Spotkania z rodzicami ( zestawienie bibliograficzne w wyborze

)
1. Bajorek K.: Program "Pedagogizacja rodziców w klasie". "Klocki Autonomiczne" 2001 nr 10 s. 8-9 2. Będzińska - Wosik B.: Kruszenie lodów - scenariusz pierwszego spotkania wychowawcy z rodzicami uczniów w szkole podstawowej. "Wszystko dla Szkoły" 2000 nr 7/8 s.27 3. Brzana M.: Małe co nieco na temat telewizji. "Życie Szkoły" 1997 nr 8 s.465-468 4. Chaber - Dądela A.: Jak nawiązać i rozwijać współpracę z rodzicami? "Nowa Szkoła" 2001 nr 3 s. 26-28 5. Dąbrowska I.H.: Bliżej szkoły. Program współpracy wychowawczo - edukacyjnej z rodzicami. "Wszystko dla Szkoły" 2001 nr 9 s. 22 6. Domeracka J.: "Wywiadówka" inaczej ... . "Lider" 1998 nr 6 s. 18-20 7. Garstka A.: Zebrania z rodzicami. "Życie Szkoły" 1995 nr 6 s.346-348 8. Grabowska H.: Pozwól dziecku poznać świat nie wyręczając się telewizją - projekt zajęć warsztatowych dla rodziców. " Wychowanie na co dzień" 2001 nr 6 s.III - IV [wkładka] 9. Jakubiak - Zapalska E.: O czym rozmawiać z rodzicami? "Życie Szkoły" 1994 nr 2 s.87-88 10. Jedziniak A.: WF dla rodziców, czyli wywiadówka na sportowo. "Gazeta Szkolna" 2001 nr 8 11. Jeżowski A.: Po co komu rada rodziców? "Dyrektor Szkoły" 2002 nr 1 12. Jóźwiak D.: Wspólnymi siłami. "Gazeta Szkolna" 2002 nr 36 s. 14 13. Kania B.: Jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka. Spotkanie z rodzicami. "Życie Szkoły" 2001 nr 7 s. 431 14. Kania B., Nasiadek G.,Siedlaczek H.: Spotkanie z rodzicami. "Życie Szkoły" 2001 nr 7 s. 421 15. Knot L.: Bliżej dziecka. "Życie Szkoły" 1997 nr 4 s.247-248 16. Konopka E.: Polubić spotkania z rodzicami. Scenariusze spotkań z rodzicami w kl.I. "Nowe w Szkole" 2002 nr 9 s. I-III [wkładka]. 17. Korecka S. : Scenariusz spotkania z rodzicami [ telewizja ]. "Życie Szkoły" 2001 nr 9 s.567 18. Korecka S. : Zebranie inaczej. "Życie Szkoły" 2001 nr 8 s.488-489 19. Kosińska E. : Rodzice a szkoła . Krótki poradnik psychologiczny . Kraków 1999 20. Kowolik P.: Spotkania z rodzicami uczniów - rozmowa partnerów wychowania. Propozycje metodyczne. "Życie Szkoły" 1992 nr 7 s.397-402 21. Kozłowska E. Nauczyciel - rodzice. "Nowe w Szkole" 2002 nr 7-8 s. 46-47 22. Krawczuk K.: Rodzina i szkoła - razem (program autorski). "Nowa Szkoła" 2001 nr 8 s.31-33 23. Kropiwnicki J.: Rodzice - szkoła: trzecia droga ? "Nowe w Szkole" 2000/2001 nr 2 24. Kubiec B.; "Być, czy mieć ... , czyli młodzież w świecie pieniądza". Referat na spotkanie z rodzicami. "Wszystko dla Szkoły" 2002 nr 5 s.16-17 25. Kurzawa R. : Zajęcia na temat przemocy. "Życie Szkoły" 2001 nr 7 s.431-433 26. Kwella G.: Nasze dziecko prosi o kieszonkowe (spotkanie z rodzicami). " Wychowanie na co dzień" 2001 nr 9 s.VI-VIII [wkładka] 27. Lachowicz L.: Wywiadówka z kultury fizycznej czy program współpracy z rodzicami? "Lider" 1996 nr 9 s. 1314 28. Luśtyk J.: Co rodzice powinni wiedzieć, aby chronić swoje dzieci przed narkotykami? "Wszystko dla Szkoły" 2002 nr 5 s.1-3 29. Matej A.: Rodzic - partner czy wróg ? [ plan pierwszego spotkania ] "Nowe w Szkole" 2001/2002 nr 1 s. 25 30. Napieralska M.: Sposób na atrakcyjną wywiadówkę. "Gazeta Szkolna" 2002 nr 37 s. 14 31. Pytlak E.: Z notatnika nauczyciela. Ja i rodzice. "Edukacja i Dialog" 1997 nr 3 s. 49-51

32. Raczyńska R.E. : Jak pomóc dziecku w odrabianiu pracy domowej? "Dyrektor Szkoły" 1997 nr 7/8 s. 55-58 33. Rokicka M.: Włączanie rodziców w realizację zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych. "Życie Szkoły" 2002 nr 7 s. 433-436 34. Sienkiewicz J.: Wychowawca doradcą rodziców. "Życie Szkoły" 2002 nr 2 s.73-79 35. Skarżyńska J.: Propozycja tematyki spotkań z rodzicami w kl. I-III. "Życie Szkoły" 1996 nr 1 s.32-38 36. Stucki E.: Pomóżmy sobie nawzajem w wychowaniu dzieci: o współpracy nauczyciela i rodziców w wychowaniu. "Wszystko dla Szkoły" 2001 nr 5 s. 21 37. Starzyński W.: Program "Rodzice w szkole". "Nowa Szkoła" 1999 nr 9 s. 8-10 38. Susmenda J.: Aktywna wywiadówka "Poznajmy się" . "Nowe w Szkole" 2002 nr 7-8 s. VI (wkładka) 39. Waluś J.: Scenariusz zajęć otwartych z udziałem rodziców. "Życie Szkoły" 2001 nr 4 s.324-237

Opracowanie: T .Prokowska

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful