencie Lu-

Alicja Kamecka z uwagą i nadzieją śledziła przebieg procesu

bina. Świadkowie jedynie twierdzili, że „słyszeli takie opowieści od kogoś w sklepie lub w mieście” i nie potrafili wskazać nikogo, kto osobiście słyszał takie wypowiedzi dyrektor MOPS. Sąd, oprócz przywrócenia Alicji Kameckiej do pracy, zasądził na jej korzyść 3000 zł odszkodowania. - Czuję ulgę i cieszę się, że sąd uznał że nie zrobiłam niczego złego – powiedziała Alicja Kamecka po wyjściu z sali rozpraw. - Od samego początku uważałam, że swoją pracę wykonywałam dobrze i że nie jest to prawdziwy powód mojego zwolnienia. Niestety, nawet podczas rozprawy nie udało się tego powodu poznać. Alicja Kamecka powiedziała, że chciałaby, zgodnie z wyrokiem sądu wrócić do pracy, ale w związku z tym, że wyrok jest nieprawomocny, spodziewa się odwołania. Pełnomocnik MOPS powiedział, że jego zleceniodawca poczeka na pisemne uzasadnienie wyroku i wtedy podejmie decyzją, czy odwoływać się od jego treści.
(dees)

FOT. D. SZYMACHA

FOT. D.SZYMACHA.

www.powiat-lubin.pl

BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO

maj 2009

gmina

Lubin

www.powiat-lubin.pl

K Kurier

POWIATOWY

5 

LUBIN Po sesji Rady Gminy

Strażacy odjechali z kwitkiem 
Mirosława Bożyńska Gmina Lubin będzie realizować program „Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim”, będzie też stroną Porozumienia Międzygminnego przy budowie sieci szerokopasmowego Internetu.
no propozycję zabezpieczenia w gminnej kasie pieniędzy na budowę boiska „Orlika” w Krzeczynie Wielkim oraz na zakup wozu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarach Górnych. Na obie inwestycje gmina mogła dostać w połowie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, termin składania wniosków jednak już minął, a nie zabezpieczywszy w budżecie całości potrzebnych kwot – szansę gmina straciła. - Straż ogólnie jest w naszej gminie dobrze zaopatrzona – uzasadniał odmowną decyzję jeden z radnych. I choć obecni na sesji strażacy mówili, że żuk, którym dysponują, to samochód „sprawny teoretycznie” – nowego wozu w tym roku nie będzie. Zamiast tego, gmina zainwestuje w wyposażenie i ogrodzenie świetlicy oraz urządzenie placu zabaw w Osieku. Włodarze gminy chcą też oszczędzać w wydatkach za energię. W budynkach użyteczności publicznej pojawią się solary. Na razie – 20 tys. zł przeznaczono na opracowanie koncepcji wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

LUBIN Nowy teren pod ochroną

koło zimnej Wody
Lubińska gmina wiejska stara się na spotkaniu z samorządowcami 00 utworzenie na swoim terenie ekolog dr Andrzej Ruszlewicz. Jak się specjalnego obszaru dowiedzieliśmy, gmina stosowny chronionego. wniosek już opracowała i wysłała, Obszar – w ramach Sieci NATURA a z odpowiedzi ministerstwa wyni2000 – miałby obejmować „Źródliska ka, że pierwszą kwalifikację przekoło Zimnej Wody”. O tym, jak funk- szedł pomyślnie. cjonują te wydzielone tereny mówił (mb)
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA 

GMINA Wielkanocna wystawa
Justyna Sorokanicz z Liśca, to autorka najpiękniejszej w tym roku pisanki w gminie. Oceny dokonano podczas drugiej konkursu, który zakończył się 23 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury. Choć od świąt minęły już dwa tygodnie, zgłoszeń i wielkanocnych ozdób nie zabrakło. Pod uwagę przy ocenie brano przede wszystkim wiek autora dzieła, a w dalszej kolejności – sposób wykonania i walory estetyczne. Cztery pierwsze miejsca przyznano uczestnikom do lat ośmiu. To Nicola Sporko, Anna Złotnikow, Emilia Dul i Aleksandra Targowicz. W kategorii wiekowej 9-13 lat I miejsce zajęła Aneta Kędzierska z Miłora-

Pisanki na stole
FOT. ARCHIWUM GOK FOT. ARCHIWUM GOK FOT. ARCHIWUM GOK

Pisanki laureatki głównej nagrody. dzic, zaś w gronie 14-latków i starszych palmę pierwszeństwa przyznano Justynie Sorokanycz z Liśca. Jury przyznało również dwie główne nagrody zespołowe. Trafiły one do Koła Gospodyń Wiejskich w Krzeczynie Wielkim oraz do Klubu Seniora z Miłoradzicach. Odczytanie wyników i wręczenie nagród odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Raszówce podczas wernisażu pokonkursowej wystawy. (mb)

Ostatnie obrady wiejskich rajców rozpoczęły się od świątecznych życzeń, ale propozycje wójt Ireny Rogowskiej dotyczące budżetu w kilku punktach odrzucono.

Z

godnie z założeniami samorządu województwa dolnośląskiego gmina, która wyrazi chęć uczestnictwa w programie Odnowy Wsi zobowiązana jest m.in. do ciągłego wspierania sołectw, zaangażowanych w projekt i powinna być przygotowana na pokrycie kosztów, związanych ze szkoleniami na temat opracowania sołeckich strategii rozwoju. Generalnie istotą programu odnowy wsi jest właśnie oddolna inicjatywa samych mieszkańców - tych, którzy chcą działać na rzecz poprawy jakości życia na wsi. - Opracowanie „Strategii Rozwoju i Odnowy Wsi Gminy Lubin” pozwoli na zinwentaryzowanie zasobów służących odnowie wsi, określenie kierunków ich rozwoju oraz ustalenie systemu wsparcia dla sołectw - czytamy w uzasadnieniu uchwały. Pozwoli też, dodajmy, sta-

rać się o pieniądze z Unii Europejskiej. Na ostatnią sesję przygotowano równocześnie projekty uchwał, będące planami odnowy Gorzycy-Bolanowa oraz Kłopotowa na siedem najbliższych lat. Zostały przyjęte. Radni uchwalili również zmianę w zasadach gospodarowania nieruchomościami gminnymi. Teraz pod najem lub w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na dłużej, niż trzy lata można oddać nie tylko grunty, ale również nieruchomości. Wójt gminy może udzielić 90-procentowej bonifikaty od rocznych opłat. W związku ze zmianą przepisów samorządowcy zmienili wysokość dodatku funkcyjnego, wypłacanego wójtowi. Przyznali Irenie Rogowskiej najniższy z możliwych dodatek, w kwocie 1500 zł. Nie ta zmiana, ale – jak zwykle – roszady

w budżecie gminy wywołały dyskusję na sesji. Negatywnie ocenio- 

RASZÓWKA Finał gminnego konkursu wokalnego

Jak oni śpiewają!
„Świat Piosenki” – pod takim tytułem rywalizowało o laury ponad 60 młodych piosenkarzy z terenu całej gminy. 25 zakwalifikowało się do finału. Na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury w Raszówce, który organizował konkurs, przewodniczenia jury podjęła się pedagog śpiewu na Uniwersytecie Wrocławskim, Ida Tamara Zagórska. W różnorodnym repertuarze wykonawców nie zabrakło polskich szlagierów, przebojów filmowych, czy pieśni ludowych. Wyrównany poziom finalistów odzwierciedla przyznanie równorzędnych nagród. W kategorii wykonawców do lat sześciu wyróżnienia otrzymali: Kasia Rogalska, Bartek Włodarczyk, Nicola Litwin z Raszówki, Kornelia Zawada z Pieszkowa oraz Olena Staneta z Miłosnej. Wśród piosenkarzy w wieku od 7 do 10 lat laury odebrali: Magda Bendik, Szymon Targowicz z Raszówki, Ewelina Sołtys i Dominika Swędrak z Pieszkowa oraz Marta Kłos z Zimnej Wody.

FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

Gminny konkurs to dobra okazja by wyłonić i promować młode talenty.
W kolejnej grupie, od 11 do 13 lat nagrodzono Agnieszkę Sobuś z Raszówki, Izę Kuduk z Miłoradzic, Karolinę Juraszek i Bartka Niemca z Bukownej, Magdę Kłos i Joasię Kot z Zimnej Wody oraz Alę Wysocką z Raszowej. Dwa równorzędne pierwsze miejsca zajęli wykonawcy z najstarszej grupy – Kornelia Bohrandt z Raszówki i Aleksandra Kot z Zimnej Wody. (mb)

Strażacy ze Szklar Górnych nie kryli zaskoczenia, że większość radnych woli zabezpieczyć świetlicę przed psami, niż pieniądze na nowy wóz.

Z jazdy na rowerze i nie tylko 

POWIAT Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Powiatowe eliminacje rozstrzygnięte: z wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie ruchu drogowego najlepsi okazali się Mateusz Birut z Rudnej oraz Bartosz Niemiec z Raszówki. Turniej wzbudzał emocje już podczas eliminacji gminnych. Zawodnicy musieli wykazać się nie tylko znajomością przepisów (test), pokonać na rowerze tor przeszkód, ale również wykonać symulację pierwszej pomocy. Zwycięskie drużyny w gminach przyjechały do Raszówki. W sumie, 24 kwietnia w szranki stanęło 14 drużyn. Wśród gimnazjów najlepiej z zadaniami dało sobie radę Gimnazjum Publiczne w Ścinawie. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół Sportowych w Lubinie, trzecie – Zespół Szkół w Rudnej. Indywidualnie miejsce na podium zajęli (kolejno): Mateusz Birut z Rudnej, Marcin Tomczak z Lubina oraz Piotr Hawryluk ze Ścinawy. Wśród szkół podstawowych wygrała SP z Raszówki, przed SP z Krzeczyna Wielkiego oraz SP w Ścinawie. Indywidualne nagrody odebrali: Bartosz Niemiec (I miejsce), Szymon Haber z Raszówki oraz Patrycja Ciupa z Krzeczyna Wielkiego. Organizatorami turnieju były SP w Raszówce, Automobilklub „Zagłębia Miedziowego”, Komenda Powiatowa Policji w Lubinie, Gminny Ośrodek Kultury w Raszówce oraz Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach. Drużyny, które zajęły pierwsze miejsca pojadą na turniej strefowy do Legnicy. (mb)

J z raPOrtóW J Straży J POżarNeJ 
MIŁOSNA
22 kwietnia – zderzenie samochodu dostawczego z ciężarowym. Po przybyciu na miejsce strażacy stwierdzili, że na drodze leży rozbity ford transit, zaś z ciężarówki DAF wysypał się żwir, cement i wapno. Ratownicy pogotowia zaopatrzyli poszkodowanego kierowcę forda, strażacy zaś – po odłączeniu akumulatorów, używając piany i sorbentu zebrali rozlanych na jezdni płyny i zabezpieczyli miejsce zdarzenia. 

RASZÓWKA Kolejna premiera wiejskiego teatru

Zaprosili do ogrodu sztuki 

NIEMSTÓW
22 kwietnia – pożar w budynku gospodarczym. Ogień pojawił się w pomieszczeniu, w którym przechowywano drobny inwentarz (kury, kaczki, króliki). Po stłumieniu pożaru obiekt oddymiono, a zwierzęta wyniesiono na zewnątrz. Okoliczności pożaru ustala policja.
(oprac. mb)

FOT. JANUSZ ŁUCKI, GOK

Pokonanie toru przeszkód wymagało nie lada umiejętności. „Występy” zawodników oceniał sędzia główny turnieju, Jan Gątkowski.

Działa niespełna półtora roku i ma na koncie już dwie premiery i dwie nagrody, zdobyte na festiwalach teatrów amatorskich. Ostatnio Teatr dla Was pokazał publiczności nowe widowisko pt. „Ogród sztuki”. Były i tańce, recytacja i popisy akrobatyczne, a w drugiej części – spektakl o „Miss piękności”, w reżyserii Doroty Baryłkiewicz, na podstawie tekstu Konstancji Roztworowskiej i w scenografii Pawła Szydły. Dodajmy, że teatralną trupę, która tak urozmaica wolny czas sobie oraz mieszkańcom tworzą aktorzy (w wieku od 8 do 19 lat): Erika Bohrandt, Kornelia Bohrandt, Marcin Czerniawski, Mateusz Grzeliński, Wojciech Grzeliński, Katarzyna Matławska, Małgorzata Matławska, Eliza Olech, Weronika Szczytyńska, Julia Zimna, Klara Zimna oraz debiutująca ostatnio – Madzia Bendzik. (mb)

6

K urier

Rudna

gmina

maj 2009 www.powiat-lubin.pl 

RUDNA Gmina wydaje wojnę wandalom i chuliganom

500 zł nagrody za wskazanie śmieciarzy 
Mirosława Bożyńska Na oficjalnej stronie Gminy Rudna ukazał się komunikat o tym, że prywatna osoba ufundowała nagrodę dla tego, kto wskaże sprawców dzikich wysypisk.
nia drzew… – dodał wójt. Porządek tylko w tym miejscu kosztował ponad 7 tys. zł. Osoby, które mogą wskazać sprawców, proszone są o kontakt. Można zadzwonić do Urzędu Gminy – pod numer (76) 74 92 100, -129, -130 lub na posterunek policji w Rudnej – pod numer (76) 840 62 52 lub 840 62 53. Gmina wydała wojnę śmieciarzom, wandalom i chuliganom. Nie tylko w sprawie dzikich wysypisk. Samorząd dołożył do nowego wozu strażackiego i samochodu dla policji, teraz z własnej kasy zapłaci za… dodatkowe patrole. - Będziemy płacić 30 zł brutto za godzinę, w zamian oczekujemy, że policja będzie kontrolować miejsca, które wskażemy – powiedział Władysław Władysław Bi- Bigus. gus. Pieniądze – w sumie 40 tys. zł – mają wesprzeć działania, zapobiegające wykroczeniom o charakterze chuligańskim, pijaństwu, powstawaniu dzikich wysypisk oraz polepszyć bezpieczeństwo na drogach, dziś zagrożone choćby przez nadmierną prędkość samochodów. Co do śmieci, to poprawić ma się też poziom selektywnej zbiórki odpadów. Gmina Rudna w ubiegłym roku zajmowała pod tym względem piąte miejsce na Dolnym Śląsku. Niebawem efektywność wzrośnie, bo samorząd chce kupić nowoczesną śmieciarkę. Wyda na to ponad 400 tys. zł. 

CHOBIENIA II Wiosenny Rajd Rowerowy

Wokół Chobieni

Pierwsza grupa na starcie.
Ponad 50 zawodników stawiło się na linii startu pierwszego w tym roku w gminie rajdu rowerowego. W ostatni weekend kwietnia pogoda dopisała, toteż wystarczył sprawny pojazd i trochę kondycji, by wziąć udział w przygotowanej przez Chobieński Ośrodek Kultury imprezie. Najmłodsi mieli do pokonania trasę wokół rynku, starsi – szlak w kierunku Radoszyc. Zawodników oceniano w czterech kategoriach wiekowych, tak też rozdano nagrody. Wśród Skrzatów, czyli uczestników do lat 9 najlepiej pojechała Katarzyna Chałoń, miejsce drugie zajął Szymon Roskosz, trzecie – Filip Makarczyk. Najlepsza trójka Młodzików (od 10 do 13 lat), to Krystian Bałut, Dawid Maćków i Mateusz Roskosz. Mateusz Tchorzewski, Wiktor Latos i Jakub Monkiewicz, stanęli na podium dla Juniorów, zaś wśród Seniorów na żółtą koszulkę zasłużył Patryk Smakula. II miejsce w tej kategorii zajął Bogdan Zarzycki, a III – Rafał Kowynia. Impreza, jak przypomina Irena Żyła z CHOK-u, nie mogłaby się odbyć bez sponsorów i osób, które pomagały w organizacji. Słowa podziękowania są tym bardziej zasłużone, że na uczestników czekały w nagro(mb) dę ufundowane rowery.

FOT. ARCHIWUM GMINY RUDNA

Wysypisko między Chobienią a Radoszycami, które powstało już po sprzątaniu tego terenu.

T

ylko w ubiegłym roku na terenie gminy uprzątnięto 17 nielegalnych składowisk śmieci. Operacja kosztowała prawie 130 tys. zł. Przy zagospodarowanych na nowo miejscach pojawiły się też tablice informujące o obowiązującym zakazie wyrzucania odpadów. Nie

wystarczyły. W niektórych miejscach sterty śmieci pojawiły się ponownie. Sprawca (lub sprawcy) nie są może poszukiwani listem gończym, ale za jego (ich) wskazanie wyznaczono nagrodę: 500 zł. - Dam nawet tysiąc! – powiedział nam wójt Władysław Bigus i pod-

niósł stawkę, wyraźnie rozeźlony na wandali za dzikie wysypisko w jarze nad Odrą, niedaleko Chobieni. Ktoś w lesie pozbył się butów, ubrań, plastikowych butelek. I zniszczył nowe tablice informacyjne. - A zaledwie jesienią zrobiliśmy tam gruntowny porządek i nasadze-

dotacje na konserwacje

Kościół prawosławny w Rudnej.

Poświęcą sztandar ORSK
„Solidarność” przy Hucie Miedzi będzie miała swój sztandar. Jego uroczyste poświęcenie odbędzie się 30 kwietnia, o godz. 12.00 podczas mszy św. w kościele w Rudnej.

Szczęsliwy posiadacz roweru „Skrzat” Kuba Sikorski.

Blisko 80 tys. zł gmina przeznaczy na odnowę i konserwację obiektów sakralnych. Na liście kolejnych obiektów, dotowanych przez gminę, znalazły się cztery zabytkowe kościoły. Jeśli radni na najbliższej sesji przyjmą projekt uchwały, to parafia prawosławna otrzyma 10 tys. zł na remont wieży kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Rudnej, parafia p.w. Św. Trójcy w Rudnej – 9 tys. zł za przeznaczeniem na restaurację ambony, parafia rzymsko-katolicka w Olszanach – 25 tys. zł na remont elewacji wieży kościoła p.w. Św. Michała Archanioła, a najwięcej, bo 35 tys. zł otrzyma parafia p.w. Św. Piotra i Pawła w Chobieni - na remont dachu nad prezbiterium. (mb)

Zmiany w planach GMINA
Gmina przystąpi do zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Chobieni. Nowe opracowanie jest potrzebne, by zmienić przeznaczenie niektórych działek. A wszystko po to, by umożliwić prywatnym inwestorom budownictwo mieszkaniowe lub usługowe na nowych terenach. W grę wchodzą m.in. działki w okolicy ul Nadodrzańskiej oraz Ścinawskiej.
FOT. MIRKA BOŻYŃSKA 

RUDNA Ośrodek kultury ma nową siedzibę

Czeka na gości

Plener malarski CHOBIENIA
Tegoroczny plener malarskorzeźbiarski w Chobieni ruszy 30 maja. Nieco wcześniej, bo 23 maja zaplanowano w sołectwie obchody Dnia Dziecka. (mb)
FOT. ARCHIWUM ROK

Niespełna rok temu pisaliśmy o planach budowy w Rudnej nowego centrum kulturalno-rekreacyjnego. Już stoi. Uroczyste otwarcie ośrodka przewidziano 30 maja i będzie połączone z oficjalnymi obchodami Wojewódzkiego Święta Ludowego. Gości i atrakcji ma być, jak usłyszeliśmy, bez liku. Czy nowy obiekt rzeczywiście jest funkcjonalny sprawdzą wcześniej uczestniczki… centralnego combra babskiego na Dzień Hutnika. (mb)

FOT. CHOK 

RUDNA Pieniądze na zabytkowe kościoły

FOT. CHOK

maj 2009 www.powiat-lubin.pl

gmina

Ścinawa 
SCINAWA
Wspaniały sukces odniósł wychowanek Ścinawskiego Klubu Karate Goju Ryu, Artur Trubicki. W Mistrzostwach Polski WKF Seniorów Polskiego Związku Karate spisał się doskonale, zdobywając brązowy medal (trzecie miejsce) w konkurencji kumite indywidualne mężczyzn 67 kg. Artur Trubicki to wspaniały zawodnik, który ma dużą przyszłość przed sobą. Wszystko co osiągnął jest wynikiem talentu oraz ciężkiej pra-

K urier

7 

ŚCINAWA Ścinawianie zostali pozbawieni szansy na łatwy dostęp do sieci

Wykluczeni z sieci 
Dariusz Szymacha Okoliczne gminy wspólnie będą budowały sieć szerokopasmowego Internetu by dotrzeć do najmniejszych nawet miejscowości. Ścinawa i wsie tej gminy zostaną pozbawione tej szansy cywilizacyjnego rozwoju.
- Burmistrz Holdenmajer przekonał radnych, że budżetu gminy nie stać na taki wydatek – powiedział przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kotapka.- Twierdził, że koszty w 100% musi ponieść gmina i że wyniosą one 4,5-5 mln zł. To jest blisko ¼ rocznego budżetu. Mało tego. Mówił, że w przypadku wycofania się z inwestycji gmina i tak będzie musiała ponieść pełne koszty inwestycji. Radni nie zdecydowali się na tak wielkie obciążenie budżetu i stąd ich decyzja. Ostatecznie, ze względów formalnych, z porozumienia wycofał się ZGZM, a gminy Rudna, Lubin, Głogów, Kotla i Żukowice podpisały umowę. Z treści porozumienia wynika jednoznacznie, że argumenty użyte przez burmistrza Holdenmajera nie są prawdziwe. Realizowane bowiem będzie pierwotne założenie poniesienia jedynie 15% kosztów. Reszta ma być sfinansowana z dotacji Urzędu Marszałkowskiego. Szacunkowo – gmina Ścinawa zapłaciłaby więc około 600 – 700 tys. zł. w ciągu kilku lat realizowania inwestycji. Nie istnieje też niebezpieczeństwo poniesienia całości kosztów. Jeśli dotacja bowiem nie zostanie przyznana to porozumienie zostanie rozwiązane bez żadnych kosztów jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. - Nie znam jeszcze treści porozumienia - stwierdził Jan Kotapka. Jeśli okaże się, że zostaliśmy wprowadzeni w błąd, a zasady finansowania są tak korzystne, uważam, że rada miejska powinna ponownie rozpatrzyć możliwość przystąpienia do porozumienia. Ocenę postępowania burmistrza Holdenmajera, wprowadzającego w błąd radę, a w konsekwencji blokującego rozwój cywilizacyjny gminy, pozostawiam jego wyborcom. Chcieliśmy zapytać burmistrza Holdenmajera dlaczego był przeciwny podpisaniu tego porozumienia. Niestety, mimo, że umówiliśmy się na rozmowę telefoniczną burmistrz w ciągu 3 godzin nie odebrał telefonu.

J SukCeSy karatekóW

Pudło Artura Trubickiego
cy na treningach. Artur obecnie jest studentem AWF Wrocław. Prowadzi również treningi karate sportowego w Chobieni w tamtejszym Uczniowskim Klubie Sportowym. Umiejętności ścinawskiego zawodnika pozwoliły mu znaleźć się w kadrze, która wzięła udział w Mistrzostwach Polski. Zawodnicy są prowadzeni przez Andrzeja Zarzyckiego (5 dan) trenera Klubu Karate AZS Uniwersytetu Przyrodniczego - aktualnie również trenera Akademickiej Kadry Polski.

Wiosenny Turniej Karate Dzieci 
PROCHOWICE
W Prochowicach odbyły się zawody karate pod nazwą: „Wiosenny Turniej Karate Dzieci - Prochowice‘ 2009”. Patronat nad zawodami objął Starosta Legnicki. Organizatorem zawodów był Uczniowski Klub Sportowy w Prochowicach – Sekcja Karate Shotokan, Urząd Miasta i Gminy w Prochowicach, Szkoła Podstawowa w Prochowicach, Klub Karate „TORA” w Legnicy oraz Polska Federacja Karate Sportowego. Głównym celem tych zawodów było wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach, popularyzacja ducha i idei karate oraz integracja wszystkich zawodników naszego regionu. W zawodach startowało 170 zawodników z 12 klubów. Zawodnicy Klubu Karate Goju Ryu zdobyli 11 medali:  Złoty medal w shiai kumite chłopców do rocznika 2000 - Piotr Kosior  Złoty medal w shiai kumite chłopców rocznik 99-98 - Dacjusz Piszcz  Złoty medal w shiai kumite chłopców rocznik 97 - Łukasz Woleńszczak  Złoty medal w shiai kumite chłopców rocznik 96 - Eryk Adamek  Złoty medal w shiai kumite dziewcząt rocznik 95-94 - Izabela Ogrodnik  Srebrny medal w shiai kumite chłopców rocznik 99-98 - Ernest Adamek  Srebrny medal w shiai kumite chłopców rocznik 97 - Karol Postoł  Srebrny medal w shiai kumite dziewcząt rocznik 97-96 - Alicja Matijczak  Srebrny medal w shiai kumite chłopców rocznik 96 - Dawid Maćków  Brązowy medal w shiai kumite dziewcząt rocznik 95-94 - Lajter Wiktoria  Brązowy medal w shiai kumite chłopców rocznik 97 - Jakub Gubczyk
Opr. (dees)

FOT. K.MACIeJAK

Z-ca Wójta Gminy Rudna Andrzej Bobrek i Wójt Gminy Lubin Irena Rogowska na spotkaniu dotyczącym szerokopasmowego Internetu nie mieli wątpliwości co do opłacalności przedsięwzięcia.

P

omysł na tanią budowę sieci internetowej obejmującej wszystkie miejscowości powstał w roku ubiegłym. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego zaproponował gminom powiatu lubińskiego, polkowickiego i głogowskiego zawarcie porozumienia komunalnego mającego na celu budowę sieci docierającej do najmniejszych nawet miejscowości. Szerokopasmowy dostęp, o szybkości przesyłu nawet do 6 Mb/s stanowiłby olbrzymi skok cywilizacyjny dla miejscowości,

gdzie często sieć jest całkowicie niedostępna. Inwestycja miała być realizowana w systemie światłowodów podwieszanych do napowietrznych linii średniego napięcia. Takie rozwiązanie zredukowałoby koszty o 70% w stosunku do tradycyjnego poprowadzenia przewodów w ziemi. Mało tego. Na takie przedsięwzięcia można starać się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 85% wartości inwestycji. Gmina pokrywałaby wówczas jedynie 15% rzeczywistych kosztów.

Powiat lubiński postanowił rozpropagować pomysł budowy sieci. Starosta Małgorzata – Drygas – Majka zorganizowała spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich zainteresowanych gmin. Także Ścinawy. Postanowiono zawrzeć porozumienie komunalne gmin i ZGZM by zrealizować inwestycję. Warunkiem było uzyskanie zgody rady gminy na udział w tym przedsięwzięciu. Rady wszystkich gmin taką zgodę wydały, oprócz… Ścinawy. Dlaczego radni nie chcieli budować sieci? 

ŚCINAWA Jedna nagroda a dwóch kandydatów

Honorowy tytuł

Stowarzyszenie Aktywny Dziewin i Stowarzyszenie „Równe Szanse” zostały nominowane do nagrody Miasta Ścinawy. Tak jak w roku ubiegłym o Nagrodę Miasta Ścinawy nie ubiegają się osoby indywidualne. Prestiżowy tytuł otrzyma jedno z dwóch stowarzyszeń działających na terenie gminy. Wyboru dokonają radni na sesji 29 kwietnia. Stowarzyszenie „Równe Szanse” działa na terenie gminy od dziewięciu lat. Obejmuje opieką niepełnosprawne dzieci i osoby dorosłe. Organizują spotkania integracyjne bale charytatywne i zbiórki pieniężne. Dochody z nich przeznaczane są na potrzeby osób indywidualnych, np. operacje. Stowarzyszenie finansuje także wyjazdy do opery, kina i udziały w pielgrzymkach. Dzięki

Joanna Mostowska Prezes Stowarzyszenia „Aktywny Dziewin”

osobom działającym całkowicie społecznie możliwa jest organizacja spływów kajakowych, biegów ulicznych i imprez na Dzień Dziecka. Stowarzyszenie jest znane mieszkańcom Ścinawy i cieszy się dużą popularnością. Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin” skupia grupę ludzi mających za zadanie zintegrowanie i zaangażowanie mieszkańców wsi do wspólnych działań na rzecz poprawy estetyki miejscowości i ekologii. Stowarzyszenie założyło i prowadzi galerię sztuki, która gromadzi obrazy, rzeźby w glinie i drewnie. We wsi organizowane są plenery artystyczne przyciągające artystów z całej Polski. Stowarzyszenie promuje budowę Ekomuzeum dawnej Osady Rybackiej w Dziewinie. Za swoją działalność Starostwo Powiatowe przyznało Stowarzyszeniu „Ikara Kreatywności”. (dees)

Ścinawscy zawodnicy walczyli z dużym zaangażowaniem 

ŚCINAWA Kradli kable
Policjanci ze Ścinawy zatrzymali po pościgu dwóch mężczyzn, którzy kradli kabel linii telekomunikacyjnej. Sprawcami okazali się ojciec z synem, mieszkańcy powiatu lubińskiego. Grozi im do 5 lat więzienia. 15 kwietnia policjanci otrzymali informację o przerwaniu jednej z linii telefonicznej na terenie gminy Ścinawa. Niezwłocznie udali się we wskazane miejsce. Gdy podjeżdżali na ich widok dwóch mężczyzn zaczęło uciekać. Funkcjonariusze zatrzymali ich po krótkim pościgu. Jak się okazało, zatrzymani zdążyli przy użyciu noży odciąć już 300 metrów kabla. Sprawcami okazali się 42-letni ojciec z 18-letnim synem, mieszkańcy powiatu lubińskiego. Jak ustalili policjanci, nie była to ich pierwsza kradzież. Funkcjonariusze udowodnili mężczyznom 5 innych kradzieży kabla na terenie gminy Ścinawa. Łączna wartość strat to 15 tysięcy złotych. Mężczyźni zostali zatrzymani, za popełnione przestępstwa grozi im kara pozbawienia wolności do lat 5.

Lila Pietryka Prezes Stowarzyszenia „Równe Szanse”

BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO

8

www.powiat-lubin.pl

K Kurier

POWIATOWY

wydarzenia

maj 2009 www.powiat-lubin.pl 

LUBIN Uczciliśmy rocznicę śmierci Papieża-Polaka

Ku Pamięci
00
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

Ognisko w Gorzycy
Lubiński oddział PTTK i Ochotnicza Straż Pożarna z Gorzycy były organizatorami II Ogniska Papieskiego. Impreza stała się już tradycją. Co roku, 2 kwietnia, na placu w Gorzycy spotykają się mieszkańcy tej miejscowości, turyści, strażacy i mieszkańcy Lubina. Wspólnie odmawiają modlitwy i odśpiewują ulubioną pieśń Jana Pawła II – „Barkę”. Punktualnie o godzinie 21:37 odzywa się syrena strażacka, a Marian Hawrysz, prowadzący uroczystość, zapala wielkie ognisko, przygotowane przez strażaków. Zgromadzeni, z przyniesionych zniczy ustawiają krzyż. Kiedy ognisko płonie wszyscy śpiewają wspólnie pieśni. Uroczystość, mimo, że skromna, jest wzruszająca i podniosła. Co roku uczestniczy w niej około 200 osób. Tak było i w tym roku. (dees)

- Być dobrym, jak chleb - mawiał Jan Paweł II. Jego motto przypomniał ks. Stanisław Łobodziec podczas mszy w rocznicę śmierci Papieża Polaka w kościele pw. Św. Jana Bosko

U

roczysta msza ku pamięci Jana Pawła II odbyła się przy pełnym kościele. - W publikacjach czytamy, że był kimś wielkim, wyjątkowym, świętym - mówił podczas kazania proboszcz parafii pw. św. Jana Bosko ks. Stanisław Łobodziec. Po kolei wymieniał liczby, które dają obraz posługi Ojca Świętego: 26 lat pontyfikatu, 104 podróże, 146 wizyt duszpasterskich we Włoszech, 132 odwiedzone kraje. I tak dalej, i tak dalej. Ks. Stanisław Łobodziec przypomniał też słowa innych na temat Karola Wojtyły: - Kardynał Ratzinger mówił, że On chciał dać siebie samego bez ograniczeń. Za Chrystusa, a tym samym - za każdego z nas. We mszy, upamiętniającej czwartą rocznicę śmierci JP II uczestniczyli również księża Stanisław Gorczakowski oraz Władysław Cichocki. Wierni zajęli ławki do ostatniego miejsca. Na zaproszenie władz powiatu uroczystości zgodziła się uświetnić ceniona artystka, śpiewaczka i kompozytorka, Antonina Krzysztoń. Jej niezwykły głos, subtelność, z jaką anonsowała kolejne utwory i nawiązała kontakt ze słuchaczami, a także dyskretny akompaniament trójki muzyków podkreśliły duchowy charakter tego spotkania. Dokładnie o 21.37 w pobliżu świątyni przy ulicy Jana Pawła II na cześć pamięci Papieża lu(mb) binianie znów zapalili znicze.

Starosta Małgorzata Drygas-Majka została przewodniczącą społecznego komitetu.

Sztandar dla uzzM
Grupa studentów lubińskiej uczelni wystąpiła z inicjatywą ufundowania sztandaru dla swojej Alma Mater. Intencją inicjatorów jest uhonorowanie uczelni symbolem społecznego uznania i szacunku. Podkreślenia jej wkładu, jaki wnosi w rozwój miasta i regionu. Sztandar będący historycznym symbolem wartości i tradycji, będzie podkreślał tradycyjne fundamenty edukacji i rozwoju społeczeństwa, kryteria hierarchii wartości i ich znaczenia dla naszej społeczności. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie wpisuje się w przyjęty i akceptowany system wartości, a dynamiczny rozwój, wyznacza jej bardzo ważną rolę w kształceniu społeczności lokalnej i regionalnej. Bardzo duże znaczenie uczelni dla miasta i regionu, zaufanie społeczne do instytucji szkolnictwa wyższego oraz do kadry naukowo dydaktycznej, motywuje nas do podjęcia trudu pozyskania środków finansowych na sfinansowanie zakupu sztandaru. Uroczyście ukonstytuował się Społeczny Komitet na rzecz ufundowania sztan- 

LUBIN Studenci zapragnęli mieć symbol swojej uczelni

FOT. D.SZYMACHA.

daru Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Jego przewodniczącym została starosta lubiński Małgorzata Drygas-Majka. – To bardzo szlachetna inicjatywa – powiedziała starosta. – Uczelnia zasługuje na sztandar, który będzie brał udział we wszystkich uroczystościach i który będzie symbolem zdobywania rzetelnej wiedzy i umiejętności. W skład komitetu weszli liderzy samorządów okolicznych gmin, władze uczelni i szefowie fundacji i założyciela uczelni. - Komitet przystąpi do zdobywania funduszy – powiedziała kanclerz UZZM Lucyna Kubis. – Sztandar wraz z drzewcem i okuciami to wydatek kilku tysięcy złotych. Władze uczelni pragną, aby sztandar towarzyszył studentom już podczas inauguracji kolejnego roku akademickiego. Uczelnia zamierza także wzbogacić się o inne symbole: berło, łańcuch, pieczęć czy sygnet to tradycyjne insygnia władzy rektorskiej.
(dees)

SPOŁECZNEGO
Mając na względz ie

AKT POWOŁAN
KOMITETU FU

IA
TANDARU

NDATORÓW SZ

zasługi Uczelni Za wodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie dla wy chowania i kształ cenia mieszkańców uznajemy za nasz regionu, obowiązek uhono rowanie dotychcza sowej pracy Uczel oraz podniesienie ni jej rangi. Niniejsz ym my, niżej podpis ani, powołujemy Społeczny Komit et Fundatorów Sz tandaru, który sta wia sobie za cel poparcie starań Uc zelni Zawodowej Zagłębia Miedziow ego w Lubinie o nadanie jednostce własnego sztandar u. W imieniu swoim , jak i wszystkich fundatorów, którzy zgodnie z własną wesprą Społeczny wolą Komitet Fundato rów Sztandaru dek larujemy, iż Komit powołujemy w cel et u pozyskania środk ów na sfinansowa nie wykonania sztandaru. Społe czny Komitet Fu ndatorów Sztandar zorganizowania uro u podejmuje się czystości, w trakci e której dokonane Sztandaru władz zostanie wręczeni om Uczelni Zawo e dowej Zagłębia Mi edziowego w Lubin ie.
Małgorzata DrygasRobert Raczyński Stanisław A. Wit kow Lucyna Kubis Tadeusz Borysiak Tadeusz Kierzyk ski Majka Irena Rogowska Cecylia Ewa Stankie wicz Władysław Bigus Andrzej Holdenmaj Franciszek Skibicki er

Lubin, 20 kwietni

a 2009 r.

www.powiat-lubin.pl

BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO

maj 2009

wydarzenia

www.powiat-lubin.pl

K Kurier

POWIATOWY

9 

LUBIN III Lubińskie Targi Pracy

Tłumy przy stoiskach 
Mirosława Bożyńska Blisko 40 stoisk i setki odwiedzających gościło w hali przy ul. Składowej podczas tegorocznych Lubińskich Targów Pracy.
ter, maszynista, ustawiacz manewrowy i elektromechanik - w Pol Miedź-Trans. Fryzjerzy i kosmetyczki mogą zapytać o zajęcie w Studio Estetika, Do pracy zachęcali, jak w ubiegłym roku, mundurowi z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie, tamtejszego 4 Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego i 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, a także Komenda Powiatowa Policji w Lubinie. Nie zabrakło również zachęcających do pracy na własny rachunek ale z możliwością skorzystania z różnego rodzaju form dokształcenia, np. jako przedstawiciel handlowy produktów Tupperware lub jako partner kosmetycznej Grupy Clarena. Ci, którzy myślą o samozatrudnieniu, czyli założeniu działalności gospodarczej, choćby jednoosobowo, mogli na targach uzyskać pełną informację co do procedur: taką pomoc oferowali przy swoich stanowiskach przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy. O możliwościach ubiegania się o unijne pieniądze mówiły panie z agencji Cisnet.pl, zaś doradca Eures - o ofertach pracy za granicą. Zajęcie tymczasowe proponowały trzy agencje: Work Service z Wrocławia oraz Randstad i Adecco Poland z Legnicy. Jeśli zaś ktoś z odwiedzających targi stwierdził, w skorzystaniu z propozycji pracodawców stoi mu na przeszkodzie brak kwalifikacji zawodowych - mógł na miejscu zorientować się, gdzie i w jaki sposób ten problem rozwiązać. Propozycje przygotowały: Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy, Hufiec Pracy w Polkowicach, PKiW Exwur w Lubinie, Clarena Polska z Wrocławia, Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy oraz Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Lubinie.

Czuję się wspaniale
Rozmowa z Dariuszem Miłkiem – pomysłodawcą i inwestorem Galerii Cuprum Arena
00
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA 

Początki pana działalności handlowej stały się już legendą: łóżko polowe i 30 par butów na nim rozłożonych. - Tak było. Najpierw na ul. Tysiąclecia – tam był taki zaimprowizowany bazar. Później, kiedy ilość handlujących wzrosła, na targowisku Skorpion. Tak właśnie zaczynałem: pierwsze stoisko na łóżku polowym, potem tych punktów było kilka, kilkanaście. Wydaje mi się, że w pewnym momencie miałem największą ilość sklepów na bazarze. Łóżka już nie wystarczały? -Tak, potem miałem kontenery i drewniane pawilony. A jeszcze potem oddałem je w dzierżawę, a sam zająłem się sprzedażą hurtową. Najpierw na rynek lokalny, a potem ogólnopolski. Później założyłem sieć hurtowni w całym kraju.   Powstała też sieć własnych sklepów – CCC. -Tak. Kupowaliśmy buty od polskich importerów i fabryk. Część produkowaliśmy w Chinach. Pomysł z obuwiem tanim lecz niezłej jakości sprawdził się i sieć CCC rozwinęła się bardzo szybko.  Teraz historia zatoczyła koło i na miejscu swoich pierwszych stoisk wybudował pan kolistego giganta. - 20 lat minęło od rozpoczęcia mojej działalności handlowej. Tak, historia w tym czasie faktycznie zatoczyła koło i mogłem powrócić do tego miejsca.  20 lat temu był pan zwykłym dzierżawcą kilku metrów kwadratowych. Dzisiaj jest pan współwłaścicielem budynku o powierzchni 7 hektarów. Jak pan się z tym czuje? - Czuję się bardzo dobrze. Szczęśliwie udało się zrealizować pomysł budowy takiego obiektu. Szczęśliwie gdyż, kiedy dowiedziałem się, że teren po byłym bazarze jest na sprzedaż, zostało trzy tygodnie do przygotowania się do przetargu. Tym przetargiem przekonałem wszystkich, że postawimy tu coś wyjątkowego. Zależało mi właśnie ta takiej wyjątkowej budowli po to właśnie by podkreślić, że w tym miejscu zaczynałem.  Mieszkańcy z podziwem i niedowierzaniem oglądali postępy budowy. Wszyscy zadawali sobie pytanie: czy zdążycie na 9 maja? - Nie mieliśmy wątpliwości co do dotrzymania terminu. Harmonogram robót był opracowany bardzo precyzyjnie i realizowany właściwie bez poślizgów.  Czy w trakcie budowy wystąpiły jakieś niespodziewane sytuacje, które sprawiły panu radość bądź smutek? - Niemiłych raczej nie było, mimo, że pracowało tam ponad 1500 osób. Obiekt jest potężny, wysoki – 6 kondygnacji, 25 metrów. Wymagało to dodatkowych zabezpieczeń, ale szczęśliwie udało się. Troszeczkę zaskoczyły

mnie… koszty budowy, zwłaszcza w końcówce. Galeria zrobiona jest z wyjątkowych materiałów. Chciałem żeby nie oszczędzano na jakości. Nie ma tu żadnych tanich plastików czy paneli. Szkło, drewno, kamień – tylko materiały o wysokiej jakości. Tak właśnie miało być - Galeria miała być dobrze zrobiona. To ma być dobry adres, to ma się ludziom dobrze kojarzyć. Samą architekturą ma ściągać mieszkańców całego regionu.  Czy jest pan zadowolony z ilości i różnorodności najemców, którzy będą handlować w Galerii? - Sądzę, że mamy bardzo dobry tzw. mix najemców. Byłem bardzo zadowolony, zwłaszcza na początku, że ściągnęliśmy Heliosa, Saturna, H&M, C&A, Almę. Tak było wtedy kiedy wszystkim potencjalnym najemcom mówiłem, że Galeria będzie ładna, że region jest bogaty. Teraz sądzę, że jest troszeczkę odwrotnie – to oni się cieszą, że są w tak pięknym obiekcie. Tym bardziej, że takich miejsc w Polsce jest niewiele.  Czego życzyłby pan odwiedzającym Galerię? - Udanych zakupów. Żeby nie musieli jeździć do Wrocławia. Żebyśmy nie spotykali całego Lubina w Magnolii.
rozmawiał dariusz Szymacha

Wśród zwiedzających Targi Pracy byli nie tylko bezrobotni, ale również osoby, które pracę chcą zmienić.

P

rzystępując do organizacji targów mieliśmy pewne obawy. Wiadomo, że pracodawcy z powodu kryzysu wstrzymują procesy rekrutacyjne, nie wiedzieliśmy więc, czy w ogóle się zgłoszą - przyznała Alicja Kargol, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie, który był gospodarzem tej imprezy. - Okazało się, że chętnych nie zabrakło: mamy tylu wystawców, co w ubiegłym roku, a ofertę wzbogaciły, goszczący na targach po raz pierwszy, organizatorzy pracy tymczasowej. - Nie mam wątpliwości, że to impreza bardzo potrzebna - powiedziała nam goszcząca na targach szefowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy Alicja Synowska. - Mimo, że w powiecie lubińskim bezrobocie nie jest takie duże i wynosi ok. 7 procent, to jednak osób poszukujących pracy na pewno nie brak. Tu mogą poznać oferty, porozmawiać z przedstawi-

cielami pracodawców. PracoConsulting - konsultandawców zaś jest to okazja do tów ds. odszkodowań, pozyskania pracowników. menadżerów ds. odszkodowań, przedstawicieli Poza tym, takie targi to wyjście urzędu na zewnątrz, barhandlowych. Podobną dzo ważne - zaistnienie ofertę prezentowali w środowisku, poza murami Alicja przedstawiciele ComerKargol siedziby. cial Union Polska, Dobry Kto na III Lubińskich TarDoradca Sp. z o.o. i Agengach Pracy oferował zatrudcja Finansowa R. Jakunienie i w jakich zawodach? bowska, Pizza Hut i KFC szukały kuchaDoradztwo podatkowe DELTA rzy oraz kelnerów, Społem PSSS - szuka księgowej, referenta księgopiekarza, ciastkarza i kucharza, po- wości, operatora wprowadzania dobnie - frma Contel. Castorama, danych, kadrowej, Impel Security EDI oraz Tesco potrzeyją sprzedaw- i DGP Dozorbud Grupa Polska ców, handlowców (ta ostatnia rów- pracowników ochrony, zaś Impel nież operatora wózka widłowego). Cleaning i Spec - pracowników goSieć „Piotr i Paweł” da pracę na sta- spodarczych (porządkowych, pranowisku sprzedawcy oraz pracow- cowników obsługi maszyn sprzątanika hali i magazyniera. Magazy- jących). Tokarz, frazer, spawacz, mechaniera-kierowcy potrzebują też w PHP Mercus. nik urządzeń przemysłowych znajPZU oraz PZU Życie szukają dzie pracę w ścinawskim Toczpolu, agentów ubezpieczeniowych, Pro zaś automatyk, spawacz, telemon- 

LUBIN Młodzi przedsiębiorcy pokazali, co potrafią

FOT. DARIUSZ SZYMACHA

Targi inne od wszystkich
Najlepsze stoisko – firmy SINUS z Zespołu Szkół SpołecznoSocjalnych.

Na publiczny cel POWIAT
W Starostwie Powiatowym rozstrzygnięto kolejny konkurs, kierowany do organizacji pozarządowych. Na różnego rodzaju sportowe i kulturalne przedsięwzięcia tym razem przeznaczono ponad 33 tys. zł. Na liście beneficjentów znalazły się: ZHP - 3600 zł na realizację programów edukacyjnych i artystycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Lubińskiego „Młodzi w działaniu”, Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin” - 7500 zł na organizację VI Pleneru Artystycznego, Stowarzyszenie Związek Dolnośląski - 20 tys. zł na wspieranie przedsięwzięć propagujących historię i tradycje oraz opiekę nad miejscami pamięci narodowej w powiecie lubińskim, Stowarzyszenie Civis Europae - 1000 zł na realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z okazji 60. rocznicy powstania Rady Europy oraz Stowarzyszenie DOMONIK - 1500 zł na organizację tegorocznych „Savionaliów”. (mb)

Dziesięć uczniowskich firm zaprezentowało się podczas tegorocznych Powiatowych Targów Przedsiębiorczości. To była już trzecia edycja imprezy, organizowanej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie. Zgodnie z formułą, uczniowskie firmy prezentowały swoje produkty, zaś jury, złożone z za-

proszonych gości oceniało stoiska. Nagrody przyznano w czterech kategoriach. Najlepszym Produktem 2009 może pochwalić się EDUKATOREEE z Gimnazjum nr 1 w Polkowicach, działające pod opieką Małgorzaty Wacińskiej. Najlepszą Prezentację przygotował, reprezentujący gospodarzy i pod opieką Danuty Szaflińskiej-Giłyk EKOEFEKT

. W kategorii Najlepsze Stoisko wygrało przedsiębiorstwo SINUS z Zespołu szkół Społeczno-Socjalnych w Lubinie. W tym roku przyznano również wyróżnienie dla firmy uczniowskiej CERAMICZNE CUDEŃKA z Gimnazjum Nr 1 w Polkowicach pod opieką M. Wacińskiej.
(oprac.MB)

FOT. DARIUSZ SZYMACHA

10

K urier

wokół starostwa 
LUBIN Zmiana organizacji ruchu
Będzie można wygodniej jeździć ul. Hutniczą. Do użytku oddano przebudowany odcinek drogi.

maj 2009 www.powiat-lubin.pl 

LUBIN Po ostatniej sesji Rady Powiatu

Zarząd skwitowany 
Mirosława Bożyńska Rada Powiatu Lubińskiego udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu w 2008 roku.
Podczas tej sesji radni relacji z działalności w ubiegłym roku podległych służb przedstawili Marek również Wojnarowski szefowie lubińskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Policji. Po raz pierwszy zdarzyło się, że Rada Powiatu nie przyjęła sprawozdania komendanta policji. – Nie zarzucamy złej pracy wszystkim naszym funkcjonariuszom – powiedział Marek Wojnarowski z PO. – Jednak nasza ocena i odczucia społeczne znacznie odbiegają od tego, co za 2008 rok przedstawił komendant. Stan bezpieczeństwa w powiecie się pogorszył. Dość wspomnieć o podpaleniach i strzelaninach – w sprawozdaniu nawet nie ma ani słowa o tym, jak z tymi problemami policja będzie walczyć. Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz przez rajcowską komisję rewizyjną. Dyskusji nad sprawozdaniem praktycznie nie było. Tymoteusz Myrda odczytał w imieniu Klubu Lubin 2006 uwagi w sprawie prowadzonych przez powiat inwestycji i poinformował, że w związku z tym radni z tego klubu będą głosować przeciwko udzieleniu absolutorium. Za skwitowaniem zarządu opowiedział się cały klub radnych PO. Absolutorium zostało udzielone 12 głosami za, przy dziewięciu przeciwnych.

Nowy kawałek Hutniczej
– Nie jest to jeszcze ostateczny kształt ulicy - stwierdził Mirosław Gojdź, zastępca starosty, członek zarządu powiatu ds. infrastruktury Zmiana organizacji rudrogowej. – Na zakończenie przebudowy obydwu jezdchu nastąpiła w pierw- Mirosław ni położona zostanie jeszcze szym tygodniu kwietnia. Gojdź Mieszkańcom udostępniotzw. warstwa ścieralna, czyno przebudowaną część jezdni, te- li nawierzchniowa. Planujemy, że raz modernizacji zostanie podda- nastąpi to w czerwcu. Ulica jest już oznakowana, a organy dotychczasowy pas ruchu. Na przebudowanym odcinku - od nizację ruchu zaakceptowała policja. skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do Inwestor (Zarząd Dróg Powiatoskrzyżowania z Al. Niepodległości wych) prosi kierowców i pieszych o - będzie odbywał się ruch dwukie- zachowanie szczególnej ostrożności runkowy. (dees) na tym odcinku drogi.

FOT. DARIUSZ SZYMACHA

Remont Hutniczej. Z niektórymi pracami trzeba było czekać na ocieplenie pogody.

G

Wydatki w ubiegłym roku we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej były na prawidłowym poziomie i nie spowodowały naruszenia dyscypliny budżetowej – poinformowała starosta Małgorzata Drygas-Majka.
335 tys. 98 zł - poinformowała starosta. Te dodatkowe źródła finansowania, to m.in. Województwo Dolnośląskie, budżet państwa (przebudowa kładki na ul. Hutniczej w Lubinie), Gmina Polkowice (na wydatki ZOZ przy ul. Bema), Gmina Rudna (na ZOZ oraz ZS Specjalnych), Gmina Grębocice (na ZOZ), Gminy oraz Miasta Lubin (na modernizację budynku oraz wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej). Blisko 240 tys. zł udało się pozyskać z innych jednostek samorządowych i przeznaczono na m.in. na pokrycie kosztów przeprowadzenia egzaminów z przedmiotów zawodowych w ramach praktyk uczniowskich oraz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenów innych powiatów i umieszczonych w placówkach opiekuńczo -wychowawczych i rodzinach zastępczych w powiecie lubińskim. - Nadmieniam, że wykonanie wydatków we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej kształtowało się prawidłowym poziomie i nie spowodowało naruszenia dyscypliny finansów publicznych - oświadczyła starosta. 

LUBIN Dzień Przedsiębiorczości
Grupa uczniów z trzech lubińskich szkól ponadgimnazjalnych odwiedziła Starostwo Powiatowe. Jeszcze chodzą do szkoły, ale niebawem będą podejmować decyzje, związane z karierą zawodową. Czy wybiorą dla siebie dobry zawód? I jak to jest pracować? Z myślą o uczniach, których mogą trapić podobne pytania Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości organizuje program o nazwie Dzień Przedsiębiorczości. Od sześciu lat bierze w nim udział młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju. Również - z Lubina. Podczas jednodniowej praktyki odwiedzają dany zakład pracy. - Poznają jego specyfikę, a zdobyte doświadczenie mogą porównać z własnymi wyobrażeniami na temat danego zawodu - powiedziała Małgorzata Sulikowska, dyrektor wydziału organizacji, obsługi i administracji w Starostwie Powiatowym, która podjęła się roli opiekuna, konsultanta i przewodnika licealistów. Trzynastoosobowa grupa uczniów Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących oraz Salezjańskiego LO zwiedzała wydziały urzędu powiatowego. Dyrektorzy wyjaśniali im, czym dany wydział się zajmuje i jakiego typu sprawy załatwiają tu mieszkańcy. - Ważnym elementem tej praktyki jest próba zauważenia i zrozumienia

łosowanie w tej sprawie poprzedziło odczytanie przez starostę Małgorzatę Drygas-Majkę sprawozdania z wykonania budżetu. Po 20, dokonanych w ciągu roku zmian, planowane dochody powiatu wynosiły ponad 89 mln 99 tys. zł, przychody - ponad 32 mln 965 tys. zł, zaś wydatki - ponad 121 mln 524 tys. zł. - Mając na uwadze prawidłową realizację budżetu powiatu zarząd podjął działania mające na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych w kwocie ogółem 7 mln

O pracy w urzędzie

Małgorzata Sulikowska
związku między wykształceniem, a karierą zawodową - stwierdziła Małgorzata Sulikowska. - Chcę studiować administrację przyznał jeden z uczniów. - Ale nie wiem, czy dałbym sobie radę z tymi wszystkimi papierami i dokumentami... Organizacją Dnia Przedsiębiorczości w Lubinie do lat zajmuje się pani Elżbieta Skibicka-Sieczkowska z ZS nr 2. Program, jak zapewnia, ma już stałe miejsce w szkolnym kalendarzu, a zaangażowanie szkolnej koordynator znalazło uznanie - czego dowodzą dyplomy i podziękowania ze strony Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Dodajmy, że honorowym patronem tego programu jest Prezydent RP Lech Kaczyński. (mb) 

LUBIN Konferowali o prawach dziecka
Powiatowe Centrum Edukacji podsumowało działania, związane z nauczaniem i wychowaniem dzieci w kontekście praw człowieka. O łamaniu tych praw wiele mówiono podczas specjalnej konferencji z udziałem pedagogów.

agresywni rodzice i… młodzież
ny swoich kolegów – stwierdził. Szczególną formą cielesnej i werbalnej przemocy jest mobbing. Sprawcy biją, okradają, wyśmiewają, szantażują, oczerniają lub systematycznie ignorują. Ofiary nie mają drogi ucieczki. Coraz większy niepokój policji i pedagogów wzbudza „cyberbullying”. Sprawcy używają do mobbingu teleWśród przedsięwzięć, podejmofonów komórkowych i internetu. Filmują zaczepki i rozpowszechniają nawanych przez PCE były nie tylko kręcone filmy, co prowadzi do doszkolenia rad pedagogicznych, ale również organizacja różnego datkowego poniżenia ofiary. Oczerrodzaju konkursów, kierowaniają przez internet, nękają SMSnych do dzieci i młodzieży na teami. Ta cyberprzemoc jest plagą mat praw człowieka. Wręczenie polskich szkół. nagród laureatom odbyło się Specjaliści są przekonani, że odwłaśnie podczas podsumowująpowiedzialność za takie, a nie incej akcję konferencji CK Muza. Elżbieta Laura Józef ne zachowanie młodych ludzi Kobe Pawłowski w pierwszej kolejności spoczywa Honorowy patronat nad konfe- Palej na rodzinie. rencją pn. „Od praw człowieka - Awantury, konflikty, ale także do praw dziecka” objęła Starosta nując badania, przeprowadzone 20 Małgorzata Drygas-Majka, która też i 10 lat temu wyraźnie widać, że dzie- brak zainteresowania tym, co robi otwierając spotkanie powiedziała ci są świadome swoich praw. I mó- dziecko – to wszystko wywołuje m.in.: wią o tym, że ich prawa są narusza- w nim poczucie zagrożenia, braku - Jeżeli pokażemy, nauczymy ma- ne. bezpieczeństwa, którego szuka łe dziecko miłości, to ono potem bęCo zatrważa, to fakt, że coraz częś- w grupie. Jeżeli w dobrym tonie są dzie przekazywało to uczucie, z ra- ciej przemocy na dzieciach dopusz- tam zachowania agresywne, ono dością, innym. czają się… ich rówieśnicy. Kilka prze- przyjmie je za swoje – powiedziała O wpływie uczuć i więzi rodzin- rażających historii zawarł w swoim szefowa Powiatowego Centrum nych na postawę młodego człowieka wystąpieniu członek zarządu Komi- Edukacji Elżbieta Palej. wiele mówiono podczas tego spotka- tetu Ochrony Praw Dziecka Józef PaParadoksalnie jednak, dziecko otonia. Przypomniano przepisy, regulu- włowski. Jego zdaniem, przemoc czone w domu miłością, ale niesamojące przestrzegania praw dziecka w polskiej szkole jest faktem. dzielne, niezaradne i niepewne siei człowieka w naszym kraju, podawa- Mówi się, że nawet co siódmy bie może stać się łatwym obiektem no również przykłady łamania tych uczeń doznał szykanowania ze stro- mobbingu. (mb) praw, niekiedy wstrząsające. Czy są nagminne? Czy tak mało jeszcze wiemy o tym, co należy się dzieciom z samego tylko faktu, że istnieją? - Uważam, że jest wręcz odwrotnie. Ale samo nagłaśnianie tych problemów i takich konferencji, jak ta w Lubinie dowodzi, że zdajemy sobie sprawę, że taki problem jest, że ma miejsce naruszenie praw. – powiedziała nam Laura Koba. – Porów-

J z raPOrtóW J Straży J POżarNeJ
Od początku kwietnia strażacy interweniowali już 133 razy. To połowa wszystkich zdarzeń w tym roku! Najczęściej – przy pożarach traw na nieużytkach i nasypach kolejowych, choć jak zwykle zdarzały się wyjazdy do wypadków drogowych, czy płonącego na kuchence garnka. Najliczniej w statystykach występują interwencje w Lubinie – 72, następnie na terenie gminy i miasta Ścinawa – 26. W gminie wiejskiej zdarzeń było 22, zaś w gminie Rudna – 13. Dwa alarmy, wzywające strażaków do akcji, okazały się fałszywe – ale wywołano je w dobrej wierze, jeden alarm pochodził z instalacji wykrywającej ogień. W Lubinie dwie poważne interwencje były związane z gaszeniem pożarów samochodów: 6 kwietnia – przy ul. Kruczej i 21 kwietnia – samochodu dostawczego przy ul. Skłodowskiej. Straty we wszystkich zdarzeniach w tym miesiącu oszacowano na 152 tys. zł. Wartość uratowanego mienia – na blisko pół miliona.
(mb)

W pokoju nr 309 dyrektor wydziału infrastruktury technicznej i zamówień publicznych Rafał Bartkiewicz pokazywał młodzieży i wyjaśniał plany budowy nowego basenu przy ZS nr 2.

FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

FOT. DARIUSZ SZYMACHA

maj 2009 www.powiat-lubin.pl

wydarzenia 
POWIAT Ruszył nabór do szkół ponadgimnazjalnych

K urier 
LUBIN Jak do szkół zachęcali

11

Mocni w liczbach 
LUBIN
Sukces matematyków z II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie. Zajęli drugie miejsce w Dolnośląskich Meczach Matematycznych. Ekipa z II LO po raz kolejny zakwalifikowała się do finału tego konkursu. W zawodach udział wzięło blisko trzydzieści szkół średnich z Dolnego Śląska. W półfinale uczniowie z II LO zmierzyli się z drużynami z Jeleniej Góry, Legnicy oraz Góry. Wszystkie mecze wygrali. W rundzie finałowej, 25 kwietnia, ich przeciwnikiem była drużyna z III LO z Opola. Nasi matematycy przegrali. O… jeden punkt. (mb)

Gdzie po gimnazjum 
Mirka Bożyńska Ponad tysiąc trzecioklasistów w powiecie lubińskim opuści w tym roku gimnazja. Czekają na nich miejsca w szkołach zawodowych, technikach i liceach.
FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

Edukacyjne targi

Zanim uczniowie trzecich klas gimnazjów zaczęli zakładać swoje konta w systemie elektronicznego naboru mogli osobiście zapoznać się z ofertą edukacyjną każdej ze szkól ponadgimnazjalnych w powiecie. Okazji było ku temu wiele.

Młodzi fizycy 
LUBIN
FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

W ostatnich dniach marca w hali przy ul. Składowej Powiatowe Centrum Edukacji zorganizowało Targi Edukacyjne. Było w czym wybierać, zwłaszcza, że każda placówka przygotowała piękną prezentację, a nauczyciele wraz z uczniami dodatkowo „kusili” gimnazjalistów już to profilami klas, już osiągnięciami naukowymi. Pomocą służyły zaś specjalnie opracowane ulotki i foldery o szkołach. Na zdjęciu – stoisko Zespołu Szkół nr 2.

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie najlepsi z wiedzy z fizyki – na 15 nagrodzonych miejsc zajęli siedem. Wśród gimnazjalistów mistrzem w tej dziedzinie okazali się Martyna Janczak (klasy pierwsze) z Gimnazjum nr 1 oraz Sonia Krażewska (klasy trzecie) z Gimnazjum nr 4. VII Konkurs Fizyczny dla szkół ponadpodstawowych zgromadził 54 rywali z dwóch powiatów. Zadania rozwiązywano w sali Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Szpakowej, a komisję konkursową tworzyli nauczyciele fizyki. Inicjatorem i autorem zadań był Stanisław Lis, fizyk w I LO. Oceniając prace brano pod uwagę wiek uczestnika oraz ilość godzin nauczania przedmiotu w jego klasie. Laureaci w zakresie podstawowym: klasy III – Maciej Niemczyk, I LO w Lubinie, klasy II - Maciej Derek, Zespół

Szkół w Polkowicach. W zakresie rozszerzonym pierwsze miejsca zajęli: Marcin Augustyn (kl.III), I LO w Lubinie, Jan Kulczycki (kl.II), II LO w Lubinie. Wśród pierwszoklasistów zwyciężył Mateusz Krawiec z II LO. Podpis pod fot. Fizycy 2 O fizyczne laury walczyli również – tym razem w auli pierwszego liceum – gimnazjaliści. Najlepszy wynik za rozwiązanie 10 pytań testowych i czterech zadań otwartych osiągnęła wśród pierwszoklasistów Martyna Janczak z Gimnazjum nr 1 w Lubinie. Nagrodzeni drugoklasiści, to: Szymon Gawlik z Gimn. nr 2 w Polkowicach – za I miejsce, Monika Urban z Gimn. nr 4 w Lubinie – II miejsce i Marcin Strychalski z Gimn. nr 1 w Lubinie – III miejsce. W kategorii uczniów klas trzecich wyróżniono aż siedmioro uczestników. I miejsce zajęła Sonia Krażewska z Gimnazjum nr 4 w Lubinie, II miejsce – Anatol Książek z Gimn. nr 1 ex aequo z Pawłem Znamirowskim ze Społecznego Gimn. Językowego w Lubinie. Miejsce trzecie zajęli: Norbert Borowski z Gimn. nr 5, Magdalena Kubajewska i Wojciech Chwastek z Gimn. nr 4 w Lubinie oraz Konrad Cisak z Gimn. im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie. (mb) Na zdjęciu: laureaci.

aturzyści Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Lubinie: pożegnali się  1w – wielozowodowa , ze szkołą, ale kształci we wszystkich, 3-letczeka ich jeszcze egzamin dojrzałości, tymczanich zawodach – 34 (brak), sem gimnazjaliści testy  1z – ślusarz – 34 (brak). już pisali, lecz na wyniki Zasadnicza Szkoła Zawoi świadectwa muszą Ryszard dowa nr 2 w Lubinie:  1aw – wielozawodowa, czekać do czerwca. To Kabat czas, by poprawić oceny m.in. fryzjer, piekarz, cukierważne przy „zbieraniu” nik, mechanik pojazdów sapunktów, od których może zależeć mochodowych – 32 9brak), ich dalsza edukacja.  1bw – wielozawodowa, m.in. - Każda z placówek ponadgimnasprzedawca, lakiernik i kucharz zjalnych ustaliła własne kryteria remałej gastronomii – 32 (brak), krutacji, czyli minimalną ilość punk-  1el – elektryk -16 (brak), tów z jaką można się sarac o przyję-  1em – elektromechanik – 16 cie do klasy o konkretnym profilu – (brak), powiedział Ryszard Kabat, w zarzą-  1mp – mechanik pojazdów samodzie powiatu odpowiedzialny za chodowych – 32 (brak), oświatę.  1trw – technolog robót wykończeniowych w budownictwie – Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych ruszył 20 kwiet16 (brak). nia. Uczniowie mają miesiąc na zaZasadnicza Szkoła Zawodowa nr logowanie się w systemie i wybranie 3 w Lubinie: szkoły oraz profilu oddziału. Na ra-  1s – sprzedawca – 33 (brak). zie – mogą wybrać kilka, po zakońTEcHNiKa czeniu roku szkolnego, w czerwcu, będą musieli skonkretyzować plany. Technikum w Chróstniku: W całym powiecie lubińskim gim-  1TK – technik architektury krajonazja ukończy 1137 uczniów. Miejsc brazu – 30 (brak), w nowych szkołach czeka o ponad  1TM – technik mechanik – 30 600 więcej. W zestawieniu, które (brak), przedstawiamy poniżej, podajemy  1TS – technik spedytor – 30 (brak). szkoły według profilu kształcenia. Użyliśmy skrótów, zastosowanych  Technikum w Rudnej: w systemie Optivum. W nawiasie  1A – technik organizacji reklamy podajemy wymaganą, minimalną – 26 (15), ilość punktów.  1B – technik agrobiznesu – 26 (15). SZKOŁY ZaWODOWE Technikum nr 1 im. B.KrupińZespół Szkół Zawodowych skiego w Lubinie: w Chróstniku  1a/b – t. górnictwa podziemnego  - klasa mechanik-operator pojaz– 68 (30), dów i maszyn rolniczych – 30  1c/d – t. mechanik – 68 (30), miejsc (brak minim. l. punktów)  1e – t. elektryk – 34 (30),  Zespół Szkół Zawodowych  1f – t. elektronik – 34 (30), w Rudnej  1g – t. telekomunikacji – 34 (30),  1c – wielozawodowa, m.in.  1h – t. informatyk – 34 (30), sprzedawca, mechanik pojaz-  1i – t. teleinformatyk – 34 (30), dów samochodowych, ślusarz,  1j – t. ochrony środowiska – 34 piekarz, cukiernik, fryzjer, ku(30). charz małej gastronomii, elekTechnikum nr 2 w Lubinie: tromechanik, murarz – 26 m.  1 a/b/c – technik ekonomista – 99 (brak); (25),  1d – rolnik – 26 m. (brak).  1ah – t. handlowiec – 33 (20),

M

Trzecioklasiści z Gimnazjum nr 1 w Lubinie tuż przed rozpoczęciem egzaminu z przedmiotów humanistycznych.
 1al – t. logistyk – 33 (30),  1ha – t. hotelarstwa – 33 (20).  Technikum nr 3 w Lubinie:  1TB – technik budownictwa – 32 (25),  1TS – technik pojazdów samochodowych – 32 (25). Gimnazjaliści twierdzą, że opinię o przyszłej szkole najlepiej wyrobi osobista wizyta. Nic dziwnego, ze organizowane przez wszystkie placówki Drzwi Otwarte cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W II Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie atrakcji nie zabrakło: w auli prezentowali się uczniowie z uzdolnieniami artystycznymi. Można było zobaczyć pokazy tańca towarzyskiego i układy choreograficzne wykonywane przez grupy uczniów z tego liceum. W holu szkoły młodzi chemicy prezentowali modele wulkanów z wylewającą się kolorową lawą (na zdjęciu), językoznawcy rozmawiali w językach obcych a geografowie pokazywali ciekawe zakątki świata. Można było zagrać w szachy z mistrzem szkoły lub poukładać klocki.

LicEa
I Liceum Ogólnokształcące w Lubinie:  1a/b – mat-fiz-j.obcy – 68 (45),  1c – mat-biol-j.obcy – 34 (45),  1d – biol-chem-fiz-obcy – 34 (45),  1e – mat-geoogr.-obcy – 34 (45),  1f – Pol-hist-wos-obcy – 34 (45),  1g – Pol-hist-geogr-obcy – 34 (45). II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie:  1A - mat-fiz-ang – 32 (47),  1B - mat-ang – 32 (47),  1C – geogr-mat-ang – 32 (47),  1D – hist-geogr-ang-pol – 32 (47),  1E – biol-chem-fiz – 32 (47),  1F – boil-fiz-mat – 32 (47),  1G – hist-wos-ang – 32 (47),  1H – pol-ang-niem – 32 (47). III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie:  1n – jęz.obcy-hist-wos – 34 (30).  IV Liceum Ogólnokształcące w Lubinie:  1a – biol-wos-ang – 33 (20). V Liceum Ogólnokształcące w Lubinie:  1AL – pol-hist-geogr – 15 (35), integracyjna,  1Ali – pol-hist-geogr – 5 (35), integracyjna cz. dla niepełnosprawnych;  1BL /p.noż. – pol-biol-chem – 25 (35, egzamin sprawnościowy) – klasa sportowa o profilu: piłka nożna,  1CL/p.ręczna – pol-biol-chem – 28 (35) – klasa sportowa o profilu: piłka ręczna. Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Lubinie:  1a – pol-his-wos – 32 (50),  1b – pol-his-wos – 32 (50),  1c – mat-biol-chem – 32 (50). Liceum Profilowane w Lubinie:  1a/b/c – profil socjalny – 75 miejsc (12).

FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

W I Liceum Ogólnokształcącym największą atrakcją dnia otwartych drzwi był przedpremierowy pokaz filmu pt. Apokalipto” (piszemy o nim również na str.12), na który gości zaproszono tuż po zwiedzeniu całej szkoły. Zabawa polegała na tym, że na ekranie widzowie zobaczyli… gimnazjalistów i oprowadzających ich uczniów oraz absolwentów liceum. A że w roli aktorów występowali również nauczyciele oraz dyrektor – intrygujące było na pewno. Na zdjęciu – Szymon Słowikowski w roli przewodnika. W realu.

W Zespole Szkół nr 1 przygotowano prezentację multimedialną. Po jej obejrzeniu można było porozmawiać z uczniami klas o poszczególnych profilach. Tematów nie zabrakło, mocną stroną szkoły są kierunki zawodowe, zwłaszcza te nowe.

BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO

12

www.powiat-lubin.pl

K Kurier

POWIATOWY

kultura

maj 2009 www.powiat-lubin.pl 

LUBIN Regionalny Festiwal Piosenki Francuskiej 

LUBIN Recytatorskie szranki placówek specjalnych
Z całego regionu zjechali do Lubina recytatorzy, by powalczyć o miejsce w finale 21. edycji wojewódzkiego konkursu dla podopiecznych specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych. Emocje nie odstępowały uczestników nie tylko podczas samego konkursu, ale do ostatniego odczytanego zdania z protokołu jury. - Bardzo chętnie biorą udział w takich imprezach i bardzo je przeżywają - powiedziała dyrektor ZS Specjalnych w Lubinie Grażyna Dąbrowska. To już tradycja, że właśnie ta szkoła jest gospodarzem rejonowych eliminacji. Sam konkurs trwał trzy godziny, ale przygotowania do niego - wiele, wiele tygodni. Taka jest specyfika pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. - Najpierw wspólnie czytamy i tłumaczymy wybrany wiersz, każdą zwrotkę po kolei - wyjaśniała polonistka Maria Liminowicz. - Jak już dziecko zrozumie, „co poeta chciał powiedzieć”, jak ono rozumie tekst, zaczynamy się uczyć na pamięć, także wspólnie.

Być jak Edith Piaf?
00
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

Wiersze o swoim mieście
Pamięciowe opanowanie wiersza, to jednak zaledwie połowa drogi, jaką musi przejść recytator. Osoba z zaburzoną wyobraźnią, z zaburzeniami mowy musi nauczyć się pracy z oddechem zanim zacznie naukę interpretacji utworu. Im większa niepełnosprawność, tym trudniej - ale też na koniec olbrzymia satysfakcja, że się podołało zadaniu. - Czuję w sobie zwycięstwo - powiedział wprost Marek Janowski, niewidomy, na wózku inwalidzkim, szóstoklasista z SP nr 2 w Polkowicach. Na konkurs przygotował wiersz napisany przez innego polkowiczanina, Grzegorza Kacałę. - Będę mówił, i dyplom będzie. Dyplomy i symboliczne upominki dostali wszyscy uczestnicy tego konkursu. A w maju, na finał do Wałbrzycha pojadą: Grzegorz Hudzik z ZSS w Lubinie, Paweł Pacak ze SOSW w Szklarach Górnych, Anna Taflińska oraz Patrycja Igielska z ZSS w Lubinie, Alicja Staszak z ZSS w Lubinie, Patrycja Jaśków z OSW w Wojcieszowie i Agnieszka Ławniczak z ZPSW w Głogowie.
(mb) 

Mirosława Bożyńska Anna Mularczyk z II LO została laureatką Grand Prix tegorocznego Regionalnego Festiwalu Piosenki Francuskiej w Lubinie.

I

mprezę od lat organizują nauczycielski język francuskiego w I Liceum Ogólnokształcącym Ewa Urbaniak oraz Iwona Kita. Jak powiedziała nam ta ostatnia, chętnych do udziału jest tak wielu, że trzeba przeprowadzać eliminacje. Dopiero ich zwycięzcy biorą udział w konkursie regionalnym. W tym roku na dużej scenie CK Muza wystąpiło 19 młodych piosenkarzy. Oceniało ich jury w osobach Barbary

Danek, Kingi Kot i Henryka Ziobrowskiego – pod przewodnictwem romanistki Marii Słowikowskiej. Jak usłyszeliśmy, jury było zaskoczone tak wysokim poziomem wykonawców. Najwyższe uznanie zyskała uczennica II LO, Anna Mularczyk. Za „Je t’aime” z repertuaru Lary Fabian otrzymała Grand Prix. I miejsce przyznano Igorowi Herbutowi z SZ nr 4 w Legnicy za

„L’amour supreme”, miejsce II – Joannie Dudek z I LO, zaś III – Lucynie Liszewskiej z ZS nr 2. Jury przyznało także pięć wyróżnień: Beacie Bakinowskiej i Natalii Gębce z I LO, Agnieszce Feliczak z ZS nr 2, Piotrowi Downarowi z Salezjańskiego LO oraz Joannie Tymkowskiej z II LO, która też odebrała nagrodę publiczności. 

LUBIN Licealiści filmy kręcą

Jeden miesiąc – dwie premiery
To wydarzenia w Lubinie bez precedensu: młodzi chwycili za kamery i robią film za filmem. Na początku kwietnia doczekaliśmy się aż dwóch, niezależnych od siebie premier tych amatorskich produkcji. Uisel Studio, które dało się poznać jako producent „Balladyny” i „Wiedźmaka” tym razem swój szyld umieściło na czołówce „Powstańca”. Historia o niepełnosprawnym chłopaku (w tej roli Ireneusz Staroń), który szuka siebie, zmagając się ze słabościami (nie tylko fizycznymi). Całość trwa 25 minut, a pierwszy pokaz odbył się 5 kwietnia. - Większość zdjęć zrobiliśmy podczas ferii zimowych, szczegóły dopinaliśmy krótko przed premierą – powiedział nam miłośnik kamery, Marcin Lesisz. Nie kryje zadowolenia z końcowego efektu, ponieważ przy tym filmie twórcy wykorzystali już nabytą w międzyczasie wiedzę. – Braliśmy udział w festiwalu filmów amatorskich i w warsztatach filmowych, i już wiemy, jakie wcześniej robiliśmy błędów. Na ile młodzi twórcy opanowali podstawowe zasady filmowania okaże się podczas premiery kolejnego obrazu: „Don Kichote-Krzysztof z Lubina”. Prace wstrzymano do czerwca – nic dziwnego, bo główny sprawca musi się jednak zdać maturę, jeśli po wakacjach chce zostać adeptem prawdziwej szkoły filmowej. Błędów nie ustrzegli się także wykonawcy drugiego filmu amatorskiego – pełnometrażowego (!) „Apokalipto”. To dzieło uczniów i absolwentów (przy znaczącym udziale nauczycieli) I LO. Wszelkie niedociągnięcia widz z pewnością wybaczy – zwłaszcza, że w zamian może na ekranie zobaczyć samego Dyrektora, o Andrzeju Chyrze nie wspominając. Tenże – jako Nieznajomy- posunął się nawet do porwania licealistki i to w czasie, gdy garstka uczniów i nauczycieli walczy o życie po wybuchu atomowym. Nie do wiary, że scenariusz i zdjęcia i sam film wykonano przy takim zapale „tylko” po to, by uatrakcyjnić… tegoroczne Drzwi Otwarte w szkole. Dodajmy, że „Apokalipto” to dzieło byłych licealistów: Jakub Eichsteadt, Szymon Słowikowski oraz Marcin Dróżdż. Całość wyprodukowano pod szyldem ASO Movie Studio. (mb)

FOT. ARCHIWUM MARCINA LeSISZA

FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

„Je t’aime” w wykonaniu Anny Mularczyk.

Zdjęcie z planu „Powstańca”. Drugi pokaz tego filmu odbędzie się w CK Muza 9 czerwca.

Marek Jankowski z Polkowic nie mógł ukryć wzruszenia: w swojej kategorii zajął drugie miejsce. Obok stoją Weronika Zagońska (miejsce trzecie) oraz laureat I miejsca - Paweł Pacak z SOSW w Szklarach Górnych. 

LUBIN Nowa książnica na „Przylesiu”
Miejska Biblioteka Publiczna uruchomiła nową filię przy ulicy Żurawiej 17. To przeniesiona z ul. Orzeszkowej Filia nr 3 MBP. W miejscu, w którym

FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

Poczytać, nie kupując
przez lata był sklep spożywczy dziś można zapewnić sobie strawę duchową. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.0018.0, przyjść też można w soboty – od 10.0 do 15.00. (mb)

Twórcy i aktorzy „Apokalipto” z I LO. Ten film również będzie można zobaczyć na dużym ekranie – 30 kwietnia.

J Na CzaS WOlNy W MaJu
 14.05. – Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych i Solistów dzieci i młodzieży szkolnej „TERPSYCHORA”; sala widowiskowa CK Muza, godz. 8.30, wstęp wolny.  16.05. – koncert finalisty Fabryki Gwiazd, Mateusza Krauftwursta z zespołem The Positive; Klub pod Muzami, godz. 20.00, bilety 12/15 zł (w dniu koncertu 15/20 zł).  18.05. – występ zespołu pieśni i tańca „Śląsk”; kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej, godz. 19.00, wstęp wolny.  22.05. – V Dolnośląski Przegląd Chórów Państwowej Szkoły Muzycznej; sala kameralna CK Muza, godz. 9.00, wstęp wolny.  23.05. – Klub Jazzowy Rura zaprasza na koncert niezwykłego trio – w Klubie pod Muzami zagrają: Tomasz Bury, Tomasz Kupiec oraz Atma Anur; godz. 20.00, bilety 10.15 zł (15/20 zł).  24.05. – Targi ślubne; sale CK Muza, godz. 14.00.  26.05 – LuPa; Klub pod Muzami, godz. 18.00, wstęp wolny.  28.05. – Wiosenna Gala Operetkowo-Operowa z udziałem orkiestry Opery Polskiej pod dyrekcją Marka Tracza; sala widowiskowa CK Muza, godz. 18.15, bilety 60 (65) zł.  29.05. – Lubin RAP Festiwal. Wystąpią: Allegoria, DSL, Midz. Dj.Kuart, LILU, Reno, Dj.Bambus, Hurki, MARIKA i Abrad Ab; dziedziniec OK „Wzgórze Zamkowe”, godz. 18.00, bilety 21 (27) zł.  30.05. – Kabareton, a na nim: Dyskobakterioza, Babeczki z Rodzynkiem, Made In China oraz Paranienormalni; dziedziniec OK „Wzgórze Zamkowe”, godz. 19.00, bilety 25 i 10 zł.  31.05. – Taneczny Dzień Dziecka. Wystąpią: Fuego, Fuego Bis, Fuego-Biski, Vengo oraz Gwarkowie; błonia, godz. 13.00, wstęp wolny.  Tego dnia dwa koncerty w jedno popołudnie w Klubie pod Muzami. Będzie jazz w stylu kanadyjskim, z udziałem Gordon Grdina Trio oraz Tyson Naylor Quartet; godz. 17.00, bilety 10/15 zł. 

LUBIN „Kura czy jajko” w Młodzieżowym Domu Kultury
Aż 173 prace nadesłano na powiatowy konkurs plastyczny pn. „Co było pierwsze? Kura czy jajko”. W konkursie wzięli udział uczniowie 14 placówek oświatowych. Jury obejrzawszy dokładnie prace zdecydowało nagrodzić i wyróżnić 12 autorów. Nagrody otrzymali: Hubert Krzepkowski z ZS Społecznych w Lubinie, Joanna Herejczak z Gimnazjum nr 5 w Lubinie, Radosław Kwietniow-

Odpowiedzi na rysunkach
ski z ZS w Rudnej, Mateusz Kląskała z SP nr 5 w Lubinie, Dorota Antosz oraz Jagoda Kochan z MDK w Lubinie. Wyróżnienia przypadły: Aleksandrze Maracewicz z SP nr 12 w Lubinie, Pauli Hufnagel i Krystianowi Jakowiczowi z ZS Integracyjnych w Lubinie, Aleksandrze Kiedrzyn z SP nr 12 w Lubinie, Karolinie Ziębie z SP nr 14 w Lubinie oraz Monice Matijczak z ZS w Rudnej.
(mb)

FOT. ARCHIWUM JK RURA

Wotienke wystąpi w Lubinie 2 maja.
 1.05. – EuroPiknik: Flowers, Mesajah, Me Myself And I oraz Raz, Dwa, Trzy; błonia, godz. 16.30, wstęp wolny.  2.05. – Jazz Klub Rura zaprasza na koncert holenderskiej wokalistki Wotienke z czeskim Bandem; Klub pod Muzami, godz. 20.00, bilety 10/15 zł.  4.05. – Monodram Emilii Krakowskiej pt. Wakacjuszka”; sala widowiskowa CK Muza, godz. 19.00, bilety 35 zł.  4-6.05. – Dni Godności Niepełnosprawnych.  9.05. – LuPa, czyli Lubińskie Prezentacje Artystyczne; Klub Pod Muzami, godz. 18.00, bilety 5 zł.  10.05. – poezje Tarasa Szewczenki w wykonaniu uczniów legnickiego gimnazjum ukraińskiego; sala kameralna CK Muza, godz. 12.00, wstęp wolny.

Laureaci odebrali gratulacje podczas wernisażu pokonkursowej wystawy. Prace można oglądać w Młodzieżowym Domu Kultury do 15 maja.

FOT. ARCHIWUM MDK

FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

www.powiat-lubin.pl

BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO

maj 2009

rekreacja i wypoczynek 
POWIAT Lubiński odcinek do Santiago de Compostela

www.powiat-lubin.pl

K Kurier

POWIATOWY

13 

POWIAT Eliminacje do

Młodzi krajoznawcy

ogólnopolskiego turnieju

Rozegrano powiatowy etap Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego. Zwycięzcy wezmą udział w finale okręgowym , który odbędzie się w dniach 15-17 maja w Świeradowie. Konkurs rozegrano w dwóch częściach. Pisemna odbyła się w lubińskiej „dziesiątce”, a praktyczna na stadionie w Krzeczynie Wielkim. Poniżej prezentujemy wyniki eliminacji powiatowych w poszczególnych kategoriach: SZKOŁY PODSTAWOWE  I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Ścinawie. Drużyna w składzie: Beata Romańska, Oskar Sadza, Karol Postoł. Opiekun: Anna Porębska  II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 10 w Lubinie. Drużyna: Martyna Szatarska, Jan Duljarz, Kamil Sobczyk. Opiekun: Bożena Duljarz.  III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubinie. Drużyna: Katarzyna Kuklińska, Maria Mech, Nina Brodzińska. Opiekun: Kaźmierz Cieślik SZKOŁY GIMNAZJALNE  I miejsce - Gimnazjum nr 5 w Lubinie. Drużyna: Mariusz Dziubek, Michał Marciniak, Iwo Kozanowski. Opiekun: Rafał Praszczyk.  II miejsce - Gimnazjum Społeczne w Ścinawie. B: Aleksandra Horodyńska, Marcin Raksa, Magdalena Sitarska. Opiekun: Agnieszka Kołodyńska.  III miejsce - Gimnazjum nr 3 w Lubinie. Drużyna: Dariusz Kurzepa, Grzegorz Zgiep, Marek Urbański. Opiekun: Kaźmierz Cieślik. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE  I miejsce - I Liceum Ogólnokształcące w Lubinie. Drużyna: Wojciech Duljarz, Arkadiusz Panic, Aleksandra Trochanowska. Opiekun: Krzysztof Kalisz.  II miejsce - Zespół Szkół w Polkowicach Drużyna: Beata Stawinoga, Mateusz Osiadły, Magdalena Szachamowska. Opiekun: Dorota Spólnik-Łuczak  III miejsce - Zespół Szkół nr 1 w Lubinie. Drużyna: Dorota Piotrkowska, Weronika Tomaszkiewicz, Radosław Młynek. Opiekunowie Monika Wach i Grzegorz Wach. Osoby, które uzyskały największa liczbę punktów w teście turystyczno – krajoznawczym:  szkoły podstawowe - Martyna Szatarska, Szkoła Podstawowa nr 10 w Lubinie. Opiekun: Bożena Duljarz.  gimnazja - Michał Marciniak, Gimnazjum nr 5 w Lubinie. Opiekun: Rafał Praszczyk  szkoły ponadgimnazjalne - Aleksandra Trochanowska, I LO w Lubinie. Opiekun: Krzysztof Kalisz. (km)

Droga św. Jakuba
Do 25 lipca ma być gotowy projekt nowej trasy, która połączy powiat lubiński z europejskim systemem szlaków św. Jakuba, wiodącym do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Opracowuje ją lubiński oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego.

J TuRySTyKA
Wycieczka w Sokoliki LUBIN
Na wycieczkę w Rudawy Janowickie zaprasza 17 maja Oddział PTTK Zagłębie Miedziowe w Lubinie. Trasa: Trzcińsko – Sokoliki – Husyckie Skały – Schronisko „Szwajcarka” – Przełęcz Karpnicka – Starościeńskie Skały - Skalny Most – Zamek BolczówJanowice Wielkie. Wpisowe:  dzieci i młodzież do lat 16 (członkowie PTTK) 5 zł  dzieci i młodzież do lat 16 -15 zł  członkowie PTTK - 30 zł  pozostali 50 zł
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

00

Wyjazd z przystanku naprzeciwko „Jamników” w Lubinie, w stronę Legnicy o godz. 7.00. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany trasy lub odwołania wycieczki w przypadku zbyt małej liczby chętnych. Na wycieczkach obowiązują stroje turystyczne. Koszty wstępów do zwiedzanych obiektów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. W ramach odpłatności organizator zapewnia: przejazd autokarem, obsługę przewodnicką, ubezpieczenie. Zapisy: Oddział PTTK „Zagłębie Miedziowe”, Rynek 22, 59-300 Lubin, tel. (076) 844-24-10. (km)

Członkowie Bractwa św. Jakuba.

Rudawy Janowickie to świetny rejon do nauki wspinaczki. W naszym kraju idea ta spotyka się z coraz większym zainteresowaniem. Warto podkreślić, że pierwszą w Polsce drogę św. Jakuba otwarto w Jakubowie koło Głogowa, gdzie rozpoczyna się dolnośląski szlak. Liczy on kilkaset kilometrów. Prowadzi przez Grodowiec, Polkowice, Chocianów, Bolesławiec, Nowogrodziec, Lubań do Zgorzelca, gdzie przez Most Staromiejski włącza się z Saksońską Oekumenischer Pilgerweg. Warto podkreślić, że droga św. Jakuba odróżnia się od tras częstochowskich pielgrzymek – podążają nią pielgrzymi indywidualni lub w małych grupach. Śpią noclegowniach przy parafiach lub gospodarstwach agroturystycznych. Więcej: www.bractwoswjakuba.pl
krzysztof Maciejak

N

owa trasa będzie biegła przez Lubin – od Ścinawy do Chocianowa i wepnie się w trasę dolnośląską – wyjaśnia Marian Hawrysz, prezes PTTK w Lubinie. Bazę noclegowa w Lubinie będzie mogło stanowić projektowane przez Starostwo Powiatowe schronisko młodzieżowe. Może się ono cieszyć sporym powodzeniem, gdyż istnieją plany przedłużenia trasy tak do Kalisza jak i centralnej Polski. Znaczenie pielgrzymek do Santiago de Compostela wzrosło po wizycie Jana Pawła II roku. Rangę drogi św. Jakuba, jako pierwszej europejskiej drogi o dużym znaczeniu dla kultury kontynentu, podkreśliła Rada Europy. Zaapelowała przy tym o odtwarzanie na starym kontynencie dawnych szlaków pątniczych.

Uroczystości w Jakubowie w I rocznicę podniesienia kościoła św. Jakuba do roli sanktuarium.

z młotkiem na wycieczkę LUBIN
Na Szlak Dawnych Kamieniołomów, wiodący przez Wzgórza Niemczańskie, zaprasza Stowarzyszenie Turystyki Pieszej „Wędrowiec”. Trasa (10 km): Żelowice - Błotnica - Piętrówek - Ostra Góra (360m) Wojsławice – Niemcza. Po drodze liczne atrakcje, w tym: arboretum Wojsławickie, wieża widokowa, zamek. Wyjazd z Lubina (os.Ustronie godz.6.30, al. Niepodległości godz.6.40, ul. Legnicka godz. 6.45, Legnica - parking przy zamku godz. 7.15). Koszt:  dzieci do lat 16 - 15 zł, klubowicze 30 zł, pozostali 35 zł. W ramach opłaty: transport, opieka przewodnika, ubezpieczenie, wypoczynek na świeżym powietrzu i inne. Zapisy i informacje w biurze „Wędrowca” lub u Jana Dolezińskiego tel. 601095 463, (076) 8467867 do dnia 16 maja. (km) 

KRAJ Pieszo dookoła Polski – etap II

Styk trzech granic osiągnięty

FOT. STUDIO WeCHTA

Na Pogórze izerskie LUBIN
Pierwsza część konkursu odbyła się w SP 10. W ostatnią niedzielę maja (31.05) lubiński PTTK zaprasza na wycieczkę po malowniczych terenach Pogórza Izerskiego. Trasa: Leśna – Okopy Pandurów – Zapora nad Jeziorem Leśniańskim – Biedrzychowice – Zamek Rajsko – Wzdłuż Jeziora Złotnickiego – Gryfów Wpisowe: - dzieci i młodzież do lat 16 (członkowie PTTK) 10 zł, dzieci i młodzież do lat 16 - 15 zł, członkowie PTTK - 30 zł, pozostali - 50 zł. Wyjazd z przystanku na przeciwko „Jamników” w Lubinie, w stronę Legnicy o godz. 7.00. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany trasy lub odwołania wycieczki w przypadku zbyt małej liczby chętnych. Więcej informacji: Oddział PTTK „Zagłębie Miedziowe”, ul. Rynek 22, 59-300 Lubin, tel. (076) 844-24-10.
(km)

Przed sprawdzianem rowerowym.
FOT. PTTK.LUBIN.PL/GRZeGORZ WACH

FOT. WĘDROWIeC

Wyjaśnianie zasad konkurencji.

Czternaście osób ze Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec” w Lubinie wzięło udział w drugiej części pieszego rajdu wzdłuż granic Polski. W składzie wędrownej ekipy znaleźli się: Krzysztof Aksamit, Andrzej Bajer, Krystyna Bratek, Jan Doleziński, Ludwik Droszcza, Andrzej Dubicki, Nela Moćko, Stanisław Moćko, Wacław Osowski, Piotr Socha, Henryk Szakiel, Elżbieta Wawrzyniak oraz Anna i Nina Zaczyńskie. Zakładany cel - dotarcie do „trójstyku” granic Polski, Rosji i Litwy został zrealizowany. Następny trzeci etap odbędzie się 4-11 lipca. (km)

14

K urier

informator

maj 2009 www.powiat-lubin.pl 

LUBIN Okiem powiatowego rzecznika konsumentów

Kiedy konsument upada
Od miesiąca obowiązuje znowelizowana ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze, która wprowadza możliwość ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, a nie jak dotąd wyłącznie podmiotu gospodarczego.

J aPteki W MaJu 
01.05.09 „VADEMECUM” UL. KOPERNIKA 4, TEL. 076-844-27-04 02.05.09 KAUFLAND” UL.ZWIERZYCKIEGO 2, TEL. 076-74-66-770 03.05.09 „KONWALIA” UL. JANA PAWłA II 28, TEL. 076-841-01-17 04.05.09 „POD ŚWIęTYM ANTONIM” UL. ARMII KRAJOWEJ 15, TEL. 076-841-02-50 TEL. 076-846-97-29 05.05.09 „NOVA” UL. SłOWACKIEGO 17, 06.05.09 „POD DOBRą GWIAZDą” UL. GRABOWA 2, TEL. 076-842-79-55 07.05.09 „USTRONIE” UL. GWARKóW 84, TEL. 076-842-27-73 08.05.09 „POD RóŻą” UL. KILIńSKIEGO 25D, TEL. 076-842-18-66 09.05.09 „W JAMNIKACH” UL.NIEPODLEGłOŚCI23/25, TEL. 076-746-88-58 10.05.09 „OSIEDLOWA” UL. ARMII KRAJOWEJ 35, TEL. 076-844-40-26 11.05.09 APTEKA W POLOMARKECIE, UL. SZPAKOWA 2A, TEL. 076-842-38-07 12.05.09 „LUBIńSKA” UL. KISIELEWSKIEGO 4, TEL. 076-841-50-96 13.05.09 „RYCERSKA” UL. JASTRZęBIA 6, TEL. 076-849-12-01 14.05.09 „POD DOBRą GWIAZDą” UL. GRABOWA 2, TEL. 076-842-79-55 15.05.09 „ZłOTE RUNO” UL. PADEREWSKIEGO 92, TEL. 076-844-35-25 „ 16.05.09 „VADEMECUM” UL. KOPERNIKA 4, TEL. 076-844-27-04 17.05.09 „STIGMA”/TESCO/ UL. PADEREWSKIEGO 101, TEL. 076-841-55-46 TEL. 076-845-21-18 18.05.09 „EURO APTEKA” UL. BEMA 1, 19.05.09 APTEKA W POLOMARKECIE, UL .KILIńSKIEGO, TEL.076-842-32-17 TEL. 076-841-01-17 20.05.09 „KONWALIA” UL. JANA PAWłA II 28, 21.05.09 „ALOES” UL. KAMIENNA 1F, TEL. 076-844-73-66 22.05.09 „POD RóŻą” UL. KILIńSKIEGO 25D, TEL. 076-842-18-66 23.05.09 „PANACEUM” UL. KAMIENNA 18A, TEL. 076-842-59-81 24.05.09 „LEŚNA” UL. LEŚNA 8, TEL. 076-746-48-65 25.05.09 „APTEKA DLA CIEBIE” UL. ŚLąSKA 9, TEL. 076-842-31-43 26.05.09 „VADEMECUM” UL. KOPERNIKA 4, TEL. 076-844-27-04 27.05.09 „OSIEDLOWA” UL. ARMII KRAJOWEJ 35, TEL. 076-844-40-26 28.05.09 „AVENA” UL. KRUPIńSKIEGO 95A, TEL. 076-746-10-19 29.05.09 „ARNICA” UL. PTASIA 57, TEL. 076-749-70-10 30.05.09 „APTEKA DLA WSZYSTKICH” UL POLNA 38, TEL. 076-749-27-75 31.05.09 „GRAVIOLA” UL. MIESZKA I 14/16, TEL. 076-844-22-05 Ponadto, w nastęPujących dniach czynne będą aPteki: 01.05.09 „LEŚNA” UL. LEŚNA 8, TEL. 076-746-48-65 (GODZ. 10.0014.00); „KONWALIA” UL. JANA PAWłA II 28, TEL. 076-841-01-17 (GODZ. 8.00-18.00); „OSIEDLOWA” UL. ARMII KRAJOWEJ 35, TEL. 076-844-4026 (GODZ. 9.00-18.00) 3.05.09 „LEŚNA” UL. LEŚNA 8, TEL. 076-746-48-65 (GODZ. 10.0014.00); „OSIEDLOWA” UL. ARMII KRAJOWEJ 35, TEL. 076-844-40-26 (GODZ. 9.00-18.00) 31.05.09 „LEŚNA” UL. LEŚNA 8, TEL. 076-746-48-65 (GODZ. 10.0014.00); „KONWALIA” UL. JANA PAWłA II 28, TEL. 076-841-01-17 (GODZ. 8.00-18.00); „OSIEDLOWA” UL. ARMII KRAJOWEJ 35, TEL. 076-844-4026 (GODZ. 9.00-18.00).

Jan Kotapka

U

padłość konsumencka ma dać szansę dłużnikom, którzy bez swojej winy stali się niewypłacalni wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności popadli w nadmierne zadłużenie. Do takich okoliczności będzie można zaliczyć m.in. niezawinioną utratę pracy, długotrwałą chorobę, niezawinioną utratę majątku. Nie będzie można ogłosić upadłości w sytuacji, gdy osoba zaciągnęła zobowiązanie będąc już niewypłacalną, albo gdy doszło do rozwiązania stosun-

ku pracy z przyczyn leżących po stronie pracownika lub za jego zgodą. Nie będzie można nadużywać instytucji upadłości – okres pomiędzy oddłużeniami nie może być krótszy niż 10 lat. Likwidacja masy upadłości będzie mogła być przeprowadzona przez samego upadłego, ale pod nadzorem syndyka i za zgodą sądu. Dłużnik musi wydać syndykowi cały swój majątek, łącznie z nieruchomościami. Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży domu lub mieszkania otrzyma

jednak kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres dwunastu miesięcy. Jeżeli pozostaną niespłacone długi po przeprowadzeniu likwidacji masy upadłości i zaspokojeniu wierzycieli z funduszów masy upadłości, sąd - na wniosek upadłego - będzie orzekał o planie ich spłat nawet przez kolejne pięć lat. Zakres spłat zależeć będzie od zarobków dłużnika, wysokości wierzytelności i możliwości ich zaspokojenia. Sąd może ustalić warunki spłaty bardziej korzystne dla wierzycieli, jeżeli zażąda tego wierzyciel. Jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające dłużnikowi spłatę, sąd będzie mógł przedłużyć okres spłaty, ale nie dłużej niż o dwa lata. W razie niespodziewanej poprawy sytuacji materialnej upadłego (dzięki darowiźnie, wygranej w grach losowych lub spadku), sąd może podnieść wysokość spłaty długów. Nie będzie to jednak dotyczyć sytuacji, gdy kondycja finansowa dłużnika poprawi się w związku z jego aktywnością zawodową lub działalnością gospodarczą. Celem tego rozwiązania jest zachęcenie dłużników do zwiększenia aktywności zawodowej. Opłata za wszczęcie postępowania upadłościowego konsumenta wyniesie tylko 200 zł, zamiast 1000 zł, pobieranego obecnie od przedsiębiorców. Niniejsza nowelizacja jest bardzo krytykowana przez środowiska prawnicze, a przede wszystkim przez przedsiębiorców, którzy uważają, że nie polepszy to ich sytuacji na rynku, zwłaszcza w dobie kryzysu gospodarczego. Zarzuca się jej chaotyczność, brak konsekwencji i wprowadzanie niejasnych procedur. Pojawiają się wątpliwości, czy przepisy nie będą w sposób nieodpowiedni wykorzystywane przez nieuczciwych konsumentów i czy procedura oddłużania nie stanie się powszechnym sposobem na ucieczkę od płacenia zobowiązań. Na razie do sądów wpływają jedynie wnioski o upadłość konsumencką, a czas pokaże jakie będą efekty.

FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

J WażNe telefONy i adreSy
tel. 0-76 746-71-00 fax: 0-76 746-71-01 starostwo@powiat-lubin.pl Biuletyn Informacji Publicznej: www.powiat-lubin.eu www.bip.powiat-lubin.pl Oficjalny portal powiatu www.powiat-lubin.pl System Informacji o Œrodowisku: www.powiat-lubin.sios.pl Godziny urzêdowania poniedzia³ek-pi¹tek 7:30-15:30 wtorek - 8:00-16:00 Referat Rejestracji Pojazdów tel. 0-76 746-71-61 poniedzia³ek-pi¹tek 8:00 – 17:30 wtorek 8:00 – 16:00 Referat Praw Jazdy tel. 0-76 746-71-21 poniedzia³ek-pi¹tek 7:30 – 15:30 Kasa poniedzia³ek-pi¹tek 7:30 – 17:30 Kancelaria Rady Powiatu tel. (076)-746-71-02 POWIATOWE CENTRUM POMOCy RODZINIE ul. Sk³adowa 3, 59-300 Lubin tel.: (076) 8479691 tel.: (076) 8479690 dyrektor: Alina Tarczyñska PORADNIA PSyCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LUBINIE 59-300 Lubin, ul. Kopernika 16 tel./fax (076) 849-72-73 www.poradnialubin.republika.pl e-mail: poradnictwo_ppp_lubin@wp.pl dyrektor: mgr El¿bieta Galas OŚRODEK ADOPCyJNO-OPIEKUŃCZy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a, 59-300 Lubin tel. (076) 749 23 54 osrodek@adopcja-lubin.pl www.adopcja-lubin.pl MŁODZIE¯OWy DOM KULTURy W LUBINIE 59-300 Lubin, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 a tel./fax (076) 847-86-64 www.mdklubin.republika.pl e-mail: mdklubin@poczta.onet.pl dyrektor: mgr Waldemar Dolecki ZARZ¥D DRÓG POWIATOWyCH W LUBINIE ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin tel.: 076 849 72 87 fax.: 076 849 72 89 kierownik: Robert Brzezicki POWIATOWy URZ¥D PRACy W LUBINIE ul. J. Kiliñskiego 12b 59-300 Lubin tel. (076) 746-46-40 e-mail: wrln@praca.gov.pl http://pup.lubin.sisco.info dyrektor: Alicja Kargol POWIATOWy RZECZNIK KONSUMENTÓW Jan Kotapka Starostwo Powiatowe, ul. J. Kiliñskiego 12b, pokój 120 tel. 076-746-71-24 POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI W LUBINIE ul. Szpakowa, 59-300 Lubin e-mail: pce@powiat-lubin.pl http://www.pce.lubin.pl dyrektor: El¿bieta Dec sekretariat tel. (076) 846-21-47 fax tel. (076) 846-21-46 POWIATOWy OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZyJNEJ I KARTOGRAfICZNEJ W LUBINIE ul.Słowiańska 2, 59-300 Lubin tel./fax.(076) 846-68-30, 846-68-35 e-mail: podgik@podgik.lubin.pl www.podgik.lubin.pl Czynne poniedziałek-piątek 7.30-15.30 Kasa czynna w godzinach 7.30-14.00. BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA sala multimedialna tel. (076) 846-21-42 czytelnia tel. (076) 846-21-43 wypo¿yczalnia tel. (076) 846-21-44 S£U¯By I INSPEKCJE Komenda Powiatowa Policji w Lubinie ul. Traugutta 3 Tel. 076 844 28 53, 076 846 67 51 fax. :076 840 62 35 telefon alarmowy: 997 Komisariat Policji w Œcinawie ul. Grodzka 1 tel.: 076 843 61 11 tel. alarmowy: 997 Posterunek Policji w Rudnej ul. Œcinawska 19 tel.: 076 843 42 77 e-mail policja@rudna.pl tel. alarmowy: 997 Komenda Powiatowa Stra¿y Po¿arnej ul. Œcinawska 21 59-300 Lubin tel: (076) 846 18 40 tel. alarmowy: 998 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. 1 Maja 15 59-300 Lubin Tel: (076) 8466700-1 Fax: (076) 8466702 http://psse.lubin.ibip.wroc.pl e-mail: psse.lubin@poczta.fm Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny 59-300 Lubin, ul.Paderewskiego 100 tel/fax. 0 76 844 28 25 STAROSTWO POWIATOWE ul. Jana Kiliñskiego 12 b, 59-300 Lubin

zrozumieć dziecko
W lubińskim Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym dobiega końca I edycja szkolenia osób pragnących adoptować dziecko lub utworzyć rodzinę zastępczą. Przygotowanych zostało 12 osób, które po otrzymaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego, będą oczekiwały na przyjecie dziecka do swojej rodziny. Pracownicy ośrodka już planują rozpoczęcie kolejnej edycji kursu, tym razem w oparciu o własny program autorski pt. „Zrozumieć dziecko. Szkoła dla rodziców adopcyjnych i opiekunów zastępczych”, zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zgłosiło się już 8 nowych par małżeńskich pragnących w przyszłości adoptować dziecko. Przewiduje się, że szkolenie rozpocznie się w maju. Wobec tego informujemy wszystkie chętne pary, które pragną adoptować dziecko, że nadal przyjmowane są zgłoszenia. Przygotowanie rodziców do przyjęcia dziecka to nie jedyne zadanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Lubinie. Pracownicy Ośrodka służą rodziną naturalnym i zastępczym pomocą w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych i wychowawczych. Zainteresowani rodzice mogą wziąć udział w terapii indywidualnej, rodzinnej, w spotkaniach integracyjnych, zajęciach psychologiczno – edukacyjnych. Psycholog, pedagog i logopeda oferują pomoc psychologiczną, terapię pedagogiczną, terapię logopedyczną, pomoc w niwelowaniu trudności szkolnych, zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń w zachowaniu. W Ośrodku można także skorzystać z porady radcy prawnego. Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 (w piątki do godz. 16.00). Na konsultacje z psychologiem, prawnikiem, pedagogiem czy logopedą można umawiać się telefonicznie, pod numerem (076) 749 23 54. Informacje można także znaleźć na stronie internetowej: www.adopcja-lubin.pl PRACOWNICY OŚRODKA NADAL PRZYJMUJĄ ZGŁOSZENIA OSÓB CHCĄCYCH UTWORZYĆ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ DLA DZIECI POZBAWIONYCH OPIEKI WŁASNYCH RODZICÓW. 

PSZCZELARSTWO - moje hobby
„Jeśli zginie ostatnia rodzina pszczela, człowiekowi pozostaną cztery lata życia” – mówił Albert Einstein. Dziś masowe ginięcie pszczół jest faktem. Pszczoły, które w 30 procentach mają wpływ na żywność człowieka, przyrodę, ekosystem i nasze istnienie, mogą żyć jedynie w czystym lub względnie czystym środowisku. Takim warunkom nie sprzyja rozwój technologii masowo stosowanej w produkcji roślinnej do zwalczania szkodników. Okazał się mocno szkodliwy, gdyż pestycydy działają przez kilka lat w ziemi, a następnie przechodzą do produktów żywnościowych. Dla nieposiadających wątroby pszczół taka sytuacja jest zabójcza – najmniejsza nawet ilość trucizny powoduje śmierć owadów.

dbajmy o własne środowisko
W latach 1971-2000 w USA zginęło 50% pszczół, w Kanadzie 40%. Problem ten dotyczy również Europy i Polski. Masowe wymieranie pszczół określane jest syndromem CCD (od angielskiego destrukcyjna zapaść kolonii). Początkowo śmierć pszczół wiązano z telefonią komórkową. Dziś wiadomo, że jest to nieprawda. Pszczoły opuszczają ule i giną, pozostawiając miód do którego nie zbliżają się nawet osy - z czego wnioskować można, że pokarm jest zatruty. W 2006 r. powstała Europejska Grupa Beeloss, składająca się z 68 naukowców z różnych krajów europejskich, której celem jest wyjaśnienie masowego ginięcia pszczół w Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii i Niemczech. W niektórych rejonach straty wynoszą 80%. Kolejnym problemem, zarówno dla pszczół jak i dla człowieka, jest GMO (żywność modyfikowana genetycznie). Genetycznie modyfikowane rośliny nie są obojętne, a wręcz są szkodliwe z racji zastosowania określonego genu. W 1996 roku w USA przeprowadzono próby na plantacji bawełny, której nasiona modyfikowane były genem Bt. Zginęło 40 % zapylających uprawę pszczół. Tego samego genu używa się przy modyfikacji kukurydzy, dostarczanej jako pasza dla drobiu oraz jako produkt spożywczy dla ludzi. Kolejnym problemem jest gospodarka odpadami. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że wyrzucając do śmieci resztki pokarmu, słodkich soków, miodu czy konfitur także szkodzą pszczołom. Na odpadach namnażają się bakterie i wirusy. Pszczoła penetrująca teren głównie w okresie bezpożytkowym zbiera te zakażone resztki i przenosi chorobę do ula, gdzie zaraża całą swoją rodzinę. Podsumowując, powinnyśmy myśleć tylko o swoim czystym mieszkaniu, ale o środowisku w którym żyjemy, i na które też mamy wpływ. Bolesław Banaś

maj 2009 www.powiat-lubin.pl

sport
I Regionalne Mistrzostwa w Warcabach

K urier 
LUBIN Czy awansuje wraz z Zagłębiem?

15 

SZKLARY GÓRNE

Pionki i damki
To pierwszy, ale na pewno nie ostatni raz – mówili uczestnicy zawodów warcabowych
FOT. D.SZYMACHA

Nowy trener
Trener posiadający charyzmę, 68-letni Orest Lenczyk od kilku kolejek jest szkoleniowcem miedziowych. Jończyk nie odpowiadał piłkarzom. Nie mogli się przekonać do jego metod. Zespół, po pierwszej wygranej, przestał zdobywać punkty i awans do Ekstraklasy zaczął się oddalać. Klub zmienił trenera i miedziowi zaczęli zdobywać punkty. Ich gra wprawdzie jeszcze daleka jest od ideału, ale strzelają bramki i… zwy-

Wspólne zdjęcie zwycięzców
organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w SzklarachGórnych i Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubinie turniej zgromadził kilkudzie-

Z

sięciu zawodników. W turnieju brały udział reprezentacje placówek kształcenia specjalnego. W zawodach wzięły udział druzyny : SOSzW w Jaworze, SOSzW Szklarach Górnych, SOSzW w Zło-

toryii, Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Drużynowo zwyciężył SOSzW Jawor, drugie miejsce zajął SOSzW Szklary Górne, a trzeci był PZSz i PS Bolesławiec.

W konkurencjach indywidualnych najlepsi byli:  kategoria chłopców młodszych – I - Arkadiusz Kubuś (Bolesławiec) II – Mateusz Laska (Jawor) III – Adrian Feuerenstein (Szklary Górne)  kategoria chłopców starszych I – Antoni Pozniak (Jawor) II – Artur Iwaniuk (Lubin) III – Krzyszto Kwiatkowski (Szklary Górne)  kategoria dziewcząt starszychI – Katarzyna Nowakowska (Lubin) II- Adriana Pioruńska (Szklary Górne) III – Katarzyna Zagórska (Złotoryja)  kategoria dziewcząt młodszych I – Karolina Dziembowska (Jawor) II – Weronika Kotula (Lubin) III- Elżbieta Kubuś (Bolesławiec) Puchary i dyplomy najlepszym wręczyła starosta Małgorzata Drygas- Majka oraz Prezes Powiatowego Zrzeszenia LZS Stanisław Samiec. (dees)

ciężają. A zwycięzców się nie sądzi. Trener Orest Lenczyk nie boi się niczego i nikogo. Jak trzeba to potrafi ostrym słowem przywołać do porządku zawodnika. Kibice liczą na to, że zmobilizuje on lubinian do takiej gry, która przyniesie sukces. Tym bardziej, że trenerowi ani sukcesów ani druzyn które prowadził nie brakuje: Wisłę Kraków, Śląsk Wrocław, Ruch Chorzów, Widzew Łódź, GKS Katowice, a ostatnio GKS Bełchatów. Z tą ostatnią drużyną zdobył wicemistrzostwo Polski. (dees)

Oskar Lenczyk ostro wziął się do pracy. 

LUBIN Mistrzostwa powiat w biegach

Cross w parku
Na terenie Parku Wrocławskiego w Lubinie przeprowadzono Mistrzostwa Szkół Powiatu Lubińskiego w indywidualnym biegu przełajowym dziewcząt i chłopców. Organizatorem zawodów był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lubinie przy współudziale: Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lubinie; Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubinie; MłoKLaSYFiKacJa ZESPOŁOWa DZiEWcZĄT SZKÓŁ PODSTaWOWYcH: I m-ce - SP nr 7 w Lubinie - 155 pkt II m-ce - SP nr 8 w Lubinie - 78 pkt III m-ce - SP nr 1 w Lubinie - 64 pkt IV m-ce - SP nr 10 w Lubinie - 52 pkt V m-ce - SP nr 14 w Lubinie - 48 pkt VI m-ce - SP nr 3 w Ścinawie - 47 pkt VII m-ce - SP nr 3 w Lubinie - 33 pkt VIII m-ce - SP nr 5 w Lubinie - 27 pkt IX m-ce - SP nr 12 w Lubinie - 26 pkt X m-ce - SP w Raszówce - 25 pkt XI m-ce - SP w Szklarach G. - 19 pkt XII m-ce - SP w Rudnej - 14 pkt XIII m-ce - SP w Siedlcach - 7 pkt KLaSYFiKacJa ZESPOŁOWa cHŁOPcÓW SZKÓŁ PODSTaWOWYcH: I m-ce - SP nr 10 w Lubinie - 196 pkt II m-ce - SP nr 7 w Lubinie - 90 pkt III m-ce - SP nr 8 w Lubinie - 55 pkt IV m-ce - SP nr 12 w Lubinie - 50 pkt V m-ce - SP nr 14 w Lubinie - 41 pkt VI m-ce - SP nr 5 w Lubinie - 37 pkt VII m-ce - SP nr 1 w Lubinie - 36 pkt VIII m-ce - SP nr 3 Ścinawie - 29 pkt IX m-ce - SP w Raszówce - 14 pkt X m-ce - SP nr 3 w Lubinie - 12 pkt XI m-ce - SP w Rudnej - 10 pkt XII m-ce - SP w Siedlcach - 10 pkt XIII m-ce - SP w Szklarach G. - 9 pkt KLaSYFiKacJa ZESPOŁOWa DZiEWcZĄT SZKÓŁ GimNaZJaLNYcH: I m-ce - Gimnazjum nr 2 w Lubinie - 161 pkt II m-ce - Gimnazjum w Rudnej - 63 pkt III m-ce - Gimnazjum nr 1 w Lubinie - 58 pkt IV m-ce - Gimnazjum Pub. w Ścinawie - 57 pkt V m-ce - Gimnazjum nr 4 w Lubinie - 50 pkt VI m-ce - Gimnazjum nr 3 w Lubinie - 39 pkt VII m-ce - Gimnazjum nr 5 w Lubinie - 28 pkt VIII m-ce - Gimnazjum Salezjańskie w Lubinie - 21 pkt IX m-ce - Gimnazjum Integracyjne w Lubinie - 12 pkt 

LUBIN O Puchar Prezesa Stowarzyszenia „Dać Nadzieję”

zbijali celnie na kręgielni
Tradycyjny turniej kręglarski rozegrały drużyny lubińskich warsztatów terapeutycznych. Turniej odbył się w kręgielni OSIR w Lubinie. W turnieju wzięły udział drużyny WTZ KAMELEON i WTZ „Akademia Życia”. Każda drużyna liczyła 8 zawodników – 4 dziewczyny i 4 chłopców. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła drużyna WTZ KAMELEON – zdobyła - 694 punkty a WTZ „Akademia Życia” – 580 punktów. Puchar Prezesa Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” po raz trzeci powędrował do KAMELEONA. W klasyfikacji indywidualnej również zawodnicy KAMELEONA okazali się znacznie lepiej przygotowani do turnieju, bowiem na podium stanęły trzy osoby z tej drużyny. Zwyciężył, zdobywając 109 punktów Sebastian Fediów, drugie miejsce i 101 punktów – Magdalena Franczak, a na trzeciej pozycji uplasował się zdobywając 98 punktówPiotr Jaskowski W przerwie zawodów zawodnicy i kibice otrzymali słodki poczęstunek. Bardziej jednak cieszyły wręczone na koniec dyplomy za udział w turnieju dla każdego zawodnika oraz puchary dla zwycięzców. Turniej odbył się w miłej, koleżeńskiej atmosferze, przy zachowanych zasadach bezpieczeństwa i regułach fair play.
(dees)

dzieżowego Domu Kultury w Lubinie i Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Lubinie. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem zawodników. Uczestniczyło w nich 919 młodych sportowców. 89 dziewcząt i 70 chłopców – w kategorii szkół ponadgimnazjalnych; 87 dziewcząt i 132 chłopców – w kategorii szkół gimnazjalnych; 254 dziewczęta i 287 chłopców – w kategorii szkół podstawowych;
Opr. (dees) KLaSYFiKacJa ZESPOŁOWa cHŁOPcÓW SZKÓŁ GimNaZJaLNYcH: Im-ce II m-ce III m-ce IV m-ce V m-ce VI m-ce VII m-ce VIII m-ce IX m-ce X m-ce Gimnazjum nr 1 w Lubinie Gimnazjum nr 2 w Lubinie Gimnazjum Publiczne w Ścinawie Gimnazjum nr 4 w Lubinie Gimnazjum Salezjańskie w Lubinie Gimnazjum w Rudnej Gimnazjum nr 3 w Lubinie Gimnazjum Integracyjne w Lubinie Gimnazjum nr 5 w Lubinie - 23 pkt - 11 pkt 6 pkt - 41 pkt - 34 pkt - 27 pkt - 60 pkt - 46 pkt - 173 pkt - 104 pkt

FOT. D.SZYMACHA

W tym turnieju najważniejszy był udział i dobra zabawa wszystkich uczestników. 

LUBIN/TRENTO Lubiński wspinacz zmierza do kolejnych sukcesów

forma łukasza rośnie
Łukasz Świrk, tegoroczny lider Pucharu Polski we wspinaczce sportowej, wziął udział w zawodach drugiej edycji Pucharu Świata we włoskim Trento. Sezon wspinaczkowy trwa od miesiąca, a reprezentant Stowarzyszenia Miłośników Gór w Lubinie, Łukasz Świrk już może poszczycić się sukcesem. 14 marca zajął pierwsze miejsce w pierwszej w tym roku edycji Pucharu Polski. Tydzień później wziął udział w zawodach Pucharu Świata, które odbywały się w Tarnowie - tam był dziewiąty. 25 i 26 kwietnia - Łukasz znów spróbował sił w pucharze świata, podczas zawodów w Trento (Włochy). Próba okazała się udana. Łukasz zajął 10 miejsce, co jak na pierwszy start jest dobrym wynikiem. Już wiadomo, jak nasz zawodnik spędzi kolejny weekend - Jako jedyny Polak Łukasz otrzymał zaproszenie od między-

Gimnazjum Językowe w Lubinie -

FOT. D.SZYMACHA

narodowej federacji wspinaczkowej, do wzięcia udziału w igrzyskach sportów ekstremalnych X-Games w Szanghaju - poinformował nas prezes lubińskiego klubu Marcin Królak. – Jest to wynikiem doskonałej postawy naszego zawodnika i jednocześnie docenieniem jego dotychczasowych osiągnięć. Na igrzyska do Chin pojedzie również Edyta Ropek z Tarnowa, jedyna reprezentantka Polski wśród kobiet. Edyta jest w świetnej formie. W Trento była drugą zawodniczką turnieju. W Lubinie wspinaczy zobaczymy podczas zawodów KIELICH Masters, które w tym roku odbędą się we wrześniu. Powinny zgromadzić nie tylko czołówkę zawodników polskich, ale także mocnych rywali z zagranicy. Fama o skali trudności lubińskich zawodów rozeszła się już szeroko i na rywalizacje na kielichu szykują się najlepsi.
(mb) (dees)

Łukasz Świrk podczas ubiegłorocznych zawodów Kielich Masters

KLaSYFiKacJa ZESPOŁOWa DZiEWcZĄT SZKÓŁ PONaDGimNaZJaLNYcH: I m-ce II m-ce III m-ce IV m-ce - I Liceum Ogólnokształcące w Lubinie II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 2 w Lubinie V m-ce - Zespół Szkół nr 1 w Lubinie 8 pkt 7 pkt - 12 pkt - 58 pkt - 113 pkt

KLaSYFiKacJa ZESPOŁOWa cHŁOPcÓW SZKÓŁ PONaDGimNaZJaLNYcH: I m-ce II m-ce III m-ce IV m-ce - Zespół Szkół nr 1 w Lubinie II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie Zespół Szkół Zawodowych i Ogółnokszt. Zespół Szkół nr 2 w Lubinie w Lubinie VI m-ce Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące 5 pkt V m-ce - I Liceum Ogólnokształcące - 16 pkt - 45 pkt - 19 pkt - 46 pkt - 67 pkt

BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO

16

www.powiat-lubin.pl

K Kurier

POWIATOWY

sport 
LUBIN
Pływali, wiązali węzły i strzelali

maj 2009 www.powiat-lubin.pl 

LUBIN Taekwon-dziści na arenach

Nasi medaliści
Reprezentanci lubińskiego KKSW Taekwon-do Tomasz Pilarz 00 brązowym medalistą zawodów w Kłobucku, zaś Gaweł Szczęsny był drugi w układach na Mistrzostwach Szwecji.
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

W Grand Prix Taekwon-do Juniorów i Seniorów w Kłobucku startowało 280 sportowców z 40 klubów. Tomasz Pilarz zdobył trzecie miejsce w walkach w kategorii powyżej 80 kg. Przegrał walkę o wejście do finału z aktualnym mistrzem świata w tej kategorii, Dariuszem Idzikowskim z Olsztyna. Jak jednak zauważył szef lubińskiego klubu Waldemar Dolecki, Tomek wrócił do rywalizacji

sportowej po trzyletniej przerwie. Brąz w Kłobucku, to jego niewątpliwy sukces. Powodzeniem zakończył się także występ reprezentacji lubińskiego klubu na jubileuszowym, X Viking Cup International w szwedzkim Skovde. W mistrzostwach wzięło udział 300 zawodników z 14 państw i to wśród tylu rywali Gaweł Szczęsny zdobył zdobył srebrny medal w konkurencji układów juniorów stopni mistrzowskich, a Krzysztof Borys srebro w walkach do 71 kg seniorów. W generalnej klasyfikacji reprezentacja Dolnego Śląska zajęła pierwsze miejsce.
(mb)

marynistycznie w Zagłębiu miedziowym
Po raz siódmy Zarząd Rejonowy LOK w Lubinie był organizatorem finału wojewódzkiego konkursu marynistycznego pn. „Polska leży nad Bałtykiem”.

Z

FOT. ARCHIWUM KKSW

awody rozegrano na obiektach lubińskiego LOK-u i zespołu Szkół Nr 2. Dwuosobowe zespoły (chłopiec i dziewczyna) z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych rywalizowało w pięciu konkurencjach (strzelanie, test z wiedzy o tematyce morskiej, pływanie, rzut rzutką ratowniczą i węzły ratownicze) o puchary, medale i dyplomy. Zwycięzcy w konkurencji indywidualnej zapewnili sobie start w zawodach centralnych, które odbędą się w czerwcu w Jastarni. W zawodach wystartowało 12 drużyn z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych reprezentujących Wrocław, Świdnicę, Legnicę, Górę Śląską i Lubin. W konkurencji drużynowej szkół ponadgimnazjalnych kolejność była następująca: 1. III LO Świdnica - 1022 pkt. 2. III LO Świdnica II druż. - 858 pkt.

Tomasz Pilarz (po lewej) podczas walki z Dariuszem Idzikowskim o wejście do finału zawodów w Kłobucku.

3. ZS Nr 2 Lubin - 744 pkt. 4. ZS Nr 2 II druż. - 743 pkt. Konkurencja drużynowa gimnazjów 1. Gimn. Nr 1 Świdnica - 1070 pkt. 2. Gimn. Nr 5 Lubin - 721 pkt. 3. Sz. Podst. Nr 1 Świdnica - 563 pkt. 4. Gimn. Nr 1 Góra Śl. - 350 pkt. Indywidualnie w konkurencji dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych: 1. Aleksandra Surma (Świdnica) - 498 pkt. 2. Lidia Raś ( Lubin ) - 405 pkt. 3. Angelika Pawełczyk (Świdnica) - 392 pkt. 4. Martyna Ćwierz (Lubin ) - 390 pkt. Indywidualnie chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych: 1. Radosław Bartosiński (Świdnica) - 528 pkt. 2. Dawid Fujawa (Świdnica ) - 466 pkt. 3. Mateusz Janur (Lubin) - 364 pkt. 4. Kamil Majchrzak (Lubin) - 353 pkt. Indywidualnie wśród dziewcząt szkół gimnazjalnych: 1. Monika Olbrycht (Świdnica) - 507 pkt.

2. Joanna Kłak (Lubin) 3. Kornelia Kalin (Świdnica) Chłopcy ze szkół gimnazjalnych: 1. Piotr Kowalik (Świdnica) 2. Marek Rogala (Lubin) 3. Arkadiusz Korol (Góra Śl.) 4. Michał Pawlicki (Świdnica)

- 350 pkt. - 298 pkt. - 563 pkt. - 371 pkt. - 350 pkt. - 265 pkt.

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, medale i dyplomy ufundowane przez Biuro Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego. W konkurencji indywidualnej trzej pierwsi w poszczególnych kategoriach otrzymali okolicznościowe medale (złote, srebrne i brązowe) oraz dyplomy. Ponadto najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary ufundowane przez Dyrektora Biura Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK we Wrocławiu. Puchary i medale wręczał Prezes LOK Lubin Stanisław Paczkowski. Lubińskie drużyny przygotowali do zawodów Panowie Adam Telega oraz Piotr Janich.
Oprac. (dees) 

Srebrne Muszkiety pojechały w tym roku do Wałbrzycha

Strzelali precyzyjnie
Młodzież z dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych rywalizowała w strzelaniu z kbks. Na strzelnicy kulowej LOK w Lubinie odbył się finał wojewódzkich zawodów strzeleckich „O Srebrne Muszkiety” , w których wystartowało pięć trzyosobowych drużyn dziewcząt i sześć drużyn chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa dolnośląskiego. Zawody odbywały się pod patronatem Wojewódzkiego Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego przy wsparciu organizacyjnym Starostwa Powiatu i Wójta Gminy Lubin. Organizatorem zawodów był Zarząd Rejonowy LOK Lubin. - Już po raz 48 stajecie do rywalizacji o „Srebrne Muszkiety” – powiedział płk Jerzy Panas, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu. – To piękna tradycja i mam nadzieję, że będziecie ja podtrzymywać godnie. Mam także nadzieję, że spotkamy się tutaj za dwa lata podczas jubileuszowego turnieju.

Zawodniczki i zawodnicy oddawali po 30 strzałów ocenianych, a suma punktów decydowała o miejscu indywidualnym. Suma punktów uzyskanych przez trzech członków drużyny decydowała o miejscu drużyny. W konkurencji drużynowej dziewcząt pierwsze miejsce i puchar Szefa Sztabu Wojskowego we Wrocławiu zdobyła drużyna Zespołu Szkół Nr 2 z Lubina z wynikiem 746 pkt. Drugie miejsce i puchar Komendanta WKU w Głogowie wywalczyła drużyna ZS Nr 8 z Wałbrzycha osiągając 673 pkt. Na trzeciej pozycji uplasowała się drużyna III LO w Świdnicy zdobywając 523 pkt. Następne miejsca zajęły drużyny ZS Nr 25 Wrocław - 451 pkt. i Lotniczych Zakładów Naukowych - 290 pkt. W konkurencji drużynowej chłopców pierwsze miejsce i puchar Starosty Powiatu Lubińskiego Małgorzaty Drygas – Majki zdobyła drużyna Zespołu Szkół Nr 8 z Wałbrzycha z wynikiem 787 pkt., na drugim miejscu był ZS Nr 2 Lubin - 558 pkt., a na trzecim ZSZiL. Zgorzelec - 387 pkt. Kolejne miejsca zajęły drużyny III LO

ze Świdnicy - 362 pkt. i ZS nr 25 we Wrocławiu - 358 pkt. - Ten puchar świadczy nie tylko o celnym oku, ale także o dużym zaangażowaniu w treningi – powiedziała starosta Małgorzata DrygasMajka. – Cieszę się bardzo, że uzyskaliście tak dobre wyniki i życzę wam jeszcze większych sukcesów w przyszłości. W konkurencji indywidualnej dziewcząt pierwsze miejsce zdobyła Kinga Kańska z Wałbrzycha uzyskując 261 pkt., srebro wywalczyła Marta Gomulicka z Lubina - 261 pkt., a brąz Diana Hrynowiecka także z Lubina - 244 pkt. W konkurencji indywidualnej chłopców wygrał Krzysztof Pióro z Wałbrzycha uzyskując 279 pkt., drugi był Paweł Krzos z Wałbrzycha - 261 pkt., a trzeci Krzysztof Kois także z Wałbrzycha - 247 pkt. Zwycięzca w konkurencji indywidualnej w kategorii chłopców otrzymał pamiątkowy muszkiet ufundowany przez Wojewódzki Sztab Wojskowy, a najlepsza w kategorii dziewcząt puchar wójt Gminy Lubin Ireny Rogowskiej. (dees)

Zdobywcy Pucharu Starosty Lubińskiego z dumą prezentowali trofeum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful