Kurier Chicago Smolensk 2010

2-8 lipca 2010 r.

KURIER CHICAGO

KURIER 21

MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM
Rafał Klimuszko

KOMU BIJE DZWON?
Niniejszy artykuł został zamieszczony w uta. miesiącu przez autora w Polsko-Polonijnei Gazecie Internetowej "Kworum". Prezentowana poniżej wersja jest nieco poszerzona, wersja, "internetową". dodany został m.in. fragment o domniemanych aktualnych zadaniach agentury w Chicago w związku z "katastrofa" pod Smoleńskiem. Taśmy z "czarnej skrzynki"
do 30 metrów. Poza tym ścięcie ny "polskiej" nie wspominając. skrzydłem małego drzewka przy pręd- Wszak jedna z trzech skrzynek była kości ciężkiej maszyny 230 km/godz produkcji polskiej i chroniona polskim nie spowoduje ani zmiany linii lotu, ani patentem. Jej Rosjanie nie potrafili od"położenia samolotu na skrzydło" - czytać, więc usłużny i gorliwy pomocczyli silnego przechyłu na lewe nik w zacieraniu śladów zbrodni - Doskrzydło - jak pokazują wszystkie u- nald Tusk - zamiast "otworzyć" rzebeckie telewizomie na animowanych czoną skrzynkę w Polsce, natychmiast filmikach z ostatnich sekund lotu. Ina- przesłał do Moskwy niezbędne prograczej, jeżeli stery są zablokowanwe, al- my komputerowe... bo ktoś z zewnątrz przejął kierowenie samolotem. Jak już 11 kwietnia wypowiedział się najwybitniejszy polski Tak dochodzimy do pytania: kto to specjalista od katastrof lotniczych, urządzenie, które zablokuje stery (i sa- zrobił, dlaczego, i co z tego dla nas wymolot będzie cały czas opadał w dół nika? - Odpowiedzi na te pytania pozonie reagując na próby poderwania go stają kluczowymi sprawami dla naszej do góry) w Tu-154M można zamonto- przyszłości. Bowiem po zamordowawać tylko w ten sposób, że uruchomi niu Prezydenta Polski sytuacja naszego się ono dokładnie w momencie otwar- kraju bardzo się zmieniła I co więcej cia klap lub wysunięcia podwozia... O- jak najbardziej to nas wszystkich dotyczywiście wypowiedzi pilotów, że u- czy, l poniżej na te pytania odpowiemy. tracili sterowanie maszyną i ma miej- Nie postaramy się odpowiedzieć, tylko sce zamach - trzeba na oryginalnej taś- odpowiemy. Będę bowiem starał się wypowiadać jak były wojskowy. Domie zamazać, by były nieczytelne! Innych sprzeczności i niejasności bitnie i konkretnie, i twardo trzymając na tych taśmach co niemiara. Czemu się faktów i pozbawionej emocji logiki. niby główny pilot w ogóle się nie odzy- Poszukując najlepszych dróg postępowa w ostatnich minutach lotu? Czemu wania dla nas. Oceńcie to Państwo jeśli pada komenda dugiego pilota: Czytelnicy sami. Ale jeszcze jedna mała dygresja. "odchodzimy" (czyli wzbijamy się w powietrze) - samolot nie tylko, że nie Niewątpliwym dowodem na fałszerstwo przedstawionych zapisów z podrywa się do góry - ale też nikt w "czarnej skrzynki" z kabiny pilotów kokpicie tego faktu nie komentuje? I tak powstało te coś (z rosyjskim jest i czas katastrofy. Lomikso wojskostemplami, że autentyczne): coś dodali, we Smoleńsk-Siewiemyj (Smoleńskcoś zamazali, trochę autentycznego Północ) ma bowiem postać pasa startomusieli zostawić... A ubeckie telewi- wego długości 2600 m dokładnie w lizomie robią z polski pilotów, którzy nii wschód-zachód. Samolot prezydenwożą prezydenta i premiera idiotów, ta Polski podchodził do lądowania doktórzy nie latali na symulatorach... Cie- kładnie od wschodu, lecąc na zachód. kawe, czy ktoś w takie brednie wierzy? Na wschód od lotniska są tereny spaceBo wszak symulatory to już w szkole rowe (bagienny lasek), do którego od lotniczej niezbędny element szkolenia. południa przylega osiedle mieszkanioZ tym, że od momentu spreparo- we. Zaopatruje je w prąd linia elektrywania i dostarczenia tych taśm z czar- czna biegnąca w linii północ -południe. nej skrzynki z kabiny pilotów - pań- Nasz Tu-154M tuż przed "katastrofą" stwo rosyjskie oficjalnie stało się ściął linię energetyczną zaopatrującą te współuczestnikiem zamachu. Współu- osiedle. Prąd zgasł w mieszkaniach odokładnie o godzinie czestnikiem, współpracownikiem za- siedla machowców, stroną współodpowie- 10:39:50sek. Od miejsca "katastrofy" dzialną. .. Ciekawe, jak spreparują taś- do uszkodzonej linii jest dystans, który my z "czarnej skrzynki" z nagraniami nawet lecąc z prędkością 200 km/h z kabiny pasażerów? Bo wszak pier- wymagał czasu lotu najwyżej 4 sekunwszy wybuch (jeden z dwóch składo- dy. Stąd czas "katastrofy" to wych wybuchu bomby izowofumetry- Ift39:54sek. - dokładnie taki wyliczyli cznej) - ten który powoduje rozprężają- niezależni eksperci. A na taśmach z cy się gaz uwalniający się ze zbiornika, Moskwy rozmowy w kokpicie trwają gdzie był w postaci cieczy pod ciśnie- jeszcze dwie minuty dłużej! Swoją niem setek atmosfer - musi być na ta- drogą - nie dziwota, jeżeli do orginalkiej taśmie słychać. Osoby najbliższe nych rozmów "trochę" się dodało! lokalizacji bomby będą też ranne - po- (Czas został podany wg czasu lokalnewinniśmy słyszeć wybuch, świst, głosy go, wg czasu środkowo-europejskiego bólu i przerażenia, a potem drugi wiel- obowiązującego w Polsce była odpoki wybuch - zanim zapadnie cisza... wiednio 8:39:54sek - jako czas "kataNaprawdę ciekawe - co zajmuje Rosja- strofy".) Oczywiście drugim niezależnom tyle czasu? Czyżby te skrzynki nym dowodem prawdziwego czasu kamusieli wyprodukować od nowa i na- tastrofy pozostaje seria zdjęć satelity anosić na nie zarówno element ze skrzy- merykańskiego obserwującego ten renek prawdziwych, jak i spreparowane? gion. A na zdjęciach jest nie tylko doO skanadalicznej "współpracy" stro- kładny czas, ale i "a view to the kill"

- fotografia zabójstwa, czyli wspomnianego wybuchu bomby izowolumetrycznej rozrywającej kadłub samolotu na strzępy,.. Nie należy bowiem zapominać, że rejon od Smoleńska do Moskwy jest regionem monitorowanym satelitamie na mocy podpisanych porozumień rozbrojeniowych Waszyngton-Moskwa. Zresztą - jednym z wielu takich regionów w obecnej Rosji.

Zgodnie z przewidywaniami po dwóch i pot miesiącu od "katastrofy" ujawniono zapis jednej z tzw. czarnych skrzynek prezydenckiego Tu-J45M. Oczywiście, zapisy ujawnione po takim czasie nie mają większej wartości. Ciekawe - co Rosjanie tak długo z tymi zapisami robili? Oczywiście, w żaden sposób nie ujawnili "what took them so long" (co zajęło im tak dużo czasu) - jak mawiają Jankesi. Zapewne "strona polska" musiała dostarczyć "braciom zza Buga" próbki głosów załogi, by odpowiedni "zsyntezować wypowiedzi", które nigdy nie miały miejsca Potem należy wpleść je w oryginalne fragmenty taśmy... I tak powstaje swoisty misse-mage - i nie do unikniecia niezgodności i sprzeczności. "No to katastrofa, będzie makabra" mówi jeden z członków załogi o pogodzie nad lotniskiem. Rzecz w tym, że prawdziwy pilot nigdy tak nie mówi. Choćby dlatego, że wie, iż prezydencki Tupolew ma system radiolokacyjnej mapy - I pilot ogląda na ekranie teren nad którym leci i teren przed nim. Ten Tupolew mógł bezpiecznie lądować nawet przy widoczności G/0 - co w jeżyku lotniczym znaczy: zero widoczności i zerowy pułap chmur (czyli chmury dotykają gruntu). I tak nawet raz było. Dokładnie ten sam samolot wiózł pewnego razu naczelnego wodza Układu Warszawskiego, sowieckiego marszałka Dimitra Ustinowa i wylądował perfekcyjnie na małym lotnisku wojskowym na Pomorzu przy warunkach dokładnie właśnie 0/0. Wiec żaden pilot wojskowy, wiedząc jakie ma wyposażenie w kokpicie, nie mógł robić problemu z powodu widoczności 200 metrów, ani wieża kontrolna nie mogła odradzać lądowania, równie dobrze wiedząc, że to przecież nie zwykły liniowiec pasażerski, tylko "prezydencka maszyna". Bo wszak kontroler wieży lotniczej to też nie amator, tylko wysokiej klasy fachowiec. I jak jest wyposażony samolot, który wozi głowę państwa, w dodatku samolot, który już wiele razy na tym lotnisku lądował - po prostu wie. Ale wypowiedzi "katastrofa, będzie masakra" są dobre medialnie dla gawiedzi - i do zwalania winy na pogodę i polskich pilotów... Ale nawet mimo takich - ewidentnie fałszywych wypowiedzi - musiały pozostać element autentycznej taśmy. I np. Kontroler z wieży lotniczej mówi: "Horyzont" (co znaczy macie wysokość lotu zero) w tej samej chwili, kiedy drugi pilot odczytuje pomiar wysokości: "30" (czyli 30 metrów). Jak to już wspomniałem, system MECON fałszuje dane satelity nawigacyjnego sterującego pilotem automatycznym

Najważniejsze pytania

Mój Boże - Rosjanie to mnie zawiedli. Muszę Państwu Czytelnikom powiedzieć, że gdybym tzw. zamachy przypisywane Putinowi miał oceniać jako analityk polityczny i wojskowy byłbym bardzo sceptyczny. Kto zabija, jawnie i w biały dzień strzałami z pistoletu znaną międzynarodowo dziennikarkę Politkowską - i to w dniu urodzin (czy imienin) Purina? Ależ trzeba być niespełna rozumu! Albo kto truje w Londynie Litwinienkę, byłego oficera FSB (rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa), znanego krytyka Putina, radioaktywnym pierwiastkiem (dokładnie Polonem), w dodatku niezwykle rzadkim i wykorzystywanym wojskowo? Nadto łatwym do wykrycia nawet po setce lat? Kto tak nieudolnie truje kandydata na prezydenta Ukrainy - dokładnie tak. by było to łatwe do wykrycia, i by ten nie zginał? Tylko sprawca, który wlaśnie chce, aby podejrzenia padły na prezydenta Rosji, na rząd Rosji! Ależ zamachów tak się nie robi! Ileż jest lepszych sposobów... Ot, wypadek samochodowy, wybuch gazu w mieszkaniu - i sto innych, dyskretnych i trudnych do wykrycia! Raczej broniłbym tezy, że Putin może mieć u siebie groźną opozycję, przede wszystkim z kręgów dawnego GRU, która być może nawet wykonując jego rozkazy, stara się przy okazji pod nim "ryć", jak tylko może... Car Rosji może się oczywiście nie przyznać do własnej "słabości", może nawet zrobić zamachowca z Londynu deputowa-

Dziwne zamachy przypisywane Putinowi

nym, ale to nie zmienia faktu, że początkowo mógł nie mieć z różnymi wydarzeniami nic wspólnego. Osobną sprawą jest fakt, że władca Rosji może być częściowo zakładnikiem dawnego GRU, które często robi sobie, co chce, nikogo o zdanie nie pytając. Jako jedna z sił, które wyniosły Piutina do władzy... Każdy kraj despotyczny jest bowiem zawsze zagdką odnośnie widocznych i ukrytych mechanizmów władzy. Hipoteza, że Putin zwaryjował, ma skłonności do jakiegoś ekshibicjonistycznego sadyzmu, oraz otoczył się miernotami i kompletnymi idiotami - jest mimo wszystko mocno fantazyjna i stoi w dość mocnej sprzeczności z działaniami Putina jako głowy państwa. Hipoteza taka pojawiła się w intemecie, można ją dziś nazwać "hipotezą Gordionowa". Według autora intemetowych komentarzy używającego takiego pseudonimu, nowa "zbrodnia katyńska" nosi jakby "podpis Putina" - niemal jawne epatowanie się przed całym światem w rodzaju - patrzcie, ja to zrobiłem, i co mi kto zrobi? Rzecz w tym, że jest to niestety hipoteza możliwa, jest możliwe, że tak rzeczywiście jest. A wtedy, słowo "brrr..." - jest dobrym komentarzem do tego, jak mogą się rozwijać dalsze wydarzenia w Polsce... Pewno będziemy mieli serię politycznych mordów? Ale zauważmy też sprzeczność takich działań z wcześniej ujawnianymi cechami osobowości władcy Kremla. W jego działaniach było bowiem widać wiele rozsądku i autentycznej troski o kraj. Dużo przykładów możnaby podawać: dyscyplina budżetowa Chodorkowski, Bieriezowski, polityka wobec Iranu, twarde targi z USA dosłownie o wszystko i z powodu byle pretekstu, etc.. etc... Dlatego Putin i jego ekipa nigdy nie byli zbyt ciepło widziani w Waszyngtonie. I to naprawdę nie tylko z powodu embargo na import kurczaka z USA. Swoją drogą, sławne zdanie Putina: "Amerykańskie kurczaki zawierają takie ilości syntetycznych sterydów, że z punktu widzenia rosyjskie-

Szczątki prezydenckiego same

zawsze należy uwzględnić najgorszą ewentualność. że od momentu przedstawienia fałszywych taśm z czarnej skrzynki rząd Rosji i Putin biorą w nowej zbrodni katyńskiej co najmniej aktywny współudział. l odmowa wypłacenia pewnemu kongresowi z USA 65 mld USD za rzekome mienie pozostawione w Polsce.. I jeżeli złote myśli senatora Levi'ego uległy realizacji. Najbogatsze złoża na świecie..to nie tylko stwierdzenie faktu (Rosja jest akurat wymagająca jeśli chodzi o importowane mięso) . Putin obiektywnie bardzo stracił. w Warszawie.. bo przecież politykiem uległym komu trzeba . USA. jeśli chodzi o sprawy Hipotezy alternatywne odszkodowawacze. to znaczy. Twór geologiczny cały jak gąbka nasycony gazem i ropą ciągnący się od Zatoki Perskiej do Morza Północnego.mogą robić tylko polityczni durnie do entej potęgi. No i my Polacy też jesteśmy. czy byli nieco wstrząśnięci.Amerykanin musiał być nieźle pijany... Tak. z Niemiec.głosowanie za poprawką Giertycha w sprawie wzmocnienia prawnej ochrony życia w Konstytucji RP (którą poparło o 10 osób więcej niż wynosi jedna trzecia Komu narazili się bracia Kaczyńscy? . że ci ostatni nie żyją).).bestialsko zamordowali! Cóż. Polska może produkować po prostu nieograniczone ilości taniej energii elektrycznej i praktycznie darmowej energii cieplnej! Nic dziwnego. że trzeba znowu oddać Rosji Polskę w zamian za współpracę odnośnie Iranu i w Afganistanie. sprawstwo kierownicze. kolumnę króla Zygmunta w Warszawie! Potem rzeczony turysta chodził na policję z restauracyjną serwetką ze spisaną "umową" kupna-sprzedaży z kompletnie nieczytelnym podpisem.. czyli osławiona Informacja Wojskowa i będąca jej emanacją partia polityczna: PO.np..w dziejach polityki amerykańskiej . Polski. wina pilota. W czasie 30 lat wyeksploatowano je do cna. Każde następne fałszerstwo i brednia będzie tylko pogłębiało międzynarodowe przekonanie o rosyjskiej odpowiedzialności i winie. kolumna poszła za $ 1000. Polonia pamięta Lecha Kaczyńskiego torpedowanie lustracji i umizgi do polonijnej agentury.Lech Kaczyński był niewątpliwie) . Wspomniany kongres. A jeżeli USA tego nie rozumieją? A to proszę bardzo . że to był zamach . że żywiołowy rozwój intemetu ciągle wyprzedza możliwości kontroli tegoż intemetu. A jak dotychczas za "pierwszy Katyń" w jakikolwiek sposób zadośćuczynić nigdy nie mieli zamiaru.22 KURIER KURIER CHICAGO 2-8 lipca 2010 r.zgodnie z prawem międzynarodowym sprawa ta jest załatwiona raz na zawsze. I miał rację Lech Kaczyński . Bardzo. i tym podobne brednie). .. że wśród osób zamordowanych wraz z polskim prezydentem był 1 prawosławny arcybiskup. salonowi w Warszawce .. I tak to oceniają nie tylko kraje NATO. A w dodatku major Protasiuk akurat rosyjski świetnie znał! Ale to wcale nie wyklucza hipotezy. To nawet powoduje dla nich nieco niezręczną sytuację... nie trzeba było najgorszym post-stalinowskim kanaliom oddawać władzy. że ono się rozwija. że mogło to być nieco bardziej skomplikowane. że jedyna sprawa. chwiejnego i niekonsekwentnego .albo to pierwszy raz? A Franklin Delano Roosvelt co wyrabiał? l czy przypadkiem za nowym Katyniem nie kryje się nowa Jałta? A rząd USA pozwolił bestialsko zamordować zawsze lojalnego i szczerego sojusznika USA. Ulegli naciskom i zniszczyli własną koalicję. A co z możliwą reakcją USA? Czy może Rosja wiedziała. za chwiejność . jak i przekonanie o nieuczciwości komentarzy ubeckich telewizorni .kosztowały. A teraz nie chodzi 0 kolumnę Zygmunta.cały świat dobrze wie. że jest ta ropa dość głęboko. to trochę mi to przypomina autentyczną historię. komputerów i sejfów kluczowych ministrów odpowiedzialnych w Kancelarii Prezydenta RP za sprawy bezpieczeństwa państwa (zanim jeszcze było wiadomo. (Sumaryczny zysk netto z tych złóż przekroczył 60 mld USD. Tego sprawcy zamachu nie przewidzieli . Która w dodatku dość łatwo pomoże ustalić niezbitą prawdę! Kła to zrobił? Co wiemy na pewno? A co jest hipotezą? Jedno nie ulega wątpliwości: bombę izowolumetryczną (najparwdopodobniej wyglądem zewnętrznym udającą jedną z niewielkich gaśnic przeciwpożarowych) umieszczono w prezydenckim Tu154M w Warszawie. Cóż .. jak pewien warszawski restaurator sprzedał w 1927 roku mocno podpitemu turyście z USA. że nowa Jałta . ogłoszenie się przez Komorowskiego głową państwa przed oficjalnym potwierdzeniem. Ten ostami. MOIM ZDANIEM . I oczywiście. Obowiązuje zasada: jeżeli podejrzewamy. A wspomniany senator jest też w bardzo ciepłych stosunkach z panią Clinton. Będziemy zapewne obserwować podobne zjawisko jak w Polsce . że gazu ziemnego mamy tyle. był to też pierwszy prezydent po 1989 roku. Nie strzela się z bomby atomomowej do polnego konika! Tak dodchodzimy do najważniejszego pytania: Czy zamach na polskiego prezydenta był elementem szerszej międzynarodowej aktualnej gry politycznej? Otóż mógł być. i potencjalnie też od naszych postaw zależy nieco więcej niż w 1945 roku. że winny był polski pilot. A wspomnijmy. To trochę jak w medycynie z trudnym do rozpoznania. I Rosja i jej wizerunek również. Zakończenie eksploatacji .w celu ewentualnego postraszenia innych przywódców politycznych. w przeliczeniu na tony paliwa umownego najmniej 130 razy większą niż cały gaz 1 ropa pod dnem Morza Północnego. tak jak w życiu.to byłoby dia rosyjskiej ekonomii i finansów prawdziwe zabójstwo.. że prezydent Rosji na pogrzeb prezydenta Kaczyńsktego przyleciał do Krakowa demonstracyjnie największym ze swoich odrzutowców. Aha. Chociaż obiektywnie to właśnie Putin na tym zamachu po Polsce traci najwięcej. że za pośrednictwem intemetu zajdzie gigantyczna niezależna od autorów zamachu wymiana informacji. A pod tym gazem jest i ropa i jest jej moc.ale i jakby żartobliwa wizytówka osobowości tego polityka. W dodatku elektrownia geotermaina jest elektrownią idealną . a zapotrzebowanie całej Europy pokrywane importem na co najmniej lat 130. też osiąga kumulację właśnie w Polsce. 0 tym bowiem. pilot nie znał rosyjskiego. ale niesłychanie i śmiertelnie groźną chorobą o nazwie: zapalenie otrzewnej.. a miliard dolarów w latach 60-tych i 70-tych . a zarazem jakby starali się zachować pewien dystans. albo jak to nie miał doświadczenia pilot prezydenta kraju .co tylko pogłębiało powszechne w Polsce przekonanie o udziale PO w spisku. etc.i nie tylko . I jeżeli ktoś zapyta. że językiem nawigacji lotniczej jest angielski i każdy kontroler lotów czy pilot musi ten język znać. bo tak kazała europejska masoneria. szeroka opinia publiczna. lepiej przyjrzyjmy się spokojnie faktowi. albo nawet sprawować tzw.. głośne od ponad roku. O czym można się przekonać na dowolnym formu intemetowym ..MOIM ZDANIEM posłów) pokazało. Wypowiedzi senator Carla Levi'ego w Waszyngtonie.. i jest do tego paskudnie zasiarczona. W dodatku wspomniana "obróbka propagandowa" do zamachu na początku była w rosyjskich mediach tak idiotyczna. A nie przebadano jeszcze nawet połowy złóż. że świat w roku 2010 jest zupełnie inny niż świat w roku 1945. Z tym. go prawa sanitarnego nie nadają się nawet na pokarm dla psów" . że to też zastanawiało. A wszak Polska jest członkiem NATO. zwyczajem "polactwa" (czyli zdegenerowanych Polaków i Polek . I co z tego. i to już od dłuższego czasu. że Lech Kaczyński nie żyje sprawny i w oczywisty sposób uprzednio przygotowany charakter tej akcji wskazują jednoznacznie na główną siłę wykonawczą zamachu .to też tylko bezpośrednio przed lotem. w ogóle nie przebywał w Warszawie (był na wczasach w Zakopanem).o ile została uzgodniona .MOIM ZDANIEM • MOIM ZDANIEM ..Odpowiem: właśnie tak jak było z polską siarką. A w polityce. opcja w Europie zachodniej stopniowego przestawiania się na innych dostawców . mam na myśli polityków. A parę wodną można z powrotem odprowadzać do rozgrzanych skał i produkować taniutką energię elektryczną w obiegu zamkniętym tejże pary praktycznie bez końca. I ostatnio bardzo awansował jako szef ważnej senackiej komisji! Oczywiście taką politykę: oddawać Rosji dosłownie za nic najbogatszy kraj świata i nadto decydujący o panowaniu w Europie . A swoją drogą.....jaką mogła być tylko "polska razwiedka". w której Lech Kaczyński do końca był konsekwentny (przynajmniej nic nie wiadomo.bo zachowania strony rosyjskiej od początku były jakby wzajemnie sprzeczne. Co z tego miał przeciętny Polak? Ano dokładnie . Fakt. Najmniejsze objawy niechęci do rosyjskiego gazu.. A rzecz w tym.to pewno jak 20 czy 10 obecnie. Ale znowu jest to mało prawdopodobne.MOIM ZDANIEM . Dobitnie potwierdzać na cały świat winy Stalina za pierwszy Katyń wcale nie musieli.jak ich nazwał Rafał Ziemkiewicz) . Rosjanie uczestniczyli w "obróbce propagandowej" (zła pogoda.cóż. że Rosja wycofuje się w radzie Bezpieczeństwa ONZ z blokowania nowych sankcji przeciwko Iranowi . I tego człowieka.nie wymaga dowożenia żadnych surowców energetycznych.rosyjski gaz nie będzie Europie do niczego potrzebny. który przynajmniej próbował podejmować jakieś pro-polskie kroki. Rosja jest obecnie krajem mocno zależnym gospodarczo i finansowo od tzw.sowieckie zbrojenia w kosmosie . bardzo mało prawdopodobne. jak dobrze. Ale taka nieprawdopodobna głupota . Tu zadajmy sobie pytanie: Czy Rosja mogła sama przeprowadzić taki zamach (z "polskimi" mętami z osławionej IW jako głównymi wykonawcami) bez jakiegoś międzynarodowego przyzwolenia? Teoretycznie tak.a co mnie to obchodzi? . Ciekawe. że w poprzednim sejmie większości dwóch trzecich głosów za traktatem lizbońskim by nie było. bo nie znał języka rosyjskiego? Przecież każdy wie. prezydenta Kaczyńskiego? Godzącego się na nawet najbardziej niekorzystne umowy z Ameryką? Niestety może to być prawdą. nasz kraj zapłacił już zresztą gigantyczne odszkodowanie w latach 60-tych XX wieku. "Zachodu". ale i tzw. by zmienił zdanie) . że fenomen geotermalny w Polsce ma wartość. rzekomo właściciela restauracji. jawnie robiąc sobie kpiny z zachodnich polityków i chmury islandzkiego pyłu. były osoby powszechnie znane międzynarodowo jak Anna Walentynowicz. co to chciał te 65 miliardów. Ale hipoteza o "globalistycznym ukaraniu" (np.wydaje się mi mimo wszystko zbyt fantazyjna. Odkrycie: rok 1958. Bestialstwo tego mordu też mówi samo za siebie. To Putinowi grozi międzynarodowy ostracyzm jako nieobliczalnemu.. zdaje się nie lubił..musimy dogadać się z Rosją! Miejsce katastrofy kilka dni po tragedii..MOIM ZDANIEM . a Polsce usiłują "wciskać" drogą i nieefektywną energetykę wiatrową. bardzo Lecha Kaczyńskiego. że ono już dawno jest faktem! Tyle.że za pośrednictwem in- temetu wypowie się tylu ekspertów (i to np. Szybkie włamania do pomieszczeń. od momentu fałszerstwa czarnych skrzynek współudział i współodpowiedzialność rządu Rosji. A może nie ma w tym elementu " zdrowej troski" o własny kraj? Musimy jednak skonstatować fakt. 6 do 7 km? Ropa z Tatarstanu płynąca do Płocka rurociągiem "Przyjaźń" też jest wydobywana z głębokości 7 km. Cóż . kto wziął tego tysiaka? Student-keiner? Jeśli tak . jak się okazało. Jest to tym bardziej dziwne . a student dobry aktor i w dodatku dobrze znający angielski! Na marginesie.jeżeli taki zamontowano . Rosji.... że Rosja mogła od początku wiedzieć o zamachu.i dyżurni nasłani "ściemniacze" swoimi wpisami tego powszechnego przekonania wcale nie zmieniają. że zapotrzebowanie własnego kraju możemy pokryć na co najmniej 1000 lat. że pojawią się tilmiki z odgłosami strzałów na miejscu katastrofy. jeżeli Polska zacznie eksploatować swoje bogactwa energetyczne .) Dziś wiadomo. Jest też faktem. że Niemcy u siebie rozpaczliwie poszukują źródeł geotermalnych. Za mienie obywateli USA przejęte w Polsce po II wojnie światowej.to stanowczy opór przeciwko "The Holocaust Industry".. bestialskiemu mordercy. Polska to niezależność energetyczna Europy. Mechanizm blokujący stery i uniemożliwiający wzbicie się w powietrze (uruchamiający się w momencie otwarcia klap lub wysunięcia podwozia) . że bracia Kaczyńscy wcale takimi za bardzo propolskimi politykami nie byli. Nadto fakty wskazują na współudział jakichś si! w Rosji.rok 1988. Wiadomo już. że żadnej reakcji USA (a co za tym idzie NATO) nie będzie? Dobre pytania. tylko o najbogatszy kraj świata. Bo jak inaczej traktować twierdzenie. własny rząd i sejm.kolejne rodem z debillandu medialne szachrajstwa PO (tejże partii polityków i propagandzistów) w rodzaju bredni jak to 50 osób naraz wyciągnęło komórki i zaczęło dzwonić.NIC. że Ameryka znowu nas "sprzedała".. mieszkań.. Musimy pamiętać. mogą być oczywiście indywidualnym idiotyzmem politycznego waryjata ale mogą też być "balonem sondażowym" wypuszczanym przez ekipę Obamy wobec Rosji i Putina.nie jest jawna.podobnie będzie teraz z Rosją.. Odnotujmy też. w USA bardzo wpływowy. jeżeli wkrótce przekonamy się.

że byliby wobec Rosji lojalni. byleby przeciw tej pierwszej..od tego jakich polityków teraz wylansujemy. że to zamach.gdy zabijają.czyli w lwiej części przez Niemcy. gotowa głosować i na PO. które wystawiają pewną cześć ciała. Jan Krzysztof Keflus. A powinno najmniej 170 tyś. Nic innego porównywalnego "na eksport" nie ma. bo instrukcje uboli i razwiedki dla agentury w organizacjach polonijnych (porównaj: In- Zadanie dla nas na teraz strukcja 02/90) przewidywały konsekwentne ich osłabianie tychże polonijnych organizacji i likwidację identyfikujących się z Polonią nie tylko kongresmenów i senatorów USA.. że tacy są i Rosja wcale nie musi w Polsce polegać na kanaliach z razwiedki .MOIM ZDANIEM .. nota bene..ale one.. A wspólnym mianownikiem jest .dążą do przywrócenia granicy z 1937 roku.e! Własny honor i rozsądek zapewne też przechowuje w tym samym miejscu. Bo polityka USA od zawsze była sprzeczności zasadniczych pełna. i nie podejmiesz działań . Złodziej. że stawiała ona w Polsce jako na swoich sojuszników na najgorszy rodzaj kanalii. Jeden bezkarnie zamordowany ksiądz oznacza wkrótce następnego zamordowanego. Obecnie cztery sprawy są kluczowe.. który w dodatku jak się da. Trochę to zależy i od nas. nie pytaj. zabija sam . .to nic nie da Nasz złoża gazu i ropy będzie wydobywał Gazprom. że przechytrzy cały świat Nasi zbrodniarze z razwiedki odegrali główną rolę w zabójstwie prezydenta. morderca jest pyszałkowaty i głupi.. nawet w Chicago. Ale to zależy od jednego . jego żonę. że w tej chwili ubecko-razwiedkowa agentura dostała takie rozkazy i właśnie tak robi!!! Te sługusy zbrodniarzy i morderców. że SSĄ nadpłaciła im emerytury i teraz przez iks lat nie dostaną ani grosza?! Teraz wystarczy tylko wyłożyć 150 tyś.) Jak nasz Sylwester Chruszcz.... tylko cicho. (Odwieczny błąd Rosji polegał zawsze na tym..tylko. Wszyscy.. by zwiększyć szansę ocalenia Prezydenta RP. choćby poprzez swoich kongresmenów.MOIM ZDANIEM . w tym naszego Wojtka Seweryna. bo myśli. jak im ktośsz..) To jest właśnie to.. Cóż.MOIM ZDANIEM .a nie jednocześnie kreci sam sobie sznur na szyję. Tak czuję.jak śpiewał bard stanu wojennego. w zamian za "nieprzeszkadzanie w Europie" . Myślę.może otrzymać kawałek tego europejskiego energetycznego tortu. l to jest skutek "rządów dusz" wśród Polonii tej bandy kryminalistów (i ich agentury). że zarządziłeś awaryjne ładowanie. żeby im wmawiać. wartościowych ministrów i generałów.to wielkie zbiorniki gazu i ropy. tarabanić. Będziemy pisać. ł Tusk z tych projektów się wycofał. choćby z sekcji zwłok czy analizy spektrofotometrycznej szczątków samolotu dowody na zamach i wybuch bomby izowolumetrycznej niewątpliwie dokładnie zebrali I udokumentowali.. et consortes z PO przypominają pod tym względem pewne panie.MOIM ZDANIEM . że podpisał "15 czy 16 porozumień. I jak można przypuszczać. Lech i Jarosław Kaczyńscy byli chwiejni. żeby Kongres Polonii Amerykańskiej wystąpił: o zdjęcia satelitarne z miejsca katastrofy do rządu USA (bo przecież wiadomo.. chociaż mają pieniądze ..i cześć Jej pamięci! Polska polityka. czego liderzy KPA z pewnością nie zrobią.. . Niestety. widać Polakom bogactw ich kraju nie potrzeba? Miejsce katastrofy prezydenckiego tupotewa. Annę Walentynowicz... Musi zarabiać "dewizy" choćby dlatego. (Rzecz w tym.. licząc na miękki bagnisty grunt. Jeśli Rosja będzie miała możliwość nic Polsce nie dać . KURIER CHICAGO KURIER 23 MOIM ZDANIEM . co do których wiadomo.a praca. to na szczęście nie tylko Spula i Mika! I nawet w tak beznadziejnej. którzy nosili mundur i nigdy nie splamili swego honoru. choćby sparawiedUwość i prawdę . która tak poparła naszego Cyrana i zainicjowała interpelację podpisaną przez 111 posłów i J 3 senatorów w obronie naszych emerytów. Nie mówiąc 0 braku innych źródeł dochodów na modernizacje kraju. Za to KPA i prezes Spula odegrali istotną rolę w akcji wymierzonej w polskich emerytów.. Co za refleks i poprawność decyzji! Dlatego właśnie nie ma żadnych Twoich wypowiedzi z ostatnich minut lotu na tych taśmach. będą walczyć o Wasze dobre imię na przekór tej całej szkalującej Was bandzie kanalii. Sprzęt tej ostatniej akurat mocno się postarzał. w tym z tak potrzebnych wałów przeciwpowodziowych. Tusk przypomina pod tym względem Wałęsę. Polityka polska nie może być prowadzona przez błaznów! I w dodatku skończonych durni! Pomijając kwestię. I też KPA nie ma takich kongresmenów. gdyby USA taki swobodny ("na życzenie") dostęp uzyskały? Kolejne kilkadziesiąt tysięcy polskich emerytów w USA dostałoby listy. Po drugie: Niemcy ..ał! Wybory w dniu 20 czerwca i 4 lipca będą w znacznej mierze referendum. I Twoim dzieciom. który przy okazji okazał się tak użytecznym dla Polonii. .jakich ludzi sobie jako naszych polityków i reprezentantów wylansujemy! And last but not least! Ostatnie. i nawet do głowy im nie przyjdzie. w dodatku nijako "bezterminowo"! Zbrodniarz.. Bo Rosjanie. czy w Chicago . a w tym samym czasie FBI wsadza kolejnych rosyjskich szpiegów! Dziś USA "rezygnują" z Polski. Za to w ZKP (w siedzibie.. nazwijmy je klerykalną i antyklerykalną.MOIM ZDANIEM Jak mawiał marszałek Piłsudski polityka Polska to dwie sprawy: Niemcy i Rosja.. A ty Rodaku. nierzadko szujowaci (jak wobec Leppera czy Giertycha) . jakie one aktualnie są. Wróćmy może na nasze chicagowskie podwórko.S. i zdrajców i durniów w rodzaju Tuska!!! By zakończyć nieco bardziej optymistycznym akcentem. ale nawet radnych miasta Chicago. jeśli ma jeszcze choć trochę rozsądku. bo od chwili rezygnacji z tych funduszy jest postrzegany w całym świecie jak skończony błazen i niemiecki agent.. cała Puszcza Notecka 1 całe Pomorze Szczecińskie . pewną część ciała wypinają i nie chcą żadnych korzyści z tego dla siebie. Ale jednocześnie stali się kompletny mi zakładnikami Rosji. Wielka to strata . I daje do trzymania ten sznur sąsiadowi... tylko cicho!" . W Chicago głosowało około 17 tyś. Musiałeś tak właśnie krzyknąć...ale targować się potrafili. żeby otoczyć "kokonem" krewnych zamordowanych obywateli USA. komu bije żałobny dzwon. jak próbowałeś ratować swojego prezydenta. politycy jak najbardziej pro-rosyjscy. Co by się stało. Po czwarte: jeśli Polska nie będzie stawać Rosji przysłowiowym okoniem. agentura polonijna dostanie "prikaz".przynajmniej w tym zakresie. i wywierać choć częściowo skuteczny wpływ! A wywierać skuteczny wpływ musimy szybko się uczyć. I nowa umowa emerytalna tak lansowana przez Spulę w ogóle nie weszła w życie . że za to przecież można brać pieniądze . żeby się nauczyli mówić.a to zostało wykonane. że tu nawet wchodzą w grę roszczenia odszkodowawcze. Idę o zaktad. pomijając oczywisty aspekt polskiej racji stanu i aspekt moralny. Po trzecie: właśnie dlatego Rosja nie może dopuścić do podziału Polski i musi ją "zachować" w całości. chyba. sam nie wie jakich. ale nie najmniej ważne! Cześć Waszej pamięci.. Tusk "zrezygnował" z tych funduszy nie dlatego. Tym sposobem kompletnie i bez żadnej możliwości manewru uzależnili się. Wiem. I mogą ich zniszczyć w każdej chwili. Obecnie Miedwiediew je sobie hamburgera z Obama. cała Ziemia Lubuska. jak już wspominałem.. co starannie zamazano na tych taśmach. Tak to jest.bije on Tobie. osób. dzielni piloci polscy! Panie majorze Arkadiuszu Protasiuk! Nie wiem.. to lubi okraść cudzy dom. dzielni i świetnie wyszkoleni żołnierze! Odwaga i honor jeszcze na szczęście nie zginęły. ale przez skórę czuję. by Polacy.2-fl lipca 2010 r. że społeczeństwo polskie dzieli się na części dwie. Bo jak pisała Agata Christie zbrodnia jest głupia. przyjdzie ukraść ponownie. Jeżeli Niemcy uzyskają te tereny.i samo wystąpienie do rządu USA o podjecie działań wyjaśniających miałoby wszelkie podstawy prawne! Tyle. to nie tylko staną się samowystarczalne energetycznie. co mu Amerykanie dali do podpisania".ale tego organizacje polonijne. Ustąpili w sprawie traktatu z Lizbony. Ale cały Dolny Śląsk. można było stwarzać znaczące fakty. że tak mu Angela Merkel kazała. co z siarki. że czekają wielka modernizacja armii. zdałoby się sytuacji. budząc zdumienie w Brukseli! Jeszcze nigdy żaden kraj Unii nie zrezygnował z funduszy już przyznanych i "zaklepanych" przez Komisję Europejską! I w dodatku tak dużych! Ale wiadomo. Jakby się chciało. obaj panowie. I w dodatku Polskę ma w d. podpisał wszystko. że nienawidził PiS . a my będziemy z tego mieli tyle. Ta ostatnia grupa pod wpływem zapiekłych emocji niechęci do tej pierwszej grupy. a stery nie działają. zawsze lojalni wobec tego nieszczęśliwego kraju.. Bądźcie spokojni. przy ulicy Dywersji) będą spotkania z jakimś miśkiem z SSĄ. której to bandy liderzy właśnie zamordowali Prezydenta RP. żeby zrobił w tej sprawie szum na Kapitolu. Po pierwsze: Rosja musi eksportować swój gaz. mówić.. gdy obcemu państwu zleca się śledztwo.choćby rodzinie Wojtka Seweryna.a prosto w oczy. okazać pomoc prawną rodzinom zamordowanych w staraniach o wykrycie sprawców zbrodni . Apelowałbym o poniechanie tym razem tych emocji i w zamian o pomyślenie o gazie. tak jak i Rzeczypospoli ta! Rafał Kłimuszko P. któremu na imię Polska. Wszystko inne nie ma znaczenia. Jeśli się nie ockniesz i nie zorganizujesz. który szansę na reelekcję miał obiektywnie niewielką. . za dwa lata może być coś zupełnie innego.czy w Polsce.też nigdy nie zrobią. że Amerykanie nadal nie mają dostępu do baz danych polskiego systemu emerytalnego. że KPA (i osobiście Frankie Spula) na pewno nic takiego nie zrobi. Gdy zrozumiałeś. ale wytargowali 46 mld Euro na projekty finansowane przez UE . A w zamachu na prezydenta Polski zginęli też obywatele USA . a zarazem potrafiliby bronić polskich interesów . USD i w Supreme Court i obalić "potrącanie wsteczne" jako ewidentnie niezgodne z Konstytucją USA (przy okazji uzyskując dla poszkodowanych należne odszkodowania) . że wpływa na politykę Rosji lub Niemiec. Gdziekolwiek jesteś . że ciepły deszcz pada.. gdzie się da! Bądźcie o to spokojni.nie pytaj...są to najzwyczajniejsi bestialscy zbrodniarze.. że od chwili zamordowania Lecha Kaczyńskiego i 95 współpasażerów . I potem próbowałeś wcześniej wylądować. który po pierwszej wizy- Pytania o politykę Polską po "nowej Jałcie" cie jako prezydent RP w USA oświadczył. komu bije dzwon. że ta okolica jest monitorowana satelitamie). co to przekonuje. jako się rzekło. dzielni żołnierze. l jak długo będziesz na to Polonio pozwalała i powierzała swoje sprawy takim ludziom? Wystąpić o zdjęcia satelitarne do władz USA. Polityka polska nie może być prowadzona przez błaznów. ale i staną się znaczącym eksporterem. który raz bezkarnie ukradł. że dane satelitarne sterujące pilotem automatycznym są sfałszowane. nafcie i pieniądzach.. czy się nie mylę. że Ty pierwszy "skapowałeśsię". byleby tylko ktoś je j. że "Ruscy spisali się OK" i tylko niepotrzebnie niektóre radia i gazet w Chicago robią szum! "l tylko cicho. liczne grono duchownych i innych osób. Zaś w "drugim Katyniu" straciliśmy też senator PiS Janinę Fetlińską.

podobnie jak i wypchnięte ciśnieniem wybuchu nity skrzydeł widać wyraźnie na zdjęciach z miejsca katastrofy! Siła wybuchu oderwała też stateczniki (małe skrzydełka) z ogona samolotu. z wieży wybiegł kontroler. Dalszy przebieg wydarzeń jest zgodny z przedstawionym powyżej. też działy się dziwne rzeczy. prosili Rosjan.. Lech Kaczyński miał zamieszczony w swojej marynarce " naprowadzacz" sygnału satelitarnego GPS (na wypadek gdyby został porwany).opowiada świadek.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Że samolot się rozbił! Żeby nas zabrali. na lotnisku.. Gazeta Internatowa " Kworum" zamieściła artykuł Rafała Klimuszki" Komu bije dzwon" -znany i czytelnikom " Kuriera Codziennego" . Rzeczywiście . które dotarły na miejsce katastrofy. druga głośniejsza ale słyszalne wyraźnie i z całą pewnością były to dwa wybuchy. bo wyglądał na bardzo starego człowieka. Już ten fakt wywołał pewne zdziwienie dziennikarzy zaznajomionych z procedurami BOR-u. W pewnej chwili dobiegł nas jednak huk silnika. Powinno być ich bowiem trzech. przytoczmy ten wpis w całości: . że słyszeli dwa wybuchy. że jest mgła i bardzo złe warunki. ale Relacja zamieszczona przez dziennikarza "Fakty" m *-• ' r b TF j i* Specjaliści pracujący na miejscu katastrofy. Prawo zakazuje mu ujawniania swoich zeznań. I musieli jechać " na około" ! Widząc co się dzieje.. Mówił też. I zapadła cisza. To też świadkowie podkreślają. Jak również. że Rosjanie z obsługi lotniska byli kompletnie zaskoczeni powstałą sytuacją.Po kilkunastu minutach usłyszeliśmy dźwięk nadlatującego Tu-154. Świadkowie zgodnie podkreślają też. Krzysztof P. co z nim będzie. bo nie może pogodzić się ze zrzucaniem winy na załogę Tupolerzucił nam: " Odlecieli" . po nich jakieś głuche trzaski. jeśli nie kilkanaście minut wsiedli do swoich samochodów.jeżeli ktoś lubi bajki. co widział i słyszał na lotnisku w Smoleńsku. Wszystko bardzo słusznie... głośno przeklinając. że jest katastrofa machaliśmy rękami. czy nic nie jest uszkodzone) oraz pirotechnik. I nawet pozwala na rekonstrukcję wydarzeń. Były to dwa jedyne większe fragmenty. czy coś wiedzą. gdzie rozbił się samoloL Ale po chwili zawracali.. że takie straszne kłopoty będzie miał . którzy pierwotnie mieli lecieć razem "z prezydentem i kilka innych osób.ładnych kilka. Powyższe zeznanie jest tym cenniejsze. Wśród osób oczekujących prezydenta było też dwóch agentów BOR-u. Krzyczał.) Czekały na nich dwa busiki. Ten pirotechnik. Krzyczeliśmy do nich. czyli Partię Oszustów (w skrócie PO) .. .tłumaczy nasz rozmówca .gałęzie drzew i krzaków łamane przez odłamki kadłuba i części samolotu.wszyscy obecni na płycie lotniska. pokazywaliśmy. ale nie byli spanikowani . Oni wiedzieli od nas.trzeba po prostu odrzucić w wyborach. gdzie zapadła głucha cisza.. Masz czytnik? Mam. że polityka polska nie może być prowadzona przez jawnych zdrajców polskich interesów i tych ostatnich.Cały czas jestem jeszcze w szoku i nie mogę dojść do siebie . że będzie miał straszne kłopoty.Prezydent!. że zostali poinformowani. że bomba eksplodowała w momencie uderzenia podwozia w ziemię (zapalnik wstrząsowy). wiec wiedzieliśmy od razu. że na pewno zaraz zostanie aresztowany. z obsługą tego lotu.nieprawdaż? Jednakże powolutku to i owo wycieka z tych " tajemnic" . Ale po kolejnych kilku minutach wrócili. wysportowanych mężczyzn.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Wszyscy świadkowie zgodnie podają. " niezbyt głośne dwa wybuchy" (cytaty dosłowne z zeznań świadków).. który lądował w Smoleńsku tuż przed maszyną z prezydencką delegacją. Kontrolera dobrze zapamiętał.podają wszyscy świadkowie .Po wylądowaniu cześć z nas stanęła przy pasie lotniska i czekała na Tupolewa . Ponieważ tekst miał i swoją stronę kontrowersyjną. o wyglądzie młodych. mechanik (który zagląda m.. biegał w kółko i powtarzał. że mogli się w rachunku o osobę czy dwie pomylić. Dwóch agentów BOR-u obecnych na płycie lotniska szybko wymieniło miedzy sobą jakieś uwagi . Po czym wszyscy musieli podpisywać. że wspomniany tekst dotyczył" katastrofy" na lotnisku w Smoleńsku. przynajmniej częściową. wsiedli do samochodów i ruszyli w stronę. . w charakterystycznym " dwutakcie" (czyli dwa wybuchy) . Biegiem naprzód!" Rzeczywiście. co z Tupolewem? Jeden z nich przez otwarte drzwi auta Wiemy. tyle że zniszczenia większe! Słyszalne trzaski to najpierw rozrywany w strzępy kadłub samolotu. że winni są tylko polscy piloci. którą czytelnicy nazwali " obroną Putina" -wywołał dość znaczącą dyskusję. Co wiemy " na teraz" ? Otóż Jak40 przywiózł do Smoleńska grupę dziennikarzy. że w porównaniu z wybuchami znanymi z filmów. Oczywiście .. taki jak przy starcie. Gdy auta rosyjskiej obsługi w końcu odjechały. Również szczątki kabiny i ogona samolotu były w nienaturalnie dużej odległości od siebie.i obaj szybko (bardzo szybko) pobiegli Czego świadek z załogi Jaka-4Q nie wspomina Szczątki samolotu były rozrzucone na ogromnej powierzchni. Musieli jechać inną strona. że pilot mjr Arkadiusz Protasiuk zdołał jednak " posadzić" maszynę. bo może trzeba ratować rannych. A to ciekawa sprawa . Eksplozje były jakby " przytłumione" . Kadłub dosłownie " wyparował" . Łapał się za głowę. oczekującej na Lecha Kaczyńskiego. które trzeba wyjaśnić .. a symetryczny charakter " ubłocenia" kół wskazywał. To charakterystyczne ubłocenie kół.komentarzach dopisanych przez internautów do artykułu . że mówili: " . Przypomnijmy.i zapadła zaskakująca cisza.ale tylko w jednym miejscu. Stojący w pobliży zdążyli tylko usłyszeć.. W klapie marynarki ma identyfikator GPS.Piloci wrócili do samolotu i przez radio rozmawiali z załogą prezydenckiej maszyny.opowiada świadek.. te wybuchy były jakby " cichsze" . pomóc w ewakuacji . jak to tam wyglądało.Członkowie załogi Jaka ruszyli do stojących przy płycie Rosjan z obsługi lotniska. może sobie wierzyć w ** opowieści TVN" . w stronę nadlatującego Tu-154M. pod podwozie i sprawdza ustalone podzespoły. Koła samolotu były zabrudzone błotem . Autor wprost wyśmiał ataki na polskich pilotów. zakrywał rękami twarz. wielkie problemy. jakie ocalały. Nasz rozmówca był już przesłuchany przez polską prokuraturę. Początkowo był całkowicie normalny.co zeznawali. silnik pracował spokojnie. ale wsiadł do wspomninego busika i odjechał do Katynia. . Przed każdym " wsiąścicm" Prezydenta do Jego limo.. We wspomnianej dyskusji . który wybiegł z " wieży kontrolnej" (typowej wieży kontroli lotów na tym lotnisku w ogóle nie ma) i z objawami rozpaczy zakrywał sobie twarz i uderzał się rękami po głowie. prócz odepchniętych i silą wybuchu odwróconych do góry nogami skrzydeł. TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . pytaliśmy. Część wsiadła do jednego z nkh i odjechała .. a potem (następne cichsze trzaski) . zwany " Pikusiem" też tam był.wspomina.wyróżnił się jeden głos.. Gdy nas mijali.Rosjanie jakby niczego nie rozumieli. w tym piloci Jaka. Wszyscy świadkowie podkreślają też człowieka w podeszłym wieku. Opowiedział śledczym. Łącznie 36 osób (moi informatorzy-świadkowie zastrzegają. Byliśmy przerażeni. Jeden z nich był kierowcą prezydenckiej limuzyny. w stronę katastrofy pobiegł też przynajmniej jeden dziennikarz z dużym aparatem fotograficznym.dźwięk jest autentycznie cichszy niż przy wybuchu bomby konwencjonalnej. . Bo teraz tylko wciąż słyszę. uzasadniał (prawidłowo) tezę o zamachu przy użyciu bomby izowolumetrycznej (zwanej też termobaryczną) i akcentował kwestię o konieczności dogadania się z Rosją w sprawach energetycznych. Rosjanie rzeczywiście po dłuższej chwili . że dzieje się coś złego.. 2V .. że w kierunku wschodnim nie ma wyjazdu z lotniska. nie wolno im ujawniać . przesłuchała wszystkich Polaków obecnych owego feralnego ranka na płycie lotniska Smoleńsk-Sicwiemyj. że doszło do katastrofy. by tam natychmiast jechali. Ci agenci. A tu. Nic z tego nie rozumieliśmy.bo chcieli pomóc w akcji ratowniczej. Bo dokładnie tak wybucha bomba izowolumetryczna. że zostało oficjalnie opublikowane.relacjonuje nam osoba z załogi polskiego Jaka-40.reszta czekała na przylot prezydenckiej " tutki" .in. w bardzo krótkim czasie jeden po drugim po czym jakiś potworny trzask.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU FiiipIKonopiński — l ^j • lUMĄMiA* zdecydował się opowiedzieć o tym " Faktowi" . jakby kompletnie zdumieli" . jak to uderzenie w drzewko oderwało skrzydło samolotu i " pilot stracił sterowność" (a są- Na miejscu katastrofy " . Wywołało to konsternację dwójki pozostałych agentów. żeby ich zabrali ze sobą . bo śledztwo trwa. " Sprawiali wrażenie.opowiada nam członek załogi Jaka. Co znaczyło. że prokuratura wojskowa w Polsce ofcjalnie prowadząca śledztwo w sprawie " katastrofy" w dniu 10 kwietnia 2010 roku. serię cichszych trzasków . bo było tam coś zagrodzone. bo zdaliśmy sobie sprawę.Ludzie muszą dowiedzieć się. byli też prawdopodobnie pierwszymi osobami. Z powodu ważności sprawy. auto głowy państwa sprawdza bowiem trzech agentów: kierowca. iż pod groźbą odpowiedzialności karnej." Około dwa miesiące temu Polsko-Polonijna wa. Dopiero gdy na nich nakrzyczeliśmy. I panowie prokuratorzy kładli na to wielki nacisk. mający opinię znakomitego fachowca. Drugi pomocniczym me- tani świadkowie chanikiem i wartownikiem. bo okazało się.. Po chwili usłyszeliśmy odgłos dwóch eksplozji.14 KURIER KURIER CHICAGO 30 lipca-5 sierpnia 2010 r. zauważoną przez dziennikarzy.

. powinniśmy okazać temu zespołowi wszelkie wsparcie. kiedy prezydencki Tupolew jeszcze leciał? 2. Ten Ił-76 . A obu tych żołnierzy należałoby z miejsca awansować i odznaczyć!!! Czy kiedykolwiek poznamy ich imiona i nazwiska? Natomiast w pierwszych dniach maja 2010 roku wspomniany czołowy pirotechnik BOR-u Krzysztof P. wiózł z Moskwy agentów rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa do zabezpieczenia wizyty Lecha Kaczynskiego. bryg... Jak i wspominany wcześniej kompletny brak kadłuba rozerwanego na drobne strzępy . co wcześniej " ogłosiły" ubeckie tclewizomie w Polsce. Tylko pirotechnik. Rosjanie fałszujący czarne skrzynki. dlaczego prokuratura w Polsce nie przesłucha choćby szefa BOR-u. R. Ale widać. to mógł zrobić tylko ten jeden typ bomby! 4. zakryli jego doczesne szczątki swoimi marynarkami. w ramach okazywania lekceważenia. po wspomnianym identyfikatorze emitującym sygnał GPS znaleźli bez trudu.. które taką bombę tworzą. ła naturalna. prywatnych mieszkań. mógł się bać oczekiwać na płycie lotniska Smoleńsk-Siewiemyj.30 lipca . zaplanowali spóźnienie swoich " ochroniarzy" ? A może wcale się nie spieszyli. wspomnianego generała brygady Mariana Janickiego? Bo przecież na " wieży kontrolnej" lotniska Smoleńsk-Siewiemyj powinien być jako asysta dla Rosjan również polski kontroler lotów! Tak stanowi prawo międzynarodowe. którzy zdążyli na miejsce dotrzeć.5 sierpnia 2010 r.dlaczego " polska" prokuratura nie wystąpi do władz USA o zdjęcia satelitarne z momentu " katastrofy" ? Ale gdyby kto myślał. l stanęli po obu stronach w pozycji warty honorowej. też nic by nie zostało.in. wystarczy spojrzeć na radar satelitarny z dnia 10 kwietnia . Ekipa Rosjan z lotniska została wkrótce odwołana (" mamy nowe rozkazy" ) z bezpośredniego miejsca katastrofy. że polski samolot wcale do celu nie doleci? Jest jeszcze ciekawsza. I to oderwalo skrzydło samolotu o tak mocnej konstrukcji jak Tu-154M! (Pozostaje tu jeszcze pytanie. Przyznano mu tytuł " Pirotechnika roku" . Odnotujmy fakty. a nie histeryzująca panienka. przy zwłokach Lecha Kaczynskiego bardzo długo . w sposób nieco przyśpieszony. że polski Tu-154M miał planowo lądować o godzinie 8. że jest prezydenckim samolotem! A to już naprawdę bardzo dziwne! Nieprawdaż?! J 6 OHO JOs P6WT16 Jeżeli ktoś przyczyni się do wyjaśnienia tej" katastrofy" to chyba tylko zespół parlamentarny powołany przez PiS. bo i tak wiedzieli. tak jak i podejmowanie decyzji i odpowiedzialność za nie . nie zauważyli.35 czasu polskiego i zawrócił. niestety dość fragmentaryczna. Dlaczego Rosjanie badali szczątki samolotu na obecność tradycyjnych materiałów wybuchowych. Dlaczego portal internetowy Wyb-gazety podai informację o katastrofie i o tym. (zwany " Pikuś" ). Salonik Prezydenta RP znajdował się w tylnej. Agenci BÓR. jak ją nazywają Rosjanie. to odwrócenie i4 do góry nogami" szczątków samolotu nastąpiło dopiero wskutek ogromnej siły wybuchu tego typu bomby. (Wcześniej innych rozkazów nie chcieli prawdpodobnie słuchać. że ogromna powierzchnia rozrzuconych szczątków samolotu sama w sobie stanowi mocny dowód na wybuch bomby izowolumetrycznej (termobarycznej . których rzekomo wg Rosjan nie było? 5. Rosjanie. który wiedział. Na filmie nakręconym przez Rosjanina widać wyraźnie m.bo na organizacje Polonii typu ZNP. odnalazłszy prezydenta. czyli od wschodu (BOR-owcy nadbiegli od zachodu). Świadomie mówię " My.w dniu 10 kwietnia nad wschodnią i centralną Białorusią tworzył się rozległy.co znowu zgodnie potwierdzają świadkowie. który z objawami rozpaczy biegał tam i z powrotem. I zawsze uprzednio..15! (Samolot Prezydenta RP wystartował w Warszawie z półgodzinnym opóźnieniem. Dobiegając przez cały obszar porozrzucanych szczątków. to mnie zabije" . I też proszę Państwa Czytelników o jedno: Gdy ktoś wam wmawia.) Swoją drogą.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU • TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Do dziś już są pewno obaj" przeniesieni gdzieś daleko" albo wyrzuceni ze służby. " ogonowej" części samolotu. gdy lądował premier Tusk . w ramach swoich błędów. Klimuszko.) Wieść gminna niesie. a nie bomby. Nadbiegając od strony lotniska minęli szczątki samolotu " od dzioba" . Dlaczego wszyscy świadkowie słyszeli wyraźne dwa wybuchy. natychmiastowe włamania do biur. że " polska" prokuratura sabotuje śledztwo jest w " błędzie" ! Bo wniosek o pomoc do władz USA będzie! A mianowicie.) Problem polega na tym. że pilot wojskowy.tylko ten typ bomby jest w stanie to spowodować.jak kto woli nazywać).z pewnością przyniosłaby tutaj rozstrzygający dowód.w takie bzdury to nie wierzcie! Bo oficer to oficer. Te nowe rozkazy obejmowały prawdopodobnie zabezpieczenie " wejść na teren" i również konfiskatę wszystkich aparatów fotograficznych i kamer dziennikarzy.nie ma co Uczyć. No i najważniejsze . Kiedy w końcu te obłąkane kanalie przestaną znieważać poległych polskich oficerów? A i Lech Kaczyfiski był sympatycznym. podobnie jak i z Jaka.w tym wypadku wewnętrznej powierzchni kadłuba samolotu) . My.taki polski asystent we wspomnianej " wieży" był! l jeżeli kogoś. KURIER CHICAGO KURIER 15 TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . co z drugim skrzydłem .. wracając do naszych dwóch agentów BOR-u. co wybuchnie w kadłubie prezydenckiego samolotu (bo sam tę bombę skonstruował i tam umieścił). ha. Ryzyko wczesnej śmierci.stanowią wyznaczniki psychologiczne tego zawodu. że bestialstwo (równe tylko bezsensowi) tego nowego katyńskiego mordu stanowi wyzwanie dla każdego z nas. awansowano na wyższy stopień wojskowy i przyznano bardzo wysoką nagrodę pieniężną! Jedno było tylko niejasne . i jakiś starszy pan spacerowicz. który podchodził do lądo- wania o godzinie 8. i które zawsze pozostają na szczątkach rozerwanej powierzchni . O ile przypadkiem nie zeszli z tego świata. że to było zjawisko naturalne! Pokazuje to dobitnie nawet Weather Channel . Otóż ten starszy człowiek był przekonany. jakby to załoga lł-76 symulowała. zaczęli szydzić z głowy państwa polskiego. dr. a konkretnie konwencja lotów samolotów o satucic HEAD (od " głowa państwa" ). Dwaj agenci BOR-u opuścili swoje posterunki warty honorowej przy zwłokach Prezydenta RP dopiero na rozkaz drogą radiową. Wówczas agenci BOR~u zaczęli do nich krzyczeć. żali się: " Jak nie wyląduję.) Czyżby Rosjanie.i postępowanie po świńsku wobec kogokolwiek. Prokuraci jak dotąd nie zainteresowali się faktami w rodzaju: 1. Mariana Janickiego. a tym bardziej wobec własnego pilota . a polski prezydent kilka minut wcześniej odleciał! Zupełnie tak. aby się nie zbliżali (" Paszli won!" ) i w końcu byli zmuszeni oddać strzały ostrzegawcze w powietrze. że lecą bez skrzydła? I że wcześniej ścieli drzewko? I że lecą do góry nogami? I dlatego w ogóle tego nie skomentowali??? Na tych odczytanych z trzymiesięcznym opóźnieniem taśmach? Ha. major.. a nie agentów BOR-u obecnych wówczas na lotnisku! Jeszcze dzwiniejszy jest lot samolotu Ił-76.. gen. którzy wkrótce nadciągnęli.nadciągał od strony " ogona" samolotu. czy KPA. spoza szczątek ogona samolotu rękę w białej koszuli oddającą strzały z pistoletu. mglisty niż! Można też zapytać. sejfów. Polonia" . nie wiedzieli. czy sztuczna! (Ha. termobarycznej? A analiza spektrofotometryczna (metoda z wyboru do analizy śladowych szczątków substancji.to na pewno nie On! .TRAGEDIA W SMOLEŃSKU molot odwrócił się na grzbiet). Dlaczego wszelkie działania w Warszawie . czy to w końcu nie było bezpieczniej i pewniej odjechać do Katynia? Co wydarzyło się potem " Polska" prokuratura prowadząca śledztwo nie ustaje w wysiłkach.jak pisze red. że rozbił się rosyjski samolot. i chcieli koniecznie obejrzeć zwłoki Lecha Kaczyńskiego. także dwa dni wcześniej.np. dawno doszczętnie opanowane przez uboli i razwiedkę . ha. ciepłym emocjonalnie człowiekiem . Ale to nie zmienia faktu. żeby Amerykanie pomogli ustalić. ciało Preydenta RP. miały w oczywisty sposób charakter wcześniej przygotowany i zaplanowany? 3. czy mgła pod Smoleńskiem by- Parada Oszustów Z wraku samolotu Tu-154 wydobyto trzy czarne skrzynki. którzy próbowali rozmawiać z owym kontrolerem lotów. i to chyba samego dowódcy BÓR.. został obsypany nagrodami. .by było oczywiste. poległych ministrów z Kancelarii Prezydenta RP. Bo gdyby jednak piloci Tu-154M jakimś cudem " dociągnęli" do pasa startowego i ta bomba wybuchłaby w momencie uderzenia kół o beton tegoż pasa z oczekujących osób. że wszyscy zginęli na dwie minuty przed katastrofą. Tyle. Janickiego trzeba by z miejsca zawiesić w obowiązkach za niezgodne z prawem zabezpieczenie lotu Prezydenta RP. ha. to właśnie gen. W tle mignął jakiś zbliżający się Rosjanin kręcący filmik swoim telefonem komórkowym . Polonia.samo się oderwało? Bo mu było smutno?) Tylko ciekawe. że wspomniani dwaj agenci BÓR zaraz po powrocie do Warszawy zostali zawieszeni w obowiązkach za " nieautoryzowane użycie broni służbowej" !!! Tyle wiadomo.. Ale w dniu 10 kwietnia roku pamiętnego. informacja od świadków obecnych wówczas na płycie lotniska. ani ze samolot odwrócił się do góry nogami? (Niestety. czemu na tych " odczytanych" taśmach z czarnej skrzynki nie ma nic o oderwanym skrzydle. A fe! Taki brak koordynacji!? A może polscy piloci. ha.podstawowy typ rosyjskiego wojskowego transportowca. A przecież tradycyjna bomba nigdy nie rozerwie kadłuba w taki sposób.za co nagle te wszystkie nagrody? Jedno jednakże nie wymaga komentarza. W każdym razie tkwili tam.

pytanie Cat'a Mackiewicza. że samolot leciał w oparciu o sfałszowane dane satelitarnego systemu naprowadzania. do tej pory w żaden sposób nie jest w dyskusjach na temat przebiegu n wojny należycie podejmowany. o którym rytarza powietrznego prowadzącego właśnie doniosły media. TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . odpowie.. mówię nie dlatego. tyle że "przesunięty" . co nazwałbym nego. że cokolwiek ku. Dotychczas nie zdarzyło się to nigdy wcześniej. tylkotor lotu stosunku do tegoż korytarza był właściwie tak się cieszy. które błąd. ja. Albo samolot "nie trafi" w lotnisko.. A życie w nie. Co miało Anglii i Francji dać czas na dozbrojenie. Oczywiście. że pożar nieco na lepsze zmienić. Nie rozumieli oczywiście. . itd. W Warszawie jeszcze w dniu 3 września 1939 roku odbywała się wielka demonstracja (ponad 300 tyś. hipotez . Nawet renomowane i opiniotwórcze radia i ich właściciele wypowiadali się w sposób. W USA i w UE powołano też specjalne zespoły badawcze. gdy dotyczy to rozemocjowanych pan. Takiej różnicy urządzenia kierujące (w tym pilot automatyczny) nie są w stanie zidentyfikować..wymieniały uwagi o nadchodzącej wojnie.CZni O ZAIÓJSTWIE PftEZWENTA KACZYŃSKliSO Na zajęciu szczątki samolotu TU-1S4M na miejscu wypadku w Smoleńsku.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Podpułkownik Arkadiusz Protasiuk podchodząc do lądowania w warunkach pogorszonej widoczności (mgła dopiero się tworzyła). Efektem będzie jednak. co akurat krwawy wariat z Berlina rozumiał i w miarę upływu czasy narastał jego nienawiść do Polaków. z których jedna i druga w optymistycznym nastroju szukać..szowanie danych satelity nawigacyjczyste hipotezy. rzeczy praw. żeby co Rzecz w tym. samolot wroga rozwali się przy ładowaniu. bra ilustracja czegoś. Chyba. a tę Niemcy znowu musiałyby przegrać!" O żałosny racjonalizmie (w wersji. ludzi) i tłum Polaków wiwatował na cześć Francji i Anglii. amerykański i niemiecki. Przesunięcie toru lotu i tor idealnie pasujący do prawidłowego korytarza.Było zwyczajania" od myślenia) . opisującsierpnia wspomnienia z ostatnich dni 1939 roku. powiesić takie urządzenie na gałęzi drzewa w pobliżu lotniska.. Tu muszą państwo wiedzieć. go pilot automatyczny prowadzi samolot do lądowania. Dodajmy. wystarczy np. jednocześnie przesuwając parametry celu do 30 metrów. że np. Ma ono postać przedmiotu rozmiarami podobnego do paczki papierosów. że w samolocie "uruchomiło się" dodatkowe urządzenie blokujące sterowanie maszyną. Niestety jest to prawda. A niedorzecznych wypowiedzi. O tej sprawie wypowiedział się najlepszy polski ekspert od katastrof lotniczych. że brytyjskie i francuskie gwarancje dla Polski to wyłącznie dyplomatyczny blef bez pokrycia i celowe działanie.jakże dobrze. że sygnały satelity nawigacyjnego.samoloty pasażerskie przestaną latać. że Kampania wrześniowa zmieniła zasadniczo losy tej wojny. że tak zrobi. to znowu byłaby to wojna światowa. istnieje taka techniczna możliwość.tworów wyob- A raźni podawanych jako wyrośligdybyśmy przy okazji nieco z rozemocjonowanego myślenia prawdy objawione. odróżniać trzy sprawy: ho. Na cierpkie że w i pewne. Nadto w sprawie wypowiedziało się z własnej woli trzech ekspertów lotnictwa: rosyjski. Wszyscy jednoznacznie wypowiedzieli się. Kto już wszystko W dniu 25 września słyszał sprawy. ono sprawia. Anglia byłaby zwasalizowanym sojusznikiem Hitlera. a nasze wojsko. nazwijmy to: nieco żenujący. on roznajlepiej wie . po prostu włączył pilota automatycznego . itp. czy działał z właściwą troską o kraj. że obiekt "naprowadzany" danymi satelitarnymi . Ale to hipoteza.. To dopiero jest wojsko! W Wydaje się.zostają sfałszowane.. żeby krytykować Polaków. mówię.. Obie panie były zgodne. którymi "pilot automatyczny" się kieruje . Forma wypowiedzi czasami zupełnie "kładzie" treść.14 KURIER KURIER CHICAGO 11-17 czerwca 2010 r. końcu skompromitował!" Oba powyższe przykłady to do. Niemieckie kolumny zmotoryzowane miały po prostu bez wypowiedzenia wojny wjechać poprzez Belgiędo Francji i jechać do Paryża. itp.Dygresja historyczna Jeden z najwybitniejszych polnie emocjonalne może skich dziennikarzy i pisarzy XX wieCat sprawić. Wychwytuje ono sygnał satelity i przetwarza na sygnał o silniejszej mocy. jest możliwą hipoteza. w którym taka zabawka trafi do rąk terrorystów . StanisławRząduMackiewicz (ostatni premier RP w Londynie swoje przestanie do nas do. l co z tego.poleci jednak w inne miejsce! I np.Co jest dzisiaj pewne? to ho. okrętu.. Ale czy rząd RP w roku 1939 działał prawidłowo. Polska też. Tu nie mogę odmówić kilemocji może przysłonić ku ilustracji historycznychsobie iludla zdolność spostrzegania stracji problemu. by Hitlera skierować na Polskę."przesunięty" o 25 metrów do tyłu dopodobne mniej działa: "Jak to z czego? Hitler się w i o 5 metrów w dół. To co powiedziano powyżej jest pewne.. Pół biedy. Pierwotny plan wojenny Ul Rzeszy zakładał bowiem nagły atak na Francję w sierpniu 1939 roku.stawy Polaków i nabyli co nieco poposzukiwaczy prawdy . że jeżeli samolot zdecydowanie przechylił się na lewe skrzydło. "MECON" ma zasięg działania do 100 km. że dwie sprawy. Fakt. To zarazem pierwszy przypadek w historii.. Technologię budowy takich urządzeń posiadają wszytskie ważniejsze armie świata.i to co tego co niemiara.a to Hitler wygląda jak rozhisteryzowany Zamach fryzjer.. tylko. czy dał się oszukiwać.. gdy użyto takiej broni w zamachu. kiegoś niepojętego roz. Bowiem przed podejściem do lądowania kapitan samolotu włącza "pilota automatycznego" i te urządzenie już bezbłędnie prowadzi maszynę na lotnisko.a gdzie rola szaleństwa w historii? I tyle byłoby w temacie Polaków "uprawiania" polityki.byłobykomunizmu dęła ile że propaganda sił w trąby rozemocjowania (i zarazem "odemocjowania.nie pozostawiają innej możliwości. a zacietrzewie. czy też z emocjonalną głupotą? Odpowiedź zawiera się w słowach wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego wypowiedzianych na wiecu w Budgoszczy w dniu 25 sierpnia 1939 roku: "Wojny żadnej nie będzie. którą nazwałbym "naiwną") .. Gdyby do powietrznej bitwy o Anglię doszło rok wcześniej niż doszło. prawdy. Urządzenie takie popularnie nazywa się "MECON". Bo przecież gdyby Hitler rozpętał teraz wojnę. Ci dwaj ostatni to prawdzie międzynarodowe sławy tej branży. nie było by D-Day w Normandii. To ważne urządzenie..jak zresztą było do przewidzenia. budynku. Tu możemy dodać w formie dygresji.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU RalałKlimuszko ZBRODNIA l POWODY .TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Gdyby nie polski wrzesień 1939 roku. W Tu-154M można takie zainstalować. na podstawie sygnałów które- emocjonalnym podejściem do polityki.przestaje mowę dwóch pan. a Polakom nie jest oddana należna im zasługa i chwała. by opracować sposób przeciwdziałania MECON'owi. wczo. z czego do pasa startowego. Po drugie: Kadłub samolotu został rozerwany poprzez eksplozję bomby izowolumetrycznej. że był to zamach. nie trafi: czołgu. Pierwszą porcję 40 nowoczesnych samolotów myśliwskich (40 sztuk Hawker Hurricane) RAF otrzymał dopiero w styczniu 1940 roku.no i tzw. że realnym świecie . ten najbardziej korzystny wariant rozegrania II wojny światowej ginące Wojsko Polskie uniemożliwiło Hitlerowi definitywnie. dostaw z USA do Sowietów też by nie było.później uczona pani profesortrzy dni nie Po pierwsze: samolot prezydenta ukrywała radości z podpisania ukła. przytacza dwie cierać.niestety chluby Polonii w Chicago nie przynosi. naprowadzana rakieta nie trafi w cel. że urządzenie do fałszowania danych satelitów nawigacyjnych jest od ponad 10 lat znane w technice wojskowej. gorzej gdy dotyka to sterników polityki czy całych społeczeństw. że podpułkownik . Styl większości wypowiedzi publicznych w Chicago na temat zamachu na prezydenta Polski w dniu 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku .Polski leciał prawidłowym torem korzeczy udowodnione du Ribbentrop-Mołotow. że większość rodaków od początku całkiem słusznie podejrzewała... A we wrześniu Luftwaffe miała się przebazować nad kanał La Manche.. No i zawsze warto raj wymaszerowało z koszar. nie byłoby kontroli szlaków wodnych świata przez aliantów. To zaś wskazuje na jedyną możliwą przyczynę: sfałlub bardziej .. Każdy wie. Bowiem w dniu.w latach 1954-56). wykorzystywać i nabierać? Słowem..

Jednak Rosjanie na potrzeby wojny z Czeczenami skonstruowali także pociski termobaryczne małych rozmiarów i mniejszej mocy. Nadto z niczym nieporównywalne są ślady pozostawione na zwłokach ofiar.. Jankesi nazywali ją potocznie "Mother of Ali Bombs". Zabłocone koła Tu-154M widoczne na zdjęciach dowodzą tego jednoznacznie. Składnikiem wielu takich bomb jest np. sowieckiego typu Trzmiel.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . ale jest to obiektywnie szansa bardzo nikła. Tu musimy stwierdzić.. teraz publikują artykuły. l dokładnie tak jest. Rosjanie nazywają te bomby "termobarycznymi" właśnie od ciśnienia i temperatury. I ktoś. gęstych poprzecznie (wszystkie te elementy są wykonane ze stopów wzmocnionego aluminium) oraz z blachy zewnętrznej i wewnętrznej. i to na całym świecie. zaraz stłumioną kulę ognia.w pierwszym odruchu na pewno przypuszczając.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Oni zginęli straszną śmiercią..to dlaczego koła są zabłocone? Nie mógł wiedzieć kapitan prezydenckiego samolotu. Najogólniej biorąc jest to odpowiednia ciecz pod bardzo wysokim ciśnieniem. a im dalej . gdzieś tam w trawie jakieś małe poletka skropione rozbryzganą benzyną mogą się tlić. im dalej było od miejsca wybuchu.i te fragmenty "przekoziołkują" do góry nogami. bryskawicznie i poprawnie myślącego. Z Prezydentem RP rzeczywiście latali najlepsi! A poza tym.postanowił "posadzić" maszynę na ziemi jak najszybciej.oficialnie zademonstrowana po raz pierwszy publicznie na Targach przemysłu obronnego w Polsce w roku 1988. Boom . 8:39:50 sęk... Prawdopodobnie dzielny oficer.! Poza tym brak decyzji o wzbiciu się w powietrze przemawia za jednym . Przypomnijmy. A po czasie dosłownie "sekundowym" w budynku eksploduje całe piętro.i nazwali ją OWB ("Otiec Wsiech Bomb"). Salon prezydenta znajdował się bowiem tuż przy ogonie i wchodziło się do niego przez odrębny salon ministrów. nasz Tu-154M ściął skrzydłem linię energetyczną i dokładnie o godz.bo był to błąd pilota. Siła wybuchu odrzuci też skrzydła i ogon samolotu . sproszkowane aluminium. To są jakieś przeszkody dla rozprzestrzeniania się gazu.. na osiedlu mieszkaniowym przyległym do lotniska zgasło światło.czyli zamienia się w aerozol szczelnie wypełniający jakieś pomieszczenie.to naprawdę droga aż nadto szeroka. Tu muszą Państwo Czytelnicy wiedzieć. Szczeliny pod drzwiami . Wnioski Wybuch takiej bomby i tylko takiej. który akurat jechał samochodem na lotnisko nagrywać ładowanie Prezydenta i towarzyszącej mu "ekipy". jeżeli samolot "przekręcił się na plecy" i tak uderzył w ziemię . że wybuch bomby izowolumetrycznej pozostawi charakterystyczne ślady tworzących ją substancji na szczątkach wewnętrznej blachy tworzącej kadłub samolotu. Mówiąc najkrócej . a miękkie bagniste podłoże i prędkość lotu równa prędkości lądowania dawały realną szansę osłabienia siły uderzenia i uratowania pasażerów. Gdy taki pocisk rozerwie się np w środku jakiegoś pomieszczenia w budynku płyn zamieniony w gaz natychmiast przeniknie wszędzie gdzie da radę (tak duża jest różnica ciśnień). na godzinę "katastrofy" jest również niezbity. Amerykańska najsilniejsza bomba izowolumetryczna nosiła nazwę MOAB. gdy zrozumiał. Sama aluminiowa blacha zewnętrzna (dokładniej także stop wzmocnionego aluminium) ma grubość. w pobliżu kabiny pilotów. nie większe niż 20-30 centymetrów. (Oczywiście wszelkie media.jak wmawia kaskada kłamstw Partii Oszustów i ubeckie telewizomie . który rozniesie cały kadłub w drobne strzępy. Nie ma też dużej szansy na pożar benzyny w zbiornikach w skrzydłach samolotu.bo gwałtownie rozprężający się gaz powoduje pierwsze "boom". I tylko ten kto wiedział. że "izowolumetryczna" oznacza. jak to zmęczeni piloci się mylą. Cóż.) A taką bombę można było zamontować w tym samolocie tylko w Warszawie.jak kto woli) umieszczona w samolocie może mieć kształt małej gaśnicy. Tu muszą Państwo wiedzieć. Albo i w mniejszym trzy pietra. Ich siła wybuchu zależała bowiem od ilości cieczy. czyli reagujący na silny wstrząs.. Dowody tej wizyty. gdy ten samolot jeszcze prawie 2 minuty leciał. Najprawdopodobniej zresztą zapalnik był "wstrząsowy". gdzie ubole i razwiedka mają wpływy. To samo stanie się z kabiną pilotów. bo ciśnienie wybuchu "wypchnie" benzynę na zewnątrz. że dokładna godzina "katastrofy" to 8:39:54 sęk.. Nie obserwowałem Ale to nie wszystko Jarosław Kaczyński przed trumną brata. że zamachu dokonują Rosjanie! I takie ładowanie daję większą szansę uratowania Prezydenta! Oddajmy cześć pamięci dzielnego oficera. I to dokładnie słyszał świadek Sławomir Wiśniewski. w tym polonijne.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU A.. I jacy są przepracowani. Tu mówimy o dowodach eksperckich. który "puści newsa" w świat! Bombę musiano umieścić w Warszawie. Technika nie zna innego wytłumaczenia przyczyny.. Sam widziałem taki tekst w chicagowskim "Monitorze"). 5 cm.płuca zamienią się w dwie powietrzne jamy. Przy zetknięciu z ziemią bomba uwalniała śmiercionośny aerozol.. Taki obraz.. na którym miały lądować np. I zachowane tym większe fragmenty kadłuba. Bomby izowolumetryczne to najsilniejsze bomby konwencjonalne i w ogóle najsilniejsze bomby po bombach atomowych. z tym że początkowo miały postać dużych bomb lotniczych opuszczanych na spadochronach. i to tylko w takim samolocie jak prezydencki Tu-154M. po którym zaraz następuje właściwy.tym mniejsze.. Znana jest polska bomba o kryptoninie 'Tejsy" . który zawiera w środku około l litra odpowiedniego płynu. Istnieje aż kilka niepodważalnych dowodów. o satelitarnej kontroli porozumień o ograniczeniu zbrojeń. Tak sowieccy żołnierze (o przepraszam teraz rosyjscy) "oczyszczali" w Czeczenii podejrzane budynki z terrorystów. (Wszystko w przeliczeniu na czas polski. Ale wyraźnie bał się już cokolwiek dotykać. że na pokładzie jest bomba i jaka mógł zamieścić wpis na stronach internetowych Gazety Wyborczej o godzinie 8:38:00. śmigłowce. Bomba izowolumetryczna (termobaryczna .piloci już nie mogli sterować samolotem (zablokowane lub częściowo zablokowane stery albo sterowanie przejęte z zewnątrz). która zamieni się w aerozol.. Dwa wybuchy. że samolot jest w trakcie dokonywania zamachu na życie prezydenta . Ale co z tego wynika z tym że chłodno i bez emocji. Protasiuk potrafił skutecznie wylądować.11-17 czeiwca 2010 r. Obiektywnie nikłą szansę mają jedynie osoby w części kadłuba najbliżej ogona... chyba że bomba była umieszczona blisko kabiny .z potworną siłą wybucha. Tu muszą Państwo Czytelnicy wiedzieć. Bomby izowolumetryczne są znane od czasów wojny wietnamskiej. po czym niewielką. mógł robić taki wpis. niezbyt głośne. Wybuch punktowy konwencjonalnego ładunku zostawia zawsze duże zniszczenia blisko ładunku. A dowód. ale z poprawną logiką .. kapitan samolotu mając świadomość. Zostaną też odrzucone na odległość kilkudziesięciu metrów od kadłuba. Ten ostatni zaperzył się.. Taki pocisk może być odpalony ze zwykłej ręcznej rakietnicy np..i to na bardzo drobne kawałki. A wszyscy pasażerowie zginą straszną śmiercią. afe miałem sygnały. Teoretycznie mógł nacisnąć przycisk "GO OFF' błyskawicznie zwiększający moc silników (każdy pasażerski odrzutowiec ma taki przycisk umożliwiający wzbicie się do góry w razie problemów z lądowaniem). że tak było. Z powodu bardzo wysokiej temperatury ubrania i odsłonięta skóra będą po prostu zwęglone. Michnika zgubiła tu pycha chciał być koniecznie pierwszy.wtedy z kabiny nic nie zostanie. Ma postać granatu. Składa się on z bardzo silnych podłużnie. To są rzeczy pewne. czyli środkowoeuropejski. Są to akustycznie dwa oddzielne wybuchy . dla "oczyszczenia" terenu. który następnie eksIpodował nad powierzchnią dosłownie kilku kilometrów kwadratowych. No i oczywiście .. co to są bomby izowolumetryczne. że wybucha cała powierzchnia (dokładniej całą objętość). gdyż Polska jest jednym z nielicznych krajów.analizę spektrofotometryczną. W momencie uruchomienia bomby (przeważnie jest to oddzielny wybuch) ta ciecz pod wpływem różnicy ciśnień natychmiast "paruje" . Do lat 80-tych ubiegłego wieku były to jednak bomby fizycznie dużych rozmiarów. W dodatku w płucach powstanie charakterystyczny obraz.to nie są żadne hipotezy. który również posiada technologię ich budowy.. że w momencie wylądowania odpali się zgoła nietypowy ładunek wybuchowy. a potem Rosją. Są one do wykrycia poprzez najdokładniejszą metodę rozpoznawania śladowych ilości substancji . zwany przez radiologów wojskowych "powietrznym motylem" (płuca posiada człowiek dwa) powstaje tylko i wyłącznie wskutek wybuchu bomby izowolumetrycznej.. że prezydencki samolot miał "wypadek" i że nikt nie przeżył. Wybuchowi towarzyszy ogromne ciśnienie i temperatura do 3000 stopni Celsjusza. . a następnie. Wybuch będzie też doskonałe widoczny na zdjęciach wykonanych przez satelitę amerykańskiego monitorującego ten region zgodnie z porozumieniami podpisanymi przez USA z Sowietami. "Komu bije dzwon?" A wynika wiele i ważnego.. Stąd tak ważna dla materiału dowodowego jest sekcja zwłok. And last but not least.w następnym odcinku p. doszczętnie rozkawałkuje kadłub .w samolocie praktycznie nikt nie ma szansy przeżyć. z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością wolał "ładować" nieco przed lotniskiem . co wybuchnie i z jakim skutkiem. że jest dokonywany zamach. a samą główną kulę ognia ciśnienie wybuchu zaraz zgniecie.i potężny teren oczyszczony z wszelkich min i innych pułapek. pytając czemu Polska nie poprosiła o pomoc NATO w sprawie śledztwa odnośnie przyczyn "katastrofy".. następny wybuch. Jakby przez przekorę Rosjanie skonstruowali w latach 90-tych bombę jeszcze 4 razy silniejszą . dla której z potężnego kadłuba samolotu dosłownie nic nie zostało. W Polsce bomby termobaryczne są produkowane od 1988 roku. US Army bardzo lubiła używać tych bomb np. W dodatku siła wybuchu rozniesie szczątki na powierzchni o niespotykanej w katastrofach lotniczych szerokości i na obszarze o powierzchni zbliżonej do kwadrata.t. Wystarczy zrobić zdjęcie rentgenowskie choć jednych zwłok z jako tako zachowaną klatką piersiową. montażysta TYP. najczęściej zasysając i zużywając obecny w powietrzu tlen . że Polska żadnych zdjęć nie chce (tak mi powiadano) . Tylko bomba izowolumetryczna wybucha w takim specyficznym "dwutakcie". I dokładnie to do kamery "na gorąco" powiedział. Ot. że Tu-154M ma wyjątkowo mocny kadłub. Nadto. Tylko bomba izowolumetryczna rozniesie dosłownie cały kadłub w drobny mak! To o czym mówimy powyżej . że Radkowi Sikorskiemu Amerykanie zaproponowali te zdjęcia. umieszczonej np. kto wiedział. KURIER CHICAGO KURIER 15 TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .

I tylko władze ZSRR wówczas dosłownie " szalały" .. który jednakże działał w oparciu o sfałszowane dane z satelity nawigacyjnego. krytyków i ludzi niewygodnych Kremlowi. zwany Dżinem lub Ziemniakiem to był i jest nie byle kto.bo po eksplozji silnika odrzutowego pozostają po nim strzępy? Albo . zachowanie innych państw odpowiedzialnych za podobne ludobójstwa. w najwyższych władzach RP nie ma nikogo. Nie tylko wyraził w nim Wypowiedź dla " Charleston Mercury" swoją opinie. że na pokładzie znajduje się kilkuset pasażerów. Oczywiście. Oczywiście .. a i druga niewiele uszkodzona? To co w takim razie wybuchło . Teraz.2010 Bronisław Komorowski. że Polacy .. Jednym słowem . A oto one: " C-) " O tym..dlaczego wypowiedzi topklasy światowych ekspertów ignoruje i udaje.Gene Poteat to prawdziwa " szycha" wywiadu USA .nauka nie zna innego wytłumaczenia. zarządzał globalną siecią tzw.Itakdatej.i nie tylko oni dostrzegają w katastrofie robotę Rosjan. że miał miejsce zamach.tylko 30 metrów niżej niż powinien. że ich nie ma .amerykańskie samoloty wojskowe. że właśnie w taki sposób " załatwili" w 1983 roku komunistycznego prezydenta Mozambiku. który nienawidził zabitego prezydenta. kto to jest Gene Poteat? Gene. Doszedł do funkcji zastępcy dyrektora CIA do spraw nowych technologii. Ci ostatni. I nadal pełni nie byle jaką funkcję .) " W " katastrofie" polskiego samolotu zginęła elita polityków i urzędników.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .jest prezesem Zrzeszenia Byłych Oficerów Wywiadu. itd.w polskim skrócie)..i woła: nie widzę.cały kadłub jest " rozwalony" w przysłowiowy drobny mak? Albo . Gene Poteat należy też do najwyższej klasy ekspertów światowych..i w dodatku top-klasy ekspert techniczny. Nadto jest Dyrektorem Grupy Badań Strategicznych Zrzeszenia Wojny Elektronicznej. dlaczego samolot leci torem prawidłowego tunelu powietrznego dochodzenia do pasa stratowego . szczątka kadłuba samolotu . Nawet udany zamach na głowę państwa w postaci wypadku lotniczego przy po- mocy Mekonu już miał miejsce. A to ważna organizacja. gdy zniszczyli w ten sposób koreańskiego Boeinga 747. historię KGB pełną zabójstw.04. ludzi wywiadu. że samolot Lecha Kaczyńskiego podchodził do lądowania sterowany przez pilota automatycznego. oficjalnie na emeryturze. Na przykład . (. oficjalnie.. Tego właśnie chciał Putin. Co znaczy kolejna setka w katastrofie.co to za dwa wybuchy słyszeli świadkowie na płycie lotniska? Czy przejeżdżający w pobliżu montażysta TYP? A może to silniki wybuchły? Ale w takim wypadku .dlaczego nie ma ani jednego. nie możemy się dziwić. Już sama ta analogia z historii wskazuje. Z jego nazwiskiem wiąże się też prace konstrukcyjne i wprowadzenie do służby ultranowowczesnych bezzalogowych samolotów szpiegowskich typu U-2 iSR-71. mimo iż wiedzieli.. może zadawać zadziwiająco wiele jak najbardziej poprawnych pytań związanych z " kata- Gene Poteat strofą" w dniu 10 kwietnia 2010 roku.. Rosjanie mają teraz na miejscu swoją marionetkę. oraz wymordowanie milionów obywateli ZSRR przez sowiecka władzę. mających czelność domagać się w Smoleńsku prawdy o masakrze z czasów II wojny światowej? To była także zapłata za wstąpienie Polski do NATO. Jak stwierdzili ci eksperci . Bogda wfcz i DonaW Tusk składają pod Sejmem. aby zwabić na terytorium ZSRR i zestrzelić tam . tylko jak najbardziej poprawne i zasadne pytania.za " pogwałcenie świętej sowieckiej przestrzeni powietrznej" .. Był wieloletnim wysokim oficerem CIA. że taką ewentualność " polska" prokuratura powinna rozpatrywać ale właśnie odnośnie takiej hipotezy jest ona jak małpka. co się stało. Oficjalnie przyznali to byli oficerowie spec-służb RPA.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU • TRAGEDIA W SMOLEŃSKU FilinlKonopiński ników. morderstw i zamachów na jej przeciw- 11. Sowietom nie zadrżała ręka. A kim był? Naprawdę nie byle kim. kto mógłby kontynuować ten wysiłek. Na temat " katastrofy" w dniu 10 kwietnia napisał oficjalny artykuł. Ten tekst ma tak duże znaczenie. gdy Sowieci zagłodzili prawie 20 min Ukraińców. że warto po prostu przytoczyć go w obszernych fragmentach. czy doktora Hansa Kogel' a. sprowokowanie katastrofy przy pomocy sfałszowanych danych z satelity nawigacyjnego przy pomocy urządzenia zwanego Mekonem. która umożliwiła pozbycie się tych nieznośnych Polaków. dobrze pamięta sowiecką praktykę manipulowania sygnałami nawigacyjnymi. czytników rozpoznawczych CIA. nie słyszę. że miał miejsce zamach z użyciem urządzenia typu Mekon? Itp. " polska" prokuratura? Która nawet nie chce rozpatrywać hipotezy. I wcale nie są to wymądrzałki dyletantów..wywiadu USA. profesora Uniwersytetu Bundeswehry w Monachium.dlaczego wszystko leży " do góry nogami" ? Czy . łatwym do manipulacji człowiekiem. Badania i Rozwoju Wywiadu... obaj niemieccy supereksperci od nawigacji saltelitamej -jednoznacznie stwierdzili.dlaczego obudowa jednego z silników widocznych na zdjęciach z miejsca katastrofy jest cała? Akurat ta jedna jest doskonale widoczna. amerykańskiego wywiadu . wie każdy zdrowo myślący człowiek. I jak to bywa w tym zawodzie. która zakrywa sobie oczka i zatyka uszy .tzw. To zacne i wybitne grono.24 KURIER KURIER CHICAGO 6-12 sierpnia 2010 r. ale także poddał miażdżącej krytyce obecną politykę USA wobec Polski.. którzy dążyli do ujawnienia akt dawnej służby bezpieczeństwa oraz dokumentów dotyczących byłych i obecnych współpracowników polskich i sowieckich/rosyjskich specsłużb. której nie będzie już Czy wiedzą Państwo Czytelnicy.. A faktycznie nadal należy do osób zdolnych wywierać znaczący wpływ na wiele spraw.każdy człowiek zapoznany z faktami i poprawnie myślący. A potem. rząd RPA " zwalał winę" na błąd pilota.. Był Dyrektorem wykonawczym Rady ds. TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . gdy elity tej zabrakło. sfałszowane przy pomocy urządzenia zwanego MEACON (Mekon . .. Pamiętamy ludobójstwo w latach 30. Premier Tusk jest słabym. " Mając w pamięci masakrę w Lesie Katyńskim. nie ma mnie! Gene Patent Ale Gene Poteat zrobił coś wyjątkowego. choćby średnich rozmiarów. którzy oficjalnie wypowiedzieli się na temat" katastrofy" Tu154M Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. gdy jego samolot podchodził do lądowania w Pretorii. opublikowany przez " Charleston Mercury" w dniu 16 czerwca br. Wielu z nas. eksterminacji. Z tegoż grona ekspertów wspomnijmy choćby profesora Marka Strasenburg-Kleciaka.

Poprawna analiza nie zna tu innego określenia. Używanie lub rozpowszechnianie narkotyków. Zdaje się.z księgi proroka Daniela: " Mene. fares .o znacznie bardziej " globalistycznym" zakresie odpowiedzialności.. A jak bywa z obiecankami złotych gór w wykonaniu nijakiego Lucyfera.bo Wszechmogący jest tylko Pan Bóg.obiecywał szatan.tak jak imć pan Poteat) jest niesłychanie dziwny. jeden szykuje się do zwalenia winy na drugiego. Adam i Ewa dobitnie się przekonali. płatni zdrajcy i zbrodniczo obojętni.." Z powyższego tekstu pominąłem pewne fragmenty . co słowa te znaczą. zrobić " buzi-buzi" z PiS-em.właśnie tak . bo rzekł dosłownie tak: " No nie. Doszli do wniosku.można było zainstalować tylko w Warszawie! W tym aspekcie wydaje się. że są " nadzy" . Tak często bywa wśród wspólników zbrodni . że to wszystko ucichnie . że nasze oburzenie i zaniepokojenie w związku z polskim " wypadkiem" będzie musiało być równie puste i bezzębne jak rosyjskie " śledztwo" mające wyjaśnić przyczyny katastrofy. Dobitna nieprawdaż? 11. Na koniec. że dokonano zbrodni. W rajskim ogrodzie. I że mogą sobie robić. jego komentarzy na temat współpracy rządu Tuska z prezydentem Lechem Kaczyńskim." I wyraźnie nie mówił o mianowaniu jakiegoś pojedynczego ambasadora. że Gene zawsze pisze słowa " wypadek" i rosyjskie " śledztwo" ..) " To znaczy. będzie ogłaszane z murów miasta.. Dokładnie ta sama osoba. nie słyszę. Nagranego i sfilmowanego w studio tej rozgłośni. Być może dlatego Tusk. jakby Putin nie był do końca pewien. czyli osławionej Informacji Wojskowej PRL-u) .. l być dopuszczonym do bardzo " elitarnych" tajemnic. że " wszystko się zmieni" . z wypowiedzi Pana Jezusa na temat Sądu Ostatecznego:" Idźcie precz w ogień wieczny. 15-35 Jarosław Kaczyński żegna swojego brata.ale Polska i inne kraje Europy Środkowej wiedzą lepiej.gdy już wiadomo. Dzisiaj hańbą nieporównywalną z niczym okrywają się organizacje Polonii opanowane przez mętów z komunistycznej razwiedki i ubecji. albo prezydent będzie gdzieś leciał . jak " gra na czas" . W tej sytuacji pozwolę sobie na trzy cytaty biblijne: Pierwszy z Księgi Mądrości: " Wszystko... zaczyna twardszy kurs wobec Rosjan. Natomiast jest faktem.. jakby czując niebezpieczeństwo. obamiści mogą myśleć. petycję wspiera 50 tysięcy podpisów też z Nowego Yorku.. Również Rosjanie mogli być nie tyle głównymi " zleceniodawcami" zamachu. Twarze Tuska i Komorowskiego jakby w ostatnich dniach bardzo poszarzały.myląca zbieżność nazwisk!). że USA postanowiły się przed nim płaszczyć (tzw. I poznali. czym się obecnie przywódca Polonii zajmuje. nie pretenduję do roli wieszcza. czy rozwój wypadków przyniesie przewagę "Tuskowi i Komorowskiemu" (chociaż ci ostatni to też tylko chłopcy na posyłki byłej " polskiej" komunistycznej razwiedki. kto mi mówi " Panie. koszty własne. najogólniej... reset. czyli nędzni i nic nie warci. a nie pojedyncza klatka).za to mamy wystawę starych samochodów. zgotowany diabłu i jego aniołom.czy też może jed- Kto wiedział • i w co kto gra? nak Jarosławowi Kaczyńskiemu? Nawet w tej chwiłi Rosjanie mogą po prostu ogłosić. która zakrywa sobie oczy i zatyka uszy . tylko o tym. że znaleźli dowody na fakt.. 2. zdaje się KPA i PNĄ. kto czyni wolę Ojca mego. (Ta ostatnia pozycja dodana do listy przez Benedykta XVI. Umyślne zabójstwo. Grzechy nieczyste przeciwko naturze. marszałka Kornorowskiego zebrało na szczerość. Lecz tylko ten.. wąż starodawny namawiał prarodziców rodzaju ludzkiego. wystarczy wprowadzić na przeglądarce internetowej hasło: " Czyżby Komorowski coś wiedział" . W Chicago ani śladu akcji w tym temacie . wdów i sierot.. itd. musi się on cieszyć bardzo dużym zaufaniem e- lit dawnej Informacji Wojskowej. że film ten jest już w Warszawie .to też możliwa hipoteza. A to bardzo duży błąd . . A kto mógł bardzo nie lubić Lecha Kaczyńskiego. że nie może powiedzieć wszystkiego.i to się wszystko zmieni. Polacy postrzegają to jako drugą Jałtę. Zatrzymywanie zapłaty pracownikom. 5. by sięgnęli ręką po owoce z drzewa samostanowienia o dobru i złu. i w jakiej sprawie nigdy nie zmienił On swoich poglądów. wobec zbrodni zabójstwa Prezydenta Polski i ultralojalnego sojusznika USA." Będziecie jako bogowie" .) . lecz jedynie " wspólnikami" w zbrodni . Jest zupełnie tak. z katechizmu. W kolejności wyliczając: Ewa. akurat nieustępliwy szef komisji śledczej badającej nadmierne wydatki konsorcjum banków FED na tzw. Że posiedli władzę nad mediami i umysłami.. że nie powiemy ani słowa .." I ostatni cytat. Doskonałe zorientowany politycznie Kreml dostrzegł. co szeptane w ukryciu. albo i ta " całościowa zmiana" nastąpi po jakimś locie prezydenckim samolotem! Aby odsłuchać czy obejrzeć ten wywiad. Cóż..wejdzie do Królestwa Niebieskiego. przypomnijmy znamienny fakt. go*. że wiedza o prawdziwym filmie z amerykańskiego satelity szpiegowskiego. udaje małpkę. Wywiad imć pana Marszałka Sejmu dotyczył. REUTERS/KACPER PEMPEL Oczywiście . 4.krzycząc " Nie widzę.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . potem Adam. że nasz (tfu!) prezydent-elekt jest znacznie ważniejszą postacią niż myślimy.6-12 sierpnia 2010 r." Drugi . Zaprawdę powiadam wam . Ponieważ internet odegrał ogromną rolę w zdemaskowaniu tego zamachu. Petycję o powołanie komisji Kongresu USA ds " wypadku" w dniu 10 kwietnia 2010 roku składa kongresman King z Nowego Yorku. nie ma mnie" . co zrobili Rosjanie przy " katastrofie" polskiego samolotu." (Dojdźcie sami. Panie" . I vice-versa.) I trzeci. Ale jedno nie ulega wątpliwości.i persona klasy Gene Poteat' a wie. co chcą.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .2010. by nie pomagali Iranowi..i faktycznie nie powiedzieliśmy. Bo nie każdy. na którym wprost widać.pisała niewidzialna ręka na ścianie sali balowej pałacu babilońskiego króla.. jak potężny wybuch wprost rozrywa kadłub polskiego Tu-!54M na strzępy (jest to seria zdjęć. (. I pogrążając " liderów PO" (czytaj: mety z IW).. Albo po wyborach już nie będzie Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta. Dzisiaj zbrodniarze często uważają. 3. wycofanie się z obiecanej Czechom i Polakom budowy tarczy antyrakietowej. W roku 2009 wiosną Bronisław Komorowski udzielał wywiadu dziennikarzowi RFM. We wspomnianym zestrzeleniu koreańskiego Boeinga zginał amerykański kongresmen.i odebrał to jako zgodę na to. o tym " Kurier Codzienny" pisał uprzednio.. Grzechy wołające o pomstę do Nieba: 1.. Bombę izowolumetryczną jak i urządzenie blokujące stery samolotu 1 po otwarciu klap podwozia uniemożliwiające mu wzbicie się do góry . jak i 0 tym. Dla nich to niewyobrażalna zdrada.to przebieg " śledztwa" (piszmy to słowo w nawiasach . ale wie pan...nie znam was. czy roli proroka. którzy dopuszczaliście się nieprawości. Okradanie ubogich. dali się nabrać.) Na miejscu pierwszym jest jednak: UMYŚLNE ZABÓJSTWO.zatacza coraz szersze kręgi.. że są wszechmocni. dokładnie tak jak " polska" prokuratura.04. Konkretnie rozmawiano o zablokowanej przez Tuska nominacji Anny Fotygi na ambasadora przy ONZ oraz o odmowie powołania przez Lecha Kaczyńskiego szeregu ambasadorów nominowanych przez Radusia Sikorskiego (nie mylić z generałem Sikorskim .. Który Jest w Niebie.. Czyli to. która wystąpiła do władz USA z oficjalną inicjatywą zawarcia " nowej umowy Pierwsze kuszenie węża emerytalnej" .. że " wypadek" (znowu właściwym jest pisać w cudzysłowie. Przyjdą wybory prezydenckie. cytowane przez Gene' go Poteat' a wypwiedzi eksperta mającego dostęp do rosyjskiego " śledztwa" .. jak elementamie słusznie robi to cytowany amerykański ekspert) był w rzeczywistości zamachem.w cudzysłowie! Tyle wypowiedzi top-klasy fachowca wywiadu USA. w pierwszym kuszeniu w dziejach świata. nasze błagania.jak np. jako kolejny przypadek sprzedaży Polski Rosjanom. KURIER CHICAGO KURIER 25 TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .. gdy dziennikarz pytał o dalsze perspektywy takiej " współpracy" z prezydentem. nasze przyzwolenie na działania Rosji w Gruzji i na Ukrainie.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU przeszkadzał silny antykomunistyczny prezydent. W każdym razie. Na przykład . Co się tyczy Rosji i Putina . tekel.

ta informacja 7 rozbrajającą szczerością przyznaje.sprawia wrażenie człowieka.K. Głęboka ekspercka wiedza pana profesora.to nie robią zdjęć! "Boi tak nic nie widać!" -jak wyjaśnia jaśnie pan profesor . że należy przypuszczać.).cecha charakterystyczna: używa czarny szmpon koloryzujący do włosów .K.a właściwie Razwiedkistan). że wypowiedzi z dnia 5 maja 2010 roku .. że dziennikar/e . że to amerykański resort obrony nakazał przekazanie tych zdjęć Polakom.owej pamiętnej środy . o których mówił minster Cichocki. astronauci przesłali nam (czyli do Polski .pl.satelity tego typu są tak zaprogramowane." Słowa "bardzo ważne matę riały dowodowe" redaktor Zasada podał w cudzysłowie.jak to dziennikarze . no ale są. nie wiem. To właśnie oni oglądali zdjęcia zrobione przez kosmicznego satelitę. równa w swojej klasie tylko moralnym nou- Sierpniowa sensacja-rewelacja Wyn-gazety Mfejsce katastrof* FotiMikhailMet/clAP .Nieźle. Zagadnięty przez sprytnego dziennikarza mógł najzwyczajniej ujawnić ważną informację.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . w stopniu bodajże pułkownika. TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . która zawiaduje m. Swojej korespondencji reporter RMF FM dał rytuł: Zdjęcia satelitarne znad Smoleńska trafiły już do polskich śledczych. Wojskowi prokuratorzy. jako cytat zasłyszanej wypowiedzi.wspomniana "rozbrajająca szczerość". Bo nad lotniskiem w dniu l O kwietnia nie było satelity wojskowego.imćpan R?epa stwierdza. A oto ona (najciekawsze wytłuściłem . co mówił i nigdy nie stwierdził. nawet jak na tzw .K. Amerykanie przekazując materiały (konkretnie zdjęcia satelitarne) polskiemu rządowi .. a jedynie / 5 i z 12 kwietnia. Z racji także na młody wiek . na jakim świecie żyje. nawet ogólnych odpowiedzi na pytania. wiec /apewne i te. że . Minister Cichocki przy okazji wyraził podziękowanie rządowi Stanów Zjednoczonych za udostępnienie tych materiałów.i rozbrajająco szczery: "Satelita zarejestrował kata strofę".) kondolencje z kosmosu.Z." W kategoriach logiki mamy tutaj tzw. Minister Jacek Cichocki jest podsekretarzem stanu (ministrem) w Kancelarii Premiera RP odpowiedzialnym za służby specjalne.Z. Ten ostatni .uwaga moja F .mieliby kontakt w pierwszej linii właśnie z ministrem Cichockim.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU .in.i ten potwierdził. zawodowo zobowiązanych do przekazywania społeczeństwu prawdziwych informacji. który nie za bardzo wie. systemem satelitów obserwacyjnych Stanów Zjednoczonych. Od strony formalnej . że: "T o bardzo ważne materiały dowodowe"! T a reakcja wojskowych śledczych też bardzo mocno pr/emawia /a prawd/iwością informacji. że mówił."Idalej: "Śledczy otrzymali zdjęcia kilkana ście dni temu od Narodowej Agencji Bezpieczeństwa. że (dosłowny cytat): "Prokuratura Wojskowa ma Już satelitarne zdjęcia z dnia katastr oły prezydenckiego tupolewa pod Smoleńskiem (wytłuszczenie moje . że dziennikarz napisał jakieś swoje fantazje .a nie to. Dziennikarze podają fakty i wysnuwają elementarnie zasadne wnioski. I oto 12 sierpnia 2010 roku naczelny or gan michnikowszczyzny przynosi nie lada sensacje! PoJska prokuratura wojskowa nie ma zdjęć miejsca "katastrofy" z dnia 10 kwietnia.. ze względu na mgłę. że T uskowi wcale nie w smak taka akcja. że to polski resort obrony wystąpił o zdjęcia . Nie ma. Również we środę 5 maja 2010 roku reporter RMF FM Krzysztof Zasada "dorwał" rzecznika prasowego Naczelnego Prokuratora Wojskowego Zbigniewa Rzepę . ogłosił iż strona polska otrzymała od amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Agency) liczne zdjęcia satelitarne i dnia 10 kwietnia obrazujące ostatnie minuty lotu T U-154M Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego.ale jak tłumaczy "profesor Stanisław Białous z W ydziału Geodezji i Kartografii Politechniki W ars/awskiej" .wyraźnie zareagowali strachem i ograniczyli się do jednego zdaniem komentarza. że zdjęcia były już wykonane . Zaś pytany wprost o informację z dnia 5 maja 2010 roku . ale zapewne też są.zanim jeszcze astronauci dowiedzieli się kto zginął!!! A przecież tę ostatnią informację światowe agencje informacyjne podały niemal natychmiast po zamachu (pardon: "ka tastrofie")!!! T ytuł jaki reporterzy "Faktu" nadali swojej publikacji jest również znamienny . Rzepa jednoznacznie nie powiedział. że: "Naczelna Prokuratura W ojskowa ma bardzo wiele zdjęć. A cóż dopiero oficjalne wypowiedzi przedstawicieli dwóch różnych rodzajów władz.zdjęcia z dnia 10 kwietnia z ostatnich chwil lotu tunolewa są .oficjalne wypowiedzi dwóch niezależnych świadków mają w prawie karnym wartość dowodu w sprawie." (Tu uwaga moja: Zbigniew Rzepa wypowiedział się w taki sposób. co usłys/ał. Nadto zwraca uwagę. Wniosek o ich udostępnienie złożył resort obrony.. Po zrobieniu zdjęć i po tym jak poinformowano kto zginął. gdy profesor od geodezji wypowiada się na temat wojskowych systemów satelitarnych.ale są one z satelity meteorologicznego i są "znacznie mniej dokładne". A właściwie był . Minister Cichocki nigdy nie zaprzeczył.od razu "polecieli" potwierdzać informację w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej.) A swoją rozmowę z rzecznikiem prasowym Naczelnej Prokuratury W ojskowej w Warszawie Krzysztof Zasada podsumował następująco: "Nasi śledczy nie udzielają żadnych.14 KURIER KURIER CHICAGO 20-26 sierpnia 2010 r... Wreszcie.zaskakująca poprawność.Potem dość pokrętnie ten sam pułkownik Zbigniew Rzepa informuje. Zauważmy też.tego Z.): "Przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 1SS astronauci jako jedni z pierwszych zobaczyli dokładne zdjęcia z miejsca katastrofy polskiego samolotu. że zdjęcia satelitarne z ostatnich chwil lotu prezydenckiego Tu-154M nie tylko istnieją . do strony czysto prawnej .TRAGEDIA W SMOLEŃSKU FilipŁKonouiński n ZDJĘCIAMI A było to tak: W dniu 5 maja 2010 raku nie byle kto. Od strony psychologicznej .Z. m R P (czyli Ubekistan .F . co zarejestrowały kamery amerykańskich satelitów. Podobnie i wspomniany rzecznik prasowy Naczelnej Prokuratury W ojskowej WP.jest raczej typo- Kilka słów komentarza wym figurantem na ważnym stołku. Dlaczego podane powyżej informacje są wiarygodne? Decyduje o tym kilka spraw. W każdym razie o tym.owszem .F . Jeszcze ciekawsza była wiadomość podana przez "Fakt" w dniu 13 kwietnia 2010 roku! Można ją do dziś dnia odczytać na portalu intemetowym Fakt. A już zupełne wzruszenie ogarnęło mnie. którzy prowadzą śledztwo. podwójne zaprzeczenia. Zbigniew Rzepa.ale zawierają naprawdę nie byle co.nigdy nie zostały w jakikolwiek sposób zdementowane. A "wojskowi prokuraci" najzwy czajniej w ś wiecie ją potwierdzili!!! Natomiast na próby "ciągnięcia za język" na temat: co te zdjęcia zawiera ją . że jak "zobaczą" mgłę lub gęste chmury . ograniczają się do stwierdzenia." Nomen omen . bo minister Jacek Cichocki. może nie do końca rozumiejąc. że to "bard/o ważne materiały dowodo we".

Już bezczelne i jawne.bo ich kamery też miały delirium i zapewne nie wiedziały. Nikt tego tematu nie porusza . Bo te kamery też się na tej stacji kosmicznej ISS nachlały . że jak mieli delirę. czy nie.czci pamięć ofiar . Zapewne Michnik w dzieciństwie przestraszył się psa (może kota?) i tera? własną nienawiść przypisuje zwierzętom (mechanizm projekcji). Drapieżnik poluje. gdy doszło do wypadku.około Trzeci świadek Boeing 737 kolumbijskich linii Air es rozbił się po uder zeniu pioruna. gdyż domniemał. Bowiem to co 12 sierpnia ogłosiła Wyb-gazeta i zaraz skwapliwie potwierdziły wojskowe prokuraiy wijąc się jak te piskorze na wędkarskim haczyku wobec własnych wcześniejszych wypowiedzi . Badamy szczątki maszyny. Oznaczałoby to. pozbawione części kończyn).TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . a ciało rozkawałkowane (np.sprawa ma także wymiar moralny . Przełamał się na części Samolot pasażerski r ozbił się w czasie burzy na lotnisku na wyspie San Andres w Kolumbii... Samolot z Bogoty lądował w samym środku intensywnej burzy powiedział pułkownik Gustavo Barrero z kolumbijskich sił powietrznych. że oficjalnie zwróciłem się / prośbą o wywiad do pana Jarosława Kaczyńskiego na temat m. Możliwości takiego fałszerstwa są w praktyce "polskiej" ordynacji wyborczej nie ograniczone. Motorkami borowcy do Smoleńska jadą. Syty nie atakuje. którzy oczekiwali na płycie lotniska i z miejsca pobiegli na miejsce katastrofy tworząc straż honorową przy /włokach Pre/ydenta RP. Zmierza do zbrodni przeciwko prawdzie i strasznej krzywdy moralnej wobec ofiar zbrodni oraz do zapewnienia bezkarności jej sprawcom.. Przerobienie głosów ważnych n a nieważne. w kraju. Bo po obu wspomnianych BOR-owcach wszelki słuch zaginaj. który rozpęta nową wojnę światową. że władze tzw. czy "Fikus" też pojechał? trzech tysięcy stopni Celsjusza. że zwierzęta nie odczuwają nienawiści.oświadczył zastępca dyrektora kolumbijskiego państwowego zarządu lotnictwa Donald Tascon. Rannych przewieziono do miejscowych szpitali. Ul RP to oficjalny organ propagandy . albo Gdańsk . Brat mojej babci i sąsiad naszej rodziny w Poznaniu.jak to w cudzysłowie pisze wspomniany prezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Byłych Pracowników Wywiadu. że przesadza. Nieprawdopodobne psychologicznie wyniki. "dorobienie" głosów .wystarczy aż nadto materiałów. mlekiem matki.no i oczywista oczywistość: w mgle i poprzez chmury zdjęcia przecież nie zrobią!!! Co z astronautami / międzynarodowej stacji satelitarnej ISS .tego Michnik nie wyjaśnił. że Michnik ogłosił. gdzie jeszcze prawo coś znaczy. ale wystarczy by odsłonięte części ciała były zwęglone. Może dlatego Jarosław Kaczyński jest teraz obiektem takiej nienawiści w Ra/wiedki stanie (kiedyś Polska). generała Janickiego. który choćby za drastycznie niezgodne z przepisami zorganizowanie wizyty prezydenta RP (wykonanie tych ostatnich było na poziomie umyślnej farsy . maszyna przełamała się na trzy części.. A w Polsce właśnie rozpoczęły się rządy dawnych komunistycznych spec-służb.. Trzeba koniecznie robić własne. Jest nim sam Jarosław Kaczyński.tak jak gazeta "Praw da" w komunistycznym ZSRR.in. KURIER CHICAGO KURIER 15 TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Jak bardzo by sieteraz ten potencjał przydał.. Kwestia zasad .to tylko dowód na fakt. Na pokładzie znajdowało się 121 i sześciu członków załogi osób. . której towarzyszył silny wiatr i wyładowania elektryc/ne. świadczy o nie lada problemach osobowości.Pierwszy pilot powiedział. Bandyci i tak mają ich gdzieś. min. Cóż. brak polskiego asystenta w '"wieży" kontrol nej i szereg innych skandalicznych zaniedbań) . AJYRichard Garcia . że identyfikacja na podstawie twarzy była niemożliwa.pewno pod wpływem poparcia Lecha W aiesy . I trochę także kwestia tzw. Uszkodzenia samolotu są znaczne. Jak informuje Reuters.m. jest i trzeci ś wiadek . że Hitler to wariat.ten neo logiz. Ale ten bufon w tzw. Wrak samolotu Tu-154. ale nie najmniej ważne Samolot rozbił się po uderzeniu pioruna. To bardzo mocno potwierdza wybuch bomby izowolumetrycznej. Słusznie zauważył dr Rafał Klimuszko. że jest mgła i powinny się automatycznie wyłączyć. które to ofiary były obywatelami USA . co do identyfikacji. do katastrofy doszło w czasie burzy.: jak wyglądały zwłoki Prezydenta RP? Jeżeli będziemy mieli ten opis . czy kulturze osobistej Palikota lub Niesioła zasadza się zapewne na przekonaniu. że to tylko domniemania. że zdjęć z 10 kwietnia nie ma . jakich doznała uszkodzeń i co spowodowało wypadek .razem z tymi astronautami przecież to takie oczywiste!!! Ul RP postanowiły "przemilczeć" dowód ze zdjęć satelitarnych. Z jego wypowiedzi na temat identyfikacji zwłok brata wynika. w sierpniu 1939 roku wszyscy uważali. Ale przecież to oczywiste! NachJeli się samogony i mieli zwidy. który rozbił się na wojskowym lotnisku w Smoleńsku czeniom Episko-kapusiów w rodzaju Życinskiego czy Skworca. Boeing 737 zbliżał się już do pasa startowego. Jego publikacja znaczy tyle. Słownictwo jakiego używa. że w samolot uderzył piorun. że nie ma co czekać na wyniki "śledztwa" . by ustalić. zdrowego rozsądku.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU . Taka bomba działa poprzez kombinację wysokiego ciśnienia i bardzo wysokiej temperatury . po charakterystycznym znamieniu na klatce piersiowej. A to oznacza. czy wspomniany typ bomby eksIpodował w tym samolocie. znająca Niemców i ich politykę Wielkopolska głosuje na T uska. wyjechał do USA ostatnim rejsem MS "Batory1' w dniu 28 sierpnia 1939 roku..zeznanie naocznego ś wiadka. Ciekawe. Człowiek.który niewątpliwie widział zwłoki ofiary katastrofy. jest szczególnie żenująca.i już! Michnik jest oczywiście. W tym ostamim aspekcie działaność kreatur w rodzaju szefa BÓR. ale nie najmniej ważne. by rodziny ofiar tragedii. I nawei te zwidy sfotografowali . T rwa to wprawdzie moment.ymilać do bandytów. Samolot kolumbijskich linii Aires leciał /e stolicy Kolumbii.in.jak szkoda potencjału organizacji polonijnych w rodzaju ZNP c/y KPA opanowanych przez uboli i razwiedkę.. A swoją drogą .ale należy naprawdę poważnie myśleć o sfałszowanych wyborach.m Michnika jest szczególnie absurdalny. And last but not leasL Ostatnie. kiedy jest głodny . że "śledztwo" (jak słusznie pisze to słowo w cudzysłowie Gene Poteat) zmierza do z góry założonych tendencyjnych i fałszywych ustaleń.. to im żadna mgła nie przeszkadzała robić zdjęć satelitarnych . Powie ktoś. A wtedy można wystąpić na podstawie "court-order" o wszelką dokumentację posiadaną przez władze USA. No i w wypadku Komorowskiego . propagandzistą. l 14 jest rannych .20-26 sierpnia 2010 r. chorym na pychę i kłamstwo na granicy obłędu.TRAGEDIA W SMOLEŃSKU przy zdrowych zmysłach nie może składać gratulacji Komorowskiemu z okazji objęcia urzędu prezydenta RP .co skutkuje podejrzanie wysoką frekwencją po bezbarwnej i nieciekawej kampanii. Nienawiść do Polski i Polaków wessał /apewne /.in. Bogoty do turystycznej wyspy San Andres na Karaibach.patrz pan jaka delirka!!! No i wiadomo. Oficjalni lider/y Polonii nie powinni się prz. Ważne na teraz Pamiętajmy. Na przykład osławiona "zoologiczna nienawi ść" . np. Natomiast prezes PiS rozpoznał ciało Prezydenta RP m. Jedna osoba zginęła. o wspomniane zdjęcia satelitarne. Człowiek Ostatnie.powinien być z miejsca aresztowany .wystąpiły z oficjalnym wnioskiem o śledztwo z podejrzenia o umyślne morderstwo pierwszego stopnia. który widział zwłoki ofiary katastrofy ma znaczenie niemal rozstrzygające dla faktu.kiedyś zwanych sumieniem. Rozbił się po uderzeniu pioruna w czasie podchodzenia do lądowania.informuje Reuters.zakochał się w PO??? Wystarczy obsadzić "swoimi" ludźmi obwodowe komisje albo chociaż ich cześć w okręgu wyborczym. że Rosjanie mieli wątpliwości.. i nie muszące liczyć się z niczym. Pragnę poinformować Państwa Czytelników. T ak . Współpracownikowi morderców na miejscu zbrodni gratulacji sienie składa. Jest to. że oprócz dwóch funkcjonariuszy BÓR. że satelity wojskowe zawierają obiektywy fotograficzne z aparatów Smiena-8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful