POSNET

SYSTEMY KAS FISKALNYCH
02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 Tel.: (0-22) 868-68-88 w. 201..204 (Dział handlowy) Tel.: (0-22) 868-68-88 w. 251..253 (Serwis) Fax.: (0-22) 868-68-89

http://www.posnet.com.pl/serwis.htm email: serwis@posnet.com.pl

DRUKARKI FISKALNE POSNET THERMAL i POSNET 3001

INSTRUKCJA SERWISOWA

Nieustanny rozwój naszych produktów stwarza czasem konieczność wprowadzenia zmian nie uwzględnionych w tym dokumencie.

Maj 1999 ver. 39.6

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
SPIS TREŚCI :
1. WSTĘP.......................................................................................................................................................................5 2. DRUKARKI FISKALNE - PODSTAWOWE INFORMACJE SERWISOWE..................................................6 ZAŁOŻENIA OGÓLNE.........................................................................................................................................................6 OPIS KONSTRUKCJI DRUKAREK...........................................................................................................................................7 Mechanizm drukujący.............................................................................................................................................8 Sterownik mechanizmu drukującego. ....................................................................................................................8 Główny procesor drukarki. ..................................................................................................................................9 Zegar czasu rzeczywistego. ..................................................................................................................................12 Wyświetlacze. .......................................................................................................................................................12 Pamięć fiskalna. ..................................................................................................................................................13 Zasilacze. .............................................................................................................................................................14 Klawiatury drukarek.............................................................................................................................................15 3. PLOMBOWANIE DRUKARKI FISKALNEJ.....................................................................................................17 PLOMBY PRODUCENTA...................................................................................................................................................17 PLOMBY SERWISOWE ..............................................................................................................................................17 4. FISKALIZACJA DRUKARKI..............................................................................................................................18 5. UREGULOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE KAS REJESTRUJĄCYCH.....................................................20 6. PROGRAMOWANIE DRUKARKI......................................................................................................................22 SYNTAKTYKA ROZKAZÓW. ..............................................................................................................................................22 OBSŁUGA SYTUACJI BŁĘDNYCH. ......................................................................................................................................23 USTAWIANIE ZEGARA......................................................................................................................................................24 TRANSAKCJA.................................................................................................................................................................26 TRYBY PRACY DRUKARKI................................................................................................................................................30 7. WYKAZ KOMUNIKATÓW WYŚWIETLANYCH NA WYŚWIETLACZU LCD DRUKARKI.................31 BŁĘDY FATALNE (POWODUJĄ KONIECZNOŚĆ WYŁĄCZENIA URZĄDZENIA)..................................................................................31 KOMUNIKATY BŁĘDÓW MECHANIZMU DRUKUJĄCEGO............................................................................................................32 OSTRZEŻENIA. ..............................................................................................................................................................33 KOMUNIKATY ZWIĄZANE Z SEKWENCJAMI STERUJĄCYMI......................................................................................................36 KOMUNIKATY ZWIĄZANE Z DRUKOWANIEM RAPORTÓW..........................................................................................................37 INNE KOMUNIKATY ........................................................................................................................................................40 8. FORMATY MOŻLIWYCH WYDRUKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ DRUKARKĘ............................42 DOKUMENTY FISKALNE...................................................................................................................................................42 Paragon fiskalny standard....................................................................................................................................42 Paragon fiskalny z formami płatności..................................................................................................................46 Raport fiskalny dobowy........................................................................................................................................47 Raport fiskalny okresowy pełny............................................................................................................................49 DOKUMENTY NIEFISKALNE...............................................................................................................................................53 Raport okresowy drukowany jako podsumowanie...............................................................................................53 Raport bazy danych..............................................................................................................................................54 Raport kasy / zmiany.............................................................................................................................................56 Wpłata do kasy. ....................................................................................................................................................57 Wypłata z kasy.......................................................................................................................................................57 Stan kasy...............................................................................................................................................................57 Raport zmiany stawek PTU..................................................................................................................................58 Raport zerowania RAM........................................................................................................................................59 Wydruk kontrolny nagłówka.................................................................................................................................59 Zwrot towaru........................................................................................................................................................60 Wydruk raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności......................................................................60 Format wydruku pokwitowania sprzedaży...........................................................................................................61 Format wydruku transakcji uznania.....................................................................................................................62

Str. 2

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Logowanie kasjera................................................................................................................................................63 Wylogowanie kasjera............................................................................................................................................63 Dokument "zwrot kaucji"......................................................................................................................................63 9. OPERACJE RACHUNKOWE WYKONYWANE PRZEZ DRUKARKĘ. .....................................................64 WSTĘP.........................................................................................................................................................................64 OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE TRANSAKCJI.............................................................................................................64 OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE DRUKOWANIA RAPORTU DOBOWEGO..............................................................................68 OBLICZENIA REALIZOWANE W TRAKCIE DRUKOWANIA RAPORTU OKRESOWEGO...........................................................................69 10. ZESTAW ROZKAZÓW DRUKAREK...............................................................................................................71 OGÓLNE ZASADY SYNTAKTYKI KOMEND.............................................................................................................................71 PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW / STEROWANIE UKŁADEM ELEKTRONICZNYM...........................................................................73 [LBSETCK]: Ustawienie zegara. ........................................................................................................................73 [LBDSP]: Sterowanie wyświetlaczem / szufladą................................................................................................74 [LBSETPTU] : Zmiana stawek PTU...................................................................................................................74 [LBSETHDR] : Programowanie nagłówka / fiskalizacja....................................................................................75 [LBSNDMD] : Wyłączenie/ włączenie komunikatu głosowego...........................................................................76 [LBFEED] : Wysuw papieru................................................................................................................................76 [LBSERM]: Obsługa błędów................................................................................................................................76 TRANSAKCJA.................................................................................................................................................................77 [LBTRSHDR]: Początek transakcji (wejście w tryb transakcji)..........................................................................77 [LBTRSLN] : Linia paragonu. ............................................................................................................................78 [LBDSPDEP]: Kaucja pobrana..........................................................................................................................79 [LBTREXIT] : Anulowanie transakcji. ...............................................................................................................79 [LBTREXIT] : Standardowe zatwierdzenie transakcji. ......................................................................................80 [LBTRXEND] : Zatwierdzenie transakcji z formami płatności............................................................................81 [LBCSHREP1]: Rozkaz raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności............................................82 [LBTRSCARD] : Pokwitowanie sprzedaży..........................................................................................................83 [LBSTOCARD]: Transakcja uznania (zwrot towaru).........................................................................................84 DRUKOWANIE RAPORTÓW / KONTROLA BAZY DANYCH..........................................................................................................85 [LBINCCSH] : Wpłata do kasy............................................................................................................................85 [LBDECCSH]: Wypłata z kasy. ...........................................................................................................................86 [LBCSHSTS]: Stan kasy.......................................................................................................................................86 [LBCSHREP] : Raport kasy / zmiany..................................................................................................................86 [LBLOGIN] : Logowanie kasjera........................................................................................................................87 [LBLOGOUT]: Wylogowanie kasjera..................................................................................................................87 [LBOPAK] : Zwrot kaucji.....................................................................................................................................87 [LBSTOCSH] : Zwrot towaru...............................................................................................................................88 [LBFSKREP] : Drukowanie raportu okresowego...............................................................................................88 [LBDAYREP]: Drukowanie raportu dobowego...................................................................................................88 [LBDBREP]: Kontrola bazy danych. ..................................................................................................................89 ODCZYT STATUSU...........................................................................................................................................................89 [LBSENDCK]: Odeślij czas RTC.........................................................................................................................89 [LBFSTRQ]: Odeślij informacje kasowe.............................................................................................................90 [LBERNRQ] : Żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu.......................................................................90 [LBIDRQ] : Sekwencja odsyłająca typ i wersje oprogramowania......................................................................91 11. OPIS SEKWENCJI DRUKARKI POSNET THERMAL-A (APTECZNA)...................................................92 NOWY FORMAT PARAGONU FISKALNEGO.............................................................................................................................92 MODYFIKACJE SEKWENCJI STERUJĄCYCH ZWIĄZANE Z DODATKOWYM FORMATEM PARAGONU FISKALNEGO.....................................94 [LBTRSORG] : Nagłówek „paragonu aptecznego”............................................................................................94 [LBTRSART]: Linia paragonu. ...........................................................................................................................95 [LBTREXIT]: Akceptacja/ anulowanie paragonu...............................................................................................96 FORMATY DODATKOWYCH (APTECZNYCH) WYDRUKÓW NIEFISKALNYCH...................................................................................97 Wycena leku - format wydruku.............................................................................................................................97 Raport kasowy. ....................................................................................................................................................99 Zamówienie na lek recepturowy.........................................................................................................................100 Związek między wydrukami niefiskalnymi wycen leków a wydrukiem paragonu fiskalnego.............................102 SEKWENCJE STERUJĄCE DLA UZYSKANIA DODATKOWYCH APTECZNYCH WYDRUKÓW NIEFISKALNYCH...........................................103

Str. 3

...............................................................109 Standardowe kable sygnałowe drukarek.............................................103 [LBCLRDTA] : Kasowania zapamiętanych danych o wycenie leku („stornowanie wyceny”)................................................................................................................................................................................. 4 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................127 20. POSNET THERMAL (FUNKCJE SERWISOWE)................................110 WYMAGANIA PROGRAMOWE............................................117 16...... POSNET 3001 (FUNKCJE SERWISOWE)...........125 WYMIANA KLAWIATURY...............134 Str.........................105 [LBCLRALL] : Kasowanie całej zapamiętanej listy wycen leków...............................................................................................................................................105 [LBRPORD] : Zamówienie na lek recepturowy.....................................................115 15............................. ZMIANY W DRUKARKACH POSNET THERMAL................................................................................................. ROK 2000 W DRUKARKACH FISKALNYCH POSNET....................131 POSNET THERMAL................108 12....................124 WYMIANA MECHANIZMU DRUKUJĄCEGO ORYGINAŁU.................................................................................................................................109 UWAGI OGÓLNE.....................................................................122 ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKARKI.......................................................................105 [LBAPTREP] : Raport kasowy w formacie dla aptek..................................................................................................................125 WYMIANA MECHANIZMU DRUKUJĄCEGO KOPII.................................................................................................................................................................Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBRPDTA]: Wycena leku..132 POSNET 3001................................................................................130 22...........................................................................................114 14........................................................................................116 DRUKARKI STANDARDOWE..............................................108 [LBPRNDIR] : Sekwencja związana z obsługą dodatkowego portu szeregowego........................................113 13...................................................................................................................................................................109 OKABLOWANIE............................................112 SYGNALIZACJA STANÓW DRUKARKI NA INTERFEJSIE SZEREGOWYM...................................................................112 Błędy drukarki .............................116 DRUKARKI APTECZNE..................................106 [LBPRNTXT]: Opisu działania leku........................................................................109 OPIS INTERFEJSU SZEREGOWEGO........................................... OPIS ZŁĄCZ DRUKARKI POSNET THERMAL I POSNET 3001................................................ WYKAZ PODZESPOŁÓW DRUKARKI FISKALNEJ POSNET 3001................................133 POSNET THERMAL-A.........................................................123 18.......................................................................................................................................................................... KODY SEKWENCJI.... KODY BŁĘDÓW DRUKAREK....................................................... NOWE KONSTRUKCJE DRUKAREK........................................................107 [LBCLRTXT] : Kasowanie opisu działania leku z tablicy wycen...........................................124 WYMIANA BATERII............................................ 3001 i Beetle 20)........................129 21.............. WYKAZ PODZESPOŁÓW DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL........................................................................112 Do podłączenia dodatkowego wyświetlacza VFD (Thermal.................................................................................................................................................................................................................................................................................... SYGNAŁY INTERFEJSU............................128 DRUKARKA POSNET 3001 W OBUDOWIE PLASTIKOWEJ....................................112 Błędy "programowe".................................................................... OPIS INTERFEJSÓW DRUKAREK FISKALNYCH THERMAL I 3001..................................................................................................................................................................................................................................................................126 19......................................................128 DRUKARKA POSNET THERMAL W TECHNOLOGII SMD...........................................................................................................................................121 17..........111 DODATKOWE ZŁĄCZE RS232C............120 ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKATKI .112 W wersji aptecznej drukarki.................................................................................................................................................................

Dokładny opis sekwencji znaleźć można w rozdziale 10 niniejszej instrukcji (na stronie 71). Występuje w wersjach: 28. 28. Bliższe informacje dotyczące w/w. 29. Drukarka POSNET Thermal to wersja drukarki z mechanizmem drukującym termicznym. który zawiera drukarkę fiskalną będącą odpowiednikiem drukarki DF-301 (wcześniejszy model drukarki). 29. Przy współpracy z firmą Siemens powstała kasa fiskalna POSNET Beetle 20 będąca połączeniem w jednej obudowie drukarki fiskalnej POSNET Thermal i opartej na architekturze komputera klasy PC kasy Beetle. 39. opis ten uwzględnia numeracje wersji oprogramowania (firmware) wewnętrznego drukarki od którego obowiązuje dana sekwencja. 39. czyli drukarki mogą pracować w systemach z maksimum 7 stawkami PTU (6 definiowanych plus stawka zwolniona ‘Z’). Numer ten określa zakres sekwencji (komend) które obsługuje dany model drukarki (patrz dokładny opis sekwencji zawarty w rozdziale 10) W drukarkach POSNET Thermal i POSNET 3001 można zdefiniować 6 stawek PTU (A .. ‘Apteczna’ wersja drukarki to POSNET Thermal-A.1B.3.3 i 39. 31. Ten sam wyświetlacz może współpracować także z drukarkami POSNET Thermal (od wersji 39.1) i POSNET 3001 (od wersji 39. Programistom nie wolno jest umieszczać sekwencji do fiskalizacji drukarki w swoich aplikacjach! W firmie POSNET produkowany jest także terminal UNIX-owy o nazwie POSNET 2000.. pozostałą część nagłówka (Nazwę firmy i adres siedziby firmy) zapisuje się do pamięci RAM (podtrzymywanej baterią) co umożliwia w przyszłości ich ew. Umieszczona w kasie POSNET Beetle 20 drukarka (moduł drukarki) posiada numer firmware 28.3.1B. Wersja najnowsza (39. Praktycznie z punktu widzenia programisty jest to odpowiednik drukarki POSNET 3001. 29.1. Wstęp Niniejsza instrukcja serwisowa napisana została pod kątem drukarek POSNET Thermal i POSNET 3001. F). Opis sekwencji dla tej drukarki umieszczono w rozdziale 11. Drukarka POSNET 3001 to odpowiednik starszej wersji drukarki DF-301 z mechanizmem drukującym firmy STAR (igłowa).pl Str.3. Fiskalizację drukarek dokonuje się zapisując do pamięci fiskalnej tylko NIP. Każda z produkowanych drukarek fiskalnych POSNET posiada wewnętrzny program tzw. Zawarty w rozdziale 10 opis sekwencji dotyczy także zawartej w kasie POSNET 2000 drukarki. 5 .1-3.3).posnet. urządzeń firmy POSNET dostępne są na stronie WWW firmy pod adresem: www.1B lub 39. Fiskalizacji dokonuje tylko i wyłącznie przeszkolony w firmie POSNET serwis. 31. Zawiera wszystkie niezbędne informacje potrzebne do serwisowania drukarek.1B) może współpracować ze specjalnym zewnętrznym wyświetlaczem alfanumerycznym VFD podłączanym do dodatkowego wyjścia w module drukarki typu RS232C.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 1. 32. Od momentu powstania pierwszej drukarki fiskalnej (DF-300) zaszło wiele zmian w konstrukcji drukarek oraz pojawiły się dodatkowe komendy których nie ‘znały’ drukarki DF-300.1. Występuje w wersjach: 28.9A.com.5A.7A i 31. firmware który posiada specyficzny numer. korektę bez potrzeby wymiany modułu fiskalnego.1.6 (wersja drukarki w obudowie plastikowej). a także drukarka fiskalna POSNET SIEMENS-77 umożliwiająca dodatkowo wydruk dokumentu. Występuje w wersjach: 28.6A.

Str. • drukarkę paragonów z możliwością drukowania oryginału oraz kopii. zależnie od stopnia inwencji programisty i różnych warunków wymaganych przez aplikacje. • samodzielnie formatuje paragon fiskalny oraz nalicza podatek VAT na podstawie danych o transakcji przesłanych z systemu. Język programowania drukarki obejmuje kilkanaście sekwencji sterujących dających możliwość implementacji różnorodnych algorytmów komunikacji z urządzeniem. Wynika to z następujących faktów: 1). • raport okresowy. Real Time Clock). W tym sensie nazwa "drukarka fiskalna" może być nieco myląca (należałoby raczej używać nazwy np. Podłączenie urządzenia do programu aplikacyjnego może być rozwiązane w różny sposób. Tak prostą aplikację może praktycznie stworzyć nawet niezbyt zaawansowany programista. • zegar czasu rzeczywistego (RTC. Do zrealizowania najprostszej sprzedaży wystarczy wykorzystać podzbiór złożony z zaledwie sześciu (!) sekwencji sterujących: • nastawianie / korekta zegara czasu rzeczywistego (sekwencja LBSETCK). Drukarka posiada wszystkie elementy sprzętowe niezbędne dla fiskalności systemu (stanowiące niepodzielną całość zawartą w jednej obudowie) tj. LBDSPDEP. przy czym drukarka realizuje pewien zestaw rozkazów / sekwencji sterujących (posiada własny język programowania). że jego podłączenie do istniejącego systemu sprzedaży (bądź finansowo . Nie ma zatem dowolności danych przesyłanych do drukarki. 2). Drukarka jest wyposażona w interfejs szeregowy (RS-232C napięciowy). muszą one spełniać formalne (syntaktyczne) reguły jej języka programowania. a w szczególności: • zapewnia poprawną rejestrację transakcji sprzedaży: drukowanie paragonu fiskalnego oraz elektroniczna rejestracja obrotu są operacjami NIEPODZIELNYMI. W najprostszych sytuacjach (niewielka sprzedaż. Mówiąc obrazowo: jeżeli wyślemy do zwykłej (niefiskalnej) drukarki kod litery "A" to zwykle zostanie on wydrukowany.podstawowe informacje serwisowe Założenia ogólne Drukarka fiskalna jest przeznaczona w pierwszym rzędzie do fiskalizacji istniejących systemów komputerowych. Jest adresowana przede wszystkim do użytkowników.księgowego) jest proste. Urządzenie jest tak pomyślane. • pamięć fiskalną dla rejestracji obrotu. • dwa wyświetlacze: dla klienta (LED) i dla obsługi (LCD). oraz kilka dokumentów niefiskalnych o ściśle określonych formatach wynikających z przeznaczenia. brak niezależnej komputerowej ewidencji sprzedaży i towarów) wystarczy tylko transmisja danych z komputera do drukarki.ang. którzy posiadają komputer klasy PC oraz wykorzystują w swoim sklepie (hurtowni) oprogramowanie realizujące sprzedaż. Komunikacja z urządzeniem jest komunikacją znakową (tzn. jak i programowym. • dokonuje kontroli formalnej i obliczeniowej danych transakcji przesyłanych z systemu wykrywając szereg sytuacji błędnych. w szczególności realizuje algorytm badania poprawności przywiązania kodu stawki PTU do nazwy towaru. • sekwencje powodujące realizację transakcji (LBTRSHDR. • realizuje drukowanie raportu dobowego i okresowego. Nie można też uzyskać dowolnych formatów wydruku. Zestaw możliwych do uzyskania rodzajów wydruku jest ściśle określony przez oprogramowanie drukarki i obejmuje wydruki fiskalne: • paragon fiskalny. co dotyczy też danych liczbowych !). Równocześnie. urządzenie zapewnia fiskalność całego systemu NIEZALEŻNIE OD WŁAŚCIWOŚCI pozostałych urządzeń i oprogramowania wykorzystywanego na użytym komputerze. dane przesyłane do drukarki stanowią zawsze ciąg znaków ASCII. LBTREXIT i LBTRXEND). • raport dobowy. 6 . W przypadku drukarek fiskalnych kod ten (jeżeli nie stanowi istotnego elementu sekwencji sterującej) zostanie zignorowany. "rejestrator transakcyjny"). Drukarki fiskalne . Oprogramowanie drukarki zapewnia wszystkie wymagane funkcje niezbędne w kasie fiskalnej. Jest to najistotniejsza cecha urządzenia.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 2. LBTRSLN. zarówno pod względem sprzętowym.

LBCSHSTS). Str. LBDSP) • inne (LBSERM). LBDECCSH. • rozkazy powodujące wysłanie statusu drukarki (LBFSTRQ . opisane: "SZUFL. moduł ten jest połączony z resztą urządzenia za pośrednictwem wstążki. • złącza klawiatury i wyświetlacza LCD na pulpicie operatorskim. • kompletny sterownik mechanizmu drukującego. raporty o gotówce w kasie ( LBDAYREP. • sekwencja ustawiania zegara (LBSETCK) i jego odczytu (LBSENDCK). W chwili obecnej szereg firm software'owych dokonało już przystosowania oferowanych przez siebie pakietów do potrzeb współpracy z drukarką. LBSETHDR). Pozostałe sekwencje mogą być dowolnie wykorzystywane przez programy aplikacyjne zależnie od potrzeb i inwencji programistów. • sekwencja powodująca bezpośredni dostęp do układów elektronicznych (wyświetlacza i szuflady. Ponadto na płycie głównej są złącza dla wstążek przewodów (z mechanizmami "zapinającymi"): • złącza mechanizmów drukujących. Dotychczasowe doświadczenia z tych prac wykazują. typu RJ45 (8p8).bez konieczności uzyskania homologacji na oprogramowanie ! Oczywiście niewielka cena urządzenia uzasadnia też wprowadzenie drukarki fiskalnej w sklepach /hurtowniach. LBCSHREP.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Pozostałe sekwencje sterujące wzbogacają funkcje urządzenia oraz zapewniają niezbędne funkcje serwisowe. jest umieszczony moduł fiskalny.ENQ i DLE) i numeru błędu ostatniego rozkazu (LBERNRQ). LBDBREP.musi być ono plombowane specjalną nalepką jednorazowego użytku. Jest również istotny fakt. raport bazy danych. Reasumując: drukarka fiskalna może być wykorzystana do fiskalizacji systemu sprzedaży w różny sposób zależnie od potrzeb użytkownika i programu aplikacyjnego. Do głównego chassis drukarki są przymocowane pozostałe zespoły: • od spodu. 7 . który jest w posiadaniu podatnika. zwijacza i czujnika obecności papieru (POSNET 3001). • złącze dla wyświetlacza zewnętrznego. do której dostęp jest możliwy po odkręceniu (zabezpieczonej plombą producenta !) chassis drukarki. nad główną płytą. • złącze mechanizmu obcinającego. LBINCCSH. Zespół ten jest wyposażony w złącza interfejsów. • złącze interfejsu szeregowego dodatkowego opisane: "RS232". Istotną zaletą tego rozwiązania jest możliwość wykorzystania sprzętu (komputer klasy PC) i oprogramowania.". opisane: "KOMP. LBFSKRE. że ilość dostępnych na rynku programów wyposażonych w możliwość komunikacji z tą drukarką będzie rosnąć. W takiej sytuacji drogą stosunkowo niewielkich modyfikacji istniejącego oprogramowania uzyskuje się fiskalizację całego systemu . co wymaga skompletowania całego systemu od początku (zakup komputera i aplikacji dostosowanej do współpracy z drukarką). że wielu użytkowników posiada wdrożone (i wykorzystywane przez dłuższy czas) oprogramowanie finansowo-księgowe bądź obsługi sprzedaży. Na płycie tej umieszczono: • główny procesor drukarki wraz z układami interfejsów. • złącze pamięci fiskalnej . Sekwencje z pierwszej grupy są wykorzystywane w programach. • sekwencje inicjujące różnego rodzaju raporty i wydruki niefiskalne: raport dobowy i okresowy. że nakład pracy i czasu jest w przypadku tego urządzenia niewielki i należy oczekiwać.". zlokalizowany wewnątrz metalowej obudowy przymocowanej na trwałe do chassis drukarki (zespół "niewymienialny" przez serwis !). Dokonać tego może tylko i wyłącznie serwis regionalny producenta i oczywiście sam producent czyli POSNET. które nie były do tej pory skomputeryzowane. • złącze zewnętrznego zasilacza opisane: „DC”. raport kasy/ zmiany.". Można je podzielić na następujące grupy: • sekwencje modyfikujące w sposób trwały (poprzez zapis danych w pamięci fiskalnej) stan wewnętrzny urządzenia: zmiana stawek PTU i fiskalizacja (LBSETPTU. którymi dysponuje serwis. • złącze do podłączenia szuflady. Opis konstrukcji drukarek Większość układu elektronicznego drukarki jest zlokalizowana na głównej płycie. opisane: "WYŚW. • zegar czasu rzeczywistego. wyprowadzone z tyłu drukarki: • złącze interfejsu szeregowego (RS-232). typu RJ. przeprowadzając fiskalizację urządzenia lub zmianę stawek PTU. typu RJ45.

który jest połączony z płytą główną przy pomocy 10 żyłowej wstążki. Na środku tylnej części górnej pokrywy drukarki jest umocowany wspornik wyświetlacza.". dający gwarancje że wydruk zostanie zachowany nawet po upływie 5 lat (oczywiście w przypadku zachowania reguł co do przechowywania papierów termicznych). Umożliwia drukowanie do 40 znaków w wierszu (15 CPI) na papierze z kopią. Charakteryzuje się dobrą szybkością drukowania . Klawiatura jest połączona z główną płytą przy użyciu 10 żyłowej wstążki. Do trwałego umocowania tych przewodów służy specjalny zaczep umocowany do tylnej ścianki drukarki. W przedniej części drukarki znajduje się klawiatura. Sterownik mechanizmu drukującego.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 od góry: zespół mechanizmu drukującego. Ponadto w prawej części mechanizmu drukującego drukarki POSNET 3001 umieszczony jest mikro wyłącznik sygnalizujący zamknięcie pokrywy. W pulpicie operatorskim jest ponadto zamontowany alfanumeryczny wyświetlacz LCD (2 x 20 znaków). 82 mm. Pełen status drukarki oraz zawartość bufora komunikacyjnego są przechowywane w pamięci RAM podtrzymywanej bateryjnie. Kabel płaski jest wyprowadzony przez otwór w korpusie drukarki i dołączony wtykiem modularnym RJ45 do dostępnego z zewnątrz gniazda z opisem "Wyśw. • Dużą trwałością (30 km). Sterownik drukarki realizuje też pewien zestaw rozkazów (sekwencji sterujących). Jego zadaniem jest sterowanie wszystkimi funkcjami mechanizmu tzn. • Mechanizm drukujący W drukarce POSNET 3001 wykorzystano niezawodny mechanizm drukujący japońskiej firmy STAR typu MP-342 (wykorzystywany w drukarkach paragonowych typu SP-300). • drukowanie danych graficznych.niezależnie od jego fizycznej lokalizacji. Należy zwrócić uwagę na poprawność tego podłączenia przy ewentualnych naprawach drukarki także po jej zmontowaniu. druk o podwójnej szerokości. włączanie silnika napędu głowicy. Brak podłączenia przewodu uziemiającego może być nawet przyczyną uszkodzenia w wyniku wyładowania statycznego do obudowy wyświetlacza ! Należy również zwrócić uwagę aby przewody wychodzące z uchwytu wyświetlacza nie dotykały do kółka pasowego silnika zwijacza. realizacja algorytmu sterowania silnikiem krokowym napędu przesuwu papieru. Wykorzystywana wersja mechanizmu jest fabrycznie wyposażona w obcinacz paragonów napędzany dodatkowym silnikiem prądu stałego.000 linii dla całego mechanizmu). Poniżej scharakteryzowano krótko poszczególne bloki funkcjonalne urządzenia. grafika itp. Przez "blok funkcjonalny" rozumiemy tu fragment całego urządzenia realizujący określoną funkcję . • drukowanie z podkreśleniem. wraz z zwijaczem kopii (POSNET 3001) lub dwa mechanizmy termiczne (POSNET Thermal).). szerokości max.2 linii na sekundę oraz dużą niezawodnością (około 100. sterowanie głowicą. Ponadto jest dosyć cichy (zwłaszcza w porównaniu z mechanizmami wyposażonymi tylko w jeden silnik prądu stałego służący równocześnie do napędu głowicy i przesuwu papieru). Jest to mechanizm z głowicą dziewięcioigłową.około 3. Niektóre z opcji realizowanych przez sterownik są wykorzystywane w aktualnej wersji formatów wydruków (np. W drukarce POSNET Thermal wykorzystano dwa wysokiej klasy mechanizmy termiczne (oryginał i kopia) charakteryzujące się: • Cichą pracą. Do drukarek termicznych należy stosować specjalny papier (z nadrukiem POSNET) gwarantujący wysoką jakość wydruku i co za tym idzie. Sterownik jest wyposażony w generatory znaków z polskimi literami w standardzie MAZOWIA. Sterownik mechanizmu drukującego jest zmontowany na głównej płycie drukarki. • Dużą prędkością drukowania (10 linii na sekundę). Wychodzą z niego (POSNET 3001 i drukarki Thermal w obudowach metalowych) dwa przewody: płaski 8-mio żyłowy kabel "telefoniczny" oraz przewód uziemiający w kolorze zielono-żółtym. który umożliwia między innymi: • zmianę szerokości wydruku (CPI). 8 . na której umieszczono 4 klawisze i 3 diody LED w różnych kolorach . że o ile blok danych (paragon fiskalny !) został przesłany Str.000 znaków dla głowicy oraz 8.400. sterowanie silnikami zwijacza i obcinacza paragonów (3001)oraz sterowanie wyjściem przeznaczonym do podłączenia szuflady. druk "pogrubiony" itp. natomiast przewód uziemiający jest doprowadzony do specjalnej śruby umieszczonej z prawej strony zwijacza kopii.000. Wszystkimi powyższymi funkcjami steruje główny mikroprocesor drukarki Z180 (opisany w następnym punkcie instrukcji). Konsekwencją tego rozwiązania jest fakt. silnikiem prądu stałego do napędu głowicy oraz z silnikiem krokowym do przesuwu papieru. Oryginalny mechanizm został uzupełniony o zwijacz do kopii oraz czujnik obecności papieru.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 poprawnie . nawet jeżeli w trakcie drukowania zaniknie zasilanie. W pamięci tej są przechowywane różne dane. Str. a także służy ona do przechowywania bazy danych o sprzedawanych artykułach (służącej do kontroli poprawności przypisania kodów stawek PTU do nazw sprzedawanych artykułów podczas transakcji). zegar czasu rzeczywistego). Uruchomienie wyjścia następuje w wyniku odebrania przez sterownik odpowiedniego rozkazu wysłanego przez aplikację do drukarki. Procedury komunikacji "wewnętrznej" są skonstruowane w sposób wykluczający wystąpienie błędów transmisji (transfery mają charakter blokowy. realizacja algorytmów związanych z transakcją. • przegrzanie głowicy. które muszą być zachowane podczas wyłączenia drukarki (np. • zegar czasu rzeczywistego. w którym został on przerwany (jeżeli w buforze sterownika coś jeszcze zostało). brak papieru) lub przez serwis. raportami dobowymi i okresowymi. Są to następujące sytuacje: • błąd jednego z napięć zasilających (uszkodzenie lub przeciążenie zasilacza). a także komunikacja z pozostałymi elementami z systemu (pamięć fiskalna. Główny procesor dysponuje obszarem pamięci RAM. aby uzyskać możliwie największą szybkość wydruku (drukowanie w obu kierunkach ruchu głowicy w drukarce 3001 !) przy minimalizacji możliwości uszkodzenia mechanizmu (np. przekłamanie pamięci programu lub błąd testu pamięci RAM). 9 . a w szczególności: • pamięć fiskalną. wykorzystywany do uruchomienia elektromagnesu zwalniającego zapadkę szuflady . • brak papieru.to zostanie on na pewno wydrukowany. • inne błędy (np. Wykrycie błędów w procedurze "odpytywania". • zacięcie silnika napędu głowicy lub otwarta pokrywa drukarki. w którym zostało przerwane . Algorytmy sterowania mechanizmem drukującym są tak skonstruowane. sprzętowy układ „watchdog timera” . • zacięcie lub uszkodzenie obcinacza (3001). są zabezpieczone bajtami lub bitami kontrolnymi itp. totalizery i ilość gotówki w kasie). Dla zapewnienia poprawnej pracy sterownik korzysta z sygnałów PG i PF ("Power Good" i "Power Fail") generowanych we właściwej sekwencji przez elektronikę drukarki podczas komutacji napięcia zasilającego. Umieszcza wtedy odpowiednie komunikaty na wyświetlaczu LCD (są one omówione w rozdziale 7). analiza i wykonywanie rozkazów sterujących. Główny komputer sterujący drukarką został zrealizowany w oparciu o procesor Z180 (HD64180). • wyświetlacz zewnętrzny LED. • zbyt niskie napięcie baterii podtrzymującej dane w RAM. Po powrocie zasilania drukowanie zostanie wznowione od miejsca. specjalny algorytm sterowania obcinaczem eliminujący ewentualność uszkodzenia silnika w przypadku blokady napędu 3001). gdy cała zawartość bufora ulegnie wydrukowaniu. Procesor drukarki wykrywa szereg sytuacji awaryjnych. Z kolei sygnał PF daje możliwość właściwego zakończenia drukowania w przypadku zaniku napięcia zasilającego .w sposób umożliwiający między innymi poprawne wznowienie wydruku od miejsca. Główny procesor drukarki. które mogą być usuwalne przez użytkownika (np. gdyż wymagałoby to powtórzenia całej transakcji).co powoduje jej otwarcie.odpytuje okresowo (co kilka sekund) pozostałe układy. Sterownik mechanizmu drukującego jest wyposażony w dodatkowe wyjście służące do podłączenia szuflady na banknoty. W szczególności. Ponadto kontrolowany jest stan mechanizmu drukującego. ze względu na jednokrotność operacji drukowania paragonu fiskalnego (w przypadku przerwy w zasilaniu nie można powtórzyć tej operacji. wyświetlacze. Przyjęcie takiego rozwiązania jest konieczne. Główny procesor drukarki poprzez wysyłanie i odbieranie komunikatów od pozostałych procesorów systemu organizuje i kontroluje ich działanie. powoduje bezwarunkowe przerwanie pracy drukarki wraz z odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu LCD oraz dźwiękową i optyczną (diody LED na klawiaturze) sygnalizacją tego stanu. którego zawartość jest podtrzymywana przy pomocy baterii litowej 3V. Procesor główny jest ponadto zabezpieczony przed skutkami błędnego działania programu poprzez zewnętrzny.a procedura inicjalizacji całej drukarki zakończy się dopiero wtedy.). W szczególności sygnał PG zabezpiecza elementy mechanizmu / sterownika przed uszkodzeniem w wyniku stanu nieustalonego podczas włączania drukarki. Na wyjściu tym pojawia się impuls napięciowy pochodzący z kondensatora naładowanego do napięcia 25V. Do jego zadań należy obsługa obu interfejsów komunikacyjnych. wskazujące na awarię jednego z elementów. dla zapewnienia wysokiej niezawodności całego urządzenia .

aktualne wartości stawek podatkowych. oczekiwanie na ewentualne zakończenie drukowania zawartości bufora drukarki (podtrzymywanego bateryjnie).nagłówek i część pozycji już została wydrukowana !). . w tej sytuacji. • Badanie warunków uniemożliwiających pracę drukarki w ogóle (błędy fatalne testu. lecz brak zamknięcia transakcji w sytuacji.ilość zarejestrowanych zerowań RAM. • Wypisanie zgłoszenia na wyświetlaczu (test wizualny): ' Drukarka fiskalna ' 'POSNET Thermal/yy. zależnie od przyczyny. Jeżeli przed wyłączeniem zasilania drukarka była w trybie transakcji i transakcja nie została zakończona poprawnie. a w takiej sytuacji wypisanie komunikatu: ' Błąd zegara RTC' 'Prześlij z systemu !'. to następuje drukowanie napisu: 'paragon anulowany' oraz odcięcie anulowanego paragonu (ta sytuacja może wystąpić tylko. • Test pamięci RAM systemowej.x ' lub ' Drukarka fiskalna 'POSNET 3001/yy. 10 . błąd sumy kontrolnej ROM). a w przypadku błędu wypisanie komunikatu: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) '. Test optyczny wyświetlacza LED (zapalenie wszystkich segmentów). Badanie sumy kontrolnej danych pamięci RAM podtrzymywanej bateryjnie. • Badanie warunków umożliwiających pracę drukarki w trybie fiskalnym. w wyniku rozładowania baterii). . gdzie w przypadku błędu wystąpi komunikat: ' Błąd fatalny testu: ' 'ROM RAM RTC DSP FSK'. . która spowodowała fatalny błąd testu). Sekwencja startowa obejmuje następujące operacje (w poniższej kolejności): • Test pamięci ROM programu (obliczenie i sprawdzenie sumy kontrolnej). jeżeli paragon był drukowany w trybie "On-Line". oraz. Kontrola poprawności działania mechanizmu drukującego. Odczyt stanu totalizerów drukarki i sprawdzenie ich sumy kontrolnej.nagłówek dla paragonu i raportów zawierający dane podatnika (NIP). W obu w/w sytuacjach dalsze użytkowanie urządzenia nie jest możliwe. a jeżeli praca w tym trybie nie jest możliwa wypisanie ostrzeżenia: ' Tryb szkoleniowy ! ' Str.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Po włączeniu zasilania procesor główny wykonuje test poprawności działania całego systemu oraz inicjalizuje stan drukarki na podstawie danych odczytanych z modułu fiskalnego i pamięci RAM podtrzymywanej bateryjnie. następnie sprowadzenie sterownika mechanizmu drukującego do stanu początkowego. • Kontrola poprawności działania i odczyt statusu zegara czasu rzeczywistego. lub komunikat: ' Brak stawek PTU lub ' 'numeru unikatowego '.ilość wolnego miejsca w module fiskalnym. inicjalizacja tego obszaru.data ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej. (druga linia może mieć różny format. w celu wykrycia braku jego zaprogramowania (np. ponieważ nie chodzi tu o dokończenie drukowania paragonu. gdy jego część .x • ' ' • • • • • Sprawdzenie poprawności działania modułu fiskalnego oraz odczytanie z niego następujących danych: . np. .

• Jeżeli ilość wolnych lokacji do zapisu (rekordów) w pamięci fiskalnej nie przekracza 20. w której awaria zasilania następuje w chwilę po wysłaniu przez aplikację sekwencji LBTREXIT. Powstaje wtedy istotny problem . jak w przypadku sterownika drukarki.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ' HDR FULL ERR CLR '. że awaria zasilania w dowolnym momencie nie spowoduje błędnego zadziałania drukarki (np. = xx '. • Wypisanie standardowego opisu na wyświetlaczu: ' --. dało różne rezultaty !).Do zapłaty --. stan tego bitu musi być przechowywany w pamięci nieulotnej.czy drukarka zdążyła ją zrealizować czy nie ? Aby rozwiązać skutecznie to zadanie hardware i software drukarki zapewnia spełnienie następujących założeń: 1.program do sprzedaży. Co więcej. W tym momencie procesor główny odczytuje i kontroluje całą bazę danych. • Generowanie pojedynczego sygnału dźwiękowego. operacje wydruku paragonu i rejestracji obrotu (zwiększenie stanu totalizerów) są NIEROZDZIELNE.właściwe wykorzystanie sygnału PF przez procesor (oraz buforowanie pewnych informacji w pamięci nieulotnej). Problem ten został rozważony szczególnie starannie w konstrukcji całego urządzenia . kończącej transakcję. w której zachodzi analiza znaków odbieranych z interfejsów i realizacja sekwencji sterujących. co gorsza. Po zakończeniu sekwencji startowej procesor główny przechodzi do głównej pętli. prowadząc równocześnie jej "regenerację" w przypadku wykrycia błędów. Jeżeli wykryto dużo błędów to proces ten może trwać do kilku minut. to po zakończeniu testu pojawia się komunikat: ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. 3. naliczenie obrotu bez zakończenia wydruku paragonu lub odwrotnie. Str. aby obliczanie obrotu przez drukarkę i komputer . zależnie od sytuacji. nawet w warunkach awarii zasilania w dowolnym momencie ! 2. 11 . ' • Automatyczne wykonanie zerowania RAM (jeżeli wykryto wcześniej błąd totalizerów).' 'Suma: 0. przy rozważeniu różnych sytuacji szczególnych daje pewność. Podobnie.tu też musi być nierozdzielność operacji). to nastąpi wypisanie ostrzeżenia: ' Ilość rekordów w ' ' pam. Jeżeli został wykryty jakikolwiek błąd. w momencie wykonania obu tych operacji zostaje ustawiony znacznik (nazywany w dalszym opisie TRF) bit.. Wyobraźmy sobie przykładowo sytuację. albo zapis raportu dobowego do pamięci fiskalnej bez zakończenia jego wydrukowania lub. czy ostatnia transakcja została zakończona poprawnie (przy czym software wyklucza explicite możliwość zakończenia transakcji bez ustawienia bitu TRF lub odwrotnie . gdzie 'xx' jest ilością "wolnych" rekordów. • Badanie poprawności bazy danych sygnalizowane komunikatem: ' KONTROLA BAZY ' ' DANYCH. bez wyzerowania totalizerów). (druga linia może mieć różny format. (w trybie fiskalnym zostanie wówczas wykonany zapis w pamięci fiskalnej informacji o wystąpieniu błędu w bazie danych). który może być testowany przez aplikację w celu zbadania. fisk.. przy czym pojawia się wówczas komunikat: ' Błąd totalizerów ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' (w trybie fiskalnym fakt ten zostanie też zarejestrowany w pamięci fiskalnej). '. procesor główny korzysta z sygnału PF ("Power Fail") w celu poprawnego zakończenia wszystkich operacji i przechowania statusu w przypadku zaniku zasilania. która uniemożliwia pracę w trybie fiskalnym). Poprawne wykorzystanie stanu bitu TRF przez aplikację likwiduje w każdej sytuacji niepewność co do poprawnego zakończenia transakcji (zatem nie ma możliwości. przeprowadzono również analizę różnych sytuacji wynikających z awarii zasilania w kontekście komunikacji z serwerem i aplikacją.

a w jej trakcie narastająca suma transakcji jest wyświetlana automatycznie na obu wyświetlaczach jednocześnie. J3 (3001) w pozycję 2xRS (zworka dostępna po zdjęciu zabezpieczonej plombą ołowianą osłonki – patrz rozdział 16 i 17). że przy napięciu baterii "na granicy" poprawnego działania wystąpi np. Począwszy od wersji 39. zamiast "Ą" będzie "A". Podstawową funkcją wyświetlacza LED jest informowanie klienta o należności do zapłaty. i / lub: ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. uwzględniając też lata przestępne .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zegar czasu rzeczywistego.x do drukarek POSNET Thermal i 3001 można dołączyć dodatkowy. Wyświetlacz LED jest dołączany do gniazda płyty sterownika za pomocą kabla zaopatrzonego we wtyczkę typu RJ-45. W każdej sytuacji blokowana jest praca drukarki bez poprawnego dołączenia wyświetlacza LED. Na wyświetlaczu tym pojawiają się dokładnie takie same teksty jak na wyświetlaczu operatora LCD (chyba że programista ‘świadomie’ wysyła informacje tylko do wyświetlacza LCD operatora). 12 .Pracują one z oscylatorem zegarkowym 32768 Hz. Nawet jeżeli wystąpi rozprogramowanie zegara. Wyświetlacz LCD wbudowany w pulpit operatora jest połączony z główną płytą drukarki. Dołącza go się do dodatkowego złącza RS232. Komunikacja jest dwukierunkowa (programowanie i odczyt stanu zegara) przy wykorzystaniu magistrali I2C. Takie rozwiązanie umożliwia dołączenie wyświetlacza zewnętrznego. co zapewnia prawidłowe podtrzymanie zegara przez około 5 lat. Działanie zegara czasu rzeczywistego jest podtrzymane przez baterię litową 3V . ze względu na możliwość zaistnienia defektu baterii. wbudowany w pulpit operatora wyświetlacz cyfrowy LCD posiadający dwie linie po 20 znaków alfanumerycznych (dla obsługi) oraz dziesięcio-pozycyjny wyświetlacz cyfrowy dla klienta (LED). Polskie litery są zakodowane według standardu MAZOWIA. informacje diagnostyczne itp.' 'Suma: xxxxxxxx. alfanumeryczny wyświetlacz typu VFD. Należy też przyjąć. Zastosowano nowoczesny.tu są wypisywane wszelkie ostrzeżenia.5 µA.xx' Jest to realizowane na końcu transakcji obligatoryjnie przez drukarkę. Jedyna różnica to wyświetlanie wszystkich znaków ‘polskich’ (także dużych liter) na wyświetlaczu VFD. komunikaty o błędach. że wystąpienie przekłamania w bazie danych lub w innym obszarze danych "nieulotnych" sygnalizowane komunikatami: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) '. Jest to realizowane przez odpytywanie wyświetlacza przez procesor główny co pewien czas. aby każdorazowo na początku dnia pracy urządzenia sprawdzić stan zegara np. Zegar czasu rzeczywistego wykonano na bazie układu PCF8573 (wersje ‘przewlekane’ płyty głównej) lub V3021 (wersja SMD) . przy czym na wyświetlaczu LCD operatora pojawia się komunikat: ' --. Urządzenie posiada możliwość wyświetlania polskich znaków na wyświetlaczu LCD. powinno być zgłaszane do serwisu. Stąd jest zalecane. znaczne "spóźnienie" zegara. Prąd pobierany przez zegar zawiera się w granicach 3. przy czym wystąpienie kodu "dużej" polskiej litery powoduje automatycznie przekodowanie na "zwykłą" literę np.. Zegar czasu rzeczywistego komunikuje się z procesorem głównym. Wyświetlacz LCD (VFD) zapewnia rozbudowaną interakcję z operatorem systemu .Do zapłaty --. Wyświetlacze. Komunikaty powyższe spowodują także komunikat: ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu ! ' ponieważ ‘rok’ zegara przechowywany jest w pamięci RAM. to dane w pamięciach nieulotnych będą nadal poprawne ponieważ pamięć RAM podtrzymywana jest przez inną baterię. ograniczoną ze względów sprzętowych do małych liter. Chociaż stan baterii jest kontrolowany (układ zegara wykrywa awarię własnego zasilania ) . Zegar pracuje w trybie 24-godzinnym. drukując stan kasy (na tym dokumencie niefiskalnym jest data i czas) lub poprzez aplikację (sekwencja odczytu zegara LBSENDCK).może się zdarzyć. realizuje też wszystkie funkcje kalendarza. Str. Serwis powinien pamiętać o przestawieniu zworki J7 (Thermal).

a stan totalizerów jest zerowany (z wyjątkiem licznika paragonów fiskalnych).. • zmiana stawek PTU (data oraz nowe wartości stawek). zwiększany po każdej poprawnej transakcji) oraz bajt sumy kontrolnej. przytwierdzony "na stałe" zespół. Cały obszar pamięci PROM jest funkcjonalnie podzielony na dwa obszary: 1. Odłączenie modułu od głównej płyty lub jego awaria powoduje bezwzględnie zawieszenie pracy drukarki wraz z komunikatem: 'Błąd fatalny testu: ' ' FSK '. 2.F oraz Z (grupa zwolniona od podatku) uzupełniony o 20 bitowy numer paragonu fiskalnego (PAR_NUM. Mechanizm zapisu jest tu podobny jak np. Na płytce modułu fiskalnego jest zatem zmontowana pamięć PROM (układ elektroniczny niezbędny do jej programowania umieszczony jest na płycie głównej). Dodajmy. Pamięć fiskalna stanowi zamknięty w stalowej obudowie. Rejestracja sprzedaży przez urządzenie jest dokonywana w całości przez moduł fiskalny i przebiega dwuetapowo: 1. co umożliwia właściwą interpretację przez procesor główny pozostałej jego zawartości. Równocześnie jest drukowany odpowiedni raport na drukarce paragonowej. raport dobowy. • zerowanie RAM (data i czas zerowania). Na koniec dnia użytkownik jest zobowiązany wykonać tzw. Każda z powyższych danych ma w pamięci PROM ściśle określoną lokalizację. Po fiskalizacji urządzenia dalsze zapisy mogą dotyczyć wyłącznie tego obszaru. Podczas normalnego działania drukarki procesor kontroluje periodycznie (co kilka sekund) poprawność działania modułu fiskalnego. Rejestry te są nazywane dalej totalizerami. Kolejne informacje są zgrupowane w pewne jednostki informacyjne (tak jak sektor na dysku) i zwane dalej rekordami. zapewniając sekwencyjny odczyt danych z PROM itd. Są zapisywane kolejno tzn. Numer unikatowy pamięci jest równocześnie numerem unikatowym całej drukarki i jest wpisywany przez producenta. Obszar zapisu sekwencyjnego. zawierających kwoty sprzedaży dla grup podatkowych A. Realizuje on zapis w pamięci stałej PROM różnych informacji (przede wszystkim informacji o sprzedaży dziennej). w których są akumulowane kwoty sprzedaży z podziałem na grupy podatkowe. Postać raportu okresowego jest zatem bezpośrednio związana ze sposobem zapisu informacji w pamięci fiskalnej. Poszczególne rekordy mogą nieść następujące informacje: • raport dobowy (data oraz stan totalizerów). dla dysku lub taśmy magnetycznej. • nagłówek zawierający dane podatnika (NIP). Po włączeniu zasilania procesor wykonuje test funkcjonalny pamięci fiskalnej. Wtedy zawartość totalizerów jest przepisywana do pamięci stałej PROM. 13 . Konstrukcja modułu zapewnia niezawodny zapis danych w pamięci stałej nawet jeżeli podczas zapisu nastąpi awaria zasilania. Właściwą gospodarkę pamięcią zapewnia główny procesor drukarki. Nagłówek jest wpisywany do pamięci podczas fiskalizacji urządzenia (numer identyfikacyjny podatnika do modułu fiskalnego. Jest to zestaw 7 rejestrów 28 bitowych (TOT_A. • błąd bazy danych (data wystąpienia błędu). Po zatwierdzeniu transakcji jest zwiększany stan nieulotnych rejestrów.. następny rekord jest zapisywany w pierwszej wolnej lokacji pamięci. badając poprawność działania całego układu elektronicznego. nawet jeżeli wystąpi zanik zasilania 220V. 2. Str.TOT_Z). Typ rekordu jest zapisany w pierwszym bajcie rekordu.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Pamięć fiskalna. Dokładniej: zapis zostanie wykonany poprawnie. Dane testowe są zapisywane i kontrolowane automatycznie przez procesor modułu fiskalnego (podczas uruchamiania modułu). reszta nagłówka do pamięci RAM). • numer unikatowy pamięci. Obszar adresowany "bezwzględnie". gdzie są zapisywane: • dane testowe pamięci. wyszukując pierwsze wolne miejsce do zapisu rekordu. że podczas drukowania raportu okresowego zawartość pamięci PROM jest odczytywana sekwencyjnie oraz analizowana i "przenoszona na papier" przez procesor drukarki. sprawdza także poprawność danych zawartych w pamięci stałej i nieulotnej. Procesor główny może dokonać trwałego zapisu danych w tej pamięci.

zakres napięć wejściowych stabilizatora +5V) jest ważna o tyle. 2A (ograniczenie ‘z podcięciem’ . niezależne zewnętrzne konstrukcje zasilaczy. 8A !) . UWAGA: pisząc ‘zanik napięcia zasilającego’ mamy na myśli zanik napięcia na wejściu zasilacza drukarki. Str. po wyprostowaniu służy do zasilenia ciągłego zasilacza stabilizowanego +25V (POSNET 3001 i POSNET Thermal wersja SMD) lub bezpośrednio zasila drukarkę. Zanik napięcia zasilającego jest sygnalizowany przy użyciu sygnału PF ("Power Fail"). prąd spada do zera przy zwarciu) . Takie rozwiązanie zasilacza daje znaczną dynamikę pracy stabilizatora +5V. natomiast osiągnięcie poprawnego stanu napięć zasilających przy użyciu sygnału PG ("Power Good"). 14 . Napięcie +5V zasilające część cyfrową drukarek otrzymywane jest przy pomocy stabilizatora impulsowego umieszczonego na głównej płycie sterownika drukarek. Wyłączanie drukarki podczas realizacji wydruków przy pomocy wyłącznika drukarki jest niedopuszczalne! Zasilacz drukarki POSNET Thermal w wersji SMD jest zasilaczem impulsowym zaopatrzonym w inną wtyczkę od stosowanych w zasilaczach przeznaczonych dla wersji ‘przewlekanych’.stąd na wyjściu zasilacza umieszczono znaczną pojemność. Napięcie to. Ograniczenie prądowe zasilacza drukarki POSNET 3001 jest ustalone na ok. co jest konieczne dla poprawnego zakończenia wszystkich operacji drukarki w przypadku zaniku (awarii) zasilania.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zasilacze. przy dużej sprawności. Z kolei prąd chwilowy może być znaczny (nawet do ok.ponieważ średni prąd pobierany przez mechanizm (nawet przy ciągłym drukowaniu) nie przekracza tej wartości. dostarczając napięcie do obwodów wykonawczych drukarki (POSNET Thermal wersja ‘przewlekana’). a nie wyłączenie drukarki za pomocą jej przełącznika. Wybrano wariant zasilacza optymalny pod względem niezawodnościowym: napięcie jest otrzymywane z uzwojenia transformatora sieciowego o mocy znamionowej 50 VA. że daje duży czas od momentu zaniku napięcia sieciowego do momentu utraty możliwości stabilizacji. Duża dynamika (tzn. Zasilacze drukarek POSNET Thermal i POSNET 3001 to zamknięte w jednej obudowie.

Rozmieszczenie poszczególnych klawiszy przedstawione jest na rysunkach poniżej (różne drukarki): Klawiatura drukarki POSNET THERMAL (obudowa metalowa) Klawiatura drukarki POSNET THERMAL (obudowa plastikowa) Rysunek klawiatury drukarki POSNET 3001 Str. .włączania pracy GOTOWA.kasowania błędów. 15 . Działanie przycisku potwierdzone jest sygnałem dźwiękowym. .wykonywania raportów fiskalnych dobowych i okresowych. Drukarka posiada cztery przyciski o różnorakich funkcjach które wykorzystywane są do: .zakładania papieru.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Klawiatury drukarek. .

4. Zezwala na operacje związane z ewentualnym zapisem do modułu fiskalnego (raport dobowy. Służy także do zmiany wartości pól (roku. informującą.żółtą. że drukarka jest w stanie gotowości do pracy z komputerem (świeci w trybie ‘GOTOWA’). UWAGA: w przypadku wystąpienia błędu uniemożliwiającego dalsze działanie drukarki migają obie diody : SIEĆ i BŁĄD. Klawisz TAK: 1. W przypadku definiowania zakresu (dat) dla raportu okresowego przy pomocy klawisza NIE możemy wybrać pole. Służy także do zmiany wartości pól (roku.RAPORT DOBOWY (przy włączaniu drukarki należy przytrzymać wciśnięty jeden z dwóch klawiszy R.). miesiąca lub dnia) w "górę" ("+" zwiększenie wartości wyświetlonej) w przypadku definiowania daty początkowej lub końcowej dla raportu okresowego. 4. które sygnalizowane są na wyświetlaczu drukarki. (raport dobowy): 1. że drukarka jest włączona (podłączona do sieci zasilającej i włączony jest wyłącznik sieciowy). Umożliwia wysuw kopii w drukarce THERMAL w trybie NIE GOTOWA. W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki. obok klawisza NIE. 4. 2. W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki. Klawisz R. które chcemy zmienić (pełni on wtedy funkcję lewego kursora). O. drukarkę należy wyprowadzić z trybu GOTOWA klawiszem NIE (zielona lampka zgaśnie) i przy pomocy klawisza TAK (WYSUW) dokonać wysuwu papieru. W przypadku definiowania zakresu dat dla raportu okresowego przy jego pomocy możemy wybierać pole. W celu dokonania wysuwu papieru. 4. 2. 16 . 3. 2. Drukarka jest "widziana" przez komputer gdy świeci się zielona lampka opisana „GOTOWA“. wykorzystywany przy zakładaniu nowej rolki papieru. miesiąca lub dnia) w "dół" ("-" zmniejszenie wartości wyświetlonej) w przypadku definiowania daty początkowej lub końcowej dla raportu okresowego. W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki. Klawisz R.czerwoną. 2. 3. Przy jego pomocy wybieramy rodzaj raportu . W przypadku sygnalizowania przez drukarkę błędu przy pomocy tego klawisza można skasować w dowolnym momencie sygnał dźwiękowy generowany przez wewnętrzny głośnik drukarki. Przy jego pomocy (w przypadku gdy lampka GOTOWA nie świeci) można wysunąć papier kopii w drukarce POSNET Thermal.RAPORT OKRESOWY. . Umożliwia wysuw papieru (oryginału w drukarce THERMAL) w trybie NIE GOTOWA. Dodatkowo klawiatura wyposażona jest w trzy lampki typu LED: . Str. z napisem BŁĄD informującą o zaistnieniu błędu (dioda miga i słychać przerywany sygnał dźwiękowy). . Klawisz NIE zezwala na wycofanie się z dowolnej opcji ustawień w przypadkach gdy wymagane jest potwierdzenie lub zaprzeczenie ustawienia. lub R. wykorzystywany przy zakładaniu nowej rolki papieru. (raport okresowy): 1.zieloną (GOTOWA). D. 3. które chcemy zmienić (pełni wtedy funkcję prawego kursora). Włącza/wyłącza tryb pracy GOTOWA.D. Klawisz ten służy także do kasowania ewentualnych sytuacji błędnych. 5.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 OPIS KLAWIATURY: Klawisz NIE: 1. Przy jego pomocy wybieramy rodzaj raportu . z napisem SIEĆ informującą. zmiana stawek PTU) lub na wykonanie raportu okresowego. 3.O.

C. Pamięć programu EPROM zainstalowana na pakiecie sterownika drukarki jest zabezpieczona specjalną.C. na której serwisant umieszcza swoje dane wraz z datą naprawy i odciskiem pieczęci serwisowej. Pod jeden z nich podłożony jest metalowy kubek z uchwytem z owalnym wycięciem (wkręt od strony klawiatury). Zawsze po wkręceniu wkrętów należy dokonać pełnego testu poprawności pracy drukarki. Nalepka ta zawiera dane o dacie produkcji i ewentualnie o wersji oprogramowania. należy powiadomić Urząd Skarbowy i producenta. Wyjęcie układu pamięci powoduje zerwanie nalepki. która ulega uszkodzeniu przy próbie zrywania.plomby serwisowe . mocowaną dwoma wkrętami M3 do chasidrukarki. Po poprawnym wyniku testu można dokonać zabicia plomb. Nalepki na złącze pamięci fiskalnej dostarcza wyłącznie producent !!!.plomby producenta . nie może być dokonywane w żadnym przypadku przez serwis !!!. o ile przewidują to odnośne przepisy szczegółowe. 17 . zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymontowywanie pamięci fiskalnej. zdecydowanym (ale z wyczuciem !) uderzeniu młotkiem. Pamięć fiskalna stanowi zamknięty. Odcisku pieczęci należy dokonać poprzez umieszczenie nalepki na twardej gumie. osłonkę. • zgnieceniu brzegów kubeczka poprzez nałożenie narzędzia o stożkowym otworze czołowym (tzw. jednorazowego użytku nalepką producenta.) lub najbliższego przedstawiciela regionalnego POSNET. że wkręt mocujący przechodzi kolejno przez: kubeczek. Dokonywanie w takim przypadku otwierania lub naprawy drukarki . która jest zapinana do złącza umieszczonego na płycie sterownika drukarki.obciąża odpowiedzialnością serwisanta. przytwierdzony "na stałe" zespół. II . które polega na: • włożeniu do kubeczka plasterka ołowiu. a następnie jest wkręcony w gwint konstrukcji drukarki. Wyjmowanie pamięci EPROM w celu jakiekolwiek kopiowania i analizowania zawartego w nich oprogramowania są czynnościami zabronionymi dla serwisu !!!. przyłożenie indywidualnego stempla serwisanta i delikatne uderzenie młotkiem. powiadomienia Urzędu Skarbowego. Kubeczki do plombowania są jednorazowego użytku i są dostarczane wyłącznie przez producenta !. Uchwyt kubka jest podwinięty pod spód osłonki tak. czyli POSNET S.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 3. wskazujących na ingerencję osób niepowołanych. Nalepkę należy tak umieścić na złączu. Plombowanie drukarki fiskalnej Plomby drukarki można podzielić na dwie grupy: I . Drukarkę z uszkodzeniami pamięci fiskalnej należy dostarczyć do producenta (POSNET S. Każdorazowa ingerencja serwisu wymaga odnotowania w książce serwisowej drukarki oraz. Po włożeniu wtyczki do złącza należy na złącze nakleić specjalną nalepką. uchwyt. lub HOLOGRAMU także zawierającego napis POSNET. • odciśnięciu w ołowiu pieczęci serwisanta poprzez przyłożenie narzędzia z indywidualnym oznakowaniem serwisanta i jednorazowym. Uszkodzenia drukarki polegające na niesprawności pamięci fiskalnej kwalifikują całą drukarkę do wymiany. Plomby serwisowe POSNET SERWIS 8777 Pamięć fiskalna jest połączona z płytą sterownika wstążką z nasadką. Plomb tych nie może naruszać żaden serwisant za wyjątkiem przedstawiciela regionalnego lub producenta. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach plomb. Plomby producenta Drukarka zawiera plombę producenta w postaci plastikowego klipsa z napisem POSNET. aby można było na niej odczytać wpisane dane i zidentyfikować stempel serwisanta. Opisania nalepki należy dokonać przed jej zdjęciem z papieru zabezpieczającego i nalepieniem na złącze. Jest to nalepka jednorazowego użytku. Str. zagniataka) i kilkakrotnym delikatnym uderzeniu młotkiem. W drukarkach POSNET Thermal i POSNET 3001 zastosowano specjalną osłonkę.

‘Wysłać’ nagłówek do drukarki. Fiskalizacja polega na zapisaniu numeru identyfikacyjnego podatnika NIP do pamięci fiskalnej (operacja nieodwracalna). ≥ 17. adresie firmy).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 4. Program podpowiada co mu się ‘nie podoba’ w linii z NIP (o ile popełnimy jakiś błąd) i nie zezwoli na fiskalizację drukarki dotąd aż błąd zostanie poprawiony !. 2. 3. który jest udostępniany serwisantom po pomyślnym zdaniu egzaminu kończącego kurs serwisowy drukarek (katalog VER17_1 na dyskietce fiskalnej dla firmware ≥17. miejsca instalacji drukarki (niektóre urzędy skarbowe tego wymagają). po fiskalizacji trzeba w drukarce zdefiniować (tryb szkoleniowy umożliwia dokonanie dowolnych sprzedaży z programu użytkownika i określenie z jakich stawek korzysta użytkownik). starych zasad tzn.EXE należy uruchamiać komendą : POSNET POSNET POSNET POSNET 1 2 3 4 w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM1.EXE”. W drukarkach fiskalizowanych wg. Zaniki zasilania w przypadku braku UPS-a mogą mieć negatywny wpływ na przebieg fiskalizacji. w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM4. za co całą odpowiedzialność ponosi serwisant . jeżeli stwierdzimy że jest błąd w nagłówku trzeba się wycofać i nacisnąć klawisz ‘N’.powinny znaleźć się w następnej linii po NIP i od lewej krawędzi wydruku.„POSNET. Po naciśnięciu ‘T’ drukarka wydrukuje kontrolny paragon z interesującym nas nagłówkiem. Sprawdzić datę i czas w urządzeniu (musi być prawidłowa !). adres firmy i NIP (NIP musi być w ostatniej linii nagłówka tzn. uzyskać potwierdzenie na odwrocie tego wydruku właściciela drukarki i dopiero po uzyskaniu tego potwierdzenia dokonać fiskalizacji naciskając na klawiaturze drukarki klawisz ‘TAK’.com. podać Nazwę firmy. 4.EXE” (katalog POSNET na dyskietce) !!!. 7. 8. Fiskalizację drukarki należy przeprowadzać przy użyciu oryginalnego serwisowego programu firmy POSNET .1. 5. z wpisanymi pełnymi danymi podatnika (dotyczy to także drukarek z nową wersją firmware) istnieje możliwość ‘dostosowania’ ich do nowych zasad.1) wg nowych zasad nie wolno dokonywać przy pomocy ‘starego’ programu “POSNET. ale muszą się one znaleźć przed linią zawierającą NIP. Dopuszczalne jest umieszczanie w nagłówku innych informacji np. Fiskalizacji powinna przebiegać wg opisu poniżej (zalecamy dokonywanie fiskalizacji przy wykorzystaniu takiego interfejsu na jakim ma pracować Użytkownik) : 1. Str. poniżej tego paragonu pojawi się kontrolny wydruk zawierający tylko linię z NIP. Drukarka wydrukuje kontrolny paragon z nagłówkiem. Fiskalizacja drukarki. W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem centralnym POSNET (serwis@posnet.pl). Następnie program zada pytanie czy wykonać fiskalizację. zabezpieczającego przed zanikami zasilania sieciowego. Uzgodnić z użytkownikiem stawki PTU które ew. Należy sprawdzić ten numer (UŻYTKOWNIK). 6. zwrócić uwagę na położenie trzech znaków zapytania ‘???’ . w pierwszej wolnej linii po nazwie. W okienku edytora nagłówka zdefiniować nagłówek wg ‘starych’ zasad tzn. Wybrać z menu programu opcję Programowanie Nagłówka (litera G). Fiskalizacji drukarki (wer. w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM3. Używanie do fiskalizacji drukarki programów nie posiadających autoryzacji firmy POSNET może spowodować nieodwracalny błąd w zapisie do pamięci fiskalnej. Jeżeli próbny wydruk jest prawidłowy można nacisnąć ‘T’ . w przypadku podłączenia drukarki do komputera poprzez port COM2. Format dla numeru NIP jest 'sztywny' i dopuszczalne są napisy zawierające na początku ciąg 'NIP' a dalej znak odstępu (spacja). Program POSNET. Sprawdzić ten wydruk (jego poprawność). 18 . trzema separatorami '-'.10 cyfr z max. natomiast nazwę firmy i adres jego siedziby trzeba wprowadzać do pamięci RAM z możliwością korekty tych danych w przyszłości. Na czas fiskalizacji zalecane jest dołączenie drukarki do zasilacza UPS.

PONIEWAŻ MOŻE TO 12.bat’ po fiskalizacji) spowoduje zgłoszenie przez drukarkę błędu nr 40 w przypadku próby sprzedaży z ‘pustym’ nagłówkiem w RAM drukarki. w szczególności NIE MA KOMUNIKATU: ‘Tryb szkoleniowy ! ‘ ‘HDR ‘.Do zapłaty --... sygnałem dźwiękowym i sekwencją komunikatów : ‘ Drukarka fiskalna ‘ ‘POSNET Thermal/xx. Po fiskalizacji można skopiować użytkownikowi na jego komputer/ dyskietkę pliki ‘nazwa.nazwa pliku z nagłówkiem podawana podczas uruchamiania programu POSNET. Fragment nagłówka można zapisać zawsze do pamięci RAM deklarując przy uruchamianiu programu posnet.‘ ‘Suma: 0.nag zawierający nagłówek dla RAM drukarki . Jedyny błąd..RAM zawierający ‘pełny’ nagłówek dla trybu szkoleniowego. Identyczny błąd wystąpi w przypadku utracenia nagłówka (np. to błąd zapisu do pamięci fiskalnej. błąd pamięci NVR) .nag’ oraz ‘nazwa. Drukarka wymaga w tym przypadku interwencji serwisu producenta (przedstawiciela regionalnego). SPOWODOWAĆ BŁĘDNĄ FISKALIZACJĘ DRUKARKI !!!. sekwencji komunikatów: 11.exe . NIE WOLNO WYŁĄCZAĆ ZASILANIA DRUKARKI. zapis do modułu raportu). Prawidłowo sfiskalizowane urządzenie charakteryzuje się następującymi cechami: • na paragonach oraz na raportach dobowych i okresowych brak jest napisu „niefiskalny” na dole i na górze paragonu oraz występuje pełne logo fiskalne na środku ostatniej linii ( stylizowane PL ). ‘ Przed uzyskaniem sygnału akustycznego i ww. 0. Po zakończeniu procesu fiskalizacji (ok. jaki może wystąpić w trakcie fiskalizacji. sprawdzamy wtedy czy nagłówek zawiera wszystkie niezbędne informacje ( Nazwę ... • plik nazwa. 13. 19 . Str. ‘wyjść’ z programu i uruchomić program ‘nazwa. 10. ‘ --. Zaleca się dołączenie wszystkich wykonanych wydruków do książki serwisowej drukarki.adres siedziby i NIP) ze względu na obowiązujące przepisy oraz czy drukarka po fiskalizacji działa poprawnie (sprzedaż. który w urządzeniu NIESFISKALIZOWANYM pojawia się po włączeniu zasilania na ok.EXE).5s. • po włączeniu zasilania nie pojawia się żadne dodatkowe ostrzeżenie. (nazwa . Po każdej fiskalizacji należy o ile jest to konieczne zdefiniować uzgodnione wcześniej stawki PTU (opcja ‘F’ z programu) – ze względu na aplikacje pisane dla starszych wersji drukarek (firmware < 17. W przypadku zmian w nagłówku jest to jedyna możliwość zmiany jego treści.exe że drukarka jest fiskalna (program nie wymaga wtedy definiowania linii z NIP)..nazwa pliku podawana na wstępie przy uruchamianiu programu posnet. Brak w RAM nagłówka (czyli nie uruchomienie pliku ‘nazwa. objawiający się komunikatem: ‘ Błąd zapisu !! ‘ ‘ Wyłącz zasilanie. Od tego momentu urządzenie jest w trybie fiskalnym z możliwością zmiany nagłówka na przyszłość w przypadku gdy NIP nie ulega zmianie (zapis NIP do pamięci fiskalnej jest operacją nieodwracalną !). Podczas operacji opisanych powyżej na dyskietce powstaną następujące pliki (tylko w przypadku ‘ufiskalnienia’ drukarki ) : • plik nazwa.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 9. gdzie : nazwa ..bat zawierający niezbędne elementy do wysłania do drukarki poprzez odpowiednie złącze treści nagłówka (w przypadku gdy zostanie on np.y ‘ . tj. 10 sekund) należy sprawdzić poprawność fiskalizacji (opcja TESTOWANIE).1) zaleca się programowanie zawsze 4 stawek PTU.. dokonać sprzedaży testowej i wykonać RAPORT DOBOWY. ‘. Po poprawnym zakończeniu wszystkich operacji drukarka zgłasza się w identyczny sposób jak po włączeniu zasilania. • nazwa. ‘utracony’).bat’ (batch file) który to program ‘wyśle’ do pamięci RAM drukarki pozostałą część nagłówka i wydrukowany zostanie próbny wydruk zawierający cały nagłówek.bat’ i poinformować co zrobić w przyszłości w przypadku utraty/ przekłamania w treści nagłówka.

b) datę i godzinę rozpoczęcia interwencji. d) opis stanu plomb. W szczególności. 511 z 1993 r. aby zapewniał podjęcie wykonania serwisu w czasie nie dłuższym niż 48 godzin. e) w przypadku konieczności zabrania kasy do punktu serwisowego w celu dokonania naprawy opisać przyczyny. 4. f) numer ostatnio wystawionego przez kasę dokumentu przed interwencją.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5. k) oświadczenie o prawidłowości funkcjonowania kasy (do serwisanta należy przeprowadzenie testów kasy i potwierdzenie. 422 i Nr 115. należy bezwzględnie zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 w sprawie kryteriów i warunków technicznych. w przypadku sygnalizowania przez kasę (drukarkę fiskalną) błędu pamięci fiskalnej należy. dla których nie jest możliwa naprawa w miejscu użytkowania kasy. podpisane przez serwisanta dokonującego naprawę. Serwis dealera musi być tak zorganizowany. Wykonujący serwis nie może dokonywać ingerencji w pamięć kasy rejestrującej bez udziału upoważnionego pracownika urzędu skarbowego. że po wykonaniu naprawy kasa działa poprawnie) i jej zaplombowaniu pieczęcią serwisanta z jego numerem identyfikacyjnym. Podczas instalacji serwisant dokonuje ponadto odpowiednich wpisów do książki kasy rejestrującej.).pl/przepisy. Str. 3. W załączniku 2 do tego rozporządzenia podano większość informacji ważnych dla prawidłowego wykonywania serwisu. W związku z tym. poz. W przypadku technicznej niemożności wykonania raportu należy sporządzić protokół podpisany przez pracownika urzędu skarbowego. poz. 178. gdy naprawy dokonano w punkcie serwisowym. oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. Czynności tych nie można dokonywać przed odczytaniem i wydrukiem zawartości pamięci kasy. muszą być przechowywane przez użytkownika kasy). czyli pod adresem: http://www.posnet. h) datę i godzinę ponownego zainstalowania kasy w przypadku. i) datę i godzinę ukończenia interwencji. Wykonujący serwis kasy rejestrującej jest obowiązany zamieścić w książce kasy: a) datę i godzinę żądania interwencji. Uregulowania prawne dotyczące kas rejestrujących. c) opis stwierdzonych nieprawidłowości. Przepisy powyższe (link) oraz ich aktualizacje dostępne są na stronie WWW firmy POSNET. 5. wykonać raport okresowy z całej zawartości pamięci fiskalnej i (po podpisaniu go przez serwis) wręczyć za pokwitowaniem: 1-wszy egzemplarz podatnikowi a 2-gi pracownikowi urzędu skarbowego. oraz podać datę i godzinę zabrania kasy do punktu serwisowego. Wykonujący serwis nie może jednemu serwisantowi powierzyć do obsługi więcej niż 300 kas rejestrujących. przed zabraniem kasy do punktu serwisowego. Serwisanci wykonujący obsługę kas rejestrujących mają obowiązek we własnym zakresie zapoznać się ze wszelkimi dotychczasowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi kas rejestrujących oraz powinni śledzić wszelkie zmiany przepisów w tym zakresie.wpisać). którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. g) numery (początkowy i końcowy) dokumentów sprzedaży wystawionych przez kasę podczas operacji próbnych (dokumenty te. Nr 39. U. Wykonujący serwis musi co najmniej dwa razy w ciągu roku dokonać sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania kasy u każdego klienta bez jego wezwania oraz odnotowuje ten fakt w książce kasy rejestrującej. poz. bezwzględnie w obecności upoważnionego pracownika urzędu skarbowego (właściwego dla podatnika).com. podatnika i serwisanta. j) jakie elementy kasy zostały wymienione podczas naprawy (jeżeli posiadały numery . 1.htm Poniżej podajemy podstawowe zasady organizacji serwisu POSNET wynikające z w/w przepisów. 2. 20 . Nr 91. Podatnicy oraz służby serwisowe obowiązani są poinformować właściwy dla podatnika urząd skarbowy o zainstalowaniu kasy (w trybie fiskalnym) nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zainstalowania (wzory powiadomień zawarte są na dyskietce serwisowej w katalogu ‘URZAD_SK’). a zakończenie wykonania serwisu w czasie nie dłuższym niż 14 dni. l) podpis czytelny wykonującego serwis oraz jego pieczęć.

W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z przedstawicielem regionalnym POSNET lub serwisem centralnym POSNET (serwis@posnet. 7.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6. W przypadku konieczności odesłania kasy rejestrującej (drukarki) do serwisu centralnego POSNET lub przedstawiciela regionalnego należy ten fakt uzgodnić z serwisem firmy POSNET (przedstawicielem regionalnym) . Serwis centralny POSNET (przedstawiciel regionalny) po naprawieniu kasy odsyła kasę do punktu serwisowego dealera dokonując uzupełniającego wpisu do książki serwisowej dostarczonej razem z drukarką do naprawy. mogą być podstawą do poniesienia przez dealera i jego serwisanta odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń zgłaszanych przez urzędy skarbowe i podatników. 8. a w książce kasy głównej umieścić adnotację o podłączeniu do stanowiska sprzedaży kasy rezerwowej podając jej nr unikatowy i fabryczny. Uchybienia formalne i merytoryczne serwisantów wykonujących w terenie obsługę kas rejestrujących (drukarek) mogą być podstawą do zerwania umowy dealerskiej. Kasy rejestrujące nie pracujące w trybie fiskalnym są traktowane jak inne urządzenia elektroniczne. 9. a w skrajnym przypadku. cofnięcia uprawnień autoryzowanego serwisanta.com. Jeżeli użytkownik posiada kasę rezerwową to w książce serwisowej kasy rezerwowej należy odnotować fakt zastąpienia przez tę kasę kasy głównej. Serwisant po otrzymaniu naprawionej kasy instaluje ją . Serwisant jest ponadto zobowiązany wypełnić książkę serwisową tak aby serwis producenta (przedstawiciela regionalnego) mógł jednoznacznie stwierdzić jakie są objawy uszkodzenia drukarki. Wpisów w książce kasy należy dokonywać tylko dla kasy sfiskalizowanej.pl) Str. Za zainstalowanie kasy rozumie się jej uruchomienie u podatnika w trybie fiskalnym. 21 .

nazwa towaru). BEL ($07). Maksymalna kwota ma postać 99999999. to można ją zdefiniować następująco: xor (a. to drukarka ignoruje resztę sekwencji aż do znaków 'ESC \'.'9'. nazwa towaru do 40 znaków) a jego terminatorem jest zwykle kod CR ($0D).99. napisana w języku PASCAL jest pokazana w rozdziale „Ogólne zasady syntaktyki komend. które wyrażają w zapisie heksadecymalnym wartość bajtu kontrolnego liczonego dla całej sekwencji w specjalny sposób: 1.cyframi HEX (znaki ze zbioru: '0'... Dla bitów o różnych wartościach wynosi 1. Dopuszczalna i zalecana jest kompresja zer nieznaczących w części całkowitej i ułamkowej. Dla niektórych sekwencji parametry te nie muszą występować. Większość sekwencji jest uzupełniona dwoma znakami ('cc') . zwykle będą to różnego rodzaju kwoty. a dla takich samych . 22 . Przykładowa procedura dopisująca te znaki.0'. Wystąpienie w dowolnym miejscu sekwencji kodu ESC powoduje również zignorowanie sekwencji do końca. natomiast zerowa część ułamkowa nie musi być w ogóle wysyłana (np. W tym rozdziale wyjaśnimy podstawowe zasady konstruowania oprogramowania dla drukarki. Funkcja ta działa na pojedynczych bitach bajtu. Jeżeli w trakcie analizy syntaktyki rozkazu wystąpi błąd. Począwszy od następnego znaku za ESC P obliczamy wartość wyrażenia: <byte> := <byte> xor <kod danego znaku>. Programowanie drukarki. Terminatorem wartości liczbowej jest z reguły '/' ($2F) (za wyjątkiem parametru <ilość>). natomiast wystąpienie ciągu ESC P powoduje rozpoczęcie analizy sekwencji od początku. którego struktura zależy od konkretnego rozkazu.. UWAGA: Oznaczenie "xor" użyte w procedurze oznacza funkcję logiczną Exclusive Or czyli: ”lub wykluczające”.' a najlepiej po prostu '5'). Długość napisu jest dla konkretnej sekwencji indywidualnie ograniczona (np.. W obrębie ciągu mogą znaleźć się napisy . Następnie jest odbierany dwuznakowy identyfikator rozkazu 'xx'. 'A'. Wszystkie rozkazy mają jednolity format: ESC P Ps .'F'). Każdy z nich może mieć maksymalną wartość = 255.... przy czym pierwszy znak identyfikatora jest znakiem '$' .oddzielonych średnikami. Tak uzyskany bajt kontrolny wyrażamy postaci w cyfr heksadecymalnych i dopisujemy do sekwencji wraz z końcówką 'ESC \'. aż do ostatniego znaku sekwencji (nie licząc znaków 'cc' i "końcówki" ESC \). Po odebraniu identyfikatora rozkazu drukarka wczytuje ciąg parametrów napisowych lub numerycznych <string>.0. Cyfry kontrolne obliczane w ten sposób dają dobre zabezpieczenie przed przekłamaniami transmisji. 3. Syntaktyka rozkazów.. Szersze możliwości reprezentacji liczb w tej wersji dla ceny i ilości towaru (parametry sekwencji LBTRSLN) omówiono w rozdziale 10 opisującym dokładnie sekwencje drukarki. Str. a drugi jest małą literą (z zakresu $60. 8 cyfr w części całkowitej i maksymalnie 2 cyfry części ułamkowej.00' można wysłać '5.’ . Część całkowita jest oddzielona od ułamkowej znakiem ‘. Format kwot dopuszcza maks. W rozdziale 10 podano zestaw sekwencji sterujących. inaczej zwane "albo". '#' lub ‘*’ (wersja apteczna). . Mogą też wystąpić parametry numeryczne składające się z maksymalnie 10 cyfr.” Po odczytaniu i sprawdzeniu cyfr kontrolnych drukarka wczytuje "końcówkę" sekwencji w postaci dwóch znaków: 'ESC \' ($1B $5C). '5. CAN ($18) i DLE ($10) oraz kilkanaście rozkazów (sekwencji) sterujących.b) := (( not a) and b) or (( not b) and a). Na początku podstawiamy wartość bajtu kontrolnego: <byte> := 255.wówczas mogą składać się z dowolnych znaków ASCII z wyłączeniem kodów kontrolnych (np. Drukarka rozpoznaje 3 kody sterujące: ENQ ($05)..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6. zamiast '5.$7E). Jeśli w użytkowanym przez Państwa języku programowania brakuje funkcji xor. Realizacja sekwencji z reguły rozpoczyna się dopiero po wczytaniu tych dwóch ostatnich znaków. Ps) . Oczywiście użycie nawiasów nie jest tu konieczne ze względu na przestrzeganą chyba we wszystkich językach siłę wiązania poszczególnych funkcji. Ps xx <string> cc ESC \ Po odebraniu prefiksu 'ESC P' ($1B $50) drukarka wczytuje ciąg (maksymalnie do 16-tu) parametrów numerycznych (Ps . 2..

Ps). W przypadku rozkazu "nierozpoznanego" kod błędu wynosi 0 (zero). jeżeli błąd wystąpił na początku transakcji (w sekwencji LBTRSHDR) to kolejne sekwencje (LBTRSLN. • błąd syntaktyki rozkazu (np. Zwróćmy uwagę. które mogą dawać następne komunikaty. Po wystąpieniu błędu dalsze przetwarzanie nie będzie blokowane (chociaż błędna sekwencja zostanie zignorowana do końca).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wystąpienie kodu CAN powoduje przerwanie interpretacji i analizy sekwencji.. Po wyświetleniu komunikatu drukarka zatrzymuje dalsze przetwarzanie znaków z bufora wejściowego i czeka na naciśnięcie klawisza NIE. postaci: 7 0 6 1 5 1 4 0 3 FSK 2 CMD 1 PAR 0 TRF w którym bit CMD jest ustawiony. Kod DLE jest rozpoznawany przez drukarkę w każdym momencie.. 23 . PE = 1: stan "Brak Papieru". 1. ale identyfikator sekwencji 'xx' był niewłaściwy. Zwróćmy uwagę. 2.).jeżeli odebrano prefiks ESC P. W bardziej złożonych przypadkach można zrealizować pełną diagnostykę błędów przez aplikację. Wystąpi zatem seria komunikatów. a więc inne niż pozostałe odpowiedzi statusowe (w tym odpowiedz na ENQ). Komunikaty o błędach zostają w ten sposób zablokowane. LBDSPDEP oraz LBTREXIT lub TBTRXEND) będą też powodować komunikaty o błędach. Przykładowo. że na wyświetlaczu ukazuje się komunikatu: 'Błąd rozkazu: 'Kod błędu : "xx" ' kk '. Ten sposób obsługi błędów jest wystarczający w prostych aplikacjach oraz podczas uruchamiania oprogramowania. • błąd wykonania rozkazu (może być np. DLE oraz LBFSTRQ i LBERNRQ. że kod ten daje komunikaty z zakresu $70. W szczególności bit ten jest kasowany. Daje to możliwość pełnej diagnostyki przez aplikacje według poniższych zasad. Wykaz kodów błędów poszczególnych sekwencji zawarto w rozdziale 10 (łącznie w wykazem sekwencji sterujących). W wyniku odebrania przez drukarkę rozkazu sterującego mogą wystąpić następujące sytuacje błędne: • "nierozpoznany rozkaz" . Standardowa obsługa takich sytuacji (zakłada się taką obsługę po włączeniu zasilania) powoduje.$77. . Po naciśnięciu klawisza wyświetlacz jest "odświeżany" i zostaje wznowione przetwarzanie. W tym celu należy najpierw wysłać sekwencję LBSERM: ESC P 1 #e 88 ESC \ co powoduje zmianę sposobu obsługi błędów przez drukarkę. Kod ten jest realizowany ZAWSZE – nawet w trybie OFF-LINE ! 3.) W odpowiedzi na kod sterujący ENQ ($05) drukarka wysyła jednobajtowy status.. gdzie wystąpił błąd do końca sekwencji. . w takiej sytuacji rozkaz jest ignorowany od momentu. ERR = 1: stan "Błąd mechanizmu/ sterownika". powrót do głównej pętli analizy (w której są interpretowane kody ENQ i BEL oraz rozkazy rozpoczynające się prefiksem ESC P ). obliczeniowy lub związany z błędnym działaniem sprzętu drukarki itd.) W odpowiedzi na kod sterujący DLE ($10) drukarka wysyła jednobajtowy status postaci: 7 0 gdzie: ONL = 1: stan "On-Line". Obsługa sytuacji błędnych. wykorzystując rozkazy ENQ. gdy drukarka odebrała prefiks ESC P (jeżeli rozkaz następujący po ESC P nie jest żądaniem odesłania statusu LBFSTRQ) oraz ustawiany po poprawnym wykonaniu rozkazu. jeżeli ostatnio odebrany rozkaz był zrealizowany poprawnie. błędna lista parametrów Ps .) W odpowiedzi na rozkaz żądania wysłania statusu LBFSTRQ: 6 1 5 1 4 1 3 0 2 ONL 1 PE 0 ERR Str. że w trakcie wyświetlania komunikatu w buforze mogły znaleźć się kolejne rozkazy. gdzie: "xx" jest dwuznakowym identyfikatorem rozkazu a 'kk' jest dwucyfrowym kodem błędu.

Wynika to z faktu. przy czym po wysłaniu ciągu LBFSTRS kod błędu Pe jest zerowany. błąd zapisu do pamięci fiskalnej) . gdyż jest regulowany w procesie produkcji) co pewien czas (np. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę. Ten rozkaz (LBERNRQ) w odróżnieniu od powyższego (LBFSTRQ) nie powoduje zerowania numeru błędu Pe i może być wykonywany wielokrotnie. W takiej sytuacji. 4). Pm. * CMD = 0. Pe > 0 . Stąd sensowna jest korekcja zegara drukarki (chociaż z reguły jest on dokładniejszy. raz dziennie lub każdorazowo przy uruchamianiu aplikacji). Zachodzą zatem następujące przypadki: * CMD = 1. Decyzja o tym co zrobić powinna należeć do obsługi programu (właściciela urządzenia). Pd / PTU_A/ PTU_B / PTU_C / PTU_D / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ w którym Pe jest kodem błędu wykonania ostatniego rozkazu (=0 jeżeli sekwencja została wykonana poprawnie lub nie została rozpoznana). że odpowiedź na żądanie odesłania statusu przyjdzie w ściśle określonym czasie. Pt. Z tego względu.rozkaz nie został rozpoznany. Pz. Pf. Pe = 0 . w ogólnym przypadku nie można założyć w oprogramowaniu aplikacyjnym. W tej sytuacji wysłanie czasu i daty z systemu powoduje jego zaprogramowanie.: 'Błąd fatalny testu: ' 'ROM RAM RTC DSP FSK ' (druga linia ma postać zależną od rodzaju błędu). która w zasadzie powinna być realizowana przez każdą aplikację. Pe = x . jeżeli wystąpi błąd sekwencji. korekty zegara decydowała obsługa stanowiska sprzedaży (program powinien odczytać czas i datę drukarki . W takiej sytuacji odpowiedź na żądanie statusu ENQ lub LBFSTRQ nie zostanie odesłana (ale drukarka odpowie na żądanie statusu DLE które ‘działa’ także w trybie OFFLINE). że w trakcie wykonania rozkazu teoretycznie może wystąpić "błąd fatalny" wykonania (np.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ESC P Ps #s ESC \ drukarka odsyła ciąg LBFSTRS (jeżeli zaprogramowano 4 stawki PTU): ESC P 1#X Pe. Px. Należy zatem przewidzieć inny niż przekroczenie limitu czasowego mechanizm wyjścia przez aplikację z powstającej w ten sposób "nieskończonej pętli" (np. Podobny przypadek zachodzi w momencie przełączenia drukarki w tryb OFF-LINE (wygaszona lampka GOTOWA) w wyniku wystąpienia błędu mechanizmu drukującego . braku papieru. Zaleca się aby o fakcie ew. że operacja drukowania raportu okresowego (inicjowana przez wysłanie sekwencji sterującej) może angażować procesor główny drukarki na bardzo długi czas.np. Na zakończenie zwróćmy uwagę. Str. Ponadto daje to zabezpieczenie przed sytuacją przypadkowego rozprogramowania zegara drukarki (rozładowana bateria!).rozkaz został rozpoznany ale w trakcie analizy lub wykonania wystąpił błąd o kodzie Pe. * CMD = 0. Ustawianie zegara Nastawianie / korekcja zegara czasu rzeczywistego jest funkcją.wtedy dalsze działanie drukarki zostaje zawieszone wraz z komunikatem np.poprawne wykonanie sekwencji (Pe jest nieistotne). odczytać datę i czas systemowy komputera i zasygnalizować ‘problem’ różnicy na ekranie monitora). to status zostanie odesłany prawie natychmiast. że zegary wbudowane w drukarkę i komputer (w obu przypadkach stosowany jest rezonator ceramiczny "zegarkowy" 32768 Hz) mają niezbyt dobrą dokładność (szczególnie zegar komputera klasy PC !) i ich odczyty będą po pewnym czasie znacznie się różniły. natomiast w przypadku poprawnego wykonania sekwencji aplikacja może oczekiwać na status przez długi czas. Py. 24 . W odpowiedzi na zapytanie LBERNRQ : ESC P #n ESC \ wysyłana jest odpowiedź : ESC P 1#E Pe ESC \ gdzie Pe jest numerem błędu. przerwanie operacji z klawiatury) lub przy pomocy kodu DLE. Pm.

Str. 2. czy zegar jest zainicjalizowany czy nie (główny procesor drukarki podczas sekwencji startowej odczytuje status zegara drukarki i wykrywa stan braku jego inicjalizacji): 1...Ph. natomiast korekta czasu jest możliwa. Ph .12.Pm. 25 .. Zegar zainicjalizowany. Pm = numer miesiąca = 1.. bajt kontrolny. można ustawić 29-ty luty tylko dla roku przestępnego). Pmn. Pmn parametry identyczne jak w sekwencji LBSETCK (stan licznika sekund jest odsyłany zawsze jako równy zero).59 (parametr ignorowany). Nie było powyższego komunikatu. Po włączeniu zasilania wyświetla się komunikat: ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu ! ' Sekwencja umożliwia w takiej sytuacji ustawienie zarówno daty jak i czasu.Pd.data w następującym formacie: Py = numer roku = 0. Ponadto dla korekty czasu wymagany jest stan zerowy totalizerów (czyli korekta zegara jest możliwa tylko bezpośrednio po raporcie dobowym . Pd = dzień = 1. 1950.czas w następującym formacie: Ph = godzina = 0. Pmn = minuta = 0.99. Pmn .2 znaki HEX.. Ps = sekunda = 0. przed pierwszą transakcją)..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Nastawianie zegara jest realizowane przez sekwencję LBSETCK: ESC P Py .2049). W takiej sytuacji nie można zmienić daty.23.Pmn. • nie można ustawić daty wcześniejszej niż data ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (zapisy w module fiskalnym muszą być uszeregowane według rosnących dat !). Zegar niezainicjalizowany..31. (dwie najmłodsze cyfry. Sekwencja jest realizowana w różny sposób. <check> . Ps . Aplikacja może sprawdzić stan zegara wysyłając sekwencję LBSENDCK : ESC P #c ESC \ Drukarka odsyła stan zegara w następującym formacie: ESC P 1#C Py... Pd . Pm. z następującymi ograniczeniami: • data i czas muszą być formalnie poprawne (procedura kontroli uwzględnia też wszystkie szczególne przypadki np.0 ESC \ gdzie Py . Ph.. Ps $c <check> ESC \ gdzie: Py. Pd . w zależności od tego. Pm .59.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Transakcja.
Podstawową funkcją drukarki jest oczywiście rejestracja sprzedaży, czyli transakcji. Realizację transakcji można podzielić na trzy etapy, realizowane w wyniku przesłania 3 sekwencji sterujących: * zapoczątkowanie transakcji - sekwencja LBTRSHDR, * przesłanie kolejnych pozycji sprzedaży - ciąg sekwencji LBTRSLN, * zatwierdzenie transakcji - sekwencja LBTREXIT. Po odebraniu sekwencji LBTRSHDR urządzenie przełącza się w tryb "transakcyjny". W trybie tym zachodzą następujące ograniczenia funkcji drukarki: * zbiór realizowanych rozkazów ograniczony do: - LBTRSLN (pozycja paragonu), - LBDSPDEP (Kaucja pobrana). - LBTREXIT (koniec transakcji), - LBTRXEND (koniec transakcji z formami płatności), - LBDSP (obsługa wyświetlacza LCD), - LBFSTRQ (żądanie wysłania statusu), - LBERNRQ (pytanie o numer błędu), - kody sterujące ENQ , BEL, CAN, DLE, Tryb transakcyjny jest sygnalizowany w odpowiedziach na żądanie wysłania statusu w następujący sposób. 1.) W odpowiedzi na kod sterujący ENQ ($05), postaci: 7 0 6 1 5 1 4 0 3 FSK 2 CMD 1 PAR 0 TRF

bit PAR = 1 a bit TRF= 0 (zostaje wyzerowany po odebraniu LBTRSHDR). 2.) W odpowiedzi na rozkaz żądania wysłania statusu LBFSTRQ: ESC P Ps #s ESC \ w postaci ciągu LBFSTRS (dla zdefiniowanych czterech stawek PTU): ESC P 1#x Pe ; Pm ; Pt ; Px ; 1 ; Pz ; Py ; Pm ; Pd / PTU_A / PTU_B / PTU_C / PTU_D / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ jest: Pt = 1 - tryb transakcyjny, Px = 0 - stan znacznika TRF. Sekwencja LBTRSHDR może występować w dwóch formatach: ESC P Pl $h <check> ESC \ lub: ESC P Pl ; Pn $h <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <check> ESC \ Najbardziej istotne znaczenie ma występujący w obu formatach parametr Pl. Parametr ten wybiera jeden z dwóch możliwych trybów realizacji transakcji: 1.) Pl = 0 : tzw. tryb "On-Line". W trybie tym po odebraniu poprawnej sekwencji LBTRSHDR natychmiast jest drukowany nagłówek paragonu zawierający: dane podatnika, datę oraz ewentualnie dodatkowe 3 linie przesłane przez aplikację. Od tego momentu urządzenie pamięta, że drukowanie paragonu zostało rozpoczęte, stąd anulowanie transakcji przez aplikację lub wyłączenie zasilania przed jej zakończeniem powoduje wydrukowanie napisu: ' paragon anulowany !' oraz odcięcie anulowanego paragonu (POSNET 3001). Anulowanie paragonu zachodzi również automatycznie jeżeli otwarta transakcja nie zostanie zakończona w ciągu 15 minut . W trybie "On-Line" kolejne linie transakcji są drukowane natychmiast po odebraniu (jeżeli nie ma błędu). Z tego względu przewidziano możliwość anulowania już wydrukowanej pozycji (tzw. "stornowanie"). W tym celu aplikacja wysyła jeszcze raz dane błędnej linii (w sekwencji LBTRSLN o nieco

Str. 26

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
zmodyfikowanym formacie). Linia taka jest drukowana ponownie i poprzedzona opisem: '#storno#', ponadto kwota wartości pozycji jest w takiej sytuacji drukowana ze znakiem '-'. Istnieje również możliwość anulowania całej transakcji. Ten tryb realizacji transakcji charakteryzuje się dużą szybkością działania kasy. Przykładowo na stanowiskach "sprzedaży przelotowej" (duże sklepy samoobsługowe) w zasadzie transakcje muszą być realizowane w trybie "On-Line" - ponieważ z reguły jest nie do przyjęcia, aby "blokować" kasę na czas wydruku całego paragonu (co może trwać kilkadziesiąt sekund przy dużej ilości pozycji). Ponadto długość całego paragonu - ilość pozycji nie jest w zasadzie limitowana (może być maksimum 255 pozycji - co wynika z reguł syntaktyki). Wadą tego rozwiązania jest konieczność "stornowania" pozycji w przypadku błędu. Dodajmy, że drukarka nie sprawdza, czy pozycja "stornowana" wystąpiła na paragonie wcześniej, lub czy np. odjęta wartość jest poprawna (np. czy nie odejmujemy większej ilości towarów od poprzednio sprzedanej). Wynika to z faktu, że paragon drukowany w trybie "On-Line" nie jest w całości magazynowany w pamięci. Oczywiście są na bieżąco kontrolowane kwoty sprzedaży w grupach podatkowych, które nie mogą stać się ujemne w wyniku "stornowania" - wystąpi wtedy błąd #22 sekwencji LBTRSLN. W trybie "On-Line" w momencie zatwierdzenia transakcji (po sekwencji LBTREXIT) drukowana jest tylko stopka paragonu - co powoduje jej szybkie zakończenie. 2.) Pl > 0 : tzw. tryb "blokowy", "Off-Line". W tym trybie cała zawartość paragonu jest buforowana w pamięci drukarki. Po odebraniu sekwencji LBTRSHDR do pomocniczego bufora wpisywany jest nagłówek paragonu. Podobnie każda pozycja transakcji (sekwencja LBTRSLN) jest sprawdzana, formatowana stosownie do postaci właściwej do wydruku i wpisywana do bufora. Dotyczy to również stopki paragonu generowanej po sekwencji LBTREXIT. Tak więc cały paragon jest buforowany w pamięci głównego procesora drukarki w postaci takiej, jak ma wyglądać na wydruku. Długość bufora wynosi 3840 bajtów - co limituje długość drukowanego w ten sposób paragonu. Z tego względu ilość pozycji zawartych na paragonie w trybie "blokowym" ograniczono arbitralnie do 48. Ponadto w szczególnych przypadkach (maksymalna długość nazw we wszystkich pozycjach) teoretycznie może pojawić się przepełnienie bufora drukarki (błąd #24 sekwencji LBTREXIT). Po zatwierdzeniu transakcji cały paragon jest transmitowany do bufora sterownika mechanizmu drukującego (równocześnie ze zwiększeniem stanu totalizerów). Po poprawnym zakończeniu transmisji sterownik mechanizmu rozpoczyna drukowanie paragonu, a procesor może już rozpocząć dalszą analizę rozkazów sterujących. Zwróćmy uwagę, że w przypadku wykorzystania trybu "blokowego" może zachodzić przepełnienie bufora wejściowego interfejsów drukarki - ma on długość 2 kB, podczas gdy paragon zawierający 48 pozycji, wraz z sekwencją rozpoczynającą i kończącą może wymagać wysłania większej liczby znaków. Z tego względu w tym przypadku zastosowanie protokołu transmisji XON-XOFF jest niezbędne ! Parametr Pn sekwencji LBTRSHDR określa ilość dodatkowych linii tekstu, które umieszcza aplikacja na paragonie bezpośrednio za nagłówkiem Jeżeli Pn = 0 , lub parametr nie występuje, to linie nie są drukowane. Parametr Pn może wynosić maksymalnie 3. Umożliwia to wydrukowanie maksymalnie 3 dodatkowych linii wysłanych przez aplikację jako napisy <linia1>, <linia2> i <linia3>. Mogą to być dowolne informacje, np. adnotacja na temat numeru faktury / rachunku uproszczonego, jeżeli paragon fiskalny jest drukowany łącznie z tego rodzaju dokumentem. Napisy <linia1>..<linia3> nie mogą zawierać żadnych znaków sterujących (mogą być natomiast polskie litery w kodzie MAZOWIA). UWAGA: Nie można wysyłać nazwy firmy i jej adresu w obrębie trzech dodatkowych linii. Dane te muszą być bezwzględnie umieszczone w nagłówku zapisanym w pamięci fiskalnej (nieulotnej pamięci RAM) ponieważ muszą również znaleźć się na raporcie dobowym i okresowym. Serwis jest zobowiązany do kontroli, czy w trakcie fiskalizacji w nagłówku został zapisany prawidłowo adres i nazwa firmy (RAM) oraz numer NIP (moduł FSK) ! Po włączeniu trybu transakcyjnego aplikacja przesyła do drukarki ciąg sekwencji LBTRSLN, które definiują kolejne pozycje transakcji: ESC P Pi $l <nazwa> CR <ilość> CR <ptu> / CENA / BRUTTO / <check> ESC \ Parametr Pl to kolejne numery pozycji paragonu = 1,2... . Jeżeli został włączony tryb "blokowy" - i została tym samym określona w sekwencji LBTRSHDR ilość pozycji sprzedaży - musi zostać przesłana dokładnie taka ilość pozycji, o kolejno rosnących numerach. Po przesłaniu każdej linijki można testować poprawność jej odebrania (realizacji rozkazu) i w przypadku błędu np. wykonać retransmisję - ale z tym samym numerem. W trybie "On-Line" parametr Pl może być równy 0, wtedy linijka zostanie zinterpretowana jako pozycja "stornowana".

Str. 27

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
W takiej sytuacji sekwencja numerów linii również musi zachować "ciągłość", np. poprawna jest sekwencja: 1,2,0,4 (gdzie trzecia linijka jest "stornowana"). Pozostałe parametry sekwencji to: <nazwa> = ciąg dowolnych znaków drukowalnych, długości nie większej niż 40 znaków, interpretowany jako nazwa artykułu (drukowany na paragonie bez zmian), <ilość> = ciąg nie więcej niż 16-u znaków drukowany na paragonie bez zmian w polu zarezerwowanym dla ilości towaru (musi spełniać pewne reguły syntaktyki - por. rozdz. F ), <ptu> = jeden znak = 'A'...'F' lub ' ' lub 'Z' (oba ostatnie oznaczenia dla towarów zwolnionych od podatku) - kod stawki PTU, BRUTTO = wartość pozycji sprzedaży BRUTTO, maksymalnie 10 cyfr, syntaktyka zgodnie z opisanymi wyżej regułami dla wszystkich kwot, musi być > 0, CENA = cena jednostkowa towaru, musi spełniać reguły syntaktyki dla kwot (dokładny opis w rozdziale F), <check> = dwie cyfry kontrolne, obliczone według reguł opisanych na wstępie. UWAGA: począwszy od wersji 17.1 istnieje możliwość wzbogacenia linii o RABAT(DOPŁATĘ) kwotowy lub procentowy (patrz opis komendy LBTRSLN na stronie 78). Po odebraniu każdej linii drukarka sprawdza jej poprawność pod względem formalnym, następnie kontroluje zgodność nazwy towaru i kodu stawki PTU. Jest to realizowane poprzez odszukanie w bazie danych drukarki kodu stawki PTU dla danej nazwy, przy czym istotne jest 40 znaków nazwy (z wyłączeniem spacji wewnątrz nazwy, a także nie są rozróżniane małe i duże litery). Drukarka fiskalna nie wymaga specjalnego "ładowania bazy danych" informacja o towarach jest automatycznie aktualizowana podczas sprzedaży. Jeżeli w trakcie realizacji transakcji zostanie napotkany nowy artykuł (którego jeszcze nie ma w bazie), jego nazwa oraz kod stawki PTU zostanie dopisany do bazy danych. Późniejsze pojawienie się identycznej nazwy powoduje skontrolowanie zgodności kodu stawki PTU z zapamiętaną wcześniej wartością. Drukarka dopuszcza sytuację, gdy stawka PTU dla danego towaru zostanie zmniejszona lub zwiększona (np. przesunięcie towaru z grupy A do B lub z B do A). Zabroniona jest natomiast operacja polegająca na czasowym obniżeniu stawki podatkowej np.: towar z grupy A jest sprzedawany w grupie B (taką sekwencję zdarzeń odnotuje drukarka !) a potem znowu próbujemy go sprzedać w grupie A. Podczas próby ponownej sprzedaży towaru w grupie A transakcja zostanie zablokowana (sprawdzenie polega na porównaniu wartości liczbowych zakodowanych w drukarce): * w trybie "On-Line" pojawią się (bezpośrednio za linią gdzie wykryto taką sytuację) napisy: | ! błąd PTU ! | | paragon anulowany ! |, i transakcja zostanie anulowana (tryb transakcyjny wyłączony), * w trybie "blokowym" zostanie zgłoszony błąd sekwencji LBTRSLN #18. Podobna sytuacja wyniknie, gdy towar z grupy B będziemy sprzedawać przykładowo jako zwolniony Z, a potem znowu w grupie B. Algorytm obsługi bazy danych jest wysoce efektywny i nie powoduje zauważalnego spowolnienia tempa działania drukarki nawet przy znacznej liczbie towarów - czas analizy jest w każdej sytuacji znacznie krótszy niż czas drukowania linii ! Dodajmy ponadto, że maksymalna ilość towarów w bazie danych może wynosić nawet 100.000. Baza danych drukarki jest schowana w pamięci RAM podtrzymanej bateryjnie. Opisywana wersja oprogramowania drukarki realizuje ponadto kontrolę poprawności wyrażenia : < cena > * < ilość > = < wartość > zgodnie z regułami opisanymi na stronie 78 (opis sekwencji LBTRSLN ). Jeżeli test stawki PTU wypadł pozytywnie oraz linia jest zgodna pod względem formalnym, to zawartość pozycji sprzedaży przechodzi przez specjalny algorytm formatujący ją do wydruku. Algorytm ten tworzy jedną lub dwie linie tekstu -zależnie od tego, czy wszystkie informacje zmieszczą się w 40 znakach dostępnych w linii, czy nie. W przypadku "krótkich" nazw i niezbyt dużych wartości wykorzystanie tej opcji prowadzi do znacznej oszczędności papieru i zwiększenia szybkości działania kasy. Jeżeli z kolei zależy nam na jednolitej formie wydruków można "zablokować" ten algorytm wymuszając "długie nazwy" (np. dopełnienie spacjami do około 30..40 znaków) powodując zawsze wydruk pozycji paragonu w dwóch linijkach. W trybie "On-Line" sformatowana linia jest od razu drukowana, a pierwsze 20 znaków nazwy artykułu pojawia się w górnej linii wyświetlacza LCD. W drugiej linii automatycznie jest aktualizowana suma transakcji; suma ta jest także wyświetlana na wyświetlaczu LED dla klienta. Operacje te nie wykonują się w trybie blokowym. W obu trybach zwiększana jest naliczana przez drukarkę suma transakcji oraz kwota sprzedaży w wyspecyfikowanej grupie podatkowej (jeżeli nie jest to operacja "storno" - dozwolona tylko w trybie "On-Line" – wtedy sumy te są zmniejszane).

Str. 28

Pd / PTU_A / PTU_B / PTU_C / PTU_D / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ jest odsyłane: Pt = 0 : tryb transakcyjny WYŁĄCZONY. Px . tzn. to drukarka "pamięta". Pz . końca papieru /paragon zostanie dokończony po zmianie papieru/ lub uszkodzenia mechanizmu). obliczone według reguł opisanych na wstępie. W tym momencie drukarka sprawdza szereg warunków określających poprawność transakcji (por. że transakcja została zarejestrowana w totalizerach. nawet jeżeli zostanie wyłączone zasilanie.) W odpowiedzi na kod sterujący ENQ ($05) ustawiany jest w bajcie odpowiedzi bit PAR=0 a bit TRF=1. UWAGA: sekwencja LBTREXIT ma w tej wersji jeszcze inne warianty.jeżeli nie jest stosowany to można go nie wysyłać. 29 . . Pm . 1 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Po wysłaniu wszystkich linii transakcji (w trybie "blokowym" ich ilość musi być równa zadeklarowanej) aplikacja może zatwierdzić lub anulować transakcję. WPLATA = kwota wpłacona przez klienta. która może mieć różne formaty: ESC P 0 $e <check> ESC \ . np. natomiast w trybie "On-Line" drukowany jest napis: | paragon anulowany !| i paragon zostaje odcięty (POSNET 3001). że ostatnia transakcja była poprawna. Py . Pm . TOTAL = łączna należność .zatwierdzenie transakcji.anulowanie transakcji. Str. Jeżeli nie wykryto żadnego błędu. to transakcja zostaje zatwierdzona przez drukarkę. a paragon zostanie poprawnie wydrukowany (z wyjątkiem oczywiście sytuacji awaryjnych. opisane na stronie 81. Dodajmy.ponieważ status i zawartość bufora sterownika mechanizmu drukującego również są podtrzymywane przez baterię. 2. Pr $e <kod> CR WPLATA / TOTAL / <check> ESC \ W trybie "blokowym" anulowanie transakcji nie powoduje żadnej akcji oprócz wyłączenia trybu transakcyjnego. że przerwanie drukowania paragonu przez awarię zasilania 220V również nie jest groźne . Jest to ostatni. po poprawnym zatwierdzeniu transakcji. W tym celu wysyłana jest sekwencja LBTREXIT. natomiast w trybie "blokowym" cały paragon jest przesyłany do sterownika drukarki. najważniejszy. UWAGA: przez awarię zasilania należy rozumieć zanik napięcia 220V na wejściu zewnętrznego zasilacza drukarki THERMAL lub 3001. ESC P 1 . sekwencja ma wtedy format: ESC P 1 $e <kod> CR WPLATA / TOTAL / <check> ESC \ Pozostałe parametry mają następujące znaczenie: <kod> = 3 znaki drukowalne (kod terminala/kasjera) drukowane w stopce paragonu bez zmian. Sekwencja w drugim z wymienionych formatów sygnalizuje. W trybie "On-Line" jest drukowana stopka transakcji. Pt . etap realizacji transakcji. Wyłączanie drukarki w trakcie realizowania wydruków przełącznikiem umieszczonym z tyłu urządzenia jest NIEDOPUSZCZALNE ! Reasumując . Do najważniejszych należy zgodność kwoty należności TOTAL z obliczoną przez drukarkę w trakcie transakcji. Px = 1 : (stan znacznika TRF). kody błędów sekwencji LBTREXIT strona 80 ).) W odpowiedzi na LBFSTRS: ESC P 1#x Pe . Parametr Pr jest interpretowany jako rabat procentowy . Znacznik TRF jest "nieulotny". Równocześnie zwiększany jest stan totalizerów oraz ustawiany znacznik TRF i kasowany tryb transakcyjny w odpowiedziach statusowych na rozkazy ENQ i LBFSTRS: 1. <check> = dwie cyfry kontrolne.jeżeli po wysłaniu sekwencji LBTREXIT drukarka zacznie drukować paragon (w trybie "blokowym") lub stopkę paragonu (w trybie "On-Line") to jest pewność. że aplikacja zmierza do zatwierdzenia transakcji.

setupie drukarki nie zostanie zadeklarowane ‘pobieranie’ stawek w trybie szkoleniowym z pamięci RAM. • w trybie szkoleniowym na początku i na końcu paragonu drukowane są napisy ‘# niefiskalny’. że raport okresowy jest drukowany zawsze na podstawie informacji zawartych w module fiskalnym (w trybie szkoleniowym brak jest informacji o sprzedaży .W związku z powyższym pozycje z informacją o sprzedaży mają zawsze wartość zero. Wejście w ten tryb polega na wciskaniu jednocześnie klawiszy NIE i TAK podczas włączania drukarki i przestawienie w opcji „KONFIGURACJE/ STAWKI PTU” kursora na pole ‘RAM’. 30 . Str.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Tryby pracy drukarki Drukarka charakteryzuje się dwoma trybami pracy : • pracą w trybie szkoleniowym. • w trybie szkoleniowym zablokowany jest zapis jakichkolwiek informacji do modułu fiskalnego . Jest to możliwe po wejściu w tryb serwisowy drukarek.jedyną informacją. • oraz pracą w trybie fiskalnym. • zmiana stawek PTU zapisuje się w sposób nietrwały o ile w tzw. W zasadzie w każdym z tych trybów drukarka zachowuje się identycznie za wyjątkiem: • w trybie szkoleniowym wykonanie raportu dobowego nie związane jest z zapisem informacji do modułu fiskalnego. w przeciwnym razie po włączeniu drukarki przyjmie ona jako wiążące stawki zapisane w pamięci fiskalnej. Po takiej operacji należy pamiętać o zaprogramowaniu stawek PTU w drukarce. która jest w module jest informacja o stawkach PTU umieszczona przez producenta ) . wynika to z faktu. • w trybie szkoleniowym raport okresowy generowany przez drukarkę ma zawsze taki sam format (niezależnie od okresu którego dotyczy raport).

Stan ten jest sygnalizowany przez migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał akustyczny. w wyniku zakłócenia zasilania). Sygnał akustyczny można wyłączyć klawiszem NIE. Błędy fatalne (powodują konieczność wyłączenia urządzenia). to należy wezwać serwis.brak jest w niej zapisu numeru unikatowego urządzenia i/lub nie ma zapisanego ani jednego rekordu zmiany stawek PTU . ' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). Przyczyna: Wystąpił błąd układu elektronicznego podczas testu wstępnego drukarki lub podczas okresowego (co kilka sekund) 'odpytywania' urządzeń przez główny procesor drukarki. Jeżeli po ponownym włączeniu uzyskamy podobny komunikat. Sposób usunięcia: Nieusuwalny. Można jedynie wyłączyć zasilanie. Komunikat: 'Błąd fatalny testu: ' 'ROM RAM RTC DSP FSK ' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). • RTC: błąd komunikacji z wbudowanym zegarem czasu rzeczywistego (może wystąpić w dowolnym momencie). to należy wezwać serwis. trwający 10 sekund. Przyczyna: W tej wersji drukarki komunikat w zasadzie nie powinien się pojawić. Str. odczekać kilka sekund i włączyć ponownie. Komunikat: ' Awaria drukarki ' ' Wyłącz zasilanie. Wykaz komunikatów wyświetlanych na wyświetlaczu LCD drukarki. Można tylko wyłączyć zasilanie. • FSK: błąd komunikacji z modułem pamięci fiskalnej (może wystąpić w dowolnym momencie). Przyczyna: Pamięć fiskalna urządzenia jest błędnie zainicjalizowana . • RAM: błąd testu RAM procesora głównego (nie dotyczy bazy danych. komunikat ten w zasadzie nie powinien się pojawić w trakcie normalnej eksploatacji. to należy wezwać serwis. W każdym z wymienionych niżej przypadków dalsza praca urządzenia jest zablokowana. Można tylko wyłączyć zasilanie. Sposób usunięcia: Nieusuwalny. Ponieważ dane te są wpisywane w procesie produkcji. Sposób usunięcia: Nieusuwalny. Jeżeli po ponownym włączeniu uzyskamy podobny komunikat. Komunikat: 'Brak stawek PTU lub ' 'numeru unikatowego! ' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). Pojawienie się może wskazywać na błędne zadziałanie oprogramowania (np. Powtórzenie się po ponownym włączeniu sytuacji błędnej wskazuje na konieczność wezwania serwisu.przez co nie są one zdefiniowane. Można tylko wyłączyć zasilanie. ale skasowanie tego stanu nie jest możliwe. Jeżeli po ponownym włączeniu (szczególnie po ponowieniu próby drukowania) uzyskamy podobny komunikat. które mają następujące znaczenie: • ROM: błąd sumy kontrolnej pamięci ROM programu (może wystąpić tylko w trakcie testu wstępnego). • DSP: błąd komunikacji z wyświetlaczem LED (może wystąpić w dowolnym momencie). Druga linia wyświetlacza zawiera co najmniej jeden w powyższych opisów błędu. 31 . Błąd ten może pojawić się tylko bezpośrednio po włączeniu urządzenia. może również wystąpić tylko podczas testu wstępnego).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 7.

Ustawić mniejszy docisk głowicy dla zapobieżenia powtórzenia się awarii. Str. W stanie OFF-LINE drukarka nie odpowiada na żądanie wysłania statusu ENQ przez interfejs RS-232 (ale odpowiada na żądanie odesłania statusu DLE) o czym należy pamiętać opracowując aplikację (możliwość "zawieszenia" aplikacji). jeżeli np. ' (ponadto migotanie diod SIEĆ i BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). Jeżeli po ponownym włączeniu zasilania pojawi się komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' ' ERR '. ale nie są przez drukarkę przetwarzane. Komunikaty z tej grupy mogą pojawić się jedynie w trakcie drukowania. należy odsunąć maksymalnie głowicę i wysunąć papier. Błąd może wystąpić jedynie w urządzeniu sfiskalizowanym lub w trakcie fiskalizacji. jeżeli głowica jest zbyt mocno dosunięta do papieru). drukarka powinna rozpocząć (kontynuować) drukowanie. Jeżeli bufor drukarki zawiera dane. Po usunięciu awarii nacisnąć klawisz NIE. 2. Nastąpiło mechaniczne zablokowanie napędu głowicy (czasem zdarza się zahaczenie igły głowicy. 32 . POSNET 2000) lub 'Błąd mechanizmu lub ' ' podniesiona dźwignia ' (POSNET Thermal. które nie zostały wydrukowane do momentu ostatniego wyłączenia zasilania . Wystąpiła wadliwa praca mikro przełącznika (nie kontaktuje mimo przekręconego kluczyka). podczas operacji związanej z trwałym zapisem danych w module fiskalnym (fiskalizacja. ale można go wyłączyć dowolnym klawiszem). raport dobowy. ewentualnie wyregulować działanie mikro przełącznika (w przypadku 2).komunikat może również pojawić się w momencie ponownego włączenia drukarki . Ponieważ mikroprzełącznik (POSNET 3001 i POSNET 2000) kontrolujący zamknięcie pokrywy jest połączony szeregowo z silnikiem. papier jest pomarszczony lub uszkodzony. W każdym z wymienionych poniżej przypadków drukarka przechodzi w stan NIE GOTOWA (gaśnie lampka GOTOWA). Sposób usunięcia: Nieusuwalny. przytrzymanie na dłuższy czas powoduje "auto repetycję" wysuwu). Komunikaty błędów mechanizmu drukującego. Komunikat: 'Błąd mechanizmu lub ' ' otwarta pokrywa ! ' (POSNET 3001. POSNET 2000). Po usunięciu przyczyny klawiszem NIE przełączamy drukarkę z powrotem w stan GOTOWA. POSNET Beetle 20) (ponadto migotanie diody BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). Można tylko wyłączyć zasilanie. zwłaszcza. Przyczyna: Podczas drukowania nastąpiło zablokowanie silnika napędu karetki. Pokrywa drukarki nie jest prawidłowo zamknięta (POSNET 3001. który z wyżej wymienionych przypadków ma miejsce. Sposób usunięcia: Zależy od tego. 3. W przypadku zaczepienia igły o papier. że istotnie wystąpił błąd zapisu do pamięci fiskalnej (teraz jest błąd danych w pamięci fiskalnej) i należy bezwzględnie wezwać serwis (dalsza eksploatacja urządzenia w trybie fiskalnym nie jest możliwa). Należy sprawdzić domknięcie zamka (przypadek 1). zostaje włączona dioda BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy (który trwa 10 sekund. zmiana stawek PTU ).ponieważ drukarka musi zakończyć poprawnie rozpoczętą operację drukowania (nawet jeżeli w międzyczasie zanikło zasilanie). to znaczy. W tym stanie klawisz WYSUW powoduje uruchomienie przesuwu papieru (pojedyncze przyciśnięcie o jedną linię. dlatego błąd ten może zachodzić w jednym z przypadków: 1. Przyczyna: Wystąpił błąd zapisu do pamięci fiskalnej.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Błąd zapisu !! ' ' Wyłącz zasilanie. W stanie NIE GOTOWA dane przychodzące z interfejsu RS-232 są buforowane.

Komunikat pojawia się tylko. jeżeli została zainicjowana operacja drukowania. Komunikat: 'Błąd sterownika 'Kod = xx ' ' (ponadto migotanie diody BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy) Przyczyna: Wystąpił jeden z możliwych błędów układu elektronicznego sterownika drukarki paragonowej. FULL: nastąpiło całkowite zapełnienie pamięci fiskalnej. Komunikaty z tej grupy sygnalizują pewne stany awaryjne urządzenia umożliwiające zwykle jego dalszą pracę (ewentualnie z wyłączeniem trybu fiskalnego). 'xx' jest kodem błędu. stan normalny dla urządzenia w trybie szkoleniowym. to urządzenie (lub zewnętrzny zasilacz) wymaga interwencji serwisu. Kod = 08 : przegrzanie głowicy. ale drukarka nie drukuje. Sposób usunięcia: Jeżeli naciskanie klawisza ”NIE” nie powoduje skasowania komunikatu oraz przejścia drukarki w stan GOTOWA. że drukarka nie może pracować w trybie fiskalnym. Druga linia komunikatu wskazuje na przyczynę: HDR : nie jest wpisany nagłówek (lub NIP) do pamięci fiskalnej. Ostrzeżenia. ERR : wystąpił błąd danych w pamięci fiskalnej. Przyczyna: Jest to informacja dla użytkownika. Znaczenie poszczególnych bitów składających się na wartość bajtu kodu błędu jest następująca: Kod = 01 : błąd napięcia +5V lub wyładowana bateria . to komunikat o błędzie nie jest zgłaszany. W każdej sytuacji dalsze działanie drukarki jest wstrzymywane aż do naciśnięcia klawisza NIE. Po naciśnięciu klawisza NIE drukarka powinna kontynuować drukowanie. (wysuw kopii). Kod = 04 : błąd napięcia zewnętrznego zasilacza (25V). 33 . albo po wznowieniu operacji drukowania komunikat ten powtarza się. Sposób usunięcia: Założyć papier zgodnie z instrukcją zakładania papieru umieszczoną na obudowie obcinacza drukarki.O. W pewnych przypadkach przyczyna komunikatu może być usunięta przez urządzenie automatycznie. w jeszcze innych konieczna jest interwencja serwisu. Str. Kod = 10 : zacięcie obcinacza (POSNET 3001 i POSNET 2000). w innych może je usunąć aplikacja. ale możliwość przełączenia drukarki w stan GOTOWA jest zablokowana. Przyczyna: Koniec lub brak papieru.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Brak papieru ! ' ' ' (ponadto migotanie diody BŁĄD oraz przerywany sygnał dźwiękowy). Służą zatem do poinformowania użytkownika bądź serwisu o zaistnieniu pewnej sytuacji. który stanowią dwie cyfry heksadecymalne przedstawiające odczytany z drukarki bajt statusowy. Jeżeli jest brak papieru. Wsunięcie papieru do mechanizmu następuje przez naciśnięcie klawisza TAK (wysuw oryginału) lub R. CLR : została przekroczona dopuszczalna ilość zerowań RAM (to jest 200). Komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' 'HDR FULL ERR CLR' (ponadto krótki sygnał dźwiękowy).

wypłaty z kasy = 0. Błędy: FULL. wykorzystywanym podczas drukowania raportu kasy / zmiany.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' 'HDR ' sygnalizujący stan prawidłowy w urządzeniu niesfiskalizowanym.ilość paragonów fiskalnych (podczas zmiany !) = 0. Komunikat: ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' Przyczyna: Komunikat pojawia się po włączeniu zasilania.ilość stornowanych pozycji = 0. .stan kasy = 0. 2. 1. 34 . Jeżeli komunikat pojawia się permanentnie po każdorazowym włączeniu zasilania. jeżeli wykryto błąd (błędy) w bazie danych drukarki. badanie statusu itp. Naciśnięcie klawisza NIE usuwa komunikat i umożliwia dalszą pracę drukarki . Sposób usunięcia: Błąd jest usuwany automatycznie.w trybie szkoleniowym . . nagłówek zostanie zatem skasowany i powinien być przesłany ponownie przez aplikację. UWAGA: Jeżeli komunikat pojawia się permanentnie po każdorazowym włączeniu zasilania. 3. . Sposób usunięcia: Błąd jest usuwany automatycznie (regeneracja bazy danych).).ilość paragonów / dokumentów niefiskalnych = 0.ilość paragonów anulowanych = 0. . Naciśnięcie klawisza NIE usuwa komunikat i umożliwia dalszą pracę drukarki. . W tej sytuacji następujące informacje zostaną zainicjalizowane automatycznie w ustalony stan początkowy: . Komunikat: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) ' Przyczyna: Mogą być dwie możliwe przyczyny: 1.znacznik TRF (ostatnia transakcja poprawna) = 0. . 2. to należy oddać urządzenie do serwisu .data / czas rozpoczęcie zmiany = aktualna data / czas. Sposób usunięcia: Zależy od przyczyny. ERR. to informacja o wykrytym błędzie zostanie zapisana jako rekord w pamięci fiskalnej.obrót w trakcie zmiany = 0.wpłaty do kasy = 0.jest możliwa po naciśnięciu klawisza NIE z wyłączeniem realizacji transakcji !! (możliwe jest drukowanie raportów. . Dalsza praca urządzenia . Wystąpił błąd w obszarze danych pamięci podtrzymanej bateryjnie. to należy bezwzględnie oddać urządzenie do serwisu (może być uszkodzenie baterii lub pamięci RAM bazy danych) ! Str. Jeżeli urządzenie jest sfiskalizowane. .w tej sytuacji sprzedaż będzie zablokowana (błąd #40 sekwencji LBTRSHDR). Nastąpiło przekłamanie nagłówka zapisanego w pamięci RAM podtrzymanej bateryjnie.5 sekundy i usuwany automatycznie. Skasowanie nagłówka zapisanego w RAM wymaga jego odtworzenia w trybie fiskalnym pracy drukarki (jeżeli podczas fiskalizacji w module fiskalnym został zapisany tylko NIP) . Komunikat ten wymaga dosłania do drukarki daty i czasu ponieważ ‘rok ‘ zegara przechowywany jest w pamięci RAM. który na raporcie okresowym zostanie opisany jako 'Odbudowa bazy'. CLR wymagają bezwzględnie interwencji serwisu i ewentualnie wymiany urządzenia na nowe. jest wyświetlany po włączeniu zasilania przez 0. .

fisk. to każdorazowo po włączeniu zasilania urządzenie będzie wyświetlać ten komunikat. a także po wymianie baterii. pojawią się następujące komunikaty: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) ' oraz ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu !' (po kontroli bazy) ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' Komunikat: ' Błąd totalizerów ! ' '( Naciśnij NIE ) ' (ponadto sygnał dźwiękowy i migotanie diody BŁĄD). Jeżeli powyższa sytuacja powtórzy się pewną liczbę razy (200). to pojawi się dalej komunikat: ' Tryb szkoleniowy ! ' ' CLR' i tryb fiskalny zostanie nieodwracalnie zablokowany ! Komunikat: ' Ilość rekordów w ' ' pam. a także będzie wyświetlona ustawiona data i czas (przez czas około 1sekundy) w formacie: 'Data: yyyy-mm-dd' 'Godzina: hh:mm' 2. Praktycznie oznacza to. UWAGA: 1. Jeżeli ilość wolnych rekordów w pamięci fiskalnej spadnie poniżej 20. Przyczyna: Jest to ostrzeżenie o zbliżającym się całkowitym zapełnieniu pamięci fiskalnej. Naciśnięcie klawisza NIE usuwa komunikat i umożliwia dalszą pracę drukarki. to informacja o wykrytym błędzie zostanie zapisana jako rekord w pamięci fiskalnej. Jeżeli urządzenie jest zafiskalizowane. Str. Stan ten uniemożliwia poprawną pracę drukarki. który na raporcie okresowym zostanie opisany jako 'Zerowanie RAM'. Sposób usunięcia: Należy przesłać właściwą datę i czas z systemu (pod kontrolą aplikacji).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: ' Błąd zegara RTC ' 'Prześlij z systemu ! ' Przyczyna: Niezainicjalizowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) drukarki. Przyczyna: Podczas testu wstępnego wykryto błąd sumy kontrolnej totalizerów (nieulotnych rejestrów służących do akumulowania wartości sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych). Podczas pierwszego uruchomienia drukarki. ponieważ data i czas nie są określone. to należy bezwzględnie oddać urządzenie do serwisu ! 2. Sposób usunięcia: Naciśnięcie klawisza NIE . Sposób usunięcia: Błąd jest usuwany automatycznie (zerowanie totalizerów). że po wykonaniu podanej ilości raportów dobowych (jeżeli nie zaistnieją inne zapisy do pamięci fiskalnej. = xx ' (oraz sygnał dźwiękowy i migotanie diody BŁĄD). raportu dobowego) spadnie poniżej 20. Jeżeli komunikat pojawia się często po włączeniu zasilania. np. jeżeli ilość wolnych rekordów po wykonaniu zapisu (np. w wyniku zerowania RAM lub błędu bazy danych) trzeba będzie wymienić pamięć fiskalną. Po odebraniu i poprawnym wykonaniu sekwencji LBSETCK zostanie włączony krótki sygnał dźwiękowy. Komunikat ten może też pojawić się w trakcie normalnej pracy drukarki. 35 . UWAGA: 1.

Str. częste powtarzanie się błędów wykonania rozkazów w trakcie eksploatacji systemu może wymagać konsultacji problemu zarówno z serwisem jak i producentem/ dystrybutorem oprogramowania systemowego i aplikacyjnego.nagłówek transakcji powoduje. brak inicjalizacji zegara RTC) lub błędu wykonania rozkazu (np. Kod błędu jest wyświetlany w postaci dwóch cyfr 'xx'. co może w pewnych przypadkach powodować następne komunikaty o błędach (np. Sposób usunięcia: Klawisz TAK powoduje wykonanie raportu (po zatwierdzeniu poprawności DATY). natomiast naciśnięcie klawisza NIE powoduje zignorowanie sekwencji sterującej. Pozytywne potwierdzenie operacji uzyskujemy przy użyciu klawisza TAK. Kody błędów możliwe dla poszczególnych sekwencji wyszczególniono w opisie języka programowania urządzenia. zmiany stawek PTU. błędu aplikacji. Aplikacja może zablokować wyświetlanie komunikatów wysyłając sekwencje LBSERM i realizując własną obsługę błędów bazującą na odczycie statusu drukarki i kodu błędu przez interfejs RS232 drukarki.. Błąd może pojawić się w wyniku błędów transmisji.. błędu układu elektronicznego). Komunikat: 'Zapisać stawki PTU ? ' ' ' Przyczyna: Została odebrana sekwencja LBSETPTU (zmiana stawek PTU). że drukarka nie wejdzie do trybu transakcji i będzie zgłaszać kolejne błędy odbierając sekwencję LBTRSLN . dając równocześnie komunikat o błędzie sekwencji.pozycje transakcji.). Sposób usunięcia: Przetwarzanie danych z interfejsu jest wstrzymane aż do naciśnięcia klawisza NIE. błąd w trakcie realizacji sekwencji LBTRSHDR .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikaty związane z sekwencjami sterującymi. #k . Komunikat: ' Drukować raport ' ' dobowy ? ' Przyczyna: Została odebrana sekwencja LBDAYREP (inicjalizacja raportu dobowego). Komunikat: 'Błąd rozkazu: "cc" ' 'Kod błędu : xx ' Przyczyna: Podczas analizy i/ lub realizacji sekwencji sterującej wykryto błąd. fiskalizacji. W tej grupie są dwa rodzaje komunikatów: komunikat o błędzie sekwencji sterującej (który może być zablokowany przy użyciu sekwencji LBSERM) oraz grupa komunikatów. z których drugi jest literą.. Znaki 'cc' identyfikują rozkaz (ogólna postać syntaktyki komendy jest ESC P P1. które powodują zapis do pamięci fiskalnej tj. klawisz NIE powoduje zawieszenie wykonania operacji. Sposób usunięcia: Klawisz TAK powoduje zapis nowych wartości stawek PTU (po zatwierdzeniu poprawności DATY) do pamięci fiskalnej oraz wydruk krótkiego raportu na drukarce paragonowej. wyłączenia/ włączenia zasilania urządzenia w trakcie działania aplikacji. 36 .P2.Pn cc <napis> ESC \ . Generalnie. np. Po naciśnięciu klawisza drukarka wznawia pobieranie znaków z bufora interfejsu. a także raportu dobowego. Wykaz możliwych parametrów wyświetlanych w komunikacie o błędach rozkazów został podany w rozdziale „Kody sekwencji” na stronie 115.. $f. identyfikator rozkazu 'cc' składa się z dwóch znaków. niewłaściwego stanu urządzenia (np. UWAGA: Po włączeniu zasilania urządzenia błędy wykonania rozkazów dają wyżej wymienione reakcje na wyświetlaczu. klawisz NIE powoduje zignorowanie sekwencji bez zgłoszenia błędu rozkazu. które zatwierdzają wykonanie operacji inicjowanej przez sekwencje sterujące. a także zgłosi błąd sekwencji kończącej LBTREXIT). Jako zasadę przyjęto konieczność potwierdzenia z klawiatury drukarki tych operacji..

klawisz TAK zatwierdza operację.inicjalizację drukarki. to na drukarce paragonowej zostanie wydrukowany odebrany nagłówek jako krótki wydruk niefiskalny. .zapis nagłówka (NIP) do pamięci fiskalnej. komunikaty związane z zatwierdzeniem operacji. co jest istotne z uwagi na NIEODWRACALNOŚĆ operacji ! O ile fiskalizacja polega na zapisaniu do pamięci fiskalnej tylo NIP to ‘???’ muszą się znaleźć bezpośrednio pod słowem NIP!!! Sposób usunięcia: Klawisz NIE powoduje zignorowanie sekwencji. Naciśniecie klawisza NIE kasuje komunikat i powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. Naciśnięcie klawisza NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. natomiast klawisz TAK powoduje przejście dalej. podczas włączania drukarki. gdzie: "xxxx-xx-xx" jest aktualną datą według kalendarza zegara RTC urządzenia.D. w kasie POSNET 2000 po przekręceniu kluczyka w pozycję RAPORT) pojawia się komunikat: 1) ' Wybierz rodzaj ' ' raportu. Umożliwia to kontrolę poprawności nagłówka (NIP-u) przed zatwierdzeniem operacji. Komunikaty związane z drukowaniem raportów. stąd popełnienie błędu w trakcie fiskalizacji spowoduje nieodwracalny zapis tego błędu do modułu fiskalnego. Jeżeli sekwencja jest poprawna. co jest sygnalizowane komunikatem: 4) ' Data: xxxx-xx-xx ' ' jest poprawna ? '.kasowanie bazy danych. . Po włączeniu trybu drukowania raportu (w drukarkach dostęp do raportów uzyskujemy poprzez naciśniecie i przytrzymanie klawisza R. 37 . (RAPORT DOBOWY) przechodzimy do drukowania raportu dobowego.inicjalizację zmiennych dla raportu/ kasy zmiany w identyczny sposób jak dla komunikatu: ' Błąd pamięci NVR ' ' ( Naciśnij NIE ) ' . a koszt wymiany w tym przypadku ponosi podatnik lub serwisant. W tej grupie znajdują się komunikaty informujące o realizacji przez urządzenie operacji związanych z drukowaniem raportu. a co za tym idzie. Naciśnięcie klawisza NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. . Jeżeli totalizery (rejestry sprzedaży bieżącej urządzenia) są zerowe pojawi się komunikat: 2) ' Zerowe totalizery ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' (oraz krótki sygnał akustyczny).kasowanie totalizerów. z wprowadzaniem dat dla raportu okresowego. konieczność wymiany modułu pamięci fiskalnej przed ponownym zapisem !!! Wymianę modułu fiskalnego z błędnymi danymi może wykonać tylko producent. UWAGA: Zapis nagłówka (NIP. W następnej linii za nagłówkiem (NIP-em) będą wydrukowane 3 znaki zapytania ('???').O.u) jest JEDNORAZOWY. a także komunikaty związane np. lub R.D. powodując: . ' Po naciśnięciu klawisza R. . natomiast klawisz TAK powoduje przejście do drukowania Str. Jeżeli totalizery są niezerowe (jest zarejestrowana sprzedaż) drukarka pyta dalej: 3) ' Drukować raport ' ' dobowy ? '.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Komunikat: 'Wykonać 'fiskalizację? ' ' Przyczyna: Została odebrana sekwencja LBSETHDR w formie powodującej zapis nagłówka do pamięci fiskalnej.włączenie fiskalnego trybu pracy drukarki.

natomiast klawisz TAK (operator świadomie chce dokonać powtórnego zapisu). Str. Po zakończeniu wydruku następuje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. to drukarka pyta: 6) 'Raport już zapisany ' ' powtórzyć (T/N) ? '. Każdy zapis do pamięci fiskalnej wymaga zatwierdzenia z klawiatury ! Występujące komunikaty o błędach mają postać standardową dla błędów sekwencji sterujących: 'Błąd rozkazu: "#r" ' 'Kod błędu : xx '. powoduje przejście dalej (rozpoczęcie drukowania). Jeżeli aktualnie nastawiona data jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (co może mieć miejsce przy przekłamaniu zegara RTC w wyniku np. 38 . W tym celu układ elektroniczny dokonuje przeszukania pamięci fiskalnej w celu wyznaczenia bieżącego numeru raportu dobowego. - - Istnieje możliwość wykonania raportu dobowego przez sekwencję sterującą w formacie nie wymagającym potwierdzania na klawiaturze (patrz dokładny opis sekwencji LBDAYREP zawarty w rozdziale 10 ). Podczas przeszukiwania pamięci na wyświetlaczu pojawia się komunikat: 7) ' ' 'Numer raportu: xxxx'. Jeżeli tak. sekwencja komunikatów jest skrócona do: ' Drukować raport ' ' dobowy ? ' i ' Data: xxxx-xx-xx ' ' jest poprawna ? '. drukarka nie wykona raportu i wypisze komunikat: 5) ' Błędna data ! ' ' ( Naciśnij NIE ) ' (oraz krótki sygnał akustyczny). częściowego rozładowania baterii). Naciśnięcie klawisza NIE kasuje komunikat i powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. czy jest już w pamięci raport dobowy o tej dacie. W tej sytuacji klawisz NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. Wyświetlany numer raportu "xxxx" jest zwiększany w trakcie przeszukiwania pamięci fiskalnej. Podana sekwencja komunikatów występuje w przypadku inicjowania raportu z klawiatury. Po wyznaczeniu aktualnego (równego ostatniemu zapisanemu plus 1) numeru raportu pojawia się komunikat: 8) ' DRUKOWANIE RAPORTU ' ' '. Operacja ta może trwać nawet do kilkudziesięciu sekund (po kilku latach eksploatacji urządzenia). jest zachowana "narastająca" chronologia zapisów w pamięci fiskalnej). ponieważ umożliwia codzienną pełną kontrolę poprawności funkcjonowania modułu fiskalnego i zawartych w nim zapisów. Jeżeli data jest poprawna (tzn. gdyż błędna data zapisu do pamięci fiskalnej może spowodować późniejsze kłopoty. czy data jest poprawna (komunikat 4). Następnie uruchamiany jest wydruk na drukarce paragonowej. W przypadku inicjowania raportu przez sekwencję sterującą LBDAYREP. urządzenie sprawdza.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 raportu. UWAGA: Należy sprawdzić. ponieważ przesunięcie daty "do przodu" spowoduje później blokadę zapisów po skorygowaniu daty (daty w pamięci fiskalnej muszą być narastające. tym nie mniej jest ona korzystna. co jest kontrolowane przed każdym zapisem do pamięci fiskalnej !).

D.dotyczy do długości miesiąca. ponieważ jest dostępna informacja o dacie ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej).. natomiast klawisz TAK powoduje wyświetlenie komunikatu: 13) ' TAK: pełny raport ' ' NIE: podsumowanie' Drukarka wykona pełny raport po naciśnięciu klawisza TAK lub raport w postaci podsumowania po naciśnięciu klawisza NIE. ponieważ skraca to czas eksploatacji urządzenia (ilość wszystkich możliwych zapisów w pamięci fiskalnej. jeżeli ustawimy: ' Data początkowa ? ' '1996-12-31 [wyjście]' i zmniejszymy numer miesiąca na 11. Wyświetlany jest wtedy komunikat: 14) 'Poczekaj. tj.. Każde z 3 pól może być modyfikowane przy użyciu klawiszy oznaczonych strzałką w dół lub w gorę (R. to drukarka automatycznie skoryguje dzień na 30. miesiąc.). który może być przesuwany w obrębie trzech pól daty (rok. i R. przyciśnięcie klawisza na dłuższy czas powoduje automatyczne zwiększanie/ zmniejszanie wartości. . Modyfikacja pola zachodzi z "autorepetycją".O. Naciśnięcie klawisza NIE powrót do normalnego trybu pracy drukarki. Naciśnięcie klawisza NIE powoduje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. (RAPORT OKRESOWY). przy użyciu klawiszy oznaczonych strzałką w lewo. jest limitowana do 2031 rekordów). .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Jeżeli wyświetlanie komunikatów o błędach nie zostało zablokowane przez aplikację. W stanie selekcji raportu (komunikat 1) można też nacisnąć klawisz R. w szczególności. ' Data początkowa ? ' 'xxxx-xx-xx [wyjście]' W obu sytuacjach na wyświetlaczu pojawia się kursor (migoczący prostokąt).Drukarka nie sygnalizuje konieczności wykonania raportu dobowego. UWAGA: .O. bądź w prawo (NIE i TAK). dnia lub miesiąca). po naciśnięciu klawisza NIE. natomiast klawisz TAK powoduje przejście do wprowadzania dat dla raportu. co objawia się komunikatem: 9) ' Drukować raport ' ' okresowy ? '. nie licząc nagłówka.Należy unikać powtórnego drukowania raportu dobowego. tym nie mniej można tego dokonać z klawiatury. ' Str. co oznacza przerwanie wykonania operacji z klawiatury. Po wprowadzeniu obu dat drukarka pyta: 12) 'Daty: xxxx-xx-xx ' 'poprawne? xxxx-xx-xx '. np. Po wyborze rodzaju raportu następuje przejście do analizy zawartości pamięci fiskalnej w zadanym okresie. może pojawić się komunikat: 'Błąd rozkazu: "#r" ' 'Kod błędu : 37 '. obowiązek dokonywania codziennego raportu spoczywa na użytkowniku. Wprowadza się datę początkową i końcową dla raportu. 39 . Przypomnienie o wykonaniu raportu (lub jego wykonanie przez sekwencję sterującą) może realizować aplikacja. roku. co spowoduje przejście do drukowania raportu fiskalnego okresowego.Przy użyciu rozkazu LBDAYREP nie jest możliwe powtórne wykonanie raportu dobowego (wystąpi wtedy błąd nr 36). dzień). gdy wskazuje on na pole 'dzień') powoduje zatwierdzenie wprowadzonej daty. co powoduje zwiększanie lub zmniejszanie wybranej liczby (tj. Przesunięcie kursora maksymalnie w prawo (czyli naciśnięcie klawisza TAK wtedy. W trakcie modyfikacji kontrolowana jest cały czas poprawność formalna daty i drukarka dokonuje ewentualnych korekt automatycznie . a na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty: 10) oraz 11) ' Data końcowa ? ' 'xxxx-xx-xx [wyjście]'.

. może zatem pojawić się na wyświetlaczu na długi czas (do kilkudziesięciu sekund po kilku latach pracy urządzenia). Jeżeli test nie wykrył błędów w bazie.. W każdej innej poprawnej sytuacji algorytm przeszukiwania pamięci powoduje wyszukanie i wydrukowanie wszystkich zapisów w pamięci fiskalnej w zadanym okresie. (oraz krótki sygnał akustyczny). '. ' Komunikat 17 (podobnie jak komunikat 7 dla raportu dobowego) jest związany z przeszukaniem całej pamięci od początku do miejsca odpowiadającego dacie początkowej wraz z wyznaczeniem początkowego numeru raportu dobowego. ze względu na czas wymagany na regenerację bazy danych. której dotyczy wątpliwość. Naciśniecie klawisza NIE kasuje komunikat i powrót do normalnego trybu pracy drukarki. stąd poszczególne jego etapy są sygnalizowane na wyświetlaczu komunikatami mającymi charakter informacyjno .diagnostyczny: 17) 18) ' Szukanie wartości ' ' stawek PTU. 'xx. gdzie: 'nnnn' oznacza typ drukarki: Thermal lub 3001. to komunikat ten pojawia się na krótko (około 1 sekundy). wielokrotne zapisy z tą samą datą). W przypadkach całkowitej utraty informacji bazy danych lub dla nowego urządzenia komunikat ten może być wyświetlany nawet kilka minut.y' oznacza wykonanie (numer wersji) urządzenia. w celu uzyskania kompetentnej porady w firmie POSNET należy podać numer wersji urządzenia.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ' ' W wyniku analizy zawartości pamięci fiskalnej może wystąpić błąd polegający na braku zapisów w zadanym okresie i wówczas będzie wyświetlony komunikat: 15) ' Błędne daty ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. Po włączeniu zasilania pojawia się również komunikat: ' KONTROLA BAZY ' ' DANYCH. Nie należy wówczas wyłączać zasilania.y '. ' Wyznaczenie numeru ' ' raportu dobowego.. zmiany stawek PTU. co w takiej sytuacji będzie sygnalizowane komunikatem: Str. co jest sygnalizowane komunikatem: 16) 'Błędna relacja dat! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. Inne komunikaty . Naciśnięcie klawisza NIE kasuje komunikat i powrót do normalnego trybu pracy drukarki. UWAGA: w przypadku zaistnienia problemów z drukarką i/lub aplikacją. natomiast czas ten wydłuża się. (oraz krótki sygnał akustyczny). Algorytm ten jest dosyć rozbudowany. Po włączeniu zasilania urządzenie zgłasza się na wyświetlaczu z komunikatem: ' Drukarka fiskalna ' 'POSNET nnnn/xx. który może być wyświetlany przez czas zależny od stanu bazy danych. co jest sygnalizowane komunikatem: 19) ' DRUKOWANIE RAPORTU ' ' OKRESOWEGO ' Po zakończeniu wydruku następuje powrót do normalnego trybu pracy drukarki. Drugi możliwy błąd może polegać na ustawieniu daty końcowej wcześniejszej od daty początkowej. tylko czekać cierpliwie na zakończenie operacji. '. 40 . jeżeli urządzenie wykryje błędy w bazie danych. W dalszej kolejności jest uruchamiany mechanizm drukujący. ze względu na możliwe przypadki szczególne (np.

zostanie odtworzona standardowa postać informacji na wyświetlaczu. suma końcowa w drugiej linii jest zerowana. jak w punkcie 1.xx' UWAGA: po odebraniu ostatniej linijki paragonu na wyświetlaczu pojawi się suma wszystkich pozycji transakcji.Do zapłaty --. a w drugiej automatycznie jest aktualizowana suma narastająca.pierwsza linia wyświetlacza (LCD i VFD) jest kasowana.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 ' Błąd bazy danych ! ' ' ( Naciśnij NIE ) '. VFD i LED) w trakcie przesyłania treści paragonu nie ulega zmianie i dostęp do niego jest zabroniony (drukarka zgłosi błąd po odebraniu rozkazu LBDSP dotyczącym wyświetlenia tekstu na wyświetlaczu LCD/ VFD). Po poprawnym zakończeniu inicjalizacji na wyświetlaczu pojawia się standardowy dla informacji o sprzedaży komunikat: ' --.Do zapłaty --. Format wyświetlania daty i czasu jest następujący: 3) 'Data: 'Godzina: xxxx-xx-xx' xx:xx' W tym trybie wyświetlacz jest cały czas aktualizowany zgodnie z bieżącym stanem zegara. UWAGA: wyświetlacz cyfrowy LED nie może być modyfikowany przez aplikację. Podczas realizacji transakcji na wyświetlaczu mogą pojawiać się różne informacje. Automatyczna obsługa wyświetlacza przez drukarkę (realizowana w trybie "On-Line" realizacji transakcji) zakłada. Aplikacja może włączyć (przy pomocy sekwencji LBDSP) specjalny tryb obsługi wyświetlacza. Po rozpoczęciu transakcji (odebraniu sekwencji LBTRSHDR) drukarka automatycznie przywraca format 1a lub 1b na wyświetlaczu. suma ta zostanie skorygowana zgodnie z zadaną wielkością rabatu/ dopłaty oraz kaucji_pobranej ! 2. wyświetlacz (LCD) może być wyłącznie kontrolowany przez aplikację.Ponieważ odebranie każdej pozycji paragonu nie jest związane z jej drukowaniem (są one gromadzone w pamięci) . W trybie "blokowym" realizacji transakcji. W trybie fiskalnym zostanie wówczas wykonany zapis w pamięci fiskalnej informacji o wystąpieniu błędu w bazie danych.' 'Suma: 0. w pierwszej linii jest wyświetlana nazwa artykułu (pierwsze 20 znaków). że pierwsza linia jest zarezerwowana na nazwy kolejnych towarów.Po wydrukowaniu każdej pozycji paragonu (odebraniu sekwencji LBTRSLN). Str.'. Opcję tę można wykorzystać do kontroli daty/ czasu lub włączać w przypadku dłuższych przerw między transakcjami. 41 .Początek transakcji (po sekwencji LBTRSHDR) .zawartość wyświetlacza (LCD. w obu formatach jest to maksymalnie 10 cyfr): 2a) ' --. natomiast w momencie zakończenia transakcji (rozpoczęcie drukowania). zatwierdzenie transakcji lub LBTRXEND ). Komunikaty podczas realizacji transakcji będą zatem następujące: 1. Jeżeli w transakcji uwzględniono rabat (dopłatę) po odebraniu sekwencji kończącej (LBTREXIT.Po zakończeniu transakcji (realizacji sekwencji LBTREXIT). suma końcowa w drugiej linii jest zerowana. . . oraz wyświetlona ostateczna suma transakcji (do zapłaty przez klienta.Po zakończeniu transakcji (realizacji sekwencji LBTREXIT). .pierwsza linia wyświetlacza (LCD i VFD) jest kasowana. w drugiej linii zostanie automatycznie wyświetlona kwota do zapłaty (taka sama kwota zostanie wyświetlona na wyświetlaczu LED). . W trybie "blokowym": . Format 3 jest również wyświetlany (dla kontroli) przez czas około 1 sekundy po korekcie zegara przez aplikację (odebranie sekwencji LBSETCK). zależnie od trybu realizacji transakcji. a w drugiej linii jest drukowany napis 'Suma:' i narastająca suma transakcji (wyświetlana jednocześnie na wyświetlaczu dla ‘klienta’). w którym jest wyświetlana data i godzina z zegara wbudowanego w drukarkę.' 'Suma: xxxxxxxx.Początek transakcji (po sekwencji LBTRSHDR) . Dodatkowy wyświetlacz VFD (o ile jest podłączony) nie może być modyfikowany przez aplikację po rozpoczęciu transakcji. W trybie "On-Line" : .

Serwis musi skontrolować w trakcie fiskalizacji drukarki formalną poprawność nagłówka (np. łącznie z kodami sterującymi (mogą być znaki LF. Data i kolejny numer paragonu: . . co wynika z następujących faktów: . oraz zgodność danych z danymi podatnika. Składa się z pól opisanych poniżej.em jest przez drukarkę wytłuszczona i wyśrodkowana).Nazwa --------------------------------------------------| |----.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 8.'.. UWAGA: 1. natomiast numer unikatowy jest drukowany od lewej krawędzi paragonu (a nie na środku) oraz nie są drukowane litery zawarte w numerze unikatowym.niektóre pola paragonu (linie) są opcjonalne np.logo fiskalne (specjalny znaczek) nie jest drukowane.-------------Wartość. Formaty możliwych wydruków realizowanych przez drukarkę. w celu wpisania numeru określonego przez aplikację wiążącego ten paragon z rachunkiem uproszczonym lub faktura. .mogą zawierać maksymalnie 3 linie po 40 znaków.nie mogą zawierać żadnych znaków sterujących ! 4. . że mogą być różne warianty paragonów. ale również kody "wzbogacające" wydruk np.' oraz 'Rabat'.. Linia ta nie jest oczywiście drukowana na wydrukach rzeczywistych.3-znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę).Cena ----. Paragon fiskalny standard. Ponadto operacja fiskalizacji jest jednokrotna i nieodwracalna.'Reszta:.na początku i na końcu paragonu są napisy '# niefiskalny #'. Nagłówek: . Paragon fiskalny jest drukowany podczas realizacji transakcji przez drukarkę. UWAGA: W przedstawionych poniżej różnych formatach wydruków umieszczono na górze każdego przykładowego wydruku dodatkową linię: |0123456789012345678901234567890123456789| umożliwiającą dokładną lokalizację wydruków względem 40-tu kolumn drukarki. . W trybie szkoleniowym postać paragonu jest niemal identyczna jak w trybie fiskalnym. . format nagłówka jest zatem dowolny .ustalony w procesie fiskalizacji drukarki (linia z NIP.aplikacja może drukować 3 linie dowolnego tekstu między polem daty / numeru paragonu a jego treścią. czy zawiera numer NIP).data odczytana z zegara drukarki : |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www | ('www' ..PTU -| Str. Dokumenty fiskalne.są stosowane np. ponieważ drukarka nie dokonuje żadnej kontroli informacji zawartych w nagłówku (kontrolowana jest linia z NIP). stąd wpisanie do nagłówka błędnych informacji ( błędnego numeru NIP) będzie wymagać kosztownej naprawy modułu fiskalnego (możliwej do przeprowadzenia tylko u producenta) !! 2. Opcjonalne linie dodatkowego opisu paragonu: . linie: 'Gotówka:. podwójna szerokość linii).poszczególne pozycje sprzedaży mogą być drukowane w jednej lub dwóch liniach (drukarka dokonuje tej kompresji automatycznie). Paragon fiskalny składa się z następujących pól: 1. Opis paragonu w formie 2 linii: |0123456789012345678901234567890123456789| |. Są tylko następujące dwie różnice: . 3..Ilość --. 42 .. Należy zwrócić uwagę.zawiera informacje odczytane z pamięci fiskalnej i/ lub z RAM (maksymalnie 217 znaków z RAM + linia z NIP).

xx| (Pr=4) gdzie : yy.pole <nazwa> jest dosunięte do lewej strony. <ilość> = string[16].linia 2: . .zapewnione jest co najmniej po jednej spacji rozdzielającej (jak wyżej).. <ptu> = char. 43 . . to wówczas tworzony jest jeden napis o długości 40 znaków według następujących reguł: . .CENA = wynik konwersji wartości numerycznej przesłanej przez system. <cena> = string[11]. w wariancie "jedno-" lub "dwulinijkowym". gdzie: <nazwa> = string[40].wwp| 5. .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5.2.stawka podatkowa pobrana z pamięci fiskalnej na podstawie kodu stawki PTU = znak 'A'.. Aplikacja może wymusić drukowanie zawsze wariantu "dwulinijkowego" wysyłając zawsze nazwy o długości np.' przed pozycją groszy (maksymalnie 2 cyfry po przecinku). Pozycje sprzedaży: . 5.wartość sprzedaży BRUTTO (przesłana przez system) = wynik konwersji posiadający maksymalnie 10 cyfr + ewentualnie '.każda z pozycji sprzedaży zajmuje 2 linie na 40-znakowej drukarce: .40 znaków (dopełniając prawostronnie spacjami nazwy krótsze). ponadto mogą pojawić się pozycje "stornowane". 2.pole <wartość> + <ptu> jest dosunięte do prawej. Wariant "dwulinijkowy": .xx | (Pr=1) Str.cc iiiiiiiiiiiiiiii wwwwwwww.01% . 30. w tej wersji jest to maksymalnie 10 cyfr z dowolnym położeniem przecinka . W zależności od wartości parametru Pr w sekwencji LBTRSLN na paragonie po linii określającej sprzedawany towar w przypadku Pr<>0 zostanie wydrukowana dodatkowa linia w postaci : |RABAT lub |RABAT lub |DOPŁATA lub |DOPŁATA yy. <wartość> = string[11].może wystąpić ich dowolna ilość (do 255).xx.'F' lub 'Z' dla towarów zwolnionych.wartość liczbowa kwoty rabatu (dopłaty) wyliczona przez drukarkę w przypadku podania w procentach rabatu (dopłaty) lub wartość kwoty rabatu (dopłaty) przesłana przez aplikację w polu RABAT sekwencji LBTRSLN . .nazwa = string[40]. |0123456789012345678901234567890123456789| |cccccccc.yy % .1. xx.rabat lub dopłata procentowa z dokładnością do 0. Przykładowy rozkład pól może być więc następujący: |xxxxxxxx ccccccc iiiiiiii wwwwwwwwwp| UWAGA: 1. xx.xx| (Pr=2) .xx. Wariant "jednolinijkowy": Jeżeli łączna długość napisu: <nazwa> + ' ' + <cena> + ' ' + <ilość> + ' ' + <wartość> + <ptu> .xx . przesyłany przez komputer. po uwzględnieniu rzeczywistej długości pól <nazwa> i <ilość> oraz kompresji spacji i zer nieznaczących w polach <cena> i <ilość> nie przekracza 40 znaków.xx| (Pr=3) yy.ilość = string[16]. ..linia 1: .dodatkowe spacje dopełniające do 40 znaków (jeżeli występują) będą wpisane między pole <ilość> a <wartość> + <ptu> .yy .yy % xx. przesłana przez system (format ustalony przez aplikację): |0123456789012345678901234567890123456789| |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx| .

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5. Pozycja "stornowana": .ss PTU vv. zmienia się wydruk w podsumowaniu transakcji i przyjmuje postać jednej linijki tak jak pokazano poniżej : |Razem: xx.F oraz sprzedaż zwolniona to podsumowanie jednolinijkowe nie jest możliwe a linia ‘Łączna kwota PTU . Wprowadzenie możliwości drukowania jednolinijkowego podsumowania transakcji jeżeli jest sprzedaż tylko w jednej grupie. Jeżeli występuje sprzedaż w jednej z grup A. Jeżeli drukowane jest podsumowanie jednolinijkowe to występuje ono za ew. B.pp| oraz format dla kwoty sprzedaży wolnej od podatku: |Kwota zw. Wprowadzono także możliwość ‘oszczędzania’ papieru przez wydruk nagłówka nowej transakcji przed odcięciem paragonu (jeżeli długość nagłówka jest nie większa od 4 linii) lub drukowanie paragonu bez jego odcięcia (POSNET 3001 i POSNET 2000) (parametr Pc w sekwencji LBTREXIT i LBTRXEND). E.ss (zw. C. są drukowane wtedy... 9).pole <wartość> ze znakiem '-'.xx kwota do zapłaty drukowana pogrubioną czcionką..pp % yy.vv% pppppppp. Jeżeli występuje tylko sprzedaż w grupie zwolnionej to linijka ta ma format : |Razem: ssssssss. Wariant "jednolinijkowy": Przykładowy rozkład pól może być następujący: |xxxxxxxx ccccccc iiiiiiii 6.yy zł| gdzie: xx. ponadto dodatkowa linia z napisem "storno" o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| | # storno # | 5. D. F: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kwota ssssssss. D.1. Możliwość ta jest włączana parametrem Py w sekwencji LBTREXIT i LBTRXEND. W przypadku gdy parametr Py=1 i na paragonie występuje(ą) towar(y) w jednej grupie towarowej drukarka drukuje ‘skróconą’ wersję paragonu tzn. Wartości sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych: .) zł | 3. które występują w polu 5 (tzn. 4.pp wartość stawki PTU sprzedanego towaru. Jedna linia (kreska) oddzielająca: |------------------------------------------------------------| 7.yy wyliczona przez drukarkę kwota PTU .Z.cc iiiiiiiiiiiiiiii -wwwwwww. -wwwwwwwwwp| | Str.ss UWAGA: 1.ss PTU vv % pppppppp.2. 2.F.xx PTU pp. liniami dla rabatu (p.pp| |Łączna kwota PTU pppppppp. oraz stawki podatkowe w grupach A. zawierających łączne kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach A.pp| |Kwota ssssssss. gdy odpowiednia kwota jest niezerowa). pp. ponadto pozycje 8 i 10 nie są drukowane. 44 .od 1 do 7 linii. B.3.’ nie jest drukowana.wwp| 5. Wariant "dwulinijkowy": |0123456789012345678901234567890123456789| |cccccccc. yy. E.3. ssssssss.3. Drukowane są tylko podsumowania dla tych stawek podatkowych. C.

. Jedna linia (kreska) oddzielająca (nie występuje w przypadku podsumowania jednolinijkowego) : |-------------------------------------------------------------| 9.....##... Opcjonalna linia reszty: ..#################### |..rr oznacza procentową stopę (dokładność 0. (2 litery + 8 cyfr): Str.01%) rabatu lub dopłaty podawaną w polu RABAT w sekwencji LBTREXIT.pp| rr.jeżeli parametr Px<>0 (rabat lub dopłata procentowa) to występują 2 dodatkowe linie: |Kwota: |Rabat: lub |Kwota: |Dopłata: gdzie: pppppppp...##.##. |00112233--00112233--001 ....pp| rr. Kwota należności dla klienta lub zamiennie podsumowanie jednolinijkowe : .ww| wwwwwwww.############... .....##...##...##.jeżeli rabat procentowy (1..jeżeli reszta obliczona przez drukarkę na podstawie przesłanych przez komputer wartości WPŁATA i TOTAL jest nieujemna. a druga wartość rabatu w procentach (cyfry 'rr').maksymalnie 10 cyfr (przesłana przez komputer. 45 .ww| 12. Stopka paragonu: . z uwzględnieniem ewentualnego rabatu)....##.. ale też skontrolowana lokalnie..##.uu| 11. Logo fiskalne wraz z numerem unikatowym kasy: .... numer drukarki + kod kasjera (3 znaki ASCII przesłane przez komputer). |. maksymalnie 6 cyfr... |... |. to występują 2 dodatkowe linie: |Kwota: |Rabat: pppppppp. według następującego wzorca (w sumie 2 pola znakowe i kawałek): |0123456789012345678901234567890 |.......##..... linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |01234567890123456789| |Suma zł uuuuuuuu.numer paragonu fiskalnego. oraz czas (przesłany z komputera): |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnn #aaa hh:mm| 13......logo fiskalne jest drukowane w trybie graficznym z rozdzielczością 400 punktów w linii.##.99%) transakcji jest różny od zera...Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 8. to drukowane są dodatkowe 2 linie: |Gotówka |Reszta: wwwwwwww....## |...pp| rr %| gdzie pierwsza linia określa należność klienta bez uwzględnienia rabatu. |..numer unikatowy kasy jest odczytany z pamięci fiskalnej i ma postać 10-ciu znaków ASCII.. odczytany z totalizerów drukarki...rr %| rr.......################.rr %| pppppppp. Opcjonalne linie rabatu: . 10.....

-'). Pola numeryczne: daty. ale przed wydrukowaniem stopki ! Jeżeli wykryto błąd stawki PTU. przy czym zachodzi też kompresja zer nieznaczących po prawej stronie punktu dziesiętnego (przy zerowej ilości groszy drukowane jest '. Jedna linia (kreska) oddzielająca: | | 2. Numer paragonu fiskalnego. która zawiera wartość transakcji bez uwzględnienia rabatu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kwota: pppppppp. W nowym formacie mogą wystąpić następujące linie /informacje .po wydrukowaniu nagłówka lub dowolnej linii paragonu. 15.rr%| lub |Dopłata: dd.ss| 4. Drukowanie paragonu może być przerwane w dowolnym momencie . 14. Paragon przerwany lub anulowany: Anulowanie paragonu może zajść w dwóch przypadkach: . ze obrót nie objęty VAT nie może pojawić się przed logo !! Linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| |Suma zł ssssssss.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |0123456789012345678901234567890123456789| | lll kk nnnnnnnn | UWAGA: 1. . to pojawi się linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| | ! błąd PTU ! | W obu wyżej wymienionych przypadkach fakt anulowania paragonu jest sygnalizowany wydrukowaniem linii (też o podwójnej szerokości): |0123456789012345678901234567890123456789| | paragon anulowany ! | Paragon fiskalny z formami płatności.są stosowane np. oraz czas: |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnn #aaa hh:mm| Str.wartość nie uwzględniająca kaucji . czasu. 46 .anulowanie przez program systemu kasowego. .jeżeli paragon zostanie zakończony przy użyciu sekwencji LBTRXEND (wg opisu na stronie 81): 1. Jeżeli występuje rabat procentowy to drukujemy linie z napisem 'Kwota'.część bezpośrednio za podsumowaniem kwot podatku.tu zakładamy. . kod kasjera.dd%| 3.pp| oraz linie definiująca rabat/ dopłatę w jednej z możliwych postaci: |Rabat: rr.Wyłączenie i włączenie zasilania drukarki w trakcie transakcji. Generalnie modyfikujemy 'stopkę' transakcji . 2.wykryta została zabroniona manipulacja stawką PTU dla danego towaru.mogą zawierać maksymalnie 5 linii po 40 znaków. Opcjonalne linie dodatkowego opisu paragonu: . Pola numeryczne dla kwot są drukowane z kompresją zer nieznaczących. w celu wpisania dowolnego tekstu przez aplikację. Kwota należności dla klienta . numerów paragonów (numer łączny oraz numer paragonu fiskalnego) są drukowane bez kompresji zer nieznaczących.

Drukowane są kwoty sprzedaży w tych grupach podatkowych A.. Format raportu jest w zasadzie sztywny....... |0123456789012345678901234567890123456789| | lll kk nnnnnnnn | blok informacji niefiskalnych: 6.##. Jedyne możliwe warianty dotyczą następujących przypadków: 1.....############. |.5 linii dodatkowych dosyłanych przez aplikacje w sekwencji LBTRXEND..##.kk| 8.....bb| |Reszta: rrrrrrrr. Są tylko następujące dwie różnice: .na początku i na końcu raportu są napisy '# niefiskalny # ‘...F..gg| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : kkkkkkkk.... |. Możliwe są 2 formaty linii: |0123456789012345678901234567890123456789| (SUMA >= 0) |Do zapłaty: kkkkkkkk...##. które są niezerowe..).PTU F ...y. Linie dla poszczególnych form płatności W przypadku wykorzystania sekwencji LBTRXEND można uzyskać maksymalnie 5 linii: |0123456789012345678901234567890123456789| |Gotówka: gggggggg.################.. drukowane są tylko te kwoty PTU A.#################### |.##..C ale można uzyskać 6 stawek (A.B.. yy..kk| i/ lub |Zwrot kaucji: kkkkkkkk...kk| 7..##.. 2... wraz z numerem unikatowym kasy... |. Jeżeli występuje jedna z powyższych linii to tu drukujemy kwotę do zapłaty/ zwrotu przez klienta..... dla których stawki podatkowe są uaktywnione (por..##.z = nazwa czeku/ bonu (jw... wartość ta jest obliczana automatycznie przez drukarkę i wyświetlana równocześnie na wyświetlaczu....##.##....## |. Standardowo są to stawki A.##. Raport fiskalny dobowy..kk| lub: (SUMA < 0) |Do zwrotu: kkkkkkkk. Raport fiskalny dobowy jest drukowany na życzenie użytkownika z końcem dnia i może być inicjowany z systemu lub klawiatury drukarki . Linie związane z obrotem kaucja za opakowania: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kaucja za opakowania zwrotne: kkkkkkkk.. Ewentualnie 0.. 9..po wejściu w opcję RAPORTY. 47 .. W trybie szkoleniowym postać raportu jest niemal identyczna jak w trybie fiskalnym..KAUCJA_ZWROCONA.......zz. Logo fiskalne |0123456789012345678901234567890 |.rr| gdzie: xx.##.F plus stawka zwolniona Z)... |. Str......x = string[16] = nazwa karty kredytowej.. opis sekwencji LBSETPTU 74). która jest obliczona jako: SUMA := TOTAL + KAUCJA_POBRANA ..kk| |Czek yyyyyyyyyyyyyyyy : cccccccc..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 5....cc| |Bon zzzzzzzzzzzzzzzz : bbbbbbbb...

aa% | 4. PTU F (ta linia występuje zawsze) |SPRZEDAŻ ZW. Ponadto w trybie szkoleniowym fakt wydrukowania raportu powoduje wyzerowanie totalizerów. OPODATK. PTU C cccccccccc| (te linie występują jeżeli zdefiniowano stawki PTU D. OPODATK.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 . OPODATK. OPODATK. PTU E |SPRZED. 3. PTU E i PTU F ) |SPRZED.'ff' = dwucyfrowe wartości stawek PTU wyrażone w procentach . PTU B bbbbbbbbbb| |SPRZED. ale nie powoduje żadnego zapisu do pamięci fiskalnej ! Raport fiskalny dobowy składa się z następujących pól: 1. wtedy format drukowania stawki jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa. jeżeli odpowiednie kwoty są niezerowe) gggggggggg | hhhhhhhhhh| Str.istnieje możliwość zdefiniowania stawek PTU z dokładnością do 0. UWAGA: .identyczny jak dla paragonu fiskalnego. Tytuł i numer raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT FISKALNY DOBOWY Nr nnnn| gdzie: 'nnnn' = 4 cyfrowy numer raportu (drukowany bez kompresji zer nieznaczących). Dane numeryczne raportu dobowego: (drukowane po jednej linii odstępu). |0123456789012345678901234567890123456789| |SPRZED.. OPODATK. Nagłówek: . Aktualne wartości stawek PTU (drukowane po jednej linii odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| Standardowe: |PTU A |PTU B |PTU C oraz: |PTU D dd % | jeżeli zdefiniowano stawki E i F to pojawią się dodatkowe linie: |PTU E ee % | |PTU F ff % | gdzie: 'aa'. PTU D |SPRZED.1%. OPODATK.. PTU |KWOTA PTU A |KWOTA PTU B dddddddddd| eeeeeeee| fffffffffff| zzzzzzzzzz| aa % | bb % | cc % | (następujące linie są drukowane tylko. natomiast numer unikatowy jest drukowany od lewej krawędzi paragonu (a nie na środku) oraz nie są drukowane dwie litery umieszczone na początku numeru unikatowego. 2.logo fiskalne (specjalny znaczek) nie jest drukowane. 48 . PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED.

'ggg... Str... . datę i czas wykonania raportu.p' = całkowity należny podatek. suma kwot 'ggg.z'.część wstępna: zawiera nagłówek. Po określeniu daty początkowej i końcowej raportu drukarka przeszukuje pamięć fiskalną i drukuje informacje o wszystkich zapisach w pamięci fiskalnej w zadanym okresie. że ponieważ w trybie szkoleniowym nie są dokonywane zapisy do pamięci fiskalnej raport okresowy może zawierać zatem tylko jeden rekord: 'Zmiana stawek PTU' określający początkowe wartości stawek PTU wpisane do pamięci fiskalnej w trakcie produkcji modułu fiskalnego. 'mm' = minuta.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |KWOTA PTU C |KWOTA PTU D |KWOTA PTU E |KWOTA PTU F |ŁĄCZNA KWOTA PTU |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ |ILOŚĆ PARAGONÓW iiiiiiiiiiiiiiiii| jjjjjjjjjjjjjjjjj| kkkkkkkkkk| llllllllllllllllll| pppppppppp| tttttttttt| nnnnnn| gdzie: 'aaa. 'nnnnnn' = ilość paragonów fiskalnych wydrukowana w czasie od ostatniego raportu dobowego (drukowane jest 6 cyfr.'ffff. Raport fiskalny okresowy pełny składa się z 3 zasadniczych części: .jest identyczne jak dla paragonu fiskalnego. drukowane z kompresją zer nieznaczących. poszczególne opisy są na wydruku rozdzielone poziomymi kreskami.f' = 10-cio cyfrowe kwoty sprzedaży NETTO w grupach podatkowych. Po wydrukowaniu wszystkich zapisów jest drukowane podsumowanie raportu.. 'mm' = miesiąc.. obliczone podczas drukowania raportu na podstawie akumulowanych w totalizerach wartości sprzedaży BRUTTO. drukowane z kompresją zer nieznaczących (zerowa ilość groszy jest drukowana jako '.. 'ppp..'zz. Zwróćmy ponadto uwagę.'ggg.'lll.. 'gg' = godzina.. W trybie szkoleniowym postać raportu jest niemal identyczna jak w trybie fiskalnym.. 'dd' = dzień... 6. 5. bez kompresji zer nieznaczących). zmiany stawek PTU i inne)..f'.z' = całkowita sprzedaż w grupie Z (towarów zwolnionych od podatku).').. .logo fiskalne (specjalny znaczek) nie jest drukowane. Logo fiskalne wraz z numerem unikatowym kasy: .część końcowa: zawierająca podsumowania i logo fiskalne.l' = 10-cio cyfrowe kwoty sprzedaży należnego podatku w grupach podatkowych. .a'. Są tylko następujące dwie różnice: ...'lll.. 49 .. natomiast numer unikatowy jest drukowany od lewej krawędzi paragonu (a nie na środku) oraz nie są drukowane dwie litery w numerze unikatowym. przy uwzględnieniu aktualnych stawek podatkowych. różne informacje (raporty dobowe.g'. okres raportu i informacje początkowe o wartościach stawek PTU.g'... Ponieważ pamięć fiskalna ma strukturę sekwencji rekordów rejestrujących..na początku i na końcu raportu są napisy '# niefiskalny #'. 'zzz.l'.'ff.. tytuł. Raport fiskalny okresowy (pełny lub podsumowanie) może być inicjowany z systemu lub klawiatury drukarki.'lll... Raport fiskalny okresowy pełny. będą występowały kolejno. Data i godzina wykonania raportu: (po jednej linii pustej).l' 'ttt. suma kwot 'aa.t' = całkowity obrót dzienny zarejestrowany przez drukarkę..a'.'. w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| gdzie: 'rr' = dwie ostatnie cyfry roku.ciąg opisów poszczególnych rekordów (zapisów) pamięci fiskalnej: format każdego z opisów zależy od rodzaju rekordu (zapisu)...

Okres czasu.identyczny jak dla paragonu fiskalnego.1.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Raport fiskalny okresowy pełny składa się z następujących pól: 1. Nagłówek: . 1.5. wtedy przykładowy format drukowania stawki (A) jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa. Str. 1. Część wstępna: 1.aa% |.4. Istnieje możliwość zdefiniowania stawek PTU z dokładnością większą od 1 %. PTU E i PTU F ): |PTU D |PTU E |PTU F dd % | ee % | ff % | gdzie: 'aa'. Jeżeli raport okresowy zaczyna się od początku pamięci fiskalnej. 50 . 1.'ff' = dwucyfrowe wartości stawek PTU wyrażone w procentach UWAGA: 1. 2. którego dotyczy raport: |0123456789012345678901234567890123456789| |Za okres od: rr-mm-dd do: rr-mm-dd | (format dat jest jak w raporcie dobowym).. oddzielonych poziomymi kreskami.. to wydrukowane początkowe wartości stawek PTU będą zerowe (pierwszy rekord pamięci fiskalnej zawiera zawsze definicje stawek PTU) ! 2.3. Mogą wystąpić następujące warianty. Data i godzina drukowania raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| (znaczenia pól są jak dla raportu dobowego). Początkowe wartości stawek PTU: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |POCZĄTKOWE WARTOŚCI STAWEK PTU: | |PTU A aa % | |PTU B bb % | |PTU C cc % | (te linie występują jeżeli zdefiniowano stawki PTU D.. Tytuł raportu: (po jednej linii pustej) |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT FISKALNY OKRESOWY | 1.2. Zawartość pamięci fiskalnej w zadanym okresie: Następuje tu ciąg opisów poszczególnych rekordów (zapisów) w pamięci fiskalnej.

'nnnn' = aktualny numer zerowania RAM ustalonu na podstawie przejrzenia zapisów w pamięci fiskalnej (numer aktualny = numer ostatni + 1). Format opisu jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Zerowanie RAM Nr nnnn gg:mm| gdzie: 'rr-mm-dd' = data zapisu.. a 'iiii' stanowi numer kolejny raportu (w pamięci fiskalnej a nie w obrębie raportu okresowego !). Format opisu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Odbudowa bazy | gdzie: 'rr-mm-dd' = data zaistnienia zdarzenia (data ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej). opisanego wyżej i może wyglądać tak (dla zdefiniowanych w drukarce stawek A . Informacja o błędach w bazie danych jest istotna dla serwisu. natomiast. inicjowany jest z systemu): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Zmiana stawek PTU | Tyle linii ile zostało |PTU A aa % | uaktywnionych stawek |PTU B bb % | przez rozkaz |PTU C cc % | LBSETPTU |PTU D dd % | |PTU E ee % | |PTU F ff % | gdzie: 'aa'. Raport dobowy: Zapis w pamięci fiskalnej dotyczy rejestracji dziennej sprzedaży.3. Zmiana stawek PTU: Zapis w pamięci fiskalnej dotyczy definicji nowych wartości stawek PTU. Odbudowa bazy: Ten rekord jest wpisywany automatycznie. zgodnie z uwagami wyżej). Baza danych jest wtedy "odbudowywana". PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED. 'rr-mm-dd' jest datą zapisu tego raportu w pamięci fiskalnej. PTU C cccccccccc| |KWOTA PTU A eeeeeeeeee| |KWOTA PTU B ffffffffff| |KWOTA PTU C gggggggggg| |SPRZEDAŻ ZW. Zerowanie RAM: Zapis jest inicjowany automatycznie. natomiast w pamięci fiskalnej jest zapisywany rekord danych zapamiętujący tę sytuację. o której wystąpiło zerowanie. Wówczas totalizery są automatycznie zerowane. 2.format opisu jest identyczny jak dla raportu dobowego. OPODATK. Format opisu jest podobny do raportu fiskalnego dobowego. . PTU zzzzzzzzzz| |ŁĄCZNA KWOTA PTU pppppppppp| |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ tttttttttt| |ILOŚĆ PARAGONÓW nnnnnn| gdzie: .znaczenie poszczególnych pól jest identyczne jak dla raportu dobowego..4. jeżeli podczas auto testu drukarka wykryje błąd totalizerów.1. Str. na wyświetlaczu operatora pojawia się odpowiedni komunikat. OPODATK.'ff' = nowe wartości stawek PTU (możliwy jest zapis dwu lub trzycyfrowy . a fakt ten oprócz komunikatu na wyświetlaczu jest też rejestrowany w pamięci fiskalnej. OPODATK.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 2. 'gg:mm' = godzina. 'rr-mm-dd' = data zapisu (wprowadzenia nowych stawek PTU).zależnie od precyzji określenia stawek. 51 . C): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd Raport dobowy iiii| |SPRZED. 2. PTU B bbbbbbbbbb| |SPRZED. jeżeli urządzenie wykryje w czasie testu wstępnego błąd w bazie danych o towarach. 2.2.

PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED. OPODATK. OPODATK. Tytuł: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY OKRESOWY | 3.1. ale może być większa jeżeli w analizowanym okresie było uaktywnionych więcej stawek i była niezerowa sprzedaż w dodatkowych stawkach. Str. PTU zzzzzzzzzz| |KWOTA PTU A eeeeeeeeee| |KWOTA PTU B ffffffffff| |KWOTA PTU C gggggggggg| |ŁĄCZNA KWOTA PTU pppppppppp| |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ tttttttttt| |ILOŚĆ PARAGONÓW nnnnnn| gdzie: . Cześć końcowa raportu : 3. Jest on wtedy związany tylko i wyłącznie z faktem zmiany stawek PTU (ilości) a nie z faktem błędu w bazie danych o towarach. 'yyyy' = numer ostatniego raportu dobowego w zadanym okresie. raportu od: xxxx do: yyyy | gdzie: 'xxxx' = numer pierwszego raportu dobowego w zadanym okresie.4. 52 . Okres wydruku i zakres numerów raportów dobowych: |0123456789012345678901234567890123456789| |Za okres od: rr-mm-dd do: rr-mm-dd | |Nr. Logo fiskalne i numer unikatowy: Po jednej linii oddzielającej. format jak dla paragonu fiskalnego. Podsumowanie raportu: . 3.3. 3. OPODATK.znaczenie poszczególnych pól jest identyczne jak dla raportu dobowego UWAGA: ilość drukowanych kwot sprzedaży i kwot PTU zależy w tym przypadku od tego ile jest uaktywnionych stawek PTU dla daty końcowej raportu.format przykładowy jeżeli w zadanym okresie były zdefiniowane 3 stawki PTU: |0123456789012345678901234567890123456789| |SPRZED.2. PTU C cccccccccc| |SPRZEDAŻ ZW. 3. PTU B bbbbbbbbb| |SPRZED.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: W przypadku gdy w drukarce zmieniano ilość stawek PTU na wydruku okresowym przed informacją o zmianach stawek PTU pojawi się komunikat ‘Odbudowa bazy’.

wpłata do kasy (sekwencja LBINCCSH).3. raport kasy/ zmiany (sekwencja LBCSHREP).2. Pozostałe dokumenty niefiskalne mają postać wydruków kontrolnych.identyczny jak dla paragonu fiskalnego.zerowania RAM. wydrukowane znakami o podwójnej szerokości. natomiast dokumenty dla zerowania RAM powinny być przechowywane przez użytkownika dla serwisu ! Wszystkie dokumenty niefiskalne mają na początku i na końcu napisy '# niefiskalny #'. Przewidziano szereg dokumentów niefiskalnych.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Dokumenty niefiskalne.4.zmiany stawek PTU. których drukowanie jest z reguły inicjowane po odebraniu odpowiedniej sekwencji sterującej.napis |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | 1. 1. 53 . Tytuł raportu: (po jednej linii pustej) |0123456789012345678901234567890123456789| |PODSUMOWANIE SPRZEDAŻY | 1. Są to np. . zwrot towaru (sekwencja LBSTOCSH). podczas wykonywania szczególnych operacji: . wydruki związane z obsługą kart płatniczych (sekwencje LBTRSCARD i LBSTOCARD). 1. wydruki logowania/ wylogowania kasjera (sekwencje LBLOGIN I LBLOGOUT). UWAGA: Dokumenty kontrolne dla zmiany stawek PTU powinny być dołączane przez serwis do książki serwisowej urządzenia. 1. Data i godzina drukowania raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| (znaczenia pól są jak dla raportu dobowego).: • • • • • • • • • raport bazy danych (sekwencja LBDBREP). zwrot kaucji (sekwencja LBOPAK).fiskalizacji. którego dotyczy raport i numery raportów z zadanego okresu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Za okres od: rr-mm-dd do: rr-mm-dd | |-------------------------------------------------------------| Str.1. Raport okresowy drukowany jako podsumowanie. Nagłówek: . Część wstępna: . . stan kasy (sekwencja LBCSHSTS). wypłata z kasy (sekwencja LBDECSCH). Okres czasu.

PTU C cccccccccc| |SPRZEDAŻ ZW. 1. . Podsumowanie raportu: ( postać przykładowa dla 3 stawek aktywnych) |0123456789012345678901234567890123456789| |SPRZED. 54 .podsumowanie raportu. 'xxxx' = numer pierwszego raportu dobowego w zadanym okresie. Część wstępna raportu bazy danych: 1. raportu od: xxxx do: yyyy | gdzie: ‘rr’. Raport bazy danych jest inicjowany przez ciąg sekwencji LBDBREP i składa się z następujących części: .znaczenie poszczególnych pól jest identyczne jak dla raportu okresowego (podsumowanie) 1. ’mm’.numer unikatowy urządzenia . Część końcowa: . raporcie dobowym). 'yyyy' = numer ostatniego raportu dobowego w zadanym okresie.1. Raport bazy danych składa się z następujących pól: 1.ciąg dowolnej liczby pozycji raportu (stawek PTU towarów). Str.7. Nagłówek: (jak w paragonie fiskalnym i np. 1. PTU A aaaaaaaaaa| |SPRZED. PTU zzzzzzzzzz| |KWOTA PTU A eeeeeeeeee| |KWOTA PTU B ffffffffff| |KWOTA PTU C gggggggggg| |ŁĄCZNA KWOTA PTU pppppppppp| |ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ tttttttttt| |ILOŚĆ PARAGONÓW nnnnnn| gdzie: .5.6. ‘dd’ . PTU B bbbbbbbbbb| |SPRZED. . dosunięty do lewej krawędzi numer unikatowy bez napisu ‘DC’ |0123456789012345678901234567890123456789| |xxxxxxxx | gdzie: xxxxxxxx .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |Nr. Napis 'niefiskalny': (+ linia odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | 1.dzień .nagłówek (część wstępna) raportu.miesiąc . OPODATK. OPODATK.rok . OPODATK.napis |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | Raport bazy danych. Numer unikatowy: Po jednej linii oddzielającej.2.

.'?' = kod priorytetu stawki w drukarce dla towaru o podanej nazwie w bazie danych np.Nazwa --------------------------------------------| |-. 55 . przy czym: w pierwszej linii jest drukowana nazwa artykułu (przesłana z systemu !). Podsumowanie raportu: 3. 's' = 'A' . F . oraz kod w postaci ‘wagi’ stawki (A . 'dddddd' = 6-cio cyfrowa ilość różnic wykrytych podczas analizy bazy danych. Jedna linia oddzielająca: .Numer -.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 1.najniższa liczbowo stawka ) według bazy danych drukarki: |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn| |iiiiii s dx| gdzie: 'nnn. a w drugiej linii numer pozycji (artykułu) na raporcie oraz kod stawki PTU otrzymany z systemu (serwera). każda pozycja zawiera dwie linie tekstu. 'iiiiii ' = 6-cio cyfrowy numer pozycji (drukowany bez kompresji zer).najwyższa liczbowo stawka w drukarce.5.. Opis tabeli: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |-----. 2.2.'Z' = kod stawki PTU dla danego towaru przesłany z systemu.3. przy czym gwiazdka '*' jest drukowana.3. 'F'.pozioma kreska. o ile stawka dla danego towaru jest liczbowo najwyższa to drukarka ‘zwróci’ na wydruku znak ‘A’ . Data i godzina drukowania raportu bazy danych: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 1. 'F'... jeżeli kod stawki PTU przesłany z systemu oraz zawarty w bazie danych różnią się ! 3.n' = maksymalnie 40-sto znakowa nazwa artykułu przesłana z systemu. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość).'Z'. 3. Zestawienie ilości towarów i ilości różnic: |0123456789012345678901234567890123456789| |Ilość towarów: tttttt| |Ilość różnic: dddddd| gdzie: 'tttttt' = 6-cio cyfrowa ilość towarów przesłana przez system w trakcie realizacji raportu.. '?' . Str. 'd' = 'A' .4. 3. Cześć informacyjna raportu bazy danych: Część ta zawiera ciąg pozycji raportu.towar nieznany (nie był jeszcze sprzedawany !) 'x' = ' ' lub '*' = znacznik.PTU:serwer ------------PTU:drukarka -| (druga linia drukowana z podkreśleniem).1. Tytuł raportu: (po jednej linii pustej): |0123456789012345678901234567890123456789| |KONTROLA BAZY DANYCH | 1.

ii| |Wypłaty z kasy: dddddddd. 'ccc. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość).i' = suma wpłat do kasy wykonanych w trakcie zmiany. raporcie dobowym. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). 'aaaaaa' = 6-cio cyfrowa ilość paragonów anulowanych wydrukowanych w trakcie zmiany.k' = 32-wu znakowe oznaczenie (imię i nazwisko) kasjera (przesłane z systemu). 2. 'ssssss' = 6-cio cyfrowa ilość pozycji "stornowanych" wydrukowanych w trakcie zmiany..... Nagłówek: . 'rr-mm-dd'. 3. Data i kolejny numer dokumentu NIEFISKALNEGO: |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www kkkkkk| gdzie: 'www' .tt| |Ilość paragonów fiskalnych: ffffff| |Ilość paragonów anulowanych: aaaaaa| |Ilość stornowanych pozycji ssssss| |Wpłaty do kasy: iiiiiiii.t' = całkowity obrót na kasie w trakcie zmiany.jak w paragonie fiskalnym i np.cc| |Początek zmiany: rr-mm-dd gg:mm| |Koniec zmiany: rr-mm-dd gg:mm| gdzie: 'zzz. Str.c' = aktualny stan gotówki w kasie.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Raport kasy / zmiany. 6.'gg:mm' = data / godzina początku i końca zmiany. 4. Raport kasy / zmiany jest inicjowany przez sekwencje LBCSHREP. 'ffffff' = 6-cio cyfrowa ilość paragonów fiskalnych wydrukowanych w trakcie zmiany.3 znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę.z' = 8-mio znakowe oznaczenie zmiany (przesłane z systemu). Linia odstępu i kolejne pozycje raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Zmiana: zzzzzzzz | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |Sprzedaż: tttttttt.. 'iii. 'ttt. 'ddd.. Linia odstępu i tytuł dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT ZMIANOWY | 5.dd| |Stan kasy: cccccccc.d' = suma wypłat z kasy wykonanych w trakcie zmiany. 56 . 'kkk. Raport kasy/zmiany składa się z następujących pól: 1.

kk| gdzie: 'kkk.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wpłata do kasy. Stan kasy. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). Ten wydruk zawiera informację o ilości gotówki w kasie i jest inicjowany przez sekwencję LBCSHSTS. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). 2. przesłana z systemu. 2. przesłana z systemu.. Wypłata z kasy jest inicjowana przez sekwencję LBDECCSH i powoduje zmniejszenie ilości gotówki w kasie o przesłaną kwotę. Data i godzina drukowania dokumentu: w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| Str. Linia odstępu i informacja o wypłaconej kwocie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Wypłata z kasy: kkkkkkkk. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).kk| gdzie: 'kkk. 57 . 2. Raport niefiskalny wypłaty z kasy składa się z następujących pól: 1. Data i godzina drukowania dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 3. Data i godzina drukowania dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 3. Wypłata z kasy. Linia odstępu i informacja o wpłaconej kwocie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Wpłata do kasy: kkkkkkkk. Wpłata do kasy jest inicjowana przez sekwencje LBINCCSH i powoduje zwiększenie ilości gotówki w kasie o przesłaną kwotę.k' = wpłacona kwota. Raport niefiskalny stanu kasy składa się z następujących pól: 1. 4. 4.. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość).k' = wypłacona kwota. Raport niefiskalny wpłaty do kasy składa się z następujących pól: 1.

Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). F). Tytuł dokumentu (+ linia odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| |Zmiana stawek PTU | 3. Str... ‘XX’ – 2 literowe oznaczenie urządzenia. Nowe wartości stawek PTU: przesłane z systemu (drukowane są tylko uaktywnione stawki): |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa % | |PTU B bb % | |PTU C cc % | |PTU D dd % | |PTU E ee % | |PTU F ff % | gdzie: 'aa'. 2. drukowany po zrealizowaniu (poprawnym) sekwencji sterującej LBSETPTU. Data i godzina wprowadzenia zmiany: (po jednej linii odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 5.istnieje możliwość zdefiniowania stawek PTU z dokładnością większą niż 1% . 4. na podstawie należności uiszczonych przez klientów oraz wpłat i wypłat z kasy. Raport zmiany stawek PTU składa się z następujących pól: 1. Jest to krótki. powodującej zapis nowych stawek PTU (w trybie fiskalnym zapis jest trwały i zapisywany w module fiskalnym). niefiskalny dokument kontrolny dla serwisu..k' = ilość gotówki w kasie.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |rr-mm-dd 3. UWAGA: . obliczana na bieżąco przez drukarkę. wtedy format drukowania stawki jest następujący: |0123456789012345678901234567890123456789| |PTU A aa.kk| gdzie: 'kkk. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość).w drukarce można zdefiniować minimum jedną stawkę PTU (A). Linia odstępu i informacja o ilości gotówki w kasie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Stan kasy: kkkkkkkk. maksimum 6 stawek (A . Numer unikatowy kasy: |0123456789012345678901234567890123456789| |XX nnnnnnnn | gdzie: 'nnnnnnnnn' = 8-mio cyfrowa końcówka numeru unikatowego urządzenia (w tym przypadku 2 literowe oznaczenie urządzenia XX jest drukowane także w trybie niefiskalnym). 58 .'ff' = dwucyfrowe wartości stawek PTU wyrażone w procentach. gg:mm| Raport zmiany stawek PTU.aa% | . 4..

59 . |0123456789012345678901234567890123456789| |Zerowanie RAM nr xx| gdzie : xx . to należy przerwać operację klawiszem NIE. 3.numer zerowania RAM (dopuszczalne max 49 zerowań). Wydruk zatwierdzany przez serwisanta zawiera tylko linię z NIP i wtedy trzy znaki zapytania ??? powinny znaleźć się bezpośrednio pod słowem NIP!. Numer unikatowy kasy: |0123456789012345678901234567890123456789| |DC nnnnnnnn | gdzie: 'nnnnnnnnn' = 8-mio cyfrowa końcówka numeru unikatowego urządzenia. drukowany po automatycznej realizacji zerowania RAM. pomyłka w NIP oznacza konieczność naprawy drukarki u producenta czyli w firmie POSNET. Po wydrukowaniu nagłówka drukowane są 3 znaki zapytania '???' . następnie po jednej linii odstępu jest drukowana zawartość nagłówka paragonu przesłana przez system do drukarki w sekwencji fiskalizującej LBSETHDR. 5. Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość). Raport zerowania RAM. UWAGA: Począwszy od wersji 17.jeżeli nagłówek jest prawidłowo zakończony znakiem końca linii . Raport zerowania RAM składa się z następujących pól: 1. gdy jest on wpisywany do pamięci RAM (w sposób nietrwały). Wydruk ten składa się z początkowego napisu 'niefiskalny' (tak jak dla wszystkich dokumentów niefiskalnych). Wydruk kontrolny nagłówka.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6. Oczywiście nie ma wtedy komunikatu: ‘Wykonać fiskalizację T/N ?’ na wyświetlaczu operatora. Jeżeli są dostrzeżone jakiekolwiek błędy w wydrukowanym nagłówku. Linia odstępu i końcowy napis: 'niefiskalny' (podwójna szerokość). ponieważ nie ma możliwości skorygowania nagłówka po jego trwałym zapisie w module fiskalnym !!. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).powinny znaleźć się na początku następnej linii. Pozostała część nagłówka zapisywana jest do pamięci RAM i pomyłka w tej części zawsze może zostać poprawiona przez serwisanta. Data i godzina zerowania RAM: (po jednej linii odstępu): |0123456789012345678901234567890123456789| |rr-mm-dd gg:mm| 4. niefiskalny dokument kontrolny dla serwisu. będącej wynikiem wykrycia błędu sumy kontrolnej totalizerów (test jest przeprowadzany po włączeniu zasilania). Str. 2.1 wydruk kontrolny nagłówka jest drukowany również w przypadku. Następnie drukowany jest końcowy napis 'niefiskalny'. Tytuł dokumentu: (+ linia odstępu). Jest to krótki. Wydruk ten umożliwia wzrokową kontrolę poprawności przygotowania i przesłania nagłówka przed ostatecznym zatwierdzeniem wykonania fiskalizacji (klawiszem TAK).

nn| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : oooooooo.ss| |Kaucja zwrócona: tttttttt.gg| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : hhhhhhhh. 3. Ten raport kasy/ zmiany jest inicjowany przez sekwencje LBCSHREP1 i zawiera pozycje opisane poniżej: 1.tt| |STAN KASY: uuuuuuuu.kk| | | | # niefiskalny # | Wydruk raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności.uu| |Ilość paragonów fiskalnych: vvvvv| |Ilość paragonów anulowanych: wwwww| |Ilość stornowanych pozycji xxxxx| |Początek zmiany: rr-mm-dd gg:mm| |Koniec zmiany: rr-mm-dd gg:mm| Linie opcjonalne (nie muszą być drukowane !) Str. 2. Linia odstępu i tytuł dokumentu: |0123456789012345678901234567890123456789| |RAPORT ZMIANOWY | 5.aa| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : bbbbbbbb. Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu).kk| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : llllllll.ii| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : jjjjjjjj.ee| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : ffffffff. Nagłówek (jak w paragonie fiskalnym i np.oo| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : pppppppp.qq| |Kaucja pobrana: rrrrrrrr.cc| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : dddddddd.rr| |ROZCHODY: | |Wypłaty z kasy: ssssssss.ff| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : gggggggg.mm| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : nnnnnnnn. Linia odstępu i kolejne pozycje raportu: |0123456789012345678901234567890123456789| |Zmiana: zzzzzzzz | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |PRZYCHODY: | |Sprzedaż gotówkowa: zzzzzzzz.ll| |Bon xxxxxxxxxxxxxxxx : mmmmmmmm. 60 . Data i kolejny numer dokumentu NIEFISKALNEGO.hh| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : iiiiiiii. |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www kkkkkk| 4.pp| |Wpłaty do kasy: qqqqqqqq. Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | |0123456789012345678901234567890123456789| | | |rr-mm-dd gg:mm| | | |Zwrot towaru: kkkkkkkk.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zwrot towaru.dd| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : eeeeeeee. raporcie dobowym).zz| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : aaaaaaaa.bb| |Karta xxxxxxxxxxxxxxxx : cccccccc.jj| |Czek xxxxxxxxxxxxxxxx : kkkkkkkk.

Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu)...Formula przyjęcia zobowiązania. Linia odstępu 5.w tej formatce drukujemy tez godzinę transakcji w tej linii 4..z'.. |0123456789012345678901234567890123456789| |TID: xxxxxxxx UID: yyyyyyyyyyyyyyy| gdzie: 'xxxxxxxx'. |0123456789012345678901234567890123456789| |Numer autoryzacji: aaaaaaaaa | gdzie: 'aaaaaaaaa' .. 1..... 61 .. | | Podpis posiadacza karty | 15. |0123456789012345678901234567890123456789| |PROSZE OBCIAZYC MOJE KONTO | | | | | | | | ...Linia odstępu 12.. Ważna do: mm/yy | gdzie: 'zz. 3 linie wolne i miejsce na podpis. godzina i kolejny numer dokumentu niefiskalnego.'mm'.Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość) lub linia odstępu i opis: |0123456789012345678901234567890123456789| |Oryginał dla sprzedawcy | lub: |Kopia dla kupującego | Str.. Linia odstępu 9.napis przesłany w sekwencji... Nagłówek (jak w paragonie fiskalnym i np.Suma transakcji.'lllll' . |0123456789012345678901234567890123456789| |Karta: zzzzzzzzzzzzzzzz | | cccccccccccccccccccc...'yy' . 8.. 3. Identyfikacja kontrahenta i urządzenia POLCARD'u.napisy przesłane w sekwencji.. Format wydruku pokwitowania sprzedaży.. Linia identyfikująca transakcje |0123456789012345678901234567890123456789| |Numer dowodu sprzedaży: nnnnnnnnnnnn| gdzie: 'nnnnnnnnnnnnn' ..Linia odstępu 14. Data. 7.Kod autoryzacji.napisy przesłane w sekwencji.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6.. 11.napisy przesłane w sekwencji.napis przesłany w sekwencji. Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość).c'. raporcie dobowym). 2. |0123456789012345678901234567890123456789| |Sprzedaż: PLN ssssssss... Linia identyfikująca stanowisko sprzedaży (jeżeli parametr Ps nie występuje lub jest równy 0).ss| 13...'cc. 6.'yyyyyyyyyyyyyyy' . 10. |0123456789012345678901234567890123456789| |Kasa: kk Kasjer: lllll | gdzie: 'kk'. Identyfikacja karty kredytowej... |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| UWAGA: ..

napisy przesłane w sekwencji. 1... Identyfikacja karty kredytowej.ss| 13....'mm'..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Format wydruku transakcji uznania.. godzina i kolejny numer dokumentu NIEFISKALNEGO. 2. Linia odstępu 5... Data.. 3. Linia identyfikująca stanowisko sprzedaży (jeżeli parametr Ps nie występuje lub jest równy 0)..Trzy linie wolne i miejsce na podpis..w tej formatce drukujemy tez godzinę transakcji w tej linii 4..napis przesłany w sekwencji.Linia odstępu 14... 8... raporcie dobowym).'cc.. 10.Linia odstępu 12. Linia identyfikująca transakcje |0123456789012345678901234567890123456789| |Numer dowodu sprzedaży: nnnnnnnnnnnn | gdzie: 'nnnnnnnnnnnnn' .c'. | | Podpis posiadacza karty | 15.'yy' .. 6. Ważna do: mm/yy | gdzie: 'zz.z'...Suma transakcji uznania. Identyfikacja kontrahenta i urządzenia POLCARD'u... |0123456789012345678901234567890123456789| | | | | | | | . Nagłówek (jak w paragonie fiskalnym i np..napis przesłany w sekwencji.. Linia odstępu 9..'lllll' . |0123456789012345678901234567890123456789| |Numer autoryzacji: aaaaaaaaa | gdzie: 'aaaaaaaaa' . |0123456789012345678901234567890123456789| |Kasa: kk Kasjer: lllll| gdzie: 'kk'. 62 . |0123456789012345678901234567890123456789| |Uznanie: PLN ssssssss..'yyyyyyyyyyyyyyy' . Napis 'niefiskalny' (+ linia odstępu). |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| UWAGA: ... |0123456789012345678901234567890123456789| |TID: xxxxxxxx UID: yyyyyyyyyyyyyyy| gdzie: 'xxxxxxxx'. 11.napisy przesłane w sekwencji.. 7.napisy przesłane w sekwencji.Kod autoryzacji. |0123456789012345678901234567890123456789| |Karta: zzzzzzzzzzzzzzzz | | cccccccccccccccccccc.Linia odstępu i końcowy napis 'niefiskalny' (podwójna szerokość) lub linia odstępu i opis: |0123456789012345678901234567890123456789| |Oryginał’ dla sprzedawcy | lub: |Kopia dla kupującego | Str.

Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | (nagłówek) |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| | Zakończenie pracy kasjera | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |Numer kasy: nnnnnnnn| | # niefiskalny # | Dokument "zwrot kaucji" Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | (nagłówek) |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| |Zwrot kaucji: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| | # niefiskalny # | Str. Format wydruku: |0123456789012345678901234567890123456789| | # niefiskalny # | (nagłówek) |yy-mm-dd www gg:mm kkkkkk| | Rozpoczęcie pracy kasjera | |Kasjer: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |Numer kasy: nnnnnnnn| | # niefiskalny # | Wylogowanie kasjera. 63 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Logowanie kasjera.

1 % z przesłaną wartością BRUTTO. C.99*BRUTTO. Z uwagi na konieczność zaokrągleń numerycznych wyników cząstkowych (i stanu totalizerów !) uzyskamy w obu przypadkach nieco różniące się wyniki. Zmiana stawek PTU powoduje zapis nowych wartości do pamięci fiskalnej oraz wpisanie nowych wartości do tablicy. że w systemie sprzedaży detalicznej podstawowe znaczenie mają kwoty BRUTTO.01*BRUTTO> zostanie zgłoszony błąd #20. czyli wykonuje się: BRUTTO[A] := 0. w totalizerach drukarki są akumulowane wartości BRUTTO sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych (A. B. W drukarkach POSNET realizowana jest kontrola zgodności wartości BRUTTO dla linijki paragonu z wynikiem mnożenia <cena>*<ilość>. BRUTTO[C] := 0. umieszczane w tablicy BRUTTO[A. Dlatego przyjęto sposób realizacji obliczeń numerycznych (wynikający z uzgodnień z Ministerstwem Finansów) oparty o założenie.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 9.Z]. D. Stąd wynikają dwa fakty: 1. odczytywane są z niego aktualne wartości stawek PTU i chowane w tablicy STAWKA[A.. 2. Wstęp. Z obliczeniowego i fiskalnego punktu widzenia w odniesieniu do każdego artykułu istotne są następujące informacje: • nazwa artykułu. Informacje te są przesłane w formie ciągu sekwencji LBTRSLN. • drukowania raportu okresowego. danych gdzie zawarte są informacje o kodach stawek PTU dla towarów o danych nazwach). Stawki te są wyznaczane przez procesor drukarki na podstawie przeszukania pamięci fiskalnej wykonanego po włączeniu zasilania.F]. Obliczenia realizowane w trakcie transakcji. Wyszukiwany jest ostatni rekord (zapis) zmiany stawek PTU. Punktem wyjścia do wszystkich obliczeń są aktualne wartości stawek podatkowych. W przypadku gdy wynik mnożenia nie mieści się w przedziale <0. BRUTTO[B] := 0. F. E. Z). Operacje rachunkowe wykonywane przez drukarkę. 64 . 1. • rabat/ dopłata procentowa lub kwotowa. Na początku realizacji transakcji (po odebraniu sekwencji LBTRSHDR) drukarka zeruje sumy sprzedaży w grupach podatkowych dla paragonu. Str. • wartość pozycji BRUTTO. Kontrola działa w ten sposób. że wynik mnożenia (zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku !) musi się zgadzać z dokładnością do +/. • cena jednostkowa • ilość • kod stawki PTU. opis sekwencji LBTRSLN).. Nazwa artykułu jest dla drukarki istotna ze względu na kontrolę poprawności kodu stawki PTU (drukarka posiada bazę. Różnego rodzaju obliczenia są wykonywane przez drukarkę w trakcie: • realizacji transakcji (drukowania paragonu fiskalnego). Podczas realizacji transakcji drukarka otrzymuje z systemu informację o kolejnych pozycjach paragonu (sprzedanych artykułach). Można zastosować do obliczenia podatku VAT różne wyrażenia: zarówno wychodząc z kwoty NETTO lub kwoty BRUTTO. • drukowania raportu dobowego. podczas wykonywania transakcji drukarka otrzymuje z systemu kwoty BRUTTO dla poszczególnych pozycji paragonu (por.F. Oczywiście do wydruku i obliczeń wartości transakcji zostanie przyjęta przesłana (a nie obliczona) wartość BRUTTO.

wykonujemy: BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO { Pr=0 brak rabatu/ dopłaty} lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO . oraz: P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 BRUTTO[D] := 0. * sumowanie kwot sprzedaży BRUTTO w grupach A. Po otrzymaniu każdej pozycji (odebraniu sekwencji LBTRSLN) mamy wartość BRUTTO i kod stawki PTU = A. Wszystkie wyżej wymienione obliczenia są prowadzone z precyzją 10-cyfrową. D. BRUTTO[E] := 0. (czyli zwiększamy kwotę należności dla klienta).DOPŁATA wartość pola RABAT w sekwencji LBTRSLN (procentowa lub kwotowa) umieszczana przez aplikację w zależności od parametru Pr (>0). B.RABAT/100) { Pr=2 rabat procentowy} lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO + DOPŁATA { Pr=3 dopłata kwotowa} lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO*(1 + DOPŁATA/100) { Pr=4 dopłata procentowa } gdzie: RABAT. BRUTTO[Z] := 0.D i obliczenie kwot należnego podatku w grupach na podstawie sum obliczanych jak wyżej. BRUTTO[F] := 0. (przyjęto oznaczenie P_TOTAL aby odróżnić tę wartość od kwoty TOTAL otrzymanej z systemu w sekwencji kończącej transakcję LBREXIT lub LBTRXEND). W ogólnym przypadku obie te metody dają nieco różniące się wyniki. Wystąpienie nadmiaru obliczeniowego spowoduje zgłoszenie błędu (w tym przypadku będzie to zgłoszone jako kod błędu 22 (błąd operacji STORNO) ponieważ nadmiar stałoprzecinkowy powoduje zmianę znaku wyniku !). UWAGA: Naliczanie podatku VAT w grupach A. (czyli zwiększamy/zmniejszamy sprzedaż w wyspecyfikowanej grupie podatkowej).. Zerowana jest też kwota należności dla klienta: P_TOTAL := 0. C.RABAT lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO*(1 . 65 . ponieważ kwoty VAT drukowane na paragonie mają charakter informacyjny (rozliczenie podatnika następuje w oparciu o kwoty w raportach dobowych). F lub Z.DOPŁATA wartość pola RABAT w sekwencji LBTRSLN (procentowa lub kwotowa) umieszczana przez aplikację w zależności od parametru Pr (>0). z uwagi na zaokrąglenia numeryczne. Obie są również dopuszczalne.. Wartość chwilowa P_TOTAL jest też w przypadku realizacji transakcji w trybie "On-Line" wysyłana na wyświetlacze LED i LCD/ VFD (wraz z nazwą towaru).F może być prowadzone na dwa sposoby * sumowanie podatku VAT obliczonego dla poszczególnych pozycji paragonu (w grupach podatkowych). W aktualnej wersji oprogramowania drukarki { Pr=3 dopłata kwotowa} { Pr=2 rabat procentowy} { Pr=1 rabat kwotowy } { Pr=0 brak rabatu/dopłaty} Str. E.RABAT/100) lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO + DOPŁATA lub P_TOTAL := P_TOTAL + BRUTTO*(1 + DOPŁATA/100) { Pr=3 dopłata procentowa } gdzie: RABAT.RABAT { Pr=1 rabat kwotowy } lub BRUTTO[PTU] := BRUTTO[PTU] + BRUTTO*(1 .

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
przyjęto drugą z wymienionych metod - ponieważ poprawność naliczenia podatku jest w tym wariancie prostsza do skontrolowania. Po zakończeniu transakcji przez system (odebraniu poprawnej sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND) mamy zatem obliczone wartości: BRUTTO[A]...BRUTTO[F], BRUTTO[Z], P_TOTAL. Wynik P_TOTAL porównujemy z wartością TOTAL otrzymaną z systemu w sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND. Dla poprawnego zakończenia transakcji wymaga się, aby obie te kwoty były jednakowe. Jeżeli w sekwencji LBTREXIT (lub LBTRXEND ) przesłano niezerową wartość rabatu Pr wyrażona w [%] to dokonujemy korekcji sum BRUTTO[A]..BRUTTO[Z]: BRUTTO[A] := BRUTTO[A] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[B] := BRUTTO[B] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[C] := BRUTTO[C] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[D] := BRUTTO[D] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[E] := BRUTTO[C] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[F] := BRUTTO[D] * (1 - Pr / 100), BRUTTO[Z] := BRUTTO[Z] * (1 - Pr / 100). Jeżeli w sekwencji LBTREXIT (lub LBTRXEND )przesłano niezerowy parametr Px (Px = rodzaj rabatu (niezależny od parametru Pr !) = 0: brak,1: rabat procentowy,2: dopłata procentowa) to kwoty BRUTTO[PTU] zostaną obliczone wg wzoru BRUTTO[PTU]:= BRUTTO[PTU]*( 1 ± RABAT/100 ) gdzie: RABAT - wartość procentowa rabatu (Px=1) lub dopłaty (Px=2) przesłana w sekwencji LBTREXIT w polu RABAT

Tak uzyskane wyniki zaokrąglamy do najmłodszej pozycji (0,01 zł). Następnie obliczamy wielkości pomocnicze: NETTO[A] := BRUTTO[A] / (1 + STAWKA[A] / 100), NETTO[B] := BRUTTO[B] / (1 + STAWKA[B] / 100), NETTO[C] := BRUTTO[C] / (1 + STAWKA[C] / 100), NETTO[D] := BRUTTO[D] / (1 + STAWKA[D] / 100), NETTO[E] := BRUTTO[E] / (1 + STAWKA[E] / 100), NETTO[F] := BRUTTO[F] / (1 + STAWKA[F] / 100). (te wartości też zaokrąglamy do najmłodszej cyfry). Ostatecznie obliczamy wartości podatku VAT w grupach podatkowych: VAT[A] := BRUTTO[A] - NETTO[A], VAT[B] := BRUTTO[B] - NETTO[B], VAT[C] := BRUTTO[C] - NETTO[C], VAT[D] := BRUTTO[D] - NETTO[D], VAT[E] := BRUTTO[E] - NETTO[E], VAT[F] := BRUTTO[F] - NETTO[F]. Teraz drukujemy na paragonie te wartości BRUTTO[A]...BRUTTO[F], oraz VAT[A]...VAT[F], które są niezerowe. Podobnie drukujemy kwotę BRUTTO[Z], jeżeli jest niezerowa. Jeżeli nie występuje rabat, to drukujemy kwotę końcową P_TOTAL (równą TOTAL) drukiem o podwójnej szerokości jako kwotę do zapłacenia przez klienta. Jeżeli natomiast występuje rabat, to kwotę tę drukujemy w linii o pojedynczej szerokości (pod hasłem 'Kwota:'). W następnej drukujemy linii wielkość rabatu Pr, natomiast sumę należności dla klienta wyliczamy jeszcze raz: P_TOTAL := BRUTTO[A] + ...... + BRUTTO[F] + BRUTTO[Z]; (ponieważ kwoty po prawej stronie równania zostały przeliczone wcześniej przy uwzględnieniu wielkości rabatu). Tak uzyskaną sumę drukujemy w linii o podwójnej szerokości (pod hasłem 'Suma zł'), jako ostateczną kwotę należności dla klienta. Jeżeli paragon kończono sekwencją LBTRXEND z uwzględnieniem kaucji, to ostateczna kwota do zapłaty przez klienta jest liczona wg wzoru:

Str. 66

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
P_TOTAL := BRUTTO[A] + ...+ BRUTTO[F] + BRUTTO[Z] + KAUCJA_POBRANA -KAUCJA_ZWROCONA; Jeżeli w sekwencji kończącej transakcję aplikacja przesłała też wartość wpłaty przez klienta (WPLATA), to obliczamy: RESZTA := WPLATA - P_TOTAL; Jeżeli wynik jest dodatni, to drukujemy na paragonie dodatkowe dwie linie zawierające wielkość wpłaty oraz reszty. Ostatnim etapem realizacji transakcji jest aktualizacja totalizerów. Totalizery drukarki zawierają następujące lokacje: * kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach podatkowych: TOT[A], TOT[B], TOT[C], TOT[D], TOT[E], TOT[F], TOT[Z], oraz * licznik paragonów fiskalnych PAR_NUM. Licznik paragonów fiskalnych ma zakres 0.. 999999 i jest zwiększany przed wydrukowaniem jego wartości w stopce paragonu (ponieważ jego początkowa wartość, uzyskana podczas fiskalizacji lub zerowania RAM wynosi 0). Z kolei kwoty sprzedaży są aktualizowane zgodnie z kwotami BRUTTO obliczonymi dla paragonu w grupach podatkowych: TOT[A] := TOT[A] + BRUTTO[A], TOT[B] := TOT[B] + BRUTTO[B], TOT[C] := TOT[C] + BRUTTO[C], TOT[D] := TOT[D] + BRUTTO[D], TOT[E] := TOT[E] + BRUTTO[E], TOT[F] := TOT[F] + BRUTTO[F], TOT[Z] := TOT[Z] + BRUTTO[Z]. Zakres licznika paragonów na raporcie dobowym wynosi: 999999 ,zakresy każdej z kwot (sprzedaż dobowa) wynoszą 2.684.354,55 (228-1) . Jeżeli w wyniku wykonania sekwencji LBTREXIT (lub LBTRXEND ) wystąpi błąd nr 28 (przepełnienie totalizerów), czyli obrót dzienny w co najmniej jednej z grup podatkowych przekracza powyższy zakres należy wykonać raport dobowy i ponowić wykonanie transakcji.

Str. 67

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu dobowego.
Wykonanie raportu dobowego jest związane z następującymi operacjami: • dzienna sprzedaż BRUTTO w grupach podatkowych (wartości TOT[A]...TOT[Z] zostaje przepisana z totalizerów drukarki (które stanowią fizycznie lokacje pamięci RAM nieulotnej), do pamięci fiskalnej (pamięci trwałej PROM !), • po dokonaniu tego zapisu lokacje totalizerów są zerowane, • drukowany jest odpowiedni raport na drukarce paragonowej, zawierający kwoty NETTO sprzedaży w grupach podatkowych, kwoty należnego podatku dla danych grup podatkowych, łączną kwotę należnego podatku oraz łączny obrót. Technika obliczania danych dla raportu dobowego ma fundamentalne znaczenie, ponieważ stanowią one podstawę do rozliczenia podatnika VAT - w odróżnieniu od danych o należnym podatku zawartych na paragonach, które mają charakter wyłącznie informacyjny. Niezależnie od przyjętej implementacji obliczania VAT dla paragonów, z uwagi na zaokrąglenia numeryczne, podatek VAT obliczany na podstawie dziennej sprzedaży w grupach podatkowych z reguły będzie nieco się różnić od kwot uzyskanych ze zsumowania kwot należnego podatku drukowanych na paragonach w danym okresie. Przyjęty sposób naliczania podatku dla raportu dobowego został uzgodniony z Ministerstwem Finansów i jest następujący. 1.) Kwoty sprzedaży NETTO dla poszczególnych grup podatkowych są wyliczane na podstawie kwot sprzedaży BRUTTO akumulowanych w totalizerach drukarki, zwiększanych z każdą transakcją (TOT[A]...TOT[D]), oraz tablicy aktualnych stawek PTU (STAWKA[A]..STAWKA[F]) : R_NETTO[A] := TOT[A] / (1 + STAWKA[A] / 100), R_NETTO[B] := TOT[B] / (1 + STAWKA[B] / 100), R_NETTO[C] := TOT[C] / (1 + STAWKA[C] / 100), R_NETTO[D] := TOT[D] / (1 + STAWKA[D] / 100), R_NETTO[E] := TOT[E] / (1 + STAWKA[E] / 100), R_NETTO[F] := TOT[F] / (1 + STAWKA[F] / 100). (przyjęto oznaczenia R_NETTO[A]...R_NETTO[F] dla odróżnienia od analogicznych kwot wyliczanych dla paragonu). Wyniki powyższych wyrażeń są zaokrąglane do najmłodszej pozycji tj. 0,01 zł . 2.) Na raporcie są zawsze drukowane kwoty R_NETTO[A]..R_NETTO[F] dla „aktywnych” stawek PTU(nawet jeżeli odpowiednie kwoty są zerowe !). Kwoty te są na raporcie opatrzone tytułem: 'SPRZED. OPODATK. PTU x', gdzie 'x' = 'A'..'F' - identyfikuje grupę podatkową. Ponadto zawsze jest drukowana sprzedaż w grupie zwolnionej od podatku, akumulowana w lokacji totalizera TOT[Z], oznaczona tytułem: 'SPRZEDAŻ ZW. PTU'. 3.) Obliczane są kwoty należnego podatku VAT dla poszczególnych grup A..F, wg wyrażeń: R_VAT[A] := TOT[A] - R_NETTO[A], R_VAT[B] := TOT[B] - R_NETTO[B], R_VAT[C] := TOT[C] - R_NETTO[C], R_VAT[D] := TOT[D] - R_NETTO[D], R_VAT[E] := TOT[E] - R_NETTO[E], R_VAT[F] := TOT[F] - R_NETTO[F]. (przyjęto oznaczenia R_VAT[A]...R_VAT[F] dla odróżnienia od analogicznych kwot wyliczanych dla paragonu). Zwróćmy uwagę, że te kwoty już nie wymagają zaokrąglenia. 4.) Na raporcie dobowym są drukowane tylko te z kwot R_VAT[A]...R_VAT[F], które są niezerowe. 5.) Obliczamy łączną kwotę należnego podatku oraz łączną sprzedaż: TOT_VAT := R_VAT[A] + .... + R_VAT[F], R_TOTAL := TOT[A] + ....... + TOT[F] + TOT[Z], (te obliczenia są prowadzone z precyzją 14-cyfrową, stąd nadmiar arytmetyczny nie może wystąpić, nawet jeżeli wartości lokacji totalizerów TOT[A]..TOT[F] są bliskie maksymalnym). 6.) Obie kwoty są drukowane na raporcie dobowym i opatrzone tytułami:

Str. 68

że dane wejściowe (w powyższych wyrażeniach TOT[A]. RO_NETTO[F] := RO_NETTO[F] + RD_NETTO[F]... wreszcie: RO_TOT_VAT := RD_VAT[A] + RD_VAT[B] + . RO_TOTAL := RD_TOT[A] + RD_TOT[B] + . RO_VAT[F] := RO_VAT[F] + RD_VAT[F].. Zapisy te mogą dotyczyć różnych sytuacji . RO_VAT[B] := RO_VAT[B] + RD_VAT[B]. Ponieważ licznik paragonów fiskalnych drukarki (lokacja PAR_NUM totalizerów) zlicza permanentnie paragony (nie jest zerowany w momencie drukowania raportu dobowego !) ilość ta jest wyznaczana przez znalezienie poprzedniego raportu dobowego i odjęcie schowanej poprzednio wartości licznika od stanu aktualnego (zwróćmy uwagę.. RO_VAT[E] := RO_VAT[E] + RD_VAT[E]. że jeżeli poprzednio było zerowanie RAM to licznik paragonów był wyzerowany !).RD_VAT[F] są wartościami obliczonymi dla danego raportu dobowego zapisanego w pamięci fiskalnej. + RD_VAT[F].. Znajdowany jest ostatni zapis o zmianach stawek PTU przed datą początkową raportu. oraz: RO_VAT[A] := RO_VAT[A] + RD_VAT[A]. Uzyskana różnica jest drukowana na paragonie pod tytułem: 'ILOŚĆ PARAGONÓW'.. RO_NETTO[D] := RO_NETTO[D] + RD_NETTO[D]. Na raporcie dobowym jest również drukowana ilość paragonów fiskalnych wydrukowanych od ostatniego raportu dobowego..RD_TOT[F] są stanem totalizera odczytanym z pamięci fiskalnej (kwoty BRUTTO !). Jest to oczywiste zważywszy.. zmiany stawek PTU.RD_NETTO_[F]. Podstawowe znaczenie z fiskalnego i obliczeniowego punktu widzenia mają tu oczywiście raporty dobowe. z tą różnicą. to dalsze obliczenia dla raportów dobowych będą prowadzone w oparciu o zmienione wartości stawek PTU. Technika obliczeniowa dla opisów poszczególnych raportów dobowych drukowanych w obrębie raportu okresowego jest identyczna jak opisana w poprzednim punkcie. Jeżeli w trakcie drukowania raportu zostanie odkryty zapis o zmianie stawek (sygnalizowany opisem: "Zmiana stawek PTU"). Str. zerowania RAM i inne. Podstawowa część raportu okresowego składa się z sekwencyjnego opisu poszczególnych rekordów (zapisów) w pamięci fiskalnej. RO_NETTO[B] := RO_NETTO[B] + RD_NETTO[B].. Wyznaczone stawki są drukowane w nagłówku raportu okresowego pod tytułem: 'POCZĄTKOWE WARTOŚCI STAWEK PTU'. Druga istotna różnica dotyczy stawek PTU. 69 . + RD_TOT[F] + RD_TOT[Z].. a wartości RD_TOT[A]. RO_VAT[D] := RO_VAT[D] + RD_VAT[D]. po obliczeniu i wydrukowaniu danych dla każdego z odczytanych raportów dobowych obliczamy (w przypadku zdefiniowania czterech stawek PTU ): RO_NETTO[A] := RO_NETTO[A] + RD_NETTO[A]. RD_VAT[A].. Obliczenia danych dla pierwszego raportu dobowego ujętego w raporcie okresowym zakładają zapisane w nagłówku wartości stawek.... RO_NETTO[C] := RO_NETTO[C] + RD_NETTO[C]. gdzie RD_NETTO[A].mogą to być raporty dobowe.. lecz z pamięci fiskalnej. Podczas drukowania raportu okresowego obliczane są na bieżąco sumy kwot NETTO i kwot VAT dla całego raportu tj. RO_NETTO[E] := RO_NETTO[E] + RD_NETTO[E].. W trakcie wykonywania raportu okresowego zapisy te są zatem odczytywane po kolei i wykonywane są identyczne obliczenia jak dla raportu dobowego. Obliczenia realizowane w trakcie drukowania raportu okresowego. RO_VAT[C] := RO_VAT[C] + RD_VAT[C]... że wykonanie raportu dobowego polega między innymi na trwałym wpisaniu stanu totalizerów drukarki do pamięci fiskalnej.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 'ŁĄCZNA KWOTA PTU' oraz 'ŁĄCZNA NALEŻNOŚĆ'.TOT[Z]) pochodzą w tym momencie nie z totalizerów drukarki (jak w raporcie dobowym).. Przed rozpoczęciem drukowania raportu drukarka przeszukuje pamięć fiskalną w celu wyznaczenia stawek PTU na początku raportu.

RO_VAT[A]. RD_TOTAL są zatem po prostu sumami odpowiednich pozycji z poszczególnych raportów cząstkowych. w jego podsumowaniu zatytułowanym: 'ŁĄCZNY RAPORT FISKALNY OKRESOWY'. 70 .RO_NETTO[F] !). że nie może być inaczej.999. RD_TOTAL są drukowane na końcu raportu.. Str.RO_VAT[F]. ze względu na sygnalizowane wcześniej możliwe zmiany stawek PTU..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wszystkie wyżej wymienione obliczenia są prowadzone z precyzją 14-cyfrową. Zwróćmy uwagę. Z tego względu (nawet jeżeli stawki PTU w trakcie drukowania całego raportu są stałe) kontrola obliczenia kwot należnego podatku w oparciu o sumy RO_NETTO[A]. co daje maksymalny możliwy obrót na kasie w okresie objętym raportem okresowym równy: 999. Uzyskane kwoty RO_NETTO[A]... RD_TOT_VAT.99 zł nie należy zatem spodziewać się nadmiaru arytmetycznego. RO_VAT[A].RO_NETTO[F].999.RO_NETTO[F].. Kwoty RO_NETTO[A]..999. RD_TOT_VAT.RO_VAT[F].RO_NETTO[F] może wykazać w ogólnym przypadku nieznaczny błąd obliczeniowy (zaokrąglenia kwot cząstkowych RO_NETTO[A].

xx . W odpowiedzi na kod DLE ($10) drukarka odsyła jednobajtowy status w formacie: 7 0 gdzie: ONL = 1: stan "On-Line".1B (Beetle 20) Daje to możliwość odczytu statusu .. . przed wykonaniem sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND). co pozwala zawsze na ich identyfikację (małe litery nie mogą występować w odpowiedzi statusowej LBFSTRS).$77.$4x. 71 . stąd nawet jeżeli wystąpi awaria zasilania 220V między momentem zakończenia transakcji a testowaniem statusu .255. . = 1: drukarka jest w trybie transakcji (po wykonaniu sekwencji LBTRSHDR. = 1: drukarka jest w trybie fiskalnym. Zwróćmy uwagę..sygnał dźwiękowy (^G). = 1: ostatni rozkaz został wykonany poprawnie (bit jest kasowany po odebraniu ESC P. W drukarce rozpoznawane są 3 kody sterujące: ENQ ($05) .1 (Thermal). Wszystkie pozostałe sekwencje mają jednolity format: ESC P Ps . że niezależnie od awarii zasilania operacje wydrukowania paragonu. a więc inne niż pozostałe odpowiedzi statusowe (w tym odpowiedź na ENQ).Zestaw rozkazów drukarek.1 lub 2 znaki (z kolumn $2x. że w przypadku anulowania paragonu oba bity zostaną w stanie 0.identyfikator rozkazu. 2. = 1: ostatnia transakcja została sfinalizowana poprawnie (bit ustawiony po poprawnej realizacji sekwencji LBTREXIT lub LBTRXEND..żądanie wysłania statusu (^E).opcjonalna lista parametrów numerycznych w zakresie 0.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 10. Ogólne zasady syntaktyki komend.3 (POSNET 3001) i 39. PE = 1: stan "Brak Papieru". DLE ($10) – odczyt statusu drukarki działający także w trybie OFF-LINE !!! Od wersji 39. UWAGA: 1. brak papieru lub sytuacje błędne. Str. jeżeli rozkaz następujący po ESC P nie jest żądaniem wysłania statusu LBFSTRQ i ustawiony po jego poprawnym wykonaniu).... aktualizacji totalizerów i ustawienia TRF są NIEROZŁĄCZNE !). Możliwe odpowiedzi statusowe (ENQ) są z zakresu $60. ERR = 1: stan "Błąd mechanizmu/ sterownika".wartość tego bitu przetestowana przez aplikację będzie poprawna (program pracy drukarki gwarantuje ponadto. BEL ($07) .przerwanie interpretacji rozkazu (^X). 39. Zwróćmy uwagę. że kod ten daje komunikaty z zakresu $70. a kasowany po poprawnej realizacji LBTRSHDR). W odpowiedzi na żądanie wysłania statusu (ENQ) drukarka wysyła 1 bajt o następującym formacie: 7 0 gdzie: FSK CMD PAR TRF 6 1 5 1 4 0 3 FSK 2 CMD 1 PAR 0 TRF 6 1 5 1 4 1 3 0 2 ONL 1 PE 0 ERR = 0: drukarka jest w trybie szkoleniowym.$6F (zakres małych liter). CAN ($18) . Ps xx <string> cc ESC \ gdzie: Ps .np.$7x) . 3. Bit TRF jest przechowywany w pamięci.

15 : c := char(b+$41-10). end. np.. to urządzenie odebrało niezidentyfikowany rozkaz.np.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <string> .9 : c := char(b+$30).. 72 . begin s := ''.'F'. że rozkaz może być nie rozpoznany również ze względu na niewłaściwy tryb pracy drukarki . Obliczoną w powyższej pętli liczbę check stanowiącą wartość bajtu kontrolnego należy przekodować na 2 znaki HEX (znaki ASCII ze zbioru: '0'. odsyłania statusu i programowania trybu obsługi błędów). Po odebraniu sekwencji może się pojawić komunikat o błędzie: 'Błąd rozkazu: "xx" ' 'Kod błędu : yy '. begin byte_to_hex := copy(word_to_hex(word(b)). case b of 0. for i:= 0 to 3 do begin b := (hi(w) shr 4) and 15.. przy czym jeżeli yy = 00. korzystając z poniższej funkcji byte_to_hex: { *** konwersja liczby na string 'hex' *** } function word_to_hex (w: word) : string. cc . 10. gdzie: xx = 2 litery identyfikujące rozkaz. 3 : zła ilość parametrów. 4. end. w := w shl 4. for i:= 3 to length(sekwencja)-4 do check := check xor byte(sekwencja[i]). podczas drukowania raportu bazy danych drukarka nie rozpoznaje innych rozkazów niż związane z tym raportem.'9'. end. {*** konwersja bajtu na 2 znaki ***} function byte_to_hex (b:byte) : string. c : char. 5 : błąd operacji z zegarem czasu rzeczywistego (RTC).. dokładnie według następującego algorytmu w języku PASCAL: begin check := 255. word_ to_hex := s. end. 4 : błąd parametru (parametrów). end. 2 : błąd bajtu kontrolnego.. Sekwencje: LBDSP oraz LBFSTRQ nie wymagają wysłania cyfr kontrolnych 'cc'. Następujące kody błędów mogą dotyczyć różnych sekwencji sterujących: 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC (blokada wszystkich sekwencji oprócz ustawiania zegara.'f'). var i : integer. zakodowany jako 2 cyfry HEX (EXOR wszystkich znaków za ESC P do tego bajtu z wartością początkową = #255). s := s + c. Z powyższego wynika. Str. że do kontroli sekwencji nie bierzemy 2 pierwszych znaków (ESC P) oraz 4-ch ostatnich (2 znaki kodujące bajt kontrolny oraz terminator sekwencji ESC \). b : byte. ciąg parametrów napisowych.'a'. lub ciąg parametrów numerycznych (w zakresie 10-cyfrowym.bajt kontrolny. UWAGA : 1. 3.3. yy = 2 cyfry identyfikujące kod błędu.'A'. ewentualnie z punktem dziesiętnym ). Należy zwrócić uwagę.2). 2.parametr napisowy. s : string.

Pd .Ph.. Numery błędów począwszy od 10 są specyficzne dla poszczególnych rozkazów.12. Programowanie parametrów / sterowanie układem elektronicznym.Py. Pmn= minuta = 0. Pd . Pmn .drukowalnych (z wyjątkiem np. dla zmiany stawek PTU lub korekcji zegara !). Ph . Pm. data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !). O ile przy opisie sekwencji nie ma żadnej informacji o firmware oznacza to. Pm = numer miesiąca = 1..31. Pd = dzień = 1... Ps $c <check> ESC \ gdzie: .. Pmn. 9 : błąd operacji I/O (np.. DLE i BEL wymaga odebrania przez drukarkę terminatora rozkazu: ESC \ . 1950. kodów ESC. które należy przed wysłaniem poddać konwersji na ASCII (możliwa jest kompresja zer nieznaczących).niezerowe totalizery !. Kod błędu: =2: =3: =4: =5: =6: =7: =8: błąd bajtu kontrolnego. 73 . to znaczy że może mieć dowolną wartość lub też może nie występować. 7. zwłaszcza wobec możliwych przekłamań przy transmisji danych. 8.99. Str. 5. 6. Powrót do interpretacji znaków sterujących ENQ. chociaż w niektórych wariantach tej komendy znaki pomiędzy jej identyfikatorem ( $d ) a terminatorem ESC \ będą po prostu ignorowane. Opisane dalej sekwencje sterujące uwzględniają informacje od jakiej wersji firmware drukarki obowiązują (wersję firmware można odczytać obserwując wyświetlacz LCD drukarki po jej załączeniu).aktualnie ustawiona data jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej. [LBSETCK]: Ustawienie zegara....2 znaki HEX. błąd danych. Możliwe litery identyfikujące błędy podano na stronie 127. . że sekwencja ta obowiązuje dla każdej wersji drukarki POSNET Thermal i POSNET 3001. bajt kontrolny.<check> . (dwie najmłodsze cyfry. Przykładowo interpretacja rozkazu LBDSP kończy się (niezależnie od jego wariantu) dopiero w momencie odebrania terminatora.. zła ilość parametrów.czas w następującym formacie: Ph = godzina = 0. błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC. wszelkie możliwe dane przesyłane do drukarki mają postać znaków ASCII . . Ps .59. mających specjalne znaczenie). Wystąpienie błędu syntaktyki lub wykonania rozkazu powoduje zawsze przerwanie interpretacji i wykonania oraz powrót do głównej pętli analizy syntaktyki (w której wykrywamy kody ENQ i BEL). błąd odczytu totalizerów. ESC P Py ... ENQ.2049).. Odebranie przez drukarkę nagłówka rozkazu: ESC P powoduje zawsze zawieszenie interpretacji poprzedniego rozkazu (jeżeli nie uległ on jeszcze wykonaniu). Pm .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 6 : błąd operacji z modułem fiskalnym. dotyczy to również wszelkich danych numerycznych. Ps = sekunda = 0. DLE. co jednak odpowiednio wpływa na wartość bajtu kontrolnego <check>. CR itp. błąd operacji .. przy pomocy nagłówka ESC P).data w następującym formacie: Py = numer roku = 0.23. 8 : błąd operacji: niezerowe totalizera (np.59 (parametr ignorowany). Ze względu na zapewnienie jednoznaczności interpretacji i możliwość "synchronizacji blokowej" (np. z mechanizmem drukującym). Jeżeli parametr Ps jest ignorowany w kodach sterujących. 7 : błąd daty .

PTU_A/..3 (3001) i 39. Sekwencja LBSETCK działa zawsze.5 lub 6. = 5 : błąd operacji z RTC. Jeżeli wystąpi w trybie transakcji co najmniej jedna sekwencja LBDSP definiująca kaucje >0 (Ps=6) to sekwencja LBTREXIT będzie zawsze dawać błąd #00 !! 3.1B (Beetle): 1. jeżeli zegar RTC wymaga inicjalizacji (przy pierwszym włączeniu i po jego ewentualnym rozprogramowaniu w wyniku rozładowania baterii). UWAGA.lista 1. to zablokowane są wszystkie sekwencje sterujące oraz drukowanie raportów.1 (Th). ENQ..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: 1.6 = ilość stawek PTU. za wyjątkiem odsyłania statusu sekwencją LBFSTRQ. ale powinna być wysyłana (dla zapewnienia jednolitej postaci syntaktyki). Str.3 (POSNET 3001) i 39. ESC P Ps $p PTU_A / PTU_B / PTU_C / PTU_D / PTU_E / PTU_F / <check> ESC \ gdzie: Ps : 1. 3.. bez zwolnionej. [LBSETPTU] : Zmiana stawek PTU. Od wersji: 39.. CAN . Jeżeli zegar nie jest prawidłowo zainicjalizowany. 5.5. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. Poza trybem transakcji parametr Ps może przybierać wartości 1. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną.1 (Th).1B (Beetle)./PTU_F .. [LBDSP]: Sterowanie wyświetlaczem / szufladą. 4. kodów BEL. ' ' prześlij z systemu !'... Parametr Ps=6 wymaga zastosowania sekwencji w nowym formacie uwzględniającym sumę kontrolną – patrz sekwencja LBDSPDEP opisana na stronie 79. brak parametru lub wartość 0 powoduje przyjęcie domyślnie wartości 4 (zgodność w ‘dół’ z drukarkami POSNET wcześniej produkowanymi w wersji firmware < 17. co jest sygnalizowane przez odpowiedni komunikat na wyświetlaczu: ' Błąd zegara RTC.3 (3001) i 39.1). LBSETCK (ustawiania zegara) i sekwencji LBSERM (programowanie trybu obsługi błędów). 39. W powyższej sytuacji (zegar zainicjalizowany) data jest ignorowana. = 8 : wykonanie niemożliwe . = 11 : zła ilość wartości PTU. 74 . napis <string> nie może zawierać sekwencji ESC.1 (Thermal). Od wersji 39. W przypadku prawidłowego działania zegara możliwa jest korekta. Ps = 2 : wysłanie napisu do wyświetlacza LCD i dodatkowego wyświetlacza VFD.yy . Ps = 3 : przełączenie wyświetlacza LCD operatora w tryb wyświetlania zegara i daty.1B (Beetle 20) w przypadku ‘przekłamania’ zegara drukarki o więcej niż 2 lata od ostatniego zapisu (decyduje informacja zawarta w polu ‘rok’ ) pojawi się komunikat: ' Błąd zegara RTC.niezerowe totalizery. W trybie transakcji parametr Ps może przyjmować wartości 1. ESC P Ps $d <string> ESC \ zależnie od parametru Ps: Ps = 1 : otwarcie szuflady. Ps = 5 : wysłanie napisu tylko do wyświetlacza operatora (nie do wyświetlacza alfanumerycznego zewnętrznego !!) – obowiązuje od wersji: 39. że totalizery są zerowe (stan po wykonaniu raportu dobowego !). Ps = 4 : przełączenie wyświetlacza LCD operatora z powrotem w tryb kasowy. 2. 39.6 stawek PTU (zgodnie z parametrem Ps) w formacie xx.. <check> : 2 cyfry HEX kodujące bajt kontrolny. 2. DLE. błąd liczby lub próba zdefiniowania takich samych stawek jakie są w pamięci fiskalnej drukarki . 39. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. ' ' prześlij z systemu !'. ale pod warunkiem.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: 1. Na raporcie dobowym są uwzględnione tylko kwoty sprzedaży w stawkach „aktywnych”. Ps = 1 : wpisanie nagłówka do pamięci fiskalnej. 2. Taka definicja jest wprowadzana w procesie produkcji.0 / 0 / 0 4. Ta operacja (jak wszystkie wykonujące trwały zapis w pamięci fiskalnej) wymaga potwierdzenia z klawiatury po uprzednim sprawdzeniu poprawności daty zegara drukarki. [LBSETHDR] : Programowanie nagłówka / fiskalizacja. Parametr Ps sekwencji LBSETPTU powoduje uaktywnienie 1. z zastrzeżeniem z p.. które mogą mieć niezerową wartość po trybie szkoleniowym. za długi lub zawierający nie dozwolone znaki). Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. dozwolone są polskie litery (zgodne ze standardem MAZOWIA) kody CR. 6. <check> : bajt kontrolny (porównaj dalej). w trybie szkoleniowym. LF oraz SO. W przypadku błędu wykonania (błąd zapisu do EPROM) dalsza praca drukarki zostanie zawieszona 2. = 4 : błąd parametru Ps. operacja wykorzystywana np. wybrane znaki sterujące oraz polskie litery. Taki sposób fiskalizacji umożliwia umieszczenie pozostałych danych podatnika w pamięci RAM i ich ewentualną późniejszą zmianę. DC4 (podwójna szerokość druku).. powoduje nieodwracalną fiskalizację urządzenia ! Programistom dostosowującym swoje oprogramowanie nie wolno umieszczać w aplikacji sterującej drukarką komendy z parametrem Ps=1 (czyli praktycznie fiskalizację drukarki) !! . 7. 2.pojawią się puste linie ! 5. ESC P Ps $f <string> #255 <check> ESC \ gdzie: Ps = 0 : wpisanie nagłówka tylko do pamięci RAM. W takiej sytuacji drukarka zakłada. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. to wystąpi wówczas sytuacja błędna . Pozostałe informacje konieczne dla pracy kasy. Fiskalizacji drukarki może dokonać tylko i wyłącznie przeszkolony SERWIS posiadający wydaną przez producenta (POSNET) ważną legitymację serwisanta !!!. = 12 : błędny nagłówek (np.. że są uaktywnione 3 stawki. 75 . to jest numer unikatowy i początkowe wartości stawek VAT (22 7 0 0) są wpisywane przez producenta. 5. Jeżeli poszczególne linie nagłówka będą rozdzielone przez CR_LF. 3. 3. terminatorem stringu jest w tym przypadku wyjątkowo kod #255 ( $FF ). Znakiem początku linii dla drukarki jest w obrębie nagłówka LF lub CR.F. Sekwencje sterujące drukarki ESC. są w obrębie nagłówka ZABRONIONE ! 6. Operacja fiskalizacji wymaga potwierdzenia z klawiatury.6 stawek PTU w kolejności A. ponieważ w obrębie nagłówka mogą występować dowolne znaki ASCII z obszaru $20. Możliwe jest zdefiniowanie od 1 do 6 stawek PTU (parametr Ps). w szczególnym formacie : 22. Pojawia się pojęcie „aktywnej stawki PTU”. W odpowiedzi statusowej LBFSTRS jest wysyłana taka ilość kwot sprzedaży z grup A. = 13 : próba fiskalizacji sfiskalizowanego urządzenia . sekwencję LBTRSLN). Sprzedaż w stawce „nieaktywnej” jest zablokowana (por. <string> : maksymalnie 217 znaków ASCII.0 / 7. 4. Str. = 14 : próba przesłania do RAM nagłówka dla urządzenia sfiskalizowanego (o ile drukarkę zafiskalizowano wpisując do modułu fiskalnego cały nagłówek). Dla zgodności z wersjami wcześniejszymi zaleca się definiowanie 4-ch stawek PTU w drukarce... ale odpowiedź statusowa LBFSTRS zawiera 4 kwoty co daje zgodność z wcześniejszymi wersjami. UWAGA: 1. Operacja fiskalizacji powoduje zerowanie totalizerów.$7F.F ile wynosi liczba aktywnych stawek PTU. Wprowadzono możliwość fiskalizacji drukarki poprzez wpisanie na trwale tylko jednej linii zawierającej napis : NIP xxx-xxx-xx-xx.

2 (POSNET 2000) także: Ps = 2 : wystąpienie błędu w trakcie realizacji sekwencji powoduje wyświetlenie komunikatu i zatrzymanie przetwarzania aż do naciśnięcia klawisza NIE + kod błędu jest po wykonaniu rozkazu automatycznie wysyłany do interfejsu.). 32. (tylko POSNET 2000 i starsze drukarki DF-301. rodzaj błędu jest testowany przy użyciu sekwencji LBFSTRQ (w polu Pe odpowiedzi LBFSTRS). zapraszamy”: Sekwencja do wyłączania komunikatu głosowego: ESC P 1 #x 95 ESC \ Sekwencja do włączenia komunikatu głosowego: ESC P 0 #x 94 ESC \ UWAGA: Komunikat głosowy można wyłączyć/włączyć za pomocą jednocześnie wciśniętych klawiszy ‘PL_F2’ na klawiaturrze kasy POSNET 2000.20 linii. ESC P Ps #l <check> ESC \ Wysuw papieru o Ps = 0. 32. 39.2 (POSNET 2000)).1B (Beetle). Str. lub sekwencją LBERNRQ Począwszy od wersji 39. (W drukarce z dwoma mechanizmami działa tylko w odniesieniu do oryginału. <c1><c2> = dwuznakowy identyfikator sekwencji.) Kody błędów: = 2 : błąd bajtu kontrolnego. aż do naciśnięcia klawisza ‘NIE’ Ps = 1 : wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania. = 4 : błąd parametru Ps. Ps = 3 : wystąpienie błędu nie daje komunikatu i nie zawiesza przetwarzania + kod błędu jest po wykonaniu rozkazu automatycznie wysyłany do interfejsu. = 4 : błąd parametru Ps..2) ESC P Ps #x <check> ESC \ Sekwencja do wyłączania/ włączania komunikatu głosowego „Dziękujemy. ESC P Ps #e <check> ESC \ . Automatycznie wysyłana odpowiedź ma format: [LBERSTS] : ESC P Pe #Z <c1><c2> ESC \ gdzie: Pe = kod błędu (0: OK.3 (3001). 76 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBSNDMD] : Wyłączenie/ włączenie komunikatu głosowego. 31. [LBSERM]: Obsługa błędów.1B (Beetle) i 32. Kody błędow: = 2 : błąd bajtu kontrolnego. [LBFEED] : Wysuw papieru. Kody błędow: = 2 : błąd bajtu kontrolnego. (Od wersji: 31. = 4 : błąd parametru Ps.1 (Th).wybór trybu obsługi sytuacji błędnych zależnie od parametru Ps: Ps = 0 : wystąpienie błędu w trakcie realizacji sekwencji powoduje wyświetlenie komunikatu i zatrzymanie przetwarzania.3 (3001) i 32.1 (Th).

stąd jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania linii oddzielającej (np. 2. z możliwością drukowania polskich liter i semigrafiki w kodzie MAZOWIA. = 4 : błąd parametru (zła liczba pozycji). 3. jeżeli Pl=0: paragon ON-LINE (linie otrzymywane są drukowane na bieżąco). [LBTRSHDR]: Początek transakcji (wejście w tryb transakcji). ESC P Pl $h <check> ESC \ lub: ESC P Pl. Str. <check> = bajt kontrolny. Pn $h <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <check> ESC \ gdzie: Pl = ilość pozycji sprzedaży = 0. między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a linią dodatkowego opisu) należy w niej umieścić co najmniej jedną spację. Limit ilości linii do 48-miu obowiązuje tylko. = 15 : błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np. 2. gdy paragon jest drukowany w trybie "blokowym" . Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w nagłówku paragonu. 2. Transakcja. • raportu dobowego. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. FULL). Po włączeniu zasilania wybrany jest standardowo tryb pracy z wyświetlaniem komunikatów o błędach. UWAGA: 1. Jeżeli zachodzi konieczność wydrukowania paragonu dłuższego niż 48 linii należy użyć trybu "On-Line" (sekwencja LBTRSHDR z parametrem Pl=0). za długie opisy).. Jako zasadę przyjęto. brak w pamięci RAM nagłówka (tylko w trybie fiskalnym gdy do modułu fiskalnego wpisano tylko NIP). wszystkie operacje prowadzące do trwałego zapisu danych do pamięci fiskalnej wymagają jednak "ręcznego" potwierdzenia z klawiatury (przy pomocy klawisza ‘TAK’. Kod błędu jest obsługiwany w takim trybie. ten błąd pojawia się także w przypadku wystąpienia błędu blokującego tryb fiskalny (ERR. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną. jeżeli nie korzystamy z tej opcji).48. 4. Przy współpracy z bardziej zaawansowanymi które wykorzystują dialog z drukarką dla uzyskania potwierdzenia poprawności wykonania poszczególnych operacji.ze względu na ograniczoną (do 4 KB) długość bufora dla całego paragonu. sensowne jest wysłanie sekwencji LBSERM dla zablokowania komunikatów o błędach. CLR. Ogólne reguły syntaktyki rozkazów nie dopuszczają linii pustych."Off Line" . wtedy zachodzi też zatrzymanie przetwarzania) .<linia3> = zawartość tych linii. 4. jaki był wybrany przed odebraniem tej sekwencji. do których ma dostęp aplikacja = 0.3.. <linia1>. Każda linia może zawierać maksymalnie 40 znaków ASCII. 6. = 40 : 1.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: 1. 77 .dotyczy to: • fiskalizacji. że niezależnie od wyłączenia komunikatów o błędach. ale z wyłączeniem jakichkolwiek kodów sterujących. Parametr Pn musi zdefiniować faktycznie wykorzystywaną ilość dodatkowych linii (można pominąć ten parametr. 3. 5. Na końcu każdej linii musi znaleźć się terminator w postaci pojedynczego kodu CR (jedyny dozwolony kod kontrolny). = 5 : błąd odczytu zegara RTC. • zmiany stawek PTU. Opcjonalne dodatkowe 3 linie paragonu są drukowane między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a datą i numerem paragonu..

Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. jeżeli jest drukowany paragon w trybie 'blokowym' (parametr Pl w sekwencji LBTRSHDR jest <>0) to odebrana musi być zadeklarowana wcześniej liczba linijek ! 3. .99 %.. =4: zły numer linii (błąd parametru Pl).BRUTTO = kwota sprzedaży brutto 10 cyfr max. jeżeli =0 to operacja STORNO ! . 10-cyfrową liczbą z dowolnie ustawionym punktem dziesiętnym ! . po denominacji dozwolony jest punkt dziesiętny przed dwoma ostatnimi cyframi. Wprowadzono możliwość określenia ceny towaru z dokładnością większą niż 0. = 19: błąd wartości CENA (syntaktyka..Pr = rodzaj rabatu = 0: brak 1: rabat kwotowy. Wprowadzono pojęcie TIMEOUT dla paragonu które oznacza.2. = 16: błędna nazwa (pusta lub za długa).<ilość> = string[16] w którym Liczba 'ilość' spełnia te same warunki co CENA.2. 5.. 4.RABAT = kwota lub procent rabatu / dopłaty. Zwróćmy uwagę. również jeżeli jest wykonywana operacja STORNO. natomiast po przecinku kompresja zer nieznaczących nie jest realizowana (taki format wymagany jest np. . 3: dopłata kwotowa. ESC P Pi $l <nazwa> CR <ilość> CR <ptu> / CENA / BRUTTO / <check> ESC \ Lub: ESC P Pi.<ptu> = kod stawki PTU = 'A'. rabat przy stornowaniu.Pi = numer linijki = 0 lub 1. obowiązują następujące ograniczenia: procent musi być z zakresu 0.. UWAGA: 1.także próba sprzedaży w stawce nieaktywnej . . ponadto należy uwzględnić ew. . 2: rabat procentowy.Pr $l <nazwa> CR <ilość> CR <ptu>/CENA/BRUTTO/RABAT/ <check> ESC \ gdzie: . > 0. .<nazwa> = string[40].4 ale musi być: 1. 4: dopłata procentowa.CENA = format zawierający max. z tym. = 17: błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie). .tak abym zgadzała się cena i ilość usuwanego z listy towaru. która jest przesłana bezpośrednio lub wynika z określonej stopy procentowej. = 18: błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) . jw. przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku. Str. Format ten jest kontrolowany i drukowany z kompresją zer nieznaczących przed przecinkiem. 10 cyfr z dowolnym położeniem przecinka.. że w przypadku nie zakończenia drukowania paragonu w ciągu 15 minut od momentu jego rozpoczęcia drukarka anuluje transakcję wypisując na końcu komunikat: ‘paragon anulowany !’ [LBTRSLN] : Linia paragonu. że w przypadku dużych ilości towarów o małej cenie jednostkowej warunek uzyskania zgodności może narzucać dokładniejsze określenie ceny..0. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.01 (1gr) a także wprowadzono kontrolę iloczynu <cena> * <ilość>. zawierający dowolne znaki drukowalne. Operacja STORNO musi być kontrolowana przez aplikację . że dla kompatybilności dopuszczamy w obrębie “ilości” dowolne inne znaki niż cyfry i wyodrębniamy z tego napisu podciąg będący max. niespełnienie powyższego daje błąd #20.255 . zakres lub brak). 78 . który musi być zgodny z przesłaną wartością linijki transakcji (z dokładnością ±1%).<check> = bajt kontrolny. numeracja linijek musi być ciągła.4 jeżeli wykonuje się operację STORNO ! 2.'F' lub ' ' (spacja) lub 'Z' (oba ostatnie oznaczenia dla towarów zwolnionych).3.99. w kantorach). np. Uwzględnienie rabatu dla pozycji polega na odjęciu od kwoty BRUTTO kwoty rabatu. poprawna jest sekwencja numerów 1.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 7.

79 .również anulowanie paragonu w trybie drukowania paragonu "On-Line".1 (Th). 2. = 9 . kwota . Jeżeli kwota ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP to zostanie zgłoszony błąd (#26).wynik zaokrąglenia porównuje z wartością (BRUTTO) z dokładnością do 1%. 39.OFF-LINE. wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi ujemna [LBDSPDEP]: Kaucja pobrana. ESC P 0 $e <check> ESC \ .interpretowanej jako kwota kaucji.' 'Suma: xxxx. = 22: błąd operacji STORNO (np. Tak więc istnieje możliwość wyświetlenia poprawnej kwoty transakcji przed jej zamknięciem (także na wyświetlaczu cyfrowym klienta).xx' jest kwotą narastającą transakcji po dodaniu wartości <kwota> przesłanej w sekwencji LBDSPDEP . niespełnienie powyższego daje błąd #20.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 = 20: 1. próba wykonania w trybie 'blokowym' . UWAGA: 1. . Kod błędu: = 4 .kwota kaucji. (Od wersji: 39. ESC P 6 $d <kwota> / <check> ESC \ gdzie: <check> = bajt kontrolny . Wartość 'xxxx. przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku. . (Cancel) .błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka. Wysłanie sekwencji CAN ESC P 0 $e <check> ESC \ .drukarka sprawdza poprawność przesłanych informacji wg algorytmu : .bajt kontrolny. 3. Łączna suma kaucji jest akumulowana i porównywana z wartością przesłaną w sekwencji LBTRXEND i drukowana na końcu. Aktualizacja wyświetlacza odpowiada zatem sytuacji jakby sprzedano dodatkowy towar o nazwie kaucja.błąd niespełnienia warunku ilość x cena = wartość (przekroczenie progu 1%) . gdzie: <check> .zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku. zakres lub brak).1B (Beetle)). Str."negatywne" zatwierdzenie transakcji przez serwer. chociaż wartość kaucji jest drukowana dopiero za logo (czyli po zamknięciu transakcji). Wypisanie na wyświetlaczu operatora + tekstowym w linii w formacie: ' ----.xx'.wyprowadza drukarkę z dowolnego błędnego stanu do głównej pętli analizy syntaktyki. = 21: sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji. [LBTREXIT] : Anulowanie transakcji.kaucja ----.błąd operacji I/O.błąd parametru.mnoży cenę przez ‘wyłowioną’ z ilości liczbę . lub błąd operacji z rabatem np.3 (3001) i 39. lub w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna).

za logo fiskalnym.99 = opcjonalny rabat procentowy dla całej transakcji.Pc. <kod> = string[3] . 'reszta' nie będą drukowane !).55 dla jednej grupy podatkowej). = 25: błędny kod terminala/kasjera (zła długość lub format). LBTREXIT (tylko anulowanie paragonu !). odcięcie starego i włączenie 'blokowego' trybu transakcyjnego w specjalny sposób. 80 . lub błędna treść dodatkowych linii.Px. zakończenie drukowania i odcięcie paragonu i zakończenie trybu transakcyjnego. tzn. 2: dopłata procentowa. Str. UWAGA: Jeżeli parametr Px≠0 to wartość parametru Pr (rabat wg ‘starej formuły’) jest ignorowana Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.Pc $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPŁATA/TOTAL/<check> ESC \ lub: ESC P 1. Px lub Py). Pc = 2: wydrukowanie nagłówka nowego paragonu. = 26: błąd kwoty WPLATA (syntaktyka. 1: rabat procentowy. Pc = 1: zakończenie drukowania paragonu bez odcięcia i zakończenie trybu transakcyjnego. = 5 : błąd operacji z zegarem RTC.. RABAT = rabat lub dopłata procentowa dla całej transakcji. gdzie: Pr = 0.3 warianty 'pozytywnego' zatwierdzenia transakcji. od tego momentu urządzenie realizuje tylko następujące sekwencje: LBTRSHDR. = 29: żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji. Py = 1 : jeżeli jest sprzedaż tylko w jednej grupie to drukuj skrócone podsumowanie . jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <=0 to napisy 'gotówka'. = 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu.684. do których ma dostęp aplikacja = 0.Pr..01 jeżeli parametr Px<>0 <check> = bajt kontrolny. Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu. jeżeli = 0 to napisy "gotówka / reszta" nie będą drukowane.Pr $e <kod> CR WPLATA/TOTAL/ <check> ESC \ lub : ESC P 1. = 27: błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT.. = 28: przepełnienie totalizera (max 2.numer terminala (2 cyfry) + kod kasjera (litera). = 2 : błąd bajtu kontrolnego.3 Pc = 0: zachowanie 'dotychczasowe' tzn. dla kontroli poprzednich transferów.<linia3> = zawartość linii dodatkowych.Py $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPLATA/ TOTAL/RABAT/<check> ESC \ . (po tym parametrze powinien być terminator CR !) WPŁATA = kwota wpłacona przez klienta.Pr. ESC P 1. czyli musi wcześniej pojawić się sekwencja LBTRSHDR ! Px = rodzaj rabatu (niezależny od parametru Pr !) = 0: brak. jw. LBDSP oraz LBFSTRQ (w wersji biletowej musimy wyłączyć sekwencje LBSTRLN ponieważ MUSI być zdefiniowana część przewozowa lub określony jej brak.Pn. = 4 : błąd parametru (Pr.Pn.Pc.Pn . stopa jest zadana z dokładnością do 0.354. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną. <linia1>. TOTAL = łączna należność dla klienta. = 24: przepełnienie bufora drukarki paragonowej.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBTREXIT] : Standardowe zatwierdzenie transakcji. w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony.

LBDSP oraz LBFSTRQ . kwota lub stopa jest zadana z dokładnością do 0.Pg. Pg = 0: kwota WPLATA jest ignorowana (zapłata w gotówce nie występuje) Pg = 1: występuje zapłata w gotówce.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBTRXEND] : Zatwierdzenie transakcji z formami płatności. (Od wersji: 39. Pk = 0: kwota KARTA jest ignorowana.Po2. od tego momentu urządzenie realizuje tylko następujące sekwencje: LBTRSHDR.CZEK. KAUCJA_POBRANA : kwota kaucji za opakowania zwrotne.Pc. LBTREXIT (tylko anulowanie paragonu !)..TA WARTOSC JEST KONTROLOWANA PRZEZ DRUKARKE !! RABAT = rabat kwotowy lub procentowy dla całej transakcji.5 max.Po1. Pz = 1: kwota CZEK jest drukowana. dla kontroli poprzednich transferów . oraz: TOTAL = łączna należność dla klienta. 1: rabat procentowy. 39. 2: dopłata procentowa. zakończenie drukowania i odciecie paragonu i zakończenie trybu transakcyjnego..2 (POSNET 2000)): ESC P Pn. Pz = 0: kwota CZEK jest ignorowana. Py = 1 : jeżeli jest sprzedaż tylko w jednej grupie to drukuj skrócone podsumowanie. Pb = 0: kwota BON jest ignorowana.Pz. 32. Po1= 1: kwota KAUCJA_POBRANA jest drukowana Po2= 0: kwota KAUCJA_ZWROCONA jest ignorowana. Px = rodzaj rabatu = 0: brak.<linia5> CR <nazwa_karty> CR <nazwa_czeku> CR <nazwa_bonu> CR TOTAL / RABAT / WPLATA / KARTA / CZEK/BON / KAUCJA_POBRANA / KAUCJA_ZWROCONA / RESZTA / <check> ESC \ Z uwagi na dużą liczbę dodatkowych informacji/ opcji wykorzystywanych w stopce paragonu wprowadzamy nowy rozkaz umożliwiający aplikacji: • umieszczenie dodatkowych linii w stopce paragonu (0.. gdzie: Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu. Pb = 1: kwota BON jest drukowana.BON. • umieszczenie w stopce paragonu pobranej kwoty kaucji mającej ścisły związek z sekwencją LBDSPDEP (kaucja) opisaną wcześniej.Px. 81 .Pk.Py. do których ma dostęp aplikacja = 0. • tryb pracy obcinacza (bez obcinania.) • zdefiniowanie rabatu dla całej transakcji (z dokładnością do 0.Pb. tzn. możliwość przesłania przez aplikacje kwoty reszty.Pr $x <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR. odcięcie starego i włączenie 'blokowego' trybu transakcyjnego w specjalny sposób. Pk = 1: kwota KARTA jest drukowana. Po1= 0: kwota KAUCJA_POBRANA jest ignorowana.01 jeżeli parametr Px<>0 WPLATA. Po2= 1: kwota KAUCJA_ZWROCONA jest drukowana Pr = 0: kwota RESZTA jest ignorowana. za logo fiskalnym.1 (Th). z wydrukowaniem nagłówka).KAUCJA_ZWROCONA : kwoty dla odpowiednich form płatności.1B (Beetle) i 32. Str. Pc = 1: zakończenie drukowania paragonu bez odcięcia i zakończenie trybu transakcyjnego. Pc = 2: wydrukowanie nagłówka nowego paragonu.3 (3001). powiększająca kwotę należności (czyli pomniejszająca sumę form płatności).5 Pc = 0: zachowanie 'dotychczasowe' tzn.KARTA. • umieszczenie w stopce paragonu informacji o gotówce i innych formach płatności. Pr = 1: kwota RESZTA jest drukowana.01 %). ew.

[LBCSHREP1]: Rozkaz raportu kasy / zmiany uwzględniającego formy płatności../ CZEK4 / BON1 /.numer terminala (2 cyfry) + kod kasjera (litera).KAUCJA_ZWROCONA.<nazwa_bonu> : string[16] = dodatkowe określenia form płatności np. ESC P Pk. 32. <nazwa_karty1>. Pb : ilość rożnych bonów. Str... • Ze wszystkich parametrów numerycznych i napisowych podlegają kontroli lub interpretacji następujące: • <kod> : musi mięć 3 znaki drukowalne... ewentualnie niektóre z nich 'puste' (tylko znak CR) lub zerowe (kwoty). jw.1B (Beetle) i 32.4. <kasjer> = string[32].... = 4 : błąd parametru (Pr. = 27: błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT. <nazwa_bonu1>. . <zmiana> = string[8]. = 26: błąd jednej z kwot WPLATA.. <nazwa_karty> = 'VISA' <kod> = string[3] . w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony.<nazwa_czeku>. = 28: przepełnienie totalizera.<nazwa_bonu4> : string[16] .<nazwa_bonu4> CR <poczatek> CR <koniec > CR PRZYCHOD / SPRZED_GOTOWKA / KARTA1 / ./ BON4 / WPLATY / KAUCJA_POBRANA / WYPLATY / KAUCJA_ZWROCONA / STAN_KASY / <ilosc_paragonow> CR <ilosc_anulow> CR <ilosc_storno> CR <check> ESC \ gdzie: Pk : ilość rożnych kart kredytowych = 0.Pb #f <zmiana> CR <kasjer> CR <nazwa_karty1> CR .. jw.<nazwa_czeku4>. które z nich SA ignorowane. = 25: błędny kod terminala/kasjera (zła długość lub format). = 5 : błąd operacji z zegarem RTC.Pc.Pr określa. odpowiadajacy numerycznemu lub alfanumerycznemu oznaczeniu zmiany.1 (Th).. • Z uwagi na dużą liczbę możliwych kombinacji zakładamy dla uproszczenia. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. gdy brak jest jednego lub więcej parametrów Pg. przy czym wartość ta może być ujemna (na paragonie pojawia się wtedy napis 'Do zwrotu' a na wyświetlaczu wartość ujemna).RESZTA.3 (3001).<nazwa_karty8> CR <nazwa_bonu1> CR. 39.<nazwa_bon> oraz kwoty TOTAL.parametry napisowe przesłane przez aplikacje określające poszczególne formy płatności. (po tym parametrze powinien być terminator CR !) <check> = bajt kontrolny. <nazwa_czeku1>.<linia5> : string[40] = zawartość linii dodatkowych. = 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu. <nazwa_karty>.. ze zawsze musza występować wszystkie parametry napisowe: <kod>.. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalna. 82 .. lub błędna treść dodatkowych linii.<nazwa_karty8>. <linia1>.Pn lub Ps).... = 24: przepełnienie bufora drukarki. natomiast ciąg parametrów numerycznych Pn. (Od wersji: 39. • TOTAL : kwota musi być zgodna z obliczona wcześniej przez drukarkę wartością transakcji. a które drukowane..2 (POSNET 2000)). zawierający dowolne znaki drukowalne. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.RESZTA.Po2 zakładamy wartość domyślna = 0. • do określenia kwoty do zapłaty przez klienta (również do wyświetlenia na wyświetlaczu) brane jest pod uwagę następujące wyrażenie: SUMA := TOTAL + KAUCJA_POBRANA .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <linia1>. napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera.8 Pc : ilość rożnych czeków = 0. / KARTA8 / CZEK1 /.. = 29: zadanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji. ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP.... UWAGA: • W przypadku.

WYPLATY : kwota = suma wypłat z kasy w trakcie zmiany.sam znak CR). UWAGA: 1. sprzed.. podczas zmiany.SPRZED_GOTOWKA. = 4 : błąd parametrów. <ilosc_paragonow> : num[5] = ilość paragonów wydruk. STAN_KASY : kwota = ilość gotówki w kasie po zakończeniu zmiany. <numer_kasjera> = string[5]. ESC P Ps. 5 cyfr lub spacji.WYPLATY.STAN_KASY. WPLATY : kwota = suma wpłat do kasy w trakcie zmiany.Pc.BON4 : kwota = wart.Pn #g <numer_kasy> CR <numer_kasjera> CR <numer_par> CR<kontrahent> CR <terminal> CR <nazwa_karty> CR <numer_karty> CR <data_m> CR <data_r> CR <kod_autoryz> CR <kwota> / <check> ESC \ gdzie: Ps = 0: linia zawierająca numer kasy / numer kasjera jest drukowana. Rożne kombinacje wydruków są uzyskiwane przez rożne kombinacje parametrów Pk.1 (Th).2 (POSNET 2000)). 83 . <kontrahent> = string[15]. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. <ilosc_storno> : num[5] = ilość stornowanych pozycji. <numer_par> = num[12]. <terminal> = num[8]. zwykle w formacie 'rr-mm-dd gg:mm' PRZYCHOD : kwota = łączna sprzedaż w trakcie zmiany.jedna po drugiej (użyteczne w wersji z obcinaczem 'nie docinającym'). KAUCJA_ZWROCONA : kwota = suma kaucji zwróconej w trakcie zmiany. 39. Str.. miedzy jedną a drugą trzeba nacisnąć klawisz. oraz napisy: <poczatek>.parametry NAPISOWE określające poczatek i koniec zmiany.KARTA8 : kwota = wartość sprzedaży dla poszczególnych kart płatności.Pb. (Od wersji: 39. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Przez num[5] rozumiemy ciąg max. 3.1B (Beetle) i 32.ILOSC_PARAGONOW. = 33: błąd napisu <zmiana> lub <kasjer>. KARTA1. <nazwa_karty> = string[16]. Ps = 1: linia jw. Linie zawierające liczby: PRZYCHOD. dla różnych rodzajów bonów. Pn : wybiera opcje drukowania dokumentu Pn = 0 : drukuj 2 kopie.<koniec> : string[15] . KAUCJA_POBRANA : kwota = suma kaucji pobranej w trakcie zmiany.ILOSC_ANULOW. <numer_karty> = num[20]. ILOSC_STORNO.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <poczatek>. <numer_kasy> = string[2]. <ilosc_anulow> : num[5] = ilość anulowanych paragonów. = 34: błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów. nie jest drukowana..WPLATY. sprzed.<koniec> są drukowane zawsze.3 (3001). Pn = 1 : drukuj 2 kopie . CZEK1. W sekwencji musza występować wszystkie parametry (kwoty i napisy). [LBTRSCARD] : Pokwitowanie sprzedaży.KAUCJA_POBRANA.CZEK4 : kwota = wart. Pn = 2 : drukuj jedna kopie. SPRZED_GOTOWKA : kwota = wartość sprzedaży gotówkowej. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. nie drukowane parametry mogą być zerowe (kwoty) lub puste (napisy . BON1. KAUCJA_ZWROCONA. 32. dla różnych rodzajów czeków. 2.

= 47: błąd napisu <numer_karty>. = 50: błąd napisu <kod_autoryz>. <nazwa_karty> = string[16]. = 4 : błąd parametru Ps. = 49: błąd napisu <data_r>. = 46: błąd napisu <nazwa_karty>. = 48: błąd napisu <data_m>. Pn = 1 : drukuj 2 kopie . <numer_karty> = num[20]. Str.1B (Beetle) i 32. Pn = 2 : drukuj jedna kopie. <data_r> = num[2].3 (3001). Jeżeli parametr Pn = 0 lub 1.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <data_m> = num[2].1 (Th). <numer_par> = num[12]. <kontrahent> = string[15]. <data_r> = num[2].Pn #h <numer_kasy> CR <numer_kasjera> CR <numer_par> CR <kontrahent> CR <terminal> CR <nazwa_karty> CR <numer_karty> CR <data_m> CR <data_r> CR <kod_autoryz> CR <kwota> / <check> ESC \ gdzie: Ps = 0: linia zawierająca numer kasy / numer kasjera jest drukowana. 32. 7. 6. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 42: błąd napisu <numer_kasjera>. <terminal> = num[8]. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.2 (POSNET 2000)): ESC P Ps. miedzy jedna a druga trzeba nacisnąć klawisz. = 45: błąd napisu <terminal>. 39. Wprowadzamy tu nowy typ parametru: num[n] oznaczający n. spacji. <numer_kasjera> = string[5]. <numer_kasy> = string[2]. <kod_autoryz> = num[9]. <check> = bajt kontrolny. opis 'Oryginał dla sprzedawcy' a na drugim opis 'Kopia dla kupującego' Opis jest drukowany bezpośrednio przed końcowym napisem 'niefiskalny'. = 43: błąd napisu <numer_par>. oraz: <kwota> = wartość transakcji w formacie jak dla wszystkich innych kwot. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. (pozostałe kody błędów) = 41: błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki). = 51: błąd wartości <kwota>.znakowy ciąg cyfr i lub ew. to na pierwszym dokumencie drukowany jest. [LBSTOCARD]: Transakcja uznania (zwrot towaru). <data_m> = num[2]. Ps = 1: linia jw. = 44: błąd napisu <kontrahent>. (Od wersji: 39. 84 . Tak jak w innych sekwencjach sterujących parametry typu 'string' mogą zawierać dowolne znaki drukowalne. UWAGA: 5.jedna po drugiej (użyteczne w wersji z obcinaczem 'niedocinajacym'). Pn : wybiera opcje drukowania dokumentu Pn = 0 : drukuj 2 kopie. nie jest drukowana.

Str. = 47: błąd napisu <numer_karty>. = 4 : błąd parametru Ps. = 30 : błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka). = 50: błąd napisu <kod_autoryz>.znakowy ciąg cyfr i lub ew. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. Opis jest drukowany bezpośrednio przed końcowym napisem 'niefiskalny'. opis 'Oryginał dla sprzedawcy' a na drugim opis 'Kopia dla kupującego'. = 43: błąd napisu <numer_par>. 3. = 46: błąd napisu <nazwa_karty>. to na pierwszym dokumencie drukowany jest. [LBINCCSH] : Wpłata do kasy. = 45: błąd napisu <terminal>. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 44: błąd napisu <kontrahent>. gdzie: Ps = parametr ignorowany. <check> = bajt kontrolny. = 48: błąd napisu <data_m>. WPŁATA = kwota wpłacona do kasy. ESC P Ps #i WPŁATA / <check> ESC \ zwiększenie stanu kasy i drukowanie niefiskalnego paragonu wpłaty. Drukowanie raportów / kontrola bazy danych. = 51: błąd wartości <kwota>. = 42: błąd napisu <numer_kasjera>. oraz: <kwota> = wartość transakcji (zwrotu) w formacie jak dla wszystkich innych kwot. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. Jeżeli parametr Pn = 0 lub 1. = 31 : nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie).Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <kod_autoryz> = num[9]. UWAGA: 1. 85 . <check> = bajt kontrolny. Tak jak w innych sekwencjach sterujących parametry typu 'string' mogą zawierać dowolne znaki drukowalne. spacji. Wprowadzamy tu nowy typ parametru: num[n] oznaczający n. 2. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 49: błąd napisu <data_r>. (pozostałe kody błędów) = 41: błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki). = 5 : błąd odczytu zegara RTC.

jak wyżej. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC = 2 : błąd bajtu kontrolnego. 86 . gdzie: Ps = parametr ignorowany. <check> = bajt kontrolny. [LBCSHREP] : Raport kasy / zmiany. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC = 2 : błąd bajtu kontrolnego.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBDECCSH]: Wypłata z kasy. = 34 : błąd napisu <kasjer>. zawierający dowolne znaki drukowalne. WYPŁATA = kwota wypłacana z kasy. <zmiana> = string[8]. <check> = bajt kontrolny. <check> = bajt kontrolny. Str. = 30 : błąd kwoty WYPŁATA (syntaktyka). ESC P Ps #k <zmiana> CR <kasjer> CR <check> ESC \ gdzie: Ps = parametr ignorowany. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. ESC P Ps #t <check> ESC \ drukowanie niefiskalnego raportu o ilości gotówki w kasie. = 5 : błąd odczytu zegara RTC = 33 : błąd napisu <zmiana> (np. odpowiadające numerycznemu lub alfanumerycznemu oznaczeniu zmiany. napis zarezerwowany na nazwisko i imię kasjera. <kasjer> = string[32]. gdzie: Ps = parametr ignorowany. za długi lub zawierający błędne znaki). ESC P Ps #d WYPŁATA / <check> ESC \ zmniejszenie stanu kasy i drukowanie niefiskalnego paragonu wypłaty. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 32 : wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !) [LBCSHSTS]: Stan kasy.

nazwisko i imię kasjera. = 33: błąd napisu <kaucja> Wyplata z kasy. 39..1B (Beetle)). Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. . = 33: błąd napisu <numer> (np. = 34: błąd napisu <kasjer>. ale drukowany jest opis operacji 'Zwrot towaru'. (Od wersji: 39.1 (Th). za długi lub zawierający błędne znaki). . = 5 : błąd odczytu zegara RTC.3 (3001) i 39. = 5 : błąd odczytu zegara RTC.drukowanie dokumentu niefiskalnego. gdzie: parametr Ps jest ignorowany. 39.drukowanie dokumentu niefiskalnego .<kasjer> = string[32]. = 33: błąd napisu <numer> (np. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.1B (Beetle) i 32. jw... (Od wersji: 39. Str.drukowanie dokumentu niefiskalnego gdzie: . ESC P Ps #p <kasjer> CR <numer> CR <check> ESC \ . = 5 : błąd odczytu zegara RTC. zawierający dowolne znaki drukowalne. napis zarezerwowany na numer kasy.<numer> = string[8]. 39. (Od wersji: 39. ESC P Ps #q <kasjer> CR <numer> CR <check> ESC \ . zawierający dowolne znaki drukowalne = nazwa i wartość kaucji. 32.3 (3001) i 39.<kaucja> = string[20]. [LBOPAK] : Zwrot kaucji. nazwisko i imię kasjera. [LBLOGOUT]: Wylogowanie kasjera. .1 (Th).3 (3001). Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.1B (Beetle)). gdzie: parametr Ps jest ignorowany. jw. za długi lub zawierający błędne znaki).<numer> = string[8].<kasjer> = string[32]. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBLOGIN] : Logowanie kasjera. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. napis zarezerwowany na numer kasy. . = 34: błąd napisu <kasjer>.2 (POSNET 2000)). Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.Ps parametr ignorowany.1 (Th). 87 . zawierający dowolne znaki drukowalne. ESC P Ps #w <kaucja> CR <check> ESC \ .

31.99. obejmuje również sytuacje. = 4 : błąd parametrów (wartości dat. Pm.1 (Th).data końcowa. Pm: Pd #r <check> ESC \ Gdzie: . = 3 : zła ilość parametrów.1 (Th).. = 30: błąd kwoty WYPLATA (syntaktyka). Pd . Pd2 . (dwie najmłodsze cyfry.1B(Beetle) i 32.data początkowa. 39. 31. ESC P #r <check> ESC \ lub ESC P 0 #r <check> ESC \ lub (Od wersji: 33. Pd1 . = 2 : błąd bajtu kontrolnego. 1950. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.9A (Thermal-A) i 32. 32. Pm2 . = 2 : błąd bajtu kontrolnego. Pd2 .2(POSNET 2000)). ESC P Py1 ..Py. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Py2 .31. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Pd1 . = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 32: wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !) [LBFSKREP] : Drukowanie raportu okresowego.2049). 88 .3 (3001). gdy data końcowa jest wcześniejsza od początkowej). Pm2. UWAGA: 1. <check> = bajt kontrolny. Pm = numer miesiąca = 1. Str. <check> = bajt kontrolny Pt =0 (lub brak parametru Pt) : raport pełny (dokument fiskalny) Pt=1 : podsumowanie sprzedaży (dokument niefiskalny). Pm1 . Pt #o <check> ESC \ gdzie: Py1.. Operacja nie wymaga potwierdzenia z klawiatury.12. Py2. [LBDAYREP]: Drukowanie raportu dobowego. ESC P #z WYPLATA/<check> ESC \ drukowany jest opis operacji 'Zwrot towaru'.1B (Beetle)): ESC P 1. = 4 : błąd parametru Ps. (Od wersji: 39.data w następującym formacie: Py = numer roku = 0.. gdzie: WYPLATA = kwota wypłacona z kasy.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBSTOCSH] : Zwrot towaru. Py.3 (3001). Pd = dzień = 1. Pm1. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną (fatalny).

drukowany jest komunikat o wyniku testu (ilość towarów i ilość niezgodności) oraz napis 'niefiskalny'. = 35: zerowy stan totalizerów.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalna (fatalny). minuta. = 7 : błąd daty (aktualnie ustawiona jest wcześniejsza od daty ostatniego zapisu) lub w formacie drugim nie ma zgodności daty w drukarce z data przesłaną. Pm .maksymalnie 40 znaków. ESC P Ps #c ESC \ .odesłany czas zegara RTC drukarki. Odczyt statusu. gdzie: Ps . [LBDBREP]: Kontrola bazy danych. Ph . D. Drukarka ‘zwraca’ kod w postaci ‘wagi’ stawki (A . 0 ESC \ ODESŁANY CZAS RTC .najniższa liczbowo stawka ) w bazie danych drukarki. Pd . Pm. Kod błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. miesiąc. (bajt kontrolny jest sprawdzany). dzień. Drukarka odsyła informację: [LBCLKRS] ESC P 1#C Py . najpierw koniec: Ps=2. [LBSENDCK]: Odeślij czas RTC. Operacja wymaga potwierdzenia z klawiatury jeżeli nie podano daty 2.parametr ignorowany. = 36: już istnieje zapis o tej dacie. UWAGA: 1. gdzie poszczególne parametry oznaczają: Py. a potem dana: Ps=1). ESC P Ps #b [ <nazwa> CR <ptu> / ] <check> ESC \ . Z lub spacja. F . = 37: operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania).najwyższa liczbowo stawka w drukarce. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. Ps = 1 : właściwy rekord danych. = 39 : błąd oznaczenia PTU. Pm . <check> . tytuł oraz data przeprowadzenia testu.bajt kontrolny. <ptu> . = 4 : błąd parametru / kolejności sekwencji (np. = 38 : błąd nazwy. F.oznaczenie stawki PTU: A. Jeżeli wystąpi błąd #36 to można ew. C. Pm. czy towar o nazwie <nazwa> występuje w wewnętrznej bazie danych i jaką ma tam stawkę PTU. gdzie: <nazwa> . E. wykonać raport z klawiatury. drukowany jest nagłówek testu z napisem 'niefiskalny'. Ph. 0 = godzina w formacie: godzina. Ps = 2 : zakończenie testu (pole danych też nie występuje). 89 . Kody błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Str.żądanie odesłania do systemu informacji o dacie i godzinie zegara RTC drukarki.sprawdzenie. Pd = data w formacie: 2 ostatnie cyfry roku. sekunda = 0.nazwa artykułu w bazie . Sekwencja występuje w 3 postaciach: Ps = 0 : początek testu . B.pola <nazwa> i <ptu> nie występują.

Drukarka odsyła informację LBFSTRS.za wyjątkiem błędu odczytu pamięci fiskalnej. Px = stan znacznika TRF (Transaction Flag =1 po ostatniej poprawnej transakcji.xx. a następnie porównanie go w aplikacji z zegarem systemowym. ESC P Ps #n ESC \ . licznik paragonów fiskalnych jest zerowany w trakcie fiskalizacji i zerowania RAM). PAR_NUM = ilość wydrukowanych paragonów fiskalnych (= <numer następnego> . Pd / PTU_A / PTU_B / PTU_C /PTU_D / PTU_E / PTU_F / PAR_NUM / TOT_A / TOT_B / TOT_C / TOT_D / TOT_E / TOT_F / TOT_Z / CASH / NNNNNNNNNN ESC \ ODESŁANA INFORMACJA Z KASY. Programiści korzystający z funkcji „ODEŚLIJ” w zakresie odczytu rekordu począwszy od pozycji ‘ilość zerowań RAM’ powinni skorygować analizę zwracanej przez drukarkę informacji . Zwracana jest także taka sama liczba totalizerów plus totalizer Z. Aplikacja powinna najpierw stwierdzić ile jest zdefiniowanych stawek w drukarce . 2..żądanie odesłania informacji istotnych z punktu widzenia kasowego. który powoduje zawieszenie pracy drukarki. Pt .1.parametr Ps jest nieistotny.. 1 : fiskalny)..PTU_F = stawki podatkowe PTU. Px .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: Zalecamy modyfikację aplikacji polegającą na wprowadzeniu odczytu stanu zegara RTC drukarki zawsze przed wykonaniem raportu dobowego i na początku każdego dnia pracy drukarki.patrz opis komendy LBSETPTU) inaczej działa funkcja ODEŚLIJ INFORMACJE KASOWE (LBFSTRS) . W przypadku gdy liczba stawek zdefiniowanych będzie różna od 4 (można zdefiniować liczbę stawek w zakresie 1. 1 . Py.. Pd = data ostatniego zapisu (Py = 2 ostatnie cyfry roku). CASH = stan gotówki w kasie. 90 . Pm. wykonaniu sekwencji LBTRSHDR). TOT_A. NNNNNNNNNN = numer unikatowy. [LBFSTRS] ESC P 1#X Pe . gdzie: Ps = parametr ignorowany.TOT_Z = stan totalizera kasy. Błędy nie występują .. [LBERNRQ] : Żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu. UWAGA: 1. Pz = ilość zerowań RAM zapisanych w pamięci fiskalnej. w formacie: xx. Str. PTU_A. W przypadku zdefiniowania w drukarce czterech stawek PTU aplikacje będą działały tak jak w wersjach wcześniejszych firmware (<17. ESC P Ps #s ESC \ . [LBFSTRQ]: Odeślij informacje kasowe. Pz . Pt = tryb pracy (1 : transakcyjny). zerowany po poprawnym rozpoczęciu następnej tj.6 . drukarka zwraca zawsze tyle stawek ile jest aktualnie zdefiniowanych w drukarce. Pf . Pm . kwoty BRUTTO !.1). Pm . Pm = tryb pracy (0 : szkoleniowy. gdzie poszczególne parametry oznaczają: Pe = kod błędu wykonania poprzedniej sekwencji (= 0 jeżeli sekwencja została wykonana poprawnie lub nie została rozpoznana).

którego wykonanie powoduje zerowanie tego kodu. ESC P #v ESC \ odpowiedz: [LBIDRS]: ESC P 1#R <typ>/<wersja> < ESC \ gdzie: <typ> = napis określający typ urządzenia np. 3. [LBIDRQ] : Sekwencja odsyłająca typ i wersje oprogramowania.1 (Th). 'POSNET Thermal' <wersja> = numer wersji oprogramowania np.1B (Beetle) i 32.1' Kody błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. Kod błędu Pe nie jest po wykonaniu tego rozkazu modyfikowany w odróżnieniu od rozkazu LBFSTRQ. 91 . Podczas wykonania tego rozkazu nie może wystąpić błąd.3 (3001). stąd absolutnie niezawodna procedura testowania poprawności wykonania rozkazu powinna testować również bit CMD odpowiedzi na kod ENQ ! (patrz strona 71). (Od wersji: 39. Str. '39. Kod błędu jest kasowany w momencie wykonania każdego rozkazu oprócz LBERNRQ również rozkazu "nie rozpoznanego". 2. 32.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 odpowiedz: [LBERNRS]: ESC P 1#E Pe ESC \ UWAGA: 1.2 (POSNET 2000)). 39.

Data. Nowy format paragonu fiskalnego. 4. ponadto mogą pojawić się pozycje „stornowane”.Opis sekwencji drukarki Posnet Thermal-A (apteczna).3-znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę) 3. • stawka podatkowa pobrana z pamięci fiskalnej na podstawie kodu stawki PTU (pole ‘vv.cc (l) vv.Wartość ---------------..’D’ lub ‘Z’ (pole ‘l’) |0123456789012345678901234567890123456789| |rrrrrrrrrrrrrr cccccccc.Cena --------------. łącznie z kodami sterującymi (mogą to być LF-y ale również kody ‘wzbogacające’ wydruk np. podwójna szerokość linii). • data odczytana z zegara drukarki. Str. format nagłówka jest zatem dowolny . Format tego paragonu jest następujący: 1.PTU -----| |--.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 11. W wyniku uzgodnień w twórcami oprogramowania dla aptek oraz z Ministerstwem Finansów ustalono dodatkowy. • zawiera informacje odczytane z pamięci fiskalnej. dla wpisania zmiany adresu firmy). „rozszerzony” format paragonu.Ilość ----------. Może wystąpić ich dowolna ilość (do 255). • CENA .Nazwa ---------------------------------------------------| |. 92 . 2. Rozszerzenia te obejmują zmodyfikowany format paragonu fiskalnego oraz możliwość generowania kilku dodatkowych wydruków niefiskalnych. Opcjonalne linie dodatkowego opisu paragonu (w celu np. a ponadto jej funkcje zostały rozszerzone stosownie do potrzeb oprogramowania aplikacyjnego stosowanego w aptekach.. format taki jak dla wartości BRUTTO.string[12] (w tym wariancie o 4 znaki krótszy). przesłany przez aplikację. przesłana przez system (format ustalony przez aplikację): |0123456789012345678901234567890123456789| |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx| • linia 2: • ZNIŻKA/RP . mogą być max 3 linie po 40 znaków. Opis paragonu w formie 3 linii: |0123456789012345678901234567890123456789| |. Pozycje sprzedaży. w którym każdy artykuł jest opisany w 3 liniach tekstu. • linia 1: nazwa . Drukarka ‘apteczna’ posiada wszystkie właściwości drukarki „detalicznej” (patrz opis sekwencji zawarty w poprzednich punktach tego rozdziału). wpisania numeru określonego przez aplikację wiążącego ten paragon z rachunkiem uproszczonym lub fakturą.ustalony w procesie fiskalizacji drukarki.opis recepty przesłany przez system.vv’) oraz kod stawki: znak ‘A’.string[14] .Opłata ---| 5.wynik konwersji wartości numerycznej przesłanej przez system. lub np. max 217 znaków. Nagłówek.Zniżka/Rp ----------. |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www | (‘www’ .vv %| • linia 3: • ILOŚĆ .string[40].

ponadto dodatkowa linia z napisem „storno” o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| | # storno # | trzecia linia opisu artykułu ma w tym przypadku format: |0123456789012345678901234567890123456789| | iiiiiiiiiiii -wwwwwwww. Jedna linia (kreska) oddzielająca: |--------------------------------------------------------------| 9. • OPŁATA za artykuł (format jw.C. linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości: |0123456789012345678901234567890123456789| |Suma zł uuuuuuuu. Wartości sprzedaży w poszczególnych grupach podatkowych.. |0123456789012345678901234567890123456789| |iiiiiiiiiiii wwwwwwww.Z.B. ssssssss. ale tez skontrolowana lokalnie. Pozycja „stornowana” . przesłana przez system .D: |0123456789012345678901234567890123456789| |Kwota ssssssss.ww -oooooooo.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • WARTOŚĆ sprzedaży BRUTTO.vv| (kwota ‘kkkk.kk VAT vvvvvvvv.’ przed pozycja groszy.ss PTU vv.). Jedna linia (kreska) oddzielająca (po wszystkich pozycjach sprzedaży): |-------------------------------------------------------------| 7.uu| • w przypadku gdy suma opłat jest mniejsza od zera na wydruku otrzymamy: |0123456789012345678901234567890123456789| |Zwrot zł uuuuuuuu.uu| Str.pola WARTOŚĆ i OPŁATA ze znakiem ‘-‘.oo| 6.k’ stanowi sumę wartości wszystkich pozycji i jest obliczana przez drukarkę i przesyłana przez komputer.’D’) oraz format dla kwoty sprzedaży wolnej od podatku: |Kwota zw.oo| 5. w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| |Razem kkkkkkkk. zawierających łączne kwoty sprzedaży BRUTTO w grupach A. oraz stawki podatkowe grup A.jest to wynik konwersji posiadający max 10 cyfr + ‘.vv% pppppppp.. • max 10 cyfr (przesłana przez komputer. jako suma opłat od poszczególnych pozycji).ww oooooooo.D. Kwota należności dla klienta.1. • od 1 do 5 linii.pp| (y = ‘A’. dla kontroli poprawności danych) 8. • podsumowanie kwot jw.ss PTU vv % pppppppp. 93 . które występują w polu 5) (czyli jeżeli odpowiednia kwota jest niezerowa..ss | UWAGA: drukowane są tylko podsumowania dla tych stawek podatkowych.pp| |Kwota ssssssss.

Pn $s <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR <check> ESC \ Dodatkowa sekwencja dla nagłówka „paragonu aptecznego”: POCZĄTEK TRANSAKCJI (wejście w tryb TRANSAKCJI) .. zawierające dowolny tekst (z wyłączeniem kodów sterujących). Stopka paragonu. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną = 40: błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np.. do których ma dostęp aplikacja = 0.generowania wydruku paragonu aptecznego.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 UWAGA: • w tym formacie paragonu nie uwzględniamy rabatów.ww| 11. <check> : bajt kontrolny. za długie opisy) UWAGA: • Opcjonalne dodatkowe 3 linie paragonu są drukowane między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a datą i numerem paragonu. numer terminala + kod kasjera (3 znaki ASCII przesłane przez komputer).30. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. [LBTRSORG] : Nagłówek „paragonu aptecznego”. • Parametr Pn musi zdefiniować faktycznie wykorzystywaną ilość dodatkowych linii (można pominąć ten parametr jeżeli nie korzystamy z tej opcji). Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. max 6 cyfr. 2 litery + 8 cyfr: |0123456789012345678901234567890123456789| | lll kk nnnnnnnn | 13. Numer unikatowy kasy jest odczytany z pamięci fiskalnej i ma postać 10-u znaków ASCII. Ewentualne max 3 linie dodatkowe przesłane przez aplikację. ESC P Pl. = 4 : błąd parametru (zła liczba linii). gdzie: Pl = ilość pozycji sprzedaży = 0.<linia3> = zawartość tych linii. jeżeli =0: paragon ‘ON_LINE’ (linie otrzymywane są drukowane na bieżąco) Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w nagłówku paragonu.. Modyfikacje sekwencji sterujących związane z dodatkowym formatem paragonu fiskalnego. • numer paragonu fiskalnego. Str. odczytany z totalizerów terminala. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. 94 . Logo fiskalne wraz z numerem unikatowym kasy. oraz czas: |0123456789012345678901234567890123456789| |nnnnnn #aaa hh:mm| 12. 10.3 <linia1>. Pn $s <check> ESC \ lub: ESC P Pl.ww| wwwwwwww. Jeżeli reszta obliczona przez drukarkę na podstawie przesłanych przez komputer wartości WPŁATA i TOTAL jest nieujemna to dodatkowe 2 linie: |Gotówka |Reszta: wwwwwwww.

4 jeżeli wykonuje się operację STORNO ! • wykonanie operacji STORNO powoduje w tej wersji kontrolę.. <ptu> = kod stawki PTU = ‘A’. Ogólne reguły syntaktyki rozkazów nie dopuszczają linii pustych.3. = 19: błąd wartości CENA (syntaktyka. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.48.2. stąd jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania linii oddzielającej (np.. • OPŁATA = kwota opłaty.999. = 20: błąd wartości BRUTTO (syntaktyka. (napis drukowany w polu ‘ZNIŻKA/RP’). [LBTRSART]: Linia paragonu. 95 . <recepta> = string[14].. • Na końcu każdej linii musi znaleźć się terminator w postaci pojedynczego kodu CR (jedyny dozwolony kod kontrolny). Str. = 21: sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • Każda linia może zawierać max 40 znaków ASCII. = 17: błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie).4 ale musi być: 1. sumy opłat dla całej doby do: .w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna). na raporcie dobowym w polu ‘Łączna opłata’ może również się pojawić wartość ujemna (teoretycznie. ale z wyłączeniem jakichkolwiek kodów sterujących. gdyby były same zwroty). 2.0..000. (te numery identyczne jak dla sekwencji LBTRSLN) = 16: błędna nazwa (pusta lub za długa).’D’ lub ‘ ‘ lub ‘Z’ (oba ostatnie oznacz. np. format jw. > 0. ponadto na obu wyświetlaczach (LCD i LED) drukowana jest wartość ujemna. UWAGA: • numeracja linijek musi być ciągła.00 . zawierający dowolne znaki drukowalne. również jeżeli jest wykonywana operacja STORNO. jeżeli suma opłat z poszczególnych linijek jest < 0 to w polu podsumowań drukowany jest napis ‘Zwrot zł’. jw. • <check> = bajt kontrolny. zakres lub brak). jw. format jw. <ilość> = string[12].. jeżeli =0 to operacja STORNO ! <nazwa> = string[40]. między nagłówkiem z pamięci fiskalnej a linią dodatkowego opisu) należy w niej umieścić co najmniej jedną spację. = 4 : zły numer linii (błąd parametru Pi).999. (nowe błędy dla sekwencji LBTRSART) = 41: błąd napisu <recepta>. operacja STORNO powoduje zwiększenie sumy opłat jeżeli stornowana pozycja ma ujemna opłatę.. +49.99 Kody błędu: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. czy jest zapamiętana wycena leku o danej nazwie. = 22: błąd operacji STORNO . Dalsze konsekwencje tego faktu są następujące: 1. dozwolony jest punkt dziesiętny przed dwoma ostatnimi cyframi. sposób reprezentacji liczb ujemnych: BCD-10 ogranicza zakres kwot reprezentujących wartości: opłaty dla pozycji paragonu. z możliwością drukowania polskich liter i semigrafiki w kodzie MAZOWIA.50. = 18: błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak). BRUTTO = kwota sprzedaży BRUTTO 10 cyfr max. poprawna jest sekwencja numerów 1. zakres lub brak). jeżeli tak. ESC P Pi $a <nazwa> CR <ilość> CR <recepta> CR <ptu>/CENA/BRUTTO/OPŁATA/ <check> ESC \ Jest to sekwencja definiująca jeden artykuł paragonu: • • • • • • Pi = numer linijki = 0 lub 1. w którym drukarka oczekuje na sprzedaż tego specyfiku. to odtwarzany jest stan. sumy opłat dla całego paragonu. • Dopuszczamy przesłanie w polu <opłata> linijki paragonu wartości ujemnej. • CENA = cena jednostkowa towaru. dla towarów zwolnionych).000. = 42: błąd kwoty OPLATA.2..

rozumiana jako suma pól WARTOŚĆ dla wszystkich pozycji paragonu (dla kontroli poprzednich transferów). = 28: przepełnienie totalizera. ‘reszta’ nie będą drukowane !) = 27: błędna suma całkowita TOTAL. parametr występuje tylko w sekwencji kończącej paragon „apteczny”. jaką musi zapłacić klient. ESC P 0 $e <check> ESC \ . Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 4 : błąd parametru Pn.wyprowadza drukarkę z dowolnego błędnego stanu do głównej pętli analizy syntaktyki. <kod> = string[3] .wysłanie sekwencji CAN ESC P 0 $e <check> ESC \ .numer terminala (2 cyfry) + kod kasjera (litera). = 2 : błąd bajtu kontrolnego. gdzie: Pn = ilość dodatkowych linii umieszczanych w stopce paragonu. OPŁATA = łączna kwota. jeżeli = 0 to napisy „gotówka / reszta” nie będą drukowane.Pn $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPLATA/TOTAL/<check> ESC \ lub (zakończenie paragonu „aptecznego”) : ESC P 1 $e <kod> CR WPLATA/TOTAL/OPŁATA/ <check> ESC \ lub: ESC P 1. = 24: przepełnienie bufora drukarki. Str.bajt kontrolny. za logo fiskalnym. ESC P 1 $e <kod> CR WPLATA/TOTAL <check> ESC \ lub: ESC P 1.‘negatywne’ zatwierdzenie transakcji przez serwer (Cancel) . lub błędna treść dodatkowych linii. UWAGA: . jest to suma pól OPŁATA dla wszystkich pozycji paragonu. TOTAL = łączna należność dla klienta.<linia3> = zawartość tych linii..0.0. = 26: błąd kwoty WPLATA (syntaktyka. 96 . jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <=0 to napisy ‘gotówka’. (po tym parametrze powinien być terminator CR !) WPLATA = kwota wpłacona przez klienta. = 23: błędna liczba rekordów (linii) paragonu.. [LBTREXIT]: Akceptacja/ anulowanie paragonu. = 25: błędny kod terminala/kasjera (zła długość lub format). <check> = bajt kontrolny. = 6 : błąd operacji z pamięcią fiskalną.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Zmodyfikowana sekwencja zakończenia paragonu LBTREXIT. = 5 : błąd operacji z zegarem RTC. do których ma dostęp aplikacja = 0.również anulowanie paragonu w trybie „on-line” <check> .3 <linia1>.Pn $e <kod> CR <linia1> CR <linia2> CR <linia3> CR WPLATA/TOTAL/OPŁATA/ <check> ESC \ ‘pozytywne’ zatwierdzenie transakcji.

Wycena leku .. Nagłówek musi zawierać następujące informacje: • nazwa przedsiębiorstwa (apteki).3. • raport kasowy (wariant „apteczny”).2. w formacie (dane dopisywane automatycznie przez drukarkę): |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www hh:mm kkkkkk| (‘www’ . w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony. DAWKA: pppppppppppppppppppp| |OPAKOWANIE: oooooooooooooooooooo| gdzie: ‘nnn. dla którego była drukowana wcześniej wycena (transakcja nie może być poprawnie zakończona. • adres • NIP 1.ww| |CENA: cccccccc. podatek VAT. opis sekwencji LBRPDTA na stronie 103)..p’ = string[20]. Linia zawierająca datę. = 43: błąd kwoty OPŁATA. Nagłówek. 97 . 1. 1.o’ = string[20]. max 217 znaków. o ściśle ustalonym formacie: • wycena leku (różne warianty). = 44: brak w paragonie leku.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 = 29: żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji. • zamówienie na lek recepturowy.n’ = string[30]: dowolny napis przesłany przez aplikację. opłata. Jeżeli dane pole jest związane z parametrem napisowym to jeżeli jest on pusty lub równy ‘ ‘ (pojedyncza spacja) to cała linia. wartość. ‘ppp. (nie zawiera kodów kontrolnych)..NIEFISKALNE ## | |NAZWA: nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn| |POSTAĆ. Ilość. ponieważ tablica zapamiętanych wycen leków nie jest pusta) Formaty dodatkowych (aptecznych) wydruków niefiskalnych.ustalony w procesie fiskalizacji drukarki. ‘ooo. podwójna szerokość linii).cc| |VAT vv % : pppppppp. format nagłówka jest zatem dowolny . w której jest drukowany dany parametr nie będzie drukowana.1. Tytuł wydruku w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## WYCENA LEKU . W przypadku parametru numerycznego (kwota) linia jest pomijana jeżeli od-nośny parametr jest równy 0 oraz wydruk danej linii został explicite „zablokowany” w sekwencji sterującej (por.pp| |OPŁATA: oooooooo. |0123456789012345678901234567890123456789| |ILOŚĆ: iiiiiiiiii| |WARTOŚĆ: wwwwwwww.oo| Str. łącznie z kodami sterującymi (mogą to być LF-y ale również kody ‘wzbogacające’ wydruk np. W opisywanym rozwiązaniu wprowadzono następujące wydruki niefiskalne. • zawiera informacje odczytane z pamięci fiskalnej. Pola oznaczone przez (*) są opcjonalne.4.format wydruku.3-znakowe oznaczenie dnia tygodnia dopisywane przez drukarkę) 1. godzinę oraz numer kolejny wydruku niefiskalnego. cena.

|0123456789012345678901234567890123456789| Str. Nie drukowana jeżeli parametr Ppl <> 0.’pp. |0123456789012345678901234567890123456789| |DOPŁATA (100%): kkkkkkkk..r’ = string[10]: numer refundacji (traktowany jako napis). ‘www..9.d’ = string[10]: oznaczenie daty np..’cc.c’.p’ = string[10]: oznaczenie zniżki np.8..10. Ta linia jest drukowana jeżeli napis (string[10]) odpowiadający temu parametrowi sekwencji jest niepusty: |0123456789012345678901234567890123456789| |ILOŚĆ LEKOSPISOWA: iiiiiiiiii| 1.’oo. Linia nie drukowana jeżeli parametr Pcl <> 0. Drukowana jest wartość ‘kk.i’ = parametr napisowy: string[20]..7. Dopłata 100 % (*)..’9’ oraz ‘.p’.w’ = string[30]: dane osoby wydającej lek.k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota). traktowane jako napis. Stopa podatku VAT jest odczytana z pamięci fiskalnej i wybrana na podstawie jednoznakowego parametru (typu ‘char’) przesłanego w sekwencji LBRPDTA (który może być równy ‘A’.11... Ciąg linii zawierających opcjonalne parametry numeryczne: 1. ‘xxx. Drukowana jest wartość ‘kk..n’ = string[20]: numer kasy + numer paragonu w systemie.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 gdzie: ‘iii. 1.5.k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota). Dopłata ponad cenę limitową (*)..kk| 1.. ‘30%’. Drukowana jest wartość ‘kk.o’ = wartości przesłane jako parametry numeryczne (kwoty. ‘ppp.k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota). |0123456789012345678901234567890123456789| |PONAD LIMIT: kkkkkkkk..w’. przy czym parametr ‘ww. ‘ww.itp.w’ oprócz kontroli formalnej pod-lega również kontroli na zgodność wycen leków z treścią paragonu fiskalnego.Opłata podstawowa (*).. 98 ..k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota).x’ = string[10]: oznaczenie rodzaju recepty.’ryczałt’.kk| 1. Cena limitowa (*).k’ przesłana jako parametr numeryczny (kwota). Parametry sprzedaży w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| |KASA NR nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn| |PŁATNE: pppppppppp| |RECEPTA: xxxxxxxxxx| |REFUNDACJA: rrrrrrrrrr| |WYDAŁ: wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww| |DATA: dddddddddd| (*) gdzie: ‘nnn.(wiersz drukowany jeżeli odpowiedni parametr jest niepusty).Refundacja (*)...’).. ‘ddd.’D’ lub ‘Z’ lub ‘ ‘). Linia nie drukowana jeżeli parametr Prf <> 0. ‘rrr. Drukowana jest wartość ‘kk.kk| 1.kk| 1.. Drukowana jest wartość ‘kk.. Linia nie drukowana jeżeli parametr Pd100 <> 0.6. Linia nie drukowana jeżeli parametr Pop <> 0. |0123456789012345678901234567890123456789| |LIMIT: kkkkkkkk. dopuszczalne znaki ‘0’. Ilość lekospisowa (*). |0123456789012345678901234567890123456789| |OPŁATA PODSTAWOWA: kkkkkkkk. w formacie ‘1995-xx-xx’.

.p’ = string[30]: dane pacjenta (np. ‘kk. dowolny napis.k’ = string[27] : identyfikacja osoby obsługującej.l’ = string[30]: dane lekarza (numer .). 2. Opcjonalne dane dodatkowe ..16. numer ubezpieczenia. nazwisko i imię).kk| 1..w postaci napisu). ‘pp. ‘lll. ‘rrr.. Nagłówek (dane podatnika odczytane z pamięci fiskalnej.pp| |VAT bb % : bbbbbbbb. <> 0..1. jw. Drukowane są tylko linie zawierające niepuste napisy. Koniec wydruku.bb qqqqqqqq.’qq.Pmn w sekwencji sterującej LBAPTREP) ‘nnnn’ = string[4]: numer kasy. Blok ten nie jest drukowany jeżeli parametr Pv sekwencji LBAPTREP jest Format: |0123456789012345678901234567890123456789| |VAT aa % : aaaaaaaa.12. jw.cc rrrrrrrr. 99 .): |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www hh:mm kkkkkk| 2. format: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## KONIEC WYCENY LEKU .NIEFISKALNE ## | |OD: dd-mm-rrrr gg:mm | |DO: dd-mm-rrrr gg:mm | |KASA NR nnnn kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk| |PARAGONY: pppppp-qqqqqq| gdzie: ‘dd-mm-rrrr gg:mm’ = data / godzina przesłana z systemu (jako ciąg parametrów binarnych Pd.r’ = string[20]: nazwa organizacji refundującej.3. Tytuł wydruku w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## RAPORT KASOWY .aa pppppppp. 2. Raport VAT . Linia zawierająca datę.2.rr| Str. ‘www.qq| |VAT cc % : cccccccc.4.NIEFISKALNE ## | Raport kasowy.4 linii.p’..blok 0.q’ = string[6] = napisy do oznaczenia zakresu numerów paragonów (według systemu komputerowego).. |0123456789012345678901234567890123456789| |PACJENT: pppppppppppppppppppppppppppppp| (*) |LEKARZ: llllllllllllllllllllllllllllll| (*) |REFUNDATOR: rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr| (*) |WOJEWÓDZTWO: wwwwwwww wwwww| (*) gdzie: ‘ppp. 1. dowolny 4-znakowy napis. godzinę oraz numer kolejny wydruku niefiskalnego.opcjonalny (*).w’ = string[20]: nazwa województwa..Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |REFUNDACJA: kkkkkkkk.. w formacie (dane dopisywane automatycznie przez drukarkę. 2.

’dd’ = stopy podatkowe odczytane z modułu . 2. 3.): |0123456789012345678901234567890123456789| |yy-mm-dd www hh:mm kkkkkk| 3.ss| 0.xx gdzie: ‘aa’.. traktowany jako napis. 3.Pd1. : zzzzzzzz.pp| |GOTÓWKA KOŃCOWA kkkkkkkk.ss’ (obliczona przez system. Tytuł wydruku w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## NIEFISKALNE ## | | ## LEK RECEPTUROWY .6.3..dd’ = kwoty sprzedaży w grupach PTU A. |0123456789012345678901234567890123456789| |ZALICZKI s zzzzzzzz.tt| Zamówienie na lek recepturowy. w formacie (dane dopisywane automatycznie przez drukarkę.k’ = wartości 3 kwot przesłane przez system 2.zz’ = kwota sprzedaży zwolnionej od podatku.aa’. Nagłówek (dane podatnika odczytane z pamięci fiskalnej.zz’)..linia w formacie: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## KONIEC RAPORTU . ‘tttttttt.zz |RAZEM : xxxxxxxx. ‘aaaaaaaa.5..n’ = string[10] .aa’..opcjonalny (*). jw..Pm1. dla oznaczenia kwoty ujemnej.2.1.p’.zz| |GOTÓWKA POCZĄTKOWA pppppppp. ‘pppppppp. 3. ‘zz. Linia zawierająca datę..pp’.’bb’..tt’ = suma kwot ‘pppppppp...’dddddddd. nie jest kontrolowana przez drukarkę).dd |ZW. 100 . Koniec wydruku . Blok ten nie jest drukowany jeżeli parametr Pg jest <> 0.jednoznakowy parametr przesłany przez system.). ‘xxxxxxxx.xx’ = sprzedaż całkowita (nie jest sprawdzana ani zgodność z danymi z totalizera drukarki ani poprawność dodawania kwot z ‘aaaaaaaa.NIEFISKALNE ## | ssssssss.kk| gdzie: s = string[1] .’kk.numer zamówienia przesłany z systemu.’zzzzzzzz.’ssssssss. jw. ‘zzzzzzzz.ZAMÓWIENIE ## | (następna linia wydrukowana znakami o podwójnej szerokości): |01234567890123456789| |NUMER: nnnnnnnnnn| gdzie: ‘nnn. Data przyjęcia zamówienia: |0123456789012345678901234567890123456789| |DATA: dd-mm-rrrr | gdzie: ‘dd-mm-rrrr’ = data przesłana z systemu jako 3 parametry liczbowe Py1.’pp.4.pp’. Raport gotówkowy ..5. Dane osoby przyjmującej zamówienie: Str. godzinę oraz numer kolejny wydruku niefiskalnego.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |VAT dd % : dddddddd.z’. równy ‘ ‘ lub ‘-‘.’ssssssss.D naliczone przez system (wartości te nie są przez drukarkę sprawdzane na zgodność z totalizerami). 3.ss’ = kwoty podatku w poszczególnych grupach podatkowych.| tttttttt.

...8. 3... gdy wszystkie parametry mają poprawny zakres a Py2=0... gdy Py2 >=100 (Pm2.l’ = string[30]: dane lekarza (numer ..| UWAGA: ... |0123456789012345678901234567890123456789| |LEKARZ: llllllllllllllllllllllllllllll | (*) gdzie: ‘lll..12)..6.. 3.. • format z datą ‘dd. Format: |0123456789012345678901234567890123456789| | ## KONIEC ZAMÓWIENIA ... miesiąc (=1.31)....data drukowana w tej linii jest wybierana przez 3 parametry numeryczne Py2.7.Pd2: rok (2 ostatnie cyfry)..... 101 . • format „z kropkami”. Linia drukowana tylko jeżeli odnośny parametr jest niepusty. |0123456789012345678901234567890123456789| |PACJENT: ppppppppppppppppppppppppppppp| (*) gdzie: ‘ppp..NIEFISKALNE ## | Str. 3.p’ = string[30]: dane pacjenta (np.10.. dzień (=1...99. 3..opcjonalny: |0123456789012345678901234567890123456789| |TERMIN ODBIORU: dd-mm-rrrr | lub drugi format (bez parametrów): |TERMIN ODBIORU:..Pd2: nieistotne).w’ = string[30] = napis przesłany z systemu.. Termin odbioru (*) .. Linia drukowana jeżeli odnośny parametr jest niepusty. Kwota przedpłaty (*). Zakończenie wydruku. Lekarz (*).. nazwisko i imię).Pm2.w postaci napisu). Format: |0123456789012345678901234567890123456789| |OPŁATA: kkkkkkkk. gdy Py2=Pm2=Pd2=0 (lub brak parametrów).. Linia ta nie jest drukowana jeżeli parametr Pks<>0.9.........kk | gdzie: ‘kk.k’ = wartość kwoty przesłana z systemu w postaci numerycznej.... numer ubezpieczenia. różne wartości tych parametrów dają 3 możliwe formaty linii: • linia pominięta. Pacjent (*)....Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 |0123456789012345678901234567890123456789| |PRZYJĄŁ: wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww| gdzie: ‘www.rr’..... 3.

Każda wycena jest zapamiętana przez drukarkę (w pamięci nieulotnej tj. w sposób odporny na wyłączenie zasilania !) w tablicy zawierającej nazwy i wartości (tj. Poprawne zatwierdzenie transakcji może nastąpić tylko. Jeżeli dana nazwa pojawi się w wycenie więcej niż jeden raz. że „stornowanie” pozycji na paragonie powoduje jej „odtworzenie” w tablicy. Wydrukowanie ciągu wycen poprzedza w tym rozwiązaniu wydrukowanie paragonu fiskalnego . Podczas tworzenia (tryb blokowy) lub drukowania (tryb „On-Line”) paragonu każda linijka jest kontrolowana pod kątem zgodności nazwy z nazwami zawartymi w tablic nazw dla wycen leków. ale fakty takie zostaną odnotowane na raporcie dobowym. dla których nie drukowano wycen. Operacje takie są odnotowywane w pamięci nieulotnej drukarki i na raporcie dobowym jest drukowana ilość usuniętych w ten sposób pozycji oraz war-„stornowanych wycen”. gdy wszystkie pozycje umieszczone w tablicy „wycen” zostaną wydrukowane / umieszczone na paragonie. W dowolnym momencie przy wyłączonym trybie transakcji (!) można wydrukować pewną liczbę takich wycen . Jeżeli wydrukowano chociaż jedną wycenę (tablica jest „niepusta”) to nie ma możliwości poprawnego zakończenia transakcji bez sprzedaży (umieszczenia na paragonie wszystkich pozycji.przewidziano możliwość usunięcia pozycji z tablicy wycen . W wyjątkowych sytuacjach można zrezygnować ze sprzedaży. W przypadku stwierdzenia zgodności nazw i wartości dana pozycja jest zaznaczana w tablicy jako „wydrukowana” (ale nie jest „usuwana” ze względu na możliwość anulowania transakcji). a nie ‘opłaty’ !). Kontrolowana jest również zgodność wartości leku na paragonie z wartością podaną na wycenie. to umieszczona w tablicy wycen wartość jest sumą wartości wszystkich wycen odpowiadających tej nazwie. Jeżeli nazwa się zgadza ale wartości są różne zostanie zgłoszony błąd transakcji. Próba zakończenia transakcji bez spełnienia tego warunku daje błąd transakcji. Zapamiętywane są pełne. Pojemność tej tablicy wynosi 20 pozycji co ogranicza maksymalną ilość wycen drukowanych „pod rząd”. że ponieważ identyfikacja wyceny odbywa się na podstawie nazwy . Po wykryciu danej nazwy sprawdzana jest zgodność wartości. 40-znakowe nazwy. 102 . Zwróćmy uwagę.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Związek między wydrukami niefiskalnymi wycen leków a wydrukiem paragonu fiskalnego. Kontrola ta jest przeprowadzana przez drukarkę zawsze (przy „niepustej” tablicy) niezależnie od rodzaju paragonu (jedno-.co jest preferowanym ze względów organizacyjnych rozwiązaniem. kiedy po wydrukowaniu wyceny zrezygnowano ze sprzedaży leku . Ponieważ może zaistnieć sytuacja.dla zaakceptowania ich przez klienta. dla których były drukowane poprzednio wyceny. takie. Drukowanie ciągu wycen leków jest ściśle powiązane ze sprzedażą tych leków na paragonie fiskalnym w następujący sposób. Ponadto na paragonie można umieścić również towary „spoza listy” tj. Ponadto zauważmy. kwoty wchodzące do obliczenia podatku VAT. Nie jest możliwe wydrukowanie samej wyceny bez dokonania sprzedaży. który powoduje w trybie blokowym usunięcie całego paragonu i odtworzenie stanu tablicy „wycen” a w trybie „On-Line” skutkuje anulowaniem transakcji. dwulinijkowy lub „apteczny”) oraz trybu drukowania (paragon blokowy / „On-Line”). Str.przy pomocy sekwencji LBCLRDTA oraz kasowania całej tablicy sekwencja LBCLRALL.kolejność wycen nie musi odpowiadać kolejności leków na paragonie. Reasumując: powiązano wydrukowanie wyceny leku z jego sprzedażą.

Prf *w <nazwa> CR <postac_dawka> CR <opakowanie> CR <ptu> CR <ilosc> CR <kasa_nr> CR <platne> CR <recepta> CR <refundacja> CR <wydal> CR <data> CR <ilosc_lekospis> CR <pacjent> CR <lekarz>CR <refundator> CR <wojewodztwo> CR <wartosc> / <cena> / <vat> / <oplata> / <limit> / <ponad_limit> / <doplata> / <oplata_podst>/ <refundacja> / <check> ESC \ Sekwencja powoduje: • wydrukowanie wydruku niefiskalnego dla wyceny leku.’)...Pd100. zakodowana jako dwa znaki heksadecymalne). <ptu> = char.’).. Ppl : kwota <ponad_limit> (linia ‘PONAD LIMIT:.. Jako parametr „pusty” jest również uznawana pojedyncza spacja.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Sekwencje sterujące dla uzyskania dodatkowych aptecznych wydruków niefiskalnych. We wszystkich podanych niżej sekwencjach obowiązują ogólne zasady syntaktyki dla drukarki „DF-300”..nazwy i wartości (jeżeli dana nazwa już występuje w tablicy to wartość zapamiętana w tablicy jest inkrementowana o aktualną kwotę przekazana w sekwencji).’).. <refundacja> = string[10]. również jeżeli kwota ta jest zerowa. <nazwa> = string[30]. <opakowanie> = string[20]. [LBRPDTA]: Wycena leku. Pc = 1 : bez odcięcia.. Prf : kwota <refundacja> (linia ‘REFUNDACJA:. <ilosc> = string[10]. Pd100: kwota <dopłata> (linia ‘DOPŁATA (100%):.Pop.. Parametry napisowe sekwencji... Brak parametru lub wartość zerowa powoduje drukowanie linii związanej z daną kwotą.Pcl. <postac_dawka> = string[20]. Str.Prf <> 0 oraz dana kwota jest zerowa. Parametr Pc steruje pracą obcinacza po zakończeniu drukowania: Pc = 0 : odcięcie paragonu. Pcl : kwota <limit> (linia ‘LIMIT:..’). Pop : kwota <oplata_podst> (linia ‘OPŁATA PODSTAWOWA:. wtedy odnośna linia nie jest drukowana. W szczególności w każdej sekwencji występuje 2-znakowy parametr <check> oznaczający bajt kontrolny sekwencji (suma znaków modulo 256. <recepta> = string[10]. <kasa_nr> = string[20]. • dopisanie do tablicy „zapamiętanych wycen” leków danej pozycji .Ppl. 103 . <platne> = string[10]. Parametry oznaczone jako (*) mogą być puste. ESC P Pc.’). Parametry Pcl..Prf powodują zablokowanie drukowania wybranych kwot jeżeli dany parametr jest Pcl.

= 50: błąd pola <ilosc>. = 55: błąd pola <wydal>. = 61: błąd pola <wojewodztwo>.<cena>. = 47: błąd pola <postac_dawka>.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <wydal> = string[30]. = 54: błąd pola <refundacja>. pozostałe błędy sekwencji: = 62: błąd jednej z wartości numerycznych <wartosc>.. = 45: przepełnienie tablicy wycen (zbyt duża liczba wycen wydrukowana).<limit>. Parametry numeryczne sekwencji (kwoty. <wojewodztwo> = string[20] (*).. = 60: błąd pola <refundator>. <refundator> = string[20] (*).<doplata>. = 4 : błąd parametru (Pc.Prf)..<vat>. <lekarz> = string[30] (*).<ponad_limit>. <ilosc_lekospis> = string[10] (*). = 57: błąd pola <ilosc_lekospis>. = 49: błąd pola <ptu>. = 48: błąd pola <opakowanie>. = 3 : zła ilość parametrów (więcej niż 6). = 53: błąd pola <recepta>. = 52: błąd pola <platne>. błędy parametrów napisowych sekwencji: = 46: błąd pola <nazwa>. muszą występować wszystkie nawet jeżeli nie wszystkie są drukowane): <wartosc>. Str.<refundacja> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów). = 59: błąd pola <lekarz>. = 56: błąd pola <data>. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.<refundacja>.<oplata>. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. = 51: błąd pola <kasa_nr>. <pacjent> = string[30] (*). 104 . = 58: błąd pola <pacjent>. <oplata_podst>. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. <data> = string[10] (*).

nawet jeżeli ten blok nie jest drukowany. Pmn1. Ph1.Pd1. Ph2. 105 . UWAGA: brak parametrów Pv. = 63: brak w tablicy zapamiętanych wycen podanej nazwy.<brutto_c>.Ph2. [LBCLRALL] : Kasowanie całej zapamiętanej listy wycen leków.Ph1.Pmn2 = data / godzina końcowa raportu (linia ‘DO:. Pm1.12.Py2 = rok = 0.. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. paragonu dla raportu. <par1> = string[6] = początkowy nr. Pmn1.Ph2 = godzina = 0..Pd2 = dzień = 1. Muszą zawsze występować wszystkie nawet jeżeli blok kwot VAT i/lub blok raportu gotówkowego nie są drukowane: <brutto_a>.99 (2 ostatnie cyfry.Pm1.<brutto_b>. Parametry napisowe: <kasa> = string[4] = numer kasy (traktowany jako dowolny napis). = 2 : błąd bajtu kontrolnego.Pg oznacza Pv=Pg=0 (bloki są drukowane).<brutto_d> = kwoty sprzedaży w grupach podatkowych A.D. Py2. Pd1.’).. Pg <> 0 : blok raportu gotówkowego nie jest drukowany.. [LBAPTREP] : Raport kasowy w formacie dla aptek.Pm2 = miesiąc = 1. Py1. Pg *r <kasa> CR <osoba> CR <par1> CR <par2> CR <brutto_a> / <brutto_b> / <brutto_c> / <brutto_d> / <brutto_z> / <total_brutto> / <ptu_a> / <ptu_b> / <ptu_c> / <ptu_d> / <total_ptu> / <znak_z> CR <zaliczki> / <got_pocz> / <got_konc> / <check> ESC \ Parametry: Py1. Pv <> 0 : blok raportu kwot VAT nie jest drukowany.Pmn2 = minuta = 0. Pmn2. Pm2. Str.31.59. Pd1.Pd2. Pv. UWAGA: poprawność daty (ilość dni miesiąca) nie jest kontrolowana. <par2> = string[6] = końcowy nr. ESC P Py1. UWAGA: wykonanie sekwencji gdy tablica jest pusta nie powoduje zgłoszenia błędu. ESC P *a <check> ESC \ Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC... paragonu dla raportu. Pd2.23.’. Ph1... musi występować. <osoba> = string[27] = identyfikacja osoby obsługującej.Pmn1 = data / godzina początkowa raportu (linia ‘OD:’). Py2. Pm1.Pm2.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBCLRDTA] : Kasowania zapamiętanych danych o wycenie leku („stornowanie wyceny”).. ESC P *c <nazwa> CR <check> ESC \ sekwencja usuwa z tablicy zapamiętanych wycen pozycję identyfikowaną przez nazwę <nazwa> = string[40].. przy czym 0: 2000). <znak_z> = string[1] = ‘ ‘ lub ‘-‘ = znak kwoty drukowanej w linii ‘ZALICZKI. Parametry numeryczne (kwoty).

na końcu linii jest drukowana data określona przez parametry Py2..31 lub 0.gdy Py2=Pd2=Pm2=0 to linia 'TERMIN ODBIORU. = 66: błąd pola <par1>.Pm2.<ptu_d> = kwoty podatku naliczonego od kwot sprzedaży w grupach A. Pd2 = dzień = 1.. = 5 : błąd odczytu zegara RTC.12 lub 0...<total_ptu> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów). Pd2... Py1 = rok = 0.. Pm2 i Pd2. = 65: błąd pola <osoba>... Ponadto sekwencja w nowej postaci powoduje zwiększenie wartości na wyświetlaczu o przesłaną kwotę opłaty ( <opłata> . [LBRPORD] : Zamówienie na lek recepturowy.12. ESC P Py1. Pm1.oczywiście wartość ta jest dodawana raz. Pm2 = miesiąc = 1. błędy parametrów napisowych sekwencji: = 64: błąd pola <kasa>.D <total_ptu> = suma kwot podatku j. przy czym 0: 2000). = 67: błąd pola <par2>...Pg).99 lub 100 (2 ostatnie cyfry.w.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 <brutto_z> = kwota zwolniona od podatku. Parametry: Py1. Pks.8 = ilosc kopii numerka na lek recepturowy.Pm1.. <ptu_a>.'). UWAGA: Dodatkowy parametr Pn (>1) powoduje wydrukowanie więcej niż jednego zamówienia na lek recepturowy przy użyciu jednej sekwencji. = 2 : błąd bajtu kontrolnego.p.31. 106 . że ponieważ początek transakcji zeruje wartość na wyświetlaczu prawidłowa sekwencja działań polega na wydrukowaniu paragonu fiskalnego oraz bezpośrednio po nim numerku (ew....99 (2 ostatnie cyfry. jeżeli jest drukowana więcej niż jedna kopia). ciągu numerków) na lek recepturowy. Py2 = rok = 0. Pks<>0 : kwota przedpłaty nie jest drukowana.<ptu_b>. Zwróćmy uwagę. . pozostałe błędy sekwencji: = 69: błąd jednej z wartości numerycznych <brutto_a>. Py2.w p. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.'). a linia jest uzupełniona kropkami..<ptu_c>. Py2. Po wydrukowaniu ostatniego numerka na wyświetlaczu będzie prawidłowa kwota do zapłaty obejmująca również opłaty za leki recepturowe. <total_brutto> = suma kwot j. Pd1.. Str. Pn=0. . Pd1 = dzień = 1.w. Pm2. = 68: błąd pola <znak_z>..Pd1 = data przyjęcia zamówienia (linia 'DATA:.Pd2 = termin odbioru (linia 'TERMIN ODBIORU.. przy czym 0: 2000). Pm1 = miesiąc = 1. Pn *k <numer> CR <osoba> CR <pacjent> CR <lekarz> CR <opłata> / <check> ESC \ Sekwencja powoduje wydrukowanie zamówienia na lek recepturowy.gdy Py2=100 to parametry nie są drukowane. = 3 : zła ilość parametrów (więcej niż 12).' nie jest drukowana.. = 4 : błąd parametru (Py1. wartość 0 lub brak parametru powoduje wydrukowanie jednego egzemplarza.. UWAGA: .

107 . = 73: błąd pola <lekarz>. = 74: błąd pola <nazwa>. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. 2000 znaków ale nie więcej niż 50 linii zakończony kodem ASCII 255 (dziesiętnie). Informacja o usuniętym opisie pojawia się w raporcie dobowym w postaci linii o formacie: |ILOŚĆ ANULOWANYCH OPISÓW iiiiii| Str.. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC. = 75: błąd pola <opis>. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. (inne błędy) = 74: błąd kwoty <opłata>. <osoba> = string[30] = dane osoby przyjmującej zamówienie. <check> = bajt kontrolny dla całej sekwencji.Pks). wtedy odnośna linia nie jest drukowana.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Parametry napisowe: Parametry oznaczone jako (*) mogą być puste. = 4 : błąd parametru (Py1. Jako parametr "pusty" jest również uznawana pojedyncza spacja. ESC *t <nazwa> CR <opis> #255 <check> ESC \ gdzie: <nazwa> = napis złożony z max. (błędy parametrów napisowych sekwencji) = 70: błąd pola <numer>. traktowany jako napis. Sekwencja LBCLRALL usuwa z listy wszystkie nazwy które pojawiły się zarówno w wycenach jak i opisach. Fakt ten powoduje konieczność sprzedaży tego towaru w trakcie następnej transakcji. <opis> = napis złożony z max. [LBPRNTXT]: Opisu działania leku. 30 znaków zakończony CR. = 5 : błąd odczytu zegara RTC. Sekwencja LBCLRTXT usuwa z listy nazwę. Usunięcie nazwy z listy jest odnotowywane w raporcie dobowym. = 71: błąd pola <osoba>. która pojawiła się w opisie. jeżeli ta sama nazwa pojawiła się w wycenie leku to nie jest ona usuwana. <lekarz> = string[30] (*). <numer> = string[10] = numer zamówienia. Jest to zatem analogiczna koncepcja „powiązania” drukowania opisów leków z ich sprzedażą jak dla wycen leków. przekroczenie dopuszczalnej ilości linii = 50 UWAGA: Jest zapamiętywany fakt wydrukowania opisu leku o danej nazwie. lub usunięcia tej nazwy z listy przy pomocy sekwencji LBCLRTXT. = 3 : zła ilość parametrów (więcej niż 7). <pacjent> = string[30] (*). = 2 : błąd bajtu kontrolnego. = 72: błąd pola <pacjent>.

108 . [LBPRNDIR] : Sekwencja związana z obsługą dodatkowego portu szeregowego.suma kontrolna.przełączenie w tryb 42 kolumn) UWAGA: Po odebraniu tej sekwencji wszystkie wydruki generowane przez następujące dalej sekwencje: LBRPDTA.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 [LBCLRTXT] : Kasowanie opisu działania leku z tablicy wycen. Kody błędów: = 2 : błąd bajtu kontrolnego. ESC P *z <nazwa> CR <check> ESC \ .Pm #y <check> ESC \ Ps = 0: wydruki niefiskalne kierowane będą na drukarkę paragonową Ps = 1: wydruki niefiskalne kierowane będą na drukarkę zewnętrzną Opcjonalny parametr Pm określa gęstość druku (tylko dla drukarki zewnętrznej): Pm = 0 (lub brak) : drukuj z aktualnie wybraną gęstością Pm = 1 : 10 CPI Pm = 2 : 12 CPI Pm = 3 : 17 CPI Pm >=4 : 20 CPI Pm = 5 : Wybór „slip printera” (TM-290 .sekwencja usuwa z tablicy zapamiętanych wycen pozycję identyfikowaną przez nazwę <nazwa> = string[DL_NAZWY]. która została tam wpisana przy użyciu sekwencji LBPRNTXT. = 4 : błąd parametru Ps Str. = 2 : błąd bajtu kontrolnego. <check> . = 76: brak w tablicy zapamiętanych opisów podanej nazwy. ESC P Ps.LBPRNXT będą kierowane na zdefiniowane urządzenie aż do ponownego odebrania sekwencji LBPRNDIR lub wyłączenia zasilania.LBRPORD.LBAPTREP. Kody błędów: = 1 : nie zainicjalizowany zegar RTC.

512 znaków. który informuje. Z uwagi na konieczność zastosowania specjalnego kabla nie jest to sposób zalecany. Podłączenie drukarki do komputera przy pomocy interfejsu szeregowego nie przedstawia specjalnych trudności pod warunkiem. Od strony drukarki żadne zwarcia nie są wymagane.): Tabela 1 PARAMETR Szybkość transmisji Ilość bitów informacyjnych Parzystość Ilość bitów STOP Protokół komunikacyjny odbiornika Protokół komunikacyjny nadajnika WIELKOŚĆ 1200. że drukarka wysyła znak XOFF (ctrl S.Opis interfejsów drukarek fiskalnych Thermal i 3001 Uwagi ogólne Drukarki POSNET Thermal i POSNET 3001 wyposażono w interfejs szeregowy RS-232C. Interfejs komunikacyjny korzysta z bufora wejściowego w drukarce . tj. w stan wysoki (+12V) w stanie gotowości. 109 . gdy aplikacja wymaga odczytu statusu drukarki. hex 11). co jest istotne w sytuacji. hex 13) w momencie. gdy ilość znaków w buforze spadnie poniżej określonego progu (512 znaków). Interfejs ten umożliwia komunikację dwukierunkową. Sygnały interfejsu Jak już wspomniano wcześniej. Wówczas transmisja znaków z komputera do drukarki powinna zostać wstrzymana. drukarka wysyła znak XON (ctrl Q.19200 (domyślnie 9600) 8 Brak 1 XON-XOFF Brak bodów Zwróćmy uwagę na ostatni parametr w powyższej liście. Polega on na tym. Aby zapewnić poprawną pracę interfejsu. że zostaną spełnione następujące warunki sprzętowe i programowe. gdy ilość znaków spadnie poniżej 1/4 długości bufora. Okablowanie. natomiast dla poprawnej pracy odbiornika wymagane jest zwarcie sygnałów DTR z DCD oraz DSR (od strony komputera). niektóre programy sterujące interfejsem wymagają dla poprawnej pracy nadajnika (komputera) zwarcia sygnału RTS z CTS (od strony komputera). Często popełniany błąd w takim połączeniu to zastosowanie kabla. że drukarka będzie ponownie gotowa do przyjmowania następnych danych.założono.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 12. Str. dane nadawane przez drukarkę oraz masa sygnałowa. W chwili. Można również zastosować protokół sprzętowy przy użyciu linii RTS. w którym przewody sygnałowe nie są skrzyżowane. Opis interfejsu szeregowego Parametry interfejsu szeregowego są ustalone "na stałe" (Tabela 1. Ponadto. Linia ta jest ustawiana w stan niski (-12V) jeżeli drukarka nie jest gotowa do przyjmowania następnych znaków . protokół XON-XOFF. interfejs szeregowy drukarki może pracować jako interfejs napięciowy (wg standardu RS-232C). Stan braku gotowości urządzenia zachodzi w momencie zapełnienia 3/4 pojemności bufora komunikacyjnego tj. aż do momentu. musi być zrealizowany ten protokół komunikacyjny. że komputer nie ma możliwości wstrzymania transmisji danych wysyłanych przez drukarkę.dane odbierane przez drukarkę. FIFO). kiedy procesor drukarki pobierze z bufora odpowiednią ich liczbę .. Zwykle trzeba zrealizować połączenie RTS drukarki z CTS komputera. jeżeli znajdzie się w nim 1536 znaków. gdy bufor wejściowy ulegnie zapełnieniu (w tym przypadku będzie w nim 1536 znaków). Zastosowano tzw. W najprostszym przypadku (interfejs napięciowy) wystarczą 3 przewody . Zastosowanie tego protokołu umożliwia poprawną pracę interfejsu przy wykorzystaniu połączenia za pomocą jedynie trzech (interfejs napięciowy) lub czterech (pętla prądowa) przewodów.o długości 2048 znaków (kolejka znaków wejściowych.

Opis sygnałów innych interfejsów dostępnych w drukarkach przedstawiono na stronie 114 (dodatkowy RS232. DRUKARKA (RJ-45) – KOMP. Standardowe parametry transmisji: 9600. gdy oba urządzenia (komputer i drukarka) są zasilane z różnych faz lub obwodów energetycznych. Połączenie opisane powyżej wymaga zastosowania protokołu transmisji XON-XOFF. złącze zewnętrznego zasilacza oraz złącze wyświetlacza klienta). Ponieważ masy sygnałowe urządzeń (komputera i drukarki) są zwarte z masami ochronnymi (uziemieniami) . czytelny tekst).24 maksymalna długość takiego połączenia (standard napięciowy) nie może przekraczać (przy szybkości transmisji 9600 bodów) 15 metrów. z załączeniem dodatkowych odbiorników prądu w sieci energetycznej). 5. co może zwiększać prawdopodobieństwo przekłamań transmisji. W przypadku jego wykorzystania zworka dostępna dla serwisu (patrz pkt. Kabel wykorzystujący złącze 25 od strony PC-ta: Komputer DB-25 PIN Opis 3 RxD 2 TxD 7 GND 6 – 8 – 20 Zwora 1 4-5 Zworka 2 2.8 RTS 1 Str. 110 . Ponadto w obwodzie masy sygnałowej mogą pojawiać się w takiej sytuacji zakłócenia impulsowe (związane np. Na wyświetlaczu tym wyświetlane są dokładnie te same informacje które pojawiają się na wyświetlaczy LCD operatora.7. 1.3. Polskie znaki w standardzie MAZOWIA. lecz przez tzw.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Istotne jest. Wtedy w drukarce należy przestawić zworkę (dostępną dla serwisu) na pozycję ‘2xRS’. Sygnał RTS w standardowym kablu dostarczanym z drukarką nie jest podłaczony. 3.3. że zgodnie z normą V. 1.7. należy taką praktykę zakwalifikować jako błędną. 1 4. a połączenia masy ochronnej są realizowane w sieci energetycznej nie poprzez "prawdziwe" uziemienie. Standardowe kable sygnałowe drukarek Poniżej przedstawiono rysunki standardowych kabli sygnałowych wykorzystywanych przy transmisji z drukarkami POSNET Thermal i POSNET 3001. "zerowanie" (co jest najczęściej stosowane w sieciach energetycznych w budynkach mieszkalnych i biurowych). Prąd ten powoduje oczywiście dodatkową różnicę potencjałów. jest brak izolacji galwanicznej mas sygnałowych urządzeń. który pojawia się przy wykorzystaniu interfejsu napięciowego. Opis PIN RxD 5 TxD 4 GND 2.1) powinna być ustawiona na pozycję ‘1xRS+RTS’ (patrz strony 121 i 123).6. UWAGA: w tym przypadku sygnał RTS nie działa ! 2. złącze szuflady.6. wszelkie różnice potencjałów między uziemieniami komputera i drukarki powodują przepływ (często znacznego !) prądu poprzez połączenie mas sygnałowych urządzeń. Drugim problemem. Opis PIN RxD 5 TxD 4 GND 2. Kabel wykorzystujący złącze 9 od strony PC-ta: Komputer DB-9 PIN Opis 2 RxD 3 TxD 5 GND 1–4–6 Zwora 1 7-8 Zworka 2 Uwaga: Złącze oznaczone (opisane) jako RS232 może być wykorzystane do podłączenia dodatkowego zewnętrznego wyświetlacza alfanumerycznego Typu VFD (duży.8 RTS 1 DRUKARKA (RJ-45) – KOMP. N. Problem ten występuje szczególnie drastycznie. 8. Chociaż często jest stosowane połączenie dłuższe (z pozytywnym rezultatem). które dają dodatkowe błędy transmisji.

nawet jeżeli uzyskano poprawną pracę aplikacji z tak skonstruowaną komunikacją podczas prób.COM4.com.). które może stwarzać oprogramowanie komunikacji szeregowej. realizacji protokołu XON-XOFF w procedurze obsługi przerwania oraz buforowaniu odbieranych znaków w buforze FIFO (wystarczy tu bufor o długości 256 bajtów).COM4 spełniające powyższe wymogi są wbudowane w jądro systemu. Należy jednak pamiętać o właściwym skonfigurowaniu portu. 1. pracujących w różnorodnym środowisku sprzętowym (PC 386..można użyć procedur BIOS.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Wymagania programowe Ponieważ drukarka może współpracować z bardzo różnymi aplikacjami. C..pl ).. że po przeniesieniu jej na inny sprzęt (lub nieco różniące się środowisko programowe !) będzie ona nadal działać poprawnie ! 3. Wobec braku realizacji protokołu XON-XOFF sposób ten jest efektywny tylko w specyficznych sytuacjach . CLIPPER... Często popełnianym błędem jest ponadto brak blokady opcji XANY (parametr -XANY) co powoduje nie kontrolowane wznowienie transmisji w wyniku odebrania przez system dowolnego znaku (a przecież nie musi to być znak XON !). 4. pamiętając tylko o wyborze właściwego adresu portu COM1. UNIX. wzorując się na modułach dostarczonym przez POSNET : www. napisanymi przy użyciu różnych systemów programowania (np. nie ma gwarancji. że nie ma możliwości przepełnienia bufora wejściowego drukarki (o długości 2048 znaków). 2. PASCAL) istnieją gotowe biblioteki procedur obsługi portów COM1. w szczególności o włączeniu protokołu XON-XOFF. Windows . ponieważ nie zapewniają one właściwego buforowania znaków odbieranych przez komputer oraz nie realizują protokołu XON-XOFF.) .nie sposób przeanalizować w tym miejscu wszelkich możliwych problemów. W przypadku komunikacji dwukierunkowej wykorzystanie procedur BIOS jest w ogólnym przypadku błędne. DCD-DSR-DTR dla odbiornika).. że procedury BIOS wymagają zwór na złączu komputera (RTS-CTS dla nadajnika. Właściwe (i zalecane) rozwiązanie procedur komunikacyjnych polega na wykorzystaniu przerwania sprzętowego do odbierania znaków z interfejsu. W przypadku większości współcześnie wykorzystywanych systemów programowania (CLIPPER.gdy aplikacja jest tak napisana..486. oprogramowanie nie stwarza większych problemów . Zwróćmy ponadto uwagę.COM4.W efekcie. w środowisku DOS'a. 111 . W przypadku podłączenia drukarki przez COM1. W systemie UNIX procedury obsługi portów COM1.COM4 spełniające powyższe wymogi. Str. C itd. dBase.posnet. oraz komunikacji wyłącznie jednokierunkowej. Z doświadczeń autorów wynikają jednak następujące wskazówki. lub napisać własne procedury programujące port i wysyłające do niego znak (np.Pentium) i programowym (DOS.

6 1 5 1 4 1 3 0 2 ONL 1 PE 0 ERR Błędy drukarki Wystąpienie błędu w trakcie drukowania wykrytego przez sterownik mechanizmu drukującego powoduje. Po usunięciu błędu i naciśnięciu klawisza NIE. przegrzanie głowicy. Sygnalizacja stanów drukarki na interfejsie szeregowym Stan drukarki można odczytać programowo wysyłając do niej pytanie w postaci: DLE ($10) – odczyt statusu drukarki działający także w trybie OFF-LINE !!! Daje to możliwość odczytu statusu . to drukarka przełącza się w tryb ON-LINE i odpowiednie bity stanu (DLE) zostaną wyzerowane (ERR.77 hex): 7 0 gdzie: ONL = 1: stan "On-Line". Do dodatkowej drukarki mogą być kierowane wydruki uzyskiwane w wyniku realizacji następujących rozkazów (dokładny opis sekwencji zawarto w rozdziale ‘VIII’ na stronie 103) : LBRPDTA : drukowanie wyceny leku. Opis złącza można znaleźć na stronie 114. jeżeli sterownik stwierdzi. 112 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Dodatkowe złącze RS232C W wersji aptecznej drukarki Wprowadzono obsługę dodatkowego portu szeregowego. „slip printer”. Dostęp do tego wyświetlacza po otwarciu transakcji jest jednak dla programisty ograniczony do sekwencji związanej z pobieraniem kaucji LBDSPDEP opisanej na stronie 79. że jego przyczyna została usunięta. Wyświetlacz ten wyświetla teksty dokładnie takie same jakie pojawiają się na wyświetlaczu LCD operatora (patrz rozdział VII. umożliwiającego podłączenie drukarki szeregowej z parametrami transmisji 9600/8/N/1 (tylko drukarki ‘apteczne’).np. ONL=0). Jako dodatkowa drukarka może być też wykorzystany tzw. awaria zasilacza itp. (ERR=1. LBPRNXT drukowania opisu działania leku. brak papieru lub sytuacje błędne. Do podłączenia dodatkowego wyświetlacza VFD (Thermal. • blokady (zacięcie napędu głowicy) mechanizmu lub otwartej pokrywy drukarki POSNET 3001. Drukarka powinna realizować protokół EPSON (np. Stan ten może wystąpić w wyniku: • braku papieru (PE=1. W odpowiedzi na kod DLE ($10) drukarka odsyła jednobajtowy status w formacie (70. PE = 1: stan "Brak Papieru". dla drukarki „Seikosha” SP-2400 jest to tryb standardowy). sekwencja LBDSP). oprócz przejścia drukarki w stan OFF-LINE i odpowiedniego komunikatu na wyświetlaczu. 3001 i Beetle 20) Dodatkowe łącze RS232C można wykorzystać także do podłączenia specjalnego zewnętrznego wyświetlacza VFD uzupełniającego wyświetlacz dla klienta (numeryczny). LBAPTREP: drukowanie raportu kasowego. PE) lub ustawione (ONL).. • błędu mechanizmu np. ERR = 1: stan "Błąd mechanizmu/ sterownika". LBRPORD : drukowanie numerka na lek recepturowy. ONL=0). Str.

zatem drukarka kontynuuje przyjmowanie znaków do bufora komunikacyjnego. Jeżeli aplikacja oczekuje po wysłaniu każdego rozkazu na odpowiedni status potwierdzający jego wykonanie . aż do jego zapełnienia. drukarka nie może realizować prawidłowo odpowiedzi na żądanie wysłania statusu (kod ENQ lub sekwencja LBFSTRQ).co umożliwia automatyczny monitoring sytuacji błędnych przez aplikację (przetwarzanie nie jest blokowane !). ponawianie żądania wysłania statusu co pewien czas spowoduje. Ponadto. Stan ten nie jest w żaden sposób sygnalizowany na interfejsach. wynikające z różnych przyczyn (przekłamania transmisji. 2. błędny stan drukarki itd. Standardowy (tj. Dokładny opis sekwencji LBSERM można znaleźć na stronie 76.).należy mieć na względzie. błędy aplikacji. które nie mogły być realizowane wobec wystąpienia wcześniejszego błędu. ale realizuje odczyt statusu DLE. W każdej sytuacji. że w wyniku wystąpienia błędu mechanizmu drukującego odpowiedź ta może być "zablokowana" na dowolnie długi czas. ustalony po włączeniu zasilania) sposób obsługi tych błędów jest następujący: 1. Dodatkowo umieszczono w tabelach numerację stron na których można znaleźć dokładny opis interesującej nas sekwencji. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat (patrz strona 36): 'Błąd rozkazu: "cc" ' 'Kod błędu : xx '. Ułatwi to pracę w przypadku interwencji dotyczących ‘zgłaszaniem’ przez drukarki błedu na wyświetlaczu LCD. Str. Na stronach 115 i 116 niniejszej instrukcji przedstawiono w formie tabel wykaz wszystkich sekwencji drukarek POSNET i odpowiadających im kodów błedów. kiedy po skasowaniu jednego komunikatu o błędzie wystąpi natychmiast następny . 2. Przetwarzanie (pobieranie znaków z bufora wejściowego) jest wstrzymane aż do naciśnięcia klawisza NIE. po przełączeniu drukarki w stan ON-LINE. 113 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Błędy "programowe" Podczas interpretacji i realizacji rozkazów (sekwencji) sterujących mogą wystąpić różnego rodzaju błędy.ponieważ w buforze drukarki znalazły się następne sekwencje sterujące. blokując wyświetlanie komunikatów . wystąpienie wyżej wymienione komunikatu lub przejście w stan OFF-LINE (automatyczne lub inicjowane z klawiatury). Często może zatem zachodzić sytuacja. wysłanie ciągu wielu odpowiedzi statusowych (ponieważ odpowiednie kody lub sekwencje sterujące) zostały "zmagazynowane" w buforze drukarki. UWAGA: 1. która prowadzi do blokady przetwarzania znaków przez drukarkę tj. Wysłanie sekwencji LBSERM redefiniuje sposób obsługi błędów.

Masa sygnałowa. Masa sygnałowa. PIN 1 2 NAZWA + - TYP FUNKCJA Plus zasilania Minus zasilania Złącze do podłączenia szuflady (opisane jako SZUFL. 114 . Złącze opisane jako RS232C. Wyjście danych w standardzie napięciowym. Złącze wyjścia wyświetlacza (opisane jako WYŚW. Masa sygnałowa. PIN 1 2 3 4 5 6 7 8 NAZWA RTS GND GND TXD RXD GND GND GND TYP Wy Wy We FUNKCJA Wyjście. Wejście danych w standardzie napięciowym. Wyjście danych w standardzie napięciowym.Opis złącz drukarki POSNET Thermal i POSNET 3001 Złącze wejścia RS232C (opisane jako KOMP) typu RJ45 .SZUF .). przewidziane do sprzętowego handshake'u odbiornika Masa sygnałowa. Wejście danych w standardzie napięciowym.) PIN 1 2 3 4 5 6 NAZWA +SZUF +SZUF +SZUF .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 13. PIN 1 2 3 4 NAZWA GND RXD TXD GND TYP We Wy FUNKCJA Masa sygnałowa.SZUF .SZUF TYP Wy Wy Wy Wy Wy Wy FUNKCJA Plus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Plus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Plus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Minus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Minus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Minus napięcia wyjściowego do zasilania elektromagnesu szuflady Str. Masa sygnałowa. Masa sygnałowa. PIN 1 2 3 4 5 6 7 8 NAZWA VCC VCC VCC CK TX RX GND GND TYP Wy We FUNKCJA Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zegar Wyjście danych Wejście danych Masa sygnałowa. Masa sygnałowa. Gniazdo wejściowe zasilania (opisane jako DC).

zapraszamy' (POSNET 2000) wydruk na drukarce dodatkowej (Apteka) zwrot towaru Szukaj na stronie: 89 89 86 76 82 83 84 85 86 76 90 88 87 87 88 89 86 91 87 76 108 88 * a c k r t z w Sekwencja kasowanie tablicy wycen usuwanie z tablicy wycen leku Zamówienie na lek recepturowy raport kasowy apteczny opis działania leku usuwanie opisu działania leku z tablicy wycen wycena leku Szukaj na stronie: 105 105 106 105 107 108 103 UWAGA: Kod błędu=0 oznacza rozkaz nierozpoznany. 115 . $ a c d e f h l p s x # b c d e f g h i k l n o p q r s t v w x y z Sekwencja linijka paragonu (Apteka) ustawianie zegara sterowanie wyświetlaczem/ szufladą anulowanie transakcji/ akceptacja transakcji programowanie nagłówka/ fiskalizacja początek transakcji definiowanie pozycji transakcji (linii paragonu) zmiana stawek PTU początek transakcji (Apteka) zakończenie transakcji z formami płatności Szukaj na stronie: 95 73 74. Dodatkowo w tabeli podano numer strony na której znajduje się dokładny opis ‘Kodu błędu’ wyświetlanego w drugiej linii wyświetlacza. Str.. # lub * odnoszące się do sekwencji która spowodowała błąd przedstawiono w tabeli poniżej.20 linii żądanie wysłania kodu błędu ostatniego rozkazu drukowanie raportu okresowego zalogowanie kasjera wylogowanie kasjera drukowanie raportu dobowego odeślij informacje kasowe stan kasy typ i wersja oprogramowania zwrot kaucji włączenie/wyłączenie komunikatu słownego 'Dziękujemy.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 14.79 80 75 77 78 74 94 81 Sekwencja kontrola bazy danych odczyt zegara drukarki wypłata z kasy obsługa błędów raport kasy (z aplikacji) pokwitowanie sprzedaży transakcja uznania (zwrot towaru) wpłata do kasy drukowanie raportu kasy/zmiany wysuw papieru o 1.Kody sekwencji Litery które mogą pojawić się w pierwszej linii wyświetlacza po znaku $ .

w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony.zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku. błąd kwoty WPLATA (syntaktyka. błędna nazwa (pusta lub za długa). błąd operacji I/O. . błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC lub błąd odczytu zegara RTC. zakres lub brak). . zakres lub brak). błąd odczytu totalizerów. błąd bajtu kontrolnego. zła ilość parametrów. 'reszta' nie będą drukowane !). jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <0 to napisy 'gotówka'.684. błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów.niezerowe totalizery !. błąd napisu <zmiana> lub <kasjer> lub <numer> lub <kaucja> (np.mnoży cenę przez ‘wyłowioną’ z ilości liczbę . próba przesłania do RAM nagłówka dla urządzenia sfiskalizowanego (o ile drukarkę zafiskalizowano wpisując do modułu fiskalnego cały nagłówek). błąd liczby lub próba zdefiniowania takich samych stawek jakie są w pamięci fiskalnej drukarki . błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT.Kody błędów drukarek Drukarki standardowe Numer błędu (KOD) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 Opis błędu Rozkaz nierozpoznany. błędna liczba rekordów (linii) paragonu. za długi lub zawierający błędne znaki). 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Str. ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP. wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi ujemna.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 15. próba fiskalizacji sfiskalizowanego urządzenia . żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji. błąd danych. próba wykonania w trybie 'blokowym' OFF-LINE. sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji. data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !). za długie opisy).także próba sprzedaży w stawce nieaktywnej . niespełnienie powyższego daje błąd #20. .56 dla jednej grupy podatkowej). błąd operacji z pamięcią fiskalną. lub błąd operacji z rabatem np. przepełnienie totalizera (max 2. błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie). nie zainicjalizowany zegar RTC.błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka. błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) . nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie). błąd wartości CENA (syntaktyka. przepełnienie bufora drukarki. zła ilość wartości PTU. wynik zaokrąglenia porównuje z wartością (BRUTTO) z dokładnością do 1%. błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format).przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku. lub błędna treść dodatkowych linii.błąd niespełnienia warunku ilość x cena wartość (przekroczenie progu 1%) drukarka sprawdza poprawność przesłanych informacji wg algorytmu . wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !).354. 116 . błąd operacji STORNO (np. zerowy stan totalizerów. . błąd operacji . błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np. błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka). lub w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna).

niezerowe totalizery !. błąd napisu <numer_kasy> (za długi lub zawierający błędne znaki). zakres lub brak). Opis błędu Str. błąd liczby lub próba zdefiniowania takich samych stawek jakie są w pamięci fiskalnej drukarki . data wcześniejsza od daty ostatniego zapisu w pamięci fiskalnej (wykonanie niemożliwe !). błąd napisu <numer_par>. błąd wartości <kwota>. błędne oznaczenie ilości (puste lub za długie). Drukarki apteczne Numer błędu (KOD) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 nie zainicjalizowany zegar RTC. brak w pamięci RAM nagłówka (tylko w trybie fiskalnym gdy do modułu fiskalnego wpisano tylko NIP). błąd odczytu totalizerów. zła ilość wartości PTU. błąd napisu <terminal>. błąd napisu <kontrahent>. próba fiskalizacji sfiskalizowanego urządzenia . błąd napisu <numer_karty>. błąd operacji I/O. 1. błąd wykonania (zapisu) do zegara RTC lub błąd odczytu zegara RTC.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 już istnieje zapis o tej dacie. próba przesłania do RAM nagłówka dla urządzenia sfiskalizowanego (o ile drukarkę zafiskalizowano wpisując do modułu fiskalnego cały nagłówek). ten błąd pojawia się także w przypadku wystąpienia błędu blokującego tryb fiskalny (ERR. operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania). błąd nazwy.także próba sprzedaży w stawce nieaktywnej . błąd bajtu kontrolnego. błąd napisu <numer_kasjera>. błąd napisu <data_r>. błąd w dodatkowych liniach nagłówka (np. błąd napisu <nazwa_karty>. 117 . błędna nazwa (pusta lub za długa). zła ilość parametrów. błąd wartości CENA (syntaktyka. 2. błędne oznaczenie stawki PTU (lub brak) . błąd oznaczenia PTU. błąd napisu <kod_autoryz>. błąd danych. błąd operacji z pamięcią fiskalną. błąd napisu <data_m>. FULL). błąd operacji . CLR. za długie opisy).

przy rabacie kwotowym uwzględnienie rabatu nie może prowadzić do ujemnego wyniku. . 'reszta' nie będą drukowane !). wartość towaru po uwzględnieniu rabatu wychodzi ujemna. błąd nazwy. 118 . CLR. wartość po odjęciu staje się ujemna (przyjmuje się wówczas stan zerowy kasy !). niespełnienie powyższego daje błąd #20. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Str. błędny kod terminala/ kasjera (zła długość lub format). błąd kwoty WPŁATA (syntaktyka).zaokrągla wynik mnożenia do dwóch miejsc po przecinku. błędna suma całkowita TOTAL lub błędna kwota RABAT.56 dla jednej grupy podatkowej). błąd kwoty OPLATA. błąd oznaczenia PTU. lub w wyniku jej wykonania suma w danej grupie podatkowej wychodzi ujemna). błąd kwoty WPLATA (syntaktyka. ‘kaucja_pobrana’ przesłana w LBTRXEND nie jest zgodna z sumą wartości otrzymanych w sekwencjach LBDSPDEP. ponieważ tablica zapamiętanych wycen leków nie jest pusta) przepełnienie tablicy wycen (zbyt duża liczba wycen wydrukowana).mnoży cenę przez ‘wyłowioną’ z ilości liczbę . . lub błędna treść dodatkowych linii. FULL). lub błąd operacji z rabatem np.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 . błąd kwoty OPŁATA. już istnieje zapis o tej dacie. błąd pola <nazwa>. 2. nadmiar dodawania (przekroczenie zakresu gotówki w kasie). błąd operacji STORNO (np.354. dla którego była drukowana wcześniej wycena (transakcja nie może być poprawnie zakończona.błąd niespełnienia warunku ilość x cena wartość (przekroczenie progu 1%) . ten błąd pojawia się także w przypadku wystąpienia błędu blokującego tryb fiskalny (ERR. błąd napisu recepta. operacja przerwana z klawiatury (przed rozpoczęciem drukowania).błąd wartości BRUTTO lub RABAT (syntaktyka. za długi lub zawierający błędne znaki). w momencie kiedy nie został on jeszcze włączony. zerowy stan totalizerów. wynik zaokrąglenia porównuje z wartością (BRUTTO) z dokładnością do 1%.drukarka sprawdza poprawność przesłanych informacji wg algorytmu . błąd napisu <zmiana> lub <kasjer> lub <numer> lub <kaucja> (np. błędna liczba rekordów (linii) paragonu. błąd pola <postac_dawka>. żądanie zakończenia (pozytywnego !) trybu transakcji. jeżeli różnica WPLATA-TOTAL <0 to napisy 'gotówka'. przepełnienie bufora drukarki. próba wykonania w trybie 'blokowym' OFF-LINE. zakres lub brak). . brak w paragonie leku. błąd jednej z kwot lub pozostałych napisów. sekwencja odebrana przez drukarkę przy wyłączonym trybie transakcji. przepełnienie totalizera (max 2.684.

błąd pola <pacjent>. błąd jednej z wartości numerycznych <wartosc>. błąd pola <pacjent>. błąd pola <platne>.<total_ptu> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów). błąd kwoty <opłata>. błąd pola <ptu>.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 błąd pola <opakowanie>. błąd pola <kasa_nr>. błąd pola <refundator>. błąd pola <osoba>. błąd pola <kasa>. brak w tablicy zapamiętanych wycen podanej nazwy. <nazwa>. Błąd jednej z wartości numerycznych <brutto_a>. błąd pola <numer>. błąd pola <par1>. błąd pola <opis>. błąd pola <ilosc_lekospis>. błąd pola <par2>..<refundacja> (może być błąd syntaktyki lub brak jednego z parametrów). Str. 119 . błąd pola <refundacja>. przekroczenie dopuszczalnej ilości linii = 50 brak w tablicy zapamiętanych opisów podanej nazwy. błąd pola <lekarz>. błąd pola <lekarz>. błąd pola <refundator>. błąd pola <osoba>.. błąd pola <recepta>... błąd pola <ilosc>. błąd pola <wydal>. błąd pola <znak_z>. błąd pola <data>.

liczba rekordów w nagłówku drukarki.liczba wykonanych raportów dobowych. 120 . Szybkość można zdefiniować prędkość transmisji dla łącza szeregowego RS232C na : 1200 2400 4800 9600 (domyślna) 19200 . Znak ‘-’ obok stawki oznacza. wyświetlenie numeru unikatowego drukarki. • NIP wyświetlenie numeru identyfikacyjnego podatnika w przypadku kiedy drukarka pracuje w trybie fiskalnym. Korekty dokonujemy za pomocą klawiatury (klawiszami ‘⇐‘ i ‘⇒‘ wybieramy pole do zmiany. Jeżeli naciśniemy klawisz ‘TAK’ zmiana zegara zostanie zapamiętana. PRN : test mechanizmów drukujących . BŁĄD i SIEĆ). FSK .. Zalecamy wykonanie tego testu po zmianie czułości papieru (opisanej powyżej). Papier : • Czułość: A B C D . Zegar : opcja umożliwiająca korektę zegara drukarki (czasu) w przypadku gdy są zerowe totalizery. POSNET THERMAL (Funkcje serwisowe) W celu zainicjowania dostępu do funkcji serwisowych należy włączyć drukarkę przy jednoczesnym wciśnięciu klawiszy ‘TAK’ i ‘NIE’.ilość zerowań RAM. : Str.Unikat. 4. Testowane są wszystkie segmenty wyświetlacza. klawisze ‘⇓‘ i ‘⇑‘ służą do ustawienia interesującego nas pola). Po wyjściu z tej opcji drukarka żąda potwierdzenia zmiany zegara (poprzez zadanie pytania ‘Zapisać zegar (T/N)’). • Test ogólny: • H . po chwili drukarka ‘zgłosi’ się komunikatem na wyświetlaczu o treści: ‘Konfiguracja Testy’ ‘Informacje (Koniec)’ Zasada wyboru odpowiedniej funkcji jest następująca: • przy pomocy klawiszy ‘⇐‘ i ‘⇒‘ ustawiamy migający znacznik (kursor) na polu które nas interesuje . 4. 2.po włączeniu zasilania drukarki drukarka przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej (domyślnie ustawienie).liczba rekordów ‘ Zmiana stawek PTU’. UWAGA: po fiskalizacji drukarka zawsze jako wiążące przyjmuje stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej. • Oszczędność papieru: włączenie sprzętowej oszczędności papieru (TAK) lub jej wyłączenie (NIE). • RDOB . że zablokowana jest sprzedaż w tej stawce tzn. stawka nie została zdefiniowana. • CL . Stawki PTU: dostępne opcje to : RAM . 3. Testy.po potwierdzeniu powstaje specjalny wydruk umożliwiający wizualną kontrolę poprawności działania mechanizmów (oryginału i kopii). Po ustawieniu czułości zalecamy wykonanie testu PRN (opcja TESTY opisana poniżej). DSP : test wyświetlacza LED dla klienta. • PT . 3. podświetlając odpowiednią literę deklarujemy maksymalną czułość papieru (A) lub niższą (B . • PTU wyświetlenie na wyświetlaczu zdefiniowanych stawek PTU w drukarce. KONFIGURACJA. 1. D) w zależności od czułości zastosowanego papieru termicznego.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 16. LED : test diod świecących na klawiaturze (diody GOTOWA. 2. FSK : dostępne opcje to: • Nr.w trybie szkoleniowym po włączeniu zasilania drukarka jako wiążące przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci RAM . Po usłyszeniu krótkiego sygnału należy zwolnić klawisze . Sprzętowa oszczędność polega na rozpoczęciu drukowania przez drukarkę nowego nagłówka bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego wydruku. • klawisz ‘⇑‘ służy do wychodzenia z obsługi interesującej nas funkcji . • niektóre zmiany parametrów wymagają ich zatwierdzenia poprzez naciśniecie klawisza ‘TAK’. 1. Poniżej opiszemy dokładnie poszczególne funkcje dostępne z klawiatury. • naciskając klawisz ‘⇓‘ przechodzimy do ‘podmenu’ interesującej nas funkcji.

driver interfejsów szeregowych (w podstawce) .temperatura elementów grzejnych mechanizmów termicznych drukarki BT to napięcie wewnętrznej baterii podtrzymującej niektóre układy drukarki po wyłączeniu zasilania.test łącza RS232C (KOMP) i dodatkowego łącza wykorzystywanego w wersji aptecznej drukarki (RS232). Drukarki dla aptek (POSNET THERMAL-A) można fiskalizować wg takich samych zasad jak zwykłe drukarki termiczne czyli traktując je jako wykonane w wersji ≥17. Standardowo zworka ustawiana w pozycji 1xRS+RST . DF-301 i DF-302. Znajduje się na niej także ‘stary’ program (katalog POSNET) który służy do fiskalizacji wersji drukarek < 17. UX .jumper do RESET zegara drukarki (tylko w wersjach ‘przewlekanych’ płyty. Opcja ta umożliwia wykonanie informacyjnego wydruku zawierającego : numer unikatowy.1). Tryb ten jest przydatny w przypadku ‘kłopotów’ z aplikacją sterującą drukarką (programem użytkownika). DC to napięcie zasilające drukarki na złączu DC drukarki (z zasilacza zewnętrznego). 121 .złącza mechanizmów drukujących. gdzie: J1 J7 U4 JP6. RESET wykonujemy zdejmując (przy wyłączonym zasilaniu) zworkę lub wyjmując na chwilę baterię BT1 (wersja SMD) .com.JP12 . T1. Drukarka POSNET THERMAL jest w pełni zgodna z drukarką DF301 (ver. COM.D. tryb hexdump umożliwiający wydrukowanie przez drukarkę treści komend odbieranych przez drukarkę przez łącze RS232C.exe’ umieszczonego w katalogu ‘VER17_1’ na dyskietce fiskalnej. • ER: .T2 .charakterystyczne punkty pomiarowe (napięciowe) w drukarce.test mikro wyłączników mechanizmów drukujących oraz czujników obecności papieru (optyczne) . Informacje. Dodatkowe złącza mechanizmów umieszczone są pod mechanizmami drukującymi.posnet. i R. możemy przełączyć drukarkę w tzw. ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKATKI . Fiskalizacja POSNET Thermal.uaktywnia dodatkowe wyjście RS232C (wersja apteczna) w przypadku gdy zworka jest w pozycji 2xRS. HEXDUMP.1 .O. SZUF . czyli modeli: DF-300.pl .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • • • • • • • • OB . PE . tryb pracy drukarki (fiskalny lub szkoleniowy) i aktualne stawki PTU. UWAGA: Dyskietka fiskalna jest dostępna w internecie na stronie www.AUX . Drukarki fiskalizujemy przy pomocy programu ‘posnet.sumaryczna liczba błędnych rekordów w pamięci fiskalnej.test wyjścia dodatkowego do podłączenia szuflady.liczba rekordów ‘ODBUDOWA BAZY’.1 (cały nagłówek w pamięci fiskalnej!).≥17. Str.. W wersji SMD jumper nie występuje!). Po naciśnięciu (jednocześnie) klawiszy R.

liczba wykonanych raportów dobowych. : • • • Testy.po potwierdzeniu powstaje specjalny wydruk umożliwiający wizualną kontrolę poprawności działania mechanizmów (oryginału i kopii). FSK . Zalecamy wykonanie tego testu po zmianie czułości papieru (opisanej powyżej). że zablokowana jest sprzedaż w tej stawce tzn.Unikat. BŁĄD i SIEĆ). • DSP : test wyświetlacza LED dla klienta. • SZUF . • OB . Testowane są wszystkie segmenty wyświetlacza.liczba rekordów ‘ODBUDOWA BAZY’.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 17. • FSK : dostępne opcje to: • Nr. Sprzętowa oszczędność polega na rozpoczęciu drukowania przez drukarkę nowego nagłówka bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego wydruku. stawka nie została zdefiniowana. Po usłyszeniu krótkiego sygnału należy zwolnić klawisze . wyświetlenie numeru unikatowego drukarki. • PRN : test mechanizmów drukujących . • niektóre zmiany parametrów wymagają ich zatwierdzenia poprzez naciśniecie klawisza ‘TAK’.ilość zerowań RAM. • NIP wyświetlenie numeru identyfikacyjnego podatnika w przypadku kiedy drukarka pracuje w trybie fiskalnym. Po wyjściu z tej opcji drukarka żąda potwierdzenia zmiany zegara (poprzez zadanie pytania ‘Zapisać zegar (T/N)’). • ER: . Str.po włączeniu zasilania drukarki drukarka przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej (domyślnie ustawienie). po chwili drukarka ‘zgłosi’ się komunikatem na wyświetlaczu o treści: ‘Konfiguracja Testy’ ‘Informacje (Koniec)’ Zasada wyboru odpowiedniej funkcji jest następująca: • przy pomocy klawiszy ‘⇐‘ i ‘⇒‘ ustawiamy migający znacznik (kursor) na polu które nas interesuje . Papier: właczenie (TAK) lub wyłączenie (NIE) trybu oszczędności papieru. • Test ogólny: • H . Zegar : opcja umożliwiająca korektę zegara drukarki (czasu) w przypadku gdy są zerowe totalizery . Znak ‘-’ obok stawki oznacza.POSNET 3001 (Funkcje serwisowe) W celu zainicjowania dostępu do funkcji serwisowych należy włączyć drukarkę przy jednoczesnym wciśnięciu klawiszy ‘TAK’ i ‘NIE’. • RDOB . • klawisz ‘⇑‘ służy do wychodzenia z obsługi interesującej nas funkcji . klawisze ‘⇓‘ i ‘⇑‘ służą do ustawienia interesującego nas pola). • LED : test diod świecących na klawiaturze (diody GOTOWA.w trybie szkoleniowym po włączeniu zasilania drukarka jako wiążące przyjmie stawki zdefiniowane w pamięci RAM . • CL . Domyślne ustawienie na TAK.sumaryczna liczba błędnych rekordów w pamięci fiskalnej. UWAGA: po fiskalizacji drukarka zawsze jako wiążące przyjmuje stawki zdefiniowane w pamięci fiskalnej. Korekty dokonujemy za pomocą klawiatury (klawiszami ‘⇐‘ i ‘⇒‘ wybieramy pole do zmiany. • naciskając klawisz ‘⇓‘ przechodzimy do ‘podmenu’ interesującej nas funkcji. • PTU wyświetlenie na wyświetlaczu zdefiniowanych stawek PTU w drukarce. Jeżeli naciśniemy klawisz ‘TAK’ zmiana zegara zostanie zapamiętana. 122 .liczba rekordów ‘ Zmiana stawek PTU’. Poniżej opiszemy dokładnie poszczególne funkcje dostępne z klawiatury.liczba rekordów w nagłówku drukarki. • PT . Stawki PTU: dostępne opcje to : RAM .test wyjścia dodatkowego do podłączenia szuflady. • Szybkość • można zdefiniować prędkość transmisji dla łącza szeregowego RS232C na : 1200 2400 4800 9600 (domyślna) 19200 . KONFIGURACJA.

Opcja ta umożliwia wykonanie informacyjnego wydruku zawierającego : numer unikatowy. Znajduje się na niej także ‘stary’ program (katalog POSNET) który służy do fiskalizacji wersji drukarek < 17. 123 .AUX .charakterystyczne punkty pomiarowe (napięciowe) w drukarce. tryb pracy drukarki (fiskalny lub szkoleniowy) i aktualne stawki PTU. DF-301 i DF-302.≥17.D.pl .1).exe’ umieszczonego w katalogu ‘VER17_1’ na dyskietce fiskalnej. Informacje.O.test mikro wyłączników mechanizmów drukujących oraz czujników obecności papieru (optyczne) . UX . T temperatura głowicy. ELEMENTY DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU OSŁONKI WEWNĄTRZ DRUKARKI gdzie: .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 • • • • • • • COM. tryb hexdump umożliwiający wydrukowanie przez drukarkę treści komend odbieranych przez drukarkę przez łącze RS232C. Standardowo zworka ustawiana w pozycji 1xRS+RST J5 .bezpiecznik J4 J3 Str. Te drukarki fiskalizujemy wg ‘starych’ zasad (cały nagłówek do modułu fiskalnego) programem ‘posnet. Tryb ten jest przydatny w przypadku ‘kłopotów’ z aplikacją sterującą drukarką (programem użytkownika).posnet. VC napięcie zasilające układy cyfrowe (5V). możemy przełączyć drukarkę w tzw.1 (cały nagłówek w pamięci fiskalnej!). BT to napięcie wewnętrznej baterii podtrzymującej niektóre układy drukarki po wyłączeniu zasilania. UWAGA: Programem do fiskalizacji drukarek umieszczonym w katalogu ‘ver17_1’ NIE WOLNO FISKALIZOWAĆ drukarek DF301A (wersja apteczna drukarki DF301) a także drukarek których firmware ma numer mniejszy niż 17. Drukarka POSNET 3001 jest w pełni zgodna z drukarką DF301 (ver.1. PE .. Drukarki fiskalizujemy przy pomocy programu ‘posnet. DC to napięcie zasilające drukarkę (z zewnętrznego zasilacza stabilizowanego 25V).driver interfejsów szeregowych (w podstawce) JP11.com. i R.złącze czujnika papieru i zwijacza kopii B1 .JP12 . Fiskalizacja drukarek POSNET 3001.złącze obcinacza U2 .test łącza RS232C (KOMP) i dodatkowego łącza wykorzystywanego w wersji aptecznej drukarki (RS232).jumper do resetu zegara drukarki. czyli modeli: DF-300. Dyskietka fiskalna jest dostępna w internecie na stronie www. .exe’ umieszczonym w katalogu ‘posnet’ !. HEXDUMP Po naciśnięciu (jednocześnie) klawiszy R.uaktywnia dodatkowe wyjście RS232C (wersja apteczna) w przypadku gdy zworka jest w pozycji 2xRS.

Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek powyżej) i zdjąć osłonę . 124 . Aby uzyskać do nich dostęp należy: 1. . 3.wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki. Uzyskamy dostęp do baterii litowych drukarki. 5. Bateria pamięci RAM oznaczona jest symbolem BT1. natomiast bateria podtrzymująca zegar drukarki ma oznaczenie BT2 (w wersji SMD jest jedna bateria oznaczona symbolem BT1). Odłączyć wyświetlacz klienta (LED). Zmiany te umożliwią: 1. Wymiana baterii Przed wymianą baterii koniecznie należy wykonać raport dobowy w drukarkach które pracują w trybie fiskalnym. 4. Przy wymianie baterii należy zachować wyjątkową ostrożność aby nie spowodować zwarć na płycie sterownika drukarki. Wysunąć blaszaną osłonę spod mechanizmu zwijacza.umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy. 2. Poniżej przedstawiamy rysunek osłony zabezpieczonej plombą ołowianą serwisanta z charakterystyczną ‘wypustką’ uniemożliwiającą odkręcenie mechanizmów drukujących i odkręcenia górnej osłony drukarki: Poniżej przedstawiamy krótki opis w jaki sposób dokonać wymiany uszkodzonego elementu.wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 18. Wymianę uszkodzonej klawiatury. Str. 6. Baterie(a) dostępne są pod elementem zwijacza kopii. Wymianę baterii podtrzymującej pamięć RAM lub baterii zegara RTC (UWAGA: w wersjach SMD istnieje tylko jedna bateria podtrzymująca zegar i pamięć RAM).dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów. Po wymianie baterii BT2 (zegar RTC) należy przesłać z programu serwisowego datę i czas do zegara drukarki. 3. Wymianę uszkodzonego mechanizmu drukującego. 2. Poluzować śruby: dwie śruby mocujące mechanizm zwijacza kopii oraz dwie śruby mechanizmu drukującego kopii (te bliższe mechanizmu zwijacza). Dalej zachowany został dostęp do elementów umieszczonych pod osłoną zabezpieczoną plombą ołowianą serwisu. 4. Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: . Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki.Zmiany w drukarkach POSNET Thermal W celu zwiększenia możliwości serwisowania drukarek termicznych wprowadzono kilka istotnych zmian w konstrukcji drukarek umożliwiających bez naruszenia głównej plomby zabezpieczającej przed dostępem do wnętrza drukarki (plastikowa plomba z napisem POSNET lub HOLOGRAM).

Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: . Odłączyć wiązki mechanizmu od płyty sterownika drukarki (3 pod osłonką i dwie z przodu mechanizmu). Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki. Podłączyć wiązki klawiatury i umieścić płytkę z lampkami w specjalnych zaczepach. 7. Wyjąć mechanizm wysuwając go najpierw w kierunku zwijacza. Odkręcić śruby mocujące mechanizm zwijacza (2). Konieczne będzie także odtworzenie nagłówka w pamięci RAM (plik nazwa. śruby mocujące mechanizm do konstrukcji (4 sztuki). W wersji SMD płyty głównej po wymianie baterii zajdą oba wymienione wyżej przypadki. 13. 5. UWAGA: W wersjach SMD. Ponadto drukarka może zgłosić komunikat ‘Błąd pamięci NVR’ i próbować naprawić ‘Bazę towarową’.umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy. Odłączyć wyświetlacz klienta (LED).wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki. odkręcić ‘kątowniki’ elementu do umieszczenia rolki oryginału (2 ‘poziome’ śruby odkręcić. Odłączyć wyświetlacz klienta (LED). Założyć i zabezpieczyć plombą ołowianą osłonę. 9. Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek osłony na poprzedniej stronie) i zdjąć osłonę . 8. Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek osłony na poprzedniej stronie) i zdjąć osłonę . 11. w przypadku konieczności zmiany DATY zegara RTC (np. Założyć nowy mechanizm i przykręcić śruby mocujące wg opisu powyżej. Odkręcić dwie śruby mocujące mechanizm do konstrukcji drukarki. Odkręcić ‘kątowniki’ elementu do umieszczenia rolki oryginału (dwie śruby) i przykręcić do nowego mechanizmu w taki sam sposób jak były przykręcone poprzednio. 5. 2.wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED . 4.dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów.nag – patrz strona 18).wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED . Powstanie wtedy komunikat ‘Błąd bazy towarowej’ w wyniku którego w module fiskalnym pojawi się komunikat „ODBUDOWA BAZY”. 10. Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: . . Podłączyć wyświetlacz LED klienta i przykręcić górną pokrywę drukarki przy pomocy 4 śrub. 4. 3. Str. Odkręcić dwie śruby mocujące element służący do umieszczenia rolki oryginału i pełniący jednocześnie rolę ‘łącznika’ między mechanizmem oryginału i kopii. Wymiana mechanizmu drukującego oryginału Kolejność czynności: 1. 12. Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki. 2 ‘pionowe’ śruby poluzować). 6. 6. 125 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 Po wymianie baterii BT1 (RAM) także będzie konieczne przesłanie danych do zegara. Wymiana mechanizmu drukującego kopii Kolejność czynności: 1. 3.dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów. Powyższe zdarzenia trzeba odnotować w książce serwisowej drukarki.umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy. . Odłączyć wiązki mechanizmu od płyty sterownika drukarki (3 pod osłonką). czyli odłączyć (na chwilę) baterię BT1 (przy wyłączonym zasilaniu drukarki!). z powodu jego przekłamania) należy odłączyć zasilanie zegara RTC. 2.wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki.

Podłączyć wyświetlacz LED klienta i przykręcić górną pokrywę drukarki przy pomocy 4 śrub. Odłączyć wiązki łączące płytę sterownika drukarki z klawiaturą: . Założyć i zabezpieczyć plombą ołowianą osłonę. 8. Mechanizm kopii posiada dodatkowe kółko pasowe którego nie posiadają mechanizmy oryginału! Nie jest możliwe więc włożenie w miejsce mechanizmu dla kopii mechanizmu drukującego oryginału. 8. Podłączyć wiązki klawiatury i umieścić płytkę z lampkami w specjalnych zaczepach.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 7. Wysunąć o ok.wiązkę LED-ów od strony klawiatury poprzez odłączenie tasiemki wyświetlacza LCD od płytki z lampkami LED . 11. 7. Zamocować element zwijacza do nowego mechanizmu. Usunąć uszkodzoną klawiaturę poprzez jej odklejenie od górnej pokrywy. Odłączyć odsłonięte wiązki od płyty sterownika. UWAGA: Mechanizmy drukujące oryginału i kopii różnią się między sobą. . 11. 2 cm mechanizm ze zwijaczem tak aby uzyskać dostęp do wiązek mechanizmu umieszczonych pod jego spodem. Odłączyć wyświetlacz klienta (LED). 5. 4. Aby wymienić uszkodzoną klawiaturę na nową należy: 1. Str. Odkręcić element zwijacza od mechanizmu drukującego (4 ‘pionowe’ śrubki). 10. Założyć wyjęty uprzednio wyświetlacz LCD. Podłączyć wyświetlacz LED klienta i przykręcić górną pokrywę drukarki przy pomocy 4 śrub. 6.dopiero wtedy można odczepić płytkę z lampkami poprzez delikatne zwolnienie zaczepów. Wymiana klawiatury.umożliwi to dostęp do śrub mocujących górną pokrywę obudowy. 12. Odkręcić cztery śruby mocujące górną pokrywę drukarki. Wyjąć wyświetlacz LCD. Odkręcić (po zerwaniu ołowianej plomby serwisanta) dwie śruby mocujące osłonę (patrz rysunek osłony na poprzedniej stronie) i zdjąć osłonę . Przykleić nową klawiaturę do górnej pokrywy w miejscu przewidzianym dla niej. Klawiatura w drukarkach POSNET Thermal wykonana została jako element naklejany na górną pokrywę drukarki. 126 . Podłączyć wiązki klawiatury i umieścić płytkę z lampkami w specjalnych zaczepach. 10. 3. Zamawiając mechanizm w POSNET należy podać który nas interesuje (kopia czy oryginał). 14. Założyć i zabezpieczyć plombą ołowianą osłonę. 13. Zamontować całość wg opisu powyżej. 2. 9. 9.wiązkę wyświetlacza LCD poprzez wyjęcie złączki umieszczonej na płycie sterownika drukarki.

Rozkaz wykonania ‘raportu okresowego’ .. Rozkaz ‘odeślij informacje kasowe’ (tzw. prześlij z systemu”. Rozkaz ‘odeślij czas RTC’ z drukarki. 4..1999.. dd – dzień miesiąca (1.. Dotyczy to także kasy fiskalnej POSNET BEETLE 20 w której umieszczono drukarkę fiskalną POSNET Thermal oraz kasy POSNET 2000.12). natomiast aplikacja sterująca drukarką otrzyma z drukarki ‘błąd numer 01’ w przypadku wysłania do drukarki dowolnego rozkazu za wyjątkiem sekwencji ‘ustawiania zegara’.28/29/30 lub 31). 127 . 3. mm – miesiąc (1. Ponieważ hasło ‘fiskalizacja’ obowiązuje w Polsce od roku 1993 programista który obsługuje drukarkę może przewidzieć.. Należy nadmienić. Rozkaz ‘ustawianie zegara RTC’.Rok 2000 w drukarkach fiskalnych POSNET Drukarki fiskalne POSNET drukują na swoich dokumentach datę w formacie: rr – mm – dd gdzie: rr – dwie ostatnie cyfry roku (00. 5.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 19.49 dotyczy roku 2000-2049. Str..1993 w drukarce może się pojawić tylko teoretycznie w przypadku uszkodzenia zegara drukarki... Wszystkie wyprodukowane do tej pory drukarki (DF-300/1/2. Problem roku 2000 może pojawić się w systemie informatycznym tylko w przypadku gdy programista błędnie napisze (napisał) program w zakresie obsługi drukarki fiskalnej POSNET lub błędnie zinterpretuje odebrane z drukarki informacje zawierające datę. W drukarkach POSNET dostępne są następujące sekwencje mające bezpośredni związek z datą (rr / mm / dd) : 1. Praktycznie gdy taka sytuacja wystąpi drukarka dzięki swojemu wewnętrznemu oprogramowaniu zgłosi operatorowi (obsłudze) błąd na wyświetlaczu LCD w postaci: „Błąd zegara. Rozkaz wykonania ‘raportu dobowego’. z zakresu 50. czyli zawsze tak samo interpretują sekwencje zawierające pole ‘rok’.99). Reasumując. POSNET Thermal i POSNET 3001) działają na takim samym protokole transmisji. 2. że rok w zakresie 1950. długi status). dla roku 2000 będą to cyfry ‘00’. że pojawienie się w drukarce liczb w polu ‘rok’ w zakresie 00.99 lat 1950. dla 2001 ‘01’ itd.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
20.Nowe konstrukcje drukarek
Drukarka POSNET 3001 w obudowie plastikowej
W drukarce w obudowie metalowej zastosowano mechanizm drukujący STAR MP 342 znany z drukarki DF-300 oraz DF-301, natomiast w drukarce w obudowie plastikowej zastosowano mechanizm drukujący MP232MP-24G-A oraz tasiemkę barwiącą typu RC200B. Ze względu na zmianę typu obudowy nastąpiły także istotne zmiany w konstrukcji płyty głównej drukarki, i co jest z tym związane serwis ma dostęp do niektórych elementów drukarki po demontażu mechanizmu drukującego i odkręceniu specjalnej ‘blaszki’ zasłaniającej otwór w konstrukcji. Demontaż mechanizmu drukującego (4 śruby) jest możliwy po usunięciu plomby ołowianej serwisanta umieszczonej z prawej strony mechanizmu. Na zdjęciach przedstawiono widok drukarki po odkręceniu mechanizmu drukującego i rysunek fragmentu płyty głównej drukarki dostępnej dla serwisanta:

RAM

RTC

gdzie: J4 J3

− −

U2 B1 U15 BT1 BT2

− − − − −

jumper do resetu zegara drukarki, uaktywnia dodatkowe wyjście RS232C do którego można podłączyć zewnętrzny wyświetlacz alfanumeryczny VFD (w przypadku gdy zworka jest w pozycji 2xRS). Standardowo zworka ustawiana w pozycji 1xRS+RST. driver interfejsów szeregowych – układ MAX232 bezpiecznik EPROM z programem drukarki (firmware) 3V bateria litowa podtrzymująca pamięć RAM drukarki 3V bateria litowa podtrzymująca zegar RTC

Aby uzyskać dostęp do klawiatury lub wyświetlacza LCD obsługi należy odkręcić 4 śruby mocujące górną część obudowy do podstawy konstrukcji, odłączyć wyświetlacz klienta i dwie wiązki łączące klawiaturę i wyświetlacz LCD z płytą drukarki (patrz rysunki poniżej):
LCD KBD

Str. 128

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
Drukarka POSNET Thermal w technologii SMD
W wersji SMD istnieje tylko jedna bateria litowa podtrzymująca zegar RTC i pamięć RAM drukarki. Dostęp do tej baterii jest możliwy po odkręceniu górnej pokrywy drukarki i specjalnej blaszki umieszczonej pod elementem zwijacza kopii. Na rysunku poniżej przedstawiono widok elementów dostępnych dla serwisu po zdjęciu ‘blaszki’:

Gdzie: BT1 – bateria podtrzymująca zegar RTC i pamięć RAM J1 punkty pomiarowe umożliwiające pomiar prądu pobieranego z baterii

Drukarki z płytą główną wykonaną w technologii SMD zaopatrzone są w zewnętrzny zasilacz wykonany w technice impulsowej CO OZNACZA, ŻE ZASILACZY Z POPRZEDNICH WERSJI DRUKAREK NIE WOLNO UŻYWAĆ DO WERSJI SMD !!! Nowa wersja zasilacza wyposażona jest w wtyczkę typu DC-12B-PT5 (UWAGA: INNA WTYCZKA NIŻ W WERSJACH WCZEŚNIEJSZYCH !!!).

Str. 129

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001
21.Wykaz podzespołów drukarki fiskalnej POSNET Thermal
NAZWA Pakiet sterownika wersja przewlekana Pakiet sterownika wersja SMD Pakiet wyświetlacza LED Pakiet wyświetlacza LCD Mechanizm drukujący oryginał Mechanizm drukujący kopii Klawiatura membranowa Zasilacz wersja przewlekana Zasilacz wersja SMD Bateria Litowa Szpula kopii Wałek papieru Pasek zwijacza Pamięć fiskalna KOD P-PKE-DF403-M7 P-PKE-DF403-M12 P-PKE-DF403-D61 E-OLX-20X2-WINTEK M-DDT-FHP6248 M-DDT-FHP6248R P-PKE-DF403-KBD/P H-DF403-ZASILACZ H-DF403-ZASIL-SMD E-BPL-CR2032 M-MPX-DF403-DFT-70 M-MBT-DF-87P P-PKE-DF403-K31 Zakres napraw gwarancyjnych: Region POSNET X X

Dealer

X X X X X X X X X X X TYLKO POSNET !!!

X

Zasady serwisowania są następujące: 1. Dealer firmy POSNET może naprawiać (wymieniać) tylko te podzespoły, które w tabeli oznaczono symbolem ‘X’ 2. Przedstawiciel regionalny ma uprawnienia na wszystkie operacje za wyjątkiem napraw (wymian) pamięci fiskalnej W przypadku wątpliwości pytania należy kierować na adres: serwis@posnet.com.pl lub faksem (0-22 868 68 88 w. 251). Przy zamawianiu podzespołów należy podawać KOD towaru.

Str. 130

Wykaz podzespołów drukarki fiskalnej POSNET 3001 NAZWA Pakiet sterownika wersja METAL Mechanizm drukujący wersja METAL Pakiet sterownika wersja PLASTIK Mechanizm drukujący wersja PLASTIK Pakiet wyświetlacza LED Pakiet wyświetlacza LCD Klawiatura membranowa wersja METAL Klawiatura membranowa wersja PLASTIK Zasilacz Szpula kopii Pasek zwijacza Mikro przełącznik pokrywy Bateria Litowa Silnik zwijacza Mikro przełącznik papieru Pamięć fiskalna KOD P-PKE-DF3001-M2 M-DDI-MP342FX24VL-A P-PKE-DF401-M3 M-DDI-MP232MP24G-A P-PKE-DF403-D61 E-OLX-2-X2-WINTEK P-PKE-DF3001-KBD P-PKE-DF401-KBD/P H-DF401-ZASIL M-MPX-ZT10-3-P M-MGX-PASEK E-EMB-83132B E-BPL-CR2032 P-PKE-DF401S1 E-EMB-83132D Dealer X Zakres napraw gwarancyjnych: Region POSNET X X X X X X X X X X X X X X TYLKO POSNET !!! X Zasady serwisowania są następujące: 1. Przy zamawianiu podzespołów należy podawać KOD towaru.com. Str. które w tabeli oznaczono symbolem ‘X’ 2.pl lub faksem (0-22 868 68 88 w. Dealer firmy POSNET może naprawiać (wymieniać) tylko te podzespoły. 251). Przedstawiciel regionalny ma uprawnienia na wszystkie operacje za wyjątkiem napraw (wymian) pamięci fiskalnej W przypadku wątpliwości pytania należy kierować na adres: serwis@posnet.Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 22. 131 .

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 PISMA MINISTERSTWA FINANSÓW DOPUSZCZAJĄCE DRUKARKI DO OBROTU POSNET Thermal Str. 132 .

133 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 POSNET 3001 Str.

Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 POSNET Thermal-A Str. 134 .

135 .Drukarka Fiskalna POSNET Thermal i 3001 NOTATKI: Str.