Spis treści

Spis treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i Witamy w pakiecie CorelDRAW Graphics Suite X3. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 CorelDRAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Corel PHOTO-PAINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 CorelDRAW Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Corel PHOTO-PAINT Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

Spis treści
Sekcja I: Witamy w programie CorelDRAW Graphics Suite X3
Witamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Aplikacje pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Nowe funkcje w pakiecie CorelDRAW Graphics Suite X3 . . . . . . . . . . . . . . .2 Instalowanie aplikacji z pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . . . . . . . . . .7 Zmienianie języka interfejsu użytkownika i Pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Rejestrowanie produktów firmy Corel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Aktualizowanie produktów firmy Corel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Biuro obsługi klienta firmy Corel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Konwencje stosowane w dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Korzystanie z Pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Podręcznik programowania w języku VBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Opinie klientów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Inne zasoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Informacje o firmie Corel Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Sekcja II: CorelDRAW
Przewodnik po obszarze roboczym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Terminologia i pojęcia programu CorelDRAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Okno aplikacji CorelDRAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Narzędzia obszaru roboczego programu CorelDRAW . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Rozpoczęcie pracy z programem CorelDRAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Informacje o grafice wektorowej i mapach bitowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Tworzenie nowych rysunków i ich otwieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Wyszukiwanie, wstawianie i zachowywanie zawartości rysunków . . . . . . . .38 Podstawowe funkcje programu CorelDRAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Cofanie, ponawianie i powtarzanie czynności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Powiększanie i przewijanie zawartości okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Zapisywanie rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Zamykanie rysunków i programu CorelDRAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Spis treści i

Praca z liniami, konturami i pociągnięciami pędzla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Rysowanie linii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie linii kaligraficznych, czułych na nacisk i linii z wzorca . . . . . . . Formatowanie linii i konturów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kopiowanie, przekształcanie i usuwanie konturów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stosowanie pociągnięć pędzla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozpylanie obiektów wzdłuż linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie linii relacji i linii wymiarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie prostokątów i kwadratów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie elips, kół, łuków i wycinków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie wielokątów i gwiazd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie spiral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie siatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie kształtów wstępnie zdefiniowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie z zastosowaniem rozpoznawania kształtów. . . . . . . . . . . . . . . . .

47 52 55 58 59 60 63 67 69 71 75 76 76 78

Rysowanie kształtów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Praca z obiektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Zaznaczanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Kopiowanie, duplikowanie i usuwanie obiektów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Tworzenie obiektów z zamkniętych obszarów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Tworzenie granicy wokół zaznaczonych obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Kopiowanie właściwości, transformacji i efektów obiektów. . . . . . . . . . . . . 89 Pozycjonowanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Przyciąganie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Używanie prowadnic dynamicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Zmienianie kolejności obiektów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Zmienianie rozmiarów i skalowanie obiektów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Obracanie i odbijanie lustrzane obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Grupowanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Łączenie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Kształtowanie obiektów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Używanie obiektów złożonych z krzywych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
ii Spis treści

Kształtowanie obiektów złożonych z krzywych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 Stosowanie efektów zniekształcenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Kształtowanie obiektów za pomocą obwiedni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 Kadrowanie, rozdzielanie i wymazywanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Wyokrąglanie, żłobienie i ścinanie narożników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Spawanie i wyznaczanie części wspólnej obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Tworzenie kadrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
Wypełnianie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Stosowanie wypełnień jednolitych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Stosowanie wypełnień tonalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Stosowanie wypełnień deseniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 Stosowanie wypełnień w obszarach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Praca z wypełnieniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
Praca z kolorami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Wybieranie kolorów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
Dodawanie efektów trójwymiarowych do obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Tworzenie obrysu obiektów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 Stosowanie perspektywy do obiektów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 Tworzenie głębi wektorowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161 Tworzenie efektów fazy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 Tworzenie cieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168 Tworzenie metamorfozy obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
Modyfikowanie przezroczystości obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Stosowanie przezroczystości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
Praca ze stronami i narzędziami układu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Określanie układu strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 Wybieranie tła strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 Dodawanie, zmienianie nazw i usuwanie stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 Korzystanie z linijek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 Konfigurowanie siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 Konfigurowanie prowadnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183

Spis treści

iii

Praca z warstwami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Tworzenie warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Zmienianie właściwości warstw i kolejności ułożenia obiektów. . . . . . . . . 189 Przenoszenie i kopiowanie obiektów pomiędzy warstwami . . . . . . . . . . . . 191
Dodawanie i formatowanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Dodawanie i zaznaczanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zmienianie wyglądu tekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyszukiwanie, edytowanie i przekształcanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyrównywanie tekstu i ustalanie odstępów w tekście . . . . . . . . . . . . . . . . Przesuwanie i obracanie tekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przenoszenie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dopasowywanie tekstu do ścieżki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formatowanie tekstu akapitowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzielenie wyrazów w tekście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scalanie i łączenie ramek tekstu akapitowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zawijanie tekstu akapitowego wokół obiektów i tekstu. . . . . . . . . . . . . . . . Wstawianie kodów formatowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekształcanie grafik wektorowych w mapy bitowe . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodawanie map bitowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kadrowanie i edytowanie map bitowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stosowanie efektów specjalnych do map bitowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szybkie dopasowywanie kolorów i tonów w Pracowni dopasowywania obrazka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edytowanie map bitowych w programie Corel PHOTO-PAINT. . . . . . . . . Trasowanie map bitowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyświetlanie podglądu wyników trasowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Określanie kolorów wyników trasowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porady dotyczące trasowania map bitowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193 197 199 201 206 207 208 211 213 215 217 219 221 222 223 225 226 226 229 233 234 236

Praca z mapami bitowymi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Trasowanie map bitowych i edytowanie wyników trasowania . . . . . . . . . . . . . . . 229

Drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Drukowanie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

iv

Spis treści

Określanie układu zadań drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 Podgląd zadań drukowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241
Drukowanie komercyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Przygotowywanie zadania drukowania dla biura usług poligraficznych. . . .243 Drukowanie znaczników drukarskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 Drukowanie wyciągów barwnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Drukowanie na kliszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
Publikowanie w formacie PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Zapisywanie dokumentów w formacie PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251 Ustawianie opcji zabezpieczeń dla plików PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253
Importowanie i eksportowanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Importowanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257 Eksportowanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259

Sekcja III: Corel PHOTO-PAINT
Przewodnik po obszarze roboczym programu Corel PHOTO-PAINT. . . . . . . . . 265

Pojęcia używane w programie Corel PHOTO-PAINT . . . . . . . . . . . . . . . . .265 Poznawanie okna aplikacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266 Paski narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268 Przybornik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 Pasek właściwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 Okna dokowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 Pasek stanu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276
Wyświetlanie obrazków i uzyskiwanie informacji o obrazku . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Wyświetlanie obrazków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279 Powiększanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281 Uzyskiwanie informacji o obrazku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282
Praca z kolorami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Wybieranie kolorów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285 Tworzenie niestandardowych palet kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 Korzystanie z kanałów kolorów dodatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291
Spis treści v

Zmienianie trybów kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

Zmienianie trybu kolorów obrazków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Zmienianie trybu kolorów obrazków na tryb z paletą . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Wczytywanie obrazków do programu Corel PHOTO-PAINT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Otwieranie obrazków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importowanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pobieranie obrazków ze skanerów i aparatów cyfrowych . . . . . . . . . . . . . . Praca z grafiką wektorową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

301 301 302 304

Kadrowanie i zmienianie orientacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

Kadrowanie obrazków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Zszywanie obrazków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Zmienianie orientacji obrazka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Dopasowywanie kolorów i odcieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Szybkie dopasowywanie kolorów i tonów w Pracowni dopasowywania obrazka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Dopasowywanie kolorów i tonów obrazka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Praca z kanałami kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Zmienianie wymiarów obrazka, rozdzielczości i rozmiaru papieru . . . . . . . . . . . 331

Zmienianie wymiarów obrazka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Zmienianie rozdzielczości obrazka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Zmienianie rozmiaru papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Malowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

Rysowanie kształtów i linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stosowanie pociągnięć pędzla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozpylanie obrazków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powtarzanie pociągnięć pędzla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Korzystanie z pisaka czułego na nacisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

337 340 343 344 346

Retuszowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

Ulepszanie skanowanych obrazków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Usuwanie efektu „czerwonych oczu”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Usuwanie kurzu i rys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
vi Spis treści

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387 Stosowanie wypełnień tonalnych. . . . . . . . . . . 363 Tworzenie soczewek . . . . . . . . . . . . . . . . .383 Stosowanie efektów koloru i tonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392 Stosowanie wypełnień gradientowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .368 Definiowanie obszarów do edycji za pomocą informacji o kolorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Klonowanie obszarów obrazka . . . 367 Odróżnianie obszarów chronionych i obszarów do edycji . . . . . . .374 Wycinanie obrazków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Modyfikowanie obiektów . . . . . . . .407 Spis treści vii . . 403 Przekształcanie obiektów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367 Definiowanie obszarów do edycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359 Praca z soczewkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Stosowanie wypełnień jednolitych . . . . . . . . . . . . . . . . . .393 Praca z obiektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371 Dopełnianie i usuwanie masek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .363 Edytowanie soczewek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397 Grupowanie i łączenie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357 Smużenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381 Stosowanie gotowych stylów. . . . . . . . .388 Stosowanie wypełnień mapami bitowymi . . . . . . . . . . . . . . . .390 Stosowanie wypełnień teksturą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364 Scalanie soczewek z tłem obrazka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403 Zmienianie krawędzi obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 Wypełnianie obrazków. . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 Stosowanie efektów specjalnych . . . . . . . . . . . . . . . . .354 Wyostrzanie obrazków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 Zarządzenie modułami dodatkowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 Tworzenie obiektów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Praca z użyciem efektów specjalnych . . . . . .355 Wymazywanie obszarów obrazka .366 Nakładanie masek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozmazywanie lub mieszanie kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . wejściowymi i drukowanymi . . . . . . . . . . . . . . 413 Eksportowanie i optymalizowanie obrazków do publikacji w Internecie . . . . . . . . .Dodawanie cieni do obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Tworzenie i edytowanie przejść . . . . . . . . 432 Drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Drukowanie pracy . . 429 Praca z profilami kolorów . . . . . . . . . . . . . . 439 viii Spis treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Poprawianie wyświetlanych kolorów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 Tworzenie obrazków do publikacji w Internecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 Zapisywanie i zamykanie . . . . . . . . 423 Zapisywanie obrazków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Zamykanie obrazków . . . . . . . . . . . . . . . 429 Wybieranie zaawansowanych ustawień zarządzania kolorami . . . . . 436 Podgląd zadań drukowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Glosariusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 Eksportowanie obrazków do innych formatów plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 Zarządzanie kolorami wyświetlanymi. . . . . . . . . . 435 Określanie układu zadań drukowania. . . . .

Section I: Welcome to CorelDRAW Graphics Suite X3 .

.

CorelDRAW Graphics Suite X3: Witamy 1 . W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Aplikacje wchodzące w skład pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 • Nowe funkcje w pakiecie CorelDRAW Graphics Suite X3 • Instalowanie aplikacji pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 • Zmienianie języka interfejsu użytkownika i Pomocy • Rejestrowanie produktów firmy Corel • Aktualizowanie produktów firmy Corel • Biuro obsługi klienta firmy Corel® • Konwencje stosowane w dokumentacji • Korzystanie z Pomocy • Opinie klientów • Inne zasoby • Informacje o firmie Corel Corporation Aplikacje pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 W tej sekcji opisano główne aplikacje wchodzące w skład pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3. projektowania układu stron i edycji fotografii. zapewniająca projektantom komfortową pracę. wykonawstwem znaków. który zajmuje się reklamą. grawerstwem lub rzemiosłem. aby zaspokoić potrzeby profesjonalnych grafików. Program CorelDRAW oferuje narzędzia potrzebne do tworzenia w precyzyjny i kreatywny sposób ilustracji wektorowych oraz profesjonalnych układów stron każdemu użytkownikowi. poligrafią. CorelDRAW Program CorelDRAW to wyposażona w intuicyjny interfejs aplikacja do projektowania grafiki. Stworzono ją. pracami wydawniczymi.Witamy Pakiet CorelDRAW® Graphics Suite X3 to wszechstronny zestaw aplikacji do projektowania graficznego.

• Możliwe jest redukowanie liczby węzłów w obiektach złożonych z krzywych. W zaznaczaniu i edytowaniu węzłów mogą również pomóc nowo opracowane uchwyty sterujące. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Wyokrąglanie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Aby zmniejszyć liczbę węzłów w obiekcie złożonym z krzywych” na stronie 120. plotery i grawerki rotacyjne. żłobienie i ścinanie narożników” na stronie 133. Na podstawie obwódki można następnie 2 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Nowe funkcje w pakiecie CorelDRAW Graphics Suite X3 W niniejszej sekcji omówiono nowe funkcje pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3. które pozwalają szybko osiągnąć wymagane efekty. Kształtowanie • Narzędzie Kadrowanie umożliwia usuwanie niechcianych fragmentów obiektów wektorowych i map bitowych. Nowe funkcje w programie CorelDRAW Przedstawione poniżej nowe funkcje i ulepszenia ułatwiają i przyspieszają realizację rozmaitych zadań. a równocześnie są łatwe w obsłudze. • Kształtowanie obiektów złożonych z krzywych jest jeszcze prostsze niż dotychczas. co jest pomocne w opracowywaniu prac graficznych dla takich urządzeń.Corel PHOTO-PAINT Program Corel PHOTO-PAINT® to w pełni funkcjonalna aplikacja do edycji obrazków. skorygować błędy ekspozycji. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Kształtowanie obiektów złożonych z krzywych” na stronie 114. wyciąć fragment obrazka. • Można automatycznie uzyskiwać obwódki zaznaczanych obiektów przez utworzenie otaczającej je ścieżki. przyczyniając się do znaczącego wzrostu efektywności pracy. • Można kształtować obiekty przez wyokrąglanie. czy utworzyć i opublikować obrazki w Internecie. program Corel PHOTO-PAINT udostępnia znakomite narzędzia. Niezależnie od tego. umożliwiająca wszechstronną obróbkę fotografii. czy trzeba usunąć efekt czerwonych oczu. rozdzielanie i wymazywanie obiektów” na stronie 128. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Kadrowanie. Ponadto łatwiejsze jest przesuwanie segmentów linii. W trybie odręcznego zaznaczania markizą można jednocześnie wybrać wiele węzłów z najbardziej skomplikowanych krzywych. jak wycinarki folii winylowej. żłobienie i ścinanie ich narożników.

po lewej lub prawej stronie oryginalnego obiektu. bezpośrednio w programie CorelDRAW. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Tworzenie efektów fazy” na stronie 165. Rysowanie gwiazd Gwiazdy można szybko rysować za pomocą narzędzi Gwiazda i Gwiazda złożona. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Aby utworzyć kopie obiektu w określonym położeniu” na stronie 86. linie szkicu lub linie cięcia. • Narzędzie Inteligentne wypełnienie pozwala na stosowanie wypełnień w obszarach utworzonych przez nakładające się obiekty. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Trasowanie map bitowych i edytowanie wyników trasowania” na stronie 229. Efekty i wypełnienia • Efekty fazy umożliwiają nadawanie obiektom graficznym i tekstowym trójwymiarowej głębi. a tym samym przekształcanie w możliwą do edycji i skalowalną grafikę wektorową. które wypełniają jedynie obiekty. Na przykład kopie obiektu można równomiernie rozmieścić w poziomie. narzędzie Inteligentne wypełnienie wykrywa krawędzie obszarów i tworzy ścieżkę zamkniętą. na przykład zdjęć lub skanowanych obrazów lub rysunków. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Tworzenie granicy wokół zaznaczonych obiektów” na stronie 88. Kopiowanie obiektów • Podczas duplikowania obiektów można łatwo określać odległość między obiektem oryginalnym a jego duplikatem. W przeciwieństwie do innych narzędzi wypełniania.tworzyć kontury. Trasowanie Możliwe jest trasowanie (wektoryzacja) map bitowych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Rysowanie wielokątów i gwiazd” na stronie 71. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Aby zduplikować obiekt” na stronie 85. jak i dodatkowe. umożliwiając wypełnienie obszaru. CorelDRAW Graphics Suite X3: Witamy 3 . Ponadto dzięki elementom sterującym w programie Corel PowerTRACE łatwiej jest korzystać z podglądu i edytować wyniki trasowania. Wzorce stylów pozwalają na uzyskiwanie optymalnych rezultatów dla dowolnej mapy bitowej poddawanej trasowaniu. doskonale więc nadają się one do druku. • Można tworzyć wiele kopii obiektów i określać ich położenie. W efektach tych można stosować zarówno kolory rozbarwiane (CMYK). Taką grafikę wektorową można łatwo dodawać do innych projektów. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Stosowanie wypełnień w obszarach” na stronie 146.

lecz również szybko wyświetlać listy dostępnych rodzin czcionek i zapoznawać się z krojami oraz stylami dostępnymi w poszczególnych rodzinach. takich jak kreski długości pauzy i spacje niedzielące.Zmienianie kolejności obiektów Używając ulepszonego polecenia Rozmieszczenie Kolejność. jak i kolorów dodatkowych. W efektach wektorowych. można łatwo zmienić kolejność ułożenia obiektów na warstwie lub na stronie. 4 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . eksportować oraz wyświetlać ich podgląd. • Wybieranie właściwych czcionek do danego projektu jest łatwe. cienie. pomagającej w pozycjonowaniu tekstu. Po dopasowaniu tekstu do ścieżki można dodatkowo modyfikować jego położenie. Ponadto kolory dodatkowe pod efektami wektorowymi są obecnie zachowywane. gdy znajdzie się na końcu wiersza. pozwalające na wskazanie miejsca. przezroczystość. korzystając z funkcji dynamicznego podglądu. w którym dany wyraz ma być dzielony. wypełnienia siatkowe i metamorfozy. Kolory dodatkowe Obsługa kolorów dodatkowych została znacząco ulepszona. można teraz używać zarówno kolorów rozbarwianych. • Tekst można dopasowywać do dowolnych ścieżek. takich jak fazy. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Aby zmienić kolejność obiektów” na stronie 102. a także kodów formatowania. Na przykład można łatwo odsunąć tekst od ścieżki oraz uzyskać jego odbicie lustrzane w poziomie. kolumn. Można nie tylko wyświetlać podgląd zaznaczonego tekstu. Można również tworzyć niestandardowe definicje opcjonalnego dzielenia wyrazów. a nie przekształcane w kolory rozbarwiane. Pliki zawierające kolory dodatkowe można importować. gdzie w danym wyrazie ma być umieszczany łącznik w sytuacji. dzięki czemu doskonale nadają się one do drukowania. w pionie lub oba te efekty. określając. • Do wyrazów można wstawiać łączniki opcjonalne. Formatowanie tekstu • Okna dokowane Formatowanie akapitu i Formatowanie znaków zapewniają łatwy dostęp do najczęściej używanych opcji formatowania. gdy wyraz ten będzie wprowadzany w programie CorelDRAW. stosując do niego różne czcionki. Ponadto nowe polecenia w menu Tekst umożliwiają łatwe dodawanie tabulatorów. znaków wypunktowania oraz inicjałów wpuszczanych.

Symulowanie kolorów nadrukowywanych Symulację mieszania kolorów nadrukowywanych można obejrzeć w trybie widoku Dokładny z nadrukowaniami. PostScript® (PS lub PRN). Corel DESIGNER®. Zabezpieczanie plików PDF Dzięki opcjom zabezpieczeń można chronić tworzone pliki Adobe Portable Document Format (PDF). CorelDRAW Graphics Suite X3: Witamy 5 . Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Formaty plików” w Pomocy. papiery firmowe. wskazówkami i metodami pracy. można tworzyć efektowne i oryginalne ulotki. można w jednym oknie szybko i łatwo poprawiać kolory oraz tonację zdjęć i innych map bitowych. broszury. • W samouczkach „Okiem eksperta” znawcy pakietu CorelDRAW Graphics Suite z rozmaitych branż graficznych dzielą się z użytkownikiem swoimi pomysłami. takimi jak Encapsulated PostScript® (EPS). PDF czy Corel® Paint Shop Pro® (PSP). Opcje zabezpieczeń umożliwiają kontrolę nad możliwościami i stopniem dostępu do pliku PDF. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Szybkie dopasowywanie kolorów i tonów w Pracowni dopasowywania obrazka” na stronie 226. wizytówki i etykiety. jego edycji i reprodukcji podczas przeglądania w programie Adobe® Acrobat®. Adobe® Illustrator® (AI). Więcej informacji na temat nowych narzędzi edukacyjnych można znaleźć w sekcji „Korzystanie z Pomocy” na stronie 11. podejściem. Możliwe jest również otwieranie oraz importowanie plików PDF chronionych hasłem. CorelDRAW Design Collection Kolekcja projektów CorelDRAW Design Collection dostarcza gotowe do użycia profesjonalne szablony opracowane według kilku stylów wzorniczych. Poprawianie map bitowych Korzystając z Pracowni dopasowywania obrazka. Ta funkcja przydaje się przy próbnym drukowaniu projektów. koperty. Zgodność plików Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X3 zapewnia większą zgodność z wieloma przemysłowymi standardami formatów plików. Narzędzia edukacyjne • Podpowiedzi pomagają w opanowywaniu poszczególnych narzędzi z przybornika podczas ich używania. Łącząc ze sobą układy stron i style wzornicze.

Zarówno w wypadku importowania pliku. światła. czy zostanie zachowany wycinek i obrazek oryginalny. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Szybkie dopasowywanie kolorów i tonów w Pracowni dopasowywania obrazka” na stronie 315. klikając kolejno Pomoc Wyróżnij nowe elementy. Ta funkcja przydaje się zwłaszcza w wypadku dokonania uaktualnienia z wcześniejszej wersji pakietu CorelDRAW Graphics Suite. Oprócz tego można wybrać. Można również ręcznie usuwać niechciane przebarwienia oraz regulować jaskrawość. Dzięki automatycznej korekcji można rozwiązywać większość problemów z kolorami i kontrastem. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Wycinanie obrazków” na stronie 375. dodawanie i zachowywanie informacji o kolorach dodatkowych w plikach. dzięki czemu można porównywać wyniki edycji i wybierać prace najlepszej jakości. w którym użyto kolorów dodatkowych. kanały kolorów dodatkowych zapewniają zachowanie informacji o kolorach. można wyróżnić. czy też na podstawie wycinka ma powstać maska obcinania. Ocenę wyników ułatwia wielofunkcyjny podgląd wycinka. a ponadto w razie potrzeby cofać i ponawiać operacje. można w jednym oknie szybko i łatwo poprawiać kolory oraz tonację zdjęć. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Korzystanie z kanałów kolorów dodatkowych” na stronie 291. edytowanie. Nowe funkcje w programie Corel PHOTO-PAINT Edycja zdjęć Korzystając z Pracowni dopasowywania obrazka. 6 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . które stanowiły nowość w konkretnej wersji. Wycinki można dopracowywać. Możliwe jest wykonywanie migawek zdjęć po zastosowaniu różnych ustawień. Wszystkie polecenia menu i narzędzia. dodając lub usuwając szczegóły. cienie i półcienie zdjęcia.Funkcje wprowadzone we wcześniejszych wersjach programu CorelDRAW Elementy wprowadzone we wcześniejszych wersjach CorelDRAW (od wersji 9 do 12) łatwo rozpoznać od razu po uruchomieniu programu. Wycinanie obrazków Dzięki ulepszeniu Pracowni wycinków wydzielanie fragmentów obrazków stało się jeszcze łatwiejsze. jak i dodawania kolorów dodatkowych w programie Corel PHOTO-PAINT. gdy zawartość pliku zostaje wyprowadzona na urządzeniu docelowym. Kanały kolorów dodatkowych Kanały kolorów dodatkowych umożliwiają wyświetlanie. kontrast.

Narzędzia edukacyjne • Podpowiedzi pomagają w opanowywaniu poszczególnych narzędzi z przybornika podczas ich używania.Zgodność plików • Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X3 zapewnia większą zgodność z wieloma przemysłowymi standardami formatów plików. • naprawianie bieżącej instalacji przez ponowne instalowanie wszystkich elementów aplikacji. • odinstalowywanie pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3. Więcej informacji na temat nowych narzędzi edukacyjnych można znaleźć w sekcji „Korzystanie z Pomocy” na stronie 11. klikając kolejno Pomoc Wyróżnij nowe elementy. • W samouczkach „Okiem eksperta” znawcy pakietu CorelDRAW Graphics Suite z rozmaitych branż graficznych dzielą się z użytkownikiem swoimi pomysłami. CorelDRAW Graphics Suite X3: Witamy 7 . takimi jak Encapsulated PostScript (EPS). PostScript (PS lub PRN). PDF czy Paint Shop Pro (PSP). Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Formaty plików danych fotograficznych RAW” w Pomocy. • Formaty plików danych fotograficznych RAW: RawShooter essentials 2005. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Formaty plików” w Pomocy. Wszystkie polecenia menu i narzędzia. Ta funkcja przydaje się zwłaszcza w wypadku dokonania uaktualnienia z wcześniejszej wersji pakietu CorelDRAW Graphics Suite. umożliwia otwieranie plików z danymi fotograficznymi RAW. Instalowanie aplikacji z pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 Kreator instalacji ułatwia instalowanie aplikacji z pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 oraz ich składników. które stanowiły nowość w konkretnej wersji. podejściem. aplikacja dostarczana z pakietem CorelDRAW Graphics Suite X3. ich edytowanie oraz zapisywanie w formatach TIFF i JPEG. • dodawanie i usuwanie składników bieżącej instalacji. Umożliwia on: • instalowanie dowolnych aplikacji wchodzących w skład pakietu. Funkcje wprowadzone we wcześniejszych wersjach programu Corel PHOTO-PAINT Elementy wprowadzone we wcześniejszych wersjach Corel PHOTO-PAINT (od wersji 9 do 12) łatwo rozpoznać od razu po uruchomieniu programu. wskazówkami i metodami pracy. można wyróżnić.

a następnie kliknij przycisk Zmień. a następnie kliknij przycisk Zmień. 5 W kreatorze InstallShield kliknij przycisk Zmień 6 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Wpisz ciąg D:\CGS13\Setup. . 2 Włóż dysk CD nr 1 do napędu CD-ROM. 2 Na pasku zadań systemu Windows kliknij kolejno Start Panel sterowania. W systemie operacyjnym Windows 2000 kliknij kolejno Start Ustawienia Panel sterowania. 5 W kreatorze InstallShield kliknij przycisk Napraw 6 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. 3 Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy. Aby odinstalować pakiet CorelDRAW Graphics Suite X3 1 Na pasku zadań systemu Windows kliknij kolejno Start 8 Panel sterowania. Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Aby naprawić instalację pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 1 Zamknij wszystkie aplikacje. a następnie kliknij polecenie Uruchom. kliknij przycisk Start na pasku zadań systemu Windows®. 4 W oknie dialogowym Dodaj/Usuń programy wybierz z listy pozycję CorelDRAW Graphics Suite X3. Aby dodać lub usunąć składniki instalacji pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 1 Zamknij wszystkie aplikacje. .Aby zainstalować aplikacje pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 1 Zamknij wszystkie aplikacje. gdzie D to litera napędu CD. 4 W oknie dialogowym Dodaj/Usuń programy wybierz z listy pozycję CorelDRAW Graphics Suite X3. 3 Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy. 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami instalowania oprogramowania wyświetlanymi w kreatorze InstallShield®. Jeśli kreator instalacji nie zostanie uruchomiony automatycznie. 2 Na pasku zadań systemu Windows kliknij kolejno Start Panel sterowania. W systemie operacyjnym Windows 2000 kliknij kolejno Start Ustawienia Panel sterowania.

Zapewnia ona szybki dostęp do najnowszych aktualizacji. Jeśli nie zostanie wykryte połączenie z Internetem. 3 W oknie dialogowym Dodaj/Usuń programy wybierz z listy pozycję CorelDRAW Graphics Suite X3. artykułów. a także darmowych plików do pobrania. 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze InstallShield. 3 Wybierz język z listy Wybierz język interfejsu użytkownika. 4 Uruchom ponownie aplikację. Aby zmienić język interfejsu użytkownika i Pomocy 1 Kliknij kolejno Narzędzia Opcje. o ile komputer jest podłączony do Internetu.com/pl.W systemie operacyjnym Windows 2000 kliknij kolejno Start Ustawienia Panel sterowania. Zmienianie języka interfejsu użytkownika i Pomocy Po zainstalowaniu aplikacji w kilku wersjach językowych można w dowolnym momencie zmienić język interfejsu użytkownika i Pomocy. Rejestrowanie produktów firmy Corel Rejestrowanie produktów firmy Corel jest ważne. CorelDRAW Graphics Suite X3: Witamy 9 . 2 Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy. W systemie operacyjnym Windows 2000 kliknij przycisk Usuń. 2 Na liście kategorii kliknij pozycję Globalne.corel. a następnie kliknij przycisk Usuń. na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe z listą opcji. cennych informacji na temat nowych produktów. porad i wskazówek oraz ofert specjalnych. Program można zarejestrować w trakcie instalowania albo później. Więcej informacji na temat rejestrowania produktów firmy Corel można znaleźć pod adresem www. Rejestrację można przeprowadzić jedną z kilku metod: • Online — rejestrację online można uruchomić podczas instalacji programu graficznego firmy Corel. • Telefonicznie — można zadzwonić do najbliższego biura obsługi klienta firmy Corel.

Konwencje stosowane w dokumentacji W poniższej tabeli przedstawiono konwencje używane w tym podręczniku użytkownika oraz w Pomocy. Najaktualniejsze informacje o zakresie obsługi klienta dostępnym dla danego produktu firmy Corel można znaleźć pod adresem www. Gdy aktualizacje produktów zostaną udostępnione. Można również określić częstotliwość sprawdzania przez program Update Manager dostępności aktualizacji produktów.com/pl. Kliknij dwukrotnie nazwę grupy w oknie dokowanym Menedżer obiektów. Konwencja Menu Polecenie menu Opis Elementy/polecenia menu. Biuro obsługi klienta firmy Corel Obsługa klienta firmy Corel zapewnia szybkie i dokładne informowanie użytkowników o funkcjach produktów. ich parametrach.corel. dostępności oraz o związanych z nimi usługach i pomocy technicznej. można kliknąć pozycję Aktualizacje oprogramowania w menu Start na pasku zadań systemu Windows. lista okno dokowane 10 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . które należy kliknąć w odpowiedniej kolejności Lista opcji. Przykłady Kliknij kolejno Plik Otwórz. Aby wywołać program Update Manager. rozwijana.Aktualizowanie produktów firmy Corel Program InstallShield Update Manager umożliwia sprawdzanie w Internecie dostępności aktualizacji oprogramowania firmy Corel i innych programów. gdy użytkownik kliknie w przycisk ze strzałką w dół Okno zawierające dostępne polecenia i ustawienia związane z danym narzędziem lub zadaniem. cenach. Wybierz wartość z listy Pole sił na pasku właściwości. Informacje na temat korzystania z programu Update Manager można znaleźć w tematach Pomocy dostępnych za pośrednictwem okna dialogowego Update Manager. będzie można je pobrać i automatycznie zainstalować.

Podręcznik użytkownika jest dostępny także w formacie PDF. •Hiperłącze można także utworzyć za pomocą paska narzędzi Internet. •Przycinanie obiektu może zredukować rozmiar pliku rysunku. za pomocą [danego narzędzia] Polecenie kliknięcia danego narzędzia. •W przypadku kliknięcia przycisku Równe marginesy konieczne będzie zdefiniowanie wartości w polach Lewy/górny margines.Konwencja Enter Opis Klawisz Enter Przykłady Wpisz wartość w polu Grubość gumki na pasku właściwości i naciśnij klawisz Enter. aby zostało ono uaktywnione do danego działania Uwaga zawiera ważne informacje dotyczące poprzedzającej ją procedury krokowej. Z poziomu okna CorelDRAW Graphics Suite X3: Witamy 11 . • Pomoc — zawiera szczegółowe informacje na temat funkcji produktu. dostępna bezpośrednio w programie. w których procedura może być wykonana. indeks lub skorzystać z funkcji wyszukiwania słów lub wyrażeń. Porada zawiera sugestie dotyczące wykonywania poprzedzających ją kroków procedury. Można przeglądać listę tematów. Może opisywać warunki. inne zalety procedury i sposoby jej wykorzystania. Korzystanie z Pomocy Dostępne są następujące narzędzia: • Ten podręcznik użytkownika — zawiera informacje na temat często używanych funkcji produktu. Może także przedstawiać operacje alternatywne dla kroków procedury. Zaznacz tekst za pomocą narzędzia Tekst. •Metamorfoza złożona nie może być kopiowana ani klonowana. dostęp do niego można uzyskać za pośrednictwem menu Start na pasku zadań systemu Windows.

• Wyszukaj — umożliwia wyszukiwanie określonego wyrazu lub wyrażenia w pełnym tekście Pomocy. 12 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . • Indeks — umożliwia wyszukiwanie tematów za pomocą indeksu. którzy korzystają z pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 w codziennej pracy. kliknij ramkę. Podręcznik ten jest dostępny w formie drukowanej oraz w formacie PDF. przyciskiem lub innym elementem sterującym w aplikacji. które wprowadzają użytkownika w podstawowe i zaawansowane funkcje pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3. dostępne bezpośrednio w programie.• • • • Pomocy można również uzyskać dostęp do bazy wiedzy Corel® Knowledge Base™ w witrynie WWW firmy Corel. 2 Kliknij jedną z następujących kart: • Spis treści — umożliwia przeglądanie tematów Pomocy. Podpowiedzi — zawierają informacje na temat narzędzi znajdujących się na pasku narzędzi. Po kliknięciu narzędzia wyświetlona zostaje podpowiedź. którą chcesz wydrukować. a następnie kliknij przycisk Drukuj. umieść wskaźnik nad ikoną. Aby wyświetlić etykietkę narzędzia. opisująca sposób jego użycia. Można również Wyświetlić Pomoc dla okna dialogowego Wydrukować określony temat Pomocy Kliknij przycisk Pomoc. Etykietki narzędzi — zawierają informacje na temat ikon i przycisków dostępnych w programie. • Ulubione — umożliwia tworzenie łatwo dostępnej listy tematów Pomocy. Otwórz temat Pomocy. W dowolnym momencie do listy można dodawać tematy Pomocy lub je z niej usuwać. Aby skorzystać z Pomocy 1 Kliknij kolejno Pomoc Tematy pomocy. CorelTUTOR™ — zbiór opracowanych w oparciu o projekty samouczków. Podręcznik programu CorelDRAW: Okiem eksperta — seria artykułów napisanych przez ekspertów. Artykuły te zawierają instrukcje tworzenia projektów krok po kroku za pomocą pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3.

można wpisać „RGB”. 3 Wybierz temat z listy Wybierz temat i naciśnij klawisz Enter. kliknij narzędzie lub wykonaj nim jakąś operację. 2 Kliknij kartę Wyszukaj i wpisz wyraz lub wyrażenie w polu Wpisz wyraz(y) do wyszukania. Aby przeszukać Pomoc 1 Kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy. Aby wyszukać wyrażenie. że w wynikach wyszukiwania znajdą się tematy zawierające wyrazy „kolory” i „kolorowy”. Można również Wyszukać wyraz lub wyrażenie na liście tematów wyszukanych wcześniej Wyszukać wszystkie formy danego wyrazu Zaznacz pole wyboru Wyszukaj w poprzednich wynikach. chcąc wyszukać informacje na temat trybu kolorów RGB. Aby uzyskać informacje o danym narzędziu w przyborniku. Gdy polecenie Podpowiedzi jest zaznaczone. należy wpisać to wyrażenie. Na przykład wpisanie wyrazu „kolor” spowoduje. Na przykład. Przeszukać tylko tytuły tematów Pomocy Aby wyświetlić lub ukryć podpowiedzi • Kliknij kolejno Pomoc Podpowiedzi. Zaznacz pole wyboru Przeszukaj tylko tytuły. aby wyświetlić listę odpowiednich tematów.Można również Uzyskać dostęp do informacji i porad dotyczących rozwiązywania problemów w witrynie WWW firmy Corel Kliknij opcję Pomoc techniczna w prawym górnym rogu okna Pomocy. Zaznacz pole wyboru Dopasuj podobne wyrazy. obejmując je znakami cudzysłowu (na przykład „prowadnice dynamiczne” lub „tryb kolorów”). CorelDRAW Graphics Suite X3: Witamy 13 . widoczne jest okno dokowane Podpowiedzi z informacjami na temat aktywnego narzędzia w przyborniku.

com/pl i kliknąć łącze do witryny danego produktu. Jeśli dana instalacja pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 zawiera funkcje języka VBA. Opinie klientów Wszelkie komentarze i sugestie dotyczące podręczników użytkownika. Szkolenia dostosowane do potrzeb klienta Po zainstalowaniu programów firmy Corel na swoich komputerach klient może otrzymać od ekspertów szkoleniowych firmy Corel informacje pomocne w maksymalnym wykorzystaniu możliwości programów w ramach szkolenia dostosowanego do określonych wymagań i środowiska pracy.corel. Można także sprawdzić. porady i wskazówki oraz informacje o uaktualnieniach. Pomocy lub samouczków można przesyłać pocztą elektroniczną na adres drawdoc@corel. podręcznik jest dostępny jako łącze w menu Pomocy dla języka VBA w programie CorelDRAW lub Pomocy dla języka VBA w programie Corel PHOTO-PAINT. Podręcznik programowania w języku VBA Nowy Podręcznik programowania w języku VBA dla pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 zawiera informacje dotyczące automatyzacji zadań i tworzenia własnych rozwiązań przy użyciu języka Microsoft® Visual Basic® for Applications (VBA) w programach CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT.Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat aktywnego narzędzia.com. czy w witrynie internetowej dostępne są nowe informacje. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.corel. Inne zasoby Firma Corel współpracuje z innymi firmami w zakresie szkoleń i oferuje profesjonalne usługi związane ze swoimi produktami. Aby uzyskać dostęp do samouczka CorelTUTOR • Kliknij kolejno Pomoc Samouczek.com/pl. Aby uzyskać dostęp do samouczków z serii „Okiem eksperta” • Kliknij kolejno Pomoc Okiem eksperta. 14 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . W tym celu należy przejść pod adres www. Pomożemy opracować program zajęć praktycznych odpowiadających konkretnym potrzebom klienta. kliknij przycisk Pomoc znajdujący się w prawym górnym rogu okna dokowanego Podpowiedzi.

Usługi Corel Professional Services Firma Corel chętnie udziela pomocy w sprawnym wdrażaniu programów z zastosowaniem oszczędzających czas i pieniądze rozwiązań proceduralnych. od wdrożenia aplikacji i obsługi technicznej po integrację systemów oprogramowania i szkolenia. testowania i wprowadzania na rynek niestandardowych rozwiązań powiązanych z produktami firmy Corel. tworzenia. oficjalnie akredytowana organizacja lokalna prowadząca szkolenia w zakresie produktów firmy Corel. Aby uzyskać więcej informacji na temat usług Corel® Professional Services™). kursy i zasoby graficzne. Aby uzyskać więcej informacji na temat partnerów technologicznych firmy Corel. które wprowadzają technologie Corel w swoich produktach. opracowują moduły dodatkowe na potrzeby oprogramowania firmy Corel lub zajmują się integrowaniem odrębnych aplikacji z rozwiązaniami technologicznymi firmy Corel. należy zwrócić się do nas. pisząc na adres proservices@corel.com/pl. Aby uprościć wdrażanie aplikacji firmy Corel u klienta.com/pl można znaleźć artykuły. CTP) Partner szkoleniowy firmy Corel® to niezależna. Ten wszechstronny program partnerski jest przeznaczony głównie dla producentów oprogramowania i konsultantów. Partnerzy technologiczni firmy Corel (Corel Technology Partners) Do partnerów technologicznych firmy Corel należą firmy. informacje o nowościach. należy zwrócić się do nas. Świadczeniem usług zajmuje się zespół składający się z wysoko wykwalifikowanych ekspertów z całej firmy.corel. dział usług Professional Services oferuje pełen zakres atrakcyjnych cenowo usług spełniających wymagania technologiczne.Partnerzy szkoleniowi firmy Corel (Corel Training Partner.com. CorelDRAW Graphics Suite X3: Witamy 15 . Obejmuje on wszystkie składniki niezbędne do pomyślnego projektowania. inspirować i pobudzać do działania. Najbliższego partnera można odszukać pod adresem www. których zadaniem jest objaśniać. Corel w Internecie Pod adresem www.com. Partnerów CTP można znaleźć na całym świecie. porady i wskazówki. których zadaniem jest dostarczenie rozwiązań o najwyższej jakości. Nasz zespół ekspertów jest gotowy zaoferować pomoc na wszystkich etapach dowolnego projektu. pisząc na adres techpartner@corel.corel.

Corel Paint Shop Pro.com/pl. Corel® Painter™ i Corel DESIGNER® Technical Suite. 16 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.Informacje o firmie Corel Corporation Firma Corel Corporation jest dostawcą nowatorskiego oprogramowania.corel. Firma jest powszechnie znana ze swojej obszernej oferty produktów w kategorii obróbki zdjęć. Do sztandarowych produktów firmy Corel należą CorelDRAW Graphics Suite. WordPerfect® Office Suite. które pomaga osiągnąć lepszą efektywność pracy milionom firm i użytkowników prywatnych w ponad 75 krajach. opracowywania ilustracji wektorowych i rysunków technicznych do zastosowań osobistych i profesjonalnych. tworzenia grafiki.

Section II: CorelDRAW .

.

Na przykład różne grafiki.Przewodnik po obszarze roboczym Zapoznanie się z terminologią i obszarem roboczym programu CorelDRAW pomoże w zrozumieniu pojęć i procedur użytych w podręczniku użytkownika. symbol lub warstwa. grafika wektorowa mapa bitowa okno dokowane CorelDRAW: Przewodnik po obszarze roboczym 19 . linia. krzywa. Obraz utworzony z siatki pikseli lub kropek Okno zawierające dostępne polecenia i ustawienia związane z danym narzędziem lub zadaniem. taki jak obrazek. logo. Termin obiekt rysunek Opis Element rysunku. tekst. kształt. Praca tworzona w programie CorelDRAW. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Terminologia i pojęcia programu CorelDRAW • Okno aplikacji CorelDRAW • Narzędzia obszaru roboczego programu CorelDRAW Terminologia i pojęcia programu CorelDRAW Przed rozpoczęciem pracy z programem CorelDRAW należy zapoznać się z następującymi terminami. długość oraz kierunek kreślenia linii. plakaty i biuletyny Obraz wygenerowany na podstawie matematycznych opisów określających pozycję.

na której można tworzyć rysunek. Okno aplikacji CorelDRAW przedstawiono poniżej. ale wydawane polecenia dotyczyć będą tylko okna aktywnego.Termin paleta wysuwana tekst ozdobny tekst akapitowy Opis Przycisk otwierający grupę powiązanych narzędzi lub elementów menu. które zawiera okno rysunku. Na środku okna rysunku znajduje się prostokąt symbolizujący stronę. Okno aplikacji CorelDRAW Po uruchomieniu programu CorelDRAW otwierane jest okno aplikacji. np. Można otworzyć kilka okien rysunków. Rodzaj tekstu. do którego można zastosować opcje formatowania i który można formatować w dużych blokach. 20 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Dalej podano opis poszczególnych części. cień. Rodzaj tekstu. do którego można zastosować efekty specjalne.

Jeśli na przykład aktywne jest narzędzie Tekst. na pasku właściwości tekstu wyświetlane są polecenia tworzenia i edytowania tekstu. Pasek narzędzi Pasek tytułu CorelDRAW: Przewodnik po obszarze roboczym 21 . w którym wyświetlany jest tytuł otwartego rysunku. Odłączany pasek poleceń związanych z aktywnym narzędziem lub obiektem. Odłączany pasek. na którym znajdują się skróty do menu i innych poleceń.Pasek tytułu Pasek menu Pasek narzędzi (standardowy) Pasek właściwości Przybornik Okno rysunku Strona rysunku Linijka Pasek nawigacyjny Pasek stanu Nawigator Okno dokowane Paleta kolorów Element Pasek menu Pasek właściwości Opis Obszar zawierający rozwijane menu opcji. Obszar.

Przycisk w prawym dolnym narożniku otwierający mniejsze okno podglądu. Na pasku stanu wyświetlane jest też bieżące położenie wskaźnika myszy. ułatwiające poruszanie się po rysunku. Obszar poza stroną rysunku. Jest to drukowana część obszaru roboczego. Pływający pasek z narzędziami przeznaczonymi do tworzenia.Element Linijki Opis Poziome i pionowe brzegi. wypełniania i modyfikowania obiektów rysunku. takich jak rodzaj. Pasek dokowany zawierający próbki kolorów. wypełnienie i rozdzielczość. które służą do określenia rozmiarów i pozycji obiektów na rysunku. Obszar w lewym dolnym rogu okna aplikacji zawierający elementy sterujące przechodzeniem między stronami i dodawaniem stron. rozmiar. Obszar w dolnej części okna aplikacji zawierający informacje o właściwościach obiektu. kolor. Okno zawierające dostępne polecenia i ustawienia związane z danym narzędziem lub zadaniem. Przybornik Okno rysunku Strona rysunku Paleta kolorów Okno dokowane Pasek stanu Pasek nawigacyjny Nawigator 22 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . obramowany paskami przewijania i elementami sterującymi aplikacji. Prostokątny obszar wewnątrz okna rysunku.

zawiera przyciski będące skrótami do wielu poleceń menu. wyświetlany domyślnie. paski narzędzi oraz przybornik można w dowolnej chwili otwierać. Standardowy pasek narzędzi Standardowy pasek narzędzi. kliknij kolejno Okno Paski narzędzi Pasek stanu. paska właściwości oraz okien dokowanych. Ustawienia wielu z tych narzędzi można dostosować do własnych potrzeb. zamykać i przesuwać po ekranie. przybornika.Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie paska stanu. pasków narzędzi. Pasek właściwości. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Dostosowywanie aplikacji” w Pomocy. Narzędzia obszaru roboczego programu CorelDRAW Polecenia programu dostępne są z poziomu paska menu. Pasek właściwości oraz okna dokowane zapewniają dostęp do poleceń związanych z aktywnym narzędziem lub bieżącym zadaniem. Informacje na temat dostosowywania pozycji. okna dokowane. Kliknij następujący przycisk Aby Rozpocząć tworzenie nowego rysunku Otworzyć rysunek Zapisać rysunek Wydrukować rysunek Wyciąć zaznaczone obiekty do Schowka Skopiować zaznaczone obiekty do Schowka CorelDRAW: Przewodnik po obszarze roboczym 23 . zawartości i wyglądu pasków narzędzi można znaleźć w sekcji „Dostosowywanie pasków narzędzi” w Pomocy.

Na przykład pasek narzędzi Tekst udostępnia polecenia związane z narzędziem Tekst. Pasek narzędzi Tekst Opis Zawiera polecenia służące do formatowania i wyrównywania tekstu 24 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 .Kliknij następujący przycisk Aby Wkleić zawartość Schowka do rysunku Cofnąć ostatnią czynność Przywrócić cofniętą czynność Zaimportować rysunek Wyeksportować rysunek Uruchomić aplikacje firmy Corel Otworzyć stronę WWW Corel Graphics Community Ustawić stopień powiększenia Więcej informacji o paskach narzędzi Poza standardowym paskiem narzędzi program CorelDRAW ma również paski narzędzi przeznaczone do określonych zadań. W poniższej tabeli opisano paski narzędzi inne niż standardowy. W przypadku częstego używania danego paska narzędzi można go wyświetlać w obszarze roboczym przez cały czas.

Mała strzałka w prawym dolnym rogu przycisku przybornika oznacza paletę wysuwaną: na przykład paletę wysuwaną Edycja kształtu . kliknij kolejno Okno Paski narzędzi.Pasek narzędzi Powiększenie Opis Zawiera polecenia powiększania i pomniejszania strony rysunku poprzez określenie wielkości procentowej oryginalnego widoku. Kliknięcie i przeciągnięcie uchwytu na końcu palety wysuwanej powoduje wyświetlenie jej w formie rozszerzonej. a następnie kliknij polecenie z nazwą paska narzędzi. testowania i uruchamiania poleceń języka VBA Internet Wydruk seryjny Transformacja Visual Basic for Applications Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie paska narzędzi. CorelDRAW: Przewodnik po obszarze roboczym 25 . W poniższej tabeli opisano palety wysuwane i narzędzia przybornika programu CorelDRAW. Kliknięcie strzałki palety wysuwanej powoduje otwarcie zbioru pokrewnych narzędzi. Poznawanie przybornika Na paletach wysuwanych wyświetlany jest zbiór odpowiednich narzędzi programu CorelDRAW. obracania i tworzenia odbić lustrzanych obiektów Zawiera polecenia służące do edytowania. kliknięcie narzędzia Powiększenie lub wybranie widoku strony Zawiera polecenia związane z narzędziami internetowymi służącymi do tworzenia przejść i publikowania w Internecie Zawiera polecenia wydruku seryjnego elementów łączących tekst z rysunkiem. takie jak tworzenie i ładowanie plików z danymi. tworzenie pól danych dla podstawianego tekstu oraz wstawianie pól wydruku seryjnego Zawiera polecenia pochylania.

Interakcyjna głębia i Interakcyjna przezroczystość. Umożliwia dostęp do narzędzi Interakcyjna metamorfoza. Umożliwia dostęp do narzędzi Wielokąt. Kształty schematów blokowych. Umożliwia dostęp do narzędzi Swobodne. Pędzel chropowaty i Swobodna transformacja. Kształty transparentów i Kształty objaśnień. Krzywe Beziera. Interakcyjny obrys. Pióro. Interakcyjne zniekształcenie. Środki artystyczne.Palety wysuwane Paleta wysuwana Edycja kształtu Opis Umożliwia dostęp do narzędzi Kształt. Gwiazda. Umożliwia dostęp do narzędzi Powiększenie i Dłoń. Interakcyjny cień. Krzywa z 3 punktów. Interakcyjny łącznik i Wymiary. Kadrowanie (narzędzie) Powiększenie Krzywa Narzędzia inteligentne Prostokąt Elipsa Obiekt Kształty dokładne Narzędzia interakcyjne 26 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Łamana. Gumka i Usuwanie segmentów wirtualnych. Nóż. Interakcyjna obwiednia. Umożliwia dostęp do narzędzi Kadrowanie. Umożliwia dostęp do narzędzi Kształty podstawowe. Gwiazda złożona. Umożliwia dostęp do narzędzi Elipsa oraz Elipsa z 3 punktów. Papier kratkowany i Spirala. Pędzel rozmazujący. Kształty strzałek. Umożliwia dostęp do narzędzi Prostokąt oraz Prostokąt z 3 punktów. Umożliwia dostęp do narzędzi Inteligentne wypełnienie i Inteligentne rysowanie.

Umożliwia dostęp do okien dialogowych Pióro konturu i Kolor konturu. okna dokowanego Kolor. Wypełnienie Interakcyjne wypełnienie Narzędzia Narzędzie Opis Narzędzie Wybór umożliwia zaznaczanie. zmianę rozmiaru. okien dialogowych Kolor wypełnienia. Narzędzie Kształt umożliwia edytowanie kształtu obiektów. Wypełnienie tonalne. Wypełnienie teksturą i Wypełnienie postscriptowe. CorelDRAW: Przewodnik po obszarze roboczym 27 .. Narzędzie Pędzel chropowaty umożliwia zniekształcanie konturu obiektu wektorowego przeciąganiem pędzla wzdłuż jego konturu. a także daje możliwość wyboru konturów o różnych szerokościach. Umożliwia dostęp do narzędzi Interakcyjne wypełnienie oraz Interakcyjne wypełnienie siatkowe. Wypełnienie deseniem.Paleta wysuwana Pipeta Kontur Opis Umożliwia dostęp do narzędzi Pipeta i Puszka z farbą. Umożliwia dostęp do okna dokowanego Kolor . Narzędzie Pędzel rozmazujący umożliwia zniekształcanie obiektu wektorowego przeciąganiem pędzla wzdłuż jego konturu. pochylanie i obracanie obiektów.

która część rysunku jest widoczna w oknie rysunku. Narzędzie Rysunek odręczny umożliwia rysowanie pojedynczych segmentów linii prostych i krzywych. 28 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Swobodne odbicie.Narzędzie Opis Narzędzie Swobodna transformacja umożliwia transformację obiektu przy użyciu narzędzi Swobodny obrót. Rozpylacz. Narzędzie Krzywe Beziera umożliwia rysowanie krzywych pojedynczymi segmentami. Kaligrafia oraz Nacisk. Narzędzie Dłoń umożliwia określenie. Narzędzie Nóż umożliwia przecinanie obiektów. Narzędzie Powiększenie umożliwia zmianę stopnia powiększenia w oknie rysunku. Narzędzie Gumka umożliwia usuwanie niektórych obszarów rysunku. Narzędzie Pisak umożliwia rysowanie krzywych pojedynczymi segmentami. Narzędzie Usuwanie segmentów wirtualnych umożliwia usuwanie fragmentów obiektów między przecięciami. Narzędzie Środki artystyczne udostępnia narzędzia Pędzel. Narzędzie Kadrowanie umożliwia usuwanie niechcianych obszarów obiektów. Swobodne skalowanie oraz Swobodne pochylenie.

Narzędzie Prostokąt z 3 punktów umożliwia rysowanie prostokątów pod kątem. Narzędzie Inteligentne rysowanie przekształca pociągnięcia odręczne w kształty podstawowe lub wygładzone krzywe. CorelDRAW: Przewodnik po obszarze roboczym 29 . Narzędzie Interakcyjny łącznik umożliwia łączenie dwóch obiektów linią. Narzędzie Krzywa z 3 punktów umożliwia rysowanie krzywej przez definiowanie punktów początkowego. poziomych.Narzędzie Opis Narzędzie Łamana umożliwia rysowanie prostych i krzywych w trybie podglądu. Narzędzie Elipsa umożliwia rysowanie elips i okręgów. Narzędzie Wymiary umożliwia rysowanie pionowych. ukośnych lub kątowych linii wymiarowych. Narzędzie Wielokąt umożliwia rysowanie wielokątów i gwiazd. Narzędzie Elipsa z 3 punktów umożliwia rysowanie elips pod kątem. końcowego i środkowego. Narzędzie Inteligentne wypełnienie umożliwia tworzenie obiektów z zamkniętych obszarów i późniejsze ich wypełnianie. Narzędzie Prostokąt umożliwia rysowanie prostokątów i kwadratów.

Narzędzie Papier kratkowany umożliwia narysowanie siatki linii podobnej do wzoru papieru milimetrowanego. Narzędzie Kształty podstawowe umożliwia wybór ze zbioru kształtów. Narzędzie Tekst umożliwia wpisywanie słów bezpośrednio na ekranie w postaci tekstu ozdobnego lub akapitowego. Narzędzie Kształty schematów blokowych umożliwia rysowanie symboli schematu blokowego. zawierającego m. gwiazdę Dawida. Narzędzie Spirala umożliwia rysowanie spiral o stałym skoku i spiral logarytmicznych. buźkę i trójkąt prostokątny. Narzędzie Kształty objaśnień umożliwia rysowanie symboli objaśnień i etykiet. Narzędzie Kształty transparentów umożliwia rysowanie obiektów o kształcie wstęg i eksplozji. kierunku i liczbie grotów. Narzędzie Kształty strzałek umożliwia rysowanie strzałek o rozmaitych kształtach.in. Narzędzie Interakcyjna metamorfoza umożliwia tworzenie metamorfozy między dwoma obiektami. 30 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Narzędzie Gwiazda złożona umożliwia rysowanie złożonych gwiazd o przecinających się bokach.Narzędzie Opis Narzędzie Gwiazda umożliwia rysowanie gwiazd dokładnych.

rozmiar i efekty. Narzędzie Pipeta umożliwia wybieranie i kopiowanie właściwości obiektów. z obiektu w oknie rysunku. Narzędzie Interakcyjne zniekształcenie umożliwia zastosowanie do obiektu zniekształceń Wepchnij-wypchnij. rozmiar i efekty. Narzędzie Kontur umożliwia ustawianie właściwości konturu. Narzędzie Puszka z farbą umożliwia stosowanie właściwości obiektów. grubość linii. Narzędzie Wypełnienie umożliwia ustawianie właściwości wypełnienia. Postrzępienie lub Wir. CorelDRAW: Przewodnik po obszarze roboczym 31 . Narzędzie Interakcyjna głębia umożliwia stosowanie do obiektów efektu wywołującego złudzenie trójwymiarowości. Narzędzie Interakcyjna obwiednia umożliwia zniekształcanie dowolnego obiektu przez przeciąganie węzłów jego obwiedni. Narzędzie Interakcyjny cień umożliwia zastosowanie cienia do obiektu. Narzędzie Interakcyjna przezroczystość umożliwia stosowanie przezroczystości do obiektów.Narzędzie Opis Narzędzie Interakcyjny obrys umożliwia stosowanie obrysu do obiektu. takich jak wypełnienie. grubość linii. do obiektów w oknie rysunku po wybraniu właściwości przy użyciu narzędzia Pipeta. takich jak wypełnienie.

a tym samym umożliwiając eksperymentowanie z różnymi efektami. Chociaż wygląda on jak pasek narzędzi. Narzędzie Interakcyjne wypełnienie siatkowe umożliwia stosowanie wypełnienia siatkowego do obiektu.Narzędzie Opis Narzędzie Interakcyjne wypełnienie umożliwia stosowanie różnych wypełnień. jego zawartość zmienia się w zależności od narzędzia lub zadania. Zawartość i pozycję paska właściwości można dostosować do swoich potrzeb. co okna dialogowe. wyrównywania i edycji tekstu. dając możliwość łatwego dostępu do ich poleceń. Na przykład po uaktywnieniu narzędzia Tekst na pasku właściwości wyświetlane są jedynie polecenia związane z tekstem. W odróżnieniu od większości okien dialogowych okna dokowane mogą pozostawać otwarte podczas pracy z dokumentem. kliknij kolejno Okno Paski narzędzi Pasek właściwości. Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie paska właściwości. 32 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Pasek właściwości Na pasku właściwości wyświetlane są najczęściej używane funkcje związane z aktywnym narzędziem lub wykonywanym zadaniem. np. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Dostosowywanie paska właściwości” w Pomocy. W poniższym przykładzie na pasku właściwości widoczne są narzędzia formatowania. Okna dokowane Okna dokowane zawierają tego samego rodzaju elementy sterujące. opcje i listy. przyciski poleceń.

zazwyczaj są one wyświetlane w formie zagnieżdżonej. Okna dokowane mogą być zadokowane lub pływające. tylko jedno okno dokowane wyświetlane jest w całości. Jeśli otwartych jest kilka okien dokowanych. Gdy to okno dokowane jest otwarte. dzięki czemu można je swobodnie przemieszczać. CorelDRAW: Przewodnik po obszarze roboczym 33 . należy je odciągnąć od danego elementu obszaru roboczego. Aby odczepić okno dokowane. klikając jego kartę.Przykładem jest okno dokowane Właściwości obiektu. Ponadto okna dokowane można zminimalizować. wymiary i inne. aby nie zajmowały niepotrzebnie miejsca na ekranie. Ukryte okno dokowane można szybko wyświetlić. po kliknięciu obiektu w oknie rysunku zostaną wyświetlone takie właściwości obiektu. Dokowanie okna dokowanego polega na przyczepieniu go do krawędzi okna aplikacji. jak formatowanie.

rodzaj wypełnienia oraz kontur. Aby zamknąć okno dokowane. Aby zadokować pływające okno dokowane. Pasek stanu Na pasku stanu wyświetlane są informacje o zaznaczonych obiektach (np. kolor. pozycja wskaźnika i związane z obiektem polecenia). kliknij pasek tytułu tego okna i przeciągnij wskaźnik do krawędzi okna rysunku. 34 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . aby zminimalizować lub powiększyć okno dokowane. Informacje na temat dostosowywania zawartości i wyglądu paska stanu można znaleźć w sekcji „Dostosowywanie paska stanu” w Pomocy.Po lewej: Zadokowane i zagnieżdżone okna dokowane. kliknij przycisk strzałki w górnym rogu. Po prawej: Pływające okno dokowane. kliknij przycisk X w górnym rogu.

Rozpoczęcie pracy z programem CorelDRAW Program CorelDRAW służy do tworzenia i edytowania rysunków. Choć CorelDRAW: Rozpoczęcie pracy z programem CorelDRAW 35 . przy czym każdy piksel jest przypisany do konkretnego miejsca na obrazku. składają się z maleńkich kwadratów zwanych pikselami. Mapy bitowe świetnie sprawdzają się w fotografii i malarstwie cyfrowym. że zawierają stałą liczbę pikseli. które są generowane na podstawie matematycznych opisów położenia. ponawianie i powtarzanie czynności • Powiększanie i przewijanie zawartości okna • Zapisywanie rysunków • Zamykanie rysunków i programu CorelDRAW Informacje o grafice wektorowej i mapach bitowych Dwa główne rodzaje grafiki komputerowej to grafika wektorowa i mapy bitowe. Ponadto grafika wektorowa umożliwia uzyskanie ostrych i wyrazistych konturów. co oznacza. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Grafika wektorowa i mapy bitowe • Tworzenie nowych rysunków i ich otwieranie • Wyszukiwanie. ponieważ jest niezależna od rozdzielczości. a jego kolor jest określony wartościami liczbowymi. zwane także obrazami rastrowymi. długości oraz kierunku rysowania linii. Grafika wektorowa idealnie nadaje się do tworzenia logo i ilustracji. wstawianie i zachowywanie zawartości rysunków • Podstawowe funkcje programu CorelDRAW • Wycofywanie. a więc umożliwia przeskalowanie do dowolnego rozmiaru lub wydruk i wyświetlenie z dowolną rozdzielczością bez utraty szczegółów i jakości. Grafika wektorowa składa się z linii prostych i krzywych. ponieważ zapewniają dobre odwzorowanie przejść między kolorami. Mapy bitowe. Mapy bitowe są zależne od rozdzielczości.

Informacje na temat pracy z mapami bitowymi można znaleźć w sekcji „Praca z mapami bitowymi” na stronie 221. Szablony dołączone do programu CorelDRAW są podzielone na następujące kategorie: • Cała strona • Etykieta 36 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . na podstawie szablonu albo istniejącego rysunku. Tworzenie nowych rysunków i ich otwieranie W programie CorelDRAW można rozpocząć tworzenie nowego rysunku od pustej strony. zmiana skali lub wyświetlenie albo wydruk w rozdzielczości wyższej od oryginalnej może spowodować postrzępienie krawędzi lub utratę jakości. Ilustracja u góry to grafika wektorowa złożona z linii i wypełnień. Ponadto do programu CorelDRAW można importować mapy bitowe (na przykład pliki JPEG i TIFF) i integrować je z rysunkami. Tworzenie rysunku od pustej strony daje swobodę określenia każdego jego aspektu.dobrze wyglądają one w rzeczywistym rozmiarze. Szablon może być punktem wyjścia i pozwala na dowolne dostosowanie ustawień. Ilustracja u dołu to mapa bitowa złożona z pikseli. Program CorelDRAW umożliwia tworzenie grafiki wektorowej.

aby zapewnić prawidłową konwersję tekstu do standardu Unicode®. Jeśli otwierany rysunek został utworzony we wcześniejszej wersji programu CorelDRAW i zawiera tekst w języku innym niż język używanego systemu operacyjnego. Utworzenie nowego rysunku na podstawie rysunku już istniejącego pozwala ponownie wykorzystać ustawienia dotyczące obiektów i strony. Jeśli otwierany rysunek zawiera osadzony profil ICC (International Color Consortium®).• Obwiednia • Kartka składana wzdłuż • Internet Więcej informacji na temat tworzenia i stosowania szablonów można znaleźć w sekcji „Praca z szablonami” w Pomocy. Jednak otwarcie niektórych plików może być niemożliwe. można wybrać ustawienia strony kodowej. Aby uruchomić program CorelDRAW • Kliknij kolejno Start Wszystkie programy Suite X3 CorelDRAW X3. zależnie od ich typu i zawartości. CorelDRAW Graphics Aby utworzyć nowy rysunek Aby Utworzyć nowy rysunek na pustej stronie Utworzyć rysunek na podstawie szablonu Wykonaj następujące czynności Kliknij kolejno Plik Nowy. na przykład słów kluczowych. można wydobyć i zapisać ten profil. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Kodowanie tekstu” w Pomocy. Aby tekst był wyświetlany poprawnie w oknie rysunku. Ustawienia strony kodowej zapewnią poprawne wyświetlanie tekstu poza oknem rysunku. kliknij kartę odpowiedniej kategorii i wybierz szablon. CorelDRAW: Rozpoczęcie pracy z programem CorelDRAW 37 . Można również zachować warstwy i strony rysunku. W programie CorelDRAW można otwierać istniejące rysunki zapisane w różnych formatach plików. które można importować w programie CorelDRAW. nazw plików oraz wpisów tekstowych w oknach dokowanych Menedżer obiektów i Menedżer danych obiektu. W takich przypadkach można spróbować zaimportować pliki jako obiekty do otwartego rysunku. Informacje na temat formatów plików. należy użyć ustawień kodowania. można znaleźć w sekcji „Formaty plików” w Pomocy. Kliknij kolejno Plik Nowy z szablonu.

Styl układu (szablon) można określić. że otwierany jest właściwy rysunek.cdt). wstawianie i zachowywanie zawartości rysunków Okno dokowane Teczka podręczna umożliwia korzystanie z obrazków clipart. można także kliknąć przycisk Otwórz narzędzi. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru spowoduje połączenie wszystkich warstw w jedną. 5 Zaznacz dowolne z następujących pól wyboru: • Wydobądź osadzony profil ICC — umożliwia zapisanie osadzonego profilu ICC (International Color Consortium) w folderze kolorów w miejscu zainstalowania aplikacji. 3 Kliknij nazwę pliku. na pasku Aby obejrzeć miniaturę rysunku. Jeśli rysunek został utworzony w programie CorelDRAW w wersji 11 lub wcześniejszej i zawiera tekst w języku innym niż język używanego systemu operacyjnego. można wybrać odpowiednią opcję z listy Strona kodowa. 2 Znajdź folder. klikając kolejno Układ Ustawienia strony. aby wyświetlić miniaturę rysunku.Rysunek tworzony od pustej strony jest oparty na domyślnym szablonie programu CorelDRAW (CorelDRAW. Aby otworzyć rysunek 1 Kliknij kolejno Plik Otwórz. aby zapewnić prawidłową konwersję tekstu do standardu Unicode. Aby otworzyć rysunek. zdjęć i dźwięków dostępnych na dyskach CD-ROM firmy Corel oraz w sieci 38 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Wyszukiwanie. należy zaznaczyć pole wyboru Podgląd. aby wyświetlić dodatkowe opcje i informacje o pliku. 6 Kliknij przycisk Otwórz. zaznacz pole wyboru Podgląd. Aby upewnić się. w którym zapisany jest rysunek. • Zachowaj warstwy i strony — umożliwia zachowanie warstw i stron podczas otwierania plików. 4 Kliknij przycisk Opcje. następnie klikając pozycję Układ na liście kategorii i wybierając styl układu z listy Układ.

Internet. zdjęć i plików dźwiękowych 1 Kliknij kolejno Okno Okna dokowane Teczka podręczna. 2 Włóż do napędu dysk CD z zasobami programu Corel. aby komputer był połączony z Internetem. Można również Przeglądać komputer lub sieć lokalną w poszukiwaniu plików Przeglądać zasoby internetowe w poszukiwaniu obrazków Kliknij dwukrotnie ikonę Pulpit i przejdź do odpowiedniego folderu. Aby wyszukiwać obrazki clipart. zdjęcia i pliki dźwiękowe można wyszukiwać we własnym systemie lub w internetowej witrynie firmy Corel. Przeglądanie obrazków dostępnych w trybie online wymaga. kliknij polecenie Widok i wybierz typ widoku. Aby przeglądać w poszukiwaniu obrazków clipart. Obrazki clipart. w tym przy użyciu słów kluczowych. Aby zmienić widok przeglądania w oknie dokowanym Teczka podręczna. Kliknij przycisk Zawartość na stronach WWW. 3 Kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD-ROM na liście dysków i przejdź do odpowiedniego folderu. w których się one znajdują. Wykaz zawartości cyfrowej zawiera obrazy grafik dostępnych na dysku CD oraz określa foldery. 3 Wpisz słowo kluczowe w polu wyszukiwania tekstu. Można również utworzyć własną teczką podręczną w celu przechowywania zawartości z okna rysunku do ponownego wykorzystania. kliknij strzałkę palety wysuwanej. CorelDRAW: Rozpoczęcie pracy z programem CorelDRAW 39 . 2 Włóż do napędu CD-ROM dysk CD z zasobami programu Corel. Aby wstawić grafikę lub plik dźwiękowy • Przeciągnij grafikę lub plik dźwiękowy z okna dokowanego Teczka podręczna do okna rysunku. zdjęcia i pliki dźwiękowe 1 Kliknij kolejno Okno Okna dokowane Teczka podręczna Szukaj.

Podstawowe funkcje programu CorelDRAW Program CorelDRAW oferuje niemal nieograniczoną liczbę narzędzi i możliwości przydatnych w tworzeniu rysunków. konturami i pociągnięciami pędzla” na stronie 47 „Rysowanie kształtów” na stronie 67 „Praca z obiektami” na stronie 81 „Wypełnianie obiektów” na stronie 141 „Dodawanie i zaznaczanie tekstu” na stronie 193 „Publikowanie w Internecie” w Pomocy „Drukowanie” na stronie 239 40 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Zmień nazwę folderu i otwórz go.Aby zachować zawartość rysunku 1 2 3 4 5 Kliknij kolejno Okno Okna dokowane Teczka podręczna Przeglądaj. Wszystkim elementom można nadać logiczne nazwy. Przejdź do folderu. Poniższa tabela przedstawia podstawowe funkcje programu CorelDRAW i pomaga w rozpoczęciu pracy. Przeciągnij obiekt lub grupę obiektów z okna rysunku do okna dokowanego Teczka podręczna. zawartość rysunku można przechowywać w istniejącym folderze. aby ułatwić ich wyszukiwanie. Kliknij strzałkę palety wysuwanej i kliknij polecenie Nowy folder. Domyślnie każdy element dodawany do folderu teczki podręcznej otrzymuje nazwę Wycinek. w którym chcesz utworzyć folder teczki podręcznej. Zamiast tworzyć nowy folder. Wycinek (2) itd. Wycinek (1). Informacje na temat Rysowanie linii Rysowanie kształtów Tworzenie obiektów i manipulowanie nimi Dodawanie koloru do obiektów Dodawanie tekstu do rysunku Tworzenie rysunków do publikacji w Internecie Drukowanie rysunków Można znaleźć w sekcji „Praca z liniami.

Ponów. lub wybierz ostatnią czynność. Wybierz czynność poprzedzającą czynności. Powtórz. należy zaznaczyć ten obiekt lub grupę i kliknąć kolejno Edycja Powtórz.Cofanie. Jeśli efekt cofnięcia czynności nie jest zadowalający. przesuwanie czy obracanie. wypełnianie. Aby powtórzyć czynność dotyczącą innego obiektu lub grupy obiektów. Niektóre czynności stosowane do obiektów. które można cofnąć lub ponowić. rozciąganie. Dostosowanie ustawień cofania pozwala zwiększyć lub zmniejszyć liczbę czynności. którą chcesz ponowić. Aby cofnąć. Kliknij kolejno Narzędzia Okno dokowane Cofnij. które chcesz cofnąć. można ją ponowić. Powtórzyć czynność Kliknij kolejno Edycja W przypadku cofania serii czynności cofane są wszystkie czynności widoczne poniżej wybranej czynności. ponawianie i powtarzanie czynności Możliwe jest cofanie czynności wykonanych podczas rysowania. można powtarzać w celu osiągnięcia mocniejszego efektu wizualnego. Czynności można także cofać lub ponawiać. ponowić lub powtórzyć czynność Aby Cofnąć ostatnią czynność Ponowić czynność Cofnąć lub ponowić serię czynności Wykonaj następujące czynności Kliknij kolejno Edycja Kliknij kolejno Edycja Cofnij. począwszy od ostatniej. W przypadku ponawiania serii czynności ponawiana jest wybrana czynność i wszystkie czynności między nią a ostatnią cofniętą czynnością. Kliknij kolejno Plik Przywróć. np. Usunięcie efektów jednej lub większej liczby czynności możliwe jest również przez przywrócenie ostatniej zapisanej wersji rysunku. Przywrócić ostatnio zapisaną wersję obrazka. CorelDRAW: Rozpoczęcie pracy z programem CorelDRAW 41 . klikając przycisk Cofnij lub Ponów na pasku narzędzi Standardowy.

Można korzystać z całego szeregu opcji powiększania.Powiększanie i przewijanie zawartości okna Widok rysunku można zmienić. 2 Kliknij jeden z następujących przycisków wyświetlanych na pasku właściwości: • Powiększ • Pomniejsz • Powiększ do zaznaczenia • Wszystkie obiekty • Cała strona • Szerokość strony 42 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . można użyć narzędzia Dłoń. aby wyświetlić większy jego fragment. powiększając go. aby określić odpowiedni poziom szczegółowości. Aby zmienić powiększenie 1 Otwórz paletę wysuwaną Powiększenie i kliknij narzędzie Powiększenie . Przewijanie pozwala zobaczyć obszary niewidoczne dzięki przesuwaniu strony w obrębie okna rysunku. Innym sposobem wyświetlania określonych obszarów rysunku jest jego przewijanie. Aby przewinąć duży obrazek i wyświetlić wybrane obszary. lub pomniejszając. Praca z wysokim poziomem powiększenia lub z dużym rysunkiem może uniemożliwić podgląd całości rysunku. aby dokładniej mu się przyjrzeć. Dzięki temu nie trzeba przełączać się między tymi dwoma narzędziami. Podczas przewijania możliwe jest zwiększanie lub zmniejszanie powiększenia. a podczas powiększania — przewijanie.

Poza trybem edycji tekstu dostęp do narzędzia Dłoń można również uzyskać. Stronę w oknie rysunku można szybko wyśrodkować. Rysunek można też powiększyć. klikając dwukrotnie narzędzie Powiększenie w przyborniku. naciskając klawisz Z. Aby przewinąć okno rysunku. gdy rysunek jest powiększony. Poza trybem edycji tekstu dostęp do narzędzia Powiększenie można również uzyskać. CorelDRAW: Rozpoczęcie pracy z programem CorelDRAW 43 .• Wysokość strony Przycisk Powiększ do zaznaczenia jest dostępny. Przeciągnij wskaźnik krzyżowy w oknie podręcznym Nawigatora. klikając dwukrotnie lub przeciągając w dowolnym miejscu w obrębie okna rysunku za pomocą narzędzia Dłoń . 2 Przeciągnij wskaźnikiem myszy w oknie rysunku do momentu wyświetlenia odpowiedniego fragmentu. jeśli przed otwarciem palety wysuwanej Powiększenie zaznaczono co najmniej jeden obiekt. Aby przewijać w oknie rysunku 1 Otwórz paletę wysuwaną Powiększenie i kliknij narzędzie Dłoń . kliknij przycisk Nawigator w prawym dolnym rogu okna rysunku lub naciśnij klawisz N. naciskając klawisz H. kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie rysunku. Aby pomniejszyć obraz.

Możliwe jest także zapisywanie wybranych obiektów rysunku. W przypadku dużych rysunków zapisanie tylko wybranych obiektów zmniejsza rozmiar pliku.Nawigator umożliwia wyświetlenie dowolnego fragmentu rysunku bez potrzeby zmniejszania obrazu. Zapisywanie rysunków Rysunki są domyślnie zapisywane w formacie pliku programu CorelDRAW (CDR) i są zgodne z najnowszą wersją tego programu. aby mieć pewność uzyskania wyglądu tekstu zgodnego z oryginałem. Jeśli rysunek będzie wyświetlany w systemie. gdy rysunek ma być użyty w programie Corel R.E. Informacje na temat formatów plików obsługiwanych przez program CorelDRAW można znaleźć w sekcji „Formaty plików” w Pomocy. 44 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . W szczególności przydaje się to wówczas. program może automatycznie zamienić spacje w nazwie pliku na znaki podkreślenia. Rysunek można również zapisać w taki sposób.A. Jeśli rysunek będzie używany w Internecie. można osadzić wszystkie czcionki.V. Jeśli rysunek ma być używany w innej aplikacji. słów kluczowych oraz miniatur. Program umożliwia przypisywanie rysunkom notatek. który nie zawiera wszystkich czcionek użytych na rysunku. aby był zgodny z wcześniejszą wersją pakietu CorelDRAW Graphics Suite.™ Rysunek można także zapisać w innym formacie pliku grafiki wektorowej. co często skraca czas ładowania rysunku. należy zapisać go w formacie pliku przez nią obsługiwanym. aby zapobiec ewentualnym problemom z wyświetlaniem. co ułatwia ich odszukiwanie.

Aby zapisać tylko zaznaczone obiekty 1 2 3 4 5 Zaznacz obiekty. Aby zapisać rysunek 1 Kliknij kolejno Plik Zapisz jako. Jeśli rysunek ma być zapisany w formacie pliku grafiki wektorowej innym niż format programu CorelDRAW (CDR). Kliknij kolejno Plik Zapisz jako. Aby zapisać zmiany dokonane w uprzednio zapisanym rysunku. 45 CorelDRAW: Rozpoczęcie pracy z programem CorelDRAW .Rysunek można również zapisać jako szablon. określ wymagane ustawienia i kliknij przycisk Zapisz. 3 Zlokalizuj folder. 2 W polu Nazwa pliku wpisz nazwę. Zaznacz pole wyboru Tylko zaznaczone. wybierz format pliku z listy Typ pliku. Zaznacz pole wyboru Nazwy_plików_do_publikacji_w_Inter necie. Zapisanie pliku w formacie poprzedniej wersji programu CorelDRAW może spowodować utratę pewnych efektów. wybierz tę wersję z listy Wersja. Zlokalizuj folder. w którym chcesz zapisać plik. które nie były dostępne w wybranej wersji. Informacje na temat zapisywania rysunku jako szablonu można znaleźć w sekcji „Praca z szablonami” w Pomocy. kliknij kolejno Plik Zapisz. Kliknij przycisk Opcje. co pozwoli na tworzenie innych rysunków z tymi samymi właściwościami. Można również Zapisać z plikiem notatki lub słowa kluczowe Wybrać miniaturę dołączaną do rysunku Użyć nazwy pliku odpowiedniej do publikacji w Internecie Wpisz notatki lub słowa kluczowe w odpowiednim polu. Jeśli rysunek ma być zgodny z poprzednią wersją programu CorelDRAW. 4 Kliknij przycisk Opcje. Wybierz opcję z listy Miniatura. w którym chcesz zapisać plik.

6 W polu Nazwa pliku wpisz nazwę. naciskając klawisze Alt + F4. Działanie programu CorelDRAW można także zakończyć. Zamknij. Aby uzyskać dostęp do tych informacji. Zamykanie rysunków i programu CorelDRAW W dowolnym momencie podczas pracy z programem CorelDRAW można zamknąć wszystkie rysunki lub jeden z nich. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12. Więcej informacji Więcej informacji pomocnych przy rozpoczynaniu pracy z programem CorelDRAW zawiera jego Pomoc. kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy. 46 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . kliknij kartę Spis treści. a następnie kliknij dwukrotnie temat „Rozpoczęcie pracy”. 7 Kliknij przycisk Zapisz. Aby zamknąć rysunki Aby Zamknąć jeden rysunek Zamknąć wszystkie otwarte rysunki Wykonaj następujące czynności Kliknij kolejno Plik Kliknij kolejno Okno wszystko. Zamknij Aby zamknąć program CorelDRAW • Kliknij kolejno Plik Zakończ.

Linie po narysowaniu lub zastosowaniu na nich pociągnięć pędzla można formatować. jak i proste. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Rysowanie z zastosowaniem rozpoznawania kształtów” na stronie 78. które otaczają obiekty. które mają postać niewielkich kwadratów. konturami i pociągnięciami pędzla 47 . które można rozpylać wzdłuż linii. Na rysunkach można również tworzyć linie relacji i linie wymiarowe. Linie mogą składać się z wielu segmentów. Jeśli podczas CorelDRAW: Praca z liniami. Linie można również rysować przy użyciu rozpoznawania kształtów. Program CorelDRAW zawiera wzorce obiektów. które umożliwiają rysowanie linii krzywych i prostych. a także linii zawierających segmenty zarówno zakrzywione. konturami i pociągnięciami pędzla Program CorelDRAW umożliwia stosowanie całej gamy technik i narzędzi podczas dodawania linii i pociągnięć pędzla. podobnie do szkicowania w bloku rysunkowym. Segmenty linii są połączone węzłami. Narzędzia Rysunek odręczny i Łamana Narzędzia Rysunek odręczny i Łamana umożliwiają rysowanie linii odręcznych. Można również formatować kontury. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Rysowanie linii • Rysowanie linii kaligraficznych.Praca z liniami. czułych na nacisk i linii z wzorca • Formatowanie linii i konturów • Kopiowanie. przekształcanie i usuwanie konturów • Stosowanie pociągnięć pędzla • Rozpylanie obiektów wzdłuż linii • Rysowanie linii relacji i linii wymiarowych Rysowanie linii Linia jest ścieżką między dwoma punktami. Program CorelDRAW zapewnia różnorodne narzędzia do rysowania. które z kolei mogą być zakrzywione lub proste.

Jednak narzędzie Łamana jest łatwiejsze w użyciu. zawierających na przemian segmenty zakrzywione i proste. 48 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . jeśli chodzi o szybkie rysowanie linii złożonych. Narzędzia Krzywe Beziera i Pisak Narzędzia Krzywe Beziera i Pisak umożliwiają rysowanie linii segment po segmencie poprzez precyzyjne umieszczanie każdego węzła i określanie kształtu każdego zakrzywionego segmentu. Linie składające się z wielu segmentów można rysować za pomocą narzędzia Krzywe Beziera. może natychmiast wymazać niepotrzebny fragment i rysować dalej. klikając za każdym razem. Narzędzie Krzywa z 3 punktów Narzędzie Krzywa z 3 punktów umożliwia rysowanie nieskomplikowanych linii krzywych przez określenie ich szerokości i wysokości. a także dodawanie segmentów do linii już istniejącej. Podczas korzystania z narzędzia Pisak można wyświetlić podgląd rysowanych segmentów linii. Narzędzie Rysunek odręczny umożliwia określanie gładkości rysowanej krzywej.rysowania użytkownik pomyli się. Za pomocą tego narzędzia można szybko tworzyć łuki bez manipulowania węzłami. gdy linia ma zmienić kierunek. można ograniczyć je do prostych linii pionowych lub poziomych. Rysując linie proste lub ich segmenty.

w którym ma się zaczynać linia krzywa. określając jej szerokość (po lewej).Linię krzywą można narysować. Aby Narysować linię krzywą i kliknij narzędzie Rysunek Wykonaj następujące czynności Kliknij miejsce. którymi można manipulować i w ten sposób kształtować linie w trakcie rysowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Rysowanie z zastosowaniem rozpoznawania kształtów” na stronie 78. 2 Wykonaj zadanie z poniższej tabeli. a następnie przeciągnij wskaźnikiem myszy. Więcej informacji na temat typów węzłów można znaleźć w sekcji „Używanie obiektów złożonych z krzywych” na stronie 113. a następnie określając jej wysokość i klikając stronę (po prawej). CorelDRAW: Praca z liniami. Narzędzie Inteligentne rysowanie Narzędzie Inteligentne rysowanie umożliwia rysowanie linii prostych i krzywych za pomocą rozpoznawania kształtu. Korzystanie z węzłów i uchwytów sterujących Niektóre linie zawierają węzły i uchwyty sterujące. konturami i pociągnięciami pędzla 49 . Aby narysować linię za pomocą narzędzia Rysunek odręczny 1 Otwórz paletę wysuwaną Krzywa odręczny .

zwanego kątem wymuszanym. • Aby narysować segment zakrzywiony. gdzie segment ma się zaczynać. przełączając się między segmentami zakrzywionymi i prostymi. Kliknij końcowy węzeł wybranej linii. aby zakończyć linię. 50 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Aby narysować linię za pomocą narzędzia Łamana 1 Otwórz paletę wysuwaną Krzywa i kliknij narzędzie Łamana . gdzie linia ma się zaczynać. 2 Wykonaj jedną z następujących czynności: • Aby narysować segment prosty. Część zakrzywionej linii odręcznej można wymazać. przytrzymując podczas przeciągania naciśnięty klawisz Ctrl. gdzie segment ma się zaczynać. Ta funkcja przydaje się do rysowania prostych linii pionowych i poziomych.Aby Narysować linię prostą Wykonaj następujące czynności Kliknij w miejscu. gdzie ma się kończyć. a następnie przeciągnij wskaźnikiem myszy na stronie rysunku. a następnie kliknij węzeł początkowy. Wyższe wartości powodują tworzenie gładszych krzywych. a następnie kliknij w miejscu. kliknij w miejscu. 3 Kliknij dwukrotnie. kliknij w miejscu. a następnie przeciągając wskaźnik nad linią bez zwalniania przycisku myszy. gdzie ma się kończyć. Wpisz wartość w polu Wygładzanie krzywych odręcznych na pasku właściwości. a następnie kliknij w miejscu. Można dodać dowolną liczbę segmentów. przytrzymując naciśnięty klawisz Shift. a następnie kliknij w miejscu. Określić gładkość linii krzywej Dodać segmenty linii do istniejącej linii Utworzyć zamknięty kształt z dwóch lub kilku połączonych linii Linię tworzoną za pomocą narzędzia Rysunek odręczny można ograniczyć do wstępnie zdefiniowanego kąta. gdzie ma się zakończyć nowy segment. Na linii zawierającej dwa segmenty kliknij węzeł końcowy.

kliknij w miejscu. Narysuj segment prosty. w którym ma się znaleźć następny węzeł. Aby narysować linię za pomocą narzędzia Krzywe Beziera 1 Otwórz paletę wysuwaną Krzywa i kliknij narzędzie Krzywe Beziera . gdzie ma się kończyć. a następnie zwolnij przycisk myszy. CorelDRAW: Praca z liniami. • Aby narysować segment prosty. Narysować segment prosty. Można również Narysować segment zakrzywiony. w którym segment prosty ma się kończyć.Otwarty obiekt można zamknąć. klikając przycisk Automatycznie zamykaj krzywe na pasku właściwości. konturami i pociągnięciami pędzla 51 . a następnie przeciągnij uchwyt sterujący. kliknij w miejscu. kliknij w miejscu. aby narysować krzywą. kliknij dwukrotnie węzeł końcowy. aby zakończyć linię. aby utworzyć krzywą. 2 Wykonaj jedną z następujących czynności: • Aby narysować segment zakrzywiony. a następnie kliknij w miejscu. 2 Wykonaj jedną z następujących czynności: • Aby narysować segment zakrzywiony. Przeciągnij wskaźnikiem myszy. a po nim segment zakrzywiony Zmienić podczas rysowania kąt krzywej na ustaloną wartość przyrostu Aby narysować linię za pomocą narzędzia Pisak 1 Otwórz paletę wysuwaną Krzywa i kliknij narzędzie Pisak . a następnie kliknij w miejscu. a następnie przeciągnij uchwyt sterujący w miejsce. gdzie segment ma się zaczynać. a następnie przeciągnij uchwyt sterujący w miejsce. Kliknij punkt końcowy segmentu. Można dodać dowolną liczbę segmentów. przeciągnij uchwyt sterujący. w którym ma się znaleźć pierwszy węzeł. a po nim segment prosty Narysuj segment zakrzywiony. Przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl. 3 Naciśnij klawisz spacji. Zwolnij przycisk myszy. w którym ma się znaleźć pierwszy węzeł. przeciągnij wskaźnikiem myszy w wymagane miejsce.

określając szerokość i wysokość 1 Otwórz paletę wysuwaną Krzywa i kliknij narzędzie Krzywa z 3 punktów . w którym ma się kończyć. a następnie kliknij. • Aby narysować segment prosty. gdy wskaźnik przełączy się w stan Usuń węzeł . gdy wskaźnik przełączy się w stan Dodaj węzeł . Więcej informacji na temat przełączania segmentów zakrzywionych i prostych można znaleźć w sekcji „Aby narysować linię za pomocą narzędzia Krzywe Beziera” na stronie 51. 3 Kliknij dwukrotnie. a następnie przeciągnij uchwyt sterujący. w którym chcesz dodać węzeł. gdzie segment ma się zaczynać. Wskaż miejsce na linii. 2 Kliknij miejsce. Można dodać dowolną liczbę segmentów. Kliknij na stronie rysunku i zwolnij przycisk myszy. Linie kaligraficzne mają różną grubość w zależności od kierunku linii i kąta stalówki pióra. kliknij w miejscu. gdzie ma się kończyć. Rysowanie linii kaligraficznych. Przenieś kursor myszy i kliknij. w którym ma się zaczynać linia i przeciągnij do miejsca. aby zakończyć linię. a następnie kliknij. aby zakończyć linię. Dodać węzeł do linii Usunąć węzeł z linii Aby narysować krzywą. w którym ma się znaleźć środek krzywej.w którym ma się znaleźć następny węzeł. Zwolnij przycisk myszy. 3 Zwolnij przycisk myszy. Włącz przycisk Automatycznie dodajusuń na pasku właściwości. Wskaż węzeł. aby utworzyć wymaganą krzywą. a następnie kliknij miejsce. Linie kaligraficzne wyświetlane są domyślnie 52 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Można również Wyświetlić podgląd linii podczas rysowania Włącz przycisk Tryb podglądu na pasku właściwości. przełączając się między segmentami zakrzywionymi i prostymi. czułych na nacisk i linii z wzorca Program CorelDRAW umożliwia symulowanie efektu pióra kaligraficznego w trakcie rysowania linii. a następnie kliknij w miejscu.

Więcej informacji na temat korzystania z pióra czułego na nacisk i tabletu rysunkowego można znaleźć w dokumentacji dostarczonej przez producenta. konturami i pociągnięciami pędzla 53 . Obie metody dają linie z zakrzywionymi krawędziami i zmienną grubością. Efekt ten można uzyskać za pomocą myszy lub czułego na nacisk pióra i tabletu graficznego. Natomiast linie rysowane pod kątem kaligrafowania mają bardzo małą lub włosową szerokość. Pióro kaligraficzne umożliwia rysowanie linii o różnych grubościach. CorelDRAW: Praca z liniami. ma ona maksymalną grubość określoną przez szerokość pióra. Grubość linii kaligraficznej można kontrolować. Na przykład. gdy rysowana linia jest prostopadła do kąta kaligrafowania.jako kształty zamknięte rysowane ołówkiem. zmieniając kąt linii rysowanej w stosunku do wybranego kąta kaligrafowania. Program CorelDRAW umożliwia tworzenie linii czułych na nacisk o różnych grubościach.

tak jak w przypadku dowolnego innego obiektu. wpisz wartość w polu Wygładzanie krzywych odręcznych na pasku właściwości. 3 Wpisz wartość w polu Kąt kaligrafowania na pasku właściwości. Rzeczywista szerokość linii wynika ze stosunku kąta rysowanej linii do kąta kaligrafowania. Aby wygładzić brzegi linii. i kliknij narzędzie Środki 2 Kliknij przycisk Kaligrafia na pasku właściwości. Informacje na temat stosowania wypełnień można znaleźć w sekcji „Wypełnianie obiektów” na stronie 141. wpisz wartość w polu Szerokość narzędzia Środki artystyczne na pasku właściwości. 54 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 .Kwiat narysowany za pomocą trzech różnych linii z grupy środków artystycznych: linii kaligraficznych (po lewej). Po narysowaniu linii kaligraficznej lub wykorzystaniu linii z wzorca można do niej zastosować wypełnienie. Ustawiona szerokość to maksymalna szerokość linii. które umożliwiają tworzenie grubych pociągnięć o różnych kształtach. Program CorelDRAW zawiera zestaw wzorców linii. Aby narysować linię kaligraficzną 1 Otwórz paletę wysuwaną Krzywa artystyczne . Aby ustawić szerokość linii. linii o różnych grubościach rysowanych pisakiem czułym na nacisk (w środku) oraz linii płaskich z wzorca (po prawej). 4 Przeciągnij wskaźnik aż do uzyskania żądanego kształtu linii.

Rzeczywista szerokość linii zależy od siły nacisku. Aby wygładzić brzegi linii. Aby ustawić szerokość linii. Aby narysować linię z wzorca 1 Otwórz paletę wysuwaną Krzywa i kliknij narzędzie Środki artystyczne . Formatowanie linii i konturów Linie są traktowane tak samo. Podana wartość określa maksymalną szerokość linii. 3 Wybierz wzorzec linii z listy Lista wzorców pociągnięć. 2 Kliknij przycisk Wzorzec na pasku właściwości.Dostęp do linii kaligraficznych można również uzyskać. 3 Przeciągnij wskaźnik aż do uzyskania żądanego kształtu linii. W przypadku korzystania z myszy należy nacisnąć klawisz strzałki w górę lub strzałki w dół. jak kontury kształtów zamkniętych. Aby zmienić szerokość linii. wpisz wartość w polu Wygładzanie krzywych odręcznych na pasku właściwości. klikając kolejno Efekty Środki artystyczne. klikając kolejno Efekty Środki artystyczne i określając wymagane ustawienia w oknie dokowanym Środki artystyczne. wpisz wartość w polu Szerokość narzędzia Środki artystyczne na pasku właściwości. wpisz wartość w polu Szerokość narzędzia Środki artystyczne na pasku właściwości. Wygląd linii i konturów można zmieniać za pomocą elementów CorelDRAW: Praca z liniami. konturami i pociągnięciami pędzla 55 . aby zasymulować zmianę nacisku pióra i zmienić szerokość linii. Aby narysować linię czułą na nacisk 1 Otwórz paletę wysuwaną Krzywa i kliknij narzędzie Środki artystyczne . 4 Przeciągnij wskaźnik aż do uzyskania żądanego kształtu linii. Dostęp do linii czułych na nacisk można również uzyskać. 2 Kliknij przycisk Nacisk na pasku właściwości. takich jak elipsy i wielokąty.

• brak powiązania konturu z rozmiarem obiektu. Kontur kaligraficzny ma różną grubość. Ponadto do linii i krzywych można dodawać strzałki. • linia ciągła. i kliknij 56 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . aby określić kształt takich narożników. • kolor czarny według modelu CMYK. określając w ten sposób kształt narożników w liniach. • stosowanie konturu na wypełnieniu obiektu. 2 Otwórz paletę wysuwaną Kontur (narzędzie) przycisk Pióro konturu (okno dialogowe) . szerokość i styl linii oraz konturów. Można tworzyć nowe strzałki i edytować już istniejące. ale można zastosować go za wypełnieniem. Gdy obiekt zawiera linie stykające się pod kątem ostrym. można ustawić limit złącza ostrego. strony Kontur okna dokowanego Właściwości obiektu i paska właściwości. a także wybrać styl zakończeń. • niestosowanie strzałek. 4 Wpisz wartość w polu Szerokość. Można wybrać styl narożników. Domyślnie kontur jest stosowany na wierzchu wypełnienia obiektu. Na przykład można określić kolor. a narożniki o kątach poniżej tego limitu są fazowane (ścinane). tak aby kontur zwiększał się w przypadku zwiększania obiektu oraz zmniejszał przy jego zmniejszaniu. 5 Wybierz styl linii w polu Styl. tak aby wypełnienie zakrywało kontur. • kwadratowy styl narożników i zakończeń. dzięki czemu powstaje efekt rysunku odręcznego. aby zmienić wygląd punktów końcowych linii. Można także powiązać grubość konturu z rozmiarem obiektu. Narożniki o kątach przekraczających limit złącza ostrego mają kształt ostry. Aby określić ustawienia linii i konturów 1 Zaznacz obiekt.sterujących okna dialogowego Pióro konturu. 3 Otwórz selektor kolorów i kliknij kolor. Domyślne właściwości linii i konturu każdego nowo rysowanego obiektu są następujące: • szerokość linii włosowej. Dostępna jest funkcja tworzenia konturów kaligraficznych.

Kliknij przycisk Edytuj styl i przesuń suwak w oknie dialogowym Edytuj styl linii. Utwórz styl linii w oknie dialogowym Edytuj styl linii. aby zmienić szerokość końcówki pióra.Można również Ustawić kształt narożników Ustawić wygląd punktów końcowych otwartych ścieżek Zastosować kształt za wypełnieniem obiektu Powiązać grubość konturu z rozmiarem obiektu Utworzyć styl linii W obszarze Narożniki wybierz styl narożników. a następnie kliknij przycisk Zastąp. 4 W obszarze Kaligrafia wpisz wartość w polu Nacisk. Wpisz wartość w polu Limit złącza ostrego. Wybierz styl zakończeń w obszarze Zakończenia. 3 W obszarze Narożniki wybierz opcję stylu narożnika. Aby utworzyć kontur kaligraficzny 1 Zaznacz obiekt. konturami i pociągnięciami pędzla 57 . Zaznacz pole wyboru Za wypełnieniem. Szerokość konturu zaznaczonego obiektu można również zmienić. Zaznacz pole wyboru Skaluj z obrazkiem. 2 Otwórz paletę wysuwaną Kontur (narzędzie) i kliknij przycisk Pióro konturu (okno dialogowe) . Klikając pola po lewej stronie suwaka. Edytować styl linii Ustawić limit złącza ostrego Szybki dostęp do okna dialogowego Pióro konturu można uzyskać. można zdefiniować rozmieszczenie i gęstość kropek w nowym stylu linii. CorelDRAW: Praca z liniami. klikając ikonę Kontur na pasku stanu. wpisując wartość w polu Szerokość konturu na pasku właściwości. Wybierz styl linii z listy Styl. a następnie kliknij przycisk Edytuj styl.

Informacje na temat kopiowania właściwości konturów można znaleźć w sekcji „Aby skopiować właściwości wypełnienia. a także usunąć kontur. 58 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . 2 Kliknij kolejno Rozmieszczenie Przekształć kontur w obiekt. 3 W obszarze Strzałki otwórz selektor początku strzałki i kliknij kształt kończący linię. Ponadto można przekształcić kontur w obiekt. ustawieniem domyślnym jest 100. 4 Kliknij selektor końca strzałki i kliknij kształt kończący linię. który ma kształt konturu. Wartości Nacisk i Kąt można także dopasować. należy kliknąć przycisk Domyślna. Aby przekształcić kontur w obiekt 1 Zaznacz obiekt.Zakres wartości wynosi od 1 do 100. przeciągając wskaźnikiem myszy w oknie podglądu Kształt końcówki. Aby dodać strzałkę 1 Wybierz linię lub krzywą. Kopiowanie. 2 Otwórz paletę wysuwaną Kontur (narzędzie) i kliknij przycisk Pióro konturu . Aby w polach Nacisk i Kąt przywrócić wartości początkowe. a okrągłym — owalny. przekształcanie i usuwanie konturów Program CorelDRAW umożliwia kopiowanie właściwości konturów do innych obiektów. Aby usunąć kontur obiektu 1 Zaznacz obiekt. Zmniejszenie tej wartości nadaje końcówkom kwadratowym kształt prostokątny. aby zmienić orientację pióra względem powierzchni rysunku. 5 Wpisz wartość w polu Kąt. Przekształcenie konturu w obiekt powoduje utworzenie zamkniętego obiektu bez wypełnienia. powodując powstanie wyraźniejszego efektu kaligraficznego. konturu lub tekstu z jednego obiektu do drugiego” na stronie 89. Do nowego obiektu można stosować wypełnienia i efekty specjalne.

Niestandardowe pociągnięcie pędzla można po utworzeniu zapisać jako wzorzec.2 Otwórz paletę wysuwaną Kontur (narzędzie) przycisk Bez konturu . wpisz wartość w polu Wygładzanie krzywych odręcznych na pasku właściwości. można je zastosować. klikając przycisk Przeglądaj na pasku właściwości i wybierając plik z tym pociągnięciem pędzla. Można na przykład zmienić szerokość pociągnięcia pędzla i określić jego gładkość. od pociągnięć ze strzałkami. Aby zastosować gotowe pociągnięcie pędzla 1 Otwórz paletę wysuwaną Krzywa artystyczne . Korzystając z wzorca pociągnięcia pędzla. które zostały wypełnione tęczowymi deseniami. 4 Przeciągnij wskaźnik aż do uzyskania żądanego kształtu pociągnięcia pędzla. konturami i pociągnięciami pędzla 59 . Stosowanie pociągnięć pędzla Program CorelDRAW umożliwia zastosowanie całej gamy gotowych pociągnięć pędzla. Jeśli użytkownik posiada plik pociągnięcia pędzla. i kliknij Kontur obiektu można także usunąć. 2 Otwórz paletę wysuwaną Krzywa artystyczne . i kliknij narzędzie Środki CorelDRAW: Praca z liniami. Można również tworzyć niestandardowe pociągnięcia pędzla przy użyciu obiektu lub grupy obiektów wektorowych. 3 Wybierz rodzaj pociągnięcia pędzla z listy Lista pociągnięć pędzla. Aby utworzyć niestandardowe pociągnięcie pędzla 1 Wybierz obiekt lub grupę obiektów. można określić niektóre z jego atrybutów. które nie zostało wymienione na liście Lista pociągnięć pędzla. Aby wygładzić brzegi pociągnięcia pędzla. zaznaczając obiekt i klikając prawym przyciskiem myszy pozycję Brak koloru na palecie kolorów. i kliknij narzędzie Środki 2 Kliknij przycisk Pędzel na pasku właściwości. Aby ustawić szerokość pociągnięcia. po takie. wpisz wartość w polu Szerokość narzędzia Środki artystyczne na pasku właściwości.

a na końcu gwiazdka. a następnie kliknąć przycisk Usuń . aby wyrównać rozpylane obiekty do lewej strony ścieżki. można zmienić kolejność rozpylania. 4 Kliknij obiekt lub grupę obiektów. CorelDRAW umożliwia także zmianę pozycji obiektów na linii rozpylania poprzez obracanie ich wzdłuż linii lub przesuwanie w jednym z czterech kierunków: naprzemiennie. Aby usunąć niestandardowe pociągnięcie pędzla. trójkąt i kwadrat. w lewo. po nim trójkąt. 6 Wpisz nazwę pliku dla nowego pociągnięcia pędzla. klikając kolejno Efekty Środki artystyczne i określając wymagane ustawienia w oknie dokowanym Środki artystyczne. 5 Kliknij przycisk Zapisz pociągnięcie pędzlem utworzone za pomocą środków artystycznych na pasku właściwości. należy wybrać dane pociągnięcie z listy Pociągnięcie pędzla na pasku właściwości. tak aby kwadrat pojawiał się najpierw. Dostęp do niestandardowych pociągnięć pędzla można uzyskać z listy Pociągnięcie pędzla na pasku właściwości. Niestandardowe pociągnięcia pędzla można tworzyć. Na przykład jeśli rozpylana jest seria obiektów.3 Kliknij przycisk Pędzel na pasku właściwości. która zawiera gwiazdkę. Można także utworzyć nową listę rozpylacza z własnych obiektów. Można także zmieniać kolejność obiektów na linii. Wygląd linii rozpylania można kontrolować. 7 Kliknij przycisk Zapisz. dostosowując wielkość odstępów między obiektami. Rozpylanie obiektów wzdłuż linii Program CorelDRAW umożliwia rozpylenie szeregu obiektów w jednej linii. Można na przykład wybrać przesunięcie w lewo. 60 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Oprócz obiektów graficznych i tekstowych importować oraz rozpylać wzdłuż linii można mapy bitowe i symbole. losowo lub w prawo.

konturami i pociągnięciami pędzla 61 . Dostosować odstępy pomiędzy dotknięciami CorelDRAW: Praca z liniami. Aby rozpylić linię 1 Otwórz paletę wysuwaną Krzywa artystyczne . Jeśli na liście nie ma potrzebnej listy rozpylacza. kliknij przycisk Przeglądaj na pasku właściwości. 4 Przeciągnij wskaźnik myszy. aby narysować linię. i kliknij narzędzie Środki 2 Kliknij przycisk Rozpylacz na pasku właściwości. aby wybrać folder zawierający szukany plik. Można również Dostosować liczbę obiektów rozpylanych w każdym z odstępów Wpisz liczbę w górnym polu Dotknięcia/ Odstępy pomiędzy rozpylanymi obiektami na pasku właściwości. 3 Wybierz listę rozpylacza z listy Lista plików rozpylacza na pasku właściwości.Obiekty rozpylane wzdłuż linii krzywej. Obiekty i linię można edytować po rozpyleniu obiektów. Wpisz liczbę w dolnym polu Dotknięcia/ Odstępy pomiędzy rozpylanymi obiektami na pasku właściwości.

Więcej informacji na temat tworzenia symboli można znaleźć w sekcji „Praca z symbolami” w Pomocy. 3 Wpisz wartość z zakresu od 0 do 360 w polu Kąt na pasku właściwości. Kliknij przycisk Przywróć wartości pasku właściwości.Można również Ustalić kolejność rozpylania Wybierz kolejność rozpylania z listy Wybieranie kolejności rozpylania na pasku właściwości. Aby każdy z rozpylanych obiektów był obracany o coraz większy kąt. na Dostosować rozmiar rozpylanych obiektów Stopniowo zwiększać lub zmniejszać rozmiar rozpylanych obiektów wzdłuż linii Przywrócić na liście rozpylacza zapisane wcześniej ustawienia Zwiększenie wartości rozmiaru obiektów rozpylanych wzdłuż linii powoduje. Lista rozpylacza zawierająca bardziej złożone obiekty wymaga większej ilości zasobów systemowych. Zastosowanie symboli w każdej grupie może pomóc w zmniejszeniu rozmiaru pliku oraz zmniejszyć wymagania stawiane systemowi. Wpisz liczbę w dolnym polu Rozmiar rozpylanych obiektów na pasku właściwości. a obecność tych obiektów zwiększa rozmiar pliku. że rozmieszczane wzdłuż linii obiekty są coraz większe. Aby obrócić rozpylaną linię 1 Zaznacz listę rozpylacza. W przypadku użycia złożonych obiektów program CorelDRAW wymaga więcej czasu na utworzenie linii. Wpisz liczbę w górnym polu Rozmiar rozpylanych obiektów na pasku właściwości. 4 Włącz jedną z następujących opcji: • Według ścieżki — powoduje obracanie obiektów względem linii • Według strony — powoduje obracanie obiektów względem strony 62 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . 2 Kliknij przycisk Obrót na pasku właściwości. zaznacz pole wyboru Uwzględnij przyrost i wpisz odpowiednią wartość w polu Przyrost. która ma zostać zmodyfikowana.

5 Naciśnij klawisz Enter. Rysowanie linii relacji i linii wymiarowych Na diagramach i schematach organizacyjnych można rysować linie relacji łączące elementy diagramów. Obiekty pozostają połączone tymi liniami nawet wtedy. 2 Kliknij przycisk Przesunięcie na pasku właściwości. W programie można rysować linie objaśnień pozwalające nadać obiektom etykiety i zwrócić na nie uwagę. gdy jeden z nich lub oba zostają przesunięte. wpisz nową wartość w polu Przesunięcie. Zaznacz opcję Rozpylacz obiektów. Aby utworzyć nową listę rozpylacza 1 2 3 4 5 6 Kliknij kolejno Efekty Środki artystyczne. Aby zmienić rozmiar przesunięcia. Aby przesunąć rozpylane linie 1 Wybierz listę rozpylacza. CorelDRAW: Praca z liniami. Kliknij przycisk Zapisz w oknie dokowanym Środki artystyczne. Kliknij przycisk OK. Więcej informacji na temat rysowania kształtów schematów blokowych można znaleźć w sekcji „Rysowanie kształtów wstępnie zdefiniowanych” na stronie 76. wybierz opcję Przemiennie. aby przesunąć obiekty ze ścieżki rozpylanej linii. Wpisz nazwę pliku w polu Nazwa pliku. 4 Wybierz kierunek przesunięcia z listy Kierunek przesunięcia. Listy rozpylacza są zapisywane jako pliki programu CorelDRAW (CDR) i są dostępne na liście plików rozpylacza na pasku właściwości Środki artystyczne. 7 Kliknij przycisk Zapisz. grupę obiektów lub symbol. Zaznacz obiekt. Aby obiekty znajdowały się na przemian z lewej i z prawej strony linii. 3 Zaznacz pole Uwzględnij przesunięcie. konturami i pociągnięciami pędzla 63 .

3 Przeciągnij od węzła na jednym obiekcie do węzła na drugim obiekcie. Aby narysować objaśnienie 1 Otwórz paletę wysuwaną Krzywa . Domyślnie linie wymiarowe i pokazane na nich wymiary zmieniają się wraz ze zmianą rozmiaru obiektu.Można także rysować linie wymiarowe. • Łącznik prosty — aby utworzyć prostą linię relacji pod dowolnym kątem. Linia relacji może być ciągiem segmentów pionowych. wskazujące odległość między dwoma punktami na rysunku lub rozmiar obiektów. 2 Kliknij jeden z następujących przycisków wyświetlanych na pasku właściwości: • Łącznik kątowy — aby utworzyć linię relacji zawierającą kąty proste. poziomych lub obu rodzajów. Aby narysować linię relacji między dwoma lub większą liczbą obiektów 1 Otwórz paletę wysuwaną Krzywa i kliknij narzędzie Interakcyjny łącznik . Więcej informacji na temat przyciągania oraz trybów przyciągania można znaleźć w sekcji „Przyciąganie obiektów” na stronie 96. Aby umożliwić precyzyjne stosowanie linii relacji i objaśnień oraz linii wymiarowych. Linie wymiarowe mogą pokazywać rozmiary części obiektu. należy włączyć przyciąganie ich do określonych węzłów w obiektach. 2 Kliknij narzędzie Objaśnienie 64 i kliknij narzędzie Wymiary na pasku właściwości. Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 .

która wskazuje długość ukośnych segmentów linii • Wymiary automatycznie (narzędzie) — aby utworzyć pionową lub poziomą linię wymiarową 3 Kliknij punkt początkowy i końcowy linii wymiarowej. w którym mają się przeciąć dwie linie tworzące kąt. Kliknij miejsca. 5 Kliknij miejsce. wskazując miejsce. w którym ma się zaczynać pierwszy segment objaśnienia. która wskazuje odległość w pionie między dowolnymi dwoma węzłami (wzdłuż osi Y) • Wymiary poziome (narzędzie) — aby utworzyć poziomą linię wymiarową. 2 Kliknij jeden z następujących przycisków wyświetlanych na pasku właściwości: • Wymiary pionowe (narzędzie) — aby utworzyć pionową linię wymiarową. konturami i pociągnięciami pędzla 65 . w którym ma się znaleźć tekst wymiaru. Aby narysować linię wymiarową 1 Otwórz paletę wysuwaną Krzywa i kliknij narzędzie Wymiar . w którym ma się kończyć drugi segment objaśnienia.3 Kliknij miejsce. w którym ma zostać wyświetlona etykieta kąta. Na końcu linii objaśnienia zostanie wyświetlony kursor tekstowy . w którym należy wpisać etykietę obiektu. Można również Narysować linie wymiarowe łamane Kliknij przycisk Wymiary kątowe (narzędzie) na pasku właściwości. Kliknij miejsce. 6 Wpisz tekst objaśnienia. 4 Kliknij miejsce. CorelDRAW: Praca z liniami. 4 Kliknij miejsce. która wskazuje odległość w poziomie między dowolnymi dwoma węzłami (wzdłuż osi X) • Wymiary ukośne (narzędzie) — aby utworzyć ukośną linię wymiarową. w którym ma się zaczynać drugi segment objaśnienia. w których pierwsza i druga linia mają się kończyć. Kliknij miejsce.

66 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy.Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z liniami. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12. a następnie kliknij dwukrotnie temat „Praca z liniami. konturami i pociągnięciami pędzla. kliknij kartę Spis treści. konturami i pociągnięciami pędzla”.

Narzędzie Prostokąt z 3 punktów umożliwia szybkie rysowanie prostokątów pod kątem. CorelDRAW: Rysowanie kształtów 67 . które można później modyfikować za pomocą efektów specjalnych oraz narzędzi do zmiany kształtu.Rysowanie kształtów Program CorelDRAW umożliwia rysowanie podstawowych kształtów. Narysowany prostokąt lub kwadrat można poddać edycji. łuków i wycinków • Rysowanie wielokątów i gwiazd • Rysowanie spiral • Rysowanie siatek • Rysowanie kształtów wstępnie zdefiniowanych • Rysowanie z zastosowaniem rozpoznawania kształtów Rysowanie prostokątów i kwadratów Program CorelDRAW umożliwia rysowanie prostokątów i kwadratów. kół. przeciągając po przekątnej narzędziem Prostokąt lub określając szerokość i wysokość za pomocą narzędzia Prostokąt z 3 punktów. zaokrąglając jeden lub więcej narożników. Prostokąt lub kwadrat można narysować. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Rysowanie prostokątów i kwadratów • Rysowanie elips.

Aby narysować prostokąt lub kwadrat. Przeciągaj okno rysunku aż do uzyskania żądanego rozmiaru prostokąta. wystarczy kliknąć dwukrotnie narzędzie Prostokąt. przeciągając wskaźnik myszy przy naciśniętych klawiszach Shift + Ctrl. Narysować kwadrat Prostokąt można rysować od środka figury na zewnątrz. przeciągaj okno rysunku aż do uzyskania żądanego rozmiaru kwadratu. a następnie kreśląc wysokość. Można również rysować kwadrat od środka figury na zewnątrz. 2 Wpisz wartości w polach Zaokrąglenie narożnika na pasku właściwości. a następnie kliknij narzędzie Prostokąt . Otwórz paletę wysuwaną Prostokąt . Aby narysować prostokąt pokrywający stronę rysunku. przeciągając wskaźnik myszy po przekątnej Aby Narysować prostokąt Wykonaj następujące czynności Otwórz paletę wysuwaną Prostokąt . Przytrzymując klawisz Ctrl.Prostokąt można utworzyć. Uzyskany prostokąt będzie zorientowany pod kątem. najpierw rysując podstawę. Aby zaokrąglić narożniki prostokąta lub kwadratu 1 Kliknij prostokąt lub kwadrat. 68 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . przeciągając wskaźnik myszy przy naciśniętym klawiszu Shift. a następnie kliknij narzędzie Prostokąt .

przeciągając węzeł narożny do środka kształtu. po czym kliknij dwukrotnie pozycję Przybornik na liście kategorii Obszar roboczy. przeciągając po przekątnej narzędziem Elipsa. Narożniki zaznaczonego prostokąta lub kwadratu można również zaokrąglić przez wyokrąglenie. określając jej szerokość i wysokość. Za pomocą narzędzia Elipsa można narysować nowy łuk lub wycinek koła. dzięki czemu nie trzeba jej potem obracać. Narzędzie Elipsa z 3 punktów umożliwia szybkie tworzenie elipsy pod kątem. Następnie kliknij narzędzie Prostokąt i przesuń suwak lub wprowadź liczbę. najpierw rysując linię środkową. żłobienie i ścinanie narożników” na stronie 133. CorelDRAW: Rysowanie kształtów 69 . Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Wyokrąglanie. Za pomocą narzędzia Elipsa z 3 punktów można narysować elipsę. Aby ustawić domyślne zaokrąglenie narożników. a następnie wykreślając wysokość. elipsę można też narysować za pomocą narzędzia Elipsa z 3 punktów. można też narysować elipsę lub koło. kliknij przycisk Wspólne zaokrąglanie narożników na pasku właściwości. łuków i wycinków Elipsę lub koło można narysować. kół.Aby zastosować identyczne zaokrąglenie do wszystkich narożników. kliknij kolejno Narzędzia Opcje. Narożniki zaznaczonego prostokąta lub kwadratu można również zaokrąglić za pomocą narzędzia Kształt . Ta metoda umożliwia rysowanie elips pod kątem. a następnie zamienić je na łuk lub wycinek. Rysowanie elips.

a następnie kliknij. przeciągaj okno rysunku aż do uzyskania żądanego rozmiaru koła.Aby narysować elipsę lub koło przez przeciągnięcie wskaźnika myszy wzdłuż średnicy Aby Narysować elipsę Wykonaj następujące czynności Otwórz paletę wysuwaną Elipsa i kliknij narzędzie Elipsa . przeciągając wskaźnik myszy przy naciśniętym klawiszu Shift. 2 W oknie rysunku. narysuj linię środkową elipsy pod dowolnym kątem. Przeciągaj okno rysunku aż do uzyskania żądanego kształtu elipsy. Linia środkowa przebiega przez środek elipsy i wyznacza jej szerokość. 70 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Kliknij przycisk Łuk na pasku właściwości. Przytrzymując klawisz Ctrl. aby określić wysokość elipsy. Narysować koło Elipsę lub koło można rysować od środka figury na zewnątrz. Otwórz paletę wysuwaną Elipsa i kliknij narzędzie Elipsa . 3 Przesuń wskaźnik myszy. Rysowanie elipsy poprzez zdefiniowanie szerokości i wysokości 1 Otwórz paletę wysuwaną Elipsa i kliknij narzędzie Elipsa z 3 punktów . Aby narysować łuk lub wycinek Aby Narysować łuk Wykonaj następujące czynności Otwórz paletę wysuwaną Elipsa i kliknij narzędzie Elipsa. Przeciągaj wskaźnik myszy w oknie rysunku aż do uzyskania żądanego kształtu łuku. przeciągając narzędziem.

można ograniczyć przemieszczanie się węzła do skoków co 15 stopni. elipsa lub koło muszą mieć kontur. klikając przycisk Łuki lub wycinki — zgodnie/przeciwnie do ruchu wskazówek pasku właściwości.Aby Narysować wycinek Wykonaj następujące czynności Otwórz paletę wysuwaną Elipsa i kliknij narzędzie Elipsa. przeciągnij węzeł elipsy (obrazek po lewej) do wnętrza elipsy (obrazek środkowy). przeciągnij węzeł na zewnątrz elipsy (obrazek po prawej). Rysowanie wielokątów i gwiazd Program CorelDRAW umożliwia rysowanie wielokątów i dwóch rodzajów gwiazd: dokładnych i złożonych. Aby utworzyć łuk. Aby utworzyć wycinek za pomocą narzędzia Kształt. Gwiazdy dokładne mają wygląd tradycyjny i w ich wypadku wypełnienie można zastosować do całego kształtu gwiazdy. Kliknij przycisk Wycinek na pasku właściwości. Przeciągnij narzędziem w oknie rysunku tak. Aby móc narysować łuk. na Przytrzymując klawisz Ctrl. aby uzyskać wycinek o odpowiednim kształcie. Kierunek zaznaczonego łuku lub wycinka można zmienić. Boki CorelDRAW: Rysowanie kształtów 71 .

a także zwiększyć ostrość wierzchołków gwiazdy. lecz z pewnymi ograniczeniami. Można na przykład zmienić liczbę boków wielokąta lub liczbę wierzchołków gwiazdy. Kształt gwiazd dokładnych również można zmieniać. kliknij narzędzie Wielokąt . przeciągając wskaźnik myszy przy naciśniętym klawiszu Shift. Od lewej do prawej: wielokąt. a następnie przeciągaj wskaźnik myszy w oknie rysunku aż do uzyskania wielokąta o żądanym rozmiarze. 72 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Wielokąt można rysować od jego środka. gwiazda dokładna. Aby narysować wielokąt • Otwórz paletę wysuwaną Obiekt . każdy kształt po zastosowaniu wypełnienia tonalnego Wielokąty i gwiazdy można modyfikować. jak w wypadku dowolnych innych obiektów złożonych z krzywych. gwiazda złożona. Aby narysować wielokąt foremny. podczas przeciągania należy przytrzymać klawisz Ctrl.gwiazd złożonych przecinają się i zastosowanie wypełnienia może dawać oryginalne wyniki. Więcej informacji na temat pracy z obiektami złożonymi z krzywych można znaleźć w sekcji „Używanie obiektów złożonych z krzywych” na stronie 113. Ponadto za pomocą narzędzia Kształt można zmieniać kształt wielokątów i gwiazd złożonych tak.

przeciągając wskaźnik myszy przy naciśniętym klawiszu Shift. aby uzyskać gwiazdę o odpowiednim kształcie. a następnie przeciągnij nim węzeł wielokąta tak. a następnie przeciągnij narzędziem w oknie rysunku tak.Aby narysować gwiazdę Aby Narysować gwiazdę dokładną Wykonaj następujące czynności Otwórz paletę wysuwaną Obiekt . Aby zmodyfikować wielokąt Aby Zmienić liczbę boków wielokąta Wykonaj następujące czynności Zaznacz wielokąt. podczas przeciągania należy przytrzymać klawisz Ctrl. aby uzyskać gwiazdę o odpowiednim rozmiarze. Aby narysować gwiazdę foremną. Zaznacz wielokąt. gwiazdy lub gwiazdy złożonej na pasku właściwości. Narysować gwiazdę złożoną Gwiazdę można rysować od jej środka. kliknij narzędzie Gwiazda . a następnie przeciągnij narzędziem w oknie rysunku tak. wpisz wartość w polu Liczba wierzchołków lub boków wielokąta. a następnie naciśnij klawisz Enter. kliknij narzędzie Gwiazda złożona . Otwórz paletę wysuwaną Obiekt. kliknij narzędzie Kształt . aby uzyskać gwiazdę o odpowiednim rozmiarze. Zmienić wielokąt w gwiazdę CorelDRAW: Rysowanie kształtów 73 .

Aby zmodyfikować gwiazdę Aby Zmienić liczbę wierzchołków gwiazdy Wykonaj następujące czynności Zaznacz gwiazdę. nie można też przekształcać odcinków linii prostej w krzywe. Zaznacz gwiazdę. Zaznacz gwiazdę i wpisz wartość w polu Ostrość wierzchołków gwiazdy i gwiazdy złożonej na pasku właściwości. kliknij narzędzie Kształt . a następnie naciśnij klawisz Enter. Zaostrzyć narożniki gwiazdy Zmienić kształt gwiazdy Gdy kształt gwiazdy dokładnej jest zmieniany za pomocą narzędzia Kształt. przemieszczanie węzła podlega ograniczeniu. wpisz wartość w polu Liczba wierzchołków lub boków wielokąta. Ponadto w wypadku gwiazd dokładnych nie można dodawać ani usuwać węzłów. którą można modyfikować jak obiekt złożony z krzywych. gwiazdy lub gwiazdy złożonej na pasku właściwości.Od lewej do prawej: Za pomocą narzędzia Kształt zmieniono wielokąt w gwiazdę. 74 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . aby uzyskać kształt rozgwiazdy. a następnie przeciągnij węzeł gwiazdy. Odcinki linii prostych gwiazdy zostały następnie przekształcone w krzywe i zmodyfikowane tak.

4 Przeciągaj wskaźnik myszy po przekątnej w oknie rysunku aż do osiągnięcia spirali o żądanym rozmiarze. CorelDRAW: Rysowanie kształtów 75 . W spiralach logarytmicznych odległości między kolejnymi zwojami stopniowo się zwiększają. Spiralę można rysować od środka figury na zewnątrz. przy zachowaniu identycznej odległości pomiędzy kolejnymi zwojami. Istnieje możliwość zdefiniowania tempa rozwijania się spirali logarytmicznej. 2 Wpisz odpowiednią wartość w polu Zwoje spirali na pasku właściwości. Spirale o stałym skoku rozszerzają się równomiernie. a następnie kliknij narzędzie Spirala . 3 Kliknij jeden z następujących przycisków wyświetlanych na pasku właściwości: • Spirala o stałym skoku • Spirala logarytmiczna Aby zmienić skok rozszerzania się spirali. przeciągając wskaźnik myszy przy naciśniętym klawiszu Shift. Spirala o stałym skoku (obrazek po lewej) i spirala logarytmiczna (obrazek po prawej) Aby narysować spiralę 1 Otwórz paletę wysuwaną Obiekt .Rysowanie spiral Narysować można dwa rodzaje spirali: o stałym skoku lub logarytmiczne. przesuń suwak Współczynnik rozszerzania spirali.

76 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . klikając przycisk Rozdziel grupę na pasku właściwości. . podczas przeciągania przytrzymuj klawisz Shift. 2 Wpisz wartości w górnej i dolnej części pola Papier kratkowany – kolumny i na pasku właściwości.Przytrzymując przy przeciąganiu klawisz Ctrl. Rysowanie kształtów wstępnie zdefiniowanych Używając kolekcji Kształty dokładne. a następnie kliknij narzędzie Papier kratkowany . Aby narysować siatkę o kwadratowych kratkach. którą można rozdzielić. Aby rozdzielić grupy siatki 1 Zaznacz siatkę za pomocą narzędzia Wskaźnik 2 Kliknij kolejno Rozmieszczenie Rozdziel grupę. Niektóre kształty — zwłaszcza kształty podstawowe. Przeciągając glif. Aby narysować siatkę. w którym ma się znaleźć siatka. Siatkę można również rozdzielić. Rysowanie siatek Program umożliwia rysowanie siatki i określanie liczby wierszy i kolumn. 4 Przeciągnij wskaźnik myszy po przekątnej. można zmodyfikować wygląd kształtu. Aby narysować siatkę 1 Otwórz paletę wysuwaną Obiekt . Siatka to zbiór prostokątów stanowiący grupę. zaczynając od punktu środkowego na zewnątrz. aby narysować siatkę. podczas przeciągania przytrzymuj klawisz Ctrl. można rysować kształty wstępnie zdefiniowane. a wartość w dolnej części — liczbę wierszy. kształty transparentów i kształty objaśnień — mają glify. można także rysować spiralę o takim samym wymiarze pionowym i poziomym. wiersze Wartość wpisana w górnej części określa liczbę kolumn. 3 Wskaż miejsce. kształty strzałek.

CorelDRAW: Rysowanie kształtów 77 . Na przykład można umieścić etykietę wewnątrz symbolu użytego w diagramie lub wewnątrz pola objaśnienia.Przeciągając glif narzędziem Kształt. aby uzyskać odpowiedni kształt. a następnie kliknij jedno z następujących narzędzi: • Kształty podstawowe • Kształty strzałek • Kształty schematów blokowych • Kształty transparentów • Kształty objaśnień 2 Otwórz selektor Kształty dokładne na pasku właściwości i kliknij kształt. Aby narysować kształt wstępnie zdefiniowany 1 Otwórz paletę wysuwaną Kształty dokładne . kształty dokładne można modyfikować. Można również dodać tekst wewnątrz lub na zewnątrz kształtu. można zmienić kształt. Aby zmodyfikować kształt wstępnie zdefiniowany 1 Zaznacz kształt. który ma glif. 2 Przeciągnij glif tak. Tak jak wszystkie inne kształty. 3 Przeciągaj wskaźnik myszy w oknie rysunku aż do uzyskania żądanego rozmiaru.

2 Ustaw wskaźnik myszy wewnątrz konturu kształtu tak. 78 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . które następnie mogą zostać rozpoznane i przekształcone w kształt podstawowy. Prostokąty i elipsy są przekształcane w rodzime obiekty programu CorelDRAW. jaki ma upłynąć między pociągnięciem a rozpoznawaniem kształtów. Możliwe jest określenie czasu. błyskawica. Na przykład jeśli czasomierz będzie ustawiony na jedną sekundę i zostanie narysowane koło. koła i strzałki są przekształcane w obiekty krzywych. trapezoidy i równoległoboki są przekształcane w obiekty kształtów doskonałych. na którym program CorelDRAW rozpoznaje kształty i przekształca je w obiekty. Aby dodać tekst do kształtu wstępnie zdefiniowanego 1 Kliknij narzędzie Tekst . zostanie wygładzony. Rysowanie z zastosowaniem rozpoznawania kształtów Narzędzie Inteligentne rysowanie umożliwia rysowanie odręcznych linii.Następujące kształty nie mają glifów: kąt prosty. Jeśli obiekt nie zostanie przekształcony w konkretny kształt. 3 Wpisz tekst wewnątrz kształtu. rozpoznawanie kształtów zostanie zrealizowane po jednej sekundzie od narysowania okręgu. Obiekty i krzywe rysowane z zastosowaniem rozpoznawania kształtów można modyfikować. trójkąty. linie. Można również określić stopień wygładzania stosowanego do krzywych. Można określić poziom. Można również zmieniać grubość i styl linii kształtu narysowanego z zastosowaniem rozpoznawania kształtów. eksplozja oraz kształty schematów blokowych. kwadraty. W trakcie rysowania można wprowadzać poprawki. aby przybrał wygląd kursora tekstowego . romby. serce. wybierz jego czcionkę i sformatuj go.

maksymalne — 2 sekundy. Aby narysować kształt lub linię z zastosowaniem rozpoznawania kształtów 1 Kliknij narzędzie Inteligentne rysowanie . 4 Narysuj kształt lub linię w oknie rysunku. 2 Wybierz poziom rozpoznawania z listy Poziom rozpoznawania kształtów na pasku właściwości. Minimalne opóźnienie wynosi 10 milisekund. Pasek właściwości Narzędzie Inteligentne rysowanie jest wyświetlany tylko wtedy. 3 Wybierz poziom rozpoznawania z listy Poziom inteligentnego wygładzania na pasku właściwości. gdy wybrane jest narzędzie Inteligentne rysowanie.Kształty tworzone przy użyciu narzędzia Inteligentne rysowanie są rozpoznawane i wygładzane. CorelDRAW: Rysowanie kształtów 79 . Aby ustawić opóźnienie rozpoznawania kształtów 1 Kliknij kolejno Narzędzia Dostosowywanie. 2 Na liście kategorii Przybornik kliknij opcję Narzędzie Inteligentne rysowanie. 3 Przesuń suwak Opóźnienie pomocy przy rysowaniu.

3 Z listy Szerokość konturu na pasku właściwości wybierz grubość konturu. grubość konturu jest wyznaczana przez uśrednienie. Wymazywanie kształtu lub linii należy rozpocząć od ostatniego narysowanego punktu. 80 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat rysowania kształtów. a następnie kliknij dwukrotnie temat „Rysowanie kształtów”.Aby wprowadzić poprawki podczas stosowania rozpoznawania kształtów • Zanim upłynie czas opóźnienia rozpoznawania kształtów. naciskając klawisz Esc. Podczas rysowania kształtu odręcznego składającego się z kilku krzywych można usunąć ostatnio narysowaną krzywą. kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy. Można zmienić styl linii kształtu rysowanego z zastosowaniem rozpoznawania kształtów. Aby zmienić grubość konturu obiektu rysowanego z zastosowaniem rozpoznawania kształtów 1 Kliknij narzędzie Inteligentne rysowanie 2 Kliknij kształt. który ma zostać poprawiony. Gdy linie narysowane przy użyciu narzędzia Inteligentne rysowanie nakładają się na siebie. . Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Aby określić ustawienia linii i konturów” na stronie 56. gdy wybrane jest narzędzie Inteligentne rysowanie. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12. Pasek właściwości Narzędzie Inteligentne rysowanie jest wyświetlany tylko wtedy. przytrzymaj klawisz Shift i przeciągnij wskaźnik myszy po obszarze. kliknij kartę Spis treści.

CorelDRAW: Praca z obiektami 81 . obiekty zakryte przez inne obiekty oraz pojedyncze obiekty znajdujące się w grupie lub grupie zagnieżdżonej. zaznaczać wszystkie obiekty naraz i usuwać zaznaczenie obiektów. duplikowanie i usuwanie obiektów • Kopiowanie właściwości.Praca z obiektami Praca z obiektami stanowi zasadniczą część tworzenia rysunków. Ponadto można zaznaczać obiekty w kolejności ich utworzenia. transformacji i efektów obiektów • Tworzenie obiektów z zamkniętych obszarów • Tworzenie granicy wokół zaznaczonych obiektów • Klonowanie obiektów • Pozycjonowanie obiektów • Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów • Przyciąganie obiektów • Używanie prowadnic dynamicznych • Zmienianie kolejności obiektów • Zmienianie rozmiarów i skalowanie obiektów • Obracanie obiektów i odbicie lustrzane • Grupowanie obiektów • Łączenie obiektów Zaznaczanie obiektów Przed przystąpieniem do edycji obiektu należy go zaznaczyć. Można zaznaczać obiekty widoczne. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Zaznaczanie obiektów • Kopiowanie.

kliknij każdy obiekt. który chcesz zaznaczyć. zaczynając od pierwszego utworzonego obiektu i przechodząc do ostatniego utworzonego obiektu Zaznaczyć obiekt. który chcesz zaznaczyć. aż pole zaznaczenia zostanie wyświetlone wokół obiektu. Przytrzymując naciśnięty klawisz Shift.Wokół zaznaczonego obiektu wyświetlany jest prostokąt ograniczający. aż pole zaznaczenia zostanie wyświetlone wokół obiektu. Naciskaj klawisze Shift + Tab do momentu. Kliknij kolejno Edycja wszystko Obiekty. 82 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . zaczynając od ostatniego utworzonego obiektu i przechodząc do pierwszego utworzonego obiektu Zaznaczyć wszystkie obiekty Zaznaczyć obiekt w grupie Przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl. a następnie kliknij obiekt w grupie. kliknij narzędzie Wskaźnik. Zaznacz Zaznaczyć obiekt. który chcesz zaznaczyć. Naciskaj klawisz Tab do momentu. a na środku obiektu — znak „X”. Aby zaznaczyć obiekty Aby Zaznaczyć obiekt Zaznaczyć wiele obiektów Wykonaj następujące czynności Kliknij obiekt za pomocą narzędzia Wskaźnik .

Przytrzymując naciśnięty klawisz Alt. a następnie klikaj obiekt znajdujący się na wierzchu. kliknij narzędzie Wskaźnik. które chcesz zaznaczyć. Zaznaczyć obiekt zakryty przez inne obiekty Zaznaczyć wiele ukrytych obiektów Zaznaczyć obiekt ukryty w grupie Na pasku stanu wyświetlany jest opis każdego ukrytego. aż pole zaznaczenia zostanie wyświetlone wokół ukrytych obiektów. kliknij narzędzie Wskaźnik. Przytrzymując naciśnięte klawisze Ctrl + Alt. Ta metoda jest nazywana zaznaczaniem markizą. kliknij narzędzie Wskaźnik. aż wokół niego zostanie wyświetlone pole zaznaczenia. CorelDRAW: Praca z obiektami 83 . zaznaczanego obiektu. który chcesz zaznaczyć. a następnie klikaj obiekt znajdujący się na wierzchu. Można również zaznaczyć jeden lub kilka obiektów jednocześnie. a następnie klikaj obiekt znajdujący się na wierzchu. który chcesz zaznaczyć. a następnie klikaj obiekt.Aby Zaznaczyć obiekt w grupie zagnieżdżonej Wykonaj następujące czynności Przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl. a następnie przeciągając je wokół obiektu lub obiektów. który chcesz zaznaczyć. aż pole zaznaczenia zostanie wyświetlone wokół ukrytego obiektu. kliknij narzędzie Wskaźnik. aż pole zaznaczenia zostanie wyświetlone wokół ukrytego obiektu. klikając narzędzie Wskaźnik . Przytrzymując naciśnięte klawisze Shift + Alt.

kopiowanie i wklejanie Obiekt można wyciąć lub skopiować. Duplikowanie jest szybsze niż kopiowanie i wklejanie. można go usunąć. duplikowanie i usuwanie obiektów Program CorelDRAW umożliwia kopiowanie obiektów na kilka sposobów. a następnie wkleić do rysunku lub innej aplikacji.Aby usunąć zaznaczenie obiektów Aby Usunąć zaznaczenie wszystkich obiektów Wykonaj następujące czynności Kliknij narzędzie Wskaźnik . Wycięcie obiektu powoduje umieszczenie go w Schowku i usunięcie z rysunku. Usunąć zaznaczenie pojedynczego obiektu spośród wielu zaznaczonych obiektów Kopiowanie. a następnie kliknij puste miejsce w oknie rysunku. Odległość ta jest nazywana przesunięciem. Ponadto podczas duplikowania obiektu można określić odległość między duplikatem a oryginalnym obiektem wzdłuż osi X i Y. przesunięcie duplikatu 84 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Skopiowanie obiektu powoduje umieszczenie go w Schowku. Przytrzymując naciśnięty klawisz Shift. Gdy obiekt nie jest już potrzebny. a następnie kliknij obiekt. Duplikowanie Zduplikowanie obiektu powoduje umieszczenie jego kopii bezpośrednio w oknie rysunku bez używania Schowka. aby umieścić go w Schowku. kliknij narzędzie Wskaźnik . ale z pozostawieniem oryginału na rysunku. Wycinanie.

należy kliknąć kolejno Edycja Wklej specjalnie. Aby wkleić obiekt z pliku o nieobsługiwanym formacie lub określić opcje wklejanego obiektu. • Wartości przesunięć równe 0 powodują umieszczenie duplikatu na oryginale. 2 Kliknij menu Edycja. Można określić odstępy między kopiami obiektu lub przesunięcie tworzonych kopii obiektu względem siebie. a następnie jedno z poniższych poleceń: • Wytnij • Kopiuj Obiekt można też wyciąć lub skopiować. Gdy obiekty są duplikowane po raz pierwszy. wpisz wartości w polach Przesunięcie w poziomie i Przesunięcie w pionie. Za pomocą tej procedury można wkleić obiekt z innej aplikacji. lub rozmieścić je w pionie. • Dodatnie wartości przesunięć powodują umieszczenie duplikatu nad oryginałem i na prawo od niego. pod lub nad oryginalnym obiektem. 2 Kliknij kolejno Edycja Duplikuj. Aby wkleić obiekt do rysunku • Kliknij kolejno Edycja Wklej. • Ujemne wartości przesunięć powodują umieszczenie duplikatu pod oryginałem i na lewo od niego. określając przy tym ich położenie i nie korzystając ze Schowka.Kopiowanie obiektów w określonym położeniu Jednocześnie można utworzyć wiele kopii obiektu. wyświetlane jest okno dialogowe Przesunięcie duplikatu. Aby wyciąć lub skopiować obiekt 1 Zaznacz obiekt. Można na przykład rozmieścić kopie obiektu w poziomie. Aby określić odległość między duplikatem i oryginalnym obiektem wzdłuż osi X i Y. po lewej lub po prawej stronie oryginalnego obiektu. klikając go prawym przyciskiem myszy i klikając polecenie Wytnij lub Kopiuj. CorelDRAW: Praca z obiektami 85 . Aby zduplikować obiekt 1 Zaznacz obiekt.

W tym celu należy kliknąć kolejno Narzędzia Opcje. Aby umieścić kopie obiektu po prawej lub po lewej stronie oryginału. 3 W oknie dokowanym Zrób krok i powtórz wpisz wartość w polu Liczba kopii. Zaznaczony obiekt można także zduplikować.Przesunięcie tworzonych duplikatów można zmienić. Aby Rozmieścić kopie obiektu w poziomie Wykonaj następujące czynności W obszarze Ustawienia w pionie wybierz pozycję Bez przesunięcia z listy Tryb. kliknąć pozycję Ogólne na liście kategorii Dokument i wpisać wartości w polach W poziomie i W pionie. Aby określić odstępy między kopiami obiektu. W obszarze Ustawienia w poziomie wybierz pozycję Odstępy między obiektami z listy Tryb. naciskając klawisze Ctrl + D. W obszarze Ustawienia w poziomie wybierz pozycję Bez przesunięcia z listy Tryb. W obszarze Ustawienia w pionie wybierz pozycję Odstępy między obiektami z listy Tryb. wybierz pozycję Po prawej lub Po lewej z listy Kierunek. Rozmieścić kopie obiektu w pionie Przesunąć wszystkie kopie obiektu o określoną odległość 86 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Aby utworzyć kopie obiektu w określonym położeniu 1 Zaznacz obiekt. Aby umieścić kopie obiektu nad lub pod oryginałem. wpisz wartość w polu Odległość. W obszarach Ustawienia w poziomie i Ustawienia w pionie wybierz pozycję Przesunięcie z listy Tryb i wpisz wartości w polach Odległość. wpisz wartość w polu Odległość. 2 Kliknij kolejno Edycja Zrób krok i powtórz. Aby określić odstępy między kopiami obiektu. wybierz pozycję U góry lub U dołu z listy Kierunek.

Więcej informacji na temat tworzenia obiektów z zamkniętych obszarów można znaleźć w sekcji „Stosowanie wypełnień w obszarach” na stronie 146. należy użyć polecenia Cofnij. Obiekt można również usunąć. Nie ma znaczenia. naciskając klawisze Ctrl+Shift+D. Jeśli na przykład użytkownik narysuje linię odręczną. CorelDRAW: Praca z obiektami 87 . ponawianie i powtarzanie czynności” na stronie 41. 2 Kliknij kolejno Edycja Usuń. klikając go i naciskając klawisz Delete. iloma kształtami i liniami jest otoczony dany obszar — jeśli jest całkowicie zamknięty. która przecina samą siebie i tworzy pętle.Przesuwanie wielu kopii obiektu o określoną odległość Dostęp do okna dokowanego Zrób krok i powtórz można również uzyskać. Tworzenie obiektów z zamkniętych obszarów Obiekty można tworzyć z obszarów zamkniętych innymi obiektami. Aby odzyskać usunięty obiekt. Aby usunąć obiekt 1 Zaznacz obiekt. można utworzyć obiekt z kształtu pętli. można utworzyć obiekt o jego kształcie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Cofanie.

Narzędzie Inteligentne wypełnienie tworzy obiekty z każdego obszaru.Zamknięte obszary utworzone przez dwa spiralne obiekty (po lewej) są wypełniane za pomocą narzędzia Inteligentne wypełnienie. 88 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . przez co powstaje granica. Wokół zaznaczonych obiektów można utworzyć granicę (po lewej). Aby utworzyć granicę wokół zaznaczonych obiektów 1 Zaznacz obiekty. W powyższym przykładzie oryginalne spiralne obiekty są usuwane (po prawej). która odpowiada kształtowi zaznaczonych obiektów. na przykład do tworzenia linii szkicu lub linii cięcia. Granica jest tworzona przez zamkniętą ścieżkę. Do obiektu utworzonego przez granicę są stosowane domyślne właściwości wypełnienia i konturu. a nowo utworzone obiekty są zachowywane. które chcesz otoczyć granicą. Tworzenie granicy wokół zaznaczonych obiektów Wokół obiektów zaznaczonych na warstwie można automatycznie utworzyć ścieżkę. Granica jest tworzona jako nowy obiekt (na środku). Granicy tej można używać do różnych celów. którego można użyć jako linii cięcia lub linii szkicu do gotowego logo (po prawej).

położenie lub obrót z jednego obiektu do drugiego 1 Kliknij paletę wysuwaną Pipeta i kliknij narzędzie Pipeta . Aby skopiować rozmiar. 2 Z listy na pasku właściwości wybierz pozycję Atrybuty obiektu. Kopiowanie właściwości. 5 Kliknij paletę wysuwaną Pipeta i kliknij narzędzie Puszka z farbą . a następnie wybierając polecenie Kopiuj wypełnienie tutaj. które chcesz skopiować. konturu lub tekstu z jednego obiektu do drugiego 1 Kliknij paletę wysuwaną Pipeta i kliknij narzędzie Pipeta . Można kopiować transformacje obiektów. 6 Kliknij krawędź obiektu. Można skopiować właściwości wypełnienia. Podczas kopiowania właściwości są również stosowane opcje włączone na paletach wysuwanych Transformacje i Efekty na pasku właściwości. 3 Kliknij paletę wysuwaną Transformacje na pasku właściwości i zaznacz dowolne z następujących pól wyboru: CorelDRAW: Praca z obiektami 89 . przeciągając go na inny obiekt. 2 Z listy na pasku właściwości wybierz pozycję Atrybuty obiektu. Można kopiować właściwości obiektów dotyczące na przykład konturu. Kopiuj kontur tutaj lub Kopiuj wszystkie właściwości. takie jak zmiana rozmiaru. konturu lub jedne i drugie jednocześnie. wypełnienia i tekstu. do którego chcesz skopiować właściwości. Aby skopiować właściwości wypełnienia. transformacji i efektów obiektów Program CorelDRAW umożliwia kopiowanie atrybutów jednego obiektu do drugiego. klikając obiekt prawym przyciskiem myszy. 3 Kliknij paletę wysuwaną Właściwości na pasku właściwości i zaznacz dowolne z następujących pól wyboru: • Kontur • Wypełnienie • Tekst 4 Kliknij krawędź obiektu mającego właściwości.2 Kliknij kolejno Efekty Utwórz granice. obrót i pozycjonowanie. Można również kopiować efekty zastosowane do obiektu.

5 Kliknij paletę wysuwaną Pipeta i kliknij narzędzie Puszka z farbą . które chcesz skopiować. 90 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . 2 Z listy na pasku właściwości wybierz pozycję Atrybuty obiektu. Według domyślnych ustawień obiekty można podsuwać ze skokiem 0. Odcinek taki jest nazywany skokiem podsuwania. Pozycjonowanie obiektów Obiekty można pozycjonować. podsuwając je lub podając ich położenie w pionie i poziomie. do którego chcesz skopiować transformacje. Można także zmienić wartości mikropodsuwania i szybkiego podsuwania. Aby skopiować efekty z jednego obiektu do drugiego 1 Kliknij paletę wysuwaną Pipeta i kliknij narzędzie Pipeta .1 cala. Szybkie podsuwanie umożliwia przeniesienie obiektu o wielokrotność skoku. . 6 Kliknij krawędź obiektu.• Rozmiar • Obrót • Położenie 4 Kliknij krawędź obiektu zawierającego transformacje. Podsuwanie oznacza przenoszenie obiektu o niewielkie odcinki przez naciskanie klawiszy strzałek. 5 Kliknij paletę wysuwaną Pipeta i kliknij narzędzie Puszka z farbą 6 Kliknij krawędź obiektu. przeciągając je w nowe miejsce. do którego chcesz skopiować efekty. Mikropodsuwanie umożliwia przeniesienie obiektu o odległość równą ułamkowi skoku. które chcesz skopiować. ale w razie potrzeby można tę wartość zmienić. 3 Kliknij paletę wysuwaną Efekty na pasku właściwości i zaznacz dowolne z następujących pól wyboru: • Perspektywa • Obwiednia • Metamorfoza • Głębia • Obrys • Soczewka • Szybkie kadrowanie • Cień • Zniekształcenie 4 Kliknij krawędź obiektu zawierającego efekty.

Przenoszenie obiektu podczas rysowania Aby podsunąć obiekt Aby Podsunąć zaznaczony obiekt o wartość równą określonemu skokowi Wykonaj następujące czynności Naciśnij klawisz strzałki. przytrzymaj prawy przycisk i przeciągnij niedokończony obiekt w nowe położenie. a następnie przeciągając do docelowej pozycji na stronie. Aby przenieść obiekt • Przeciągnij obiekt w nowe miejsce na rysunku. 3 Zwolnij prawy przycisk myszy i kontynuuj rysowanie. można ustawić współrzędne w poziomie i w pionie względem centralnego punktu zaczepienia obiektu lub względem innego punktu zaczepienia. 2 Nie zwalniając lewego przycisku myszy. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Aby przenieść obiekt na inną stronę” na stronie 181. przeciągając go na kartę z numerem strony. elipsa lub wielokąt.Aby określić położenie obiektu. Obiekt można przenieść na inną stronę. Aby przenieść obiekt podczas rysowania 1 Rozpocznij rysowanie kształtu. Obiekt można także przenieść na inną stronę. CorelDRAW: Praca z obiektami 91 . takiego jak prostokąt.

Obiekty można wyrównywać z innymi obiektami. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów Program CorelDRAW umożliwia precyzyjne wyrównanie i rozmieszczenie obiektów na rysunku. należy kliknąć kolejno Narzędzia Zapisz ustawienia jako domyślne. Aby określić położenie obiektu według współrzędnych X i Y 1 Zaznacz obiekt. W przypadku 92 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . naciśnij klawisz strzałki. Wpisz wartość w jednym z następujących pól: • Szybkie podsuwanie • Mikropodsuwanie Krok podsuwania można również określić. Aby zapisać nowe kroki podsuwania do wykorzystania na nowych rysunkach. krawędzie i siatka. Aby ustawić skoki podsuwania 1 2 3 4 Kliknij polecenie Narzędzia Opcje. takimi jak jej środek. a także z elementami strony rysunku. Na liście kategorii Dokument kliknij pozycję Linijki. usuwając zaznaczenie wszystkich obiektów i wpisując odpowiednią wartość w polu Skok podsuwania na pasku właściwości. Przytrzymując klawisz Shift. naciśnij klawisz strzałki. 2 Wpisz wartości w następujących polach na pasku właściwości: • x — umożliwia określenie położenia obiektu względem osi X • y — umożliwia określenie położenia obiektu względem osi Y 3 Naciśnij klawisz Enter. Wpisz wartość w polu Podsuwanie.Aby Podsunąć zaznaczony obiekt o wartość równą ułamkowi skoku (mikropodsunięcie) Podsunąć zaznaczony obiekt o wielokrotność skoku (szybkie podsunięcie) Wykonaj następujące czynności Przytrzymując klawisz Ctrl.

Rozrzucone obiekty (po lewej) po zastosowaniu wyrównania w pionie (po prawej). Program CorelDRAW umożliwia wyrównywanie wielu obiektów w poziomie lub pionie względem środka strony. Jeśli obiekty są zaznaczane pojedynczo. Obiekty można rozmieścić w taki sposób. 2 Kliknij kolejno Rozmieszczenie Wyrównanie i rozkład Wyrównanie i rozkład. Ponadto możliwe jest ustawienie jednego lub wielu obiektów jednocześnie wzdłuż krawędzi strony oraz najbliższego punktu na siatce. Aby wyrównać obiekt z innym obiektem 1 Zaznacz obiekty. górnej lub dolnej krawędzi określany jest przez kolejność utworzenia lub przez kolejność zaznaczania.wyrównywania obiektów z innymi obiektami można je ustawić w jednej linii względem ich środków lub krawędzi. aby ich punkty środkowe lub wybrane krawędzie (na przykład górne lub prawe) były ułożone w równych odstępach. Obiekty można również rozmieścić tak. prawej. Jeśli przed wyrównaniem obiekty zostaną zaznaczone markizą. wysokości i punktów środkowych. aby odstępy pomiędzy nimi były równe. Obiekt służący do wyrównania lewej. CorelDRAW: Praca z obiektami 93 . punktem odniesienia dla wyrównania pozostałych obiektów będzie obiekt zaznaczony jako ostatni. Obiekty można rozmieścić na obszarze otaczającego je prostokąta ograniczającego lub na całej stronie rysunku. Rozmieszczanie obiektów powoduje automatyczne dodanie odstępów między nimi w zależności od ich szerokości. użyty zostanie obiekt utworzony jako ostatni.

można je również zaznaczyć i kliknąć przycisk Wyrównanie i rozkład na pasku właściwości. Do środka lub Do prawej — powodują wyrównanie obiektów w pionie • Do góry. aby wyrównać obiekty względem lewego skrajnego punktu obiektu. Na przykład litera L obok polecenia Wyrównaj do lewej oznacza. a następnie kliknij jedną z następujących opcji: • Wyrównaj środki do strony — wyrównuje wszystkie obiekty ze środkiem strony • Wyśrodkuj na stronie w pionie — wyrównuje obiekty ze środkiem strony wzdłuż osi pionowej 94 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Aby wyrównać wiele obiektów. który służy jako punkt odniesienia. aby określić wyrównanie w poziomie i w pionie: • Do lewej. zaznacz je markizą. z listy Dla obiektów tekstowych użyj wybierz jedną z następujących opcji: • Linia bazowa pierwszego wiersza — jako punkt odniesienia używana jest linia bazowa pierwszego wiersza tekstu • Linia bazowa ostatniego wiersza — jako punkt odniesienia używana jest linia bazowa ostatniego wiersza tekstu • Prostokąt ograniczający — jako punkt odniesienia używany jest prostokąt ograniczający obiektu tekstowego Obiekty można także szybko wyrównać z innym obiektem bez używania okna dialogowego Wyrównanie i rozkład. Litera obok nazwy polecenia wskazuje skrót klawiaturowy. klikając kolejno Rozmieszczenie Wyrównanie i rozkład. że można nacisnąć klawisz L. 4 Zaznacz dowolne z następujących pól wyboru. którego można użyć do wyrównania obiektów. Aby wyrównać obiekt ze środkiem strony 1 Zaznacz obiekt. 2 Kliknij kolejno Rozmieszczenie Wyrównanie i rozkład. Aby wyrównać obiekty. Do środka lub Do dołu — powodują wyrównanie obiektów w poziomie 5 Z listy Wyrównaj obiekty względem wybierz pozycję Obiekty aktywne. Aby wyrównać obiekty tekstowe. a następnie klikając jedno z pierwszych sześciu poleceń wyrównania.3 Kliknij kartę Wyrównanie.

2 Kliknij kolejno Rozmieszczenie Wyrównanie i rozkład Wyrównanie i rozkład. naciskając klawisz P. Aby rozłożyć obiekty 1 Zaznacz obiekty. zaznacz jedną z następujących opcji w kolumnie po lewej stronie: • Do góry — rozmieszcza górne krawędzie obiektów w równych odstępach • Do środka — rozmieszcza punkty środkowe obiektów w równych odstępach • Odstępy — umieszcza równe odstępy między zaznaczonymi obiektami • Do dołu — rozmieszcza dolne krawędzie obiektów w równych odstępach 6 Aby wskazać obszar. zaznacz jedną z następujących opcji w górnym wierszu: • Do lewej — rozmieszcza lewe krawędzie obiektów w równych odstępach • Do środka — rozmieszcza punkty środkowe obiektów w równych odstępach • Odstępy — umieszcza równe odstępy między zaznaczonymi obiektami • Do prawej — rozmieszcza prawe krawędzie obiektów w równych odstępach 5 Aby rozmieścić obiekty w pionie. zaznacz jedną z następujących opcji: • Obszar zaznaczenia — rozmieszcza obiekty na obszarze otaczającego je prostokąta ograniczającego • Obszar strony — rozmieszcza obiekty na stronie rysunku CorelDRAW: Praca z obiektami 95 .• Wyśrodkuj na stronie w poziomie — wyrównuje obiekty ze środkiem strony wzdłuż osi poziomej Można także wyrównać wszystkie obiekty ze środkiem strony. 3 Kliknij kartę Rozkład. na którym mają być rozmieszczone obiekty. 4 Aby rozmieścić obiekty w poziomie.

Gdy wskaźnik jest blisko punktu przyciągania. 1) Do lewej — rozmieszcza lewe krawędzie obiektów w równych odstępach. a następnie przyciągnąć ten obiekt do punktu przyciągania obiektu docelowego.1 2 3 4 U góry: rozmieszczanie obiektów w poziomie. punkt przyciągania zostaje podświetlony. 96 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Aby przyciągnąć obiekt do innego obiektu z większą precyzją. najpierw należy przyciągnąć wskaźnik do punktu przyciągania jednego obiektu. Przyciąganie obiektów Podczas przenoszenia lub rysowania obiektu można go przyciągnąć do innego obiektu na rysunku. 4) Do środka — rozmieszcza punkty środkowe obiektów w równych odstępach. 3) Do góry — rozmieszcza górne krawędzie obiektów w równych odstępach. Na przykład można przyciągnąć wskaźnik do środka prostokąta. Obiekt można przyciągnąć do kilku punktów przyciągania w obiekcie docelowym. a następnie przeciągając prostokąt za jego środek. Na dole: rozmieszczanie obiektów w pionie. przyciągnąć go do środka innego prostokąta. 2) Do środka — rozmieszcza punkty środkowe obiektów w równych odstępach. wskazując docelowe miejsce przyciągania wskaźnika.

Tryb przyciągania Węzeł Przecięcie Opis Umożliwia przyciągnięcie do węzła obiektu Umożliwia przyciągnięcie do geometrycznego przecięcia obiektów Umożliwia przyciągnięcie do punktu środkowego segmentu linii Umożliwia przyciągnięcie do punktów znajdujących się na 0°. Tryby przyciągania decydują o tym. 180° i 270° okręgu. że nastąpiło jego przyciągnięcie do środka elipsy (po prawej). elipsy lub łuku Wskaźnik trybu przyciągania Punkt środkowy Ćwiartka CorelDRAW: Praca z obiektami 97 . a następnie wkręt został przeciągnięty tak. W poniższej tabeli opisano wszystkie dostępne tryby przyciągania. z których punktów przyciągania w obiekcie można korzystać.Wskaźnik został przyciągnięty do końcowego węzła wkrętu (po lewej). 90°.

Aby włączyć lub wyłączyć przyciąganie • Kliknij kolejno Widok Przyciągaj do obiektów. naciskając klawisze Alt + Z. Znacznik wyboru obok polecenia Przyciągaj do obiektów wskazuje. lecz go nie przecina Umożliwia przyciągnięcie do punktu segmentu w miejscu. wielokąta foremnego lub krzywej) Umożliwia przyciągnięcie do punktu na linii bazowej tekstu ozdobnego lub akapitowego Wskaźnik trybu przyciągania Prostopadła Krawędź Środek Linia bazowa tekstu Do wyboru jest pewna liczba opcji przyciągania. określający odległość od wskaźnika. 98 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Na przykład można wyłączyć niektóre lub wszystkie tryby przyciągania. w którym linia styka się obiektem. przy której punkt przyciągania staje się aktywny. Ponadto przyciąganie można włączać i wyłączać. że przyciąganie jest włączone. aby przyśpieszyć działanie aplikacji. Można także ustawić próg przyciągania. w którym linia jest prostopadła do obiektu Umożliwia przyciągnięcie do punktu stykającego się z krawędzią obiektu Umożliwia przyciągnięcie do środka najbliższego obiektu (środka masy łuku.Tryb przyciągania Styczna Opis Umożliwia przyciągnięcie do punktu na łuku. okręgu lub elipsie w miejscu.

przeciągnij wskaźnikiem myszy w oknie rysunku. Używanie prowadnic dynamicznych W celu precyzyjniejszego przenoszenia. Aby ustawić opcje przyciągania 1 Kliknij kolejno Widok Ustawienia przyciągania do obiektów. Aby obiekt przyciągnąć podczas jego rysowania. ćwiartki i linii CorelDRAW: Praca z obiektami 99 . gdy znajdzie się 16 pikseli od wskaźnika myszy Można również Wyświetlić lub ukryć wskaźniki trybów przyciągania Wyświetlić lub ukryć etykietki ekranowe Włącz lub wyłącz opcję Pokaż punkty przyciągania. Aby włączyć wszystkie tryby przyciągania. kliknij przycisk Usuń zaznaczenie wszystkiego.Aby przyciągać obiekty 1 Zaznacz obiekt. wyrównywania i rysowania obiektów względem innych obiektów można wyświetlić prowadnice dynamiczne. kliknij przycisk Zaznacz wszystko. tak aby został podświetlony punkt przyciągania. 2 Przesuń wskaźnik na obiekt. tak aby został podświetlony punkt przyciągania. 3 Przeciągnij obiekt w pobliże obiektu docelowego. gdy znajdzie się 4 piksele od wskaźnika myszy • Średnia — punkt przyciągania jest uaktywniany. środka. gdy znajdzie się 8 pikseli od wskaźnika myszy • Wysoka — punkt przyciągania jest uaktywniany. który chcesz przyciągnąć do obiektu docelowego. tak aby został podświetlony punkt przyciągania w obiekcie docelowym. Prowadnice dynamiczne mają charakter tymczasowy i można je poprowadzić z następujących punktów przyciągania w obiektach: węzła. 3 Z listy Limit przyciągania wybierz jedną z następujących opcji przyciągania: • Niska — punkt przyciągania jest uaktywniany. 2 W obszarze trybów przyciągania zaznacz jedno lub kilka pól wyboru trybu. nie wyłączając przy tym przyciągania. Aby wyłączyć wszystkie tryby przyciągania. Włącz lub wyłącz opcję Etykietka ekranowa.

można odpowiednie ustawienie usunąć. który posłużył do wygenerowania prowadnicy dynamicznej. a także można wyłączyć przyciąganie do podziałek. Więcej informacji na temat punktów przyciągania i trybów przyciągania można znaleźć w sekcji „Przyciąganie obiektów” na stronie 96. Prowadnica dynamiczna została wyprowadzona z węzła w śrubie po lewej. Prowadnice dynamiczne zawierają niewidoczne znaczniki podziału. Odstępy podziałek można dostosować do własnych potrzeb. Etykietka ekranowa obok węzła pokazuje kąt prowadnicy dynamicznej (0ş) oraz odległość między węzłem a wskaźnikiem (1. Możliwe jest ustawienie innych opcji prowadnic dynamicznych. Śruba po prawej została przeciągnięta wzdłuż prowadnicy dynamicznej i ustawiona dokładnie 1. Ustawienia kątów można wyświetlić na podglądzie. a następnie umieścić obiekt w punkcie. Podziałki umożliwiają precyzyjne przemieszczanie obiektów wzdłuż prowadnicy dynamicznej.5 cala od węzła. Ponadto można wyświetlać prowadnice dynamiczne stanowiące przedłużenie segmentów linii. 100 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Prowadnic dynamicznych można używać w celu umieszczania obiektów względem innych obiektów podczas ich rysowania. ku którym ciąży wskaźnik myszy. Podczas przeciągania obiektu wzdłuż prowadnicy dynamicznej można zobaczyć odległość obiektu od punktu przyciągania użytego do utworzenia danej prowadnicy dynamicznej i umieścić obiekt precyzyjnie. Ponadto można wyświetlić przecinające się prowadnice dynamiczne. zwane tu podziałkami.5 cala). Gdy prowadnica dynamiczna nie jest już potrzebna pod pewnym kątem.bazowej tekstu. w którym się przecinają. Na przykład można określić wyświetlanie prowadnic dynamicznych pod jednym lub kilkoma wzorcowymi kątami lub pod kątem określonym przez użytkownika.

klikając przycisk Prowadnice dynamiczne na pasku właściwości lub naciskając klawisze Shift + Alt + D. ćwiartce i na linii bazowej tekstu — są wyświetlane tylko wtedy. Wskazywane punkty przyciągania będą rejestrowane w kolejce i będą służyć do tworzenia prowadnic dynamicznych. Aby włączyć lub wyłączyć prowadnice dynamiczne • Kliknij kolejno Widok Prowadnice dynamiczne. Aby wyświetlić prowadnice dynamiczne 1 Mając włączone prowadnice dynamiczne. a następnie odsuń wskaźnik myszy. 3 Powtarzając punkt 2 w odniesieniu do innych obiektów. gdy aktywne są odpowiadające im tryby przyciągania. 2 Przesuń wskaźnik myszy na potencjalny punkt przyciągania obiektu. Więcej informacji na temat CorelDRAW: Praca z obiektami 101 . Znacznik wyboru obok polecenia Prowadnice dynamiczne oznacza. Potencjalne punkty przyciągania — w węźle. środku. Prowadnice dynamiczne można włączać i wyłączać. wyświetl inne prowadnice dynamiczne. kliknij narzędzie rysowania. że prowadnice dynamiczne są włączone.Prowadnica dynamiczna stanowiąca przedłużenie segmentu linii Prowadnice dynamiczne można w dowolnej chwili wyłączyć.

• Przesuń wyżej — przenosi zaznaczony obiekt o jedną pozycję w górę. zostanie przeniesiony na niższą warstwę. W tym celu należy najpierw wyświetlić prowadnicę dynamiczną. Aby zmienić kolejność obiektów 1 Zaznacz obiekt. • Przesuń na wierzch warstwy — przenosi zaznaczony obiekt przed wszystkie inne obiekty na aktywnej warstwie. można wyświetlić przecinające się prowadnice dynamiczne. a następnie kliknij jedną z następujących opcji: • Przesuń na wierzch strony — przenosi zaznaczony obiekt przed wszystkie inne obiekty na stronie. Używając zarejestrowanych punktów przyciągania.punktów przyciągania i trybów przyciągania można znaleźć w sekcji „Przyciąganie obiektów” na stronie 96. w dowolnej chwili można wyczyścić kolejkę punktów. • Przesuń na spód strony — przenosi zaznaczony obiekt za wszystkie inne obiekty na stronie. 2 Kliknij kolejno Rozmieszczenie Kolejność. 102 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . • Przesuń niżej — przenosi zaznaczony obiekt o jedną pozycję w dół. a następnie przesunąć wskaźnik myszy wzdłuż tej prowadnicy do miejsca. Można również dokładnie określić pozycje obiektów w porządku ich ułożenia w warstwie lub odwrócić porządek ułożenia wielu obiektów. • Przesuń na spód warstwy — przenosi zaznaczony obiekt za wszystkie inne obiekty na aktywnej warstwie. Jeśli zaznaczony obiekt znajduje się przed wszystkimi innymi obiektami na aktywnej warstwie. Aby zapobiec wyświetlaniu zbyt wielu prowadnic dynamicznych. Zmienianie kolejności obiektów Kolejność ułożenia obiektów na warstwie lub stronie można zmieniać. w którym ma być wyświetlana przecinająca ją prowadnica dynamiczna wyprowadzona z zarejestrowanego punktu przyciągania. zostanie przeniesiony na wyższą warstwę. klikając w oknie rysunku lub naciskając klawisz Esc. przenosząc obiekty na wierzch lub na spód warstwy albo strony bądź też przed lub za inny obiekt. Jeśli zaznaczony obiekt znajduje się za wszystkimi innymi obiektami na wybranej warstwie.

Zmienianie rozmiarów i skalowanie obiektów Program CorelDRAW umożliwia zmianę rozmiarów i skalowanie obiektów. Nie jest możliwe przeniesienie obiektu na warstwę główną lub zablokowaną (nie do edycji). Na przykład polecenie Przesuń na wierzch strony jest niedostępne. a najwyższa warstwa jest zablokowana. W obu przypadkach rozmiary obiektu zmieniają się proporcjonalnie. obiekt zostanie przeniesiony na najwyższą warstwę dającą możliwość edycji. Aby odwrócić kolejność wielu obiektów 1 Zaznacz obiekty.• Przed — przenosi zaznaczony obiekt przed obiekt kliknięty w oknie rysunku. zamiast tego jest on przenoszony na najbliższą warstwę zwykłą lub możliwą do edycji. 103 . Aby zmienić rozmiar obiektu Aby Zmienić rozmiary zaznaczonego obiektu Zmienić rozmiary zaznaczonego obiektu. Na przykład jeśli użytkownik zastosuje polecenie Przesuń na wierzch strony. przeciągnij jeden z uchwytów zaznaczenia. jeśli zaznaczony obiekt już znajduje się w określonym miejscu kolejności ułożenia. zaczynając od jego środka CorelDRAW: Praca z obiektami Przeciągnij dowolny narożny uchwyt zaznaczenia. Dane polecenie Kolejność jest niedostępne. zachowując proporcje. Przytrzymując klawisz Shift. 2 Kliknij kolejno Rozmieszczenie Kolejność Odwróć kolejność. podając odpowiednie wartości lub zmieniając obiekt bezpośrednio. Rozmiary obiektu można określać. • Za — przenosi zaznaczony obiekt za obiekt kliknięty w oknie rysunku. jeśli obiekt już znajduje się przed wszystkimi innymi obiektami na stronie. Obiekty znajdujące się na zablokowanej warstwie będą w dalszym ciągu znajdować się przed danym obiektem. Skalowanie polega na zmianie wszystkich wymiarów obiektu o określony procent. Można także zmienić punkt zaczepienia obiektu — ze znajdującego się w środku obiektu na dowolny z ośmiu uchwytów zaznaczenia.

Można również precyzyjnie ustawić rozmiar obiektu. wpisując odpowiednie wartości w polach Rozmiar obiektu na pasku właściwości. Przytrzymując klawisz Alt. zaznacz pole wyboru odpowiadające punktowi zaczepienia. Obiekt można także skalować. przeciągając uchwyt zaznaczenia. Można przesunąć środek obrotu do konkretnej współrzędnej na linijce lub do punktu określonego względem bieżącego położenia obiektu. przeciągnij jeden z uchwytów zaznaczenia. określając jego współrzędną poziomą i pionową. 104 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Obracanie i odbijanie lustrzane obiektów Program CorelDRAW umożliwia obracanie obiektów oraz tworzenie ich odbić lustrzanych. Aby proporcje obiektu zostały zachowane. przeciągnij jeden z uchwytów zaznaczenia. Obiekt można obrócić. o który zaznaczony obiekt będzie skalowany w poziomie • Y — umożliwia określenie procentu. który chcesz ustawić. 2 Kliknij kolejno Okno Okna dokowane Transformacje Skala. Aby przeskalować obiekt 1 Zaznacz obiekt. 3 W oknie dokowanym Transformacja wpisz wartości w następujących polach: • X — umożliwia określenie procentu. o który zaznaczony obiekt będzie skalowany w pionie Aby zmienić punkt zaczepienia obiektu.Aby Zmienić rozmiary zaznaczonego obiektu do wielokrotności rozmiarów pierwotnych Rozciągnąć zaznaczony obiekt w trakcie określania jego rozmiaru Przytrzymując klawisz Ctrl. usuń zaznaczenie pola wyboru Nieproporcjonalnie.

4 Wpisz wartość w polu Kąt. Domyślnie punkt zaczepienia odbicia lustrzanego znajduje się w środku obiektu. Aby obrócić obiekt wokół punktu określanego względem bieżącego położenia obiektu. 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru Środek względny w oknie dokowanym Transformacja. CorelDRAW: Praca z obiektami 105 . Odbicie lustrzane obiektu z góry do dołu Aby obrócić obiekt 1 Zaznacz obiekt.Obracanie obiektów wokół jednego punktu W procesie tworzenia odbicia lustrzanego obiekt odwracany jest z lewej strony na prawą albo górą w dół. zaznacz pole wyboru Środek względny. 2 Kliknij kolejno Okno Okna dokowane Transformacje Obrót.

aby określić położenie w poziomie i w pionie. wokół którego obraca się obiekt • Y — umożliwia określenie punktu na linijce pionowej. Aby utworzyć odbicie lustrzane obiektu 1 Zaznacz obiekt. 5 Wpisz wartości w wybranych polach Środek: • X — umożliwia określenie punktu na linijce poziomej. 2 Kliknij kolejno Okno Okna dokowane Transformacje 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru Środek względny. Obrót. 106 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Zaznaczony obiekt można też obrócić. 7 Naciśnij klawisz Enter. 2 Kliknij kolejno Okno Okna dokowane Transformacje Skala. wokół którego będzie obracany obiekt Wpisz wartości w polach X i Y. Aby obrócić obiekt wokół punktu określonego współrzędnymi linijki 1 Zaznacz obiekt. wokół którego obraca się obiekt 6 Wpisz wartość w polu Kąt obrotu na pasku właściwości. 3 W oknie dokowanym Transformacja kliknij jedną z następujących opcji: • Odbicie lustrzane w poziomie — umożliwia odbicie obiektu od lewej strony do prawej • Odbicie lustrzane w pionie — umożliwia odbicie obiektu od góry do dołu Aby obrócić obiekt wokół określonego punktu zaczepienia. 4 Wpisz wartość w polu Kąt. przeciągając uchwyt obracania w prawo lub w lewo. należy zaznaczyć pole odpowiadające określonemu punktowi zaczepienia.Można również Zdefiniować punkt. Kliknij przycisk Zastosuj. 4 Kliknij przycisk Zastosuj.

Można także edytować pojedynczy obiekt w grupie bez rozdzielania jej na poszczególne obiekty. które do niej należą. Okno dokowane Transformacja można otworzyć. Poszczególne obiekty należące do grupy zachowują swoje atrybuty. właściwości i innych zmian do wszystkich obiektów w grupie jednocześnie. należy najpierw rozdzielić grupę. a następnie wybierając opcję na palecie wysuwanej. CorelDRAW: Praca z obiektami 107 . Jeśli zachodzi potrzeba jednoczesnego edytowania wielu obiektów z grupy. Grupowanie umożliwia zastosowanie tego samego formatowania. Grupa umożliwia dodawanie i usuwanie obiektów. Grupowanie obiektów Po zgrupowaniu dwóch lub więcej obiektów są one traktowane jako jedna całość. można jednocześnie rozdzielić wszystkie obiekty w grupach zagnieżdżonych. a także całkowite usuwanie obiektów.Odbicie lustrzane zaznaczonego obiektu można również utworzyć. przytrzymując klawisz Ctrl i przeciągając uchwyt zaznaczenia na przeciwną stronę obiektu. 2 Kliknij kolejno Rozmieszczenie Grupuj. Aby utworzyć grupę obiektów 1 Zaznacz obiekty. Jeśli grupa zawiera grupy zagnieżdżone. klikając kolejno Rozmieszczenie Transformacje. Program CorelDRAW umożliwia także grupowanie istniejących grup. a przez to tworzenie grup zagnieżdżonych.

Aby całkowicie usunąć obiekt należący do grupy. 108 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . a następnie przeciągając nazwę obiektu w oknie dokowanym Menedżer obiektów na nazwę innego obiektu. 2 W oknie dokowanym Menedżer obiektów przeciągnij nazwę obiektu do nazwy grupy. Aby uzyskać dostęp do okna dokowanego Menedżer obiektów. kliknij obiekt w grupie. Obiekty można również grupować. 3 Przeciągnij obiekt z grupy w miejsce na zewnątrz grupy. Aby usunąć obiekt z grupy 1 Kliknij kolejno Okno Okna dokowane Menedżer obiektów. Aby dodać obiekt do grupy 1 Kliknij kolejno Okno Okna dokowane Menedżer obiektów. a następnie kliknąć kolejno Edycja Usuń. Pojedynczy obiekt w grupie można także zaznaczyć. 2 W oknie dokowanym Menedżer obiektów kliknij dwukrotnie nazwę grupy. 3 Dokonaj edycji obiektu. Aby edytować pojedynczy obiekt w grupie 1 Kliknij narzędzie Wskaźnik . Można utworzyć grupę zagnieżdżoną. należy kliknąć kolejno Narzędzia Menedżer obiektów. a następnie klikając kolejno Rozmieszczenie Grupuj. zaznaczając dwie lub więcej grup obiektów. 2 Przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl. Do grupowania można wybierać obiekty z różnych warstw.Na pasku stanu pojawi się informacja o zaznaczeniu grupy obiektów. jednak po połączeniu w grupę obiekty te znajdują się na tej samej warstwie. klikając kolejno Okno Okna dokowane Menedżer obiektów. klikając go na liście obiektów i przeciągając na zewnątrz grupy. klikając jego nazwę w oknie dokowanym Menedżer obiektów. Obiekt można także usunąć z grupy. należy zaznaczyć go na liście obiektów.

spawając ze sobą dwa obiekty lub większą ich liczbę. 2 Kliknij menu Rozmieszczenie. Wydobywając podścieżkę obiektu połączonego. Nowy obiekt ma właściwości obiektu. Jeśli zachodzi potrzeba zmodyfikowania atrybutów obiektu powstałego przez połączenie osobnych obiektów. a następnie kliknij jedno z następujących poleceń: • Rozdziel grupę — rozdziela grupę na pojedyncze obiekty lub grupę zagnieżdżoną na poszczególne grupy • Rozdziel wszystkie grupy — rozdziela grupę na pojedyncze obiekty. łącznie z obiektami w grupach zagnieżdżonych Wszystkie grupy zagnieżdżone w danej grupie można również rozdzielić. klikając przycisk Rozdziel wszystkie grupy . wykresy lub tekst. spirale.Aby rozdzielić grupę obiektów 1 Zaznacz jedną lub kilka grup. wielokąty. Informacje na temat spawania obiektów można znaleźć w sekcji „Spawanie i wyznaczanie części wspólnej obiektów” na stronie 136. Program CorelDRAW przekształca te obiekty w pojedynczy obiekt złożony z krzywych. Można także utworzyć pojedynczy obiekt. elipsy. Dwa obiekty (po lewej) zostały połączone i utworzyły jeden obiekt (po prawej). można utworzyć dwa osobne obiekty. obiekt taki można rozłączyć. CorelDRAW: Praca z obiektami 109 . gwiazdy. Łączenie obiektów W wyniku połączenia dwóch lub więcej obiektów powstaje pojedynczy obiekt o wspólnych atrybutach określających wypełnienie i kontur. Łączyć można prostokąty. który został zaznaczony jako ostatni przed połączeniem.

a następnie klikając odpowiednie polecenie. Połączone obiekty tekstowe tworzą większe bloki tekstu. Gdy rozłączany jest obiekt zawierający tekst ozdobny. Aby wyodrębnić podścieżkę z obiektu połączonego 1 Kliknij narzędzie Kształt . na pasku W połączonym obiekcie można zamknąć otwarte linie. a następnie zaznacz segment. tekst ten najpierw zostanie rozbity na wiersze. klikając przycisk Połącz właściwości. 110 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 .Aby połączyć obiekty 1 Zaznacz obiekty do połączenia. Aby rozłączyć obiekt połączony 1 Zaznacz obiekt połączony. 2 Kliknij kolejno Rozmieszczenie Rozłącz krzywą. 2 Kliknij kolejno Rozmieszczenie Połącz. a następnie na słowa. 2 Kliknij przycisk Wydobądź podścieżkę na pasku właściwości. Po wyodrębnieniu ścieżki właściwości jej wypełnienia i konturu zostaną usunięte z obiektu połączonego. Tekst akapitowy jest rozbijany na odrębne akapity. klikając kolejno Rozmieszczenie Zamknij ścieżkę. węzeł lub grupę węzłów w obiekcie połączonym. Obiekty można również łączyć.

Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12. CorelDRAW: Praca z obiektami 111 . kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy. kliknij kartę Spis treści.Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z obiektami. a następnie kliknij dwukrotnie temat „Praca z obiektami”.

.

CorelDRAW: Kształtowanie obiektów 113 . Każdy węzeł ma uchwyt sterujący dla każdego połączonego z nim zakrzywionego segmentu. Linia między dwoma węzłami to segment. rozdzielanie i wymazywanie obiektów • Wyokrąglanie. Obiekt złożony z krzywych może mieć dowolny kształt.Kształtowanie obiektów Program CorelDRAW umożliwia kształtowanie obiektów na różne sposoby. żłobienie i ścinanie narożników • Spawanie i wyznaczanie części wspólnej obiektów • Tworzenie kadrów Używanie obiektów złożonych z krzywych Obiekt złożony z krzywych ma węzły i uchwyty sterujące. Segmenty mogą być zakrzywione lub proste. Uchwyty sterujące ułatwiają dopasowywanie krzywej segmentu. Węzły obiektu to kwadraciki wyświetlane wzdłuż jego konturu. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Używanie obiektów złożonych z krzywych • Kształtowanie obiektów złożonych z krzywych • Pochylanie i rozciąganie obiektów • Kształtowanie obiektów za pomocą obwiedni • Kadrowanie. których można użyć do zmiany kształtu obiektu. może być także prostą lub krzywą.

z wyjątkiem spiral. umożliwiając w ten sposób kształtowanie poszczególnych znaków. Węzły można zaznaczać markizą przez obramowanie ich markizą 114 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . wiele węzłów lub wszystkie węzły obiektu. segmenty i uchwyty sterujące Obiekty dodawane do rysunku nie są w większości obiektami złożonymi z krzywych. Zaznaczenie kilku węzłów umożliwia jednoczesne kształtowanie różnych części obiektu. Kształtowanie obiektów złożonych z krzywych Można kształtować obiekty złożone z krzywych. 2 Kliknij kolejno Rozmieszczenie Przekształć w krzywe.uchwyty sterujące segmenty węzły Składowe krzywej: węzły. linii odręcznych oraz krzywych Beziera. Tekst ozdobny można przekształcić w krzywe. Dlatego też w celu zmodyfikowania kształtu obiektu lub obiektu tekstowego zaleca się przekształcenie go w obiekt złożony z krzywych. Aby przekształcić obiekt w obiekt złożony z krzywych 1 Zaznacz obiekt. Zaznaczanie i przenoszenie węzłów Można zaznaczyć pojedynczy węzeł. Inną metodą przekształcenia obiektu w obiekt złożony z krzywych jest zaznaczenie obiektu i kliknięcie przycisku Przekształć w krzywe na pasku właściwości. manipulując ich węzłami i segmentami oraz dodając i usuwając węzły.

jest on wyświetlany jako niewypełniona strzałka koloru niebieskiego obok węzła (po prawej stronie). jeśli do końcowego węzła obiektu złożonego z krzywych dodana zostanie strzałka. łączenie i wyrównywanie węzłów Dodając węzły. Dodawanie. Jeśli uchwyt sterujący pokrywa się z węzłem. zmiana kierunku powoduje przeniesienie jej do węzła początkowego. Narzędzie Kształt to standardowe narzędzie służące do przenoszenia węzłów. gdy zachodzi konieczność zaznaczenia określonych węzłów w krzywych złożonych. Jeśli zaznaczony zostanie węzeł należący do segmentów zakrzywionych. Kształt zakrzywionych segmentów można dopasować. Zaznaczenie odręczne markizą jest przydatne w sytuacji. wyświetlane są uchwyty sterujące. Skutek jest widoczny tylko wtedy. aby uprościć kształt obiektu. Można zmienić kierunek obiektu złożonego z krzywych. Zazwyczaj uchwyty sterujące są wyświetlane jako jednolite strzałki koloru niebieskiego (po lewej stronie). a zatem także zakres kontroli nad kształtem obiektu. Węzły można przenosić także za pomocą narzędzi Wskaźnik i Krzywe Beziera. Manipulowanie segmentami Zakrzywione segmenty można przenosić w celu zmiany kształtu obiektu.prostokątną lub markizą o nieregularnych kształtach. Można usuwać zaznaczone węzły. gdy końce obiektu złożonego z krzywych różnią się od siebie. zwiększa się liczba segmentów. usuwanie. Na przykład. zamieniając miejscami węzły początkowy i końcowy. Możliwe jest również kontrolowanie gładkości zakrzywionych segmentów. CorelDRAW: Kształtowanie obiektów 115 . przesuwając węzły i uchwyty sterujące.

Jeśli obiekty złożone z krzywych zawierają wiele węzłów. Uchwyty sterujące poszczególnych typów węzłów mogą zachowywać się różnie. takich jak narożniki lub kąty ostre. Uchwyty sterujące węzła gładkiego zawsze znajdują się dokładnie naprzeciw siebie. tworząc gładkie przejścia pomiędzy segmentami linii. Węzły obiektu złożonego z krzywych można wyrównywać w poziomie lub w pionie. Węzły liniowe umożliwiają kształtowanie obiektów złożonych z krzywych poprzez zmianę kształtu ich segmentów. utrudnione jest ich edytowanie i przesyłanie do urządzeń takich jak wycinarki folii winylowej. może to doprowadzić do wygładzenia obiektu złożonego z krzywych. linii. W przypadku węzłów gładkich linie przechodzące przez węzeł przybierają kształt krzywej. W węzłach ostrych można przesuwać uchwyty sterujące niezależnie. Więcej informacji na temat stosowania wypełnień można znaleźć w sekcji „Wypełnianie obiektów” na stronie 141. Obiekt złożony z krzywych to zbiór składników nazywanych ścieżkami. Więcej informacji na temat ścieżek można znaleźć w sekcji „Materiały pomocnicze: Kształtowanie obiektów” w Pomocy. Ścieżka może być otwarta (na przykład linia) lub zamknięta (na przykład elipsa). Segment zakrzywiony można zmienić w prosty i na odwrót. Uchwyty sterujące węzłów symetrycznych znajdują się dokładnie naprzeciwko siebie i umieszczone są w tej samej odległości od węzła. a dodatkowo nadają liniom po obu stronach węzła tę samą krzywiznę. segmentu zakrzywionego lub wielu połączonych segmentów. aby utworzyć obiekt zamknięty. lecz mogą one różnić się odległością od węzła. Aby zastosować wypełnienie do ścieżki otwartej. Węzły symetryczne są podobne do węzłów gładkich. Korzystanie z typów węzłów Węzły obiektu złożonego z krzywych można zmienić w węzły jednego z czterech typów: ostry. Zmniejszenie liczby węzłów w obiekcie złożonym z krzywych można przeprowadzić automatycznie. plotery i grawerki rotacyjne. należy najpierw połączyć jej węzły początkowe i końcowe. np. Zmiana segmentu prostego w zakrzywiony nie zmienia w 116 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . symetryczny lub liniowy. może ona składać się z pojedynczej linii. Zmniejszenie liczby węzłów skutkuje usunięciem pokrywających się węzłów. Tworzą one gładkie przejście między segmentami linii. gładki. zmieniając jedynie linię po jednej stronie węzła. Ścieżki składające się z kilku podścieżek można rozłączać w celu ich wydobycia. Wnętrze zamkniętej ścieżki można wypełnić kolorem. Węzły ostre umożliwiają tworzenie w obiekcie złożonym z krzywych dynamicznych przejść.

które chcesz zaznaczyć. Od lewej do prawej: Wezły ostre. i kliknij narzędzie Kształt Odręcznie zaznaczyć wiele węzłów markizą CorelDRAW: Kształtowanie obiektów 117 . które można przesuwać w celu zmiany jego kształtu. Aby zaznaczyć węzeł 1 Otwórz paletę wysuwaną Edycja kształtu . Na przykład poprzez skalowanie węzłów narożnych obiektu złożonego z krzywych można zwiększyć taki obiekt z zachowaniem proporcji. które chcesz zaznaczyć. 2 Zaznacz obiekt złożony z krzywych. Na pasku właściwości wybierz opcję Swobodne z listy Tryb zaznaczenia narzędzia Kształt i przeciągnij wskaźnik myszy wokół węzłów. 3 Kliknij węzeł. gładkie.wyraźny sposób jego wyglądu. symetryczne i liniowe Przekształcanie węzłów Obiekty można kształtować przez rozciąganie. Można również Zaznaczyć wiele węzłów markizą Na pasku właściwości wybierz opcję Prostokątne z listy Trybu zaznaczenia narzędzia Kształt i przeciągnij wskaźnik myszy wokół węzłów. skalowanie. lecz powoduje wyświetlenie uchwytów sterujących segmentu. Ponadto obiekt złożony z krzywych lub jego części można obracać zgodnie lub przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. obracanie i pochylanie ich węzłów.

W tym celu kliknij kolejno Narzędzia Opcje. aż zostanie wyświetlony wskaźnik stanu kształtu narzędzia . można zmienić kąt i odległość od węzła uchwytu sterującego. Kliknij obiekt złożony z krzywych. 3 Przeciągnij węzeł lub dowolny z uchwytów sterujących. Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij każdy z zaznaczonych węzłów.Można również Zaznaczyć wiele węzłów Zaznaczyć wszystkie węzły wybranego obiektu złożonego z krzywych Zaznaczyć pierwszy lub ostatni węzeł obiektu złożonego z krzywych Zaznaczyć węzeł. Krzywe Beziera lub Łamana . 2 Kliknij węzeł. Na liście kategorii Obszar roboczy kliknij pozycję Wyświetlanie i upewnij się. Zaznacz Naciśnij klawisz Home lub End. Swobodne . Aby zmienić kształt segmentu. opcja przyciągania nie jest dostępna. Należy zwrócić uwagę. który następuje po lub poprzedza zaznaczony węzeł Usunąć zaznaczenie węzła Usunąć zaznaczenie wielu węzłów Usunąć zaznaczenie wszystkich węzłów Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij każdy z węzłów. Aby przenieść węzeł lub uchwyt sterujący 1 Zaznacz obiekt za pomocą narzędzia Kształt . Kliknij kolejno Edycja wszystko Węzły. Węzeł można zaznaczyć również za pomocą narzędzi Wskaźnik . że jeśli pole wyboru Włącz tryb śledzenia węzłów jest zaznaczone. a następnie kliknij węzeł. przesuń wskaźnik myszy nad węzeł. że zaznaczono pole wyboru Włącz tryb śledzenia węzłów. 118 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . aby zmienić kształt segmentów po obu jego stronach. Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij zaznaczony węzeł. Kliknij pusty obszar w oknie rysunku. Naciśnij klawisz Tab lub Shift + Tab.

Kliknij segment. a następnie kliknij przycisk Przekształć krzywą w odcinek na pasku właściwości. Otwórz paletę wysuwaną Edycja kształtu. zaznacz obiekt złożony z krzywych i kliknij dwukrotnie węzeł. kliknij narzędzie Kształt. i kliknij narzędzie Kształt 3 Przeciągaj segment aż do uzyskania żądanego kształtu. Zakrzywić prosty segment Wygładzić segment Zmienić kierunek obiektu złożonego z krzywych Aby dodać lub usunąć węzeł Aby Dodać węzeł Wykonaj następujące czynności Otwórz paletę wysuwaną Edycja kształtu . a następnie kliknij przycisk Odwróć kierunek krzywej na pasku właściwości. kliknij narzędzieKształt . w którym chcesz dodać węzeł. Usunąć węzeł CorelDRAW: Kształtowanie obiektów 119 . Kliknij węzeł i na pasku właściwości przesuń suwak Gładkość krzywej. a następnie kliknij przycisk Przekształć odcinek w krzywą na pasku właściwości. zaznacz wszystkie węzły obiektu przed przesunięciem suwaka Gładkość krzywej. Aby wygładzić wszystkie segmenty w obiekcie złożonym z krzywych. zaznacz obiekt złożony z krzywych i kliknij dwukrotnie miejsce. Można również Wyprostować zakrzywiony segment Kliknij zakrzywiony segment.Aby manipulować segmentami obiektu złożonego z krzywych 1 Otwórz paletę wysuwaną Edycja kształtu . Kliknij prosty segment. 2 Kliknij obiekt złożony z krzywych.

które zostaną usunięte. 2 Kliknij podścieżkę. 2 Naciśnij klawisz Shift i kliknij węzeł każdej z podścieżek. aby dostosować liczbę węzłów. 3 Kliknij przycisk Automatycznie zamknij krzywe i kliknij narzędzie Kształt na pasku właściwości. Aby połączyć węzły wielu podścieżek 1 Otwórz paletę wysuwaną Edycja kształtu i kliknij narzędzie Kształt . która ma zostać zmieniona. Jeśli zachodzi potrzeba połączenia węzłów z różnych obiektów złożonych z krzywych. Usunięcie wielu węzłów może zmienić kształt obiektu złożonego z krzywych. aby automatycznie usunąć pokrywające się i nadmiarowe węzły. • Aby zmniejszyć liczbę węzłów we fragmencie obiektu złożonego z krzywych. zaznacz markizą część. Większą liczbę krzywych można zamknąć. 2 Kliknij obiekt złożony z krzywych i wykonaj jedną z następujących czynności: • Aby zmniejszyć liczbę węzłów w całym obiekcie. kliknij przycisk Zaznacz wszystkie węzły na pasku właściwości. należy najpierw połączyć te obiekty w jeden obiekt złożony z krzywych.Aby zmniejszyć liczbę węzłów w obiekcie złożonym z krzywych 1 Otwórz paletę wysuwaną Edycja kształtu i kliknij narzędzie Kształt . a następnie połączyć węzły skrajne nowo powstałych podścieżek. 3 Wykonaj jedną z następujących czynności: • Kliknij pozycję Redukcja węzłów na pasku właściwości. • Przesuń suwak Gładkość krzywej. 3 Kliknij przycisk Przedłuż krzywą do zamknięcia na pasku właściwości. Aby połączyć węzły skrajne pojedynczej podścieżki 1 Otwórz paletę wysuwaną Edycja kształtu . klikając kolejno Rozmieszczenie Zamknij ścieżkę. Więcej informacji na temat łączenia obiektów można znaleźć w sekcji „Łączenie obiektów” na stronie 109. 120 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 .

Otwórz paletę wysuwaną Edycja kształtu i kliknij narzędzie Kształt. które chcesz wyrównać. którą chcesz wydobyć. 2 Kliknij węzeł. 3 Naciśnij klawisz Shift. 2 Zaznacz obiekt złożony z krzywych. Zaznacz segment. a następnie kliknij przycisk Wydobądź podścieżkę na pasku właściwości. 3 Kliknij jeden z następujących przycisków wyświetlanych na pasku właściwości: • Węzeł ostry • Węzeł gładki • Węzeł symetryczny 4 Przeciągnij uchwyty sterujące węzła. a następnie kliknij polecenie Rozłącz. Zaznacz węzeł ścieżki i kliknij przycisk Rozłącz krzywą na pasku właściwości. a następnie zaznacz węzły. Kliknij prawym przyciskiem myszy ścieżkę. Aby zmienić kształt obiektu złożonego z krzywych za pomocą węzłów ostrych. węzeł lub grupę węzłów należącą do części ścieżki. gładkich lub symetrycznych 1 Otwórz paletę wysuwaną Edycja kształtu i kliknij narzędzie Kształt . Wydobyć przerwaną ścieżkę z obiektu Aby wyrównać węzły 1 Otwórz paletę wysuwaną Edycja kształtu i kliknij narzędzie Kształt . 4 Kliknij przycisk Wyrównaj węzły na pasku właściwości.Aby rozłączyć ścieżkę Aby Przerwać ścieżkę Wykonaj następujące czynności Otwórz paletę wysuwaną Edycja kształtu i kliknij narzędzie Kształt . CorelDRAW: Kształtowanie obiektów 121 .

którą chcesz poddać transformacji. Umożliwia zastosowanie efektu zębów piły do brzegów obiektu. skalować. kliknij węzeł za pomocą narzędzia Kształt i naciśnij klawisz C. Stosowanie efektów zniekształcenia Obiekty można kształtować. 2 Zaznacz obiekt złożony z krzywych. Aby zmienić węzeł gładki w ostry i odwrotnie. 3 Zaznacz węzły wzdłuż krzywej. 4 Kliknij jeden z następujących przycisków wyświetlanych na pasku właściwości: • Rozciągnij i skaluj węzły • Obróć i pochyl węzły 5 Przeciągnij zestaw uchwytów. Aby zmienić węzeł symetryczny w gładki i odwrotnie. kliknij węzeł za pomocą narzędzia Kształt i naciśnij klawisz S. aby przekształcić węzły.Typ istniejącego węzła można również zmienić za pomocą klawiszy skrótów. Aby rozciągnąć. zmieniając środek zniekształcenia. obrócić lub pochylić węzły 1 Otwórz paletę wysuwaną Edycja kształtu i kliknij narzędzie Kształt . Postrzępienie Wir Po zniekształceniu obiektu można zmodyfikować zastosowany efekt. Efekt zniekształcenia Wepchnij-wypchnij Opis Umożliwia wepchnięcie krawędzi obiektu do środka lub wypchnięcie ich na zewnątrz. Umożliwia obrócenie obiektu w celu uzyskania efektu wiru. stosując jeden z trzech rodzajów efektów zniekształcenia. Punkt ten wskazywany jest przez uchwyt w kształcie 122 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Można wybrać kierunek wiru oraz początek. stopień i zakres obrotu. Amplitudę i częstotliwość definiujące ten efekt można dostosować.

rombu. Aby zniekształcić obiekt 1 Otwórz paletę wysuwaną Narzędzia interakcyjne i kliknij narzędzie Interakcyjne zniekształcenie . Mechanizm ten jest podobny do cyrkla. CorelDRAW: Kształtowanie obiektów 123 . Efekt oryginalnego zniekształcenia nie zostaje utracony w przypadku zastosowania następnego. na przykład po dodaniu postrzępienia do obiektu. Środek zniekształcenia można umieścić w dowolnym miejscu wewnątrz okna rysunku lub w środku obiektu. do którego zastosowano wir. wokół którego rozchodzi się zniekształcenie. klikając przycisk Zniekształcenie względem środka na pasku właściwości. Program CorelDRAW umożliwia także usuwanie i kopiowanie efektów zniekształcenia. Do już zniekształconych obiektów można ponownie zastosować zniekształcenie. Stosując kolejne zniekształcenie do już zniekształconego obiektu. To drugie ustawienie powoduje równomierny rozkład zniekształcenia oraz zmianę kształtu obiektu względem jego środka. w którym ołówek porusza się dokoła stałego punktu. Zniekształcenie można ustawić względem środka. 2 Kliknij jeden z następujących przycisków na pasku właściwości i zdefiniuj odpowiednie ustawienia: • Wepchnij-wypchnij (zniekształcenie) • Postrzępienie (zniekształcenie) • Wir (zniekształcenie) 3 Wskaż środek zniekształcenia i przeciągaj wskaźnik aż do uzyskania odpowiedniego kształtu obiektu. można uzyskać jeszcze bardziej widowiskowe efekty.

2 Kliknij kolejno Efekty Wyczyść zniekształcenie. Obwiednie składają się z wielu węzłów. można również kliknąć przycisk Wyczyść zniekształcenie na pasku właściwości. Program CorelDRAW umożliwia także kopiowanie i usuwanie obwiedni. Aby usunąć zniekształcenie 1 Zaznacz zniekształcony obiekt. które można przesuwać w celu zmiany kształtu obwiedni. usuwa się ostatnio zastosowany efekt zniekształcenia. U dołu: przykłady efektów postrzępienia. tekstu ozdobnego oraz ramek tekstu akapitowego — przez zastosowanie obwiedni. a przez to również kształtu obiektu.Do edycji efektu zniekształcenia można użyć interakcyjnych elementów sterujących wektora. Aby usunąć zniekształcenie z zaznaczonego obiektu. lub zastosować wzorzec obwiedni. 124 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Usuwając zniekształcenie w ten sposób. Lewy górny róg: koło z zastosowanym efektem postrzępienia. Można zastosować obwiednię podstawową. Po zastosowaniu obwiedni można poddać ją edycji lub dodać nową obwiednię w celu dalszego kształtowania obiektu. Prawy górny róg: efekty postrzępienia o wyższej częstotliwości (większa liczba ostrzy). zgodną z kształtem obiektu. Kształtowanie obiektów za pomocą obwiedni Program CorelDRAW umożliwia kształtowanie obiektów — linii.

Dodawanie węzłów umożliwia większą kontrolę nad kształtem obiektu zawartego w obwiedni. które umożliwiają zmianę właściwości węzłów. aby ukształtować obwiednię. ich dodawanie oraz usuwanie 4 Kliknij obiekt. naciśnij klawisz Esc przed zwolnieniem przycisku myszy.Obwiednię można edytować. dodając węzły lub zmieniając ich położenie. Przykładowo obiekt można rozciągnąć. 2 Otwórz paletę wysuwaną Narzędzia interakcyjne i kliknij narzędzie Interakcyjna obwiednia . nadając obiektom wygląd wklęsły lub wypukły • Obwiednia – tryb podwójny łuk — tworzy obwiednie w kształcie S z jednej lub kilku stron • Obwiednia . a następnie zastosować odwzorowanie poziome. zmianę typu węzłów oraz zmianę segmentów obwiedni na linie lub krzywe. Można również Zastosować wzorzec obwiedni Kliknij przycisk Dodaj wzorzec na pasku właściwości. Można też zmienić tryb odwzorowania obwiedni w celu zdefiniowania sposobu dopasowania obiektu do obwiedni. a następnie kliknij kształt obwiedni. Więcej informacji na temat różnych typów węzłów można znaleźć w sekcji „Używanie obiektów złożonych z krzywych” na stronie 113. CorelDRAW: Kształtowanie obiektów 125 . 3 Kliknij jeden z następujących przycisków wyświetlanych na pasku właściwości: • Obwiednia – tryb linia prosta — tworzy obwiednie w oparciu o linie proste. 5 Przeciągnij węzły. zmniejszając go w poziomie w celu dopasowania do kształtu obwiedni. jednoczesne przesuwanie wielu węzłów. Aby zastosować obwiednię 1 Zaznacz obiekt. aby pasował do podstawowych wymiarów obwiedni. dodając do obiektów perspektywę • Obwiednia – tryb pojedynczy łuk — tworzy obwiednie z łukiem z jednej strony.tryb nie ograniczony — tworzy obwiednie o dowolnych kształtach. Program CorelDRAW umożliwia także usuwanie węzłów. Aby przywrócić pierwotne ustawienia obwiedni.

2 Kliknij kolejno Efekty Kopiuj efekt Obwiednia z. a następnie przeciągnij węzły.Można również Zastosować obwiednię do obiektu z obwiednią Kliknij przycisk Dodaj nową obwiednię na pasku właściwości. 3 Zaznacz obiekt. i kliknij 3 Kliknij dwukrotnie obwiednię w celu dodania węzła lub kliknij dwukrotnie węzeł. Wyczyść Usunąć obwiednię Przekształcaniu linii prostych obiektu w krzywe można zapobiec. Obwiednię można również skopiować. Kliknij kolejno Efekty obwiednię. z którego chcesz skopiować obwiednię. 2 Zaznacz obiekt z obwiednią. Aby skopiować obwiednię 1 Zaznacz obiekt. aby zmienić kształt obwiedni. na który chcesz skopiować obwiednię. włączając przycisk Pozostaw linie na pasku właściwości. Aby dokonać edycji węzłów i segmentów obwiedni 1 Otwórz paletę wysuwaną Narzędzia interakcyjne narzędzie Interakcyjna obwiednia . aby go usunąć. a następnie zaznaczając obiekt z obwiednią. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Aby skopiować efekty z jednego obiektu do drugiego” na stronie 90. klikając przycisk Kopiuj właściwości obwiedni na pasku właściwości. która ma zostać skopiowana. zaznaczając obiekt. Obwiednię można także skopiować za pomocą narzędzia Pipeta . 126 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 .

Węzeł gładki lub Węzeł symetryczny . a następnie kliknij przycisk Węzeł ostry . zaznacz markizą węzły do przesunięcia. a następnie naciśnij klawisz Shift i przeciągnij jeden z węzłów w nowe położenie. Na pasku właściwości wybierz opcję Prostokątne z listy Tryb zaznaczenia i przeciągnij wskaźnik myszy wokół węzłów. Zaznaczyć wiele węzłów markizą Odręcznie zaznaczyć wiele węzłów markizą Przesunąć przeciwstawne węzły o równą odległość w tym samym kierunku Przesunąć przeciwstawne węzły o równą odległość w przeciwnym kierunku Zmienić typ węzła obwiedni Zmienić segment obwiedni w prostą lub krzywą CorelDRAW: Kształtowanie obiektów 127 .Można również Przesunąć kilka węzłów obwiedni jednocześnie Kliknij przycisk Obwiednia – tryb nie ograniczony na pasku właściwości. włączając go w ten sposób. a następnie przeciągnij dowolny węzeł w nowe położenie. które chcesz zaznaczyć. włączając go w ten sposób. a następnie kliknij segment linii i kliknij przycisk Przekształć w odcinek prostej lub Przekształć w krzywą . a następnie przeciągnij je w nowe położenie. Kliknij przycisk Obwiednia – tryb pojedynczy łuk lub Obwiednia – tryb podwójny łuk na pasku właściwości (aby był wyciśnięty). Kliknij przycisk Obwiednia – tryb nie ograniczony na pasku właściwości. Naciśnij klawisz Ctrl. zaznacz dwa przeciwstawne węzły. Kliknij przycisk Obwiednia – tryb nie ograniczony na pasku właściwości. które chcesz zaznaczyć. Na pasku właściwości wybierz opcję Swobodne z listy Tryb zaznaczenia i przeciągnij wskaźnik myszy wokół węzłów.

a następnie zmienić ich kształt przez ponowne narysowanie ścieżki. Program CorelDRAW umożliwia rozdzielenie obiektu na dwie części lub pozostawienie jednego obiektu złożonego z dwóch lub kilku podścieżek. 128 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . a także kadrowanie wszystkich obiektów na stronie. Możliwe jest kadrowanie obiektów wektorowych i map bitowych. W obu tych przypadkach tekst i obiekty kształtów. rozdzielanie i wymazywanie obiektów Można kadrować. Możliwe jest kadrowanie jedynie zaznaczonych obiektów. Kadrowanie obiektów Kadrowanie umożliwia szybkie usuwanie niechcianych obszarów w obiektach i zaimportowanej grafice. a także obracać go i zmieniać jego rozmiar. rozdzielać i wymazywać części obiektów.Kadrowanie. eliminując konieczność rozdzielania grup obiektów. bez wpływania na inne obiekty rysunku. czy też mają pozostać otwarte. na które wpływa efekt. który zostanie zachowany. Rozdzielanie obiektów Mapę bitową lub obiekt wektorowy można rozdzielić na dwie części. Części obiektów znajdujące się poza obszarem kadrowania zostaną usunięte. czy ścieżki zostaną automatycznie zamknięte. Można określić dokładne położenie i rozmiar obszaru kadrowania. Obiekt zamknięty można rozdzielić wzdłuż linii prostej lub postrzępionej. Kadrowanie obiektów Podczas kadrowania obiektów należy zdefiniować prostokątny obszar (obszar kadrowania). połączonych grup czy przekształcania obiektów w krzywe. Można również usunąć obszar kadrowania. są automatycznie przekształcane w krzywe. Można określić.

3 Przeciągnij wskaźnik myszy. Aby wykadrować obiekty 1 Zaznacz obiekty. wykadrowane zostaną wszystkie obiekty. w których nakładają się na siebie co najmniej dwa obiekty. W trakcie wymazywania zmodyfikowane ścieżki są automatycznie zamykane. które chcesz wykadrować.Za pomocą narzędzia Nóż utworzono dwa odrębne obiekty przez przecięcie elipsy na pół (po lewej). 4 Kliknij dwukrotnie wewnątrz obszaru kadrowania. Jeśli na stronie rysunku nie zaznaczono żadnych obiektów. aby zdefiniować obszar kadrowania. a obiekt przekształcany jest w krzywe. a nie odrębne obiekty. CorelDRAW: Kształtowanie obiektów 129 . Można także usunąć wirtualne segmenty linii. Wymazywanie fragmentów obiektów Program CorelDRAW umożliwia wymazanie niepożądanych części map bitowych i obiektów wektorowych. Po rozdzieleniu obiekty te wykorzystano jako łeb śruby (po prawej). W przypadku wymazania linii łączących program CorelDRAW utworzy podścieżki. Na przykład można usunąć pętlę w linii przekraczającej siebie samą lub pętle w segmentach linii. które są fragmentami obiektów leżącymi pomiędzy punktami przecięcia. 2 Otwórz paletę wysuwaną Kadrowanie i kliknij narzędzie Kadrowanie .

przeciągnij go w nowe położenie. Aby rozdzielić obiekt 1 Otwórz paletę wysuwaną Kadrowanie i kliknij narzędzie Nóż . 130 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 .Można również Określić dokładne położenie obszaru kadrowania Określić dokładny rozmiar obszaru kadrowania Obrócić obszar kadrowania Usunąć obszar kadrowania Wpisz wartości w polach Położenie na pasku właściwości i naciśnij klawisz Enter. i kliknij ponownie. Obiekty w warstwach zablokowanych oraz warstwach Siatka i Prowadnice nie mogą być kadrowane. przejść i zawartości kadrów. Ponadto nie można kadrować obiektów OLE i internetowych. 3 Kliknij kontur. w którym chcesz zakończyć cięcie. tak jak innych obiektów. Przy odpowiednim ustawieniu narzędzie Nóż będzie skierowane do góry. po czym przeciągnij uchwyt obracania . 2 Umieść narzędzie Nóż nad konturem obiektu w miejscu. Obszar kadrowania można usunąć. aby rozpocząć cięcie. metamorfozy i głębie są automatycznie rozdzielane. Kliknij przycisk Wyczyść markizę kadrowania. w którym chcesz rozpocząć cięcie. naciskając klawisz Esc. Wpisz wartości w polu Kąt obrotu. obracanie i zmiana rozmiaru obszaru kadrowania. takie jak obrys. Podczas kadrowania połączone grupy. Aby obrócić obszar kadrowania. Możliwe jest interaktywne przenoszenie. kliknij wewnątrz niego. Aby zmienić rozmiar obszaru kadrowania. Aby przenieść obszar kadrowania. Wpisz wartości w polach Rozmiar na pasku właściwości i naciśnij klawisz Enter. 4 Umieść narzędzie Nóż w miejscu. przeciągnij dowolny z jego uchwytów .

Naciśnij klawisz Tab wymaganą liczbę razy. naciśnij klawisze Shift + Ctrl. Po zastosowaniu narzędzia Nóż do wybranego obiektu staje się on obiektem złożonym z krzywych. w którym chcesz rozpocząć cięcie. Jeżeli chcesz ograniczyć ruch krzywej do skoków co 15 stopni. 2 Otwórz paletę wysuwaną Kadrowanie 3 Przeciągnij wskaźnik nad obiektem. CorelDRAW: Kształtowanie obiektów 131 . a następnie klikaj za każdym razem. w którym chcesz cięcie zakończyć. którą chcesz zachować. Kliknij przycisk Pozostaw jako jeden obiekt na pasku właściwości. gdy chcesz zmienić kierunek krzywej. aż zaznaczona będzie tylko część obiektu. Aby wymazać fragment obiektu 1 Zaznacz obiekt. Można również Zmienić rozmiar końcówki gumki Wpisz wartość w polu Grubość gumki na pasku właściwości i naciśnij klawisz Enter. kliknij w miejscu rozpoczęcia cięcia. zachowując tylko jedną z jego części Domyślnie obiekty są rozdzielane na dwa odrębne obiekty. i kliknij narzędzie Gumka . a następnie wskaż miejsce. Naciśnij klawisz Shift. a ścieżki zostają automatycznie zamknięte. Rozdzielić obiekt na dwie podścieżki Rozdzielić obiekt.Można również Rozdzielić obiekt wzdłuż odręcznie rysowanej linii Rozdzielić obiekt wzdłuż krzywej Beziera Wskaż miejsce rozpoczęcia cięcia i przeciągnij wskaźnik do miejsca jego zakończenia. a następnie kliknij. Kliknij kontur obiektu w miejscu.

Wyłącz przycisk Autoredukcja po gumce na pasku właściwości. Obszary zaznaczonego obiektu można także wymazywać. kliknij najpierw punkt początku. Narzędzia Usuwanie segmentów wirtualnych nie można stosować do połączonych grup. Przy wymazywaniu części obiektów wszystkie ścieżki objęte wymazywaniem zostają automatycznie zamknięte. a następnie końca wymazywania. który chcesz usunąć. Przy odpowiednim ustawieniu narzędzie Usuwanie segmentów wirtualnych będzie skierowane do góry. Naciśnięcie klawisza Ctrl umożliwia ograniczenie kąta linii.Można również Zmienić kształt końcówki gumki Zachować wszystkie węzły na wymazywanym obszarze Kliknij przycisk Okrąg/kwadrat na pasku właściwości. 2 Przesuń wskaźnik myszy na segment linii. kliknij i przeciągnij wskaźnik. Aby wymazywać po liniach prostych. tekst czy obrazki. aby objąć markizą wszystkie segmenty do usunięcia. takich jak cienie. Aby jednocześnie usunąć większą liczbę segmentów linii. klikając dwukrotnie odpowiedni obszar za pomocą narzędzia Gumka. 3 Kliknij segment linii. 132 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Aby usunąć wirtualny segment linii 1 Otwórz paletę wysuwaną Kadrowanie i kliknij narzędzie Usuwanie segmentów wirtualnych .

żłobienie zaokrągla i odwraca narożnik. żłobić i ścinać narożniki dowolnego obiektu złożonego z krzywych. Od lewej do prawej pokazano standardowe narożniki bez zmian. zostanie wyświetlone okno dialogowe oferujące możliwość automatycznego przekształcania kształtu. żłobienie i ścinanie narożników Można kształtować obiekty przez wyokrąglanie. narożniki wyżłobione i narożniki ścięte. a ścinanie wyrównuje narożnik. który nie został przekształcony w krzywe. Obiekty tekstowe należy przekształcić w krzywe ręcznie za pomocą polecenia Przekształć w krzywe. czy mapy bitowej. żłobić i ścinać krzywych gładkich i symetrycznych. linii. tekstu. Nie można wyokrąglać.Usuwanie wirtualnych segmentów linii Wyokrąglanie. Jeśli zaznaczony zostanie kształt. narożniki wyokrąglone. Wyokrąglanie tworzy zaokrąglony narożnik. aby utworzyć wcięcie. niezależnie czy pochodzi on od kształtu. żłobienie i ścinanie narożników. chyba że zaznaczono pojedyncze węzły. narożnik musi być tworzony CorelDRAW: Kształtowanie obiektów 133 . Zmiany są stosowane do wszystkich narożników. Można wyokrąglać. aby wydawał się on płaski.

jeśli wartość wyokrąglania. 4 Wpisz wartość w polu Promień. Aby zaokrąglić narożniki obiektów przez wyokrąglanie 1 Zaznacz obiekt za pomocą narzędzia Wskaźnik . w miarę stosowania w obiekcie wartości promienia i ścinania ulegają one skróceniu. Dzieje się to w przypadku. a po prawej ich wyniki. 3 W oknie dokowanym Wyokrąglenie/Wyżłobienie/Ścięcie wybierz z listy Operacja pozycję Wyokrąglenie. Operacja ta nie jest przeprowadzana na niektórych lub wszystkich narożnikach. Górny rząd przedstawia po lewej stronie proponowane wyokrąglenia. 134 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . ponieważ segment linii nie jest wystarczająco długi. gdy segmenty linii nie są wystarczająco długie.przez dwa proste lub zakrzywione segmenty przecinające się pod kątem mniejszym niż 180 stopni. Po zastosowaniu pierwszego wyokrąglenia następny narożnik nie został wyokrąglony. Podczas ustawiania wartości dla tych operacji należy pamiętać. Dolny rząd prezentuje po lewej stronie proponowane wyokrąglenia. W tym przykładzie koła reprezentują ustawienia promienia wyokrąglania. że choć segmenty linii mogą wydawać się wystarczająco długie na początku operacji. 2 Kliknij kolejno Okno Okna dokowane Wyokrąglenie/Wyżłobienie/ Ścięcie. po prawej stronie nie wszystkie narożniki zostały wyokrąglone. żłobienia lub ścinania jest zbyt wysoka. aby możliwe było zastosowanie promienia lub odległości ścinania. a wyokrąglany jest ostatni narożnik. Narożnik ten zostaje pominięty.

klikając narzędzie Kształt i przeciągając węzeł narożnika w stronę środka obiektu. Można także zaokrąglić wszystkie narożniki zaznaczonego prostokąta lub kwadratu. 3 W oknie dokowanym Wyokrąglenie/Wyżłobienie/Ścięcie wybierz listy Operacja pozycję Wyżłobienie. Przy zastosowaniu tej metody obiekt nie jest przekształcany w krzywe. którego środek leży w równych odległościach od obu stron narożnika. Przycisk Zastosuj jest nieaktywny. należy skorzystać z narzędzia Kształt . Promień 5 Kliknij przycisk Zastosuj. jeśli nie zaznaczono żadnych poprawnych obiektów lub węzłów. Aby zaznaczyć pojedyncze węzły. Promień 5 Kliknij przycisk Zastosuj. 4 Wpisz wartość w polu Promień. Aby wyżłobić narożniki obiektu 1 Zaznacz obiekt za pomocą narzędzia Wskaźnik . Większe wartości dają bardziej zaokrąglone narożniki. CorelDRAW: Kształtowanie obiektów 135 . należy skorzystać z narzędzia Kształt . W celu utworzenia łuku wyżłobienia promień jest mierzony od oryginalnego narożnika.Promień jest stosowany do utworzenia łuku. 2 Kliknij kolejno Okno Okna dokowane Wyokrąglenie/Wyżłobienie/ Ścięcie. Aby zaznaczyć pojedyncze węzły.

w tym do klonów. Obiekty można spawać w celu uzyskania obiektu z jednym konturem. 2 Kliknij kolejno Okno Okna dokowane Wyokrąglenie/Wyżłobienie/ Ścięcie. Spawanie i wyznaczanie części wspólnej nie jest jednak możliwe w przypadku tekstu akapitowego. a właściwości jego wypełnienia i konturu odpowiadają obiektowi docelowemu. Odległość 5 Kliknij przycisk Zastosuj.Aby zastosować do narożników obiektu efekt fazy przez ścinanie 1 Zaznacz obiekt za pomocą narzędzia Wskaźnik . linii wymiarowych. czy zachodzą na siebie. z których utworzono klony. map bitowych ani obiektów głównych. należy skorzystać z narzędzia Kształt . aby ustawić miejsce rozpoczęcia ścinania względem oryginalnego narożnika. Wszystkie przecinające się linie znikają. obiektów położonych na różnych warstwach oraz pojedynczych obiektów z przecinającymi się liniami. 3 W oknie dokowanym Wyokrąglenie/Wyżłobienie/Ścięcie wybierz z listy Operacja pozycję Ścięcie. Spawanie i wyznaczanie części wspólnej można stosować niemal do każdego obiektu. Aby zaznaczyć pojedyncze węzły. Jeśli zespawane zostaną obiekty niezachodzące na siebie. 4 Wpisz wartość w polu Odległość. 136 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Można spawać pojedyncze obiekty z przecinającymi je liniami. Spawanie i wyznaczanie części wspólnej obiektów Nieregularne kształty można tworzyć przez spawanie obiektów i wyznaczanie ich części wspólnej. Konturem nowego obiektu jest obwód obiektów poddanych spawaniu. utworzona z nich zespawana grupa traktowana jest jak jeden obiekt. W obu przypadkach obiekt powstały w wyniku spawania będzie miał takie same atrybuty wypełnienia i konturu. Obiekty można spawać niezależnie od tego. rozbijając w ten sposób obiekt na kilka podścieżek bez zmiany jego wyglądu. jak obiekt docelowy.

a następnie klikając przycisk Część wspólna pasku właściwości. a następnie klikając przycisk Spawaj na pasku właściwości. Obiekty można również spawać. Kształt tak powstałego nowego obiektu może być prosty lub złożony. Atrybuty wypełnienia i konturu nowego obiektu zależą od obiektu zdefiniowanego jako docelowy. Aby zespawać obiekty 1 Zaznacz obiekt lub obiekty źródłowe. Aby wyznaczyć część wspólną obiektów 1 Zaznacz obiekt źródłowy. dla których wyznacza się część wspólną. 3 Kliknij kolejno Rozmieszczenie Kształtowanie Część wspólna. 3 Kliknij kolejno Rozmieszczenie Kształtowanie Spawanie. CorelDRAW: Kształtowanie obiektów na 137 . Wyznaczanie części wspólnej pozwala utworzyć obiekt z obszaru. zależnie od kształtów figur. zaznaczając obiekt źródłowy i docelowy. zaznaczając obiekt źródłowy i docelowy markizą. 2 Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i zaznacz obiekt docelowy. Część wspólną obiektów można też wyznaczyć. w którym zachodzi na siebie kilka obiektów.W wyniku przyspawania liści do jabłka powstaje jeden kontur obiektu. 2 Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij obiekt docelowy.

Tworzenie kadrów Program CorelDRAW umożliwia umieszczanie obiektów wektorowych i map bitowych. na przykład tekst ozdobny lub prostokąt. na przykład zdjęć. Gdy obiekt zostanie umieszczony w kadrze mniejszym niż on sam.Aby wyznaczyć część wspólną wielu obiektów 1 Zaznacz markizą obiekt lub obiekty źródłowe. Można również kopiować zawartość jednego kadru do drugiego. obiekt — czyli zawartość — zostanie przycięty w celu dopasowania do kadru. Kadrem może być dowolny obiekt. przez co powstaje kadr zagnieżdżony. 138 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . 3 Kliknij kolejno Rozmieszczenie Kształtowanie Część wspólna. wewnątrz innych obiektów zwanych kadrami. 2 Przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i kliknij każdy z obiektów docelowych. W ten sposób powstanie obiekt typu kadr. Część wspólną obiektów można też wyznaczyć. zaznaczając markizą obiekty źródłowe i docelowe. Obiekty przed utworzeniem kadru: tekst ozdobny i mapa bitowa Istnieje możliwość tworzenia złożonych kadrów przez umieszczenie jednego kadru w drugim. a następnie klikając przycisk Część wspólna na pasku właściwości.

Można na przykład zablokować zawartość. Mapie bitowej nadawany jest kształt liter tekstu ozdobnego. Jeżeli chcesz utworzyć kadr zagnieżdżony. 2 Kliknij kolejno Efekty Szybkie kadrowanie Umieść w kadrze. przytrzymaj naciśnięty prawy przycisk myszy. jak też sam kadr-pojemnik. 2 Kliknij Efekty Kopiuj efekt 3 Kliknij kadr. Program CorelDRAW umożliwia także wydobywanie zawartości kadru — można więc usunąć lub zmodyfikować ją bez naruszania kadru-pojemnika. przeciągnij kadr do wnętrza kadru-pojemnika i kliknij polecenie Kadruj wewnątrz. a mapa bitowa stanowi zawartość. który ma służyć jako kadr-pojemnik. 2 Kliknij kolejno Efekty Szybkie kadrowanie Edytuj zawartość. Po utworzeniu kadru można modyfikować zarówno zawartość kadru. Szybkie kadrowanie z.W obiekcie typu kadr tekst ozdobny jest pojemnikiem. aby była przenoszona przy przenoszeniu pojemnika. Aby dokonać edycji zawartości kadru 1 Zaznacz kadr. 3 Kliknij obiekt. 139 CorelDRAW: Kształtowanie obiektów . Aby skopiować zawartość kadru 1 Zaznacz obiekt. Aby utworzyć kadr 1 Zaznacz obiekt.

140 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12. a następnie kliknij polecenie Zablokuj zawartość w kadrze. Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat kształtowania obiektów. kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy. Szybkie kadrowanie Zakończ edycję tego Podczas edycji kadr-pojemnik wyświetlany jest w trybie szkieletowym i nie można go zaznaczyć. 4 Kliknij kolejno Efekty poziomu.3 Poddaj edycji zawartość kadru. Aby zablokować lub odblokować zawartość kadru • Kliknij prawym przyciskiem myszy kadr. kliknij kartę Spis treści. a następnie kliknij dwukrotnie temat „Kształtowanie obiektów”.

Wypełnienie można także zastosować do wybranych obiektów. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Stosowanie wypełnień jednolitych • Stosowanie wypełnień tonalnych • Stosowanie wypełnień deseniem • Stosowanie wypełnień w obszarach • Praca z wypełnieniami Stosowanie wypełnień jednolitych Do obiektów można stosować wypełnienia jednolite. które można wybrać lub utworzyć za pomocą modeli kolorów oraz palet kolorów. Więcej informacji na temat tworzenia kolorów można znaleźć w sekcji „Praca z kolorami” na stronie 151. 3 Z listy Typ wypełnienia na pasku właściwości wybierz pozycję Wypełnienie jednolite.Wypełnianie obiektów Do wnętrz obiektów i innych zamkniętych obszarów można stosować różnego rodzaju wypełnienia: kolor. Aby zastosować wypełnienie jednolite 1 Zaznacz obiekt. klikając kolor na palecie kolorów. tak aby każdy rysowany obiekt był wypełniany w ten sam sposób. a następnie kliknij narzędzie Interakcyjne wypełnienie . teksturę i inne. 4 Określ odpowiednie ustawienia na pasku właściwości. Można też dostosować wypełnienie i ustawić je jako domyślne. CorelDRAW: Wypełnianie obiektów 141 . W wypełnieniach jednolitych stosuje się kolory jednolite. deseń. 2 Otwórz paletę wysuwaną Interakcyjne wypełnienie . a następnie naciśnij klawisz Enter.

Istnieją cztery typy wypełnień tonalnych: liniowe. Niemniej jednak ustawienia pasm wypełnienia można odblokować. Domyślnie ustawienia pasm wypełnienia są zablokowane. zaś kwadratowe wypełnienie tonalne rozchodzi się od środka obiektu koncentrycznymi kwadratami. określając liczbę pasm wypełnienia. radialne wypełnienie tonalne biegnie ze środka obiektu po promieniu. można określić atrybuty wybranego typu wypełnienia. stożkowe i kwadratowe. na przykład kierunek przejścia koloru wypełnienia. Do obiektów można stosować wzorzec wypełnienia tonalnego. stosując wypełnienie tonalne i podając wartość odnoszącą się zarówno do jakości wydruku. które nadaje obiektom głębię. 142 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 .Kolory w wypełnieniu jednolitym można mieszać. a jakość wyświetlania określana jest przez zadaną wartość domyślną. jak i do jakości wyświetlania wypełnienia. radialne. kąt wypełnienia. dwukolorowe wypełnienia tonalne oraz niestandardowe wypełnienia tonalne. zaznaczając wypełniony obiekt. Po utworzeniu niestandardowego wypełnienia tonalnego można je zapisać jako wzorzec. jakość wydruku wypełnienia tonalnego określana jest przez wartość zdefiniowaną w ustawieniach drukarki. stożkowe wypełnienie tonalne tworzy złudzenie światła padającego na stożek. Stosowanie wypełnień tonalnych Wypełnienie tonalne to łagodne przejście między dwoma lub kilkoma kolorami. Można również dostosować jakość wydruku i wyświetlania wypełnienia tonalnego. Liniowe wypełnienie tonalne biegnie przez obiekt po linii prostej. a następnie klikając inny kolor na palecie kolorów. Stosując wypełnienie tonalne. Niestandardowe wypełnienia tonalne mogą obejmować dwa lub więcej kolorów. punkt pośredni oraz brzeg. Więcej informacji na temat ustawiania pasm wypełnień tonalnych pod kątem drukowania można znaleźć w sekcji „Regulowanie parametrów zadania drukowania” w Pomocy. które umieszcza się w dowolnych miejscach wzdłuż przejścia kolorystycznego wypełnienia. punkt środkowy. naciskając klawisz Ctrl.

radialne. a następnie klikając kolor na palecie kolorów. 6 Określ odpowiednie ustawienia. i kliknij przycisk . wybierając jeden z interakcyjnych uchwytów wektora. a następnie kliknij narzędzie Interakcyjne wypełnienie . CorelDRAW: Wypełnianie obiektów 143 .Istnieją cztery typy wypełnień tonalnych. naciskając klawisz Ctrl. 2 Otwórz paletę wysuwaną Wypełnienie Wypełnienie tonalne (okno dialogowe) 3 Wybierz wypełnienie z listy Wzorce. Aby zastosować wzorzec wypełnienia tonalnego 1 Zaznacz obiekt. 5 Otwórz selektor Wybór wypełnienia końcowego na pasku właściwości i kliknij kolor. 4 Otwórz selektor Lista rozwijana wypełnienia na pasku właściwości i kliknij kolor. stożkowe i kwadratowe. Kolory w dwukolorowym wypełnieniu tonalnym można mieszać. 3 Z listy Typ wypełnienia na pasku właściwości wybierz wypełnienie tonalne. 4 Określ odpowiednie ustawienia. 2 Otwórz paletę wysuwaną Interakcyjne wypełnienie . Aby zastosować dwukolorowe wypełnienie tonalne 1 Zaznacz obiekt. Od lewej do prawej: liniowe.

który chcesz zmienić i kliknij kolor na palecie kolorów.Do wypełnienia tonalnego można dodać kolor. 3 Z listy Typ wybierz wypełnienie tonalne. a następnie kliknij kolor na palecie kolorów. a następnie kliknij kolor na palecie kolorów. aby dodać nowe zakreślenie. Dopasować punkt środkowy pomiędzy kolorami Zmienić kolor Usunąć kolor Zmienić usytuowanie koloru Zapisać wypełnienie jako wzorzec 144 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . 7 Zdefiniuj wymagane atrybuty. Przeciągnij zakreślenie tuż nad wybranym kolorem w nowe miejsce. 5 Kliknij pole na końcu obszaru tuż nad pasmem kolorów. 4 Włącz opcję Niestandardowe. przeciągając go z palety kolorów do interakcyjnego uchwytu wektora obiektu. aby dopasować punkt przejścia pomiędzy dwoma kolorami. Aby zastosować niestandardowe wypełnienie tonalne 1 Zaznacz obiekt. Kliknij zakreślenie ponad kolorem. Wpisz nazwę w polu Wzorce i kliknij przycisk Dodaj wzorzec . Kliknij dwukrotnie zakreślenie nad kolorem do usunięcia. Przeciągnij zakreślenie. Na paśmie kolorów kliknij dwukrotnie pomiędzy dwoma kolorami. 2 Otwórz paletę wysuwaną Wypełnienie i kliknij przycisk Wypełnienie tonalne (okno dialogowe) . Można również Dodać kolor pośredni Kliknij dwukrotnie między brzegami obszaru tuż nad pasmem kolorów. 6 Kliknij pole na drugim końcu obszaru tuż nad pasmem kolorów. a następnie kliknij kolor.

rozdzielczości obrazka oraz głębi bitowej. którego złożoność zależna jest od jego rozmiaru. 3 Z listy Typ wypełnienia na pasku właściwości wybierz pozycję Deseń dwukolorowy. Aby zastosować wypełnienie deseniem dwukolorowym 1 Zaznacz obiekt. Zmiana położenia pierwszego deseniu w poziomie lub w pionie względem górnej krawędzi obiektu wpływa na całą resztę wypełnienia. otwierając paletę Interakcyjne wypełnienie . Stosowanie wypełnień deseniem Do obiektów można stosować wypełnienia deseniem dwukolorowym. można także tworzyć własne wypełnienia deseniem. Aby wypełnienie deseniem zmieniało się odpowiednio do czynności wykonywanych na wypełnionym obiekcie. Program CorelDRAW umożliwia także przesunięcie kafelków w wypełnieniu względem jego początku. tak aby sąsiednie kafelki były swoimi lustrzanymi odbiciami. gdzie te wypełnienia będą się zaczynać. Rozmiar kafelków wypełnienia deseniem można zmienić. Wypełnienie deseniem z mapy bitowej to obrazek w formie mapy bitowej. zwiększy się rozmiar deseniu podlegającego transformacji. czy do wypełnienia ma być zastosowane odbicie lustrzane. a następnie klikając narzędzie Interakcyjne wypełnienie i przeciągając kolory z palety kolorów w oknie rysunku na interakcyjne uchwyty wektora obiektu. a następnie kliknij narzędzie Interakcyjne wypełnienie . Do programu CorelDRAW dołączono wzorce wypełnień deseniem. wielokolorowym lub deseniem z mapy bitowej. Wypełnienie deseniem wielokolorowym to bardziej złożona grafika wektorowa. lecz liczba kafelków pozostanie bez zmian. określając. można określić transformowanie wypełnienia wraz z obiektem. można także precyzyjnie określić. która może się składać z linii i wypełnień. Na przykład jeśli wypełniony obiekt zostanie powiększony. które można stosować do obiektów. Ustawiając początek kafelka. CorelDRAW: Wypełnianie obiektów 145 . Wypełnienie deseniem dwukolorowym składa się tylko z dwóch wybranych kolorów.Można również zastosować niestandardowe wypełnienie tonalne. Wypełnienia deseniem można tworzyć na przykład z rysowanych obiektów lub z importowanych obrazków. Można zmodyfikować wygląd deseniu. 2 Otwórz paletę wysuwaną Interakcyjne wypełnienie .

W przeciwieństwie do innych narzędzi. 5 Otwórz selektor Kolor przodu i kliknij kolor. naciskając klawisz Ctrl. 3 Z listy Typ wypełnienia na pasku właściwości wybierz jedną z następujących opcji: • Deseń wielokolorowy • Deseń z mapy bitowej 4 Otwórz selektor Lista rozwijana wypełnienia i kliknij deseń. Kolory w wypełnieniu deseniem dwukolorowym można także mieszać. Na przykład. 6 Otwórz selektor Kolor tyłu i kliknij kolor. tworząc zamknięte obszary.4 Otwórz selektor Lista rozwijana wypełnienia i kliknij deseń. umożliwiając wypełnienie obszaru. a następnie kliknij narzędzie Interakcyjne wypełnienie . jeśli w celu utworzenia pętli zostanie narysowana linia odręczna przekraczająca siebie samą. narzędzie Inteligentne wypełnienie wykrywa krawędzie obszarów i tworzy ścieżkę zamkniętą. Aby zastosować wypełnienie deseniem wielokolorowym lub z mapy bitowej 1 Zaznacz obiekt. które wypełniają jedynie obiekty. W powyższym przykładzie oryginalny obiekt spirali zostaje zduplikowany i przesunięty. Stosowanie wypełnień w obszarach Za pomocą narzędzia Inteligentne wypełnienie można stosować wypełnienia do dowolnego obszaru zamkniętego. 2 Otwórz paletę wysuwaną Interakcyjne wypełnienie . narzędzie Wypełnienie inteligentne może wykryć krawędzie pętli i wypełnić je. Jeśli tylko ścieżki jednego lub wielu obiektów całkowicie zamykają obszar. może on zostać wypełniony. które 146 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . a następnie klikając inny kolor na palecie kolorów.

lub też utworzyć kontur bez wypełnienia. Oznacza to. Chociaż zazwyczaj używane jest ono do wypełniania obszarów. 2 Na pasku właściwości wybierz z listy Opcje wypełnienia jedną z następujących opcji: • Określ — umożliwia wypełnienie obszaru jednolitym kolorem przez wybranie koloru z selektora kolorów Kolor wypełnienia na pasku właściwości • Użyj domyślnych — umożliwia wypełnienie obszaru przy użyciu domyślnego ustawienia narzędzia Wypełnienie • Bez wypełnienia — nie stosuje w obszarze żadnego wypełnienia 3 W polu Opcje konturu wybierz jedną z pozycji: • Użyj domyślnych — umożliwia zastosowanie domyślnych ustawień konturu • Określ — umożliwia wybranie szerokości linii w polu Szerokość konturu i koloru linii w selektorze kolorów Kolor konturu CorelDRAW: Wypełnianie obiektów 147 .mogą zostać wypełnione przy pomocy narzędzia Inteligentne wypełnienie. skorzystać z paska właściwości w celu określenia odpowiedniego wypełnienia i konturu. Ponieważ narzędzie Inteligentne wypełnienie tworzy ścieżkę wokół obszaru. narzędzie Inteligentne wypełnienie może zostać użyte również do tworzenia nowych obiektów. dwie spirale (po lewej) zostają usunięte (po prawej). Do obszaru można zastosować domyślne wypełnienie i kontur. W powyższym przykładzie oryginalne obiekty. który może być wypełniany. kopiowany i edytowany. przenoszony. wypełnienie pozostaje. ponieważ każdy wypełniony obszar jest obiektem. Aby zastosować wypełnienie w obszarze poza istniejącymi obiektami 1 Otwórz paletę wysuwaną Narzędzia inteligentne i kliknij narzędzie Inteligentne wypełnienie . tym samym tworzony jest nowy obiekt. że narzędzie to może być używane na jeden z dwóch sposobów: aby wypełnić obszar lub utworzyć nowy obiekt na podstawie obszaru.

3 W oknie dialogowym Wypełnienie jednolite zaznacz jedno lub więcej następujących pól wyboru: • Rysunek — domyślny kolor wypełnienia stosowany jest do rysowanych kształtów • Tekst ozdobny — domyślny kolor wypełnienia stosowany jest do dodawanego tekstu ozdobnego • Tekst akapitowy — domyślny kolor wypełnienia stosowany jest do dodawanego tekstu akapitowego 4 Określ dowolne ustawienia wypełnienia. 2 Otwórz paletę wysuwaną Wypełnienie i kliknij przycisk Wypełnienie jednolite (okno dialogowe). Szerokość konturu jest wyśrodkowana na ścieżce obiektu. Można wybrać domyślny kolor wypełnienia. Oryginalne kontury można odsłonić. aby każdy obiekt dodany do rysunku miał to samo wypełnienie. do którego zastosowane zostają bieżące style wypełnienia i konturu. Aby wybrać domyślny kolor wypełnienia 1 Kliknij pusty obszar na stronie rysunku. Można również usunąć dowolne wypełnienie. grube kontury są wyświetlane jako częściowo przykryte przez nowy obiekt. Więcej informacji na temat zmieniania kolejności ułożenia obiektów można znaleźć w sekcji „Aby zmienić kolejność obiektów” na stronie 102. Z zamkniętego obszaru tworzony jest nowy obiekt. aby usunąć zaznaczenie wszystkich obiektów. Nowy obiekt zostaje wyświetlony na wierzchu obiektów w danej warstwie. zmieniając kolejność ułożenia obiektów. W wypadku kliknięcia poza obszarem zamkniętym nowy obiekt zostaje utworzony z wszystkich obiektów na stronie oraz zostają do niego zastosowane właściwości wypełnienia i konturu. który chcesz wypełnić. 148 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 .• Bez konturu — nie stosuje w obszarze żadnego konturu 4 Kliknij wewnątrz zamkniętego obszaru. a nie kontury. Ponieważ narzędzie Inteligentne wypełnienie wykrywa ścieżki. skopiować je na inny obiekt lub użyć do wypełnienia obszaru otoczonego krzywą otwartą. Praca z wypełnieniami Niektóre czynności są wspólne dla wszystkich typów wypełnienia.

Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12. a następnie kliknij dwukrotnie temat „Wypełnianie obiektów”. CorelDRAW: Wypełnianie obiektów 149 . i kliknij przycisk Bez Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat wypełniania obiektów. kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy.Aby usunąć wypełnienie 1 Zaznacz obiekt. kliknij kartę Spis treści. 2 Otwórz paletę wysuwaną Wypełnienie wypełnienia .

.

Kolory wypełnienia i konturu można wybrać za pomocą domyślnej palety kolorów. przeglądarek kolorów. Gotowe lub niestandardowe palety kolorów Gotowe palety kolorów są dostarczane przez niezależne firmy. który występuje już w obiekcie lub dokumencie. używając gotowych lub niestandardowych palet kolorów. zmieniając rozmiar próbek. liczbę wierszy w paletach i inne właściwości. HKS Colors i TRUMATCH®. z których będzie można skorzystać w przyszłości. Przykładami takich palet są PANTONE®. można pobrać próbkę koloru w celu osiągnięcia dokładnego dopasowania. Aby użyć koloru. obszarów mieszania oraz modeli kolorów. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Wybieranie kolorów Wybieranie kolorów Kolory wypełnienia i konturu można wybierać. harmonii kolorów i przejść kolorów. Informacje na temat stosowania wybranych kolorów można znaleźć w sekcji „Stosowanie wypełnień jednolitych” na stronie 141 i „Formatowanie linii i konturów” na stronie 55. Sposób przedstawiania palety kolorów na ekranie można również dostosować do własnych potrzeb.Wybrane kolory wypełnienia i konturu są wyświetlane w próbkach kolorów na pasku stanu.Praca z kolorami Ta aplikacja umożliwia wybieranie i tworzenie kolorów przy użyciu wielu standardowych palet kolorów. która zawiera 99 kolorów z modelu kolorów CMYK. Możliwe jest tworzenie i edytowanie niestandardowych palet kolorów w celu przechowywania często używanych kolorów. Domyślna paleta kolorów Paleta kolorów to kolekcja próbek kolorów. Warto mieć drukowany CorelDRAW: Praca z kolorami 151 .

152 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Domyślna przeglądarka kolorów oparta jest na modelu kolorów HSB. lecz można jej używać do wybierania kolorów CMYK. Zależnie od wybranej figury. Harmonie kolorów Działanie harmonii kolorów polega na nałożeniu na koło kolorów pewnej figury. Jeśli podczas drukowania tworzone są wyciągi barwne. DIC™. W polu mieszania wyświetlana jest siatka kolorów powstałych na podstawie czterech wybranych kolorów podstawowych. kontrastowe lub harmonizujące.lub trójwymiarowych kształtów. Informacje na temat modeli kolorów można znaleźć w sekcji „Opis modeli kolorów” w Pomocy. Niektóre gotowe palety kolorów — PANTONE. Focoltone® i SpectraMaster® — są zestawami kolorów dodatkowych. Harmonie kolorów pozwalają wybrać preferowany model kolorów i są najbardziej przydatne podczas wybierania kilku kolorów do projektu. Przejścia kolorów Wybierając kolor za pomocą przejścia kolorów. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Drukowanie wyciągów barwnych” na stronie 247. ale nie chce używać kolorów dodatkowych. zastosowanie kolorów z tych palet wymaga wykonania osobnej płyty drukarskiej dla każdego koloru. CMY lub RGB. prostokąta. Niestandardową paletę kolorów można zapisać i wykorzystać w przyszłości. Każda kolumna wyświetlana w siatce kolorów rozpoczyna się od koloru leżącego w jednym z wierzchołków nałożonej figury. Niestandardowe palety kolorów mogą zawierać kolory pochodzące z dowolnego modelu kolorów lub gotowej palety kolorów. HKS Colors. Przeglądarki kolorów Przeglądarki kolorów przedstawiają zakres kolorów w postaci dwu. będący zbiorem próbek kolorów. Może do spowodować znaczne zwiększenie kosztów drukowania. dzięki którym można dokładnie sprawdzić. jak każdy kolor będzie wyglądał po wydrukowaniu. Jeśli użytkownik chce skorzystać z tych kolorów. trójkąta lub pięciokąta. podczas drukowania można kolory dodatkowe przekształcić w kolory rozbarwiane. np. otrzymuje się go na drodze łączenia kolorów podstawowych. TOYO.wzornik kolorów. kolory wskazywane przez poszczególne jej wierzchołki zawsze są wzajemnie uzupełniające.

3 Kliknij kartę Palety. aby wyświetlić podręczny selektor kolorów. 4 Z listy Paleta wybierz gotową lub niestandardową paletę. Każda próbka koloru w gotowej palecie kolorów oznaczona jest małym białym kwadratem. Sugerowane jest stosowanie CorelDRAW: Praca z kolorami 153 . Kliknij strzałkę przewijania w górnej lub dolnej części palety.Aby wybrać kolor za pomocą domyślnej palety kolorów Aby Wybrać kolor wypełnienia zaznaczonego obiektu Wybrać kolor konturu zaznaczonego obiektu Wybrać jeden z odcieni koloru Wykonaj następujące czynności Kliknij próbkę koloru. a następnie kliknij wybrany kolor. Kliknij i przytrzymaj próbkę koloru. 2 Otwórz jedną z następujących palet wysuwanych: • paletę wysuwaną Wypełnienie i kliknij narzędzie Wypełnienie jednolite (okno dialogowe) . Aby wybrać kolor za pomocą gotowej lub niestandardowej palety kolorów 1 Zaznacz obiekt. Używanie jednego modelu kolorów dla wszystkich kolorów na rysunku pozwoli na zachowanie spójności oraz ułatwi dokładniejsze przewidzenie wyglądu kolorów na ostatecznym wydruku. Wyświetlić więcej kolorów w domyślnej palecie kolorów Wskazując próbkę można wyświetlić nazwy kolorów. • paletę wysuwaną Kontur i kliknij narzędzie Kolor konturu (okno dialogowe) . 6 Kliknij kolor w obszarze wyboru kolorów. aby ustawić zakres kolorów wyświetlanych w obszarze wyboru kolorów. 5 Przesuń suwak koloru w górę lub w dół. Kliknij prawym przyciskiem myszy próbkę koloru.

klikając kolejno Opcje Zamień kolory. klikając kolejno Opcje Pokaż nazwy kolorów. kliknij przycisk Wybierz z pulpitu. • 5×5 — umożliwia wybór koloru uśrednionego w obszarze próbkowania o wymiarach 5×5 pikseli. Więcej informacji na temat dokładnego odtwarzania kolorów można znaleźć w sekcji „Zarządzanie kolorami wyświetlanymi. 154 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . będzie przedstawiać próbkę jednolitego koloru. 4 Kliknij kolor. W niektórych wypadkach kolor próbki może nie być w pełni zgodny z kolorem oryginalnym. 2 Z listy na pasku właściwości wybierz pozycję Próbkuj kolor.tego samego modelu kolorów jak stosowany w produkcie końcowym. • 2×2 — umożliwia wybór koloru uśrednionego w obszarze próbkowania o wymiarach 2×2 piksele. wejściowymi i drukowanymi” na stronie 429. będzie przedstawiać kształt symbolizujący kontur. a następnie kliknij narzędzie Pipeta . Na przykład gdy wskaźnik znajdzie się pośrodku kwadratu. Kliknięty piksel jest usytuowany pośrodku obszaru próbkowania. Aby pobrać próbkę koloru 1 Otwórz paletę wysuwaną Pipeta . sygnalizując wybór obszaru konturu lub wypełnienia. 3 Kliknij paletę wysuwaną Rozmiar próbki na pasku właściwości i włącz jedną z następujących opcji: • 1×1 — umożliwia wybór koloru klikniętego piksela. gdy wskaźnik znajdzie się na konturze kwadratu. lecz być kolorem RGB lub CMYK stanowiącym jego najbliższy odpowiednik. Nazwy kolorów gotowych lub niestandardowych można wyświetlać lub ukrywać. Stary kolor (zaznaczonego obiektu) i Nowy kolor (wybrany w obszarze wyboru kolorów) można zamienić. Aby pobrać próbkę koloru spoza okna rysunku. kliknij narzędzie Puszka z farbą i kliknij obiekt w oknie rysunku. którego próbkę chcesz pobrać. Wskaźnik zmienia kształt podczas przesuwania go w obszarze okna. Aby zastosować kolor próbki do obiektu.

Kolor uzyskany w wyniku próbkowania widoczny jest w próbce Kolor wypełnienia znajdującej się w prawym dolnym rogu okna rysunku. kliknij kolejno Pomoc Temat pomocy. po czym kliknij dwukrotnie temat „Praca z kolorami”. Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z kolorami. CorelDRAW: Praca z kolorami 155 . można przeciągnąć próbkę Kolor wypełnienia na dany obiekt. następnie kliknij kartę Spis treści. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12. Aby zmienić kolor wypełnienia lub konturu obiektu na kolor próbki.

.

Można zdefiniować zmianę kolorów w efekcie obrysu. jak też samych obrysów. Można także zmienić kolory wypełnienia między liniami obrysu. Po utworzeniu obrysu dla danego obiektu można skopiować lub sklonować ustawienia tego obrysu na inny obiekt. W programie CorelDRAW można także określić liczbę linii obrysu oraz odległość między nimi.Dodawanie efektów trójwymiarowych do obiektów W przypadku obiektów można tworzyć iluzję trójwymiarowej głębi przez dodanie efektów obrysu. Zmiana kolorów może odbywać się wzdłuż prostej. które postępują do wnętrza lub na zewnątrz obiektu. tak że jeden kolor przenika w następny. głębi. zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do niego. fazy lub cienia. CorelDRAW: Dodawanie efektów trójwymiarowych do obiektów 157 . tworząc serię koncentrycznych linii. perspektywy. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Tworzenie obrysu obiektów • Stosowanie perspektywy do obiektów • Tworzenie głębi wektorowych • Tworzenie efektów fazy • Tworzenie cieni • Tworzenie metamorfoz obiektów Tworzenie obrysu obiektów Do obiektu można zastosować obrys.

Powyższemu obiektowi nadano obrys zewnętrzny. że wewnętrzny obrys wychodzi z zewnętrznego brzegu obiektu. Należy zwrócić uwagę. aby utworzyć obrys wewnątrz obiektu. Aby nadać obrys obiektowi 1 Otwórz paletę wysuwaną Narzędzia interakcyjne i kliknij narzędzie Interakcyjny obrys . 2 Kliknij obiekt lub grupę obiektów i przeciągnij uchwyt początkowy do środka. 158 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . aby określić liczbę kroków obrysu. 3 Przesuń suwak.Powyższemu obiektowi nadano obrys wewnętrzny. Zmienić można liczbę linii obrysu oraz odstępy pomiędzy nimi.

i kliknij CorelDRAW: Dodawanie efektów trójwymiarowych do obiektów 159 . klikając przycisk Przyspieszenie obiektów i kolorów na pasku właściwości. Wpisz odpowiednią wartość w polu Przesunięcie obrysu na pasku właściwości. Jeśli obiekt oryginalny ma wypełnienie tonalne. 2 Zaznacz obiekt z obrysem. 2 Zaznacz obiekt z obrysem. wyświetlony zostanie drugi selektor kolorów. przeciągając uchwyt początkowy od środka na zewnątrz. Aby zdefiniować kolor konturu dla obrysowywanego obiektu 1 Otwórz paletę wysuwaną Narzędzia interakcyjne narzędzie Interakcyjny obrys . 3 Na pasku właściwości otwórz selektor kolorów Wypełnienie i kliknij dowolny kolor. Kolor wypełnienia obrysu można zmienić. Kliknij przycisk Przyspieszenie obiektów i kolorów na pasku właściwości i przesuń suwak obiektu. Zdefiniować odległość między liniami obrysu Przyspieszyć zmianę linii obrysu Obrys zewnętrzny można utworzyć. Aby określić kolor wypełnienia obrysowanego obiektu 1 Otwórz paletę wysuwaną Narzędzia interakcyjne i kliknij narzędzie Interakcyjny obrys .Można również Zdefiniować liczbę linii obrysu Kliknij przycisk Wewnątrz na pasku właściwości i wpisz wartość w oknie dialogowym Kroki obrysu na pasku właściwości. Przejścia kolorystyczne można przyspieszyć. przeciągając dowolny kolor z palety kolorów do uchwytu końca wypełnienia.

a także obiektom utworzonym przy użyciu narzędzia Środki artystyczne. Aby zastosować perspektywę Aby Zastosować perspektywę jednopunktową Kliknij kolejno Efekty Dodaj perspektywę. dopasować go lub usunąć z obiektu. że obiekt wydaje się oddalać w jednym lub dwóch kierunkach. Grafika oryginalna (po lewej) i po zastosowaniu perspektywy jednopunktowej (w środku) i dwupunktowej (po prawej). map bitowych lub symboli. Efekt ten sprawia. Naciśnij klawisz Ctrl i przeciągnij węzeł. Po zastosowaniu efektu perspektywy można go skopiować na inne obiekty na rysunku. Nie można stosować efektu perspektywy do tekstu akapitowego. Efekt perspektywy może być stosowany względem obiektów pojedynczych lub zgrupowanych. głębie. Stosowanie perspektywy do obiektów Efekt perspektywy można uzyskać. skracając jeden lub dwa boki obiektu. takim jak obrysy. 160 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Efekt perspektywy można również nadawać połączonym grupom.3 Na pasku właściwości otwórz selektor kolorów Kontur i kliknij dowolny kolor. metamorfozy. co daje efekt perspektywy jednopunktowej lub dwupunktowej.

Tworzenie głębi wektorowych Wrażenie trójwymiarowości obiektów można uzyskać przez utworzenie głębi wektorowych. przeciągając jeden lub oba punkty zbiegu. Naciskając w trakcie przeciągania klawisze Ctrl + Shift. 3 Przeciągnij węzeł na nową pozycję. 2 Kliknij kolejno Efekty Wyczyść perspektywę.Aby Zastosować perspektywę dwupunktową Kliknij kolejno Efekty Dodaj perspektywę. i kliknij narzędzie Kształt Aby usunąć efekt perspektywy obiektu 1 Zaznacz obiekt z efektem perspektywy. Głębie wektorowe można utworzyć przez rzutowanie punktów z obiektu i łączenie ich. Przeciągnij węzły na zewnątrz siatki. Program CorelDRAW umożliwia także stosowanie głębi względem obiektu wchodzącego w skład grupy. Po utworzeniu głębi wektorowej można skopiować lub sklonować jej atrybuty na wybrany obiekt. Naciśnięcie klawisza Ctrl ogranicza swobodę przemieszczania węzłów do osi poziomej lub pionowej w celu utworzenia efektu perspektywy jednopunktowej. 2 Zaznacz obiekt z efektem perspektywy. aby zastosować właściwy efekt. Aby dopasować perspektywę 1 Otwórz paletę wysuwaną Edycja kształtu . tak aby powstała iluzja trzech wymiarów. Klonowanie i kopiowanie przenosi atrybuty z jednego obiektu z CorelDRAW: Dodawanie efektów trójwymiarowych do obiektów 161 . można przesunąć przeciwstawne węzły w przeciwnych kierunkach na tę samą odległość. Perspektywę można także dopasować.

Punkty zbiegu Można tworzyć głębie wektorowe. Punkt zbiegu określonej głębi wektorowej można skopiować na inny obiekt. Od lewej do prawej: kształt prosty. Program CorelDRAW umożliwia także usuwanie głębi wektorowej. Kształt z nadaną głębią można zmienić. Gdy źródła światła nie są już potrzebne. kształt z wypełnieniem głębi w postaci jednolitego koloru. Maksymalnie można dodać trzy źródła rzucające na obiekt z głębią światło o różnym natężeniu. w których linie głębi zbiegają się w punkcie zbiegu. można je usunąć. aby uzyskać wrażenie. 162 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . aby pokryło cały obiekt bez naruszenia deseniu lub tekstury wypełnienia. że oba obiekty zbiegają się ku temu samemu punktowi. kształt z gradientowym wypełnieniem głębi i zastosowanym obrotem.efektem głębi na inny. Każdą powierzchnię można indywidualnie pokryć wypełnieniem albo nałożyć je w taki sposób. Wypełnianie głębi Wybrane wypełnienie można zastosować do całej głębi wektorowej lub do jej powierzchni pogłębionych. obracając go lub zaokrąglając jego narożniki. stosując źródła światła. Oświetlenie Głębie wektorowe można wzbogacić. Klonowanych ustawień głębi nie można jednak poddawać edycji niezależnie od obiektu głównego.

CorelDRAW: Dodawanie efektów trójwymiarowych do obiektów 163 . 2 Z listy Typ głębi na pasku właściwości wybierz odpowiedni typ głębi.Głębie wektorowe z jednakowym punktem zbiegu Dwóm głębiom wektorowym można także nadać różne punkty zbiegu. 3 Zaznacz obiekt. aby ustawić kierunek i głębokość głębi. 4 Przeciągnij uchwyty zaznaczenia obiektu. Głębie wektorowe z różnymi punktami zbiegu Aby utworzyć głębię wektorową 1 Otwórz paletę wysuwaną Narzędzia interakcyjne i kliknij narzędzie Interakcyjna głębia .

Otwórz paletę wysuwaną Edycja kształtu i kliknij narzędzie Kształt . Używając narzędzia Interakcyjna głębia . Przeciągnij głębię w żądanym kierunku. Używając narzędzia Interakcyjna głębia . można również nacisnąć przycisk Wyczyść głębię na pasku właściwości. kliknij głębię. 2 Kliknij kolejno Efekty Wyczyść głębię. Aby zmienić formę głębi wektorowej Aby Obrócić głębię Wykonaj następujące czynności Zaznacz obiekt z głębią.Aby zresetować głębię. 164 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Kliknij punkt zbiegu i przeciągnij go w żądanym kierunku. Przeciągnij narożny węzeł wzdłuż konturu prostokąta lub kwadratu. Aby usunąć głębię wektorową. Kliknij przycisk Obrót głębi na pasku właściwości. Zmienić kierunek głębi Zmienić głębokość głębi Zaokrąglić narożniki prostokąta lub kwadratu z głębią Aby usunąć głębię wektorową 1 Zaznacz obiekt z głębią. kliknij głębię. Można również Zastosować ustawienia wzorca do głębi wektorowej Zaznacz obiekt z głębią. naciśnij klawisz Esc przed zwolnieniem przycisku myszy. Przeciągnij suwak między interakcyjnymi uchwytami wektora. Aby stosować wypełnienie do głębi wektorowej 1 Zaznacz obiekt z głębią za pomocą narzędzia Interakcyjna głębia . kliknij narzędzie Interakcyjna głębia i wybierz ustawienia wzorca z listy Wzorzec na pasku właściwości.

• Płaskorzeźba — nadaje obiektowi wygląd płaskorzeźby. CorelDRAW: Dodawanie efektów trójwymiarowych do obiektów 165 . Od lewej do prawej: logo. logo z efektem fazy Płaskorzeźba.2 Kliknij przycisk Kolor na pasku właściwości. zaznaczając pole wyboru Jak na płaszczyźnie przed kliknięciem przycisku Użyj wypełnienia obiektu. aby sprawiał wrażenie. więc doskonale nadają się one do druku. Tworzenie efektów fazy Za pomocą efektu fazy można nadać trójwymiarową głębię obiektowi graficznemu lub tekstowemu. Obiektowi można nadać nieprzerwane wypełnienie deseniem lub teksturą. że na krawędziach są zbocza (ukośnie ścięte). 3 Kliknij jeden z następujących przycisków: • Użyj wypełnienia obiektu — powoduje zastosowanie do głębi wypełnienia obiektu. • Użyj koloru jednolitego — powoduje zastosowanie do głębi koloru jednolitego. jak i kolory rozbarwiane (CMYK). • Użyj cieniowania — powoduje zastosowanie do głębi wypełnienia gradientowego. logo z efektem fazy Miękka krawędź. W efektach fazy można stosować zarówno kolory dodatkowe. Style fazy Do wyboru są następujące style fazy: • Miękka krawędź — tworzy fazowane powierzchnie wyglądające na zacienione w niektórych obszarach.

Fazowane powierzchnie Można wpływać na intensywność efektu fazy. W oknie dokowanym Faza wybierz opcję Miękka krawędź z listy Styl. Wysokość określa. Zmiana koloru światła reflektorowego wpływa na kolor fazowanych powierzchni. Zmiana intensywności światła reflektorowego powoduje rozjaśnienie lub przyciemnienie fazowanych powierzchni. Na przykład światło reflektorowe można umieścić równo z horyzontem (wysokość odpowiadająca kątowi 0°) lub bezpośrednio nad obiektem (wysokość odpowiadająca kątowi 90°). Kierunek określa. lecz można zmienić jego kolor. gdzie w płaszczyźnie obiektu znajduje się źródło światła (np. • Odległość — umożliwia określenie szerokości fazowanych powierzchni. Aby utworzyć efekt fazy Miękka krawędź 1 2 3 4 Zaznacz obiekt. intensywność i położenie. Kliknij kolejno Efekty Faza. Zmiana położenia światła reflektorowego polega na określeniu jego kierunku i wysokości. Światło reflektorowe domyślnie jest również białe. który jest zamknięty i do którego zastosowano wypełnienie. które z fazowanych powierzchni wyglądają na oświetlane. określając szerokość fazowanej powierzchni. Światło rozproszone ma małą intensywność i nie można go zmienić. Ponadto można zmienić kolor fazowanych powierzchni znajdujących się w cieniu. W polu Odległość wpisz odpowiednią wartość. Zmiana położenia światła reflektorowego wpływa na to. Włącz jedną z następujących opcji w obszarze Przesunięcie fazy: • Do środka — umożliwia utworzenie fazowanych powierzchni stykających się pośrodku obiektu. na lewo lub na prawo od obiektu). określając kolor cienia. jak wysoko względem płaszczyzny obiektu znajduje się światło reflektorowe. 166 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Oświetlenie i kolor Obiekt z efektem fazy wygląda na oświetlony białym światłem rozproszonym (światłem otoczenia) i światłem reflektorowym.

CorelDRAW: Dodawanie efektów trójwymiarowych do obiektów 167 . Najmniejsza wartość wysokości (0°) powoduje umieszczenie światła reflektorowego w płaszczyźnie obiektu. • 225° umieszcza światło reflektorowe w lewym dolnym rogu. największa wartość wysokości (90°) powoduje umieszczenie światła reflektorowego bezpośrednio nad obiektem. • 135° umieszcza światło reflektorowe w lewym górnym rogu. Fazowane powierzchnie przybiorą odcień określonego koloru cienia. Na przykład na wysokości określonej kątem 45° wymienione poniżej wartości kierunku określają położenie światła reflektorowego następująco: • 45° umieszcza światło reflektorowe w prawym górnym rogu. można zmienić położenie światła reflektorowego. Wybrać kolor światła reflektorowego Zmienić intensywność światła reflektorowego Określić położenie światła reflektorowego Wybierz kolor za pomocą selektora kolorów Kolor światła. który jest zamknięty i do którego zastosowano wypełnienie. zmieniając wartość kierunku. wartości wysokości należą do zakresu od 0° do 90°. Przesuń suwak Intensywność. gdy światło reflektorowe znajduje się blisko płaszczyzny obiektu (mała wartość wysokości). Efekt koloru cienia jest najbardziej widoczny. Mając daną wartość wysokości. Przesuń dowolny z następujących suwaków: •Kierunek •Wysokość Wartości kierunku należą do zakresu od 0° do 360°. Aby utworzyć efekt Płaskorzeźba 1 Zaznacz obiekt.Można również Zmienić kolor fazowanych powierzchni w cieniu Wybierz kolor za pomocą selektora kolorów Kolor cienia. • 315° umieszcza światło reflektorowe w prawym dolnym rogu.

2 3 4 5 Efekt fazy Płaskorzeźba uzyskuje się przez utworzenie dwóch duplikatów obiektu. Kolor duplikatu umieszczonego dalej od światła reflektorowego jest 50procentową mieszaniną koloru cienia i koloru obiektu. 2 Kliknij kolejno Efekty Wyczyść efekt. do którego zastosowano efekt fazy. tekstowi akapitowemu oraz mapom bitowym. W oknie dokowanym Faza wybierz opcję Płaskorzeźba z listy Styl. wpisz większą wartość w polu Odległość i ponownie zastosuj efekt. a drugi od źródła światła. Tworzenie cieni Cienie symulują padanie światła na obiekt z jednej z pięciu określonych perspektyw: płaskiej. 168 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . jak kolor. 6 Aby określić kierunek światła reflektorowego. Dodając cień. Aby zmienić intensywność światła reflektorowego.Kliknij kolejno Efekty Faza. dolnej i górnej. stopień zanikania. Aby usunąć efekt fazy 1 Zaznacz obiekt. aby efekt fazy był bardziej widoczny. w tym także tekstowi ozdobnemu. Wybierz kolor za pomocą selektora kolorów Kolor światła. krycie. Cienie można nadać większości obiektów lub grup obiektów. Jeśli chcesz. można zmienić jego perspektywę oraz dopasować takie atrybuty. W polu Odległość wpisz małą wartość. 7 Kliknij przycisk Zastosuj. zależy on od intensywności światła. lewej. Duplikaty zostają przesunięte w przeciwne strony: jeden do źródła światła. prawej. przesuń suwak Kierunek. przesuń suwak Intensywność. Kolor duplikatu umieszczonego bliżej światła reflektorowego jest mieszaniną kolorów światła reflektorowego i obiektu. Można również Wybrać kolor cienia Wybrać kolor światła reflektorowego Wybierz kolor za pomocą selektora kolorów Kolor cienia. kąt oraz wtapianie.

Przy klonowaniu atrybuty cienia obiektu głównego są automatycznie nadawane jego klonowi.Obiekt z zastosowanym cieniem Po utworzeniu cienia można skopiować lub sklonować jego atrybuty na wybrany obiekt. do cienia można zastosować tryb scalania. jak kolor cienia ma być mieszany z kolorem obiektu pod spodem. CorelDRAW: Dodawanie efektów trójwymiarowych do obiektów 169 . jak przezroczystość. Efekt wtapiania pozwala zmiękczyć brzegi cienia. Więcej informacji na temat edytowania przezroczystości można znaleźć w sekcji „Stosowanie przezroczystości” na stronie 175. aby określić. Większą kontrolę nad cieniem można uzyskać. Na przykład można edytować cień tak. Przy kopiowaniu cienia oryginał i kopia nie są połączone i można je niezależnie poddawać edycji. oddzielając go od odpowiadającego mu obiektu. Tak jak w wypadku przezroczystości.

Więcej informacji na temat trybów scalania można znaleźć w sekcji „Stosowanie trybów scalania” w Pomocy. Aby oddzielić cień od obiektu 1 Zaznacz cień obiektu. 170 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . można również kliknąć przycisk Wyczyść cień na pasku właściwości. 4 Zdefiniuj dowolne atrybuty na pasku właściwości. 3 Przeciągaj wskaźnik ze środka lub z boku obiektu. 2 Kliknij kolejno Efekty Wyczyść cień. Aby dodać cień 1 Otwórz paletę wysuwaną Narzędzia interakcyjne i kliknij narzędzie Interakcyjny cień . Cieni nie można dodawać do połączonych grup. Tworzenie metamorfozy obiektów Program CorelDRAW umożliwia tworzenie metamorfoz. obiektów z obrysem. obiektów utworzonych narzędziem Środki artystyczne ani do innych cieni. Ponadto można dopasować rozdzielczość renderowania cienia. 2 Kliknij kolejno Rozmieszczenie 3 Przeciągnij cień. Aby usunąć cień 1 Zaznacz cień obiektu. Rozdzielczość renderowania można na przykład zwiększyć. obiektów z głębią. aby poprawić wygląd cienia. dopóki cień nie osiągnie właściwego rozmiaru. Jednak zwiększenie rozdzielczości cienia może przyczynić się do zwiększenia się rozmiaru pliku rysunku. Rozdziel grupę cienia. metamorfoza wzdłuż ścieżki i metamorfoza złożona. obiektów po zastosowaniu efektu metamorfozy. 2 Kliknij obiekt. Cień można usunąć. tj. takich jak metamorfoza wzdłuż prostej. Aby usunąć cień z obiektu. obiektów z fazą.

CorelDRAW: Dodawanie efektów trójwymiarowych do obiektów 171 .W metamorfozie wzdłuż prostej widoczne są kolejne fazy przemiany kształtu i rozmiaru przy przejściu od jednego obiektu do drugiego. Obiekty można ułożyć wzdłuż części lub na całej długości kształtu ścieżki. W konturach obiektów pośrednich widoczna jest stopniowa przemiana grubości i kształtu. Po utworzeniu metamorfozy można kopiować lub klonować jej ustawienia do innych obiektów. Kolory konturu i wypełnienia obiektów pośrednich przechodzą stopniowo prostą ścieżką przez spektrum kolorów. z wyjątkiem atrybutów konturu oraz wypełnienia. Sklonowanie metamorfozy powoduje. można też dodać do metamorfozy jeden lub kilka obiektów w celu utworzenia metamorfozy złożonej. Za pomocą metamorfoz wzdłuż prostej można tworzyć grafikę wektorową dającą wrażenie wykonania na szkle. Przycisk przejścia (po lewej) zawiera metamorfozę złożoną z ciasno zachodzących na siebie obiektów. że zmiany dokonywane w metamorfozie oryginalnej (zwanej także obiektem głównym) są stosowane do klona. Przy kopiowaniu metamorfozy obiekt przyjmuje wszystkie związane z nią ustawienia.

Wygląd metamorfozy można zmienić. przejścia kolorów w metamorfozie. Dwa węzły wielokąta zostały odwzorowane na dwa węzły gwiazdy. Części metamorfozy podzielonej lub złożonej można połączyć w celu utworzenia pojedynczego obiektu. można kontrolować wygląd metamorfozy. dostosowując liczbę obiektów pośrednich i odległość między nimi.Metamorfozę wzdłuż prostej (na górze) ułożono na linii krzywej (na dole). węzły odwzorowania metamorfozy oraz jej obiekt początkowy i końcowy. 172 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Metamorfozę można także podzielić i usunąć. przez co uzyskano płynniejsze przejście (na dole). Mapując węzły.

Kliknij przycisk Właściwości ścieżki na pasku właściwości. Za pomocą narzędzia Interakcyjna metamorfoza przeciągnij wskaźnik z obiektu na obiekt początkowy lub końcowy innej metamorfozy. Otwórz paletę wysuwaną Narzędzia interakcyjne i kliknij narzędzie Interakcyjna metamorfoza. Kliknij metamorfozę. Przytrzymaj klawisz Alt i przeciągając wskaźnik. 2 Kliknij kolejno Efekty Wyczyść metamorfozę. w trakcie przeciągania naciśnij klawisz Esc. Aby przywrócić pierwotne ustawienia metamorfozy. Kliknij przycisk Inne opcje metamorfozy na pasku właściwości i zaznacz pole wyboru Wzdłuż całej ścieżki. Zaznacz pierwszy obiekt. do której chcesz dopasować metamorfozę. Utworzyć metamorfozę wzdłuż ścieżki narysowanej odręcznie Dopasować metamorfozę do ścieżki Rozciągnąć metamorfozę wzdłuż całej ścieżki Utworzyć metamorfozę złożoną Aby usunąć metamorfozę 1 Zaznacz metamorfozę. 173 CorelDRAW: Dodawanie efektów trójwymiarowych do obiektów . Zaznacz metamorfozę już dopasowaną do ścieżki. Otwórz paletę wysuwaną Narzędzia interakcyjne i kliknij narzędzie Interakcyjna metamorfoza.Aby utworzyć metamorfozę obiektów Aby Utworzyć metamorfozę wzdłuż prostej Wykonaj następujące czynności Otwórz paletę wysuwaną Narzędzia interakcyjne i kliknij narzędzie Interakcyjna metamorfoza . Za pomocą zakrzywionej strzałki kliknij ścieżkę. narysuj linię biegnącą do drugiego obiektu. Kliknij polecenie Nowa ścieżka. Zaznacz pierwszy obiekt i przeciągnij wskaźnik na drugi obiekt.

174 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . po czym kliknij dwukrotnie temat „Dodawanie efektów trójwymiarowych do obiektów”. kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy.Inną metodą usunięcia zaznaczonej metamorfozy jest kliknięcie przycisku Wyczyść metamorfozę na pasku właściwości. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12. następnie kliknij kartę Spis treści. Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania efektów trójwymiarowych do obiektów.

Więcej informacji na temat tych wypełnień można znaleźć w sekcji „Wypełnianie obiektów” na stronie 141. które stosuje się do obiektów. 2 Otwórz paletę Narzędzia interakcyjne i kliknij narzędzie Interakcyjna przezroczystość . a więc jednolitych. tak aby widok obiektu był przenoszony wraz z przezroczystością. 3 Na pasku właściwości z listy Typ przezroczystości wybierz pozycję Jednolita. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Stosowanie przezroczystości Stosowanie przezroczystości Zastosowanie przezroczystości do obiektu powoduje. Program CorelDRAW umożliwia także zdefiniowanie sposobu łączenia koloru przezroczystego obiektu z kolorem obiektów znajdujących się pod nim. Przezroczystość można również skopiować z jednego obiektu na inny. że przezroczystość ma być stosowana tylko do konturu obiektu lub tylko do wypełnienia. wypełnień teksturą i wypełnień deseniem. 4 Wpisz wartość w polu Przezroczystość początkowa na pasku właściwości i naciśnij klawisz Enter. można jednak określić. tonalnych. Aby zastosować przezroczystość jednolitą 1 Zaznacz obiekt. Program CorelDRAW domyślnie stosuje wszystkie przezroczystości do wypełnienia i konturu obiektu. można ją zamrozić. że obiekty leżące pod nim stają się częściowo widoczne. Po umieszczeniu przezroczystości nad obiektem. aby wszystkie obiekty za nim były widoczne. CorelDRAW: Modyfikowanie przezroczystości obiektów 175 . Przezroczystość można stosować przy użyciu tych samych rodzajów wypełnień.Modyfikowanie przezroczystości obiektów Przezroczystość można zastosować do dowolnego obiektu.

kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy. a następnie kliknij dwukrotnie temat „Modyfikowanie przezroczystości obiektów”. przeciągając kolory (ich odcienie zostaną przekształcone w skalę szarości) z palety kolorów na interakcyjne uchwyty wektora . przed zwolnieniem przycisku myszy naciśnij klawisz Esc. Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat zmieniania przezroczystości obiektów. a następnie przeciągnij ją do miejsca.Można kliknąć kolor na palecie kolorów. Niestandardową przezroczystość tonalną można utworzyć. Aby zastosować przezroczystość tonalną 1 Zaznacz obiekt. kliknij kartę Spis treści. gdzie będzie się ona kończyć. 5 Wpisz wartość w polu Punkt środkowy przezroczystości na pasku właściwości i naciśnij klawisz Enter. Jeśli chcesz przywrócić oryginalną przezroczystość. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12. aby zastosować kolor do przezroczystości. 2 Otwórz paletę Narzędzia interakcyjne i kliknij narzędzie Interakcyjna przezroczystość . 3 Na pasku właściwości z listy Typ przezroczystości wybierz jedną z następujących przezroczystości tonalnych: • Liniowa • Promieniowa • Stożkowa • Kwadratowa 4 Zmień położenie uchwytów interakcyjnych wektora lub wskaż miejsce rozpoczęcia przezroczystości na obiekcie. 176 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 .

zmienianie nazw i usuwanie stron • Korzystanie z linijek • Konfigurowanie siatki • Konfigurowanie prowadnic Określanie układu strony Pracę nad rysunkiem można rozpocząć od określenia ustawień rozmiaru. Można również dostosować rozmiar strony oraz ustawienia orientacji do standardowych ustawień drukowania. Można także dodawać i usuwać strony. CorelDRAW: Praca ze stronami i narzędziami układu 177 . Opcje wybrane podczas określania układu strony można wykorzystać jako domyślne przy tworzeniu nowych rysunków. Projektując biuletyn. poczynając od kopert i formatu Legal po plakaty i strony WWW. orientacji i stylu układu strony.Praca ze stronami i narzędziami układu Program CorelDRAW umożliwia określanie rozmiaru. W pozycjonowaniu siatek. Określając układ reklamy. Rozmiar strony Istnieją dwie możliwości określania rozmiaru strony: wybranie gotowego rozmiaru strony i utworzenie własnego. można na przykład ustawić wymiary stron i utworzyć prowadnice określające położenie kolumn oraz tekstu nagłówka. Narzędzia i ustawienia układu strony można swobodnie dostosowywać i używać jako domyślnych podczas tworzenia innych rysunków. orientacji. Można wybrać spośród wielu gotowych rozmiarów strony. można wyrównać grafikę i tekst wzdłuż prowadnic oraz rozmieścić elementy graficzne na siatce. prowadnic oraz obiektów pomocne są linijki o dowolnie określonych jednostkach miary skali. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Określanie układu strony • Wybieranie tła strony • Dodawanie. jednostek miary skali oraz tła strony rysunku. Można dostosowywać i wyświetlać siatki i prowadnice strony ułatwiające organizację obiektów i umieszczanie ich dokładnie w odpowiednim miejscu.

Można wybrać style układów dla publikacji wielostronicowych. Style układów wielostronicowych — Książka. takich jak broszury. w orientacji pionowej i porządku sekwencyjnym — niezależnie od układu wymaganego do wydrukowania danego dokumentu. Aby ustawić rozmiar i orientację strony Aby Wybrać gotowy rozmiar strony Wykonaj następujące czynności Kliknij kolejno Układ Ustawienia strony i wybierz typ papieru z listy Papier. każda strona dokumentu jest uznawana za stronę pojedynczą i jest drukowana na osobnym arkuszu. że możliwa jest edycja każdej strony w oknie rysunku. W orientacji poziomej szerokość rysunku jest większa od jego wysokości. Zaletą pracy z osobnymi częściami jest fakt. Kartka składana. Strony dodawane do rysunku będą przyjmować bieżącą orientację.Jeśli wśród gotowych rozmiarów strony nie ma potrzebnego rozmiaru. Podczas przygotowań do drukowania aplikacja automatycznie rozmieszcza strony w kolejności wymaganej dla drukowania i kompletowania. Broszura. Każda część jest traktowana jak osobna strona. Kartka zaginana z boku i Kartka zaginana od góry — dzielą rozmiar strony na dwie lub wiele równych części. Określić niestandardowy rozmiar strony Ustawić orientację strony 178 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . można utworzyć niestandardowy rozmiar strony. Orientacja strony Strona może być zorientowana poziomo lub pionowo. podając wymiary rysunku. natomiast w orientacji pionowej wysokość jest większa od szerokości. chociaż pojedynczym stronom w projekcie można nadać inną orientację. Style układu W przypadku korzystania z domyślnego stylu układu (Cała strona). Kliknij kolejno Układ Ustawienia strony i wprowadź wartości w polach Szerokość i Wysokość. Kliknij kolejno Układ Ustawienia strony i włącz opcję Pozioma lub Pionowa.

Tło strony. Można jednak także dołączyć mapę bitową do rysunku. wybierz wymagany rozmiar i orientację strony. 3 Otwórz selektor Kolor i kliknij kolor. Wybranie mapy bitowej jako tła powoduje domyślne osadzenie jej w rysunku. Aby zastosować ustawienia rozmiaru i orientacji strony do wszystkich stron rysunku. kliknij dolną połowę przycisku Ustaw rozmiar i orientację dla domyślnej lub bieżącej strony. Jeśli aktywne jest narzędzie Wskaźnik i nie są zaznaczone żadne obiekty. należy zacząć od kliknięcia górnej połowy przycisku Ustaw rozmiar i orientację dla domyślnej lub bieżącej strony . można je usunąć. można użyć mapy bitowej. Aby użyć jednolitego koloru jako tła 1 Kliknij kolejno Układ 2 Włącz opcję Pełne. można szybko zmienić rozmiar i orientację strony przy pomocy elementów sterujących znajdujących się na pasku właściwości. Gdy tło nie jest już potrzebne. Jest to opcja zalecana.Aby Ustawić rozmiar i orientację pojedynczej strony w dokumencie wielostronicowym Wykonaj następujące czynności Przejdź do odpowiedniej strony. Przykładami są mapy bitowe zawierające tekstury. Można na przykład użyć jednolitego koloru. Mapę bitową można drukować i eksportować. Wysyłając rysunek z dołączonym obrazkiem. zdjęcia i obrazki clipart. aby późniejsze zmiany podczas edycji obrazka źródłowego były automatycznie odzwierciedlane na rysunku. Kliknij kolejno Układ Ustawienia strony. CorelDRAW: Praca ze stronami i narzędziami układu 179 . należy pamiętać o wysłaniu także dołączonego obrazka. można też wyeksportować i wydrukować rysunek bez mapy bitowej tła i w ten sposób oszczędniej wykorzystać zasoby komputera. Wybieranie tła strony Dla rysunku można wybrać kolor oraz rodzaj tła. Aby tło było bardziej złożone lub dynamiczne. a następnie zaznacz pole wyboru Zmień tylko rozmiar strony bieżącej. aby uzyskać jednolite tło. Aby zmienić jedynie stronę bieżącą.

a zmiany wprowadzane w pliku źródłowym będą odzwierciedlane w mapie bitowej tła • Osadzone — mapa bitowa zostanie osadzona w rysunku. 180 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Zlokalizuj folder. usuń zaznaczenie pola wyboru Zachowaj proporcje. Można przenosić obiekty z jednej strony na inną. • Rozmiar niestandardowy — umożliwia określenie wymiarów mapy bitowej. Aby określić wysokość i szerokość bez zachowania proporcji. Włącz jedną z następujących opcji: • Dołączone — mapa bitowa zostanie dołączona do rysunku. w którym zapisany jest plik. 1 2 3 4 5 6 7 Aby usunąć tło 1 Kliknij kolejno Układ 2 Włącz opcję Bez tła. Tło strony. zostanie ona powielona na stronie przez kafelkowanie. Dodawanie. 8 Włącz jedną z następujących opcji: • Rozmiar domyślny — powoduje użycie bieżącego rozmiaru mapy bitowej. zmienianie ich nazw oraz usuwanie pojedynczych stron lub całego zakresu. należy zaznaczyć pole wyboru Drukuj i eksportuj tło. zmienianie nazw i usuwanie stron Program CorelDRAW umożliwia dodawanie stron do rysunku. Jeśli jest większa. Kliknij przycisk Przeglądaj. Kliknij dwukrotnie nazwę pliku. Jeśli mapa bitowa jest mniejsza od strony rysunku. a zmiany wprowadzane w pliku źródłowym nie będą odzwierciedlane w mapie bitowej tła Aby wydrukować i wyeksportować tło razem z rysunkiem. Wybierz format pliku z listy Pliki typu . zostanie ona wykadrowana. tak aby była dopasowana do strony rysunku. Włącz opcję Mapa bitowa. Wpisz wartości w polach X i Y.Aby użyć mapy bitowej jako tła Kliknij kolejno Układ Tło strony. Mapa bitowa tła nie jest obiektem i nie można jej edytować.

2 W oknie dialogowym Usuń stronę wpisz numer strony. w którym ma zostać dodana strona. Aby zmienić kolejność stron • Przeciągnij karty stron w pasku nawigacyjnym u dołu okna rysunku. wpisz numer strony w polu Strona. dodawanie. Widok sortowania stron umożliwia zmienianie kolejności stron. 2 W polu Wstaw wpisz liczbę stron. które chcesz dodać. CorelDRAW: Praca ze stronami i narzędziami układu 181 . Aby dodać stronę 1 Kliknij kolejno Układ Wstaw stronę. Aby przenieść obiekt na inną stronę • Przeciągnij obiekt na kartę z numerem strony docelowej i trzymając naciśnięty przycisk myszy. można także wybrać. klikając prawym przyciskiem myszy kartę strony w oknie dokumentu. przeciągnij obiekt w wymagane położenie na stronie. Aby usunąć zakres stron. Aby usunąć stronę 1 Kliknij kolejno Układ Usuń stronę. aby zarządzać stronami. a następnie klikając polecenie Wstaw stronę po lub Wstaw stronę przed Aby zmienić nazwę strony 1 Kliknij kolejno Układ Zmień nazwę strony. 3 Włącz jedną z następujących opcji: • Przed • Po Aby wstawić stronę przed stroną bieżącą lub po niej. Miejsce. klikając przycisk Dodaj stronę w oknie dokumentu. którą chcesz usunąć.Podczas przeglądania zawartości strony można korzystać z widoku sortowania stron. zaznacz pole wyboru Aż do strony i wpisz w polu Aż do strony numer ostatniej strony do usunięcia. zmianę nazw i usuwanie. Na pierwszej i ostatniej stronie można dodać nową stronę. 2 W polu Nazwa strony wpisz nazwę strony. a także ich kopiowanie.

wybrać jednostkę miary i określić. Ustawienia linijek również można dostosować do własnych potrzeb. Możliwe jest też przyciąganie obiektów do siatki. 182 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . W programie CorelDRAW jednostki stosowane do linijek używane są domyślnie również do duplikowania i podsuwania. ile kresek będzie wyświetlanych między dwoma znacznikami pełnej jednostki. Można na przykład ustawić początek układu linijek. że siatka jest wyświetlana.Korzystanie z linijek Dla ułatwienia dokładnego rysowania. Znacznik wyboru obok polecenia Linijki oznacza. Aby wyświetlić lub ukryć siatkę • Kliknij kolejno Widok Siatka. określając inne jednostki dla tych i innych parametrów. Konfigurowanie siatki Siatka jest to zbiór przecinających się przerywanych linii lub kropek. Gęstość oznacza liczbę linii lub kropek wyświetlanych między każdymi dwoma znacznikami pełnej jednostki. Znacznik wyboru obok polecenia Siatka oznacza. że linijki są wyświetlane. Odstęp to dokładna odległość pomiędzy każdymi dwiema liniami lub kropkami. Aby przenieść linijkę • Przytrzymaj klawisz Shift i przeciągnij linijkę w nowe położenie w oknie rysunku. zmieniania rozmiaru i wyrównywania obiektów w oknie rysunku można wyświetlić linijki. Można także ustawić odległość między liniami siatki. Więcej informacji na temat podsuwania można znaleźć w sekcji „Pozycjonowanie obiektów” na stronie 90. Wysokie wartości gęstości lub niskie wartości odstępu pozwalają dokładniej wyrównać lub rozmieścić obiekty. podając ich gęstość lub odstęp. Aby ukryć lub wyświetlić linijki • Kliknij kolejno Widok Linijki. służy do dokładnego wyrównania i ustalania położenia obiektów w oknie rysunku. Linijki można ukryć lub przesunąć w inne miejsce w oknie rysunku. Wartość domyślną można zmienić. tak aby podczas przesuwania przeskakiwały pomiędzy jej liniami.

Aby określić odległości między liniami siatki 1 Kliknij kolejno Widok Ustawienia siatki i linijek. Wzorce zdefiniowane przez użytkownika to prowadnice. lecz w dowolnym momencie można je ukryć. . Przykładowymi wzorcami firmy Corel są prowadnice wyświetlane z jednocalowym marginesem lub przy ramkach kolumn biuletynu. 2 Przenieś obiekty za pomocą narzędzia Wskaźnik Konfigurowanie prowadnic Prowadnice są to linie. Można włączyć przyciąganie obiektów do prowadnic — przy zbliżeniu do prowadnicy obiekt będzie mógł zostać wyłącznie wyśrodkowany na prowadnicy lub umieszczony po jednej z jej stron. pionowe oraz ukośne. Prowadnice można dodawać w dowolnych miejscach. jednak można wybrać też dodanie wzorców prowadnic. Można na przykład dodać wzorce prowadnic wyświetlające marginesy o zadanej odległości lub ograniczające układ kolumn albo siatkę. Istnieją dwa rodzaje wzorców prowadnic: wzorce firmy Corel oraz wzorce zdefiniowane przez użytkownika. CorelDRAW: Praca ze stronami i narzędziami układu 183 . których położenie zostało określone przez użytkownika. Więcej informacji na temat ustawień linijek można znaleźć w sekcji „Aby dostosować ustawienia linijek” w Pomocy. które można umieścić w dowolnym miejscu okna rysunku w celu łatwiejszego rozmieszczania obiektów. Istnieją trzy typy prowadnic: poziome. Dodaną prowadnicę można zaznaczać. blokować w danym miejscu lub usunąć. 2 Włącz jedną z następujących opcji: • Gęstość — określa liczbę linii siatki przypadających na jednostkę miary • Odstępy — określa odstępy siatki jako odległość między poszczególnymi liniami siatki 3 Wpisz wartości w następujących polach: • W poziomie • W pionie Jednostka miary odstępów siatki jest jednostką stosowaną do linijek. obracać. Domyślnie w aplikacji wyświetlane są dodawane prowadnice. Aby obiekty były przyciągane do siatki 1 Kliknij kolejno Widok Przyciągaj do siatki. przesuwać.

Znacznik wyboru obok polecenia Prowadnice oznacza.Jednostka miary używana dla prowadnic jest zawsze taka sama jak dla linijek. Aby wyświetlić lub ukryć prowadnice • Kliknij kolejno Widok Prowadnice. 4 Kliknij przycisk Dodaj. że prowadnice są wyświetlane. 184 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Więcej informacji na temat ustawień linijek można znaleźć w sekcji „Aby dostosować ustawienia linijek” w Pomocy. 2 Na liście kategorii kliknij jedną z następujących pozycji: • W poziomie • W pionie 3 Podaj odpowiednie ustawienia prowadnic. Prowadnice można umieszczać w oknie rysunku w celu ułatwienia określania położenia obiektów. Inną metodą dodania prowadnicy jest przeciągnięcie jej z linijki poziomej lub pionowej do okna rysunku. Aby dodać poziomą lub pionową prowadnicę 1 Kliknij kolejno Widok Ustawienia prowadnic.

klikając ją prawym przyciskiem myszy. a następnie klikając polecenie Zablokuj obiekt lub Odblokuj obiekt. klikając linijkę prawym przyciskiem myszy. Przesunąć prowadnicę Obrócić prowadnicę Zablokować prowadnicę Odblokować prowadnicę Usunąć prowadnicę Usunąć wzorzec prowadnicy Prowadnicę można też zablokować lub odblokować. Kliknij kolejno Widok Ustawienia prowadnic. Kliknij kolejno Edycja Zaznacz wszystko Prowadnice. a następnie kliknij kolejno Rozmieszczenie Zablokuj obiekt. Przeciągnij prowadnicę w nowe miejsce w oknie rysunku. a następnie kliknij kolejno Rozmieszczenie Odblokuj obiekt. używając narzędzia Wskaźnik. gdy pojawią się uchwyty pochylania. Za pomocą narzędzia Wskaźnik kliknij dwukrotnie prowadnicę. Usuń zaznaczenie pola wyboru odpowiadającego prowadnicy. Do ustawień prowadnic można uzyskać bezpośredni dostęp. Kliknij prowadnicę. a następnie klikając polecenie Ustawienia prowadnic. używając narzędzia Wskaźnik i naciśnij klawisz Delete. którą chcesz usunąć. a następnie obróć ją. Kliknij prowadnicę. CorelDRAW: Praca ze stronami i narzędziami układu 185 . a następnie kliknij pozycję Wzorce na liście kategorii.Aby zmodyfikować prowadnice Aby Zaznaczyć pojedynczą prowadnicę Zaznaczyć wszystkie prowadnice Wykonaj następujące czynności Kliknij prowadnicę za pomocą narzędzia Wskaźnik . używając narzędzia Wskaźnik. Kliknij prowadnicę.

2 Przeciągnij obiekt do prowadnicy. Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat stron i narzędzi układu. kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy. kliknij kartę Spis treści. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12. dopóki jego środek obrotu nie zostanie przyciągnięty do prowadnicy. 186 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . zaznacz go i przesuwaj nad prowadnicą.Aby obiekty były przyciągane do prowadnic 1 Kliknij kolejno Widok Przyciągaj do prowadnic. Aby przyciągnąć do prowadnicy środek obiektu. a następnie kliknij dwukrotnie temat „Praca ze stronami i narzędziami układu”.

Warstwy te służą do przechowywania odpowiednio: siatki. Stosowanie warstw może być pomocne na przykład przy sporządzaniu planu architektonicznego budynku. jedna warstwa zawiera ściany. Na stronie głównej można określić ustawienia siatki i prowadnic. ma wpływ na wygląd rysunku.Praca z warstwami Warstwy pomagają zorganizować i ustawić obiekty na złożonych ilustracjach. stopek lub statycznego tła. a jeszcze inna instalację wodną). Do zarządzania obiektami służą niewidoczne płaszczyzny. Prowadnice i Pulpit. Rysunek można podzielić na wiele warstw. Podział rysunku na warstwy umożliwia elastyczną organizację i edycję obiektów w złożonych rysunkach. W każdym nowym pliku znajduje się strona główna. Ułożenie obiektów w pionie. CorelDRAW: Praca z warstwami 187 . Z warstwy głównej można skorzystać na przykład w celu umieszczenia na każdej stronie nagłówków. a właściwie kolejność ich ułożenia. które mają się pojawić na każdej stronie wielostronicowego dokumentu. Elementy należące do jednej kategorii można umieścić na wspólnej warstwie (np. która zawiera trzy domyślne warstwy podległe: Siatkę. prowadnic oraz obiektów znajdujących się poza krawędziami strony rysunku. Są to warstwy zawierające dane. Warstwa Pulpit umożliwia tworzenie rysunków do późniejszego wykorzystania. Na stronie głównej można również określić ustawienia (takie jak kolor) dla każdej warstwy oraz wyświetlać wybrane obiekty. Do strony głównej można dodać jedną lub więcej warstw głównych. inna instalację elektryczną. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Tworzenie warstw • Zmienianie właściwości i kolejności ułożenia warstw • Przenoszenie i kopiowanie obiektów pomiędzy warstwami Tworzenie warstw We wszystkich rysunkach programu CorelDRAW obiekty są ułożone warstwowo. z których każda będzie zawierać część rysunku. Możliwe jest wyświetlanie tylko warstw lub tylko stron. zwane warstwami.

W oknie dokowanym Menedżer obiektów aktywna warstwa jest wyróżniana kolorem czerwonym. a następnie polecenie Nowa warstwa. . a następnie klikając polecenie Główna. Aby usunąć warstwę 1 Kliknij kolejno Narzędzia 2 Kliknij nazwę warstwy. 188 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Kliknij przycisk palety wysuwanej. Kliknij kolejno Narzędzia Menedżer obiektów. Usunąć można dowolną niezablokowaną warstwę oprócz trzech domyślnych warstw strony głównej (Siatka. Aby zachować obiekt znajdujący się na usuwanej warstwie. Menedżer obiektów. Utworzyć warstwę główną Przed użyciem warstwy w rysunku należy ją uaktywnić. Po utworzeniu warstwy głównej jest ona przesuwana na stronę główną. należy go najpierw przenieść na inną warstwę. Prowadnice i Pulpit).Aby utworzyć warstwę Aby Utworzyć warstwę Wykonaj następujące czynności Kliknij kolejno Narzędzia Menedżer obiektów. klikając nazwę warstwy prawym przyciskiem myszy. Bezpośrednio po utworzeniu nowego rysunku aktywna jest domyślna warstwa o nazwie „Warstwa 1”. Każdą warstwę można ustawić jako warstwę główną. Kliknij przycisk palety wysuwanej . a następnie polecenie Usuń warstwę. 3 Kliknij przycisk palety wysuwanej Usunięcie warstwy jest równoznaczne z usunięciem wszystkich znajdujących się na niej obiektów. a następnie polecenie Nowa warstwa główna.

aby zapobiec wprowadzeniu przypadkowych zmian w jej obiektach. na ostatecznym wydruku wyświetlane są warstwy ukryte. Ukrycie warstwy pozwala odszukać i poddać edycji obiekty z innych warstw. Wyświetla lub ukrywa warstwę Włącza lub wyłącza drukowanie i eksportowanie warstwy Umożliwia edytowanie warstwy lub blokuje ją w celu zapobieżenia zmianom Ikony po lewej stronie nazwy warstwy umożliwiają zmianę właściwości warstwy. umożliwiając edycję wszystkich warstw lub tylko warstwy aktywnej. Właściwości edytowania Warstwę można uaktywnić. Skraca to również czas potrzebny do odświeżania rysunku w trakcie edycji. Należy zwrócić uwagę. Zablokowanej warstwy nie można wybrać ani edytować jej obiektów. Warstwy można wyświetlić lub ukryć. Informacje na temat warstw głównych można znaleźć w sekcji „Tworzenie warstw” na stronie 187. edycji oraz drukowania i eksportowania. że jeśli włączono właściwości drukowania i eksportowania. Właściwości wyświetlania Właściwości wyświetlania kontrolują widoczność warstwy w oknie rysunku. Właściwości te można zmienić w dowolnym momencie. Można także zablokować warstwę. CorelDRAW: Praca z warstwami 189 . a wyłączona jest właściwość warstwy głównej. Właściwości drukowania i eksportowania Właściwości drukowania i eksportowania kontrolują wyświetlanie warstwy na rysunku drukowanym lub eksportowanym.Zmienianie właściwości warstw i kolejności ułożenia obiektów Dla każdej nowej warstwy domyślnie włączone są właściwości wyświetlania.

Kliknij ikonę Zablokuj lub odblokuj obok nazwy warstwy. Aby włączyć lub wyłączyć drukowanie i eksportowanie warstwy 1 Kliknij kolejno Narzędzia Menedżer obiektów. Aby ustawić właściwości edycji warstwy • Kliknij kolejno Narzędzia Aby Uaktywnić warstwę Zablokować lub odblokować warstwę Zezwolić na edycję wszystkich warstw Menedżer obiektów.Nazwy warstw i kolejność ułożenia Nazwę warstwy można zmienić. Gdy ikona Pokaż lub ukryj jest nieaktywna. Kliknij przycisk palety wysuwanej . Wykonaj następujące czynności Kliknij nazwę warstwy. Można również zmieniać kolejność ułożenia warstw. 2 Kliknij ikonę Pokaż lub ukryj obok nazwy warstwy. chyba że wyłączono właściwości drukowania i eksportowania warstwy. jej położeniu w układzie pionowym i względem innych warstw rysunku. 190 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . obok nazwy 2 Kliknij ikonę Włącz lub wyłącz drukowanie i eksportowanie warstwy. aby odpowiadała zawartości warstwy. Aby wyświetlić lub ukryć warstwę 1 Kliknij kolejno Narzędzia Menedżer obiektów. Obiekty warstwy ukrytej są wyświetlane w drukowanym lub eksportowanym rysunku. warstwa jest ukryta. a następnie polecenie Edytuj między warstwami. Wyłączenie drukowania i eksportowania warstwy zapobiega pojawianiu się jej zawartości na drukowanych oraz eksportowanych rysunkach oraz na podglądach pełnoekranowych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Aby włączyć lub wyłączyć drukowanie i eksportowanie warstwy” na stronie 190.

Aby zmienić nazwę warstwy 1 Kliknij kolejno Narzędzia Menedżer obiektów. Aby zmienić kolejność warstw na rysunku 1 Kliknij kolejno Narzędzia Menedżer obiektów. Nie można zaznaczać ani edytować obiektów należących do nieaktywnych warstw.Aby Zezwolić na edycję tylko aktywnej warstwy Wykonaj następujące czynności Kliknij przycisk palety wysuwanej . . Aby przenieść lub skopiować obiekt do innej warstwy 1 Kliknij obiekt w oknie dokowanym Menedżer obiektów. Podobnie obiekt przenoszony lub kopiowany do warstwy znajdującej się nad jego warstwą bieżącą trafia na spód warstwy docelowej. 2 Kliknij przycisk palety wysuwanej • Przenieś na warstwę • Kopiuj na warstwę 3 Kliknij warstwę docelową. Po wyłączeniu przycisku Edytuj między warstwami można pracować tylko na aktywnej warstwie oraz na warstwie Pulpit. 2 Na liście Warstwy przeciągnij etykietkę z nazwą warstwy w nowe miejsce. a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru obok polecenia Edytuj między warstwami. a następnie jedno z poniższych poleceń: CorelDRAW: Praca z warstwami 191 . również z warstw strony głównej. Warstwy Siatka nie można zablokować ani odblokować. 2 Kliknij nazwę warstwy prawym przyciskiem myszy. Przenoszenie i kopiowanie obiektów pomiędzy warstwami Zaznaczone obiekty można przenosić lub kopiować do nowych warstw. Obiekt przenoszony lub kopiowany do warstwy znajdującej się pod jego warstwą bieżącą trafia na wierzch warstwy docelowej. a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Aby zmienić kolejność obiektów” na stronie 102 Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z warstwami. przeciągając je do wybranej warstwy w oknie dokowanym Menedżer obiektów. kliknij kartę Spis treści. a następnie kliknij dwukrotnie temat „Praca z warstwami”.Obiekty można przenosić tylko pomiędzy odblokowanymi warstwami. Można również przenieść obiekt na inną warstwę przy pomocy polecenia Kolejność. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12. 192 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Obiekty można przenosić lub kopiować do innych warstw. kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy.

Tekst ozdobny służy do dodawania krótkich wierszy tekstu. Zarówno tekst akapitowy. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Dodawanie i zaznaczanie tekstu • Zmienianie wyglądu tekstu • Wyszukiwanie. do których można stosować wiele różnych efektów. edytowanie i przekształcanie tekstu • Wyrównywanie tekstu i ustalanie odstępów w tekście • Przesuwanie i obracanie tekstu • Przenoszenie tekstu • Dopasowywanie tekstu do ścieżki • Formatowanie tekstu akapitowego • Dzielenie wyrazów w tekście • Scalanie i łączenie ramek tekstu akapitowego • Zawijanie tekstu akapitowego wokół obiektów i tekstu • Wstawianie kodów formatowania Dodawanie i zaznaczanie tekstu Wyróżnia się dwa typy tekstu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Dopasowywanie tekstu do ścieżki” na stronie 208. wymagających zastosowania bardziej zaawansowanego formatowania. CorelDRAW: Dodawanie i formatowanie tekstu 193 . Można też dopasować istniejący tekst ozdobny lub tekst akapitowy do ścieżki. na przykład cienie. jak i ozdobny można dodawać bezpośrednio w oknie rysunku.Dodawanie i formatowanie tekstu Program CorelDRAW umożliwia wykorzystanie tekstu w celu utworzenia dokumentów lub uwag do rysunków. Tekstu akapitowego można użyć w większych fragmentach tekstu. które można dodawać do rysunków — tekst ozdobny i tekst akapitowy. Tekst ozdobny można dodawać wzdłuż ścieżki zamkniętej lub otwartej.

który przekracza dolną krawędź ramki tekstu. na przykład wypunktowanie. bez względu na to. dzięki czemu będzie on idealnie dopasowany do ramki. Można również oddzielić tekst od obiektu. Można również zachować kolor tekstu lub wybrać importowanie czarnego tekstu jako koloru czarnego w modelu CMYK. Umożliwia to stosowanie obiektów jako kontenerów dla tekstu i tworzenie dzięki temu ramek tekstu z obiektów o różnych kształtach. Przy ustawieniach domyślnych ramki tekstu akapitowego zachowują ten sam rozmiar. Jeśli czcionki i formatowanie zostaną odrzucone. kolumny. Po wykonaniu tej operacji tekst zachowa swój kształt. Podczas importowania lub wklejania tekstu dostępne są opcje zachowania jego formatowania. Więcej informacji na temat dopasowywania tekstu do ramki można znaleźć w sekcji „Aby dopasować tekst do ramki tekstu akapitowego” na stronie 212. że wraz z tekstem przenoszone są informacje określające formatowanie.Aby dodać tekst akapitowy. Można dopasować tekst do ramki. Tekst akapitowy umieszczony wewnątrz obiektu. że obiekt staje się niewidoczny. a obiekt i tekst można przenosić lub modyfikować niezależnie. Tekst. importowany 194 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Zachowanie formatowania oznacza. zachowania formatowania i czcionek lub odrzucenia czcionek i formatowania. Ramki tekstu akapitowego mogą także automatycznie powiększać się lub pomniejszać w miarę wpisywania tekstu. Ramkę tekstu akapitowego można wstawić do wnętrza obiektu graficznego. ile tekstu zawierają. W przypadku zachowania czcionek importowany i wklejany tekst zachowuje oryginalny krój czcionki. Usunięcie konturu powoduje. pogrubienie czy kursywa. dopóki użytkownik nie powiększy ramki tekstu lub nie połączy jej z inną ramką tekstu. tak aby tekst dokładnie mieścił się w ramce. dzięki czemu rozmiar czcionki w punktach zostanie zmieniony. pozostaje ukryty. należy najpierw utworzyć ramkę tekstu.

Na liście kategorii kliknij dwukrotnie pozycję Tekst. Wpisz tekst wewnątrz ramki. Można zaznaczać całe obiekty tekstowe lub poszczególne znaki. i Aby dodać tekst akapitowy Aby Dodać tekst akapitowy Wykonaj następujące czynności Kliknij narzędzie Tekst . używając narzędzia Wskaźnik i kliknij kolejno Rozmieszczenie Rozłącz tekst akapitowy. domyślne właściwości czcionki i formatowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Aby przypisać hiperłącze do tekstu” w Pomocy. Więcej informacji na temat importowania plików można znaleźć w sekcji „Importowanie plików” na stronie 257. należy go najpierw zaznaczyć. Więcej informacji na temat wklejania można znaleźć w sekcji „Aby wkleić obiekt do rysunku” na stronie 85. a następnie kliknij pozycję Akapit. Kliknij kolejno Narzędzia Opcje. a gdy wskaźnik zamieni się we wskaźnik wstawiania tekstu do obiektu. Zaznacz obiekt. Do tekstu można również przypisywać hiperłącza. a następnie wpisz tekst. jeśli nie zostanie wybrany taki obiekt. Przenieś wskaźnik myszy na kontur obiektu. Zaznacz pole wyboru Dopasowuj ramki akapitów do tekstu. Kliknij narzędzie Tekst. Aby dodać tekst ozdobny • Kliknij w dowolnym miejscu okna rysunku.lub wklejany tekst przybierze właściwości wybranego obiektu tekstowego lub. używając narzędzia Tekst wpisz tekst. Dodać tekst akapitowy wewnątrz obiektu Oddzielić ramki tekstu akapitowego od obiektu Automatycznie dopasowywać ramki tekstu akapitowego do tekstu CorelDRAW: Dodawanie i formatowanie tekstu 195 . Przeciągnij wskaźnik myszy w oknie rysunku. kliknij obiekt. aby określić rozmiar ramki tekstu akapitowego. Aby zmodyfikować tekst.

Rozmiar ramki tekstu akapitowego można dostosować. system zastępowania czcionek PANOSE podstawi odpowiednią czcionkę. klikając kolejno Narzędzia Opcje. następnie klikając pozycję Ostrzeżenia na liście kategorii Obszar roboczy i zaznaczając pole wyboru Wklejanie i importowanie tekstu. zaznacz pole wyboru Wymuszaj czarny CMYK. To pole wyboru jest dostępne wtedy. Istniejące ramki tekstu akapitowego zachowają stałe rozmiary. ale wymagana czcionka nie jest zainstalowana na danym komputerze. Aby zaznaczyć tekst Aby Zaznaczyć cały obiekt tekstowy Wykonaj następujące czynności Kliknij obiekt tekstowy za pomocą narzędzia Wskaźnik . gdy wybrana jest opcja zachowywania formatowania tekstu. Okno dialogowe Importowanie/wklejanie tekstu można ponownie uaktywnić. klikając ją za pomocą narzędzia Wskaźnik i przeciągając dowolny uchwyt zaznaczenia. Kliknięcie przycisku Anuluj anuluje operację importowania lub wklejania. 2 W oknie dialogowym Importowanie/wklejanie tekstu włącz jedną z następujących opcji: • Zachowaj czcionki i formatowanie • Zachowaj tylko formatowanie • Odrzuć czcionki i formatowanie Jeśli do importowanego czarnego tekstu ma być zastosowany kolor czarny modelu CMYK.Zaznaczenie pola wyboru Dopasowuj ramki akapitów do tekstu na stronie Akapit w oknie dialogowym Opcje będzie miało wpływ tylko na nowe ramki tekstu. 196 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Jeśli zostanie wybrana opcja zachowania czcionek. Aby ustawić opcje importowania i wklejania tekstu 1 Zaimportuj lub wklej tekst.

Można również zmienić położenie tekstu na indeks dolny lub indeks górny. To ustawienie można zmienić w odniesieniu do aktywnego rysunku i wszystkich rysunków tworzonych później. Domyślną jednostką miary są punkty. gdy rysunek zawiera zapis matematyczny. Można zmienić grubość tych linii. wszystkie ustawienia czcionki będą wyświetlane w nowych jednostkach miary. Informacje na temat wyświetlania podglądu czcionek można znaleźć w sekcji „Wyświetlanie podglądu oraz identyfikowanie czcionek” w Pomocy. Można zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar czcionki o określoną wielkość. Zmienianie wyglądu tekstu Domyślny styl tekstu można zmienić w taki sposób. Do tekstu można dodawać linie podkreślenia. Aby zmienić domyślny styl tekstu 1 Kliknij puste miejsce w oknie rysunku za pomocą narzędzia Wskaźnik 2 W oknie dokowanym Formatowanie znaków określ odpowiednie właściwości. używając narzędzia Tekst . Aby tekst był znowu czytelny. . Makietowanie tekstu umożliwia zwiększenie szybkości odświeżania dzięki przedstawieniu tekstu poniżej pewnego rozmiaru jako linii. Wygląd tekstu ozdobnego lub akapitowego można poprawiać. przekreślenia i nadkreślenia. Można na przykład zmienić krój i rozmiar czcionki albo zastosować do tekstu pogrubienie lub kursywę. Można również zmienić kolor tekstu. przytrzymując klawisz Shift i klikając poszczególne obiekty tekstowe za pomocą narzędzia Wskaźnik. Jest to użyteczne w przypadku projektów dokumentów lub rysunków. co jest użyteczne. aby każdy nowy tekst ozdobny lub akapitowy miał takie same właściwości. Gdy zostanie zmieniona jednostka miary. można zredukować wartość makietowania lub powiększyć wyświetlany tekst. CorelDRAW: Dodawanie i formatowanie tekstu 197 . modyfikując właściwości znaków tego tekstu.Aby Zaznaczyć określone znaki Wykonaj następujące czynności Przeciągnij wskaźnik na tekstem. Można zaznaczyć kilka obiektów jednocześnie. a także odległość między liniami i tekstem. Można zmienić wielkość liter w tekście na małe lub wielkie bez usuwania czy zastępowania znaków.

Jeśli okno dokowane Formatowanie znaków nie jest otwarte. Aby zmienić właściwości znaków 1 Zaznacz tekst. 198 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . . czy zmiany są stosowane do tekstu ozdobnego. kursywę lub podkreślenie. Aby zmienić kolor tekstu 1 Zaznacz tekst za pomocą narzędzia Tekst 2 Kliknij kolor na palecie kolorów. kliknij kolejno Tekst Formatowanie znaków. klikając odpowiednio przycisk Pogrubienie . kliknij kolejno Narzędzia Zapisz ustawienia jako domyślne. Do zaznaczonego tekstu można także zastosować pogrubienie. 2 W oknie dokowanym Formatowanie znaków określ odpowiednie atrybuty znaków. tekstu akapitowego czy też do obu z nich. Jeśli okno dokowane Formatowanie znaków nie jest otwarte. Aby zmiany wprowadzone w domyślnym stylu tekstu były stosowane do przyszłych dokumentów. Kursywa lub Podkreślenie na pasku właściwości. zaznaczając ten obiekt za pomocą narzędzia Wskaźnik . kliknij kolejno Tekst Formatowanie znaków. Można zmienić kolor całego obiektu tekstowego. Zgodnie z ustawieniami domyślnymi po każdej zmianie właściwości należy określić. W celu ustawienia stylu istniejącej ramki tekstu lub obiektu tekstowego jako stylu domyślnego należy kliknąć kolejno Narzędzia Style grafiki i tekstu i przeciągnąć ramkę tekstu lub obiekt tekstowy nad ikonę Domyślny tekst ozdobny lub Domyślny tekst akapitowy w oknie dokowanym Grafika i tekst. a następnie przeciągając na niego próbkę koloru z palety kolorów.

Zaznacz tekst za pomocą narzędzia Tekst. Kliknij kolejno Narzędzia Opcje. należy włączyć tryb Num lock. Zarówno tekst akapitowy. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Używanie obiektów złożonych z krzywych” na stronie 113. przytrzymaj klawisz Ctrl i naciśnij klawisz 2 na klawiaturze numerycznej. Program CorelDRAW umożliwia przekształcanie tekstu ozdobnego w tekst akapitowy. przytrzymaj klawisz Ctrl i naciśnij klawisz 8 na klawiaturze numerycznej. Wyszukiwanie. gdy wymaganych jest więcej opcji formatowania. Zmniejszyć rozmiar tekstu Zdefiniować współczynnik zmiany rozmiaru tekstu Zmienić domyślną jednostkę miary Aby móc zwiększać lub zmniejszać rozmiar tekstu w ten sposób. Kliknij pozycję Tekst na liście kategorii i wpisz wartość w polu Powiększenie tekstu z klawiatury. edytowanie i przekształcanie tekstu Możliwe jest automatyczne wyszukiwanie i zamienianie tekstu na rysunku. jak i tekst ozdobny można także przekształcić w krzywe.Aby zmienić rozmiar tekstu Aby Zwiększyć rozmiar tekstu Wykonaj następujące czynności Zaznacz tekst za pomocą narzędzia Tekst . Na liście kategorii Obszar roboczy kliknij pozycję Tekst i wybierz jednostkę miary z listy Domyślne jednostki dla tekstu. a także przekształcanie tekstu akapitowego w tekst ozdobny. gdy do tekstu mają zostać zastosowane efekty specjalne. dzięki czemu można dodawać. Można również wyszukiwać znaki specjalne. zachowane CorelDRAW: Dodawanie i formatowanie tekstu 199 . na przykład kreski długości pauzy lub łączniki opcjonalne. Przekształcenie tekstu w krzywe nie powoduje zmiany wyglądu tekstu. Kliknij polecenie Narzędzia Opcje. usuwać lub przenosić węzły poszczególnych znaków i w ten sposób zmieniać ich kształt. Powoduje to przekształcenie znaków w pojedyncze obiekty złożone z krzywych i z linii. Tekst można edytować w oknie dialogowym lub bezpośrednio w oknie rysunku.

zostają: czcionka. 2 Kliknij kolejno Tekst 200 Edytuj tekst. styl. 2 W polu Znajdź wpisz tekst. kliknięcie przycisku Zamień spowoduje wyszukanie następnego wystąpienia. Jeśli żadne wystąpienie szukanego tekstu nie jest zaznaczone. 2 W polu Znajdź wpisz tekst. • Zamień — umożliwia zamienienie zaznaczonego wystąpienia tekstu wpisanego w polu Do znalezienia. Aby wyszukać i zamienić tekst 1 Kliknij kolejno Edycja Znajdź i zamień Zamień tekst. odstępy. a następnie kliknąć przycisk Znajdź następny. Jeśli tekst akapitowy zostanie przekształcony w krzywe w ramce o stałym rozmiarze. położenie i obrót znaków. Aby edytować tekst 1 Zaznacz tekst. wybrać znak specjalny. Więcej informacji na temat dopasowywania tekstu do ramki można znaleźć w sekcji „Formatowanie tekstu akapitowego” na stronie 211. który chcesz wyszukać. tekst wykraczający poza ramkę zostanie usunięty. Wszelkie tekstowe obiekty dołączone są także przekształcone w krzywe. 3 Kliknij przycisk Znajdź następny. zaznacz pole wyboru Uwzględnij wielkość. zaznacz pole wyboru Uwzględnij wielkość. Aby wyszukać znak specjalny. • Zamień wszystko — powoduje zamienienie wszystkich wystąpień tekstu wpisanego w polu Do znalezienia. Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Aby wyszukać tekst o wielkości liter zgodnej z podanym tekstem. który chcesz wyszukać. 4 Kliknij jeden z następujących przycisków: • Znajdź następny — umożliwia znalezienie następnego wystąpienia tekstu wpisanego w polu Do znalezienia. Aby wyszukać tekst 1 Kliknij kolejno Edycja Znajdź i zamień Znajdź tekst. a także inne ustawienia tekstu i efekty. 3 W polu Zamień na wpisz tekst. Aby wyszukać tekst o wielkości liter zgodnej z podanym tekstem. można również kliknąć strzałkę na prawo od pola Znajdź. który zastąpi szukany tekst.

można również prawym przyciskiem myszy kliknąć tekstza pomocą narzędzia Wskaźnik. który został przekształcony w krzywe. Nie można edytować tekstu. a następnie kliknąć polecenie Przekształć w krzywe. Zaznacz tekst za pomocą narzędzia Wskaźnik i kliknij kolejno Rozmieszczenie Przekształć w krzywe. gdy tekst akapitowy jest połączony z inną ramką. Można również Edytować tekst w oknie rysunku Zaznacz tekst za pomocą narzędzia Tekst i edytuj go. Nie można przekształcać tekstu akapitowego w tekst ozdobny. W ramce tekstu akapitowego można wyrównać poziomo wszystkie lub tylko wybrane akapity. jak i tekst ozdobny można wyrównać w poziomie.3 W oknie dialogowym Edytuj tekst wprowadź zmiany w tekście. Aby przekształcić tekst Aby Przekształcić tekst akapitowy w tekst ozdobny Przekształcić tekst ozdobny w tekst akapitowy Przekształcić tekst ozdobny lub akapitowy w krzywe Wykonaj następujące czynności Zaznacz tekst za pomocą narzędzia Wskaźnik i kliknij kolejno Tekst Przekształć w tekst ozdobny. zastosowano do niego efekty specjalne lub gdy wykracza poza ramkę. Aby tekst przekształcić w krzywe. Wyrównywanie tekstu i ustalanie odstępów w tekście Zarówno tekst akapitowy. Wyrównywanie tekstu akapitowego polega na ustawieniu wierszy tekstu względem ramki tekstu akapitowego. Można także wyrównać CorelDRAW: Dodawanie i formatowanie tekstu 201 . Zaznacz tekst za pomocą narzędzia Wskaźnik i kliknij kolejno Tekst Przekształć w tekst ozdobny.

W wypadku wyrównywania tekstu ozdobnego cały obiekt tekstowy jest wyrównywany według jego prostokąta ograniczającego. o ile żaden ze znaków nie został przesunięty w poziomie. linii bazowej ostatniego wiersza lub krawędzi prostokąta ograniczającego tekst. używając linii bazowej pierwszego wiersza. ale nie w pionie. 202 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 .w pionie wszystkie akapity w ramce tekstu akapitowego. Obiekt tekstowy można wyrównywać do innych obiektów. Tekst ozdobny można wyrównać w poziomie. Brak wyrównania jest równoznaczny z wyrównaniem do lewej. Tekst można także wyrównać do innego obiektu.

Aby wyrównać tekst w poziomie 1 Zaznacz obiekt tekstowy za pomocą narzędzia Wskaźnik . Na pasku właściwości widoczna jest ikona odpowiadająca bieżącemu stylowi wyrównania. Odstępy między znakami i wyrazami można zmieniać w wybranych akapitach. tekst u dołu jest wyrównany do prawej. Jeśli okno dokowane Formatowanie akapitu nie jest otwarte. Zmiana interlinii dla tekstu ozdobnego dotyczy odstępów między wierszami tekstu oddzielonymi znakami końca akapitu. W przypadku tekstu akapitowego interlinia dotyczy tylko wierszy tekstu w obrębie tego samego akapitu. które nazywają się interlinią. CorelDRAW: Dodawanie i formatowanie tekstu 203 . można również kliknąć przycisk Wyrównanie w poziomie na pasku właściwości i wybrać styl wyrównania z listy. 2 W obszarze Wyrównanie w oknie dokowanym Formatowanie akapitu wybierz opcję wyrównania z listy W poziomie. Można też zmienić odstępy między wierszami tekstu. wyznaczanego ośmioma uchwytami zaznaczenia (czarnymi kwadracikami). Zmiana odstępu między znakami w całym bloku tekstu nazywa się „kerningiem”. Możliwa jest ponadto zmiana odstępów przed akapitami i po nich oraz kerning dla wybranych znaków. Aby wyrównać tekst w poziomie.Tekst ozdobny jest wyrównany wewnątrz prostokąta ograniczającego. w całej ramce tekstu akapitowego lub w obiekcie tekstu ozdobnego. kliknij kolejno Tekst Formatowanie akapitu. Tekst u góry jest wyrównany do lewej. Kerning wyrównuje wizualnie odstępy między literami.

prawej. 3 Z listy Dla obiektów tekstowych użyj wybierz jedną z następujących pozycji: • Linia bazowa pierwszego wiersza — powoduje wyrównanie tekstu według linii bazowej pierwszego wiersza. użyty zostanie obiekt utworzony jako ostatni. Jeśli przed wyrównaniem obiekty zostaną zaznaczone markizą. 4 Zaznacz jedno z następujących pól wyboru wyrównania w poziomie: • Do lewej • Do prawej • Środek 5 Zaznacz jedno z następujących pól wyrównania w pionie: • Do góry • Do dołu • Środek 6 Kliknij przycisk Zastosuj. 2 W obszarze Wyrównanie w oknie dokowanym Formatowanie akapitu wybierz opcję wyrównania z listy W pionie. obiekt zaznaczony jako ostatni będzie punktem odniesienia dla wyrównania pozostałych. a następnie zaznacz obiekt. • Prostokąt ograniczający — powoduje wyrównanie tekstu według jego prostokąta ograniczającego. kliknij kolejno Tekst Formatowanie akapitu. 2 Kliknij kolejno Rozmieszczenie Wyrównanie i rozkład Wyrównanie i rozkład. Aby wyrównać tekst względem obiektu 1 Przytrzymaj klawisz Shift. zaznacz je za pomocą narzędzia Tekst . Jeśli okno dokowane Formatowanie akapitu nie jest otwarte. Obiekt używany do wyrównywania do lewej.Aby wyrównać wybrane akapity w ramce tekstu akapitowego. • Linia bazowa ostatniego wiersza — powoduje wyrównanie tekstu według linii bazowej ostatniego wiersza. Aby wyrównać w pionie tekst akapitowy w ramce tekstu 1 Zaznacz tekst akapitowy. górnej lub dolnej krawędzi określany jest przez kolejność utworzenia lub kolejność zaznaczania. Jeśli obiekty są zaznaczane pojedynczo. zaznacz tekst. Gdy do tekstu wyrównywanego 204 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 .

Punkty linii bazowych obiektów tekstowych są wyrównywane względem siebie. 2 W obszarze Odstępy w oknie dokowanym Formatowanie akapitu wpisz wartości w dowolnych polach. na przykład obrót. można je również zaznaczyć i kliknąć przycisk Wyrównanie i rozkład na pasku właściwości.według linii bazowej wcześniej zastosowano transformację liniową. Jeśli podczas wyrównywania względem siebie obiektów tekstowych wybrano wyrównanie według linii bazowej pierwszego lub ostatniego wiersza. zaznaczając obiekt tekstowy za pomocą narzędzia Kształt i przeciągając strzałkę interakcyjnego ustawiania odstępów w poziomie w prawym dolnym rogu obiektu tekstowego. Wszystkie inne wartości muszą należeć do zakresu od 0 do 2000 procent. Odstępy między znakami i wyrazami można stosować tylko do całych akapitów. Odstępy między wyrazami i znakami można też zmienić proporcjonalnie. Wartości określają procent szerokości odstępu. Wartości w polu Znak muszą należeć do zakresu od -100 do 2000 procent. pola wyboru wyrównania w pionie i w poziomie są nieaktywne. CorelDRAW: Dodawanie i formatowanie tekstu 205 . do całej ramki tekstu akapitowego lub obiektu typu tekst ozdobny. Aby włączyć kerning tekstu 1 Zaznacz znaki za pomocą narzędzia Tekst . Aby zmienić odstępy w tekście 1 Zaznacz tekst. Przeciągnięcie strzałki interakcyjnego ustawiania odstępów w poziomie w lewym dolnym rogu obiektu tekstowego umożliwia proporcjonalną zmianę odstępów między wierszami. Aby wyrównać obiekty. obiekty zostaną wyrównane według punktu linii bazowej na krawędzi początkowej obiektu tekstowego. Jeśli okno dokowane Formatowanie akapitu nie jest otwarte. kliknij kolejno Tekst Formatowanie akapitu.

• Przesunięcie w pionie — liczba dodatnia spowoduje przesunięcie znaków w górę. 2 W obszarze Przesunięcie znaku w oknie dokowanym Formatowanie znaków wpisz wartość w jednym z następujących pól. a ujemna przesunięcie w lewo. 206 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . a ujemna obrócenie ich w lewo. Znaki przesunięte w pionie można przywrócić do linii bazowej bez zmiany ich kąta obrotu. Przesuwanie i obracanie tekstu Ciekawe efekty można uzyskać przez przesunięcie tekstu ozdobnego i tekstu akapitowego w pionie i w poziomie. wskaźnik narzędzia Tekst ustaw między nimi. Tekst ozdobny i akapitowy można również odbić lustrzanie. Jeśli okno dokowane Formatowanie znaków nie jest otwarte. • Kąt — liczba dodatnia spowoduje obrócenie znaków w prawo. Możliwe jest też obracanie znaków. Znaki obrócone Aby przesunąć lub obrócić znak 1 Zaznacz znak lub znaki za pomocą narzędzia Tekst . • Przesunięcie w poziomie — liczba dodatnia spowoduje przesunięcie znaków w prawo.Jeśli kerning ma być zastosowany do dwóch znaków. a ujemna przesunięcie w dół. kliknij kolejno Tekst Formatowanie znaków. Prostowanie tekstu przywraca tekst do oryginalnego położenia. 2 W oknie dokowanym Formatowanie znaków wpisz wartość w polu Kerning zakresu.

2 Kliknij jeden z następujących przycisków wyświetlanych na pasku właściwości: • Odbicie lustrzane w poziomie — powoduje odbicie znaków tekstu od lewej strony do prawej. 2 Zaznacz obiekt tekstowy. Aby wyprostować przesunięty lub obrócony znak 1 Zaznacz tekst. 2 Kliknij kolejno Tekst Wyprostuj tekst. a następnie zaznacz węzeł na lewo od znaku. • Odbicie lustrzane w pionie — powoduje odwrócenie znaków tekstu od góry do dołu. kliknij kolejno Tekst Formatowanie znaków. CorelDRAW: Dodawanie i formatowanie tekstu 207 .Jeśli okno dokowane Formatowanie znaków nie jest otwarte. Aby utworzyć odbicie lustrzane tekstu 1 Za pomocą narzędzia Tekst zaznacz tekst ozdobny lub ramkę tekstu akapitowego. Aby przywrócić znaki przesunięte w pionie do linii bazowej 1 Otwórz paletę wysuwaną Edycja kształtu i kliknij narzędzie Kształt . Przenoszenie tekstu Program CorelDRAW umożliwia przenoszenie tekstu akapitowego między ramkami oraz tekstu ozdobnego między obiektami. których węzły zaznaczono za pomocą narzędzia Kształt . Przesunięcie w pionie lub Kąt obrotu na pasku właściwości. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Aby utworzyć odbicie lustrzane tekstu dopasowanego do ścieżki” na stronie 210. 3 Kliknij kolejno Tekst Wyrównaj do linii bazowej. Należy w tym celu wpisać wartości w polu Przesunięcie w poziomie . Możliwe jest także przesuwanie lub obracanie znaków. Można też przenosić tekst akapitowy do obiektu typu tekst ozdobny oraz tekst ozdobny do ramki tekstu akapitowego. Można również uzyskać odbicie lustrzane tekstu dopasowanego do ścieżki.

Dopasowywanie tekstu do ścieżki Tekst ozdobny można wstawić wzdłuż ścieżki obiektu otwartego (na przykład linii) lub obiektu zamkniętego (na przykład kwadratu).Aby przenieść tekst 1 Zaznacz tekst za pomocą narzędzia Tekst . można jednak oddzielić tekst od obiektu. aby nie był już częścią ścieżki. 2 Kliknij kolejno Tekst Dopasuj tekst do ścieżki. Aby dodać tekst wzdłuż ścieżki 1 Zaznacz ścieżkę za pomocą narzędzia Wskaźnik . 208 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . można dokładnie określić odległość między tekstem a ścieżką. 3 Wpisz tekst wzdłuż ścieżki. Jeśli ścieżka jest zamknięta. przywracając mu tym samym pierwotny wygląd. przeciągnij tekst w nowe miejsce i kliknij polecenie Kopiuj tutaj lub Przenieś tutaj. 2 Przeciągnij tekst do innej ramki tekstu akapitowego lub do obiektu typu tekst ozdobny. Można również dopasować istniejący tekst do ścieżki. Taki tekst można wyprostować. Na ścieżce zostanie umieszczony kursor tekstowy. Można na przykład uzyskać odbicie lustrzane tekstu w poziomie. Tekst ozdobny można dopasować do ścieżki zamkniętej lub otwartej. kursor tekstowy zostanie umieszczony na początku ścieżki. w pionie lub oba efekty. Używając odstępów podziałek. Tekst akapitowy można dopasowywać tylko do ścieżek otwartych. kursor tekstowy zostanie umieszczony pośrodku ścieżki. do którego był dopasowany. Można również Przenosić tekst wewnątrz tej samej ramki lub obiektu Przenosić lub kopiować zaznaczony tekst do nowego obiektu tekstowego Zaznacz tekst i przeciągnij go w nowe miejsce. Po dopasowaniu tekstu do ścieżki można dostosować położenie tekstu względem ścieżki. Używając prawego przycisku myszy. zachowuje kształt obiektu. Jeśli tekst zostanie oddzielony od krzywej lub zamkniętej ścieżki. Program CorelDRAW traktuje tekst dopasowany do ścieżki jako jeden obiekt. Jeśli ścieżka jest otwarta.

pod jakim tekst przylega do ścieżki • Odległość od ścieżki — odległość między tekstem a ścieżką • Przesunięcie poziome — położenie tekstu wzdłuż ścieżki w poziomie CorelDRAW: Dodawanie i formatowanie tekstu 209 . Aby dopasować tekst do ścieżki 1 Zaznacz obiekt tekstowy za pomocą narzędzia Wskaźnik . zostanie wyśrodkowany wzdłuż tej ścieżki. Jeśli tekst został dopasowany do ścieżki zamkniętej. w którym ma się zaczynać tekst.Nie można dodać tekstu do ścieżki innego obiektu tekstowego. a następnie wpisać tekst. Aby dostosować położenie tekstu dopasowanego do ścieżki 1 Za pomocą narzędzia Wskaźnik zaznacz tekst dopasowany do ścieżki. Podczas przesuwania wskaźnika po ścieżce wstępnie pokazywane jest położenie. Tekst można także dopasować do ścieżki. 3 Kliknij wybraną ścieżkę. Nie można dopasować tekstu do ścieżki innego obiektu tekstowego. Tekst ozdobny można dopasowywać do ścieżek otwartych lub zamkniętych. Jeśli tekst został dopasowany do ścieżki otwartej. przepływa od punktu wstawienia. należy kliknąć miejsce. Gdy kursor zmieni się we wskaźnik dopasowania do ścieżki. klikając narzędzie Tekst i wskazując ścieżkę. Tekst akapitowy można dopasowywać tylko do ścieżek otwartych. Wskaźnik zmieni się we wskaźnik Dopasuj tekst do ścieżki . 2 Wybierz ustawienia na następujących listach na pasku właściwości: • Orientacja tekstu — kąt. 2 Kliknij kolejno Tekst Dopasuj tekst do ścieżki. w którym znajdzie się dopasowany tekst.

Tekst można przesuwać wzdłuż ścieżki lub poza ścieżką za pomocą narzędzia Wskaźnik. i wpisz wartość w polu Odstępy podziałek. zaznacz opcję Przyciąganie do podziałek wł. Gdy tekst jest odsuwany od ścieżki. Tekst dopasowany do ścieżki można obrócić o 180 stopni. Aby utworzyć odbicie lustrzane tekstu dopasowanego do ścieżki 1 Za pomocą narzędzia Wskaźnik kliknij tekst dopasowany do ścieżki. Podczas przemieszczania tekstu jego odległość od ścieżki jest wyświetlana poniżej oryginalnego tekstu.Można również Na podstawie odstępów podziałek zwiększać odległość między ścieżką a tekstem o określony skok Zaznacz tekst. Położenie w poziomie dopasowanego tekstu można również zmienić. przemieszcza się skokowo o odległość podaną w polu Odstępy podziałek. klikając zarówno przycisk Odbicie lustrzane w poziomie. 210 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . zaznaczając go za pomocą narzędzia Kształt i przeciągając węzły znaków. 2 W obszarze Tekst lustrzany na pasku właściwości kliknij jeden z następujących przycisków: • Odbicie lustrzane w poziomie — powoduje odbicie znaków tekstu od lewej strony do prawej. których położenie ma zostać zmienione. Gdy glif jest przeciągany wzdłuż ścieżki. Jeśli glif jest przeciągany poza ścieżką. przeciągając nim czerwony glif wyświetlany obok tekstu. Na pasku właściwości kliknij pozycję Przyciąganie do podziałek. • Odbicie lustrzane w pionie — powoduje odwrócenie znaków tekstu od góry do dołu. jak i przycisk Odbicie lustrzane w pionie. wyświetlany jest podgląd tekstu. wyświetlana jest odległość między podglądem tekstu a ścieżką.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Aby utworzyć odbicie lustrzane tekstu” na stronie 207. 2 Kliknij kolejno Rozmieszczenie Rozłącz tekst. położenie oraz odległość od tekstu. W programie CorelDRAW można dostosowywać znaki wypunktowania do określonych potrzeb. tak aby tekst dokładnie mieścił się w ramce. czasopisma i gazety. W przypadku zastosowania inicjału wpuszczanego w akapicie początkowa litera jest powiększona i wsuwana w tekst. Znaki wypunktowania mogą wchodzić w tekst. Aby oddzielić tekst od ścieżki 1 Zaznacz ścieżkę i dopasowany tekst za pomocą narzędzia Wskaźnik 2 Kliknij kolejno Rozmieszczenie Rozłącz tekst. Dopasowanie tekstu do ramki umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie rozmiaru czcionki tekstu. Formatowanie tekstu akapitowego W programie CorelDRAW dostępnych jest wiele opcji formatowania tekstu akapitowego. Inicjał wpuszczany można dostosować. 4 Kliknij kolejno Tekst Wyprostuj tekst. nie usuwając przy tym samego tekstu. 3 Zaznacz tekst za pomocą narzędzia Wskaźnik. do rozmieszczania tekstu można używać kolumn. Do formatowania danych można też użyć list wypunktowanych.Możliwe jest również odbijanie lustrzane tekstu ozdobnego i ramek tekstu akapitowego. możliwe jest także ich odsunięcie od tekstu i utworzenie wiszącego wcięcia. Po dodaniu znaku wypunktowania można go usunąć. Aby wyprostować tekst 1 Za pomocą narzędzia Wskaźnik zaznacz dopasowany tekst i ścieżkę. Można na przykład dopasować tekst do ramki tekstu akapitowego. Na przykład można zmienić odległość między wpuszczanym inicjałem a tekstem lub zdefiniować liczbę wierszy tekstu występujących obok inicjału. zmieniając ich rozmiar. . Możliwe jest tworzenie kolumn o jednakowych lub różnych szerokościach oraz definiowanie odstępów między kolumnami. nie usuwając litery. W pracach zawierających duże ilości tekstu. takich jak biuletyny. CorelDRAW: Dodawanie i formatowanie tekstu 211 . W dowolnym momencie można usunąć inicjał. zmieniając jego ustawienia.

do pierwszego wiersza akapitu. 2 Kliknij kolejno Tekst Kolumny. Rozmiar kolumn oraz odstępów między nimi można zmienić. 2 Kliknij kolejno Tekst ramki. do wszystkich wierszy akapitu oprócz pierwszego (wiszące wcięcie) lub od prawej strony ramki. wstawiając tabulatory.Wcięcia w tekście akapitowym można uzyskać. Ramka tekstu akapitowego Dopasuj tekst do Dopasowywanie tekstu do połączonych ramek tekstu akapitowego powoduje dopasowanie rozmiaru tekstu we wszystkich połączonych ramkach tekstowych. przeciągając boczny uchwyt zaznaczenia w oknie rysunku za pomocą narzędzia Tekst . 212 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Formatowanie ramki tekstu akapitowego można zastosować tylko do zaznaczonych ramek. Ustawienie tabulatora ze znakami wiodącymi umożliwia automatyczne tworzenie punktów przed tabulatorem. Więcej informacji na temat ustawiania tych opcji można znaleźć w sekcji „Aby wybrać opcje formatowania ramki tekstu” w Pomocy. Wcięcie można także usunąć bez konieczności usuwania lub ponownego wpisywania tekstu. Aby dodać kolumny do ramek tekstu akapitowego 1 Zaznacz ramkę tekstu akapitowego. Wcięcie zmienia odległość między ramką tekstu akapitowego i znajdującym się w niej tekstem. 2 Kliknij kolejno Tekst Inicjał wpuszczany. Aby dodać inicjał wpuszczany 1 Zaznacz tekst akapitowy. do ramek zaznaczonych i ramek. lub do wszystkich zaznaczonych ramek i ramek później do nich podłączonych. 3 Wpisz wartość w polu Liczba kolumn. 4 Określ odpowiednie ustawienia i opcje. Tabulatory można usuwać lub zmieniać ich wyrównanie. z którymi są one połączone. Wcięcie można zastosować do całego akapitu. Aby dopasować tekst do ramki tekstu akapitowego 1 Zaznacz ramkę tekstu akapitowego.

gdzie CorelDRAW: Dodawanie i formatowanie tekstu 213 . gdy ten nie mieści się w danym wierszu. Usuń zaznaczenie pola wyboru Użyj inicjału wpuszczanego. Kliknij polecenie Podgląd. program CorelDRAW uwzględnia gotową definicję dzielenia wyrazów w połączeniu z ustawieniami określonymi przez użytkownika. Dzielenie wyrazów w tekście Funkcja dzielenia wyrazów powoduje przenoszenie części wyrazu do następnego wiersza. Łączniki opcjonalne umożliwiają użytkownikowi określenie. Program CorelDRAW oferuje funkcję automatycznego dzielenia wyrazów. Można również Zdefiniować liczbę wierszy sąsiadujących z inicjałem wpuszczanym Określić odległość między inicjałem wpuszczanym a pozostałym tekstem Usunąć inicjały wpuszczane Odsunąć inicjał wpuszczany od bloku tekstu Wyświetlić podgląd efektu inicjału wpuszczanego Wpisz wartość w polu Liczba wierszy wpuszczenia. Gdy używana jest funkcja automatycznego dzielenia wyrazów. Tekst może rozpoczynać się od inicjału wpuszczanego (z lewej) lub inicjału z wiszącym wcięciem (z prawej). Zaznacz pole wyboru Użyj wcięcia wiszącego dla inicjału wpuszczanego. Wpisz wartość w polu Odstęp po inicjale wpuszczanym.3 Zaznacz pole wyboru Użyj inicjału wpuszczanego.

Dzielenia wyrazów można używać w stosunku do każdego spośród języków. gdy znajdzie się na końcu wiersza. 2 Kliknij kolejno Tekst kliknij wyraz. 2 W polu Wyraz wpisz wyraz. który został wybrany z listy Język. 2 Kliknij kolejno Tekst Użyj dzielenia wyrazów. 3 W polu Wyraz dzielony kliknij miejsce. którego definicję dzielenia chcesz utworzyć. Można wybrać inny język. umożliwiające określenie. dla których zainstalowano narzędzia językowe. w którym ma się znaleźć łącznik opcjonalny. 4 Kliknij przycisk Dodaj definicję.wyraz ma zostać podzielony. 214 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Można również utworzyć niestandardowe definicje do celów opcjonalnego dzielenia wyrazów. gdy wyraz ten będzie wprowadzany w programie CorelDRAW. Wstaw kod formatowania Łącznik opcjonalny można wstawić. naciskając klawisze Ctrl + -. Aby wstawić łącznik opcjonalny 1 Za pomocą narzędzia Tekst łącznik opcjonalny. w którym chcesz umieścić Łącznik opcjonalny. nie ma to wpływu na klawiaturę. Aby automatycznie podzielić wyrazy w tekście akapitowym 1 Zaznacz ramkę lub akapit tekstu akapitowego. Tematy pokrewne Aby utworzyć niestandardową definicję w celu opcjonalnego dzielenia wyrazu 1 Kliknij kolejno Tekst Wstaw kod formatowania Niestandardowe łączniki opcjonalne. a następnie kliknij przycisk łącznika (-). gdzie łącznik ma być umieszczany w konkretnym wyrazie zawsze. Tekst wpisywany w polu Wyraz jest jednocześnie wprowadzany w polu Wyraz dzielony. Niestandardowa definicja dzielenia wyrazu zostaje utworzona tylko dla języka.

Kliknij kolejno Tekst Ustawienia dzielenia wyrazów. wyrazy i znaki. a strumień tekstu jest kierowany do wnętrza obiektu. Za każdym razem. Można też dzielić ramki tekstu akapitowego na ich elementy składowe — kolumny. Łącząc ramki tekstu akapitowego. Ramki tekstu akapitowego można łączyć przed wpisaniem tekstu lub później. linią) strumień tekstu płynie wzdłuż linii. W przypadku łączenia ramki tekstu z obiektem zamkniętym (np.Aby utworzyć niestandardową definicję opcjonalnego dzielenia wyrazu. można zaznaczyć wyraz w dokumencie. wypunktowania. Połączenie pomiędzy dwoma ramkami powoduje. jeśli ilość tekstu przekracza rozmiary pierwszej z nich. CorelDRAW: Dodawanie i formatowanie tekstu 215 . Jeśli tekst wykracza poza otwartą lub zamkniętą ścieżkę. prostokątem) wstawiana jest ramka tekstu akapitowego. Można także łączyć ramki tekstu akapitowego i obiekty znajdujące się na różnych stronach. kieruje się strumień tekstu z jednej ramki tekstu do innej. Można jednak połączyć ramkę tekstu akapitowego z otwartym lub zamkniętym obiektem. akapity. Wykonaj zadanie z poniższej tabeli. Aby zmodyfikować ustawienia dzielenia wyrazów 1 2 3 4 Zaznacz ramkę lub akapit tekstu akapitowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcjach „Aby wyszukać tekst” na stronie 200 i „Aby wyszukać i zamienić tekst” na stronie 200. elementy składowe są umieszczane w osobnych ramkach tekstu akapitowego. Po wstawieniu łącznika opcjonalnego w polu Wyraz dzielony można podział zastosować. Scalanie i łączenie ramek tekstu akapitowego Ramki tekstu akapitowego można scalać. wiersze. Wyraz ten zostanie wyświetlony w polu Wyraz w oknie dialogowym Niestandardowe łączniki opcjonalne. Po połączeniu ramki tekstu akapitowego z obiektem otwartym (np. Łączniki opcjonalne można wyszukiwać i zamieniać. że w przypadku zmiany rozmiaru jednej z ramek tekstu akapitowego lub zmiany rozmiaru tekstu w niej zawartego ilość tekstu w drugiej ramce zmienia się automatycznie. gdy dzielona jest ramka tekstu. klikając przycisk Zastosuj do zaznaczenia. Nie można łączyć tekstu ozdobnego. można go połączyć z inną ramką tekstu lub obiektem. Zaznacz pole wyboru Automatycznie dziel wyrazy tekstu akapitowego.

Można jednak zmienić te ustawienia. stosowane jest tylko do zaznaczonych ramek tekstu akapitowego. Aby scalić lub rozłączyć ramki tekstu akapitowego 1 Zaznacz ramkę tekstu. W przypadku gdy połączone są tylko dwie ramki tekstu akapitowego i połączenie zostanie usunięte. Aby scalić ramki tekstu. W wyniku usunięcia połączenia pomiędzy ramkami tekstu akapitowego z serią łączy. Więcej informacji na temat formatowania akapitów można znaleźć w sekcji „Formatowanie tekstu akapitowego” na stronie 211. 216 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . czy wszystkie połączone z nią ramki będą także formatowane w kolumnach. tak aby formatowanie było stosowane do wszystkich połączonych ramek lub do wszystkich zaznaczonych. strumień tekstu kierowany jest do następnej ramki tekstu akapitowego lub do następnego obiektu. tekst przepływa do drugiej z ramek tekstu akapitowego. Połączenie tekstu umożliwia przepływ tekstu między ramkami i obiektami. inicjały wpuszczane i wypunktowania.Po połączeniu ramek tekstu akapitowego można skierować strumień tekstu z jednego obiektu lub ramki tekstowej do innego obiektu lub ramki. Strzałki te można ukryć lub wyświetlić. a następnie połączonych ramek. na przykład kolumny. Na przykład w przypadku zastosowania podziału na kolumny do tekstu w jednej ramce tekstu. Po zaznaczeniu obiektu lub ramki tekstu niebieska strzałka wskazuje kierunek przepływu tekstu. przytrzymaj klawisz Shift i zaznacz kolejne ramki tekstu za pomocą narzędzia Wskaźnik . Połączenia między wieloma ramkami tekstu akapitowego oraz między ramkami tekstu akapitowego i obiektami można usunąć. można zdecydować. Domyślnie w programie CorelDRAW formatowanie akapitów.

Tekst można zawijać według stylów zawijania wokół obrysu lub wokół prostokąta. Ramki tekstu akapitowego. do którego będzie przepływać tekst. tekstu ozdobnego lub ramki tekstu akapitowego. Zawijanie tekstu akapitowego wokół obiektów i tekstu Kształt tekstu akapitowego można zmienić. karta przepływu tekstu zmienia wygląd . z którego chcesz zmienić połączenie. Jeśli ramka nie mieści całego tekstu. Aby skierować strumień tekstu do innej ramki tekstu lub do innego obiektu 1 Używając narzędzia Wskaźnik .2 Kliknij menu Rozmieszczenie. Jeśli połączony tekst znajduje się na innej stronie. zawijając go wokół obiektu. W przypadku zaznaczenia jako pierwszej ramki tekstu. 2 Kliknij kartę przepływu tekstu u dołu ramki tekstu lub obiektu. które mają zostać ze sobą połączone. a następnie kliknij jedną z następujących opcji: • Połącz • Rozłącz Nie można scalać ramek tekstu z obwiedniami. do którego zostanie skierowany strumień tekstu. kliknij najpierw odpowiednią kartę Strona na Pasku nawigacyjnym. Jeśli ramka lub obiekt znajduje się na innej stronie. u dołu 2 Zaznacz nową ramkę tekstu lub obiekt. a niebieska strzałka wskazuje kierunek przepływu tekstu. na karcie znajduje się strzałka . Aby połączyć ramki tekstu akapitowego i obiekty 1 Zaznacz początkową ramkę tekstu za pomocą narzędzia Tekst . kliknij ramkę lub obiekt. która zawiera kolumny. wyświetlany jest numer strony oraz niebieska linia przerywana. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji „Dodawanie i zaznaczanie tekstu” na stronie 193. nie mogą automatycznie zmieniać rozmiaru. kliknij kartę przepływu tekstu ramki tekstu lub obiektu. 3 Gdy kursor zmieni się we wskaźnik Łącze do . scalona ramka tekstu także będzie zawierała kolumny. tekstu dopasowanego do ścieżki oraz połączonych ramek. W przypadku zastosowania stylów CorelDRAW: Dodawanie i formatowanie tekstu 217 . Jeśli ramka tekstu jest połączona.

wokół którego chcesz zawinąć dany tekst. 218 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Aby zmienić odstęp między tekstem zawijanym a obiektem lub tekstem. 4 Kliknij narzędzie Tekst i przeciągnij wskaźnik. W przypadku stosowania stylów zawijania wokół prostokąta tekst zawijany jest względem prostokąta ograniczającego obiekt. 5 Wpisz tekst w ramce tekstu akapitowego. Aby usunąć styl zawijania 1 Zaznacz zawinięty tekst lub obiekt.zawijania wokół obrysu tekst zawijany jest zgodnie z przebiegiem krzywizn obiektu. Można też dostosować odległość między tekstem akapitowym i obiektem lub tekstem. wokół którego tekst jest zawijany. stosując do obiektu styl zawijania i przeciągając ramkę tekstu nad obiekt. Zawijanie tekstu wokół obiektu przy użyciu stylu zawijania wokół obrysu (po lewej) oraz stylu zawijania wokół prostokąta (po prawej) Aby zawinąć tekst akapitowy wokół obiektu lub tekstu 1 Zaznacz obiekt lub tekst. Wokół zaznaczonego obiektu można zawijać utworzony wcześniej tekst akapitowy. aby utworzyć ramkę tekstu akapitowego otaczającą obiekt lub tekst. 2 Kliknij kolejno Okno Okna dokowane. 3 Wybierz styl zawijania z listy Zawijaj tekst akapitowy. a także usunąć dowolny zastosowany styl zawijania. zmień wartość w polu Odstęp od zawijanego tekstu.

Aby wstawić kod formatowania 1 Za pomocą narzędzia Tekst lub spację. Menu Wstaw kod formatowania jest niedostępne. Wstawianie kodów formatowania Możliwe jest wstawianie kodów formatowania. klikając kolejno Tekst Wstaw znak. Dostępne są następujące znaki formatowania: • kreska długości pauzy • spacja szerokości półpauzy • kreska długości półpauzy • spacja szerokości 1/4 pauzy • łącznik opcjonalny • spacja niedzieląca • podział kolumny/ramki • spacja szerokości pauzy• łącznik niedzielący Kody formatowania można wyszukiwać i zamieniać. kliknij miejsce. w którym chcesz wstawić znak 2 Kliknij kolejno Tekst Wstaw kod formatowania. Można zmieniać wszystkie klawisze skrótów do kodów formatowania.2 Kliknij kolejno Okno Okna dokowane. a następnie wybierz kod formatowania z menu. Możliwe jest wstawianie znaków nieobecnych w menu Wstaw kod formatowania. gdy narzędzie Tekst nie jest aktywne. 4 Z listy Zawijaj tekst akapitowy wybierz pozycję Brak. Kody formatowania można znaleźć w kategorii poleceń Tekst. na przykład kresek długości pauzy i spacji niedzielących. 3 W oknie dokowanym Właściwości obiektu kliknij kartę Ogólne. a następnie klikając znak do wstawienia w oknie dokowanym Wstaw znak. CorelDRAW: Dodawanie i formatowanie tekstu 219 .

220 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . kliknij kartę Spis treści. kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy. a następnie kliknij dwukrotnie temat „Dodawanie i formatowanie tekstu”.Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z tekstem. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12.

Wybierz tryb kolorów z listy Tryb kolorów. Aby przekształcić grafikę wektorową w mapę bitową 1 2 3 4 Zaznacz obiekt. które nie są dostępne w przypadku grafiki wektorowej lub obiektów. które wchodzą w skład mapy bitowej. znaki wodne i efekty specjalne oraz zmieniać kolory i ton obrazków. co wpływa także na rozmiar pliku. nadrukowywanie czerni.Praca z mapami bitowymi Istnieje możliwość przekształcania grafiki wektorowej w mapę bitową. Tryb koloru określa liczbę i rodzaj kolorów. Z listy Rozdzielczość wybierz rozdzielczość. CorelDRAW: Praca z mapami bitowymi 221 . Kliknij kolejno Mapy bitowe Przekształć w mapę bitową. można wybrać tryb kolorów mapy bitowej. Można również dodawać maski kolorów. Przekształcając grafikę wektorową. Program CorelDRAW umożliwia także importowanie i kadrowanie map bitowych. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Przekształcanie grafik wektorowych w mapy bitowe • Dodawanie map bitowych • Kadrowanie i edytowanie map bitowych • Stosowanie efektów specjalnych do map bitowych • Szybkie dopasowywanie kolorów i tonów w Pracowni dopasowywania obrazka • Edytowanie map bitowych w programie Corel PHOTO-PAINT Przekształcanie grafik wektorowych w mapy bitowe Podczas przekształcania w programie CorelDRAW grafiki wektorowej w mapę bitową można stosować efekty specjalne. Przekształcając grafikę wektorową w mapę bitową. takie jak symulacja kolorów. wygładzanie. przezroczystość tła oraz profil kolorów. można określić ustawienia.

zanim plik zostanie wyeksportowany. W odniesieniu do opcji Czarny zawsze nadrukowany możliwa jest zmiana progu czerni. • Zastosuj profil ICC — stosuje profile International Color Consortium w celu standaryzacji kolorów we wszystkich urządzeniach i przestrzeniach kolorów. 2 Wybierz folder. gdy oryginalnie nie jest ona kolorem wierzchnim. 222 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . niż jest rzeczywiście dostępnych. • Wygładzanie — wygładza krawędzie mapy bitowej. W przypadku połączenia z plikiem zewnętrznym plik importowany jest automatycznie uaktualniany przez uwzględnienie zmian z pliku pierwotnego. W wypadku eksportowania pliku wektorowego do formatu pliku mapy bitowej. Aby połączyć obrazek z rysunkiem. Dodawanie map bitowych Mapę bitową można zaimportować do rysunku bezpośrednio lub łącząc go z plikiem zewnętrznym. na przykład GIF. Ta opcja jest dostępna w wypadku obrazków o nie więcej niż 256 kolorach.5 Zaznacz dowolne z następujących pól wyboru: • Symulowanie — symuluje większą liczbę kolorów. Nadanie przezroczystości tłu mapy bitowej umożliwia oglądanie obrazków lub tła. • Czarny zawsze nadrukowany — pozwala podczas drukowania uniknąć prześwitów między czarnymi obiektami a obiektami leżącymi niżej przez nadrukowywanie czerni nawet wtedy. wyświetlany jest monit o ustawienie opcji Przekształć w mapę bitową opisanych w powyższej procedurze. 3 Zaznacz plik. w którym znajduje się mapa bitowa. • Przezroczyste tło — tworzy przezroczyste tło mapy bitowej. Aby zaimportować mapę bitową 1 Kliknij kolejno Plik Importuj. zaznacz pole wyboru Dołącz mapę bitową zewnętrznie. które w przeciwnym przypadku byłyby przez nie przesłaniane.

5 Kliknij miejsce. jego rozdzielczość lub obie te właściwości. można dodać piksele. Dokonując zmiany rozmiaru/rozdzielczości. naciśnij klawisz Enter. ponieważ piksele obrazka rozkładają się na większej powierzchni. Aby wykadrować mapę bitową do kształtu nieregularnego. można użyć narzędzia Kadrowanie.4 Kliknij przycisk Importuj. rozmiar i rozdzielczość. w tym tryb koloru. Utrata szczegółów obrazka może nastąpić na przykład po jego powiększeniu bez zastosowania zmiany rozmiaru/rozdzielczości. Aby wykadrować mapę bitową do kształtu prostokątnego. Kadrowanie i edytowanie map bitowych Po dodaniu mapy bitowej do rysunku można ją kadrować i jej zmieniać rozmiar/ rozdzielczość. CorelDRAW: Praca z mapami bitowymi 223 . Utrata szczegółów obrazka może nastąpić np. dodając lub usuwając piksele. Połączenie z mapą bitową pozwala uzyskać mniejszy plik niż w przypadku bezpośredniego importu mapy bitowej. że podczas importowania obrazka na liście Pliki typu wybrana jest pozycja Wszystkie formaty plików. ponieważ piksele obrazka rozkładają się na większej powierzchni. Kadrowanie umożliwia usunięcie niechcianych obszarów mapy bitowej. Podczas zmiany rozmiaru/rozdzielczości można zmienić rozmiar obrazu. Przy zmianie rozmiaru obrazka liczba pikseli na mniejszym lub większym obszarze pozostaje niezmieniona. po jego powiększeniu bez zastosowania zmiany rozmiaru/rozdzielczości. Należy upewnić się. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Aby wykadrować obiekty” na stronie 129. można użyć narzędzia Kształt i polecenia Wykadruj mapę bitową. Aby wyśrodkować obrazek na stronie rysunku. aby zachować więcej szczegółów z oryginalnego obrazka. Mapę bitową w jej oryginalnym rozmiarze można zaimportować. Po umieszczeniu mapy bitowej na stronie na pasku stanu znajdują się informacje o mapie bitowej. Proces zwiększenia rozmiaru/rozdzielczości polega na dodaniu pikseli w celu zachowania szczegółów obrazka. naciskając klawisz spacji i jednocześnie klikając przycisk Importuj. w którym ma się znaleźć mapa bitowa.

w którym węzeł ma zostać wyświetlony. Nie można kadrować map bitowych składających się z więcej niż jednego obiektu. 4 Kliknij kolejno Mapy bitowe Wykadruj mapę bitową. Aby wykadrować mapę bitową 1 Otwórz paletę wysuwaną Edycja kształtu i kliknij narzędzie Kształt . 224 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . używając narzędzia Kadrowanie . Aby zmienić rozmiar/rozdzielczość mapy bitowej 1 Zaznacz mapę bitową. przeciągając jej węzły narożne i klikając przycisk Wykadruj mapę bitową na pasku właściwości.Podczas zmiany rozmiaru/rozdzielczości rozdzielczość obrazka można zwiększyć poprzez dodanie pikseli (zwiększanie) lub zmniejszyć poprzez odjęcie pikseli (zmniejszanie). kliknij dwukrotnie obramowanie z węzłami w miejscu. Mapę bitową można również szybko wykadrować do kształtu prostokątnego. 2 Zaznacz mapę bitową. aby uzyskać odpowiedni kształt. 3 Przeciągnij narożne węzły mapy bitowej. Aby dodać węzeł za pomocą narzędzia Kształt. Informacje na temat narzędzia Kadrowanie można znaleźć w sekcji „Aby wykadrować obiekty” na stronie 129. Mapę bitową można również kadrować.

Wpisując wartości w polach % można także zmienić rozmiar/ rozdzielczość mapy bitowej w procentowym stosunku do rozmiaru oryginału. aby wygładzić krzywe. zaznacz pole wyboru Zachowaj rozmiar oryginalny. Zmianę rozmiaru/rozdzielczości wybranej mapy bitowej można również przeprowadzić. zaznacz pole wyboru Wygładzanie. zaznaczając pole wyboru Zachowaj proporcje i wpisując wartość w polu Szerokość lub Wysokość. 2 Kliknij kolejno Mapy bitowe Zmień rozmiar/rozdzielczość. Proporcje mapy bitowej można zachować. takich jak efekty trójwymiarowe (3D) i artystyczne. klikając przycisk Zmień rozmiar/rozdzielczość na pasku właściwości.2 Kliknij kolejno Mapy bitowe Zmień rozmiar/rozdzielczość. Aby zachować rozmiar pliku. Zaznacz pole wyboru Wygładzanie. 3 W obszarze Rozdzielczość wpisz wartości w następujących polach: • Pozioma • Pionowa Aby zachować proporcje mapy bitowej. CorelDRAW: Praca z mapami bitowymi 225 . Aby zmienić rozmiar mapy bitowej 1 Zaznacz mapę bitową. 3 Wybierz jednostkę miary z listy rozwijanej umieszczonej obok pól Szerokość i Wysokość. zaznacz pole wyboru Zachowaj proporcje. 4 Wpisz odpowiednie wartości w następujących polach: • Szerokość • Wysokość Aby wygładzić krzywe. Stosowanie efektów specjalnych do map bitowych Do map bitowych można stosować szeroką gamę efektów specjalnych.

klikając kolejno Mapy bitowe Pracownia dopasowywania obrazka. znajdujący się w prawym górnym rogu okna aplikacji. 2 Na pasku właściwości kliknij przycisk Edytuj mapę bitową. Po zakończeniu edycji mapy bitowej można szybko wznowić pracę w programie CorelDRAW. wybierz typ efektów specjalnych i kliknij efekt.Aby zastosować efekt specjalny 1 Zaznacz mapę bitową. zaawansowanego narzędzia do edycji obrazków. 4 W programie Corel PHOTO-PAINT kliknij przycisk Zapisz . Program Corel PHOTO-PAINT zostanie zamknięty. można uzyskać dostęp z poziomu programu CorelDRAW. Aby dokonać edycji mapy bitowej w programie Corel PHOTO-PAINT 1 Za pomocą narzędzia Wskaźnik zaznacz mapę bitową. Aby uzyskać więcej informacji na temat edytowania obrazków w programie Corel PHOTO-PAINT. 226 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . a następnie kliknij przycisk Zamknij. Edytowanie map bitowych w programie Corel PHOTO-PAINT Do programu Corel PHOTO-PAINT. Pracownię dopasowywania obrazka można wywołać. na pasku menu programu Corel PHOTO-PAINT kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy. 3 Dopasuj ustawienia efektów specjalnych. Szczegółowe informacje na temat Pracowni dopasowywania obrazka można znaleźć w sekcji „Szybkie dopasowywanie kolorów i tonów w Pracowni dopasowywania obrazka” na stronie 315. którą chcesz poddać edycji. a poddana edycji mapa bitowa zostanie wyświetlona na stronie rysunku w programie CorelDRAW. 2 Kliknij polecenie Mapy bitowe. Szybkie dopasowywanie kolorów i tonów w Pracowni dopasowywania obrazka Pracownia dopasowywania obrazka pozwala na szybkie i łatwe poprawianie kolorów oraz tonów większości zdjęć. Zostanie otwarty program Corel PHOTO-PAINT z zaznaczoną mapą bitową w oknie obrazka. 3 Dokonaj edycji mapy bitowej.

kliknij kartę Spis treści.Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z mapami bitowymi. kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy. CorelDRAW: Praca z mapami bitowymi 227 . a następnie kliknij dwukrotnie temat „Praca z mapami bitowymi”. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12.

.

Aby uzyskać optymalne wyniki trasowania. umożliwiającym wyświetlanie podglądu oraz dostosowywanie wyników trasowania. Mapy bitowe można również trasować w programie PowerTRACE. a następnie integrować obrazki z projektami. Trasowanie map bitowych Możliwe jest szybkie trasowanie map bitowych w jednym kroku. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Porady dotyczące trasowania map bitowych” na stronie 236. można wybrać spośród kilku CorelDRAW: Trasowanie map bitowych i edytowanie wyników trasowania 229 . Można trasować skanowane szkice. W kolejnych tematach opisano modyfikacje.Trasowanie map bitowych i edytowanie wyników trasowania Program CorelDRAW umożliwia trasowanie map bitowych w celu przekształcenia ich w grafikę wektorową. Wybieranie gotowego stylu Gotowe style to zbiory ustawień odpowiednich do określonego typu trasowanej mapy bitowej (na przykład do rysunków kreskowych lub wysokiej jakości zdjęć). W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Trasowanie map bitowych • Wyświetlanie podglądu wyników trasowania • Określanie kolorów wyników trasowania Bieżąca sekcja zawiera również użyteczne porady w zakresie trasowania map bitowych. jakich można dokonywać w programie PowerTRACE. Informacje na temat wyświetlania podglądu wyników trasowania można znaleźć w sekcji „Wyświetlanie podglądu wyników trasowania” na stronie 233. Więcej informacji na temat różnic między grafiką wektorową a mapami bitowymi można znaleźć w sekcji „Informacje o grafice wektorowej i mapach bitowych” na stronie 35. zdjęcia cyfrowe i logo. dzieła sztuki. którą można w pełni edytować i skalować.

szczegółowej ilustracji itp. obiektów i kolorów w wynikach trasowania. Program PowerTRACE dostarcza informacji o liczbie węzłów.gotowych stylów dostosowanych do trasowania skanowanego szkicu. szczegółowość decyduje o liczbie obiektów i kolorów. Wygładzanie wpływa na liczbę węzłów w wynikach trasowania. Rysunek kreskowy Logo Szczegółowe logo Obrazek clipart Obrazek niskiej jakości Obrazek wysokiej jakości Dostępne są gotowe style dla każdego z tych typów obrazków. Informacje te są aktualizowane wraz z każdą modyfikacją 230 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . zdjęcia. Wygładzanie i dopasowywanie szczegółów W wynikach trasowania można wygładzać krzywe i dopasowywać ilość szczegółów.

Można jednak wybrać opcję zachowywania tła w wynikach trasowania. Kończenie trasowania Domyślnie źródłowa mapa bitowa zostaje po trasowaniu zachowana. W razie popełnienia pomyłki można cofnąć lub ponowić czynność albo powrócić do pierwszego wyniku trasowania. Jeśli kolor tła został usunięty w okolicach krawędzi.ustawień. Można również określić kolor tła. że zostanie on usunięty z całego obrazka. Trasowanie z niską szczegółowością (po lewej). trasowanie z wysoką szczegółowością (po prawej). Więcej informacji na temat zmieniania kolorów w wynikach trasowania można znaleźć w sekcji „Określanie kolorów wyników trasowania” na stronie 234. Można również automatycznie usunąć mapę źródłową po ukończeniu trasowania. a obiekty są w wyniku trasowania automatycznie grupowane. Cofanie i ponawianie czynności W razie konieczności można dowolnie modyfikować ustawienia w programie PowerTRACE i ponawiać trasowanie mapy bitowej. który zostanie usunięty. aż do uzyskania zadowalającego wyniku. Usuwanie i zachowywanie tła W wypadku większości gotowych stylów tło mapy bitowej jest automatycznie wykrywane i usuwane. Aby przeprowadzić trasowanie w jednym kroku 1 Zaznacz mapę bitową. CorelDRAW: Trasowanie map bitowych i edytowanie wyników trasowania 231 . 2 Kliknij kolejno Mapy bitowe Trasuj mapę bitową Szybkie trasowanie. lecz jest jeszcze widoczny w wewnętrznych obszarach obrazka. można spowodować.

ile oryginalnych szczegółów ma zostać zachowanych w wynikach trasowania. Aby przeprowadzić trasowanie mapy bitowej w programie PowerTRACE 1 Zaznacz mapę bitową. 2 Kliknij kolejno Mapy bitowe Trasuj mapę bitową i kliknij jedno z następujących poleceń: • Rysunek kreskowy — służy do trasowania czarno-białych szkiców i ilustracji. • Obrazek wysokiej jakości — służy do trasowania wysokiej jakości szczegółowych zdjęć. mniejsze wartości powodują usunięcie części szczegółów i dają mniej obiektów. których detale są istotne. Wyższe wartości dają mniej węzłów oraz krzywe. • Logo — służy do trasowania logo o niewielkiej szczegółowości i nielicznych kolorach. • Szczegóły — umożliwia określenie. • Obrazek niskiej jakości — służy do trasowania zdjęć bez drobnych szczegółów lub z drobnymi szczegółami. a następnie kliknąć polecenie Szybkie trasowanie. które nie są istotne. Niższe wartości dają mniej węzłów oraz dokładniejsze wyniki trasowania. które biegną w sposób mniej zbliżony do linii w źródłowej mapie bitowej. • Obrazek clipart — służy do trasowania gotowej grafiki o różnej ilości szczegółów i liczbie kolorów. można również kliknąć przycisk palety wysuwanej Trasuj mapę bitową na pasku właściwości. Można również Zmienić gotowy styl Wybierz gotowy styl z listy Typ obrazka. 232 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Większe wartości powodują zachowanie większej ilości szczegółów oraz dają większą liczbę obiektów i kolorów. 3 Przesuń dowolny z następujących suwaków: • Wygładzanie — umożliwia wygładzanie krzywych linii i określanie liczby węzłów w wynikach trasowania.Aby przeprowadzić trasowanie mapy bitowej w jednym kroku. • Szczegółowe logo — służy do trasowania logo zawierających drobne szczegóły i wiele kolorów.

nałożoną na źródłową mapę bitową. Usunąć kolor tła z całego obrazka Cofnąć lub ponowić czynność Zaznacz pole wyboru Usuń kolor z całego obrazka. przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i kliknij kolor w oknie podglądu. można także wyświetlić grafikę po trasowaniu w postaci szkieletowej (konturowej). Włącz opcję Określ kolor. Można również przewijać grafikę. aby uwidocznić obszary nie mieszczące się w oknie podglądu. można ją powiększać i pomniejszać. Wyświetlanie podglądu wyników trasowania Domyślnie w programie PowerTRACE wyświetlane są jednocześnie źródłowa mapa bitowa i wyniki trasowania. Zaznacz pole wyboru Usuń tło lub usuń jego zaznaczenie. Aby wyświetlić podgląd wyników trasowania • W programie PowerTRACE wybierz jedną z następujących opcji z listy CorelDRAW: Trasowanie map bitowych i edytowanie wyników trasowania 233 . Ostatni określony kolor jest wyświetlany obok ikony narzędzia Pipeta. a następnie kliknij kolor w oknie podglądu. lub przycisk Przywrócić pierwszy wynik trasowania Program PowerTRACE można również wywołać za pomocą przycisku palety wysuwanej Trasuj mapę bitową na pasku właściwości. Kliknij przycisk Cofnij Ponów . Ponadto wynik trasowania można wstępnie obejrzeć w jednopanelowym oknie podglądu.Można również Zachować źródłową mapę bitową po trasowaniu Usunąć lub zachować tło w wynikach trasowania Określić kolor tła do usunięcia W obszarze Opcje usuń zaznaczenie pola wyboru Usuń obrazek oryginalny. Kliknij przycisk Zresetuj. kliknij narzędzie Pipeta . Aby określić dodatkowy kolor tła do usunięcia. Aby uzyskać lepszy podgląd grafiki.

Podgląd: • Obrazek "przed" i "po" — powoduje wyświetlenie zarówno źródłowej mapy bitowej. Można zmienić tryb kolorów wyniku trasowania. Jeśli wynik trasowania ma zawierać tylko kolory z określonej palety kolorów. jak i wyników trasowania. edytując i scalając kolory. i przeciągnij Dopasować rozmiar obrazka do okna podglądu Przewinąć grafikę Określanie kolorów wyników trasowania Gdy źródłowa mapa bitowa zostaje poddana trasowaniu. Aby oryginalna mapa bitowa stała się mniej lub bardziej widoczna pod grafiką szkieletową. Kliknij narzędzie Chwyt obrazek. Ta możliwość przydaje się w wypadku przygotowywania wyników trasowania pod kątem drukowania komercyjnego. • Nakładka szkieletowa — powoduje wyświetlenie szkieletowego (konturowego) podglądu wyniku trasowania nałożonego na oryginalną mapę bitową. można także zmniejszyć liczbę kolorów w wynikach trasowania. Można również Powiększyć lub pomniejszyć obrazek Kliknij narzędzie Powiększ lub Pomniejsz i kliknij w oknie podglądu. kolor ten można zmienić na kolor dodatkowy. Dotychczasowe kolory wyników 234 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . odpowiednio przesuń suwak Przezroczystość. Kliknij przycisk Dopasuj powiększenie . Gdy zostają scalone co najmniej dwa kolory. tym samym tworząc mieszaną paletę kolorów. można wybrać kolor z modelu innego niż właściwy pozostałym kolorom palety. Ponadto można zmodyfikować paletę kolorów wyników trasowania. ich wartości są uśredniane. Na przykład. aplikacja generuje paletę kolorów dla wyników trasowania. można otworzyć ją w programie PowerTRACE. Paleta kolorów jest oparta na trybie kolorów źródłowej mapy bitowej (na przykład RGB lub CMYK). • Duży podgląd — powoduje wyświetlenie podglądu wyniku trasowania w programie PowerTRACE. jeśli edycji jest poddawany kolor w wynikach trasowania w modelu RGB. dając nowy kolor. Nowy kolor zastępuje kolory scalane. Edytując kolor. Liczba kolorów w palecie różni się w zależności od liczby kolorów w źródłowej mapie bitowej i od wybranego gotowego stylu.

Trasowana grafika zawierająca 152 kolory (po lewej). a następnie wykonaj zadanie z poniższej tabeli. który chcesz poddać edycji. aby utworzyć niestandardową paletę kolorów do późniejszego użytku. Scalić kolory CorelDRAW: Trasowanie map bitowych i edytowanie wyników trasowania 235 . Wpisz wartość w polu Liczba kolorów. 3 Kliknij kartę Kolory. Przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl. Kliknij kolor. a następnie kliknij polecenie inne niż Szybkie trasowanie. kliknij przycisk Edytuj.trasowania zostaną zastąpione ich najbliższymi odpowiednikami z danej palety kolorów. a następnie zmodyfikuj ustawienia w oknie dialogowym Wybierz kolor. Po edycji palety kolorów trasowanej grafiki można tę paletę zapisać. Aby określić kolory wyników trasowania 1 Zaznacz mapę bitową. 2 Kliknij kolejno Mapy bitowe Trasuj mapę bitową. Aby Zmienić tryb kolorów Zredukować liczbę kolorów w wyniku trasowania Dokonać edycji koloru Wykonaj następujące czynności Wybierz tryb kolorów z listy Tryb kolorów. Trasowana grafika zawierająca 5 kolorów (po prawej). które chcesz scalić. a następnie kliknij na zewnątrz tego pola. a następnie kliknij przycisk Scal. kliknij kolory.

Porady dotyczące trasowania map bitowych Jeśli wynik trasowania nie jest w pełni zadowalający. należy zmienić gotowy styl lub zwiększyć ilość szczegółów. Utworzyć niestandardową paletę kolorów na podstawie edytowanej palety kolorów wyników trasowania Scalanie kolorów nie wpływa na liczbę obiektów w wynikach trasowania. należy skorzystać z poniższych porad. można modyfikować wyniki. Aby zwiększyć liczbę kolorów w wynikach trasowania. a następnie kliknąć kolejno Mapy bitowe Trasuj mapę bitową. także w trakcie trasowania.Aby Użyć niestandardowej palety kolorów Wykonaj następujące czynności Kliknij przycisk Otwórz paletę kolorów . •Każdy kolor trasowanej grafiki zostanie odwzorowany na podobny kolor z palety niestandardowej. W oknie dialogowym Zapisz paletę jako wpisz nazwę w polu Nazwa pliku. można za pomocą narzędzia Kształt zdefiniować obszar. może ona zawierać dodatkowy szum. jaką mają one zawierać. Najlepiej jest usunąć ten szum przed poddaniem mapy bitowej trasowaniu. • W dowolnej chwili.cpl. a następnie kliknij nazwę pliku. • Używaj źródłowych map bitowych wysokiej jakości. Na karcie Opcje w programie PowerTRACE można zmienić tryb kolorów wyników trasowania i określić liczbę kolorów. •Nazwy plików palet kolorów mają rozszerzenie . 236 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Jeśli w źródłowej mapie bitowej zastosowano symulację kolorów lub kompresję JPEG. zmieniając ustawienia w programie PowerTRACE. Kliknij przycisk Zapisz paletę kolorów . znajdź folder zawierający daną paletę. • Aby poddać trasowaniu określony obszar mapy bitowej. Informacje na temat zmieniania gotowego stylu oraz ilości szczegółów można znaleźć w sekcji „Aby przeprowadzić trasowanie mapy bitowej w programie PowerTRACE” na stronie 232.

że w polu Liczba kolorów ustawiono maksymalną liczbę kolorów. wybierz opcję Rysunek kreskowy z listy Typ obrazka na karcie Opcje. • Aby zachować szczegółowość mapy bitowej niepoddanej wygładzaniu oraz zawierającej drobne szczegóły i cienkie linie. CorelDRAW: Trasowanie map bitowych i edytowanie wyników trasowania 237 . upewnij się. • Jeśli zostało usuniętych zbyt wiele kolorów lub szczegółów. usuń zaznaczenie pola wyboru Usuń tło na karcie Opcje programu PowerTRACE. który ma zostać potraktowany jako kolor tła.• Jeśli z wyników trasowania zostały usunięte ważne szczegóły. lecz pozostał w obszarach wewnętrznych. Ponadto można spróbować włączyć opcję Określ kolor na karcie Opcje i uzyskać próbkę koloru. zaznacz pole wyboru Usuń kolor z całego obrazka. • Jeśli kolor tła został usunięty w okolicach krawędzi.

.

Aby drukować wyniki pracy 1 2 3 4 Kliknij kolejno Plik Drukuj. jakie obiekty albo które części rysunku mają zostać wydrukowane — można na przykład wydrukować wybrane obiekty wektorowe. 2 Kliknij kartę Ogólne. Jeśli kopie mają być posortowane. Kliknij kartę Ogólne. zaznacz pole wyboru Sortuj. Przed wydrukowaniem rysunku można określić właściwości drukarki. 3 Kliknij przycisk Właściwości. Wpisz wartość w polu Liczba kopii.Drukowanie Program CorelDRAW zawiera wiele opcji drukowania pracy. Można określić. tekst lub warstwy. Aby ustawić właściwości drukarki 1 Kliknij kolejno Plik Drukuj. Więcej informacji na temat drukowania warstw można znaleźć w sekcji „Aby włączyć lub wyłączyć drukowanie i eksportowanie warstwy” na stronie 190. CorelDRAW: Drukowanie 239 . mapy bitowe. 4 Ustaw właściwości w oknie dialogowym. Z listy Nazwa wybierz drukarkę. rozmiar papieru i opcje urządzenia. in. m. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Drukowanie pracy • Tworzenie układów zadań drukowania • Podgląd zadań drukowania Drukowanie pracy Program CorelDRAW umożliwia wydrukowanie jednej lub kilku kopii tego samego rysunku.

5 Włącz jedną z następujących opcji: • Bieżący dokument — drukuje aktywny rysunek • Bieżąca strona — drukuje aktywną stronę • Strony — drukuje określone strony • Dokumenty — drukuje określone dokumenty • Zaznaczenie — drukuje zaznaczone obiekty Przed wydrukowaniem zaznaczenia należy zaznaczyć odpowiednie obiekty. Można na przykład podzielić zadanie drukowania. Aby określić rozmiar i położenie zadania drukowania 1 Kliknij kolejno Plik Drukuj. Powiadomienie można wyłączyć. 3 Włącz jedną z następujących opcji: • Jak w dokumencie — zachowuje rozmiar obrazka zgodny z rozmiarem w dokumencie • Dopasuj do strony — określa rozmiar i położenie zadania drukowania. położenie i skalę. wyświetlany jest komunikat monitu o dostosowanie orientacji papieru w urządzeniu drukującym. ustalając jego rozmiar. tak aby dopasować je do drukowanej strony • Zmień położenie obrazka na — umożliwia zmianę położenia zadania drukowania przez wybór położenia z listy Zaznaczenie opcji Zmień położenie obrazka na umożliwia określenie wielkości. 240 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . W przypadku podziału zadania drukowania na fragmenty. Pole wyboru Sortuj jest dostępne tylko w przypadku dokumentów obejmujących więcej niż jedną stronę. które jest większe od rozmiaru papieru drukarki. położenia i skali w odpowiednich polach. fragmenty stron zostaną wydrukowane na osobnych arkuszach papieru. 2 Kliknij kartę Układ. Określanie układu zadań drukowania Układ zadania drukowania można określić. Jeśli orientacja zadania drukowania różni się od orientacji określonej we właściwościach drukarki. które można później złożyć w całość. aby orientacja papieru była automatycznie dostosowywana przez drukarkę.

Można także przyspieszyć podgląd wydruku. CorelDRAW: Drukowanie 241 . Kliknij kartę Układ. jeśli orientacje się różnią • Wyłączone — Nie zmieniaj orientacji Podgląd zadań drukowania Można uzyskać podgląd wyników pracy. w jakim położeniu i jakiej wielkości zadanie drukowania pojawi się na papierze. aby zidentyfikować potencjalne błędy.Aby podzielić zadanie drukowania na fragmenty 1 2 3 4 Kliknij kolejno Plik Drukuj. Na podglądzie można wyświetlić wygląd poszczególnych wyciągów barwnych na wydruku. Aby zmienić powiadomienie o orientacji strony 1 Kliknij kolejno Narzędzia Opcje. aby stwierdzić. ukrywając grafikę. 2 Na liście kategorii kliknij dwukrotnie pozycję Globalne. Wpisz wartości w następujących polach: • Zakładka — umożliwia określenie wielkości nakładania się fragmentów • % szerokości strony — umożliwia określenie miejsca na stronie zajmowanego przez fragmenty w procentach Zaznacz pole wyboru Znaczniki fragmentów. Można na przykład sprawdzić bieżące zadanie drukowania pod kątem błędów drukowania. 3 Wybierz pozycję Powiadomienie o orientacji strony z listy Opcja. Aby uzyskać podgląd zadania drukowania • Kliknij kolejno Plik Podgląd wydruku. Przed wydrukowaniem projektu można przejrzeć listę problemów związanych z zadaniem drukowania. a następnie kliknij pozycję Drukowanie. Dokładny widok można uzyskać. 4 Wybierz jedną z następujących pozycji z listy Ustawienie: • Wyłączone — Zawsze dopasuj do orientacji • Włączone — Pytaj. potencjalnych problemów z wydrukiem oraz propozycji rozwiązań. Zaznacz pole wyboru Drukuj z podziałem na fragmenty. powiększając dany obszar. aby dołączyć znaki wyrównywania fragmentów.

2 Na pasku właściwości kliknij przycisk Włącz wyciągi barwne Pogląd pełnokolorowy jest dostępny po kliknięciu kolejno Widok Podgląd wyciągów barwnych Pełnokolorowy. 2 Kliknij kolejno Widok Powiększenie. Aby powiększyć stronę podglądu 1 Kliknij kolejno Plik Podgląd wydruku. Aby uzyskać podgląd wyciągów barwnych 1 Kliknij kolejno Plik Podgląd wydruku. a następnie klikając przycisk Podgląd w miniaturze . 3 Włącz opcję Procent i wpisz wartość w polu. a następnie kliknij dwukrotnie temat „Drukowanie”. kliknij kartę Spis treści. . klikając karty na dole okna aplikacji. Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat drukowania.Podgląd zadania drukowania można uzyskać szybko w oknie dialogowym Drukuj. 242 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Poszczególne wyciągi barwne można wyświetlić. kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy. klikając kolejno Plik Drukuj. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12.

osadzonych plików obrazków i czcionek do miejsca wskazanego przez użytkownika. Można wydrukować rysunek do pliku.Drukowanie komercyjne W programie CorelDRAW można przygotować zadanie drukowania do wydruku w firmie poligraficznej. Więcej informacji na temat profesjonalnego procesu drukarskiego można znaleźć w sekcji „Profesjonalny proces drukarski” w Pomocy. Jeśli nie masz pewności. Aby skorzystać z Kreatora przygotowania dla biura usług poligraficznych 1 Kliknij kolejno Plik Przygotuj dla biura usług poligraficznych. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Przygotowywanie zadania drukowania dla biura usług poligraficznych • Drukowanie znaczników drukarskich • Drukowanie wyciągów barwnych • Drukowanie na kliszy Przygotowywanie zadania drukowania dla biura usług poligraficznych W procesie przygotowywania i wysyłania pliku do firmy poligraficznej można posłużyć się Kreatorem przygotowania dla biura usług poligraficznych. jakie ustawienia wybrać. dzięki czemu firma poligraficzna będzie mogła wysłać ten plik bezpośrednio do urządzenia drukującego. gromadzenie poszczególnych elementów potrzebnych do wydrukowania obrazka oraz kopiowanie pierwotnego obrazka. Kreator upraszcza takie procesy. jak generowanie plików postscriptowych i PDF. 2 Włącz jedną z następujących opcji: • Zbierz wszystkie pliki związane z tym dokumentem CorelDRAW: Drukowanie komercyjne 243 . zwróć się do biura usług poligraficznych. Do zlecenia można dołączyć arkusz z informacjami o zadaniu zawierający wszystkie parametry zastosowane podczas generowania pliku.

O ile dysponuje ona aplikacją. Jeśli użytkownik nie zamierza samodzielnie generować plików postscriptowych.• Wybierz profil dostarczony przez biuro usług poligraficznych Ustawienia pliku PDF dla biura usług poligraficznych i ustawienia PDF z ustawieniami drukarskimi są identyczne. 8 W polu Nazwa pliku wpisz odpowiednią nazwę. może sama określić potrzebne ustawienia drukarskie. Do samodzielnego utworzenia profilu biura usług poligraficznych niezbędne jest narzędzie Profil biura usług poligraficznych. 6 Z listy Zapisz jako typ wybierz jedno z następujących ustawień: • Plik wydruku — zapisuje plik w formacie PRN • Plik PostScript — zapisuje plik w formacie PS 7 Wybierz folder. a następnie jedno z poniższych poleceń: • Dla systemu Macintosh — zapisuje rysunek w formacie obsługiwanym przez komputery Macintosh® • Pojedynczy plik — drukuje strony do jednego pliku • Strony w oddzielnych plikach — drukuje strony do osobnych plików • Płyty w oddzielnych plikach — drukuje płyty do osobnych plików 5 Kliknij przycisk Drukuj. 1 2 3 4 244 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Kliknij kartę Ogólne. Zaznacz pole wyboru Drukuj do pliku. w którym chcesz zapisać plik. które jest instalowane domyślnie wraz z programem CorelDRAW. Aby drukować do pliku Kliknij kolejno Plik Drukuj. oryginalne pliki dokumentu można przekazać firmie poligraficznej. w której utworzono dokument (na przykład programem CorelDRAW). Kliknij strzałkę palety wysuwanej. Więcej informacji na temat ustawień stylu PDF z ustawieniami drukarskimi można znaleźć w sekcji „Zapisywanie dokumentów w formacie PDF” na stronie 251.

co gwarantuje usunięcie wszystkich znaczników w procesie cięcia arkusza. • Paski kalibracji kolorów — są skalami kolorów drukowanymi na każdym arkuszu wyciągu barwnego w celu zapewnienia dokładnej reprodukcji kolorów. znaczniki cięcia/zginania można dodać na zewnętrznych krawędziach strony. • Skala densytometryczna — grupa kwadratów o różnych odcieniach szarości (od jasnego do ciemnego). Te kwadraty służą do sprawdzania gęstości obrazków rastrowych. należy ustalić margines na spad. Ustawienie znaczników cięcia/zginania gwarantuje pojawienie się ich na każdej płycie z wyciągiem pliku w formacie CMYK. Znaczniki te mogą służyć jako prowadnice podczas przycinania papieru do odpowiedniego formatu. że korzystanie ze spadu wymaga użycia papieru o formacie większym od docelowego. Skalę densytometryczną można umieścić w dowolnym miejscu strony. Korzystając ze spadu w celu rozszerzenia zadania drukowania do samej krawędzi arkusza. • Numery stron — są pomocne przy sortowaniu stron obrazka bez numeracji oraz w sytuacjach. Możliwe jest określenie położenia znaczników drukarskich na stronie. gdy numeracja stron nie odpowiada ich rzeczywistej liczbie. • Margines na spad — określa odległość drukowania obrazka poza znacznikami cięcia. Aby paski kalibracji były widoczne na wydruku. • Pasery — ułatwiają rozmieszczanie poszczególnych klisz w celu sprawdzenia poprawności kolorów lub przed wykonaniem płyt drukarskich w procesie druku wielobarwnego. dwa wiersze i dwie kolumny). Jeśli na jednym arkuszu drukowanych jest kilka stron (np. rozmiar papieru musi być większy od rozmiaru strony drukowanego dokumentu.Drukowanie znaczników drukarskich Drukowanie znaczników drukarskich umożliwia wyświetlanie na stronie informacji o sposobie jej drukowania. Można także dostosować odcienie szarości wypełniające każdy z siedmiu kwadratów skali. Dostępne są następujące znaczniki drukarskie: • Znaczniki cięcia/zginania — określają rozmiar papieru i są drukowane w narożnikach strony. choć można też dodać je do każdego wiersza i każdej kolumny. Są one drukowane na każdym arkuszu wyciągu barwnego. Należy pamiętać. CorelDRAW: Drukowanie komercyjne 245 . oraz że obszar obrazka musi wykraczać poza krawędź docelowej strony dokumentu.

dane rastra. Informacje na temat ustawiania znaczników cięcia i zginania można znaleźć w sekcji „Drukowanie znaczników drukarskich” na stronie 245. takie jak profil kolorów. rozmiar papieru musi być większy od rozmiaru strony drukowanego obrazka o ponad centymetr z każdej strony. 3 Zaznacz pole wyboru Znaczniki cięcia/zginania. a następnie kliknij pozycję Drukowanie. zaznacz pole wyboru Tylko zewnętrzne. 3 Na liście Opcja wybierz pozycję Pełnokolorowe znaczniki cięcia. nazwa. numer płyty oraz nazwa zadania. 2 Na liście kategorii kliknij dwukrotnie pozycję Globalne. data i godzina utworzenia obrazka.• Informacje o pliku — drukuje informacje o pliku. 4 Z listy Ustawienie wybierz pozycję Wyprowadzaj na wszystkich płytach. wybierz liczbę z listy Poziomy szarości (mniejsze wartości odpowiadają jaśniejszym kwadratom) i wpisz nową wartość dla wybranego pola. 2 Kliknij kartę Ustawienia drukarskie. Aby znaczniki cięcia i zginania znalazły się na wydruku. Aby drukować znaczniki cięcia i zginania 1 Kliknij kolejno Plik Drukuj. Aby drukować pełnokolorowe znaczniki cięcia i zginania 1 Kliknij polecenie Narzędzia Opcje. 2 Kliknij kartę Ustawienia drukarskie. 246 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Aby drukować paski kalibracji kolorów i skale densytometryczne 1 Kliknij kolejno Plik Drukuj. 3 Zaznacz dowolną z następujących opcji w polu Paski kalibracji: • Pasek kalibracji koloru • Skale densytometryczne Aby zmienić poziom szarości w określonym kwadracie skali densytometrycznej. Aby wydrukować tylko zewnętrzne znaczniki cięcia/zginania.

Aby umieścić numer strony w jej obrębie. 3 Zaznacz pole wyboru Drukuj numery stron. Aby określić położenie znaczników drukarskich 1 Kliknij kolejno Plik Podgląd wydruku. zaznacz pole wyboru W obrębie strony. 2 Kliknij kartę Ustawienia drukarskie. zaznacz pole wyboru W obrębie strony. klikając ich ikony w oknie podglądu wydruku i przeciągając prostokąt ograniczający. Drukowanie wyciągów barwnych Jeśli dokument jest przesyłany do druku w biurze usług poligraficznych lub w drukarni. 2 Kliknij narzędzie Rozmieszczenie znaczników . 4 Wpisz odpowiednie wartości w polach Ramka rozmieszczenia znaczników. Aby umieścić informacje o pliku w obrębie strony. Aby drukować informacje o pliku 1 2 3 4 Kliknij kolejno Plik Drukuj. Zaznacz pole wyboru Drukuj informacje o pliku. Wpisz nazwę zadania w polu Nazwa zadania – wiersz opisu. 3 Kliknij przycisk Automatyczne pozycjonowanie ramki znaczników na pasku właściwości. użytkownik albo firma poligraficzna muszą wygenerować wyciągi barwne. Położenie znaczników drukarskich można również zmienić.Aby drukować numery stron 1 Kliknij kolejno Plik Drukuj. kliknij kartę Ustawienia drukarskie w oknie dialogowym Drukuj i zaznacz pole wyboru Znaczniki do obiektów. Kliknij kartę Ustawienia drukarskie. Konieczność tworzenia wyciągów barwnych jest podyktowana sposobem działania maszyn drukarskich — w danym momencie nakładają one na arkusz papieru tylko jeden kolor farby. CorelDRAW: Drukowanie komercyjne 247 . Aby przytwierdzić znaczniki drukarskie do prostokąta ograniczającego obiekt zamiast do prostokąta ograniczającego strony. Program pozwala wybrać wyciągi barwne do wydruku oraz określić kolejność drukowania.

Przed dostosowaniem rastra jego prawidłowe ustawienia należy uzgodnić z pracownikami firmy poligraficznej. Aby wydrukować konkretny wyciąg barwny. kolorów dodatkowych lub mogą łączyć te możliwości. można wybrać sposób ich drukowania.Maszyny drukarskie mogą korzystać z kolorów rozbarwianych. 3 Zaznacz pole wyboru Drukuj wyciągi barwne. Możliwość zastosowania palety PANTONE Hexachrome w dokumencie należy najpierw uzgodnić ze współpracującym biurem usług poligraficznych. ale możliwe jest wydrukowanie wyciągów barwnych w odpowiadających im kolorach po zaznaczeniu pola wyboru Drukuj wyciągi barwne w kolorach w obszarze Opcje. 248 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . klikając przycisk Zaawansowane i wybierając kolejność na liście Kolejność. Mając obszary nadrukowywane. Jednak przy wydrukach bezpośrednio na naświetlarce technika sporządzania rastrów powinna zostać dopasowana do rodzaju naświetlarki używanej w danym biurze poligraficznym. W trakcie drukowania kolory dodatkowe można przekształcić w kolory rozbarwiane. Więcej informacji na temat nadrukowywania można znaleźć w sekcji „Praca z nadlewaniem kolorów i nadrukowywaniem” w Pomocy. Więcej informacji na temat kolorów dodatkowych i rozbarwianych można znaleźć w sekcji „Wybieranie kolorów” na stronie 151. Aplikacje firmy Corel obsługują również format PANTONE Hexachrome. zaznaczając pole wyboru Zastosuj ustawienia zaawansowane. Przy konfigurowaniu rastra dla celów drukowania wyciągów barwnych najlepiej jest korzystać z ustawień domyślnych. co spowoduje powstanie mory i niską jakość odwzorowania kolorów. w przeciwnym razie rastry mogą być skonfigurowane nieprawidłowo. który umożliwia osiągnięcie szerszego zakresu kolorów na wydruku. Kolejność drukowania wyciągów barwnych można zmienić. Procedura ta nie jest polecana. 2 Kliknij kartę Wyciągi barwne. Aby drukować wyciągi barwne 1 Kliknij kolejno Plik Drukuj. Jest to rodzaj procesu drukarskiego. należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru na liście wyciągów barwnych.

wpływa natomiast na sposób wysyłania kolorów do drukarki. raster jednego z nich można obrócić o 45 stopni. podobnie jak dla kolorów rozbarwianych. Jeśli na przykład wypełnienie tonalne tworzą dwa kolory dodatkowe. Kliknij kartę Wyciągi barwne. Zaznacz pole wyboru Drukuj wyciągi barwne. 3 Zaznacz pole wyboru Przekształć kolory dodatkowe na rozbarwiane. CorelDRAW: Drukowanie komercyjne 249 . 2 Kliknij kartę Wyciągi barwne. Aby użyć kolorów rozbarwianych PANTONE Hexachrome 1 Kliknij kolejno Plik Drukuj. 6 Zmień dowolne z poniższych ustawień: • Technologia rasteryzacji • Rozdzielczość • Basic screen • Halftone type Istnieje możliwość ustawiania gęstości linii rastra. a drugiego o 90 stopni.Aby przekształcić kolory dodatkowe w rozbarwiane 1 Kliknij kolejno Plik Drukuj. 4 Zaznacz pole wyboru Płyty Hexachrome w obszarze Opcje. Zaznacz pole wyboru Zastosuj ustawienia zaawansowane w obszarze Opcje. 5 Kliknij opcję Zaawansowane. kąta rastra oraz opcji nadlewania dla kolorów dodatkowych. 2 Kliknij kartę Wyciągi barwne. 3 Zaznacz pole wyboru Drukuj wyciągi barwne. Aby dostosować raster 1 2 3 4 Kliknij kolejno Plik Drukuj. To przekształcenie kolorów dodatkowych w kolory rozbarwiane nie powoduje zmian w oryginalnym pliku programu CorelDRAW.

3 Zaznacz pole wyboru Negatyw. Ustawienia przy generowaniu pliku przekazywanego na naświetlarkę należy uzgodnić ze współpracującą firmą poligraficzną. Naświetlarka jest urządzeniem. Wydruk na drukarce biurowej przy takim ustawieniu kliszy daje w wyniku obraz odwrócony. a następnie kliknij dwukrotnie temat „Drukowanie komercyjne”. Aby drukować negatyw 1 Kliknij kolejno Plik Drukuj. kliknij kartę Spis treści. Możliwe jest skonfigurowanie wydruku na kliszy emulsją do dołu. Zależnie od typu używanego urządzenia drukującego. 2 Kliknij kartę Ustawienia drukarskie. obraz dokumentu powinien mieć postać negatywu lub pozytywu. które przenosi obraz dokumentu na kliszę filmową. jeśli wydruk ma być wykonany na zwykłej drukarce biurowej. Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat przygotowywania wydruku na potrzeby drukowania komercyjnego. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12. Nie należy włączać tej funkcji. 250 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 .Drukowanie na kliszy Ustawienia drukowania pozwalają na skonfigurowanie wydruku w negatywie. kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy.

Publikowanie w formacie PDF Format PDF został zaprojektowany z myślą o zachowaniu krojów czcionek. grafiki i formatowania nadanego dokumentowi w oryginalnej aplikacji. współdzielone i drukowane na dowolnej platformie. Adobe® Acrobat® Reader® lub dowolny program do odczytywania plików PDF. Pliki PDF można także wysyłać do sieci intranet lub Internetu. Można także tworzyć nowe style PDF lub edytować gotowe. Informacje na temat opcji zabezpieczeń plików PDF można znaleźć w sekcji „Ustawianie opcji zabezpieczeń dla plików PDF” na stronie 253. jeśli na komputerze zainstalowano program Adobe® Acrobat®. Pliki PDF mogą być wyświetlane. można wybrać jeden z kilku gotowych stylów PDF. Aby zapisać dokument w formacie PDF 1 Kliknij kolejno Plik Publikuj jako PDF. że rozdzielczość obrazków w pliku PDF zostanie zoptymalizowana pod kątem wyświetlania w oknie przeglądarki internetowej. Użyte w dokumencie symbole będą obsługiwane w pliku PDF. 2 Z listy Styl PDF wybierz jedną z następujących pozycji: CorelDRAW: Publikowanie w formacie PDF 251 . Więcej informacji na temat symboli można znaleźć w sekcji „Praca z symbolami” w Pomocy. Pliki PDF mogą być wyświetlane. stosujących właściwe ustawienia. współdzielone i drukowane na dowolnej platformie. Wybór stylu PDF do opublikowania w Internecie spowoduje na przykład. jeśli na komputerze zainstalowano program Adobe® Acrobat®. Zapisując dokument jako plik PDF. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Zapisywanie dokumentów w formacie PDF • Ustawianie opcji zabezpieczeń dla plików PDF Zapisywanie dokumentów w formacie PDF Dokument można zapisać jako plik PDF. obrazków. Adobe® Acrobat® Reader® lub dowolny program do odczytywania plików PDF. Ustawienia zabezpieczeń plików PDF nie są zapisywane ze stylami PDF.

jest on odpowiedni dla dokumentów ogólnego przeznaczenia. plik PDF do dystrybucji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub publikowany na stronach WWW. Styl ten zawiera podstawowe ustawienia dla prac drukarskich i jest standardowym formatem stosowanym podczas przygotowywania materiałów reklamowych. Włącz opcję Dokumenty. który chcesz zapisać. który można wydrukować na drukarce laserowej lub biurowej. 5 Zaznacz pole wyboru dla każdego dokumentu. w którym chcesz zapisać plik. Styl ten umożliwia stosowanie kompresji map bitowych JPEG oraz dołączanie zakładek i hiperłączy. Dopuszcza stosowanie danych w modelu kolorów CMYK i innych niż CMYK (np. wszystkie obrazki w pełnej rozdzielczości oraz hiperłącza pliku PDF. np. osadzanie czcionek oraz zachowywanie informacji o kolorach dodatkowych. Ten styl umożliwia stosowanie kompresji LZW. 4 W polu Nazwa pliku wpisz odpowiednią nazwę. Kliknij przycisk Ustawienia. Aby zapisać wiele dokumentów jako jeden plik PDF 1 2 3 4 Kliknij kolejno Plik Publikuj jako PDF. • PDF do redakcji — tworzy wysokiej jakości plik PDF przeznaczony dla drukarki laserowej lub kopiarki cyfrowej. 3 Wybierz folder. • PDF/X-3 — Ten styl jest zbiorem nadrzędnym stylu PDF/X-1a. Ten styl umożliwia stosowanie kompresji map bitowych JPEG. 252 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . • PDF do opublikowania w Internecie — tworzy plik PDF przeznaczony do przeglądania w Internecie. Lab lub skali szarości) w pliku PDF. kompresuje tekst i zawiera hiperłącza. • PDF z ustawieniami drukarskimi — umożliwia stosowanie kompresji map bitowych ZIP.• PDF do rozpowszechniania — tworzy plik PDF. aby można go było modyfikować później. • PDF/X-1a — umożliwia stosowanie kompresji map bitowych ZIP. osadzanie czcionek oraz dołączanie hiperłączy. zakładek i miniatur. przekształca wszystkie obiekty w model kolorów CMYK oraz zachowuje informacje o kolorach dodatkowych. Kliknij kartę Ogólne. Preferowane ustawienia należy uzgodnić z biurem usług poligraficznych. używanych przy druku o wysokiej jakości. Wyświetla wszystkie czcionki.

Ustawianie opcji zabezpieczeń dla plików PDF Można ustawiać opcje zabezpieczeń tworzonych plików PDF. CorelDRAW: Publikowanie w formacie PDF 253 . Opcje zabezpieczeń pozwalają na kontrolę możliwości i stopnia dostępu do pliku PDF. 5 Kliknij przycisk dodawania stylu PDF 6 Wpisz nazwę stylu w polu Zapisz styl PDF jako. a następnie kliknąć przycisk Usuń styl PDF obok listy Styl PDF. aby edycja pliku nie była możliwa. a także jego edycji i reprodukcji podczas przeglądania w programie Adobe Acrobat. Kliknij przycisk dodawania stylu PDF obok listy Styl PDF. ustawiając uprawnienia w taki sposób. Zapisanie zmian wprowadzonych w ustawieniach gotowego stylu spowoduje zastąpienie ustawień oryginalnych.Aby utworzyć styl PDF 1 2 3 4 Kliknij kolejno Plik Publikuj jako PDF. należy zapisać zmiany ustawień gotowego stylu pod nową nazwą. Aby tego uniknąć. umożliwiające kontrolę możliwości drukowania. Opcje zabezpieczeń są kontrolowane za pomocą dwóch haseł: hasła uprawnień i hasła otwierania. obok listy Styl PDF. Kliknij przycisk Ustawienia. Określ ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia publikowania jako PDF. 6 Wybierz styl z listy Zapisz styl PDF jako. edytowania i kopiowania pliku. Kliknij przycisk Ustawienia. należy go zaznaczyć. Na przykład użytkownik będący właścicielem pliku może chronić jego integralność. Określ ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia publikowania jako PDF. Aby edytować styl PDF 1 2 3 4 5 Kliknij kolejno Plik Publikuj jako PDF. Kliknij kartę Ogólne. Hasło uprawnień to hasło główne. Aby usunąć styl PDF. Kliknij kartę Ogólne.

Kliknij kartę Zabezpieczenia. • Wysoka rozdzielczość — umożliwia użytkownikom drukowanie pliku PDF w wysokiej rozdzielczości. Hasło otwierania można na przykład ustawić. Opcje zabezpieczeń są stosowane podczas zapisywania pliku PDF. Opcja ta jest dostępna dla plików PDF zgodnych z programem Adobe Acrobat w wersji 5 lub nowszej. którzy będą mogli go przeglądać.Można również ustawić hasło otwierania. Informacje na temat otwierania i importowania plików PDF można znaleźć w sekcji „Portable Document Format (PDF)” w Pomocy. Wpisz hasło ponownie w polu Potwierdź hasło uprawnień. lecz zapobiega jego drukowaniu. W polu Uprawnienia do drukowania wybierz jedną z następujących opcji: • Brak — umożliwia użytkownikom wyświetlanie pliku PDF na ekranie. 8 W polu Uprawnienia do edytowania wybierz jedną z następujących opcji: • Brak — zapobiega edycji pliku PDF przez użytkowników. Kliknij przycisk Ustawienia. Aby umożliwić kopiowanie zawartości pliku PDF do innych dokumentów. gdyż w takim wypadku użytkownicy mieliby nieograniczony dostęp do pliku PDF. które umożliwia kontrolę możliwości dostępu do pliku. należy zaznaczyć pole wyboru Włącz możliwość kopiowania tekstu. Nie zaleca się ustawiania hasła otwierania bez ustanowienia hasła uprawnień. Aby ustawić uprawnienia w pliku PDF 1 2 3 4 5 6 7 Kliknij kolejno Plik Publikuj jako PDF. jeśli nie ustawiono hasła uprawnień). łącznie z możliwością ustawienia nowego hasła. Ustawienia te można wyświetlić po otwarciu pliku PDF w programie Adobe Acrobat. • Niska rozdzielczość — umożliwia użytkownikom drukowanie pliku PDF w niskiej rozdzielczości. Zaznacz pole wyboru Hasło uprawnień. należy wprowadzić hasło uprawnień (lub hasło otwierania. obrazków i innej zawartości. lecz zapobiega usuwaniu z niego stron. Wpisz hasło w polu Hasło. jeśli dany plik zawiera ważne informacje i wymagane jest ograniczenie liczby użytkowników. • Wszystko z wyjątkiem wydobywania stron — pozwala użytkownikom na edycję pliku PDF. 254 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Aby otworzyć i dokonać edycji pliku PDF.

jeśli ustawiono hasło otwierania.Hasło uprawnień to hasło główne dokumentu. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12. Zaznacz pole wyboru Hasło otwierania. Wpisz hasło w polu Hasło. zalecane jest także ustawienie hasła uprawnień. Kliknij kartę Zabezpieczenia. Aby ustawić hasło użytkownika dla pliku PDF 1 2 3 4 5 6 Kliknij kolejno Plik Publikuj jako PDF. Może ono zostać użyte przez właściciela pliku w celu ustawiania uprawnień oraz otwierania pliku. Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z plikami PDF. Jeśli ustawiono hasło otwierania. CorelDRAW: Publikowanie w formacie PDF 255 . Wpisz hasło ponownie w polu Potwierdź hasło otwierania. Kliknij przycisk Ustawienia. a następnie kliknij dwukrotnie temat „Publikowanie w formacie PDF”. kliknij kartę Spis treści. kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy.

.

JPEG lub Adobe Illustrator (AI). 257 CorelDRAW: Importowanie i eksportowanie plików . Zaimportowany plik stanie się częścią aktywnego pliku. Kliknij przycisk Opcje. słów kluczowych i notatek. Jeśli plik zawiera tekst w języku innym niż język używanego systemu operacyjnego. można ją również wykadrować. Wybierz folder. Można również wykadrować mapę bitową w taki sposób. Podczas importowania mapy bitowej można zmienić jej rozmiar i/lub rozdzielczość w celu zmniejszenia rozmiaru pliku. Można na przykład zaimportować plik w formacie PDF (Portable Document Format). Przy importowaniu można również zmienić rozmiar pliku i wyśrodkować jego układ.Importowanie i eksportowanie plików Aplikacja zawiera filtry konwertujące pliki pomiędzy różnymi formatami w wypadku importowania lub eksportowania plików. Zaimportowany plik można umieścić jako obiekt w aktywnym oknie aplikacji. wybierz odpowiednią opcję z listy Strona kodowa. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Importowanie plików • Eksportowanie plików Importowanie plików Aplikacja pozwala na importowanie plików utworzonych w innych aplikacjach. w którym znajduje się plik. Kliknij nazwę pliku. aby wybrać jedynie część obrazka niezbędną do zaimportowania. Aby zaimportować plik do aktywnego rysunku 1 2 3 4 5 Kliknij kolejno Plik Importuj. eliminując zbędne fragmenty zdjęcia. aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie nazw obiektów. Wybierz format pliku z listy Pliki typu.

• Naciśnij klawisz Enter. Aby zaznaczyć kolejne pliki na liście. • Połącz z plikiem wysokiej rozdzielczości. • Kliknij i przeciągnij na stronie rysunku. Aby zaznaczyć pliki. aby zachować oryginalny plik i umieścić jego lewy górny róg w miejscu kliknięcia. aby umieścić plik pośrodku strony rysunku. Wskaźnik importowania wyświetla wymiary pliku o zmienionym rozmiarze w czasie przeciągania kursora na stronie rysunku. wszystkie warstwy zostaną scalone w jedną.6 Zaznacz dowolne z dostępnych następujących pól wyboru: • Dołącz mapę bitową zewnętrznie — umożliwia dołączenie mapy bitowej zewnętrznie. Wersja o niskiej rozdzielczości jest łączona z obrazkiem o wysokiej rozdzielczości. stosując OPI — umożliwia wstawienie do dokumentu pliku TIFF lub Scitex® Continuous Tone (CT) o niskiej rozdzielczości. Można również importować wiele plików. 258 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . zamiast osadzania jej w pliku • Połącz wielowarstwowe mapy bitowe — automatycznie scala warstwy w mapie bitowej • Wydobądź osadzony profil ICC — umożliwia zapisanie osadzonego profilu ICC (International Color Consortium) w folderze kolorów w miejscu zainstalowania aplikacji • Sprawdź znak wodny — umożliwia sprawdzenie. aby zmienić rozmiar pliku. 7 Kliknij przycisk Importuj i wykonaj jedną z następujących czynności: • Kliknij stronę rysunku. Importowanie wielowarstwowych map bitowych jest domyślnie włączone. Nie wszystkie opcje importowania są dostępne dla wszystkich formatów plików. na przykład o prawach autorskich • Nie pokazuj okna dialogowego filtrów — umożliwia użycie domyślnych ustawień filtrów bez otwierania ich okna dialogowego • Zachowaj warstwy i strony — umożliwia zachowanie warstw i stron podczas importowania plików. który znajduje się na serwerze Open Prepress Interface (OPI). czy obrazek zawiera znak wodny i inne informacje. przytrzymaj klawisz Shift i kliknij. Jeśli zaznaczenie tego pola zostanie usunięte. Do importowanego pliku są stosowane aktywne opcje przyciągania. które nie występują kolejno po sobie na liście. przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij.

• Nie pokazuj okna dialogowego filtrów — pomija wyświetlanie okien dialogowych z innymi opcjami dostępnymi podczas eksportowania 6 Kliknij przycisk Eksportuj. w którym chcesz zapisać plik. Niektóre formaty plików mogą nie obsługiwać wszystkich funkcji. które zapewnia plik CorelDRAW (CDR). Można na przykład wyeksportować plik do formatu Adobe Illustrator (AI) lub GIF. Znaki specjalne są zastępowane znakami zgodnymi z nazewnictwem plików stosowanym w Internecie. które mogą być używane w innych aplikacjach. określ odpowiednie opcje. 1 2 3 4 5 CorelDRAW: Importowanie i eksportowanie plików 259 .Eksportowanie plików Obrazki można eksportować i zapisywać w różnych formatach plików. Aby wyeksportować plik Kliknij kolejno Plik Eksportuj. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę. zachowując format otwartego pliku. Kliknij przycisk Opcje i zaznacz dowolne z następujących aktywnych pól wyboru: • Eksportuj tylko tę stronę — eksportuje jedynie bieżącą stronę z pliku wielostronicowego • Tylko zaznaczone — zapisuje tylko obiekty zaznaczone w aktywnym rysunku • Nazwy_plików_do_publikacji_w_Internecie — zastępuje spacje w nazwie pliku znakami podkreślenia. tak więc przed wyeksportowaniem pliku dobrze jest zapisać plik oryginalny w formacie programu CorelDRAW (CDR). Plik można również wyeksportować poprzez zapisanie otwartego pliku pod inną nazwą lub do innego formatu. Wybierz folder. Więcej informacji na temat formatów plików można znaleźć w sekcji „Formaty plików” w Pomocy. Wybierz format pliku z listy Zapisz jako typ. Plik można eksportować do wybranego formatu. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe dla formatu eksportu.

Można również Kompresować plik podczas eksportu Określić informacje na temat pliku Wybierz typ kompresji z listy Typ kompresji. Aby wyeksportować plik do formatu Microsoft Office lub WordPerfect Office 1 Kliknij kolejno Plik Eksportuj do pakietu Office. 6 Wybierz folder. w którym chcesz zapisać plik. 5 Kliknij przycisk OK. 2 Z listy Eksportuj do wybierz jedną z następujących opcji: • Microsoft Office — umożliwia ustawienie opcji pozwalających na spełnienie różnych wymagań wyjścia aplikacji pakietu Microsoft® Office • WordPerfect Office — automatycznie optymalizuje obrazek dla aplikacji WordPerfect Office przez przekształcenie go do formatu WordPerfect Graphics (WPG) 3 Z listy Grafika powinna być dostosowana pod kątem wybierz jedną z następujących pozycji: • Zgodność — umożliwia zapisanie rysunku jako mapy bitowej w formacie pliku Portable Network Graphic (PNG). Wpisz komentarz w polu Notatki. 7 Wpisz nazwę pliku w polu Nazwa pliku. Pozwala to na zachowanie wyglądu rysunku podczas importowania go do aplikacji biurowej. 260 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . • Edycja — umożliwia zachowanie większości elementów do edycji w rysunkach wektorowych poprzez zapisanie rysunku w formacie Extended Metafile Format (EMF) 4 Z listy Zoptymalizowana dla wybierz jedną z następujących pozycji: • Prezentacja — umożliwia zoptymalizowanie pliku pod kątem zastosowań takich jak pokazy slajdów czy dokumenty online (96 dpi) • Drukowanie biurowe — umożliwia zachowanie dobrej jakości obrazków dla celów drukowania biurowego (150 dpi) • Drukowanie komercyjne — umożliwia zoptymalizowanie pliku pod kątem wydruku o wysokiej jakości (300 dpi) Szacowany rozmiar pliku jest wyświetlany w lewym dolnym rogu okna dialogowego.

Za pomocą narzędzia Chwyt przeciągnij okno podglądu. CorelDRAW: Importowanie i eksportowanie plików 261 . stanie się widoczny. a następnie kliknij dwukrotnie temat „Importowanie i eksportowanie plików”. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12. które można zastosować w danej sytuacji. Dostępne są jedynie opcje.8 Kliknij przycisk Zapisz. kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy. Na przykład opcje z obszaru Zoptymalizowana dla są dostępne jedynie wtedy. który chcesz wyświetlić. Warstwy rysunku są spłaszczane podczas eksportowania do pakietu Microsoft Office lub WordPerfect Office. Można również Powiększać i pomniejszać zawartość okna podglądu Przewinąć do innego obszaru rysunku Wybierz narzędzie Powiększ lub Pomniejsz i kliknij w oknie podglądu. Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat importowania i eksportowania plików. kliknij kartę Spis treści. aż obszar. gdy wybrano opcje Microsoft Office i Zgodność.

.

Section III: Corel PHOTO-PAINT .

.

w którym przechowywane są informacje na temat koloru lub maski w danym obrazku Obszar do edycji maski. umożliwia stosowanie koloru i efektów do zaznaczonego obszaru obrazka Plik otwarty lub tworzony w programie Corel PHOTO-PAINT Obszar edytowalny Obrazek Corel PHOTO-PAINT: Przewodnik po obszarze roboczym programu Corel PHOTO-PAINT 265 . W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Pojęcia używane w programie Corel PHOTO-PAINT • Okno aplikacji • Paski narzędzi • Przybornik • Pasek właściwości • Okna dokowane • Pasek stanu Pojęcia używane w programie Corel PHOTO-PAINT Przed rozpoczęciem pracy w programie Corel PHOTO-PAINT należy zapoznać się z poniższymi pojęciami. Termin Kanał Opis Ośmiobitowy obrazek w skali szarości.Przewodnik po obszarze roboczym programu Corel PHOTO-PAINT Zaznajomienie się z terminologią i obszarem roboczym programu Corel PHOTO-PAINT ułatwia posługiwanie się pojęciami i procedurami znajdującymi się w tym podręczniku oraz w Pomocy dostępnej z okna aplikacji.

Więcej informacji na temat dostosowywania programu Corel PHOTO-PAINT znajduje się w sekcji „Dostosowywanie aplikacji” w Pomocy. aby odpowiadały środowisku pracy użytkownika. pasków narzędzi oraz okien dokowanych. 266 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . których położenie można dostosować. zwanych węzłami Miniaturowa wersja obrazka o niskiej rozdzielczości Maska Obiekt Ścieżka Miniatury Więcej terminów i definicji znajduje się w glosariuszu zawartym w Pomocy. które pomagają uzyskać dostęp do narzędzi i poleceń potrzebnych do wyświetlania i edytowania obrazków. paska właściwości. Dostęp do poleceń aplikacji można uzyskać z paska menu. Okno aplikacji zawiera następujące części główne: Element Pasek menu Opis Obszar zawierający wiele menu rozwijanych z poleceniami zgrupowanymi według kategorii. przybornika.Termin Soczewka Opis Warstwa obiektu chroniąca część lub całość obrazka w trakcie dokonywania korekcji kolorów i odcieni Maskę można stosować podczas edycji obrazka w celu określenia obszarów chronionych i edytowalnych Niezależna mapa bitowa umieszczona w osobnej warstwie ponad obrazkiem tła Ciąg odcinków prostych lub krzywych połączonych za pomocą punktów końcowych. Poznawanie okna aplikacji Okno aplikacji Corel PHOTO-PAINT zawiera elementy. Wiele elementów w oknie aplikacji można dostosować.

Pasek. tworzenia i wyświetlania obrazków.Pasek właściwości Pasek menu Pasek narzędzi (standardowy) Pasek tytułu Przybornik Okno obrazka Pasek stanu Nawigator Okno dokowane Paleta kolorów Element Pasek właściwości Opis Odłączany pasek zawierający polecenia zmieniające się w zależności od aktywnego narzędzia. Przybornik zawiera również obszar sterowania kolorem. Pasek narzędzi (standardowy) Przybornik Corel PHOTO-PAINT: Przewodnik po obszarze roboczym programu Corel PHOTO-PAINT 267 . który zawiera skróty do niektórych podstawowych poleceń. takich jak otwieranie. który umożliwia wybieranie kolorów i wypełnień. Pasek zawierający narzędzia do edycji. zapisywanie i drukowanie.

Okno zawierające dodatkowe polecenia i informacje o obrazku. w którym wyświetlane są informacje o obrazku.Element Okno obrazka Opis Obszar. który umożliwia wyświetlanie miniatury całego obrazka w celu wybrania określonego obszaru w oknie obrazka. który zostanie wyświetlony. Domyślnie wyświetlane są okna dokowane Podpowiedzi i Obiekty. ale wybierane polecenia zostaną zastosowane tylko do aktywnego okna obrazka. Jednocześnie otworzyć można kilka okien obrazka. Standardowy pasek narzędzi zawiera najczęściej używane polecenia. Obszar. Naciśnij ten przycisk Aby Utworzyć nowy obrazek Otworzyć obrazek 268 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . w którym wyświetlany jest obrazek. informacje systemowe oraz wskazówki Pasek tytułu Nawigator Okno dokowane Pasek stanu Paski narzędzi Paski narzędzi zawierają przyciski. W poniższej tabeli znajduje się skrótowy opis przycisków dostępnych na standardowym pasku narzędzi. Nawigator jest dostępny tylko wtedy. Niektóre okna dokowane zawierają obszar podglądu. które są skrótami poleceń menu. gdy pewne obszary wykraczają poza okno obrazka. w którym wyświetlana jest jego nazwa. Przycisk. Obszar okna obrazka.

Naciśnij ten przycisk Aby Zapisać obrazek Wydrukować obrazek Wyciąć zaznaczone obiekty do Schowka Skopiować zaznaczone obiekty do Schowka Wkleić zawartość Schowka do obrazka Cofnąć ostatnią czynność Ponowić ostatnią czynność Zaimportować obrazek Wyeksportować obrazek Zmienić stopień powiększenia Wyświetlić podgląd pełnoekranowy Wyświetlić lub ukryć siatkę kawałków obrazka Wyświetlić lub ukryć markizę maski Wyświetlić lub ukryć markizę obiektu Wyczyścić maskę Corel PHOTO-PAINT: Przewodnik po obszarze roboczym programu Corel PHOTO-PAINT 269 .

na przykład Rozpylacz obrazków. Aby ukryć lub wyświetlić pasek narzędzi • Kliknij kolejno Okno narzędzi. że pasek narzędzi jest wyświetlany w oknie obrazka. tworzenia i przeglądania obrazków. Informacje na temat tworzenia niestandardowych pasków narzędzi można znaleźć w sekcji „Dostosowywanie pasków narzędzi” w Pomocy. Na przykład w palecie Pędzel domyślnie wyświetlane jest narzędzie Farba.Naciśnij ten przycisk Aby Dopełnić maskę Poza standardowym paskiem narzędzi program Corel PHOTO-PAINT ma również paski narzędzi przeznaczone do określonych zadań. Przybornik Przybornik zawiera narzędzia do edycji. może on wyświetlić pasek narzędzi Maska/Obiekt. inne są zgrupowane w paletach wysuwanych. Paski narzędzi. a następnie kliknij dany pasek Znacznik wyboru znajdujący się obok nazwy wskazuje. Jeżeli na przykład użytkownik często pracuje z maskami. W przyborniku na palecie wysuwanej wyświetlane jest ostatnio używane narzędzie. Możliwość przeciągania palet wysuwanych i oddzielania ich od przybornika sprawia. że zachowanie palet jest podobne do pasków narzędzi. Palety wysuwane zawierają zestaw powiązanych narzędzi. 270 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . w przyborniku w tej palecie wysuwanej wyświetlane będzie narzędzie Rozpylacz obrazków. Można również utworzyć niestandardowy pasek narzędzi i umieścić na nim najczęściej używane narzędzia i polecenia. jeżeli jednak użyte zostanie inne narzędzie z tej palety. Więcej informacji na temat przenoszenia i zmiany rozmiaru pasków narzędzi oraz zmiany pasków narzędzi wyświetlanych domyślnie znajduje się w sekcji „Dostosowywanie położenia i wyglądu paska narzędzi” w Pomocy. Pozwala to wyświetlać podczas pracy wszystkie powiązane narzędzia. W przeciwieństwie do paska właściwości zawartość paska narzędzi nie ulega zmianie. Niektóre z narzędzi są widoczne domyślnie. Mała strzałka w prawym dolnym rogu przycisku przybornika wskazuje paletę wysuwaną.

Maska magnetyczna. Linia i Ścieżka Umożliwia dostęp do narzędzi Wypełnienie i Interakcyjne wypełnienie Umożliwia dostęp do narzędzi Malowanie. Pędzel przezroczystości obiektów Paleta wysuwana Maska Paleta wysuwana Powiększenie Paleta wysuwana Poprawka Paleta wysuwana Kształt Paleta wysuwana Wypełnienie Paleta wysuwana Pędzel Paleta wysuwana Narzędzia interakcyjne/ przezroczystości Corel PHOTO-PAINT: Przewodnik po obszarze roboczym programu Corel PHOTO-PAINT 271 . Rozpylacz obrazków. Interakcyjna przezroczystość obiektów. Lasso. Obszar sterowania kolorem umożliwia wybieranie kolorów i wypełnień. Klonowanie i Pędzel poprawek Umożliwia dostęp do narzędzi: Prostokąt. narzędzia i obszar sterowania kolorem dostępne w przyborniku programu Corel PHOTO-PAINT: Paleta wysuwana Paleta wysuwana Wskaźnik Opis Umożliwia dostęp do narzędzi Wskaźnik obiektów i Transformacja maski Umożliwia dostęp do narzędzi Maska prostokątna. Przezroczystość kolorów. Maska eliptyczna. Różdżka i Pędzel maski Umożliwia dostęp do narzędzi Powiększenie i Chwyt Umożliwia dostęp do narzędzi Usuwanie efektu „czerwonych oczu”. Maska odręczna. Elipsa. Efekty. Wielokąt. Cofnij pędzel oraz Pędzel zamiany kolorów Umożliwia dostęp do narzędzi Interakcyjny cień.Oprócz narzędzi w przyborniku wyświetlany jest obszar sterowania kolorem. W poniższej tabeli opisano palety wysuwane.

Narzędzie Wskaźnik obiektów Transformacja maski Maska prostokątna Maska eliptyczna Maska odręczna Opis Umożliwia wybranie obiektu Umożliwia zmianę wyglądu obszarów edytowalnych Pozwala definiować prostokątne obszary edytowalne Umożliwia definiowanie eliptycznych obszarów edytowalnych Umożliwia definiowanie obszarów edytowalnych o nieregularnych lub wielokątnych kształtach Umożliwia definiowanie obszarów edytowalnych o nieregularnym kształcie. oraz umieszczenie markizy maski wokół ich krawędzi Umożliwia definiowanie obszarów edytowalnych o nieregularnych kształtach. które zawierają wszystkie sąsiadujące piksele o kolorze podobnym do wybranego wcześniej piksela Umożliwia zdefiniowanie obszaru edytowalnego przez zaznaczenie obszaru pędzlem. otoczonych pikselami podobnych kolorów Umożliwia wykrycie krawędzi elementów na obrazku. jak podczas malowania Umożliwia usuwanie zbędnych obszarów i prostowanie obrazków zakrzywionych Umożliwia zmianę stopnia powiększenia w oknie obrazka Lasso Maska magnetyczna Różdżka Pędzel maski Kadrowanie Powiększenie 272 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . konturów obszarów. których kolor kontrastuje z ich otoczeniem. tj.

Narzędzie Chwyt Opis Umożliwia przeciąganie obszarów obrazka większego niż okno tak. przez mieszanie faktur i kolorów Umożliwia rysowanie kwadratowych i prostokątnych kształtów Umożliwia rysowanie obiektów o kształcie koła lub elipsy Umożliwia rysowanie wielokątów Umożliwia rysowanie pojedynczych lub połączonych segmentów linii prostej przy użyciu koloru pierwszego planu Umożliwia tworzenie i edytowanie ścieżek Pipeta Gumka Tekst Usuwanie efektu „czerwonych oczu” Klonowanie Poprawka Prostokąt Elipsa Wielokąt Linia Ścieżka Corel PHOTO-PAINT: Przewodnik po obszarze roboczym programu Corel PHOTO-PAINT 273 . takich jak naderwania. zadrapania i pofałdowania. aby były widoczne w oknie Umożliwia wybór kolorów z obrazka Umożliwia wymazywanie obszarów obrazka lub obszarów obiektów w celu odsłaniania obiektu lub tła znajdującego się pod spodem Umożliwia dodawanie tekstu do obrazka i edytowanie istniejącego już tekstu Umożliwia usuwanie efektu „czerwonych oczu” z oczu postaci na zdjęciach Umożliwia duplikowanie części obrazka i stosowanie ich do innej części tego samego lub innego obrazka Umożliwia usuwanie z obrazków wszelkich niedoskonałości.

obiektu lub zaznaczenia Umożliwia zamalowywanie obrazka z wykorzystaniem koloru pierwszego planu Umożliwia wykonywanie miejscowej korekty koloru i odcienia na obrazku Umożliwia ładowanie jednego lub więcej obrazków i malowanie nimi na obrazku Umożliwia przywracanie wyglądu obszarów obrazka sprzed ostatniego pociągnięcia pędzla Umożliwia zastępowanie koloru pierwszego planu obrazka kolorem tła Umożliwia dodawanie cieni do obiektów Umożliwia uzyskanie stopniowego przejścia kolorów obiektu w kolor tła Umożliwia nadanie przezroczystości pikselom obiektu o określonej wartości kolorów Umożliwia zwiększenie przezroczystości obszarów przez zaznaczanie ich pędzlem Umożliwia dzielenie dużych obrazków na mniejsze fragmenty. tonalne. z mapy bitowej i teksturą Umożliwia stosowanie wypełnień gradientowych do całego obrazka. które mogą być następnie modyfikowane w celu publikacji w Internecie Interakcyjne wypełnienie Farba Efekt Rozpylacz obrazków Cofnij pędzel Pędzel zamiany kolorów Interakcyjny cień Interakcyjna przezroczystość obiektów Przezroczystość kolorów Pędzel przezroczystości obiektów Kawałkowanie obrazków 274 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 .Narzędzie Wypełnienie Opis Umożliwia wypełnianie obszarów jednym z czterech typów wypełnienia: jednolite.

Obszar sterowania kolorem Umożliwia wybieranie kolorów i wypełnień. Strzałki umożliwiają zamianę kolorów tła i pierwszego planu. Przycisk z podwójną strzałką znajdujący się na końcu paska właściwości otwiera i zamyka rozszerzony pasek właściwości. Aby otworzyć lub zamknąć rozszerzony pasek właściwości Aby Otworzyć rozszerzony pasek właściwości Wykonaj następujące czynności Kliknij przycisk Otwórz opcje zaawansowane . Niektóre okna dokowane zawierają dodatkowe wskazówki Corel PHOTO-PAINT: Przewodnik po obszarze roboczym programu Corel PHOTO-PAINT 275 . które narzędzie jest aktywne. Więcej zaawansowanych opcji dla aktywnego narzędzia jest dostępnych na rozszerzonym pasku narzędzi. Kliknij przycisk Zamknij opcje zaawansowane . Zawiera trzy próbki kolorów: Kolor pierwszego planu. takie jak rodzaj i rozmiar czcionki oraz wyrównanie. a ikona Zresetuj kolory pozwala powrócić do ustawień domyślnych koloru. W przeciwieństwie do pasków narzędzi zawartość paska właściwości zmienia się w zależności od tego. na pasku narzędzi wyświetlane są ustawienia dotyczące tekstu. opcje i listy. takie jak przyciski poleceń. Zamknąć rozszerzony pasek właściwości Okna dokowane W oknach dokowanych wyświetlane są elementy sterujące. Pasek właściwości Na pasku właściwości wyświetlane są najczęściej używane polecenia związane z aktywnym narzędziem. Kolor tła i Kolor wypełnienia. Gdy jest na przykład używane narzędzie Tekst.

że okno zostało zadokowane. czyli je zadokować.graficzne dotyczące narzędzi lub elementów obrazka. Rodzaj wyświetlanych informacji można modyfikować stosownie do 276 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Aby przenieść okno dokowane • Przeciągnij pasek tytułu okna dokowanego w nowe miejsce. Pasek stanu Pasek stanu wyświetla informacje o obrazku. umożliwiając jego przenoszenie podczas pracy w oknie aplikacji. a następnie kliknij wybrane okno. okna są układane w stos jedno na drugim. natomiast przeciągając pływające okno w kierunku krawędzi. Aby zminimalizować okno dokowane Aby zminimalizować Pływające okno dokowane Zadokowane okno dokowane Wykonaj następujące czynności Kliknij strzałkę na pasku tytułu okna dokowanego. Okna dokowane można także zminimalizować. Kliknij podwójną strzałkę na pasku tytułu okna dokowanego. pamięci systemowej oraz aktywnych narzędziach. W systemie Windows okno dokowane można dołączyć do dowolnego brzegu okna aplikacji. warstw każdego obiektu. Podczas pracy z obrazkiem okna dokowane mogą pozostawać otwarte. Gdy otwieranych jest jednocześnie kilka okien dokowanych. W oknie dokowanym Obiekty wyświetlane są miniatury tła obrazka. Odciągając okno dokowane od krawędzi okna. a także można je odczepić. widoczne natomiast są ich zakładki. można je odczepić. które umożliwiają szybki dostęp do wybranego okna dokowanego. Przykładem okna dokowanego jest okno Obiekty. Aby otworzyć okno dokowane • Kliknij kolejno Okno Okna dokowane. Kontur zmienia kształt podczas przeciągania okna do krawędzi okna aplikacji wskazując. aby niepotrzebnie nie zajmowały powierzchni ekranu. można je zadokować. jak również przyciski poleceń i opcje związane z obiektami. Wyświetlona zostanie karta po prawej stronie okna aplikacji. Podczas przeciągania widoczny jest kontur okna dokowanego.

a następnie kliknij jedną z następujących opcji: • Rozmiar pliku • Bieżące narzędzie • Wymiary dokumentu • Tryb koloru • Pamięć Corel PHOTO-PAINT: Przewodnik po obszarze roboczym programu Corel PHOTO-PAINT 277 .bieżącego zadania. Na przykład podczas pracy z obrazkami o różnych wymiarach można wyświetlić informacje o wymiarach bieżącego obrazka.Więcej informacji na temat dostosowywania paska stanu znajduje się w sekcji „Dostosowywanie paska stanu” w Pomocy. Pasek stanu można również dostosować. dodając przyciski poleceń. Aby zmienić typ informacji wyświetlanych na pasku stanu • Kliknij strzałkę na pasku stanu.

.

Na przykład podczas pracy przy dużym poziomie powiększenia lub przy pracy z dużymi obrazkami można przewijać obrazek lub przeskakiwać do innego obszaru obrazka bez konieczności dostosowania poziomu powiększenia. przybornik oraz paski narzędzi. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Wyświetlanie obrazków • Powiększanie • Uzyskiwanie informacji o obrazku Wyświetlanie obrazków Istnieje wiele sposobów wyświetlania obrazków. które w danej chwili znajdują się poza oknem obrazka. Można ukryć okna. Można wyświetlić dużą reprezentację obrazka na podglądzie pełnoekranowym. pozostawiając tylko pasek menu i okna obrazków. Corel PHOTO-PAINT: Wyświetlanie obrazków i uzyskiwanie informacji o obrazku 279 . Zmiana poziomu powiększenia obrazka umożliwia wyświetlenie wybranych obszarów obrazka i ułatwia jego edytowanie.Wyświetlanie obrazków i uzyskiwanie informacji o obrazku Można zmienić wygląd okna i poziom powiększenia obrazka. Można wyświetlić obszary obrazka.

Za pomocą okna podręcznego Nawigator można zaznaczyć obszar obrazka. Aby powrócić do normalnego widoku. Aby powrócić do normalnego widoku. Aby ukryć okna. Aby wyświetlić pełnoekranowy podgląd obrazka • Kliknij kolejno Widok Podgląd pełnoekranowy. Aby wyświetlić obszar obrazka znajdujący się poza oknem obrazka Aby Przewinąć do innego obszaru obrazka Wykonaj następujące czynności Otwórz paletę wysuwaną Powiększenie i kliknij narzędzie Chwyt . który ma zostać wyświetlony w oknie obrazka. który chcesz wyświetlić. aż właściwy obszar obrazka będzie wyświetlany w oknie obrazka. przybornik i paski narzędzi • Kliknij kolejno Okno Ukryj okna. naciśnij dowolny klawisz lub kliknij na ekranie. kliknij prawym przyciskiem myszy obszar roboczy. Przeskoczyć do innego obszaru obrazka 280 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Kliknij okno podręczne Nawigator znajdujące się w prawym dolnym rogu okna obrazka. Przeciągaj obrazek. a następnie kliknij polecenie Pokaż okna. Przeciągnij prostokąt do obszaru obrazka.

Corel PHOTO-PAINT: Wyświetlanie obrazków i uzyskiwanie informacji o obrazku 281 . które ma być powiększone. Możliwe jest również określenie poziomu powiększenia. To zdjęcie zostało przeciągnięte z oryginalnego położenia (pierwszy obrazek) w prawą stronę (drugi obrazek). Poniżej przedstawiono cały obrazek.Obszary obrazka znajdujące się poza jego oknem można przeciągać do okna obrazka za pomocą narzędzia Chwyt w celu ich wyświetlenia. Przeciągając wskaźnik myszy. Aby zmienić powiększenie • Otwórz paletę wysuwaną Powiększenie Powiększenie . Aby Powiększyć Powiększyć określony obszar Zmniejszyć i kliknij narzędzie Wykonaj następujące czynności Kliknij obrazek w miejscu. zaznacz obszar. który ma zostać powiększony. przy którym otwierane są obrazki. Powiększanie Domyślnie obrazki wyświetlane są w 100-procentowym powiększeniu. jednak możliwe jest wykonanie powiększenia w celu wyświetlenia szczegółów obrazka lub pomniejszenia w celu wyświetlenia większej części obrazka. Kliknij okno obrazka prawym przyciskiem myszy.

który odpowiada położeniu wskaźnika. Ponadto można uzyskać statystykę dotyczącą współrzędnych x i y punktu środkowego i promienia podczas tworzenia lub zaznaczania okrągłego kształtu lub obszaru do edycji. Aby wyświetlić informacje o obszarach obrazka • Kliknij kolejno Okno Można również Wybrać nowy model kolorów Kliknij strzałkę górnej palety wysuwanej . Powiększyć lub zmniejszyć do gotowego poziomu Uzyskiwanie informacji o obrazku Można wyświetlić informacje o obrazku. szesnastkowe i CMYK. Aby wyświetlić informacje o obrazku • Kliknij kolejno Plik Właściwości dokumentu. Podczas pracy można wyświetlać informacje o obszarach obrazka.Aby Przełączyć się między bieżącym i poprzednim poziomem powiększenia Wykonaj następujące czynności Kliknij przycisk Poprzednie powiększenie na rozszerzonym pasku właściwości . Na osiach współrzędnych X i Y można śledzić zmianę położenia wskaźnika podczas przesuwania go w oknie obrazka. Kliknij strzałkę dolnej palety wysuwanej i kliknij jednostkę miary. Zmienić jednostki miary używane do wyświetlania informacji o obrazku 282 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Można np. Można też wyświetlać informacje o kolorze dla obszaru obrazka. Domyślnie wyświetlane są wartości RGB. format i rozmiar pliku. Informacje o kolorach można wyświetlać jednocześnie dla dwóch modeli kolorów. takie jak nazwa. wyświetlać wartości skali szarości i RGB dla danego obszaru obrazka. takie jak współrzędne wskaźnika. Okna dokowane Informacje. Wybierz poziom powiększenia z listy Stopień powiększenia na pasku właściwości. wybierz poziom koloru i kliknij model kolorów. Można również robić notatki dotyczące kąta i odległości poruszania się wskaźnika w oknie obrazka podczas rysowania kształtu lub definiowania obszaru do edycji.

Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12. Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania obrazków i uzyskiwania informacji o obrazku. kliknij kartę Spis treści.Domyślnie w palecie Informacje o obrazku wyświetlane są wartości RGB. Informacje o trybie kolorów można wyświetlić. Corel PHOTO-PAINT: Wyświetlanie obrazków i uzyskiwanie informacji o obrazku 283 . a następnie kliknij dwukrotnie temat „Wyświetlanie obrazków i uzyskiwanie informacji o obrazku”. szesnastkowe i CMYK (kolejno od góry). kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy. klikając narzędzie Pipeta i wskazując obszar obrazka.

.

obszarów mieszania oraz modeli kolorów. tła i wypełnienia oraz wybrać nowe kolory. Możliwe jest tworzenie i edytowanie niestandardowych palet kolorów w celu przechowywania często używanych kolorów. jak każdy kolor będzie wyglądał po wydrukowaniu. przeglądarek kolorów. PANTONE i TRUMATCH. Przykładami takich palet są HKS Colors. będący zbiorem próbek kolorów. Kolory pierwszego planu.Praca z kolorami Ta aplikacja umożliwia wybieranie i tworzenie kolorów przy użyciu wielu standardowych palet kolorów. Gotowe lub niestandardowe palety kolorów Gotowe palety kolorów są dostarczane przez niezależne firmy. tła i wypełnienia można wybrać za pomocą domyślnej palety kolorów. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Wybieranie kolorów • Tworzenie niestandardowych palet kolorów • Korzystanie z kanałów kolorów dodatkowych Wybieranie kolorów Kolory tła. pierwszego planu i wypełnienia można wybierać. Domyślna paleta kolorów Paleta kolorów to kolekcja próbek kolorów. palet kolorów. Focoltone. dzięki którym można dokładnie sprawdzić. próbkowania. harmonii kolorów i przejść kolorów. Niestandardowe palety kolorów mogą zawierać kolory pochodzące z dowolnego modelu kolorów lub gotowej palety kolorów. używając obszaru sterowania kolorem. z których będzie można skorzystać w przyszłości. Niestandardową paletę kolorów Corel PHOTO-PAINT: Praca z kolorami 285 . Obszar sterowania kolorem W obszarze sterowania kolorem można wyświetlić zaznaczone kolory pierwszego planu. która zawiera 99 kolorów z modelu kolorów RGB. Warto mieć drukowany wzornik kolorów.

Próbkowanie kolorów Aby użyć koloru. obszar o jednolitym z wyglądu kolorze może być w rzeczywistości delikatnie cieniowany lub symulowany. Informacje na temat modeli kolorów można znaleźć w sekcji „Opis modeli kolorów” w Pomocy. Przeglądarki kolorów Przeglądarki kolorów przedstawiają zakres kolorów w postaci dwu.lub trójwymiarowych kształtów. W przypadku próbkowania koloru ze zdjęcia. Domyślna przeglądarka kolorów oparta jest na modelu kolorów HSB. Domyślnie próbkowany jest pojedynczy piksel z okna obrazka. prostokąta. Więcej informacji na temat pracy z niestandardowymi paletami kolorów można znaleźć w sekcjach “Tworzenie niestandardowych palet kolorów” on page 290 i „Otwieranie i edytowanie niestandardowych palet kolorów” w Pomocy. W polu mieszania wyświetlana jest siatka kolorów powstałych na podstawie czterech wybranych kolorów podstawowych. trójkąta lub pięciokąta. otrzymuje się go na drodze łączenia kolorów podstawowych. Każda kolumna wyświetlana w siatce kolorów rozpoczyna się od koloru leżącego w jednym z wierzchołków nałożonej figury. Próbkować można również piksele w zaznaczonym obszarze.można zapisać i wykorzystać w przyszłości. kolory wskazywane przez poszczególne jej wierzchołki zawsze są wzajemnie uzupełniające. Zależnie od wybranej figury. Wielkość obszaru próbki można ustawić na 3×3 piksele lub na 5×5 pikseli w wypadku obrazków o wysokiej rozdzielczości. można pobrać próbkę koloru w celu osiągnięcia dokładnego dopasowania. który występuje już w obiekcie lub obrazku. Przejścia kolorów Wybierając kolor za pomocą przejścia kolorów. W takiej sytuacji przydatne jest uśrednienie kolorów pikseli na większym obszarze próbki. np. lecz można jej używać do wybierania kolorów CMY lub RGB. Harmonie kolorów Działanie harmonii kolorów polega na nałożeniu na koło kolorów pewnej figury. kontrastowe lub harmonizujące. Aby wybrać kolor za pomocą obszaru sterowania kolorem 1 Kliknij dwukrotnie jedną z następujących pozycji w obszarze sterowania kolorem w przyborniku: • Próbka Kolor pierwszego planu 286 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 .

Kliknij prawym przyciskiem myszy próbkę koloru. Aby wybrać kolor za pomocą domyślnej palety kolorów Aby Wybrać kolor pierwszego planu Wybrać kolor tła Wybrać kolor wypełnienia Wykonaj następujące czynności Kliknij próbkę koloru. 3 Z listy Paleta wybierz gotową lub niestandardową paletę. aby ustawić zakres kolorów wyświetlanych w obszarze wyboru kolorów. Aby wybrać kolor za pomocą gotowej lub niestandardowej palety kolorów 1 Kliknij dwukrotnie jedną z następujących pozycji w obszarze sterowania kolorem w przyborniku: • Próbkę Kolor pierwszego planu • Próbkę Kolor tła 2 Kliknij kartę Palety. 2 Kliknij obrazek. Aby pobrać próbkę koloru 1 Kliknij narzędzie Pipeta . Sugerowane jest stosowanie tego samego modelu kolorów jak stosowany w produkcie końcowym. 3 Kliknij kolor w obszarze wyboru kolorów. 4 Przesuń suwak koloru w górę lub w dół. Przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij próbkę koloru.• Próbka Kolor tła 2 Przesuń suwak koloru w górę lub w dół. aby wybrać kolor pierwszego planu. 5 Kliknij kolor w obszarze wyboru kolorów. aby ustawić zakres kolorów wyświetlanych w obszarze wyboru kolorów. Używanie jednego modelu kolorów dla wszystkich kolorów na rysunku pozwoli na zachowanie spójności oraz ułatwi dokładniejsze przewidzenie wyglądu kolorów na ostatecznym wydruku. Corel PHOTO-PAINT: Praca z kolorami 287 . Domyślny rozmiar próbki to 1 piksel.

Można również Zwiększyć rozmiar próbki Zwiększyć rozmiar próbki w przypadku obrazka o wysokiej rozdzielczości Pobrać próbkę z zaznaczonego obszaru Na rozszerzonym pasku właściwości kliknij przycisk Pipeta 3×3 . Na rozszerzonym pasku właściwości kliknij przycisk Pipeta 5×5 . Można również Wybrać kolor wypełnienia Kliknij dwukrotnie próbkę Kolor wypełnienia w obszarze sterowania kolorem. 6 Kliknij kolor w obszarze wyboru kolorów. Kliknij kolejno Opcje Zamień kolory. 3 Z listy Model wybierz model kolorów. Aby wybrać kolor za pomocą przeglądarki kolorów 1 Kliknij dwukrotnie jedną z następujących pozycji w obszarze sterowania kolorem w przyborniku: • Próbkę Kolor pierwszego planu • Próbkę Kolor tła 2 Kliknij kartę Modele. Spowoduje to zamianę koloru Starego (bieżącego koloru pierwszego planu lub tła) i Nowego (wybranego w obszarze wyboru kolorów). 4 Kliknij kolejno Opcje Przeglądarki kolorów i kliknij przeglądarkę kolorów. 5 Przesuń suwak koloru. Na rozszerzonym pasku właściwości kliknij przycisk Pipeta-zaznaczenie . Zamienić kolory 288 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . kliknij przycisk Wypełnienie jednolite w oknie dialogowym Wybierz wypełnienie i kliknij przycisk Edytuj.

4 Wybierz kształt z listy Barwy. Można wybrać najbliższy kolor drukowalny lub poprawić kolor niedrukowalny. 5 Kliknij kolor w obszarze wyboru kolorów. 3 Kliknij kolejno Opcje Mikser Przejście kolorów. Aby wybrać kolor za pomocą harmonii kolorów 1 Kliknij dwukrotnie jedną z następujących pozycji w obszarze sterowania kolorem w przyborniku: • Próbkę Kolor pierwszego planu • Próbkę Kolor tła 2 Kliknij kartę Miksery. Kolor ten jest wyświetlany w obszarze Odniesienie jako mała próbka obok koloru Nowy. Aby wybrać kolor za pomocą przejść kolorów 1 Kliknij dwukrotnie jedną z następujących pozycji w obszarze sterowania kolorem w przyborniku: • Próbkę Kolor pierwszego planu • Próbkę Kolor tła 2 Kliknij kartę Miksery. Corel PHOTO-PAINT: Praca z kolorami 289 . Ten kolor jest wyświetlany w obszarze Odniesienie jako mała próbka obok koloru Nowy. Jeśli wybrany kolor nie należy do kolorów drukowalnych drukarki. Można wybrać najbliższy kolor drukowalny lub poprawić kolor niedrukowalny.Jeśli wybrany kolor nie należy do kolorów drukowalnych drukarki. 6 Przeciągnij czarny punkt na kole kolorów. program Corel PHOTO-PAINT wyświetla najbliższy kolor drukowalny. 4 Otwórz każdy z selektorów koloru i kliknij kolor. 7 Kliknij próbkę koloru na palecie kolorów poniżej koła kolorów. 5 Wybierz odpowiednią opcję z listy Wariacja. program Corel PHOTO-PAINT wyświetla najbliższy kolor drukowalny. 3 Kliknij kolejno Opcje Mikser Harmonie kolorów.

290 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . gdy często wykorzystywane są te same kolory lub gdy zachodzi potrzeba pracy z zestawem odpowiednio dobranych kolorów. Niestandardową paletę kolorów można utworzyć. 3 Kliknij opcję Zapisz paletę jako . Aby utworzyć paletę kolorów z obiektu 1 Zaznacz obiekt. Tworzenie niestandardowych palet kolorów Niestandardowe palety kolorów to zapisywane przez użytkownika kolekcje kolorów. obszarze do edycji lub całym dokumencie. Palety kolorów Utwórz paletę według 4 Kliknij przycisk Zapisz. 3 Wpisz nazwę pliku. 4 Wpisz nazwę pliku. 5 Kliknij przycisk Zapisz. choć można je również tworzyć od podstaw. 4 Kliknij przycisk Zapisz. Dostępnych jest wiele gotowych niestandardowych palet kolorów. Edytor palet.Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji „Aby otworzyć niestandardową paletę kolorów” w Pomocy. 3 Wpisz nazwę pliku. 2 Kliknij kolejno Okno Palety kolorów Utwórz paletę według widocznego obszaru. Aby utworzyć niestandardową paletę kolorów 1 Kliknij kolejno Okno Palety kolorów 2 Kliknij przycisk Nowa paleta . Niestandardowe palety kolorów przydatne są w sytuacji. Aby utworzyć paletę kolorów z obszaru do edycji 1 Zdefiniuj obszar do edycji. wybierając ręcznie każdy kolor lub używając kolorów występujących w obiekcie. 2 Kliknij kolejno Okno zaznaczenia.

albo zmienić Corel PHOTO-PAINT: Praca z kolorami 291 . w którym użyto kolorów dodatkowych. czy mają je pokrywać. Należą do nich informacje na temat koloru dodatkowego. Można również wybierać. kanały kolorów dodatkowych zapewniają zachowanie informacji o kolorach. miejsca naniesienia farby drukarskiej oraz jej gęstości. Palety kolorów Utwórz paletę według 3 Kliknij przycisk Zapisz. Informacje o kolorze dodatkowym są przechowywane w 8-bitowym kanale skali szarości. stosowanie efektów czy wklejanie treści.Więcej informacji na temat definiowania obszarów do edycji można znaleźć w sekcji „Definiowanie obszarów do edycji” na stronie 368. a następnie dodać zawartość. jak malowanie. można wybrać. W ten sposób można symulować kryjące lub przezroczyste farby drukarskie. Obszar do edycji można modyfikować. zanim zostanie ostatecznie zatwierdzony i wprowadzony do kanału koloru dodatkowego. jak i dodawania kolorów dodatkowych w programie Corel PHOTO-PAINT. 2 Wpisz nazwę pliku. Korzystanie z kanałów kolorów dodatkowych Kanały kolorów dodatkowych umożliwiają wyświetlanie. Można utworzyć nowy kanał koloru dodatkowego. które zostają wklejone do kanału koloru dodatkowego. edytować i zmieniać właściwości istniejących kanałów kolorów dodatkowych. Więcej informacji na temat modyfikowania obszarów do edycji można znaleźć w sekcji „Nakładanie masek” na stronie 367. Wyświetlając obrazki. Gdy obrazek jest wyświetlany na podglądzie. Na przykład na kanale można wykonywać takie działania. czy zawartość kanałów ma być ukryta czy widoczna. Aby utworzyć paletę kolorów z obrazu 1 Kliknij kolejno Okno dokumentu. można wybrać. Zarówno w wypadku importowania pliku. dodawane są jako obszar do edycji. Obiekt lub zaznaczenie. który ma zostać użyty. zmienić jego nazwę lub kolor dodatkowy. czy kolory dodatkowe mają mieszać się z kolorami leżącymi poniżej (nadrukowywanie). Na przykład po otwarciu lub zaimportowaniu obrazka zawierającego kanały kolorów dodatkowych można dokonać edycji zawartości kanału. edytowanie i zachowywanie informacji o kolorach dodatkowych w plikach. przypisać mu kolor i nazwę. gdy zawartość pliku zostaje przesłana do urządzenia docelowego. rysowanie kształtów.

natomiast malowanie szarością powoduje nanoszenie odcienia koloru. Nowy kanał można również utworzyć. 4 W obszarze Właściwości tuszu wybierz jedną z następujących opcji: • Jednolity — kolory leżące niżej nie będą mieć wpływu na kolor farby drukarskiej. Nowy kanał koloru dodatkowego będzie widoczny. jeśli kanał ma mieć nazwę inną niż nazwa koloru dodatkowego. • Wypełnij kolorem — powstanie kanał wypełniony kolorem farby drukarskiej. • Przezroczysty — kolory leżące poniżej będą widoczne. 2 W oknie dialogowym Nowy kanał koloru dodatkowego wybierz kolor z selektora kolorów. malowanie bielą powoduje wymazywanie koloru. a pozostałe kanały będą ukryte. 6 Kliknij przycisk OK. jak i edytowania kanału już istniejącego. zmieniając kolor używanego narzędzia. Zarówno w wypadku tworzenia nowego kanału.porządek kanałów. Aby utworzyć kanał koloru dodatkowego 1 W oknie dokowanym Kanały kliknij strzałkę palety wysuwanej i wybierz polecenie Nowy kanał koloru dodatkowego. W oknie dokowanym Kanały nowy kanał koloru dodatkowego zostanie wyświetlony poniżej kanałów dotychczasowych. klikając przycisk Nowy kanał koloru dodatkowego w oknie dokowanym Kanały. Ta opcja umożliwia podgląd nadrukowywania. jeśli jest gotowa do wydruku. Można ją również zapisać w pliku o formacie PSD lub wyeksportować do pliku o formacie DCS. Na przykład malowanie czernią powoduje nanoszenie koloru jednolitego. Kanały kolorów dodatkowych można kopiować między obrazkami lub usuwać je. chyba że jej gęstość będzie mniejsza niż 100 procent. PDF lub EPS. można dodawać lub wymazywać zawartość kanału. gdy nie są już potrzebne. Pracę można zapisać w pliku o formacie CPT. 292 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Jeśli nie otwarto okna dokowanego/palety Kanały. 3 Wpisz nazwę dla kanału w polu Nazwa. 5 Włącz jedną z następujących opcji: • Kanał pusty — powstanie pusty kanał (bez naniesionej farby drukarskiej). umożliwiającym dalszą edycję. kliknij kolejno Okno Okna dokowane Kanały.

3 Kliknij kolejno Edycja Wklej Wklej jako zaznaczenie. 2 Kliknij przycisk palety wysuwanej w prawym górnym rogu okna dokowanego i kliknij polecenie Właściwości kanału. Aby Zmienić kolor dodatkowy Zmienić nazwę kanału Zmienić właściwości farby drukarskiej Wybierz kolor z selektora kolorów. kliknij kolejno Okno Okna dokowane Kanały. Aby zmienić właściwości kanału koloru dodatkowego 1 W oknie dokowanym Kanały zaznacz kanał koloru dodatkowego na liście Kanały. Wpisz nazwę w polu Nazwa. Gdy kanał zostanie zaznaczony. chyba że jej gęstość będzie mniejsza niż 100 procent.Aby zaznaczyć kanał koloru dodatkowego • W oknie dokowanym Kanały kliknij kanał koloru dodatkowego na liście Kanały. Aby skopiować obiekt do innego obrazka. 3 W oknie dialogowym Właściwości kanału koloru dodatkowego wykonaj działania z poniższej tabeli. Ta opcja umożliwia podgląd nadrukowywania. Jeśli okno dokowane Kanały nie jest otwarte. Aby wkleić zawartość do kanału koloru dodatkowego 1 Skopiuj obiekt lub zaznaczenie do Schowka. otwórz obrazek. Corel PHOTO-PAINT: Praca z kolorami 293 . 2 W oknie dokowanym Kanały zaznacz kanał koloru dodatkowego. wokół jego miniatury zostanie wyświetlony czerwony kontur. •Przezroczysty — kolory leżące poniżej będą widoczne. W obszarze Właściwości tuszu wybierz jedną z następujących opcji: •Jednolity — kolory leżące niżej nie będą mieć wpływu na kolor farby drukarskiej. do którego ma zostać wklejona zawartość.

Jeśli okno dokowane Kanały nie jest otwarte. prawym przyciskiem myszy kliknij czerń (aby uzyskać jednolity kolor dodatkowy) lub odcień szarości (aby uzyskać odcień koloru dodatkowego). Aby wyświetlić lub ukryć kanał koloru dodatkowego • W oknie dokowanym Kanały kliknij ikonę Oko obok kanału koloru. gdy zawartość kanału jest ukryta. gdy kanały kolorów dodatkowych są kopiowane i wklejane między obrazkami o podobnych wymiarach i tej samej rozdzielczości. Aby skopiować kanał koloru dodatkowego 1 W oknie dokowanym Kanały zaznacz kanał koloru dodatkowego do skopiowania. Jeśli na całym tym obszarze gęstość farby drukarskiej ma być jednakowa. Najlepsze wyniki można uzyskać. 4 Kliknij kolejno Maska Usuń. Kanał koloru dodatkowego zostanie wyświetlony u dołu listy Kanały w oknie dokowanym Kanały. Aby zmienić porządek kanałów kolorów dodatkowych • W oknie dokowanym Kanały kliknij kanał koloru dodatkowego na liście Kanały i przeciągnij go do nowego położenia. Wymiary i rozdzielczość obrazka mają znaczenie przy wklejaniu informacji o kanałach kolorów między obrazkami. 3 Otwórz obrazek. 4 Kliknij kolejno Edycja Wklej. Jeśli chcesz dokonać edycji tego obszaru. 294 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . a następnie kliknij narzędzie Wypełnienie i kliknij obszar do edycji. oko jest otwarte. Wklejona zawartość zostanie ostatecznie wprowadzona do kanału koloru dodatkowego. Oko jest zamknięte. kliknij kolejno Okno Okna dokowane Kanały. gdy zawartość kanału jest widoczna. 2 Kliknij kolejno Edycja Kopiuj. zrób to teraz. do którego chcesz wkleić kanał koloru dodatkowego.Zawartość zostanie wyświetlona jako obszar do edycji otoczony maską (wyróżniony kolorową nakładką lub markizą).

kliknij kolejno Pomoc Temat pomocy. Corel PHOTO-PAINT: Praca z kolorami 295 . następnie kliknij kartę Spis treści. gdy kanały kolorów dodatkowych są kopiowane i wklejane między obrazkami o podobnych wymiarach i tej samej rozdzielczości. 2 Kliknij przycisk Usuń bieżący kanał . Najlepsze wyniki można uzyskać. Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z kolorami. po czym kliknij dwukrotnie temat „Praca z kolorami”.Wymiary i rozdzielczość obrazka mają znaczenie przy wklejaniu informacji o kanałach kolorów między obrazkami. Aby usunąć kanał koloru dodatkowego 1 W oknie dokowanym Kanały kliknij kanał koloru dodatkowego na liście Kanały. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12.

.

Przy każdym przekształcaniu obrazka może wystąpić utrata informacji o kolorach. Monitory komputerów wyświetlają obrazki w trybie kolorów RGB. ale zawiera kanały niezbędne do drukowania przy użyciu standardowych tuszy. lub skala szarości. Na przykład 24-bitowy tryb kolorów RGB opisywany jest za pomocą kanałów kolorów czerwonego. Tryby koloru opisywane są za pomocą kolorów składowych oraz głębi bitowej. Każdy kanał ma 8-bitową głębię. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Zmienianie trybu kolorów obrazków • Zmienianie trybu kolorów obrazków na tryb z paletą Zmienianie trybu kolorów obrazków W programie Corel PHOTO-PAINT kolory obrazków są definiowane za pomocą trybów kolorów. obrazki te znacznie się różnią. Chociaż różnica między wyświetlanymi na ekranie obrazkami w trybach CMYK i RGB może być niezauważalna. Program Corel PHOTO-PAINT obsługuje następujące tryby kolorów: Corel PHOTO-PAINT: Zmienianie trybów kolorów 297 . a także sposób jego wyświetlania i drukowania. żółtego i czarnego oraz 32-bitowej głębi. purpurowego. Kolory z przestrzeni kolorów RGB obejmują większą część widma widzialnego (mają więcej kolorów drukowalnych) niż kolory z przestrzeni kolorów CMYK.Zmienianie trybów kolorów Przy zmianie trybu kolorów obrazka na inny. CMYK. zielonego i niebieskiego oraz 24-bitowej głębi. Rozmiar pliku obrazka CMYK jest większy niż obrazka RGB o tych samych wymiarach. zmieniana jest struktura kolorów i rozmiar obrazka. Dlatego też przed zmianą trybu kolorów należy zakończyć edycję obrazu i zapisać go. taki jak RGB. domyślnie obrazki tworzone w programie Corel PHOTO-PAINT mają tryb kolorów RGB. Podobnie 32bitowy tryb kolorów CMYK opisywany jest za pomocą kanałów kolorów niebieskozielonego.

którą można edytować. Paleta kolorów użyta do 298 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Tryb kolorów z paletą to tryb 8-bitowy. Dzięki temu obrazki w trybie z paletą kolorów zawierają mniej informacji niż oryginał. edytowanie i zapisywanie palety kolorów Zmieniając tryb kolorów obrazka na tryb z paletą. więc rozmiar pliku jest mniejszy. można użyć wcześniej zdefiniowanej lub niestandardowej palety kolorów. Wartości te zapisywane są w uproszczonej tablicy kolorów. określając kolor zakresu czułości. Zoptymalizowaną paletę kolorów również można edytować. zastępując jej poszczególne kolory. a następnie kliknij jedno z następujących poleceń: • Przekształć w skalę szarości (8 bitów) • Przekształć w kolory RGB (24 bity) • Przekształć w kolory CMYK (32 bity) • Przekształć w Kolor Lab (24 bity) • Przekształć w Wielokanałowy • Przekształć w Skala szarości (16 bitów) • Przekształć w Kolor RGB (48 bitów) • Przekształć w NTSC RGB • Przekształć w PAL RGB Zmienianie trybu kolorów obrazków na tryb z paletą Tryb kolorów z paletą.• Czarno-biały (1 bit) • Duotone (8 bitów) • Kolor RGB (24 bity) • Kolor CMYK (32 bity) • Skala szarości (16 bitów) • NTSC RGB (wideo) • Skala szarości (8 bitów) • Z paletą (8 bitów) • Kolor Lab (24 bity) • Wielokanałowy • Kolor RGB (48 bitów) • PAL RGB (wideo) Aby zmienić tryb kolorów obrazka • Kliknij menu Obrazek. zwanej paletą. jest często wykorzystywany w obrazkach GIF prezentowanych w Internecie. w którym obrazki są zapisywane i wyświetlane przy użyciu 256 kolorów. Przy przekształcaniu złożonego obrazka w tryb z paletą kolorów każdemu pikselowi przypisywana jest stała wartość koloru. Wybieranie. nazywany także trybem kolorów indeksowanych.

Jeżeli obrazek oryginalny zawiera wiele kolorów. Powiązanie jednego piksela z drugim tworzy optymalną mieszankę. wiążąc ze sobą piksele różnych kolorów. pomarańczowy. • Ciało czarne — zawiera kolory utworzone według kryterium temperaturowego. żółty i biały — temperatur wysokich. Aby zmienić obrazek na obrazek z paletą kolorów 1 Kliknij kolejno Obrazek Przekształć w obrazek z paletą (8 bitów). tworząc miękkie krawędzie i kolory. jak też na przypadkowym rozkładzie kolorów. W trakcie symulacji uporządkowanej za pomocą regularnych wzorów punktowych tworzone są przejścia kolorów. Np. Corel PHOTO-PAINT: Zmienianie trybów kolorów 299 . • Skala szarości — zawiera 256 odcieni szarości. w wyniku czego uwydatnione zostają jednolite kolory i wyostrzone krawędzie. jeżeli obrazek zawiera proste kształty i tylko kilka kolorów. Symulowania nie trzeba stosować. która daje wrażenie istnienia dodatkowego koloru. za pomocą symulacji kolorów można utworzyć iluzję liczby kolorów większej niż 256. od 0 (czarny) do 255 (biały). a kolory czerwony. Jarvis. kolor czarny może stanowić odwzorowanie niskich temperatur. Symulowanie może opierać się zarówno na uporządkowanym. 3 Z listy Paleta wybierz jeden z następujących typów palet kolorów: • Jednolity — umożliwia uzyskanie 256 kolorów z jednakowym udziałem kolorów: czerwonego. W dyfuzji błędów piksele są rozmieszczane nieregularnie.przekształcenia obrazka nosi nazwę wynikowej palety kolorów i można ją zapisać do wykorzystania na innym obrazku. Symulacja kolorów Obrazki z paletą mogą zawierać maksymalnie 256 kolorów. Stucki i Floyd-Steinberg to odmiany dyfuzji błędów. W procesie symulacji kolorów tworzone są dodatkowe kolory i odcienie na bazie istniejącej palety. 2 Kliknij kartę Opcje. Dla tej palety kolorów można również wybrać kolor odniesienia zakresu czułości. zielonego i niebieskiego • Standard VGA — umożliwia uzyskanie standardowej palety 16 kolorów trybu VGA • Adaptacyjne — umożliwia uzyskanie kolorów oryginalnych obrazka i zachowuje na obrazku poszczególne kolory (całe spektrum kolorów) • Zoptymalizowane — tworzy paletę kolorów w oparciu o kolory najczęściej występujące na obrazku.

4 Z listy Symulacja kolorów wybierz opcję symulacji kolorów. W oknie dialogowym Tablica kolorów edytuj paletę kolorów. Kliknij kartę Paleta wynikowa i kliknij przycisk Zapisz. • Do publikacji w Internecie — zawiera paletę 216 kolorów obsługiwanych w większości przeglądarek internetowych. klikając przycisk Otwórz. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12. klikając kartę Opcje. i Zapisywać wynikową paletę kolorów Opcja symulacji kolorów Uporządkowanie jest stosowana szybciej niż opcje dyfuzji błędów Jarvis. Stucki i Floyd-Steinberg.• System — zawiera paletę kolorów Do publikacji w Internecie i skali szarości. ale jest mniej dokładna. Wybierz folder. 5 Przesuń suwak Intensywność. Kliknij kartę Paleta wynikowa i kliknij przycisk Edytuj. po czym kliknij dwukrotnie temat „Zmienianie trybów kolorów”. w którym chcesz zapisać wynikową paletę kolorów i wpisz nazwę pliku. Niestandardową paletę kolorów można wybrać. Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat zmieniania trybów kolorów. a następnie kliknij kartę Spis treści. 300 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . kliknij kolejno Pomoc Temat Pomocy. znajdując odpowiedni plik palety i klikając go dwukrotnie. Można również Zapisać opcje przekształcania jako wzorzec Edytować wynikową paletę kolorów Kliknij przycisk dodawania wzorca w polu Zapisz wzorzec wpisz nazwę wzorca. aby dostosować stopień symulacji kolorów.

Wczytywanie obrazków do programu Corel PHOTO-PAINT Obrazki można wprowadzać do programu Corel PHOTO-PAINT na wiele różnych sposobów. Importowanie plików W programie Corel PHOTO-PAINT dostępne są filtry. Corel PHOTO-PAINT: Wczytywanie obrazków do programu Corel PHOTO-PAINT 301 . 3 Kliknij dwukrotnie nazwę pliku. Importowany plik staje się wówczas częścią aktywnego obrazka. 3 Wybierz format pliku z listy Pliki typu. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Otwieranie obrazków • Importowanie plików • Pobieranie obrazków ze skanerów i aparatów cyfrowych • Praca z grafiką wektorową Otwieranie obrazków W programie Corel PHOTO-PAINT można otwierać większość map bitowych. Aby otworzyć obrazek 1 Kliknij kolejno Plik Otwórz. 2 Wybierz folder. w którym znajduje się plik. które podczas importowania przekształcają pliki z jednego formatu na inny. Aby zaimportować plik do aktywnego obrazka 1 Kliknij kolejno Plik Importuj. w którym znajduje się plik. Zaimportowany plik można umieścić jako obiekt w aktywnym oknie aplikacji. 2 Wybierz folder. Każdy otwierany obrazek jest wyświetlany w osobnym oknie.

należy wybrać sterownik TWAIN. 5 Zaznacz dowolne z następujących aktywnych pól wyboru: • Nie pokazuj okna dialogowego filtrów — powoduje użycie domyślnych ustawień filtrów bez otwierania okna dialogowego • Sprawdź znak wodny — powoduje sprawdzenie obecności znaku wodnego i wszelkich innych informacji. Więcej informacji na temat korzystania z oprogramowania skanera i aparatu cyfrowego można znaleźć w ich dokumentacji. który będzie uruchamiany automatycznie. jak i TWAIN.4 Kliknij nazwę pliku. Program Corel PHOTO-PAINT współpracuje ze skanerami i aparatami cyfrowymi obsługującymi interfejs Microsoft® Windows Image Acquisition (WIA). Jeśli skanowane są obrazki kolorowe z 48-bitową głębią. Pobieranie obrazków ze skanerów i aparatów cyfrowych Do programu Corel PHOTO-PAINT można skanować obrazki i ładować zdjęcia z aparatów cyfrowych. Interfejsy i opcje tego oprogramowania są różne. który udostępnia standardowe funkcje ładowania obrazków. w której będą otwierane obrazki. do załadowania obrazków można użyć sterownika TWAIN skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego. Jeśli stosowany skaner lub aparat cyfrowy nie obsługuje interfejsu WIA. na przykład o prawach autorskich • Wydobądź osadzony profil ICC — umożliwia zapisanie osadzonego profilu ICC (International Color Consortium) w folderze kolorów w miejscu zainstalowania aplikacji 6 Kliknij przycisk Importuj. Skaner może mieć zarówno źródło ze sterownikiem WIA. Aby skanować obrazki 1 Kliknij kolejno Plik Pobierz obrazek Wybierz źródło. 3 Kliknij przycisk Wybierz. 2 Wybierz skaner z listy źródła. 4 Kliknij kolejno Plik Pobierz obrazek Pobierz. Można je wtedy ładować bezpośrednio z aparatu cyfrowego do programu Corel PHOTO-PAINT. 302 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . 7 Kliknij okno obrazka. Za pomocą interfejsu WIA można również ustawić program Corel PHOTO-PAINT jako aplikację domyślną.

umożliwiające załadowanie zdjęć. Corel PHOTO-PAINT: Wczytywanie obrazków do programu Corel PHOTO-PAINT 303 . Nazwa tego przycisku w interfejsie aparatu cyfrowego zależy od modelu aparatu.Jeśli skaner nie obsługuje interfejsu WIA. 2 W wyświetlonym oknie dialogowym WIA wybierz opcję Corel PHOTO-PAINT w obszarze Wybierz program do uruchomienia tej akcji. 6 Kliknij przycisk pobierania obrazków. 3 Zaznacz pole wyboru Zawsze używaj tego programu do wykonywania tej akcji. jak i TWAIN. 5 W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz obrazki do załadowania. Aby automatycznie otworzyć zdjęcia z aparatu cyfrowego w programie Corel PHOTO-PAINT 1 Podłącz aparat cyfrowy do komputera. Aby załadować zdjęcia z aparatu cyfrowego 1 Podłącz aparat cyfrowy do komputera. Dostępne opcje zależą od skanera. zostanie wyświetlone okno sterownika TWAIN skanera. 4 Kliknij kolejno Plik Pobierz obrazek Pobierz. Klikając dwukrotnie miniaturę w katalogu aparatu cyfrowego. W interfejsie skanera ten przycisk może mieć inną nazwę. Wybierz źródło. zostanie wyświetlone okno sterownika TWAIN aparatu. 6 Kliknij przycisk Skanuj. 5 Wyświetl podgląd obrazka i zaznacz obszar do skanowania. na przykład OK lub Wyślij. Aparat cyfrowy może mieć zarówno źródło ze sterownikiem WIA. Jeśli aparat cyfrowy nie obsługuje interfejsu WIA. 2 Kliknij kolejno Plik Pobierz obrazek 3 W polu źródła wybierz aparat cyfrowy. umożliwiające załadowanie zdjęć. można otworzyć zdjęcia w programie Corel PHOTO-PAINT. Dostępne opcje zależą od aparatu cyfrowego.

Aby zaimportować grafikę wektorową 1 Kliknij kolejno Plik Importuj. Chociaż w programie Corel PHOTO-PAINT nie można pracować z grafiką wektorową. Można także kopiować grafikę wektorową z programu CorelDRAW i wklejać ją do programu Corel PHOTO-PAINT. 6 Kliknij okno obrazka. 7 W oknie dialogowym Przekształć w mapę bitową określ wymagane ustawienia. obiektów oraz wypełnień obliczanych matematycznie. Ten proces przekształcania nazywany jest rasteryzacją. Aby otworzyć grafikę wektorową 1 Kliknij kolejno Plik Otwórz. 5 Kliknij przycisk Otwórz. 4 Kliknij nazwę pliku. 2 Wybierz folder. w którym znajduje się plik.Praca z grafiką wektorową Grafika wektorowa składa się z linii. który chcesz zaimportować. podczas jej otwierania lub importowania można przekształcić ją w mapę bitową. krzywych. 3 Z listy Pliki typu wybierz format pliku wektorowego. 5 Kliknij przycisk Otwórz. w którym znajduje się plik. 304 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . 2 Wybierz folder. 6 W oknie dialogowym Przekształć w mapę bitową określ wymagane ustawienia. który chcesz zaimportować. 4 Kliknij nazwę pliku. 3 Z listy Pliki typu wybierz format pliku wektorowego.

a następnie kliknij dwukrotnie temat „Wprowadzanie obrazków do programu Corel PHOTO-PAINT”.Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat wprowadzania obrazków do programu Corel PHOTO-PAINT. kliknij kartę Spis treści. Corel PHOTO-PAINT: Wczytywanie obrazków do programu Corel PHOTO-PAINT 305 . kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12.

.

stosując odbicie i obrót. można go wykadrować. można wykadrować obrazek. Można również zmienić jego orientację. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Kadrowanie obrazków • Zszywanie obrazków • Zmienianie orientacji obrazka Kadrowanie obrazków Aby usunąć niechciane obszary lub poprawić układ obrazka. Kadrowanie pozwala usunąć niepożądane obszary obrazka.Kadrowanie i zmienianie orientacji Aby usunąć niepożądane obszary lub połączyć kilka obrazków w jeden duży. Kadrowanie pozwala wybrać prostokątny obszar obrazka do zachowania i odrzucić resztę. Corel PHOTO-PAINT: Kadrowanie i zmienianie orientacji 307 . Wynikiem tej operacji jest zmniejszenie rozmiaru pliku obrazka bez zmiany jego rozdzielczości.

Aby wykadrować obrazek 1 Kliknij narzędzie Kadrowanie . aby dopasować obszar kadrowania do obszaru obrazka. Poszerzyć obszar kadrowania poza oryginalny obrazek Aby wyraźniej widzieć kadrowany obrazek. Aby wykadrować kolor obramowania z obrazka 1 Kliknij kolejno Obrazek Wykadruj 2 Włącz jedną z następujących opcji: 308 Wykadruj kolor obramowania. Kliknij kolejno Obrazek Wykadruj Poszerz i przeciągnij uchwyt kadrowania poza obrazek. Kliknij wewnątrz obszaru kadrowania. klikając narzędzie Kadrowanie i wpisując wartości w polach Rozmiar i Położenie na pasku właściwości. który ma być wykadrowany. aby go wyprostować Przeciągnij odpowiednie uchwyty. jednak obrazek wynikowy ma zawsze kształt prostokąta. np. 3 Kliknij dwukrotnie wewnątrz obszaru kadrowania. aby wyświetlić uchwyty obracania . Kliknij wewnątrz obszaru kadrowania i przeciągnij go w inne miejsce. Program Corel PHOTO-PAINT umożliwia również kadrowanie wokół obszarów do edycji maski. Przeciągnij uchwyty obracania. Można również Powiększyć lub zmniejszyć obszar kadrowania Przesunąć obszar kadrowania Obrócić obszar kadrowania.Łatwo można również wykadrować jednokolorowe obramowanie obrazka. białą krawędź wokół starej fotografii. 2 Przeciągając myszą. Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Kliknij kolejno Obrazek Wykadruj Nakładka kadrowania. Informacje na temat masek można znaleźć w sekcji „Nakładanie masek” na stronie 367. można ukryć nakładkę kadrowania. Obszar obrazka można również wykadrować. zaznacz obszar na obrazku.

Przykładowo. Zszywanie obrazków Zszywanie obrazków pozwala płynnie połączyć obrazki dwuwymiarowe. aby ustawić tolerancję dla koloru. 2 Kliknij kolejno Obrazek Wykadruj Wykadruj do maski. duży obrazek można zeskanować do postaci mniejszych zachodzących na siebie kawałków i ponownie je złożyć. Aby wykadrować obszar do edycji maski 1 Określ obszar do edycji na obrazku.• Tło — umożliwia wykadrowanie koloru określonego w próbce koloru Tło znajdującej się w obszarze sterowania kolorem w przyborniku • Pierwszy plan — umożliwia wykadrowanie koloru określonego w próbce koloru Pierwszy plan znajdującej się w obszarze sterowania kolorem w przyborniku • Inne — umożliwia wykadrowanie koloru wybranego przy użyciu selektora kolorów lub narzędzia Pipeta 3 W obszarze Tolerancja włącz jedną z następujących opcji: • Zwykła — określa tolerancję kolorów na podstawie podobieństwa wartości barwy sąsiadujących pikseli • Tryb HSB — określa tolerancję kolorów na podstawie podobieństwa poziomów barwy. Aby pomyślnie usunąć kolor obramowania. konieczne może być eksperymentowanie z różnymi ustawieniami suwaka tolerancji. który ma być wykadrowany. nasycenia i jaskrawości sąsiadujących pikseli 4 Przesuń suwak tolerancji. Corel PHOTO-PAINT: Kadrowanie i zmienianie orientacji 309 .

na liście Pliki wybrane kliknij nazwę pliku i jeden z następujących przycisków: • przycisk W górę • przycisk W dół 5 Kliknij przycisk OK. 6 W oknie dialogowym Zszywanie obrazków kliknij narzędzie Zaznaczenie . Jeżeli chcesz zaznaczyć wszystkie otwarte obrazki. Aby zszyć obrazki 1 Otwórz obrazki. Powtórz wyrównywanie dla pozostałych obrazków. 9 Włącz jedną z następujących opcji: • Połącz z tłem — umożliwia utworzenie jednego. 2 Kliknij kolejno Obrazek Zszywanie nićmi. Później można 310 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . 4 Aby zmienić położenie obrazka. w którym każdy obrazek źródłowy jest oddzielnym obiektem. spłaszczonego obrazka • Utwórz obiekty z obrazków — umożliwia utworzenie zszytego obrazka. 8 Na liście Metamorfoza wpisz wartość definiującą liczbę pikseli zachodzących na siebie w łączonych obrazkach. aby utworzyć jeden duży obrazek. Ten obrazek zeskanowano w czterech etapach i zszyto.Obrazki można zszywać. 3 Wybierz nazwę pliku z listy Pliki źródłowe i kliknij przycisk Dodaj. kliknij przycisk Dodaj wszystko. które chcesz zszyć. aby wyrównać go z innym. 7 Przeciągnij obrazek w oknie zszywania obrazków.

dostosować jaskrawość i kontrast każdego z obiektów. tak aby do siebie pasowały. i kliknij Obrócić jeden lub kilka zaznaczonych obrazków Powiększyć obszar w celu sprawdzenia obszaru połączenia obrazków Zmniejszyć obszar Wyświetlić obszary poza oknem zszywania obrazka i przeciągnij Pliki obrazków zszytych i spłaszczonych mają mniejsze rozmiary niż obrazków zawierających po zszyciu oddzielne obiekty. należy używać klawiszy strzałek. Aby zmienić położenie zeskanowanego obrazka lub utworzyć efekty specjalne. które chcesz powiększyć. Corel PHOTO-PAINT: Kadrowanie i zmienianie orientacji 311 . Zmienianie orientacji obrazka Poprzez obracanie i odbijanie obrazka można zmienić jego orientację w oknie. Obrót i Chwyt. Kliknij narzędzie Powiększ . można odbijać obrazek w pionie lub w poziomie. Aby precyzyjnie przenieść. obrócić i wyświetlić obrazki w oknie zszywania obrazka za pomocą narzędzi Zaznaczenie. wpisz wartość w polu Obróć obrazek. Kliknij narzędzie Obrót i przeciągnij obrazek. prawidłowo wyrównane krawędzie obrazków są wyświetlane na czarno. Kliknij narzędzie Pomniejsz obrazek. Jeżeli chcesz obrócić obrazek o ustalony kąt. Kliknij narzędzie Chwyt obrazek. a następnie miejsce. Zachodzące na siebie obszary obrazków są wyróżnione. Można również Wyświetlić wyrównanie obrazka Kliknij narzędzie Różnica .

można utworzyć jego lustrzane odbicie.Odbijając obrazek. 3 Włącz jedną z następujących opcji: • W prawo • W lewo 4 Zaznacz dowolne z następujących pól wyboru: • Zachowaj oryginalny rozmiar obrazka — umożliwia zachowanie oryginalnego rozmiaru obrazka • Wygładzanie — umożliwia wygładzenie krawędzi na obrazku 5 Otwórz selektor kolorów Kolor tła i kliknij kolor. a także kolor papieru. Obrazek można obrócić. 90° w lewo lub 180°. Obróć i klikając 312 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Aby odbić obrazek • Kliknij kolejno Obrazek • Odbij w poziomie • Odbij w pionie Odbij i kliknij jedną z następujących opcji: Aby obrócić obrazek 1 Kliknij kolejno Obrazek Obróć Obróć o dowolny kąt. który stanie się widoczny po wykonaniu operacji obrotu. klikając kolejno Obrazek opcję 90° w prawo. Przy obracaniu obrazka można określić kąt i kierunek obrotu. 2 Wpisz wartość w polu Kąt.

po czym kliknij dwukrotnie temat „Kadrowanie. a następnie kliknij kartę Spis treści. Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat kadrowania.Obrazek można obrócić w celu zmiany jego orientacji. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12. kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy. zszywanie i zmienianie orientacji”. Corel PHOTO-PAINT: Kadrowanie i zmienianie orientacji 313 . zszywania i zmieniania orientacji.

.

W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Szybkie dopasowywanie kolorów i tonów w Pracowni dopasowywania obrazka • Dopasowywanie kolorów i tonów obrazka • Praca z kanałami kolorów Szybkie dopasowywanie kolorów i tonów w Pracowni dopasowywania obrazka Pracownia dopasowywania obrazka pozwala na szybkie i łatwe poprawianie kolorów oraz tonów większości zdjęć. zrównoważyć nadmierne zaciemnienie lub rozjaśnienie albo zmienić określone kolory. aby skorygować przebarwienia.Dopasowywanie kolorów i odcieni W celu poprawienia jakości obrazka można dopasować jego kolory i tony. Corel PHOTO-PAINT: Dopasowywanie kolorów i odcieni 315 .

począwszy od prawej górnej części okna. Spośród elementów rozmieszczonych w pionie. Miniatury migawek są wyświetlane w oknie poniżej obrazka. Wysoce wskazane jest wykadrowanie lub wyretuszowanie obrazka jeszcze przed rozpoczęciem korekcji kolorów i tonów. Więcej informacji na temat kadrowania i retuszowania obrazków można znaleźć w sekcjach „Kadrowanie obrazków” na stronie 307 i „Retuszowanie” na stronie 349. 316 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Podczas pracy w Pracowni dopasowywania obrazka można korzystać z następujących elementów: • Utwórz migawkę — umożliwia utrwalenie w dowolnej chwili poprawionej wersji obrazka w formie „migawkowej”. można użyć tylko tych. które są potrzebne do poprawienia wad specyficznych dla danego obrazka.Narzędzia obrotu Narzędzie Narzędzia powiększenia Chwyt Tryby podglądu Narzędzie ustawiania punktu czerni Narzędzie ustawiania punktu bieli Suwaki Podpowiedź dla bieżącego narzędzia Cofnij. Ponów i Zresetuj Migawki Pracownia dopasowywania obrazka składa się z zorganizowanych logicznie automatycznych i ręcznych elementów sterujących służących do poprawiania obrazka. Migawki ułatwiają porównywanie poprawionych wersji obrazka i wybór najlepszej z nich.

Niższe wartości odpowiadają słabemu oświetleniu. W pozostałych wypadkach można cofnąć zmiany i posłużyć się elementami o większej precyzji. jakie istniały podczas robienia zdjęcia. Korzystanie z automatycznych elementów sterujących Na początek można użyć automatycznych elementów sterujących korekcji: • Dopasuj automatycznie — automatycznie koryguje kontrast i kolory obrazka. przesuwając suwak w lewo. • Suwak Odcień — umożliwia korekcję przebarwień poprzez regulowanie na obrazku koloru zielonego lub purpurowego.• Cofnij. w jakich zdjęcie było robione. na przykład światłu świeczki lub żarówki. można zwiększyć wartość temperatury (w stopniach Kelvina). Zresetuj do oryginału — korekcja obrazka może się odbywać metodą prób i błędów. Polecenie Zresetuj do oryginału umożliwia wyczyszczenie wszystkich korekcji i rozpoczęcie operacji od nowa. Korzystanie z elementów sterujących korekcji kolorów Po użyciu automatycznych elementów sterujących można skorygować przebarwienia obrazka. przesuwając suwak w kierunku niebieskiego końca. • Suwak Temperatura — umożliwia korekcję przebarwień przez „ocieplenie” lub „schłodzenie” kolorów obrazka w celu skompensowania warunków oświetlenia. na przykład światłu słonecznemu. Przebarwienia zwykle wynikają z warunków oświetlenia. • Narzędzie Wybierz punkt bieli — automatycznie dopasowuje kontrast obrazka do ustawionego punktu bieli. można na przykład rozjaśnić zbyt ciemny obrazek. w takich warunkach powstaje przebarwienie niebieskie. Ponów. Przesuwając suwak w prawo. Wyższe wartości odpowiadają intensywnemu oświetleniu. na ich powstawanie może mieć także wpływ procesor w cyfrowym aparacie fotograficznym lub skanerze. wykrywając najjaśniejsze oraz najciemniejsze obszary i dopasowując do nich zakres tonalny w każdym z kanałów koloru. • Narzędzie Wybierz punkt czerni — automatycznie dopasowuje kontrast obrazka do ustawionego punktu czerni. Używając narzędzia Wybierz punkt bieli. Używając narzędzia Wybierz punkt czerni. można zwiększyć ilość koloru zielonego. w takich warunkach powstaje przebarwienie pomarańczowe. można na przykład przyciemnić zbyt jasny obrazek. Aby na przykład skorygować żółtą dominantę barwną spowodowaną słabym oświetleniem żarówkowym podczas robienia zdjęcia we wnętrzu. W niektórych wypadkach użycie tego elementu jest w zupełności wystarczające do poprawienia obrazka. ważna jest zatem możliwość wycofywania i ponawiania korekcji. można Corel PHOTO-PAINT: Dopasowywanie kolorów i odcieni 317 .

zwiększyć ilość koloru purpurowego. można użyć suwaków Światła. • Suwak Nasycenie — umożliwia regulowanie wyrazistości kolorów. to jego szczegóły można wyostrzyć. Przesuwając suwak Odcień po użyciu suwaka Temperatura. używając następujących elementów sterujących: • Suwak Jaskrawość — umożliwia rozjaśnianie lub przyciemnianie całego obrazka. przyciemnić lub poprawić jego kontrast. Za pomocą tego elementu można korygować skutki niewłaściwego naświetlenia spowodowane zbyt dużą ilością światła (prześwietlenie) lub zbyt małą ilością światła (niedoświetlenie) podczas robienia zdjęcia. można uzyskać efekt zdjęcia czarnobiałego. Przesunięcie suwaka w prawo powoduje rozjaśnienie obszarów jasnych i przyciemnienie obszarów ciemnych. które je spowodowało. tak aby z obrazka zostały usunięte wszystkie kolory. jeśli obrazek jest w przytłumionej. Po prawej widoczna jest jego poprawiona wersja. Korekcja przebarwienia zależy od rodzaju światła. Przesuwając suwak w lewo. Regulacja za pomocą suwaka Jaskrawość przeprowadzana jest nieliniowo. 318 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . można zwiększyć wyrazistość błękitnego nieba na obrazku. • Suwak Kontrast — zwiększa lub zmniejsza różnicę tonów między ciemnymi a jasnymi obszarami obrazka. zwiększając kontrast. Dopasowywanie jaskrawości i kontrastu na całym obrazku Obrazek można rozjaśnić. można precyzyjnie dopasować kolory obrazka. Cienie i Półcienie. Na przykład przesuwając suwak w prawo. Przesuwając suwak do lewego końca. szarej tonacji. Zdjęcie po lewej stronie zostało zrobione we wnętrzu w świetle żarówkowym. można zmniejszyć wyrazistość kolorów. Na przykład. nie wpływa więc na wartości punktu bieli i punktu czerni. Aby rozjaśnić lub przyciemnić określone obszary obrazka.

że obiekt ten wyjdzie na zdjęciu zaciemniony. aby rozjaśnić ciemne obszary i wydobyć więcej szczegółów. Za pomocą suwaka Światła. można przesunąć suwak Światła w lewo. co spowodowało przejaskrawienie obiektów na pierwszym planie. można zrównoważyć oświetlenie. Takie zdjęcie można poprawić. Po dopasowaniu świateł i cieni można precyzyjnie dopasować obrazek za pomocą suwaka Półcienie. Na przykład jasne światło za obiektem (podświetlenie) w czasie robienia zdjęcia może spowodować. aby przyciemnić przejaskrawione obszary obrazka. Corel PHOTO-PAINT: Dopasowywanie kolorów i odcieni 319 . w połączeniu z suwakami Cienie i Półcienie. można wydobyć z niego więcej szczegółów Dopasowywanie świateł. Za pomocą suwaka Cienie. że niektóre obszary wychodzą zbyt ciemne. Za pomocą suwaków Światła i Cienie można rozjaśniać lub przyciemniać określone obszary obrazka. Na przykład. można zrównoważyć oświetlenie. jeśli zdjęcie zostało zrobione z lampą błyskową.Poprawiając jaskrawość i kontrast obrazka. • Suwak Cienie — umożliwia zmianę jaskrawości w najciemniejszych obszarach obrazka. W wielu wypadkach położenie lub intensywność źródła światła w chwili robienia zdjęcia sprawia. • Suwak Światła — umożliwia zmianę jaskrawości w najjaśniejszych obszarach obrazka. przesuwając suwak Cienie w prawo. cieni i półcieni Można rozjaśniać lub przyciemniać określone obszary obrazka. w połączeniu z suwakami Światła i Półcienie. a inne zbyt jasne. • Suwak Półcienie — umożliwia zmianę jaskrawości obszarów w środkowym zakresie tonów obrazka.

Przycisk Dopasuj automatycznie powoduje automatyczne skorygowanie kolorów i kontrastu przez ustawienie punktu bieli i punktu czerni obrazka. aby ocieplić lub schłodzić kolory. aby zmniejszyć stopień koloru na obrazku.Wyświetlanie obrazków w Pracowni dopasowywania obrazka Narzędzia w Pracowni dopasowywania obrazka umożliwiają wyświetlanie obrazków na różne sposoby. Dzięki efektywnym filtrom dopasowującym w programie Corel PHOTO-PAINT można przeprowadzać precyzyjne korekty obrazków. kliknij narzędzie Wybierz punkt bieli i kliknij najjaśniejszy obszar obrazka. 3 Wykonaj jedno lub więcej zadań z poniższej tabeli. co pozwala na dokonanie oceny dopasowania kolorów i tonów. Przesuń suwak Nasycenie w prawo. Aby Poprawić kolory na obrazku Wykonaj następujące czynności Ustaw suwak Temperatura tak. Aby precyzyjniej określić punkt bieli i punkt czerni. używając suwaka Odcień. Więcej informacji na temat filtrów dopasowujących można znaleźć w sekcji „Dopasowywanie kolorów i tonów obrazka” na stronie 322. przesuń suwak w lewo. Na przykład można korygować obrazki. Aby szybko poprawić kolory i tony przy użyciu Pracowni dopasowywania obrazka 1 Kliknij kolejno Dopasowanie Pracownia dopasowywania obrazka. Zwiększyć lub zmniejszyć wyrazistość kolorów 320 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Na przykład można obracać obrazki. aby zwiększyć stopień koloru na obrazku. chwytać je i przemieszczać w oknie. Używanie innych filtrów dopasowujących Chociaż Pracownia dopasowywania obrazka umożliwia poprawianie kolorów i tonów w sposób wystarczający w wypadku większości obrazków. 2 Kliknij przycisk Dopasuj automatycznie. powiększać lub pomniejszać oraz wybierać sposób wyświetlania poprawionych obrazków w oknie podglądu. jednak czasami potrzebne są specjalistyczne filtry dopasowujące. a następnie precyzyjnie dopasuj korekcję kolorów. używając histogramu lub krzywej tonalnej. Następnie kliknij narzędzie Wybierz punkt czerni i kliknij najciemniejszy obszar obrazka.

klikając przycisk Utwórz migawkę. Ustaw suwak Światła tak. Miniatury migawek są wyświetlane w oknie poniżej obrazka. 2 Wykonaj zadanie z poniższej tabeli. aby rozjaśnić obrazek. aby precyzyjnie dopasować obszary w środkowym zakresie tonów obrazka. przesuń suwak w lewo. klikając przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu paska tytułu takiego obrazka. klikając przycisk Cofnij lub przycisk Ponów . Przesuń suwak Kontrast w prawo. można je usuwać. aby przyciemnić obrazek.Aby Rozjaśnić lub przyciemnić obrazek Wykonaj następujące czynności Przesuń suwak Jaskrawość w prawo. Dokonane korekcje można cofać lub ponawiać. dopasowując ton Rozjaśnić lub przyciemnić określone obszary Można przechwycić bieżącą wersję obrazka. Aby Obrócić obrazek Wykonaj następujące czynności Kliknij przycisk obrotu w lewo przycisk obrotu w prawo . aby odpowiednio rozjaśnić lub przyciemnić najjaśniejsze obszary obrazka. Na koniec ustaw suwak Półcienie tak. Aby wyświetlić obrazki w Pracowni dopasowywania obrazka 1 Kliknij kolejno Dopasowanie Pracownia dopasowywania obrazka. Poszczególne migawki są numerowane kolejno. aby odpowiednio rozjaśnić lub przyciemnić najciemniejsze obszary obrazka. kliknij przycisk Zresetuj do oryginału. Aby cofnąć wszystkie poprawki. Poprawić ostrość obrazka. lub Corel PHOTO-PAINT: Dopasowywanie kolorów i odcieni 321 . aby rozjaśnić obszary jasne i przyciemnić obszary ciemne. Następnie ustaw suwak Cienie tak.

nasycenie. którą można edytować bez zmian w obrazku oryginalnym. przesuń linię w inny obszar obrazka. dostępną na oddzielnej warstwie obiektu. Informacje na temat soczewek można znaleźć w sekcji „Praca z soczewkami” na stronie 363. kontrast lub intensywność. Kliknij przycisk 100% . Używając narzędzia Powiększ lub narzędzia Pomniejsz . 322 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Przesuń wskaźnik na dzielącą linię przerywaną i przeciągając ją. Kliknij przycisk Dopasuj powiększenie . można zastosować bezpośrednio do obrazka filtr dopasowujący lub soczewkę. takie jak barwa. Kliknij przycisk Dzielony podgląd 'przed' i 'po' . kliknij w oknie podglądu. Przed zastosowaniem filtru dopasowującego możliwe jest dopasowanie części obrazka poprzez edycję rozmiaru i kształtu soczewek lub utworzenie obszarów do edycji. Dopasowywanie kolorów i tonów obrazka W programie Corel PHOTO-PAINT dostępne są filtry i narzędzia służące do dopasowywania kolorów i tonów obrazków. .Aby Przesunąć do innego obszaru obrazka Wykonaj następujące czynności Za pomocą narzędzia Chwyt przeciągnij obrazek do obszaru. a obrazek oryginalny w innym oknie Wyświetlić obrazek w jednym oknie z linią dzielącą wersje oryginalną i poprawioną Kliknij przycisk Pełny podgląd Kliknij przycisk Pełny podgląd 'przed' i 'po' . Więcej informacji na temat obszarów do edycji można znaleźć w sekcji „Nakładanie masek” na stronie 367. jaskrawość. który chcesz wyświetlić. W przypadku dopasowywania kolorów i tonów na całym obrazku. Podczas dopasowywania kolorów i tonów dopasowywane są elementy. Powiększyć lub pomniejszyć obrazek Dopasować rozmiar obrazka do okna podglądu Wyświetlić obrazek w jego rzeczywistym rozmiarze Wyświetlić poprawiony obrazek w pojedynczym oknie podglądu Wyświetlić poprawiony obrazek w jednym oknie.

Lewa część histogramu odpowiada cieniom obrazka. można wyświetlić jego zakres tonalny. Histogram to poziomy wykres słupkowy. obrazujący wartości jaskrawości pikseli obrazka na skali od 0 (ciemne) do 255 (jasne). Na przykład histogram pomaga w wykrywaniu ukrytych szczegółów na zdjęciu zbyt ciemnym z powodu niedoświetlenia (czyli zdjęciu zrobionym przy niedostatecznym świetle). filtr Dopasuj automatyczne powoduje automatyczne dopasowanie zakresu tonalnego we wszystkich kanałach kolorów. Corel PHOTO-PAINT: Dopasowywanie kolorów i odcieni 323 . Korzystanie z histogramów Aby ocenić i dopasować kolory oraz tony obrazka za pomocą histogramu. takie jak Krzywa tonalna i Poprawa kontrastu. duża liczba ciemnych pikseli (lewa strona histogramu) wskazuje. Filtry bardziej zaawansowane. są precyzyjne i stosując je można skorygować wiele różnych problemów. Wysokość poszczególnych słupków wskazuje liczbę pikseli o danej jaskrawości. część środkowa — półtonom. Informacje na temat Pracowni dopasowywania obrazka można znaleźć w sekcji „Szybkie dopasowywanie kolorów i tonów w Pracowni dopasowywania obrazka” na stronie 315. spróbuj użyć Pracowni dopasowywania obrazka. natomiast inne umożliwiają sterowanie procesem dopasowania na różnych poziomach. Wybieranie filtrów kolorów i tonów Niektóre filtry automatycznie poprawiają obrazek. natomiast filtr Krzywa tonalna umożliwia użytkownikowi wyznaczenie i dopasowanie tonu i koloru za pomocą oddzielnych kanałów kolorów. a strona prawa światłom. że w ciemnych obszarach obrazu znajdują się szczegóły. ale wymaga to praktyki. Przykładowo. Przykładowo.Zanim skorzystasz z poszczególnych filtrów.

aby rozjaśnić dany fragment bez oddziaływania na otaczający go obszar. Na przykład w celu rozjaśnienia jednego obiektu na zdjęciu można użyć narzędzia Jaskrawość. od ciemnych do jasnych.Każde z powyższych zdjęć ma inne naświetlenie: średnie (u góry). zbyt duże (na środku). zbyt małe (u dołu). barwę i nasycenie w części obrazka można dopasować za pomocą pociągnięć pędzla. Histogram dostępny jest dla następujących filtrów: • Poprawa kontrastu • Równoważenie histogramu • Balans próbka/wynik Dopasowywanie kolorów i tonów za pomocą pociągnięć pędzla Jaskrawość. Na zdjęciu średnio naświetlonym piksele są rozłożone równomierniej w zakresie tonalnym. 324 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Histogramy każdego zdjęcia (po prawej) pokazują ilościowy rozkład pikseli. kontrast.

aby próbkować obszary cienia lub kliknij przycisk pipety dla światła .Można wykorzystać gotowe pędzle lub utworzyć pędzel niestandardowy. Aby dopasować kolory i tony obrazka 1 Kliknij Dopasowanie i kliknij filtr dopasowujący. Kliknij przycisk pipety dla cienia . Można również Dokonać automatycznej redystrybucji pikseli w danym zakresie tonalnym Ustawić wartości wejścia i wyjścia przez zaznaczenie pikseli na obrazku Zaznacz pole wyboru Dopasuj automatycznie. Strzałka z prawej strony pozwala rozjaśniać obszary świateł. 4 Przesuń strzałki Kompresja zakresu wyjściowego . aby dostroić kontrast: Przeciągając lewą strzałkę w prawą stronę można rozjaśniać ciemne obszary. Włącz opcję Ustaw wartości wejściowe lub Ustaw wartości wyjściowe w obszarze Próbkowanie pipetą. można przyciemniać jasne obszary. Informacje na ten temat można znaleźć w sekcji „Tworzenie pędzli niestandardowych” w Pomocy. aby dopasować półtony. aby dopasować cienie i światła. 3 Przesuń suwak Gamma. Aby interakcyjnie dopasować ton obrazka za pomocą histogramu 1 Kliknij kolejno Dopasowanie Poprawa kontrastu. Strzałka lewa pozwala zaciemniać obszary cieni. 2 Przesuń strzałki Obcinanie wartości wejściowych . w którym histogram przestaje wzrastać. Przeciągając prawą strzałkę w lewą stronę. 2 W oknie dialogowym filtru określ odpowiednie ustawienia. Aby dopasować kolory i tony obrazka za pomocą pociągnięć pędzla 1 Zaznacz obiekt lub obrazek tła. Przeciągnij strzałkę do miejsca. Przeciągnij strzałkę do miejsca. aby próbkować obszary światła. w którym histogram zaczyna wzrastać. 2 Otwórz paletę wysuwaną Pędzel i kliknij narzędzie Efekt . Corel PHOTO-PAINT: Dopasowywanie kolorów i odcieni 325 .

Kliknij przycisk scalania ze źródłem na pasku Atrybuty dotknięć widocznym w oknie dokowanym Ustawienia pędzla. • Narzędzie Barwa — umożliwia przesunięcie wszystkich barw na kole kolorów o liczbę stopni określoną w polu Wielkość. Opcja ta dostępna jest tylko wtedy.3 Na pasku właściwości otwórz selektor efektów i wybierz jedną z następujących opcji: • Narzędzie Jaskrawość — umożliwia rozjaśnienie lub przyciemnienie obrazka. gdy przycisk składania jest wyłączony. • Narzędzie Zamiana barw — umożliwia zachowanie jaskrawości i nasycenia oryginalnych kolorów przy jednoczesnym zastąpieniu wszystkich barw bieżącym kolorem farby. • Narzędzie Kontrast — umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie kontrastu. • Narzędzie Odcień — powoduje zabarwienie obrazka bieżącym kolorem farby. unikając wielokrotnego klikania w danym obszarze Kliknij przycisk składania na pasku Atrybuty pociągnięć widocznym w oknie dokowanym Ustawienia pędzla. należy na pasku właściwości określić żądane ustawienia. 5 Przeciągnij wskaźnik myszy w oknie obrazka. kliknij kolejno Okno Okna dokowane Ustawienia pędzla. 4 Wybierz wzorzec pędzla z listy Typ pędzla na pasku właściwości. Stosować efekt jednocześnie do obiektu i tła 326 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . • Narzędzie Rozjaśnianie/Przyciemnianie — umożliwia rozjaśnienie (prześwietlenie) lub przyciemnienie (niedoświetlenie) obrazka. Aby dostosować ustawienia pędzla. Jeśli okno dokowane Ustawienia pędzla nie jest otwarte. Można również Zwiększyć efekt pędzla wzdłuż obszaru. • Narzędzie Gąbka — umożliwia zmniejszenie lub zwiększenie nasycenia kolorów. Ta opcja jest dostępna tylko dla niektórych narzędzi typu Efekt.

przed przekształceniem obrazka w inny tryb lub skojarzeniem kanałów z różnych trybów. Wyświetlanie. jeżeli obrazek zawiera zbyt dużo czerwonego. mieszanie i edytowanie kanałów kolorów Kanały kolorów odpowiadają kolorowym elementom obrazka. obrazki w trybie RGB i Lab mają trzy kanały. że kolory obrazka RGB są zbyt mocno nasycone. Można jednak wyświetlić je również w odpowiadających im odcieniach. Przykładowo. Można np. Połączenie obrazków nastąpi automatycznie z zastosowaniem równych wartości kolorów. Liczba kanałów kolorów zależy od liczby elementów trybu kolorów skojarzonego z obrazkiem. Dla dokonania edycji. aby polepszyć jego jakość można w trybie RGB dopasować kanał czerwony. Więcej informacji na temat tych modeli kolorów można znaleźć w sekcji „Modele kolorów” w Pomocy. Na przykład obrazki w trybie czarnobiałym. w jaki edytuje się inne obrazki w skali szarości. wprowadzając zmiany bezpośrednio w kanałach kolorów obrazka. Kanały kolorów można edytować w ten sam sposób. malować. kanał niebieski w odcieniach niebieskiego itd. można rozdzielić ten obrazek na kanały trybu HSB i zmniejszyć kanał nasycenia (S).Praca z kanałami kolorów Kolory i tony obrazka można dopasowywać. wówczas kanał czerwony jest przedstawiany w odcieniach czerwieni. a obrazki w trybie CMYK mają cztery kanały kolorów. Rozdzielanie i łączenie obrazków z zastosowaniem kanałów kolorów Obrazek można podzielić na szereg plików zawierających 8-bitowe obrazki w skali szarości — jeden dla każdego kanału kolorów w danym trybie kolorów. Rozdzielenie obrazka na pliki oddzielnych kanałów umożliwia edycję jednego z nich bez wpływu na pozostałe. stosować wypełnienia. Na przykład jeśli okazało się. Obrazek można rozdzielić na następujące kanały kolorów: Corel PHOTO-PAINT: Dopasowywanie kolorów i odcieni 327 . zaznaczać obszary. duotone i z paletą mają tylko jeden kanał kolorów. skali szarości. Po zakończeniu edycji można je ponownie połączyć w jeden obrazek. należy zapisać informacje o kanale. Aby zrównoważyć kolory w obrazku można mieszać kanały kolorów. Informacje na temat kanałów kolorów dodatkowych można znaleźć w sekcji „Korzystanie z kanałów kolorów dodatkowych” na stronie 291. efekty specjalne i filtry oraz wycinać i wklejać obiekty. ale domyślnie w oknie obrazka wyświetlane są jako obrazki w skali szarości. Można użyć dodatkowych kanałów na potrzeby kolorów dodatkowych obrazka.

purpurowy (M). kliknij kolejno Okno dokowane Kanały.Tryb rozdzielenia RGB CMYK HSB HLS YIQ Lab Tworzone kanały kolorów Czerwony (R). niebieski (B) Niebieskozielony (C). 2 Edytuj obrazek. 3 Wybierz kanał wyników z listy Kanał wyników. Jeśli okno dokowane Kanały nie jest otwarte. żółty (Y) i czarny (K) Barwa (H). Na liście kategorii Obszar roboczy kliknij pozycję Wyświetlanie i zaznacz pole wyboru Zabarw kanały kolorów na ekranie. Aby edytować kanał kolorów 1 W oknie dokowanym Kanały kliknij kanał. zielony (G). a następnie kliknij tryb Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . nasycenie (S) i jaskrawość (B) Barwa (H). proporcja koloru zielonego do purpurowego (a) i koloru niebieskiego do żółtego (b) Aby wyświetlić kanały kolorów • Kliknij kolejno Okno Okna dokowane Kanały. 2 Z listy Model kolorów wybierz tryb kolorów. Q) Luminancja (L). Aby mieszać kanały kolorów 1 Kliknij kolejno Dopasowanie Mikser kanałów. 4 Przesuń suwaki w obszarze Kanały wejściowe. Kliknij kolejno Narzędzia Dostosowywanie. który chcesz edytować. jasność (L) i nasycenie (S) Luminancja (Y) i dwie wartości chromatyczności (I. Kanały kolorów można wyświetlać z użyciem odpowiadających im kolorów. Okna Aby rozdzielić obrazek z zastosowaniem kanałów kolorów • Kliknij kolejno Obrazek 328 Rozdziel kanały na.

dopóki wszystkie kanały z obszaru Kanał nie zostaną skojarzone z obrazkami z listy Obrazki. aby skojarzyć kanał z plikiem. a następnie kliknij dwukrotnie temat „Dopasowywanie kolorów i tonów”. kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy. 4 Powtarzaj krok 3. Obrazki w trybach kolorów CMYK i Lab musza być rozdzielane na własne.kolorów. 2 W obszarze Tryb wybierz opcję trybu koloru. kliknij kartę Spis treści. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12. oryginalne kanały składowe. Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat dopasowywania kolorów i tonów obrazków. Aby połączyć obrazki z zastosowaniem kanałów kolorów 1 Kliknij kolejno Obrazek Połącz kanały. 3 W obszarze Kanał wybierz opcję kanału i na liście Obrazki kliknij nazwę pliku. Corel PHOTO-PAINT: Dopasowywanie kolorów i odcieni 329 .

.

rozdzielczości i rozmiaru papieru 331 . Przy zwiększaniu wymiarów obrazka aplikacja powoduje wstawienie nowych pikseli między istniejące i nadanie im kolorów na bazie kolorów sąsiednich pikseli. rozdzielczości i rozmiaru papieru Wymiary i rozdzielczość obrazka można zmieniać. pierwszy obrazek ma zmniejszone wymiary. a trzeci zwiększone. Znaczne zwiększenie wymiarów obrazka może mu nadać wygląd rozciągnięty i ziarnisty. Można również zmieniać papierowe obramowanie wokół obrazka. Oryginalny jest obrazek środkowy. Corel PHOTO-PAINT: Zmienianie wymiarów obrazka. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Zmienianie wymiarów obrazka • Zmienianie rozdzielczości obrazka • Zmienianie rozmiaru papieru Zmienianie wymiarów obrazka Fizyczne wymiary obrazka można zmienić.Zmienianie wymiarów obrazka. Wysokość i szerokość obrazka można zmieniać bez zmiany rozdzielczości. zwiększając lub zmniejszając jego wysokość i szerokość. Należy zwrócić uwagę na ziarnistość większego obrazka.

zachowując stały stosunek szerokości do wysokości obrazka 3 W polu Rozmiar obrazka wpisz wartości w jednym z pól: • Szerokość i Wysokość — umożliwiają określenie wymiarów obrazka • Szerokość (%) i Wysokość (%) — umożliwiają zmianę rozmiaru obrazka procentowo w stosunku do oryginału Przy zmianie wymiarów obrazka lepszy efekt można osiągnąć. Zwiększanie rozdzielczości Obrazki o wyższej rozdzielczości zawierają mniejsze i bardziej zagęszczone piksele niż obrazki w niższej rozdzielczości. zmniejszenie obrazka o 50% daje lepszy efekt wizualny niż zmniejszenie o 77%. Obrazki utworzone do wyświetlania tylko na monitorze komputera mają zwykle rozdzielczość 96 lub 72 dpi. Przykładowo. posiadają zwykle rozdzielczość 150 dpi. Jakość obrazka może ulec pogorszeniu. których nie było na obrazku oryginalnym. ponieważ nowe piksele są dopasowywane na bazie kolorów sąsiednich pikseli. przy zmniejszaniu o 77% piksele są usuwane nieregularnie. Obrazki przeznaczone do wydruku na drukarkach biurowych. zmieniając wysokość i szerokość o wartości. przypadających na jednostkę miary.Aby zmienić wymiary obrazka 1 Kliknij kolejno Obrazek Zmień rozmiar/rozdzielczość. Zmienianie rozdzielczości obrazka Rozdzielczość obrazka można zmieniać w celu zmniejszenia lub zwiększenia rozmiaru pliku obrazka. Rozdzielczość wydruku jest mierzona liczbą punktów na cal (dpi). Przy zwiększaniu rozdzielczości obrazka zostaje on powiększony na ekranie. piksele oryginalne są po prostu rozrzucane. 332 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Nie można użyć zwiększania rozdzielczości do utworzenia szczegółów i nieznacznych gradacji kolorów. usuwany jest co drugi piksel. Od wybranej rozdzielczości zależy wygląd obrazka. podczas gdy obrazki do wydruku profesjonalnego — 300 dpi lub wyższą. a obrazki do prezentowania na stronach WWW — 72 dpi. Zwiększenie rozdzielczości polega na zwiększeniu liczby pikseli. które są czynnikami wartości oryginalnych. Przy zmniejszaniu obrazka o 50%. 2 Zaznacz dowolne z następujących pól wyboru: • Wygładzanie — umożliwia wygładzenie krawędzi na obrazku • Zachowaj proporcje — chroni przed zmianą kształtu. przy drukowaniu obrazek domyślnie zachowuje swoje oryginalne wymiary.

2 Zaznacz dowolne z następujących pól wyboru: • Jednakowe wartości — powoduje ustawienie tych samych wartości w polach Poziomo i Pionowo • Wygładzanie — umożliwia wygładzenie krawędzi na obrazku • Zachowaj rozmiar oryginalny — powoduje zachowanie rozmiaru pliku zapisanego na dysku przy zmianie rozdzielczości obrazka. rozdzielczości i rozmiaru papieru 333 . ale przed wyostrzeniem obrazka. a trzeci zwiększoną rozdzielczość. jeżeli zmniejszanie rozdzielczości jest wykonywane po korekcji kolorów i odcieni. Zmniejszanie rozdzielczości daje na ogół lepsze wyniki niż zwiększanie rozdzielczości.Zmniejszanie rozdzielczości Zmniejszanie rozdzielczości polega na zmniejszeniu liczby pikseli przypadających na jednostkę miary. Aby zmienić rozdzielczość obrazka 1 Kliknij kolejno Obrazek Zmień rozmiar/rozdzielczość. Obrazek środkowy jest oryginalny. Najlepsze rezultaty można zazwyczaj osiągnąć. pierwszy ma zmniejszoną. 3 Wpisz wartości w następujących polach obszaru Rozdzielczość: • W poziomie • W pionie Corel PHOTO-PAINT: Zmienianie wymiarów obrazka. Rozdzielczość i rozmiar obrazka można zmieniać jednocześnie. Więcej informacji na temat poprawiania i wyostrzania obrazków można znaleźć w sekcjach „Dopasowywanie kolorów i odcieni” na stronie 315 i „Retuszowanie” na stronie 349.

kliknij ikonę Zablokuj . obejmujący zarówno obrazek. Aby zmienić rozmiar papieru 1 Kliknij kolejno Obrazek Rozmiar papieru. można zmieniać obszar wydruku. Przy zmianie wielkości papieru można zwiększać lub zmniejszać obramowanie w kolorze papieru. 2 Wybierz jednostkę miary z listy umieszczonej obok pola Szerokość. Rozmiar papieru wokół oryginalnego obrazka można zmieniać. 3 Wpisz wartości w następujących polach: • Szerokość • Wysokość Aby zablokować proporcje rozmiaru papieru. ale nie można zmieniać wymiarów oryginalnego obrazka.Zmienianie rozmiaru papieru Zmieniając rozmiar papieru. jak też i pusty papier. Zmniejszenie rozmiaru papieru poniżej wymiarów oryginalnego obrazka powoduje wykadrowanie obrazka. 334 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 .

Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat zmieniania wymiarów obrazka. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12. rozdzielczości i rozmiaru papieru. a następnie kliknij kartę Spis treści. rozdzielczości i rozmiaru papieru 335 . Corel PHOTO-PAINT: Zmienianie wymiarów obrazka. po czym kliknij dwukrotnie temat „Zmienianie wymiarów obrazka. rozdzielczości i rozmiaru papieru”. kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy.

.

Bieżący kolor pierwszego planu określa kolor linii. Kształty mogą być kształtami konturowymi. Do obrazków można dodawać także linie. Aby narysować prostokąt lub elipsę 1 Otwórz paletę wysuwaną Kształt i kliknij jedno z następujących narzędzi: • Narzędzie Prostokąt • Narzędzie Elipsa 2 Na pasku właściwości wybierz z listy Wypełnienie jedną z następujących opcji: • Wypełnienie jednolite • Wypełnienie tonalne Corel PHOTO-PAINT: Malowanie 337 . prostokąty. koła. Domyślnie kształty są dodawane do obrazka jako nowe obiekty. Podczas dodawania linii można określić szerokość i przezroczystość oraz sposób. wypełnionymi lub renderowanymi jako oddzielne obiekty do edycji. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Rysowanie kształtów i linii • Stosowanie pociągnięć pędzla • Rozpylanie obrazków • Powtarzanie pociągnięć pędzla • Korzystanie z pisaka czułego na nacisk Rysowanie kształtów i linii Do obrazków można dodawać kształty. elipsy i wielokąty.Malowanie Program Corel PHOTO-PAINT umożliwia tworzenie nowych obrazków i modyfikowanie już istniejących za pomocą różnych narzędzi kształtu i malowania. takie jak kwadraty. Więcej informacji na temat obiektów można znaleźć w sekcji „Tworzenie obiektów” na stronie 397. w jaki segmenty linii są ze sobą połączone.

Wpisz wartość w polu Obramowanie na pasku właściwości. Można również Wyłączyć wypełnienie Zastosować kontur do wielokąta Kliknij przycisk Wyłącz na pasku właściwości. kliknij przycisk Edytuj na pasku właściwości. 3 Kliknij wybrane miejsce. aby ustawić ostatni punkt zaczepienia.• Wypełnienie mapą bitową • Wypełnienie teksturą Aby edytować wypełnienie. Wpisz wartość w polu Promień na pasku właściwości. 3 Przeciągaj wskaźnik myszy w oknie obrazka. aż zostanie utworzony prostokąt lub elipsa o odpowiednich rozmiarach. Wpisz wartość w polu Przezroczystość na rozszerzonym pasku właściwości. aby ustawić punkty zaczepienia wielokąta i kliknij dwukrotnie. kliknij przycisk Edytuj na pasku właściwości. aby określić szerokość obramowania w piskelach. Zaokrąglić narożniki prostokąta Zmienić przezroczystość Aby narysować wielokąt 1 Otwórz paletę wysuwaną Kształt i kliknij narzędzie Wielokąt 2 Na pasku właściwości wybierz z listy Wypełnienie jedną z następujących opcji: • Wypełnienie jednolite • Wypełnienie tonalne • Wypełnienie mapą bitową • Wypełnienie teksturą Aby edytować wypełnienie. Wpisz wartość w polu Obramowanie na pasku właściwości. aby określić szerokość obramowania w piskelach. 338 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . . Można również Wyłączyć wypełnienie Zastosować kontur Kliknij przycisk Wyłącz na pasku właściwości.

powstanie przerwa między złączonymi segmentami • Wypełnienie — umożliwia wypełnienie przerw między złączonymi segmentami • Zaokrąglenie — umożliwia zaokrąglenie narożników między złączonymi segmentami • Ostrze — umożliwia utworzenie punktów w narożnikach złączonych segmentów 5 Przeciągnij wskaźnik myszy w oknie obrazka. Zmienić przezroczystość Corel PHOTO-PAINT: Malowanie 339 . Aby narysować linię 1 2 3 4 Otwórz paletę wysuwaną Kształt i kliknij narzędzie Linia . Można również Narysować linię z wieloma segmentami W oknie obrazka kliknij wybrane miejsce.Można również Zmienić sposób łączenia segmentów konturu Wybierz typ złączenia z listy Złączenia kształtów na rozszerzonym pasku właściwości. Wpisz wartość w polu Przezroczystość na rozszerzonym pasku właściwości. a następnie kliknij dwukrotnie. aby narysować jeden segment linii. Kliknij przycisk Kolor na pasku właściwości i wybierz kolor. Na pasku właściwości rozwiń listę Złączenia kształtów i kliknij jedną z następujących opcji: • Styk — umożliwia łączenie segmentów. jeżeli zostanie określona większa wartość szerokości. aby rozpocząć i zakończyć każdy segment. Wpisz wartość w polu Szerokość na pasku właściwości. aby zakończyć linię.

Wypełnienie. pastele. Więcej informacji na temat obiektów można znaleźć w sekcji „Tworzenie obiektów” na stronie 397. który jest wyświetlany w obszarze sterowania kolorem. flamastry i mazaki. Na przykład można stosować pociągnięcia pędzla. Pociągnięcia pędzla mogą być również renderowane jako oddzielne obiekty. Więcej informacji na temat wybierania kolorów można znaleźć w sekcji „Praca z kolorami” na stronie 151. Wybrane narzędzie malowania i typ pędzla określają wygląd pociągnięć pędzla na obrazku. Istnieje też możliwość zastosowania pociągnięcia pędzla do ścieżki.Można określić sposób łączenia linii: Styk. Stosowanie pociągnięć pędzla Narzędzia malowania umożliwiają imitowanie różnych środków malarskich i rysunkowych. Oprócz malowania kolorem możliwe jest stosowanie obrazków lub tekstur przez malowanie wypełnieniem. Zaokrąglenie lub Ostrze. które imitują akwarele. Kolor pierwszego planu można wybrać. Typ gotowego pędzla Malowanie obrazka 340 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Kolor pociągnięcia pędzla jest określony przez bieżący kolor pierwszego planu. atrybuty pędzla danego narzędzia malowania są już określone. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Stosowanie pociągnięć pędzla do ścieżek” w Pomocy. Domyślnie pociągnięcia pędzlem są dodawane do aktywnego obiektu lub tła. Podczas malowania gotowym pędzlem. pobierając próbkę koloru z obrazka.

Aby malować gotowym pędzlem 1 Otwórz paletę wysuwaną Pędzel . 4 W obszarze sterowania kolorem w przyborniku kliknij dwukrotnie próbkę koloru Pierwszy plan i wybierz kolor.Aerograf Aerograf służy do cieniowania. Aerozol Dodaje tekstury przez rozchlapywanie kolorów. Corel PHOTO-PAINT: Malowanie 341 . 3 Wybierz typ gotowego pędzla z listy Typ pędzla na pasku właściwości. a następnie kliknij narzędzie Malowanie . Pędzel Zastosowanie pędzla z włosia wielbłąda pozwala uzyskać efekt dekoracyjny. 2 Otwórz selektor Malowanie (narzędzie) na pasku właściwości i kliknij narzędzie malowania.

5 Przeciągnij wskaźnik myszy w oknie obrazka. Aby malować kolorem z próbki pobranej z obrazka 1 Kliknij narzędzie Pipeta . . Aby malować wypełnieniem 1 Otwórz paletę wysuwaną Wypełnienie i kliknij narzędzie Wypełnienie . Można również Zmienić kształt pędzla Zmienić rozmiar pędzla Zmienić przezroczystość Wybierz kształt pędzla z selektora Kształt końcówki na pasku właściwości. 4 Otwórz selektor Malowanie (narzędzie) na pasku właściwości i kliknij narzędzie malowania. Wpisz wartość w polu Rozmiar na pasku właściwości. 3 Otwórz paletę wysuwaną Pędzel . 2 Kliknij kolor w oknie obrazka. a następnie kliknij narzędzie Malowanie . Wpisz wartość w polu Przezroczystość na rozszerzonym pasku właściwości. 2 Na pasku właściwości wybierz typ wypełnienia. podczas przeciągania przytrzymaj klawisz Ctrl i naciśnij klawisz Shift. Jeżeli chcesz malować pędzlem tylko linie proste poziome i pionowe. 3 Otwórz paletę wysuwaną Poprawka i kliknij narzędzie Klonowanie 4 Otwórz selektor Klonowanie (narzędzie) na pasku właściwości i kliknij narzędzie Klonowanie z wypełnienia . aby zmienić kierunek. 6 Przeciągnij wskaźnik myszy w oknie obrazka. 342 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 .5 Przeciągnij wskaźnik myszy w oknie obrazka. 5 Wybierz gotowy pędzel z listy Typ na pasku właściwości.

Można na przykład wzbogacić krajobraz. Można również Zmienić przezroczystość obrazków listy rozpylacza Określić liczbę obrazków rozpylanych w każdym dotknięciu pędzla Wpisz wartość w polu Przezroczystość na rozszerzonym pasku właściwości. 3 Wpisz wartość w polu Rozmiar na pasku właściwości. 4 Przeciągnij wskaźnik myszy w oknie obrazka. Aby rozpylić obrazki 1 Otwórz paletę wysuwaną Pędzel i kliknij narzędzie Rozpylacz obrazków . Corel PHOTO-PAINT: Malowanie 343 . Gotową listę można załadować i edytować lub można utworzyć listę rozpylacza. Zdjęcie można ulepszyć. Obrazki źródłowe można w dowolnym momencie edytować. rozpylając na nim obrazki lub tworząc obrazek od podstaw przy uzyciu wzorców. rozpylając chmury na niebie lub liście na ziemi. 2 Wybierz gotowy obrazek z listy Typ na pasku właściwości. Wpisz wartość w polu Liczba dotknięć na rozszerzonym pasku właściwości.Rozpylanie obrazków Zamiast pędzlem można malować małymi pełnokolorowymi mapami bitowymi. które mogą być używane do tworzenia list rozpylacza. Program Corel PHOTO-PAINT udostępnia różne obrazki. zapisując obrazki na liście obrazków.

Wpisz wartość w polu Rozrzut na rozszerzonym pasku właściwości. i kliknij narzędzie Rozpylacz 2 Na rozszerzonym pasku właściwości kliknij przycisk Załaduj listę Rozpylacza obrazków . 4 W oknie dialogowym Utwórz listę rozpylacza określ zawartość listy rozpylacza. 3 Kliknij przycisk Utwórz listę rozpylacza na rozszerzonym pasku właściwości. dodatnich – zmniejszanie. 3 Wybierz folder. 4 Kliknij nazwę pliku. Powtarzanie pociągnięć pędzla Pociągnięcie pędzla można zapisać. w którym przechowywana jest lista obrazków.Można również Określić odległość między dotknięciami wzdłuż długości pociągnięcia pędzla Określić odległość między dotknięciami wzdłuż szerokości pociągnięcia pędzla Zmienić stosunek zanikania farby w pociągnięciu pędzla Wpisz wartość w polu Odstępy na rozszerzonym pasku właściwości. zaznacz pole wyboru Podgląd. Jeżeli chcesz obejrzeć miniatury listy obrazków. 2 Wybierz gotowy obrazek z listy Typ na pasku właściwości. Aby utworzyć nową listę rozpylacza 1 Otwórz paletę wysuwaną Pędzel i kliknij narzędzie Rozpylacz obrazków . a następnie ponownie stosować na tym samym lub innym obrazku. Aby załadować listę obrazków 1 Otwórz paletę wysuwaną Pędzel obrazków . Można je również powtórzyć wzdłuż krawędzi ścieżki lub 344 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Wpisz wartość w polu Zanikanie na rozszerzonym pasku właściwości. 5 Kliknij przycisk Otwórz. Wpisanie wartości ujemnych powoduje zwiększanie ilości farby.

takich jak rozmiar. Aby zastosować zapisane pociągnięcie pędzla 1 Otwórz paletę wysuwaną Pędzel i kliknij narzędzie Malowanie . aby zastosować pociągnięcie pędzla. 2 Otwórz selektor Pędzel (narzędzie) na pasku właściwości i kliknij narzędzie. 4 Wybierz pociągnięcie pędzla z listy Pociągnięcie. Aby zapisać pociągnięcie pędzla 1 Otwórz paletę wysuwaną Pędzel i kliknij narzędzie Malowanie . aby tworzyć nowe efekty przez dostosowanie atrybutów. 3 Zastosuj pociągnięcie pędzla 4 Kliknij kolejno Edycja Powtórz pociągnięcie pędzla. 5 Kliknij wybrane miejsce w oknie obrazka. Jeżeli dostępne są dwa elementy menu o nazwie Powtórz pociągnięcie pędzla.maski. w którym chcesz zapisać pociągnięcie pędzla. Aby edytować zapisane pociągnięcie pędzla 1 Otwórz paletę wysuwaną Pędzel i kliknij narzędzie Malowanie . 6 Wybierz folder. 3 Kliknij kolejno Edycja Powtórz pociągnięcie pędzla. Jeżeli chcesz zastosować kilka pociągnięć pędzla. kliknij drugi z nich. 3 Kliknij kolejno Edycja Powtórz pociągnięcie pędzla. Jeżeli dostępne są dwa elementy menu o nazwie Powtórz pociągnięcie pędzla. kliknij drugi z nich. kąt i kolor pociągnięcia pędzla. 7 Wpisz nazwę pliku w polu Nazwa pliku. liczba. 2 Otwórz selektor Pędzel (narzędzie) na pasku właściwości i kliknij narzędzie. Więcej informacji na temat stosowania pociągnięcia pędzla do ścieżki można znaleźć w sekcji „Stosowanie pociągnięć pędzla do ścieżki” w Pomocy. Corel PHOTO-PAINT: Malowanie 345 . 2 Otwórz selektor Pędzel (narzędzie) na pasku właściwości i kliknij narzędzie. kontynuuj klikanie. Zapisane pociągnięcie pędzla można edytować. 5 W oknie dialogowym Powtórz pociągnięcie kliknij strzałkę palety wysuwanej Pociągnięcie i kliknij przycisk Dodaj ostatnio użyte pociągnięcie.

używając pełnego zakresu nacisku. aby zastosować pociągnięcie pędzla. Jeżeli dany pisak czuły na nacisk został skonfigurowany automatycznie. 2 Otwórz selektor Malowanie (narzędzie) na pasku właściwości i kliknij narzędzie malowania. 4 Wpisz odpowiednie wartości w wybranych polach: 346 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . 2 Kliknij pozycję Ogólne na liście kategorii Obszar roboczy. krycie i inne atrybuty pociągnięcia pędzla. Program Podczas zapisywania pędzla niestandardowego można zapisać atrybuty pisaka czułego na nacisk w celu ich wykorzystania w przyszłości. Aby ustawić atrybuty pisaka czułego na nacisk 1 Otwórz paletę wysuwaną Pędzel i kliknij narzędzie Malowanie . 4 Zastosuj pięć pociągnięć. Program Corel PHOTO-PAINT konfiguruje automatycznie wiele pisaków czułych na nacisk. 3 W obszarze Tablet graficzny kliknij przycisk Konfiguracja. Jeśli okno dokowane Ustawienia pędzla nie jest otwarte. Korzystanie z pisaka czułego na nacisk Program Corel PHOTO-PAINT oferuje ustawienia umożliwiające kontrolowanie pociągnięć pędzla stosowanych z wykorzystaniem pisaka czułego na nacisk lub rysika. 6 Kliknij wybrane miejsce w oknie obrazka. Aby skonfigurować tablet graficzny 1 Kliknij kolejno Narzędzia Opcje. 3 W oknie dokowanym Ustawienia pędzla kliknij strzałkę palety wysuwanej na pasku Ustawienia pisaka. przycisk Konfiguracja ma kolor szary. kliknij kolejno Okno Okna dokowane Ustawienia pędzla. Nacisk przykładany do pisaka na tablecie graficznym określa rozmiar. 5 Zmodyfikuj wybrane atrybuty w oknie dialogowym Powtórz pociągnięcie. Więcej informacji na temat pędzli niestandardowych można znaleźć w sekcji „Tworzenie pędzli niestandardowych” w Pomocy.4 W oknie dialogowym Powtórz pociągnięcie z listy Pociągnięcia wybierz zapisane pociągnięcie pędzla.

5 Przeciągnij pisakiem. • Krycie — pozwala dostosować przezroczystość pociągnięcia pędzlem.• Rozmiar — pozwala określić rozmiar narzędzia pędzla. kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy. • Nasycenie — pozwala określić maksymalną wariację nasycenia koloru farby. • Tekstura — pozwala określić ilość tekstury widocznej dla bieżącego narzędzia malowania. zmieniając siłę jego nacisku na tablet. która zostaje w pociągnięciach pędzla. aby przetestować atrybuty. • Miękka krawędź — pozwala określić szerokość przezroczystej krawędzi wzdłuż pociągnięcia pędzlem. Można wpisać wartość od -99 do 100. Można wpisać wartość od -100 do 100. kliknij kartę Spis treści. Można wpisać wartość od -100 do 100. Można wpisać wartość od 0 do 999. aby dostosować ślady farby. Można wpisać wartość od -99 do 100. Można wpisać wartość od -100 do 100. Corel PHOTO-PAINT: Malowanie 347 . • Jasność — pozwala określić maksymalną wartość jasności koloru farby. • Barwa — pozwala zmienić barwę koloru farby przez przesuwanie po kole kolorów o określoną liczbę stopni. Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat kształtów i narzędzi malowania w programie Corel PHOTO-PAINT. Można wpisać wartość od -100 do 100. • Podtrzymanie koloru — działa w połączeniu z wartością utraty koloru. • Utrata koloru — pozwala określić jak szybko w pociągnięciu pędzla brakuje farby. Wartości dodatnie lub ujemne nie mają żadnego wpływu. Można wpisać wartość od -999 do 999. • Przedłużenie — przedstawia stopień nachylenia i obrotu pisaka. Można wpisać wartość od -100 do 100. jeśli przezroczystość narzędzia jest ustawiona na 0 lub na maksimum. a następnie kliknij dwukrotnie temat „Malowanie”. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12.

.

Corel PHOTO-PAINT: Retuszowanie 349 . Szum to efekt „śnieżenia” powstający podczas skanowania lub przechwytywania wideo. rozmazywanie i mieszanie kolorów Ulepszanie skanowanych obrazków Istnieje możliwość usunięcia linii ze skanowanych obrazków lub obrazków wideo z przeplotem. Mora jest efektem o kształcie fali powstającym w wyniku nałożenia w tym samym obrazku dwóch rastrów o różnej gęstości. Linie te można zastąpić kopiami sąsiednich linii pikseli lub kolorami pochodzącymi z pikseli otaczających.Retuszowanie Program Corel PHOTO-PAINT umożliwia retuszowanie obrazków w celu polepszenia ich jakości lub modyfikacji ich zawartości. Można również usunąć morę lub szum. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Ulepszanie skanowanych obrazków • Usuwanie efektu „czerwonych oczu” • Usuwanie kurzu i rys • Klonowanie obszarów obrazka • Wyostrzanie obrazków • Wymazywanie obszarów obrazków • Smużenie.

aby usunąć czerwone piksele. 2 W polu Rozmiar wpisz wartość. Usuwanie efektu „czerwonych oczu” Ze zdjęć można usuwać efekt „czerwonych oczu”. 350 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Kliknij kolejno Obrazek Transformacje Usuń przeplot. aby dopasować rozmiar pędzla do wielkości obrazu oka. 3 Kliknij obraz oka. Aby ulepszyć skanowane obrazki Aby Usunąć morę Usuń szum Usunąć linie Wykonaj następujące czynności Kliknij kolejno Efekty Szum Usuń morę i określ żądane ustawienia.Linie na skanowanych obrazkach można usuwać za pomocą filtru Usuń przeplot. Efekt „czerwonych oczu” powstaje. gdy światło lampy błyskowej odbija się od siatkówki oka. Kliknij kolejno Efekty Szum Usuń szum i określ żądane ustawienia. Aby usunąć efekt „czerwonych oczu” 1 Otwórz paletę Poprawka i kliknij narzędzie Usuwanie efektu „czerwonych oczu” .

Tak jak w przypadku korzystania z filtru. które przekraczają ustawiony próg kontrastu. jeżeli na obrazku na czarnym tle widoczna jest biała rysa o szerokości 1 lub 2 pikseli. na którym widoczne są kurz lub rysy. wybiera się zakres pikseli potrzebnych do poprawienia obrazka. można utworzyć maskę wokół rys i na obszarach do edycji zastosować filtr. Aby zachować szczegóły obrazka. zmarszczki. jeżeli na obrazku występuje jedna lub kilka rys w określonym obszarze.Usuwanie kurzu i rys Program Corel PHOTO-PAINT oferuje różne sposoby ulepszania wyglądu obrazka. 2 Przesuń następujące suwaki: • Promień — określa zakres pikseli wykorzystywanych do utworzenia efektu. Corel PHOTO-PAINT: Retuszowanie 351 . których dotyczyć będą zmiany. Aby usunąć kurz i rysy z całego obrazka 1 Kliknij kolejno Obrazek Korekcja Kurz i rysy. Można również usunąć z obrazka usterki. ustaw możliwie największą wartość. można ustawić promień o wielkości 2 lub 3 pikseli i ustawić próg kontrastu wyżej niż w przypadku tej samej rysy na białym tle. zadrapania. Działanie filtru polega na eliminowaniu kontrastu między pikselami. Ustawienia zależą od rozmiaru skazy i otaczającego ją obszaru. Więcej informacji na temat klonowania można znaleźć w sekcji „Klonowanie obszarów obrazka” na stronie 354. Filtr można zastosować do całego obrazka lub. na przykład ślady rozdarcia. • Próg — określa zakres redukcji szumu. Istnieje możliwość ustawienia promienia określającego liczbę pikseli. takich jak liście na drzewie. Aby zachować szczegóły obrazka. Przykładowo. klonując obszary obrazka. Jeżeli rysa lub skaza jest dużych rozmiarów lub występuje w obszarze o zróżnicowanych kolorach i teksturze. mieszając ich tekstury i kolory. ustaw możliwie najmniejszą wartość promienia. lepsze rezultaty można uzyskać. w zależności od wielkości poprawki i obszaru otaczającego.

3 Przesuń następujące suwaki: • Promień — określa zakres pikseli wykorzystywanych do utworzenia efektu. Aby zachować szczegóły obrazka. ustaw możliwie najmniejszą wartość promienia. Rysy w określonych miejscach można usunąć. • Próg — określa zakres redukcji szumu. 2 Kliknij kolejno Obrazek Korekcja Kurz i rysy.Z obrazka można usunąć kurz i rysy. Aby zachować szczegóły obrazka. 352 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Aby usunąć rysy z części obrazka 1 Określ obszar do edycji obejmujący rysy. ustaw możliwie największą wartość. Obecność maski wskazuje linia przerywana lub zabarwiona na czerwono nakładka. tworząc maskę wokół rys przed zastosowaniem filtru Kurz i rysy. stosując filtr Kurz i rysy.

który obejmuje rysy. Więcej informacji na temat narzędzia Pędzel maski można znaleźć w sekcji „Aby zdefiniować obszar do edycji za pomocą narzędzia Maska odręczna” na stronie 369.Aby określić obszar do edycji. 3 Wpisz wartość w polu Rozmiar. mieszając tekstury i kolory 1 Otwórz paletę wysuwaną Poprawka i kliknij narzędzie Pędzel poprawek . aby określić rozmiar końcówki. Aby usunąć niedokładności obrazka. można użyć narzędzia Pędzel maski . aby zastosować efekt. Podczas przeciągania w oknie obrazka przytrzymaj klawisz Shift. Można również Stosować efekt jednocześnie do obiektu i tła Zmienić rozmiar pędzla Kliknij przycisk scalania ze źródłem. Wybierz końcówkę o rozmiarze szerszym od rysy. Corel PHOTO-PAINT: Retuszowanie 353 . Korzystając z narzędzia Pędzel poprawek. Gdy rozmiar końcówki zmieni się odpowiednio. można usunąć niedokładności obrazka przez mieszanie tekstur i kolorów. 2 Wybierz końcówkę za pomocą selektora Kształt końcówki. tak aby pędzel bez problemu pokrył rysę. aby ustawić intensywność efektu. 4 Wybierz wartość z listy Siła. należy zwolnić klawisz. 5 Kliknij wskaźnikiem pędzla w oknie obrazka.

duotone. Możliwe jest również tworzenie abstrakcyjnych obrazków w oparciu o piksele pobrane z obrazka oryginalnego. .Narzędzia Pędzel poprawek można używać na obrazkach w następujących trybach kolorów: skala szarości. W przypadku klonowania obiektu nowo sklonowane obszary są dodawane do aktywnego obiektu. Można na przykład naprawić rozdarcie lub usunąć osobę z obrazka. Wybrane elementy obrazka można klonować z myślą o zastosowaniu ich do innego obszaru obrazka lub innego obrazka. Aby sklonować obszar obrazka lub obiektu 1 Otwórz paletę wysuwaną Poprawka i kliknij narzędzie Klonowanie 2 Otwórz selektor Klonowanie na pasku właściwości i kliknij pozycję Klonowanie. który ma zostać usunięty. który stosuje piksele klonowane z pikseli źródłowych. RGB i CMYK. Naszyjnik został usunięty za pomocą narzędzia Klonowanie. Klonowanie obszarów obrazka Możliwe jest kopiowanie pikseli z jednego obszaru obrazka do drugiego. Na pędzlu pikseli źródłowych wyświetlany jest wskaźnik krzyżowy w celu odróżnienia go od pędzla klonowania. stosując sklonowane piksele do obszaru. Lab. aby zakryć uszkodzone lub niepożądane elementy obrazka. Pędzel pikseli źródłowych przesuwa się wraz z pędzlem klonowania podczas przeciągania wzdłuż obrazka. 354 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Podczas klonowania w oknie obrazka wyświetlane są dwa pędzle: pędzel pikseli źródłowych i pędzel klonowania.

aby zastosować piksele z punktu źródłowego. można użyć filtrów lub pociągnięć pędzla. gdy przycisk Składanie jest wyłączony. Utworzyć wiele klonów danego obiektu Klonować jednocześnie obiekt i tło Wyostrzanie obrazków Obrazki można wyostrzyć. kliknij kolejno Okno Okna dokowane Ustawienia pędzla. kliknij prawym przyciskiem myszy obszar. Aby wyostrzyć obrazek lub obszar do edycji na danym obrazku. 5 Przeciągnij pędzel klonowania w oknie obrazek. Opcja ta dostępna jest tylko wtedy. Kliknij przycisk Składanie na pasku Atrybuty pociągnięć. wyświetlanym w oknie dokowanym Ustawienia pędzla. aby poprawić kontrast.3 Z listy Typ pędzla wybierz pędzel. 4 Kliknij obrazek. Corel PHOTO-PAINT: Retuszowanie 355 . aby określić punkt źródłowy operacji klonowania. w selektorze Klonowanie kliknij pozycję Klonowanie impresjonistyczne lub Klonowanie puentylistyczne . który chcesz sklonować. Filtrów można również użyć korzystając z soczewki. Opcja ta jest dostępna tylko dla niektórych narzędzi Efekt oraz dla narzędzia Klonowanie. Można również Utworzyć abstrakcyjny obrazek w oparciu o piksele pobrane z punktu źródłowego Przed przeciągnięciem w oknie obrazka. Jeżeli chcesz zresetować punkt źródłowy.. uwypuklić krawędzie obrazka lub zmniejszyć wielkość cienia. Kliknij przycisk Scalanie ze źródłem na pasku Atrybuty pociągnięć wyświetlanym w oknie dokowanym Ustawienia pędzla. Jeśli okno dokowane Ustawienia pędzla nie jest otwarte. Wyostrzanie jest zazwyczaj wykonywane po dostosowaniu koloru i tonu obrazka oraz po zmianie rozdzielczości lub rozmiaru obrazka. Więcej informacji na temat soczewek można znaleźć w sekcji „Praca z soczewkami” na stronie 363.

Przesuń suwak Tło. 356 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . • Wyostrzanie — umożliwia uwydatnienie szczegółów krawędzi obrazka przez ustawienie ostrości rozmazanych obszarów i zwiększenie kontrastu między sąsiadującymi pikselami. które będzie stosowane za każdym razem. 3 Naciśnij dowolny przycisk miniatury: • Maska wyostrzająca — umożliwia podkreślenie szczegółów krawędzi i ustawienie ostrości rozmazanych obszarów na obrazku bez usuwania obszarów o niskich częstotliwościach. Aby wyostrzyć obrazek za pomocą filtra 1 Kliknij kolejno Obrazek Korekcja Strojenie wyostrzania.Wyostrzenie obrazka pozwoli wydobyć szczegóły. Niższe wartości zwiększają liczbę pikseli zmienionych przez efekt wyostrzania. Ten filtr zachowuje najwięcej szczegółów. aby określić stopień wyostrzenia. aby ustawić próg efektu. • Wyostrzanie adaptacyjne — umożliwia uwydatnienie krawędzi szczegółów przez analizę wartości sąsiadujących pikseli. ale jego działanie jest najbardziej widoczne na obrazkach o wysokiej rozdzielczości. gdy klikniesz przycisk miniatury. 2 Przesuń suwak Procent. • Wyostrzanie kierunkowe — umożliwia uwydatnienie krawędzi obrazka bez tworzenia efektu ziarnistości.

Można na przykład wymazać część obiektu. w wyniku czego uzyskane zostaje wrażenie poświaty przez uwydatnienie światła i jasnych miejsc obrazka. aby wyostrzyć obszary do edycji tego obrazka. aby określić rozmiar końcówki. Może to jednak wpłynąć na kolor i ton obrazka. Filtr Wyostrzanie może być stosowany we wszystkich trybach koloru. aby zmienić jego kształt lub w większym stopniu odsłonić Corel PHOTO-PAINT: Retuszowanie 357 . 2 Otwórz selektor Efekt (narzędzie) na pasku właściwości i kliknij narzędzie Wyostrzanie . klikając kolejno Efekty Wyostrzanie i klikając wybrany filtr. Każdy filtr wyostrzania można uruchamiać oddzielnie. wymazując obszary. 16-bitowej skali szarości. 5 Wpisz wartość w polu Rozmiar. z wyjątkiem trybu koloru z paletą oraz czarno-białego. W przypadku większości fotografii najlepsze rezultaty daje filtr Maska wyostrzająca. 3 Z listy Typ pędzla wybierz pędzel. Wymazywanie obszarów obrazka Obrazki i obiekty można edytować. Filtr górnoprzepustowy usuwa szczegóły obrazka i cienie.Można również Usunąć zacienienie Kliknij kolejno Efekty Wyostrzanie Filtr górnoprzepustowy. Aby wyostrzyć zaznaczone obszary za pomocą pociągnięć pędzla 1 Otwórz paletę wysuwaną Pędzel i kliknij narzędzie Efekt . Większość filtrów wyostrzających obsługuje wszystkie tryby koloru. 4 Wybierz końcówkę za pomocą selektora Kształt końcówki. Tej procedury można użyć. z wyjątkiem 48-bitowego trybu RGB. 6 Przeciągnij wzdłuż obszaru obrazka. trybu kolorów z paletą oraz trybu czarno-białego.

warstwę znajdującą się poniżej. który chcesz wymazać. Kolor tła zastępuje wymazywany kolor pierwszego planu. że można kontrolować ich rozmiar. 3 Przeciągnij wskaźnik myszy nad obszarem obrazka. 3 Określ wymagane ustawienia na pasku właściwości. Pasek został usunięty za pomocą narzędzia Gumka. 2 Określ wymagane ustawienia na pasku właściwości. Aby wymazać część obiektu 1 Zaznacz obiekt. Obrazek można również wymazać w oparciu o kolor. kształt oraz przezroczystość w celu tworzenia niepowtarzalnych efektów. aby odkryć kolor tła lub wymazać część ostatniej czynności zastosowanej do obrazka. częściowo wymazując wypełnienie (ostatnia wykonana czynność). 358 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Narzędzia używane do wymazywania mają wiele takich samych ustawień jak pędzle. 2 Kliknij narzędzie Gumka . można zastosować wypełnienie mapą bitową do całego obrazka. Można również wymazać obszary obrazka. Aby wymazać obszary obrazka i odsłonić kolor tła 1 Kliknij narzędzie Gumka . zwiększyć wartość przezroczystości narzędzia wymazywania i utworzyć efekt nakładania. co oznacza. który chcesz wymazać. 4 Przeciągnij wskaźnik myszy przez obszar. Przykładowo.

2 Określ wymagane ustawienia na pasku właściwości. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Cofanie. 2 Na pasku właściwości wybierz kształt końcówki z selektora Kształt końcówki. rozmazywać i mieszać. Można smużyć. rozmazywać lub mieszać kolory na całym obrazku lub na zdefiniowanym obszarze do edycji. rozmazywanie lub mieszanie kolorów Kolor w obrazku można smużyć. aby określić tolerancję koloru na podstawie podobieństwa kolorów. Więcej informacji na temat definiowania obszarów do edycji można znaleźć w sekcji „Nakładanie masek” na stronie 367. 3 Wpisz wartość w polu Tolerancja.Aby wymazać ostatnią czynność zastosowaną do obrazka 1 Otwórz paletę wysuwaną Pędzel i kliknij narzędzie Cofnij pędzel . Aby całkowicie wymazać ostatnią czynność. Smużenie. ponawianie. powtarzanie i osłabianie efektu czynności” w Pomocy. 3 Przeciągnij wskaźnik myszy przez obszar. Zastosowanie mieszania powoduje wygładzenie przejść między kolorami i zmiękczenie ostrych krawędzi. Corel PHOTO-PAINT: Retuszowanie 359 . który chcesz wymazać. Smużenie daje podobny efekt do przeciągania po mokrej farbie. 4 W obszarze sterowania kolorem na pasku narzędzi kliknij dwukrotnie próbkę koloru Pierwszy plan i wybierz kolor. Aby zamienić kolor pierwszego planu na kolor tła 1 Otwórz paletę wysuwaną Pędzel i kliknij narzędzie Pędzel zamiany kolorów . Rozmazywanie daje taki efekt. kliknij przycisk Cofnij na standardowym pasku narzędzi. jak pocieranie palcem po rysunku wykonanym pastelami. 5 Przeciągnij wskaźnik myszy w oknie obrazka.

Aby zastosować smużenie. aby określić rozmiar końcówki. Można również Zwiększyć efekt pędzla wzdłuż obszaru.Naszyjnik zmieniono za pomocą narzędzia Smużenie. Opcja ta jest dostępna tylko dla niektórych narzędzi Efekt oraz dla narzędzia Klonowanie. 2 Otwórz selektor Efekty na pasku właściwości i wybierz jedno z następujących narzędzi: • Smużenie • Rozmazanie • Mieszanie 3 Wybierz pędzel z listy Typ pędzla na pasku właściwości. wyświetlanym w oknie dokowanym Ustawienia pędzla. 6 Przeciągnij wskaźnik myszy w oknie obrazka. rozmazywanie lub mieszanie kolorów na obrazku 1 Otwórz paletę wysuwaną Pędzel i kliknij narzędzie Efekt . Jeśli okno dokowane Ustawienia pędzla nie jest otwarte. 5 Wpisz wartość w polu Rozmiar. kliknij kolejno Okno Okna dokowane Ustawienia pędzla. unikając wielokrotnego klikania w danym obszarze Kliknij przycisk Składanie na pasku Atrybuty pociągnięć. 360 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . 4 Wybierz końcówkę za pomocą selektora Kształt końcówki.

kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy.Można również Stosować efekt jednocześnie do obiektu i tła Kliknij przycisk Scalanie ze źródłem na pasku Atrybuty pociągnięć. kliknij kartę Spis treści. gdy przycisk składania jest wyłączony. a następnie kliknij dwukrotnie temat „Retuszowanie”. wyświetlanym w oknie dokowanym Ustawienia pędzla. Opcja ta dostępna jest tylko wtedy. Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat retuszowania obrazków. Corel PHOTO-PAINT: Retuszowanie 361 . Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12.

.

Soczewka jest tworzona jako oddzielny obiekt warstwy ponad tłem obrazka. zmiany nie są wprowadzane w pikselach obrazka.Praca z soczewkami Soczewki umożliwiają podglądanie efektów specjalnych. korekcji lub dopasowania na oddzielnych warstwach obiektu przed wprowadzeniem ich w obrazku. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Tworzenie soczewek • Edytowanie soczewek • Scalanie soczewek z tłem obrazka Tworzenie soczewek Soczewki umożliwiają podglądanie zmian oraz efektów specjalnych. które mają być zastosowane w obrazku. należy wybrać filtr efektów specjalnych. Corel PHOTO-PAINT: Praca z soczewkami 363 . Aby zastosować efekt specjalny w celu polepszenia jakości lub znacznego przekształcenia obrazka. możliwe jest więc wykonanie oddzielnej edycji soczewki i tła obrazka. Więcej informacji na temat efektów specjalnych można znaleźć w sekcji „Stosowanie efektów specjalnych” na stronie 381. Tworzona soczewka może pokryć cały obrazek. W przypadku korekcji lub dopasowania kolorów i odcieni obrazka należy wybrać typ soczewki odpowiadający filtrom dopasowania i transformacji. Więcej informacji na temat stosowania filtrów można znaleźć w sekcji „Dopasowywanie kolorów i odcieni” na stronie 315. Dostępne typy soczewek zależą od trybu koloru obrazka. Podczas tworzenia soczewki należy wybrać typ soczewki w zależności od rodzaju zmian w obrazku. lecz zostają wyświetlone na ekranie przez soczewkę. Po utworzeniu soczewki. które można byłoby zamieniać. ponieważ nie zawiera on kolorów. Nie można na przykład użyć soczewki kolorowej dla obrazka w skali szarości. Można też utworzyć soczewkę z obszaru do edycji dowolnej maski.

Kliknij przycisk OK. Zastosowano soczewkę do rozjaśnienia obiektu obrazka bez trwałej zmiany obiektu lub tła.Zdjęcie mężczyzny to obiekt wycięty z ciemniejszego obrazka. Zaznacz pole wyboru Utwórz soczewkę z maski. Po wyświetleniu okna dialogowego zdefiniuj właściwości soczewki. Zdefiniuj obszar do edycji. Edytowanie soczewek Po utworzeniu soczewki można ją edytować. W polu Nazwa soczewki wpisz nazwę. Wybierz soczewkę z listy Typ soczewki. Wybierz soczewkę z listy Typ soczewki. Więcej informacji na temat zaznaczania i przekształcania obiektów można znaleźć 364 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Soczewki można zaznaczać i poddawać przekształceniom. Aby utworzyć soczewkę z obszaru do edycji 1 2 3 4 5 6 7 W oknie dialogowym określ właściwości soczewki. Kliknij przycisk OK. tak samo jak obiekty.. W polu Nazwa soczewki wpisz nazwę. Kliknij kolejno Obiekt Utwórz Nowa soczewka. Można na przykład zwiększać lub zmniejszać jej obszar. Aby utworzyć soczewkę 1 2 3 4 Kliknij kolejno Obiekt Utwórz Nowa soczewka.

Korzystając z filtrów do efektów specjalnych. 2 Zaznacz soczewkę. Więcej informacji na temat efektów specjalnych można znaleźć w sekcji „Stosowanie efektów specjalnych” na stronie 381. . Aby zmniejszyć obszar soczewki 1 Kliknij narzędzie Wskaźnik obiektów 2 Zaznacz soczewkę. Więcej informacji można znaleźć także w sekcji „Praca z użyciem przezroczystości obiektu” w Pomocy. Podczas zwiększania obszaru soczewki wartość koloru pierwszego tła lub koloru wypełnienia w skali szarości wpływają na krycie soczewki. o które chcesz powiększyć obszar soczewki. 3 Kliknij narzędzie Gumka . 5 Przeciągnij wskaźnik myszy nad obszarami. Kolor biały powoduje dodanie obszaru do soczewki. 4 Na pasku właściwości zdefiniuj atrybuty narzędzia Gumka. czy przycisk Nowy obiekt na rozszerzonym pasku właściwości jest wyłączony. 3 Kliknij jedną z następujących opcji: • Malowanie • Prostokąt • Elipsa • Wielokąt • Linia 4 Na pasku właściwości zdefiniuj atrybuty wybranego narzędzia. Aby powiększyć obszar soczewki 1 Kliknij narzędzie Wskaźnik obiektów . podczas gdy kolor czarny powoduje. można także zmieniać kształt soczewki. które mają być usunięte z soczewki. 5 Przeciągnij wskaźnik myszy nad obszarami.w sekcjach „Praca z obiektami” na stronie 397 i „Modyfikowanie obiektów” na stronie 403. Sprawdź. Corel PHOTO-PAINT: Praca z soczewkami 365 . że obszar soczewki staje się przezroczysty.

a następnie kliknij dwukrotnie temat „Praca z soczewkami”. Jeśli okno dokowane Obiekty nie jest otwarte. 4 Kliknij Obiekt Połącz. 3 Z menu Efekty wybierz rodzaj efektu specjalnego. Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z soczewkami. kliknij kolejno Okno Okna dokowane Obiekty. Po scaleniu soczewki z tłem obrazka nie można jej już zaznaczyć ani zmodyfikować. kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy. 366 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Po scaleniu soczewki z obrazkiem zmniejsza się rozmiar pliku i możliwe staje się zapisanie obrazka w formacie innym niż rodzimy format programu. a następnie kliknij jedną z następujących opcji: • Połącz obiekty z tłem — łączy zaznaczoną soczewkę z obrazkiem w tle. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12. 3 W oknie dokowanym Obiekty wybierz tryb scalania z listy Tryb scalania. Scalanie soczewek z tłem obrazka Aby zastosować modyfikacje soczewki i efekty specjalne do pikseli na obrazku. 4 Zdefiniuj ustawienia filtru efektów specjalnych. Scalanie soczewki z tłem obrazka 1 Kliknij narzędzie Wskaźnik obiektów . należy scalić soczewkę z tłem obrazka. kliknij kartę Spis treści. 2 Zaznacz soczewkę. • Połącz wszystkie obiekty z tłem — łączy zaznaczoną soczewkę i wszystkie inne obiekty z obrazkiem w tle. 2 Zaznacz soczewkę.Aby zmienić kształt soczewki za pomocą filtru efektów specjalnych 1 Kliknij narzędzie Wskaźnik obiektów .

Nakładka maski Nakładka maski jest domyślnie wyświetlana tylko nad obszarami chronionymi. Odróżnianie obszarów chronionych i obszarów do edycji Maski służą do zaawansowanej edycji obrazka. jednocześnie chroniąc przed zmianami pozostałe obszary. co ułatwia rozróżnianie obszarów chronionych i obszarów do edycji. kolory i efekty obrazka nie są stosowane do leżącego poniżej obrazka. ze swoimi obszarami do edycji i obszarami chronionymi. natomiast w obszarach do edycji kolor i efekty są stosowane. Zdefiniowanie na obrazku obszaru do edycji pociąga za sobą jednoczesne zdefiniowanie dla tego obrazka odpowiedniej maski lub obszaru chronionego. Nakładkę maski można ukryć.Nakładanie masek W programie Corel PHOTO-PAINT można korzystać z masek w celu izolowania na obrazku obszarów do edycji. Corel PHOTO-PAINT: Nakładanie masek 367 . Nakładka maski to przezroczysty arkusz zabarwiony na czerwono. Działają one jak szablony nakładane na obrazek: w obszarach chronionych. Po zmianie przezroczystości maski w określonych obszarach odpowiednio różny w tych obszarach będzie stopień zabarwienia nakładki maski na czerwono. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Odróżnianie obszarów chronionych i obszarów do edycji • Definiowanie obszarów do edycji • Definiowanie obszarów do edycji za pomocą informacji o kolorach • Dopełnianie i usuwanie masek • Wycinanie obrazków Więcej informacji na temat masek obcinania można znaleźć w sekcji „Używanie maski obcinania do zmiany przezroczystości obiektu” w Pomocy. Maski. umożliwiają precyzyjną modyfikację obrazków.

Do zdefiniowania obszaru do edycji można użyć tekstu. Utworzony w ten sposób obszar jest pływającym obszarem do edycji. aby była ona widoczna na tle kolorów obrazka. Aby wyświetlić lub ukryć markizę maski • Kliknij kolejno Maska Pokaż markizę. Markizę maski można wyświetlić tylko po ukryciu nakładki maski. Przy tworzeniu obszarów do edycji o kształcie jednego lub kilku obiektów należy przed rozpoczęciem edycji przesunąć te obiekty poza obszar do edycji.Markiza maski Granica między obszarem do edycji a sąsiadującym z nim obszarem chronionym jest zaznaczona kreskowanym konturem nazywanym markizą maski. Markiza maski nie jest wyświetlana podczas dopasowywania przezroczystości maski ani gdy używana jest nakładka maski. Można również utworzyć obszar do edycji z istniejącego tekstu. Obszar do edycji można ponadto zdefiniować przez wklejenie zawartości schowka do okna obrazka jako obszaru do edycji. 368 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Znacznik wyboru obok polecenia menu wskazuje. Definiowanie obszarów do edycji Istnieje wiele metod definiowania na obrazku obszarów do edycji bez korzystania z informacji o kolorze obrazka. Wyświetlanie lub ukrywanie nakładki maski • Kliknij kolejno Maska Nakładka maski. obiektów lub zawartości schowka Do zdefiniowania obszaru do edycji można użyć obiektów. Obszar do edycji utworzony podczas pisania ma określoną przez użytkownika czcionkę i styl. że markiza jest widoczna. który można edytować i przesuwać bez zmiany leżących pod nim pikseli obrazka. Kolor markizy maski można zmienić. Znacznik wyboru obok polecenia menu wskazuje. Obszary do edycji definiowane za pomocą tekstu. że nakładka maski jest widoczna.

Na rozszerzonym pasku właściwości kliknij przycisk Utwórz maskę tekstową . gdy zastosowanie efektu specjalnego wymaga nałożenia maski na całym obrazku. Obszary do edycji składające się z całego obrazka Możliwe jest zdefiniowanie całego obrazka jako obszaru do edycji. Obszar do edycji w kształcie konturu definiuje nowa markiza maski umieszczana z dowolnej strony istniejącej markizy maski. Więcej informacji na temat efektów specjalnych można znaleźć w sekcji „Stosowanie efektów specjalnych” na stronie 381. Wklej Wklej Zdefiniować obszar za pomocą obiektów Zdefiniować obszar za pomocą zawartości schowka Aby zdefiniować obszar do edycji za pomocą narzędzia Maska odręczna 1 Otwórz paletę wysuwaną Maska odręczna . lub klikając różne punkty obrazka i zaczepiając w nich kolejne segmenty linii łamanej. a następnie kliknij przybornik. Kliknij kolejno Edycja jako zaznaczenie. Zaznacz jeden lub kilka obiektów i kliknij kolejno Maska Utwórz Maska z obiektów. Jest to bardzo użyteczne. 369 i kliknij narzędzie Maska Corel PHOTO-PAINT: Nakładanie masek .Obszary do edycji definiowane za pomocą narzędzia Maska odręczna Obszary do edycji można definiować przez narysowanie konturu obszaru obrazka tak samo. jak ołówkiem na papierze. obiektu lub zawartości schowka Aby Zdefiniować obszar za pomocą tekstu Wykonaj następujące czynności Kliknij narzędzie Tekst i zdefiniuj atrybuty tekstu na pasku właściwości. obszar do edycji w kształcie konturu można zdefiniować za pomocą krawędzi istniejącego obszaru do edycji. aby wprowadzić zmiany. 2 Kliknij przycisk Zwykła na pasku właściwości. Aby zdefiniować obszar do edycji za pomocą tekstu. Obszary do edycji w kształcie konturu Aby otoczyć części obrazka kolorem. teksturą lub efektami specjalnymi. wpisz tekst.

Gdy włączona jest nakładka maski.3 W oknie obrazka kliknij w wybranym miejscu. Kliknij kolejno Maska Kontur maski Wpisz wartość w polu Szerokość. 4 Kliknij dwukrotnie. i kliknij narzędzie maski. aby zakończyć kontur. Aby zdefiniować cały obrazek jako obszar do edycji • Kliknij kolejno Maska Zaznacz wszystko. markiza maski nie jest wyświetlana. aby zakończyć wyznaczanie konturu. aby rozpocząć i zakończyć każdy segment linii. Obramowanie. 370 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . 5 Wybierz typ krawędzi z listy Krawędzie. przeciągając narzędzie Maska odręczna w oknie obrazka i klikając dwukrotnie. Obszar do edycji utworzony przy użyciu narzędzia Maska odręczna Aby zdefiniować obszar do edycji w kształcie konturu 1 2 3 4 Otwórz paletę wysuwaną Maska Zdefiniuj obszar do edycji. Obszar do edycji można także zdefiniować.

Wartość tolerancji koloru definiuje w procentach dopuszczalną różnicę koloru maski w stosunku do koloru bazowego.Definiowanie obszarów do edycji za pomocą informacji o kolorach Obszary do edycji i obszary chronione maski można zdefiniować za pomocą informacji o kolorach obrazka. tym więcej kolorów obejmują obszary chronione lub obszary do edycji. Zdefiniowanie progu koloru pozwala na zmiękczanie lub wyostrzanie pikseli na krawędzi obszaru do edycji. zielonego i niebieskiego. można utworzyć nieregularny kontur dopasowany do obszaru. z których każdy odpowiada jednej składowej modelu kolorów obrazka. Gdy korzysta się z informacji o kolorze. Na przykład obrazek RGB składa się z kanałów: czerwonego. wyświetlana jest tylko część informacji o jego kolorach. Maska kolorów pozwala wybrać kolor bazowy dla całego obrazka. które piksele zostaną uwzględnione w obszarze do edycji. można zdefiniować obszary do edycji na całym obrazku. Wyświetlanie tylko niektórych kanałów kolorów pozwala na bardziej precyzyjne zdefiniowanie obszarów do edycji. który ma być edytowany. Gdy obszar jest otoczony przez kolory jednolite. im większa wartość tolerancji. Obszary do edycji o kolorach jednolitych Można zdefiniować obszar do edycji koloru jednolitego lub obszar do edycji otoczony kolorami jednolitymi. Wartość progowa wyznacza jaskrawość każdego koloru bazowego i określa. W celu zmiany poziomu progu maski koloru. Corel PHOTO-PAINT: Nakładanie masek 371 . Obszary do edycji w określonym kanale kolorów Obszar do edycji można zdefiniować w określonym kanale kolorów. albo zdefiniować obszar do edycji na podstawie granicy między kolorami jednolitymi. Gdy obrazek jest wyświetlany w poszczególnych kanałach kolorów. Każdy obrazek w kolorach składa się z kilku kanałów kolorów. a obszary do edycji — biały. tak aby obszary maski miały kolor czarny. Obszary do edycji na całym obrazku Korzystając z maski kolorów. a nie dla określonego obszaru. Próg koloru umożliwia dokładniejsze sprecyzowanie zakresu kolorów obejmowanych przez obszar do edycji. konieczne jest także określenie wartości kolorów bazowych i tolerancji kolorów. obrazek można wyświetlić w skali szarości. za pomocą którego definiuje się obszary chronione i obszary do edycji. Kolor bazowy jest podstawowym kolorem. Tolerancja koloru jest określana w oparciu o podobieństwo kolorów.

Kolor pierwszego klikniętego piksela określa kolor bazowy. wszystkie sąsiednie piksele o kolorach mieszczących się w zakresie tolerancji kolorów zostają objęte obszarem do edycji. aby zakończyć wyznaczanie konturu. 4 Kliknij kolor w oknie obrazka. a następnie klikaj kolejne punkty. zaznaczyć kształt jako dostępny do edycji. Aby edytować obrazek o skomplikowanym kształcie umieszczony na gładkim tle. który ma być chroniony przed zmianami. 4 W oknie obrazka kliknij kolor. których kolor nie mieści się w zdefiniowanym zakresie tolerancji kolorów. 3 Wpisz odpowiednią wartość w polu Tolerancja. Można wybrać. 2 Kliknij przycisk Zwykła na pasku właściwości. Obszar do edycji jest rozszerzany aż do pikseli. czy też każde kliknięcie dowolnego piksela określa kolor bazowy.Aby zdefiniować obszar do edycji w kolorze jednolitym 1 Otwórz paletę wysuwaną Maska i kliknij narzędzie Różdżka . Zakres tolerancji kolorów wskazuje zakres kolorów chronionych przed 372 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Więcej informacji na temat masek dopełniania można znaleźć w sekcji „Dopełnianie i usuwanie masek” na stronie 374. wykorzystuje początkowy kolor bazowy • Maska magnetyczna pozwala zdefiniować markizę maski wzdłuż granicy między kolorami obrazka. 3 Wpisz wartość tolerancji w polu Tolerancja. aby wyznaczyć kontur obszaru do edycji. można zdefiniować tło jako obszar do edycji koloru jednolitego. a następnie dopasować markizę maski do określonego zakresu kolorów na tym obszarze. czy kolor bazowy jest definiowany kolorem pierwszego piksela. Aby zdefiniować obszar do edycji otoczony kolorem jednolitym 1 Otwórz paletę wysuwaną Maska i kliknij jedno z poniższych narzędzi: • Lasso — pozwala utworzyć nieregularny kontur na obszarze obrazka. wykorzystuje wiele kolorów bazowych 2 Kliknij przycisk Zwykła na pasku właściwości. 5 Kliknij dwukrotnie. a następnie stosując dopełnienie maski.

a następnie zaznacz jedną z następujących opcji: • Zwykły — określa tolerancję kolorów na podstawie podobieństwa między kolorami pikseli • Tryb HSB — określa tolerancję kolorów na podstawie podobieństwa poziomów barwy. 2 Kliknij przycisk Tryb normalny .zmianami. 6 Z listy obok przycisku Podgląd wybierz jedną z następujących opcji: • Nakładka — obszary chronione zostają przykryte przezroczystym arkuszem o czerwonym zabarwieniu • Skala szarości — obszary chronione są wyświetlane na czarno. których kolor mieści się w zdefiniowanym zakresie tolerancji kolorów. Użycie narzędzia Lasso powoduje dopasowanie oryginalnego konturu obszaru do edycji do nieregularnego kształtu utworzonego przez wyłączenie z oryginalnego konturu wszystkich pikseli. i kliknij nim każdy kolor bazowy w oknie 5 Kliknij przycisk Podgląd . Użycie narzędzia Maska magnetyczna powoduje definiowanie koloru bazowego kolorem każdego piksela. obszar chroniony jest rozszerzany w granicach określonych tolerancją kolorów. Tolerancja kolorów jest definiowana w odniesieniu do bieżącego koloru bazowego w określonym obszarze wokół wskaźnika. nasycenia i jaskrawości pikseli Corel PHOTO-PAINT: Nakładanie masek 373 . Gdy kolor bazowy jest definiowany kolorem piksela. 4 Kliknij narzędzie Pipeta obrazka. Aby zdefiniować obszar do edycji na całym obrazku 1 Kliknij Maska Maska koloru. który został kliknięty. 3 Z górnego menu podręcznego wybierz opcję Kolory próbek. a obszary do edycji na biało • Czarna otoczka — obszary chronione zostają przykryte przezroczystym arkuszem o czarnym zabarwieniu • Biała otoczka — obszary chronione zostają przykryte przezroczystym arkuszem o białym zabarwieniu • Markiza — wokół obszaru do edycji jest wyświetlana kropkowana linia 7 Kliknij menu Więcej. który zostanie kliknięty jako pierwszy. a więc przy każdym kliknięciu obszar chroniony jest rozszerzany w zakresie zdefiniowanym tolerancją kolorów.

8 W polu obok każdego koloru bazowego należy zdefiniować w procentach dopuszczalną różnicę kolorów pomiędzy pikselami danego koloru a pozostałymi pikselami. 9 W polu Próg przesuń suwak Próg i zaznacz jedną z poniższych opcji: • Czarnego — wszystkie piksele o jaskrawości powyżej progu są dodawane do obszaru chronionego • Białego — wszystkie piksele o jaskrawości powyżej progu są dodawane do obszaru do edycji Jeżeli w oknie dialogowym Maska kolorów wyświetlane są kolory stosowane w poprzedniej sesji programu, przed utworzeniem nowej maski kolorów kliknij polecenie Zresetuj. Styl wyświetlania Markiza jest niedostępny, jeśli w menu Maska nie zaznaczono polecenia Pokaż markizę.

Aby zdefiniować obszary do edycji w określonych kanałach kolorów
1 W oknie dokowanym Kanały kliknij ikonę Oko obok kanału koloru. Jeśli okno dokowane Kanały nie jest otwarte, kliknij kolejno Okno Okna dokowane Kanały. 2 Otwórz paletę wysuwaną Maska narzędzi: • Lasso • Różdżka 3 Zdefiniuj obszar na obrazku. i kliknij jedno z poniższych

Dopełnianie i usuwanie masek
Dopełnienie maski polega na tym, że obszar chroniony staje się obszarem do edycji a obszar do edycji staje się obszarem chronionym. Dopełnianie maski jest szczególnie przydatne, gdy łatwiej od obszarów do edycji można oznaczyć obszary chronione. Aby na przykład edytować nieregularny kształt na obrazku, który jest umieszczony na jednolitym tle, łatwiej będzie zaznaczyć tło, a następnie dopełnić maskę. Gdy maska nie jest już potrzebna, można ją usunąć z obrazka.

Aby dopełnić maskę
• Kliknij Maska Dopełnienie.

374

Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3

Usuwanie maski
• Kliknij Maska Usuń.

Po usunięciu maski pływające obszary do edycji są automatycznie scalane z tłem.

Wycinanie obrazków
Pracownia wycinków umożliwia wycinanie obszarów obrazka z otaczającego je tła. Funkcja ta umożliwia izolowanie obszarów obrazka i zachowanie szczegółów krawędzi, takich jak krawędzie włosowe lub rozmazane. Aby wyciąć obszar obrazka, należy narysować zakreślenie wokół jego krawędzi i zastosować wypełnienie w celu zdefiniowania wnętrza obszaru. Aby ocenić wyniki, można wyświetlić podgląd wycinka bez tła lub na tle szarym, białym albo czarnym. Można również wyświetlić wycinek z położonym niżej oryginalnym obrazkiem, wyróżnieniem i wypełnieniem. Jeśli jest to konieczne, można poprawić wycinek, dodając lub usuwając szczegóły wzdłuż jego krawędzi. W przypadku popełnienia błędu można wymazać i przywrócić sekcje wyróżnionego i wypełnionego obszaru, cofnąć lub ponowić działanie lub powrócić do oryginalnego obrazka. Domyślnie wycinek jest umieszczany jako obiekt w oknie obrazka, a oryginalny obrazek zostaje usunięty. Można również zachować zarówno wycinek, jak i obrazek oryginalny, a także utworzyć z wycinka maskę obcinania.

Corel PHOTO-PAINT: Nakładanie masek

375

1

2

3

4

5
Schemat pracy w Pracowni wycinków: (1) wyróżnij krawędzie obszaru obrazka; (2) dodaj do środka wypełnienie; (3) wyświetl podgląd wycinka i popraw go, jeśli to konieczne; (4) przenieś wycinek do okna obrazka; (5, opcjonalnie) umieść wycinek na obrazku tła.

Dla niektórych narzędzi Pracowni wycinków dostępne są opcje. Można na przykład dostosować grubość zakreślenia, zmieniając rozmiar końcówki narzędzia Zakreślacz. Jeżeli obszar obrazka ma wyraźne krawędzie, można użyć grubszej linii, aby je zdefiniować precyzyjniej. Z drugiej strony, jeżeli obszar obrazka ma rozmazane lub rozmyte krawędzie, które trudno zdefiniować, można zastosować cieńszą linię. Można także zmienić kolor zakreślenia i wypełnienia, aby zwiększyć ich widoczność. Wycinany fragment obrazka można również przybliżać (aby szczegóły były lepiej widoczne) i oddalać (aby objąć większy obszar obrazka). Aby wyświetlić obszary spoza okna podglądu, można przesuwać obrazek.

Aby wyciąć obszar obrazka
1 Kliknij kolejno Obrazek Pracownia wycinków. . 2 Kliknij narzędzie Zakreślacz

376

Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3

3 W oknie podglądu narysuj linię wzdłuż krawędzi obszaru obrazka, który chcesz wyciąć. Linia powinna delikatnie nakładać się na otaczające tło. 4 Kliknij narzędzie Wypełnienie wewnętrzne , a następnie kliknij wewnątrz obszaru, który chcesz wyciąć. 5 Kliknij polecenie Podgląd. Aby poprawić wycinek, kliknij narzędzie Dodaj szczegół lub Usuń szczegół i przeciągnij wskaźnik myszy przez krawędź. 6 W obszarze Wyniki tworzenia wycinka wybierz jedną z następujących opcji: • Wycinek — tworzy obiekt z wycinka i odrzuca oryginalny obrazek • Wycinek i obrazek oryginalny — tworzy obiekt z wycinka i zachowuje oryginalny obrazek • Wycinek jako maska obcinania — tworzy z wycinka maskę obcinania i dołącza ją do oryginalnego obrazka. Maska obcinania to dołączana do obiektu maska, która umożliwia zmianę jego przezroczystości bez stosowania trwałego efektu. Jeśli wycinek został utworzony z obrazka tła, tło jest przekształcane w obiekt.
Można również Wymazać zakreślenie i wypełnienie Kliknij narzędzie Gumka i przeciągnij wskaźnik myszy nad zakreślenie i wypełnienie, które chcesz usunąć. Narzędzie Gumka jest dostępne przed kliknięciem opcji Podgląd. Kliknij przycisk Cofnij Ponów . Kliknij przycisk Zresetuj. lub przycisk

Cofnąć lub ponowić czynność

Powrócić do oryginalnego obrazka

Corel PHOTO-PAINT: Nakładanie masek

377

Można również Ustawić opcje podglądu W obszarze Ustawienia podglądu zaznacz dowolne z następujących pól wyboru: •Pokaż zakreślenie — wyświetla zakreślenie wokół wycinka •Pokaż wypełnienie — wyświetla wypełnienie wewnątrz wycinka •Pokaż obrazek oryginalny — wyświetla obrazek oryginalny pod wycinkiem Z listy Tło wybierz jedną z następujących pozycji: •Brak — wyświetla wycinek na czarnobiałej szachownicy. Jeśli zaznaczono pole wyboru Pokaż obrazek oryginalny, usunięte obszary są wyświetlane jako pokryte półprzezroczystą, czarno-białą szachownicą. •Skala szarości — wyświetla wycinek na szarym tle. Jeśli zaznaczono pole wyboru Pokaż obrazek oryginalny, usunięte obszary są wyświetlane jako zabarwione na szaro. •Czarna otoczka — wyświetla wycinek na czarnym tle. Jeśli zaznaczono pole wyboru Pokaż obrazek oryginalny, usunięte obszary są wyświetlane jako zabarwione na czarno. •Biała otoczka — wyświetla wycinek na białym tle. Jeśli zaznaczono pole wyboru Pokaż obrazek oryginalny, usunięte obszary są wyświetlane jako zabarwione na biało.

Pracownia wycinków obsługuje obrazki w trybie RGB, CMYK, skali szarości, obrazki z paletą oraz Lab. Przy przejściu do Pracowni wycinków obrazki w skali szarości, z paletą i Lab są automatycznie przekształcane w obrazki RGB lub CMYK, co może powodować nieznaczne przesunięcie
378 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3

kolorów. Po zastosowaniu polecenia Pracownia wycinków lub jego cofnięciu, odtwarzane są oryginalne kolory obrazka.

Aby ustawić opcje narzędzi w Pracowni wycinków
1 Kliknij kolejno Obrazek Pracownia wycinków. 2 Wykonaj zadanie z poniższej tabeli.
Aby Ustawić rozmiary końcówek narzędzi Zakreślacz, Gumka, Dodaj szczegół i Usuń szczegół Zmienić kolor wyróżnienia Zmienić kolor wypełnienia Wykonaj następujące czynności Wybierz rozmiar z listy Rozmiar końcówki. Wybierz kolor zakreślenia za pomocą selektora kolorów Kolor zakreślenia. Wybierz kolor wypełnienia za pomocą selektora kolorów Kolor wypełnienia.

Rozmiary końcówek narzędzi Zakreślacz, Gumka, Dodaj szczegół i Usuń szczegół można zmieniać interakcyjnie, przytrzymując klawisza Shift podczas przeciągania narzędzia.

Aby wyświetlić obrazek w Pracowni wycinków
1 Kliknij kolejno Obrazek Pracownia wycinków. 2 Wykonaj zadanie z poniższej tabeli.
Aby Powiększyć lub pomniejszyć obrazek Wykonaj następujące czynności Wybierz narzędzie Powiększ lub Pomniejsz i kliknij w oknie podglądu. Kliknij przycisk 100% Kliknij przycisk Dopasuj powiększenie . Za pomocą narzędzia Chwyt przeciągnij obrazek do obszaru, który chcesz wyświetlić. .

Wyświetlić obrazek w jego rzeczywistym rozmiarze Dopasować rozmiar obrazka do okna podglądu Przesunąć do innego obszaru obrazka

Corel PHOTO-PAINT: Nakładanie masek

379

Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji na temat nakładania masek, kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy, kliknij kartę Spis treści, a następnie kliknij dwukrotnie temat „Nakładanie masek”. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12.

380

Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3

Stosowanie efektów specjalnych
Program Corel PHOTO-PAINT oferuje filtry efektów specjalnych, które umożliwiają stosowanie do obrazków szerokiego zakresu transformacji. Można na przykład dokonywać transformacji obrazków, aby symulować rysunki, obrazy, podmalówki lub sztukę abstrakcyjną. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Praca z użyciem efektów specjalnych • Stosowanie gotowych stylów • Stosowanie efektów koloru i tonu • Zarządzenie modułami dodatkowymi

Praca z użyciem efektów specjalnych
Efekty specjalne dostępne w programie Corel PHOTO-PAINT umożliwiają zmianę wyglądu obrazka. Efekty specjalne można stosować do całego obrazka; można również użyć maski lub soczewki, aby dokonać transformacji tylko części obrazka. Stosowanie efektów specjalnych Poniżej wymieniono wszystkie kategorie dostępnych efektów specjalnych; każda z nich zawiera kilka różnych efektów:
•Efekty trójwymiarowe •Pociągnięcia ozdobne •Rozmywanie •Kamera •Transformacje kolorów •Obrys •Twórcze •Niestandardowe •Zniekształcenie •Szum •Tekstura

Stosując efekty specjalne, można modyfikować ich ustawienia w celu kontroli sposobu transformacji obrazka przez dany efekt. Na przykład, gdy używany jest efekt winiety w celu otoczenia obrazka ramką, można zwiększyć wartość przesunięcia i zmniejszyć wartość zanikania, aby zmniejszyć rozmiar i krycie ramki. W przypadku efektu akwareli można zmniejszyć rozmiar pędzla, aby
Corel PHOTO-PAINT: Stosowanie efektów specjalnych 381

pokazać więcej szczegółów lub zwiększyć rozmiar pędzla, aby uzyskać efekt abstrakcyjny. Stosowanie efektów specjalnych do fragmentu obrazka Po zdefiniowaniu obszarów do edycji można stosować efekty specjalne do fragmentu obrazka. Więcej informacji na temat obszarów do edycji można znaleźć w sekcji „Nakładanie masek” na stronie 367. Aby zastosować efekt specjalny do fragmentu obrazka, można również użyć soczewki. Poniższe efekty specjalne są jednocześnie gotowymi typami soczewek.
•Usuwanie plamek •Wygładzanie •Zmiękczanie •Psychodeliczne •Wyostrzanie •Rozpraszanie •Ziarnistość •Dodaj szum •Usuń szum •Dopełnienie •Posteryzacja •Próg •Solaryzacja

Dzięki soczewkom zmiany nie są stosowane do obrazka, lecz są widoczne na ekranie przez soczewki. Informacje na temat soczewek można znaleźć w sekcji „Praca z soczewkami” na stronie 363. Powtarzanie i osłabianie efektów specjalnych Efekt specjalny można powtórzyć, aby zintensyfikować jego działanie. Można również osłabić działanie efektu, w celu zmniejszenia jego intensywności, a także zdefiniować sposób, w jaki efekt jest scalany z obrazkiem. Informacje na temat powtarzania i osłabiania zastosowanego efektu specjalnego można znaleźć w sekcji „Cofanie, ponawianie, powtarzanie i osłabianie” w Pomocy. Informacje na temat trybów scalania można znaleźć w sekcji „Opis trybów scalania”.

Aby zastosować efekt specjalny
1 Kliknij menu Efekty, wybierz kategorię efektów specjalnych i kliknij efekt. 2 Dostosuj ustawienia filtru efektu specjalnego. Jeżeli obrazek zawiera jeden lub kilka obiektów, efekt specjalny jest stosowany tylko do tła lub do zaznaczonego obiektu.

382

Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3

Podczas wyświetlania podglądu efektu specjalnego w oknie obrazka można nacisnąć i przytrzymać klawisz F2, aby ukryć okno dialogowe efektów specjalnych. Niektóre efekty specjalne mogą wpływać na kształt obiektu, do którego zostały zastosowane. Kontur oryginalnego kształtu obiektu można zachować, włączając przycisk Zablokuj przezroczystość obiektu w oknie dokowanym Obiekty. Obszary między konturem oryginalnego kształtu oraz nowego kształtu obiektu są wypełnione czernią. Jeśli okno dokowane Obiekty nie jest otwarte, kliknij kolejno Okno Okna dokowane Obiekty.

Aby zastosować efekt specjalny do obszaru do edycji
1 Zdefiniuj obszar do edycji. 2 Kliknij menu Efekty, wybierz kategorię efektów specjalnych i kliknij efekt. 3 Dostosuj ustawienia w oknie dialogowym.

Aby powtórzyć efekt specjalny
• Kliknij kolejno Efekty Powtórz, a następnie kliknij jedną z następujących opcji: • Powtórz [ostatni efekt] — umożliwia powtórzenie ostatnio zastosowanego efektu • [Ostatni efekt] Dla wszystkich widocznych — umożliwia powtórzenie ostatnio zastosowanego efektu do wszystkich widocznych elementów obrazka • [Ostatni efekt] Dla wszystkich zaznaczonych — umożliwia powtórzenie ostatnio zastosowanego efektu do wszystkich zaznaczonych obiektów na obrazku

Stosowanie gotowych stylów
Niektóre efekty zawierają gotowe style. Można je stosować i modyfikować ich ustawienia, aby uzyskać wymagany efekt. Gdy działanie efektu specjalnego przyniosło zadowalający wynik, można zapisać dostosowane ustawienia jako gotowy styl w celu stosowania go do innych obrazków. Gdy gotowy styl nie jest już potrzebny, można go usunąć. Następujące efekty specjalne zawierają gotowe style: • Płytka

Corel PHOTO-PAINT: Stosowanie efektów specjalnych

383

Aby usunąć niestandardowy styl gotowy 1 Kliknij menu Efekty. Aby utworzyć niestandardowy styl gotowy 1 Kliknij menu Efekty. wybierz gotowy styl z listy Styl lub Wzorce. Nie można usunąć domyślnego lub ostatnio używanego gotowego stylu. który zawiera gotowe style. 2 Wybierz gotowy styl z listy Styl lub Wzorce. wybierz kategorię efektów specjalnych i kliknij efekt. 384 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . 2 Wybierz gotowy styl z listy Styl lub Wzorce. 4 Wpisz nazwę w oknie dialogowym.• • • • • • • • • • Szkło Deformacja siatki Odbłysk soczewki Ramka Wir wodny Efekty świetlne Alchemia Efekty fazy Filtr miejscowy Mapa wypukłości Aby zastosować gotowy styl 1 Kliknij menu Efekty. wybierz kategorię efektów specjalnych i kliknij efekt. 3 Kliknij przycisk Dodaj wzorzec . wybierz kategorię efektów specjalnych i kliknij efekt. który zawiera gotowe style. Aby utworzyć niestandardowy styl gotowy na podstawie już istniejącego stylu gotowego. który zawiera gotowe style. 2 Dostosuj ustawienia efektu specjalnego. 3 Kliknij przycisk Usuń wzorzec .

Stosowanie efektów koloru i tonu
Aby uzyskać efekt specjalny, można przekształcić kolor i ton obrazka. Można np. utworzyć obrazek, który wygląda jak negatyw fotograficzny lub uzyskać efekt spłaszczenia obrazka.

Aby zastosować efekty koloru i tonu
• Kliknij kolejno Obrazek Transformuj, a następnie kliknij jeden z następujących efektów: • Dopełnienie — umożliwia odwrócenie kolorów obrazka. W wyniku dopełnienia powstaje obrazek będący odpowiednikiem negatywu fotograficznego. • Posteryzacja — umożliwia zmniejszenie liczby wartości tonalnych na obrazku w celu usunięcia przejść tonalnych i utworzenia większych obszarów płaskiego koloru. • Próg — umożliwia określenie wartości jaskrawości jako progu. Piksele o wartościach jaskrawości większych lub mniejszych od progu są wyświetlane na biało lub czarno, w zależności od określonej opcji progu. Po wyświetleniu okna dialogowego, dostosuj ustawienia efektu.

Zarządzenie modułami dodatkowymi
Moduły dodatkowe zapewniają dodatkowe funkcje i efekty przydatne podczas edytowania obrazka w programie Corel PHOTO-PAINT. Moduły dodatkowe z filtrami efektów specjalnych przetwarzają informacje o obrazku i zmieniają obrazek zgodnie z ustalonymi wcześniej specyfikacjami. Podczas uruchamiania program Corel PHOTO-PAINT automatycznie wykrywa i ładuje moduły dodatkowe znajdujące się w odpowiednim folderze. Można dodać więcej modułów dodatkowych do folderu modułów dodatkowych, a także można dodawać moduły dodatkowe zainstalowane w innych miejscach. Moduły dodatkowe niezależnych producentów muszą być instalowane w folderze, do którego użytkownik ma prawa do odczytu i zapisu. Nieużywane moduły dodatkowe można wyłączyć.

Aby zainstalować moduł dodatkowy z innej lokalizacji
1 Kliknij kolejno Narzędzia Opcje. 2 Na liście kategorii Obszar roboczy kliknij pozycję Moduły dodatkowe. 3 Kliknij przycisk Dodaj. 4 Wybierz folder, w którym są przechowywane moduły dodatkowe.
Corel PHOTO-PAINT: Stosowanie efektów specjalnych 385

Aby wyłączyć moduł dodatkowy
1 Kliknij kolejno Narzędzia Opcje. 2 Na liście kategorii Obszar roboczy kliknij pozycję Moduły dodatkowe. 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru obok modułu dodatkowego, który chcesz wyłączyć. Jeżeli moduł dodatkowy został zainstalowany w folderze modułów dodatkowych programu Corel PHOTO-PAINT, przed wyłączeniem każdego z modułów dodatkowych należy osobno dodać moduły do listy na stronie Moduły dodatkowe i usunąć zaznaczenie pierwszego pola wyboru na liście (folder modułów dodatkowych programu Corel PHOTO-PAINT). Informacje na temat dodawania modułów dodatkowych do listy można znaleźć w sekcji „Aby zainstalować moduł dodatkowy z innej lokalizacji” na stronie 385. Moduł dodatkowy można również wyłączyć i usunąć z listy modułów dodatkowych, klikając moduł, aby go wyróżnić, a następnie klikając przycisk Usuń.

Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania efektów specjalnych, kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy, kliknij kartę Spis treści, a następnie kliknij dwukrotnie temat „Stosowanie efektów specjalnych”. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12.

386

Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3

Wypełnianie obrazków
W programie Corel PHOTO-PAINT obiekty, obszary do edycji i obrazki można wypełniać kolorami, deseniami i teksturami. Dostępne są różne gotowe wypełnienia, lecz można także tworzyć własne. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Stosowanie wypełnień jednolitych • Stosowanie wypełnień tonalnych • Stosowanie wypełnień mapami bitowymi • Stosowanie wypełnień teksturą • Stosowanie wypełnień gradientowych

Stosowanie wypełnień jednolitych
Wypełnienia jednolite to najprostszy typ wypełnienia. Są to jednolite kolory, które można stosować do obrazków.

Aby zastosować wypełnienie jednolite
1 Otwórz paletę wysuwaną Wypełnienie i kliknij narzędzie Wypełnienie . Aby wypełnić obiekt, przed zastosowaniem wypełnienia należy go zaznaczyć za pomocą narzędzia Wskaźnik obiektów . 2 Kliknij przycisk Wypełnienie jednolite na pasku właściwości. 3 Kliknij przycisk Edycja na pasku właściwości. 4 W oknie dialogowym Wypełnienie jednolite wybierz model koloru z listy Model. 5 Kliknij dowolny kolor w wyświetlanym obszarze wyboru. 6 Kliknij przycisk OK. 7 Kliknij miejsce na obrazku, w którym chcesz zastosować wypełnienie.

Corel PHOTO-PAINT: Wypełnianie obrazków

387

Aby zastosować wypełnienie do obiektu tekstowego, można najpierw poddać tekst renderowaniu do obszaru do edycji, wybierając go za pomocą narzędzia Tekst i klikając przycisk Utwórz maskę tekstową na rozszerzonym pasku właściwości. W rezultacie zostanie utworzony obszar do edycji o kształcie tekstu, do którego można zastosować wypełnienie.

Stosowanie wypełnień tonalnych
Wypełnienia tonalne polegają na stopniowaniu przejścia od jednego koloru do następnego według ścieżki radialnej, stożkowej, kwadratowej lub prostokątnej. Wypełnienia tonalne można stosować dla wywołania wrażenia głębi. Można wybrać wzorzec wypełnienia lub utworzyć wypełnienie tonalne dwukolorowe lub niestandardowe.

Wypełnienia tonalne: liniowe, radialne, stożkowe i prostokątne

Aby zastosować wzorzec wypełnienia tonalnego
1 Otwórz paletę wysuwaną Wypełnienie i kliknij narzędzie Wypełnienie . Aby wypełnić obiekt, przed zastosowaniem wypełnienia należy go zaznaczyć za pomocą narzędzia Wskaźnik obiektów . 2 Kliknij przycisk Wypełnienie tonalne na pasku właściwości. 3 Kliknij przycisk Edycja na pasku właściwości. 4 W oknie dialogowym Wypełnienie tonalne, z listy Wzorce wybierz wzorzec wypełnienia tonalnego. 5 Kliknij przycisk OK.
388 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3

6 Kliknij miejsce na obrazku, w którym chcesz zastosować wypełnienie.

Aby utworzyć dwukolorowe wypełnienie tonalne
1 Otwórz paletę wysuwaną Wypełnienie i kliknij narzędzie Wypełnienie . 2 Kliknij przycisk Wypełnienie tonalne na pasku właściwości. 3 Kliknij przycisk Edycja na pasku właściwości. 4 W oknie dialogowym Wypełnienie tonalne, z listy Wzorce wybierz wypełnienie tonalne. 5 Z listy Typ wybierz typ wypełnienia tonalnego. 6 Zaznacz opcję Dwukolorowe w obszarze Przejście kolorów. 7 Otwierając znajdujące się obok selektory, w każdym z nich kliknij kolor: • Od — określa początkowy kolor przejścia • Do — określa końcowy kolor przejścia 8 Przesuń suwak Środek, aby ustawić punkt środkowy między dwoma kolorami. 9 Kliknij jedną z następujących opcji: • Bezpośrednia zmiana kolorów — powoduje utworzenie przejścia kolorów wzdłuż prostej linii, zaczynającej się w kolorze początkowym i biegnącej przez koło kolorów do koloru końcowego • Zmiana kolorów w lewo — powoduje utworzenie przejścia kolorów wzdłuż ścieżki biegnącej przez koło kolorów w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. • Zmiana kolorów w prawo — powoduje utworzenie przejścia kolorów wzdłuż ścieżki biegnącej przez koło kolorów w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara

Aby utworzyć niestandardowe wypełnienie tonalne
1 Otwórz paletę wysuwaną Wypełnienie Wypełnienie . i kliknij narzędzie

2 Kliknij przycisk Wypełnienie tonalne na pasku właściwości. 3 Kliknij przycisk Edycja na pasku właściwości. 4 W oknie dialogowym Wypełnienie tonalne, z listy Wzorce wybierz wypełnienie tonalne. 5 Z listy Typ wybierz typ wypełnienia tonalnego. 6 Zaznacz opcję Niestandardowy w polu Przejście kolorów.
Corel PHOTO-PAINT: Wypełnianie obrazków 389

7 Kliknij dwukrotnie obszar nad opcją Pasmo kolorów, aby dodać kolorowe zakreślenie, a następnie na palecie kolorów kliknij odpowiedni kolor. Aby zmienić lokalizację kolorowego zakreślenia, przesuń je w inne miejsce.

Stosowanie wypełnień mapami bitowymi
Wypełnienia mapami bitowymi to mapy bitowe, które można zastosować do wypełnienia obiektu lub obrazka. Można wypełnić obszar jedną mapą bitową. Mapę bitową można również kafelkować lub powtarzać, tworząc jednolity wzór. W obrazkach można stosować wzorce wypełnień mapami bitowymi, lecz można również tworzyć wypełnienia niestandardowe na podstawie zapisanych obrazków lub obszarów do edycji. Więcej informacji na temat definiowania obszarów do edycji można znaleźć w sekcji „Definiowanie obszarów do edycji” na stronie 368. Do wypełnień najlepiej używać mniej skomplikowanych map bitowych, ponieważ złożone mapy bitowe zajmują dużo pamięci, a ich wyświetlanie trwa dłużej. Złożoność danej mapy bitowej określają: rozmiar, rozdzielczość i głębia bitowa.

Wypełnienia mapami bitowymi można stosować do tworzenia ciekawych wzorów tła i tekstury.

Aby zastosować wypełnienie mapą bitową
1 Otwórz paletę wysuwaną Wypełnienie i kliknij narzędzie Wypełnienie . Aby wypełnić obiekt, przed zastosowaniem wypełnienia należy go zaznaczyć za pomocą narzędzia Wskaźnik obiektów . 2 Kliknij przycisk Wypełnienie mapą bitową na pasku właściwości. 3 Kliknij przycisk Edycja na pasku właściwości.
390 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3

4 W oknie dialogowym Wypełnienie mapą bitową otwórz selektor Wypełnienie mapą bitową i kliknij wypełnienie. 5 Zdefiniuj żądane atrybuty. 6 Kliknij przycisk OK. 7 Kliknij miejsce na obrazku, w którym chcesz zastosować wypełnienie. Tryby scalania kontrolują sposób, w jaki kolory pierwszego planu lub wypełnienia mieszają się z kolorami bazowymi obrazka. Aby zmienić sposób mieszania, można zmienić ustawienia trybu scalania na inne niż domyślne (Normalny). Więcej informacji na temat trybów scalania można znaleźć w sekcji „Informacje na temat trybów scalania” w Pomocy.

Aby wykonać kafelkowanie wypełnienia mapą bitową
1 Otwórz paletę wysuwaną Wypełnienie . i kliknij narzędzie Wypełnienie

2 Kliknij przycisk Wypełnienie mapą bitową na pasku właściwości. 3 Kliknij przycisk Edycja na pasku właściwości. 4 W oknie dialogowym Wypełnienie mapą bitową otwórz selektor Wypełnienie mapą bitową i kliknij wypełnienie. 5 W obszarze Rozmiar usuń zaznaczenie pól wyboru Rozmiar oryginalny i Skaluj mapę bitową do wymiarów. 6 W polach Szerokość i Wysokość wpisz wartości określające rozmiar kafelków map bitowych. Aby wypełnić obrazek jedną, dużą mapą bitową, należy w obszarze Rozmiar zaznaczyć pole wyboru Skaluj mapę bitową do wymiarów.

Aby utworzyć wypełnienie mapą bitową z obszaru do edycji
1 Zdefiniuj obszar do edycji. 2 Kliknij kolejno Edycja Utwórz wypełnienie z zaznaczenia. 3 Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik. 4 W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku. Utworzone wypełnienie mapą bitową jest dodawane do selektora Wypełnienie mapą bitową.

Corel PHOTO-PAINT: Wypełnianie obrazków

391

Aby zaimportować wypełnienie mapą bitową
1 Otwórz paletę wysuwaną Wypełnienie i kliknij narzędzie Wypełnienie . 2 Kliknij przycisk Wypełnienie mapą bitową na pasku właściwości. 3 Kliknij przycisk Edycja na pasku właściwości. 4 W oknie dialogowym Wypełnienie mapą bitową kliknij przycisk Załaduj. 5 W oknie dialogowym Załaduj wypełnienie mapą bitową wybierz folder, dysk lub stację dysków CD, gdzie znajduje się plik. 6 Kliknij dwukrotnie nazwę pliku. Miniatury importowanych plików map bitowych zostaną dodane do selektora Wypełnienie mapą bitową.

Stosowanie wypełnień teksturą
Wypełnienia teksturą to trójwymiarowe desenie. Można użyć wzorców wypełnienia teksturą, takich jak woda, minerały i chmury, lecz można również utworzyć niestandardowe wypełnienie teksturą, modyfikując wzorzec. Jako wypełnienia teksturą nie można użyć importowanych plików. W przypadku edycji wypełnienia teksturą można modyfikować jej parametry, takie jak miękkość, gęstość, jaskrawość i kolory. Parametry dla każdej tekstury są różne.

Można zmodyfikować atrybuty wypełnienia teksturą, aby zmienić jego wygląd.

392

Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3

Aby zastosować wypełnienie teksturą
1 Otwórz paletę wysuwaną Wypełnienie i kliknij narzędzie Wypełnienie . Aby wypełnić obiekt, przed zastosowaniem wypełnienia należy go zaznaczyć za pomocą narzędzia Wskaźnik obiektów . 2 Kliknij przycisk Wypełnienie teksturą na pasku właściwości. 3 Kliknij przycisk Edycja na pasku właściwości. 4 W oknie dialogowym Wypełnienie teksturą, z listy Biblioteka tekstur wybierz bibliotekę tekstur. 5 Wybierz teksturę z listy Tekstura. 6 Kliknij przycisk OK. 7 Kliknij miejsce na obrazku, w którym chcesz zastosować wypełnienie. Wypełnienia teksturą są skalowane do obrazka lub obszaru, w którym są stosowane. Wypełnień teksturą nie można kafelkować. Aby zastosować wypełnienie do obiektu tekstowego, można najpierw poddać tekst renderowaniu do obszaru do edycji, wybierając go za pomocą narzędzia Tekst i klikając przycisk Utwórz maskę tekstową na rozszerzonym pasku właściwości. W rezultacie zostanie utworzony obszar do edycji o kształcie tekstu, do którego można zastosować wypełnienie.

Stosowanie wypełnień gradientowych
Wypełnienia gradientowe umożliwiają tworzenie stopniowych przejść kolorów w dowolnym obszarze. Są one podobne do wypełnień tonalnych, lecz można je modyfikować bezpośrednio w oknie obrazka. Wypełnienia gradientowe mogą być jednorodne, liniowe, eliptyczne, radialne, prostokątne, kwadratowe lub stożkowe. Mogą również być utworzone z map bitowych lub deseni tekstury. Gdy do obrazka stosowane jest wypełnienie gradientowe, w oknie obrazka wyświetlana jest strzałka gradientu wskazująca przejście od jednego koloru do drugiego. Każdy z kolorów wypełnienia gradientowego jest przedstawiony na strzałce w postaci kwadratowego węzła. Kolory można zmieniać i dodawać lub dopasowywać przezroczystość każdego z nich. Można również dopasować rozmiar wypełnienia gradientowego.
Corel PHOTO-PAINT: Wypełnianie obrazków 393

Wypełnienia gradientowe można stosować w celu uatrakcyjnienia obrazka. Wypełnienia gradientowe można modyfikować w oknie obrazka.

Aby zastosować wypełnienie gradientowe
1 Otwórz paletę wysuwaną Wypełnienie i kliknij narzędzie Interakcyjne wypełnienie . Aby wypełnić obiekt, przed zastosowaniem wypełnienia należy go zaznaczyć za pomocą narzędzia Wskaźnik obiektów . 2 Wybierz typ gradientu z listy Typ wypełnienia na pasku właściwości. 3 Z listy Styl interakcyjnego wypełnienia znajdującej się na pasku właściwości, wybierz opcję Niestandardowy. 4 Przeciągnij wskaźnik myszy w oknie obrazka, aby zdefiniować strzałkę gradientu. 5 Przeciągnij próbkę koloru z palety kolorów na węzeł koloru na strzałce gradientu. Wyświetlenie czarnej strzałki oznacza, że próbka koloru jest na swoim miejscu. Jeżeli paleta kolorów nie jest wyświetlana, kliknij kolejno Okno Palety kolorów i wybierz paletę.

394

Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3

a następnie kliknij dwukrotnie temat „Wypełnianie obrazków”. kliknij kartę Spis treści.Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania wypełnień. Corel PHOTO-PAINT: Wypełnianie obrazków 395 . kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12.

.

Na to zdjęcie można następnie nakładać kształty. które są unoszącymi się ponad tłem. Na przykład otwierane zdjęcie staje się tłem. rozpylone obrazki i inne obiekty. niezależnymi elementami obrazka. Tło tworzy dolną warstwę. pociągnięcia pędzla. Ten obrazek składa się z tła i dwóch obiektów fotograficznych. natomiast nowo tworzone obiekty dodawane są na górę stosu. jedna na drugiej. Obiekty są przezroczystymi warstwami ułożonymi w stosie jedna na drugiej. Obiekty są podobne do warstw ułożonych na stosie. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Tworzenie obiektów • Grupowanie i łączenie obiektów Tworzenie obiektów W programie Corel PHOTO-PAINT można tworzyć obiekty z następujących elementów: • pociągnięcia pędzla • kształty Corel PHOTO-PAINT: Praca z obiektami 397 .Praca z obiektami Aby zwiększyć możliwości edycji obrazka. można użyć obiektów.

Tła nie można edytować ani przenosić w kolejności ułożenia. stosując pociągnięcia pędzla lub tworząc kształty. Obiekt tworzony z obszaru do edycji może obejmować tylko te elementy. łącząc obiekty. W tym przykładzie zdefiniowany został obszar do edycji. Obiekt można utworzyć z fragmentu tła obrazka. nie będą objęte przez obszar do edycji. Innym sposobem utworzenia obiektu może być zdefiniowanie obszaru do edycji na tle obrazka lub innym obiekcie.• tło • obszary do edycji Obiekty można tworzyć od podstaw. które są widoczne w tym obszarze. Aby zachować obiekty przy zapisywaniu obrazka. Więcej informacji na temat definiowania obszarów do edycji można znaleźć w sekcji „Nakładanie masek” na stronie 367. W celu zmniejszenia rozmiaru pliku można spłaszczyć obrazek. Więcej informacji na temat łączenia obiektów można znaleźć w sekcji „Grupowanie i łączenie obiektów” na stronie 400. które są zakryte przez inne obiekty i nie są widoczne. po czym zaznaczenie zostało skopiowane i przeniesione. Więcej informacji na temat stosowania pociągnięć pędzla i tworzenia kształtów można znaleźć w sekcji „Malowanie” na stronie 337. Obiekty. o ile nie zostanie ono przekształcone w obiekt. należy obrazek zapisać w rodzimym formacie programu Corel PHOTO-PAINT (CPT). Obiekt można także utworzyć z całego tła obrazka. Więcej informacji na 398 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Wszystkie obiekty na obrazku mają tę samą rozdzielczość i ten sam tryb kolorów. Do już istniejących obiektów można również dodawać pociągnięcia pędzla i kształty. W miarę dodawania obiektów do pliku zwiększa się jego rozmiar oraz rosną wymagania dotyczące pamięci.

4 Przeciągnij wskaźnik myszy w oknie obrazka. Gdy obok polecenia Pokaż markizę dostępnego w menu Obiekt znajduje się znacznik wyboru. wyłącz przycisk Nowy obiekt na rozszerzonym pasku właściwości . Aby utworzyć obiekt z całego tła obrazka • Kliknij kolejno Obiekt Utwórz Z tła. a następnie kliknij narzędzie 2 Otwórz paletę wysuwaną Pędzel Malowanie . Gdy obok polecenia Pokaż markizę dostępnego w menu Obiekt znajduje się znacznik wyboru. Wszystkie pociągnięcia pędzla i rozpylone obrazki są domyślnie dodawane do aktywnego obiektu. 3 Ustaw atrybuty na pasku właściwości. Aby utworzyć obiekt za pomocą narzędzia kształtu 1 Otwórz paletę wysuwaną Kształt 2 Ustaw atrybuty na pasku właściwości. Aby dodać nowy kształt do aktywnego obiektu zamiast utworzyć nowy obiekt. 3 Przeciągnij wskaźnik myszy w oknie obrazka. wówczas kontur nowego obiektu zaznaczony jest kreskowaną linią nazywaną markizą. klikając przycisk Nowy obiekt w oknie dokowanym Obiekty. Obiekt można także utworzyć. . aby utworzyć kształt. Aby utworzyć obiekt za pomocą pędzla 1 Kliknij kolejno Obiekt Utwórz Nowy obiekt. wówczas kontur nowego obiektu zaznaczony jest kreskowaną linią nazywaną markizą.temat zapisywania obrazków można znaleźć w sekcji „Zapisywanie i zamykanie” na stronie 423. kliknij kolejno Okno Okna dokowane Obiekty. Jeśli okno dokowane Obiekty nie jest otwarte. i kliknij narzędzie kształtu. aby utworzyć pociągnięcie pędzla. Corel PHOTO-PAINT: Praca z obiektami 399 .

Łącząc obiekty. Aby utworzyć grupę obcinania zawierającą tło obrazka. Grupy obcinania pozwalają na łączenie cech różnych obiektów przez umieszczenie elementów obrazka z jednego lub kilku obiektów w kształcie innego obiektu. Innym sposobem grupowania obiektów jest utworzenie grupy obcinania. cechy obiektów potomnych są wstawiane w kształt obiektów głównych. 3 Kliknij kolejno Edycja Wklej Wklej jako obiekt. otrzyma się kształt kwiatka o kolorze i teksturze nieba. dzięki czemu zachowują się one jak jeden element. Utworzoną grupę obcinania można w każdej chwili usunąć. 400 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . usuwane i przekształcane jako całość. Jeżeli na przykład obiektem głównym jest obrazek kwiatka. Łączenie obiektów polega na trwałym ich grupowaniu. Dany obiekt jest obiektem głównym dla obiektów leżących ponad nim w kolejności ułożenia. 2 Kliknij kolejno Edycja Kopiuj widoczny. Do już istniejących grup można dodawać obiekty. kliknij kolejno Okno dokowane Obiekty. 2 Zdefiniuj obszar do edycji. Wiele obiektów można łączyć w jeden obiekt. Po połączeniu obiektów nie można ich już edytować oddzielnie. należy najpierw przekształcić tło na obiekt. Okna Aby usunąć obszar do edycji z obrazka podczas tworzenia obiektu. gdy istnieje konieczność ich oddzielnej edycji. można również rozdzielać obiekty. można również zmniejszyć rozmiar pliku obrazka. obiekt potomny nie może znajdować się poniżej obiektu głównego. Aby utworzyć obiekt ze wszystkich elementów widocznych w obszarze do edycji 1 Zdefiniuj obszar do edycji. Jeśli okno dokowane Obiekty nie jest otwarte. Zgrupowane obiekty mogą być przenoszone. a obiektem potomnym obrazek nieba. można też łączyć obiekty z tłem. 3 Kliknij kolejno Obiekt Utwórz Obiekt: Kopiuj zaznaczenie. Grupowanie i łączenie obiektów Obiekty można grupować.Aby utworzyć obiekt z obszaru do edycji 1 W oknie dokowanym Obiekt kliknij miniaturę tła lub obiektu. kliknij kolejno Obiekt Utwórz Obiekt: Wytnij zaznaczenie.

2 Kliknij kolejno Obiekt Rozmieszczenie Rozdziel grupę. Aby utworzyć grupę obcinania 1 W oknie dokowanym Obiekty kliknij kolumnę znajdującą się po lewej stronie miniatury obiektu. Jeśli okno dokowane Obiekty nie jest otwarte. Aby dodać obiekt do grupy obiektów 1 W oknie obrazka zaznacz obiekt w grupie. Zostanie wyświetlona ikona Spinacz do papieru . Aby usunąć grupę obcinania • W oknie dokowanym Obiekty kliknij ikonę Spinacz do papieru obiektu potomnego. Jeśli okno dokowane Obiekty nie jest otwarte. obok Okna Corel PHOTO-PAINT: Praca z obiektami 401 . 2 Kliknij kolejno Obiekt Rozmieszczenie Grupuj. widoczna jest jedynie jego markiza. Aby rozdzielić grupę obiektów 1 W oknie obrazka kliknij obiekt w grupie. Obiekt potomny musi znajdować się wyżej niż obiekt główny w kolejności ułożenia okna dokowanego Obiekty. który chcesz dodać. 2 W oknie obrazka zaznacz obiekt potomny i przeciągnij go na obiekt główny. kliknij kolejno Okno dokowane Obiekty. 2 Przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift i kliknij obiekt.Aby utworzyć grupę obiektów 1 W oknie obrazka zaznacz obiekty. które znajdują się w obrębie obiektu głównego. 3 Kliknij kolejno Obiekt Rozmieszczenie Grupuj. kliknij kolejno Okno Okna dokowane Obiekty. aby stał się on obiektem potomnym. Jeżeli obiekt potomny nie ma części wspólnych z obiektem głównym. Widoczne są tylko te obszary obiektu potomnego.

kliknij kolejno Okno Okna dokowane Obiekty.Aby połączyć obiekty Aby połączyć Kilka obiektów w jeden obiekt Jeden lub więcej obiektów z tłem Zaznacz obiekty i kliknij kolejno Obiekt Połącz Połącz obiekty ze sobą. Przed połączeniem obiektów można określić tryb scalania i poziom przezroczystości. Jeśli okno dokowane Obiekty nie jest otwarte. a następnie kliknij dwukrotnie temat „Praca z obiektami”. Kliknij kolejno Obiekt Połącz wszystkie obiekty z tłem. Połącz Wszystkie obiekty z tłem Po połączeniu wszystkich obiektów z tłem. stają się one częścią warstwy tła i nie można ich edytować jako oddzielnych obiektów. Zaznacz jeden lub więcej obiektów i kliknij kolejno Obiekt Połącz Połącz obiekty z tłem. kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12. kliknij kartę Spis treści. 402 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z obiektami. modyfikując ustawienia na liście Tryb scalania i w polu Krycie w oknie dokowanym Obiekty.

Pozwala pochylać obiekt na bok.Modyfikowanie obiektów Obiekty są to niezależne elementy obrazka. Pozwala nadać obiektowi wrażenie głębi. zmieniać ich krawędzie. Pozwala rozciągać obiekt bez zachowania proporcji. Pozwala obracać obiekt wokół środka obrotu. Obracanie Odbijanie Pochylanie Zniekształcanie Stosowanie perspektywy Corel PHOTO-PAINT: Modyfikowanie obiektów 403 . Pozwala określić rozmiar obiektu jako wartość procentową względem oryginalnego rozmiaru. Pozwala tworzyć poziome lub pionowe odbicia lustrzane obiektu. które mogą być warstwowo układane na sobie. Obiekty można przekształcać. Obiekty można zmieniać bez wpływu na inne obiekty na obrazku ani na tło obrazka. dodawać cienie i dostosowywać ich przezroczystość. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Przekształcanie obiektów • Zmienianie krawędzi obiektów • Dodawanie cieni do obiektów Przekształcanie obiektów Wygląd obiektu można zmienić. używając następujących transformacji. Transformacja Zmiana rozmiaru Skalowanie Opis Pozwala zmienić szerokość i wysokość obiektu.

Odbijanie Obiekt zostaje odbity. Transformacja Zastosowanie do obiektu na obrazku Zmiana rozmiaru i skalowanie Obiekt fotograficzny zostaje zmniejszony. aby utworzyć efekt odbicia w wodzie. 404 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Transformacje można stosować jednocześnie do jednego lub do wielu obiektów.Aby uzyskać dokładniejsze wyniki. aby zmieścił się w tle obrazka. Obracanie Odbicie zostaje obrócone. można stosować odręczne transformacje w oknie obrazka lub ręcznie dostosować ustawienia.

405 Corel PHOTO-PAINT: Modyfikowanie obiektów . Kliknij przycisk Zastosuj na rozszerzonym pasku właściwości . Przeciągnij dowolny uchwyt w polu wyróżnienia. Aby anulować transformację.Pochylanie Odbicie zostaje pochylone. Aby zmienić rozmiar obiektu 1 2 3 4 Zaznacz obiekt. Kliknij przycisk Tryb zmiany położenia i rozmiaru na pasku właściwości. Perspektywa Zostaje dodany i zmodyfikowany drugi cień. kliknij dwukrotnie poza obiektem. aby uzyskać efekt rzeczywistego kąta odbicia. Zniekształcanie Cień zostaje zniekształcony w celu wskazania kierunku padania światła.

3 Przeciągnij uchwyt narożny pola wyróżnienia. 406 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Aby zniekształcić obiekt 1 2 3 4 Zaznacz obiekt. . 2 Kliknij przycisk Tryb skalowania na pasku właściwości. 2 Kliknij przycisk Tryb pochylania na pasku właściwości. Kliknij przycisk Tryb zniekształcania na pasku właściwości. kliknij dwukrotnie poza obiektem. 3 Przeciągnij uchwyt pochylania pola wyróżnienia. Aby pochylić obiekt 1 Zaznacz obiekt. Aby obrócić obiekt 1 Zaznacz obiekt. 4 Kliknij przycisk Zastosuj na rozszerzonym pasku właściwości Aby anulować transformację. 3 Przeciągnij uchwyt obracania pola wyróżnienia. Przeciągnij uchwyt zniekształcania pola wyróżnienia. kliknij dwukrotnie poza obiektem. . 2 Kliknij przycisk Tryb obracania na pasku właściwości. . kliknij dwukrotnie poza obiektem. 3 Kliknij przycisk Zastosuj na rozszerzonym pasku właściwości Aby anulować transformację. . . kliknij dwukrotnie poza obiektem. 4 Kliknij przycisk Zastosuj na rozszerzonym pasku właściwości Aby anulować transformację.Aby przeskalować obiekt 1 Zaznacz obiekt. Kliknij przycisk Zastosuj na rozszerzonym pasku właściwości Aby anulować transformację. poza środkowy uchwyt z przeciwległej strony. kliknij dwukrotnie poza obiektem. 4 Kliknij przycisk Zastosuj na rozszerzonym pasku właściwości Aby anulować transformację. Aby odbić obiekt 1 Zaznacz obiekt. 2 Przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl i przeciągnij środkowy uchwyt pola wyróżnienia w poprzek obiektu.

kliknij dwukrotnie poza obiektem. wyostrzając jeobiektu. Można określić szerokość wtapianego obszaru obiektu oraz gradient przezroczystości.Aby zastosować perspektywę do obiektu 1 Zaznacz obiekt. Aby uwydatnić dany obiekt na obrazku. Jest to szczególnie widoczne wtedy. Usunięcie aureoli powoduje zamianę koloru przypadkowych pikseli na kolor z wnętrza obiektu. Usuwanie aureoli Obiekt utworzony z obszaru do edycji ma niekiedy na krawędziach przypadkowe piksele. 2 Kliknij przycisk Tryb zmiany perspektywy na pasku właściwości. gdy obszar do edycji jest otoczony pikselami o innej jaskrawości lub w innym kolorze. Zmienianie krawędzi obiektów Wygląd obiektu można dostosować. Do obiektu z prawej strony zastosowano wtapianie. Corel PHOTO-PAINT: Modyfikowanie obiektów 407 . usuwanie aureoli i usuwanie krawędzi czarno-białych. 3 Przeciągnij uchwyt zmiany perspektywy w polu wyróżnienia. Wtapianie Wtapianie powoduje zmiękczenie krawędzi obiektu poprzez stopniowe zwiększanie przezroczystości pikseli krawędzi. można podkreślić jego krawędzie. zmieniając cechy jego krawędzi. Płynne przejście krawędzi obiektu w tło można uzyskać przez wtapianie. który ma zostać użyty. Aby anulować transformację. 4 Kliknij przycisk Zastosuj na rozszerzonym pasku właściwości . aby zmiękczyć jego krawędzie. dzięki czemu przejście między obiektem i tłem jest łagodne.

powodując że stają się one wyraźniejsze. Wpisz wartość w polu Szerokość. a piksele mieszczące się w granicach wartości progu stają się nieprzezroczyste. Do obiektu z prawej strony zastosowano wyostrzenie. Krawędzie stają się ostrzejsze. aby stała się bardziej widoczna względem tła obrazka. Wyostrzanie Wyostrzanie uwidacznia krawędzie obiektu. Można także zmienić kolor markizy obiektu. Modyfikowanie wyglądu markizy obiektu Wygląd markizy obiektu można dostosować. zmieniając jej kolor i wartości progowe. Z listy Krawędzie wybierz jedną z następujących pozycji: • Liniowo — powoduje zmiany przezroczystości krawędzi w równych przyrostach od początku do końca wtapianej sekcji Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 408 . Aby wtopić krawędzie obiektu 1 2 3 4 Zaznacz obiekt. Zmiana wartości progowej markizy powoduje zmianę położenia widocznej granicy obiektu.Usuwanie czarnych lub białych krawędzi obiektu Możliwe jest usunięcie czarnych lub białych krawędzi z wtapianego obiektu przez zwiększenie przezroczystości lub zwiększenie nieprzezroczystości pikseli wzdłuż krawędzi. Kliknij kolejno Obiekt Wtapianie. gdy piksele poniżej wartości progu stają się przezroczyste. aby podkreślić jego krawędzie i bardziej je uwidocznić.

że piksele krawędzi stają się bardziej przezroczyste • Usuń białą otoczkę — powoduje. Aby usunąć aureolę z obiektu 1 Zaznacz obiekt. 3 W polu Próg obiektu wpisz wartość z zakresu od 1 do 255. że piksele krawędzi stają się bardziej nieprzezroczyste Aby wyostrzyć krawędzie obiektu 1 Zaznacz obiekt. 2 Kliknij kolejno Obiekt Otoczka Usuń aureolę. kliknij przycisk Podgląd .• Zaokrąglone — powoduje. Aby usunąć czarne lub białe krawędzie z obiektu 1 Zaznacz obiekt. Corel PHOTO-PAINT: Modyfikowanie obiektów 409 . a następnie kliknij jedną z następujących opcji: • Usuń czarną otoczkę — powoduje. Niższe wartości powodują uwzględnienie większej liczby pikseli obiektu. większe w środku i znów małe na końcu obszaru Aby zobaczyć efekt w oknie obrazka. 3 Wpisz wartość w polu Szerokość. Im większe wartości. Wyższe wartości powodują uwzględnienie mniejszej liczby półprzezroczystych pikseli. Aby zmodyfikować markizę obiektu 1 Kliknij polecenie Narzędzia Opcje. 4 Otwórz selektor Markiza obiektu i kliknij kolor. 2 Na liście kategorii Obszar roboczy kliknij pozycję Wyświetlanie. 2 Kliknij kolejno Obiekt Otoczka. że przyrosty przezroczystości są małe na początku obszaru wtapianego. tym bardziej płynne przejście między krawędziami obiektu a tłem. 2 Kliknij kolejno Obiekt Otoczka Próg. 3 W polu Poziom wpisz wartość z zakresu od 1 do 255.

które tworzy realistyczne cienie. Dodawanie cieni do obiektów Istnieją trzy typy cieni: z poświatą. kolor oraz krycie. Cienie płaskie symulują efekt światła kierunkowego. płaskie i z perspektywą. tak aby utworzyć cień niestandardowy. natomiast sam obiekt nie ulega zmianie. Piksele. Można również wybrać inny typ wtapiania. natomiast obiekt z prawej strony ma cień z perspektywą. Niestandardowy cień można również skopiować i zapisać jako wzorzec. Podczas stosowania gotowego cienia można modyfikować go. Domyślnie krawędzie cienia są wtapiane przy użyciu metody „z kwadratem”. symulują one źródło światła padające bezpośrednio na obiekt. które nie są całkowicie nieprzezroczyste. również do tekstu. zmienia się obszar otoczony markizą. kierunek i przezroczystość cienia. na przykład rozmycie gaussowskie. Cienie z poświatą mają kształt sylwetki obiektów i są wyśrodkowane w pionie i w poziomie. Cienie można dodawać do każdego obiektu. mogą leżeć poza markizą. Bezpośrednio w oknie obrazka można także zmienić kolor. Cienie z perspektywą tworzą wrażenie trójwymiarowej głębi. dlatego są przesunięte względem obiektu. położenie. Można także zastosować gotowy cień. pomimo że są one w dalszym ciągu częścią obiektu. 410 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 .Jeśli wartość progu dla markizy obiektu zostanie zmieniona. Obiekt z lewej strony ma cień płaski. Cienie można tworzyć i dostosowywać interakcyjnie w oknie obrazka. Można na przykład zmieniać jego kierunek i odległość od obiektu.

Przeciągnij grot strzałki cienia. Aby utworzyć cień płaski.Podczas zmieniania kształtu lub przezroczystości obiektu. Przenieść cień Zmienić kierunek cienia Dostosować krycie cienia Dostosować wtapianie krawędzi Aby dodać wzorzec cienia lub cień niestandardowy 1 Otwórz paletę wysuwaną Narzędzia interakcyjne/przezroczystość i kliknij narzędzie Interakcyjny cień . Przeciągnij początkowy węzeł na strzałce cienia. Przeciągnij trójkątny uchwyt Przezroczystość na strzałce cienia. 4 Otwórz selektor Cień – kolor na pasku właściwości i kliknij kolor. 2 Zaznacz obiekt. Można również Zmienić kolor cienia Przeciągnij próbkę koloru z palety kolorów do końcowego węzła na strzałce cienia. do którego dodano cień. Przeciągnij trójkątny uchwyt Wtapianie na strzałce cienia. ale można wybrać inny typ w selektorze Cień – krawędź wtapiania na rozszerzonym pasku właściwości . Aby dodać interakcyjny cień 1 Otwórz paletę wysuwaną Narzędzia interakcyjne/przezroczystość i kliknij narzędzie Interakcyjny cień . przeciągnij wskaźnik myszy. 3 Z listy Wzorce na pasku właściwości wybierz odpowiedni wzorzec. Domyślnie stosowane jest wtapianie typu „z kwadratem”. zaczynając od krawędzi obiektu. automatycznie zmienia się również cień. Corel PHOTO-PAINT: Modyfikowanie obiektów 411 . przeciągnij wskaźnik myszy. Aby utworzyć cień z perspektywą. zaczynając od środka obiektu. Na przykład rozmycie gaussowskie daje realistyczny efekt cienia. 2 Zaznacz obiekt.

na rozszerzonym pasku 4 Kliknij obiekt z właściwościami cienia. które będą wtapiane w celu utworzenia miękkiej krawędzi. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12. a następnie kliknij dwukrotnie temat „Modyfikowanie obiektów”. ale można wybrać inny typ w selektorze Cień – krawędź wtapianie na rozszerzonym pasku właściwości. Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat modyfikowania obiektów. • Cień – przezroczystość — pozwala określić przezroczystość cienia. • Cień – rozciągnięcie — pozwala określić długość cienia z perspektywą. do którego chcesz zastosować cień. kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy. które chcesz skopiować. 3 Kliknij przycisk Kopiuj właściwości cienia właściwości . Aby na przykład utworzyć realistyczny cień. Aby skopiować cień 1 Zaznacz obiekt. • Cień – przesunięcie — pozwala określić odległość cienia od punktu początkowego obiektu. • Cień – zanikanie — pozwala określić w procentach zanikanie cienia z perspektywą w miarę oddalania się od obiektu. Domyślnie stosowane jest wtapianie typu „z kwadratem”. kliknij kartę Spis treści.5 Na rozszerzonym pasku właściwości wpisz wartości w następujących polach: • Cień – kierunek — pozwala określić kąt cienia względem obiektu. należy wybrać rozmycie gaussowskie. 2 Otwórz paletę wysuwaną Narzędzia interakcyjne/przezroczystość i kliknij narzędzie Interakcyjny cień . 412 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . • Cień – wtapianie — pozwala określić liczbę pikseli na krawędzi cienia. Za pomocą selektora Cień – kierunek wtapiania można także określić kierunek wtapiania pikseli .

którego pogląd jest wyświetlony. prędkości pobierania. W programie Corel PHOTO-PAINT można wyświetlać podgląd obrazka z maksymalnie czterema różnymi konfiguracjami ustawień. W programie Corel PHOTO-PAINT dostępne są gotowe ustawienia (wzorce). W oknach podglądu można również powiększać i przewijać obrazek. Wzorce te można edytować oraz dodawać i usuwać wzorce niestandardowe. Po Corel PHOTO-PAINT: Tworzenie obrazków do publikacji w Internecie 413 .Tworzenie obrazków do publikacji w Internecie Program Corel PHOTO-PAINT zawiera narzędzia potrzebne do tworzenia obrazków do publikacji w Internecie. rozmiar plików. jakość obrazka i zakres kolorów. Eksportowanie obrazków Przed użyciem obrazka w Internecie należy wyeksportować go do formatu pliku do publikacji w Internecie. np. Użytkownik może porównywać formaty pliku. Optymalizowanie obrazków Obrazki do publikacji w Internecie można również optymalizować przed ich eksportowaniem. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Eksportowanie i optymalizowanie obrazków do publikacji w Internecie • Tworzenie i edytowanie przejść Eksportowanie i optymalizowanie obrazków do publikacji w Internecie W programie Corel PHOTO-PAINT można eksportować i optymalizować obrazki do publikacji w Internecie. natomiast format pliku JPEG nadaje się do zapisywania zdjęć. Informacje o tych i innych formatach pliku można znaleźć w sekcji „Wybieranie formatu pliku do publikacji w Internecie” w Pomocy. tekstu oraz obrazków z ostrymi krawędziami i małą liczbą kolorów. gotowe ustawienia. GIF lub JPEG. dostosowując jakość wyświetlania i rozmiar. Format pliku GIF najlepiej nadaje się dla rysunków złożonych z linii. kompresję.

Włącz opcję Tylko obrazki. w którym chcesz zapisać plik. Aby zoptymalizować i wyeksportować obrazek do publikacji w Internecie 1 Kliknij kolejno Plik Optymalizator obrazków dla Internetu. Kliknij przycisk Zapisz. 2 Wybierz jedną z następujących list.określeniu żądanych ustawień dla wszystkich obszarów podglądu można zapisać te ustawienia dla całego okna dialogowego optymalizacji. znajdujących się poniżej okien podglądu: • Typ pliku • Wzorzec internetowy 414 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Optymalizator obrazków dla Internetu umożliwia wyświetlanie podglądu obrazka w różnych formatach do publikacji w Internecie. Wybierz folder. Wpisz nazwę w polu Nazwa pliku. 8 Określ żądane ustawienia w oknie dialogowym eksportu do wybranego formatu pliku. Usuń zaznaczenie pola wyboru Kawałki. Aby wyeksportować obrazek do publikacji w Internecie 1 2 3 4 5 6 7 Kliknij kolejno Plik Eksport dla Internetu. Wybierz format pliku z listy Zapisz jako typ.

wartość procentowa kompresji. Wybierz opcję ze wszystkich list poniżej okna podglądu obrazka. 415 Corel PHOTO-PAINT: Tworzenie obrazków do publikacji w Internecie . Przesunąć widok w inne miejsce obrazka Powiększyć Edytować ustawienia wzorca dla pojedynczego obszaru podglądu Zapisać bieżącą konfigurację ustawień obszaru podglądu Zapisać wzorzec niestandardowy Usunąć wzorzec niestandardowy Wyświetlić podgląd czasu pobierania pliku dla określonej prędkości połączenia Wybierz szybkość z listy szybkości połączenia. Przeciągnij wskaźnik myszy w pierwszym oknie podglądu. W oknie dialogowym Zapisz na dysku obrazek do publikacji w Internecie wpisz nazwę pliku w polu Nazwa pliku. Kliknij przycisk Zaawansowane w jednym z obszarów podglądu. w jakim obrazek ma zostać zapisany. Czerwone obramowanie wskazuje wybrany format pliku. Kliknij przycisk Zapisz ustawienia dla każdego obszaru. aby podgląd obrazka. Można również Zwiększyć liczbę obszarów podglądu W prawym górnym rogu kliknij jeden z przycisków wyświetlania obszarów podglądu. że włączona jest opcja Podgląd. Wybierz stopień powiększenia z listy Stopień powiększenia. W oknie dialogowym Eksportuj dostosuj opcje wzorca. Kliknij przycisk Dodaj Kliknij przycisk Usuń . w którym chcesz zapisać obrazek. Wybierz folder. Kliknij przycisk OK. Wybierając formaty plików GIF lub PNG8 można modyfikować paletę kolorów i ustawienia w oknie dialogowym Przekształć w obrazek z paletą. 7 Kliknij przycisk Zapisz. szybkość pobierania. upewnij się. którego ustawienia chcesz zapisać. . rozmiar pliku i paleta kolorów były automatycznie aktualizowane. aby wybrać format pliku.3 4 5 6 Jeżeli chcesz.

a wskazanie go wskaźnikiem myszy — wyświetlenie tekstu. elipsa z tekstem. Przejścia są często wykorzystywane na stronach WWW jako przyciski nawigacyjne. takie jak adres WWW otwierany po kliknięciu przejścia lub tekst alternatywny wyświetlany po wskazaniu przejścia wskaźnikiem myszy. pociągnięcia pędzla lub tekst. w jaki sposób strona WWW jest otwierana w oknie przeglądarki. Każdy stan składa się z jednego lub wielu obiektów. Tworzenie i edytowanie przejść Przejście jest interakcyjnym obrazkiem. kliknięcie przycisku może spowodować zmianę jego koloru. wybierając w jednym z okienek podglądu opcję Oryginalny jako typ pliku. • Naciśnięty — włączany po kliknięciu przejścia. który określa. Do przejścia można przypisać ustawienia. Tworzenie przejść Przejścia są tworzone z wykorzystaniem obiektów. Można określić cel dla stanu „naciśnięty”. jak np. Można użyć pojedynczego obiektu lub grupy obiektów. Do stanów „ponad” 416 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Trzy stany przejścia: normalny. Przejścia mają następujące stany: • Normalny — wyświetla domyślny stan.Można porównać typy plików z oryginalnym obrazkiem. • Ponad — włączany po wskazaniu przejścia wskaźnikiem myszy. takich jak kształty. Przykładowo. który zmienia swój wygląd po kliknięciu lub wskazaniu go wskaźnikiem myszy. ponad i naciśnięty.

a przejście staje się kawałkiem. dodając. Podczas tworzenia przejścia obiekty oryginalne są kopiowane jako stan „normalny”. Dodanie obiektu do stanu przejścia powoduje dodanie obiektu do wszystkich stanów. który będzie emitowany po uaktywnieniu tych stanów przejścia. Aby utworzyć przejście 1 Zaznacz jeden lub więcej obiektów. dodając. Więcej informacji na temat pracy z kawałkami obrazków oraz eksportowania i optymalizowania obrazków podzielonych na kawałki można znaleźć w sekcji „Kawałkowanie obrazków” w Pomocy. należy przekształcić je najpierw w obiekty. Edytowanie obiektów przejść Stany przejścia można edytować. zapisz je przed utworzeniem przejścia. usuwając lub modyfikując obiekty. 3 W oknie dokowanym Przejście ustaw dowolne z następujących właściwości przejścia: • URL — określa adres URL strony WWW • ALT — określa tekst alternatywny. który wyświetlany jest po wskazaniu przejścia wskaźnikiem myszy 4 Wybierz jeden z poniższych stanów przejścia z listy Stany: • Normalny • Ponad • Naciśnięty 5 Poddaj edycji wybrany stan przejścia.i „naciśnięty” można również dodać dźwięk. 6 Kliknij przycisk Zakończ przejście . zastępując oryginalny tekst w tym stanie. użyć innego tekstu dla stanu „ponad”. 2 Kliknij kolejno Internet Utwórz przejście z obiektu. „ponad” i „naciśnięty”. Jednak dowolne zmiany obiektu stosowane są tylko do bieżącego stanu. Jeżeli chcesz zachować obiekty oryginalne. modyfikując lub usuwając obiekty w każdym stanie. Można np. Corel PHOTO-PAINT: Tworzenie obrazków do publikacji w Internecie 417 . Jeżeli przejście ma zostać utworzone z wykorzystaniem obszaru do edycji lub tła. Podczas tworzenia przejścia obrazek jest kawałkowany. Podczas tworzenia przejścia obiekty oryginalne zostają usunięte. Więcej informacji na temat definiowania obszarów do edycji można znaleźć w sekcji „Nakładanie masek” na stronie 367.

Można również Dodać dźwięk do stanu przejścia W polu Dźwięk wpisz nazwę pliku z dźwiękiem. Ikona tekstowego obiektu przejścia wskazuje. 2 Kliknij kolejno Internet Edytuj przejście. aby zlokalizować i wybrać plik dźwiękowy. W oknie dokowanym Obiekty ikona obiektu przejścia zmienia kolor na czerwony. W oknie dokowanym Przejście kliknij przycisk Podgląd w przeglądarce . _parent — w ramce najwyższego poziomu. Po prawej stronie nazw obiektów wyświetlana jest ikona obiektu przejścia . Przejście należy przenieść. Można również kliknąć przycisk Przeglądaj . _top — w głównej ramce przeglądarki. Jeśli okno dokowane Obiekty nie jest otwarte. Określić ramkę docelową lub okno przeglądarki dla adresu URL Wyświetlić w przeglądarce podgląd przejścia Utworzyć nowe przejście W oknie dokowanym Obiekty przejścia są wyróżnione i zgrupowane. Aby edytować przejście 1 Zaznacz przejście w oknie dokowanym Obiekty. gdy uaktywniany jest wybrany stan przejścia. gdy przejście pokrywa się z innym przejściem. a po prawej stronie obok ich nazwy znajduje się ikona Obiekt przejścia . Kliknij typ docelowy na liście Cel: _self otwiera adres URL w bieżącej ramce. tak więc można kontynuować edycję przejścia. Kliknij przycisk Utwórz przejście z obiektu . tak aby nie pokrywało się z innym obiektem przejścia. 418 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Nie można eksportować pokrywających się przejść. kliknij kolejno Okno Okna dokowane Obiekty.Każdy stan zachowuje obiekty składowe. który ma być emitowany. _blank — w nowym oknie przeglądarki. że obiekt przejścia jest tekstem.

3 Przeciągnij wskaźnik myszy w oknie obrazka. Przejście można edytować klikając je dwukrotnie w oknie obrazka. można także kliknąć przycisk Edytuj przejście w oknie dokowanym Przejście. dodając. Corel PHOTO-PAINT: Tworzenie obrazków do publikacji w Internecie 419 . Obiekt jest dodawany do wszystkich stanów przejścia.3 W oknie dokowanym Przejście wybierz jeden z poniższych stanów przejścia z listy Stany: • Normalny • Ponad • Naciśnięty 4 Poddaj edycji stan przejścia. obiektom składowym automatycznie nadawane są nazwy. Aby dodać obiekt do przejścia 1 W oknie dokowanym Przejście wybierz jeden z poniższych stanów przejścia z listy Stany: • Normalny • Ponad • Naciśnięty 2 Otwórz paletę wysuwaną Kształt i kliknij narzędzie kształtu. usuwając i modyfikując obiekty. . Wydobądź Podczas wyodrębniania z przejścia prostych obiektów. tak aby możliwe było ponowne rozpoczęcie pracy Przywrócić wszystkie stany obiektów w przejściu do prostych obiektów Kliknij przycisk Zresetuj. Kliknij kolejno Internet obiekty z przejściem. Aby edytować przejście. Nie ma możliwości jednoczesnej edycji dwóch przejść. aby utworzyć kształt. 5 Kliknij przycisk Zakończ przejście Można również Przywrócić stan do bieżącego stanu Normalny.

Jeśli okno dokowane Obiekty nie jest otwarte. Przejście może wyświetlać inny tekst dla każdego ze stanów. Zmiany będą zastosowane tylko do obiektu w bieżącym stanie. aby utworzyć pociągnięcie pędzla. Aby utworzyć nowy obiekt. kliknij kolejno Okno Okna dokowane Obiekty. Domyślnie wszystkie pociągnięcia pędzla są dodawane do aktywnego obiektu.Można również Dodać pociągnięcie pędzla Otwórz paletę wysuwaną Pędzel . kliknij w obrębie okna obrazka i wpisz tekst. Aby edytować tekst w przejściu kliknij narzędzie Tekst . Kliknij narzędzie Tekst . Więcej informacji o dodawaniu tekstu można znaleźć w sekcji „Praca z tekstem” w Pomocy. Jeśli okno dokowane Obiekty nie jest otwarte. Wpisz nowy tekst. który chcesz zmodyfikować. można także kliknąć przycisk Nowy obiekt w oknie dokowanym Obiekty. 3 Zmodyfikuj obiekt. Aby zmodyfikować obiekt w bieżącym stanie przejścia 1 W oknie dokowanym Przejście wybierz jeden z poniższych stanów przejścia z listy Stany: • Normalny • Ponad • Naciśnięty 2 W oknie dokowanym Obiekty zaznacz obiekt. 420 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . zaznacz tekst. wskaż tekst i gdy wskaźnik zamieni się na kursor. aby zastąpić bieżący. kliknij kolejno Okno Okna dokowane Obiekty. Dodać tekst Więcej informacji o dodawaniu kształtów i pociągnięć pędzla można znaleźć w sekcji „Praca z obiektami” na stronie 397. kliknij narzędzie Malowanie i przeciągnij wskaźnik myszy w oknie obrazka.

kliknij kartę Spis treści. Obiekt jest usuwany tylko z bieżącego stanu. 3 Kliknij dwukrotnie narzędzie Gumka .Aby usunąć obiekt z bieżącego stanu przejścia 1 W oknie dokowanym Przejście wybierz jeden z poniższych stanów przejścia z listy Stany: • Normalny • Ponad • Naciśnięty 2 W oknie dokowanym Obiekty zaznacz obiekt. Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia obrazków do publikacji w Internecie. Corel PHOTO-PAINT: Tworzenie obrazków do publikacji w Internecie 421 . kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12. który chcesz usunąć. a następnie kliknij dwukrotnie temat „Tworzenie obrazków do publikacji w Internecie”.

.

nazwę pliku oraz folder. siatek. Wybierz format pliku z listy Zapisz jako typ. Obrazki są automatycznie zapisywane w wybranym formacie. 6 Zaznacz dowolne z następujących aktywnych pól wyboru: Corel PHOTO-PAINT: Zapisywanie i zamykanie 423 1 2 3 4 . kanałów alfa. 5 Kliknij przycisk Opcje. prowadnic i informacji o kolorach. ale można je usunąć. co umożliwia późniejszą ich edycję. Domyślnym formatem jest rodzimy format plików programu Corel PHOTO-PAINT (CPT).Zapisywanie i zamykanie W programie Corel PHOTO-PAINT można zapisywać pracę w czasie tworzenia i edytowania obrazka oraz przed jego zamknięciem. Do nazwy pliku automatycznie dołączane jest rozszerzenie odpowiednie dla wybranego formatu plików. w którym chcesz zapisać plik. Aby zapisać obrazek Kliknij kolejno Plik Zapisz jako. pod wybraną nazwą i w wybranym miejscu. Obrazki można również zapisywać automatycznie w regularnych odstępach czasu i tworzyć kopie zapasowe plików. Wpisz nazwę pliku w polu Nazwa pliku. Zapisanie w formacie plików programu Corel PHOTO-PAINT (CPT) powoduje zachowanie wszystkich właściwości obrazka — obiektów. ostatniej utworzonej maski. Przy zapisywaniu obrazka można określić format pliku. Obrazki można zapisywać również w wielu formatach plików. aby go zachować. w którym plik ma zostać zapisany. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Zapisywanie obrazków • Eksportowanie obrazków do innych formatów plików • Zamykanie obrazków Zapisywanie obrazków Obrazek można zapisać. Wybierz folder.

• Nie pokazuj okna dialogowego filtrów — pomija wyświetlanie okien dialogowych z innymi opcjami dostępnymi podczas eksportowania 7 Kliknij przycisk Zapisz. Znaki specjalne są zastępowane znakami zgodnymi z nazewnictwem plików stosowanym w Internecie.• Tylko zaznaczone — zapisuje tylko obszary do edycji zdefiniowane na obrazku. Jeżeli na obrazku nie ma obszarów do edycji. Notatki można przeglądać w polu Notatki w oknie dialogowym Otwórz podczas otwierania obrazka lub w oknie dialogowym Importuj podczas importowania obrazka. • Nazwy_plików_do_publikacji_w_Internecie — zastępuje spacje w nazwie pliku znakami podkreślenia. który nie obsługuje obiektów. Kliknij przycisk Tworzenie nowego folderu. na Przy zapisywaniu do obrazka można dodać notatki. W przypadku niektórych formatów plików zapisywanie notatek razem z obrazkiem nie jest możliwe. jeżeli nie ma aktywnych i zaznaczonych obiektów. 424 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Obrazek i jego obiekty nadal mogą zostać zapisane w formacie programu Corel PHOTO-PAINT (CPT). wpisując tekst w polu Notatki. Określić informacje na temat pliku Po zapisaniu obrazka zawierającego obiekty w formacie plików. Wpisz komentarz w polu Notatki. w oknie obrazka można kontynuować pracę nad pierwotnym plikiem (który nadal zawiera obiekty). wpisz nazwę w polu Nazwa nowego folderu i kliknij przycisk Utwórz. opcja ta zapisuje tylko aktywne i zaznaczone obiekty. Można również Skompresować plik Zapisać plik w nowym folderze Wybierz typ kompresji z listy Typ kompresji. Inną metodą zapisania obrazka jest kliknięcie przycisku Zapisz standardowym pasku narzędzi.

Wybierz folder. na przykład Microsoft Office lub WordPerfect Office. ponieważ mają charakter standardowy. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku. Wiele właściwości obrazka.Eksportowanie obrazków do innych formatów plików Obrazki utworzone w programie Corel PHOTO-PAINT można eksportować w różnych formatach. Wybór formatu plików zależy od tego. Jeżeli na przykład obrazek ma być edytowany w innej aplikacji do edycji obrazków. w jaki sposób obrazek ma być wykorzystywany w przyszłości. Aby wyeksportować obrazek do innego formatu plików Kliknij kolejno Plik Eksportuj. • Nazwy_plików_do_publikacji_w_Internecie — zastępuje spacje w nazwie pliku znakami podkreślenia. ale można je usunąć. Każdy format plików ma swoje własne cechy charakterystyczne i zastosowania. można go wyeksportować do formatu plików Adobe® Photoshop® (PSD). Jeżeli plik ma być udostępniany. jeżeli nie ma aktywnych i zaznaczonych obiektów. Plik można także wyeksportować do formatu optymalnego do zastosowania w pakiecie aplikacji biurowych. Do nazwy pliku automatycznie dołączane jest rozszerzenie odpowiednie dla wybranego formatu plików. opcja ta zapisuje tylko aktywne i zaznaczone obiekty. Obrazki w tych formatach można otwierać w większości przeglądarek obrazków oraz aplikacji do edycji obrazków i DTP. Corel PHOTO-PAINT: Zapisywanie i zamykanie 425 1 2 3 4 . Więcej informacji na temat właściwości obrazka obsługiwanych przez formaty plików można znaleźć w uwagach technicznych o poszczególnych formatach w sekcji „Formaty plików” w Pomocy. najbardziej odpowiednimi formatami plików są Tagged Image File Format (TIFF) lub mapa bitowa Windows (BMP). 5 Kliknij przycisk Opcje. Znaki specjalne są zastępowane znakami zgodnymi z nazewnictwem plików stosowanym w Internecie. w którym chcesz zapisać plik. Jeżeli na obrazku nie ma obszarów do edycji. tak więc można kontynuować edycję obrazka. Wybierz format pliku z listy Pliki typu. Podczas eksportowania do innego formatu plików niektóre właściwości obrazka mogą zostać utracone. 6 Zaznacz dowolne z następujących aktywnych pól wyboru: • Tylko zaznaczone — zapisuje tylko obszary do edycji zdefiniowane na obrazku. takich jak obiekty i maski zostanie zachowanych.

w którym chcesz zapisać plik. Zamknij 426 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . z listy Typ kompresji wybierz odpowiedni typ. Aby wyeksportować obrazek do formatu Microsoft Office lub WordPerfect Office 1 Kliknij kolejno Plik Eksportuj do pakietu Office. Kliknij kolejno Okno wszystko. efekty pracy zostaną utracone. Obrazki eksportowane są w rozdzielczości 96 DPI bez zmian ustawień zarządzania kolorami. 7 Kliknij przycisk Zapisz. Aby zamknąć obrazek Aby zamknąć Obrazek Wszystkie obrazki Wykonaj następujące czynności Kliknij kolejno Plik Zamknij. Aby skompresować obrazek w trakcie eksportowania. Jeżeli obrazki zostaną zamknięte bez zapisania. 6 Kliknij przycisk Zapisz.• Nie pokazuj okna dialogowego filtrów — pomija wyświetlanie okien dialogowych z innymi opcjami dostępnymi podczas eksportowania. 5 W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku. 4 Zlokalizuj folder. Podczas eksportu do formatu Microsoft Office lub WordPerfect Office warstwy na obrazku ulegają spłaszczeniu. Zamykanie obrazków Obrazek lub wszystkie obrazki można zamknąć w dowolnym momencie. 2 Z listy Eksportuj do wybierz jedną z następujących opcji: • Microsoft Office • WordPerfect Office 3 Kliknij przycisk OK.

Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania obrazków. kliknij kartę Spis treści. kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy. Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12. Corel PHOTO-PAINT: Zapisywanie i zamykanie 427 . a następnie kliknij dwukrotnie temat „Zapisywanie i zamykanie”.

.

W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Praca z profilami kolorów • Wybieranie zaawansowanych ustawień zarządzania kolorami • Poprawianie wyświetlanych kolorów Praca z profilami kolorów System zarządzania kolorami pomaga w osiągnięciu zgodności kolorów pomiędzy różnymi urządzeniami. że kolory wyświetlane na ekranie nie będą odpowiadać kolorom skanowanego obrazka lub wydruku. dzięki użyciu profili kolorów oraz korekcji wyświetlanych kolorów. Corel PHOTO-PAINT: Zarządzanie kolorami wyświetlanymi. wobec czego wymagają różnych profili kolorów. Niektóre powszechniej używane profile są instalowane razem z aplikacją. której używa. takich jak skanery. Do konwersji kolorów między urządzeniami można zastosować system zarządzania kolorami. Przykładowo. wejściowymi i drukowanymi 429 . Zarządzanie kolorami umożliwia dokładne odtwarzanie kolorów. monitor wyświetla inny zestaw kolorów niż ten odtwarzany przez drukarkę. kamery cyfrowe czy drukarki. Wybieranie profili kolorów Różne marki i modele monitorów. Profile kolorów określają przestrzeń kolorów monitora oraz używanych urządzeń wejścia i wyjścia.Zarządzanie kolorami wyświetlanymi. skanerów. Wydrukowanie niektórych kolorów widocznych na ekranie może więc być niemożliwe. wejściowymi i drukowanymi Może się zdarzyć. Pierwszym etapem konfigurowania systemu zarządzania kolorami jest wybór profili kolorów dla monitora oraz każdego z używanych urządzeń. kamer cyfrowych oraz drukarek mają różne przestrzenie kolorów. Opis zarządzania kolorami Każde urządzenie charakteryzowane jest przez zakres kolorów lub przestrzeń kolorów.

2 Kliknij listę profili kolorów znajdującą się pod ikoną urządzenia i wybierz pozycję Pobierz profil z dysku.Aplikacja ta korzysta ze standardowych profili kolorów ICC (International Color Consortium). 4 W oknie dialogowym Przeglądaj w poszukiwaniu folderu wybierz folder. 2 Kliknij nazwę profilu pod jedną z następujących ikon: • Skaner/Kamera cyfrowa • Drukarka wyciągów barwnych • Monitor • Drukarka pełnokolorowa • Wewnętrzny format RGB 3 Wybierz profil z listy. Można załadować profile kolorów przechowywane w sieci lub na dysku twardym. Profile kolorów można wybrać dla następujących urządzeń: • monitora • skanera/kamery cyfrowej • drukarki pełnokolorowej • drukarki wyciągów barwnych • wewnętrznej przestrzeni kolorów RGB Uzyskiwanie dodatkowych profili kolorów Dodatkowe profile lub ich aktualizacje można znaleźć na dysku CD z aplikacją lub można pobrać je z Internetu. Aby skopiować profil kolorów z dysku CD 1 Kliknij kolejno Narzędzia Zarządzanie kolorami. w którym znajdują się profile. Dostępne są inne profile kolorów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcjach „Aby skopiować profil kolorów z dysku CD” na stronie 430 i „Aby pobrać profil kolorów” na stronie 431. 3 Włóż dysk CD z aplikacją. Aby wybrać profil kolorów 1 Kliknij kolejno Narzędzia Zarządzanie kolorami. 5 W oknie dialogowym Instaluj z dysku wybierz profil kolorów do skopiowania. 430 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 .

Można wybrać inne sposoby odwzorowywania kolorów. 5 W oknie dialogowym Zapisz jako wybierz folder docelowy dla profilu kolorów.6 Kliknij przycisk Wybierz. 3 W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru dla każdego profilu. Domyślnie aplikacja stosuje system zarządzania kolorami Kodak® Color Management System. 2 Kliknij listę profili kolorów znajdującą się pod ikoną urządzenia i wybierz pozycję Pobierz profile. szczególnie map bitowych i obrazów fotograficznych • Kolorymetryczna względna — metoda odpowiednia dla wydruków próbnych na drukarkach atramentowych • Nasycenie — metoda odpowiednia dla grafik wektorowych (linie. 3 W oknie dialogowym Ustawienia zaawansowane z listy Odwzorowanie kolorów wybierz jedną a następujących pozycji: • Kolorymetryczna absolutna — umożliwia zachowanie podczas konwersji punktu bieli • Automatycznie — ustawienie domyślne. w którym używane jest nasycenie dla grafik wektorowych i metoda percepcyjna dla map bitowych • Percepcyjnie — metoda odpowiednia dla różnych obrazków. pobierz go do folderu Color aplikacji. który ma być pobrany. Wybieranie zaawansowanych ustawień zarządzania kolorami Po wybraniu profili kolorów system zarządzania kolorami stosuje moduł CMM (Color Matching Module) w celu możliwie najwierniejszego dopasowania kolorów między urządzeniami. wejściowymi i drukowanymi 431 . 4 Kliknij przycisk Pobierz. Aby pobrać profil kolorów 1 Kliknij kolejno Narzędzia Zarządzanie kolorami. Aby wybrać moduł obsługi koloru i odwzorowania kolorów 1 Kliknij kolejno Narzędzia Zarządzanie kolorami. które sterują przekształcaniem kolorów pomiędzy różnymi przestrzeniami przez system zarządzania kolorami. 2 Kliknij ikonę Wewnętrzny format RGB . Jeśli nowy profil kolorów ma być przechowywany razem z istniejącymi. tekst i obiekty o jednolitym wypełnieniu kolorem) Corel PHOTO-PAINT: Zarządzanie kolorami wyświetlanymi.

jak tylko jest to możliwe. aby były wyświetlane na ekranie tak dokładnie. Aby poprawić wyświetlane kolory • Kliknij kolejno Narzędzia Aby Skorygować wyświetlane kolory Zarządzanie kolorami. Poprawianie wyświetlanych kolorów Wyświetlane kolory można skorygować. są one wyświetlane zgodnie z wewnętrznym profilem RGB oraz profilem kolorów monitora. 432 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . dopasowywanie kolorów na ekranie odbywa się na podstawie wewnętrznego profilu RGB oraz profili monitora i drukarki.4 Wybierz odpowiednią opcję z listy Moduł obsługi koloru. Kliknij strzałkę od ikony Drukarka wyciągów barwnych Monitor . Symulowanie kolorów drukarki może spowodować. Wyświetlić symulację wydruku drukarki pełnokolorowej. do ikony Wyświetlić symulację drukarki wyciągów barwnych na drukarce pełnokolorowej Kliknij strzałkę od ikony Drukarka wyciągów barwnych Drukarka pełnokolorowa do ikony . Jeśli kolory są wyświetlane w sposób symulujący ich wygląd po wydrukowaniu. Kliknij strzałkę od ikony Drukarka pełnokolorowa . do ikony Monitor Wyświetlić symulację wydruku drukarki wyciągów barwnych. Jeśli korygowane są jedynie kolory widoczne na ekranie. że kolory na ekranie będą wyglądać blado. Wykonaj następujące czynności Kliknij strzałkę od ikony Wewnętrzny format RGB do ikony Monitor .

kliknij kartę Spis treści. kliknij kolejno Pomoc Tematy Pomocy.Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania kolorami. wejściowymi i drukowanymi”. wejściowymi i drukowanymi 433 . Informacje na temat korzystania z Pomocy można znaleźć w sekcji „Aby skorzystać z Pomocy” na stronie 12. Corel PHOTO-PAINT: Zarządzanie kolorami wyświetlanymi. a następnie kliknij dwukrotnie temat „Zarządzanie kolorami wyświetlanymi.

.

Z listy Nazwa wybierz drukarkę. 3 Kliknij przycisk Właściwości. in. zaznacz pole wyboru Sortuj. 2 Kliknij kartę Ogólne. Aby drukować wyniki pracy 1 2 3 4 Kliknij kolejno Plik Drukuj. 4 Ustaw właściwości w oknie dialogowym. czy określone obrazki. Przed wydrukowaniem obrazka można określić właściwości drukarki. rozmiar papieru i opcje urządzenia. czy wydrukowany ma zostać bieżący obrazek. W niniejszej sekcji omówiono następujące tematy • Drukowanie pracy • Tworzenie układów zadań drukowania • Podgląd zadań drukowania Drukowanie pracy Program Corel PHOTO-PAINT umożliwia wydrukowanie jednej lub kilku kopii tego samego obrazka. Aby ustawić właściwości drukarki 1 Kliknij kolejno Plik Drukuj. Jeśli kopie mają być posortowane.Drukowanie Program Corel PHOTO-PAINT zawiera wiele opcji drukowania pracy. Można określić. 5 Włącz jedną z następujących opcji: • Bieżący dokument — drukuje aktywny rysunek • Bieżąca strona — drukuje aktywną stronę • Strony — drukuje określone strony • Dokumenty — drukuje określone dokumenty Corel PHOTO-PAINT: Drukowanie 435 . Kliknij kartę Ogólne. Wpisz wartość w polu Liczba kopii. m.

tak aby dopasować je do drukowanej strony • Zmień położenie obrazka na — umożliwia zmianę położenia zadania drukowania przez wybór położenia z listy Zaznaczenie opcji Zmień położenie obrazka na umożliwia określenie wielkości. Wpisz wartości w następujących polach: • Zakładka — umożliwia określenie wielkości nakładania się fragmentów • % szerokości strony — umożliwia określenie miejsca na stronie zajmowanego przez fragmenty w procentach Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 436 . Kliknij kartę Układ. położenie i skalę. Można na przykład podzielić zadanie drukowania. położenia i skali w odpowiednich polach. Powiadomienie można wyłączyć. 3 Włącz jedną z następujących opcji: • Jak w dokumencie — zachowuje rozmiar obrazka zgodny z rozmiarem w dokumencie • Dopasuj do strony — określa rozmiar i położenie zadania drukowania.Pole wyboru Sortuj jest dostępne tylko w przypadku dokumentów obejmujących więcej niż jedną stronę. ustalając jego rozmiar. fragmenty stron zostaną wydrukowane na osobnych arkuszach papieru. Jeśli orientacja zadania drukowania różni się od orientacji określonej we właściwościach drukarki. które można później złożyć w całość. Aby określić rozmiar i położenie zadania drukowania 1 Kliknij kolejno Plik Drukuj. aby orientacja papieru była automatycznie dostosowywana przez drukarkę. W przypadku podziału zadania drukowania na fragmenty. Określanie układu zadań drukowania Układ zadania drukowania można określić. wyświetlany jest komunikat monitu o dostosowanie orientacji papieru w urządzeniu drukującym. Aby podzielić zadanie drukowania na fragmenty 1 2 3 4 Kliknij kolejno Plik Drukuj. które jest większe od rozmiaru papieru drukarki. Zaznacz pole wyboru Drukuj z podziałem na fragmenty. 2 Kliknij kartę Układ.

Przed wydrukowaniem projektu można przejrzeć listę problemów związanych z zadaniem drukowania. 3 Wybierz pozycję Powiadomienie o orientacji strony z listy Opcja. 3 Włącz opcję Procent i wpisz wartość w polu. potencjalnych problemów z wydrukiem oraz propozycji rozwiązań. Aby uzyskać podgląd zadania drukowania • Kliknij kolejno Plik Podgląd wydruku. klikając kolejno Plik Drukuj. Na podglądzie można wyświetlić wygląd poszczególnych wyciągów barwnych na wydruku. jeśli orientacje się różnią • Wyłączone — Nie zmieniaj orientacji Podgląd zadań drukowania Można uzyskać podgląd wyników pracy. ukrywając grafikę. Podgląd zadania drukowania można uzyskać szybko w oknie dialogowym Drukuj. Można na przykład sprawdzić bieżące zadanie drukowania pod kątem błędów drukowania. aby stwierdzić. Dokładny widok można uzyskać. Można także przyspieszyć podgląd wydruku. a następnie kliknij pozycję Drukowanie. 2 Na liście kategorii kliknij dwukrotnie pozycję Globalne. 4 Wybierz jedną z następujących pozycji z listy Ustawienie: • Wyłączone — Zawsze dopasuj do orientacji • Włączone — Pytaj. aby zidentyfikować potencjalne błędy. 2 Kliknij kolejno Widok Powiększenie. Aby powiększyć stronę podglądu 1 Kliknij kolejno Plik Podgląd wydruku. powiększając dany obszar. aby dołączyć znaki wyrównywania fragmentów. w jakim położeniu i jakiej wielkości zadanie drukowania pojawi się na papierze. Corel PHOTO-PAINT: Drukowanie 437 .Zaznacz pole wyboru Znaczniki fragmentów. a następnie klikając przycisk Podgląd w miniaturze . Aby zmienić powiadomienie o orientacji strony 1 Kliknij kolejno Narzędzia Opcje.

2 Kliknij kartę Problemy. klikając narzędzie Powiększenie w przyborniku i zaznaczając obszar za pomocą markizy. kliknij dwukrotnie pozycję Drukowanie i usuń zaznaczenie wszystkich pól wyboru odpowiadających problemom. zadaniu drukowania odpowiada prostokąt ograniczający.Podgląd strony można również powiększyć. . Aby wyświetlić podsumowanie problemów dotyczących zadania drukowania 1 Kliknij kolejno Plik Drukuj. 438 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . kliknij przycisk Ustawienia. Znacznik wyboru obok polecenia oznacza. Można także powiększyć fragment podglądu wydruku. Aby nie przeprowadzać analizy wstępnej w celu wykrycia problemów. 2 Kliknij kolejno Widok Pokaż obrazek. Aby ukryć lub wyświetlić grafikę 1 Kliknij kolejno Plik Podgląd wydruku. klikając przycisk Dodaj ustawienia analizy wstępnej i wpisując nazwę w polu Zapisz styl analizy wstępnej. Aby uzyskać podgląd wyciągów barwnych 1 Kliknij kolejno Plik Podgląd wydruku. 2 Na pasku właściwości kliknij przycisk Włącz wyciągi barwne Pogląd pełnokolorowy jest dostępny po kliknięciu kolejno Widok Podgląd wyciągów barwnych Pełnokolorowy. które należy pominąć. że grafiki są wyświetlone. wybierając gotowy poziom powiększenia. który służy do określania położenia i rozmiaru zadania. Można zapisać ustawienia. Kiedy polecenie menu Pokaż obrazek jest wyłączone.

Jeśli przeglądarka nie obsługuje map obrazu. więc mapy aktywne spotykane są częściej. aktywna/pasywna mapa obrazu Rzadko stosowany typ mapy obrazu. czcionka i rozmiar. Zobacz również: HTML. dla poszczególnych części dokumentu hipertekstowego.Glosariusz A B C D E F G H I JK L M N O P R S T U W Z A aktywna mapa obrazu W tym powszechnie stosowanym typie mapy obrazu przetwarzanie informacji jest niezależne od serwera. serwer używa zewnętrznego pliku mapy w celu przetworzenia informacji. Informacja o stylach może być współdzielona przez wiele plików HTML. arkusz stylów kaskadowych (CSS) Rozszerzenie języka HTML pozwalające na określanie atrybutów stylów. Barwa może być na przykład niebieska. CorelDRAW Graphics Suite X3: Glosariusz 439 . zielona lub czerwona. B barwa Właściwość koloru umożliwiająca klasyfikowanie go za pomocą nazwy. Podczas przetwarzania ten typ mapy obrazu automatycznie przyjmuje ustawienia przeglądarki użytkownika. takich jak kolor. Obecnie większość przeglądarek internetowych obsługuje mapy obrazu. bezstratna Rodzaj kompresji plików zachowujący jakość obrazka po jego skompresowaniu i zdekompresowaniu. zawierający kod zarówno dla aktywnej jak i pasywnej mapy obrazu.

jak przewijanie — powoduje przesuwanie rysunku w górę. CERN CERN (Conseil Europeén pour la Recherche Nucléaire) to laboratorium naukowe. w lewo lub w prawo wewnątrz okna obrazka. gdy wyświetlany jest tylko fragment rysunku. chwyt (CorelDRAW) Przesuwanie strony rysunku w obrębie okna rysunku. C cel Ramka lub okno przeglądarki internetowej. aby zobaczyć w danej chwili niewidoczne partie obrazka. Przesuwanie za pomocą chwytu zmienia bieżący widok obrazka w taki sam sposób. w którym wyświetlana jest nowa strona WWW. Przy dużym powiększeniu. CERN to również jeden z systemów serwerowych sieci World Wide Web. Aby dowiedzieć się.biblioteka Zbiór zawartych w pliku programu CorelDRAW (CDR) definicji symboli. Przy dużym powiększeniu. za pomocą chwytu można szybko przesunąć obraz. Przesuwanie za pomocą chwytu zmienia bieżący widok strony w taki sam sposób. należy skontaktować się z jego administratorem. aby zobaczyć w danej chwili niewidoczne partie rysunku. stosowane zwykle wtedy. Aby biblioteka mogła być wspólna dla różnych rysunków. jak przewijanie — powoduje przesuwanie obrazka w górę. gdy wyświetlany jest tylko fragment obrazka. w jakim systemie pracuje dany serwer. można ją wyeksportować do pliku w formacie Corel Symbol Library (CSL). w lewo lub w prawo wewnątrz okna rysunku. CMY 440 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . w dół. cień Trójwymiarowy cień nadający obiektowi realistyczny wygląd. chwyt (Corel PHOTO-PAINT) Przesuwanie obrazu w oknie. w którym opracowano standard WWW. w dół. za pomocą chwytu można szybko przesunąć obraz. gdy rozmiar obrazu przekracza rozmiar okna.

odnoszący się do ilości światła użytej do utworzenia obrazu. Corel PHOTO-PAINT: Glosariusz 441 . gdy otwiera się plik zawierający czcionkę niezainstalowaną w komputerze. W trybie kolorów CMYK wartości kolorów są wyrażane w procentach. 10 punktów). Czcionki TrueType są drukowane w takiej samej postaci. z pogrubieniem) i rozmiarze (np. obraz będzie zbyt ciemny (niedoświetlony). Ta przestrzeń kolorów używa wielu składowych. Times New Roman. o takim samym stylu (np. w jakiej są wyświetlane na ekranie. Wydruk w trybie CMYK daje głęboką czerń i szeroki zakres tonalny kolorów. w którym wykorzystywane są cztery kolory składowe: niebieskozielony (C). Wówczas po zapisaniu i ponownym otwarciu pliku automatycznie będzie wyświetlana nowa czcionka. CMYK Tryb. obraz będzie zbyt jasny (prześwietlony). np. Jeśli do interakcji z czujnikiem lub błoną zostanie dopuszczona zbyt duża ilość światła. czas naświetlania Termin z zakresu fotografiki. czcionki TrueType® Definicja czcionki opracowana przez firmę Apple. że jest on stosowany w pełnym nasyceniu. D DeviceN Typ przestrzeni kolorów i modelu kolorów urządzenia. Podstawione czcionki mogą być stosowane tylko podczas bieżącej sesji lub na stałe. co pozwala na definiowanie kolorów za pomocą więcej niż trzech (RGB) czy czterech (CMYK) standardowych składowych koloru. grubości (np. purpurowy (M) i żółty (Y). purpurowy (M). dopasowanie czcionek PANOSE Cecha ta pozwala wybrać substytut czcionki. żółty (Y) i czarny (K). w którym wykorzystywane są trzy kolory składowe: niebieskozielony (C). a ich rozmiar można dowolnie zmieniać. Ten tryb jest używany w trójkolorowym procesie drukowania.Tryb. czcionka Zestaw znaków określonego kroju. Jeśli do interakcji z czujnikiem (w aparatach cyfrowych) lub błoną (w aparatach tradycyjnych) nie zostanie dopuszczona wystarczająca ilość światła. więc wartość 100 dla dowolnego atramentu oznacza. kursywa).

Najczęściej spotykane drukarki laserowe mają rozdzielczość 600 dpi. duotone Obrazek w trybie duotone jest obrazkiem w 8-bitowej skali szarości. ostrość i parametry oświetlenia. dysk z plikami wymiany Miejsce na dysku twardym wykorzystywane przez aplikacje do sztucznego zwiększenia ilości pamięci dostępnej w komputerze. Fraktali używa się do matematycznego generowania nieregularnych i złożonych 442 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . E efekt Szybkie kadrowanie Sposób rozmieszczania obiektów pozwalający na przechowywanie jednego obiektu w innym. prędkość migawki. w którym do obrazów w formacie TIFF lub JPEG dodawane są informacje pochodzące z aparatu cyfrowego. do którego wprowadzono od jednego do czterech kolorów dodatkowych. EXIF (Exchangeable Image File) Format pliku.dpi (punkty na cal) Miara rozdzielczości drukarki w punktach na cal. ekran startowy Ekran wyświetlany podczas uruchamiania programu CorelDRAW. takie jak godzina i data wykonania zdjęcia. Termin dpi służy także do określania rozdzielczości przy skanowaniu oraz rozdzielczości jako atrybutu map bitowych. Drukarki o wyższej rozdzielczości dają gładsze i bardziej przejrzyste wydruki. Wyświetlane są na nim informacje o postępie procesu uruchamiania oraz o prawach autorskich i rejestracji. F filtr Aplikacja przekształcająca informacje cyfrowe z jednej formy na inną. Naświetlarki drukują w rozdzielczości 1270 lub 2540 dpi. fraktal Nieregularny kształt wygenerowany przy użyciu powtarzającego się deseniu.

długość oraz kierunek kreślenia linii. które można oddać przy danej głębi bitowej. można formować kształt. które można pobrać za pośrednictwem protokołu FTP. Wiele witryn internetowych wyposażonych jest w magazyny materiałów. Na przykład piksel w obrazku czarno-białym ma głębię jednobitową. Ten format jest powszechnie stosowany do publikowania w Internecie grafik zawierających 256 lub mniej kolorów. Liczba wartości kolorów. ponieważ może mieć wyłącznie kolor czarny lub biały. głębia Funkcja umożliwiająca zastosowanie trójwymiarowej perspektywy poprzez dodanie linii perspektywicznych w celu stworzenia złudzenia głębi. Obrazy wektorowe tworzone są jako zbiory linii. glif Uchwyt w kształcie symbolu karo. grupa zagnieżdżona Corel PHOTO-PAINT: Glosariusz 443 . Zobacz również: mapa bitowa. przeciągając go. głębia bitowa Liczba bitów określająca odcień lub kolor każdego z pikseli mapy bitowej. którego zastosowanie ma minimalizować zajmowane miejsce na dysku i ułatwiać przenoszenie plików graficznych między komputerami. Operacje wykonywane na grupie odnoszą się jednakowo do każdego z jej obiektów składowych.obrazków na podstawie określonego deseniu. bez definiowania wszystkich elementów składowych obrazka. wynosi 2 do potęgi wartości głębi. FTP (File Transfer Protocol) Metoda przenoszenia plików między dwoma komputerami. G GIF Format pliku graficznego. grupa Zbiór obiektów zachowujący się jak pojedynczy obiekt. a nie desenie złożone z pojedynczych punktów lub pikseli. grafika wektorowa Obraz wygenerowany na podstawie matematycznych opisów określających pozycję.

jaskrawość określa postrzeganą intensywność (kolor jaśniejszy lub ciemniejszy). a strona prawa światłom. I ikona Obrazek reprezentujący narzędzie. Przykładowo. traktowana jak pojedynczy obiekt. jaskrawość) Model. indeks dolny Znaki położone poniżej linii bazowej innych znaków w wierszu tekstu. część środkowa — półtonom. obrazującego wartości jaskrawości pikseli mapy bitowej na skali od 0 (ciemne) do 255 (jasne). a nasycenie – głębię koloru (od bladego do intensywnego). H hiperłącze Elektroniczne łącze zapewniające bezpośredni dostęp z jednego miejsca w dokumencie do innego miejsca w tym samym lub innym dokumencie. obiekt. wideo i animacje) w tworzonej stronie WWW. indeks górny Znaki tekstu położone powyżej linii bazowej innych znaków w wierszu tekstu. HTML Standard tworzenia dokumentów w sieci WWW oparty na znacznikach określających strukturę i składniki dokumentu. plik lub inny element aplikacji. dźwięk.Grupa. histogram Histogram składa się z poziomego wykresu słupkowego. itp. nasycenie. duża liczba ciemnych pikseli (lewa strona histogramu) wskazuje.). Barwa określa kolor (żółty. nasycenie i jaskrawość. Znaczniki służą do znakowania tekstu i integrowania zasobów (takich jak grafika. czerwony. Wysokość poszczególnych słupków wskazuje liczbę pikseli o danej jaskrawości. Lewa część histogramu odpowiada cieniom obrazka. że w ciemnych obszarach obrazu znajdują się szczegóły. HSB (barwa. w którym kolory są określone przez trzy składniki: barwa. pomarańczowy. 444 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . na którą składają się co najmniej dwie inne grupy.

interlinia Odstęp między wierszami tekstu. Dzięki wysokiemu współczynnikowi kompresji (nawet 20:1) i małemu rozmiarowi plików format JPEG jest powszechnie stosowany w Internecie. a wartość 255 daje kolor biały (lub podświetlenie na zdjęciach). JPEG 2000 Ulepszona wersja formatu plików JPEG. Na przykład jeśli przezroczystość została zastosowana do obiektu. W trybie HSB jaskrawość stanowi miarę zawartości bieli w danym kolorze. Corel PHOTO-PAINT: Glosariusz 445 . Na przykład zerowa wartość jaskrawości daje kolor czarny (lub cień na zdjęciach). jak i wygląd. którego kolor wydaje się jaskrawy. do którego został zastosowany. Wzrost intensywności zwiększa wyrazistość jasnych partii obrazu przy utrzymaniu głębi partii ciemnych. Interlinia jest ważnym elementem wpływającym zarówno na czytelność. dołączania informacji o obrazie i stosowanie różnych współczynników kompresji do różnych obszarów obrazu. umożliwiający kompresję danych przy pewnej utracie jakości obrazu. To samo odnosi się do przezroczystości stosowanej do obiektu. JPEG Format zapisu obrazków fotograficznych.intensywność Intensywność jest miarą jaskrawości jasnych pikseli w mapie bitowej w porównaniu do ciemniejszych półcieni i ciemnych pikseli. kolor przezroczystości przyjmuje porównywalną jaskrawość. JavaScript® Język skryptów stosowany w Internecie umożliwiający wzbogacanie stron HTML o interakcyjne funkcje. którego kolor wydaje się ciemny — przezroczystość jest wówczas w porównaniu ciemna. J jaskrawość Ilość światła przepuszczana przez dany piksel lub odbijana od niego. umożliwiająca osiągnięcie lepszej kompresji danych. jasność Poziom jaskrawości wspólny dla obszaru przezroczystości i obiektu.

Linia rysowana pod kątem kaligrafowania ma małą grubość. Każdy kanał odpowiada jednemu poziomowi koloru obrazka. Wszystkie kanały wydrukowane razem oddają pełny zakres kolorów obrazka. Zobacz również: RGB i CMYK. podobnie jak w przypadku skosu końcówki pióra kaligraficznego. Każdy kanał zawiera informacje o kolorze dla danego składnika. format Corel PHOTO-PAINT — CPT). tylko niektóre formaty plików pozwalają na zapisanie kanału maski wraz z obrazkiem (np. kanał Ośmiobitowy obrazek w skali szarości. W kanale maski (kanał alfa) przechowywane są informacje o masce utworzonej w obrazku. w którym przechowywane są informacje na temat koloru lub maski w innym obrazku. Istnieją dwa typy kanałów: koloru i maski. kąt kaligrafowania Kąt sterujący orientacją pisaka w stosunku do powierzchni rysunku. Kafelkowanie jest często wykorzystywane przy tworzeniu tła stron WWW. podczas gdy CMYK – cztery. kafelkowanie Technika pokrywania dużej powierzchni zwielokrotnionym niewielkim obrazkiem. która jednak zwiększa się w miarę wzrostu odchyłu od kąta kaligrafowania.K kadrowanie Obcinanie niepotrzebnych obszarów obrazka bez zmiany rozdzielczości pozostałej części. na którym są oparte. Ponadto niektóre obrazki używają kanałów kolorów dodatkowych. Po zapisaniu maski w postaci kanału alfa można z niej korzystać w obrazku dowolną liczbę razy. Obrazki mają jeden kanał koloru na każdy składnik modelu kolorów. kanał alfa Tymczasowy obszar przechowywania masek. Kanał alfa można zapisać w pliku lub załadować uprzednio zapisany kanał do aktywnego obrazka. 446 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . na przykład RGB ma trzy kanały kolorów. kanał koloru Ośmiobitowa wersja obrazka w skali szarości.

a także modyfikowanie tego odstępu. Pierwszy utworzony obiekt znajduje się na spodzie. umożliwiając poprawne wyświetlanie tekstu w danym języku. Corel PHOTO-PAINT: Glosariusz 447 . zwłaszcza w przypadku czcionek o większych rozmiarach. np. Kerning często służy do umieszczenia dwóch sąsiadujących znaków bliżej siebie niż zwykle. kolor bazowy Kolor obiektu widoczny pod obszarami przezroczystymi. Większość zmian wprowadzanych w obiekcie głównym jest automatycznie stosowana do jego klonów. Na podstawie koloru głównego można tworzyć kolory potomne. Klawisze strzałek służą także do przemieszczania kursora podczas wpisywania i edytowania tekstu w dokumencie lub w oknie dialogowym. w połączeniach WA. że litery wydają się bardziej wyważone i proporcjonalne. kolejność ułożenia Kolejność tworzenia obiektów w oknie obrazka. kolor główny Oryginalny styl kolorów. który można zapisać i stosować do obiektów rysunku. AW. TA lub VA. Kerning poprawia czytelność i sprawia. klawisze strzałek Klawisze ze strzałkami. kodowanie Określa zestaw znaków tekstu. ostatni obiekt znajduje się na wierzchu. Zobacz również: symbol. które pozwalają „podsuwać” zaznaczone obiekty o małe odcinki. Kolor bazowy i kolor przezroczystości nakładają się na różne sposoby. klon Kopia obiektu lub obszaru obrazka połączona z obiektem głównym lub obszarem obrazka. kolor dodatkowy W poligrafii określenie koloru o jednolitym atramencie drukowanego indywidualnie (jedna płyta drukarska na każdy kolor dodatkowy). a zatem i wygląd obrazka. Kolejność ta określa relację między obiektami. w zależności od trybu scalania zastosowanego do przezroczystości.kerning Odstęp między znakami.

kolor potomny Styl kolorów utworzony przez zróżnicowanie odcienia innego stylu kolorów. W większości dostępnych modeli i palet kolorów. które uzyskiwane są z użyciem jednolitego barwnika nanoszonego niezależnie (dla każdego koloru dodatkowego potrzebna jest osobna płyta drukarska). kontur Linia wyznaczająca kształt obiektu. kolor rozbarwiany W poligrafii są to kolory uzyskiwane przez połączenie barwników: niebieskozielonego. krycie Cecha obiektu decydująca o jego nieprzezroczystości. Poziomy krycia poniżej 100 procent zwiększają przezroczystość obiektu. żółtego i czarnego. Jeżeli obiekt charakteryzuje się kryciem na poziomie 100 procent. a różnią się od niego poziomem nasycenia i jaskrawości. kolory rozbarwiane PANTONE Kolory dostępne w systemie kolorów rozbarwianych PANTONE Process Color System opartym na modelu CMYK. kolory potomne mają tę samą barwę co kolor główny.Zobacz również: kolor potomny. purpurowego. Zobacz również: kolor główny. Odróżnić je należy od kolorów dodatkowych. 448 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . kolor podstawowy Kolor pierwszego piksela klikniętego podczas definiowania obszaru do edycji i maski przy użyciu narzędzi Lasso i Różdżka. Zobacz również: przezroczystość. kontrast Różnica tonów między ciemnymi i jasnymi obszarami obrazka. jest on całkowicie nieprzejrzysty. Wyższe wartości kontrastu oznaczają większe różnice i mniej stopni pośrednich pomiędzy obszarami jasnymi a ciemnymi. Kolor ten wspólnie z wartością tolerancji określa czułość operacji wykrywania kolorów w przypadku masek kolorów.

gwiazdy i objaśnienia. linia bazowa tekstu Pozorna pozioma linia. na której umieszczane są znaki tekstu. którego założeniem jest jednoczesne podkreślanie kilku różnych aspektów obrazowanego przedmiotu. strzałki. linia Beziera Prosta lub krzywa linia składająca się z segmentów połączonych węzłami. ligatura Znak składający się z dwóch lub większej liczby połączonych liter. kiedy dwie linie stykające się pod kątem ostrym przełączane są ze złącza punktowego (ostrego) na złącze ścięte (sfazowane). L Lab Model kolorów oparty na luminancji (czyli jasności). oraz dwóch składnikach chromatycznych: „a” (zielony do czerwonego) i „b” (niebieski do żółtego). linia wymiarowa Linie przedstawiające rozmiary obiektów. oznaczanej literą L. limit złącza ostrego Wartość określająca. kubizm Kierunek w sztuce. odległości lub kąty między obiektami.kształty dokładne Wstępnie zdefiniowane kształty. Kształty dokładne często mają glify. na ogół w formie kwadratowych lub sześciennych figur. linijka Corel PHOTO-PAINT: Glosariusz 449 . które umożliwiają modyfikowanie ich wyglądu. takie jak kształty podstawowe. linia prostopadła Linia przecinająca się z inną linią pod kątem prostym. Każdy z węzłów ma uchwyty sterujące pozwalające na modyfikację kształtu linii.

łączenie Proces umieszczania obiektu.Pionowy lub poziomy pasek oznaczony jednostkami miary służący do określania rozmiaru i położenia obiektów. a markiza maski jest czarna. LZW Technika bezstratnej kompresji plików. mapa obrazu Grafika w dokumencie HTML zawierająca obszary reagujące na kliknięcie. Dołączony obiekt zachowuje połączenie ze swoim plikiem źródłowym. mapa bitowa Obraz utworzony z siatki pikseli lub kropek. maska Maska stosowana jest do obrazka podczas jego edytowania w celu określenia obszarów chronionych i obszarów do edycji. należy wprowadzić zmiany w jego pliku źródłowym. można je jednak ukryć lub przenieść. do innych dokumentów HTML lub do plików graficznych. maska obcinania 450 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Zobacz również: grafika wektorowa. w dokumencie utworzonym w innej aplikacji. Kompresja LZW jest powszechnie stosowana w plikach typu GIF i TIFF. który został utworzony w jednej aplikacji. dająca pliki o mniejszych rozmiarach i krótszym czasie przetwarzania. M makietowanie Metoda przedstawiania tekstu za pomocą słów bez znaczenia lub serii linii prostych. Linijki są domyślnie wyświetlane po lewej stronie okna aplikacji i wzdłuż jego górnego brzegu. markiza Kontur z linii przerywanej otaczający obszar do edycji lub obiekt na obrazku. Aby zmodyfikować obiekt dołączony zawarty w określonym pliku. Domyślnie markiza obiektu jest niebieska. stanowiące łącze do innych lokalizacji w sieci WWW.

CMY (niebieskozielony. jaskrawość). model kolorów Prosty wykres kolorów definiujący zakres kolorów wyświetlanych w danym trybie. Obiekt. metamorfoza Efekt utworzony przez przekształcenie obiektu w inny za pomocą zmiany kolorów i kształtów. HSB (barwa. czarny). Metadane to na przykład nazwy. lub dodać ją przed wprowadzeniem zmian. CMYK (niebieskozielony. który stanowi miejsce podziału metamorfozy. żółty). jasność. nasycenie) oraz CIE L*a*b (Lab). purpurowy. metadane Informacje o obiektach. mikropodsuwanie Przesuwanie obiektu o małe odcinki. Zobacz również: podsuwanie oraz szybkie podsuwanie. nasycenie. Przykładami modeli kolorów są RGB (czerwony. Poziomy przezroczystości można modyfikować bezpośrednio w obiekcie. metamorfoza podzielona Pojedyncza metamorfoza rozdzielona na dwa lub więcej składników w celu utworzenia metamorfozy złożonej. purpurowy. HLS (barwa. żółty. Corel PHOTO-PAINT: Glosariusz 451 . komentarze i koszt przypisany do obiektów. jest obiektem końcowym jednej z części składowych metamorfozy i obiektem początkowym pozostałych. a następnie dodać maskę obcinania. miniatura Miniatura jest niewielką wersją obrazka lub ilustracji w niskiej rozdzielczości.Maska umożliwiająca edytowanie poziomów przezroczystości obiektu bez wpływu na jego piksele. zielony i niebieski). metamorfoza złożona Efekt uzyskany przez przeprowadzenie metamorfozy danego obiektu z jednym z obiektów skrajnych (początkowy lub końcowy) innej metamorfozy. moduł dodatkowy Osobny moduł rozszerzający funkcjonalność aplikacji.

nadrukowywanie Nadrukowywanie polega na drukowaniu jednego koloru na innym. nakładka Zabarwiony na czerwono przejrzysty arkusz. Nadrukowywanie ciemnego koloru na jasnym jest często stosowane w celu uniknięcia problemów z rejestracją w sytuacji. Metoda ta pozwala na uniknięcie wystąpienia białych pasm pomiędzy stykającymi się kolorami na białej stronie. Zobacz również: nadlewka. kolory nadrukowane są mieszane w celu utworzenia nowego koloru lub kolor znajdujący się na wierzchu przykrywa kolor leżący poniżej. podlewka i nadlewka. mozaika Grafika dekoracyjna utworzona przez ułożenie obrazów lub wzorów z różnokolorowych fragmentów. nadlewka Forma nadlewania w poligrafii uzyskiwana przez poszerzenie obiektu na pierwszym planie w obręb obszaru zajętego przez obiekt znajdujący się w tle. powstały na skutek nałożenia się dwóch regularnych deseni. Po zastosowaniu nakładki obszary 452 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . odległościach między punktami rastra i rozmiarach punktów. opisujący metodę nakładania kolorów w celu skompensowania niedopasowanych wyciągów barwnych (błędnej rejestracji). W zależności od wybranych kolorów. podlewka i nadrukowywanie. gdy wyciągi barwne nie zostały dokładnie dopasowane. Mora jest niepożądanym efektem powtórnego rastrowania obrazu za pomocą innego rastra lub za pomocą tego samego rastra pod kątem innym niż pierwotny. N nadlewanie kolorów Termin z zakresu technologii druku. który można nałożyć na chronione obszary obrazka.mora Efekt wizualny polegający na wrażeniu istnienia rozchodzących się promieniście krzywych. Zobacz również: nadlewanie kolorów. Mora może być wynikiem na przykład nałożenia się na siebie dwóch rastrów o różnych kątach. Nakładka maski ułatwia rozróżnianie na obrazku obszarów do edycji od zamaskowanych (chronionych).

Tworząc mapę obrazu. należy dowiedzieć się. NTSC (National Television Standards Committee) Filtr kolorów wizyjnych powszechnie używany w celu definiowania przestrzeni kolorów mającej zastosowanie w telewizorach w Ameryce Północnej. grafika i tekst. należy skontaktować się z jego administratorem.zamaskowane są wyświetlane w różnych odcieniach czerwieni (odpowiednio do ich przezroczystości). tworzące klisze lub ich wydruki na papierze. w jakim systemie pracuje dany serwer. nasycenie Stopień czystości lub żywości koloru wyrażony brakiem bieli. Im głębsze jest nasycenie czerwienią. NCSA (National Center for Supercomputing Applications) NCSA to nazwa systemu serwerowego. która ma być wyświetlana w Internecie. stosowane w produkcji płyt do pras drukarskich. kształty. Zobacz również: czas naświetlania. ponieważ pociąga to za sobą konieczność dołączenia innego kodu do pliku mapy. obiekt (CorelDRAW) Ogólny termin określający dowolny element utworzony lub umieszczony na rysunku. Obiektami są linie. w jakim systemie pracuje serwer. Kolor o nasyceniu 100 procent nie zawiera w ogóle bieli. Zobacz również: obszar do edycji oraz obszar chroniony. naświetlarka Urządzenie o wysokiej rozdzielczości. Zmiany wprowadzane w obiekcie nie mają wpływu na znajdujący się pod nim obrazek. Kolor o nasyceniu 0 procent jest odcieniem szarości. niedoświetlenie Brak dostatecznej ilości światła w obrazie. tym bardziej chroniony jest odpowiedni obszar. Corel PHOTO-PAINT: Glosariusz 453 . O obiekt (Corel PHOTO-PAINT) Niezależna mapa bitowa umieszczona w osobnej warstwie ponad obrazkiem tła. Aby dowiedzieć się.

przy zastosowaniu takich czynności jak spawanie. grupę obcinania. Obiekt docelowy zachowuje swoje parametry wypełnienia i konturu podczas kopiowania tych atrybutów do obiektów źródłowych użytych do wykonania danej czynności. którego kształt składa się z elementów innego obiektu. przycinanie lub tworzenie części wspólnej. obiekt otwarty Obiekt określony poprzez ścieżkę. którego elementy obrazu wstawiane są do kształtu innego obiektu. nazywanego obiektem potomnym. Większość zmian wprowadzanych do obiektu głównego jest automatycznie przenoszona na jego klony. grupę obcinania. nazywanego obiektem głównym. Zobacz również: obiekt źródłowy. obiekt główny Obiekt. Obiekt potomny i główny tworzą tzw. obiekt docelowy Obiekt. który został sklonowany. obiekt sterujący 454 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 .obiekt aktywny (Corel PHOTO-PAINT) Obiekt. na którym wykonywana jest zmiana kształtu z użyciem innego obiektu. którego miniatura jest wyróżniona czerwoną obwódką w oknie dokowanym Obiekty. której punkt początkowy i końcowy nie są połączone. Obiekt potomny musi znajdować się na warstwie powyżej obiektu głównego. obiekt pływający Mapa bitowa bez tła. Obiekt potomny i główny tworzą tzw. obiekt potomny Obiekt. obiekt główny Obiekt. Obiekty pływające nazywane są również obiektami fotograficznymi lub wycinkami. Obiekt główny musi znajdować się na warstwie obiektów poniżej obiektu potomnego.

Obiekt źródłowy użyty do utworzenia efektów. obiekt wektorowy Obiekt na rysunku utworzony ze zbioru linii. Obszary. przycinanie lub tworzenie części wspólnej. nie mają wypełnienia. obiekt zamknięty Obiekt określony przez ścieżkę. w których nachodzi na siebie nieparzysta ilość obiektów. a nie jako deseń złożony z pojedynczych punktów lub pikseli. Zmiany wprowadzane w obiekcie sterującym wpływają na wygląd efektów. której punkt początkowy i końcowy są połączone. Obiekt połączony ma takie same atrybuty wypełnienia i konturu. przy zastosowaniu takich czynności jak spawanie. jak ostatnio zaznaczony obiekt. Kontury oryginalnych obiektów pozostają widoczne Corel PHOTO-PAINT: Glosariusz 455 . Zobacz również: obiekt docelowy. Widoczna jest tylko zawartość mieszcząca się wewnątrz obiektu kontenera. Obszary. to jest on automatycznie obcinany. Obiekt złożony z krzywych może mieć dowolny kształt. długość oraz kierunek kreślenia linii. Obiekty wektorowe generowane są na podstawie matematycznych opisów określających pozycję. cienie. Obiekt źródłowy przyjmuje atrybuty wypełnienia i konturu obiektu docelowego. obiekt złożony z krzywych Obiekt mający węzły oraz uchwyty sterujące. może być także prostą lub krzywą. obiekty połączone Obiekty utworzone przez połączenie dwóch lub więcej obiektów i przekształcenie ich w obiekt składający się z pojedynczej krzywej. którymi można manipulować w celu zmiany jego kształtu. głębie. takich jak obwiednie. Jeżeli obiekt zawartości jest większy od obiektu kontenera. obiekt źródłowy Obiekt wykorzystany do wywołania zmiany kształtu innego obiektu. obiekt typu szybkie kadrowanie Obiekt tworzony przez umieszczenie obiektów (obiektów zawartości) wewnątrz innych obiektów (obiektów kontenerów). mają wypełnienie. w których nachodzi na siebie parzysta ilość obiektów. obrysy i obiekty utworzone za pomocą narzędzia Środki artystyczne.

który został przedstawiony w postaci pikseli. obszar aktywny Obszar obiektu.obraz wideo z przeplotem Obraz wideo z przeplotem odznacza się tym. obrazek rastrowy Obrazek. są powszechnie określane mianem „czarno-białych”. koncentrycznych linii wewnątrz lub na zewnątrz krawędzi obiektu. obrazek spłaszczony Obrazek. który można kliknąć. obrót Zmiana położenia i orientacji obiektu poprzez obrócenie go wokół środka obrotu. obrys Efekt uzyskiwany przez wprowadzenie równomiernie rozmieszczonych. że wyświetlany jest w dwóch fazach. w którym zastosowano model kolorów w postaci skali szarości mogący przedstawić do 256 odcieni szarości. obrazek clipart Gotowe obrazki. na którym nie można zastosować malowania ani efektów do pikseli. który powstaje w wyniku przekształcenia obrazka o tonach ciągłych w szereg kropek o różnych rozmiarach odpowiadających różnym tonom. obrazek w skali szarości Obrazek. aby przejść do adresu podanego w formie adresu URL. w zakresie od bieli do czerni. Obrazki rastrowe są wynikiem przekształcania plików z grafiką wektorową w format mapy bitowej. Może to być powodem migotania obrazu. zwłaszcza zdjęcia. Obrazki w skali szarości. obrazek rastrowy Obrazek. które można importować do aplikacji firmy Corel i w razie potrzeby edytować. w którym obiekty i maski są połączone z tłem i nie można ich już edytować. tak że w każdej fazie kreślona jest co druga linia. obszar chroniony Obszar. 456 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 .

orientacji paska oraz tego. węzły można przemieszczać w celu zmiany kształtu obiektu. Lokalizacja obszaru uchwytu zależy od używanego systemu operacyjnego. dodawać i edytować obiekty. Na przykład jeśli drukowane jest małe koło na dużym kole. W ten sposób kolor zastosowany dla małego koła pozostanie niezmieniony. Corel PHOTO-PAINT: Glosariusz 457 . obszary o niskiej częstotliwości Obszary obrazka o płynnie stopniowanych przejściach. odnoszący się do obszaru. czy pasek jest zadokowany czy odczepiony. obwiednia Zamknięty kształt.Zobacz również: maska oraz obszar do edycji. Paski poleceń mające obszary uchwytu to paski narzędzi. w którym można tworzyć. obszar do edycji Obszar do edycji (zaznaczenie) umożliwia malowanie i stosowanie efektów do objętych nim pikseli. pasków poleceń i przycisków przy uruchamianiu aplikacji. próba przeciągnięcia innego obszaru paska nie wywołuje żadnego skutku. odwracanie Termin z zakresu technologii druku. obszar uchwytu Obszar paska poleceń umożliwiający jego przeciągnięcie. okno rysunku Część okna aplikacji. Nie występują w nich wyraźne krawędzie ani szum. Po umieszczeniu obwiedni wokół obiektu. Obwiednia składa się z segmentów połączonych węzłami. Zobacz również: obszar chroniony i maska. z którego usunięto leżące poniżej kolory — tak aby drukowany był jedynie kolor znajdujący się na wierzchu. a nie nałożony i zmieszany z kolorem użytym dla dużego koła. obszar znajdujący się pod małym kołem nie jest drukowany. przybornik oraz pasek właściwości. obszar roboczy Konfiguracja ustawień określająca rozmieszczenie różnych poleceń. który można umieścić wokół obiektu w celu zmiany jego kształtu. Przeciągnięcie obszaru uchwytu powoduje przeniesienie paska.

Obiekty osadzone są w całości zawarte w bieżącym dokumencie. perspektywa dwupunktowa Efekt polegający na wydłużeniu lub skróceniu dwóch boków obiektu w celu uzyskania wrażenia. Wymaga osobnego pliku mapy (*. w dokumencie utworzonym w innej aplikacji. Szerokość 3 cm zostanie automatycznie wyliczona na podstawie nowej wartości wysokości. pasek nawigacyjny Obszar w lewym dolnym rogu okna aplikacji. nie mają połączenia ze swoimi plikami źródłowymi. spośród których można wybierać kolory wypełnień i konturów. pasywna mapa obrazu Rzadko używany typ mapy obrazu pozostawiający serwerowi obróbkę danych mapy obrazu.5 cm. 458 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . Obecnie większość przeglądarek internetowych potrafi przetwarzać mapy obrazu. Pasek nawigacyjny wyświetla również numer aktywnej strony i całkowitą liczbę stron rysunku. Zachowywana jest proporcja 1:2 (wysokość do szerokości). zmieniając wartość jego wysokości na 1. osadzanie Proces umieszczania obiektu. P PAL Filtr kolorów wizyjnych powszechnie używany w celu definiowania przestrzeni kolorów stosowanej w telewizorach w Europie i Azji.map) na serwerze WWW. Im więcej pasm w wypełnieniu. który został utworzony w jednej aplikacji. że obiekt znika z pola widzenia w dwóch kierunkach. pasma wypełnienia tonalnego Odcienie kolorów składające się na wypełnienie tonalne. zawierający elementy sterujące przechodzeniem między stronami i dodawaniem stron. więc częściej spotykane są mapy aktywne.określanie rozmiaru Proporcjonalna zmiana poziomych i pionowych wymiarów przez zmianę jednego z nich. paleta kolorów Zbiór kolorów jednolitych. Na przykład rozmiar prostokąta o wymiarach 1 cm (wysokość) x 2 cm (szerokość) można zmienić. tym gładsze jest przejście od koloru początkowego do końcowego.

że obiekt znika z pola widzenia w jednym kierunku. piksel Kolorowa kropka będąca najmniejszym elementem mapy bitowej.perspektywa jednopunktowa Efekt polegający na wydłużeniu lub skróceniu jednego boku obiektu w celu uzyskania wrażenia. który „unosi się” nad obrazkiem i może być przemieszczany oraz modyfikowany bez wpływu na piksele znajdujące się pod nim. podsuwanie Przenoszenie obiektu o zadany odcinek. podlewka Forma nadlewania w poligrafii uzyskiwana przez poszerzenie obiektu w tle w obrębie obszaru zajętego przez obiekt znajdujący się na pierwszym planie. w pionie lub w obu płaszczyznach. Aby korzystać z pisaka czułego na nacisk w programie Corel PHOTO-PAINT. pływający obszar do edycji Obszar do edycji. której można używać do wydawania poleceń i rysowania obrazków. początek układu współrzędnych Punkt przecinania się linijek w oknie rysunku. należy go zainstalować wraz z odpowiednim tabletem graficznym oraz sterownikami. na przykład animowany GIF lub plik QuickTime® (MOV). Zobacz również: rozdzielczość. pochylenie Pochylenie obiektu w poziomie. W tym formacie można przechowywać grafikę z 24-bitową głębią koloru. Corel PHOTO-PAINT: Glosariusz 459 . PNG (Portable Network Graphics) Format plików graficznych przeznaczony do użytku w sieci. pisak czuły na nacisk Końcówka. plik animacji Plik w formacie zgodnym z formatami filmowymi.

Zobacz również: mikropodsuwanie oraz szybkie podsuwanie. podścieżka (Corel PHOTO-PAINT) Segment, który nie jest połączony ze ścieżką główną. podścieżki (CorelDRAW) Ścieżki stanowiące element jednego obiektu. podziałka Niewidoczne znaczniki podziału, ku którym ciąży wskaźnik myszy. pole wyróżnienia (definicja) Prostokąt z ośmioma uchwytami otaczający zaznaczony obiekt lub obszar na obrazku. pole zaznaczenia Niewidoczny prostokąt z ośmioma widocznymi uchwytami pojawiającymi się wokół każdego obiektu zaznaczonego narzędziem Wybór. powiększenie Służy do pomniejszania lub powiększania widoku rysunku. Można powiększyć rysunek w celu wyświetlenia szczegółów lub pomniejszyć go w celu uzyskania lepszego oglądu całości. profil kolorów Opis możliwości przetwarzania kolorów i charakterystyka urządzenia. progresywne W przypadku obrazków w formacie JPEG metoda wyświetlania obrazu na ekranie od razu w całości, ale w niskiej rozdzielczości. W miarę ładowania danych obrazu, jakość ulega poprawie. promień W odniesieniu do zawijasów pozwala określić odległość między punktem środkowym pociągnięcia pędzla, a końcówkami, które krążą wokół tego punktu podczas malowania z zawijasami. Zwiększenie tej wartości powoduje wzrost rozmiaru pociągnięcia pędzla. W odniesieniu do filtru Kurz i rysy określa liczbę pikseli otaczających zniekształcony obszar, które są używane w celu zastosowania filtru.
460 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3

proporcje Stosunek szerokości obrazka do jego wysokości (wyrażony matematycznie jako x:y). Na przykład proporcje obrazka o wymiarach 640 x 480 pikseli wynoszą 4:3. prostokąt ograniczający Niewidoczny prostokąt oznaczony ośmioma uchwytami zaznaczenia, otaczający zaznaczony obiekt. prowadnica Linia pozioma, pionowa lub ukośna, którą można umieścić w dowolnym miejscu okna rysunku w celu ułatwienia rozmieszczania obiektów. prowadnice dynamiczne Tymczasowe prowadnice przebiegające przez następujące punkty przyciągania obiektów: środek, węzeł, ćwiartka i linia bazowa. próbka Jeden z serii kwadratów wypełnionych jednolitym kolorem, używanych przy dobieraniu kolorów. Wydrukowane próbki kolorów tworzą wzornik kolorów. Nazwą tą określa się także kolory w ekranowej palecie kolorów. próbka koloru Wzorzec jednolitego koloru w obrębie palety kolorów. próg Poziom tolerancji dla zróżnicowania tonalnego mapy bitowej. próg (ścieżka) Element sterujący dostępny przy tworzeniu ścieżki z maski. Wartości progu mieszczą się w przedziale od 1 do 10 i określają wielkość kąta między dwiema sekcjami maski, wymaganego do utworzenia węzła na przecięciu segmentów. Niska wartość tego parametru powoduje, że powstaje więcej węzłów ostrych, więc utworzona ścieżka zawiera więcej węzłów. przebarwienie Często pojawiające się na zdjęciach odcienie kolorów, wynikające z warunków oświetlenia lub innych czynników. Na przykład zrobienie zdjęcia w budynku przy przyciemnionym świetle może dać żółte przebarwienie, a zrobienie zdjęcia na zewnątrz przy jasnym świetle słonecznym może dać przebarwienie niebieskie.
Corel PHOTO-PAINT: Glosariusz 461

przecięcie Punkt, w którym jedna linia krzyżuje się z drugą. przejście Interakcyjny obiekt lub grupa obiektów zmieniających wygląd po kliknięciu ich lub wskazaniu wskaźnikiem myszy. przekształcanie powrotne Przekształcenie dokumentu zapisanego w formacie takim jak Portable Document Format (PDF) do innego formatu, takiego jak Corel DESIGNER (DES), a następnie przekształcenie go z powrotem. przeplot Metoda umożliwiająca wyświetlenie na ekranie obrazka WWW w formacie GIF w niskiej rozdzielczości, z dużą ziarnistością. W miarę ładowania danych obrazka jego jakość ulega poprawie. przestrzeń kolorów W elektronicznym zarządzaniu kolorami jest to wirtualny sposób przedstawienia kolorów możliwych do odtworzenia na danym urządzeniu lub mieszczących się w danym modelu kolorów. Granice i kontury przestrzeni kolorów urządzenia są odwzorowywane przez oprogramowanie do zarządzania kolorami. Zobacz również: przestrzeń kolorów urządzenia. przestrzeń kolorów urządzenia Zakres kolorów możliwych do odtworzenia lub wyświetlenia przez dowolne urządzenie. Monitor wyświetla na przykład inny zakres kolorów niż drukarka, co powoduje konieczność dokonania obróbki kolorów w obrazie końcowym. prześwietlenie Nadmierna ilość światła w obrazku nadająca mu wyblakły wygląd. Zobacz również: czas naświetlania. przezroczystość Cecha obiektu określająca, czy przez dany obiekt mogą być widoczne inne obiekty. Niższy poziom przezroczystości daje większy stopień krycia, a przez to słabszą widoczność obiektów lub obrazka niższej warstwy. Zobacz również: krycie.
462 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3

przyciąganie Wymuszanie automatycznego wyrównania rysowanego lub przesuwanego obiektu względem punktu siatki, prowadnicy lub innego obiektu. pulpit Obszar rysunku przeznaczony do eksperymentów i tworzenia obiektów do wykorzystania w przyszłości. Ten obszar znajduje się poza granicami strony rysowania. Obiekty do wykorzystania można przeciągać z obszaru pulpitu na stronę rysowania. punkt Jednostka miary używana głównie w składaniu tekstu do opisu wielkości pisma. Jeden cal zawiera w przybliżeniu 72 punkty typograficzne, a pica około 12 punktów. punkt bieli Parametr koloru białego na monitorze kolorowym, który wpływa na sposób wyświetlania rozjaśnień i kontrast. W korekcji obrazów punkt bieli określa wartość jaskrawości, która w mapie bitowej jest uważana za biel. W programie Corel PHOTO-PAINT można ustawić punkt bieli w celu poprawienia kontrastu obrazka. Na przykład w histogramie obrazka o skali jaskrawości od 0 (ciemny) do 255 (jasny), jeśli punkt bieli zostanie ustawiony na 250, wszystkie piksele o wartości wyższej niż 250 zostaną przekształcone w białe. punkt czerni Wartość jaskrawości, która jest uważana za czerń w mapie bitowej. W programie Corel PHOTO-PAINT można ustawić punkt czerni w celu poprawienia kontrastu obrazka. Na przykład w histogramie obrazka o skali jaskrawości od 0 (ciemny) do 255 (jasny), jeśli punkt czerni zostanie ustawiony na 5, wszystkie piksele o wartości wyższej niż 5 zostaną przekształcone w czarne. punkt środkowy Punkt krzywej Beziera dzielący ją na dwie części o równej długości. punkt zaczepienia Punkt, którego położenie jest stałe podczas rozciągania, skalowania, pochylania lub tworzenia odbicia lustrzanego obiektu. Punkty zaczepienia odpowiadają ośmiu

Corel PHOTO-PAINT: Glosariusz

463

uchwytom wyświetlanym po zaznaczeniu obiektu oraz środkowi pola zaznaczenia oznaczonego krzyżykiem. punkt zbiegu Znacznik pojawiający się po zaznaczeniu głębi lub obiektu, do którego dodano perspektywę. W przypadku głębi znacznik punktu zbiegu wskazuje albo głębokość (głębia równoległa), albo punkt, w którym pogłębione powierzchnie spotkałyby się, gdyby zostały przedłużone (głębia perspektywiczna). W obu przypadkach punkt zbiegu jest oznaczony symbolem X. punkty sterujące (Corel PHOTO-PAINT) Punkty wychodzące z węzła wzdłuż krzywej edytowanej za pomocą narzędzia Kształt. Punkty sterujące określają kąt, pod którym krzywa przechodzi przez węzeł. R ramka tekstu Prostokąt widoczny jako linia przerywana otaczająca blok tekstu akapitowego utworzonego za pomocą narzędzia Tekst. renderowanie Otrzymywanie dwuwymiarowego obrazka na podstawie trójwymiarowego modelu. RGB Tryb kolorów, w którym trzy kolory światła (czerwony, zielony i niebieski) są łączone z różnymi intensywnościami w celu uzyskania wszystkich innych kolorów. Do każdego kanału koloru czerwonego, zielonego lub niebieskiego przyporządkowywana jest wartość z przedziału od 0 do 255. Kolory w monitorach, skanerach oraz w ludzkim oku powstają lub są rozpoznawane kolory przy użyciu modelu RGB. rowek Odstęp pomiędzy kolumnami tekstu. W poligrafii odstęp przy wewnętrznych marginesach dwóch przeciwległych stron. rozdzielczość Ilość szczegółów zawartych w pliku obrazka lub możliwych do uzyskania przez urządzenie wejściowe, wyjściowe lub projekcyjne. Rozdzielczość mierzona jest w
464 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3

dpi (ang. dots per inch — punkty na cal) lub ppi (ang. pixels per inch — piksele na cal). Niska rozdzielczość może powodować ziarnistość mapy bitowej, podczas gdy wyższa rozdzielczość daje obraz lepszej jakości, ale powoduje zwiększenie rozmiaru pliku. rozdzielczość obrazka Liczba pikseli na cal w mapie bitowej mierzona w ppi (ang. pixels per inch, piksele na cal) lub dpi (ang. dots per inch, punkty na cal). Skutkiem niskiej rozdzielczości może być ziarnistość mapy bitowej, podczas gdy wyższa rozdzielczość daje gładsze obrazki, ale zwiększa rozmiar pliku. rozdzielczość wydruku Liczba punktów, którą na długości jednego cala może umieścić urządzenie wyjściowe, np. naświetlarka lub drukarka laserowa. rozkład Gaussa Typ rozkładu pikseli, w którym informacje o pikselach są rozłożone według krzywych dzwonowych, a nie wykresów prostoliniowych. rozpoznawanie kształtu Zdolność rozpoznawania narysowanych odręcznie kształtów i przekształcania ich w formy dokładne. Aby korzystać z rozpoznawania kształtu, należy używać narzędzia Inteligentne rysowanie. Na przykład można czterema pociągnięciami naszkicować prostokąt, a aplikacja przekształci ten odręczny rysunek w dokładny prostokąt. rysik Urządzenie w formie pisaka używane z tabletem rysunkowym, pozwalające na rysowanie pociągnięciami pędzla. Rysik czuły na nacisk pozwala na zróżnicowanie efektów pociągnięć za pomocą zmian siły nacisku. rysunek Dokument tworzony w programie CorelDRAW. S Schowek Obszar służący do tymczasowego przechowywania wyciętej lub skopiowanej informacji. Informacja przechowywana jest do czasu wycięcia lub skopiowania do Schowka nowej informacji, co powoduje jej zastąpienie.
Corel PHOTO-PAINT: Glosariusz 465

segment Linia lub krzywa pomiędzy węzłami w obiekcie złożonym z krzywych. segment (ścieżka) Fragment ścieżki między dwoma sąsiadującymi węzłami. Ścieżka jest ciągiem segmentów. siatka Seria równomiernie rozstawionych w pionie i w poziomie kropek, pomagających w rysowaniu i wyrównywaniu obiektów. skala szarości Tryb kolorów, w którym obrazki są wyświetlane przy użyciu 256 odcieni szarości. Każdy kolor jest definiowany jako wartość między 0 a 255, gdzie 0 to kolor najciemniejszy (czarny), a 255 najjaśniejszy (biały). Obrazki w skali szarości, zwłaszcza zdjęcia, są powszechnie określane mianem „czarno-białych”. skalowanie Proporcjonalna zmiana poziomych i pionowych wymiarów obiektu o określony procent. Na przykład przeskalowanie prostokąta o wysokości 1 cm i szerokości 2 cm o 150 procent da w wyniku prostokąt, który będzie mieć 1,5 cm wysokości i 3 cm szerokości. Zachowywana jest proporcja 1:2 (wysokość do szerokości). skaner Urządzenie przekształcające obrazy na papierze, foliach lub kliszy w formę cyfrową. Skanery tworzą mapy bitowe lub obrazki rastrowe. skrypt CGI Aplikacja zewnętrzna wykonywana przez serwer HTTP w odpowiedzi na czynność wykonaną w przeglądarce internetowej, np. kliknięcie łącza, obrazka lub innego interaktywnego elementu strony WWW. soczewka Obiekt chroniący część lub całość obrazka w trakcie przeprowadzania korekcji kolorów i tonów. Efekt korekcji można oglądać przez soczewkę bez modyfikowania pikseli znajdujących się pod spodem. Jeśli soczewka zostanie przesunięta, korekcja jest nanoszona na piksele w nowym położeniu. spad

466

Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3

Obszary drukowanego obrazka, które wychodzą poza krawędź strony. Spad daje gwarancję, że na wydruku, po złożeniu i przycięciu arkuszy, kolory obrazka będą dochodziły do samej krawędzi kartki. spawanie Łączenie dwóch obiektów w obiekt składający się z pojedynczej krzywej o jednym konturze. Obiekt źródłowy zostaje zespawany z obiektem docelowym, tworząc nowy obiekt, który przejmuje atrybuty wypełnienia i konturu obiektu docelowego. stratna Rodzaj kompresji plików, która powoduje zauważalne pogorszenie jakości obrazka. strefa aktywna Odległość od prawego marginesu, przy której rozpoczyna się obszar dzielenia wyrazów. strona główna Strona określająca ustawienia warstw Siatka, Prowadnice, Pulpit oraz jednej początkowej warstwy aktywnej. strona kodowa Strona kodowa jest to tabela w systemie operacyjnym DOS lub Windows określająca, który zestaw znaków ASCII lub ANSI jest używany w celu wyświetlania tekstu. Do różnych języków stosowane są różne zestawy znaków. strona rysowania Część okna rysunku obramowana prostokątem rzucającym cień. styczna Linia prosta dotykająca krzywej lub elipsy w jednym punkcie, ale nie przecinająca krzywej ani elipsy w tym punkcie. styl Zbiór atrybutów określających wygląd obiektu określonego typu. Istnieją trzy rodzaje stylów: style grafiki, tekstu (ozdobne i akapitowe) oraz style kolorów. styl tekstu Zestaw atrybutów decydujących o wyglądzie tekstu. Istnieją dwa rodzaje stylów tekstu: style tekstu ozdobnego oraz style tekstu akapitowego.
Corel PHOTO-PAINT: Glosariusz 467

subtraktywny model kolorów Model kolorów, np. CMYK, w którym kolory tworzone są przez eliminowanie określonych długości fal światła odbitego od obiektu. Na przykład atrament ma kolor niebieski, jeżeli pochłania wszystkie kolory poza niebieskim. symbol Obiekt lub grupa obiektów dostępna do wielokrotnego wykorzystania. Symbol wystarczy zdefiniować raz, aby go wielokrotnie używać w rysunku. Obiekt lub grupa obiektów dostępna do wielokrotnego wykorzystania. Symbol wystarczy zdefiniować raz, aby go wielokrotnie używać w filmie. symulacja kolorów Proces wykorzystywany do symulowania większej liczby kolorów, w przypadku gdy dostępna jest ograniczona ich liczba. szablon Predefiniowany zestaw informacji obejmujący rozmiar strony, jej orientację, pozycje linijek oraz informacje dotyczące siatki i prowadnic. Szablon może również zawierać grafikę lub tekst, w których można wprowadzać zmiany. szum W przypadku edycji map bitowych są to przypadkowe piksele na powierzchni mapy bitowej, przypominające szum na ekranie telewizora. szybkie podsuwanie Przesuwanie obiektu o duże odcinki przy użyciu klawisza Shift i klawisza strzałki. Wartość parametru szybkiego podsuwania jest mnożona przez wartość parametru podsuwania w celu uzyskania odległości, o jaką obiekt zostanie przesunięty. Zobacz również: podsuwanie i mikropodsuwanie. Szybkie sprawdzanie Funkcja, która automatycznie wyświetla rozwiniętą formę skrótu lub poprawną formę wyrazu w przypadku wprowadzenia nieprawidłowej formy. Funkcję Szybkie sprawdzanie można stosować do zamiany liter na wielkie lub automatycznego poprawiania częstych literówek i błędów typograficznych. Funkcja ta może np. zamieniać „np” na „na przykład” lub „nei” na „nie”. ścieżka

468

Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3

Podstawowy element, z którego tworzone są obiekty. Ścieżka może być otwarta (np. linia) lub zamknięta (np. okrąg), może ją tworzyć pojedyncza linia lub segment krzywej, jak również kilka segmentów złączonych. ścieżka Seria segmentów linii lub krzywych połączonych za pomocą kwadratowych punktów końcowych nazywanych węzłami. ścieżka zamknięta Ścieżka, której punkt początkowy i końcowy są połączone. środek obrotu Punkt, wokół którego obiekt jest obracany. światło rozproszone Światło w pomieszczeniu pochodzące z naturalnych i sztucznych źródeł. światło, cień i półcień Terminy używane do opisywania jaskrawości pikseli w mapie bitowej. Wartości jaskrawości należą do zakresu od 0 (ciemne) do 255 (jasne). Piksele w pierwszej tercji zakresu są uważane za cienie, piksele w środkowej tercji są uważane za półcień, a piksele w ostatniej tercji są uważane za światła. Przez dostosowanie świateł, cieni i półcieni można rozjaśniać i przyciemniać określone obszary obrazków. Histogram to doskonałe narzędzie służące do wyświetlania i oceny działania świateł, cieni i półcieni na obrazkach. T tabela skrótów klawiaturowych Plik zawierający listę klawiszy skrótów. W zależności od wykonywanego zadania aktywne są różne tabele. tabulatory wiodące Ciąg znaków umieszczonych między obiektami tekstowymi, ułatwiający czytelnikowi odnalezienie dalszej części wiersza położonej za pustym obszarem. Tabulatory wiodące są często używane zamiast punktów tabulacji, zwłaszcza w przypadku tekstu dosuniętego do prawej, np. na liście lub w spisie treści. tekst akapitowy

Corel PHOTO-PAINT: Glosariusz

469

lub do stosowania efektów graficznych. takich jak dopasowywanie tekstu do ścieżki.Typ tekstu pozwalający na zastosowanie opcji formatowania i bezpośrednią edycję dużych bloków tekstu. Wyższe wartości odpowiadają warunkom silnego oświetlenia dającym niebieskie przebarwienie. tryb kolorów System określający liczbę i typ kolorów zawartych w obrazku. skala szarości. CMYK oraz tryb z paletą. ton Zróżnicowanie koloru lub odcieni szarości od czerni do bieli. Przykładami trybów kolorów są: czarno-biały. Służy do wprowadzania krótkich wierszy tekstu. które daje pomarańczowe przebarwienia. tolerancja koloru Wartość określająca zakres lub czułość kolorów w narzędziach Lasso. Różdżka i Wypełnienie. Zobacz również: skala szarości. tryb kolorów z paletą 470 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . jeżeli odpowiadająca mu wartość odcienia szarości mieści się w określonym przedziale tolerancji. temperatura Metoda opisywania światła przez stopnie w skali Kelwina — niższe wartości opisują warunki przyciemnionego oświetlenia. tekst ozdobny Typ tekstu utworzonego za pomocą narzędzia Tekst. które piksele mają być chronione przy tworzeniu maski kolorów. tryb kolorów czarno-biały Jednobitowy tryb kolorów. RGB. można użyć trybu skali szarości. tworzenie głębi lub metamorfozy oraz pozostałych efektów specjalnych. na przykład tytułów. takim jak światło słoneczne. Piksel zawiera się w danym zakresie kolorów. takiego jak światło świecy lub żarówki. Aby uzyskać efekt zdjęcia czarno-białego. Obiekt typu tekst ozdobny może zawierać do 32 000 znaków. w którym obrazki przedstawiane są przy użyciu dwóch kolorów jednolitych — czerni i bieli — bez gradacji. Wartość tolerancji jest używana także w oknie dialogowym Maska kolorów w celu określenia. Ten tryb kolorów jest użyteczny w przypadku rysunków kreskowych i prostych grafik.

na przykład na wskazanie lub kliknięcie. Dostępne są cztery tryby maski: normalny. tryby maski Tryby działania narzędzia Maska. Przeciągając poszczególne uchwyty. tryb scalania Sposób. tak aby reagowały na zdarzenia. W tym trybie pola zachodzące na siebie są wyłączane z obszaru do edycji i dodawane do obszaru chronionego maski. gdy zachodzi potrzeba przekształcenia złożonego obrazka w tryb kolorów z paletą w celu zmniejszenia rozmiaru pliku. dodawania.7 mln kolorów. obiektu lub wypełnienia łączy się z innymi kolorami obrazka. Tryb XOR umożliwia zaznaczanie wielu obszarów obrazka. TWAIN Korzystając ze sterownika TWAIN dostarczonego przez producenta sprzętu do obróbki obrazu. Tryb normalny (domyślny) umożliwia wybranie obszaru obrazka. przy zachowaniu dokładnej kontroli nad kolorami używanymi podczas konwersji. Tryb dodawania pozwala rozciągać obszary obrazka do edycji przez zaznaczanie kilku fragmentów obrazka. tryb True Color Termin odnoszący się do koloru RGB w postaci cyfrowej. Na przykład można przypisać obiektowi adres URL. spośród których należy wybrać jeden przed utworzeniem lub edycją maski i obszaru do edycji. odejmowania i XOR. Jest on użyteczny. aplikacje firmy Corel mogą pobierać obrazy bezpośrednio z aparatu cyfrowego lub skanera.Ośmiobitowy tryb kolorów. czyniąc w ten sposób obiekt hiperłączem do zewnętrznej strony WWW. Tryb odejmowania umożliwia zawężanie obszarów do edycji przez usuwanie fragmentów z zaznaczonego obszaru. w jaki wybrany kolor farby. w którym obrazki są wyświetlane przy użyciu do 256 kolorów. U uchwyty Zestaw ośmiu czarnych kwadratów wyświetlanych na rogach i krawędziach zaznaczonego obiektu. złożonego z 24-bitowej informacji i 16. tworzenie obszaru aktywnego Proces dodawania danych do obiektu lub grupy obiektów. można obiekt Corel PHOTO-PAINT: Glosariusz 471 .

pod którym krzywa przechodzi przez węzeł. URL (Uniform Resource Locator) Jednoznaczny adres określający lokalizację danej strony WWW w Internecie. Unicode Standard kodowania znaków definiujący zestaw znaków dla wszystkich języków pisanych na świecie przy użyciu 16-bitowego zestawu kodowego i ponad 65000 znaków. Kliknięcie zaznaczonego obiektu powoduje. umieszczone w czterech rogach pola wyróżnienia. uchwyty sterujące (CorelDRAW) Uchwyty wychodzące z węzła wzdłuż krzywej edytowanej za pomocą narzędzia Kształt. zmienić jego rozmiar lub uzyskać odbicie lustrzane. uchwyty obracania Zakrzywione strzałki z dwoma grotami w narożnikach pola wyróżnienia. W warstwa Przezroczysta płaszczyzna rysunku. umożliwiające jego obrócenie lub pochylenie.przeskalować. Standard Unicode umożliwia skuteczną obsługę tekstu bez względu na język tekstu. uchwyty perspektywy Uchwyty w kształcie okręgów w narożnikach pola wyróżnienia. Uchwyty sterujące określają kąt. uchwyty pochylania Uchwyty pochylenia to strzałki z dwoma grotami znajdujące się w środku każdej części pola wyróżnienia. że uchwyty zamieniają się w strzałki. warstwa główna 472 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . system operacyjny oraz używaną aplikację. uchwyty zniekształcenia Skierowane na zewnątrz strzałki z dwoma grotami. na której można umieszczać obiekty.

węzeł gradientu Kwadratowy punkt przedstawiający jeden z kolorów na strzałce gradientu wypełnienia gradientowego. wielokrotne zaznaczenie Corel PHOTO-PAINT: Glosariusz 473 . głębie. widok szkieletowy Widok konturowy rysunku. obrysy oraz elementy pośrednie metamorfozy są niewidoczne.Warstwa na stronie głównej. wartość koloru Zestaw liczb definiujących kolor w ramach określonego modelu kolorów. w którym obrazki są wyświetlane z wykorzystaniem wielu kanałów koloru. Na przykład w modelu RGB wartość 255 dla czerwieni (R). węzły Kwadratowe punkty na każdym z końców segmentu linii lub krzywej. na którym wypełnienia. zero dla zieleni (G) i dla niebieskiego (B) dają w efekcie kolor czerwony. służący do modyfikowania początku i końca wypełnienia. wielokanałowy Tryb kolorów. linie obrysu oraz elementy pośrednie metamorfozy. kolorów oraz wartości przezroczystości. obiekty z której pojawiają się na każdej ze stron rysunku wielostronicowego. Po przekształceniu obrazka RGB w tryb wielokanałowy poszczególne kanały koloru — czerwony (R). Zobacz również: widok szkieletowy. widok uproszczony szkieletowy Widok konturowy rysunku. Mapy bitowe są wyświetlane w trybie monochromatycznym. Strona główna może mieć więcej niż jedną warstwę główną. natomiast widoczne są głębie. Mapy bitowe są wyświetlane w trybie monochromatycznym. Przez przeciąganie jednego lub większej liczby węzłów można zmieniać kształt linii lub krzywej. Zobacz również: widok uproszczony szkieletowy. z których każdy składa się 256 odcieni szarości. zielony (G) i niebieski (B) — zostają przekształcone w informacje skali szarości odpowiadające wartościom kolorów pikseli w poszczególnych kanałach. na którym wypełnienia są ukryte.

wyciąg barwny W poligrafii jest to wynik procesu rozdzielania kolorów w obrazie złożonym na pewną liczbę odrębnych obrazów w skali szarości. Piksele pośrednie wzdłuż brzegów są wypełniane w celu wygładzenia przejść między brzegami i otaczającym je obszarem. wklęsły Wydrążony lub wgięty do środka. konieczne jest wykonanie czterech wyciągów (po jednym dla niebieskozielonego. wtapianie Poziom ostrości wzdłuż brzegów cienia. wygładzanie krawędzi Metoda wygładzania zakrzywionych lub skośnych brzegów. jak wnętrze miski.Metoda zaznaczania wielu obiektów narzędziem Wskaźnik lub wielu węzłów narzędziem Kształt. wypełnienie Kolor. po jednym na każdy kolor podstawowy w obrazie oryginalnym. np. obrazków clipart lub plików dźwiękowych. wypełnienie deseniem Wypełnienie składające się z serii powtarzających się obiektów wektorowych lub obrazów. mapa bitowa. wskaźnik o różnych kształtach Wskaźnik przybierający kształt i rozmiar końcówki aktualnie wybranego narzędzia. żółtego i czarnego). Windows Image Acquisition (WIA) Standardowy interfejs i sterownik wprowadzony przez firmę Microsoft. przeznaczony do ładowania obrazków z urządzeń peryferyjnych. pasma tonalne lub deseń zastosowane do obszaru obrazka. skanerów i aparatów cyfrowych. 474 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . purpurowego. W przypadku obrazu w formacie CMYK. wstawianie Importowanie i umieszczanie na rysunku fotografii.

wypukły Zakrzywiony lub zaokrąglony do zewnątrz. pozycję oraz jednolitą przezroczystość. np. polegający na nałożeniu na rysunek pojedynczego jednolitego koloru. stożkowe lub kwadratowe. tak aby blok tekstu miał lewy. wypełnienie postscriptowe Typ wypełnienia teksturą zaprojektowany przy użyciu języka PostScript. Zobacz również: wypełnienie. podczas gdy wypełnienia niestandardowe mogą obejmować przejścia wielu kolorów.wypełnienie jednolite Rodzaj wypełnienia. Corel PHOTO-PAINT: Glosariusz 475 . wypełnienie teksturą Wypełnienie generowane fraktalnie służące z reguły do wypełnienia obiektu lub obszaru obrazka za pomocą jednego obrazu zamiast szeregu powtarzających się obrazów. Można też stosować różne właściwości do symboli w każdym z ich wystąpień. wystąpienie symbolu Pojawienie się symbolu w rysunku. prawy lub obydwa brzegi wyrównane do odpowiednich marginesów. radialne. wielkość. Dwukolorowe wypełnienia tonalne charakteryzują się bezpośrednim przejściem jednego koloru w drugi. wyrównywanie Modyfikowanie odstępów między znakami i słowami. Wystąpienie symbolu automatycznie dziedziczy wszelkie zmiany wprowadzone w symbolu. podobnie jak zewnętrzna powierzchnia kuli lub okręgu. wypełnienie siatkowe Typ wypełnienia umożliwiający dodawanie próbek koloru do wnętrza zaznaczonego obiektu. wypełnienie mapą bitową Wypełnienie utworzone z dowolnej mapy bitowej. wypełnienie tonalne Płynne przejście dwóch lub więcej kolorów zastosowane do obszaru obrazka: liniowe.

Piksele w pierwszej tercji zakresu są uważane za cienie. 476 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . zakres czułości Opcja związana z trybem kolorów z paletą umożliwiająca określenie koloru zasadniczego przy konwersji na tryb z paletą. piksele w środkowej tercji są uważane za półcień. zagnieżdżone obiekty typu szybkie kadrowanie Kontenery przechowujące inne kontenery w celu uformowania złożonych obiektów typu szybkie kadrowanie. Czasem nazywany jest on także przebarwieniem. W technologii druku termin „zabarwienie” odnosi się do jaśniejszego odcienia koloru utworzonego za pomocą rasteryzacji — na przykład koloru dodatkowego. zawartość Obiekt lub obiekty zawarte w kadrze po zastosowaniu efektów szybkiego kadrowania. zakres tonalny Rozkład pikseli w mapie bitowej od kolorów ciemnych (wartość 0 oznacza brak jaskrawości) do jasnych (wartość 255 wskazuje pełną jaskrawość). które nie są wyświetlane w górnej części pionowej osi histogramu. zakres obcinania Procentowo określony zakres wartości. Histogram to doskonałe narzędzie służące do wyświetlania i oceny zakresu tonalnego obrazków.Z zabarwienie W edycji zdjęć termin „zabarwienie” często odnosi się do półprzezroczystego koloru zastosowanego do całego obrazu. Zobacz również: raster. W celu sterowania przekształcaniem można precyzyjnie dobrać kolor i określić jego ważność. zakładka Oznaczenie wskazujące adres w Internecie. a piksele w ostatniej tercji są uważane za światła. W idealnym przypadku piksele obrazka powinny rozkładać się w całym zakresie tonalnym.

Ziarnistość spowodowana jest niewłaściwą rozdzielczością lub niewłaściwymi rozmiarami obrazka. znak Litera. nazywany również obszarem do edycji. przeciągając narzędziem Kształt. dająca pliki o mniejszych rozmiarach i krótszym czasie przetwarzania. a zmniejszenie powoduje zmniejszenie jego rozmiaru. podobnie jak przy rysowaniu odręcznym. który nie jest chroniony przez maskę. zaznaczenie odręczne markizą Aby zaznaczyć obiekty lub węzły markizą. Zmiana rozmiaru przy stałej rozdzielczości pozwala na zachowanie rozdzielczości obrazu poprzez dodanie lub odjęcie pikseli przy zmienionym rozmiarze obrazka. Zaznaczenie można modyfikować za pomocą narzędzi rysowania i edytowania. efektów specjalnych oraz poleceń obróbki obrazu. znak przestankowy lub inny symbol. należy uformować obramowanie. co wiąże się z niższą lub wyższą rozdzielczością w stosunku do obrazka pierwotnego. w którym pojedyncze piksele są rozróżnialne gołym okiem. Zwiększenie rozmiaru/ rozdzielczości powoduje zwiększenie rozmiaru obrazka. ziarnistość Rodzaj zniekształcenia obrazu. Zmiana rozmiaru przy zmiennej rozdzielczości powoduje zachowanie tej samej liczby pikseli. przez co można go edytować. ZIP Technika bezstratnej kompresji plików. ale może też być wprowadzana dla uzyskania specjalnego efektu. zmiana rozmiaru/rozdzielczości Zmiana rozdzielczości i wymiarów mapy bitowej. zaznaczenie markizą Służy do zaznaczania obrazów lub węzłów przez ukośne przeciąganie narzędzia Wybór lub Kształt i obramowywanie obiektu markizą o kropkowanym konturze. Corel PHOTO-PAINT: Glosariusz 477 .zaznaczenie Obszar obrazka. liczba. lub też grupy pikseli są wyświetlane jako bloki tego samego koloru. zmieniając jednocześnie rozmiar obrazka. Zobacz również: zaznaczenie markizą.

skanowania ani drukowania. na przykład ogonek (jak w literze ę) i cédille (jak w literze ç). Obejmują one linijki. znak wodny Niewielka ilość losowo generowanego szumu dodanego do składowej luminancji poszczególnych pikseli obrazu. znaki niedrukowalne Elementy występujące na ekranie. prowadnice. Im wyższa wartość zwartości. tekst ukryty oraz znaki formatujące. która zawiera informacje na temat obrazka. zwartość (ścieżka) Element sterujący dostępny przy tworzeniu ścieżki z markizy maski. np. ale nie na wydruku. znaki końca linii oraz wcięcia. tym większe jest podobieństwo nowej ścieżki do markizy. Informacja ta nie zmienia się podczas edytowania. Wartości zwartości mieszczą się w przedziale od 1 do 10 i określają stopień podobieństwa kształtu ścieżki do kształtu markizy.znak diakrytyczny Znak graficzny powyżej. Taka ścieżka będzie miała więcej węzłów niż ścieżka utworzona z niższą wartością zwartości. poniżej lub w poprzek znaku pisanego. 478 Podręcznik użytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3 . prowadnice tabel. spacje.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 cofanie czynności . .168 usuwanie . . . . 50 łączenie mapy bitowe . . . . . . . . . . . . . . .38 tworzenie . . . . . . . . . . . .16 kontaktowanie się . . . . . . 10 ASCII kodowanie tekstu w plikach PDF . 214 łączniki opcjonalne . . . . . . . . . .36 domyślne tekst . 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . .CorelDRAW Indeks ! Łamana (narzędzie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 łączenie (definicja) . . . . . . 253 D dołączanie mapy bitowe zewnętrzne . . . . 10 aktualizowanie produktów firmy Corel . . . . . . . . . . . . . 47. . . . 52 3 punkty. . . . . . . 232 cofanie i ponawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 tworzenie . . . . . .41 Corel Corporation . . . . . . . 133. 70 C cienie . . 138 Biuro obsługi klienta firmy Corel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 opcjonalne . . . . . . . . . . . . . .197. . . . . . . . . . . . . . 140 warstwy . . . . . . . . . . . . . . 199 B baza wiedzy uzyskiwanie dostępu . . . . . . . . 110 tekst akapitowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Indeks 479 . . .170 clipart . . . . . . . . 450 łączniki . . 69. . . . . . . . . . . . . 231.226 część wspólna obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . .41 ponawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38. . . . . . . . . . . . .138 czynności cofanie . . .37 tworzenie nowych . . . . . .231. . . . . . . . . . . narzędzia elipsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 szkolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Corel PHOTO-PAINT . . . . . .170 oddzielanie od obiektów . . . . . . . 232 określanie poziomów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 węzły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 blokowanie kadry . . . . . . . .41 A aktualizacje produktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 bitmapy stosowanie kadrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 3 punkty (narzędzia) krzywa . . . . . . .231. . . . . . . .73 dokumenty otwieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 żłobienie narożników . 109. . . . . . . . . .257 dokładne gwiazdy rysowanie . . . . . . . . . . . . .168 dodawanie . . . . . . . . . . . 222 obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 wiele obiektów . . . . . . . . . . . . 115. . . .136. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41. . . . . . . . . . . . . . . . . 214 łuki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 powtarzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 tekst . . . . . .199. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 dzielenie wyrazów w tekście . . . . . . . . . . . . . . . . .240 tematy Pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223. . . . 242 przekształcanie kolorów dodatkowych w kolory rozbarwiane . .229. . . . . . . . . . . . . . . . . . 208. . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 znaczniki drukarskie . . . . . . . . .245 biuro usług poligraficznych . 246 paski kalibracji kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245. . . . . . .241 grafiki wektorowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CorelDRAW dopasowywanie perspektywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 skala densytometryczna . . . . . .246 tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 dostosowywanie dzielenie wyrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247. . . . 247 drukowanie komercyjne . . . . . . . . . . . . .230 tekst do ścieżki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 ustawianie marginesu na spad . . . .250 nadlewanie kolorów . . . . 247 mapy bitowe . . . .12 układ . . . 122 efekty 3D dodawanie do obiektów . . .241 pasery . . . . . . . . . . . 190 wyciągi barwne . . . . . . 245 ukrywanie grafiki na podglądzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 warstwy . . . . 225. . . . . . . . . . .239 arkusze informacji o zadaniu . 245. . . . . . . . . . . . . . . . 215 palety kolorów . . . . . .213. . . . . 240 układy rozmieszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 orientacja strony . . . . . . . . 157 480 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . .243 dzielenie zadań na fragmenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245. . . . .161 ramki tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245. . . . .250 nadlewanie In-RIP . . . . . . . . .249 rastry . 90 ton . . . . . . . . . . . . . . . . 157 faza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 numery stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244 drukowanie komercyjne . . .243 do pliku . . . 235 mapy bitowe . . . .240 margines na spad . . . . . .243. . . . .235 pociągnięcia pędzla . . . . . . . . . . . .245 marginesy . . .240 informacje o pliku . . . . . . . . . . . . . 246 podgląd . . . . . . 249 rowki . . . . . 245. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245. . . . . . . . . . . . . .431 drukowanie . . 241. . . . . . . . .195 szczegóły w wynikach trasowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 kopiowanie . . . . . . . .167 efekty 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214. . . . . . . . . . . . . 248 wyświetlanie problemów . . . 235 zawartość kadrów . . . . . .241 E edytowanie kolory . . . . . . . . . . . . .245 na kliszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 ustawienia strony . . . . . . . . . . . . . . . .245 skale densytometryczne . . . .250 nadrukowywanie . . 250 duplikowanie obiekty . . . . . . . . . . .166 efekt Płaskorzeźba . . . . . . . . . . . . 226 zniekształcenie . . 200 wyniki trasowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 dzielenie zadań drukowania na fragmenty . 84 duplikowanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . 139 efekt fazy Miękka krawędź . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 drukarki ustawienia zarządzania kolorami . . . 165 kolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 znaczniki cięcia/zginania . . . . 214. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Indeks 481 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 właściwości znaków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 modyfikowanie . . . . 226 efekty trójwymiarowe . . . . .74 rysowanie . . . . . . . . 165 usuwanie . . . . . . . . . . . . . . 161 perspektywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 usuwanie obiektów z grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 zmienianie formy . . . . . . . .40 ukrywanie do poglądu wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 zmienianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 F formatowanie kody . . . . . . . . . . . . . . . .35 przekształcanie w mapy bitowe . . . . . . . . . . . 160 stosowanie . . . . . . . . . . . . 158 stosowanie perspektywy . . . . . . . . . 219 tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 gwiazdy . . . . . . 158 efekty zniekształcenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 style . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 efekty specjalne . . . .161 obracanie . . . . . 123 eksportowanie osadzanie profili kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Miękka krawędź . . . . . . 225. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 głębie wektorowe . . . . . . . . . .163 usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 rysowanie . . . . . . . . .165 zaokrąglanie narożników . . . . . .142 grafika dodawanie do teczki podręcznej . . . . . . . . . . . . 198 funkcje główne . 177 G głębie . . . . . . . . . . . . 70 etykiety tworzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 grafika wektorowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 stosowanie do map bitowych . . . . 160 tworzenie obrysu . . . . . . . . 69 3 punkty . . . . . . . . . . . . . 431 pliki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 warstwy . . . . . . . . . . . . .232 gradient wypełnienia . . . . . . . 193. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CorelDRAW efekty fazy . . . 190 elipsy . . 122 stosowanie . . . . . . . .88 grupowanie obiekty . . . . . . . . . . . . . .165 klonowanie . . . .164 tworzenie . . . . . . . . . . .161 fazowane krawędzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 granica tworzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 gotowe style wybieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 cienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 wypełnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161 wektorowe .163 głębie wektorowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164 źródła światła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221 grafiki wektorowe drukowanie . . . . . . . . . . . 167 powierzchnie . . . . . . 166 Płaskorzeźba . . . . . 166 oświetlenie i kolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161 kopiowanie . . . . . . . . . . . . . . . . .108 grupy dodawanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . 159 mieszanie . . . . . . . . . . . . 164 kontur obrysu . . . . . . . . . .199 języki zmienianie interfejsu użytkownika i Pomocy .145 kerning . . . . . . . . . . . . . . . .139 kopiowanie . .49 interfejs użytkownika zmienianie języka . 103 kolejność ułożenia warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 obiekty . . . . . . . . . 219 kolejność obiektów . . 205 kliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .447 kody formatowania wstawianie w tekście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 dopasowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 wydobywanie zawartości . . 198 kolor rozbarwiany PANTONE Hexachrome . . . . . . . . . . . . . . .249 kolory . . . . . .140 edytowanie zawartości . . . 138 tworzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 482 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CorelDRAW H hasła ustawianie w plikach PDF 253. . . . . . . . . . . . . . . . . . .196 informacje o pliku drukowanie . 129 kadry . . . .431 pliki . . . . . . . . .201. 7. . . . . . .102 zmienianie . . . . . . . .70 klisza drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 zagnieżdżanie . . . . . . . . . . 128. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69. . . . . . 223. . . . . . . 253 kodowanie (definicja) .212 usuwanie z tekstu . . . . 289 określanie w wynikach trasowania . . . . . . . .154. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 optymalizowanie jakości mapy bitowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 domyślne wypełnień . . . . . . . . . . 226 edytowanie w wynikach trasowania 235 głębie wektorowe . . . 70 kodowanie tekst w plikach PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 obiekty zagnieżdżone . . . . . . .9 K kadrowanie mapy bitowe . .201 kafelkowanie . . . . . . . 254. . . . . . . . . . .212 instalowanie aplikacji . . . . . . . . . . . . . .191 kolor tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 inicjały wpuszczane dodawanie do tekstu . . . . . . . . . . .9 interlinia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245. . . . .138 blokowanie i odblokowywanie . . . . . . . . . . . 128. . . . . . . . . . . 250 klonowanie głębie wektorowe . . . . . . 161 koła rysowanie . . .222 osadzanie profili kolorów . . . . . 225 J jednostki miary dla tekstu . . . . . . . 139 I importowanie mapy bitowe . . . . . . . . . . . .257 tekst . . . . . . .234. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Inteligentne rysowanie (narzędzie) . . . . . . . . .138. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 obwiednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 właściwości konturów . . . . 47 formatowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 kopiowanie obiekty . . . . 50 kursywa kolory dodatkowe przekształcanie w kolory rozbarwiane . . . . . . . . . 154. . . . . . . . . . . . . . . . .58 właściwości obiektu . . . . . .139 krycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 kształty transparentów rysowanie . . . . . . . . . . . 249 przekształcanie kolorów dodatkowych w plikach PDF . . . . . . .124 kształty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199.58 tworzenie z linii . . . . . . . . 232 usuwanie z tła . . . . . . . . . . . 176 Krzywa z 3 punktów (narzędzie) . . . . . . . . . . . . . . . . .114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 redukowanie w wynikach trasowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 krzywe przekształcanie tekstu . . . . . . . . . .84 obiekty w określonym położeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CorelDRAW palety niestandardowe . . . 289 używanie palet kolorów . . . . . . . 89 określanie ustawień . . . . . 153. . . 10 Indeks 483 . . . . . . . 175. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 stosowanie obwiedni . . . . . . . . . . 212 kontury . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 modyfikowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zobacz kolory rozbarwiane scalanie w wynikach trasowania .49. . . . . . . . . . . . . . . 154. . . . . . . . . . . . . . . . 289 używanie harmonii kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 rysowanie . . . . . . . . . . . . . . . . 155 poprawianie między urządzeniami . . . . . .77 kształty zamknięte tworzenie z linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 usuwanie . .176 przezroczystość . . . . 201 Krzywe Beziera (narzędzie) . . . 235 rozbarwiane. . . . . . . . . . . . . . 151.76 kształty dokładne (definicja) . .76 dodawanie tekstu . . . . 432 próbkowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175. . . . . 249 przekształcanie w kolory rozbarwiane w plikach PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 wybieranie . . . . . . . . 58. . . . . . . 176 dopasowywanie dla przezroczystości . . . 121 obiekty . . . . . . . . 58 konwencje stosowane w dokumentacji . . 226 tworzenie przejść . . . 56 przekształcanie w obiekty . . . 153 usuwanie z obrazka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 zawartość kadru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 kolory rozbarwiane PANTONE Hexachrome . . . . . . . . . . . . 159 konwencje w dokumentacji . . . .67 dodawanie do końców linii . . . . . . . 253 kolumny dodawanie do tekstu . . . . . . . . 235 stosowanie efektów . . . . . . 55 kaligraficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 kształty schematów blokowych rysowanie . . . 289 wypełnienia obrysów . . . . . . . . . . . . . . 57 kopiowanie . . . . . . . . . . . . . . . . 232 w efektach fazy . . . . . 249 przekształcanie kolorów dodatkowych . . . . 48. . . . . . . .77 kształty wstępnie zdefiniowane . 51 kształtowanie krzywe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 kształty dokładne . . . . . . . . . . . .

. . . . . .52 rysowanie . . . . . . . . . 257 kadrowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 formatowanie . . .223. . . . . . . . .56 objaśnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 zaokrąglanie narożników . . . . . . . . . . . . 55 linijki . 50 linie czułe na nacisk . . 240 edytowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 efekty specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 tworzenie jako kontury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 przenoszenie .132 wymiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . 61 rysowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 kolejność rozpylania . . . . . .52. 64 rozpylanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 czułe na nacisk . .67 rysowanie . . . . . 226 importowanie . . . . . 64 linie wymiarowe . . . . . . 63 kwadraty . .56 relacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CorelDRAW dodawanie do tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 linia cięcia tworzenie . . . . . 119 mapy bitowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 rysowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63. . . .223. . . . . . 221 łączenie wielowarstwowych map bitowych . . . .56 linia bazowa tekstu (definicja) . . 52. . . . . . . 54. . . . . . . . . 61 odstępy między obiektami . . . . .55 kaligraficzne . . . . . . . . .222. . . . . . . . 51 usuwanie segmentów . . . . . . . . . . . . 49. . . .52 rysowanie . . . . . . . . . . . . . .52 rysowanie . . . . 55 zamykanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 wyświetlanie podglądu . . . . . .198 kurz usuwanie z map bitowych . . . . . . . . 65 linie z wzorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 dołączanie z zewnątrz . . . . . . 182 wyświetlanie . . . . . . . . . . . . . .115. . . . . . . . . . . . . . . .182 dostosowywanie . . . . . . . . .88 linia szkicu tworzenie .57 M makietowanie tekstu . . . . . . . . . . . . . 182 lista rozpylacza .63 przenoszenie . . . . . . . 64 rysowanie . . . . . . . . . . . .225. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63. . 55 dodawanie kształtów końcowych . . . . . . . . . . . 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 tworzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 linie relacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 L limit złącza ostrego . . .197 manipulowanie segmenty krzywych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 krzywe Beziera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 rozmiar obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 limit złącza ostrego . . . . . . .55 linie kaligraficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 poprawianie koloru . . . . . . . . . 182 kalibrowanie . .49. . . . . . . . . . . . . . . . . . .52. . . . . 226 484 Indeks . . . . . . . . . . . .226 linie odręczne formatowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60. . . . .88 linie . . . .64 odręczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 początek układu . .50 określanie ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 wzorzec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 przywracanie zapisanych ustawień . . . . . . 257 dodawanie . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 nowe funkcje .138 dodawanie efektów 3D . . . . .107. . . . . . . . . . . . 105 odbijanie lustrzane . . . . 257 zachowywanie proporcji . . . . . .114 przekształcanie z konturów . . . . . . 173 usuwanie . . . . . . . . . . . 226 wydobywanie osadzonych profili kolorów . . . . .68 narzędzia . . 133. . . . . . . . . . . . . . . . 136 Indeks 485 . . . . . . . 136. . . 232 zmienianie rozmiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128. . . . . 133. .113 obracanie . . . . . . . . . . . . . 8 monitory ostrzeganie o kolorze niedrukowalnym . . . .104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 naprawianie instalacji . . . . . . . . . . . . . . . .89 kopiowanie właściwości . 146 Microsoft Office eksportowanie plików do formatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 zachowywanie źródłowych . . . . . . . . . . . . . . 108 kadrowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 O obiekty łączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 trasowanie . . .245. . . . . . 138 dodawanie do kadrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133. . . . . . . . 257 stosowanie efektów koloru i tonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . położenia lub obrotu . . . . . .219 pozycjonowanie . . . . . . . 103 kopiowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 zmienianie rozmiaru/rozdzielczości . . . . . . . .58 przenoszenie . . . . 110 łączenie z ramkami tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 grupowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 metamorfozy . 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 wyokrąglanie . . . . . . . . . . . .157 duplikowanie . . . . . 134 zaokrąglanie . . . . . . . .104 osadzanie w tekście . . . . . . . . . 129 kolejność . 250 redukcja kolorów . . . . 224. .84. . . . . . . . . . . . . . 170 tworzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 narożniki żłobienie . . . . . 250 nadlewanie kolorów .89 krzywa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 przekształcanie w krzywe . 225 Zobacz również trasowanie map bitowych stosowanie efektu fazy . . . 135 ścinanie . Zobacz obiekty złożone z krzywych kształtowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 usuwanie kurzu i rys . . 245. 431 N nadlewanie In-RIP próg . . 229. . . . . . . . . . . . . . . .2 numery stron drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 kopiowanie rozmiaru. . . . . . . . . . . . . . . . .109.102. .84. . . . . . . . . . . . 181 margines na spad ustawianie . . 85 kopiowanie efektów . . . . . . 260 modyfikowanie instalacji . . . . 137. . . . . . . . 91 przekształcanie efektów koloru i tonu . . . . .CorelDRAW przekształcanie grafiki wektorowej 221 rozdzielanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 wypełnienia siatkowe . . . . .23 narzędzie Inteligentne wypełnienie 146. . . . .90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 sprawdzanie znaków wodnych . . . . .90 kopiowanie konturu . . . . . . . .217 część wspólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .92 usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CorelDRAW przyciąganie . 136. . 119 węzły . . . . . . . . . . . . 52 usuwanie węzłów . . . .84. . . . . . . . 89 obrys . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 ustawianie skoków podsuwania . .84 wklejanie . . . . . .81.96. . 115. .113 dodawanie węzłów . . . . . . . . . . . . .85 wycinanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 wymazywanie . . . . . 82 zmienianie rozmiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 przekształcanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 skanowanie . . . . . . . . . . . . 99 przycinanie . . . . 39 obrót kopiowanie do obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 okno aplikacji . . . . .160 stosowanie wypełnień jednolitych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 zmienianie typów węzłów . . . . . 103. . . . . . 77 obracanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. . . . . . . . . . . .38 ładowanie z aparatów cyfrowych . . . . . . . . . . . . . 170. 128. . . . . . . . . . . . . . 62 tekst . . . . . . . . . . . . . . . 206 węzły . . . . . . . . . . . . .141 wyrównywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217. . . . . . . . . . . . 218 zaznaczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 obrazki . . . . . . . . . . . . . . . 95 rozpylanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138. . . . . . . .157 obrysy stosowanie do grup . 104 spawanie . 158 ustawienia kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 stosowanie efektów zniekształcenia 122 stosowanie obwiedni . . . . . . . . . . . . . . .109 rozmieszczanie . . .161 usuwanie zaznaczenia . . .457 narzędzia .58 usuwanie perspektywy . . . . .133 rozdzielanie . . . . . . . . . . . . . 20 obiekty złożone z krzywych . . . .104 obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 486 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 przeglądanie . . . . . . . . . .60 skalowanie . 23 okna dokowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 obszar roboczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 zmniejszanie liczby węzłów . . . . . . . . . . . . 122 obrazek usuwanie kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 manipulowanie segmentami . . . . . . . . . . . . . . . . .119 krzywe Beziera . . . . . 120 objaśnienia rysowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204 zapisywanie zaznaczonych . . . . . . . . . . . . . . 130 rozdzielanie grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . .92. . . . . . . . . . . . . . . .51 kształtowanie . . . . . .45 zawijanie tekstu . . . . . 129. . . . . . .124 stosowanie perspektywy . 50 rysowanie przez określenie szerokości i wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49. . . . . . . . . 114 rysowanie odręczne . 87 usuwanie fragmentów .64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 przy użyciu współrzędnych linijki . . . . . . . . . . . 94 wyrównywanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . .188 wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 tworzenie kadrów . 131 wyświetlanie . . . . 139 tworzenie metamorfozy . . . . . 93. . . . . . .132 usuwanie konturów . . . . . . . . 159 obsługa klienta przesyłanie opinii . . . . . . . . 173 tworzenie z obszarów . . . . . . . . . . 40 dopasowywanie kolorów i tonów . . . . . . . . . . . . . . 106 rozpylane linie . . . . . . . . 40 wstawianie . 119 modyfikowanie . .103 zniekształcanie . . . . . . 39 wyszukiwanie . . .

CorelDRAW
pasek stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 pasek właściwości . . . . . . . . . . . . . . . . 32 paski narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 24 przybornik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 standardowy pasek narzędzi . . . . . . . . 23 terminologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 pozostawianie otwartych . . . . . . . . . .128 rozłączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 wydobywanie z obiektów . . . . . . . . .121

ścinanie narożników . . . . . . . . . . . . . 133, 136 Okiem eksperta uzyskiwanie dostępu . . . . . . . . . . . . . .14 okna dokowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 określanie kolory w wynikach trasowania 234, 235 oświetlenie stosowanie do głębi wektorowych . .165 usuwanie z głębi wektorowych . . . .165 w efektach fazy . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 wzbogacanie głębi wektorowych . . .162 opinie klientów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 optymalizowanie pliki PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255 orientacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 strona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178 osadzanie obiekty w tekście . . . . . . . . . . . . . . . .219 osadzanie (definicja) . . . . . . . . . . . . . . . . .458 otwieranie rysunki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

obszar roboczy (definicja) . . . . . . . . . . . . 457 obwiednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 edytowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 kopiowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 kształtowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 przekształcanie segmentów i krzywych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 resetowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 stosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 wzorzec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 odbijanie lustrzane obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207, 210 odblokowywanie kadry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 oddzielanie tekst od ścieżki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 odinstalowywanie aplikacji . . . . . . . . . . . 7, 8 odległość między liniami siatki . . . . . . . 183 odstępy tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201, 205 ścieżka dodawanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . 208 dopasowywanie tekstu . . . . . . . 208, 209 odbijanie lustrzane tekstu . . . . . . . . . 210 oddzielanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . 211 zmienianie położenia tekstu . . . . . . . 209 ścieżki automatyczne zamykanie . . . . . . . . . 128

P
palety kolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151, 153 tworzenie palet kolorów . . . . . .155, 290 palety kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151 dokowanie lub odczepianie . . . . . . .155 gotowe lub niestandardowe . . . . . . .153 tworzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 tworzenie niestandardowych . . . . . .235

Indeks

487

CorelDRAW
tworzenie palet niestandardowych . . . . . . . . . . . 155, 290 używanie niestandardowych . . . . . . .235 stosowanie do obiektów . . . . . . . . . 160 usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Pisak (narzędzie) . . . . . . . . . . . . . . . . . .48, 51 pliki
eksportowanie . . . . . . . . . . . . . . .257, 259 eksportowanie do formatu Microsoft Office . . . . . . . . . . . . . . . . 260 eksportowanie do formatu WordPerfect Office . . . . . . . . . . . . . 260 importowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 zapisywanie w różnych formatach . 261

Partnerzy szkoleniowi firmy Corel (Corel Training Partner, CTP) . . . . . . . . . . . . . . . .15 partnerzy technologiczni firmy Corel (Corel Technology Partners) . . . . . . . . . . . . . . . . .15 pasek stanu opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 pasek właściwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 pasery drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 245, 246 paski kalibracji kolorów drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 245, 246 PDF
dołączanie znaczników drukarskich 253 edytowanie stylów . . . . . . . . . . . . . . .251 kodowanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . .253 kompresowanie tekstu i rysunków kreskowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253 optymalizowanie plików . . . . . . . . . .255 przekształcanie kolorów dodatkowych w kolory rozbarwiane . . . . . . . . . . . .253 publikowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251 renderowanie wypełnień do postaci map bitowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253 style . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253 tworzenie i edytowanie . . . . . . . . . . .251 ustawianie haseł . . . . . . . . . . . . . . . . .255 ustawianie opcji zabezpieczeń . . . . .253 ustawianie uprawnień . . . . . . . . . . . .254 ustawienia drukarskie . . . . . . . . . . . .253 zachowywanie ustawień dokumentu 253 zapisywanie plików . . . . . . . . . . . . . .251 zmniejszanie rozmiaru pliku . . . . . .253 znaczniki drukarskie . . . . . . . . . . . . .253

pliki dźwiękowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 przeglądanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 wstawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 wyszukiwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 położenie kopiowanie do obiektów . . . . . . . . . . 89 pobieranie obrazków . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 pochylanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 węzły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 pociągnięcia pędzla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 stosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 tworzenie niestandardowych . . . . . . 59 podgląd przyspieszanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 ukrywanie grafiki . . . . . . . . . . . . . . . 242 wyciągi barwne . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 zadania drukowania . . . . . . . . . .241, 242 podkreślanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 podścieżki łączenie węzłów . . . . . . . . . . . . . . . . 120 zamykanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Podpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 podpowiedzi wyświetlanie i ukrywanie . . . . . . . . . 13

perspektywa dopasowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . .161

488

Indeks

CorelDRAW
podręcznik użytkownika . . . . . . . . . . . . . . 11 pogrubienie dodawanie do tekstu . . . . . . . . . . . . . 198 polecenia cofanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 ponawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 przeszukiwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 uzyskiwanie dostępu . . . . . . . . . . . . . . 12 VBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 zmienianie języka . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ponawianie czynności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231, 232 ponawianie czynności . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 poprawianie kolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 porady trasowanie map bitowych . . . . . . . . . 236 poruszanie się po rysunkach . . . . . . . . . . . 43 Postrzępienie (zniekształcenie) . . . . . . . . 122 stosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 PowerTRACE powiększanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 przewijanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 trasowanie map bitowych . . . . . . . . . 232 powiększanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 program PowerTRACE . . . . . . . . . . . 233 rysunki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 powiększenie podgląd wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . 242 powtarzanie czynności . . . . . . . . . . . . . . . . 41 pozycjonowanie obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90, 91 przy użyciu punktów zaczepienia . . . 92
tekst na ścieżce . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 za pomocą współrzędnych xy . . . . . .92

Pracownia dopasowywania obrazka . . .226 próbkowanie kolory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 problemy wyświetlanie podglądu na potrzeby zadania drukowania . . . . . . . . . . . . . .242 profile ICC wybieranie opcji . . . . . . . . . . . . . . . . .431 profile kolorów osadzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 prostokąty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 rysowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 zaokrąglanie narożników . . . . . . . . . .68 prostowanie tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207, 211 prowadnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 blokowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 dodawanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 modyfikowanie . . . . . . . . . . . . . .183, 185 odblokowywanie . . . . . . . . . . . . . . . .185 przyciąganie obiektów . . . . . . . . . . . .186 ukrywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183 ukrywanie i wyświetlanie . . . . . . . . .184 ustawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183 usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 prowadnice dynamiczne . . . . . . . . . . . . . . .99 włączanie lub wyłączanie . . . . . . . . .101 wyświetlanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 przeglądarki kolorów wybieranie kolorów . . . . . . . . . .154, 289 przejścia tworzenie kolorów . . . . . . . . . . .154, 289 przekształcanie efekty koloru i tonu . . . . . . . . . . . . . .226

Indeks

489

CorelDRAW
grafika wektorowa w mapy bitowe .221 kolory dodatkowe w kolory rozbarwiane w plikach PDF . . . . . . .253 kontury w obiekty . . . . . . . . . . . . . . . .58 obiekty w krzywe . . . . . . . . . . . . 113, 114 tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199, 201 węzły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 do siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96, 99 prowadnice dynamiczne . . . . . . . . . . 99 ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 włączanie lub wyłączanie . . . . . . . . . 98

przycinanie obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 publikowanie format PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 punkty zbiegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162

przenoszenie obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90, 91 obiekty podczas rysowania . . . . . . . . .91 tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207, 208 uchwyty sterujące . . . . . . . . . . . . . . . .118 ustawianie skoków podsuwania . . . . .92 węzły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114, 118 przesuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 kopie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 rozpylane linie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206 przeszukiwanie Pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 przewijanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 43 program PowerTRACE . . . . . . . . . . .233 przezroczystość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 edytowanie kolorów . . . . . . . . . . . . .176 jednolita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 kopiowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 krycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175, 176 stosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 stosowanie do konturu . . . . . . . . . . . .176 stosowanie trybów scalania do . . . . .176 tonalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 typy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 z deseniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 przybornik poznawanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 przewodnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 przyciąganie do prowadnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186

R
ramki tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193 łączenie i odłączanie . . . . . . . . . . . . 215 dodawanie kolumn . . . . . . . . . . . . . . 212 dopasowywanie automatyczne . . . . 195 dopasowywanie tekstu . . . . . . . .212, 215 formatowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 oddzielanie od obiektu . . . . . . . . . . . 195 rozłączanie . . . . . . . . . . . . . . . . . .215, 216 scalanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215, 216 stały rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 wyrównywanie tekstu akapitowego 204 ramki. Zobacz ramki tekstu rastry dostosowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . 249 stosowanie w mapach bitowych . . . 225 redukowanie kolory w wynikach trasowania . . . . 235 rejestrowanie produktów firmy Corel . . . .9 rowki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 rozłączanie obiekty połączone . . . . . . . . . . . . . . . 110 ścieżki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 rozciąganie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

490

Indeks

CorelDRAW
węzły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 linie relacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 linie wymiarowe . . . . . . . . . . . . . . .63, 65 linie z wzorca . . . . . . . . . . . . . . . . .52, 55 objaśnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 opóźnienie rozpoznawania kształtów 79 używanie prowadnic dynamicznych .99 z zastosowaniem rozpoznawania kształtów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78, 79 za pomocą narzędzia Łamana . . . . . .50 za pomocą narzędzia Krzywe Beziera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 za pomocą narzędzia Pisak . . . . . . . . .51 za pomocą narzędzia Rysunek odręczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

rozdzielanie mapy bitowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 130 siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 rozdzielanie grupy obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 rozdzielczość zmienianie w mapach bitowych 223, 224 rozmiar kopiowanie do obiektów . . . . . . . . . . . 89 rozmiar pliku zmniejszanie rozmiaru pliku PDF . . 253 rozmieszczanie kopie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92, 95 rozpoczynanie rysunki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 rozpoznawanie kształtów poprawianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ustawianie opóźnienia rozpoznawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 zmienianie grubości konturu . . . . . . . 80 rozpoznawanie kształtu (definicja) . . . . 465 rozpylacz obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 rozpylanie linie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 61 rozwiązywanie problemów wyniki trasowania . . . . . . . . . . . . . . . 236 rysowanie krzywe przez określenie szerokości i wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 kształty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 linie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 linie czułe na nacisk . . . . . . . . . . . 52, 55 linie kaligraficzne . . . . . . . . . . . . . 52, 54

Rysunek odręczny (narzędzie) . . . . . . 47, 49 rysunki otwieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 przewijanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 przywracanie zapisanych . . . . . . . . . .41 tworzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 tworzenie z szablonu . . . . . . . . . . . . . .37 wstawianie zawartości . . . . . . . . . . . . .38 zamykanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 zapisywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44, 45 rysy
usuwanie z map bitowych . . . . . . . . .226

S
Samouczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 samouczek uzyskiwanie dostępu . . . . . . . . . . . . . .14 samouczki Okiem eksperta, uzyskiwanie dostępu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 uzyskiwanie dostępu do samouczka CorelTUTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 scalanie kolory w wynikach trasowania . . . .235

Indeks

491

CorelDRAW
ramki tekstu akapitowego . . . . . . . . .215 orientacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . orientacja przy drukowaniu . . . . . . przenoszenie obiektów . . . . . . . . . . rozmiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . układ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyświetlanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 241 181 177 179 177 177 181 188

segmenty edytowanie obwiedni . . . . . . . . . . . . .126 manipulowanie w krzywych . . . 115, 119 usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 siatka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 odległość między liniami . . . . . . . . .183 przyciąganie obiektów . . . . . . . . . . . .183 wyświetlanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 rozdzielanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 rysowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 skala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 rysowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 ustawianie rysowania . . . . . . . . . . . .186 ustawienia niestandardowe . . . . . . . .186 ustawienia rysunku . . . . . . . . . . . . . .186 wybieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 wzorzec niestandardowy . . . . . . . . . .186 skala rysunku wzorzec niestandardowy . . . . . . . . . .186 skale densytometryczne drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 245, 246 skalowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103, 122 obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 węzły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 skanowanie obrazki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 spawanie obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136, 137 spirale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 stosowanie efektu fazy do narożników .136 strony dodawanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 kolejność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 nadawanie nazw . . . . . . . . . . . . . . . . .181

strony główne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 strzałki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 dodawanie do linii lub krzywych . . . 58 rysowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 style edytowanie PDF . . . . . . . . . . . . . . . . 253 etykieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 faza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 wybieranie gotowego . . . . . . . . . . . . 229 zawijanie tekstu . . . . . . . . . . . . .217, 218 zmienianie gotowych . . . . . . . . . . . . 232 symbole dodawanie do listy rozpylacza obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 listy rozpylacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 szczegóły dopasowywanie w wynikach trasowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 wygładzanie w wynikach trasowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 szerokość rysowanie krzywych przez określenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

T
tło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 eksportowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 jednolity kolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 tworzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

492

Indeks

CorelDRAW
usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 usuwanie koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 usuwanie z wyników trasowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231, 232 zachowywanie w wynikach trasowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231, 232 osadzanie obiektów . . . . . . . . . . . . . .219 ozdobny. Zobacz tekst ozdobny prostowanie . . . . . . . . . . . . . 206, 207, 211 przekształcanie . . . . . . . . . . . . . .199, 201 przenoszenie . . . . . . . . . . . . . . . .207, 208 przesuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206 przywracanie do linii bazowej . . . . .207 rozłączanie ramek . . . . . . . . . . . . . . .216 scalanie ramek . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 usuwanie inicjałów wpuszczanych .212 usuwanie stylu zawijania . . . . . . . . .218 wstawianie kodów formatowania . .219 wyrównywanie . . . . . . 201, 203, 204, 207 wyszukiwanie i zamienianie . . .199, 200 zawijanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217, 218 zaznaczanie . . . . . . . . . . . . . . . . .193, 196 zmienianie jednostek miary . . . . . . .199 zmienianie koloru . . . . . . . . . . . . . . . .198 zmienianie położenia na ścieżce . . .209 zmienianie rozmiaru . . . . . . . . . . . . .199 zmienianie stylu domyślnego . . . . . .197 zmienianie właściwości znaków . . .198 zmienianie wielkości liter . . . . . . . . .197 zmienianie wyglądu . . . . . . . . . . . . . .197

tabulatory dodawanie do tekstu . . . . . . . . . 211, 213 teczka podręczna tworzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 40 Teczka podręczna (okno dokowane) . . . . 38 tekst łączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215, 217 łączenie ramek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 akapitowy. Zobacz tekst akapitowy dodawanie do kształtów wstępnie zdefiniowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 dodawanie do ścieżki . . . . . . . . . . . . 208 dodawanie do rysunków . . . . . . 193, 195 dodawanie inicjałów wpuszczanych 212 dodawanie kolumn . . . . . . . . . . . . . . . 212 dodawanie znaków specjalnych . . . 219 dopasowywanie do ścieżki . . . . 208, 209 dopasowywanie do ramki tekstu . . . 212 drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 dzielenie wyrazów . . . . . . . . . . . 213, 215 edytowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 199, 200 formatowanie . . . . . . . . . . . . . . . 193, 211 importowanie i wklejanie . . . . . . . . . 196 kerning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 kodowanie w plikach PDF . . . . . . . . 253 kopiowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 kopiowanie właściwości . . . . . . . . . . . 89 makietowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 obracanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 odbijanie lustrzane . . . . . . . . . . . 207, 210 oddzielanie od ścieżki . . . . 208, 210, 211 odstępy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201, 205

tekst akapitowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193 automatyczne dopasowywanie ramek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195 dodawanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195 dodawanie kolumn . . . . . . . . . . . . . . .212 dodawanie wewnątrz obiektu . . . . . .195 dopasowywanie do ramki . . . . . . . . .212 formatowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 modyfikowanie ustawień dzielenia wyrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215 oddzielanie ramki od obiektu . . . . . .195 odstępy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 przekształcanie w tekst ozdobny . . . . . . . . . . . . . . .199, 201 wyrównywanie . . . . . . . . . . 201, 203, 204

Indeks

493

CorelDRAW
zawijanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217 Zobacz również tekst rowki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

tekst ozdobny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193 dodawanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195 dopasowywanie do ścieżki . . . . . . . .208 odstępy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 przekształcanie w krzywe . . . . . . . . .114 przekształcanie w tekst akapitowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199, 201 wyrównywanie . . . . . . . . . . . . . . 201, 203 terminologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 19 narzędzia obszaru roboczego . . . . . . .23 okno aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 ton
dopasowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . .226 efekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226

układy rozmieszczenia . . . . . . . . . . . . . . .245 ukrywanie podpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Unicode kodowanie tekstu w plikach PDF . 253 uprawnienia ustawianie w plikach PDF . . . . . . . 254 uruchamianie CorelDRAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 usługi Corel Professional Services . . . . . .15 ustawienia dzielenie wyrazów . . . . . . . . . . . . . . 215 importowanie i wklejanie tekstu . . 196 linie i kontury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 linijki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 skala rysowania . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 skala rysunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 układ strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 zabezpieczenia w plikach PDF .253, 254 ustawienia drukarskie . . . . . . . . . . . . . . . .253 usuwanie efekty fazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 kolor z obrazka . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 kolor z tła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 kontury z obiektów . . . . . . . . . . . . . . . 58 metamorfozy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 perspektywa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 tło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188, 191 węzły z krzywych . . . . . . . . . . . . . . . 119 węzły z obiektów . . . . . . . . . . . . . . . 115 wirtualne segmenty linii . . . . . . . . . 132 zniekształcenie . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 usuwanie tła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180

trasowanie map bitowych . . . . . . . . . 229, 232 kończenie trasowania . . . . . . . . . . . .231 określanie kolorów . . . . . . . . . . . . . . .234 porady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 program PowerTRACE . . . . . . . . . . .232 w jednym kroku . . . . . . . . . . . . . . . . .231 wyświetlanie podglądu wyników . .233 tryby kolorów zmienianie w wynikach trasowania .235 tryby scalania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176 tworzenie metamorfozy obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170, 173 tworzenie obszaru aktywnego (definicja) . . . . . . . . . . . . . . . .471

U
uchwyty sterujące przenoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 układ drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 marginesy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245

494

Indeks

CorelDRAW
usuwanie zaznaczenia węzły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
skalowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 typy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115, 119 usuwanie z obwiedni . . . . . . . . . . . . .126 usuwanie zaznaczenia . . . . . . . . . . . .117 wyrównywanie . . . . . . . . . . . . . .115, 121 zaznaczanie . . . . . . . . . . . . . . . . .114, 117 zmienianie typów w krzywych . . . .121 zmniejszanie liczby w krzywych . . .120

V
VBA pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

W
właściwości znaków . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 blokowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 drukowanie i eksportowanie . . 189, 190 edytowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 189, 190 kolejność ułożenia . . . . . . . . . . . 189, 191 obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 strony główne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 tworzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187, 188 tworzenie głównej . . . . . . . . . . . . . . . 188 uaktywnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 ukrywanie i wyświetlanie . . . . . . . . . 190 usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188, 191 właściwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 wyświetlanie . . . . . . . . . . . . . . . . 188, 189 zmienianie nazwy . . . . . . . . . . . . . . . 191 warstwy główne tworzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Wepchnij (zniekształcenie) . . . . . . . . . . . 122 stosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 węzły łączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115, 120 dodawanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115, 119 edytowanie obwiedni . . . . . . . . . . . . 126 obracanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 pochylanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 przekształcanie . . . . . . . . . . . . . . 117, 122 przenoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . 114, 118 rozciąganie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

węzły gładkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116, 121 węzły ostre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116, 121 węzły skrajne łączenie w podścieżce . . . . . . . . . . . .120 węzły symetryczne . . . . . . . . . . . . . . 116, 121 wielokąty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 przekształcanie w gwiazdy . . . . . . . . .73 rysowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 zmienianie kształtu . . . . . . . . . . . . . . .73 Wir (zniekształcenie) . . . . . . . . . . . . . . . .122 stosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 wirtualne segmenty linii usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 witryna WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 wklejanie obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196 WordPerfect Office eksportowanie plików do formatu . .260 wyciągi barwne drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . .247, 248 nadrukowywanie . . . . . . . . . . . . . . . .250 podgląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 wycinki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69, 70 wydobywanie ścieżki z obiektów . . . . . . . . . . . . . . .121 zawartość kadru . . . . . . . . . . . . . . . . .220

Indeks

495

CorelDRAW
wygładzanie szczegóły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 wymazywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 fragmenty obiektów . . . . . . 128, 129, 131 linie łączące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 linie proste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 131 obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 zachowywanie węzłów . . . . . . . . . . .131 wyniki trasowania edytowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 edytowanie kolorów . . . . . . . . . . . . .235 określanie kolorów . . . . . . . . . . . 234, 235 redukowanie kolorów . . . . . . . . . . . .235 rozwiązywanie problemów . . . . . . . .236 scalanie kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . .235 tworzenie niestandardowych palet kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235 usuwanie tła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 wyświetlanie podglądu . . . . . . . . . . .233 zachowywanie tła . . . . . . . . . . . . . . . .232 zmienianie trybu kolorów . . . . . . . . .235 wyodrębnianie podścieżki z połączonych obiektów 110 wyświetlanie obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 prowadnice dynamiczne . . . . . . . . . .101 siatka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182 strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 wyświetlanie podglądu powiększanie w programie PowerTRACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 przewijanie w programie PowerTRACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 wyniki trasowania . . . . . . . . . . . . . . .233 wyokrąglanie narożników . . . . . . . . 133, 134 Wypchnij (zniekształcenie) . . . . . . . . . . .122 stosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 wypełnianie głębi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141, 148 głębia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 gradient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 jednolite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 kolor domyślny . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 kopiowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 renderowanie do postaci map bitowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 siatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 stosowanie do głębi wektorowych . 164 stosowanie do obszarów poza obiektami . . . . . . . . . . . . . .146, 147 stosowanie jednolitych . . . . . . . . . . 141 tonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 tonalne. Zobacz wypełnienia tonalne ustawianie kolorów obrysu . . . . . . . 159 usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 wypełnienia deseniem . . . . . . . . . . . . . . . .145 mapa bitowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 rozmiar kafelków . . . . . . . . . . . . . . . 145 wypełnienia gradientowe . . . . . . . . . . . . .164 wypełnienia jednolite . . . . . . . . . . . . . . . .141 wypełnienia siatkowe . . . . . . . . . . . . . . . .146 wypełnienia teksturą stosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 wypełnienia tonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 atrybuty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 jakość druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 jakość wyświetlaniu . . . . . . . . . . . . . 142 pasma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 stosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 stosowanie dwukolorowych . . . . . . 143 stosowanie niestandardowych . . . . 144 stosowanie wzorca . . . . . . . . . . . . . . 143 wyrównywanie obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92, 93, 94

496

Indeks

.253 dołączanie do pliku PDF . . . . . . . 117 zdjęcia . . . . .114. . 232 zamienianie tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 wyszukiwanie . . . . . .209 zmienianie rozmiaru . . . . . . . . 218 zaznaczanie obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 znaczniki cięcia drukowanie . . . . . . . . . . . . 200 zamykanie CorelDRAW . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 zawijanie tekst . . . . . . . 134 zapisywanie . . . . . 46 rysunki . . 46 zamykanie programu CorelDRAW . . . . . . . . . . . . . . . . . .245. . . . . . . . . .431 wysokość rysowanie krzywych przez określenie . . . 45 w różnych formatach . . . . . . . . . . . . . . . . .217. . . . . . . . . . .39 wstawianie . . .223. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 zabezpieczenia ustawienia w plikach PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193. . . . . . 196 węzły . . . . 207 używanie prowadnic dynamicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201. . . . . . 99 węzły . 46 zaokrąglanie narożników . 261 zaznaczone obiekty . . . . . . 115. . . . . . . . . . . . . . . .103 tekst . .103 mapy bitowe . . . 95 tekst . . . . . . 121 osadzanie profili kolorów . . . . .431 wybieranie stylów . . . . . . 254 zachowywanie tło w wynikach trasowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44. . . . . . . . . 143 zasoby szkoleniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 określanie położenia . . .253 drukowanie . . 204. . . . . . . . . . . . . .247 Y źródłowa mapa bitowa zachowywanie . . . . . 231. . . . . . 82 tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 wyszukiwanie tekst . .431 włączanie sygnalizacji kolorów niedrukowalnych . . . . 232 Z złożone gwiazdy rysowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 zarządzanie kolorami Indeks 497 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 zmniejszanie liczba węzłów w krzywych .81. . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 znaczniki cięcia/zginania drukowanie . . . . . . . . . . . . . . .39 przeglądanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .432 ustawianie opcji zaawansowanych . . . . . 246 znaczniki drukarskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CorelDRAW obiekty do określonego punktu . . . . . . . . 251 pliki PDF . . . . .431 wybieranie modułu . . . . . . . .199 zmienianie rozmiaru/rozdzielczości mapy bitowe . 200 wzorce wypełnienia tonalne . . . . . . . . . . . . 253. . . . . . . . . . . . 251 rysunki . . . . . . . . . . . . . .39 zmienianie położenia tekst na ścieżce . . . . . . . . . . . . .431 poprawienie kolorów wyświetlanych na ekranie . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .206 prostowanie . . . . . . .206 przywracanie do linii bazowej . . . . . . . . . . . . .220 znaki specjalne .206 przesuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 znaki niedrukowalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CorelDRAW znaczniki zginania drukowanie . . . . . . . . . . .206 specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 właściwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 obracanie . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 znaki wodne sprawdzanie podczas importowania 257 498 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 znaki niedrukowalne wyświetlanie . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . 450 ładowanie wypełnienia mapami bitowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 aparaty cyfrowe . . . . 323. . . . 298 cofanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322. 13 Biuro obsługi klienta firmy Corel . . . . . . . . . . .14 czas naświetlania (definicja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 marginesy . . . . 412 Cienie (suwak) . . . . . . 325 Zobacz również kolor kontrast . . . . . .357 część czynności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 ustawienia zarządzania kolorami . .16 kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 ładowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .441 D dopasowywanie cienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 drukowanie komercyjne . . . . . . . . . . . . .246 paski kalibracji kolorów .Corel PHOTO-PAINT Indeks ! łączenie . . . . . . . . . 10 aktualizowanie produktów firmy Corel . . . . 303 B baza wiedzy uzyskiwanie dostępu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 jaskrawość . . 10 C cień (definicja) . . . . . . . .14 CorelTUTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .435 dostosowywanie rastrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 kopiowanie . .291 kolor rozbarwiany PANTONE Hexachrome . . . . . . . .14 szkolenie . . . . . . . . . . .319 półcienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Indeks 499 . . . . . . . .249 A aktualizacje produktów . . . . . . 322. . . . . . . . . . .319 ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 dodawanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 dodawanie do obiektów . . . . . . 319 clipart wyszukiwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 dopasowywanie . . . . 309. . . . . . . . . . . . .245 orientacja strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315. . . . . . .374 drukarki ustawienia zarządzania kolorami . . . . . 325 zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 łączenie (definicja) . . . . . . . . 429 zdjęcia . . . . . . . . . .359 Corel Corporation .318 kolor . . . . 302. . . .318 światła . . . . . . . . . . . 469 cienie . . . . . 402 obiekty z tłem . . . . . 303 256 kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315. . . . . . . . . . . . . .437 pasery . . . . .436 kanały kolorów dodatkowych . . . . . . . .315 dopełnianie masek . . . . .246 podgląd . . . . . . . . 400 obiekty . . . . . . . . . . . . 438 przekształcanie kolorów dodatkowych w kolory rozbarwiane . . . . . . 324. . . . . . .243 dzielenie zadań na fragmenty . . 402 obrazki . . . . . . . . . . . . .431 drukowanie . . . . . . . . .

. . . . . .356 filtr Maska wyostrzająca . . . . . . .356 filtr Wyostrzanie kierunkowe . . . . . .400 tworzenie . . . . . . . . . .304 importowanie .337 rysowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425 obrazki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 grafika ukrywanie do poglądu wydruku . . . 384 kategorie .438 zmienianie rozdzielczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327 efekt „czerwonych oczu” . . . . . . . . 325 używanie . . . . . . .381 gotowe style . . . . . . 438 wektorowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350 efekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Corel PHOTO-PAINT rowki . . . . . .385 formaty plików do publikacji w Internecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366 eksportowanie do publikacji w Internecie . . . . . . . . . . . . . .431 soczewki . . . . . . . . .381 usuwanie gotowych stylów . . . . . . . . . . . . . . 363 filtry dopasowujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 filtr efektu Próg . . . . . . . . . . . . . . .350 usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 elipsy . . . . .356 filtry .332 znaczniki drukarskie . . 413. . . . . . .385 filtr efektu Posteryzacja . . . . . . . . . . . .354 dzielenie zadań drukowania na fragmenty . . . . . . . . 413 wyświetlanie informacji o obrazku 282 drukowanie komercyjne . .425 osadzanie profili kolorów . . . . . .356 filtr Wyostrzanie adaptacyjne . . . . . .436 ukrywanie grafiki na podglądzie . . . .400 obszary obrazka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381 efekty specjalne . . . . . . . . . 363 filtry transformacji . . . . . . . . . . . . . . . . . .436 E edytowanie kanały kolorów . . . . . . . . 323. .247 F filtr efektu Dopełnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337 G głębia kolorów tryby kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383. . . . . . .356 filtr Wyostrzanie . . 304 otwieranie . . . . . . . .385 filtr górnoprzepustowy . .381 stosowanie soczewek . . . . . 304 grupy obcinania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 filtry efektów soczewki . . . . . . .385 powtarzanie . . . 401 500 Indeks . . . . . . . . . . . . 304 grafika wektorowa . . . . . . .243 duplikowanie obiekty . . . . . .245 układ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384 eksportowanie . . . . . . . . . . . . . . . . 382. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 GIF optymalizowanie i eksportowanie . . . . . .381 kolor i ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 stosowanie do obszarów do edycji . . . . .423 do różnych formatów plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383 tworzenie gotowych stylów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 zmienianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383 stosowanie . . . . .384 typy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .327. . . . 301 osadzanie profili kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354 I importowanie . . . . . . 308 obrazki . . . . . . . . . . . . . . . 318 Jaskrawość (suwak) . . . . . .295 zaznaczanie . . . 328 mieszanie . . . . 255 histogramy . . . .291 tworzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354 obiekty . .Corel PHOTO-PAINT usuwanie . . . . . . . 325 JPEG optymalizowanie i eksportowanie . 304 obrazki . .9 H hasła ustawianie w plikach PDF . . 401 zmienianie interfejsu użytkownika i Pomocy . . . . . 318 jednostki miary zmienianie jednostek miary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371. . . . . . . . . . . . . 392 informacje o pliku drukowanie . . . . . . . . . . . . . 328 tworzenie masek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 optymalizowanie obrazków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 obsługa klienta . . . . . . . . . 414 przejścia . 416 J jaskrawość dopasowywanie . . . . . . . . . . .307 kadrowanie obrazków . . . . . . . .413 K kadrowanie obramowanie . . . . . . .250 klonowanie . .307 kafelkowanie mapy bitowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291 kanały kolorów . .293 klisza drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 używanie interakcyjne . . . . . .327 łączenie obrazków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 wyświetlanie . . . . . . . . . . . .307. . . . . 413 optymalizowanie do publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 instalowanie aplikacji . . . . . . . . . . .354 obszary obrazka . . . . . 282 języki Indeks 501 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 interfejs użytkownika zmienianie języka . . . . . . . . . 301 wypełnienia mapami bitowymi . . . . . . . . . . .329 dzielenie obrazków na kanały . . . . . . .308 Kadrowanie (narzędzie) . . 309 rozszerzanie obszaru kadrowania . . . . . .307. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 kanały kolorów dodatkowych . . . . . . . .328 edytowanie . . . . . . . . . . . 413. . . . . . . .391 kanały kolor dodatkowy . . 15 optymalizacja obrazków .327. . . . .294 usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292 ukrywanie lub wyświetlanie .308 obszary do edycji . . . . . . . . .327. . . . . . . . . . . . . . 413 eksportowanie obrazków . . . . . . . . . . . . . . . 322. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 pliki . . . . . . .295 zmienianie właściwości . . . . . . . . .293 zmienianie kolejności . 301 grafika wektorowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Internet eksportowanie do publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . 429.318 kontury . . . . . . .354 klonowanie puentylistyczne . . . . 289 wymazywanie . . . . . . . . .286 kolor tła wybieranie . . . . . . . . . . .346 kontrast . .315 symulacja kolorów . . . . . .317 przebarwienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354 krawędzie zmienianie dla obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 określanie w Pracowni dopasowywania obrazka . . . 315. . . . . . . . . . . . . .10 kopiowanie obiekty . . . . . . .320 tryby . . . . . . . . .363 modyfikowanie za pomocą pociągnięć pędzla . 288. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Corel PHOTO-PAINT klonowanie impresjonistyczne .289 używanie palet kolorów . . . . . . . . . . 359 kolory rozbarwiane PANTONE Hexachrome . . . . . . . . . . . . . . .355 dopasowywanie . . . . . . 286. . . . . . . . . . . . .286 kolory . . . . . . . . . . . . .354 kodowanie (definicja) . . 400 kopiowanie obszarów obrazka . . . .447 kolor dopasowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324. . . . . . . . .290 poprawianie między urządzeniami . . . .337 renderowanie jako obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360 tworzenie przejść . . .327 Zobacz również kanały kolorów kolor bazowy . . . . . . . . . . Patrz kolory dodatkowe dokładne odtwarzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . narzędzie korzystanie w kanałach kolorów . . . . . 374 lasso. . . . . .372 linie . . . . . . . . 360 palety niestandardowe . . . . . . . .337. . . . . . 337 rysowanie trójkątów i wielokątów . . . . . . . . . . . . .287 rozbarwiane. . . . . . . 249 kompresja optymalizowanie obrazków do publikacji w Internecie . . Zobacz kanały kolorów korygowanie . . . . . . . . 322. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 rysowanie konturów . . 432 próbkowanie z obrazków . . . . . . . . . . .360 smużenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289. . . . .371 kolor pierwszego planu wybieranie . . . . . . . . . . . 318 Kontrast (suwak) . . . . . . . . . . . . . . . . . 285. . . . . . . . . . . . . . .285 bieżące zaznaczenia . . . . . . .429 mieszanie . . . . . . . . . . . . . . . 407 kształty . . . . . . . . . . . . . . . 287 wybieranie . . . . . . . . . . . . . . . Zobacz kolory rozbarwiane rozmazywanie . . . . .337 konwencje stosowane w dokumentacji . 249 przekształcanie kolorów dodatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 wyświetlanie informacji o obrazku 282 zastępowanie . . . .299 szybkie poprawianie . .286 dodatkowe. . . . .289 używanie harmonii kolorów . . . . . . . 325 filtry . . . . . . . . . . .10 konwencje w dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 rysowanie prostokątów i elips . . .337 502 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285. . . 413 konfigurowanie tabletu graficznego . . . 287. . . . . narzędzie . . . . 338 L Lasso. . . . . .323 kanały. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .371 tworzenie . 375 w kształcie konturu . . . . . 368 Maska magnetyczna. . . . . . . . . . . .386 modyfikowanie instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . .370 listy obrazków . . . . . .364 usuwanie . 371 korzystanie z kanałów kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359. . . . .431 ustawienia zarządzania kolorami . 246 markiza dostosowywanie . . . . . . . . . . . . . . 339 rysowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 używanie wypełnień . . . . . . . . .350 N nadlewanie In-RIP próg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 maski kolorów jednolitych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 maski kolorów . . 369 tworzenie soczewek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 maski kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 używanie gotowych pędzli . . . . . . . . . 342 spirale . . . . . . . . . . 346 używanie rozpylanych obrazków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .368 naświetlenie Indeks 503 . . 344 margines na spad drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . .429 mora usuwanie . . . . . . . . . . . . . 339 rysowanie . . . . . . . . . . . . . . 340 symetryczne desenie . . . . . . 360 migawki tworzenie . . . . 372 maska odręczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282 moduły dodatkowe . narzędzie . . . . . . . 342 zawijasy . . . . . . . . . . 341 używanie pisaków czułych na nacisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 maski . . . . . . . . . .316 modele kolorów zmienianie . 367 automatyczne wykrywanie krawędzi . . . 372 odręczne . . . . .Corel PHOTO-PAINT łączenie . . . . .250 redukcja kolorów . . .8 monitory ostrzeganie o kolorach niedrukowalnych . . . . . . . . . . . 374 kolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 kanały kolorów . . . . . . . . 372 dopełnianie . . . . . . . . .374. . . .327 mieszanie kolorów . . .369 tworzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 ustawianie . . . . . . . . . .280 Microsoft Office eksportowanie plików do formatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .368. . . . . . . 343 ładowanie . .372. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367 ukrywanie i wyświetlanie . . 373 menu ukrywanie paska menu . . . . narzędzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 instalowanie . . . . . . 367 ukrywanie i wyświetlanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 rozszerzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 markiza maski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .426 mieszanie kanały kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 stosowanie pociągnięć pędzla . . . . .250 nakładka maski . . . . . . . . . . . . . . 344 M malowanie próbkowanie kolorów obrazka . . . . . . . . . . . . . . . .

. .270 narzędzie Chwyt . . . . . . . . . . . . . . . . 400 zmienianie rozmiaru i skalowanie . . . . . . . . 312 obrazki łączenie . .318 numery stron drukowanie . . . . . . . . 397 zaznaczanie . 325 O obiekt dostosowywanie markizy . . . . . . . . . . . . . . . . .342 narzędzie Powiększenie . . .337 narzędzie Rozpylacz obrazków . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 pochylanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 mieszanie z tłem . . . . . . . . . . . . . . .410 504 Indeks . . 409 zmienianie nazwy . . . . . 407 tworzenie . . . . . . . . 400 soczewki . .8 naprawianie obrazków . . . . . . . . . 408. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 zmienianie właściwości .359 narzędzie Pipeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 klonowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357 narzędzie Elipsa . . . . . . . . . 403 rozdzielanie grup . . . . . . . . . . . .338 narzędzie Wypełnienie . . . . . . . . . . . . 400. . . . . . .343 narzędzie Wielokąt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311. . . . .311. . . . . .409 obiekty . . . . . . . 310 dopasowywanie interakcyjne . . . . . . . .403 łączenie . . . .403 obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 malowanie . . . . . . 401 grupy obcinania . . . . 409 obracanie . . . . 354 narzędzie Linia .407. . 354 kopiowanie . . .349 narzędzia . . . . . . . . . . . . . . . 406 odbijanie . . . . . . . . . . . 400 zmienianie krawędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 obramowanie kadrowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . .405. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 obrazek odbijanie . . .307. . .402 cienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337 narzędzie Gumka . . . . . . . . . . . . . 342. . . . . . . . . . . . 406 obrazki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 obiekty pierwszego planu wycinanie . .280 narzędzie Cofnij pędzel . . . . . . . . . . . . . . . 400 zniekształcanie . . . . . . . . . .315 dodawanie cieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 naprawianie instalacje . . 406 przekształcanie . . . . . . . . . . . . . . 375 obracanie . . . . . 411 grupowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 orientacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 rozkładanie . . . 308 zmienianie rozmiaru . . . . . . . . . . . . .Corel PHOTO-PAINT poprawianie .410 narzędzie Klonowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359 narzędzie Efekt . . . . . . . . . . . . . . .393 narzędzie Interakcyjny cień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387 Nasycenie (suwak) . . . . . . . . . . . . . .281 narzędzie Prostokąt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 tworzenie odbicia lustrzanego . . . . . . . 340. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 stosowanie perspektywy . . .339 narzędzie Pędzel . . . . . . . . . . .358 narzędzie Interakcyjne wypełnienie . . . . 402 łączenie z tłem . . 344 narzędzie Pędzel zamiany kolorów . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . 321 wyszukiwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276 okno aplikacji . . . . . . . . . 375 wyświetlanie informacji o obrazku . . . . 301 poprawianie . . . . . . . . . . . . . . .400 światła dopasowywanie . . . . . . . 332 wymiary . . . . 367 kadrowanie . . . . maska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 zapisywanie . . . . . . 400 Indeks 505 . . . . . . . . . . . . . 15 opinie klientów . . . . .319 Światła (suwak) . . . . .370 stosowanie efektów specjalnych . . . . . . . 279 obszar sterowania kolorem wybieranie kolorów . . . . . . . . . . . . . .429 obrazki wideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 obszary chronione . . . .317 odinstalowywanie aplikacji .363 Odcień (suwak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .370 tworzenie soczewek . . . . . . . . 301. . . . . . . . . . . . 332 rozmiar/rozdzielczość . . . . . . . . . . . . . . . .276 przenoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266 okno podręczne Nawigator . . . . . .14 okna ukrywanie . . . . . . . . . . . . .369 odstępy obiekty . . . . . . . . . . . 368. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 odróżnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 wyświetlanie w Pracowni dopasowywania obrazka . . . . . 350 obsługa klienta Corel w Internecie . . . . . . . . . . . . . .403 obiekty . . . . . . . . . 371 definiowanie w kanałach kolorów . . . . . . . . . . . . . . . 8 odręczna. . . . 367 definiowanie . 312 otwieranie . . . . . 331. .276 otwieranie . . . . . . . . . . 309 rozszerzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364 usuwanie . 349. 349 ulepszanie . . . . . . . 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . .282 obszary do edycji w kształcie konturu . . . . . . . . . . . .280 optymalizowanie kolory . .311. 332 zmienianie rozmiaru/rozdzielczości . . . . . 333 zmienianie rozmiaru . . . . . . . . . . . . . .319 światło (definicja) . . . . . 320. . . . . . . . . . . . 14 rejestrowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 zmiana rozmiaru/rozdzielczości . . 309 renderowanie jako obiekty . . 367 obszary do edycji . . . . . . . . . 308 obracanie . . . . . 301 zamykanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 kadrowanie . . . . . . . . . . . . . . . . 322 eksportowanie . . . . . . . . . . 312 odcień korygowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .469 Okiem eksperta . . . . . . . . . . . . . . .Corel PHOTO-PAINT dopasowywanie jasności i kontrastu 318 dopasowywanie kolorów i tonów . . . . . . . 331 zszywanie . . . . . . . . . . .383 tworzenie obszarów w kształcie konturu . . . . . . . . . . . . 369. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367. . . . . . . . . . .280 okna dokowane minimalizowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406 obrazki . . . . . 374 dopełnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 rozdzielczość . . . . . . . .370 odbijanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 obszar roboczy zmienianie widoku . . . 331. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280 wyświetlanie obszarów poza oknem obrazka . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . 301 pliki dźwiękowe wyszukiwanie . . . . . . . . . . . . . . . .276 tworzenie palet kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . .346 ustawianie atrybutów . . . . . . . . . . . . .319 pochylanie obiektów . . publikowanie .437 obrazki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 pędzle malowanie gotowymi pędzlami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 ukrywanie i wyświetlanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 eksportowanie do formatu WordPerfect Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 zmienianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309. .304 obrazki . . . . . . .268 standardowy . . . . . . . . . . . . . . 298 dokowanie lub odczepianie . . . . 268 ukrywanie . . . . ustawianie haseł użytkowników . . . . 413. . . . ustawienia drukarskie . . . .287 otwieranie . . . .469 półcienie dopasowywanie . . . . . 426 importowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 pasek stanu . . . . . . . . . .290 tworzenie palet niestandardowych . . . . . . . .15 partnerzy technologiczni firmy Corel (Corel Technology Partners) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zapisywanie plików . . . . . . . . . . 407 pisaki czułe na nacisk . . . . 253 251 255 251 253 255 253 254 253 251 253 P palety kolor . . . . . .298 gotowe lub niestandardowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 perspektywa . . . . . . . . 301 półcień (definicja) . . . . . . . . . .301 paski kalibracji kolorów drukowanie . CTP) . . .275 rozszerzony . . optymalizowanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Partnerzy szkoleniowi firmy Corel (Corel Training Partner. . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 panoramy . . . . .287 tryb kolorów z paletą . . . . . . . . . . . . . 319 Półcienie (suwak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 506 Indeks . . . . . . . . . . . 270 PDF dołączanie znaczników drukarskich edytowanie stylów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 paski narzędzi . . . . . . . . . .291 edytowanie . . . . . . . . . . . . . . . . .277 pasek właściwości . . . 291 wybieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 orientacja drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403 stosowanie do obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawianie opcji zabezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 tworzenie .276 przenoszenie . . . . . . . .Corel PHOTO-PAINT optymalizowanie obrazków do publikacji w Internecie . . . . . . . . . .245. . . .298 zapisywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290. . . . . . . . . . . . . . . znaczniki drukarskie . . 291 ukrywanie . . . . . . . . . 307. . .276 zmienianie informacji . . 346 pliki eksportowanie do formatu Microsoft Office . . . . . . . . . . . . style . . . . . . . . . . . . . . . . . .298 palety wysuwane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawianie uprawnień w plikach . . . . . .312 otwieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290. .301 grafika wektorowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280 palety kolorów . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .461 przeglądarki kolorów wybieranie kolorów . . . . . . . . . . . 325 ton . . . . . . . . . . . . . . 344 powtarzanie . . . . .437 poziom powiększenia . . 315. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 obrazki do publikacji w Internecie . .Corel PHOTO-PAINT pociągnięcia pędzla dopasowywanie kolorów i tonów . . . . . . . . . . . . . 345 malowanie obrazkami . . . . 281 powracanie do poprzedniego poziomu powiększenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 osadzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 poglądy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 przejścia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320 wyświetlanie obrazków . . . . . . . . . . . . . 345 podgląd przyspieszanie . . . . . . . . . . . .280 zmienianie poziomu powiększenia . . . . . . . . . . 325 poprawianie kolor . . . 438 podgląd pełnoekranowy . . . . . .317 korzystanie z elementów sterujących korekcji kolorów . . . . . . . . . . . . . .321 powiększanie . . . .317 obracanie obrazków . . . . . . . . . 438 wyciągi barwne . . . . . . . . . .320. . . . . . 343 malowanie symetrycznych deseni . . . . . . . . . . . . 14 zmienianie języka . . . . . . . . . . . . . . . 279. . . . . . . .281 wyświetlanie obszarów poza oknem obrazka . . . . 437. . . . 344 renderowanie jako obiekty . . . . . 11 VBA . . . 438 ukrywanie grafiki .321 przewijanie . .287 profile ICC wybieranie opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Pomoc . . . . . . . . . . 320. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281 Pracownia dopasowywania obrazka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 podpowiedzi wyświetlanie lub ukrywanie . 11. . . . . . . . . .337 przebarwienie (definicja) . 12 przeszukiwanie . . . . . . . . . . . . . 344 malowanie zawijasów . 399 stosowanie . . . . . . . . . . . . . .431 profile kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Zobacz również ton powiększanie .315 korzystanie z automatycznych elementów sterujących . . . 419. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 próbkowanie malowanie kolorami obrazka . . . . . . . . . . . . . . .431 prostokąty . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 podglądy zmienianie widoku obrazka . .337 rysowanie . . . . . . 317. .416 Indeks 507 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 zadania drukowania . . . . . . . . . . . . . . . .416 edytowanie . . . . . . . 324 edytowanie . . . . . . . . . . . 437. . . 279 zmienianie widoku . . . . 430 kopiowanie z dysku CD . . . . . .321 szybkie poprawiania kolorów i tonów . . . . . . . . . . . . . . 13 uzyskiwanie dostępu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431 pobieranie . . . . . 340. . . . . . . . . . . . . 345 zapisywanie . .342 próbkowanie kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Poprawa kontrastu (filtr) . . . . . . . . .281 powiększenie podgląd wydruku . . . . 429. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322. . . 322 Zobacz również kolor obrazki . . .288. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 zaokrąglanie narożników prostokątów . 359. . . . . . 346 rysowanie dodawanie konturów do kształtów . . . . . . . . . . .374 różdżka. . . . .463 rozmiar papieru papierowe obramowanie . . . . . . . . . . . . . . . . 337 trójkąty i wielokąty . . . . . . . . . .346 ustawianie atrybutów . . . . . . 337 trójkąty i wielokąty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 zmienianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 zmienianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . narzędzie . . . . . . . . . . 338 rysunek . . . . . . . .331 S samouczki Okiem eksperta. . . .270 ukrywanie . . . . . . . . . . . . . 280 przybornik . . . . . . . 14 uzyskiwanie dostępu do samouczka CorelTUTOR . . . . . . . .289 usuwanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . .349 punkt bieli wybieranie . . . . . .343 ładowanie list obrazków . . . . .275 otwieranie i zamykanie . . .337. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 przeszukiwanie Pomoc . . .333 rozdzielczość wyjściowa . . . . . . . . . .270 narzędzia i palety wysuwane . . . . . . . . . .13 przewijanie . . . . . . . . . . . . . .400 rozmazywanie kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 rysowanie konturów prostokąty i elipsy . . . . . . . . . 353 R rastry dostosowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351 usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351. . . 279.334 wyświetlanie obrazka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 rozszerzony pasek właściwości . .245 rozdzielczość obrazki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 tworzenie list rozpylacza . . . . . . . .349 Różdżka. . . . . . . . . 332. . . . . . .372 rowki .9 retuszowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 rozmiar pliku wyświetlanie informacji o obrazku 282 zmniejszanie rozmiaru pliku PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uzyskiwanie dostępu . . . . . . . . .421 zmienianie wymiarów obrazka . . . . . . . . . . . .417 tworzenie kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280 przywracanie jakości zdjęć . . . . 14 skala densytometryczna 508 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . narzędzie korzystanie w kanałach kolorów . . 253 rozpylanie obrazków . . . . .Corel PHOTO-PAINT tworzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 wybieranie obrazków . . . . . . . . . 339 prostokąty i elipsy . 338 linie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317 punkt czerni wybieranie . . . . . 275 rysik . . . . .317 punkt czerni (definicja) . . . . . . . . . 360 rozmiar papierowe obramowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 rejestrowanie produktów firmy Corel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331. . . . . . . . . . .337 rysy . . . . . 352. . . . . . . . . 333 rozkładanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338 tryb kolorów z paletą symulowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 smużenie kolorów . . . . . . . . . . . . . .245 rowki . . . . . 246 skalowanie obiekty . . . . . . 325 modyfikowanie za pomocą pociągnięć pędzla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .470 Temperatura (suwak) . . . . . . . . . . . 351 tablety graficzne . . .324. . . . . . . . . .436 marginesy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 skalowanie obiektów . . . . . . . . . . . . 363 edytowanie . . . . . 325 filtry . . . . . . . 299 symulowanie tryb kolorów z paletą . . . . . . . . . . . . . . . 363. . . . . . . . 366 tworzenie . . . . . 366 scalanie z tłem . . . . . . . . . . . . .298 tryby kolorów przekształcanie w tryb z paletą 298. .245 ukrywanie kanały kolorów dodatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315. . 359. . . . . . . . 375 tablet graficzny Indeks 509 . . . . . . . . 364.346 temperatura (definicja) . . . . . . . . . . . . 350. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279 zmienianie . . . . . . . . . . . 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312 U układ drukowanie . 265 ton dopasowywanie . . . . . . . . . . . . . . . . 429 skanowane obrazki . . . . . . .346 skale densytometryczne drukowanie . . . . . . . . . . . .317 terminologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 obrazki . . . . . 301 zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349. . . . . . . . . . . . 437 symetryczne desenie . . . . . . . 301. . . . 297. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320 transformacje stosowanie do obiektów . . . . . . 298 tworzenie odbicia lustrzanego obrazków . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 konfigurowanie . . . . . .294 T tło tworzenie z obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 strony orientacja przy drukowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 usuwanie . . . . . 282. . 344 symulacja kolorów kolor . 298 szum usuwanie . . . . . . . . 299 wyświetlanie informacji o obrazku . . . . . . . . . 403 skanery ustawienia zarządzania kolorami . . . 366 eksportowanie .298 zapisywanie opcji przekształcania . . . . . . . . . . . . . 350 skanowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 soczewki . . . . 322. . . . . . . . . . . . 349. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Corel PHOTO-PAINT drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323 modyfikowanie za pomocą histogramów . . . 365. . . . . . .245 układy rozmieszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 szybkie poprawianie . . 349 ulepszanie . . . . . . . . . .323. . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 spłaszczanie obiektów . . . . . . . . . . . . .403 trójkąty rysowanie . .299 tryb kolorów zindeksowanych . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375 Wycinek. . . . . . . . . .387 desenie 3D . . . . .13 punkt bieli . . . . . . . . .320. . . . . . . . .254 usługi Corel Professional Services . . . . 387 malowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .363 obiekty . 327 obrazki w Pracowni dopasowywania obrazka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409 usuwanie masek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 uprawnienia ustawianie w plikach PDF . . . . . . . . . . . . . . . . 279 ukrywanie okien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 pełnoekranowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332 Wybieranie . . . . . . . . . . . . polecenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 wypełniania gradientowe stosowanie . . . . . . . . .350 usuwanie zaznaczenia obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . .331 wyświetlanie . . .408 WWW rozdzielczość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 gradientowe . . . . . . . . 282 kanały kolorów . . . . . . . . . 248 podgląd . .279 informacje o obrazku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 zmienianie widoku obrazka . . 280 przewijanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253 ustawienia drukarskie . 390 V VBA pomoc . 394 jednolite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280 podpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przybornik i paski narzędzi . . . . . . . . . .358. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376 wymazywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 punkt czerni . . . . . . . . . . . . .393. . . . . . . . . . . . . . . . . 356 krawędzie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374 usuwanie przeplotu . . . 394 wypełnienia . . . 280 współrzędne kursora . . . .400 Utwórz migawkę . . . . . . . . . . . 279 wyostrzanie . . . . . . . . .407 krawędzie obiektów . . . . . . . . . . . . 438 wycinanie obrazków . . . . . . . . . . . . 342 mapy bitowe . . . . . . . . . . . . . . . . . .338 wtapianie . . . . . . . . . . .355 ustawienia zabezpieczenia w plikach PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357 kolory . . . . . . . 321 obszary poza oknem obrazka . 409 obrazki . . . . . . . .363 wielokąty . . . . . . . . . . . . .431 wybieranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 obszary obrazka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .407 krawędzie obiektów . .253 usuwanie aureoli . . . . . . . . . 359 wymiary obrazka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 ustawianie ostrości szczegóły obrazka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332 wymiary obrazków . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397 warstwy dopasowania . 356 obszary obrazka . . . . . . . 407 filtry . . . . . . . . . . . . .337 rysowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316 wyciągi barwne drukowanie . . . . . . . . . .14 W warstwy . . . .Corel PHOTO-PAINT okna. . . . . . . 359 obszary obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247. . .430 510 Indeks .

. . . . . .432 używanie profili kolorów . . . . .431 włączanie sygnalizacji kolorów niedrukowalnych . . . . . . . . . . . . . .334 zmienianie rozmiaru/rozdzielczości . . . . . . . . . . . . . .333 znaczniki cięcia/zginania drukowanie . . . . . . . 286 wypełnienia gradientowe . 391 wypełnienia teksturą . . . . . .301 zmniejszanie rozdzielczości . . . . 392 tonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 stosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366 zmienianie rozmiaru obiekty . . . .429 osadzanie profili kolorów . . . . . . . . . . . . .315 retuszowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 zmienianie kształtu soczewki . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 zaznaczenia . . . . . . . . . 387 wypełnienia mapami bitowymi . 301 pliki dźwiękowe . .302. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367 zdjęcia . . . . . . . . . . . . 423 pliki PDF . . . . . . . . 388. . . . . . . . . . . . . . . .332 obrazki . . . . . . . . . . . . . . 432 poprawianie kolorów wyświetlanych na ekranie . . . . . 425 w różnych miejscach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 ustawienia kopii zapasowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 stosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 niestandardowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 tworzenie . . . . . . . . . . . . . . . . 423 do publikacji w Internecie . . . . . . . . .Corel PHOTO-PAINT teksturą . . . . . . 423. . . . . . . . . . 251. . . . . . . . . . . . . 388. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 kafelkowanie obrazków . . .301 otwieranie . . 391 stosowanie . .431 wybieranie stylów . . . . . . . . . . . . 426 zapisywanie . . . .405 obrazki . . . . . . . 389 wybieranie kolorów . . . . . . . . . . . . 423 w różnych formatach plików . . . 393 wypełnienia tonalne . . . . . 425 ustawienia automatycznego zapisywania . . . . . . . . . . . . . . . . .344 zaznaczanie obiekty . . . 388 edycja wzorców . . . . 246 znaczniki drukarskie Z zakres tonalny (definicja) . . . . . . . . . . . . 476 zamykanie obrazków . . . . . . . . . . . . 251 używanie różnych nazw plików . . . . . . . . . . . . . . . . . .332 zmniejszanie rozdzielczości obrazków . . 301 obrazki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297 zmiana rozmiaru/rozdzielczości obrazków . . . . . 423. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331. . . 332 papierowe obramowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 obrazki . . . . . . . . . . . . . . 301 zarządzanie kolorami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301 poprawianie kolorów i tonów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301 aparaty cyfrowe . . . . . . . . . . 388. . . . . . . . 392 importowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 importowanie . . .302 zdjęcia czarno-białe tworzenie . . . . . . . . . . . . . 388 wyszukiwanie clipart . . . 393 wypełnienia jednolite . . . . . .245. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 zachowywanie właściwości obrazka 423 Indeks 511 . . . . . . . . . . . . . . . . .349 skanowanie . . . . . . . . . . . . .431 zawijasy . . .429 ustawianie opcji zaawansowanych . . . . . . . . . . . 390 ładowanie . . . . . . . 389 tworzenie głębi . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 512 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . 309. . .245 zniekształcanie . . .332 zwiększanie rozdzielczości obrazków . . . . . . . . 310 zwiększanie rozdzielczości . . . . . . . .403 obiekty . . . . . . . . . .Corel PHOTO-PAINT drukowanie .406 zszywanie obrazków . . . . . . . . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful