2-8 lipca 2010 r.

KURIER CHICAGO

KURIER 21

MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM
Rafał Klimuszko

KOMU BIJE DZWON?
Niniejszy artykuł został zamieszczony w uta. miesiącu przez autora w Polsko-Polonijnei Gazecie Internetowej "Kworum". Prezentowana poniżej wersja jest nieco poszerzona, wersja, "internetową". dodany został m.in. fragment o domniemanych aktualnych zadaniach agentury w Chicago w związku z "katastrofa" pod Smoleńskiem. Taśmy z "czarnej skrzynki"
do 30 metrów. Poza tym ścięcie ny "polskiej" nie wspominając. skrzydłem małego drzewka przy pręd- Wszak jedna z trzech skrzynek była kości ciężkiej maszyny 230 km/godz produkcji polskiej i chroniona polskim nie spowoduje ani zmiany linii lotu, ani patentem. Jej Rosjanie nie potrafili od"położenia samolotu na skrzydło" - czytać, więc usłużny i gorliwy pomocczyli silnego przechyłu na lewe nik w zacieraniu śladów zbrodni - Doskrzydło - jak pokazują wszystkie u- nald Tusk - zamiast "otworzyć" rzebeckie telewizomie na animowanych czoną skrzynkę w Polsce, natychmiast filmikach z ostatnich sekund lotu. Ina- przesłał do Moskwy niezbędne prograczej, jeżeli stery są zablokowanwe, al- my komputerowe... bo ktoś z zewnątrz przejął kierowenie samolotem. Jak już 11 kwietnia wypowiedział się najwybitniejszy polski Tak dochodzimy do pytania: kto to specjalista od katastrof lotniczych, urządzenie, które zablokuje stery (i sa- zrobił, dlaczego, i co z tego dla nas wymolot będzie cały czas opadał w dół nika? - Odpowiedzi na te pytania pozonie reagując na próby poderwania go stają kluczowymi sprawami dla naszej do góry) w Tu-154M można zamonto- przyszłości. Bowiem po zamordowawać tylko w ten sposób, że uruchomi niu Prezydenta Polski sytuacja naszego się ono dokładnie w momencie otwar- kraju bardzo się zmieniła I co więcej cia klap lub wysunięcia podwozia... O- jak najbardziej to nas wszystkich dotyczywiście wypowiedzi pilotów, że u- czy, l poniżej na te pytania odpowiemy. tracili sterowanie maszyną i ma miej- Nie postaramy się odpowiedzieć, tylko sce zamach - trzeba na oryginalnej taś- odpowiemy. Będę bowiem starał się wypowiadać jak były wojskowy. Domie zamazać, by były nieczytelne! Innych sprzeczności i niejasności bitnie i konkretnie, i twardo trzymając na tych taśmach co niemiara. Czemu się faktów i pozbawionej emocji logiki. niby główny pilot w ogóle się nie odzy- Poszukując najlepszych dróg postępowa w ostatnich minutach lotu? Czemu wania dla nas. Oceńcie to Państwo jeśli pada komenda dugiego pilota: Czytelnicy sami. Ale jeszcze jedna mała dygresja. "odchodzimy" (czyli wzbijamy się w powietrze) - samolot nie tylko, że nie Niewątpliwym dowodem na fałszerstwo przedstawionych zapisów z podrywa się do góry - ale też nikt w "czarnej skrzynki" z kabiny pilotów kokpicie tego faktu nie komentuje? I tak powstało te coś (z rosyjskim jest i czas katastrofy. Lomikso wojskostemplami, że autentyczne): coś dodali, we Smoleńsk-Siewiemyj (Smoleńskcoś zamazali, trochę autentycznego Północ) ma bowiem postać pasa startomusieli zostawić... A ubeckie telewi- wego długości 2600 m dokładnie w lizomie robią z polski pilotów, którzy nii wschód-zachód. Samolot prezydenwożą prezydenta i premiera idiotów, ta Polski podchodził do lądowania doktórzy nie latali na symulatorach... Cie- kładnie od wschodu, lecąc na zachód. kawe, czy ktoś w takie brednie wierzy? Na wschód od lotniska są tereny spaceBo wszak symulatory to już w szkole rowe (bagienny lasek), do którego od lotniczej niezbędny element szkolenia. południa przylega osiedle mieszkanioZ tym, że od momentu spreparo- we. Zaopatruje je w prąd linia elektrywania i dostarczenia tych taśm z czar- czna biegnąca w linii północ -południe. nej skrzynki z kabiny pilotów - pań- Nasz Tu-154M tuż przed "katastrofą" stwo rosyjskie oficjalnie stało się ściął linię energetyczną zaopatrującą te współuczestnikiem zamachu. Współu- osiedle. Prąd zgasł w mieszkaniach odokładnie o godzinie czestnikiem, współpracownikiem za- siedla machowców, stroną współodpowie- 10:39:50sek. Od miejsca "katastrofy" dzialną. .. Ciekawe, jak spreparują taś- do uszkodzonej linii jest dystans, który my z "czarnej skrzynki" z nagraniami nawet lecąc z prędkością 200 km/h z kabiny pasażerów? Bo wszak pier- wymagał czasu lotu najwyżej 4 sekunwszy wybuch (jeden z dwóch składo- dy. Stąd czas "katastrofy" to wych wybuchu bomby izowofumetry- Ift39:54sek. - dokładnie taki wyliczyli cznej) - ten który powoduje rozprężają- niezależni eksperci. A na taśmach z cy się gaz uwalniający się ze zbiornika, Moskwy rozmowy w kokpicie trwają gdzie był w postaci cieczy pod ciśnie- jeszcze dwie minuty dłużej! Swoją niem setek atmosfer - musi być na ta- drogą - nie dziwota, jeżeli do orginalkiej taśmie słychać. Osoby najbliższe nych rozmów "trochę" się dodało! lokalizacji bomby będą też ranne - po- (Czas został podany wg czasu lokalnewinniśmy słyszeć wybuch, świst, głosy go, wg czasu środkowo-europejskiego bólu i przerażenia, a potem drugi wiel- obowiązującego w Polsce była odpoki wybuch - zanim zapadnie cisza... wiednio 8:39:54sek - jako czas "kataNaprawdę ciekawe - co zajmuje Rosja- strofy".) Oczywiście drugim niezależnom tyle czasu? Czyżby te skrzynki nym dowodem prawdziwego czasu kamusieli wyprodukować od nowa i na- tastrofy pozostaje seria zdjęć satelity anosić na nie zarówno element ze skrzy- merykańskiego obserwującego ten renek prawdziwych, jak i spreparowane? gion. A na zdjęciach jest nie tylko doO skanadalicznej "współpracy" stro- kładny czas, ale i "a view to the kill"

- fotografia zabójstwa, czyli wspomnianego wybuchu bomby izowolumetrycznej rozrywającej kadłub samolotu na strzępy,.. Nie należy bowiem zapominać, że rejon od Smoleńska do Moskwy jest regionem monitorowanym satelitamie na mocy podpisanych porozumień rozbrojeniowych Waszyngton-Moskwa. Zresztą - jednym z wielu takich regionów w obecnej Rosji.

Zgodnie z przewidywaniami po dwóch i pot miesiącu od "katastrofy" ujawniono zapis jednej z tzw. czarnych skrzynek prezydenckiego Tu-J45M. Oczywiście, zapisy ujawnione po takim czasie nie mają większej wartości. Ciekawe - co Rosjanie tak długo z tymi zapisami robili? Oczywiście, w żaden sposób nie ujawnili "what took them so long" (co zajęło im tak dużo czasu) - jak mawiają Jankesi. Zapewne "strona polska" musiała dostarczyć "braciom zza Buga" próbki głosów załogi, by odpowiedni "zsyntezować wypowiedzi", które nigdy nie miały miejsca Potem należy wpleść je w oryginalne fragmenty taśmy... I tak powstaje swoisty misse-mage - i nie do unikniecia niezgodności i sprzeczności. "No to katastrofa, będzie makabra" mówi jeden z członków załogi o pogodzie nad lotniskiem. Rzecz w tym, że prawdziwy pilot nigdy tak nie mówi. Choćby dlatego, że wie, iż prezydencki Tupolew ma system radiolokacyjnej mapy - I pilot ogląda na ekranie teren nad którym leci i teren przed nim. Ten Tupolew mógł bezpiecznie lądować nawet przy widoczności G/0 - co w jeżyku lotniczym znaczy: zero widoczności i zerowy pułap chmur (czyli chmury dotykają gruntu). I tak nawet raz było. Dokładnie ten sam samolot wiózł pewnego razu naczelnego wodza Układu Warszawskiego, sowieckiego marszałka Dimitra Ustinowa i wylądował perfekcyjnie na małym lotnisku wojskowym na Pomorzu przy warunkach dokładnie właśnie 0/0. Wiec żaden pilot wojskowy, wiedząc jakie ma wyposażenie w kokpicie, nie mógł robić problemu z powodu widoczności 200 metrów, ani wieża kontrolna nie mogła odradzać lądowania, równie dobrze wiedząc, że to przecież nie zwykły liniowiec pasażerski, tylko "prezydencka maszyna". Bo wszak kontroler wieży lotniczej to też nie amator, tylko wysokiej klasy fachowiec. I jak jest wyposażony samolot, który wozi głowę państwa, w dodatku samolot, który już wiele razy na tym lotnisku lądował - po prostu wie. Ale wypowiedzi "katastrofa, będzie masakra" są dobre medialnie dla gawiedzi - i do zwalania winy na pogodę i polskich pilotów... Ale nawet mimo takich - ewidentnie fałszywych wypowiedzi - musiały pozostać element autentycznej taśmy. I np. Kontroler z wieży lotniczej mówi: "Horyzont" (co znaczy macie wysokość lotu zero) w tej samej chwili, kiedy drugi pilot odczytuje pomiar wysokości: "30" (czyli 30 metrów). Jak to już wspomniałem, system MECON fałszuje dane satelity nawigacyjnego sterującego pilotem automatycznym

Najważniejsze pytania

Mój Boże - Rosjanie to mnie zawiedli. Muszę Państwu Czytelnikom powiedzieć, że gdybym tzw. zamachy przypisywane Putinowi miał oceniać jako analityk polityczny i wojskowy byłbym bardzo sceptyczny. Kto zabija, jawnie i w biały dzień strzałami z pistoletu znaną międzynarodowo dziennikarkę Politkowską - i to w dniu urodzin (czy imienin) Purina? Ależ trzeba być niespełna rozumu! Albo kto truje w Londynie Litwinienkę, byłego oficera FSB (rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa), znanego krytyka Putina, radioaktywnym pierwiastkiem (dokładnie Polonem), w dodatku niezwykle rzadkim i wykorzystywanym wojskowo? Nadto łatwym do wykrycia nawet po setce lat? Kto tak nieudolnie truje kandydata na prezydenta Ukrainy - dokładnie tak. by było to łatwe do wykrycia, i by ten nie zginał? Tylko sprawca, który wlaśnie chce, aby podejrzenia padły na prezydenta Rosji, na rząd Rosji! Ależ zamachów tak się nie robi! Ileż jest lepszych sposobów... Ot, wypadek samochodowy, wybuch gazu w mieszkaniu - i sto innych, dyskretnych i trudnych do wykrycia! Raczej broniłbym tezy, że Putin może mieć u siebie groźną opozycję, przede wszystkim z kręgów dawnego GRU, która być może nawet wykonując jego rozkazy, stara się przy okazji pod nim "ryć", jak tylko może... Car Rosji może się oczywiście nie przyznać do własnej "słabości", może nawet zrobić zamachowca z Londynu deputowa-

Dziwne zamachy przypisywane Putinowi

nym, ale to nie zmienia faktu, że początkowo mógł nie mieć z różnymi wydarzeniami nic wspólnego. Osobną sprawą jest fakt, że władca Rosji może być częściowo zakładnikiem dawnego GRU, które często robi sobie, co chce, nikogo o zdanie nie pytając. Jako jedna z sił, które wyniosły Piutina do władzy... Każdy kraj despotyczny jest bowiem zawsze zagdką odnośnie widocznych i ukrytych mechanizmów władzy. Hipoteza, że Putin zwaryjował, ma skłonności do jakiegoś ekshibicjonistycznego sadyzmu, oraz otoczył się miernotami i kompletnymi idiotami - jest mimo wszystko mocno fantazyjna i stoi w dość mocnej sprzeczności z działaniami Putina jako głowy państwa. Hipoteza taka pojawiła się w intemecie, można ją dziś nazwać "hipotezą Gordionowa". Według autora intemetowych komentarzy używającego takiego pseudonimu, nowa "zbrodnia katyńska" nosi jakby "podpis Putina" - niemal jawne epatowanie się przed całym światem w rodzaju - patrzcie, ja to zrobiłem, i co mi kto zrobi? Rzecz w tym, że jest to niestety hipoteza możliwa, jest możliwe, że tak rzeczywiście jest. A wtedy, słowo "brrr..." - jest dobrym komentarzem do tego, jak mogą się rozwijać dalsze wydarzenia w Polsce... Pewno będziemy mieli serię politycznych mordów? Ale zauważmy też sprzeczność takich działań z wcześniej ujawnianymi cechami osobowości władcy Kremla. W jego działaniach było bowiem widać wiele rozsądku i autentycznej troski o kraj. Dużo przykładów możnaby podawać: dyscyplina budżetowa Chodorkowski, Bieriezowski, polityka wobec Iranu, twarde targi z USA dosłownie o wszystko i z powodu byle pretekstu, etc.. etc... Dlatego Putin i jego ekipa nigdy nie byli zbyt ciepło widziani w Waszyngtonie. I to naprawdę nie tylko z powodu embargo na import kurczaka z USA. Swoją drogą, sławne zdanie Putina: "Amerykańskie kurczaki zawierają takie ilości syntetycznych sterydów, że z punktu widzenia rosyjskie-

Szczątki prezydenckiego same

za chwiejność . jak się okazało.NIC. I oczywiście. Aha. Ale taka nieprawdopodobna głupota . Chociaż obiektywnie to właśnie Putin na tym zamachu po Polsce traci najwięcej. który przynajmniej próbował podejmować jakieś pro-polskie kroki. Szybkie włamania do pomieszczeń. bardzo mało prawdopodobne.to stanowczy opór przeciwko "The Holocaust Industry". od momentu fałszerstwa czarnych skrzynek współudział i współodpowiedzialność rządu Rosji. że gazu ziemnego mamy tyle. (Sumaryczny zysk netto z tych złóż przekroczył 60 mld USD. z Niemiec. bo przecież politykiem uległym komu trzeba . też osiąga kumulację właśnie w Polsce.. zwyczajem "polactwa" (czyli zdegenerowanych Polaków i Polek .. wina pilota. że językiem nawigacji lotniczej jest angielski i każdy kontroler lotów czy pilot musi ten język znać. A pod tym gazem jest i ropa i jest jej moc. prezydenta Kaczyńskiego? Godzącego się na nawet najbardziej niekorzystne umowy z Ameryką? Niestety może to być prawdą. To nawet powoduje dla nich nieco niezręczną sytuację.MOIM ZDANIEM • MOIM ZDANIEM .. opcja w Europie zachodniej stopniowego przestawiania się na innych dostawców . Jest to tym bardziej dziwne .mogą robić tylko polityczni durnie do entej potęgi. 6 do 7 km? Ropa z Tatarstanu płynąca do Płocka rurociągiem "Przyjaźń" też jest wydobywana z głębokości 7 km. "Zachodu". Wspomniany kongres. Obowiązuje zasada: jeżeli podejrzewamy. że ci ostatni nie żyją).wydaje się mi mimo wszystko zbyt fantazyjna. były osoby powszechnie znane międzynarodowo jak Anna Walentynowicz. jak i przekonanie o nieuczciwości komentarzy ubeckich telewizorni . że za pośrednictwem intemetu zajdzie gigantyczna niezależna od autorów zamachu wymiana informacji.nie wymaga dowożenia żadnych surowców energetycznych. Rosjanie uczestniczyli w "obróbce propagandowej" (zła pogoda.Odpowiem: właśnie tak jak było z polską siarką. że żadnej reakcji USA (a co za tym idzie NATO) nie będzie? Dobre pytania. tylko o najbogatszy kraj świata. czyli osławiona Informacja Wojskowa i będąca jej emanacją partia polityczna: PO. Najbogatsze złoża na świecie.. Twór geologiczny cały jak gąbka nasycony gazem i ropą ciągnący się od Zatoki Perskiej do Morza Północnego. Jest też faktem. Cóż .jak ich nazwał Rafał Ziemkiewicz) . A nie przebadano jeszcze nawet połowy złóż.i dyżurni nasłani "ściemniacze" swoimi wpisami tego powszechnego przekonania wcale nie zmieniają.że za pośrednictwem in- temetu wypowie się tylu ekspertów (i to np. A teraz nie chodzi 0 kolumnę Zygmunta.. że Rosja wycofuje się w radzie Bezpieczeństwa ONZ z blokowania nowych sankcji przeciwko Iranowi . mieszkań.kolejne rodem z debillandu medialne szachrajstwa PO (tejże partii polityków i propagandzistów) w rodzaju bredni jak to 50 osób naraz wyciągnęło komórki i zaczęło dzwonić. Rosji.. I jeżeli złote myśli senatora Levi'ego uległy realizacji. Polska może produkować po prostu nieograniczone ilości taniej energii elektrycznej i praktycznie darmowej energii cieplnej! Nic dziwnego. w przeliczeniu na tony paliwa umownego najmniej 130 razy większą niż cały gaz 1 ropa pod dnem Morza Północnego. Dobitnie potwierdzać na cały świat winy Stalina za pierwszy Katyń wcale nie musieli. mogą być oczywiście indywidualnym idiotyzmem politycznego waryjata ale mogą też być "balonem sondażowym" wypuszczanym przez ekipę Obamy wobec Rosji i Putina. Najmniejsze objawy niechęci do rosyjskiego gazu. I jeżeli ktoś zapyta. jeżeli Polska zacznie eksploatować swoje bogactwa energetyczne .to też tylko bezpośrednio przed lotem.. rzekomo właściciela restauracji. że winny był polski pilot. I Rosja i jej wizerunek również.. A wspomniany senator jest też w bardzo ciepłych stosunkach z panią Clinton. w USA bardzo wpływowy.bestialsko zamordowali! Cóż. a student dobry aktor i w dodatku dobrze znający angielski! Na marginesie.Amerykanin musiał być nieźle pijany. bestialskiemu mordercy..w celu ewentualnego postraszenia innych przywódców politycznych..Lech Kaczyński był niewątpliwie) .co tylko pogłębiało powszechne w Polsce przekonanie o udziale PO w spisku.to nie tylko stwierdzenie faktu (Rosja jest akurat wymagająca jeśli chodzi o importowane mięso) . W czasie 30 lat wyeksploatowano je do cna. Z tym. salonowi w Warszawce . że to był zamach .. I tego człowieka. A parę wodną można z powrotem odprowadzać do rozgrzanych skał i produkować taniutką energię elektryczną w obiegu zamkniętym tejże pary praktycznie bez końca. to znaczy. bo nie znał języka rosyjskiego? Przecież każdy wie.cóż. Odkrycie: rok 1958. w której Lech Kaczyński do końca był konsekwentny (przynajmniej nic nie wiadomo. kto wziął tego tysiaka? Student-keiner? Jeśli tak . A co z możliwą reakcją USA? Czy może Rosja wiedziała.jaką mogła być tylko "polska razwiedka". że żywiołowy rozwój intemetu ciągle wyprzedza możliwości kontroli tegoż intemetu.MOIM ZDANIEM . i potencjalnie też od naszych postaw zależy nieco więcej niż w 1945 roku. Każde następne fałszerstwo i brednia będzie tylko pogłębiało międzynarodowe przekonanie o rosyjskiej odpowiedzialności i winie.sowieckie zbrojenia w kosmosie .. że prezydent Rosji na pogrzeb prezydenta Kaczyńsktego przyleciał do Krakowa demonstracyjnie największym ze swoich odrzutowców. i tym podobne brednie)..nie jest jawna. był to też pierwszy prezydent po 1989 roku. że fenomen geotermalny w Polsce ma wartość.to byłoby dia rosyjskiej ekonomii i finansów prawdziwe zabójstwo. I co z tego.bo zachowania strony rosyjskiej od początku były jakby wzajemnie sprzeczne. Będziemy zapewne obserwować podobne zjawisko jak w Polsce .. Rosja jest obecnie krajem mocno zależnym gospodarczo i finansowo od tzw. Cóż .o ile została uzgodniona . Ale hipoteza o "globalistycznym ukaraniu" (np.rosyjski gaz nie będzie Europie do niczego potrzebny. bardzo Lecha Kaczyńskiego. komputerów i sejfów kluczowych ministrów odpowiedzialnych w Kancelarii Prezydenta RP za sprawy bezpieczeństwa państwa (zanim jeszcze było wiadomo. co to chciał te 65 miliardów. głośne od ponad roku. Wiadomo już. pilot nie znał rosyjskiego. l odmowa wypłacenia pewnemu kongresowi z USA 65 mld USD za rzekome mienie pozostawione w Polsce. No i my Polacy też jesteśmy. Putin obiektywnie bardzo stracił. Musimy pamiętać. Bardzo. zdaje się nie lubił. że to też zastanawiało. A w dodatku major Protasiuk akurat rosyjski świetnie znał! Ale to wcale nie wyklucza hipotezy. Bo jak inaczej traktować twierdzenie. tak jak w życiu. nasz kraj zapłacił już zresztą gigantyczne odszkodowanie w latach 60-tych XX wieku.i nie tylko . jeśli chodzi o sprawy Hipotezy alternatywne odszkodowawacze.MOIM ZDANIEM posłów) pokazało. a Polsce usiłują "wciskać" drogą i nieefektywną energetykę wiatrową.głosowanie za poprawką Giertycha w sprawie wzmocnienia prawnej ochrony życia w Konstytucji RP (którą poparło o 10 osób więcej niż wynosi jedna trzecia Komu narazili się bracia Kaczyńscy? .. że nowa Jałta . MOIM ZDANIEM . Ten ostami. a zapotrzebowanie całej Europy pokrywane importem na co najmniej lat 130. A może nie ma w tym elementu " zdrowej troski" o własny kraj? Musimy jednak skonstatować fakt.jeżeli taki zamontowano . Co z tego miał przeciętny Polak? Ano dokładnie . bo tak kazała europejska masoneria. To trochę jak w medycynie z trudnym do rozpoznania. Ulegli naciskom i zniszczyli własną koalicję. Fakt. nie trzeba było najgorszym post-stalinowskim kanaliom oddawać władzy.rok 1988. Ale znowu jest to mało prawdopodobne.musimy dogadać się z Rosją! Miejsce katastrofy kilka dni po tragedii. i to już od dłuższego czasu. że w poprzednim sejmie większości dwóch trzecich głosów za traktatem lizbońskim by nie było. I ostatnio bardzo awansował jako szef ważnej senackiej komisji! Oczywiście taką politykę: oddawać Rosji dosłownie za nic najbogatszy kraj świata i nadto decydujący o panowaniu w Europie . Polska to niezależność energetyczna Europy.. w ogóle nie przebywał w Warszawie (był na wczasach w Zakopanem). własny rząd i sejm.podobnie będzie teraz z Rosją. I miał rację Lech Kaczyński . chwiejnego i niekonsekwentnego . Ciekawe.. że jest ta ropa dość głęboko. Nie strzela się z bomby atomomowej do polnego konika! Tak dodchodzimy do najważniejszego pytania: Czy zamach na polskiego prezydenta był elementem szerszej międzynarodowej aktualnej gry politycznej? Otóż mógł być. kolumna poszła za $ 1000. Mechanizm blokujący stery i uniemożliwiający wzbicie się w powietrze (uruchamiający się w momencie otwarcia klap lub wysunięcia podwozia) .albo to pierwszy raz? A Franklin Delano Roosvelt co wyrabiał? l czy przypadkiem za nowym Katyniem nie kryje się nowa Jałta? A rząd USA pozwolił bestialsko zamordować zawsze lojalnego i szczerego sojusznika USA. mam na myśli polityków.cały świat dobrze wie. ale i tzw. A wspomnijmy.kosztowały. że Ameryka znowu nas "sprzedała".) Dziś wiadomo. Polski. że wśród osób zamordowanych wraz z polskim prezydentem był 1 prawosławny arcybiskup. a zarazem jakby starali się zachować pewien dystans. Nadto fakty wskazują na współudział jakichś si! w Rosji. kolumnę króla Zygmunta w Warszawie! Potem rzeczony turysta chodził na policję z restauracyjną serwetką ze spisaną "umową" kupna-sprzedaży z kompletnie nieczytelnym podpisem. czy byli nieco wstrząśnięci. w Warszawie. Polonia pamięta Lecha Kaczyńskiego torpedowanie lustracji i umizgi do polonijnej agentury. A w polityce. lepiej przyjrzyjmy się spokojnie faktowi. USA. jeżeli wkrótce przekonamy się. jak pewien warszawski restaurator sprzedał w 1927 roku mocno podpitemu turyście z USA. Odnotujmy też. zawsze należy uwzględnić najgorszą ewentualność. by zmienił zdanie) . go prawa sanitarnego nie nadają się nawet na pokarm dla psów" ... sprawstwo kierownicze... A swoją drogą. Która w dodatku dość łatwo pomoże ustalić niezbitą prawdę! Kła to zrobił? Co wiemy na pewno? A co jest hipotezą? Jedno nie ulega wątpliwości: bombę izowolumetryczną (najparwdopodobniej wyglądem zewnętrznym udającą jedną z niewielkich gaśnic przeciwpożarowych) umieszczono w prezydenckim Tu154M w Warszawie. I tak to oceniają nie tylko kraje NATO.. szeroka opinia publiczna.... że świat w roku 2010 jest zupełnie inny niż świat w roku 1945. O czym można się przekonać na dowolnym formu intemetowym . Zakończenie eksploatacji . A wszak Polska jest członkiem NATO.. A jak dotychczas za "pierwszy Katyń" w jakikolwiek sposób zadośćuczynić nigdy nie mieli zamiaru. że ono się rozwija... ale niesłychanie i śmiertelnie groźną chorobą o nazwie: zapalenie otrzewnej. Bestialstwo tego mordu też mówi samo za siebie. A jeżeli USA tego nie rozumieją? A to proszę bardzo . że zapotrzebowanie własnego kraju możemy pokryć na co najmniej 1000 lat. W dodatku wspomniana "obróbka propagandowa" do zamachu na początku była w rosyjskich mediach tak idiotyczna. Za mienie obywateli USA przejęte w Polsce po II wojnie światowej. A rzecz w tym. że Niemcy u siebie rozpaczliwie poszukują źródeł geotermalnych. 0 tym bowiem. to trochę mi to przypomina autentyczną historię.to pewno jak 20 czy 10 obecnie. że trzeba znowu oddać Rosji Polskę w zamian za współpracę odnośnie Iranu i w Afganistanie. że Rosja mogła od początku wiedzieć o zamachu. Tego sprawcy zamachu nie przewidzieli ..zgodnie z prawem międzynarodowym sprawa ta jest załatwiona raz na zawsze. .22 KURIER KURIER CHICAGO 2-8 lipca 2010 r. że od momentu przedstawienia fałszywych taśm z czarnej skrzynki rząd Rosji i Putin biorą w nowej zbrodni katyńskiej co najmniej aktywny współudział. ogłoszenie się przez Komorowskiego głową państwa przed oficjalnym potwierdzeniem.np. że ono już dawno jest faktem! Tyle.. że mogło to być nieco bardziej skomplikowane. To Putinowi grozi międzynarodowy ostracyzm jako nieobliczalnemu. a miliard dolarów w latach 60-tych i 70-tych .MOIM ZDANIEM . jak dobrze.ale i jakby żartobliwa wizytówka osobowości tego polityka.a co mnie to obchodzi? . że bracia Kaczyńscy wcale takimi za bardzo propolskimi politykami nie byli. że Lech Kaczyński nie żyje sprawny i w oczywisty sposób uprzednio przygotowany charakter tej akcji wskazują jednoznacznie na główną siłę wykonawczą zamachu . Tak.. albo nawet sprawować tzw. etc. jawnie robiąc sobie kpiny z zachodnich polityków i chmury islandzkiego pyłu. że pojawią się tilmiki z odgłosami strzałów na miejscu katastrofy. że jedyna sprawa.. W dodatku elektrownia geotermaina jest elektrownią idealną ..).w dziejach polityki amerykańskiej . Wypowiedzi senator Carla Levi'ego w Waszyngtonie. Tu zadajmy sobie pytanie: Czy Rosja mogła sama przeprowadzić taki zamach (z "polskimi" mętami z osławionej IW jako głównymi wykonawcami) bez jakiegoś międzynarodowego przyzwolenia? Teoretycznie tak. i jest do tego paskudnie zasiarczona. albo jak to nie miał doświadczenia pilot prezydenta kraju .

Musi zarabiać "dewizy" choćby dlatego. Bo jak pisała Agata Christie zbrodnia jest głupia. ł Tusk z tych projektów się wycofał. czego liderzy KPA z pewnością nie zrobią. chociaż mają pieniądze . Złodziej. gdy obcemu państwu zleca się śledztwo. że czekają wielka modernizacja armii. Tym sposobem kompletnie i bez żadnej możliwości manewru uzależnili się.. i zdrajców i durniów w rodzaju Tuska!!! By zakończyć nieco bardziej optymistycznym akcentem. Co by się stało. Bądźcie spokojni. Tak to jest. widać Polakom bogactw ich kraju nie potrzeba? Miejsce katastrofy prezydenckiego tupotewa. Nie mówiąc 0 braku innych źródeł dochodów na modernizacje kraju.jakich ludzi sobie jako naszych polityków i reprezentantów wylansujemy! And last but not least! Ostatnie.. Po trzecie: właśnie dlatego Rosja nie może dopuścić do podziału Polski i musi ją "zachować" w całości. żeby otoczyć "kokonem" krewnych zamordowanych obywateli USA. że byliby wobec Rosji lojalni.dążą do przywrócenia granicy z 1937 roku. Po czwarte: jeśli Polska nie będzie stawać Rosji przysłowiowym okoniem.jak śpiewał bard stanu wojennego. wartościowych ministrów i generałów. Bo polityka USA od zawsze była sprzeczności zasadniczych pełna. Idę o zaktad. Polityka polska nie może być prowadzona przez błaznów! I w dodatku skończonych durni! Pomijając kwestię. tylko cicho. by zwiększyć szansę ocalenia Prezydenta RP. I jak można przypuszczać.i samo wystąpienie do rządu USA o podjecie działań wyjaśniających miałoby wszelkie podstawy prawne! Tyle. Jan Krzysztof Keflus. I Twoim dzieciom. że ciepły deszcz pada. Niestety.MOIM ZDANIEM . jak im ktośsz. Tak czuję.MOIM ZDANIEM Jak mawiał marszałek Piłsudski polityka Polska to dwie sprawy: Niemcy i Rosja. I potem próbowałeś wcześniej wylądować. KURIER CHICAGO KURIER 23 MOIM ZDANIEM . ale nie najmniej ważne! Cześć Waszej pamięci. że od chwili zamordowania Lecha Kaczyńskiego i 95 współpasażerów .2-fl lipca 2010 r.. Co za refleks i poprawność decyzji! Dlatego właśnie nie ma żadnych Twoich wypowiedzi z ostatnich minut lotu na tych taśmach.. która tak poparła naszego Cyrana i zainicjowała interpelację podpisaną przez 111 posłów i J 3 senatorów w obronie naszych emerytów. zawsze lojalni wobec tego nieszczęśliwego kraju.i cześć Jej pamięci! Polska polityka.też nigdy nie zrobią. żeby się nauczyli mówić.. jak próbowałeś ratować swojego prezydenta.gdy zabijają.. zabija sam .bije on Tobie.może otrzymać kawałek tego europejskiego energetycznego tortu. że przechytrzy cały świat Nasi zbrodniarze z razwiedki odegrali główną rolę w zabójstwie prezydenta. podpisał wszystko.MOIM ZDANIEM .a prosto w oczy.. Będziemy pisać. byleby tylko ktoś je j.to wielkie zbiorniki gazu i ropy. nawet w Chicago. Gdy zrozumiałeś. obaj panowie... że tacy są i Rosja wcale nie musi w Polsce polegać na kanaliach z razwiedki . gotowa głosować i na PO. że to zamach. . l jak długo będziesz na to Polonio pozwalała i powierzała swoje sprawy takim ludziom? Wystąpić o zdjęcia satelitarne do władz USA. który po pierwszej wizy- Pytania o politykę Polską po "nowej Jałcie" cie jako prezydent RP w USA oświadczył. Zaś w "drugim Katyniu" straciliśmy też senator PiS Janinę Fetlińską. że społeczeństwo polskie dzieli się na części dwie. Annę Walentynowicz.) Jak nasz Sylwester Chruszcz. to lubi okraść cudzy dom. że Ty pierwszy "skapowałeśsię". Trochę to zależy i od nas. Myślę. by Polacy.ale tego organizacje polonijne. że stawiała ona w Polsce jako na swoich sojuszników na najgorszy rodzaj kanalii. dzielni żołnierze. morderca jest pyszałkowaty i głupi. Ale to zależy od jednego .czy w Polsce. a w tym samym czasie FBI wsadza kolejnych rosyjskich szpiegów! Dziś USA "rezygnują" z Polski. Jeśli Rosja będzie miała możliwość nic Polsce nie dać . i wywierać choć częściowo skuteczny wpływ! A wywierać skuteczny wpływ musimy szybko się uczyć. Wszyscy. Polityka polska nie może być prowadzona przez błaznów. przyjdzie ukraść ponownie. agentura polonijna dostanie "prikaz". w tym z tak potrzebnych wałów przeciwpowodziowych. za dwa lata może być coś zupełnie innego.a nie jednocześnie kreci sam sobie sznur na szyję. Cóż. cała Ziemia Lubuska. Wielka to strata . chyba. że nienawidził PiS . Tusk przypomina pod tym względem Wałęsę. Tusk "zrezygnował" z tych funduszy nie dlatego. Apelowałbym o poniechanie tym razem tych emocji i w zamian o pomyślenie o gazie..ale one. której to bandy liderzy właśnie zamordowali Prezydenta RP.S. żeby Kongres Polonii Amerykańskiej wystąpił: o zdjęcia satelitarne z miejsca katastrofy do rządu USA (bo przecież wiadomo.. choćby sparawiedUwość i prawdę ...MOIM ZDANIEM .. I w dodatku Polskę ma w d. jako się rzekło. którzy nosili mundur i nigdy nie splamili swego honoru.choćby rodzinie Wojtka Seweryna.. i nawet do głowy im nie przyjdzie. A powinno najmniej 170 tyś.. co z siarki. Ta ostatnia grupa pod wpływem zapiekłych emocji niechęci do tej pierwszej grupy.. dzielni i świetnie wyszkoleni żołnierze! Odwaga i honor jeszcze na szczęście nie zginęły. dzielni piloci polscy! Panie majorze Arkadiuszu Protasiuk! Nie wiem...ale targować się potrafili. że zarządziłeś awaryjne ładowanie. co to przekonuje. I nowa umowa emerytalna tak lansowana przez Spulę w ogóle nie weszła w życie . tylko cicho!" . co mu Amerykanie dali do podpisania". A w zamachu na prezydenta Polski zginęli też obywatele USA . a stery nie działają. Wiem. tarabanić.czyli w lwiej części przez Niemcy. że "Ruscy spisali się OK" i tylko niepotrzebnie niektóre radia i gazet w Chicago robią szum! "l tylko cicho... jego żonę. budząc zdumienie w Brukseli! Jeszcze nigdy żaden kraj Unii nie zrezygnował z funduszy już przyznanych i "zaklepanych" przez Komisję Europejską! I w dodatku tak dużych! Ale wiadomo. nierzadko szujowaci (jak wobec Leppera czy Giertycha) . Lech i Jarosław Kaczyńscy byli chwiejni. czy w Chicago .. Wróćmy może na nasze chicagowskie podwórko.od tego jakich polityków teraz wylansujemy. które wystawiają pewną cześć ciała. że tu nawet wchodzą w grę roszczenia odszkodowawcze. pewną część ciała wypinają i nie chcą żadnych korzyści z tego dla siebie. że SSĄ nadpłaciła im emerytury i teraz przez iks lat nie dostaną ani grosza?! Teraz wystarczy tylko wyłożyć 150 tyś.tylko. USD i w Supreme Court i obalić "potrącanie wsteczne" jako ewidentnie niezgodne z Konstytucją USA (przy okazji uzyskując dla poszkodowanych należne odszkodowania) .MOIM ZDANIEM . że Amerykanie nadal nie mają dostępu do baz danych polskiego systemu emerytalnego. Za to w ZKP (w siedzibie...to nic nie da Nasz złoża gazu i ropy będzie wydobywał Gazprom. ale przez skórę czuję. komu bije dzwon. Nic innego porównywalnego "na eksport" nie ma. Gdziekolwiek jesteś . nazwijmy je klerykalną i antyklerykalną.e! Własny honor i rozsądek zapewne też przechowuje w tym samym miejscu. choćby z sekcji zwłok czy analizy spektrofotometrycznej szczątków samolotu dowody na zamach i wybuch bomby izowolumetrycznej niewątpliwie dokładnie zebrali I udokumentowali. Musiałeś tak właśnie krzyknąć.. . Bo Rosjanie. żeby zrobił w tej sprawie szum na Kapitolu. ale i staną się znaczącym eksporterem. A ty Rodaku. że za to przecież można brać pieniądze .. liczne grono duchownych i innych osób. bo myśli. W Chicago głosowało około 17 tyś.. ale wytargowali 46 mld Euro na projekty finansowane przez UE . nota bene.. byleby przeciw tej pierwszej. bo od chwili rezygnacji z tych funduszy jest postrzegany w całym świecie jak skończony błazen i niemiecki agent. że KPA (i osobiście Frankie Spula) na pewno nic takiego nie zrobi. Jeśli się nie ockniesz i nie zorganizujesz. zdałoby się sytuacji. (Rzecz w tym. nie pytaj.są to najzwyczajniejsi bestialscy zbrodniarze. okazać pomoc prawną rodzinom zamordowanych w staraniach o wykrycie sprawców zbrodni . któremu na imię Polska. który w dodatku jak się da. w dodatku nijako "bezterminowo"! Zbrodniarz.. a my będziemy z tego mieli tyle. Obecnie Miedwiediew je sobie hamburgera z Obama. przy ulicy Dywersji) będą spotkania z jakimś miśkiem z SSĄ. komu bije żałobny dzwon. choćby poprzez swoich kongresmenów.. sam nie wie jakich.. I mogą ich zniszczyć w każdej chwili. Jeden bezkarnie zamordowany ksiądz oznacza wkrótce następnego zamordowanego. gdzie się da! Bądźcie o to spokojni. cała Puszcza Notecka 1 całe Pomorze Szczecińskie . że wpływa na politykę Rosji lub Niemiec. I też KPA nie ma takich kongresmenów.nie pytaj. w tym naszego Wojtka Seweryna. będą walczyć o Wasze dobre imię na przekór tej całej szkalującej Was bandzie kanalii. można było stwarzać znaczące fakty. nafcie i pieniądzach. który raz bezkarnie ukradł. gdyby USA taki swobodny ("na życzenie") dostęp uzyskały? Kolejne kilkadziesiąt tysięcy polskich emerytów w USA dostałoby listy. . Jeżeli Niemcy uzyskają te tereny. politycy jak najbardziej pro-rosyjscy. który przy okazji okazał się tak użytecznym dla Polonii. . jakie one aktualnie są. co starannie zamazano na tych taśmach.. Ale cały Dolny Śląsk. to na szczęście nie tylko Spula i Mika! I nawet w tak beznadziejnej. Ustąpili w sprawie traktatu z Lizbony.przynajmniej w tym zakresie. Sprzęt tej ostatniej akurat mocno się postarzał.. Po pierwsze: Rosja musi eksportować swój gaz.ał! Wybory w dniu 20 czerwca i 4 lipca będą w znacznej mierze referendum. ale nawet radnych miasta Chicago. jak już wspominałem. osób. Wszystko inne nie ma znaczenia.. Po drugie: Niemcy . który szansę na reelekcję miał obiektywnie niewielką. że dane satelitarne sterujące pilotem automatycznym są sfałszowane. tak jak i Rzeczypospoli ta! Rafał Kłimuszko P. l to jest skutek "rządów dusz" wśród Polonii tej bandy kryminalistów (i ich agentury).. co do których wiadomo. że ta okolica jest monitorowana satelitamie). et consortes z PO przypominają pod tym względem pewne panie. żeby im wmawiać.. Ale jednocześnie stali się kompletny mi zakładnikami Rosji. I daje do trzymania ten sznur sąsiadowi. Za to KPA i prezes Spula odegrali istotną rolę w akcji wymierzonej w polskich emerytów. Obecnie cztery sprawy są kluczowe.... że w tej chwili ubecko-razwiedkowa agentura dostała takie rozkazy i właśnie tak robi!!! Te sługusy zbrodniarzy i morderców. bo instrukcje uboli i razwiedki dla agentury w organizacjach polonijnych (porównaj: In- Zadanie dla nas na teraz strukcja 02/90) przewidywały konsekwentne ich osłabianie tychże polonijnych organizacji i likwidację identyfikujących się z Polonią nie tylko kongresmenów i senatorów USA. mówić. to nie tylko staną się samowystarczalne energetycznie.a praca. A wspólnym mianownikiem jest ... że tak mu Angela Merkel kazała. czy się nie mylę.) To jest właśnie to.a to zostało wykonane. (Odwieczny błąd Rosji polegał zawsze na tym. Jakby się chciało. pomijając oczywisty aspekt polskiej racji stanu i aspekt moralny. a zarazem potrafiliby bronić polskich interesów . licząc na miękki bagnisty grunt. w zamian za "nieprzeszkadzanie w Europie" . że podpisał "15 czy 16 porozumień. jeśli ma jeszcze choć trochę rozsądku. i nie podejmiesz działań .

Po chwili usłyszeliśmy odgłos dwóch eksplozji. jakby kompletnie zdumieli" . Mówił też. Ten pirotechnik. taki jak przy starcie. że prokuratura wojskowa w Polsce ofcjalnie prowadząca śledztwo w sprawie " katastrofy" w dniu 10 kwietnia 2010 roku. na lotnisku. przytoczmy ten wpis w całości: . z wieży wybiegł kontroler.opowiada świadek. Drugi pomocniczym me- tani świadkowie chanikiem i wartownikiem. Wszystko bardzo słusznie. Gdy nas mijali. Po czym wszyscy musieli podpisywać. głośno przeklinając. że dzieje się coś złego. I nawet pozwala na rekonstrukcję wydarzeń. że winni są tylko polscy piloci. Lech Kaczyński miał zamieszczony w swojej marynarce " naprowadzacz" sygnału satelitarnego GPS (na wypadek gdyby został porwany). zwany " Pikusiem" też tam był. którzy pierwotnie mieli lecieć razem "z prezydentem i kilka innych osób. mający opinię znakomitego fachowca.ładnych kilka. We wspomnianej dyskusji . Dopiero gdy na nich nakrzyczeliśmy. " Sprawiali wrażenie. jakie ocalały.. wiec wiedzieliśmy od razu. że mogli się w rachunku o osobę czy dwie pomylić.podają wszyscy świadkowie .Prezydent!. Wywołało to konsternację dwójki pozostałych agentów. może sobie wierzyć w ** opowieści TVN" . że takie straszne kłopoty będzie miał .. o wyglądzie młodych. w stronę nadlatującego Tu-154M. Wszyscy świadkowie podkreślają też człowieka w podeszłym wieku. Część wsiadła do jednego z nkh i odjechała . W klapie marynarki ma identyfikator GPS. co z nim będzie. Gdy auta rosyjskiej obsługi w końcu odjechały. gdzie rozbił się samoloL Ale po chwili zawracali..bo chcieli pomóc w akcji ratowniczej. Prawo zakazuje mu ujawniania swoich zeznań. Jak również. prosili Rosjan. co z Tupolewem? Jeden z nich przez otwarte drzwi auta Wiemy. które dotarły na miejsce katastrofy. a potem (następne cichsze trzaski) . Kadłub dosłownie " wyparował" . Świadkowie zgodnie podkreślają też. w charakterystycznym " dwutakcie" (czyli dwa wybuchy) . iż pod groźbą odpowiedzialności karnej. przesłuchała wszystkich Polaków obecnych owego feralnego ranka na płycie lotniska Smoleńsk-Sicwiemyj. Powinno być ich bowiem trzech.. Co wiemy " na teraz" ? Otóż Jak40 przywiózł do Smoleńska grupę dziennikarzy. bo wyglądał na bardzo starego człowieka. bo może trzeba ratować rannych. prócz odepchniętych i silą wybuchu odwróconych do góry nogami skrzydeł. Już ten fakt wywołał pewne zdziwienie dziennikarzy zaznajomionych z procedurami BOR-u. podobnie jak i wypchnięte ciśnieniem wybuchu nity skrzydeł widać wyraźnie na zdjęciach z miejsca katastrofy! Siła wybuchu oderwała też stateczniki (małe skrzydełka) z ogona samolotu.nieprawdaż? Jednakże powolutku to i owo wycieka z tych " tajemnic" . że słyszeli dwa wybuchy. przynajmniej częściową.. który wybiegł z " wieży kontrolnej" (typowej wieży kontroli lotów na tym lotnisku w ogóle nie ma) i z objawami rozpaczy zakrywał sobie twarz i uderzał się rękami po głowie.komentarzach dopisanych przez internautów do artykułu . zakrywał rękami twarz. w tym piloci Jaka. Łapał się za głowę..Rosjanie jakby niczego nie rozumieli. by tam natychmiast jechali. byli też prawdopodobnie pierwszymi osobami. . TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . pomóc w ewakuacji . Krzyczeliśmy do nich.. że będzie miał straszne kłopoty. wielkie problemy. Również szczątki kabiny i ogona samolotu były w nienaturalnie dużej odległości od siebie. że w kierunku wschodnim nie ma wyjazdu z lotniska. oczekującej na Lecha Kaczyńskiego. też działy się dziwne rzeczy.. Przypomnijmy. 2V . że na pewno zaraz zostanie aresztowany. jak to tam wyglądało. że pilot mjr Arkadiusz Protasiuk zdołał jednak " posadzić" maszynę. że Rosjanie z obsługi lotniska byli kompletnie zaskoczeni powstałą sytuacją.. .reszta czekała na przylot prezydenckiej " tutki" . bo nie może pogodzić się ze zrzucaniem winy na załogę Tupolerzucił nam: " Odlecieli" . biegał w kółko i powtarzał. Nic z tego nie rozumieliśmy. Dwóch agentów BOR-u obecnych na płycie lotniska szybko wymieniło miedzy sobą jakieś uwagi . Bo teraz tylko wciąż słyszę. A tu. serię cichszych trzasków ... Krzyczał. co widział i słyszał na lotnisku w Smoleńsku. Wśród osób oczekujących prezydenta było też dwóch agentów BOR-u. gdzie zapadła głucha cisza.wspomina... a symetryczny charakter " ubłocenia" kół wskazywał.gałęzie drzew i krzaków łamane przez odłamki kadłuba i części samolotu. bo okazało się.relacjonuje nam osoba z załogi polskiego Jaka-40.Po kilkunastu minutach usłyszeliśmy dźwięk nadlatującego Tu-154. który lądował w Smoleńsku tuż przed maszyną z prezydencką delegacją. Krzysztof P. ale nie byli spanikowani . " niezbyt głośne dwa wybuchy" (cytaty dosłowne z zeznań świadków). że jest katastrofa machaliśmy rękami.opowiada świadek." Około dwa miesiące temu Polsko-Polonijna wa. wsiedli do samochodów i ruszyli w stronę.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . bo śledztwo trwa. że polityka polska nie może być prowadzona przez jawnych zdrajców polskich interesów i tych ostatnich.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU FiiipIKonopiński — l ^j • lUMĄMiA* zdecydował się opowiedzieć o tym " Faktowi" . Musieli jechać inną strona. czyli Partię Oszustów (w skrócie PO) . te wybuchy były jakby " cichsze" . bo zdaliśmy sobie sprawę. Początkowo był całkowicie normalny. że w porównaniu z wybuchami znanymi z filmów.trzeba po prostu odrzucić w wyborach. Były to dwa jedyne większe fragmenty. Z powodu ważności sprawy. po nich jakieś głuche trzaski.in. Oni wiedzieli od nas. jeśli nie kilkanaście minut wsiedli do swoich samochodów. druga głośniejsza ale słyszalne wyraźnie i z całą pewnością były to dwa wybuchy.wyróżnił się jeden głos. ale Relacja zamieszczona przez dziennikarza "Fakty" m *-• ' r b TF j i* Specjaliści pracujący na miejscu katastrofy. Jeden z nich był kierowcą prezydenckiej limuzyny. którą czytelnicy nazwali " obroną Putina" -wywołał dość znaczącą dyskusję.tłumaczy nasz rozmówca .Cały czas jestem jeszcze w szoku i nie mogę dojść do siebie . że jest mgła i bardzo złe warunki. uzasadniał (prawidłowo) tezę o zamachu przy użyciu bomby izowolumetrycznej (zwanej też termobaryczną) i akcentował kwestię o konieczności dogadania się z Rosją w sprawach energetycznych. które trzeba wyjaśnić . że mówili: " . Rzeczywiście .. Powyższe zeznanie jest tym cenniejsze. Wszyscy świadkowie zgodnie podają.. Rosjanie rzeczywiście po dłuższej chwili . Eksplozje były jakby " przytłumione" . zauważoną przez dziennikarzy. Koła samolotu były zabrudzone błotem . . auto głowy państwa sprawdza bowiem trzech agentów: kierowca. Masz czytnik? Mam. I panowie prokuratorzy kładli na to wielki nacisk.dźwięk jest autentycznie cichszy niż przy wybuchu bomby konwencjonalnej. Ale po kolejnych kilku minutach wrócili. że bomba eksplodowała w momencie uderzenia podwozia w ziemię (zapalnik wstrząsowy). nie wolno im ujawniać .jeżeli ktoś lubi bajki. Autor wprost wyśmiał ataki na polskich pilotów. Że samolot się rozbił! Żeby nas zabrali..TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . że zostało oficjalnie opublikowane. A to ciekawa sprawa . Łącznie 36 osób (moi informatorzy-świadkowie zastrzegają.Piloci wrócili do samolotu i przez radio rozmawiali z załogą prezydenckiej maszyny. I zapadła cisza. silnik pracował spokojnie. Nasz rozmówca był już przesłuchany przez polską prokuraturę.. Opowiedział śledczym. pytaliśmy. pokazywaliśmy.14 KURIER KURIER CHICAGO 30 lipca-5 sierpnia 2010 r.) Czekały na nich dwa busiki. Co znaczyło. czy coś wiedzą. mechanik (który zagląda m.Ludzie muszą dowiedzieć się. ale wsiadł do wspomninego busika i odjechał do Katynia. pod podwozie i sprawdza ustalone podzespoły.i zapadła zaskakująca cisza. z obsługą tego lotu. Kontrolera dobrze zapamiętał.. że zostali poinformowani. Ci agenci. Bo dokładnie tak wybucha bomba izowolumetryczna. Oczywiście . czy nic nie jest uszkodzone) oraz pirotechnik. że wspomniany tekst dotyczył" katastrofy" na lotnisku w Smoleńsku.opowiada nam członek załogi Jaka.. bo było tam coś zagrodzone. Byliśmy przerażeni.wszyscy obecni na płycie lotniska. tyle że zniszczenia większe! Słyszalne trzaski to najpierw rozrywany w strzępy kadłub samolotu. To charakterystyczne ubłocenie kół. Przed każdym " wsiąścicm" Prezydenta do Jego limo. jak to uderzenie w drzewko oderwało skrzydło samolotu i " pilot stracił sterowność" (a są- Na miejscu katastrofy " . Stojący w pobliży zdążyli tylko usłyszeć. I musieli jechać " na około" ! Widząc co się dzieje. że doszło do katastrofy. Ponieważ tekst miał i swoją stronę kontrowersyjną. . w stronę katastrofy pobiegł też przynajmniej jeden dziennikarz z dużym aparatem fotograficznym.i obaj szybko (bardzo szybko) pobiegli Czego świadek z załogi Jaka-4Q nie wspomina Szczątki samolotu były rozrzucone na ogromnej powierzchni. żeby ich zabrali ze sobą . w bardzo krótkim czasie jeden po drugim po czym jakiś potworny trzask.Członkowie załogi Jaka ruszyli do stojących przy płycie Rosjan z obsługi lotniska.co zeznawali. Gazeta Internatowa " Kworum" zamieściła artykuł Rafała Klimuszki" Komu bije dzwon" -znany i czytelnikom " Kuriera Codziennego" . wysportowanych mężczyzn.Po wylądowaniu cześć z nas stanęła przy pasie lotniska i czekała na Tupolewa . To też świadkowie podkreślają. Biegiem naprzód!" Rzeczywiście. Dalszy przebieg wydarzeń jest zgodny z przedstawionym powyżej.ale tylko w jednym miejscu. W pewnej chwili dobiegł nas jednak huk silnika..

. A przecież tradycyjna bomba nigdy nie rozerwie kadłuba w taki sposób. ha.dlaczego " polska" prokuratura nie wystąpi do władz USA o zdjęcia satelitarne z momentu " katastrofy" ? Ale gdyby kto myślał.z pewnością przyniosłaby tutaj rozstrzygający dowód. że wspomniani dwaj agenci BÓR zaraz po powrocie do Warszawy zostali zawieszeni w obowiązkach za " nieautoryzowane użycie broni służbowej" !!! Tyle wiadomo. powinniśmy okazać temu zespołowi wszelkie wsparcie. ła naturalna.i postępowanie po świńsku wobec kogokolwiek. Do dziś już są pewno obaj" przeniesieni gdzieś daleko" albo wyrzuceni ze służby.podstawowy typ rosyjskiego wojskowego transportowca. którzy wkrótce nadciągnęli. Dlaczego Rosjanie badali szczątki samolotu na obecność tradycyjnych materiałów wybuchowych.35 czasu polskiego i zawrócił. I to oderwalo skrzydło samolotu o tak mocnej konstrukcji jak Tu-154M! (Pozostaje tu jeszcze pytanie. Rosjanie. to odwrócenie i4 do góry nogami" szczątków samolotu nastąpiło dopiero wskutek ogromnej siły wybuchu tego typu bomby. prywatnych mieszkań.jak kto woli nazywać).w tym wypadku wewnętrznej powierzchni kadłuba samolotu) . że " polska" prokuratura sabotuje śledztwo jest w " błędzie" ! Bo wniosek o pomoc do władz USA będzie! A mianowicie. Janickiego trzeba by z miejsca zawiesić w obowiązkach za niezgodne z prawem zabezpieczenie lotu Prezydenta RP. Dlaczego wszelkie działania w Warszawie . a nie bomby. gen. wystarczy spojrzeć na radar satelitarny z dnia 10 kwietnia . że pilot wojskowy.15! (Samolot Prezydenta RP wystartował w Warszawie z półgodzinnym opóźnieniem. " ogonowej" części samolotu. w ramach okazywania lekceważenia. Tylko pirotechnik. A obu tych żołnierzy należałoby z miejsca awansować i odznaczyć!!! Czy kiedykolwiek poznamy ich imiona i nazwiska? Natomiast w pierwszych dniach maja 2010 roku wspomniany czołowy pirotechnik BOR-u Krzysztof P. I też proszę Państwa Czytelników o jedno: Gdy ktoś wam wmawia. Ale w dniu 10 kwietnia roku pamiętnego. gdy lądował premier Tusk . które taką bombę tworzą. Agenci BÓR. I zawsze uprzednio.nie ma co Uczyć. czyli od wschodu (BOR-owcy nadbiegli od zachodu). l stanęli po obu stronach w pozycji warty honorowej.) Swoją drogą.np. aby się nie zbliżali (" Paszli won!" ) i w końcu byli zmuszeni oddać strzały ostrzegawcze w powietrze. też nic by nie zostało.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU molot odwrócił się na grzbiet). Prokuraci jak dotąd nie zainteresowali się faktami w rodzaju: 1.) Czyżby Rosjanie. jakby to załoga lł-76 symulowała. a nie agentów BOR-u obecnych wówczas na lotnisku! Jeszcze dzwiniejszy jest lot samolotu Ił-76. który z objawami rozpaczy biegał tam i z powrotem.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU • TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . co wcześniej " ogłosiły" ubeckie tclewizomie w Polsce. termobarycznej? A analiza spektrofotometryczna (metoda z wyboru do analizy śladowych szczątków substancji.30 lipca . spoza szczątek ogona samolotu rękę w białej koszuli oddającą strzały z pistoletu. informacja od świadków obecnych wówczas na płycie lotniska.w takie bzdury to nie wierzcie! Bo oficer to oficer. awansowano na wyższy stopień wojskowy i przyznano bardzo wysoką nagrodę pieniężną! Jedno było tylko niejasne . ha. został obsypany nagrodami. że rozbił się rosyjski samolot.. który wiedział.. i to chyba samego dowódcy BÓR. bo i tak wiedzieli. Te nowe rozkazy obejmowały prawdopodobnie zabezpieczenie " wejść na teren" i również konfiskatę wszystkich aparatów fotograficznych i kamer dziennikarzy. czy KPA. Ale to nie zmienia faktu.. wspomnianego generała brygady Mariana Janickiego? Bo przecież na " wieży kontrolnej" lotniska Smoleńsk-Siewiemyj powinien być jako asysta dla Rosjan również polski kontroler lotów! Tak stanowi prawo międzynarodowe. wracając do naszych dwóch agentów BOR-u. natychmiastowe włamania do biur. niestety dość fragmentaryczna. że bestialstwo (równe tylko bezsensowi) tego nowego katyńskiego mordu stanowi wyzwanie dla każdego z nas. A fe! Taki brak koordynacji!? A może polscy piloci. Świadomie mówię " My.) Wieść gminna niesie. Dobiegając przez cały obszar porozrzucanych szczątków. Odnotujmy fakty. Bo gdyby jednak piloci Tu-154M jakimś cudem " dociągnęli" do pasa startowego i ta bomba wybuchłaby w momencie uderzenia kół o beton tegoż pasa z oczekujących osób. Ale widać. kiedy prezydencki Tupolew jeszcze leciał? 2. czy sztuczna! (Ha. w sposób nieco przyśpieszony. a nie histeryzująca panienka. Salonik Prezydenta RP znajdował się w tylnej. przy zwłokach Lecha Kaczynskiego bardzo długo . po wspomnianym identyfikatorze emitującym sygnał GPS znaleźli bez trudu. major. mglisty niż! Można też zapytać. Rosjanie fałszujący czarne skrzynki. (zwany " Pikuś" ). ani ze samolot odwrócił się do góry nogami? (Niestety. mógł się bać oczekiwać na płycie lotniska Smoleńsk-Siewiemyj.. Ryzyko wczesnej śmierci.5 sierpnia 2010 r. także dwa dni wcześniej.to na pewno nie On! . wiózł z Moskwy agentów rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa do zabezpieczenia wizyty Lecha Kaczynskiego. że to było zjawisko naturalne! Pokazuje to dobitnie nawet Weather Channel .by było oczywiste. Klimuszko.tylko ten typ bomby jest w stanie to spowodować.stanowią wyznaczniki psychologiczne tego zawodu. podobnie jak i z Jaka. a konkretnie konwencja lotów samolotów o satucic HEAD (od " głowa państwa" ).. bryg. O ile przypadkiem nie zeszli z tego świata.. Jak i wspominany wcześniej kompletny brak kadłuba rozerwanego na drobne strzępy . Dwaj agenci BOR-u opuścili swoje posterunki warty honorowej przy zwłokach Prezydenta RP dopiero na rozkaz drogą radiową. ciało Preydenta RP. miały w oczywisty sposób charakter wcześniej przygotowany i zaplanowany? 3.za co nagle te wszystkie nagrody? Jedno jednakże nie wymaga komentarza. Dlaczego portal internetowy Wyb-gazety podai informację o katastrofie i o tym. a tym bardziej wobec własnego pilota . że polski Tu-154M miał planowo lądować o godzinie 8.nadciągał od strony " ogona" samolotu. czy to w końcu nie było bezpieczniej i pewniej odjechać do Katynia? Co wydarzyło się potem " Polska" prokuratura prowadząca śledztwo nie ustaje w wysiłkach. tak jak i podejmowanie decyzji i odpowiedzialność za nie . .bo na organizacje Polonii typu ZNP. żali się: " Jak nie wyląduję. że lecą bez skrzydła? I że wcześniej ścieli drzewko? I że lecą do góry nogami? I dlatego w ogóle tego nie skomentowali??? Na tych odczytanych z trzymiesięcznym opóźnieniem taśmach? Ha. Tyle.jak pisze red. dlaczego prokuratura w Polsce nie przesłucha choćby szefa BOR-u. W tle mignął jakiś zbliżający się Rosjanin kręcący filmik swoim telefonem komórkowym .. co z drugim skrzydłem . ha. których rzekomo wg Rosjan nie było? 5. Na filmie nakręconym przez Rosjanina widać wyraźnie m. czemu na tych " odczytanych" taśmach z czarnej skrzynki nie ma nic o oderwanym skrzydle.. że ogromna powierzchnia rozrzuconych szczątków samolotu sama w sobie stanowi mocny dowód na wybuch bomby izowolumetrycznej (termobarycznej . co wybuchnie w kadłubie prezydenckiego samolotu (bo sam tę bombę skonstruował i tam umieścił). który podchodził do lądo- wania o godzinie 8.) Problem polega na tym. W każdym razie tkwili tam. że wszyscy zginęli na dwie minuty przed katastrofą. Ten Ił-76 . (Wcześniej innych rozkazów nie chcieli prawdpodobnie słuchać. ha. zaplanowali spóźnienie swoich " ochroniarzy" ? A może wcale się nie spieszyli. to mógł zrobić tylko ten jeden typ bomby! 4. nie zauważyli. zaczęli szydzić z głowy państwa polskiego. poległych ministrów z Kancelarii Prezydenta RP. a polski prezydent kilka minut wcześniej odleciał! Zupełnie tak.samo się oderwało? Bo mu było smutno?) Tylko ciekawe. żeby Amerykanie pomogli ustalić. My. to właśnie gen. i które zawsze pozostają na szczątkach rozerwanej powierzchni . dr.co znowu zgodnie potwierdzają świadkowie. i chcieli koniecznie obejrzeć zwłoki Lecha Kaczyńskiego. Mariana Janickiego. jak ją nazywają Rosjanie. czy mgła pod Smoleńskiem by- Parada Oszustów Z wraku samolotu Tu-154 wydobyto trzy czarne skrzynki.w dniu 10 kwietnia nad wschodnią i centralną Białorusią tworzył się rozległy. Przyznano mu tytuł " Pirotechnika roku" . Wówczas agenci BOR~u zaczęli do nich krzyczeć. Dlaczego wszyscy świadkowie słyszeli wyraźne dwa wybuchy. No i najważniejsze . że polski samolot wcale do celu nie doleci? Jest jeszcze ciekawsza. KURIER CHICAGO KURIER 15 TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . w ramach swoich błędów. odnalazłszy prezydenta. R. Polonia" . sejfów. że jest prezydenckim samolotem! A to już naprawdę bardzo dziwne! Nieprawdaż?! J 6 OHO JOs P6WT16 Jeżeli ktoś przyczyni się do wyjaśnienia tej" katastrofy" to chyba tylko zespół parlamentarny powołany przez PiS. którzy zdążyli na miejsce dotrzeć.taki polski asystent we wspomnianej " wieży" był! l jeżeli kogoś. nie wiedzieli. dawno doszczętnie opanowane przez uboli i razwiedkę . którzy próbowali rozmawiać z owym kontrolerem lotów. to mnie zabije" . Nadbiegając od strony lotniska minęli szczątki samolotu " od dzioba" .in. Otóż ten starszy człowiek był przekonany. Ekipa Rosjan z lotniska została wkrótce odwołana (" mamy nowe rozkazy" ) z bezpośredniego miejsca katastrofy. zakryli jego doczesne szczątki swoimi marynarkami. i jakiś starszy pan spacerowicz. Kiedy w końcu te obłąkane kanalie przestaną znieważać poległych polskich oficerów? A i Lech Kaczyfiski był sympatycznym.. Polonia. ciepłym emocjonalnie człowiekiem .

on roznajlepiej wie . TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Każdy wie.samoloty pasażerskie przestaną latać. przytacza dwie cierać.Co jest dzisiaj pewne? to ho.szowanie danych satelity nawigacyjczyste hipotezy. co akurat krwawy wariat z Berlina rozumiał i w miarę upływu czasy narastał jego nienawiść do Polaków.a gdzie rola szaleństwa w historii? I tyle byłoby w temacie Polaków "uprawiania" polityki.. gorzej gdy dotyka to sterników polityki czy całych społeczeństw. Gdyby nie polski wrzesień 1939 roku. końcu skompromitował!" Oba powyższe przykłady to do. a zacietrzewie.jak zresztą było do przewidzenia.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .jakże dobrze.tworów wyob- A raźni podawanych jako wyrośligdybyśmy przy okazji nieco z rozemocjonowanego myślenia prawdy objawione.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU RalałKlimuszko ZBRODNIA l POWODY .... ludzi) i tłum Polaków wiwatował na cześć Francji i Anglii. by Hitlera skierować na Polskę. że podpułkownik . W Warszawie jeszcze w dniu 3 września 1939 roku odbywała się wielka demonstracja (ponad 300 tyś. Ma ono postać przedmiotu rozmiarami podobnego do paczki papierosów. opisującsierpnia wspomnienia z ostatnich dni 1939 roku. że samolot leciał w oparciu o sfałszowane dane satelitarnego systemu naprowadzania. Tu nie mogę odmówić kilemocji może przysłonić ku ilustracji historycznychsobie iludla zdolność spostrzegania stracji problemu.Było zwyczajania" od myślenia) . tylko. że sygnały satelity nawigacyjnego. że urządzenie do fałszowania danych satelitów nawigacyjnych jest od ponad 10 lat znane w technice wojskowej. Pierwszą porcję 40 nowoczesnych samolotów myśliwskich (40 sztuk Hawker Hurricane) RAF otrzymał dopiero w styczniu 1940 roku.Dygresja historyczna Jeden z najwybitniejszych polnie emocjonalne może skich dziennikarzy i pisarzy XX wieCat sprawić. istnieje taka techniczna możliwość. by opracować sposób przeciwdziałania MECON'owi. mówię nie dlatego. itp.14 KURIER KURIER CHICAGO 11-17 czerwca 2010 r.pytanie Cat'a Mackiewicza.stawy Polaków i nabyli co nieco poposzukiwaczy prawdy .przestaje mowę dwóch pan. Technologię budowy takich urządzeń posiadają wszytskie ważniejsze armie świata. a Polakom nie jest oddana należna im zasługa i chwała. do tej pory w żaden sposób nie jest w dyskusjach na temat przebiegu n wojny należycie podejmowany. z czego do pasa startowego. ja. mówię. ono sprawia. że w samolocie "uruchomiło się" dodatkowe urządzenie blokujące sterowanie maszyną. Ale to hipoteza. że pożar nieco na lepsze zmienić. żeby co Rzecz w tym. O tej sprawie wypowiedział się najlepszy polski ekspert od katastrof lotniczych. o którym rytarza powietrznego prowadzącego właśnie doniosły media. Takiej różnicy urządzenia kierujące (w tym pilot automatyczny) nie są w stanie zidentyfikować. jednocześnie przesuwając parametry celu do 30 metrów. Wychwytuje ono sygnał satelity i przetwarza na sygnał o silniejszej mocy. że jeżeli samolot zdecydowanie przechylił się na lewe skrzydło. Pół biedy. Gdyby do powietrznej bitwy o Anglię doszło rok wcześniej niż doszło.. co nazwałbym nego.. Wszyscy jednoznacznie wypowiedzieli się. w którym taka zabawka trafi do rąk terrorystów .. Po drugie: Kadłub samolotu został rozerwany poprzez eksplozję bomby izowolumetrycznej. samolot wroga rozwali się przy ładowaniu. Co miało Anglii i Francji dać czas na dozbrojenie. dostaw z USA do Sowietów też by nie było. Nie rozumieli oczywiście.Polski leciał prawidłowym torem korzeczy udowodnione du Ribbentrop-Mołotow. które błąd. Obie panie były zgodne. rzeczy praw. nie byłoby kontroli szlaków wodnych świata przez aliantów. kiegoś niepojętego roz.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . czy też z emocjonalną głupotą? Odpowiedź zawiera się w słowach wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego wypowiedzianych na wiecu w Budgoszczy w dniu 25 sierpnia 1939 roku: "Wojny żadnej nie będzie. Forma wypowiedzi czasami zupełnie "kładzie" treść. bra ilustracja czegoś.. W USA i w UE powołano też specjalne zespoły badawcze. Bowiem przed podejściem do lądowania kapitan samolotu włącza "pilota automatycznego" i te urządzenie już bezbłędnie prowadzi maszynę na lotnisko.. że większość rodaków od początku całkiem słusznie podejrzewała.. To dopiero jest wojsko! W Wydaje się. "MECON" ma zasięg działania do 100 km. Bowiem w dniu. że dwie sprawy. Polska też. Urządzenie takie popularnie nazywa się "MECON". To zarazem pierwszy przypadek w historii. odróżniać trzy sprawy: ho. którymi "pilot automatyczny" się kieruje . Anglia byłaby zwasalizowanym sojusznikiem Hitlera."przesunięty" o 25 metrów do tyłu dopodobne mniej działa: "Jak to z czego? Hitler się w i o 5 metrów w dół. Niemieckie kolumny zmotoryzowane miały po prostu bez wypowiedzenia wojny wjechać poprzez Belgiędo Francji i jechać do Paryża. budynku. że obiekt "naprowadzany" danymi satelitarnymi .byłobykomunizmu dęła ile że propaganda sił w trąby rozemocjowania (i zarazem "odemocjowania. że Kampania wrześniowa zmieniła zasadniczo losy tej wojny. nie trafi: czołgu.. Bo przecież gdyby Hitler rozpętał teraz wojnę. tyle że "przesunięty" .później uczona pani profesortrzy dni nie Po pierwsze: samolot prezydenta ukrywała radości z podpisania ukła. Efektem będzie jednak.w latach 1954-56). po prostu włączył pilota automatycznego . że cokolwiek ku.poleci jednak w inne miejsce! I np. Kto już wszystko W dniu 25 września słyszał sprawy. l co z tego. Albo samolot "nie trafi" w lotnisko. Pierwotny plan wojenny Ul Rzeszy zakładał bowiem nagły atak na Francję w sierpniu 1939 roku. A niedorzecznych wypowiedzi. Oczywiście.. Fakt. odpowie. ten najbardziej korzystny wariant rozegrania II wojny światowej ginące Wojsko Polskie uniemożliwiło Hitlerowi definitywnie.. Przesunięcie toru lotu i tor idealnie pasujący do prawidłowego korytarza. Styl większości wypowiedzi publicznych w Chicago na temat zamachu na prezydenta Polski w dniu 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku . Podpułkownik Arkadiusz Protasiuk podchodząc do lądowania w warunkach pogorszonej widoczności (mgła dopiero się tworzyła). że był to zamach. Tu możemy dodać w formie dygresji.. To ważne urządzenie. to znowu byłaby to wojna światowa. Na cierpkie że w i pewne. którą nazwałbym "naiwną") . StanisławRząduMackiewicz (ostatni premier RP w Londynie swoje przestanie do nas do... a tę Niemcy znowu musiałyby przegrać!" O żałosny racjonalizmie (w wersji. że np. . że brytyjskie i francuskie gwarancje dla Polski to wyłącznie dyplomatyczny blef bez pokrycia i celowe działanie. Chyba.wymieniały uwagi o nadchodzącej wojnie. czy dał się oszukiwać. Nawet renomowane i opiniotwórcze radia i ich właściciele wypowiadali się w sposób. To zaś wskazuje na jedyną możliwą przyczynę: sfałlub bardziej . wystarczy np. gdy dotyczy to rozemocjowanych pan. że tak zrobi.CZni O ZAIÓJSTWIE PftEZWENTA KACZYŃSKliSO Na zajęciu szczątki samolotu TU-1S4M na miejscu wypadku w Smoleńsku. z których jedna i druga w optymistycznym nastroju szukać.niestety chluby Polonii w Chicago nie przynosi. amerykański i niemiecki. tylkotor lotu stosunku do tegoż korytarza był właściwie tak się cieszy. prawdy.no i tzw.. Dotychczas nie zdarzyło się to nigdy wcześniej.i to co tego co niemiara. Ci dwaj ostatni to prawdzie międzynarodowe sławy tej branży.zostają sfałszowane. wczo. Niestety jest to prawda. W Tu-154M można takie zainstalować. To co powiedziano powyżej jest pewne. żeby krytykować Polaków. że realnym świecie . hipotez . jest możliwą hipoteza. na podstawie sygnałów które- emocjonalnym podejściem do polityki. Tu muszą państwo wiedzieć. A życie w nie. czy działał z właściwą troską o kraj. a nasze wojsko.nie pozostawiają innej możliwości. Nadto w sprawie wypowiedziało się z własnej woli trzech ekspertów lotnictwa: rosyjski.. A we wrześniu Luftwaffe miała się przebazować nad kanał La Manche.. itd. nie było by D-Day w Normandii.. powiesić takie urządzenie na gałęzi drzewa w pobliżu lotniska. Dodajmy. Ale czy rząd RP w roku 1939 działał prawidłowo. No i zawsze warto raj wymaszerowało z koszar. okrętu. go pilot automatyczny prowadzi samolot do lądowania. itp. gdy użyto takiej broni w zamachu.a to Hitler wygląda jak rozhisteryzowany Zamach fryzjer. naprowadzana rakieta nie trafi w cel. nazwijmy to: nieco żenujący. wykorzystywać i nabierać? Słowem.

A po czasie dosłownie "sekundowym" w budynku eksploduje całe piętro. Ale co z tego wynika z tym że chłodno i bez emocji..bo był to błąd pilota. And last but not least. chyba że bomba była umieszczona blisko kabiny .. Tu mówimy o dowodach eksperckich. po którym zaraz następuje właściwy.. US Army bardzo lubiła używać tych bomb np. Przy zetknięciu z ziemią bomba uwalniała śmiercionośny aerozol. a im dalej . Bomby izowolumetryczne są znane od czasów wojny wietnamskiej.! Poza tym brak decyzji o wzbiciu się w powietrze przemawia za jednym .TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .. Szczeliny pod drzwiami . Ten ostatni zaperzył się. Taki pocisk może być odpalony ze zwykłej ręcznej rakietnicy np. "Komu bije dzwon?" A wynika wiele i ważnego. pytając czemu Polska nie poprosiła o pomoc NATO w sprawie śledztwa odnośnie przyczyn "katastrofy". To są rzeczy pewne.. Tu musimy stwierdzić. I tylko ten kto wiedział. Amerykańska najsilniejsza bomba izowolumetryczna nosiła nazwę MOAB. Istnieje aż kilka niepodważalnych dowodów. że Tu-154M ma wyjątkowo mocny kadłub. Przypomnijmy. zwany przez radiologów wojskowych "powietrznym motylem" (płuca posiada człowiek dwa) powstaje tylko i wyłącznie wskutek wybuchu bomby izowolumetrycznej. że prezydencki samolot miał "wypadek" i że nikt nie przeżył. Michnika zgubiła tu pycha chciał być koniecznie pierwszy. dla której z potężnego kadłuba samolotu dosłownie nic nie zostało. że samolot jest w trakcie dokonywania zamachu na życie prezydenta . doszczętnie rozkawałkuje kadłub . kapitan samolotu mając świadomość.. co to są bomby izowolumetryczne. że w momencie wylądowania odpali się zgoła nietypowy ładunek wybuchowy. Sam widziałem taki tekst w chicagowskim "Monitorze"). 8:39:50 sęk. Zabłocone koła Tu-154M widoczne na zdjęciach dowodzą tego jednoznacznie. że wybuch bomby izowolumetrycznej pozostawi charakterystyczne ślady tworzących ją substancji na szczątkach wewnętrznej blachy tworzącej kadłub samolotu.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . który akurat jechał samochodem na lotnisko nagrywać ładowanie Prezydenta i towarzyszącej mu "ekipy". że jest dokonywany zamach. Mówiąc najkrócej . Protasiuk potrafił skutecznie wylądować. Stąd tak ważna dla materiału dowodowego jest sekcja zwłok.i to na bardzo drobne kawałki. Dowody tej wizyty. Prawdopodobnie dzielny oficer. Są to akustycznie dwa oddzielne wybuchy .. na godzinę "katastrofy" jest również niezbity. który "puści newsa" w świat! Bombę musiano umieścić w Warszawie. nasz Tu-154M ściął skrzydłem linię energetyczną i dokładnie o godz. montażysta TYP. Wnioski Wybuch takiej bomby i tylko takiej. Do lat 80-tych ubiegłego wieku były to jednak bomby fizycznie dużych rozmiarów.. Nadto z niczym nieporównywalne są ślady pozostawione na zwłokach ofiar.) A taką bombę można było zamontować w tym samolocie tylko w Warszawie.bo gwałtownie rozprężający się gaz powoduje pierwsze "boom". Nadto.wtedy z kabiny nic nie zostanie.. Salon prezydenta znajdował się bowiem tuż przy ogonie i wchodziło się do niego przez odrębny salon ministrów. Wystarczy zrobić zdjęcie rentgenowskie choć jednych zwłok z jako tako zachowaną klatką piersiową. Wybuch punktowy konwencjonalnego ładunku zostawia zawsze duże zniszczenia blisko ładunku.analizę spektrofotometryczną.piloci już nie mogli sterować samolotem (zablokowane lub częściowo zablokowane stery albo sterowanie przejęte z zewnątrz).płuca zamienią się w dwie powietrzne jamy. Sama aluminiowa blacha zewnętrzna (dokładniej także stop wzmocnionego aluminium) ma grubość..postanowił "posadzić" maszynę na ziemi jak najszybciej. l dokładnie tak jest. Albo i w mniejszym trzy pietra. Bomby izowolumetryczne to najsilniejsze bomby konwencjonalne i w ogóle najsilniejsze bomby po bombach atomowych. (Wszystko w przeliczeniu na czas polski.. Teoretycznie mógł nacisnąć przycisk "GO OFF' błyskawicznie zwiększający moc silników (każdy pasażerski odrzutowiec ma taki przycisk umożliwiający wzbicie się do góry w razie problemów z lądowaniem).. że zamachu dokonują Rosjanie! I takie ładowanie daję większą szansę uratowania Prezydenta! Oddajmy cześć pamięci dzielnego oficera. W dodatku siła wybuchu rozniesie szczątki na powierzchni o niespotykanej w katastrofach lotniczych szerokości i na obszarze o powierzchni zbliżonej do kwadrata. który rozniesie cały kadłub w drobne strzępy. No i oczywiście .w następnym odcinku p. zaraz stłumioną kulę ognia.. Nie obserwowałem Ale to nie wszystko Jarosław Kaczyński przed trumną brata. dla "oczyszczenia" terenu.11-17 czeiwca 2010 r. I ktoś. śmigłowce. czyli reagujący na silny wstrząs. mógł robić taki wpis. w tym polonijne.w pierwszym odruchu na pewno przypuszczając. Obiektywnie nikłą szansę mają jedynie osoby w części kadłuba najbliżej ogona. bryskawicznie i poprawnie myślącego.. Z Prezydentem RP rzeczywiście latali najlepsi! A poza tym..i nazwali ją OWB ("Otiec Wsiech Bomb"). sowieckiego typu Trzmiel. że na pokładzie jest bomba i jaka mógł zamieścić wpis na stronach internetowych Gazety Wyborczej o godzinie 8:38:00.i te fragmenty "przekoziołkują" do góry nogami. ale jest to obiektywnie szansa bardzo nikła.jak kto woli) umieszczona w samolocie może mieć kształt małej gaśnicy. afe miałem sygnały. Tu muszą Państwo Czytelnicy wiedzieć. Cóż. . teraz publikują artykuły... umieszczonej np. I jacy są przepracowani. Gdy taki pocisk rozerwie się np w środku jakiegoś pomieszczenia w budynku płyn zamieniony w gaz natychmiast przeniknie wszędzie gdzie da radę (tak duża jest różnica ciśnień). Rosjanie nazywają te bomby "termobarycznymi" właśnie od ciśnienia i temperatury. o satelitarnej kontroli porozumień o ograniczeniu zbrojeń. który zawiera w środku około l litra odpowiedniego płynu. To są jakieś przeszkody dla rozprzestrzeniania się gazu. Najogólniej biorąc jest to odpowiednia ciecz pod bardzo wysokim ciśnieniem. Nie ma też dużej szansy na pożar benzyny w zbiornikach w skrzydłach samolotu..w samolocie praktycznie nikt nie ma szansy przeżyć. na osiedlu mieszkaniowym przyległym do lotniska zgasło światło.jak wmawia kaskada kłamstw Partii Oszustów i ubeckie telewizomie . że Polska żadnych zdjęć nie chce (tak mi powiadano) . KURIER CHICAGO KURIER 15 TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . jeżeli samolot "przekręcił się na plecy" i tak uderzył w ziemię . Ot. Tu muszą Państwo wiedzieć. Jednak Rosjanie na potrzeby wojny z Czeczenami skonstruowali także pociski termobaryczne małych rozmiarów i mniejszej mocy. i to tylko w takim samolocie jak prezydencki Tu-154M. kto wiedział. gdzie ubole i razwiedka mają wpływy. gdy zrozumiał. bo ciśnienie wybuchu "wypchnie" benzynę na zewnątrz. Technika nie zna innego wytłumaczenia przyczyny. Są one do wykrycia poprzez najdokładniejszą metodę rozpoznawania śladowych ilości substancji . W Polsce bomby termobaryczne są produkowane od 1988 roku. Taki obraz. a potem Rosją. Zostaną też odrzucone na odległość kilkudziesięciu metrów od kadłuba. Składnikiem wielu takich bomb jest np. ale z poprawną logiką . po czym niewielką. Tylko bomba izowolumetryczna rozniesie dosłownie cały kadłub w drobny mak! To o czym mówimy powyżej . że tak było..to nie są żadne hipotezy. gdzieś tam w trawie jakieś małe poletka skropione rozbryzganą benzyną mogą się tlić. najczęściej zasysając i zużywając obecny w powietrzu tlen .z potworną siłą wybucha. gęstych poprzecznie (wszystkie te elementy są wykonane ze stopów wzmocnionego aluminium) oraz z blachy zewnętrznej i wewnętrznej. Jankesi nazywali ją potocznie "Mother of Ali Bombs".to dlaczego koła są zabłocone? Nie mógł wiedzieć kapitan prezydenckiego samolotu. z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością wolał "ładować" nieco przed lotniskiem . który następnie eksIpodował nad powierzchnią dosłownie kilku kilometrów kwadratowych.i potężny teren oczyszczony z wszelkich min i innych pułapek. A wszyscy pasażerowie zginą straszną śmiercią. Jakby przez przekorę Rosjanie skonstruowali w latach 90-tych bombę jeszcze 4 razy silniejszą .tym mniejsze. Oni zginęli straszną śmiercią. A dowód. czyli środkowoeuropejski. Ma postać granatu. że Radkowi Sikorskiemu Amerykanie zaproponowali te zdjęcia. I zachowane tym większe fragmenty kadłuba. Z powodu bardzo wysokiej temperatury ubrania i odsłonięta skóra będą po prostu zwęglone. następny wybuch. a następnie. Wybuch będzie też doskonałe widoczny na zdjęciach wykonanych przez satelitę amerykańskiego monitorującego ten region zgodnie z porozumieniami podpisanymi przez USA z Sowietami. im dalej było od miejsca wybuchu. na którym miały lądować np. jak to zmęczeni piloci się mylą. W dodatku w płucach powstanie charakterystyczny obraz. To samo stanie się z kabiną pilotów.oficialnie zademonstrowana po raz pierwszy publicznie na Targach przemysłu obronnego w Polsce w roku 1988.to naprawdę droga aż nadto szeroka. Tu muszą Państwo Czytelnicy wiedzieć. który również posiada technologię ich budowy. Ale wyraźnie bał się już cokolwiek dotykać. że "izowolumetryczna" oznacza. że dokładna godzina "katastrofy" to 8:39:54 sęk. Bomba izowolumetryczna (termobaryczna . Najprawdopodobniej zresztą zapalnik był "wstrząsowy". Składa się on z bardzo silnych podłużnie. Ich siła wybuchu zależała bowiem od ilości cieczy. z tym że początkowo miały postać dużych bomb lotniczych opuszczanych na spadochronach. 5 cm. W momencie uruchomienia bomby (przeważnie jest to oddzielny wybuch) ta ciecz pod wpływem różnicy ciśnień natychmiast "paruje" . a miękkie bagniste podłoże i prędkość lotu równa prędkości lądowania dawały realną szansę osłabienia siły uderzenia i uratowania pasażerów. Dwa wybuchy. która zamieni się w aerozol. I to dokładnie słyszał świadek Sławomir Wiśniewski. Wybuchowi towarzyszy ogromne ciśnienie i temperatura do 3000 stopni Celsjusza. Tylko bomba izowolumetryczna wybucha w takim specyficznym "dwutakcie".t. w pobliżu kabiny pilotów. Znana jest polska bomba o kryptoninie 'Tejsy" . nie większe niż 20-30 centymetrów. Tak sowieccy żołnierze (o przepraszam teraz rosyjscy) "oczyszczali" w Czeczenii podejrzane budynki z terrorystów. że wybucha cała powierzchnia (dokładniej całą objętość).. sproszkowane aluminium. a samą główną kulę ognia ciśnienie wybuchu zaraz zgniecie.czyli zamienia się w aerozol szczelnie wypełniający jakieś pomieszczenie... (Oczywiście wszelkie media. Boom . i to na całym świecie.. I dokładnie to do kamery "na gorąco" powiedział. co wybuchnie i z jakim skutkiem. gdy ten samolot jeszcze prawie 2 minuty leciał. niezbyt głośne.. gdyż Polska jest jednym z nielicznych krajów. Siła wybuchu odrzuci też skrzydła i ogon samolotu .TRAGEDIA W SMOLEŃSKU A.

Już sama ta analogia z historii wskazuje.. gdy zniszczyli w ten sposób koreańskiego Boeinga 747.) " W " katastrofie" polskiego samolotu zginęła elita polityków i urzędników. nie słyszę. zwany Dżinem lub Ziemniakiem to był i jest nie byle kto.. która umożliwiła pozbycie się tych nieznośnych Polaków. który nienawidził zabitego prezydenta. A faktycznie nadal należy do osób zdolnych wywierać znaczący wpływ na wiele spraw. aby zwabić na terytorium ZSRR i zestrzelić tam .dlaczego wszystko leży " do góry nogami" ? Czy .. sprowokowanie katastrofy przy pomocy sfałszowanych danych z satelity nawigacyjnego przy pomocy urządzenia zwanego Mekonem. (. zarządzał globalną siecią tzw.. To zacne i wybitne grono.jest prezesem Zrzeszenia Byłych Oficerów Wywiadu. TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . kto mógłby kontynuować ten wysiłek. nie ma mnie! Gene Patent Ale Gene Poteat zrobił coś wyjątkowego.. że miał miejsce zamach. Badania i Rozwoju Wywiadu.cały kadłub jest " rozwalony" w przysłowiowy drobny mak? Albo . Ci ostatni. Z jego nazwiskiem wiąże się też prace konstrukcyjne i wprowadzenie do służby ultranowowczesnych bezzalogowych samolotów szpiegowskich typu U-2 iSR-71. A kim był? Naprawdę nie byle kim... ludzi wywiadu. gdy jego samolot podchodził do lądowania w Pretorii. mających czelność domagać się w Smoleńsku prawdy o masakrze z czasów II wojny światowej? To była także zapłata za wstąpienie Polski do NATO. itd. A oto one: " C-) " O tym. Na przykład . co się stało. " Mając w pamięci masakrę w Lesie Katyńskim. dlaczego samolot leci torem prawidłowego tunelu powietrznego dochodzenia do pasa stratowego . I tylko władze ZSRR wówczas dosłownie " szalały" . A to ważna organizacja.amerykańskie samoloty wojskowe. że miał miejsce zamach z użyciem urządzenia typu Mekon? Itp. w najwyższych władzach RP nie ma nikogo. ale także poddał miażdżącej krytyce obecną politykę USA wobec Polski.. krytyków i ludzi niewygodnych Kremlowi. amerykańskiego wywiadu . że taką ewentualność " polska" prokuratura powinna rozpatrywać ale właśnie odnośnie takiej hipotezy jest ona jak małpka. Był Dyrektorem wykonawczym Rady ds. " polska" prokuratura? Która nawet nie chce rozpatrywać hipotezy. opublikowany przez " Charleston Mercury" w dniu 16 czerwca br.i woła: nie widzę. Doszedł do funkcji zastępcy dyrektora CIA do spraw nowych technologii..i w dodatku top-klasy ekspert techniczny. Gene Poteat należy też do najwyższej klasy ekspertów światowych. obaj niemieccy supereksperci od nawigacji saltelitamej -jednoznacznie stwierdzili. Pamiętamy ludobójstwo w latach 30.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . szczątka kadłuba samolotu .TRAGEDIA W SMOLEŃSKU • TRAGEDIA W SMOLEŃSKU FilinlKonopiński ników. że ich nie ma . I wcale nie są to wymądrzałki dyletantów.tylko 30 metrów niżej niż powinien. historię KGB pełną zabójstw. dobrze pamięta sowiecką praktykę manipulowania sygnałami nawigacyjnymi. sfałszowane przy pomocy urządzenia zwanego MEACON (Mekon . której nie będzie już Czy wiedzą Państwo Czytelnicy. oraz wymordowanie milionów obywateli ZSRR przez sowiecka władzę.nauka nie zna innego wytłumaczenia.. gdy elity tej zabrakło.w polskim skrócie).24 KURIER KURIER CHICAGO 6-12 sierpnia 2010 r. że warto po prostu przytoczyć go w obszernych fragmentach. która zakrywa sobie oczka i zatyka uszy . Premier Tusk jest słabym.. Był wieloletnim wysokim oficerem CIA. Jednym słowem . mimo iż wiedzieli. Nawet udany zamach na głowę państwa w postaci wypadku lotniczego przy po- mocy Mekonu już miał miejsce. że samolot Lecha Kaczyńskiego podchodził do lądowania sterowany przez pilota automatycznego. Oficjalnie przyznali to byli oficerowie spec-służb RPA.i nie tylko oni dostrzegają w katastrofie robotę Rosjan. zachowanie innych państw odpowiedzialnych za podobne ludobójstwa. nie możemy się dziwić. może zadawać zadziwiająco wiele jak najbardziej poprawnych pytań związanych z " kata- Gene Poteat strofą" w dniu 10 kwietnia 2010 roku..dlaczego obudowa jednego z silników widocznych na zdjęciach z miejsca katastrofy jest cała? Akurat ta jedna jest doskonale widoczna. Co znaczy kolejna setka w katastrofie. którzy oficjalnie wypowiedzieli się na temat" katastrofy" Tu154M Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego.. Tego właśnie chciał Putin.Itakdatej. Z tegoż grona ekspertów wspomnijmy choćby profesora Marka Strasenburg-Kleciaka. że na pokładzie znajduje się kilkuset pasażerów. choćby średnich rozmiarów.2010 Bronisław Komorowski. kto to jest Gene Poteat? Gene. Teraz.bo po eksplozji silnika odrzutowego pozostają po nim strzępy? Albo .. profesora Uniwersytetu Bundeswehry w Monachium. Nie tylko wyraził w nim Wypowiedź dla " Charleston Mercury" swoją opinie.. Wielu z nas. a i druga niewiele uszkodzona? To co w takim razie wybuchło .dlaczego wypowiedzi topklasy światowych ekspertów ignoruje i udaje. I nadal pełni nie byle jaką funkcję . morderstw i zamachów na jej przeciw- 11. A potem. Oczywiście. czytników rozpoznawczych CIA. że właśnie w taki sposób " załatwili" w 1983 roku komunistycznego prezydenta Mozambiku. łatwym do manipulacji człowiekiem. Nadto jest Dyrektorem Grupy Badań Strategicznych Zrzeszenia Wojny Elektronicznej. . tylko jak najbardziej poprawne i zasadne pytania.Gene Poteat to prawdziwa " szycha" wywiadu USA . eksterminacji. oficjalnie. gdy Sowieci zagłodzili prawie 20 min Ukraińców. Bogda wfcz i DonaW Tusk składają pod Sejmem. czy doktora Hansa Kogel' a. który jednakże działał w oparciu o sfałszowane dane z satelity nawigacyjnego.dlaczego nie ma ani jednego. którzy dążyli do ujawnienia akt dawnej służby bezpieczeństwa oraz dokumentów dotyczących byłych i obecnych współpracowników polskich i sowieckich/rosyjskich specsłużb. oficjalnie na emeryturze..wywiadu USA. Sowietom nie zadrżała ręka.co to za dwa wybuchy słyszeli świadkowie na płycie lotniska? Czy przejeżdżający w pobliżu montażysta TYP? A może to silniki wybuchły? Ale w takim wypadku . I jak to bywa w tym zawodzie. Rosjanie mają teraz na miejscu swoją marionetkę.każdy człowiek zapoznany z faktami i poprawnie myślący.za " pogwałcenie świętej sowieckiej przestrzeni powietrznej" . rząd RPA " zwalał winę" na błąd pilota. Oczywiście . Jak stwierdzili ci eksperci . Na temat " katastrofy" w dniu 10 kwietnia napisał oficjalny artykuł. wie każdy zdrowo myślący człowiek. Ten tekst ma tak duże znaczenie. że Polacy .tzw..04.

2.ale Polska i inne kraje Europy Środkowej wiedzą lepiej. że nie może powiedzieć wszystkiego. REUTERS/KACPER PEMPEL Oczywiście . Lecz tylko ten. że znaleźli dowody na fakt. Również Rosjanie mogli być nie tyle głównymi " zleceniodawcami" zamachu. W Chicago ani śladu akcji w tym temacie . itd.. że Gene zawsze pisze słowa " wypadek" i rosyjskie " śledztwo" .pisała niewidzialna ręka na ścianie sali balowej pałacu babilońskiego króla. Ponieważ internet odegrał ogromną rolę w zdemaskowaniu tego zamachu. Umyślne zabójstwo. 5. a nie pojedyncza klatka). Dobitna nieprawdaż? 11. którzy dopuszczaliście się nieprawości. wdów i sierot.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU przeszkadzał silny antykomunistyczny prezydent. Wywiad imć pana Marszałka Sejmu dotyczył. czym się obecnie przywódca Polonii zajmuje.myląca zbieżność nazwisk!).zatacza coraz szersze kręgi.i faktycznie nie powiedzieliśmy. wycofanie się z obiecanej Czechom i Polakom budowy tarczy antyrakietowej. że nasze oburzenie i zaniepokojenie w związku z polskim " wypadkiem" będzie musiało być równie puste i bezzębne jak rosyjskie " śledztwo" mające wyjaśnić przyczyny katastrofy. nasze przyzwolenie na działania Rosji w Gruzji i na Ukrainie.o znacznie bardziej " globalistycznym" zakresie odpowiedzialności. W rajskim ogrodzie.. jak potężny wybuch wprost rozrywa kadłub polskiego Tu-!54M na strzępy (jest to seria zdjęć. marszałka Kornorowskiego zebrało na szczerość.czy też może jed- Kto wiedział • i w co kto gra? nak Jarosławowi Kaczyńskiemu? Nawet w tej chwiłi Rosjanie mogą po prostu ogłosić.obiecywał szatan. Konkretnie rozmawiano o zablokowanej przez Tuska nominacji Anny Fotygi na ambasadora przy ONZ oraz o odmowie powołania przez Lecha Kaczyńskiego szeregu ambasadorów nominowanych przez Radusia Sikorskiego (nie mylić z generałem Sikorskim . że USA postanowiły się przed nim płaszczyć (tzw.to przebieg " śledztwa" (piszmy to słowo w nawiasach . W roku 2009 wiosną Bronisław Komorowski udzielał wywiadu dziennikarzowi RFM. zrobić " buzi-buzi" z PiS-em. Doszli do wniosku. nie ma mnie" . W każdym razie. fares .6-12 sierpnia 2010 r. która wystąpiła do władz USA z oficjalną inicjatywą zawarcia " nowej umowy Pierwsze kuszenie węża emerytalnej" . I vice-versa..TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . jak i 0 tym." (Dojdźcie sami. z wypowiedzi Pana Jezusa na temat Sądu Ostatecznego:" Idźcie precz w ogień wieczny. Przyjdą wybory prezydenckie.w cudzysłowie! Tyle wypowiedzi top-klasy fachowca wywiadu USA." Drugi . Polacy postrzegają to jako drugą Jałtę. l być dopuszczonym do bardzo " elitarnych" tajemnic. czy roli proroka.i odebrał to jako zgodę na to.) " To znaczy. A kto mógł bardzo nie lubić Lecha Kaczyńskiego. co słowa te znaczą. 3. udaje małpkę.. koszty własne.za to mamy wystawę starych samochodów. Doskonałe zorientowany politycznie Kreml dostrzegł. I że mogą sobie robić. Na przykład ... I pogrążając " liderów PO" (czytaj: mety z IW). Zatrzymywanie zapłaty pracownikom.i to się wszystko zmieni. Albo po wyborach już nie będzie Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta. Dzisiaj zbrodniarze często uważają..to też możliwa hipoteza. że film ten jest już w Warszawie . nie pretenduję do roli wieszcza. Ale jedno nie ulega wątpliwości. dali się nabrać. reset. Okradanie ubogich... która zakrywa sobie oczy i zatyka uszy . obamiści mogą myśleć. W kolejności wyliczając: Ewa. o tym " Kurier Codzienny" pisał uprzednio. czy rozwój wypadków przyniesie przewagę "Tuskowi i Komorowskiemu" (chociaż ci ostatni to też tylko chłopcy na posyłki byłej " polskiej" komunistycznej razwiedki. płatni zdrajcy i zbrodniczo obojętni. z katechizmu. ale wie pan. I poznali.. Poprawna analiza nie zna tu innego określenia. (Ta ostatnia pozycja dodana do listy przez Benedykta XVI. jak " gra na czas" . Petycję o powołanie komisji Kongresu USA ds " wypadku" w dniu 10 kwietnia 2010 roku składa kongresman King z Nowego Yorku. że dokonano zbrodni. i w jakiej sprawie nigdy nie zmienił On swoich poglądów. dokładnie tak jak " polska" prokuratura. Grzechy nieczyste przeciwko naturze. (. Co się tyczy Rosji i Putina .. petycję wspiera 50 tysięcy podpisów też z Nowego Yorku.) Na miejscu pierwszym jest jednak: UMYŚLNE ZABÓJSTWO. na którym wprost widać.. Dla nich to niewyobrażalna zdrada. że są " nadzy" . Że posiedli władzę nad mediami i umysłami. wystarczy wprowadzić na przeglądarce internetowej hasło: " Czyżby Komorowski coś wiedział" . tekel. że to wszystko ucichnie . albo prezydent będzie gdzieś leciał . Twarze Tuska i Komorowskiego jakby w ostatnich dniach bardzo poszarzały." Będziecie jako bogowie" . co zrobili Rosjanie przy " katastrofie" polskiego samolotu. Zaprawdę powiadam wam .) I trzeci. Bombę izowolumetryczną jak i urządzenie blokujące stery samolotu 1 po otwarciu klap podwozia uniemożliwiające mu wzbicie się do góry . jego komentarzy na temat współpracy rządu Tuska z prezydentem Lechem Kaczyńskim.. albo i ta " całościowa zmiana" nastąpi po jakimś locie prezydenckim samolotem! Aby odsłuchać czy obejrzeć ten wywiad." I ostatni cytat.jak np.. wąż starodawny namawiał prarodziców rodzaju ludzkiego. nie słyszę.) . Grzechy wołające o pomstę do Nieba: 1. . Zdaje się. że nie powiemy ani słowa . co szeptane w ukryciu. przypomnijmy znamienny fakt. gdy dziennikarz pytał o dalsze perspektywy takiej " współpracy" z prezydentem. wobec zbrodni zabójstwa Prezydenta Polski i ultralojalnego sojusznika USA..bo Wszechmogący jest tylko Pan Bóg.04. Używanie lub rozpowszechnianie narkotyków.gdy już wiadomo. 15-35 Jarosław Kaczyński żegna swojego brata. potem Adam. zdaje się KPA i PNĄ. że " wszystko się zmieni" . Być może dlatego Tusk. że wiedza o prawdziwym filmie z amerykańskiego satelity szpiegowskiego.wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Tak często bywa wśród wspólników zbrodni . najogólniej. czyli osławionej Informacji Wojskowej PRL-u) .2010.. jakby Putin nie był do końca pewien. 4. Bo nie każdy. będzie ogłaszane z murów miasta. Natomiast jest faktem. akurat nieustępliwy szef komisji śledczej badającej nadmierne wydatki konsorcjum banków FED na tzw...krzycząc " Nie widzę. kto mi mówi " Panie. W tej sytuacji pozwolę sobie na trzy cytaty biblijne: Pierwszy z Księgi Mądrości: " Wszystko.i persona klasy Gene Poteat' a wie.. musi się on cieszyć bardzo dużym zaufaniem e- lit dawnej Informacji Wojskowej. jako kolejny przypadek sprzedaży Polski Rosjanom. że są wszechmocni. zgotowany diabłu i jego aniołom. by sięgnęli ręką po owoce z drzewa samostanowienia o dobru i złu. A jak bywa z obiecankami złotych gór w wykonaniu nijakiego Lucyfera. tylko o tym. by nie pomagali Iranowi.z księgi proroka Daniela: " Mene.. zaczyna twardszy kurs wobec Rosjan. go*. Cóż..właśnie tak . kto czyni wolę Ojca mego.. A to bardzo duży błąd . czyli nędzni i nic nie warci. jeden szykuje się do zwalenia winy na drugiego.. Adam i Ewa dobitnie się przekonali.... Jest zupełnie tak. jak elementamie słusznie robi to cytowany amerykański ekspert) był w rzeczywistości zamachem. bo rzekł dosłownie tak: " No nie. Dokładnie ta sama osoba.. że " wypadek" (znowu właściwym jest pisać w cudzysłowie. nasze błagania. Na koniec.. Czyli to. Nagranego i sfilmowanego w studio tej rozgłośni. Dzisiaj hańbą nieporównywalną z niczym okrywają się organizacje Polonii opanowane przez mętów z komunistycznej razwiedki i ubecji.." Z powyższego tekstu pominąłem pewne fragmenty .TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .. w pierwszym kuszeniu w dziejach świata. co chcą. cytowane przez Gene' go Poteat' a wypwiedzi eksperta mającego dostęp do rosyjskiego " śledztwa" . Panie" ." I wyraźnie nie mówił o mianowaniu jakiegoś pojedynczego ambasadora. We wspomnianym zestrzeleniu koreańskiego Boeinga zginał amerykański kongresmen. Który Jest w Niebie.tak jak imć pan Poteat) jest niesłychanie dziwny. KURIER CHICAGO KURIER 25 TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .nie znam was. że nasz (tfu!) prezydent-elekt jest znacznie ważniejszą postacią niż myślimy. lecz jedynie " wspólnikami" w zbrodni . jakby czując niebezpieczeństwo.można było zainstalować tylko w Warszawie! W tym aspekcie wydaje się.

wspomniana "rozbrajająca szczerość".TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Głęboka ekspercka wiedza pana profesora.) kondolencje z kosmosu. że: "Naczelna Prokuratura W ojskowa ma bardzo wiele zdjęć. że należy przypuszczać.14 KURIER KURIER CHICAGO 20-26 sierpnia 2010 r. Nie ma. ogłosił iż strona polska otrzymała od amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Agency) liczne zdjęcia satelitarne i dnia 10 kwietnia obrazujące ostatnie minuty lotu T U-154M Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. Wreszcie.zaskakująca poprawność.satelity tego typu są tak zaprogramowane. systemem satelitów obserwacyjnych Stanów Zjednoczonych.in.i ten potwierdził. że to amerykański resort obrony nakazał przekazanie tych zdjęć Polakom.jak to dziennikarze . Dlaczego podane powyżej informacje są wiarygodne? Decyduje o tym kilka spraw.ale są one z satelity meteorologicznego i są "znacznie mniej dokładne". I oto 12 sierpnia 2010 roku naczelny or gan michnikowszczyzny przynosi nie lada sensacje! PoJska prokuratura wojskowa nie ma zdjęć miejsca "katastrofy" z dnia 10 kwietnia. Od strony formalnej .Nieźle. którzy prowadzą śledztwo. Rzepa jednoznacznie nie powiedział.). no ale są. gdy profesor od geodezji wypowiada się na temat wojskowych systemów satelitarnych.. Zauważmy też. ograniczają się do stwierdzenia.K.a właściwie Razwiedkistan)." W kategoriach logiki mamy tutaj tzw. że dziennikarz napisał jakieś swoje fantazje ..od razu "polecieli" potwierdzać informację w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej.nigdy nie zostały w jakikolwiek sposób zdementowane.oficjalne wypowiedzi dwóch niezależnych świadków mają w prawie karnym wartość dowodu w sprawie. która zawiaduje m.. który nie za bardzo wie. że zdjęcia były już wykonane .K. nawet jak na tzw .Z.jest raczej typo- Kilka słów komentarza wym figurantem na ważnym stołku.owszem .zanim jeszcze astronauci dowiedzieli się kto zginął!!! A przecież tę ostatnią informację światowe agencje informacyjne podały niemal natychmiast po zamachu (pardon: "ka tastrofie")!!! T ytuł jaki reporterzy "Faktu" nadali swojej publikacji jest również znamienny .zdjęcia z dnia 10 kwietnia z ostatnich chwil lotu tunolewa są . że: "T o bardzo ważne materiały dowodowe"! T a reakcja wojskowych śledczych też bardzo mocno pr/emawia /a prawd/iwością informacji.) A swoją rozmowę z rzecznikiem prasowym Naczelnej Prokuratury W ojskowej w Warszawie Krzysztof Zasada podsumował następująco: "Nasi śledczy nie udzielają żadnych. Nadto zwraca uwagę. że (dosłowny cytat): "Prokuratura Wojskowa ma Już satelitarne zdjęcia z dnia katastr oły prezydenckiego tupolewa pod Smoleńskiem (wytłuszczenie moje . Zbigniew Rzepa. że wypowiedzi z dnia 5 maja 2010 roku . na jakim świecie żyje.. co usłys/ał. że zdjęcia satelitarne z ostatnich chwil lotu prezydenckiego Tu-154M nie tylko istnieją .Potem dość pokrętnie ten sam pułkownik Zbigniew Rzepa informuje. astronauci przesłali nam (czyli do Polski .to nie robią zdjęć! "Boi tak nic nie widać!" -jak wyjaśnia jaśnie pan profesor . że T uskowi wcale nie w smak taka akcja.F .uwaga moja F .sprawia wrażenie człowieka. zawodowo zobowiązanych do przekazywania społeczeństwu prawdziwych informacji..ale jak tłumaczy "profesor Stanisław Białous z W ydziału Geodezji i Kartografii Politechniki W ars/awskiej" ." Nomen omen .TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Podobnie i wspomniany rzecznik prasowy Naczelnej Prokuratury W ojskowej WP. Wniosek o ich udostępnienie złożył resort obrony. że to polski resort obrony wystąpił o zdjęcia .owej pamiętnej środy ." (Tu uwaga moja: Zbigniew Rzepa wypowiedział się w taki sposób. A właściwie był .tego Z." Słowa "bardzo ważne matę riały dowodowe" redaktor Zasada podał w cudzysłowie. A "wojskowi prokuraci" najzwy czajniej w ś wiecie ją potwierdzili!!! Natomiast na próby "ciągnięcia za język" na temat: co te zdjęcia zawiera ją . wiec /apewne i te. Również we środę 5 maja 2010 roku reporter RMF FM Krzysztof Zasada "dorwał" rzecznika prasowego Naczelnego Prokuratora Wojskowego Zbigniewa Rzepę . Swojej korespondencji reporter RMF FM dał rytuł: Zdjęcia satelitarne znad Smoleńska trafiły już do polskich śledczych. jako cytat zasłyszanej wypowiedzi. Wojskowi prokuratorzy. że dziennikar/e .ta informacja 7 rozbrajającą szczerością przyznaje. TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Minister Cichocki przy okazji wyraził podziękowanie rządowi Stanów Zjednoczonych za udostępnienie tych materiałów. do strony czysto prawnej . równa w swojej klasie tylko moralnym nou- Sierpniowa sensacja-rewelacja Wyn-gazety Mfejsce katastrof* FotiMikhailMet/clAP . m R P (czyli Ubekistan . o których mówił minster Cichocki.Z.. A już zupełne wzruszenie ogarnęło mnie. co mówił i nigdy nie stwierdził. bo minister Jacek Cichocki. Od strony psychologicznej . w stopniu bodajże pułkownika.i rozbrajająco szczery: "Satelita zarejestrował kata strofę".cecha charakterystyczna: używa czarny szmpon koloryzujący do włosów . W każdym razie o tym. co zarejestrowały kamery amerykańskich satelitów.wyraźnie zareagowali strachem i ograniczyli się do jednego zdaniem komentarza. Minister Cichocki nigdy nie zaprzeczył. Minister Jacek Cichocki jest podsekretarzem stanu (ministrem) w Kancelarii Premiera RP odpowiedzialnym za służby specjalne. może nie do końca rozumiejąc. ale zapewne też są.imćpan R?epa stwierdza.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU FilipŁKonouiński n ZDJĘCIAMI A było to tak: W dniu 5 maja 2010 raku nie byle kto. że to "bard/o ważne materiały dowodo we". Ten ostatni .ale zawierają naprawdę nie byle co. Zagadnięty przez sprytnego dziennikarza mógł najzwyczajniej ujawnić ważną informację. podwójne zaprzeczenia. Bo nad lotniskiem w dniu l O kwietnia nie było satelity wojskowego. Zaś pytany wprost o informację z dnia 5 maja 2010 roku . Dziennikarze podają fakty i wysnuwają elementarnie zasadne wnioski. że jak "zobaczą" mgłę lub gęste chmury . że mówił. To właśnie oni oglądali zdjęcia zrobione przez kosmicznego satelitę. A oto ona (najciekawsze wytłuściłem . A cóż dopiero oficjalne wypowiedzi przedstawicieli dwóch różnych rodzajów władz. Z racji także na młody wiek .a nie to. Jeszcze ciekawsza była wiadomość podana przez "Fakt" w dniu 13 kwietnia 2010 roku! Można ją do dziś dnia odczytać na portalu intemetowym Fakt.): "Przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 1SS astronauci jako jedni z pierwszych zobaczyli dokładne zdjęcia z miejsca katastrofy polskiego samolotu. a jedynie / 5 i z 12 kwietnia. Po zrobieniu zdjęć i po tym jak poinformowano kto zginął. nie wiem."Idalej: "Śledczy otrzymali zdjęcia kilkana ście dni temu od Narodowej Agencji Bezpieczeństwa. nawet ogólnych odpowiedzi na pytania.Z. ze względu na mgłę.F .mieliby kontakt w pierwszej linii właśnie z ministrem Cichockim. Amerykanie przekazując materiały (konkretnie zdjęcia satelitarne) polskiemu rządowi . że .K.pl.

AJYRichard Garcia . KURIER CHICAGO KURIER 15 TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .razem z tymi astronautami przecież to takie oczywiste!!! Ul RP postanowiły "przemilczeć" dowód ze zdjęć satelitarnych. W tym ostamim aspekcie działaność kreatur w rodzaju szefa BÓR. Jego publikacja znaczy tyle.. której towarzyszył silny wiatr i wyładowania elektryc/ne. No i w wypadku Komorowskiego . To bardzo mocno potwierdza wybuch bomby izowolumetrycznej. propagandzistą. pozbawione części kończyn). Samolot z Bogoty lądował w samym środku intensywnej burzy powiedział pułkownik Gustavo Barrero z kolumbijskich sił powietrznych. Taka bomba działa poprzez kombinację wysokiego ciśnienia i bardzo wysokiej temperatury .co skutkuje podejrzanie wysoką frekwencją po bezbarwnej i nieciekawej kampanii.: jak wyglądały zwłoki Prezydenta RP? Jeżeli będziemy mieli ten opis .i już! Michnik jest oczywiście. w sierpniu 1939 roku wszyscy uważali. wyjechał do USA ostatnim rejsem MS "Batory1' w dniu 28 sierpnia 1939 roku. Cóż. zdrowego rozsądku. który rozpęta nową wojnę światową. Wrak samolotu Tu-154. kiedy jest głodny . Samolot kolumbijskich linii Aires leciał /e stolicy Kolumbii. "dorobienie" głosów . Ul RP to oficjalny organ propagandy . Brat mojej babci i sąsiad naszej rodziny w Poznaniu.ymilać do bandytów. by ustalić. jakich doznała uszkodzeń i co spowodowało wypadek .20-26 sierpnia 2010 r.jak to w cudzysłowie pisze wspomniany prezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Byłych Pracowników Wywiadu.. Boeing 737 zbliżał się już do pasa startowego. Jak bardzo by sieteraz ten potencjał przydał. że to tylko domniemania. Bandyci i tak mają ich gdzieś. albo Gdańsk . Jest to.kiedyś zwanych sumieniem. Jak informuje Reuters. And last but not leasL Ostatnie.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU przy zdrowych zmysłach nie może składać gratulacji Komorowskiemu z okazji objęcia urzędu prezydenta RP . czy "Fikus" też pojechał? trzech tysięcy stopni Celsjusza.ten neo logiz.około Trzeci świadek Boeing 737 kolumbijskich linii Air es rozbił się po uder zeniu pioruna. gdyż domniemał. który rozbił się na wojskowym lotnisku w Smoleńsku czeniom Episko-kapusiów w rodzaju Życinskiego czy Skworca. jest szczególnie żenująca. Człowiek Ostatnie. Pragnę poinformować Państwa Czytelników. że jest mgła i powinny się automatycznie wyłączyć.wystarczy aż nadto materiałów.zeznanie naocznego ś wiadka. T rwa to wprawdzie moment. chorym na pychę i kłamstwo na granicy obłędu..oświadczył zastępca dyrektora kolumbijskiego państwowego zarządu lotnictwa Donald Tascon.in. że przesadza. A w Polsce właśnie rozpoczęły się rządy dawnych komunistycznych spec-służb. Badamy szczątki maszyny. Zmierza do zbrodni przeciwko prawdzie i strasznej krzywdy moralnej wobec ofiar zbrodni oraz do zapewnienia bezkarności jej sprawcom.. który choćby za drastycznie niezgodne z przepisami zorganizowanie wizyty prezydenta RP (wykonanie tych ostatnich było na poziomie umyślnej farsy . mlekiem matki. że nie ma co czekać na wyniki "śledztwa" .jak szkoda potencjału organizacji polonijnych w rodzaju ZNP c/y KPA opanowanych przez uboli i razwiedkę. że w samolot uderzył piorun. że władze tzw. Bo te kamery też się na tej stacji kosmicznej ISS nachlały . to im żadna mgła nie przeszkadzała robić zdjęć satelitarnych .. Oznaczałoby to. że identyfikacja na podstawie twarzy była niemożliwa. T ak . że Michnik ogłosił.sprawa ma także wymiar moralny .TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . gdy doszło do wypadku. czy nie. Z jego wypowiedzi na temat identyfikacji zwłok brata wynika. po charakterystycznym znamieniu na klatce piersiowej. Rozbił się po uderzeniu pioruna w czasie podchodzenia do lądowania.który niewątpliwie widział zwłoki ofiary katastrofy.ale należy naprawdę poważnie myśleć o sfałszowanych wyborach. Nieprawdopodobne psychologicznie wyniki. Bowiem to co 12 sierpnia ogłosiła Wyb-gazeta i zaraz skwapliwie potwierdziły wojskowe prokuraiy wijąc się jak te piskorze na wędkarskim haczyku wobec własnych wcześniejszych wypowiedzi . Słusznie zauważył dr Rafał Klimuszko. .Pierwszy pilot powiedział. Kwestia zasad .to tylko dowód na fakt. Ale przecież to oczywiste! NachJeli się samogony i mieli zwidy. że Rosjanie mieli wątpliwości.. Jest nim sam Jarosław Kaczyński. że zdjęć z 10 kwietnia nie ma . Słownictwo jakiego używa. Syty nie atakuje..in. Możliwości takiego fałszerstwa są w praktyce "polskiej" ordynacji wyborczej nie ograniczone. l 14 jest rannych .m Michnika jest szczególnie absurdalny. Ważne na teraz Pamiętajmy. Człowiek. do katastrofy doszło w czasie burzy. Rannych przewieziono do miejscowych szpitali.zakochał się w PO??? Wystarczy obsadzić "swoimi" ludźmi obwodowe komisje albo chociaż ich cześć w okręgu wyborczym.bo ich kamery też miały delirium i zapewne nie wiedziały. a ciało rozkawałkowane (np. Bogoty do turystycznej wyspy San Andres na Karaibach.pewno pod wpływem poparcia Lecha W aiesy .patrz pan jaka delirka!!! No i wiadomo.no i oczywista oczywistość: w mgle i poprzez chmury zdjęcia przecież nie zrobią!!! Co z astronautami / międzynarodowej stacji satelitarnej ISS . Nienawiść do Polski i Polaków wessał /apewne /. ale nie najmniej ważne Samolot rozbił się po uderzeniu pioruna. że "śledztwo" (jak słusznie pisze to słowo w cudzysłowie Gene Poteat) zmierza do z góry założonych tendencyjnych i fałszywych ustaleń.wystąpiły z oficjalnym wnioskiem o śledztwo z podejrzenia o umyślne morderstwo pierwszego stopnia. Jedna osoba zginęła. maszyna przełamała się na trzy części. Powie ktoś. Bo po obu wspomnianych BOR-owcach wszelki słuch zaginaj.. Może dlatego Jarosław Kaczyński jest teraz obiektem takiej nienawiści w Ra/wiedki stanie (kiedyś Polska). którzy oczekiwali na płycie lotniska i z miejsca pobiegli na miejsce katastrofy tworząc straż honorową przy /włokach Pre/ydenta RP. że Hitler to wariat. brak polskiego asystenta w '"wieży" kontrol nej i szereg innych skandalicznych zaniedbań) . że zwierzęta nie odczuwają nienawiści. Drapieżnik poluje. ale nie najmniej ważne. świadczy o nie lada problemach osobowości. Motorkami borowcy do Smoleńska jadą.tego Michnik nie wyjaśnił. Nikt tego tematu nie porusza . min. co do identyfikacji.in.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Zapewne Michnik w dzieciństwie przestraszył się psa (może kota?) i tera? własną nienawiść przypisuje zwierzętom (mechanizm projekcji). jest i trzeci ś wiadek . Oficjalni lider/y Polonii nie powinni się prz. Natomiast prezes PiS rozpoznał ciało Prezydenta RP m. A to oznacza. i nie muszące liczyć się z niczym. Na pokładzie znajdowało się 121 i sześciu członków załogi osób. Już bezczelne i jawne. że jak mieli delirę. że oficjalnie zwróciłem się / prośbą o wywiad do pana Jarosława Kaczyńskiego na temat m. I nawei te zwidy sfotografowali . Uszkodzenia samolotu są znaczne.czci pamięć ofiar .m. A swoją drogą . Przełamał się na części Samolot pasażerski r ozbił się w czasie burzy na lotnisku na wyspie San Andres w Kolumbii. Ciekawe. Współpracownikowi morderców na miejscu zbrodni gratulacji sienie składa. I trochę także kwestia tzw. gdzie jeszcze prawo coś znaczy. które to ofiary były obywatelami USA . Trzeba koniecznie robić własne.. w kraju. A wtedy można wystąpić na podstawie "court-order" o wszelką dokumentację posiadaną przez władze USA. by rodziny ofiar tragedii. czy kulturze osobistej Palikota lub Niesioła zasadza się zapewne na przekonaniu. o wspomniane zdjęcia satelitarne. który widział zwłoki ofiary katastrofy ma znaczenie niemal rozstrzygające dla faktu. Ale ten bufon w tzw. że satelity wojskowe zawierają obiektywy fotograficzne z aparatów Smiena-8 . Na przykład osławiona "zoologiczna nienawi ść" . np. generała Janickiego.informuje Reuters. Przerobienie głosów ważnych n a nieważne. ale wystarczy by odsłonięte części ciała były zwęglone.powinien być z miejsca aresztowany . znająca Niemców i ich politykę Wielkopolska głosuje na T uska. czy wspomniany typ bomby eksIpodował w tym samolocie. że oprócz dwóch funkcjonariuszy BÓR.tak jak gazeta "Praw da" w komunistycznym ZSRR..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful