JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ?

© A.Kraśniewski – WETI PW

Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową?

1

MOTYWACJA
Obserwacja problemów, jakie mają dyplomanci, z punktu widzenia opiekuna prac dyplomowych recenzenta prac dyplomowych przewodniczącego komisji egzaminów dyplomowych d plomo ch

Osiągnięcia dyplomanta (wyniki pracy teoretyczne i praktyczne ) są istotne, ale recenzent stawia ocenę na podstawie analizy TEKSTU PRACY DYPLOMOWEJ
© A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 2

CEL Praca dyplomowa – rodzaj dokumentu (raport naukowy) Ogólne zasady tworzenia dokumentów dotyczą także PRACY DYPLOMOWEJ cel: Y systematyzacja wiedzy
przypomnienie wybranych zasad omówienie specyficznych aspektów

przekazanie użytecznych(?) informacji uzyskanie uwag dotyczących zakresu, treści i formy prezentacji
© A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 3

STYL I FORMA Y JAK OCENIANA JEST PRACA? Y UWAGI PRAKTYCZNE © A. A CO JEST ZBĘDNE? Y OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? Y STRUKTURA TEKSTU.PLAN PREZENTACJI Y WYMAGANIA FORMALNE Y OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA Y CO POWINNO BYĆ.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 4 .

Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 5 . A CO JEST ZBĘDNE? Y OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? Y STRUKTURA TEKSTU. STYL I FORMA Y JAK OCENIANA JEST PRACA? Y UWAGI PRAKTYCZNE © A.PLAN PREZENTACJI Y WYMAGANIA FORMALNE Y OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA Y CO POWINNO BYĆ.

wykazujące umiejętność samodzielnego rozwiązania problemu badawczego. Komisja Kształcenia Rady Wydziału EiTI.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 6 . ich udoskonalenie) źródło: Dyplomowanie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. zaczynającego się od sformułowania spójnych założeń. poprzez analizę źródeł oraz dostępnych środków i metod projektowania. a kończącego się projektem rozwiązania i sprawdzeniem stopnia spełnienia podstawowych wymagań oraz sformułowaniem wniosków PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA kompletne pod względem merytorycznym opracowanie postawionego zadania.PRACA DYPLOMOWA – CZYM JEST? PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA „kompletne odbicie” procesu rozwiązywania typowego zadania inżynierskiego. 2000 © A. ale wymagane jest nowatorskie podejście do propozycji rozwiązania lub do użytych narzędzi projektowania (np. zadanie to może mieć charakter projektu.

...Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 7 . zależność (relacja). METODA PROBLEM + NARZĘDZIA aparatura pomiarowa.wymagane nowatorskie podejście © A. . symulatory.. struktura danych. .PRACA DYPLOMOWA – CZYM JEST? algorytm.... moduł programowy. systemy CAD. w pracy mgr . struktura układu. ROZWIĄZANIE układ (projekt układu).

moduł programowy) Implementacja algorytmu SERPENT w strukturze FPGA (inż.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 8 .PRACA DYPLOMOWA – OCZEKIWANY WYNIK Y Projekt [+ realizacja] „systemu” (układ.) System kształcenia na odległość na potrzeby Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW (mgr) Y Studium analityczno-badawcze z wykorzystaniem narzędzi inżynierskich Protokoły routingu w sieciach MANET – analiza przy użyciu platformy NS-2 (inż.) Tłumienność odbiciowa w torach światłowodowych – analiza zjawiska i pomiary (mgr) Pomiary opóźnień i strat pakietów w sieciach IP (mgr) © A.

. analizy. narzędzie (projektowania.) Opracowanie oprogramowania do analizy geometrycznej światłowodów fotonicznych (inż. .PRACA DYPLOMOWA – OCZEKIWANY WYNIK Y metoda..Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 9 .) Modelowanie kanału radiowego wewnątrz budynków (mgr) Dekompozycja symboliczna automatów skończonych (mgr) Y ??? Głosowanie elektroniczne – filar nowoczesnego państwa demokratycznego (mgr) UMTS versus GSM: Risks of introduction of UMTS in Europe (BS) Usługi sieci inteligentnej jako odpowiedź na potrzeby rynku w Polsce (mgr) Analiza świadczenia usług mobile commerce (inż.) W kierunku Sieci Następnej Generacji (mgr) © A.

Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 10 .CYKL DYPLOMOWANIA (4 semestry) PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA (Pracownia Problemowa) Sformułowanie problemu + analiza literatury + zarys metody rozwiązania (wnioski co do możliwości rozwiązania problemu) „Konkretną robotę zrobi Pan/Pani w ramach pracy magisterskiej” PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Opracowanie metody. wybór narzędzi + rozwiązanie problemu PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA (Pracownia Problemowa) Sformułowanie problemu + analiza literatury + wybór właściwej metody i narzędzi + kompletne rozwiązanie problemu lub podproblemu (szczególny przypadek. uproszczona wersja) PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Pogłębione studia literaturowe + krytyczna refleksja (oparta na doświadczeniu) + rozszerzenie/uogólnienie/pogłębienie sformułowania problemu + opracowanie metody i narzędzi (z elementami nowatorstwa) + rozwiązanie problemu © A.

NOWATORSTWO W PRACY MAGISTERSKIEJ Y oryginalne sformułowanie problemu S S nie opracowano dotychczas aplikacji realizującej proponowany zestaw funkcji (a jest konkretne zapotrzebowanie) nie zbadano dotychczas zależności ..) Y nowa/udoskonalona metoda S S dotychczas realizowano tę funkcję programowo.... ponieważ .Kraśniewski – WETI PW ... (a jest to celowe....... proponowana jest bardziej wydajna realizacja sprzętowa znane są realizacje tego modułu/algorytmu w układach FPGA. proponowane jest użycie innego zestawu narzędzi. w grafie .. proponowana jest realizacja korzystająca z tego typu modułów typowe metody rozwiązania oparte są na wyznaczeniu zbioru ścieżek . jednak żadna z nich nie wykorzystuje wbudowanych modułów pamięci. Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 11 S S © A. proponowana jest metoda oparta na algorytmie genetycznym dotychczas badano to zjawisko używając .. od .. obejmującego ..

niezbędne jest jego przystosowanie sygnał otrzymywany na wyjściu badanego obiektu nie odpowiada parametrom wymaganym w standardowym (dostępnym) systemie pomiarowym.zbudowanie odpowiedniego konwertera S Y nowe rozwiązanie S ??? © A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 12 . niezbędne jest dostosowanie systemu ...NOWATORSTWO W PRACY MAGISTERSKIEJ Y znaczne udoskonalenie/przystosowanie narzędzia S standardowy (dostępny) symulator uszkodzeń nie ma funkcji umożliwiającej modelowanie uszkodzeń typu ..

Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 13 .PLAN PREZENTACJI Y WYMAGANIA FORMALNE Y OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA Y CO POWINNO BYĆ. A CO JEST ZBĘDNE? Y OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? Y STRUKTURA TEKSTU. STYL I FORMA Y JAK OCENIANA JEST PRACA? Y UWAGI PRAKTYCZNE © A.

PLAN (STRUKTURA) PRACY standardowy początek część wstępna ść część główna zakończenie bibliografia [załączniki] © A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 14 .

Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 15 .STANDARDOWY POCZĄTEK standardowy początek część wstępna strona tytułowa życiorys streszczenie (pol/ang) spis treści ść część główna zakończenie bibliografia [załączniki] © A.

.................. dra .. © A.......... ocena pracy .......... podpis Przewodniczącego Komisji Warszawa.. Bogdana Babackiego ew......... inż. Praca wykonana pod kierunkiem dr....Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 16 .. 2005 r..STRONA TYTUŁOWA POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych [Instytut Telekomunikacji] Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA/MAGISTERSKA Andrzej Abacki Synteza ..

nowy.TYTUŁ PRACY Y informacyjny Y zwięzły (względnie krótki) Y bez zbędnych słów najczęściej nadużywane słowa: metoda. system. … Algorytm kompresji dokumentów XML lub Kompresja dokumentów XML zamiast Opracowanie algorytmu kompresji dokumentów XML Zabezpieczenie danych gromadzonych w urządzeniach mobilnych zamiast Problematyka zabezpieczenia danych gromadzonych w urządzeniach mobilnych Modele analityczne źródeł TCP ??? zamiast Analiza modeli analitycznych źródeł TCP © A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 17 . analiza. optymalny(?). algorytm. badanie. efektywny.

© A...PO STRONIE TYTUŁOWEJ Autor pragnie podziękować Panu dr. Bogdanowi Babackiemu za . inż.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 18 .

miejsce urodzenia Y przebieg kształcenia [uzyskanie tytułu inżyniera] Y [zmiana stanu cywilnego] Y [przebieg pracy] Y [dodatkowe studia..Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 19 ..] Y [działalność w kole naukowym] Y [działalność społeczna] Y [osiągnięcia. niekoniecznie „naukowe”] Y zainteresowania © A. kursy.ŻYCIORYS Y data. .

Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 20 . ½ strony Y styl mieszany (elementy stylu opisowego i informacyjnego) © A.STRESZCZENIE Y w języku polskim i angielskim Y ok.

ZASADNICZA CZĘŚĆ PRACY standardowy początek część wstępna część wstępna 5-25 % ść część główna zakończenie bibliografia [załączniki] zakończenie 2-10 % © A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 21 .

A CO JEST ZBĘDNE? Y OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? Y STRUKTURA TEKSTU. STYL I FORMA Y JAK OCENIANA JEST PRACA? Y UWAGI PRAKTYCZNE © A.PLAN PREZENTACJI Y WYMAGANIA FORMALNE Y OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA Y CO POWINNO BYĆ.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 22 .

CZĘŚĆ WSTĘPNA standardowy początek część wstępna S S S S S Tło . postawienie problemu (nieformalne) Związek z innymi p ą y pracami w rozpatrywanym p y y obszarze (przegląd literatury) Ograniczenia zakresu tematycznego pracy (zakresu zadania. funkcji projektowanego układu) Zagadnienia omawiane w poszczególnych rozdziałach ść część główna zakończenie bibliografia [załączniki] S © A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 23 .definicja obszaru (tematyki) pracy [ogólny stan wiedzy] Motywacja Cel pracy (zadanie do wykonania). ale nie np.

. ale nie np.porównanie na przykładzieobszarze (przegląd literatury) algorytmów DES i SERPENT ść część główna S zakończenie bibliografia [załączniki] S Ograniczenia zakresu tematycznego pracy (zakresu zadania.. wstępna porównanie ich z wartościami osiąganymi w innych realizacjach.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 24 .CZĘŚĆ WSTĘPNA Tytuł pracy: S Tło . postawienie problemu (nieformalne) Ograniczenia zakresu tematycznego: . a zwłaszcza szybkości część S Cel pracy układach FPGA/CPLD i realizacji algorytmów kryptograficznych w(zadanie do wykonania).porównanie tylko z realizacjami ą programowymi S Związek z innymi p y pracami w rozpatrywanym p y y .definicja obszaru (tematyki) pracy EFEKTYWNOŚĆ REALIZACJI ALGORYTMÓW standardowy KRYPTOGRAFICZNYCH W[ogólny stan wiedzy] UKŁADACH PROGRAMOWALNYCH początek Cel pracy: S Motywacja Wyznaczenie wartości istotnych parametrów. . funkcji projektowanego układu) Zagadnienia omawiane w poszczególnych rozdziałach © A.

. Wstęp (Wprowadzenie) ..Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 25 .// © A. Narzędzia wspomagające nauczanie na odległość przez Internet //ogólna dyskusja. Temat (nie tytuł) pracy: Stworzenie narzędzia wspomagającego nauczanie na odległość przez Internet. Wstęp SPIS TREŚCI 1.. wykorzystanie Internetu// 2.. . realizującego określoną funkcję 1. typy narzędzi. 3. 2. 4.UWAGI Y Nie musi być w jednym rozdziale CZĘŚĆ WSTĘPNA ≠ 1.CZĘŚĆ WSTĘPNA . 5. Wstęp //potrzeba nauczania na odległość... (charakterystyka obszaru) p y (sformułowanie p p poprzedzone motywacją) y ją) Cel pracy ( Istniejące rozwiązania .

UWAGI Y Nie musi być w jednym rozdziale CZĘŚĆ WSTĘPNA ≠ 1.. 2. 5.. 4. (charakterystyka obszaru) p y (sformułowanie p p poprzedzone motywacją) y ją) Cel pracy ( Istniejące rozwiązania . Y W przypadku jednego rozdziału część wstępna może być podzielona na podrozdziały Y Niezależnie od podziału na rozdziały/podrozdziały cel pracy (zadanie do wykonania) – wyróżniony © A. Wstęp SPIS TREŚCI 1.. 3. Wstęp (Wprowadzenie) ..CZĘŚĆ WSTĘPNA .Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 26 .

UWAGI Y Związek z innymi pracami w rozpatrywanym obszarze (przegląd literatury) Cel: w zestawieniu z wynikami pracy dyplomanta p powinien pokazać.CZĘŚĆ WSTĘPNA . co wcześniej stworzyli inni dyplomant umie twórczo korzystać z doświadczeń (wyników pracy) innych przegląd literatury – przed przystąpieniem do realizacji zadań (części praktycznej).Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 27 . a nie w trakcie pisania pracy warto robić notatki © A. że: p dyplomant nie tworzy czegoś.

programowa) implementacja innych algorytmów kryptograficznych w układach FPGA ale nie ogólne informacje o układach FPGA (może być w części „tło – definicja obszaru”) Uwaga: odwołania do literatury powinny być także w innych rozdziałach/podrozdziałach © A.UWAGI Y Związek z innymi pracami w rozpatrywanym obszarze (przegląd literatury) może być w części głównej powinien dotyczyć zasadniczego tematu pracy (zadania) Tytuł pracy: y p y Implementacja algorytmu SERPENT w strukturze FPGA Związek z innymi pracami: implementacja algorytmu SERPENT (sprzętowa.CZĘŚĆ WSTĘPNA .Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 28 .

Wstęp a) motywacja potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa działania systemów algorytmy kryptograficzne. w tym SERPENT implementacja algorytmów kryptograficznych: programowa (wolna). sprzętowa (szybka) układy FPGA jako efektywne narzędzie realizacji układów cyfrowych b) Ÿ cel pracy: implementacja algorytmu SERPENT w strukturze FPGA ....Kraśniewski – WETI PW . © A.PRZYKŁAD Tytuł pracy: Implementacja algorytmu SERPENT w strukturze FPGA 1.CZĘŚĆ WSTĘPNA . 3.. Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 29 2. c) założenie: realizacja oparta na układach Altera Realizacja algorytmów kryptograficznych w układach programowalnych (przegląd literatury) .

Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 30 . STYL I FORMA Y JAK OCENIANA JEST PRACA? Y UWAGI PRAKTYCZNE © A. A CO JEST ZBĘDNE? Y OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? Y STRUKTURA TEKSTU.PLAN PREZENTACJI Y WYMAGANIA FORMALNE Y OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA Y CO POWINNO BYĆ.

problem k Rozwiązanie .CZĘŚĆ GŁÓWNA standardowy początek część wstępna S S S S S S S ść część główna zakończenie bibliografia [załączniki] „Podstawy teoretyczne” Sformułowanie problemu (zadania) [ [Dekompozycja problemu] p y j p ] (ogólna struktura systemu) Metoda + rozwiązanie [„Instrukcja użytkownika”] Ocena rozwiązania Problem 1 ..problem 1 .. .metoda .Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? .rozwiązanie S S S Metoda .problem k 31 S © A..problem 1 . . Problem k ....rozwiązanie ...metoda .

główna Wstęp a) motywacja b) cel pracy c) [założenie: realizacja oparta na układach Altera] Algorytm SERPENT Programowane układy cyfrowe //omówienie różnych rodzin układów FPGA/CPLD i porównanie ich istotnych parametrów// ale tylko wtedy gdy zadaniem dyplomanta jest dokonanie wyboru odpowiedniego elementu (porównanie eksponujące cechy istotne dla dokonania wyboru). część wstępna 2. część 3.Kraśniewski – WETI PW . zwłaszcza algorytmu SERPENT// Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 32 © A. Programowe i sprzętowe realizacje algorytmów kryptograficznych //w szczególności w układach FPGA. co ma bezpośredni związek z dalszą częścią pracy Tytuł pracy: Implementacja algorytmu SERPENT w strukturze FPGA 1. nie zaś gdy narzucona jest realizacja w układzie z rodziny Altera Stratix 4.„PODSTAWY TEORETYCZNE” Zasada: Tylko to.

założone) Y możliwości realizacji wymagań – wstępna dyskusja © A.charakterystyka użytkownika Y wymagania Y ograniczenia dotyczące realizacji systemu (narzucone.SFORMUŁOWANIE PROBLEMU (ZADANIA) CZĘŚĆ GŁÓWNA S S S „Podstawy teoretyczne” Sformułowanie problemu (zadania) [Dekompozycja problemu] (ogólna struktura systemu) Metoda + rozwiązanie [„Instrukcja użytkownika”] Ocena rozwiązania przykład: praca (zadanie) typu „projekt systemu” systemu S S S Y przeznaczenie systemu .Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 33 .

Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 34 ..) © A.. szybkość. .SFORMUŁOWANIE PROBLEMU WYMAGANIA Y funkcje systemu .. pobór mocy.. .. Y współdziałanie z otoczeniem (innymi systemami oraz użytkownikiem) – interfejs Y utrzymanie np.. oprogramowanie: szybkość działania.) lub „postulatywny” (system powinien . możliwość wprowadzania zmian Wymagania mogą mieć charakter bezwzględny (system musi ...„funkcjonalność” w tym ograniczenia zakresu funkcji (z uzasadnieniem) Y parametry układ: gabaryty.

założone Y wynikające z charakterystyki użytkownika (dostępność zasobów. oprogramowanie..narzucone.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 35 .) Y związane z dostępem dyplomanta do zasobów (elementy.SFORMUŁOWANIE PROBLEMU OGRANICZENIA dotyczące realizacji systemu .. . narzędzia CAD) Y związane z możliwościami czasowymi wykonawcy © A.

minimalna zakładana konfiguracja sprzętowa komputera klienta obejmuje: procesor . . pamięć .) oraz typu przeglądarki (Internet Explorer. MB..SFORMUŁOWANIE PROBLEMU WYMAGANIA.. umożliwiającej . Linux......) moduł klienta nie wymaga zainstalowania na komputerze użytkownika żadnego oprogramowania oprócz standardowej przeglądarki. dostęp do Internetu realizowany jest w dowolny sposób (może być dostęp „wdzwaniany”) System ma działać przy następujących ograniczeniach na komputer serwera (sprzęt i oprogramowanie): ... © A. MHz. Netscape.... OGRANICZENIA – PRZYKŁAD Temat pracy: Aplikacja klient-serwer wspomagająca nauczanie na odległość przez Internet WYMAGANIA/OGRANICZENIA System ma działać przy następujących ograniczeniach na komputer klienta (sprzęt i oprogramowanie): moduł klienta ma działać niezależnie od systemu operacyjnego (Windows. ...Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 36 . .

SFORMUŁOWANIE PROBLEMU - UWAGI
Y Sformułowanie problemu może być narzucone przez opiekuna w znacznym stopniu tworzone przez studenta (może być częścią postawionego zadania) w obu przypadkach potrzebna dyskusja typu „dlaczego tak, a nie inaczej” zwłaszcza w pracy magisterskiej Y Jeśli – w ramach sformułowanych ograniczeń – wybór (elementów, oprogramowania, ...) jest pozostawiony dyplomantowi, to wybór ten jest elementem metody rozwiązania (a nie sformułowania problemu)
© A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 37

OCENA ROZWIĄZANIA
CZĘŚĆ GŁÓWNA S S S „Podstawy teoretyczne” Sformułowanie problemu (zadania) [Dekompozycja problemu] (ogólna struktura systemu) Metoda + rozwiązanie [„Instrukcja użytkownika”] Ocena rozwiązania

przykład: praca (zadanie) typu „projekt systemu” Y Stopień realizacji wymagań funkcjonalnych Y Poprawność rozwiązania (funkcjonowania systemu)

S S S

- weryfikacja (symulacja) - testowanie

zajmuje niekiedy ok. 50% czasu realizacji zadania musi znaleźć odzwierciedlenie w tekście pracy
© A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 38

OCENA ROZWIĄZANIA (cd.)

Y Właściwości (parametry) rozwiązania
S S określone w wymaganiach inne np. np złożoność układu (liczba elementów logicznych), złożoność programu (liczba linii kodu), ... - analiza - symulacja - pomiary

Y Porównanie z innymi rozwiązaniami
znanymi z literatury, poprzednio zrealizowanymi w zespole, ...
© A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 39

PLAN PREZENTACJI Y WYMAGANIA FORMALNE Y OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA Y CO POWINNO BYĆ. STYL I FORMA Y JAK OCENIANA JEST PRACA? Y UWAGI PRAKTYCZNE © A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 40 . A CO JEST ZBĘDNE? Y OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? Y STRUKTURA TEKSTU.

in.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 41 .ZAKOŃCZENIE Y Podsumowanie informacji zawartych w głównej części pracy m. zalety i ograniczenia proponowanych metod i rozwiązań Y Interpretacja (wnioski) m.) © A. . Y Zakres zastosowań proponowanego rozwiązania Y Perspektywy wdrożenia Y Perspektywy kontynuacji (rozszerzenia zakresu tematycznego pracy..in. m in co wynika z oceny proponowanych rozwiązań itp itp..

wyniki.. wyniki. © A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 42 . gdyby przyjąć inne wymagania/ograniczenia/założenia? Y P Przewidywane kierunki zmian w podejściu do id ki ki i d jś i d problemu S S S postęp technologii przyszłe uwarunkowania ekonomiczne . gdyby Autor rozpoczynał realizację pracy dziś? czym różniłoby się podejście i ew.ZAKOŃCZENIE Y Krytyczna refleksja S S czym różniłoby się podejście i ew..

Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 43 . A CO JEST ZBĘDNE? Y OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? Y STRUKTURA TEKSTU. STYL I FORMA Y JAK OCENIANA JEST PRACA? Y UWAGI PRAKTYCZNE © A.PLAN PREZENTACJI Y WYMAGANIA FORMALNE Y OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA Y CO POWINNO BYĆ.

CO POWINNO BYĆ a czego zwykle nie ma Y Wskazanie alternatywnych możliwości rozwiązania postawionego zadania/problemu zadań/problemów cząstkowych Y Opis procesów decyzyjnych w tym uzasadnienie wyboru przyjętej metody rozwiązania Nie wystarczy odpowiedzieć na pytanie „Jak (zrealizować postawione zadanie)”? trzeba wyjaśnić „Dlaczego właśnie tak. a nie inaczej”? © A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 44 .

Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 45 . jakie wystąpiły podczas realizacji pracy Y Opis procedury badania poprawności zaproponowanego rozwiązania Y Porównanie zaproponowanego rozwiązania z innymi rozwiązaniami Y Krytyczna refleksja © A.) Y Opis trudności.CO POWINNO BYĆ a czego zwykle nie ma (cd.

brak tego elementu dyskwalifikuje pracę – nie powinna być oceniana !!! © A.CO POWINNO BYĆ a czego czasem nie ma Y Dokładny podział zadań w przypadku pracy realizowanej przez dwie osoby formalnie.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 46 .

.CZEGO NIE POWINNO BYĆ a często jest Y Zbyt obszerne wprowadzenie. php.historia Internetu .) – niewykorzystane w praktycznej części pracy © A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 47 . niezwiązane z tematem pracy Y „Pogadanka” popularno-naukowa .rozwój telefonii komórkowej Y Opis powszechnie używanych narzędzi programowych (filozofia programowania obiektowego... Java. . .) Y Rozważania teoretyczne (wzory. C++.. MySQL.

Kraśniewski – WETI PW . Wstęp a) motywacja b) cel pracy c) założenie: realizacja oparta na układach z rodziny Altera Stratix Algorytm SERPENT Ewolucja architektury układów programowalnych FPGA/CPLD Własności programowanych układów cyfrowych //omówienie różnych typów (rodzin) obecnie dostępnych układów FPGA/CPLD i porównanie ich istotnych właściwości (parametrów)// Programowe i sprzętowe realizacje algorytmów kryptograficznych //w szczególności w układach FPGA.CZEGO NIE POWINNO BYĆ? a często jest Y Zbyt obszerna „wiedza literaturowa” na początku głównej części pracy nie mylić z „przeglądem literatury” ! Tytuł pracy: Implementacja algorytmu SERPENT w str kt r e FPGA algor tm strukturze 1. zwłaszcza algorytmu SERPENT// Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 48 zbędne 2. 3. 5. 4. © A.

przemyśleń i wyborów. lecz także proces dochodzenia do tego efektu Y odpowiedzieć na pytanie: „Jak i dlaczego właśnie tak?” zwłaszcza w przypadku pracy magisterskiej „Praca powinna stanowić prezentację logicznego ciągu zdarzeń.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 49 . Starecki © A.„FILOZOFIA” PISANIA PRACY skoncentrować się na opisaniu „wkładu własnego” Y opisać nie tylko efekt końcowy (wynik pracy).” T. jakie doprowadziły do ostatecznego rozwiązania.

Telefonia trzeciej generacji (6. Lotus Learning Space. Opis wykładu stworzonego w technologii Flash 5. Klasyfikacja systemów szerokopasmowych (6.5. Perspektywy Modele zdalnego nauczania 3.5) 6. Opis kursu w postaci prezentacji PowerPoint 5.2. Budowa łącza radiowego (6. Porównanie wad i zalet wszystkich trzech form wykładowych Zawartość merytoryczna części wykładowej 6.4. 8.Kraśniewski – WETI PW .1. 14 16 20 6. 4. Architektura fizyczna sieci 3G (6.5. Wstęp 2.4.3.6) 6. Model synchroniczny i asynchroniczny Porównanie różnych platform zdalnego nauczania 4.4. Porównanie najważniejszych funkcji pakietów zdalnego nauczania Porównanie trzech technik wykładowych stosowanych w nauczaniu na odległość 5. Czym jest e-learning? 2. 2.1 – 6.1.4.1 – 6. Ogólna charakterystyka technik szerokopasmowych (6. 5. Opis aplikacji wykładowej 5. Lanstar 2000.2.5. 9.3.4) 6.1 – 6.1.8) Podsumowanie Bibliografia Spis rysunków i tabel Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 6 8 3.2.5. 72 73 74 50 © A.STRUKTURA PRACY – PRZYKŁAD 1 PORÓWNANIE TECHNIK WYKŁADOWYCH W NAUCZANIU NA ODLEGŁOŚĆ (praca magisterska) 1. Dlaczego e-learning? 2.1. Kolejne modele i generacje zdalnego nauczania 3.4) 6.1 – 6.3.2. Cel i zakres pracy Zdalne nauczanie – teoria 2. WebCT. 27 7.4.3.1.1. CUSeeMe 4.1 – 6.1.3.4.2.2. – 4.

6. Realizacja założeń 8.STRUKTURA PRACY – PRZYKŁAD 2 SYSTEM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ NA POTRZEBY INSTYTUTU STUDIÓW IBERYJSKICH I IBEROAMERYKAŃSKICH UW (praca magisterska) Wstęp Kształcenie na odległość a Instytut Iberystyki 2.6. Geneza 7.. Założenia względem systemu i jego struktura 3.1. Współpraca z innymi modułami 7.2. Moduł Komunikacji Synchronicznej 7.1 5. Założenia 3.4.2.. MiniCentrum SMS 6. Testowanie 7. 6. Implementacja 7.5. Wdrażanie 8.2. Funkcje modułu 7.8.1. Wstęp 7..1 – 6. . 2.2. Moduł Sprzężenia Zwrotnego 5. Podmioty zajmujące się kształceniem na odległość na UW 3.9. Strona WWW 5. Korzyści i problemy 2.3. Struktura 4. 5 1 – 5 2 .Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 1. Perspektywy wdrożenia Literatura Dodatek A (opis zawartości załączonego CD-ROMu) © A.7. Testowanie 6. 1 5 15 21 27 36 71 81 85 86 51 .1.2.1. Podsumowanie i perspektywy wdrożenia systemu 8..

PLAN PREZENTACJI Y WYMAGANIA FORMALNE Y OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA Y CO POWINNO BYĆ. STYL I FORMA Y JAK OCENIANA JEST PRACA? Y UWAGI PRAKTYCZNE © A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 52 . A CO JEST ZBĘDNE? Y OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? Y STRUKTURA TEKSTU.

ale nie więcej niż 70 stron „zasadniczego tekstu” (do bibliografii) – reszta w załącznikach © A.cenna umiejętność inżyniera Y liczba błędów rośnie szybciej niż liniowo w funkcji długości tekstu dł ' it k t Y zadowolenie opiekuna i recenzenta w praktyce: 40-100 stron.OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? Jak najmniej!!! Y zwięzłe komunikowanie się .Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 53 .

OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? Niebezpieczeństwa związane ze zwiększaniem objętości pracy przez „ogólne rozważania” (będące kompilacją informacji z literatury) błędy wynikające z niepełnej wiedzy .Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 54 .opis ma charakter selektywny niezadowolenie opiekuna i recenzenta niebezpieczeństwo (pokusa) popełnienia plagiatu © A.

wiadomościach. seminarium. komentarzu.dygresja . wykładzie. raporcie naukowym (na prawach rękopisu) lub dokumencie wewnętrznym podanie źródła. materiałach dydaktycznych (na prawach rękopisu).PLAGIAT naruszenie PRAWA AUTORSKIEGO zasada: ochronie podlega sformułowanie ("słowo").Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 55 . ewentualnie. materiały reklamowe produktu) podanie źródła + zgoda właściciela praw autorskich (na piśmie) © A. a nie idea • wykorzystanie fragmentu tekstu lub elementu graficznego w opinii. wyraźne wyróżnienie (w przypadku tekstu) i. odpowiednia notka (acknowledgment) • wykorzystanie fragmentu tekstu lub elementu graficznego w dokumencie mającym charakter komercyjny (książka.

Art. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu. 193 Organ właściwy. o którym mowa w ust. rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Nie stosuje się przedawnienia w odniesieniu do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec studenta.) . 5. któremu zarzuca się popełnienie plagiatu. 217 5.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 56 . Art. w drodze decyzji. 6.ustawa z 27 lipca 2005 r. Art.KONSEKWENCJE PLAGIATU Prawo o szkolnictwie wyższym . 214 4. 4. stwierdza nieważność postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego.dygresja (cd. © A. W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez studenta przestępstwa rektor jednocześnie z poleceniem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego może zawiesić studenta w prawach studenta do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną. jeżeli w pracy stanowiącej podstawę nadania tytułu zawodowego osoba ubiegająca się o ten tytuł przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego. W razie podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

frp.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 57 .dygresja (cd.) . 2005 www.WIĘCEJ NA TEN TEMAT … Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Fundacja Rektorów Polskich.pl © A.org.

Kraśniewski – WETI PW .ew. w załączniku Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 58 Podobne proporcje przy prezentacji na egzaminie dyplomowym! © A.OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? standardowy początek część wstępna wyczerpujący opis S S S S S S S „Podstawy teoretyczne” Sformułowanie problemu (zadania) [Dekompozycja problemu] (ogólna struktura systemu) Metoda Rozwiązanie [„Instrukcja użytkownika”] Ocena rozwiązania część główna mniej dokładne omówienie zakończenie bibliografia [załączniki] mniej dokładne omówienie .

.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 59 ..) – na CD-ROMie © A.. sprawiające trudności.. S schematy bramkowe (funkcje Boolowskie) wszystkich modułów złożonego układu. oprogramowania) S funkcje poszczególnych modułów i ich współdziałanie (interfejsy) S wybrane rozwiązania szczegółowe (oryginalne.) ale nie S szczegółowy opis procedur i struktur danych (poza szczególnymi przypadkami).. Bardziej szczegółowe informacje – w załącznikach S struktura logiczna układu S kompletne wyniki weryfikacji (symulacji) i testowania S „instrukcja użytkownika” Pełna dokumentacja (kod programu.NA JAKIM POZIOMIE SZCZEGÓŁOWOŚCI? S struktura blokowa (układu. zmiennych wewnętrznych..OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? OPIS ROZWIĄZANIA . . . . ...

Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 60 . A CO JEST ZBĘDNE? Y OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? Y STRUKTURA TEKSTU.PLAN PREZENTACJI Y WYMAGANIA FORMALNE Y OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA Y CO POWINNO BYĆ. STYL I FORMA Y JAK OCENIANA JEST PRACA? Y UWAGI PRAKTYCZNE © A.

STRUKTURA TEKSTU podział na względnie krótkie fragmenty podrozdziały 2-3 poziomy zagłębienia struktury średnia długość wydzielonego fragmentu struktury: 2 4 strony t kt 2-4 t (pozycje w spisie treści co 2-4 stron) Y Y Y na każdym poziomie łatwo identyfikowalne struktury informacji © A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 61 .

Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 62 . osoba?) czy bierna? forma bezosobowa? argumenty za stroną czynną S łatwiej się pisze (mniej błędów) S „wykonawstwo” nie budzi wątpliwości argumenty za stroną bierną S „bo tak piszą inni” S strona czynna może być interpretowana jako wyraz „nieskromności” Y czas (teraźniejszy? przeszły? przyszły?) © A. czy 3.STYL I FORMA Y Y unikanie żargonu strona czynna (1.

.STYL I FORMA Y liczne elementy graficzne (rysunki.podobna jak w tekście wykaz rysunków i tabel .) ilustrowane tabelami Y Y Y Y numerowanie elementów graficznych .Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 63 . . tabele) S S dokumentacja źródła (jeśli nie jest dziełem autora) porównania (wybór metody..zbędny wykaz symboli i skrótów? © A.w ramach rozdziałów (dla wygody) wielkość czcionki na rysunkach . ocena rozwiązania.

Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 64 .pl: Informacje dydaktyczne dla pracowników i studentów (limitowane): przedmiot EDYM.12 interlinia w wersji roboczej – co najmniej 1.pw.edu.elka.STYL I FORMA Y Y podstawowa wielkość czcionki . EDPI.5 Y Y Y Y Y „dużo światła” (odstępy) tekst wyrównany do prawego marginesu nowy rozdział – na nowej stronie nagłówki i stopki (bieżąca pagina)? kolor? w IT: Wymagania redakcyjne dotyczące prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich www.F © A.5 w wersji ostatecznej – co najwyżej 1.F.

..Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 65 . ..”.” uwaga: „spelling checker” kłamie © A.) „prędkość” zamiast „szybkość” (transmisji...) „oparty o” zamiast „oparty na” (modelu.. łączy.. zasadzie.) „nie występowanie zamiast „niewystępowanie nie występowanie” niewystępowanie” (zakłóceń. „90-tych” zamiast „10. .JĘZYK Najczęstsze błędy S S S S S „ilość” zamiast „liczba” (bitów.. . „90.) „10-ty”. .

A CO JEST ZBĘDNE? Y OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? Y STRUKTURA TEKSTU. STYL I FORMA Y JAK OCENIANA JEST PRACA? Y UWAGI PRAKTYCZNE © A.PLAN PREZENTACJI Y WYMAGANIA FORMALNE Y OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA Y CO POWINNO BYĆ.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 66 .

jaki jest praktyczny rezultat pracy © A. redakcja. wykaz źródeł) odpowiada wymaganiom stawianym publikacjom naukowo-technicznym 4. czy dyplomant wybrał odpowiednie narzędzia inżynierskie do wykonania zadania i czy wykazał umiejętność ich wykorzystania 5. Y Czy dyplomant wykazał umiejętność samodzielnego rozwiązywania zagadnień inżynierskich? Y Czy zakres i poziom pracy odpowiada wymaganiom stawianym pracom inżynierskim? Opinia o pracy powinna zawierać ocenę: 1. terminologia. ilustracje.KRYTERIA OCENY źródło: Formularz oceny pracy dyplomowej stosowany na Wydziale EiTI INŻ. czy zakres i wyniki prac odpowiadają postawionym wymaganiom 3.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 67 . poprawność językowa. czy forma pracy (układ treści. 1 czy analiza źródeł j t odpowiednia do zadania dyplomowego li ź ód ł jest d i d i d d i d l 2.

Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 68 . uproszczona wersja) PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Pogłębione studia literaturowe + krytyczna refleksja (oparta na doświadczeniu) + rozszerzenie/uogólnienie/pogłębienie sformułowania problemu + opracowanie metody i narzędzi (z elementami nowatorstwa) + rozwiązanie problemu © A.CYKL DYPLOMOWANIA (4 semestry) PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA (Pracownia Problemowa) Sformułowanie problemu + analiza literatury + zarys metody rozwiązania (wnioski co do możliwości rozwiązania problemu) „Konkretną robotę zrobi Pan/Pani w ramach pracy magisterskiej” PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Opracowanie metody. wybór narzędzi + rozwiązanie problemu PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA (Pracownia Problemowa) Sformułowanie problemu + analiza literatury + wybór właściwej metody i narzędzi + kompletne rozwiązanie problemu lub podproblemu (szczególny przypadek.

właściwie y p ją . y y . czy sformułowano prawidłowe wnioski 6. poprawność językowa.KRYTERIA OCENY źródło: Formularz oceny pracy dyplomowej stosowany na Wydziale EiTI Y Czy dyplomant wykazał umiejętność samodzielnego rozwiązywania zagadnień inżynierskich? MGR Y Czy zakres i poziom pracy odpowiada wymaganiom stawianym pracom magisterskim? Opinia o pracy powinna zawierać ocenę: 1. na czym polega samodzielny wkład dyplomanta © A. czy dobrano właściwe metody dla rozwiązania zadania i czy je umiejętnie wykorzystano 5. czy forma pracy (układ treści. skorelowana z tematem 2. redakcja. czy analiza źródeł j y jest wyczerpująca. czy zakres i wyniki prac odpowiadają postawionym wymaganiom 3.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 69 . ilustracje. terminologia. krytyczna. wykaz źródeł) odpowiada wymaganiom stawianym publikacjom naukowo-technicznym 4.

STYL I FORMA Y JAK OCENIANA JEST PRACA? Y UWAGI PRAKTYCZNE © A. A CO JEST ZBĘDNE? Y OBJĘTOŚĆ PRACY – ILE TEGO MA BYĆ? Y STRUKTURA TEKSTU.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 70 .PLAN PREZENTACJI Y WYMAGANIA FORMALNE Y OGÓLNA STRUKTURA I ZAWARTOŚĆ (TREŚĆ) WYBRANYCH CZĘŚCI PRACY CZĘŚĆ WSTĘPNA CZĘŚĆ GŁÓWNA CZĘŚĆ KOŃCOWA Y CO POWINNO BYĆ.

też człowiek S S nie jest w stanie przeczytać/zrecenzować pracy (kilku prac) w ciągu dwóch dni niechętnie zabiera się do tej samej pracy (dostarczanej po kawałku) kilka razy Y W „oprawionej” wersji pracy często zdarzają się elementarne błędy formatowania efekt poprawek w ostatniej chwili © A.UWAGI PRAKTYCZNE Y Pisanie pracy trwa dłużej niż się wydaje S S poprawianie zajmuje ok.wymaga „sprzężenia” od opiekuna Y Analiza spisu treści jest dobrym narzędziem oceny j jakości pracy p y Y Opiekun .Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 71 . 40% czasu szczególnie trudne jest „sformułowanie problemu” .

.UWAGI PRAKTYCZNE Y Mama. słownictwo (żargon)... edycję.. . A może warto rozważyć napisanie pracy (magisterskiej) po angielsku © A. jest zupełnie dobrym recenzentem pracy (a tym bardziej . .Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 72 . narzeczona(y).prezentacji na egzaminie dyplomowym) poprawi styl. ciocia.

ROZSĄDEK PONAD WSZYSTKO Wytyczne. wskazówki.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 73 . rady nie powinny być traktowane jako dogmat NAJWAŻNIEJSZY JEST ZDROWY ROZSĄDEK ! © A.

edu.pdf J.pw.ise.tele. Praca dyplomowa – jak realizować. 1(179). 2009 przedstawiona prezentacja wwwzpt.INNE ŹRÓDŁA INFORMACJI T.pw.pl/~andrzej/TP/tp_m. Starecki.htm © A.edu. jak pisać i dlaczego www. O poprawności językowej publikacji naukowo-technicznych Zagadnienia Naukoznawstwa. Wytrębowicz.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 74 .pl/impuls/Dyplom.

Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 75 .Czego zabrakło? C b kł ? © A.

JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ? © A.Kraśniewski – WETI PW Techniki Prezentacji – Jak pisać pracę dyplomową? 76 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful