2-8 lipca 2010 r.

KURIER CHICAGO

KURIER 21

MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM
Rafał Klimuszko

KOMU BIJE DZWON?
Niniejszy artykuł został zamieszczony w uta. miesiącu przez autora w Polsko-Polonijnei Gazecie Internetowej "Kworum". Prezentowana poniżej wersja jest nieco poszerzona, wersja, "internetową". dodany został m.in. fragment o domniemanych aktualnych zadaniach agentury w Chicago w związku z "katastrofa" pod Smoleńskiem. Taśmy z "czarnej skrzynki"
do 30 metrów. Poza tym ścięcie ny "polskiej" nie wspominając. skrzydłem małego drzewka przy pręd- Wszak jedna z trzech skrzynek była kości ciężkiej maszyny 230 km/godz produkcji polskiej i chroniona polskim nie spowoduje ani zmiany linii lotu, ani patentem. Jej Rosjanie nie potrafili od"położenia samolotu na skrzydło" - czytać, więc usłużny i gorliwy pomocczyli silnego przechyłu na lewe nik w zacieraniu śladów zbrodni - Doskrzydło - jak pokazują wszystkie u- nald Tusk - zamiast "otworzyć" rzebeckie telewizomie na animowanych czoną skrzynkę w Polsce, natychmiast filmikach z ostatnich sekund lotu. Ina- przesłał do Moskwy niezbędne prograczej, jeżeli stery są zablokowanwe, al- my komputerowe... bo ktoś z zewnątrz przejął kierowenie samolotem. Jak już 11 kwietnia wypowiedział się najwybitniejszy polski Tak dochodzimy do pytania: kto to specjalista od katastrof lotniczych, urządzenie, które zablokuje stery (i sa- zrobił, dlaczego, i co z tego dla nas wymolot będzie cały czas opadał w dół nika? - Odpowiedzi na te pytania pozonie reagując na próby poderwania go stają kluczowymi sprawami dla naszej do góry) w Tu-154M można zamonto- przyszłości. Bowiem po zamordowawać tylko w ten sposób, że uruchomi niu Prezydenta Polski sytuacja naszego się ono dokładnie w momencie otwar- kraju bardzo się zmieniła I co więcej cia klap lub wysunięcia podwozia... O- jak najbardziej to nas wszystkich dotyczywiście wypowiedzi pilotów, że u- czy, l poniżej na te pytania odpowiemy. tracili sterowanie maszyną i ma miej- Nie postaramy się odpowiedzieć, tylko sce zamach - trzeba na oryginalnej taś- odpowiemy. Będę bowiem starał się wypowiadać jak były wojskowy. Domie zamazać, by były nieczytelne! Innych sprzeczności i niejasności bitnie i konkretnie, i twardo trzymając na tych taśmach co niemiara. Czemu się faktów i pozbawionej emocji logiki. niby główny pilot w ogóle się nie odzy- Poszukując najlepszych dróg postępowa w ostatnich minutach lotu? Czemu wania dla nas. Oceńcie to Państwo jeśli pada komenda dugiego pilota: Czytelnicy sami. Ale jeszcze jedna mała dygresja. "odchodzimy" (czyli wzbijamy się w powietrze) - samolot nie tylko, że nie Niewątpliwym dowodem na fałszerstwo przedstawionych zapisów z podrywa się do góry - ale też nikt w "czarnej skrzynki" z kabiny pilotów kokpicie tego faktu nie komentuje? I tak powstało te coś (z rosyjskim jest i czas katastrofy. Lomikso wojskostemplami, że autentyczne): coś dodali, we Smoleńsk-Siewiemyj (Smoleńskcoś zamazali, trochę autentycznego Północ) ma bowiem postać pasa startomusieli zostawić... A ubeckie telewi- wego długości 2600 m dokładnie w lizomie robią z polski pilotów, którzy nii wschód-zachód. Samolot prezydenwożą prezydenta i premiera idiotów, ta Polski podchodził do lądowania doktórzy nie latali na symulatorach... Cie- kładnie od wschodu, lecąc na zachód. kawe, czy ktoś w takie brednie wierzy? Na wschód od lotniska są tereny spaceBo wszak symulatory to już w szkole rowe (bagienny lasek), do którego od lotniczej niezbędny element szkolenia. południa przylega osiedle mieszkanioZ tym, że od momentu spreparo- we. Zaopatruje je w prąd linia elektrywania i dostarczenia tych taśm z czar- czna biegnąca w linii północ -południe. nej skrzynki z kabiny pilotów - pań- Nasz Tu-154M tuż przed "katastrofą" stwo rosyjskie oficjalnie stało się ściął linię energetyczną zaopatrującą te współuczestnikiem zamachu. Współu- osiedle. Prąd zgasł w mieszkaniach odokładnie o godzinie czestnikiem, współpracownikiem za- siedla machowców, stroną współodpowie- 10:39:50sek. Od miejsca "katastrofy" dzialną. .. Ciekawe, jak spreparują taś- do uszkodzonej linii jest dystans, który my z "czarnej skrzynki" z nagraniami nawet lecąc z prędkością 200 km/h z kabiny pasażerów? Bo wszak pier- wymagał czasu lotu najwyżej 4 sekunwszy wybuch (jeden z dwóch składo- dy. Stąd czas "katastrofy" to wych wybuchu bomby izowofumetry- Ift39:54sek. - dokładnie taki wyliczyli cznej) - ten który powoduje rozprężają- niezależni eksperci. A na taśmach z cy się gaz uwalniający się ze zbiornika, Moskwy rozmowy w kokpicie trwają gdzie był w postaci cieczy pod ciśnie- jeszcze dwie minuty dłużej! Swoją niem setek atmosfer - musi być na ta- drogą - nie dziwota, jeżeli do orginalkiej taśmie słychać. Osoby najbliższe nych rozmów "trochę" się dodało! lokalizacji bomby będą też ranne - po- (Czas został podany wg czasu lokalnewinniśmy słyszeć wybuch, świst, głosy go, wg czasu środkowo-europejskiego bólu i przerażenia, a potem drugi wiel- obowiązującego w Polsce była odpoki wybuch - zanim zapadnie cisza... wiednio 8:39:54sek - jako czas "kataNaprawdę ciekawe - co zajmuje Rosja- strofy".) Oczywiście drugim niezależnom tyle czasu? Czyżby te skrzynki nym dowodem prawdziwego czasu kamusieli wyprodukować od nowa i na- tastrofy pozostaje seria zdjęć satelity anosić na nie zarówno element ze skrzy- merykańskiego obserwującego ten renek prawdziwych, jak i spreparowane? gion. A na zdjęciach jest nie tylko doO skanadalicznej "współpracy" stro- kładny czas, ale i "a view to the kill"

- fotografia zabójstwa, czyli wspomnianego wybuchu bomby izowolumetrycznej rozrywającej kadłub samolotu na strzępy,.. Nie należy bowiem zapominać, że rejon od Smoleńska do Moskwy jest regionem monitorowanym satelitamie na mocy podpisanych porozumień rozbrojeniowych Waszyngton-Moskwa. Zresztą - jednym z wielu takich regionów w obecnej Rosji.

Zgodnie z przewidywaniami po dwóch i pot miesiącu od "katastrofy" ujawniono zapis jednej z tzw. czarnych skrzynek prezydenckiego Tu-J45M. Oczywiście, zapisy ujawnione po takim czasie nie mają większej wartości. Ciekawe - co Rosjanie tak długo z tymi zapisami robili? Oczywiście, w żaden sposób nie ujawnili "what took them so long" (co zajęło im tak dużo czasu) - jak mawiają Jankesi. Zapewne "strona polska" musiała dostarczyć "braciom zza Buga" próbki głosów załogi, by odpowiedni "zsyntezować wypowiedzi", które nigdy nie miały miejsca Potem należy wpleść je w oryginalne fragmenty taśmy... I tak powstaje swoisty misse-mage - i nie do unikniecia niezgodności i sprzeczności. "No to katastrofa, będzie makabra" mówi jeden z członków załogi o pogodzie nad lotniskiem. Rzecz w tym, że prawdziwy pilot nigdy tak nie mówi. Choćby dlatego, że wie, iż prezydencki Tupolew ma system radiolokacyjnej mapy - I pilot ogląda na ekranie teren nad którym leci i teren przed nim. Ten Tupolew mógł bezpiecznie lądować nawet przy widoczności G/0 - co w jeżyku lotniczym znaczy: zero widoczności i zerowy pułap chmur (czyli chmury dotykają gruntu). I tak nawet raz było. Dokładnie ten sam samolot wiózł pewnego razu naczelnego wodza Układu Warszawskiego, sowieckiego marszałka Dimitra Ustinowa i wylądował perfekcyjnie na małym lotnisku wojskowym na Pomorzu przy warunkach dokładnie właśnie 0/0. Wiec żaden pilot wojskowy, wiedząc jakie ma wyposażenie w kokpicie, nie mógł robić problemu z powodu widoczności 200 metrów, ani wieża kontrolna nie mogła odradzać lądowania, równie dobrze wiedząc, że to przecież nie zwykły liniowiec pasażerski, tylko "prezydencka maszyna". Bo wszak kontroler wieży lotniczej to też nie amator, tylko wysokiej klasy fachowiec. I jak jest wyposażony samolot, który wozi głowę państwa, w dodatku samolot, który już wiele razy na tym lotnisku lądował - po prostu wie. Ale wypowiedzi "katastrofa, będzie masakra" są dobre medialnie dla gawiedzi - i do zwalania winy na pogodę i polskich pilotów... Ale nawet mimo takich - ewidentnie fałszywych wypowiedzi - musiały pozostać element autentycznej taśmy. I np. Kontroler z wieży lotniczej mówi: "Horyzont" (co znaczy macie wysokość lotu zero) w tej samej chwili, kiedy drugi pilot odczytuje pomiar wysokości: "30" (czyli 30 metrów). Jak to już wspomniałem, system MECON fałszuje dane satelity nawigacyjnego sterującego pilotem automatycznym

Najważniejsze pytania

Mój Boże - Rosjanie to mnie zawiedli. Muszę Państwu Czytelnikom powiedzieć, że gdybym tzw. zamachy przypisywane Putinowi miał oceniać jako analityk polityczny i wojskowy byłbym bardzo sceptyczny. Kto zabija, jawnie i w biały dzień strzałami z pistoletu znaną międzynarodowo dziennikarkę Politkowską - i to w dniu urodzin (czy imienin) Purina? Ależ trzeba być niespełna rozumu! Albo kto truje w Londynie Litwinienkę, byłego oficera FSB (rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa), znanego krytyka Putina, radioaktywnym pierwiastkiem (dokładnie Polonem), w dodatku niezwykle rzadkim i wykorzystywanym wojskowo? Nadto łatwym do wykrycia nawet po setce lat? Kto tak nieudolnie truje kandydata na prezydenta Ukrainy - dokładnie tak. by było to łatwe do wykrycia, i by ten nie zginał? Tylko sprawca, który wlaśnie chce, aby podejrzenia padły na prezydenta Rosji, na rząd Rosji! Ależ zamachów tak się nie robi! Ileż jest lepszych sposobów... Ot, wypadek samochodowy, wybuch gazu w mieszkaniu - i sto innych, dyskretnych i trudnych do wykrycia! Raczej broniłbym tezy, że Putin może mieć u siebie groźną opozycję, przede wszystkim z kręgów dawnego GRU, która być może nawet wykonując jego rozkazy, stara się przy okazji pod nim "ryć", jak tylko może... Car Rosji może się oczywiście nie przyznać do własnej "słabości", może nawet zrobić zamachowca z Londynu deputowa-

Dziwne zamachy przypisywane Putinowi

nym, ale to nie zmienia faktu, że początkowo mógł nie mieć z różnymi wydarzeniami nic wspólnego. Osobną sprawą jest fakt, że władca Rosji może być częściowo zakładnikiem dawnego GRU, które często robi sobie, co chce, nikogo o zdanie nie pytając. Jako jedna z sił, które wyniosły Piutina do władzy... Każdy kraj despotyczny jest bowiem zawsze zagdką odnośnie widocznych i ukrytych mechanizmów władzy. Hipoteza, że Putin zwaryjował, ma skłonności do jakiegoś ekshibicjonistycznego sadyzmu, oraz otoczył się miernotami i kompletnymi idiotami - jest mimo wszystko mocno fantazyjna i stoi w dość mocnej sprzeczności z działaniami Putina jako głowy państwa. Hipoteza taka pojawiła się w intemecie, można ją dziś nazwać "hipotezą Gordionowa". Według autora intemetowych komentarzy używającego takiego pseudonimu, nowa "zbrodnia katyńska" nosi jakby "podpis Putina" - niemal jawne epatowanie się przed całym światem w rodzaju - patrzcie, ja to zrobiłem, i co mi kto zrobi? Rzecz w tym, że jest to niestety hipoteza możliwa, jest możliwe, że tak rzeczywiście jest. A wtedy, słowo "brrr..." - jest dobrym komentarzem do tego, jak mogą się rozwijać dalsze wydarzenia w Polsce... Pewno będziemy mieli serię politycznych mordów? Ale zauważmy też sprzeczność takich działań z wcześniej ujawnianymi cechami osobowości władcy Kremla. W jego działaniach było bowiem widać wiele rozsądku i autentycznej troski o kraj. Dużo przykładów możnaby podawać: dyscyplina budżetowa Chodorkowski, Bieriezowski, polityka wobec Iranu, twarde targi z USA dosłownie o wszystko i z powodu byle pretekstu, etc.. etc... Dlatego Putin i jego ekipa nigdy nie byli zbyt ciepło widziani w Waszyngtonie. I to naprawdę nie tylko z powodu embargo na import kurczaka z USA. Swoją drogą, sławne zdanie Putina: "Amerykańskie kurczaki zawierają takie ilości syntetycznych sterydów, że z punktu widzenia rosyjskie-

Szczątki prezydenckiego same

. by zmienił zdanie) .. jeżeli Polska zacznie eksploatować swoje bogactwa energetyczne . A rzecz w tym. bo tak kazała europejska masoneria. l odmowa wypłacenia pewnemu kongresowi z USA 65 mld USD za rzekome mienie pozostawione w Polsce. A w polityce. zawsze należy uwzględnić najgorszą ewentualność. A jeżeli USA tego nie rozumieją? A to proszę bardzo .. Cóż . A jak dotychczas za "pierwszy Katyń" w jakikolwiek sposób zadośćuczynić nigdy nie mieli zamiaru. Która w dodatku dość łatwo pomoże ustalić niezbitą prawdę! Kła to zrobił? Co wiemy na pewno? A co jest hipotezą? Jedno nie ulega wątpliwości: bombę izowolumetryczną (najparwdopodobniej wyglądem zewnętrznym udającą jedną z niewielkich gaśnic przeciwpożarowych) umieszczono w prezydenckim Tu154M w Warszawie.i nie tylko . i to już od dłuższego czasu.jak ich nazwał Rafał Ziemkiewicz) . Nadto fakty wskazują na współudział jakichś si! w Rosji.MOIM ZDANIEM . Za mienie obywateli USA przejęte w Polsce po II wojnie światowej. od momentu fałszerstwa czarnych skrzynek współudział i współodpowiedzialność rządu Rosji. Najbogatsze złoża na świecie... Ale znowu jest to mało prawdopodobne. mieszkań.i dyżurni nasłani "ściemniacze" swoimi wpisami tego powszechnego przekonania wcale nie zmieniają. A może nie ma w tym elementu " zdrowej troski" o własny kraj? Musimy jednak skonstatować fakt. bardzo mało prawdopodobne. kolumna poszła za $ 1000. był to też pierwszy prezydent po 1989 roku.w celu ewentualnego postraszenia innych przywódców politycznych. go prawa sanitarnego nie nadają się nawet na pokarm dla psów" .. 6 do 7 km? Ropa z Tatarstanu płynąca do Płocka rurociągiem "Przyjaźń" też jest wydobywana z głębokości 7 km. A pod tym gazem jest i ropa i jest jej moc. Rosjanie uczestniczyli w "obróbce propagandowej" (zła pogoda. I jeżeli złote myśli senatora Levi'ego uległy realizacji. że ci ostatni nie żyją). "Zachodu".22 KURIER KURIER CHICAGO 2-8 lipca 2010 r. i tym podobne brednie). ale i tzw. Ulegli naciskom i zniszczyli własną koalicję. Musimy pamiętać. Jest też faktem..jaką mogła być tylko "polska razwiedka". komputerów i sejfów kluczowych ministrów odpowiedzialnych w Kancelarii Prezydenta RP za sprawy bezpieczeństwa państwa (zanim jeszcze było wiadomo.Odpowiem: właśnie tak jak było z polską siarką.. To Putinowi grozi międzynarodowy ostracyzm jako nieobliczalnemu. że w poprzednim sejmie większości dwóch trzecich głosów za traktatem lizbońskim by nie było.. a student dobry aktor i w dodatku dobrze znający angielski! Na marginesie. A w dodatku major Protasiuk akurat rosyjski świetnie znał! Ale to wcale nie wyklucza hipotezy. w ogóle nie przebywał w Warszawie (był na wczasach w Zakopanem). ale niesłychanie i śmiertelnie groźną chorobą o nazwie: zapalenie otrzewnej.NIC.. 0 tym bowiem.cały świat dobrze wie.albo to pierwszy raz? A Franklin Delano Roosvelt co wyrabiał? l czy przypadkiem za nowym Katyniem nie kryje się nowa Jałta? A rząd USA pozwolił bestialsko zamordować zawsze lojalnego i szczerego sojusznika USA. Jest to tym bardziej dziwne . jeśli chodzi o sprawy Hipotezy alternatywne odszkodowawacze. jawnie robiąc sobie kpiny z zachodnich polityków i chmury islandzkiego pyłu. Odnotujmy też. że żadnej reakcji USA (a co za tym idzie NATO) nie będzie? Dobre pytania. Ten ostami. kto wziął tego tysiaka? Student-keiner? Jeśli tak . A wspomnijmy.kolejne rodem z debillandu medialne szachrajstwa PO (tejże partii polityków i propagandzistów) w rodzaju bredni jak to 50 osób naraz wyciągnęło komórki i zaczęło dzwonić.rok 1988.. w USA bardzo wpływowy.. Putin obiektywnie bardzo stracił. Co z tego miał przeciętny Polak? Ano dokładnie . A parę wodną można z powrotem odprowadzać do rozgrzanych skał i produkować taniutką energię elektryczną w obiegu zamkniętym tejże pary praktycznie bez końca...) Dziś wiadomo. I tak to oceniają nie tylko kraje NATO. to znaczy. Zakończenie eksploatacji .Lech Kaczyński był niewątpliwie) . sprawstwo kierownicze. w której Lech Kaczyński do końca był konsekwentny (przynajmniej nic nie wiadomo.nie jest jawna.. Nie strzela się z bomby atomomowej do polnego konika! Tak dodchodzimy do najważniejszego pytania: Czy zamach na polskiego prezydenta był elementem szerszej międzynarodowej aktualnej gry politycznej? Otóż mógł być.sowieckie zbrojenia w kosmosie . że mogło to być nieco bardziej skomplikowane. tak jak w życiu. że nowa Jałta . że językiem nawigacji lotniczej jest angielski i każdy kontroler lotów czy pilot musi ten język znać. czy byli nieco wstrząśnięci. bestialskiemu mordercy. własny rząd i sejm. I Rosja i jej wizerunek również. że wśród osób zamordowanych wraz z polskim prezydentem był 1 prawosławny arcybiskup. jak pewien warszawski restaurator sprzedał w 1927 roku mocno podpitemu turyście z USA. USA. że żywiołowy rozwój intemetu ciągle wyprzedza możliwości kontroli tegoż intemetu. Ciekawe.musimy dogadać się z Rosją! Miejsce katastrofy kilka dni po tragedii. że to też zastanawiało.wydaje się mi mimo wszystko zbyt fantazyjna. że prezydent Rosji na pogrzeb prezydenta Kaczyńsktego przyleciał do Krakowa demonstracyjnie największym ze swoich odrzutowców. O czym można się przekonać na dowolnym formu intemetowym . MOIM ZDANIEM .. lepiej przyjrzyjmy się spokojnie faktowi.co tylko pogłębiało powszechne w Polsce przekonanie o udziale PO w spisku. To trochę jak w medycynie z trudnym do rozpoznania. że gazu ziemnego mamy tyle.. Bardzo. kolumnę króla Zygmunta w Warszawie! Potem rzeczony turysta chodził na policję z restauracyjną serwetką ze spisaną "umową" kupna-sprzedaży z kompletnie nieczytelnym podpisem. jak się okazało.. że winny był polski pilot.jeżeli taki zamontowano .bo zachowania strony rosyjskiej od początku były jakby wzajemnie sprzeczne. Bo jak inaczej traktować twierdzenie. Obowiązuje zasada: jeżeli podejrzewamy. I oczywiście. Rosja jest obecnie krajem mocno zależnym gospodarczo i finansowo od tzw. za chwiejność . pilot nie znał rosyjskiego.. a zapotrzebowanie całej Europy pokrywane importem na co najmniej lat 130. i jest do tego paskudnie zasiarczona. I ostatnio bardzo awansował jako szef ważnej senackiej komisji! Oczywiście taką politykę: oddawać Rosji dosłownie za nic najbogatszy kraj świata i nadto decydujący o panowaniu w Europie . bo nie znał języka rosyjskiego? Przecież każdy wie. że za pośrednictwem intemetu zajdzie gigantyczna niezależna od autorów zamachu wymiana informacji. że Rosja mogła od początku wiedzieć o zamachu. Wspomniany kongres. Mechanizm blokujący stery i uniemożliwiający wzbicie się w powietrze (uruchamiający się w momencie otwarcia klap lub wysunięcia podwozia) . Ale taka nieprawdopodobna głupota . a miliard dolarów w latach 60-tych i 70-tych . Cóż . A wspomniany senator jest też w bardzo ciepłych stosunkach z panią Clinton. że świat w roku 2010 jest zupełnie inny niż świat w roku 1945. mam na myśli polityków. Odkrycie: rok 1958. że bracia Kaczyńscy wcale takimi za bardzo propolskimi politykami nie byli. zdaje się nie lubił. i potencjalnie też od naszych postaw zależy nieco więcej niż w 1945 roku.. A teraz nie chodzi 0 kolumnę Zygmunta. No i my Polacy też jesteśmy. Polonia pamięta Lecha Kaczyńskiego torpedowanie lustracji i umizgi do polonijnej agentury. że pojawią się tilmiki z odgłosami strzałów na miejscu katastrofy. że Rosja wycofuje się w radzie Bezpieczeństwa ONZ z blokowania nowych sankcji przeciwko Iranowi . etc. (Sumaryczny zysk netto z tych złóż przekroczył 60 mld USD.mogą robić tylko polityczni durnie do entej potęgi..np. ogłoszenie się przez Komorowskiego głową państwa przed oficjalnym potwierdzeniem. rzekomo właściciela restauracji. że zapotrzebowanie własnego kraju możemy pokryć na co najmniej 1000 lat. I miał rację Lech Kaczyński . A swoją drogą. zwyczajem "polactwa" (czyli zdegenerowanych Polaków i Polek . A nie przebadano jeszcze nawet połowy złóż. A wszak Polska jest członkiem NATO.. że jest ta ropa dość głęboko. I tego człowieka. nasz kraj zapłacił już zresztą gigantyczne odszkodowanie w latach 60-tych XX wieku. czyli osławiona Informacja Wojskowa i będąca jej emanacją partia polityczna: PO. bardzo Lecha Kaczyńskiego. Bestialstwo tego mordu też mówi samo za siebie. a zarazem jakby starali się zachować pewien dystans..kosztowały. I jeżeli ktoś zapyta.MOIM ZDANIEM • MOIM ZDANIEM .podobnie będzie teraz z Rosją. jeżeli wkrótce przekonamy się.to nie tylko stwierdzenie faktu (Rosja jest akurat wymagająca jeśli chodzi o importowane mięso) . to trochę mi to przypomina autentyczną historię. Wypowiedzi senator Carla Levi'ego w Waszyngtonie.). też osiąga kumulację właśnie w Polsce.że za pośrednictwem in- temetu wypowie się tylu ekspertów (i to np.. opcja w Europie zachodniej stopniowego przestawiania się na innych dostawców .nie wymaga dowożenia żadnych surowców energetycznych. z Niemiec.. nie trzeba było najgorszym post-stalinowskim kanaliom oddawać władzy. jak i przekonanie o nieuczciwości komentarzy ubeckich telewizorni . Każde następne fałszerstwo i brednia będzie tylko pogłębiało międzynarodowe przekonanie o rosyjskiej odpowiedzialności i winie.. Polski. Chociaż obiektywnie to właśnie Putin na tym zamachu po Polsce traci najwięcej. Rosji. salonowi w Warszawce . I co z tego.rosyjski gaz nie będzie Europie do niczego potrzebny. a Polsce usiłują "wciskać" drogą i nieefektywną energetykę wiatrową. co to chciał te 65 miliardów. To nawet powoduje dla nich nieco niezręczną sytuację. Twór geologiczny cały jak gąbka nasycony gazem i ropą ciągnący się od Zatoki Perskiej do Morza Północnego. głośne od ponad roku. Tego sprawcy zamachu nie przewidzieli . wina pilota.ale i jakby żartobliwa wizytówka osobowości tego polityka. że Lech Kaczyński nie żyje sprawny i w oczywisty sposób uprzednio przygotowany charakter tej akcji wskazują jednoznacznie na główną siłę wykonawczą zamachu . Z tym. że fenomen geotermalny w Polsce ma wartość. Polska to niezależność energetyczna Europy. że trzeba znowu oddać Rosji Polskę w zamian za współpracę odnośnie Iranu i w Afganistanie. Polska może produkować po prostu nieograniczone ilości taniej energii elektrycznej i praktycznie darmowej energii cieplnej! Nic dziwnego.MOIM ZDANIEM . który przynajmniej próbował podejmować jakieś pro-polskie kroki. W dodatku elektrownia geotermaina jest elektrownią idealną . chwiejnego i niekonsekwentnego .bestialsko zamordowali! Cóż. albo jak to nie miał doświadczenia pilot prezydenta kraju ... tylko o najbogatszy kraj świata. że jedyna sprawa. jak dobrze.. Tu zadajmy sobie pytanie: Czy Rosja mogła sama przeprowadzić taki zamach (z "polskimi" mętami z osławionej IW jako głównymi wykonawcami) bez jakiegoś międzynarodowego przyzwolenia? Teoretycznie tak. że ono się rozwija. Dobitnie potwierdzać na cały świat winy Stalina za pierwszy Katyń wcale nie musieli. Będziemy zapewne obserwować podobne zjawisko jak w Polsce . . W dodatku wspomniana "obróbka propagandowa" do zamachu na początku była w rosyjskich mediach tak idiotyczna.głosowanie za poprawką Giertycha w sprawie wzmocnienia prawnej ochrony życia w Konstytucji RP (którą poparło o 10 osób więcej niż wynosi jedna trzecia Komu narazili się bracia Kaczyńscy? .. w Warszawie. Szybkie włamania do pomieszczeń.. bo przecież politykiem uległym komu trzeba .Amerykanin musiał być nieźle pijany. w przeliczeniu na tony paliwa umownego najmniej 130 razy większą niż cały gaz 1 ropa pod dnem Morza Północnego.to pewno jak 20 czy 10 obecnie.. albo nawet sprawować tzw. Fakt.o ile została uzgodniona . że od momentu przedstawienia fałszywych taśm z czarnej skrzynki rząd Rosji i Putin biorą w nowej zbrodni katyńskiej co najmniej aktywny współudział.a co mnie to obchodzi? . szeroka opinia publiczna. Ale hipoteza o "globalistycznym ukaraniu" (np. że to był zamach . były osoby powszechnie znane międzynarodowo jak Anna Walentynowicz. mogą być oczywiście indywidualnym idiotyzmem politycznego waryjata ale mogą też być "balonem sondażowym" wypuszczanym przez ekipę Obamy wobec Rosji i Putina. że ono już dawno jest faktem! Tyle.to też tylko bezpośrednio przed lotem.MOIM ZDANIEM posłów) pokazało.w dziejach polityki amerykańskiej . Wiadomo już. że Ameryka znowu nas "sprzedała".to byłoby dia rosyjskiej ekonomii i finansów prawdziwe zabójstwo. prezydenta Kaczyńskiego? Godzącego się na nawet najbardziej niekorzystne umowy z Ameryką? Niestety może to być prawdą. Tak.cóż.to stanowczy opór przeciwko "The Holocaust Industry". Aha. A co z możliwą reakcją USA? Czy może Rosja wiedziała.. W czasie 30 lat wyeksploatowano je do cna. Najmniejsze objawy niechęci do rosyjskiego gazu.zgodnie z prawem międzynarodowym sprawa ta jest załatwiona raz na zawsze. że Niemcy u siebie rozpaczliwie poszukują źródeł geotermalnych.

jakie one aktualnie są.. a w tym samym czasie FBI wsadza kolejnych rosyjskich szpiegów! Dziś USA "rezygnują" z Polski. byleby przeciw tej pierwszej. tarabanić. będą walczyć o Wasze dobre imię na przekór tej całej szkalującej Was bandzie kanalii. chociaż mają pieniądze .. że "Ruscy spisali się OK" i tylko niepotrzebnie niektóre radia i gazet w Chicago robią szum! "l tylko cicho. Za to w ZKP (w siedzibie. i nawet do głowy im nie przyjdzie... widać Polakom bogactw ich kraju nie potrzeba? Miejsce katastrofy prezydenckiego tupotewa.e! Własny honor i rozsądek zapewne też przechowuje w tym samym miejscu. że tu nawet wchodzą w grę roszczenia odszkodowawcze..bije on Tobie.jakich ludzi sobie jako naszych polityków i reprezentantów wylansujemy! And last but not least! Ostatnie. nierzadko szujowaci (jak wobec Leppera czy Giertycha) . choćby poprzez swoich kongresmenów. że tacy są i Rosja wcale nie musi w Polsce polegać na kanaliach z razwiedki . . która tak poparła naszego Cyrana i zainicjowała interpelację podpisaną przez 111 posłów i J 3 senatorów w obronie naszych emerytów. A w zamachu na prezydenta Polski zginęli też obywatele USA ..jak śpiewał bard stanu wojennego. w dodatku nijako "bezterminowo"! Zbrodniarz. Idę o zaktad. (Odwieczny błąd Rosji polegał zawsze na tym. to nie tylko staną się samowystarczalne energetycznie. tak jak i Rzeczypospoli ta! Rafał Kłimuszko P. żeby otoczyć "kokonem" krewnych zamordowanych obywateli USA. który w dodatku jak się da. . Tym sposobem kompletnie i bez żadnej możliwości manewru uzależnili się. Jeśli się nie ockniesz i nie zorganizujesz. bo instrukcje uboli i razwiedki dla agentury w organizacjach polonijnych (porównaj: In- Zadanie dla nas na teraz strukcja 02/90) przewidywały konsekwentne ich osłabianie tychże polonijnych organizacji i likwidację identyfikujących się z Polonią nie tylko kongresmenów i senatorów USA. ale wytargowali 46 mld Euro na projekty finansowane przez UE . l jak długo będziesz na to Polonio pozwalała i powierzała swoje sprawy takim ludziom? Wystąpić o zdjęcia satelitarne do władz USA. bo myśli. by Polacy. można było stwarzać znaczące fakty... Gdziekolwiek jesteś . Złodziej. którzy nosili mundur i nigdy nie splamili swego honoru. czego liderzy KPA z pewnością nie zrobią. Wielka to strata .. w tym naszego Wojtka Seweryna... wartościowych ministrów i generałów.. Trochę to zależy i od nas. że ciepły deszcz pada.ał! Wybory w dniu 20 czerwca i 4 lipca będą w znacznej mierze referendum. Tak to jest.) To jest właśnie to. co z siarki. USD i w Supreme Court i obalić "potrącanie wsteczne" jako ewidentnie niezgodne z Konstytucją USA (przy okazji uzyskując dla poszkodowanych należne odszkodowania) . Bądźcie spokojni. dzielni żołnierze.i samo wystąpienie do rządu USA o podjecie działań wyjaśniających miałoby wszelkie podstawy prawne! Tyle. gotowa głosować i na PO.. I mogą ich zniszczyć w każdej chwili.ale one. I jak można przypuszczać. a stery nie działają. że zarządziłeś awaryjne ładowanie. A ty Rodaku. czy w Chicago .i cześć Jej pamięci! Polska polityka. żeby się nauczyli mówić. Za to KPA i prezes Spula odegrali istotną rolę w akcji wymierzonej w polskich emerytów. Polityka polska nie może być prowadzona przez błaznów! I w dodatku skończonych durni! Pomijając kwestię. nazwijmy je klerykalną i antyklerykalną. Jeśli Rosja będzie miała możliwość nic Polsce nie dać . gdzie się da! Bądźcie o to spokojni. który raz bezkarnie ukradł. dzielni i świetnie wyszkoleni żołnierze! Odwaga i honor jeszcze na szczęście nie zginęły. Ta ostatnia grupa pod wpływem zapiekłych emocji niechęci do tej pierwszej grupy. Po drugie: Niemcy . nafcie i pieniądzach.gdy zabijają. jak im ktośsz. chyba.MOIM ZDANIEM Jak mawiał marszałek Piłsudski polityka Polska to dwie sprawy: Niemcy i Rosja. morderca jest pyszałkowaty i głupi. sam nie wie jakich.nie pytaj.. żeby im wmawiać. Po czwarte: jeśli Polska nie będzie stawać Rosji przysłowiowym okoniem. Myślę. Będziemy pisać. . że przechytrzy cały świat Nasi zbrodniarze z razwiedki odegrali główną rolę w zabójstwie prezydenta.. Annę Walentynowicz. a zarazem potrafiliby bronić polskich interesów . nie pytaj. I daje do trzymania ten sznur sąsiadowi. Tusk "zrezygnował" z tych funduszy nie dlatego.S. Wróćmy może na nasze chicagowskie podwórko. politycy jak najbardziej pro-rosyjscy. a my będziemy z tego mieli tyle.ale targować się potrafili. że nienawidził PiS . okazać pomoc prawną rodzinom zamordowanych w staraniach o wykrycie sprawców zbrodni . i wywierać choć częściowo skuteczny wpływ! A wywierać skuteczny wpływ musimy szybko się uczyć. Nie mówiąc 0 braku innych źródeł dochodów na modernizacje kraju. tylko cicho.MOIM ZDANIEM . ale nie najmniej ważne! Cześć Waszej pamięci. pomijając oczywisty aspekt polskiej racji stanu i aspekt moralny. co starannie zamazano na tych taśmach. jak próbowałeś ratować swojego prezydenta. że Amerykanie nadal nie mają dostępu do baz danych polskiego systemu emerytalnego. W Chicago głosowało około 17 tyś. żeby zrobił w tej sprawie szum na Kapitolu. zabija sam . Wiem. by zwiększyć szansę ocalenia Prezydenta RP. Wszyscy. ale przez skórę czuję. pewną część ciała wypinają i nie chcą żadnych korzyści z tego dla siebie. podpisał wszystko. Lech i Jarosław Kaczyńscy byli chwiejni.od tego jakich polityków teraz wylansujemy. jego żonę..czy w Polsce. choćby z sekcji zwłok czy analizy spektrofotometrycznej szczątków samolotu dowody na zamach i wybuch bomby izowolumetrycznej niewątpliwie dokładnie zebrali I udokumentowali..też nigdy nie zrobią. że stawiała ona w Polsce jako na swoich sojuszników na najgorszy rodzaj kanalii. obaj panowie. bo od chwili rezygnacji z tych funduszy jest postrzegany w całym świecie jak skończony błazen i niemiecki agent. w tym z tak potrzebnych wałów przeciwpowodziowych. Jeżeli Niemcy uzyskają te tereny.. Cóż. (Rzecz w tym. I nowa umowa emerytalna tak lansowana przez Spulę w ogóle nie weszła w życie . Apelowałbym o poniechanie tym razem tych emocji i w zamian o pomyślenie o gazie..tylko. cała Ziemia Lubuska. Ale jednocześnie stali się kompletny mi zakładnikami Rosji. czy się nie mylę. co to przekonuje. Musi zarabiać "dewizy" choćby dlatego. A powinno najmniej 170 tyś. któremu na imię Polska. które wystawiają pewną cześć ciała.choćby rodzinie Wojtka Seweryna. Wszystko inne nie ma znaczenia. osób. że ta okolica jest monitorowana satelitamie)... który po pierwszej wizy- Pytania o politykę Polską po "nowej Jałcie" cie jako prezydent RP w USA oświadczył.MOIM ZDANIEM . Tusk przypomina pod tym względem Wałęsę.. co mu Amerykanie dali do podpisania". Jakby się chciało... Sprzęt tej ostatniej akurat mocno się postarzał. Ale cały Dolny Śląsk. nota bene. I w dodatku Polskę ma w d. Ustąpili w sprawie traktatu z Lizbony. ale i staną się znaczącym eksporterem.są to najzwyczajniejsi bestialscy zbrodniarze.. jak już wspominałem. Nic innego porównywalnego "na eksport" nie ma.MOIM ZDANIEM . Ale to zależy od jednego . Co by się stało. Obecnie Miedwiediew je sobie hamburgera z Obama. że SSĄ nadpłaciła im emerytury i teraz przez iks lat nie dostaną ani grosza?! Teraz wystarczy tylko wyłożyć 150 tyś.czyli w lwiej części przez Niemcy. choćby sparawiedUwość i prawdę . Co za refleks i poprawność decyzji! Dlatego właśnie nie ma żadnych Twoich wypowiedzi z ostatnich minut lotu na tych taśmach.. który przy okazji okazał się tak użytecznym dla Polonii.. byleby tylko ktoś je j. tylko cicho!" . Jan Krzysztof Keflus. gdy obcemu państwu zleca się śledztwo. l to jest skutek "rządów dusz" wśród Polonii tej bandy kryminalistów (i ich agentury). że Ty pierwszy "skapowałeśsię". Bo polityka USA od zawsze była sprzeczności zasadniczych pełna. i nie podejmiesz działań . Tak czuję.. to na szczęście nie tylko Spula i Mika! I nawet w tak beznadziejnej. że dane satelitarne sterujące pilotem automatycznym są sfałszowane. A wspólnym mianownikiem jest .. za dwa lata może być coś zupełnie innego.2-fl lipca 2010 r.MOIM ZDANIEM ... nawet w Chicago. licząc na miękki bagnisty grunt. że społeczeństwo polskie dzieli się na części dwie. ł Tusk z tych projektów się wycofał. agentura polonijna dostanie "prikaz". ale nawet radnych miasta Chicago. że za to przecież można brać pieniądze . komu bije dzwon. i zdrajców i durniów w rodzaju Tuska!!! By zakończyć nieco bardziej optymistycznym akcentem. w zamian za "nieprzeszkadzanie w Europie" . co do których wiadomo. et consortes z PO przypominają pod tym względem pewne panie... I Twoim dzieciom.. której to bandy liderzy właśnie zamordowali Prezydenta RP. mówić. cała Puszcza Notecka 1 całe Pomorze Szczecińskie . że to zamach. Jeden bezkarnie zamordowany ksiądz oznacza wkrótce następnego zamordowanego. że KPA (i osobiście Frankie Spula) na pewno nic takiego nie zrobi. przyjdzie ukraść ponownie. który szansę na reelekcję miał obiektywnie niewielką.) Jak nasz Sylwester Chruszcz. komu bije żałobny dzwon.. dzielni piloci polscy! Panie majorze Arkadiuszu Protasiuk! Nie wiem.a praca.a prosto w oczy.. zawsze lojalni wobec tego nieszczęśliwego kraju.dążą do przywrócenia granicy z 1937 roku.a to zostało wykonane. I potem próbowałeś wcześniej wylądować.to wielkie zbiorniki gazu i ropy. . Po trzecie: właśnie dlatego Rosja nie może dopuścić do podziału Polski i musi ją "zachować" w całości. że podpisał "15 czy 16 porozumień. liczne grono duchownych i innych osób. że byliby wobec Rosji lojalni. Obecnie cztery sprawy są kluczowe. Zaś w "drugim Katyniu" straciliśmy też senator PiS Janinę Fetlińską. Po pierwsze: Rosja musi eksportować swój gaz. Bo jak pisała Agata Christie zbrodnia jest głupia.. że tak mu Angela Merkel kazała. przy ulicy Dywersji) będą spotkania z jakimś miśkiem z SSĄ.przynajmniej w tym zakresie.a nie jednocześnie kreci sam sobie sznur na szyję. że wpływa na politykę Rosji lub Niemiec.to nic nie da Nasz złoża gazu i ropy będzie wydobywał Gazprom. Niestety.. że czekają wielka modernizacja armii. gdyby USA taki swobodny ("na życzenie") dostęp uzyskały? Kolejne kilkadziesiąt tysięcy polskich emerytów w USA dostałoby listy. że od chwili zamordowania Lecha Kaczyńskiego i 95 współpasażerów . I też KPA nie ma takich kongresmenów. jeśli ma jeszcze choć trochę rozsądku.może otrzymać kawałek tego europejskiego energetycznego tortu.. to lubi okraść cudzy dom. Musiałeś tak właśnie krzyknąć. Bo Rosjanie. Gdy zrozumiałeś.. Polityka polska nie może być prowadzona przez błaznów. KURIER CHICAGO KURIER 23 MOIM ZDANIEM .ale tego organizacje polonijne. budząc zdumienie w Brukseli! Jeszcze nigdy żaden kraj Unii nie zrezygnował z funduszy już przyznanych i "zaklepanych" przez Komisję Europejską! I w dodatku tak dużych! Ale wiadomo. zdałoby się sytuacji. jako się rzekło.. żeby Kongres Polonii Amerykańskiej wystąpił: o zdjęcia satelitarne z miejsca katastrofy do rządu USA (bo przecież wiadomo. że w tej chwili ubecko-razwiedkowa agentura dostała takie rozkazy i właśnie tak robi!!! Te sługusy zbrodniarzy i morderców.

Już ten fakt wywołał pewne zdziwienie dziennikarzy zaznajomionych z procedurami BOR-u. że słyszeli dwa wybuchy. że jest katastrofa machaliśmy rękami.. co z Tupolewem? Jeden z nich przez otwarte drzwi auta Wiemy. te wybuchy były jakby " cichsze" .. prosili Rosjan. który lądował w Smoleńsku tuż przed maszyną z prezydencką delegacją. Opowiedział śledczym.. czyli Partię Oszustów (w skrócie PO) . We wspomnianej dyskusji . też działy się dziwne rzeczy. Wszyscy świadkowie podkreślają też człowieka w podeszłym wieku. Gdy auta rosyjskiej obsługi w końcu odjechały..komentarzach dopisanych przez internautów do artykułu . Wszyscy świadkowie zgodnie podają. o wyglądzie młodych. " Sprawiali wrażenie. TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Gdy nas mijali.. Masz czytnik? Mam. że pilot mjr Arkadiusz Protasiuk zdołał jednak " posadzić" maszynę. przynajmniej częściową. po nich jakieś głuche trzaski. ale Relacja zamieszczona przez dziennikarza "Fakty" m *-• ' r b TF j i* Specjaliści pracujący na miejscu katastrofy.opowiada świadek.podają wszyscy świadkowie . Przypomnijmy. z wieży wybiegł kontroler. taki jak przy starcie. że w porównaniu z wybuchami znanymi z filmów. w tym piloci Jaka. że winni są tylko polscy piloci. Wśród osób oczekujących prezydenta było też dwóch agentów BOR-u. A to ciekawa sprawa . z obsługą tego lotu. jak to tam wyglądało.. by tam natychmiast jechali. zwany " Pikusiem" też tam był.co zeznawali. . I panowie prokuratorzy kładli na to wielki nacisk. że mówili: " . zauważoną przez dziennikarzy. tyle że zniszczenia większe! Słyszalne trzaski to najpierw rozrywany w strzępy kadłub samolotu.dźwięk jest autentycznie cichszy niż przy wybuchu bomby konwencjonalnej.i obaj szybko (bardzo szybko) pobiegli Czego świadek z załogi Jaka-4Q nie wspomina Szczątki samolotu były rozrzucone na ogromnej powierzchni. druga głośniejsza ale słyszalne wyraźnie i z całą pewnością były to dwa wybuchy. .. Kadłub dosłownie " wyparował" . wiec wiedzieliśmy od razu.ładnych kilka. bo może trzeba ratować rannych. Wywołało to konsternację dwójki pozostałych agentów. Krzyczeliśmy do nich. wsiedli do samochodów i ruszyli w stronę. Eksplozje były jakby " przytłumione" . które trzeba wyjaśnić . zakrywał rękami twarz. bo zdaliśmy sobie sprawę. Rzeczywiście . a symetryczny charakter " ubłocenia" kół wskazywał. Nasz rozmówca był już przesłuchany przez polską prokuraturę.. Krzyczał. I nawet pozwala na rekonstrukcję wydarzeń. wielkie problemy. silnik pracował spokojnie. Mówił też. przytoczmy ten wpis w całości: . . że polityka polska nie może być prowadzona przez jawnych zdrajców polskich interesów i tych ostatnich. że będzie miał straszne kłopoty. Z powodu ważności sprawy. Krzysztof P. Dalszy przebieg wydarzeń jest zgodny z przedstawionym powyżej.wszyscy obecni na płycie lotniska. może sobie wierzyć w ** opowieści TVN" .TRAGEDIA W SMOLEŃSKU FiiipIKonopiński — l ^j • lUMĄMiA* zdecydował się opowiedzieć o tym " Faktowi" . Powinno być ich bowiem trzech. jeśli nie kilkanaście minut wsiedli do swoich samochodów. Po chwili usłyszeliśmy odgłos dwóch eksplozji. że zostali poinformowani. w stronę nadlatującego Tu-154M.Członkowie załogi Jaka ruszyli do stojących przy płycie Rosjan z obsługi lotniska. którzy pierwotnie mieli lecieć razem "z prezydentem i kilka innych osób. jak to uderzenie w drzewko oderwało skrzydło samolotu i " pilot stracił sterowność" (a są- Na miejscu katastrofy " . czy coś wiedzą. że prokuratura wojskowa w Polsce ofcjalnie prowadząca śledztwo w sprawie " katastrofy" w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Ci agenci.. że takie straszne kłopoty będzie miał . auto głowy państwa sprawdza bowiem trzech agentów: kierowca. mechanik (który zagląda m. bo okazało się.tłumaczy nasz rozmówca .TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Ponieważ tekst miał i swoją stronę kontrowersyjną. Biegiem naprzód!" Rzeczywiście. Kontrolera dobrze zapamiętał. co widział i słyszał na lotnisku w Smoleńsku. wysportowanych mężczyzn. czy nic nie jest uszkodzone) oraz pirotechnik.Rosjanie jakby niczego nie rozumieli... Dopiero gdy na nich nakrzyczeliśmy.in.wyróżnił się jeden głos.opowiada nam członek załogi Jaka. bo śledztwo trwa.. nie wolno im ujawniać . podobnie jak i wypchnięte ciśnieniem wybuchu nity skrzydeł widać wyraźnie na zdjęciach z miejsca katastrofy! Siła wybuchu oderwała też stateczniki (małe skrzydełka) z ogona samolotu. Ale po kolejnych kilku minutach wrócili. którą czytelnicy nazwali " obroną Putina" -wywołał dość znaczącą dyskusję. A tu. Przed każdym " wsiąścicm" Prezydenta do Jego limo. prócz odepchniętych i silą wybuchu odwróconych do góry nogami skrzydeł. byli też prawdopodobnie pierwszymi osobami. Musieli jechać inną strona. w bardzo krótkim czasie jeden po drugim po czym jakiś potworny trzask. Jeden z nich był kierowcą prezydenckiej limuzyny. . bo było tam coś zagrodzone. który wybiegł z " wieży kontrolnej" (typowej wieży kontroli lotów na tym lotnisku w ogóle nie ma) i z objawami rozpaczy zakrywał sobie twarz i uderzał się rękami po głowie. Lech Kaczyński miał zamieszczony w swojej marynarce " naprowadzacz" sygnału satelitarnego GPS (na wypadek gdyby został porwany). pokazywaliśmy. które dotarły na miejsce katastrofy. Byliśmy przerażeni. Były to dwa jedyne większe fragmenty.. jakby kompletnie zdumieli" .relacjonuje nam osoba z załogi polskiego Jaka-40. że zostało oficjalnie opublikowane. Koła samolotu były zabrudzone błotem . Ten pirotechnik. uzasadniał (prawidłowo) tezę o zamachu przy użyciu bomby izowolumetrycznej (zwanej też termobaryczną) i akcentował kwestię o konieczności dogadania się z Rosją w sprawach energetycznych. Dwóch agentów BOR-u obecnych na płycie lotniska szybko wymieniło miedzy sobą jakieś uwagi . pod podwozie i sprawdza ustalone podzespoły.gałęzie drzew i krzaków łamane przez odłamki kadłuba i części samolotu..Ludzie muszą dowiedzieć się. pytaliśmy. gdzie rozbił się samoloL Ale po chwili zawracali. Łapał się za głowę. głośno przeklinając.nieprawdaż? Jednakże powolutku to i owo wycieka z tych " tajemnic" . że wspomniany tekst dotyczył" katastrofy" na lotnisku w Smoleńsku. Prawo zakazuje mu ujawniania swoich zeznań. Autor wprost wyśmiał ataki na polskich pilotów. Że samolot się rozbił! Żeby nas zabrali. że Rosjanie z obsługi lotniska byli kompletnie zaskoczeni powstałą sytuacją. że jest mgła i bardzo złe warunki. Oczywiście .Po kilkunastu minutach usłyszeliśmy dźwięk nadlatującego Tu-154. że doszło do katastrofy..Piloci wrócili do samolotu i przez radio rozmawiali z załogą prezydenckiej maszyny. Co znaczyło.wspomina.) Czekały na nich dwa busiki.trzeba po prostu odrzucić w wyborach. biegał w kółko i powtarzał. Część wsiadła do jednego z nkh i odjechała . bo nie może pogodzić się ze zrzucaniem winy na załogę Tupolerzucił nam: " Odlecieli" .reszta czekała na przylot prezydenckiej " tutki" .. co z nim będzie..ale tylko w jednym miejscu. serię cichszych trzasków ." Około dwa miesiące temu Polsko-Polonijna wa.Cały czas jestem jeszcze w szoku i nie mogę dojść do siebie . I zapadła cisza.bo chcieli pomóc w akcji ratowniczej. Co wiemy " na teraz" ? Otóż Jak40 przywiózł do Smoleńska grupę dziennikarzy. mający opinię znakomitego fachowca. Bo teraz tylko wciąż słyszę.. iż pod groźbą odpowiedzialności karnej. ale wsiadł do wspomninego busika i odjechał do Katynia. oczekującej na Lecha Kaczyńskiego. w stronę katastrofy pobiegł też przynajmniej jeden dziennikarz z dużym aparatem fotograficznym. Po czym wszyscy musieli podpisywać. Bo dokładnie tak wybucha bomba izowolumetryczna. Oni wiedzieli od nas. pomóc w ewakuacji . Stojący w pobliży zdążyli tylko usłyszeć. w charakterystycznym " dwutakcie" (czyli dwa wybuchy) . a potem (następne cichsze trzaski) . 2V . bo wyglądał na bardzo starego człowieka. Jak również. że w kierunku wschodnim nie ma wyjazdu z lotniska. że na pewno zaraz zostanie aresztowany. na lotnisku.Po wylądowaniu cześć z nas stanęła przy pasie lotniska i czekała na Tupolewa . Drugi pomocniczym me- tani świadkowie chanikiem i wartownikiem. Nic z tego nie rozumieliśmy. To charakterystyczne ubłocenie kół. Łącznie 36 osób (moi informatorzy-świadkowie zastrzegają. Gazeta Internatowa " Kworum" zamieściła artykuł Rafała Klimuszki" Komu bije dzwon" -znany i czytelnikom " Kuriera Codziennego" . że dzieje się coś złego..Prezydent!. że bomba eksplodowała w momencie uderzenia podwozia w ziemię (zapalnik wstrząsowy).. I musieli jechać " na około" ! Widząc co się dzieje.jeżeli ktoś lubi bajki. Powyższe zeznanie jest tym cenniejsze. gdzie zapadła głucha cisza. " niezbyt głośne dwa wybuchy" (cytaty dosłowne z zeznań świadków). Rosjanie rzeczywiście po dłuższej chwili .opowiada świadek. Również szczątki kabiny i ogona samolotu były w nienaturalnie dużej odległości od siebie.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .i zapadła zaskakująca cisza. To też świadkowie podkreślają. ale nie byli spanikowani . żeby ich zabrali ze sobą . W pewnej chwili dobiegł nas jednak huk silnika. jakie ocalały. W klapie marynarki ma identyfikator GPS.14 KURIER KURIER CHICAGO 30 lipca-5 sierpnia 2010 r. że mogli się w rachunku o osobę czy dwie pomylić. Świadkowie zgodnie podkreślają też. Wszystko bardzo słusznie. przesłuchała wszystkich Polaków obecnych owego feralnego ranka na płycie lotniska Smoleńsk-Sicwiemyj. Początkowo był całkowicie normalny.

po wspomnianym identyfikatorze emitującym sygnał GPS znaleźli bez trudu.jak kto woli nazywać). ciepłym emocjonalnie człowiekiem . miały w oczywisty sposób charakter wcześniej przygotowany i zaplanowany? 3.35 czasu polskiego i zawrócił. bryg. wracając do naszych dwóch agentów BOR-u. a konkretnie konwencja lotów samolotów o satucic HEAD (od " głowa państwa" ). ciało Preydenta RP. Tylko pirotechnik. w ramach swoich błędów. a nie histeryzująca panienka. dawno doszczętnie opanowane przez uboli i razwiedkę . KURIER CHICAGO KURIER 15 TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . natychmiastowe włamania do biur. i jakiś starszy pan spacerowicz. dlaczego prokuratura w Polsce nie przesłucha choćby szefa BOR-u. czemu na tych " odczytanych" taśmach z czarnej skrzynki nie ma nic o oderwanym skrzydle. to mnie zabije" .. i to chyba samego dowódcy BÓR..to na pewno nie On! .) Wieść gminna niesie. nie zauważyli. zaplanowali spóźnienie swoich " ochroniarzy" ? A może wcale się nie spieszyli. to mógł zrobić tylko ten jeden typ bomby! 4. którzy zdążyli na miejsce dotrzeć. W każdym razie tkwili tam. Dwaj agenci BOR-u opuścili swoje posterunki warty honorowej przy zwłokach Prezydenta RP dopiero na rozkaz drogą radiową. tak jak i podejmowanie decyzji i odpowiedzialność za nie . który wiedział. ha.np. co wcześniej " ogłosiły" ubeckie tclewizomie w Polsce.co znowu zgodnie potwierdzają świadkowie. Otóż ten starszy człowiek był przekonany. Jak i wspominany wcześniej kompletny brak kadłuba rozerwanego na drobne strzępy .z pewnością przyniosłaby tutaj rozstrzygający dowód. a nie bomby. Polonia" .w takie bzdury to nie wierzcie! Bo oficer to oficer.i postępowanie po świńsku wobec kogokolwiek. czy sztuczna! (Ha. O ile przypadkiem nie zeszli z tego świata.5 sierpnia 2010 r. . że to było zjawisko naturalne! Pokazuje to dobitnie nawet Weather Channel . l stanęli po obu stronach w pozycji warty honorowej. Polonia. prywatnych mieszkań. Przyznano mu tytuł " Pirotechnika roku" .. aby się nie zbliżali (" Paszli won!" ) i w końcu byli zmuszeni oddać strzały ostrzegawcze w powietrze. niestety dość fragmentaryczna. że rozbił się rosyjski samolot. Dlaczego wszelkie działania w Warszawie . (Wcześniej innych rozkazów nie chcieli prawdpodobnie słuchać. że jest prezydenckim samolotem! A to już naprawdę bardzo dziwne! Nieprawdaż?! J 6 OHO JOs P6WT16 Jeżeli ktoś przyczyni się do wyjaśnienia tej" katastrofy" to chyba tylko zespół parlamentarny powołany przez PiS. że polski Tu-154M miał planowo lądować o godzinie 8. Dlaczego Rosjanie badali szczątki samolotu na obecność tradycyjnych materiałów wybuchowych. żeby Amerykanie pomogli ustalić. zaczęli szydzić z głowy państwa polskiego. I to oderwalo skrzydło samolotu o tak mocnej konstrukcji jak Tu-154M! (Pozostaje tu jeszcze pytanie. wystarczy spojrzeć na radar satelitarny z dnia 10 kwietnia . Agenci BÓR. czy mgła pod Smoleńskiem by- Parada Oszustów Z wraku samolotu Tu-154 wydobyto trzy czarne skrzynki. Mariana Janickiego.. Dlaczego wszyscy świadkowie słyszeli wyraźne dwa wybuchy.w tym wypadku wewnętrznej powierzchni kadłuba samolotu) . Ten Ił-76 .podstawowy typ rosyjskiego wojskowego transportowca. Tyle. Rosjanie fałszujący czarne skrzynki.bo na organizacje Polonii typu ZNP. Dobiegając przez cały obszar porozrzucanych szczątków. co z drugim skrzydłem . ani ze samolot odwrócił się do góry nogami? (Niestety. w sposób nieco przyśpieszony.w dniu 10 kwietnia nad wschodnią i centralną Białorusią tworzył się rozległy. i chcieli koniecznie obejrzeć zwłoki Lecha Kaczyńskiego. że polski samolot wcale do celu nie doleci? Jest jeszcze ciekawsza. sejfów. major. że bestialstwo (równe tylko bezsensowi) tego nowego katyńskiego mordu stanowi wyzwanie dla każdego z nas.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU • TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . I zawsze uprzednio. podobnie jak i z Jaka. a polski prezydent kilka minut wcześniej odleciał! Zupełnie tak. które taką bombę tworzą.tylko ten typ bomby jest w stanie to spowodować.taki polski asystent we wspomnianej " wieży" był! l jeżeli kogoś. R. to właśnie gen. A fe! Taki brak koordynacji!? A może polscy piloci. został obsypany nagrodami. I też proszę Państwa Czytelników o jedno: Gdy ktoś wam wmawia. jakby to załoga lł-76 symulowała. że pilot wojskowy. że ogromna powierzchnia rozrzuconych szczątków samolotu sama w sobie stanowi mocny dowód na wybuch bomby izowolumetrycznej (termobarycznej . że " polska" prokuratura sabotuje śledztwo jest w " błędzie" ! Bo wniosek o pomoc do władz USA będzie! A mianowicie. Nadbiegając od strony lotniska minęli szczątki samolotu " od dzioba" . Ekipa Rosjan z lotniska została wkrótce odwołana (" mamy nowe rozkazy" ) z bezpośredniego miejsca katastrofy. gen. informacja od świadków obecnych wówczas na płycie lotniska. że lecą bez skrzydła? I że wcześniej ścieli drzewko? I że lecą do góry nogami? I dlatego w ogóle tego nie skomentowali??? Na tych odczytanych z trzymiesięcznym opóźnieniem taśmach? Ha. Ale w dniu 10 kwietnia roku pamiętnego. Dlaczego portal internetowy Wyb-gazety podai informację o katastrofie i o tym. Bo gdyby jednak piloci Tu-154M jakimś cudem " dociągnęli" do pasa startowego i ta bomba wybuchłaby w momencie uderzenia kół o beton tegoż pasa z oczekujących osób. mglisty niż! Można też zapytać. powinniśmy okazać temu zespołowi wszelkie wsparcie. (zwany " Pikuś" ).in. żali się: " Jak nie wyląduję.30 lipca . a nie agentów BOR-u obecnych wówczas na lotnisku! Jeszcze dzwiniejszy jest lot samolotu Ił-76. jak ją nazywają Rosjanie.. W tle mignął jakiś zbliżający się Rosjanin kręcący filmik swoim telefonem komórkowym . Wówczas agenci BOR~u zaczęli do nich krzyczeć. Salonik Prezydenta RP znajdował się w tylnej. spoza szczątek ogona samolotu rękę w białej koszuli oddającą strzały z pistoletu..stanowią wyznaczniki psychologiczne tego zawodu. którzy próbowali rozmawiać z owym kontrolerem lotów. przy zwłokach Lecha Kaczynskiego bardzo długo . gdy lądował premier Tusk . nie wiedzieli.15! (Samolot Prezydenta RP wystartował w Warszawie z półgodzinnym opóźnieniem. zakryli jego doczesne szczątki swoimi marynarkami. to odwrócenie i4 do góry nogami" szczątków samolotu nastąpiło dopiero wskutek ogromnej siły wybuchu tego typu bomby.za co nagle te wszystkie nagrody? Jedno jednakże nie wymaga komentarza. czy KPA. których rzekomo wg Rosjan nie było? 5. Ale widać.) Czyżby Rosjanie. Janickiego trzeba by z miejsca zawiesić w obowiązkach za niezgodne z prawem zabezpieczenie lotu Prezydenta RP.) Problem polega na tym.nadciągał od strony " ogona" samolotu. No i najważniejsze . kiedy prezydencki Tupolew jeszcze leciał? 2. odnalazłszy prezydenta. Klimuszko. poległych ministrów z Kancelarii Prezydenta RP.. dr. którzy wkrótce nadciągnęli. " ogonowej" części samolotu.jak pisze red.nie ma co Uczyć.. termobarycznej? A analiza spektrofotometryczna (metoda z wyboru do analizy śladowych szczątków substancji. Prokuraci jak dotąd nie zainteresowali się faktami w rodzaju: 1. Świadomie mówię " My. ła naturalna. że wspomniani dwaj agenci BÓR zaraz po powrocie do Warszawy zostali zawieszeni w obowiązkach za " nieautoryzowane użycie broni służbowej" !!! Tyle wiadomo. A przecież tradycyjna bomba nigdy nie rozerwie kadłuba w taki sposób. ha. wiózł z Moskwy agentów rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa do zabezpieczenia wizyty Lecha Kaczynskiego. też nic by nie zostało. Odnotujmy fakty. awansowano na wyższy stopień wojskowy i przyznano bardzo wysoką nagrodę pieniężną! Jedno było tylko niejasne .by było oczywiste. wspomnianego generała brygady Mariana Janickiego? Bo przecież na " wieży kontrolnej" lotniska Smoleńsk-Siewiemyj powinien być jako asysta dla Rosjan również polski kontroler lotów! Tak stanowi prawo międzynarodowe. co wybuchnie w kadłubie prezydenckiego samolotu (bo sam tę bombę skonstruował i tam umieścił). My. ha. Rosjanie.dlaczego " polska" prokuratura nie wystąpi do władz USA o zdjęcia satelitarne z momentu " katastrofy" ? Ale gdyby kto myślał. Te nowe rozkazy obejmowały prawdopodobnie zabezpieczenie " wejść na teren" i również konfiskatę wszystkich aparatów fotograficznych i kamer dziennikarzy. Kiedy w końcu te obłąkane kanalie przestaną znieważać poległych polskich oficerów? A i Lech Kaczyfiski był sympatycznym. a tym bardziej wobec własnego pilota .TRAGEDIA W SMOLEŃSKU molot odwrócił się na grzbiet). w ramach okazywania lekceważenia. Do dziś już są pewno obaj" przeniesieni gdzieś daleko" albo wyrzuceni ze służby. Ale to nie zmienia faktu.. czy to w końcu nie było bezpieczniej i pewniej odjechać do Katynia? Co wydarzyło się potem " Polska" prokuratura prowadząca śledztwo nie ustaje w wysiłkach.) Swoją drogą. i które zawsze pozostają na szczątkach rozerwanej powierzchni . czyli od wschodu (BOR-owcy nadbiegli od zachodu).. bo i tak wiedzieli. Na filmie nakręconym przez Rosjanina widać wyraźnie m. ha. Ryzyko wczesnej śmierci. A obu tych żołnierzy należałoby z miejsca awansować i odznaczyć!!! Czy kiedykolwiek poznamy ich imiona i nazwiska? Natomiast w pierwszych dniach maja 2010 roku wspomniany czołowy pirotechnik BOR-u Krzysztof P. który podchodził do lądo- wania o godzinie 8. że wszyscy zginęli na dwie minuty przed katastrofą. także dwa dni wcześniej. mógł się bać oczekiwać na płycie lotniska Smoleńsk-Siewiemyj.samo się oderwało? Bo mu było smutno?) Tylko ciekawe. który z objawami rozpaczy biegał tam i z powrotem.

byłobykomunizmu dęła ile że propaganda sił w trąby rozemocjowania (i zarazem "odemocjowania.. "MECON" ma zasięg działania do 100 km. itd... Pierwszą porcję 40 nowoczesnych samolotów myśliwskich (40 sztuk Hawker Hurricane) RAF otrzymał dopiero w styczniu 1940 roku. W USA i w UE powołano też specjalne zespoły badawcze. że pożar nieco na lepsze zmienić. Oczywiście. mówię. Ale to hipoteza.14 KURIER KURIER CHICAGO 11-17 czerwca 2010 r.stawy Polaków i nabyli co nieco poposzukiwaczy prawdy .. bra ilustracja czegoś. czy też z emocjonalną głupotą? Odpowiedź zawiera się w słowach wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego wypowiedzianych na wiecu w Budgoszczy w dniu 25 sierpnia 1939 roku: "Wojny żadnej nie będzie. Tu muszą państwo wiedzieć. że cokolwiek ku.poleci jednak w inne miejsce! I np. okrętu. Nawet renomowane i opiniotwórcze radia i ich właściciele wypowiadali się w sposób. Technologię budowy takich urządzeń posiadają wszytskie ważniejsze armie świata. To co powiedziano powyżej jest pewne. ten najbardziej korzystny wariant rozegrania II wojny światowej ginące Wojsko Polskie uniemożliwiło Hitlerowi definitywnie. a tę Niemcy znowu musiałyby przegrać!" O żałosny racjonalizmie (w wersji. na podstawie sygnałów które- emocjonalnym podejściem do polityki. Niemieckie kolumny zmotoryzowane miały po prostu bez wypowiedzenia wojny wjechać poprzez Belgiędo Francji i jechać do Paryża. Na cierpkie że w i pewne. StanisławRząduMackiewicz (ostatni premier RP w Londynie swoje przestanie do nas do. gdy dotyczy to rozemocjowanych pan...Polski leciał prawidłowym torem korzeczy udowodnione du Ribbentrop-Mołotow. że tak zrobi. że dwie sprawy. a Polakom nie jest oddana należna im zasługa i chwała.. Anglia byłaby zwasalizowanym sojusznikiem Hitlera. Pół biedy. o którym rytarza powietrznego prowadzącego właśnie doniosły media. Takiej różnicy urządzenia kierujące (w tym pilot automatyczny) nie są w stanie zidentyfikować. tyle że "przesunięty" .. by Hitlera skierować na Polskę. przytacza dwie cierać. powiesić takie urządzenie na gałęzi drzewa w pobliżu lotniska. Ale czy rząd RP w roku 1939 działał prawidłowo. samolot wroga rozwali się przy ładowaniu. Gdyby nie polski wrzesień 1939 roku. gorzej gdy dotyka to sterników polityki czy całych społeczeństw. . z których jedna i druga w optymistycznym nastroju szukać. a zacietrzewie.w latach 1954-56). Styl większości wypowiedzi publicznych w Chicago na temat zamachu na prezydenta Polski w dniu 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku .niestety chluby Polonii w Chicago nie przynosi.. Bowiem w dniu."przesunięty" o 25 metrów do tyłu dopodobne mniej działa: "Jak to z czego? Hitler się w i o 5 metrów w dół.tworów wyob- A raźni podawanych jako wyrośligdybyśmy przy okazji nieco z rozemocjonowanego myślenia prawdy objawione. że jeżeli samolot zdecydowanie przechylił się na lewe skrzydło. gdy użyto takiej broni w zamachu.. amerykański i niemiecki. A życie w nie. co nazwałbym nego. Urządzenie takie popularnie nazywa się "MECON". To zarazem pierwszy przypadek w historii. żeby krytykować Polaków. Przesunięcie toru lotu i tor idealnie pasujący do prawidłowego korytarza. z czego do pasa startowego. Chyba.przestaje mowę dwóch pan. Kto już wszystko W dniu 25 września słyszał sprawy. To ważne urządzenie. mówię nie dlatego.Było zwyczajania" od myślenia) .nie pozostawiają innej możliwości. a nasze wojsko. że np.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .i to co tego co niemiara. że w samolocie "uruchomiło się" dodatkowe urządzenie blokujące sterowanie maszyną.. by opracować sposób przeciwdziałania MECON'owi. No i zawsze warto raj wymaszerowało z koszar. W Tu-154M można takie zainstalować. jest możliwą hipoteza. nazwijmy to: nieco żenujący. Co miało Anglii i Francji dać czas na dozbrojenie. W Warszawie jeszcze w dniu 3 września 1939 roku odbywała się wielka demonstracja (ponad 300 tyś. ono sprawia. że brytyjskie i francuskie gwarancje dla Polski to wyłącznie dyplomatyczny blef bez pokrycia i celowe działanie.szowanie danych satelity nawigacyjczyste hipotezy. co akurat krwawy wariat z Berlina rozumiał i w miarę upływu czasy narastał jego nienawiść do Polaków. to znowu byłaby to wojna światowa. Dotychczas nie zdarzyło się to nigdy wcześniej. opisującsierpnia wspomnienia z ostatnich dni 1939 roku.. nie trafi: czołgu. że urządzenie do fałszowania danych satelitów nawigacyjnych jest od ponad 10 lat znane w technice wojskowej. do tej pory w żaden sposób nie jest w dyskusjach na temat przebiegu n wojny należycie podejmowany. Gdyby do powietrznej bitwy o Anglię doszło rok wcześniej niż doszło.zostają sfałszowane. że podpułkownik . Nadto w sprawie wypowiedziało się z własnej woli trzech ekspertów lotnictwa: rosyjski.później uczona pani profesortrzy dni nie Po pierwsze: samolot prezydenta ukrywała radości z podpisania ukła. wykorzystywać i nabierać? Słowem. tylkotor lotu stosunku do tegoż korytarza był właściwie tak się cieszy. Polska też.. Niestety jest to prawda.jak zresztą było do przewidzenia.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .. itp. O tej sprawie wypowiedział się najlepszy polski ekspert od katastrof lotniczych.Dygresja historyczna Jeden z najwybitniejszych polnie emocjonalne może skich dziennikarzy i pisarzy XX wieCat sprawić. Dodajmy.. którymi "pilot automatyczny" się kieruje . ja.. Bowiem przed podejściem do lądowania kapitan samolotu włącza "pilota automatycznego" i te urządzenie już bezbłędnie prowadzi maszynę na lotnisko. istnieje taka techniczna możliwość. wystarczy np. l co z tego. czy działał z właściwą troską o kraj. tylko. Albo samolot "nie trafi" w lotnisko. TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . końcu skompromitował!" Oba powyższe przykłady to do.. nie byłoby kontroli szlaków wodnych świata przez aliantów.wymieniały uwagi o nadchodzącej wojnie. To dopiero jest wojsko! W Wydaje się. A niedorzecznych wypowiedzi.CZni O ZAIÓJSTWIE PftEZWENTA KACZYŃSKliSO Na zajęciu szczątki samolotu TU-1S4M na miejscu wypadku w Smoleńsku. że realnym świecie . naprowadzana rakieta nie trafi w cel.jakże dobrze. itp. odpowie. Ma ono postać przedmiotu rozmiarami podobnego do paczki papierosów. Tu nie mogę odmówić kilemocji może przysłonić ku ilustracji historycznychsobie iludla zdolność spostrzegania stracji problemu. rzeczy praw. Forma wypowiedzi czasami zupełnie "kładzie" treść. Wychwytuje ono sygnał satelity i przetwarza na sygnał o silniejszej mocy. on roznajlepiej wie . Obie panie były zgodne. go pilot automatyczny prowadzi samolot do lądowania. Każdy wie.samoloty pasażerskie przestaną latać. dostaw z USA do Sowietów też by nie było. kiegoś niepojętego roz. że samolot leciał w oparciu o sfałszowane dane satelitarnego systemu naprowadzania. którą nazwałbym "naiwną") . że sygnały satelity nawigacyjnego. Efektem będzie jednak. Po drugie: Kadłub samolotu został rozerwany poprzez eksplozję bomby izowolumetrycznej. po prostu włączył pilota automatycznego . budynku. Ci dwaj ostatni to prawdzie międzynarodowe sławy tej branży. Tu możemy dodać w formie dygresji.. Fakt. odróżniać trzy sprawy: ho. nie było by D-Day w Normandii. wczo. że Kampania wrześniowa zmieniła zasadniczo losy tej wojny. To zaś wskazuje na jedyną możliwą przyczynę: sfałlub bardziej .pytanie Cat'a Mackiewicza. A we wrześniu Luftwaffe miała się przebazować nad kanał La Manche. Pierwotny plan wojenny Ul Rzeszy zakładał bowiem nagły atak na Francję w sierpniu 1939 roku. że był to zamach.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU RalałKlimuszko ZBRODNIA l POWODY . jednocześnie przesuwając parametry celu do 30 metrów. Nie rozumieli oczywiście. Wszyscy jednoznacznie wypowiedzieli się. ludzi) i tłum Polaków wiwatował na cześć Francji i Anglii. czy dał się oszukiwać. że obiekt "naprowadzany" danymi satelitarnymi .Co jest dzisiaj pewne? to ho.no i tzw. w którym taka zabawka trafi do rąk terrorystów . Podpułkownik Arkadiusz Protasiuk podchodząc do lądowania w warunkach pogorszonej widoczności (mgła dopiero się tworzyła).a gdzie rola szaleństwa w historii? I tyle byłoby w temacie Polaków "uprawiania" polityki.a to Hitler wygląda jak rozhisteryzowany Zamach fryzjer.. że większość rodaków od początku całkiem słusznie podejrzewała. hipotez . żeby co Rzecz w tym. Bo przecież gdyby Hitler rozpętał teraz wojnę. prawdy.. które błąd.

Zostaną też odrzucone na odległość kilkudziesięciu metrów od kadłuba. na osiedlu mieszkaniowym przyległym do lotniska zgasło światło.to naprawdę droga aż nadto szeroka. Wybuch punktowy konwencjonalnego ładunku zostawia zawsze duże zniszczenia blisko ładunku. To są rzeczy pewne. Michnika zgubiła tu pycha chciał być koniecznie pierwszy. po czym niewielką. że zamachu dokonują Rosjanie! I takie ładowanie daję większą szansę uratowania Prezydenta! Oddajmy cześć pamięci dzielnego oficera. Bomby izowolumetryczne są znane od czasów wojny wietnamskiej. a samą główną kulę ognia ciśnienie wybuchu zaraz zgniecie.. Oni zginęli straszną śmiercią. że Radkowi Sikorskiemu Amerykanie zaproponowali te zdjęcia. gdyż Polska jest jednym z nielicznych krajów. i to na całym świecie. a miękkie bagniste podłoże i prędkość lotu równa prędkości lądowania dawały realną szansę osłabienia siły uderzenia i uratowania pasażerów. A wszyscy pasażerowie zginą straszną śmiercią. And last but not least. gdzieś tam w trawie jakieś małe poletka skropione rozbryzganą benzyną mogą się tlić. ale jest to obiektywnie szansa bardzo nikła. Są one do wykrycia poprzez najdokładniejszą metodę rozpoznawania śladowych ilości substancji . montażysta TYP. W dodatku w płucach powstanie charakterystyczny obraz. gdzie ubole i razwiedka mają wpływy. że tak było. A po czasie dosłownie "sekundowym" w budynku eksploduje całe piętro. Prawdopodobnie dzielny oficer. (Wszystko w przeliczeniu na czas polski. kapitan samolotu mając świadomość. który akurat jechał samochodem na lotnisko nagrywać ładowanie Prezydenta i towarzyszącej mu "ekipy". Taki pocisk może być odpalony ze zwykłej ręcznej rakietnicy np.i to na bardzo drobne kawałki. że Polska żadnych zdjęć nie chce (tak mi powiadano) . No i oczywiście .t.. Technika nie zna innego wytłumaczenia przyczyny.bo gwałtownie rozprężający się gaz powoduje pierwsze "boom". Bomby izowolumetryczne to najsilniejsze bomby konwencjonalne i w ogóle najsilniejsze bomby po bombach atomowych.. z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością wolał "ładować" nieco przed lotniskiem . Ale wyraźnie bał się już cokolwiek dotykać.wtedy z kabiny nic nie zostanie.to dlaczego koła są zabłocone? Nie mógł wiedzieć kapitan prezydenckiego samolotu. Najprawdopodobniej zresztą zapalnik był "wstrząsowy". czyli środkowoeuropejski. doszczętnie rozkawałkuje kadłub . Albo i w mniejszym trzy pietra. kto wiedział.to nie są żadne hipotezy. zwany przez radiologów wojskowych "powietrznym motylem" (płuca posiada człowiek dwa) powstaje tylko i wyłącznie wskutek wybuchu bomby izowolumetrycznej. Ma postać granatu. co to są bomby izowolumetryczne. 5 cm. Wystarczy zrobić zdjęcie rentgenowskie choć jednych zwłok z jako tako zachowaną klatką piersiową. że prezydencki samolot miał "wypadek" i że nikt nie przeżył. nie większe niż 20-30 centymetrów. "Komu bije dzwon?" A wynika wiele i ważnego..) A taką bombę można było zamontować w tym samolocie tylko w Warszawie. Znana jest polska bomba o kryptoninie 'Tejsy" .płuca zamienią się w dwie powietrzne jamy. sproszkowane aluminium.. Salon prezydenta znajdował się bowiem tuż przy ogonie i wchodziło się do niego przez odrębny salon ministrów. a następnie.. Są to akustycznie dwa oddzielne wybuchy .. Tu muszą Państwo wiedzieć. co wybuchnie i z jakim skutkiem. czyli reagujący na silny wstrząs. która zamieni się w aerozol. który rozniesie cały kadłub w drobne strzępy.analizę spektrofotometryczną.. a im dalej .postanowił "posadzić" maszynę na ziemi jak najszybciej. Tu musimy stwierdzić. zaraz stłumioną kulę ognia.z potworną siłą wybucha.. że "izowolumetryczna" oznacza.11-17 czeiwca 2010 r. gdy ten samolot jeszcze prawie 2 minuty leciał. I ktoś. niezbyt głośne. Tu muszą Państwo Czytelnicy wiedzieć. l dokładnie tak jest. który następnie eksIpodował nad powierzchnią dosłownie kilku kilometrów kwadratowych. gęstych poprzecznie (wszystkie te elementy są wykonane ze stopów wzmocnionego aluminium) oraz z blachy zewnętrznej i wewnętrznej.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .. Przy zetknięciu z ziemią bomba uwalniała śmiercionośny aerozol. I zachowane tym większe fragmenty kadłuba. Istnieje aż kilka niepodważalnych dowodów.piloci już nie mogli sterować samolotem (zablokowane lub częściowo zablokowane stery albo sterowanie przejęte z zewnątrz). na którym miały lądować np.. W dodatku siła wybuchu rozniesie szczątki na powierzchni o niespotykanej w katastrofach lotniczych szerokości i na obszarze o powierzchni zbliżonej do kwadrata. bryskawicznie i poprawnie myślącego. Jankesi nazywali ją potocznie "Mother of Ali Bombs". 8:39:50 sęk.! Poza tym brak decyzji o wzbiciu się w powietrze przemawia za jednym .. (Oczywiście wszelkie media. Jednak Rosjanie na potrzeby wojny z Czeczenami skonstruowali także pociski termobaryczne małych rozmiarów i mniejszej mocy.. bo ciśnienie wybuchu "wypchnie" benzynę na zewnątrz. Tylko bomba izowolumetryczna rozniesie dosłownie cały kadłub w drobny mak! To o czym mówimy powyżej .i potężny teren oczyszczony z wszelkich min i innych pułapek. Gdy taki pocisk rozerwie się np w środku jakiegoś pomieszczenia w budynku płyn zamieniony w gaz natychmiast przeniknie wszędzie gdzie da radę (tak duża jest różnica ciśnień). Cóż. I dokładnie to do kamery "na gorąco" powiedział. Zabłocone koła Tu-154M widoczne na zdjęciach dowodzą tego jednoznacznie. że wybucha cała powierzchnia (dokładniej całą objętość). który również posiada technologię ich budowy. Tak sowieccy żołnierze (o przepraszam teraz rosyjscy) "oczyszczali" w Czeczenii podejrzane budynki z terrorystów. nasz Tu-154M ściął skrzydłem linię energetyczną i dokładnie o godz. i to tylko w takim samolocie jak prezydencki Tu-154M. W momencie uruchomienia bomby (przeważnie jest to oddzielny wybuch) ta ciecz pod wpływem różnicy ciśnień natychmiast "paruje" . Ich siła wybuchu zależała bowiem od ilości cieczy. Stąd tak ważna dla materiału dowodowego jest sekcja zwłok. Sam widziałem taki tekst w chicagowskim "Monitorze"). dla "oczyszczenia" terenu. To samo stanie się z kabiną pilotów. jeżeli samolot "przekręcił się na plecy" i tak uderzył w ziemię . Protasiuk potrafił skutecznie wylądować. że wybuch bomby izowolumetrycznej pozostawi charakterystyczne ślady tworzących ją substancji na szczątkach wewnętrznej blachy tworzącej kadłub samolotu..jak kto woli) umieszczona w samolocie może mieć kształt małej gaśnicy.. Ot. Rosjanie nazywają te bomby "termobarycznymi" właśnie od ciśnienia i temperatury.. Przypomnijmy. Amerykańska najsilniejsza bomba izowolumetryczna nosiła nazwę MOAB.. Boom . Obiektywnie nikłą szansę mają jedynie osoby w części kadłuba najbliżej ogona.. Nie obserwowałem Ale to nie wszystko Jarosław Kaczyński przed trumną brata. Wybuchowi towarzyszy ogromne ciśnienie i temperatura do 3000 stopni Celsjusza.. Tu mówimy o dowodach eksperckich. To są jakieś przeszkody dla rozprzestrzeniania się gazu. Tylko bomba izowolumetryczna wybucha w takim specyficznym "dwutakcie". Ale co z tego wynika z tym że chłodno i bez emocji. a potem Rosją. Wybuch będzie też doskonałe widoczny na zdjęciach wykonanych przez satelitę amerykańskiego monitorującego ten region zgodnie z porozumieniami podpisanymi przez USA z Sowietami.czyli zamienia się w aerozol szczelnie wypełniający jakieś pomieszczenie.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . afe miałem sygnały. że na pokładzie jest bomba i jaka mógł zamieścić wpis na stronach internetowych Gazety Wyborczej o godzinie 8:38:00. chyba że bomba była umieszczona blisko kabiny .. że dokładna godzina "katastrofy" to 8:39:54 sęk. Sama aluminiowa blacha zewnętrzna (dokładniej także stop wzmocnionego aluminium) ma grubość. Składnikiem wielu takich bomb jest np. następny wybuch.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU A. że w momencie wylądowania odpali się zgoła nietypowy ładunek wybuchowy. najczęściej zasysając i zużywając obecny w powietrzu tlen . Z powodu bardzo wysokiej temperatury ubrania i odsłonięta skóra będą po prostu zwęglone. który zawiera w środku około l litra odpowiedniego płynu. że Tu-154M ma wyjątkowo mocny kadłub. jak to zmęczeni piloci się mylą. Nadto. Taki obraz. A dowód. Teoretycznie mógł nacisnąć przycisk "GO OFF' błyskawicznie zwiększający moc silników (każdy pasażerski odrzutowiec ma taki przycisk umożliwiający wzbicie się do góry w razie problemów z lądowaniem). Ten ostatni zaperzył się. Najogólniej biorąc jest to odpowiednia ciecz pod bardzo wysokim ciśnieniem. mógł robić taki wpis. Nadto z niczym nieporównywalne są ślady pozostawione na zwłokach ofiar.i te fragmenty "przekoziołkują" do góry nogami. Nie ma też dużej szansy na pożar benzyny w zbiornikach w skrzydłach samolotu..w następnym odcinku p.. US Army bardzo lubiła używać tych bomb np. Dowody tej wizyty. I jacy są przepracowani. sowieckiego typu Trzmiel. w tym polonijne. umieszczonej np.oficialnie zademonstrowana po raz pierwszy publicznie na Targach przemysłu obronnego w Polsce w roku 1988. śmigłowce. W Polsce bomby termobaryczne są produkowane od 1988 roku. Składa się on z bardzo silnych podłużnie.i nazwali ją OWB ("Otiec Wsiech Bomb").. Z Prezydentem RP rzeczywiście latali najlepsi! A poza tym.jak wmawia kaskada kłamstw Partii Oszustów i ubeckie telewizomie . . Jakby przez przekorę Rosjanie skonstruowali w latach 90-tych bombę jeszcze 4 razy silniejszą . że samolot jest w trakcie dokonywania zamachu na życie prezydenta . który "puści newsa" w świat! Bombę musiano umieścić w Warszawie. Szczeliny pod drzwiami . z tym że początkowo miały postać dużych bomb lotniczych opuszczanych na spadochronach. Wnioski Wybuch takiej bomby i tylko takiej. teraz publikują artykuły. Do lat 80-tych ubiegłego wieku były to jednak bomby fizycznie dużych rozmiarów. o satelitarnej kontroli porozumień o ograniczeniu zbrojeń. I to dokładnie słyszał świadek Sławomir Wiśniewski.bo był to błąd pilota. Siła wybuchu odrzuci też skrzydła i ogon samolotu . KURIER CHICAGO KURIER 15 TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .w pierwszym odruchu na pewno przypuszczając.. w pobliżu kabiny pilotów. pytając czemu Polska nie poprosiła o pomoc NATO w sprawie śledztwa odnośnie przyczyn "katastrofy".tym mniejsze. gdy zrozumiał.w samolocie praktycznie nikt nie ma szansy przeżyć. im dalej było od miejsca wybuchu. na godzinę "katastrofy" jest również niezbity. Dwa wybuchy. Tu muszą Państwo Czytelnicy wiedzieć. Bomba izowolumetryczna (termobaryczna . dla której z potężnego kadłuba samolotu dosłownie nic nie zostało. po którym zaraz następuje właściwy. ale z poprawną logiką . Mówiąc najkrócej . I tylko ten kto wiedział. że jest dokonywany zamach.

że miał miejsce zamach z użyciem urządzenia typu Mekon? Itp. I jak to bywa w tym zawodzie. Z tegoż grona ekspertów wspomnijmy choćby profesora Marka Strasenburg-Kleciaka. I nadal pełni nie byle jaką funkcję . A faktycznie nadal należy do osób zdolnych wywierać znaczący wpływ na wiele spraw. zwany Dżinem lub Ziemniakiem to był i jest nie byle kto. tylko jak najbardziej poprawne i zasadne pytania. Oczywiście . który nienawidził zabitego prezydenta. Co znaczy kolejna setka w katastrofie. że właśnie w taki sposób " załatwili" w 1983 roku komunistycznego prezydenta Mozambiku... Jak stwierdzili ci eksperci . Nadto jest Dyrektorem Grupy Badań Strategicznych Zrzeszenia Wojny Elektronicznej. amerykańskiego wywiadu . może zadawać zadziwiająco wiele jak najbardziej poprawnych pytań związanych z " kata- Gene Poteat strofą" w dniu 10 kwietnia 2010 roku. która zakrywa sobie oczka i zatyka uszy . Na przykład . że warto po prostu przytoczyć go w obszernych fragmentach.Itakdatej. aby zwabić na terytorium ZSRR i zestrzelić tam . którzy dążyli do ujawnienia akt dawnej służby bezpieczeństwa oraz dokumentów dotyczących byłych i obecnych współpracowników polskich i sowieckich/rosyjskich specsłużb. że taką ewentualność " polska" prokuratura powinna rozpatrywać ale właśnie odnośnie takiej hipotezy jest ona jak małpka.. Rosjanie mają teraz na miejscu swoją marionetkę.2010 Bronisław Komorowski. historię KGB pełną zabójstw.co to za dwa wybuchy słyszeli świadkowie na płycie lotniska? Czy przejeżdżający w pobliżu montażysta TYP? A może to silniki wybuchły? Ale w takim wypadku .i woła: nie widzę. itd. Jednym słowem .TRAGEDIA W SMOLEŃSKU • TRAGEDIA W SMOLEŃSKU FilinlKonopiński ników.w polskim skrócie). kto to jest Gene Poteat? Gene. czytników rozpoznawczych CIA. Sowietom nie zadrżała ręka. obaj niemieccy supereksperci od nawigacji saltelitamej -jednoznacznie stwierdzili. (.dlaczego wypowiedzi topklasy światowych ekspertów ignoruje i udaje. a i druga niewiele uszkodzona? To co w takim razie wybuchło . " Mając w pamięci masakrę w Lesie Katyńskim.. Z jego nazwiskiem wiąże się też prace konstrukcyjne i wprowadzenie do służby ultranowowczesnych bezzalogowych samolotów szpiegowskich typu U-2 iSR-71..04. sfałszowane przy pomocy urządzenia zwanego MEACON (Mekon .i w dodatku top-klasy ekspert techniczny. A oto one: " C-) " O tym.tylko 30 metrów niżej niż powinien.. sprowokowanie katastrofy przy pomocy sfałszowanych danych z satelity nawigacyjnego przy pomocy urządzenia zwanego Mekonem. szczątka kadłuba samolotu ..Gene Poteat to prawdziwa " szycha" wywiadu USA .bo po eksplozji silnika odrzutowego pozostają po nim strzępy? Albo ..dlaczego nie ma ani jednego.tzw. Oczywiście. Gene Poteat należy też do najwyższej klasy ekspertów światowych. dlaczego samolot leci torem prawidłowego tunelu powietrznego dochodzenia do pasa stratowego . Już sama ta analogia z historii wskazuje. oficjalnie. że miał miejsce zamach. mimo iż wiedzieli. że Polacy . dobrze pamięta sowiecką praktykę manipulowania sygnałami nawigacyjnymi. gdy zniszczyli w ten sposób koreańskiego Boeinga 747. gdy Sowieci zagłodzili prawie 20 min Ukraińców. choćby średnich rozmiarów. Był wieloletnim wysokim oficerem CIA..jest prezesem Zrzeszenia Byłych Oficerów Wywiadu. rząd RPA " zwalał winę" na błąd pilota. Był Dyrektorem wykonawczym Rady ds.) " W " katastrofie" polskiego samolotu zginęła elita polityków i urzędników. co się stało.wywiadu USA. Doszedł do funkcji zastępcy dyrektora CIA do spraw nowych technologii. profesora Uniwersytetu Bundeswehry w Monachium. Oficjalnie przyznali to byli oficerowie spec-służb RPA. Ten tekst ma tak duże znaczenie. ale także poddał miażdżącej krytyce obecną politykę USA wobec Polski. która umożliwiła pozbycie się tych nieznośnych Polaków. Pamiętamy ludobójstwo w latach 30. której nie będzie już Czy wiedzą Państwo Czytelnicy. TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Badania i Rozwoju Wywiadu.każdy człowiek zapoznany z faktami i poprawnie myślący. nie słyszę.dlaczego wszystko leży " do góry nogami" ? Czy . A to ważna organizacja.dlaczego obudowa jednego z silników widocznych na zdjęciach z miejsca katastrofy jest cała? Akurat ta jedna jest doskonale widoczna. Na temat " katastrofy" w dniu 10 kwietnia napisał oficjalny artykuł. . oraz wymordowanie milionów obywateli ZSRR przez sowiecka władzę.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . gdy jego samolot podchodził do lądowania w Pretorii. gdy elity tej zabrakło. morderstw i zamachów na jej przeciw- 11. ludzi wywiadu.nauka nie zna innego wytłumaczenia..24 KURIER KURIER CHICAGO 6-12 sierpnia 2010 r. I tylko władze ZSRR wówczas dosłownie " szalały" . nie możemy się dziwić. Bogda wfcz i DonaW Tusk składają pod Sejmem..i nie tylko oni dostrzegają w katastrofie robotę Rosjan. A potem. zarządzał globalną siecią tzw.cały kadłub jest " rozwalony" w przysłowiowy drobny mak? Albo . A kim był? Naprawdę nie byle kim.za " pogwałcenie świętej sowieckiej przestrzeni powietrznej" .amerykańskie samoloty wojskowe. czy doktora Hansa Kogel' a.. To zacne i wybitne grono.. Wielu z nas. Nawet udany zamach na głowę państwa w postaci wypadku lotniczego przy po- mocy Mekonu już miał miejsce. " polska" prokuratura? Która nawet nie chce rozpatrywać hipotezy. którzy oficjalnie wypowiedzieli się na temat" katastrofy" Tu154M Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego.. że ich nie ma .. wie każdy zdrowo myślący człowiek. eksterminacji. łatwym do manipulacji człowiekiem. zachowanie innych państw odpowiedzialnych za podobne ludobójstwa. Nie tylko wyraził w nim Wypowiedź dla " Charleston Mercury" swoją opinie. mających czelność domagać się w Smoleńsku prawdy o masakrze z czasów II wojny światowej? To była także zapłata za wstąpienie Polski do NATO.. Premier Tusk jest słabym. że na pokładzie znajduje się kilkuset pasażerów.. opublikowany przez " Charleston Mercury" w dniu 16 czerwca br. oficjalnie na emeryturze. który jednakże działał w oparciu o sfałszowane dane z satelity nawigacyjnego. Teraz. nie ma mnie! Gene Patent Ale Gene Poteat zrobił coś wyjątkowego. krytyków i ludzi niewygodnych Kremlowi. I wcale nie są to wymądrzałki dyletantów. w najwyższych władzach RP nie ma nikogo. Tego właśnie chciał Putin. Ci ostatni. kto mógłby kontynuować ten wysiłek. że samolot Lecha Kaczyńskiego podchodził do lądowania sterowany przez pilota automatycznego.

.. Lecz tylko ten. (.to też możliwa hipoteza. jako kolejny przypadek sprzedaży Polski Rosjanom." Drugi . ale wie pan. dali się nabrać. KURIER CHICAGO KURIER 25 TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .można było zainstalować tylko w Warszawie! W tym aspekcie wydaje się." Będziecie jako bogowie" . jeden szykuje się do zwalenia winy na drugiego.krzycząc " Nie widzę. Być może dlatego Tusk. 4. Nagranego i sfilmowanego w studio tej rozgłośni.. cytowane przez Gene' go Poteat' a wypwiedzi eksperta mającego dostęp do rosyjskiego " śledztwa" . We wspomnianym zestrzeleniu koreańskiego Boeinga zginał amerykański kongresmen.i to się wszystko zmieni.. gdy dziennikarz pytał o dalsze perspektywy takiej " współpracy" z prezydentem. którzy dopuszczaliście się nieprawości.. jak i 0 tym.ale Polska i inne kraje Europy Środkowej wiedzą lepiej. kto czyni wolę Ojca mego. fares . W rajskim ogrodzie. czy roli proroka. Umyślne zabójstwo. płatni zdrajcy i zbrodniczo obojętni. co szeptane w ukryciu. wystarczy wprowadzić na przeglądarce internetowej hasło: " Czyżby Komorowski coś wiedział" . że to wszystko ucichnie . dokładnie tak jak " polska" prokuratura. Dzisiaj hańbą nieporównywalną z niczym okrywają się organizacje Polonii opanowane przez mętów z komunistycznej razwiedki i ubecji. Cóż. Tak często bywa wśród wspólników zbrodni . nie pretenduję do roli wieszcza.właśnie tak . z wypowiedzi Pana Jezusa na temat Sądu Ostatecznego:" Idźcie precz w ogień wieczny. Dokładnie ta sama osoba. czym się obecnie przywódca Polonii zajmuje. W każdym razie. udaje małpkę.gdy już wiadomo. I vice-versa.wejdzie do Królestwa Niebieskiego.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU przeszkadzał silny antykomunistyczny prezydent. I poznali.za to mamy wystawę starych samochodów. A to bardzo duży błąd . Polacy postrzegają to jako drugą Jałtę. zaczyna twardszy kurs wobec Rosjan. by nie pomagali Iranowi. że " wszystko się zmieni" . Panie" .myląca zbieżność nazwisk!). REUTERS/KACPER PEMPEL Oczywiście ." I wyraźnie nie mówił o mianowaniu jakiegoś pojedynczego ambasadora.. wobec zbrodni zabójstwa Prezydenta Polski i ultralojalnego sojusznika USA.. że są " nadzy" . lecz jedynie " wspólnikami" w zbrodni . w pierwszym kuszeniu w dziejach świata. Co się tyczy Rosji i Putina . Również Rosjanie mogli być nie tyle głównymi " zleceniodawcami" zamachu. co słowa te znaczą...to przebieg " śledztwa" (piszmy to słowo w nawiasach .pisała niewidzialna ręka na ścianie sali balowej pałacu babilońskiego króla.. zrobić " buzi-buzi" z PiS-em. A jak bywa z obiecankami złotych gór w wykonaniu nijakiego Lucyfera. Albo po wyborach już nie będzie Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta." (Dojdźcie sami. jak " gra na czas" . Dzisiaj zbrodniarze często uważają. jego komentarzy na temat współpracy rządu Tuska z prezydentem Lechem Kaczyńskim.. będzie ogłaszane z murów miasta. jak elementamie słusznie robi to cytowany amerykański ekspert) był w rzeczywistości zamachem. że znaleźli dowody na fakt. kto mi mówi " Panie. najogólniej. wycofanie się z obiecanej Czechom i Polakom budowy tarczy antyrakietowej. Doszli do wniosku. która wystąpiła do władz USA z oficjalną inicjatywą zawarcia " nowej umowy Pierwsze kuszenie węża emerytalnej" . 3. że nasze oburzenie i zaniepokojenie w związku z polskim " wypadkiem" będzie musiało być równie puste i bezzębne jak rosyjskie " śledztwo" mające wyjaśnić przyczyny katastrofy.. nasze błagania. potem Adam.. jakby czując niebezpieczeństwo." I ostatni cytat.obiecywał szatan. reset. Twarze Tuska i Komorowskiego jakby w ostatnich dniach bardzo poszarzały.. Dla nich to niewyobrażalna zdrada. koszty własne. Zatrzymywanie zapłaty pracownikom. by sięgnęli ręką po owoce z drzewa samostanowienia o dobru i złu. Bombę izowolumetryczną jak i urządzenie blokujące stery samolotu 1 po otwarciu klap podwozia uniemożliwiające mu wzbicie się do góry . czyli nędzni i nic nie warci. Dobitna nieprawdaż? 11. na którym wprost widać. o tym " Kurier Codzienny" pisał uprzednio. co zrobili Rosjanie przy " katastrofie" polskiego samolotu.. W tej sytuacji pozwolę sobie na trzy cytaty biblijne: Pierwszy z Księgi Mądrości: " Wszystko. Że posiedli władzę nad mediami i umysłami. obamiści mogą myśleć. nie ma mnie" . go*. że " wypadek" (znowu właściwym jest pisać w cudzysłowie. Petycję o powołanie komisji Kongresu USA ds " wypadku" w dniu 10 kwietnia 2010 roku składa kongresman King z Nowego Yorku. zgotowany diabłu i jego aniołom. I pogrążając " liderów PO" (czytaj: mety z IW).z księgi proroka Daniela: " Mene. Na koniec. W kolejności wyliczając: Ewa. Poprawna analiza nie zna tu innego określenia. a nie pojedyncza klatka).o znacznie bardziej " globalistycznym" zakresie odpowiedzialności.. że są wszechmocni." Z powyższego tekstu pominąłem pewne fragmenty . zdaje się KPA i PNĄ.. że nie może powiedzieć wszystkiego.tak jak imć pan Poteat) jest niesłychanie dziwny. I że mogą sobie robić. tekel... l być dopuszczonym do bardzo " elitarnych" tajemnic.) I trzeci. czy rozwój wypadków przyniesie przewagę "Tuskowi i Komorowskiemu" (chociaż ci ostatni to też tylko chłopcy na posyłki byłej " polskiej" komunistycznej razwiedki. 15-35 Jarosław Kaczyński żegna swojego brata. Doskonałe zorientowany politycznie Kreml dostrzegł. akurat nieustępliwy szef komisji śledczej badającej nadmierne wydatki konsorcjum banków FED na tzw. Okradanie ubogich. co chcą. tylko o tym. wdów i sierot.. Adam i Ewa dobitnie się przekonali. . 5. czyli osławionej Informacji Wojskowej PRL-u) . jak potężny wybuch wprost rozrywa kadłub polskiego Tu-!54M na strzępy (jest to seria zdjęć..zatacza coraz szersze kręgi. bo rzekł dosłownie tak: " No nie. Grzechy wołające o pomstę do Nieba: 1. z katechizmu.. Czyli to. Ponieważ internet odegrał ogromną rolę w zdemaskowaniu tego zamachu. Używanie lub rozpowszechnianie narkotyków.i odebrał to jako zgodę na to. że nasz (tfu!) prezydent-elekt jest znacznie ważniejszą postacią niż myślimy.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . musi się on cieszyć bardzo dużym zaufaniem e- lit dawnej Informacji Wojskowej. Jest zupełnie tak. Bo nie każdy. Grzechy nieczyste przeciwko naturze. Konkretnie rozmawiano o zablokowanej przez Tuska nominacji Anny Fotygi na ambasadora przy ONZ oraz o odmowie powołania przez Lecha Kaczyńskiego szeregu ambasadorów nominowanych przez Radusia Sikorskiego (nie mylić z generałem Sikorskim . nasze przyzwolenie na działania Rosji w Gruzji i na Ukrainie. wąż starodawny namawiał prarodziców rodzaju ludzkiego. itd. że USA postanowiły się przed nim płaszczyć (tzw.jak np. Który Jest w Niebie. Natomiast jest faktem. petycję wspiera 50 tysięcy podpisów też z Nowego Yorku.. że film ten jest już w Warszawie . Zaprawdę powiadam wam .) .6-12 sierpnia 2010 r.. że wiedza o prawdziwym filmie z amerykańskiego satelity szpiegowskiego. W roku 2009 wiosną Bronisław Komorowski udzielał wywiadu dziennikarzowi RFM.w cudzysłowie! Tyle wypowiedzi top-klasy fachowca wywiadu USA. (Ta ostatnia pozycja dodana do listy przez Benedykta XVI. 2..nie znam was. nie słyszę.) Na miejscu pierwszym jest jednak: UMYŚLNE ZABÓJSTWO. Ale jedno nie ulega wątpliwości... Na przykład . Zdaje się. Przyjdą wybory prezydenckie. że dokonano zbrodni. że nie powiemy ani słowa . i w jakiej sprawie nigdy nie zmienił On swoich poglądów. że Gene zawsze pisze słowa " wypadek" i rosyjskie " śledztwo" .) " To znaczy. przypomnijmy znamienny fakt. Wywiad imć pana Marszałka Sejmu dotyczył..i persona klasy Gene Poteat' a wie. albo i ta " całościowa zmiana" nastąpi po jakimś locie prezydenckim samolotem! Aby odsłuchać czy obejrzeć ten wywiad. marszałka Kornorowskiego zebrało na szczerość. albo prezydent będzie gdzieś leciał . W Chicago ani śladu akcji w tym temacie .i faktycznie nie powiedzieliśmy.. która zakrywa sobie oczy i zatyka uszy . A kto mógł bardzo nie lubić Lecha Kaczyńskiego..TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .czy też może jed- Kto wiedział • i w co kto gra? nak Jarosławowi Kaczyńskiemu? Nawet w tej chwiłi Rosjanie mogą po prostu ogłosić.bo Wszechmogący jest tylko Pan Bóg.04. jakby Putin nie był do końca pewien.2010.

że mówił.oficjalne wypowiedzi dwóch niezależnych świadków mają w prawie karnym wartość dowodu w sprawie. co mówił i nigdy nie stwierdził.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .K.ale zawierają naprawdę nie byle co. Z racji także na młody wiek .owszem . A cóż dopiero oficjalne wypowiedzi przedstawicieli dwóch różnych rodzajów władz. ogłosił iż strona polska otrzymała od amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Agency) liczne zdjęcia satelitarne i dnia 10 kwietnia obrazujące ostatnie minuty lotu T U-154M Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. Minister Cichocki przy okazji wyraził podziękowanie rządowi Stanów Zjednoczonych za udostępnienie tych materiałów. że dziennikarz napisał jakieś swoje fantazje .. nawet jak na tzw .od razu "polecieli" potwierdzać informację w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej. Jeszcze ciekawsza była wiadomość podana przez "Fakt" w dniu 13 kwietnia 2010 roku! Można ją do dziś dnia odczytać na portalu intemetowym Fakt. Rzepa jednoznacznie nie powiedział. Minister Cichocki nigdy nie zaprzeczył. Dziennikarze podają fakty i wysnuwają elementarnie zasadne wnioski.K. bo minister Jacek Cichocki.14 KURIER KURIER CHICAGO 20-26 sierpnia 2010 r. Zbigniew Rzepa. Zagadnięty przez sprytnego dziennikarza mógł najzwyczajniej ujawnić ważną informację. Bo nad lotniskiem w dniu l O kwietnia nie było satelity wojskowego.a właściwie Razwiedkistan).TRAGEDIA W SMOLEŃSKU FilipŁKonouiński n ZDJĘCIAMI A było to tak: W dniu 5 maja 2010 raku nie byle kto. że: "Naczelna Prokuratura W ojskowa ma bardzo wiele zdjęć.cecha charakterystyczna: używa czarny szmpon koloryzujący do włosów . A "wojskowi prokuraci" najzwy czajniej w ś wiecie ją potwierdzili!!! Natomiast na próby "ciągnięcia za język" na temat: co te zdjęcia zawiera ją . ale zapewne też są. A właściwie był .K. Nie ma. zawodowo zobowiązanych do przekazywania społeczeństwu prawdziwych informacji. ze względu na mgłę.Z. W każdym razie o tym. która zawiaduje m. co zarejestrowały kamery amerykańskich satelitów. Od strony psychologicznej . Minister Jacek Cichocki jest podsekretarzem stanu (ministrem) w Kancelarii Premiera RP odpowiedzialnym za służby specjalne." (Tu uwaga moja: Zbigniew Rzepa wypowiedział się w taki sposób.F . To właśnie oni oglądali zdjęcia zrobione przez kosmicznego satelitę. Wniosek o ich udostępnienie złożył resort obrony. o których mówił minster Cichocki. wiec /apewne i te.) kondolencje z kosmosu.wspomniana "rozbrajająca szczerość".ta informacja 7 rozbrajającą szczerością przyznaje. ograniczają się do stwierdzenia. podwójne zaprzeczenia.ale są one z satelity meteorologicznego i są "znacznie mniej dokładne". Ten ostatni . TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .sprawia wrażenie człowieka.i rozbrajająco szczery: "Satelita zarejestrował kata strofę"..i ten potwierdził.in.) A swoją rozmowę z rzecznikiem prasowym Naczelnej Prokuratury W ojskowej w Warszawie Krzysztof Zasada podsumował następująco: "Nasi śledczy nie udzielają żadnych."Idalej: "Śledczy otrzymali zdjęcia kilkana ście dni temu od Narodowej Agencji Bezpieczeństwa.nigdy nie zostały w jakikolwiek sposób zdementowane. że jak "zobaczą" mgłę lub gęste chmury . że to amerykański resort obrony nakazał przekazanie tych zdjęć Polakom.zanim jeszcze astronauci dowiedzieli się kto zginął!!! A przecież tę ostatnią informację światowe agencje informacyjne podały niemal natychmiast po zamachu (pardon: "ka tastrofie")!!! T ytuł jaki reporterzy "Faktu" nadali swojej publikacji jest również znamienny . jako cytat zasłyszanej wypowiedzi. do strony czysto prawnej . m R P (czyli Ubekistan .satelity tego typu są tak zaprogramowane.Z." W kategoriach logiki mamy tutaj tzw. że to "bard/o ważne materiały dowodo we".Z. Również we środę 5 maja 2010 roku reporter RMF FM Krzysztof Zasada "dorwał" rzecznika prasowego Naczelnego Prokuratora Wojskowego Zbigniewa Rzepę .to nie robią zdjęć! "Boi tak nic nie widać!" -jak wyjaśnia jaśnie pan profesor .zdjęcia z dnia 10 kwietnia z ostatnich chwil lotu tunolewa są . którzy prowadzą śledztwo. Wreszcie. Wojskowi prokuratorzy. A oto ona (najciekawsze wytłuściłem . że: "T o bardzo ważne materiały dowodowe"! T a reakcja wojskowych śledczych też bardzo mocno pr/emawia /a prawd/iwością informacji. że należy przypuszczać. że to polski resort obrony wystąpił o zdjęcia . może nie do końca rozumiejąc.uwaga moja F .. no ale są.): "Przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 1SS astronauci jako jedni z pierwszych zobaczyli dokładne zdjęcia z miejsca katastrofy polskiego samolotu. gdy profesor od geodezji wypowiada się na temat wojskowych systemów satelitarnych.).ale jak tłumaczy "profesor Stanisław Białous z W ydziału Geodezji i Kartografii Politechniki W ars/awskiej" . że zdjęcia były już wykonane . I oto 12 sierpnia 2010 roku naczelny or gan michnikowszczyzny przynosi nie lada sensacje! PoJska prokuratura wojskowa nie ma zdjęć miejsca "katastrofy" z dnia 10 kwietnia.tego Z. Nadto zwraca uwagę. że dziennikar/e . w stopniu bodajże pułkownika. że wypowiedzi z dnia 5 maja 2010 roku . na jakim świecie żyje. że T uskowi wcale nie w smak taka akcja. Od strony formalnej . A już zupełne wzruszenie ogarnęło mnie. że zdjęcia satelitarne z ostatnich chwil lotu prezydenckiego Tu-154M nie tylko istnieją . równa w swojej klasie tylko moralnym nou- Sierpniowa sensacja-rewelacja Wyn-gazety Mfejsce katastrof* FotiMikhailMet/clAP . Amerykanie przekazując materiały (konkretnie zdjęcia satelitarne) polskiemu rządowi . Swojej korespondencji reporter RMF FM dał rytuł: Zdjęcia satelitarne znad Smoleńska trafiły już do polskich śledczych.wyraźnie zareagowali strachem i ograniczyli się do jednego zdaniem komentarza.Nieźle. Podobnie i wspomniany rzecznik prasowy Naczelnej Prokuratury W ojskowej WP. nie wiem.a nie to.mieliby kontakt w pierwszej linii właśnie z ministrem Cichockim.. Po zrobieniu zdjęć i po tym jak poinformowano kto zginął.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .F . Dlaczego podane powyżej informacje są wiarygodne? Decyduje o tym kilka spraw. nawet ogólnych odpowiedzi na pytania.owej pamiętnej środy .Potem dość pokrętnie ten sam pułkownik Zbigniew Rzepa informuje.zaskakująca poprawność." Słowa "bardzo ważne matę riały dowodowe" redaktor Zasada podał w cudzysłowie. a jedynie / 5 i z 12 kwietnia.jest raczej typo- Kilka słów komentarza wym figurantem na ważnym stołku.. Zauważmy też. że .. Głęboka ekspercka wiedza pana profesora." Nomen omen . systemem satelitów obserwacyjnych Stanów Zjednoczonych. który nie za bardzo wie. co usłys/ał. astronauci przesłali nam (czyli do Polski .imćpan R?epa stwierdza. że (dosłowny cytat): "Prokuratura Wojskowa ma Już satelitarne zdjęcia z dnia katastr oły prezydenckiego tupolewa pod Smoleńskiem (wytłuszczenie moje . Zaś pytany wprost o informację z dnia 5 maja 2010 roku .pl.jak to dziennikarze .

Pragnę poinformować Państwa Czytelników. świadczy o nie lada problemach osobowości.około Trzeci świadek Boeing 737 kolumbijskich linii Air es rozbił się po uder zeniu pioruna. Już bezczelne i jawne. Jego publikacja znaczy tyle. który rozbił się na wojskowym lotnisku w Smoleńsku czeniom Episko-kapusiów w rodzaju Życinskiego czy Skworca. że identyfikacja na podstawie twarzy była niemożliwa. Natomiast prezes PiS rozpoznał ciało Prezydenta RP m.in. czy "Fikus" też pojechał? trzech tysięcy stopni Celsjusza.ten neo logiz. Bo te kamery też się na tej stacji kosmicznej ISS nachlały . że oficjalnie zwróciłem się / prośbą o wywiad do pana Jarosława Kaczyńskiego na temat m. Nieprawdopodobne psychologicznie wyniki. Na pokładzie znajdowało się 121 i sześciu członków załogi osób.. Bowiem to co 12 sierpnia ogłosiła Wyb-gazeta i zaraz skwapliwie potwierdziły wojskowe prokuraiy wijąc się jak te piskorze na wędkarskim haczyku wobec własnych wcześniejszych wypowiedzi . jakich doznała uszkodzeń i co spowodowało wypadek .. w kraju. Człowiek. by ustalić.zakochał się w PO??? Wystarczy obsadzić "swoimi" ludźmi obwodowe komisje albo chociaż ich cześć w okręgu wyborczym.20-26 sierpnia 2010 r. jest szczególnie żenująca. Nikt tego tematu nie porusza . którzy oczekiwali na płycie lotniska i z miejsca pobiegli na miejsce katastrofy tworząc straż honorową przy /włokach Pre/ydenta RP. Na przykład osławiona "zoologiczna nienawi ść" . AJYRichard Garcia . że to tylko domniemania. który rozpęta nową wojnę światową.co skutkuje podejrzanie wysoką frekwencją po bezbarwnej i nieciekawej kampanii. w sierpniu 1939 roku wszyscy uważali. Nienawiść do Polski i Polaków wessał /apewne /. ale wystarczy by odsłonięte części ciała były zwęglone.powinien być z miejsca aresztowany . Samolot z Bogoty lądował w samym środku intensywnej burzy powiedział pułkownik Gustavo Barrero z kolumbijskich sił powietrznych. Z jego wypowiedzi na temat identyfikacji zwłok brata wynika. do katastrofy doszło w czasie burzy. co do identyfikacji.oświadczył zastępca dyrektora kolumbijskiego państwowego zarządu lotnictwa Donald Tascon.in. że satelity wojskowe zawierają obiektywy fotograficzne z aparatów Smiena-8 . Oficjalni lider/y Polonii nie powinni się prz. Syty nie atakuje. że "śledztwo" (jak słusznie pisze to słowo w cudzysłowie Gene Poteat) zmierza do z góry założonych tendencyjnych i fałszywych ustaleń. Przełamał się na części Samolot pasażerski r ozbił się w czasie burzy na lotnisku na wyspie San Andres w Kolumbii. Taka bomba działa poprzez kombinację wysokiego ciśnienia i bardzo wysokiej temperatury . czy wspomniany typ bomby eksIpodował w tym samolocie. A to oznacza. To bardzo mocno potwierdza wybuch bomby izowolumetrycznej. chorym na pychę i kłamstwo na granicy obłędu. Drapieżnik poluje. a ciało rozkawałkowane (np. że władze tzw. generała Janickiego. And last but not leasL Ostatnie. T ak . Samolot kolumbijskich linii Aires leciał /e stolicy Kolumbii. Motorkami borowcy do Smoleńska jadą. Bandyci i tak mają ich gdzieś..ale należy naprawdę poważnie myśleć o sfałszowanych wyborach. jest i trzeci ś wiadek . gdzie jeszcze prawo coś znaczy. Wrak samolotu Tu-154. Słusznie zauważył dr Rafał Klimuszko.. że Rosjanie mieli wątpliwości. I trochę także kwestia tzw. by rodziny ofiar tragedii. czy nie. i nie muszące liczyć się z niczym. że przesadza.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . kiedy jest głodny . że zwierzęta nie odczuwają nienawiści. Uszkodzenia samolotu są znaczne. który widział zwłoki ofiary katastrofy ma znaczenie niemal rozstrzygające dla faktu.. Jak bardzo by sieteraz ten potencjał przydał.tego Michnik nie wyjaśnił. mlekiem matki. Oznaczałoby to. o wspomniane zdjęcia satelitarne. który choćby za drastycznie niezgodne z przepisami zorganizowanie wizyty prezydenta RP (wykonanie tych ostatnich było na poziomie umyślnej farsy . zdrowego rozsądku. Boeing 737 zbliżał się już do pasa startowego. "dorobienie" głosów . Jak informuje Reuters.. brak polskiego asystenta w '"wieży" kontrol nej i szereg innych skandalicznych zaniedbań) . Rannych przewieziono do miejscowych szpitali. A wtedy można wystąpić na podstawie "court-order" o wszelką dokumentację posiadaną przez władze USA. Bo po obu wspomnianych BOR-owcach wszelki słuch zaginaj. propagandzistą. maszyna przełamała się na trzy części.i już! Michnik jest oczywiście. że jest mgła i powinny się automatycznie wyłączyć. A w Polsce właśnie rozpoczęły się rządy dawnych komunistycznych spec-służb. gdyż domniemał.czci pamięć ofiar . że zdjęć z 10 kwietnia nie ma .Pierwszy pilot powiedział.m Michnika jest szczególnie absurdalny.no i oczywista oczywistość: w mgle i poprzez chmury zdjęcia przecież nie zrobią!!! Co z astronautami / międzynarodowej stacji satelitarnej ISS . ale nie najmniej ważne Samolot rozbił się po uderzeniu pioruna.który niewątpliwie widział zwłoki ofiary katastrofy.to tylko dowód na fakt.bo ich kamery też miały delirium i zapewne nie wiedziały.razem z tymi astronautami przecież to takie oczywiste!!! Ul RP postanowiły "przemilczeć" dowód ze zdjęć satelitarnych. Jest to. że jak mieli delirę. Jest nim sam Jarosław Kaczyński.jak to w cudzysłowie pisze wspomniany prezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Byłych Pracowników Wywiadu. Jedna osoba zginęła. ale nie najmniej ważne. której towarzyszył silny wiatr i wyładowania elektryc/ne. Cóż. Ważne na teraz Pamiętajmy.. min. to im żadna mgła nie przeszkadzała robić zdjęć satelitarnych . Możliwości takiego fałszerstwa są w praktyce "polskiej" ordynacji wyborczej nie ograniczone. znająca Niemców i ich politykę Wielkopolska głosuje na T uska.jak szkoda potencjału organizacji polonijnych w rodzaju ZNP c/y KPA opanowanych przez uboli i razwiedkę. Przerobienie głosów ważnych n a nieważne.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU przy zdrowych zmysłach nie może składać gratulacji Komorowskiemu z okazji objęcia urzędu prezydenta RP .in. Kwestia zasad . albo Gdańsk . l 14 jest rannych . .: jak wyglądały zwłoki Prezydenta RP? Jeżeli będziemy mieli ten opis . T rwa to wprawdzie moment.zeznanie naocznego ś wiadka. że oprócz dwóch funkcjonariuszy BÓR. Człowiek Ostatnie. W tym ostamim aspekcie działaność kreatur w rodzaju szefa BÓR. że Hitler to wariat. wyjechał do USA ostatnim rejsem MS "Batory1' w dniu 28 sierpnia 1939 roku.m. np.ymilać do bandytów.. Badamy szczątki maszyny. Może dlatego Jarosław Kaczyński jest teraz obiektem takiej nienawiści w Ra/wiedki stanie (kiedyś Polska). Ciekawe. gdy doszło do wypadku. że w samolot uderzył piorun. I nawei te zwidy sfotografowali .informuje Reuters. KURIER CHICAGO KURIER 15 TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .. że nie ma co czekać na wyniki "śledztwa" .. po charakterystycznym znamieniu na klatce piersiowej. Współpracownikowi morderców na miejscu zbrodni gratulacji sienie składa. Powie ktoś. że Michnik ogłosił. które to ofiary były obywatelami USA . pozbawione części kończyn).wystarczy aż nadto materiałów.tak jak gazeta "Praw da" w komunistycznym ZSRR.pewno pod wpływem poparcia Lecha W aiesy . czy kulturze osobistej Palikota lub Niesioła zasadza się zapewne na przekonaniu. Trzeba koniecznie robić własne. No i w wypadku Komorowskiego . Zmierza do zbrodni przeciwko prawdzie i strasznej krzywdy moralnej wobec ofiar zbrodni oraz do zapewnienia bezkarności jej sprawcom. Ale przecież to oczywiste! NachJeli się samogony i mieli zwidy.sprawa ma także wymiar moralny .patrz pan jaka delirka!!! No i wiadomo.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Rozbił się po uderzeniu pioruna w czasie podchodzenia do lądowania. A swoją drogą . Zapewne Michnik w dzieciństwie przestraszył się psa (może kota?) i tera? własną nienawiść przypisuje zwierzętom (mechanizm projekcji). Brat mojej babci i sąsiad naszej rodziny w Poznaniu. Ale ten bufon w tzw.wystąpiły z oficjalnym wnioskiem o śledztwo z podejrzenia o umyślne morderstwo pierwszego stopnia.kiedyś zwanych sumieniem. Bogoty do turystycznej wyspy San Andres na Karaibach. Słownictwo jakiego używa. Ul RP to oficjalny organ propagandy .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful