2-8 lipca 2010 r.

KURIER CHICAGO

KURIER 21

MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM
Rafał Klimuszko

KOMU BIJE DZWON?
Niniejszy artykuł został zamieszczony w uta. miesiącu przez autora w Polsko-Polonijnei Gazecie Internetowej "Kworum". Prezentowana poniżej wersja jest nieco poszerzona, wersja, "internetową". dodany został m.in. fragment o domniemanych aktualnych zadaniach agentury w Chicago w związku z "katastrofa" pod Smoleńskiem. Taśmy z "czarnej skrzynki"
do 30 metrów. Poza tym ścięcie ny "polskiej" nie wspominając. skrzydłem małego drzewka przy pręd- Wszak jedna z trzech skrzynek była kości ciężkiej maszyny 230 km/godz produkcji polskiej i chroniona polskim nie spowoduje ani zmiany linii lotu, ani patentem. Jej Rosjanie nie potrafili od"położenia samolotu na skrzydło" - czytać, więc usłużny i gorliwy pomocczyli silnego przechyłu na lewe nik w zacieraniu śladów zbrodni - Doskrzydło - jak pokazują wszystkie u- nald Tusk - zamiast "otworzyć" rzebeckie telewizomie na animowanych czoną skrzynkę w Polsce, natychmiast filmikach z ostatnich sekund lotu. Ina- przesłał do Moskwy niezbędne prograczej, jeżeli stery są zablokowanwe, al- my komputerowe... bo ktoś z zewnątrz przejął kierowenie samolotem. Jak już 11 kwietnia wypowiedział się najwybitniejszy polski Tak dochodzimy do pytania: kto to specjalista od katastrof lotniczych, urządzenie, które zablokuje stery (i sa- zrobił, dlaczego, i co z tego dla nas wymolot będzie cały czas opadał w dół nika? - Odpowiedzi na te pytania pozonie reagując na próby poderwania go stają kluczowymi sprawami dla naszej do góry) w Tu-154M można zamonto- przyszłości. Bowiem po zamordowawać tylko w ten sposób, że uruchomi niu Prezydenta Polski sytuacja naszego się ono dokładnie w momencie otwar- kraju bardzo się zmieniła I co więcej cia klap lub wysunięcia podwozia... O- jak najbardziej to nas wszystkich dotyczywiście wypowiedzi pilotów, że u- czy, l poniżej na te pytania odpowiemy. tracili sterowanie maszyną i ma miej- Nie postaramy się odpowiedzieć, tylko sce zamach - trzeba na oryginalnej taś- odpowiemy. Będę bowiem starał się wypowiadać jak były wojskowy. Domie zamazać, by były nieczytelne! Innych sprzeczności i niejasności bitnie i konkretnie, i twardo trzymając na tych taśmach co niemiara. Czemu się faktów i pozbawionej emocji logiki. niby główny pilot w ogóle się nie odzy- Poszukując najlepszych dróg postępowa w ostatnich minutach lotu? Czemu wania dla nas. Oceńcie to Państwo jeśli pada komenda dugiego pilota: Czytelnicy sami. Ale jeszcze jedna mała dygresja. "odchodzimy" (czyli wzbijamy się w powietrze) - samolot nie tylko, że nie Niewątpliwym dowodem na fałszerstwo przedstawionych zapisów z podrywa się do góry - ale też nikt w "czarnej skrzynki" z kabiny pilotów kokpicie tego faktu nie komentuje? I tak powstało te coś (z rosyjskim jest i czas katastrofy. Lomikso wojskostemplami, że autentyczne): coś dodali, we Smoleńsk-Siewiemyj (Smoleńskcoś zamazali, trochę autentycznego Północ) ma bowiem postać pasa startomusieli zostawić... A ubeckie telewi- wego długości 2600 m dokładnie w lizomie robią z polski pilotów, którzy nii wschód-zachód. Samolot prezydenwożą prezydenta i premiera idiotów, ta Polski podchodził do lądowania doktórzy nie latali na symulatorach... Cie- kładnie od wschodu, lecąc na zachód. kawe, czy ktoś w takie brednie wierzy? Na wschód od lotniska są tereny spaceBo wszak symulatory to już w szkole rowe (bagienny lasek), do którego od lotniczej niezbędny element szkolenia. południa przylega osiedle mieszkanioZ tym, że od momentu spreparo- we. Zaopatruje je w prąd linia elektrywania i dostarczenia tych taśm z czar- czna biegnąca w linii północ -południe. nej skrzynki z kabiny pilotów - pań- Nasz Tu-154M tuż przed "katastrofą" stwo rosyjskie oficjalnie stało się ściął linię energetyczną zaopatrującą te współuczestnikiem zamachu. Współu- osiedle. Prąd zgasł w mieszkaniach odokładnie o godzinie czestnikiem, współpracownikiem za- siedla machowców, stroną współodpowie- 10:39:50sek. Od miejsca "katastrofy" dzialną. .. Ciekawe, jak spreparują taś- do uszkodzonej linii jest dystans, który my z "czarnej skrzynki" z nagraniami nawet lecąc z prędkością 200 km/h z kabiny pasażerów? Bo wszak pier- wymagał czasu lotu najwyżej 4 sekunwszy wybuch (jeden z dwóch składo- dy. Stąd czas "katastrofy" to wych wybuchu bomby izowofumetry- Ift39:54sek. - dokładnie taki wyliczyli cznej) - ten który powoduje rozprężają- niezależni eksperci. A na taśmach z cy się gaz uwalniający się ze zbiornika, Moskwy rozmowy w kokpicie trwają gdzie był w postaci cieczy pod ciśnie- jeszcze dwie minuty dłużej! Swoją niem setek atmosfer - musi być na ta- drogą - nie dziwota, jeżeli do orginalkiej taśmie słychać. Osoby najbliższe nych rozmów "trochę" się dodało! lokalizacji bomby będą też ranne - po- (Czas został podany wg czasu lokalnewinniśmy słyszeć wybuch, świst, głosy go, wg czasu środkowo-europejskiego bólu i przerażenia, a potem drugi wiel- obowiązującego w Polsce była odpoki wybuch - zanim zapadnie cisza... wiednio 8:39:54sek - jako czas "kataNaprawdę ciekawe - co zajmuje Rosja- strofy".) Oczywiście drugim niezależnom tyle czasu? Czyżby te skrzynki nym dowodem prawdziwego czasu kamusieli wyprodukować od nowa i na- tastrofy pozostaje seria zdjęć satelity anosić na nie zarówno element ze skrzy- merykańskiego obserwującego ten renek prawdziwych, jak i spreparowane? gion. A na zdjęciach jest nie tylko doO skanadalicznej "współpracy" stro- kładny czas, ale i "a view to the kill"

- fotografia zabójstwa, czyli wspomnianego wybuchu bomby izowolumetrycznej rozrywającej kadłub samolotu na strzępy,.. Nie należy bowiem zapominać, że rejon od Smoleńska do Moskwy jest regionem monitorowanym satelitamie na mocy podpisanych porozumień rozbrojeniowych Waszyngton-Moskwa. Zresztą - jednym z wielu takich regionów w obecnej Rosji.

Zgodnie z przewidywaniami po dwóch i pot miesiącu od "katastrofy" ujawniono zapis jednej z tzw. czarnych skrzynek prezydenckiego Tu-J45M. Oczywiście, zapisy ujawnione po takim czasie nie mają większej wartości. Ciekawe - co Rosjanie tak długo z tymi zapisami robili? Oczywiście, w żaden sposób nie ujawnili "what took them so long" (co zajęło im tak dużo czasu) - jak mawiają Jankesi. Zapewne "strona polska" musiała dostarczyć "braciom zza Buga" próbki głosów załogi, by odpowiedni "zsyntezować wypowiedzi", które nigdy nie miały miejsca Potem należy wpleść je w oryginalne fragmenty taśmy... I tak powstaje swoisty misse-mage - i nie do unikniecia niezgodności i sprzeczności. "No to katastrofa, będzie makabra" mówi jeden z członków załogi o pogodzie nad lotniskiem. Rzecz w tym, że prawdziwy pilot nigdy tak nie mówi. Choćby dlatego, że wie, iż prezydencki Tupolew ma system radiolokacyjnej mapy - I pilot ogląda na ekranie teren nad którym leci i teren przed nim. Ten Tupolew mógł bezpiecznie lądować nawet przy widoczności G/0 - co w jeżyku lotniczym znaczy: zero widoczności i zerowy pułap chmur (czyli chmury dotykają gruntu). I tak nawet raz było. Dokładnie ten sam samolot wiózł pewnego razu naczelnego wodza Układu Warszawskiego, sowieckiego marszałka Dimitra Ustinowa i wylądował perfekcyjnie na małym lotnisku wojskowym na Pomorzu przy warunkach dokładnie właśnie 0/0. Wiec żaden pilot wojskowy, wiedząc jakie ma wyposażenie w kokpicie, nie mógł robić problemu z powodu widoczności 200 metrów, ani wieża kontrolna nie mogła odradzać lądowania, równie dobrze wiedząc, że to przecież nie zwykły liniowiec pasażerski, tylko "prezydencka maszyna". Bo wszak kontroler wieży lotniczej to też nie amator, tylko wysokiej klasy fachowiec. I jak jest wyposażony samolot, który wozi głowę państwa, w dodatku samolot, który już wiele razy na tym lotnisku lądował - po prostu wie. Ale wypowiedzi "katastrofa, będzie masakra" są dobre medialnie dla gawiedzi - i do zwalania winy na pogodę i polskich pilotów... Ale nawet mimo takich - ewidentnie fałszywych wypowiedzi - musiały pozostać element autentycznej taśmy. I np. Kontroler z wieży lotniczej mówi: "Horyzont" (co znaczy macie wysokość lotu zero) w tej samej chwili, kiedy drugi pilot odczytuje pomiar wysokości: "30" (czyli 30 metrów). Jak to już wspomniałem, system MECON fałszuje dane satelity nawigacyjnego sterującego pilotem automatycznym

Najważniejsze pytania

Mój Boże - Rosjanie to mnie zawiedli. Muszę Państwu Czytelnikom powiedzieć, że gdybym tzw. zamachy przypisywane Putinowi miał oceniać jako analityk polityczny i wojskowy byłbym bardzo sceptyczny. Kto zabija, jawnie i w biały dzień strzałami z pistoletu znaną międzynarodowo dziennikarkę Politkowską - i to w dniu urodzin (czy imienin) Purina? Ależ trzeba być niespełna rozumu! Albo kto truje w Londynie Litwinienkę, byłego oficera FSB (rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa), znanego krytyka Putina, radioaktywnym pierwiastkiem (dokładnie Polonem), w dodatku niezwykle rzadkim i wykorzystywanym wojskowo? Nadto łatwym do wykrycia nawet po setce lat? Kto tak nieudolnie truje kandydata na prezydenta Ukrainy - dokładnie tak. by było to łatwe do wykrycia, i by ten nie zginał? Tylko sprawca, który wlaśnie chce, aby podejrzenia padły na prezydenta Rosji, na rząd Rosji! Ależ zamachów tak się nie robi! Ileż jest lepszych sposobów... Ot, wypadek samochodowy, wybuch gazu w mieszkaniu - i sto innych, dyskretnych i trudnych do wykrycia! Raczej broniłbym tezy, że Putin może mieć u siebie groźną opozycję, przede wszystkim z kręgów dawnego GRU, która być może nawet wykonując jego rozkazy, stara się przy okazji pod nim "ryć", jak tylko może... Car Rosji może się oczywiście nie przyznać do własnej "słabości", może nawet zrobić zamachowca z Londynu deputowa-

Dziwne zamachy przypisywane Putinowi

nym, ale to nie zmienia faktu, że początkowo mógł nie mieć z różnymi wydarzeniami nic wspólnego. Osobną sprawą jest fakt, że władca Rosji może być częściowo zakładnikiem dawnego GRU, które często robi sobie, co chce, nikogo o zdanie nie pytając. Jako jedna z sił, które wyniosły Piutina do władzy... Każdy kraj despotyczny jest bowiem zawsze zagdką odnośnie widocznych i ukrytych mechanizmów władzy. Hipoteza, że Putin zwaryjował, ma skłonności do jakiegoś ekshibicjonistycznego sadyzmu, oraz otoczył się miernotami i kompletnymi idiotami - jest mimo wszystko mocno fantazyjna i stoi w dość mocnej sprzeczności z działaniami Putina jako głowy państwa. Hipoteza taka pojawiła się w intemecie, można ją dziś nazwać "hipotezą Gordionowa". Według autora intemetowych komentarzy używającego takiego pseudonimu, nowa "zbrodnia katyńska" nosi jakby "podpis Putina" - niemal jawne epatowanie się przed całym światem w rodzaju - patrzcie, ja to zrobiłem, i co mi kto zrobi? Rzecz w tym, że jest to niestety hipoteza możliwa, jest możliwe, że tak rzeczywiście jest. A wtedy, słowo "brrr..." - jest dobrym komentarzem do tego, jak mogą się rozwijać dalsze wydarzenia w Polsce... Pewno będziemy mieli serię politycznych mordów? Ale zauważmy też sprzeczność takich działań z wcześniej ujawnianymi cechami osobowości władcy Kremla. W jego działaniach było bowiem widać wiele rozsądku i autentycznej troski o kraj. Dużo przykładów możnaby podawać: dyscyplina budżetowa Chodorkowski, Bieriezowski, polityka wobec Iranu, twarde targi z USA dosłownie o wszystko i z powodu byle pretekstu, etc.. etc... Dlatego Putin i jego ekipa nigdy nie byli zbyt ciepło widziani w Waszyngtonie. I to naprawdę nie tylko z powodu embargo na import kurczaka z USA. Swoją drogą, sławne zdanie Putina: "Amerykańskie kurczaki zawierają takie ilości syntetycznych sterydów, że z punktu widzenia rosyjskie-

Szczątki prezydenckiego same

zawsze należy uwzględnić najgorszą ewentualność.. W dodatku wspomniana "obróbka propagandowa" do zamachu na początku była w rosyjskich mediach tak idiotyczna. były osoby powszechnie znane międzynarodowo jak Anna Walentynowicz. Zakończenie eksploatacji . że gazu ziemnego mamy tyle.i nie tylko . Fakt. go prawa sanitarnego nie nadają się nawet na pokarm dla psów" . I co z tego..np. kolumna poszła za $ 1000.o ile została uzgodniona . I jeżeli ktoś zapyta. jak i przekonanie o nieuczciwości komentarzy ubeckich telewizorni . Putin obiektywnie bardzo stracił.Odpowiem: właśnie tak jak było z polską siarką. 6 do 7 km? Ropa z Tatarstanu płynąca do Płocka rurociągiem "Przyjaźń" też jest wydobywana z głębokości 7 km. A pod tym gazem jest i ropa i jest jej moc. że pojawią się tilmiki z odgłosami strzałów na miejscu katastrofy.MOIM ZDANIEM • MOIM ZDANIEM .to stanowczy opór przeciwko "The Holocaust Industry".Amerykanin musiał być nieźle pijany.co tylko pogłębiało powszechne w Polsce przekonanie o udziale PO w spisku.. 0 tym bowiem. chwiejnego i niekonsekwentnego . i tym podobne brednie).jeżeli taki zamontowano ... bo przecież politykiem uległym komu trzeba . i jest do tego paskudnie zasiarczona.rosyjski gaz nie będzie Europie do niczego potrzebny. "Zachodu". W czasie 30 lat wyeksploatowano je do cna. że świat w roku 2010 jest zupełnie inny niż świat w roku 1945. a zapotrzebowanie całej Europy pokrywane importem na co najmniej lat 130. a zarazem jakby starali się zachować pewien dystans.to też tylko bezpośrednio przed lotem.mogą robić tylko polityczni durnie do entej potęgi. że bracia Kaczyńscy wcale takimi za bardzo propolskimi politykami nie byli. Tego sprawcy zamachu nie przewidzieli .. Bestialstwo tego mordu też mówi samo za siebie. Wiadomo już. Za mienie obywateli USA przejęte w Polsce po II wojnie światowej. Bardzo.to nie tylko stwierdzenie faktu (Rosja jest akurat wymagająca jeśli chodzi o importowane mięso) . szeroka opinia publiczna. ale niesłychanie i śmiertelnie groźną chorobą o nazwie: zapalenie otrzewnej. nie trzeba było najgorszym post-stalinowskim kanaliom oddawać władzy. że winny był polski pilot. od momentu fałszerstwa czarnych skrzynek współudział i współodpowiedzialność rządu Rosji. kto wziął tego tysiaka? Student-keiner? Jeśli tak . jeżeli Polska zacznie eksploatować swoje bogactwa energetyczne . Polska może produkować po prostu nieograniczone ilości taniej energii elektrycznej i praktycznie darmowej energii cieplnej! Nic dziwnego. że za pośrednictwem intemetu zajdzie gigantyczna niezależna od autorów zamachu wymiana informacji. bardzo mało prawdopodobne. Twór geologiczny cały jak gąbka nasycony gazem i ropą ciągnący się od Zatoki Perskiej do Morza Północnego. prezydenta Kaczyńskiego? Godzącego się na nawet najbardziej niekorzystne umowy z Ameryką? Niestety może to być prawdą.. jeżeli wkrótce przekonamy się.. że Rosja mogła od początku wiedzieć o zamachu. Nadto fakty wskazują na współudział jakichś si! w Rosji. A może nie ma w tym elementu " zdrowej troski" o własny kraj? Musimy jednak skonstatować fakt. I oczywiście. że to też zastanawiało. że Niemcy u siebie rozpaczliwie poszukują źródeł geotermalnych. A wspomniany senator jest też w bardzo ciepłych stosunkach z panią Clinton.NIC. że wśród osób zamordowanych wraz z polskim prezydentem był 1 prawosławny arcybiskup. I miał rację Lech Kaczyński .) Dziś wiadomo.i dyżurni nasłani "ściemniacze" swoimi wpisami tego powszechnego przekonania wcale nie zmieniają. No i my Polacy też jesteśmy.jak ich nazwał Rafał Ziemkiewicz) . Cóż .. w USA bardzo wpływowy.rok 1988. Najbogatsze złoża na świecie. że ci ostatni nie żyją). wina pilota.. że Lech Kaczyński nie żyje sprawny i w oczywisty sposób uprzednio przygotowany charakter tej akcji wskazują jednoznacznie na główną siłę wykonawczą zamachu .nie wymaga dowożenia żadnych surowców energetycznych. z Niemiec. (Sumaryczny zysk netto z tych złóż przekroczył 60 mld USD.jaką mogła być tylko "polska razwiedka". w której Lech Kaczyński do końca był konsekwentny (przynajmniej nic nie wiadomo.22 KURIER KURIER CHICAGO 2-8 lipca 2010 r. A wszak Polska jest członkiem NATO. Jest to tym bardziej dziwne . że ono się rozwija. A co z możliwą reakcją USA? Czy może Rosja wiedziała. mogą być oczywiście indywidualnym idiotyzmem politycznego waryjata ale mogą też być "balonem sondażowym" wypuszczanym przez ekipę Obamy wobec Rosji i Putina.kosztowały. bardzo Lecha Kaczyńskiego. pilot nie znał rosyjskiego.. który przynajmniej próbował podejmować jakieś pro-polskie kroki. To trochę jak w medycynie z trudnym do rozpoznania. że trzeba znowu oddać Rosji Polskę w zamian za współpracę odnośnie Iranu i w Afganistanie. Nie strzela się z bomby atomomowej do polnego konika! Tak dodchodzimy do najważniejszego pytania: Czy zamach na polskiego prezydenta był elementem szerszej międzynarodowej aktualnej gry politycznej? Otóż mógł być. komputerów i sejfów kluczowych ministrów odpowiedzialnych w Kancelarii Prezydenta RP za sprawy bezpieczeństwa państwa (zanim jeszcze było wiadomo. A w dodatku major Protasiuk akurat rosyjski świetnie znał! Ale to wcale nie wyklucza hipotezy.. A swoją drogą.nie jest jawna. Rosji. Cóż . I Rosja i jej wizerunek również. rzekomo właściciela restauracji.).. i potencjalnie też od naszych postaw zależy nieco więcej niż w 1945 roku.. Ulegli naciskom i zniszczyli własną koalicję. co to chciał te 65 miliardów. własny rząd i sejm. opcja w Europie zachodniej stopniowego przestawiania się na innych dostawców . że Rosja wycofuje się w radzie Bezpieczeństwa ONZ z blokowania nowych sankcji przeciwko Iranowi . lepiej przyjrzyjmy się spokojnie faktowi. Szybkie włamania do pomieszczeń. jeśli chodzi o sprawy Hipotezy alternatywne odszkodowawacze.cóż.Lech Kaczyński był niewątpliwie) . tylko o najbogatszy kraj świata. Ciekawe.. Bo jak inaczej traktować twierdzenie. że ono już dawno jest faktem! Tyle. To Putinowi grozi międzynarodowy ostracyzm jako nieobliczalnemu. za chwiejność . nasz kraj zapłacił już zresztą gigantyczne odszkodowanie w latach 60-tych XX wieku. Odnotujmy też. głośne od ponad roku.. to trochę mi to przypomina autentyczną historię. Rosjanie uczestniczyli w "obróbce propagandowej" (zła pogoda. zdaje się nie lubił. albo nawet sprawować tzw. W dodatku elektrownia geotermaina jest elektrownią idealną .. Aha. że Ameryka znowu nas "sprzedała". Dobitnie potwierdzać na cały świat winy Stalina za pierwszy Katyń wcale nie musieli. A jak dotychczas za "pierwszy Katyń" w jakikolwiek sposób zadośćuczynić nigdy nie mieli zamiaru. I ostatnio bardzo awansował jako szef ważnej senackiej komisji! Oczywiście taką politykę: oddawać Rosji dosłownie za nic najbogatszy kraj świata i nadto decydujący o panowaniu w Europie .sowieckie zbrojenia w kosmosie . że żywiołowy rozwój intemetu ciągle wyprzedza możliwości kontroli tegoż intemetu. Odkrycie: rok 1958. Która w dodatku dość łatwo pomoże ustalić niezbitą prawdę! Kła to zrobił? Co wiemy na pewno? A co jest hipotezą? Jedno nie ulega wątpliwości: bombę izowolumetryczną (najparwdopodobniej wyglądem zewnętrznym udającą jedną z niewielkich gaśnic przeciwpożarowych) umieszczono w prezydenckim Tu154M w Warszawie. był to też pierwszy prezydent po 1989 roku. A w polityce.. Każde następne fałszerstwo i brednia będzie tylko pogłębiało międzynarodowe przekonanie o rosyjskiej odpowiedzialności i winie.musimy dogadać się z Rosją! Miejsce katastrofy kilka dni po tragedii.w dziejach polityki amerykańskiej . etc. czyli osławiona Informacja Wojskowa i będąca jej emanacją partia polityczna: PO.. . że jest ta ropa dość głęboko. A wspomnijmy. I tak to oceniają nie tylko kraje NATO.bestialsko zamordowali! Cóż.kolejne rodem z debillandu medialne szachrajstwa PO (tejże partii polityków i propagandzistów) w rodzaju bredni jak to 50 osób naraz wyciągnęło komórki i zaczęło dzwonić. salonowi w Warszawce . tak jak w życiu. jawnie robiąc sobie kpiny z zachodnich polityków i chmury islandzkiego pyłu.wydaje się mi mimo wszystko zbyt fantazyjna. jak dobrze. że nowa Jałta . sprawstwo kierownicze... Ale taka nieprawdopodobna głupota . Ten ostami.. MOIM ZDANIEM .w celu ewentualnego postraszenia innych przywódców politycznych.. I tego człowieka. USA. bo nie znał języka rosyjskiego? Przecież każdy wie.. że w poprzednim sejmie większości dwóch trzecich głosów za traktatem lizbońskim by nie było. A jeżeli USA tego nie rozumieją? A to proszę bardzo . l odmowa wypłacenia pewnemu kongresowi z USA 65 mld USD za rzekome mienie pozostawione w Polsce.podobnie będzie teraz z Rosją. albo jak to nie miał doświadczenia pilot prezydenta kraju . Musimy pamiętać.albo to pierwszy raz? A Franklin Delano Roosvelt co wyrabiał? l czy przypadkiem za nowym Katyniem nie kryje się nowa Jałta? A rząd USA pozwolił bestialsko zamordować zawsze lojalnego i szczerego sojusznika USA. Rosja jest obecnie krajem mocno zależnym gospodarczo i finansowo od tzw. by zmienił zdanie) . O czym można się przekonać na dowolnym formu intemetowym . Z tym.cały świat dobrze wie.. I jeżeli złote myśli senatora Levi'ego uległy realizacji.. Wspomniany kongres.. ale i tzw. a Polsce usiłują "wciskać" drogą i nieefektywną energetykę wiatrową. A parę wodną można z powrotem odprowadzać do rozgrzanych skał i produkować taniutką energię elektryczną w obiegu zamkniętym tejże pary praktycznie bez końca. że jedyna sprawa.. w przeliczeniu na tony paliwa umownego najmniej 130 razy większą niż cały gaz 1 ropa pod dnem Morza Północnego. jak się okazało.. a student dobry aktor i w dodatku dobrze znający angielski! Na marginesie.zgodnie z prawem międzynarodowym sprawa ta jest załatwiona raz na zawsze. że żadnej reakcji USA (a co za tym idzie NATO) nie będzie? Dobre pytania. że to był zamach . i to już od dłuższego czasu.MOIM ZDANIEM posłów) pokazało. w ogóle nie przebywał w Warszawie (był na wczasach w Zakopanem). Tak. Obowiązuje zasada: jeżeli podejrzewamy. Najmniejsze objawy niechęci do rosyjskiego gazu. To nawet powoduje dla nich nieco niezręczną sytuację.MOIM ZDANIEM . Co z tego miał przeciętny Polak? Ano dokładnie . Chociaż obiektywnie to właśnie Putin na tym zamachu po Polsce traci najwięcej. też osiąga kumulację właśnie w Polsce. Jest też faktem. A nie przebadano jeszcze nawet połowy złóż. że fenomen geotermalny w Polsce ma wartość. Tu zadajmy sobie pytanie: Czy Rosja mogła sama przeprowadzić taki zamach (z "polskimi" mętami z osławionej IW jako głównymi wykonawcami) bez jakiegoś międzynarodowego przyzwolenia? Teoretycznie tak. Ale hipoteza o "globalistycznym ukaraniu" (np. bestialskiemu mordercy.MOIM ZDANIEM . Polska to niezależność energetyczna Europy. że prezydent Rosji na pogrzeb prezydenta Kaczyńsktego przyleciał do Krakowa demonstracyjnie największym ze swoich odrzutowców.. Mechanizm blokujący stery i uniemożliwiający wzbicie się w powietrze (uruchamiający się w momencie otwarcia klap lub wysunięcia podwozia) . że mogło to być nieco bardziej skomplikowane..a co mnie to obchodzi? . Ale znowu jest to mało prawdopodobne. jak pewien warszawski restaurator sprzedał w 1927 roku mocno podpitemu turyście z USA. że zapotrzebowanie własnego kraju możemy pokryć na co najmniej 1000 lat. A teraz nie chodzi 0 kolumnę Zygmunta. że od momentu przedstawienia fałszywych taśm z czarnej skrzynki rząd Rosji i Putin biorą w nowej zbrodni katyńskiej co najmniej aktywny współudział.. Polonia pamięta Lecha Kaczyńskiego torpedowanie lustracji i umizgi do polonijnej agentury.to byłoby dia rosyjskiej ekonomii i finansów prawdziwe zabójstwo. Wypowiedzi senator Carla Levi'ego w Waszyngtonie. że językiem nawigacji lotniczej jest angielski i każdy kontroler lotów czy pilot musi ten język znać. Będziemy zapewne obserwować podobne zjawisko jak w Polsce . w Warszawie. mam na myśli polityków.że za pośrednictwem in- temetu wypowie się tylu ekspertów (i to np.to pewno jak 20 czy 10 obecnie. to znaczy.bo zachowania strony rosyjskiej od początku były jakby wzajemnie sprzeczne.. czy byli nieco wstrząśnięci. a miliard dolarów w latach 60-tych i 70-tych . kolumnę króla Zygmunta w Warszawie! Potem rzeczony turysta chodził na policję z restauracyjną serwetką ze spisaną "umową" kupna-sprzedaży z kompletnie nieczytelnym podpisem. A rzecz w tym. zwyczajem "polactwa" (czyli zdegenerowanych Polaków i Polek . ogłoszenie się przez Komorowskiego głową państwa przed oficjalnym potwierdzeniem. mieszkań. bo tak kazała europejska masoneria.głosowanie za poprawką Giertycha w sprawie wzmocnienia prawnej ochrony życia w Konstytucji RP (którą poparło o 10 osób więcej niż wynosi jedna trzecia Komu narazili się bracia Kaczyńscy? . Polski.ale i jakby żartobliwa wizytówka osobowości tego polityka.

Trochę to zależy i od nas.bije on Tobie. który po pierwszej wizy- Pytania o politykę Polską po "nowej Jałcie" cie jako prezydent RP w USA oświadczył..choćby rodzinie Wojtka Seweryna. to lubi okraść cudzy dom. komu bije dzwon. Wielka to strata . który raz bezkarnie ukradł. chociaż mają pieniądze .MOIM ZDANIEM . I Twoim dzieciom. tylko cicho!" . morderca jest pyszałkowaty i głupi.ale tego organizacje polonijne. cała Ziemia Lubuska. ale i staną się znaczącym eksporterem.. że to zamach. I daje do trzymania ten sznur sąsiadowi.MOIM ZDANIEM Jak mawiał marszałek Piłsudski polityka Polska to dwie sprawy: Niemcy i Rosja. jak próbowałeś ratować swojego prezydenta. choćby poprzez swoich kongresmenów. Tusk przypomina pod tym względem Wałęsę.. Jeśli Rosja będzie miała możliwość nic Polsce nie dać . czy w Chicago . Po trzecie: właśnie dlatego Rosja nie może dopuścić do podziału Polski i musi ją "zachować" w całości. Co za refleks i poprawność decyzji! Dlatego właśnie nie ma żadnych Twoich wypowiedzi z ostatnich minut lotu na tych taśmach. obaj panowie. że za to przecież można brać pieniądze . Zaś w "drugim Katyniu" straciliśmy też senator PiS Janinę Fetlińską.a nie jednocześnie kreci sam sobie sznur na szyję. l to jest skutek "rządów dusz" wśród Polonii tej bandy kryminalistów (i ich agentury).. osób. Po pierwsze: Rosja musi eksportować swój gaz... jak już wspominałem.MOIM ZDANIEM . będą walczyć o Wasze dobre imię na przekór tej całej szkalującej Was bandzie kanalii. to nie tylko staną się samowystarczalne energetycznie. gdzie się da! Bądźcie o to spokojni. Wiem. co do których wiadomo.. że "Ruscy spisali się OK" i tylko niepotrzebnie niektóre radia i gazet w Chicago robią szum! "l tylko cicho. którzy nosili mundur i nigdy nie splamili swego honoru. jak im ktośsz.. zdałoby się sytuacji. że SSĄ nadpłaciła im emerytury i teraz przez iks lat nie dostaną ani grosza?! Teraz wystarczy tylko wyłożyć 150 tyś. że społeczeństwo polskie dzieli się na części dwie. zawsze lojalni wobec tego nieszczęśliwego kraju. która tak poparła naszego Cyrana i zainicjowała interpelację podpisaną przez 111 posłów i J 3 senatorów w obronie naszych emerytów.. I jak można przypuszczać. że tu nawet wchodzą w grę roszczenia odszkodowawcze.dążą do przywrócenia granicy z 1937 roku. że podpisał "15 czy 16 porozumień... któremu na imię Polska. . dzielni i świetnie wyszkoleni żołnierze! Odwaga i honor jeszcze na szczęście nie zginęły. gdyby USA taki swobodny ("na życzenie") dostęp uzyskały? Kolejne kilkadziesiąt tysięcy polskich emerytów w USA dostałoby listy. budząc zdumienie w Brukseli! Jeszcze nigdy żaden kraj Unii nie zrezygnował z funduszy już przyznanych i "zaklepanych" przez Komisję Europejską! I w dodatku tak dużych! Ale wiadomo. Za to w ZKP (w siedzibie... Bo polityka USA od zawsze była sprzeczności zasadniczych pełna.. Tak to jest. jego żonę. i nie podejmiesz działań . że nienawidził PiS . Ale jednocześnie stali się kompletny mi zakładnikami Rosji...ale one.. co mu Amerykanie dali do podpisania". Polityka polska nie może być prowadzona przez błaznów. (Rzecz w tym. (Odwieczny błąd Rosji polegał zawsze na tym. Tusk "zrezygnował" z tych funduszy nie dlatego. że czekają wielka modernizacja armii. I mogą ich zniszczyć w każdej chwili.nie pytaj.gdy zabijają. Apelowałbym o poniechanie tym razem tych emocji i w zamian o pomyślenie o gazie.czy w Polsce. że w tej chwili ubecko-razwiedkowa agentura dostała takie rozkazy i właśnie tak robi!!! Te sługusy zbrodniarzy i morderców. I w dodatku Polskę ma w d. że zarządziłeś awaryjne ładowanie.i cześć Jej pamięci! Polska polityka.też nigdy nie zrobią. że ta okolica jest monitorowana satelitamie). żeby im wmawiać. Myślę. co z siarki. KURIER CHICAGO KURIER 23 MOIM ZDANIEM . w dodatku nijako "bezterminowo"! Zbrodniarz..tylko. choćby z sekcji zwłok czy analizy spektrofotometrycznej szczątków samolotu dowody na zamach i wybuch bomby izowolumetrycznej niewątpliwie dokładnie zebrali I udokumentowali.) Jak nasz Sylwester Chruszcz. Wróćmy może na nasze chicagowskie podwórko. Bądźcie spokojni. ale nawet radnych miasta Chicago. Tym sposobem kompletnie i bez żadnej możliwości manewru uzależnili się. a my będziemy z tego mieli tyle.. Musi zarabiać "dewizy" choćby dlatego. jeśli ma jeszcze choć trochę rozsądku. gdy obcemu państwu zleca się śledztwo.. by Polacy..) To jest właśnie to. że tak mu Angela Merkel kazała. który w dodatku jak się da. l jak długo będziesz na to Polonio pozwalała i powierzała swoje sprawy takim ludziom? Wystąpić o zdjęcia satelitarne do władz USA. jakie one aktualnie są. co starannie zamazano na tych taśmach.. Jakby się chciało. że dane satelitarne sterujące pilotem automatycznym są sfałszowane.i samo wystąpienie do rządu USA o podjecie działań wyjaśniających miałoby wszelkie podstawy prawne! Tyle.ał! Wybory w dniu 20 czerwca i 4 lipca będą w znacznej mierze referendum. Ale cały Dolny Śląsk. że ciepły deszcz pada. Idę o zaktad.od tego jakich polityków teraz wylansujemy. w zamian za "nieprzeszkadzanie w Europie" . USD i w Supreme Court i obalić "potrącanie wsteczne" jako ewidentnie niezgodne z Konstytucją USA (przy okazji uzyskując dla poszkodowanych należne odszkodowania) . w tym z tak potrzebnych wałów przeciwpowodziowych. . Cóż. bo myśli. A wspólnym mianownikiem jest . nie pytaj. Annę Walentynowicz. I nowa umowa emerytalna tak lansowana przez Spulę w ogóle nie weszła w życie . A ty Rodaku. nazwijmy je klerykalną i antyklerykalną. Po drugie: Niemcy . agentura polonijna dostanie "prikaz". że wpływa na politykę Rosji lub Niemiec. tylko cicho. Złodziej.. czego liderzy KPA z pewnością nie zrobią. przyjdzie ukraść ponownie.. pomijając oczywisty aspekt polskiej racji stanu i aspekt moralny. Nic innego porównywalnego "na eksport" nie ma. Bo jak pisała Agata Christie zbrodnia jest głupia. nota bene.jak śpiewał bard stanu wojennego. który przy okazji okazał się tak użytecznym dla Polonii.MOIM ZDANIEM .. Bo Rosjanie. w tym naszego Wojtka Seweryna. choćby sparawiedUwość i prawdę . Jeżeli Niemcy uzyskają te tereny. Obecnie cztery sprawy są kluczowe. i zdrajców i durniów w rodzaju Tuska!!! By zakończyć nieco bardziej optymistycznym akcentem.S. za dwa lata może być coś zupełnie innego. Będziemy pisać. żeby otoczyć "kokonem" krewnych zamordowanych obywateli USA. tarabanić. co to przekonuje. i nawet do głowy im nie przyjdzie. który szansę na reelekcję miał obiektywnie niewielką. dzielni żołnierze. żeby Kongres Polonii Amerykańskiej wystąpił: o zdjęcia satelitarne z miejsca katastrofy do rządu USA (bo przecież wiadomo. .to nic nie da Nasz złoża gazu i ropy będzie wydobywał Gazprom. dzielni piloci polscy! Panie majorze Arkadiuszu Protasiuk! Nie wiem. ale nie najmniej ważne! Cześć Waszej pamięci. Tak czuję. liczne grono duchownych i innych osób. wartościowych ministrów i generałów. pewną część ciała wypinają i nie chcą żadnych korzyści z tego dla siebie.przynajmniej w tym zakresie. Ustąpili w sprawie traktatu z Lizbony. że KPA (i osobiście Frankie Spula) na pewno nic takiego nie zrobi. okazać pomoc prawną rodzinom zamordowanych w staraniach o wykrycie sprawców zbrodni . zabija sam .. Obecnie Miedwiediew je sobie hamburgera z Obama.. że od chwili zamordowania Lecha Kaczyńskiego i 95 współpasażerów . Wszystko inne nie ma znaczenia. a stery nie działają. nafcie i pieniądzach. Gdziekolwiek jesteś . licząc na miękki bagnisty grunt. można było stwarzać znaczące fakty. tak jak i Rzeczypospoli ta! Rafał Kłimuszko P. ale wytargowali 46 mld Euro na projekty finansowane przez UE . że stawiała ona w Polsce jako na swoich sojuszników na najgorszy rodzaj kanalii.. politycy jak najbardziej pro-rosyjscy. Gdy zrozumiałeś... a w tym samym czasie FBI wsadza kolejnych rosyjskich szpiegów! Dziś USA "rezygnują" z Polski.. Musiałeś tak właśnie krzyknąć. mówić. . Jan Krzysztof Keflus.ale targować się potrafili.. I potem próbowałeś wcześniej wylądować. że byliby wobec Rosji lojalni...a to zostało wykonane. ł Tusk z tych projektów się wycofał. żeby zrobił w tej sprawie szum na Kapitolu.może otrzymać kawałek tego europejskiego energetycznego tortu.MOIM ZDANIEM .. W Chicago głosowało około 17 tyś. Lech i Jarosław Kaczyńscy byli chwiejni. Sprzęt tej ostatniej akurat mocno się postarzał. przy ulicy Dywersji) będą spotkania z jakimś miśkiem z SSĄ. bo od chwili rezygnacji z tych funduszy jest postrzegany w całym świecie jak skończony błazen i niemiecki agent.są to najzwyczajniejsi bestialscy zbrodniarze.. cała Puszcza Notecka 1 całe Pomorze Szczecińskie . by zwiększyć szansę ocalenia Prezydenta RP. sam nie wie jakich. Ale to zależy od jednego . które wystawiają pewną cześć ciała. której to bandy liderzy właśnie zamordowali Prezydenta RP. nawet w Chicago.. że Ty pierwszy "skapowałeśsię". i wywierać choć częściowo skuteczny wpływ! A wywierać skuteczny wpływ musimy szybko się uczyć. to na szczęście nie tylko Spula i Mika! I nawet w tak beznadziejnej.. byleby tylko ktoś je j.. Polityka polska nie może być prowadzona przez błaznów! I w dodatku skończonych durni! Pomijając kwestię. nierzadko szujowaci (jak wobec Leppera czy Giertycha) . a zarazem potrafiliby bronić polskich interesów . Za to KPA i prezes Spula odegrali istotną rolę w akcji wymierzonej w polskich emerytów. bo instrukcje uboli i razwiedki dla agentury w organizacjach polonijnych (porównaj: In- Zadanie dla nas na teraz strukcja 02/90) przewidywały konsekwentne ich osłabianie tychże polonijnych organizacji i likwidację identyfikujących się z Polonią nie tylko kongresmenów i senatorów USA.. Jeśli się nie ockniesz i nie zorganizujesz.a praca. jako się rzekło. Ta ostatnia grupa pod wpływem zapiekłych emocji niechęci do tej pierwszej grupy. gotowa głosować i na PO.czyli w lwiej części przez Niemcy. Niestety. żeby się nauczyli mówić. widać Polakom bogactw ich kraju nie potrzeba? Miejsce katastrofy prezydenckiego tupotewa. byleby przeciw tej pierwszej. czy się nie mylę. że Amerykanie nadal nie mają dostępu do baz danych polskiego systemu emerytalnego.. Po czwarte: jeśli Polska nie będzie stawać Rosji przysłowiowym okoniem. I też KPA nie ma takich kongresmenów. ale przez skórę czuję. Co by się stało. Wszyscy. że przechytrzy cały świat Nasi zbrodniarze z razwiedki odegrali główną rolę w zabójstwie prezydenta. chyba. podpisał wszystko. Jeden bezkarnie zamordowany ksiądz oznacza wkrótce następnego zamordowanego.a prosto w oczy. A powinno najmniej 170 tyś. et consortes z PO przypominają pod tym względem pewne panie. że tacy są i Rosja wcale nie musi w Polsce polegać na kanaliach z razwiedki . Nie mówiąc 0 braku innych źródeł dochodów na modernizacje kraju.jakich ludzi sobie jako naszych polityków i reprezentantów wylansujemy! And last but not least! Ostatnie.to wielkie zbiorniki gazu i ropy. komu bije żałobny dzwon.2-fl lipca 2010 r.e! Własny honor i rozsądek zapewne też przechowuje w tym samym miejscu. A w zamachu na prezydenta Polski zginęli też obywatele USA .

Członkowie załogi Jaka ruszyli do stojących przy płycie Rosjan z obsługi lotniska. biegał w kółko i powtarzał. Kadłub dosłownie " wyparował" . wysportowanych mężczyzn. zakrywał rękami twarz. po nich jakieś głuche trzaski. Łącznie 36 osób (moi informatorzy-świadkowie zastrzegają. pomóc w ewakuacji .komentarzach dopisanych przez internautów do artykułu . Gazeta Internatowa " Kworum" zamieściła artykuł Rafała Klimuszki" Komu bije dzwon" -znany i czytelnikom " Kuriera Codziennego" . Jeden z nich był kierowcą prezydenckiej limuzyny. I panowie prokuratorzy kładli na to wielki nacisk. iż pod groźbą odpowiedzialności karnej. że mówili: " . oczekującej na Lecha Kaczyńskiego.14 KURIER KURIER CHICAGO 30 lipca-5 sierpnia 2010 r. że takie straszne kłopoty będzie miał . Były to dwa jedyne większe fragmenty.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Bo teraz tylko wciąż słyszę.. Biegiem naprzód!" Rzeczywiście. silnik pracował spokojnie. Drugi pomocniczym me- tani świadkowie chanikiem i wartownikiem.tłumaczy nasz rozmówca . Byliśmy przerażeni. bo okazało się.Piloci wrócili do samolotu i przez radio rozmawiali z załogą prezydenckiej maszyny. czy nic nie jest uszkodzone) oraz pirotechnik. jakby kompletnie zdumieli" . Ci agenci.dźwięk jest autentycznie cichszy niż przy wybuchu bomby konwencjonalnej. Autor wprost wyśmiał ataki na polskich pilotów. że polityka polska nie może być prowadzona przez jawnych zdrajców polskich interesów i tych ostatnich.opowiada nam członek załogi Jaka.reszta czekała na przylot prezydenckiej " tutki" . który lądował w Smoleńsku tuż przed maszyną z prezydencką delegacją.Prezydent!. Dwóch agentów BOR-u obecnych na płycie lotniska szybko wymieniło miedzy sobą jakieś uwagi . Początkowo był całkowicie normalny. tyle że zniszczenia większe! Słyszalne trzaski to najpierw rozrywany w strzępy kadłub samolotu. że bomba eksplodowała w momencie uderzenia podwozia w ziemię (zapalnik wstrząsowy).wszyscy obecni na płycie lotniska.jeżeli ktoś lubi bajki. że Rosjanie z obsługi lotniska byli kompletnie zaskoczeni powstałą sytuacją.nieprawdaż? Jednakże powolutku to i owo wycieka z tych " tajemnic" . pod podwozie i sprawdza ustalone podzespoły. jak to uderzenie w drzewko oderwało skrzydło samolotu i " pilot stracił sterowność" (a są- Na miejscu katastrofy " . Łapał się za głowę. uzasadniał (prawidłowo) tezę o zamachu przy użyciu bomby izowolumetrycznej (zwanej też termobaryczną) i akcentował kwestię o konieczności dogadania się z Rosją w sprawach energetycznych. ale Relacja zamieszczona przez dziennikarza "Fakty" m *-• ' r b TF j i* Specjaliści pracujący na miejscu katastrofy.in. Krzyczał.. co widział i słyszał na lotnisku w Smoleńsku..opowiada świadek. Bo dokładnie tak wybucha bomba izowolumetryczna. wielkie problemy. że mogli się w rachunku o osobę czy dwie pomylić. Powinno być ich bowiem trzech. jeśli nie kilkanaście minut wsiedli do swoich samochodów. Gdy nas mijali. bo śledztwo trwa. co z nim będzie. Wszyscy świadkowie podkreślają też człowieka w podeszłym wieku.. Kontrolera dobrze zapamiętał. Musieli jechać inną strona. w bardzo krótkim czasie jeden po drugim po czym jakiś potworny trzask. W pewnej chwili dobiegł nas jednak huk silnika.bo chcieli pomóc w akcji ratowniczej. że zostało oficjalnie opublikowane. może sobie wierzyć w ** opowieści TVN" . " Sprawiali wrażenie. Opowiedział śledczym. Masz czytnik? Mam. Rzeczywiście . wsiedli do samochodów i ruszyli w stronę. co z Tupolewem? Jeden z nich przez otwarte drzwi auta Wiemy..TRAGEDIA W SMOLEŃSKU FiiipIKonopiński — l ^j • lUMĄMiA* zdecydował się opowiedzieć o tym " Faktowi" . druga głośniejsza ale słyszalne wyraźnie i z całą pewnością były to dwa wybuchy. Wszystko bardzo słusznie. że w porównaniu z wybuchami znanymi z filmów. mający opinię znakomitego fachowca. Wywołało to konsternację dwójki pozostałych agentów.. Nic z tego nie rozumieliśmy. 2V . Po czym wszyscy musieli podpisywać. We wspomnianej dyskusji . Ten pirotechnik. Wszyscy świadkowie zgodnie podają.trzeba po prostu odrzucić w wyborach. w stronę nadlatującego Tu-154M." Około dwa miesiące temu Polsko-Polonijna wa.Rosjanie jakby niczego nie rozumieli. jak to tam wyglądało.co zeznawali. w stronę katastrofy pobiegł też przynajmniej jeden dziennikarz z dużym aparatem fotograficznym.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .. ale nie byli spanikowani . Również szczątki kabiny i ogona samolotu były w nienaturalnie dużej odległości od siebie. bo nie może pogodzić się ze zrzucaniem winy na załogę Tupolerzucił nam: " Odlecieli" . bo było tam coś zagrodzone. który wybiegł z " wieży kontrolnej" (typowej wieży kontroli lotów na tym lotnisku w ogóle nie ma) i z objawami rozpaczy zakrywał sobie twarz i uderzał się rękami po głowie. że wspomniany tekst dotyczył" katastrofy" na lotnisku w Smoleńsku. że słyszeli dwa wybuchy. serię cichszych trzasków .Ludzie muszą dowiedzieć się. też działy się dziwne rzeczy. Z powodu ważności sprawy. przytoczmy ten wpis w całości: . Gdy auta rosyjskiej obsługi w końcu odjechały.i zapadła zaskakująca cisza. przynajmniej częściową. I zapadła cisza.wspomina. taki jak przy starcie.Po wylądowaniu cześć z nas stanęła przy pasie lotniska i czekała na Tupolewa . Przed każdym " wsiąścicm" Prezydenta do Jego limo. czy coś wiedzą. Oczywiście . Wśród osób oczekujących prezydenta było też dwóch agentów BOR-u. Powyższe zeznanie jest tym cenniejsze. Że samolot się rozbił! Żeby nas zabrali..relacjonuje nam osoba z załogi polskiego Jaka-40. Już ten fakt wywołał pewne zdziwienie dziennikarzy zaznajomionych z procedurami BOR-u. że pilot mjr Arkadiusz Protasiuk zdołał jednak " posadzić" maszynę. że prokuratura wojskowa w Polsce ofcjalnie prowadząca śledztwo w sprawie " katastrofy" w dniu 10 kwietnia 2010 roku. którą czytelnicy nazwali " obroną Putina" -wywołał dość znaczącą dyskusję. Dopiero gdy na nich nakrzyczeliśmy.. bo wyglądał na bardzo starego człowieka. a potem (następne cichsze trzaski) . Krzysztof P. o wyglądzie młodych. te wybuchy były jakby " cichsze" . by tam natychmiast jechali. które trzeba wyjaśnić . . że na pewno zaraz zostanie aresztowany. Nasz rozmówca był już przesłuchany przez polską prokuraturę. że doszło do katastrofy. gdzie zapadła głucha cisza. Przypomnijmy. Eksplozje były jakby " przytłumione" . w tym piloci Jaka. . które dotarły na miejsce katastrofy.Po kilkunastu minutach usłyszeliśmy dźwięk nadlatującego Tu-154.Cały czas jestem jeszcze w szoku i nie mogę dojść do siebie .. .podają wszyscy świadkowie . że zostali poinformowani. I musieli jechać " na około" ! Widząc co się dzieje. . prócz odepchniętych i silą wybuchu odwróconych do góry nogami skrzydeł. pokazywaliśmy. wiec wiedzieliśmy od razu. bo może trzeba ratować rannych.ładnych kilka. z wieży wybiegł kontroler.. zauważoną przez dziennikarzy. pytaliśmy. Koła samolotu były zabrudzone błotem . podobnie jak i wypchnięte ciśnieniem wybuchu nity skrzydeł widać wyraźnie na zdjęciach z miejsca katastrofy! Siła wybuchu oderwała też stateczniki (małe skrzydełka) z ogona samolotu. głośno przeklinając. jakie ocalały. że w kierunku wschodnim nie ma wyjazdu z lotniska.wyróżnił się jeden głos... Mówił też. że jest katastrofa machaliśmy rękami. To charakterystyczne ubłocenie kół. I nawet pozwala na rekonstrukcję wydarzeń. A tu. auto głowy państwa sprawdza bowiem trzech agentów: kierowca.. że winni są tylko polscy piloci. Prawo zakazuje mu ujawniania swoich zeznań.. czyli Partię Oszustów (w skrócie PO) .opowiada świadek. ale wsiadł do wspomninego busika i odjechał do Katynia. Ponieważ tekst miał i swoją stronę kontrowersyjną.gałęzie drzew i krzaków łamane przez odłamki kadłuba i części samolotu. mechanik (który zagląda m. TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Część wsiadła do jednego z nkh i odjechała . byli też prawdopodobnie pierwszymi osobami. bo zdaliśmy sobie sprawę. przesłuchała wszystkich Polaków obecnych owego feralnego ranka na płycie lotniska Smoleńsk-Sicwiemyj.ale tylko w jednym miejscu.. W klapie marynarki ma identyfikator GPS.. że będzie miał straszne kłopoty. A to ciekawa sprawa . a symetryczny charakter " ubłocenia" kół wskazywał. na lotnisku. Świadkowie zgodnie podkreślają też.. z obsługą tego lotu. że jest mgła i bardzo złe warunki. Oni wiedzieli od nas. " niezbyt głośne dwa wybuchy" (cytaty dosłowne z zeznań świadków). Jak również.. Rosjanie rzeczywiście po dłuższej chwili . zwany " Pikusiem" też tam był. Stojący w pobliży zdążyli tylko usłyszeć. prosili Rosjan. że dzieje się coś złego. Co wiemy " na teraz" ? Otóż Jak40 przywiózł do Smoleńska grupę dziennikarzy. To też świadkowie podkreślają. w charakterystycznym " dwutakcie" (czyli dwa wybuchy) . Lech Kaczyński miał zamieszczony w swojej marynarce " naprowadzacz" sygnału satelitarnego GPS (na wypadek gdyby został porwany). Ale po kolejnych kilku minutach wrócili.i obaj szybko (bardzo szybko) pobiegli Czego świadek z załogi Jaka-4Q nie wspomina Szczątki samolotu były rozrzucone na ogromnej powierzchni. Co znaczyło.) Czekały na nich dwa busiki. Po chwili usłyszeliśmy odgłos dwóch eksplozji. żeby ich zabrali ze sobą . nie wolno im ujawniać . gdzie rozbił się samoloL Ale po chwili zawracali. Dalszy przebieg wydarzeń jest zgodny z przedstawionym powyżej.. którzy pierwotnie mieli lecieć razem "z prezydentem i kilka innych osób. Krzyczeliśmy do nich.

ciało Preydenta RP.w tym wypadku wewnętrznej powierzchni kadłuba samolotu) . który wiedział.podstawowy typ rosyjskiego wojskowego transportowca. także dwa dni wcześniej. ha. My. w sposób nieco przyśpieszony. czemu na tych " odczytanych" taśmach z czarnej skrzynki nie ma nic o oderwanym skrzydle.dlaczego " polska" prokuratura nie wystąpi do władz USA o zdjęcia satelitarne z momentu " katastrofy" ? Ale gdyby kto myślał.in. a nie bomby. wspomnianego generała brygady Mariana Janickiego? Bo przecież na " wieży kontrolnej" lotniska Smoleńsk-Siewiemyj powinien być jako asysta dla Rosjan również polski kontroler lotów! Tak stanowi prawo międzynarodowe. że " polska" prokuratura sabotuje śledztwo jest w " błędzie" ! Bo wniosek o pomoc do władz USA będzie! A mianowicie. Rosjanie fałszujący czarne skrzynki.. mógł się bać oczekiwać na płycie lotniska Smoleńsk-Siewiemyj.np. wracając do naszych dwóch agentów BOR-u. ła naturalna.. wystarczy spojrzeć na radar satelitarny z dnia 10 kwietnia . ha. kiedy prezydencki Tupolew jeszcze leciał? 2. że wszyscy zginęli na dwie minuty przed katastrofą. że polski samolot wcale do celu nie doleci? Jest jeszcze ciekawsza. W każdym razie tkwili tam. Klimuszko. ciepłym emocjonalnie człowiekiem . (Wcześniej innych rozkazów nie chcieli prawdpodobnie słuchać.to na pewno nie On! . R.nadciągał od strony " ogona" samolotu. l stanęli po obu stronach w pozycji warty honorowej. co wybuchnie w kadłubie prezydenckiego samolotu (bo sam tę bombę skonstruował i tam umieścił).tylko ten typ bomby jest w stanie to spowodować.stanowią wyznaczniki psychologiczne tego zawodu. Rosjanie. . którzy zdążyli na miejsce dotrzeć..5 sierpnia 2010 r.bo na organizacje Polonii typu ZNP. Dlaczego Rosjanie badali szczątki samolotu na obecność tradycyjnych materiałów wybuchowych. którzy wkrótce nadciągnęli. co z drugim skrzydłem . że polski Tu-154M miał planowo lądować o godzinie 8. też nic by nie zostało. A fe! Taki brak koordynacji!? A może polscy piloci.i postępowanie po świńsku wobec kogokolwiek. I zawsze uprzednio. " ogonowej" części samolotu. Bo gdyby jednak piloci Tu-154M jakimś cudem " dociągnęli" do pasa startowego i ta bomba wybuchłaby w momencie uderzenia kół o beton tegoż pasa z oczekujących osób. Te nowe rozkazy obejmowały prawdopodobnie zabezpieczenie " wejść na teren" i również konfiskatę wszystkich aparatów fotograficznych i kamer dziennikarzy. że lecą bez skrzydła? I że wcześniej ścieli drzewko? I że lecą do góry nogami? I dlatego w ogóle tego nie skomentowali??? Na tych odczytanych z trzymiesięcznym opóźnieniem taśmach? Ha. Przyznano mu tytuł " Pirotechnika roku" . gdy lądował premier Tusk . bo i tak wiedzieli. niestety dość fragmentaryczna. jakby to załoga lł-76 symulowała. który podchodził do lądo- wania o godzinie 8.. Do dziś już są pewno obaj" przeniesieni gdzieś daleko" albo wyrzuceni ze służby. zaplanowali spóźnienie swoich " ochroniarzy" ? A może wcale się nie spieszyli. Tylko pirotechnik. A przecież tradycyjna bomba nigdy nie rozerwie kadłuba w taki sposób. Odnotujmy fakty. czyli od wschodu (BOR-owcy nadbiegli od zachodu). zaczęli szydzić z głowy państwa polskiego. Dlaczego portal internetowy Wyb-gazety podai informację o katastrofie i o tym. czy to w końcu nie było bezpieczniej i pewniej odjechać do Katynia? Co wydarzyło się potem " Polska" prokuratura prowadząca śledztwo nie ustaje w wysiłkach. że pilot wojskowy. spoza szczątek ogona samolotu rękę w białej koszuli oddającą strzały z pistoletu. KURIER CHICAGO KURIER 15 TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .30 lipca .by było oczywiste. jak ją nazywają Rosjanie. Prokuraci jak dotąd nie zainteresowali się faktami w rodzaju: 1. żali się: " Jak nie wyląduję. Kiedy w końcu te obłąkane kanalie przestaną znieważać poległych polskich oficerów? A i Lech Kaczyfiski był sympatycznym. powinniśmy okazać temu zespołowi wszelkie wsparcie. Na filmie nakręconym przez Rosjanina widać wyraźnie m. dawno doszczętnie opanowane przez uboli i razwiedkę .. gen. to odwrócenie i4 do góry nogami" szczątków samolotu nastąpiło dopiero wskutek ogromnej siły wybuchu tego typu bomby. Ten Ił-76 .TRAGEDIA W SMOLEŃSKU • TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . czy mgła pod Smoleńskiem by- Parada Oszustów Z wraku samolotu Tu-154 wydobyto trzy czarne skrzynki..taki polski asystent we wspomnianej " wieży" był! l jeżeli kogoś. Otóż ten starszy człowiek był przekonany. dr. i to chyba samego dowódcy BÓR. żeby Amerykanie pomogli ustalić. w ramach swoich błędów. poległych ministrów z Kancelarii Prezydenta RP.35 czasu polskiego i zawrócił. major. mglisty niż! Można też zapytać. że to było zjawisko naturalne! Pokazuje to dobitnie nawet Weather Channel .) Swoją drogą. nie wiedzieli. że wspomniani dwaj agenci BÓR zaraz po powrocie do Warszawy zostali zawieszeni w obowiązkach za " nieautoryzowane użycie broni służbowej" !!! Tyle wiadomo. Ekipa Rosjan z lotniska została wkrótce odwołana (" mamy nowe rozkazy" ) z bezpośredniego miejsca katastrofy. Dwaj agenci BOR-u opuścili swoje posterunki warty honorowej przy zwłokach Prezydenta RP dopiero na rozkaz drogą radiową. Dlaczego wszelkie działania w Warszawie . bryg.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU molot odwrócił się na grzbiet). a tym bardziej wobec własnego pilota .. że jest prezydenckim samolotem! A to już naprawdę bardzo dziwne! Nieprawdaż?! J 6 OHO JOs P6WT16 Jeżeli ktoś przyczyni się do wyjaśnienia tej" katastrofy" to chyba tylko zespół parlamentarny powołany przez PiS. miały w oczywisty sposób charakter wcześniej przygotowany i zaplanowany? 3. które taką bombę tworzą. że ogromna powierzchnia rozrzuconych szczątków samolotu sama w sobie stanowi mocny dowód na wybuch bomby izowolumetrycznej (termobarycznej . został obsypany nagrodami.w takie bzdury to nie wierzcie! Bo oficer to oficer. podobnie jak i z Jaka. przy zwłokach Lecha Kaczynskiego bardzo długo . w ramach okazywania lekceważenia. i które zawsze pozostają na szczątkach rozerwanej powierzchni . I też proszę Państwa Czytelników o jedno: Gdy ktoś wam wmawia. Salonik Prezydenta RP znajdował się w tylnej. awansowano na wyższy stopień wojskowy i przyznano bardzo wysoką nagrodę pieniężną! Jedno było tylko niejasne . odnalazłszy prezydenta.co znowu zgodnie potwierdzają świadkowie. prywatnych mieszkań.. to mnie zabije" . po wspomnianym identyfikatorze emitującym sygnał GPS znaleźli bez trudu. którzy próbowali rozmawiać z owym kontrolerem lotów. a nie histeryzująca panienka.samo się oderwało? Bo mu było smutno?) Tylko ciekawe. O ile przypadkiem nie zeszli z tego świata. Nadbiegając od strony lotniska minęli szczątki samolotu " od dzioba" . Jak i wspominany wcześniej kompletny brak kadłuba rozerwanego na drobne strzępy . Ale widać.) Wieść gminna niesie. sejfów. ha. a polski prezydent kilka minut wcześniej odleciał! Zupełnie tak. termobarycznej? A analiza spektrofotometryczna (metoda z wyboru do analizy śladowych szczątków substancji.z pewnością przyniosłaby tutaj rozstrzygający dowód. Dobiegając przez cały obszar porozrzucanych szczątków. natychmiastowe włamania do biur. Tyle. których rzekomo wg Rosjan nie było? 5. ani ze samolot odwrócił się do góry nogami? (Niestety.jak kto woli nazywać). to mógł zrobić tylko ten jeden typ bomby! 4.za co nagle te wszystkie nagrody? Jedno jednakże nie wymaga komentarza. Agenci BÓR. Ale w dniu 10 kwietnia roku pamiętnego. Ale to nie zmienia faktu. to właśnie gen. No i najważniejsze .. Mariana Janickiego.nie ma co Uczyć. Wówczas agenci BOR~u zaczęli do nich krzyczeć. ha. i chcieli koniecznie obejrzeć zwłoki Lecha Kaczyńskiego. który z objawami rozpaczy biegał tam i z powrotem. Świadomie mówię " My. co wcześniej " ogłosiły" ubeckie tclewizomie w Polsce. informacja od świadków obecnych wówczas na płycie lotniska. Dlaczego wszyscy świadkowie słyszeli wyraźne dwa wybuchy. nie zauważyli. aby się nie zbliżali (" Paszli won!" ) i w końcu byli zmuszeni oddać strzały ostrzegawcze w powietrze. Ryzyko wczesnej śmierci. czy sztuczna! (Ha. że bestialstwo (równe tylko bezsensowi) tego nowego katyńskiego mordu stanowi wyzwanie dla każdego z nas. Polonia" . dlaczego prokuratura w Polsce nie przesłucha choćby szefa BOR-u.. A obu tych żołnierzy należałoby z miejsca awansować i odznaczyć!!! Czy kiedykolwiek poznamy ich imiona i nazwiska? Natomiast w pierwszych dniach maja 2010 roku wspomniany czołowy pirotechnik BOR-u Krzysztof P. W tle mignął jakiś zbliżający się Rosjanin kręcący filmik swoim telefonem komórkowym . Polonia. czy KPA. i jakiś starszy pan spacerowicz. I to oderwalo skrzydło samolotu o tak mocnej konstrukcji jak Tu-154M! (Pozostaje tu jeszcze pytanie. tak jak i podejmowanie decyzji i odpowiedzialność za nie . a konkretnie konwencja lotów samolotów o satucic HEAD (od " głowa państwa" ). zakryli jego doczesne szczątki swoimi marynarkami.15! (Samolot Prezydenta RP wystartował w Warszawie z półgodzinnym opóźnieniem.) Problem polega na tym.w dniu 10 kwietnia nad wschodnią i centralną Białorusią tworzył się rozległy. (zwany " Pikuś" ). wiózł z Moskwy agentów rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa do zabezpieczenia wizyty Lecha Kaczynskiego.jak pisze red. Janickiego trzeba by z miejsca zawiesić w obowiązkach za niezgodne z prawem zabezpieczenie lotu Prezydenta RP. a nie agentów BOR-u obecnych wówczas na lotnisku! Jeszcze dzwiniejszy jest lot samolotu Ił-76.) Czyżby Rosjanie. że rozbił się rosyjski samolot.

Forma wypowiedzi czasami zupełnie "kładzie" treść. gdy użyto takiej broni w zamachu. że dwie sprawy. że Kampania wrześniowa zmieniła zasadniczo losy tej wojny.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . W Tu-154M można takie zainstalować. tylko. A we wrześniu Luftwaffe miała się przebazować nad kanał La Manche. że brytyjskie i francuskie gwarancje dla Polski to wyłącznie dyplomatyczny blef bez pokrycia i celowe działanie. Pierwszą porcję 40 nowoczesnych samolotów myśliwskich (40 sztuk Hawker Hurricane) RAF otrzymał dopiero w styczniu 1940 roku. Ci dwaj ostatni to prawdzie międzynarodowe sławy tej branży. dostaw z USA do Sowietów też by nie było. Wychwytuje ono sygnał satelity i przetwarza na sygnał o silniejszej mocy. że samolot leciał w oparciu o sfałszowane dane satelitarnego systemu naprowadzania.. co nazwałbym nego. Bowiem w dniu. Niestety jest to prawda. że podpułkownik . Chyba. go pilot automatyczny prowadzi samolot do lądowania.a to Hitler wygląda jak rozhisteryzowany Zamach fryzjer. Pół biedy.. że obiekt "naprowadzany" danymi satelitarnymi .tworów wyob- A raźni podawanych jako wyrośligdybyśmy przy okazji nieco z rozemocjonowanego myślenia prawdy objawione.. końcu skompromitował!" Oba powyższe przykłady to do... powiesić takie urządzenie na gałęzi drzewa w pobliżu lotniska. a Polakom nie jest oddana należna im zasługa i chwała. gdy dotyczy to rozemocjowanych pan.jakże dobrze. Dodajmy. "MECON" ma zasięg działania do 100 km.. odróżniać trzy sprawy: ho. Urządzenie takie popularnie nazywa się "MECON". To ważne urządzenie.w latach 1954-56).samoloty pasażerskie przestaną latać. Efektem będzie jednak.szowanie danych satelity nawigacyjczyste hipotezy. ono sprawia. że np.pytanie Cat'a Mackiewicza. W USA i w UE powołano też specjalne zespoły badawcze. Każdy wie.Co jest dzisiaj pewne? to ho. które błąd. nie trafi: czołgu.Dygresja historyczna Jeden z najwybitniejszych polnie emocjonalne może skich dziennikarzy i pisarzy XX wieCat sprawić.. bra ilustracja czegoś. że cokolwiek ku. A życie w nie. by Hitlera skierować na Polskę. itp. że w samolocie "uruchomiło się" dodatkowe urządzenie blokujące sterowanie maszyną. z czego do pasa startowego..TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .TRAGEDIA W SMOLEŃSKU RalałKlimuszko ZBRODNIA l POWODY . czy dał się oszukiwać. Albo samolot "nie trafi" w lotnisko.przestaje mowę dwóch pan. Nawet renomowane i opiniotwórcze radia i ich właściciele wypowiadali się w sposób. Polska też. Technologię budowy takich urządzeń posiadają wszytskie ważniejsze armie świata. jest możliwą hipoteza. czy też z emocjonalną głupotą? Odpowiedź zawiera się w słowach wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego wypowiedzianych na wiecu w Budgoszczy w dniu 25 sierpnia 1939 roku: "Wojny żadnej nie będzie.. to znowu byłaby to wojna światowa. Przesunięcie toru lotu i tor idealnie pasujący do prawidłowego korytarza.stawy Polaków i nabyli co nieco poposzukiwaczy prawdy ... To dopiero jest wojsko! W Wydaje się. że większość rodaków od początku całkiem słusznie podejrzewała. by opracować sposób przeciwdziałania MECON'owi. wykorzystywać i nabierać? Słowem.później uczona pani profesortrzy dni nie Po pierwsze: samolot prezydenta ukrywała radości z podpisania ukła. nie było by D-Day w Normandii. którymi "pilot automatyczny" się kieruje . hipotez . okrętu. A niedorzecznych wypowiedzi.zostają sfałszowane. tylkotor lotu stosunku do tegoż korytarza był właściwie tak się cieszy. o którym rytarza powietrznego prowadzącego właśnie doniosły media. Niemieckie kolumny zmotoryzowane miały po prostu bez wypowiedzenia wojny wjechać poprzez Belgiędo Francji i jechać do Paryża. l co z tego. itd. Takiej różnicy urządzenia kierujące (w tym pilot automatyczny) nie są w stanie zidentyfikować. Obie panie były zgodne. Tu nie mogę odmówić kilemocji może przysłonić ku ilustracji historycznychsobie iludla zdolność spostrzegania stracji problemu. Podpułkownik Arkadiusz Protasiuk podchodząc do lądowania w warunkach pogorszonej widoczności (mgła dopiero się tworzyła). To co powiedziano powyżej jest pewne. że urządzenie do fałszowania danych satelitów nawigacyjnych jest od ponad 10 lat znane w technice wojskowej. jednocześnie przesuwając parametry celu do 30 metrów. ludzi) i tłum Polaków wiwatował na cześć Francji i Anglii. ten najbardziej korzystny wariant rozegrania II wojny światowej ginące Wojsko Polskie uniemożliwiło Hitlerowi definitywnie. Ale czy rząd RP w roku 1939 działał prawidłowo.no i tzw. gorzej gdy dotyka to sterników polityki czy całych społeczeństw. w którym taka zabawka trafi do rąk terrorystów . opisującsierpnia wspomnienia z ostatnich dni 1939 roku. Nadto w sprawie wypowiedziało się z własnej woli trzech ekspertów lotnictwa: rosyjski. którą nazwałbym "naiwną") . O tej sprawie wypowiedział się najlepszy polski ekspert od katastrof lotniczych. Gdyby do powietrznej bitwy o Anglię doszło rok wcześniej niż doszło. itp. że był to zamach. Kto już wszystko W dniu 25 września słyszał sprawy. żeby co Rzecz w tym. Nie rozumieli oczywiście.nie pozostawiają innej możliwości. To zarazem pierwszy przypadek w historii. Anglia byłaby zwasalizowanym sojusznikiem Hitlera. tyle że "przesunięty" . Po drugie: Kadłub samolotu został rozerwany poprzez eksplozję bomby izowolumetrycznej. Wszyscy jednoznacznie wypowiedzieli się.. że jeżeli samolot zdecydowanie przechylił się na lewe skrzydło.jak zresztą było do przewidzenia. na podstawie sygnałów które- emocjonalnym podejściem do polityki. odpowie.. budynku.. TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .Polski leciał prawidłowym torem korzeczy udowodnione du Ribbentrop-Mołotow. Bowiem przed podejściem do lądowania kapitan samolotu włącza "pilota automatycznego" i te urządzenie już bezbłędnie prowadzi maszynę na lotnisko. on roznajlepiej wie . że sygnały satelity nawigacyjnego. co akurat krwawy wariat z Berlina rozumiał i w miarę upływu czasy narastał jego nienawiść do Polaków.niestety chluby Polonii w Chicago nie przynosi. Gdyby nie polski wrzesień 1939 roku. że tak zrobi.14 KURIER KURIER CHICAGO 11-17 czerwca 2010 r. wystarczy np. że pożar nieco na lepsze zmienić. To zaś wskazuje na jedyną możliwą przyczynę: sfałlub bardziej . po prostu włączył pilota automatycznego . a tę Niemcy znowu musiałyby przegrać!" O żałosny racjonalizmie (w wersji... W Warszawie jeszcze w dniu 3 września 1939 roku odbywała się wielka demonstracja (ponad 300 tyś. a zacietrzewie. kiegoś niepojętego roz. Fakt. do tej pory w żaden sposób nie jest w dyskusjach na temat przebiegu n wojny należycie podejmowany. istnieje taka techniczna możliwość. naprowadzana rakieta nie trafi w cel. ja. prawdy. ."przesunięty" o 25 metrów do tyłu dopodobne mniej działa: "Jak to z czego? Hitler się w i o 5 metrów w dół. czy działał z właściwą troską o kraj.. przytacza dwie cierać. Styl większości wypowiedzi publicznych w Chicago na temat zamachu na prezydenta Polski w dniu 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku . nie byłoby kontroli szlaków wodnych świata przez aliantów. Tu możemy dodać w formie dygresji. No i zawsze warto raj wymaszerowało z koszar. Dotychczas nie zdarzyło się to nigdy wcześniej. Pierwotny plan wojenny Ul Rzeszy zakładał bowiem nagły atak na Francję w sierpniu 1939 roku.Było zwyczajania" od myślenia) .. żeby krytykować Polaków. a nasze wojsko. rzeczy praw. StanisławRząduMackiewicz (ostatni premier RP w Londynie swoje przestanie do nas do.CZni O ZAIÓJSTWIE PftEZWENTA KACZYŃSKliSO Na zajęciu szczątki samolotu TU-1S4M na miejscu wypadku w Smoleńsku. mówię nie dlatego.i to co tego co niemiara.. Ma ono postać przedmiotu rozmiarami podobnego do paczki papierosów. amerykański i niemiecki. mówię. nazwijmy to: nieco żenujący.byłobykomunizmu dęła ile że propaganda sił w trąby rozemocjowania (i zarazem "odemocjowania.. że realnym świecie .poleci jednak w inne miejsce! I np.wymieniały uwagi o nadchodzącej wojnie. Co miało Anglii i Francji dać czas na dozbrojenie. z których jedna i druga w optymistycznym nastroju szukać. samolot wroga rozwali się przy ładowaniu. Oczywiście. Tu muszą państwo wiedzieć. wczo. Ale to hipoteza.a gdzie rola szaleństwa w historii? I tyle byłoby w temacie Polaków "uprawiania" polityki. Bo przecież gdyby Hitler rozpętał teraz wojnę. Na cierpkie że w i pewne.

Jednak Rosjanie na potrzeby wojny z Czeczenami skonstruowali także pociski termobaryczne małych rozmiarów i mniejszej mocy. Tu musimy stwierdzić. KURIER CHICAGO KURIER 15 TRAGEDIA W SMOLEŃSKU ..i to na bardzo drobne kawałki. który również posiada technologię ich budowy. Do lat 80-tych ubiegłego wieku były to jednak bomby fizycznie dużych rozmiarów.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU A. Ten ostatni zaperzył się. że samolot jest w trakcie dokonywania zamachu na życie prezydenta . śmigłowce. z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością wolał "ładować" nieco przed lotniskiem .czyli zamienia się w aerozol szczelnie wypełniający jakieś pomieszczenie. a następnie. po którym zaraz następuje właściwy.w następnym odcinku p. Ich siła wybuchu zależała bowiem od ilości cieczy. Ale wyraźnie bał się już cokolwiek dotykać. w pobliżu kabiny pilotów. I tylko ten kto wiedział.to nie są żadne hipotezy. Zabłocone koła Tu-154M widoczne na zdjęciach dowodzą tego jednoznacznie. .piloci już nie mogli sterować samolotem (zablokowane lub częściowo zablokowane stery albo sterowanie przejęte z zewnątrz).) A taką bombę można było zamontować w tym samolocie tylko w Warszawie. Nie ma też dużej szansy na pożar benzyny w zbiornikach w skrzydłach samolotu.. czyli środkowoeuropejski. Oni zginęli straszną śmiercią. Sam widziałem taki tekst w chicagowskim "Monitorze")... Tu mówimy o dowodach eksperckich. A wszyscy pasażerowie zginą straszną śmiercią. Z Prezydentem RP rzeczywiście latali najlepsi! A poza tym... Wystarczy zrobić zdjęcie rentgenowskie choć jednych zwłok z jako tako zachowaną klatką piersiową. Wybuch będzie też doskonałe widoczny na zdjęciach wykonanych przez satelitę amerykańskiego monitorującego ten region zgodnie z porozumieniami podpisanymi przez USA z Sowietami.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Stąd tak ważna dla materiału dowodowego jest sekcja zwłok.11-17 czeiwca 2010 r.. że jest dokonywany zamach. Boom .. dla "oczyszczenia" terenu.płuca zamienią się w dwie powietrzne jamy. na godzinę "katastrofy" jest również niezbity. że "izowolumetryczna" oznacza. który zawiera w środku około l litra odpowiedniego płynu. zaraz stłumioną kulę ognia.. a miękkie bagniste podłoże i prędkość lotu równa prędkości lądowania dawały realną szansę osłabienia siły uderzenia i uratowania pasażerów. dla której z potężnego kadłuba samolotu dosłownie nic nie zostało. I ktoś. a samą główną kulę ognia ciśnienie wybuchu zaraz zgniecie.jak kto woli) umieszczona w samolocie może mieć kształt małej gaśnicy. Składa się on z bardzo silnych podłużnie. który rozniesie cały kadłub w drobne strzępy. który następnie eksIpodował nad powierzchnią dosłownie kilku kilometrów kwadratowych.. gdy zrozumiał. W dodatku w płucach powstanie charakterystyczny obraz..jak wmawia kaskada kłamstw Partii Oszustów i ubeckie telewizomie . Dwa wybuchy. montażysta TYP. Albo i w mniejszym trzy pietra. I zachowane tym większe fragmenty kadłuba. Nadto.i nazwali ją OWB ("Otiec Wsiech Bomb"). Przypomnijmy. Cóż.analizę spektrofotometryczną. Ma postać granatu. Gdy taki pocisk rozerwie się np w środku jakiegoś pomieszczenia w budynku płyn zamieniony w gaz natychmiast przeniknie wszędzie gdzie da radę (tak duża jest różnica ciśnień). Bomba izowolumetryczna (termobaryczna .bo był to błąd pilota. I dokładnie to do kamery "na gorąco" powiedział. Wybuchowi towarzyszy ogromne ciśnienie i temperatura do 3000 stopni Celsjusza... bo ciśnienie wybuchu "wypchnie" benzynę na zewnątrz. sowieckiego typu Trzmiel.w pierwszym odruchu na pewno przypuszczając. nie większe niż 20-30 centymetrów. Prawdopodobnie dzielny oficer. I jacy są przepracowani. 5 cm. że na pokładzie jest bomba i jaka mógł zamieścić wpis na stronach internetowych Gazety Wyborczej o godzinie 8:38:00.. Bomby izowolumetryczne to najsilniejsze bomby konwencjonalne i w ogóle najsilniejsze bomby po bombach atomowych. gęstych poprzecznie (wszystkie te elementy są wykonane ze stopów wzmocnionego aluminium) oraz z blachy zewnętrznej i wewnętrznej. To są rzeczy pewne..i potężny teren oczyszczony z wszelkich min i innych pułapek. kapitan samolotu mając świadomość. czyli reagujący na silny wstrząs. o satelitarnej kontroli porozumień o ograniczeniu zbrojeń. afe miałem sygnały. Najogólniej biorąc jest to odpowiednia ciecz pod bardzo wysokim ciśnieniem. To samo stanie się z kabiną pilotów. niezbyt głośne. jak to zmęczeni piloci się mylą. Mówiąc najkrócej . Siła wybuchu odrzuci też skrzydła i ogon samolotu . Bomby izowolumetryczne są znane od czasów wojny wietnamskiej. W dodatku siła wybuchu rozniesie szczątki na powierzchni o niespotykanej w katastrofach lotniczych szerokości i na obszarze o powierzchni zbliżonej do kwadrata.. z tym że początkowo miały postać dużych bomb lotniczych opuszczanych na spadochronach. Jakby przez przekorę Rosjanie skonstruowali w latach 90-tych bombę jeszcze 4 razy silniejszą .. następny wybuch. Taki obraz.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .. gdzieś tam w trawie jakieś małe poletka skropione rozbryzganą benzyną mogą się tlić. że zamachu dokonują Rosjanie! I takie ładowanie daję większą szansę uratowania Prezydenta! Oddajmy cześć pamięci dzielnego oficera. Dowody tej wizyty. mógł robić taki wpis. która zamieni się w aerozol. "Komu bije dzwon?" A wynika wiele i ważnego. Są to akustycznie dwa oddzielne wybuchy . Ale co z tego wynika z tym że chłodno i bez emocji. Nadto z niczym nieporównywalne są ślady pozostawione na zwłokach ofiar. Ot. im dalej było od miejsca wybuchu.postanowił "posadzić" maszynę na ziemi jak najszybciej. Tak sowieccy żołnierze (o przepraszam teraz rosyjscy) "oczyszczali" w Czeczenii podejrzane budynki z terrorystów. i to tylko w takim samolocie jak prezydencki Tu-154M. i to na całym świecie. Znana jest polska bomba o kryptoninie 'Tejsy" . Wnioski Wybuch takiej bomby i tylko takiej. najczęściej zasysając i zużywając obecny w powietrzu tlen . And last but not least. Obiektywnie nikłą szansę mają jedynie osoby w części kadłuba najbliżej ogona. że dokładna godzina "katastrofy" to 8:39:54 sęk..bo gwałtownie rozprężający się gaz powoduje pierwsze "boom". gdzie ubole i razwiedka mają wpływy. Nie obserwowałem Ale to nie wszystko Jarosław Kaczyński przed trumną brata. 8:39:50 sęk.! Poza tym brak decyzji o wzbiciu się w powietrze przemawia za jednym . na osiedlu mieszkaniowym przyległym do lotniska zgasło światło. No i oczywiście . bryskawicznie i poprawnie myślącego. sproszkowane aluminium. Tylko bomba izowolumetryczna wybucha w takim specyficznym "dwutakcie". gdy ten samolot jeszcze prawie 2 minuty leciał. jeżeli samolot "przekręcił się na plecy" i tak uderzył w ziemię . Najprawdopodobniej zresztą zapalnik był "wstrząsowy".z potworną siłą wybucha. a im dalej . Przy zetknięciu z ziemią bomba uwalniała śmiercionośny aerozol.w samolocie praktycznie nikt nie ma szansy przeżyć.. (Wszystko w przeliczeniu na czas polski. Tu muszą Państwo Czytelnicy wiedzieć. Salon prezydenta znajdował się bowiem tuż przy ogonie i wchodziło się do niego przez odrębny salon ministrów. Wybuch punktowy konwencjonalnego ładunku zostawia zawsze duże zniszczenia blisko ładunku. że prezydencki samolot miał "wypadek" i że nikt nie przeżył.i te fragmenty "przekoziołkują" do góry nogami. Amerykańska najsilniejsza bomba izowolumetryczna nosiła nazwę MOAB. doszczętnie rozkawałkuje kadłub . A dowód. Tylko bomba izowolumetryczna rozniesie dosłownie cały kadłub w drobny mak! To o czym mówimy powyżej . że w momencie wylądowania odpali się zgoła nietypowy ładunek wybuchowy. To są jakieś przeszkody dla rozprzestrzeniania się gazu.. który akurat jechał samochodem na lotnisko nagrywać ładowanie Prezydenta i towarzyszącej mu "ekipy". Teoretycznie mógł nacisnąć przycisk "GO OFF' błyskawicznie zwiększający moc silników (każdy pasażerski odrzutowiec ma taki przycisk umożliwiający wzbicie się do góry w razie problemów z lądowaniem). Protasiuk potrafił skutecznie wylądować. Michnika zgubiła tu pycha chciał być koniecznie pierwszy. A po czasie dosłownie "sekundowym" w budynku eksploduje całe piętro. Są one do wykrycia poprzez najdokładniejszą metodę rozpoznawania śladowych ilości substancji .. teraz publikują artykuły. że Tu-154M ma wyjątkowo mocny kadłub. co wybuchnie i z jakim skutkiem. Taki pocisk może być odpalony ze zwykłej ręcznej rakietnicy np. na którym miały lądować np. chyba że bomba była umieszczona blisko kabiny . pytając czemu Polska nie poprosiła o pomoc NATO w sprawie śledztwa odnośnie przyczyn "katastrofy"..t. W Polsce bomby termobaryczne są produkowane od 1988 roku. umieszczonej np. Zostaną też odrzucone na odległość kilkudziesięciu metrów od kadłuba.to dlaczego koła są zabłocone? Nie mógł wiedzieć kapitan prezydenckiego samolotu. że tak było. I to dokładnie słyszał świadek Sławomir Wiśniewski. Sama aluminiowa blacha zewnętrzna (dokładniej także stop wzmocnionego aluminium) ma grubość.wtedy z kabiny nic nie zostanie. W momencie uruchomienia bomby (przeważnie jest to oddzielny wybuch) ta ciecz pod wpływem różnicy ciśnień natychmiast "paruje" . Jankesi nazywali ją potocznie "Mother of Ali Bombs". że wybucha cała powierzchnia (dokładniej całą objętość). Szczeliny pod drzwiami .tym mniejsze. w tym polonijne. który "puści newsa" w świat! Bombę musiano umieścić w Warszawie. Rosjanie nazywają te bomby "termobarycznymi" właśnie od ciśnienia i temperatury. Technika nie zna innego wytłumaczenia przyczyny. Z powodu bardzo wysokiej temperatury ubrania i odsłonięta skóra będą po prostu zwęglone.to naprawdę droga aż nadto szeroka. Istnieje aż kilka niepodważalnych dowodów. że Radkowi Sikorskiemu Amerykanie zaproponowali te zdjęcia. że wybuch bomby izowolumetrycznej pozostawi charakterystyczne ślady tworzących ją substancji na szczątkach wewnętrznej blachy tworzącej kadłub samolotu. US Army bardzo lubiła używać tych bomb np. kto wiedział. gdyż Polska jest jednym z nielicznych krajów. l dokładnie tak jest.oficialnie zademonstrowana po raz pierwszy publicznie na Targach przemysłu obronnego w Polsce w roku 1988. (Oczywiście wszelkie media. Tu muszą Państwo wiedzieć. że Polska żadnych zdjęć nie chce (tak mi powiadano) . co to są bomby izowolumetryczne. a potem Rosją. zwany przez radiologów wojskowych "powietrznym motylem" (płuca posiada człowiek dwa) powstaje tylko i wyłącznie wskutek wybuchu bomby izowolumetrycznej.. ale jest to obiektywnie szansa bardzo nikła. Tu muszą Państwo Czytelnicy wiedzieć. po czym niewielką. ale z poprawną logiką . Składnikiem wielu takich bomb jest np. nasz Tu-154M ściął skrzydłem linię energetyczną i dokładnie o godz.

Bogda wfcz i DonaW Tusk składają pod Sejmem.dlaczego obudowa jednego z silników widocznych na zdjęciach z miejsca katastrofy jest cała? Akurat ta jedna jest doskonale widoczna.cały kadłub jest " rozwalony" w przysłowiowy drobny mak? Albo .amerykańskie samoloty wojskowe. I wcale nie są to wymądrzałki dyletantów. oficjalnie na emeryturze. Był Dyrektorem wykonawczym Rady ds. A potem. mimo iż wiedzieli. choćby średnich rozmiarów. obaj niemieccy supereksperci od nawigacji saltelitamej -jednoznacznie stwierdzili. TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . rząd RPA " zwalał winę" na błąd pilota..04.. zarządzał globalną siecią tzw.. że warto po prostu przytoczyć go w obszernych fragmentach.Itakdatej.. Oficjalnie przyznali to byli oficerowie spec-służb RPA. która zakrywa sobie oczka i zatyka uszy . itd. dlaczego samolot leci torem prawidłowego tunelu powietrznego dochodzenia do pasa stratowego . którzy oficjalnie wypowiedzieli się na temat" katastrofy" Tu154M Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. " polska" prokuratura? Która nawet nie chce rozpatrywać hipotezy.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU • TRAGEDIA W SMOLEŃSKU FilinlKonopiński ników. To zacne i wybitne grono. I tylko władze ZSRR wówczas dosłownie " szalały" . nie słyszę. łatwym do manipulacji człowiekiem.i nie tylko oni dostrzegają w katastrofie robotę Rosjan.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Nawet udany zamach na głowę państwa w postaci wypadku lotniczego przy po- mocy Mekonu już miał miejsce. Gene Poteat należy też do najwyższej klasy ekspertów światowych. że miał miejsce zamach z użyciem urządzenia typu Mekon? Itp. nie możemy się dziwić... Na temat " katastrofy" w dniu 10 kwietnia napisał oficjalny artykuł. Z tegoż grona ekspertów wspomnijmy choćby profesora Marka Strasenburg-Kleciaka. Rosjanie mają teraz na miejscu swoją marionetkę.. Teraz. którzy dążyli do ujawnienia akt dawnej służby bezpieczeństwa oraz dokumentów dotyczących byłych i obecnych współpracowników polskich i sowieckich/rosyjskich specsłużb... nie ma mnie! Gene Patent Ale Gene Poteat zrobił coś wyjątkowego. w najwyższych władzach RP nie ma nikogo.w polskim skrócie). sprowokowanie katastrofy przy pomocy sfałszowanych danych z satelity nawigacyjnego przy pomocy urządzenia zwanego Mekonem. sfałszowane przy pomocy urządzenia zwanego MEACON (Mekon .tzw.i w dodatku top-klasy ekspert techniczny. ale także poddał miażdżącej krytyce obecną politykę USA wobec Polski.24 KURIER KURIER CHICAGO 6-12 sierpnia 2010 r. I nadal pełni nie byle jaką funkcję . dobrze pamięta sowiecką praktykę manipulowania sygnałami nawigacyjnymi. kto mógłby kontynuować ten wysiłek.. I jak to bywa w tym zawodzie. Badania i Rozwoju Wywiadu. " Mając w pamięci masakrę w Lesie Katyńskim.. że na pokładzie znajduje się kilkuset pasażerów. że taką ewentualność " polska" prokuratura powinna rozpatrywać ale właśnie odnośnie takiej hipotezy jest ona jak małpka.co to za dwa wybuchy słyszeli świadkowie na płycie lotniska? Czy przejeżdżający w pobliżu montażysta TYP? A może to silniki wybuchły? Ale w takim wypadku . A faktycznie nadal należy do osób zdolnych wywierać znaczący wpływ na wiele spraw. Doszedł do funkcji zastępcy dyrektora CIA do spraw nowych technologii.Gene Poteat to prawdziwa " szycha" wywiadu USA . Nie tylko wyraził w nim Wypowiedź dla " Charleston Mercury" swoją opinie.. że ich nie ma . Jednym słowem .jest prezesem Zrzeszenia Byłych Oficerów Wywiadu. mających czelność domagać się w Smoleńsku prawdy o masakrze z czasów II wojny światowej? To była także zapłata za wstąpienie Polski do NATO. A oto one: " C-) " O tym. gdy zniszczyli w ten sposób koreańskiego Boeinga 747. który jednakże działał w oparciu o sfałszowane dane z satelity nawigacyjnego. A kim był? Naprawdę nie byle kim. czytników rozpoznawczych CIA. czy doktora Hansa Kogel' a.wywiadu USA. której nie będzie już Czy wiedzą Państwo Czytelnicy. że Polacy . tylko jak najbardziej poprawne i zasadne pytania. krytyków i ludzi niewygodnych Kremlowi. eksterminacji. kto to jest Gene Poteat? Gene.i woła: nie widzę. Pamiętamy ludobójstwo w latach 30. że miał miejsce zamach. Jak stwierdzili ci eksperci . Oczywiście. ludzi wywiadu. Tego właśnie chciał Putin. profesora Uniwersytetu Bundeswehry w Monachium. morderstw i zamachów na jej przeciw- 11. Już sama ta analogia z historii wskazuje.nauka nie zna innego wytłumaczenia. Wielu z nas.każdy człowiek zapoznany z faktami i poprawnie myślący. gdy Sowieci zagłodzili prawie 20 min Ukraińców.tylko 30 metrów niżej niż powinien. gdy elity tej zabrakło. która umożliwiła pozbycie się tych nieznośnych Polaków. Z jego nazwiskiem wiąże się też prace konstrukcyjne i wprowadzenie do służby ultranowowczesnych bezzalogowych samolotów szpiegowskich typu U-2 iSR-71.bo po eksplozji silnika odrzutowego pozostają po nim strzępy? Albo .dlaczego nie ma ani jednego. gdy jego samolot podchodził do lądowania w Pretorii. Ten tekst ma tak duże znaczenie. szczątka kadłuba samolotu . który nienawidził zabitego prezydenta. zachowanie innych państw odpowiedzialnych za podobne ludobójstwa.. . aby zwabić na terytorium ZSRR i zestrzelić tam . Oczywiście . Ci ostatni. że właśnie w taki sposób " załatwili" w 1983 roku komunistycznego prezydenta Mozambiku. oraz wymordowanie milionów obywateli ZSRR przez sowiecka władzę.dlaczego wypowiedzi topklasy światowych ekspertów ignoruje i udaje. opublikowany przez " Charleston Mercury" w dniu 16 czerwca br.. Premier Tusk jest słabym. a i druga niewiele uszkodzona? To co w takim razie wybuchło . wie każdy zdrowo myślący człowiek. co się stało.dlaczego wszystko leży " do góry nogami" ? Czy . amerykańskiego wywiadu . Nadto jest Dyrektorem Grupy Badań Strategicznych Zrzeszenia Wojny Elektronicznej. Był wieloletnim wysokim oficerem CIA. może zadawać zadziwiająco wiele jak najbardziej poprawnych pytań związanych z " kata- Gene Poteat strofą" w dniu 10 kwietnia 2010 roku.. (. A to ważna organizacja... Co znaczy kolejna setka w katastrofie.2010 Bronisław Komorowski. Sowietom nie zadrżała ręka. oficjalnie. zwany Dżinem lub Ziemniakiem to był i jest nie byle kto.) " W " katastrofie" polskiego samolotu zginęła elita polityków i urzędników. że samolot Lecha Kaczyńskiego podchodził do lądowania sterowany przez pilota automatycznego. Na przykład . historię KGB pełną zabójstw.za " pogwałcenie świętej sowieckiej przestrzeni powietrznej" .

Cóż. (. że USA postanowiły się przed nim płaszczyć (tzw.czy też może jed- Kto wiedział • i w co kto gra? nak Jarosławowi Kaczyńskiemu? Nawet w tej chwiłi Rosjanie mogą po prostu ogłosić. co słowa te znaczą. Również Rosjanie mogli być nie tyle głównymi " zleceniodawcami" zamachu.. Czyli to... W tej sytuacji pozwolę sobie na trzy cytaty biblijne: Pierwszy z Księgi Mądrości: " Wszystko.gdy już wiadomo. Lecz tylko ten. jakby czując niebezpieczeństwo. że Gene zawsze pisze słowa " wypadek" i rosyjskie " śledztwo" . która wystąpiła do władz USA z oficjalną inicjatywą zawarcia " nowej umowy Pierwsze kuszenie węża emerytalnej" . I że mogą sobie robić. Grzechy nieczyste przeciwko naturze. nie ma mnie" . wycofanie się z obiecanej Czechom i Polakom budowy tarczy antyrakietowej.i to się wszystko zmieni.tak jak imć pan Poteat) jest niesłychanie dziwny.nie znam was..właśnie tak . zaczyna twardszy kurs wobec Rosjan. REUTERS/KACPER PEMPEL Oczywiście . musi się on cieszyć bardzo dużym zaufaniem e- lit dawnej Informacji Wojskowej. że wiedza o prawdziwym filmie z amerykańskiego satelity szpiegowskiego.. dokładnie tak jak " polska" prokuratura. Grzechy wołające o pomstę do Nieba: 1. gdy dziennikarz pytał o dalsze perspektywy takiej " współpracy" z prezydentem. W roku 2009 wiosną Bronisław Komorowski udzielał wywiadu dziennikarzowi RFM. Jest zupełnie tak. kto mi mówi " Panie. że film ten jest już w Warszawie .. płatni zdrajcy i zbrodniczo obojętni..w cudzysłowie! Tyle wypowiedzi top-klasy fachowca wywiadu USA. że nie powiemy ani słowa .. wąż starodawny namawiał prarodziców rodzaju ludzkiego.myląca zbieżność nazwisk!). 15-35 Jarosław Kaczyński żegna swojego brata.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU przeszkadzał silny antykomunistyczny prezydent. jak i 0 tym. petycję wspiera 50 tysięcy podpisów też z Nowego Yorku. albo i ta " całościowa zmiana" nastąpi po jakimś locie prezydenckim samolotem! Aby odsłuchać czy obejrzeć ten wywiad. Doszli do wniosku. i w jakiej sprawie nigdy nie zmienił On swoich poglądów.. Dokładnie ta sama osoba. fares . że nie może powiedzieć wszystkiego. Panie" . reset. jak potężny wybuch wprost rozrywa kadłub polskiego Tu-!54M na strzępy (jest to seria zdjęć. zdaje się KPA i PNĄ.można było zainstalować tylko w Warszawie! W tym aspekcie wydaje się. jakby Putin nie był do końca pewien. I vice-versa. Konkretnie rozmawiano o zablokowanej przez Tuska nominacji Anny Fotygi na ambasadora przy ONZ oraz o odmowie powołania przez Lecha Kaczyńskiego szeregu ambasadorów nominowanych przez Radusia Sikorskiego (nie mylić z generałem Sikorskim . jego komentarzy na temat współpracy rządu Tuska z prezydentem Lechem Kaczyńskim. itd.za to mamy wystawę starych samochodów. że są " nadzy" .i odebrał to jako zgodę na to. co chcą." Z powyższego tekstu pominąłem pewne fragmenty . by sięgnęli ręką po owoce z drzewa samostanowienia o dobru i złu. W rajskim ogrodzie. najogólniej. wobec zbrodni zabójstwa Prezydenta Polski i ultralojalnego sojusznika USA. o tym " Kurier Codzienny" pisał uprzednio.o znacznie bardziej " globalistycznym" zakresie odpowiedzialności..zatacza coraz szersze kręgi. kto czyni wolę Ojca mego. Zatrzymywanie zapłaty pracownikom.i persona klasy Gene Poteat' a wie. że są wszechmocni. cytowane przez Gene' go Poteat' a wypwiedzi eksperta mającego dostęp do rosyjskiego " śledztwa" . W każdym razie.. Tak często bywa wśród wspólników zbrodni . udaje małpkę.." Będziecie jako bogowie" . wystarczy wprowadzić na przeglądarce internetowej hasło: " Czyżby Komorowski coś wiedział" .. czym się obecnie przywódca Polonii zajmuje..) .. jak " gra na czas" . z katechizmu. Okradanie ubogich. nasze przyzwolenie na działania Rosji w Gruzji i na Ukrainie. Natomiast jest faktem.. Na koniec. Przyjdą wybory prezydenckie.. tekel. Doskonałe zorientowany politycznie Kreml dostrzegł.to też możliwa hipoteza. KURIER CHICAGO KURIER 25 TRAGEDIA W SMOLEŃSKU ." Drugi . co zrobili Rosjanie przy " katastrofie" polskiego samolotu.. Albo po wyborach już nie będzie Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta. Dobitna nieprawdaż? 11..) " To znaczy.. która zakrywa sobie oczy i zatyka uszy . 4. z wypowiedzi Pana Jezusa na temat Sądu Ostatecznego:" Idźcie precz w ogień wieczny. którzy dopuszczaliście się nieprawości. że nasz (tfu!) prezydent-elekt jest znacznie ważniejszą postacią niż myślimy. Petycję o powołanie komisji Kongresu USA ds " wypadku" w dniu 10 kwietnia 2010 roku składa kongresman King z Nowego Yorku. co szeptane w ukryciu. A jak bywa z obiecankami złotych gór w wykonaniu nijakiego Lucyfera. jak elementamie słusznie robi to cytowany amerykański ekspert) był w rzeczywistości zamachem. Dzisiaj hańbą nieporównywalną z niczym okrywają się organizacje Polonii opanowane przez mętów z komunistycznej razwiedki i ubecji.pisała niewidzialna ręka na ścianie sali balowej pałacu babilońskiego króla.. będzie ogłaszane z murów miasta. Wywiad imć pana Marszałka Sejmu dotyczył. Który Jest w Niebie. nie słyszę.to przebieg " śledztwa" (piszmy to słowo w nawiasach . go*. Adam i Ewa dobitnie się przekonali. koszty własne. bo rzekł dosłownie tak: " No nie.ale Polska i inne kraje Europy Środkowej wiedzą lepiej. Na przykład . nasze błagania. czyli osławionej Informacji Wojskowej PRL-u) . zgotowany diabłu i jego aniołom. l być dopuszczonym do bardzo " elitarnych" tajemnic. na którym wprost widać.. Bo nie każdy.jak np. 5..) I trzeci. Zaprawdę powiadam wam . tylko o tym. jeden szykuje się do zwalenia winy na drugiego. I pogrążając " liderów PO" (czytaj: mety z IW).obiecywał szatan. dali się nabrać. Twarze Tuska i Komorowskiego jakby w ostatnich dniach bardzo poszarzały. Dla nich to niewyobrażalna zdrada. że to wszystko ucichnie .. Umyślne zabójstwo. Dzisiaj zbrodniarze często uważają." (Dojdźcie sami. Być może dlatego Tusk. We wspomnianym zestrzeleniu koreańskiego Boeinga zginał amerykański kongresmen. 2..i faktycznie nie powiedzieliśmy.wejdzie do Królestwa Niebieskiego.2010. jako kolejny przypadek sprzedaży Polski Rosjanom." I ostatni cytat. Używanie lub rozpowszechnianie narkotyków. Zdaje się. Że posiedli władzę nad mediami i umysłami.krzycząc " Nie widzę.z księgi proroka Daniela: " Mene. lecz jedynie " wspólnikami" w zbrodni . że dokonano zbrodni.. Ponieważ internet odegrał ogromną rolę w zdemaskowaniu tego zamachu. że znaleźli dowody na fakt. że " wypadek" (znowu właściwym jest pisać w cudzysłowie. że " wszystko się zmieni" . przypomnijmy znamienny fakt. Polacy postrzegają to jako drugą Jałtę... że nasze oburzenie i zaniepokojenie w związku z polskim " wypadkiem" będzie musiało być równie puste i bezzębne jak rosyjskie " śledztwo" mające wyjaśnić przyczyny katastrofy.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .bo Wszechmogący jest tylko Pan Bóg. w pierwszym kuszeniu w dziejach świata.. czyli nędzni i nic nie warci. W kolejności wyliczając: Ewa.) Na miejscu pierwszym jest jednak: UMYŚLNE ZABÓJSTWO. . czy rozwój wypadków przyniesie przewagę "Tuskowi i Komorowskiemu" (chociaż ci ostatni to też tylko chłopcy na posyłki byłej " polskiej" komunistycznej razwiedki." I wyraźnie nie mówił o mianowaniu jakiegoś pojedynczego ambasadora. Nagranego i sfilmowanego w studio tej rozgłośni. W Chicago ani śladu akcji w tym temacie . akurat nieustępliwy szef komisji śledczej badającej nadmierne wydatki konsorcjum banków FED na tzw. I poznali. 3. a nie pojedyncza klatka). Co się tyczy Rosji i Putina . A kto mógł bardzo nie lubić Lecha Kaczyńskiego. marszałka Kornorowskiego zebrało na szczerość. Ale jedno nie ulega wątpliwości.04. wdów i sierot. A to bardzo duży błąd . zrobić " buzi-buzi" z PiS-em. czy roli proroka. Poprawna analiza nie zna tu innego określenia. Bombę izowolumetryczną jak i urządzenie blokujące stery samolotu 1 po otwarciu klap podwozia uniemożliwiające mu wzbicie się do góry . ale wie pan. obamiści mogą myśleć. potem Adam.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . (Ta ostatnia pozycja dodana do listy przez Benedykta XVI. albo prezydent będzie gdzieś leciał . nie pretenduję do roli wieszcza.6-12 sierpnia 2010 r. by nie pomagali Iranowi..

. no ale są. nawet ogólnych odpowiedzi na pytania.jak to dziennikarze ..a właściwie Razwiedkistan). że zdjęcia były już wykonane . a jedynie / 5 i z 12 kwietnia. Dlaczego podane powyżej informacje są wiarygodne? Decyduje o tym kilka spraw.to nie robią zdjęć! "Boi tak nic nie widać!" -jak wyjaśnia jaśnie pan profesor .ta informacja 7 rozbrajającą szczerością przyznaje. że zdjęcia satelitarne z ostatnich chwil lotu prezydenckiego Tu-154M nie tylko istnieją . ograniczają się do stwierdzenia.pl. Wojskowi prokuratorzy.zdjęcia z dnia 10 kwietnia z ostatnich chwil lotu tunolewa są .satelity tego typu są tak zaprogramowane. Od strony formalnej . A "wojskowi prokuraci" najzwy czajniej w ś wiecie ją potwierdzili!!! Natomiast na próby "ciągnięcia za język" na temat: co te zdjęcia zawiera ją . Od strony psychologicznej .jest raczej typo- Kilka słów komentarza wym figurantem na ważnym stołku.sprawia wrażenie człowieka. m R P (czyli Ubekistan .) kondolencje z kosmosu.i rozbrajająco szczery: "Satelita zarejestrował kata strofę".): "Przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 1SS astronauci jako jedni z pierwszych zobaczyli dokładne zdjęcia z miejsca katastrofy polskiego samolotu.ale jak tłumaczy "profesor Stanisław Białous z W ydziału Geodezji i Kartografii Politechniki W ars/awskiej" . Podobnie i wspomniany rzecznik prasowy Naczelnej Prokuratury W ojskowej WP. ale zapewne też są. że dziennikar/e . Minister Cichocki przy okazji wyraził podziękowanie rządowi Stanów Zjednoczonych za udostępnienie tych materiałów.Nieźle.zanim jeszcze astronauci dowiedzieli się kto zginął!!! A przecież tę ostatnią informację światowe agencje informacyjne podały niemal natychmiast po zamachu (pardon: "ka tastrofie")!!! T ytuł jaki reporterzy "Faktu" nadali swojej publikacji jest również znamienny .a nie to.nigdy nie zostały w jakikolwiek sposób zdementowane.). że to polski resort obrony wystąpił o zdjęcia . Nie ma. którzy prowadzą śledztwo.mieliby kontakt w pierwszej linii właśnie z ministrem Cichockim." (Tu uwaga moja: Zbigniew Rzepa wypowiedział się w taki sposób." W kategoriach logiki mamy tutaj tzw.F . że: "Naczelna Prokuratura W ojskowa ma bardzo wiele zdjęć... że jak "zobaczą" mgłę lub gęste chmury . że .ale są one z satelity meteorologicznego i są "znacznie mniej dokładne". Zauważmy też. nawet jak na tzw . że wypowiedzi z dnia 5 maja 2010 roku . która zawiaduje m. Nadto zwraca uwagę. że to amerykański resort obrony nakazał przekazanie tych zdjęć Polakom. Również we środę 5 maja 2010 roku reporter RMF FM Krzysztof Zasada "dorwał" rzecznika prasowego Naczelnego Prokuratora Wojskowego Zbigniewa Rzepę . Głęboka ekspercka wiedza pana profesora.in. Zbigniew Rzepa.owej pamiętnej środy .F . Zagadnięty przez sprytnego dziennikarza mógł najzwyczajniej ujawnić ważną informację. wiec /apewne i te. że T uskowi wcale nie w smak taka akcja. może nie do końca rozumiejąc.. Swojej korespondencji reporter RMF FM dał rytuł: Zdjęcia satelitarne znad Smoleńska trafiły już do polskich śledczych.ale zawierają naprawdę nie byle co.Z. Wniosek o ich udostępnienie złożył resort obrony. że (dosłowny cytat): "Prokuratura Wojskowa ma Już satelitarne zdjęcia z dnia katastr oły prezydenckiego tupolewa pod Smoleńskiem (wytłuszczenie moje . Minister Cichocki nigdy nie zaprzeczył.zaskakująca poprawność.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU FilipŁKonouiński n ZDJĘCIAMI A było to tak: W dniu 5 maja 2010 raku nie byle kto.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . że mówił. do strony czysto prawnej . bo minister Jacek Cichocki.owszem ." Słowa "bardzo ważne matę riały dowodowe" redaktor Zasada podał w cudzysłowie. W każdym razie o tym. na jakim świecie żyje. TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Zaś pytany wprost o informację z dnia 5 maja 2010 roku .Z. ogłosił iż strona polska otrzymała od amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Agency) liczne zdjęcia satelitarne i dnia 10 kwietnia obrazujące ostatnie minuty lotu T U-154M Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. A oto ona (najciekawsze wytłuściłem ..K. To właśnie oni oglądali zdjęcia zrobione przez kosmicznego satelitę.od razu "polecieli" potwierdzać informację w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej.imćpan R?epa stwierdza. co usłys/ał.K. że dziennikarz napisał jakieś swoje fantazje . Amerykanie przekazując materiały (konkretnie zdjęcia satelitarne) polskiemu rządowi .uwaga moja F . astronauci przesłali nam (czyli do Polski . gdy profesor od geodezji wypowiada się na temat wojskowych systemów satelitarnych.i ten potwierdził. Po zrobieniu zdjęć i po tym jak poinformowano kto zginął.) A swoją rozmowę z rzecznikiem prasowym Naczelnej Prokuratury W ojskowej w Warszawie Krzysztof Zasada podsumował następująco: "Nasi śledczy nie udzielają żadnych.cecha charakterystyczna: używa czarny szmpon koloryzujący do włosów ." Nomen omen . Minister Jacek Cichocki jest podsekretarzem stanu (ministrem) w Kancelarii Premiera RP odpowiedzialnym za służby specjalne.wyraźnie zareagowali strachem i ograniczyli się do jednego zdaniem komentarza. co mówił i nigdy nie stwierdził. Rzepa jednoznacznie nie powiedział. Bo nad lotniskiem w dniu l O kwietnia nie było satelity wojskowego.14 KURIER KURIER CHICAGO 20-26 sierpnia 2010 r. A właściwie był . ze względu na mgłę. jako cytat zasłyszanej wypowiedzi. Wreszcie.tego Z.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .Potem dość pokrętnie ten sam pułkownik Zbigniew Rzepa informuje. Dziennikarze podają fakty i wysnuwają elementarnie zasadne wnioski. A cóż dopiero oficjalne wypowiedzi przedstawicieli dwóch różnych rodzajów władz."Idalej: "Śledczy otrzymali zdjęcia kilkana ście dni temu od Narodowej Agencji Bezpieczeństwa. o których mówił minster Cichocki. Ten ostatni .wspomniana "rozbrajająca szczerość". który nie za bardzo wie. równa w swojej klasie tylko moralnym nou- Sierpniowa sensacja-rewelacja Wyn-gazety Mfejsce katastrof* FotiMikhailMet/clAP . I oto 12 sierpnia 2010 roku naczelny or gan michnikowszczyzny przynosi nie lada sensacje! PoJska prokuratura wojskowa nie ma zdjęć miejsca "katastrofy" z dnia 10 kwietnia.K.oficjalne wypowiedzi dwóch niezależnych świadków mają w prawie karnym wartość dowodu w sprawie. Z racji także na młody wiek . A już zupełne wzruszenie ogarnęło mnie. że: "T o bardzo ważne materiały dowodowe"! T a reakcja wojskowych śledczych też bardzo mocno pr/emawia /a prawd/iwością informacji. zawodowo zobowiązanych do przekazywania społeczeństwu prawdziwych informacji. co zarejestrowały kamery amerykańskich satelitów. podwójne zaprzeczenia. w stopniu bodajże pułkownika. że to "bard/o ważne materiały dowodo we".Z. systemem satelitów obserwacyjnych Stanów Zjednoczonych. Jeszcze ciekawsza była wiadomość podana przez "Fakt" w dniu 13 kwietnia 2010 roku! Można ją do dziś dnia odczytać na portalu intemetowym Fakt. nie wiem. że należy przypuszczać.

Jedna osoba zginęła.Pierwszy pilot powiedział. Ważne na teraz Pamiętajmy. min.razem z tymi astronautami przecież to takie oczywiste!!! Ul RP postanowiły "przemilczeć" dowód ze zdjęć satelitarnych. w kraju. że identyfikacja na podstawie twarzy była niemożliwa. że przesadza.ten neo logiz. "dorobienie" głosów .20-26 sierpnia 2010 r. Przerobienie głosów ważnych n a nieważne. że jak mieli delirę. Brat mojej babci i sąsiad naszej rodziny w Poznaniu. A swoją drogą .informuje Reuters.in. Samolot kolumbijskich linii Aires leciał /e stolicy Kolumbii. Na przykład osławiona "zoologiczna nienawi ść" .no i oczywista oczywistość: w mgle i poprzez chmury zdjęcia przecież nie zrobią!!! Co z astronautami / międzynarodowej stacji satelitarnej ISS . że Rosjanie mieli wątpliwości. do katastrofy doszło w czasie burzy. co do identyfikacji. A wtedy można wystąpić na podstawie "court-order" o wszelką dokumentację posiadaną przez władze USA. czy "Fikus" też pojechał? trzech tysięcy stopni Celsjusza. jakich doznała uszkodzeń i co spowodowało wypadek . że zdjęć z 10 kwietnia nie ma .co skutkuje podejrzanie wysoką frekwencją po bezbarwnej i nieciekawej kampanii.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU przy zdrowych zmysłach nie może składać gratulacji Komorowskiemu z okazji objęcia urzędu prezydenta RP . którzy oczekiwali na płycie lotniska i z miejsca pobiegli na miejsce katastrofy tworząc straż honorową przy /włokach Pre/ydenta RP. Jest to. Bogoty do turystycznej wyspy San Andres na Karaibach. po charakterystycznym znamieniu na klatce piersiowej. Jak bardzo by sieteraz ten potencjał przydał. Nienawiść do Polski i Polaków wessał /apewne /. Powie ktoś. by rodziny ofiar tragedii. ale nie najmniej ważne.około Trzeci świadek Boeing 737 kolumbijskich linii Air es rozbił się po uder zeniu pioruna.jak to w cudzysłowie pisze wspomniany prezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Byłych Pracowników Wywiadu.ymilać do bandytów. Cóż. Syty nie atakuje. Przełamał się na części Samolot pasażerski r ozbił się w czasie burzy na lotnisku na wyspie San Andres w Kolumbii. Bowiem to co 12 sierpnia ogłosiła Wyb-gazeta i zaraz skwapliwie potwierdziły wojskowe prokuraiy wijąc się jak te piskorze na wędkarskim haczyku wobec własnych wcześniejszych wypowiedzi . And last but not leasL Ostatnie. czy wspomniany typ bomby eksIpodował w tym samolocie. Ul RP to oficjalny organ propagandy . kiedy jest głodny . Samolot z Bogoty lądował w samym środku intensywnej burzy powiedział pułkownik Gustavo Barrero z kolumbijskich sił powietrznych. To bardzo mocno potwierdza wybuch bomby izowolumetrycznej.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU ..: jak wyglądały zwłoki Prezydenta RP? Jeżeli będziemy mieli ten opis . Rozbił się po uderzeniu pioruna w czasie podchodzenia do lądowania.sprawa ma także wymiar moralny . l 14 jest rannych . że Michnik ogłosił.ale należy naprawdę poważnie myśleć o sfałszowanych wyborach. że to tylko domniemania. Ale przecież to oczywiste! NachJeli się samogony i mieli zwidy.. Oznaczałoby to.i już! Michnik jest oczywiście. Ciekawe.tego Michnik nie wyjaśnił. T ak .jak szkoda potencjału organizacji polonijnych w rodzaju ZNP c/y KPA opanowanych przez uboli i razwiedkę. A to oznacza. to im żadna mgła nie przeszkadzała robić zdjęć satelitarnych .. że zwierzęta nie odczuwają nienawiści.. gdyż domniemał. Natomiast prezes PiS rozpoznał ciało Prezydenta RP m.. pozbawione części kończyn). jest i trzeci ś wiadek .wystąpiły z oficjalnym wnioskiem o śledztwo z podejrzenia o umyślne morderstwo pierwszego stopnia. Jego publikacja znaczy tyle.czci pamięć ofiar . Oficjalni lider/y Polonii nie powinni się prz. że władze tzw. jest szczególnie żenująca. Już bezczelne i jawne. że oficjalnie zwróciłem się / prośbą o wywiad do pana Jarosława Kaczyńskiego na temat m. Jak informuje Reuters. Słownictwo jakiego używa. a ciało rozkawałkowane (np. I trochę także kwestia tzw.m.wystarczy aż nadto materiałów. że satelity wojskowe zawierają obiektywy fotograficzne z aparatów Smiena-8 .powinien być z miejsca aresztowany . że jest mgła i powinny się automatycznie wyłączyć. zdrowego rozsądku. który widział zwłoki ofiary katastrofy ma znaczenie niemal rozstrzygające dla faktu. Rannych przewieziono do miejscowych szpitali. AJYRichard Garcia .TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . w sierpniu 1939 roku wszyscy uważali. propagandzistą. której towarzyszył silny wiatr i wyładowania elektryc/ne. Jest nim sam Jarosław Kaczyński.tak jak gazeta "Praw da" w komunistycznym ZSRR. Bo po obu wspomnianych BOR-owcach wszelki słuch zaginaj. i nie muszące liczyć się z niczym.zakochał się w PO??? Wystarczy obsadzić "swoimi" ludźmi obwodowe komisje albo chociaż ich cześć w okręgu wyborczym. W tym ostamim aspekcie działaność kreatur w rodzaju szefa BÓR. maszyna przełamała się na trzy części. brak polskiego asystenta w '"wieży" kontrol nej i szereg innych skandalicznych zaniedbań) . Nieprawdopodobne psychologicznie wyniki. generała Janickiego. Może dlatego Jarosław Kaczyński jest teraz obiektem takiej nienawiści w Ra/wiedki stanie (kiedyś Polska). Słusznie zauważył dr Rafał Klimuszko. T rwa to wprawdzie moment. Człowiek.. że w samolot uderzył piorun.to tylko dowód na fakt. gdzie jeszcze prawo coś znaczy. który choćby za drastycznie niezgodne z przepisami zorganizowanie wizyty prezydenta RP (wykonanie tych ostatnich było na poziomie umyślnej farsy . Na pokładzie znajdowało się 121 i sześciu członków załogi osób. że "śledztwo" (jak słusznie pisze to słowo w cudzysłowie Gene Poteat) zmierza do z góry założonych tendencyjnych i fałszywych ustaleń. Człowiek Ostatnie. Bandyci i tak mają ich gdzieś. czy nie. albo Gdańsk .który niewątpliwie widział zwłoki ofiary katastrofy. Drapieżnik poluje. . Zapewne Michnik w dzieciństwie przestraszył się psa (może kota?) i tera? własną nienawiść przypisuje zwierzętom (mechanizm projekcji).. o wspomniane zdjęcia satelitarne. Kwestia zasad .pewno pod wpływem poparcia Lecha W aiesy . No i w wypadku Komorowskiego . Badamy szczątki maszyny. który rozpęta nową wojnę światową. wyjechał do USA ostatnim rejsem MS "Batory1' w dniu 28 sierpnia 1939 roku. KURIER CHICAGO KURIER 15 TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .. ale wystarczy by odsłonięte części ciała były zwęglone. mlekiem matki. Współpracownikowi morderców na miejscu zbrodni gratulacji sienie składa. Możliwości takiego fałszerstwa są w praktyce "polskiej" ordynacji wyborczej nie ograniczone.oświadczył zastępca dyrektora kolumbijskiego państwowego zarządu lotnictwa Donald Tascon.kiedyś zwanych sumieniem. Wrak samolotu Tu-154. świadczy o nie lada problemach osobowości. gdy doszło do wypadku.zeznanie naocznego ś wiadka. które to ofiary były obywatelami USA . że nie ma co czekać na wyniki "śledztwa" .in. I nawei te zwidy sfotografowali . znająca Niemców i ich politykę Wielkopolska głosuje na T uska. że oprócz dwóch funkcjonariuszy BÓR. Pragnę poinformować Państwa Czytelników.in. Boeing 737 zbliżał się już do pasa startowego.patrz pan jaka delirka!!! No i wiadomo. Nikt tego tematu nie porusza . Bo te kamery też się na tej stacji kosmicznej ISS nachlały . Uszkodzenia samolotu są znaczne.. że Hitler to wariat. Zmierza do zbrodni przeciwko prawdzie i strasznej krzywdy moralnej wobec ofiar zbrodni oraz do zapewnienia bezkarności jej sprawcom.m Michnika jest szczególnie absurdalny. ale nie najmniej ważne Samolot rozbił się po uderzeniu pioruna. by ustalić. Motorkami borowcy do Smoleńska jadą. czy kulturze osobistej Palikota lub Niesioła zasadza się zapewne na przekonaniu.. Ale ten bufon w tzw. Z jego wypowiedzi na temat identyfikacji zwłok brata wynika. chorym na pychę i kłamstwo na granicy obłędu. A w Polsce właśnie rozpoczęły się rządy dawnych komunistycznych spec-służb. Taka bomba działa poprzez kombinację wysokiego ciśnienia i bardzo wysokiej temperatury . Trzeba koniecznie robić własne. np. który rozbił się na wojskowym lotnisku w Smoleńsku czeniom Episko-kapusiów w rodzaju Życinskiego czy Skworca.bo ich kamery też miały delirium i zapewne nie wiedziały.