one World - one Struggle

  Free Education for All

Polityka głosu, polityka wyjścia i pytanie o edukację autonomiczną  
na przykładzie studenckich ruchów protestu wobec reformy uniwersytetu w Europie i na świecie

Piotr Kowzan i Magdalena Prusinowska    

European Meeting of University Struggles 11-13.04.2011 Paryż
Zacznijmy od końca... • Dzień 1: A Wy co robiliście kiedy Mubarak ustąpił?      • Dzień 2: A Wy co robiliście, gdy dyskutowano o edukacji autonomicznej?  • Dzień 3: A Wy co robiliście, gdy powstawało “wspólne oświadczenie”?

Międzynarodowe Sieci
International Student Movement (ISM) Spring of Resistance (SoR) EduFactory Knowledge Liberation Front (KLF)

 Uniwersyteckie systemy związkowe i radzieckie
związki studenckie i doktoranckie rady studenckie i doktoranckie

Skąd biorą zasoby? Kto kontroluje kluczowe instytucje? Co jest wzorem: szkoła czy fabryka?   Reforma w PL: od stosunku administracyjno-prawnego (KPA) z uczelnią do umów cywilno-prawnych (KC)  

Kolebka Solidarności i Wysoka Kultura Protestu
Kulturowe bariery powstawania ruchu studenckiego   • Cała wiedza jak robić ruch społeczny pochodzi z importu – dyfuzja wiedzy: techniki prowadzenia spotkań, tematy, sieci współpracy, metody podejmowania decyzji itp.   • Kontekst "Solidarności" - była sobie kultura protestu • Ruchy społeczne o prawa vs nowe ruchy społeczne o rozszerzenie autonomii • Przypadki protestu przeciwko reformie: OKUPÉ oraz Austria Jaki jest odbiór współczesnych ruchów przez pryzmat Solidarności?

 

Polityka głosu i polityka wyjścia
Ideologiczne uwarunkowania ruchów społecznych     Polityka wyjścia – czyli traktowanie uniwersytetów w PL jak organizacji czysto ekonomicznych – uniwersytet jako sprzedawca produktów, wiedza niczym ser (ideologia neoliberalna uprawnia do takiego patrzenia)   Polityka głosu – opiera się na lojalności; założeniu, że organizacja jest demokratyczna, a mechanizmy "dawania głosu" działają. Polityka głosu jest mniej radykalna, bo nie pozbawia organizacji zasobów (energii tysięcy studentów).

Polaryzacja dyskursu o edukacji
• Atakowanie reformy powoduje możliwość obrony status quo przez zainteresowane nim grupy (Polska, Grecja) - pozorny kompromis   "Those who get indignant are already starting to bore us. Increasingly, they seem to us like the last guardians of a rotten system, a system without dignity, sustainability or credibility." Franco Berardi (Bifo) • Ruchy międzynarodowe dążą do TRANSFORMACJI edukacji wyższej i rynku pracy - podkreślanie wagi pytań o  edukację autonomiczną

Dyskusje wokół obecnej reformy
PAN Warszawa (19.3.2011) Kraków (25.3.2011) Gdańsk: • Rektorzy KRASP optują za płatnością, ale czy są gotowi na przyjęcie do swojego grona studentów? • Postulat uzwiązkowienia studentów i doktorantów

Ruch protestu - Polska?
  Dlaczego gdzieś się dzieje, a u nas nie?                     Czy się dzieje TAM?                                         Czy rzeczywiście nic się TU nie dzieje?