Patroni naszych ulic - konkurs

Proponujemy konkurs poświęcony patronom ulic ( do wykorzystania w klasach szóstych szkół podstawowych i w gimnazjach ) . Poprzedzony on był opracowaniem specjalnego informatora - zbioru kart zawierających fotografie i biogramy postaci , które uczestnicy winni znać . Powiększone strony informatora zdobiły szkolny korytarz , dzięki czemu spopularyzowano i konkurs, i informacje o patronach naszych ulic . W przedstawionym scenariuszu proponujemy różne przykłady postaci występujących w spisie ulic większości polskich miast . Warto ten zestaw wzbogacić związanymi z regionem patronami ulic . W naszej szkole w " patronowych" zmaganiach brały udział szóste klasy reprezentowane przez trzyosobowe drużyny . Każda grupa miała kapitana , który sam udzielał odpowiedzi na pytanie bądź wyznaczał odpowiadającego . Oprócz klasycznych pytań i odpowiedzi konkursowicze wykonywali szereg zadań . Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymywali jeden punkt. Poprawne wykonanie zadania nagradzane było( w zależności od stopnia trudności ) punktami ( od trzech do sześciu ) ; dodatkowo za szybkość rozwiązania drużyna otrzymywała trzy , dwa lub jeden punkt . Dla urozmaicenia i większej atrakcyjności proponujemy, aby zadawanie pytań przeplatane było wykonywaniem zadań . Taka sytuacja jest ciekawsza dla uczestników i dla widzów . Poniżej zamieszczamy próbki pytań i zadań .

ZADANIA KONKURSOWE 1. Połącz nazwiska patronów z ich zawodami ( profesjami ) : STEFAN BATORY FRYDERYK CHOPIN JAN MATEJKO ZYGMUNT WRÓBLEWSKI MALARZ KOMPOZYTOR KRÓL FIZYK którzy

2. Oto nazwiska 10 polskich pisarzy i poetów . Wykreśl nazwiska literatów , nie są patronami ulic w naszym mieście : ASNYK , BRZECHWA , KONOPNICKA , MAKUSZYŃSKI , ORZESZKOWA , SIENKIEWICZ , SZKLARSKI , TUWIM , WAŃKOWICZ , ŻEROMSKI 3. Prawda czy fałsz ( dopisz P lub F ) : Onufry Zagłoba był astronomem . Józef Ignacy Kraszewski pisał powieści . Piotr Skarga komponował utwory muzyczne . Michał Kutuzow dowodził obroną Westerplatte . 4. Do nazwisk patronów dopisz imiona : ŻEROMSKI PLATER STASZIC WAŃKOWICZ KOŚCIUSZKO 5. Rozpoznaj portrety patronów : A. Mickiewicz , K. Miarka , K.I. Gałczyński , J. Matejko , W. Witos

6. Wyszukaj na planie miasta i zamaluj ulice : BOLESŁAWA PRUSA KRÓLOWEJ JADWIGI BRACI ŚNIADECKICH 7. Jakie ulice przedstawiają fotografie ? 8. Ułóż nazwiska w kolejności chronologicznej, biorąc pod uwagę czas , w którym żył patron : JÓZEF PIŁSUDSKI , MIKOŁAJ KOPERNIK , STEFAN STARZYŃSKI , BOLESŁAW CHROBRY PYTANIA KONKURSOWE 1. Wymień trzy nazwy ulic , których patronami są literaci . 2. Podaj trzy nazwy ulic , których patroni to królowie . 3. Który z patronów był szewcem ? ( Jan Kiliński ) 4. Czym zasłynął Ignacy Łukasiewicz ? ( skonstruował lampę naftową ) 5. Patroni naszych ulic będący pilotami to ... ( F. Żwirko , S.Wigura , J. Meissner ) 6. Którzy z patronów byli ( bądź mieszkali ) w Bolesławcu ? ( Mikołaj Broda, Bolesław Kubik, Michał Kutuzow, Martin Opitz, H.W.Tyrankiewiczowie ). 7. Którzy patroni wsławili się udziałem w powstaniach narodowowyzwoleńczych ? Wymień dwa nazwiska . 8. Patronem jednej z naszych ulic jest współtwórca Mazurka Dąbrowskiego . Jak się nazywa ? ( Józef Wybicki ). 9. Podajcie imię i nazwisko patrona , który jest autorem takich książek jak : " Faraon", "Lalka", "Placówka". ( Bolesław Prus ) Artykuł opublikowany w " Bibliotece w Szkole " nr 4/2001 T.Prokowska, M.Medyńska

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful