2-8 lipca 2010 r.

KURIER CHICAGO

KURIER 21

MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM
Rafał Klimuszko

KOMU BIJE DZWON?
Niniejszy artykuł został zamieszczony w uta. miesiącu przez autora w Polsko-Polonijnei Gazecie Internetowej "Kworum". Prezentowana poniżej wersja jest nieco poszerzona, wersja, "internetową". dodany został m.in. fragment o domniemanych aktualnych zadaniach agentury w Chicago w związku z "katastrofa" pod Smoleńskiem. Taśmy z "czarnej skrzynki"
do 30 metrów. Poza tym ścięcie ny "polskiej" nie wspominając. skrzydłem małego drzewka przy pręd- Wszak jedna z trzech skrzynek była kości ciężkiej maszyny 230 km/godz produkcji polskiej i chroniona polskim nie spowoduje ani zmiany linii lotu, ani patentem. Jej Rosjanie nie potrafili od"położenia samolotu na skrzydło" - czytać, więc usłużny i gorliwy pomocczyli silnego przechyłu na lewe nik w zacieraniu śladów zbrodni - Doskrzydło - jak pokazują wszystkie u- nald Tusk - zamiast "otworzyć" rzebeckie telewizomie na animowanych czoną skrzynkę w Polsce, natychmiast filmikach z ostatnich sekund lotu. Ina- przesłał do Moskwy niezbędne prograczej, jeżeli stery są zablokowanwe, al- my komputerowe... bo ktoś z zewnątrz przejął kierowenie samolotem. Jak już 11 kwietnia wypowiedział się najwybitniejszy polski Tak dochodzimy do pytania: kto to specjalista od katastrof lotniczych, urządzenie, które zablokuje stery (i sa- zrobił, dlaczego, i co z tego dla nas wymolot będzie cały czas opadał w dół nika? - Odpowiedzi na te pytania pozonie reagując na próby poderwania go stają kluczowymi sprawami dla naszej do góry) w Tu-154M można zamonto- przyszłości. Bowiem po zamordowawać tylko w ten sposób, że uruchomi niu Prezydenta Polski sytuacja naszego się ono dokładnie w momencie otwar- kraju bardzo się zmieniła I co więcej cia klap lub wysunięcia podwozia... O- jak najbardziej to nas wszystkich dotyczywiście wypowiedzi pilotów, że u- czy, l poniżej na te pytania odpowiemy. tracili sterowanie maszyną i ma miej- Nie postaramy się odpowiedzieć, tylko sce zamach - trzeba na oryginalnej taś- odpowiemy. Będę bowiem starał się wypowiadać jak były wojskowy. Domie zamazać, by były nieczytelne! Innych sprzeczności i niejasności bitnie i konkretnie, i twardo trzymając na tych taśmach co niemiara. Czemu się faktów i pozbawionej emocji logiki. niby główny pilot w ogóle się nie odzy- Poszukując najlepszych dróg postępowa w ostatnich minutach lotu? Czemu wania dla nas. Oceńcie to Państwo jeśli pada komenda dugiego pilota: Czytelnicy sami. Ale jeszcze jedna mała dygresja. "odchodzimy" (czyli wzbijamy się w powietrze) - samolot nie tylko, że nie Niewątpliwym dowodem na fałszerstwo przedstawionych zapisów z podrywa się do góry - ale też nikt w "czarnej skrzynki" z kabiny pilotów kokpicie tego faktu nie komentuje? I tak powstało te coś (z rosyjskim jest i czas katastrofy. Lomikso wojskostemplami, że autentyczne): coś dodali, we Smoleńsk-Siewiemyj (Smoleńskcoś zamazali, trochę autentycznego Północ) ma bowiem postać pasa startomusieli zostawić... A ubeckie telewi- wego długości 2600 m dokładnie w lizomie robią z polski pilotów, którzy nii wschód-zachód. Samolot prezydenwożą prezydenta i premiera idiotów, ta Polski podchodził do lądowania doktórzy nie latali na symulatorach... Cie- kładnie od wschodu, lecąc na zachód. kawe, czy ktoś w takie brednie wierzy? Na wschód od lotniska są tereny spaceBo wszak symulatory to już w szkole rowe (bagienny lasek), do którego od lotniczej niezbędny element szkolenia. południa przylega osiedle mieszkanioZ tym, że od momentu spreparo- we. Zaopatruje je w prąd linia elektrywania i dostarczenia tych taśm z czar- czna biegnąca w linii północ -południe. nej skrzynki z kabiny pilotów - pań- Nasz Tu-154M tuż przed "katastrofą" stwo rosyjskie oficjalnie stało się ściął linię energetyczną zaopatrującą te współuczestnikiem zamachu. Współu- osiedle. Prąd zgasł w mieszkaniach odokładnie o godzinie czestnikiem, współpracownikiem za- siedla machowców, stroną współodpowie- 10:39:50sek. Od miejsca "katastrofy" dzialną. .. Ciekawe, jak spreparują taś- do uszkodzonej linii jest dystans, który my z "czarnej skrzynki" z nagraniami nawet lecąc z prędkością 200 km/h z kabiny pasażerów? Bo wszak pier- wymagał czasu lotu najwyżej 4 sekunwszy wybuch (jeden z dwóch składo- dy. Stąd czas "katastrofy" to wych wybuchu bomby izowofumetry- Ift39:54sek. - dokładnie taki wyliczyli cznej) - ten który powoduje rozprężają- niezależni eksperci. A na taśmach z cy się gaz uwalniający się ze zbiornika, Moskwy rozmowy w kokpicie trwają gdzie był w postaci cieczy pod ciśnie- jeszcze dwie minuty dłużej! Swoją niem setek atmosfer - musi być na ta- drogą - nie dziwota, jeżeli do orginalkiej taśmie słychać. Osoby najbliższe nych rozmów "trochę" się dodało! lokalizacji bomby będą też ranne - po- (Czas został podany wg czasu lokalnewinniśmy słyszeć wybuch, świst, głosy go, wg czasu środkowo-europejskiego bólu i przerażenia, a potem drugi wiel- obowiązującego w Polsce była odpoki wybuch - zanim zapadnie cisza... wiednio 8:39:54sek - jako czas "kataNaprawdę ciekawe - co zajmuje Rosja- strofy".) Oczywiście drugim niezależnom tyle czasu? Czyżby te skrzynki nym dowodem prawdziwego czasu kamusieli wyprodukować od nowa i na- tastrofy pozostaje seria zdjęć satelity anosić na nie zarówno element ze skrzy- merykańskiego obserwującego ten renek prawdziwych, jak i spreparowane? gion. A na zdjęciach jest nie tylko doO skanadalicznej "współpracy" stro- kładny czas, ale i "a view to the kill"

- fotografia zabójstwa, czyli wspomnianego wybuchu bomby izowolumetrycznej rozrywającej kadłub samolotu na strzępy,.. Nie należy bowiem zapominać, że rejon od Smoleńska do Moskwy jest regionem monitorowanym satelitamie na mocy podpisanych porozumień rozbrojeniowych Waszyngton-Moskwa. Zresztą - jednym z wielu takich regionów w obecnej Rosji.

Zgodnie z przewidywaniami po dwóch i pot miesiącu od "katastrofy" ujawniono zapis jednej z tzw. czarnych skrzynek prezydenckiego Tu-J45M. Oczywiście, zapisy ujawnione po takim czasie nie mają większej wartości. Ciekawe - co Rosjanie tak długo z tymi zapisami robili? Oczywiście, w żaden sposób nie ujawnili "what took them so long" (co zajęło im tak dużo czasu) - jak mawiają Jankesi. Zapewne "strona polska" musiała dostarczyć "braciom zza Buga" próbki głosów załogi, by odpowiedni "zsyntezować wypowiedzi", które nigdy nie miały miejsca Potem należy wpleść je w oryginalne fragmenty taśmy... I tak powstaje swoisty misse-mage - i nie do unikniecia niezgodności i sprzeczności. "No to katastrofa, będzie makabra" mówi jeden z członków załogi o pogodzie nad lotniskiem. Rzecz w tym, że prawdziwy pilot nigdy tak nie mówi. Choćby dlatego, że wie, iż prezydencki Tupolew ma system radiolokacyjnej mapy - I pilot ogląda na ekranie teren nad którym leci i teren przed nim. Ten Tupolew mógł bezpiecznie lądować nawet przy widoczności G/0 - co w jeżyku lotniczym znaczy: zero widoczności i zerowy pułap chmur (czyli chmury dotykają gruntu). I tak nawet raz było. Dokładnie ten sam samolot wiózł pewnego razu naczelnego wodza Układu Warszawskiego, sowieckiego marszałka Dimitra Ustinowa i wylądował perfekcyjnie na małym lotnisku wojskowym na Pomorzu przy warunkach dokładnie właśnie 0/0. Wiec żaden pilot wojskowy, wiedząc jakie ma wyposażenie w kokpicie, nie mógł robić problemu z powodu widoczności 200 metrów, ani wieża kontrolna nie mogła odradzać lądowania, równie dobrze wiedząc, że to przecież nie zwykły liniowiec pasażerski, tylko "prezydencka maszyna". Bo wszak kontroler wieży lotniczej to też nie amator, tylko wysokiej klasy fachowiec. I jak jest wyposażony samolot, który wozi głowę państwa, w dodatku samolot, który już wiele razy na tym lotnisku lądował - po prostu wie. Ale wypowiedzi "katastrofa, będzie masakra" są dobre medialnie dla gawiedzi - i do zwalania winy na pogodę i polskich pilotów... Ale nawet mimo takich - ewidentnie fałszywych wypowiedzi - musiały pozostać element autentycznej taśmy. I np. Kontroler z wieży lotniczej mówi: "Horyzont" (co znaczy macie wysokość lotu zero) w tej samej chwili, kiedy drugi pilot odczytuje pomiar wysokości: "30" (czyli 30 metrów). Jak to już wspomniałem, system MECON fałszuje dane satelity nawigacyjnego sterującego pilotem automatycznym

Najważniejsze pytania

Mój Boże - Rosjanie to mnie zawiedli. Muszę Państwu Czytelnikom powiedzieć, że gdybym tzw. zamachy przypisywane Putinowi miał oceniać jako analityk polityczny i wojskowy byłbym bardzo sceptyczny. Kto zabija, jawnie i w biały dzień strzałami z pistoletu znaną międzynarodowo dziennikarkę Politkowską - i to w dniu urodzin (czy imienin) Purina? Ależ trzeba być niespełna rozumu! Albo kto truje w Londynie Litwinienkę, byłego oficera FSB (rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa), znanego krytyka Putina, radioaktywnym pierwiastkiem (dokładnie Polonem), w dodatku niezwykle rzadkim i wykorzystywanym wojskowo? Nadto łatwym do wykrycia nawet po setce lat? Kto tak nieudolnie truje kandydata na prezydenta Ukrainy - dokładnie tak. by było to łatwe do wykrycia, i by ten nie zginał? Tylko sprawca, który wlaśnie chce, aby podejrzenia padły na prezydenta Rosji, na rząd Rosji! Ależ zamachów tak się nie robi! Ileż jest lepszych sposobów... Ot, wypadek samochodowy, wybuch gazu w mieszkaniu - i sto innych, dyskretnych i trudnych do wykrycia! Raczej broniłbym tezy, że Putin może mieć u siebie groźną opozycję, przede wszystkim z kręgów dawnego GRU, która być może nawet wykonując jego rozkazy, stara się przy okazji pod nim "ryć", jak tylko może... Car Rosji może się oczywiście nie przyznać do własnej "słabości", może nawet zrobić zamachowca z Londynu deputowa-

Dziwne zamachy przypisywane Putinowi

nym, ale to nie zmienia faktu, że początkowo mógł nie mieć z różnymi wydarzeniami nic wspólnego. Osobną sprawą jest fakt, że władca Rosji może być częściowo zakładnikiem dawnego GRU, które często robi sobie, co chce, nikogo o zdanie nie pytając. Jako jedna z sił, które wyniosły Piutina do władzy... Każdy kraj despotyczny jest bowiem zawsze zagdką odnośnie widocznych i ukrytych mechanizmów władzy. Hipoteza, że Putin zwaryjował, ma skłonności do jakiegoś ekshibicjonistycznego sadyzmu, oraz otoczył się miernotami i kompletnymi idiotami - jest mimo wszystko mocno fantazyjna i stoi w dość mocnej sprzeczności z działaniami Putina jako głowy państwa. Hipoteza taka pojawiła się w intemecie, można ją dziś nazwać "hipotezą Gordionowa". Według autora intemetowych komentarzy używającego takiego pseudonimu, nowa "zbrodnia katyńska" nosi jakby "podpis Putina" - niemal jawne epatowanie się przed całym światem w rodzaju - patrzcie, ja to zrobiłem, i co mi kto zrobi? Rzecz w tym, że jest to niestety hipoteza możliwa, jest możliwe, że tak rzeczywiście jest. A wtedy, słowo "brrr..." - jest dobrym komentarzem do tego, jak mogą się rozwijać dalsze wydarzenia w Polsce... Pewno będziemy mieli serię politycznych mordów? Ale zauważmy też sprzeczność takich działań z wcześniej ujawnianymi cechami osobowości władcy Kremla. W jego działaniach było bowiem widać wiele rozsądku i autentycznej troski o kraj. Dużo przykładów możnaby podawać: dyscyplina budżetowa Chodorkowski, Bieriezowski, polityka wobec Iranu, twarde targi z USA dosłownie o wszystko i z powodu byle pretekstu, etc.. etc... Dlatego Putin i jego ekipa nigdy nie byli zbyt ciepło widziani w Waszyngtonie. I to naprawdę nie tylko z powodu embargo na import kurczaka z USA. Swoją drogą, sławne zdanie Putina: "Amerykańskie kurczaki zawierają takie ilości syntetycznych sterydów, że z punktu widzenia rosyjskie-

Szczątki prezydenckiego same

że gazu ziemnego mamy tyle. że ono już dawno jest faktem! Tyle. I jeżeli złote myśli senatora Levi'ego uległy realizacji.22 KURIER KURIER CHICAGO 2-8 lipca 2010 r. opcja w Europie zachodniej stopniowego przestawiania się na innych dostawców ..i dyżurni nasłani "ściemniacze" swoimi wpisami tego powszechnego przekonania wcale nie zmieniają. To Putinowi grozi międzynarodowy ostracyzm jako nieobliczalnemu. że Ameryka znowu nas "sprzedała".MOIM ZDANIEM • MOIM ZDANIEM . "Zachodu". że jest ta ropa dość głęboko. że jedyna sprawa. nie trzeba było najgorszym post-stalinowskim kanaliom oddawać władzy. Rosji.bo zachowania strony rosyjskiej od początku były jakby wzajemnie sprzeczne.. że od momentu przedstawienia fałszywych taśm z czarnej skrzynki rząd Rosji i Putin biorą w nowej zbrodni katyńskiej co najmniej aktywny współudział.w celu ewentualnego postraszenia innych przywódców politycznych. albo jak to nie miał doświadczenia pilot prezydenta kraju . Najmniejsze objawy niechęci do rosyjskiego gazu. że ci ostatni nie żyją). i potencjalnie też od naszych postaw zależy nieco więcej niż w 1945 roku. Co z tego miał przeciętny Polak? Ano dokładnie . a zapotrzebowanie całej Europy pokrywane importem na co najmniej lat 130. Aha.nie jest jawna. bardzo mało prawdopodobne. że językiem nawigacji lotniczej jest angielski i każdy kontroler lotów czy pilot musi ten język znać. A parę wodną można z powrotem odprowadzać do rozgrzanych skał i produkować taniutką energię elektryczną w obiegu zamkniętym tejże pary praktycznie bez końca. No i my Polacy też jesteśmy.wydaje się mi mimo wszystko zbyt fantazyjna. Nie strzela się z bomby atomomowej do polnego konika! Tak dodchodzimy do najważniejszego pytania: Czy zamach na polskiego prezydenta był elementem szerszej międzynarodowej aktualnej gry politycznej? Otóż mógł być. A jak dotychczas za "pierwszy Katyń" w jakikolwiek sposób zadośćuczynić nigdy nie mieli zamiaru. że świat w roku 2010 jest zupełnie inny niż świat w roku 1945..a co mnie to obchodzi? .. nasz kraj zapłacił już zresztą gigantyczne odszkodowanie w latach 60-tych XX wieku. w Warszawie.Lech Kaczyński był niewątpliwie) .i nie tylko . bo tak kazała europejska masoneria.MOIM ZDANIEM . Fakt..jeżeli taki zamontowano . jawnie robiąc sobie kpiny z zachodnich polityków i chmury islandzkiego pyłu.. bardzo Lecha Kaczyńskiego. 0 tym bowiem. a miliard dolarów w latach 60-tych i 70-tych .. Cóż . Putin obiektywnie bardzo stracił.to nie tylko stwierdzenie faktu (Rosja jest akurat wymagająca jeśli chodzi o importowane mięso) .głosowanie za poprawką Giertycha w sprawie wzmocnienia prawnej ochrony życia w Konstytucji RP (którą poparło o 10 osób więcej niż wynosi jedna trzecia Komu narazili się bracia Kaczyńscy? . z Niemiec. etc. albo nawet sprawować tzw. w przeliczeniu na tony paliwa umownego najmniej 130 razy większą niż cały gaz 1 ropa pod dnem Morza Północnego.. Z tym. A w dodatku major Protasiuk akurat rosyjski świetnie znał! Ale to wcale nie wyklucza hipotezy. jak pewien warszawski restaurator sprzedał w 1927 roku mocno podpitemu turyście z USA. to trochę mi to przypomina autentyczną historię. jeżeli wkrótce przekonamy się. Dobitnie potwierdzać na cały świat winy Stalina za pierwszy Katyń wcale nie musieli. Tak.sowieckie zbrojenia w kosmosie . A teraz nie chodzi 0 kolumnę Zygmunta. własny rząd i sejm. mieszkań.cały świat dobrze wie. zawsze należy uwzględnić najgorszą ewentualność. l odmowa wypłacenia pewnemu kongresowi z USA 65 mld USD za rzekome mienie pozostawione w Polsce. tak jak w życiu. Jest też faktem. że trzeba znowu oddać Rosji Polskę w zamian za współpracę odnośnie Iranu i w Afganistanie. to znaczy. lepiej przyjrzyjmy się spokojnie faktowi.. a Polsce usiłują "wciskać" drogą i nieefektywną energetykę wiatrową. Polska może produkować po prostu nieograniczone ilości taniej energii elektrycznej i praktycznie darmowej energii cieplnej! Nic dziwnego.rosyjski gaz nie będzie Europie do niczego potrzebny.to byłoby dia rosyjskiej ekonomii i finansów prawdziwe zabójstwo. czyli osławiona Informacja Wojskowa i będąca jej emanacją partia polityczna: PO. tylko o najbogatszy kraj świata.. (Sumaryczny zysk netto z tych złóż przekroczył 60 mld USD.ale i jakby żartobliwa wizytówka osobowości tego polityka. Szybkie włamania do pomieszczeń. kto wziął tego tysiaka? Student-keiner? Jeśli tak . Rosjanie uczestniczyli w "obróbce propagandowej" (zła pogoda. w której Lech Kaczyński do końca był konsekwentny (przynajmniej nic nie wiadomo. że żywiołowy rozwój intemetu ciągle wyprzedza możliwości kontroli tegoż intemetu. I jeżeli ktoś zapyta. że bracia Kaczyńscy wcale takimi za bardzo propolskimi politykami nie byli.cóż. Chociaż obiektywnie to właśnie Putin na tym zamachu po Polsce traci najwięcej. były osoby powszechnie znane międzynarodowo jak Anna Walentynowicz. Polonia pamięta Lecha Kaczyńskiego torpedowanie lustracji i umizgi do polonijnej agentury. Ale taka nieprawdopodobna głupota . że ono się rozwija. ale niesłychanie i śmiertelnie groźną chorobą o nazwie: zapalenie otrzewnej. od momentu fałszerstwa czarnych skrzynek współudział i współodpowiedzialność rządu Rosji. ale i tzw..nie wymaga dowożenia żadnych surowców energetycznych. szeroka opinia publiczna. rzekomo właściciela restauracji. Odkrycie: rok 1958. że pojawią się tilmiki z odgłosami strzałów na miejscu katastrofy. że Lech Kaczyński nie żyje sprawny i w oczywisty sposób uprzednio przygotowany charakter tej akcji wskazują jednoznacznie na główną siłę wykonawczą zamachu .. Tu zadajmy sobie pytanie: Czy Rosja mogła sama przeprowadzić taki zamach (z "polskimi" mętami z osławionej IW jako głównymi wykonawcami) bez jakiegoś międzynarodowego przyzwolenia? Teoretycznie tak. zdaje się nie lubił. też osiąga kumulację właśnie w Polsce. USA.. jak się okazało. To nawet powoduje dla nich nieco niezręczną sytuację. Będziemy zapewne obserwować podobne zjawisko jak w Polsce . I Rosja i jej wizerunek również.Odpowiem: właśnie tak jak było z polską siarką. A jeżeli USA tego nie rozumieją? A to proszę bardzo .rok 1988. A wspomniany senator jest też w bardzo ciepłych stosunkach z panią Clinton. Ulegli naciskom i zniszczyli własną koalicję. jeśli chodzi o sprawy Hipotezy alternatywne odszkodowawacze. ogłoszenie się przez Komorowskiego głową państwa przed oficjalnym potwierdzeniem. że to też zastanawiało. że mogło to być nieco bardziej skomplikowane. Za mienie obywateli USA przejęte w Polsce po II wojnie światowej..np. że fenomen geotermalny w Polsce ma wartość.NIC. i jest do tego paskudnie zasiarczona. W czasie 30 lat wyeksploatowano je do cna.w dziejach polityki amerykańskiej . by zmienił zdanie) . a student dobry aktor i w dodatku dobrze znający angielski! Na marginesie.zgodnie z prawem międzynarodowym sprawa ta jest załatwiona raz na zawsze. go prawa sanitarnego nie nadają się nawet na pokarm dla psów" . był to też pierwszy prezydent po 1989 roku... który przynajmniej próbował podejmować jakieś pro-polskie kroki. czy byli nieco wstrząśnięci. że wśród osób zamordowanych wraz z polskim prezydentem był 1 prawosławny arcybiskup. że Rosja wycofuje się w radzie Bezpieczeństwa ONZ z blokowania nowych sankcji przeciwko Iranowi .. Wspomniany kongres. że Niemcy u siebie rozpaczliwie poszukują źródeł geotermalnych.. kolumnę króla Zygmunta w Warszawie! Potem rzeczony turysta chodził na policję z restauracyjną serwetką ze spisaną "umową" kupna-sprzedaży z kompletnie nieczytelnym podpisem.. A może nie ma w tym elementu " zdrowej troski" o własny kraj? Musimy jednak skonstatować fakt. Bo jak inaczej traktować twierdzenie. że nowa Jałta . jak dobrze. .. A pod tym gazem jest i ropa i jest jej moc.podobnie będzie teraz z Rosją..MOIM ZDANIEM .).. Obowiązuje zasada: jeżeli podejrzewamy. Zakończenie eksploatacji . mam na myśli polityków. że zapotrzebowanie własnego kraju możemy pokryć na co najmniej 1000 lat. kolumna poszła za $ 1000. Tego sprawcy zamachu nie przewidzieli . Ale znowu jest to mało prawdopodobne. Rosja jest obecnie krajem mocno zależnym gospodarczo i finansowo od tzw. w ogóle nie przebywał w Warszawie (był na wczasach w Zakopanem).to stanowczy opór przeciwko "The Holocaust Industry". że winny był polski pilot.. I tak to oceniają nie tylko kraje NATO. A w polityce.jak ich nazwał Rafał Ziemkiewicz) . i to już od dłuższego czasu. A rzecz w tym... Twór geologiczny cały jak gąbka nasycony gazem i ropą ciągnący się od Zatoki Perskiej do Morza Północnego.. Bestialstwo tego mordu też mówi samo za siebie.. Bardzo. że w poprzednim sejmie większości dwóch trzecich głosów za traktatem lizbońskim by nie było. co to chciał te 65 miliardów. Najbogatsze złoża na świecie. MOIM ZDANIEM . A co z możliwą reakcją USA? Czy może Rosja wiedziała. I miał rację Lech Kaczyński . głośne od ponad roku.. A nie przebadano jeszcze nawet połowy złóż. mogą być oczywiście indywidualnym idiotyzmem politycznego waryjata ale mogą też być "balonem sondażowym" wypuszczanym przez ekipę Obamy wobec Rosji i Putina. O czym można się przekonać na dowolnym formu intemetowym . Mechanizm blokujący stery i uniemożliwiający wzbicie się w powietrze (uruchamiający się w momencie otwarcia klap lub wysunięcia podwozia) . w USA bardzo wpływowy. jak i przekonanie o nieuczciwości komentarzy ubeckich telewizorni . a zarazem jakby starali się zachować pewien dystans. Ten ostami. salonowi w Warszawce . Odnotujmy też.jaką mogła być tylko "polska razwiedka"..to pewno jak 20 czy 10 obecnie. I oczywiście. I co z tego. A swoją drogą. prezydenta Kaczyńskiego? Godzącego się na nawet najbardziej niekorzystne umowy z Ameryką? Niestety może to być prawdą. że Rosja mogła od początku wiedzieć o zamachu.że za pośrednictwem in- temetu wypowie się tylu ekspertów (i to np. bo przecież politykiem uległym komu trzeba .kolejne rodem z debillandu medialne szachrajstwa PO (tejże partii polityków i propagandzistów) w rodzaju bredni jak to 50 osób naraz wyciągnęło komórki i zaczęło dzwonić. komputerów i sejfów kluczowych ministrów odpowiedzialnych w Kancelarii Prezydenta RP za sprawy bezpieczeństwa państwa (zanim jeszcze było wiadomo.. że to był zamach . jeżeli Polska zacznie eksploatować swoje bogactwa energetyczne .to też tylko bezpośrednio przed lotem. bo nie znał języka rosyjskiego? Przecież każdy wie. A wspomnijmy. Wypowiedzi senator Carla Levi'ego w Waszyngtonie. Jest to tym bardziej dziwne .o ile została uzgodniona .mogą robić tylko polityczni durnie do entej potęgi.. Cóż . Polska to niezależność energetyczna Europy. W dodatku wspomniana "obróbka propagandowa" do zamachu na początku była w rosyjskich mediach tak idiotyczna. A wszak Polska jest członkiem NATO.Amerykanin musiał być nieźle pijany. I ostatnio bardzo awansował jako szef ważnej senackiej komisji! Oczywiście taką politykę: oddawać Rosji dosłownie za nic najbogatszy kraj świata i nadto decydujący o panowaniu w Europie .co tylko pogłębiało powszechne w Polsce przekonanie o udziale PO w spisku.musimy dogadać się z Rosją! Miejsce katastrofy kilka dni po tragedii.MOIM ZDANIEM posłów) pokazało. Polski. sprawstwo kierownicze. wina pilota. Każde następne fałszerstwo i brednia będzie tylko pogłębiało międzynarodowe przekonanie o rosyjskiej odpowiedzialności i winie. chwiejnego i niekonsekwentnego . I tego człowieka. Musimy pamiętać.. bestialskiemu mordercy.. Ciekawe. że prezydent Rosji na pogrzeb prezydenta Kaczyńsktego przyleciał do Krakowa demonstracyjnie największym ze swoich odrzutowców.bestialsko zamordowali! Cóż. Wiadomo już. że za pośrednictwem intemetu zajdzie gigantyczna niezależna od autorów zamachu wymiana informacji. 6 do 7 km? Ropa z Tatarstanu płynąca do Płocka rurociągiem "Przyjaźń" też jest wydobywana z głębokości 7 km.) Dziś wiadomo. W dodatku elektrownia geotermaina jest elektrownią idealną . Która w dodatku dość łatwo pomoże ustalić niezbitą prawdę! Kła to zrobił? Co wiemy na pewno? A co jest hipotezą? Jedno nie ulega wątpliwości: bombę izowolumetryczną (najparwdopodobniej wyglądem zewnętrznym udającą jedną z niewielkich gaśnic przeciwpożarowych) umieszczono w prezydenckim Tu154M w Warszawie. że żadnej reakcji USA (a co za tym idzie NATO) nie będzie? Dobre pytania. Nadto fakty wskazują na współudział jakichś si! w Rosji.albo to pierwszy raz? A Franklin Delano Roosvelt co wyrabiał? l czy przypadkiem za nowym Katyniem nie kryje się nowa Jałta? A rząd USA pozwolił bestialsko zamordować zawsze lojalnego i szczerego sojusznika USA. pilot nie znał rosyjskiego. za chwiejność . To trochę jak w medycynie z trudnym do rozpoznania. zwyczajem "polactwa" (czyli zdegenerowanych Polaków i Polek . Ale hipoteza o "globalistycznym ukaraniu" (np. i tym podobne brednie).kosztowały.

Obecnie cztery sprawy są kluczowe. Bądźcie spokojni.. I Twoim dzieciom.a prosto w oczy. że ta okolica jest monitorowana satelitamie). żeby się nauczyli mówić. Musiałeś tak właśnie krzyknąć. której to bandy liderzy właśnie zamordowali Prezydenta RP. żeby Kongres Polonii Amerykańskiej wystąpił: o zdjęcia satelitarne z miejsca katastrofy do rządu USA (bo przecież wiadomo. Sprzęt tej ostatniej akurat mocno się postarzał. Jan Krzysztof Keflus. Jeśli Rosja będzie miała możliwość nic Polsce nie dać .2-fl lipca 2010 r.. ł Tusk z tych projektów się wycofał. za dwa lata może być coś zupełnie innego. żeby im wmawiać.bije on Tobie. to nie tylko staną się samowystarczalne energetycznie. Będziemy pisać. tylko cicho. ale przez skórę czuję. dzielni i świetnie wyszkoleni żołnierze! Odwaga i honor jeszcze na szczęście nie zginęły. dzielni piloci polscy! Panie majorze Arkadiuszu Protasiuk! Nie wiem. pewną część ciała wypinają i nie chcą żadnych korzyści z tego dla siebie. . Nic innego porównywalnego "na eksport" nie ma. Gdy zrozumiałeś. Tusk przypomina pod tym względem Wałęsę.MOIM ZDANIEM Jak mawiał marszałek Piłsudski polityka Polska to dwie sprawy: Niemcy i Rosja. budząc zdumienie w Brukseli! Jeszcze nigdy żaden kraj Unii nie zrezygnował z funduszy już przyznanych i "zaklepanych" przez Komisję Europejską! I w dodatku tak dużych! Ale wiadomo. że w tej chwili ubecko-razwiedkowa agentura dostała takie rozkazy i właśnie tak robi!!! Te sługusy zbrodniarzy i morderców. Trochę to zależy i od nas. gdyby USA taki swobodny ("na życzenie") dostęp uzyskały? Kolejne kilkadziesiąt tysięcy polskich emerytów w USA dostałoby listy. Ta ostatnia grupa pod wpływem zapiekłych emocji niechęci do tej pierwszej grupy. Jeżeli Niemcy uzyskają te tereny. że ciepły deszcz pada. Po czwarte: jeśli Polska nie będzie stawać Rosji przysłowiowym okoniem. Wszyscy. czy w Chicago .. et consortes z PO przypominają pod tym względem pewne panie. Niestety. przy ulicy Dywersji) będą spotkania z jakimś miśkiem z SSĄ.) Jak nasz Sylwester Chruszcz. w dodatku nijako "bezterminowo"! Zbrodniarz. KURIER CHICAGO KURIER 23 MOIM ZDANIEM .. A powinno najmniej 170 tyś.czy w Polsce. że od chwili zamordowania Lecha Kaczyńskiego i 95 współpasażerów . który przy okazji okazał się tak użytecznym dla Polonii. ale i staną się znaczącym eksporterem. którzy nosili mundur i nigdy nie splamili swego honoru. to na szczęście nie tylko Spula i Mika! I nawet w tak beznadziejnej. Tak czuję. bo myśli.są to najzwyczajniejsi bestialscy zbrodniarze. przyjdzie ukraść ponownie. że tak mu Angela Merkel kazała. co z siarki. że tacy są i Rosja wcale nie musi w Polsce polegać na kanaliach z razwiedki .. USD i w Supreme Court i obalić "potrącanie wsteczne" jako ewidentnie niezgodne z Konstytucją USA (przy okazji uzyskując dla poszkodowanych należne odszkodowania) . komu bije żałobny dzwon. że czekają wielka modernizacja armii.MOIM ZDANIEM . że przechytrzy cały świat Nasi zbrodniarze z razwiedki odegrali główną rolę w zabójstwie prezydenta.. gotowa głosować i na PO.. co to przekonuje. Wiem. któremu na imię Polska.. nie pytaj. że SSĄ nadpłaciła im emerytury i teraz przez iks lat nie dostaną ani grosza?! Teraz wystarczy tylko wyłożyć 150 tyś. nota bene. i zdrajców i durniów w rodzaju Tuska!!! By zakończyć nieco bardziej optymistycznym akcentem. Cóż. i wywierać choć częściowo skuteczny wpływ! A wywierać skuteczny wpływ musimy szybko się uczyć. i nie podejmiesz działań ... w tym naszego Wojtka Seweryna.. choćby poprzez swoich kongresmenów. morderca jest pyszałkowaty i głupi. wartościowych ministrów i generałów. Co za refleks i poprawność decyzji! Dlatego właśnie nie ma żadnych Twoich wypowiedzi z ostatnich minut lotu na tych taśmach.MOIM ZDANIEM . że tu nawet wchodzą w grę roszczenia odszkodowawcze. ale nawet radnych miasta Chicago. to lubi okraść cudzy dom. Tusk "zrezygnował" z tych funduszy nie dlatego. że społeczeństwo polskie dzieli się na części dwie.choćby rodzinie Wojtka Seweryna. żeby zrobił w tej sprawie szum na Kapitolu. cała Ziemia Lubuska.. jakie one aktualnie są. będą walczyć o Wasze dobre imię na przekór tej całej szkalującej Was bandzie kanalii. podpisał wszystko. A ty Rodaku. że Amerykanie nadal nie mają dostępu do baz danych polskiego systemu emerytalnego. nazwijmy je klerykalną i antyklerykalną. widać Polakom bogactw ich kraju nie potrzeba? Miejsce katastrofy prezydenckiego tupotewa. Apelowałbym o poniechanie tym razem tych emocji i w zamian o pomyślenie o gazie. Ale jednocześnie stali się kompletny mi zakładnikami Rosji. który szansę na reelekcję miał obiektywnie niewielką.. co mu Amerykanie dali do podpisania". a w tym samym czasie FBI wsadza kolejnych rosyjskich szpiegów! Dziś USA "rezygnują" z Polski. I w dodatku Polskę ma w d.MOIM ZDANIEM .to nic nie da Nasz złoża gazu i ropy będzie wydobywał Gazprom.. która tak poparła naszego Cyrana i zainicjowała interpelację podpisaną przez 111 posłów i J 3 senatorów w obronie naszych emerytów. gdy obcemu państwu zleca się śledztwo. Idę o zaktad.) To jest właśnie to.. mówić. jego żonę. że stawiała ona w Polsce jako na swoich sojuszników na najgorszy rodzaj kanalii. że dane satelitarne sterujące pilotem automatycznym są sfałszowane. że podpisał "15 czy 16 porozumień. Ustąpili w sprawie traktatu z Lizbony. zdałoby się sytuacji. A w zamachu na prezydenta Polski zginęli też obywatele USA . Tak to jest. że "Ruscy spisali się OK" i tylko niepotrzebnie niektóre radia i gazet w Chicago robią szum! "l tylko cicho. Obecnie Miedwiediew je sobie hamburgera z Obama. co starannie zamazano na tych taśmach.jak śpiewał bard stanu wojennego. Wróćmy może na nasze chicagowskie podwórko.. komu bije dzwon.. w zamian za "nieprzeszkadzanie w Europie" ..tylko...a to zostało wykonane.S. a zarazem potrafiliby bronić polskich interesów .nie pytaj. Wielka to strata ..to wielkie zbiorniki gazu i ropy. dzielni żołnierze. bo instrukcje uboli i razwiedki dla agentury w organizacjach polonijnych (porównaj: In- Zadanie dla nas na teraz strukcja 02/90) przewidywały konsekwentne ich osłabianie tychże polonijnych organizacji i likwidację identyfikujących się z Polonią nie tylko kongresmenów i senatorów USA. że wpływa na politykę Rosji lub Niemiec. Annę Walentynowicz.dążą do przywrócenia granicy z 1937 roku. licząc na miękki bagnisty grunt. okazać pomoc prawną rodzinom zamordowanych w staraniach o wykrycie sprawców zbrodni .MOIM ZDANIEM . bo od chwili rezygnacji z tych funduszy jest postrzegany w całym świecie jak skończony błazen i niemiecki agent. zawsze lojalni wobec tego nieszczęśliwego kraju. Bo polityka USA od zawsze była sprzeczności zasadniczych pełna.. Myślę. jeśli ma jeszcze choć trochę rozsądku.. (Rzecz w tym. czy się nie mylę. Złodziej. tak jak i Rzeczypospoli ta! Rafał Kłimuszko P. że nienawidził PiS . Bo Rosjanie. liczne grono duchownych i innych osób. który w dodatku jak się da.czyli w lwiej części przez Niemcy. które wystawiają pewną cześć ciała. Polityka polska nie może być prowadzona przez błaznów! I w dodatku skończonych durni! Pomijając kwestię.może otrzymać kawałek tego europejskiego energetycznego tortu. że Ty pierwszy "skapowałeśsię".. l jak długo będziesz na to Polonio pozwalała i powierzała swoje sprawy takim ludziom? Wystąpić o zdjęcia satelitarne do władz USA.. Za to KPA i prezes Spula odegrali istotną rolę w akcji wymierzonej w polskich emerytów. .ał! Wybory w dniu 20 czerwca i 4 lipca będą w znacznej mierze referendum. czego liderzy KPA z pewnością nie zrobią. l to jest skutek "rządów dusz" wśród Polonii tej bandy kryminalistów (i ich agentury)... Tym sposobem kompletnie i bez żadnej możliwości manewru uzależnili się.gdy zabijają.. .. nawet w Chicago.ale one.ale tego organizacje polonijne. że to zamach. nierzadko szujowaci (jak wobec Leppera czy Giertycha) . byleby przeciw tej pierwszej. I jak można przypuszczać. co do których wiadomo.. Ale to zależy od jednego .a praca. cała Puszcza Notecka 1 całe Pomorze Szczecińskie . Musi zarabiać "dewizy" choćby dlatego. Wszystko inne nie ma znaczenia. chociaż mają pieniądze . sam nie wie jakich.. Po trzecie: właśnie dlatego Rosja nie może dopuścić do podziału Polski i musi ją "zachować" w całości.też nigdy nie zrobią. obaj panowie. chyba. by zwiększyć szansę ocalenia Prezydenta RP.. zabija sam . pomijając oczywisty aspekt polskiej racji stanu i aspekt moralny.a nie jednocześnie kreci sam sobie sznur na szyję. A wspólnym mianownikiem jest ...od tego jakich polityków teraz wylansujemy. Ale cały Dolny Śląsk. jak próbowałeś ratować swojego prezydenta. . a stery nie działają. i nawet do głowy im nie przyjdzie. Za to w ZKP (w siedzibie. który raz bezkarnie ukradł.. żeby otoczyć "kokonem" krewnych zamordowanych obywateli USA.. choćby z sekcji zwłok czy analizy spektrofotometrycznej szczątków samolotu dowody na zamach i wybuch bomby izowolumetrycznej niewątpliwie dokładnie zebrali I udokumentowali.i samo wystąpienie do rządu USA o podjecie działań wyjaśniających miałoby wszelkie podstawy prawne! Tyle. Lech i Jarosław Kaczyńscy byli chwiejni. Co by się stało. Gdziekolwiek jesteś . że byliby wobec Rosji lojalni. Po pierwsze: Rosja musi eksportować swój gaz. gdzie się da! Bądźcie o to spokojni. jako się rzekło. Zaś w "drugim Katyniu" straciliśmy też senator PiS Janinę Fetlińską. Jeśli się nie ockniesz i nie zorganizujesz. można było stwarzać znaczące fakty. I nowa umowa emerytalna tak lansowana przez Spulę w ogóle nie weszła w życie . agentura polonijna dostanie "prikaz". tarabanić. I też KPA nie ma takich kongresmenów. a my będziemy z tego mieli tyle. że KPA (i osobiście Frankie Spula) na pewno nic takiego nie zrobi.. ale wytargowali 46 mld Euro na projekty finansowane przez UE ..ale targować się potrafili. byleby tylko ktoś je j. Jakby się chciało. Bo jak pisała Agata Christie zbrodnia jest głupia. Po drugie: Niemcy . że za to przecież można brać pieniądze . ale nie najmniej ważne! Cześć Waszej pamięci. jak im ktośsz. jak już wspominałem. by Polacy.jakich ludzi sobie jako naszych polityków i reprezentantów wylansujemy! And last but not least! Ostatnie. Jeden bezkarnie zamordowany ksiądz oznacza wkrótce następnego zamordowanego. W Chicago głosowało około 17 tyś.przynajmniej w tym zakresie. politycy jak najbardziej pro-rosyjscy. I mogą ich zniszczyć w każdej chwili. (Odwieczny błąd Rosji polegał zawsze na tym.. tylko cicho!" . który po pierwszej wizy- Pytania o politykę Polską po "nowej Jałcie" cie jako prezydent RP w USA oświadczył. Polityka polska nie może być prowadzona przez błaznów. że zarządziłeś awaryjne ładowanie. nafcie i pieniądzach.e! Własny honor i rozsądek zapewne też przechowuje w tym samym miejscu. osób.i cześć Jej pamięci! Polska polityka. I daje do trzymania ten sznur sąsiadowi. w tym z tak potrzebnych wałów przeciwpowodziowych.. choćby sparawiedUwość i prawdę . Nie mówiąc 0 braku innych źródeł dochodów na modernizacje kraju.. I potem próbowałeś wcześniej wylądować.

Krzyczał. Gazeta Internatowa " Kworum" zamieściła artykuł Rafała Klimuszki" Komu bije dzwon" -znany i czytelnikom " Kuriera Codziennego" . . co widział i słyszał na lotnisku w Smoleńsku. A tu..co zeznawali.relacjonuje nam osoba z załogi polskiego Jaka-40. jak to uderzenie w drzewko oderwało skrzydło samolotu i " pilot stracił sterowność" (a są- Na miejscu katastrofy " . Wywołało to konsternację dwójki pozostałych agentów.Po kilkunastu minutach usłyszeliśmy dźwięk nadlatującego Tu-154. czy nic nie jest uszkodzone) oraz pirotechnik. bo okazało się. A to ciekawa sprawa .komentarzach dopisanych przez internautów do artykułu . Krzysztof P. z obsługą tego lotu.nieprawdaż? Jednakże powolutku to i owo wycieka z tych " tajemnic" . Wszyscy świadkowie podkreślają też człowieka w podeszłym wieku.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU FiiipIKonopiński — l ^j • lUMĄMiA* zdecydował się opowiedzieć o tym " Faktowi" .. przytoczmy ten wpis w całości: . co z Tupolewem? Jeden z nich przez otwarte drzwi auta Wiemy. Ten pirotechnik. bo zdaliśmy sobie sprawę.. byli też prawdopodobnie pierwszymi osobami. że winni są tylko polscy piloci.bo chcieli pomóc w akcji ratowniczej. TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .Piloci wrócili do samolotu i przez radio rozmawiali z załogą prezydenckiej maszyny. po nich jakieś głuche trzaski. To też świadkowie podkreślają. I musieli jechać " na około" ! Widząc co się dzieje. że dzieje się coś złego. czy coś wiedzą.Prezydent!. na lotnisku. zwany " Pikusiem" też tam był. taki jak przy starcie.i obaj szybko (bardzo szybko) pobiegli Czego świadek z załogi Jaka-4Q nie wspomina Szczątki samolotu były rozrzucone na ogromnej powierzchni.. Były to dwa jedyne większe fragmenty..wspomina.i zapadła zaskakująca cisza. We wspomnianej dyskusji . Rosjanie rzeczywiście po dłuższej chwili . że takie straszne kłopoty będzie miał . Stojący w pobliży zdążyli tylko usłyszeć..14 KURIER KURIER CHICAGO 30 lipca-5 sierpnia 2010 r.wyróżnił się jeden głos.opowiada świadek. Co wiemy " na teraz" ? Otóż Jak40 przywiózł do Smoleńska grupę dziennikarzy.ale tylko w jednym miejscu. co z nim będzie.. a potem (następne cichsze trzaski) . W pewnej chwili dobiegł nas jednak huk silnika. Łącznie 36 osób (moi informatorzy-świadkowie zastrzegają. Łapał się za głowę. Również szczątki kabiny i ogona samolotu były w nienaturalnie dużej odległości od siebie. W klapie marynarki ma identyfikator GPS.. Jak również. przesłuchała wszystkich Polaków obecnych owego feralnego ranka na płycie lotniska Smoleńsk-Sicwiemyj. że mówili: " . Co znaczyło. Powinno być ich bowiem trzech. pokazywaliśmy. Oczywiście . który wybiegł z " wieży kontrolnej" (typowej wieży kontroli lotów na tym lotnisku w ogóle nie ma) i z objawami rozpaczy zakrywał sobie twarz i uderzał się rękami po głowie. . Wśród osób oczekujących prezydenta było też dwóch agentów BOR-u. I panowie prokuratorzy kładli na to wielki nacisk.. ale nie byli spanikowani . w stronę katastrofy pobiegł też przynajmniej jeden dziennikarz z dużym aparatem fotograficznym. że Rosjanie z obsługi lotniska byli kompletnie zaskoczeni powstałą sytuacją.. Dopiero gdy na nich nakrzyczeliśmy. 2V . wysportowanych mężczyzn. prócz odepchniętych i silą wybuchu odwróconych do góry nogami skrzydeł. o wyglądzie młodych. które dotarły na miejsce katastrofy. silnik pracował spokojnie. z wieży wybiegł kontroler. wielkie problemy. Przypomnijmy. Musieli jechać inną strona. Drugi pomocniczym me- tani świadkowie chanikiem i wartownikiem. gdzie rozbił się samoloL Ale po chwili zawracali.. jakby kompletnie zdumieli" .ładnych kilka. " niezbyt głośne dwa wybuchy" (cytaty dosłowne z zeznań świadków). Nasz rozmówca był już przesłuchany przez polską prokuraturę. ale Relacja zamieszczona przez dziennikarza "Fakty" m *-• ' r b TF j i* Specjaliści pracujący na miejscu katastrofy.. głośno przeklinając. że słyszeli dwa wybuchy. bo może trzeba ratować rannych. pomóc w ewakuacji . Przed każdym " wsiąścicm" Prezydenta do Jego limo. Ponieważ tekst miał i swoją stronę kontrowersyjną. bo nie może pogodzić się ze zrzucaniem winy na załogę Tupolerzucił nam: " Odlecieli" . To charakterystyczne ubłocenie kół. Eksplozje były jakby " przytłumione" . Mówił też.dźwięk jest autentycznie cichszy niż przy wybuchu bomby konwencjonalnej.podają wszyscy świadkowie . nie wolno im ujawniać . Koła samolotu były zabrudzone błotem . bo było tam coś zagrodzone. . podobnie jak i wypchnięte ciśnieniem wybuchu nity skrzydeł widać wyraźnie na zdjęciach z miejsca katastrofy! Siła wybuchu oderwała też stateczniki (małe skrzydełka) z ogona samolotu. " Sprawiali wrażenie. Dalszy przebieg wydarzeń jest zgodny z przedstawionym powyżej. że polityka polska nie może być prowadzona przez jawnych zdrajców polskich interesów i tych ostatnich. Rzeczywiście . Gdy nas mijali.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .wszyscy obecni na płycie lotniska. w charakterystycznym " dwutakcie" (czyli dwa wybuchy) .Rosjanie jakby niczego nie rozumieli. Jeden z nich był kierowcą prezydenckiej limuzyny. wiec wiedzieliśmy od razu.. Ale po kolejnych kilku minutach wrócili.gałęzie drzew i krzaków łamane przez odłamki kadłuba i części samolotu. by tam natychmiast jechali. że prokuratura wojskowa w Polsce ofcjalnie prowadząca śledztwo w sprawie " katastrofy" w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Po chwili usłyszeliśmy odgłos dwóch eksplozji.Członkowie załogi Jaka ruszyli do stojących przy płycie Rosjan z obsługi lotniska.in.trzeba po prostu odrzucić w wyborach. Powyższe zeznanie jest tym cenniejsze. tyle że zniszczenia większe! Słyszalne trzaski to najpierw rozrywany w strzępy kadłub samolotu. bo śledztwo trwa.Cały czas jestem jeszcze w szoku i nie mogę dojść do siebie .TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Świadkowie zgodnie podkreślają też. uzasadniał (prawidłowo) tezę o zamachu przy użyciu bomby izowolumetrycznej (zwanej też termobaryczną) i akcentował kwestię o konieczności dogadania się z Rosją w sprawach energetycznych. I zapadła cisza. gdzie zapadła głucha cisza.. Że samolot się rozbił! Żeby nas zabrali. bo wyglądał na bardzo starego człowieka. Prawo zakazuje mu ujawniania swoich zeznań.opowiada świadek. zauważoną przez dziennikarzy. druga głośniejsza ale słyszalne wyraźnie i z całą pewnością były to dwa wybuchy.. oczekującej na Lecha Kaczyńskiego. Lech Kaczyński miał zamieszczony w swojej marynarce " naprowadzacz" sygnału satelitarnego GPS (na wypadek gdyby został porwany). że doszło do katastrofy. wsiedli do samochodów i ruszyli w stronę. mechanik (który zagląda m. ale wsiadł do wspomninego busika i odjechał do Katynia. że w porównaniu z wybuchami znanymi z filmów. Wszyscy świadkowie zgodnie podają... że wspomniany tekst dotyczył" katastrofy" na lotnisku w Smoleńsku. w stronę nadlatującego Tu-154M. pod podwozie i sprawdza ustalone podzespoły. iż pod groźbą odpowiedzialności karnej. Bo teraz tylko wciąż słyszę.) Czekały na nich dwa busiki. że zostali poinformowani.. te wybuchy były jakby " cichsze" . które trzeba wyjaśnić . w tym piloci Jaka.jeżeli ktoś lubi bajki.Ludzie muszą dowiedzieć się. Oni wiedzieli od nas. Ci agenci. że w kierunku wschodnim nie ma wyjazdu z lotniska.. przynajmniej częściową. też działy się dziwne rzeczy. że na pewno zaraz zostanie aresztowany. Byliśmy przerażeni. że mogli się w rachunku o osobę czy dwie pomylić. którzy pierwotnie mieli lecieć razem "z prezydentem i kilka innych osób. pytaliśmy.tłumaczy nasz rozmówca ." Około dwa miesiące temu Polsko-Polonijna wa. Autor wprost wyśmiał ataki na polskich pilotów. a symetryczny charakter " ubłocenia" kół wskazywał. biegał w kółko i powtarzał. zakrywał rękami twarz. Gdy auta rosyjskiej obsługi w końcu odjechały. prosili Rosjan. Opowiedział śledczym. Kontrolera dobrze zapamiętał. Nic z tego nie rozumieliśmy. że jest katastrofa machaliśmy rękami. żeby ich zabrali ze sobą . jeśli nie kilkanaście minut wsiedli do swoich samochodów. że pilot mjr Arkadiusz Protasiuk zdołał jednak " posadzić" maszynę. Kadłub dosłownie " wyparował" . że bomba eksplodowała w momencie uderzenia podwozia w ziemię (zapalnik wstrząsowy). Już ten fakt wywołał pewne zdziwienie dziennikarzy zaznajomionych z procedurami BOR-u. że będzie miał straszne kłopoty. auto głowy państwa sprawdza bowiem trzech agentów: kierowca. Z powodu ważności sprawy. Część wsiadła do jednego z nkh i odjechała . jakie ocalały. którą czytelnicy nazwali " obroną Putina" -wywołał dość znaczącą dyskusję.Po wylądowaniu cześć z nas stanęła przy pasie lotniska i czekała na Tupolewa . Biegiem naprzód!" Rzeczywiście.opowiada nam członek załogi Jaka. Dwóch agentów BOR-u obecnych na płycie lotniska szybko wymieniło miedzy sobą jakieś uwagi .reszta czekała na przylot prezydenckiej " tutki" . Początkowo był całkowicie normalny. że jest mgła i bardzo złe warunki. mający opinię znakomitego fachowca. . Po czym wszyscy musieli podpisywać. Bo dokładnie tak wybucha bomba izowolumetryczna. Wszystko bardzo słusznie. że zostało oficjalnie opublikowane. czyli Partię Oszustów (w skrócie PO) . może sobie wierzyć w ** opowieści TVN" . Masz czytnik? Mam. jak to tam wyglądało. I nawet pozwala na rekonstrukcję wydarzeń.. serię cichszych trzasków . który lądował w Smoleńsku tuż przed maszyną z prezydencką delegacją. w bardzo krótkim czasie jeden po drugim po czym jakiś potworny trzask. Krzyczeliśmy do nich.

Dlaczego portal internetowy Wyb-gazety podai informację o katastrofie i o tym. co wybuchnie w kadłubie prezydenckiego samolotu (bo sam tę bombę skonstruował i tam umieścił)..w tym wypadku wewnętrznej powierzchni kadłuba samolotu) . Kiedy w końcu te obłąkane kanalie przestaną znieważać poległych polskich oficerów? A i Lech Kaczyfiski był sympatycznym.. A fe! Taki brak koordynacji!? A może polscy piloci.. który wiedział. ani ze samolot odwrócił się do góry nogami? (Niestety. mglisty niż! Można też zapytać. którzy wkrótce nadciągnęli. (zwany " Pikuś" ).z pewnością przyniosłaby tutaj rozstrzygający dowód.. jak ją nazywają Rosjanie.stanowią wyznaczniki psychologiczne tego zawodu.taki polski asystent we wspomnianej " wieży" był! l jeżeli kogoś. ha. Mariana Janickiego. też nic by nie zostało. Salonik Prezydenta RP znajdował się w tylnej. wiózł z Moskwy agentów rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa do zabezpieczenia wizyty Lecha Kaczynskiego. wystarczy spojrzeć na radar satelitarny z dnia 10 kwietnia . to mógł zrobić tylko ten jeden typ bomby! 4. nie zauważyli. sejfów. Klimuszko. których rzekomo wg Rosjan nie było? 5. dr. bo i tak wiedzieli. Ale w dniu 10 kwietnia roku pamiętnego. poległych ministrów z Kancelarii Prezydenta RP. że ogromna powierzchnia rozrzuconych szczątków samolotu sama w sobie stanowi mocny dowód na wybuch bomby izowolumetrycznej (termobarycznej . Jak i wspominany wcześniej kompletny brak kadłuba rozerwanego na drobne strzępy .w takie bzdury to nie wierzcie! Bo oficer to oficer. R. i jakiś starszy pan spacerowicz. . nie wiedzieli.5 sierpnia 2010 r. (Wcześniej innych rozkazów nie chcieli prawdpodobnie słuchać. natychmiastowe włamania do biur.jak pisze red. ha. który podchodził do lądo- wania o godzinie 8. którzy zdążyli na miejsce dotrzeć. czy mgła pod Smoleńskiem by- Parada Oszustów Z wraku samolotu Tu-154 wydobyto trzy czarne skrzynki.) Swoją drogą.samo się oderwało? Bo mu było smutno?) Tylko ciekawe. odnalazłszy prezydenta. Polonia" ..to na pewno nie On! . podobnie jak i z Jaka. czy to w końcu nie było bezpieczniej i pewniej odjechać do Katynia? Co wydarzyło się potem " Polska" prokuratura prowadząca śledztwo nie ustaje w wysiłkach.bo na organizacje Polonii typu ZNP. wspomnianego generała brygady Mariana Janickiego? Bo przecież na " wieży kontrolnej" lotniska Smoleńsk-Siewiemyj powinien być jako asysta dla Rosjan również polski kontroler lotów! Tak stanowi prawo międzynarodowe. Dwaj agenci BOR-u opuścili swoje posterunki warty honorowej przy zwłokach Prezydenta RP dopiero na rozkaz drogą radiową. Odnotujmy fakty. Do dziś już są pewno obaj" przeniesieni gdzieś daleko" albo wyrzuceni ze służby. ła naturalna. ciało Preydenta RP.dlaczego " polska" prokuratura nie wystąpi do władz USA o zdjęcia satelitarne z momentu " katastrofy" ? Ale gdyby kto myślał. Ale to nie zmienia faktu. to odwrócenie i4 do góry nogami" szczątków samolotu nastąpiło dopiero wskutek ogromnej siły wybuchu tego typu bomby. tak jak i podejmowanie decyzji i odpowiedzialność za nie . I też proszę Państwa Czytelników o jedno: Gdy ktoś wam wmawia. miały w oczywisty sposób charakter wcześniej przygotowany i zaplanowany? 3.. major. A przecież tradycyjna bomba nigdy nie rozerwie kadłuba w taki sposób. a nie histeryzująca panienka. że wspomniani dwaj agenci BÓR zaraz po powrocie do Warszawy zostali zawieszeni w obowiązkach za " nieautoryzowane użycie broni służbowej" !!! Tyle wiadomo.za co nagle te wszystkie nagrody? Jedno jednakże nie wymaga komentarza. w ramach okazywania lekceważenia. wracając do naszych dwóch agentów BOR-u. czy KPA. a polski prezydent kilka minut wcześniej odleciał! Zupełnie tak. No i najważniejsze . że lecą bez skrzydła? I że wcześniej ścieli drzewko? I że lecą do góry nogami? I dlatego w ogóle tego nie skomentowali??? Na tych odczytanych z trzymiesięcznym opóźnieniem taśmach? Ha. że " polska" prokuratura sabotuje śledztwo jest w " błędzie" ! Bo wniosek o pomoc do władz USA będzie! A mianowicie. aby się nie zbliżali (" Paszli won!" ) i w końcu byli zmuszeni oddać strzały ostrzegawcze w powietrze. Te nowe rozkazy obejmowały prawdopodobnie zabezpieczenie " wejść na teren" i również konfiskatę wszystkich aparatów fotograficznych i kamer dziennikarzy. czemu na tych " odczytanych" taśmach z czarnej skrzynki nie ma nic o oderwanym skrzydle.15! (Samolot Prezydenta RP wystartował w Warszawie z półgodzinnym opóźnieniem. Dlaczego wszyscy świadkowie słyszeli wyraźne dwa wybuchy. w sposób nieco przyśpieszony. i to chyba samego dowódcy BÓR. " ogonowej" części samolotu.np. czy sztuczna! (Ha. I to oderwalo skrzydło samolotu o tak mocnej konstrukcji jak Tu-154M! (Pozostaje tu jeszcze pytanie. że rozbił się rosyjski samolot. kiedy prezydencki Tupolew jeszcze leciał? 2. spoza szczątek ogona samolotu rękę w białej koszuli oddającą strzały z pistoletu. W tle mignął jakiś zbliżający się Rosjanin kręcący filmik swoim telefonem komórkowym .w dniu 10 kwietnia nad wschodnią i centralną Białorusią tworzył się rozległy. dawno doszczętnie opanowane przez uboli i razwiedkę .jak kto woli nazywać). Bo gdyby jednak piloci Tu-154M jakimś cudem " dociągnęli" do pasa startowego i ta bomba wybuchłaby w momencie uderzenia kół o beton tegoż pasa z oczekujących osób. że pilot wojskowy. Wówczas agenci BOR~u zaczęli do nich krzyczeć.. My. Tylko pirotechnik.co znowu zgodnie potwierdzają świadkowie. żali się: " Jak nie wyląduję. zaplanowali spóźnienie swoich " ochroniarzy" ? A może wcale się nie spieszyli. niestety dość fragmentaryczna. Świadomie mówię " My. Na filmie nakręconym przez Rosjanina widać wyraźnie m. I zawsze uprzednio. mógł się bać oczekiwać na płycie lotniska Smoleńsk-Siewiemyj. O ile przypadkiem nie zeszli z tego świata. Dlaczego wszelkie działania w Warszawie .) Wieść gminna niesie. A obu tych żołnierzy należałoby z miejsca awansować i odznaczyć!!! Czy kiedykolwiek poznamy ich imiona i nazwiska? Natomiast w pierwszych dniach maja 2010 roku wspomniany czołowy pirotechnik BOR-u Krzysztof P. Tyle. to mnie zabije" . a nie bomby. Rosjanie.tylko ten typ bomby jest w stanie to spowodować. Agenci BÓR. Dlaczego Rosjanie badali szczątki samolotu na obecność tradycyjnych materiałów wybuchowych. że polski samolot wcale do celu nie doleci? Jest jeszcze ciekawsza.) Problem polega na tym. i które zawsze pozostają na szczątkach rozerwanej powierzchni . l stanęli po obu stronach w pozycji warty honorowej. Ryzyko wczesnej śmierci. po wspomnianym identyfikatorze emitującym sygnał GPS znaleźli bez trudu. że polski Tu-154M miał planowo lądować o godzinie 8. co wcześniej " ogłosiły" ubeckie tclewizomie w Polsce.in. Polonia. jakby to załoga lł-76 symulowała.podstawowy typ rosyjskiego wojskowego transportowca. Ten Ił-76 . gen. i chcieli koniecznie obejrzeć zwłoki Lecha Kaczyńskiego. prywatnych mieszkań.i postępowanie po świńsku wobec kogokolwiek. ha.nadciągał od strony " ogona" samolotu. który z objawami rozpaczy biegał tam i z powrotem. Rosjanie fałszujący czarne skrzynki. także dwa dni wcześniej. żeby Amerykanie pomogli ustalić. termobarycznej? A analiza spektrofotometryczna (metoda z wyboru do analizy śladowych szczątków substancji. awansowano na wyższy stopień wojskowy i przyznano bardzo wysoką nagrodę pieniężną! Jedno było tylko niejasne . a tym bardziej wobec własnego pilota . to właśnie gen. Otóż ten starszy człowiek był przekonany. przy zwłokach Lecha Kaczynskiego bardzo długo . zaczęli szydzić z głowy państwa polskiego. Ale widać. które taką bombę tworzą. dlaczego prokuratura w Polsce nie przesłucha choćby szefa BOR-u. a konkretnie konwencja lotów samolotów o satucic HEAD (od " głowa państwa" ). a nie agentów BOR-u obecnych wówczas na lotnisku! Jeszcze dzwiniejszy jest lot samolotu Ił-76.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU molot odwrócił się na grzbiet). Ekipa Rosjan z lotniska została wkrótce odwołana (" mamy nowe rozkazy" ) z bezpośredniego miejsca katastrofy. Prokuraci jak dotąd nie zainteresowali się faktami w rodzaju: 1. bryg. że jest prezydenckim samolotem! A to już naprawdę bardzo dziwne! Nieprawdaż?! J 6 OHO JOs P6WT16 Jeżeli ktoś przyczyni się do wyjaśnienia tej" katastrofy" to chyba tylko zespół parlamentarny powołany przez PiS. W każdym razie tkwili tam. że wszyscy zginęli na dwie minuty przed katastrofą. powinniśmy okazać temu zespołowi wszelkie wsparcie. Dobiegając przez cały obszar porozrzucanych szczątków. co z drugim skrzydłem . Janickiego trzeba by z miejsca zawiesić w obowiązkach za niezgodne z prawem zabezpieczenie lotu Prezydenta RP.nie ma co Uczyć. że to było zjawisko naturalne! Pokazuje to dobitnie nawet Weather Channel . został obsypany nagrodami... ciepłym emocjonalnie człowiekiem .TRAGEDIA W SMOLEŃSKU • TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .) Czyżby Rosjanie. Nadbiegając od strony lotniska minęli szczątki samolotu " od dzioba" .35 czasu polskiego i zawrócił. ha.by było oczywiste. że bestialstwo (równe tylko bezsensowi) tego nowego katyńskiego mordu stanowi wyzwanie dla każdego z nas. gdy lądował premier Tusk . w ramach swoich błędów. czyli od wschodu (BOR-owcy nadbiegli od zachodu).. którzy próbowali rozmawiać z owym kontrolerem lotów. zakryli jego doczesne szczątki swoimi marynarkami.30 lipca . Przyznano mu tytuł " Pirotechnika roku" . KURIER CHICAGO KURIER 15 TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . informacja od świadków obecnych wówczas na płycie lotniska.

okrętu. gdy użyto takiej broni w zamachu. prawdy. Albo samolot "nie trafi" w lotnisko. że jeżeli samolot zdecydowanie przechylił się na lewe skrzydło. itd. co nazwałbym nego. że urządzenie do fałszowania danych satelitów nawigacyjnych jest od ponad 10 lat znane w technice wojskowej. StanisławRząduMackiewicz (ostatni premier RP w Londynie swoje przestanie do nas do. Obie panie były zgodne. A we wrześniu Luftwaffe miała się przebazować nad kanał La Manche. Oczywiście.samoloty pasażerskie przestaną latać. a nasze wojsko. tyle że "przesunięty" . Dotychczas nie zdarzyło się to nigdy wcześniej. W Warszawie jeszcze w dniu 3 września 1939 roku odbywała się wielka demonstracja (ponad 300 tyś.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Po drugie: Kadłub samolotu został rozerwany poprzez eksplozję bomby izowolumetrycznej. nie byłoby kontroli szlaków wodnych świata przez aliantów. on roznajlepiej wie . jest możliwą hipoteza. itp. mówię nie dlatego. Styl większości wypowiedzi publicznych w Chicago na temat zamachu na prezydenta Polski w dniu 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku . go pilot automatyczny prowadzi samolot do lądowania. Wychwytuje ono sygnał satelity i przetwarza na sygnał o silniejszej mocy.zostają sfałszowane. czy dał się oszukiwać. Niemieckie kolumny zmotoryzowane miały po prostu bez wypowiedzenia wojny wjechać poprzez Belgiędo Francji i jechać do Paryża. przytacza dwie cierać. Ma ono postać przedmiotu rozmiarami podobnego do paczki papierosów. że cokolwiek ku. rzeczy praw. że większość rodaków od początku całkiem słusznie podejrzewała.14 KURIER KURIER CHICAGO 11-17 czerwca 2010 r.. A życie w nie. którymi "pilot automatyczny" się kieruje . że np. kiegoś niepojętego roz. Kto już wszystko W dniu 25 września słyszał sprawy.nie pozostawiają innej możliwości.CZni O ZAIÓJSTWIE PftEZWENTA KACZYŃSKliSO Na zajęciu szczątki samolotu TU-1S4M na miejscu wypadku w Smoleńsku. gorzej gdy dotyka to sterników polityki czy całych społeczeństw.. TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . z czego do pasa startowego.przestaje mowę dwóch pan. że dwie sprawy. amerykański i niemiecki.. Nie rozumieli oczywiście. To dopiero jest wojsko! W Wydaje się. że sygnały satelity nawigacyjnego. a tę Niemcy znowu musiałyby przegrać!" O żałosny racjonalizmie (w wersji. To zarazem pierwszy przypadek w historii.Było zwyczajania" od myślenia) . Bowiem w dniu.no i tzw. Gdyby do powietrznej bitwy o Anglię doszło rok wcześniej niż doszło. tylkotor lotu stosunku do tegoż korytarza był właściwie tak się cieszy. odpowie. do tej pory w żaden sposób nie jest w dyskusjach na temat przebiegu n wojny należycie podejmowany. Tu muszą państwo wiedzieć. Bowiem przed podejściem do lądowania kapitan samolotu włącza "pilota automatycznego" i te urządzenie już bezbłędnie prowadzi maszynę na lotnisko.. To ważne urządzenie. Przesunięcie toru lotu i tor idealnie pasujący do prawidłowego korytarza. Bo przecież gdyby Hitler rozpętał teraz wojnę.. To zaś wskazuje na jedyną możliwą przyczynę: sfałlub bardziej . ten najbardziej korzystny wariant rozegrania II wojny światowej ginące Wojsko Polskie uniemożliwiło Hitlerowi definitywnie.Polski leciał prawidłowym torem korzeczy udowodnione du Ribbentrop-Mołotow. nazwijmy to: nieco żenujący...TRAGEDIA W SMOLEŃSKU RalałKlimuszko ZBRODNIA l POWODY .. żeby co Rzecz w tym. To co powiedziano powyżej jest pewne. Pół biedy. odróżniać trzy sprawy: ho. że tak zrobi.. Na cierpkie że w i pewne. Gdyby nie polski wrzesień 1939 roku. czy też z emocjonalną głupotą? Odpowiedź zawiera się w słowach wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego wypowiedzianych na wiecu w Budgoszczy w dniu 25 sierpnia 1939 roku: "Wojny żadnej nie będzie. tylko.. że pożar nieco na lepsze zmienić.. W USA i w UE powołano też specjalne zespoły badawcze. na podstawie sygnałów które- emocjonalnym podejściem do polityki. No i zawsze warto raj wymaszerowało z koszar. naprowadzana rakieta nie trafi w cel. Fakt.wymieniały uwagi o nadchodzącej wojnie. Efektem będzie jednak. Co miało Anglii i Francji dać czas na dozbrojenie. wykorzystywać i nabierać? Słowem. że samolot leciał w oparciu o sfałszowane dane satelitarnego systemu naprowadzania. końcu skompromitował!" Oba powyższe przykłady to do. Niestety jest to prawda. Pierwszą porcję 40 nowoczesnych samolotów myśliwskich (40 sztuk Hawker Hurricane) RAF otrzymał dopiero w styczniu 1940 roku. czy działał z właściwą troską o kraj. ja. W Tu-154M można takie zainstalować. gdy dotyczy to rozemocjowanych pan.Dygresja historyczna Jeden z najwybitniejszych polnie emocjonalne może skich dziennikarzy i pisarzy XX wieCat sprawić.pytanie Cat'a Mackiewicza. że był to zamach. że podpułkownik . Każdy wie. samolot wroga rozwali się przy ładowaniu. po prostu włączył pilota automatycznego . bra ilustracja czegoś. Nadto w sprawie wypowiedziało się z własnej woli trzech ekspertów lotnictwa: rosyjski. opisującsierpnia wspomnienia z ostatnich dni 1939 roku.. ludzi) i tłum Polaków wiwatował na cześć Francji i Anglii.stawy Polaków i nabyli co nieco poposzukiwaczy prawdy . Wszyscy jednoznacznie wypowiedzieli się.w latach 1954-56). o którym rytarza powietrznego prowadzącego właśnie doniosły media. żeby krytykować Polaków. A niedorzecznych wypowiedzi. wczo. że Kampania wrześniowa zmieniła zasadniczo losy tej wojny.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . by Hitlera skierować na Polskę. z których jedna i druga w optymistycznym nastroju szukać. hipotez ... Chyba.tworów wyob- A raźni podawanych jako wyrośligdybyśmy przy okazji nieco z rozemocjonowanego myślenia prawdy objawione. którą nazwałbym "naiwną") .. l co z tego.jakże dobrze. Tu możemy dodać w formie dygresji. itp. Nawet renomowane i opiniotwórcze radia i ich właściciele wypowiadali się w sposób. powiesić takie urządzenie na gałęzi drzewa w pobliżu lotniska.poleci jednak w inne miejsce! I np. Ale czy rząd RP w roku 1939 działał prawidłowo.później uczona pani profesortrzy dni nie Po pierwsze: samolot prezydenta ukrywała radości z podpisania ukła..szowanie danych satelity nawigacyjczyste hipotezy. Podpułkownik Arkadiusz Protasiuk podchodząc do lądowania w warunkach pogorszonej widoczności (mgła dopiero się tworzyła). Ci dwaj ostatni to prawdzie międzynarodowe sławy tej branży. w którym taka zabawka trafi do rąk terrorystów . Pierwotny plan wojenny Ul Rzeszy zakładał bowiem nagły atak na Francję w sierpniu 1939 roku. że brytyjskie i francuskie gwarancje dla Polski to wyłącznie dyplomatyczny blef bez pokrycia i celowe działanie. nie było by D-Day w Normandii. Forma wypowiedzi czasami zupełnie "kładzie" treść. Takiej różnicy urządzenia kierujące (w tym pilot automatyczny) nie są w stanie zidentyfikować.i to co tego co niemiara. a Polakom nie jest oddana należna im zasługa i chwała.. które błąd.jak zresztą było do przewidzenia. że realnym świecie . to znowu byłaby to wojna światowa. Technologię budowy takich urządzeń posiadają wszytskie ważniejsze armie świata.. jednocześnie przesuwając parametry celu do 30 metrów. Anglia byłaby zwasalizowanym sojusznikiem Hitlera. Ale to hipoteza. dostaw z USA do Sowietów też by nie było. wystarczy np. by opracować sposób przeciwdziałania MECON'owi.byłobykomunizmu dęła ile że propaganda sił w trąby rozemocjowania (i zarazem "odemocjowania.. a zacietrzewie. że w samolocie "uruchomiło się" dodatkowe urządzenie blokujące sterowanie maszyną. nie trafi: czołgu. Dodajmy.. co akurat krwawy wariat z Berlina rozumiał i w miarę upływu czasy narastał jego nienawiść do Polaków. "MECON" ma zasięg działania do 100 km.niestety chluby Polonii w Chicago nie przynosi. istnieje taka techniczna możliwość."przesunięty" o 25 metrów do tyłu dopodobne mniej działa: "Jak to z czego? Hitler się w i o 5 metrów w dół. Polska też. O tej sprawie wypowiedział się najlepszy polski ekspert od katastrof lotniczych. Urządzenie takie popularnie nazywa się "MECON". .a to Hitler wygląda jak rozhisteryzowany Zamach fryzjer.a gdzie rola szaleństwa w historii? I tyle byłoby w temacie Polaków "uprawiania" polityki. że obiekt "naprowadzany" danymi satelitarnymi . mówię. budynku. ono sprawia.Co jest dzisiaj pewne? to ho. Tu nie mogę odmówić kilemocji może przysłonić ku ilustracji historycznychsobie iludla zdolność spostrzegania stracji problemu.

z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością wolał "ładować" nieco przed lotniskiem . Michnika zgubiła tu pycha chciał być koniecznie pierwszy. Mówiąc najkrócej . po czym niewielką.postanowił "posadzić" maszynę na ziemi jak najszybciej. Jednak Rosjanie na potrzeby wojny z Czeczenami skonstruowali także pociski termobaryczne małych rozmiarów i mniejszej mocy...... Bomba izowolumetryczna (termobaryczna . A wszyscy pasażerowie zginą straszną śmiercią. Technika nie zna innego wytłumaczenia przyczyny... Z Prezydentem RP rzeczywiście latali najlepsi! A poza tym.płuca zamienią się w dwie powietrzne jamy. i to na całym świecie.w następnym odcinku p.to naprawdę droga aż nadto szeroka....jak kto woli) umieszczona w samolocie może mieć kształt małej gaśnicy. który rozniesie cały kadłub w drobne strzępy.tym mniejsze.z potworną siłą wybucha. nie większe niż 20-30 centymetrów. Wybuch punktowy konwencjonalnego ładunku zostawia zawsze duże zniszczenia blisko ładunku. Tu muszą Państwo Czytelnicy wiedzieć. a miękkie bagniste podłoże i prędkość lotu równa prędkości lądowania dawały realną szansę osłabienia siły uderzenia i uratowania pasażerów. czyli środkowoeuropejski.. Znana jest polska bomba o kryptoninie 'Tejsy" .i nazwali ją OWB ("Otiec Wsiech Bomb"). pytając czemu Polska nie poprosiła o pomoc NATO w sprawie śledztwa odnośnie przyczyn "katastrofy". że tak było. And last but not least. że Polska żadnych zdjęć nie chce (tak mi powiadano) . Nadto z niczym nieporównywalne są ślady pozostawione na zwłokach ofiar. Ma postać granatu. Nadto. zaraz stłumioną kulę ognia. im dalej było od miejsca wybuchu. zwany przez radiologów wojskowych "powietrznym motylem" (płuca posiada człowiek dwa) powstaje tylko i wyłącznie wskutek wybuchu bomby izowolumetrycznej. Amerykańska najsilniejsza bomba izowolumetryczna nosiła nazwę MOAB.to dlaczego koła są zabłocone? Nie mógł wiedzieć kapitan prezydenckiego samolotu.czyli zamienia się w aerozol szczelnie wypełniający jakieś pomieszczenie. l dokładnie tak jest. W dodatku w płucach powstanie charakterystyczny obraz. niezbyt głośne. Tak sowieccy żołnierze (o przepraszam teraz rosyjscy) "oczyszczali" w Czeczenii podejrzane budynki z terrorystów. że Tu-154M ma wyjątkowo mocny kadłub. Najprawdopodobniej zresztą zapalnik był "wstrząsowy". 5 cm. dla której z potężnego kadłuba samolotu dosłownie nic nie zostało. Składnikiem wielu takich bomb jest np. w pobliżu kabiny pilotów. kapitan samolotu mając świadomość. Są one do wykrycia poprzez najdokładniejszą metodę rozpoznawania śladowych ilości substancji .i te fragmenty "przekoziołkują" do góry nogami. że dokładna godzina "katastrofy" to 8:39:54 sęk. I tylko ten kto wiedział. który również posiada technologię ich budowy.... Protasiuk potrafił skutecznie wylądować. Tylko bomba izowolumetryczna wybucha w takim specyficznym "dwutakcie".TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . co wybuchnie i z jakim skutkiem... że Radkowi Sikorskiemu Amerykanie zaproponowali te zdjęcia. Oni zginęli straszną śmiercią.i potężny teren oczyszczony z wszelkich min i innych pułapek. że jest dokonywany zamach. KURIER CHICAGO KURIER 15 TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .! Poza tym brak decyzji o wzbiciu się w powietrze przemawia za jednym . .wtedy z kabiny nic nie zostanie. co to są bomby izowolumetryczne.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Najogólniej biorąc jest to odpowiednia ciecz pod bardzo wysokim ciśnieniem. Składa się on z bardzo silnych podłużnie. Taki obraz. chyba że bomba była umieszczona blisko kabiny . I jacy są przepracowani. I dokładnie to do kamery "na gorąco" powiedział. że zamachu dokonują Rosjanie! I takie ładowanie daję większą szansę uratowania Prezydenta! Oddajmy cześć pamięci dzielnego oficera. dla "oczyszczenia" terenu. a następnie. No i oczywiście . który zawiera w środku około l litra odpowiedniego płynu.. (Oczywiście wszelkie media. sowieckiego typu Trzmiel. teraz publikują artykuły. Prawdopodobnie dzielny oficer. gdzieś tam w trawie jakieś małe poletka skropione rozbryzganą benzyną mogą się tlić. gdzie ubole i razwiedka mają wpływy. Przy zetknięciu z ziemią bomba uwalniała śmiercionośny aerozol. Dowody tej wizyty. Stąd tak ważna dla materiału dowodowego jest sekcja zwłok. Nie obserwowałem Ale to nie wszystko Jarosław Kaczyński przed trumną brata.. który akurat jechał samochodem na lotnisko nagrywać ładowanie Prezydenta i towarzyszącej mu "ekipy".. że w momencie wylądowania odpali się zgoła nietypowy ładunek wybuchowy. Ale co z tego wynika z tym że chłodno i bez emocji. że prezydencki samolot miał "wypadek" i że nikt nie przeżył.w samolocie praktycznie nikt nie ma szansy przeżyć. a potem Rosją. 8:39:50 sęk. afe miałem sygnały. gdy zrozumiał. bryskawicznie i poprawnie myślącego. z tym że początkowo miały postać dużych bomb lotniczych opuszczanych na spadochronach.bo gwałtownie rozprężający się gaz powoduje pierwsze "boom".TRAGEDIA W SMOLEŃSKU A. Jakby przez przekorę Rosjanie skonstruowali w latach 90-tych bombę jeszcze 4 razy silniejszą . A po czasie dosłownie "sekundowym" w budynku eksploduje całe piętro. W momencie uruchomienia bomby (przeważnie jest to oddzielny wybuch) ta ciecz pod wpływem różnicy ciśnień natychmiast "paruje" . sproszkowane aluminium. montażysta TYP. Bomby izowolumetryczne są znane od czasów wojny wietnamskiej. jeżeli samolot "przekręcił się na plecy" i tak uderzył w ziemię . w tym polonijne.. To są rzeczy pewne. Tu mówimy o dowodach eksperckich. na którym miały lądować np.t. A dowód.to nie są żadne hipotezy. Zabłocone koła Tu-154M widoczne na zdjęciach dowodzą tego jednoznacznie. Ale wyraźnie bał się już cokolwiek dotykać. Tylko bomba izowolumetryczna rozniesie dosłownie cały kadłub w drobny mak! To o czym mówimy powyżej . (Wszystko w przeliczeniu na czas polski. Istnieje aż kilka niepodważalnych dowodów. Bomby izowolumetryczne to najsilniejsze bomby konwencjonalne i w ogóle najsilniejsze bomby po bombach atomowych. po którym zaraz następuje właściwy. mógł robić taki wpis.oficialnie zademonstrowana po raz pierwszy publicznie na Targach przemysłu obronnego w Polsce w roku 1988.bo był to błąd pilota. Z powodu bardzo wysokiej temperatury ubrania i odsłonięta skóra będą po prostu zwęglone. a im dalej . Dwa wybuchy. W dodatku siła wybuchu rozniesie szczątki na powierzchni o niespotykanej w katastrofach lotniczych szerokości i na obszarze o powierzchni zbliżonej do kwadrata. To są jakieś przeszkody dla rozprzestrzeniania się gazu. która zamieni się w aerozol. że samolot jest w trakcie dokonywania zamachu na życie prezydenta . Wystarczy zrobić zdjęcie rentgenowskie choć jednych zwłok z jako tako zachowaną klatką piersiową. bo ciśnienie wybuchu "wypchnie" benzynę na zewnątrz. najczęściej zasysając i zużywając obecny w powietrzu tlen . I to dokładnie słyszał świadek Sławomir Wiśniewski.. że wybuch bomby izowolumetrycznej pozostawi charakterystyczne ślady tworzących ją substancji na szczątkach wewnętrznej blachy tworzącej kadłub samolotu.11-17 czeiwca 2010 r. czyli reagujący na silny wstrząs. ale jest to obiektywnie szansa bardzo nikła. umieszczonej np. Wnioski Wybuch takiej bomby i tylko takiej. a samą główną kulę ognia ciśnienie wybuchu zaraz zgniecie. Tu muszą Państwo Czytelnicy wiedzieć. Ot. że "izowolumetryczna" oznacza..analizę spektrofotometryczną. I zachowane tym większe fragmenty kadłuba. Boom . nasz Tu-154M ściął skrzydłem linię energetyczną i dokładnie o godz.) A taką bombę można było zamontować w tym samolocie tylko w Warszawie.jak wmawia kaskada kłamstw Partii Oszustów i ubeckie telewizomie . gęstych poprzecznie (wszystkie te elementy są wykonane ze stopów wzmocnionego aluminium) oraz z blachy zewnętrznej i wewnętrznej. "Komu bije dzwon?" A wynika wiele i ważnego.piloci już nie mogli sterować samolotem (zablokowane lub częściowo zablokowane stery albo sterowanie przejęte z zewnątrz). Ten ostatni zaperzył się. Salon prezydenta znajdował się bowiem tuż przy ogonie i wchodziło się do niego przez odrębny salon ministrów.w pierwszym odruchu na pewno przypuszczając. który "puści newsa" w świat! Bombę musiano umieścić w Warszawie. Siła wybuchu odrzuci też skrzydła i ogon samolotu . Ich siła wybuchu zależała bowiem od ilości cieczy. ale z poprawną logiką . który następnie eksIpodował nad powierzchnią dosłownie kilku kilometrów kwadratowych. W Polsce bomby termobaryczne są produkowane od 1988 roku. i to tylko w takim samolocie jak prezydencki Tu-154M. kto wiedział. na godzinę "katastrofy" jest również niezbity. że wybucha cała powierzchnia (dokładniej całą objętość). następny wybuch. gdyż Polska jest jednym z nielicznych krajów. Nie ma też dużej szansy na pożar benzyny w zbiornikach w skrzydłach samolotu. Tu muszą Państwo wiedzieć. Przypomnijmy. Sama aluminiowa blacha zewnętrzna (dokładniej także stop wzmocnionego aluminium) ma grubość. Tu musimy stwierdzić. na osiedlu mieszkaniowym przyległym do lotniska zgasło światło. jak to zmęczeni piloci się mylą. gdy ten samolot jeszcze prawie 2 minuty leciał. doszczętnie rozkawałkuje kadłub . Jankesi nazywali ją potocznie "Mother of Ali Bombs". To samo stanie się z kabiną pilotów.. o satelitarnej kontroli porozumień o ograniczeniu zbrojeń. Do lat 80-tych ubiegłego wieku były to jednak bomby fizycznie dużych rozmiarów. Sam widziałem taki tekst w chicagowskim "Monitorze"). Obiektywnie nikłą szansę mają jedynie osoby w części kadłuba najbliżej ogona. Zostaną też odrzucone na odległość kilkudziesięciu metrów od kadłuba. Cóż. Są to akustycznie dwa oddzielne wybuchy . Rosjanie nazywają te bomby "termobarycznymi" właśnie od ciśnienia i temperatury. Wybuchowi towarzyszy ogromne ciśnienie i temperatura do 3000 stopni Celsjusza. że na pokładzie jest bomba i jaka mógł zamieścić wpis na stronach internetowych Gazety Wyborczej o godzinie 8:38:00. Wybuch będzie też doskonałe widoczny na zdjęciach wykonanych przez satelitę amerykańskiego monitorującego ten region zgodnie z porozumieniami podpisanymi przez USA z Sowietami. Szczeliny pod drzwiami . I ktoś. Taki pocisk może być odpalony ze zwykłej ręcznej rakietnicy np. Teoretycznie mógł nacisnąć przycisk "GO OFF' błyskawicznie zwiększający moc silników (każdy pasażerski odrzutowiec ma taki przycisk umożliwiający wzbicie się do góry w razie problemów z lądowaniem).i to na bardzo drobne kawałki. Gdy taki pocisk rozerwie się np w środku jakiegoś pomieszczenia w budynku płyn zamieniony w gaz natychmiast przeniknie wszędzie gdzie da radę (tak duża jest różnica ciśnień). śmigłowce. US Army bardzo lubiła używać tych bomb np.. Albo i w mniejszym trzy pietra.

a i druga niewiele uszkodzona? To co w takim razie wybuchło .nauka nie zna innego wytłumaczenia. Na przykład . krytyków i ludzi niewygodnych Kremlowi.dlaczego wypowiedzi topklasy światowych ekspertów ignoruje i udaje. eksterminacji. I jak to bywa w tym zawodzie. ale także poddał miażdżącej krytyce obecną politykę USA wobec Polski. mimo iż wiedzieli.. że warto po prostu przytoczyć go w obszernych fragmentach. profesora Uniwersytetu Bundeswehry w Monachium.dlaczego obudowa jednego z silników widocznych na zdjęciach z miejsca katastrofy jest cała? Akurat ta jedna jest doskonale widoczna. morderstw i zamachów na jej przeciw- 11. Tego właśnie chciał Putin. że na pokładzie znajduje się kilkuset pasażerów. Był wieloletnim wysokim oficerem CIA. Badania i Rozwoju Wywiadu. zwany Dżinem lub Ziemniakiem to był i jest nie byle kto.za " pogwałcenie świętej sowieckiej przestrzeni powietrznej" .2010 Bronisław Komorowski. która zakrywa sobie oczka i zatyka uszy ..każdy człowiek zapoznany z faktami i poprawnie myślący. który jednakże działał w oparciu o sfałszowane dane z satelity nawigacyjnego. która umożliwiła pozbycie się tych nieznośnych Polaków.. zarządzał globalną siecią tzw. I nadal pełni nie byle jaką funkcję . aby zwabić na terytorium ZSRR i zestrzelić tam . czytników rozpoznawczych CIA. . zachowanie innych państw odpowiedzialnych za podobne ludobójstwa..amerykańskie samoloty wojskowe.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU • TRAGEDIA W SMOLEŃSKU FilinlKonopiński ników. którzy oficjalnie wypowiedzieli się na temat" katastrofy" Tu154M Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego.04.tzw. dlaczego samolot leci torem prawidłowego tunelu powietrznego dochodzenia do pasa stratowego .. Oczywiście .) " W " katastrofie" polskiego samolotu zginęła elita polityków i urzędników. nie słyszę. kto to jest Gene Poteat? Gene..i w dodatku top-klasy ekspert techniczny. że Polacy . (.. Z tegoż grona ekspertów wspomnijmy choćby profesora Marka Strasenburg-Kleciaka. gdy Sowieci zagłodzili prawie 20 min Ukraińców. Nadto jest Dyrektorem Grupy Badań Strategicznych Zrzeszenia Wojny Elektronicznej. Na temat " katastrofy" w dniu 10 kwietnia napisał oficjalny artykuł. że właśnie w taki sposób " załatwili" w 1983 roku komunistycznego prezydenta Mozambiku. sfałszowane przy pomocy urządzenia zwanego MEACON (Mekon . w najwyższych władzach RP nie ma nikogo.24 KURIER KURIER CHICAGO 6-12 sierpnia 2010 r. co się stało. Ten tekst ma tak duże znaczenie. historię KGB pełną zabójstw.i nie tylko oni dostrzegają w katastrofie robotę Rosjan.wywiadu USA. że taką ewentualność " polska" prokuratura powinna rozpatrywać ale właśnie odnośnie takiej hipotezy jest ona jak małpka.dlaczego nie ma ani jednego. Jednym słowem . A potem. amerykańskiego wywiadu .cały kadłub jest " rozwalony" w przysłowiowy drobny mak? Albo . A faktycznie nadal należy do osób zdolnych wywierać znaczący wpływ na wiele spraw. że miał miejsce zamach z użyciem urządzenia typu Mekon? Itp. nie możemy się dziwić. ludzi wywiadu. Oficjalnie przyznali to byli oficerowie spec-służb RPA.i woła: nie widzę.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .Itakdatej.Gene Poteat to prawdziwa " szycha" wywiadu USA . mających czelność domagać się w Smoleńsku prawdy o masakrze z czasów II wojny światowej? To była także zapłata za wstąpienie Polski do NATO. czy doktora Hansa Kogel' a... której nie będzie już Czy wiedzą Państwo Czytelnicy. oraz wymordowanie milionów obywateli ZSRR przez sowiecka władzę. Rosjanie mają teraz na miejscu swoją marionetkę. Już sama ta analogia z historii wskazuje. że ich nie ma .. Oczywiście. A kim był? Naprawdę nie byle kim. Pamiętamy ludobójstwo w latach 30.tylko 30 metrów niżej niż powinien. " Mając w pamięci masakrę w Lesie Katyńskim. który nienawidził zabitego prezydenta. łatwym do manipulacji człowiekiem. gdy zniszczyli w ten sposób koreańskiego Boeinga 747.jest prezesem Zrzeszenia Byłych Oficerów Wywiadu.. może zadawać zadziwiająco wiele jak najbardziej poprawnych pytań związanych z " kata- Gene Poteat strofą" w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Jak stwierdzili ci eksperci . oficjalnie. A oto one: " C-) " O tym. że samolot Lecha Kaczyńskiego podchodził do lądowania sterowany przez pilota automatycznego. Z jego nazwiskiem wiąże się też prace konstrukcyjne i wprowadzenie do służby ultranowowczesnych bezzalogowych samolotów szpiegowskich typu U-2 iSR-71. Bogda wfcz i DonaW Tusk składają pod Sejmem. obaj niemieccy supereksperci od nawigacji saltelitamej -jednoznacznie stwierdzili. którzy dążyli do ujawnienia akt dawnej służby bezpieczeństwa oraz dokumentów dotyczących byłych i obecnych współpracowników polskich i sowieckich/rosyjskich specsłużb. dobrze pamięta sowiecką praktykę manipulowania sygnałami nawigacyjnymi. gdy elity tej zabrakło. Nawet udany zamach na głowę państwa w postaci wypadku lotniczego przy po- mocy Mekonu już miał miejsce. nie ma mnie! Gene Patent Ale Gene Poteat zrobił coś wyjątkowego. TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . kto mógłby kontynuować ten wysiłek. I wcale nie są to wymądrzałki dyletantów. gdy jego samolot podchodził do lądowania w Pretorii.co to za dwa wybuchy słyszeli świadkowie na płycie lotniska? Czy przejeżdżający w pobliżu montażysta TYP? A może to silniki wybuchły? Ale w takim wypadku . choćby średnich rozmiarów. że miał miejsce zamach. Ci ostatni. Premier Tusk jest słabym. A to ważna organizacja. " polska" prokuratura? Która nawet nie chce rozpatrywać hipotezy. Nie tylko wyraził w nim Wypowiedź dla " Charleston Mercury" swoją opinie. opublikowany przez " Charleston Mercury" w dniu 16 czerwca br. I tylko władze ZSRR wówczas dosłownie " szalały" .. Sowietom nie zadrżała ręka. Gene Poteat należy też do najwyższej klasy ekspertów światowych. itd. tylko jak najbardziej poprawne i zasadne pytania. Doszedł do funkcji zastępcy dyrektora CIA do spraw nowych technologii. wie każdy zdrowo myślący człowiek. szczątka kadłuba samolotu .dlaczego wszystko leży " do góry nogami" ? Czy . oficjalnie na emeryturze.. Wielu z nas. To zacne i wybitne grono.. Był Dyrektorem wykonawczym Rady ds. sprowokowanie katastrofy przy pomocy sfałszowanych danych z satelity nawigacyjnego przy pomocy urządzenia zwanego Mekonem. Co znaczy kolejna setka w katastrofie...w polskim skrócie). Teraz..bo po eksplozji silnika odrzutowego pozostają po nim strzępy? Albo . rząd RPA " zwalał winę" na błąd pilota.

albo prezydent będzie gdzieś leciał . A kto mógł bardzo nie lubić Lecha Kaczyńskiego. KURIER CHICAGO KURIER 25 TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . I vice-versa. Petycję o powołanie komisji Kongresu USA ds " wypadku" w dniu 10 kwietnia 2010 roku składa kongresman King z Nowego Yorku. zdaje się KPA i PNĄ.pisała niewidzialna ręka na ścianie sali balowej pałacu babilońskiego króla.wejdzie do Królestwa Niebieskiego.to też możliwa hipoteza. jak " gra na czas" . zaczyna twardszy kurs wobec Rosjan. koszty własne.i to się wszystko zmieni. czy rozwój wypadków przyniesie przewagę "Tuskowi i Komorowskiemu" (chociaż ci ostatni to też tylko chłopcy na posyłki byłej " polskiej" komunistycznej razwiedki... czy roli proroka.. by sięgnęli ręką po owoce z drzewa samostanowienia o dobru i złu. czyli nędzni i nic nie warci.i odebrał to jako zgodę na to. Dla nich to niewyobrażalna zdrada..bo Wszechmogący jest tylko Pan Bóg. I poznali." I ostatni cytat." Z powyższego tekstu pominąłem pewne fragmenty ... nasze błagania. Zatrzymywanie zapłaty pracownikom.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .. cytowane przez Gene' go Poteat' a wypwiedzi eksperta mającego dostęp do rosyjskiego " śledztwa" . wobec zbrodni zabójstwa Prezydenta Polski i ultralojalnego sojusznika USA. tylko o tym. że nasz (tfu!) prezydent-elekt jest znacznie ważniejszą postacią niż myślimy.myląca zbieżność nazwisk!). W rajskim ogrodzie. go*. Dobitna nieprawdaż? 11. by nie pomagali Iranowi.właśnie tak . W Chicago ani śladu akcji w tym temacie . jakby czując niebezpieczeństwo. jak i 0 tym. nasze przyzwolenie na działania Rosji w Gruzji i na Ukrainie. czym się obecnie przywódca Polonii zajmuje.. Okradanie ubogich..) I trzeci.. lecz jedynie " wspólnikami" w zbrodni .jak np. że są wszechmocni. Na koniec. zrobić " buzi-buzi" z PiS-em. akurat nieustępliwy szef komisji śledczej badającej nadmierne wydatki konsorcjum banków FED na tzw. że wiedza o prawdziwym filmie z amerykańskiego satelity szpiegowskiego. Co się tyczy Rosji i Putina .6-12 sierpnia 2010 r." Drugi . a nie pojedyncza klatka). wycofanie się z obiecanej Czechom i Polakom budowy tarczy antyrakietowej. że nie powiemy ani słowa . o tym " Kurier Codzienny" pisał uprzednio. itd. Polacy postrzegają to jako drugą Jałtę.. W tej sytuacji pozwolę sobie na trzy cytaty biblijne: Pierwszy z Księgi Mądrości: " Wszystko. jak potężny wybuch wprost rozrywa kadłub polskiego Tu-!54M na strzępy (jest to seria zdjęć.) Na miejscu pierwszym jest jednak: UMYŚLNE ZABÓJSTWO. Adam i Ewa dobitnie się przekonali. 2.to przebieg " śledztwa" (piszmy to słowo w nawiasach . Zaprawdę powiadam wam . że USA postanowiły się przed nim płaszczyć (tzw. że " wszystko się zmieni" .. petycję wspiera 50 tysięcy podpisów też z Nowego Yorku.obiecywał szatan. i w jakiej sprawie nigdy nie zmienił On swoich poglądów." Będziecie jako bogowie" .zatacza coraz szersze kręgi. co chcą.można było zainstalować tylko w Warszawie! W tym aspekcie wydaje się. jeden szykuje się do zwalenia winy na drugiego. która zakrywa sobie oczy i zatyka uszy . czyli osławionej Informacji Wojskowej PRL-u) .i persona klasy Gene Poteat' a wie. I że mogą sobie robić." I wyraźnie nie mówił o mianowaniu jakiegoś pojedynczego ambasadora. Twarze Tuska i Komorowskiego jakby w ostatnich dniach bardzo poszarzały. jak elementamie słusznie robi to cytowany amerykański ekspert) był w rzeczywistości zamachem... musi się on cieszyć bardzo dużym zaufaniem e- lit dawnej Informacji Wojskowej. nie ma mnie" . Umyślne zabójstwo. W każdym razie. jakby Putin nie był do końca pewien.. że dokonano zbrodni. co zrobili Rosjanie przy " katastrofie" polskiego samolotu. Zdaje się. wystarczy wprowadzić na przeglądarce internetowej hasło: " Czyżby Komorowski coś wiedział" . Który Jest w Niebie. że są " nadzy" . wąż starodawny namawiał prarodziców rodzaju ludzkiego. Nagranego i sfilmowanego w studio tej rozgłośni." (Dojdźcie sami. będzie ogłaszane z murów miasta.z księgi proroka Daniela: " Mene. I pogrążając " liderów PO" (czytaj: mety z IW). Być może dlatego Tusk. dali się nabrać. na którym wprost widać. potem Adam. Konkretnie rozmawiano o zablokowanej przez Tuska nominacji Anny Fotygi na ambasadora przy ONZ oraz o odmowie powołania przez Lecha Kaczyńskiego szeregu ambasadorów nominowanych przez Radusia Sikorskiego (nie mylić z generałem Sikorskim . A to bardzo duży błąd . Doszli do wniosku. że Gene zawsze pisze słowa " wypadek" i rosyjskie " śledztwo" . nie pretenduję do roli wieszcza. że film ten jest już w Warszawie .za to mamy wystawę starych samochodów.) .krzycząc " Nie widzę. z katechizmu. że znaleźli dowody na fakt.. 4.04. kto mi mówi " Panie. ale wie pan.. bo rzekł dosłownie tak: " No nie.gdy już wiadomo. fares .czy też może jed- Kto wiedział • i w co kto gra? nak Jarosławowi Kaczyńskiemu? Nawet w tej chwiłi Rosjanie mogą po prostu ogłosić. co szeptane w ukryciu. Lecz tylko ten. (Ta ostatnia pozycja dodana do listy przez Benedykta XVI. Dokładnie ta sama osoba.) " To znaczy..nie znam was. Grzechy nieczyste przeciwko naturze. Cóż. Poprawna analiza nie zna tu innego określenia. albo i ta " całościowa zmiana" nastąpi po jakimś locie prezydenckim samolotem! Aby odsłuchać czy obejrzeć ten wywiad. co słowa te znaczą. Ale jedno nie ulega wątpliwości.. Ponieważ internet odegrał ogromną rolę w zdemaskowaniu tego zamachu. Że posiedli władzę nad mediami i umysłami. jego komentarzy na temat współpracy rządu Tuska z prezydentem Lechem Kaczyńskim.. W roku 2009 wiosną Bronisław Komorowski udzielał wywiadu dziennikarzowi RFM. Bombę izowolumetryczną jak i urządzenie blokujące stery samolotu 1 po otwarciu klap podwozia uniemożliwiające mu wzbicie się do góry . Na przykład . Panie" ..2010. Albo po wyborach już nie będzie Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta. z wypowiedzi Pana Jezusa na temat Sądu Ostatecznego:" Idźcie precz w ogień wieczny. tekel.w cudzysłowie! Tyle wypowiedzi top-klasy fachowca wywiadu USA. . (. która wystąpiła do władz USA z oficjalną inicjatywą zawarcia " nowej umowy Pierwsze kuszenie węża emerytalnej" . płatni zdrajcy i zbrodniczo obojętni. Również Rosjanie mogli być nie tyle głównymi " zleceniodawcami" zamachu. którzy dopuszczaliście się nieprawości. Dzisiaj zbrodniarze często uważają... że nasze oburzenie i zaniepokojenie w związku z polskim " wypadkiem" będzie musiało być równie puste i bezzębne jak rosyjskie " śledztwo" mające wyjaśnić przyczyny katastrofy. REUTERS/KACPER PEMPEL Oczywiście . przypomnijmy znamienny fakt. Grzechy wołające o pomstę do Nieba: 1.. reset. nie słyszę. Wywiad imć pana Marszałka Sejmu dotyczył. 5.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU przeszkadzał silny antykomunistyczny prezydent... Bo nie każdy.. najogólniej. Doskonałe zorientowany politycznie Kreml dostrzegł. 15-35 Jarosław Kaczyński żegna swojego brata. kto czyni wolę Ojca mego. jako kolejny przypadek sprzedaży Polski Rosjanom. Dzisiaj hańbą nieporównywalną z niczym okrywają się organizacje Polonii opanowane przez mętów z komunistycznej razwiedki i ubecji..i faktycznie nie powiedzieliśmy. udaje małpkę. W kolejności wyliczając: Ewa. Używanie lub rozpowszechnianie narkotyków.o znacznie bardziej " globalistycznym" zakresie odpowiedzialności.ale Polska i inne kraje Europy Środkowej wiedzą lepiej. w pierwszym kuszeniu w dziejach świata. że " wypadek" (znowu właściwym jest pisać w cudzysłowie. zgotowany diabłu i jego aniołom. We wspomnianym zestrzeleniu koreańskiego Boeinga zginał amerykański kongresmen. l być dopuszczonym do bardzo " elitarnych" tajemnic. dokładnie tak jak " polska" prokuratura.. gdy dziennikarz pytał o dalsze perspektywy takiej " współpracy" z prezydentem. Natomiast jest faktem. Czyli to. że nie może powiedzieć wszystkiego. Tak często bywa wśród wspólników zbrodni .tak jak imć pan Poteat) jest niesłychanie dziwny. że to wszystko ucichnie . wdów i sierot. Przyjdą wybory prezydenckie. marszałka Kornorowskiego zebrało na szczerość. Jest zupełnie tak. A jak bywa z obiecankami złotych gór w wykonaniu nijakiego Lucyfera. obamiści mogą myśleć.. 3.

że to amerykański resort obrony nakazał przekazanie tych zdjęć Polakom. ograniczają się do stwierdzenia. Wojskowi prokuratorzy.. o których mówił minster Cichocki. że dziennikarz napisał jakieś swoje fantazje .ale są one z satelity meteorologicznego i są "znacznie mniej dokładne"." Nomen omen . Zagadnięty przez sprytnego dziennikarza mógł najzwyczajniej ujawnić ważną informację. że . Minister Cichocki przy okazji wyraził podziękowanie rządowi Stanów Zjednoczonych za udostępnienie tych materiałów.nigdy nie zostały w jakikolwiek sposób zdementowane.owej pamiętnej środy .ale jak tłumaczy "profesor Stanisław Białous z W ydziału Geodezji i Kartografii Politechniki W ars/awskiej" .zaskakująca poprawność. że to polski resort obrony wystąpił o zdjęcia . Swojej korespondencji reporter RMF FM dał rytuł: Zdjęcia satelitarne znad Smoleńska trafiły już do polskich śledczych. bo minister Jacek Cichocki. I oto 12 sierpnia 2010 roku naczelny or gan michnikowszczyzny przynosi nie lada sensacje! PoJska prokuratura wojskowa nie ma zdjęć miejsca "katastrofy" z dnia 10 kwietnia. do strony czysto prawnej . nawet ogólnych odpowiedzi na pytania.ale zawierają naprawdę nie byle co.). a jedynie / 5 i z 12 kwietnia. Rzepa jednoznacznie nie powiedział.i rozbrajająco szczery: "Satelita zarejestrował kata strofę". A już zupełne wzruszenie ogarnęło mnie. zawodowo zobowiązanych do przekazywania społeczeństwu prawdziwych informacji.sprawia wrażenie człowieka. Podobnie i wspomniany rzecznik prasowy Naczelnej Prokuratury W ojskowej WP. może nie do końca rozumiejąc.) kondolencje z kosmosu.mieliby kontakt w pierwszej linii właśnie z ministrem Cichockim.Potem dość pokrętnie ten sam pułkownik Zbigniew Rzepa informuje.Z. astronauci przesłali nam (czyli do Polski . co usłys/ał. który nie za bardzo wie." W kategoriach logiki mamy tutaj tzw..a właściwie Razwiedkistan). że zdjęcia były już wykonane .cecha charakterystyczna: używa czarny szmpon koloryzujący do włosów . że jak "zobaczą" mgłę lub gęste chmury . co zarejestrowały kamery amerykańskich satelitów.F . Od strony psychologicznej .uwaga moja F . no ale są. TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .TRAGEDIA W SMOLEŃSKU FilipŁKonouiński n ZDJĘCIAMI A było to tak: W dniu 5 maja 2010 raku nie byle kto. że wypowiedzi z dnia 5 maja 2010 roku .TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . systemem satelitów obserwacyjnych Stanów Zjednoczonych. Po zrobieniu zdjęć i po tym jak poinformowano kto zginął.ta informacja 7 rozbrajającą szczerością przyznaje. Minister Cichocki nigdy nie zaprzeczył. Wniosek o ich udostępnienie złożył resort obrony.Nieźle.wyraźnie zareagowali strachem i ograniczyli się do jednego zdaniem komentarza. Amerykanie przekazując materiały (konkretnie zdjęcia satelitarne) polskiemu rządowi . że mówił.tego Z." Słowa "bardzo ważne matę riały dowodowe" redaktor Zasada podał w cudzysłowie.owszem .TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Głęboka ekspercka wiedza pana profesora.i ten potwierdził.imćpan R?epa stwierdza. Od strony formalnej . że: "Naczelna Prokuratura W ojskowa ma bardzo wiele zdjęć. nie wiem.satelity tego typu są tak zaprogramowane. Nadto zwraca uwagę.od razu "polecieli" potwierdzać informację w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej. Jeszcze ciekawsza była wiadomość podana przez "Fakt" w dniu 13 kwietnia 2010 roku! Można ją do dziś dnia odczytać na portalu intemetowym Fakt. Ten ostatni . Również we środę 5 maja 2010 roku reporter RMF FM Krzysztof Zasada "dorwał" rzecznika prasowego Naczelnego Prokuratora Wojskowego Zbigniewa Rzepę .. która zawiaduje m. A cóż dopiero oficjalne wypowiedzi przedstawicieli dwóch różnych rodzajów władz. Z racji także na młody wiek . co mówił i nigdy nie stwierdził. że to "bard/o ważne materiały dowodo we".Z. gdy profesor od geodezji wypowiada się na temat wojskowych systemów satelitarnych. na jakim świecie żyje. Dziennikarze podają fakty i wysnuwają elementarnie zasadne wnioski.14 KURIER KURIER CHICAGO 20-26 sierpnia 2010 r. że dziennikar/e .): "Przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 1SS astronauci jako jedni z pierwszych zobaczyli dokładne zdjęcia z miejsca katastrofy polskiego samolotu." (Tu uwaga moja: Zbigniew Rzepa wypowiedział się w taki sposób.K. A właściwie był . że zdjęcia satelitarne z ostatnich chwil lotu prezydenckiego Tu-154M nie tylko istnieją . ale zapewne też są. w stopniu bodajże pułkownika.K. Minister Jacek Cichocki jest podsekretarzem stanu (ministrem) w Kancelarii Premiera RP odpowiedzialnym za służby specjalne. Wreszcie.) A swoją rozmowę z rzecznikiem prasowym Naczelnej Prokuratury W ojskowej w Warszawie Krzysztof Zasada podsumował następująco: "Nasi śledczy nie udzielają żadnych. którzy prowadzą śledztwo.F .Z. równa w swojej klasie tylko moralnym nou- Sierpniowa sensacja-rewelacja Wyn-gazety Mfejsce katastrof* FotiMikhailMet/clAP .to nie robią zdjęć! "Boi tak nic nie widać!" -jak wyjaśnia jaśnie pan profesor . Zauważmy też.oficjalne wypowiedzi dwóch niezależnych świadków mają w prawie karnym wartość dowodu w sprawie. To właśnie oni oglądali zdjęcia zrobione przez kosmicznego satelitę. ze względu na mgłę.a nie to.. Dlaczego podane powyżej informacje są wiarygodne? Decyduje o tym kilka spraw. Zbigniew Rzepa. nawet jak na tzw . wiec /apewne i te. W każdym razie o tym.K. że T uskowi wcale nie w smak taka akcja. A oto ona (najciekawsze wytłuściłem ."Idalej: "Śledczy otrzymali zdjęcia kilkana ście dni temu od Narodowej Agencji Bezpieczeństwa. ogłosił iż strona polska otrzymała od amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Agency) liczne zdjęcia satelitarne i dnia 10 kwietnia obrazujące ostatnie minuty lotu T U-154M Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. jako cytat zasłyszanej wypowiedzi. m R P (czyli Ubekistan . Bo nad lotniskiem w dniu l O kwietnia nie było satelity wojskowego. że (dosłowny cytat): "Prokuratura Wojskowa ma Już satelitarne zdjęcia z dnia katastr oły prezydenckiego tupolewa pod Smoleńskiem (wytłuszczenie moje . Zaś pytany wprost o informację z dnia 5 maja 2010 roku .zdjęcia z dnia 10 kwietnia z ostatnich chwil lotu tunolewa są .zanim jeszcze astronauci dowiedzieli się kto zginął!!! A przecież tę ostatnią informację światowe agencje informacyjne podały niemal natychmiast po zamachu (pardon: "ka tastrofie")!!! T ytuł jaki reporterzy "Faktu" nadali swojej publikacji jest również znamienny . że: "T o bardzo ważne materiały dowodowe"! T a reakcja wojskowych śledczych też bardzo mocno pr/emawia /a prawd/iwością informacji. Nie ma.pl.jest raczej typo- Kilka słów komentarza wym figurantem na ważnym stołku.in. że należy przypuszczać.jak to dziennikarze .wspomniana "rozbrajająca szczerość". podwójne zaprzeczenia.. A "wojskowi prokuraci" najzwy czajniej w ś wiecie ją potwierdzili!!! Natomiast na próby "ciągnięcia za język" na temat: co te zdjęcia zawiera ją ..

Oficjalni lider/y Polonii nie powinni się prz. Przełamał się na części Samolot pasażerski r ozbił się w czasie burzy na lotnisku na wyspie San Andres w Kolumbii. który rozbił się na wojskowym lotnisku w Smoleńsku czeniom Episko-kapusiów w rodzaju Życinskiego czy Skworca. KURIER CHICAGO KURIER 15 TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Brat mojej babci i sąsiad naszej rodziny w Poznaniu. Uszkodzenia samolotu są znaczne. by ustalić. Zapewne Michnik w dzieciństwie przestraszył się psa (może kota?) i tera? własną nienawiść przypisuje zwierzętom (mechanizm projekcji). Przerobienie głosów ważnych n a nieważne. czy nie. Jest nim sam Jarosław Kaczyński. Zmierza do zbrodni przeciwko prawdzie i strasznej krzywdy moralnej wobec ofiar zbrodni oraz do zapewnienia bezkarności jej sprawcom. że satelity wojskowe zawierają obiektywy fotograficzne z aparatów Smiena-8 . Drapieżnik poluje. Kwestia zasad . że identyfikacja na podstawie twarzy była niemożliwa. po charakterystycznym znamieniu na klatce piersiowej. Taka bomba działa poprzez kombinację wysokiego ciśnienia i bardzo wysokiej temperatury . Rozbił się po uderzeniu pioruna w czasie podchodzenia do lądowania. Człowiek. że w samolot uderzył piorun. o wspomniane zdjęcia satelitarne. że Hitler to wariat.in. Bowiem to co 12 sierpnia ogłosiła Wyb-gazeta i zaraz skwapliwie potwierdziły wojskowe prokuraiy wijąc się jak te piskorze na wędkarskim haczyku wobec własnych wcześniejszych wypowiedzi . ale wystarczy by odsłonięte części ciała były zwęglone. albo Gdańsk . w kraju.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . A to oznacza.in.ymilać do bandytów. czy kulturze osobistej Palikota lub Niesioła zasadza się zapewne na przekonaniu. Rannych przewieziono do miejscowych szpitali.oświadczył zastępca dyrektora kolumbijskiego państwowego zarządu lotnictwa Donald Tascon. gdyż domniemał. Jak informuje Reuters. mlekiem matki. że Rosjanie mieli wątpliwości. Powie ktoś.. Nikt tego tematu nie porusza .kiedyś zwanych sumieniem. Jest to.. a ciało rozkawałkowane (np.ten neo logiz. które to ofiary były obywatelami USA . Syty nie atakuje. Bo po obu wspomnianych BOR-owcach wszelki słuch zaginaj. że przesadza. Bogoty do turystycznej wyspy San Andres na Karaibach. I trochę także kwestia tzw. Jak bardzo by sieteraz ten potencjał przydał. Jedna osoba zginęła. Współpracownikowi morderców na miejscu zbrodni gratulacji sienie składa. że władze tzw. czy "Fikus" też pojechał? trzech tysięcy stopni Celsjusza.który niewątpliwie widział zwłoki ofiary katastrofy. znająca Niemców i ich politykę Wielkopolska głosuje na T uska. Bandyci i tak mają ich gdzieś. że zdjęć z 10 kwietnia nie ma .i już! Michnik jest oczywiście. Ul RP to oficjalny organ propagandy . której towarzyszył silny wiatr i wyładowania elektryc/ne. Oznaczałoby to. Wrak samolotu Tu-154. brak polskiego asystenta w '"wieży" kontrol nej i szereg innych skandalicznych zaniedbań) . że oficjalnie zwróciłem się / prośbą o wywiad do pana Jarosława Kaczyńskiego na temat m. No i w wypadku Komorowskiego . generała Janickiego. że jest mgła i powinny się automatycznie wyłączyć..tak jak gazeta "Praw da" w komunistycznym ZSRR. Jego publikacja znaczy tyle. np. min. propagandzistą. Możliwości takiego fałszerstwa są w praktyce "polskiej" ordynacji wyborczej nie ograniczone. Ważne na teraz Pamiętajmy.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU przy zdrowych zmysłach nie może składać gratulacji Komorowskiemu z okazji objęcia urzędu prezydenta RP .pewno pod wpływem poparcia Lecha W aiesy . Trzeba koniecznie robić własne.. który widział zwłoki ofiary katastrofy ma znaczenie niemal rozstrzygające dla faktu.patrz pan jaka delirka!!! No i wiadomo. chorym na pychę i kłamstwo na granicy obłędu. Ciekawe. pozbawione części kończyn). Z jego wypowiedzi na temat identyfikacji zwłok brata wynika. Boeing 737 zbliżał się już do pasa startowego... A w Polsce właśnie rozpoczęły się rządy dawnych komunistycznych spec-służb. "dorobienie" głosów . w sierpniu 1939 roku wszyscy uważali. Cóż. jest i trzeci ś wiadek . Samolot kolumbijskich linii Aires leciał /e stolicy Kolumbii.zeznanie naocznego ś wiadka..co skutkuje podejrzanie wysoką frekwencją po bezbarwnej i nieciekawej kampanii. wyjechał do USA ostatnim rejsem MS "Batory1' w dniu 28 sierpnia 1939 roku. Ale przecież to oczywiste! NachJeli się samogony i mieli zwidy. który choćby za drastycznie niezgodne z przepisami zorganizowanie wizyty prezydenta RP (wykonanie tych ostatnich było na poziomie umyślnej farsy ..bo ich kamery też miały delirium i zapewne nie wiedziały.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . czy wspomniany typ bomby eksIpodował w tym samolocie. Pragnę poinformować Państwa Czytelników. Samolot z Bogoty lądował w samym środku intensywnej burzy powiedział pułkownik Gustavo Barrero z kolumbijskich sił powietrznych.. Może dlatego Jarosław Kaczyński jest teraz obiektem takiej nienawiści w Ra/wiedki stanie (kiedyś Polska). Słusznie zauważył dr Rafał Klimuszko. To bardzo mocno potwierdza wybuch bomby izowolumetrycznej. że "śledztwo" (jak słusznie pisze to słowo w cudzysłowie Gene Poteat) zmierza do z góry założonych tendencyjnych i fałszywych ustaleń.m Michnika jest szczególnie absurdalny.informuje Reuters. Na pokładzie znajdowało się 121 i sześciu członków załogi osób.wystarczy aż nadto materiałów. I nawei te zwidy sfotografowali .sprawa ma także wymiar moralny . A swoją drogą . ale nie najmniej ważne. And last but not leasL Ostatnie.Pierwszy pilot powiedział. co do identyfikacji. maszyna przełamała się na trzy części.czci pamięć ofiar .20-26 sierpnia 2010 r. świadczy o nie lada problemach osobowości.razem z tymi astronautami przecież to takie oczywiste!!! Ul RP postanowiły "przemilczeć" dowód ze zdjęć satelitarnych. A wtedy można wystąpić na podstawie "court-order" o wszelką dokumentację posiadaną przez władze USA..jak to w cudzysłowie pisze wspomniany prezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Byłych Pracowników Wywiadu. Na przykład osławiona "zoologiczna nienawi ść" . jest szczególnie żenująca.powinien być z miejsca aresztowany . T rwa to wprawdzie moment. i nie muszące liczyć się z niczym. Nienawiść do Polski i Polaków wessał /apewne /. Motorkami borowcy do Smoleńska jadą. T ak . że zwierzęta nie odczuwają nienawiści. gdy doszło do wypadku. że Michnik ogłosił. AJYRichard Garcia . do katastrofy doszło w czasie burzy.in. Bo te kamery też się na tej stacji kosmicznej ISS nachlały . jakich doznała uszkodzeń i co spowodowało wypadek . gdzie jeszcze prawo coś znaczy. kiedy jest głodny .tego Michnik nie wyjaśnił.ale należy naprawdę poważnie myśleć o sfałszowanych wyborach. że nie ma co czekać na wyniki "śledztwa" . którzy oczekiwali na płycie lotniska i z miejsca pobiegli na miejsce katastrofy tworząc straż honorową przy /włokach Pre/ydenta RP. l 14 jest rannych . Badamy szczątki maszyny. że jak mieli delirę.m. który rozpęta nową wojnę światową. to im żadna mgła nie przeszkadzała robić zdjęć satelitarnych . by rodziny ofiar tragedii. że oprócz dwóch funkcjonariuszy BÓR. ale nie najmniej ważne Samolot rozbił się po uderzeniu pioruna. Natomiast prezes PiS rozpoznał ciało Prezydenta RP m.to tylko dowód na fakt.jak szkoda potencjału organizacji polonijnych w rodzaju ZNP c/y KPA opanowanych przez uboli i razwiedkę. Ale ten bufon w tzw. zdrowego rozsądku. Nieprawdopodobne psychologicznie wyniki. W tym ostamim aspekcie działaność kreatur w rodzaju szefa BÓR.wystąpiły z oficjalnym wnioskiem o śledztwo z podejrzenia o umyślne morderstwo pierwszego stopnia. . Słownictwo jakiego używa.około Trzeci świadek Boeing 737 kolumbijskich linii Air es rozbił się po uder zeniu pioruna.zakochał się w PO??? Wystarczy obsadzić "swoimi" ludźmi obwodowe komisje albo chociaż ich cześć w okręgu wyborczym. Już bezczelne i jawne.no i oczywista oczywistość: w mgle i poprzez chmury zdjęcia przecież nie zrobią!!! Co z astronautami / międzynarodowej stacji satelitarnej ISS .: jak wyglądały zwłoki Prezydenta RP? Jeżeli będziemy mieli ten opis . że to tylko domniemania. Człowiek Ostatnie.