WWW.POWIAT-LUBIN.PL: wydarzenia, informacje, bezpłatne ogłoszenia, katalog firm.

BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO

www.powiat-lubin.pl

K Kurier
GAZETA BEZP£ATNA

POWIATOWY
nr 1 (30) styczeń-luty 2010 r. rok 4
ISSN 1898-0635

Europa we Wrocławiu BRUKSELA
Drugie w Polsce Biuro Parlamentu Europejskiego będzie miało swoją siedzibę we Wrocławiu. - To wielki prestiż dla całego Dolnego Śląska - ocenia lubiński poseł Piotr Borys. 

TATRY Kandydaci na inżynierów w górach za środki
z Unii Europejskiej

Metan w kopalni? RUDNA
Dopiero we wrześniu ma być gotowy raport w sprawie podziemnego wycieku gazów w ZG Rudna. W zasypanym na 70 m chodniku był m.in. metan i azot. Mogły się one zebrać w porowatych dolomitach pod pokładem soli, który działa jak nieprzepuszczalna membrana.

Na ferie z powiatem

Skandal w mieście
- Nie ma takiej możliwości prawnej – zapowiedział rzecznik prezydenta. Radni nie kryją swojego oburzenia. Nagroda została przyznana po kilkuletniej przerwie na podstawie decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uznał, że jej wypłata jest prawnie dozwolona.  Więcej–s.4 

LUBIN Laureat nie otrzyma przyznanej nagrody?

Edward Wóltański, któremu samorząd przyznał Nagrodę Miasta Lubina za rok 2009, nie otrzyma tej nagrody bo... 

POWIAT Jeździć z powiatem

Nowe ramki pod tablice rejestracyjne z herbem powiatu lubińskiego i adresem strony internetowej www.powiatlubin.pl rozeszły się w oka mgnieniu. - Nie spodziewaliśmy się, że będą cieszyły się tak dużą popularnością wśród naszych mieszkańców - mówi starosta Małgorzata Drygas-Majka. Właściciele samochodów, którzy otrzymywali ramki bezpłatnie podczas rejestracji aut podkreślają, że to pożyteczny i dobry sposób na promocję. Na dodatek dopiero teraz wielu z nich zwróciło uwagę na herb powiatu, a i częściej na stronę w Internecie zaglądną z ciekawości. (km) – Zamówimy kolejną partię ramek – zapowiada starostwo.

Ramki, jak bułeczki

Pożar na „wschodnim” LUBIN
W kopalni „Lubin Wschodni” wybuchł pożar. Na głębokości 740 m zapaliła się ładowarka. W wyniku zadymienia niezbędna była ewakuacja pracowników i wstrzymanie robót prawie na wszystkich oddziałach.

Zamknęli diagnostę LEGNICA/LUBIN
Lubińscy policjanci, podczas prowadzenia postępowania na terenie Legnicy, zatrzymali diagnostę samochodowego w chwili, gdy podbijał dokument przeglądu technicznego auta, którego nie było na stacji.

- Blisko 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych wyjechało na tygodniowy obóz w Tatry z realizowanego przez powiat projektu „Era inżyniera”. Pieniądze na ten cel starostwo pozyskało ze środków unijnych, w ramach programu Kapitał Ludzki – mówi Ryszard Kabat, zastępca starosty do spraw edukacji. Więcejs.10 

KGHM: Węgiel brunatny w Azji tak, ale nie między Lubinem i Legnicą?

Kontrakt na 400 milionów dolarów

Lewizna na giełdzie LUBIN
Podróbki o wartości 81 tys. zł zabezpieczyli na giełdzie samochodowej w Lubinie legniccy celnicy i lubińscy policjanci. W sumie zajęto 483 sztuk różnych artykułów (perfumy, kremy, maskary, kredki do oczu oraz spodnie, bluzki, paski do spodni).

Haracz ze stacji LUBIN
54 tys. zł ściągnął recydywista od syna właściciela stacji benzynowej pod groźbą „uszkodzenia ciała”. Wpadł, gdy zażądał 150 tys. zł, tym razem od rodziców poszkodowanego – poinformowała prokuratura.
(km)
Fot. kgHM

Bardo dobre efekty wizyty delegacji KGHM w Chinach i Mongolii. Podpisano kontrakt na dostawy miedzi o wartości 400 mln dolarów, memorandum w sprawie współpracy dotyczącej tzw. zgazowania węgla. Ponadto Polska Miedź przygotuje projekt zagospodarowania złoża chromu w Albanii i dostarczy maszyny do jego wydobycia. Więcej o najnowszych planach KGHM piszemy na s. 2

Fot. DARIUSZ SZYMACHA

2

www.powiat-lubin.pl

K Kurier

BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO

POWIATOWY

wydarzenia
ze złoża Legnica wycofało się

styczeń-luty 2010 www.powiat-lubin.pl

J kAdry
Lidia Jarmułowicz z Lubina została nowym dyrektorem 00 ZUS w Legnicy. Zastąpiła Elżbietę Kanus, która kierowała oddziałem przez ostatnie sześć lat. Lubinianka pracuje w ZUS od kilkunastu lat. W ubiegłym roku debiutowała na szerszej arenie politycznej jako kandydatka PSL do Parlamentu Europejskiego. Jest członkiem prezydium PSL na Dolnym Śląsku.
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA 

REGION Arkadiusz Gierałt: KGHM

Nowy szef ZUS

Azja tak,
złoże Legnica nie
hciałbym podkreślić, że nie jesteśmy zainteresowani budową kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w rejonie legnickim - mówi Arkadiusz Gierałt, dyrektor generalny ds. Inwestycji i Rozwoju w Biurze Zarządu KGHM. - Zarząd spółki podjął decyzję o wycofaniu się z przeprowadzania analiz możliwości zagospodarowania zasobów węgla brunatnego położonego w tych okolicach – dodaje Arkadiusz Gierałt. KGHM wycofał się z porozumienia, zawartego w grudniu 2008 r. z Polską Grupą Energetyczną, w którym to obie strony ustaliły, że wspólnie zajmą się zagospodarowa-

J Od NACZeLNeGO
Film się urwał…
Jeszczenietakdawnożyczyliśmysobiewszystkiegonajlepszego,atu jużluty…Noiprzyszłazima.Normalna.Ześniegiemimrozem.Wsumietaka,jakapowinnabyćcoroku,abydzieciakijużodmałegowiedziałyjakwyglądaśnieg.TymczasemprezydentLubinazaapelowałwdokumencieouznanietejzimyzaklęskę,boLubin…sparaliżowało.-Takjak wojewodę,któryprzeczytałtopismoiodrazuodpisał,żezimąjużtakjest itrzebasiędoniejporządnieprzygotować,anielamentować.WcalezimynieociepliłoprzejęcieWPEC-uprzezEnergetykę.Wprawdzieprezesnastałnowy,alestareproblemysprawiły,żewielulubinianmarznie. Negatywamipowiałoteżwmediach.Ażmniewkrzesłowcisnęło,gdy przeczytałemw(e)„Wiadomościach”,żenaprezydentaLubinadokonanoprawdziwegozamachu(uf,przeżył!).Dreszczykiempowiałoteżzportalulubin.pl,którygrzmiałtytułem,żerzecznikprasowyzpowiatuniemalżenaruszyłpodwalinylubińskiejTemidyitobardziejniżkopalnianewstrząsy.Wprawdziepodtytułemniebyłojużanisłowa:„co,jak igdzie”.Byćmożedlatego,żetekstzamieściłautor(ka?)ogodzinie… 2.03,aotejporzekażdemumożesięfilmurwać… Krzysztof Maciejak

Adam Gąsiorowski został nowym prezesem Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Zastąpił na tym stanowisku Arkadiusza Janusza. Zmiana prezesa zbiegła się z przejęciem WPEC-u przez „Energetykę” sp. z o.o., spółkę podległą KGHM. Dodajmy, że Adam Gąsiorowski ma spore doświadczenie menadżerskie. Był wieloletnim szefem Zakładów Urządzeń Górniczych „Lena” i dyrektorem Huty Miedzi „Legnica”. Zastępcami nowego prezesa zostali: Barbara Mróz, wiceprezes do spraw ekonomicznych i Edward Klimka, wiceprezes do spraw technicznych. Małgorzata Jawor, dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego KGHM i Tadeusz Maćkała, do niedawna wicedyrektor ZG PolkowiceSieroszowice - zostali nowymi członkami rady nadzorczej legnickiego WPEC. Ponadto w radzie zasiadają: Nadine Bednarz, Oskar Hoder, Michał Kozłowski i Mieczysław Rajczyk. (km)

Zmiana w cieple

C 

Krzysztof Maciejak, mb W związku z zaangażowaniem się KGHM w inwestycje  zgazowania węgla brunatnego w Azji,  w naszym  regionie pojawiły się pytania, czy to pierwszy krok  „Polskiej Miedzi” do zdobycia doświadczenia przed  wejściem w złoże między Legnicą a Lubinem.
niem legnickich złóż węgla wręcz oczekiwaliśmy na tabrunatnego na skalę przemy- ki krok Polskiej Miedzi – słową. List intencyjmówi o decyzji Zany sprzed ponad rorządu KGHM Ireku jest już nieważny. na Rogowska, wójt Niewątpliwie gminy Lubin. – decyzja o wycofaNiewątpliwie ucieniu się KGHM szy ona naszych z podlubińskiego mieszkańców, złoża węgla brunatwśród których jest Arkadiusz przecież wielu górnego wiąże się rówGierałt nież z zamiarem ników. Być może uspokojenia opinii społecz- przy rozpatrywaniu tej nej w regionie. sprawy wzięto również pod Przypomnijmy, że gminy uwagę ostatnie trzęsienie leżące na tzw. złożu Legnica ziemi w rejonie odkrywki nie zgadzają z planami od- pod Bełchatowem. Nie jest krywkowego zagospodaro- wykluczone, że u nas wania tego złoża. Swój pro- wstrząsy o takiej sile byłyby test już skierowały do Parla- dodatkowym zagrożeniem mentu Europejskiego. dla bezpieczeństwa pracy - Jesteśmy zadowoleni kopalń rud miedzi. z takiego postanowienia, 

LUBIN/LEGNICA Poseł nie stawia się na

Bez Zbrzyznego ani rusz?
Zwalnia tempo postępowania Prokuratury Okręgowej w Legnicy w sprawie legalności sierpniowego strajku w KGHM. Powód? Nie można przesłuchać szefa ZZPPM – posła Ryszarda Zbrzyznego, który przysyła usprawiedliwienia. - Nie mamy jak dotąd powodów, aby je kwestionować – wyjaśnił Piotr Wójtowicz, prokurator okręgowy. Przypomnijmy, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyły władze Polskiej Miedzi. Prokuratura chce do marca zakończyć postępowanie. Wśród kilkudziesięciu świadków najważniejszy jest poseł Ryszard Zbrzyzny, który był już kilkakrotnie wzywany.
Fot. kRZYSZtoF MACIEJAk

wezwania prokuratury

Prokuratorzy czekają na Ryszarda Zbrzyznego. Na zdjęciu Joanna Sławińska–Dylewicz. - Dla mnie najistotniejsze są obowiązki poselskie, nie mogę pojawiać się w prokuraturze w tygodniach kiedy obraduje Sejm – stwierdził poseł. - Bez przesłuchania Zbrzyznego trudno będzie zakończyć postępowanie – przyznała Joanna Sławińska–Dylewicz, rzecznik prasowy legnickiej prokuratury. (km)

Kontrakt na 400 milionów dolarów
Bardo dobre efekty wizyty delegacji KGHM w Chinach i Mongolii. Podpisano kontrakt na dostawy miedzi o wartości 400 mln dolarów, memorandum w sprawie współpracy dotyczącej tzw. zgazowania węgla. Ponadto Polska Miedź przygotuje projekt zagospodarowania złoża chromu w Albanii i dostarczy maszyny do jego wydobycia. 

KGHM: Węgiel brunatny, miedź, chrom oraz wspólne inwestycje kapitałowe

Nowi w radzie 

REGION Ułatwi dostęp do głębokich złóż miedzi
Fot. kgHM

Nowy szyb GG-1
W Kwielicach koło Grębocic powstanie 31 szyb w Zagłębiu Miedziowym. Będzie go budować lubińska PeBeKa. Po szybie SW-4 to kolejna inwestycja, która ułatwi dostęp do złóż rud miedzi w rejonie Głogów Głęboki Przemysłowy. Obie inwestycje należą do największych obecnie przedsięwzięć w polskim górnictwie. - Szyb GG–1 będzie miał około 1,3 km głębokości i 7,5 m średnicy. Będzie pełnił funkcję szybu wydechowego, a póź-

Miedź
Kontrakt w sprawie sprzedaży 40 tys. ton katod miedzianych został podpisany na 2010 r. z firmą China Minmetals Nonferrous Metals Co., Ltd, należącą do jednej z największych chińskich firm – holdingu China Minmetals Corporation. – Umowa ta jest warta ok. 400 mln USD – wyjaśnił Hebert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź. - Będziemy jeszcze rozmawiali z naszymi partnerami w sprawie dostaw na kolejne pięć lat. KGHM współpracuje z partnerami chińskimi już od 12 lat. Kontakty te nabrały jednak ostatnio szczególnego znaczenia, zwłaszcza od czasu zapaści na rynku europejskim, na który w większości dostarczana jest polska miedź.

Rozmowy między lubińskim koncernem a chińskimi partnerami przyniosły konkretne owoce. gazyfikacji węgla w opuszczonych kopalniach w prowincji Shandong. Przedstawiciele KGHM zapoznali się z funkcjonowaniem najnowszej przemysłowej instalacji w pokładzie węgla brunatnego koło Wulanchabu w Mongolii Wewnętrznej.

K urier
KURIER POWIATOWY Biuletyn Powiatu Lubiñskiego Redakcja ul. Kiliñskiego 12 b (p. 306), 59-300 Lubin, tel. (076) 746 71 35, fax. (076) 746 72 04, kurier@powiat-lubin.pl, www.powiat-lubin.pl. Redaktor naczelny Krzysztof Maciejak, Redaguje zespó³ Miros³awa Bo¿yñska, Dariusz Szymacha. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Lubinie, ul. Kiliñskiego 12 b, 59-300 Lubin Opracowanie graficzne: Paweł Hamelusz, tel. 603-178-227 Druk: Drukarnia „Presspublica” w Koninku. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ.

Chrom w Albanii
Władze lubińskiego koncernu podpisały również list intencyjny w sprawie współpracy przy zagospodarowaniu złoża chromu w Albanii. Partnerem przy tym projekcie jest firma z Hong-Kongu – IEMR. Polską Miedź reprezentowałaby spółka KGHM Cuprum, która dostarczy maszyny górnicze oraz przygotuje projekt zagospodarowania albańskiego złoża.

niej zostanie rozbudowany o instalację centralnej klimatyzacji i stację wentylatorów. - Do tej pory nasza firma wybudowała 29 szybów, trzydziesty, SW–4, jest w trakcie realizacji. 25 stycznia osiągnął już głębokość 590 m - mówi Jacek Kulicki, prezes PeBeKi. Podczas budowy GG-1 będzie wykorzystana technika mrożenia górotworu wokół otworu szybu. Zamrożony grunt zapewnia stabilność jego ścian i zapobiega przedostawaniu się do wnętrza wody. Roboty ruszą w marcu. (km) 

LUBIN Życzenia na nowy rok Związek Pracodawców Polska Miedź
- 2009 był rokiem dużych turbulencji na rynkach, ale uważam, że dla nas był rokiem dobrym – mówił Herbert Wirth, prezes KGHM, a jednocześnie szef lubińskiego Związku Pracodawców Polska Miedź na spotkaniu noworocznym członków związku. A czego życzył na rok 2010? - Zadowolenia pracowników i dobrych wyników ekonomicznych. Na zdjęciu Herbert Wirth z Michałem Kuszykiem, wiceprezesem ZPPM. (mb)

Zgazowanie węgla
Podpisano również porozumienie z chińską firmą ENN w sprawie zgazowania węgla brunatnego. - KGHM rozważa obecnie zagospodarowanie części złóż węgla położonych na obszarach, w których firma posiada licencję na jego wydobycie – dodał prezes Wirth. Powstały przy użyciu tej technologii gaz zostałby wykorzystany na własne potrzeby koncernu, np. przy procesach metalurgicznych. Dodajmy, że Chiny już od 20 lat prowadzą największy na świecie program podziemnej

Fundusz inwestycyjny
Warto podkreślić, że delegacja spotkała się z jednym z największych chińskich banków w sprawie wspólnych inwestycji kapitałowych. Przedstawiciele KGHM zachęcali do inwestowania wraz z KGHM TFI, które otrzymało kilka tygodni temu koncesję na otwarcie dwóch funduszy zamkniętych. Określono dwa obszary inwestycji chińskich – w projekty wysokich technologii i energii odnawialnej.
Krzysztof Maciejak

FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO

styczeń-luty 2010 www.powiat-lubin.pl

temat miesiąca

www.powiat-lubin.pl

K Kurier

POWIATOWY

3 

LUBIN ZOZ: dobry kontrakt na 2010 rok

Leczenie i remonty
00
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA 

Mirosława Bożyńska Zakład Opieki Społecznej w Lubinie spodziewa się,  że w 2010 r. z NFZ wpłynie ponad 41 mln zł  – to ok. 80 proc. szacowanych przychodów. – Mamy  bardzo dobry kontrakt – mówi dyrektor placówki.  Tymczasem w szpitalu jeden remont goni drugi.
Po remoncie powierzchnia sali na OIOMie zwiększy się o ok. osiem metrów – mówią dyrektorzy Jarosław Sieracki (z lewej) i Jarosław Jaroszewski

nież rodzin pacjentów – teraz zrefunduje 18 łóżek. Mało tego: NFZ zapłaci również za ubiegłoroczne ponadplanowe świadczenia. Jak się dowiedzieliśmy, decydujące znaczenie przy podejmowaniu tej decyzji miały wyniki kontroli Zakładu. Bardzo wnikliwej: sprawdzono warunki na miejscu oraz całą dokumentację. – I wyszło bardzo dobrze – potwierdził dyrektor Sieracki, chwaląc pracę pani kierownik.

nas najbardziej zaskoczyło, to nadproża w drzwiach i oknach, zamocowane bezpośrednio na ościeżnicach! Modernizacja oddziału potrwa do wiosny.

Idzie nowe
- Nas najbardziej cieszy pewna zmiana w projekcie, dość istotna z punktu widzenia obsługi pacjenta – powiedział Jarosław Sieracki. - Do tej pory zakładaliśmy, że dystrybucja mediów, czyli gazów medycznych, energii – tego, co jest niezbędne, aby funkcjonowała aparatura na stanowiskach, będzie przebiegała systemem tzw. „mostów”, wzdłuż okien. Dziś już wiemy, że strop oddziału wytrzyma i można zainstalować tzw. kolumny. To zwiększy mobilność łóżek i dostęp do każdego stanowiska. - Zgodnie z wymaganiami, do każdego łóżka na OIOMie dostęp powinien być z trzech stron. U nas będzie z czterech – dodał wicedyrektor Jarosław Jaroszewski. Jak zauważył Adam Stasiukiewicz, wszystkie piony szpitala muszą uwzględniać przyszłą rozbudowę szpitalnego oddziału ratunkowego. SOR zajmie prawe skrzydło szpitala i z OIOMem połączy go winda. Zmian w wyglądzie i organizacji placówki dziś jesz cze nie widać. Ale są już jaskółki: na wyższe kondygnacje szpi-

Nowe ściany
Tymczasem w miejscu przyszłego oddziału intensywnej opieki medycznej w szpitalu przy ul. Bema dobiegł końca kolejny etap robót: prace rozbiórkowe. Z placu budowy wywieziono ponad 10 ton gruzu. Po wyburzeniu ścian oddziału wyraźnie już widać, że „nowy” OIOM będzie szerszy i przestronniejszy. Usunięto nie tylko zbędną zabudowę, zdjęto również podłogi i całą instalację. - Przy okazji przekonaliśmy się, jak budownictwo rodem z lat 70. może … skomplikować prace – powiedział nam kierownik techniczny Adam Stasiukiewicz. – Różnice w poziomie posadzek dochodzą do 10 cm, ciągi wentylacyjne szły pod kątem i były nieszczelne, trzeba więc było je wyburzyć i poprowadzić na nowo. Ale co

Dobra ocena
- Gdyby kontrakt był trochę wyższy, to moglibyśmy przyjmować o 100 proc. więcej pacjentów – dodał wicedyrektor Jarosław Jaroszewski. – Ale

Fot. DARIUSZ SZYMACHA

T

ak nam się udało poprowadzić negocjacje, że NFZ zgodził się przesunąć środki, przeznaczone na tzw. świadczenia nielimitowane w kierunku świadczeń limitowanych – dyplomatycznie opisał finał rozmów z Funduszem dyrektor Jarosław Sieracki. Nowy kontrakt oznacza, że więcej zabiegów, niż przed rokiem, będzie można wykonać

na oddziale chirurgii ogólnej, reumatologii, pediatrii i ginekologii. O 120 tys. zł wyższy kontrakt podpisano na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

i tak dostęp do naszych specjalistów powinien być teraz łatwiejszy. O lepszym roku może mówić również szefowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w ZOZ-ie, Beata Braziuk. Do tej pory, czyli od momentu utworzenia zakładu, Fundusz finansował 10 łóżek (czyli koszty pobytu 10 pacjentów), gdy tymczasem jest ich 21. Po licznych interwencjach - rów-

FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

tala można się dostać wygodniejszą drogą: niedawno zainstalowano tam dwie nowe windy. Inwestycja kosztowała 503 tys. zł, z czego 500 tys. przekazał lubiński powiat. - Właśnie w sąsiedztwo wind zostanie przeniesione główne wejście do szpitala – powiedział nam Jarosław Jaroszewski. – Od chodnika do wejścia będzie prowadzić estakada. Dotychczasowe wejście będzie służyło tylko karetkom – gdy już zostanie uruchomiony szpitalny oddział . - Poprawa jakości usług szpitala jest naszym oczkiem w głowie – pochwaliła plany starosta Małgorzata Drygas Majka. - To bardzo ważne zabezpieczenie dla ratowania zdrowia i życia mieszkańców Zagłębia Miedziowego.

Nowymi windami można szybciej, bezpieczniej i wygodniej poruszać się po kondygnacjach szpitala.

Komendant o zaufaniu
- Myślę, że w Lubinie restauratorzy nie powinni mieć już obaw w prowadzeniu działalności stwierdził szef policji w powiecie Tomasz Gołaski. W komendzie podsumowano miniony rok pracy. Na zwołanej pod koniec stycznia konferencji prasowej przez blisko godzinę omawiano najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa działania, jakie podjęła policja. Najbardziej spektakularne i najgłośniejsze, to zatrzymanie członków grup przestępczych, „nękających” miasto przez ostatnie lata. Napady w lokalach gastronomicznych, bójki, podpalenia samochodów - to, między innymi, ich dzieło. Czy dziś w Lubinie można - nie narażając się na ryzyko napadu - prowadzić restaurację lub klub? - Myślę, że można to robić bez obaw - stwierdził komendant Tomasz Gołaski i natychmiast dodał: Ale... trzeba z nami współpracować. Natura nie lubi próżni, więc nie możemy być pewni, że nigdy nikt znowu nie podejmie „próby”. Sposób działania takich grup przestępczych mamy rozpracowany, ale nie możemy być hurraoptymistycznie nastawieni. Jeżeli jednak informacja dotrze do nas, to zapewniam wszystkich, że nasza reakcja będzie natychmiastowa. Jak zapewniono dziennikarzy, dobra współpraca z mieszkańcami miasta i powiatu - nie tylko w zakresie prowadzenia gastronomii - to jeden z priorytetów lubińskiej policji na ten rok. Nie mniej ważnym, jak społeczna akceptacja działań policji. Budowaniu zaufania do mundurowych miały służyć różnego rodzaju akcje, m.in. „Spełnianie marzeń Marcela”, konkurs pn. Prewencja teatralna” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, akcja „ Oczy” , czy tegoroczna już akcja „Bezpieczna kobieta”. O tym, czy mieszkańcy powiatu lubińskiego czują się pod okiem swojej policji bezpieczniej ujawni ankieta, jaką w lutym przeprowadzi Komenda Wojewódzka Policji. - Jeśli wyniki będą pozytywne, będę mógł powiedzieć, że to największy nasz sukces w pracy za ubiegły rok dodał Tomasz Gołaski.
(mb) 

LUBIN Roczne podsumowanie powiatowej policji

Grzywna i wydalenie
Funkcjonariusze Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali grupę 58 obcokrajowców, którzy nielegalnie pracowali przy sortowaniu i pakowaniu owoców i warzyw w lubińskiej firmie. Sprawa wyszła na jaw podczas kontroli w firmie Schego Investments. Okazało się, że zatrudnieni w niej robotnicy pracowali nielegalnie. Firma zatrudniała 79 obcokrajowców z Ukrainy, Mołdawii i Białorusi. Pracodawca przez pierwsze dwa, trzy tygodnie pracy nie zgłaszał faktu zatrudnienia 58 z nich. Dopiero po tym czasie załatwił odpowiednie formalności. - Nie my ponosimy odpowiedzialność za braki formalne stwierdził wiceprezes spółki Mariusz Gałązka. - Korzystamy z leasingu pracowniczego i to agencja, która nam przysłała pracowników, jest pracodawcą. I ona jest 

LUBIN Obcokrajowcy przyłapani na nielegalnej pracy

- Trzeba z nami współpracować – stwierdził szef lubińskiej policji Tomasz Gołaski.

odpowiedzialna za wszelkie formalności związane z legalizacją ich prac. Straż skierowała sprawę do sądu. Pracodawcy grozi grzywna w wysokości co najmniej 3000 zł. Boleśniej karę odczują jednak robotnicy. - Sami pracownicy, w ocenie Straży Granicznej, nie są winni – powiedziała rzeczniczka SOSG ppor. Renata Sulima. – Ich pobyt w naszym kraju był legalny, jednakże z tytułu wykonywania pracy nielegalnie, zostało wszczęte wobec nich postępowanie administracyjne. Przybysze zostali pouczeni o naruszeniu art. 120 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wskutek jednak naruszenia przepisów ustawy o cudzoziemcach, wszyscy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do opuszczenia Polski w ciągu siedmiu dni. Przez rok nie będą też mogli ponownie wjechać do naszego kraju. (dees)

FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

4

www.powiat-lubin.pl

K Kurier 

LUBIN Wyrok Sądu Administracyjnego nie jest

BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO

POWIATOWY

Lubin
Likwidator na ławie LUBIN
Podczas kolejnej rozprawy w procesie prezesa LSI Artura D. jako świadek zeznawał prezydent Lubina. Prokuratura oskarżyła Artura D. o działanie na niekorzyść spółki. Polegało ono na podpisaniu w marcu 2005 r. niekorzystnej umowy na budowę salonu Mercedesa z wrocławską firmą „Frączak” i narażeniu LSI na szkodę majątkową. Według prokuratury oskarżony zawarł umowę na wybudowanie salonu Mercedesa z nierealnym, półrocznym terminem realizacji. Oskarżony nie przyznaje się do winy. Na kolejnej rozprawie zeznania składał prezydent Lubina. Nie miał nic do dodania do zeznań złożonych wcześniej u prokuratora. Wynikało z nich, że prezydent nie brał udziału w procesie decyzyjnym, dotyczącym zawieraniu kontraktu na budowę. Według prezydenta mieściło się to w zakresie swobody działalności gospodarczej i podlegało ocenie prezesa LSI. Prokurator pytał prezydenta Raczyńskiego o proces likwidacji LSI i usłyszał, że on trwa. Prezydent nie był w stanie określić daty jego zakończenia. Zeznania składał także Krzysztof Zajko, ówczesny przewodniczący rady nadzorczej MPWiK. Także on podtrzymał swoje zeznania złożone u prokuratora. Twierdził w nich, że rada nadzorcza otrzymała materiały świadczące o tym, że ryzyko poręczenia inwestycji budowy salonu Mercedesa jest zerowe i dlatego rada zezwoliła na takie poręczenie w wysokości 5 mln. Przypomnijmy, że w efekcie tego poręczenia sąd nakazał MPWiK solidarne pokrycie odszkodowania, jakie należy się firmie Frączak. Kolejna rozprawa odbędzie się 18 lutego. Sąd przesłucha wtedy trzech świadków.

styczeń-luty 2010 www.powiat-lubin.pl

Nagrody nie będzie?
00
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

argumentem dla prezydenta

Galeria, Bank czy… muzeum?
NaoficjalnymportaluLubinaznalazłamwiadomośćosprzedażybudynku,wktórymmieściłosiękinoPOLONIAnowemuwłaścicielowi.Wpisyinternautów-komentatorówsąwwiększościsentymentalneinostalgiczne,boplacówkatakojarzysięwielupokoleniomlubinianz„dzieciństwemsielskim,anielskim”czy„młodościąchmurnąigórną”,żezacytujęwieszczaAdama.Niektórzyzkomentującychniemajązłudzeńwkwestiiprzeznaczeniabudynku. Wiedzą,żenajprawdopodobniejbyłekinoPoloniazamienisięwgalerięhandlową(którążtownaszymgrodzie,rządzonymprzezjedyniesłusznąjednostkę,którąż,czyktośjeszczeliczygaleriewLubinie?). Niezłympomysłemjestoczywiścietakżeumieszczenietamkolejnegobanku,którychcoprawdaposiadamywLubiniebezliku,ale przecieżpropagandasukcesuuprawiananieustającoizcorazwiększymwdziękiemprzezwładzęgłosi,żeLubinrośniewsiłę,aludziomżyjesiędostatniej.Niematojakstare,dobresprawdzonehasła!Zważywszywięcnaówdostatek,widoczny,przynajmniejprzez władzę,nakażdymkroku,internauciproponująteżzałożyćwbyłymkiniewspaniałe,rozległesolariumdlaeleganckichpańipanów naszegomiasta,myślę,żeimniejeleganccymoglibytamrównież opalaćśmiałociało. Któryśzinternautów,wybitnywielbicieltradycji,proponuje,by natereniebyłegokinawydrążyćnową,równieuroczącoobecnana wiekiwtakzwanymRynkudziurę,mimowszystkojakiśtamsymbolnaszegomiasta.Amożelepiejwznieśćwtymmiejscukolejny uroczyszyb,podobnydotegokołocmentarza,którydowcipnylud naszegogrodunazwałSzybimieniaPrezydentaMiasta? Mojapropozycjajestskromniejsza.Stwórzmytamwhołdziedla niedopuszczonychdonaszegogrodudinozaurówmuzeum,może muzeumdinozaurowychminiaturek.Będzietauroczaplacówkazaspakajałapotrzebyszkolnejdziatwy,aipewnejpaniradnej,broniącejparkudinozaurównadernamiętnieigłośno.Jeślimojapropozycjanieznajdziepoparcia,napewnospodobasiędruga.WbyłymkiniePoloniazbudujmyGabinetFigurWIOSKOWYCH,zwłaszcza, żewyborysamorządowecorazbliżejitrafitamcałemnóstwopostaci. Anna Surmacz 

Dariusz Szymacha Laureaci prestiżowej nagrody są lekceważeni przez  prezydenta miasta – Raczyński odmawia wypłacenia  finansowej części Nagrody Miasta Lubina.
Edward Wóltański nie chce wierzyć, że prezydent nie zrealizuje wypłaty nagrody. o tym Krzysztof Maj, rzecznik prasowy prezydenta miasta: – Nie wypłacimy tej nagrody. Nie ma takiej prawnej możliwości. Na prośbę o wyjaśnienie, co przez to rozumie (gdyż Sąd Wojewódzki dopuścił taką możliwość) kategorycznie uciął: - To jedyny mój komentarz: nie ma takiej prawnej możliwości. Laureat był zaskoczony wiadomością i nie chciał zbyt dużo mówić. – To przykre - stwierdził Edward Wóltański. - Ta wypowiedź pana Maja jest w stylu Jerzego Urbana. Nie będę mocniej tego komentował dopóki w oczy mi nie powiedzą, że odmawiają wypłaty. - To skandal – stwierdził Marek Bubnowski, przewodniczący Rady Miejskiej. – We wrześniu ub. roku sąd potwierdził możliwość wypłacania gratyfikacji. Prezydent jednak chyba sam pisze prawo jeśli uważa, że nie można tego zrobić. Będziemy apelować do prezydenta, żeby przestał wojować z nagrodzonymi i wypłacił nagrodę zarówno panu Hawryszowi jak i Edwardowi Wóltańskiemu. Odpowiednie pieniądze na ten cel są zarezerwowane w budżecie miasta.

N

agroda Miasta Lubina to pamiątkowa statuetka, wpis do księgi laureatów, kwiaty i gratyfikacja w wysokości 12 tys. zł. Za rok ubiegły przyznano ją Edwardowi Wóltańskiemu, działaczowi Solidarności Walczącej. Laureat odebrał statuetkę oraz kwiaty podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Miejskim. - To dla mnie wzruszająca chwila - powiedział Edward Wóltański tuż

po uroczystości. – To wielkie wyróżnienie mojej działalności. Cieszę się, że mogę dołączyć do grona lubinian, którzy tę nagrodę otrzymali. Jest to dla mnie tym bardziej cenne wyróżnienie, że każdy z kandydatów na taką nagrodę zasłużył. Druga część nagrody powinna wpłynąć na konto uhonorowanego. Niestety, tak jak trzy lata temu, prawdopodobnie nie zostanie wypłacona. Poinformował 

LUBIN Park Wrocławski poczeka na odnowę

NIe dla dinozaurów
Prezydent miasta wnioskował, aby w związku z rewitalizacją miasta Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu w wysokości 24 mln zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. Większość tych pieniędzy (prawie 18 mln) miało zostać przeznaczone na rewitalizację Parku Wrocławskiego. Radni wspierający prezydenta usiłowali przekonać pozostałych, że taki wydatek jest konieczny, gdyż lubinianom „należy się taki park”. Nie trafiały do nich argumenty,

Będzie na obwodnicę LUBIN
Rada Miejska wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu w wysokości 40 mln na budowę obwodnicy południowej. - Ta inwestycja jest bardzo potrzebna miastu – takie wypowiedzi dominowały w czasie dyskusji nad zaciągnięciem kredytu. Radni nie mieli wątpliwości, co do konieczności budowy. Różnili się tylko podejściem do tej inwestycji: dzieliły ich terminy rozpoczęcia i sposób realizacji, a zwłaszcza miejsca jej rozpoczęcia. Po długiej dyskusji odbyło się głosowanie. Za wnioskiem było 11 radnych, przeciwko głosował 1, a 8 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z prawem by zaciągnąć kredyt za uchwałą musi głosować bezwzględna większość z biorących udział w głosowaniu. Oznacza to, że taką uchwałę musi poprzeć więcej niż połowa radnych. W związku z tym, że w głosowaniu brało udział 20 radnych rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu w wysokości 40 mln zł. Będzie on spłacany przez okres 20 lat.

KOMENTARZ Samurajów już nie ma
WielkilamentpodniósłMarekZawadka dyrektorCKMuzaiWzgórzaZamkowego. Tenmążopatrznościowylubińskiejkultury ogłosiłnimniejniwięcej,żewLubiniekulturazostała…zamordowana.Jejmordercamisą radnimiejscy.Niewszyscyoczywiście,tylko ciźli.Boradnidzieląsięnatychdobrychitych złych.Źliradni„zabrali”Muziepieniądzez dotacjibudżetowej.Idlategoniezostanąwymienionefotelewsalikinowej.Idlategobędzie małokoncertów.Idlategoniemożliwebędzie wydawaniepłytiksiążek.Idlatego…całezło wtychradnych.AnajgorszyjestMarekBubnowski.Toon,jakoprzewodniczącyniezaprosiłdyrektorana…sesjęRadyMiejskiej.Nie zaprosiłnawetnaposiedzeniekomisjirozpatrującejbudżet.Gdybytakiezaproszenieprzyszło,dyrektoroczywiściebysiępojawiłiprzekonałradnychokoniecznościdotacjidlaMuzy.Aleniktgonieraczyłzaprosići…radni dalimutylko2.5mlnzł.Dyrektornazywato arogancjąwładzy.Dyrektormówi,żeniewymienifoteli,boniemanatopieniędzy.Tymczasemokazujesię,żewzeszłymrokuprzewodniczącyBubnowskizawnioskowało ZWIĘKSZENIEbudżetuMuzyopółmilionazłotychnawymianęwszystkichfoteli.Ico? Inic.Zrozbrajającąszczerościądyrektorprzyznaje,żewydałtepieniądzena…klimatyzację.Czytoniejestarogancja:wydaćpieniądze otrzymanenafotelenainnycel,apotemgrozić,żesięichniewymienibo…niemapieniędzy?Naczympolegapracamenedżera?To nietylkowydawanieotrzymanychzbudżetu pieniędzy,koncerty,realizacjapasjihistorycznychiwydawniczych.Toprzedewszystkim szukaniemecenasów.TymczasemMuzatakichmecenasównieszuka.Poco?Lepiejzakrzyknąćgromkimgłosem„mordercy”.DyrektorZawadkapozwoliłsobieporównaćprzewodniczącegoRadyMiejskiejMarkaBubnowskiegodoNikodemaDyzmy.Otóżsambardziejpasujedotejpostaci:Muzadziaładziękidoświadczonympracownikom,pieniądzepłynąsamez budżetu,kasa(niemała)nakontowpływai możnasiępławićwblaskureflektorów.TymczasempomysłunadalszefunkcjonowanieMuzybrak.Toporażkamenedżera.Ażsięprosiby zacytowaćsamegodyrektora:„Przecieżpotakiejporażce,każdy(…)powinienpodaćsiędo dymisji.Jużniemówięotym,cozrobiłbysamuraj”. dariusz Szymacha

że jest to wydatek luksusowy, wręcz fanaberia. - To miasto potrzebuje natychmiastowych remontów dróg- argumentował radny Krzysztof Olszowiak. - Wystarczy spojrzeć jak wygląda ul. Kościuszki czy Odrodzenia i Kolejowa. Kiedy ustąpią mrozy sytuacja będzie dramatyczna, drogowcy nie nadążą z łataniem dziur. Park z dinozauami za takie pieniądze to fanaberia. Pikanterii dodaje jeszcze fakt, że Rada Miejska wykreśliła rewitalizację Parku Wrocławskiego z budżetu na rok ubiegły, a bez zapisu w budżecie Urząd Marszałkowski nawet nie rozpatrywałby wniosku o dofinansowanie. Wniosek prezydenta nie uzyskał wymaganej większości w głosowaniu. Radni wolą budowę i remonty dróg niż inwestowanie w dinozaury.

Fot.:DINopARk.EU

BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO

styczeń-luty 2010 www.powiat-lubin.pl

gmina

Lubin
Radni lubińskiej gminy wiejskiej przegłosowali 00 uchwałę o wprowadzeniu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Szklary Górne. To umożliwi budowę schroniska dla zwierząt.

www.powiat-lubin.pl

K Kurier

POWIATOWY

5 

LUBIN Po spotkaniu z wicepremierem

Włodarze zadowoleni 
Mirosława Bożyńska Nic bez woli mieszkańców – takie słowa z ust  wicepremiera Waldemara Pawlaka usłyszeli  samorządowcy z naszego regionu. Wypowiedź dotyczyła  przyszłości zagospodarowania złóż węgla brunatnego.  To właśnie był temat specjalnie zwołanego w  Warszawie seminarium. 

LUBIN Zmiany w planie zagospodarowania

Miejsce na schronisko
Przyjęte przez radnych zmiany w planie zagospodarowania zostaną uwzględnione w powstającym właśnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Na uchwałę, jak powiedział obecny na sesji członek zarządu powiatu Ryszard Kabat, czekają gminy, które są sygnatariuszami listu intencyjnego w sprawie budowy regionalnego schroniska dla zwierząt. Powiat Lubiński, przypomnijmy, był inicjatorem tego przedsięwzięcia i podjął się roli koordynatora prowadzonych prac. Spośród 24 dolnośląskich samorządów cztery wycofały swój akces. - Pozostałe, na ostatnim spotkaniu, potwierdziły wolę uczestnictwa w związku międzygminnym. Związek później przygotuje dokumentację, zajmie się budową schroniska i jego zarządzaniem – dodał Ryszard Kabat.
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

- Trzeba przyznać, że pan wicepremier był obecny na spotkaniu do końca – mówili samorządowcy. Od lewej siedzą: Zdzisław Tersa, Robert Chruściel, Irena Rogowska, Halina Kołodziejska oraz Andrzej Holdenmajer. spotkaniu uczestniczyli samorządowcy, parlamentarzyści oraz silna reprezentacja lobby górniczego w osobach przedstawicieli kopalń, spółek węglowych i instytucji projektowych. - Przez cały czas czuliśmy presję tego lobby – przyznał wójt Rui Robert Chruściel. – Wielokrotnie zarzucano nam niekompetencję.

W

Ale, jak usłyszeliśmy, włodarzom naszych gmin także udało się wykazać niewiedzę drugiej strony. - Firmy w dalszym ciągu posługują się w dokumentacji danymi, według których na terenach pod odkrywkę mieszka 600-700 osób – powiedział Zdzisław Tersa, wójt Kunic. – Myśmy im wskazali, że – łącznie z Lubinem i Głogowem – żyje tu ok. 350 tys. osób.

Samorządowcy przygotowali na seminarium specjalną prezentację o regionie, o tym, jak się rozwinął przez ostatnie 20 lat. W ich imieniu przemawiał również prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć, wskazując na szkody, jakie odkrywkowa kopalnia przyniosłaby środowisku. - Sądzę, ze pan premier dopiero zrozumiał skalę problemu – stwierdził wójt lubiń-

skiej gminy wiejskiej Irena Rogowska. O korzyściach, płynących z sąsiedztwa kopalni odkrywkowej miały zebranych przekonać słowa zaproszonej na spotkanie wójt Kleszczowa (w powiecie bełchatowskim). Ale raczej… wywołały uśmiechy i politowanie. - Oni tam dzięki kopalni w 70 proc. skanalizowali gminę. A my, własnymi staraniami, skanalizowaliśmy, zgazyfikowaliśmy i zwodociągowaliśmy nasze tereny prawie w 100 proc.! Pokazali nam zdjęcia, a tam chałupy drewniane – no to, nic dziwnego, że kopalnia była dobrodziejstwem… - mówili wójtowie. - Gmina Kleszczów była jak Kopciuszek, który zamienił się w królewnę – porównała burmistrz Prochowic Halina Kołodziejska. – A my mamy i królestwo i królewnę i nie chcemy się zamieniać w Kopciuszka… Ale ponieważ wicepremier Waldemar Pawlak przyznał, że kilka razy odwiedzał Kleszczów – natychmiast złożono mu propozycję wizyty w zagłębiu miedziowym. - Pokażemy mu, jak rozwijają się nasze gminy i co może zniszczyć kopalnia odkrywkowa. Samorządowcy chcieliby, żeby wicepremier przyjechał na wiosnę.

Zmiany w planie to konieczność: teren dotychczas był przeznaczony pod działalność przemysłową (do niedawna znajdował się tu szyb górniczy). Na potrzeby schroniska obszar musi mieć przeznaczenie pod działalność produkcyjno-usługową. Przypomnijmy, że równolegle toczą się formalności związane z własnością gruntu. Miedziowa spółka zleciła już wykonanie projektu podziału działek – tak, by można było je zamienić. KGHM przejmie pod zalesienie 1,5 ha należących do gminy „kawałków” – w zamian za jedną działkę, z drogą dojazdową.

FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

(mb)

FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

Uchwałę o zmianie przeznaczenia terenu w Szklarach Górnych przyjęto bez głosów sprzeciwu. Na zdjęciu pierwszy z lewej: Ryszard Kabat.

Wygasł mandat LUBIN
Zmarł radny Karol Mazur. - Był członkiem Rady Gminy od 1994 r., społecznie pełnił też od lat funkcję przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia – przypomniał na pierwszej w tym roku sesji przewodniczący Roman Komorowski. Jego wystąpienie poprzedziło, konieczne w takiej sytuacji, głosowanie nad wygaśnięciem mandatu. Mieszkańcy Osieka, czyli okręgu wyborczego nr 5, jeszcze raz pójdą do urn, by wybrać swojego przedstawiciela w samorządzie. W tej kadencji będą to czwarte wybory uzupełniające w gminie. (mb) 

LUBIN Na potrzeby wsi

Sołectwa w budżecie
W budżecie gminy po raz pierwszy pojawiły się wydatki z funduszu sołeckiego. To ponad 623 tys. zł. i Niemstów za pieniądze z funduszu urządzą i utrzymają place zabaw, Osiek widzi potrzebę rekultywacji terenu przy byłym PGR (plac pętli autobusowej), zaś Raszówka zainwestuje m.in. w kupno gotowego kontenera lub budowę magazynu do przechowywania sprzętu. Wśród sześciu przedsięwzięć, zaplanowanych przez mieszkańców Szklar Górnych najdrożej będzie kosztować modernizacja placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla własnej drużyny sportowej, ok. 6 tys. zł mają kosztować zakup mundurów oraz organizacja jubileuszu 60-lecia tamtejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystkie wydatki w 2010 r. w Gminie Lubin oszacowano na ponad 42 mln 920 tys. zł. To o 3 mln 865 tys. zł więcej, niż mają wynieść dochody samorządu. Deficyt gmina chce pokryć przychodami z kredytu. (mb)

Anna Dydak swoje wydatki m.in. Dąbrowa Górna. - Mamy zameldowanych tylko 80 osób, więc i pieniążków w funduszu mało… A ponieważ widoku na świetlicę też nie mamy, to chcemy chociaż postawić wiatę, żeby można było jakieś imprezy przeprowadzić – powiedziała sołtys Anna Dydak. – Nie wiem, czy na ławki i stół wystarczy, może

Mieczysław Hubka jakiegoś sponsora znajdziemy… Osiem sołectw w gminie miało do „zagospodarowania” kwoty powyżej 30 tys. zł. Chróstnik chce zainwestować w piaskownicę dla dzieci na placu zabaw oraz plenerową siłownię; Krzeczyn Wielki zaplanował m.in. organizację pierwszego pleneru rzeźbiarskiego, Księginice chcą kupić podesty estradowe, Obora

Kiedy sypie taki śnieg, nie ma co czekać na służby komunalne. Szef jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycy, Zbigniew Wicherski, „dorobił” pług do ciągnika i taką właśnie maszyną ochotnicy pomagali mieszkańcom uporać się z uciążliwościami zimy. Gratulujemy pomysłowości i pracowitości! (mb)

Fot. MARIAN HAWRYSZ

FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

Strażak z głową

Powołanie do życia tzw. funduszu sołeckiego to nowość w samorządzie gminy. Pieniądze zostaną wydane na inwestycje, zgłoszone bezpośrednio przez sołectwa. Kwoty, jakie wsie miały do „rozdysponowania” zależały od liczby zameldowanych w nich mieszkańców. O tym, na co je wydać decydowano na wiejskich zebraniach. W Wiercieniu, na przykład, gospodynie uznały, że trzeba zasilić w sprzęt świetlicę. - Odbywają się tam zabawy, wesela, dożynki i bardzo, bardzo potrzebny jest okap do kuchni oraz nagłośnienie – powiedział nam sołtys Mieczysław Hubka. Wniosek, złożony przez Wiercień, opiewał na 15 tys. 305 zł. Na jeszcze mniejszą kwotę musiała zaplanować

6

www.powiat-lubin.pl

K Kurier

Zima nas nie zaskoczyła
00
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO

POWIATOWY

Rudna

gmina

styczeń-luty 2010 www.powiat-lubin.pl 

RUDNA Dla organizacji społecznych

Bez kultury
Ponad 200 tys. zł – tyle gmina przeznaczy w tym roku na rozwój sportu kwalifikowanego. O podziale pieniędzy decyduje styczniowe zarządzenie wójta. Z puli 225 tys. zł najwięcej, bo 79 tys. zł, przypadło klubowi „Sparta” Rudna. Drugie w kolejności – z kwotą dotacji 60 tys. zł – uplasowało się stowarzyszenie „Odra” Chobienia, a potem kolejno: stowarzyszenie „Iskra” Kębłów (33 tys.), UKS „Shark” z Rudnej (20 tys.), stowarzyszenie „Błysk” ze Studzionek (17 tys.) oraz klub „Sparta” z Orska (16 tys.). UKS „Sparta” Rudna i „Sparta” Chobienia są także jedyny-

- rozmowa z Władysławem Bigusem, wójtem Gminy Rudna 
Panie wójcie jak wygląda w tym roku budżet gminy? - Dochód będzie mniejszy, głównie z tego powodu, że nie ma już gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Chodzi o niemałe pieniądze: to 1 mln 300 tys. zł. Zmniejszył się też, o około 800 tys. zł, udział gminy w podatku od osób fizycznych. To sygnał, że i ludzie mniej zarabiają. W porównaniu z 2009 r. nasz budżet będzie o pięć milionów mniejszy. To niemało. Czy to oznacza konieczność rezygnacji z zaplanowanych już inwestycji? - Na szczęście, budżet jest na tyle duży, że pozwoli zrealizować wcześniejsze projekty. Na pewno będziemy kontynuować budowę dróg o asfaltowej nawierzchni. Na drogę Ciechłowice-Górzyn-Miłogoszcz-Radomiłów-Brodów wydamy ok. 1,5 mln zł. Udało się przy tym zdobyć 900 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Ważnym zadaniem, realizowanym przy współpracy z powiatem, jest też budowa ciągów pieszych i chodników na drogach powiatowych w Orsku, Kębłowie, Wądrożu. Tu również spodziewamy się dotacji. Mamy też umowę z Urzędem Marszałkowskim na budowę chodnika i nowego dywanika asfaltowego w Naroczycach. W ubiegłym roku mówił pan też o remoncie budynku dawnego dworca kolejowego… - Powstanie tam nowy komisariat policji. W tej chwili trwa rozbiórka, jesteśmy na etapie uzgodnień. Mam nadzieję, że w pierwszym etapie – za 1 mln 400 tys. zł - obiekt będzie w stanie surowym, zamkniętym,

a w 2011 r. oddamy go do użytku, łącznie z wyposażeniem. Rozumiem, że to inwestycja w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców? - Tak, zwłaszcza, że liczba mieszkańców w gminie rośnie – o 250 osób w ostatnich latach. To też przekonuje nas, że dobrze robiliśmy, inwestując w infrastrukturę, w rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – takie „udogodnienia” przyciągają nabywców, zwiększają zainteresowanie gminą. Te działania będziemy kontynuować. Wymierny efekt dają również nakłady sprzed kilku lat w infrastrukturę sportową. Dziś Rudna może pochwalić się wspaniałą kadrą pływaków? - „Shark” Rudna to duma gminy. Już w 2009 r. klub miał czterech 12-latków w kadrze narodowej i 15 w kadrze województwa. I jeden rekord polski na koncie. To wielka zasługa

trenerów, a dla mnie, nie ukrywam, powód do satysfakcji. Bez zaangażowania indywidualnych osób trudno o sukces. Jak jest w innych dziedzinach? - Liderzy ciągną za sobą innych. Widać to na przykładzie Chobieni, gdzie przy udziale mieszkańców powstał Program Odnowy Wsi. Rudna też już taki projekt złożyła. Mam nadzieję, że aktywność mieszkańców będzie cały czas rosła. Tymczasem nowy rok rozpoczął się atakiem zimy i ludzie kierują energię raczej na walkę ze śniegiem i mrozami… - I muszę powiedzieć, że ani nas, ani firmy, którą zaangażowaliśmy, zima nie zaskoczyła! Drogi gminne i powiatowe są odśnieżone, na wysypisko w Rudnej wywozimy też śnieg z terenów zabudowanych. Na przyszłość trzeba będzie jednak pomyśleć o porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg na

odśnieżanie części tych dróg, na których pracują nasze służby. A propos zimy: w ubiegłym roku gmina zafundowała starszym mieszkańcom bezpłatne szczepionki przeciwko grypie. W tym roku będzie równie hojna? - W tym roku bezpłatnie będą mogli zaszczepić się wszyscy mieszkańcy gminy. Na programy medyczne przeznaczyliśmy w sumie ok. 200 tys. zł. W tej kwocie mieści się również program szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy, którymi zostaną objęte wszystkie dwunastolatki. Samorząd, jako instytucja służebna wobec swojej społeczności? - To jedna z generalnych zasad, którym hołduję. Radni powinni być bezinteresowni i widzieć gminę jako całość, a nie podzieloną na poszczególne okręgi wyborcze. Dlatego nie toleruję w samorządzie partii politycznych. A jednak może się zdarzyć, że to właśnie z kontrkandydatem z jakiejś partii przyjdzie się panu zmierzyć w tegorocznych wyborach… - Każdy mieszkaniec, który ma prawo wyborcze, może startować na radnego, czy wójta – na tym, między innymi polega demokracja. Te gminy, które mają stabilną radę, w których jest dialog społeczny – rozwijają się. Nie chciałbym w gminie Rudna takiego konfliktu, jaki jest w mieście Lubin czy w Ścinawie. W wyborach wezmę udział. Ale jeżeli wygra kto inny, to już teraz mogę obiecać, że jeżeli będzie chciał pomogę takiej osobie swoją wiedzą i doświadczeniem. Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Mirosława Bożyńska

mi beneficjentami otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej – na szkolenia i zawody dla dzieci i młodzieży oba otrzymały po 10 tys. zł. W konkursie nie było ofert na organizację imprez rekreacyjnych, ale – co jeszcze dziwniejsze – nikt nie złożył ofert na zadania z zakresu kultury i sztuki. Jak usłyszeliśmy w urzędzie gminy, taka sytuacja powtarza się od lat i nawet w budżecie założono na ten cel symboliczne 7 tys. zł. Potencjalnych inicjatorów odstraszają ponoć formalności. Niewykluczone, że do działania zniechęca ich także niezwykle bogata oferta gminnych placówek kultury…
(mb) 

CHOBIENIA Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Rekordowy finał

Sztab WOŚP w Chobieni przygotował tyle atrakcji i zaangażował tylu ludzi dobrego serca, że zbiórka pieniędzy na leczenie chorych dzieci nie mogła się nie udać. - Pobiliśmy rekord – powiedziała nam już następnego dnia rano dyrektor Chobieńskiego Ośrodka Kultury Katarzyna Przeworska. – Na tę chwilę mamy już 18 tys. 250 zł, ale czekamy jeszcze na ostatnie wpłaty z licytacji, więc myślę, że będziemy mieli blisko 20 tys. zł!

Kilkanaście godzin wcześniej w szkole odbył się turniej piłki nożnej „O mistrzostwo świata i okolic”, w ośrodku kultury mieszkańcy mogli zobaczyć „Czeskie śpiewanki” w wykonaniu dzieci ze świetlicy w Chobieni (przygotowane przez wolontariuszki z zagranicy) i jasełka w wykonaniu uczniów. „Teatr na Końcu Świata” z Nieszczyc wystąpił z przedstawieniem pt. „W jutro z nadzieją” aktorom towarzyszyła Schola z Grębocic. W tym czasie wolontariusze kwestowali, rozpoczęto też licytację „rzeczy wszelakich”. (mb) 

WROCŁAW Na rozwój obszarów wiejskich

Idą miliony
Z budżetu województwa ponad 240 mln zł trafi na inwestycje, związane z gospodarką komunalną. Rudna jest w gronie beneficjentów. Zarząd województwa już zatwierdził listę przedsięwzięć do realizacji. W ramach działa-

Babcia w sieci RUDNA
nych. Pomoc finansową otrzyma w sumie 112 przedsięwzięć, w tym – Gmina Rudna, która może liczyć na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Gawronach (251,5 tys. zł). Urząd Marszałkowski pokryje również część kosztów (168 tys. zł) zakupu nowej śmieciarki. (mb) W Rudnej i Chobieni rusza bezpłatny kurs komputerowy pn. „Internet dla seniora”. Za darmo można nauczyć się obsługi komputera i tego, jak korzystać z Internetu. Dostęp do komputera też będzie bezpłatny. Ale trzeba spełniać jeden warunek: mieć ukończone 50 lat (lub być rencistą). Zapisy prowadzą ośrodki kultury w Rudnej i Chobieni. (mb)

Największe zainteresowanie licytujących wzbudziły, jak co roku, sprzedaże dzieł sztuki i gadżetów orkiestrowych. Dochód, to 12 tys. 400 zł. A trzeba dodać, że w czasie imprezy działały dwie orkiestrowe kawiarenki, w których sprzedawano pierogi, frytki, bigos, barszcz, ciasta, desery, pączki oraz zimne i gorące napoje. I tym sposobem utargowano kolejne 1700 zł… które potem dodano do 3600 z puszek i 550 z loterii fantowej.

nia pn. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” pieniądze podzielono między trzy grupy usług: z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawial-

Na rzecz WOŚP w Chobieni pomoc ofiarowało kilkanaście firm i instytucji (w tym również Starostwo Powiatowe), kilkadziesiąt osób zaangażowało się w organizację Finału. Ich starania – jak widać po tłumnie zgromadzonej w sali ośrodka publiczności – nie poszły na marne.

BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO

styczeń-luty 2010 www.powiat-lubin.pl

gmina

Ścinawa

www.powiat-lubin.pl

K Kurier

POWIATOWY

7

Urzędnik roku
Rozmowa z Janem Kotapką – przewodniczącym  Rady Miejskiej w Ścinawie.
- Nie mam czasu na pieniactwo sądowe, ale w tym przypadku głupota i brak odpowiedzialności powinna zostać ukarana i napiętnowana. Na stronie internetowej www.radniscinawy.pl piszecie, że „tylko dzięki kierownikom referatów i poszczególnym pracownikom komisje mogą pracować i przygotowywać się do sesji”... - Tak, to prawda! Zdecydowana większość pracowników ścinawskiego urzędu to dobrzy fachowcy, z którymi merytoryczna współpraca układa się właściwie. To dzięki nim można mówić o jakiejkolwiek pracy. Gdyby oprzeć się jedynie na współpracy z burmistrzem lub sekretarzem, w swojej działalności nie wyszlibyśmy poza sferę konfliktu. Czy zdaje Pan sobie sprawę, jak i radni, że gmina Ścinawa należy do grona najbardziej zacofanych pod względem infrastruktury w regionie? Kontrast ten rośnie nie tylko przy zbliżaniu się do miedziowych gmin... - Tak zdajemy sobie z tego sprawę. Ścinawa pomimo bliskości zagłębia miedzowego, nie odnosi z tego tytułu żadnych profitów tak jak pozostałe gminy powiatu, dlatego działania władz powinny być bardziej skoncentrowane na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Wprawdzie w tej kadencji Rada Miejska przeznaczyła wiele środków na nowe drogi i chodniki, boiska, kanalizację oraz na budowę Centrum Turystyki i Kultury, ale zdajemy sobie sprawę, że w porównaniu z sąsiednimi gminami jest jeszcze dużo do zrobienia. Ostatni rok kadencji, w który wszedł obecny samorząd, będzie równie burzliwy jak minione? - Ścinawa jest takim specyficznym miastem, że wszystkie lata są jednakowo burzliwe. Obawiam się jednak, że ten rok - z uwagi na kampanię wyborczą i osoby prawdopodobnych kandydatów - będzie szczególnie burzliwy i nieprzewidywalny. Nie mniej zapewniam, że przez cały rok Rada Miejska będzie wytrwale pracować dla dobra mieszkańców naszej gminy. Mam nadzieję, że zgoda jaka do tej pory panowała wśród radnych będzie trwała nadal i będzie wzorem do naśladowania przez następne ekipy.
dziękuję za rozmowę. Rozmawiał Krzysztof Maciejak

Znieważył i posiedzi ŚCINAWA
Mieszkańcowi gminy Ścinawa, który znieważył interweniujących policjantów, grozi wyrok do trzech lat pozbawienia wolności. 51-letni mężczyzna został zatrzymany podczas interwencji policjantów, którzy zostali wezwani do awantury domowej. Przybyli na miejsce funkcjonariusze poprosili go o opuszczenie mieszkania. - W trakcie doprowadzania do radiowozu zaczął ubliżać policjantom, a następnie jednego z nich zaatakował, drapiąc go po twarzy i gryząc po rękach wyjaśnia Jan Pociecha, oficer prasowy KPP w Lubinie. Awanturnika obezwładniono i zatrzymano. - Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu - dodaje Jan Pociecha. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności. 

ŚCINAWA Pierwsza jaskółka unijnych funduszy

Wybudują Centrum
Ścinawa otrzymała dofinansowanie z 00 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO WD) na inwestycje w infrastrukturę turystyczną. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o zmianie uchwały z 14 września 2009 roku w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową (schroniska). Wolne środki, które pojawiły się w wyniku rezygnacji Gminy Miejskiej Dzierżoniów z realizacji projektu budowy schroniska turystycznego w ramach inwestycji w centrum treningowo-pobytowego Euro 2012, zostały rozdysponowane pomiędzy projekty znajdujące się na liście projektów rezerwowych. Pieniądze trafią do Ścinawy, która znajdowała się na liście rezerwowej. Gmina na projekt „Budowa Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie” pozyskała 1.270.512,42 zł z wnioskowanej kwoty 1.430.452,02 zł. Inwestycja ma polegać na modernizacji istniejącego budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 2 i budowie sali wiWWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA 

Gazeta Wrocławska nominowała pana na urzędnika roku 2009, uzasadniając że „Twardą ręką przewodzi obradom rady miejskiej w Ścinawie. Nie zawahał się przed wezwaniem policjantów, by wyprowadzili sekretarza miasta, kiedy zakłócał przebieg sesji i nie reagował na upomnienia”… - Z tą twardą ręką to chyba lekka przesada. Staram się prowadzić sesje dość liberalnie, tak aby każdy mógł się wypowiedzieć, a jednocześnie aby przebiegały w miarę sprawnie. Niestety na obradach pojawiają się osoby, które, nie wiem dlaczego, za wszelką cenę starają się dezorganizować pracę Rady Miejskiej. Wobec nich, zwłaszcza przy skandalicznym zachowaniu, rzeczywiście twarda ręka jest potrzebna. Z niedowierzaniem patrzymy na działania burmistrza, który często otacza się awanturnikami z ciemną przeszłością. Mieszkańcy gminy i powiatu są obserwatorami gorszących scen z pracy ścinawskiego ratusza. Jak np. odebrał pan wielki napis na głównej stronie internetowej miasta : Jan Tomasz Kotapka = kłamstwa = przemoc? - Byłem w szoku, że ktoś wpadł na tak kretyński pomysł, aby na oficjalnej stronie internetowej urzędu, będącej zewnętrznym wizerunkiem gminy, umieścić wpis poziomem intelektualnie zbliżonym do napisów w toaletach publicznych. No cóż, jacy rządzący, taki poziom tekstów… Odda pan sprawę w ramiona sprawiedliwości?

Budżet przyjęty ŚCINAWA
Planowane dochody na rok 2010 ustala się na poziomie 22 220 873 zł ( w roku 2009 – 20 705 167 zł ), planowane wydatki na rok 2010 25 386 974 zł ( w roku 2009 – 25 595 692 zł ) w tym na zadania inwestycyjne kwota 6 689 608 zł z tego kwota w roku 2010 – 3 284 608 zł na Budowę Centrum Turystyki i Kultury ( przewidywana łączna kwota wydatkowana na realizacje tego zadania to około 5, 1 mln zł ). Planowane zadłużenie Gminy na rok 2010 zostało zaproponowane przez burmistrza na poziomie 54,73 %

dowiskowej. Całość inwestycji pochłonie ponad 6,25 mln zł. -Cieszę się niezmiernie, że udało się w końcu pozyskać środki unijne na tak ważne dla gminy przedsięwzięcie, o które, przypomnę, radni zabiegali już od dawna - powiedział Jan Kotapka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie. Mam nadzieję, że środki na Centrum Turystyki i Kultury nie pójdą na marne i będą stanowić podstawę cywilizacyjnego skoku. Dziwi jedynie fakt dlaczego trzeba było ponad trzech lat tej kadencji aby jakieś unijne pieniądze zostały przyznane Ścinawie. - Przyznane przez Zarząd Województwa, kierowany przez Platformę Obywatelską, kolejne duże pieniądze dla Ścinawy to dowód, że wystarczy tylko złożyć dobrze przygotowany projekt – powiedział Mieczysław Kraśniański, radny powiatu lubińskiego. Wcześniej, jak dobrze pamiętam, 5 milionów dla Ośrodka Alzheimera, dzięki którym tak naprawdę on powstał, teraz te kilka milionów. Wszystko to dowód, że jak się chce, wie jak, to można. Mam nadzieję, że do końca kadencji naszej gminie uda się pozyskać jeszcze jakieś pieniądze, bo ich jest dziś naprawdę mnóstwo.
rs

Będzie przystań ŚCINAWA
Wraz z rozpoczęciem sezonu wodniackiego ożywi się Odra. W porcie powstanie, bowiem wypożyczalnia sprzętu pływającego. Kajaki i rowery wodne umożliwia miłośnikom wody pływanie po okolicach. Miejmy nadzieję, że ta inicjatywa przyjmie się nie tylko wśród mieszkańców miasta, ale także całego powiatu.
Fot. kRZYSZtoF MACIEJAk

Powstanie Centrum Turystyki i Kultury zapewne wpłynie na rozwój turystyki rzecznej.

Spotkanie u burmistrza
Burmistrz Andrzej Holdenmajer, zastępca starosty Mirosław Gojdź, dyrektor Robert Brzezicki oraz właściciele firm odśnieżających omówili formę reagowania w sytuacjach kryzysowych. 

ŚCINAWA Nie potwierdziły się zarzuty o złym utrzymaniu dróg powiatowych
Obfite opady śniegu spowodowały kłopoty w komunikacji na drogach gminy. W Urzędzie Miejskim doszło do spotkania na temat utrzymania dróg. Po styczniowych opadach śniegu Urząd Miejski miał duże zastrzeżenia co do utrzymania dróg w mieście i na terenie gminy Ścinawa. Do Starostwa przychodziły pisma, w których uskarżano się na stan chodników i jezdni w mieście oraz dróg poza nim. Zarząd Dróg Powiatowych powołał specjalną komisję, która przeprowadziła inspekcję wszystkich odcinków, za odśnieżanie, których odpowiedzialne są służby powiatowe. Zarzuty nie potwierdziły się. Wszystkie drogi utrzymane były zgodnie z przyjętymi standardami, a nawet ich stan był zdecydowanie lepszy niż przewidywały to normy. Jedynie niektóre chodniki w samej Ścinawie były mocno zaśnieżone, co było efektem odśnieżania jezdni przez pługi. Po kontroli, w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie zainteresowanych służb. Jego gospodarzem był burmistrz Ścinawy Andrzej Holdenmajer. Towarzyszył mu sekretarz miasta i przedstawiciele gminnych służb odpowiedzialnych za utrzymanie dróg. Po drugiej strony stołu zasiedli przedstawiciele ZDP i właściciele firm odśnieżających. Roli mediatora podjął się zastępca starosty Mirosław Gojdź. Spotkanie w początkowej fazie było nacechowane emocjami, ale dość szybko przerodziło się w merytoryczną rozmowę i przedstawienie propozycji rozwiązania problemów. Postanowiono powołać zespół koordynujący działania. W razie sytuacji kryzysowych, pługi będą kierowane na sygnały od służb gminnych bezpośrednio w miejsca najbardziej zagrożone zasypaniem przez śnieg. (dees)

8

www.powiat-lubin.pl

K Kurier 

LUBIN Powiatowe Ikary Kreatywności 2009

BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO

POWIATOWY

wokół starostwa

styczeń-luty 2010 www.powiat-lubin.pl

Drugie rozdanie
00
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

Zagraliśmy!
Ponad 50 tys. zł – tyle ofiarowali lubinianie podczas niedzielnej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kwota może być większa, jeśli nabywców znajdą przedmioty wystawione na aukcji w Internecie. W tym roku Polacy dawali pieniądze na leczenie dzieci z chorobami onkologicznymi. Organizacją akcji w Lubinie zajmował się jeden sztab – przy Komendzie Hufca ZHP. - I biorąc to pod uwagę, zebraliśmy więcej, niż przed rokiem – oznajmił komendant Łukasz Nowicki. Do puszek wrzuciliśmy w sumie 50 tys. 520 zł i 30 gr. Na tę kwotę złożyły się zarówno pieniądze,
Fot. DARIUSZ SZYMACHA 

LUBIN Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Ryszard Siwak Pięć kategorii i dziewięcioro laureatów. To wyróżnieni za działalność na  rzecz innych: niepełnosprawnych, uzdolnionych i lokalnej społeczności. 

Łukasz Nowicki wpłacane przez publiczność koncertu w CK Muza (którą rozpoczął pokaz pierwszej pomocy) oraz popołudniowej licytacji w Klubie pod Muzami.

Ikary 2009. Od lewej stoją: ks. Piotr Dziubczyński, Zbigniew Szpich, Łukasz Nowicki, Wanda Dobrzyńska, Edward Rippel, Liliana Pietryka, Henryk Rusewicz, Bożena Pahuta, Małgorzata Drygas-Majka oraz Zbigniew Warczewski. aszym celem jest wycho- tych osób. Ideą Powiatowych Ikawanie dzieci i młodzieży rów Kreatywności jest dowartośpoprzez stawianie im ciowanie pojawiających się inicjawyzwań – powiedział Łukasz tyw. Chodzi także o to, by uświaNowicki, odbierając domić jak najszerszej gru„Ikara” dla Hufca ZHP pie mieszkańców powiaw Lubinie za zaangażotu, jak dużo się dzieje wanie w działalność. w ich otoczeniu. - Od lat organizacje saPo raz pierwszy Ikary morządowe i osoby indywręczono w 2007 r. Teraz widualne działają na terena ekranie przypomnianie naszego powiatu no ich postacie i osiągnięi w ramach tych działań Ryszard Kabat cia. Podobnie, jak przed wykonują bardzo pożydwoma laty – laureatów teczna pracę – przypomniał Ry- wybrała specjalnie powołana Kapiszard Kabat, członek zarządu po- tuła. Dla szczególnie zaangażowawiatu. - Są to działania prospołecz- nych w działalność prospołeczną ne: edukacyjne, kulturalne, zdro- osób po raz pierwszy przyznawotne, sportowe itp. Bardzo czę- no „Ikary” indywidualne. sto te instytucje czy osoby są zna- Cenię sobie wielce stowarzyne jedynie wąskiemu kręgowi szenia i organizacje, które sprawiaosób, nie funkcjonują w świado- ją, że życie mieszkańców staje się mości społecznej. Od czasu do cza- lepsze, bardziej kolorowe – mówisu ktoś wspomni o nich w prasie ła starosta Małgorzata Drygas-Majczy telewizji i… na tym się kończy. ka. - Współpraca z państwem jest I stąd pomysł docenienia pracy dla mnie zaszczytem.

Fot. DARIUSZ SZYMACHA

N

J J

LAUReACI POWIAtOWyCH IKARóW KReAtyWNOśCI 2009

Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych:  Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Lubinie – nagrodę odebrała prezes fundacji Bożena Pahuta  Liliana Pietryka – prezes Stowarzyszenia „Równe Szanse” Działalność w zakresie kultury fizycznej i turystyki:  Klub Koreańskiej Sztuki Walki Teakwon-do – nagrodę odebrał prezes Zbigniew Szpich  Ks. Piotr Dziubczyński z Salezjańskiego Centrum Sportowego „Amico” Działalność w zakresie edukacji i kultury:  Stowarzyszenie Twórców Kultury – nagrodę odebrał prezes Henryk Rusewicz  Edward Rippel – prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubińskiej Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kontaktów i współpracy między społecznościami:  ZHP w Lubinie – nagrodę odebrał komendant Łukasz Nowicki  Wanda Dobrzyńska - prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Osobowość Powiatu Lubińskiego:  Zbigniew Warczewski.

Pod świąteczny młotek przygotowano 58 eksponatów, ofiarowanych przez lubińskie firmy, instytucje i osoby prywatne – m.in. KGHM, zakłady górnicze, spółki Dialog, Energia Pro, Komendę Powiatową Policji, Straż Miejską i Powiat Lubiński. „Ciekawostki” tegorocznej licytacji, to szczeniaki rasy rodezjan (za 100 zł), miecz samurajski (poszedł za 750 zł), piłki z autografami piłkarzy „Zagłębia” i naszych piłkarek ręcznych, zjazd do kopalni, jedwabny krawat (znalazł nabywcę za 150 zł) oraz dwie, okolicznościowe srebrne monety z logo 18. WOŚP (sprzedane za 120 zł). Należy podkreślić – bo to ważne dla idei tej ogólnonarodowej zbiórki - że ofiarodawcy niejednokrotnie również licytowali i kupowali wystawione gadżety. Ta sprzedaż zwiększyła tegoroczna pulę WOŚP o kwotę ponad 4600 zł. Aukcję, prowadzoną przez szefa hufca ZHP Łukasza Nowickiego, urozmaiciły występy zespołów Illinx, Evolution oraz Fragnatic. Zgodnie z orkiestrową tradycją o godz. 20.00 wypuszczono „światełka do nieba”..

Fot. DARIUSZ SZYMACHA Fot. Foto-StUDIo WECHtA Fot. Foto-StUDIo WECHtA

Około 70 wolontariuszy z puszkami WOŚP kwestowało na ulicach Lubina. Dodajmy, że dla Wielkiej Orkiestry wciąż można zagrać uczestnicząc w internetowej aukcji na Allegro. Wśród przedmiotów znajdzie się tam m.in. okolicznościowy srebrniak, wybity 1234 m pod ziemią w kopalni „Rudna”, ofiarowany redakcji naszego „Kuriera Powiatowego” i przekazany na rzecz WOŚP. Orkiestra zagrała również w Chobieni, gdzie niestrudzenie sztab prowadzi tamtejszy ośrodek kultury. Relacjana str.6. (mb)

Józef Ziemiański i Stanisław Samiec wręczyli staroście puchar i odczytali list gratulacyjny za zajęcie przez powiat lubiński II miejsca w X Dolnośląskich Igrzyskach LZS i Mieszkańców Wsi.

Na zakończenie uroczystości gościom umilili czas swoim występem trzej tenorzy: Dariusz Stachura, Tadeusz Szlenkier i Krzysztof Marciniak. Akompaniowała Danuta Antoszewska.

BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO

styczeń-luty 2010 www.powiat-lubin.pl

wydarzenia

www.powiat-lubin.pl

K Kurier

POWIATOWY

9 

LUBIN Kiedy w styczniu spadło nieco więcej śniegu niż zazwyczaj zaczęły się problemy

Klęska w mieście?
00
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA 

Dariusz Szymacha Zimą jest zimno i pada śnieg – taką banalną prawdę  poznają najmłodsze dzieci. Nieco inne podejście do  sprawy mają władze Lubina. Zwykłe opady śniegu to…  klęska.

L

ubin ma podobno doskonałą organizację utrzymania zimowego dróg. Tymczasem… Zima zaskoczyła służby odpowiedzialne za odśnieżanie. O ile jako tako radzono sobie z usuwaniem śniegu z jezdni to jednak nie pomyślano o tym co się dzieje z odgarniętymi zwałami. Pługi odgarniające je z ulic jedynie przesuwają śnieg blokując często wyjazd parkującym samo-

chodom. - Wieczorem odkopałem sobie samochód, żeby móc rano bez problemów wyjechać – mówił zdenerwowany Jan Krempiel z Ustronia, który zadzwonił do redakcji. – I co z tego, kiedy w nocy przejechał pług i zgarnięty przez niego śnieg ponownie zablokował wyjazd. Czy ktoś może w końcu wywieźć te zwały?

Mieszkańcy narzekali na minimalistyczne podejście do utrzymania dróg. Narzekali na utrudnienia zwłaszcza przy parkingach. Właściciele garaży przy ul. Krupińskiego żalili się, że nie widzieli służb odśnieżających od początku zimy. – Ponad dwustu użytkowników garaży ma wielkie problemy

z wyjazdem – mówili rozżaleni. – Co mamy zrobić ze śniegiem? Przerzucić pod bramę sąsiada? A potem on przerzuci pod naszą? Czy ktoś może ten śnieg wywieźć? Jak się okazuje, miasto nie było w stanie tego zrobić i prezydent miasta wysłał do wojewody dolnośląskiego wniosek aby ogłosić w Lubinie stan… klęski żywiołowej. Miało to pozwolić na szybkie usunięcie śniegu z terenu miasta. „…Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej pozwoli mi na podjęcie dodatkowych, inten-

sywnych działań …” – można przeczytać w piśmie skierowanym do Wojewody. Odpowiedź była miażdżąca. Czym różni się Lubin od Lubania, Świeradowa czy Jeleniej Góry? – spytał retorycznie Józef Rzemień Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim. – Tam zapewne jest jeszcze gorzej jeśli chodzi o ilość śniegu. A nikt nie zamierza wnosić o wprowadzenie stanu klęski. To sprawa lokalnej

władzy i sprawności jej działania. I taka właśnie jest opinia wojewody - winę za „klęskę” w Lubinie ponoszą… władze miasta, które źle przygotowały się do tej pory roku, gdyż powinny przewidzieć nadciągające zagrożenia. Należy mieć nadzieję, że zima się zlituje i więcej śniegu nie spadnie, a ten już leżący w końcu stopnieje.

Ostatnie lata były ubogie w opady śniegu. Wystarczyło, że białego puchu spadło kilkadziesiąt centymetrów w ciągu kilku dni, a służby miejskie bezradnie rozłożyły ręce nie radząc sobie z usuwaniem śniegu.

W  Ali -To chyba ża rt????Czy pr kasy???? óba wyciągn ięcia  Zima - Jak sypnę śn będzie stan iegiem i skuję mrozem to klęski żywio łowej. Co za dopiero wygląda zim pom a? przy nich jest Bez wyobraźni. To Koz nieli jak iołek Matołek Panem Pikus  Rafal iem!!! - Nie wiem cz y sie śmiać cz żywiołowej y płakać z te j klęski  Anna - Stwierdzam że miasto ni e zimy bo wca le nie trzeba zostało przygotowane do czekać aż śn padać tylko su ie wystarczy ło kcesywnie odśnieżać i po g przestanie pata i miotła wszystkim  Jesień, … - NO i BRAW O a może czas WOJEWODA panowie rządzący przyznać się strzelić i zgon do ić na zimę bo błędu skruszoną minkę i lato drzewa co będzie ja bę k znów klęska dą miały 3x więcej liści na wiosnę żywiołowa? i na jesień  BROMBE RG, - A kto w Lubi ni zimy, jeżeli tu e miałby przygotować m taj włodarze ia a nie dbać o są po to, żeby sto do miasto, czy jego mieszka się kłócić, ńców!!!

J OPINIe INteRNA Utó

10

www.powiat-lubin.pl

K Kurier 

POWIAT Ruszył projekt „Era inżyniera”

BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO

POWIATOWY

wokół starostwa

styczeń-luty 2010 www.powiat-lubin.pl

Ferie w Poroninie 
Mirosława Bożyńska Wraz z zimową labą blisko dwustu uczniów szkół  ponadgimnazjalnych wyjechało na tygodniowy obóz  w Tatry. To dodatkowa atrakcja projektu „Era inżyniera”. 
00
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA 

LUBIN Dni Kultury w I LO Co tylko chcecie wiedzieć o sztuce
Recitale, przedstawienia teatralne, projekcje filmowe i konkurs fotograficzny – oto atrakcje, jakie przygotowali uczniowie i nauczyciele I LO na ostatnie dni pierwszego semestru nauki.

P

Wyjazd pierwszej grupy w Tatry – miła zachęta do nauki ścisłych przedmiotów… kowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki oraz fizyki, chemii lub biologii (do wyboru). Na początek jednak pojechali na obóz do Poronina. U podnóża Tatr młodzież będzie nie tylko uczestniczyć w warsztatach, prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni. - Zaplanowaliśmy też sporo zajęć rekreacyjnych, wycieczki po okolicy, zwiedzanie atrakcji turystycznych i dużo zajęć sportowych, w tym naukę jazdy na nartach lub snow-

rojekt – przypomnijmy – ma na celu zachęcenie uczniów do nauki przedmiotów ścisłych tak, by kontynuując edukację wybierali studia na uczelniach technicznych. Beneficjenci „Ery inżyniera” będą mieć dodat-

boardzie – powiedziała nam koordynator projektu Ewa Gierałt z wydziału e d u k a c j i ewa Gierałt w starostwie powiatowym. Przewidziano dwa tygodniowe turnusy w Poroninie. Pierwsza grupa wyjechała na początku ferii (nie bez przygód: jeden z autokarów utknął na trasie i trzeba było zapewnić zastępczy wóz). - Już byliśmy na stoku. Mamy naprawdę świetnego instruktora, nie można nie nauczyć się jeździć. A dziś wieczorem dyskoteka – relacjonował w telegraficznym skrócie drugi dzień pobytu jeden z uczestników. Koszty uczestnictwa w projekcie - również na obozie - są pokrywane ze środków unijnych.

ósmą edycję dni Kultury dyrektor szkoły rozpoczął nowiną: liceum będzie regionalnym gospodarzem eliminacji ogólnopolskiego programu „Młody talent”. Niewykluczone, że wśród uczestników tych eliminacji znajdą się laureaci tegorocznego Forum teatralnego – przeglądu, który od pięciu lat odbywa się w ramach dni Kultury. - Planujemy, ze impreza odbędzie się w drugi lub trzeci weekend marca – zapowiedział Józef Marciniszyn. Na scenie w auli szkoły zaprezentowało się – w trzech różnych konkursach – kilkanaście szkolnych grup teatralnych. O zwycięzcach piszemy na naszej stronie internetowej: www. powiat-lubin.pl.

FOT. MIRKA BOŻYŃSKA 

KRAJ Sukcesy naszych licealistów

drugoklasiści na szóstkę
Andrzej Glapa i Piotr Goguś z I LO w Lubinie zakwalifikowali się na centralny szczebel dwóch olimpiad: Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz Ekonomicznej. Piotr Goguś z klasy 2b znalazł się w setce zakwalifikowanych do udziału w eliminacjach centralnych Olimpiady Ekonomicznej, zajmując 59 miejsce na 1014 startujących. Awans jest równoznaczny z otrzymaniem indeksu na wyższą uczelnię. Opiekunem finalisty jest J. Świetlik. Natomiast Adam Glapa z klasy 2g jak informuje portal szkoły spośród 1200 startujących w I etapie Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, dostał się najpierw do grona 84 uczniów I etapu pisemnego zawodów okręgowych, a w II ustnym etapie tego szczebla znalazł się w gronie 14 najlepszych zajmując tam 8 miejsce, które dało mu wejście do eliminacji centralnych. Tegoroczny sukces daje drugoklasiście już teraz 100% na maturze z WOSu na poziomie rozszerzonym. Jego opiekunem jest K. Sienkiewicz. Warto zaznaczyć, że Adam był też o krok do zakwalifikowania się do szczebla centralnego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. W eliminacjach okręgowych na 54 uczestników zajął 9 miejsce, a do etapu centralnego kwalifikowało się pierwszych 8 uczestników.
(oprac.mb), 1lo.lubin.pl

Powalczy w Warszawie REGION
Uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie, Katarzyna Rachunek została Laureatką Zawodów Okręgowych Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej. Zawody odbyły się 23 stycznia. Trzecioklasistka, podopieczna pani Bogumiły Blicharskiej, uzyskała z testu 77 punktów – jako jedna z trzech osób o tej samej punktacji. w nagrodę Tym samym licealistka zakwalifikowała się do zawodów centralnych w Warszawie. Serdecznie gratulujemy Kasi oraz Pani Profesor i życzymy dalszych sukcesów. (oprac.mb)
W ramach dni Kultury w szkole odbywa się również Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny. - Prace nadesłano i z Opola, Wrocławia, Krakowa, Zagórza – potwierdziła organizator konkursu Mariola Lech (na zdjęciu). Na razie fotografie ozdabiają przestrzeń między schodami w głównym budynku szkoły. Grand Prix konkursu pn. „Piękno” zdobyła absolwentka I LO w Lubinie, Sonia Kumidaj. W nagrodę pojedzie na tygodniowe warsztaty do … danii. – Najlepsze zdjęcia wkrótce będzie można obejrzeć na wystawie w CK Muza. Galę dni Kultury uświetniły występy wokalistów z pierwszego liceum, gościnnie wystąpili także Zespół Pieśni i tańca z Legnicy oraz polkowickiego zespołu teatralnego. Owacji nie zabrakło, zwłaszcza, gdy uczniowska publiczność oglądała filmowe popisy swoich kolegów. Najnowsze produkcje, to trzy Lip duby, przygotowane przez Ib, IId i IIf. Wkrótce zapewne trafią na internetową stronę I LO. (mb)

O pracy społecznej
Fot. ARCHIWUM pCE 

LUBIN Międzyszkolna debata 

LUBIN Edukacja pod potrzeby miedziowej spółki
W Zespole Szkół nr 1 ruszył program adaptacji zawodowej absolwentów. Jego uczestnicy będą mogli podjąć staż w kopalniach „Polskiej Miedzi”. Najlepszym firma gwarantuje zatrudnienie. że pod warunkiem, że pomyślnie przejdzie on całe szkolenie. - Do udziału w projekcie zgłosiło się 88 chętnych z klas, uczących w zawodzie technika górnictwa podziemnego, technika mechanika i w zawodzie elektryczno-elektronicznym – powiedziała dyrektor ZS nr 1 Paweł Klimaszewski. Samo „zapisanie się” na listę nie zapewnia jednak pracy w kopalni miedzi. Adeptów czeka najpierw rozmowa kwalifikacyjna, czyli egzamin z wiedzy z podstaw górnictwa, przepisów ruchu kopalń, a także struktury oddziałów w „Polskiej Miedzi”. Dyrektor nie ukrywa, że pod

Przed stażem w kopalni
tym względem uczniowie towym Urzędzie Pracy. Wteklasy górniczej będą mieć ła- dy PUP będzie mógł sfinansotwiejsze zadanie – wać podjęte na odwiększość materiału dziale szkoleniowym przerabiali na lekw kopalni „Lubin” cjach. staże. Kandydaci mu- Wprowadziliszą, oczywiście, pośmy dodatkowe zasiadać zaświadczenia jęcia pozalekcyjne, lekarskie, potwieroddzielnie dla każdzające ich przydatdej z grup – powie- Paweł ność do pracy na stadział Paweł Klima- Klimaszewski nowisku operatora samojezdnych maszewski. – Tych zajęć będzie jeszcze więcej, gdy ru- szyn dołowych. szy inny projekt, związany Sam kurs pod ziemią bęz modernizacją kształcenia dzie w sumie trwać 18 miesięzawodowego na Dolnym Ślą- cy i kończy się egzaminem. sku, w którym także bierze- Kto zda, ma pewność – i to zamy udział. gwarantowaną na piśmie – że Absolwenci będą musieli zostanie pracownikiem „Polsię zarejestrować jako osoba skiej Miedzi”. poszukująca pracy w Powia(mb)

drużyny z ZS nr 1 oraz ZS nr 2 to zwycięzcy uczniowskiej debaty, w której szukano odpowiedzi na pytanie: „Czy warto być aktywnym społecznie”. debatę – w ramach obchodów roku historii najnowszej – zorganizowało Powiatowe Centrum edukacji, jako pierwsze spotkanie w cyklu. - Inspirowanie do wypowiadania się w sprawach ważnych dla życia w państwie demokratycznym oraz zachęcanie uczniów do wyrażania własnych sądów i opinii – wyjawiła cel spotkań dyrektor PCe elżbieta Palej. Podczas debaty każda z reprezentujących cztery szkoły drużyn przedstawiła – w różnej formie - swoje stanowisko, czyli argumenty „za” i „przeciw” działalności społecznej. drugie miejsce w debacie jury przyznało grupie z I LO, trzecie – II LO. (mb)

Program adaptacji zawodowej to owoc współpracy, którą zapoczątkowało przed rokiem podpisanie Listu intencyjnego między KGHM a Powiatem Lubińskim. Założono, że miedziowa spółka przysposobi do konkretnych stanowisk pracy absolwentów szkoły podczas sześciomiesięcznych staży, finansowanych przez urząd pracy. Firma gwarantowała również zatrudnienie stażysty, jednak-

FOT. MIRKA BOŻYŃSKA

BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO

styczeń-luty 2010 www.powiat-lubin.pl

wokół starostwa

www.powiat-lubin.pl

K Kurier

POWIATOWY

11 

LUBIN Egzamin na taksówkarza

Wszyscy zdali 

LEGNICA Jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Wyróżnienia na 90-lecie
00
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

Fot. EWA NIEDBALSkA 

Mirosława Bożyńska Czterech kandydatów pozytywnie zdało egzamin  na kierowcę taksówki. W Starostwie Powiatowym  był to pierwszy taki test po latach przerwy.

Z

Kobieto, obroń się sama
W Komendzie Powiatowej Policji trwają zapisy pań, zainteresowanych udziałem w zajęciach samoobrony. Nietypowe przedsięwzięcie ma poprawić poczucie bezpieczeństwa mieszkańców - w tym wypadku: mieszkanek - miasta i powiatu. - Głównym założeniem programu jest przybliżenie kobietom podstawowych zasad zachowania, gdy znajdą się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu. Przeprowadzimy zatem cykl spotkań podczas których, oprócz zajęć praktycznych z instruktorem samoobrony, odbędą się pogadanki z psychologiem policyjnym – poinformowała sierż. Karolina Hawrylców. Zajęcia z technik samoobrony poprowadzi prezes klubu karate tradycyjnego „SentoKan” z Chocianowa. Ćwiczenia będą się odbywać w jednej z sal I LO w Lubinie. Przewidziano cykl minimum ośmiu spotkań przez miesiąc, po dwa razy w tygodniu. „Bezpieczna Kobieta” ruszy w połowie lutego. Udział w programie jest bezpłatny. Zgłoszenia chętnych prowadzi oficer prasowy KPP w Lubinie po numerem telefonu 76 8406 262, można się też zapisać dzwoniąc pod numer Zespołu Profilaktyki Społecznej: 76 8406 446.
(mb) 

LUBIN Nowe szkolenie w komendzie

dycha za wózek LUBIN
- Do 10 lat pozbawienia wolności grozi trzem mieszkańcom Lubina, którzy w nocy dla zabawy ukradli wózek sklepowy z hipermarketu. Jak poinformowała Sylwia Wilk z lubińskiej policji, zaalarmowani przez ochroniarzy sklepu funkcjonariusze natknęli się złodziei na pobliskim osiedlu. Jeden z nich siedział w wózku, drugi go pchał, a trzeci szedł obok. Wszyscy byli nietrzeźwi i agresywni. - Badanie wykazało u jednego z nich prawie 3, a u dwóch pozostałych blisko 2 promile alkoholu w organizmie – poinformowała sierż. Sylwia Wilk. Zatrzymani, to 22, 35 i 37-letni mieszkańcy Lubina. (mb)

Niezwykle uroczystą oprawę miało styczniowe spotkanie opłatkowe, zorganizowane przez warsztaty terapii zajęciowej „Przytulisko”. Na uroczystość w Klubie Pod Muzami zaproszono samorządowców, szefów instytucji, z którymi fundacja współpracuje, przedstawicieli innych warsztatów terapii zajęciowej w powiecie, a także darczyńców „Przytuliska”. Z Krakowa przyjechał również prezes Fundacji Brata Alberta, ks. tadeusz Isakowicz-Zaleski (na zdjęciu pierwszy z lewej). Spotkanie uświetniły występy podopiecznych ośrodka, tańce w wykonaniu „Balbinek” z Legnicy” oraz potrawy z kuchni WtZ. (mb) 

LUBIN Gminy nie płacą, izba nie przyjmie
Od lutego zatrzymani przez policję pijani mieszkańcy lubińskiej gminy wiejskiej i gminy Ścinawa będą trzeźwieć w towarzystwie przestępców. Izba wytrzeźwień odmawia przyjęć. - Zostaliśmy poinformowani, że Izba Wytrzeźwień w Lubinie do odwołania nie będzie przyjmować tych osób – potwierdziła rzecznik lubińskiej policji Sylwia Wilk. Przyczyną decyzji są długi tych, którzy do tej pory nie zapłacili za nocleg w ośrodku przy ul. Parkowej. W ciągu roku do izby w Lubinie trafia ok. 2000 osób. Dla przykładu: do września ubiegłego roku trafiły tu 94 osoby, będące mieszkańcami Gminy Lubin. Za swój pobyt zapłaciło tylko 26. Decyzję o wstrzymaniu przyjęć dyrektor Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczes-

Mercedes w remizie
Na początku roku lubińscy strażacy oficjalnie przejęli nowy, ciężki wóz gaśniczy. Mercedes actro ma napęd typu 6x6. Posiada bardzo duży zbiornik: 8000 litrów wody i 1000 litrów środka pianotwórczego. Może zastąpić pięć wozów średniej wielkości. - Może podać strumień wody na odległość 90 metrów i opróżnić cały zbiornik w ciągu półtorej minuty. To ważne, gdyż w naszym regionie jest wiele obiektów wielkogabarytowych, jak galerie, czy hipermarkety powiedział komendant straży Henryk Duszeńko. Zakup samochodu sfinansowany został przez Woje- 

LUBIN Pomoże walczyć z żywiołem, powiat dołożył 100 tys. zł

Przy pustej ławie LUBIN
Prezydent Lubina po raz kolejny nie pojawił się na sali sądowej podczas rozprawy w procesie wytoczonym przez starostwo. Proces wytyczono za nazwanie pracowników starostwa „nierobami”. O sprawie pisaliśmy wielokrotnie. Na styczniowej rozprawie zeznania składał pracownik Urzędu Miejskiego. Mimo wcześniejszego pouczenia przez sąd, że zeznania mają dotyczyć okresu sprzed stycznia 2008r. (kiedy padło obrażające pracowników starostwa stwierdzenie-przyp.red.), wszystkie omawiane przez niego kontakty ze starostwem dotyczyły późniejszego czasu. Obrońca oskarżonego próbował uzyskać od świadka opinię o inwestycjach drogowych prowadzonych przez powiat sugerując, że trwają zbyt długo. Sam oskarżony na rozprawę nie dotarł. Według obrońcy musiał udać się na ważną naradę dotyczącą bezpieczeństwa miasta. Ciąg dalszy procesu 11 lutego. (dees)

Za picie – na dołek
nej Terapii Uzależnień uzasadnił krótko: - Ponieważ gminy nie chcą partycypować w kosztach. Jak usłyszeliśmy, ośrodek zawarł stosowne umowy z Chocianowem i Polkowicami. Mieszkańcy gminy Ścinawa i podlubińskich wsi na łaskawość samorządu chyba nie mogą liczyć. - Nie mamy w budżecie zabezpieczonych pieniędzy na taki cel, i raczej ich nie będzie – powiedział nam rzecznik gminy Lubin Janusz Łucki. Gdzie zatem trafią nietrzeźwi, przyłapani przez policję w miejscu publicznym? - Będą przewożeni do komendy, do pomieszczenia dla osób zatrzymanych – powiedziała Sylwia Wilk. Alternatywą będzie zawiezienie „delikwenta” do domu i oddanie pod opiekę rodzinie.
(mb)

Nowy nabytek w remizie podziwia wicestarosta Piotr Czekajło. Powiat lubiński przekazał na ten wóz 100 tys. zł. wódzki Fundusz Ochrony Środowiska, budżet państwa oraz samorządy: gminny i powiatowy. (dees)

Fot. DARIUSZ SZYMACHA

Fot. kRZYSZtoF oLSZoWIAk

- Z licencją wiąże się niemały wydatek – mówili zgodnie kandydaci na taksówkarzy. I wymieniali: - 1300 zł taksometr, 122 montaż, 500 zł kurs, 120 zł badanie lekarskie i 238 egzamin… Na zdjęciu: przed egzaminem z topografii.

godę na wydanie licencji na prowadzenie taksówki wydaje uchwałą rada miasta lub gminy. W Ścinawie, np. taką uchwałę podjęto po raz pierwszy dopiero w ubiegłym roku. - Wieczorem to już nigdzie się nie można. A tymczasem o 22.00 przyjeżdża pociąg z Wrocławia – powiedział pan Robert. Prowadzenie taksówki na razie planuje jako dodatkowe zajęcie. Inny z kandydatów, lubinianin, ma nadzieję, że z nowego fachu się utrzyma. - A lubię jeździć, lubię wozić ludzi – dodał. Na zgodę, by starać się o licencję czekał cztery lata. W Lubinie chce taksówką jeździć również jeden legniczanin. Wszyscy kandydaci na taksówkarzy musieli zdać specjalny egzamin, przygotowany przez pracowników wydziału komunikacji w starostwie powiatowym. - Pytania sprawdzają ich znajomość topografii miast, Lubina i Ścinawy, część dotyczyła również wiedzy z zakresu przepisów ustawy o transporcie drogowym i ruchu drogowym – powiedziała nam Marta Kondracka. Jak się dowiedzieliśmy, wszyscy zainteresowani odpowiedzieli poprawnie na co najmniej 17 z 20 pytań i egzamin zdali.

Starosta Małgorzata DrygasMajka wręcza ufundowany przez siebie puchar Iwonie KrzyżanowskiejFułafska z koła w Szklarach Górnych.

Niezwykle uroczystą akademią legnicki oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zamknął obchody 90-lecia istnienia tej organizacji w Polsce. W ramach obchodów zorganizowano kilkanaście różnych uroczystości i spotkań. Najbardziej zasłużone, najpracowitsze koła TPD w okręgu legnickim wyróżniono podczas spe-

cjalnej akademii w Klubie Nauczyciela. Nie zabrakło wśród nich również kół z Lubina. Szczególne słowa uznania padły pod adresem Koła Przyjaciół Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szklarach Górnych, koła w Zespole Szkół Integracyjnych, Gimnazjum nr 3 oraz lubińskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
(mb)

FOT. MIRKA BOŻYŃSKA 

LUBIN U Brata Alberta

Opłatek na nowy rok

12

www.powiat-lubin.pl

K Kurier 

REGION Noworoczny koncert KGHM

BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO

POWIATOWY

kultura

styczeń-luty 2010 www.powiat-lubin.pl

Sopran Agnieszka Bochenek-Osiecka, baryton Adam  Szerszeń oraz chórzyści Górniczego Chóru Męskiego  przy ZG Lubin uświetnili tegoroczny koncert  noworoczny KGHM.
00
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

Solo i chórem

Pastorałki z sercem
Serce publiczności i jurorów trzeciej edycji konkursu dla osób niepełnosprawnych podbił Jonatan Delimata. - Kolęda łączy wszystkich we wspólnym śpiewaniu. To ona sprawiła, że spotykamy się tutaj dzisiaj i mam nadzieję, że będziemy spotykać się jeszcze wiele razy – mówił szef WTZ „Akademia życia” Władysław Haftarczyk. Warsztaty wraz ze Stowarzyszeniem „Dać Nadzieję” były organizatorami konkursu.
(dees, mb) 

LUBIN Powiatowy Konkurs Kolęd

K

Artystom towarzyszyła Orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego.

oncerty odbyły się dwa - w legnickiej katedrze oraz w Lubinie, w kościele p.w. Maksymiliana Marii Kolbego. Wśród publiczności dostojnicy kościelni, mieszkańcy miasta, pracownicy Polskiej Miedzi oraz samorządowcy. Wiernych przywitał biskup pomocniczy diecezji legnickiej ks. dr Marek Mendyk. Przed koncertem głos zabrał również dyrektor generalny ds. inwestycji i rozwoju w Biurze Zarządu KGHM Arkadiusz Gierałt. Przypomniał, że miedziowa spółka nie tylko wydobywa i produkuje miedź, ale również inicjuje różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i jest ich hojnym mecenasem. Cały koncert z właściwą sobie elegancją poprowadził znany aktor Jerzy Zelnik.

FOT. MIRKA BOŻYNSKA

Fot. DARIUSZ SZYMACHA 

LUBIN Konkurs literacki dla mieszkańców zagłębia miedziowego

Korzenie młodej generacji
W CK Muza rozstrzygnięto konkurs pn. „Jestem stąd, czyli z zagłębia Miedziowego”. Nie przyznano nagród głównych, ale 19 równorzędnych wyróżnień. Spośród 61, zgłoszonych do konkursu prac, jury - pod przewodnictwem dr Jarosława Maliniaka z wrocławskiego Ossolineum – w kategorii dorosłych wybrała prace: Agaty Podolskiej, Małgorzaty Woźniak, Magdaleny Zamory, Adama Bojarskiego, Ryszarda Halczaka, Grzegorza Hetmana, Alojzego Mikołajczaka, Ryszarda Orłowskiego, Roberta Ostowicza i Antoniego Pietrasa.

Spośród piszącej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych wyróżniono Lucynę Kołek oraz Jakuba Znamirowskiego (I LO), zaś wśród uczniów gimnazjów – Karola Millnera oraz Wiktora Jędrzejewskiego z Gimnazjum nr 4. Listę laureatów uzupełniają nazwiska pięciorga autorów, których prace także uka-

żą się w pokonkursowej publikacji. To – w kategorii dorosłych – Grażyna Maziarz, Elwira Ożga-Pańkowska, Zbigniew Łazarewicz, Kazimierz Maciejewski oraz licealista Jakub Fedyna. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 27 lutego o godz. 17.00 w sali błękitnej ośrodka. (mb)

Na scenie Klubu Pod Muzami stanęło 11 wokalistów i pięć zespołów. To zwycięzcy eliminacji, które odbyły się w poszczególnych placówkach. Każdy z wykonawców zaśpiewał dwie kolędy, a występ oceniało jury pod przewodnictwem Anny Łukaszów, wokalistki, absolwentki Studium Wokalnego w Poznaniu. Koncert uświetnił występ wokalistek Akademii Śpiewu Joanny Ślipko. Wśród solistów laur zwycięstwa bezsprzecznie wyśpiewał podopieczny SOS-W, Jonatan Delimata. Zdobył nie tylko I miejsce ale również nagrodę publiczności. II miejsce przypadło Ewelinie Kozłowskiej z WTZ Akademia Życia, III zaś Patrycji Igielskiej z ZSS. 

WROCŁAW Kultura w budżecie województwa
Można składać wnioski na dofinansowanie prac, związanych z ratowaniem cennych obiektów architektonicznych. Wniosek może złożyć każdy prawny właściciel obiektu zabytkowego ( np. parafie, fundacje, osoby prywatne, wspólnoty mieszkaniowe, gminy, powiaty, instytucje, diecezje Caritas). Kwota dotacji, to maksymalnie 50 % wartości planowanych robót. Mowa, oczywiście, o pracach konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy dolnośląskich zabytkach, wpisanych do rejestru. - W tym roku zarząd województwa przeznaczył na ten

Pieniądze na zabytki
cel 5 mln 100 tys. zł – poinformowała Magdalena Kuchta, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Departamentu Marszałka Dolnego Śląska. Wnioski można składać do 19 lutego. Więcej informacji pod adresem: http://www. umwd.dolnyslask.pl/index. php?id=720 (rs,mb)

Urodzinowe logo LUBIN 

LUBIN Tematyczny konkurs plastyczny
Ponad 400 prac nadesłano w tym roku do MDK-u na ogólnopolski konkurs pn. „Anioły są takie…”. Nagrody odbierze siedmiu młodych plastyków. Anioła można było namalować, narysować lub wyrzeźbić. Każdą z 420 prac komisja pod przewodnictwem plastyk Izy Bartosińskiej obejrzała i oceniła. Ostatecznie przyznano w konkursie 15 wyróżnień i siedem nagród. Za prace malarskie nagrody odbiorą: Iza Sachno (ZS Specjalnych w Lubinie), Patryk Smulak (MDK Zamość), Agata Michorowska (ODK w Zamościu) i Jerzy Wojciechowski (I Społ. Szkoła w Kielcach). Za rzeźby nagrodzono: Natalię Walczak (Pracownia ceramiczna, MDK Lubin), Kasię Zie-

Anioły przyjadą po feriach

Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie, placówka powiatu lubińskiego, obchodzi w tym roku 40-lecie istnienia. Na czas jubileuszu zmieniono logo. Na dotychczasowym znaku ośrodka, pod słoneczkiem, dopisano “40 lat”. - Logo z dopiskiem o 40-leciu będziemy używać podczas okolicznościowych wydawnictw i imprez związanych z rocznicą naszej placówki – wyjaśnił dyrektor MDK Waldemar Dolecki.
(km)

Fot. DARIUSZ SZYMACHA

Multimedialna filia LUBIN
Na Ustroniu, przy SP nr 14 przy ul. Norwida otwarto nową filię Miejskiej Biblioteki Publicznej. Mieści zbiory multimedialne: 2800 płyt z muzyką, 24 tys. książek, 500 tytułów książki mówionej oraz programy edukacyjne na płytach. Zbiory można na miejscu obejrzeć i posłuchać. Budowa obiektu (mb) kosztowała 1,2 mln zł.

lińską (Pracownia Wychowania przez Sztukę, Lubin) oraz Nelę Pajdzik (I LO Lubin). Uroczyste wręczenie nagród, połączone z otwarciem wystawy prac odbędzie się 16 lutego o godz. 16.00.
(mb)

W kategorii młodzieżowej pierwsze trzy miejsca przyznano kolejno: Annie Zagrobnik z Gimnazjum Publicznego w Ścinawie, Sylwii Fluder z SOS-W w Szklarach Górnych oraz Karolinie Koronie z ZSS w Lubinie. W grupie najlepiej zaprezentowały się „Wiolinki” z ZSS, po nich – „Kami ber tiga” z „Akademii Życia”, trzecie miejsce zajął zespół „White Stars”. Po wręczeniu nagród wszyscy nagrodzeni wraz z publicznością zaśpiewali kolędę „Przybieżeli do Betlejem”. Na zakończenie konkursu uczestników i gości zaproszono na słodki poczęstunek. Pieniądze na organizację III Powiatowego Konkursu Kolęd Osób Niepełnosprawnych przekazał powiat lubiński.

Fot. DARIUSZ SZYMACHA

BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO

styczeń-luty 2010 www.powiat-lubin.pl

turystyka

www.powiat-lubin.pl

K Kurier

POWIATOWY

13 

ŚWIAT Kierunek Azja: Syberia, Mongolia, Chiny

Transsyberia
Dominik Ziembowicz w Mongolii
Fot. ARCH WYpRAWY

Otrzęsiny w UZZM

00

WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

diabły i diablice rządziły na imprezie studentów. Słuchacze pierwszego roku przechodzili tak zwane otrzęsiny: ceremonię po której zostali oficjalni przyjęci do grona żaków. Studenci bawili się wspólnie z rektorem, dziekanami i wykładowcami. Rogi i ogony dopełniały tej zabawy. Konkursy na najbardziej diabelskie przysłowie, picie diabelskich trunków czy też diabelski taniec wywoływały salwy śmiechu. Bawiono się do późnej nocy, ale z umiarem, gdyż następnego dnia trzeba było stawić się na zajęciach. (dees) 

KOŹLICE VII biwak na śniegu 

Krzysztof Maciejak Nie tylko delegacja Polskiej Miedzi była ostatnio  we wschodniej Azji. Dotarli tam również nasi  podróżnicy, ale jakże odmienną trasą i formą  transportu…
o Azji wyruszyło pięć osób: Katarzyna i Jarek Fronk, Tomasz Piątek, Wojciech Szewc i Dominik Ziembowicz. Pociągiem pojechali z Wrocławia do Przemyśla, skąd dalej, do Lwowa. Z Ukrainy po 24 godzinach jazdy dotarli do Moskwy. Z Dworca Jarosławskiego, pociągiem Kolei Transsyberyjskiej relacji Moskwa-Czita, obrali kierunek na Irkuck. - Co pewien czas za oknami zmieniał się malowniczy krajobraz – mówi ścinawianin Dominik Ziembowicz. - W pociągu można było spotkać interesujących Rosjan. Do naszego pierwszego przystanku - Sludjanki nad Bajkałem, jechaliśmy przez cztery dni. – Na miejscu weszliśmy na Pik Czerskiego 2090 m

Biwak na śniegu

D

n.p.m. w Górach Chamar Daban i dotknęliśmy „Perłę Syberii” - Bajkał. Po kilku dniach wyprawa przeniosła się dalej - przez rosyjskie miasto UłanUde podążała do granicy rosyjsko-mongolskiej, by nad ranem dotrzeć do stolicy Mongolii Ułan Bator. - Zameldowaliśmy się w naszej bazie turystycznej i zwiedziliśmy stolicę - ponoć jedną z brzydszych w świecie – mówi Ziembowicz. – Wszędzie szaro, pył, kurz, wiele ulic bez asfaltu. - Wyjechaliśmy również na sześciodniowy wypad na skalistą Pustynię Gobi. Jej fantastyczny wygląd zmieniał się w zależności od podłoża skalnego. Byliśmy pełni wrażeń i szczęśliwi z tego, co zobaczyliśmy i przeżyliśmy…

Z Mongolii wyprawa ruszyła pociągiem w stronę Chin. Po przekroczeniu granicy i dalszej podróży autobusem z łóżkami dotarła do Pekinu. Po zwiedzeniu głównych atrakcji i zabytków chińskiej stolicy wróciła do Polski. - Był to świetny rekonesans, który pozwoli nam w przyszłości zaplanować dogłębną eksplorację wybranych terenów – podsumował Dominik Ziembowicz.

Po raz siódmy odbył się Biwak na Śniegu. Doroczna impreza połączona z nocnym przemarszem na Grzybową górę zgromadziła kilkudziesięciu miłośników przebywania na świeżym powietrzu.

Kilkudziesięciocentymetrowa pokrywa śnieżna, ujemne temperatury i wiatr nie zniechęciły miłośników świeżego powietrza od noclegu w namiotach.

Skaliste oblicze pustyni Gobi.

Jak poznawali ojcowiznę
Pięć prac wytypowano na etap centralny Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”. W powiatowych eliminacjach organizowanych przez lubiński PTTK brało udział 20 uczniów ze szkół na ternie powiatu. W kategorii prac indywidualnych szkół gimnazjalnych zwyciężyła praca Magdaleny Sitarskiej ze ścinaw- 

POWIAT Młodzież przygotowała prace o swojej miejscowości, historii i teraźniejszości
skiego gimnazjum – „Sprawiedliwy wśród narodów świata”. Drugie miejsce zajęła praca Joanny Sorotiuk z Gimnazjum nr 3 w Lubinie – „Nasi górnicy i ich praca”. W kategorii praz zbiorowych szkół gimnazjalnych zwyciężyła „Lubińska pamięć”, autorstwa Moniki Urban i Aleksandry Gutek z Gimnazjum nr 3 w Lubinie. Wśród uczestników szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła Monika Matijczak z II LO w Lubinie, prezentując pracę pt. „Historia mojej miejscowości: miejsca i zabytki”. Drugie miejsce zajął Michał Brzezicki za pracę ”Życie drogowca”. Udział w konkursie wymagał dużego nakładu pracy i zaangażowania. - Moja praca to wywiad z synem kobiety, która została nagrodzona wyróżnieniem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata – powiedziała Magdalena Sitarska. – Temat był bardzo ambitny. Ten element historii życia jednej osoby jest bardzo istotny i charakterystyczny dla historii naszego kraju. Chciałam pokazać, jak została uratowana Bronisława Fliszeker, ukrywana na Ukrainie przez matkę mieszkającego w Iwnie bohatera mojego wywiadu. Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, które wręczał zastępca starosty Ryszard Kabat. Konkurs był dofinansowany przez Starostwo Powiatowe.
(dees)

Głęboki śnieg zalegający zbocza Grzybowej Góry powodował, że wejście na szczyt wymagało dużego wysiłku. Mimo wyczerpania ambicja biorących udział w imprezie powodowała, że weszli wszyscy – chociaż niektórzy ostatnie metry pokonywali… na czworakach.

W uroczystym rozdaniu nagród wzięli udział uczestnicy konkursu wraz ze swoimi opiekunami.

Najmłodszym zdobywcą Grzybowej Góry był Kornel (niespełna 7 lat) – Najstarszy uczestnik imprezy (spał pod namiotem) miał ponad siedemdziesiąt lat. Wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie po wejściu na szczyt. dees

14

www.powiat-lubin.pl

K Kurier

BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO

POWIATOWY

informator
J LUty 2010

styczeń-luty 2010 www.powiat-lubin.pl

Budowlańcy pod lupą
Właściciel pewnej firmy budowlanej będzie musiał zwrócić mieszkance powiatu lubińskiego ponad 120 tys. zł. 00 Taką karę wymierzył sąd za postawienie domu-bubla. Podobnych spraw jest coraz więcej - twierdzi Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA 

LUBIN Nie spieszmy się z wyborem firmy

Sprawa trafiła na wokandę Sądu Okręgowego w Legnicy wskutek interwencji lubińskiego Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Budynek, który był przedmiotem zamówionej u wykonawcy usługi miał tak wiele poważnych usterek, że… groził zawaleniem i kierownik budowy nakazał jego rozbiórkę! - Nie posiadał m.in. koniecznego uzbrojenia, fundamenty zamiast 80 miały 35 cm, wewnętrzna ściana nośna ustawiona była nie na fundamencie, a na piasku, zaś usytuowanie budynku nie odpowiadało projektowi – wymienił mankamenty obiektu Jan Kotapka. Jak twierdzi, okres budowlanego boomu zaowocował również większą ilością skarg, z którymi zgłaszali się do jego biura inwestorzy. - Niejednokrotnie słyszałem, że budowlańcy, to osoby przypadkowe, nie potrafiące nawet czytać projektów, że nie mają wystarczającej praktyki, nie znają podstaw budownictwa – potwierdził powiatowy rzecznik. –

Konsumenci skarżyli się, że firmy budowlane nie są w stanie zakończyć prac w umówionym terminie, zdarzały się też przypadki, że materiał budowlany pozostawiony wykonawcy, w tajemniczych okolicznościach ginął z placu budowy… Zdaniem Jana Kotapki w całej sprawie inwestorzy także nie są bez winy, ponieważ nie wykazują należytej staranności w doborze właściwej firmy. Najczęstszym „grzechem” jest wybór przedsiębiorcy na podstawie jednego kryterium: niskiej ceny za usługę oraz naiwna wiara w obietnice budowlańca. Kabaretowe powiedzenie „będzie pan zadowolony” , jak widać, sprawdza się i w życiu. W rozstrzygniętym w Legnicy procesie sąd nakazał zwrócić inwestorce 122 tys. zł – za już zapłaconą przez nią kwotę za usługę i zmarnowane materiały. Lepiej jednak ustrzec się przed podobnymi stratami. - Po pierwsze, należy znaleźć porządną firmę, najlepiej z polecenia i sprawdzić, czy jest ona zarejestrowana – radzi Powiatowy Rzecznik Konsumentów. - Po drugie, udać się na miejsce wcześniejszych budów i osobiście sprawdzić efekt prac, a także poprosić o opinię inwestorów. Po trzecie, jak już zdecydujemy się na konkretnego przedsiębiorcę, zawsze zawierajmy z nim umowę w for-

Dbałość o szczegóły w umowie z firmą budowlaną uchroni nas przed przykrymi konsekwencjami w razie reklamacji. mie pisemnej, wpisując do niej najdrobniejsze szczegóły, a odstępstwa i zmiany wprowadzamy w formie aneksu. Wszelkie płatności dokumentujemy na piśmie i żądamy podpisu wykonawcy. Przedsiębiorca budowlany ma obowiązek wykonywać prace zgodnie ze sztuką budowlaną, zatem wszelkie wady i niezgodności reklamujemy w formie pisemnej, pamiętając, że mamy prawo żądać dokonania poprawek, a jeżeli to nie przyniesie rezultatu możemy powołać innego wykonawcę, który je wykona na koszt pierwszego. W ekstremalnych sytuacjach możemy od umowy odstąpić - przypomina Jan Kotapka, życząc, by mieszkańcy naszego powiatu przeżywali jak najmniej podobnych zdarzeń. 

01.02.10 „FLOS” UL. KASZTANOWA 8A, TEL. 076-842-79-22 02.02.10 „POD ŚWIęTyM ANTONIM” UL. ARMII KRAJOWEJ 15, TEL. 076-841-02-50 03.02.10 „USTRONIE” UL. GWARKóW 84, TEL. 076-842-27-73 04.02.10 „OSIEDLOWA” UL. ARMII KRAJOWEJ 35, TEL. 076-844-40-26 05.02.10 APTEKA W POLOMARKECIE, UL. SZPAKOWA 2A, TEL. 076-842-36-99 06.02.10 „VADEMECUM” UL. KOPERNIKA 4, TEL. 076-844-27-04 07.02.10 „KAUFLAND” UL. ZWIERZyCKIEGO 2, TEL. 076-74-66-770 08.02.10 APTEKA „CUPRUM ARENA” GALERIA CUPRUM ARENA, TEL. 076-84-666-81 09.02.10 „W JAMNIKACH” UL. NIEPODLEGŁOŚCI 23/25, TEL. 076-746-88-58 10.02.10 „RyCERSKA” UL. JASTRZęBIA 6, TEL. 076-849-12-01 11.02.10 „EURO APTEKA” UL. BEMA 1, TEL. 076-845-21-18 12.02.10 „ALOES” UL. KAMIENNA 1F, TEL. 076-844-73-66 13.02.10 „LEGE ARTIS” UL. KISIELEWSKIEGO 4, TEL.076-841-50-96 14.02.10 „KONWALIA” UL. JANA PAWŁA II 28, TEL. 076-841-01-17 15.02.10 „NOVA” UL. SŁOWACKIEGO 17, TEL. 076-846-97-29 16.02.10 „AVENA” UL. KRUPIńSKIEGO 95A, TEL. 076-746-10-19 17.02.10 „STIGMA”/TESCO/ UL. PADEREWSKIEGO 101, TEL. 076-841-55-46 18.02.10 „ZŁOTE RUNO” UL. PADEREWSKIEGO 92, TEL. 076-844-35-25 19.02.10 „LEŚNA” UL. LEŚNA 8, TEL. 076-746-48-65 20.02.10 „PANACEUM” UL. KAMIENNA 18A, TEL. 076-842-59-81 21.02.10 „OSIEDLOWA” UL. ARMII KRAJOWEJ 35, TEL. 076-844-40-26 22.02.10 „POD RóŻą” UL. KILIńSKIEGO 25D, TEL. 076-842-18-66 23.02.10 APTEKA W POLOMARKECIE, UL .KILIńSKIEGO, TEL.076-842-32-17 24.02.10 „POD DOBRą GWIAZDą” UL. GRABOWA 2, TEL. 076-842-79-55 25.02.10 „ARNICA” UL. PTASIA 57, TEL. 076-749-70-10 26.02.10 „APTEKA DLA CIEBIE” UL. ŚLąSKA 9, TEL. 076-842-31-43 27.02.10 „GRAVIOLA” UL. MIESZKA I 14/16, TEL. 076-844-22-05 28.02.10 „VADEMECUM” UL. KOPERNIKA 4, TEL. 076-844-27-04

J

WAŻNe teLeFONy I AdReSy

J KONKURS OPP
Rozstrzygnięto konkurs dla organizacji pozarządowych na 2010 r. Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego otrzymały pieniądze na przedsięwzięcia w dwóch kategoriach: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (100 tys. zł) oraz Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji (76,1 tys. zł). Oto pełna lista beneficjentów. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
Nazwa organizacji Klub Koreańskiej Sztuki Walki TAEKWON-DO UKS „ SHARK” Rudna Miejski Klub Sportowy „ZAGŁEBIE” Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lubinie ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Lubinie Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Zarząd Rejonowy Stowarzyszenie „ Dać nadzieję” Stowarzyszenie „ Równe Szanse” w Ścinawie Salezjańskie Centrum Sportowe „AMICO” Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Księginice Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Międzyszkolny Klub Sportowy „Ustronie” „A Tacy Sami” Stowarzyszenie Turystyki Pieszej „WęDROWIEC” Lubiński Klub KyOKUSHIN-KARATE Rodzaj zadania Mistrzostwa Województwa Dolnośląskiego Taekwon-do dla Juniorów Młodszych i Juniorów oraz Mistrzostwa Powiatu w Taekwon-do Organizacja Powiatowych Zawodów Pływackich Szkół Powiatu Lubińskiego Organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej kobiet-XIII Memoriał im. Henryka Kruglińskiego w Lubinie Igrzyska Młodzieży Szkolnej „Gimnazjada” i Licealiada” Ogólnopolski Harcerski Górski Rajd „Granica’ 2010 Otwarte, strzeleckie Mistrzostwa Powiatu Lubińskiego z broni kulowej oraz Mistrzostwa Dolnego Śląska juniorek, juniorów, kobiet i mężczyzn z broni pneumatycznej Impreza rekreacyjno- turystyczno-sportowa dla osób niepełnosprawnych V Powiatowe Integracyjne Biegi im. Jan Pawła II „ Amico Lubin świętuje Dzień Dziecka” w piłce nożnej chłopców , w piłce siatkowej oraz w tenisie stołowym chłopców i dziewcząt IV Powiatowy Dzień Dziecka „ Na sportowo i z uśmiechem” XI Dolnośląskie Igrzyska Dzieci i Młodzieży WSI i LZS 2010 Mistrzostwa Powiatu Lubińskiego w Tenisie Stołowym VII Ogólnopolskie Mistrzostwa w Kręglarstwie „SPRAWNI-RAZEM” Lubin 2010 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 4-PORy ROKU Krzewienie i rozwój kultury fizycznej przez organizację zajęć, organizację zawodów i uczestnictwo w turniejach sportowych KARATE KyOKUSHIN Ogółem : przyznana dotacja 6000 3 000 4 000 29 000 3 000 3 000 3 000 2 000 4 000 5 000 25 000 3 500 5 200 2 100 2 200 100 000 przyznana dotacja 4 000 900 10 000 4 000 3 500 15 000 2 000 15 000 3 500 3 000 4 500 10 700 76 100

Nauka, kultura, sztuka oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
Nazwa organizacji Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin” Centrum Kultury „Muza” w Lubinie „Fundacja For ART.” Uczniowski Klub Sportowy MDK „Olimp” ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Lubinie Stowarzyszenie Górniczy Chór Męski Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Zawodowej w Rudnej Stowarzyszenie ” Palium” Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubińskiej Stowarzyszenie „ Dać Nadzieję” w Lubinie Stowarzyszenie „DOMINIK” Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny „LUBIN” Rodzaj zadania VII Plener Artystyczny ”Dziewin Dolnośląski Kazimierz Dolny nad Odrą” Eliminacje Powiatowe 55.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Mała Akademia Muzyki”-2010 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji „Wokół fotografii” „Dziś, Jutro, Pojutrze…-patriotyzm dla dzieci i młodzieży” Promocja Powiatu Lubińskiego poprzez organizowanie oraz uczestnictwo w festiwalach, prezentacjach lub przeglądach krajowych i zagranicznych Podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych Koncert okazji jubileuszu 5-lecia uruchomienia hospicjum na terenie Powiatu Lubińskiego VII Powiatowa Wystawa Twórczości Osób Niepełnosprawnych „ Piękno nas łączy” Zorganizowanie III Powiatowego Konkursu Kolęd Osób Niepełnosprawnych „SAVIONALIA 2010” Organizacja przedsięwzięć promujących amatorski ruch artystyczny Ogółem:

tel. 0-76 746-71-00 fax: 0-76 746-71-01 starostwo@powiat-lubin.pl Biuletyn Informacji Publicznej: www.powiat-lubin.eu www.bip.powiat-lubin.pl Oficjalny portal powiatu www.powiat-lubin.pl System Informacji o Œrodowisku: www.powiat-lubin.sios.pl Godziny urzêdowania poniedzia³ek-pi¹tek 7:30-15:30 Referat Rejestracji Pojazdów tel. 0-76 746-71-61 poniedzia³ek-pi¹tek 8:00 – 17:30 Referat Praw Jazdy tel. 0-76 746-71-21 poniedzia³ek-pi¹tek 7:30 – 15:30 Kasa poniedzia³ek-pi¹tek 8:00 – 17:30 Kancelaria Rady Powiatu tel. (076)-746-71-02 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODzINIE ul. Sk³adowa 3, 59-300 Lubin tel.: (076) 8479691 tel.: (076) 8479690 dyrektor: Alina Tarczyñska PORADNIA PSyChOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LuBINIE 59-300 Lubin, ul. Kopernika 16 tel./fax (076) 849-72-73 www.poradnialubin.republika.pl e-mail: poradnictwo_ppp_lubin@wp.pl dyrektor: mgr El¿bieta Galas OŚRODEK ADOPCyJNO-OPIEKuŃCZy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a, 59-300 Lubin tel. (076) 749 23 54 osrodek@adopcja-lubin.pl www.adopcja-lubin.pl MŁODZIE¯OWy DOM KuLTuRy W LuBINIE 59-300 Lubin, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 a tel./fax (076) 847-86-64 www.mdklubin.republika.pl e-mail: mdklubin@poczta.onet.pl dyrektor: mgr Waldemar Dolecki ZARZ¥D DRóG POWIATOWyCh W LuBINIE ul. Odrodzenia 26, 59-300 Lubin tel.: 076 849 72 87 fax.: 076 849 72 89 dyrektor: Renata Napieralska POWIATOWy uRZ¥D PRACy W LuBINIE ul. J. Kiliñskiego 12b 59-300 Lubin tel. (076) 746-46-40 e-mail: wrln@praca.gov.pl http://pup.lubin.sisco.info dyrektor: Alicja Kargol POWIATOWy RZECZNIK KONSuMENTóW Jan Kotapka Starostwo Powiatowe, ul. J. Kiliñskiego 12b, pokój 120 tel. 076-746-71-24 POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI W LUBINIE ul. Szpakowa, 59-300 Lubin e-mail: pce@powiat-lubin.pl http://www.pce.lubin.pl dyrektor: El¿bieta Palej sekretariat tel. (076) 846-21-47 fax tel. (076) 846-21-46 POWIATOWy OŚRODEK DOKuMENTACJI GEODEZyJNEJ I KARTOGRAfICzNEJ W LUBINIE ul.Słowiańska 2, 59-300 Lubin tel./fax.(076) 846-68-30, 846-68-35 e-mail: podgik@podgik.lubin.pl www.podgik.lubin.pl Czynne poniedziałek-piątek 7.30-15.30 Kasa czynna w godzinach 7.30-14.00. BIBLIOTEKA PEDAGOGICzNA sala multimedialna tel. (076) 846-21-42 czytelnia tel. (076) 846-21-43 wypo¿yczalnia tel. (076) 846-21-44 S£u¯By I INSPEKCJE Komenda Powiatowa Policji w Lubinie ul. Traugutta 3 Tel. 076 844 28 53, 076 846 67 51 fax. :076 840 62 35 telefon alarmowy: 997 Komisariat Policji w Œcinawie ul. Grodzka 1 tel.: 076 843 61 11 tel. alarmowy: 997 Posterunek Policji w Rudnej ul. Œcinawska 19 tel.: 076 840 62 52 e-mail policja@rudna.pl tel. alarmowy: 997 Komenda Powiatowa Stra¿y Po¿arnej ul. Œcinawska 21 59-300 Lubin tel: (076) 846 18 40 tel. alarmowy: 998 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. 1 Maja 15 59-300 Lubin Tel: (076) 846-67-00 Fax: (076) 846-67-02 http://psse.lubin.ibip.wroc.pl e-mail: psse.lubin@poczta.fm Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny 59-300 Lubin, ul.Paderewskiego 100 tel/fax. 0 76 844 28 25 

STAROSTWO POWIATOWE ul. Jana Kiliñskiego 12 b, 59-300 Lubin

BIULETYN POWIATU LUBIÑSKIEGO

styczeń-luty 2010 www.powiat-lubin.pl

sport
Wędrówki z kijkami LUBIN
Nordic walking cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców Lubina Na terenach leśnych wokół strzelnicy, w pięknej zimowej scenerii, odbyły się I zawody z cyklu Grand Prix Lubina w Nordic Walking. Na trasie liczącej 4.2 km zmagało się 48 uczestników w 6 kategoriach wiekowych, czterech żeńskich i dwóch męskich. Rozpiętość wiekowa liczyła prawie 70 lat, najmłodszy uczestnik miał 7 lat, a najstarszy ponad 70 lat. Wszyscy startujący oraz kibice świetnie się bawili i kończyli zawody w bardzo dobrych humorach. II Grand Prix odbyło się na górkach za PKS. Trasa była trudna, ponieważ było dużo śniegu, porywisty wiatr oraz dość długi odcinek trzeba było iść pod górkę. Ale widać było, że uczestnikom imprezy nie straszne są warunki atmosferyczne i trudna trasa. Wszyscy z pełną energią i dużym zaangażowaniem wzięli udział w imprezie. Po dwóch edycjach w poszczególnych kategoriach wiekowych wśród kobiet prowadzą Paulina WitykSzumna, Ewa Waszewska, Krystyna Horaczewska i Jolanta Kurzawska, a wśród mężczyzn Tomasz Waszewski i Bernard Kubicki. III edycja odbędzie się 21 lutego 2010 r. (niedziela) na os. „Ustronie IV”, w Parku im. Jana Pawła II, o godz. 11.00.

www.powiat-lubin.pl

K Kurier

POWIATOWY

15 

SIERADZ Sukces naszych juniorek

Srebro na początek 
Ryszard Siwak Miły upominek sprawiły sobie  i kibicom zawodniczki Ecorenu  Ziemi Lubińskiej – w turnieju  finałowym halowych Mistrzostw  Polski w Sieradzu zdobyły  wicemistrzostwo!

J LUBIN „LICeALIAdA”
Trwa cykl zawodów uczniów szkół ponadgimnazjalnych w różnych dyscyplinach sportowych. „Licealiada” zorganizował Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.

SZACHy
W Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie odbyły się mistrzostwa powiatu lubińskiego w szachach. - W zawodach wzięło udział 7 dziewcząt i 24 chłopców- poinformował Krzysztof Szczepaniak, prezes PSZS. W wyniku przeprowadzonych gier regulaminowych ustalono następującą klasyfikację końcową zespołów:  I m-ce - I Liceum Ogólnokształcące  II m-ce - II Liceum Ogólnokształcące
00

 III m-ce - Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące  IV m-ce - Zespół Szkół nr 2  V m-ce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  VI m-ce - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących  VII m-ce - Zespół Szkół nr 1 Zespoły które zajęły I, II i III miejsce otrzymały puchary ufundowane przez PSZS w Lubinie. Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy oraz statuetki, ufundowane przez sponsora drużyny ZSZiO .

WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

O

Joanna Bugajska została uznana za najlepszą bramkarkę Mistrzostw Polski ły się wspaniałymi paradami i już wydawało się, że czeka nas remis i rzuty karne, gdy najlepsza zawodniczka Ostrowii niemal w ostatniej minucie zdobyła prowadzenie. Ecoren przegrał w finale 2:3, ale – jak podkreśla trener – niewiele brakowało do szczęścia. W dodatku lubiński klub poniósł porażkę w meczu z aktualnym halowym mistrzem Polski, który dzięki tej wygranej zdobył tytuł mistrzowski trzeci raz z rzędu. - Dla naszego klubu jest to pierwszy medal w tak ważnych mistrzostwach i to od razu srebrny! – cieszy się Janusz Przybyło. – W dodatku podczas finałów obecni są trenerzy reprezentacji różnych kategorii wiekowych, a że wypowiadali się o dziewczętach w samych superlatywach, więc będzie to skutkowało już wkrótce kilkoma poważnymi powołaniami do kadry narodowej. Wspaniałą grę Joanny Bugajskiej z Ecorenu Ziemi Lubińskiej docenili też organizatorzy, wybierając ją na najlepszą bramkarkę turnieju.

PIŁKA NOŻNA
Rozegrano także zawody w halowej piłce nożnej dziewcząt. W eliminacjach drużyny rywalizowały w dwóch grupach. W pierwszej grały reprezentacje ZS nr 1, SLO, I LO i ZS Chróstnik. W grupie drugiej walczyły ZS nr 2, II LO i ZSS-S. Do finału awansowały dwa najlepsze zespoły eliminacji. W efekcie najlepszą okazała się drużyna II Liceum Ogólnokształcącego, drugie miejsce zajął ZS nr 2 a trzecie ZS nr 1. Na dalszych pozycjach uplasowały się: SLO Lubin, ZSS-S Lubin, I LO Lubin i ZS Chróstnik Zespoły, które zajęły I, II i III miejsce otrzymały puchary ufundowane przez PSZS w Lubinie, wszystkie zespoły otrzymały dyplomy za zdobyte miejsce.

siem drużyn walczyło o jak najlepsze wyniki w dwóch grupach. – Ecoren Ziemia Lubińska trafił do grupy A razem z Andrusami Lipnik, Olimpią Szczecin i UMKS Ostrowią Ostrówek MOSiR Sieradz. Do drugiej grupy dolosowano FC Katowice, Pragę Warszawa, Sztorm Gdynię i Unię Racibórz. W spotkaniach eliminacyjnych piłkarki Ecorenu wygrały z Andrusami Lipnik (3:0) oraz wysoko pokonały zespół ze Szczecina (aż 7:1), musiały jednak uznać wyższość gospodyń turnieju, zawodniczek Ostrowii Ostrówek (przegrały z nimi 0:2). Awansowały jednak z drugiego miejsca w grupie do półfinałów. - Emocji było bardzo dużo już w półfinale, w którym spotkaliśmy się ze Sztormem Gdynia, obecnym mistrzem Polski na terenach trawiastych. Po ciężkim meczu wygraliśmy z nimi 1:0, a prawdziwie dramatyczny przebieg miał sam finał. Cały czas trzymał w napięciu – opowiadał Janusz Przybyło, trener Ecorenu Ziemi Lubińskiej. – Ostrowia strzelała gole, my wyrównywaliśmy, obie bramkarki popisywa-

PIŁKA SIAtKOWA
W ramach „Licealiady” rozegrano mecze w siatkówce dziewcząt. W turnieju grało siedem drużyn. Przeprowadzono rozgrywki grupowe a potem finały. W rezultacie zwyciężył zespół ZS nr 1, drugie miejsce zajęło I LO, a trzecie II LO. Na kolejnych miejscach uplasowały się zespoły ZS nr 2 i ZSS-S. W mistrzostwach powiatu wzięło udział 48 dziewcząt. Zespoły które zajęły I, II i III miejsce otrzymały puchary ufundowane przez PSZS w Lubinie, a wszystkie zespoły otrzymały dyplomy za zdobyte miejsce. -Kolejną imprezą w ramach „Licealiady” będą rozgrywane po feriach, 19 lutego, zawody pływackie – powiedział Krzysztof Szczepaniak, prezes PSZS w Lubinie.

Będzie mistrzostwo? LUBIN
Od zwycięstwa do zwycięstwa kroczą piłkarki ręczne Zagłębia. Lubiniankom nie sprostały mistrzynie Polski. SPR Lublin przegrał 24:26. Tym samym lubinianki zakończyły serię zwycięstw mistrzyń Polski. Spotkanie w Lubinie nie przyniosło 48 z kolei zwycięstwa piłkarkom SPR, a pierwszą od dłuższego czasu porażkę. Ta wygrana dobrze rokuje na przyszłość. Uskrzydlone zwycięstwem lubinianki wygrały także następne spotkanie z mocną Piotrkowią. I tutaj mecz zakończył się dwubramkową przewagą Lubinianek 25:23. Trenerka szczypiornistek jest zadowolona z gry podopiecznych. Chwali zaangażowanie zawodniczek każdej formacji. – Dziewczyny są bardzo zmotywowane – mówi Bożena Karkut. – Cieszę się, że wygrywają. Apetyty lubinianek są wielkie: po ubiegłorocznym wicemistrzostwie chcą zdobyć złoto. Szanse na taki sukces są duże. Zagłębie jest liderem ekstraklasy i jego gra wskazuje na to, że mistrzostwo jest w zasięgu lubińskich (dees) szczypiornistek.

Karate w Lubinie
To najstarszy lubiński klub sportów walki. Powstał już w 1979 r. W pierwszych dniach stycznia karatecy LKKK przeszli kolejny egzamin na stopnie szkoleniowe kyu. Egzamin odbył się w warunkach zimowych, na śniegu oraz w specjalistycznej salce treningowej. Karate łączy rozwój fizyczny z rozwojem psychicznym. Nie jest jedynie sportem lecz także sztuką życia, w której eksponuje się skromność oraz szacunek dla drugiego człowieka, wartości dzisiaj tak cenne! – mówi Ryszard Semik, trener i prezes klubu. - Karate rządzi się swoją własna etyką. To kodeks, który nakazuje szacunek wobec rodziców, starszych, uczy pokory, zdyscyplinowania oraz zakazuje stosowania sztuki walki poza salą treningową. Sosai Oyama, twórca karate ky- 

LUBIN Wychowują i trenują od ponad 30 lat 

LUBIN Sukces był blisko
Piłkarki ręczne MKS Zagłębie Lubin przegrały z norweskim zespołem Byasen Trondheim 26:30 (14:17) w pierwszym meczu czwartej rundy Pucharu Zdobywców Pucharów. Początek spotkania należał do zespołu z Norwegii, który szybko objął prowadzenie 4:1. Lubinianki miały spore problemy z rozegraniem i wykończeniem akcji, a w decydujących momentach fatalnie pudłowały. Podopieczne Geira Oustorpa po kwadransie prowadziły 10:7, a gdyby nie dobra postawa Natalii Tsvirko, strata podopiecznych Bożeny Karkut mogła być dużo większa. Po zmianie stron lubinianki zaczęły grać szybciej. Konsekwentna gra w obronie i trafienia Klaudii Pielesz sprawiły, że

Pucharowa przegrana
na kwadrans przed końcem meczu Zagłębie zmniejszyło stratę do zaledwie jednej bramki (21:22). Niestety po serii niedokładnych podań Byasen ponownie zwiększyło swoją przewagę (22:26) i w ostatnich minutach kontrolowało przebieg gry. - Mam żal do dziewczyn za pierwszą połowę. Wyszły na boisko dziwnie wystraszone i popełniły sporo błędów w obronie oraz podaniach. Trudno nam później było odrabiać starty, a dodatkowo nie trzymaliśmy wystarczająco założonej wcześniej dyscypliny taktycznej. Przeciwniczki niczym nas nie zaskoczyły, a dzisiejsza porażka to efekt naszych prostych błędów powiedziała po meczu trenerka Zagłębia Bożena Karkut. Rewanżowe spotkanie rozegrane zostanie 14 lutego w Trondheim. (rs)

Zimowe warunki nie odstraszają karateków od treningów okushin powiedział: „Karate zaczyna się i kończy na uprzejmości, a dobre maniery muszą być nienaganne. Najprościej rzecz ujmując kodeks karate to kodeks dobrego wychowania. Lubiński Klub Karate ma spore osiągnięcia. Mateusz Bieleń dwukrotnie zdobył tytuł Mistrza Polski. Tomasz Augustyn zajął II miejsce w Pucharze Polski. Paweł Sowa, Marek Rożek, Marcin Augustyn i Wojtek Derlatko zajmowali trzecie miejsca na Mistrzostwach i w Pucharze Polski. Treningi odbywają się w Szkole Podstawowej nr 9 w Lubinie w poniedziałki i czwartki od 18:30 do 20:00, a także w specjalistycznej salce treningowej na terenie OSiR-Lubin. Instruktorami są Ryszard Semik, Sławomir Derlatko i Marek Michałek
(dees)

16  LUBIN Szanse na medal są małe, ale…

sport
Siatkarze w play off LUBIN
Dobry sezon zanotowali siatkarze MKS Cuprum Mundo Lubin i zagrają o awans do wyższej klasy rozgrywek. Po doskonałej grze pokonali w ostatnim meczu rundy zasadniczej Krispol Wrześnię 3:0. Ze względu na przewagę lubinian wyjazdowe spotkanie nie dostarczyło wiele emocji. Lubinianie wygrali pierwszego seta do 21 a drugiego do 18. W trzecim grali prawie wszyscy zawodnicy drużyny i został on wygrany na przewagi. Lubinianie ostatecznie zakończyli rozgrywki fazy grupowej na 4 miejscu. Dzięki temu, już 13 lutego w Zielonej Górze nasi siatkarze spotkają się w pojedynku z AZS UZ Zielona Góra. To trudny przeciwnik – zielonogórzanie są zwycięzcami naszej grupy. Drugi pojedynek odbędzie się następnego dnia także na wyjeździe. Trzecia gra odbędzie się w Lubinie 27 lutego. W play offach gra się do trzech zwycięstw. Ten, kto je odniesie będzie walczył w fazie finałowej play off. Siatkarzom życzymy awansu do PlusLigi.

styczeń-luty 2010 www.powiat-lubin.pl

Szybka jak wiatr 
Dariusz Szymacha Natalia Czerwonka już trenuje w dalekiej Kanadzie.  Jest trzecim w historii mieszkańcem Lubina, który  wystartuje w igrzyskach olimpijskich. 

LUBIN Wzmocnienia powinny zmienić oblicze

transfery trwają
Kontrakt na dwa i pół roku z Zagłębiem Lubin podpisał reprezentant Serbii, Bojan Isailović. Prezes Jerzy Koziński potwierdził, że klub jest bliski także przedłużenia umów z kapitanem Michałem Stasiakiem, Grzegorzem Bartczakiem oraz Łukaszem Hanzelem. Wszyscy zawodnicy otrzymali propozycję podpisania trzyletnich kontraktów. - Podpisaliśmy kontrakt z Bojanem, który ma być poważnym wzmocnieniem i konkurentem dla Olka Ptaka. Liczę na to, że ich rywalizacja, czysto sportowa, przyniesie drużynie mnóstwo korzyści. Uzyskaliśmy także porozumienie z kolumbijskim stoperem, Sergio Reiną. Ma on być drugim Arboledą. Bliski podpisania umowy jest także Peruwiańczyk Salas. To ofensywny pomocnik, który dysponuje dobrym strzałem z dystansu. Zawodników, których chcieliby mieć w zespole, wskazują wyłącznie trenerzy, a my, ja i rada nadzorcza, jesteśmy wyznaczeni do finalizacji tych transferów - wyjaśnił Jerzy Koziński. - Interesują nas gracze, których sprowadzimy bezgotówkowo. Nie chodzi nam o to, aby sprowadzić za pieniądze jednego zawodnika i wykorzystać tym samym cały nasz budżet na transfery. Prowadzimy rozmowy z zawodnikami, a jeśli nabiorą one realnych kształtów i gdy do podpisania umowy będzie wiódł zaledwie krok, poinformujemy o personaliach. Podkreślę jednak, że ci zawodnicy mają być wzmocnieniem, a nie uzupełnieniem składu. Drużynę uzupełnią bowiem młodzi piłkarze grający obecnie w Młodej Ekstraklasie. (rs)

drużyny

Natalia Czerwonka z mamą. 1988 r. na olimpiadę pojechał i zdobył brązowy medal bokser Janusz Zarenkiewicz. W łyżwiarstwie szybkim cztery lata wcześniej, w Sarajewie, wystartowała Liliana Morawiec. W tym roku w jej ślady idzie Natalia Czerwonka. Wraz z trenerami i mamą spotkała się z władzami miasta, a potem z dziennikarzami. - W domu jestem kilkanaście dni w roku – mówi Natalia Czerwonka. – Resztę czasu spędzam na treningach, zgrupowaniach i zawodach. Nominacja do drużyny olim-

W

J NAJLePSZy SPORtOWIeC POWIAtU
Redakcja Kuriera Powiatowego oraz Powiatowe Zrzeszenie LZS w Lubinie ogłaszają Plebiscyt na najpopularniejszego amatorskiego zawodnika i zawodniczkę powiatu lubińskiego w 2009 roku. O tym, który ze sportowców weźmie udział w tym rankingu zadecydują poszczególne kluby. Mogą zgłaszać swoich kandydatów do 15 lutego 2010 r. Ich nazwiska opublikujemy w następnym numerze Kuriera Powiatowego. Dodajmy, że w plebiscycie nie biorą udziału zawodnicy z pierwszo- i drugoligowych zespołów. Głosowanie na najlepszego i najpopularniejszego sportowca rozpocznie się w marcu 2010 r. Każdy może oddać swój głos na wybranego kandydata – osobiście w siedzibie PZ LSZ (pokój 302 w Starostwie Powiatowym) lub pisemnie na adres: PZ LZS, ul. Kilińskiego 12 b, 59-300 Lubin.

Oby w sezonie wiosennym „Miedziowi” mieli wiele powodów do takiej radości. 

MELBOURNE Sukces lubinianina

Następca Fibaka
Aż do IV rundy grał Łukasz Kubot w wielkoszlemowym Australian Open. Najlepszy polski tenisista walkę o ćwierćfinał przegrał z rozstawionym z „3” Serbem Novakiem Djokovicem, zwycięzcą z Melbourne sprzed dwóch lat. Polak uległ przeciwnikowi 1:6, 2:6, 5:7. Mecz trwał 114 minut. Był to trzeci w karierze występ Łukasza Kubota przeciwko Novakowi Djokovicowi i trzecia porażka polskiego tenisisty. Wcześniej zawodnicy spotkali się w Budapeszcie w 2004 roku i w 2009 roku, kiedy w finale turnieju ATP w Belgradzie Serb w dwóch setach pokonał Polaka. Po świetnym występie w wielkoszlemowym Austra-

J KRZyŻóWKA śWIąteCZNA
Prawidłowe hasło brzmiało: Wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku. Do redakcji napłynęło wiele prawidłowych rozwiązań mimo błędnego oznakowania ostatniej litery hasła (za ten błąd serdecznie Czytelników przepraszamy). Oto lista osób, które wylosowały nagrody: Alicja Marek ze Ścinawy, Stanisława Lindmajer z Lubina, Danuta Cieślak z Lubina, Janina Kasprzyk z Lubina, Krystyna Żelichowska z Lubina, Ada Nasiadka z Lubina, Janina Mucha z Chróstnika, Janina Nasiadka z Lubina, Justyna Żołyńska z Lubina, Maria Buksowicz ze Ścinawy, Elżbieta Gebel z Lubina, Renata Kotapka ze Ścinawy, Liliana Szyłkiewicz z Lubina, Barbara Łamińska z Lubina, Marceli Wolff z Lubina, Marian Węgielewski z Lubina, Michał Królikowski z Lubina, Jerzy Czarnecki z Lubina i Stanisław Baranowski z Lubina. Nagrody można odebrać w Starostwie Powiatowym w Lubinie ul. Kilińskiego 12b w godzinach pracy starostwa, w pokoju 131 (I piętro).

lian Open, Łukasz Kubot zanotował olbrzymi awans w rankingu ATP. Punktowe konto Łukasza Kubota zwiększyło się o 160 „oczek”. Najlepszy polski tenisista znalazł się na 61. miejscu. Kubot, który przed dwoma tygodniami został sklasyfikowany na 86. miejscu, awansował aż o 25 pozycji. To największy skok tenisisty w całej pierwszej setce rankingu ATP. (rs)

Fot. D.SZYMACHA

pijskiej jest wynikiem właśnie mojej ciężkiej pracy. Pierwszym trenerem Natalii była Małgorzata Kaczmarek. - Kiedy zaczynałam przygodę ze sportem nawet nie wiedziałam, że istnieje taka dyscyplina jak jazda szybka – śmieje się dzisiejsza olimpijka. - To pani Małgorzacie zawdzięczam, że zaczęłam jeździć na łyżwach. Ona zaszczepiła we mnie miłość do tego sportu. Natalia studiuje, ale ostatni rok przebywała na urlopie dziekańskim. Wymagał tego cykl przygotowawczy. Jest realistką i nie liczy na medal w Kanadzie.

- Mam 21 lat i zdaję sobie sprawę, że jestem młodą zawodniczką. Przygotowując się do tego sezonu starałam się zrobić wszystko, żeby pojechać na Olimpiadę. To się udało i jest to dla mnie ogromna radość. Uważam, że jako drużyna będziemy walczyć o jak najlepsze miejsce, a w biegu indywidualnym dam z siebie wszystko. Natalia jest dowcipna. Zapytana przez dziennikarza czy liczy na medal odpowiedziała z uśmiechem: - Tak, w... Soczi. Pierwszy start Natalii na olimpiadzie będzie miał miejsce w niedzielę, 14 lutego. Trzymamy kciuki!

dyrektor odchodzi LUBIN
Dariusz Machiński, dyrektor zarządzający i pełnomocnik zarządu ds. rozwoju i sportu nie będzie już pracował w Zagłębiu Lubin. - Wiem, że fani mają mnóstwo pytań do mnie dotyczących pana Machińskiego – powiedział prezes Jerzy Koziński. Muszę ich przeprosić, ale nie ustosunkuję się do tej kwestii, ponieważ nigdy nie oceniam publicznie pracy swoich pracowników. Mogę jednak powiedzieć, że zadecydowałem, że wraz z końcem miesiąca pan Machiński przestanie być pracownikiem spółki. Uważam, że jest to rozwiązanie, które w dużej mierze oczyści negatywną atmosferę wokół Zagłębia. Zależy mi bowiem na pozytywnych relacjach z kibicami, a chyba każdy wie, że spór fanów z panem Machińskim mocno mi to utrudniał. Jednocześnie chciałbym, aby to był krok w kierunku zakończenia protestu naszych kibiców. Mamy piękny stadion, znakomitych fanów i życzyłbym sobie, aby w rundzie wiosennej Dialog Arena słynęła wyłącznie z chóralnych, głośnych śpiewów i fantastycznych opraw, z których nasi kibice słyną na całą Polskę.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful