POSNET

SYSTEMY KAS FISKALNYCH
02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 Tel.: (0-22) 868-68-88 w. 201..204 (Dział handlowy) Tel.: (0-22) 868-68-88 w. 251..253 (Serwis) Fax.: (0-22) 868-68-89

http://www.posnet.com.pl/serwis.htm email: serwis@posnet.com.pl

DRUKARKI FISKALNE POSNET THERMAL i POSNET 3001

INSTRUKCJA SERWISOWA

Nieustanny rozwój naszych produktów stwarza czasem konieczność wprowadzenia zmian nie uwzględnionych w tym dokumencie.

Maj 1999 ver. 39.6

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
SPIS TREŚCI :
1. WSTĘP.......................................................................................................................................................................5 2. DRUKARKI FISKALNE - PODSTAWOWE INFORMACJE SERWISOWE..................................................6 ZAŁOŻENIA OGÓLNE.........................................................................................................................................................6 OPIS KONSTRUKCJI DRUKAREK...........................................................................................................................................7 Mechanizm drukujący.............................................................................................................................................8 Sterownik mechanizmu drukującego. ....................................................................................................................8 Główny procesor drukarki. ..................................................................................................................................9 Zegar czasu rzeczywistego. ..................................................................................................................................12 Wyświetlacze. .......................................................................................................................................................12 Pamięć fiskalna. ..................................................................................................................................................13 Zasilacze. .............................................................................................................................................................14 Klawiatury drukarek.............................................................................................................................................15 3. PLOMBOWANIE DRUKARKI FISKALNEJ.....................................................................................................17 PLOMBY PRODUCENTA...................................................................................................................................................17 PLOMBY SERWISOWE ..............................................................................................................................................17 4. FISKALIZACJA DRUKARKI..............................................................................................................................18 5. UREGULOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE KAS REJESTRUJĄCYCH.....................................................20 6. PROGRAMOWANIE DRUKARKI......................................................................................................................22 SYNTAKTYKA ROZKAZÓW. ..............................................................................................................................................22 OBSŁUGA SYTUACJI BŁĘDNYCH. ......................................................................................................................................23 USTAWIANIE ZEGARA......................................................................................................................................................24 TRANSAKCJA.................................................................................................................................................................26 TRYBY PRACY DRUKARKI................................................................................................................................................30 7. WYKAZ KOMUNIKATÓW WYŚWIETLANYCH NA WYŚWIETLACZU LCD DRUKARKI.................31 BŁĘDY FATALNE (POWODUJĄ KONIECZNOŚĆ WYŁĄCZENIA URZĄDZENIA)..................................................................................31 KOMUNIKATY BŁĘDÓW MECHANIZMU DRUKUJĄCEGO............................................................................................................32 OSTRZEŻENIA. ..............................................................................................................................................................33 KOMUNIKATY ZWIĄZANE Z SEKWENCJAMI STERUJĄCYMI......................................................................................................36 KOMUNIKATY ZWIĄZANE Z DRUKOWANIEM RAPORTÓW..........................................................................................................37 INNE KOMUNIKATY ........................................................................................................................................................40 8. FORMATY MOŻLIWYCH WYDRUKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ DRUKARKĘ............................42 DOKUMENTY FISKALNE...................................................................................................................................................42 Paragon fiskalny standard....................................................................................................................................42 Paragon fiskalny z formami płatności..................................................................................................................46 Raport fiskalny dobowy........................................................................................................................................47 Raport fiskalny okresowy pełny............................................................................................................................49 DOKUMENTY NIEFISKALNE...............................................................................................................................................53 Raport okresowy drukowany jako podsumowanie...............................................................................................53 Raport bazy danych..............................................................................................................................................54 Raport kasy / zmiany.............................................................................................................................................56 Wpłata do kasy. ....................................................................................................................................................57 Wypłata z kasy.......................................................................................................................................................57 Stan kasy...............................................................................................................................................................57 Raport zmiany stawek PTU..................................................................................................................................58 Raport zerowania RAM........................................................................................................................................59 Wydruk kontrolny nagłówka.................................................................................................................................59 Zwrot towaru........................................................................................................................................................60 Wydruk raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności......................................................................60 Format wydruku pokwitowania sprzedaży...........................................................................................................61 Format wydruku transakcji uznania.....................................................................................................................62

Str. 2

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Logowanie kasjera................................................................................................................................................63 Wylogowanie kasjera............................................................................................................................................63 Dokument "zwrot kaucji"......................................................................................................................................63 9. OPERACJE RACHUNKOWE WYKONYWANE PRZEZ DRUKARKĘ. .....................................................64 WSTĘP.........................................................................................................................................................................64 OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE TRANSAKCJI.............................................................................................................64 OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE DRUKOWANIA RAPORTU DOBOWEGO..............................................................................68 OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE DRUKOWANIA RAPORTU OKRESOWEGO...........................................................................69 10. ZESTAW ROZKAZÓW DRUKAREK...............................................................................................................71 OGÓLNE ZASADY SYNTAKTYKI KOMEND.............................................................................................................................71 PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW / STEROWANIE UKŁADEM ELEKTRONICZNYM...........................................................................73 [LBSETCK]: Ustawienie zegara. ........................................................................................................................73 [LBDSP]: Sterowanie wyświetlaczem / szufladą................................................................................................74 [LBSETPTU] : Zmiana stawek PTU...................................................................................................................74 [LBSETHDR] : Programowanie nagłówka / fiskalizacja....................................................................................75 [LBSNDMD] : Wyłączenie/ włączenie komunikatu głosowego...........................................................................76 [LBFEED] : Wysuw papieru................................................................................................................................76 [LBSERM]: Obsługa błędów................................................................................................................................76 TRANSAKCJA.................................................................................................................................................................77 [LBTRSHDR]: Początek transakcji (wejście w tryb transakcji)..........................................................................77 [LBTRSLN] : Linia paragonu. ............................................................................................................................78 [LBDSPDEP]: Kaucja pobrana..........................................................................................................................79 [LBTREXIT] : Anulowanie transakcji. ...............................................................................................................79 [LBTREXIT] : Standardowe zatwierdzenie transakcji. ......................................................................................80 [LBTRXEND] : Zatwierdzenie transakcji z formami płatności............................................................................81 [LBCSHREP1]: Rozkaz raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności............................................82 [LBTRSCARD] : Pokwitowanie sprzedaży..........................................................................................................83 [LBSTOCARD]: Transakcja uznania (zwrot towaru).........................................................................................84 DRUKOWANIE RAPORTÓW / KONTROLA BAZY DANYCH..........................................................................................................85 [LBINCCSH] : Wpłata do kasy............................................................................................................................85 [LBDECCSH]: Wypłata z kasy. ...........................................................................................................................86 [LBCSHSTS]: Stan kasy.......................................................................................................................................86 [LBCSHREP] : Raport kasy / zmiany..................................................................................................................86 [LBLOGIN] : Logowanie kasjera........................................................................................................................87 [LBLOGOUT]: Wylogowanie kasjera..................................................................................................................87 [LBOPAK] : Zwrot kaucji.....................................................................................................................................87 [LBSTOCSH] : Zwrot towaru...............................................................................................................................88 [LBFSKREP] : Drukowanie raportu okresowego...............................................................................................88 [LBDAYREP]: Drukowanie raportu dobowego...................................................................................................88 [LBDBREP]: Kontrola bazy danych. ..................................................................................................................89 ODCZYT STATUSU...........................................................................................................................................................89 [LBSENDCK]: Odeślij czas RTC.........................................................................................................................89 [LBFSTRQ]: Odeślij informacje kasowe.............................................................................................................90 [LBERNRQ] : Żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu.......................................................................90 [LBIDRQ] : Sekwencja odsyłająca typ i wersje oprogramowania......................................................................91 11. OPIS SEKWENCJI DRUKARKI POSNET THERMAL-A (APTECZNA)...................................................92 NOWY FORMAT PARAGONU FISKALNEGO.............................................................................................................................92 MODYFIKACJE SEKWENCJI STERUJĄCYCH ZWIĄZANE Z DODATKOWYM FORMATEM PARAGONU FISKALNEGO.....................................94 [LBTRSORG] : Nagłówek „paragonu aptecznego”............................................................................................94 [LBTRSART]: Linia paragonu. ...........................................................................................................................95 [LBTREXIT]: Akceptacja/ anulowanie paragonu...............................................................................................96 FORMATY DODATKOWYCH (APTECZNYCH) WYDRUKÓW NIEFISKALNYCH...................................................................................97 Wycena leku - format wydruku.............................................................................................................................97 Raport kasowy. ....................................................................................................................................................99 Zamówienie na lek recepturowy.........................................................................................................................100 Związek między wydrukami niefiskalnymi wycen leków a wydrukiem paragonu fiskalnego.............................102 SEKWENCJE STERUJĄCE DLA UZYSKANIA DODATKOWYCH APTECZNYCH WYDRUKÓW NIEFISKALNYCH...........................................103

Str. 3

.................................109 Standardowe kable sygnałowe drukarek........................................................................ OPIS ZŁĄCZ DRUKARKI POSNET THERMAL I POSNET 3001....... POSNET 3001 (FUNKCJE SERWISOWE)..................................................................................................................115 15.........................................................111 DODATKOWE ZŁĄCZE RS232C.......................... 4 .....103 [LBCLRDTA] : Kasowania zapamiętanych danych o wycenie leku („stornowanie wyceny”)........120 ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKATKI ..........................112 Błędy drukarki ...................................131 POSNET THERMAL................................................................................ KODY SEKWENCJI....................................................Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBRPDTA]: Wycena leku.....................107 [LBCLRTXT] : Kasowanie opisu działania leku z tablicy wycen.....129 21.........................106 [LBPRNTXT]: Opisu działania leku......................................................................................................................................................... ROK 2000 W DRUKARKACH FISKALNYCH POSNET.................................. SYGNAŁY INTERFEJSU........................................................................................122 ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKARKI...................................................................................................................123 18.....................................................................................................................................................................................................................128 DRUKARKA POSNET THERMAL W TECHNOLOGII SMD..........................125 WYMIANA KLAWIATURY.............................110 WYMAGANIA PROGRAMOWE.................133 POSNET THERMAL-A...........................................................................112 Do podłączenia dodatkowego wyświetlacza VFD (Thermal.......................... NOWE KONSTRUKCJE DRUKAREK..................................................................................................................105 [LBAPTREP] : Raport kasowy w formacie dla aptek........................ WYKAZ PODZESPOŁÓW DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL...............116 DRUKARKI STANDARDOWE...........................................................................................................................................................................................................134 Str...................................................................................................................................................................112 SYGNALIZACJA STANÓW DRUKARKI NA INTERFEJSIE SZEREGOWYM..................125 WYMIANA MECHANIZMU DRUKUJĄCEGO KOPII................................................109 UWAGI OGÓLNE......................................................113 13....132 POSNET 3001..................................... ZMIANY W DRUKARKACH POSNET THERMAL...............................................................................................................................127 20.........................................................105 [LBRPORD] : Zamówienie na lek recepturowy............................................................108 [LBPRNDIR] : Sekwencja związana z obsługą dodatkowego portu szeregowego............................108 12.......................................................................................................................................................................................................................................... POSNET THERMAL (FUNKCJE SERWISOWE).........................................................................................................................................130 22................................................................................................................................................................................................128 DRUKARKA POSNET 3001 W OBUDOWIE PLASTIKOWEJ.............................................. 3001 i Beetle 20).................................................................................................. WYKAZ PODZESPOŁÓW DRUKARKI FISKALNEJ POSNET 3001..........................................................................................109 OKABLOWANIE...............................................................................................................................................................112 W wersji aptecznej drukarki........................................................ KODY BŁĘDÓW DRUKAREK.................................105 [LBCLRALL] : Kasowanie całej zapamiętanej listy wycen leków...................................109 OPIS INTERFEJSU SZEREGOWEGO............................................................................................ OPIS INTERFEJSÓW DRUKAREK FISKALNYCH THERMAL I 3001.................................................112 Błędy "programowe".......................................................114 14..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................117 16.....................................116 DRUKARKI APTECZNE...................................................................................126 19...................................121 17.......124 WYMIANA MECHANIZMU DRUKUJĄCEGO ORYGINAŁU...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................124 WYMIANA BATERII........

7A i 31.5A. ‘Apteczna’ wersja drukarki to POSNET Thermal-A.1-3. Każda z produkowanych drukarek fiskalnych POSNET posiada wewnętrzny program tzw. 28. czyli drukarki mogą pracować w systemach z maksimum 7 stawkami PTU (6 definiowanych plus stawka zwolniona ‘Z’).1.1. 39.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 1.3.1B. Ten sam wyświetlacz może współpracować także z drukarkami POSNET Thermal (od wersji 39. pozostałą część nagłówka (Nazwę firmy i adres siedziby firmy) zapisuje się do pamięci RAM (podtrzymywanej baterią) co umożliwia w przyszłości ich ew. Drukarka POSNET 3001 to odpowiednik starszej wersji drukarki DF-301 z mechanizmem drukującym firmy STAR (igłowa).3). 29.1B lub 39. Występuje w wersjach: 28. Występuje w wersjach: 28.posnet. Bliższe informacje dotyczące w/w. 39. 32. Wersja najnowsza (39.3 i 39. a także drukarka fiskalna POSNET SIEMENS-77 umożliwiająca dodatkowo wydruk dokumentu.6A. firmware który posiada specyficzny numer.9A. Opis sekwencji dla tej drukarki umieszczono w rozdziale 11. 29. Numer ten określa zakres sekwencji (komend) które obsługuje dany model drukarki (patrz dokładny opis sekwencji zawarty w rozdziale 10) W drukarkach POSNET Thermal i POSNET 3001 można zdefiniować 6 stawek PTU (A . 5 .pl Str.3.1) i POSNET 3001 (od wersji 39.1. urządzeń firmy POSNET dostępne są na stronie WWW firmy pod adresem: www. który zawiera drukarkę fiskalną będącą odpowiednikiem drukarki DF-301 (wcześniejszy model drukarki). Zawarty w rozdziale 10 opis sekwencji dotyczy także zawartej w kasie POSNET 2000 drukarki. 29. Zawiera wszystkie niezbędne informacje potrzebne do serwisowania drukarek.3.6 (wersja drukarki w obudowie plastikowej). 31.1B) może współpracować ze specjalnym zewnętrznym wyświetlaczem alfanumerycznym VFD podłączanym do dodatkowego wyjścia w module drukarki typu RS232C.. Od momentu powstania pierwszej drukarki fiskalnej (DF-300) zaszło wiele zmian w konstrukcji drukarek oraz pojawiły się dodatkowe komendy których nie ‘znały’ drukarki DF-300. Programistom nie wolno jest umieszczać sekwencji do fiskalizacji drukarki w swoich aplikacjach! W firmie POSNET produkowany jest także terminal UNIX-owy o nazwie POSNET 2000. Dokładny opis sekwencji znaleźć można w rozdziale 10 niniejszej instrukcji (na stronie 71). Występuje w wersjach: 28. Wstęp Niniejsza instrukcja serwisowa napisana została pod kątem drukarek POSNET Thermal i POSNET 3001.com. 31. Fiskalizacji dokonuje tylko i wyłącznie przeszkolony w firmie POSNET serwis. Umieszczona w kasie POSNET Beetle 20 drukarka (moduł drukarki) posiada numer firmware 28..1B. Fiskalizację drukarek dokonuje się zapisując do pamięci fiskalnej tylko NIP. F). Przy współpracy z firmą Siemens powstała kasa fiskalna POSNET Beetle 20 będąca połączeniem w jednej obudowie drukarki fiskalnej POSNET Thermal i opartej na architekturze komputera klasy PC kasy Beetle. Praktycznie z punktu widzenia programisty jest to odpowiednik drukarki POSNET 3001. korektę bez potrzeby wymiany modułu fiskalnego. Drukarka POSNET Thermal to wersja drukarki z mechanizmem drukującym termicznym. opis ten uwzględnia numeracje wersji oprogramowania (firmware) wewnętrznego drukarki od którego obowiązuje dana sekwencja.

co dotyczy też danych liczbowych !). że jego podłączenie do istniejącego systemu sprzedaży (bądź finansowo . Podłączenie urządzenia do programu aplikacyjnego może być rozwiązane w różny sposób. Drukarki fiskalne . którzy posiadają komputer klasy PC oraz wykorzystują w swoim sklepie (hurtowni) oprogramowanie realizujące sprzedaż. Oprogramowanie drukarki zapewnia wszystkie wymagane funkcje niezbędne w kasie fiskalnej. Urządzenie jest tak pomyślane.ang. Jest to najistotniejsza cecha urządzenia. LBTRSLN. Do zrealizowania najprostszej sprzedaży wystarczy wykorzystać podzbiór złożony z zaledwie sześciu (!) sekwencji sterujących: • nastawianie / korekta zegara czasu rzeczywistego (sekwencja LBSETCK). • drukarkę paragonów z możliwością drukowania oryginału oraz kopii.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 2. dane przesyłane do drukarki stanowią zawsze ciąg znaków ASCII. w szczególności realizuje algorytm badania poprawności przywiązania kodu stawki PTU do nazwy towaru. Nie można też uzyskać dowolnych formatów wydruku. oraz kilka dokumentów niefiskalnych o ściśle określonych formatach wynikających z przeznaczenia. W najprostszych sytuacjach (niewielka sprzedaż. • sekwencje powodujące realizację transakcji (LBTRSHDR. • raport okresowy. Tak prostą aplikację może praktycznie stworzyć nawet niezbyt zaawansowany programista. Mówiąc obrazowo: jeżeli wyślemy do zwykłej (niefiskalnej) drukarki kod litery "A" to zwykle zostanie on wydrukowany. • zegar czasu rzeczywistego (RTC. 6 .księgowego) jest proste. LBTREXIT i LBTRXEND). jak i programowym. brak niezależnej komputerowej ewidencji sprzedaży i towarów) wystarczy tylko transmisja danych z komputera do drukarki. W tym sensie nazwa "drukarka fiskalna" może być nieco myląca (należałoby raczej używać nazwy np.podstawowe informacje serwisowe Założenia ogólne Drukarka fiskalna jest przeznaczona w pierwszym rzędzie do fiskalizacji istniejących systemów komputerowych. Real Time Clock). • dwa wyświetlacze: dla klienta (LED) i dla obsługi (LCD). • realizuje drukowanie raportu dobowego i okresowego. przy czym drukarka realizuje pewien zestaw rozkazów / sekwencji sterujących (posiada własny język programowania). zarówno pod względem sprzętowym. LBDSPDEP. Str. zależnie od stopnia inwencji programisty i różnych warunków wymaganych przez aplikacje. Drukarka jest wyposażona w interfejs szeregowy (RS-232C napięciowy). a w szczególności: • zapewnia poprawną rejestrację transakcji sprzedaży: drukowanie paragonu fiskalnego oraz elektroniczna rejestracja obrotu są operacjami NIEPODZIELNYMI. • samodzielnie formatuje paragon fiskalny oraz nalicza podatek VAT na podstawie danych o transakcji przesłanych z systemu. Drukarka posiada wszystkie elementy sprzętowe niezbędne dla fiskalności systemu (stanowiące niepodzielną całość zawartą w jednej obudowie) tj. Język programowania drukarki obejmuje kilkanaście sekwencji sterujących dających możliwość implementacji różnorodnych algorytmów komunikacji z urządzeniem. Komunikacja z urządzeniem jest komunikacją znakową (tzn. Równocześnie. 2). Jest adresowana przede wszystkim do użytkowników. • pamięć fiskalną dla rejestracji obrotu. muszą one spełniać formalne (syntaktyczne) reguły jej języka programowania. Nie ma zatem dowolności danych przesyłanych do drukarki. "rejestrator transakcyjny"). W przypadku drukarek fiskalnych kod ten (jeżeli nie stanowi istotnego elementu sekwencji sterującej) zostanie zignorowany. • dokonuje kontroli formalnej i obliczeniowej danych transakcji przesyłanych z systemu wykrywając szereg sytuacji błędnych. Zestaw możliwych do uzyskania rodzajów wydruku jest ściśle określony przez oprogramowanie drukarki i obejmuje wydruki fiskalne: • paragon fiskalny. Wynika to z następujących faktów: 1). urządzenie zapewnia fiskalność całego systemu NIEZALEŻNIE OD WŁAŚCIWOŚCI pozostałych urządzeń i oprogramowania wykorzystywanego na użytym komputerze. • raport dobowy.

Reasumując: drukarka fiskalna może być wykorzystana do fiskalizacji systemu sprzedaży w różny sposób zależnie od potrzeb użytkownika i programu aplikacyjnego. który jest w posiadaniu podatnika. LBSETHDR). Str. Sekwencje z pierwszej grupy są wykorzystywane w programach. • kompletny sterownik mechanizmu drukującego. raport bazy danych. • sekwencja powodująca bezpośredni dostęp do układów elektronicznych (wyświetlacza i szuflady. Na płycie tej umieszczono: • główny procesor drukarki wraz z układami interfejsów.ENQ i DLE) i numeru błędu ostatniego rozkazu (LBERNRQ). Dotychczasowe doświadczenia z tych prac wykazują. typu RJ45. LBDECCSH. co wymaga skompletowania całego systemu od początku (zakup komputera i aplikacji dostosowanej do współpracy z drukarką). wyprowadzone z tyłu drukarki: • złącze interfejsu szeregowego (RS-232). LBCSHSTS). Można je podzielić na następujące grupy: • sekwencje modyfikujące w sposób trwały (poprzez zapis danych w pamięci fiskalnej) stan wewnętrzny urządzenia: zmiana stawek PTU i fiskalizacja (LBSETPTU. LBFSKRE. zlokalizowany wewnątrz metalowej obudowy przymocowanej na trwałe do chassis drukarki (zespół "niewymienialny" przez serwis !). które nie były do tej pory skomputeryzowane. Jest również istotny fakt. opisane: "KOMP. LBDBREP. zwijacza i czujnika obecności papieru (POSNET 3001).bez konieczności uzyskania homologacji na oprogramowanie ! Oczywiście niewielka cena urządzenia uzasadnia też wprowadzenie drukarki fiskalnej w sklepach /hurtowniach. • złącze zewnętrznego zasilacza opisane: „DC”. • złącza klawiatury i wyświetlacza LCD na pulpicie operatorskim. LBCSHREP. że ilość dostępnych na rynku programów wyposażonych w możliwość komunikacji z tą drukarką będzie rosnąć. typu RJ45 (8p8). • złącze interfejsu szeregowego dodatkowego opisane: "RS232".Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Pozostałe sekwencje sterujące wzbogacają funkcje urządzenia oraz zapewniają niezbędne funkcje serwisowe. nad główną płytą. którymi dysponuje serwis. W chwili obecnej szereg firm software'owych dokonało już przystosowania oferowanych przez siebie pakietów do potrzeb współpracy z drukarką. Dokonać tego może tylko i wyłącznie serwis regionalny producenta i oczywiście sam producent czyli POSNET. • rozkazy powodujące wysłanie statusu drukarki (LBFSTRQ . 7 .". raport kasy/ zmiany.". LBINCCSH. W takiej sytuacji drogą stosunkowo niewielkich modyfikacji istniejącego oprogramowania uzyskuje się fiskalizację całego systemu . LBDSP) • inne (LBSERM). Zespół ten jest wyposażony w złącza interfejsów. raporty o gotówce w kasie ( LBDAYREP. Do głównego chassis drukarki są przymocowane pozostałe zespoły: • od spodu. • złącze pamięci fiskalnej . Istotną zaletą tego rozwiązania jest możliwość wykorzystania sprzętu (komputer klasy PC) i oprogramowania. Ponadto na płycie głównej są złącza dla wstążek przewodów (z mechanizmami "zapinającymi"): • złącza mechanizmów drukujących.". • sekwencja ustawiania zegara (LBSETCK) i jego odczytu (LBSENDCK). że wielu użytkowników posiada wdrożone (i wykorzystywane przez dłuższy czas) oprogramowanie finansowo-księgowe bądź obsługi sprzedaży. opisane: "SZUFL. • złącze mechanizmu obcinającego. opisane: "WYŚW. Pozostałe sekwencje mogą być dowolnie wykorzystywane przez programy aplikacyjne zależnie od potrzeb i inwencji programistów. moduł ten jest połączony z resztą urządzenia za pośrednictwem wstążki. przeprowadzając fiskalizację urządzenia lub zmianę stawek PTU.musi być ono plombowane specjalną nalepką jednorazowego użytku. jest umieszczony moduł fiskalny. • zegar czasu rzeczywistego. że nakład pracy i czasu jest w przypadku tego urządzenia niewielki i należy oczekiwać. • złącze dla wyświetlacza zewnętrznego. • sekwencje inicjujące różnego rodzaju raporty i wydruki niefiskalne: raport dobowy i okresowy. • złącze do podłączenia szuflady. typu RJ. Opis konstrukcji drukarek Większość układu elektronicznego drukarki jest zlokalizowana na głównej płycie. do której dostęp jest możliwy po odkręceniu (zabezpieczonej plombą producenta !) chassis drukarki.

na której umieszczono 4 klawisze i 3 diody LED w różnych kolorach . Brak podłączenia przewodu uziemiającego może być nawet przyczyną uszkodzenia w wyniku wyładowania statycznego do obudowy wyświetlacza ! Należy również zwrócić uwagę aby przewody wychodzące z uchwytu wyświetlacza nie dotykały do kółka pasowego silnika zwijacza. W pulpicie operatorskim jest ponadto zamontowany alfanumeryczny wyświetlacz LCD (2 x 20 znaków). Oryginalny mechanizm został uzupełniony o zwijacz do kopii oraz czujnik obecności papieru. Sterownik mechanizmu drukującego jest zmontowany na głównej płycie drukarki. który umożliwia między innymi: • zmianę szerokości wydruku (CPI). włączanie silnika napędu głowicy. który jest połączony z płytą główną przy pomocy 10 żyłowej wstążki. • drukowanie z podkreśleniem.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 od góry: zespół mechanizmu drukującego. realizacja algorytmu sterowania silnikiem krokowym napędu przesuwu papieru. Konsekwencją tego rozwiązania jest fakt. druk "pogrubiony" itp. • Mechanizm drukujący W drukarce POSNET 3001 wykorzystano niezawodny mechanizm drukujący japońskiej firmy STAR typu MP-342 (wykorzystywany w drukarkach paragonowych typu SP-300). Charakteryzuje się dobrą szybkością drukowania . Wszystkimi powyższymi funkcjami steruje główny mikroprocesor drukarki Z180 (opisany w następnym punkcie instrukcji). Sterownik drukarki realizuje też pewien zestaw rozkazów (sekwencji sterujących). Jego zadaniem jest sterowanie wszystkimi funkcjami mechanizmu tzn. Ponadto jest dosyć cichy (zwłaszcza w porównaniu z mechanizmami wyposażonymi tylko w jeden silnik prądu stałego służący równocześnie do napędu głowicy i przesuwu papieru). 8 . W przedniej części drukarki znajduje się klawiatura. Ponadto w prawej części mechanizmu drukującego drukarki POSNET 3001 umieszczony jest mikro wyłącznik sygnalizujący zamknięcie pokrywy. natomiast przewód uziemiający jest doprowadzony do specjalnej śruby umieszczonej z prawej strony zwijacza kopii.". • Dużą trwałością (30 km). 82 mm.około 3. Jest to mechanizm z głowicą dziewięcioigłową.400. Pełen status drukarki oraz zawartość bufora komunikacyjnego są przechowywane w pamięci RAM podtrzymywanej bateryjnie. Umożliwia drukowanie do 40 znaków w wierszu (15 CPI) na papierze z kopią.000 linii dla całego mechanizmu).000 znaków dla głowicy oraz 8. Kabel płaski jest wyprowadzony przez otwór w korpusie drukarki i dołączony wtykiem modularnym RJ45 do dostępnego z zewnątrz gniazda z opisem "Wyśw. Przez "blok funkcjonalny" rozumiemy tu fragment całego urządzenia realizujący określoną funkcję . sterowanie silnikami zwijacza i obcinacza paragonów (3001)oraz sterowanie wyjściem przeznaczonym do podłączenia szuflady. • drukowanie danych graficznych. Wykorzystywana wersja mechanizmu jest fabrycznie wyposażona w obcinacz paragonów napędzany dodatkowym silnikiem prądu stałego. Na środku tylnej części górnej pokrywy drukarki jest umocowany wspornik wyświetlacza. że o ile blok danych (paragon fiskalny !) został przesłany Str. wraz z zwijaczem kopii (POSNET 3001) lub dwa mechanizmy termiczne (POSNET Thermal). grafika itp. silnikiem prądu stałego do napędu głowicy oraz z silnikiem krokowym do przesuwu papieru. Niektóre z opcji realizowanych przez sterownik są wykorzystywane w aktualnej wersji formatów wydruków (np. Wychodzą z niego (POSNET 3001 i drukarki Thermal w obudowach metalowych) dwa przewody: płaski 8-mio żyłowy kabel "telefoniczny" oraz przewód uziemiający w kolorze zielono-żółtym. • Dużą prędkością drukowania (10 linii na sekundę).). Sterownik mechanizmu drukującego. Do drukarek termicznych należy stosować specjalny papier (z nadrukiem POSNET) gwarantujący wysoką jakość wydruku i co za tym idzie.000. Należy zwrócić uwagę na poprawność tego podłączenia przy ewentualnych naprawach drukarki także po jej zmontowaniu. Poniżej scharakteryzowano krótko poszczególne bloki funkcjonalne urządzenia. Sterownik jest wyposażony w generatory znaków z polskimi literami w standardzie MAZOWIA. Klawiatura jest połączona z główną płytą przy użyciu 10 żyłowej wstążki.2 linii na sekundę oraz dużą niezawodnością (około 100. dający gwarancje że wydruk zostanie zachowany nawet po upływie 5 lat (oczywiście w przypadku zachowania reguł co do przechowywania papierów termicznych). sterowanie głowicą. Do trwałego umocowania tych przewodów służy specjalny zaczep umocowany do tylnej ścianki drukarki. druk o podwójnej szerokości. W drukarce POSNET Thermal wykorzystano dwa wysokiej klasy mechanizmy termiczne (oryginał i kopia) charakteryzujące się: • Cichą pracą.niezależnie od jego fizycznej lokalizacji. szerokości max.

Do jego zadań należy obsługa obu interfejsów komunikacyjnych.w sposób umożliwiający między innymi poprawne wznowienie wydruku od miejsca. • przegrzanie głowicy. Wykrycie błędów w procedurze "odpytywania". zegar czasu rzeczywistego). • zacięcie lub uszkodzenie obcinacza (3001). Z kolei sygnał PF daje możliwość właściwego zakończenia drukowania w przypadku zaniku napięcia zasilającego . specjalny algorytm sterowania obcinaczem eliminujący ewentualność uszkodzenia silnika w przypadku blokady napędu 3001). nawet jeżeli w trakcie drukowania zaniknie zasilanie. gdyż wymagałoby to powtórzenia całej transakcji).co powoduje jej otwarcie. Główny komputer sterujący drukarką został zrealizowany w oparciu o procesor Z180 (HD64180). Dla zapewnienia poprawnej pracy sterownik korzysta z sygnałów PG i PF ("Power Good" i "Power Fail") generowanych we właściwej sekwencji przez elektronikę drukarki podczas komutacji napięcia zasilającego. dla zapewnienia wysokiej niezawodności całego urządzenia . są zabezpieczone bajtami lub bitami kontrolnymi itp. które muszą być zachowane podczas wyłączenia drukarki (np. aby uzyskać możliwie największą szybkość wydruku (drukowanie w obu kierunkach ruchu głowicy w drukarce 3001 !) przy minimalizacji możliwości uszkodzenia mechanizmu (np. Ponadto kontrolowany jest stan mechanizmu drukującego.odpytuje okresowo (co kilka sekund) pozostałe układy. W szczególności sygnał PG zabezpiecza elementy mechanizmu / sterownika przed uszkodzeniem w wyniku stanu nieustalonego podczas włączania drukarki. Główny procesor drukarki. 9 . Procesor drukarki wykrywa szereg sytuacji awaryjnych. gdy cała zawartość bufora ulegnie wydrukowaniu. Główny procesor dysponuje obszarem pamięci RAM. Na wyjściu tym pojawia się impuls napięciowy pochodzący z kondensatora naładowanego do napięcia 25V. wskazujące na awarię jednego z elementów. totalizery i ilość gotówki w kasie). analiza i wykonywanie rozkazów sterujących. Są to następujące sytuacje: • błąd jednego z napięć zasilających (uszkodzenie lub przeciążenie zasilacza).to zostanie on na pewno wydrukowany. W szczególności. Algorytmy sterowania mechanizmem drukującym są tak skonstruowane. a także służy ona do przechowywania bazy danych o sprzedawanych artykułach (służącej do kontroli poprawności przypisania kodów stawek PTU do nazw sprzedawanych artykułów podczas transakcji). powoduje bezwarunkowe przerwanie pracy drukarki wraz z odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu LCD oraz dźwiękową i optyczną (diody LED na klawiaturze) sygnalizacją tego stanu. Sterownik mechanizmu drukującego jest wyposażony w dodatkowe wyjście służące do podłączenia szuflady na banknoty. w którym został on przerwany (jeżeli w buforze sterownika coś jeszcze zostało). W pamięci tej są przechowywane różne dane. raportami dobowymi i okresowymi.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 poprawnie . którego zawartość jest podtrzymywana przy pomocy baterii litowej 3V. • zbyt niskie napięcie baterii podtrzymującej dane w RAM. • brak papieru. przekłamanie pamięci programu lub błąd testu pamięci RAM). ze względu na jednokrotność operacji drukowania paragonu fiskalnego (w przypadku przerwy w zasilaniu nie można powtórzyć tej operacji. sprzętowy układ „watchdog timera” . które mogą być usuwalne przez użytkownika (np. Str. wyświetlacze. a także komunikacja z pozostałymi elementami z systemu (pamięć fiskalna.a procedura inicjalizacji całej drukarki zakończy się dopiero wtedy. Procesor główny jest ponadto zabezpieczony przed skutkami błędnego działania programu poprzez zewnętrzny. • inne błędy (np. Procedury komunikacji "wewnętrznej" są skonstruowane w sposób wykluczający wystąpienie błędów transmisji (transfery mają charakter blokowy. a w szczególności: • pamięć fiskalną. brak papieru) lub przez serwis. Przyjęcie takiego rozwiązania jest konieczne. w którym zostało przerwane . Umieszcza wtedy odpowiednie komunikaty na wyświetlaczu LCD (są one omówione w rozdziale 7). Uruchomienie wyjścia następuje w wyniku odebrania przez sterownik odpowiedniego rozkazu wysłanego przez aplikację do drukarki. Główny procesor drukarki poprzez wysyłanie i odbieranie komunikatów od pozostałych procesorów systemu organizuje i kontroluje ich działanie. • zacięcie silnika napędu głowicy lub otwarta pokrywa drukarki. • wyświetlacz zewnętrzny LED. Po powrocie zasilania drukowanie zostanie wznowione od miejsca. realizacja algorytmów związanych z transakcją.). • zegar czasu rzeczywistego. wykorzystywany do uruchomienia elektromagnesu zwalniającego zapadkę szuflady .

oczekiwanie na ewentualne zakończenie drukowania zawartości bufora drukarki (podtrzymywanego bateryjnie).nagłówek dla paragonu i raportów zawierający dane podatnika (NIP). Badanie sumy kontrolnej danych pamięci RAM podtrzymywanej bateryjnie. a w takiej sytuacji wypisanie komunikatu: ' Błąd zegara RTC' 'Prześlij z systemu !'. Test optyczny wyświetlacza LED (zapalenie wszystkich segmentów). . oraz. następnie sprowadzenie sterownika mechanizmu drukującego do stanu początkowego. Odczyt stanu totalizerów drukarki i sprawdzenie ich sumy kontrolnej. Jeżeli przed wyłączeniem zasilania drukarka była w trybie transakcji i transakcja nie została zakończona poprawnie. w celu wykrycia braku jego zaprogramowania (np. Kontrola poprawności działania mechanizmu drukującego.nagłówek i część pozycji już została wydrukowana !).aktualne wartości stawek podatkowych. 10 . zależnie od przyczyny. • Kontrola poprawności działania i odczyt statusu zegara czasu rzeczywistego. . inicjalizacja tego obszaru. (druga linia może mieć różny format. w wyniku rozładowania baterii). W obu w/w sytuacjach dalsze użytkowanie urządzenia nie jest możliwe. ponieważ nie chodzi tu o dokończenie drukowania paragonu. • Test pamięci RAM systemowej. jeżeli paragon był drukowany w trybie "On-Line". to następuje drukowanie napisu: 'paragon anulowany' oraz odcięcie anulowanego paragonu (ta sytuacja może wystąpić tylko. gdzie w przypadku błędu wystąpi komunikat: ' Błąd fatalny testu: ' 'ROM RAM RTC DSP FSK'.ilość wolnego miejsca w module fiskalnym. która spowodowała fatalny błąd testu). Sekwencja startowa obejmuje następujące operacje (w poniższej kolejności): • Test pamięci ROM programu (obliczenie i sprawdzenie sumy kontrolnej). • Badanie warunków umożliwiających pracę drukarki w trybie fiskalnym. • Wypisanie zgłoszenia na wyświetlaczu (test wizualny): ' Drukarka fiskalna ' 'POSNET Thermal/yy. błąd sumy kontrolnej ROM).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Po włączeniu zasilania procesor główny wykonuje test poprawności działania całego systemu oraz inicjalizuje stan drukarki na podstawie danych odczytanych z modułu fiskalnego i pamięci RAM podtrzymywanej bateryjnie.ilość zarejestrowanych zerowań RAM.data ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej. . lecz brak zamknięcia transakcji w sytuacji. w tej sytuacji. np. • Badanie warunków uniemożliwiających pracę drukarki w ogóle (błędy fatalne testu. . gdy jego część . lub komunikat: ' Brak stawek PTU lub ' 'numeru unikatowego '.x • ' ' • • • • • Sprawdzenie poprawności działania modułu fiskalnego oraz odczytanie z niego następujących danych: .x ' lub ' Drukarka fiskalna 'POSNET 3001/yy. a w przypadku błędu wypisanie komunikatu: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) '. a jeżeli praca w tym trybie nie jest możliwa wypisanie ostrzeżenia: ' Tryb szkoleniowy ! ' Str.

która uniemożliwia pracę w trybie fiskalnym). aby obliczanie obrotu przez drukarkę i komputer . 3. że awaria zasilania w dowolnym momencie nie spowoduje błędnego zadziałania drukarki (np.. gdzie 'xx' jest ilością "wolnych" rekordów. który może być testowany przez aplikację w celu zbadania. Podobnie. Poprawne wykorzystanie stanu bitu TRF przez aplikację likwiduje w każdej sytuacji niepewność co do poprawnego zakończenia transakcji (zatem nie ma możliwości. to nastąpi wypisanie ostrzeżenia: ' Ilość rekordów w ' ' pam. • Wypisanie standardowego opisu na wyświetlaczu: ' --. (druga linia może mieć różny format.czy drukarka zdążyła ją zrealizować czy nie ? Aby rozwiązać skutecznie to zadanie hardware i software drukarki zapewnia spełnienie następujących założeń: 1. W tym momencie procesor główny odczytuje i kontroluje całą bazę danych. co gorsza. przy czym pojawia się wówczas komunikat: ' Błąd totalizerów ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' (w trybie fiskalnym fakt ten zostanie też zarejestrowany w pamięci fiskalnej). Jeżeli wykryto dużo błędów to proces ten może trwać do kilku minut.' 'Suma: 0. to po zakończeniu testu pojawia się komunikat: ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. przeprowadzono również analizę różnych sytuacji wynikających z awarii zasilania w kontekście komunikacji z serwerem i aplikacją. Powstaje wtedy istotny problem . jak w przypadku sterownika drukarki. w momencie wykonania obu tych operacji zostaje ustawiony znacznik (nazywany w dalszym opisie TRF) bit. Jeżeli został wykryty jakikolwiek błąd. procesor główny korzysta z sygnału PF ("Power Fail") w celu poprawnego zakończenia wszystkich operacji i przechowania statusu w przypadku zaniku zasilania. w której awaria zasilania następuje w chwilę po wysłaniu przez aplikację sekwencji LBTREXIT. = xx '. w której zachodzi analiza znaków odbieranych z interfejsów i realizacja sekwencji sterujących. '. nawet w warunkach awarii zasilania w dowolnym momencie ! 2.program do sprzedaży. dało różne rezultaty !). zależnie od sytuacji. • Badanie poprawności bazy danych sygnalizowane komunikatem: ' KONTROLA BAZY ' ' DANYCH. przy rozważeniu różnych sytuacji szczególnych daje pewność. Co więcej. (w trybie fiskalnym zostanie wówczas wykonany zapis w pamięci fiskalnej informacji o wystąpieniu błędu w bazie danych).tu też musi być nierozdzielność operacji). naliczenie obrotu bez zakończenia wydruku paragonu lub odwrotnie. kończącej transakcję. czy ostatnia transakcja została zakończona poprawnie (przy czym software wyklucza explicite możliwość zakończenia transakcji bez ustawienia bitu TRF lub odwrotnie . bez wyzerowania totalizerów). 11 . Wyobraźmy sobie przykładowo sytuację. operacje wydruku paragonu i rejestracji obrotu (zwiększenie stanu totalizerów) są NIEROZDZIELNE. Str. • Jeżeli ilość wolnych lokacji do zapisu (rekordów) w pamięci fiskalnej nie przekracza 20. stan tego bitu musi być przechowywany w pamięci nieulotnej. ' • Automatyczne wykonanie zerowania RAM (jeżeli wykryto wcześniej błąd totalizerów). Po zakończeniu sekwencji startowej procesor główny przechodzi do głównej pętli..właściwe wykorzystanie sygnału PF przez procesor (oraz buforowanie pewnych informacji w pamięci nieulotnej). prowadząc równocześnie jej "regenerację" w przypadku wykrycia błędów.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ' HDR FULL ERR CLR '. albo zapis raportu dobowego do pamięci fiskalnej bez zakończenia jego wydrukowania lub. Problem ten został rozważony szczególnie starannie w konstrukcji całego urządzenia . • Generowanie pojedynczego sygnału dźwiękowego. fisk.Do zapłaty --.

Wyświetlacz LED jest dołączany do gniazda płyty sterownika za pomocą kabla zaopatrzonego we wtyczkę typu RJ-45. to dane w pamięciach nieulotnych będą nadal poprawne ponieważ pamięć RAM podtrzymywana jest przez inną baterię.Do zapłaty --.. co zapewnia prawidłowe podtrzymanie zegara przez około 5 lat. że przy napięciu baterii "na granicy" poprawnego działania wystąpi np. Prąd pobierany przez zegar zawiera się w granicach 3. Stąd jest zalecane. i / lub: ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. że wystąpienie przekłamania w bazie danych lub w innym obszarze danych "nieulotnych" sygnalizowane komunikatami: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) '. realizuje też wszystkie funkcje kalendarza. uwzględniając też lata przestępne . Wyświetlacze. Należy też przyjąć. Podstawową funkcją wyświetlacza LED jest informowanie klienta o należności do zapłaty. Urządzenie posiada możliwość wyświetlania polskich znaków na wyświetlaczu LCD. alfanumeryczny wyświetlacz typu VFD. Zegar czasu rzeczywistego komunikuje się z procesorem głównym. Takie rozwiązanie umożliwia dołączenie wyświetlacza zewnętrznego. 12 . Zegar pracuje w trybie 24-godzinnym.Pracują one z oscylatorem zegarkowym 32768 Hz.xx' Jest to realizowane na końcu transakcji obligatoryjnie przez drukarkę. znaczne "spóźnienie" zegara. a w jej trakcie narastająca suma transakcji jest wyświetlana automatycznie na obu wyświetlaczach jednocześnie. Nawet jeżeli wystąpi rozprogramowanie zegara. W każdej sytuacji blokowana jest praca drukarki bez poprawnego dołączenia wyświetlacza LED. powinno być zgłaszane do serwisu. zamiast "Ą" będzie "A". Jest to realizowane przez odpytywanie wyświetlacza przez procesor główny co pewien czas. Zegar czasu rzeczywistego wykonano na bazie układu PCF8573 (wersje ‘przewlekane’ płyty głównej) lub V3021 (wersja SMD) . Wyświetlacz LCD (VFD) zapewnia rozbudowaną interakcję z operatorem systemu .' 'Suma: xxxxxxxx. Wyświetlacz LCD wbudowany w pulpit operatora jest połączony z główną płytą drukarki.5 µA. wbudowany w pulpit operatora wyświetlacz cyfrowy LCD posiadający dwie linie po 20 znaków alfanumerycznych (dla obsługi) oraz dziesięcio-pozycyjny wyświetlacz cyfrowy dla klienta (LED). Str. komunikaty o błędach. Komunikacja jest dwukierunkowa (programowanie i odczyt stanu zegara) przy wykorzystaniu magistrali I2C. Polskie litery są zakodowane według standardu MAZOWIA. ze względu na możliwość zaistnienia defektu baterii. przy czym wystąpienie kodu "dużej" polskiej litery powoduje automatycznie przekodowanie na "zwykłą" literę np. drukując stan kasy (na tym dokumencie niefiskalnym jest data i czas) lub poprzez aplikację (sekwencja odczytu zegara LBSENDCK).x do drukarek POSNET Thermal i 3001 można dołączyć dodatkowy.może się zdarzyć. Działanie zegara czasu rzeczywistego jest podtrzymane przez baterię litową 3V . Chociaż stan baterii jest kontrolowany (układ zegara wykrywa awarię własnego zasilania ) . Zastosowano nowoczesny. Dołącza go się do dodatkowego złącza RS232. aby każdorazowo na początku dnia pracy urządzenia sprawdzić stan zegara np. Komunikaty powyższe spowodują także komunikat: ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu ! ' ponieważ ‘rok’ zegara przechowywany jest w pamięci RAM. ograniczoną ze względów sprzętowych do małych liter. Serwis powinien pamiętać o przestawieniu zworki J7 (Thermal). Począwszy od wersji 39.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zegar czasu rzeczywistego. przy czym na wyświetlaczu LCD operatora pojawia się komunikat: ' --. informacje diagnostyczne itp.tu są wypisywane wszelkie ostrzeżenia. Na wyświetlaczu tym pojawiają się dokładnie takie same teksty jak na wyświetlaczu operatora LCD (chyba że programista ‘świadomie’ wysyła informacje tylko do wyświetlacza LCD operatora). J3 (3001) w pozycję 2xRS (zworka dostępna po zdjęciu zabezpieczonej plombą ołowianą osłonki – patrz rozdział 16 i 17). Jedyna różnica to wyświetlanie wszystkich znaków ‘polskich’ (także dużych liter) na wyświetlaczu VFD.

badając poprawność działania całego układu elektronicznego. Dokładniej: zapis zostanie wykonany poprawnie. Po fiskalizacji urządzenia dalsze zapisy mogą dotyczyć wyłącznie tego obszaru. • nagłówek zawierający dane podatnika (NIP). Są zapisywane kolejno tzn. Odłączenie modułu od głównej płyty lub jego awaria powoduje bezwzględnie zawieszenie pracy drukarki wraz z komunikatem: 'Błąd fatalny testu: ' ' FSK '. zawierających kwoty sprzedaży dla grup podatkowych A. Na płytce modułu fiskalnego jest zatem zmontowana pamięć PROM (układ elektroniczny niezbędny do jej programowania umieszczony jest na płycie głównej). że podczas drukowania raportu okresowego zawartość pamięci PROM jest odczytywana sekwencyjnie oraz analizowana i "przenoszona na papier" przez procesor drukarki. 2. Pamięć fiskalna stanowi zamknięty w stalowej obudowie. Typ rekordu jest zapisany w pierwszym bajcie rekordu.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Pamięć fiskalna. zwiększany po każdej poprawnej transakcji) oraz bajt sumy kontrolnej. Mechanizm zapisu jest tu podobny jak np. zapewniając sekwencyjny odczyt danych z PROM itd. przytwierdzony "na stałe" zespół. reszta nagłówka do pamięci RAM). a stan totalizerów jest zerowany (z wyjątkiem licznika paragonów fiskalnych). 13 .. Jest to zestaw 7 rejestrów 28 bitowych (TOT_A. Konstrukcja modułu zapewnia niezawodny zapis danych w pamięci stałej nawet jeżeli podczas zapisu nastąpi awaria zasilania. Rejestracja sprzedaży przez urządzenie jest dokonywana w całości przez moduł fiskalny i przebiega dwuetapowo: 1. dla dysku lub taśmy magnetycznej. Procesor główny może dokonać trwałego zapisu danych w tej pamięci. Obszar zapisu sekwencyjnego. Po włączeniu zasilania procesor wykonuje test funkcjonalny pamięci fiskalnej. następny rekord jest zapisywany w pierwszej wolnej lokacji pamięci. Po zatwierdzeniu transakcji jest zwiększany stan nieulotnych rejestrów. Kolejne informacje są zgrupowane w pewne jednostki informacyjne (tak jak sektor na dysku) i zwane dalej rekordami. Realizuje on zapis w pamięci stałej PROM różnych informacji (przede wszystkim informacji o sprzedaży dziennej). 2. nawet jeżeli wystąpi zanik zasilania 220V. Nagłówek jest wpisywany do pamięci podczas fiskalizacji urządzenia (numer identyfikacyjny podatnika do modułu fiskalnego. Każda z powyższych danych ma w pamięci PROM ściśle określoną lokalizację. Wtedy zawartość totalizerów jest przepisywana do pamięci stałej PROM. Dane testowe są zapisywane i kontrolowane automatycznie przez procesor modułu fiskalnego (podczas uruchamiania modułu). • błąd bazy danych (data wystąpienia błędu). Poszczególne rekordy mogą nieść następujące informacje: • raport dobowy (data oraz stan totalizerów). • zerowanie RAM (data i czas zerowania).TOT_Z). Obszar adresowany "bezwzględnie". w których są akumulowane kwoty sprzedaży z podziałem na grupy podatkowe. sprawdza także poprawność danych zawartych w pamięci stałej i nieulotnej. wyszukując pierwsze wolne miejsce do zapisu rekordu. Dodajmy. Numer unikatowy pamięci jest równocześnie numerem unikatowym całej drukarki i jest wpisywany przez producenta. • numer unikatowy pamięci.. Rejestry te są nazywane dalej totalizerami. Cały obszar pamięci PROM jest funkcjonalnie podzielony na dwa obszary: 1. • zmiana stawek PTU (data oraz nowe wartości stawek). Właściwą gospodarkę pamięcią zapewnia główny procesor drukarki. Podczas normalnego działania drukarki procesor kontroluje periodycznie (co kilka sekund) poprawność działania modułu fiskalnego. gdzie są zapisywane: • dane testowe pamięci. co umożliwia właściwą interpretację przez procesor główny pozostałej jego zawartości.F oraz Z (grupa zwolniona od podatku) uzupełniony o 20 bitowy numer paragonu fiskalnego (PAR_NUM. Równocześnie jest drukowany odpowiedni raport na drukarce paragonowej. Postać raportu okresowego jest zatem bezpośrednio związana ze sposobem zapisu informacji w pamięci fiskalnej. Str. Na koniec dnia użytkownik jest zobowiązany wykonać tzw. raport dobowy.

Takie rozwiązanie zasilacza daje znaczną dynamikę pracy stabilizatora +5V.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zasilacze. Duża dynamika (tzn.stąd na wyjściu zasilacza umieszczono znaczną pojemność. zakres napięć wejściowych stabilizatora +5V) jest ważna o tyle. że daje duży czas od momentu zaniku napięcia sieciowego do momentu utraty możliwości stabilizacji. Ograniczenie prądowe zasilacza drukarki POSNET 3001 jest ustalone na ok. Napięcie +5V zasilające część cyfrową drukarek otrzymywane jest przy pomocy stabilizatora impulsowego umieszczonego na głównej płycie sterownika drukarek. co jest konieczne dla poprawnego zakończenia wszystkich operacji drukarki w przypadku zaniku (awarii) zasilania. przy dużej sprawności. po wyprostowaniu służy do zasilenia ciągłego zasilacza stabilizowanego +25V (POSNET 3001 i POSNET Thermal wersja SMD) lub bezpośrednio zasila drukarkę. dostarczając napięcie do obwodów wykonawczych drukarki (POSNET Thermal wersja ‘przewlekana’). Str. Wybrano wariant zasilacza optymalny pod względem niezawodnościowym: napięcie jest otrzymywane z uzwojenia transformatora sieciowego o mocy znamionowej 50 VA.ponieważ średni prąd pobierany przez mechanizm (nawet przy ciągłym drukowaniu) nie przekracza tej wartości. Z kolei prąd chwilowy może być znaczny (nawet do ok. UWAGA: pisząc ‘zanik napięcia zasilającego’ mamy na myśli zanik napięcia na wejściu zasilacza drukarki. 2A (ograniczenie ‘z podcięciem’ . Napięcie to. 8A !) . niezależne zewnętrzne konstrukcje zasilaczy. prąd spada do zera przy zwarciu) . 14 . natomiast osiągnięcie poprawnego stanu napięć zasilających przy użyciu sygnału PG ("Power Good"). Zanik napięcia zasilającego jest sygnalizowany przy użyciu sygnału PF ("Power Fail"). Zasilacze drukarek POSNET Thermal i POSNET 3001 to zamknięte w jednej obudowie. a nie wyłączenie drukarki za pomocą jej przełącznika. Wyłączanie drukarki podczas realizacji wydruków przy pomocy wyłącznika drukarki jest niedopuszczalne! Zasilacz drukarki POSNET Thermal w wersji SMD jest zasilaczem impulsowym zaopatrzonym w inną wtyczkę od stosowanych w zasilaczach przeznaczonych dla wersji ‘przewlekanych’.

. . Rozmieszczenie poszczególnych klawiszy przedstawione jest na rysunkach poniżej (różne drukarki): Klawiatura drukarki POSNET THERMAL (obudowa metalowa) Klawiatura drukarki POSNET THERMAL (obudowa plastikowa) Rysunek klawiatury drukarki POSNET 3001 Str. Drukarka posiada cztery przyciski o różnorakich funkcjach które wykorzystywane są do: . Działanie przycisku potwierdzone jest sygnałem dźwiękowym.zakładania papieru. 15 .kasowania błędów. .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Klawiatury drukarek.włączania pracy GOTOWA.wykonywania raportów fiskalnych dobowych i okresowych.

Zezwala na operacje związane z ewentualnym zapisem do modułu fiskalnego (raport dobowy. W celu dokonania wysuwu papieru. 2. wykorzystywany przy zakładaniu nowej rolki papieru. 4. Klawisz R. Klawisz R. które chcemy zmienić (pełni on wtedy funkcję lewego kursora). drukarkę należy wyprowadzić z trybu GOTOWA klawiszem NIE (zielona lampka zgaśnie) i przy pomocy klawisza TAK (WYSUW) dokonać wysuwu papieru. lub R. . Dodatkowo klawiatura wyposażona jest w trzy lampki typu LED: . zmiana stawek PTU) lub na wykonanie raportu okresowego. Przy jego pomocy wybieramy rodzaj raportu .O.D. 5. Umożliwia wysuw papieru (oryginału w drukarce THERMAL) w trybie NIE GOTOWA. (raport dobowy): 1. O.RAPORT OKRESOWY. 2. 3. 3. W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki. miesiąca lub dnia) w "dół" ("-" zmniejszenie wartości wyświetlonej) w przypadku definiowania daty początkowej lub końcowej dla raportu okresowego. (raport okresowy): 1. Str. 3. które chcemy zmienić (pełni wtedy funkcję prawego kursora). Klawisz ten służy także do kasowania ewentualnych sytuacji błędnych. z napisem SIEĆ informującą. Klawisz TAK: 1.zieloną (GOTOWA). Umożliwia wysuw kopii w drukarce THERMAL w trybie NIE GOTOWA. że drukarka jest w stanie gotowości do pracy z komputerem (świeci w trybie ‘GOTOWA’). W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki. wykorzystywany przy zakładaniu nowej rolki papieru.RAPORT DOBOWY (przy włączaniu drukarki należy przytrzymać wciśnięty jeden z dwóch klawiszy R. informującą. które sygnalizowane są na wyświetlaczu drukarki. 16 . miesiąca lub dnia) w "górę" ("+" zwiększenie wartości wyświetlonej) w przypadku definiowania daty początkowej lub końcowej dla raportu okresowego. 3.żółtą. Włącza/wyłącza tryb pracy GOTOWA. . Służy także do zmiany wartości pól (roku. 4. D. Klawisz NIE zezwala na wycofanie się z dowolnej opcji ustawień w przypadkach gdy wymagane jest potwierdzenie lub zaprzeczenie ustawienia. obok klawisza NIE. UWAGA: w przypadku wystąpienia błędu uniemożliwiającego dalsze działanie drukarki migają obie diody : SIEĆ i BŁĄD. z napisem BŁĄD informującą o zaistnieniu błędu (dioda miga i słychać przerywany sygnał dźwiękowy). W przypadku definiowania zakresu (dat) dla raportu okresowego przy pomocy klawisza NIE możemy wybrać pole. że drukarka jest włączona (podłączona do sieci zasilającej i włączony jest wyłącznik sieciowy). Przy jego pomocy (w przypadku gdy lampka GOTOWA nie świeci) można wysunąć papier kopii w drukarce POSNET Thermal. 2. Drukarka jest "widziana" przez komputer gdy świeci się zielona lampka opisana „GOTOWA“.czerwoną. 2. W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki. 4.). 4. W przypadku definiowania zakresu dat dla raportu okresowego przy jego pomocy możemy wybierać pole.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 OPIS KLAWIATURY: Klawisz NIE: 1. Służy także do zmiany wartości pól (roku. Przy jego pomocy wybieramy rodzaj raportu . W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki.

Plomby serwisowe POSNET SERWIS 8777 Pamięć fiskalna jest połączona z płytą sterownika wstążką z nasadką. na której serwisant umieszcza swoje dane wraz z datą naprawy i odciskiem pieczęci serwisowej.) lub najbliższego przedstawiciela regionalnego POSNET. Uszkodzenia drukarki polegające na niesprawności pamięci fiskalnej kwalifikują całą drukarkę do wymiany. przyłożenie indywidualnego stempla serwisanta i delikatne uderzenie młotkiem. uchwyt. Odcisku pieczęci należy dokonać poprzez umieszczenie nalepki na twardej gumie. • zgnieceniu brzegów kubeczka poprzez nałożenie narzędzia o stożkowym otworze czołowym (tzw. lub HOLOGRAMU także zawierającego napis POSNET.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 3. która ulega uszkodzeniu przy próbie zrywania. powiadomienia Urzędu Skarbowego. przytwierdzony "na stałe" zespół.C.obciąża odpowiedzialnością serwisanta. Kubeczki do plombowania są jednorazowego użytku i są dostarczane wyłącznie przez producenta !. Plombowanie drukarki fiskalnej Plomby drukarki można podzielić na dwie grupy: I .C. Dokonywanie w takim przypadku otwierania lub naprawy drukarki . że wkręt mocujący przechodzi kolejno przez: kubeczek. W drukarkach POSNET Thermal i POSNET 3001 zastosowano specjalną osłonkę. Nalepkę należy tak umieścić na złączu. Pamięć fiskalna stanowi zamknięty. mocowaną dwoma wkrętami M3 do chasidrukarki. Po włożeniu wtyczki do złącza należy na złącze nakleić specjalną nalepką. zagniataka) i kilkakrotnym delikatnym uderzeniu młotkiem. Opisania nalepki należy dokonać przed jej zdjęciem z papieru zabezpieczającego i nalepieniem na złącze. Plomby producenta Drukarka zawiera plombę producenta w postaci plastikowego klipsa z napisem POSNET. wskazujących na ingerencję osób niepowołanych. czyli POSNET S. a następnie jest wkręcony w gwint konstrukcji drukarki. Wyjęcie układu pamięci powoduje zerwanie nalepki. Jest to nalepka jednorazowego użytku. o ile przewidują to odnośne przepisy szczegółowe. Nalepki na złącze pamięci fiskalnej dostarcza wyłącznie producent !!!. Nalepka ta zawiera dane o dacie produkcji i ewentualnie o wersji oprogramowania. Plomb tych nie może naruszać żaden serwisant za wyjątkiem przedstawiciela regionalnego lub producenta. zdecydowanym (ale z wyczuciem !) uderzeniu młotkiem. które polega na: • włożeniu do kubeczka plasterka ołowiu. Drukarkę z uszkodzeniami pamięci fiskalnej należy dostarczyć do producenta (POSNET S. Pamięć programu EPROM zainstalowana na pakiecie sterownika drukarki jest zabezpieczona specjalną. • odciśnięciu w ołowiu pieczęci serwisanta poprzez przyłożenie narzędzia z indywidualnym oznakowaniem serwisanta i jednorazowym. należy powiadomić Urząd Skarbowy i producenta. Pod jeden z nich podłożony jest metalowy kubek z uchwytem z owalnym wycięciem (wkręt od strony klawiatury). zgodnie z obowiązującymi przepisami. 17 . Po poprawnym wyniku testu można dokonać zabicia plomb.plomby producenta . Str. osłonkę. Każdorazowa ingerencja serwisu wymaga odnotowania w książce serwisowej drukarki oraz. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach plomb. Wymontowywanie pamięci fiskalnej. II .plomby serwisowe . Zawsze po wkręceniu wkrętów należy dokonać pełnego testu poprawności pracy drukarki. nie może być dokonywane w żadnym przypadku przez serwis !!!. która jest zapinana do złącza umieszczonego na płycie sterownika drukarki. Wyjmowanie pamięci EPROM w celu jakiekolwiek kopiowania i analizowania zawartego w nich oprogramowania są czynnościami zabronionymi dla serwisu !!!. aby można było na niej odczytać wpisane dane i zidentyfikować stempel serwisanta. Uchwyt kubka jest podwinięty pod spód osłonki tak. jednorazowego użytku nalepką producenta.

EXE”. Fiskalizacja polega na zapisaniu numeru identyfikacyjnego podatnika NIP do pamięci fiskalnej (operacja nieodwracalna). 6.EXE należy uruchamiać komendą : POSNET POSNET POSNET POSNET 1 2 3 4 w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM1. uzyskać potwierdzenie na odwrocie tego wydruku właściciela drukarki i dopiero po uzyskaniu tego potwierdzenia dokonać fiskalizacji naciskając na klawiaturze drukarki klawisz ‘TAK’. Jeżeli próbny wydruk jest prawidłowy można nacisnąć ‘T’ . podać Nazwę firmy. ‘Wysłać’ nagłówek do drukarki.„POSNET. 7. zabezpieczającego przed zanikami zasilania sieciowego.10 cyfr z max. po fiskalizacji trzeba w drukarce zdefiniować (tryb szkoleniowy umożliwia dokonanie dowolnych sprzedaży z programu użytkownika i określenie z jakich stawek korzysta użytkownik).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 4. 18 . Uzgodnić z użytkownikiem stawki PTU które ew. adres firmy i NIP (NIP musi być w ostatniej linii nagłówka tzn. za co całą odpowiedzialność ponosi serwisant . Używanie do fiskalizacji drukarki programów nie posiadających autoryzacji firmy POSNET może spowodować nieodwracalny błąd w zapisie do pamięci fiskalnej. Zaniki zasilania w przypadku braku UPS-a mogą mieć negatywny wpływ na przebieg fiskalizacji. 5. Fiskalizację drukarki należy przeprowadzać przy użyciu oryginalnego serwisowego programu firmy POSNET . w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM3. Program podpowiada co mu się ‘nie podoba’ w linii z NIP (o ile popełnimy jakiś błąd) i nie zezwoli na fiskalizację drukarki dotąd aż błąd zostanie poprawiony !. poniżej tego paragonu pojawi się kontrolny wydruk zawierający tylko linię z NIP. z wpisanymi pełnymi danymi podatnika (dotyczy to także drukarek z nową wersją firmware) istnieje możliwość ‘dostosowania’ ich do nowych zasad.com. 2. Na czas fiskalizacji zalecane jest dołączenie drukarki do zasilacza UPS. Po naciśnięciu ‘T’ drukarka wydrukuje kontrolny paragon z interesującym nas nagłówkiem.powinny znaleźć się w następnej linii po NIP i od lewej krawędzi wydruku. w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM4. Fiskalizacji powinna przebiegać wg opisu poniżej (zalecamy dokonywanie fiskalizacji przy wykorzystaniu takiego interfejsu na jakim ma pracować Użytkownik) : 1. jeżeli stwierdzimy że jest błąd w nagłówku trzeba się wycofać i nacisnąć klawisz ‘N’. Sprawdzić datę i czas w urządzeniu (musi być prawidłowa !). Fiskalizacja drukarki. zwrócić uwagę na położenie trzech znaków zapytania ‘???’ . W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem centralnym POSNET (serwis@posnet. 8.pl). starych zasad tzn. Sprawdzić ten wydruk (jego poprawność). który jest udostępniany serwisantom po pomyślnym zdaniu egzaminu kończącego kurs serwisowy drukarek (katalog VER17_1 na dyskietce fiskalnej dla firmware ≥17. Program POSNET. Drukarka wydrukuje kontrolny paragon z nagłówkiem. trzema separatorami '-'. 3. w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM2.1) wg nowych zasad nie wolno dokonywać przy pomocy ‘starego’ programu “POSNET. 4. w pierwszej wolnej linii po nazwie. Fiskalizacji drukarki (wer.1. adresie firmy). Należy sprawdzić ten numer (UŻYTKOWNIK).EXE” (katalog POSNET na dyskietce) !!!. Następnie program zada pytanie czy wykonać fiskalizację. Dopuszczalne jest umieszczanie w nagłówku innych informacji np. Wybrać z menu programu opcję Programowanie Nagłówka (litera G). W drukarkach fiskalizowanych wg. ≥ 17. W okienku edytora nagłówka zdefiniować nagłówek wg ‘starych’ zasad tzn. natomiast nazwę firmy i adres jego siedziby trzeba wprowadzać do pamięci RAM z możliwością korekty tych danych w przyszłości. Str. miejsca instalacji drukarki (niektóre urzędy skarbowe tego wymagają). ale muszą się one znaleźć przed linią zawierającą NIP. Format dla numeru NIP jest 'sztywny' i dopuszczalne są napisy zawierające na początku ciąg 'NIP' a dalej znak odstępu (spacja).

Od tego momentu urządzenie jest w trybie fiskalnym z możliwością zmiany nagłówka na przyszłość w przypadku gdy NIP nie ulega zmianie (zapis NIP do pamięci fiskalnej jest operacją nieodwracalną !)..exe . Prawidłowo sfiskalizowane urządzenie charakteryzuje się następującymi cechami: • na paragonach oraz na raportach dobowych i okresowych brak jest napisu „niefiskalny” na dole i na górze paragonu oraz występuje pełne logo fiskalne na środku ostatniej linii ( stylizowane PL ). Po fiskalizacji można skopiować użytkownikowi na jego komputer/ dyskietkę pliki ‘nazwa. SPOWODOWAĆ BŁĘDNĄ FISKALIZACJĘ DRUKARKI !!!.nazwa pliku z nagłówkiem podawana podczas uruchamiania programu POSNET.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 9. 10 sekund) należy sprawdzić poprawność fiskalizacji (opcja TESTOWANIE).. Zaleca się dołączenie wszystkich wykonanych wydruków do książki serwisowej drukarki. ‘ --..adres siedziby i NIP) ze względu na obowiązujące przepisy oraz czy drukarka po fiskalizacji działa poprawnie (sprzedaż. 10. Po każdej fiskalizacji należy o ile jest to konieczne zdefiniować uzgodnione wcześniej stawki PTU (opcja ‘F’ z programu) – ze względu na aplikacje pisane dla starszych wersji drukarek (firmware < 17. dokonać sprzedaży testowej i wykonać RAPORT DOBOWY. W przypadku zmian w nagłówku jest to jedyna możliwość zmiany jego treści.. objawiający się komunikatem: ‘ Błąd zapisu !! ‘ ‘ Wyłącz zasilanie. ‘utracony’). Drukarka wymaga w tym przypadku interwencji serwisu producenta (przedstawiciela regionalnego). • plik nazwa. jaki może wystąpić w trakcie fiskalizacji.1) zaleca się programowanie zawsze 4 stawek PTU.bat’ po fiskalizacji) spowoduje zgłoszenie przez drukarkę błędu nr 40 w przypadku próby sprzedaży z ‘pustym’ nagłówkiem w RAM drukarki. to błąd zapisu do pamięci fiskalnej. PONIEWAŻ MOŻE TO 12. w szczególności NIE MA KOMUNIKATU: ‘Tryb szkoleniowy ! ‘ ‘HDR ‘. błąd pamięci NVR) .Do zapłaty --.bat’ (batch file) który to program ‘wyśle’ do pamięci RAM drukarki pozostałą część nagłówka i wydrukowany zostanie próbny wydruk zawierający cały nagłówek.. 13. sygnałem dźwiękowym i sekwencją komunikatów : ‘ Drukarka fiskalna ‘ ‘POSNET Thermal/xx. 0..nazwa pliku podawana na wstępie przy uruchamianiu programu posnet. Identyczny błąd wystąpi w przypadku utracenia nagłówka (np.. ‘. Podczas operacji opisanych powyżej na dyskietce powstaną następujące pliki (tylko w przypadku ‘ufiskalnienia’ drukarki ) : • plik nazwa.bat’ i poinformować co zrobić w przyszłości w przypadku utraty/ przekłamania w treści nagłówka.y ‘ . Jedyny błąd. (nazwa . tj.‘ ‘Suma: 0. zapis do modułu raportu).nag’ oraz ‘nazwa.exe że drukarka jest fiskalna (program nie wymaga wtedy definiowania linii z NIP). sekwencji komunikatów: 11. Brak w RAM nagłówka (czyli nie uruchomienie pliku ‘nazwa. gdzie : nazwa . 19 .bat zawierający niezbędne elementy do wysłania do drukarki poprzez odpowiednie złącze treści nagłówka (w przypadku gdy zostanie on np. • po włączeniu zasilania nie pojawia się żadne dodatkowe ostrzeżenie. sprawdzamy wtedy czy nagłówek zawiera wszystkie niezbędne informacje ( Nazwę . ‘ Przed uzyskaniem sygnału akustycznego i ww. NIE WOLNO WYŁĄCZAĆ ZASILANIA DRUKARKI.nag zawierający nagłówek dla RAM drukarki .5s. który w urządzeniu NIESFISKALIZOWANYM pojawia się po włączeniu zasilania na ok. Fragment nagłówka można zapisać zawsze do pamięci RAM deklarując przy uruchamianiu programu posnet. Po zakończeniu procesu fiskalizacji (ok.EXE). Str.. ‘wyjść’ z programu i uruchomić program ‘nazwa. • nazwa. Po poprawnym zakończeniu wszystkich operacji drukarka zgłasza się w identyczny sposób jak po włączeniu zasilania.RAM zawierający ‘pełny’ nagłówek dla trybu szkoleniowego.

wykonać raport okresowy z całej zawartości pamięci fiskalnej i (po podpisaniu go przez serwis) wręczyć za pokwitowaniem: 1-wszy egzemplarz podatnikowi a 2-gi pracownikowi urzędu skarbowego. Przepisy powyższe (link) oraz ich aktualizacje dostępne są na stronie WWW firmy POSNET. podpisane przez serwisanta dokonującego naprawę. a zakończenie wykonania serwisu w czasie nie dłuższym niż 14 dni. poz. U. 3. 5. aby zapewniał podjęcie wykonania serwisu w czasie nie dłuższym niż 48 godzin. Serwisanci wykonujący obsługę kas rejestrujących mają obowiązek we własnym zakresie zapoznać się ze wszelkimi dotychczasowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi kas rejestrujących oraz powinni śledzić wszelkie zmiany przepisów w tym zakresie. oraz podać datę i godzinę zabrania kasy do punktu serwisowego. Podczas instalacji serwisant dokonuje ponadto odpowiednich wpisów do książki kasy rejestrującej. gdy naprawy dokonano w punkcie serwisowym. 20 . 422 i Nr 115. j) jakie elementy kasy zostały wymienione podczas naprawy (jeżeli posiadały numery . g) numery (początkowy i końcowy) dokumentów sprzedaży wystawionych przez kasę podczas operacji próbnych (dokumenty te. k) oświadczenie o prawidłowości funkcjonowania kasy (do serwisanta należy przeprowadzenie testów kasy i potwierdzenie. Wykonujący serwis kasy rejestrującej jest obowiązany zamieścić w książce kasy: a) datę i godzinę żądania interwencji. w przypadku sygnalizowania przez kasę (drukarkę fiskalną) błędu pamięci fiskalnej należy. bezwzględnie w obecności upoważnionego pracownika urzędu skarbowego (właściwego dla podatnika). poz. f) numer ostatnio wystawionego przez kasę dokumentu przed interwencją. Nr 91. należy bezwzględnie zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 w sprawie kryteriów i warunków technicznych. i) datę i godzinę ukończenia interwencji. Podatnicy oraz służby serwisowe obowiązani są poinformować właściwy dla podatnika urząd skarbowy o zainstalowaniu kasy (w trybie fiskalnym) nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zainstalowania (wzory powiadomień zawarte są na dyskietce serwisowej w katalogu ‘URZAD_SK’). 1. poz.). Serwis dealera musi być tak zorganizowany. przed zabraniem kasy do punktu serwisowego. 2. e) w przypadku konieczności zabrania kasy do punktu serwisowego w celu dokonania naprawy opisać przyczyny.wpisać).htm Poniżej podajemy podstawowe zasady organizacji serwisu POSNET wynikające z w/w przepisów. czyli pod adresem: http://www. Str. h) datę i godzinę ponownego zainstalowania kasy w przypadku. l) podpis czytelny wykonującego serwis oraz jego pieczęć. że po wykonaniu naprawy kasa działa poprawnie) i jej zaplombowaniu pieczęcią serwisanta z jego numerem identyfikacyjnym. którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. b) datę i godzinę rozpoczęcia interwencji.posnet. Wykonujący serwis musi co najmniej dwa razy w ciągu roku dokonać sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania kasy u każdego klienta bez jego wezwania oraz odnotowuje ten fakt w książce kasy rejestrującej. W przypadku technicznej niemożności wykonania raportu należy sporządzić protokół podpisany przez pracownika urzędu skarbowego. Wykonujący serwis nie może dokonywać ingerencji w pamięć kasy rejestrującej bez udziału upoważnionego pracownika urzędu skarbowego. Nr 39.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5. W szczególności. 4. 178. W związku z tym. muszą być przechowywane przez użytkownika kasy).com.pl/przepisy. oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. c) opis stwierdzonych nieprawidłowości. podatnika i serwisanta. dla których nie jest możliwa naprawa w miejscu użytkowania kasy. W załączniku 2 do tego rozporządzenia podano większość informacji ważnych dla prawidłowego wykonywania serwisu. d) opis stanu plomb. 511 z 1993 r. Wykonujący serwis nie może jednemu serwisantowi powierzyć do obsługi więcej niż 300 kas rejestrujących. Czynności tych nie można dokonywać przed odczytaniem i wydrukiem zawartości pamięci kasy. Uregulowania prawne dotyczące kas rejestrujących.

Jeżeli użytkownik posiada kasę rezerwową to w książce serwisowej kasy rezerwowej należy odnotować fakt zastąpienia przez tę kasę kasy głównej.com. Serwis centralny POSNET (przedstawiciel regionalny) po naprawieniu kasy odsyła kasę do punktu serwisowego dealera dokonując uzupełniającego wpisu do książki serwisowej dostarczonej razem z drukarką do naprawy.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6. 7. 21 . Wpisów w książce kasy należy dokonywać tylko dla kasy sfiskalizowanej. Serwisant po otrzymaniu naprawionej kasy instaluje ją .pl) Str. cofnięcia uprawnień autoryzowanego serwisanta. Za zainstalowanie kasy rozumie się jej uruchomienie u podatnika w trybie fiskalnym. Uchybienia formalne i merytoryczne serwisantów wykonujących w terenie obsługę kas rejestrujących (drukarek) mogą być podstawą do zerwania umowy dealerskiej. a w skrajnym przypadku. W przypadku konieczności odesłania kasy rejestrującej (drukarki) do serwisu centralnego POSNET lub przedstawiciela regionalnego należy ten fakt uzgodnić z serwisem firmy POSNET (przedstawicielem regionalnym) . 9. 8. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z przedstawicielem regionalnym POSNET lub serwisem centralnym POSNET (serwis@posnet. Kasy rejestrujące nie pracujące w trybie fiskalnym są traktowane jak inne urządzenia elektroniczne. a w książce kasy głównej umieścić adnotację o podłączeniu do stanowiska sprzedaży kasy rezerwowej podając jej nr unikatowy i fabryczny. Serwisant jest ponadto zobowiązany wypełnić książkę serwisową tak aby serwis producenta (przedstawiciela regionalnego) mógł jednoznacznie stwierdzić jakie są objawy uszkodzenia drukarki. mogą być podstawą do poniesienia przez dealera i jego serwisanta odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń zgłaszanych przez urzędy skarbowe i podatników.

natomiast zerowa część ułamkowa nie musi być w ogóle wysyłana (np. to można ją zdefiniować następująco: xor (a. W rozdziale 10 podano zestaw sekwencji sterujących. Każdy z nich może mieć maksymalną wartość = 255.cyframi HEX (znaki ze zbioru: '0'. Format kwot dopuszcza maks. napisana w języku PASCAL jest pokazana w rozdziale „Ogólne zasady syntaktyki komend.b) := (( not a) and b) or (( not b) and a).. nazwa towaru do 40 znaków) a jego terminatorem jest zwykle kod CR ($0D).. Str. Począwszy od następnego znaku za ESC P obliczamy wartość wyrażenia: <byte> := <byte> xor <kod danego znaku>. UWAGA: Oznaczenie "xor" użyte w procedurze oznacza funkcję logiczną Exclusive Or czyli: ”lub wykluczające”. Terminatorem wartości liczbowej jest z reguły '/' ($2F) (za wyjątkiem parametru <ilość>).. 2. Realizacja sekwencji z reguły rozpoczyna się dopiero po wczytaniu tych dwóch ostatnich znaków. zwykle będą to różnego rodzaju kwoty. Szersze możliwości reprezentacji liczb w tej wersji dla ceny i ilości towaru (parametry sekwencji LBTRSLN) omówiono w rozdziale 10 opisującym dokładnie sekwencje drukarki. Po odebraniu identyfikatora rozkazu drukarka wczytuje ciąg parametrów napisowych lub numerycznych <string>. Wystąpienie w dowolnym miejscu sekwencji kodu ESC powoduje również zignorowanie sekwencji do końca.wówczas mogą składać się z dowolnych znaków ASCII z wyłączeniem kodów kontrolnych (np.'9'. a dla takich samych ..'F'). Wszystkie rozkazy mają jednolity format: ESC P Ps . BEL ($07). Drukarka rozpoznaje 3 kody sterujące: ENQ ($05). Maksymalna kwota ma postać 99999999. . Ps) .. Większość sekwencji jest uzupełniona dwoma znakami ('cc') . aż do ostatniego znaku sekwencji (nie licząc znaków 'cc' i "końcówki" ESC \).$7E).0. Mogą też wystąpić parametry numeryczne składające się z maksymalnie 10 cyfr. natomiast wystąpienie ciągu ESC P powoduje rozpoczęcie analizy sekwencji od początku. Część całkowita jest oddzielona od ułamkowej znakiem ‘. Ps xx <string> cc ESC \ Po odebraniu prefiksu 'ESC P' ($1B $50) drukarka wczytuje ciąg (maksymalnie do 16-tu) parametrów numerycznych (Ps . a drugi jest małą literą (z zakresu $60. 'A'. Dla niektórych sekwencji parametry te nie muszą występować. W tym rozdziale wyjaśnimy podstawowe zasady konstruowania oprogramowania dla drukarki. Programowanie drukarki. nazwa towaru). którego struktura zależy od konkretnego rozkazu. 8 cyfr w części całkowitej i maksymalnie 2 cyfry części ułamkowej. które wyrażają w zapisie heksadecymalnym wartość bajtu kontrolnego liczonego dla całej sekwencji w specjalny sposób: 1. Funkcja ta działa na pojedynczych bitach bajtu. Cyfry kontrolne obliczane w ten sposób dają dobre zabezpieczenie przed przekłamaniami transmisji.00' można wysłać '5.oddzielonych średnikami. 22 .' a najlepiej po prostu '5'). '5. 3.0'. Tak uzyskany bajt kontrolny wyrażamy postaci w cyfr heksadecymalnych i dopisujemy do sekwencji wraz z końcówką 'ESC \'. Jeżeli w trakcie analizy syntaktyki rozkazu wystąpi błąd. CAN ($18) i DLE ($10) oraz kilkanaście rozkazów (sekwencji) sterujących.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6.. inaczej zwane "albo". Następnie jest odbierany dwuznakowy identyfikator rozkazu 'xx'.. przy czym pierwszy znak identyfikatora jest znakiem '$' .99. Przykładowa procedura dopisująca te znaki.. '#' lub ‘*’ (wersja apteczna). to drukarka ignoruje resztę sekwencji aż do znaków 'ESC \'. Dla bitów o różnych wartościach wynosi 1. Dopuszczalna i zalecana jest kompresja zer nieznaczących w części całkowitej i ułamkowej. Jeśli w użytkowanym przez Państwa języku programowania brakuje funkcji xor. Oczywiście użycie nawiasów nie jest tu konieczne ze względu na przestrzeganą chyba we wszystkich językach siłę wiązania poszczególnych funkcji. Syntaktyka rozkazów. Długość napisu jest dla konkretnej sekwencji indywidualnie ograniczona (np.’ .” Po odczytaniu i sprawdzeniu cyfr kontrolnych drukarka wczytuje "końcówkę" sekwencji w postaci dwóch znaków: 'ESC \' ($1B $5C). zamiast '5. Na początku podstawiamy wartość bajtu kontrolnego: <byte> := 255.. W obrębie ciągu mogą znaleźć się napisy ..

1. które mogą dawać następne komunikaty. W przypadku rozkazu "nierozpoznanego" kod błędu wynosi 0 (zero). Wykaz kodów błędów poszczególnych sekwencji zawarto w rozdziale 10 (łącznie w wykazem sekwencji sterujących). że na wyświetlaczu ukazuje się komunikatu: 'Błąd rozkazu: 'Kod błędu : "xx" ' kk '. Ten sposób obsługi błędów jest wystarczający w prostych aplikacjach oraz podczas uruchamiania oprogramowania. obliczeniowy lub związany z błędnym działaniem sprzętu drukarki itd. Ps).jeżeli odebrano prefiks ESC P. gdzie: "xx" jest dwuznakowym identyfikatorem rozkazu a 'kk' jest dwucyfrowym kodem błędu. Przykładowo. wykorzystując rozkazy ENQ. powrót do głównej pętli analizy (w której są interpretowane kody ENQ i BEL oraz rozkazy rozpoczynające się prefiksem ESC P ).. • błąd wykonania rozkazu (może być np. gdzie wystąpił błąd do końca sekwencji. gdy drukarka odebrała prefiks ESC P (jeżeli rozkaz następujący po ESC P nie jest żądaniem odesłania statusu LBFSTRQ) oraz ustawiany po poprawnym wykonaniu rozkazu. W szczególności bit ten jest kasowany.) W odpowiedzi na kod sterujący ENQ ($05) drukarka wysyła jednobajtowy status. Standardowa obsługa takich sytuacji (zakłada się taką obsługę po włączeniu zasilania) powoduje. ERR = 1: stan "Błąd mechanizmu/ sterownika". błędna lista parametrów Ps .$77. PE = 1: stan "Brak Papieru". DLE oraz LBFSTRQ i LBERNRQ. • błąd syntaktyki rozkazu (np. Kod DLE jest rozpoznawany przez drukarkę w każdym momencie. Zwróćmy uwagę.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wystąpienie kodu CAN powoduje przerwanie interpretacji i analizy sekwencji. w takiej sytuacji rozkaz jest ignorowany od momentu. Kod ten jest realizowany ZAWSZE – nawet w trybie OFF-LINE ! 3. że kod ten daje komunikaty z zakresu $70. postaci: 7 0 6 1 5 1 4 0 3 FSK 2 CMD 1 PAR 0 TRF w którym bit CMD jest ustawiony. Daje to możliwość pełnej diagnostyki przez aplikacje według poniższych zasad. jeżeli ostatnio odebrany rozkaz był zrealizowany poprawnie.. Komunikaty o błędach zostają w ten sposób zablokowane. Po naciśnięciu klawisza wyświetlacz jest "odświeżany" i zostaje wznowione przetwarzanie. W wyniku odebrania przez drukarkę rozkazu sterującego mogą wystąpić następujące sytuacje błędne: • "nierozpoznany rozkaz" . 2. ale identyfikator sekwencji 'xx' był niewłaściwy. Obsługa sytuacji błędnych.. Wystąpi zatem seria komunikatów. Zwróćmy uwagę. Po wystąpieniu błędu dalsze przetwarzanie nie będzie blokowane (chociaż błędna sekwencja zostanie zignorowana do końca). a więc inne niż pozostałe odpowiedzi statusowe (w tym odpowiedz na ENQ). W bardziej złożonych przypadkach można zrealizować pełną diagnostykę błędów przez aplikację. Po wyświetleniu komunikatu drukarka zatrzymuje dalsze przetwarzanie znaków z bufora wejściowego i czeka na naciśnięcie klawisza NIE.) W odpowiedzi na kod sterujący DLE ($10) drukarka wysyła jednobajtowy status postaci: 7 0 gdzie: ONL = 1: stan "On-Line". . 23 . LBDSPDEP oraz LBTREXIT lub TBTRXEND) będą też powodować komunikaty o błędach. .). W tym celu należy najpierw wysłać sekwencję LBSERM: ESC P 1 #e 88 ESC \ co powoduje zmianę sposobu obsługi błędów przez drukarkę. że w trakcie wyświetlania komunikatu w buforze mogły znaleźć się kolejne rozkazy. jeżeli błąd wystąpił na początku transakcji (w sekwencji LBTRSHDR) to kolejne sekwencje (LBTRSLN.) W odpowiedzi na rozkaz żądania wysłania statusu LBFSTRQ: 6 1 5 1 4 1 3 0 2 ONL 1 PE 0 ERR Str.

np. Podobny przypadek zachodzi w momencie przełączenia drukarki w tryb OFF-LINE (wygaszona lampka GOTOWA) w wyniku wystąpienia błędu mechanizmu drukującego . przy czym po wysłaniu ciągu LBFSTRS kod błędu Pe jest zerowany. Px. natomiast w przypadku poprawnego wykonania sekwencji aplikacja może oczekiwać na status przez długi czas. gdyż jest regulowany w procesie produkcji) co pewien czas (np. Pf. Pe = 0 . Wynika to z faktu. Py. W tej sytuacji wysłanie czasu i daty z systemu powoduje jego zaprogramowanie. braku papieru. Należy zatem przewidzieć inny niż przekroczenie limitu czasowego mechanizm wyjścia przez aplikację z powstającej w ten sposób "nieskończonej pętli" (np. * CMD = 0. że operacja drukowania raportu okresowego (inicjowana przez wysłanie sekwencji sterującej) może angażować procesor główny drukarki na bardzo długi czas. jeżeli wystąpi błąd sekwencji. Pe > 0 . Ustawianie zegara Nastawianie / korekcja zegara czasu rzeczywistego jest funkcją. która w zasadzie powinna być realizowana przez każdą aplikację. Pd / PTU_A/ PTU_B / PTU_C / PTU_D / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ w którym Pe jest kodem błędu wykonania ostatniego rozkazu (=0 jeżeli sekwencja została wykonana poprawnie lub nie została rozpoznana). przerwanie operacji z klawiatury) lub przy pomocy kodu DLE. Pe = x . 4). Ten rozkaz (LBERNRQ) w odróżnieniu od powyższego (LBFSTRQ) nie powoduje zerowania numeru błędu Pe i może być wykonywany wielokrotnie. Pz. Str.: 'Błąd fatalny testu: ' 'ROM RAM RTC DSP FSK ' (druga linia ma postać zależną od rodzaju błędu). Decyzja o tym co zrobić powinna należeć do obsługi programu (właściciela urządzenia). Stąd sensowna jest korekcja zegara drukarki (chociaż z reguły jest on dokładniejszy. W takiej sytuacji. błąd zapisu do pamięci fiskalnej) . Pt. odczytać datę i czas systemowy komputera i zasygnalizować ‘problem’ różnicy na ekranie monitora). Z tego względu. Ponadto daje to zabezpieczenie przed sytuacją przypadkowego rozprogramowania zegara drukarki (rozładowana bateria!). * CMD = 0. 24 . W odpowiedzi na zapytanie LBERNRQ : ESC P #n ESC \ wysyłana jest odpowiedź : ESC P 1#E Pe ESC \ gdzie Pe jest numerem błędu.rozkaz nie został rozpoznany. raz dziennie lub każdorazowo przy uruchamianiu aplikacji). że w trakcie wykonania rozkazu teoretycznie może wystąpić "błąd fatalny" wykonania (np. Zachodzą zatem następujące przypadki: * CMD = 1. Pm. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę. Na zakończenie zwróćmy uwagę.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ESC P Ps #s ESC \ drukarka odsyła ciąg LBFSTRS (jeżeli zaprogramowano 4 stawki PTU): ESC P 1#X Pe.rozkaz został rozpoznany ale w trakcie analizy lub wykonania wystąpił błąd o kodzie Pe. Zaleca się aby o fakcie ew.poprawne wykonanie sekwencji (Pe jest nieistotne). korekty zegara decydowała obsługa stanowiska sprzedaży (program powinien odczytać czas i datę drukarki . W takiej sytuacji odpowiedź na żądanie statusu ENQ lub LBFSTRQ nie zostanie odesłana (ale drukarka odpowie na żądanie statusu DLE które ‘działa’ także w trybie OFFLINE). w ogólnym przypadku nie można założyć w oprogramowaniu aplikacyjnym. że zegary wbudowane w drukarkę i komputer (w obu przypadkach stosowany jest rezonator ceramiczny "zegarkowy" 32768 Hz) mają niezbyt dobrą dokładność (szczególnie zegar komputera klasy PC !) i ich odczyty będą po pewnym czasie znacznie się różniły. to status zostanie odesłany prawie natychmiast. Pm.wtedy dalsze działanie drukarki zostaje zawieszone wraz z komunikatem np. że odpowiedź na żądanie odesłania statusu przyjdzie w ściśle określonym czasie.

. Pm = numer miesiąca = 1. natomiast korekta czasu jest możliwa.31.2 znaki HEX. 1950.Pd. Str. Ps $c <check> ESC \ gdzie: Py.59. (dwie najmłodsze cyfry. bajt kontrolny. Pmn .59 (parametr ignorowany). <check> . Ph. Pmn parametry identyczne jak w sekwencji LBSETCK (stan licznika sekund jest odsyłany zawsze jako równy zero). Zegar niezainicjalizowany..Ph.. Ps .. Ponadto dla korekty czasu wymagany jest stan zerowy totalizerów (czyli korekta zegara jest możliwa tylko bezpośrednio po raporcie dobowym .Pmn. z następującymi ograniczeniami: • data i czas muszą być formalnie poprawne (procedura kontroli uwzględnia też wszystkie szczególne przypadki np. Po włączeniu zasilania wyświetla się komunikat: ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu ! ' Sekwencja umożliwia w takiej sytuacji ustawienie zarówno daty jak i czasu.. Sekwencja jest realizowana w różny sposób. można ustawić 29-ty luty tylko dla roku przestępnego).0 ESC \ gdzie Py .12. Pd .99.Pm. Aplikacja może sprawdzić stan zegara wysyłając sekwencję LBSENDCK : ESC P #c ESC \ Drukarka odsyła stan zegara w następującym formacie: ESC P 1#C Py. Ps = sekunda = 0. Ph . Pmn = minuta = 0. Pmn..czas w następującym formacie: Ph = godzina = 0.. przed pierwszą transakcją). Zegar zainicjalizowany. 25 . Pd = dzień = 1. w zależności od tego. Pd . Nie było powyższego komunikatu. Pm . Pm. W takiej sytuacji nie można zmienić daty. • nie można ustawić daty wcześniejszej niż data ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (zapisy w module fiskalnym muszą być uszeregowane według rosnących dat !).2049). 2. czy zegar jest zainicjalizowany czy nie (główny procesor drukarki podczas sekwencji startowej odczytuje status zegara drukarki i wykrywa stan braku jego inicjalizacji): 1..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Nastawianie zegara jest realizowane przez sekwencję LBSETCK: ESC P Py ..23.data w następującym formacie: Py = numer roku = 0..

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Transakcja.
Podstawową funkcją drukarki jest oczywiście rejestracja sprzedaży, czyli transakcji. Realizację transakcji można podzielić na trzy etapy, realizowane w wyniku przesłania 3 sekwencji sterujących: * zapoczątkowanie transakcji - sekwencja LBTRSHDR, * przesłanie kolejnych pozycji sprzedaży - ciąg sekwencji LBTRSLN, * zatwierdzenie transakcji - sekwencja LBTREXIT. Po odebraniu sekwencji LBTRSHDR urządzenie przełącza się w tryb "transakcyjny". W trybie tym zachodzą następujące ograniczenia funkcji drukarki: * zbiór realizowanych rozkazów ograniczony do: - LBTRSLN (pozycja paragonu), - LBDSPDEP (Kaucja pobrana). - LBTREXIT (koniec transakcji), - LBTRXEND (koniec transakcji z formami płatności), - LBDSP (obsługa wyświetlacza LCD), - LBFSTRQ (żądanie wysłania statusu), - LBERNRQ (pytanie o numer błędu), - kody sterujące ENQ , BEL, CAN, DLE, Tryb transakcyjny jest sygnalizowany w odpowiedziach na żądanie wysłania statusu w następujący sposób. 1.) W odpowiedzi na kod sterujący ENQ ($05), postaci: 7 0 6 1 5 1 4 0 3 FSK 2 CMD 1 PAR 0 TRF

bit PAR = 1 a bit TRF= 0 (zostaje wyzerowany po odebraniu LBTRSHDR). 2.) W odpowiedzi na rozkaz żądania wysłania statusu LBFSTRQ: ESC P Ps #s ESC \ w postaci ciągu LBFSTRS (dla zdefiniowanych czterech stawek PTU): ESC P 1#x Pe ; Pm ; Pt ; Px ; 1 ; Pz ; Py ; Pm ; Pd / PTU_A / PTU_B / PTU_C / PTU_D / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ jest: Pt = 1 - tryb transakcyjny, Px = 0 - stan znacznika TRF. Sekwencja LBTRSHDR może występować w dwóch formatach: ESC P Pl $h <check> ESC \ lub: ESC P Pl ; Pn $h <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <check> ESC \ Najbardziej istotne znaczenie ma występujący w obu formatach parametr Pl. Parametr ten wybiera jeden z dwóch możliwych trybów realizacji transakcji: 1.) Pl = 0 : tzw. tryb "On-Line". W trybie tym po odebraniu poprawnej sekwencji LBTRSHDR natychmiast jest drukowany nagłówek paragonu zawierający: dane podatnika, datę oraz ewentualnie dodatkowe 3 linie przesłane przez aplikację. Od tego momentu urządzenie pamięta, że drukowanie paragonu zostało rozpoczęte, stąd anulowanie transakcji przez aplikację lub wyłączenie zasilania przed jej zakończeniem powoduje wydrukowanie napisu: ' paragon anulowany !' oraz odcięcie anulowanego paragonu (POSNET 3001). Anulowanie paragonu zachodzi również automatycznie jeżeli otwarta transakcja nie zostanie zakończona w ciągu 15 minut . W trybie "On-Line" kolejne linie transakcji są drukowane natychmiast po odebraniu (jeżeli nie ma błędu). Z tego względu przewidziano możliwość anulowania już wydrukowanej pozycji (tzw. "stornowanie"). W tym celu aplikacja wysyła jeszcze raz dane błędnej linii (w sekwencji LBTRSLN o nieco

Str. 26

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
zmodyfikowanym formacie). Linia taka jest drukowana ponownie i poprzedzona opisem: '#storno#', ponadto kwota wartości pozycji jest w takiej sytuacji drukowana ze znakiem '-'. Istnieje również możliwość anulowania całej transakcji. Ten tryb realizacji transakcji charakteryzuje się dużą szybkością działania kasy. Przykładowo na stanowiskach "sprzedaży przelotowej" (duże sklepy samoobsługowe) w zasadzie transakcje muszą być realizowane w trybie "On-Line" - ponieważ z reguły jest nie do przyjęcia, aby "blokować" kasę na czas wydruku całego paragonu (co może trwać kilkadziesiąt sekund przy dużej ilości pozycji). Ponadto długość całego paragonu - ilość pozycji nie jest w zasadzie limitowana (może być maksimum 255 pozycji - co wynika z reguł syntaktyki). Wadą tego rozwiązania jest konieczność "stornowania" pozycji w przypadku błędu. Dodajmy, że drukarka nie sprawdza, czy pozycja "stornowana" wystąpiła na paragonie wcześniej, lub czy np. odjęta wartość jest poprawna (np. czy nie odejmujemy większej ilości towarów od poprzednio sprzedanej). Wynika to z faktu, że paragon drukowany w trybie "On-Line" nie jest w całości magazynowany w pamięci. Oczywiście są na bieżąco kontrolowane kwoty sprzedaży w grupach podatkowych, które nie mogą stać się ujemne w wyniku "stornowania" - wystąpi wtedy błąd #22 sekwencji LBTRSLN. W trybie "On-Line" w momencie zatwierdzenia transakcji (po sekwencji LBTREXIT) drukowana jest tylko stopka paragonu - co powoduje jej szybkie zakończenie. 2.) Pl > 0 : tzw. tryb "blokowy", "Off-Line". W tym trybie cała zawartość paragonu jest buforowana w pamięci drukarki. Po odebraniu sekwencji LBTRSHDR do pomocniczego bufora wpisywany jest nagłówek paragonu. Podobnie każda pozycja transakcji (sekwencja LBTRSLN) jest sprawdzana, formatowana stosownie do postaci właściwej do wydruku i wpisywana do bufora. Dotyczy to również stopki paragonu generowanej po sekwencji LBTREXIT. Tak więc cały paragon jest buforowany w pamięci głównego procesora drukarki w postaci takiej, jak ma wyglądać na wydruku. Długość bufora wynosi 3840 bajtów - co limituje długość drukowanego w ten sposób paragonu. Z tego względu ilość pozycji zawartych na paragonie w trybie "blokowym" ograniczono arbitralnie do 48. Ponadto w szczególnych przypadkach (maksymalna długość nazw we wszystkich pozycjach) teoretycznie może pojawić się przepełnienie bufora drukarki (błąd #24 sekwencji LBTREXIT). Po zatwierdzeniu transakcji cały paragon jest transmitowany do bufora sterownika mechanizmu drukującego (równocześnie ze zwiększeniem stanu totalizerów). Po poprawnym zakończeniu transmisji sterownik mechanizmu rozpoczyna drukowanie paragonu, a procesor może już rozpocząć dalszą analizę rozkazów sterujących. Zwróćmy uwagę, że w przypadku wykorzystania trybu "blokowego" może zachodzić przepełnienie bufora wejściowego interfejsów drukarki - ma on długość 2 kB, podczas gdy paragon zawierający 48 pozycji, wraz z sekwencją rozpoczynającą i kończącą może wymagać wysłania większej liczby znaków. Z tego względu w tym przypadku zastosowanie protokołu transmisji XON-XOFF jest niezbędne ! Parametr Pn sekwencji LBTRSHDR określa ilość dodatkowych linii tekstu, które umieszcza aplikacja na paragonie bezpośrednio za nagłówkiem Jeżeli Pn = 0 , lub parametr nie występuje, to linie nie są drukowane. Parametr Pn może wynosić maksymalnie 3. Umożliwia to wydrukowanie maksymalnie 3 dodatkowych linii wysłanych przez aplikację jako napisy <linia1>, <linia2> i <linia3>. Mogą to być dowolne informacje, np. adnotacja na temat numeru faktury / rachunku uproszczonego, jeżeli paragon fiskalny jest drukowany łącznie z tego rodzaju dokumentem. Napisy <linia1>..<linia3> nie mogą zawierać żadnych znaków sterujących (mogą być natomiast polskie litery w kodzie MAZOWIA). UWAGA: Nie można wysyłać nazwy firmy i jej adresu w obrębie trzech dodatkowych linii. Dane te muszą być bezwzględnie umieszczone w nagłówku zapisanym w pamięci fiskalnej (nieulotnej pamięci RAM) ponieważ muszą również znaleźć się na raporcie dobowym i okresowym. Serwis jest zobowiązany do kontroli, czy w trakcie fiskalizacji w nagłówku został zapisany prawidłowo adres i nazwa firmy (RAM) oraz numer NIP (moduł FSK) ! Po włączeniu trybu transakcyjnego aplikacja przesyła do drukarki ciąg sekwencji LBTRSLN, które definiują kolejne pozycje transakcji: ESC P Pi $l <nazwa> CR <ilość> CR <ptu> / CENA / BRUTTO / <check> ESC \ Parametr Pl to kolejne numery pozycji paragonu = 1,2... . Jeżeli został włączony tryb "blokowy" - i została tym samym określona w sekwencji LBTRSHDR ilość pozycji sprzedaży - musi zostać przesłana dokładnie taka ilość pozycji, o kolejno rosnących numerach. Po przesłaniu każdej linijki można testować poprawność jej odebrania (realizacji rozkazu) i w przypadku błędu np. wykonać retransmisję - ale z tym samym numerem. W trybie "On-Line" parametr Pl może być równy 0, wtedy linijka zostanie zinterpretowana jako pozycja "stornowana".

Str. 27

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
W takiej sytuacji sekwencja numerów linii również musi zachować "ciągłość", np. poprawna jest sekwencja: 1,2,0,4 (gdzie trzecia linijka jest "stornowana"). Pozostałe parametry sekwencji to: <nazwa> = ciąg dowolnych znaków drukowalnych, długości nie większej niż 40 znaków, interpretowany jako nazwa artykułu (drukowany na paragonie bez zmian), <ilość> = ciąg nie więcej niż 16-u znaków drukowany na paragonie bez zmian w polu zarezerwowanym dla ilości towaru (musi spełniać pewne reguły syntaktyki - por. rozdz. F ), <ptu> = jeden znak = 'A'...'F' lub ' ' lub 'Z' (oba ostatnie oznaczenia dla towarów zwolnionych od podatku) - kod stawki PTU, BRUTTO = wartość pozycji sprzedaży BRUTTO, maksymalnie 10 cyfr, syntaktyka zgodnie z opisanymi wyżej regułami dla wszystkich kwot, musi być > 0, CENA = cena jednostkowa towaru, musi spełniać reguły syntaktyki dla kwot (dokładny opis w rozdziale F), <check> = dwie cyfry kontrolne, obliczone według reguł opisanych na wstępie. UWAGA: począwszy od wersji 17.1 istnieje możliwość wzbogacenia linii o RABAT(DOPŁATĘ) kwotowy lub procentowy (patrz opis komendy LBTRSLN na stronie 78). Po odebraniu każdej linii drukarka sprawdza jej poprawność pod względem formalnym, następnie kontroluje zgodność nazwy towaru i kodu stawki PTU. Jest to realizowane poprzez odszukanie w bazie danych drukarki kodu stawki PTU dla danej nazwy, przy czym istotne jest 40 znaków nazwy (z wyłączeniem spacji wewnątrz nazwy, a także nie są rozróżniane małe i duże litery). Drukarka fiskalna nie wymaga specjalnego "ładowania bazy danych" informacja o towarach jest automatycznie aktualizowana podczas sprzedaży. Jeżeli w trakcie realizacji transakcji zostanie napotkany nowy artykuł (którego jeszcze nie ma w bazie), jego nazwa oraz kod stawki PTU zostanie dopisany do bazy danych. Późniejsze pojawienie się identycznej nazwy powoduje skontrolowanie zgodności kodu stawki PTU z zapamiętaną wcześniej wartością. Drukarka dopuszcza sytuację, gdy stawka PTU dla danego towaru zostanie zmniejszona lub zwiększona (np. przesunięcie towaru z grupy A do B lub z B do A). Zabroniona jest natomiast operacja polegająca na czasowym obniżeniu stawki podatkowej np.: towar z grupy A jest sprzedawany w grupie B (taką sekwencję zdarzeń odnotuje drukarka !) a potem znowu próbujemy go sprzedać w grupie A. Podczas próby ponownej sprzedaży towaru w grupie A transakcja zostanie zablokowana (sprawdzenie polega na porównaniu wartości liczbowych zakodowanych w drukarce): * w trybie "On-Line" pojawią się (bezpośrednio za linią gdzie wykryto taką sytuację) napisy: | ! błąd PTU ! | | paragon anulowany ! |, i transakcja zostanie anulowana (tryb transakcyjny wyłączony), * w trybie "blokowym" zostanie zgłoszony błąd sekwencji LBTRSLN #18. Podobna sytuacja wyniknie, gdy towar z grupy B będziemy sprzedawać przykładowo jako zwolniony Z, a potem znowu w grupie B. Algorytm obsługi bazy danych jest wysoce efektywny i nie powoduje zauważalnego spowolnienia tempa działania drukarki nawet przy znacznej liczbie towarów - czas analizy jest w każdej sytuacji znacznie krótszy niż czas drukowania linii ! Dodajmy ponadto, że maksymalna ilość towarów w bazie danych może wynosić nawet 100.000. Baza danych drukarki jest schowana w pamięci RAM podtrzymanej bateryjnie. Opisywana wersja oprogramowania drukarki realizuje ponadto kontrolę poprawności wyrażenia : < cena > * < ilość > = < wartość > zgodnie z regułami opisanymi na stronie 78 (opis sekwencji LBTRSLN ). Jeżeli test stawki PTU wypadł pozytywnie oraz linia jest zgodna pod względem formalnym, to zawartość pozycji sprzedaży przechodzi przez specjalny algorytm formatujący ją do wydruku. Algorytm ten tworzy jedną lub dwie linie tekstu -zależnie od tego, czy wszystkie informacje zmieszczą się w 40 znakach dostępnych w linii, czy nie. W przypadku "krótkich" nazw i niezbyt dużych wartości wykorzystanie tej opcji prowadzi do znacznej oszczędności papieru i zwiększenia szybkości działania kasy. Jeżeli z kolei zależy nam na jednolitej formie wydruków można "zablokować" ten algorytm wymuszając "długie nazwy" (np. dopełnienie spacjami do około 30..40 znaków) powodując zawsze wydruk pozycji paragonu w dwóch linijkach. W trybie "On-Line" sformatowana linia jest od razu drukowana, a pierwsze 20 znaków nazwy artykułu pojawia się w górnej linii wyświetlacza LCD. W drugiej linii automatycznie jest aktualizowana suma transakcji; suma ta jest także wyświetlana na wyświetlaczu LED dla klienta. Operacje te nie wykonują się w trybie blokowym. W obu trybach zwiększana jest naliczana przez drukarkę suma transakcji oraz kwota sprzedaży w wyspecyfikowanej grupie podatkowej (jeżeli nie jest to operacja "storno" - dozwolona tylko w trybie "On-Line" – wtedy sumy te są zmniejszane).

Str. 28

anulowanie transakcji. Px = 1 : (stan znacznika TRF). Pm . natomiast w trybie "On-Line" drukowany jest napis: | paragon anulowany !| i paragon zostaje odcięty (POSNET 3001). W tym celu wysyłana jest sekwencja LBTREXIT. Parametr Pr jest interpretowany jako rabat procentowy . Pm .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Po wysłaniu wszystkich linii transakcji (w trybie "blokowym" ich ilość musi być równa zadeklarowanej) aplikacja może zatwierdzić lub anulować transakcję. obliczone według reguł opisanych na wstępie. Do najważniejszych należy zgodność kwoty należności TOTAL z obliczoną przez drukarkę w trakcie transakcji. etap realizacji transakcji. Wyłączanie drukarki w trakcie realizowania wydruków przełącznikiem umieszczonym z tyłu urządzenia jest NIEDOPUSZCZALNE ! Reasumując .) W odpowiedzi na LBFSTRS: ESC P 1#x Pe . Sekwencja w drugim z wymienionych formatów sygnalizuje. . Str. Pt . Pz . Równocześnie zwiększany jest stan totalizerów oraz ustawiany znacznik TRF i kasowany tryb transakcyjny w odpowiedziach statusowych na rozkazy ENQ i LBFSTRS: 1.ponieważ status i zawartość bufora sterownika mechanizmu drukującego również są podtrzymywane przez baterię. natomiast w trybie "blokowym" cały paragon jest przesyłany do sterownika drukarki. że aplikacja zmierza do zatwierdzenia transakcji. TOTAL = łączna należność . Pr $e <kod> CR WPLATA / TOTAL / <check> ESC \ W trybie "blokowym" anulowanie transakcji nie powoduje żadnej akcji oprócz wyłączenia trybu transakcyjnego. Dodajmy. po poprawnym zatwierdzeniu transakcji. kody błędów sekwencji LBTREXIT strona 80 ). to transakcja zostaje zatwierdzona przez drukarkę. Pd / PTU_A / PTU_B / PTU_C / PTU_D / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ jest odsyłane: Pt = 0 : tryb transakcyjny WYŁĄCZONY. ESC P 1 . tzn. Px . a paragon zostanie poprawnie wydrukowany (z wyjątkiem oczywiście sytuacji awaryjnych. opisane na stronie 81. że ostatnia transakcja była poprawna. 29 . W trybie "On-Line" jest drukowana stopka transakcji. że transakcja została zarejestrowana w totalizerach. która może mieć różne formaty: ESC P 0 $e <check> ESC \ . 2. UWAGA: sekwencja LBTREXIT ma w tej wersji jeszcze inne warianty.jeżeli po wysłaniu sekwencji LBTREXIT drukarka zacznie drukować paragon (w trybie "blokowym") lub stopkę paragonu (w trybie "On-Line") to jest pewność.jeżeli nie jest stosowany to można go nie wysyłać. Jeżeli nie wykryto żadnego błędu. że przerwanie drukowania paragonu przez awarię zasilania 220V również nie jest groźne . np. sekwencja ma wtedy format: ESC P 1 $e <kod> CR WPLATA / TOTAL / <check> ESC \ Pozostałe parametry mają następujące znaczenie: <kod> = 3 znaki drukowalne (kod terminala/kasjera) drukowane w stopce paragonu bez zmian. Py . W tym momencie drukarka sprawdza szereg warunków określających poprawność transakcji (por. końca papieru /paragon zostanie dokończony po zmianie papieru/ lub uszkodzenia mechanizmu). <check> = dwie cyfry kontrolne.zatwierdzenie transakcji. najważniejszy.) W odpowiedzi na kod sterujący ENQ ($05) ustawiany jest w bajcie odpowiedzi bit PAR=0 a bit TRF=1. 1 . nawet jeżeli zostanie wyłączone zasilanie. Znacznik TRF jest "nieulotny". Jest to ostatni. WPLATA = kwota wpłacona przez klienta. to drukarka "pamięta". UWAGA: przez awarię zasilania należy rozumieć zanik napięcia 220V na wejściu zewnętrznego zasilacza drukarki THERMAL lub 3001.

Po takiej operacji należy pamiętać o zaprogramowaniu stawek PTU w drukarce. że raport okresowy jest drukowany zawsze na podstawie informacji zawartych w module fiskalnym (w trybie szkoleniowym brak jest informacji o sprzedaży . • w trybie szkoleniowym zablokowany jest zapis jakichkolwiek informacji do modułu fiskalnego . W zasadzie w każdym z tych trybów drukarka zachowuje się identycznie za wyjątkiem: • w trybie szkoleniowym wykonanie raportu dobowego nie związane jest z zapisem informacji do modułu fiskalnego. • w trybie szkoleniowym na początku i na końcu paragonu drukowane są napisy ‘# niefiskalny’.jedyną informacją.W związku z powyższym pozycje z informacją o sprzedaży mają zawsze wartość zero. • w trybie szkoleniowym raport okresowy generowany przez drukarkę ma zawsze taki sam format (niezależnie od okresu którego dotyczy raport). która jest w module jest informacja o stawkach PTU umieszczona przez producenta ) . • oraz pracą w trybie fiskalnym. wynika to z faktu. setupie drukarki nie zostanie zadeklarowane ‘pobieranie’ stawek w trybie szkoleniowym z pamięci RAM.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Tryby pracy drukarki Drukarka charakteryzuje się dwoma trybami pracy : • pracą w trybie szkoleniowym. Str. Wejście w ten tryb polega na wciskaniu jednocześnie klawiszy NIE i TAK podczas włączania drukarki i przestawienie w opcji „KONFIGURACJE/ STAWKI PTU” kursora na pole ‘RAM’. 30 . w przeciwnym razie po włączeniu drukarki przyjmie ona jako wiążące stawki zapisane w pamięci fiskalnej. • zmiana stawek PTU zapisuje się w sposób nietrwały o ile w tzw. Jest to możliwe po wejściu w tryb serwisowy drukarek.

Przyczyna: Pamięć fiskalna urządzenia jest błędnie zainicjalizowana . 31 . • RAM: błąd testu RAM procesora głównego (nie dotyczy bazy danych. w wyniku zakłócenia zasilania). Błędy fatalne (powodują konieczność wyłączenia urządzenia). ale skasowanie tego stanu nie jest możliwe. to należy wezwać serwis. Komunikat: 'Brak stawek PTU lub ' 'numeru unikatowego! ' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). to należy wezwać serwis. Jeżeli po ponownym włączeniu (szczególnie po ponowieniu próby drukowania) uzyskamy podobny komunikat. odczekać kilka sekund i włączyć ponownie. Można tylko wyłączyć zasilanie.brak jest w niej zapisu numeru unikatowego urządzenia i/lub nie ma zapisanego ani jednego rekordu zmiany stawek PTU . Ponieważ dane te są wpisywane w procesie produkcji. Pojawienie się może wskazywać na błędne zadziałanie oprogramowania (np. ' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). Stan ten jest sygnalizowany przez migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał akustyczny. • FSK: błąd komunikacji z modułem pamięci fiskalnej (może wystąpić w dowolnym momencie). Można jedynie wyłączyć zasilanie. Sygnał akustyczny można wyłączyć klawiszem NIE. Jeżeli po ponownym włączeniu uzyskamy podobny komunikat. to należy wezwać serwis. Sposób usunięcia: Nieusuwalny. W każdym z wymienionych niżej przypadków dalsza praca urządzenia jest zablokowana. może również wystąpić tylko podczas testu wstępnego). • DSP: błąd komunikacji z wyświetlaczem LED (może wystąpić w dowolnym momencie). trwający 10 sekund. Można tylko wyłączyć zasilanie. Komunikat: ' Awaria drukarki ' ' Wyłącz zasilanie. Można tylko wyłączyć zasilanie. Sposób usunięcia: Nieusuwalny.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 7. Wykaz komunikatów wyświetlanych na wyświetlaczu LCD drukarki.przez co nie są one zdefiniowane. Str. które mają następujące znaczenie: • ROM: błąd sumy kontrolnej pamięci ROM programu (może wystąpić tylko w trakcie testu wstępnego). Przyczyna: W tej wersji drukarki komunikat w zasadzie nie powinien się pojawić. • RTC: błąd komunikacji z wbudowanym zegarem czasu rzeczywistego (może wystąpić w dowolnym momencie). Błąd ten może pojawić się tylko bezpośrednio po włączeniu urządzenia. Przyczyna: Wystąpił błąd układu elektronicznego podczas testu wstępnego drukarki lub podczas okresowego (co kilka sekund) 'odpytywania' urządzeń przez główny procesor drukarki. Komunikat: 'Błąd fatalny testu: ' 'ROM RAM RTC DSP FSK ' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). Powtórzenie się po ponownym włączeniu sytuacji błędnej wskazuje na konieczność wezwania serwisu. komunikat ten w zasadzie nie powinien się pojawić w trakcie normalnej eksploatacji. Jeżeli po ponownym włączeniu uzyskamy podobny komunikat. Druga linia wyświetlacza zawiera co najmniej jeden w powyższych opisów błędu. Sposób usunięcia: Nieusuwalny.

Komunikaty z tej grupy mogą pojawić się jedynie w trakcie drukowania. Przyczyna: Podczas drukowania nastąpiło zablokowanie silnika napędu karetki. Sposób usunięcia: Zależy od tego. Nastąpiło mechaniczne zablokowanie napędu głowicy (czasem zdarza się zahaczenie igły głowicy. Pokrywa drukarki nie jest prawidłowo zamknięta (POSNET 3001. podczas operacji związanej z trwałym zapisem danych w module fiskalnym (fiskalizacja. raport dobowy. ale nie są przez drukarkę przetwarzane. Jeżeli bufor drukarki zawiera dane. Przyczyna: Wystąpił błąd zapisu do pamięci fiskalnej. drukarka powinna rozpocząć (kontynuować) drukowanie. POSNET Beetle 20) (ponadto migotanie diody BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). ewentualnie wyregulować działanie mikro przełącznika (w przypadku 2). Wystąpiła wadliwa praca mikro przełącznika (nie kontaktuje mimo przekręconego kluczyka). 3. papier jest pomarszczony lub uszkodzony. W stanie NIE GOTOWA dane przychodzące z interfejsu RS-232 są buforowane. przytrzymanie na dłuższy czas powoduje "auto repetycję" wysuwu).komunikat może również pojawić się w momencie ponownego włączenia drukarki . 32 . Str. Sposób usunięcia: Nieusuwalny. który z wyżej wymienionych przypadków ma miejsce. dlatego błąd ten może zachodzić w jednym z przypadków: 1.ponieważ drukarka musi zakończyć poprawnie rozpoczętą operację drukowania (nawet jeżeli w międzyczasie zanikło zasilanie). ' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). W każdym z wymienionych poniżej przypadków drukarka przechodzi w stan NIE GOTOWA (gaśnie lampka GOTOWA). W przypadku zaczepienia igły o papier. Należy sprawdzić domknięcie zamka (przypadek 1). które nie zostały wydrukowane do momentu ostatniego wyłączenia zasilania . Ponieważ mikroprzełącznik (POSNET 3001 i POSNET 2000) kontrolujący zamknięcie pokrywy jest połączony szeregowo z silnikiem. W tym stanie klawisz WYSUW powoduje uruchomienie przesuwu papieru (pojedyncze przyciśnięcie o jedną linię. zwłaszcza. Ustawić mniejszy docisk głowicy dla zapobieżenia powtórzenia się awarii.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Błąd zapisu !! ' ' Wyłącz zasilanie. POSNET 2000) lub 'Błąd mechanizmu lub ' ' podniesiona dźwignia ' (POSNET Thermal. że istotnie wystąpił błąd zapisu do pamięci fiskalnej (teraz jest błąd danych w pamięci fiskalnej) i należy bezwzględnie wezwać serwis (dalsza eksploatacja urządzenia w trybie fiskalnym nie jest możliwa). jeżeli głowica jest zbyt mocno dosunięta do papieru). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. ale można go wyłączyć dowolnym klawiszem). zmiana stawek PTU ). jeżeli np. Można tylko wyłączyć zasilanie. Błąd może wystąpić jedynie w urządzeniu sfiskalizowanym lub w trakcie fiskalizacji. Po usunięciu awarii nacisnąć klawisz NIE. zostaje włączona dioda BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy (który trwa 10 sekund. Komunikat: 'Błąd mechanizmu lub ' ' otwarta pokrywa ! ' (POSNET 3001. należy odsunąć maksymalnie głowicę i wysunąć papier. 2. W stanie OFF-LINE drukarka nie odpowiada na żądanie wysłania statusu ENQ przez interfejs RS-232 (ale odpowiada na żądanie odesłania statusu DLE) o czym należy pamiętać opracowując aplikację (możliwość "zawieszenia" aplikacji). Jeżeli po ponownym włączeniu zasilania pojawi się komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' ' ERR '. Po usunięciu przyczyny klawiszem NIE przełączamy drukarkę z powrotem w stan GOTOWA. to znaczy. POSNET 2000).

że drukarka nie może pracować w trybie fiskalnym.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Brak papieru ! ' ' ' (ponadto migotanie diody BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). Sposób usunięcia: Założyć papier zgodnie z instrukcją zakładania papieru umieszczoną na obudowie obcinacza drukarki. Jeżeli jest brak papieru. Wsunięcie papieru do mechanizmu następuje przez naciśnięcie klawisza TAK (wysuw oryginału) lub R. CLR : została przekroczona dopuszczalna ilość zerowań RAM (to jest 200). Komunikaty z tej grupy sygnalizują pewne stany awaryjne urządzenia umożliwiające zwykle jego dalszą pracę (ewentualnie z wyłączeniem trybu fiskalnego). Komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' 'HDR FULL ERR CLR' (ponadto krótki sygnał dźwiękowy). 33 . 'xx' jest kodem błędu. który stanowią dwie cyfry heksadecymalne przedstawiające odczytany z drukarki bajt statusowy. albo po wznowieniu operacji drukowania komunikat ten powtarza się. Str. Komunikat: 'Błąd sterownika 'Kod = xx ' ' (ponadto migotanie diody BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy) Przyczyna: Wystąpił jeden z możliwych błędów układu elektronicznego sterownika drukarki paragonowej. jeżeli została zainicjowana operacja drukowania. Komunikat pojawia się tylko. ale możliwość przełączenia drukarki w stan GOTOWA jest zablokowana. Druga linia komunikatu wskazuje na przyczynę: HDR : nie jest wpisany nagłówek (lub NIP) do pamięci fiskalnej. to komunikat o błędzie nie jest zgłaszany. FULL: nastąpiło całkowite zapełnienie pamięci fiskalnej. stan normalny dla urządzenia w trybie szkoleniowym. w innych może je usunąć aplikacja. to urządzenie (lub zewnętrzny zasilacz) wymaga interwencji serwisu. Kod = 08 : przegrzanie głowicy. Po naciśnięciu klawisza NIE drukarka powinna kontynuować drukowanie. ERR : wystąpił błąd danych w pamięci fiskalnej. W pewnych przypadkach przyczyna komunikatu może być usunięta przez urządzenie automatycznie. W każdej sytuacji dalsze działanie drukarki jest wstrzymywane aż do naciśnięcia klawisza NIE. Przyczyna: Koniec lub brak papieru. w jeszcze innych konieczna jest interwencja serwisu. Ostrzeżenia.O. Znaczenie poszczególnych bitów składających się na wartość bajtu kodu błędu jest następująca: Kod = 01 : błąd napięcia +5V lub wyładowana bateria . Sposób usunięcia: Jeżeli naciskanie klawisza ”NIE” nie powoduje skasowania komunikatu oraz przejścia drukarki w stan GOTOWA. Kod = 04 : błąd napięcia zewnętrznego zasilacza (25V). ale drukarka nie drukuje. Przyczyna: Jest to informacja dla użytkownika. Kod = 10 : zacięcie obcinacza (POSNET 3001 i POSNET 2000). (wysuw kopii). Służą zatem do poinformowania użytkownika bądź serwisu o zaistnieniu pewnej sytuacji.

).znacznik TRF (ostatnia transakcja poprawna) = 0. wykorzystywanym podczas drukowania raportu kasy / zmiany. CLR wymagają bezwzględnie interwencji serwisu i ewentualnie wymiany urządzenia na nowe. to należy oddać urządzenie do serwisu . Dalsza praca urządzenia .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' 'HDR ' sygnalizujący stan prawidłowy w urządzeniu niesfiskalizowanym. . . UWAGA: Jeżeli komunikat pojawia się permanentnie po każdorazowym włączeniu zasilania. jeżeli wykryto błąd (błędy) w bazie danych drukarki. Sposób usunięcia: Błąd jest usuwany automatycznie. Komunikat: ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' Przyczyna: Komunikat pojawia się po włączeniu zasilania.w tej sytuacji sprzedaż będzie zablokowana (błąd #40 sekwencji LBTRSHDR). . . Sposób usunięcia: Błąd jest usuwany automatycznie (regeneracja bazy danych).ilość stornowanych pozycji = 0.ilość paragonów / dokumentów niefiskalnych = 0.jest możliwa po naciśnięciu klawisza NIE z wyłączeniem realizacji transakcji !! (możliwe jest drukowanie raportów. Sposób usunięcia: Zależy od przyczyny. 1. Nastąpiło przekłamanie nagłówka zapisanego w pamięci RAM podtrzymanej bateryjnie.stan kasy = 0. 2. Błędy: FULL.ilość paragonów anulowanych = 0. Wystąpił błąd w obszarze danych pamięci podtrzymanej bateryjnie. jest wyświetlany po włączeniu zasilania przez 0. 34 . 3. . Komunikat: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) ' Przyczyna: Mogą być dwie możliwe przyczyny: 1.obrót w trakcie zmiany = 0.w trybie szkoleniowym . Skasowanie nagłówka zapisanego w RAM wymaga jego odtworzenia w trybie fiskalnym pracy drukarki (jeżeli podczas fiskalizacji w module fiskalnym został zapisany tylko NIP) . . ERR. .ilość paragonów fiskalnych (podczas zmiany !) = 0.wpłaty do kasy = 0. Jeżeli urządzenie jest sfiskalizowane. Komunikat ten wymaga dosłania do drukarki daty i czasu ponieważ ‘rok ‘ zegara przechowywany jest w pamięci RAM. nagłówek zostanie zatem skasowany i powinien być przesłany ponownie przez aplikację. Naciśnięcie klawisza NIE usuwa komunikat i umożliwia dalszą pracę drukarki .wypłaty z kasy = 0. Naciśnięcie klawisza NIE usuwa komunikat i umożliwia dalszą pracę drukarki. to należy bezwzględnie oddać urządzenie do serwisu (może być uszkodzenie baterii lub pamięci RAM bazy danych) ! Str. to informacja o wykrytym błędzie zostanie zapisana jako rekord w pamięci fiskalnej. badanie statusu itp.5 sekundy i usuwany automatycznie. Jeżeli komunikat pojawia się permanentnie po każdorazowym włączeniu zasilania. . który na raporcie okresowym zostanie opisany jako 'Odbudowa bazy'. W tej sytuacji następujące informacje zostaną zainicjalizowane automatycznie w ustalony stan początkowy: . .data / czas rozpoczęcie zmiany = aktualna data / czas. 2.

Jeżeli ilość wolnych rekordów w pamięci fiskalnej spadnie poniżej 20. ponieważ data i czas nie są określone. to każdorazowo po włączeniu zasilania urządzenie będzie wyświetlać ten komunikat. który na raporcie okresowym zostanie opisany jako 'Zerowanie RAM'. pojawią się następujące komunikaty: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) ' oraz ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu !' (po kontroli bazy) ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' Komunikat: ' Błąd totalizerów ! ' '( Naciśnij NIE ) ' (ponadto sygnał dźwiękowy i migotanie diody BŁĄD). Komunikat ten może też pojawić się w trakcie normalnej pracy drukarki. np. to należy bezwzględnie oddać urządzenie do serwisu ! 2. Podczas pierwszego uruchomienia drukarki. Przyczyna: Podczas testu wstępnego wykryto błąd sumy kontrolnej totalizerów (nieulotnych rejestrów służących do akumulowania wartości sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych). Sposób usunięcia: Naciśnięcie klawisza NIE . Jeżeli urządzenie jest zafiskalizowane. UWAGA: 1. Str. Przyczyna: Jest to ostrzeżenie o zbliżającym się całkowitym zapełnieniu pamięci fiskalnej. Sposób usunięcia: Należy przesłać właściwą datę i czas z systemu (pod kontrolą aplikacji). Sposób usunięcia: Błąd jest usuwany automatycznie (zerowanie totalizerów). że po wykonaniu podanej ilości raportów dobowych (jeżeli nie zaistnieją inne zapisy do pamięci fiskalnej. Praktycznie oznacza to. Jeżeli powyższa sytuacja powtórzy się pewną liczbę razy (200). to informacja o wykrytym błędzie zostanie zapisana jako rekord w pamięci fiskalnej. to pojawi się dalej komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' ' CLR' i tryb fiskalny zostanie nieodwracalnie zablokowany ! Komunikat: ' Ilość rekordów w ' ' pam. fisk. w wyniku zerowania RAM lub błędu bazy danych) trzeba będzie wymienić pamięć fiskalną. a także po wymianie baterii. 35 . Naciśnięcie klawisza NIE usuwa komunikat i umożliwia dalszą pracę drukarki. jeżeli ilość wolnych rekordów po wykonaniu zapisu (np. UWAGA: 1. = xx ' (oraz sygnał dźwiękowy i migotanie diody BŁĄD). Po odebraniu i poprawnym wykonaniu sekwencji LBSETCK zostanie włączony krótki sygnał dźwiękowy. raportu dobowego) spadnie poniżej 20. Stan ten uniemożliwia poprawną pracę drukarki. a także będzie wyświetlona ustawiona data i czas (przez czas około 1sekundy) w formacie: 'Data: yyyy-mm-dd' 'Godzina: hh:mm' 2. Jeżeli komunikat pojawia się często po włączeniu zasilania.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu ! ' Przyczyna: Niezainicjalizowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) drukarki.

. Generalnie. Pozytywne potwierdzenie operacji uzyskujemy przy użyciu klawisza TAK. Komunikat: ' Drukować raport ' ' dobowy ? ' Przyczyna: Została odebrana sekwencja LBDAYREP (inicjalizacja raportu dobowego)..P2. fiskalizacji. wyłączenia/ włączenia zasilania urządzenia w trakcie działania aplikacji. $f. błędu aplikacji. Wykaz możliwych parametrów wyświetlanych w komunikacie o błędach rozkazów został podany w rozdziale „Kody sekwencji” na stronie 115.. niewłaściwego stanu urządzenia (np. Sposób usunięcia: Klawisz TAK powoduje zapis nowych wartości stawek PTU (po zatwierdzeniu poprawności DATY) do pamięci fiskalnej oraz wydruk krótkiego raportu na drukarce paragonowej.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikaty związane z sekwencjami sterującymi. błąd w trakcie realizacji sekwencji LBTRSHDR . Kod błędu jest wyświetlany w postaci dwóch cyfr 'xx'. klawisz NIE powoduje zawieszenie wykonania operacji. 36 . Aplikacja może zablokować wyświetlanie komunikatów wysyłając sekwencje LBSERM i realizując własną obsługę błędów bazującą na odczycie statusu drukarki i kodu błędu przez interfejs RS232 drukarki. dając równocześnie komunikat o błędzie sekwencji. a także raportu dobowego. Jako zasadę przyjęto konieczność potwierdzenia z klawiatury drukarki tych operacji. Znaki 'cc' identyfikują rozkaz (ogólna postać syntaktyki komendy jest ESC P P1. a także zgłosi błąd sekwencji kończącej LBTREXIT).. częste powtarzanie się błędów wykonania rozkazów w trakcie eksploatacji systemu może wymagać konsultacji problemu zarówno z serwisem jak i producentem/ dystrybutorem oprogramowania systemowego i aplikacyjnego. natomiast naciśnięcie klawisza NIE powoduje zignorowanie sekwencji sterującej. Sposób usunięcia: Przetwarzanie danych z interfejsu jest wstrzymane aż do naciśnięcia klawisza NIE.Pn cc <napis> ESC \ . Komunikat: 'Błąd rozkazu: "cc" ' 'Kod błędu : xx ' Przyczyna: Podczas analizy i/ lub realizacji sekwencji sterującej wykryto błąd. klawisz NIE powoduje zignorowanie sekwencji bez zgłoszenia błędu rozkazu. zmiany stawek PTU. W tej grupie są dwa rodzaje komunikatów: komunikat o błędzie sekwencji sterującej (który może być zablokowany przy użyciu sekwencji LBSERM) oraz grupa komunikatów. z których drugi jest literą. Str.). UWAGA: Po włączeniu zasilania urządzenia błędy wykonania rozkazów dają wyżej wymienione reakcje na wyświetlaczu. np. które powodują zapis do pamięci fiskalnej tj.nagłówek transakcji powoduje. Po naciśnięciu klawisza drukarka wznawia pobieranie znaków z bufora interfejsu. brak inicjalizacji zegara RTC) lub błędu wykonania rozkazu (np.. które zatwierdzają wykonanie operacji inicjowanej przez sekwencje sterujące. że drukarka nie wejdzie do trybu transakcji i będzie zgłaszać kolejne błędy odbierając sekwencję LBTRSLN .pozycje transakcji. co może w pewnych przypadkach powodować następne komunikaty o błędach (np. #k . błędu układu elektronicznego). Sposób usunięcia: Klawisz TAK powoduje wykonanie raportu (po zatwierdzeniu poprawności DATY). Kody błędów możliwe dla poszczególnych sekwencji wyszczególniono w opisie języka programowania urządzenia. Komunikat: 'Zapisać stawki PTU ? ' ' ' Przyczyna: Została odebrana sekwencja LBSETPTU (zmiana stawek PTU). identyfikator rozkazu 'cc' składa się z dwóch znaków. Błąd może pojawić się w wyniku błędów transmisji.

Jeżeli totalizery (rejestry sprzedaży bieżącej urządzenia) są zerowe pojawi się komunikat: 2) ' Zerowe totalizery ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' (oraz krótki sygnał akustyczny). Umożliwia to kontrolę poprawności nagłówka (NIP-u) przed zatwierdzeniem operacji. natomiast klawisz TAK powoduje przejście dalej.zapis nagłówka (NIP) do pamięci fiskalnej. Po włączeniu trybu drukowania raportu (w drukarkach dostęp do raportów uzyskujemy poprzez naciśniecie i przytrzymanie klawisza R. stąd popełnienie błędu w trakcie fiskalizacji spowoduje nieodwracalny zapis tego błędu do modułu fiskalnego. a co za tym idzie.u) jest JEDNORAZOWY. gdzie: "xxxx-xx-xx" jest aktualną datą według kalendarza zegara RTC urządzenia. w kasie POSNET 2000 po przekręceniu kluczyka w pozycję RAPORT) pojawia się komunikat: 1) ' Wybierz rodzaj ' ' raportu. co jest sygnalizowane komunikatem: 4) ' Data: xxxx-xx-xx ' ' jest poprawna ? '. lub R. Jeżeli totalizery są niezerowe (jest zarejestrowana sprzedaż) drukarka pyta dalej: 3) ' Drukować raport ' ' dobowy ? '. W tej grupie znajdują się komunikaty informujące o realizacji przez urządzenie operacji związanych z drukowaniem raportu.D. . natomiast klawisz TAK powoduje przejście do drukowania Str. powodując: .kasowanie totalizerów. Naciśnięcie klawisza NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. a koszt wymiany w tym przypadku ponosi podatnik lub serwisant. .włączenie fiskalnego trybu pracy drukarki. Naciśniecie klawisza NIE kasuje komunikat i powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki.inicjalizację drukarki. Naciśnięcie klawisza NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. .inicjalizację zmiennych dla raportu/ kasy zmiany w identyczny sposób jak dla komunikatu: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) ' .O.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: 'Wykonać 'fiskalizację? ' ' Przyczyna: Została odebrana sekwencja LBSETHDR w formie powodującej zapis nagłówka do pamięci fiskalnej. z wprowadzaniem dat dla raportu okresowego. komunikaty związane z zatwierdzeniem operacji. Jeżeli sekwencja jest poprawna. 37 .D. klawisz TAK zatwierdza operację. co jest istotne z uwagi na NIEODWRACALNOŚĆ operacji ! O ile fiskalizacja polega na zapisaniu do pamięci fiskalnej tylo NIP to ‘???’ muszą się znaleźć bezpośrednio pod słowem NIP!!! Sposób usunięcia: Klawisz NIE powoduje zignorowanie sekwencji. UWAGA: Zapis nagłówka (NIP. to na drukarce paragonowej zostanie wydrukowany odebrany nagłówek jako krótki wydruk niefiskalny.kasowanie bazy danych. . (RAPORT DOBOWY) przechodzimy do drukowania raportu dobowego. a także komunikaty związane np. ' Po naciśnięciu klawisza R. podczas włączania drukarki. W następnej linii za nagłówkiem (NIP-em) będą wydrukowane 3 znaki zapytania ('???'). konieczność wymiany modułu pamięci fiskalnej przed ponownym zapisem !!! Wymianę modułu fiskalnego z błędnymi danymi może wykonać tylko producent. Komunikaty związane z drukowaniem raportów.

Jeżeli tak. Str. czy jest już w pamięci raport dobowy o tej dacie. gdyż błędna data zapisu do pamięci fiskalnej może spowodować późniejsze kłopoty. Wyświetlany numer raportu "xxxx" jest zwiększany w trakcie przeszukiwania pamięci fiskalnej. Operacja ta może trwać nawet do kilkudziesięciu sekund (po kilku latach eksploatacji urządzenia). ponieważ przesunięcie daty "do przodu" spowoduje później blokadę zapisów po skorygowaniu daty (daty w pamięci fiskalnej muszą być narastające. Naciśnięcie klawisza NIE kasuje komunikat i powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 raportu. jest zachowana "narastająca" chronologia zapisów w pamięci fiskalnej). Podana sekwencja komunikatów występuje w przypadku inicjowania raportu z klawiatury. Następnie uruchamiany jest wydruk na drukarce paragonowej. UWAGA: Należy sprawdzić. Podczas przeszukiwania pamięci na wyświetlaczu pojawia się komunikat: 7) ' ' 'Numer raportu: xxxx'. Jeżeli aktualnie nastawiona data jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (co może mieć miejsce przy przekłamaniu zegara RTC w wyniku np. 38 . to drukarka pyta: 6) 'Raport już zapisany ' ' powtórzyć (T/N) ? '. Jeżeli data jest poprawna (tzn. sekwencja komunikatów jest skrócona do: ' Drukować raport ' ' dobowy ? ' i ' Data: xxxx-xx-xx ' ' jest poprawna ? '. powoduje przejście dalej (rozpoczęcie drukowania). - - Istnieje możliwość wykonania raportu dobowego przez sekwencję sterującą w formacie nie wymagającym potwierdzania na klawiaturze (patrz dokładny opis sekwencji LBDAYREP zawarty w rozdziale 10 ). częściowego rozładowania baterii). co jest kontrolowane przed każdym zapisem do pamięci fiskalnej !). drukarka nie wykona raportu i wypisze komunikat: 5) ' Błędna data ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' (oraz krótki sygnał akustyczny). W tej sytuacji klawisz NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. natomiast klawisz TAK (operator świadomie chce dokonać powtórnego zapisu). Każdy zapis do pamięci fiskalnej wymaga zatwierdzenia z klawiatury ! Występujące komunikaty o błędach mają postać standardową dla błędów sekwencji sterujących: 'Błąd rozkazu: "#r" ' 'Kod błędu : xx '. Po zakończeniu wydruku następuje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. czy data jest poprawna (komunikat 4). W tym celu układ elektroniczny dokonuje przeszukania pamięci fiskalnej w celu wyznaczenia bieżącego numeru raportu dobowego. Po wyznaczeniu aktualnego (równego ostatniemu zapisanemu plus 1) numeru raportu pojawia się komunikat: 8) ' DRUKOWANIE RAPORTU ' ' '. W przypadku inicjowania raportu przez sekwencję sterującą LBDAYREP. ponieważ umożliwia codzienną pełną kontrolę poprawności funkcjonowania modułu fiskalnego i zawartych w nim zapisów. tym nie mniej jest ona korzystna. urządzenie sprawdza.

' Str.D. natomiast klawisz TAK powoduje przejście do wprowadzania dat dla raportu. . i R. ' Data początkowa ? ' 'xxxx-xx-xx [wyjście]' W obu sytuacjach na wyświetlaczu pojawia się kursor (migoczący prostokąt).dotyczy do długości miesiąca. Wprowadza się datę początkową i końcową dla raportu. gdy wskazuje on na pole 'dzień') powoduje zatwierdzenie wprowadzonej daty.Drukarka nie sygnalizuje konieczności wykonania raportu dobowego. roku. może pojawić się komunikat: 'Błąd rozkazu: "#r" ' 'Kod błędu : 37 '. Modyfikacja pola zachodzi z "autorepetycją". W stanie selekcji raportu (komunikat 1) można też nacisnąć klawisz R. bądź w prawo (NIE i TAK). UWAGA: . (RAPORT OKRESOWY). ponieważ jest dostępna informacja o dacie ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej). jeżeli ustawimy: ' Data początkowa ? ' '1996-12-31 [wyjście]' i zmniejszymy numer miesiąca na 11. który może być przesuwany w obrębie trzech pól daty (rok. Przesunięcie kursora maksymalnie w prawo (czyli naciśnięcie klawisza TAK wtedy. co oznacza przerwanie wykonania operacji z klawiatury. Wyświetlany jest wtedy komunikat: 14) 'Poczekaj.Przy użyciu rozkazu LBDAYREP nie jest możliwe powtórne wykonanie raportu dobowego (wystąpi wtedy błąd nr 36).O. co powoduje zwiększanie lub zmniejszanie wybranej liczby (tj. a na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty: 10) oraz 11) ' Data końcowa ? ' 'xxxx-xx-xx [wyjście]'. W trakcie modyfikacji kontrolowana jest cały czas poprawność formalna daty i drukarka dokonuje ewentualnych korekt automatycznie . natomiast klawisz TAK powoduje wyświetlenie komunikatu: 13) ' TAK: pełny raport ' ' NIE: podsumowanie' Drukarka wykona pełny raport po naciśnięciu klawisza TAK lub raport w postaci podsumowania po naciśnięciu klawisza NIE. w szczególności. ponieważ skraca to czas eksploatacji urządzenia (ilość wszystkich możliwych zapisów w pamięci fiskalnej. np. przy użyciu klawiszy oznaczonych strzałką w lewo.. jest limitowana do 2031 rekordów). nie licząc nagłówka. dnia lub miesiąca).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Jeżeli wyświetlanie komunikatów o błędach nie zostało zablokowane przez aplikację. tym nie mniej można tego dokonać z klawiatury. . co spowoduje przejście do drukowania raportu fiskalnego okresowego. miesiąc. 39 . Po wprowadzeniu obu dat drukarka pyta: 12) 'Daty: xxxx-xx-xx ' 'poprawne? xxxx-xx-xx '. po naciśnięciu klawisza NIE. Po wyborze rodzaju raportu następuje przejście do analizy zawartości pamięci fiskalnej w zadanym okresie. to drukarka automatycznie skoryguje dzień na 30. co objawia się komunikatem: 9) ' Drukować raport ' ' okresowy ? '.. obowiązek dokonywania codziennego raportu spoczywa na użytkowniku. tj. Każde z 3 pól może być modyfikowane przy użyciu klawiszy oznaczonych strzałką w dół lub w gorę (R.O. Naciśnięcie klawisza NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. przyciśnięcie klawisza na dłuższy czas powoduje automatyczne zwiększanie/ zmniejszanie wartości.Należy unikać powtórnego drukowania raportu dobowego. dzień).). Naciśnięcie klawisza NIE powrót do normalnego trybu pracy drukarki. Przypomnienie o wykonaniu raportu (lub jego wykonanie przez sekwencję sterującą) może realizować aplikacja.

(oraz krótki sygnał akustyczny). W przypadkach całkowitej utraty informacji bazy danych lub dla nowego urządzenia komunikat ten może być wyświetlany nawet kilka minut. Jeżeli test nie wykrył błędów w bazie. której dotyczy wątpliwość.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ' ' W wyniku analizy zawartości pamięci fiskalnej może wystąpić błąd polegający na braku zapisów w zadanym okresie i wówczas będzie wyświetlony komunikat: 15) ' Błędne daty ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. jeżeli urządzenie wykryje błędy w bazie danych. '. W dalszej kolejności jest uruchamiany mechanizm drukujący. ' Wyznaczenie numeru ' ' raportu dobowego. stąd poszczególne jego etapy są sygnalizowane na wyświetlaczu komunikatami mającymi charakter informacyjno . w celu uzyskania kompetentnej porady w firmie POSNET należy podać numer wersji urządzenia. (oraz krótki sygnał akustyczny).. Drugi możliwy błąd może polegać na ustawieniu daty końcowej wcześniejszej od daty początkowej. ze względu na czas wymagany na regenerację bazy danych. który może być wyświetlany przez czas zależny od stanu bazy danych. zmiany stawek PTU.diagnostyczny: 17) 18) ' Szukanie wartości ' ' stawek PTU. co w takiej sytuacji będzie sygnalizowane komunikatem: Str. wielokrotne zapisy z tą samą datą). Inne komunikaty .. Po włączeniu zasilania pojawia się również komunikat: ' KONTROLA BAZY ' ' DANYCH. Algorytm ten jest dosyć rozbudowany. co jest sygnalizowane komunikatem: 19) ' DRUKOWANIE RAPORTU ' ' OKRESOWEGO ' Po zakończeniu wydruku następuje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. UWAGA: w przypadku zaistnienia problemów z drukarką i/lub aplikacją. natomiast czas ten wydłuża się. '. Naciśniecie klawisza NIE kasuje komunikat i powrót do normalnego trybu pracy drukarki. ze względu na możliwe przypadki szczególne (np..y '. Naciśnięcie klawisza NIE kasuje komunikat i powrót do normalnego trybu pracy drukarki. Nie należy wówczas wyłączać zasilania. 40 . ' Komunikat 17 (podobnie jak komunikat 7 dla raportu dobowego) jest związany z przeszukaniem całej pamięci od początku do miejsca odpowiadającego dacie początkowej wraz z wyznaczeniem początkowego numeru raportu dobowego. gdzie: 'nnnn' oznacza typ drukarki: Thermal lub 3001. Po włączeniu zasilania urządzenie zgłasza się na wyświetlaczu z komunikatem: ' Drukarka fiskalna ' 'POSNET nnnn/xx. to komunikat ten pojawia się na krótko (około 1 sekundy). tylko czekać cierpliwie na zakończenie operacji. W każdej innej poprawnej sytuacji algorytm przeszukiwania pamięci powoduje wyszukanie i wydrukowanie wszystkich zapisów w pamięci fiskalnej w zadanym okresie. może zatem pojawić się na wyświetlaczu na długi czas (do kilkudziesięciu sekund po kilku latach pracy urządzenia). 'xx.y' oznacza wykonanie (numer wersji) urządzenia. co jest sygnalizowane komunikatem: 16) 'Błędna relacja dat! ' ' ( Naciśnij NIE ) '.

W trybie "blokowym": .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. Aplikacja może włączyć (przy pomocy sekwencji LBDSP) specjalny tryb obsługi wyświetlacza. UWAGA: wyświetlacz cyfrowy LED nie może być modyfikowany przez aplikację.xx' UWAGA: po odebraniu ostatniej linijki paragonu na wyświetlaczu pojawi się suma wszystkich pozycji transakcji.' 'Suma: xxxxxxxx. Po poprawnym zakończeniu inicjalizacji na wyświetlaczu pojawia się standardowy dla informacji o sprzedaży komunikat: ' --.pierwsza linia wyświetlacza (LCD i VFD) jest kasowana. a w drugiej automatycznie jest aktualizowana suma narastająca. W trybie fiskalnym zostanie wówczas wykonany zapis w pamięci fiskalnej informacji o wystąpieniu błędu w bazie danych.Do zapłaty --.Po zakończeniu transakcji (realizacji sekwencji LBTREXIT). suma ta zostanie skorygowana zgodnie z zadaną wielkością rabatu/ dopłaty oraz kaucji_pobranej ! 2.pierwsza linia wyświetlacza (LCD i VFD) jest kasowana. suma końcowa w drugiej linii jest zerowana.Początek transakcji (po sekwencji LBTRSHDR) . Format 3 jest również wyświetlany (dla kontroli) przez czas około 1 sekundy po korekcie zegara przez aplikację (odebranie sekwencji LBSETCK). zostanie odtworzona standardowa postać informacji na wyświetlaczu.' 'Suma: 0. . jak w punkcie 1. a w drugiej linii jest drukowany napis 'Suma:' i narastająca suma transakcji (wyświetlana jednocześnie na wyświetlaczu dla ‘klienta’). Automatyczna obsługa wyświetlacza przez drukarkę (realizowana w trybie "On-Line" realizacji transakcji) zakłada. Dodatkowy wyświetlacz VFD (o ile jest podłączony) nie może być modyfikowany przez aplikację po rozpoczęciu transakcji. Komunikaty podczas realizacji transakcji będą zatem następujące: 1. wyświetlacz (LCD) może być wyłącznie kontrolowany przez aplikację. zatwierdzenie transakcji lub LBTRXEND ).Ponieważ odebranie każdej pozycji paragonu nie jest związane z jej drukowaniem (są one gromadzone w pamięci) . natomiast w momencie zakończenia transakcji (rozpoczęcie drukowania). w pierwszej linii jest wyświetlana nazwa artykułu (pierwsze 20 znaków).Do zapłaty --.Początek transakcji (po sekwencji LBTRSHDR) .'. VFD i LED) w trakcie przesyłania treści paragonu nie ulega zmianie i dostęp do niego jest zabroniony (drukarka zgłosi błąd po odebraniu rozkazu LBDSP dotyczącym wyświetlenia tekstu na wyświetlaczu LCD/ VFD). . W trybie "On-Line" : . oraz wyświetlona ostateczna suma transakcji (do zapłaty przez klienta. że pierwsza linia jest zarezerwowana na nazwy kolejnych towarów.Po wydrukowaniu każdej pozycji paragonu (odebraniu sekwencji LBTRSLN). w drugiej linii zostanie automatycznie wyświetlona kwota do zapłaty (taka sama kwota zostanie wyświetlona na wyświetlaczu LED). W trybie "blokowym" realizacji transakcji. 41 . Po rozpoczęciu transakcji (odebraniu sekwencji LBTRSHDR) drukarka automatycznie przywraca format 1a lub 1b na wyświetlaczu. Opcję tę można wykorzystać do kontroli daty/ czasu lub włączać w przypadku dłuższych przerw między transakcjami. Format wyświetlania daty i czasu jest następujący: 3) 'Data: 'Godzina: xxxx-xx-xx' xx:xx' W tym trybie wyświetlacz jest cały czas aktualizowany zgodnie z bieżącym stanem zegara. Jeżeli w transakcji uwzględniono rabat (dopłatę) po odebraniu sekwencji kończącej (LBTREXIT. Podczas realizacji transakcji na wyświetlaczu mogą pojawiać się różne informacje. w obu formatach jest to maksymalnie 10 cyfr): 2a) ' --. zależnie od trybu realizacji transakcji.zawartość wyświetlacza (LCD. suma końcowa w drugiej linii jest zerowana. w którym jest wyświetlana data i godzina z zegara wbudowanego w drukarkę. Str. . .Po zakończeniu transakcji (realizacji sekwencji LBTREXIT).

są stosowane np.' oraz 'Rabat'. w celu wpisania numeru określonego przez aplikację wiążącego ten paragon z rachunkiem uproszczonym lub faktura. Składa się z pól opisanych poniżej..logo fiskalne (specjalny znaczek) nie jest drukowane.-------------Wartość. UWAGA: W przedstawionych poniżej różnych formatach wydruków umieszczono na górze każdego przykładowego wydruku dodatkową linię: |0123456789012345678901234567890123456789| umożliwiającą dokładną lokalizację wydruków względem 40-tu kolumn drukarki..ustalony w procesie fiskalizacji drukarki (linia z NIP. Nagłówek: . ale również kody "wzbogacające" wydruk np. 42 .. Serwis musi skontrolować w trakcie fiskalizacji drukarki formalną poprawność nagłówka (np. Ponadto operacja fiskalizacji jest jednokrotna i nieodwracalna. . natomiast numer unikatowy jest drukowany od lewej krawędzi paragonu (a nie na środku) oraz nie są drukowane litery zawarte w numerze unikatowym.data odczytana z zegara drukarki : |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www | ('www' . UWAGA: 1. . oraz zgodność danych z danymi podatnika. Należy zwrócić uwagę. Formaty możliwych wydruków realizowanych przez drukarkę.Nazwa --------------------------------------------------| |----.nie mogą zawierać żadnych znaków sterujących ! 4. Paragon fiskalny składa się z następujących pól: 1. . Linia ta nie jest oczywiście drukowana na wydrukach rzeczywistych. podwójna szerokość linii)..na początku i na końcu paragonu są napisy '# niefiskalny #'. 3. łącznie z kodami sterującymi (mogą być znaki LF. . co wynika z następujących faktów: . Paragon fiskalny jest drukowany podczas realizacji transakcji przez drukarkę.Cena ----. Data i kolejny numer paragonu: . linie: 'Gotówka:. format nagłówka jest zatem dowolny .aplikacja może drukować 3 linie dowolnego tekstu między polem daty / numeru paragonu a jego treścią.zawiera informacje odczytane z pamięci fiskalnej i/ lub z RAM (maksymalnie 217 znaków z RAM + linia z NIP).PTU -| Str. Dokumenty fiskalne. .'Reszta:.em jest przez drukarkę wytłuszczona i wyśrodkowana).'.poszczególne pozycje sprzedaży mogą być drukowane w jednej lub dwóch liniach (drukarka dokonuje tej kompresji automatycznie). ponieważ drukarka nie dokonuje żadnej kontroli informacji zawartych w nagłówku (kontrolowana jest linia z NIP).. stąd wpisanie do nagłówka błędnych informacji ( błędnego numeru NIP) będzie wymagać kosztownej naprawy modułu fiskalnego (możliwej do przeprowadzenia tylko u producenta) !! 2.mogą zawierać maksymalnie 3 linie po 40 znaków. Opcjonalne linie dodatkowego opisu paragonu: . W trybie szkoleniowym postać paragonu jest niemal identyczna jak w trybie fiskalnym. Paragon fiskalny standard.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 8. że mogą być różne warianty paragonów. czy zawiera numer NIP). Opis paragonu w formie 2 linii: |0123456789012345678901234567890123456789| |.Ilość --.3-znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę).niektóre pola paragonu (linie) są opcjonalne np. Są tylko następujące dwie różnice: .

rabat lub dopłata procentowa z dokładnością do 0.linia 1: . przesyłany przez komputer.01% .yy % . <ptu> = char.2.xx| (Pr=2) . xx.xx. W zależności od wartości parametru Pr w sekwencji LBTRSLN na paragonie po linii określającej sprzedawany towar w przypadku Pr<>0 zostanie wydrukowana dodatkowa linia w postaci : |RABAT lub |RABAT lub |DOPŁATA lub |DOPŁATA yy.' przed pozycją groszy (maksymalnie 2 cyfry po przecinku). . Przykładowy rozkład pól może być więc następujący: |xxxxxxxx ccccccc iiiiiiii wwwwwwwwwp| UWAGA: 1. xx. |0123456789012345678901234567890123456789| |cccccccc. .CENA = wynik konwersji wartości numerycznej przesłanej przez system. 43 . . ponadto mogą pojawić się pozycje "stornowane". .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5.stawka podatkowa pobrana z pamięci fiskalnej na podstawie kodu stawki PTU = znak 'A'.wartość liczbowa kwoty rabatu (dopłaty) wyliczona przez drukarkę w przypadku podania w procentach rabatu (dopłaty) lub wartość kwoty rabatu (dopłaty) przesłana przez aplikację w polu RABAT sekwencji LBTRSLN .xx| (Pr=4) gdzie : yy.xx| (Pr=3) yy..linia 2: . 30.pole <nazwa> jest dosunięte do lewej strony.40 znaków (dopełniając prawostronnie spacjami nazwy krótsze).zapewnione jest co najmniej po jednej spacji rozdzielającej (jak wyżej).'F' lub 'Z' dla towarów zwolnionych.yy .nazwa = string[40]. <cena> = string[11]. <ilość> = string[16]. Pozycje sprzedaży: . po uwzględnieniu rzeczywistej długości pól <nazwa> i <ilość> oraz kompresji spacji i zer nieznaczących w polach <cena> i <ilość> nie przekracza 40 znaków.pole <wartość> + <ptu> jest dosunięte do prawej.. przesłana przez system (format ustalony przez aplikację): |0123456789012345678901234567890123456789| |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx| .1. to wówczas tworzony jest jeden napis o długości 40 znaków według następujących reguł: .xx .wartość sprzedaży BRUTTO (przesłana przez system) = wynik konwersji posiadający maksymalnie 10 cyfr + ewentualnie '.ilość = string[16].każda z pozycji sprzedaży zajmuje 2 linie na 40-znakowej drukarce: . gdzie: <nazwa> = string[40]. . Wariant "dwulinijkowy": . w tej wersji jest to maksymalnie 10 cyfr z dowolnym położeniem przecinka . w wariancie "jedno-" lub "dwulinijkowym".yy % xx.xx.xx | (Pr=1) Str. 5. <wartość> = string[11]. Aplikacja może wymusić drukowanie zawsze wariantu "dwulinijkowego" wysyłając zawsze nazwy o długości np. .dodatkowe spacje dopełniające do 40 znaków (jeżeli występują) będą wpisane między pole <ilość> a <wartość> + <ptu> . Wariant "jednolinijkowy": Jeżeli łączna długość napisu: <nazwa> + ' ' + <cena> + ' ' + <ilość> + ' ' + <wartość> + <ptu> .wwp| 5.cc iiiiiiiiiiiiiiii wwwwwwww.może wystąpić ich dowolna ilość (do 255). 2..

ss PTU vv % pppppppp.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5. Wariant "jednolinijkowy": Przykładowy rozkład pól może być następujący: |xxxxxxxx ccccccc iiiiiiii 6. Wprowadzenie możliwości drukowania jednolinijkowego podsumowania transakcji jeżeli jest sprzedaż tylko w jednej grupie. Jeżeli drukowane jest podsumowanie jednolinijkowe to występuje ono za ew. Jedna linia (kreska) oddzielająca: |------------------------------------------------------------| 7. B.3. ponadto dodatkowa linia z napisem "storno" o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| | # storno # | 5. 2.xx PTU pp. gdy odpowiednia kwota jest niezerowa). Możliwość ta jest włączana parametrem Py w sekwencji LBTREXIT i LBTRXEND. Pozycja "stornowana": . B.yy zł| gdzie: xx.pp % yy. C.pp| |Łączna kwota PTU pppppppp. W przypadku gdy parametr Py=1 i na paragonie występuje(ą) towar(y) w jednej grupie towarowej drukarka drukuje ‘skróconą’ wersję paragonu tzn.Z. liniami dla rabatu (p.pp| |Kwota ssssssss. 9). 4. Wariant "dwulinijkowy": |0123456789012345678901234567890123456789| |cccccccc.pp wartość stawki PTU sprzedanego towaru. zmienia się wydruk w podsumowaniu transakcji i przyjmuje postać jednej linijki tak jak pokazano poniżej : |Razem: xx.yy wyliczona przez drukarkę kwota PTU . zawierających łączne kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach A. C.vv% pppppppp. yy. Jeżeli występuje sprzedaż w jednej z grup A. F: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kwota ssssssss.. E. oraz stawki podatkowe w grupach A.F. Jeżeli występuje tylko sprzedaż w grupie zwolnionej to linijka ta ma format : |Razem: ssssssss.1.F oraz sprzedaż zwolniona to podsumowanie jednolinijkowe nie jest możliwe a linia ‘Łączna kwota PTU . są drukowane wtedy. Wartości sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych: . Wprowadzono także możliwość ‘oszczędzania’ papieru przez wydruk nagłówka nowej transakcji przed odcięciem paragonu (jeżeli długość nagłówka jest nie większa od 4 linii) lub drukowanie paragonu bez jego odcięcia (POSNET 3001 i POSNET 2000) (parametr Pc w sekwencji LBTREXIT i LBTRXEND).ss UWAGA: 1.ss PTU vv. 44 .2..3. D.pp| oraz format dla kwoty sprzedaży wolnej od podatku: |Kwota zw.pole <wartość> ze znakiem '-'. które występują w polu 5 (tzn.cc iiiiiiiiiiiiiiii -wwwwwww.) zł | 3. Drukowane są tylko podsumowania dla tych stawek podatkowych.’ nie jest drukowana.wwp| 5. ssssssss..xx kwota do zapłaty drukowana pogrubioną czcionką.ss (zw. ponadto pozycje 8 i 10 nie są drukowane. D. -wwwwwwwwwp| | Str.od 1 do 7 linii.3. pp. E.

01%) rabatu lub dopłaty podawaną w polu RABAT w sekwencji LBTREXIT..##........ to występują 2 dodatkowe linie: |Kwota: |Rabat: pppppppp.############.jeżeli rabat procentowy (1... Jedna linia (kreska) oddzielająca (nie występuje w przypadku podsumowania jednolinijkowego) : |-------------------------------------------------------------| 9.##.... maksymalnie 6 cyfr. Opcjonalne linie rabatu: .. |. linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |01234567890123456789| |Suma zł uuuuuuuu.99%) transakcji jest różny od zera.#################### |.################.jeżeli parametr Px<>0 (rabat lub dopłata procentowa) to występują 2 dodatkowe linie: |Kwota: |Rabat: lub |Kwota: |Dopłata: gdzie: pppppppp.. (2 litery + 8 cyfr): Str. odczytany z totalizerów drukarki. |.pp| rr..ww| wwwwwwww..numer unikatowy kasy jest odczytany z pamięci fiskalnej i ma postać 10-ciu znaków ASCII..## |. ale też skontrolowana lokalnie...##.jeżeli reszta obliczona przez drukarkę na podstawie przesłanych przez komputer wartości WPŁATA i TOTAL jest nieujemna...... 45 .rr %| rr... oraz czas (przesłany z komputera): |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnn #aaa hh:mm| 13..##.maksymalnie 10 cyfr (przesłana przez komputer. ..##..pp| rr %| gdzie pierwsza linia określa należność klienta bez uwzględnienia rabatu...##. Stopka paragonu: .....rr oznacza procentową stopę (dokładność 0. |.ww| 12.##........ Kwota należności dla klienta lub zamiennie podsumowanie jednolinijkowe : ..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 8. numer drukarki + kod kasjera (3 znaki ASCII przesłane przez komputer).. |00112233--00112233--001 .##..numer paragonu fiskalnego. |.uu| 11..##.......##...pp| rr..logo fiskalne jest drukowane w trybie graficznym z rozdzielczością 400 punktów w linii.. a druga wartość rabatu w procentach (cyfry 'rr'). to drukowane są dodatkowe 2 linie: |Gotówka |Reszta: wwwwwwww.rr %| pppppppp.... 10..... z uwzględnieniem ewentualnego rabatu).. Logo fiskalne wraz z numerem unikatowym kasy: ....... według następującego wzorca (w sumie 2 pola znakowe i kawałek): |0123456789012345678901234567890 |.. Opcjonalna linia reszty: ..

jeżeli paragon zostanie zakończony przy użyciu sekwencji LBTRXEND (wg opisu na stronie 81): 1.po wydrukowaniu nagłówka lub dowolnej linii paragonu. . 2.wartość nie uwzględniająca kaucji .część bezpośrednio za podsumowaniem kwot podatku. kod kasjera. Drukowanie paragonu może być przerwane w dowolnym momencie . W nowym formacie mogą wystąpić następujące linie /informacje . Jeżeli występuje rabat procentowy to drukujemy linie z napisem 'Kwota'.ss| 4. . Kwota należności dla klienta . 46 . Pola numeryczne dla kwot są drukowane z kompresją zer nieznaczących. Generalnie modyfikujemy 'stopkę' transakcji .mogą zawierać maksymalnie 5 linii po 40 znaków.dd%| 3. ale przed wydrukowaniem stopki ! Jeżeli wykryto błąd stawki PTU.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |0123456789012345678901234567890123456789| | lll kk nnnnnnnn | UWAGA: 1. Paragon przerwany lub anulowany: Anulowanie paragonu może zajść w dwóch przypadkach: . numerów paragonów (numer łączny oraz numer paragonu fiskalnego) są drukowane bez kompresji zer nieznaczących.rr%| lub |Dopłata: dd.pp| oraz linie definiująca rabat/ dopłatę w jednej z możliwych postaci: |Rabat: rr. 15. Pola numeryczne: daty. Opcjonalne linie dodatkowego opisu paragonu: . Numer paragonu fiskalnego. Jedna linia (kreska) oddzielająca: | | 2.wykryta została zabroniona manipulacja stawką PTU dla danego towaru.są stosowane np. w celu wpisania dowolnego tekstu przez aplikację.tu zakładamy. . oraz czas: |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnn #aaa hh:mm| Str.-').Wyłączenie i włączenie zasilania drukarki w trakcie transakcji. przy czym zachodzi też kompresja zer nieznaczących po prawej stronie punktu dziesiętnego (przy zerowej ilości groszy drukowane jest '. 14. która zawiera wartość transakcji bez uwzględnienia rabatu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kwota: pppppppp. ze obrót nie objęty VAT nie może pojawić się przed logo !! Linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| |Suma zł ssssssss.anulowanie przez program systemu kasowego. czasu. to pojawi się linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| | ! błąd PTU ! | W obu wyżej wymienionych przypadkach fakt anulowania paragonu jest sygnalizowany wydrukowaniem linii (też o podwójnej szerokości): |0123456789012345678901234567890123456789| | paragon anulowany ! | Paragon fiskalny z formami płatności.

. opis sekwencji LBSETPTU 74).##. drukowane są tylko te kwoty PTU A..##.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5... Są tylko następujące dwie różnice: .....C ale można uzyskać 6 stawek (A.y.bb| |Reszta: rrrrrrrr. Jedyne możliwe warianty dotyczą następujących przypadków: 1. Logo fiskalne |0123456789012345678901234567890 |.x = string[16] = nazwa karty kredytowej...cc| |Bon zzzzzzzzzzzzzzzz : bbbbbbbb.############.kk| |Czek yyyyyyyyyyyyyyyy : cccccccc.PTU F ..################.. Drukowane są kwoty sprzedaży w tych grupach podatkowych A.##..kk| 8. |.B..##.. dla których stawki podatkowe są uaktywnione (por.. Linie dla poszczególnych form płatności W przypadku wykorzystania sekwencji LBTRXEND można uzyskać maksymalnie 5 linii: |0123456789012345678901234567890123456789| |Gotówka: gggggggg.KAUCJA_ZWROCONA.po wejściu w opcję RAPORTY..z = nazwa czeku/ bonu (jw.. |0123456789012345678901234567890123456789| | lll kk nnnnnnnn | blok informacji niefiskalnych: 6.zz.##.. Jeżeli występuje jedna z powyższych linii to tu drukujemy kwotę do zapłaty/ zwrotu przez klienta.gg| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : kkkkkkkk......... W trybie szkoleniowym postać raportu jest niemal identyczna jak w trybie fiskalnym..##. wartość ta jest obliczana automatycznie przez drukarkę i wyświetlana równocześnie na wyświetlaczu.. 47 ... |.#################### |... Linie związane z obrotem kaucja za opakowania: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kaucja za opakowania zwrotne: kkkkkkkk. 2. Str.......... |.... Standardowo są to stawki A.F..##.kk| lub: (SUMA < 0) |Do zwrotu: kkkkkkkk. |.kk| i/ lub |Zwrot kaucji: kkkkkkkk.##...##. wraz z numerem unikatowym kasy.... Ewentualnie 0..F plus stawka zwolniona Z)...5 linii dodatkowych dosyłanych przez aplikacje w sekwencji LBTRXEND..## |....rr| gdzie: xx.na początku i na końcu raportu są napisy '# niefiskalny # ‘... które są niezerowe.... Raport fiskalny dobowy. Możliwe są 2 formaty linii: |0123456789012345678901234567890123456789| (SUMA >= 0) |Do zapłaty: kkkkkkkk... Format raportu jest w zasadzie sztywny...kk| 7...... yy. 9. która jest obliczona jako: SUMA := TOTAL + KAUCJA_POBRANA .... Raport fiskalny dobowy jest drukowany na życzenie użytkownika z końcem dnia i może być inicjowany z systemu lub klawiatury drukarki .....).##.

1%.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 . Aktualne wartości stawek PTU (drukowane po jednej linii odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| Standardowe: |PTU A |PTU B |PTU C oraz: |PTU D dd % | jeżeli zdefiniowano stawki E i F to pojawią się dodatkowe linie: |PTU E ee % | |PTU F ff % | gdzie: 'aa'.logo fiskalne (specjalny znaczek) nie jest drukowane. PTU E |SPRZED. jeżeli odpowiednie kwoty są niezerowe) gggggggggg | hhhhhhhhhh| Str. Nagłówek: . PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED. OPODATK. 2. Tytuł i numer raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT FISKALNY DOBOWY Nr nnnn| gdzie: 'nnnn' = 4 cyfrowy numer raportu (drukowany bez kompresji zer nieznaczących).. PTU B bbbbbbbbbb| |SPRZED. PTU C cccccccccc| (te linie występują jeżeli zdefiniowano stawki PTU D. OPODATK. OPODATK.. OPODATK.istnieje możliwość zdefiniowania stawek PTU z dokładnością do 0. Ponadto w trybie szkoleniowym fakt wydrukowania raportu powoduje wyzerowanie totalizerów.aa% | 4. 48 . 3. ale nie powoduje żadnego zapisu do pamięci fiskalnej ! Raport fiskalny dobowy składa się z następujących pól: 1. wtedy format drukowania stawki jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa. |0123456789012345678901234567890123456789| |SPRZED. OPODATK.'ff' = dwucyfrowe wartości stawek PTU wyrażone w procentach .identyczny jak dla paragonu fiskalnego. PTU F (ta linia występuje zawsze) |SPRZEDAŻ ZW. OPODATK. natomiast numer unikatowy jest drukowany od lewej krawędzi paragonu (a nie na środku) oraz nie są drukowane dwie litery umieszczone na początku numeru unikatowego. UWAGA: . PTU D |SPRZED. PTU |KWOTA PTU A |KWOTA PTU B dddddddddd| eeeeeeee| fffffffffff| zzzzzzzzzz| aa % | bb % | cc % | (następujące linie są drukowane tylko. Dane numeryczne raportu dobowego: (drukowane po jednej linii odstępu). PTU E i PTU F ) |SPRZED.

.g'.'lll. 'gg' = godzina. będą występowały kolejno.na początku i na końcu raportu są napisy '# niefiskalny #'. Raport fiskalny okresowy (pełny lub podsumowanie) może być inicjowany z systemu lub klawiatury drukarki.. okres raportu i informacje początkowe o wartościach stawek PTU.a'.'ggg. .l' 'ttt.. Ponieważ pamięć fiskalna ma strukturę sekwencji rekordów rejestrujących....t' = całkowity obrót dzienny zarejestrowany przez drukarkę. Logo fiskalne wraz z numerem unikatowym kasy: .. przy uwzględnieniu aktualnych stawek podatkowych.logo fiskalne (specjalny znaczek) nie jest drukowane. zmiany stawek PTU i inne). Zwróćmy ponadto uwagę. 'nnnnnn' = ilość paragonów fiskalnych wydrukowana w czasie od ostatniego raportu dobowego (drukowane jest 6 cyfr.'lll. Str.'ffff. 6.l'. 'zzz.. natomiast numer unikatowy jest drukowany od lewej krawędzi paragonu (a nie na środku) oraz nie są drukowane dwie litery w numerze unikatowym. obliczone podczas drukowania raportu na podstawie akumulowanych w totalizerach wartości sprzedaży BRUTTO.')... W trybie szkoleniowym postać raportu jest niemal identyczna jak w trybie fiskalnym.. 'ggg...z' = całkowita sprzedaż w grupie Z (towarów zwolnionych od podatku).'. suma kwot 'ggg.. suma kwot 'aa. 'mm' = miesiąc.'ff.. w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| gdzie: 'rr' = dwie ostatnie cyfry roku.. drukowane z kompresją zer nieznaczących (zerowa ilość groszy jest drukowana jako '.'zz.. .część wstępna: zawiera nagłówek. .jest identyczne jak dla paragonu fiskalnego. Raport fiskalny okresowy pełny. 'mm' = minuta. poszczególne opisy są na wydruku rozdzielone poziomymi kreskami....'lll. Po wydrukowaniu wszystkich zapisów jest drukowane podsumowanie raportu. datę i czas wykonania raportu. Są tylko następujące dwie różnice: . różne informacje (raporty dobowe. drukowane z kompresją zer nieznaczących. że ponieważ w trybie szkoleniowym nie są dokonywane zapisy do pamięci fiskalnej raport okresowy może zawierać zatem tylko jeden rekord: 'Zmiana stawek PTU' określający początkowe wartości stawek PTU wpisane do pamięci fiskalnej w trakcie produkcji modułu fiskalnego...z'.f'.f' = 10-cio cyfrowe kwoty sprzedaży NETTO w grupach podatkowych. Po określeniu daty początkowej i końcowej raportu drukarka przeszukuje pamięć fiskalną i drukuje informacje o wszystkich zapisach w pamięci fiskalnej w zadanym okresie.g'.ciąg opisów poszczególnych rekordów (zapisów) pamięci fiskalnej: format każdego z opisów zależy od rodzaju rekordu (zapisu). 49 . Data i godzina wykonania raportu: (po jednej linii pustej)...a'.część końcowa: zawierająca podsumowania i logo fiskalne. bez kompresji zer nieznaczących).p' = całkowity należny podatek. 5..l' = 10-cio cyfrowe kwoty sprzedaży należnego podatku w grupach podatkowych.. 'ppp.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |KWOTA PTU C |KWOTA PTU D |KWOTA PTU E |KWOTA PTU F |ŁĄCZNA KWOTA PTU |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ |ILOŚĆ PARAGONÓW iiiiiiiiiiiiiiiii| jjjjjjjjjjjjjjjjj| kkkkkkkkkk| llllllllllllllllll| pppppppppp| tttttttttt| nnnnnn| gdzie: 'aaa. Raport fiskalny okresowy pełny składa się z 3 zasadniczych części: .. 'dd' = dzień. tytuł..

Str.'ff' = dwucyfrowe wartości stawek PTU wyrażone w procentach UWAGA: 1. 2. 50 . którego dotyczy raport: |0123456789012345678901234567890123456789| |Za okres od: rr-mm-dd do: rr-mm-dd | (format dat jest jak w raporcie dobowym).3. Okres czasu. oddzielonych poziomymi kreskami. Jeżeli raport okresowy zaczyna się od początku pamięci fiskalnej. Mogą wystąpić następujące warianty.. Część wstępna: 1.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Raport fiskalny okresowy pełny składa się z następujących pól: 1.1. PTU E i PTU F ): |PTU D |PTU E |PTU F dd % | ee % | ff % | gdzie: 'aa'.. Zawartość pamięci fiskalnej w zadanym okresie: Następuje tu ciąg opisów poszczególnych rekordów (zapisów) w pamięci fiskalnej.. 1. 1. 1. Istnieje możliwość zdefiniowania stawek PTU z dokładnością większą od 1 %.identyczny jak dla paragonu fiskalnego.5. Data i godzina drukowania raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| (znaczenia pól są jak dla raportu dobowego). Tytuł raportu: (po jednej linii pustej) |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT FISKALNY OKRESOWY | 1. Początkowe wartości stawek PTU: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |POCZĄTKOWE WARTOŚCI STAWEK PTU: | |PTU A aa % | |PTU B bb % | |PTU C cc % | (te linie występują jeżeli zdefiniowano stawki PTU D. Nagłówek: .4. to wydrukowane początkowe wartości stawek PTU będą zerowe (pierwszy rekord pamięci fiskalnej zawiera zawsze definicje stawek PTU) ! 2.aa% |. wtedy przykładowy format drukowania stawki (A) jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa.2.

Format opisu jest podobny do raportu fiskalnego dobowego. natomiast w pamięci fiskalnej jest zapisywany rekord danych zapamiętujący tę sytuację.'ff' = nowe wartości stawek PTU (możliwy jest zapis dwu lub trzycyfrowy . Baza danych jest wtedy "odbudowywana". inicjowany jest z systemu): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Zmiana stawek PTU | Tyle linii ile zostało |PTU A aa % | uaktywnionych stawek |PTU B bb % | przez rozkaz |PTU C cc % | LBSETPTU |PTU D dd % | |PTU E ee % | |PTU F ff % | gdzie: 'aa'.znaczenie poszczególnych pól jest identyczne jak dla raportu dobowego. o której wystąpiło zerowanie. 'rr-mm-dd' = data zapisu (wprowadzenia nowych stawek PTU). 'gg:mm' = godzina. Zerowanie RAM: Zapis jest inicjowany automatycznie. Wówczas totalizery są automatycznie zerowane.1. a fakt ten oprócz komunikatu na wyświetlaczu jest też rejestrowany w pamięci fiskalnej. Format opisu jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Zerowanie RAM Nr nnnn gg:mm| gdzie: 'rr-mm-dd' = data zapisu. a 'iiii' stanowi numer kolejny raportu (w pamięci fiskalnej a nie w obrębie raportu okresowego !). Str. Raport dobowy: Zapis w pamięci fiskalnej dotyczy rejestracji dziennej sprzedaży. Informacja o błędach w bazie danych jest istotna dla serwisu.4. 2. 2.format opisu jest identyczny jak dla raportu dobowego. . Odbudowa bazy: Ten rekord jest wpisywany automatycznie.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 2. PTU zzzzzzzzzz| |ŁĄCZNA KWOTA PTU pppppppppp| |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ tttttttttt| |ILOŚĆ PARAGONÓW nnnnnn| gdzie: . na wyświetlaczu operatora pojawia się odpowiedni komunikat. 2.. jeżeli urządzenie wykryje w czasie testu wstępnego błąd w bazie danych o towarach.3. Zmiana stawek PTU: Zapis w pamięci fiskalnej dotyczy definicji nowych wartości stawek PTU. jeżeli podczas auto testu drukarka wykryje błąd totalizerów. opisanego wyżej i może wyglądać tak (dla zdefiniowanych w drukarce stawek A . 'rr-mm-dd' jest datą zapisu tego raportu w pamięci fiskalnej. 'nnnn' = aktualny numer zerowania RAM ustalonu na podstawie przejrzenia zapisów w pamięci fiskalnej (numer aktualny = numer ostatni + 1). 51 . natomiast. OPODATK. C): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Raport dobowy iiii| |SPRZED..2. zgodnie z uwagami wyżej).zależnie od precyzji określenia stawek. Format opisu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Odbudowa bazy | gdzie: 'rr-mm-dd' = data zaistnienia zdarzenia (data ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej). OPODATK. OPODATK. PTU C cccccccccc| |KWOTA PTU A eeeeeeeeee| |KWOTA PTU B ffffffffff| |KWOTA PTU C gggggggggg| |SPRZEDAŻ ZW. PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED. PTU B bbbbbbbbbb| |SPRZED.

ale może być większa jeżeli w analizowanym okresie było uaktywnionych więcej stawek i była niezerowa sprzedaż w dodatkowych stawkach.format przykładowy jeżeli w zadanym okresie były zdefiniowane 3 stawki PTU: |0123456789012345678901234567890123456789| |SPRZED. PTU B bbbbbbbbb| |SPRZED. PTU zzzzzzzzzz| |KWOTA PTU A eeeeeeeeee| |KWOTA PTU B ffffffffff| |KWOTA PTU C gggggggggg| |ŁĄCZNA KWOTA PTU pppppppppp| |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ tttttttttt| |ILOŚĆ PARAGONÓW nnnnnn| gdzie: . Tytuł: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY OKRESOWY | 3. Cześć końcowa raportu : 3. Str. Jest on wtedy związany tylko i wyłącznie z faktem zmiany stawek PTU (ilości) a nie z faktem błędu w bazie danych o towarach. 3. PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED. OPODATK.3. Okres wydruku i zakres numerów raportów dobowych: |0123456789012345678901234567890123456789| |Za okres od: rr-mm-dd do: rr-mm-dd | |Nr.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: W przypadku gdy w drukarce zmieniano ilość stawek PTU na wydruku okresowym przed informacją o zmianach stawek PTU pojawi się komunikat ‘Odbudowa bazy’. PTU C cccccccccc| |SPRZEDAŻ ZW. 3.2.1. OPODATK. Logo fiskalne i numer unikatowy: Po jednej linii oddzielającej. format jak dla paragonu fiskalnego. 52 . raportu od: xxxx do: yyyy | gdzie: 'xxxx' = numer pierwszego raportu dobowego w zadanym okresie.4. OPODATK. 'yyyy' = numer ostatniego raportu dobowego w zadanym okresie.znaczenie poszczególnych pól jest identyczne jak dla raportu dobowego UWAGA: ilość drukowanych kwot sprzedaży i kwot PTU zależy w tym przypadku od tego ile jest uaktywnionych stawek PTU dla daty końcowej raportu. 3. Podsumowanie raportu: .

fiskalizacji.zmiany stawek PTU. zwrot kaucji (sekwencja LBOPAK). wpłata do kasy (sekwencja LBINCCSH). Data i godzina drukowania raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| (znaczenia pól są jak dla raportu dobowego). których drukowanie jest z reguły inicjowane po odebraniu odpowiedniej sekwencji sterującej. UWAGA: Dokumenty kontrolne dla zmiany stawek PTU powinny być dołączane przez serwis do książki serwisowej urządzenia. Raport okresowy drukowany jako podsumowanie.zerowania RAM. Okres czasu. podczas wykonywania szczególnych operacji: . Część wstępna: .1. Pozostałe dokumenty niefiskalne mają postać wydruków kontrolnych. wydrukowane znakami o podwójnej szerokości. Przewidziano szereg dokumentów niefiskalnych. 1. wydruki logowania/ wylogowania kasjera (sekwencje LBLOGIN I LBLOGOUT). wypłata z kasy (sekwencja LBDECSCH). natomiast dokumenty dla zerowania RAM powinny być przechowywane przez użytkownika dla serwisu ! Wszystkie dokumenty niefiskalne mają na początku i na końcu napisy '# niefiskalny #'. 1. wydruki związane z obsługą kart płatniczych (sekwencje LBTRSCARD i LBSTOCARD).3. zwrot towaru (sekwencja LBSTOCSH). . którego dotyczy raport i numery raportów z zadanego okresu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Za okres od: rr-mm-dd do: rr-mm-dd | |-------------------------------------------------------------| Str.: • • • • • • • • • raport bazy danych (sekwencja LBDBREP).4. raport kasy/ zmiany (sekwencja LBCSHREP). stan kasy (sekwencja LBCSHSTS). Są to np. 53 . Tytuł raportu: (po jednej linii pustej) |0123456789012345678901234567890123456789| |PODSUMOWANIE SPRZEDAŻY | 1.identyczny jak dla paragonu fiskalnego.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Dokumenty niefiskalne.2. Nagłówek: . 1.napis |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | 1. .

rok .5. Część wstępna raportu bazy danych: 1. Raport bazy danych jest inicjowany przez ciąg sekwencji LBDBREP i składa się z następujących części: .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |Nr.1. ’mm’. Numer unikatowy: Po jednej linii oddzielającej.6. OPODATK. . 1.znaczenie poszczególnych pól jest identyczne jak dla raportu okresowego (podsumowanie) 1. PTU zzzzzzzzzz| |KWOTA PTU A eeeeeeeeee| |KWOTA PTU B ffffffffff| |KWOTA PTU C gggggggggg| |ŁĄCZNA KWOTA PTU pppppppppp| |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ tttttttttt| |ILOŚĆ PARAGONÓW nnnnnn| gdzie: . PTU C cccccccccc| |SPRZEDAŻ ZW. raporcie dobowym).podsumowanie raportu.dzień . 'xxxx' = numer pierwszego raportu dobowego w zadanym okresie. Nagłówek: (jak w paragonie fiskalnym i np. Napis 'niefiskalny': (+ linia odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | 1. 'yyyy' = numer ostatniego raportu dobowego w zadanym okresie. raportu od: xxxx do: yyyy | gdzie: ‘rr’. PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED.napis |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | Raport bazy danych.2. 54 . PTU B bbbbbbbbbb| |SPRZED. OPODATK. Raport bazy danych składa się z następujących pól: 1.nagłówek (część wstępna) raportu. Str. Część końcowa: . Podsumowanie raportu: ( postać przykładowa dla 3 stawek aktywnych) |0123456789012345678901234567890123456789| |SPRZED. dosunięty do lewej krawędzi numer unikatowy bez napisu ‘DC’ |0123456789012345678901234567890123456789| |xxxxxxxx | gdzie: xxxxxxxx .ciąg dowolnej liczby pozycji raportu (stawek PTU towarów).7.miesiąc . . ‘dd’ . 1. OPODATK.numer unikatowy urządzenia .

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 1.5.towar nieznany (nie był jeszcze sprzedawany !) 'x' = ' ' lub '*' = znacznik. Jedna linia oddzielająca: . 's' = 'A' .3. Data i godzina drukowania raportu bazy danych: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 1. Podsumowanie raportu: 3.n' = maksymalnie 40-sto znakowa nazwa artykułu przesłana z systemu.. F . 3.pozioma kreska.. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość).Numer -. 'F'. 3. 'd' = 'A' .. przy czym gwiazdka '*' jest drukowana. o ile stawka dla danego towaru jest liczbowo najwyższa to drukarka ‘zwróci’ na wydruku znak ‘A’ . oraz kod w postaci ‘wagi’ stawki (A . a w drugiej linii numer pozycji (artykułu) na raporcie oraz kod stawki PTU otrzymany z systemu (serwera). Tytuł raportu: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |KONTROLA BAZY DANYCH | 1. Opis tabeli: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |-----.PTU:serwer ------------PTU:drukarka -| (druga linia drukowana z podkreśleniem). 'iiiiii ' = 6-cio cyfrowy numer pozycji (drukowany bez kompresji zer). 'F'.'Z'. '?' .najniższa liczbowo stawka ) według bazy danych drukarki: |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn| |iiiiii s dx| gdzie: 'nnn. przy czym: w pierwszej linii jest drukowana nazwa artykułu (przesłana z systemu !). jeżeli kod stawki PTU przesłany z systemu oraz zawarty w bazie danych różnią się ! 3. każda pozycja zawiera dwie linie tekstu. 2.'?' = kod priorytetu stawki w drukarce dla towaru o podanej nazwie w bazie danych np..2.4. Cześć informacyjna raportu bazy danych: Część ta zawiera ciąg pozycji raportu.najwyższa liczbowo stawka w drukarce. 'dddddd' = 6-cio cyfrowa ilość różnic wykrytych podczas analizy bazy danych.3.Nazwa --------------------------------------------| |-. 55 .'Z' = kod stawki PTU dla danego towaru przesłany z systemu. Str. Zestawienie ilości towarów i ilości różnic: |0123456789012345678901234567890123456789| |Ilość towarów: tttttt| |Ilość różnic: dddddd| gdzie: 'tttttt' = 6-cio cyfrowa ilość towarów przesłana przez system w trakcie realizacji raportu.1..

c' = aktualny stan gotówki w kasie..dd| |Stan kasy: cccccccc... 'ttt.t' = całkowity obrót na kasie w trakcie zmiany. 56 . 'ffffff' = 6-cio cyfrowa ilość paragonów fiskalnych wydrukowanych w trakcie zmiany.3 znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Raport kasy / zmiany. Data i kolejny numer dokumentu NIEFISKALNEGO: |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www kkkkkk| gdzie: 'www' . 2. 'ssssss' = 6-cio cyfrowa ilość pozycji "stornowanych" wydrukowanych w trakcie zmiany. 'rr-mm-dd'. Linia odstępu i kolejne pozycje raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Zmiana: zzzzzzzz | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |Sprzedaż: tttttttt. 3.cc| |Początek zmiany: rr-mm-dd gg:mm| |Koniec zmiany: rr-mm-dd gg:mm| gdzie: 'zzz. 'iii.tt| |Ilość paragonów fiskalnych: ffffff| |Ilość paragonów anulowanych: aaaaaa| |Ilość stornowanych pozycji ssssss| |Wpłaty do kasy: iiiiiiii.z' = 8-mio znakowe oznaczenie zmiany (przesłane z systemu).. raporcie dobowym. 6. 'aaaaaa' = 6-cio cyfrowa ilość paragonów anulowanych wydrukowanych w trakcie zmiany. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). Nagłówek: . 'ddd.k' = 32-wu znakowe oznaczenie (imię i nazwisko) kasjera (przesłane z systemu).jak w paragonie fiskalnym i np. Raport kasy / zmiany jest inicjowany przez sekwencje LBCSHREP.ii| |Wypłaty z kasy: dddddddd. Raport kasy/zmiany składa się z następujących pól: 1..i' = suma wpłat do kasy wykonanych w trakcie zmiany.'gg:mm' = data / godzina początku i końca zmiany. 4. Str.d' = suma wypłat z kasy wykonanych w trakcie zmiany. 'ccc. Linia odstępu i tytuł dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT ZMIANOWY | 5.. 'kkk.

Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). Raport niefiskalny wypłaty z kasy składa się z następujących pól: 1. Wpłata do kasy jest inicjowana przez sekwencje LBINCCSH i powoduje zwiększenie ilości gotówki w kasie o przesłaną kwotę. Data i godzina drukowania dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 3. 4. 2. przesłana z systemu. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). 4. przesłana z systemu. 2. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wpłata do kasy. Wypłata z kasy.k' = wypłacona kwota. Raport niefiskalny wpłaty do kasy składa się z następujących pól: 1. Wypłata z kasy jest inicjowana przez sekwencję LBDECCSH i powoduje zmniejszenie ilości gotówki w kasie o przesłaną kwotę. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu)... Linia odstępu i informacja o wypłaconej kwocie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Wypłata z kasy: kkkkkkkk. Ten wydruk zawiera informację o ilości gotówki w kasie i jest inicjowany przez sekwencję LBCSHSTS. Raport niefiskalny stanu kasy składa się z następujących pól: 1. Linia odstępu i informacja o wpłaconej kwocie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Wpłata do kasy: kkkkkkkk.kk| gdzie: 'kkk. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). Data i godzina drukowania dokumentu: w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| Str. 2.kk| gdzie: 'kkk. Data i godzina drukowania dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 3. 57 . Stan kasy.k' = wpłacona kwota.

Nowe wartości stawek PTU: przesłane z systemu (drukowane są tylko uaktywnione stawki): |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa % | |PTU B bb % | |PTU C cc % | |PTU D dd % | |PTU E ee % | |PTU F ff % | gdzie: 'aa'.aa% | .. Data i godzina wprowadzenia zmiany: (po jednej linii odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 5. ‘XX’ – 2 literowe oznaczenie urządzenia. na podstawie należności uiszczonych przez klientów oraz wpłat i wypłat z kasy. UWAGA: . Str. F).istnieje możliwość zdefiniowania stawek PTU z dokładnością większą niż 1% . 58 . gg:mm| Raport zmiany stawek PTU. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). drukowany po zrealizowaniu (poprawnym) sekwencji sterującej LBSETPTU. 4. Numer unikatowy kasy: |0123456789012345678901234567890123456789| |XX nnnnnnnn | gdzie: 'nnnnnnnnn' = 8-mio cyfrowa końcówka numeru unikatowego urządzenia (w tym przypadku 2 literowe oznaczenie urządzenia XX jest drukowane także w trybie niefiskalnym). Raport zmiany stawek PTU składa się z następujących pól: 1. Tytuł dokumentu (+ linia odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| |Zmiana stawek PTU | 3. Linia odstępu i informacja o ilości gotówki w kasie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Stan kasy: kkkkkkkk. Jest to krótki.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |rr-mm-dd 3. wtedy format drukowania stawki jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa.. obliczana na bieżąco przez drukarkę.'ff' = dwucyfrowe wartości stawek PTU wyrażone w procentach. powodującej zapis nowych stawek PTU (w trybie fiskalnym zapis jest trwały i zapisywany w module fiskalnym). niefiskalny dokument kontrolny dla serwisu..w drukarce można zdefiniować minimum jedną stawkę PTU (A)..kk| gdzie: 'kkk.k' = ilość gotówki w kasie. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). 2. 4. maksimum 6 stawek (A .

3. następnie po jednej linii odstępu jest drukowana zawartość nagłówka paragonu przesłana przez system do drukarki w sekwencji fiskalizującej LBSETHDR. Data i godzina zerowania RAM: (po jednej linii odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 4. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). Raport zerowania RAM. |0123456789012345678901234567890123456789| |Zerowanie RAM nr xx| gdzie : xx . 59 . UWAGA: Począwszy od wersji 17. Następnie drukowany jest końcowy napis 'niefiskalny'. 5.1 wydruk kontrolny nagłówka jest drukowany również w przypadku. to należy przerwać operację klawiszem NIE.jeżeli nagłówek jest prawidłowo zakończony znakiem końca linii . Numer unikatowy kasy: |0123456789012345678901234567890123456789| |DC nnnnnnnn | gdzie: 'nnnnnnnnn' = 8-mio cyfrowa końcówka numeru unikatowego urządzenia. Wydruk ten umożliwia wzrokową kontrolę poprawności przygotowania i przesłania nagłówka przed ostatecznym zatwierdzeniem wykonania fiskalizacji (klawiszem TAK). Oczywiście nie ma wtedy komunikatu: ‘Wykonać fiskalizację T/N ?’ na wyświetlaczu operatora. Wydruk zatwierdzany przez serwisanta zawiera tylko linię z NIP i wtedy trzy znaki zapytania ??? powinny znaleźć się bezpośrednio pod słowem NIP!. niefiskalny dokument kontrolny dla serwisu. gdy jest on wpisywany do pamięci RAM (w sposób nietrwały). ponieważ nie ma możliwości skorygowania nagłówka po jego trwałym zapisie w module fiskalnym !!. Str. Wydruk kontrolny nagłówka.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6. Jeżeli są dostrzeżone jakiekolwiek błędy w wydrukowanym nagłówku. drukowany po automatycznej realizacji zerowania RAM. Raport zerowania RAM składa się z następujących pól: 1. będącej wynikiem wykrycia błędu sumy kontrolnej totalizerów (test jest przeprowadzany po włączeniu zasilania). pomyłka w NIP oznacza konieczność naprawy drukarki u producenta czyli w firmie POSNET. Pozostała część nagłówka zapisywana jest do pamięci RAM i pomyłka w tej części zawsze może zostać poprawiona przez serwisanta. Tytuł dokumentu: (+ linia odstępu).numer zerowania RAM (dopuszczalne max 49 zerowań). Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). 2. Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość). Po wydrukowaniu nagłówka drukowane są 3 znaki zapytania '???' . Wydruk ten składa się z początkowego napisu 'niefiskalny' (tak jak dla wszystkich dokumentów niefiskalnych).powinny znaleźć się na początku następnej linii. Jest to krótki.

ff| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : gggggggg.mm| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : nnnnnnnn. Linia odstępu i tytuł dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT ZMIANOWY | 5.tt| |STAN KASY: uuuuuuuu.jj| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : kkkkkkkk.rr| |ROZCHODY: | |Wypłaty z kasy: ssssssss. raporcie dobowym).ee| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : ffffffff. Nagłówek (jak w paragonie fiskalnym i np.gg| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : hhhhhhhh. 60 . Data i kolejny numer dokumentu NIEFISKALNEGO.ii| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : jjjjjjjj.aa| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : bbbbbbbb.hh| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : iiiiiiii.oo| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : pppppppp.nn| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : oooooooo.kk| | | | # niefiskalny # | Wydruk raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności. |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www kkkkkk| 4.qq| |Kaucja pobrana: rrrrrrrr.bb| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : cccccccc. Ten raport kasy/ zmiany jest inicjowany przez sekwencje LBCSHREP1 i zawiera pozycje opisane poniżej: 1.dd| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : eeeeeeee.uu| |Ilość paragonów fiskalnych: vvvvv| |Ilość paragonów anulowanych: wwwww| |Ilość stornowanych pozycji xxxxx| |Początek zmiany: rr-mm-dd gg:mm| |Koniec zmiany: rr-mm-dd gg:mm| Linie opcjonalne (nie muszą być drukowane !) Str. Linia odstępu i kolejne pozycje raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Zmiana: zzzzzzzz | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |PRZYCHODY: | |Sprzedaż gotówkowa: zzzzzzzz.kk| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : llllllll.cc| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : dddddddd. Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | |0123456789012345678901234567890123456789| | | |rr-mm-dd gg:mm| | | |Zwrot towaru: kkkkkkkk. 3.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zwrot towaru.ss| |Kaucja zwrócona: tttttttt. 2.ll| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : mmmmmmmm.pp| |Wpłaty do kasy: qqqqqqqq. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).zz| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : aaaaaaaa.

. |0123456789012345678901234567890123456789| |TID: xxxxxxxx UID: yyyyyyyyyyyyyyy| gdzie: 'xxxxxxxx'. Linia odstępu 9. |0123456789012345678901234567890123456789| |Kasa: kk Kasjer: lllll | gdzie: 'kk'.... Format wydruku pokwitowania sprzedaży. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu)..napis przesłany w sekwencji. 61 .... 6. godzina i kolejny numer dokumentu niefiskalnego.... |0123456789012345678901234567890123456789| |Numer autoryzacji: aaaaaaaaa | gdzie: 'aaaaaaaaa' ...z'. 7. | | Podpis posiadacza karty | 15. |0123456789012345678901234567890123456789| |Sprzedaż: PLN ssssssss.. Ważna do: mm/yy | gdzie: 'zz. 3. Linia odstępu 5.'yy' .Linia odstępu 14...'lllll' . Linia identyfikująca transakcje |0123456789012345678901234567890123456789| |Numer dowodu sprzedaży: nnnnnnnnnnnn| gdzie: 'nnnnnnnnnnnnn' .'mm'... |0123456789012345678901234567890123456789| |Karta: zzzzzzzzzzzzzzzz | | cccccccccccccccccccc.. 11.napisy przesłane w sekwencji.. Linia identyfikująca stanowisko sprzedaży (jeżeli parametr Ps nie występuje lub jest równy 0).... Data....napisy przesłane w sekwencji.napisy przesłane w sekwencji. 3 linie wolne i miejsce na podpis. 2. |0123456789012345678901234567890123456789| |PROSZE OBCIAZYC MOJE KONTO | | | | | | | | . 8.Formula przyjęcia zobowiązania.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6. |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| UWAGA: .ss| 13. Identyfikacja kontrahenta i urządzenia POLCARD'u.'yyyyyyyyyyyyyyy' .napis przesłany w sekwencji. Identyfikacja karty kredytowej.Linia odstępu 12.Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość) lub linia odstępu i opis: |0123456789012345678901234567890123456789| |Oryginał dla sprzedawcy | lub: |Kopia dla kupującego | Str... raporcie dobowym).Kod autoryzacji.'cc.. Nagłówek (jak w paragonie fiskalnym i np. 10. Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość)..w tej formatce drukujemy tez godzinę transakcji w tej linii 4.c'. 1.Suma transakcji.

|0123456789012345678901234567890123456789| |Uznanie: PLN ssssssss.... Linia identyfikująca stanowisko sprzedaży (jeżeli parametr Ps nie występuje lub jest równy 0).. |0123456789012345678901234567890123456789| |Karta: zzzzzzzzzzzzzzzz | | cccccccccccccccccccc..napisy przesłane w sekwencji. |0123456789012345678901234567890123456789| |TID: xxxxxxxx UID: yyyyyyyyyyyyyyy| gdzie: 'xxxxxxxx'...Suma transakcji uznania. Data... 11..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Format wydruku transakcji uznania. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).'mm'.c'. Ważna do: mm/yy | gdzie: 'zz. |0123456789012345678901234567890123456789| |Numer autoryzacji: aaaaaaaaa | gdzie: 'aaaaaaaaa' ..napisy przesłane w sekwencji.. Linia odstępu 9..w tej formatce drukujemy tez godzinę transakcji w tej linii 4.z'..'cc. 6.Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość) lub linia odstępu i opis: |0123456789012345678901234567890123456789| |Oryginał’ dla sprzedawcy | lub: |Kopia dla kupującego | Str...'yyyyyyyyyyyyyyy' . |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| UWAGA: .. Linia identyfikująca transakcje |0123456789012345678901234567890123456789| |Numer dowodu sprzedaży: nnnnnnnnnnnn | gdzie: 'nnnnnnnnnnnnn' . 10. 2.'lllll' . Identyfikacja karty kredytowej.. 1.Linia odstępu 12. raporcie dobowym). |0123456789012345678901234567890123456789| |Kasa: kk Kasjer: lllll| gdzie: 'kk'..napisy przesłane w sekwencji... 62 . 3.'yy' .... 8. 7.napis przesłany w sekwencji. Linia odstępu 5. Nagłówek (jak w paragonie fiskalnym i np. |0123456789012345678901234567890123456789| | | | | | | | ...ss| 13. Identyfikacja kontrahenta i urządzenia POLCARD'u...Trzy linie wolne i miejsce na podpis.napis przesłany w sekwencji. godzina i kolejny numer dokumentu NIEFISKALNEGO.Linia odstępu 14. | | Podpis posiadacza karty | 15.Kod autoryzacji...

Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | (nagłówek) |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| | Zakończenie pracy kasjera | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |Numer kasy: nnnnnnnn| | # niefiskalny # | Dokument "zwrot kaucji" Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | (nagłówek) |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| |Zwrot kaucji: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| | # niefiskalny # | Str. 63 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Logowanie kasjera. Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | (nagłówek) |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| | Rozpoczęcie pracy kasjera | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |Numer kasy: nnnnnnnn| | # niefiskalny # | Wylogowanie kasjera.

Kontrola działa w ten sposób. Stąd wynikają dwa fakty: 1. • wartość pozycji BRUTTO. 1. Nazwa artykułu jest dla drukarki istotna ze względu na kontrolę poprawności kodu stawki PTU (drukarka posiada bazę. BRUTTO[B] := 0. Oczywiście do wydruku i obliczeń wartości transakcji zostanie przyjęta przesłana (a nie obliczona) wartość BRUTTO. 64 . E. • drukowania raportu dobowego. Informacje te są przesłane w formie ciągu sekwencji LBTRSLN. 2. • rabat/ dopłata procentowa lub kwotowa. Obliczenia realizowane w trakcie transakcji.1 % z przesłaną wartością BRUTTO. Wstęp. Różnego rodzaju obliczenia są wykonywane przez drukarkę w trakcie: • realizacji transakcji (drukowania paragonu fiskalnego). Z obliczeniowego i fiskalnego punktu widzenia w odniesieniu do każdego artykułu istotne są następujące informacje: • nazwa artykułu. Podczas realizacji transakcji drukarka otrzymuje z systemu informację o kolejnych pozycjach paragonu (sprzedanych artykułach). że wynik mnożenia (zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku !) musi się zgadzać z dokładnością do +/. Str. że w systemie sprzedaży detalicznej podstawowe znaczenie mają kwoty BRUTTO. BRUTTO[C] := 0.01*BRUTTO> zostanie zgłoszony błąd #20. odczytywane są z niego aktualne wartości stawek PTU i chowane w tablicy STAWKA[A. W przypadku gdy wynik mnożenia nie mieści się w przedziale <0...F].Z]. Na początku realizacji transakcji (po odebraniu sekwencji LBTRSHDR) drukarka zeruje sumy sprzedaży w grupach podatkowych dla paragonu. Wyszukiwany jest ostatni rekord (zapis) zmiany stawek PTU.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 9. Z uwagi na konieczność zaokrągleń numerycznych wyników cząstkowych (i stanu totalizerów !) uzyskamy w obu przypadkach nieco różniące się wyniki. Stawki te są wyznaczane przez procesor drukarki na podstawie przeszukania pamięci fiskalnej wykonanego po włączeniu zasilania. Z). Można zastosować do obliczenia podatku VAT różne wyrażenia: zarówno wychodząc z kwoty NETTO lub kwoty BRUTTO.F. Zmiana stawek PTU powoduje zapis nowych wartości do pamięci fiskalnej oraz wpisanie nowych wartości do tablicy. danych gdzie zawarte są informacje o kodach stawek PTU dla towarów o danych nazwach). W drukarkach POSNET realizowana jest kontrola zgodności wartości BRUTTO dla linijki paragonu z wynikiem mnożenia <cena>*<ilość>. podczas wykonywania transakcji drukarka otrzymuje z systemu kwoty BRUTTO dla poszczególnych pozycji paragonu (por. umieszczane w tablicy BRUTTO[A. D. B. Dlatego przyjęto sposób realizacji obliczeń numerycznych (wynikający z uzgodnień z Ministerstwem Finansów) oparty o założenie. C. • drukowania raportu okresowego. • cena jednostkowa • ilość • kod stawki PTU. Punktem wyjścia do wszystkich obliczeń są aktualne wartości stawek podatkowych. czyli wykonuje się: BRUTTO[A] := 0. Operacje rachunkowe wykonywane przez drukarkę. F. opis sekwencji LBTRSLN).99*BRUTTO. w totalizerach drukarki są akumulowane wartości BRUTTO sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych (A.

65 . B. (czyli zwiększamy/zmniejszamy sprzedaż w wyspecyfikowanej grupie podatkowej). oraz: P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO . BRUTTO[Z] := 0.RABAT lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO*(1 . D. C. wykonujemy: BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO { Pr=0 brak rabatu/ dopłaty} lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO . (czyli zwiększamy kwotę należności dla klienta).RABAT/100) { Pr=2 rabat procentowy} lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO + DOPŁATA { Pr=3 dopłata kwotowa} lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO*(1 + DOPŁATA/100) { Pr=4 dopłata procentowa } gdzie: RABAT. Wystąpienie nadmiaru obliczeniowego spowoduje zgłoszenie błędu (w tym przypadku będzie to zgłoszone jako kod błędu 22 (błąd operacji STORNO) ponieważ nadmiar stałoprzecinkowy powoduje zmianę znaku wyniku !).RABAT/100) lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO + DOPŁATA lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO*(1 + DOPŁATA/100) { Pr=3 dopłata procentowa } gdzie: RABAT. Zerowana jest też kwota należności dla klienta: P_TOTAL := 0.F może być prowadzone na dwa sposoby * sumowanie podatku VAT obliczonego dla poszczególnych pozycji paragonu (w grupach podatkowych). UWAGA: Naliczanie podatku VAT w grupach A. W ogólnym przypadku obie te metody dają nieco różniące się wyniki. Wartość chwilowa P_TOTAL jest też w przypadku realizacji transakcji w trybie "On-Line" wysyłana na wyświetlacze LED i LCD/ VFD (wraz z nazwą towaru)... F lub Z. Wszystkie wyżej wymienione obliczenia są prowadzone z precyzją 10-cyfrową. BRUTTO[E] := 0. E. ponieważ kwoty VAT drukowane na paragonie mają charakter informacyjny (rozliczenie podatnika następuje w oparciu o kwoty w raportach dobowych).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 BRUTTO[D] := 0. z uwagi na zaokrąglenia numeryczne. W aktualnej wersji oprogramowania drukarki { Pr=3 dopłata kwotowa} { Pr=2 rabat procentowy} { Pr=1 rabat kwotowy } { Pr=0 brak rabatu/dopłaty} Str.D i obliczenie kwot należnego podatku w grupach na podstawie sum obliczanych jak wyżej.DOPŁATA wartość pola RABAT w sekwencji LBTRSLN (procentowa lub kwotowa) umieszczana przez aplikację w zależności od parametru Pr (>0). Obie są również dopuszczalne. * sumowanie kwot sprzedaży BRUTTO w grupach A. (przyjęto oznaczenie P_TOTAL aby odróżnić tę wartość od kwoty TOTAL otrzymanej z systemu w sekwencji kończącej transakcję LBREXIT lub LBTRXEND).RABAT { Pr=1 rabat kwotowy } lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO*(1 .DOPŁATA wartość pola RABAT w sekwencji LBTRSLN (procentowa lub kwotowa) umieszczana przez aplikację w zależności od parametru Pr (>0). BRUTTO[F] := 0. Po otrzymaniu każdej pozycji (odebraniu sekwencji LBTRSLN) mamy wartość BRUTTO i kod stawki PTU = A.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
przyjęto drugą z wymienionych metod - ponieważ poprawność naliczenia podatku jest w tym wariancie prostsza do skontrolowania. Po zakończeniu transakcji przez system (odebraniu poprawnej sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND) mamy zatem obliczone wartości: BRUTTO[A]...BRUTTO[F], BRUTTO[Z], P_TOTAL. Wynik P_TOTAL porównujemy z wartością TOTAL otrzymaną z systemu w sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND. Dla poprawnego zakończenia transakcji wymaga się, aby obie te kwoty były jednakowe. Jeżeli w sekwencji LBTREXIT (lub LBTRXEND ) przesłano niezerową wartość rabatu Pr wyrażona w [%] to dokonujemy korekcji sum BRUTTO[A]..BRUTTO[Z]: BRUTTO[A] := BRUTTO[A] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[B] := BRUTTO[B] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[C] := BRUTTO[C] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[D] := BRUTTO[D] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[E] := BRUTTO[C] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[F] := BRUTTO[D] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[Z] := BRUTTO[Z] * (1 - Pr / 100). Jeżeli w sekwencji LBTREXIT (lub LBTRXEND )przesłano niezerowy parametr Px (Px = rodzaj rabatu (niezależny od parametru Pr !) = 0: brak,1: rabat procentowy,2: dopłata procentowa) to kwoty BRUTTO[PTU] zostaną obliczone wg wzoru BRUTTO[PTU]:= BRUTTO[PTU]*( 1 ± RABAT/100 ) gdzie: RABAT - wartość procentowa rabatu (Px=1) lub dopłaty (Px=2) przesłana w sekwencji LBTREXIT w polu RABAT

Tak uzyskane wyniki zaokrąglamy do najmłodszej pozycji (0,01 zł). Następnie obliczamy wielkości pomocnicze: NETTO[A] := BRUTTO[A] / (1 + STAWKA[A] / 100), NETTO[B] := BRUTTO[B] / (1 + STAWKA[B] / 100), NETTO[C] := BRUTTO[C] / (1 + STAWKA[C] / 100), NETTO[D] := BRUTTO[D] / (1 + STAWKA[D] / 100), NETTO[E] := BRUTTO[E] / (1 + STAWKA[E] / 100), NETTO[F] := BRUTTO[F] / (1 + STAWKA[F] / 100). (te wartości też zaokrąglamy do najmłodszej cyfry). Ostatecznie obliczamy wartości podatku VAT w grupach podatkowych: VAT[A] := BRUTTO[A] - NETTO[A], VAT[B] := BRUTTO[B] - NETTO[B], VAT[C] := BRUTTO[C] - NETTO[C], VAT[D] := BRUTTO[D] - NETTO[D], VAT[E] := BRUTTO[E] - NETTO[E], VAT[F] := BRUTTO[F] - NETTO[F]. Teraz drukujemy na paragonie te wartości BRUTTO[A]...BRUTTO[F], oraz VAT[A]...VAT[F], które są niezerowe. Podobnie drukujemy kwotę BRUTTO[Z], jeżeli jest niezerowa. Jeżeli nie występuje rabat, to drukujemy kwotę końcową P_TOTAL (równą TOTAL) drukiem o podwójnej szerokości jako kwotę do zapłacenia przez klienta. Jeżeli natomiast występuje rabat, to kwotę tę drukujemy w linii o pojedynczej szerokości (pod hasłem 'Kwota:'). W następnej drukujemy linii wielkość rabatu Pr, natomiast sumę należności dla klienta wyliczamy jeszcze raz: P_TOTAL := BRUTTO[A] + ...... + BRUTTO[F] + BRUTTO[Z]; (ponieważ kwoty po prawej stronie równania zostały przeliczone wcześniej przy uwzględnieniu wielkości rabatu). Tak uzyskaną sumę drukujemy w linii o podwójnej szerokości (pod hasłem 'Suma zł'), jako ostateczną kwotę należności dla klienta. Jeżeli paragon kończono sekwencją LBTRXEND z uwzględnieniem kaucji, to ostateczna kwota do zapłaty przez klienta jest liczona wg wzoru:

Str. 66

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
P_TOTAL := BRUTTO[A] + ...+ BRUTTO[F] + BRUTTO[Z] + KAUCJA_POBRANA -KAUCJA_ZWROCONA; Jeżeli w sekwencji kończącej transakcję aplikacja przesłała też wartość wpłaty przez klienta (WPLATA), to obliczamy: RESZTA := WPLATA - P_TOTAL; Jeżeli wynik jest dodatni, to drukujemy na paragonie dodatkowe dwie linie zawierające wielkość wpłaty oraz reszty. Ostatnim etapem realizacji transakcji jest aktualizacja totalizerów. Totalizery drukarki zawierają następujące lokacje: * kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach podatkowych: TOT[A], TOT[B], TOT[C], TOT[D], TOT[E], TOT[F], TOT[Z], oraz * licznik paragonów fiskalnych PAR_NUM. Licznik paragonów fiskalnych ma zakres 0.. 999999 i jest zwiększany przed wydrukowaniem jego wartości w stopce paragonu (ponieważ jego początkowa wartość, uzyskana podczas fiskalizacji lub zerowania RAM wynosi 0). Z kolei kwoty sprzedaży są aktualizowane zgodnie z kwotami BRUTTO obliczonymi dla paragonu w grupach podatkowych: TOT[A] := TOT[A] + BRUTTO[A], TOT[B] := TOT[B] + BRUTTO[B], TOT[C] := TOT[C] + BRUTTO[C], TOT[D] := TOT[D] + BRUTTO[D], TOT[E] := TOT[E] + BRUTTO[E], TOT[F] := TOT[F] + BRUTTO[F], TOT[Z] := TOT[Z] + BRUTTO[Z]. Zakres licznika paragonów na raporcie dobowym wynosi: 999999 ,zakresy każdej z kwot (sprzedaż dobowa) wynoszą 2.684.354,55 (228-1) . Jeżeli w wyniku wykonania sekwencji LBTREXIT (lub LBTRXEND ) wystąpi błąd nr 28 (przepełnienie totalizerów), czyli obrót dzienny w co najmniej jednej z grup podatkowych przekracza powyższy zakres należy wykonać raport dobowy i ponowić wykonanie transakcji.

Str. 67

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu dobowego.
Wykonanie raportu dobowego jest związane z następującymi operacjami: • dzienna sprzedaż BRUTTO w grupach podatkowych (wartości TOT[A]...TOT[Z] zostaje przepisana z totalizerów drukarki (które stanowią fizycznie lokacje pamięci RAM nieulotnej), do pamięci fiskalnej (pamięci trwałej PROM !), • po dokonaniu tego zapisu lokacje totalizerów są zerowane, • drukowany jest odpowiedni raport na drukarce paragonowej, zawierający kwoty NETTO sprzedaży w grupach podatkowych, kwoty należnego podatku dla danych grup podatkowych, łączną kwotę należnego podatku oraz łączny obrót. Technika obliczania danych dla raportu dobowego ma fundamentalne znaczenie, ponieważ stanowią one podstawę do rozliczenia podatnika VAT - w odróżnieniu od danych o należnym podatku zawartych na paragonach, które mają charakter wyłącznie informacyjny. Niezależnie od przyjętej implementacji obliczania VAT dla paragonów, z uwagi na zaokrąglenia numeryczne, podatek VAT obliczany na podstawie dziennej sprzedaży w grupach podatkowych z reguły będzie nieco się różnić od kwot uzyskanych ze zsumowania kwot należnego podatku drukowanych na paragonach w danym okresie. Przyjęty sposób naliczania podatku dla raportu dobowego został uzgodniony z Ministerstwem Finansów i jest następujący. 1.) Kwoty sprzedaży NETTO dla poszczególnych grup podatkowych są wyliczane na podstawie kwot sprzedaży BRUTTO akumulowanych w totalizerach drukarki, zwiększanych z każdą transakcją (TOT[A]...TOT[D]), oraz tablicy aktualnych stawek PTU (STAWKA[A]..STAWKA[F]) : R_NETTO[A] := TOT[A] / (1 + STAWKA[A] / 100), R_NETTO[B] := TOT[B] / (1 + STAWKA[B] / 100), R_NETTO[C] := TOT[C] / (1 + STAWKA[C] / 100), R_NETTO[D] := TOT[D] / (1 + STAWKA[D] / 100), R_NETTO[E] := TOT[E] / (1 + STAWKA[E] / 100), R_NETTO[F] := TOT[F] / (1 + STAWKA[F] / 100). (przyjęto oznaczenia R_NETTO[A]...R_NETTO[F] dla odróżnienia od analogicznych kwot wyliczanych dla paragonu). Wyniki powyższych wyrażeń są zaokrąglane do najmłodszej pozycji tj. 0,01 zł . 2.) Na raporcie są zawsze drukowane kwoty R_NETTO[A]..R_NETTO[F] dla „aktywnych” stawek PTU(nawet jeżeli odpowiednie kwoty są zerowe !). Kwoty te są na raporcie opatrzone tytułem: 'SPRZED. OPODATK. PTU x', gdzie 'x' = 'A'..'F' - identyfikuje grupę podatkową. Ponadto zawsze jest drukowana sprzedaż w grupie zwolnionej od podatku, akumulowana w lokacji totalizera TOT[Z], oznaczona tytułem: 'SPRZEDAŻ ZW. PTU'. 3.) Obliczane są kwoty należnego podatku VAT dla poszczególnych grup A..F, wg wyrażeń: R_VAT[A] := TOT[A] - R_NETTO[A], R_VAT[B] := TOT[B] - R_NETTO[B], R_VAT[C] := TOT[C] - R_NETTO[C], R_VAT[D] := TOT[D] - R_NETTO[D], R_VAT[E] := TOT[E] - R_NETTO[E], R_VAT[F] := TOT[F] - R_NETTO[F]. (przyjęto oznaczenia R_VAT[A]...R_VAT[F] dla odróżnienia od analogicznych kwot wyliczanych dla paragonu). Zwróćmy uwagę, że te kwoty już nie wymagają zaokrąglenia. 4.) Na raporcie dobowym są drukowane tylko te z kwot R_VAT[A]...R_VAT[F], które są niezerowe. 5.) Obliczamy łączną kwotę należnego podatku oraz łączną sprzedaż: TOT_VAT := R_VAT[A] + .... + R_VAT[F], R_TOTAL := TOT[A] + ....... + TOT[F] + TOT[Z], (te obliczenia są prowadzone z precyzją 14-cyfrową, stąd nadmiar arytmetyczny nie może wystąpić, nawet jeżeli wartości lokacji totalizerów TOT[A]..TOT[F] są bliskie maksymalnym). 6.) Obie kwoty są drukowane na raporcie dobowym i opatrzone tytułami:

Str. 68

RO_TOTAL := RD_TOT[A] + RD_TOT[B] + . Obliczenia danych dla pierwszego raportu dobowego ujętego w raporcie okresowym zakładają zapisane w nagłówku wartości stawek. Zapisy te mogą dotyczyć różnych sytuacji .. RO_NETTO[E] := RO_NETTO[E] + RD_NETTO[E].. Przed rozpoczęciem drukowania raportu drukarka przeszukuje pamięć fiskalną w celu wyznaczenia stawek PTU na początku raportu... Podstawowa część raportu okresowego składa się z sekwencyjnego opisu poszczególnych rekordów (zapisów) w pamięci fiskalnej. RO_VAT[D] := RO_VAT[D] + RD_VAT[D].RD_VAT[F] są wartościami obliczonymi dla danego raportu dobowego zapisanego w pamięci fiskalnej. RO_NETTO[C] := RO_NETTO[C] + RD_NETTO[C].. wreszcie: RO_TOT_VAT := RD_VAT[A] + RD_VAT[B] + . + RD_TOT[F] + RD_TOT[Z]. Podczas drukowania raportu okresowego obliczane są na bieżąco sumy kwot NETTO i kwot VAT dla całego raportu tj. Jest to oczywiste zważywszy. RO_NETTO[B] := RO_NETTO[B] + RD_NETTO[B]. Uzyskana różnica jest drukowana na paragonie pod tytułem: 'ILOŚĆ PARAGONÓW'. gdzie RD_NETTO[A]. z tą różnicą. RO_NETTO[F] := RO_NETTO[F] + RD_NETTO[F].. lecz z pamięci fiskalnej... Ponieważ licznik paragonów fiskalnych drukarki (lokacja PAR_NUM totalizerów) zlicza permanentnie paragony (nie jest zerowany w momencie drukowania raportu dobowego !) ilość ta jest wyznaczana przez znalezienie poprzedniego raportu dobowego i odjęcie schowanej poprzednio wartości licznika od stanu aktualnego (zwróćmy uwagę. Podstawowe znaczenie z fiskalnego i obliczeniowego punktu widzenia mają tu oczywiście raporty dobowe. Technika obliczeniowa dla opisów poszczególnych raportów dobowych drukowanych w obrębie raportu okresowego jest identyczna jak opisana w poprzednim punkcie. zerowania RAM i inne. Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu okresowego..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 'ŁĄCZNA KWOTA PTU' oraz 'ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ'..TOT[Z]) pochodzą w tym momencie nie z totalizerów drukarki (jak w raporcie dobowym). Wyznaczone stawki są drukowane w nagłówku raportu okresowego pod tytułem: 'POCZĄTKOWE WARTOŚCI STAWEK PTU'.. że dane wejściowe (w powyższych wyrażeniach TOT[A]. Jeżeli w trakcie drukowania raportu zostanie odkryty zapis o zmianie stawek (sygnalizowany opisem: "Zmiana stawek PTU"). a wartości RD_TOT[A]. RO_NETTO[D] := RO_NETTO[D] + RD_NETTO[D]... Str.. + RD_VAT[F].. RD_VAT[A]. W trakcie wykonywania raportu okresowego zapisy te są zatem odczytywane po kolei i wykonywane są identyczne obliczenia jak dla raportu dobowego. że wykonanie raportu dobowego polega między innymi na trwałym wpisaniu stanu totalizerów drukarki do pamięci fiskalnej. oraz: RO_VAT[A] := RO_VAT[A] + RD_VAT[A]. Znajdowany jest ostatni zapis o zmianach stawek PTU przed datą początkową raportu..RD_NETTO_[F]. że jeżeli poprzednio było zerowanie RAM to licznik paragonów był wyzerowany !).mogą to być raporty dobowe.RD_TOT[F] są stanem totalizera odczytanym z pamięci fiskalnej (kwoty BRUTTO !). po obliczeniu i wydrukowaniu danych dla każdego z odczytanych raportów dobowych obliczamy (w przypadku zdefiniowania czterech stawek PTU ): RO_NETTO[A] := RO_NETTO[A] + RD_NETTO[A]. RO_VAT[B] := RO_VAT[B] + RD_VAT[B]. RO_VAT[F] := RO_VAT[F] + RD_VAT[F]. to dalsze obliczenia dla raportów dobowych będą prowadzone w oparciu o zmienione wartości stawek PTU. Na raporcie dobowym jest również drukowana ilość paragonów fiskalnych wydrukowanych od ostatniego raportu dobowego. Druga istotna różnica dotyczy stawek PTU. RO_VAT[E] := RO_VAT[E] + RD_VAT[E]. RO_VAT[C] := RO_VAT[C] + RD_VAT[C]. 69 . zmiany stawek PTU....

RD_TOT_VAT. Str. RO_VAT[A]..99 zł nie należy zatem spodziewać się nadmiaru arytmetycznego. Kwoty RO_NETTO[A].RO_NETTO[F].999.RO_NETTO[F] może wykazać w ogólnym przypadku nieznaczny błąd obliczeniowy (zaokrąglenia kwot cząstkowych RO_NETTO[A].999...RO_VAT[F].. Zwróćmy uwagę.999.. RD_TOTAL są drukowane na końcu raportu. Uzyskane kwoty RO_NETTO[A]. Z tego względu (nawet jeżeli stawki PTU w trakcie drukowania całego raportu są stałe) kontrola obliczenia kwot należnego podatku w oparciu o sumy RO_NETTO[A]. 70 . ze względu na sygnalizowane wcześniej możliwe zmiany stawek PTU. RO_VAT[A].. w jego podsumowaniu zatytułowanym: 'ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY OKRESOWY'.RO_NETTO[F] !). RD_TOTAL są zatem po prostu sumami odpowiednich pozycji z poszczególnych raportów cząstkowych.RO_NETTO[F]. co daje maksymalny możliwy obrót na kasie w okresie objętym raportem okresowym równy: 999.RO_VAT[F]. że nie może być inaczej. RD_TOT_VAT.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wszystkie wyżej wymienione obliczenia są prowadzone z precyzją 14-cyfrową.

= 1: ostatni rozkaz został wykonany poprawnie (bit jest kasowany po odebraniu ESC P. BEL ($07) .. co pozwala zawsze na ich identyfikację (małe litery nie mogą występować w odpowiedzi statusowej LBFSTRS). Możliwe odpowiedzi statusowe (ENQ) są z zakresu $60. = 1: drukarka jest w trybie fiskalnym. Zwróćmy uwagę. = 1: ostatnia transakcja została sfinalizowana poprawnie (bit ustawiony po poprawnej realizacji sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND. UWAGA: 1..$7x) . W drukarce rozpoznawane są 3 kody sterujące: ENQ ($05) .np. że kod ten daje komunikaty z zakresu $70.$4x. Bit TRF jest przechowywany w pamięci.255.$6F (zakres małych liter).opcjonalna lista parametrów numerycznych w zakresie 0..sygnał dźwiękowy (^G). stąd nawet jeżeli wystąpi awaria zasilania 220V między momentem zakończenia transakcji a testowaniem statusu . Ogólne zasady syntaktyki komend. jeżeli rozkaz następujący po ESC P nie jest żądaniem wysłania statusu LBFSTRQ i ustawiony po jego poprawnym wykonaniu). 2.żądanie wysłania statusu (^E).. że niezależnie od awarii zasilania operacje wydrukowania paragonu.$77. Zwróćmy uwagę. przed wykonaniem sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND).przerwanie interpretacji rozkazu (^X). że w przypadku anulowania paragonu oba bity zostaną w stanie 0. PE = 1: stan "Brak Papieru".Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 10. ERR = 1: stan "Błąd mechanizmu/ sterownika".1 lub 2 znaki (z kolumn $2x. brak papieru lub sytuacje błędne. 39.identyfikator rozkazu. = 1: drukarka jest w trybie transakcji (po wykonaniu sekwencji LBTRSHDR. a kasowany po poprawnej realizacji LBTRSHDR). W odpowiedzi na żądanie wysłania statusu (ENQ) drukarka wysyła 1 bajt o następującym formacie: 7 0 gdzie: FSK CMD PAR TRF 6 1 5 1 4 0 3 FSK 2 CMD 1 PAR 0 TRF 6 1 5 1 4 1 3 0 2 ONL 1 PE 0 ERR = 0: drukarka jest w trybie szkoleniowym.. CAN ($18) .. 71 .1B (Beetle 20) Daje to możliwość odczytu statusu . Str. xx .3 (POSNET 3001) i 39. W odpowiedzi na kod DLE ($10) drukarka odsyła jednobajtowy status w formacie: 7 0 gdzie: ONL = 1: stan "On-Line". .Zestaw rozkazów drukarek. 3. aktualizacji totalizerów i ustawienia TRF są NIEROZŁĄCZNE !).wartość tego bitu przetestowana przez aplikację będzie poprawna (program pracy drukarki gwarantuje ponadto. . Ps xx <string> cc ESC \ gdzie: Ps .1 (Thermal). a więc inne niż pozostałe odpowiedzi statusowe (w tym odpowiedź na ENQ). Wszystkie pozostałe sekwencje mają jednolity format: ESC P Ps . DLE ($10) – odczyt statusu drukarki działający także w trybie OFF-LINE !!! Od wersji 39.

'9'. to urządzenie odebrało niezidentyfikowany rozkaz.2). yy = 2 cyfry identyfikujące kod błędu. 4 : błąd parametru (parametrów). Po odebraniu sekwencji może się pojawić komunikat o błędzie: 'Błąd rozkazu: "xx" ' 'Kod błędu : yy '. case b of 0.3.np. b : byte. 4.. np.15 : c := char(b+$41-10).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <string> . for i:= 3 to length(sekwencja)-4 do check := check xor byte(sekwencja[i]). gdzie: xx = 2 litery identyfikujące rozkaz. for i:= 0 to 3 do begin b := (hi(w) shr 4) and 15. begin s := ''. end.. Z powyższego wynika.'a'. var i : integer. end. w := w shl 4. Następujące kody błędów mogą dotyczyć różnych sekwencji sterujących: 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC (blokada wszystkich sekwencji oprócz ustawiania zegara. Należy zwrócić uwagę. że do kontroli sekwencji nie bierzemy 2 pierwszych znaków (ESC P) oraz 4-ch ostatnich (2 znaki kodujące bajt kontrolny oraz terminator sekwencji ESC \). ewentualnie z punktem dziesiętnym ).parametr napisowy. end. begin byte_to_hex := copy(word_to_hex(word(b)). s := s + c.9 : c := char(b+$30). odsyłania statusu i programowania trybu obsługi błędów).'F'. przy czym jeżeli yy = 00. 10.'f'). Str. 5 : błąd operacji z zegarem czasu rzeczywistego (RTC). Sekwencje: LBDSP oraz LBFSTRQ nie wymagają wysłania cyfr kontrolnych 'cc'. c : char. 2. end. 3. korzystając z poniższej funkcji byte_to_hex: { *** konwersja liczby na string 'hex' *** } function word_to_hex (w: word) : string. że rozkaz może być nie rozpoznany również ze względu na niewłaściwy tryb pracy drukarki . lub ciąg parametrów numerycznych (w zakresie 10-cyfrowym. word_ to_hex := s. podczas drukowania raportu bazy danych drukarka nie rozpoznaje innych rozkazów niż związane z tym raportem. 3 : zła ilość parametrów.. zakodowany jako 2 cyfry HEX (EXOR wszystkich znaków za ESC P do tego bajtu z wartością początkową = #255). ciąg parametrów napisowych.. Obliczoną w powyższej pętli liczbę check stanowiącą wartość bajtu kontrolnego należy przekodować na 2 znaki HEX (znaki ASCII ze zbioru: '0'. {*** konwersja bajtu na 2 znaki ***} function byte_to_hex (b:byte) : string. UWAGA : 1. 2 : błąd bajtu kontrolnego. 72 . end..bajt kontrolny. cc . s : string. dokładnie według następującego algorytmu w języku PASCAL: begin check := 255.'A'.

Odebranie przez drukarkę nagłówka rozkazu: ESC P powoduje zawsze zawieszenie interpretacji poprzedniego rozkazu (jeżeli nie uległ on jeszcze wykonaniu). błąd operacji . dla zmiany stawek PTU lub korekcji zegara !). Kod błędu: =2: =3: =4: =5: =6: =7: =8: błąd bajtu kontrolnego.. Pd . Pmn= minuta = 0. Wystąpienie błędu syntaktyki lub wykonania rozkazu powoduje zawsze przerwanie interpretacji i wykonania oraz powrót do głównej pętli analizy syntaktyki (w której wykrywamy kody ENQ i BEL).aktualnie ustawiona data jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej. .. 8. błąd odczytu totalizerów. Ze względu na zapewnienie jednoznaczności interpretacji i możliwość "synchronizacji blokowej" (np.. DLE.2049).czas w następującym formacie: Ph = godzina = 0.99. Ph . wszelkie możliwe dane przesyłane do drukarki mają postać znaków ASCII . Pd = dzień = 1.Py. które należy przed wysłaniem poddać konwersji na ASCII (możliwa jest kompresja zer nieznaczących)..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6 : błąd operacji z modułem fiskalnym. 1950. Pd . co jednak odpowiednio wpływa na wartość bajtu kontrolnego <check>. [LBSETCK]: Ustawienie zegara.Ph..niezerowe totalizery !. 6. Pm = numer miesiąca = 1. 8 : błąd operacji: niezerowe totalizera (np. Numery błędów począwszy od 10 są specyficzne dla poszczególnych rozkazów. CR itp. błąd danych. (dwie najmłodsze cyfry.. Pm. mających specjalne znaczenie). Pmn .31.12. Jeżeli parametr Ps jest ignorowany w kodach sterujących... 9 : błąd operacji I/O (np. data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !). Ps $c <check> ESC \ gdzie: . że sekwencja ta obowiązuje dla każdej wersji drukarki POSNET Thermal i POSNET 3001... dotyczy to również wszelkich danych numerycznych. kodów ESC. bajt kontrolny. O ile przy opisie sekwencji nie ma żadnej informacji o firmware oznacza to. DLE i BEL wymaga odebrania przez drukarkę terminatora rozkazu: ESC \ .59 (parametr ignorowany). z mechanizmem drukującym). Możliwe litery identyfikujące błędy podano na stronie 127. 7. .drukowalnych (z wyjątkiem np.data w następującym formacie: Py = numer roku = 0. chociaż w niektórych wariantach tej komendy znaki pomiędzy jej identyfikatorem ( $d ) a terminatorem ESC \ będą po prostu ignorowane. przy pomocy nagłówka ESC P). ESC P Py . Ps = sekunda = 0. Programowanie parametrów / sterowanie układem elektronicznym. Opisane dalej sekwencje sterujące uwzględniają informacje od jakiej wersji firmware drukarki obowiązują (wersję firmware można odczytać obserwując wyświetlacz LCD drukarki po jej załączeniu)...2 znaki HEX. Str. 73 . Pmn.23. 7 : błąd daty . Powrót do interpretacji znaków sterujących ENQ. błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC. to znaczy że może mieć dowolną wartość lub też może nie występować. ENQ.. Ps . 5. zwłaszcza wobec możliwych przekłamań przy transmisji danych..59. Pm .<check> . zła ilość parametrów. Przykładowo interpretacja rozkazu LBDSP kończy się (niezależnie od jego wariantu) dopiero w momencie odebrania terminatora.

6 = ilość stawek PTU. jeżeli zegar RTC wymaga inicjalizacji (przy pierwszym włączeniu i po jego ewentualnym rozprogramowaniu w wyniku rozładowania baterii). kodów BEL. ' ' prześlij z systemu !'. Parametr Ps=6 wymaga zastosowania sekwencji w nowym formacie uwzględniającym sumę kontrolną – patrz sekwencja LBDSPDEP opisana na stronie 79. 39. Jeżeli wystąpi w trybie transakcji co najmniej jedna sekwencja LBDSP definiująca kaucje >0 (Ps=6) to sekwencja LBTREXIT będzie zawsze dawać błąd #00 !! 3. Ps = 4 : przełączenie wyświetlacza LCD operatora z powrotem w tryb kasowy. = 8 : wykonanie niemożliwe .. Jeżeli zegar nie jest prawidłowo zainicjalizowany. PTU_A/.. Ps = 5 : wysłanie napisu tylko do wyświetlacza operatora (nie do wyświetlacza alfanumerycznego zewnętrznego !!) – obowiązuje od wersji: 39.6 stawek PTU (zgodnie z parametrem Ps) w formacie xx.1 (Th). ale powinna być wysyłana (dla zapewnienia jednolitej postaci syntaktyki). W trybie transakcji parametr Ps może przyjmować wartości 1. Od wersji: 39. 39.1 (Thermal). Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.1B (Beetle 20) w przypadku ‘przekłamania’ zegara drukarki o więcej niż 2 lata od ostatniego zapisu (decyduje informacja zawarta w polu ‘rok’ ) pojawi się komunikat: ' Błąd zegara RTC. = 11 : zła ilość wartości PTU.1). 4.yy . = 5 : błąd operacji z RTC. [LBDSP]: Sterowanie wyświetlaczem / szufladą. Od wersji 39. to zablokowane są wszystkie sekwencje sterujące oraz drukowanie raportów.5 lub 6. Poza trybem transakcji parametr Ps może przybierać wartości 1.. bez zwolnionej.. 2. 39. W powyższej sytuacji (zegar zainicjalizowany) data jest ignorowana. 5. 3. DLE.. napis <string> nie może zawierać sekwencji ESC. LBSETCK (ustawiania zegara) i sekwencji LBSERM (programowanie trybu obsługi błędów).1B (Beetle)...3 (POSNET 3001) i 39. ' ' prześlij z systemu !'.niezerowe totalizery.lista 1.5.3 (3001) i 39. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną. ENQ.1 (Th). co jest sygnalizowane przez odpowiedni komunikat na wyświetlaczu: ' Błąd zegara RTC.1B (Beetle): 1. błąd liczby lub próba zdefiniowania takich samych stawek jakie są w pamięci fiskalnej drukarki . = 2 : błąd bajtu kontrolnego. Ps = 3 : przełączenie wyświetlacza LCD operatora w tryb wyświetlania zegara i daty. 2.3 (3001) i 39. brak parametru lub wartość 0 powoduje przyjęcie domyślnie wartości 4 (zgodność w ‘dół’ z drukarkami POSNET wcześniej produkowanymi w wersji firmware < 17. CAN . UWAGA. 74 . [LBSETPTU] : Zmiana stawek PTU.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: 1. ESC P Ps $d <string> ESC \ zależnie od parametru Ps: Ps = 1 : otwarcie szuflady. W przypadku prawidłowego działania zegara możliwa jest korekta. ESC P Ps $p PTU_A / PTU_B / PTU_C / PTU_D / PTU_E / PTU_F / <check> ESC \ gdzie: Ps : 1. że totalizery są zerowe (stan po wykonaniu raportu dobowego !). Ps = 2 : wysłanie napisu do wyświetlacza LCD i dodatkowego wyświetlacza VFD. <check> : 2 cyfry HEX kodujące bajt kontrolny. ale pod warunkiem./PTU_F . Sekwencja LBSETCK działa zawsze. za wyjątkiem odsyłania statusu sekwencją LBFSTRQ. Str..

Dla zgodności z wersjami wcześniejszymi zaleca się definiowanie 4-ch stawek PTU w drukarce. wybrane znaki sterujące oraz polskie litery. Taka definicja jest wprowadzana w procesie produkcji. W przypadku błędu wykonania (błąd zapisu do EPROM) dalsza praca drukarki zostanie zawieszona 2. Znakiem początku linii dla drukarki jest w obrębie nagłówka LF lub CR. W odpowiedzi statusowej LBFSTRS jest wysyłana taka ilość kwot sprzedaży z grup A. które mogą mieć niezerową wartość po trybie szkoleniowym.F ile wynosi liczba aktywnych stawek PTU. to wystąpi wówczas sytuacja błędna . DC4 (podwójna szerokość druku). 2. [LBSETHDR] : Programowanie nagłówka / fiskalizacja. Jeżeli poszczególne linie nagłówka będą rozdzielone przez CR_LF.pojawią się puste linie ! 5. 5. to jest numer unikatowy i początkowe wartości stawek VAT (22 7 0 0) są wpisywane przez producenta. z zastrzeżeniem z p. 7. Operacja fiskalizacji powoduje zerowanie totalizerów. sekwencję LBTRSLN). Str. dozwolone są polskie litery (zgodne ze standardem MAZOWIA) kody CR. = 12 : błędny nagłówek (np. ponieważ w obrębie nagłówka mogą występować dowolne znaki ASCII z obszaru $20. terminatorem stringu jest w tym przypadku wyjątkowo kod #255 ( $FF ). UWAGA: 1. LF oraz SO. że są uaktywnione 3 stawki. w trybie szkoleniowym. = 4 : błąd parametru Ps. 3. Sekwencje sterujące drukarki ESC. W takiej sytuacji drukarka zakłada. <check> : bajt kontrolny (porównaj dalej). Ta operacja (jak wszystkie wykonujące trwały zapis w pamięci fiskalnej) wymaga potwierdzenia z klawiatury po uprzednim sprawdzeniu poprawności daty zegara drukarki.0 / 7. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. operacja wykorzystywana np. 6. 2. = 13 : próba fiskalizacji sfiskalizowanego urządzenia . <string> : maksymalnie 217 znaków ASCII. ale odpowiedź statusowa LBFSTRS zawiera 4 kwoty co daje zgodność z wcześniejszymi wersjami. ESC P Ps $f <string> #255 <check> ESC \ gdzie: Ps = 0 : wpisanie nagłówka tylko do pamięci RAM. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Ps = 1 : wpisanie nagłówka do pamięci fiskalnej. = 14 : próba przesłania do RAM nagłówka dla urządzenia sfiskalizowanego (o ile drukarkę zafiskalizowano wpisując do modułu fiskalnego cały nagłówek).. Możliwe jest zdefiniowanie od 1 do 6 stawek PTU (parametr Ps). Fiskalizacji drukarki może dokonać tylko i wyłącznie przeszkolony SERWIS posiadający wydaną przez producenta (POSNET) ważną legitymację serwisanta !!!. 75 . w szczególnym formacie : 22.. 4.F. 3. za długi lub zawierający nie dozwolone znaki)..0 / 0 / 0 4. Operacja fiskalizacji wymaga potwierdzenia z klawiatury.$7F.. powoduje nieodwracalną fiskalizację urządzenia ! Programistom dostosowującym swoje oprogramowanie nie wolno umieszczać w aplikacji sterującej drukarką komendy z parametrem Ps=1 (czyli praktycznie fiskalizację drukarki) !! . są w obrębie nagłówka ZABRONIONE ! 6. Na raporcie dobowym są uwzględnione tylko kwoty sprzedaży w stawkach „aktywnych”.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: 1. Taki sposób fiskalizacji umożliwia umieszczenie pozostałych danych podatnika w pamięci RAM i ich ewentualną późniejszą zmianę.. Sprzedaż w stawce „nieaktywnej” jest zablokowana (por.6 stawek PTU w kolejności A. Pojawia się pojęcie „aktywnej stawki PTU”. Wprowadzono możliwość fiskalizacji drukarki poprzez wpisanie na trwale tylko jednej linii zawierającej napis : NIP xxx-xxx-xx-xx. Pozostałe informacje konieczne dla pracy kasy. Parametr Ps sekwencji LBSETPTU powoduje uaktywnienie 1.

32. <c1><c2> = dwuznakowy identyfikator sekwencji. lub sekwencją LBERNRQ Począwszy od wersji 39. aż do naciśnięcia klawisza ‘NIE’ Ps = 1 : wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania.).2) ESC P Ps #x <check> ESC \ Sekwencja do wyłączania/ włączania komunikatu głosowego „Dziękujemy.20 linii. (tylko POSNET 2000 i starsze drukarki DF-301.. Automatycznie wysyłana odpowiedź ma format: [LBERSTS] : ESC P Pe #Z <c1><c2> ESC \ gdzie: Pe = kod błędu (0: OK. 31.2 (POSNET 2000) także: Ps = 2 : wystąpienie błędu w trakcie realizacji sekwencji powoduje wyświetlenie komunikatu i zatrzymanie przetwarzania aż do naciśnięcia klawisza NIE + kod błędu jest po wykonaniu rozkazu automatycznie wysyłany do interfejsu.1 (Th).3 (3001) i 32.1B (Beetle).2 (POSNET 2000)). ESC P Ps #l <check> ESC \ Wysuw papieru o Ps = 0. Kody błędow: = 2 : błąd bajtu kontrolnego.wybór trybu obsługi sytuacji błędnych zależnie od parametru Ps: Ps = 0 : wystąpienie błędu w trakcie realizacji sekwencji powoduje wyświetlenie komunikatu i zatrzymanie przetwarzania. Ps = 3 : wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania + kod błędu jest po wykonaniu rozkazu automatycznie wysyłany do interfejsu. rodzaj błędu jest testowany przy użyciu sekwencji LBFSTRQ (w polu Pe odpowiedzi LBFSTRS). [LBFEED] : Wysuw papieru.1B (Beetle) i 32. Str. Kody błędow: = 2 : błąd bajtu kontrolnego. [LBSERM]: Obsługa błędów. zapraszamy”: Sekwencja do wyłączania komunikatu głosowego: ESC P 1 #x 95 ESC \ Sekwencja do włączenia komunikatu głosowego: ESC P 0 #x 94 ESC \ UWAGA: Komunikat głosowy można wyłączyć/włączyć za pomocą jednocześnie wciśniętych klawiszy ‘PL_F2’ na klawiaturrze kasy POSNET 2000.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBSNDMD] : Wyłączenie/ włączenie komunikatu głosowego. ESC P Ps #e <check> ESC \ . 76 . = 4 : błąd parametru Ps. 39. = 4 : błąd parametru Ps.) Kody błędów: = 2 : błąd bajtu kontrolnego. (W drukarce z dwoma mechanizmami działa tylko w odniesieniu do oryginału. = 4 : błąd parametru Ps.3 (3001).1 (Th). (Od wersji: 31. 32.

6. 4. stąd jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania linii oddzielającej (np. Opcjonalne dodatkowe 3 linie paragonu są drukowane między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a datą i numerem paragonu. 3. 5. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. ale z wyłączeniem jakichkolwiek kodów sterujących. 2. 77 . • raportu dobowego..ze względu na ograniczoną (do 4 KB) długość bufora dla całego paragonu. 2. <linia1>.dotyczy to: • fiskalizacji. UWAGA: 1. wtedy zachodzi też zatrzymanie przetwarzania) .. [LBTRSHDR]: Początek transakcji (wejście w tryb transakcji). 2. Pn $h <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <check> ESC \ gdzie: Pl = ilość pozycji sprzedaży = 0. Str. ten błąd pojawia się także w przypadku wystąpienia błędu blokującego tryb fiskalny (ERR. do których ma dostęp aplikacja = 0. • zmiany stawek PTU. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. 4. ESC P Pl $h <check> ESC \ lub: ESC P Pl. wszystkie operacje prowadzące do trwałego zapisu danych do pamięci fiskalnej wymagają jednak "ręcznego" potwierdzenia z klawiatury (przy pomocy klawisza ‘TAK’. jeżeli nie korzystamy z tej opcji). = 4 : błąd parametru (zła liczba pozycji). jaki był wybrany przed odebraniem tej sekwencji. Jeżeli zachodzi konieczność wydrukowania paragonu dłuższego niż 48 linii należy użyć trybu "On-Line" (sekwencja LBTRSHDR z parametrem Pl=0). Transakcja.3. Na końcu każdej linii musi znaleźć się terminator w postaci pojedynczego kodu CR (jedyny dozwolony kod kontrolny).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: 1. FULL). CLR. Po włączeniu zasilania wybrany jest standardowo tryb pracy z wyświetlaniem komunikatów o błędach. Limit ilości linii do 48-miu obowiązuje tylko. Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w nagłówku paragonu. że niezależnie od wyłączenia komunikatów o błędach.<linia3> = zawartość tych linii. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. <check> = bajt kontrolny. między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a linią dodatkowego opisu) należy w niej umieścić co najmniej jedną spację. Jako zasadę przyjęto. z możliwością drukowania polskich liter i semigrafiki w kodzie MAZOWIA. jeżeli Pl=0: paragon ON-LINE (linie otrzymywane są drukowane na bieżąco). = 15 : błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np."Off Line" . Ogólne reguły syntaktyki rozkazów nie dopuszczają linii pustych. gdy paragon jest drukowany w trybie "blokowym" . = 40 : 1. Każda linia może zawierać maksymalnie 40 znaków ASCII.48. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną.. sensowne jest wysłanie sekwencji LBSERM dla zablokowania komunikatów o błędach. Parametr Pn musi zdefiniować faktycznie wykorzystywaną ilość dodatkowych linii (można pominąć ten parametr. Kod błędu jest obsługiwany w takim trybie. Przy współpracy z bardziej zaawansowanymi które wykorzystują dialog z drukarką dla uzyskania potwierdzenia poprawności wykonania poszczególnych operacji. 3. brak w pamięci RAM nagłówka (tylko w trybie fiskalnym gdy do modułu fiskalnego wpisano tylko NIP). za długie opisy).

jeżeli =0 to operacja STORNO ! . rabat przy stornowaniu. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. poprawna jest sekwencja numerów 1. .RABAT = kwota lub procent rabatu / dopłaty. 78 . w kantorach). która jest przesłana bezpośrednio lub wynika z określonej stopy procentowej. również jeżeli jest wykonywana operacja STORNO. że w przypadku nie zakończenia drukowania paragonu w ciągu 15 minut od momentu jego rozpoczęcia drukarka anuluje transakcję wypisując na końcu komunikat: ‘paragon anulowany !’ [LBTRSLN] : Linia paragonu.0.4 ale musi być: 1.'F' lub ' ' (spacja) lub 'Z' (oba ostatnie oznaczenia dla towarów zwolnionych). . niespełnienie powyższego daje błąd #20..4 jeżeli wykonuje się operację STORNO ! 2. ESC P Pi $l <nazwa> CR <ilość> CR <ptu> / CENA / BRUTTO / <check> ESC \ Lub: ESC P Pi.<check> = bajt kontrolny. UWAGA: 1. 4. natomiast po przecinku kompresja zer nieznaczących nie jest realizowana (taki format wymagany jest np.01 (1gr) a także wprowadzono kontrolę iloczynu <cena> * <ilość>.CENA = format zawierający max. = 17: błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie). = 2 : błąd bajtu kontrolnego.99.99 %. Operacja STORNO musi być kontrolowana przez aplikację .3. Format ten jest kontrolowany i drukowany z kompresją zer nieznaczących przed przecinkiem. 2: rabat procentowy. jeżeli jest drukowany paragon w trybie 'blokowym' (parametr Pl w sekwencji LBTRSHDR jest <>0) to odebrana musi być zadeklarowana wcześniej liczba linijek ! 3.także próba sprzedaży w stawce nieaktywnej . 5. 10-cyfrową liczbą z dowolnie ustawionym punktem dziesiętnym ! .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 7.<ilość> = string[16] w którym Liczba 'ilość' spełnia te same warunki co CENA. Wprowadzono możliwość określenia ceny towaru z dokładnością większą niż 0.. .tak abym zgadzała się cena i ilość usuwanego z listy towaru. . zawierający dowolne znaki drukowalne. z tym. ponadto należy uwzględnić ew.2. = 19: błąd wartości CENA (syntaktyka. > 0.<ptu> = kod stawki PTU = 'A'. 4: dopłata procentowa. Wprowadzono pojęcie TIMEOUT dla paragonu które oznacza. Zwróćmy uwagę. jw.2. = 16: błędna nazwa (pusta lub za długa).BRUTTO = kwota sprzedaży brutto 10 cyfr max.. że w przypadku dużych ilości towarów o małej cenie jednostkowej warunek uzyskania zgodności może narzucać dokładniejsze określenie ceny. . = 18: błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) . 3: dopłata kwotowa. zakres lub brak). przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku. 10 cyfr z dowolnym położeniem przecinka.<nazwa> = string[40]. np. Uwzględnienie rabatu dla pozycji polega na odjęciu od kwoty BRUTTO kwoty rabatu. obowiązują następujące ograniczenia: procent musi być z zakresu 0.. który musi być zgodny z przesłaną wartością linijki transakcji (z dokładnością ±1%). .Pr = rodzaj rabatu = 0: brak 1: rabat kwotowy..255 . numeracja linijek musi być ciągła.Pr $l <nazwa> CR <ilość> CR <ptu>/CENA/BRUTTO/RABAT/ <check> ESC \ gdzie: .Pi = numer linijki = 0 lub 1. Str. że dla kompatybilności dopuszczamy w obrębie “ilości” dowolne inne znaki niż cyfry i wyodrębniamy z tego napisu podciąg będący max. po denominacji dozwolony jest punkt dziesiętny przed dwoma ostatnimi cyframi. =4: zły numer linii (błąd parametru Pl)..

interpretowanej jako kwota kaucji. zakres lub brak). 3. (Cancel) . 2.bajt kontrolny. Wysłanie sekwencji CAN ESC P 0 $e <check> ESC \ . (Od wersji: 39. lub w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna). Kod błędu: = 4 .' 'Suma: xxxx. kwota . ESC P 0 $e <check> ESC \ . Aktualizacja wyświetlacza odpowiada zatem sytuacji jakby sprzedano dodatkowy towar o nazwie kaucja.drukarka sprawdza poprawność przesłanych informacji wg algorytmu : . .1B (Beetle)).błąd parametru.kwota kaucji.mnoży cenę przez ‘wyłowioną’ z ilości liczbę . UWAGA: 1. = 9 . [LBTREXIT] : Anulowanie transakcji. chociaż wartość kaucji jest drukowana dopiero za logo (czyli po zamknięciu transakcji).wyprowadza drukarkę z dowolnego błędnego stanu do głównej pętli analizy syntaktyki. Wartość 'xxxx.3 (3001) i 39. próba wykonania w trybie 'blokowym' .błąd operacji I/O. 39.kaucja ----. ESC P 6 $d <kwota> / <check> ESC \ gdzie: <check> = bajt kontrolny .błąd niespełnienia warunku ilość x cena = wartość (przekroczenie progu 1%) . wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi ujemna [LBDSPDEP]: Kaucja pobrana. .błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka. 79 .xx' jest kwotą narastającą transakcji po dodaniu wartości <kwota> przesłanej w sekwencji LBDSPDEP .1 (Th). = 21: sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji. lub błąd operacji z rabatem np. Tak więc istnieje możliwość wyświetlenia poprawnej kwoty transakcji przed jej zamknięciem (także na wyświetlaczu cyfrowym klienta). Str. niespełnienie powyższego daje błąd #20."negatywne" zatwierdzenie transakcji przez serwer.wynik zaokrąglenia porównuje z wartością (BRUTTO) z dokładnością do 1%.OFF-LINE. Wypisanie na wyświetlaczu operatora + tekstowym w linii w formacie: ' ----. Łączna suma kaucji jest akumulowana i porównywana z wartością przesłaną w sekwencji LBTRXEND i drukowana na końcu.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 = 20: 1. Jeżeli kwota ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP to zostanie zgłoszony błąd (#26). przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku.xx'. = 22: błąd operacji STORNO (np.również anulowanie paragonu w trybie drukowania paragonu "On-Line".zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku. gdzie: <check> .

= 4 : błąd parametru (Pr. = 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu. = 24: przepełnienie bufora drukarki paragonowej.<linia3> = zawartość linii dodatkowych.Pc. = 29: żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji. jw. w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony. (po tym parametrze powinien być terminator CR !) WPŁATA = kwota wpłacona przez klienta. = 25: błędny kod terminala/kasjera (zła długość lub format).01 jeżeli parametr Px<>0 <check> = bajt kontrolny. Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu.354. RABAT = rabat lub dopłata procentowa dla całej transakcji. zakończenie drukowania i odcięcie paragonu i zakończenie trybu transakcyjnego.Pn. <linia1>.Pc.Pn. 'reszta' nie będą drukowane !).Pn .. gdzie: Pr = 0. TOTAL = łączna należność dla klienta. LBTREXIT (tylko anulowanie paragonu !). ESC P 1.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBTREXIT] : Standardowe zatwierdzenie transakcji. UWAGA: Jeżeli parametr Px≠0 to wartość parametru Pr (rabat wg ‘starej formuły’) jest ignorowana Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 26: błąd kwoty WPLATA (syntaktyka. 80 .Pc $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPŁATA/TOTAL/<check> ESC \ lub: ESC P 1. jeżeli = 0 to napisy "gotówka / reszta" nie będą drukowane.Pr. 2: dopłata procentowa. lub błędna treść dodatkowych linii. za logo fiskalnym.Py $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPLATA/ TOTAL/RABAT/<check> ESC \ . LBDSP oraz LBFSTRQ (w wersji biletowej musimy wyłączyć sekwencje LBSTRLN ponieważ MUSI być zdefiniowana część przewozowa lub określony jej brak.numer terminala (2 cyfry) + kod kasjera (litera).. do których ma dostęp aplikacja = 0. Pc = 2: wydrukowanie nagłówka nowego paragonu. <kod> = string[3] . odcięcie starego i włączenie 'blokowego' trybu transakcyjnego w specjalny sposób. tzn. jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <=0 to napisy 'gotówka'. od tego momentu urządzenie realizuje tylko następujące sekwencje: LBTRSHDR. = 27: błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT. Py = 1 : jeżeli jest sprzedaż tylko w jednej grupie to drukuj skrócone podsumowanie .Px.Pr.3 warianty 'pozytywnego' zatwierdzenia transakcji. = 28: przepełnienie totalizera (max 2. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.3 Pc = 0: zachowanie 'dotychczasowe' tzn. stopa jest zadana z dokładnością do 0. dla kontroli poprzednich transferów..55 dla jednej grupy podatkowej).684. Str. czyli musi wcześniej pojawić się sekwencja LBTRSHDR ! Px = rodzaj rabatu (niezależny od parametru Pr !) = 0: brak. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną. = 5 : błąd operacji z zegarem RTC. 1: rabat procentowy. Px lub Py). Pc = 1: zakończenie drukowania paragonu bez odcięcia i zakończenie trybu transakcyjnego.Pr $e <kod> CR WPLATA/TOTAL/ <check> ESC \ lub : ESC P 1.99 = opcjonalny rabat procentowy dla całej transakcji.

Pr = 1: kwota RESZTA jest drukowana.Po1. kwota lub stopa jest zadana z dokładnością do 0. powiększająca kwotę należności (czyli pomniejszająca sumę form płatności). Pc = 1: zakończenie drukowania paragonu bez odcięcia i zakończenie trybu transakcyjnego.5 max. 2: dopłata procentowa. Po1= 1: kwota KAUCJA_POBRANA jest drukowana Po2= 0: kwota KAUCJA_ZWROCONA jest ignorowana.Po2. za logo fiskalnym.Py. Pg = 0: kwota WPLATA jest ignorowana (zapłata w gotówce nie występuje) Pg = 1: występuje zapłata w gotówce. • tryb pracy obcinacza (bez obcinania.Pg.1 (Th). od tego momentu urządzenie realizuje tylko następujące sekwencje: LBTRSHDR. LBDSP oraz LBFSTRQ . Pb = 0: kwota BON jest ignorowana.5 Pc = 0: zachowanie 'dotychczasowe' tzn.TA WARTOSC JEST KONTROLOWANA PRZEZ DRUKARKE !! RABAT = rabat kwotowy lub procentowy dla całej transakcji. Pb = 1: kwota BON jest drukowana.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBTRXEND] : Zatwierdzenie transakcji z formami płatności.Pc. Py = 1 : jeżeli jest sprzedaż tylko w jednej grupie to drukuj skrócone podsumowanie.2 (POSNET 2000)): ESC P Pn. 81 .Px. Po1= 0: kwota KAUCJA_POBRANA jest ignorowana.BON.01 %). KAUCJA_POBRANA : kwota kaucji za opakowania zwrotne. LBTREXIT (tylko anulowanie paragonu !). dla kontroli poprzednich transferów . Pz = 1: kwota CZEK jest drukowana. Str. Pc = 2: wydrukowanie nagłówka nowego paragonu. gdzie: Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu. Po2= 1: kwota KAUCJA_ZWROCONA jest drukowana Pr = 0: kwota RESZTA jest ignorowana. Pz = 0: kwota CZEK jest ignorowana.<linia5> CR <nazwa_karty> CR <nazwa_czeku> CR <nazwa_bonu> CR TOTAL / RABAT / WPLATA / KARTA / CZEK/BON / KAUCJA_POBRANA / KAUCJA_ZWROCONA / RESZTA / <check> ESC \ Z uwagi na dużą liczbę dodatkowych informacji/ opcji wykorzystywanych w stopce paragonu wprowadzamy nowy rozkaz umożliwiający aplikacji: • umieszczenie dodatkowych linii w stopce paragonu (0.3 (3001).01 jeżeli parametr Px<>0 WPLATA. 1: rabat procentowy. tzn. ew. 39. 32.) • zdefiniowanie rabatu dla całej transakcji (z dokładnością do 0. • umieszczenie w stopce paragonu informacji o gotówce i innych formach płatności. Pk = 0: kwota KARTA jest ignorowana.Pb.Pz..KAUCJA_ZWROCONA : kwoty dla odpowiednich form płatności.1B (Beetle) i 32.CZEK. odcięcie starego i włączenie 'blokowego' trybu transakcyjnego w specjalny sposób. (Od wersji: 39. oraz: TOTAL = łączna należność dla klienta.Pk. z wydrukowaniem nagłówka). możliwość przesłania przez aplikacje kwoty reszty. zakończenie drukowania i odciecie paragonu i zakończenie trybu transakcyjnego. do których ma dostęp aplikacja = 0. Px = rodzaj rabatu = 0: brak.Pr $x <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR.KARTA... Pk = 1: kwota KARTA jest drukowana. • umieszczenie w stopce paragonu pobranej kwoty kaucji mającej ścisły związek z sekwencją LBDSPDEP (kaucja) opisaną wcześniej.

Str.. a które drukowane. jw. ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP.<nazwa_bonu> : string[16] = dodatkowe określenia form płatności np.RESZTA. <nazwa_karty> = 'VISA' <kod> = string[3] .<nazwa_czeku>.Pn lub Ps).. (po tym parametrze powinien być terminator CR !) <check> = bajt kontrolny... = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalna. • do określenia kwoty do zapłaty przez klienta (również do wyświetlenia na wyświetlaczu) brane jest pod uwagę następujące wyrażenie: SUMA := TOTAL + KAUCJA_POBRANA .. / KARTA8 / CZEK1 /. natomiast ciąg parametrów numerycznych Pn./ BON4 / WPLATY / KAUCJA_POBRANA / WYPLATY / KAUCJA_ZWROCONA / STAN_KASY / <ilosc_paragonow> CR <ilosc_anulow> CR <ilosc_storno> CR <check> ESC \ gdzie: Pk : ilość rożnych kart kredytowych = 0. = 25: błędny kod terminala/kasjera (zła długość lub format).<nazwa_bonu4> CR <poczatek> CR <koniec > CR PRZYCHOD / SPRZED_GOTOWKA / KARTA1 / .KAUCJA_ZWROCONA. 82 . które z nich SA ignorowane.. <nazwa_bonu1>. [LBCSHREP1]: Rozkaz raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności...Po2 zakładamy wartość domyślna = 0. = 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu. lub błędna treść dodatkowych linii.2 (POSNET 2000)).. • Z uwagi na dużą liczbę możliwych kombinacji zakładamy dla uproszczenia. przy czym wartość ta może być ujemna (na paragonie pojawia się wtedy napis 'Do zwrotu' a na wyświetlaczu wartość ujemna). odpowiadajacy numerycznemu lub alfanumerycznemu oznaczeniu zmiany.Pb #f <zmiana> CR <kasjer> CR <nazwa_karty1> CR .parametry napisowe przesłane przez aplikacje określające poszczególne formy płatności..1B (Beetle) i 32. ze zawsze musza występować wszystkie parametry napisowe: <kod>. . <nazwa_karty1>. 39. jw. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 29: zadanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. <zmiana> = string[8].Pc. ewentualnie niektóre z nich 'puste' (tylko znak CR) lub zerowe (kwoty).numer terminala (2 cyfry) + kod kasjera (litera). napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera. UWAGA: • W przypadku. = 24: przepełnienie bufora drukarki. = 4 : błąd parametru (Pr.<nazwa_karty8> CR <nazwa_bonu1> CR..4.<nazwa_karty8>. Pb : ilość rożnych bonów..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <linia1>.Pr określa.<nazwa_bon> oraz kwoty TOTAL. • TOTAL : kwota musi być zgodna z obliczona wcześniej przez drukarkę wartością transakcji.3 (3001). <kasjer> = string[32]. = 27: błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT. w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony.1 (Th). <nazwa_karty>.. <linia1>.. • Ze wszystkich parametrów numerycznych i napisowych podlegają kontroli lub interpretacji następujące: • <kod> : musi mięć 3 znaki drukowalne.. gdy brak jest jednego lub więcej parametrów Pg.8 Pc : ilość rożnych czeków = 0.<nazwa_bonu4> : string[16] .RESZTA.. = 5 : błąd operacji z zegarem RTC. ESC P Pk. = 28: przepełnienie totalizera.<linia5> : string[40] = zawartość linii dodatkowych./ CZEK4 / BON1 /... zawierający dowolne znaki drukowalne.. 32... (Od wersji: 39..<nazwa_czeku4>. = 26: błąd jednej z kwot WPLATA. <nazwa_czeku1>.

<numer_par> = num[12].parametry NAPISOWE określające poczatek i koniec zmiany. = 34: błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów. ILOSC_STORNO. Ps = 1: linia jw. WYPLATY : kwota = suma wypłat z kasy w trakcie zmiany. KAUCJA_ZWROCONA. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.ILOSC_PARAGONOW. UWAGA: 1. Pn = 2 : drukuj jedna kopie. Pn = 1 : drukuj 2 kopie . KAUCJA_ZWROCONA : kwota = suma kaucji zwróconej w trakcie zmiany. zwykle w formacie 'rr-mm-dd gg:mm' PRZYCHOD : kwota = łączna sprzedaż w trakcie zmiany. oraz napisy: <poczatek>.Pc. <terminal> = num[8]. ESC P Ps.3 (3001). Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. sprzed.<koniec> są drukowane zawsze.. 32. nie jest drukowana. KARTA1.1B (Beetle) i 32. <kontrahent> = string[15]. <nazwa_karty> = string[16]. miedzy jedną a drugą trzeba nacisnąć klawisz.. dla różnych rodzajów bonów.sam znak CR).CZEK4 : kwota = wart. Str. BON1. <ilosc_anulow> : num[5] = ilość anulowanych paragonów. (Od wersji: 39.WYPLATY.BON4 : kwota = wart. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. dla różnych rodzajów czeków.WPLATY. podczas zmiany. Rożne kombinacje wydruków są uzyskiwane przez rożne kombinacje parametrów Pk. 2. sprzed. = 33: błąd napisu <zmiana> lub <kasjer>. nie drukowane parametry mogą być zerowe (kwoty) lub puste (napisy .<koniec> : string[15] . <numer_karty> = num[20].Pn #g <numer_kasy> CR <numer_kasjera> CR <numer_par> CR<kontrahent> CR <terminal> CR <nazwa_karty> CR <numer_karty> CR <data_m> CR <data_r> CR <kod_autoryz> CR <kwota> / <check> ESC \ gdzie: Ps = 0: linia zawierająca numer kasy / numer kasjera jest drukowana. Linie zawierające liczby: PRZYCHOD. <ilosc_storno> : num[5] = ilość stornowanych pozycji. [LBTRSCARD] : Pokwitowanie sprzedaży. 3.STAN_KASY.Pb. CZEK1.1 (Th). WPLATY : kwota = suma wpłat do kasy w trakcie zmiany. Przez num[5] rozumiemy ciąg max.. 39. Pn : wybiera opcje drukowania dokumentu Pn = 0 : drukuj 2 kopie. <ilosc_paragonow> : num[5] = ilość paragonów wydruk. = 4 : błąd parametrów.2 (POSNET 2000)). W sekwencji musza występować wszystkie parametry (kwoty i napisy). KAUCJA_POBRANA : kwota = suma kaucji pobranej w trakcie zmiany.ILOSC_ANULOW. <numer_kasjera> = string[5]. <numer_kasy> = string[2].KARTA8 : kwota = wartość sprzedaży dla poszczególnych kart płatności.SPRZED_GOTOWKA. STAN_KASY : kwota = ilość gotówki w kasie po zakończeniu zmiany. 83 . 5 cyfr lub spacji. SPRZED_GOTOWKA : kwota = wartość sprzedaży gotówkowej.KAUCJA_POBRANA.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <poczatek>.jedna po drugiej (użyteczne w wersji z obcinaczem 'nie docinającym').

<terminal> = num[8]. = 47: błąd napisu <numer_karty>. miedzy jedna a druga trzeba nacisnąć klawisz. Pn = 2 : drukuj jedna kopie. spacji. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. <kontrahent> = string[15]. = 51: błąd wartości <kwota>. 32. <check> = bajt kontrolny.1 (Th). <numer_kasjera> = string[5]. = 50: błąd napisu <kod_autoryz>. to na pierwszym dokumencie drukowany jest. = 43: błąd napisu <numer_par>. 7. Wprowadzamy tu nowy typ parametru: num[n] oznaczający n.1B (Beetle) i 32. = 4 : błąd parametru Ps. <numer_karty> = num[20]. 6. 84 . nie jest drukowana.znakowy ciąg cyfr i lub ew.3 (3001). Ps = 1: linia jw. Tak jak w innych sekwencjach sterujących parametry typu 'string' mogą zawierać dowolne znaki drukowalne. opis 'Oryginał dla sprzedawcy' a na drugim opis 'Kopia dla kupującego' Opis jest drukowany bezpośrednio przed końcowym napisem 'niefiskalny'. oraz: <kwota> = wartość transakcji w formacie jak dla wszystkich innych kwot.jedna po drugiej (użyteczne w wersji z obcinaczem 'niedocinajacym'). = 42: błąd napisu <numer_kasjera>.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <data_m> = num[2]. = 45: błąd napisu <terminal>. Pn : wybiera opcje drukowania dokumentu Pn = 0 : drukuj 2 kopie. <data_r> = num[2]. <kod_autoryz> = num[9]. <data_r> = num[2]. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.2 (POSNET 2000)): ESC P Ps. = 49: błąd napisu <data_r>. Pn = 1 : drukuj 2 kopie . [LBSTOCARD]: Transakcja uznania (zwrot towaru). = 48: błąd napisu <data_m>. <numer_kasy> = string[2].Pn #h <numer_kasy> CR <numer_kasjera> CR <numer_par> CR <kontrahent> CR <terminal> CR <nazwa_karty> CR <numer_karty> CR <data_m> CR <data_r> CR <kod_autoryz> CR <kwota> / <check> ESC \ gdzie: Ps = 0: linia zawierająca numer kasy / numer kasjera jest drukowana. = 44: błąd napisu <kontrahent>. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. (Od wersji: 39. 39. Jeżeli parametr Pn = 0 lub 1. <data_m> = num[2]. (pozostałe kody błędów) = 41: błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki). Str. UWAGA: 5. <numer_par> = num[12]. <nazwa_karty> = string[16]. = 46: błąd napisu <nazwa_karty>.

(pozostałe kody błędów) = 41: błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki). = 46: błąd napisu <nazwa_karty>. = 47: błąd napisu <numer_karty>. Tak jak w innych sekwencjach sterujących parametry typu 'string' mogą zawierać dowolne znaki drukowalne.znakowy ciąg cyfr i lub ew. UWAGA: 1. Jeżeli parametr Pn = 0 lub 1. = 49: błąd napisu <data_r>. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 51: błąd wartości <kwota>. Opis jest drukowany bezpośrednio przed końcowym napisem 'niefiskalny'. = 48: błąd napisu <data_m>. spacji. 85 . = 44: błąd napisu <kontrahent>. <check> = bajt kontrolny.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <kod_autoryz> = num[9]. <check> = bajt kontrolny. = 4 : błąd parametru Ps. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 42: błąd napisu <numer_kasjera>. ESC P Ps #i WPŁATA / <check> ESC \ zwiększenie stanu kasy i drukowanie niefiskalnego paragonu wpłaty. = 45: błąd napisu <terminal>. = 30 : błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka). = 31 : nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie). gdzie: Ps = parametr ignorowany. = 43: błąd napisu <numer_par>. Wprowadzamy tu nowy typ parametru: num[n] oznaczający n. = 50: błąd napisu <kod_autoryz>. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. 3. [LBINCCSH] : Wpłata do kasy. opis 'Oryginał dla sprzedawcy' a na drugim opis 'Kopia dla kupującego'. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. oraz: <kwota> = wartość transakcji (zwrotu) w formacie jak dla wszystkich innych kwot. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. to na pierwszym dokumencie drukowany jest. Drukowanie raportów / kontrola bazy danych. WPŁATA = kwota wpłacona do kasy. 2. Str.

odpowiadające numerycznemu lub alfanumerycznemu oznaczeniu zmiany. = 5 : błąd odczytu zegara RTC = 33 : błąd napisu <zmiana> (np. = 30 : błąd kwoty WYPŁATA (syntaktyka). 86 . ESC P Ps #k <zmiana> CR <kasjer> CR <check> ESC \ gdzie: Ps = parametr ignorowany. <zmiana> = string[8]. jak wyżej. <kasjer> = string[32]. zawierający dowolne znaki drukowalne. Str. <check> = bajt kontrolny. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 32 : wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !) [LBCSHSTS]: Stan kasy.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBDECCSH]: Wypłata z kasy. <check> = bajt kontrolny. [LBCSHREP] : Raport kasy / zmiany. gdzie: Ps = parametr ignorowany. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. <check> = bajt kontrolny. gdzie: Ps = parametr ignorowany. = 34 : błąd napisu <kasjer>. za długi lub zawierający błędne znaki). napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera. WYPŁATA = kwota wypłacana z kasy. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC = 2 : błąd bajtu kontrolnego. ESC P Ps #t <check> ESC \ drukowanie niefiskalnego raportu o ilości gotówki w kasie. ESC P Ps #d WYPŁATA / <check> ESC \ zmniejszenie stanu kasy i drukowanie niefiskalnego paragonu wypłaty.

= 5 : błąd odczytu zegara RTC. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. 39.1B (Beetle)).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBLOGIN] : Logowanie kasjera. = 33: błąd napisu <kaucja> Wyplata z kasy. zawierający dowolne znaki drukowalne. [LBOPAK] : Zwrot kaucji. napis zarezerwowany na numer kasy. ESC P Ps #w <kaucja> CR <check> ESC \ .<kasjer> = string[32]. .2 (POSNET 2000)). jw. zawierający dowolne znaki drukowalne = nazwa i wartość kaucji. za długi lub zawierający błędne znaki). gdzie: parametr Ps jest ignorowany.1 (Th). nazwisko i imię kasjera. (Od wersji: 39.<numer> = string[8].1B (Beetle) i 32. za długi lub zawierający błędne znaki). = 5 : błąd odczytu zegara RTC. (Od wersji: 39. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.<kaucja> = string[20]. = 33: błąd napisu <numer> (np.1 (Th). . = 2 : błąd bajtu kontrolnego.3 (3001) i 39. .drukowanie dokumentu niefiskalnego..drukowanie dokumentu niefiskalnego .1 (Th). 87 . = 5 : błąd odczytu zegara RTC. . Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 34: błąd napisu <kasjer>. 32. 39. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 33: błąd napisu <numer> (np.3 (3001). nazwisko i imię kasjera.. ESC P Ps #p <kasjer> CR <numer> CR <check> ESC \ .Ps parametr ignorowany.drukowanie dokumentu niefiskalnego gdzie: .3 (3001) i 39. ale drukowany jest opis operacji 'Zwrot towaru'. gdzie: parametr Ps jest ignorowany.<kasjer> = string[32].<numer> = string[8]. 39. (Od wersji: 39. jw. . napis zarezerwowany na numer kasy. [LBLOGOUT]: Wylogowanie kasjera. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. zawierający dowolne znaki drukowalne. = 34: błąd napisu <kasjer>. Str..1B (Beetle)). ESC P Ps #q <kasjer> CR <numer> CR <check> ESC \ .

Pm = numer miesiąca = 1. = 30: błąd kwoty WYPLATA (syntaktyka). Py2. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.1B (Beetle)): ESC P 1.3 (3001). Pt #o <check> ESC \ gdzie: Py1. gdzie: WYPLATA = kwota wypłacona z kasy. 32. 39. Pm: Pd #r <check> ESC \ Gdzie: .1B(Beetle) i 32. 1950. <check> = bajt kontrolny. = 3 : zła ilość parametrów.Py.99.31. Str. [LBDAYREP]: Drukowanie raportu dobowego. UWAGA: 1.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBSTOCSH] : Zwrot towaru. gdy data końcowa jest wcześniejsza od początkowej). Py2 . 31. Pm1. Pd = dzień = 1.3 (3001). Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Pd1 . 88 .. <check> = bajt kontrolny Pt =0 (lub brak parametru Pt) : raport pełny (dokument fiskalny) Pt=1 : podsumowanie sprzedaży (dokument niefiskalny). = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną (fatalny). Pd2 . obejmuje również sytuacje.. = 4 : błąd parametrów (wartości dat. Operacja nie wymaga potwierdzenia z klawiatury.12.1 (Th)... (dwie najmłodsze cyfry. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. Pm2. Pd2 . Py. Pm1 . Pd1 . Pm. 31.data w następującym formacie: Py = numer roku = 0. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.data początkowa. ESC P #z WYPLATA/<check> ESC \ drukowany jest opis operacji 'Zwrot towaru'. = 4 : błąd parametru Ps.2(POSNET 2000)).9A (Thermal-A) i 32.1 (Th). = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 32: wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !) [LBFSKREP] : Drukowanie raportu okresowego. Pd .data końcowa. ESC P #r <check> ESC \ lub ESC P 0 #r <check> ESC \ lub (Od wersji: 33. (Od wersji: 39. Pm2 .2049). ESC P Py1 . Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.

<check> . = 5 : błąd odczytu zegara RTC. [LBDBREP]: Kontrola bazy danych. gdzie: Ps . Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. gdzie: <nazwa> . 89 .sprawdzenie.pola <nazwa> i <ptu> nie występują. Pm. E. najpierw koniec: Ps=2. Str.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalna (fatalny).odesłany czas zegara RTC drukarki. 0 ESC \ ODESŁANY CZAS RTC . ESC P Ps #c ESC \ . Ps = 2 : zakończenie testu (pole danych też nie występuje). miesiąc. drukowany jest komunikat o wyniku testu (ilość towarów i ilość niezgodności) oraz napis 'niefiskalny'. Drukarka odsyła informację: [LBCLKRS] ESC P 1#C Py . Drukarka ‘zwraca’ kod w postaci ‘wagi’ stawki (A .oznaczenie stawki PTU: A. Pd = data w formacie: 2 ostatnie cyfry roku.żądanie odesłania do systemu informacji o dacie i godzinie zegara RTC drukarki. <ptu> .nazwa artykułu w bazie . = 36: już istnieje zapis o tej dacie. Pm . a potem dana: Ps=1). Odczyt statusu.bajt kontrolny. UWAGA: 1. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 7 : błąd daty (aktualnie ustawiona jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu) lub w formacie drugim nie ma zgodności daty w drukarce z data przesłaną. F . C. (bajt kontrolny jest sprawdzany). tytuł oraz data przeprowadzenia testu.maksymalnie 40 znaków. Jeżeli wystąpi błąd #36 to można ew. [LBSENDCK]: Odeślij czas RTC. gdzie poszczególne parametry oznaczają: Py. wykonać raport z klawiatury. Pm. Sekwencja występuje w 3 postaciach: Ps = 0 : początek testu . 0 = godzina w formacie: godzina.parametr ignorowany. drukowany jest nagłówek testu z napisem 'niefiskalny'. Operacja wymaga potwierdzenia z klawiatury jeżeli nie podano daty 2. = 39 : błąd oznaczenia PTU. Ps = 1 : właściwy rekord danych. ESC P Ps #b [ <nazwa> CR <ptu> / ] <check> ESC \ . D. Ph.najwyższa liczbowo stawka w drukarce. = 37: operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania). = 35: zerowy stan totalizerów. F. dzień. Pm . minuta. czy towar o nazwie <nazwa> występuje w wewnętrznej bazie danych i jaką ma tam stawkę PTU. = 4 : błąd parametru / kolejności sekwencji (np. Z lub spacja. B. Kody błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Pd . Ph . sekunda = 0.najniższa liczbowo stawka ) w bazie danych drukarki. = 38 : błąd nazwy.

[LBERNRQ] : Żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu.parametr Ps jest nieistotny. CASH = stan gotówki w kasie. [LBFSTRQ]: Odeślij informacje kasowe. W przypadku gdy liczba stawek zdefiniowanych będzie różna od 4 (można zdefiniować liczbę stawek w zakresie 1.za wyjątkiem błędu odczytu pamięci fiskalnej.. ESC P Ps #s ESC \ . Pz . W przypadku zdefiniowania w drukarce czterech stawek PTU aplikacje będą działały tak jak w wersjach wcześniejszych firmware (<17.1. Pt = tryb pracy (1 : transakcyjny). a następnie porównanie go w aplikacji z zegarem systemowym. Aplikacja powinna najpierw stwierdzić ile jest zdefiniowanych stawek w drukarce . zerowany po poprawnym rozpoczęciu następnej tj. 2. Błędy nie występują . Zwracana jest także taka sama liczba totalizerów plus totalizer Z.TOT_Z = stan totalizera kasy. NNNNNNNNNN = numer unikatowy. TOT_A.. 90 .xx. UWAGA: 1. Px . 1 : fiskalny). PTU_A. ESC P Ps #n ESC \ . Drukarka odsyła informację LBFSTRS. Pm . Programiści korzystający z funkcji „ODEŚLIJ” w zakresie odczytu rekordu począwszy od pozycji ‘ilość zerowań RAM’ powinni skorygować analizę zwracanej przez drukarkę informacji . wykonaniu sekwencji LBTRSHDR). gdzie: Ps = parametr ignorowany. Pm . kwoty BRUTTO !. Px = stan znacznika TRF (Transaction Flag =1 po ostatniej poprawnej transakcji. Pt .. Py. Str. Pd = data ostatniego zapisu (Py = 2 ostatnie cyfry roku).6 .patrz opis komendy LBSETPTU) inaczej działa funkcja ODEŚLIJ INFORMACJE KASOWE (LBFSTRS) . Pm = tryb pracy (0 : szkoleniowy. [LBFSTRS] ESC P 1#X Pe . Pz = ilość zerowań RAM zapisanych w pamięci fiskalnej. Pm.żądanie odesłania informacji istotnych z punktu widzenia kasowego.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: Zalecamy modyfikację aplikacji polegającą na wprowadzeniu odczytu stanu zegara RTC drukarki zawsze przed wykonaniem raportu dobowego i na początku każdego dnia pracy drukarki. 1 . Pd / PTU_A / PTU_B / PTU_C /PTU_D / PTU_E / PTU_F / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_E / TOT_F / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ ODESŁANA INFORMACJA Z KASY.PTU_F = stawki podatkowe PTU. Pf . drukarka zwraca zawsze tyle stawek ile jest aktualnie zdefiniowanych w drukarce. gdzie poszczególne parametry oznaczają: Pe = kod błędu wykonania poprzedniej sekwencji (= 0 jeżeli sekwencja została wykonana poprawnie lub nie została rozpoznana).1). który powoduje zawieszenie pracy drukarki. licznik paragonów fiskalnych jest zerowany w trakcie fiskalizacji i zerowania RAM).. PAR_NUM = ilość wydrukowanych paragonów fiskalnych (= <numer następnego> . w formacie: xx..

Str. 3. 91 .2 (POSNET 2000)). stąd absolutnie niezawodna procedura testowania poprawności wykonania rozkazu powinna testować również bit CMD odpowiedzi na kod ENQ ! (patrz strona 71).1' Kody błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 odpowiedz: [LBERNRS]: ESC P 1#E Pe ESC \ UWAGA: 1. 39. [LBIDRQ] : Sekwencja odsyłająca typ i wersje oprogramowania. Kod błędu jest kasowany w momencie wykonania każdego rozkazu oprócz LBERNRQ również rozkazu "nie rozpoznanego". 2. którego wykonanie powoduje zerowanie tego kodu. Kod błędu Pe nie jest po wykonaniu tego rozkazu modyfikowany w odróżnieniu od rozkazu LBFSTRQ.3 (3001). '39.1 (Th). Podczas wykonania tego rozkazu nie może wystąpić błąd. (Od wersji: 39. 'POSNET Thermal' <wersja> = numer wersji oprogramowania np.1B (Beetle) i 32. ESC P #v ESC \ odpowiedz: [LBIDRS]: ESC P 1#R <typ>/<wersja> < ESC \ gdzie: <typ> = napis określający typ urządzenia np. 32.

Str.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 11.Nazwa ---------------------------------------------------| |. • zawiera informacje odczytane z pamięci fiskalnej. łącznie z kodami sterującymi (mogą to być LF-y ale również kody ‘wzbogacające’ wydruk np. Pozycje sprzedaży. 92 . w którym każdy artykuł jest opisany w 3 liniach tekstu.cc (l) vv.Wartość ---------------.Ilość ----------. przesłany przez aplikację.string[14] . • linia 1: nazwa . mogą być max 3 linie po 40 znaków. lub np.ustalony w procesie fiskalizacji drukarki. Data. format taki jak dla wartości BRUTTO..vv %| • linia 3: • ILOŚĆ .3-znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę) 3. ponadto mogą pojawić się pozycje „stornowane”. 2. wpisania numeru określonego przez aplikację wiążącego ten paragon z rachunkiem uproszczonym lub fakturą.string[12] (w tym wariancie o 4 znaki krótszy). dla wpisania zmiany adresu firmy). Rozszerzenia te obejmują zmodyfikowany format paragonu fiskalnego oraz możliwość generowania kilku dodatkowych wydruków niefiskalnych. „rozszerzony” format paragonu. max 217 znaków. 4. • stawka podatkowa pobrana z pamięci fiskalnej na podstawie kodu stawki PTU (pole ‘vv.’D’ lub ‘Z’ (pole ‘l’) |0123456789012345678901234567890123456789| |rrrrrrrrrrrrrr cccccccc.Zniżka/Rp ----------.string[40].opis recepty przesłany przez system. Nowy format paragonu fiskalnego.. format nagłówka jest zatem dowolny .Cena --------------. |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www | (‘www’ . podwójna szerokość linii).Opłata ---| 5.Opis sekwencji drukarki Posnet Thermal-A (apteczna). przesłana przez system (format ustalony przez aplikację): |0123456789012345678901234567890123456789| |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx| • linia 2: • ZNIŻKA/RP . Może wystąpić ich dowolna ilość (do 255). Opis paragonu w formie 3 linii: |0123456789012345678901234567890123456789| |.PTU -----| |--. • CENA . • data odczytana z zegara drukarki. Nagłówek. W wyniku uzgodnień w twórcami oprogramowania dla aptek oraz z Ministerstwem Finansów ustalono dodatkowy. Drukarka ‘apteczna’ posiada wszystkie właściwości drukarki „detalicznej” (patrz opis sekwencji zawarty w poprzednich punktach tego rozdziału).wynik konwersji wartości numerycznej przesłanej przez system. a ponadto jej funkcje zostały rozszerzone stosownie do potrzeb oprogramowania aplikacyjnego stosowanego w aptekach. Opcjonalne linie dodatkowego opisu paragonu (w celu np.vv’) oraz kod stawki: znak ‘A’. Format tego paragonu jest następujący: 1.

|0123456789012345678901234567890123456789| |iiiiiiiiiiii wwwwwwww.oo| 5.Z.ss PTU vv.pp| (y = ‘A’. zawierających łączne kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach A. przesłana przez system .k’ stanowi sumę wartości wszystkich pozycji i jest obliczana przez drukarkę i przesyłana przez komputer. ale tez skontrolowana lokalnie.ww oooooooo.pola WARTOŚĆ i OPŁATA ze znakiem ‘-‘.pp| |Kwota ssssssss.oo| 6.uu| Str.D.ww -oooooooo. Jedna linia (kreska) oddzielająca (po wszystkich pozycjach sprzedaży): |-------------------------------------------------------------| 7.1.’D’) oraz format dla kwoty sprzedaży wolnej od podatku: |Kwota zw. linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| |Suma zł uuuuuuuu.ss | UWAGA: drukowane są tylko podsumowania dla tych stawek podatkowych. • podsumowanie kwot jw. Kwota należności dla klienta. • OPŁATA za artykuł (format jw.D: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kwota ssssssss. oraz stawki podatkowe grup A.’ przed pozycja groszy.vv| (kwota ‘kkkk.vv% pppppppp.kk VAT vvvvvvvv.uu| • w przypadku gdy suma opłat jest mniejsza od zera na wydruku otrzymamy: |0123456789012345678901234567890123456789| |Zwrot zł uuuuuuuu. 93 . Wartości sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych. • max 10 cyfr (przesłana przez komputer.B. dla kontroli poprawności danych) 8.jest to wynik konwersji posiadający max 10 cyfr + ‘.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • WARTOŚĆ sprzedaży BRUTTO. ssssssss. Jedna linia (kreska) oddzielająca: |--------------------------------------------------------------| 9.. • od 1 do 5 linii. w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Razem kkkkkkkk..C.). które występują w polu 5) (czyli jeżeli odpowiednia kwota jest niezerowa.ss PTU vv % pppppppp.. Pozycja „stornowana” . jako suma opłat od poszczególnych pozycji). ponadto dodatkowa linia z napisem „storno” o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| | # storno # | trzecia linia opisu artykułu ma w tym przypadku format: |0123456789012345678901234567890123456789| | iiiiiiiiiiii -wwwwwwww.

<linia3> = zawartość tych linii. Modyfikacje sekwencji sterujących związane z dodatkowym formatem paragonu fiskalnego. ESC P Pl. <check> : bajt kontrolny.30.ww| wwwwwwww. oraz czas: |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnn #aaa hh:mm| 12. Logo fiskalne wraz z numerem unikatowym kasy.3 <linia1>. zawierające dowolny tekst (z wyłączeniem kodów sterujących).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: • w tym formacie paragonu nie uwzględniamy rabatów. Pn $s <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <check> ESC \ Dodatkowa sekwencja dla nagłówka „paragonu aptecznego”: POCZĄTEK TRANSAKCJI (wejście w tryb TRANSAKCJI) . = 4 : błąd parametru (zła liczba linii). Pn $s <check> ESC \ lub: ESC P Pl. [LBTRSORG] : Nagłówek „paragonu aptecznego”. Ewentualne max 3 linie dodatkowe przesłane przez aplikację. = 5 : błąd odczytu zegara RTC.. odczytany z totalizerów terminala. 2 litery + 8 cyfr: |0123456789012345678901234567890123456789| | lll kk nnnnnnnn | 13. max 6 cyfr. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną = 40: błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np. 10. 94 . jeżeli =0: paragon ‘ON_LINE’ (linie otrzymywane są drukowane na bieżąco) Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w nagłówku paragonu... gdzie: Pl = ilość pozycji sprzedaży = 0. za długie opisy) UWAGA: • Opcjonalne dodatkowe 3 linie paragonu są drukowane między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a datą i numerem paragonu. • numer paragonu fiskalnego. Numer unikatowy kasy jest odczytany z pamięci fiskalnej i ma postać 10-u znaków ASCII. numer terminala + kod kasjera (3 znaki ASCII przesłane przez komputer). = 2 : błąd bajtu kontrolnego.ww| 11. • Parametr Pn musi zdefiniować faktycznie wykorzystywaną ilość dodatkowych linii (można pominąć ten parametr jeżeli nie korzystamy z tej opcji). Str.generowania wydruku paragonu aptecznego. Stopka paragonu. Jeżeli reszta obliczona przez drukarkę na podstawie przesłanych przez komputer wartości WPŁATA i TOTAL jest nieujemna to dodatkowe 2 linie: |Gotówka |Reszta: wwwwwwww. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. do których ma dostęp aplikacja = 0.

3. • <check> = bajt kontrolny. +49. w którym drukarka oczekuje na sprzedaż tego specyfiku. ponadto na obu wyświetlaczach (LCD i LED) drukowana jest wartość ujemna. • CENA = cena jednostkowa towaru. = 19: błąd wartości CENA (syntaktyka. to odtwarzany jest stan. dozwolony jest punkt dziesiętny przed dwoma ostatnimi cyframi.999.’D’ lub ‘ ‘ lub ‘Z’ (oba ostatnie oznacz.4 jeżeli wykonuje się operację STORNO ! • wykonanie operacji STORNO powoduje w tej wersji kontrolę. [LBTRSART]: Linia paragonu.000. poprawna jest sekwencja numerów 1. • OPŁATA = kwota opłaty. jeżeli tak. 2. 95 .. jw. operacja STORNO powoduje zwiększenie sumy opłat jeżeli stornowana pozycja ma ujemna opłatę. UWAGA: • numeracja linijek musi być ciągła. • Na końcu każdej linii musi znaleźć się terminator w postaci pojedynczego kodu CR (jedyny dozwolony kod kontrolny).. ESC P Pi $a <nazwa> CR <ilość> CR <recepta> CR <ptu>/CENA/BRUTTO/OPŁATA/ <check> ESC \ Jest to sekwencja definiująca jeden artykuł paragonu: • • • • • • Pi = numer linijki = 0 lub 1. format jw. zakres lub brak). gdyby były same zwroty).00 . format jw. również jeżeli jest wykonywana operacja STORNO. między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a linią dodatkowego opisu) należy w niej umieścić co najmniej jedną spację. (te numery identyczne jak dla sekwencji LBTRSLN) = 16: błędna nazwa (pusta lub za długa). = 21: sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji. > 0. Str. jeżeli suma opłat z poszczególnych linijek jest < 0 to w polu podsumowań drukowany jest napis ‘Zwrot zł’. (nowe błędy dla sekwencji LBTRSART) = 41: błąd napisu <recepta>.2.2.99 Kody błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. (napis drukowany w polu ‘ZNIŻKA/RP’). = 22: błąd operacji STORNO .50. Dalsze konsekwencje tego faktu są następujące: 1.. <ptu> = kod stawki PTU = ‘A’.. <recepta> = string[14]. = 4 : zły numer linii (błąd parametru Pi). sposób reprezentacji liczb ujemnych: BCD-10 ogranicza zakres kwot reprezentujących wartości: opłaty dla pozycji paragonu. = 18: błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak). Ogólne reguły syntaktyki rozkazów nie dopuszczają linii pustych. stąd jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania linii oddzielającej (np. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 17: błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie).0. ale z wyłączeniem jakichkolwiek kodów sterujących.. czy jest zapamiętana wycena leku o danej nazwie. z możliwością drukowania polskich liter i semigrafiki w kodzie MAZOWIA. zawierający dowolne znaki drukowalne.999. dla towarów zwolnionych). BRUTTO = kwota sprzedaży BRUTTO 10 cyfr max. sumy opłat dla całej doby do: . np.48. zakres lub brak)..4 ale musi być: 1. jeżeli =0 to operacja STORNO ! <nazwa> = string[40]. = 20: błąd wartości BRUTTO (syntaktyka. sumy opłat dla całego paragonu. jw.w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna). = 42: błąd kwoty OPLATA.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • Każda linia może zawierać max 40 znaków ASCII. <ilość> = string[12]. na raporcie dobowym w polu ‘Łączna opłata’ może również się pojawić wartość ujemna (teoretycznie. • Dopuszczamy przesłanie w polu <opłata> linijki paragonu wartości ujemnej..000.

jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <=0 to napisy ‘gotówka’. = 4 : błąd parametru Pn. ‘reszta’ nie będą drukowane !) = 27: błędna suma całkowita TOTAL. Str.bajt kontrolny. [LBTREXIT]: Akceptacja/ anulowanie paragonu. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną. za logo fiskalnym. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.‘negatywne’ zatwierdzenie transakcji przez serwer (Cancel) . = 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu. 96 .Pn $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPLATA/TOTAL/OPŁATA/ <check> ESC \ ‘pozytywne’ zatwierdzenie transakcji. jeżeli = 0 to napisy „gotówka / reszta” nie będą drukowane. TOTAL = łączna należność dla klienta. do których ma dostęp aplikacja = 0.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zmodyfikowana sekwencja zakończenia paragonu LBTREXIT.<linia3> = zawartość tych linii.. ESC P 1 $e <kod> CR WPLATA/TOTAL <check> ESC \ lub: ESC P 1. <check> = bajt kontrolny.numer terminala (2 cyfry) + kod kasjera (litera).również anulowanie paragonu w trybie „on-line” <check> . jest to suma pól OPŁATA dla wszystkich pozycji paragonu. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. jaką musi zapłacić klient. = 24: przepełnienie bufora drukarki.Pn $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPLATA/TOTAL/<check> ESC \ lub (zakończenie paragonu „aptecznego”) : ESC P 1 $e <kod> CR WPLATA/TOTAL/OPŁATA/ <check> ESC \ lub: ESC P 1. gdzie: Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu. OPŁATA = łączna kwota.0. = 25: błędny kod terminala/kasjera (zła długość lub format).wyprowadza drukarkę z dowolnego błędnego stanu do głównej pętli analizy syntaktyki. = 28: przepełnienie totalizera. = 26: błąd kwoty WPLATA (syntaktyka. rozumiana jako suma pól WARTOŚĆ dla wszystkich pozycji paragonu (dla kontroli poprzednich transferów).wysłanie sekwencji CAN ESC P 0 $e <check> ESC \ . lub błędna treść dodatkowych linii. <kod> = string[3] . UWAGA: .3 <linia1>. ESC P 0 $e <check> ESC \ . (po tym parametrze powinien być terminator CR !) WPLATA = kwota wpłacona przez klienta.0. parametr występuje tylko w sekwencji kończącej paragon „apteczny”. = 5 : błąd operacji z zegarem RTC..

łącznie z kodami sterującymi (mogą to być LF-y ale również kody ‘wzbogacające’ wydruk np.3-znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę) 1. = 44: brak w paragonie leku. |0123456789012345678901234567890123456789| |ILOŚĆ: iiiiiiiiii| |WARTOŚĆ: wwwwwwww. 1. • adres • NIP 1. DAWKA: pppppppppppppppppppp| |OPAKOWANIE: oooooooooooooooooooo| gdzie: ‘nnn. ‘ooo..cc| |VAT vv % : pppppppp. podwójna szerokość linii). max 217 znaków. dla którego była drukowana wcześniej wycena (transakcja nie może być poprawnie zakończona. Tytuł wydruku w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## WYCENA LEKU . cena.n’ = string[30]: dowolny napis przesłany przez aplikację.2. opłata. w której jest drukowany dany parametr nie będzie drukowana.format wydruku. (nie zawiera kodów kontrolnych).o’ = string[20]. W przypadku parametru numerycznego (kwota) linia jest pomijana jeżeli od-nośny parametr jest równy 0 oraz wydruk danej linii został explicite „zablokowany” w sekwencji sterującej (por.4. podatek VAT. godzinę oraz numer kolejny wydruku niefiskalnego. opis sekwencji LBRPDTA na stronie 103). 1. = 43: błąd kwoty OPŁATA. Jeżeli dane pole jest związane z parametrem napisowym to jeżeli jest on pusty lub równy ‘ ‘ (pojedyncza spacja) to cała linia. 97 . wartość. • zamówienie na lek recepturowy. ‘ppp. • zawiera informacje odczytane z pamięci fiskalnej.p’ = string[20]..3. o ściśle ustalonym formacie: • wycena leku (różne warianty). Pola oznaczone przez (*) są opcjonalne. Linia zawierająca datę. Ilość.oo| Str. Wycena leku .pp| |OPŁATA: oooooooo.1. format nagłówka jest zatem dowolny . W opisywanym rozwiązaniu wprowadzono następujące wydruki niefiskalne.. Nagłówek. w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony.ww| |CENA: cccccccc. • raport kasowy (wariant „apteczny”).ustalony w procesie fiskalizacji drukarki. ponieważ tablica zapamiętanych wycen leków nie jest pusta) Formaty dodatkowych (aptecznych) wydruków niefiskalnych.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 = 29: żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji.NIEFISKALNE ## | |NAZWA: nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn| |POSTAĆ. w formacie (dane dopisywane automatycznie przez drukarkę): |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www hh:mm kkkkkk| (‘www’ . Nagłówek musi zawierać następujące informacje: • nazwa przedsiębiorstwa (apteki).

..w’ oprócz kontroli formalnej pod-lega również kontroli na zgodność wycen leków z treścią paragonu fiskalnego.’cc. |0123456789012345678901234567890123456789| |LIMIT: kkkkkkkk.n’ = string[20]: numer kasy + numer paragonu w systemie.’). ‘ppp. ‘www.k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota).o’ = wartości przesłane jako parametry numeryczne (kwoty..w’.5..(wiersz drukowany jeżeli odpowiedni parametr jest niepusty). |0123456789012345678901234567890123456789| |DOPŁATA (100%): kkkkkkkk.kk| 1..6.r’ = string[10]: numer refundacji (traktowany jako napis).10.kk| 1. Linia nie drukowana jeżeli parametr Pop <> 0. ‘rrr.’9’ oraz ‘.k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota). Drukowana jest wartość ‘kk. Linia nie drukowana jeżeli parametr Pd100 <> 0..’oo. |0123456789012345678901234567890123456789| |PONAD LIMIT: kkkkkkkk. |0123456789012345678901234567890123456789| Str.7.. dopuszczalne znaki ‘0’. Linia nie drukowana jeżeli parametr Prf <> 0.k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota). ‘30%’.. Ciąg linii zawierających opcjonalne parametry numeryczne: 1...9. Ilość lekospisowa (*).8. Dopłata 100 % (*). |0123456789012345678901234567890123456789| |OPŁATA PODSTAWOWA: kkkkkkkk.. Nie drukowana jeżeli parametr Ppl <> 0. ‘xxx. ‘ww..c’..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 gdzie: ‘iii..’pp. Drukowana jest wartość ‘kk..w’ = string[30]: dane osoby wydającej lek. 98 . Ta linia jest drukowana jeżeli napis (string[10]) odpowiadający temu parametrowi sekwencji jest niepusty: |0123456789012345678901234567890123456789| |ILOŚĆ LEKOSPISOWA: iiiiiiiiii| 1.Opłata podstawowa (*).x’ = string[10]: oznaczenie rodzaju recepty.i’ = parametr napisowy: string[20].kk| 1. 1.. przy czym parametr ‘ww. w formacie ‘1995-xx-xx’.k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota).d’ = string[10]: oznaczenie daty np.kk| 1.11. Drukowana jest wartość ‘kk. Dopłata ponad cenę limitową (*). Drukowana jest wartość ‘kk. ‘ddd..p’ = string[10]: oznaczenie zniżki np.Refundacja (*).itp.’ryczałt’. Stopa podatku VAT jest odczytana z pamięci fiskalnej i wybrana na podstawie jednoznakowego parametru (typu ‘char’) przesłanego w sekwencji LBRPDTA (który może być równy ‘A’. Cena limitowa (*)..k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota).’D’ lub ‘Z’ lub ‘ ‘).. Parametry sprzedaży w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| |KASA NR nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn| |PŁATNE: pppppppppp| |RECEPTA: xxxxxxxxxx| |REFUNDACJA: rrrrrrrrrr| |WYDAŁ: wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww| |DATA: dddddddddd| (*) gdzie: ‘nnn. Drukowana jest wartość ‘kk.p’. traktowane jako napis. Linia nie drukowana jeżeli parametr Pcl <> 0.

2.16.4 linii. w formacie (dane dopisywane automatycznie przez drukarkę.12. jw. Tytuł wydruku w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## RAPORT KASOWY . 2.l’ = string[30]: dane lekarza (numer .pp| |VAT bb % : bbbbbbbb.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |REFUNDACJA: kkkkkkkk.opcjonalny (*)..’qq.kk| 1.Pmn w sekwencji sterującej LBAPTREP) ‘nnnn’ = string[4]: numer kasy.. 1. godzinę oraz numer kolejny wydruku niefiskalnego. Koniec wydruku. dowolny napis.. ‘pp.NIEFISKALNE ## | |OD: dd-mm-rrrr gg:mm | |DO: dd-mm-rrrr gg:mm | |KASA NR nnnn kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |PARAGONY: pppppp-qqqqqq| gdzie: ‘dd-mm-rrrr gg:mm’ = data / godzina przesłana z systemu (jako ciąg parametrów binarnych Pd.p’ = string[30]: dane pacjenta (np. Drukowane są tylko linie zawierające niepuste napisy.).k’ = string[27] : identyfikacja osoby obsługującej.bb qqqqqqqq. Blok ten nie jest drukowany jeżeli parametr Pv sekwencji LBAPTREP jest Format: |0123456789012345678901234567890123456789| |VAT aa % : aaaaaaaa.1. numer ubezpieczenia. ‘lll. jw.aa pppppppp.4. ‘rrr.3. 2..q’ = string[6] = napisy do oznaczenia zakresu numerów paragonów (według systemu komputerowego). <> 0. dowolny 4-znakowy napis.NIEFISKALNE ## | Raport kasowy.r’ = string[20]: nazwa organizacji refundującej. |0123456789012345678901234567890123456789| |PACJENT: pppppppppppppppppppppppppppppp| (*) |LEKARZ: llllllllllllllllllllllllllllll| (*) |REFUNDATOR: rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr| (*) |WOJEWÓDZTWO: wwwwwwww wwwww| (*) gdzie: ‘ppp. Linia zawierająca datę.. Opcjonalne dane dodatkowe . nazwisko i imię). ‘www. Nagłówek (dane podatnika odczytane z pamięci fiskalnej.qq| |VAT cc % : cccccccc. ‘kk.2. format: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## KONIEC WYCENY LEKU ...rr| Str.. Raport VAT .): |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www hh:mm kkkkkk| 2. 99 .blok 0.w postaci napisu).p’.cc rrrrrrrr..w’ = string[20]: nazwa województwa.

xx’ = sprzedaż całkowita (nie jest sprawdzana ani zgodność z danymi z totalizera drukarki ani poprawność dodawania kwot z ‘aaaaaaaa.1.pp| |GOTÓWKA KOŃCOWA kkkkkkkk. Dane osoby przyjmującej zamówienie: Str.. Nagłówek (dane podatnika odczytane z pamięci fiskalnej.dd’ = kwoty sprzedaży w grupach PTU A. 3. ‘zzzzzzzz.3.’dd’ = stopy podatkowe odczytane z modułu .ss’ (obliczona przez system. Data przyjęcia zamówienia: |0123456789012345678901234567890123456789| |DATA: dd-mm-rrrr | gdzie: ‘dd-mm-rrrr’ = data przesłana z systemu jako 3 parametry liczbowe Py1. jw.NIEFISKALNE ## | ssssssss. ‘aaaaaaaa.pp’.. godzinę oraz numer kolejny wydruku niefiskalnego..p’.opcjonalny (*).. traktowany jako napis.pp’.. ‘pppppppp. w formacie (dane dopisywane automatycznie przez drukarkę.aa’.. ‘zz.kk| gdzie: s = string[1] .tt| Zamówienie na lek recepturowy. jw. 2.Pm1.. |0123456789012345678901234567890123456789| |ZALICZKI s zzzzzzzz...k’ = wartości 3 kwot przesłane przez system 2.jednoznakowy parametr przesłany przez system.’pp.dd |ZW. ‘xxxxxxxx. Blok ten nie jest drukowany jeżeli parametr Pg jest <> 0. 3.4.): |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www hh:mm kkkkkk| 3.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |VAT dd % : dddddddd.’bb’. nie jest kontrolowana przez drukarkę).numer zamówienia przesłany z systemu. 3.Pd1.zz| |GOTÓWKA POCZĄTKOWA pppppppp. dla oznaczenia kwoty ujemnej.5.ss| 0.ZAMÓWIENIE ## | (następna linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości): |01234567890123456789| |NUMER: nnnnnnnnnn| gdzie: ‘nnn.’dddddddd.2.’zzzzzzzz.5. Koniec wydruku .linia w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## KONIEC RAPORTU .D naliczone przez system (wartości te nie są przez drukarkę sprawdzane na zgodność z totalizerami).ss’ = kwoty podatku w poszczególnych grupach podatkowych. Linia zawierająca datę.xx gdzie: ‘aa’.’ssssssss.).n’ = string[10] . równy ‘ ‘ lub ‘-‘.tt’ = suma kwot ‘pppppppp. 100 .zz’ = kwota sprzedaży zwolnionej od podatku. : zzzzzzzz. ‘tttttttt. Tytuł wydruku w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## NIEFISKALNE ## | | ## LEK RECEPTUROWY .’kk.zz’).6.aa’. Raport gotówkowy . 3.’ssssssss..z’.zz |RAZEM : xxxxxxxx.| tttttttt..

...9. • format z datą ‘dd...... gdy Py2=Pm2=Pd2=0 (lub brak parametrów). nazwisko i imię). 3. 3. Lekarz (*). Linia ta nie jest drukowana jeżeli parametr Pks<>0.31).Pd2: nieistotne)...Pd2: rok (2 ostatnie cyfry)..Pm2... Linia drukowana jeżeli odnośny parametr jest niepusty.data drukowana w tej linii jest wybierana przez 3 parametry numeryczne Py2. Pacjent (*)...12). Termin odbioru (*) ....| UWAGA: .w postaci napisu). miesiąc (=1. Linia drukowana tylko jeżeli odnośny parametr jest niepusty.99. Kwota przedpłaty (*).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |0123456789012345678901234567890123456789| |PRZYJĄŁ: wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww| gdzie: ‘www..7... 3.... 101 . |0123456789012345678901234567890123456789| |LEKARZ: llllllllllllllllllllllllllllll | (*) gdzie: ‘lll.w’ = string[30] = napis przesłany z systemu....l’ = string[30]: dane lekarza (numer .kk | gdzie: ‘kk. 3...NIEFISKALNE ## | Str.k’ = wartość kwoty przesłana z systemu w postaci numerycznej. Format: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## KONIEC ZAMÓWIENIA .. różne wartości tych parametrów dają 3 możliwe formaty linii: • linia pominięta... numer ubezpieczenia. gdy wszystkie parametry mają poprawny zakres a Py2=0... 3.rr’..p’ = string[30]: dane pacjenta (np. Format: |0123456789012345678901234567890123456789| |OPŁATA: kkkkkkkk..opcjonalny: |0123456789012345678901234567890123456789| |TERMIN ODBIORU: dd-mm-rrrr | lub drugi format (bez parametrów): |TERMIN ODBIORU:... gdy Py2 >=100 (Pm2..10.6.......... • format „z kropkami”.. |0123456789012345678901234567890123456789| |PACJENT: ppppppppppppppppppppppppppppp| (*) gdzie: ‘ppp... Zakończenie wydruku.8. dzień (=1.

Zwróćmy uwagę. kwoty wchodzące do obliczenia podatku VAT. W dowolnym momencie przy wyłączonym trybie transakcji (!) można wydrukować pewną liczbę takich wycen . gdy wszystkie pozycje umieszczone w tablicy „wycen” zostaną wydrukowane / umieszczone na paragonie. Zapamiętywane są pełne. Ponieważ może zaistnieć sytuacja. W wyjątkowych sytuacjach można zrezygnować ze sprzedaży. a nie ‘opłaty’ !).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Związek między wydrukami niefiskalnymi wycen leków a wydrukiem paragonu fiskalnego. w sposób odporny na wyłączenie zasilania !) w tablicy zawierającej nazwy i wartości (tj.przy pomocy sekwencji LBCLRDTA oraz kasowania całej tablicy sekwencja LBCLRALL. kiedy po wydrukowaniu wyceny zrezygnowano ze sprzedaży leku . Podczas tworzenia (tryb blokowy) lub drukowania (tryb „On-Line”) paragonu każda linijka jest kontrolowana pod kątem zgodności nazwy z nazwami zawartymi w tablic nazw dla wycen leków. Operacje takie są odnotowywane w pamięci nieulotnej drukarki i na raporcie dobowym jest drukowana ilość usuniętych w ten sposób pozycji oraz war-„stornowanych wycen”. Kontrolowana jest również zgodność wartości leku na paragonie z wartością podaną na wycenie.co jest preferowanym ze względów organizacyjnych rozwiązaniem.przewidziano możliwość usunięcia pozycji z tablicy wycen . Jeżeli nazwa się zgadza ale wartości są różne zostanie zgłoszony błąd transakcji.dla zaakceptowania ich przez klienta. dwulinijkowy lub „apteczny”) oraz trybu drukowania (paragon blokowy / „On-Line”). który powoduje w trybie blokowym usunięcie całego paragonu i odtworzenie stanu tablicy „wycen” a w trybie „On-Line” skutkuje anulowaniem transakcji.kolejność wycen nie musi odpowiadać kolejności leków na paragonie. Str. 40-znakowe nazwy. Nie jest możliwe wydrukowanie samej wyceny bez dokonania sprzedaży. ale fakty takie zostaną odnotowane na raporcie dobowym. Kontrola ta jest przeprowadzana przez drukarkę zawsze (przy „niepustej” tablicy) niezależnie od rodzaju paragonu (jedno-. Jeżeli dana nazwa pojawi się w wycenie więcej niż jeden raz. Ponadto zauważmy. Każda wycena jest zapamiętana przez drukarkę (w pamięci nieulotnej tj. Jeżeli wydrukowano chociaż jedną wycenę (tablica jest „niepusta”) to nie ma możliwości poprawnego zakończenia transakcji bez sprzedaży (umieszczenia na paragonie wszystkich pozycji. Poprawne zatwierdzenie transakcji może nastąpić tylko. takie. Próba zakończenia transakcji bez spełnienia tego warunku daje błąd transakcji. że ponieważ identyfikacja wyceny odbywa się na podstawie nazwy . że „stornowanie” pozycji na paragonie powoduje jej „odtworzenie” w tablicy. dla których nie drukowano wycen. Drukowanie ciągu wycen leków jest ściśle powiązane ze sprzedażą tych leków na paragonie fiskalnym w następujący sposób. dla których były drukowane poprzednio wyceny. Po wykryciu danej nazwy sprawdzana jest zgodność wartości. W przypadku stwierdzenia zgodności nazw i wartości dana pozycja jest zaznaczana w tablicy jako „wydrukowana” (ale nie jest „usuwana” ze względu na możliwość anulowania transakcji). Wydrukowanie ciągu wycen poprzedza w tym rozwiązaniu wydrukowanie paragonu fiskalnego . Ponadto na paragonie można umieścić również towary „spoza listy” tj. 102 . to umieszczona w tablicy wycen wartość jest sumą wartości wszystkich wycen odpowiadających tej nazwie. Reasumując: powiązano wydrukowanie wyceny leku z jego sprzedażą. Pojemność tej tablicy wynosi 20 pozycji co ogranicza maksymalną ilość wycen drukowanych „pod rząd”.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Sekwencje sterujące dla uzyskania dodatkowych aptecznych wydruków niefiskalnych.Pcl. zakodowana jako dwa znaki heksadecymalne).. <kasa_nr> = string[20]. • dopisanie do tablicy „zapamiętanych wycen” leków danej pozycji . 103 . wtedy odnośna linia nie jest drukowana. Pop : kwota <oplata_podst> (linia ‘OPŁATA PODSTAWOWA:. Pcl : kwota <limit> (linia ‘LIMIT:. We wszystkich podanych niżej sekwencjach obowiązują ogólne zasady syntaktyki dla drukarki „DF-300”. Brak parametru lub wartość zerowa powoduje drukowanie linii związanej z daną kwotą. Parametry napisowe sekwencji. Prf : kwota <refundacja> (linia ‘REFUNDACJA:. Ppl : kwota <ponad_limit> (linia ‘PONAD LIMIT:.Ppl..Pd100...Pop. <opakowanie> = string[20]. Str. <recepta> = string[10]..Prf <> 0 oraz dana kwota jest zerowa.’). Parametr Pc steruje pracą obcinacza po zakończeniu drukowania: Pc = 0 : odcięcie paragonu.’). <postac_dawka> = string[20]... Pd100: kwota <dopłata> (linia ‘DOPŁATA (100%):. Pc = 1 : bez odcięcia..Prf *w <nazwa> CR <postac_dawka> CR <opakowanie> CR <ptu> CR <ilosc> CR <kasa_nr> CR <platne> CR <recepta> CR <refundacja> CR <wydal> CR <data> CR <ilosc_lekospis> CR <pacjent> CR <lekarz>CR <refundator> CR <wojewodztwo> CR <wartosc> / <cena> / <vat> / <oplata> / <limit> / <ponad_limit> / <doplata> / <oplata_podst>/ <refundacja> / <check> ESC \ Sekwencja powoduje: • wydrukowanie wydruku niefiskalnego dla wyceny leku.Prf powodują zablokowanie drukowania wybranych kwot jeżeli dany parametr jest Pcl.nazwy i wartości (jeżeli dana nazwa już występuje w tablicy to wartość zapamiętana w tablicy jest inkrementowana o aktualną kwotę przekazana w sekwencji). ESC P Pc.’). Parametry Pcl. W szczególności w każdej sekwencji występuje 2-znakowy parametr <check> oznaczający bajt kontrolny sekwencji (suma znaków modulo 256. <nazwa> = string[30].’).. <refundacja> = string[10].’)... <platne> = string[10]. [LBRPDTA]: Wycena leku. również jeżeli kwota ta jest zerowa.. Parametry oznaczone jako (*) mogą być puste. <ilosc> = string[10]. Jako parametr „pusty” jest również uznawana pojedyncza spacja. <ptu> = char.

<data> = string[10] (*). <pacjent> = string[30] (*). pozostałe błędy sekwencji: = 62: błąd jednej z wartości numerycznych <wartosc>. Str. = 57: błąd pola <ilosc_lekospis>. 104 .<vat>. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. <lekarz> = string[30] (*). = 53: błąd pola <recepta>.<cena>. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC..<ponad_limit>. <ilosc_lekospis> = string[10] (*).Prf).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <wydal> = string[30]. = 58: błąd pola <pacjent>. = 50: błąd pola <ilosc>. = 48: błąd pola <opakowanie>. = 54: błąd pola <refundacja>.<limit>. = 60: błąd pola <refundator>. = 61: błąd pola <wojewodztwo>. Parametry numeryczne sekwencji (kwoty.<oplata>.<doplata>. <oplata_podst>. <refundator> = string[20] (*). = 45: przepełnienie tablicy wycen (zbyt duża liczba wycen wydrukowana). = 59: błąd pola <lekarz>. błędy parametrów napisowych sekwencji: = 46: błąd pola <nazwa>.. <wojewodztwo> = string[20] (*). = 5 : błąd odczytu zegara RTC. = 47: błąd pola <postac_dawka>. = 56: błąd pola <data>. = 55: błąd pola <wydal>. = 49: błąd pola <ptu>.<refundacja>. = 3 : zła ilość parametrów (więcej niż 6). = 52: błąd pola <platne>. muszą występować wszystkie nawet jeżeli nie wszystkie są drukowane): <wartosc>. = 51: błąd pola <kasa_nr>. = 4 : błąd parametru (Pc.<refundacja> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów)..

paragonu dla raportu. Muszą zawsze występować wszystkie nawet jeżeli blok kwot VAT i/lub blok raportu gotówkowego nie są drukowane: <brutto_a>. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.<brutto_b>. nawet jeżeli ten blok nie jest drukowany. przy czym 0: 2000).. Pm1. Pd2.<brutto_d> = kwoty sprzedaży w grupach podatkowych A.Pg oznacza Pv=Pg=0 (bloki są drukowane). Pd1. Py2. paragonu dla raportu.99 (2 ostatnie cyfry.. ESC P *a <check> ESC \ Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.Ph2..Pmn1 = data / godzina początkowa raportu (linia ‘OD:’). Ph1. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. 105 .Pd2. <par1> = string[6] = początkowy nr. Pmn1.59..Py2 = rok = 0. Pd1.Pmn2 = data / godzina końcowa raportu (linia ‘DO:.. Pm2.Ph2 = godzina = 0. Str. UWAGA: wykonanie sekwencji gdy tablica jest pusta nie powoduje zgłoszenia błędu.31.12. Pmn1. <osoba> = string[27] = identyfikacja osoby obsługującej..’. ESC P *c <nazwa> CR <check> ESC \ sekwencja usuwa z tablicy zapamiętanych wycen pozycję identyfikowaną przez nazwę <nazwa> = string[40].Pm1.Pd2 = dzień = 1. [LBAPTREP] : Raport kasowy w formacie dla aptek. Ph2.Ph1. Py1.Pm2. Pg *r <kasa> CR <osoba> CR <par1> CR <par2> CR <brutto_a> / <brutto_b> / <brutto_c> / <brutto_d> / <brutto_z> / <total_brutto> / <ptu_a> / <ptu_b> / <ptu_c> / <ptu_d> / <total_ptu> / <znak_z> CR <zaliczki> / <got_pocz> / <got_konc> / <check> ESC \ Parametry: Py1.. [LBCLRALL] : Kasowanie całej zapamiętanej listy wycen leków..Pm2 = miesiąc = 1..Pmn2 = minuta = 0.’). Pv <> 0 : blok raportu kwot VAT nie jest drukowany. musi występować. ESC P Py1. Pm1. Parametry napisowe: <kasa> = string[4] = numer kasy (traktowany jako dowolny napis).Pd1. Py2. Pv.D. <par2> = string[6] = końcowy nr. UWAGA: brak parametrów Pv.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBCLRDTA] : Kasowania zapamiętanych danych o wycenie leku („stornowanie wyceny”). Ph1. = 63: brak w tablicy zapamiętanych wycen podanej nazwy.<brutto_c>.23. <znak_z> = string[1] = ‘ ‘ lub ‘-‘ = znak kwoty drukowanej w linii ‘ZALICZKI. Pmn2. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Pg <> 0 : blok raportu gotówkowego nie jest drukowany.. Parametry numeryczne (kwoty). UWAGA: poprawność daty (ilość dni miesiąca) nie jest kontrolowana.

Zwróćmy uwagę. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. Parametry: Py1. 106 .8 = ilosc kopii numerka na lek recepturowy. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.'). UWAGA: .p. = 67: błąd pola <par2>. Py2. = 4 : błąd parametru (Py1. ciągu numerków) na lek recepturowy.<ptu_c>. Py2. Pm2 = miesiąc = 1.12 lub 0.. Pks. a linia jest uzupełniona kropkami. Pn *k <numer> CR <osoba> CR <pacjent> CR <lekarz> CR <opłata> / <check> ESC \ Sekwencja powoduje wydrukowanie zamówienia na lek recepturowy. przy czym 0: 2000). Pd2.oczywiście wartość ta jest dodawana raz... Py1 = rok = 0. jeżeli jest drukowana więcej niż jedna kopia). pozostałe błędy sekwencji: = 69: błąd jednej z wartości numerycznych <brutto_a>. Pm2 i Pd2.. UWAGA: Dodatkowy parametr Pn (>1) powoduje wydrukowanie więcej niż jednego zamówienia na lek recepturowy przy użyciu jednej sekwencji.. Pd1 = dzień = 1.12.Pd2 = termin odbioru (linia 'TERMIN ODBIORU. Pn=0.. <total_brutto> = suma kwot j..')..Pg).w... [LBRPORD] : Zamówienie na lek recepturowy.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <brutto_z> = kwota zwolniona od podatku. Pks<>0 : kwota przedpłaty nie jest drukowana.99 lub 100 (2 ostatnie cyfry. Po wydrukowaniu ostatniego numerka na wyświetlaczu będzie prawidłowa kwota do zapłaty obejmująca również opłaty za leki recepturowe.31 lub 0.. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.gdy Py2=Pd2=Pm2=0 to linia 'TERMIN ODBIORU.31.. Ponadto sekwencja w nowej postaci powoduje zwiększenie wartości na wyświetlaczu o przesłaną kwotę opłaty ( <opłata> ..<ptu_d> = kwoty podatku naliczonego od kwot sprzedaży w grupach A. Pd2 = dzień = 1... przy czym 0: 2000). na końcu linii jest drukowana data określona przez parametry Py2. = 66: błąd pola <par1>.Pm1. Py2 = rok = 0. ..D <total_ptu> = suma kwot podatku j..' nie jest drukowana.w p.Pd1 = data przyjęcia zamówienia (linia 'DATA:. Pm1 = miesiąc = 1..<ptu_b>.<total_ptu> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów).gdy Py2=100 to parametry nie są drukowane. Pm2.99 (2 ostatnie cyfry. = 3 : zła ilość parametrów (więcej niż 12). wartość 0 lub brak parametru powoduje wydrukowanie jednego egzemplarza. <ptu_a>. Str.Pm2.w. Pm1. .. = 68: błąd pola <znak_z>. ESC P Py1.. błędy parametrów napisowych sekwencji: = 64: błąd pola <kasa>. że ponieważ początek transakcji zeruje wartość na wyświetlaczu prawidłowa sekwencja działań polega na wydrukowaniu paragonu fiskalnego oraz bezpośrednio po nim numerku (ew. = 65: błąd pola <osoba>.. Pd1.

Jest to zatem analogiczna koncepcja „powiązania” drukowania opisów leków z ich sprzedażą jak dla wycen leków. = 73: błąd pola <lekarz>. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. jeżeli ta sama nazwa pojawiła się w wycenie leku to nie jest ona usuwana. traktowany jako napis. 107 . Usunięcie nazwy z listy jest odnotowywane w raporcie dobowym. [LBPRNTXT]: Opisu działania leku. = 72: błąd pola <pacjent>. <check> = bajt kontrolny dla całej sekwencji. <pacjent> = string[30] (*). 30 znaków zakończony CR. <numer> = string[10] = numer zamówienia.. wtedy odnośna linia nie jest drukowana. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 74: błąd pola <nazwa>. = 71: błąd pola <osoba>. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. (inne błędy) = 74: błąd kwoty <opłata>. = 75: błąd pola <opis>. Sekwencja LBCLRTXT usuwa z listy nazwę. lub usunięcia tej nazwy z listy przy pomocy sekwencji LBCLRTXT.Pks). = 5 : błąd odczytu zegara RTC. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Sekwencja LBCLRALL usuwa z listy wszystkie nazwy które pojawiły się zarówno w wycenach jak i opisach. 2000 znaków ale nie więcej niż 50 linii zakończony kodem ASCII 255 (dziesiętnie). (błędy parametrów napisowych sekwencji) = 70: błąd pola <numer>. <lekarz> = string[30] (*). która pojawiła się w opisie. Informacja o usuniętym opisie pojawia się w raporcie dobowym w postaci linii o formacie: |ILOŚĆ ANULOWANYCH OPISÓW iiiiii| Str. = 3 : zła ilość parametrów (więcej niż 7). <osoba> = string[30] = dane osoby przyjmującej zamówienie.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Parametry napisowe: Parametry oznaczone jako (*) mogą być puste. przekroczenie dopuszczalnej ilości linii = 50 UWAGA: Jest zapamiętywany fakt wydrukowania opisu leku o danej nazwie. ESC *t <nazwa> CR <opis> #255 <check> ESC \ gdzie: <nazwa> = napis złożony z max. = 4 : błąd parametru (Py1. <opis> = napis złożony z max. Jako parametr "pusty" jest również uznawana pojedyncza spacja. Fakt ten powoduje konieczność sprzedaży tego towaru w trakcie następnej transakcji.

= 2 : błąd bajtu kontrolnego.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBCLRTXT] : Kasowanie opisu działania leku z tablicy wycen. <check> . [LBPRNDIR] : Sekwencja związana z obsługą dodatkowego portu szeregowego. 108 .suma kontrolna. ESC P Ps.LBAPTREP. = 76: brak w tablicy zapamiętanych opisów podanej nazwy.Pm #y <check> ESC \ Ps = 0: wydruki niefiskalne kierowane będą na drukarkę paragonową Ps = 1: wydruki niefiskalne kierowane będą na drukarkę zewnętrzną Opcjonalny parametr Pm określa gęstość druku (tylko dla drukarki zewnętrznej): Pm = 0 (lub brak) : drukuj z aktualnie wybraną gęstością Pm = 1 : 10 CPI Pm = 2 : 12 CPI Pm = 3 : 17 CPI Pm >=4 : 20 CPI Pm = 5 : Wybór „slip printera” (TM-290 .sekwencja usuwa z tablicy zapamiętanych wycen pozycję identyfikowaną przez nazwę <nazwa> = string[DL_NAZWY]. ESC P *z <nazwa> CR <check> ESC \ . = 4 : błąd parametru Ps Str.przełączenie w tryb 42 kolumn) UWAGA: Po odebraniu tej sekwencji wszystkie wydruki generowane przez następujące dalej sekwencje: LBRPDTA. Kody błędów: = 2 : błąd bajtu kontrolnego.LBRPORD.LBPRNXT będą kierowane na zdefiniowane urządzenie aż do ponownego odebrania sekwencji LBPRNDIR lub wyłączenia zasilania. która została tam wpisana przy użyciu sekwencji LBPRNTXT. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.

Od strony drukarki żadne zwarcia nie są wymagane.): Tabela 1 PARAMETR Szybkość transmisji Ilość bitów informacyjnych Parzystość Ilość bitów STOP Protokół komunikacyjny odbiornika Protokół komunikacyjny nadajnika WIELKOŚĆ 1200. gdy ilość znaków w buforze spadnie poniżej określonego progu (512 znaków). gdy bufor wejściowy ulegnie zapełnieniu (w tym przypadku będzie w nim 1536 znaków). Opis interfejsu szeregowego Parametry interfejsu szeregowego są ustalone "na stałe" (Tabela 1. protokół XON-XOFF.Opis interfejsów drukarek fiskalnych Thermal i 3001 Uwagi ogólne Drukarki POSNET Thermal i POSNET 3001 wyposażono w interfejs szeregowy RS-232C. który informuje. W chwili. 109 .dane odbierane przez drukarkę. Z uwagi na konieczność zastosowania specjalnego kabla nie jest to sposób zalecany. hex 11). Sygnały interfejsu Jak już wspomniano wcześniej. tj.założono.19200 (domyślnie 9600) 8 Brak 1 XON-XOFF Brak bodów Zwróćmy uwagę na ostatni parametr w powyższej liście.. Podłączenie drukarki do komputera przy pomocy interfejsu szeregowego nie przedstawia specjalnych trudności pod warunkiem. kiedy procesor drukarki pobierze z bufora odpowiednią ich liczbę . Można również zastosować protokół sprzętowy przy użyciu linii RTS. że zostaną spełnione następujące warunki sprzętowe i programowe. W najprostszym przypadku (interfejs napięciowy) wystarczą 3 przewody . że drukarka będzie ponownie gotowa do przyjmowania następnych danych. w stan wysoki (+12V) w stanie gotowości. niektóre programy sterujące interfejsem wymagają dla poprawnej pracy nadajnika (komputera) zwarcia sygnału RTS z CTS (od strony komputera). Interfejs komunikacyjny korzysta z bufora wejściowego w drukarce . Często popełniany błąd w takim połączeniu to zastosowanie kabla. Interfejs ten umożliwia komunikację dwukierunkową. Linia ta jest ustawiana w stan niski (-12V) jeżeli drukarka nie jest gotowa do przyjmowania następnych znaków .o długości 2048 znaków (kolejka znaków wejściowych. Okablowanie. Str. że komputer nie ma możliwości wstrzymania transmisji danych wysyłanych przez drukarkę. musi być zrealizowany ten protokół komunikacyjny. natomiast dla poprawnej pracy odbiornika wymagane jest zwarcie sygnałów DTR z DCD oraz DSR (od strony komputera). Polega on na tym. Ponadto.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 12. gdy ilość znaków spadnie poniżej 1/4 długości bufora. 512 znaków. Zastosowanie tego protokołu umożliwia poprawną pracę interfejsu przy wykorzystaniu połączenia za pomocą jedynie trzech (interfejs napięciowy) lub czterech (pętla prądowa) przewodów. Stan braku gotowości urządzenia zachodzi w momencie zapełnienia 3/4 pojemności bufora komunikacyjnego tj. gdy aplikacja wymaga odczytu statusu drukarki. interfejs szeregowy drukarki może pracować jako interfejs napięciowy (wg standardu RS-232C). drukarka wysyła znak XON (ctrl Q. dane nadawane przez drukarkę oraz masa sygnałowa. że drukarka wysyła znak XOFF (ctrl S. aż do momentu. Zwykle trzeba zrealizować połączenie RTS drukarki z CTS komputera. Wówczas transmisja znaków z komputera do drukarki powinna zostać wstrzymana. co jest istotne w sytuacji. Zastosowano tzw. jeżeli znajdzie się w nim 1536 znaków. w którym przewody sygnałowe nie są skrzyżowane. Aby zapewnić poprawną pracę interfejsu. hex 13) w momencie. FIFO).

Chociaż często jest stosowane połączenie dłuższe (z pozytywnym rezultatem). Ponieważ masy sygnałowe urządzeń (komputera i drukarki) są zwarte z masami ochronnymi (uziemieniami) . UWAGA: w tym przypadku sygnał RTS nie działa ! 2. z załączeniem dodatkowych odbiorników prądu w sieci energetycznej). Prąd ten powoduje oczywiście dodatkową różnicę potencjałów. Na wyświetlaczu tym wyświetlane są dokładnie te same informacje które pojawiają się na wyświetlaczy LCD operatora. Drugim problemem. 110 . Sygnał RTS w standardowym kablu dostarczanym z drukarką nie jest podłaczony. 1. lecz przez tzw.7. należy taką praktykę zakwalifikować jako błędną. które dają dodatkowe błędy transmisji. a połączenia masy ochronnej są realizowane w sieci energetycznej nie poprzez "prawdziwe" uziemienie. Problem ten występuje szczególnie drastycznie.6. Opis PIN RxD 5 TxD 4 GND 2. 5. "zerowanie" (co jest najczęściej stosowane w sieciach energetycznych w budynkach mieszkalnych i biurowych). 3. co może zwiększać prawdopodobieństwo przekłamań transmisji. Standardowe kable sygnałowe drukarek Poniżej przedstawiono rysunki standardowych kabli sygnałowych wykorzystywanych przy transmisji z drukarkami POSNET Thermal i POSNET 3001. 1 4. Kabel wykorzystujący złącze 9 od strony PC-ta: Komputer DB-9 PIN Opis 2 RxD 3 TxD 5 GND 1–4–6 Zwora 1 7-8 Zworka 2 Uwaga: Złącze oznaczone (opisane) jako RS232 może być wykorzystane do podłączenia dodatkowego zewnętrznego wyświetlacza alfanumerycznego Typu VFD (duży. N. Polskie znaki w standardzie MAZOWIA. Ponadto w obwodzie masy sygnałowej mogą pojawiać się w takiej sytuacji zakłócenia impulsowe (związane np. Kabel wykorzystujący złącze 25 od strony PC-ta: Komputer DB-25 PIN Opis 3 RxD 2 TxD 7 GND 6 – 8 – 20 Zwora 1 4-5 Zworka 2 2. DRUKARKA (RJ-45) – KOMP.24 maksymalna długość takiego połączenia (standard napięciowy) nie może przekraczać (przy szybkości transmisji 9600 bodów) 15 metrów. który pojawia się przy wykorzystaniu interfejsu napięciowego.7.8 RTS 1 DRUKARKA (RJ-45) – KOMP.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Istotne jest.6. że zgodnie z normą V.3. Wtedy w drukarce należy przestawić zworkę (dostępną dla serwisu) na pozycję ‘2xRS’. wszelkie różnice potencjałów między uziemieniami komputera i drukarki powodują przepływ (często znacznego !) prądu poprzez połączenie mas sygnałowych urządzeń. W przypadku jego wykorzystania zworka dostępna dla serwisu (patrz pkt.1) powinna być ustawiona na pozycję ‘1xRS+RTS’ (patrz strony 121 i 123). złącze zewnętrznego zasilacza oraz złącze wyświetlacza klienta).3.8 RTS 1 Str. gdy oba urządzenia (komputer i drukarka) są zasilane z różnych faz lub obwodów energetycznych. Opis sygnałów innych interfejsów dostępnych w drukarkach przedstawiono na stronie 114 (dodatkowy RS232. 8. Połączenie opisane powyżej wymaga zastosowania protokołu transmisji XON-XOFF. Opis PIN RxD 5 TxD 4 GND 2. Standardowe parametry transmisji: 9600. złącze szuflady. 1. czytelny tekst). jest brak izolacji galwanicznej mas sygnałowych urządzeń.

że po przeniesieniu jej na inny sprzęt (lub nieco różniące się środowisko programowe !) będzie ona nadal działać poprawnie ! 3. nawet jeżeli uzyskano poprawną pracę aplikacji z tak skonstruowaną komunikacją podczas prób. Należy jednak pamiętać o właściwym skonfigurowaniu portu.). W przypadku większości współcześnie wykorzystywanych systemów programowania (CLIPPER. w szczególności o włączeniu protokołu XON-XOFF. UNIX. które może stwarzać oprogramowanie komunikacji szeregowej.COM4 spełniające powyższe wymogi są wbudowane w jądro systemu..COM4.W efekcie.Pentium) i programowym (DOS. napisanymi przy użyciu różnych systemów programowania (np.com.można użyć procedur BIOS. 111 . pamiętając tylko o wyborze właściwego adresu portu COM1. W przypadku komunikacji dwukierunkowej wykorzystanie procedur BIOS jest w ogólnym przypadku błędne. 4. Zwróćmy ponadto uwagę. ponieważ nie zapewniają one właściwego buforowania znaków odbieranych przez komputer oraz nie realizują protokołu XON-XOFF. że nie ma możliwości przepełnienia bufora wejściowego drukarki (o długości 2048 znaków). DCD-DSR-DTR dla odbiornika).posnet.486.gdy aplikacja jest tak napisana..) . wzorując się na modułach dostarczonym przez POSNET : www. Wobec braku realizacji protokołu XON-XOFF sposób ten jest efektywny tylko w specyficznych sytuacjach .COM4 spełniające powyższe wymogi. w środowisku DOS'a. C itd.COM4. oprogramowanie nie stwarza większych problemów . Str. dBase.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wymagania programowe Ponieważ drukarka może współpracować z bardzo różnymi aplikacjami.nie sposób przeanalizować w tym miejscu wszelkich możliwych problemów. Windows ... pracujących w różnorodnym środowisku sprzętowym (PC 386. Często popełnianym błędem jest ponadto brak blokady opcji XANY (parametr -XANY) co powoduje nie kontrolowane wznowienie transmisji w wyniku odebrania przez system dowolnego znaku (a przecież nie musi to być znak XON !). W przypadku podłączenia drukarki przez COM1. nie ma gwarancji. Z doświadczeń autorów wynikają jednak następujące wskazówki. 2... oraz komunikacji wyłącznie jednokierunkowej. Właściwe (i zalecane) rozwiązanie procedur komunikacyjnych polega na wykorzystaniu przerwania sprzętowego do odbierania znaków z interfejsu. PASCAL) istnieją gotowe biblioteki procedur obsługi portów COM1.. C. 1. lub napisać własne procedury programujące port i wysyłające do niego znak (np. realizacji protokołu XON-XOFF w procedurze obsługi przerwania oraz buforowaniu odbieranych znaków w buforze FIFO (wystarczy tu bufor o długości 256 bajtów). W systemie UNIX procedury obsługi portów COM1. że procedury BIOS wymagają zwór na złączu komputera (RTS-CTS dla nadajnika. CLIPPER.pl ).

awaria zasilacza itp. Stan ten może wystąpić w wyniku: • braku papieru (PE=1. LBPRNXT drukowania opisu działania leku. brak papieru lub sytuacje błędne. Po usunięciu błędu i naciśnięciu klawisza NIE. ERR = 1: stan "Błąd mechanizmu/ sterownika". Do dodatkowej drukarki mogą być kierowane wydruki uzyskiwane w wyniku realizacji następujących rozkazów (dokładny opis sekwencji zawarto w rozdziale ‘VIII’ na stronie 103) : LBRPDTA : drukowanie wyceny leku. ONL=0). 6 1 5 1 4 1 3 0 2 ONL 1 PE 0 ERR Błędy drukarki Wystąpienie błędu w trakcie drukowania wykrytego przez sterownik mechanizmu drukującego powoduje. że jego przyczyna została usunięta. Jako dodatkowa drukarka może być też wykorzystany tzw. LBRPORD : drukowanie numerka na lek recepturowy.np. • błędu mechanizmu np. 3001 i Beetle 20) Dodatkowe łącze RS232C można wykorzystać także do podłączenia specjalnego zewnętrznego wyświetlacza VFD uzupełniającego wyświetlacz dla klienta (numeryczny). 112 . PE) lub ustawione (ONL).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Dodatkowe złącze RS232C W wersji aptecznej drukarki Wprowadzono obsługę dodatkowego portu szeregowego. sekwencja LBDSP). „slip printer”. oprócz przejścia drukarki w stan OFF-LINE i odpowiedniego komunikatu na wyświetlaczu. umożliwiającego podłączenie drukarki szeregowej z parametrami transmisji 9600/8/N/1 (tylko drukarki ‘apteczne’). przegrzanie głowicy. (ERR=1. Opis złącza można znaleźć na stronie 114. LBAPTREP: drukowanie raportu kasowego. Sygnalizacja stanów drukarki na interfejsie szeregowym Stan drukarki można odczytać programowo wysyłając do niej pytanie w postaci: DLE ($10) – odczyt statusu drukarki działający także w trybie OFF-LINE !!! Daje to możliwość odczytu statusu .. • blokady (zacięcie napędu głowicy) mechanizmu lub otwartej pokrywy drukarki POSNET 3001.77 hex): 7 0 gdzie: ONL = 1: stan "On-Line". Dostęp do tego wyświetlacza po otwarciu transakcji jest jednak dla programisty ograniczony do sekwencji związanej z pobieraniem kaucji LBDSPDEP opisanej na stronie 79. to drukarka przełącza się w tryb ON-LINE i odpowiednie bity stanu (DLE) zostaną wyzerowane (ERR. PE = 1: stan "Brak Papieru". ONL=0). Do podłączenia dodatkowego wyświetlacza VFD (Thermal. W odpowiedzi na kod DLE ($10) drukarka odsyła jednobajtowy status w formacie (70. Drukarka powinna realizować protokół EPSON (np. dla drukarki „Seikosha” SP-2400 jest to tryb standardowy). jeżeli sterownik stwierdzi. Str. Wyświetlacz ten wyświetla teksty dokładnie takie same jakie pojawiają się na wyświetlaczu LCD operatora (patrz rozdział VII.

Stan ten nie jest w żaden sposób sygnalizowany na interfejsach. wystąpienie wyżej wymienione komunikatu lub przejście w stan OFF-LINE (automatyczne lub inicjowane z klawiatury). Jeżeli aplikacja oczekuje po wysłaniu każdego rozkazu na odpowiedni status potwierdzający jego wykonanie . UWAGA: 1. że w wyniku wystąpienia błędu mechanizmu drukującego odpowiedź ta może być "zablokowana" na dowolnie długi czas. aż do jego zapełnienia. Ułatwi to pracę w przypadku interwencji dotyczących ‘zgłaszaniem’ przez drukarki błedu na wyświetlaczu LCD. kiedy po skasowaniu jednego komunikatu o błędzie wystąpi natychmiast następny . 113 .co umożliwia automatyczny monitoring sytuacji błędnych przez aplikację (przetwarzanie nie jest blokowane !). Często może zatem zachodzić sytuacja. Dokładny opis sekwencji LBSERM można znaleźć na stronie 76.ponieważ w buforze drukarki znalazły się następne sekwencje sterujące. wynikające z różnych przyczyn (przekłamania transmisji. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat (patrz strona 36): 'Błąd rozkazu: "cc" ' 'Kod błędu : xx '.). zatem drukarka kontynuuje przyjmowanie znaków do bufora komunikacyjnego. która prowadzi do blokady przetwarzania znaków przez drukarkę tj. ale realizuje odczyt statusu DLE. Na stronach 115 i 116 niniejszej instrukcji przedstawiono w formie tabel wykaz wszystkich sekwencji drukarek POSNET i odpowiadających im kodów błedów. Standardowy (tj. błędny stan drukarki itd. blokując wyświetlanie komunikatów . Ponadto. po przełączeniu drukarki w stan ON-LINE. W każdej sytuacji. Str. błędy aplikacji.należy mieć na względzie. Wysłanie sekwencji LBSERM redefiniuje sposób obsługi błędów. 2. wysłanie ciągu wielu odpowiedzi statusowych (ponieważ odpowiednie kody lub sekwencje sterujące) zostały "zmagazynowane" w buforze drukarki. Dodatkowo umieszczono w tabelach numerację stron na których można znaleźć dokładny opis interesującej nas sekwencji.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Błędy "programowe" Podczas interpretacji i realizacji rozkazów (sekwencji) sterujących mogą wystąpić różnego rodzaju błędy. ponawianie żądania wysłania statusu co pewien czas spowoduje. które nie mogły być realizowane wobec wystąpienia wcześniejszego błędu. 2. Przetwarzanie (pobieranie znaków z bufora wejściowego) jest wstrzymane aż do naciśnięcia klawisza NIE. ustalony po włączeniu zasilania) sposób obsługi tych błędów jest następujący: 1. drukarka nie może realizować prawidłowo odpowiedzi na żądanie wysłania statusu (kod ENQ lub sekwencja LBFSTRQ).

Wejście danych w standardzie napięciowym. Wyjście danych w standardzie napięciowym. PIN 1 2 NAZWA + - TYP FUNKCJA Plus zasilania Minus zasilania Złącze do podłączenia szuflady (opisane jako SZUFL.SZUF . Wyjście danych w standardzie napięciowym. Złącze wyjścia wyświetlacza (opisane jako WYŚW.Opis złącz drukarki POSNET Thermal i POSNET 3001 Złącze wejścia RS232C (opisane jako KOMP) typu RJ45 . Masa sygnałowa. Złącze opisane jako RS232C.).SZUF . Masa sygnałowa. Masa sygnałowa. PIN 1 2 3 4 5 6 7 8 NAZWA RTS GND GND TXD RXD GND GND GND TYP Wy Wy We FUNKCJA Wyjście. Masa sygnałowa.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 13. Wejście danych w standardzie napięciowym. 114 . PIN 1 2 3 4 5 6 7 8 NAZWA VCC VCC VCC CK TX RX GND GND TYP Wy We FUNKCJA Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zegar Wyjście danych Wejście danych Masa sygnałowa.SZUF TYP Wy Wy Wy Wy Wy Wy FUNKCJA Plus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Plus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Plus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Minus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Minus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Minus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Str. Masa sygnałowa. PIN 1 2 3 4 NAZWA GND RXD TXD GND TYP We Wy FUNKCJA Masa sygnałowa. przewidziane do sprzętowego handshake'u odbiornika Masa sygnałowa.) PIN 1 2 3 4 5 6 NAZWA +SZUF +SZUF +SZUF . Gniazdo wejściowe zasilania (opisane jako DC). Masa sygnałowa.

20 linii żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu drukowanie raportu okresowego zalogowanie kasjera wylogowanie kasjera drukowanie raportu dobowego odeślij informacje kasowe stan kasy typ i wersja oprogramowania zwrot kaucji włączenie/wyłączenie komunikatu słownego 'Dziękujemy. 115 . # lub * odnoszące się do sekwencji która spowodowała błąd przedstawiono w tabeli poniżej.Kody sekwencji Litery które mogą pojawić się w pierwszej linii wyświetlacza po znaku $ . $ a c d e f h l p s x # b c d e f g h i k l n o p q r s t v w x y z Sekwencja linijka paragonu (Apteka) ustawianie zegara sterowanie wyświetlaczem/ szufladą anulowanie transakcji/ akceptacja transakcji programowanie nagłówka/ fiskalizacja początek transakcji definiowanie pozycji transakcji (linii paragonu) zmiana stawek PTU początek transakcji (Apteka) zakończenie transakcji z formami płatności Szukaj na stronie: 95 73 74.79 80 75 77 78 74 94 81 Sekwencja kontrola bazy danych odczyt zegara drukarki wypłata z kasy obsługa błędów raport kasy (z aplikacji) pokwitowanie sprzedaży transakcja uznania (zwrot towaru) wpłata do kasy drukowanie raportu kasy/zmiany wysuw papieru o 1. zapraszamy' (POSNET 2000) wydruk na drukarce dodatkowej (Apteka) zwrot towaru Szukaj na stronie: 89 89 86 76 82 83 84 85 86 76 90 88 87 87 88 89 86 91 87 76 108 88 * a c k r t z w Sekwencja kasowanie tablicy wycen usuwanie z tablicy wycen leku Zamówienie na lek recepturowy raport kasowy apteczny opis działania leku usuwanie opisu działania leku z tablicy wycen wycena leku Szukaj na stronie: 105 105 106 105 107 108 103 UWAGA: Kod błędu=0 oznacza rozkaz nierozpoznany. Dodatkowo w tabeli podano numer strony na której znajduje się dokładny opis ‘Kodu błędu’ wyświetlanego w drugiej linii wyświetlacza..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 14. Str.

wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi ujemna. sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji. błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format). błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie). przepełnienie bufora drukarki. data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !). zerowy stan totalizerów. jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <0 to napisy 'gotówka'. błąd operacji z pamięcią fiskalną. błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT. 116 . błędna liczba rekordów (linii) paragonu.błąd niespełnienia warunku ilość x cena wartość (przekroczenie progu 1%) drukarka sprawdza poprawność przesłanych informacji wg algorytmu . błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC lub błąd odczytu zegara RTC. błąd operacji . zakres lub brak). błędna nazwa (pusta lub za długa). niespełnienie powyższego daje błąd #20. . błąd odczytu totalizerów. ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP. błąd napisu <zmiana> lub <kasjer> lub <numer> lub <kaucja> (np. wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !).niezerowe totalizery !. próba wykonania w trybie 'blokowym' OFF-LINE. . błąd kwoty WPLATA (syntaktyka. błąd danych. nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie). błąd bajtu kontrolnego. przepełnienie totalizera (max 2.Kody błędów drukarek Drukarki standardowe Numer błędu (KOD) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 Opis błędu Rozkaz nierozpoznany. zła ilość parametrów. w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony. błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np. błąd wartości CENA (syntaktyka. lub błędna treść dodatkowych linii. wynik zaokrąglenia porównuje z wartością (BRUTTO) z dokładnością do 1%. żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji. . błąd operacji STORNO (np. zła ilość wartości PTU. za długi lub zawierający błędne znaki). próba przesłania do RAM nagłówka dla urządzenia sfiskalizowanego (o ile drukarkę zafiskalizowano wpisując do modułu fiskalnego cały nagłówek). błąd operacji I/O. błąd liczby lub próba zdefiniowania takich samych stawek jakie są w pamięci fiskalnej drukarki . błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka). zakres lub brak).684.błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka. nie zainicjalizowany zegar RTC. próba fiskalizacji sfiskalizowanego urządzenia .mnoży cenę przez ‘wyłowioną’ z ilości liczbę . 'reszta' nie będą drukowane !). . lub błąd operacji z rabatem np. za długie opisy). błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) .także próba sprzedaży w stawce nieaktywnej .354. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Str.zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku.przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku. błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 15.56 dla jednej grupy podatkowej). lub w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna).

zła ilość wartości PTU. 2.także próba sprzedaży w stawce nieaktywnej . próba przesłania do RAM nagłówka dla urządzenia sfiskalizowanego (o ile drukarkę zafiskalizowano wpisując do modułu fiskalnego cały nagłówek). ten błąd pojawia się także w przypadku wystąpienia błędu blokującego tryb fiskalny (ERR. błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie). błąd napisu <kontrahent>. błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki). próba fiskalizacji sfiskalizowanego urządzenia . błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np. błąd napisu <numer_par>. błąd operacji I/O. błąd wartości <kwota>. błąd napisu <numer_karty>. CLR. błąd napisu <terminal>. 117 . błąd operacji z pamięcią fiskalną. błąd operacji . operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania). błąd napisu <data_m>.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 już istnieje zapis o tej dacie. błąd bajtu kontrolnego. błąd napisu <data_r>. Opis błędu Str. FULL). błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) .niezerowe totalizery !. data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !). błąd liczby lub próba zdefiniowania takich samych stawek jakie są w pamięci fiskalnej drukarki . błąd nazwy. zakres lub brak). za długie opisy). zła ilość parametrów. błąd napisu <numer_kasjera>. błąd odczytu totalizerów. błędna nazwa (pusta lub za długa). Drukarki apteczne Numer błędu (KOD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 nie zainicjalizowany zegar RTC. błąd danych. błąd oznaczenia PTU. brak w pamięci RAM nagłówka (tylko w trybie fiskalnym gdy do modułu fiskalnego wpisano tylko NIP). błąd napisu <nazwa_karty>. 1. błąd napisu <kod_autoryz>. błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC lub błąd odczytu zegara RTC. błąd wartości CENA (syntaktyka.

56 dla jednej grupy podatkowej). brak w paragonie leku. błąd nazwy. . błędna liczba rekordów (linii) paragonu.mnoży cenę przez ‘wyłowioną’ z ilości liczbę . błąd kwoty OPLATA. wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi ujemna. żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji. CLR. operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 .684. przepełnienie bufora drukarki. nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie). błąd operacji STORNO (np. błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka). błąd oznaczenia PTU. ponieważ tablica zapamiętanych wycen leków nie jest pusta) przepełnienie tablicy wycen (zbyt duża liczba wycen wydrukowana). . lub błędna treść dodatkowych linii. zakres lub brak). 'reszta' nie będą drukowane !). niespełnienie powyższego daje błąd #20.354. już istnieje zapis o tej dacie. błąd kwoty WPLATA (syntaktyka. w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Str. błąd kwoty OPŁATA. 118 . wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !).przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku. ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP. lub w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna). 2. jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <0 to napisy 'gotówka'. błąd pola <postac_dawka>.drukarka sprawdza poprawność przesłanych informacji wg algorytmu . przepełnienie totalizera (max 2. za długi lub zawierający błędne znaki). błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT. błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów. FULL).błąd niespełnienia warunku ilość x cena wartość (przekroczenie progu 1%) .błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka. zerowy stan totalizerów. sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji. . dla którego była drukowana wcześniej wycena (transakcja nie może być poprawnie zakończona. wynik zaokrąglenia porównuje z wartością (BRUTTO) z dokładnością do 1%. ten błąd pojawia się także w przypadku wystąpienia błędu blokującego tryb fiskalny (ERR. błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format). błąd napisu <zmiana> lub <kasjer> lub <numer> lub <kaucja> (np. błąd napisu recepta. lub błąd operacji z rabatem np. błąd pola <nazwa>. próba wykonania w trybie 'blokowym' OFF-LINE.zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku.

błąd kwoty <opłata>.. błąd pola <kasa>. błąd pola <numer>. błąd pola <refundator>. błąd pola <wydal>. błąd pola <ilosc>..<refundacja> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów). błąd pola <pacjent>.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 błąd pola <opakowanie>. błąd pola <lekarz>. Str. błąd pola <pacjent>. brak w tablicy zapamiętanych wycen podanej nazwy. błąd pola <ptu>.. błąd pola <par1>. błąd pola <lekarz>. błąd pola <data>. błąd pola <kasa_nr>. <nazwa>. 119 . błąd pola <recepta>. błąd pola <opis>. błąd pola <refundacja>. błąd pola <osoba>. błąd pola <refundator>. błąd pola <ilosc_lekospis>. błąd pola <znak_z>. błąd jednej z wartości numerycznych <wartosc>. przekroczenie dopuszczalnej ilości linii = 50 brak w tablicy zapamiętanych opisów podanej nazwy.<total_ptu> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów).. błąd pola <osoba>. Błąd jednej z wartości numerycznych <brutto_a>. błąd pola <par2>. błąd pola <platne>.

po chwili drukarka ‘zgłosi’ się komunikatem na wyświetlaczu o treści: ‘Konfiguracja Testy’ ‘Informacje (Koniec)’ Zasada wyboru odpowiedniej funkcji jest następująca: • przy pomocy klawiszy ‘⇐‘ i ‘⇒‘ ustawiamy migający znacznik (kursor) na polu które nas interesuje .liczba rekordów ‘ Zmiana stawek PTU’. stawka nie została zdefiniowana. 2. UWAGA: po fiskalizacji drukarka zawsze jako wiążące przyjmuje stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej. LED : test diod świecących na klawiaturze (diody GOTOWA. • NIP wyświetlenie numeru identyfikacyjnego podatnika w przypadku kiedy drukarka pracuje w trybie fiskalnym. • niektóre zmiany parametrów wymagają ich zatwierdzenia poprzez naciśniecie klawisza ‘TAK’. KONFIGURACJA.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 16. 4. FSK .w trybie szkoleniowym po włączeniu zasilania drukarka jako wiążące przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci RAM . 1. Testy. 1. PRN : test mechanizmów drukujących . • CL . Stawki PTU: dostępne opcje to : RAM . Poniżej opiszemy dokładnie poszczególne funkcje dostępne z klawiatury. 4. 3. Szybkość można zdefiniować prędkość transmisji dla łącza szeregowego RS232C na : 1200 2400 4800 9600 (domyślna) 19200 . Testowane są wszystkie segmenty wyświetlacza. że zablokowana jest sprzedaż w tej stawce tzn. : Str. • naciskając klawisz ‘⇓‘ przechodzimy do ‘podmenu’ interesującej nas funkcji. • RDOB . • PT . Korekty dokonujemy za pomocą klawiatury (klawiszami ‘⇐‘ i ‘⇒‘ wybieramy pole do zmiany. Po wyjściu z tej opcji drukarka żąda potwierdzenia zmiany zegara (poprzez zadanie pytania ‘Zapisać zegar (T/N)’). D) w zależności od czułości zastosowanego papieru termicznego. 120 . DSP : test wyświetlacza LED dla klienta.po potwierdzeniu powstaje specjalny wydruk umożliwiający wizualną kontrolę poprawności działania mechanizmów (oryginału i kopii). • klawisz ‘⇑‘ służy do wychodzenia z obsługi interesującej nas funkcji . • Test ogólny: • H . podświetlając odpowiednią literę deklarujemy maksymalną czułość papieru (A) lub niższą (B .po włączeniu zasilania drukarki drukarka przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej (domyślnie ustawienie).liczba wykonanych raportów dobowych.ilość zerowań RAM. BŁĄD i SIEĆ). wyświetlenie numeru unikatowego drukarki. • Oszczędność papieru: włączenie sprzętowej oszczędności papieru (TAK) lub jej wyłączenie (NIE). Znak ‘-’ obok stawki oznacza. klawisze ‘⇓‘ i ‘⇑‘ służą do ustawienia interesującego nas pola)..liczba rekordów w nagłówku drukarki. Papier : • Czułość: A B C D . 2. Sprzętowa oszczędność polega na rozpoczęciu drukowania przez drukarkę nowego nagłówka bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego wydruku. Po usłyszeniu krótkiego sygnału należy zwolnić klawisze . FSK : dostępne opcje to: • Nr.Unikat. Jeżeli naciśniemy klawisz ‘TAK’ zmiana zegara zostanie zapamiętana. Zegar : opcja umożliwiająca korektę zegara drukarki (czasu) w przypadku gdy są zerowe totalizery. POSNET THERMAL (Funkcje serwisowe) W celu zainicjowania dostępu do funkcji serwisowych należy włączyć drukarkę przy jednoczesnym wciśnięciu klawiszy ‘TAK’ i ‘NIE’. Zalecamy wykonanie tego testu po zmianie czułości papieru (opisanej powyżej). Po ustawieniu czułości zalecamy wykonanie testu PRN (opcja TESTY opisana poniżej). • PTU wyświetlenie na wyświetlaczu zdefiniowanych stawek PTU w drukarce. 3.

Str. ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKATKI .charakterystyczne punkty pomiarowe (napięciowe) w drukarce. T1.złącza mechanizmów drukujących.uaktywnia dodatkowe wyjście RS232C (wersja apteczna) w przypadku gdy zworka jest w pozycji 2xRS. i R.temperatura elementów grzejnych mechanizmów termicznych drukarki BT to napięcie wewnętrznej baterii podtrzymującej niektóre układy drukarki po wyłączeniu zasilania.liczba rekordów ‘ODBUDOWA BAZY’.1). Tryb ten jest przydatny w przypadku ‘kłopotów’ z aplikacją sterującą drukarką (programem użytkownika). tryb pracy drukarki (fiskalny lub szkoleniowy) i aktualne stawki PTU.D.com.posnet. HEXDUMP.AUX . W wersji SMD jumper nie występuje!).test mikro wyłączników mechanizmów drukujących oraz czujników obecności papieru (optyczne) . 121 . tryb hexdump umożliwiający wydrukowanie przez drukarkę treści komend odbieranych przez drukarkę przez łącze RS232C. Standardowo zworka ustawiana w pozycji 1xRS+RST . Po naciśnięciu (jednocześnie) klawiszy R. RESET wykonujemy zdejmując (przy wyłączonym zasilaniu) zworkę lub wyjmując na chwilę baterię BT1 (wersja SMD) .O.exe’ umieszczonego w katalogu ‘VER17_1’ na dyskietce fiskalnej. Znajduje się na niej także ‘stary’ program (katalog POSNET) który służy do fiskalizacji wersji drukarek < 17. PE . czyli modeli: DF-300. • ER: .pl .JP12 .jumper do RESET zegara drukarki (tylko w wersjach ‘przewlekanych’ płyty. UWAGA: Dyskietka fiskalna jest dostępna w internecie na stronie www.1 .. DC to napięcie zasilające drukarki na złączu DC drukarki (z zasilacza zewnętrznego). Dodatkowe złącza mechanizmów umieszczone są pod mechanizmami drukującymi. SZUF . Drukarki fiskalizujemy przy pomocy programu ‘posnet. Drukarka POSNET THERMAL jest w pełni zgodna z drukarką DF301 (ver. możemy przełączyć drukarkę w tzw.test wyjścia dodatkowego do podłączenia szuflady. UX .T2 . DF-301 i DF-302. Opcja ta umożliwia wykonanie informacyjnego wydruku zawierającego : numer unikatowy. COM.driver interfejsów szeregowych (w podstawce) .test łącza RS232C (KOMP) i dodatkowego łącza wykorzystywanego w wersji aptecznej drukarki (RS232). Fiskalizacja POSNET Thermal. gdzie: J1 J7 U4 JP6.≥17.sumaryczna liczba błędnych rekordów w pamięci fiskalnej.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • • • • • • • • OB . Drukarki dla aptek (POSNET THERMAL-A) można fiskalizować wg takich samych zasad jak zwykłe drukarki termiczne czyli traktując je jako wykonane w wersji ≥17. Informacje.1 (cały nagłówek w pamięci fiskalnej!).

liczba rekordów ‘ Zmiana stawek PTU’. po chwili drukarka ‘zgłosi’ się komunikatem na wyświetlaczu o treści: ‘Konfiguracja Testy’ ‘Informacje (Koniec)’ Zasada wyboru odpowiedniej funkcji jest następująca: • przy pomocy klawiszy ‘⇐‘ i ‘⇒‘ ustawiamy migający znacznik (kursor) na polu które nas interesuje . Sprzętowa oszczędność polega na rozpoczęciu drukowania przez drukarkę nowego nagłówka bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego wydruku. • DSP : test wyświetlacza LED dla klienta. Zegar : opcja umożliwiająca korektę zegara drukarki (czasu) w przypadku gdy są zerowe totalizery . Poniżej opiszemy dokładnie poszczególne funkcje dostępne z klawiatury. Znak ‘-’ obok stawki oznacza. Po wyjściu z tej opcji drukarka żąda potwierdzenia zmiany zegara (poprzez zadanie pytania ‘Zapisać zegar (T/N)’).liczba rekordów ‘ODBUDOWA BAZY’. • Test ogólny: • H . • klawisz ‘⇑‘ służy do wychodzenia z obsługi interesującej nas funkcji . FSK . stawka nie została zdefiniowana. 122 .sumaryczna liczba błędnych rekordów w pamięci fiskalnej. Domyślne ustawienie na TAK.POSNET 3001 (Funkcje serwisowe) W celu zainicjowania dostępu do funkcji serwisowych należy włączyć drukarkę przy jednoczesnym wciśnięciu klawiszy ‘TAK’ i ‘NIE’.liczba wykonanych raportów dobowych. • SZUF . • CL . Testowane są wszystkie segmenty wyświetlacza. klawisze ‘⇓‘ i ‘⇑‘ służą do ustawienia interesującego nas pola). • niektóre zmiany parametrów wymagają ich zatwierdzenia poprzez naciśniecie klawisza ‘TAK’. Papier: właczenie (TAK) lub wyłączenie (NIE) trybu oszczędności papieru. • ER: . • naciskając klawisz ‘⇓‘ przechodzimy do ‘podmenu’ interesującej nas funkcji.Unikat. Korekty dokonujemy za pomocą klawiatury (klawiszami ‘⇐‘ i ‘⇒‘ wybieramy pole do zmiany.ilość zerowań RAM.liczba rekordów w nagłówku drukarki. • PTU wyświetlenie na wyświetlaczu zdefiniowanych stawek PTU w drukarce. Stawki PTU: dostępne opcje to : RAM .test wyjścia dodatkowego do podłączenia szuflady. : • • • Testy. • NIP wyświetlenie numeru identyfikacyjnego podatnika w przypadku kiedy drukarka pracuje w trybie fiskalnym. KONFIGURACJA.po potwierdzeniu powstaje specjalny wydruk umożliwiający wizualną kontrolę poprawności działania mechanizmów (oryginału i kopii). Zalecamy wykonanie tego testu po zmianie czułości papieru (opisanej powyżej). Jeżeli naciśniemy klawisz ‘TAK’ zmiana zegara zostanie zapamiętana. UWAGA: po fiskalizacji drukarka zawsze jako wiążące przyjmuje stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej. • Szybkość • można zdefiniować prędkość transmisji dla łącza szeregowego RS232C na : 1200 2400 4800 9600 (domyślna) 19200 . że zablokowana jest sprzedaż w tej stawce tzn.po włączeniu zasilania drukarki drukarka przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej (domyślnie ustawienie). wyświetlenie numeru unikatowego drukarki. • LED : test diod świecących na klawiaturze (diody GOTOWA. BŁĄD i SIEĆ).w trybie szkoleniowym po włączeniu zasilania drukarka jako wiążące przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci RAM . • OB . • PRN : test mechanizmów drukujących . • FSK : dostępne opcje to: • Nr.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 17. Str. Po usłyszeniu krótkiego sygnału należy zwolnić klawisze . • RDOB . • PT .

charakterystyczne punkty pomiarowe (napięciowe) w drukarce.bezpiecznik J4 J3 Str.D.pl .1 (cały nagłówek w pamięci fiskalnej!). i R. 123 .1.posnet.≥17. tryb pracy drukarki (fiskalny lub szkoleniowy) i aktualne stawki PTU.driver interfejsów szeregowych (w podstawce) JP11.test łącza RS232C (KOMP) i dodatkowego łącza wykorzystywanego w wersji aptecznej drukarki (RS232). Standardowo zworka ustawiana w pozycji 1xRS+RST J5 . VC napięcie zasilające układy cyfrowe (5V). Drukarki fiskalizujemy przy pomocy programu ‘posnet.exe’ umieszczonym w katalogu ‘posnet’ !.1). Informacje. T temperatura głowicy.złącze obcinacza U2 . możemy przełączyć drukarkę w tzw. UWAGA: Programem do fiskalizacji drukarek umieszczonym w katalogu ‘ver17_1’ NIE WOLNO FISKALIZOWAĆ drukarek DF301A (wersja apteczna drukarki DF301) a także drukarek których firmware ma numer mniejszy niż 17.com. PE . Znajduje się na niej także ‘stary’ program (katalog POSNET) który służy do fiskalizacji wersji drukarek < 17.. ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKARKI gdzie: . DC to napięcie zasilające drukarkę (z zewnętrznego zasilacza stabilizowanego 25V). HEXDUMP Po naciśnięciu (jednocześnie) klawiszy R. Dyskietka fiskalna jest dostępna w internecie na stronie www.JP12 . . BT to napięcie wewnętrznej baterii podtrzymującej niektóre układy drukarki po wyłączeniu zasilania. Tryb ten jest przydatny w przypadku ‘kłopotów’ z aplikacją sterującą drukarką (programem użytkownika).jumper do resetu zegara drukarki.uaktywnia dodatkowe wyjście RS232C (wersja apteczna) w przypadku gdy zworka jest w pozycji 2xRS. UX . Te drukarki fiskalizujemy wg ‘starych’ zasad (cały nagłówek do modułu fiskalnego) programem ‘posnet. tryb hexdump umożliwiający wydrukowanie przez drukarkę treści komend odbieranych przez drukarkę przez łącze RS232C.O.exe’ umieszczonego w katalogu ‘VER17_1’ na dyskietce fiskalnej. Fiskalizacja drukarek POSNET 3001. czyli modeli: DF-300. DF-301 i DF-302. Drukarka POSNET 3001 jest w pełni zgodna z drukarką DF301 (ver.test mikro wyłączników mechanizmów drukujących oraz czujników obecności papieru (optyczne) .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • • • • • • • COM.AUX . Opcja ta umożliwia wykonanie informacyjnego wydruku zawierającego : numer unikatowy.złącze czujnika papieru i zwijacza kopii B1 .

Baterie(a) dostępne są pod elementem zwijacza kopii. Po wymianie baterii BT2 (zegar RTC) należy przesłać z programu serwisowego datę i czas do zegara drukarki. Poniżej przedstawiamy rysunek osłony zabezpieczonej plombą ołowianą serwisanta z charakterystyczną ‘wypustką’ uniemożliwiającą odkręcenie mechanizmów drukujących i odkręcenia górnej osłony drukarki: Poniżej przedstawiamy krótki opis w jaki sposób dokonać wymiany uszkodzonego elementu. Wymiana baterii Przed wymianą baterii koniecznie należy wykonać raport dobowy w drukarkach które pracują w trybie fiskalnym. Dalej zachowany został dostęp do elementów umieszczonych pod osłoną zabezpieczoną plombą ołowianą serwisu. Uzyskamy dostęp do baterii litowych drukarki. natomiast bateria podtrzymująca zegar drukarki ma oznaczenie BT2 (w wersji SMD jest jedna bateria oznaczona symbolem BT1).wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki. Wymianę uszkodzonej klawiatury. Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki.umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy. 2. Bateria pamięci RAM oznaczona jest symbolem BT1. Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: . . Wymianę baterii podtrzymującej pamięć RAM lub baterii zegara RTC (UWAGA: w wersjach SMD istnieje tylko jedna bateria podtrzymująca zegar i pamięć RAM).Zmiany w drukarkach POSNET Thermal W celu zwiększenia możliwości serwisowania drukarek termicznych wprowadzono kilka istotnych zmian w konstrukcji drukarek umożliwiających bez naruszenia głównej plomby zabezpieczającej przed dostępem do wnętrza drukarki (plastikowa plomba z napisem POSNET lub HOLOGRAM). Poluzować śruby: dwie śruby mocujące mechanizm zwijacza kopii oraz dwie śruby mechanizmu drukującego kopii (te bliższe mechanizmu zwijacza). Wysunąć blaszaną osłonę spod mechanizmu zwijacza. 124 . Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek powyżej) i zdjąć osłonę . 3.dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów. Wymianę uszkodzonego mechanizmu drukującego.wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED . 4. 3.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 18. Aby uzyskać do nich dostęp należy: 1. 5. Odłączyć wyświetlacz klienta (LED). Przy wymianie baterii należy zachować wyjątkową ostrożność aby nie spowodować zwarć na płycie sterownika drukarki. Zmiany te umożliwią: 1. 2. 4. Str. 6.

z powodu jego przekłamania) należy odłączyć zasilanie zegara RTC. 2. . Założyć nowy mechanizm i przykręcić śruby mocujące wg opisu powyżej. Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: . 9. UWAGA: W wersjach SMD. Odłączyć wiązki mechanizmu od płyty sterownika drukarki (3 pod osłonką i dwie z przodu mechanizmu). 6. Podłączyć wyświetlacz LED klienta i przykręcić górną pokrywę drukarki przy pomocy 4 śrub. Odkręcić dwie śruby mocujące element służący do umieszczenia rolki oryginału i pełniący jednocześnie rolę ‘łącznika’ między mechanizmem oryginału i kopii. Odłączyć wyświetlacz klienta (LED). 7. Założyć i zabezpieczyć plombą ołowianą osłonę. 10.umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy. Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki.wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED . w przypadku konieczności zmiany DATY zegara RTC (np.wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki. Odłączyć wyświetlacz klienta (LED). 13.dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów. Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek osłony na poprzedniej stronie) i zdjąć osłonę . 3.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Po wymianie baterii BT1 (RAM) także będzie konieczne przesłanie danych do zegara. 4. W wersji SMD płyty głównej po wymianie baterii zajdą oba wymienione wyżej przypadki. 12. Ponadto drukarka może zgłosić komunikat ‘Błąd pamięci NVR’ i próbować naprawić ‘Bazę towarową’.umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy.dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów.wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED . Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek osłony na poprzedniej stronie) i zdjąć osłonę . 5. Powstanie wtedy komunikat ‘Błąd bazy towarowej’ w wyniku którego w module fiskalnym pojawi się komunikat „ODBUDOWA BAZY”. czyli odłączyć (na chwilę) baterię BT1 (przy wyłączonym zasilaniu drukarki!). Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: . Powyższe zdarzenia trzeba odnotować w książce serwisowej drukarki.wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki. 5. Konieczne będzie także odtworzenie nagłówka w pamięci RAM (plik nazwa. Odkręcić ‘kątowniki’ elementu do umieszczenia rolki oryginału (dwie śruby) i przykręcić do nowego mechanizmu w taki sam sposób jak były przykręcone poprzednio. śruby mocujące mechanizm do konstrukcji (4 sztuki). 125 . Odkręcić dwie śruby mocujące mechanizm do konstrukcji drukarki. Odkręcić śruby mocujące mechanizm zwijacza (2). Str. 6. Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki. 4. Wymiana mechanizmu drukującego oryginału Kolejność czynności: 1. Odłączyć wiązki mechanizmu od płyty sterownika drukarki (3 pod osłonką). odkręcić ‘kątowniki’ elementu do umieszczenia rolki oryginału (2 ‘poziome’ śruby odkręcić. 3.nag – patrz strona 18). Wyjąć mechanizm wysuwając go najpierw w kierunku zwijacza. 11. 8. . 2 ‘pionowe’ śruby poluzować). Wymiana mechanizmu drukującego kopii Kolejność czynności: 1. Podłączyć wiązki klawiatury i umieścić płytkę z lampkami w specjalnych zaczepach. 2.

2. Podłączyć wyświetlacz LED klienta i przykręcić górną pokrywę drukarki przy pomocy 4 śrub. Odłączyć wyświetlacz klienta (LED). Podłączyć wiązki klawiatury i umieścić płytkę z lampkami w specjalnych zaczepach. Mechanizm kopii posiada dodatkowe kółko pasowe którego nie posiadają mechanizmy oryginału! Nie jest możliwe więc włożenie w miejsce mechanizmu dla kopii mechanizmu drukującego oryginału. Przykleić nową klawiaturę do górnej pokrywy w miejscu przewidzianym dla niej. Aby wymienić uszkodzoną klawiaturę na nową należy: 1. 6. 13. 9. 7. Wymiana klawiatury. Wysunąć o ok.wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki. Zamontować całość wg opisu powyżej. 10. UWAGA: Mechanizmy drukujące oryginału i kopii różnią się między sobą. Zamawiając mechanizm w POSNET należy podać który nas interesuje (kopia czy oryginał). 8. Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek osłony na poprzedniej stronie) i zdjąć osłonę . 5.dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów. 2 cm mechanizm ze zwijaczem tak aby uzyskać dostęp do wiązek mechanizmu umieszczonych pod jego spodem. . Podłączyć wyświetlacz LED klienta i przykręcić górną pokrywę drukarki przy pomocy 4 śrub. 12. 3. Założyć i zabezpieczyć plombą ołowianą osłonę. 10. 9. 4.wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED . 8. Założyć wyjęty uprzednio wyświetlacz LCD. Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki. Usunąć uszkodzoną klawiaturę poprzez jej odklejenie od górnej pokrywy. Str. Zamocować element zwijacza do nowego mechanizmu. Klawiatura w drukarkach POSNET Thermal wykonana została jako element naklejany na górną pokrywę drukarki. Odkręcić element zwijacza od mechanizmu drukującego (4 ‘pionowe’ śrubki). Podłączyć wiązki klawiatury i umieścić płytkę z lampkami w specjalnych zaczepach.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 7. Założyć i zabezpieczyć plombą ołowianą osłonę. Odłączyć odsłonięte wiązki od płyty sterownika. Wyjąć wyświetlacz LCD.umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy. 126 . 11. 11. 14. Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: .

Praktycznie gdy taka sytuacja wystąpi drukarka dzięki swojemu wewnętrznemu oprogramowaniu zgłosi operatorowi (obsłudze) błąd na wyświetlaczu LCD w postaci: „Błąd zegara. dla roku 2000 będą to cyfry ‘00’. Rozkaz wykonania ‘raportu okresowego’ . Rozkaz wykonania ‘raportu dobowego’.. POSNET Thermal i POSNET 3001) działają na takim samym protokole transmisji. dla 2001 ‘01’ itd.99). Rozkaz ‘ustawianie zegara RTC’..1999. 2... W drukarkach POSNET dostępne są następujące sekwencje mające bezpośredni związek z datą (rr / mm / dd) : 1. Rozkaz ‘odeślij czas RTC’ z drukarki.. natomiast aplikacja sterująca drukarką otrzyma z drukarki ‘błąd numer 01’ w przypadku wysłania do drukarki dowolnego rozkazu za wyjątkiem sekwencji ‘ustawiania zegara’. z zakresu 50.1993 w drukarce może się pojawić tylko teoretycznie w przypadku uszkodzenia zegara drukarki. dd – dzień miesiąca (1. Rozkaz ‘odeślij informacje kasowe’ (tzw.99 lat 1950. 5.. że rok w zakresie 1950.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 19. 127 .Rok 2000 w drukarkach fiskalnych POSNET Drukarki fiskalne POSNET drukują na swoich dokumentach datę w formacie: rr – mm – dd gdzie: rr – dwie ostatnie cyfry roku (00.49 dotyczy roku 2000-2049. Wszystkie wyprodukowane do tej pory drukarki (DF-300/1/2. długi status)... Problem roku 2000 może pojawić się w systemie informatycznym tylko w przypadku gdy programista błędnie napisze (napisał) program w zakresie obsługi drukarki fiskalnej POSNET lub błędnie zinterpretuje odebrane z drukarki informacje zawierające datę. 4.12).28/29/30 lub 31). mm – miesiąc (1. Reasumując. Str. 3. że pojawienie się w drukarce liczb w polu ‘rok’ w zakresie 00. Dotyczy to także kasy fiskalnej POSNET BEETLE 20 w której umieszczono drukarkę fiskalną POSNET Thermal oraz kasy POSNET 2000. Ponieważ hasło ‘fiskalizacja’ obowiązuje w Polsce od roku 1993 programista który obsługuje drukarkę może przewidzieć. Należy nadmienić. prześlij z systemu”. czyli zawsze tak samo interpretują sekwencje zawierające pole ‘rok’.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
20.Nowe konstrukcje drukarek
Drukarka POSNET 3001 w obudowie plastikowej
W drukarce w obudowie metalowej zastosowano mechanizm drukujący STAR MP 342 znany z drukarki DF-300 oraz DF-301, natomiast w drukarce w obudowie plastikowej zastosowano mechanizm drukujący MP232MP-24G-A oraz tasiemkę barwiącą typu RC200B. Ze względu na zmianę typu obudowy nastąpiły także istotne zmiany w konstrukcji płyty głównej drukarki, i co jest z tym związane serwis ma dostęp do niektórych elementów drukarki po demontażu mechanizmu drukującego i odkręceniu specjalnej ‘blaszki’ zasłaniającej otwór w konstrukcji. Demontaż mechanizmu drukującego (4 śruby) jest możliwy po usunięciu plomby ołowianej serwisanta umieszczonej z prawej strony mechanizmu. Na zdjęciach przedstawiono widok drukarki po odkręceniu mechanizmu drukującego i rysunek fragmentu płyty głównej drukarki dostępnej dla serwisanta:

RAM

RTC

gdzie: J4 J3

− −

U2 B1 U15 BT1 BT2

− − − − −

jumper do resetu zegara drukarki, uaktywnia dodatkowe wyjście RS232C do którego można podłączyć zewnętrzny wyświetlacz alfanumeryczny VFD (w przypadku gdy zworka jest w pozycji 2xRS). Standardowo zworka ustawiana w pozycji 1xRS+RST. driver interfejsów szeregowych – układ MAX232 bezpiecznik EPROM z programem drukarki (firmware) 3V bateria litowa podtrzymująca pamięć RAM drukarki 3V bateria litowa podtrzymująca zegar RTC

Aby uzyskać dostęp do klawiatury lub wyświetlacza LCD obsługi należy odkręcić 4 śruby mocujące górną część obudowy do podstawy konstrukcji, odłączyć wyświetlacz klienta i dwie wiązki łączące klawiaturę i wyświetlacz LCD z płytą drukarki (patrz rysunki poniżej):
LCD KBD

Str. 128

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Drukarka POSNET Thermal w technologii SMD
W wersji SMD istnieje tylko jedna bateria litowa podtrzymująca zegar RTC i pamięć RAM drukarki. Dostęp do tej baterii jest możliwy po odkręceniu górnej pokrywy drukarki i specjalnej blaszki umieszczonej pod elementem zwijacza kopii. Na rysunku poniżej przedstawiono widok elementów dostępnych dla serwisu po zdjęciu ‘blaszki’:

Gdzie: BT1 – bateria podtrzymująca zegar RTC i pamięć RAM J1 punkty pomiarowe umożliwiające pomiar prądu pobieranego z baterii

Drukarki z płytą główną wykonaną w technologii SMD zaopatrzone są w zewnętrzny zasilacz wykonany w technice impulsowej CO OZNACZA, ŻE ZASILACZY Z POPRZEDNICH WERSJI DRUKAREK NIE WOLNO UŻYWAĆ DO WERSJI SMD !!! Nowa wersja zasilacza wyposażona jest w wtyczkę typu DC-12B-PT5 (UWAGA: INNA WTYCZKA NIŻ W WERSJACH WCZEŚNIEJSZYCH !!!).

Str. 129

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
21.Wykaz podzespołów drukarki fiskalnej POSNET Thermal
NAZWA Pakiet sterownika wersja przewlekana Pakiet sterownika wersja SMD Pakiet wyświetlacza LED Pakiet wyświetlacza LCD Mechanizm drukujący oryginał Mechanizm drukujący kopii Klawiatura membranowa Zasilacz wersja przewlekana Zasilacz wersja SMD Bateria Litowa Szpula kopii Wałek papieru Pasek zwijacza Pamięć fiskalna KOD P-PKE-DF403-M7 P-PKE-DF403-M12 P-PKE-DF403-D61 E-OLX-20X2-WINTEK M-DDT-FHP6248 M-DDT-FHP6248R P-PKE-DF403-KBD/P H-DF403-ZASILACZ H-DF403-ZASIL-SMD E-BPL-CR2032 M-MPX-DF403-DFT-70 M-MBT-DF-87P P-PKE-DF403-K31 Zakres napraw gwarancyjnych: Region POSNET X X

Dealer

X X X X X X X X X X X TYLKO POSNET !!!

X

Zasady serwisowania są następujące: 1. Dealer firmy POSNET może naprawiać (wymieniać) tylko te podzespoły, które w tabeli oznaczono symbolem ‘X’ 2. Przedstawiciel regionalny ma uprawnienia na wszystkie operacje za wyjątkiem napraw (wymian) pamięci fiskalnej W przypadku wątpliwości pytania należy kierować na adres: serwis@posnet.com.pl lub faksem (0-22 868 68 88 w. 251). Przy zamawianiu podzespołów należy podawać KOD towaru.

Str. 130

Str. 251). 131 .com.pl lub faksem (0-22 868 68 88 w.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 22. Dealer firmy POSNET może naprawiać (wymieniać) tylko te podzespoły.Wykaz podzespołów drukarki fiskalnej POSNET 3001 NAZWA Pakiet sterownika wersja METAL Mechanizm drukujący wersja METAL Pakiet sterownika wersja PLASTIK Mechanizm drukujący wersja PLASTIK Pakiet wyświetlacza LED Pakiet wyświetlacza LCD Klawiatura membranowa wersja METAL Klawiatura membranowa wersja PLASTIK Zasilacz Szpula kopii Pasek zwijacza Mikro przełącznik pokrywy Bateria Litowa Silnik zwijacza Mikro przełącznik papieru Pamięć fiskalna KOD P-PKE-DF3001-M2 M-DDI-MP342FX24VL-A P-PKE-DF401-M3 M-DDI-MP232MP24G-A P-PKE-DF403-D61 E-OLX-2-X2-WINTEK P-PKE-DF3001-KBD P-PKE-DF401-KBD/P H-DF401-ZASIL M-MPX-ZT10-3-P M-MGX-PASEK E-EMB-83132B E-BPL-CR2032 P-PKE-DF401S1 E-EMB-83132D Dealer X Zakres napraw gwarancyjnych: Region POSNET X X X X X X X X X X X X X X TYLKO POSNET !!! X Zasady serwisowania są następujące: 1. Przy zamawianiu podzespołów należy podawać KOD towaru. Przedstawiciel regionalny ma uprawnienia na wszystkie operacje za wyjątkiem napraw (wymian) pamięci fiskalnej W przypadku wątpliwości pytania należy kierować na adres: serwis@posnet. które w tabeli oznaczono symbolem ‘X’ 2.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 PISMA MINISTERSTWA FINANSÓW DOPUSZCZAJĄCE DRUKARKI DO OBROTU POSNET Thermal Str. 132 .

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 POSNET 3001 Str. 133 .

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 POSNET Thermal-A Str. 134 .

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 NOTATKI: Str. 135 .