Skróty klawiszowe

Strona 1 z 3

Stan Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny

Nazwa Cechy Cofnij CTRL+H CTRL+R DesignCenter Drukuj... Edytor Visual Basic Hiperłącze... Kalkulator Kopiuj Kopiuj z punktem bazowym Linia poleceń Makra... Menedżer zestawów arkuszy Menedżer zestawów znaczników

Klawisze CTRL+1 CTRL+Z CTRL+H CTRL+R CTRL+2 CTRL+P ALT+F11 CTRL+K CTRL+8 CTRL+C

Typ Klawisz skrótu Klawisz skrótu Klawisz skrótu Klawisz skrótu Klawisz skrótu Klawisz skrótu Klawisz skrótu Klawisz skrótu Klawisz skrótu Klawisz skrótu

Źródło ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD

CTRL+SHIFT+C Klawisz skrótu CTRL+9 ALT+F8 CTRL+4 CTRL+7 Klawisz skrótu Klawisz skrótu Klawisz skrótu Klawisz skrótu Tymczasowe nadpisanie Tymczasowe nadpisanie SHIFT+C SHIFT+, SHIFT+E SHIFT+P Tymczasowe nadpisanie Tymczasowe nadpisanie Tymczasowe nadpisanie Tymczasowe nadpisanie Tymczasowe nadpisanie Tymczasowe nadpisanie Tymczasowe nadpisanie Tymczasowe nadpisanie Tymczasowe nadpisanie Tymczasowe nadpisanie Tymczasowe nadpisanie Tymczasowe nadpisanie SHIFT+V SHIFT+M Tymczasowe nadpisanie Tymczasowe nadpisanie

Nieprzypisany Nadpisanie lokalizacji: Baza Nieprzypisany Nadpisanie lokalizacji: Bliski Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Nadpisanie lokalizacji: Centrum Nadpisanie lokalizacji: Centrum Nadpisanie lokalizacji: Koniec Nadpisanie lokalizacji: Koniec

Nieprzypisany Nadpisanie lokalizacji: Kwadrant Nieprzypisany Nadpisanie lokalizacji: Pozorne przecięcie Nieprzypisany Nadpisanie lokalizacji: Prostopadły Nieprzypisany Nadpisanie lokalizacji: Przedłużenie Nieprzypisany Nadpisanie lokalizacji: Punkt Nieprzypisany Nadpisanie lokalizacji: Punkt przecięcia Nieprzypisany Nadpisanie lokalizacji: Równoległość Nieprzypisany Nadpisanie lokalizacji: Styczny Aktywny Aktywny Nadpisanie lokalizacji: Symetria Nadpisanie lokalizacji: Symetria

file://C:\Documents and Settings\Rodzina\Ustawienia lokalne\Temp\tmp41.htm

2011-01-14

htm 2011-01-14 ... Odtwórz Otwórz. Paleta informacji Palety narzędzi Połącz z bazą danych Przełącz orto Wklej Wklej jako blok CTRL+N CTRL+Y CTRL+O CTRL+5 CTRL+3 CTRL+6 CTRL+L CTRL+V Tymczasowe nadpisanie Klawisz skrótu Klawisz skrótu Klawisz skrótu Klawisz skrótu Klawisz skrótu Klawisz skrótu Klawisz skrótu Klawisz skrótu ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD ACAD CTRL+SHIFT+V Klawisz skrótu Tymczasowe nadpisanie Tymczasowe nadpisanie Tymczasowe nadpisanie Tymczasowe nadpisanie Tymczasowe nadpisanie Tymczasowe nadpisanie Tymczasowe nadpisanie Tymczasowe nadpisanie Tymczasowe nadpisanie Tymczasowe nadpisanie Tymczasowe nadpisanie Tymczasowe nadpisanie Tymczasowe nadpisanie Tymczasowe nadpisanie Klawisz skrótu Klawisz skrótu Klawisz skrótu Tymczasowe nadpisanie Tymczasowe nadpisanie Klawisz skrótu Klawisz skrótu Włącza stałą lokalizację względem obiektów SHIFT+S Włącza stałą lokalizację względem obiektów SHIFT+. Włącza/wyłącza tryb biegunowy Włącza/wyłącza tryb biegunowy Włącza/wyłącza tryb biegunowy Włącza/wyłącza tryb lokalizacji Włącza/wyłącza tryb lokalizacji względem obiektów Włącza/wyłącza tryb lokalizacji względem obiektów Włącza/wyłącza tryb lokalizacji względem obiektów Włącza/wyłącza tryb ortogonalny Włącza/wyłącza tryb ortogonalny Włącza/wyłącza tryb śledzenia lokalizacji względem obiektów Włącza/wyłącza tryb śledzenia lokalizacji względem obiektów Włącza/wyłącza tryb śledzenia lokalizacji względem obiektów Wybierz wszystko Wyczyść ekran Wytnij Zablokuj wszystkie lokalizacje i śledzenie Zablokuj wszystkie lokalizacje i śledzenie Zakończ Zapisz SHIFT+X SHIFT+..Skróty klawiszowe Strona 2 z 3 Nieprzypisany Nadpisanie lokalizacji: Szybki Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Aktywny Nowy.. F10 F9 SHIFT+A SHIFT+' F3 SHIFT F8 SHIFT+Q SHIFT+] F11 CTRL+A CTRL+0 CTRL+X SHIFT+D SHIFT+L CTRL+Q CTRL+S file://C:\Documents and Settings\Rodzina\Ustawienia lokalne\Temp\tmp41.

.Skróty klawiszowe Strona 3 z 3 Aktywny Aktywny Zapisz jako.. Zatrzymaj wprowadzanie dynamiczne CTRL+SHIFT+S Klawisz skrótu F12 Tymczasowe nadpisanie ACAD ACAD file://C:\Documents and Settings\Rodzina\Ustawienia lokalne\Temp\tmp41.htm 2011-01-14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful