POSNET

SYSTEMY KAS FISKALNYCH
02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 Tel.: (0-22) 868-68-88 w. 201..204 (Dział handlowy) Tel.: (0-22) 868-68-88 w. 251..253 (Serwis) Fax.: (0-22) 868-68-89

http://www.posnet.com.pl/serwis.htm email: serwis@posnet.com.pl

DRUKARKI FISKALNE POSNET THERMAL i POSNET 3001

INSTRUKCJA SERWISOWA

Nieustanny rozwój naszych produktów stwarza czasem konieczność wprowadzenia zmian nie uwzględnionych w tym dokumencie.

Maj 1999 ver. 39.6

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
SPIS TREŚCI :
1. WSTĘP.......................................................................................................................................................................5 2. DRUKARKI FISKALNE - PODSTAWOWE INFORMACJE SERWISOWE..................................................6 ZAŁOŻENIA OGÓLNE.........................................................................................................................................................6 OPIS KONSTRUKCJI DRUKAREK...........................................................................................................................................7 Mechanizm drukujący.............................................................................................................................................8 Sterownik mechanizmu drukującego. ....................................................................................................................8 Główny procesor drukarki. ..................................................................................................................................9 Zegar czasu rzeczywistego. ..................................................................................................................................12 Wyświetlacze. .......................................................................................................................................................12 Pamięć fiskalna. ..................................................................................................................................................13 Zasilacze. .............................................................................................................................................................14 Klawiatury drukarek.............................................................................................................................................15 3. PLOMBOWANIE DRUKARKI FISKALNEJ.....................................................................................................17 PLOMBY PRODUCENTA...................................................................................................................................................17 PLOMBY SERWISOWE ..............................................................................................................................................17 4. FISKALIZACJA DRUKARKI..............................................................................................................................18 5. UREGULOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE KAS REJESTRUJĄCYCH.....................................................20 6. PROGRAMOWANIE DRUKARKI......................................................................................................................22 SYNTAKTYKA ROZKAZÓW. ..............................................................................................................................................22 OBSŁUGA SYTUACJI BŁĘDNYCH. ......................................................................................................................................23 USTAWIANIE ZEGARA......................................................................................................................................................24 TRANSAKCJA.................................................................................................................................................................26 TRYBY PRACY DRUKARKI................................................................................................................................................30 7. WYKAZ KOMUNIKATÓW WYŚWIETLANYCH NA WYŚWIETLACZU LCD DRUKARKI.................31 BŁĘDY FATALNE (POWODUJĄ KONIECZNOŚĆ WYŁĄCZENIA URZĄDZENIA)..................................................................................31 KOMUNIKATY BŁĘDÓW MECHANIZMU DRUKUJĄCEGO............................................................................................................32 OSTRZEŻENIA. ..............................................................................................................................................................33 KOMUNIKATY ZWIĄZANE Z SEKWENCJAMI STERUJĄCYMI......................................................................................................36 KOMUNIKATY ZWIĄZANE Z DRUKOWANIEM RAPORTÓW..........................................................................................................37 INNE KOMUNIKATY ........................................................................................................................................................40 8. FORMATY MOŻLIWYCH WYDRUKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ DRUKARKĘ............................42 DOKUMENTY FISKALNE...................................................................................................................................................42 Paragon fiskalny standard....................................................................................................................................42 Paragon fiskalny z formami płatności..................................................................................................................46 Raport fiskalny dobowy........................................................................................................................................47 Raport fiskalny okresowy pełny............................................................................................................................49 DOKUMENTY NIEFISKALNE...............................................................................................................................................53 Raport okresowy drukowany jako podsumowanie...............................................................................................53 Raport bazy danych..............................................................................................................................................54 Raport kasy / zmiany.............................................................................................................................................56 Wpłata do kasy. ....................................................................................................................................................57 Wypłata z kasy.......................................................................................................................................................57 Stan kasy...............................................................................................................................................................57 Raport zmiany stawek PTU..................................................................................................................................58 Raport zerowania RAM........................................................................................................................................59 Wydruk kontrolny nagłówka.................................................................................................................................59 Zwrot towaru........................................................................................................................................................60 Wydruk raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności......................................................................60 Format wydruku pokwitowania sprzedaży...........................................................................................................61 Format wydruku transakcji uznania.....................................................................................................................62

Str. 2

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Logowanie kasjera................................................................................................................................................63 Wylogowanie kasjera............................................................................................................................................63 Dokument "zwrot kaucji"......................................................................................................................................63 9. OPERACJE RACHUNKOWE WYKONYWANE PRZEZ DRUKARKĘ. .....................................................64 WSTĘP.........................................................................................................................................................................64 OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE TRANSAKCJI.............................................................................................................64 OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE DRUKOWANIA RAPORTU DOBOWEGO..............................................................................68 OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE DRUKOWANIA RAPORTU OKRESOWEGO...........................................................................69 10. ZESTAW ROZKAZÓW DRUKAREK...............................................................................................................71 OGÓLNE ZASADY SYNTAKTYKI KOMEND.............................................................................................................................71 PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW / STEROWANIE UKŁADEM ELEKTRONICZNYM...........................................................................73 [LBSETCK]: Ustawienie zegara. ........................................................................................................................73 [LBDSP]: Sterowanie wyświetlaczem / szufladą................................................................................................74 [LBSETPTU] : Zmiana stawek PTU...................................................................................................................74 [LBSETHDR] : Programowanie nagłówka / fiskalizacja....................................................................................75 [LBSNDMD] : Wyłączenie/ włączenie komunikatu głosowego...........................................................................76 [LBFEED] : Wysuw papieru................................................................................................................................76 [LBSERM]: Obsługa błędów................................................................................................................................76 TRANSAKCJA.................................................................................................................................................................77 [LBTRSHDR]: Początek transakcji (wejście w tryb transakcji)..........................................................................77 [LBTRSLN] : Linia paragonu. ............................................................................................................................78 [LBDSPDEP]: Kaucja pobrana..........................................................................................................................79 [LBTREXIT] : Anulowanie transakcji. ...............................................................................................................79 [LBTREXIT] : Standardowe zatwierdzenie transakcji. ......................................................................................80 [LBTRXEND] : Zatwierdzenie transakcji z formami płatności............................................................................81 [LBCSHREP1]: Rozkaz raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności............................................82 [LBTRSCARD] : Pokwitowanie sprzedaży..........................................................................................................83 [LBSTOCARD]: Transakcja uznania (zwrot towaru).........................................................................................84 DRUKOWANIE RAPORTÓW / KONTROLA BAZY DANYCH..........................................................................................................85 [LBINCCSH] : Wpłata do kasy............................................................................................................................85 [LBDECCSH]: Wypłata z kasy. ...........................................................................................................................86 [LBCSHSTS]: Stan kasy.......................................................................................................................................86 [LBCSHREP] : Raport kasy / zmiany..................................................................................................................86 [LBLOGIN] : Logowanie kasjera........................................................................................................................87 [LBLOGOUT]: Wylogowanie kasjera..................................................................................................................87 [LBOPAK] : Zwrot kaucji.....................................................................................................................................87 [LBSTOCSH] : Zwrot towaru...............................................................................................................................88 [LBFSKREP] : Drukowanie raportu okresowego...............................................................................................88 [LBDAYREP]: Drukowanie raportu dobowego...................................................................................................88 [LBDBREP]: Kontrola bazy danych. ..................................................................................................................89 ODCZYT STATUSU...........................................................................................................................................................89 [LBSENDCK]: Odeślij czas RTC.........................................................................................................................89 [LBFSTRQ]: Odeślij informacje kasowe.............................................................................................................90 [LBERNRQ] : Żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu.......................................................................90 [LBIDRQ] : Sekwencja odsyłająca typ i wersje oprogramowania......................................................................91 11. OPIS SEKWENCJI DRUKARKI POSNET THERMAL-A (APTECZNA)...................................................92 NOWY FORMAT PARAGONU FISKALNEGO.............................................................................................................................92 MODYFIKACJE SEKWENCJI STERUJĄCYCH ZWIĄZANE Z DODATKOWYM FORMATEM PARAGONU FISKALNEGO.....................................94 [LBTRSORG] : Nagłówek „paragonu aptecznego”............................................................................................94 [LBTRSART]: Linia paragonu. ...........................................................................................................................95 [LBTREXIT]: Akceptacja/ anulowanie paragonu...............................................................................................96 FORMATY DODATKOWYCH (APTECZNYCH) WYDRUKÓW NIEFISKALNYCH...................................................................................97 Wycena leku - format wydruku.............................................................................................................................97 Raport kasowy. ....................................................................................................................................................99 Zamówienie na lek recepturowy.........................................................................................................................100 Związek między wydrukami niefiskalnymi wycen leków a wydrukiem paragonu fiskalnego.............................102 SEKWENCJE STERUJĄCE DLA UZYSKANIA DODATKOWYCH APTECZNYCH WYDRUKÓW NIEFISKALNYCH...........................................103

Str. 3

........................................ SYGNAŁY INTERFEJSU.........................111 DODATKOWE ZŁĄCZE RS232C.........................................................................................................................................................................................127 20......................................................................................112 Błędy "programowe"...................................131 POSNET THERMAL..................................................................................................................Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBRPDTA]: Wycena leku............................112 W wersji aptecznej drukarki..................116 DRUKARKI APTECZNE....................128 DRUKARKA POSNET THERMAL W TECHNOLOGII SMD......... 4 ........................................107 [LBCLRTXT] : Kasowanie opisu działania leku z tablicy wycen..........................................................................................................117 16..........126 19............................125 WYMIANA KLAWIATURY.............................................................................................................................................. POSNET 3001 (FUNKCJE SERWISOWE)..........................................................................................................105 [LBCLRALL] : Kasowanie całej zapamiętanej listy wycen leków..........................................133 POSNET THERMAL-A.................. KODY BŁĘDÓW DRUKAREK................................................................................................................................105 [LBAPTREP] : Raport kasowy w formacie dla aptek.... WYKAZ PODZESPOŁÓW DRUKARKI FISKALNEJ POSNET 3001......................................................................................................................................................................................... OPIS ZŁĄCZ DRUKARKI POSNET THERMAL I POSNET 3001...........................................................121 17......................................................................................................................................................................................115 15..................129 21.......................................................................................................................................................................112 Do podłączenia dodatkowego wyświetlacza VFD (Thermal.......................................................................................122 ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKARKI.....116 DRUKARKI STANDARDOWE.......................125 WYMIANA MECHANIZMU DRUKUJĄCEGO KOPII......................................................103 [LBCLRDTA] : Kasowania zapamiętanych danych o wycenie leku („stornowanie wyceny”).......134 Str..................... 3001 i Beetle 20)..........114 14.............................................................................................................................113 13.................................................120 ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKATKI .............................................................................. WYKAZ PODZESPOŁÓW DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL.....................................................112 Błędy drukarki .......109 OKABLOWANIE...........124 WYMIANA BATERII....................................105 [LBRPORD] : Zamówienie na lek recepturowy............................132 POSNET 3001.................................................................................... ROK 2000 W DRUKARKACH FISKALNYCH POSNET................................106 [LBPRNTXT]: Opisu działania leku............................................. ZMIANY W DRUKARKACH POSNET THERMAL..................................................................................................................................................... OPIS INTERFEJSÓW DRUKAREK FISKALNYCH THERMAL I 3001.....................................................110 WYMAGANIA PROGRAMOWE.........................................................130 22.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................109 UWAGI OGÓLNE........128 DRUKARKA POSNET 3001 W OBUDOWIE PLASTIKOWEJ........................................124 WYMIANA MECHANIZMU DRUKUJĄCEGO ORYGINAŁU...........................112 SYGNALIZACJA STANÓW DRUKARKI NA INTERFEJSIE SZEREGOWYM............................ NOWE KONSTRUKCJE DRUKAREK........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................108 [LBPRNDIR] : Sekwencja związana z obsługą dodatkowego portu szeregowego........................................................................................................................................................... KODY SEKWENCJI.......................................................................................................................108 12..........................................................................................................................................................................................................................109 OPIS INTERFEJSU SZEREGOWEGO.......................................................123 18...............................................109 Standardowe kable sygnałowe drukarek...................................... POSNET THERMAL (FUNKCJE SERWISOWE)..........................................................................................

Programistom nie wolno jest umieszczać sekwencji do fiskalizacji drukarki w swoich aplikacjach! W firmie POSNET produkowany jest także terminal UNIX-owy o nazwie POSNET 2000.7A i 31. czyli drukarki mogą pracować w systemach z maksimum 7 stawkami PTU (6 definiowanych plus stawka zwolniona ‘Z’). Fiskalizację drukarek dokonuje się zapisując do pamięci fiskalnej tylko NIP.9A. pozostałą część nagłówka (Nazwę firmy i adres siedziby firmy) zapisuje się do pamięci RAM (podtrzymywanej baterią) co umożliwia w przyszłości ich ew. Zawarty w rozdziale 10 opis sekwencji dotyczy także zawartej w kasie POSNET 2000 drukarki. który zawiera drukarkę fiskalną będącą odpowiednikiem drukarki DF-301 (wcześniejszy model drukarki). 31. Ten sam wyświetlacz może współpracować także z drukarkami POSNET Thermal (od wersji 39. Fiskalizacji dokonuje tylko i wyłącznie przeszkolony w firmie POSNET serwis.com. ‘Apteczna’ wersja drukarki to POSNET Thermal-A. 32.1B.1.5A.3).1) i POSNET 3001 (od wersji 39.pl Str. 28. Występuje w wersjach: 28. Występuje w wersjach: 28. Drukarka POSNET Thermal to wersja drukarki z mechanizmem drukującym termicznym. a także drukarka fiskalna POSNET SIEMENS-77 umożliwiająca dodatkowo wydruk dokumentu.posnet. 5 .1B. Wersja najnowsza (39.3 i 39.1B) może współpracować ze specjalnym zewnętrznym wyświetlaczem alfanumerycznym VFD podłączanym do dodatkowego wyjścia w module drukarki typu RS232C.3. opis ten uwzględnia numeracje wersji oprogramowania (firmware) wewnętrznego drukarki od którego obowiązuje dana sekwencja. urządzeń firmy POSNET dostępne są na stronie WWW firmy pod adresem: www. 39.3. Od momentu powstania pierwszej drukarki fiskalnej (DF-300) zaszło wiele zmian w konstrukcji drukarek oraz pojawiły się dodatkowe komendy których nie ‘znały’ drukarki DF-300.1. F). Bliższe informacje dotyczące w/w. Numer ten określa zakres sekwencji (komend) które obsługuje dany model drukarki (patrz dokładny opis sekwencji zawarty w rozdziale 10) W drukarkach POSNET Thermal i POSNET 3001 można zdefiniować 6 stawek PTU (A .3. Praktycznie z punktu widzenia programisty jest to odpowiednik drukarki POSNET 3001. Zawiera wszystkie niezbędne informacje potrzebne do serwisowania drukarek. 29.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 1.1B lub 39. Występuje w wersjach: 28. Przy współpracy z firmą Siemens powstała kasa fiskalna POSNET Beetle 20 będąca połączeniem w jednej obudowie drukarki fiskalnej POSNET Thermal i opartej na architekturze komputera klasy PC kasy Beetle.1. korektę bez potrzeby wymiany modułu fiskalnego.6A.6 (wersja drukarki w obudowie plastikowej).. Każda z produkowanych drukarek fiskalnych POSNET posiada wewnętrzny program tzw. 29. Opis sekwencji dla tej drukarki umieszczono w rozdziale 11. firmware który posiada specyficzny numer. Drukarka POSNET 3001 to odpowiednik starszej wersji drukarki DF-301 z mechanizmem drukującym firmy STAR (igłowa). Dokładny opis sekwencji znaleźć można w rozdziale 10 niniejszej instrukcji (na stronie 71).1-3. Wstęp Niniejsza instrukcja serwisowa napisana została pod kątem drukarek POSNET Thermal i POSNET 3001.. 31. 29. 39. Umieszczona w kasie POSNET Beetle 20 drukarka (moduł drukarki) posiada numer firmware 28.

• zegar czasu rzeczywistego (RTC. W najprostszych sytuacjach (niewielka sprzedaż. Równocześnie. Str. • realizuje drukowanie raportu dobowego i okresowego. 6 . którzy posiadają komputer klasy PC oraz wykorzystują w swoim sklepie (hurtowni) oprogramowanie realizujące sprzedaż. dane przesyłane do drukarki stanowią zawsze ciąg znaków ASCII. • raport dobowy. Drukarka posiada wszystkie elementy sprzętowe niezbędne dla fiskalności systemu (stanowiące niepodzielną całość zawartą w jednej obudowie) tj. Tak prostą aplikację może praktycznie stworzyć nawet niezbyt zaawansowany programista. Urządzenie jest tak pomyślane. • pamięć fiskalną dla rejestracji obrotu. W tym sensie nazwa "drukarka fiskalna" może być nieco myląca (należałoby raczej używać nazwy np. w szczególności realizuje algorytm badania poprawności przywiązania kodu stawki PTU do nazwy towaru.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 2. przy czym drukarka realizuje pewien zestaw rozkazów / sekwencji sterujących (posiada własny język programowania). muszą one spełniać formalne (syntaktyczne) reguły jej języka programowania. W przypadku drukarek fiskalnych kod ten (jeżeli nie stanowi istotnego elementu sekwencji sterującej) zostanie zignorowany. Jest to najistotniejsza cecha urządzenia. Nie można też uzyskać dowolnych formatów wydruku. LBTREXIT i LBTRXEND).podstawowe informacje serwisowe Założenia ogólne Drukarka fiskalna jest przeznaczona w pierwszym rzędzie do fiskalizacji istniejących systemów komputerowych. • drukarkę paragonów z możliwością drukowania oryginału oraz kopii. Jest adresowana przede wszystkim do użytkowników. Do zrealizowania najprostszej sprzedaży wystarczy wykorzystać podzbiór złożony z zaledwie sześciu (!) sekwencji sterujących: • nastawianie / korekta zegara czasu rzeczywistego (sekwencja LBSETCK). że jego podłączenie do istniejącego systemu sprzedaży (bądź finansowo . urządzenie zapewnia fiskalność całego systemu NIEZALEŻNIE OD WŁAŚCIWOŚCI pozostałych urządzeń i oprogramowania wykorzystywanego na użytym komputerze. Komunikacja z urządzeniem jest komunikacją znakową (tzn. Wynika to z następujących faktów: 1). Zestaw możliwych do uzyskania rodzajów wydruku jest ściśle określony przez oprogramowanie drukarki i obejmuje wydruki fiskalne: • paragon fiskalny. Oprogramowanie drukarki zapewnia wszystkie wymagane funkcje niezbędne w kasie fiskalnej. jak i programowym. Język programowania drukarki obejmuje kilkanaście sekwencji sterujących dających możliwość implementacji różnorodnych algorytmów komunikacji z urządzeniem. • dokonuje kontroli formalnej i obliczeniowej danych transakcji przesyłanych z systemu wykrywając szereg sytuacji błędnych. a w szczególności: • zapewnia poprawną rejestrację transakcji sprzedaży: drukowanie paragonu fiskalnego oraz elektroniczna rejestracja obrotu są operacjami NIEPODZIELNYMI. Mówiąc obrazowo: jeżeli wyślemy do zwykłej (niefiskalnej) drukarki kod litery "A" to zwykle zostanie on wydrukowany. • sekwencje powodujące realizację transakcji (LBTRSHDR. 2). LBDSPDEP. Nie ma zatem dowolności danych przesyłanych do drukarki. brak niezależnej komputerowej ewidencji sprzedaży i towarów) wystarczy tylko transmisja danych z komputera do drukarki. Drukarka jest wyposażona w interfejs szeregowy (RS-232C napięciowy).ang. • samodzielnie formatuje paragon fiskalny oraz nalicza podatek VAT na podstawie danych o transakcji przesłanych z systemu. co dotyczy też danych liczbowych !). oraz kilka dokumentów niefiskalnych o ściśle określonych formatach wynikających z przeznaczenia. • dwa wyświetlacze: dla klienta (LED) i dla obsługi (LCD). Drukarki fiskalne . zależnie od stopnia inwencji programisty i różnych warunków wymaganych przez aplikacje.księgowego) jest proste. zarówno pod względem sprzętowym. LBTRSLN. Podłączenie urządzenia do programu aplikacyjnego może być rozwiązane w różny sposób. • raport okresowy. Real Time Clock). "rejestrator transakcyjny").

Można je podzielić na następujące grupy: • sekwencje modyfikujące w sposób trwały (poprzez zapis danych w pamięci fiskalnej) stan wewnętrzny urządzenia: zmiana stawek PTU i fiskalizacja (LBSETPTU. Str.". Do głównego chassis drukarki są przymocowane pozostałe zespoły: • od spodu. 7 . raport kasy/ zmiany. Istotną zaletą tego rozwiązania jest możliwość wykorzystania sprzętu (komputer klasy PC) i oprogramowania. przeprowadzając fiskalizację urządzenia lub zmianę stawek PTU. opisane: "KOMP. Dotychczasowe doświadczenia z tych prac wykazują. LBSETHDR). że wielu użytkowników posiada wdrożone (i wykorzystywane przez dłuższy czas) oprogramowanie finansowo-księgowe bądź obsługi sprzedaży. • złącze interfejsu szeregowego dodatkowego opisane: "RS232". LBDBREP. Sekwencje z pierwszej grupy są wykorzystywane w programach. raport bazy danych. LBINCCSH. Na płycie tej umieszczono: • główny procesor drukarki wraz z układami interfejsów. LBFSKRE. zwijacza i czujnika obecności papieru (POSNET 3001). typu RJ45 (8p8). Zespół ten jest wyposażony w złącza interfejsów. • złącze mechanizmu obcinającego.ENQ i DLE) i numeru błędu ostatniego rozkazu (LBERNRQ). że nakład pracy i czasu jest w przypadku tego urządzenia niewielki i należy oczekiwać. • kompletny sterownik mechanizmu drukującego. W chwili obecnej szereg firm software'owych dokonało już przystosowania oferowanych przez siebie pakietów do potrzeb współpracy z drukarką.". • sekwencja powodująca bezpośredni dostęp do układów elektronicznych (wyświetlacza i szuflady. LBCSHREP. nad główną płytą. • złącza klawiatury i wyświetlacza LCD na pulpicie operatorskim. zlokalizowany wewnątrz metalowej obudowy przymocowanej na trwałe do chassis drukarki (zespół "niewymienialny" przez serwis !). LBDECCSH. LBCSHSTS). • rozkazy powodujące wysłanie statusu drukarki (LBFSTRQ . Reasumując: drukarka fiskalna może być wykorzystana do fiskalizacji systemu sprzedaży w różny sposób zależnie od potrzeb użytkownika i programu aplikacyjnego. Opis konstrukcji drukarek Większość układu elektronicznego drukarki jest zlokalizowana na głównej płycie. które nie były do tej pory skomputeryzowane. • złącze do podłączenia szuflady. • sekwencja ustawiania zegara (LBSETCK) i jego odczytu (LBSENDCK). Jest również istotny fakt.bez konieczności uzyskania homologacji na oprogramowanie ! Oczywiście niewielka cena urządzenia uzasadnia też wprowadzenie drukarki fiskalnej w sklepach /hurtowniach. opisane: "SZUFL. do której dostęp jest możliwy po odkręceniu (zabezpieczonej plombą producenta !) chassis drukarki. W takiej sytuacji drogą stosunkowo niewielkich modyfikacji istniejącego oprogramowania uzyskuje się fiskalizację całego systemu . który jest w posiadaniu podatnika. Ponadto na płycie głównej są złącza dla wstążek przewodów (z mechanizmami "zapinającymi"): • złącza mechanizmów drukujących. raporty o gotówce w kasie ( LBDAYREP. • złącze zewnętrznego zasilacza opisane: „DC”. • sekwencje inicjujące różnego rodzaju raporty i wydruki niefiskalne: raport dobowy i okresowy. opisane: "WYŚW. wyprowadzone z tyłu drukarki: • złącze interfejsu szeregowego (RS-232). typu RJ.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Pozostałe sekwencje sterujące wzbogacają funkcje urządzenia oraz zapewniają niezbędne funkcje serwisowe.". którymi dysponuje serwis. jest umieszczony moduł fiskalny. LBDSP) • inne (LBSERM). • złącze pamięci fiskalnej . typu RJ45. co wymaga skompletowania całego systemu od początku (zakup komputera i aplikacji dostosowanej do współpracy z drukarką). że ilość dostępnych na rynku programów wyposażonych w możliwość komunikacji z tą drukarką będzie rosnąć. Pozostałe sekwencje mogą być dowolnie wykorzystywane przez programy aplikacyjne zależnie od potrzeb i inwencji programistów. Dokonać tego może tylko i wyłącznie serwis regionalny producenta i oczywiście sam producent czyli POSNET. • złącze dla wyświetlacza zewnętrznego. moduł ten jest połączony z resztą urządzenia za pośrednictwem wstążki.musi być ono plombowane specjalną nalepką jednorazowego użytku. • zegar czasu rzeczywistego.

realizacja algorytmu sterowania silnikiem krokowym napędu przesuwu papieru. który umożliwia między innymi: • zmianę szerokości wydruku (CPI). sterowanie silnikami zwijacza i obcinacza paragonów (3001)oraz sterowanie wyjściem przeznaczonym do podłączenia szuflady. Niektóre z opcji realizowanych przez sterownik są wykorzystywane w aktualnej wersji formatów wydruków (np.). Brak podłączenia przewodu uziemiającego może być nawet przyczyną uszkodzenia w wyniku wyładowania statycznego do obudowy wyświetlacza ! Należy również zwrócić uwagę aby przewody wychodzące z uchwytu wyświetlacza nie dotykały do kółka pasowego silnika zwijacza. 8 . druk "pogrubiony" itp. Do trwałego umocowania tych przewodów służy specjalny zaczep umocowany do tylnej ścianki drukarki. Sterownik mechanizmu drukującego jest zmontowany na głównej płycie drukarki. • Dużą trwałością (30 km). Oryginalny mechanizm został uzupełniony o zwijacz do kopii oraz czujnik obecności papieru.400. Należy zwrócić uwagę na poprawność tego podłączenia przy ewentualnych naprawach drukarki także po jej zmontowaniu. na której umieszczono 4 klawisze i 3 diody LED w różnych kolorach .000 linii dla całego mechanizmu). Poniżej scharakteryzowano krótko poszczególne bloki funkcjonalne urządzenia. Jest to mechanizm z głowicą dziewięcioigłową. dający gwarancje że wydruk zostanie zachowany nawet po upływie 5 lat (oczywiście w przypadku zachowania reguł co do przechowywania papierów termicznych). druk o podwójnej szerokości. Konsekwencją tego rozwiązania jest fakt. W przedniej części drukarki znajduje się klawiatura. Wychodzą z niego (POSNET 3001 i drukarki Thermal w obudowach metalowych) dwa przewody: płaski 8-mio żyłowy kabel "telefoniczny" oraz przewód uziemiający w kolorze zielono-żółtym. Umożliwia drukowanie do 40 znaków w wierszu (15 CPI) na papierze z kopią. Sterownik jest wyposażony w generatory znaków z polskimi literami w standardzie MAZOWIA. Wszystkimi powyższymi funkcjami steruje główny mikroprocesor drukarki Z180 (opisany w następnym punkcie instrukcji). • drukowanie danych graficznych.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 od góry: zespół mechanizmu drukującego.".000.niezależnie od jego fizycznej lokalizacji. natomiast przewód uziemiający jest doprowadzony do specjalnej śruby umieszczonej z prawej strony zwijacza kopii. Klawiatura jest połączona z główną płytą przy użyciu 10 żyłowej wstążki. Sterownik drukarki realizuje też pewien zestaw rozkazów (sekwencji sterujących). W drukarce POSNET Thermal wykorzystano dwa wysokiej klasy mechanizmy termiczne (oryginał i kopia) charakteryzujące się: • Cichą pracą.2 linii na sekundę oraz dużą niezawodnością (około 100. Przez "blok funkcjonalny" rozumiemy tu fragment całego urządzenia realizujący określoną funkcję . Pełen status drukarki oraz zawartość bufora komunikacyjnego są przechowywane w pamięci RAM podtrzymywanej bateryjnie. Jego zadaniem jest sterowanie wszystkimi funkcjami mechanizmu tzn. Charakteryzuje się dobrą szybkością drukowania .około 3. Do drukarek termicznych należy stosować specjalny papier (z nadrukiem POSNET) gwarantujący wysoką jakość wydruku i co za tym idzie. • drukowanie z podkreśleniem. silnikiem prądu stałego do napędu głowicy oraz z silnikiem krokowym do przesuwu papieru. grafika itp. który jest połączony z płytą główną przy pomocy 10 żyłowej wstążki. sterowanie głowicą. Sterownik mechanizmu drukującego. wraz z zwijaczem kopii (POSNET 3001) lub dwa mechanizmy termiczne (POSNET Thermal). włączanie silnika napędu głowicy.000 znaków dla głowicy oraz 8. Wykorzystywana wersja mechanizmu jest fabrycznie wyposażona w obcinacz paragonów napędzany dodatkowym silnikiem prądu stałego. Na środku tylnej części górnej pokrywy drukarki jest umocowany wspornik wyświetlacza. Ponadto w prawej części mechanizmu drukującego drukarki POSNET 3001 umieszczony jest mikro wyłącznik sygnalizujący zamknięcie pokrywy. Ponadto jest dosyć cichy (zwłaszcza w porównaniu z mechanizmami wyposażonymi tylko w jeden silnik prądu stałego służący równocześnie do napędu głowicy i przesuwu papieru). Kabel płaski jest wyprowadzony przez otwór w korpusie drukarki i dołączony wtykiem modularnym RJ45 do dostępnego z zewnątrz gniazda z opisem "Wyśw. W pulpicie operatorskim jest ponadto zamontowany alfanumeryczny wyświetlacz LCD (2 x 20 znaków). że o ile blok danych (paragon fiskalny !) został przesłany Str. szerokości max. 82 mm. • Dużą prędkością drukowania (10 linii na sekundę). • Mechanizm drukujący W drukarce POSNET 3001 wykorzystano niezawodny mechanizm drukujący japońskiej firmy STAR typu MP-342 (wykorzystywany w drukarkach paragonowych typu SP-300).

wskazujące na awarię jednego z elementów. analiza i wykonywanie rozkazów sterujących. a także służy ona do przechowywania bazy danych o sprzedawanych artykułach (służącej do kontroli poprawności przypisania kodów stawek PTU do nazw sprzedawanych artykułów podczas transakcji). Na wyjściu tym pojawia się impuls napięciowy pochodzący z kondensatora naładowanego do napięcia 25V. Algorytmy sterowania mechanizmem drukującym są tak skonstruowane. brak papieru) lub przez serwis. wykorzystywany do uruchomienia elektromagnesu zwalniającego zapadkę szuflady .a procedura inicjalizacji całej drukarki zakończy się dopiero wtedy. Są to następujące sytuacje: • błąd jednego z napięć zasilających (uszkodzenie lub przeciążenie zasilacza).). W szczególności. Umieszcza wtedy odpowiednie komunikaty na wyświetlaczu LCD (są one omówione w rozdziale 7). • zbyt niskie napięcie baterii podtrzymującej dane w RAM. raportami dobowymi i okresowymi. realizacja algorytmów związanych z transakcją. które mogą być usuwalne przez użytkownika (np. a w szczególności: • pamięć fiskalną. Główny komputer sterujący drukarką został zrealizowany w oparciu o procesor Z180 (HD64180). Procesor główny jest ponadto zabezpieczony przed skutkami błędnego działania programu poprzez zewnętrzny. • zegar czasu rzeczywistego. przekłamanie pamięci programu lub błąd testu pamięci RAM). gdyż wymagałoby to powtórzenia całej transakcji). Główny procesor drukarki. a także komunikacja z pozostałymi elementami z systemu (pamięć fiskalna. którego zawartość jest podtrzymywana przy pomocy baterii litowej 3V. są zabezpieczone bajtami lub bitami kontrolnymi itp. Procesor drukarki wykrywa szereg sytuacji awaryjnych. Do jego zadań należy obsługa obu interfejsów komunikacyjnych.to zostanie on na pewno wydrukowany.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 poprawnie . Przyjęcie takiego rozwiązania jest konieczne. w którym został on przerwany (jeżeli w buforze sterownika coś jeszcze zostało). Główny procesor drukarki poprzez wysyłanie i odbieranie komunikatów od pozostałych procesorów systemu organizuje i kontroluje ich działanie. W szczególności sygnał PG zabezpiecza elementy mechanizmu / sterownika przed uszkodzeniem w wyniku stanu nieustalonego podczas włączania drukarki. aby uzyskać możliwie największą szybkość wydruku (drukowanie w obu kierunkach ruchu głowicy w drukarce 3001 !) przy minimalizacji możliwości uszkodzenia mechanizmu (np. nawet jeżeli w trakcie drukowania zaniknie zasilanie.odpytuje okresowo (co kilka sekund) pozostałe układy. • zacięcie silnika napędu głowicy lub otwarta pokrywa drukarki. Sterownik mechanizmu drukującego jest wyposażony w dodatkowe wyjście służące do podłączenia szuflady na banknoty. Dla zapewnienia poprawnej pracy sterownik korzysta z sygnałów PG i PF ("Power Good" i "Power Fail") generowanych we właściwej sekwencji przez elektronikę drukarki podczas komutacji napięcia zasilającego. powoduje bezwarunkowe przerwanie pracy drukarki wraz z odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu LCD oraz dźwiękową i optyczną (diody LED na klawiaturze) sygnalizacją tego stanu. Procedury komunikacji "wewnętrznej" są skonstruowane w sposób wykluczający wystąpienie błędów transmisji (transfery mają charakter blokowy.co powoduje jej otwarcie. Z kolei sygnał PF daje możliwość właściwego zakończenia drukowania w przypadku zaniku napięcia zasilającego . Uruchomienie wyjścia następuje w wyniku odebrania przez sterownik odpowiedniego rozkazu wysłanego przez aplikację do drukarki. • zacięcie lub uszkodzenie obcinacza (3001). 9 . W pamięci tej są przechowywane różne dane. dla zapewnienia wysokiej niezawodności całego urządzenia . Ponadto kontrolowany jest stan mechanizmu drukującego. • wyświetlacz zewnętrzny LED. Główny procesor dysponuje obszarem pamięci RAM. • inne błędy (np. Str. • przegrzanie głowicy. wyświetlacze. sprzętowy układ „watchdog timera” . gdy cała zawartość bufora ulegnie wydrukowaniu. zegar czasu rzeczywistego). specjalny algorytm sterowania obcinaczem eliminujący ewentualność uszkodzenia silnika w przypadku blokady napędu 3001). ze względu na jednokrotność operacji drukowania paragonu fiskalnego (w przypadku przerwy w zasilaniu nie można powtórzyć tej operacji. Wykrycie błędów w procedurze "odpytywania". w którym zostało przerwane . totalizery i ilość gotówki w kasie). • brak papieru.w sposób umożliwiający między innymi poprawne wznowienie wydruku od miejsca. Po powrocie zasilania drukowanie zostanie wznowione od miejsca. które muszą być zachowane podczas wyłączenia drukarki (np.

a w przypadku błędu wypisanie komunikatu: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) '.x • ' ' • • • • • Sprawdzenie poprawności działania modułu fiskalnego oraz odczytanie z niego następujących danych: . lub komunikat: ' Brak stawek PTU lub ' 'numeru unikatowego '. a w takiej sytuacji wypisanie komunikatu: ' Błąd zegara RTC' 'Prześlij z systemu !'. w wyniku rozładowania baterii). która spowodowała fatalny błąd testu). Odczyt stanu totalizerów drukarki i sprawdzenie ich sumy kontrolnej.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Po włączeniu zasilania procesor główny wykonuje test poprawności działania całego systemu oraz inicjalizuje stan drukarki na podstawie danych odczytanych z modułu fiskalnego i pamięci RAM podtrzymywanej bateryjnie. • Badanie warunków umożliwiających pracę drukarki w trybie fiskalnym. błąd sumy kontrolnej ROM).aktualne wartości stawek podatkowych. gdy jego część . W obu w/w sytuacjach dalsze użytkowanie urządzenia nie jest możliwe. Badanie sumy kontrolnej danych pamięci RAM podtrzymywanej bateryjnie. następnie sprowadzenie sterownika mechanizmu drukującego do stanu początkowego. • Test pamięci RAM systemowej. ponieważ nie chodzi tu o dokończenie drukowania paragonu. lecz brak zamknięcia transakcji w sytuacji.x ' lub ' Drukarka fiskalna 'POSNET 3001/yy. np.nagłówek i część pozycji już została wydrukowana !). • Wypisanie zgłoszenia na wyświetlaczu (test wizualny): ' Drukarka fiskalna ' 'POSNET Thermal/yy. w tej sytuacji.ilość zarejestrowanych zerowań RAM.ilość wolnego miejsca w module fiskalnym. . Jeżeli przed wyłączeniem zasilania drukarka była w trybie transakcji i transakcja nie została zakończona poprawnie. . (druga linia może mieć różny format. Sekwencja startowa obejmuje następujące operacje (w poniższej kolejności): • Test pamięci ROM programu (obliczenie i sprawdzenie sumy kontrolnej).nagłówek dla paragonu i raportów zawierający dane podatnika (NIP). . jeżeli paragon był drukowany w trybie "On-Line". oczekiwanie na ewentualne zakończenie drukowania zawartości bufora drukarki (podtrzymywanego bateryjnie). • Badanie warunków uniemożliwiających pracę drukarki w ogóle (błędy fatalne testu. to następuje drukowanie napisu: 'paragon anulowany' oraz odcięcie anulowanego paragonu (ta sytuacja może wystąpić tylko.data ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej. 10 . Kontrola poprawności działania mechanizmu drukującego. a jeżeli praca w tym trybie nie jest możliwa wypisanie ostrzeżenia: ' Tryb szkoleniowy ! ' Str. • Kontrola poprawności działania i odczyt statusu zegara czasu rzeczywistego. gdzie w przypadku błędu wystąpi komunikat: ' Błąd fatalny testu: ' 'ROM RAM RTC DSP FSK'. . zależnie od przyczyny. inicjalizacja tego obszaru. oraz. w celu wykrycia braku jego zaprogramowania (np. Test optyczny wyświetlacza LED (zapalenie wszystkich segmentów).

Jeżeli został wykryty jakikolwiek błąd. • Badanie poprawności bazy danych sygnalizowane komunikatem: ' KONTROLA BAZY ' ' DANYCH. stan tego bitu musi być przechowywany w pamięci nieulotnej. to nastąpi wypisanie ostrzeżenia: ' Ilość rekordów w ' ' pam.czy drukarka zdążyła ją zrealizować czy nie ? Aby rozwiązać skutecznie to zadanie hardware i software drukarki zapewnia spełnienie następujących założeń: 1.właściwe wykorzystanie sygnału PF przez procesor (oraz buforowanie pewnych informacji w pamięci nieulotnej). 3. przeprowadzono również analizę różnych sytuacji wynikających z awarii zasilania w kontekście komunikacji z serwerem i aplikacją. Problem ten został rozważony szczególnie starannie w konstrukcji całego urządzenia . Str. w momencie wykonania obu tych operacji zostaje ustawiony znacznik (nazywany w dalszym opisie TRF) bit. = xx '. 11 . Po zakończeniu sekwencji startowej procesor główny przechodzi do głównej pętli. Podobnie. kończącej transakcję. naliczenie obrotu bez zakończenia wydruku paragonu lub odwrotnie. gdzie 'xx' jest ilością "wolnych" rekordów. czy ostatnia transakcja została zakończona poprawnie (przy czym software wyklucza explicite możliwość zakończenia transakcji bez ustawienia bitu TRF lub odwrotnie . • Jeżeli ilość wolnych lokacji do zapisu (rekordów) w pamięci fiskalnej nie przekracza 20. '. (w trybie fiskalnym zostanie wówczas wykonany zapis w pamięci fiskalnej informacji o wystąpieniu błędu w bazie danych). • Generowanie pojedynczego sygnału dźwiękowego. która uniemożliwia pracę w trybie fiskalnym). bez wyzerowania totalizerów). Poprawne wykorzystanie stanu bitu TRF przez aplikację likwiduje w każdej sytuacji niepewność co do poprawnego zakończenia transakcji (zatem nie ma możliwości.Do zapłaty --.program do sprzedaży. w której awaria zasilania następuje w chwilę po wysłaniu przez aplikację sekwencji LBTREXIT. że awaria zasilania w dowolnym momencie nie spowoduje błędnego zadziałania drukarki (np.' 'Suma: 0. w której zachodzi analiza znaków odbieranych z interfejsów i realizacja sekwencji sterujących. Jeżeli wykryto dużo błędów to proces ten może trwać do kilku minut. prowadząc równocześnie jej "regenerację" w przypadku wykrycia błędów. przy rozważeniu różnych sytuacji szczególnych daje pewność. Wyobraźmy sobie przykładowo sytuację. zależnie od sytuacji. procesor główny korzysta z sygnału PF ("Power Fail") w celu poprawnego zakończenia wszystkich operacji i przechowania statusu w przypadku zaniku zasilania.tu też musi być nierozdzielność operacji). aby obliczanie obrotu przez drukarkę i komputer .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ' HDR FULL ERR CLR '. W tym momencie procesor główny odczytuje i kontroluje całą bazę danych. • Wypisanie standardowego opisu na wyświetlaczu: ' --. jak w przypadku sterownika drukarki. co gorsza. Co więcej.. ' • Automatyczne wykonanie zerowania RAM (jeżeli wykryto wcześniej błąd totalizerów). to po zakończeniu testu pojawia się komunikat: ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. przy czym pojawia się wówczas komunikat: ' Błąd totalizerów ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' (w trybie fiskalnym fakt ten zostanie też zarejestrowany w pamięci fiskalnej). fisk. operacje wydruku paragonu i rejestracji obrotu (zwiększenie stanu totalizerów) są NIEROZDZIELNE. dało różne rezultaty !). Powstaje wtedy istotny problem .. albo zapis raportu dobowego do pamięci fiskalnej bez zakończenia jego wydrukowania lub. (druga linia może mieć różny format. który może być testowany przez aplikację w celu zbadania. nawet w warunkach awarii zasilania w dowolnym momencie ! 2.

znaczne "spóźnienie" zegara. powinno być zgłaszane do serwisu. co zapewnia prawidłowe podtrzymanie zegara przez około 5 lat. przy czym na wyświetlaczu LCD operatora pojawia się komunikat: ' --.może się zdarzyć.Pracują one z oscylatorem zegarkowym 32768 Hz. 12 . Jest to realizowane przez odpytywanie wyświetlacza przez procesor główny co pewien czas. Podstawową funkcją wyświetlacza LED jest informowanie klienta o należności do zapłaty. alfanumeryczny wyświetlacz typu VFD. Nawet jeżeli wystąpi rozprogramowanie zegara. Wyświetlacz LED jest dołączany do gniazda płyty sterownika za pomocą kabla zaopatrzonego we wtyczkę typu RJ-45. zamiast "Ą" będzie "A". Komunikacja jest dwukierunkowa (programowanie i odczyt stanu zegara) przy wykorzystaniu magistrali I2C.Do zapłaty --. Prąd pobierany przez zegar zawiera się w granicach 3. Stąd jest zalecane. Komunikaty powyższe spowodują także komunikat: ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu ! ' ponieważ ‘rok’ zegara przechowywany jest w pamięci RAM.tu są wypisywane wszelkie ostrzeżenia. Str. Serwis powinien pamiętać o przestawieniu zworki J7 (Thermal). Na wyświetlaczu tym pojawiają się dokładnie takie same teksty jak na wyświetlaczu operatora LCD (chyba że programista ‘świadomie’ wysyła informacje tylko do wyświetlacza LCD operatora). drukując stan kasy (na tym dokumencie niefiskalnym jest data i czas) lub poprzez aplikację (sekwencja odczytu zegara LBSENDCK). Należy też przyjąć. Polskie litery są zakodowane według standardu MAZOWIA. ograniczoną ze względów sprzętowych do małych liter.xx' Jest to realizowane na końcu transakcji obligatoryjnie przez drukarkę. W każdej sytuacji blokowana jest praca drukarki bez poprawnego dołączenia wyświetlacza LED. Urządzenie posiada możliwość wyświetlania polskich znaków na wyświetlaczu LCD. i / lub: ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. Chociaż stan baterii jest kontrolowany (układ zegara wykrywa awarię własnego zasilania ) . to dane w pamięciach nieulotnych będą nadal poprawne ponieważ pamięć RAM podtrzymywana jest przez inną baterię. uwzględniając też lata przestępne .x do drukarek POSNET Thermal i 3001 można dołączyć dodatkowy. że wystąpienie przekłamania w bazie danych lub w innym obszarze danych "nieulotnych" sygnalizowane komunikatami: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) '.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zegar czasu rzeczywistego. Wyświetlacze. Wyświetlacz LCD wbudowany w pulpit operatora jest połączony z główną płytą drukarki. Takie rozwiązanie umożliwia dołączenie wyświetlacza zewnętrznego. realizuje też wszystkie funkcje kalendarza. komunikaty o błędach.5 µA. wbudowany w pulpit operatora wyświetlacz cyfrowy LCD posiadający dwie linie po 20 znaków alfanumerycznych (dla obsługi) oraz dziesięcio-pozycyjny wyświetlacz cyfrowy dla klienta (LED). że przy napięciu baterii "na granicy" poprawnego działania wystąpi np. Zegar pracuje w trybie 24-godzinnym.' 'Suma: xxxxxxxx. Począwszy od wersji 39. aby każdorazowo na początku dnia pracy urządzenia sprawdzić stan zegara np. J3 (3001) w pozycję 2xRS (zworka dostępna po zdjęciu zabezpieczonej plombą ołowianą osłonki – patrz rozdział 16 i 17). przy czym wystąpienie kodu "dużej" polskiej litery powoduje automatycznie przekodowanie na "zwykłą" literę np. Zegar czasu rzeczywistego wykonano na bazie układu PCF8573 (wersje ‘przewlekane’ płyty głównej) lub V3021 (wersja SMD) . Zastosowano nowoczesny. Wyświetlacz LCD (VFD) zapewnia rozbudowaną interakcję z operatorem systemu . Działanie zegara czasu rzeczywistego jest podtrzymane przez baterię litową 3V . informacje diagnostyczne itp. ze względu na możliwość zaistnienia defektu baterii. Zegar czasu rzeczywistego komunikuje się z procesorem głównym. Dołącza go się do dodatkowego złącza RS232. Jedyna różnica to wyświetlanie wszystkich znaków ‘polskich’ (także dużych liter) na wyświetlaczu VFD.. a w jej trakcie narastająca suma transakcji jest wyświetlana automatycznie na obu wyświetlaczach jednocześnie.

2. badając poprawność działania całego układu elektronicznego. Właściwą gospodarkę pamięcią zapewnia główny procesor drukarki. Odłączenie modułu od głównej płyty lub jego awaria powoduje bezwzględnie zawieszenie pracy drukarki wraz z komunikatem: 'Błąd fatalny testu: ' ' FSK '. Str. zapewniając sekwencyjny odczyt danych z PROM itd. • zmiana stawek PTU (data oraz nowe wartości stawek). Cały obszar pamięci PROM jest funkcjonalnie podzielony na dwa obszary: 1. Mechanizm zapisu jest tu podobny jak np. następny rekord jest zapisywany w pierwszej wolnej lokacji pamięci. reszta nagłówka do pamięci RAM).F oraz Z (grupa zwolniona od podatku) uzupełniony o 20 bitowy numer paragonu fiskalnego (PAR_NUM. Realizuje on zapis w pamięci stałej PROM różnych informacji (przede wszystkim informacji o sprzedaży dziennej). Dane testowe są zapisywane i kontrolowane automatycznie przez procesor modułu fiskalnego (podczas uruchamiania modułu). co umożliwia właściwą interpretację przez procesor główny pozostałej jego zawartości. sprawdza także poprawność danych zawartych w pamięci stałej i nieulotnej. • numer unikatowy pamięci. Nagłówek jest wpisywany do pamięci podczas fiskalizacji urządzenia (numer identyfikacyjny podatnika do modułu fiskalnego. nawet jeżeli wystąpi zanik zasilania 220V. Po fiskalizacji urządzenia dalsze zapisy mogą dotyczyć wyłącznie tego obszaru. zwiększany po każdej poprawnej transakcji) oraz bajt sumy kontrolnej. Rejestry te są nazywane dalej totalizerami. Procesor główny może dokonać trwałego zapisu danych w tej pamięci. Są zapisywane kolejno tzn. Pamięć fiskalna stanowi zamknięty w stalowej obudowie. Typ rekordu jest zapisany w pierwszym bajcie rekordu. Obszar zapisu sekwencyjnego. Dokładniej: zapis zostanie wykonany poprawnie. Po zatwierdzeniu transakcji jest zwiększany stan nieulotnych rejestrów. • zerowanie RAM (data i czas zerowania). Podczas normalnego działania drukarki procesor kontroluje periodycznie (co kilka sekund) poprawność działania modułu fiskalnego. Jest to zestaw 7 rejestrów 28 bitowych (TOT_A. zawierających kwoty sprzedaży dla grup podatkowych A. 2. Dodajmy. Rejestracja sprzedaży przez urządzenie jest dokonywana w całości przez moduł fiskalny i przebiega dwuetapowo: 1. a stan totalizerów jest zerowany (z wyjątkiem licznika paragonów fiskalnych). • nagłówek zawierający dane podatnika (NIP). Każda z powyższych danych ma w pamięci PROM ściśle określoną lokalizację. Kolejne informacje są zgrupowane w pewne jednostki informacyjne (tak jak sektor na dysku) i zwane dalej rekordami. • błąd bazy danych (data wystąpienia błędu).. przytwierdzony "na stałe" zespół. 13 . Obszar adresowany "bezwzględnie".TOT_Z). wyszukując pierwsze wolne miejsce do zapisu rekordu. Konstrukcja modułu zapewnia niezawodny zapis danych w pamięci stałej nawet jeżeli podczas zapisu nastąpi awaria zasilania. gdzie są zapisywane: • dane testowe pamięci. Poszczególne rekordy mogą nieść następujące informacje: • raport dobowy (data oraz stan totalizerów). Równocześnie jest drukowany odpowiedni raport na drukarce paragonowej. dla dysku lub taśmy magnetycznej. w których są akumulowane kwoty sprzedaży z podziałem na grupy podatkowe.. Na koniec dnia użytkownik jest zobowiązany wykonać tzw. Wtedy zawartość totalizerów jest przepisywana do pamięci stałej PROM. Po włączeniu zasilania procesor wykonuje test funkcjonalny pamięci fiskalnej. Postać raportu okresowego jest zatem bezpośrednio związana ze sposobem zapisu informacji w pamięci fiskalnej. raport dobowy. Numer unikatowy pamięci jest równocześnie numerem unikatowym całej drukarki i jest wpisywany przez producenta.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Pamięć fiskalna. Na płytce modułu fiskalnego jest zatem zmontowana pamięć PROM (układ elektroniczny niezbędny do jej programowania umieszczony jest na płycie głównej). że podczas drukowania raportu okresowego zawartość pamięci PROM jest odczytywana sekwencyjnie oraz analizowana i "przenoszona na papier" przez procesor drukarki.

8A !) . co jest konieczne dla poprawnego zakończenia wszystkich operacji drukarki w przypadku zaniku (awarii) zasilania. zakres napięć wejściowych stabilizatora +5V) jest ważna o tyle. po wyprostowaniu służy do zasilenia ciągłego zasilacza stabilizowanego +25V (POSNET 3001 i POSNET Thermal wersja SMD) lub bezpośrednio zasila drukarkę. 2A (ograniczenie ‘z podcięciem’ .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zasilacze. prąd spada do zera przy zwarciu) . Wybrano wariant zasilacza optymalny pod względem niezawodnościowym: napięcie jest otrzymywane z uzwojenia transformatora sieciowego o mocy znamionowej 50 VA. Z kolei prąd chwilowy może być znaczny (nawet do ok. Zasilacze drukarek POSNET Thermal i POSNET 3001 to zamknięte w jednej obudowie. przy dużej sprawności.ponieważ średni prąd pobierany przez mechanizm (nawet przy ciągłym drukowaniu) nie przekracza tej wartości. Wyłączanie drukarki podczas realizacji wydruków przy pomocy wyłącznika drukarki jest niedopuszczalne! Zasilacz drukarki POSNET Thermal w wersji SMD jest zasilaczem impulsowym zaopatrzonym w inną wtyczkę od stosowanych w zasilaczach przeznaczonych dla wersji ‘przewlekanych’. natomiast osiągnięcie poprawnego stanu napięć zasilających przy użyciu sygnału PG ("Power Good"). a nie wyłączenie drukarki za pomocą jej przełącznika. Napięcie +5V zasilające część cyfrową drukarek otrzymywane jest przy pomocy stabilizatora impulsowego umieszczonego na głównej płycie sterownika drukarek. dostarczając napięcie do obwodów wykonawczych drukarki (POSNET Thermal wersja ‘przewlekana’).stąd na wyjściu zasilacza umieszczono znaczną pojemność. Ograniczenie prądowe zasilacza drukarki POSNET 3001 jest ustalone na ok. Duża dynamika (tzn. Napięcie to. niezależne zewnętrzne konstrukcje zasilaczy. Zanik napięcia zasilającego jest sygnalizowany przy użyciu sygnału PF ("Power Fail"). że daje duży czas od momentu zaniku napięcia sieciowego do momentu utraty możliwości stabilizacji. UWAGA: pisząc ‘zanik napięcia zasilającego’ mamy na myśli zanik napięcia na wejściu zasilacza drukarki. 14 . Takie rozwiązanie zasilacza daje znaczną dynamikę pracy stabilizatora +5V. Str.

zakładania papieru. 15 . .włączania pracy GOTOWA.wykonywania raportów fiskalnych dobowych i okresowych. .kasowania błędów. Rozmieszczenie poszczególnych klawiszy przedstawione jest na rysunkach poniżej (różne drukarki): Klawiatura drukarki POSNET THERMAL (obudowa metalowa) Klawiatura drukarki POSNET THERMAL (obudowa plastikowa) Rysunek klawiatury drukarki POSNET 3001 Str. . Drukarka posiada cztery przyciski o różnorakich funkcjach które wykorzystywane są do: .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Klawiatury drukarek. Działanie przycisku potwierdzone jest sygnałem dźwiękowym.

które chcemy zmienić (pełni wtedy funkcję prawego kursora).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 OPIS KLAWIATURY: Klawisz NIE: 1. . drukarkę należy wyprowadzić z trybu GOTOWA klawiszem NIE (zielona lampka zgaśnie) i przy pomocy klawisza TAK (WYSUW) dokonać wysuwu papieru. wykorzystywany przy zakładaniu nowej rolki papieru. 16 . UWAGA: w przypadku wystąpienia błędu uniemożliwiającego dalsze działanie drukarki migają obie diody : SIEĆ i BŁĄD. W przypadku definiowania zakresu (dat) dla raportu okresowego przy pomocy klawisza NIE możemy wybrać pole. Przy jego pomocy wybieramy rodzaj raportu . 2. W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki.żółtą. Klawisz TAK: 1.RAPORT OKRESOWY. że drukarka jest w stanie gotowości do pracy z komputerem (świeci w trybie ‘GOTOWA’). (raport okresowy): 1. Drukarka jest "widziana" przez komputer gdy świeci się zielona lampka opisana „GOTOWA“. Klawisz ten służy także do kasowania ewentualnych sytuacji błędnych. W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki.O. miesiąca lub dnia) w "górę" ("+" zwiększenie wartości wyświetlonej) w przypadku definiowania daty początkowej lub końcowej dla raportu okresowego. D. Służy także do zmiany wartości pól (roku. 2. 3. lub R. które sygnalizowane są na wyświetlaczu drukarki. wykorzystywany przy zakładaniu nowej rolki papieru. O. (raport dobowy): 1. Klawisz R. z napisem SIEĆ informującą. W celu dokonania wysuwu papieru. 4. Klawisz R. W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki. 3. 4. Zezwala na operacje związane z ewentualnym zapisem do modułu fiskalnego (raport dobowy. Przy jego pomocy (w przypadku gdy lampka GOTOWA nie świeci) można wysunąć papier kopii w drukarce POSNET Thermal. obok klawisza NIE. zmiana stawek PTU) lub na wykonanie raportu okresowego. Służy także do zmiany wartości pól (roku. które chcemy zmienić (pełni on wtedy funkcję lewego kursora). Włącza/wyłącza tryb pracy GOTOWA. W przypadku definiowania zakresu dat dla raportu okresowego przy jego pomocy możemy wybierać pole. informującą. 2. 3. Dodatkowo klawiatura wyposażona jest w trzy lampki typu LED: . 3. 4.D. 4. miesiąca lub dnia) w "dół" ("-" zmniejszenie wartości wyświetlonej) w przypadku definiowania daty początkowej lub końcowej dla raportu okresowego. Przy jego pomocy wybieramy rodzaj raportu .RAPORT DOBOWY (przy włączaniu drukarki należy przytrzymać wciśnięty jeden z dwóch klawiszy R. W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki. 2. że drukarka jest włączona (podłączona do sieci zasilającej i włączony jest wyłącznik sieciowy). Klawisz NIE zezwala na wycofanie się z dowolnej opcji ustawień w przypadkach gdy wymagane jest potwierdzenie lub zaprzeczenie ustawienia. 5. z napisem BŁĄD informującą o zaistnieniu błędu (dioda miga i słychać przerywany sygnał dźwiękowy).czerwoną. Umożliwia wysuw kopii w drukarce THERMAL w trybie NIE GOTOWA. Umożliwia wysuw papieru (oryginału w drukarce THERMAL) w trybie NIE GOTOWA.).zieloną (GOTOWA). Str. .

Pamięć fiskalna stanowi zamknięty. Plomby serwisowe POSNET SERWIS 8777 Pamięć fiskalna jest połączona z płytą sterownika wstążką z nasadką. 17 .obciąża odpowiedzialnością serwisanta. • zgnieceniu brzegów kubeczka poprzez nałożenie narzędzia o stożkowym otworze czołowym (tzw. Drukarkę z uszkodzeniami pamięci fiskalnej należy dostarczyć do producenta (POSNET S. jednorazowego użytku nalepką producenta.) lub najbliższego przedstawiciela regionalnego POSNET. powiadomienia Urzędu Skarbowego. Wymontowywanie pamięci fiskalnej.C. Kubeczki do plombowania są jednorazowego użytku i są dostarczane wyłącznie przez producenta !. II . przyłożenie indywidualnego stempla serwisanta i delikatne uderzenie młotkiem. na której serwisant umieszcza swoje dane wraz z datą naprawy i odciskiem pieczęci serwisowej. Plombowanie drukarki fiskalnej Plomby drukarki można podzielić na dwie grupy: I . Pamięć programu EPROM zainstalowana na pakiecie sterownika drukarki jest zabezpieczona specjalną. Uchwyt kubka jest podwinięty pod spód osłonki tak. Po włożeniu wtyczki do złącza należy na złącze nakleić specjalną nalepką. Pod jeden z nich podłożony jest metalowy kubek z uchwytem z owalnym wycięciem (wkręt od strony klawiatury). Wyjmowanie pamięci EPROM w celu jakiekolwiek kopiowania i analizowania zawartego w nich oprogramowania są czynnościami zabronionymi dla serwisu !!!. Nalepkę należy tak umieścić na złączu. czyli POSNET S. • odciśnięciu w ołowiu pieczęci serwisanta poprzez przyłożenie narzędzia z indywidualnym oznakowaniem serwisanta i jednorazowym. Odcisku pieczęci należy dokonać poprzez umieszczenie nalepki na twardej gumie. Str. Zawsze po wkręceniu wkrętów należy dokonać pełnego testu poprawności pracy drukarki. należy powiadomić Urząd Skarbowy i producenta. które polega na: • włożeniu do kubeczka plasterka ołowiu.C. lub HOLOGRAMU także zawierającego napis POSNET.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 3. Dokonywanie w takim przypadku otwierania lub naprawy drukarki . osłonkę. a następnie jest wkręcony w gwint konstrukcji drukarki. Nalepki na złącze pamięci fiskalnej dostarcza wyłącznie producent !!!. wskazujących na ingerencję osób niepowołanych. Każdorazowa ingerencja serwisu wymaga odnotowania w książce serwisowej drukarki oraz. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jest to nalepka jednorazowego użytku. przytwierdzony "na stałe" zespół.plomby serwisowe . Wyjęcie układu pamięci powoduje zerwanie nalepki. uchwyt. W drukarkach POSNET Thermal i POSNET 3001 zastosowano specjalną osłonkę. Po poprawnym wyniku testu można dokonać zabicia plomb.plomby producenta . która ulega uszkodzeniu przy próbie zrywania. Plomb tych nie może naruszać żaden serwisant za wyjątkiem przedstawiciela regionalnego lub producenta. Plomby producenta Drukarka zawiera plombę producenta w postaci plastikowego klipsa z napisem POSNET. o ile przewidują to odnośne przepisy szczegółowe. która jest zapinana do złącza umieszczonego na płycie sterownika drukarki. Uszkodzenia drukarki polegające na niesprawności pamięci fiskalnej kwalifikują całą drukarkę do wymiany. zdecydowanym (ale z wyczuciem !) uderzeniu młotkiem. zagniataka) i kilkakrotnym delikatnym uderzeniu młotkiem. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach plomb. nie może być dokonywane w żadnym przypadku przez serwis !!!. że wkręt mocujący przechodzi kolejno przez: kubeczek. Nalepka ta zawiera dane o dacie produkcji i ewentualnie o wersji oprogramowania. Opisania nalepki należy dokonać przed jej zdjęciem z papieru zabezpieczającego i nalepieniem na złącze. aby można było na niej odczytać wpisane dane i zidentyfikować stempel serwisanta. mocowaną dwoma wkrętami M3 do chasidrukarki.

7. 4. Fiskalizacji powinna przebiegać wg opisu poniżej (zalecamy dokonywanie fiskalizacji przy wykorzystaniu takiego interfejsu na jakim ma pracować Użytkownik) : 1. Fiskalizację drukarki należy przeprowadzać przy użyciu oryginalnego serwisowego programu firmy POSNET . 3. W okienku edytora nagłówka zdefiniować nagłówek wg ‘starych’ zasad tzn. Program POSNET. natomiast nazwę firmy i adres jego siedziby trzeba wprowadzać do pamięci RAM z możliwością korekty tych danych w przyszłości. podać Nazwę firmy. Sprawdzić ten wydruk (jego poprawność).EXE” (katalog POSNET na dyskietce) !!!. ≥ 17. Sprawdzić datę i czas w urządzeniu (musi być prawidłowa !). Fiskalizacja polega na zapisaniu numeru identyfikacyjnego podatnika NIP do pamięci fiskalnej (operacja nieodwracalna). 5.1) wg nowych zasad nie wolno dokonywać przy pomocy ‘starego’ programu “POSNET. Uzgodnić z użytkownikiem stawki PTU które ew. ale muszą się one znaleźć przed linią zawierającą NIP. Fiskalizacji drukarki (wer. Wybrać z menu programu opcję Programowanie Nagłówka (litera G). Format dla numeru NIP jest 'sztywny' i dopuszczalne są napisy zawierające na początku ciąg 'NIP' a dalej znak odstępu (spacja). Fiskalizacja drukarki. Str.1.powinny znaleźć się w następnej linii po NIP i od lewej krawędzi wydruku.„POSNET.pl).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 4. Używanie do fiskalizacji drukarki programów nie posiadających autoryzacji firmy POSNET może spowodować nieodwracalny błąd w zapisie do pamięci fiskalnej. Drukarka wydrukuje kontrolny paragon z nagłówkiem. Należy sprawdzić ten numer (UŻYTKOWNIK). w pierwszej wolnej linii po nazwie. Program podpowiada co mu się ‘nie podoba’ w linii z NIP (o ile popełnimy jakiś błąd) i nie zezwoli na fiskalizację drukarki dotąd aż błąd zostanie poprawiony !. Następnie program zada pytanie czy wykonać fiskalizację. adresie firmy). Po naciśnięciu ‘T’ drukarka wydrukuje kontrolny paragon z interesującym nas nagłówkiem. Na czas fiskalizacji zalecane jest dołączenie drukarki do zasilacza UPS. za co całą odpowiedzialność ponosi serwisant . 18 . Jeżeli próbny wydruk jest prawidłowy można nacisnąć ‘T’ . starych zasad tzn. zwrócić uwagę na położenie trzech znaków zapytania ‘???’ . jeżeli stwierdzimy że jest błąd w nagłówku trzeba się wycofać i nacisnąć klawisz ‘N’. po fiskalizacji trzeba w drukarce zdefiniować (tryb szkoleniowy umożliwia dokonanie dowolnych sprzedaży z programu użytkownika i określenie z jakich stawek korzysta użytkownik). adres firmy i NIP (NIP musi być w ostatniej linii nagłówka tzn. miejsca instalacji drukarki (niektóre urzędy skarbowe tego wymagają). w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM4. Zaniki zasilania w przypadku braku UPS-a mogą mieć negatywny wpływ na przebieg fiskalizacji. ‘Wysłać’ nagłówek do drukarki. z wpisanymi pełnymi danymi podatnika (dotyczy to także drukarek z nową wersją firmware) istnieje możliwość ‘dostosowania’ ich do nowych zasad. W drukarkach fiskalizowanych wg. uzyskać potwierdzenie na odwrocie tego wydruku właściciela drukarki i dopiero po uzyskaniu tego potwierdzenia dokonać fiskalizacji naciskając na klawiaturze drukarki klawisz ‘TAK’. 6. w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM2. który jest udostępniany serwisantom po pomyślnym zdaniu egzaminu kończącego kurs serwisowy drukarek (katalog VER17_1 na dyskietce fiskalnej dla firmware ≥17.com.10 cyfr z max. 2. poniżej tego paragonu pojawi się kontrolny wydruk zawierający tylko linię z NIP.EXE należy uruchamiać komendą : POSNET POSNET POSNET POSNET 1 2 3 4 w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM1. trzema separatorami '-'.EXE”. 8. zabezpieczającego przed zanikami zasilania sieciowego. w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM3. W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem centralnym POSNET (serwis@posnet. Dopuszczalne jest umieszczanie w nagłówku innych informacji np.

exe że drukarka jest fiskalna (program nie wymaga wtedy definiowania linii z NIP). błąd pamięci NVR) . objawiający się komunikatem: ‘ Błąd zapisu !! ‘ ‘ Wyłącz zasilanie.y ‘ . NIE WOLNO WYŁĄCZAĆ ZASILANIA DRUKARKI. W przypadku zmian w nagłówku jest to jedyna możliwość zmiany jego treści. ‘. Brak w RAM nagłówka (czyli nie uruchomienie pliku ‘nazwa. w szczególności NIE MA KOMUNIKATU: ‘Tryb szkoleniowy ! ‘ ‘HDR ‘. 19 .nag’ oraz ‘nazwa. Od tego momentu urządzenie jest w trybie fiskalnym z możliwością zmiany nagłówka na przyszłość w przypadku gdy NIP nie ulega zmianie (zapis NIP do pamięci fiskalnej jest operacją nieodwracalną !). (nazwa . • plik nazwa. który w urządzeniu NIESFISKALIZOWANYM pojawia się po włączeniu zasilania na ok. Po każdej fiskalizacji należy o ile jest to konieczne zdefiniować uzgodnione wcześniej stawki PTU (opcja ‘F’ z programu) – ze względu na aplikacje pisane dla starszych wersji drukarek (firmware < 17.Do zapłaty --. Prawidłowo sfiskalizowane urządzenie charakteryzuje się następującymi cechami: • na paragonach oraz na raportach dobowych i okresowych brak jest napisu „niefiskalny” na dole i na górze paragonu oraz występuje pełne logo fiskalne na środku ostatniej linii ( stylizowane PL ). Fragment nagłówka można zapisać zawsze do pamięci RAM deklarując przy uruchamianiu programu posnet.bat’ (batch file) który to program ‘wyśle’ do pamięci RAM drukarki pozostałą część nagłówka i wydrukowany zostanie próbny wydruk zawierający cały nagłówek.nazwa pliku podawana na wstępie przy uruchamianiu programu posnet.exe . • po włączeniu zasilania nie pojawia się żadne dodatkowe ostrzeżenie. Podczas operacji opisanych powyżej na dyskietce powstaną następujące pliki (tylko w przypadku ‘ufiskalnienia’ drukarki ) : • plik nazwa. zapis do modułu raportu). sprawdzamy wtedy czy nagłówek zawiera wszystkie niezbędne informacje ( Nazwę .bat’ i poinformować co zrobić w przyszłości w przypadku utraty/ przekłamania w treści nagłówka.1) zaleca się programowanie zawsze 4 stawek PTU. Po fiskalizacji można skopiować użytkownikowi na jego komputer/ dyskietkę pliki ‘nazwa..adres siedziby i NIP) ze względu na obowiązujące przepisy oraz czy drukarka po fiskalizacji działa poprawnie (sprzedaż. Zaleca się dołączenie wszystkich wykonanych wydruków do książki serwisowej drukarki. ‘ Przed uzyskaniem sygnału akustycznego i ww. ‘wyjść’ z programu i uruchomić program ‘nazwa..EXE). sygnałem dźwiękowym i sekwencją komunikatów : ‘ Drukarka fiskalna ‘ ‘POSNET Thermal/xx. gdzie : nazwa . 13. 10 sekund) należy sprawdzić poprawność fiskalizacji (opcja TESTOWANIE). to błąd zapisu do pamięci fiskalnej.RAM zawierający ‘pełny’ nagłówek dla trybu szkoleniowego.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 9. Po poprawnym zakończeniu wszystkich operacji drukarka zgłasza się w identyczny sposób jak po włączeniu zasilania. tj. Po zakończeniu procesu fiskalizacji (ok.. Identyczny błąd wystąpi w przypadku utracenia nagłówka (np.. Jedyny błąd. jaki może wystąpić w trakcie fiskalizacji..5s. • nazwa. PONIEWAŻ MOŻE TO 12. Str. ‘utracony’). 0.bat’ po fiskalizacji) spowoduje zgłoszenie przez drukarkę błędu nr 40 w przypadku próby sprzedaży z ‘pustym’ nagłówkiem w RAM drukarki..bat zawierający niezbędne elementy do wysłania do drukarki poprzez odpowiednie złącze treści nagłówka (w przypadku gdy zostanie on np. ‘ --.nazwa pliku z nagłówkiem podawana podczas uruchamiania programu POSNET. Drukarka wymaga w tym przypadku interwencji serwisu producenta (przedstawiciela regionalnego)... 10. SPOWODOWAĆ BŁĘDNĄ FISKALIZACJĘ DRUKARKI !!!.‘ ‘Suma: 0.nag zawierający nagłówek dla RAM drukarki . dokonać sprzedaży testowej i wykonać RAPORT DOBOWY. sekwencji komunikatów: 11.

W załączniku 2 do tego rozporządzenia podano większość informacji ważnych dla prawidłowego wykonywania serwisu.htm Poniżej podajemy podstawowe zasady organizacji serwisu POSNET wynikające z w/w przepisów.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5. gdy naprawy dokonano w punkcie serwisowym. przed zabraniem kasy do punktu serwisowego. poz. a zakończenie wykonania serwisu w czasie nie dłuższym niż 14 dni. 2.wpisać). poz. oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. muszą być przechowywane przez użytkownika kasy).pl/przepisy. c) opis stwierdzonych nieprawidłowości.). poz. bezwzględnie w obecności upoważnionego pracownika urzędu skarbowego (właściwego dla podatnika). j) jakie elementy kasy zostały wymienione podczas naprawy (jeżeli posiadały numery . aby zapewniał podjęcie wykonania serwisu w czasie nie dłuższym niż 48 godzin. f) numer ostatnio wystawionego przez kasę dokumentu przed interwencją. 4. Nr 39. l) podpis czytelny wykonującego serwis oraz jego pieczęć. U. Podatnicy oraz służby serwisowe obowiązani są poinformować właściwy dla podatnika urząd skarbowy o zainstalowaniu kasy (w trybie fiskalnym) nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zainstalowania (wzory powiadomień zawarte są na dyskietce serwisowej w katalogu ‘URZAD_SK’). Serwis dealera musi być tak zorganizowany. d) opis stanu plomb. 3. w przypadku sygnalizowania przez kasę (drukarkę fiskalną) błędu pamięci fiskalnej należy. oraz podać datę i godzinę zabrania kasy do punktu serwisowego. Nr 91. W związku z tym. wykonać raport okresowy z całej zawartości pamięci fiskalnej i (po podpisaniu go przez serwis) wręczyć za pokwitowaniem: 1-wszy egzemplarz podatnikowi a 2-gi pracownikowi urzędu skarbowego. Wykonujący serwis kasy rejestrującej jest obowiązany zamieścić w książce kasy: a) datę i godzinę żądania interwencji. W szczególności. Uregulowania prawne dotyczące kas rejestrujących. W przypadku technicznej niemożności wykonania raportu należy sporządzić protokół podpisany przez pracownika urzędu skarbowego. Czynności tych nie można dokonywać przed odczytaniem i wydrukiem zawartości pamięci kasy. Wykonujący serwis nie może dokonywać ingerencji w pamięć kasy rejestrującej bez udziału upoważnionego pracownika urzędu skarbowego. podpisane przez serwisanta dokonującego naprawę. e) w przypadku konieczności zabrania kasy do punktu serwisowego w celu dokonania naprawy opisać przyczyny.posnet. czyli pod adresem: http://www. należy bezwzględnie zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 w sprawie kryteriów i warunków technicznych. 178. 422 i Nr 115. 1. Serwisanci wykonujący obsługę kas rejestrujących mają obowiązek we własnym zakresie zapoznać się ze wszelkimi dotychczasowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi kas rejestrujących oraz powinni śledzić wszelkie zmiany przepisów w tym zakresie. podatnika i serwisanta. b) datę i godzinę rozpoczęcia interwencji. Podczas instalacji serwisant dokonuje ponadto odpowiednich wpisów do książki kasy rejestrującej. Str. dla których nie jest możliwa naprawa w miejscu użytkowania kasy. 5. k) oświadczenie o prawidłowości funkcjonowania kasy (do serwisanta należy przeprowadzenie testów kasy i potwierdzenie. Wykonujący serwis musi co najmniej dwa razy w ciągu roku dokonać sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania kasy u każdego klienta bez jego wezwania oraz odnotowuje ten fakt w książce kasy rejestrującej.com. którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Wykonujący serwis nie może jednemu serwisantowi powierzyć do obsługi więcej niż 300 kas rejestrujących. i) datę i godzinę ukończenia interwencji. h) datę i godzinę ponownego zainstalowania kasy w przypadku. 511 z 1993 r. g) numery (początkowy i końcowy) dokumentów sprzedaży wystawionych przez kasę podczas operacji próbnych (dokumenty te. że po wykonaniu naprawy kasa działa poprawnie) i jej zaplombowaniu pieczęcią serwisanta z jego numerem identyfikacyjnym. Przepisy powyższe (link) oraz ich aktualizacje dostępne są na stronie WWW firmy POSNET. 20 .

7. Serwisant jest ponadto zobowiązany wypełnić książkę serwisową tak aby serwis producenta (przedstawiciela regionalnego) mógł jednoznacznie stwierdzić jakie są objawy uszkodzenia drukarki. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z przedstawicielem regionalnym POSNET lub serwisem centralnym POSNET (serwis@posnet. 9. a w skrajnym przypadku. Jeżeli użytkownik posiada kasę rezerwową to w książce serwisowej kasy rezerwowej należy odnotować fakt zastąpienia przez tę kasę kasy głównej. Wpisów w książce kasy należy dokonywać tylko dla kasy sfiskalizowanej. mogą być podstawą do poniesienia przez dealera i jego serwisanta odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń zgłaszanych przez urzędy skarbowe i podatników. 21 . Za zainstalowanie kasy rozumie się jej uruchomienie u podatnika w trybie fiskalnym. 8.pl) Str. Uchybienia formalne i merytoryczne serwisantów wykonujących w terenie obsługę kas rejestrujących (drukarek) mogą być podstawą do zerwania umowy dealerskiej.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6.com. Kasy rejestrujące nie pracujące w trybie fiskalnym są traktowane jak inne urządzenia elektroniczne. cofnięcia uprawnień autoryzowanego serwisanta. Serwis centralny POSNET (przedstawiciel regionalny) po naprawieniu kasy odsyła kasę do punktu serwisowego dealera dokonując uzupełniającego wpisu do książki serwisowej dostarczonej razem z drukarką do naprawy. W przypadku konieczności odesłania kasy rejestrującej (drukarki) do serwisu centralnego POSNET lub przedstawiciela regionalnego należy ten fakt uzgodnić z serwisem firmy POSNET (przedstawicielem regionalnym) . a w książce kasy głównej umieścić adnotację o podłączeniu do stanowiska sprzedaży kasy rezerwowej podając jej nr unikatowy i fabryczny. Serwisant po otrzymaniu naprawionej kasy instaluje ją .

którego struktura zależy od konkretnego rozkazu. aż do ostatniego znaku sekwencji (nie licząc znaków 'cc' i "końcówki" ESC \). Tak uzyskany bajt kontrolny wyrażamy postaci w cyfr heksadecymalnych i dopisujemy do sekwencji wraz z końcówką 'ESC

. Mogą też wystąpić parametry numeryczne składające się z maksymalnie 10 cyfr.$7E).0. UWAGA: Oznaczenie "xor" użyte w procedurze oznacza funkcję logiczną Exclusive Or czyli: ”lub wykluczające”. W tym rozdziale wyjaśnimy podstawowe zasady konstruowania oprogramowania dla drukarki. Oczywiście użycie nawiasów nie jest tu konieczne ze względu na przestrzeganą chyba we wszystkich językach siłę wiązania poszczególnych funkcji.wówczas mogą składać się z dowolnych znaków ASCII z wyłączeniem kodów kontrolnych (np.. Jeżeli w trakcie analizy syntaktyki rozkazu wystąpi błąd. a drugi jest małą literą (z zakresu $60. Szersze możliwości reprezentacji liczb w tej wersji dla ceny i ilości towaru (parametry sekwencji LBTRSLN) omówiono w rozdziale 10 opisującym dokładnie sekwencje drukarki.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6. nazwa towaru do 40 znaków) a jego terminatorem jest zwykle kod CR ($0D).. . Długość napisu jest dla konkretnej sekwencji indywidualnie ograniczona (np.99. '#' lub ‘*’ (wersja apteczna). Jeśli w użytkowanym przez Państwa języku programowania brakuje funkcji xor. 3. Każdy z nich może mieć maksymalną wartość = 255.b) := (( not a) and b) or (( not b) and a). Wystąpienie w dowolnym miejscu sekwencji kodu ESC powoduje również zignorowanie sekwencji do końca.cyframi HEX (znaki ze zbioru: '0'. Po odebraniu identyfikatora rozkazu drukarka wczytuje ciąg parametrów napisowych lub numerycznych <string>.0'. natomiast wystąpienie ciągu ESC P powoduje rozpoczęcie analizy sekwencji od początku. Drukarka rozpoznaje 3 kody sterujące: ENQ ($05). Str. Ps) .” Po odczytaniu i sprawdzeniu cyfr kontrolnych drukarka wczytuje "końcówkę" sekwencji w postaci dwóch znaków: 'ESC

Related Interests

($1B $5C). 'A'..'9'. Większość sekwencji jest uzupełniona dwoma znakami ('cc') .00' można wysłać '5.' a najlepiej po prostu '5'). Maksymalna kwota ma postać 99999999. CAN ($18) i DLE ($10) oraz kilkanaście rozkazów (sekwencji) sterujących.. natomiast zerowa część ułamkowa nie musi być w ogóle wysyłana (np.’ . zamiast '5. Realizacja sekwencji z reguły rozpoczyna się dopiero po wczytaniu tych dwóch ostatnich znaków. nazwa towaru). Na początku podstawiamy wartość bajtu kontrolnego: <byte> := 255.. Syntaktyka rozkazów. to drukarka ignoruje resztę sekwencji aż do znaków 'ESC

Related Interests

. Część całkowita jest oddzielona od ułamkowej znakiem ‘. Format kwot dopuszcza maks. to można ją zdefiniować następująco: xor (a.. napisana w języku PASCAL jest pokazana w rozdziale „Ogólne zasady syntaktyki komend.. które wyrażają w zapisie heksadecymalnym wartość bajtu kontrolnego liczonego dla całej sekwencji w specjalny sposób: 1. Przykładowa procedura dopisująca te znaki. '5. 8 cyfr w części całkowitej i maksymalnie 2 cyfry części ułamkowej. Funkcja ta działa na pojedynczych bitach bajtu.'F'). Dla bitów o różnych wartościach wynosi 1. W rozdziale 10 podano zestaw sekwencji sterujących. Ps xx <string> cc ESC \ Po odebraniu prefiksu 'ESC P' ($1B $50) drukarka wczytuje ciąg (maksymalnie do 16-tu) parametrów numerycznych (Ps . Terminatorem wartości liczbowej jest z reguły '/' ($2F) (za wyjątkiem parametru <ilość>)... 2. przy czym pierwszy znak identyfikatora jest znakiem '$' .. Programowanie drukarki. Następnie jest odbierany dwuznakowy identyfikator rozkazu 'xx'. Wszystkie rozkazy mają jednolity format: ESC P Ps . a dla takich samych . Począwszy od następnego znaku za ESC P obliczamy wartość wyrażenia: <byte> := <byte> xor <kod danego znaku>. Cyfry kontrolne obliczane w ten sposób dają dobre zabezpieczenie przed przekłamaniami transmisji. zwykle będą to różnego rodzaju kwoty. Dla niektórych sekwencji parametry te nie muszą występować. inaczej zwane "albo". 22 . BEL ($07). Dopuszczalna i zalecana jest kompresja zer nieznaczących w części całkowitej i ułamkowej. W obrębie ciągu mogą znaleźć się napisy .oddzielonych średnikami.

Przykładowo. w takiej sytuacji rozkaz jest ignorowany od momentu. gdzie wystąpił błąd do końca sekwencji. • błąd syntaktyki rozkazu (np. postaci: 7 0 6 1 5 1 4 0 3 FSK 2 CMD 1 PAR 0 TRF w którym bit CMD jest ustawiony. W wyniku odebrania przez drukarkę rozkazu sterującego mogą wystąpić następujące sytuacje błędne: • "nierozpoznany rozkaz" . wykorzystując rozkazy ENQ. Kod ten jest realizowany ZAWSZE – nawet w trybie OFF-LINE ! 3. 23 . że na wyświetlaczu ukazuje się komunikatu: 'Błąd rozkazu: 'Kod błędu : "xx" ' kk '. Po naciśnięciu klawisza wyświetlacz jest "odświeżany" i zostaje wznowione przetwarzanie. Wykaz kodów błędów poszczególnych sekwencji zawarto w rozdziale 10 (łącznie w wykazem sekwencji sterujących). jeżeli błąd wystąpił na początku transakcji (w sekwencji LBTRSHDR) to kolejne sekwencje (LBTRSLN. 1. DLE oraz LBFSTRQ i LBERNRQ.. które mogą dawać następne komunikaty. PE = 1: stan "Brak Papieru". Ps). W szczególności bit ten jest kasowany. powrót do głównej pętli analizy (w której są interpretowane kody ENQ i BEL oraz rozkazy rozpoczynające się prefiksem ESC P ). gdzie: "xx" jest dwuznakowym identyfikatorem rozkazu a 'kk' jest dwucyfrowym kodem błędu. obliczeniowy lub związany z błędnym działaniem sprzętu drukarki itd. LBDSPDEP oraz LBTREXIT lub TBTRXEND) będą też powodować komunikaty o błędach. Kod DLE jest rozpoznawany przez drukarkę w każdym momencie.) W odpowiedzi na kod sterujący ENQ ($05) drukarka wysyła jednobajtowy status.. W tym celu należy najpierw wysłać sekwencję LBSERM: ESC P 1 #e 88 ESC \ co powoduje zmianę sposobu obsługi błędów przez drukarkę. . Ten sposób obsługi błędów jest wystarczający w prostych aplikacjach oraz podczas uruchamiania oprogramowania. gdy drukarka odebrała prefiks ESC P (jeżeli rozkaz następujący po ESC P nie jest żądaniem odesłania statusu LBFSTRQ) oraz ustawiany po poprawnym wykonaniu rozkazu.jeżeli odebrano prefiks ESC P. a więc inne niż pozostałe odpowiedzi statusowe (w tym odpowiedz na ENQ). 2.). ERR = 1: stan "Błąd mechanizmu/ sterownika". Standardowa obsługa takich sytuacji (zakłada się taką obsługę po włączeniu zasilania) powoduje.. Komunikaty o błędach zostają w ten sposób zablokowane. Obsługa sytuacji błędnych. że kod ten daje komunikaty z zakresu $70. Wystąpi zatem seria komunikatów. błędna lista parametrów Ps . . jeżeli ostatnio odebrany rozkaz był zrealizowany poprawnie. W bardziej złożonych przypadkach można zrealizować pełną diagnostykę błędów przez aplikację. że w trakcie wyświetlania komunikatu w buforze mogły znaleźć się kolejne rozkazy. ale identyfikator sekwencji 'xx' był niewłaściwy. W przypadku rozkazu "nierozpoznanego" kod błędu wynosi 0 (zero).) W odpowiedzi na rozkaz żądania wysłania statusu LBFSTRQ: 6 1 5 1 4 1 3 0 2 ONL 1 PE 0 ERR Str. Zwróćmy uwagę. Po wystąpieniu błędu dalsze przetwarzanie nie będzie blokowane (chociaż błędna sekwencja zostanie zignorowana do końca).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wystąpienie kodu CAN powoduje przerwanie interpretacji i analizy sekwencji. Daje to możliwość pełnej diagnostyki przez aplikacje według poniższych zasad.) W odpowiedzi na kod sterujący DLE ($10) drukarka wysyła jednobajtowy status postaci: 7 0 gdzie: ONL = 1: stan "On-Line". • błąd wykonania rozkazu (może być np. Zwróćmy uwagę. Po wyświetleniu komunikatu drukarka zatrzymuje dalsze przetwarzanie znaków z bufora wejściowego i czeka na naciśnięcie klawisza NIE.$77.

Z tego względu.rozkaz nie został rozpoznany. przy czym po wysłaniu ciągu LBFSTRS kod błędu Pe jest zerowany. W takiej sytuacji odpowiedź na żądanie statusu ENQ lub LBFSTRQ nie zostanie odesłana (ale drukarka odpowie na żądanie statusu DLE które ‘działa’ także w trybie OFFLINE). Pf. Py. błąd zapisu do pamięci fiskalnej) . Pd / PTU_A/ PTU_B / PTU_C / PTU_D / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ w którym Pe jest kodem błędu wykonania ostatniego rozkazu (=0 jeżeli sekwencja została wykonana poprawnie lub nie została rozpoznana). Ten rozkaz (LBERNRQ) w odróżnieniu od powyższego (LBFSTRQ) nie powoduje zerowania numeru błędu Pe i może być wykonywany wielokrotnie. przerwanie operacji z klawiatury) lub przy pomocy kodu DLE. W tej sytuacji wysłanie czasu i daty z systemu powoduje jego zaprogramowanie. Stąd sensowna jest korekcja zegara drukarki (chociaż z reguły jest on dokładniejszy. W odpowiedzi na zapytanie LBERNRQ : ESC P #n ESC \ wysyłana jest odpowiedź : ESC P 1#E Pe ESC \ gdzie Pe jest numerem błędu. Str. że zegary wbudowane w drukarkę i komputer (w obu przypadkach stosowany jest rezonator ceramiczny "zegarkowy" 32768 Hz) mają niezbyt dobrą dokładność (szczególnie zegar komputera klasy PC !) i ich odczyty będą po pewnym czasie znacznie się różniły. Pe = x . Należy zatem przewidzieć inny niż przekroczenie limitu czasowego mechanizm wyjścia przez aplikację z powstającej w ten sposób "nieskończonej pętli" (np. jeżeli wystąpi błąd sekwencji. Ponadto daje to zabezpieczenie przed sytuacją przypadkowego rozprogramowania zegara drukarki (rozładowana bateria!). Pm. gdyż jest regulowany w procesie produkcji) co pewien czas (np. * CMD = 0. korekty zegara decydowała obsługa stanowiska sprzedaży (program powinien odczytać czas i datę drukarki . Zaleca się aby o fakcie ew. Px. Decyzja o tym co zrobić powinna należeć do obsługi programu (właściciela urządzenia). Pm. * CMD = 0. Wynika to z faktu. to status zostanie odesłany prawie natychmiast. Ustawianie zegara Nastawianie / korekcja zegara czasu rzeczywistego jest funkcją. Pz. 24 . Podobny przypadek zachodzi w momencie przełączenia drukarki w tryb OFF-LINE (wygaszona lampka GOTOWA) w wyniku wystąpienia błędu mechanizmu drukującego .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ESC P Ps #s ESC \ drukarka odsyła ciąg LBFSTRS (jeżeli zaprogramowano 4 stawki PTU): ESC P 1#X Pe. w ogólnym przypadku nie można założyć w oprogramowaniu aplikacyjnym. Na zakończenie zwróćmy uwagę. odczytać datę i czas systemowy komputera i zasygnalizować ‘problem’ różnicy na ekranie monitora). Zachodzą zatem następujące przypadki: * CMD = 1. że w trakcie wykonania rozkazu teoretycznie może wystąpić "błąd fatalny" wykonania (np. Pe = 0 . Pe > 0 . że odpowiedź na żądanie odesłania statusu przyjdzie w ściśle określonym czasie. W takiej sytuacji. natomiast w przypadku poprawnego wykonania sekwencji aplikacja może oczekiwać na status przez długi czas.: 'Błąd fatalny testu: ' 'ROM RAM RTC DSP FSK ' (druga linia ma postać zależną od rodzaju błędu). że operacja drukowania raportu okresowego (inicjowana przez wysłanie sekwencji sterującej) może angażować procesor główny drukarki na bardzo długi czas. która w zasadzie powinna być realizowana przez każdą aplikację.rozkaz został rozpoznany ale w trakcie analizy lub wykonania wystąpił błąd o kodzie Pe. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę.poprawne wykonanie sekwencji (Pe jest nieistotne). braku papieru. 4). Pt.np. raz dziennie lub każdorazowo przy uruchamianiu aplikacji).wtedy dalsze działanie drukarki zostaje zawieszone wraz z komunikatem np.

Zegar niezainicjalizowany. Pd = dzień = 1.2049)..59 (parametr ignorowany). w zależności od tego. 2. Nie było powyższego komunikatu. bajt kontrolny. Aplikacja może sprawdzić stan zegara wysyłając sekwencję LBSENDCK : ESC P #c ESC \ Drukarka odsyła stan zegara w następującym formacie: ESC P 1#C Py. Ps $c <check> ESC \ gdzie: Py. 25 . Ps = sekunda = 0.Pd.. Pm.. z następującymi ograniczeniami: • data i czas muszą być formalnie poprawne (procedura kontroli uwzględnia też wszystkie szczególne przypadki np. Pmn parametry identyczne jak w sekwencji LBSETCK (stan licznika sekund jest odsyłany zawsze jako równy zero). 1950.Pm.. Str. Pm = numer miesiąca = 1.23. Pd .. Pmn = minuta = 0. (dwie najmłodsze cyfry.59.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Nastawianie zegara jest realizowane przez sekwencję LBSETCK: ESC P Py . Ponadto dla korekty czasu wymagany jest stan zerowy totalizerów (czyli korekta zegara jest możliwa tylko bezpośrednio po raporcie dobowym . Pm . Ps . Zegar zainicjalizowany. Po włączeniu zasilania wyświetla się komunikat: ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu ! ' Sekwencja umożliwia w takiej sytuacji ustawienie zarówno daty jak i czasu.0 ESC \ gdzie Py . przed pierwszą transakcją). Pmn . • nie można ustawić daty wcześniejszej niż data ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (zapisy w module fiskalnym muszą być uszeregowane według rosnących dat !)..12. natomiast korekta czasu jest możliwa.99..czas w następującym formacie: Ph = godzina = 0.. Sekwencja jest realizowana w różny sposób. Pmn. <check> .Ph.data w następującym formacie: Py = numer roku = 0.31. Ph ..Pmn. W takiej sytuacji nie można zmienić daty.2 znaki HEX. można ustawić 29-ty luty tylko dla roku przestępnego). Ph. czy zegar jest zainicjalizowany czy nie (główny procesor drukarki podczas sekwencji startowej odczytuje status zegara drukarki i wykrywa stan braku jego inicjalizacji): 1. Pd ..

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Transakcja.
Podstawową funkcją drukarki jest oczywiście rejestracja sprzedaży, czyli transakcji. Realizację transakcji można podzielić na trzy etapy, realizowane w wyniku przesłania 3 sekwencji sterujących: * zapoczątkowanie transakcji - sekwencja LBTRSHDR, * przesłanie kolejnych pozycji sprzedaży - ciąg sekwencji LBTRSLN, * zatwierdzenie transakcji - sekwencja LBTREXIT. Po odebraniu sekwencji LBTRSHDR urządzenie przełącza się w tryb "transakcyjny". W trybie tym zachodzą następujące ograniczenia funkcji drukarki: * zbiór realizowanych rozkazów ograniczony do: - LBTRSLN (pozycja paragonu), - LBDSPDEP (Kaucja pobrana). - LBTREXIT (koniec transakcji), - LBTRXEND (koniec transakcji z formami płatności), - LBDSP (obsługa wyświetlacza LCD), - LBFSTRQ (żądanie wysłania statusu), - LBERNRQ (pytanie o numer błędu), - kody sterujące ENQ , BEL, CAN, DLE, Tryb transakcyjny jest sygnalizowany w odpowiedziach na żądanie wysłania statusu w następujący sposób. 1.) W odpowiedzi na kod sterujący ENQ ($05), postaci: 7 0 6 1 5 1 4 0 3 FSK 2 CMD 1 PAR 0 TRF

bit PAR = 1 a bit TRF= 0 (zostaje wyzerowany po odebraniu LBTRSHDR). 2.) W odpowiedzi na rozkaz żądania wysłania statusu LBFSTRQ: ESC P Ps #s ESC \ w postaci ciągu LBFSTRS (dla zdefiniowanych czterech stawek PTU): ESC P 1#x Pe ; Pm ; Pt ; Px ; 1 ; Pz ; Py ; Pm ; Pd / PTU_A / PTU_B / PTU_C / PTU_D / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ jest: Pt = 1 - tryb transakcyjny, Px = 0 - stan znacznika TRF. Sekwencja LBTRSHDR może występować w dwóch formatach: ESC P Pl $h <check> ESC \ lub: ESC P Pl ; Pn $h <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <check> ESC \ Najbardziej istotne znaczenie ma występujący w obu formatach parametr Pl. Parametr ten wybiera jeden z dwóch możliwych trybów realizacji transakcji: 1.) Pl = 0 : tzw. tryb "On-Line". W trybie tym po odebraniu poprawnej sekwencji LBTRSHDR natychmiast jest drukowany nagłówek paragonu zawierający: dane podatnika, datę oraz ewentualnie dodatkowe 3 linie przesłane przez aplikację. Od tego momentu urządzenie pamięta, że drukowanie paragonu zostało rozpoczęte, stąd anulowanie transakcji przez aplikację lub wyłączenie zasilania przed jej zakończeniem powoduje wydrukowanie napisu: ' paragon anulowany !' oraz odcięcie anulowanego paragonu (POSNET 3001). Anulowanie paragonu zachodzi również automatycznie jeżeli otwarta transakcja nie zostanie zakończona w ciągu 15 minut . W trybie "On-Line" kolejne linie transakcji są drukowane natychmiast po odebraniu (jeżeli nie ma błędu). Z tego względu przewidziano możliwość anulowania już wydrukowanej pozycji (tzw. "stornowanie"). W tym celu aplikacja wysyła jeszcze raz dane błędnej linii (w sekwencji LBTRSLN o nieco

Str. 26

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
zmodyfikowanym formacie). Linia taka jest drukowana ponownie i poprzedzona opisem: '#storno#', ponadto kwota wartości pozycji jest w takiej sytuacji drukowana ze znakiem '-'. Istnieje również możliwość anulowania całej transakcji. Ten tryb realizacji transakcji charakteryzuje się dużą szybkością działania kasy. Przykładowo na stanowiskach "sprzedaży przelotowej" (duże sklepy samoobsługowe) w zasadzie transakcje muszą być realizowane w trybie "On-Line" - ponieważ z reguły jest nie do przyjęcia, aby "blokować" kasę na czas wydruku całego paragonu (co może trwać kilkadziesiąt sekund przy dużej ilości pozycji). Ponadto długość całego paragonu - ilość pozycji nie jest w zasadzie limitowana (może być maksimum 255 pozycji - co wynika z reguł syntaktyki). Wadą tego rozwiązania jest konieczność "stornowania" pozycji w przypadku błędu. Dodajmy, że drukarka nie sprawdza, czy pozycja "stornowana" wystąpiła na paragonie wcześniej, lub czy np. odjęta wartość jest poprawna (np. czy nie odejmujemy większej ilości towarów od poprzednio sprzedanej). Wynika to z faktu, że paragon drukowany w trybie "On-Line" nie jest w całości magazynowany w pamięci. Oczywiście są na bieżąco kontrolowane kwoty sprzedaży w grupach podatkowych, które nie mogą stać się ujemne w wyniku "stornowania" - wystąpi wtedy błąd #22 sekwencji LBTRSLN. W trybie "On-Line" w momencie zatwierdzenia transakcji (po sekwencji LBTREXIT) drukowana jest tylko stopka paragonu - co powoduje jej szybkie zakończenie. 2.) Pl > 0 : tzw. tryb "blokowy", "Off-Line". W tym trybie cała zawartość paragonu jest buforowana w pamięci drukarki. Po odebraniu sekwencji LBTRSHDR do pomocniczego bufora wpisywany jest nagłówek paragonu. Podobnie każda pozycja transakcji (sekwencja LBTRSLN) jest sprawdzana, formatowana stosownie do postaci właściwej do wydruku i wpisywana do bufora. Dotyczy to również stopki paragonu generowanej po sekwencji LBTREXIT. Tak więc cały paragon jest buforowany w pamięci głównego procesora drukarki w postaci takiej, jak ma wyglądać na wydruku. Długość bufora wynosi 3840 bajtów - co limituje długość drukowanego w ten sposób paragonu. Z tego względu ilość pozycji zawartych na paragonie w trybie "blokowym" ograniczono arbitralnie do 48. Ponadto w szczególnych przypadkach (maksymalna długość nazw we wszystkich pozycjach) teoretycznie może pojawić się przepełnienie bufora drukarki (błąd #24 sekwencji LBTREXIT). Po zatwierdzeniu transakcji cały paragon jest transmitowany do bufora sterownika mechanizmu drukującego (równocześnie ze zwiększeniem stanu totalizerów). Po poprawnym zakończeniu transmisji sterownik mechanizmu rozpoczyna drukowanie paragonu, a procesor może już rozpocząć dalszą analizę rozkazów sterujących. Zwróćmy uwagę, że w przypadku wykorzystania trybu "blokowego" może zachodzić przepełnienie bufora wejściowego interfejsów drukarki - ma on długość 2 kB, podczas gdy paragon zawierający 48 pozycji, wraz z sekwencją rozpoczynającą i kończącą może wymagać wysłania większej liczby znaków. Z tego względu w tym przypadku zastosowanie protokołu transmisji XON-XOFF jest niezbędne ! Parametr Pn sekwencji LBTRSHDR określa ilość dodatkowych linii tekstu, które umieszcza aplikacja na paragonie bezpośrednio za nagłówkiem Jeżeli Pn = 0 , lub parametr nie występuje, to linie nie są drukowane. Parametr Pn może wynosić maksymalnie 3. Umożliwia to wydrukowanie maksymalnie 3 dodatkowych linii wysłanych przez aplikację jako napisy <linia1>, <linia2> i <linia3>. Mogą to być dowolne informacje, np. adnotacja na temat numeru faktury / rachunku uproszczonego, jeżeli paragon fiskalny jest drukowany łącznie z tego rodzaju dokumentem. Napisy <linia1>..<linia3> nie mogą zawierać żadnych znaków sterujących (mogą być natomiast polskie litery w kodzie MAZOWIA). UWAGA: Nie można wysyłać nazwy firmy i jej adresu w obrębie trzech dodatkowych linii. Dane te muszą być bezwzględnie umieszczone w nagłówku zapisanym w pamięci fiskalnej (nieulotnej pamięci RAM) ponieważ muszą również znaleźć się na raporcie dobowym i okresowym. Serwis jest zobowiązany do kontroli, czy w trakcie fiskalizacji w nagłówku został zapisany prawidłowo adres i nazwa firmy (RAM) oraz numer NIP (moduł FSK) ! Po włączeniu trybu transakcyjnego aplikacja przesyła do drukarki ciąg sekwencji LBTRSLN, które definiują kolejne pozycje transakcji: ESC P Pi $l <nazwa> CR <ilość> CR <ptu> / CENA / BRUTTO / <check> ESC \ Parametr Pl to kolejne numery pozycji paragonu = 1,2... . Jeżeli został włączony tryb "blokowy" - i została tym samym określona w sekwencji LBTRSHDR ilość pozycji sprzedaży - musi zostać przesłana dokładnie taka ilość pozycji, o kolejno rosnących numerach. Po przesłaniu każdej linijki można testować poprawność jej odebrania (realizacji rozkazu) i w przypadku błędu np. wykonać retransmisję - ale z tym samym numerem. W trybie "On-Line" parametr Pl może być równy 0, wtedy linijka zostanie zinterpretowana jako pozycja "stornowana".

Str. 27

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
W takiej sytuacji sekwencja numerów linii również musi zachować "ciągłość", np. poprawna jest sekwencja: 1,2,0,4 (gdzie trzecia linijka jest "stornowana"). Pozostałe parametry sekwencji to: <nazwa> = ciąg dowolnych znaków drukowalnych, długości nie większej niż 40 znaków, interpretowany jako nazwa artykułu (drukowany na paragonie bez zmian), <ilość> = ciąg nie więcej niż 16-u znaków drukowany na paragonie bez zmian w polu zarezerwowanym dla ilości towaru (musi spełniać pewne reguły syntaktyki - por. rozdz. F ), <ptu> = jeden znak = 'A'...'F' lub ' ' lub 'Z' (oba ostatnie oznaczenia dla towarów zwolnionych od podatku) - kod stawki PTU, BRUTTO = wartość pozycji sprzedaży BRUTTO, maksymalnie 10 cyfr, syntaktyka zgodnie z opisanymi wyżej regułami dla wszystkich kwot, musi być > 0, CENA = cena jednostkowa towaru, musi spełniać reguły syntaktyki dla kwot (dokładny opis w rozdziale F), <check> = dwie cyfry kontrolne, obliczone według reguł opisanych na wstępie. UWAGA: począwszy od wersji 17.1 istnieje możliwość wzbogacenia linii o RABAT(DOPŁATĘ) kwotowy lub procentowy (patrz opis komendy LBTRSLN na stronie 78). Po odebraniu każdej linii drukarka sprawdza jej poprawność pod względem formalnym, następnie kontroluje zgodność nazwy towaru i kodu stawki PTU. Jest to realizowane poprzez odszukanie w bazie danych drukarki kodu stawki PTU dla danej nazwy, przy czym istotne jest 40 znaków nazwy (z wyłączeniem spacji wewnątrz nazwy, a także nie są rozróżniane małe i duże litery). Drukarka fiskalna nie wymaga specjalnego "ładowania bazy danych" informacja o towarach jest automatycznie aktualizowana podczas sprzedaży. Jeżeli w trakcie realizacji transakcji zostanie napotkany nowy artykuł (którego jeszcze nie ma w bazie), jego nazwa oraz kod stawki PTU zostanie dopisany do bazy danych. Późniejsze pojawienie się identycznej nazwy powoduje skontrolowanie zgodności kodu stawki PTU z zapamiętaną wcześniej wartością. Drukarka dopuszcza sytuację, gdy stawka PTU dla danego towaru zostanie zmniejszona lub zwiększona (np. przesunięcie towaru z grupy A do B lub z B do A). Zabroniona jest natomiast operacja polegająca na czasowym obniżeniu stawki podatkowej np.: towar z grupy A jest sprzedawany w grupie B (taką sekwencję zdarzeń odnotuje drukarka !) a potem znowu próbujemy go sprzedać w grupie A. Podczas próby ponownej sprzedaży towaru w grupie A transakcja zostanie zablokowana (sprawdzenie polega na porównaniu wartości liczbowych zakodowanych w drukarce): * w trybie "On-Line" pojawią się (bezpośrednio za linią gdzie wykryto taką sytuację) napisy: | ! błąd PTU ! | | paragon anulowany ! |, i transakcja zostanie anulowana (tryb transakcyjny wyłączony), * w trybie "blokowym" zostanie zgłoszony błąd sekwencji LBTRSLN #18. Podobna sytuacja wyniknie, gdy towar z grupy B będziemy sprzedawać przykładowo jako zwolniony Z, a potem znowu w grupie B. Algorytm obsługi bazy danych jest wysoce efektywny i nie powoduje zauważalnego spowolnienia tempa działania drukarki nawet przy znacznej liczbie towarów - czas analizy jest w każdej sytuacji znacznie krótszy niż czas drukowania linii ! Dodajmy ponadto, że maksymalna ilość towarów w bazie danych może wynosić nawet 100.000. Baza danych drukarki jest schowana w pamięci RAM podtrzymanej bateryjnie. Opisywana wersja oprogramowania drukarki realizuje ponadto kontrolę poprawności wyrażenia : < cena > * < ilość > = < wartość > zgodnie z regułami opisanymi na stronie 78 (opis sekwencji LBTRSLN ). Jeżeli test stawki PTU wypadł pozytywnie oraz linia jest zgodna pod względem formalnym, to zawartość pozycji sprzedaży przechodzi przez specjalny algorytm formatujący ją do wydruku. Algorytm ten tworzy jedną lub dwie linie tekstu -zależnie od tego, czy wszystkie informacje zmieszczą się w 40 znakach dostępnych w linii, czy nie. W przypadku "krótkich" nazw i niezbyt dużych wartości wykorzystanie tej opcji prowadzi do znacznej oszczędności papieru i zwiększenia szybkości działania kasy. Jeżeli z kolei zależy nam na jednolitej formie wydruków można "zablokować" ten algorytm wymuszając "długie nazwy" (np. dopełnienie spacjami do około 30..40 znaków) powodując zawsze wydruk pozycji paragonu w dwóch linijkach. W trybie "On-Line" sformatowana linia jest od razu drukowana, a pierwsze 20 znaków nazwy artykułu pojawia się w górnej linii wyświetlacza LCD. W drugiej linii automatycznie jest aktualizowana suma transakcji; suma ta jest także wyświetlana na wyświetlaczu LED dla klienta. Operacje te nie wykonują się w trybie blokowym. W obu trybach zwiększana jest naliczana przez drukarkę suma transakcji oraz kwota sprzedaży w wyspecyfikowanej grupie podatkowej (jeżeli nie jest to operacja "storno" - dozwolona tylko w trybie "On-Line" – wtedy sumy te są zmniejszane).

Str. 28

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Po wysłaniu wszystkich linii transakcji (w trybie "blokowym" ich ilość musi być równa zadeklarowanej) aplikacja może zatwierdzić lub anulować transakcję. . UWAGA: sekwencja LBTREXIT ma w tej wersji jeszcze inne warianty. W tym momencie drukarka sprawdza szereg warunków określających poprawność transakcji (por. etap realizacji transakcji. np. TOTAL = łączna należność . Do najważniejszych należy zgodność kwoty należności TOTAL z obliczoną przez drukarkę w trakcie transakcji. 1 . a paragon zostanie poprawnie wydrukowany (z wyjątkiem oczywiście sytuacji awaryjnych. kody błędów sekwencji LBTREXIT strona 80 ). W tym celu wysyłana jest sekwencja LBTREXIT. że ostatnia transakcja była poprawna. że aplikacja zmierza do zatwierdzenia transakcji. Py . najważniejszy. Jest to ostatni. po poprawnym zatwierdzeniu transakcji.anulowanie transakcji. Pm . UWAGA: przez awarię zasilania należy rozumieć zanik napięcia 220V na wejściu zewnętrznego zasilacza drukarki THERMAL lub 3001. Sekwencja w drugim z wymienionych formatów sygnalizuje. natomiast w trybie "On-Line" drukowany jest napis: | paragon anulowany !| i paragon zostaje odcięty (POSNET 3001). tzn.jeżeli po wysłaniu sekwencji LBTREXIT drukarka zacznie drukować paragon (w trybie "blokowym") lub stopkę paragonu (w trybie "On-Line") to jest pewność. to transakcja zostaje zatwierdzona przez drukarkę. Pz . natomiast w trybie "blokowym" cały paragon jest przesyłany do sterownika drukarki. obliczone według reguł opisanych na wstępie. że transakcja została zarejestrowana w totalizerach. Jeżeli nie wykryto żadnego błędu. W trybie "On-Line" jest drukowana stopka transakcji. która może mieć różne formaty: ESC P 0 $e <check> ESC \ . Pd / PTU_A / PTU_B / PTU_C / PTU_D / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ jest odsyłane: Pt = 0 : tryb transakcyjny WYŁĄCZONY. końca papieru /paragon zostanie dokończony po zmianie papieru/ lub uszkodzenia mechanizmu). WPLATA = kwota wpłacona przez klienta. Px . Dodajmy. że przerwanie drukowania paragonu przez awarię zasilania 220V również nie jest groźne .zatwierdzenie transakcji. Znacznik TRF jest "nieulotny". Pt . Parametr Pr jest interpretowany jako rabat procentowy . Pr $e <kod> CR WPLATA / TOTAL / <check> ESC \ W trybie "blokowym" anulowanie transakcji nie powoduje żadnej akcji oprócz wyłączenia trybu transakcyjnego.ponieważ status i zawartość bufora sterownika mechanizmu drukującego również są podtrzymywane przez baterię. Str.) W odpowiedzi na LBFSTRS: ESC P 1#x Pe . Równocześnie zwiększany jest stan totalizerów oraz ustawiany znacznik TRF i kasowany tryb transakcyjny w odpowiedziach statusowych na rozkazy ENQ i LBFSTRS: 1. Pm . sekwencja ma wtedy format: ESC P 1 $e <kod> CR WPLATA / TOTAL / <check> ESC \ Pozostałe parametry mają następujące znaczenie: <kod> = 3 znaki drukowalne (kod terminala/kasjera) drukowane w stopce paragonu bez zmian. 2. opisane na stronie 81. nawet jeżeli zostanie wyłączone zasilanie. Px = 1 : (stan znacznika TRF). Wyłączanie drukarki w trakcie realizowania wydruków przełącznikiem umieszczonym z tyłu urządzenia jest NIEDOPUSZCZALNE ! Reasumując .jeżeli nie jest stosowany to można go nie wysyłać. to drukarka "pamięta". 29 . <check> = dwie cyfry kontrolne.) W odpowiedzi na kod sterujący ENQ ($05) ustawiany jest w bajcie odpowiedzi bit PAR=0 a bit TRF=1. ESC P 1 .

że raport okresowy jest drukowany zawsze na podstawie informacji zawartych w module fiskalnym (w trybie szkoleniowym brak jest informacji o sprzedaży . • oraz pracą w trybie fiskalnym. 30 . Jest to możliwe po wejściu w tryb serwisowy drukarek. W zasadzie w każdym z tych trybów drukarka zachowuje się identycznie za wyjątkiem: • w trybie szkoleniowym wykonanie raportu dobowego nie związane jest z zapisem informacji do modułu fiskalnego. wynika to z faktu. która jest w module jest informacja o stawkach PTU umieszczona przez producenta ) .jedyną informacją. setupie drukarki nie zostanie zadeklarowane ‘pobieranie’ stawek w trybie szkoleniowym z pamięci RAM. Str. • w trybie szkoleniowym raport okresowy generowany przez drukarkę ma zawsze taki sam format (niezależnie od okresu którego dotyczy raport). Po takiej operacji należy pamiętać o zaprogramowaniu stawek PTU w drukarce. Wejście w ten tryb polega na wciskaniu jednocześnie klawiszy NIE i TAK podczas włączania drukarki i przestawienie w opcji „KONFIGURACJE/ STAWKI PTU” kursora na pole ‘RAM’. w przeciwnym razie po włączeniu drukarki przyjmie ona jako wiążące stawki zapisane w pamięci fiskalnej.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Tryby pracy drukarki Drukarka charakteryzuje się dwoma trybami pracy : • pracą w trybie szkoleniowym. • w trybie szkoleniowym zablokowany jest zapis jakichkolwiek informacji do modułu fiskalnego . • w trybie szkoleniowym na początku i na końcu paragonu drukowane są napisy ‘# niefiskalny’.W związku z powyższym pozycje z informacją o sprzedaży mają zawsze wartość zero. • zmiana stawek PTU zapisuje się w sposób nietrwały o ile w tzw.

• FSK: błąd komunikacji z modułem pamięci fiskalnej (może wystąpić w dowolnym momencie). Komunikat: 'Brak stawek PTU lub ' 'numeru unikatowego! ' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). Pojawienie się może wskazywać na błędne zadziałanie oprogramowania (np. komunikat ten w zasadzie nie powinien się pojawić w trakcie normalnej eksploatacji. Komunikat: 'Błąd fatalny testu: ' 'ROM RAM RTC DSP FSK ' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). Jeżeli po ponownym włączeniu (szczególnie po ponowieniu próby drukowania) uzyskamy podobny komunikat. Błąd ten może pojawić się tylko bezpośrednio po włączeniu urządzenia. które mają następujące znaczenie: • ROM: błąd sumy kontrolnej pamięci ROM programu (może wystąpić tylko w trakcie testu wstępnego). Przyczyna: Pamięć fiskalna urządzenia jest błędnie zainicjalizowana . Błędy fatalne (powodują konieczność wyłączenia urządzenia). • RTC: błąd komunikacji z wbudowanym zegarem czasu rzeczywistego (może wystąpić w dowolnym momencie). to należy wezwać serwis. Sposób usunięcia: Nieusuwalny. odczekać kilka sekund i włączyć ponownie. Wykaz komunikatów wyświetlanych na wyświetlaczu LCD drukarki. Można tylko wyłączyć zasilanie. może również wystąpić tylko podczas testu wstępnego). Jeżeli po ponownym włączeniu uzyskamy podobny komunikat. Jeżeli po ponownym włączeniu uzyskamy podobny komunikat. • RAM: błąd testu RAM procesora głównego (nie dotyczy bazy danych. Komunikat: ' Awaria drukarki ' ' Wyłącz zasilanie. Sposób usunięcia: Nieusuwalny. W każdym z wymienionych niżej przypadków dalsza praca urządzenia jest zablokowana. Można tylko wyłączyć zasilanie. ' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). Sposób usunięcia: Nieusuwalny. Można jedynie wyłączyć zasilanie. Str. trwający 10 sekund. • DSP: błąd komunikacji z wyświetlaczem LED (może wystąpić w dowolnym momencie). to należy wezwać serwis. Można tylko wyłączyć zasilanie.przez co nie są one zdefiniowane.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 7. ale skasowanie tego stanu nie jest możliwe. Przyczyna: Wystąpił błąd układu elektronicznego podczas testu wstępnego drukarki lub podczas okresowego (co kilka sekund) 'odpytywania' urządzeń przez główny procesor drukarki. Sygnał akustyczny można wyłączyć klawiszem NIE. Ponieważ dane te są wpisywane w procesie produkcji. w wyniku zakłócenia zasilania). Przyczyna: W tej wersji drukarki komunikat w zasadzie nie powinien się pojawić. 31 . to należy wezwać serwis. Druga linia wyświetlacza zawiera co najmniej jeden w powyższych opisów błędu. Stan ten jest sygnalizowany przez migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał akustyczny. Powtórzenie się po ponownym włączeniu sytuacji błędnej wskazuje na konieczność wezwania serwisu.brak jest w niej zapisu numeru unikatowego urządzenia i/lub nie ma zapisanego ani jednego rekordu zmiany stawek PTU .

POSNET 2000) lub 'Błąd mechanizmu lub ' ' podniesiona dźwignia ' (POSNET Thermal. W każdym z wymienionych poniżej przypadków drukarka przechodzi w stan NIE GOTOWA (gaśnie lampka GOTOWA). 32 . Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. 3. ale nie są przez drukarkę przetwarzane. że istotnie wystąpił błąd zapisu do pamięci fiskalnej (teraz jest błąd danych w pamięci fiskalnej) i należy bezwzględnie wezwać serwis (dalsza eksploatacja urządzenia w trybie fiskalnym nie jest możliwa). które nie zostały wydrukowane do momentu ostatniego wyłączenia zasilania .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Błąd zapisu !! ' ' Wyłącz zasilanie. Komunikat: 'Błąd mechanizmu lub ' ' otwarta pokrywa ! ' (POSNET 3001. Nastąpiło mechaniczne zablokowanie napędu głowicy (czasem zdarza się zahaczenie igły głowicy. Jeżeli po ponownym włączeniu zasilania pojawi się komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' ' ERR '. jeżeli np. przytrzymanie na dłuższy czas powoduje "auto repetycję" wysuwu). jeżeli głowica jest zbyt mocno dosunięta do papieru). Ustawić mniejszy docisk głowicy dla zapobieżenia powtórzenia się awarii. papier jest pomarszczony lub uszkodzony. Przyczyna: Podczas drukowania nastąpiło zablokowanie silnika napędu karetki. Jeżeli bufor drukarki zawiera dane. zmiana stawek PTU ). Sposób usunięcia: Zależy od tego. Można tylko wyłączyć zasilanie. W tym stanie klawisz WYSUW powoduje uruchomienie przesuwu papieru (pojedyncze przyciśnięcie o jedną linię. 2. ale można go wyłączyć dowolnym klawiszem). raport dobowy. Należy sprawdzić domknięcie zamka (przypadek 1). ' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). Sposób usunięcia: Nieusuwalny. Ponieważ mikroprzełącznik (POSNET 3001 i POSNET 2000) kontrolujący zamknięcie pokrywy jest połączony szeregowo z silnikiem. zwłaszcza. W stanie NIE GOTOWA dane przychodzące z interfejsu RS-232 są buforowane. Str. który z wyżej wymienionych przypadków ma miejsce. W przypadku zaczepienia igły o papier. W stanie OFF-LINE drukarka nie odpowiada na żądanie wysłania statusu ENQ przez interfejs RS-232 (ale odpowiada na żądanie odesłania statusu DLE) o czym należy pamiętać opracowując aplikację (możliwość "zawieszenia" aplikacji). podczas operacji związanej z trwałym zapisem danych w module fiskalnym (fiskalizacja. Przyczyna: Wystąpił błąd zapisu do pamięci fiskalnej. dlatego błąd ten może zachodzić w jednym z przypadków: 1. Po usunięciu przyczyny klawiszem NIE przełączamy drukarkę z powrotem w stan GOTOWA.ponieważ drukarka musi zakończyć poprawnie rozpoczętą operację drukowania (nawet jeżeli w międzyczasie zanikło zasilanie). zostaje włączona dioda BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy (który trwa 10 sekund. należy odsunąć maksymalnie głowicę i wysunąć papier. to znaczy. Wystąpiła wadliwa praca mikro przełącznika (nie kontaktuje mimo przekręconego kluczyka). POSNET Beetle 20) (ponadto migotanie diody BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). ewentualnie wyregulować działanie mikro przełącznika (w przypadku 2). Pokrywa drukarki nie jest prawidłowo zamknięta (POSNET 3001. drukarka powinna rozpocząć (kontynuować) drukowanie. POSNET 2000). Komunikaty z tej grupy mogą pojawić się jedynie w trakcie drukowania. Po usunięciu awarii nacisnąć klawisz NIE. Błąd może wystąpić jedynie w urządzeniu sfiskalizowanym lub w trakcie fiskalizacji.komunikat może również pojawić się w momencie ponownego włączenia drukarki .

'xx' jest kodem błędu. Kod = 04 : błąd napięcia zewnętrznego zasilacza (25V). FULL: nastąpiło całkowite zapełnienie pamięci fiskalnej. stan normalny dla urządzenia w trybie szkoleniowym. Jeżeli jest brak papieru. Kod = 10 : zacięcie obcinacza (POSNET 3001 i POSNET 2000). ERR : wystąpił błąd danych w pamięci fiskalnej. Komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' 'HDR FULL ERR CLR' (ponadto krótki sygnał dźwiękowy). Druga linia komunikatu wskazuje na przyczynę: HDR : nie jest wpisany nagłówek (lub NIP) do pamięci fiskalnej. Sposób usunięcia: Założyć papier zgodnie z instrukcją zakładania papieru umieszczoną na obudowie obcinacza drukarki. Sposób usunięcia: Jeżeli naciskanie klawisza ”NIE” nie powoduje skasowania komunikatu oraz przejścia drukarki w stan GOTOWA. w jeszcze innych konieczna jest interwencja serwisu. Wsunięcie papieru do mechanizmu następuje przez naciśnięcie klawisza TAK (wysuw oryginału) lub R. 33 . Ostrzeżenia. Po naciśnięciu klawisza NIE drukarka powinna kontynuować drukowanie.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Brak papieru ! ' ' ' (ponadto migotanie diody BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). Komunikat pojawia się tylko. w innych może je usunąć aplikacja. Komunikat: 'Błąd sterownika 'Kod = xx ' ' (ponadto migotanie diody BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy) Przyczyna: Wystąpił jeden z możliwych błędów układu elektronicznego sterownika drukarki paragonowej. Przyczyna: Koniec lub brak papieru. że drukarka nie może pracować w trybie fiskalnym. jeżeli została zainicjowana operacja drukowania. (wysuw kopii). W pewnych przypadkach przyczyna komunikatu może być usunięta przez urządzenie automatycznie. Str. ale możliwość przełączenia drukarki w stan GOTOWA jest zablokowana. W każdej sytuacji dalsze działanie drukarki jest wstrzymywane aż do naciśnięcia klawisza NIE. Znaczenie poszczególnych bitów składających się na wartość bajtu kodu błędu jest następująca: Kod = 01 : błąd napięcia +5V lub wyładowana bateria . albo po wznowieniu operacji drukowania komunikat ten powtarza się. który stanowią dwie cyfry heksadecymalne przedstawiające odczytany z drukarki bajt statusowy. Komunikaty z tej grupy sygnalizują pewne stany awaryjne urządzenia umożliwiające zwykle jego dalszą pracę (ewentualnie z wyłączeniem trybu fiskalnego). Kod = 08 : przegrzanie głowicy. ale drukarka nie drukuje. to urządzenie (lub zewnętrzny zasilacz) wymaga interwencji serwisu. Przyczyna: Jest to informacja dla użytkownika. to komunikat o błędzie nie jest zgłaszany. CLR : została przekroczona dopuszczalna ilość zerowań RAM (to jest 200). Służą zatem do poinformowania użytkownika bądź serwisu o zaistnieniu pewnej sytuacji.O.

w tej sytuacji sprzedaż będzie zablokowana (błąd #40 sekwencji LBTRSHDR). Naciśnięcie klawisza NIE usuwa komunikat i umożliwia dalszą pracę drukarki. Sposób usunięcia: Błąd jest usuwany automatycznie.jest możliwa po naciśnięciu klawisza NIE z wyłączeniem realizacji transakcji !! (możliwe jest drukowanie raportów. . Jeżeli urządzenie jest sfiskalizowane.ilość stornowanych pozycji = 0. Komunikat ten wymaga dosłania do drukarki daty i czasu ponieważ ‘rok ‘ zegara przechowywany jest w pamięci RAM.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' 'HDR ' sygnalizujący stan prawidłowy w urządzeniu niesfiskalizowanym. Skasowanie nagłówka zapisanego w RAM wymaga jego odtworzenia w trybie fiskalnym pracy drukarki (jeżeli podczas fiskalizacji w module fiskalnym został zapisany tylko NIP) . Komunikat: ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' Przyczyna: Komunikat pojawia się po włączeniu zasilania. Dalsza praca urządzenia . jeżeli wykryto błąd (błędy) w bazie danych drukarki.wpłaty do kasy = 0. . Naciśnięcie klawisza NIE usuwa komunikat i umożliwia dalszą pracę drukarki . 3.).data / czas rozpoczęcie zmiany = aktualna data / czas. W tej sytuacji następujące informacje zostaną zainicjalizowane automatycznie w ustalony stan początkowy: . Komunikat: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) ' Przyczyna: Mogą być dwie możliwe przyczyny: 1.5 sekundy i usuwany automatycznie.ilość paragonów fiskalnych (podczas zmiany !) = 0. 1. nagłówek zostanie zatem skasowany i powinien być przesłany ponownie przez aplikację. badanie statusu itp.w trybie szkoleniowym . Jeżeli komunikat pojawia się permanentnie po każdorazowym włączeniu zasilania. Sposób usunięcia: Zależy od przyczyny. 2. Wystąpił błąd w obszarze danych pamięci podtrzymanej bateryjnie. 2.obrót w trakcie zmiany = 0. . jest wyświetlany po włączeniu zasilania przez 0. CLR wymagają bezwzględnie interwencji serwisu i ewentualnie wymiany urządzenia na nowe. Sposób usunięcia: Błąd jest usuwany automatycznie (regeneracja bazy danych). . . Nastąpiło przekłamanie nagłówka zapisanego w pamięci RAM podtrzymanej bateryjnie. UWAGA: Jeżeli komunikat pojawia się permanentnie po każdorazowym włączeniu zasilania. wykorzystywanym podczas drukowania raportu kasy / zmiany. . to informacja o wykrytym błędzie zostanie zapisana jako rekord w pamięci fiskalnej. 34 . .znacznik TRF (ostatnia transakcja poprawna) = 0. który na raporcie okresowym zostanie opisany jako 'Odbudowa bazy'. ERR. to należy oddać urządzenie do serwisu . Błędy: FULL. .wypłaty z kasy = 0. .ilość paragonów anulowanych = 0.ilość paragonów / dokumentów niefiskalnych = 0. to należy bezwzględnie oddać urządzenie do serwisu (może być uszkodzenie baterii lub pamięci RAM bazy danych) ! Str.stan kasy = 0.

że po wykonaniu podanej ilości raportów dobowych (jeżeli nie zaistnieją inne zapisy do pamięci fiskalnej. Przyczyna: Podczas testu wstępnego wykryto błąd sumy kontrolnej totalizerów (nieulotnych rejestrów służących do akumulowania wartości sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych). raportu dobowego) spadnie poniżej 20. Jeżeli komunikat pojawia się często po włączeniu zasilania. UWAGA: 1. np. Naciśnięcie klawisza NIE usuwa komunikat i umożliwia dalszą pracę drukarki. Str. Po odebraniu i poprawnym wykonaniu sekwencji LBSETCK zostanie włączony krótki sygnał dźwiękowy. a także będzie wyświetlona ustawiona data i czas (przez czas około 1sekundy) w formacie: 'Data: yyyy-mm-dd' 'Godzina: hh:mm' 2. fisk. to pojawi się dalej komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' ' CLR' i tryb fiskalny zostanie nieodwracalnie zablokowany ! Komunikat: ' Ilość rekordów w ' ' pam. Jeżeli ilość wolnych rekordów w pamięci fiskalnej spadnie poniżej 20. w wyniku zerowania RAM lub błędu bazy danych) trzeba będzie wymienić pamięć fiskalną. to należy bezwzględnie oddać urządzenie do serwisu ! 2. pojawią się następujące komunikaty: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) ' oraz ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu !' (po kontroli bazy) ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' Komunikat: ' Błąd totalizerów ! ' '( Naciśnij NIE ) ' (ponadto sygnał dźwiękowy i migotanie diody BŁĄD). Sposób usunięcia: Błąd jest usuwany automatycznie (zerowanie totalizerów). ponieważ data i czas nie są określone. Komunikat ten może też pojawić się w trakcie normalnej pracy drukarki. Praktycznie oznacza to. 35 . to każdorazowo po włączeniu zasilania urządzenie będzie wyświetlać ten komunikat. jeżeli ilość wolnych rekordów po wykonaniu zapisu (np. UWAGA: 1. Jeżeli urządzenie jest zafiskalizowane. Przyczyna: Jest to ostrzeżenie o zbliżającym się całkowitym zapełnieniu pamięci fiskalnej. Podczas pierwszego uruchomienia drukarki. a także po wymianie baterii.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu ! ' Przyczyna: Niezainicjalizowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) drukarki. który na raporcie okresowym zostanie opisany jako 'Zerowanie RAM'. to informacja o wykrytym błędzie zostanie zapisana jako rekord w pamięci fiskalnej. Sposób usunięcia: Należy przesłać właściwą datę i czas z systemu (pod kontrolą aplikacji). = xx ' (oraz sygnał dźwiękowy i migotanie diody BŁĄD). Stan ten uniemożliwia poprawną pracę drukarki. Jeżeli powyższa sytuacja powtórzy się pewną liczbę razy (200). Sposób usunięcia: Naciśnięcie klawisza NIE .

.nagłówek transakcji powoduje. Pozytywne potwierdzenie operacji uzyskujemy przy użyciu klawisza TAK. klawisz NIE powoduje zawieszenie wykonania operacji..pozycje transakcji. wyłączenia/ włączenia zasilania urządzenia w trakcie działania aplikacji. Kody błędów możliwe dla poszczególnych sekwencji wyszczególniono w opisie języka programowania urządzenia. $f.Pn cc <napis> ESC \ .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikaty związane z sekwencjami sterującymi. Sposób usunięcia: Klawisz TAK powoduje wykonanie raportu (po zatwierdzeniu poprawności DATY). brak inicjalizacji zegara RTC) lub błędu wykonania rozkazu (np. niewłaściwego stanu urządzenia (np. Wykaz możliwych parametrów wyświetlanych w komunikacie o błędach rozkazów został podany w rozdziale „Kody sekwencji” na stronie 115. Jako zasadę przyjęto konieczność potwierdzenia z klawiatury drukarki tych operacji.P2. błędu układu elektronicznego). błędu aplikacji.. np. że drukarka nie wejdzie do trybu transakcji i będzie zgłaszać kolejne błędy odbierając sekwencję LBTRSLN . a także raportu dobowego. błąd w trakcie realizacji sekwencji LBTRSHDR . co może w pewnych przypadkach powodować następne komunikaty o błędach (np. Komunikat: ' Drukować raport ' ' dobowy ? ' Przyczyna: Została odebrana sekwencja LBDAYREP (inicjalizacja raportu dobowego). Komunikat: 'Zapisać stawki PTU ? ' ' ' Przyczyna: Została odebrana sekwencja LBSETPTU (zmiana stawek PTU). fiskalizacji. zmiany stawek PTU. dając równocześnie komunikat o błędzie sekwencji. identyfikator rozkazu 'cc' składa się z dwóch znaków. 36 . częste powtarzanie się błędów wykonania rozkazów w trakcie eksploatacji systemu może wymagać konsultacji problemu zarówno z serwisem jak i producentem/ dystrybutorem oprogramowania systemowego i aplikacyjnego. Komunikat: 'Błąd rozkazu: "cc" ' 'Kod błędu : xx ' Przyczyna: Podczas analizy i/ lub realizacji sekwencji sterującej wykryto błąd.. Kod błędu jest wyświetlany w postaci dwóch cyfr 'xx'.). Błąd może pojawić się w wyniku błędów transmisji. z których drugi jest literą. UWAGA: Po włączeniu zasilania urządzenia błędy wykonania rozkazów dają wyżej wymienione reakcje na wyświetlaczu. W tej grupie są dwa rodzaje komunikatów: komunikat o błędzie sekwencji sterującej (który może być zablokowany przy użyciu sekwencji LBSERM) oraz grupa komunikatów. a także zgłosi błąd sekwencji kończącej LBTREXIT). #k . Generalnie. natomiast naciśnięcie klawisza NIE powoduje zignorowanie sekwencji sterującej.. Sposób usunięcia: Klawisz TAK powoduje zapis nowych wartości stawek PTU (po zatwierdzeniu poprawności DATY) do pamięci fiskalnej oraz wydruk krótkiego raportu na drukarce paragonowej. Po naciśnięciu klawisza drukarka wznawia pobieranie znaków z bufora interfejsu. klawisz NIE powoduje zignorowanie sekwencji bez zgłoszenia błędu rozkazu. Znaki 'cc' identyfikują rozkaz (ogólna postać syntaktyki komendy jest ESC P P1. Str. które zatwierdzają wykonanie operacji inicjowanej przez sekwencje sterujące. Sposób usunięcia: Przetwarzanie danych z interfejsu jest wstrzymane aż do naciśnięcia klawisza NIE. Aplikacja może zablokować wyświetlanie komunikatów wysyłając sekwencje LBSERM i realizując własną obsługę błędów bazującą na odczycie statusu drukarki i kodu błędu przez interfejs RS232 drukarki. które powodują zapis do pamięci fiskalnej tj.

Po włączeniu trybu drukowania raportu (w drukarkach dostęp do raportów uzyskujemy poprzez naciśniecie i przytrzymanie klawisza R. Naciśnięcie klawisza NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki.D. UWAGA: Zapis nagłówka (NIP. Umożliwia to kontrolę poprawności nagłówka (NIP-u) przed zatwierdzeniem operacji. a co za tym idzie. . klawisz TAK zatwierdza operację. co jest sygnalizowane komunikatem: 4) ' Data: xxxx-xx-xx ' ' jest poprawna ? '.kasowanie totalizerów. natomiast klawisz TAK powoduje przejście do drukowania Str. Naciśniecie klawisza NIE kasuje komunikat i powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. a także komunikaty związane np.inicjalizację zmiennych dla raportu/ kasy zmiany w identyczny sposób jak dla komunikatu: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) ' .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: 'Wykonać 'fiskalizację? ' ' Przyczyna: Została odebrana sekwencja LBSETHDR w formie powodującej zapis nagłówka do pamięci fiskalnej. stąd popełnienie błędu w trakcie fiskalizacji spowoduje nieodwracalny zapis tego błędu do modułu fiskalnego. gdzie: "xxxx-xx-xx" jest aktualną datą według kalendarza zegara RTC urządzenia. lub R. Jeżeli totalizery są niezerowe (jest zarejestrowana sprzedaż) drukarka pyta dalej: 3) ' Drukować raport ' ' dobowy ? '. . W następnej linii za nagłówkiem (NIP-em) będą wydrukowane 3 znaki zapytania ('???'). 37 . podczas włączania drukarki.D. powodując: . co jest istotne z uwagi na NIEODWRACALNOŚĆ operacji ! O ile fiskalizacja polega na zapisaniu do pamięci fiskalnej tylo NIP to ‘???’ muszą się znaleźć bezpośrednio pod słowem NIP!!! Sposób usunięcia: Klawisz NIE powoduje zignorowanie sekwencji. to na drukarce paragonowej zostanie wydrukowany odebrany nagłówek jako krótki wydruk niefiskalny. z wprowadzaniem dat dla raportu okresowego. Jeżeli sekwencja jest poprawna. Komunikaty związane z drukowaniem raportów.zapis nagłówka (NIP) do pamięci fiskalnej. konieczność wymiany modułu pamięci fiskalnej przed ponownym zapisem !!! Wymianę modułu fiskalnego z błędnymi danymi może wykonać tylko producent. a koszt wymiany w tym przypadku ponosi podatnik lub serwisant. (RAPORT DOBOWY) przechodzimy do drukowania raportu dobowego. Naciśnięcie klawisza NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. komunikaty związane z zatwierdzeniem operacji.u) jest JEDNORAZOWY. natomiast klawisz TAK powoduje przejście dalej. .kasowanie bazy danych.włączenie fiskalnego trybu pracy drukarki. ' Po naciśnięciu klawisza R.inicjalizację drukarki. w kasie POSNET 2000 po przekręceniu kluczyka w pozycję RAPORT) pojawia się komunikat: 1) ' Wybierz rodzaj ' ' raportu. W tej grupie znajdują się komunikaty informujące o realizacji przez urządzenie operacji związanych z drukowaniem raportu. .O. Jeżeli totalizery (rejestry sprzedaży bieżącej urządzenia) są zerowe pojawi się komunikat: 2) ' Zerowe totalizery ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' (oraz krótki sygnał akustyczny).

to drukarka pyta: 6) 'Raport już zapisany ' ' powtórzyć (T/N) ? '. Każdy zapis do pamięci fiskalnej wymaga zatwierdzenia z klawiatury ! Występujące komunikaty o błędach mają postać standardową dla błędów sekwencji sterujących: 'Błąd rozkazu: "#r" ' 'Kod błędu : xx '. tym nie mniej jest ona korzystna. częściowego rozładowania baterii). gdyż błędna data zapisu do pamięci fiskalnej może spowodować późniejsze kłopoty. Podczas przeszukiwania pamięci na wyświetlaczu pojawia się komunikat: 7) ' ' 'Numer raportu: xxxx'. 38 . UWAGA: Należy sprawdzić. W przypadku inicjowania raportu przez sekwencję sterującą LBDAYREP. Po zakończeniu wydruku następuje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. Operacja ta może trwać nawet do kilkudziesięciu sekund (po kilku latach eksploatacji urządzenia). Następnie uruchamiany jest wydruk na drukarce paragonowej. Po wyznaczeniu aktualnego (równego ostatniemu zapisanemu plus 1) numeru raportu pojawia się komunikat: 8) ' DRUKOWANIE RAPORTU ' ' '. ponieważ umożliwia codzienną pełną kontrolę poprawności funkcjonowania modułu fiskalnego i zawartych w nim zapisów. natomiast klawisz TAK (operator świadomie chce dokonać powtórnego zapisu). Wyświetlany numer raportu "xxxx" jest zwiększany w trakcie przeszukiwania pamięci fiskalnej. W tym celu układ elektroniczny dokonuje przeszukania pamięci fiskalnej w celu wyznaczenia bieżącego numeru raportu dobowego.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 raportu. drukarka nie wykona raportu i wypisze komunikat: 5) ' Błędna data ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' (oraz krótki sygnał akustyczny). ponieważ przesunięcie daty "do przodu" spowoduje później blokadę zapisów po skorygowaniu daty (daty w pamięci fiskalnej muszą być narastające. co jest kontrolowane przed każdym zapisem do pamięci fiskalnej !). czy data jest poprawna (komunikat 4). - - Istnieje możliwość wykonania raportu dobowego przez sekwencję sterującą w formacie nie wymagającym potwierdzania na klawiaturze (patrz dokładny opis sekwencji LBDAYREP zawarty w rozdziale 10 ). W tej sytuacji klawisz NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. Jeżeli tak. Podana sekwencja komunikatów występuje w przypadku inicjowania raportu z klawiatury. Str. urządzenie sprawdza. powoduje przejście dalej (rozpoczęcie drukowania). Jeżeli aktualnie nastawiona data jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (co może mieć miejsce przy przekłamaniu zegara RTC w wyniku np. Jeżeli data jest poprawna (tzn. sekwencja komunikatów jest skrócona do: ' Drukować raport ' ' dobowy ? ' i ' Data: xxxx-xx-xx ' ' jest poprawna ? '. jest zachowana "narastająca" chronologia zapisów w pamięci fiskalnej). czy jest już w pamięci raport dobowy o tej dacie. Naciśnięcie klawisza NIE kasuje komunikat i powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki.

. nie licząc nagłówka. ponieważ skraca to czas eksploatacji urządzenia (ilość wszystkich możliwych zapisów w pamięci fiskalnej. dnia lub miesiąca). ' Data początkowa ? ' 'xxxx-xx-xx [wyjście]' W obu sytuacjach na wyświetlaczu pojawia się kursor (migoczący prostokąt). obowiązek dokonywania codziennego raportu spoczywa na użytkowniku. ' Str. co spowoduje przejście do drukowania raportu fiskalnego okresowego.Drukarka nie sygnalizuje konieczności wykonania raportu dobowego. Modyfikacja pola zachodzi z "autorepetycją". natomiast klawisz TAK powoduje przejście do wprowadzania dat dla raportu. np. (RAPORT OKRESOWY).D. może pojawić się komunikat: 'Błąd rozkazu: "#r" ' 'Kod błędu : 37 '. co oznacza przerwanie wykonania operacji z klawiatury. W trakcie modyfikacji kontrolowana jest cały czas poprawność formalna daty i drukarka dokonuje ewentualnych korekt automatycznie . W stanie selekcji raportu (komunikat 1) można też nacisnąć klawisz R. Każde z 3 pól może być modyfikowane przy użyciu klawiszy oznaczonych strzałką w dół lub w gorę (R. przy użyciu klawiszy oznaczonych strzałką w lewo. Po wyborze rodzaju raportu następuje przejście do analizy zawartości pamięci fiskalnej w zadanym okresie. przyciśnięcie klawisza na dłuższy czas powoduje automatyczne zwiększanie/ zmniejszanie wartości. jeżeli ustawimy: ' Data początkowa ? ' '1996-12-31 [wyjście]' i zmniejszymy numer miesiąca na 11. 39 . dzień). co objawia się komunikatem: 9) ' Drukować raport ' ' okresowy ? '. roku. tym nie mniej można tego dokonać z klawiatury. Przypomnienie o wykonaniu raportu (lub jego wykonanie przez sekwencję sterującą) może realizować aplikacja.. bądź w prawo (NIE i TAK). Wprowadza się datę początkową i końcową dla raportu. natomiast klawisz TAK powoduje wyświetlenie komunikatu: 13) ' TAK: pełny raport ' ' NIE: podsumowanie' Drukarka wykona pełny raport po naciśnięciu klawisza TAK lub raport w postaci podsumowania po naciśnięciu klawisza NIE. UWAGA: . i R. jest limitowana do 2031 rekordów). który może być przesuwany w obrębie trzech pól daty (rok.O. Naciśnięcie klawisza NIE powrót do normalnego trybu pracy drukarki.O. to drukarka automatycznie skoryguje dzień na 30.. Naciśnięcie klawisza NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Jeżeli wyświetlanie komunikatów o błędach nie zostało zablokowane przez aplikację.Przy użyciu rozkazu LBDAYREP nie jest możliwe powtórne wykonanie raportu dobowego (wystąpi wtedy błąd nr 36). a na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty: 10) oraz 11) ' Data końcowa ? ' 'xxxx-xx-xx [wyjście]'. gdy wskazuje on na pole 'dzień') powoduje zatwierdzenie wprowadzonej daty. co powoduje zwiększanie lub zmniejszanie wybranej liczby (tj.dotyczy do długości miesiąca. Przesunięcie kursora maksymalnie w prawo (czyli naciśnięcie klawisza TAK wtedy. tj. Wyświetlany jest wtedy komunikat: 14) 'Poczekaj. w szczególności. miesiąc. po naciśnięciu klawisza NIE.Należy unikać powtórnego drukowania raportu dobowego. . ponieważ jest dostępna informacja o dacie ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej).). Po wprowadzeniu obu dat drukarka pyta: 12) 'Daty: xxxx-xx-xx ' 'poprawne? xxxx-xx-xx '.

diagnostyczny: 17) 18) ' Szukanie wartości ' ' stawek PTU. '. który może być wyświetlany przez czas zależny od stanu bazy danych. co w takiej sytuacji będzie sygnalizowane komunikatem: Str.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ' ' W wyniku analizy zawartości pamięci fiskalnej może wystąpić błąd polegający na braku zapisów w zadanym okresie i wówczas będzie wyświetlony komunikat: 15) ' Błędne daty ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. UWAGA: w przypadku zaistnienia problemów z drukarką i/lub aplikacją.y '. ze względu na możliwe przypadki szczególne (np. ze względu na czas wymagany na regenerację bazy danych. w celu uzyskania kompetentnej porady w firmie POSNET należy podać numer wersji urządzenia. której dotyczy wątpliwość. zmiany stawek PTU. Inne komunikaty . W każdej innej poprawnej sytuacji algorytm przeszukiwania pamięci powoduje wyszukanie i wydrukowanie wszystkich zapisów w pamięci fiskalnej w zadanym okresie.. Nie należy wówczas wyłączać zasilania. Naciśnięcie klawisza NIE kasuje komunikat i powrót do normalnego trybu pracy drukarki. może zatem pojawić się na wyświetlaczu na długi czas (do kilkudziesięciu sekund po kilku latach pracy urządzenia). wielokrotne zapisy z tą samą datą). Drugi możliwy błąd może polegać na ustawieniu daty końcowej wcześniejszej od daty początkowej. stąd poszczególne jego etapy są sygnalizowane na wyświetlaczu komunikatami mającymi charakter informacyjno . 'xx. Algorytm ten jest dosyć rozbudowany. co jest sygnalizowane komunikatem: 19) ' DRUKOWANIE RAPORTU ' ' OKRESOWEGO ' Po zakończeniu wydruku następuje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. ' Komunikat 17 (podobnie jak komunikat 7 dla raportu dobowego) jest związany z przeszukaniem całej pamięci od początku do miejsca odpowiadającego dacie początkowej wraz z wyznaczeniem początkowego numeru raportu dobowego. natomiast czas ten wydłuża się. (oraz krótki sygnał akustyczny). W przypadkach całkowitej utraty informacji bazy danych lub dla nowego urządzenia komunikat ten może być wyświetlany nawet kilka minut. (oraz krótki sygnał akustyczny). '. Po włączeniu zasilania pojawia się również komunikat: ' KONTROLA BAZY ' ' DANYCH.. to komunikat ten pojawia się na krótko (około 1 sekundy). Naciśniecie klawisza NIE kasuje komunikat i powrót do normalnego trybu pracy drukarki. Po włączeniu zasilania urządzenie zgłasza się na wyświetlaczu z komunikatem: ' Drukarka fiskalna ' 'POSNET nnnn/xx. 40 . co jest sygnalizowane komunikatem: 16) 'Błędna relacja dat! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. tylko czekać cierpliwie na zakończenie operacji.. jeżeli urządzenie wykryje błędy w bazie danych. Jeżeli test nie wykrył błędów w bazie.y' oznacza wykonanie (numer wersji) urządzenia. W dalszej kolejności jest uruchamiany mechanizm drukujący. gdzie: 'nnnn' oznacza typ drukarki: Thermal lub 3001. ' Wyznaczenie numeru ' ' raportu dobowego.

Do zapłaty --. w obu formatach jest to maksymalnie 10 cyfr): 2a) ' --. zatwierdzenie transakcji lub LBTRXEND ). Po poprawnym zakończeniu inicjalizacji na wyświetlaczu pojawia się standardowy dla informacji o sprzedaży komunikat: ' --.Początek transakcji (po sekwencji LBTRSHDR) . . Jeżeli w transakcji uwzględniono rabat (dopłatę) po odebraniu sekwencji kończącej (LBTREXIT. oraz wyświetlona ostateczna suma transakcji (do zapłaty przez klienta. . . W trybie "On-Line" : . w drugiej linii zostanie automatycznie wyświetlona kwota do zapłaty (taka sama kwota zostanie wyświetlona na wyświetlaczu LED). Podczas realizacji transakcji na wyświetlaczu mogą pojawiać się różne informacje. Automatyczna obsługa wyświetlacza przez drukarkę (realizowana w trybie "On-Line" realizacji transakcji) zakłada. zależnie od trybu realizacji transakcji. VFD i LED) w trakcie przesyłania treści paragonu nie ulega zmianie i dostęp do niego jest zabroniony (drukarka zgłosi błąd po odebraniu rozkazu LBDSP dotyczącym wyświetlenia tekstu na wyświetlaczu LCD/ VFD). W trybie fiskalnym zostanie wówczas wykonany zapis w pamięci fiskalnej informacji o wystąpieniu błędu w bazie danych. Komunikaty podczas realizacji transakcji będą zatem następujące: 1. Opcję tę można wykorzystać do kontroli daty/ czasu lub włączać w przypadku dłuższych przerw między transakcjami. jak w punkcie 1. natomiast w momencie zakończenia transakcji (rozpoczęcie drukowania). Po rozpoczęciu transakcji (odebraniu sekwencji LBTRSHDR) drukarka automatycznie przywraca format 1a lub 1b na wyświetlaczu. Format 3 jest również wyświetlany (dla kontroli) przez czas około 1 sekundy po korekcie zegara przez aplikację (odebranie sekwencji LBSETCK).Po wydrukowaniu każdej pozycji paragonu (odebraniu sekwencji LBTRSLN). w którym jest wyświetlana data i godzina z zegara wbudowanego w drukarkę. że pierwsza linia jest zarezerwowana na nazwy kolejnych towarów. W trybie "blokowym" realizacji transakcji.pierwsza linia wyświetlacza (LCD i VFD) jest kasowana.Po zakończeniu transakcji (realizacji sekwencji LBTREXIT). suma końcowa w drugiej linii jest zerowana.Ponieważ odebranie każdej pozycji paragonu nie jest związane z jej drukowaniem (są one gromadzone w pamięci) .'. W trybie "blokowym": . w pierwszej linii jest wyświetlana nazwa artykułu (pierwsze 20 znaków). suma końcowa w drugiej linii jest zerowana. a w drugiej linii jest drukowany napis 'Suma:' i narastająca suma transakcji (wyświetlana jednocześnie na wyświetlaczu dla ‘klienta’).pierwsza linia wyświetlacza (LCD i VFD) jest kasowana.Początek transakcji (po sekwencji LBTRSHDR) . suma ta zostanie skorygowana zgodnie z zadaną wielkością rabatu/ dopłaty oraz kaucji_pobranej ! 2.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. a w drugiej automatycznie jest aktualizowana suma narastająca.' 'Suma: 0.xx' UWAGA: po odebraniu ostatniej linijki paragonu na wyświetlaczu pojawi się suma wszystkich pozycji transakcji. Str.zawartość wyświetlacza (LCD.Do zapłaty --. . zostanie odtworzona standardowa postać informacji na wyświetlaczu. Format wyświetlania daty i czasu jest następujący: 3) 'Data: 'Godzina: xxxx-xx-xx' xx:xx' W tym trybie wyświetlacz jest cały czas aktualizowany zgodnie z bieżącym stanem zegara. 41 .Po zakończeniu transakcji (realizacji sekwencji LBTREXIT). UWAGA: wyświetlacz cyfrowy LED nie może być modyfikowany przez aplikację. Aplikacja może włączyć (przy pomocy sekwencji LBDSP) specjalny tryb obsługi wyświetlacza. wyświetlacz (LCD) może być wyłącznie kontrolowany przez aplikację. Dodatkowy wyświetlacz VFD (o ile jest podłączony) nie może być modyfikowany przez aplikację po rozpoczęciu transakcji.' 'Suma: xxxxxxxx.

na początku i na końcu paragonu są napisy '# niefiskalny #'.są stosowane np.'. ale również kody "wzbogacające" wydruk np. Należy zwrócić uwagę. linie: 'Gotówka:. Linia ta nie jest oczywiście drukowana na wydrukach rzeczywistych. oraz zgodność danych z danymi podatnika.. 3.aplikacja może drukować 3 linie dowolnego tekstu między polem daty / numeru paragonu a jego treścią.' oraz 'Rabat'. Dokumenty fiskalne.. stąd wpisanie do nagłówka błędnych informacji ( błędnego numeru NIP) będzie wymagać kosztownej naprawy modułu fiskalnego (możliwej do przeprowadzenia tylko u producenta) !! 2.'Reszta:. Opis paragonu w formie 2 linii: |0123456789012345678901234567890123456789| |.em jest przez drukarkę wytłuszczona i wyśrodkowana). Składa się z pól opisanych poniżej. W trybie szkoleniowym postać paragonu jest niemal identyczna jak w trybie fiskalnym..3-znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę). Opcjonalne linie dodatkowego opisu paragonu: . Data i kolejny numer paragonu: . . w celu wpisania numeru określonego przez aplikację wiążącego ten paragon z rachunkiem uproszczonym lub faktura.data odczytana z zegara drukarki : |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www | ('www' .-------------Wartość.. .PTU -| Str. 42 .Nazwa --------------------------------------------------| |----. Serwis musi skontrolować w trakcie fiskalizacji drukarki formalną poprawność nagłówka (np. Są tylko następujące dwie różnice: . podwójna szerokość linii). natomiast numer unikatowy jest drukowany od lewej krawędzi paragonu (a nie na środku) oraz nie są drukowane litery zawarte w numerze unikatowym.logo fiskalne (specjalny znaczek) nie jest drukowane.nie mogą zawierać żadnych znaków sterujących ! 4.zawiera informacje odczytane z pamięci fiskalnej i/ lub z RAM (maksymalnie 217 znaków z RAM + linia z NIP).niektóre pola paragonu (linie) są opcjonalne np.ustalony w procesie fiskalizacji drukarki (linia z NIP. . UWAGA: 1.Ilość --. Nagłówek: . . Paragon fiskalny standard. łącznie z kodami sterującymi (mogą być znaki LF. ponieważ drukarka nie dokonuje żadnej kontroli informacji zawartych w nagłówku (kontrolowana jest linia z NIP). czy zawiera numer NIP). Ponadto operacja fiskalizacji jest jednokrotna i nieodwracalna.Cena ----. Formaty możliwych wydruków realizowanych przez drukarkę.mogą zawierać maksymalnie 3 linie po 40 znaków. że mogą być różne warianty paragonów.poszczególne pozycje sprzedaży mogą być drukowane w jednej lub dwóch liniach (drukarka dokonuje tej kompresji automatycznie).. format nagłówka jest zatem dowolny . UWAGA: W przedstawionych poniżej różnych formatach wydruków umieszczono na górze każdego przykładowego wydruku dodatkową linię: |0123456789012345678901234567890123456789| umożliwiającą dokładną lokalizację wydruków względem 40-tu kolumn drukarki.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 8. co wynika z następujących faktów: . Paragon fiskalny składa się z następujących pól: 1. Paragon fiskalny jest drukowany podczas realizacji transakcji przez drukarkę. .

pole <nazwa> jest dosunięte do lewej strony.. Wariant "jednolinijkowy": Jeżeli łączna długość napisu: <nazwa> + ' ' + <cena> + ' ' + <ilość> + ' ' + <wartość> + <ptu> . <ilość> = string[16].2.yy .zapewnione jest co najmniej po jednej spacji rozdzielającej (jak wyżej). Przykładowy rozkład pól może być więc następujący: |xxxxxxxx ccccccc iiiiiiii wwwwwwwwwp| UWAGA: 1. w wariancie "jedno-" lub "dwulinijkowym".cc iiiiiiiiiiiiiiii wwwwwwww.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5. xx. <wartość> = string[11]. <cena> = string[11]. xx.xx.każda z pozycji sprzedaży zajmuje 2 linie na 40-znakowej drukarce: .stawka podatkowa pobrana z pamięci fiskalnej na podstawie kodu stawki PTU = znak 'A'. W zależności od wartości parametru Pr w sekwencji LBTRSLN na paragonie po linii określającej sprzedawany towar w przypadku Pr<>0 zostanie wydrukowana dodatkowa linia w postaci : |RABAT lub |RABAT lub |DOPŁATA lub |DOPŁATA yy. to wówczas tworzony jest jeden napis o długości 40 znaków według następujących reguł: .wartość sprzedaży BRUTTO (przesłana przez system) = wynik konwersji posiadający maksymalnie 10 cyfr + ewentualnie '.może wystąpić ich dowolna ilość (do 255).yy % xx. <ptu> = char. . Pozycje sprzedaży: . gdzie: <nazwa> = string[40]. 43 .rabat lub dopłata procentowa z dokładnością do 0.xx| (Pr=4) gdzie : yy. .ilość = string[16]. .pole <wartość> + <ptu> jest dosunięte do prawej.' przed pozycją groszy (maksymalnie 2 cyfry po przecinku). Aplikacja może wymusić drukowanie zawsze wariantu "dwulinijkowego" wysyłając zawsze nazwy o długości np. po uwzględnieniu rzeczywistej długości pól <nazwa> i <ilość> oraz kompresji spacji i zer nieznaczących w polach <cena> i <ilość> nie przekracza 40 znaków.xx| (Pr=2) . . w tej wersji jest to maksymalnie 10 cyfr z dowolnym położeniem przecinka .dodatkowe spacje dopełniające do 40 znaków (jeżeli występują) będą wpisane między pole <ilość> a <wartość> + <ptu> .01% . przesyłany przez komputer.1.wartość liczbowa kwoty rabatu (dopłaty) wyliczona przez drukarkę w przypadku podania w procentach rabatu (dopłaty) lub wartość kwoty rabatu (dopłaty) przesłana przez aplikację w polu RABAT sekwencji LBTRSLN .xx | (Pr=1) Str.xx| (Pr=3) yy.. ponadto mogą pojawić się pozycje "stornowane".xx .nazwa = string[40].'F' lub 'Z' dla towarów zwolnionych. |0123456789012345678901234567890123456789| |cccccccc. Wariant "dwulinijkowy": .yy % .linia 2: . . . 5.wwp| 5. przesłana przez system (format ustalony przez aplikację): |0123456789012345678901234567890123456789| |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx| .xx.CENA = wynik konwersji wartości numerycznej przesłanej przez system. 2. 30.linia 1: ..40 znaków (dopełniając prawostronnie spacjami nazwy krótsze).

ss (zw. Wprowadzenie możliwości drukowania jednolinijkowego podsumowania transakcji jeżeli jest sprzedaż tylko w jednej grupie.Z.pole <wartość> ze znakiem '-'.yy zł| gdzie: xx. pp. yy. F: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kwota ssssssss. zmienia się wydruk w podsumowaniu transakcji i przyjmuje postać jednej linijki tak jak pokazano poniżej : |Razem: xx. D.pp| |Łączna kwota PTU pppppppp. Wariant "jednolinijkowy": Przykładowy rozkład pól może być następujący: |xxxxxxxx ccccccc iiiiiiii 6.cc iiiiiiiiiiiiiiii -wwwwwww. Pozycja "stornowana": .’ nie jest drukowana. W przypadku gdy parametr Py=1 i na paragonie występuje(ą) towar(y) w jednej grupie towarowej drukarka drukuje ‘skróconą’ wersję paragonu tzn.od 1 do 7 linii. E. -wwwwwwwwwp| | Str.pp wartość stawki PTU sprzedanego towaru. ponadto dodatkowa linia z napisem "storno" o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| | # storno # | 5.3.pp| oraz format dla kwoty sprzedaży wolnej od podatku: |Kwota zw.ss PTU vv % pppppppp. E. C. gdy odpowiednia kwota jest niezerowa). które występują w polu 5 (tzn. B. 9).xx PTU pp.2. 2.3.F oraz sprzedaż zwolniona to podsumowanie jednolinijkowe nie jest możliwe a linia ‘Łączna kwota PTU .wwp| 5.pp % yy. zawierających łączne kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach A.ss UWAGA: 1. ssssssss. ponadto pozycje 8 i 10 nie są drukowane. D.ss PTU vv.3..xx kwota do zapłaty drukowana pogrubioną czcionką. B.1. 44 .F.pp| |Kwota ssssssss. Jedna linia (kreska) oddzielająca: |------------------------------------------------------------| 7. Możliwość ta jest włączana parametrem Py w sekwencji LBTREXIT i LBTRXEND. 4. oraz stawki podatkowe w grupach A. Jeżeli występuje sprzedaż w jednej z grup A. Wprowadzono także możliwość ‘oszczędzania’ papieru przez wydruk nagłówka nowej transakcji przed odcięciem paragonu (jeżeli długość nagłówka jest nie większa od 4 linii) lub drukowanie paragonu bez jego odcięcia (POSNET 3001 i POSNET 2000) (parametr Pc w sekwencji LBTREXIT i LBTRXEND).) zł | 3. liniami dla rabatu (p...vv% pppppppp. Jeżeli drukowane jest podsumowanie jednolinijkowe to występuje ono za ew. Drukowane są tylko podsumowania dla tych stawek podatkowych. C.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5. Jeżeli występuje tylko sprzedaż w grupie zwolnionej to linijka ta ma format : |Razem: ssssssss. Wariant "dwulinijkowy": |0123456789012345678901234567890123456789| |cccccccc. są drukowane wtedy.yy wyliczona przez drukarkę kwota PTU . Wartości sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych: .

.pp| rr..ww| 12..##.##.##.##.. według następującego wzorca (w sumie 2 pola znakowe i kawałek): |0123456789012345678901234567890 |.. numer drukarki + kod kasjera (3 znaki ASCII przesłane przez komputer)...... to drukowane są dodatkowe 2 linie: |Gotówka |Reszta: wwwwwwww.jeżeli reszta obliczona przez drukarkę na podstawie przesłanych przez komputer wartości WPŁATA i TOTAL jest nieujemna.99%) transakcji jest różny od zera..rr %| rr.logo fiskalne jest drukowane w trybie graficznym z rozdzielczością 400 punktów w linii. Kwota należności dla klienta lub zamiennie podsumowanie jednolinijkowe : .. Opcjonalne linie rabatu: .. 10. (2 litery + 8 cyfr): Str.....##... Jedna linia (kreska) oddzielająca (nie występuje w przypadku podsumowania jednolinijkowego) : |-------------------------------------------------------------| 9.....################.numer unikatowy kasy jest odczytany z pamięci fiskalnej i ma postać 10-ciu znaków ASCII..rr oznacza procentową stopę (dokładność 0. |..... oraz czas (przesłany z komputera): |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnn #aaa hh:mm| 13.....## |...Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 8.. maksymalnie 6 cyfr..rr %| pppppppp.. .uu| 11..pp| rr...##.. Logo fiskalne wraz z numerem unikatowym kasy: ...numer paragonu fiskalnego.. |... Stopka paragonu: . 45 ...ww| wwwwwwww.##..jeżeli rabat procentowy (1......##. Opcjonalna linia reszty: .. |.. linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |01234567890123456789| |Suma zł uuuuuuuu..pp| rr %| gdzie pierwsza linia określa należność klienta bez uwzględnienia rabatu.01%) rabatu lub dopłaty podawaną w polu RABAT w sekwencji LBTREXIT.. |00112233--00112233--001 . odczytany z totalizerów drukarki.....##.. z uwzględnieniem ewentualnego rabatu). |.#################### |.... ale też skontrolowana lokalnie.maksymalnie 10 cyfr (przesłana przez komputer...##..... a druga wartość rabatu w procentach (cyfry 'rr').############.. to występują 2 dodatkowe linie: |Kwota: |Rabat: pppppppp.jeżeli parametr Px<>0 (rabat lub dopłata procentowa) to występują 2 dodatkowe linie: |Kwota: |Rabat: lub |Kwota: |Dopłata: gdzie: pppppppp.

Pola numeryczne: daty. Drukowanie paragonu może być przerwane w dowolnym momencie . Paragon przerwany lub anulowany: Anulowanie paragonu może zajść w dwóch przypadkach: .wartość nie uwzględniająca kaucji . przy czym zachodzi też kompresja zer nieznaczących po prawej stronie punktu dziesiętnego (przy zerowej ilości groszy drukowane jest '. 46 . Pola numeryczne dla kwot są drukowane z kompresją zer nieznaczących. numerów paragonów (numer łączny oraz numer paragonu fiskalnego) są drukowane bez kompresji zer nieznaczących.mogą zawierać maksymalnie 5 linii po 40 znaków.rr%| lub |Dopłata: dd.wykryta została zabroniona manipulacja stawką PTU dla danego towaru. Generalnie modyfikujemy 'stopkę' transakcji . 15. Jeżeli występuje rabat procentowy to drukujemy linie z napisem 'Kwota'. Jedna linia (kreska) oddzielająca: | | 2.Wyłączenie i włączenie zasilania drukarki w trakcie transakcji. . Numer paragonu fiskalnego.po wydrukowaniu nagłówka lub dowolnej linii paragonu.pp| oraz linie definiująca rabat/ dopłatę w jednej z możliwych postaci: |Rabat: rr. ze obrót nie objęty VAT nie może pojawić się przed logo !! Linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| |Suma zł ssssssss.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |0123456789012345678901234567890123456789| | lll kk nnnnnnnn | UWAGA: 1. Kwota należności dla klienta . . ale przed wydrukowaniem stopki ! Jeżeli wykryto błąd stawki PTU. to pojawi się linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| | ! błąd PTU ! | W obu wyżej wymienionych przypadkach fakt anulowania paragonu jest sygnalizowany wydrukowaniem linii (też o podwójnej szerokości): |0123456789012345678901234567890123456789| | paragon anulowany ! | Paragon fiskalny z formami płatności.jeżeli paragon zostanie zakończony przy użyciu sekwencji LBTRXEND (wg opisu na stronie 81): 1.anulowanie przez program systemu kasowego.część bezpośrednio za podsumowaniem kwot podatku. W nowym formacie mogą wystąpić następujące linie /informacje . oraz czas: |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnn #aaa hh:mm| Str.ss| 4. . kod kasjera.dd%| 3.tu zakładamy. czasu. w celu wpisania dowolnego tekstu przez aplikację. 2. 14.są stosowane np. która zawiera wartość transakcji bez uwzględnienia rabatu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kwota: pppppppp. Opcjonalne linie dodatkowego opisu paragonu: .-').

zz.... Raport fiskalny dobowy....po wejściu w opcję RAPORTY. 2...kk| 8.cc| |Bon zzzzzzzzzzzzzzzz : bbbbbbbb.##. która jest obliczona jako: SUMA := TOTAL + KAUCJA_POBRANA ... |. 9.F.. Jedyne możliwe warianty dotyczą następujących przypadków: 1.... |.##.. Ewentualnie 0.## |...##... Logo fiskalne |0123456789012345678901234567890 |....################... opis sekwencji LBSETPTU 74).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5. drukowane są tylko te kwoty PTU A..#################### |..... wraz z numerem unikatowym kasy..rr| gdzie: xx....##....##.PTU F ...y. |0123456789012345678901234567890123456789| | lll kk nnnnnnnn | blok informacji niefiskalnych: 6.5 linii dodatkowych dosyłanych przez aplikacje w sekwencji LBTRXEND.. yy.############. |... Są tylko następujące dwie różnice: .B.kk| i/ lub |Zwrot kaucji: kkkkkkkk..##.gg| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : kkkkkkkk.##.##..... Jeżeli występuje jedna z powyższych linii to tu drukujemy kwotę do zapłaty/ zwrotu przez klienta..x = string[16] = nazwa karty kredytowej.... które są niezerowe....bb| |Reszta: rrrrrrrr..... Drukowane są kwoty sprzedaży w tych grupach podatkowych A... Możliwe są 2 formaty linii: |0123456789012345678901234567890123456789| (SUMA >= 0) |Do zapłaty: kkkkkkkk.##. Linie związane z obrotem kaucja za opakowania: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kaucja za opakowania zwrotne: kkkkkkkk.z = nazwa czeku/ bonu (jw..KAUCJA_ZWROCONA..F plus stawka zwolniona Z).kk| 7. wartość ta jest obliczana automatycznie przez drukarkę i wyświetlana równocześnie na wyświetlaczu. Standardowo są to stawki A.##...kk| |Czek yyyyyyyyyyyyyyyy : cccccccc...na początku i na końcu raportu są napisy '# niefiskalny # ‘. W trybie szkoleniowym postać raportu jest niemal identyczna jak w trybie fiskalnym.C ale można uzyskać 6 stawek (A. Str.. dla których stawki podatkowe są uaktywnione (por. Raport fiskalny dobowy jest drukowany na życzenie użytkownika z końcem dnia i może być inicjowany z systemu lub klawiatury drukarki ..). Format raportu jest w zasadzie sztywny.... Linie dla poszczególnych form płatności W przypadku wykorzystania sekwencji LBTRXEND można uzyskać maksymalnie 5 linii: |0123456789012345678901234567890123456789| |Gotówka: gggggggg.........kk| lub: (SUMA < 0) |Do zwrotu: kkkkkkkk.. 47 . |.

Tytuł i numer raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT FISKALNY DOBOWY Nr nnnn| gdzie: 'nnnn' = 4 cyfrowy numer raportu (drukowany bez kompresji zer nieznaczących). OPODATK. Nagłówek: . wtedy format drukowania stawki jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa. ale nie powoduje żadnego zapisu do pamięci fiskalnej ! Raport fiskalny dobowy składa się z następujących pól: 1. UWAGA: . PTU D |SPRZED.istnieje możliwość zdefiniowania stawek PTU z dokładnością do 0. PTU |KWOTA PTU A |KWOTA PTU B dddddddddd| eeeeeeee| fffffffffff| zzzzzzzzzz| aa % | bb % | cc % | (następujące linie są drukowane tylko. PTU C cccccccccc| (te linie występują jeżeli zdefiniowano stawki PTU D. jeżeli odpowiednie kwoty są niezerowe) gggggggggg | hhhhhhhhhh| Str. PTU E i PTU F ) |SPRZED.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ..aa% | 4. PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED. PTU F (ta linia występuje zawsze) |SPRZEDAŻ ZW. natomiast numer unikatowy jest drukowany od lewej krawędzi paragonu (a nie na środku) oraz nie są drukowane dwie litery umieszczone na początku numeru unikatowego. OPODATK. OPODATK. 2.1%. Aktualne wartości stawek PTU (drukowane po jednej linii odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| Standardowe: |PTU A |PTU B |PTU C oraz: |PTU D dd % | jeżeli zdefiniowano stawki E i F to pojawią się dodatkowe linie: |PTU E ee % | |PTU F ff % | gdzie: 'aa'.identyczny jak dla paragonu fiskalnego. PTU E |SPRZED. Dane numeryczne raportu dobowego: (drukowane po jednej linii odstępu). 3.'ff' = dwucyfrowe wartości stawek PTU wyrażone w procentach . PTU B bbbbbbbbbb| |SPRZED. OPODATK.. OPODATK. 48 . OPODATK. |0123456789012345678901234567890123456789| |SPRZED. Ponadto w trybie szkoleniowym fakt wydrukowania raportu powoduje wyzerowanie totalizerów.logo fiskalne (specjalny znaczek) nie jest drukowane.

obliczone podczas drukowania raportu na podstawie akumulowanych w totalizerach wartości sprzedaży BRUTTO. 'mm' = minuta. 'ppp.'ffff...część końcowa: zawierająca podsumowania i logo fiskalne.g'.. datę i czas wykonania raportu.. ..'lll.f' = 10-cio cyfrowe kwoty sprzedaży NETTO w grupach podatkowych. 49 . suma kwot 'aa. Są tylko następujące dwie różnice: .g'. natomiast numer unikatowy jest drukowany od lewej krawędzi paragonu (a nie na środku) oraz nie są drukowane dwie litery w numerze unikatowym.. . Str.. Data i godzina wykonania raportu: (po jednej linii pustej).. Zwróćmy ponadto uwagę. okres raportu i informacje początkowe o wartościach stawek PTU. drukowane z kompresją zer nieznaczących (zerowa ilość groszy jest drukowana jako '.... 'zzz. drukowane z kompresją zer nieznaczących...'ff.'lll. suma kwot 'ggg. 'ggg.a'. bez kompresji zer nieznaczących).p' = całkowity należny podatek.'ggg.. Ponieważ pamięć fiskalna ma strukturę sekwencji rekordów rejestrujących..l'..').z'.'lll. że ponieważ w trybie szkoleniowym nie są dokonywane zapisy do pamięci fiskalnej raport okresowy może zawierać zatem tylko jeden rekord: 'Zmiana stawek PTU' określający początkowe wartości stawek PTU wpisane do pamięci fiskalnej w trakcie produkcji modułu fiskalnego. tytuł.jest identyczne jak dla paragonu fiskalnego.a'.. Raport fiskalny okresowy pełny składa się z 3 zasadniczych części: . będą występowały kolejno. . poszczególne opisy są na wydruku rozdzielone poziomymi kreskami. Raport fiskalny okresowy pełny.l' = 10-cio cyfrowe kwoty sprzedaży należnego podatku w grupach podatkowych... w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| gdzie: 'rr' = dwie ostatnie cyfry roku.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |KWOTA PTU C |KWOTA PTU D |KWOTA PTU E |KWOTA PTU F |ŁĄCZNA KWOTA PTU |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ |ILOŚĆ PARAGONÓW iiiiiiiiiiiiiiiii| jjjjjjjjjjjjjjjjj| kkkkkkkkkk| llllllllllllllllll| pppppppppp| tttttttttt| nnnnnn| gdzie: 'aaa. 'nnnnnn' = ilość paragonów fiskalnych wydrukowana w czasie od ostatniego raportu dobowego (drukowane jest 6 cyfr... W trybie szkoleniowym postać raportu jest niemal identyczna jak w trybie fiskalnym.część wstępna: zawiera nagłówek.f'.na początku i na końcu raportu są napisy '# niefiskalny #'. Logo fiskalne wraz z numerem unikatowym kasy: ..'. Raport fiskalny okresowy (pełny lub podsumowanie) może być inicjowany z systemu lub klawiatury drukarki....l' 'ttt. 6. Po wydrukowaniu wszystkich zapisów jest drukowane podsumowanie raportu..z' = całkowita sprzedaż w grupie Z (towarów zwolnionych od podatku). przy uwzględnieniu aktualnych stawek podatkowych. 5. zmiany stawek PTU i inne). 'mm' = miesiąc. 'gg' = godzina.logo fiskalne (specjalny znaczek) nie jest drukowane..ciąg opisów poszczególnych rekordów (zapisów) pamięci fiskalnej: format każdego z opisów zależy od rodzaju rekordu (zapisu). 'dd' = dzień. Po określeniu daty początkowej i końcowej raportu drukarka przeszukuje pamięć fiskalną i drukuje informacje o wszystkich zapisach w pamięci fiskalnej w zadanym okresie.t' = całkowity obrót dzienny zarejestrowany przez drukarkę..'zz. różne informacje (raporty dobowe.

aa% |. Jeżeli raport okresowy zaczyna się od początku pamięci fiskalnej. Data i godzina drukowania raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| (znaczenia pól są jak dla raportu dobowego). Str. wtedy przykładowy format drukowania stawki (A) jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa. oddzielonych poziomymi kreskami. 2. 1. Okres czasu.5. 1.. Nagłówek: . Początkowe wartości stawek PTU: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |POCZĄTKOWE WARTOŚCI STAWEK PTU: | |PTU A aa % | |PTU B bb % | |PTU C cc % | (te linie występują jeżeli zdefiniowano stawki PTU D. 1.identyczny jak dla paragonu fiskalnego. to wydrukowane początkowe wartości stawek PTU będą zerowe (pierwszy rekord pamięci fiskalnej zawiera zawsze definicje stawek PTU) ! 2.1...3.2. Część wstępna: 1. Zawartość pamięci fiskalnej w zadanym okresie: Następuje tu ciąg opisów poszczególnych rekordów (zapisów) w pamięci fiskalnej. Tytuł raportu: (po jednej linii pustej) |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT FISKALNY OKRESOWY | 1. 50 . którego dotyczy raport: |0123456789012345678901234567890123456789| |Za okres od: rr-mm-dd do: rr-mm-dd | (format dat jest jak w raporcie dobowym).'ff' = dwucyfrowe wartości stawek PTU wyrażone w procentach UWAGA: 1. Istnieje możliwość zdefiniowania stawek PTU z dokładnością większą od 1 %.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Raport fiskalny okresowy pełny składa się z następujących pól: 1. Mogą wystąpić następujące warianty. PTU E i PTU F ): |PTU D |PTU E |PTU F dd % | ee % | ff % | gdzie: 'aa'.4.

o której wystąpiło zerowanie.'ff' = nowe wartości stawek PTU (możliwy jest zapis dwu lub trzycyfrowy . .znaczenie poszczególnych pól jest identyczne jak dla raportu dobowego. Baza danych jest wtedy "odbudowywana". natomiast w pamięci fiskalnej jest zapisywany rekord danych zapamiętujący tę sytuację.2. Str. 2. 'rr-mm-dd' jest datą zapisu tego raportu w pamięci fiskalnej. Zerowanie RAM: Zapis jest inicjowany automatycznie. 'nnnn' = aktualny numer zerowania RAM ustalonu na podstawie przejrzenia zapisów w pamięci fiskalnej (numer aktualny = numer ostatni + 1). OPODATK. C): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Raport dobowy iiii| |SPRZED.3. zgodnie z uwagami wyżej). a fakt ten oprócz komunikatu na wyświetlaczu jest też rejestrowany w pamięci fiskalnej. natomiast. 51 .1. Format opisu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Odbudowa bazy | gdzie: 'rr-mm-dd' = data zaistnienia zdarzenia (data ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej). 2. PTU B bbbbbbbbbb| |SPRZED. 2. Format opisu jest podobny do raportu fiskalnego dobowego. PTU zzzzzzzzzz| |ŁĄCZNA KWOTA PTU pppppppppp| |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ tttttttttt| |ILOŚĆ PARAGONÓW nnnnnn| gdzie: . Informacja o błędach w bazie danych jest istotna dla serwisu.format opisu jest identyczny jak dla raportu dobowego. 'rr-mm-dd' = data zapisu (wprowadzenia nowych stawek PTU). Odbudowa bazy: Ten rekord jest wpisywany automatycznie. PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED. a 'iiii' stanowi numer kolejny raportu (w pamięci fiskalnej a nie w obrębie raportu okresowego !). OPODATK.. Format opisu jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Zerowanie RAM Nr nnnn gg:mm| gdzie: 'rr-mm-dd' = data zapisu. na wyświetlaczu operatora pojawia się odpowiedni komunikat.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 2. PTU C cccccccccc| |KWOTA PTU A eeeeeeeeee| |KWOTA PTU B ffffffffff| |KWOTA PTU C gggggggggg| |SPRZEDAŻ ZW. jeżeli urządzenie wykryje w czasie testu wstępnego błąd w bazie danych o towarach.zależnie od precyzji określenia stawek.4. Raport dobowy: Zapis w pamięci fiskalnej dotyczy rejestracji dziennej sprzedaży. jeżeli podczas auto testu drukarka wykryje błąd totalizerów. Wówczas totalizery są automatycznie zerowane. inicjowany jest z systemu): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Zmiana stawek PTU | Tyle linii ile zostało |PTU A aa % | uaktywnionych stawek |PTU B bb % | przez rozkaz |PTU C cc % | LBSETPTU |PTU D dd % | |PTU E ee % | |PTU F ff % | gdzie: 'aa'.. Zmiana stawek PTU: Zapis w pamięci fiskalnej dotyczy definicji nowych wartości stawek PTU. OPODATK. 'gg:mm' = godzina. opisanego wyżej i może wyglądać tak (dla zdefiniowanych w drukarce stawek A .

OPODATK. Cześć końcowa raportu : 3.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: W przypadku gdy w drukarce zmieniano ilość stawek PTU na wydruku okresowym przed informacją o zmianach stawek PTU pojawi się komunikat ‘Odbudowa bazy’. Jest on wtedy związany tylko i wyłącznie z faktem zmiany stawek PTU (ilości) a nie z faktem błędu w bazie danych o towarach.3. PTU zzzzzzzzzz| |KWOTA PTU A eeeeeeeeee| |KWOTA PTU B ffffffffff| |KWOTA PTU C gggggggggg| |ŁĄCZNA KWOTA PTU pppppppppp| |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ tttttttttt| |ILOŚĆ PARAGONÓW nnnnnn| gdzie: .2. 3. ale może być większa jeżeli w analizowanym okresie było uaktywnionych więcej stawek i była niezerowa sprzedaż w dodatkowych stawkach. Okres wydruku i zakres numerów raportów dobowych: |0123456789012345678901234567890123456789| |Za okres od: rr-mm-dd do: rr-mm-dd | |Nr. Podsumowanie raportu: . raportu od: xxxx do: yyyy | gdzie: 'xxxx' = numer pierwszego raportu dobowego w zadanym okresie. PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED.znaczenie poszczególnych pól jest identyczne jak dla raportu dobowego UWAGA: ilość drukowanych kwot sprzedaży i kwot PTU zależy w tym przypadku od tego ile jest uaktywnionych stawek PTU dla daty końcowej raportu. OPODATK. format jak dla paragonu fiskalnego. Tytuł: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY OKRESOWY | 3. PTU B bbbbbbbbb| |SPRZED.4.1. Logo fiskalne i numer unikatowy: Po jednej linii oddzielającej. PTU C cccccccccc| |SPRZEDAŻ ZW. Str. 3.format przykładowy jeżeli w zadanym okresie były zdefiniowane 3 stawki PTU: |0123456789012345678901234567890123456789| |SPRZED. 'yyyy' = numer ostatniego raportu dobowego w zadanym okresie. 3. OPODATK. 52 .

Data i godzina drukowania raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| (znaczenia pól są jak dla raportu dobowego).zmiany stawek PTU. wypłata z kasy (sekwencja LBDECSCH).napis |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | 1. których drukowanie jest z reguły inicjowane po odebraniu odpowiedniej sekwencji sterującej.2.4. natomiast dokumenty dla zerowania RAM powinny być przechowywane przez użytkownika dla serwisu ! Wszystkie dokumenty niefiskalne mają na początku i na końcu napisy '# niefiskalny #'. wydrukowane znakami o podwójnej szerokości. podczas wykonywania szczególnych operacji: .1.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Dokumenty niefiskalne. Przewidziano szereg dokumentów niefiskalnych. zwrot kaucji (sekwencja LBOPAK). 53 . Są to np. Pozostałe dokumenty niefiskalne mają postać wydruków kontrolnych. wydruki logowania/ wylogowania kasjera (sekwencje LBLOGIN I LBLOGOUT). 1. UWAGA: Dokumenty kontrolne dla zmiany stawek PTU powinny być dołączane przez serwis do książki serwisowej urządzenia. Raport okresowy drukowany jako podsumowanie. wydruki związane z obsługą kart płatniczych (sekwencje LBTRSCARD i LBSTOCARD).: • • • • • • • • • raport bazy danych (sekwencja LBDBREP). 1. Tytuł raportu: (po jednej linii pustej) |0123456789012345678901234567890123456789| |PODSUMOWANIE SPRZEDAŻY | 1. raport kasy/ zmiany (sekwencja LBCSHREP).zerowania RAM. . stan kasy (sekwencja LBCSHSTS).identyczny jak dla paragonu fiskalnego. Nagłówek: . Okres czasu.3. którego dotyczy raport i numery raportów z zadanego okresu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Za okres od: rr-mm-dd do: rr-mm-dd | |-------------------------------------------------------------| Str. . wpłata do kasy (sekwencja LBINCCSH). zwrot towaru (sekwencja LBSTOCSH).fiskalizacji. Część wstępna: . 1.

raportu od: xxxx do: yyyy | gdzie: ‘rr’. raporcie dobowym).podsumowanie raportu. Raport bazy danych składa się z następujących pól: 1. 'xxxx' = numer pierwszego raportu dobowego w zadanym okresie.dzień .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |Nr. OPODATK. OPODATK.nagłówek (część wstępna) raportu. Str. .6.2.miesiąc .numer unikatowy urządzenia . 'yyyy' = numer ostatniego raportu dobowego w zadanym okresie. Podsumowanie raportu: ( postać przykładowa dla 3 stawek aktywnych) |0123456789012345678901234567890123456789| |SPRZED. . ’mm’. 54 . Nagłówek: (jak w paragonie fiskalnym i np.5.napis |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | Raport bazy danych.ciąg dowolnej liczby pozycji raportu (stawek PTU towarów).znaczenie poszczególnych pól jest identyczne jak dla raportu okresowego (podsumowanie) 1. PTU zzzzzzzzzz| |KWOTA PTU A eeeeeeeeee| |KWOTA PTU B ffffffffff| |KWOTA PTU C gggggggggg| |ŁĄCZNA KWOTA PTU pppppppppp| |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ tttttttttt| |ILOŚĆ PARAGONÓW nnnnnn| gdzie: .7. 1. Napis 'niefiskalny': (+ linia odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | 1.rok . dosunięty do lewej krawędzi numer unikatowy bez napisu ‘DC’ |0123456789012345678901234567890123456789| |xxxxxxxx | gdzie: xxxxxxxx . Raport bazy danych jest inicjowany przez ciąg sekwencji LBDBREP i składa się z następujących części: . Część końcowa: . Część wstępna raportu bazy danych: 1. PTU B bbbbbbbbbb| |SPRZED. ‘dd’ . PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED.1. Numer unikatowy: Po jednej linii oddzielającej. OPODATK. 1. PTU C cccccccccc| |SPRZEDAŻ ZW.

.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 1. o ile stawka dla danego towaru jest liczbowo najwyższa to drukarka ‘zwróci’ na wydruku znak ‘A’ . 'dddddd' = 6-cio cyfrowa ilość różnic wykrytych podczas analizy bazy danych. oraz kod w postaci ‘wagi’ stawki (A . Jedna linia oddzielająca: . 'F'.najwyższa liczbowo stawka w drukarce.5. 55 . 's' = 'A' . Tytuł raportu: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |KONTROLA BAZY DANYCH | 1.Nazwa --------------------------------------------| |-. Podsumowanie raportu: 3.3. F . przy czym gwiazdka '*' jest drukowana.towar nieznany (nie był jeszcze sprzedawany !) 'x' = ' ' lub '*' = znacznik.'?' = kod priorytetu stawki w drukarce dla towaru o podanej nazwie w bazie danych np. a w drugiej linii numer pozycji (artykułu) na raporcie oraz kod stawki PTU otrzymany z systemu (serwera). Zestawienie ilości towarów i ilości różnic: |0123456789012345678901234567890123456789| |Ilość towarów: tttttt| |Ilość różnic: dddddd| gdzie: 'tttttt' = 6-cio cyfrowa ilość towarów przesłana przez system w trakcie realizacji raportu.'Z'.4. Cześć informacyjna raportu bazy danych: Część ta zawiera ciąg pozycji raportu. każda pozycja zawiera dwie linie tekstu. 'iiiiii ' = 6-cio cyfrowy numer pozycji (drukowany bez kompresji zer). Opis tabeli: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |-----.pozioma kreska.. Str.3..najniższa liczbowo stawka ) według bazy danych drukarki: |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn| |iiiiii s dx| gdzie: 'nnn. 'd' = 'A' . przy czym: w pierwszej linii jest drukowana nazwa artykułu (przesłana z systemu !).2.'Z' = kod stawki PTU dla danego towaru przesłany z systemu.1.n' = maksymalnie 40-sto znakowa nazwa artykułu przesłana z systemu. '?' . 'F'.PTU:serwer ------------PTU:drukarka -| (druga linia drukowana z podkreśleniem). 2..Numer -. 3. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). jeżeli kod stawki PTU przesłany z systemu oraz zawarty w bazie danych różnią się ! 3.. 3. Data i godzina drukowania raportu bazy danych: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 1.

'gg:mm' = data / godzina początku i końca zmiany. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). 3.i' = suma wpłat do kasy wykonanych w trakcie zmiany.. 'kkk. 2. 'aaaaaa' = 6-cio cyfrowa ilość paragonów anulowanych wydrukowanych w trakcie zmiany. Linia odstępu i tytuł dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT ZMIANOWY | 5.. 56 . Raport kasy / zmiany jest inicjowany przez sekwencje LBCSHREP. 'rr-mm-dd'.dd| |Stan kasy: cccccccc. 6. Linia odstępu i kolejne pozycje raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Zmiana: zzzzzzzz | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |Sprzedaż: tttttttt..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Raport kasy / zmiany. 'ccc.tt| |Ilość paragonów fiskalnych: ffffff| |Ilość paragonów anulowanych: aaaaaa| |Ilość stornowanych pozycji ssssss| |Wpłaty do kasy: iiiiiiii. 4. 'ffffff' = 6-cio cyfrowa ilość paragonów fiskalnych wydrukowanych w trakcie zmiany.k' = 32-wu znakowe oznaczenie (imię i nazwisko) kasjera (przesłane z systemu). Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).t' = całkowity obrót na kasie w trakcie zmiany.3 znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę.d' = suma wypłat z kasy wykonanych w trakcie zmiany.z' = 8-mio znakowe oznaczenie zmiany (przesłane z systemu). 'iii. Nagłówek: .ii| |Wypłaty z kasy: dddddddd.cc| |Początek zmiany: rr-mm-dd gg:mm| |Koniec zmiany: rr-mm-dd gg:mm| gdzie: 'zzz. Str.. 'ssssss' = 6-cio cyfrowa ilość pozycji "stornowanych" wydrukowanych w trakcie zmiany... Data i kolejny numer dokumentu NIEFISKALNEGO: |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www kkkkkk| gdzie: 'www' . Raport kasy/zmiany składa się z następujących pól: 1. 'ttt. raporcie dobowym.jak w paragonie fiskalnym i np.c' = aktualny stan gotówki w kasie. 'ddd.

2. Data i godzina drukowania dokumentu: w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| Str. Raport niefiskalny wpłaty do kasy składa się z następujących pól: 1.. Ten wydruk zawiera informację o ilości gotówki w kasie i jest inicjowany przez sekwencję LBCSHSTS. Stan kasy.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wpłata do kasy. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). Linia odstępu i informacja o wpłaconej kwocie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Wpłata do kasy: kkkkkkkk.k' = wpłacona kwota.kk| gdzie: 'kkk. 2. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). 4.. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). 2. Linia odstępu i informacja o wypłaconej kwocie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Wypłata z kasy: kkkkkkkk. Wpłata do kasy jest inicjowana przez sekwencje LBINCCSH i powoduje zwiększenie ilości gotówki w kasie o przesłaną kwotę. przesłana z systemu.k' = wypłacona kwota.kk| gdzie: 'kkk. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). przesłana z systemu. Wypłata z kasy. 57 . Data i godzina drukowania dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 3. 4. Raport niefiskalny wypłaty z kasy składa się z następujących pól: 1. Wypłata z kasy jest inicjowana przez sekwencję LBDECCSH i powoduje zmniejszenie ilości gotówki w kasie o przesłaną kwotę. Data i godzina drukowania dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 3. Raport niefiskalny stanu kasy składa się z następujących pól: 1.

na podstawie należności uiszczonych przez klientów oraz wpłat i wypłat z kasy. wtedy format drukowania stawki jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa.istnieje możliwość zdefiniowania stawek PTU z dokładnością większą niż 1% . 58 . Jest to krótki.kk| gdzie: 'kkk. maksimum 6 stawek (A . Tytuł dokumentu (+ linia odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| |Zmiana stawek PTU | 3. 4.aa% | . Linia odstępu i informacja o ilości gotówki w kasie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Stan kasy: kkkkkkkk. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość).w drukarce można zdefiniować minimum jedną stawkę PTU (A). Data i godzina wprowadzenia zmiany: (po jednej linii odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 5. 2.. 4. UWAGA: . Raport zmiany stawek PTU składa się z następujących pól: 1. gg:mm| Raport zmiany stawek PTU. powodującej zapis nowych stawek PTU (w trybie fiskalnym zapis jest trwały i zapisywany w module fiskalnym). F). drukowany po zrealizowaniu (poprawnym) sekwencji sterującej LBSETPTU.'ff' = dwucyfrowe wartości stawek PTU wyrażone w procentach. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |rr-mm-dd 3..k' = ilość gotówki w kasie. niefiskalny dokument kontrolny dla serwisu. ‘XX’ – 2 literowe oznaczenie urządzenia. obliczana na bieżąco przez drukarkę. Numer unikatowy kasy: |0123456789012345678901234567890123456789| |XX nnnnnnnn | gdzie: 'nnnnnnnnn' = 8-mio cyfrowa końcówka numeru unikatowego urządzenia (w tym przypadku 2 literowe oznaczenie urządzenia XX jest drukowane także w trybie niefiskalnym).. Str.. Nowe wartości stawek PTU: przesłane z systemu (drukowane są tylko uaktywnione stawki): |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa % | |PTU B bb % | |PTU C cc % | |PTU D dd % | |PTU E ee % | |PTU F ff % | gdzie: 'aa'.

Jeżeli są dostrzeżone jakiekolwiek błędy w wydrukowanym nagłówku. Numer unikatowy kasy: |0123456789012345678901234567890123456789| |DC nnnnnnnn | gdzie: 'nnnnnnnnn' = 8-mio cyfrowa końcówka numeru unikatowego urządzenia. Po wydrukowaniu nagłówka drukowane są 3 znaki zapytania '???' . 2. niefiskalny dokument kontrolny dla serwisu. Wydruk zatwierdzany przez serwisanta zawiera tylko linię z NIP i wtedy trzy znaki zapytania ??? powinny znaleźć się bezpośrednio pod słowem NIP!. Oczywiście nie ma wtedy komunikatu: ‘Wykonać fiskalizację T/N ?’ na wyświetlaczu operatora.1 wydruk kontrolny nagłówka jest drukowany również w przypadku.numer zerowania RAM (dopuszczalne max 49 zerowań). Wydruk kontrolny nagłówka. Raport zerowania RAM. Pozostała część nagłówka zapisywana jest do pamięci RAM i pomyłka w tej części zawsze może zostać poprawiona przez serwisanta. Data i godzina zerowania RAM: (po jednej linii odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 4. Wydruk ten składa się z początkowego napisu 'niefiskalny' (tak jak dla wszystkich dokumentów niefiskalnych). ponieważ nie ma możliwości skorygowania nagłówka po jego trwałym zapisie w module fiskalnym !!. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). Jest to krótki. drukowany po automatycznej realizacji zerowania RAM. Str. 3.powinny znaleźć się na początku następnej linii. 59 . 5. Raport zerowania RAM składa się z następujących pól: 1. Wydruk ten umożliwia wzrokową kontrolę poprawności przygotowania i przesłania nagłówka przed ostatecznym zatwierdzeniem wykonania fiskalizacji (klawiszem TAK).jeżeli nagłówek jest prawidłowo zakończony znakiem końca linii . UWAGA: Począwszy od wersji 17. to należy przerwać operację klawiszem NIE.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6. gdy jest on wpisywany do pamięci RAM (w sposób nietrwały). |0123456789012345678901234567890123456789| |Zerowanie RAM nr xx| gdzie : xx . Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość). następnie po jednej linii odstępu jest drukowana zawartość nagłówka paragonu przesłana przez system do drukarki w sekwencji fiskalizującej LBSETHDR. Tytuł dokumentu: (+ linia odstępu). będącej wynikiem wykrycia błędu sumy kontrolnej totalizerów (test jest przeprowadzany po włączeniu zasilania). Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). pomyłka w NIP oznacza konieczność naprawy drukarki u producenta czyli w firmie POSNET. Następnie drukowany jest końcowy napis 'niefiskalny'.

aa| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : bbbbbbbb.gg| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : hhhhhhhh.rr| |ROZCHODY: | |Wypłaty z kasy: ssssssss.ss| |Kaucja zwrócona: tttttttt.oo| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : pppppppp. Data i kolejny numer dokumentu NIEFISKALNEGO.uu| |Ilość paragonów fiskalnych: vvvvv| |Ilość paragonów anulowanych: wwwww| |Ilość stornowanych pozycji xxxxx| |Początek zmiany: rr-mm-dd gg:mm| |Koniec zmiany: rr-mm-dd gg:mm| Linie opcjonalne (nie muszą być drukowane !) Str.nn| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : oooooooo. raporcie dobowym). 2. |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www kkkkkk| 4.cc| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : dddddddd.hh| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : iiiiiiii. Nagłówek (jak w paragonie fiskalnym i np. Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | |0123456789012345678901234567890123456789| | | |rr-mm-dd gg:mm| | | |Zwrot towaru: kkkkkkkk. 60 . Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).tt| |STAN KASY: uuuuuuuu. Ten raport kasy/ zmiany jest inicjowany przez sekwencje LBCSHREP1 i zawiera pozycje opisane poniżej: 1. Linia odstępu i kolejne pozycje raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Zmiana: zzzzzzzz | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |PRZYCHODY: | |Sprzedaż gotówkowa: zzzzzzzz. Linia odstępu i tytuł dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT ZMIANOWY | 5.ff| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : gggggggg.ll| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : mmmmmmmm.dd| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : eeeeeeee.qq| |Kaucja pobrana: rrrrrrrr.mm| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : nnnnnnnn.bb| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : cccccccc.pp| |Wpłaty do kasy: qqqqqqqq.jj| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : kkkkkkkk.ii| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : jjjjjjjj.kk| | | | # niefiskalny # | Wydruk raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności.kk| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : llllllll.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zwrot towaru.ee| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : ffffffff. 3.zz| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : aaaaaaaa.

Format wydruku pokwitowania sprzedaży.c'.Linia odstępu 14. 8..... Data.. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).napis przesłany w sekwencji. 6. |0123456789012345678901234567890123456789| |Sprzedaż: PLN ssssssss.Kod autoryzacji... 10.z'. |0123456789012345678901234567890123456789| |Karta: zzzzzzzzzzzzzzzz | | cccccccccccccccccccc. | | Podpis posiadacza karty | 15.Linia odstępu 12..w tej formatce drukujemy tez godzinę transakcji w tej linii 4. Ważna do: mm/yy | gdzie: 'zz. 3 linie wolne i miejsce na podpis.. Linia identyfikująca transakcje |0123456789012345678901234567890123456789| |Numer dowodu sprzedaży: nnnnnnnnnnnn| gdzie: 'nnnnnnnnnnnnn' .. Identyfikacja karty kredytowej.Formula przyjęcia zobowiązania. |0123456789012345678901234567890123456789| |TID: xxxxxxxx UID: yyyyyyyyyyyyyyy| gdzie: 'xxxxxxxx'. 2.'mm'.Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość) lub linia odstępu i opis: |0123456789012345678901234567890123456789| |Oryginał dla sprzedawcy | lub: |Kopia dla kupującego | Str...'yy' ..'yyyyyyyyyyyyyyy' . 1.'cc... Linia identyfikująca stanowisko sprzedaży (jeżeli parametr Ps nie występuje lub jest równy 0). |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| UWAGA: . raporcie dobowym).... 7...napisy przesłane w sekwencji..ss| 13. 3. 11... Nagłówek (jak w paragonie fiskalnym i np..napis przesłany w sekwencji. godzina i kolejny numer dokumentu niefiskalnego. Identyfikacja kontrahenta i urządzenia POLCARD'u. Linia odstępu 5...napisy przesłane w sekwencji..Suma transakcji. |0123456789012345678901234567890123456789| |Numer autoryzacji: aaaaaaaaa | gdzie: 'aaaaaaaaa' . |0123456789012345678901234567890123456789| |Kasa: kk Kasjer: lllll | gdzie: 'kk'. |0123456789012345678901234567890123456789| |PROSZE OBCIAZYC MOJE KONTO | | | | | | | | .. Linia odstępu 9.'lllll' .. Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość)..napisy przesłane w sekwencji.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6. 61 .

. 11.'yyyyyyyyyyyyyyy' . godzina i kolejny numer dokumentu NIEFISKALNEGO... raporcie dobowym)..napisy przesłane w sekwencji. Identyfikacja karty kredytowej..ss| 13.Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość) lub linia odstępu i opis: |0123456789012345678901234567890123456789| |Oryginał’ dla sprzedawcy | lub: |Kopia dla kupującego | Str.c'. | | Podpis posiadacza karty | 15. 8.. |0123456789012345678901234567890123456789| |Karta: zzzzzzzzzzzzzzzz | | cccccccccccccccccccc....Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Format wydruku transakcji uznania..z'. 1.Trzy linie wolne i miejsce na podpis.Kod autoryzacji. 2... Identyfikacja kontrahenta i urządzenia POLCARD'u..napis przesłany w sekwencji....Suma transakcji uznania...'yy' . Data. Linia odstępu 5..'cc.Linia odstępu 14. 3.. 6. 10. Linia identyfikująca transakcje |0123456789012345678901234567890123456789| |Numer dowodu sprzedaży: nnnnnnnnnnnn | gdzie: 'nnnnnnnnnnnnn' .Linia odstępu 12. Linia odstępu 9.. Linia identyfikująca stanowisko sprzedaży (jeżeli parametr Ps nie występuje lub jest równy 0). |0123456789012345678901234567890123456789| |Kasa: kk Kasjer: lllll| gdzie: 'kk'.w tej formatce drukujemy tez godzinę transakcji w tej linii 4..... Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). |0123456789012345678901234567890123456789| |Numer autoryzacji: aaaaaaaaa | gdzie: 'aaaaaaaaa' .. 62 ..'mm'. Nagłówek (jak w paragonie fiskalnym i np. |0123456789012345678901234567890123456789| |Uznanie: PLN ssssssss. |0123456789012345678901234567890123456789| |TID: xxxxxxxx UID: yyyyyyyyyyyyyyy| gdzie: 'xxxxxxxx'.napis przesłany w sekwencji.'lllll' . |0123456789012345678901234567890123456789| | | | | | | | . Ważna do: mm/yy | gdzie: 'zz.napisy przesłane w sekwencji.. |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| UWAGA: ... 7.napisy przesłane w sekwencji.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Logowanie kasjera. 63 . Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | (nagłówek) |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| | Rozpoczęcie pracy kasjera | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |Numer kasy: nnnnnnnn| | # niefiskalny # | Wylogowanie kasjera. Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | (nagłówek) |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| | Zakończenie pracy kasjera | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |Numer kasy: nnnnnnnn| | # niefiskalny # | Dokument "zwrot kaucji" Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | (nagłówek) |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| |Zwrot kaucji: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| | # niefiskalny # | Str.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 9. Można zastosować do obliczenia podatku VAT różne wyrażenia: zarówno wychodząc z kwoty NETTO lub kwoty BRUTTO. w totalizerach drukarki są akumulowane wartości BRUTTO sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych (A. Kontrola działa w ten sposób. Str.99*BRUTTO. Zmiana stawek PTU powoduje zapis nowych wartości do pamięci fiskalnej oraz wpisanie nowych wartości do tablicy..1 % z przesłaną wartością BRUTTO.. Punktem wyjścia do wszystkich obliczeń są aktualne wartości stawek podatkowych. Wyszukiwany jest ostatni rekord (zapis) zmiany stawek PTU. Operacje rachunkowe wykonywane przez drukarkę. Nazwa artykułu jest dla drukarki istotna ze względu na kontrolę poprawności kodu stawki PTU (drukarka posiada bazę. Podczas realizacji transakcji drukarka otrzymuje z systemu informację o kolejnych pozycjach paragonu (sprzedanych artykułach). Oczywiście do wydruku i obliczeń wartości transakcji zostanie przyjęta przesłana (a nie obliczona) wartość BRUTTO. BRUTTO[C] := 0. że wynik mnożenia (zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku !) musi się zgadzać z dokładnością do +/. Stąd wynikają dwa fakty: 1. BRUTTO[B] := 0. • drukowania raportu dobowego. Na początku realizacji transakcji (po odebraniu sekwencji LBTRSHDR) drukarka zeruje sumy sprzedaży w grupach podatkowych dla paragonu. W drukarkach POSNET realizowana jest kontrola zgodności wartości BRUTTO dla linijki paragonu z wynikiem mnożenia <cena>*<ilość>. E. • drukowania raportu okresowego. W przypadku gdy wynik mnożenia nie mieści się w przedziale <0. danych gdzie zawarte są informacje o kodach stawek PTU dla towarów o danych nazwach). Z obliczeniowego i fiskalnego punktu widzenia w odniesieniu do każdego artykułu istotne są następujące informacje: • nazwa artykułu. że w systemie sprzedaży detalicznej podstawowe znaczenie mają kwoty BRUTTO.F. Dlatego przyjęto sposób realizacji obliczeń numerycznych (wynikający z uzgodnień z Ministerstwem Finansów) oparty o założenie. opis sekwencji LBTRSLN). Z).F]. odczytywane są z niego aktualne wartości stawek PTU i chowane w tablicy STAWKA[A. F. D. C. umieszczane w tablicy BRUTTO[A. Informacje te są przesłane w formie ciągu sekwencji LBTRSLN. 2.01*BRUTTO> zostanie zgłoszony błąd #20. 64 . • cena jednostkowa • ilość • kod stawki PTU. Wstęp. czyli wykonuje się: BRUTTO[A] := 0. podczas wykonywania transakcji drukarka otrzymuje z systemu kwoty BRUTTO dla poszczególnych pozycji paragonu (por.Z]. • wartość pozycji BRUTTO. B. Różnego rodzaju obliczenia są wykonywane przez drukarkę w trakcie: • realizacji transakcji (drukowania paragonu fiskalnego). Stawki te są wyznaczane przez procesor drukarki na podstawie przeszukania pamięci fiskalnej wykonanego po włączeniu zasilania. 1. Z uwagi na konieczność zaokrągleń numerycznych wyników cząstkowych (i stanu totalizerów !) uzyskamy w obu przypadkach nieco różniące się wyniki. Obliczenia realizowane w trakcie transakcji. • rabat/ dopłata procentowa lub kwotowa.

DOPŁATA wartość pola RABAT w sekwencji LBTRSLN (procentowa lub kwotowa) umieszczana przez aplikację w zależności od parametru Pr (>0).RABAT/100) lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO + DOPŁATA lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO*(1 + DOPŁATA/100) { Pr=3 dopłata procentowa } gdzie: RABAT. (czyli zwiększamy/zmniejszamy sprzedaż w wyspecyfikowanej grupie podatkowej). z uwagi na zaokrąglenia numeryczne. wykonujemy: BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO { Pr=0 brak rabatu/ dopłaty} lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO . W aktualnej wersji oprogramowania drukarki { Pr=3 dopłata kwotowa} { Pr=2 rabat procentowy} { Pr=1 rabat kwotowy } { Pr=0 brak rabatu/dopłaty} Str. C.RABAT lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO*(1 . Wystąpienie nadmiaru obliczeniowego spowoduje zgłoszenie błędu (w tym przypadku będzie to zgłoszone jako kod błędu 22 (błąd operacji STORNO) ponieważ nadmiar stałoprzecinkowy powoduje zmianę znaku wyniku !). Obie są również dopuszczalne. oraz: P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO . W ogólnym przypadku obie te metody dają nieco różniące się wyniki. UWAGA: Naliczanie podatku VAT w grupach A..DOPŁATA wartość pola RABAT w sekwencji LBTRSLN (procentowa lub kwotowa) umieszczana przez aplikację w zależności od parametru Pr (>0). D.. Wartość chwilowa P_TOTAL jest też w przypadku realizacji transakcji w trybie "On-Line" wysyłana na wyświetlacze LED i LCD/ VFD (wraz z nazwą towaru). BRUTTO[Z] := 0. B. * sumowanie kwot sprzedaży BRUTTO w grupach A.RABAT { Pr=1 rabat kwotowy } lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO*(1 .RABAT/100) { Pr=2 rabat procentowy} lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO + DOPŁATA { Pr=3 dopłata kwotowa} lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO*(1 + DOPŁATA/100) { Pr=4 dopłata procentowa } gdzie: RABAT. Zerowana jest też kwota należności dla klienta: P_TOTAL := 0. (przyjęto oznaczenie P_TOTAL aby odróżnić tę wartość od kwoty TOTAL otrzymanej z systemu w sekwencji kończącej transakcję LBREXIT lub LBTRXEND). Wszystkie wyżej wymienione obliczenia są prowadzone z precyzją 10-cyfrową. BRUTTO[F] := 0. Po otrzymaniu każdej pozycji (odebraniu sekwencji LBTRSLN) mamy wartość BRUTTO i kod stawki PTU = A.F może być prowadzone na dwa sposoby * sumowanie podatku VAT obliczonego dla poszczególnych pozycji paragonu (w grupach podatkowych). E.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 BRUTTO[D] := 0. ponieważ kwoty VAT drukowane na paragonie mają charakter informacyjny (rozliczenie podatnika następuje w oparciu o kwoty w raportach dobowych). 65 .D i obliczenie kwot należnego podatku w grupach na podstawie sum obliczanych jak wyżej. (czyli zwiększamy kwotę należności dla klienta). BRUTTO[E] := 0. F lub Z.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
przyjęto drugą z wymienionych metod - ponieważ poprawność naliczenia podatku jest w tym wariancie prostsza do skontrolowania. Po zakończeniu transakcji przez system (odebraniu poprawnej sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND) mamy zatem obliczone wartości: BRUTTO[A]...BRUTTO[F], BRUTTO[Z], P_TOTAL. Wynik P_TOTAL porównujemy z wartością TOTAL otrzymaną z systemu w sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND. Dla poprawnego zakończenia transakcji wymaga się, aby obie te kwoty były jednakowe. Jeżeli w sekwencji LBTREXIT (lub LBTRXEND ) przesłano niezerową wartość rabatu Pr wyrażona w [%] to dokonujemy korekcji sum BRUTTO[A]..BRUTTO[Z]: BRUTTO[A] := BRUTTO[A] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[B] := BRUTTO[B] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[C] := BRUTTO[C] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[D] := BRUTTO[D] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[E] := BRUTTO[C] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[F] := BRUTTO[D] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[Z] := BRUTTO[Z] * (1 - Pr / 100). Jeżeli w sekwencji LBTREXIT (lub LBTRXEND )przesłano niezerowy parametr Px (Px = rodzaj rabatu (niezależny od parametru Pr !) = 0: brak,1: rabat procentowy,2: dopłata procentowa) to kwoty BRUTTO[PTU] zostaną obliczone wg wzoru BRUTTO[PTU]:= BRUTTO[PTU]*( 1 ± RABAT/100 ) gdzie: RABAT - wartość procentowa rabatu (Px=1) lub dopłaty (Px=2) przesłana w sekwencji LBTREXIT w polu RABAT

Tak uzyskane wyniki zaokrąglamy do najmłodszej pozycji (0,01 zł). Następnie obliczamy wielkości pomocnicze: NETTO[A] := BRUTTO[A] / (1 + STAWKA[A] / 100), NETTO[B] := BRUTTO[B] / (1 + STAWKA[B] / 100), NETTO[C] := BRUTTO[C] / (1 + STAWKA[C] / 100), NETTO[D] := BRUTTO[D] / (1 + STAWKA[D] / 100), NETTO[E] := BRUTTO[E] / (1 + STAWKA[E] / 100), NETTO[F] := BRUTTO[F] / (1 + STAWKA[F] / 100). (te wartości też zaokrąglamy do najmłodszej cyfry). Ostatecznie obliczamy wartości podatku VAT w grupach podatkowych: VAT[A] := BRUTTO[A] - NETTO[A], VAT[B] := BRUTTO[B] - NETTO[B], VAT[C] := BRUTTO[C] - NETTO[C], VAT[D] := BRUTTO[D] - NETTO[D], VAT[E] := BRUTTO[E] - NETTO[E], VAT[F] := BRUTTO[F] - NETTO[F]. Teraz drukujemy na paragonie te wartości BRUTTO[A]...BRUTTO[F], oraz VAT[A]...VAT[F], które są niezerowe. Podobnie drukujemy kwotę BRUTTO[Z], jeżeli jest niezerowa. Jeżeli nie występuje rabat, to drukujemy kwotę końcową P_TOTAL (równą TOTAL) drukiem o podwójnej szerokości jako kwotę do zapłacenia przez klienta. Jeżeli natomiast występuje rabat, to kwotę tę drukujemy w linii o pojedynczej szerokości (pod hasłem 'Kwota:'). W następnej drukujemy linii wielkość rabatu Pr, natomiast sumę należności dla klienta wyliczamy jeszcze raz: P_TOTAL := BRUTTO[A] + ...... + BRUTTO[F] + BRUTTO[Z]; (ponieważ kwoty po prawej stronie równania zostały przeliczone wcześniej przy uwzględnieniu wielkości rabatu). Tak uzyskaną sumę drukujemy w linii o podwójnej szerokości (pod hasłem 'Suma zł'), jako ostateczną kwotę należności dla klienta. Jeżeli paragon kończono sekwencją LBTRXEND z uwzględnieniem kaucji, to ostateczna kwota do zapłaty przez klienta jest liczona wg wzoru:

Str. 66

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
P_TOTAL := BRUTTO[A] + ...+ BRUTTO[F] + BRUTTO[Z] + KAUCJA_POBRANA -KAUCJA_ZWROCONA; Jeżeli w sekwencji kończącej transakcję aplikacja przesłała też wartość wpłaty przez klienta (WPLATA), to obliczamy: RESZTA := WPLATA - P_TOTAL; Jeżeli wynik jest dodatni, to drukujemy na paragonie dodatkowe dwie linie zawierające wielkość wpłaty oraz reszty. Ostatnim etapem realizacji transakcji jest aktualizacja totalizerów. Totalizery drukarki zawierają następujące lokacje: * kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach podatkowych: TOT[A], TOT[B], TOT[C], TOT[D], TOT[E], TOT[F], TOT[Z], oraz * licznik paragonów fiskalnych PAR_NUM. Licznik paragonów fiskalnych ma zakres 0.. 999999 i jest zwiększany przed wydrukowaniem jego wartości w stopce paragonu (ponieważ jego początkowa wartość, uzyskana podczas fiskalizacji lub zerowania RAM wynosi 0). Z kolei kwoty sprzedaży są aktualizowane zgodnie z kwotami BRUTTO obliczonymi dla paragonu w grupach podatkowych: TOT[A] := TOT[A] + BRUTTO[A], TOT[B] := TOT[B] + BRUTTO[B], TOT[C] := TOT[C] + BRUTTO[C], TOT[D] := TOT[D] + BRUTTO[D], TOT[E] := TOT[E] + BRUTTO[E], TOT[F] := TOT[F] + BRUTTO[F], TOT[Z] := TOT[Z] + BRUTTO[Z]. Zakres licznika paragonów na raporcie dobowym wynosi: 999999 ,zakresy każdej z kwot (sprzedaż dobowa) wynoszą 2.684.354,55 (228-1) . Jeżeli w wyniku wykonania sekwencji LBTREXIT (lub LBTRXEND ) wystąpi błąd nr 28 (przepełnienie totalizerów), czyli obrót dzienny w co najmniej jednej z grup podatkowych przekracza powyższy zakres należy wykonać raport dobowy i ponowić wykonanie transakcji.

Str. 67

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu dobowego.
Wykonanie raportu dobowego jest związane z następującymi operacjami: • dzienna sprzedaż BRUTTO w grupach podatkowych (wartości TOT[A]...TOT[Z] zostaje przepisana z totalizerów drukarki (które stanowią fizycznie lokacje pamięci RAM nieulotnej), do pamięci fiskalnej (pamięci trwałej PROM !), • po dokonaniu tego zapisu lokacje totalizerów są zerowane, • drukowany jest odpowiedni raport na drukarce paragonowej, zawierający kwoty NETTO sprzedaży w grupach podatkowych, kwoty należnego podatku dla danych grup podatkowych, łączną kwotę należnego podatku oraz łączny obrót. Technika obliczania danych dla raportu dobowego ma fundamentalne znaczenie, ponieważ stanowią one podstawę do rozliczenia podatnika VAT - w odróżnieniu od danych o należnym podatku zawartych na paragonach, które mają charakter wyłącznie informacyjny. Niezależnie od przyjętej implementacji obliczania VAT dla paragonów, z uwagi na zaokrąglenia numeryczne, podatek VAT obliczany na podstawie dziennej sprzedaży w grupach podatkowych z reguły będzie nieco się różnić od kwot uzyskanych ze zsumowania kwot należnego podatku drukowanych na paragonach w danym okresie. Przyjęty sposób naliczania podatku dla raportu dobowego został uzgodniony z Ministerstwem Finansów i jest następujący. 1.) Kwoty sprzedaży NETTO dla poszczególnych grup podatkowych są wyliczane na podstawie kwot sprzedaży BRUTTO akumulowanych w totalizerach drukarki, zwiększanych z każdą transakcją (TOT[A]...TOT[D]), oraz tablicy aktualnych stawek PTU (STAWKA[A]..STAWKA[F]) : R_NETTO[A] := TOT[A] / (1 + STAWKA[A] / 100), R_NETTO[B] := TOT[B] / (1 + STAWKA[B] / 100), R_NETTO[C] := TOT[C] / (1 + STAWKA[C] / 100), R_NETTO[D] := TOT[D] / (1 + STAWKA[D] / 100), R_NETTO[E] := TOT[E] / (1 + STAWKA[E] / 100), R_NETTO[F] := TOT[F] / (1 + STAWKA[F] / 100). (przyjęto oznaczenia R_NETTO[A]...R_NETTO[F] dla odróżnienia od analogicznych kwot wyliczanych dla paragonu). Wyniki powyższych wyrażeń są zaokrąglane do najmłodszej pozycji tj. 0,01 zł . 2.) Na raporcie są zawsze drukowane kwoty R_NETTO[A]..R_NETTO[F] dla „aktywnych” stawek PTU(nawet jeżeli odpowiednie kwoty są zerowe !). Kwoty te są na raporcie opatrzone tytułem: 'SPRZED. OPODATK. PTU x', gdzie 'x' = 'A'..'F' - identyfikuje grupę podatkową. Ponadto zawsze jest drukowana sprzedaż w grupie zwolnionej od podatku, akumulowana w lokacji totalizera TOT[Z], oznaczona tytułem: 'SPRZEDAŻ ZW. PTU'. 3.) Obliczane są kwoty należnego podatku VAT dla poszczególnych grup A..F, wg wyrażeń: R_VAT[A] := TOT[A] - R_NETTO[A], R_VAT[B] := TOT[B] - R_NETTO[B], R_VAT[C] := TOT[C] - R_NETTO[C], R_VAT[D] := TOT[D] - R_NETTO[D], R_VAT[E] := TOT[E] - R_NETTO[E], R_VAT[F] := TOT[F] - R_NETTO[F]. (przyjęto oznaczenia R_VAT[A]...R_VAT[F] dla odróżnienia od analogicznych kwot wyliczanych dla paragonu). Zwróćmy uwagę, że te kwoty już nie wymagają zaokrąglenia. 4.) Na raporcie dobowym są drukowane tylko te z kwot R_VAT[A]...R_VAT[F], które są niezerowe. 5.) Obliczamy łączną kwotę należnego podatku oraz łączną sprzedaż: TOT_VAT := R_VAT[A] + .... + R_VAT[F], R_TOTAL := TOT[A] + ....... + TOT[F] + TOT[Z], (te obliczenia są prowadzone z precyzją 14-cyfrową, stąd nadmiar arytmetyczny nie może wystąpić, nawet jeżeli wartości lokacji totalizerów TOT[A]..TOT[F] są bliskie maksymalnym). 6.) Obie kwoty są drukowane na raporcie dobowym i opatrzone tytułami:

Str. 68

.. zmiany stawek PTU. z tą różnicą. RO_VAT[E] := RO_VAT[E] + RD_VAT[E]. Obliczenia danych dla pierwszego raportu dobowego ujętego w raporcie okresowym zakładają zapisane w nagłówku wartości stawek. wreszcie: RO_TOT_VAT := RD_VAT[A] + RD_VAT[B] + . RO_NETTO[B] := RO_NETTO[B] + RD_NETTO[B]. Ponieważ licznik paragonów fiskalnych drukarki (lokacja PAR_NUM totalizerów) zlicza permanentnie paragony (nie jest zerowany w momencie drukowania raportu dobowego !) ilość ta jest wyznaczana przez znalezienie poprzedniego raportu dobowego i odjęcie schowanej poprzednio wartości licznika od stanu aktualnego (zwróćmy uwagę. Str. Zapisy te mogą dotyczyć różnych sytuacji . RO_VAT[C] := RO_VAT[C] + RD_VAT[C]. że dane wejściowe (w powyższych wyrażeniach TOT[A]. Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu okresowego.. RO_VAT[D] := RO_VAT[D] + RD_VAT[D]. Jest to oczywiste zważywszy. Wyznaczone stawki są drukowane w nagłówku raportu okresowego pod tytułem: 'POCZĄTKOWE WARTOŚCI STAWEK PTU'.. a wartości RD_TOT[A]. RO_NETTO[F] := RO_NETTO[F] + RD_NETTO[F].. Na raporcie dobowym jest również drukowana ilość paragonów fiskalnych wydrukowanych od ostatniego raportu dobowego. RD_VAT[A]..TOT[Z]) pochodzą w tym momencie nie z totalizerów drukarki (jak w raporcie dobowym). oraz: RO_VAT[A] := RO_VAT[A] + RD_VAT[A]. RO_NETTO[C] := RO_NETTO[C] + RD_NETTO[C]. Podczas drukowania raportu okresowego obliczane są na bieżąco sumy kwot NETTO i kwot VAT dla całego raportu tj. Druga istotna różnica dotyczy stawek PTU. że jeżeli poprzednio było zerowanie RAM to licznik paragonów był wyzerowany !).. lecz z pamięci fiskalnej. Uzyskana różnica jest drukowana na paragonie pod tytułem: 'ILOŚĆ PARAGONÓW'.. to dalsze obliczenia dla raportów dobowych będą prowadzone w oparciu o zmienione wartości stawek PTU. zerowania RAM i inne.RD_VAT[F] są wartościami obliczonymi dla danego raportu dobowego zapisanego w pamięci fiskalnej.. Przed rozpoczęciem drukowania raportu drukarka przeszukuje pamięć fiskalną w celu wyznaczenia stawek PTU na początku raportu. + RD_VAT[F].. Jeżeli w trakcie drukowania raportu zostanie odkryty zapis o zmianie stawek (sygnalizowany opisem: "Zmiana stawek PTU").... Podstawowa część raportu okresowego składa się z sekwencyjnego opisu poszczególnych rekordów (zapisów) w pamięci fiskalnej. RO_NETTO[D] := RO_NETTO[D] + RD_NETTO[D]. że wykonanie raportu dobowego polega między innymi na trwałym wpisaniu stanu totalizerów drukarki do pamięci fiskalnej. po obliczeniu i wydrukowaniu danych dla każdego z odczytanych raportów dobowych obliczamy (w przypadku zdefiniowania czterech stawek PTU ): RO_NETTO[A] := RO_NETTO[A] + RD_NETTO[A]. gdzie RD_NETTO[A].. Podstawowe znaczenie z fiskalnego i obliczeniowego punktu widzenia mają tu oczywiście raporty dobowe. RO_VAT[B] := RO_VAT[B] + RD_VAT[B]..RD_TOT[F] są stanem totalizera odczytanym z pamięci fiskalnej (kwoty BRUTTO !).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 'ŁĄCZNA KWOTA PTU' oraz 'ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ'. Technika obliczeniowa dla opisów poszczególnych raportów dobowych drukowanych w obrębie raportu okresowego jest identyczna jak opisana w poprzednim punkcie. Znajdowany jest ostatni zapis o zmianach stawek PTU przed datą początkową raportu.. 69 .. + RD_TOT[F] + RD_TOT[Z].RD_NETTO_[F]. W trakcie wykonywania raportu okresowego zapisy te są zatem odczytywane po kolei i wykonywane są identyczne obliczenia jak dla raportu dobowego.. RO_VAT[F] := RO_VAT[F] + RD_VAT[F]. RO_TOTAL := RD_TOT[A] + RD_TOT[B] + .mogą to być raporty dobowe. RO_NETTO[E] := RO_NETTO[E] + RD_NETTO[E]..

.. Z tego względu (nawet jeżeli stawki PTU w trakcie drukowania całego raportu są stałe) kontrola obliczenia kwot należnego podatku w oparciu o sumy RO_NETTO[A].RO_NETTO[F] !)... RD_TOT_VAT.999. RO_VAT[A]. Zwróćmy uwagę. że nie może być inaczej.999.RO_VAT[F].RO_NETTO[F].RO_VAT[F]. Str.999. w jego podsumowaniu zatytułowanym: 'ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY OKRESOWY'. 70 . RD_TOTAL są zatem po prostu sumami odpowiednich pozycji z poszczególnych raportów cząstkowych. Kwoty RO_NETTO[A]. co daje maksymalny możliwy obrót na kasie w okresie objętym raportem okresowym równy: 999.. ze względu na sygnalizowane wcześniej możliwe zmiany stawek PTU.99 zł nie należy zatem spodziewać się nadmiaru arytmetycznego. Uzyskane kwoty RO_NETTO[A]. RO_VAT[A]. RD_TOTAL są drukowane na końcu raportu.RO_NETTO[F].RO_NETTO[F] może wykazać w ogólnym przypadku nieznaczny błąd obliczeniowy (zaokrąglenia kwot cząstkowych RO_NETTO[A].Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wszystkie wyżej wymienione obliczenia są prowadzone z precyzją 14-cyfrową. RD_TOT_VAT..

Zwróćmy uwagę.identyfikator rozkazu. co pozwala zawsze na ich identyfikację (małe litery nie mogą występować w odpowiedzi statusowej LBFSTRS). DLE ($10) – odczyt statusu drukarki działający także w trybie OFF-LINE !!! Od wersji 39. = 1: ostatni rozkaz został wykonany poprawnie (bit jest kasowany po odebraniu ESC P. że kod ten daje komunikaty z zakresu $70..przerwanie interpretacji rozkazu (^X).1B (Beetle 20) Daje to możliwość odczytu statusu .opcjonalna lista parametrów numerycznych w zakresie 0. UWAGA: 1.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 10. = 1: drukarka jest w trybie fiskalnym..$77. Zwróćmy uwagę.Zestaw rozkazów drukarek.$6F (zakres małych liter)..1 lub 2 znaki (z kolumn $2x. Wszystkie pozostałe sekwencje mają jednolity format: ESC P Ps . . Ogólne zasady syntaktyki komend. W odpowiedzi na żądanie wysłania statusu (ENQ) drukarka wysyła 1 bajt o następującym formacie: 7 0 gdzie: FSK CMD PAR TRF 6 1 5 1 4 0 3 FSK 2 CMD 1 PAR 0 TRF 6 1 5 1 4 1 3 0 2 ONL 1 PE 0 ERR = 0: drukarka jest w trybie szkoleniowym.żądanie wysłania statusu (^E). 71 .. xx .1 (Thermal). 2.$7x) . ERR = 1: stan "Błąd mechanizmu/ sterownika".. a kasowany po poprawnej realizacji LBTRSHDR). Bit TRF jest przechowywany w pamięci. = 1: drukarka jest w trybie transakcji (po wykonaniu sekwencji LBTRSHDR. 39. Ps xx <string> cc ESC \ gdzie: Ps . CAN ($18) . jeżeli rozkaz następujący po ESC P nie jest żądaniem wysłania statusu LBFSTRQ i ustawiony po jego poprawnym wykonaniu).sygnał dźwiękowy (^G). aktualizacji totalizerów i ustawienia TRF są NIEROZŁĄCZNE !). W drukarce rozpoznawane są 3 kody sterujące: ENQ ($05) . brak papieru lub sytuacje błędne.wartość tego bitu przetestowana przez aplikację będzie poprawna (program pracy drukarki gwarantuje ponadto. że w przypadku anulowania paragonu oba bity zostaną w stanie 0.255. PE = 1: stan "Brak Papieru". że niezależnie od awarii zasilania operacje wydrukowania paragonu.. Możliwe odpowiedzi statusowe (ENQ) są z zakresu $60. Str. . 3.np. BEL ($07) .3 (POSNET 3001) i 39. przed wykonaniem sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND). a więc inne niż pozostałe odpowiedzi statusowe (w tym odpowiedź na ENQ). W odpowiedzi na kod DLE ($10) drukarka odsyła jednobajtowy status w formacie: 7 0 gdzie: ONL = 1: stan "On-Line". = 1: ostatnia transakcja została sfinalizowana poprawnie (bit ustawiony po poprawnej realizacji sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND. stąd nawet jeżeli wystąpi awaria zasilania 220V między momentem zakończenia transakcji a testowaniem statusu .$4x.

s : string.np. przy czym jeżeli yy = 00. end. np.9 : c := char(b+$30). end. for i:= 0 to 3 do begin b := (hi(w) shr 4) and 15. 2. b : byte.parametr napisowy. że do kontroli sekwencji nie bierzemy 2 pierwszych znaków (ESC P) oraz 4-ch ostatnich (2 znaki kodujące bajt kontrolny oraz terminator sekwencji ESC \). lub ciąg parametrów numerycznych (w zakresie 10-cyfrowym. 5 : błąd operacji z zegarem czasu rzeczywistego (RTC). zakodowany jako 2 cyfry HEX (EXOR wszystkich znaków za ESC P do tego bajtu z wartością początkową = #255).'9'.'F'. s := s + c. UWAGA : 1.. 4. Sekwencje: LBDSP oraz LBFSTRQ nie wymagają wysłania cyfr kontrolnych 'cc'. odsyłania statusu i programowania trybu obsługi błędów). 3 : zła ilość parametrów. 72 .'A'. end.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <string> . to urządzenie odebrało niezidentyfikowany rozkaz.2).'a'. c : char. w := w shl 4. 3. Następujące kody błędów mogą dotyczyć różnych sekwencji sterujących: 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC (blokada wszystkich sekwencji oprócz ustawiania zegara.bajt kontrolny.15 : c := char(b+$41-10). ciąg parametrów napisowych. cc . for i:= 3 to length(sekwencja)-4 do check := check xor byte(sekwencja[i]). yy = 2 cyfry identyfikujące kod błędu. begin byte_to_hex := copy(word_to_hex(word(b)). 4 : błąd parametru (parametrów)... var i : integer. Obliczoną w powyższej pętli liczbę check stanowiącą wartość bajtu kontrolnego należy przekodować na 2 znaki HEX (znaki ASCII ze zbioru: '0'. że rozkaz może być nie rozpoznany również ze względu na niewłaściwy tryb pracy drukarki .. begin s := ''. word_ to_hex := s.3. Str. ewentualnie z punktem dziesiętnym ). end. 2 : błąd bajtu kontrolnego. gdzie: xx = 2 litery identyfikujące rozkaz.. dokładnie według następującego algorytmu w języku PASCAL: begin check := 255. Z powyższego wynika.'f'). end. korzystając z poniższej funkcji byte_to_hex: { *** konwersja liczby na string 'hex' *** } function word_to_hex (w: word) : string. podczas drukowania raportu bazy danych drukarka nie rozpoznaje innych rozkazów niż związane z tym raportem. Należy zwrócić uwagę. Po odebraniu sekwencji może się pojawić komunikat o błędzie: 'Błąd rozkazu: "xx" ' 'Kod błędu : yy '. case b of 0. {*** konwersja bajtu na 2 znaki ***} function byte_to_hex (b:byte) : string. 10.

. Pm.59 (parametr ignorowany). zła ilość parametrów. O ile przy opisie sekwencji nie ma żadnej informacji o firmware oznacza to. CR itp. to znaczy że może mieć dowolną wartość lub też może nie występować. Opisane dalej sekwencje sterujące uwzględniają informacje od jakiej wersji firmware drukarki obowiązują (wersję firmware można odczytać obserwując wyświetlacz LCD drukarki po jej załączeniu). Ps = sekunda = 0. DLE. 9 : błąd operacji I/O (np.<check> . Pm .. Ze względu na zapewnienie jednoznaczności interpretacji i możliwość "synchronizacji blokowej" (np. Ps . Pd . Wystąpienie błędu syntaktyki lub wykonania rozkazu powoduje zawsze przerwanie interpretacji i wykonania oraz powrót do głównej pętli analizy syntaktyki (w której wykrywamy kody ENQ i BEL). Pd = dzień = 1. wszelkie możliwe dane przesyłane do drukarki mają postać znaków ASCII ... .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6 : błąd operacji z modułem fiskalnym.niezerowe totalizery !. chociaż w niektórych wariantach tej komendy znaki pomiędzy jej identyfikatorem ( $d ) a terminatorem ESC \ będą po prostu ignorowane.. z mechanizmem drukującym). ENQ. 5.aktualnie ustawiona data jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej. Przykładowo interpretacja rozkazu LBDSP kończy się (niezależnie od jego wariantu) dopiero w momencie odebrania terminatora.31.. 8 : błąd operacji: niezerowe totalizera (np.. 73 . zwłaszcza wobec możliwych przekłamań przy transmisji danych. co jednak odpowiednio wpływa na wartość bajtu kontrolnego <check>.59. (dwie najmłodsze cyfry. Odebranie przez drukarkę nagłówka rozkazu: ESC P powoduje zawsze zawieszenie interpretacji poprzedniego rozkazu (jeżeli nie uległ on jeszcze wykonaniu).. Ps $c <check> ESC \ gdzie: ... bajt kontrolny.99. 6.czas w następującym formacie: Ph = godzina = 0.12. [LBSETCK]: Ustawienie zegara. błąd operacji .data w następującym formacie: Py = numer roku = 0. Jeżeli parametr Ps jest ignorowany w kodach sterujących.2 znaki HEX. DLE i BEL wymaga odebrania przez drukarkę terminatora rozkazu: ESC \ .23. 7. 1950. . Pd . Pmn= minuta = 0.. 7 : błąd daty .drukowalnych (z wyjątkiem np. dotyczy to również wszelkich danych numerycznych.2049).Ph. że sekwencja ta obowiązuje dla każdej wersji drukarki POSNET Thermal i POSNET 3001. data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !). Możliwe litery identyfikujące błędy podano na stronie 127.. Powrót do interpretacji znaków sterujących ENQ. Pmn . kodów ESC. Numery błędów począwszy od 10 są specyficzne dla poszczególnych rozkazów. Programowanie parametrów / sterowanie układem elektronicznym. mających specjalne znaczenie). które należy przed wysłaniem poddać konwersji na ASCII (możliwa jest kompresja zer nieznaczących). 8. błąd odczytu totalizerów. Ph . przy pomocy nagłówka ESC P). Kod błędu: =2: =3: =4: =5: =6: =7: =8: błąd bajtu kontrolnego. błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC. dla zmiany stawek PTU lub korekcji zegara !).. Str. ESC P Py . błąd danych.Py. Pm = numer miesiąca = 1. Pmn..

.5. Sekwencja LBSETCK działa zawsze. 39. Ps = 5 : wysłanie napisu tylko do wyświetlacza operatora (nie do wyświetlacza alfanumerycznego zewnętrznego !!) – obowiązuje od wersji: 39./PTU_F . [LBDSP]: Sterowanie wyświetlaczem / szufladą. W trybie transakcji parametr Ps może przyjmować wartości 1. kodów BEL. LBSETCK (ustawiania zegara) i sekwencji LBSERM (programowanie trybu obsługi błędów). DLE. Ps = 4 : przełączenie wyświetlacza LCD operatora z powrotem w tryb kasowy. błąd liczby lub próba zdefiniowania takich samych stawek jakie są w pamięci fiskalnej drukarki . Ps = 2 : wysłanie napisu do wyświetlacza LCD i dodatkowego wyświetlacza VFD.3 (3001) i 39. 4. to zablokowane są wszystkie sekwencje sterujące oraz drukowanie raportów. Parametr Ps=6 wymaga zastosowania sekwencji w nowym formacie uwzględniającym sumę kontrolną – patrz sekwencja LBDSPDEP opisana na stronie 79. ESC P Ps $p PTU_A / PTU_B / PTU_C / PTU_D / PTU_E / PTU_F / <check> ESC \ gdzie: Ps : 1. [LBSETPTU] : Zmiana stawek PTU.1B (Beetle 20) w przypadku ‘przekłamania’ zegara drukarki o więcej niż 2 lata od ostatniego zapisu (decyduje informacja zawarta w polu ‘rok’ ) pojawi się komunikat: ' Błąd zegara RTC.6 = ilość stawek PTU. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. 39. ENQ.5 lub 6. CAN . = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną.. ale pod warunkiem.3 (POSNET 3001) i 39. = 5 : błąd operacji z RTC. napis <string> nie może zawierać sekwencji ESC.lista 1. 39.niezerowe totalizery. = 8 : wykonanie niemożliwe .1B (Beetle).yy . W przypadku prawidłowego działania zegara możliwa jest korekta. Od wersji 39. UWAGA.1). ' ' prześlij z systemu !'. Jeżeli wystąpi w trybie transakcji co najmniej jedna sekwencja LBDSP definiująca kaucje >0 (Ps=6) to sekwencja LBTREXIT będzie zawsze dawać błąd #00 !! 3. ESC P Ps $d <string> ESC \ zależnie od parametru Ps: Ps = 1 : otwarcie szuflady.1 (Th). ' ' prześlij z systemu !'.. 5.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: 1. Od wersji: 39. <check> : 2 cyfry HEX kodujące bajt kontrolny. jeżeli zegar RTC wymaga inicjalizacji (przy pierwszym włączeniu i po jego ewentualnym rozprogramowaniu w wyniku rozładowania baterii).. Ps = 3 : przełączenie wyświetlacza LCD operatora w tryb wyświetlania zegara i daty.. że totalizery są zerowe (stan po wykonaniu raportu dobowego !). 3.. 2. co jest sygnalizowane przez odpowiedni komunikat na wyświetlaczu: ' Błąd zegara RTC. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. 2.1 (Th).1 (Thermal). za wyjątkiem odsyłania statusu sekwencją LBFSTRQ. ale powinna być wysyłana (dla zapewnienia jednolitej postaci syntaktyki).. brak parametru lub wartość 0 powoduje przyjęcie domyślnie wartości 4 (zgodność w ‘dół’ z drukarkami POSNET wcześniej produkowanymi w wersji firmware < 17.3 (3001) i 39. 74 . W powyższej sytuacji (zegar zainicjalizowany) data jest ignorowana. Jeżeli zegar nie jest prawidłowo zainicjalizowany. PTU_A/. = 11 : zła ilość wartości PTU.6 stawek PTU (zgodnie z parametrem Ps) w formacie xx. Poza trybem transakcji parametr Ps może przybierać wartości 1. bez zwolnionej..1B (Beetle): 1. Str.

5. Fiskalizacji drukarki może dokonać tylko i wyłącznie przeszkolony SERWIS posiadający wydaną przez producenta (POSNET) ważną legitymację serwisanta !!!. <check> : bajt kontrolny (porównaj dalej).0 / 0 / 0 4. Sekwencje sterujące drukarki ESC. DC4 (podwójna szerokość druku). w trybie szkoleniowym.6 stawek PTU w kolejności A. wybrane znaki sterujące oraz polskie litery. 4.$7F. Str. 2. za długi lub zawierający nie dozwolone znaki). Dla zgodności z wersjami wcześniejszymi zaleca się definiowanie 4-ch stawek PTU w drukarce. [LBSETHDR] : Programowanie nagłówka / fiskalizacja. z zastrzeżeniem z p. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. które mogą mieć niezerową wartość po trybie szkoleniowym. UWAGA: 1.. = 14 : próba przesłania do RAM nagłówka dla urządzenia sfiskalizowanego (o ile drukarkę zafiskalizowano wpisując do modułu fiskalnego cały nagłówek). 7. ESC P Ps $f <string> #255 <check> ESC \ gdzie: Ps = 0 : wpisanie nagłówka tylko do pamięci RAM. W takiej sytuacji drukarka zakłada. Operacja fiskalizacji wymaga potwierdzenia z klawiatury. <string> : maksymalnie 217 znaków ASCII. to wystąpi wówczas sytuacja błędna . ale odpowiedź statusowa LBFSTRS zawiera 4 kwoty co daje zgodność z wcześniejszymi wersjami. Na raporcie dobowym są uwzględnione tylko kwoty sprzedaży w stawkach „aktywnych”. powoduje nieodwracalną fiskalizację urządzenia ! Programistom dostosowującym swoje oprogramowanie nie wolno umieszczać w aplikacji sterującej drukarką komendy z parametrem Ps=1 (czyli praktycznie fiskalizację drukarki) !! . to jest numer unikatowy i początkowe wartości stawek VAT (22 7 0 0) są wpisywane przez producenta. 2. 75 . W przypadku błędu wykonania (błąd zapisu do EPROM) dalsza praca drukarki zostanie zawieszona 2. Operacja fiskalizacji powoduje zerowanie totalizerów. LF oraz SO. Parametr Ps sekwencji LBSETPTU powoduje uaktywnienie 1. Jeżeli poszczególne linie nagłówka będą rozdzielone przez CR_LF. 6. = 4 : błąd parametru Ps. terminatorem stringu jest w tym przypadku wyjątkowo kod #255 ( $FF ). są w obrębie nagłówka ZABRONIONE ! 6.. w szczególnym formacie : 22. Taki sposób fiskalizacji umożliwia umieszczenie pozostałych danych podatnika w pamięci RAM i ich ewentualną późniejszą zmianę. = 12 : błędny nagłówek (np.. dozwolone są polskie litery (zgodne ze standardem MAZOWIA) kody CR. operacja wykorzystywana np.. Pozostałe informacje konieczne dla pracy kasy. Znakiem początku linii dla drukarki jest w obrębie nagłówka LF lub CR. 3. = 13 : próba fiskalizacji sfiskalizowanego urządzenia . Pojawia się pojęcie „aktywnej stawki PTU”. Wprowadzono możliwość fiskalizacji drukarki poprzez wpisanie na trwale tylko jednej linii zawierającej napis : NIP xxx-xxx-xx-xx. ponieważ w obrębie nagłówka mogą występować dowolne znaki ASCII z obszaru $20. sekwencję LBTRSLN). Taka definicja jest wprowadzana w procesie produkcji. że są uaktywnione 3 stawki. Sprzedaż w stawce „nieaktywnej” jest zablokowana (por.. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Ps = 1 : wpisanie nagłówka do pamięci fiskalnej.0 / 7. Możliwe jest zdefiniowanie od 1 do 6 stawek PTU (parametr Ps).F ile wynosi liczba aktywnych stawek PTU. 3. W odpowiedzi statusowej LBFSTRS jest wysyłana taka ilość kwot sprzedaży z grup A.F.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: 1. Ta operacja (jak wszystkie wykonujące trwały zapis w pamięci fiskalnej) wymaga potwierdzenia z klawiatury po uprzednim sprawdzeniu poprawności daty zegara drukarki.pojawią się puste linie ! 5.

) Kody błędów: = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 4 : błąd parametru Ps.2 (POSNET 2000)). ESC P Ps #e <check> ESC \ . Ps = 3 : wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania + kod błędu jest po wykonaniu rozkazu automatycznie wysyłany do interfejsu. 31. Kody błędow: = 2 : błąd bajtu kontrolnego. 32. [LBSERM]: Obsługa błędów.20 linii. Automatycznie wysyłana odpowiedź ma format: [LBERSTS] : ESC P Pe #Z <c1><c2> ESC \ gdzie: Pe = kod błędu (0: OK.2 (POSNET 2000) także: Ps = 2 : wystąpienie błędu w trakcie realizacji sekwencji powoduje wyświetlenie komunikatu i zatrzymanie przetwarzania aż do naciśnięcia klawisza NIE + kod błędu jest po wykonaniu rozkazu automatycznie wysyłany do interfejsu.3 (3001) i 32. (W drukarce z dwoma mechanizmami działa tylko w odniesieniu do oryginału. [LBFEED] : Wysuw papieru. = 4 : błąd parametru Ps.2) ESC P Ps #x <check> ESC \ Sekwencja do wyłączania/ włączania komunikatu głosowego „Dziękujemy. Str.1B (Beetle) i 32.wybór trybu obsługi sytuacji błędnych zależnie od parametru Ps: Ps = 0 : wystąpienie błędu w trakcie realizacji sekwencji powoduje wyświetlenie komunikatu i zatrzymanie przetwarzania.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBSNDMD] : Wyłączenie/ włączenie komunikatu głosowego. 32. Kody błędow: = 2 : błąd bajtu kontrolnego.1 (Th). lub sekwencją LBERNRQ Począwszy od wersji 39.3 (3001).).. 76 . rodzaj błędu jest testowany przy użyciu sekwencji LBFSTRQ (w polu Pe odpowiedzi LBFSTRS).1B (Beetle). (tylko POSNET 2000 i starsze drukarki DF-301. 39. ESC P Ps #l <check> ESC \ Wysuw papieru o Ps = 0. zapraszamy”: Sekwencja do wyłączania komunikatu głosowego: ESC P 1 #x 95 ESC \ Sekwencja do włączenia komunikatu głosowego: ESC P 0 #x 94 ESC \ UWAGA: Komunikat głosowy można wyłączyć/włączyć za pomocą jednocześnie wciśniętych klawiszy ‘PL_F2’ na klawiaturrze kasy POSNET 2000. = 4 : błąd parametru Ps. (Od wersji: 31.1 (Th). <c1><c2> = dwuznakowy identyfikator sekwencji. aż do naciśnięcia klawisza ‘NIE’ Ps = 1 : wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania.

między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a linią dodatkowego opisu) należy w niej umieścić co najmniej jedną spację. • zmiany stawek PTU. stąd jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania linii oddzielającej (np. = 4 : błąd parametru (zła liczba pozycji).ze względu na ograniczoną (do 4 KB) długość bufora dla całego paragonu. z możliwością drukowania polskich liter i semigrafiki w kodzie MAZOWIA. jaki był wybrany przed odebraniem tej sekwencji.48. 3. Pn $h <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <check> ESC \ gdzie: Pl = ilość pozycji sprzedaży = 0. Transakcja. Po włączeniu zasilania wybrany jest standardowo tryb pracy z wyświetlaniem komunikatów o błędach. FULL). Na końcu każdej linii musi znaleźć się terminator w postaci pojedynczego kodu CR (jedyny dozwolony kod kontrolny). Jako zasadę przyjęto. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. za długie opisy). 2... 6. = 15 : błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np. Każda linia może zawierać maksymalnie 40 znaków ASCII. 5. CLR.3. ten błąd pojawia się także w przypadku wystąpienia błędu blokującego tryb fiskalny (ERR. ESC P Pl $h <check> ESC \ lub: ESC P Pl. 3. gdy paragon jest drukowany w trybie "blokowym" . • raportu dobowego. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną. <check> = bajt kontrolny. jeżeli Pl=0: paragon ON-LINE (linie otrzymywane są drukowane na bieżąco). [LBTRSHDR]: Początek transakcji (wejście w tryb transakcji). = 40 : 1. Jeżeli zachodzi konieczność wydrukowania paragonu dłuższego niż 48 linii należy użyć trybu "On-Line" (sekwencja LBTRSHDR z parametrem Pl=0). Kod błędu jest obsługiwany w takim trybie. 2. brak w pamięci RAM nagłówka (tylko w trybie fiskalnym gdy do modułu fiskalnego wpisano tylko NIP). 2."Off Line" . UWAGA: 1. Ogólne reguły syntaktyki rozkazów nie dopuszczają linii pustych.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: 1. Opcjonalne dodatkowe 3 linie paragonu są drukowane między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a datą i numerem paragonu. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.<linia3> = zawartość tych linii. Przy współpracy z bardziej zaawansowanymi które wykorzystują dialog z drukarką dla uzyskania potwierdzenia poprawności wykonania poszczególnych operacji. 77 . Str. ale z wyłączeniem jakichkolwiek kodów sterujących. Parametr Pn musi zdefiniować faktycznie wykorzystywaną ilość dodatkowych linii (można pominąć ten parametr. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.dotyczy to: • fiskalizacji. wtedy zachodzi też zatrzymanie przetwarzania) .. Limit ilości linii do 48-miu obowiązuje tylko. że niezależnie od wyłączenia komunikatów o błędach. wszystkie operacje prowadzące do trwałego zapisu danych do pamięci fiskalnej wymagają jednak "ręcznego" potwierdzenia z klawiatury (przy pomocy klawisza ‘TAK’. 4. do których ma dostęp aplikacja = 0. jeżeli nie korzystamy z tej opcji). sensowne jest wysłanie sekwencji LBSERM dla zablokowania komunikatów o błędach. <linia1>. Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w nagłówku paragonu. 4.

= 19: błąd wartości CENA (syntaktyka. numeracja linijek musi być ciągła. = 17: błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie). Wprowadzono pojęcie TIMEOUT dla paragonu które oznacza.0. . jeżeli jest drukowany paragon w trybie 'blokowym' (parametr Pl w sekwencji LBTRSHDR jest <>0) to odebrana musi być zadeklarowana wcześniej liczba linijek ! 3. po denominacji dozwolony jest punkt dziesiętny przed dwoma ostatnimi cyframi.255 . ponadto należy uwzględnić ew. .BRUTTO = kwota sprzedaży brutto 10 cyfr max. rabat przy stornowaniu. 4. Uwzględnienie rabatu dla pozycji polega na odjęciu od kwoty BRUTTO kwoty rabatu. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. 2: rabat procentowy.Pi = numer linijki = 0 lub 1. poprawna jest sekwencja numerów 1. 4: dopłata procentowa. ESC P Pi $l <nazwa> CR <ilość> CR <ptu> / CENA / BRUTTO / <check> ESC \ Lub: ESC P Pi. Operacja STORNO musi być kontrolowana przez aplikację . z tym. że w przypadku nie zakończenia drukowania paragonu w ciągu 15 minut od momentu jego rozpoczęcia drukarka anuluje transakcję wypisując na końcu komunikat: ‘paragon anulowany !’ [LBTRSLN] : Linia paragonu..2.Pr $l <nazwa> CR <ilość> CR <ptu>/CENA/BRUTTO/RABAT/ <check> ESC \ gdzie: . 10-cyfrową liczbą z dowolnie ustawionym punktem dziesiętnym ! .4 jeżeli wykonuje się operację STORNO ! 2. przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku..<ptu> = kod stawki PTU = 'A'. zawierający dowolne znaki drukowalne. 3: dopłata kwotowa.'F' lub ' ' (spacja) lub 'Z' (oba ostatnie oznaczenia dla towarów zwolnionych).tak abym zgadzała się cena i ilość usuwanego z listy towaru. UWAGA: 1.. niespełnienie powyższego daje błąd #20.99 %. . obowiązują następujące ograniczenia: procent musi być z zakresu 0. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. zakres lub brak). np. .. w kantorach).99. = 16: błędna nazwa (pusta lub za długa). ..01 (1gr) a także wprowadzono kontrolę iloczynu <cena> * <ilość>.<nazwa> = string[40]. > 0. jw. który musi być zgodny z przesłaną wartością linijki transakcji (z dokładnością ±1%).CENA = format zawierający max. Zwróćmy uwagę. że w przypadku dużych ilości towarów o małej cenie jednostkowej warunek uzyskania zgodności może narzucać dokładniejsze określenie ceny. 5.2. Format ten jest kontrolowany i drukowany z kompresją zer nieznaczących przed przecinkiem. Str.RABAT = kwota lub procent rabatu / dopłaty.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 7. =4: zły numer linii (błąd parametru Pl).<ilość> = string[16] w którym Liczba 'ilość' spełnia te same warunki co CENA. . że dla kompatybilności dopuszczamy w obrębie “ilości” dowolne inne znaki niż cyfry i wyodrębniamy z tego napisu podciąg będący max. która jest przesłana bezpośrednio lub wynika z określonej stopy procentowej.także próba sprzedaży w stawce nieaktywnej . jeżeli =0 to operacja STORNO ! .3. Wprowadzono możliwość określenia ceny towaru z dokładnością większą niż 0. również jeżeli jest wykonywana operacja STORNO..<check> = bajt kontrolny. 10 cyfr z dowolnym położeniem przecinka. natomiast po przecinku kompresja zer nieznaczących nie jest realizowana (taki format wymagany jest np. 78 .Pr = rodzaj rabatu = 0: brak 1: rabat kwotowy. = 18: błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) .4 ale musi być: 1.

kaucja ----. przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku.interpretowanej jako kwota kaucji. ESC P 6 $d <kwota> / <check> ESC \ gdzie: <check> = bajt kontrolny . . Wartość 'xxxx. niespełnienie powyższego daje błąd #20.xx'.kwota kaucji. Wypisanie na wyświetlaczu operatora + tekstowym w linii w formacie: ' ----. Wysłanie sekwencji CAN ESC P 0 $e <check> ESC \ . gdzie: <check> . UWAGA: 1.mnoży cenę przez ‘wyłowioną’ z ilości liczbę .bajt kontrolny.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 = 20: 1.wyprowadza drukarkę z dowolnego błędnego stanu do głównej pętli analizy syntaktyki. zakres lub brak). Kod błędu: = 4 .błąd operacji I/O. ESC P 0 $e <check> ESC \ .drukarka sprawdza poprawność przesłanych informacji wg algorytmu : . Tak więc istnieje możliwość wyświetlenia poprawnej kwoty transakcji przed jej zamknięciem (także na wyświetlaczu cyfrowym klienta). chociaż wartość kaucji jest drukowana dopiero za logo (czyli po zamknięciu transakcji)."negatywne" zatwierdzenie transakcji przez serwer. kwota . (Cancel) .błąd niespełnienia warunku ilość x cena = wartość (przekroczenie progu 1%) .' 'Suma: xxxx. = 22: błąd operacji STORNO (np. wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi ujemna [LBDSPDEP]: Kaucja pobrana.1B (Beetle)). Aktualizacja wyświetlacza odpowiada zatem sytuacji jakby sprzedano dodatkowy towar o nazwie kaucja.zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku.xx' jest kwotą narastającą transakcji po dodaniu wartości <kwota> przesłanej w sekwencji LBDSPDEP .3 (3001) i 39.błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka.wynik zaokrąglenia porównuje z wartością (BRUTTO) z dokładnością do 1%. [LBTREXIT] : Anulowanie transakcji.również anulowanie paragonu w trybie drukowania paragonu "On-Line". lub w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna). 39. . Str. próba wykonania w trybie 'blokowym' . = 21: sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji.błąd parametru. Łączna suma kaucji jest akumulowana i porównywana z wartością przesłaną w sekwencji LBTRXEND i drukowana na końcu. 2.1 (Th). 3. lub błąd operacji z rabatem np. Jeżeli kwota ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP to zostanie zgłoszony błąd (#26). 79 .OFF-LINE. = 9 . (Od wersji: 39.

jw. stopa jest zadana z dokładnością do 0.684. gdzie: Pr = 0. = 27: błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT. do których ma dostęp aplikacja = 0.Pr $e <kod> CR WPLATA/TOTAL/ <check> ESC \ lub : ESC P 1. odcięcie starego i włączenie 'blokowego' trybu transakcyjnego w specjalny sposób.Pr.3 warianty 'pozytywnego' zatwierdzenia transakcji.Px. TOTAL = łączna należność dla klienta. lub błędna treść dodatkowych linii. = 24: przepełnienie bufora drukarki paragonowej. ESC P 1. = 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBTREXIT] : Standardowe zatwierdzenie transakcji. UWAGA: Jeżeli parametr Px≠0 to wartość parametru Pr (rabat wg ‘starej formuły’) jest ignorowana Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.<linia3> = zawartość linii dodatkowych. 80 . LBDSP oraz LBFSTRQ (w wersji biletowej musimy wyłączyć sekwencje LBSTRLN ponieważ MUSI być zdefiniowana część przewozowa lub określony jej brak. LBTREXIT (tylko anulowanie paragonu !). Pc = 2: wydrukowanie nagłówka nowego paragonu. od tego momentu urządzenie realizuje tylko następujące sekwencje: LBTRSHDR.Pn. = 26: błąd kwoty WPLATA (syntaktyka. = 5 : błąd operacji z zegarem RTC.Pc $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPŁATA/TOTAL/<check> ESC \ lub: ESC P 1. 1: rabat procentowy. = 29: żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji. Px lub Py).. czyli musi wcześniej pojawić się sekwencja LBTRSHDR ! Px = rodzaj rabatu (niezależny od parametru Pr !) = 0: brak. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną.99 = opcjonalny rabat procentowy dla całej transakcji. 2: dopłata procentowa. Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu. jeżeli = 0 to napisy "gotówka / reszta" nie będą drukowane. = 4 : błąd parametru (Pr. RABAT = rabat lub dopłata procentowa dla całej transakcji.Pr.3 Pc = 0: zachowanie 'dotychczasowe' tzn.Pn.Pc. Str.354. dla kontroli poprzednich transferów.numer terminala (2 cyfry) + kod kasjera (litera). (po tym parametrze powinien być terminator CR !) WPŁATA = kwota wpłacona przez klienta.01 jeżeli parametr Px<>0 <check> = bajt kontrolny. Pc = 1: zakończenie drukowania paragonu bez odcięcia i zakończenie trybu transakcyjnego. = 28: przepełnienie totalizera (max 2. w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 25: błędny kod terminala/kasjera (zła długość lub format). tzn. 'reszta' nie będą drukowane !). jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <=0 to napisy 'gotówka'. <linia1>. zakończenie drukowania i odcięcie paragonu i zakończenie trybu transakcyjnego.. <kod> = string[3] . za logo fiskalnym.Pn .Pc.Py $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPLATA/ TOTAL/RABAT/<check> ESC \ .55 dla jednej grupy podatkowej).. Py = 1 : jeżeli jest sprzedaż tylko w jednej grupie to drukuj skrócone podsumowanie .

2 (POSNET 2000)): ESC P Pn. Pc = 1: zakończenie drukowania paragonu bez odcięcia i zakończenie trybu transakcyjnego.TA WARTOSC JEST KONTROLOWANA PRZEZ DRUKARKE !! RABAT = rabat kwotowy lub procentowy dla całej transakcji.1B (Beetle) i 32. Pz = 0: kwota CZEK jest ignorowana.01 %). Po1= 1: kwota KAUCJA_POBRANA jest drukowana Po2= 0: kwota KAUCJA_ZWROCONA jest ignorowana. 1: rabat procentowy. (Od wersji: 39. gdzie: Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu.) • zdefiniowanie rabatu dla całej transakcji (z dokładnością do 0. Pr = 1: kwota RESZTA jest drukowana. odcięcie starego i włączenie 'blokowego' trybu transakcyjnego w specjalny sposób.01 jeżeli parametr Px<>0 WPLATA. LBDSP oraz LBFSTRQ . kwota lub stopa jest zadana z dokładnością do 0. od tego momentu urządzenie realizuje tylko następujące sekwencje: LBTRSHDR. tzn.Py. możliwość przesłania przez aplikacje kwoty reszty. Pc = 2: wydrukowanie nagłówka nowego paragonu. ew..CZEK. Px = rodzaj rabatu = 0: brak.Pb. 2: dopłata procentowa. Po1= 0: kwota KAUCJA_POBRANA jest ignorowana.Pr $x <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR.1 (Th). LBTREXIT (tylko anulowanie paragonu !). za logo fiskalnym..Po2.Pg.KARTA. Pz = 1: kwota CZEK jest drukowana.Po1.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBTRXEND] : Zatwierdzenie transakcji z formami płatności. • tryb pracy obcinacza (bez obcinania. Pb = 0: kwota BON jest ignorowana. do których ma dostęp aplikacja = 0. Po2= 1: kwota KAUCJA_ZWROCONA jest drukowana Pr = 0: kwota RESZTA jest ignorowana.5 Pc = 0: zachowanie 'dotychczasowe' tzn. powiększająca kwotę należności (czyli pomniejszająca sumę form płatności). Pb = 1: kwota BON jest drukowana. z wydrukowaniem nagłówka). Str.Pc. Pk = 0: kwota KARTA jest ignorowana. 32. dla kontroli poprzednich transferów .Px. zakończenie drukowania i odciecie paragonu i zakończenie trybu transakcyjnego. Pg = 0: kwota WPLATA jest ignorowana (zapłata w gotówce nie występuje) Pg = 1: występuje zapłata w gotówce. • umieszczenie w stopce paragonu pobranej kwoty kaucji mającej ścisły związek z sekwencją LBDSPDEP (kaucja) opisaną wcześniej.BON. Py = 1 : jeżeli jest sprzedaż tylko w jednej grupie to drukuj skrócone podsumowanie.5 max. KAUCJA_POBRANA : kwota kaucji za opakowania zwrotne.Pk.. oraz: TOTAL = łączna należność dla klienta. • umieszczenie w stopce paragonu informacji o gotówce i innych formach płatności. 39.KAUCJA_ZWROCONA : kwoty dla odpowiednich form płatności.<linia5> CR <nazwa_karty> CR <nazwa_czeku> CR <nazwa_bonu> CR TOTAL / RABAT / WPLATA / KARTA / CZEK/BON / KAUCJA_POBRANA / KAUCJA_ZWROCONA / RESZTA / <check> ESC \ Z uwagi na dużą liczbę dodatkowych informacji/ opcji wykorzystywanych w stopce paragonu wprowadzamy nowy rozkaz umożliwiający aplikacji: • umieszczenie dodatkowych linii w stopce paragonu (0. Pk = 1: kwota KARTA jest drukowana. 81 .Pz.3 (3001).

jw.<nazwa_bonu4> CR <poczatek> CR <koniec > CR PRZYCHOD / SPRZED_GOTOWKA / KARTA1 / . <nazwa_czeku1>. 39. napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera... (Od wersji: 39. = 25: błędny kod terminala/kasjera (zła długość lub format).. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 26: błąd jednej z kwot WPLATA. = 4 : błąd parametru (Pr. które z nich SA ignorowane. 32.. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC..3 (3001).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <linia1>..<nazwa_bonu4> : string[16] . [LBCSHREP1]: Rozkaz raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności. <zmiana> = string[8]. ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP. <nazwa_karty>. . ESC P Pk. <nazwa_karty> = 'VISA' <kod> = string[3] . <nazwa_karty1>..<nazwa_karty8>. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalna. ewentualnie niektóre z nich 'puste' (tylko znak CR) lub zerowe (kwoty). <nazwa_bonu1>. (po tym parametrze powinien być terminator CR !) <check> = bajt kontrolny.Pc.Po2 zakładamy wartość domyślna = 0.<nazwa_karty8> CR <nazwa_bonu1> CR. UWAGA: • W przypadku.KAUCJA_ZWROCONA. a które drukowane.2 (POSNET 2000))..1B (Beetle) i 32./ CZEK4 / BON1 /. Pb : ilość rożnych bonów.Pn lub Ps). 82 . <linia1>. • Z uwagi na dużą liczbę możliwych kombinacji zakładamy dla uproszczenia. = 5 : błąd operacji z zegarem RTC...RESZTA.1 (Th). = 29: zadanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji.4.. = 28: przepełnienie totalizera. Str. = 27: błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT.. = 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu.. • TOTAL : kwota musi być zgodna z obliczona wcześniej przez drukarkę wartością transakcji..RESZTA.numer terminala (2 cyfry) + kod kasjera (litera). • do określenia kwoty do zapłaty przez klienta (również do wyświetlenia na wyświetlaczu) brane jest pod uwagę następujące wyrażenie: SUMA := TOTAL + KAUCJA_POBRANA . zawierający dowolne znaki drukowalne. natomiast ciąg parametrów numerycznych Pn./ BON4 / WPLATY / KAUCJA_POBRANA / WYPLATY / KAUCJA_ZWROCONA / STAN_KASY / <ilosc_paragonow> CR <ilosc_anulow> CR <ilosc_storno> CR <check> ESC \ gdzie: Pk : ilość rożnych kart kredytowych = 0..<nazwa_bonu> : string[16] = dodatkowe określenia form płatności np. <kasjer> = string[32].. • Ze wszystkich parametrów numerycznych i napisowych podlegają kontroli lub interpretacji następujące: • <kod> : musi mięć 3 znaki drukowalne.<nazwa_czeku>.<nazwa_czeku4>. lub błędna treść dodatkowych linii. gdy brak jest jednego lub więcej parametrów Pg. ze zawsze musza występować wszystkie parametry napisowe: <kod>. / KARTA8 / CZEK1 /. odpowiadajacy numerycznemu lub alfanumerycznemu oznaczeniu zmiany..<linia5> : string[40] = zawartość linii dodatkowych. jw...8 Pc : ilość rożnych czeków = 0..parametry napisowe przesłane przez aplikacje określające poszczególne formy płatności. przy czym wartość ta może być ujemna (na paragonie pojawia się wtedy napis 'Do zwrotu' a na wyświetlaczu wartość ujemna).Pb #f <zmiana> CR <kasjer> CR <nazwa_karty1> CR . w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony.<nazwa_bon> oraz kwoty TOTAL... = 24: przepełnienie bufora drukarki.Pr określa.

Pc.1 (Th). Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. <numer_par> = num[12]. Ps = 1: linia jw.WPLATY. sprzed. zwykle w formacie 'rr-mm-dd gg:mm' PRZYCHOD : kwota = łączna sprzedaż w trakcie zmiany.SPRZED_GOTOWKA. UWAGA: 1.KAUCJA_POBRANA. W sekwencji musza występować wszystkie parametry (kwoty i napisy).<koniec> : string[15] . <numer_kasjera> = string[5]. = 34: błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów. 3. WYPLATY : kwota = suma wypłat z kasy w trakcie zmiany. KAUCJA_ZWROCONA. Linie zawierające liczby: PRZYCHOD. Rożne kombinacje wydruków są uzyskiwane przez rożne kombinacje parametrów Pk. <ilosc_anulow> : num[5] = ilość anulowanych paragonów. Pn = 1 : drukuj 2 kopie .3 (3001). podczas zmiany. <numer_karty> = num[20]. KAUCJA_POBRANA : kwota = suma kaucji pobranej w trakcie zmiany.ILOSC_PARAGONOW. WPLATY : kwota = suma wpłat do kasy w trakcie zmiany. 5 cyfr lub spacji.Pn #g <numer_kasy> CR <numer_kasjera> CR <numer_par> CR<kontrahent> CR <terminal> CR <nazwa_karty> CR <numer_karty> CR <data_m> CR <data_r> CR <kod_autoryz> CR <kwota> / <check> ESC \ gdzie: Ps = 0: linia zawierająca numer kasy / numer kasjera jest drukowana. STAN_KASY : kwota = ilość gotówki w kasie po zakończeniu zmiany. BON1. dla różnych rodzajów czeków.CZEK4 : kwota = wart.<koniec> są drukowane zawsze. 32. KAUCJA_ZWROCONA : kwota = suma kaucji zwróconej w trakcie zmiany. miedzy jedną a drugą trzeba nacisnąć klawisz. Przez num[5] rozumiemy ciąg max.BON4 : kwota = wart. Pn = 2 : drukuj jedna kopie. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <poczatek>. dla różnych rodzajów bonów. 83 . = 33: błąd napisu <zmiana> lub <kasjer>.. [LBTRSCARD] : Pokwitowanie sprzedaży..WYPLATY. = 4 : błąd parametrów. ESC P Ps. KARTA1. Str. oraz napisy: <poczatek>. SPRZED_GOTOWKA : kwota = wartość sprzedaży gotówkowej. <ilosc_storno> : num[5] = ilość stornowanych pozycji. Pn : wybiera opcje drukowania dokumentu Pn = 0 : drukuj 2 kopie. <nazwa_karty> = string[16].sam znak CR). (Od wersji: 39. nie drukowane parametry mogą być zerowe (kwoty) lub puste (napisy . ILOSC_STORNO. <kontrahent> = string[15]. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. <numer_kasy> = string[2].jedna po drugiej (użyteczne w wersji z obcinaczem 'nie docinającym')..KARTA8 : kwota = wartość sprzedaży dla poszczególnych kart płatności.2 (POSNET 2000)). nie jest drukowana. CZEK1.ILOSC_ANULOW.STAN_KASY. 39.parametry NAPISOWE określające poczatek i koniec zmiany. <ilosc_paragonow> : num[5] = ilość paragonów wydruk. sprzed. 2. <terminal> = num[8].Pb.1B (Beetle) i 32.

84 . (Od wersji: 39. = 43: błąd napisu <numer_par>.jedna po drugiej (użyteczne w wersji z obcinaczem 'niedocinajacym'). = 49: błąd napisu <data_r>. 39. <check> = bajt kontrolny. <nazwa_karty> = string[16]. = 44: błąd napisu <kontrahent>. opis 'Oryginał dla sprzedawcy' a na drugim opis 'Kopia dla kupującego' Opis jest drukowany bezpośrednio przed końcowym napisem 'niefiskalny'. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.2 (POSNET 2000)): ESC P Ps.1B (Beetle) i 32.znakowy ciąg cyfr i lub ew. Pn = 1 : drukuj 2 kopie . <data_r> = num[2]. nie jest drukowana.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <data_m> = num[2]. <numer_kasjera> = string[5]. spacji. Str. = 4 : błąd parametru Ps. Wprowadzamy tu nowy typ parametru: num[n] oznaczający n. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 42: błąd napisu <numer_kasjera>. <numer_karty> = num[20]. Ps = 1: linia jw. Pn : wybiera opcje drukowania dokumentu Pn = 0 : drukuj 2 kopie. <numer_kasy> = string[2]. <data_m> = num[2].3 (3001). (pozostałe kody błędów) = 41: błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki). miedzy jedna a druga trzeba nacisnąć klawisz. to na pierwszym dokumencie drukowany jest. <terminal> = num[8]. [LBSTOCARD]: Transakcja uznania (zwrot towaru). Pn = 2 : drukuj jedna kopie. <numer_par> = num[12]. = 50: błąd napisu <kod_autoryz>. = 47: błąd napisu <numer_karty>. 7. oraz: <kwota> = wartość transakcji w formacie jak dla wszystkich innych kwot. = 48: błąd napisu <data_m>. 32. = 45: błąd napisu <terminal>. = 46: błąd napisu <nazwa_karty>. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. <kontrahent> = string[15]. <kod_autoryz> = num[9]. Jeżeli parametr Pn = 0 lub 1.1 (Th). <data_r> = num[2]. UWAGA: 5. 6.Pn #h <numer_kasy> CR <numer_kasjera> CR <numer_par> CR <kontrahent> CR <terminal> CR <nazwa_karty> CR <numer_karty> CR <data_m> CR <data_r> CR <kod_autoryz> CR <kwota> / <check> ESC \ gdzie: Ps = 0: linia zawierająca numer kasy / numer kasjera jest drukowana. = 51: błąd wartości <kwota>. Tak jak w innych sekwencjach sterujących parametry typu 'string' mogą zawierać dowolne znaki drukowalne.

= 47: błąd napisu <numer_karty>. 3. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. = 48: błąd napisu <data_m>. 85 . = 43: błąd napisu <numer_par>. Wprowadzamy tu nowy typ parametru: num[n] oznaczający n. oraz: <kwota> = wartość transakcji (zwrotu) w formacie jak dla wszystkich innych kwot. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 31 : nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie). (pozostałe kody błędów) = 41: błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki). spacji. = 30 : błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka). UWAGA: 1. = 45: błąd napisu <terminal>. Drukowanie raportów / kontrola bazy danych. <check> = bajt kontrolny. to na pierwszym dokumencie drukowany jest. = 51: błąd wartości <kwota>. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 46: błąd napisu <nazwa_karty>. gdzie: Ps = parametr ignorowany. = 42: błąd napisu <numer_kasjera>. ESC P Ps #i WPŁATA / <check> ESC \ zwiększenie stanu kasy i drukowanie niefiskalnego paragonu wpłaty. Str. = 50: błąd napisu <kod_autoryz>. opis 'Oryginał dla sprzedawcy' a na drugim opis 'Kopia dla kupującego'. = 44: błąd napisu <kontrahent>. [LBINCCSH] : Wpłata do kasy. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 49: błąd napisu <data_r>. Tak jak w innych sekwencjach sterujących parametry typu 'string' mogą zawierać dowolne znaki drukowalne. Jeżeli parametr Pn = 0 lub 1.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <kod_autoryz> = num[9].znakowy ciąg cyfr i lub ew. = 4 : błąd parametru Ps. 2. Opis jest drukowany bezpośrednio przed końcowym napisem 'niefiskalny'. <check> = bajt kontrolny. WPŁATA = kwota wpłacona do kasy. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.

= 34 : błąd napisu <kasjer>. za długi lub zawierający błędne znaki). Str. = 5 : błąd odczytu zegara RTC = 33 : błąd napisu <zmiana> (np.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBDECCSH]: Wypłata z kasy. WYPŁATA = kwota wypłacana z kasy. jak wyżej. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC = 2 : błąd bajtu kontrolnego. <zmiana> = string[8]. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 30 : błąd kwoty WYPŁATA (syntaktyka). ESC P Ps #k <zmiana> CR <kasjer> CR <check> ESC \ gdzie: Ps = parametr ignorowany. gdzie: Ps = parametr ignorowany. 86 . <check> = bajt kontrolny. = 32 : wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !) [LBCSHSTS]: Stan kasy. ESC P Ps #t <check> ESC \ drukowanie niefiskalnego raportu o ilości gotówki w kasie. odpowiadające numerycznemu lub alfanumerycznemu oznaczeniu zmiany. napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera. ESC P Ps #d WYPŁATA / <check> ESC \ zmniejszenie stanu kasy i drukowanie niefiskalnego paragonu wypłaty. [LBCSHREP] : Raport kasy / zmiany. zawierający dowolne znaki drukowalne. <kasjer> = string[32]. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. <check> = bajt kontrolny. gdzie: Ps = parametr ignorowany. <check> = bajt kontrolny.

<numer> = string[8]. 39.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBLOGIN] : Logowanie kasjera. = 33: błąd napisu <numer> (np. (Od wersji: 39. ale drukowany jest opis operacji 'Zwrot towaru'. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. gdzie: parametr Ps jest ignorowany. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. 39. = 5 : błąd odczytu zegara RTC..2 (POSNET 2000)).Ps parametr ignorowany. zawierający dowolne znaki drukowalne. . = 34: błąd napisu <kasjer>.1B (Beetle)).. ESC P Ps #q <kasjer> CR <numer> CR <check> ESC \ . 39.1 (Th). Str.drukowanie dokumentu niefiskalnego. za długi lub zawierający błędne znaki). . (Od wersji: 39. 87 . napis zarezerwowany na numer kasy. zawierający dowolne znaki drukowalne. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. jw.1B (Beetle)). = 5 : błąd odczytu zegara RTC.1B (Beetle) i 32. ESC P Ps #w <kaucja> CR <check> ESC \ . [LBOPAK] : Zwrot kaucji. nazwisko i imię kasjera.. jw. = 33: błąd napisu <numer> (np. [LBLOGOUT]: Wylogowanie kasjera. zawierający dowolne znaki drukowalne = nazwa i wartość kaucji. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. napis zarezerwowany na numer kasy. = 34: błąd napisu <kasjer>.drukowanie dokumentu niefiskalnego gdzie: . nazwisko i imię kasjera. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.3 (3001). . za długi lub zawierający błędne znaki).<kasjer> = string[32].1 (Th). = 33: błąd napisu <kaucja> Wyplata z kasy. (Od wersji: 39.<numer> = string[8]. ESC P Ps #p <kasjer> CR <numer> CR <check> ESC \ . .1 (Th).<kasjer> = string[32]. . = 2 : błąd bajtu kontrolnego. 32. gdzie: parametr Ps jest ignorowany.3 (3001) i 39.3 (3001) i 39.drukowanie dokumentu niefiskalnego .<kaucja> = string[20].

Pd1 .1 (Th). gdy data końcowa jest wcześniejsza od początkowej).data końcowa.2049). 1950. gdzie: WYPLATA = kwota wypłacona z kasy...data początkowa. Pd . Pm. 31.1B(Beetle) i 32. Pm1. Py. 39. ESC P Py1 . Pm2 . Py2 . Str.3 (3001). 32. <check> = bajt kontrolny Pt =0 (lub brak parametru Pt) : raport pełny (dokument fiskalny) Pt=1 : podsumowanie sprzedaży (dokument niefiskalny). = 4 : błąd parametru Ps.31. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Operacja nie wymaga potwierdzenia z klawiatury.9A (Thermal-A) i 32. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 3 : zła ilość parametrów. ESC P #z WYPLATA/<check> ESC \ drukowany jest opis operacji 'Zwrot towaru'.1 (Th).Py. = 32: wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !) [LBFSKREP] : Drukowanie raportu okresowego. Pd1 .12.2(POSNET 2000)). Pm: Pd #r <check> ESC \ Gdzie: . <check> = bajt kontrolny.99. Pm1 . Pd = dzień = 1. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Pm2. 31.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBSTOCSH] : Zwrot towaru.1B (Beetle)): ESC P 1. 88 . Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. (Od wersji: 39. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. ESC P #r <check> ESC \ lub ESC P 0 #r <check> ESC \ lub (Od wersji: 33. = 4 : błąd parametrów (wartości dat. Pt #o <check> ESC \ gdzie: Py1. Pd2 . Pm = numer miesiąca = 1. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną (fatalny).. [LBDAYREP]: Drukowanie raportu dobowego. = 30: błąd kwoty WYPLATA (syntaktyka). Py2. Pd2 .. obejmuje również sytuacje.data w następującym formacie: Py = numer roku = 0. UWAGA: 1. (dwie najmłodsze cyfry.3 (3001).

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalna (fatalny). 0 ESC \ ODESŁANY CZAS RTC . Ph. B. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.najniższa liczbowo stawka ) w bazie danych drukarki. 0 = godzina w formacie: godzina. <check> . wykonać raport z klawiatury. = 39 : błąd oznaczenia PTU.oznaczenie stawki PTU: A. najpierw koniec: Ps=2. Drukarka odsyła informację: [LBCLKRS] ESC P 1#C Py .maksymalnie 40 znaków.żądanie odesłania do systemu informacji o dacie i godzinie zegara RTC drukarki. Pm. drukowany jest komunikat o wyniku testu (ilość towarów i ilość niezgodności) oraz napis 'niefiskalny'. Pm . Pd . C. Jeżeli wystąpi błąd #36 to można ew. Str. = 4 : błąd parametru / kolejności sekwencji (np. Pm . a potem dana: Ps=1). = 38 : błąd nazwy. Z lub spacja.najwyższa liczbowo stawka w drukarce. dzień.sprawdzenie. D. czy towar o nazwie <nazwa> występuje w wewnętrznej bazie danych i jaką ma tam stawkę PTU. UWAGA: 1. E. Ps = 1 : właściwy rekord danych. Odczyt statusu.bajt kontrolny. sekunda = 0. Ph . = 37: operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania). Operacja wymaga potwierdzenia z klawiatury jeżeli nie podano daty 2. [LBSENDCK]: Odeślij czas RTC. F. <ptu> . Ps = 2 : zakończenie testu (pole danych też nie występuje). Kody błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. ESC P Ps #c ESC \ . Pm. Pd = data w formacie: 2 ostatnie cyfry roku. tytuł oraz data przeprowadzenia testu. miesiąc.parametr ignorowany.odesłany czas zegara RTC drukarki. gdzie: Ps .pola <nazwa> i <ptu> nie występują. 89 . gdzie: <nazwa> . = 35: zerowy stan totalizerów. Drukarka ‘zwraca’ kod w postaci ‘wagi’ stawki (A . = 7 : błąd daty (aktualnie ustawiona jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu) lub w formacie drugim nie ma zgodności daty w drukarce z data przesłaną. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. ESC P Ps #b [ <nazwa> CR <ptu> / ] <check> ESC \ . gdzie poszczególne parametry oznaczają: Py. F . Sekwencja występuje w 3 postaciach: Ps = 0 : początek testu . [LBDBREP]: Kontrola bazy danych.nazwa artykułu w bazie . (bajt kontrolny jest sprawdzany). Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 36: już istnieje zapis o tej dacie. minuta. drukowany jest nagłówek testu z napisem 'niefiskalny'.

Px = stan znacznika TRF (Transaction Flag =1 po ostatniej poprawnej transakcji. Pd / PTU_A / PTU_B / PTU_C /PTU_D / PTU_E / PTU_F / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_E / TOT_F / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ ODESŁANA INFORMACJA Z KASY. Pt . 1 .. Drukarka odsyła informację LBFSTRS. W przypadku gdy liczba stawek zdefiniowanych będzie różna od 4 (można zdefiniować liczbę stawek w zakresie 1. drukarka zwraca zawsze tyle stawek ile jest aktualnie zdefiniowanych w drukarce. 2.1.TOT_Z = stan totalizera kasy. PTU_A.PTU_F = stawki podatkowe PTU. Py. ESC P Ps #n ESC \ . PAR_NUM = ilość wydrukowanych paragonów fiskalnych (= <numer następnego> . Aplikacja powinna najpierw stwierdzić ile jest zdefiniowanych stawek w drukarce . CASH = stan gotówki w kasie. licznik paragonów fiskalnych jest zerowany w trakcie fiskalizacji i zerowania RAM). kwoty BRUTTO !. Pt = tryb pracy (1 : transakcyjny).6 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: Zalecamy modyfikację aplikacji polegającą na wprowadzeniu odczytu stanu zegara RTC drukarki zawsze przed wykonaniem raportu dobowego i na początku każdego dnia pracy drukarki. Pm. w formacie: xx.. Programiści korzystający z funkcji „ODEŚLIJ” w zakresie odczytu rekordu począwszy od pozycji ‘ilość zerowań RAM’ powinni skorygować analizę zwracanej przez drukarkę informacji . a następnie porównanie go w aplikacji z zegarem systemowym. Pz .parametr Ps jest nieistotny. Błędy nie występują . gdzie: Ps = parametr ignorowany. 1 : fiskalny).1). Pm . Pm = tryb pracy (0 : szkoleniowy. UWAGA: 1. TOT_A.patrz opis komendy LBSETPTU) inaczej działa funkcja ODEŚLIJ INFORMACJE KASOWE (LBFSTRS) . Pd = data ostatniego zapisu (Py = 2 ostatnie cyfry roku). zerowany po poprawnym rozpoczęciu następnej tj. gdzie poszczególne parametry oznaczają: Pe = kod błędu wykonania poprzedniej sekwencji (= 0 jeżeli sekwencja została wykonana poprawnie lub nie została rozpoznana). wykonaniu sekwencji LBTRSHDR). Str.xx. [LBFSTRS] ESC P 1#X Pe . Pf . [LBFSTRQ]: Odeślij informacje kasowe. NNNNNNNNNN = numer unikatowy.za wyjątkiem błędu odczytu pamięci fiskalnej. który powoduje zawieszenie pracy drukarki.. Px . Pm ... ESC P Ps #s ESC \ . [LBERNRQ] : Żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu. 90 .żądanie odesłania informacji istotnych z punktu widzenia kasowego. Pz = ilość zerowań RAM zapisanych w pamięci fiskalnej. W przypadku zdefiniowania w drukarce czterech stawek PTU aplikacje będą działały tak jak w wersjach wcześniejszych firmware (<17. Zwracana jest także taka sama liczba totalizerów plus totalizer Z.

3 (3001). 'POSNET Thermal' <wersja> = numer wersji oprogramowania np. Podczas wykonania tego rozkazu nie może wystąpić błąd. '39. Kod błędu Pe nie jest po wykonaniu tego rozkazu modyfikowany w odróżnieniu od rozkazu LBFSTRQ. ESC P #v ESC \ odpowiedz: [LBIDRS]: ESC P 1#R <typ>/<wersja> < ESC \ gdzie: <typ> = napis określający typ urządzenia np. Kod błędu jest kasowany w momencie wykonania każdego rozkazu oprócz LBERNRQ również rozkazu "nie rozpoznanego".1 (Th). (Od wersji: 39. 32. [LBIDRQ] : Sekwencja odsyłająca typ i wersje oprogramowania. stąd absolutnie niezawodna procedura testowania poprawności wykonania rozkazu powinna testować również bit CMD odpowiedzi na kod ENQ ! (patrz strona 71). 39. Str.1B (Beetle) i 32. którego wykonanie powoduje zerowanie tego kodu. 2.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 odpowiedz: [LBERNRS]: ESC P 1#E Pe ESC \ UWAGA: 1. 91 . 3.2 (POSNET 2000)).1' Kody błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.

92 .cc (l) vv. |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www | (‘www’ . • data odczytana z zegara drukarki.Zniżka/Rp ----------.ustalony w procesie fiskalizacji drukarki. Str.opis recepty przesłany przez system. mogą być max 3 linie po 40 znaków.Nazwa ---------------------------------------------------| |. Data.string[12] (w tym wariancie o 4 znaki krótszy). W wyniku uzgodnień w twórcami oprogramowania dla aptek oraz z Ministerstwem Finansów ustalono dodatkowy. przesłana przez system (format ustalony przez aplikację): |0123456789012345678901234567890123456789| |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx| • linia 2: • ZNIŻKA/RP . Format tego paragonu jest następujący: 1. dla wpisania zmiany adresu firmy). Opcjonalne linie dodatkowego opisu paragonu (w celu np. lub np.wynik konwersji wartości numerycznej przesłanej przez system.vv’) oraz kod stawki: znak ‘A’.string[40]. łącznie z kodami sterującymi (mogą to być LF-y ale również kody ‘wzbogacające’ wydruk np.Wartość ---------------. max 217 znaków. format nagłówka jest zatem dowolny . • linia 1: nazwa .. Może wystąpić ich dowolna ilość (do 255).vv %| • linia 3: • ILOŚĆ . Nowy format paragonu fiskalnego. „rozszerzony” format paragonu.Opis sekwencji drukarki Posnet Thermal-A (apteczna). • CENA .’D’ lub ‘Z’ (pole ‘l’) |0123456789012345678901234567890123456789| |rrrrrrrrrrrrrr cccccccc. 4. format taki jak dla wartości BRUTTO.PTU -----| |--. • zawiera informacje odczytane z pamięci fiskalnej.Cena --------------. Opis paragonu w formie 3 linii: |0123456789012345678901234567890123456789| |.Opłata ---| 5. a ponadto jej funkcje zostały rozszerzone stosownie do potrzeb oprogramowania aplikacyjnego stosowanego w aptekach. • stawka podatkowa pobrana z pamięci fiskalnej na podstawie kodu stawki PTU (pole ‘vv.Ilość ----------. Pozycje sprzedaży.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 11. 2. Drukarka ‘apteczna’ posiada wszystkie właściwości drukarki „detalicznej” (patrz opis sekwencji zawarty w poprzednich punktach tego rozdziału).. wpisania numeru określonego przez aplikację wiążącego ten paragon z rachunkiem uproszczonym lub fakturą.3-znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę) 3. w którym każdy artykuł jest opisany w 3 liniach tekstu.string[14] . podwójna szerokość linii). przesłany przez aplikację. ponadto mogą pojawić się pozycje „stornowane”. Rozszerzenia te obejmują zmodyfikowany format paragonu fiskalnego oraz możliwość generowania kilku dodatkowych wydruków niefiskalnych. Nagłówek.

D: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kwota ssssssss.uu| • w przypadku gdy suma opłat jest mniejsza od zera na wydruku otrzymamy: |0123456789012345678901234567890123456789| |Zwrot zł uuuuuuuu. • OPŁATA za artykuł (format jw. które występują w polu 5) (czyli jeżeli odpowiednia kwota jest niezerowa.pp| |Kwota ssssssss. Wartości sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych.pp| (y = ‘A’.’D’) oraz format dla kwoty sprzedaży wolnej od podatku: |Kwota zw. Kwota należności dla klienta. dla kontroli poprawności danych) 8.. ale tez skontrolowana lokalnie. przesłana przez system . w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Razem kkkkkkkk.ss PTU vv % pppppppp.ww oooooooo.Z.. jako suma opłat od poszczególnych pozycji). |0123456789012345678901234567890123456789| |iiiiiiiiiiii wwwwwwww.jest to wynik konwersji posiadający max 10 cyfr + ‘. oraz stawki podatkowe grup A. zawierających łączne kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach A. • max 10 cyfr (przesłana przez komputer.ww -oooooooo.uu| Str.pola WARTOŚĆ i OPŁATA ze znakiem ‘-‘.vv% pppppppp.oo| 5.ss PTU vv.B. Pozycja „stornowana” . Jedna linia (kreska) oddzielająca: |--------------------------------------------------------------| 9.C.1. ponadto dodatkowa linia z napisem „storno” o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| | # storno # | trzecia linia opisu artykułu ma w tym przypadku format: |0123456789012345678901234567890123456789| | iiiiiiiiiiii -wwwwwwww. Jedna linia (kreska) oddzielająca (po wszystkich pozycjach sprzedaży): |-------------------------------------------------------------| 7.’ przed pozycja groszy.).D.oo| 6. • od 1 do 5 linii.vv| (kwota ‘kkkk..k’ stanowi sumę wartości wszystkich pozycji i jest obliczana przez drukarkę i przesyłana przez komputer.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • WARTOŚĆ sprzedaży BRUTTO.ss | UWAGA: drukowane są tylko podsumowania dla tych stawek podatkowych. linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| |Suma zł uuuuuuuu.kk VAT vvvvvvvv. • podsumowanie kwot jw. 93 . ssssssss.

Stopka paragonu.3 <linia1>.generowania wydruku paragonu aptecznego. Logo fiskalne wraz z numerem unikatowym kasy. Modyfikacje sekwencji sterujących związane z dodatkowym formatem paragonu fiskalnego. za długie opisy) UWAGA: • Opcjonalne dodatkowe 3 linie paragonu są drukowane między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a datą i numerem paragonu.. jeżeli =0: paragon ‘ON_LINE’ (linie otrzymywane są drukowane na bieżąco) Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w nagłówku paragonu. oraz czas: |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnn #aaa hh:mm| 12. = 4 : błąd parametru (zła liczba linii). = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną = 40: błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np. odczytany z totalizerów terminala. = 5 : błąd odczytu zegara RTC.<linia3> = zawartość tych linii. • numer paragonu fiskalnego.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: • w tym formacie paragonu nie uwzględniamy rabatów. Pn $s <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <check> ESC \ Dodatkowa sekwencja dla nagłówka „paragonu aptecznego”: POCZĄTEK TRANSAKCJI (wejście w tryb TRANSAKCJI) . = 2 : błąd bajtu kontrolnego. Pn $s <check> ESC \ lub: ESC P Pl. ESC P Pl.ww| 11. 94 . Jeżeli reszta obliczona przez drukarkę na podstawie przesłanych przez komputer wartości WPŁATA i TOTAL jest nieujemna to dodatkowe 2 linie: |Gotówka |Reszta: wwwwwwww. <check> : bajt kontrolny. do których ma dostęp aplikacja = 0. Str. 2 litery + 8 cyfr: |0123456789012345678901234567890123456789| | lll kk nnnnnnnn | 13.30.. max 6 cyfr. 10. gdzie: Pl = ilość pozycji sprzedaży = 0. • Parametr Pn musi zdefiniować faktycznie wykorzystywaną ilość dodatkowych linii (można pominąć ten parametr jeżeli nie korzystamy z tej opcji). Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.. [LBTRSORG] : Nagłówek „paragonu aptecznego”. Numer unikatowy kasy jest odczytany z pamięci fiskalnej i ma postać 10-u znaków ASCII. Ewentualne max 3 linie dodatkowe przesłane przez aplikację. zawierające dowolny tekst (z wyłączeniem kodów sterujących). numer terminala + kod kasjera (3 znaki ASCII przesłane przez komputer).ww| wwwwwwww.

= 42: błąd kwoty OPLATA. jeżeli =0 to operacja STORNO ! <nazwa> = string[40]. • Na końcu każdej linii musi znaleźć się terminator w postaci pojedynczego kodu CR (jedyny dozwolony kod kontrolny).48. <ilość> = string[12]. = 19: błąd wartości CENA (syntaktyka. Dalsze konsekwencje tego faktu są następujące: 1. czy jest zapamiętana wycena leku o danej nazwie.. dla towarów zwolnionych). jeżeli suma opłat z poszczególnych linijek jest < 0 to w polu podsumowań drukowany jest napis ‘Zwrot zł’. jw. > 0.99 Kody błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. również jeżeli jest wykonywana operacja STORNO.’D’ lub ‘ ‘ lub ‘Z’ (oba ostatnie oznacz. • Dopuszczamy przesłanie w polu <opłata> linijki paragonu wartości ujemnej. między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a linią dodatkowego opisu) należy w niej umieścić co najmniej jedną spację.4 ale musi być: 1.. 95 . • <check> = bajt kontrolny... (te numery identyczne jak dla sekwencji LBTRSLN) = 16: błędna nazwa (pusta lub za długa). ale z wyłączeniem jakichkolwiek kodów sterujących. <ptu> = kod stawki PTU = ‘A’. stąd jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania linii oddzielającej (np.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • Każda linia może zawierać max 40 znaków ASCII. = 4 : zły numer linii (błąd parametru Pi). = 18: błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak).50..000. sposób reprezentacji liczb ujemnych: BCD-10 ogranicza zakres kwot reprezentujących wartości: opłaty dla pozycji paragonu. z możliwością drukowania polskich liter i semigrafiki w kodzie MAZOWIA. = 22: błąd operacji STORNO . sumy opłat dla całej doby do: . = 20: błąd wartości BRUTTO (syntaktyka.2. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. operacja STORNO powoduje zwiększenie sumy opłat jeżeli stornowana pozycja ma ujemna opłatę. BRUTTO = kwota sprzedaży BRUTTO 10 cyfr max. 2. = 21: sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji. [LBTRSART]: Linia paragonu.999. jeżeli tak. (nowe błędy dla sekwencji LBTRSART) = 41: błąd napisu <recepta>. zawierający dowolne znaki drukowalne. Str. jw. <recepta> = string[14]. • CENA = cena jednostkowa towaru. to odtwarzany jest stan. gdyby były same zwroty). = 17: błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie).0.3. format jw. sumy opłat dla całego paragonu.4 jeżeli wykonuje się operację STORNO ! • wykonanie operacji STORNO powoduje w tej wersji kontrolę.000. ponadto na obu wyświetlaczach (LCD i LED) drukowana jest wartość ujemna. • OPŁATA = kwota opłaty. w którym drukarka oczekuje na sprzedaż tego specyfiku.999.00 . (napis drukowany w polu ‘ZNIŻKA/RP’). na raporcie dobowym w polu ‘Łączna opłata’ może również się pojawić wartość ujemna (teoretycznie. dozwolony jest punkt dziesiętny przed dwoma ostatnimi cyframi.w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna). +49.2.. format jw. poprawna jest sekwencja numerów 1. zakres lub brak). ESC P Pi $a <nazwa> CR <ilość> CR <recepta> CR <ptu>/CENA/BRUTTO/OPŁATA/ <check> ESC \ Jest to sekwencja definiująca jeden artykuł paragonu: • • • • • • Pi = numer linijki = 0 lub 1. np. Ogólne reguły syntaktyki rozkazów nie dopuszczają linii pustych.. zakres lub brak). UWAGA: • numeracja linijek musi być ciągła.

gdzie: Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu. = 28: przepełnienie totalizera.bajt kontrolny. TOTAL = łączna należność dla klienta. = 25: błędny kod terminala/kasjera (zła długość lub format). Str. UWAGA: .. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. OPŁATA = łączna kwota. za logo fiskalnym.0. lub błędna treść dodatkowych linii.<linia3> = zawartość tych linii. = 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu.. parametr występuje tylko w sekwencji kończącej paragon „apteczny”. = 24: przepełnienie bufora drukarki. jaką musi zapłacić klient. 96 . (po tym parametrze powinien być terminator CR !) WPLATA = kwota wpłacona przez klienta. do których ma dostęp aplikacja = 0. <kod> = string[3] . jeżeli = 0 to napisy „gotówka / reszta” nie będą drukowane. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 4 : błąd parametru Pn. [LBTREXIT]: Akceptacja/ anulowanie paragonu.numer terminala (2 cyfry) + kod kasjera (litera). = 5 : błąd operacji z zegarem RTC. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną. rozumiana jako suma pól WARTOŚĆ dla wszystkich pozycji paragonu (dla kontroli poprzednich transferów).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zmodyfikowana sekwencja zakończenia paragonu LBTREXIT. = 26: błąd kwoty WPLATA (syntaktyka. ESC P 1 $e <kod> CR WPLATA/TOTAL <check> ESC \ lub: ESC P 1.Pn $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPLATA/TOTAL/<check> ESC \ lub (zakończenie paragonu „aptecznego”) : ESC P 1 $e <kod> CR WPLATA/TOTAL/OPŁATA/ <check> ESC \ lub: ESC P 1. ‘reszta’ nie będą drukowane !) = 27: błędna suma całkowita TOTAL.‘negatywne’ zatwierdzenie transakcji przez serwer (Cancel) .wyprowadza drukarkę z dowolnego błędnego stanu do głównej pętli analizy syntaktyki. jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <=0 to napisy ‘gotówka’.również anulowanie paragonu w trybie „on-line” <check> .0. ESC P 0 $e <check> ESC \ .wysłanie sekwencji CAN ESC P 0 $e <check> ESC \ .Pn $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPLATA/TOTAL/OPŁATA/ <check> ESC \ ‘pozytywne’ zatwierdzenie transakcji. jest to suma pól OPŁATA dla wszystkich pozycji paragonu.3 <linia1>. <check> = bajt kontrolny.

1. format nagłówka jest zatem dowolny . Jeżeli dane pole jest związane z parametrem napisowym to jeżeli jest on pusty lub równy ‘ ‘ (pojedyncza spacja) to cała linia.3-znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę) 1. godzinę oraz numer kolejny wydruku niefiskalnego.. w której jest drukowany dany parametr nie będzie drukowana. |0123456789012345678901234567890123456789| |ILOŚĆ: iiiiiiiiii| |WARTOŚĆ: wwwwwwww. 1. • zawiera informacje odczytane z pamięci fiskalnej. • raport kasowy (wariant „apteczny”).. dla którego była drukowana wcześniej wycena (transakcja nie może być poprawnie zakończona.1. wartość.2. opłata.oo| Str.NIEFISKALNE ## | |NAZWA: nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn| |POSTAĆ. łącznie z kodami sterującymi (mogą to być LF-y ale również kody ‘wzbogacające’ wydruk np. w formacie (dane dopisywane automatycznie przez drukarkę): |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www hh:mm kkkkkk| (‘www’ . opis sekwencji LBRPDTA na stronie 103). ‘ppp. • zamówienie na lek recepturowy. W przypadku parametru numerycznego (kwota) linia jest pomijana jeżeli od-nośny parametr jest równy 0 oraz wydruk danej linii został explicite „zablokowany” w sekwencji sterującej (por. = 44: brak w paragonie leku..o’ = string[20].p’ = string[20]. Tytuł wydruku w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## WYCENA LEKU .ustalony w procesie fiskalizacji drukarki. = 43: błąd kwoty OPŁATA.cc| |VAT vv % : pppppppp. w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony. (nie zawiera kodów kontrolnych). Wycena leku . ponieważ tablica zapamiętanych wycen leków nie jest pusta) Formaty dodatkowych (aptecznych) wydruków niefiskalnych. Nagłówek. Nagłówek musi zawierać następujące informacje: • nazwa przedsiębiorstwa (apteki). podatek VAT. o ściśle ustalonym formacie: • wycena leku (różne warianty).4. 97 . W opisywanym rozwiązaniu wprowadzono następujące wydruki niefiskalne.3.format wydruku. DAWKA: pppppppppppppppppppp| |OPAKOWANIE: oooooooooooooooooooo| gdzie: ‘nnn. ‘ooo.n’ = string[30]: dowolny napis przesłany przez aplikację. • adres • NIP 1. Pola oznaczone przez (*) są opcjonalne. Linia zawierająca datę. Ilość.pp| |OPŁATA: oooooooo. podwójna szerokość linii). max 217 znaków. cena.ww| |CENA: cccccccc.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 = 29: żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji.

Cena limitowa (*). Dopłata 100 % (*).6. ‘ww.c’.’cc.kk| 1. Ciąg linii zawierających opcjonalne parametry numeryczne: 1. |0123456789012345678901234567890123456789| |DOPŁATA (100%): kkkkkkkk. Linia nie drukowana jeżeli parametr Pcl <> 0. dopuszczalne znaki ‘0’.. Drukowana jest wartość ‘kk....7. Drukowana jest wartość ‘kk. ‘ppp.9.n’ = string[20]: numer kasy + numer paragonu w systemie.’).w’ oprócz kontroli formalnej pod-lega również kontroli na zgodność wycen leków z treścią paragonu fiskalnego. Parametry sprzedaży w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| |KASA NR nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn| |PŁATNE: pppppppppp| |RECEPTA: xxxxxxxxxx| |REFUNDACJA: rrrrrrrrrr| |WYDAŁ: wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww| |DATA: dddddddddd| (*) gdzie: ‘nnn.. Drukowana jest wartość ‘kk. |0123456789012345678901234567890123456789| |OPŁATA PODSTAWOWA: kkkkkkkk. 98 . 1..w’.’D’ lub ‘Z’ lub ‘ ‘).’9’ oraz ‘.k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota).kk| 1.’ryczałt’. Nie drukowana jeżeli parametr Ppl <> 0. Drukowana jest wartość ‘kk.p’ = string[10]: oznaczenie zniżki np.w’ = string[30]: dane osoby wydającej lek...k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota).Refundacja (*). Ta linia jest drukowana jeżeli napis (string[10]) odpowiadający temu parametrowi sekwencji jest niepusty: |0123456789012345678901234567890123456789| |ILOŚĆ LEKOSPISOWA: iiiiiiiiii| 1.10. ‘ddd.p’. ‘30%’. Linia nie drukowana jeżeli parametr Prf <> 0.’pp.5. przy czym parametr ‘ww.kk| 1.. |0123456789012345678901234567890123456789| |PONAD LIMIT: kkkkkkkk. w formacie ‘1995-xx-xx’. Dopłata ponad cenę limitową (*). ‘www. |0123456789012345678901234567890123456789| Str.itp. Linia nie drukowana jeżeli parametr Pd100 <> 0..d’ = string[10]: oznaczenie daty np..8.. ‘rrr. Ilość lekospisowa (*)..r’ = string[10]: numer refundacji (traktowany jako napis). |0123456789012345678901234567890123456789| |LIMIT: kkkkkkkk.o’ = wartości przesłane jako parametry numeryczne (kwoty.i’ = parametr napisowy: string[20]..k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota).kk| 1...(wiersz drukowany jeżeli odpowiedni parametr jest niepusty)..k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota). Stopa podatku VAT jest odczytana z pamięci fiskalnej i wybrana na podstawie jednoznakowego parametru (typu ‘char’) przesłanego w sekwencji LBRPDTA (który może być równy ‘A’.x’ = string[10]: oznaczenie rodzaju recepty. Drukowana jest wartość ‘kk. Linia nie drukowana jeżeli parametr Pop <> 0.k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota).Opłata podstawowa (*)..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 gdzie: ‘iii.’oo..11. ‘xxx. traktowane jako napis.

. Nagłówek (dane podatnika odczytane z pamięci fiskalnej.l’ = string[30]: dane lekarza (numer .. jw. dowolny napis.3. ‘lll.4. ‘pp. godzinę oraz numer kolejny wydruku niefiskalnego.. <> 0.NIEFISKALNE ## | Raport kasowy. Tytuł wydruku w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## RAPORT KASOWY .): |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www hh:mm kkkkkk| 2.NIEFISKALNE ## | |OD: dd-mm-rrrr gg:mm | |DO: dd-mm-rrrr gg:mm | |KASA NR nnnn kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |PARAGONY: pppppp-qqqqqq| gdzie: ‘dd-mm-rrrr gg:mm’ = data / godzina przesłana z systemu (jako ciąg parametrów binarnych Pd.16.qq| |VAT cc % : cccccccc. dowolny 4-znakowy napis.. ‘rrr. jw.4 linii. Koniec wydruku. format: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## KONIEC WYCENY LEKU ..p’. ‘kk.bb qqqqqqqq. 2.k’ = string[27] : identyfikacja osoby obsługującej.q’ = string[6] = napisy do oznaczenia zakresu numerów paragonów (według systemu komputerowego).aa pppppppp.). Raport VAT .2.p’ = string[30]: dane pacjenta (np. Opcjonalne dane dodatkowe .w’ = string[20]: nazwa województwa. numer ubezpieczenia.’qq.opcjonalny (*). w formacie (dane dopisywane automatycznie przez drukarkę. |0123456789012345678901234567890123456789| |PACJENT: pppppppppppppppppppppppppppppp| (*) |LEKARZ: llllllllllllllllllllllllllllll| (*) |REFUNDATOR: rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr| (*) |WOJEWÓDZTWO: wwwwwwww wwwww| (*) gdzie: ‘ppp.w postaci napisu). ‘www. 2. Linia zawierająca datę. nazwisko i imię).kk| 1. 2.r’ = string[20]: nazwa organizacji refundującej.1.12. 1. Blok ten nie jest drukowany jeżeli parametr Pv sekwencji LBAPTREP jest Format: |0123456789012345678901234567890123456789| |VAT aa % : aaaaaaaa.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |REFUNDACJA: kkkkkkkk. Drukowane są tylko linie zawierające niepuste napisy...cc rrrrrrrr.Pmn w sekwencji sterującej LBAPTREP) ‘nnnn’ = string[4]: numer kasy.blok 0. 99 ..pp| |VAT bb % : bbbbbbbb..rr| Str.

‘pppppppp.NIEFISKALNE ## | ssssssss.p’.Pm1. godzinę oraz numer kolejny wydruku niefiskalnego. : zzzzzzzz.’zzzzzzzz.ss’ = kwoty podatku w poszczególnych grupach podatkowych. Linia zawierająca datę.tt’ = suma kwot ‘pppppppp.1.aa’.n’ = string[10] . Blok ten nie jest drukowany jeżeli parametr Pg jest <> 0. 100 .xx gdzie: ‘aa’..’kk. traktowany jako napis. równy ‘ ‘ lub ‘-‘.’dd’ = stopy podatkowe odczytane z modułu .dd’ = kwoty sprzedaży w grupach PTU A.k’ = wartości 3 kwot przesłane przez system 2. ‘aaaaaaaa.): |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www hh:mm kkkkkk| 3.’ssssssss. Raport gotówkowy .zz’ = kwota sprzedaży zwolnionej od podatku.Pd1.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |VAT dd % : dddddddd.tt| Zamówienie na lek recepturowy.pp| |GOTÓWKA KOŃCOWA kkkkkkkk. Dane osoby przyjmującej zamówienie: Str.| tttttttt.’ssssssss... Tytuł wydruku w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## NIEFISKALNE ## | | ## LEK RECEPTUROWY .4.D naliczone przez system (wartości te nie są przez drukarkę sprawdzane na zgodność z totalizerami). 3.ss’ (obliczona przez system. dla oznaczenia kwoty ujemnej. Nagłówek (dane podatnika odczytane z pamięci fiskalnej. ‘zzzzzzzz.opcjonalny (*).. 3.’bb’.ZAMÓWIENIE ## | (następna linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości): |01234567890123456789| |NUMER: nnnnnnnnnn| gdzie: ‘nnn. 2..numer zamówienia przesłany z systemu.’dddddddd...’pp.aa’. |0123456789012345678901234567890123456789| |ZALICZKI s zzzzzzzz.pp’.dd |ZW.zz| |GOTÓWKA POCZĄTKOWA pppppppp. Data przyjęcia zamówienia: |0123456789012345678901234567890123456789| |DATA: dd-mm-rrrr | gdzie: ‘dd-mm-rrrr’ = data przesłana z systemu jako 3 parametry liczbowe Py1. ‘xxxxxxxx. 3.linia w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## KONIEC RAPORTU ..ss| 0.xx’ = sprzedaż całkowita (nie jest sprawdzana ani zgodność z danymi z totalizera drukarki ani poprawność dodawania kwot z ‘aaaaaaaa.5. ‘zz..pp’. jw.3.. Koniec wydruku .5.kk| gdzie: s = string[1] .2.zz |RAZEM : xxxxxxxx. ‘tttttttt. jw.).jednoznakowy parametr przesłany przez system. 3. w formacie (dane dopisywane automatycznie przez drukarkę..zz’). nie jest kontrolowana przez drukarkę).z’.6.

3..p’ = string[30]: dane pacjenta (np.. Lekarz (*). 101 .. Kwota przedpłaty (*). 3..6.opcjonalny: |0123456789012345678901234567890123456789| |TERMIN ODBIORU: dd-mm-rrrr | lub drugi format (bez parametrów): |TERMIN ODBIORU:....7.31)..99.rr’... dzień (=1. Termin odbioru (*) .w’ = string[30] = napis przesłany z systemu....data drukowana w tej linii jest wybierana przez 3 parametry numeryczne Py2...... Linia ta nie jest drukowana jeżeli parametr Pks<>0.12).Pd2: nieistotne). Linia drukowana tylko jeżeli odnośny parametr jest niepusty.. numer ubezpieczenia.Pm2.Pd2: rok (2 ostatnie cyfry). Zakończenie wydruku..l’ = string[30]: dane lekarza (numer . Format: |0123456789012345678901234567890123456789| |OPŁATA: kkkkkkkk.10. Pacjent (*). • format z datą ‘dd...... 3..| UWAGA: .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |0123456789012345678901234567890123456789| |PRZYJĄŁ: wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww| gdzie: ‘www.. różne wartości tych parametrów dają 3 możliwe formaty linii: • linia pominięta.. gdy Py2 >=100 (Pm2.k’ = wartość kwoty przesłana z systemu w postaci numerycznej..NIEFISKALNE ## | Str...w postaci napisu)... gdy wszystkie parametry mają poprawny zakres a Py2=0. Format: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## KONIEC ZAMÓWIENIA . |0123456789012345678901234567890123456789| |LEKARZ: llllllllllllllllllllllllllllll | (*) gdzie: ‘lll.... • format „z kropkami”....8.. gdy Py2=Pm2=Pd2=0 (lub brak parametrów). 3.kk | gdzie: ‘kk.. nazwisko i imię).9.... miesiąc (=1. |0123456789012345678901234567890123456789| |PACJENT: ppppppppppppppppppppppppppppp| (*) gdzie: ‘ppp...... Linia drukowana jeżeli odnośny parametr jest niepusty... 3.

że ponieważ identyfikacja wyceny odbywa się na podstawie nazwy . ale fakty takie zostaną odnotowane na raporcie dobowym. w sposób odporny na wyłączenie zasilania !) w tablicy zawierającej nazwy i wartości (tj. Jeżeli nazwa się zgadza ale wartości są różne zostanie zgłoszony błąd transakcji. który powoduje w trybie blokowym usunięcie całego paragonu i odtworzenie stanu tablicy „wycen” a w trybie „On-Line” skutkuje anulowaniem transakcji. to umieszczona w tablicy wycen wartość jest sumą wartości wszystkich wycen odpowiadających tej nazwie. Nie jest możliwe wydrukowanie samej wyceny bez dokonania sprzedaży.co jest preferowanym ze względów organizacyjnych rozwiązaniem. że „stornowanie” pozycji na paragonie powoduje jej „odtworzenie” w tablicy. Zapamiętywane są pełne. kiedy po wydrukowaniu wyceny zrezygnowano ze sprzedaży leku . dla których były drukowane poprzednio wyceny. Reasumując: powiązano wydrukowanie wyceny leku z jego sprzedażą. Drukowanie ciągu wycen leków jest ściśle powiązane ze sprzedażą tych leków na paragonie fiskalnym w następujący sposób. Poprawne zatwierdzenie transakcji może nastąpić tylko. Wydrukowanie ciągu wycen poprzedza w tym rozwiązaniu wydrukowanie paragonu fiskalnego .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Związek między wydrukami niefiskalnymi wycen leków a wydrukiem paragonu fiskalnego. 102 . W przypadku stwierdzenia zgodności nazw i wartości dana pozycja jest zaznaczana w tablicy jako „wydrukowana” (ale nie jest „usuwana” ze względu na możliwość anulowania transakcji). dla których nie drukowano wycen. gdy wszystkie pozycje umieszczone w tablicy „wycen” zostaną wydrukowane / umieszczone na paragonie. W wyjątkowych sytuacjach można zrezygnować ze sprzedaży.przewidziano możliwość usunięcia pozycji z tablicy wycen . Kontrola ta jest przeprowadzana przez drukarkę zawsze (przy „niepustej” tablicy) niezależnie od rodzaju paragonu (jedno-.kolejność wycen nie musi odpowiadać kolejności leków na paragonie. Ponadto na paragonie można umieścić również towary „spoza listy” tj. Ponieważ może zaistnieć sytuacja. Po wykryciu danej nazwy sprawdzana jest zgodność wartości. takie. Podczas tworzenia (tryb blokowy) lub drukowania (tryb „On-Line”) paragonu każda linijka jest kontrolowana pod kątem zgodności nazwy z nazwami zawartymi w tablic nazw dla wycen leków. Każda wycena jest zapamiętana przez drukarkę (w pamięci nieulotnej tj. W dowolnym momencie przy wyłączonym trybie transakcji (!) można wydrukować pewną liczbę takich wycen . dwulinijkowy lub „apteczny”) oraz trybu drukowania (paragon blokowy / „On-Line”). Kontrolowana jest również zgodność wartości leku na paragonie z wartością podaną na wycenie. kwoty wchodzące do obliczenia podatku VAT.przy pomocy sekwencji LBCLRDTA oraz kasowania całej tablicy sekwencja LBCLRALL.dla zaakceptowania ich przez klienta. Próba zakończenia transakcji bez spełnienia tego warunku daje błąd transakcji. a nie ‘opłaty’ !). 40-znakowe nazwy. Str. Jeżeli dana nazwa pojawi się w wycenie więcej niż jeden raz. Pojemność tej tablicy wynosi 20 pozycji co ogranicza maksymalną ilość wycen drukowanych „pod rząd”. Zwróćmy uwagę. Ponadto zauważmy. Jeżeli wydrukowano chociaż jedną wycenę (tablica jest „niepusta”) to nie ma możliwości poprawnego zakończenia transakcji bez sprzedaży (umieszczenia na paragonie wszystkich pozycji. Operacje takie są odnotowywane w pamięci nieulotnej drukarki i na raporcie dobowym jest drukowana ilość usuniętych w ten sposób pozycji oraz war-„stornowanych wycen”.

Jako parametr „pusty” jest również uznawana pojedyncza spacja.Pd100. Pc = 1 : bez odcięcia. <opakowanie> = string[20].... Pd100: kwota <dopłata> (linia ‘DOPŁATA (100%):. • dopisanie do tablicy „zapamiętanych wycen” leków danej pozycji . Parametry oznaczone jako (*) mogą być puste.nazwy i wartości (jeżeli dana nazwa już występuje w tablicy to wartość zapamiętana w tablicy jest inkrementowana o aktualną kwotę przekazana w sekwencji). Pcl : kwota <limit> (linia ‘LIMIT:.Prf <> 0 oraz dana kwota jest zerowa. Parametr Pc steruje pracą obcinacza po zakończeniu drukowania: Pc = 0 : odcięcie paragonu. W szczególności w każdej sekwencji występuje 2-znakowy parametr <check> oznaczający bajt kontrolny sekwencji (suma znaków modulo 256.. Prf : kwota <refundacja> (linia ‘REFUNDACJA:.’)... ESC P Pc. <postac_dawka> = string[20]. <recepta> = string[10]. <ilosc> = string[10]. Parametry napisowe sekwencji. <ptu> = char.’). We wszystkich podanych niżej sekwencjach obowiązują ogólne zasady syntaktyki dla drukarki „DF-300”.Prf powodują zablokowanie drukowania wybranych kwot jeżeli dany parametr jest Pcl. <kasa_nr> = string[20]. Brak parametru lub wartość zerowa powoduje drukowanie linii związanej z daną kwotą. Parametry Pcl.. wtedy odnośna linia nie jest drukowana. Pop : kwota <oplata_podst> (linia ‘OPŁATA PODSTAWOWA:..Pop..’). [LBRPDTA]: Wycena leku.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Sekwencje sterujące dla uzyskania dodatkowych aptecznych wydruków niefiskalnych.’). zakodowana jako dwa znaki heksadecymalne).’). <nazwa> = string[30]... Str. Ppl : kwota <ponad_limit> (linia ‘PONAD LIMIT:.Pcl. <platne> = string[10].. również jeżeli kwota ta jest zerowa. <refundacja> = string[10].Ppl.Prf *w <nazwa> CR <postac_dawka> CR <opakowanie> CR <ptu> CR <ilosc> CR <kasa_nr> CR <platne> CR <recepta> CR <refundacja> CR <wydal> CR <data> CR <ilosc_lekospis> CR <pacjent> CR <lekarz>CR <refundator> CR <wojewodztwo> CR <wartosc> / <cena> / <vat> / <oplata> / <limit> / <ponad_limit> / <doplata> / <oplata_podst>/ <refundacja> / <check> ESC \ Sekwencja powoduje: • wydrukowanie wydruku niefiskalnego dla wyceny leku. 103 .

Prf). Parametry numeryczne sekwencji (kwoty. = 54: błąd pola <refundacja>. = 48: błąd pola <opakowanie>. = 47: błąd pola <postac_dawka>. błędy parametrów napisowych sekwencji: = 46: błąd pola <nazwa>.<doplata>. = 49: błąd pola <ptu>. = 55: błąd pola <wydal>. Str. = 53: błąd pola <recepta>.<oplata>. = 60: błąd pola <refundator>. <refundator> = string[20] (*). = 50: błąd pola <ilosc>. = 58: błąd pola <pacjent>.<limit>. <data> = string[10] (*)... = 59: błąd pola <lekarz>. pozostałe błędy sekwencji: = 62: błąd jednej z wartości numerycznych <wartosc>.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <wydal> = string[30]. <ilosc_lekospis> = string[10] (*). = 4 : błąd parametru (Pc. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.<ponad_limit>.<refundacja> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów). <pacjent> = string[30] (*). = 45: przepełnienie tablicy wycen (zbyt duża liczba wycen wydrukowana). <lekarz> = string[30] (*). = 51: błąd pola <kasa_nr>. <wojewodztwo> = string[20] (*). = 52: błąd pola <platne>..<cena>.<refundacja>.<vat>. <oplata_podst>. = 56: błąd pola <data>. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. 104 . = 61: błąd pola <wojewodztwo>. muszą występować wszystkie nawet jeżeli nie wszystkie są drukowane): <wartosc>. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. = 3 : zła ilość parametrów (więcej niż 6). = 57: błąd pola <ilosc_lekospis>.

<par1> = string[6] = początkowy nr.23. Pmn2. Pg *r <kasa> CR <osoba> CR <par1> CR <par2> CR <brutto_a> / <brutto_b> / <brutto_c> / <brutto_d> / <brutto_z> / <total_brutto> / <ptu_a> / <ptu_b> / <ptu_c> / <ptu_d> / <total_ptu> / <znak_z> CR <zaliczki> / <got_pocz> / <got_konc> / <check> ESC \ Parametry: Py1. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Py2.Pmn1 = data / godzina początkowa raportu (linia ‘OD:’).Pmn2 = minuta = 0. Pd1.’).Pm2. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. Pd2. Py1. Parametry napisowe: <kasa> = string[4] = numer kasy (traktowany jako dowolny napis).Pd2 = dzień = 1.12.Py2 = rok = 0. UWAGA: wykonanie sekwencji gdy tablica jest pusta nie powoduje zgłoszenia błędu. Py2. Pg <> 0 : blok raportu gotówkowego nie jest drukowany. Pm1.. Pmn1. = 63: brak w tablicy zapamiętanych wycen podanej nazwy.. paragonu dla raportu.Pd1..Pm2 = miesiąc = 1. <par2> = string[6] = końcowy nr. Pm2.Pg oznacza Pv=Pg=0 (bloki są drukowane).59.<brutto_d> = kwoty sprzedaży w grupach podatkowych A.<brutto_b>.Ph2 = godzina = 0.. <znak_z> = string[1] = ‘ ‘ lub ‘-‘ = znak kwoty drukowanej w linii ‘ZALICZKI. ESC P Py1. ESC P *a <check> ESC \ Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Parametry numeryczne (kwoty). [LBAPTREP] : Raport kasowy w formacie dla aptek. UWAGA: poprawność daty (ilość dni miesiąca) nie jest kontrolowana. paragonu dla raportu. przy czym 0: 2000).Pmn2 = data / godzina końcowa raportu (linia ‘DO:. Str. 105 .99 (2 ostatnie cyfry. musi występować. UWAGA: brak parametrów Pv... Ph1.’..<brutto_c>.Ph1. Pv. <osoba> = string[27] = identyfikacja osoby obsługującej. nawet jeżeli ten blok nie jest drukowany. Pmn1..Ph2.D. ESC P *c <nazwa> CR <check> ESC \ sekwencja usuwa z tablicy zapamiętanych wycen pozycję identyfikowaną przez nazwę <nazwa> = string[40].31.. Pv <> 0 : blok raportu kwot VAT nie jest drukowany. Pd1.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBCLRDTA] : Kasowania zapamiętanych danych o wycenie leku („stornowanie wyceny”). [LBCLRALL] : Kasowanie całej zapamiętanej listy wycen leków. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. Muszą zawsze występować wszystkie nawet jeżeli blok kwot VAT i/lub blok raportu gotówkowego nie są drukowane: <brutto_a>. Ph2. Pm1. Ph1.Pm1.Pd2..

Po wydrukowaniu ostatniego numerka na wyświetlaczu będzie prawidłowa kwota do zapłaty obejmująca również opłaty za leki recepturowe...oczywiście wartość ta jest dodawana raz..<ptu_b>. Pd1. Py2. Zwróćmy uwagę. Py2. Pm1. Pn=0.w p.. Pn *k <numer> CR <osoba> CR <pacjent> CR <lekarz> CR <opłata> / <check> ESC \ Sekwencja powoduje wydrukowanie zamówienia na lek recepturowy.p. Pd2 = dzień = 1. Ponadto sekwencja w nowej postaci powoduje zwiększenie wartości na wyświetlaczu o przesłaną kwotę opłaty ( <opłata> . że ponieważ początek transakcji zeruje wartość na wyświetlaczu prawidłowa sekwencja działań polega na wydrukowaniu paragonu fiskalnego oraz bezpośrednio po nim numerku (ew.. na końcu linii jest drukowana data określona przez parametry Py2.' nie jest drukowana. jeżeli jest drukowana więcej niż jedna kopia). Pd1 = dzień = 1. 106 . <total_brutto> = suma kwot j.. Str. Pks<>0 : kwota przedpłaty nie jest drukowana.Pm1.12. UWAGA: Dodatkowy parametr Pn (>1) powoduje wydrukowanie więcej niż jednego zamówienia na lek recepturowy przy użyciu jednej sekwencji.Pm2. Pm2 = miesiąc = 1... ESC P Py1.. = 3 : zła ilość parametrów (więcej niż 12).31. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.. Pks. = 68: błąd pola <znak_z>.Pg). Pd2.Pd1 = data przyjęcia zamówienia (linia 'DATA:.. Pm2 i Pd2. UWAGA: . pozostałe błędy sekwencji: = 69: błąd jednej z wartości numerycznych <brutto_a>. wartość 0 lub brak parametru powoduje wydrukowanie jednego egzemplarza. przy czym 0: 2000)...Pd2 = termin odbioru (linia 'TERMIN ODBIORU. przy czym 0: 2000).gdy Py2=Pd2=Pm2=0 to linia 'TERMIN ODBIORU. = 66: błąd pola <par1>.. ciągu numerków) na lek recepturowy..99 (2 ostatnie cyfry..').').<ptu_c>. a linia jest uzupełniona kropkami. Pm2.12 lub 0.. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 65: błąd pola <osoba>.. [LBRPORD] : Zamówienie na lek recepturowy.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <brutto_z> = kwota zwolniona od podatku..w. .<total_ptu> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów). Py2 = rok = 0.w.<ptu_d> = kwoty podatku naliczonego od kwot sprzedaży w grupach A. = 67: błąd pola <par2>.31 lub 0. Pm1 = miesiąc = 1. . Parametry: Py1.99 lub 100 (2 ostatnie cyfry. Py1 = rok = 0. błędy parametrów napisowych sekwencji: = 64: błąd pola <kasa>. = 4 : błąd parametru (Py1. <ptu_a>.D <total_ptu> = suma kwot podatku j.gdy Py2=100 to parametry nie są drukowane..8 = ilosc kopii numerka na lek recepturowy..

Jako parametr "pusty" jest również uznawana pojedyncza spacja. = 72: błąd pola <pacjent>. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. 30 znaków zakończony CR. jeżeli ta sama nazwa pojawiła się w wycenie leku to nie jest ona usuwana. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. = 74: błąd pola <nazwa>. przekroczenie dopuszczalnej ilości linii = 50 UWAGA: Jest zapamiętywany fakt wydrukowania opisu leku o danej nazwie. Fakt ten powoduje konieczność sprzedaży tego towaru w trakcie następnej transakcji. (błędy parametrów napisowych sekwencji) = 70: błąd pola <numer>. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. ESC *t <nazwa> CR <opis> #255 <check> ESC \ gdzie: <nazwa> = napis złożony z max. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. wtedy odnośna linia nie jest drukowana. <opis> = napis złożony z max. <numer> = string[10] = numer zamówienia. = 75: błąd pola <opis>. Sekwencja LBCLRALL usuwa z listy wszystkie nazwy które pojawiły się zarówno w wycenach jak i opisach.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Parametry napisowe: Parametry oznaczone jako (*) mogą być puste. Sekwencja LBCLRTXT usuwa z listy nazwę. Informacja o usuniętym opisie pojawia się w raporcie dobowym w postaci linii o formacie: |ILOŚĆ ANULOWANYCH OPISÓW iiiiii| Str. 2000 znaków ale nie więcej niż 50 linii zakończony kodem ASCII 255 (dziesiętnie). = 71: błąd pola <osoba>. [LBPRNTXT]: Opisu działania leku. <check> = bajt kontrolny dla całej sekwencji. = 3 : zła ilość parametrów (więcej niż 7). która pojawiła się w opisie. lub usunięcia tej nazwy z listy przy pomocy sekwencji LBCLRTXT. = 4 : błąd parametru (Py1. <osoba> = string[30] = dane osoby przyjmującej zamówienie. Jest to zatem analogiczna koncepcja „powiązania” drukowania opisów leków z ich sprzedażą jak dla wycen leków.Pks). <lekarz> = string[30] (*).. 107 . traktowany jako napis. Usunięcie nazwy z listy jest odnotowywane w raporcie dobowym. <pacjent> = string[30] (*). (inne błędy) = 74: błąd kwoty <opłata>. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 73: błąd pola <lekarz>.

Pm #y <check> ESC \ Ps = 0: wydruki niefiskalne kierowane będą na drukarkę paragonową Ps = 1: wydruki niefiskalne kierowane będą na drukarkę zewnętrzną Opcjonalny parametr Pm określa gęstość druku (tylko dla drukarki zewnętrznej): Pm = 0 (lub brak) : drukuj z aktualnie wybraną gęstością Pm = 1 : 10 CPI Pm = 2 : 12 CPI Pm = 3 : 17 CPI Pm >=4 : 20 CPI Pm = 5 : Wybór „slip printera” (TM-290 .suma kontrolna. ESC P Ps. ESC P *z <nazwa> CR <check> ESC \ . = 2 : błąd bajtu kontrolnego.LBPRNXT będą kierowane na zdefiniowane urządzenie aż do ponownego odebrania sekwencji LBPRNDIR lub wyłączenia zasilania.LBRPORD.sekwencja usuwa z tablicy zapamiętanych wycen pozycję identyfikowaną przez nazwę <nazwa> = string[DL_NAZWY]. Kody błędów: = 2 : błąd bajtu kontrolnego. 108 . <check> .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBCLRTXT] : Kasowanie opisu działania leku z tablicy wycen. = 76: brak w tablicy zapamiętanych opisów podanej nazwy. która została tam wpisana przy użyciu sekwencji LBPRNTXT. [LBPRNDIR] : Sekwencja związana z obsługą dodatkowego portu szeregowego. = 4 : błąd parametru Ps Str.LBAPTREP. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.przełączenie w tryb 42 kolumn) UWAGA: Po odebraniu tej sekwencji wszystkie wydruki generowane przez następujące dalej sekwencje: LBRPDTA.

że drukarka wysyła znak XOFF (ctrl S.o długości 2048 znaków (kolejka znaków wejściowych. Interfejs ten umożliwia komunikację dwukierunkową. dane nadawane przez drukarkę oraz masa sygnałowa. kiedy procesor drukarki pobierze z bufora odpowiednią ich liczbę .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 12. hex 13) w momencie. który informuje. Od strony drukarki żadne zwarcia nie są wymagane. FIFO). Zastosowanie tego protokołu umożliwia poprawną pracę interfejsu przy wykorzystaniu połączenia za pomocą jedynie trzech (interfejs napięciowy) lub czterech (pętla prądowa) przewodów. gdy ilość znaków spadnie poniżej 1/4 długości bufora..Opis interfejsów drukarek fiskalnych Thermal i 3001 Uwagi ogólne Drukarki POSNET Thermal i POSNET 3001 wyposażono w interfejs szeregowy RS-232C.): Tabela 1 PARAMETR Szybkość transmisji Ilość bitów informacyjnych Parzystość Ilość bitów STOP Protokół komunikacyjny odbiornika Protokół komunikacyjny nadajnika WIELKOŚĆ 1200. Można również zastosować protokół sprzętowy przy użyciu linii RTS. w stan wysoki (+12V) w stanie gotowości. Ponadto. jeżeli znajdzie się w nim 1536 znaków. niektóre programy sterujące interfejsem wymagają dla poprawnej pracy nadajnika (komputera) zwarcia sygnału RTS z CTS (od strony komputera). Polega on na tym. aż do momentu. Często popełniany błąd w takim połączeniu to zastosowanie kabla.założono. że drukarka będzie ponownie gotowa do przyjmowania następnych danych. interfejs szeregowy drukarki może pracować jako interfejs napięciowy (wg standardu RS-232C). hex 11). Interfejs komunikacyjny korzysta z bufora wejściowego w drukarce . Okablowanie. Zwykle trzeba zrealizować połączenie RTS drukarki z CTS komputera. Wówczas transmisja znaków z komputera do drukarki powinna zostać wstrzymana.dane odbierane przez drukarkę. W najprostszym przypadku (interfejs napięciowy) wystarczą 3 przewody . 109 . protokół XON-XOFF. Str. W chwili. że zostaną spełnione następujące warunki sprzętowe i programowe. Stan braku gotowości urządzenia zachodzi w momencie zapełnienia 3/4 pojemności bufora komunikacyjnego tj. musi być zrealizowany ten protokół komunikacyjny. gdy aplikacja wymaga odczytu statusu drukarki. w którym przewody sygnałowe nie są skrzyżowane. że komputer nie ma możliwości wstrzymania transmisji danych wysyłanych przez drukarkę. Sygnały interfejsu Jak już wspomniano wcześniej. Zastosowano tzw. drukarka wysyła znak XON (ctrl Q. Linia ta jest ustawiana w stan niski (-12V) jeżeli drukarka nie jest gotowa do przyjmowania następnych znaków . natomiast dla poprawnej pracy odbiornika wymagane jest zwarcie sygnałów DTR z DCD oraz DSR (od strony komputera). gdy bufor wejściowy ulegnie zapełnieniu (w tym przypadku będzie w nim 1536 znaków). gdy ilość znaków w buforze spadnie poniżej określonego progu (512 znaków). Aby zapewnić poprawną pracę interfejsu.19200 (domyślnie 9600) 8 Brak 1 XON-XOFF Brak bodów Zwróćmy uwagę na ostatni parametr w powyższej liście. 512 znaków. Z uwagi na konieczność zastosowania specjalnego kabla nie jest to sposób zalecany. co jest istotne w sytuacji. Opis interfejsu szeregowego Parametry interfejsu szeregowego są ustalone "na stałe" (Tabela 1. tj. Podłączenie drukarki do komputera przy pomocy interfejsu szeregowego nie przedstawia specjalnych trudności pod warunkiem.

Kabel wykorzystujący złącze 25 od strony PC-ta: Komputer DB-25 PIN Opis 3 RxD 2 TxD 7 GND 6 – 8 – 20 Zwora 1 4-5 Zworka 2 2. z załączeniem dodatkowych odbiorników prądu w sieci energetycznej). jest brak izolacji galwanicznej mas sygnałowych urządzeń. 8. Opis sygnałów innych interfejsów dostępnych w drukarkach przedstawiono na stronie 114 (dodatkowy RS232. Połączenie opisane powyżej wymaga zastosowania protokołu transmisji XON-XOFF.7. 5. gdy oba urządzenia (komputer i drukarka) są zasilane z różnych faz lub obwodów energetycznych. Opis PIN RxD 5 TxD 4 GND 2. należy taką praktykę zakwalifikować jako błędną. wszelkie różnice potencjałów między uziemieniami komputera i drukarki powodują przepływ (często znacznego !) prądu poprzez połączenie mas sygnałowych urządzeń. Kabel wykorzystujący złącze 9 od strony PC-ta: Komputer DB-9 PIN Opis 2 RxD 3 TxD 5 GND 1–4–6 Zwora 1 7-8 Zworka 2 Uwaga: Złącze oznaczone (opisane) jako RS232 może być wykorzystane do podłączenia dodatkowego zewnętrznego wyświetlacza alfanumerycznego Typu VFD (duży. N. 110 .8 RTS 1 Str.6. 1. Sygnał RTS w standardowym kablu dostarczanym z drukarką nie jest podłaczony.1) powinna być ustawiona na pozycję ‘1xRS+RTS’ (patrz strony 121 i 123).6. Standardowe parametry transmisji: 9600. co może zwiększać prawdopodobieństwo przekłamań transmisji. Na wyświetlaczu tym wyświetlane są dokładnie te same informacje które pojawiają się na wyświetlaczy LCD operatora. a połączenia masy ochronnej są realizowane w sieci energetycznej nie poprzez "prawdziwe" uziemienie. 3.3. 1 4. Opis PIN RxD 5 TxD 4 GND 2. Problem ten występuje szczególnie drastycznie. czytelny tekst).8 RTS 1 DRUKARKA (RJ-45) – KOMP. że zgodnie z normą V.7. Chociaż często jest stosowane połączenie dłuższe (z pozytywnym rezultatem).24 maksymalna długość takiego połączenia (standard napięciowy) nie może przekraczać (przy szybkości transmisji 9600 bodów) 15 metrów. które dają dodatkowe błędy transmisji. Drugim problemem. W przypadku jego wykorzystania zworka dostępna dla serwisu (patrz pkt. Prąd ten powoduje oczywiście dodatkową różnicę potencjałów.3. Standardowe kable sygnałowe drukarek Poniżej przedstawiono rysunki standardowych kabli sygnałowych wykorzystywanych przy transmisji z drukarkami POSNET Thermal i POSNET 3001. złącze szuflady. który pojawia się przy wykorzystaniu interfejsu napięciowego. "zerowanie" (co jest najczęściej stosowane w sieciach energetycznych w budynkach mieszkalnych i biurowych). Polskie znaki w standardzie MAZOWIA. Ponieważ masy sygnałowe urządzeń (komputera i drukarki) są zwarte z masami ochronnymi (uziemieniami) .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Istotne jest. 1. Wtedy w drukarce należy przestawić zworkę (dostępną dla serwisu) na pozycję ‘2xRS’. UWAGA: w tym przypadku sygnał RTS nie działa ! 2. DRUKARKA (RJ-45) – KOMP. złącze zewnętrznego zasilacza oraz złącze wyświetlacza klienta). Ponadto w obwodzie masy sygnałowej mogą pojawiać się w takiej sytuacji zakłócenia impulsowe (związane np. lecz przez tzw.

Należy jednak pamiętać o właściwym skonfigurowaniu portu. że nie ma możliwości przepełnienia bufora wejściowego drukarki (o długości 2048 znaków). w środowisku DOS'a. Często popełnianym błędem jest ponadto brak blokady opcji XANY (parametr -XANY) co powoduje nie kontrolowane wznowienie transmisji w wyniku odebrania przez system dowolnego znaku (a przecież nie musi to być znak XON !). DCD-DSR-DTR dla odbiornika). W przypadku większości współcześnie wykorzystywanych systemów programowania (CLIPPER. pracujących w różnorodnym środowisku sprzętowym (PC 386.W efekcie. że po przeniesieniu jej na inny sprzęt (lub nieco różniące się środowisko programowe !) będzie ona nadal działać poprawnie ! 3. Wobec braku realizacji protokołu XON-XOFF sposób ten jest efektywny tylko w specyficznych sytuacjach . realizacji protokołu XON-XOFF w procedurze obsługi przerwania oraz buforowaniu odbieranych znaków w buforze FIFO (wystarczy tu bufor o długości 256 bajtów). lub napisać własne procedury programujące port i wysyłające do niego znak (np. W przypadku podłączenia drukarki przez COM1..). nie ma gwarancji.pl )..Pentium) i programowym (DOS.com. 111 . UNIX.COM4. C.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wymagania programowe Ponieważ drukarka może współpracować z bardzo różnymi aplikacjami. W przypadku komunikacji dwukierunkowej wykorzystanie procedur BIOS jest w ogólnym przypadku błędne. dBase.nie sposób przeanalizować w tym miejscu wszelkich możliwych problemów. Windows . że procedury BIOS wymagają zwór na złączu komputera (RTS-CTS dla nadajnika.. które może stwarzać oprogramowanie komunikacji szeregowej.można użyć procedur BIOS.. napisanymi przy użyciu różnych systemów programowania (np. 1. oraz komunikacji wyłącznie jednokierunkowej. pamiętając tylko o wyborze właściwego adresu portu COM1.) .486.COM4. 2. w szczególności o włączeniu protokołu XON-XOFF. ponieważ nie zapewniają one właściwego buforowania znaków odbieranych przez komputer oraz nie realizują protokołu XON-XOFF. 4. PASCAL) istnieją gotowe biblioteki procedur obsługi portów COM1. oprogramowanie nie stwarza większych problemów . Z doświadczeń autorów wynikają jednak następujące wskazówki. nawet jeżeli uzyskano poprawną pracę aplikacji z tak skonstruowaną komunikacją podczas prób. Str.posnet.. W systemie UNIX procedury obsługi portów COM1. wzorując się na modułach dostarczonym przez POSNET : www... Zwróćmy ponadto uwagę. Właściwe (i zalecane) rozwiązanie procedur komunikacyjnych polega na wykorzystaniu przerwania sprzętowego do odbierania znaków z interfejsu. CLIPPER.gdy aplikacja jest tak napisana. C itd.COM4 spełniające powyższe wymogi są wbudowane w jądro systemu.COM4 spełniające powyższe wymogi.

ERR = 1: stan "Błąd mechanizmu/ sterownika". umożliwiającego podłączenie drukarki szeregowej z parametrami transmisji 9600/8/N/1 (tylko drukarki ‘apteczne’). Wyświetlacz ten wyświetla teksty dokładnie takie same jakie pojawiają się na wyświetlaczu LCD operatora (patrz rozdział VII. dla drukarki „Seikosha” SP-2400 jest to tryb standardowy). Sygnalizacja stanów drukarki na interfejsie szeregowym Stan drukarki można odczytać programowo wysyłając do niej pytanie w postaci: DLE ($10) – odczyt statusu drukarki działający także w trybie OFF-LINE !!! Daje to możliwość odczytu statusu . ONL=0). LBPRNXT drukowania opisu działania leku. 112 . 3001 i Beetle 20) Dodatkowe łącze RS232C można wykorzystać także do podłączenia specjalnego zewnętrznego wyświetlacza VFD uzupełniającego wyświetlacz dla klienta (numeryczny). (ERR=1.77 hex): 7 0 gdzie: ONL = 1: stan "On-Line". • błędu mechanizmu np. LBAPTREP: drukowanie raportu kasowego. awaria zasilacza itp. przegrzanie głowicy. LBRPORD : drukowanie numerka na lek recepturowy. Stan ten może wystąpić w wyniku: • braku papieru (PE=1. Jako dodatkowa drukarka może być też wykorzystany tzw. PE) lub ustawione (ONL). ONL=0). Dostęp do tego wyświetlacza po otwarciu transakcji jest jednak dla programisty ograniczony do sekwencji związanej z pobieraniem kaucji LBDSPDEP opisanej na stronie 79. PE = 1: stan "Brak Papieru". to drukarka przełącza się w tryb ON-LINE i odpowiednie bity stanu (DLE) zostaną wyzerowane (ERR. W odpowiedzi na kod DLE ($10) drukarka odsyła jednobajtowy status w formacie (70. Opis złącza można znaleźć na stronie 114. „slip printer”. sekwencja LBDSP). że jego przyczyna została usunięta. oprócz przejścia drukarki w stan OFF-LINE i odpowiedniego komunikatu na wyświetlaczu. Drukarka powinna realizować protokół EPSON (np. Do dodatkowej drukarki mogą być kierowane wydruki uzyskiwane w wyniku realizacji następujących rozkazów (dokładny opis sekwencji zawarto w rozdziale ‘VIII’ na stronie 103) : LBRPDTA : drukowanie wyceny leku. brak papieru lub sytuacje błędne.. Str. Do podłączenia dodatkowego wyświetlacza VFD (Thermal.np.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Dodatkowe złącze RS232C W wersji aptecznej drukarki Wprowadzono obsługę dodatkowego portu szeregowego. jeżeli sterownik stwierdzi. 6 1 5 1 4 1 3 0 2 ONL 1 PE 0 ERR Błędy drukarki Wystąpienie błędu w trakcie drukowania wykrytego przez sterownik mechanizmu drukującego powoduje. Po usunięciu błędu i naciśnięciu klawisza NIE. • blokady (zacięcie napędu głowicy) mechanizmu lub otwartej pokrywy drukarki POSNET 3001.

po przełączeniu drukarki w stan ON-LINE. 2. W każdej sytuacji. Przetwarzanie (pobieranie znaków z bufora wejściowego) jest wstrzymane aż do naciśnięcia klawisza NIE. drukarka nie może realizować prawidłowo odpowiedzi na żądanie wysłania statusu (kod ENQ lub sekwencja LBFSTRQ).co umożliwia automatyczny monitoring sytuacji błędnych przez aplikację (przetwarzanie nie jest blokowane !). 113 .należy mieć na względzie.ponieważ w buforze drukarki znalazły się następne sekwencje sterujące. Ułatwi to pracę w przypadku interwencji dotyczących ‘zgłaszaniem’ przez drukarki błedu na wyświetlaczu LCD. Na stronach 115 i 116 niniejszej instrukcji przedstawiono w formie tabel wykaz wszystkich sekwencji drukarek POSNET i odpowiadających im kodów błedów. Dodatkowo umieszczono w tabelach numerację stron na których można znaleźć dokładny opis interesującej nas sekwencji. które nie mogły być realizowane wobec wystąpienia wcześniejszego błędu. błędny stan drukarki itd. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat (patrz strona 36): 'Błąd rozkazu: "cc" ' 'Kod błędu : xx '. Stan ten nie jest w żaden sposób sygnalizowany na interfejsach. Standardowy (tj. ponawianie żądania wysłania statusu co pewien czas spowoduje. błędy aplikacji. Jeżeli aplikacja oczekuje po wysłaniu każdego rozkazu na odpowiedni status potwierdzający jego wykonanie . Ponadto. zatem drukarka kontynuuje przyjmowanie znaków do bufora komunikacyjnego.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Błędy "programowe" Podczas interpretacji i realizacji rozkazów (sekwencji) sterujących mogą wystąpić różnego rodzaju błędy. aż do jego zapełnienia. wynikające z różnych przyczyn (przekłamania transmisji. Dokładny opis sekwencji LBSERM można znaleźć na stronie 76. Str. Często może zatem zachodzić sytuacja. ale realizuje odczyt statusu DLE. blokując wyświetlanie komunikatów . która prowadzi do blokady przetwarzania znaków przez drukarkę tj. 2. UWAGA: 1. wystąpienie wyżej wymienione komunikatu lub przejście w stan OFF-LINE (automatyczne lub inicjowane z klawiatury).). wysłanie ciągu wielu odpowiedzi statusowych (ponieważ odpowiednie kody lub sekwencje sterujące) zostały "zmagazynowane" w buforze drukarki. kiedy po skasowaniu jednego komunikatu o błędzie wystąpi natychmiast następny . Wysłanie sekwencji LBSERM redefiniuje sposób obsługi błędów. ustalony po włączeniu zasilania) sposób obsługi tych błędów jest następujący: 1. że w wyniku wystąpienia błędu mechanizmu drukującego odpowiedź ta może być "zablokowana" na dowolnie długi czas.

Masa sygnałowa. Masa sygnałowa.). PIN 1 2 3 4 NAZWA GND RXD TXD GND TYP We Wy FUNKCJA Masa sygnałowa. Wyjście danych w standardzie napięciowym. 114 . PIN 1 2 NAZWA + - TYP FUNKCJA Plus zasilania Minus zasilania Złącze do podłączenia szuflady (opisane jako SZUFL. PIN 1 2 3 4 5 6 7 8 NAZWA RTS GND GND TXD RXD GND GND GND TYP Wy Wy We FUNKCJA Wyjście. Wejście danych w standardzie napięciowym. Złącze wyjścia wyświetlacza (opisane jako WYŚW. Wyjście danych w standardzie napięciowym. Masa sygnałowa. Gniazdo wejściowe zasilania (opisane jako DC). przewidziane do sprzętowego handshake'u odbiornika Masa sygnałowa. Złącze opisane jako RS232C.Opis złącz drukarki POSNET Thermal i POSNET 3001 Złącze wejścia RS232C (opisane jako KOMP) typu RJ45 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 13. Masa sygnałowa. Wejście danych w standardzie napięciowym. PIN 1 2 3 4 5 6 7 8 NAZWA VCC VCC VCC CK TX RX GND GND TYP Wy We FUNKCJA Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zegar Wyjście danych Wejście danych Masa sygnałowa.SZUF .SZUF TYP Wy Wy Wy Wy Wy Wy FUNKCJA Plus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Plus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Plus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Minus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Minus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Minus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Str. Masa sygnałowa. Masa sygnałowa.SZUF .) PIN 1 2 3 4 5 6 NAZWA +SZUF +SZUF +SZUF .

zapraszamy' (POSNET 2000) wydruk na drukarce dodatkowej (Apteka) zwrot towaru Szukaj na stronie: 89 89 86 76 82 83 84 85 86 76 90 88 87 87 88 89 86 91 87 76 108 88 * a c k r t z w Sekwencja kasowanie tablicy wycen usuwanie z tablicy wycen leku Zamówienie na lek recepturowy raport kasowy apteczny opis działania leku usuwanie opisu działania leku z tablicy wycen wycena leku Szukaj na stronie: 105 105 106 105 107 108 103 UWAGA: Kod błędu=0 oznacza rozkaz nierozpoznany. Str. 115 .Kody sekwencji Litery które mogą pojawić się w pierwszej linii wyświetlacza po znaku $ .79 80 75 77 78 74 94 81 Sekwencja kontrola bazy danych odczyt zegara drukarki wypłata z kasy obsługa błędów raport kasy (z aplikacji) pokwitowanie sprzedaży transakcja uznania (zwrot towaru) wpłata do kasy drukowanie raportu kasy/zmiany wysuw papieru o 1. Dodatkowo w tabeli podano numer strony na której znajduje się dokładny opis ‘Kodu błędu’ wyświetlanego w drugiej linii wyświetlacza..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 14. # lub * odnoszące się do sekwencji która spowodowała błąd przedstawiono w tabeli poniżej.20 linii żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu drukowanie raportu okresowego zalogowanie kasjera wylogowanie kasjera drukowanie raportu dobowego odeślij informacje kasowe stan kasy typ i wersja oprogramowania zwrot kaucji włączenie/wyłączenie komunikatu słownego 'Dziękujemy. $ a c d e f h l p s x # b c d e f g h i k l n o p q r s t v w x y z Sekwencja linijka paragonu (Apteka) ustawianie zegara sterowanie wyświetlaczem/ szufladą anulowanie transakcji/ akceptacja transakcji programowanie nagłówka/ fiskalizacja początek transakcji definiowanie pozycji transakcji (linii paragonu) zmiana stawek PTU początek transakcji (Apteka) zakończenie transakcji z formami płatności Szukaj na stronie: 95 73 74.

sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji. za długi lub zawierający błędne znaki). błąd operacji . data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !). błąd odczytu totalizerów. nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie).przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku. lub w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna).684. błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka).354. błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) . zakres lub brak). 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Str.56 dla jednej grupy podatkowej). nie zainicjalizowany zegar RTC. błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format). błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów. błąd operacji I/O. za długie opisy). przepełnienie bufora drukarki. lub błąd operacji z rabatem np. błędna liczba rekordów (linii) paragonu. błąd liczby lub próba zdefiniowania takich samych stawek jakie są w pamięci fiskalnej drukarki . .błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka. lub błędna treść dodatkowych linii. wynik zaokrąglenia porównuje z wartością (BRUTTO) z dokładnością do 1%. błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT. wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !). w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony. przepełnienie totalizera (max 2. 'reszta' nie będą drukowane !). błędna nazwa (pusta lub za długa). jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <0 to napisy 'gotówka'.zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku. . wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi ujemna. niespełnienie powyższego daje błąd #20. błąd operacji z pamięcią fiskalną. zerowy stan totalizerów. zakres lub brak). 116 . błąd napisu <zmiana> lub <kasjer> lub <numer> lub <kaucja> (np. błąd bajtu kontrolnego. błąd wartości CENA (syntaktyka.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 15. próba fiskalizacji sfiskalizowanego urządzenia . . błąd danych.Kody błędów drukarek Drukarki standardowe Numer błędu (KOD) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 Opis błędu Rozkaz nierozpoznany. błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC lub błąd odczytu zegara RTC. zła ilość wartości PTU. błąd operacji STORNO (np.mnoży cenę przez ‘wyłowioną’ z ilości liczbę . błąd kwoty WPLATA (syntaktyka. próba wykonania w trybie 'blokowym' OFF-LINE. żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji.także próba sprzedaży w stawce nieaktywnej . błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np.niezerowe totalizery !. błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie). próba przesłania do RAM nagłówka dla urządzenia sfiskalizowanego (o ile drukarkę zafiskalizowano wpisując do modułu fiskalnego cały nagłówek). . ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP. zła ilość parametrów.błąd niespełnienia warunku ilość x cena wartość (przekroczenie progu 1%) drukarka sprawdza poprawność przesłanych informacji wg algorytmu .

CLR. Drukarki apteczne Numer błędu (KOD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 nie zainicjalizowany zegar RTC. błąd napisu <terminal>. próba przesłania do RAM nagłówka dla urządzenia sfiskalizowanego (o ile drukarkę zafiskalizowano wpisując do modułu fiskalnego cały nagłówek). błędna nazwa (pusta lub za długa).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 już istnieje zapis o tej dacie. błąd napisu <numer_kasjera>. błąd napisu <kontrahent>. błąd napisu <kod_autoryz>. zła ilość wartości PTU. błąd napisu <data_r>. 1. błąd napisu <nazwa_karty>. ten błąd pojawia się także w przypadku wystąpienia błędu blokującego tryb fiskalny (ERR. błąd nazwy. brak w pamięci RAM nagłówka (tylko w trybie fiskalnym gdy do modułu fiskalnego wpisano tylko NIP). Opis błędu Str. data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !). zła ilość parametrów. błąd bajtu kontrolnego. zakres lub brak). błąd operacji I/O. błąd liczby lub próba zdefiniowania takich samych stawek jakie są w pamięci fiskalnej drukarki . błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) .niezerowe totalizery !. za długie opisy). błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np. błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC lub błąd odczytu zegara RTC. błąd napisu <numer_par>. próba fiskalizacji sfiskalizowanego urządzenia . błąd napisu <numer_karty>. błąd napisu <data_m>. błąd danych. 2. FULL). błąd wartości <kwota>.także próba sprzedaży w stawce nieaktywnej . błąd operacji . 117 . błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie). błąd odczytu totalizerów. operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania). błąd operacji z pamięcią fiskalną. błąd wartości CENA (syntaktyka. błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki). błąd oznaczenia PTU.

dla którego była drukowana wcześniej wycena (transakcja nie może być poprawnie zakończona.przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku. lub w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna). zerowy stan totalizerów. już istnieje zapis o tej dacie. błąd operacji STORNO (np. próba wykonania w trybie 'blokowym' OFF-LINE. . 'reszta' nie będą drukowane !). błąd kwoty OPŁATA.błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka. błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka). żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Str. zakres lub brak). błąd pola <nazwa>. sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji.354. błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format). . błąd pola <postac_dawka>. ten błąd pojawia się także w przypadku wystąpienia błędu blokującego tryb fiskalny (ERR. przepełnienie totalizera (max 2. błąd napisu recepta. niespełnienie powyższego daje błąd #20. wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi ujemna. lub błąd operacji z rabatem np.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 .56 dla jednej grupy podatkowej). operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania). CLR. ponieważ tablica zapamiętanych wycen leków nie jest pusta) przepełnienie tablicy wycen (zbyt duża liczba wycen wydrukowana). ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP. lub błędna treść dodatkowych linii.mnoży cenę przez ‘wyłowioną’ z ilości liczbę . błąd kwoty OPLATA. 2. błąd nazwy. wynik zaokrąglenia porównuje z wartością (BRUTTO) z dokładnością do 1%. w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony. .drukarka sprawdza poprawność przesłanych informacji wg algorytmu .błąd niespełnienia warunku ilość x cena wartość (przekroczenie progu 1%) . wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !). brak w paragonie leku. błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT. błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów. za długi lub zawierający błędne znaki). FULL). jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <0 to napisy 'gotówka'.684. błąd oznaczenia PTU.zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku. nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie). przepełnienie bufora drukarki. błąd napisu <zmiana> lub <kasjer> lub <numer> lub <kaucja> (np. błędna liczba rekordów (linii) paragonu. błąd kwoty WPLATA (syntaktyka. 118 .

. błąd pola <znak_z>. błąd pola <ilosc>. błąd pola <kasa>. błąd pola <kasa_nr>. błąd jednej z wartości numerycznych <wartosc>.. błąd pola <ilosc_lekospis>. błąd pola <par2>. błąd pola <pacjent>. brak w tablicy zapamiętanych wycen podanej nazwy. błąd pola <data>.<refundacja> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów). Str. błąd pola <osoba>. błąd pola <par1>.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 błąd pola <opakowanie>. przekroczenie dopuszczalnej ilości linii = 50 brak w tablicy zapamiętanych opisów podanej nazwy. błąd pola <recepta>. błąd pola <numer>. błąd kwoty <opłata>. błąd pola <lekarz>. błąd pola <ptu>. błąd pola <refundator>. 119 .. błąd pola <refundacja>. błąd pola <refundator>. błąd pola <lekarz>.<total_ptu> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów). Błąd jednej z wartości numerycznych <brutto_a>. błąd pola <platne>. błąd pola <wydal>. błąd pola <pacjent>. błąd pola <opis>. błąd pola <osoba>.. <nazwa>.

Po wyjściu z tej opcji drukarka żąda potwierdzenia zmiany zegara (poprzez zadanie pytania ‘Zapisać zegar (T/N)’). • klawisz ‘⇑‘ służy do wychodzenia z obsługi interesującej nas funkcji . BŁĄD i SIEĆ). Papier : • Czułość: A B C D . POSNET THERMAL (Funkcje serwisowe) W celu zainicjowania dostępu do funkcji serwisowych należy włączyć drukarkę przy jednoczesnym wciśnięciu klawiszy ‘TAK’ i ‘NIE’. stawka nie została zdefiniowana. 3. 1. 3. 1. Stawki PTU: dostępne opcje to : RAM . wyświetlenie numeru unikatowego drukarki. Po usłyszeniu krótkiego sygnału należy zwolnić klawisze . 2. Testowane są wszystkie segmenty wyświetlacza. po chwili drukarka ‘zgłosi’ się komunikatem na wyświetlaczu o treści: ‘Konfiguracja Testy’ ‘Informacje (Koniec)’ Zasada wyboru odpowiedniej funkcji jest następująca: • przy pomocy klawiszy ‘⇐‘ i ‘⇒‘ ustawiamy migający znacznik (kursor) na polu które nas interesuje .liczba rekordów w nagłówku drukarki. LED : test diod świecących na klawiaturze (diody GOTOWA.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 16. • PTU wyświetlenie na wyświetlaczu zdefiniowanych stawek PTU w drukarce. Zalecamy wykonanie tego testu po zmianie czułości papieru (opisanej powyżej). • CL . klawisze ‘⇓‘ i ‘⇑‘ służą do ustawienia interesującego nas pola). • RDOB . Zegar : opcja umożliwiająca korektę zegara drukarki (czasu) w przypadku gdy są zerowe totalizery.. PRN : test mechanizmów drukujących . 120 . że zablokowana jest sprzedaż w tej stawce tzn. Szybkość można zdefiniować prędkość transmisji dla łącza szeregowego RS232C na : 1200 2400 4800 9600 (domyślna) 19200 .liczba rekordów ‘ Zmiana stawek PTU’. Sprzętowa oszczędność polega na rozpoczęciu drukowania przez drukarkę nowego nagłówka bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego wydruku. Po ustawieniu czułości zalecamy wykonanie testu PRN (opcja TESTY opisana poniżej).liczba wykonanych raportów dobowych. Jeżeli naciśniemy klawisz ‘TAK’ zmiana zegara zostanie zapamiętana. FSK : dostępne opcje to: • Nr.po włączeniu zasilania drukarki drukarka przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej (domyślnie ustawienie). podświetlając odpowiednią literę deklarujemy maksymalną czułość papieru (A) lub niższą (B . • niektóre zmiany parametrów wymagają ich zatwierdzenia poprzez naciśniecie klawisza ‘TAK’. 4. D) w zależności od czułości zastosowanego papieru termicznego.Unikat. Znak ‘-’ obok stawki oznacza. • NIP wyświetlenie numeru identyfikacyjnego podatnika w przypadku kiedy drukarka pracuje w trybie fiskalnym.po potwierdzeniu powstaje specjalny wydruk umożliwiający wizualną kontrolę poprawności działania mechanizmów (oryginału i kopii). • Oszczędność papieru: włączenie sprzętowej oszczędności papieru (TAK) lub jej wyłączenie (NIE). KONFIGURACJA. DSP : test wyświetlacza LED dla klienta. Testy.ilość zerowań RAM. • PT . • naciskając klawisz ‘⇓‘ przechodzimy do ‘podmenu’ interesującej nas funkcji. Korekty dokonujemy za pomocą klawiatury (klawiszami ‘⇐‘ i ‘⇒‘ wybieramy pole do zmiany. FSK . : Str. UWAGA: po fiskalizacji drukarka zawsze jako wiążące przyjmuje stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej. • Test ogólny: • H . 2.w trybie szkoleniowym po włączeniu zasilania drukarka jako wiążące przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci RAM . Poniżej opiszemy dokładnie poszczególne funkcje dostępne z klawiatury. 4.

jumper do RESET zegara drukarki (tylko w wersjach ‘przewlekanych’ płyty. Fiskalizacja POSNET Thermal. Po naciśnięciu (jednocześnie) klawiszy R.D. SZUF .temperatura elementów grzejnych mechanizmów termicznych drukarki BT to napięcie wewnętrznej baterii podtrzymującej niektóre układy drukarki po wyłączeniu zasilania.pl . W wersji SMD jumper nie występuje!). • ER: ..≥17.posnet. COM. Drukarka POSNET THERMAL jest w pełni zgodna z drukarką DF301 (ver.AUX .O. gdzie: J1 J7 U4 JP6. RESET wykonujemy zdejmując (przy wyłączonym zasilaniu) zworkę lub wyjmując na chwilę baterię BT1 (wersja SMD) . Opcja ta umożliwia wykonanie informacyjnego wydruku zawierającego : numer unikatowy. Standardowo zworka ustawiana w pozycji 1xRS+RST . Informacje. możemy przełączyć drukarkę w tzw. Znajduje się na niej także ‘stary’ program (katalog POSNET) który służy do fiskalizacji wersji drukarek < 17. czyli modeli: DF-300.1). UWAGA: Dyskietka fiskalna jest dostępna w internecie na stronie www. HEXDUMP.test łącza RS232C (KOMP) i dodatkowego łącza wykorzystywanego w wersji aptecznej drukarki (RS232).test mikro wyłączników mechanizmów drukujących oraz czujników obecności papieru (optyczne) . Drukarki fiskalizujemy przy pomocy programu ‘posnet.liczba rekordów ‘ODBUDOWA BAZY’.T2 .driver interfejsów szeregowych (w podstawce) .com.sumaryczna liczba błędnych rekordów w pamięci fiskalnej. DF-301 i DF-302.exe’ umieszczonego w katalogu ‘VER17_1’ na dyskietce fiskalnej. UX . i R. PE . ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKATKI .1 .JP12 . DC to napięcie zasilające drukarki na złączu DC drukarki (z zasilacza zewnętrznego). Tryb ten jest przydatny w przypadku ‘kłopotów’ z aplikacją sterującą drukarką (programem użytkownika). tryb hexdump umożliwiający wydrukowanie przez drukarkę treści komend odbieranych przez drukarkę przez łącze RS232C. tryb pracy drukarki (fiskalny lub szkoleniowy) i aktualne stawki PTU. Dodatkowe złącza mechanizmów umieszczone są pod mechanizmami drukującymi.1 (cały nagłówek w pamięci fiskalnej!).charakterystyczne punkty pomiarowe (napięciowe) w drukarce. Drukarki dla aptek (POSNET THERMAL-A) można fiskalizować wg takich samych zasad jak zwykłe drukarki termiczne czyli traktując je jako wykonane w wersji ≥17.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • • • • • • • • OB . 121 . Str.uaktywnia dodatkowe wyjście RS232C (wersja apteczna) w przypadku gdy zworka jest w pozycji 2xRS.złącza mechanizmów drukujących. T1.test wyjścia dodatkowego do podłączenia szuflady.

po włączeniu zasilania drukarki drukarka przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej (domyślnie ustawienie).Unikat. stawka nie została zdefiniowana. BŁĄD i SIEĆ). • FSK : dostępne opcje to: • Nr. UWAGA: po fiskalizacji drukarka zawsze jako wiążące przyjmuje stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej. : • • • Testy. • CL . Stawki PTU: dostępne opcje to : RAM . • RDOB .w trybie szkoleniowym po włączeniu zasilania drukarka jako wiążące przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci RAM .ilość zerowań RAM. wyświetlenie numeru unikatowego drukarki. • SZUF . • naciskając klawisz ‘⇓‘ przechodzimy do ‘podmenu’ interesującej nas funkcji. klawisze ‘⇓‘ i ‘⇑‘ służą do ustawienia interesującego nas pola). Domyślne ustawienie na TAK. FSK . Testowane są wszystkie segmenty wyświetlacza.po potwierdzeniu powstaje specjalny wydruk umożliwiający wizualną kontrolę poprawności działania mechanizmów (oryginału i kopii). • Test ogólny: • H . • OB . Znak ‘-’ obok stawki oznacza. Poniżej opiszemy dokładnie poszczególne funkcje dostępne z klawiatury.liczba wykonanych raportów dobowych. Papier: właczenie (TAK) lub wyłączenie (NIE) trybu oszczędności papieru. Po wyjściu z tej opcji drukarka żąda potwierdzenia zmiany zegara (poprzez zadanie pytania ‘Zapisać zegar (T/N)’).sumaryczna liczba błędnych rekordów w pamięci fiskalnej. 122 . • NIP wyświetlenie numeru identyfikacyjnego podatnika w przypadku kiedy drukarka pracuje w trybie fiskalnym. Korekty dokonujemy za pomocą klawiatury (klawiszami ‘⇐‘ i ‘⇒‘ wybieramy pole do zmiany. • ER: .POSNET 3001 (Funkcje serwisowe) W celu zainicjowania dostępu do funkcji serwisowych należy włączyć drukarkę przy jednoczesnym wciśnięciu klawiszy ‘TAK’ i ‘NIE’.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 17. • PTU wyświetlenie na wyświetlaczu zdefiniowanych stawek PTU w drukarce. • niektóre zmiany parametrów wymagają ich zatwierdzenia poprzez naciśniecie klawisza ‘TAK’. • DSP : test wyświetlacza LED dla klienta. • klawisz ‘⇑‘ służy do wychodzenia z obsługi interesującej nas funkcji . że zablokowana jest sprzedaż w tej stawce tzn. Zalecamy wykonanie tego testu po zmianie czułości papieru (opisanej powyżej). Zegar : opcja umożliwiająca korektę zegara drukarki (czasu) w przypadku gdy są zerowe totalizery . Sprzętowa oszczędność polega na rozpoczęciu drukowania przez drukarkę nowego nagłówka bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego wydruku. • PT . po chwili drukarka ‘zgłosi’ się komunikatem na wyświetlaczu o treści: ‘Konfiguracja Testy’ ‘Informacje (Koniec)’ Zasada wyboru odpowiedniej funkcji jest następująca: • przy pomocy klawiszy ‘⇐‘ i ‘⇒‘ ustawiamy migający znacznik (kursor) na polu które nas interesuje . • LED : test diod świecących na klawiaturze (diody GOTOWA. Jeżeli naciśniemy klawisz ‘TAK’ zmiana zegara zostanie zapamiętana. • PRN : test mechanizmów drukujących .liczba rekordów w nagłówku drukarki. Po usłyszeniu krótkiego sygnału należy zwolnić klawisze . KONFIGURACJA.liczba rekordów ‘ODBUDOWA BAZY’. Str.liczba rekordów ‘ Zmiana stawek PTU’.test wyjścia dodatkowego do podłączenia szuflady. • Szybkość • można zdefiniować prędkość transmisji dla łącza szeregowego RS232C na : 1200 2400 4800 9600 (domyślna) 19200 .

≥17.bezpiecznik J4 J3 Str. 123 . Informacje. T temperatura głowicy.exe’ umieszczonym w katalogu ‘posnet’ !. czyli modeli: DF-300..test łącza RS232C (KOMP) i dodatkowego łącza wykorzystywanego w wersji aptecznej drukarki (RS232). DF-301 i DF-302. Drukarka POSNET 3001 jest w pełni zgodna z drukarką DF301 (ver.test mikro wyłączników mechanizmów drukujących oraz czujników obecności papieru (optyczne) . ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKARKI gdzie: . HEXDUMP Po naciśnięciu (jednocześnie) klawiszy R.AUX . Te drukarki fiskalizujemy wg ‘starych’ zasad (cały nagłówek do modułu fiskalnego) programem ‘posnet. Tryb ten jest przydatny w przypadku ‘kłopotów’ z aplikacją sterującą drukarką (programem użytkownika). . możemy przełączyć drukarkę w tzw. PE . Znajduje się na niej także ‘stary’ program (katalog POSNET) który służy do fiskalizacji wersji drukarek < 17. tryb pracy drukarki (fiskalny lub szkoleniowy) i aktualne stawki PTU. tryb hexdump umożliwiający wydrukowanie przez drukarkę treści komend odbieranych przez drukarkę przez łącze RS232C. Drukarki fiskalizujemy przy pomocy programu ‘posnet.exe’ umieszczonego w katalogu ‘VER17_1’ na dyskietce fiskalnej.1 (cały nagłówek w pamięci fiskalnej!).com. Fiskalizacja drukarek POSNET 3001.driver interfejsów szeregowych (w podstawce) JP11. Dyskietka fiskalna jest dostępna w internecie na stronie www. i R.uaktywnia dodatkowe wyjście RS232C (wersja apteczna) w przypadku gdy zworka jest w pozycji 2xRS.charakterystyczne punkty pomiarowe (napięciowe) w drukarce.1. DC to napięcie zasilające drukarkę (z zewnętrznego zasilacza stabilizowanego 25V).O.złącze obcinacza U2 . UWAGA: Programem do fiskalizacji drukarek umieszczonym w katalogu ‘ver17_1’ NIE WOLNO FISKALIZOWAĆ drukarek DF301A (wersja apteczna drukarki DF301) a także drukarek których firmware ma numer mniejszy niż 17.1).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • • • • • • • COM.złącze czujnika papieru i zwijacza kopii B1 . BT to napięcie wewnętrznej baterii podtrzymującej niektóre układy drukarki po wyłączeniu zasilania. UX .jumper do resetu zegara drukarki.pl . Standardowo zworka ustawiana w pozycji 1xRS+RST J5 . Opcja ta umożliwia wykonanie informacyjnego wydruku zawierającego : numer unikatowy.JP12 .posnet.D. VC napięcie zasilające układy cyfrowe (5V).

Baterie(a) dostępne są pod elementem zwijacza kopii. 4. Uzyskamy dostęp do baterii litowych drukarki. 3. 3. 5.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 18. Wysunąć blaszaną osłonę spod mechanizmu zwijacza. natomiast bateria podtrzymująca zegar drukarki ma oznaczenie BT2 (w wersji SMD jest jedna bateria oznaczona symbolem BT1). Po wymianie baterii BT2 (zegar RTC) należy przesłać z programu serwisowego datę i czas do zegara drukarki. . Str. Aby uzyskać do nich dostęp należy: 1. 2.wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki. Wymianę uszkodzonego mechanizmu drukującego. Poluzować śruby: dwie śruby mocujące mechanizm zwijacza kopii oraz dwie śruby mechanizmu drukującego kopii (te bliższe mechanizmu zwijacza). Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: . Dalej zachowany został dostęp do elementów umieszczonych pod osłoną zabezpieczoną plombą ołowianą serwisu. Odłączyć wyświetlacz klienta (LED). 4. Przy wymianie baterii należy zachować wyjątkową ostrożność aby nie spowodować zwarć na płycie sterownika drukarki. Poniżej przedstawiamy rysunek osłony zabezpieczonej plombą ołowianą serwisanta z charakterystyczną ‘wypustką’ uniemożliwiającą odkręcenie mechanizmów drukujących i odkręcenia górnej osłony drukarki: Poniżej przedstawiamy krótki opis w jaki sposób dokonać wymiany uszkodzonego elementu.dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów. Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek powyżej) i zdjąć osłonę . Wymianę baterii podtrzymującej pamięć RAM lub baterii zegara RTC (UWAGA: w wersjach SMD istnieje tylko jedna bateria podtrzymująca zegar i pamięć RAM).umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy. Bateria pamięci RAM oznaczona jest symbolem BT1. 124 . Wymiana baterii Przed wymianą baterii koniecznie należy wykonać raport dobowy w drukarkach które pracują w trybie fiskalnym.wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED . Wymianę uszkodzonej klawiatury.Zmiany w drukarkach POSNET Thermal W celu zwiększenia możliwości serwisowania drukarek termicznych wprowadzono kilka istotnych zmian w konstrukcji drukarek umożliwiających bez naruszenia głównej plomby zabezpieczającej przed dostępem do wnętrza drukarki (plastikowa plomba z napisem POSNET lub HOLOGRAM). 2. 6. Zmiany te umożliwią: 1. Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki.

Wyjąć mechanizm wysuwając go najpierw w kierunku zwijacza.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Po wymianie baterii BT1 (RAM) także będzie konieczne przesłanie danych do zegara. w przypadku konieczności zmiany DATY zegara RTC (np. Odłączyć wyświetlacz klienta (LED). UWAGA: W wersjach SMD. Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki. 9. 8. Odkręcić śruby mocujące mechanizm zwijacza (2). Odłączyć wiązki mechanizmu od płyty sterownika drukarki (3 pod osłonką i dwie z przodu mechanizmu). Wymiana mechanizmu drukującego kopii Kolejność czynności: 1. Ponadto drukarka może zgłosić komunikat ‘Błąd pamięci NVR’ i próbować naprawić ‘Bazę towarową’. 11. Odkręcić dwie śruby mocujące mechanizm do konstrukcji drukarki. śruby mocujące mechanizm do konstrukcji (4 sztuki). Odkręcić dwie śruby mocujące element służący do umieszczenia rolki oryginału i pełniący jednocześnie rolę ‘łącznika’ między mechanizmem oryginału i kopii.dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów. Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: .umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy.wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki. Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki.umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy. Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: . 6. 3. Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek osłony na poprzedniej stronie) i zdjąć osłonę .nag – patrz strona 18). 6. czyli odłączyć (na chwilę) baterię BT1 (przy wyłączonym zasilaniu drukarki!). Odkręcić ‘kątowniki’ elementu do umieszczenia rolki oryginału (dwie śruby) i przykręcić do nowego mechanizmu w taki sam sposób jak były przykręcone poprzednio. W wersji SMD płyty głównej po wymianie baterii zajdą oba wymienione wyżej przypadki. 4. 12. Odłączyć wyświetlacz klienta (LED). Powyższe zdarzenia trzeba odnotować w książce serwisowej drukarki. 2 ‘pionowe’ śruby poluzować). Str. . 10. z powodu jego przekłamania) należy odłączyć zasilanie zegara RTC. Wymiana mechanizmu drukującego oryginału Kolejność czynności: 1. 4. odkręcić ‘kątowniki’ elementu do umieszczenia rolki oryginału (2 ‘poziome’ śruby odkręcić. 3. Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek osłony na poprzedniej stronie) i zdjąć osłonę . 2. 2.wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED .wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki. 5. Powstanie wtedy komunikat ‘Błąd bazy towarowej’ w wyniku którego w module fiskalnym pojawi się komunikat „ODBUDOWA BAZY”. 13. Założyć i zabezpieczyć plombą ołowianą osłonę.wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED . . Podłączyć wyświetlacz LED klienta i przykręcić górną pokrywę drukarki przy pomocy 4 śrub. Konieczne będzie także odtworzenie nagłówka w pamięci RAM (plik nazwa. Podłączyć wiązki klawiatury i umieścić płytkę z lampkami w specjalnych zaczepach. 7. Założyć nowy mechanizm i przykręcić śruby mocujące wg opisu powyżej. 125 . 5. Odłączyć wiązki mechanizmu od płyty sterownika drukarki (3 pod osłonką).dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów.

Wyjąć wyświetlacz LCD. Str. Podłączyć wyświetlacz LED klienta i przykręcić górną pokrywę drukarki przy pomocy 4 śrub. Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: . Wysunąć o ok.wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki. 5.umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy. 8. 12. 10. Odkręcić element zwijacza od mechanizmu drukującego (4 ‘pionowe’ śrubki). Przykleić nową klawiaturę do górnej pokrywy w miejscu przewidzianym dla niej. Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki. Podłączyć wiązki klawiatury i umieścić płytkę z lampkami w specjalnych zaczepach. Założyć wyjęty uprzednio wyświetlacz LCD.wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED . 8. 13. Zamawiając mechanizm w POSNET należy podać który nas interesuje (kopia czy oryginał). 4.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 7. Wymiana klawiatury. 9. 2. Usunąć uszkodzoną klawiaturę poprzez jej odklejenie od górnej pokrywy. 11. Aby wymienić uszkodzoną klawiaturę na nową należy: 1. 6. Odłączyć odsłonięte wiązki od płyty sterownika. Podłączyć wyświetlacz LED klienta i przykręcić górną pokrywę drukarki przy pomocy 4 śrub. Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek osłony na poprzedniej stronie) i zdjąć osłonę . Odłączyć wyświetlacz klienta (LED).dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów. UWAGA: Mechanizmy drukujące oryginału i kopii różnią się między sobą. Mechanizm kopii posiada dodatkowe kółko pasowe którego nie posiadają mechanizmy oryginału! Nie jest możliwe więc włożenie w miejsce mechanizmu dla kopii mechanizmu drukującego oryginału. 14. 3. Założyć i zabezpieczyć plombą ołowianą osłonę. Założyć i zabezpieczyć plombą ołowianą osłonę. Zamocować element zwijacza do nowego mechanizmu. 126 . Klawiatura w drukarkach POSNET Thermal wykonana została jako element naklejany na górną pokrywę drukarki. 9. 7. Podłączyć wiązki klawiatury i umieścić płytkę z lampkami w specjalnych zaczepach. 2 cm mechanizm ze zwijaczem tak aby uzyskać dostęp do wiązek mechanizmu umieszczonych pod jego spodem. 10. Zamontować całość wg opisu powyżej. 11. .

4. Dotyczy to także kasy fiskalnej POSNET BEETLE 20 w której umieszczono drukarkę fiskalną POSNET Thermal oraz kasy POSNET 2000. że pojawienie się w drukarce liczb w polu ‘rok’ w zakresie 00. Rozkaz ‘ustawianie zegara RTC’. Problem roku 2000 może pojawić się w systemie informatycznym tylko w przypadku gdy programista błędnie napisze (napisał) program w zakresie obsługi drukarki fiskalnej POSNET lub błędnie zinterpretuje odebrane z drukarki informacje zawierające datę. z zakresu 50. Str. 5. długi status).. Ponieważ hasło ‘fiskalizacja’ obowiązuje w Polsce od roku 1993 programista który obsługuje drukarkę może przewidzieć.28/29/30 lub 31).. 2. 127 . Rozkaz wykonania ‘raportu dobowego’.1993 w drukarce może się pojawić tylko teoretycznie w przypadku uszkodzenia zegara drukarki. Rozkaz ‘odeślij informacje kasowe’ (tzw.49 dotyczy roku 2000-2049. dla roku 2000 będą to cyfry ‘00’. Wszystkie wyprodukowane do tej pory drukarki (DF-300/1/2. dla 2001 ‘01’ itd. Należy nadmienić.12).99). natomiast aplikacja sterująca drukarką otrzyma z drukarki ‘błąd numer 01’ w przypadku wysłania do drukarki dowolnego rozkazu za wyjątkiem sekwencji ‘ustawiania zegara’.1999. Rozkaz wykonania ‘raportu okresowego’ ... W drukarkach POSNET dostępne są następujące sekwencje mające bezpośredni związek z datą (rr / mm / dd) : 1. mm – miesiąc (1.Rok 2000 w drukarkach fiskalnych POSNET Drukarki fiskalne POSNET drukują na swoich dokumentach datę w formacie: rr – mm – dd gdzie: rr – dwie ostatnie cyfry roku (00. 3. Praktycznie gdy taka sytuacja wystąpi drukarka dzięki swojemu wewnętrznemu oprogramowaniu zgłosi operatorowi (obsłudze) błąd na wyświetlaczu LCD w postaci: „Błąd zegara. czyli zawsze tak samo interpretują sekwencje zawierające pole ‘rok’.99 lat 1950. Rozkaz ‘odeślij czas RTC’ z drukarki. dd – dzień miesiąca (1.. prześlij z systemu”. że rok w zakresie 1950.... POSNET Thermal i POSNET 3001) działają na takim samym protokole transmisji.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 19. Reasumując.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
20.Nowe konstrukcje drukarek
Drukarka POSNET 3001 w obudowie plastikowej
W drukarce w obudowie metalowej zastosowano mechanizm drukujący STAR MP 342 znany z drukarki DF-300 oraz DF-301, natomiast w drukarce w obudowie plastikowej zastosowano mechanizm drukujący MP232MP-24G-A oraz tasiemkę barwiącą typu RC200B. Ze względu na zmianę typu obudowy nastąpiły także istotne zmiany w konstrukcji płyty głównej drukarki, i co jest z tym związane serwis ma dostęp do niektórych elementów drukarki po demontażu mechanizmu drukującego i odkręceniu specjalnej ‘blaszki’ zasłaniającej otwór w konstrukcji. Demontaż mechanizmu drukującego (4 śruby) jest możliwy po usunięciu plomby ołowianej serwisanta umieszczonej z prawej strony mechanizmu. Na zdjęciach przedstawiono widok drukarki po odkręceniu mechanizmu drukującego i rysunek fragmentu płyty głównej drukarki dostępnej dla serwisanta:

RAM

RTC

gdzie: J4 J3

− −

U2 B1 U15 BT1 BT2

− − − − −

jumper do resetu zegara drukarki, uaktywnia dodatkowe wyjście RS232C do którego można podłączyć zewnętrzny wyświetlacz alfanumeryczny VFD (w przypadku gdy zworka jest w pozycji 2xRS). Standardowo zworka ustawiana w pozycji 1xRS+RST. driver interfejsów szeregowych – układ MAX232 bezpiecznik EPROM z programem drukarki (firmware) 3V bateria litowa podtrzymująca pamięć RAM drukarki 3V bateria litowa podtrzymująca zegar RTC

Aby uzyskać dostęp do klawiatury lub wyświetlacza LCD obsługi należy odkręcić 4 śruby mocujące górną część obudowy do podstawy konstrukcji, odłączyć wyświetlacz klienta i dwie wiązki łączące klawiaturę i wyświetlacz LCD z płytą drukarki (patrz rysunki poniżej):
LCD KBD

Str. 128

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Drukarka POSNET Thermal w technologii SMD
W wersji SMD istnieje tylko jedna bateria litowa podtrzymująca zegar RTC i pamięć RAM drukarki. Dostęp do tej baterii jest możliwy po odkręceniu górnej pokrywy drukarki i specjalnej blaszki umieszczonej pod elementem zwijacza kopii. Na rysunku poniżej przedstawiono widok elementów dostępnych dla serwisu po zdjęciu ‘blaszki’:

Gdzie: BT1 – bateria podtrzymująca zegar RTC i pamięć RAM J1 punkty pomiarowe umożliwiające pomiar prądu pobieranego z baterii

Drukarki z płytą główną wykonaną w technologii SMD zaopatrzone są w zewnętrzny zasilacz wykonany w technice impulsowej CO OZNACZA, ŻE ZASILACZY Z POPRZEDNICH WERSJI DRUKAREK NIE WOLNO UŻYWAĆ DO WERSJI SMD !!! Nowa wersja zasilacza wyposażona jest w wtyczkę typu DC-12B-PT5 (UWAGA: INNA WTYCZKA NIŻ W WERSJACH WCZEŚNIEJSZYCH !!!).

Str. 129

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
21.Wykaz podzespołów drukarki fiskalnej POSNET Thermal
NAZWA Pakiet sterownika wersja przewlekana Pakiet sterownika wersja SMD Pakiet wyświetlacza LED Pakiet wyświetlacza LCD Mechanizm drukujący oryginał Mechanizm drukujący kopii Klawiatura membranowa Zasilacz wersja przewlekana Zasilacz wersja SMD Bateria Litowa Szpula kopii Wałek papieru Pasek zwijacza Pamięć fiskalna KOD P-PKE-DF403-M7 P-PKE-DF403-M12 P-PKE-DF403-D61 E-OLX-20X2-WINTEK M-DDT-FHP6248 M-DDT-FHP6248R P-PKE-DF403-KBD/P H-DF403-ZASILACZ H-DF403-ZASIL-SMD E-BPL-CR2032 M-MPX-DF403-DFT-70 M-MBT-DF-87P P-PKE-DF403-K31 Zakres napraw gwarancyjnych: Region POSNET X X

Dealer

X X X X X X X X X X X TYLKO POSNET !!!

X

Zasady serwisowania są następujące: 1. Dealer firmy POSNET może naprawiać (wymieniać) tylko te podzespoły, które w tabeli oznaczono symbolem ‘X’ 2. Przedstawiciel regionalny ma uprawnienia na wszystkie operacje za wyjątkiem napraw (wymian) pamięci fiskalnej W przypadku wątpliwości pytania należy kierować na adres: serwis@posnet.com.pl lub faksem (0-22 868 68 88 w. 251). Przy zamawianiu podzespołów należy podawać KOD towaru.

Str. 130

com. Str. Przedstawiciel regionalny ma uprawnienia na wszystkie operacje za wyjątkiem napraw (wymian) pamięci fiskalnej W przypadku wątpliwości pytania należy kierować na adres: serwis@posnet. 131 .Wykaz podzespołów drukarki fiskalnej POSNET 3001 NAZWA Pakiet sterownika wersja METAL Mechanizm drukujący wersja METAL Pakiet sterownika wersja PLASTIK Mechanizm drukujący wersja PLASTIK Pakiet wyświetlacza LED Pakiet wyświetlacza LCD Klawiatura membranowa wersja METAL Klawiatura membranowa wersja PLASTIK Zasilacz Szpula kopii Pasek zwijacza Mikro przełącznik pokrywy Bateria Litowa Silnik zwijacza Mikro przełącznik papieru Pamięć fiskalna KOD P-PKE-DF3001-M2 M-DDI-MP342FX24VL-A P-PKE-DF401-M3 M-DDI-MP232MP24G-A P-PKE-DF403-D61 E-OLX-2-X2-WINTEK P-PKE-DF3001-KBD P-PKE-DF401-KBD/P H-DF401-ZASIL M-MPX-ZT10-3-P M-MGX-PASEK E-EMB-83132B E-BPL-CR2032 P-PKE-DF401S1 E-EMB-83132D Dealer X Zakres napraw gwarancyjnych: Region POSNET X X X X X X X X X X X X X X TYLKO POSNET !!! X Zasady serwisowania są następujące: 1. Przy zamawianiu podzespołów należy podawać KOD towaru.pl lub faksem (0-22 868 68 88 w. 251). Dealer firmy POSNET może naprawiać (wymieniać) tylko te podzespoły.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 22. które w tabeli oznaczono symbolem ‘X’ 2.

132 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 PISMA MINISTERSTWA FINANSÓW DOPUSZCZAJĄCE DRUKARKI DO OBROTU POSNET Thermal Str.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 POSNET 3001 Str. 133 .

134 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 POSNET Thermal-A Str.

135 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 NOTATKI: Str.

Related Interests

. Mogą też wystąpić parametry numeryczne składające się z maksymalnie 10 cyfr.$7E).0. UWAGA: Oznaczenie "xor" użyte w procedurze oznacza funkcję logiczną Exclusive Or czyli: ”lub wykluczające”. W tym rozdziale wyjaśnimy podstawowe zasady konstruowania oprogramowania dla drukarki. Oczywiście użycie nawiasów nie jest tu konieczne ze względu na przestrzeganą chyba we wszystkich językach siłę wiązania poszczególnych funkcji.wówczas mogą składać się z dowolnych znaków ASCII z wyłączeniem kodów kontrolnych (np.. Jeżeli w trakcie analizy syntaktyki rozkazu wystąpi błąd. a drugi jest małą literą (z zakresu $60. Szersze możliwości reprezentacji liczb w tej wersji dla ceny i ilości towaru (parametry sekwencji LBTRSLN) omówiono w rozdziale 10 opisującym dokładnie sekwencje drukarki.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6. nazwa towaru do 40 znaków) a jego terminatorem jest zwykle kod CR ($0D).. . Długość napisu jest dla konkretnej sekwencji indywidualnie ograniczona (np.99. '#' lub ‘*’ (wersja apteczna). Jeśli w użytkowanym przez Państwa języku programowania brakuje funkcji xor. 3. Każdy z nich może mieć maksymalną wartość = 255.b) := (( not a) and b) or (( not b) and a). Wystąpienie w dowolnym miejscu sekwencji kodu ESC powoduje również zignorowanie sekwencji do końca.cyframi HEX (znaki ze zbioru: '0'. Po odebraniu identyfikatora rozkazu drukarka wczytuje ciąg parametrów napisowych lub numerycznych <string>.0'. natomiast wystąpienie ciągu ESC P powoduje rozpoczęcie analizy sekwencji od początku. Drukarka rozpoznaje 3 kody sterujące: ENQ ($05). Str. Ps) .” Po odczytaniu i sprawdzeniu cyfr kontrolnych drukarka wczytuje "końcówkę" sekwencji w postaci dwóch znaków: 'ESC ","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/50948505","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=50948505&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://pl.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://pl.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://pl.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://pl.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://pl.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://pl.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://pl.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[324890400,56091317,39272038,355906645,90772752,79573180,165216044,289160949,51760489,323225172,244029734,289160143,289160110,244029435,47989154,385247885,9728814,53614128,124897613,279688072,243480522,53609920,260807100,6348208,247228698,104921358,34307111,44447007,208763413,45832304,263504218,282766939,239488191,244157917,212863738,253264900,224369806,224355300,238704340,225916486,224258670,163646054,224419023,182553141,211302755,202691564,239588474,293461549,224410295,224426877,224326250,224349281,234028503,273582508,273440534,224306619,337536061,249309502,254039238,182565115,224270540,163580087,235411767,224252178,224285255,250006950,235583696,231689346,224248577,182546874,249308781,216442529,182522032,224266633,163647832,163603389,246897514,182560283,163579056,224248520,163564256,249308236,224421552],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"fG8SOrg4mQtl2M0TgtazqToukGE=","module_id":"UfWBFxMKBAQr3ZvoVxrV9IyvXd4=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[324890400,56091317,39272038,355906645,90772752,79573180,165216044,289160949,51760489,323225172,244029734,289160143,289160110,244029435,47989154,385247885,9728814,53614128,124897613,279688072,243480522,53609920,260807100,6348208,247228698,104921358,34307111,44447007,208763413,45832304],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Instrukcja_serwisowa_Thermal_i_Posnet_3001[1]","track_opts":{"compilation_id":"fG8SOrg4mQtl2M0TgtazqToukGE=","module_id":"9BaSXvQRIZEx4FKoMRwmTuIUlbA=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"6348208":{"type":"document","id":6348208,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/6348208/149x198/7c0cc9178e/1386679290?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/6348208/298x396/d009bd4724/1386679290?v=1","title":"1014","short_title":"1014","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":6348208,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"T6YovL5qwAfGPKY3AV6gx6mr12M="},"url":"https://www.scribd.com/document/6348208/1014","top_badge":null},"9728814":{"type":"document","id":9728814,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/9728814/149x198/8b07caf3f6/1359747515?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/9728814/298x396/6b51aaf7a7/1359747515?v=1","title":"tygodnik podatkowy z 5 stycznia 09 (nr 2)","short_title":"tygodnik podatkowy z 5 stycznia 09 (nr 2)","author":"Inkaso Hermańśki","tracking":{"object_type":"document","object_id":9728814,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PI9ecmWibpyFCPldyUd01/v8Fu8="},"url":"https://www.scribd.com/document/9728814/tygodnik-podatkowy-z-5-stycznia-09-nr-2","top_badge":null},"34307111":{"type":"document","id":34307111,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34307111/149x198/e78a6ee0bb/1313239507?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34307111/298x396/9450569184/1313239507?v=1","title":"Gazeta Informator nr 47","short_title":"Gazeta Informator nr 47","author":"gazetainformator","tracking":{"object_type":"document","object_id":34307111,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FusBowccTj/z6JAONHk2ZbTtenk="},"url":"https://www.scribd.com/document/34307111/Gazeta-Informator-nr-47","top_badge":null},"39272038":{"type":"document","id":39272038,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/39272038/149x198/dc6eb5fcc2/1286992580?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/39272038/298x396/969f60b042/1286992580?v=1","title":"MP55_56_uzytkownika_v4.2","short_title":"MP55_56_uzytkownika_v4.2","author":"Maciek Okrasa","tracking":{"object_type":"document","object_id":39272038,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MH0K2wLHOOA+vgcZSxDxN9ODLW0="},"url":"https://www.scribd.com/document/39272038/MP55-56-uzytkownika-v4-2","top_badge":null},"44447007":{"type":"document","id":44447007,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/44447007/149x198/dd4aa7d847/1291190601?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/44447007/298x396/127c621122/1291190601?v=1","title":"Gazeta Informator nr 78","short_title":"Gazeta Informator nr 78","author":"gazetainformator","tracking":{"object_type":"document","object_id":44447007,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Xf/CrQD5L6EFUIvestGypmcigHY="},"url":"https://www.scribd.com/document/44447007/Gazeta-Informator-nr-78","top_badge":null},"45832304":{"type":"document","id":45832304,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/45832304/149x198/1168e29188/1359919371?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/45832304/298x396/78b3660a2e/1359919371?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":45832304,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OEPpofRfgY8uXzmFryoYnIDiOQc="},"url":"https://www.scribd.com/document/45832304/Untitled","top_badge":null},"47989154":{"type":"document","id":47989154,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/47989154/149x198/470bcca06b/1359919372?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/47989154/298x396/7f5f790720/1359919372?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":47989154,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lKVj+ULGxRid/x7mub0Ij3RJjv8="},"url":"https://www.scribd.com/document/47989154/Untitled","top_badge":null},"51760489":{"type":"document","id":51760489,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/51760489/149x198/60dfdd368b/1381720747?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/51760489/298x396/dd2d8a92e7/1381720747?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojeprawo","tracking":{"object_type":"document","object_id":51760489,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GpmpM6rCRyER9cRkvcYXgHn0VPU="},"url":"https://www.scribd.com/document/51760489/Untitled","top_badge":null},"53609920":{"type":"document","id":53609920,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/53609920/149x198/84d8617268/1381720756?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/53609920/298x396/89fb53f129/1381720756?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojeprawo","tracking":{"object_type":"document","object_id":53609920,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qmXcDTzXlP8TObL9GJam5S5oFEQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/53609920/Untitled","top_badge":null},"53614128":{"type":"document","id":53614128,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/53614128/149x198/198acf2e4c/1381720757?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/53614128/298x396/1b422a58c2/1381720757?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojeprawo","tracking":{"object_type":"document","object_id":53614128,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aduX+WRxCPiOQ5X8UG6AcCKQSV4="},"url":"https://www.scribd.com/document/53614128/Untitled","top_badge":null},"56091317":{"type":"document","id":56091317,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/56091317/149x198/23901bbff7/1398879152?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56091317/298x396/14cc512b0f/1398879152?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojeprawo","tracking":{"object_type":"document","object_id":56091317,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8QLRtYuSEdSMkSAkrXPOOJsxSOU="},"url":"https://www.scribd.com/document/56091317/Untitled","top_badge":null},"79573180":{"type":"document","id":79573180,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79573180/149x198/3d38f1add4/1414230035?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79573180/298x396/95862a720e/1414230035?v=1","title":"Posnet Thermal 5v Usb Instrukcja Uzytkownika v 1 0","short_title":"Posnet Thermal 5v Usb Instrukcja Uzytkownika v 1 0","author":"dex1234567","tracking":{"object_type":"document","object_id":79573180,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"m1T0GfcRrYFi+0wJuyxHKNOxQwc="},"url":"https://www.scribd.com/document/79573180/Posnet-Thermal-5v-Usb-Instrukcja-Uzytkownika-v-1-0","top_badge":null},"90772752":{"type":"document","id":90772752,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/90772752/149x198/a1b5c2f357/1335178657?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/90772752/298x396/d53cf6170b/1335178657?v=1","title":"DATECS_Maluch_uzytkownika_v1.0.A4","short_title":"DATECS_Maluch_uzytkownika_v1.0.A4","author":"Grzegorz Mitana","tracking":{"object_type":"document","object_id":90772752,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LrAA8q/1CkAraWJgLaFGzG9DXGI="},"url":"https://www.scribd.com/document/90772752/DATECS-Maluch-uzytkownika-v1-0-A4","top_badge":null},"104921358":{"type":"document","id":104921358,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/104921358/149x198/d4be310334/1346798616?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/104921358/298x396/eabd9a1813/1346798616?v=1","title":"DSC_PC4020A_v3_3_ark","short_title":"DSC_PC4020A_v3_3_ark","author":"Imi Michał Smulski","tracking":{"object_type":"document","object_id":104921358,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LUPpbPU3hDzIvXdDY0CiiN+yyiM="},"url":"https://www.scribd.com/document/104921358/DSC-PC4020A-v3-3-ark","top_badge":null},"124897613":{"type":"document","id":124897613,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/124897613/149x198/c53aa7546c/1360582989?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/124897613/298x396/0a1a4e9eaf/1360582989?v=1","title":"praca it","short_title":"praca it","author":"Thingdou","tracking":{"object_type":"document","object_id":124897613,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MYnBzBnQRovTIw1XFwHZn1JpjX0="},"url":"https://www.scribd.com/document/124897613/praca-it","top_badge":null},"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/149x198/4d140b8606/1539678559?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/298x396/3f016be665/1539678559?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WVDb6DnD5PEn/R+ozqTz+qLJ41Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel","top_badge":null},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/149x198/e3ae8b9345/1539684141?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/298x396/c599e1583f/1539684141?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"S4G0RFRTCU43gjYIyseoMOMfpSk="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel","top_badge":null},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/149x198/df75726300/1539685724?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/298x396/012861be61/1539685724?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vZVY9/spqsYmOMFz8b3iH+7lkyk="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto","top_badge":null},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/149x198/7c1ceeb759/1539690193?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/298x396/2c8c5e4da3/1539690193?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"B34tvV0Ianak3oG4dzmtbz+Vy1g="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel","top_badge":null},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/149x198/73d89ab0b4/1539677564?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/298x396/92feb6c9c7/1539677564?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iqE7ZmGf1dPd4SS9juyTRkDZjls="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America","top_badge":null},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/149x198/974fcd39b2/1539676950?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/298x396/58f221bfa6/1539676950?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HN7dn3eYV6JWrtKWVzK1OuV2+i0="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules","top_badge":null},"165216044":{"type":"document","id":165216044,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/165216044/149x198/071b294577/1378239501?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/165216044/298x396/945a493390/1378239501?v=1","title":"Kasy Fisk","short_title":"Kasy Fisk","author":"dzoena_85","tracking":{"object_type":"document","object_id":165216044,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xt2E5/ytErHvnN/QsDzFAlQQfpM="},"url":"https://www.scribd.com/document/165216044/Kasy-Fisk","top_badge":null},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/149x198/e1b9e42cb5/1539678027?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/298x396/ddcc62ae69/1539678027?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"w5WWEWY+mID6oECO5NgBlHNmOAA="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel","top_badge":null},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/149x198/f82b3526b2/1539685580?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/298x396/8079e74998/1539685580?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZM8FI7D0+P21vxBhXz8rwcO1GX8="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel","top_badge":null},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/149x198/9d8b4953ee/1539684300?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/298x396/89521cc859/1539684300?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wVazBM5J6YPpOGifV3AjKXrsx9U="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century","top_badge":null},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/149x198/0601b1931c/1539682299?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/298x396/f6a21d4103/1539682299?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FafhyYfLBGESD05NMWWUqbPgF5M="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel","top_badge":null},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/149x198/825ad48fb6/1539683319?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/298x396/e6af4ca8dd/1539683319?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AVvN9TqXwFhyfmnkk9esKqAV6Qo="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel","top_badge":null},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/149x198/de3999cc66/1539687372?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/298x396/0ba4b4666c/1539687372?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VEUSVc9Gdx6LkX6xTodWMTOsfuM="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America","top_badge":null},"208763413":{"type":"document","id":208763413,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/208763413/149x198/d4a3324e4f/1393192821?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/208763413/298x396/f55a492ec5/1393192821?v=1","title":"Kasa Fiskalna Elzab","short_title":"Kasa Fiskalna Elzab","author":"arkadiusz_holz3193","tracking":{"object_type":"document","object_id":208763413,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"u57riDiyMuSWFULe6tyH54l6B7Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/208763413/Kasa-Fiskalna-Elzab","top_badge":null},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/149x198/e130bab094/1539688681?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/298x396/19f10ceb3f/1539688681?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qHxzi6UO/FHD86Pe76GLPjLGrmw="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers","top_badge":null},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/149x198/486257e90d/1539686327?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/298x396/40684a0550/1539686327?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NEGqU5nRTYDkkZ7iQLrONBrGaR8="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America","top_badge":null},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/149x198/e28b506e87/1539679194?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/298x396/716aaad647/1539679194?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"V3cse2DmAMtAsjPXwBuQQlfN+eU="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel","top_badge":null},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/149x198/0427bca488/1539689492?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/298x396/505053db71/1539689492?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wTJSsZ1Dd9yBGko+Giy2BW0UfSw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel","top_badge":null},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/149x198/97fab15653/1539675005?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/298x396/35883a5fcb/1539675005?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7HRonbou97xoXen4KxYreAh2L0Q="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel","top_badge":null},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/149x198/77a859fdd8/1539680766?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/298x396/dfbec9e04b/1539680766?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Tsy0z6iXWGR5ab0pfpyk6cHKwZ0="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel","top_badge":null},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/149x198/b2ee6fe90c/1539692711?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/298x396/eb9e673a3c/1539692711?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NdAt06QoZ2irpjeVk10zDb8ILTk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power","top_badge":null},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/149x198/196f9b9902/1539693034?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/298x396/c65dbae83f/1539693034?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nfyK0qOMxSKb6OVenjKFgh1Gfi4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower","top_badge":null},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/149x198/246ef7879c/1539692156?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/298x396/b9d115f691/1539692156?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LUiBo7uaPw3JONbD5Wq7NKh2/lc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master","top_badge":null},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/149x198/a61ed79e9b/1539674858?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/298x396/a6488a57c8/1539674858?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"seKmkzvTF0U0BBsXtVvoAQFARDM="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel","top_badge":null},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/149x198/5a300f585d/1539689274?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/298x396/21c3e990fc/1539689274?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7/y7fq8ISmTXwXJj9TXYQi3nUjg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel","top_badge":null},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/149x198/f1e7bf86b3/1539685752?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/298x396/67d6eee06a/1539685752?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"e2H2A3lLKX/+11cj1y5pW0YbAQ4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs","top_badge":null},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/149x198/c8e6142eca/1539694184?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/298x396/121ea6d44a/1539694184?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gurJCeonNufr3JxuiIrwpRxxJzI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People","top_badge":null},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/149x198/e0393734b6/1539682261?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/298x396/fac4cdb725/1539682261?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bCjIFX3HMvSBgXJ11ECRT6Pt1i8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius","top_badge":null},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/149x198/d2fc5923b8/1539682387?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/298x396/a026add765/1539682387?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nBSgsc4NlyX+rd6m+7hx0VKUNwg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer","top_badge":null},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/149x198/5f74dd59cd/1539681694?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/298x396/58644b8626/1539681694?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Vqde2ICp+5iIbgyoDqI5T7U8i/o="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln","top_badge":null},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/149x198/7e946216e0/1539681871?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/298x396/08758c4819/1539681871?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4S6Q0wdgc0JNh8cZBBXgDQeliYA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams","top_badge":null},"224421552":{"type":"book","id":224421552,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224421552/149x198/e4771e6ad3/1539682349?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224421552/298x396/ca6cceb93d/1539682349?v=1","title":"Good in Bed","short_title":"Good in Bed","author":"Jennifer Weiner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224421552,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hQVO0scsoGM3Cs1puzhkW3IAS/k="},"url":"https://www.scribd.com/book/224421552/Good-in-Bed","top_badge":null},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/149x198/67b53f7428/1539679227?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/298x396/61c4862b68/1539679227?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+H2ddxpMrulI6lOzTla4aG0/2Tk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir","top_badge":null},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/149x198/ceefd53ff2/1539684951?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/298x396/3fda0d41f4/1539684951?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ol0rTuTnfsW4fW1ayfRiaPdcgDc="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story","top_badge":null},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/149x198/8820ffce2e/1539675254?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/298x396/8022aee462/1539675254?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1x+YlwO9bQaSQMa6ZGvnNB0ZldA="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel","top_badge":null},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/149x198/600d1fe3f9/1539687394?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/298x396/1455400f40/1539687394?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gaYnh/O2oafW16o/SsRz+dZM6xY="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays","top_badge":null},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/149x198/ce356815f8/1539681541?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/298x396/a289a2fc2a/1539681541?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kd2vzkOrFjoWrcxYvX1mBPCfYyA="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel","top_badge":null},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/149x198/29700e772d/1539688611?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/298x396/46800f01c6/1539688611?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SEe+9BJnVjQbz3xUue1i/09gy3Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel","top_badge":null},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/149x198/58ed32b584/1539684007?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/298x396/d84f33deab/1539684007?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"soHLR+uM4t9iAFT94f1QIpXDXdo="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate","top_badge":null},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/149x198/7381d3ba45/1539678483?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/298x396/891d3f4926/1539678483?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fZlraKh5xH9Xg6MTpAq+FaNFBj4="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution","top_badge":null},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/149x198/8a4150948e/1539689194?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/298x396/644cc7285e/1539689194?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xurqk43R5WEt36KDubXi9bjEino="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore","top_badge":null},"243480522":{"type":"document","id":243480522,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/243480522/149x198/42a685f997/1413667964?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/243480522/298x396/326ca9aa17/1413667964?v=1","title":"psi09_2012_2013","short_title":"psi09_2012_2013","author":"a6340379","tracking":{"object_type":"document","object_id":243480522,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CsJfFfUtRAPPw1bta5yFHhy7LL0="},"url":"https://www.scribd.com/document/243480522/psi09-2012-2013","top_badge":null},"244029435":{"type":"document","id":244029435,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/244029435/149x198/14b29d8354/1430835702?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/244029435/298x396/24accfda40/1430835702?v=1","title":"instr_obslugi_delioe_v03_20100311.pdf","short_title":"instr_obslugi_delioe_v03_20100311.pdf","author":"Mieczysław Michalczewski","tracking":{"object_type":"document","object_id":244029435,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7Fne6Rh/FBRmbhJxkwK+jHJ6u8Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/244029435/instr-obslugi-delioe-v03-20100311-pdf","top_badge":null},"244029734":{"type":"document","id":244029734,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/244029734/149x198/735f05f5ac/1414016708?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/244029734/298x396/94111ebcb0/1414016708?v=1","title":"instr_obslugi_delioa_v23_20071128.pdf","short_title":"instr_obslugi_delioa_v23_20071128.pdf","author":"Mieczysław Michalczewski","tracking":{"object_type":"document","object_id":244029734,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Sr1VBZKpt+2UoW4OADI0T0kiee4="},"url":"https://www.scribd.com/document/244029734/instr-obslugi-delioa-v23-20071128-pdf","top_badge":null},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/149x198/ce51d31665/1539736933?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/298x396/d0cbd421a3/1539736933?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LQPjpFln4MmzSfmRHjSOaF/l25k="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please","top_badge":null},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/149x198/9d722fcc90/1539690643?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/298x396/2244bff6fc/1539690643?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8wQibcEvAjImIdHCi2j8wdd4H1w="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper","top_badge":null},"247228698":{"type":"document","id":247228698,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/247228698/149x198/e1db742906/1416546685?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/247228698/298x396/33cf39a9d2/1416546685?v=1","title":"GazetaInformator.pl nr 174 / listopad 2014","short_title":"GazetaInformator.pl nr 174 / listopad 2014","author":"gazetainformator","tracking":{"object_type":"document","object_id":247228698,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TDkaUCtTOFRrTLpH4+7IWES9Sp0="},"url":"https://www.scribd.com/document/247228698/GazetaInformator-pl-nr-174-listopad-2014","top_badge":null},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/149x198/345de5ca38/1539679441?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/298x396/4e9d2e54be/1539679441?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"l2v1ye42PTO0kUGPT0k+7Y91Yn8="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies","top_badge":null},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/149x198/44cce4d99a/1539687035?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/298x396/3fb7c9a745/1539687035?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ERJB1jadP6f+ea2sConI6OMY6wk="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi","top_badge":null},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/149x198/a536db5ae1/1539679970?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/298x396/aa0185412b/1539679970?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Gb1kX3EDOy6fyXa1S87hiFiQycw="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel","top_badge":null},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/149x198/dfc24938b6/1539680026?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/298x396/a7ea4fedc0/1539680026?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Wg8Mrkj8sSr37CfXFLZWXQeqgL8="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel","top_badge":null},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/149x198/5948645a35/1539689043?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/298x396/912824fccd/1539689043?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Notk0KE+G3xCe2kzHVe7Xvo/k2A="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind","top_badge":null},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/149x198/278d17c7f4/1539684824?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/298x396/8e93835fcc/1539684824?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"INnHmELVFU5aX4EfmISc7dL+2Io="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel","top_badge":null},"260807100":{"type":"document","id":260807100,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/260807100/149x198/397ec2261d/1428090738?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/260807100/298x396/1ee1c81eca/1428090738?v=1","title":"Broszura likwidacja dzialalnosci","short_title":"Broszura likwidacja dzialalnosci","author":"Lukasz","tracking":{"object_type":"document","object_id":260807100,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+nnQ0+2fgGhUkOfj8NfkzbycMJw="},"url":"https://www.scribd.com/document/260807100/Broszura-likwidacja-dzialalnosci","top_badge":null},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/149x198/5791495c90/1539687041?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/298x396/ca05b40921/1539687041?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XLaB9jNIljsb0zcMccHbU05mOA0="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future","top_badge":null},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/149x198/d972c41ea4/1539686497?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/298x396/79bdc35da6/1539686497?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CTGxMFikulYJyFz0qud9u8GbryU="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel","top_badge":null},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/149x198/1af6c958cc/1539683142?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/298x396/6f8ad65faa/1539683142?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"n8sioTP5syuz5A0Vq8zYtI+8ha8="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel","top_badge":null},"279688072":{"type":"document","id":279688072,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/279688072/149x198/d9a2d46520/1444598592?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/279688072/298x396/bd91ea10f1/1444598592?v=1","title":"Gazeta Informator nr 194 / wrzesień 2015 / Wodzisław","short_title":"Gazeta Informator nr 194 / wrzesień 2015 / Wodzisław","author":"gazetainformator","tracking":{"object_type":"document","object_id":279688072,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EWNzXwBE2RroW734i8QOYEwTGBM="},"url":"https://www.scribd.com/document/279688072/Gazeta-Informator-nr-194-wrzesień-2015-Wodzisław","top_badge":null},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/149x198/0fd38dc477/1539686765?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/298x396/ce234488d0/1539686765?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UWAzoMnk/Rg033b8feKc1wGkK0E="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta","top_badge":null},"289160110":{"type":"document","id":289160110,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/289160110/149x198/7bc72809b3/1447112758?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/289160110/298x396/5f3cfd23d9/1447112758?v=1","title":"Instrukcja Obslugi INNOVA DF1","short_title":"Instrukcja Obslugi INNOVA DF1","author":"Mieczysław Michalczewski","tracking":{"object_type":"document","object_id":289160110,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0uEPaBFyBxt53Ap6A5dSkIgr/ts="},"url":"https://www.scribd.com/document/289160110/Instrukcja-Obslugi-INNOVA-DF1","top_badge":null},"289160143":{"type":"document","id":289160143,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/289160143/149x198/70bbc056a2/1450032172?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/289160143/298x396/1724dc5ae3/1450032172?v=1","title":"Instrukcja Obslugi PRESTO","short_title":"Instrukcja Obslugi PRESTO","author":"Mieczysław Michalczewski","tracking":{"object_type":"document","object_id":289160143,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"goA1DxzsorTXeW5oQfmrv9SV9O8="},"url":"https://www.scribd.com/document/289160143/Instrukcja-Obslugi-PRESTO","top_badge":null},"289160949":{"type":"document","id":289160949,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/289160949/149x198/83cbbe3e80/1447113448?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/289160949/298x396/df501bd728/1447113448?v=1","title":"Instrukcja Obslugi INNOVA PROFIT EJ","short_title":"Instrukcja Obslugi INNOVA PROFIT EJ","author":"Mieczysław Michalczewski","tracking":{"object_type":"document","object_id":289160949,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iQQO/vkJE9uaDke+8ajiSDjudlk="},"url":"https://www.scribd.com/document/289160949/Instrukcja-Obslugi-INNOVA-PROFIT-EJ","top_badge":null},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/149x198/133f5a7fcd/1539682716?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/298x396/077cb2a3ef/1539682716?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CeC1duKi/InFiyOEMZeXMHqpe5Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man","top_badge":null},"323225172":{"type":"document","id":323225172,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/323225172/149x198/0694e7eee5/1473233150?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/323225172/298x396/e808215a03/1473233150?v=1","title":"Gazeta Informator Racibórz 219","short_title":"Gazeta Informator Racibórz 219","author":"gazetainformator","tracking":{"object_type":"document","object_id":323225172,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BtE2S1/jz8FzC7uK8TDzeG7aKHs="},"url":"https://www.scribd.com/document/323225172/Gazeta-Informator-Raciborz-219","top_badge":null},"324890400":{"type":"document","id":324890400,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/324890400/149x198/687cbf8925/1474542423?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/324890400/298x396/db6e4449b7/1474542423?v=1","title":"Do Ku Ment 239599","short_title":"Do Ku Ment 239599","author":"Dziennik Internautów","tracking":{"object_type":"document","object_id":324890400,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ey5xu2BpD77E+sCyGJQYrFKbR00="},"url":"https://www.scribd.com/document/324890400/Do-Ku-Ment-239599","top_badge":null},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/149x198/e0fabe3d5f/1539690274?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/298x396/9e5f6dd316/1539690274?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Lwkhq5Xqx52p9g4zd10AMUeq0sM="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction","top_badge":null},"355906645":{"type":"document","id":355906645,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/355906645/149x198/e1bc0feb00/1502922754?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/355906645/298x396/909669a801/1502922754?v=1","title":"Instr Obs Omega 151007","short_title":"Instr Obs Omega 151007","author":"John","tracking":{"object_type":"document","object_id":355906645,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RShyPvh+7dtGJY8mZ4xktbrx2Cw="},"url":"https://www.scribd.com/document/355906645/Instr-Obs-Omega-151007","top_badge":null},"385247885":{"type":"document","id":385247885,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/385247885/149x198/9026bc89d7/1533174029?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/385247885/298x396/28edc70d14/1533174029?v=1","title":"AVT489","short_title":"AVT489","author":"edu178","tracking":{"object_type":"document","object_id":385247885,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JkwZZy0ceBS2DlSNNKlW0dmvRm4="},"url":"https://www.scribd.com/document/385247885/AVT489","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/50948505","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2%2C3%2C26%2C27%2C28%2C66%2C67%2C68%2C128%2C129%2C130&auth_token=kd5h5XJbXFPSaUJOi4WZzXziXC4%3D&authenticity_token=Vhhwatw8lOU7BP0uzaJaV%2FqhyAyon9eNAY1om1%2FqlBIsBMn1oRhlyhNbFdSwc9S%2BYUKuqMaW0tIQCXiM6ZVZJQ%3D%3D&expires=1540358274&wordDocumentId=50948505&wordUploadId=53742436"},"renewal_nag_props":null}-->
($1B $5C). 'A'..'9'. Większość sekwencji jest uzupełniona dwoma znakami ('cc') .00' można wysłać '5.' a najlepiej po prostu '5'). Maksymalna kwota ma postać 99999999. CAN ($18) i DLE ($10) oraz kilkanaście rozkazów (sekwencji) sterujących.. natomiast zerowa część ułamkowa nie musi być w ogóle wysyłana (np.’ . zamiast '5. Realizacja sekwencji z reguły rozpoczyna się dopiero po wczytaniu tych dwóch ostatnich znaków. nazwa towaru). Na początku podstawiamy wartość bajtu kontrolnego: <byte> := 255.. Syntaktyka rozkazów. to drukarka ignoruje resztę sekwencji aż do znaków 'ESC ","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/50948505","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=50948505&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://pl.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://pl.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://pl.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://pl.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://pl.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://pl.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://pl.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[324890400,56091317,39272038,355906645,90772752,79573180,165216044,289160949,51760489,323225172,244029734,289160143,289160110,244029435,47989154,385247885,9728814,53614128,124897613,279688072,243480522,53609920,260807100,6348208,247228698,104921358,34307111,44447007,208763413,45832304,263504218,282766939,239488191,244157917,212863738,253264900,224369806,224355300,238704340,225916486,224258670,163646054,224419023,182553141,211302755,202691564,239588474,293461549,224410295,224426877,224326250,224349281,234028503,273582508,273440534,224306619,337536061,249309502,254039238,182565115,224270540,163580087,235411767,224252178,224285255,250006950,235583696,231689346,224248577,182546874,249308781,216442529,182522032,224266633,163647832,163603389,246897514,182560283,163579056,224248520,163564256,249308236,224421552],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"fG8SOrg4mQtl2M0TgtazqToukGE=","module_id":"UfWBFxMKBAQr3ZvoVxrV9IyvXd4=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[324890400,56091317,39272038,355906645,90772752,79573180,165216044,289160949,51760489,323225172,244029734,289160143,289160110,244029435,47989154,385247885,9728814,53614128,124897613,279688072,243480522,53609920,260807100,6348208,247228698,104921358,34307111,44447007,208763413,45832304],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Instrukcja_serwisowa_Thermal_i_Posnet_3001[1]","track_opts":{"compilation_id":"fG8SOrg4mQtl2M0TgtazqToukGE=","module_id":"9BaSXvQRIZEx4FKoMRwmTuIUlbA=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"6348208":{"type":"document","id":6348208,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/6348208/149x198/7c0cc9178e/1386679290?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/6348208/298x396/d009bd4724/1386679290?v=1","title":"1014","short_title":"1014","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":6348208,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"T6YovL5qwAfGPKY3AV6gx6mr12M="},"url":"https://www.scribd.com/document/6348208/1014","top_badge":null},"9728814":{"type":"document","id":9728814,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/9728814/149x198/8b07caf3f6/1359747515?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/9728814/298x396/6b51aaf7a7/1359747515?v=1","title":"tygodnik podatkowy z 5 stycznia 09 (nr 2)","short_title":"tygodnik podatkowy z 5 stycznia 09 (nr 2)","author":"Inkaso Hermańśki","tracking":{"object_type":"document","object_id":9728814,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PI9ecmWibpyFCPldyUd01/v8Fu8="},"url":"https://www.scribd.com/document/9728814/tygodnik-podatkowy-z-5-stycznia-09-nr-2","top_badge":null},"34307111":{"type":"document","id":34307111,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34307111/149x198/e78a6ee0bb/1313239507?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/34307111/298x396/9450569184/1313239507?v=1","title":"Gazeta Informator nr 47","short_title":"Gazeta Informator nr 47","author":"gazetainformator","tracking":{"object_type":"document","object_id":34307111,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FusBowccTj/z6JAONHk2ZbTtenk="},"url":"https://www.scribd.com/document/34307111/Gazeta-Informator-nr-47","top_badge":null},"39272038":{"type":"document","id":39272038,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/39272038/149x198/dc6eb5fcc2/1286992580?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/39272038/298x396/969f60b042/1286992580?v=1","title":"MP55_56_uzytkownika_v4.2","short_title":"MP55_56_uzytkownika_v4.2","author":"Maciek Okrasa","tracking":{"object_type":"document","object_id":39272038,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MH0K2wLHOOA+vgcZSxDxN9ODLW0="},"url":"https://www.scribd.com/document/39272038/MP55-56-uzytkownika-v4-2","top_badge":null},"44447007":{"type":"document","id":44447007,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/44447007/149x198/dd4aa7d847/1291190601?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/44447007/298x396/127c621122/1291190601?v=1","title":"Gazeta Informator nr 78","short_title":"Gazeta Informator nr 78","author":"gazetainformator","tracking":{"object_type":"document","object_id":44447007,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Xf/CrQD5L6EFUIvestGypmcigHY="},"url":"https://www.scribd.com/document/44447007/Gazeta-Informator-nr-78","top_badge":null},"45832304":{"type":"document","id":45832304,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/45832304/149x198/1168e29188/1359919371?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/45832304/298x396/78b3660a2e/1359919371?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":45832304,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OEPpofRfgY8uXzmFryoYnIDiOQc="},"url":"https://www.scribd.com/document/45832304/Untitled","top_badge":null},"47989154":{"type":"document","id":47989154,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/47989154/149x198/470bcca06b/1359919372?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/47989154/298x396/7f5f790720/1359919372?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"sejmometr.pl","tracking":{"object_type":"document","object_id":47989154,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lKVj+ULGxRid/x7mub0Ij3RJjv8="},"url":"https://www.scribd.com/document/47989154/Untitled","top_badge":null},"51760489":{"type":"document","id":51760489,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/51760489/149x198/60dfdd368b/1381720747?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/51760489/298x396/dd2d8a92e7/1381720747?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojeprawo","tracking":{"object_type":"document","object_id":51760489,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GpmpM6rCRyER9cRkvcYXgHn0VPU="},"url":"https://www.scribd.com/document/51760489/Untitled","top_badge":null},"53609920":{"type":"document","id":53609920,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/53609920/149x198/84d8617268/1381720756?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/53609920/298x396/89fb53f129/1381720756?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojeprawo","tracking":{"object_type":"document","object_id":53609920,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qmXcDTzXlP8TObL9GJam5S5oFEQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/53609920/Untitled","top_badge":null},"53614128":{"type":"document","id":53614128,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/53614128/149x198/198acf2e4c/1381720757?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/53614128/298x396/1b422a58c2/1381720757?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojeprawo","tracking":{"object_type":"document","object_id":53614128,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aduX+WRxCPiOQ5X8UG6AcCKQSV4="},"url":"https://www.scribd.com/document/53614128/Untitled","top_badge":null},"56091317":{"type":"document","id":56091317,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/56091317/149x198/23901bbff7/1398879152?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56091317/298x396/14cc512b0f/1398879152?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojeprawo","tracking":{"object_type":"document","object_id":56091317,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8QLRtYuSEdSMkSAkrXPOOJsxSOU="},"url":"https://www.scribd.com/document/56091317/Untitled","top_badge":null},"79573180":{"type":"document","id":79573180,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79573180/149x198/3d38f1add4/1414230035?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79573180/298x396/95862a720e/1414230035?v=1","title":"Posnet Thermal 5v Usb Instrukcja Uzytkownika v 1 0","short_title":"Posnet Thermal 5v Usb Instrukcja Uzytkownika v 1 0","author":"dex1234567","tracking":{"object_type":"document","object_id":79573180,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"m1T0GfcRrYFi+0wJuyxHKNOxQwc="},"url":"https://www.scribd.com/document/79573180/Posnet-Thermal-5v-Usb-Instrukcja-Uzytkownika-v-1-0","top_badge":null},"90772752":{"type":"document","id":90772752,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/90772752/149x198/a1b5c2f357/1335178657?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/90772752/298x396/d53cf6170b/1335178657?v=1","title":"DATECS_Maluch_uzytkownika_v1.0.A4","short_title":"DATECS_Maluch_uzytkownika_v1.0.A4","author":"Grzegorz Mitana","tracking":{"object_type":"document","object_id":90772752,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LrAA8q/1CkAraWJgLaFGzG9DXGI="},"url":"https://www.scribd.com/document/90772752/DATECS-Maluch-uzytkownika-v1-0-A4","top_badge":null},"104921358":{"type":"document","id":104921358,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/104921358/149x198/d4be310334/1346798616?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/104921358/298x396/eabd9a1813/1346798616?v=1","title":"DSC_PC4020A_v3_3_ark","short_title":"DSC_PC4020A_v3_3_ark","author":"Imi Michał Smulski","tracking":{"object_type":"document","object_id":104921358,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LUPpbPU3hDzIvXdDY0CiiN+yyiM="},"url":"https://www.scribd.com/document/104921358/DSC-PC4020A-v3-3-ark","top_badge":null},"124897613":{"type":"document","id":124897613,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/124897613/149x198/c53aa7546c/1360582989?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/124897613/298x396/0a1a4e9eaf/1360582989?v=1","title":"praca it","short_title":"praca it","author":"Thingdou","tracking":{"object_type":"document","object_id":124897613,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MYnBzBnQRovTIw1XFwHZn1JpjX0="},"url":"https://www.scribd.com/document/124897613/praca-it","top_badge":null},"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/149x198/4d140b8606/1539678559?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/298x396/3f016be665/1539678559?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WVDb6DnD5PEn/R+ozqTz+qLJ41Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel","top_badge":null},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/149x198/e3ae8b9345/1539684141?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/298x396/c599e1583f/1539684141?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"S4G0RFRTCU43gjYIyseoMOMfpSk="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel","top_badge":null},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/149x198/df75726300/1539685724?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/298x396/012861be61/1539685724?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vZVY9/spqsYmOMFz8b3iH+7lkyk="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto","top_badge":null},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/149x198/7c1ceeb759/1539690193?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/298x396/2c8c5e4da3/1539690193?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"B34tvV0Ianak3oG4dzmtbz+Vy1g="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel","top_badge":null},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/149x198/73d89ab0b4/1539677564?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/298x396/92feb6c9c7/1539677564?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iqE7ZmGf1dPd4SS9juyTRkDZjls="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America","top_badge":null},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/149x198/974fcd39b2/1539676950?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/298x396/58f221bfa6/1539676950?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HN7dn3eYV6JWrtKWVzK1OuV2+i0="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules","top_badge":null},"165216044":{"type":"document","id":165216044,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/165216044/149x198/071b294577/1378239501?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/165216044/298x396/945a493390/1378239501?v=1","title":"Kasy Fisk","short_title":"Kasy Fisk","author":"dzoena_85","tracking":{"object_type":"document","object_id":165216044,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xt2E5/ytErHvnN/QsDzFAlQQfpM="},"url":"https://www.scribd.com/document/165216044/Kasy-Fisk","top_badge":null},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/149x198/e1b9e42cb5/1539678027?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/298x396/ddcc62ae69/1539678027?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"w5WWEWY+mID6oECO5NgBlHNmOAA="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel","top_badge":null},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/149x198/f82b3526b2/1539685580?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/298x396/8079e74998/1539685580?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZM8FI7D0+P21vxBhXz8rwcO1GX8="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel","top_badge":null},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/149x198/9d8b4953ee/1539684300?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/298x396/89521cc859/1539684300?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wVazBM5J6YPpOGifV3AjKXrsx9U="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century","top_badge":null},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/149x198/0601b1931c/1539682299?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/298x396/f6a21d4103/1539682299?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FafhyYfLBGESD05NMWWUqbPgF5M="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel","top_badge":null},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/149x198/825ad48fb6/1539683319?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/298x396/e6af4ca8dd/1539683319?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AVvN9TqXwFhyfmnkk9esKqAV6Qo="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel","top_badge":null},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/149x198/de3999cc66/1539687372?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/298x396/0ba4b4666c/1539687372?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VEUSVc9Gdx6LkX6xTodWMTOsfuM="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America","top_badge":null},"208763413":{"type":"document","id":208763413,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/208763413/149x198/d4a3324e4f/1393192821?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/208763413/298x396/f55a492ec5/1393192821?v=1","title":"Kasa Fiskalna Elzab","short_title":"Kasa Fiskalna Elzab","author":"arkadiusz_holz3193","tracking":{"object_type":"document","object_id":208763413,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"u57riDiyMuSWFULe6tyH54l6B7Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/208763413/Kasa-Fiskalna-Elzab","top_badge":null},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/149x198/e130bab094/1539688681?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/298x396/19f10ceb3f/1539688681?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qHxzi6UO/FHD86Pe76GLPjLGrmw="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers","top_badge":null},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/149x198/486257e90d/1539686327?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/298x396/40684a0550/1539686327?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NEGqU5nRTYDkkZ7iQLrONBrGaR8="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America","top_badge":null},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/149x198/e28b506e87/1539679194?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/298x396/716aaad647/1539679194?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"V3cse2DmAMtAsjPXwBuQQlfN+eU="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel","top_badge":null},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/149x198/0427bca488/1539689492?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/298x396/505053db71/1539689492?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wTJSsZ1Dd9yBGko+Giy2BW0UfSw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel","top_badge":null},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/149x198/97fab15653/1539675005?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/298x396/35883a5fcb/1539675005?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7HRonbou97xoXen4KxYreAh2L0Q="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel","top_badge":null},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/149x198/77a859fdd8/1539680766?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/298x396/dfbec9e04b/1539680766?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Tsy0z6iXWGR5ab0pfpyk6cHKwZ0="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel","top_badge":null},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/149x198/b2ee6fe90c/1539692711?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/298x396/eb9e673a3c/1539692711?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NdAt06QoZ2irpjeVk10zDb8ILTk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power","top_badge":null},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/149x198/196f9b9902/1539693034?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/298x396/c65dbae83f/1539693034?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nfyK0qOMxSKb6OVenjKFgh1Gfi4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower","top_badge":null},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/149x198/246ef7879c/1539692156?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/298x396/b9d115f691/1539692156?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LUiBo7uaPw3JONbD5Wq7NKh2/lc="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master","top_badge":null},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/149x198/a61ed79e9b/1539674858?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/298x396/a6488a57c8/1539674858?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"seKmkzvTF0U0BBsXtVvoAQFARDM="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel","top_badge":null},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/149x198/5a300f585d/1539689274?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/298x396/21c3e990fc/1539689274?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7/y7fq8ISmTXwXJj9TXYQi3nUjg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel","top_badge":null},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/149x198/f1e7bf86b3/1539685752?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/298x396/67d6eee06a/1539685752?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"e2H2A3lLKX/+11cj1y5pW0YbAQ4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs","top_badge":null},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/149x198/c8e6142eca/1539694184?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/298x396/121ea6d44a/1539694184?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gurJCeonNufr3JxuiIrwpRxxJzI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People","top_badge":null},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/149x198/e0393734b6/1539682261?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/298x396/fac4cdb725/1539682261?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bCjIFX3HMvSBgXJ11ECRT6Pt1i8="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius","top_badge":null},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/149x198/d2fc5923b8/1539682387?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/298x396/a026add765/1539682387?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nBSgsc4NlyX+rd6m+7hx0VKUNwg="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer","top_badge":null},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/149x198/5f74dd59cd/1539681694?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/298x396/58644b8626/1539681694?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Vqde2ICp+5iIbgyoDqI5T7U8i/o="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln","top_badge":null},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/149x198/7e946216e0/1539681871?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/298x396/08758c4819/1539681871?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4S6Q0wdgc0JNh8cZBBXgDQeliYA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams","top_badge":null},"224421552":{"type":"book","id":224421552,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224421552/149x198/e4771e6ad3/1539682349?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224421552/298x396/ca6cceb93d/1539682349?v=1","title":"Good in Bed","short_title":"Good in Bed","author":"Jennifer Weiner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224421552,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hQVO0scsoGM3Cs1puzhkW3IAS/k="},"url":"https://www.scribd.com/book/224421552/Good-in-Bed","top_badge":null},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/149x198/67b53f7428/1539679227?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/298x396/61c4862b68/1539679227?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+H2ddxpMrulI6lOzTla4aG0/2Tk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir","top_badge":null},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/149x198/ceefd53ff2/1539684951?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/298x396/3fda0d41f4/1539684951?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ol0rTuTnfsW4fW1ayfRiaPdcgDc="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story","top_badge":null},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/149x198/8820ffce2e/1539675254?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/298x396/8022aee462/1539675254?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1x+YlwO9bQaSQMa6ZGvnNB0ZldA="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel","top_badge":null},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/149x198/600d1fe3f9/1539687394?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/298x396/1455400f40/1539687394?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gaYnh/O2oafW16o/SsRz+dZM6xY="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays","top_badge":null},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/149x198/ce356815f8/1539681541?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/298x396/a289a2fc2a/1539681541?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kd2vzkOrFjoWrcxYvX1mBPCfYyA="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel","top_badge":null},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/149x198/29700e772d/1539688611?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/298x396/46800f01c6/1539688611?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SEe+9BJnVjQbz3xUue1i/09gy3Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel","top_badge":null},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/149x198/58ed32b584/1539684007?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/298x396/d84f33deab/1539684007?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"soHLR+uM4t9iAFT94f1QIpXDXdo="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate","top_badge":null},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/149x198/7381d3ba45/1539678483?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/298x396/891d3f4926/1539678483?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fZlraKh5xH9Xg6MTpAq+FaNFBj4="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution","top_badge":null},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/149x198/8a4150948e/1539689194?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/298x396/644cc7285e/1539689194?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xurqk43R5WEt36KDubXi9bjEino="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore","top_badge":null},"243480522":{"type":"document","id":243480522,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/243480522/149x198/42a685f997/1413667964?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/243480522/298x396/326ca9aa17/1413667964?v=1","title":"psi09_2012_2013","short_title":"psi09_2012_2013","author":"a6340379","tracking":{"object_type":"document","object_id":243480522,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CsJfFfUtRAPPw1bta5yFHhy7LL0="},"url":"https://www.scribd.com/document/243480522/psi09-2012-2013","top_badge":null},"244029435":{"type":"document","id":244029435,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/244029435/149x198/14b29d8354/1430835702?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/244029435/298x396/24accfda40/1430835702?v=1","title":"instr_obslugi_delioe_v03_20100311.pdf","short_title":"instr_obslugi_delioe_v03_20100311.pdf","author":"Mieczysław Michalczewski","tracking":{"object_type":"document","object_id":244029435,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7Fne6Rh/FBRmbhJxkwK+jHJ6u8Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/244029435/instr-obslugi-delioe-v03-20100311-pdf","top_badge":null},"244029734":{"type":"document","id":244029734,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/244029734/149x198/735f05f5ac/1414016708?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/244029734/298x396/94111ebcb0/1414016708?v=1","title":"instr_obslugi_delioa_v23_20071128.pdf","short_title":"instr_obslugi_delioa_v23_20071128.pdf","author":"Mieczysław Michalczewski","tracking":{"object_type":"document","object_id":244029734,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Sr1VBZKpt+2UoW4OADI0T0kiee4="},"url":"https://www.scribd.com/document/244029734/instr-obslugi-delioa-v23-20071128-pdf","top_badge":null},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/149x198/ce51d31665/1539736933?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/298x396/d0cbd421a3/1539736933?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LQPjpFln4MmzSfmRHjSOaF/l25k="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please","top_badge":null},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/149x198/9d722fcc90/1539690643?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/298x396/2244bff6fc/1539690643?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8wQibcEvAjImIdHCi2j8wdd4H1w="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper","top_badge":null},"247228698":{"type":"document","id":247228698,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/247228698/149x198/e1db742906/1416546685?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/247228698/298x396/33cf39a9d2/1416546685?v=1","title":"GazetaInformator.pl nr 174 / listopad 2014","short_title":"GazetaInformator.pl nr 174 / listopad 2014","author":"gazetainformator","tracking":{"object_type":"document","object_id":247228698,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TDkaUCtTOFRrTLpH4+7IWES9Sp0="},"url":"https://www.scribd.com/document/247228698/GazetaInformator-pl-nr-174-listopad-2014","top_badge":null},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/149x198/345de5ca38/1539679441?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/298x396/4e9d2e54be/1539679441?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"l2v1ye42PTO0kUGPT0k+7Y91Yn8="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies","top_badge":null},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/149x198/44cce4d99a/1539687035?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/298x396/3fb7c9a745/1539687035?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ERJB1jadP6f+ea2sConI6OMY6wk="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi","top_badge":null},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/149x198/a536db5ae1/1539679970?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/298x396/aa0185412b/1539679970?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Gb1kX3EDOy6fyXa1S87hiFiQycw="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel","top_badge":null},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/149x198/dfc24938b6/1539680026?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/298x396/a7ea4fedc0/1539680026?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Wg8Mrkj8sSr37CfXFLZWXQeqgL8="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel","top_badge":null},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/149x198/5948645a35/1539689043?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/298x396/912824fccd/1539689043?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Notk0KE+G3xCe2kzHVe7Xvo/k2A="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind","top_badge":null},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/149x198/278d17c7f4/1539684824?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/298x396/8e93835fcc/1539684824?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"INnHmELVFU5aX4EfmISc7dL+2Io="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel","top_badge":null},"260807100":{"type":"document","id":260807100,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/260807100/149x198/397ec2261d/1428090738?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/260807100/298x396/1ee1c81eca/1428090738?v=1","title":"Broszura likwidacja dzialalnosci","short_title":"Broszura likwidacja dzialalnosci","author":"Lukasz","tracking":{"object_type":"document","object_id":260807100,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+nnQ0+2fgGhUkOfj8NfkzbycMJw="},"url":"https://www.scribd.com/document/260807100/Broszura-likwidacja-dzialalnosci","top_badge":null},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/149x198/5791495c90/1539687041?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/298x396/ca05b40921/1539687041?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XLaB9jNIljsb0zcMccHbU05mOA0="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future","top_badge":null},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/149x198/d972c41ea4/1539686497?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/298x396/79bdc35da6/1539686497?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CTGxMFikulYJyFz0qud9u8GbryU="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel","top_badge":null},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/149x198/1af6c958cc/1539683142?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/298x396/6f8ad65faa/1539683142?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"n8sioTP5syuz5A0Vq8zYtI+8ha8="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel","top_badge":null},"279688072":{"type":"document","id":279688072,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/279688072/149x198/d9a2d46520/1444598592?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/279688072/298x396/bd91ea10f1/1444598592?v=1","title":"Gazeta Informator nr 194 / wrzesień 2015 / Wodzisław","short_title":"Gazeta Informator nr 194 / wrzesień 2015 / Wodzisław","author":"gazetainformator","tracking":{"object_type":"document","object_id":279688072,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EWNzXwBE2RroW734i8QOYEwTGBM="},"url":"https://www.scribd.com/document/279688072/Gazeta-Informator-nr-194-wrzesień-2015-Wodzisław","top_badge":null},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/149x198/0fd38dc477/1539686765?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/298x396/ce234488d0/1539686765?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UWAzoMnk/Rg033b8feKc1wGkK0E="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta","top_badge":null},"289160110":{"type":"document","id":289160110,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/289160110/149x198/7bc72809b3/1447112758?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/289160110/298x396/5f3cfd23d9/1447112758?v=1","title":"Instrukcja Obslugi INNOVA DF1","short_title":"Instrukcja Obslugi INNOVA DF1","author":"Mieczysław Michalczewski","tracking":{"object_type":"document","object_id":289160110,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0uEPaBFyBxt53Ap6A5dSkIgr/ts="},"url":"https://www.scribd.com/document/289160110/Instrukcja-Obslugi-INNOVA-DF1","top_badge":null},"289160143":{"type":"document","id":289160143,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/289160143/149x198/70bbc056a2/1450032172?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/289160143/298x396/1724dc5ae3/1450032172?v=1","title":"Instrukcja Obslugi PRESTO","short_title":"Instrukcja Obslugi PRESTO","author":"Mieczysław Michalczewski","tracking":{"object_type":"document","object_id":289160143,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"goA1DxzsorTXeW5oQfmrv9SV9O8="},"url":"https://www.scribd.com/document/289160143/Instrukcja-Obslugi-PRESTO","top_badge":null},"289160949":{"type":"document","id":289160949,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/289160949/149x198/83cbbe3e80/1447113448?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/289160949/298x396/df501bd728/1447113448?v=1","title":"Instrukcja Obslugi INNOVA PROFIT EJ","short_title":"Instrukcja Obslugi INNOVA PROFIT EJ","author":"Mieczysław Michalczewski","tracking":{"object_type":"document","object_id":289160949,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iQQO/vkJE9uaDke+8ajiSDjudlk="},"url":"https://www.scribd.com/document/289160949/Instrukcja-Obslugi-INNOVA-PROFIT-EJ","top_badge":null},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/149x198/133f5a7fcd/1539682716?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/298x396/077cb2a3ef/1539682716?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CeC1duKi/InFiyOEMZeXMHqpe5Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man","top_badge":null},"323225172":{"type":"document","id":323225172,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/323225172/149x198/0694e7eee5/1473233150?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/323225172/298x396/e808215a03/1473233150?v=1","title":"Gazeta Informator Racibórz 219","short_title":"Gazeta Informator Racibórz 219","author":"gazetainformator","tracking":{"object_type":"document","object_id":323225172,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BtE2S1/jz8FzC7uK8TDzeG7aKHs="},"url":"https://www.scribd.com/document/323225172/Gazeta-Informator-Raciborz-219","top_badge":null},"324890400":{"type":"document","id":324890400,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/324890400/149x198/687cbf8925/1474542423?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/324890400/298x396/db6e4449b7/1474542423?v=1","title":"Do Ku Ment 239599","short_title":"Do Ku Ment 239599","author":"Dziennik Internautów","tracking":{"object_type":"document","object_id":324890400,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ey5xu2BpD77E+sCyGJQYrFKbR00="},"url":"https://www.scribd.com/document/324890400/Do-Ku-Ment-239599","top_badge":null},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/149x198/e0fabe3d5f/1539690274?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/298x396/9e5f6dd316/1539690274?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Lwkhq5Xqx52p9g4zd10AMUeq0sM="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction","top_badge":null},"355906645":{"type":"document","id":355906645,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/355906645/149x198/e1bc0feb00/1502922754?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/355906645/298x396/909669a801/1502922754?v=1","title":"Instr Obs Omega 151007","short_title":"Instr Obs Omega 151007","author":"John","tracking":{"object_type":"document","object_id":355906645,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RShyPvh+7dtGJY8mZ4xktbrx2Cw="},"url":"https://www.scribd.com/document/355906645/Instr-Obs-Omega-151007","top_badge":null},"385247885":{"type":"document","id":385247885,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/385247885/149x198/9026bc89d7/1533174029?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/385247885/298x396/28edc70d14/1533174029?v=1","title":"AVT489","short_title":"AVT489","author":"edu178","tracking":{"object_type":"document","object_id":385247885,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JkwZZy0ceBS2DlSNNKlW0dmvRm4="},"url":"https://www.scribd.com/document/385247885/AVT489","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/50948505","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2%2C3%2C26%2C27%2C28%2C66%2C67%2C68%2C128%2C129%2C130&auth_token=kd5h5XJbXFPSaUJOi4WZzXziXC4%3D&authenticity_token=Vhhwatw8lOU7BP0uzaJaV%2FqhyAyon9eNAY1om1%2FqlBIsBMn1oRhlyhNbFdSwc9S%2BYUKuqMaW0tIQCXiM6ZVZJQ%3D%3D&expires=1540358274&wordDocumentId=50948505&wordUploadId=53742436"},"renewal_nag_props":null}-->