Przewodnik po stacji benzynowej

Otwieranie pokrywy silnika. Przekręć znaczek Forda znajdujący się na kracie wlotu powietrza w górę. Aby otworzyć pokrywę silnika, włóż kluczyk do zamka i najpierw przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Unieś nieco pokrywę silnika i przekręć kluczyk całkowicie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Zaraz po otwarciu pokrywy wyciągnij kluczyk i przekręć znaczek Forda do jego pierwotnego położenia. Otwieranie pokrywy wlewu paliwa. Pociągnij w górę dżwignię umieszczona obok siedzenia kierowcy. Poniżej możesz zanotować przydatne przy tankowaniu informacje na temat Twojego pojazdu. Szczegółowe informacje znajdziesz w rozdziale “Dane techniczne”.

Paliwo
Pojemność zbiornika paliwa: 58,5 litra

Olej silnikowy
Nigdy nie dolewaj oleju ponad znak “MAX" umieszczony na miarce.

Benzyna bezołowiowa (minimum LO 95)
Olej napędowy
Stosuj wyłącznie paliwo zgodne z europejską normą EN590. Nie stosuj paliwa RME (bio diesel).

Lepkość oleju

Ciśnienie powietrza w oponach
(Gdy opony są zimne) [bar]

Rozmiar opon

Normalne obciążenie, do 3 osób
Przód Tył

Pełne obciążenie, powyżej 3 osób
Przód Tył

pl 06/2005

Instrukcja Obsługi FordMondeo
100% Forda. 100% przyjemności.

Ilustracje, informacje i dane techniczne zawarte w tej publikacji odzwierciedlają aktualny stan naszej wiedzy i zostały skorygowane w momencie oddawania publikacji do druku. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, zgodnie z naszą dewizą zakładającą stały rozwój i doskonalenie naszych produktów. adna część tej publikacji nie mo e być odtwarzana, przechowywana w systemach komputerowych (bazach danych), ani przekazywana w jakiejkolwiek formie elektronicznej, mechanicznej, fotokopii, nagrań, tłumaczeń lub za pomocą innych środków przekazu bez uprzedniego zezwolenia Ford Motor Company Limited. adna część tej instrukcji nie mo e być u yta w jakiejkolwiek innej publikacji. Choć doło yliśmy wszelkich starań, by uczynić niniejszą publikację na tyle kompletną i dokładną, na ile to było mo liwe, mo e ona jednak zostać poddana pewnym zmianom. Niniejsza publikacja opisuje ró ne warianty i wersje dostępne w ramach modeli Ford we wszystkich krajach europejskich i dlatego niektóre elementy mogą nie dotyczyć Twojego pojazdu. Uwaga: Oryginalne części zamienne i akcesoria firmy Ford oraz Motorcraft zostały specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane z przeznaczeniem dla samochodów marki Ford. W ka dym przypadku nadają się one do Twojego pojazdu. Chcemy równie zaznaczyć, e nieoryginalne części i akcesoria dostępne na rynku nie były testowane ani zatwierdzone przez Forda; pomimo stałej kontroli rynku nie mo emy zagwarantować przydatności i bezpieczeństwa tych części, gdyby zostały one u yte dla podniesienia sprawności naszych pojazdów. Ford nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane u yciem tych części lub akcesoriów, nawet jeśli uzyskały homologację. E Copyright 2005 Wydane przez Ford Polska Sp. z o.o. Kod nr CG3369pl 06/2005

Spis treści
Krótkie wprowadzenie Wstęp Tablica rozdzielcza Systemy informacji o poje dzie Ogrzewanie i klimatyzacja Światła Elementy sterowania dla kierowcy Zamki (zabezpieczenia) 2 12 14 20 22 30 36 54

Siedzenia, pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne 67 Jazda Wskazówki w przypadku awarii Czyszczenie Przeglądy okresowe i obsługa Dane techniczne Skorowidz alfabetyczny 90 118 148 150 161 183

Krótkie wprowadzenie TABLICA ROZDZIELCZA Szczegóły. patrz strona 14 i dalsze. 2 .

naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej dwie sekundy. światła drogowe. W pojazdach z silnikiem Diesel ogrzewanie szyb włącza się i wyłącza automatycznie przy niskich temperaturach otoczenia i silnika. Ogrzewanie i wentylacja siedzeń Przełącznik układu stabilizacji toru jazdy (ESP)4 Stacyjka Układ automatycznej kontroli prędkości 3 . elementy sterowania komputera pokładowego Sygnał d więkowy Zestaw wska ników Regulacja kolumny kierownicy D wignia wycieraczek Ręczna zmiana biegów2 Włącznik świateł awaryjnych Nawiewniki Zegar analogowy Włącznik ogrzewania przedniej szyby3 Włącznik ogrzewania tylnej szyby3 Ogrzewanie/wentylacja/ klimatyzacja Zespół audio/System nawigacyjny: Patrz oddzielne instrukcje Przednia podstawka na napoje Zdalne sterowanie systemem audio Bezpieczniki Regulacja oświetlenia tablicy rozdzielczej Oświetlenie zewnętrzne/ przednie światła przeciwmgielne/ tylne światła przeciwmgielne 1 Pojazdy z reflektorami ksenonowymi zostały wyposa one w układ automatycznej regulacji ustawienia reflektorów. 4 Aby włączyć lub wyłączyć. 3 Układ ogrzewania tylnej szyby odszrania tak e ogrzewane lusterka zewnętrzne.Krótkie wprowadzenie Regulacja ustawienia reflektorów1 D wignia wielofunkcyjna: Kierunkowskazy. 2 Tylko 5-biegowa automatyczna skrzynia biegów.

Lampka kontrolna świec arowych Lampka ostrzegająca o oblodzeniu Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy Lampka ostrzegawcza ładowania Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju Lampka ostrzegawcza otwartych drzwi Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego Lampka ostrzegawcza przypomnienia o zapięciu pasa Lampka ostrzegawcza silnika1 Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa Lampka kontrolna kierunkowskazów Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej/napinaczy pasów bezpieczeństwa1 Lampka ostrzegawcza układu ESP Lampka ostrzegawcza układu ABS Lampka kontrolna reflektorów Lampka kontrolna świateł drogowych 1 Je eli lampka pali się ciągle lub miga. 4 . patrz strona 16 i dalsze.Krótkie wprowadzenie ZESTAW WSKA NIKÓW Szczegóły. sprawd układ w specjalistycznej stacji obsługi.

Regulacja ręczna Szybkie odszranianie/ odparowywanie szyb Szybkie nagrzewanie wnętrza pojazdu 5 . patrz strona 36.Krótkie wprowadzenie REGULACJA KOLUMNY KIEROWNICY Szczegóły. patrz rozdział Ogrzewanie. a klimatyzacja jest włączana automatycznie. gdy pojazd stoi. jest wybrane. Ustawiaj jedynie. Wskazówka: Je eli dmuchawa jest ustawiona na prędkość maksymalną. strona 22 i dalsze. OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA Szczegóły. wentylacja i klimatyzacja.

patrz strona 30 i dalsze. 22 °C Wskazówka: Nie mo na włączyć przednich i tylnych świateł przeciwmgielnych. Stałe dogodne ustawienia Gdy przełącznik świateł znajduje się w poło eniu AUTO. ustawiając przełącznik w poło eniu . gdy przełącznik świateł zewnętrznych znajduje się w poło eniu AUTO. światła mijania w reflektorach będą włączały się i wyłączały automatycznie w zale ności od poziomu natę enia światła otoczenia. włącz reflektory.Krótkie wprowadzenie Szybkie chłodzenie wnętrza pojazdu REFLEKTORY AUTOMATYCZNE Szczegóły. 6 . Aby włączyć przednie i/lub tylne światła przeciwmgielne. Regulacja automatyczna Zalecane ustawienia: AUTO.

Krótkie wprowadzenie
KIERUNKOWSKAZY Szczegóły, patrz strona 34. Wycieraczki automatyczne Gdy d wignia zostanie ustawiona w a zapłon jest włączony, poło eniu wycieraczki wykonają jeden ruch, niezale nie od tego, czy przednia szyba jest mokra czy sucha. Kiedy zapłon zostanie włączony, gdy d wignia jest ju , wycieraczki nie w poło eniu wykonają adnego ruchu do chwili wykrycia wody na przedniej szybie. Mo esz te przesunąć d wignię do innego poło enia, a następnie z lub włączyć powrotem do poło enia spryskiwacz. Czujnik opadów deszczu będzie stale mierzył ilość wody na przedniej szybie i automatycznie regulował prędkość ruchu wycieraczek przedniej szyby.

Je eli d wignia zostanie krótko pchnięta w górę lub w dół, kierunkowskazy migną trzy razy. D WIGNIA WYCIERACZEK Szczegóły, patrz podrozdział Elementy sterowania wycieraczek/spryskiwaczy, strona 37 i dalsze.

Pojedynczy ruch wycieraczek Przerywany ruch wycieraczek lub wycieraczki automatyczne Normalny ruch wycieraczek Szybki ruch wycieraczek

7

Krótkie wprowadzenie
Spryskiwacz AUTOMATYCZNE PRZYCIEMNIANIE LUSTERKA Szczegóły, patrz strona 44.

Po zakończeniu cyklu spryskiwania/ wycierania, wycieraczki przedniej szyby zatrzymają się, a następnie wykonają jeszcze jeden ruch w celu wytarcia szyby. Praca wycieraczek na biegu wstecznym Wycieraczka tylnej szyby włączy się automatycznie po wybraniu biegu wstecznego, jeśli • nie była dotąd włączona, a • d wignia wycieraczek znajduje się w , lub poło eniu a wycieraczka • w poło eniu przedniej szyby jest włączona. Wycieraczka tylnej szyby zacznie pracować zgodnie z prędkością wycieraczek przedniej szyby (w trybie ruchu przerywanego lub z normalną prędkością).

Funkcja automatycznego przyciemniania lusterka wstecznego włącza się samoczynnie, kiedy na lusterko padnie wiązka oślepiającego światła z tyłu.

8

Krótkie wprowadzenie
ZAMEK CENTRALNY Szczegóły, patrz strona 57 i dalsze. Ryglowanie/odryglowywanie pojazdu Naciśnij dwa razy w ciągu 3 sekund, aby otworzyć tylko drzwi tyłu nadwozia Wskazówka: W pojazdach z rozbudowanym systemem zabezpieczeń (tylko na niektórych rynkach), system alarmowy jest wyłączany poprzez na nadajniku zdalnego naciśnięcie sterowania. Odryglowanie przednich drzwi kluczykiem nie wyłączy alarmu. Automatyczne ponowne ryglowanie Naciśnij raz, aby włączyć zamek centralny i uzbroić system alarmowy (jeśli jest) Naciśnij dwa razy w ciągu 3 sekund, aby włączyć układ podwójnego ryglowania drzwi i uzbroić system alarmowy (jeśli jest). Kierunkowskazy błysną dwukrotnie. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zaryglować pojazd i zamknąć okna i okno dachowe (zamykanie globalne) Naciśnij raz, aby odryglować pojazd. Ustawienia indywidualne (np. otwieranie tylko drzwi kierowcy), patrz strona 60. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby odryglować pojazd i otworzyć okna i okno dachowe (otwieranie globalne) Wskazówka: Aby zapobiec mo liwości przypadkowego pozostawienia niezaryglowanego pojazdu, zamek centralny i system alarmowy zostaną ponownie włączone automatycznie po upływie 45 sekund od naciśnięcia , je eli w tym czasie: przycisku • Nie zostaną otwarte adne drzwi • Nie zostanie otwarty baga nik • Nie zostanie włączony zapłon

9

Krótkie wprowadzenie OGRZEWANIE I WENTYLACJA SIEDZEŃ Szczegóły. – = obni enie temperatury. patrz strona 96 i dalsze. MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW Szczegóły. Bieg wsteczny (5-biegowa skrzynia biegów) Temperatura: + = podniesienie temperatury. ustawienia są zapisywane. Bieg wsteczny (6-biegowa skrzynia biegów) 10 . patrz strona 69 i dalsze. Czerwone lampki = ustawienie cieplejsze Niebieskie lampki = ustawienie chłodniejsze Wskazówka: Gdy zapłon zostaje wyłączony.

patrz strona 152 i dalsze.Krótkie wprowadzenie POKRYWA SILNIKA Szczegóły. Zbiornik znajduje się za prawym reflektorem. Otwieranie pokrywy silnika ZBIORNIK PŁYNU SPRYSKIWACZA Szczegóły. 11 . • Przekręć znaczek Forda znajdujący się na kracie wlotu powietrza na bok • Obróć kluczyk w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara • Unieś nieco pokrywę silnika • Obróć kluczyk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara Przedni i tylny układ spryskiwaczy szyb zasilane są z tego samego zbiornika. patrz strona 151.

Instrukcja Obsługi opisuje wszystkie wersje modelu dostępne w Europie.Wstęp WPROWADZENIE Gratulujemy świetnego wyboru. w związku z istniejącym cyklem wydawniczym instrukcja ta opisuje pewne rozwiązania jeszcze przed ich ogólnym udostępnieniem w produkowanych pojazdach. 12 . Ponadto w wyposa eniu stacji znajduje się szeroka gama specjalistycznych przyrządów. Co więcej. Stanowi ona nieodłączną część wyposa enia samochodu. Do Państwa dyspozycji pozostaje sieć ponad 7 000 Autoryzowanych Dealerów Forda w całej Europie. Specjalnie wyszkolony personel przygotowany jest na to. Dokładne poznanie pojazdu zapewni jego ekonomiczną i bezpieczną eksploatację. W czasie sprzeda y samochodu nale y pamiętać o przekazaniu nowemu nabywcy Instrukcji Obsługi. Regularna obsługa Państwa pojazdu pozwala utrzymać go w stałej gotowości do jazdy oraz uzyskać wysoką cenę przy jego sprzeda y. tote niektóre jej fragmenty mogą nie dotyczyć Państwa samochodu. by szybko i fachowo dokonać obsługi Twojego samochodu. skonstruowanych wyłącznie do obsługi pojazdów Ford. Uprzejmie prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z publikacjami dotyczącymi pojazdu. jakim jest zakup nowego samochodu Ford. jak równie przyjemną jazdę.

Jest to konieczne. 13 . Je eli to mo liwe. Po przejechaniu 1 500 km mo esz stopniowo wykorzystywać mo liwości Twojego pojazdu a do dozwolonej prędkości maksymalnej. Nowe opony wymagają dotarcia na odcinku około 500 km. yczymy bezpiecznej i przyjemnej jazdy samochodem Ford. aby części ruchome mogły się prawidłowo uło yć. przed czym dany znak ostrzega. Symbole ostrzegawcze stosowane w Twoim poje dzie Je eli spotkasz się z tym symbolem. Zmieniaj często prędkość i unikaj przecią ania silnika. Nale y jedynie przez pierwsze 1 500 km powstrzymywać się od zbyt energicznej jazdy.Wstęp DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Symbole ostrzegawcze stosowane w niniejszej instrukcji W jaki sposób mo esz zmniejszyć ryzyko własnych obra eń i zapobiec ewentualnym uszkodzeniom innych pojazdów. przez pierwsze 150 km jazdy po mieście i 1 500 km jazdy po szosie unikaj gwałtownego hamowania. Wskazówka: Wa ne informacje umieszczono równie w ustępach oznaczonych słowem Wskazówka. DOCIERANIE POJAZDU Nie ma adnych szczególnych zasad docierania Twojego pojazdu. Twojego pojazdu lub jego wyposa enia? W tej instrukcji odpowiedzi na takie pytania zawarte są w komentarzach opatrzonych symbolem trójkąta ostrzegawczego. W tym okresie pojazd mo e mieć inną charakterystkę prowadzenia. to przed przystąpieniem do naprawy sprawd koniecznie w odpowiednim rozdziale tej instrukcji. Dlatego nale y unikać zbyt gwałtownej jazdy przez pierwsze 500 km.

elementy sterowania komputera pokładowego Sygnał d więkowy Zestaw wska ników Patrz strona 33 34. 20-21 36 16-19 14 . światła drogowe.Tablica rozdzielcza Poło enie Opis Regulacja ustawienia reflektorów D wignia wielofunkcyjna: Kierunkowskazy.

15 .Tablica rozdzielcza Poło enie Opis D wignia wycieraczek Ręczna zmiana biegów (5-biegowa automatyczna skrzynia biegów) Włącznik świateł awaryjnych Nawiewniki Zegar analogowy Włącznik ogrzewania przedniej szyby Włącznik ogrzewania tylnej szyby Ogrzewanie/wentylacja/klimatyzacja Zespół audio/system nawigacyjny: Patrz oddzielne instrukcje Przednia podstawka na napoje Ogrzewanie i wentylacja siedzeń Przełącznik układu stabilizacji toru jazdy (ESP) Stacyjka Układ automatycznej kontroli prędkości Regulacja kolumny kierownicy Zdalne sterowanie systemem audio Bezpieczniki Regulacja oświetlenia tablicy rozdzielczej Światła zewnętrzne/przednie światła przeciwmgielne/tylne światła przeciwmgielne Patrz strona 37-39 100 118 22 51 28 29 22-281 – 51 69-70 92-93 94 42-43 36 40-41 121-126 32 30-32 1 Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury w połączeniu z systemem nawigacyjnym Ford DVD: Patrz oddzielna instrukcja.

Tablica rozdzielcza LAMPKI KONTROLNE I OSTRZEGAWCZE W ZESTAWIE WSKA NIKÓW Poło enie Symbol Funkcja Lampka kontrolna świec arowych Lampka ostrzegająca o oblodzeniu Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy Lampka ostrzegawcza ładowania Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju Lampka ostrzegawcza otwartych drzwi Patrz strona 95 106 158 144 155 57 16 .

Tablica rozdzielcza Poło enie Symbol Funkcja Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego Lampka ostrzegawcza przypomnienia o zapięciu pasa Lampka ostrzegawcza silnika Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa Lampka kontrolna kierunkowskazów Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej/napinaczy pasów bezpieczeństwa Lampka ostrzegawcza układu ESP Lampka ostrzegawcza układu ABS Lampka kontrolna reflektorów Lampka kontrolna świateł drogowych Następujące lampki kontrolne i ostrzegawcze zapalają się po włączeniu zapłonu. potwierdzając sprawność układu: • Układ ABS • Poduszka powietrzna/napinacze pasów bezpieczeństwa • Układ hamulcowy • Otwarte drzwi • Silnik • Układ ESP • Ładowanie • Niski poziom płynu do spryskiwaczy • Ciśnienie oleju Jeśli lampka kontrolna lub ostrzegawcza nie zapala się po włączeniu zapłonu. Patrz strona 90. oznacza to usterkę. Sprawd układ w specjalistycznej stacji obsługi. 91 77 106 106 34 83 93 91 30 34 17 .

Je eli wskazówka dojdzie do czerwonego pola. Brzęczyk ostrzegawczy nadmiernej prędkości (zale nie od kraju) Gdy prędkość pojazdu przekroczy 120 km/h. zabrzmi ostrzegawczy sygnał d więkowy. Obrotomierz W pojazdach z silnikiem Diesel obrotomierz ma skalę do 5 000 obr/min. 18 . Wyłącz zapłon.Tablica rozdzielcza WSKA NIKI Wska nik temperatury płynu chłodzącego silnik Przy normalnej temperaturze pracy silnika wskazówka znajduje się w poło eniu centralnym. Wska nik paliwa Strzałka obok ideogramu dystrybutora wskazuje stronę. a silnik ostygnie i ustal ródło problemu. oznacza to przegrzewanie się silnika. Prędkościomierz W modelach z wyposa eniem ST prędkościomierz ma skalę do 280 km/h. poczekaj. po której znajduje się wlew paliwa.

Tablica rozdzielcza Przycisk kasujący licznik dzienny Aby wyzerować licznik dzienny. Wyświetlacz wielofunkcyjny Wskazuje temperaturę zewnętrzną lub słu y jako ekran komputera pokładowego. nale y wcisnąć przycisk. Opis działania komputera pokładowego znajdziesz w podrozdziale Komputer pokładowy na stronie 20 i dalszych. Wska nik nadbiegu. Drogomierz Rejestruje całkowity przebieg samochodu. 19 . Dalsze szczegóły znajdziesz w podrozdziale Nadbieg – 4-biegowa automatyczna skrzynia biegów na stronie 102 i dalszych. Licznik dzienny Licznik dzienny mo e rejestrować przebieg pojedynczej podró y. Więcej szczegółów znajdziesz w podrozdziale Układ automatycznej kontroli prędkości na stronie 42 i dalszych. Przycisk kasujący komputera pokładowego Patrz podrozdział Komputer pokładowy na stronie 20 i dalszych. Wska nik układu automatycznej kontroli prędkości. Wskazanie drogomierza będzie wyświetlane jeszcze przez 10 minut po wyłączeniu zapłonu. zale nie od wyposa enia. Dalsze szczegóły znajdziesz w podrozdziale Wyświetlacz biegów – 5-biegowa automatyczna skrzynia biegów na stronie 100. Drogomierz i licznik dzienny W pojazdach z 5-biegową automatyczną skrzynią biegów pokazuje równie tryb zmiany biegów i aktualne poło enie d wigni zmiany biegów lub wybrany bieg.

aby zmienić funkcję. poprzez wciśnięcie przycisku kasującego i przytrzymanie go przez dwie sekundy. Naciśnij. aby przełączyć pomiędzy systemem metrycznym i brytyjskim. Ze względów bezpieczeństwa funkcje nale y ustawiać i kasować tylko wtedy. Po ka dym naciśnięciu przycisku usłyszysz sygnał d więkowy. gdy pojazd stoi.Systemy informacji o poje dzie KOMPUTER POKŁADOWY Przycisk kasujący Poni sze funkcje dostępne są przy włączonym zapłonie: • Temperatura zewnętrzna • Zasięg • Średnie zu ycie paliwa • Chwilowe zu ycie paliwa (zale nie od kraju) • Średnia prędkość Elementy sterowania Przycisk "Info" Naciśnij krótko przycisk (patrz strona 18). Funkcje średniego zu ycia paliwa i średniej prędkości mo na kasować osobno. 20 . gdy wybrana jest odpowiednia funkcja.

gdy prędkość pojazdu przekracza 6. patrz strona 106. jaką mo e pokonać pojazd na paliwie znajdującym się w zbiorniku. (3 mile/godz. aby wyzerować. Średnie zu ycie paliwa Wskazuje średnią prędkość od chwili ostatniego wyzerowania._ l/100km (0 MPG je eli wybrane są jednostki brytyjskie).Systemy informacji o poje dzie Zewnętrzna temperatura powietrza Chwilowe zu ycie paliwa (zale nie od kraju) Wskazuje zewnętrzną temperaturę powietrza. Wciśnij przycisk kasujący.).). 21 .5 km/godz. W temperaturze otoczenia +4 ºC lub ni szej zapala się lampka ostrzegająca o oblodzeniu. pokazywane jest _. aby wyzerować. Średnia prędkość Podaje przybli oną odległość. (4 mile/godz. Gdy prędkość pojazdu jest ni sza ni 5 km/godz. Zasięg Chwilowe zu ycie paliwa jest pokazywane. Wciśnij przycisk kasujący.

Powietrze recyrkulacyjne Gdy wybrana jest recyrkulacja powietrza. poniewa powietrze nie podlega wtedy wymianie i okna mogą zacząć zaparowywać. Filtr z węglem aktywnym usuwa nieprzyjemne zapachy. zanieczyszczeniami przemysłowymi i kurzem. 22 . aby zapobiec osiadaniu wosku w filtrze. Powietrze z zewnątrz nie będzie przedostawać się do wnętrza pojazdu. gdy silnik jest ciepły. liści itp. w celu zapewnienia wydajnego działania układu. Nawiewniki centralne i boczne Otwarte Zamknięte Ogrzewanie Skuteczność ogrzewania zale y od temperatury płynu chłodzącego i dlatego właściwy efekt mo na osiągnąć jedynie wtedy. Dmuchawa Silniczek dmuchawy mo e emitować hałasy. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Powietrze z zewnątrz Zawsze oczyszczaj wloty powietrza przed przednią szybą ze śniegu.Ogrzewanie i klimatyzacja OGRZEWANIE. Zaleca się wyłączenie dmuchawy w automatycznej myjni samochodowej. recyrkulacji podlegać będzie jedynie powietrze znajdujące się aktualnie w przedziale pasa erskim. Wskazówka: Nie zaleca się stosowania recyrkulacji powietrza dłu ej ni przez 30 minut. Przeciwpyłkowy filtr powietrza/filtr z węglem aktywnym Filtr zapewnia skuteczną ochronę przed pyłkami kwiatów i traw. które są zatrzymywane zanim dotrą do wnętrza pojazdu.

skieruj ogrzane powietrze do nawiewników nawiewu na nogi. część powietrza nale y skierować w stronę przedniej szyby i szyb bocznych. Korzystanie z klimatyzacji powoduje zwiększenie zu ycia paliwa. Naciśnij prawy przycisk . Czerwony przełącznik: wy sza temperatura. Dodatkowo z powietrza usuwana jest wilgoć. co ułatwia odparowywanie szyb. jeśli włączona jest klimatyzacja. Skraplana para wodna jest kierowana na zewnątrz pojazdu. gdzie zostaje ochłodzone. Aby skutecznie ochłodzić wnętrze pojazdu. Wskazówka: Układ klimatyzacji działa wyłącznie wtedy. Aby skutecznie ogrzać wnętrze pojazdu. gdy temperatura otoczenia jest wy sza ni +5 °C. aby zmniejszyć prędkość dmuchawy i ilość powietrza. Prędkość dmuchawy pokazywana jest na wyświetlaczu. Uwagi ogólne na temat regulacji warunków wewnątrz pojazdu W czasie korzystania z klimatyzacji nale y zamknąć wszystkie okna. Dlatego te obecność niewielkiej kału y wody pod zaparkowanym pojazdem jest zjawiskiem normalnym. schłodzone powietrze nale y kierować do nawiewników nawiewu na twarz. W warunkach niskich temperatur otoczenia lub gdy powietrze jest wilgotne.Ogrzewanie i klimatyzacja Klimatyzacja Powietrze jest kierowane przez wymiennik ciepła płynu chłodzącego. Dmuchawa KLIMATYZACJA REGULOWANA RĘCZNIE Ustawianie temperatury Naciśnij lewy przycisk . silnik samochodu jest włączony i włączona jest dmuchawa. 23 . aby zwiększyć prędkość dmuchawy i ilość powietrza. Niebieski przełącznik: ni sza temperatura.

Powietrze recyrkulacyjne Dopóki wybrany jest przycisk nie mo na wybrać recyrkulacji powietrza i nie mo na wyłączyć klimatyzacji. ustawień . zostanie wciśnięty Je eli przycisk ponownie. Prędkość dmuchawy i temperatura są automatycznie ustawiane na pełną wydajność działania i nie mo na ich regulować ręcznie. Naciśnij przełącznik. naciśnij przycisk A/C. Szybkie odszranianie/ odparowywanie szyb Aby włączyć/wyłączyć chłodzenie. układ powróci do poprzedniego ustawienia. 24 . gdy jest włączone chłodzenie. Zapalona lampka w przełączniku oznacza działanie. A/C pojawia się na wyświetlaczu. aby przełączyć pomiędzy opcją wentylacji powietrzem z zewnątrz a opcją recyrkulacji powietrza.Ogrzewanie i klimatyzacja Rozprowadzanie powietrza Włączanie/wyłączanie klimatyzacji Kierunki przepływu powietrza: Nawiew na nogi Nawiew na wysokość twarzy Nawiew na przednią szybę Mo na wybrać dowolną kombinację i .

Układ ogrzewania. układ powróci do poprzednich ustawień. wentylacji i klimatyzacji Stałe dogodne ustawienia Naciśnij przycisk OFF. wentylacji i klimatyzacji zostaje wyłączony i wybrana zostaje recyrkulacja powietrza. Je eli zostanie wciśnięty przycisk ON. Ustaw temperaturę i prędkość dmuchawy według indywidualnych potrzeb. Zalecane ustawienie rozprowadzania powietrza to lub . Szybkie nagrzewanie wnętrza pojazdu Wciśnij przycisk i wybierz wysokie ustawienie dmuchawy zaraz po osiągnięciu przez silnik temperatury pracy. Wskazówka: Ustawienie to jest zalecane jedynie podczas jazdy z otwartymi oknami i/lub oknem dachowym.Ogrzewanie i klimatyzacja Włączanie i wyłączanie układu ogrzewania. Włącz klimatyzację. 25 . Je eli zostanie wciśnięty inny przycisk. aby wyłączyć cały układ. zachowane ustawienia zostaną odpowiednio zmienione po włączeniu układu.

Zalecane ustawienia układu dla wszystkich pór roku to 22 °C i tryb AUTO (klimatyzacja jest włączona).Ogrzewanie i klimatyzacja Szybkie chłodzenie wnętrza pojazdu ELEKTRONICZNA AUTOMATYCZNA REGULACJA TEMPERATURY Gdy temperatura na zewnątrz jest wysoka. włącz klimatyzację i dmuchawę. Przy bardzo wilgotnym powietrzu i w celu zwiększenia efektu chłodzenia włącz równie recyrkulację powietrza i ustaw wysoką prędkość dmuchawy. Unikaj regulowania ustawień. Temperatura. Zalecane ustawienie rozprowadzania powietrza to . 26 . gdy wnętrze pojazdu jest bardzo nagrzane lub schłodzone. Układ elektronicznej automatycznej regulacji temperatury automatycznie dostosowuje ustawienia do bie ących warunków. nawiewniki boczne i centralne powinny być całkowicie otwarte. ilość i rozprowadzanie powietrza są sterowane automatycznie i regulowane w zale ności od warunków jazdy i warunków pogodowych. Wskazówka: Opis działania Systemu nawigacyjnego DVD firmy Ford w połączeniu z elektroniczną automatyczną regulacją temperatury znajdziesz w oddzielnej instrukcji. W razie potrzeby mo na wyregulować poszczególne ustawienia. Ustaw pokrętło regulacji temperatury na zimno". Aby układ działał prawidłowo. Rozprowadzanie powietrza ustaw według indywidualnych potrzeb. Naciśnięcie przycisku AUTO raz włączy tryb AUTO (automatyczny).

aby włączyć/wyłączyć klimatyzację. Aby powrócić do trybu AUTO. i nie będzie utrzymywał stałej temperatury.Ogrzewanie i klimatyzacja Ustawianie temperatury Dmuchawa i rozprowadzanie powietrza Niebieski przycisk: ni sza temperatura.5 °C. Patrz równie podrozdział Klimatyzacja regulowana ręcznie na stronie 23 i dalszych. gdy klimatyzacja jest wyłączona. 27 . Włączanie/wyłączanie klimatyzacji Naciśnij przycisk A/C. na co najmniej 2 sekundy. Ustawienie widać na wyświetlaczu. naciśnij przycisk AUTO. Czerwony przycisk: wy sza temperatura. W poło eniu LO (poni ej 16 °C) układ przełączy się na stałe chłodzenie. ECO pojawia się na wyświetlaczu. Za pomocą przycisków mo na wybrać temperaturę pomiędzy 16 °C a 28 °C. Ilość i rozprowadzanie powietrza mo na regulować ręcznie za pomocą przycisków. gdy klimatyzacja jest włączona. w odstępach co 0. A/C pojawia się na wyświetlaczu. w poło eniu HI (powy ej 28 °C) na stałe ogrzewanie. Aby przełączyć pomiędzy skalą °Celsjusza i °Fahrenheita. i przycisk recyrkulacji powietrza równocześnie. wciśnij .

Wskazówka: Ustawienie to jest zalecane jedynie podczas jazdy z otwartymi oknami i/lub oknem dachowym. Funkcja automatyczna (jeśli jest) Naciśnij OFF. Naciśnij przełącznik. aby wyłączyć układ elektronicznej automatycznej regulacji temperatury. Układ ogrzewania. aby wyłączyć. Naciśnij OFF lub AUTO. wentylacji i klimatyzacji zostaje wyłączony i wybrana zostaje recyrkulacja powietrza.Ogrzewanie i klimatyzacja Włączanie/wyłączanie układu elektronicznej automatycznej regulacji temperatury OGRZEWANIE PRZEDNIEJ I TYLNEJ SZYBY Włącz w celu szybkiego odszronienia lub odparowania przedniej lub tylnej szyby. Włącznik ogrzewania przedniej szyby Układ działa wyłącznie przy włączonym silniku i odmra a równie dysze spryskiwaczy przedniej szyby. w warunkach niskiej temperatury otoczenia i niskiej temperatury silnika. zachowane ustawienia zostaną odpowiednio zmienione po włączeniu układu. a potem wyłączy automatycznie. Naciśnij przełączniki. 28 . Po chwili ogrzewanie wyłącza się automatycznie. aby ponownie włączyć układ. Funkcję tę nale y uruchamiać tylko w razie konieczności. Dzięki temu funkcje automatyczne nie muszą rekompensować dodatkowego strumienia powietrza napływającego przez okna i/lub okno dachowe. aby włączyć lub wyłączyć. W pojazdach wyposa onych w silnik Diesel ogrzewanie przedniej i tylnej szyby włączy się. Je eli zostanie wciśnięty inny przycisk. Ustawienia pozostają zachowane.

aby włączyć lub wyłączyć. Konstrukcja alternatywna Najpierw włącz zapłon. Wskazówka: Po włączeniu nagrzewnicy na paliwo przez chwilę z boku spod pojazdu mogą wydobywać sie spaliny. Jest to zjawisko normalne. Po chwili ogrzewanie wyłącza się automatycznie.Ogrzewanie i klimatyzacja Włącznik ogrzewania tylnej szyby DODATKOWA NAGRZEWNICA − SILNIK DIESEL (zale nie od wyposa enia) Dodatkowa nagrzewnica pomaga w rozgrzaniu silnika i wnętrza pojazdu. Jest zintegrowana z układem chłodzenia i włącza się lub wyłącza automatycznie w zale ności od temperatury płynu chłodzącego. 29 . Naciśnij przełącznik. Układ ten działa po włączeniu ogrzewania tylnej szyby. W niektórych modelach elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne równie posiadają element ogrzewający. słu ący do odparowania szybki.

gdy zapłon jest włączony (poło enie II). Wskazówka: W trybie AUTO światła drogowe mo na włączyć dopiero wtedy. Funkcja reflektorów automatycznych jest układem dodatkowym. Reflektory automatyczne są uruchamiane wyłącznie wtedy. gdy włączone są światła mijania lub światła pozycyjne. światła mijania w reflektorach będą włączały się i wyłączały automatycznie w zale ności od poziomu natę enia światła otoczenia.Światła ŚWIATŁA ZEWNĘTRZNE Przełącznik świateł zewnętrznych Je eli światła zewnętrzne pozostaną włączone. który nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności za oświetlenie zewnętrzne pojazdu. gdy funkcja reflektorów automatycznych ju włączyła reflektory. AUTO Reflektory automatyczne (w zale ności od wersji modelu) Światła wyłączone Światła pozycyjne Reflektory Lampka kontrolna reflektorów Gdy przełącznik świateł znajduje się w poło eniu AUTO. Je eli włączony jest zapłon (poło enie II) lampka pali się. Światła parkowania Wciśnij i przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 30 . w momencie otwarcia drzwi kierowcy włączy się ostrzegawczy sygnał d więkowy.

Po włączeniu przednich świateł przeciwmgielnych zaświeci się lampka kontrolna w przełączniku.Światła W trybie AUTO. je eli funkcja reflektorów automatycznych wyłączy reflektory. gdy wybrane są światła drogowe. 31 . Patrz podrozdział D wignia wielofunkcyjna na stronie 34 i dalszych. Aby włączyć przednie i/lub tylne światła przeciwmgielne. ustawiając przełącznik w poło eniu . włączone pozostaną światła drogowe. Przednie światła przeciwmgielne Włącz reflektory i wyciągnij przełącznik świateł o jedno poło enie. gdy widoczność jest znacznie ograniczona przez mgłę. to przy ponownym automatycznym włączeniu reflektorów. włącz reflektory. Światła mijania mo na wybrać. Przednich świateł przeciwmgielnych nale y u ywać tylko wtedy. pociągając d wignię wielofunkcyjną w stronę kierownicy. gdy przełącznik świateł zewnętrznych znajduje się w poło eniu AUTO. Wskazówka: Nie mo na włączyć przednich i tylnych świateł przeciwmgielnych. opady śniegu lub deszcz.

podczas jazdy za granicą. Regulację tę mo e przeprowadzać wyłącznie specjalista. Tylnych świateł przeciwmgielnych mo na u ywać tylko wtedy. np. Nie wolno ich natomiast u ywać podczas opadów deszczu lub śniegu. gdy widoczność jest ograniczona do mniej ni 50 m. Po włączeniu przednich i tylnych świateł przeciwmgielnych zaświecą się obydwie lampki kontrolne w przełączniku. Reflektory mo na ustawić dla jazdy w ruchy lewo lub prawostronnym. 32 . Włącz reflektory i wyciągnij przełącznik o dwa poło enia.Światła Przednie i tylne światła przeciwmgielne Regulacja oświetlenia tablicy rozdzielczej Regulacja ustawienia reflektorów ksenonowych Pojazdy z reflektorami ksenonowymi zostały wyposa one w układ automatycznej regulacji ustawienia reflektorów. W pojazdach nie wyposa onych w przednie światła przeciwmgielne przełącznik świateł mo e zostać wyciągnięty tylko o jedno poło enie.

mo e okazać się konieczne przekręcenie pokrętła (+1).0 l DuraTorq-TDCi lub 2. 0 12 2 3 2 2 z samopoziom. Bez regulacji ustawienia reflektorów Z regulacją ustawienia reflektorów Zalecane poło enia pokrętła regulacji ustawienia reflektorów Obcią enie Liczba osób Siedzenia przednie 1-2 1-2 1-2 1 1 2 Poło enie pokrętła Kombi Ładunek w baga niku 1 – – maks. maks. zawiesz.5 w pojazdach z silnikiem 2. 1 1 Siedzenia tylne – 3 3 – Wersja 4/5-drzwiowa 0 12 2 3 2 2 bez samopoziom. Poło enie pokrętła nale y zwiększyć o 0. zawiesz.5 l Duratec-VE i automatyczną skrzynią biegów. 33 . W przypadku holowania przyczepy.Światła Regulacja ustawienia reflektorów Pokrętło to umo liwia ustawienie reflektrów w zale ności od obcią enia pojazdu. 0 0 0 12 Masy pojazdu podano w podrozdziale Masy pojazdu na stronie 168 i dalszych.

Kierunkowskaz eby przełączyć pomiędzy światłami drogowymi a światłami mijania.Światła D wignia wielofunkcyjna Poni sze funkcje działają tylko przy włączonym zapłonie. Wskazówka: W trybie AUTO (w zale ności od wersji modelu. 34 . pociągnij d wignię w stronę kierownicy. lampka kontrolna ostrzega równie o przepaleniu arówek kierunkowskazów przyczepy. pociągnij d wignię wielofunkcyjną w stronę kierownicy. Je eli Twój pojazd wyposa ony jest w oryginalny sprzęt holowniczy firmy Ford. patrz podrozdział Przełącznik świateł zewnętrznych na stronie 30) światła drogowe (jeśli są włączone) będą włączane i wyłączane automatycznie wraz z reflektorami. oznacza to przepalenie się jednej z arówek kierunkowskazów. a kierunkowskazy migną trzy razy. Lampka kontrolna świateł drogowych Światła drogowe/mijania Jeśli nagle lampka zaczyna migać z du ą częstotliwością. Aby wyłączyć światła drogowe. Lampka kontrolna kierunkowskazów Lekko pociągnij d wignię w stronę kierownicy. Błyskowy sygnał świetlny Lekko popchnij d wignię w górę lub w dół. gdy włączone są światła drogowe lub gdy u ywany jest błyskowy sygnał świetlny. Zapala się.

Światło do czytania 35 . Po zamknięciu drzwi światełka punktowe będą gasły automatycznie po krótkim czasie lub natychmiast po włączeniu zapłonu. włącz na chwilę zapłon (poło enie II). gdy przełącznik . Podczas dłu szego postoju z otwartymi drzwiami oświetlenie wnętrza zostanie wyłączone automatycznie po 30 minutach. Zgaśnie ono natychmiast po uruchomieniu zapłonu. Aby ponownie włączyć światło. oświetlenie znajduje się w poło niu wnętrza pozostanie przez chwilę włączone po zamknięciu drzwi.Światła Światełka punktowe (w zale ności od wersji modelu) OŚWIETLENIE WNĘTRZA Wyłączone Włącznik drzwiowy Światełka punktowe zostaną automatycznie włączone po odryglowaniu lub otwarciu drzwi. Włączone W niektórych modelach.

SYGNAŁ D WIĘKOWY Sygnał d więkowy działa równie przy wyłączonym zapłonie. zwolnij d wignię blokującą.Elementy sterowania dla kierowcy REGULACJA USTAWIENIA KIEROWNICY Nigdy nie zmieniaj ustawienia kolumny kierownicy. gdy pojazd jest w ruchu. 36 . Więcej informacji na temat siedzenia w prawidłowej pozycji znajdziesz w podrozdziale Siedzenia na stronie 67. ustaw d wignię w jej pierwotnym poło eniu. Aby wyregulować wysokość kolumny kierownicy i odległość kierownicy od kierowcy. Aby zabezpieczyć kierownicę.

Przerywany ruch wycieraczek (w zale ności od wersji modelu) 37 . niezale nie od tego. Są dwie opcje pracy wycieraczek: przerywany ruch wycieraczek lub wycieraczki automatyczne. Czujnik opadów deszczu będzie stale mierzył ilość wody na przedniej szybie i automatycznie regulował prędkość ruchu wycieraczek przedniej szyby (pojedynczy ruch wycieraczek.Elementy sterowania dla kierowcy ELEMENTY STEROWANIA WYCIERACZEK/SPRYSKIWACZY Poni sze funkcje działają tylko przy włączonym zapłonie. a następnie z lub włączyć powrotem do poło enia spryskiwacz. gdy d wignia . Przednia szyba Poło enia d wigni Wybierz czas trwania przerw pomiędzy ruchami wycieraczek za pomocą pokrętła: 1 = krótkie przerwy 6 = przedłu one przerwy Wycieraczki automatyczne (w zale ności od wersji modelu) Gdy wybrana zostanie funkcja wycieraczek automatycznych (poło enie ). Mo esz te przesunąć d wignię do innego poło enia. czy przednia szyba jest mokra czy sucha. wycieraczki wykonają jeden ruch. wycieraczek jest ju w poło eniu wycieraczki nie wykonają adnego ruchu do chwili wykrycia wody na przedniej szybie. tryb przerywanej. Pojedynczy ruch wycieraczek Przerywany ruch wycieraczek lub wycieraczki automatyczne (w zale ności od wersji modelu) Normalny ruch wycieraczek Szybki ruch wycieraczek Od tego momentu lub kiedy zapłon zostanie włączony. normalnej lub szybkiej pracy wycieraczek).

W takich warunkach pogodowych . Je eli pióra wycieraczek nie zostaną wymienione. mimo i większa część szyby będzie sucha. Wymień pióra wycieraczek. gdy tylko zaczną pozostawiać smugi wody i rozmazywać zabrudzenia lub gdy nie będą ju całkowicie usuwać wody z przedniej szyby. Wyłącz wycieraczki automatyczne przed wjechaniem do myjni samochodowej. lub . czujnik opadów deszczu będzie wcią wykrywał obecność wody na szybie. Wskazówka: Funkcji wycieraczek automatycznych nie nale y wybierać podczas opadów śniegu lub mgły. 38 . 6 = Niska czułość: Wycieraczki będą pracować jedynie wtedy. ani wtedy. gdy drogi zostały posypane solą. Czujnik opadów deszczu jest bardzo wra liwy na wszystko. Wskazówka: Funkcja ta jest przeznaczona do stosowania wyłącznie podczas deszczowej pogody. co dotyka przedniej szyby w jego pobli u. gdy na przedniej szybie wykryta zostanie większa ilość wody.Elementy sterowania dla kierowcy Je eli przednia szyba jest pokryta lodem. e przednia szyba została całkowicie odszroniona. przed włączeniem funkcji wycieraczek automatycznych upewnij się. Wycieraczki będą przez to dalej pracować. gdy szyba jest w większości sucha. jeśli wybierz poło enie to konieczne. Brud. Za pomocą pokrętła mo na regulować czułość czujnika opadów deszczu: 1 = Wysoka czułość: Wycieraczki będą pracować nawet wtedy. gdy na przedniej szybie wykryta zostanie nawet niewielka ilość wody. mgła lub owady uderzające w przednią szybę w tej okolicy mogą spowodować włączenie wycieraczek nawet wtedy.

Po zakończeniu cyklu spryskiwania/ wycierania. Gdy naciśniesz przycisk na końcu d wigni lub pociągniesz d wignię w stronę kierownicy. Po zwolnieniu d wigni wycieraczka będzie działała jeszcze przez chwilę. spryskiwacz zadziała w połączeniu z wycieraczkami. • d wignia wycieraczek znajduje się w . Praca wycieraczek na biegu wstecznym Wycieraczka tylnej szyby włączy się automatycznie po wybraniu biegu wstecznego. a następnie wykonają jeszcze jeden ruch w celu wytarcia szyby. wycieraczki przedniej szyby zatrzymają się. lub poło eniu • w poło eniu a wycieraczka przedniej szyby jest włączona. jeśli • nie była dotąd włączona. Wycieraczka tylnej szyby zacznie pracować zgodnie z prędkością wycieraczek przedniej szyby (w trybie ruchu przerywanego lub z normalną prędkością). 39 .Elementy sterowania dla kierowcy Tylna szyba (5-drzwiowe i kombi) Spryskiwacz Przerywany ruch wycieraczek Pociągnij d wignię w stronę kierownicy.

40 . Za pomocą zdalnego sterowania mo na regulować poni sze funkcje: Głośność Aby zwiększyć głośność: Pociągnij przełącznik VOL+ w stronę kierownicy. Aby zmniejszyć głośność: Pociągnij przełącznik VOL− w stronę kierownicy. gdy zbiornik płynu spryskiwaczy jest pusty. aby odszukać częstotliwość następnej stacji radiowej w górę lub w dół skali. ZDALNE STEROWANIE SYSTEMEM AUDIO Wybierz tryb działania radia. gdy włączone są reflektory.Elementy sterowania dla kierowcy Spryskiwacz przedniej szyby uruchomi równie spryskiwacze reflektorów. U ywaj spryskiwacza nie dłu ej ni przez 10 sekund i nigdy go nie włączaj. Wyszukiwanie Przesuń przełącznik SEEK w stronę kierownicy lub tablicy rozdzielczej: • W trybie radia. odtwarzacza CD lub magnetofonu.

• Aby zakończyć aktywne połączenie telefoniczne. • W trybie odtwarzacza CD. Dalsze informacje znajdziesz w oddzielnej instrukcji. aby przejść do następnego lub wrócić do poprzedniego utworu. je eli zamontowany jest zmieniacz płyt CD. Krótko naciśnij przycisk " umieszczony z boku: • W trybie radia.Elementy sterowania dla kierowcy • W trybie odtwarzacza CD. aby włączyć lub wyłączyć sterowanie głosem. itd. funkcja ta nie jest dostępna podczas przychodzącego lub aktywnego połączenia telefonicznego. Dalsze informacje znajdziesz w oddzielnych instrukcjach. odtwarzacz CD lub magnetofon. • We wszystkich trybach aby wyłączyć wiadomości o ruchu drogowym w czasie ich nadawania. Tryb Pojazdy z zestawem do telefonu komórkowego Krótko naciśnij przycisk " umieszczony z boku: • Aby odebrać przychodzące połączenie telefoniczne.). aby przejść do kolejnej wstępnie zaprogramowanej stacji radiowej. Wskazówka: Je eli zamontowany jest układ sterowania głosem i/lub zestaw do telefonu komórkowego. Naciśnij i przytrzymaj przycisk " umieszczony z boku: • Aby zmienić tryb (radio. Wskazówka: Je eli zamontowany jest równie zestaw do telefonu komórkowego. 41 . Pojazdy z układem sterowania głosem Krótko naciśnij przycisk ". funkcja MODE (trybu) nie steruje systemem audio. aby wybrać następną płytę.

42 . gdy prędkość pojazdu przekroczy 40 km/godz. Układ automatycznej kontroli prędkości będzie utrzymywał aktualną prędkość pojazdu. (wszystkie pojazdy) i będzie wybrany trzeci lub wy szy bieg (pojazdy z silnikiem Diesel). Aby układ zapamiętał prędkość Aby włączyć/wyłączyć Naciśnij przycisk SET+ lub –. Układ będzie działał dopiero wówczas.Elementy sterowania dla kierowcy UKŁAD AUTOMATYCZNEJ KONTROLI PRĘDKOŚCI Układu automatycznej kontroli prędkości nie nale y u ywać podczas jazdy w du ym natę eniu ruchu oraz po krętych lub śliskich drogach. OFF: Zapamiętana prędkość zostanie wykasowana. Zapali się wska nik w wyświetlaczu wielofunkcyjnym. ON: Układ jest gotów do zapamiętania prędkości.

Elementy sterowania dla kierowcy Wskazówka: Układ automatycznej kontroli prędkości działa na zasadzie automatycznej regulacji mocy silnika w celu utrzymania prędkości zapisanej w pamięci układu. Prędkość. Prędkość pojazdu mo na równie zmienić w niewielkim stopniu poprzez krótkie naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Lampka kontrolna w zestawie wska ników zgaśnie. Aby zmienić prędkość Naciśnij przycisk SET+. Naciśnięcie pedału przyspiesznika spowoduje zwiększenie prędkości pojazdu bez zmiany ustawienia zapamiętanej prędkości. aby przywrócić działanie układu i poprzednio zapamiętaną prędkość. a następnie naciśnięcie przycisku RES. Podczas jazdy w dół pochyłości prędkość pojazdu mo e wzrosnąć powy ej wartości zapisanej w pamięci układu. Naciśnij przycisk RES. Naciśnij przycisk −. aby przyspieszyć. poniewa układ nie uruchamia hamulców pojazdu. przy której zostanie zwolniony przycisk. W takim przypadku redukcja biegu. aby zwolnić. 43 . mo e wspomóc układ w przywróceniu prędkości pojazdu zapisanej w pamięci układu. wciśnij pedał hamulca lub sprzęgła lub naciśnij przycisk RES. staje się nową zapamiętaną prędkością. Aby zawiesić/przywrócić działanie układu Aby zawiesić działanie układu. Prędkość pojazdu będzie się zmieniała bez konieczności naciskania pedału przyspiesznika.

Elementy sterowania dla kierowcy LUSTERKA Wewnętrzne lusterko wsteczne Panoramiczne lusterka zewnętrzne Aby uniknąć oślepiania w nocy przez światła pojazdów jadących z tyłu. ni są rzeczywiście. nale y zmienić za pomocą d wigni kąt nachylenia lusterka. Funkcja automatycznego przyciemniania lusterka wstecznego włącza się samoczynnie. Automatyczne przyciemnianie lusterka Pole widzenia z tyłu samochodu jest zwiększone. kiedy na lusterko padnie wiązka oślepiającego światła z tyłu. Obiekty widziane w tych lusterkach wydają się mniejsze i w większej odległości. martwe pole widzenia" za samochodem. co zmniejsza tzw. 44 . Z tego powodu ocena odległości pojazdu widzianego w takim lusterku mo e być błędna. Funkcja zostaje automatycznie wyłączona po wybraniu biegu wstecznego.

nale y je wcisnąć w oprawę do oporu.Elementy sterowania dla kierowcy Ręczna regulacja lusterek zewnętrznych Ręcznie składane lusterka zewnętrzne (zale nie od kraju) Aby ponownie umieścić lusterka na właściwym miejscu. 45 .

Elementy sterowania dla kierowcy Elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne Kierunki regulacji lusterka Lusterko lewe Wyłączone Lusterko prawe Po dokonaniu regulacji. w górę w prawo w dół w lewo Funkcja składania (jeśli jest dostępna) Przy włączonym ogrzewaniu tylnej szyby ogrzewane są tak e lusterka zewnętrzne. Aby ustawić lusterka w pierwotnym poło eniu. ustaw przełącznik z powrotem w poło eniu . Gdy przełącznik znajduje się w poło eniu środkowym. ponownie pchnij przełącznik w dół. 46 . pchnij go w dół.

Wskazówka: Funkcja otwierania/ zamykania globalnego obejmuje wszystkie okna i okno dachowe. Upewnij się. np. a następnie nieco cofnie. Obowiązkiem dorosłych opiekunów jest dopilnowanie.Elementy sterowania dla kierowcy ELEKTRYCZNIE OTWIERANE OKNA I OKNO DACHOWE Przed uruchomieniem okien otwieranych elektrycznie/ elektrycznie otwieranego okna dachowego nale y sprawdzić. W celu zamknięcia okna mimo istnienia przeszkody. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Otwieranie/zamykanie globalne na stronie 61 i dalszych. Niezastosowanie się do tego zalecenia mo e doprowadzić do powa nych obra eń ciała. w zimie. Zamknij okno/okno dachowe dwukrotnie do chwili napotkania przez nie przeszkody i pozwól mu się cofnąć. gdy okno dachowe jest w trybie awaryjnym oraz podczas programowania pamięci okien otwieranych elektrycznie. Zwolnij przełącznik na chwilę i natychmiast naciśnij ponownie. czy na ich drodze nie ma adnych przeszkód oraz upewnić się. Włącz zapłon. Wskazówka: Częste uruchamianie przełączników w krótkich odstępach czasu mo e spowodować chwilowe wyłączenie układu w celu zapobie enia jego uszkodzeniu na skutek przegrzania. e dzieci i/lub zwierzęta nie znajdują się w pobli u otworów okien/okna dachowego. Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem Okno dachowe/okno zatrzyma się automatycznie. je eli podczas zamykania napotka przeszkodę. e na drodze zamykającego się okna dachowego lub okien nie ma adnych przeszkód. aby móc uruchomić okna otwierane elektrycznie i okno dachowe otwierane elektrycznie. Po raz trzeci zamknij okno dachowe/okno do miejsca. aby dzieci nie pozostawały bez opieki w poje dzie oraz eby w pozostawionym bez dozoru poje dzie nie zostały kluczyki. nale y postępować w następujący sposób: Nieostro ne zamykanie okna dachowego/okna mo e spowodować niezadziałanie tej funkcji i doprowadzić do obra eń. 47 . gdzie znajduje się przeszkoda. Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem nie jest aktywna podczas ponownego programowania okna dachowego. Okno dachowe/okno pokona opór i mo na je będzie zamknąć całkowicie.

do drugiego punktu włączenia. Automatyczne otwieranie i zamykanie okien . : aby zamknąć. 48 . Przycisk (znaczek czerwony): przełączniki elektrycznego otwierania tylnych okien odblokowane.Elementy sterowania dla kierowcy Okna otwierane elektrycznie Wszystkie okna mają funkcję zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem. aby otworzyć lub przycisk zamknąć. (znaczek zielony): Przycisk przełączniki elektrycznego otwierania tylnych okien zablokowane. Naciśnij powtórnie. Okna tylne mo na zawsze otworzyć lub zamknąć przełącznikami na drzwiach kierowcy. dopóki naciskany jest przełącznik. Blokada elektrycznego otwierania tylnych okien Okno otwiera się/zamyka się. aby zatrzymać szybę. aby Naciśnij krótko przycisk . Aby otworzyć/zamknąć okna Wszystkie okna mo na otwierać/zamykać za pomocą przełączników na drzwiach kierowcy. Naciśnij Naciśnij : aby otworzyć.

je eli okno nie zamknie się automatycznie. do Naciśnij krótko przycisk drugiego punktu włączenia. Zresetuj i powtórz procedurę. dopóki naciskany jest przełącznik. Okno dachowe Okno zamknie się automatycznie. 49 . je eli procedura została wykonana prawidłowo. Okno dachowe otwiera się/zamyka się. Okno dachowe odsunie naciśnij się do tyłu pod dach.Elementy sterowania dla kierowcy Programowanie pamięci okien otwieranych elektrycznie Po odłączeniu akumulatora konieczne jest ponowne zaprogramowanie pamięci ka dego okna z osobna: Naciśnij przycisk się całkowicie. Oknem dachowym steruje się za pomocą przełącznika znajdującego się między osłonami przeciwsłonecznymi. wciśnij . Puść przycisk a okno zamknie i wciśnij ponownie. Otwieranie lub zamykanie okna dachowego Aby otworzyć zamknięte okno dachowe. Okno dachowe otwiera się na dwa sposoby – mo na uchylać tylną krawęd okna lub otwierać je z przodu. wsuwając pod panel dachu. . Aby zamknąć.

0.5 sekundy na raz. Aby otworzyć/zamknąć okno dachowe automatycznie Okno dachowe mo na otwierać i zamykać automatycznie. Gdy odchylona jest tylna krawęd okna dachowego. Nie zwalniaj przełącznika.Elementy sterowania dla kierowcy • Zwolnij przełącznik i natychmiast ponownie wciśnij i przytrzymaj. jak to mo liwe. Nale y niezwłocznie sprawdzić układ w specjalistycznej stacji obsługi. Je eli przycisk nie będzie naciskany bez przerwy. Aby zamknąć. a następnie będzie się zatrzymywać. otworzy całkowicie. 50 . Zamknij okno dachowe. unieś ją całkowicie. a następnie ponownie zamknie. gdy okno dachowe zatrzyma się. funkcja ponownego programowania zostanie przerwana. dopóki okno dachowe nie zamknie się po raz drugi. ponownie naciskając przełącznik. Ponowne programowanie okna dachowego Je eli okna dachowego nie mo na ju prawidłowo zamknąć. e dach się przesuwa. Naciśnij krótko jedną stronę przycisku do drugiego punktu włączenia. naciśnij . Tryb awaryjny Je eli układ wykryje usterkę. wejdzie w tryb awaryjny. Naciśnij ponownie. aby zatrzymać. a zobaczysz. Okno dachowe przesuwać się będzie tylko przez ok. Okno dachowe zamknie się. Wykonaj procedurę jeszcze raz od początku. a następnie zamknij okno dachowe. Aby unieść tylną krawęd zamkniętego okna dachowego. wykonaj poni szą procedurę ponownego programowania: • Unieś tylną krawęd okna dachowego tak daleko. wciśnij . • Wciśnij ponownie ten sam przełącznik i przytrzymaj wciśnięty przez 30 sekund. Zwolnij przełącznik.

Schowek na okulary Naciśnij. aby otworzyć. gdy istnieje niebezpieczeństwo oparzenia. aby otworzyć. nale y dłu ej przytrzymać przycisk wciśnięty.Elementy sterowania dla kierowcy INNE ELEMENTY STEROWANIA Osłony przeciwsłoneczne Zegar analogowy Zegar mo na ustawić przez naciskanie przycisku. Aby przyspieszyć ustawianie zegara. Osłonę lusterka mo na przesunąć i otworzyć. Wciśnij. Aby przestawić w zegarze minuty. Naciśnij. 51 . aby zamknąć. Podstawki na napoje Osłonę przeciwsłoneczną mo na wyjąć z zaczepu i obrócić w kierunku szyby bocznej. Nie nale y umieszczać gorących napojów na podstawce. wciśnij krótko przycisk.

Do podłączania dodatkowych urządzeń elektrycznych nale y stosować wyłącznie specjalne wtyczki dostępne w sprzeda y wśród wielu akcesoriów Forda lub wtyczki odpowiednie dla gniazd zgodnych ze standardem SAE. Gniazdo zapalniczki i dodatkowe gniazdo zasilania w prawym bocznym płacie tapicerki w baga niku (tylko modele kombi) mogą tak e słu yć do zasilania urządzeń elektrycznych zasilanych prądem stałym o napięciu 12 V i natę eniu do 10 A. poniewa spowoduje to jej uszkodzenie. nale y ją wyjąć. Aby opró nić popielniczkę. zawsze zabieraj zapalniczkę ze sobą.Elementy sterowania dla kierowcy Popielniczka przednia Zapalniczka/gniazdo zasilania Nigdy nie przytrzymuj zapalniczki wciśniętej w gniazdo. nale y pamiętać o rozładowywaniu się akumulatora. Naciśnij pokrywkę. 52 . aby otworzyć. Aby włączyć zapalniczkę. Je eli podczas u ywania takich urządzeń wyłączony jest silnik. a sama wysunie się z gniazda. nale y ją całkowicie wcisnąć i poczekać. Jeśli zostawiasz w samochodzie dzieci.

Zmieniacz płyt CD i system nawigacyjny DVD znajdują się w konsoli w lewej ścianie bocznej baga nika. Naciśnij zaczep i wyjmij ją. System audio z tyłu pojazdu (w zale ności od wersji modelu) System audio z tyłu pojazdu opisano w oddzielnej instrukcji. 53 . Dalsze informacje znajdziesz w oddzielnych instrukcjach. Gniazdo podłączenia urządzenia zewnętrznego do systemu audio (AUX IN) (zale nie od systemu audio) Gniazdo AUX IN znajduje się w przednim schowku. Zmieniacz płyt CD i system nawigacyjny DVD (w zale ności od wersji modelu) Odchyl popielniczkę. Opisane zostało w oddzielnej instrukcji.Elementy sterowania dla kierowcy Popielniczka tylna (pojazdy bez systemu multimedialnego) Bluetooth i układ sterowania głosem (w zale ności od wersji modelu) System Bluetooth i układ sterowania głosem opisano w oddzielnej instrukcji.

nie nale y przysłaniać kluczyka przedmiotami metalowymi. w kieszeni). bez kierowania kluczyka w stronę pojazdu (np. Nadajnik zamontowany jest w kluczyku. Aby zapewnić bezproblemowy odczyt danych (kodu) pomiędzy pojazdem i kluczykiem. Pojazd lub jego baga nik zostanie równie odryglowany.Zamki (zabezpieczenia) KLUCZYKI Kluczyk z układem zdalnego sterowania falami radiowymi W przypadku ich zgubienia mo na otrzymać od Dealera kluczyki zastępcze po podaniu numeru kluczyka (podanego na przywieszce kluczyka oryginalnego). lub zostanie gdy przycisk wciśnięty nieumyślnie. 54 . Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Układ unieruchamiania silnika na stronie 63 i dalszych. Uwagi ogólne na temat zdalnego sterowania falami radiowymi Numer atestu układu zdalnego sterowania w Twoim poje dzie podano w tabeli na stronie 181.

amatorskie radia. sprzęt medyczny.). systemy alarmowe itd. pojazd nie zostanie zaryglowany/odryglowany. słuchawki bezprzewodowe. ZAMKI Od zewnątrz Wszystkie drzwi mo na zaryglować i odryglować z zewnątrz przez zamknięcie/otwarcie kluczykiem drzwi kierowcy. a alarm nie zostanie włączony. Zasięg nadajnika zale y od otoczenia i mo e się znacznie wahać. Częstotliwości u ywane przez zdalne sterowanie mogą być równie u yte przez inne urządzenia krótkiego zasięgu (np.Zamki (zabezpieczenia) Układ działa po 1 sekundzie od wyłączenia zapłonu. odryglować za pomocą klamki drzwi 55 . układy zdalnego sterowania. W takim przypadku mo na zaryglować/ odryglować pojazd kluczykiem. W przypadku zakłócenia częstotliwości zdalnego sterowania nie będzie mo na uruchomić adnej z funkcji zdalnego sterowania. Od środka Od wewnątrz wszystkie drzwi pojazdu mo na zaryglować za pomocą przycisku na drzwiach kierowcy i ryglowania .

drzwi mo na otworzyć wyłącznie od zewnątrz. aby uruchomić blokadę. gdy układ zamka centralnego jest włączony. Blokada otwierania tylnych drzwi przez dzieci Baga nik Otwieranie drzwi tyłu nadwozia Drzwi tyłu nadwozia mo na otworzyć w jeden z następujących sposobów: 1. Za pomocą przełącznika otwierania drzwi tyłu nadwozia w klamce. Pojazd musi być odrylowany. Za pomocą kluczyka (tylko wersje 4-drzwiowe). Za pomocą zdalnego sterowania (nawet wtedy. przekręć kluczyk do wewnątrz. patrz strona 59).Zamki (zabezpieczenia) Aby zamknąć poszczególne drzwi pasa erów. 56 . wciśnij przycisk na klamce i zatrzaśnij drzwi. 3. Gdy włączona jest blokada otwierania drzwi przez dzieci. Aby wyłączyć blokadę. opuszczając pojazd. 2. Przekręć kluczyk w zamku tylnych drzwi na zewnątrz.

poniewa do wnętrza pojazdu mogą dostać się toksyczne spaliny. Baga nik pozostaje zamknięty. je eli którekolwiek drzwi lub pokrywa baga nika nie są prawidłowo zamknięte. Z zewnątrz pojazdu zamek centralny mo na włączyć kluczykiem lub za pomocą zdalnego sterowania. Układ zamka centralnego mo na włączyć przez zaryglowanie drzwi kierowcy. Lampka ostrzegawcza otwartych drzwi Zapala się. a od wewnątrz przez naciśnięcie przycisku ryglowania na klamce drzwi. 57 .Zamki (zabezpieczenia) Zamykanie drzwi tyłu nadwozia ZAMEK CENTRALNY Do opuszczania i zamykania drzwi tyłu nadwozia słu ą uchwyty (zagłębienia) znajdujące się po ich wewnętrznej stronie. gdy włączony jest zapłon i pozostaje włączona. Pozostałe drzwi mogą być otwarte. Jazda z otwartymi drzwiami tyłu nadwozia jest niebezpieczna. aby zapobiec ich otwarciu podczas jazdy. gdy drzwi kierowcy są domknięte. Działa on tylko wówczas. Dokładnie zamknij drzwi tyłu nadwozia.

kierowcy do poło enia Za pomocą zdalnego sterowania: Naciśnij raz. wyłączenie układu podwójnego ryglowania oraz rozbrojenie alarmu. uniemo liwiającym otwarcie drzwi pojazdu od wewnątrz.Zamki (zabezpieczenia) Zamek centralny z układem podwójnego ryglowania drzwi Odryglowywanie pojazdu Układ podwójnego ryglowania drzwi jest dodatkowym zabezpieczeniem przed kradzie ą. przycisk Jedno błyśnięcie kierunkowskazów potwierdza odryglowanie wszystkich drzwi. gdy przednie drzwi są zamknięte. Włączenie układu podwójnego ryglowania drzwi jest mo liwe tylko wtedy. 58 . Kluczykiem: Obróć kluczyk w drzwiach . Układu podwójnego ryglowania drzwi nie nale y włączać. kiedy w poje dzie przebywają pasa erowie.

gdy pojazd jest zaryglowany. W przypadku awarii układu elektrycznego pojazdu drzwi kierowcy mo na nadal otworzyć kluczykiem. Podczas globalnego otwierania okno dachowe zawsze będzie wsuwało się pod dach. Odryglowywanie drzwi tyłu nadwozia Otwieranie globalne Aby otworzyć wszystkie okna i okno dachowe. dwa razy w ciągu naciśnij przycisk 3 sekund. • Nie zostanie włączony zapłon. naciśnij i przytrzymaj przycisk przez przynajmnej trzy sekundy. 59 . Baga nik w wersji 4-drzwiowej pojazdu mo na równie otworzyć kluczykiem. je eli w tym czasie: przycisku • Nie zostaną otwarte adne drzwi. Naciśnięcie przycisku lub ponownie spowoduje zatrzymanie otwierania. zamek centralny i system alarmowy zostaną ponownie włączone automatycznie po upływie 45 sekund od naciśnięcia . • Nie zostanie otwarty baga nik.Zamki (zabezpieczenia) Automatyczne ponowne ryglowanie Aby zapobiec mo liwości przypadkowego pozostawienia niezaryglowanego pojazdu. Aby odryglować tylko drzwi tyłu nadwozia. Patrz równie podrozdział Elektrycznie otwierane okna i okno dachowe na stronie 47 i dalszych.

naciśnij przycisk ryglowania na drzwiach kierowcy. sygnalizując pomyślną zmianę programu funkcji odryglowywania. aby uruchomić zamek centralny. eby drzwi tyłu nadwozia były zaryglowane w czasie jazdy. Je eli chcesz. Naciśnięcie przycisku dwa razy w ciągu trzech sekund spowoduje równie odryglowanie drzwi pasa erów. naciśnij i jednocześnie i przytrzymaj przyciski przez co najmniej 4 sekundy przy wyłączonym zapłonie. e naciśnięcie raz spowoduje wyłączenie przycisku zamka centralnego lub układu podwójnego ryglowania drzwi. 60 . Za pomocą zdalnego sterowania: Naciśnij przycisk raz. Kierunkowskazy migną dwa razy.Zamki (zabezpieczenia) Zmiana programu funkcji odryglowywania Mo na tak zmienić funkcję odryglowywania. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisków przez co najmniej 4 sekundy przywróci poprzednią funkcję. W pojazdach bez układu podwójnego ryglowania drzwi kierunkowskazy błysną dwukrotnie. Ryglowanie pojazdu Aby włączyć zamek centralny i uzbroić system alarmowy: Kluczykiem: Obróć kluczyk w drzwiach . rozbrojenie alarmu oraz odryglowanie drzwi kierowcy. kierowcy do poło enia Aby zmienić tę funkcję.

do poło enia Za pomocą zdalnego sterowania: Naciśnij przycisk dwa razy w ciągu 3 sekund.Zamki (zabezpieczenia) Aby włączyć układ podwójnego ryglowania drzwi: Zamykanie globalne Kluczykiem: Obróć kluczyk w drzwiach a następnie kierowcy do poło enia w ciągu 2 sekund. e zamknięte będą wszystkie drzwi i baga nik. Ponowne naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje zatrzymanie zamykania. aby zatrzymać zamykanie. Patrz równie podrozdział Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem na stronie 47. 61 . Kierunkowskazy migną 2 razy w celu potwierdzenia. pod warunkiem. W razie niebezpieczeństwa naciśnij natychmiast przycisk. Aby zamknąć wszystkie okna i okno dachowe. Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem jest aktywna tak e podczas zamykania globalnego. naciśnij i przytrzymaj przycisk przez przynajmnej dwie sekundy. Zachowaj szczególną ostro ność podczas korzystania z globalnego zamykania.

Powtórz ten ostatni krok ze wszystkimi kluczykami. rozłączając zaciski po bokach za pomocą śrubokręta. • Za pomocą śrubokręta ostro nie odłącz nadajnik od kluczyka. podwa ając wgłębienie w tylnej części. e nale y wymienić baterię (3V CR 2032). Do otwierania i zamykania pojazdu mo esz u yć tylko kluczyków ze zdalnym sterowaniem. Potwierdzeniem będzie sygnał akustyczny. • Wyłącz zapłon.Zamki (zabezpieczenia) Programowanie kluczyków Dla Twojego pojazdu mo na zaprogramować maksymalnie cztery kluczyki ze zdalnym sterowaniem (łącznie z tymi. włącznie z oryginalnymi. które były dostarczone z pojazdem). • Ponownie włącz zapłon lub odczekaj 10 sekund nie programując kolejnego kluczyka. Sygnał akustyczny potwierdzi mo liwość programowania nowych kluczyków ze zdalnym sterowaniem. • Otwórz nadajnik. obróć kluczyk w stacyjce w poło enie II cztery razy w ciągu sześciu sekund. 62 . które właśnie zaprogramowałeś. oznacza to. aby wyjść z trybu programowania kluczyków. • Naciśnij dowolny przycisk na nowym kluczyku. • Aby zaprogramować nowe kluczyki ze zdalnym sterowaniem. Wymiana baterii Je eli zauwa ysz stopniowe zmniejszanie się zasięgu nadajnika zdalnego sterowania w kluczyku.

postępując w odwrotnej kolejności. Umieść nową baterię między stykami znakiem (+) skierowanym ku górze. oznacza to.Zamki (zabezpieczenia) Automatyczne włączanie układu • Ostro nie podwa baterię śrubokrętem. nale y odczekać 20 sekund przed uruchomieniem pojazdu za pomocą prawidłowo zakodowanego kluczyka. a następnie zgaśnie. Złó nadajnik. Automatyczne wyłączanie układu Włączenie zapłonu wyłącza układ. e w układzie pojawił się błąd. minutę. o ile prawidłowo został rozpoznany kod kluczyka. oznacza to. Zakodowane kluczyki Układ włącza się po wyłączeniu zapłonu. Lampka kontrolna w zegarze miga co 2 sekundy. Nale y wówczas wyjąć kluczyk. Je eli pojazd nie daje się uruchomić. Niezwłocznie sprawd układ w specjalistycznej stacji obsługi. Lampka kontrolna w zegarze zapali się na około 3 sekundy. UKŁAD UNIERUCHAMIANIA SILNIKA Układ unieruchamiania silnika stanowi ochronę przed kradzie ą uniemo liwiającą rozruch silnika kluczykiem z nieprawidłowym kodem. 63 . Je eli u yto kluczyka z nieprawidłowym kodem. a następnie zaczyna migać w nieregularnych odstępach czasu. Kluczyki zastępcze muszą zostać zakodowane razem z pozostałymi kluczykami. e układ nie rozpoznał kodu kluczyka. a następnie ponowić próbę. Twój pojazd został wyposa ony w zakodowane kluczyki. Je eli lampka kontrolna miga przez ok.

zostanie on zakodowany. które były dostarczone z pojazdem). 5. 2. Włó pierwszy kluczyk do stacyjki i obróć do poło enia II. lampka kontrolna będzie błyskała po włączeniu zapłonu nowo zakodowanym kluczykiem. Je eli kodowanie nie zostanie zakończone pomyślnie. Wykonaj ka dą z poni szych czynności w ciągu 5 sekund. 1. zgłoś się do swojego Dealera. Je eli zostanie Ci tylko jeden sprawny kluczyk. Poczekaj 5 sekund na aktywację układu. 6. Po zakończeniu procedury kodowania wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Obróć drugi kluczyk w stacyjce z powrotem do poło enia 0 i wyciągnij go ze stacyjki − tryb kodowania kluczyków został włączony. a silnik nie zostanie uruchomiony. Obróć kluczyk z powrotem do poło enia 0 i wyciągnij go ze stacyjki.Zamki (zabezpieczenia) Kodowanie kluczyków Za pomocą dwóch kluczyków uprzednio zakodowanych dla Twojego pojazdu mo na zakodować maksymalnie osiem kluczyków (łącznie z tymi. Wymazywanie kodu Za pomocą dwóch zakodowanych kluczyków mo esz skasować kody wszystkich pozostałych kluczyków do Twojego pojazdu. 3. 4. Włó drugi kluczyk do stacyjki i obróć go do poło enia II. np. Je eli wło ysz teraz niezakodowany kluczyk do stacyjki i obrócisz go do poło enia II przed upływem 10 sekund. w przypadku zgubienia jednego z nich. Powtórz proces kodowania po odczekaniu 20 sekund przy włączonym zapłonie (poło enie II). 64 . W przypadku zgubienia kluczyka nale y wymazać stary kod i ponownie zakodować wszystkie pozostałe kluczyki. Wykonaj ka dą z poni szych czynności w ciągu 5 sekund.

Włó pierwszy kluczyk do stacyjki. gdy w samochodzie znajdują się ludzie. Układu nie mo na włączać. obróć go do poło enia II i przytrzymaj. Je eli zapłon zostanie wyłączony w ciągu tych pięciu sekund. nie włączy to systemu alarmowego (pojazdy z silnikiem 3. a kod adnego kluczyka nie zostanie wymazany. Je eli proces wymazywania kodu zostanie zakończony pomyślnie. Mo na teraz zakodować dodatkowe kluczyki. Je eli pojazd zostanie zaryglowany kluczykiem. 7. Czujniki wewnętrzne działają prawidłowo tylko wtedy. z wyjątkiem tych u ytych do rozkodowania. proces wymazywania zostanie przerwany. Czujniki wewnętrzne (w opcji) Czujniki wewnętrzne wykrywają ka dy ruch wewnątrz pojazdu. Lampka kontrolna będzie migać przez 5 sekund. Wyciągnij kluczyk ze stacyjki. zwierzęta lub inne ruchome obiekty. 6. pokrywy komory silnika lub baga nika oraz wyjęcia radia przez osoby niepo ądane. 5. Włó drugi kluczyk do stacyjki i obróć go do poło enia II. a następnie zastosuj się do poni szych instrukcji: SYSTEM ALARMOWY System ten jest włączany natychmiast po zaryglowaniu pojazdu i zabezpiecza pojazd przed próbą otwarcia drzwi. 9. Czujniki wewnętrzne są włączane razem z układem podwójnego ryglowania drzwi.0 l DuratecVE/-ST lub 2.5 l Duratec-VE i rozbudowanym systemem zabezpieczeń). jeśli nie zostaną ponownie zakodowane.Zamki (zabezpieczenia) Wykonaj pierwsze cztery kroki procedury Kodowania kluczyków. gdy wszystkie okna oraz okno dachowe są całkowicie zamknięte. wszystkie pozostałe kluczyki. 8. 65 . nie mogą być u yte. Nie wolno te zakrywać czujników.

5 l Duratec-VE W pojazdach z rozbudowanym systemem zabezpieczeń (tylko na niektórych rynkach). Uruchomi to brzęczyk ostrzegawczy 12-sekundowego opó nienia przed uruchomieniem syreny alarmu. Je eli drzwi. o ile wszystkie zostały zamknięte. W tym czasie system alarmowy mo na rozbroić. baga nika lub pokrywy komory silnika przez osobę niepo ądaną lub gdy czujniki wewnętrzne (w opcji) zarejestrują ruch wewnątrz pojazdu. Światła awaryjne będą migać przez 5 minut. obracając kluczyk we włączniku zapłonu do poło enia II. Automatyczne opó nienie włączenia alarmu W okresie do 20 sekund po włączeniu systemu mo na jeszcze otworzyć pojazd nie uruchamiając alarmu.Zamki (zabezpieczenia) Wskazówka: Nie włączaj czujników wewnętrznych. Alarm zostanie ponownie uaktywniony po zamknięciu baga nika. Wskazówka: Odryglowanie przednich drzwi kluczykiem nie wyłączy alarmu. jeśli u ywany jest układ dodatkowego ogrzewania. • Pojazdy z silnikiem 3. pokrywę komory silnika i drzwi tyłu nadwozia. system zacznie je monitorować po 20 sekundach. Wyłączanie System alarmowy mo na wyłączyć w dowolnym momencie − nawet podczas działania syreny − przez otwarcie drzwi kierowcy za pomocą kluczyka lub zdalnego sterowania. Ka da próba włączenia zapłonu lub wymontowania radia powoduje ponowne włączenie sygnału alarmowego. 66 . Alarm Sygnał d więkowy alarmu włączy się na 30 sekund w przypadku otwarcia drzwi.0 l Duratec-VE/-ST lub 2. Aby wyłączyć system kluczykiem bez układu zdalnego sterowania. Po upływie tego czasu system alarmowy zacznie monitorować wszystkie drzwi. pokrywa komory silnika lub drzwi tyłu nadwozia zostaną zamknięte pó niej. jeśli baga nik zostanie otwarty kluczykiem (wersje 4-drzwiowe) lub za pomocą zdalnego sterowania (wszystkie wersje). poniewa mo e to spowodować uruchomienie alarmu. otwórz drzwi kierowcy kluczykiem mechanicznym. system alarmowy jest wyłączany poprzez naciśnięcie na nadajniku zdalnego sterowania. Dozór pokrywy baga nika przez system alarmowy zostanie odłączony.

aby zatrzasnąć zaczep.Siedzenia. • Poło enie zagłówka nale y ustawić w taki sposób. a oparcie siedzenia nie było odchylone o więcej ni 30 stopni. aby górna część głowy znalazła się na jednym poziomie z górną krawędzią zagłówka. Pociągnij d wignię. 30º Nie nale y zakładać adnych dodatkowych pokrowców nie przeznaczonych dla siedzeń wyposa onych w boczne poduszki powietrzne. • Pas nale y regulować w taki sposób. • Nie przysuwaj siedzenia zbyt blisko tablicy rozdzielczej. aby mo liwe było pełne wciśnięcie pedałów. tak aby podstawa kręgosłupa była jak najdalej odsunięta. Ręce kierowcy spoczywające na kierownicy powinny znajdować się w poło eniu "za dziesięć druga" i być lekko zgięte w łokciach. Pokrowce te powinny być zakładane przez specjalnie przeszkolony personel. aby przebiegał przez środek barku. Nie nale y ustawiać siedzenia podczas jazdy. a nie na brzuchu. Nogi powinny być zgięte pod takim kątem. Przesuwanie siedzeń do przodu lub do tyłu • Sied w pozycji wyprostowanej. Zakołysz fotelem. 67 . pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna SIEDZENIA Ustawianie siedzenia w prawidłowym poło eniu maks. zaś dolna jego część powinna układać się na biodrach.

Za pomocą odpowiedniej d wigni mo na ustawić poło enie siedzenia i oparcia. mo na całkowicie odchylić oparcia. Regulacja kąta nachylenia oparcia 8-dro ne siedzenie sterowane elektrycznie Gdy siedzenia są przesunięte całkowicie do przodu. 68 . pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Regulacja podpory lęd wiowej Siedzenie przednie sterowane elektrycznie 2-dro ne siedzenie sterowane elektrycznie Poło enie podpory lęd wiowej mo na regulować pokrętłem umieszczonym z boku oparcia siedzenia.Siedzenia.

pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Ogrzewanie i wentylacja siedzeń (w zale ności od wersji modelu) Przesuwanie siedzenia do przodu i do tyłu. Ogrzewanie i klimatyzacja siedzeń działa. gdy włącznik zapłonu jest w poło eniu II. Opuszczanie/podnoszenie przedniej części poduszki siedzenia. Regulacja kąta nachylenia oparcia. 69 . Opuszczanie/podnoszenie tylnej części poduszki siedzenia. Ogrzewane i wentylowane siedzenia przednie Ogrzewane siedzenia przednie/tylne Ogrzewanie i wentylację poszczególnych siedzeń mo na regulować niezale nie i stopniowo za pomocą elementów sterowania na konsoli środkowej.Siedzenia.

element grzejny mo e zostać włączony automatycznie. Gdy siedzenie jest wentylowane. Ogrzewanie lub wentylacja przy wyłączonym silniku spowoduje rozładowanie akumulatora.Siedzenia. 70 . gdy konieczna jest znaczna zmiana temperatury. Zapobiega to napływowi zbyt zimnego powietrza. Dlatego efekt chłodzenia zale y od temperatury we wnętrzu pojazdu. Do wentylacji siedzeń wykorzystywane jest powietrze z wnętrza pojazdu. funkcja ogrzewania/wentylacji siedzenia jest wyłączona. Liczba zapalonych lampek obok przycisku oznacza wybrany poziom. wentylacja i klimatyzacja na stronie 22 i dalszych). ustawienie chłodzenia – kolorem niebieskim. Ustawienia 4 i 5 zaleca się stosować tylko przez krótki czas. Ustawienie elementu grzejnego sygnalizowane jest kolorem czerwonym. Gdy nie pali się adna lampka. Po ponownym włączeniu zapłonu ustawienia te są automatycznie przywracane. aby podnieść temperaturę. W razie potrzeby włącz klimatyzację i ustaw rozprowadzenie powietrza na nawiew na nogi (patrz podrozdział Ogrzewanie. Zalecane ustawienia Ustawienie 1 lub 2 ogrzewania lub wentylacji siedzeń nale y stosować w celu uzyskania dogodnej temperatury przez dłu szy czas. Wskazówka: Ustawienia ogrzewania i wentylacji siedzeń są zapamiętywane po wyłączeniu zapłonu. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Naciskaj przycisk +. Naciskanie przycisku – spowoduje obni enie temperatury.

Siedzenia. W przypadku uderzenia z tyłu przesuną się do przodu. Aby zało yć zagłówek. Zmniejsza to ryzyko urazu kręgosłupa szyjnego. Aby obni yć zagłówki zewnętrzne: Naciśnij obydwa przyciski blokujące i pchnij zagłówek w dół. 71 . W celu wyjęcia zagłówków zewnętrznych w wersjach 4/5-drzwiowych nale y pochylić oparcie odpowiedniego siedzenia do przodu. Podnoszenie: Pociągnij zagłówek w górę. Aby wyjąć: Naciśnij przycisk blokujący i wciśnij przycisk z drugiej strony. gdy na tylnej kanapie znajduje się pasa er lub wyposa enie do przewo enia dzieci. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Zagłówki Zagłówki siedzeń przednich Zagłówki siedzeń przednich mają dodatkową funkcję zabezpieczającą. Następnie nale y nacisnąć przyciski blokujące i wyciągnąć zagłówek. Zagłówki tylnych siedzeń muszą być uniesione zawsze. • Pojazdy bez systemu multimedialnego Aby ustawić kąt nachylenia: Pochyl zagłówek do przodu lub do tyłu. na przykład za pomocą śrubokrętu. dzięki czemu zamortyzują uderzenie głowy pasa era. Wyciągnij zagłówek. Obni anie: Wciśnij przycisk blokujący i pchnij zagłówek w dół. Aby opuścić zagłówek środkowy: Wciśnij przycisk blokujący i pchnij zagłówek w dół. Zagłówki siedzeń tylnych Podnoszenie: Pociągnij zagłówek w górę. naciśnij obydwa przyciski i pchnij zagłówek z powrotem na miejsce.

Ustawianie oparcia siedzenia z powrotem w poło eniu pionowym Oparcie musi być zablokowane w zatrzaskach po obydwu stronach. Pas bezpieczeństwa musi znajdować się z przodu oparcia siedzenia. Pociągnij jedną lub obydwie gałki w komorze baga nika i pochyl oparcie do przodu.Siedzenia. 72 . pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Składanie oparcia tylnego siedzenia Wersja 5-drzwiowa lub kombi 4-drzwiowy Wciśnij przycisk odblokowujący umieszczony na oparciu tylnego siedzenia i złó oparcie do przodu.

Siedzenia. Je eli pas bezpieczeństwa zintegrowany z oparciem siedzenia nie działa prawidłowo. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Składanie poduszek i oparć tylnych siedzeń do przodu (wersja 5-drzwiowa i kombi) Pociągnij uchwyt znajdujący się między poduszką a oparciem siedzenia i złó poduszkę siedzenia do przodu. sprawd mechanizm odblokowujący. a czerwony znak zniknie. Wskazówka: Czerwony znak widoczny w przycisku odblokowującym oznacza. e oparcie nie zostało prawidłowo domknięte. czy pasy bezpieczeństwa działają prawidłowo i znajdują się z przodu oparcia siedzenia. Odblokuj oparcie i powtórz procedurę. Podczas ponownego rozkładania siedzeń upewnij się. W pojazdach z ogrzewaniem tylnych siedzeń upewnij się. e instalacja elektryczna układu ogrzewania nie została przytrzaśnięta lub uszkodzona. Wyjmij zagłówki tylnego siedzenia i złó oparcie siedzenia do przodu. 73 .

co oznacza prawidłowe zapięcie. jeśli zostanie zbyt mocno szarpnięty lub gdy pojazd stoi na pochyłym podło u.Siedzenia. 74 . Aby pas środkowy działał prawidłowo. • Jednego pasa bezpieczeństwa nie mogą u ywać dwie osoby równocześnie. Pas nale y wcisnąć w uchwyt w taki sposób. • Unikaj zakładania zbyt grubej odzie y. nale y wcisnąć czerwony przycisk na klamrze. aby dał się słyszeć charakterystyczny trzask. • Pasy bezpieczeństwa powinny dokładnie przylegać do ciała. e ka dy pas jest zapięty w odpowiednim uchwycie. oparcie tylnego siedzenia musi być prawidłowo zatrzaśnięte. Aby odpiąć pas. Zapinanie pasów bezpieczeństwa Upewnij się. Pas mo e się blokować. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna PASY BEZPIECZEŃSTWA • Zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa. a następnie przytrzymać pas do jego całkowitego nawinięcia się na rolkę. Powoli wysuń pas z rolki.

stosując jedynie górną część pasa. aby nie były zbyt lu ne ani skręcone. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Kobiety w cią y Dolna taśma pasa powinna być uło ona wygodnie na biodrach. Kobiety w cią y muszą stosować prawidłowo poprowadzony pas bezpieczeństwa.Siedzenia. Górna taśma pasa bezpieczeństwa powinna przebiegać pomiędzy piersiami i być uło ona ponad oraz z boku brzucha cię arnej. poni ej brzucha cię arnej. 75 . Pasy bezpieczeństwa zapewniają najlepsze zabezpieczenie przy niemal pionowym ustawieniu oparcia. Zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa w taki sposób. Oba te sposoby są bardzo niebezpieczne i mogą zwiększyć ryzyko odniesienia powa nych obra eń. Nigdy nie u ywaj jedynie dolnej taśmy trzypunktowego pasa bezpieczeństwa i nigdy nie siadaj na dolnej taśmie. W celu uzyskania optymalnego zabezpieczenia pasy bezpieczeństwa powinny ściśle przylegać do ciała. zwiększa to bezpieczeństwo matki i nienarodzonego dziecka.

nale y je wymienić. Więcej szczegółów znajdziesz w podrozdziale Poduszka powietrzna na stronie 79 i dalszych. Napinacze są odpalane w przypadku zderzenia czołowego lub bocznego. W przypadku uderzenia w tył pojazdu napinacze nie są odpalane. Naciśnij przycisk blokujący na elemencie regulującym wysokość i przesuń go tak. Napinacze pasów bezpieczeństwa Napinacze pasów nie mogą być demontowane. Je eli napinacze zostaną odpalone podczas wypadku. nawet gdy pas jest zapięty.Siedzenia. o ile siła uderzenia przekroczy pewien poziom. gdy siedzenie pasa era jest puste. Napinacz pasa bezpieczeństwa pasa era jest odłączany w przypadku. Podczas silnego zderzenia pasy bezpieczeństwa są napinane. co zmniejsza bezwładny ruch ciała. 76 . pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Regulacja wysokości zaczepu przednich pasów bezpieczeństwa System przednich pasów bezpieczeństwa z napinaczami zmniejsza ryzyko odniesienia powa nych obra eń przy czołowym zderzeniu. aby pas przebiegał przez środek ramienia. Wszelkie ich naprawy i złomowanie powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Siedzenia. dopóki kierowca nie zapnie pasa bezpieczeństwa. gdy pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty. Kiedy prędkość pojazdu przekroczy 7 km/h. Trwałe wyłączanie/włączanie funkcji przypomnienia o zapięciu pasa Aby trwale wyłączyć lub ponownie włączyć funkcję przypomnienia o zapięciu pasa. gdy pasa erowie zapinają pasy bezpieczeństwa. Lampka ostrzegawcza nie zgaśnie. Po zapięciu pasa przez kierowcę funkcja przypomnienia o zapięciu pasa pozostaje w trybie oczekiwania. skontaktuj się Dealerem. Nie siadaj na zapiętym pasie bezpieczeństwa w celu wyłączenia funkcji przypomnienia o zapięciu pasa. Twój Dealer dostarczy Ci stosownych informacji lub sam wykona procedurę wyłączenia/ponownego włączenia tej funkcji. System zabezpieczeń działa prawidłowo tylko wtedy. zapali się lampka ostrzegawcza przypomnienia o zapięciu pasa i włączy się sygnał akustyczny w przypadku. Sygnał akustyczny wyłączy się po 10 minutach. 77 . pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Przypomnienie o zapięciu pasa Wyłączenie funkcji przypomnienia o zapięciu pasa na okres jednego cyklu zapłonu Kierowca musi zapiąć i odpiąć pas bezpieczeństwa w ciągu 3 sekund przy włączonym zapłonie. jeśli kierowca odepnie swój pas bezpieczeństwa. Zostanie ona ponownie włączona.

a punkty mocowania sprawdzone przez specjalistę. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Konserwacja pasów bezpieczeństwa Nie dokonuj własnoręcznie napraw. przeróbek ani smarowania mechanizmów pasów bezpieczeństwa. Pasy poddane nadmiernemu naprę eniu w wyniku wypadku powinny być wymienione.Siedzenia. Informacje na temat czyszczenia pasów bezpieczeństwa znajdziesz w podrozdziale Czyszczenie pasów bezpieczeństwa na stronie 148. 78 . Systematycznie sprawdzaj. czy pasy nie są uszkodzone lub postrzępione.

Przednie poduszki powietrzne Dla uzyskania optymalnego zabezpieczenia siedzenie i oparcie muszą być prawidłowo ustawione.Siedzenia. 79 . zmniejszająca ryzyko obra eń powstałych w wyniku siedzenia zbyt blisko napełnianej poduszki powietrznej. Jest to najlepsza pozycja dla kierowcy i pasa era siedzącego z przodu. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna PODUSZKA POWIETRZNA System poduszki powietrznej Na system poduszki powietrznej składają się: • dwustopniowo nadmuchiwane worki nylonowe (poduszki powietrzne) z generatorami gazu • boczne poduszki powietrzne • kurtyny powietrzne • napinacze pasów bezpieczeństwa • czujniki obecności pasa erów oraz czujniki uderzenia • lampka ostrzegawcza na tablicy rozdzielczej • elektroniczne urządzenie sterujące i diagnostyczne Wskazówka: Odpaleniu poduszki powietrznej towarzyszy głośny huk. a zjawiskiem normalnym jest pojawienie się obłoku nieszkodliwego pyłu. Patrz podrozdział Ustawianie siedzenia w prawidłowym poło eniu na stronie 67.

Podczas odpalania poduszek powietrznych istnieje ryzyko odniesienia obra eń. jak i uderzeń pod kątem do 30 stopni z lewej lub prawej strony. tylko wtedy. zarówno w przypadku zderzeń czołowych. Poduszki są nadmuchiwane w ciągu kilku milisekund. amortyzując w ten sposób ruch ciała do przodu. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Przednie poduszki powietrzne są uaktywniane podczas powa nych kolizji. W momencie. Nie dokonuj adnych modyfikacji z przodu pojazdu. umo liwiając poduszce powietrznej skuteczną ochronę. Nigdy nie nale y mocować niczego w tych miejscach. gdy jest prawidłowo zapięty.Siedzenia. Nale y dbać. aby przestrzenie przed poduszkami powietrznymi były zawsze wolne. Przednie poduszki powietrzne nie zostaną odpalone podczas mniejszych kolizji czołowych. gdy tułów kierowcy lub pasa era siedzącego z przodu zetknie się z poduszką powietrzną. Zawsze pamiętaj o zapinaniu pasów bezpieczeństwa i zachowaniu odpowiedniej odległości od kierownicy. dachowania lub uderzenia tylnego lub bocznego. poduszka zacznie wypuszczać powietrze. poniewa mo e mieć to niekorzystny wpływ na odpalanie poduszek powietrznych. Pas bezpieczeństwa podtrzymuje ciało. 80 .

nigdy mokrą. Następnie odpalany jest drugi stopień napełniania. 81 . System taki zwiększa ochronę pasa erów. Etykieta na oparciu siedzenia informuje o zainstalowaniu bocznych poduszek powietrznych w poje dzie. Działanie dwustopniowe System czujników monitoruje prędkość pojazdu.Siedzenia. zwłaszcza osób o nietypowym wzroście i siedzących w nietypowej pozycji. Powierzchnia kierownicy i tablicy rozdzielczej powinna być czyszczona wyłącznie wilgotną szmatką. stan zapięcia pasów bezpieczeństwa i poło enie siedzenia kierowcy. W momencie wypadku system ten analizuje siłę uderzenia i zachowanie pasa erów i uruchamia odpowiednie urządzenia zabezpieczające. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna W najcię szych wypadkach odpalane są oba etapy napełniania poduszek. Podczas silnego uderzenia bocznego zostanie odpalona poduszka powietrzna po danej stronie pojazdu. W większości przypadków najpierw następuje odpalenie pierwszego stopnia napełniania poduszek w celu zapewnienia ochrony pasa erów. Boczne poduszki powietrzne Powierzchnia kierownicy i tablicy rozdzielczej powinna być czyszczona wyłącznie wilgotną szmatką. Jakiekolwiek naprawy koła kierownicy. nigdy mokrą. kolumny kierownicy oraz układu poduszki powietrznej powinny być przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolony personel. Boczne poduszki powietrzne znajdują się z boku oparć przednich siedzeń.

W momencie zetknięcia się ciała z poduszką powietrzną następuje wypuszczenie gazu. Kurtyny powietrzne zamontowane są nad oknami drzwi z przodu i z tyłu. Napis wytłoczony na słupku drzwi ponad mocowaniem pasów bezpieczeństwa informuje o zainstalowaniu kurtyn powietrznych w poje dzie.Siedzenia. 82 . Pokrowce te powinny być zakładane przez specjalnie przeszkolony personel. ani podczas zderzeń czołowych i tylnych. gdy mo e to utrudnić prawidłowe napełnienie poduszek. Mo e to spowodować uszkodzenie poduszek powietrznych. co pozwala zamortyzować uderzenie. Nie nale y zakładać adnych dodatkowych pokrowców nie przeznaczonych dla siedzeń wyposa onych w boczne poduszki powietrzne. Boczne poduszki powietrzne nie są odpalane podczas słabszych uderzeń bocznych. Podczas silnego uderzenia bocznego zostanie odpalona poduszka powietrzna po danej stronie pojazdu. Kurtyny powietrzne nie są odpalane podczas słabszych uderzeń bocznych. wewnątrz poszycia tapicerskiego dachu. Nie blokuj i nie zasłaniaj poduszek powietrznych. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Poduszka nadmuchiwana jest w przestrzeni pomiędzy drzwiami a kierowcą (lub pasa erem). Przypadkowe odpalenie bocznych poduszek powietrznych mo e spowodować obra enia. Nie manipuluj ostrymi przedmiotami przy poduszkach powietrznych. czujników siedzeń oraz poszycia tapicerskiego dachu powinny być wykonywane jedynie przez wyszkolonych specjalistów. Przednie i tylne kurtyny powietrzne Wszelkie naprawy pokryć siedzeń kierowcy i pasa era. ani podczas zderzeń czołowych i tylnych.

Po przekręceniu kluczyka w poło enie II lampka ostrzegawcza na tablicy rozdzielczej zapali się na ok. 83 .Siedzenia. nie zgaśnie. Dzieci o wzroście nie przekraczającym 150 cm lub w wieku do 12 roku ycia powinny być przewo one w specjalnych zabezpieczeniach. oznacza to awarię układu. 3 sekundy. montowanych na tylnym siedzeniu. Je eli lampka nie zapali się. miga lub zapala się nagle w czasie jazdy. potwierdzając sprawność układu. Zabezpieczenia te powinny być odpowiednie i zgodne z wymaganymi atestami (zale nymi od kraju). W takim przypadku zalecamy sprawdzenie układu przez specjalistę. do których istnieje wymóg stosowania zabezpieczeń do przewo enia dzieci. jak nosidełka dla niemowląt. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej/napinaczy pasów bezpieczeństwa ZABEZPIECZENIA DO PRZEWO ENIA DZIECI Zabezpieczenia do przewo enia dzieci wraz z zapiętymi pasami bezpieczeństwa dla dorosłych zapewniają maksymalne bezpieczeństwo dziecka. ró nią się w poszczególnych krajach. Granice wzrostu i wieku dziecka. foteliki dziecięce lub foteliki i poduszki podwy szające.

Nieprzestrzeganie zaleceń producenta wyposa enia lub poddawanie zabezpieczeń do przewo enia dzieci jakimkolwiek modyfikacjom stwarza ryzyko śmierci lub odniesienia cię kich obra eń. 6– 12 lat) Poło enia siedzenia Nosidełko dla niemowląt Przednie siedzenie pasa era Tylne siedzenia X X Poduszka podwy szająca U1 U1 U U U U U 84 . Podczas zakładania wyposa enia do przewo enia dzieci nale y zawsze przestrzegać instrukcji producenta tego wyposa enia. Prosimy zapytać o zalecane zabezpieczenia do przewo enia dzieci. Poło enie fotelików dziecięcych w poje dzie Je eli Twój pojazd Ford jest wyposa ony w przednią poduszkę powietrzną pasa era. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Ostrze enie! Nosidełka dla niemowląt ani fotelika dziecięcego nie wolno montować na siedzeniu chronionym przednią poduszką powietrzną! Stwarza to ryzyko śmierci lub odniesienia cię kich obra eń podczas odpalania poduszki powietrznej. Szeroka gama zabezpieczeń do przewo enia dzieci zatwierdzonych przez ECE jest dostępna u Dealera Forda. Poło enia wyposa enia do przewo enia dzieci Grupa wagowa 0 Do 10 kg (ok. 0–2 lat) I 9 do 18 kg (ok. dzieci o wzroście nie przekraczającym 150 cm lub w wieku do 12 roku ycia mogą być przewo one wyłącznie w specjalnych zabezpieczeniach na tylnym siedzeniu – zabezpieczeń do przewo enia dzieci montowanych tyłem do kierunku jazdy NIGDY nie wolno stosować na przednim siedzeniu. 0– 9 miesięcy) 0+ Do 13 kg (ok. 3 ½– 12 lat) III 22 do 36 kg (ok. Podczas jazdy nie trzymaj dziecka na kolanach.Siedzenia. Poni sza tabela zawiera informacje na temat zastosowania wyposa enia do przewo enia dzieci w zale ności od miejsca zamontowania. Nale y pamiętać o przestrzeganiu odpowiednich przepisów obowiązujących w danym kraju. 9 miesięcy– 4 lat) Fotelik dziecięcy U1 II 15 do 25 kg (ok.

Zabezpieczenia do przewo enia dzieci dla ró nych grup wagowych U ycie odpowiedniego zabezpieczenia do przewo enia dzieci zale y od ich masy ciała i wieku: Nosidełko dla niemowląt Ostrze enie! Nosidełka dla niemowląt ani fotelika dziecięcego montowanego tyłem do kierunku jazdy nie wolno montować na siedzeniu chronionym przednią poduszką powietrzną. Niemowlęta wa ące do 13 kg (w wieku do około 18 miesięcy) są najlepiej chronione w prawidłowo zapiętych nosidełkach dla niemowląt (grupa 0+) montowanych na tylnym siedzeniu tyłem do kierunku jazdy. U1 = Miejsce to nadaje się do stosowania "uniwersalnych" kategorii zabezpieczeń. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna X = Miejsce nie nadaje się do przewo enia dzieci z danej grupy wagowej/wiekowej. zawsze korzystaj z zabezpieczenia montowanego przodem do kierunku jazdy. aby dzieci były przewo one w odpowiednich zabezpieczeniach na tylnym siedzeniu. 85 . U = Miejsce to nadaje się do stosowania "uniwersalnych" kategorii zabezpieczeń zatwierdzonych dla danej grupy wagowej/wiekowej. gdy na siedzeniu znajduje się wyposa enie do przewo enia dzieci.Siedzenia. Zagłówki tylnych siedzeń muszą być uniesione zawsze. ale Ford zaleca. o ile nie powoduje to odsunięcia tego wyposa enia od siedzenia pojazdu. Je eli okoliczności zmuszają Cię do przewo enia dziecka wa ącego powy ej 9 kg na przednim siedzeniu chronionym aktywną przednią poduszką powietrzną.

dla dzieci o masie ciała od 15 do 25 kg. 86 . Ford zaleca stosowanie fotelików podwy szających.Siedzenia. Fotelik podwy szający Poduszka podwy szająca Dzieci wa ące powy ej 15 kg i o wzroście do 150 cm powinny u ywać fotelika podwy szającego lub poduszki podwy szającej. a nie na brzuchu. które stanowią połączenie poduszki podwy szającej i oparcia w jednym foteliku. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Fotelik dziecięcy Fotelik podwy szający/poduszka podwy szająca Dzieci wa ące od 13 do 18 kg (w wieku od około 9 miesięcy do 4 roku ycia) powinny być przewo one w prawidłowo zapiętych fotelikach dziecięcych (grupa I) montowanych na tylnym siedzeniu. i spoczywał na biodrach. aby przebiegał on przez środek barku. a nie na szyi. Uniesione siedzenie zapewni prawidłowe zapięcie pasem bezpieczeństwa dla dorosłych tak. Dopilnuj. aby dziecko siedziało w pozycji wyprostowanej.

Naciśnij. poniewa mo e być uszkodzony. Zintegrowana poduszka do przewo enia dzieci Poduszka słu y do przewo enia dzieci w wieku od około 6 do 12 lat. • Nie zostawiaj dzieci bez opieki w foteliku dziecięcym lub w poje dzie. e pasy ściśle przylegają i nie są skręcone. fotelik dziecięcy musi zostać sprawdzony przez specjalistę. • Mocując fotelik dziecięcy/ wyposa enie do przewo enia dzieci za pomocą pasa bezpieczeństwa. ksią ek lub ręczników do podwy szenia siedzenia dla dziecka. Pchnij poduszkę w stronę tylnej części siedzenia. zawsze upewnij się. o wzroście do 150 cm i wadze od 22 do 36 kg. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Wskazówka: • Je eli pojazd uczestniczył w wypadku. • Kiedy fotelik dziecięcy nie jest u ywany. Nigdy nie umieszczaj górnej taśmy pasa pod ramieniem dziecka lub za jego plecami. e mechanizm blokujący zatrzasnął się. ale znajduje się w poje dzie. Nigdy nie u ywaj poduszek. Pociągnij d wignię odblokowującą.Siedzenia. zamocuj go pasem bezpieczeństwa. Nigdy nie nale y stosować siedzenia podwy szającego tylko w połączeniu z pasem biodrowym. a poczujesz. 87 .

pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Wskazówka: Nie stosuj uniesionej poduszki razem z fotelikiem dziecięcym. Przed ustawieniem poduszki w jej pierwotnym poło eniu upewnij się. zaś dolna jego część powinna układać się na biodrach. Podwy szone siedzenie zapewni prawidłowe uło enie pasa bezpieczeństwa. Górna taśma pasa powinna przebiegać przez środek barku. a nie na brzuchu. e pod poduszką nie schowano adnych przedmiotów. e mechanizm blokujący zatrzasnął się prawidłowo.Siedzenia. Upewnij się. 88 . Postępuj w odwrotnej kolejności.

tak e na miejscu środkowym. Po posadzeniu dziecka na siedzeniu w poje dzie umieść fotelik dziecięcy Vario przed dzieckiem. 3. zawsze korzystaj z fotelika dziecięcego montowanego przodem do kierunku jazdy i odsuń siedzenie maksymalnie do tyłu. a usłyszysz wyra ny trzask. Zamocuj go w następujący sposób za pomocą trzypunktowego bezwładnościowego pasa bezpieczeństwa: 1. 89 . Umieść dolną taśmę pasa w przeznaczonym do tego zagębieniu i dociśnij ją. Umieść górną taśmę pasa nad dolną i dociśnij. Wsuń klamrę w uchwyt.Siedzenia. Fotelik dziecięcy mo na montować na wszystkich miejscach na tylnym siedzeniu. 2. Nale y go mocować za pomocą trzypunktowego bezwładnościowego pasa bezpieczeństwa. Wskazówka: Je eli okoliczności zmuszają Cię do przewo enia dziecka wa ącego ponad 9 kg na przednim siedzeniu chronionym poduszką powietrzną. pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna Fotelik dziecięcy Vario Fotelik dziecięcy Vario słu y do przewo enia dzieci w wieku od trzech i pół roku do siedmiu lat i wa ących od 15 do 25 kg. Wskazówka: Zastosuj się tak e do instrukcji dołączonych do fotelika.

W przypadku awarii jednego z obwodów hamulcowych. niezwłocznie sprawd układ hamulcowy w specjalistycznej stacji obsługi. gdy hamulec ręczny jest zaciągnięty. będziesz musiał mocniej naciskać pedał hamulca. Po umyciu samochodu w myjni automatycznej lub przejechaniu przez wodę. 90 . Lampka świeci się. delikatnie wciśnij podczas jazdy pedał hamulca. Jeśli lampka pali się po zwolnieniu hamulca ręcznego lub podczas jazdy. a droga hamowania mo e się znacznie wydłu yć. W przypadku awarii jednego z obwodów drugi nadal działa. Przed dalszą jazdą układ hamulcowy powinien zostać sprawdzony przez specjalistę. potwierdzając sprawność układu. Aby zahamować. pedał hamulca będzie na początku sprawiał wra enie bardziej "miękkiego". Twój pojazd posiada dwuobwodowy układ hamulcowy podzielony diagonalnie. aby usunąć z tarcz warstewkę wody.Jazda HAMULCE Dwuobwodowy układ hamulcowy Hamulce tarczowe Mokre tarcze hamulcowe powodują wydłu enie drogi hamowania. Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego Po włączeniu zapłonu (poło enie II) lampka zapali się na chwilę.

Jazda Układ zapobiegający blokowaniu kół (ABS) Lampki ostrzegawcze układu hamulcowego i układu ABS Układ ABS uaktywnia się tylko wtedy. Układ automatycznie wyzwala pełną siłę hamowania na tak długo. zatrzymaj pojazd tak szybko. Przed dalszą jazdą układ hamulcowy powinien zostać sprawdzony przez specjalistę. 91 . Układ ABS zapewnia optymalną skuteczność hamowania. e drogi hamowania mogą się znacznie ró nić w zale ności od warunków drogowych i rodzaju nawierzchni. Jego zadziałanie przejawia się pulsowaniem pedału hamulca i umo liwia zachowanie pełnej sterowności pojazdu. Nie zwalniaj pedału hamulca podczas hamowania. wskazującą na mo liwość ich zablokowania. gdy wyczuwa ró nicę w prędkości obrotowej kół. Jeśli świeci się podczas jazdy. Mo e to znacznie zmniejszyć drogę hamowania w sytuacji zagro enia. Układ awaryjnego wspomagania hamulców Układ awaryjnego wspomagania hamulców (EBA) rozpoznaje gwałtowne hamowanie dzięki pomiarowi siły nacisku na pedał hamulca. Nie wciskaj pedału hamulca gwałtownie. U ywaj hamulca bardzo ostro nie. Lampka ostrzegawcza układu ABS Je eli obie lampki ostrzegawcze zapalą się jednocześnie podczas jazdy. jak to będzie mo liwe w bezpieczny sposób. Mo liwe będzie normalne hamowanie (bez układu ABS). U ycie ABS nie eliminuje niebezpieczeństw wynikających z niezachowania bezpiecznej odległości. jak równie ze złej jakości nawierzchni. prędkości na zakręcie lub przy przeje d aniu przez kału e (aquaplaning). Układ awaryjnego wspomagania hamulców (EBA) nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostro ności podczas jazdy. jak pedał hamulca pozostanie wciśnięty. Zgłoś się do specjalistycznej stacji obsługi. Stopniowo zmniejszaj prędkość pojazdu. ale nale y pamiętać. oznacza to usterkę.

opuszczając pojazd. • Wciśnij mocno pedał hamulca zasadniczego. naciskając jednocześnie przycisk blokady i pchnąć d wignię w dół. • Energicznie pociągnij d wignię hamulca ręcznego w górę do oporu. wybierz pierwszy bieg i obróć kierownicę w stronę przeciwną ni krawę nik. Zasada działania z ESP bez ESP Układ ESP zwiększa stabilność toru jazdy przez zmniejszenie prędkości obrotowej kół napędzanych podczas przyspieszania. 92 . • Nie naciskaj przycisku blokady podczas zaciągania d wigni. • Jeśli pojazd jest zaparkowany na pochyłości i jest zwrócony w górę stoku. Aby zwolnić hamulec ręczny. lekko unieść d wignię. zawsze zostawiaj d wignię zmiany biegów w poło eniu P. W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów.Jazda Hamulec ręczny UKŁAD STABILIZACJI TORU JAZDY (ESP) Zwiększenie bezpieczeństwa jazdy przez układ ESP nie upowa nia kierowcy do podejmowania zbędnego ryzyka. wybierz wsteczny bieg i obróć kierownicę w stronę krawę nika. nale y mocno wcisnąć pedał hamulca zasadniczego. Ułatwia to ruszenie na mokrej lub grząskiej nawierzchni. • Jeśli pojazd jest zaparkowany na pochyłości i jest zwrócony w dół stoku.

kierowca powinien zachować ostro ność i dostosować technikę jazdy do warunków panujących na drodze. Układ mo na ponownie włączyć tym samym przyciskiem. Zawsze po włączeniu zapłonu układ jest włączany automatycznie. oznacza to usterkę układu (o ile układ nie został wyłączony ręcznie. 93 . Gdy miga lampka ostrzegawcza układu ESP. Dzieje się tak dzięki hamowaniu poszczególnych kół i/lub odpowiedniemu zmniejszeniu momentu obrotowego silnika. W takim wypadku układ zostanie wyłączony. Wskazówka: Je eli lampka ostrzegawcza nie zapali się po włączeniu zapłonu lub będzie się paliła podczas jazdy. Sprawd układ w specjalistycznej stacji obsługi. Zapali się zarówno lampka ostrzegawcza układu ESP w zestawie wska ników jak i lampka OFF w przełączniku. Układ mo na wyłączyć ręcznie poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przełącznika układu ESP przez przynajmniej jedną sekundę. Wyłączanie układu ESP Podczas jazdy miganie lampki ostrzegawczej sygnalizuje działanie układu ESP.Jazda Zapobiega tak e tendencji pojazdu do "uciekania" z zamierzonego toru jazdy. co sygnalizowane będzie świeceniem się lampki).

W tym poło eniu kluczyk znajduje się podczas jazdy. Zapłon i wszystkie główne obwody elektryczne są odłączone. Nigdy nie przekręcaj kluczyka w poło enie 0.Jazda STACYJKA Z BLOKADĄ KIEROWNICY UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE ROZRUCHU SILNIKA Nie u ywaj rozrusznika jednorazowo przez okres dłu szy ni 30 sekund. Puść kluczyk w stacyjce zaraz po uruchomieniu silnika. nale y je wybierać równie wtedy. 0 Zapłon wyłączony. przekręć kluczyk z powrotem w poło enie 0 i powtórz procedurę rozruchu. Świecą się lampki kontrolne i ostrzegawcze. patrz podrozdział Wyjmowanie i instalacja na stronie 144. Pojazdy z silnikiem benzynowym Je eli odłączony był akumulator. gdy pojazd jest w ruchu. zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi awaryjnego wyłącznika układu wtrysku paliwa na stronie 120. Nale y puścić kluczyk natychmiast po uruchomieniu silnika. Kluczyk nie powinien pozostawać w tym poło eniu zbyt długo. II Zapłon i wszystkie obwody elektryczne są włączone. III Rozrusznik uruchomiony. aby nie rozładować akumulatora. Ogranicznik prędkości obrotowej silnika Prędkość obrotowa silnika jest ograniczana elektronicznie. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki blokada kierownicy włączana jest w momencie obrócenia kierownicy. Je eli silnik nie daje się uruchomić. I Kierownica odblokowana. co zabezpiecza silnik przed uszkodzeniem. kiedy pojazd jest holowany. Jeśli nie udało się uruchomić silnika. 94 .

Jazda ROZRUCH SILNIKA Pojazdy z silnikiem benzynowym Silnik zimny/ciepły • Wciśnij całkowicie pedał sprzęgła i uruchom silnik bez naciskania pedału przyspiesznika. Pojazdy z silnikem Diesel Silnik zimny/ciepły • Wciśnij pedał sprzęgła. • Powoli wciśnij całkowicie pedał przyspiesznika. • Je eli silnik zatrzyma się. • Je eli silnik nie daje się uruchomić przez 15 sekund. przytrzymaj kluczyk w poło eniu II przez co najmniej jedną sekundę przed uruchomieniem silnika. Je eli temperatura otoczenia jest ni sza ni –20 ºC. po czym powtórz te czynności. W przypadku utrzymywania się takich warunków pogodowych zaleca się zastosowanie nagrzewnicy bloku silnika. • Obróć kluczyk do poło enia II. Silnik zalany • Wciśnij całkowicie pedał sprzęgła. • Uruchamiaj silnik bez przerwy. • Jeśli zapali się lampka kontrolna świecy arowej. 95 . a do momentu jego uruchomienia. • Je eli silnik nie zostanie uruchomiony po trzech próbach. a następnie postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie Silnik zalany. • Przy temperaturach poni ej –15 ºC mo e być konieczne u ycie rozrusznika nawet przez okres do 30 sekund. nie naciskając pedału przyspiesznika. odczekaj 10 sekund. przytrzymaj go w tym poło eniu i uruchamiaj silnik. odczekaj chwilę. a lampka zgaśnie przed rozpoczęciem uruchamiania silnika. powtórz całą procedurę rozruchu. • Je eli silnik nie daje się uruchomić. poczekaj. powtórz procedurę podaną w punkcie Silnik zimny/ciepły. Zapewni to wytworzenie maksymalnego ciśnienia paliwa.

Aby płynnie włączyć bieg wsteczny.8 l Duratec-SCi osiągają maksymalną prędkość jedynie na 5. Nie naciskaj pedału przyspiesznika. Mo e to doprowadzić do przedwczesnego zu ycia się ło ysk turbosprę arki. Wsteczny bieg mo e być włączany tylko. poniewa mo e to spowodować nieumyślne włączenie biegu 2. biegu. gdy pojazd stoi. a prędkość obrotowa silnika spadnie do wolnych obrotów. turbosprę arka będzie nadal pracować pomimo spadku ciśnienia oleju do zera.Jazda Wyłączanie silnika SKRZYNIA BIEGÓW Mechaniczna skrzynia biegów Nie nale y przesuwać d wigni zmiany biegów w lewo przy zmianie biegu z 5. Pojazdy z silnikiem 1. na 4. nale y po zatrzymaniu pojazdu odczekać około 3 sekund z wciśniętym pedałem sprzęgła. Poczekaj.. Je eli silnik zostanie wyłączony przy wysokiej prędkości obrotowej. a następnie wyłącz silnik. 96 .

a następnie do tyłu. Podnieś pierścień blokujący . następnie przesuń ją energicznie w prawo. biegów w lewo i do przodu 97 .Jazda Bieg wsteczny – 5-biegowa skrzynia biegów Bieg wsteczny – 6-biegowa skrzynia biegów Ustaw d wignię zmiany biegów w poło eniu neutralnym.a następnie przesuń d wignię zmiany . pokonując sprę ysty opór. a włączony zostanie bieg.

Wywołuje to silny efekt "pełzania" samochodu po ustawieniu d wigni w poło eniu biegu wstecznego i we wszystkich poło eniach jazdy do przodu. Poło enia d wigni zmiany biegów Kiedy pojazd stoi.Jazda Automatyczna skrzynia biegów W zale ności od wersji modelu automatyczna skrzynia biegów w Twoim poje dzie jest przekładnią 4. Aby wybrać poło enia d wigni R i P. musisz najpierw wcisnąć przycisk blokady na uchwycie d wigni zmiany biegów. Zimny silnik pracuje początkowo na wy szych obrotach. W przeciwnym razie pojazd ruszy samoczynnie po wybraniu biegu.lub 5-biegową. D wignia zmiany biegów 4-biegowa automatyczna skrzynia biegów 5-biegowa automatyczna skrzynia biegów (Durashift 5-tronic) Obie skrzynie biegów są sterowane elektronicznie. W 4-biegowej skrzyni biegów równie w przypadku wybierania poło enia 2 (oprócz zmiany z 1 na 2). 98 . ale umo liwiają równie ręczną zmianę biegów. zaciągnij hamulec ręczny lub wciśnij pedał hamulca zasadniczego przed wybraniem biegu.

e d wignia zmiany biegów jest zablokowana w poło eniu P. W tym poło eniu skrzynia biegów jest zablokowana. Po uruchomieniu silnika d wignia zmiany biegów mo e zostać wysunięta z tego poło enia tylko wtedy. gdy wciśnięty jest pedał hamulca oraz przycisk blokady.Jazda P = Parkowanie Poło enie P powinno być wybierane tylko wtedy. brzęczyk ostrzegawczy zabrzmi po otwarciu drzwi kierowcy. Jeśli poło enie P nie jest wybrane. Wszystkie biegi jazdy do przodu są wybierane automatycznie w zale ności od warunków jazdy. 2. w przeciwnym razie pojazd ruszy. Wciśnij pedał hamulca podczas wybierania poło enia R. +/− = Biegi 1−5 (5-biegowa skrzynia biegów) W czasie ręcznej zmiany biegów mo na wybrać biegi 1. a silnik pracuje na wolnych obrotach. gdy pojazd stoi. R = Bieg wsteczny Poło enie to mo na wybrać tylko wtedy. Wyłączaj zapłon zawsze. gdy pojazd stoi. N = Poło enie neutralne W tym poło eniu napęd nie jest przenoszony na koła napędzane. W razie konieczności mo na go równie uruchomić w poło eniu N. 4 i 5. Silnik nale y uruchamiać. D = Jazda Jest to normalne poło enie do jazdy. W tym poło eniu musisz wcisnąć pedał hamulca lub zaciągnąć hamulec ręczny. 3. gdy d wignia zmiany biegów znajduje się w poło eniu P. Zawsze zaciągaj hamulec ręczny i upewnij się. Po zwolnieniu hamulca pojazd zacznie się toczyć. 99 . gdy opuszczasz pojazd.

Poło enie to powinno być wybierane podczas zjazdów. a następnie przesuń ją w prawo. gdy d wignia zmiany biegów znajduje się w lewej prowadnicy (automatyczna zmiana biegów) albo 1 2 3 4 lub 5 i MAN.Jazda 2 = Bieg 2 (4-biegowa skrzynia biegów) Automatyczna skrzynia biegów wybiera na stałe bieg 2. Zalecane jest u ywanie tego poło enia przy bardzo stromych zjazdach. Ustaw d wignię zmiany biegów w poło eniu D. Wyświetlacz wielofunkcyjny pokazuje aktualne poło enie d wigni zmiany biegów P R N lub D i AUTO. mo na wybrać tylko 1 i 2 bieg. 1 = Bieg 1 (4-biegowa skrzynia biegów) Po wybraniu tego poło enia skrzynia biegów włącza na stałe bieg 1. oraz podczas pokonywania wzniesień i jazdy po krętej drodze. gdy pojazd stoi. Mo na wybierać to poło enie do ruszania na oblodzonej nawierzchni. Wyświetlacz biegów − 5-biegowa automatyczna skrzynia biegów Ręczna zmiana biegów – 5-biegowa automatyczna skrzynia biegów Ręczne wybieranie biegów w automatycznej skrzyni biegów przypomina zmianę biegów w mechanicznej skrzyni biegów. Opcję tę mo na wybrać zarówno wtedy. 100 . aby uniknąć zbędnego u ycia hamulców. Kiedy pojazd stoi. jak i podczas jazdy. gdy d wignia zmiany biegów znajduje się w prawej prowadnicy (ręczna zmiana biegów).

zwolnij hamulec ręczny i naciśnij pedał przyspiesznika. to nadal pozostanie włączony bieg drugi. Ręcznie wybrany bieg zostanie pokazany na wyświetlaczu wielofunkcyjnym zaraz po włączeniu tego biegu w przekładni. Dla Twojego bezpieczeństwa i komfortu jazdy automatyczna skrzynia biegów włączy wybrany przez Ciebie ręcznie bieg dopiero wtedy. Aby przełączyć bieg na wy szy. Wraz ze wzrostem prędkości ustawiaj d wignię kolejno w poło eniach 2 i D. zostanie wybrany na stałe pierwszy bieg. gdy prędkość pojazdu i prędkość obrotowa silnika będą odpowiednie. a prędkość będzie wy sza ni 45 km/h. Wybierz poło enie 1. lekko pociągnij d wignię do tyłu (+) lub naciśnij przycisk + na ramieniu kierownicy. gdy prędkość pojazdu spadnie poni ej 110 km/h i pozostanie na tym biegu. 101 . Gdy prędkość spadnie poni ej tej wartości. Mo esz przełączać tylko o jeden bieg na raz.Jazda Ręczna zmiana biegów – 4-biegowa skrzynia biegów • Ruszanie Aby przełączyć bieg na ni szy. lekko pchnij d wignię do przodu (−) lub naciśnij przycisk − na ramieniu kierownicy. • Redukcja biegu Je eli w czasie jazdy d wignia zmiany biegów zostanie przestawiona z poło enia D w poło enie 2. automatyczna skrzynia biegów zredukuje bieg na drugi w chwili. Więcej informacji znajdziesz w podrozdziale Jazda z automatyczną skrzynią biegów na stronie 102 i dalszych. Je eli d wignia zmiany biegów zostanie przestawiona do poło enia 1.

Wska nik nadbiegu w wyświetlaczu wielofunkcyjnym informuje o wyłączeniu nadbiegu. Pojazd powoli ruszy w wybranym kierunku. Gdy silnik pracuje na wolnych obrotach. a pedał hamulca jest wciśnięty. Jeśli wska nik miga. przesuń d wignię zmiany biegów do jednej z pozycji umo liwiających jazdę.Jazda Nadbieg – 4-biegowa automatyczna skrzynia biegów Bieg 4. Wciśnij ponownie przycisk. e wykryta została usterka automatycznej skrzyni biegów. Po uruchomieniu silnika funkcja nadbiegu zostanie wybrana automatycznie. Zwolnij pedał hamulca. biegiem (d wignia zmiany biegów w poło eniu D). nale y wyłączyć nadbieg. 102 . i 3. Aby zwiększyć prędkość. Gdy skrzynia biegów często przełącza pomiędzy 4. wciśnij pedał przyspiesznika. oznacza to. do 3. jest nadbiegiem. Przekładnia będzie teraz wybierać tylko biegi od 1. Jazda z automatyczną skrzynią biegów Ruszanie Nale y nacisnąć przycisk znajdujący się pod uchwytem d wigni zmiany biegów. Jak najszybciej sprawd pojazd w specjalistycznej stacji obsługi. aby włączyć nadbieg.

Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się informacja o tym. Najlepszy efekt uzyskuje się. zmieniając poło enie na R. spróbuj rozbujać" samochód do przodu i do tyłu. Ten sam efekt mo na uzyskać w trybie ręcznej zmiany biegów przy niskich lub umiarkowanych prędkościach pojazdu (tylko 5-biegowa skrzynia biegów). e wybrany został drugi bieg. najpierw wybierz poło enie D. błocie i śniegu Je eli koła napędzane ślizgają się przy ruszaniu.Jazda • Ruszanie w piasku. W przypadku 5-biegowej skrzyni biegów i kiedy pojazd stoi. gdy jedzie do tyłu. wciskając delikatnie pedał przyspiesznika. Aby uniknąć nadmiernego zu ycia skrzyni biegów podczas zmian pomiędzy przeło eniami "R" i "D". Redukcja biegu ("kickdown") Automatyczna skrzynia biegów umo liwia zwiększenie momentu obrotowego na kołach przy pokonywaniu stromych wzniesień lub podczas wyprzedzania. zmieniaj poło enie d wigni z D na R i odwrotnie. gdy pojazd toczy się do przodu. a na D. Zimą mo na stosować poło enie 2 (4-biegowa skrzynia biegów) lub drugi bieg (5-biegowa skrzynia biegów) do ruszania na oblodzonej lub pokrytej śniegiem nawierzchni. wy ej wymienione czynności powinny być wykonywane przy jak najni szych obrotach silnika. Aby uzyskać ten efekt (kickdown). a następnie przesuń d wignię zmiany biegów w prawo i do tyłu (+). nale y wcisnąć całkowicie pedał przyspiesznika i przytrzymać wciśnięty przy d wigni zmiany biegów w poło eniu D. 103 . Aby to zrobić.

Za pomocą odpowiedniego przedmiotu pchnij d wignię blokującą w otworze pod osłoną. Zdejmij osłonę w konsoli środkowej obok d wigni zmiany biegów za pomocą narzędzia o płaskiej końcówce. Zatrzymywanie się Zdejmij nogę z pedału przyspiesznika i wciśnij pedał hamulca.Jazda Automatyczna skrzynia biegów zmieni bieg na wy szy po osiągnięciu maksymalnej prędkości obrotowej silnika. zdejmij nogę z pedału hamulca. 104 . równocześnie wysuwając d wignię zmiany biegów z poło enia P. Zostaw d wignię zmiany biegów w pozycji. Awaryjny wyłącznik poło enia ‘P’ d wigni zmiany biegów Umo liwia on wysunięcie d wigni zmiany biegów z poło enia parkowania P w wypadku rozładowania akumulatora lub awarii układu elektrycznego. W przypadku ponownego wybrania poło enia P procedurę trzeba będzie powtórzyć. gdy kickdown nie jest ju potrzebny. Aby ruszyć ponownie. Zwolnij pedał przyspiesznika. w której się znajduje.

5 l Duratec-VE) Skrzynia biegów rozpoznaje jazdę w du ym natę eniu ruchu i zapobiega włączaniu pierwszego biegu. d wignią zmiany biegów w poło eniu D i wciśniętym pedałem hamulca zasadniczego. dopiero po osiągnięciu wysokich prędkości obrotowych silnika. tj. np. po kilku minutach jazdy w chłodny ranek. hałas i drgania związane z pracą silnika będą redukowane w czasie postoju pojazdu z włączonym silnikiem. skrzynia biegów pozostanie na wybranym biegu. do czasu ustabilizowania się temperatury silnika i skrzyni biegów. np. piąty bieg będzie wybierany dopiero wtedy. aby zapobiec przegrzewaniu. aby zapewnić większą moc silnika. Tryb jazdy w warunkach niskiej temperatury Aby zwiększyć sprawność skrzyni biegów. wspomagając aktualny tryb jazdy optymalną strategią zmiany biegów. gdy temperatura skrzyni biegów nieco wzrośnie. Tryb jazdy sportowej przy automatycznej zmianie biegów Je eli szybko wciśniesz pedał przyspiesznika. np.Jazda Tryby jazdy (5-biegowa skrzynia biegów) Skrzynia biegów dostosowuje się odpowiednio. 105 . Tryb szybkiego zwalniania przyspiesznika Je eli szybko zwolnisz pedał przyspiesznika. pokonując zakręt. Tryb jazdy w warunkach wysokiej temperatury W warunkach wysokiej temperatury otoczenia skrzynia biegów będzie wybierać wy szy bieg. Tryb jazdy w du ym natę eniu ruchu (tylko 2. Tryb jazdy w dół pochyłości Skrzynia biegów rozpoznaje zjazd w dół i wspomaga hamowanie poprzez redukcję biegu. Sterowanie biegiem jałowym (tylko 2. aby zwiększyć efekt hamowania silnikiem. jeśli preferujesz jazdę sportową. Tryb jazdy w górę pochyłości Skrzynia biegów rozpoznaje podjazd pod górę lub holowanie przyczepy i wybiera ni szy bieg.0 l Duratorq-TDCi) W celu zwiększenia Twojego komfortu. co zapobiegnie szybko następującym po sobie zmianom biegu w górę i w dół. i w celu zapobie enia szybko następującym po sobie zmianom biegu w górę i w dół. skrzynia biegów dostosuje się do Twojego stylu jazdy poprzez natychmiastowe zredukowanie biegu lub poprzez opó nione wybranie wy szego biegu. w celu umo liwienia płynniejszego przyspieszania.

Przy odkręcaniu korka wlewu paliwa mo esz usłyszeć charakterystyczne syczenie. a usłyszysz kliknięcie. obracaj go. Przy temperaturze 0 °C lub ni szej czerwona lampka ostrzega o zwiększonym niebezpieczeństwie oblodzenia drogi. Aby zało yć korek. 106 . Lampka ostrzegająca o niskiej temperaturze Jeśli lampka świeci się. Nawet je eli temperatura wzrośnie powy ej +4 ºC. nie jest pewne. Pokrywa wlewu paliwa Pociągnij d wignię znajdującą się obok siedzenia kierowcy. e droga jest wolna od zagro eń typowych dla niepogody.Jazda LAMPKI OSTRZEGAWCZE Lampka ostrzegawcza silnika TANKOWANIE Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa Powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika. Jak najszybciej zgłoś się do specjalistycznej stacji obsługi. unikaj gwałtownego przyspieszania oraz doprowadzania silnika do du ych prędkości obrotowych i niezwłocznie sprawd pojazd w specjalistycznej stacji obsługi. Otwórz pokrywę wlewu i przekręć korek w lewo. Gdy zapalą się symbole. Je eli lampka wcią miga. Jest to zjawisko normalne. kiedy silnik pracuje. natychmiast zredukuj prędkość. Je eli lampka ta zapala się. Przy temperaturze pomiędzy +4 °C a +1 °C pomarańczowa lampka ostrzega przed mo liwością oblodzenia drogi. nale y jak najszybciej zatankować pojazd. Je eli lampka miga podczas jazdy. oznacza to awarię. zabrzmi sygnał ostrzegawczy.

• Nigdy nie wyłączaj zapłonu podczas jazdy. ani nie zbli aj się z przedmiotami emitującymi ciepło do układu paliwowego. Jeśli nastąpił wyciek z układu paliwowego. Aby zapobiec rozlaniu paliwa. • Unikaj uruchamiania silnika przez dłu szy czas.Jazda Tankowanie Patrz równie podrozdział Paliwo na stronie 162 i dalszych. JAZDA Z KATALIZATOREM • Unikaj wyczerpania całego zapasu paliwa. zakończ napełnianie zbiornika po drugim zatrzymaniu dyszy dystrybutora. manewrowania i postoju z pracującym silnikiem na suchych liściach lub trawie. które mogłoby stanowić zagro enie dla innych u ytkowników drogi. Nie zapalaj ognia. U yj przewodów rozruchowych. a przez to tak e pojazdu. Niewłaściwe paliwo Je eli zatankujesz niewłaściwe paliwo lub dodatki paliwowe nie próbuj uruchomić silnika. Dalsze dolewanie paliwa mo e spowodować jego przelanie się. • Nie uruchamiaj pojazdu przez holowanie lub pchanie. Mo e to prowadzić do uszkodzenia silnika. istnieje ryzyko odniesienia obra eń. Układ paliwowy jest pod ciśnieniem. Parkowanie Nale y unikać parkowania. 107 . • Nie prowad pojazdu z odłączonym przewodem wysokiego napięcia od świecy zapłonowej. Stwarza to mo liwość zapalenia się podło a. Nawet po wyłączeniu silnika układ wydechowy przez krótki czas wydziela jeszcze znaczną ilość ciepła.

nale y zabezpieczyć ładunek za pomocą pasów bezpieczeństwa.Jazda ZAŁADUNEK BAGA U Przewo enie baga u Baga i inne ładunki nale y umieszczać mo liwie jak najni ej i najbardziej z przodu baga nika. poniewa do wnętrza pojazdu mogą dostać się toksyczne spaliny. Je eli zaistnieje konieczność przewo enia baga u w przedziale pasa erskim. Jazda z otwartymi drzwiami tyłu nadwozia jest niebezpieczna. 108 .

a następnie zwolnić osłonę z zaczepów bocznych i wysunąć ją w pozycji poziomej. Zamocuj cięgna unoszące osłonę do drzwi tyłu nadwozia. wciskając oba końce podpory do środka. • Zdejmowanie Najpierw nale y odłączyć cięgna od drzwi tyłu nadwozia. Osłonę mo na usunąć całkowicie. Siatka baga owa 109 . • Zakładanie Aby zało yć osłonę. nale y ustawić ją w pozycji poziomej i wsunąć do oporu. Wersja 5-drzwiowa Kombi Wysuń osłonę i zablokuj za pomocą zaczepów.Jazda Osłona przestrzeni baga owej Nie kład niczego na osłonie przestrzeni baga owej.

Aby wymontować kratkę zabezpieczającą: Siatkę baga ową mo na zamocować do czterech zaczepów na podłodze baga nika. • Poluzuj i wyjmij cztery śruby i . Zapobiega ona przemieszczaniu się przedmiotów w baga niku.Jazda Kratka zabezpieczająca Kratka zabezpieczająca słu y do zapobie enia wyrzuceniu baga u lub przewo onych zwierząt do kabiny pasa erskiej podczas jazdy. 110 . np. w wyniku gwałtownego hamowania.

regularnie zdejmuj i ponownie zakładaj hak.m. 111 . Schowek na kasety i płyty CD Schowek ten znajduje się w konsoli środkowej. aby mechanizm blokujący działał płynnie. aby dostać się do schowka.m. HOLOWANIE PRZYCZEPY Je eli Twój pojazd jest wyposa ony w zakładany hak holowniczy.Jazda • Wyjmij kratkę z baga nika. Wskazówka: Pojazdy Mondeo ST nie są przeznaczone do holowania przyczepy. Hamulec najazdowy przyczepy nie jest sterowany przez układ ABS samochodu holującego. wybierz tryb ręcznego wybierania biegów i drugi lub pierwszy bieg. • Zamontuj. Strome podjazdy W pojazdach wyposa onych w automatyczną skrzynię biegów. postępując w odwrotnej kolejności. odłącz płytki mocujące od śrub mocujących tylne siedzenie i przechowuj je w bezpiecznym miejscu. Na terenach poło onych wy ej rozrzedzone powietrze powoduje zmniejszenie osiągów silnika. stosownie do potrzeb. dlatego nale y przestrzegać poni szych zaleceń: Powy ej 1 000 metrów maksymalna dopuszczalna masa przyczepy musi być zredukowana o 10 % na ka de 1 000 m n. • Po zło eniu oparcia tylnego siedzenia do przodu. Podnieś podłokietnik.p.p. Maksymalna ładowność pojazdu i przyczepy ma zastosowanie przy wzniesieniach do 12 % nachylenia i wysokości do 1 000 metrów n. jeśli tryb jazdy w dół pochyłości nie zapewnia dostatecznego hamowania.

Włó kluczyk i przekręć w lewo.Jazda Zdejmowany hak holowniczy Zdejmowanie haka holowniczego • Odłącz przyczepę. Nie nale y dokonywać adnych przeróbek ani samodzielnych napraw systemu holowniczego. Nie próbuj naprawiać samodzielnie haka. Następnie do przodu i wyjmij naciśnij d wignię hak holowniczy. gdy stwarza to ryzyko odniesienia obra eń. • Zdejmij osłonę. Nie wolno u ywać adnych dodatkowych narzędzi do mocowania/zdejmowania haka. • Wyjmij kluczyk wraz z bębenkiem zamka. pociągając do tyłu. w lewo i • Przesuń d wignię przytrzymaj w tym poło eniu. Montowanie haka holowniczego Nale y zwrócić uwagę na staranne zamontowanie haka. Ramię haka mo e być zamontowane tylko wtedy. Nigdy nie demontuj haka przed odczepieniem przyczepy. • Włó zaślepkę. 112 . gdy od tego zale y bezpieczeństwo pojazdu i holowanej przyczepy. Hak zdjęty w podany powy ej sposób mo e być zamontowany w dowolnym momencie. gdy jest ono całkowicie odblokowane.

• Aby zablokować: Włó kluczyk i bębenek zamka i obróć w prawo. Wyjmij kluczyk. D wignia znajdować się w swoim pierwotnym poło eniu (z prawej strony).Jazda • Włó ramię haka poziomo i wciśnij. • Wyciągnij zaślepkę. zdejmij pokrywkę (zale nie od wersji modelu) z tylnego zderzaka.) • Ramię haka zostanie zablokowane musi automatycznie. 113 . Chwyć pokrywkę od spodu obiema rękami i ostro nie pociągnij do dołu. (Nie trzymaj ręki w pobli u mechanizmu blokującego. a mechanizm blokujący zatrzaśnie się. Aby zamontować ramię haka.

Jazda z przyczepą Przed rozpoczęciem podró y sprawd prawidłowe zablokowanie haka holowniczego. 114 . Je eli jeden z powy szych warunków nie został spełniony.Jazda Nigdy nie mocuj linki zabezpieczającej bezpośrednio do haka. Aby uniknąć ryzyka odniesienia obra eń.) Jazda bez przyczepy Wskazówka: Je eli nie korzystasz z haka. (Musi być nieruchomy nawet podczas szarpnięcia. • Czy kluczyk został wyjęty. wymontuj go i zastosuj się do poni szych zaleceń: • Po wymontowaniu haka zamocuj go taśmą w gnie dzie z prawej strony w tylnej części komory baga nika. nigdy nie zostawiaj niezabezpieczonej końcówki haka holowniczego w samochodzie. ale sprawdzić hak w specjalistycznej stacji obsługi. • Zamocuj linkę zabezpieczającą do uchwytu linki zabezpieczającej. nie nale y podłączać przyczepy. Sprawd : musi znajdować się w • D wignia swoim pierwotnym poło eniu (z prawej strony). • Załó osłonę na mechanizm blokujący. • Włó na miejsce zaślepkę. • Zabezpieczenie haka.

Nigdy nie umieszczaj baga u bezpośrednio na dachu. Obsługa Pamiętaj o zachowaniu czystości. Wersja kombi z integralnym baga nikiem dachowym • Zale nie od wersji modelu. włó pokrywkę od spodu. Relingi boczne zostały zaprojektowane tak. 115 . nart itp.) dostępne wśród akcesoriów Forda. a się zablokuje. Systematycznie smaruj zamek grafitem. aby mo na było na nich zamontować poprzeczki dachowe (do przewo enia rowerów.Jazda BAGA NIK DACHOWY Jazda z baga nikiem dachowym mo e mieć negatywny wpływ na własności jezdne pojazdu. Baga powinien być równomiernie rozmieszczony na poprzeczkach i/lub relingach dachowych. Wymontuj ramię haka i zabezpiecz gniazdo zaślepką przed czyszczeniem pojazdu w myjni parowej.

Automatyczna regulacja wysokości zawieszenia tylnego zapewnia w przybli eniu taki sam prześwit bez względu na obcią enie pojazdu. aby nie umieszczać poprzeczek dachowych ponad tylną częścią okna dachowego. W czasie jazdy układ ten samoczynnie utrzymuje prawidłowy prześwit. gdzie mogłyby zakłócić działanie mechanizmu podnoszenia okna dachowego.Jazda AUTOMATYCZNA REGULACJA WYSOKOŚCI ZAWIESZENIA Zamykane poprzeczki dachowe firmy Ford z odpowiednim kluczem są dostępne u Twojego Dealera. Wskazówka: Pamiętaj. 116 . niezale nie od obcią enia pojazdu. pamiętaj o odpowiednim ustawieniu pokrętła. je eli nie są potrzebne. Je eli pojazd jest wyposa ony tak e w układ regulacji ustawienia reflektorów. W celu zminimalizowania hałasu wywołanego oporem powietrza dwie poprzeczki dachowe mogą być zamontowane w odległości 30 cm od siebie lub zdjęte.

jeśli jest zamontowany hak holowniczy. 117 . Sprawd układ w specjalistycznej stacji obsługi. Równie obiekty pochłaniające fale ultrad więkowe mogą nie zostać wykryte ze względu na niekorzystne właściwości powierzchni. zamontowany na stałe hak holowniczy firmy Ford. silne opady deszczu i/lub warunki. Wskazówka: Je eli pojazd jest wyposa ony w oryginalny. O usterce układu poinformuje niski. Krótki sygnał d więkowy potwierdza prawidłowe działanie układu. Nale y zawsze pamiętać o oczyszczeniu czujników z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Zachowaj ostro ność. Korzystanie z czujnika odległości nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostro ności podczas cofania. powy ej lub poni ej czujników. a ich częstotliwość rośnie od sygnału przerywanego powolnego a do sygnału ciągłego. lodu i śniegu (do czyszczenia czujników nie mo na u ywać ostrych przedmiotów). odległość mierzona będzie od zderzaka do przeszkody. które sprzyjają odbijaniu się fal i powstawaniu zakłóceń sygnału. Układ włącza się automatycznie po włączeniu zapłonu i wybraniu biegu wstecznego. mogą nie zostać wykryte przez czujniki pomocy przy parkowaniu. co mo e doprowadzić do uszkodzenia samochodu. ciągły sygnał akustyczny lub niski sygnał akustyczny rozbrzmiewający w trzysekundowych odstępach. Niektóre obiekty znajdujące się w pobli u pojazdu (ok. zamontowanym na stałe lub zdejmowanym. W pojazdach z oryginalnym hakiem holowniczym firmy Ford. mogą stać się przyczyną niewykrycia przeszkody przez czujniki. nale y zachować szczególną ostro ność podczas cofania. włączają się ostrzegawcze sygnały d więkowe. W miarę zmniejszania odległości od przeszkody. 30 cm).Jazda ULTRAD WIĘKOWY CZUJNIK ODLEGŁOŚCI PRZY PARKOWANIU Zakres mierzonej odległości został podzielony na pięć stref ostrzegawczych. Fale ultrad więkowe.

Wskazówki w przypadku awarii WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ AWARYJNYCH Wersja 4/5-drzwiowa (koło zapasowe) Naciśnij przełącznik. Miejsce do przechowywania trójkąta ostrzegawczego znajduje się z prawej strony baga nika w piankowej osłonie pod wykładziną. Światła awaryjne działają niezale nie od włączonego lub wyłączonego zapłonu. Kombi Miejsce przeznaczone do przechowywania apteczki i trójkąta ostrzegawczego znajduje się z lewej lub prawej strony baga nika. APTECZKA I TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY Wersja 4/5-drzwiowa (z dojazdowym kołem zapasowym) Po lewej stronie baga nika znajduje się taśma słu ąca do zamocowania apteczki pierwszej pomocy. 118 . aby włączyć lub wyłączyć. Miejsce przeznaczone do przechowywania apteczki i trójkąta ostrzegawczego znajduje się z lewej strony baga nika.

W zale ności od wersji silnika pojazd mo e jechać ze zmniejszoną prędkością po płaskiej drodze. Je eli wystąpi usterka układu. ale jego osiągi mogą być ograniczone. zapali się lampka ostrzegawcza silnika. 119 . Niezwłocznie sprawd pojazd w specjalistycznej stacji obsługi.Wskazówki w przypadku awarii Pojazdy z systemem nawigacyjnym DVD/zewnętrznym zmieniaczem płyt CD (4/5-drzwiowe) TRYB PRACY AWARYJNEJ Taśmy słu ące do zamocowania apteczki pierwszej pomocy i trójkąta ostrzegawczego znajdują się na płacie wykończenia z lewej strony baga nika. Silnik będzie nadal pracował. Układ sterowania pracą silnika mo e działać w trybie pracy awaryjnej.

• Jeśli nie dostrzegasz wycieków paliwa. 120 . gdy zauwa ysz lub poczujesz paliwo wydostające się z układu paliwowego. • Przekręć kluczyk do poło enia II. Ponowne włączanie wyłącznika • Przekręć kluczyk zapłonu do poło enia 0. włącz wyłącznik przez wciśnięcie umieszczonego na nim przycisku (patrz rysunek). Doprowadzanie paliwa mo e zostać odcięte w wyniku wypadku lub nagłych wstrząsów (np. • Sprawd ponownie. • Sprawd . W razie odcięcia zasilania pompy paliwowej następuje wysunięcie się przycisku wyłącznika.Wskazówki w przypadku awarii AWARYJNY WYŁĄCZNIK UKŁADU WTRYSKU PALIWA (silniki Duratec) Wyłącznik znajduje się w płacie bocznym przed drzwiami po lewej stronie. kolizji w czasie parkowania). Odczekaj kilka sekund i wróć do poło enia I. Nie włączaj wyłącznika awaryjnego. czy nie ma wycieków z układu paliwowego. czy nie ma wycieków paliwa.

aby wszelkie czynności związane z układem paliwowym i elektrycznym oraz wymianą przeka ników lub bezpieczników wysokoprądowych były wykonywane przez specjalistę. Wszelkie nieprawidłowe modyfikacje układu paliwowego lub elektrycznego mogą wpłynąć ujemnie na bezpieczeństwo pojazdu. Dlatego te zaleca się. Dodatkowa skrzynka bezpieczników Centralna skrzynka bezpieczników 121 . W miejsce przepalonego bezpiecznika nale y zawsze stosować nowy bezpiecznik o takich samych parametrach. poniewa stwarzają one ryzyko powstania po aru lub uszkodzenia silnika.Wskazówki w przypadku awarii BEZPIECZNIKI Przed wymianą bezpiecznika wyłącz zapłon i wszystkie odbiorniki prądu.

Wewnątrz pokrywy skrzynki bezpieczników umieszczono tabelę bezpieczników. Aby wyjąć schowek. 122 .Wskazówki w przypadku awarii Dodatkowa skrzynka bezpieczników Centralna skrzynka bezpieczników Aby sprawdzić lub wymienić bezpiecznik. Następnie zdejmij akumulatora pokrywę skrzynki bezpieczników podnosząc ją po zwolnieniu zaczepu. otwórz go i wyciągnij na zewnątrz. a się zablokuje. Tabela bezpieczników umieszczona na zewnątrz wyjętego schowka ułatwia identyfikację bezpieczników. najpierw zdejmij pokrywę . Wymienione poni ej bezpieczniki i przeka niki w zestawieniu bezpieczników dla Twojego pojazdu oznaczone są symbolem Patrz Instrukcja Obsługi". Centralna skrzynka bezpieczników znajduje się za schowkiem pod tablicą rozdzielczą. włó go w otwór i popchnij. Aby ponownie zamontować schowek.

Reflektory ksenonowe: 20 A Automatyczna skrzynia biegów: 10 A Nagrzewnica na paliwo (Diesel): 20 A Syrena alarmu zasilana przez baterię (ST): 7.Wskazówki w przypadku awarii Dodatkowa skrzynka bezpieczników Bezpiecznik 16/18 17 23 34 35 36 37 40 42 Zabezpieczany obwód Reflektory konwencjonalne: 7.5 A. 20 A Światło STOP Oświetlenie tablicy rejestracyjnej 123 . Silniki DuraTorq: 15 A Centralna skrzynka bezpieczników Bezpiecznik 69 74 78 80 81 84 92 93 97 Zabezpieczany obwód Sprzęt audio lub sprzęt audio i zestaw wska ników Przyczepa – bezpiecznik maks.5 A Dioda modułu elektronicznego Dioda klimatyzacji Dioda wentylatora chłodzącego silnik Sonda lambda (HO2S) Zawory sterowania pracą silnika/Czujnik prędkości pojazdu Układ sterowania pracą silnika Duratec: 10 A. 20 A Zestaw wska ników Światła cofania Czujniki poduszki powietrznej pasa era i Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury Światła dzienne Przyczepa – bezpiecznik maks.

Wskazówki w przypadku awarii Symbole w skrzynkach bezpieczników Symbol Znaczenie Patrz Instrukcja Obsługi Symbol Znaczenie Światła parkowania Poduszka powietrzna Oświetlenie wnętrza Układ ABS Spryskiwacz reflektorów Światła mijania Wycieraczka przedniej szyby. zegar 124 . przełącznik wycieraczki przedniej szyby Światła drogowe lub reflektory Wycieraczka tylnej szyby Przednie światła przeciwmgielne Ogrzewanie przedniej szyby/włącznik ogrzewania przedniej szyby Tylne światła przeciwmgielne Ogrzewanie tylnej szyby Światło cofania Ogrzewanie lusterek Światła mijania lub włącznik świateł parkowania Sterowane elektrycznie lusterka zewnętrzne.

Wskazówki w przypadku awarii Symbol Znaczenie Elektrycznie otwierane tylne okna Symbol Znaczenie Klimatyzacja Elektrycznie otwierane przednie okna Zapalniczka Okno dachowe Światła awaryjne Siedzenia sterowane elektrycznie Sygnał d więkowy Ogrzewanie i wentylacja siedzeń Zasilanie zamków drzwi Ogrzewanie siedzeń Układ sterowania pracą silnika lub moduł elektroniczny Dmuchawa ogrzewania Rozrusznik Klimatyzacja. dmuchawa ogrzewania Zapłon/stacyjka 125 .

Wentylator chłodzenia silnika Podczas działania arówki i ich otoczenie nagrzewają się. Zasilanie akumulatora (B+) Dioda 126 . Wyłącz światła i poczekaj. Po ka dej wymianie arówki sprawdzaj ustawienie reflektorów. czy światła działają prawidłowo. Wszystkie stosowane arówki powinny mieć filtr UV. Nigdy nie dotykaj palcami szklanej bańki arówki. Automatyczna skrzynia biegów Gniazdo zasilania W pojazdach wyposa onych w reflektory ksenonowe wymianę arówek reflektorów nale y przeprowadzać w specjalistycznej stacji obsługi. Po wymianie arówki sprawd .Wskazówki w przypadku awarii Symbol Znaczenie Pompa paliwa Nagrzewnica dodatkowa/ świeca arowa Przeka nik pompy wtryskowej/nagrzewnica na paliwo Ładowanie WYMIANA ARÓWEK Przed wymianą arówek pamiętaj. aby wyłączyć światła i zapłon. Zawsze wymieniaj arówkę na nową tego samego rodzaju. Ze względu na wysokie napięcie w układzie istnieje ryzyko odniesienia obra eń. a arówki ostygną. zanim je wymienisz.

• Lekko naciskając. Otwórz pokrywę silnika. pomarańczowa 2. • Wymień arówkę. kierunkowskazy Aby wymienić arówkę.Wskazówki w przypadku awarii Reflektor. nale y uprzednio wyjąć lampę zespoloną. Złó . Wymontowanie lampy zespolonej 1. Powtórz czynności przy drugim zaczepie. obróć arówkę w lewo i wyjmij ją. • Obróć oprawkę arówki w lewo i wyciągnij. 4. Złap jeden z zaczepów i wyciągnij trzpień mocujący. Ostro nie wyciągnij lampę zespoloną i odłącz złącze elektryczne. postępując w odwrotnej kolejności i zwracając uwagę na prowadnice. Wyjmij zacisk obrotowy z obydwu stron kraty wlotu powietrza oraz śrubę pośrodku i wyciągnij kratę. 127 . Kierunkowskaz arówka okrągła 21 W. światła pozycyjne. 3.

postępując w odwrotnej kolejności i zwracając uwagę na prowadnice. postępując w odwrotnej kolejności i upewnij się. e zaciski są prawidłowo zablokowane. • Za pomocą płaskiego śrubokręta ostro nie podwa gniazdo. Zwolnij zaciski z tyłu lampy zespolonej i zdejmij pokrywę. Odłącz złącze przewodów. • Wyciągnij arówkę i wymień ją. 2. 128 . 1. Złó . Załó .Wskazówki w przypadku awarii Światła pozycyjne arówka bezcokołowa 5 W Otwieranie lampy zespolonej • Obróć pokrywę w lewo i zdejmij ją.

55 W Reflektor – światła drogowe arówka halogenowa H1.Wskazówki w przypadku awarii Reflektor – światła mijania arówka halogenowa H7. • Zwolnij zacisk i wyciągnij lampkę. 129 . • Zwolnij zacisk i wyciągnij lampkę. Załó w odwrotnej kolejności. • Odłącz złącze elektryczne. • Wymień arówkę. Załó w odwrotnej kolejności. • Wymień arówkę. 55 W • Odłącz złącze elektryczne.

obróć obudowę lampki w lewo i wyjmij. W przypadku pojazdów ze sportowymi zderzakami lub modelu ST. 130 .Wskazówki w przypadku awarii Kierunkowskaz boczny arówka bezcokołowa 5 W Światełka punktowe w lusterkach (w zale ności od wersji modelu) Skonsultuj się ze specjalistą. patrz następne podrozdziały. Światła przeciwmgielne Skonsultuj się ze specjalistą. • Chwyć oprawkę arówki. • Przesuń lampkę w dół i wyciągnij ją. Załó w odwrotnej kolejności. • Wyjmij arówkę.

• Poluzuj śruby i wyciągnij zespół lampki. • Podwa i wyjmij pierścień wokół klosza i oprawkę światła przeciwmgielnego. 55 W Modele ST arówka H7. Załó w odwrotnej kolejności. • Wykręć śruby w oprawce światła przeciwmgielnego. Podwa oprawkę światła przeciwmgielnego. • Poluzuj śruby i wyciągnij zespół lampki. • Odłącz złącze elektryczne. 131 .Wskazówki w przypadku awarii Pojazdy ze zderzakiem sportowym arówka halogenowa H3. • Wyciągnij arówkę i wymień ją. 55 W • Poluzuj śrubę w oprawce światła przeciwmgielnego.

Zdejmij pokrywę. Sięgając z wnętrza baga nika. • Wyciągnij arówkę i wymień ją. 5. • Obróć tylną część lampki w lewo i wyciągnij. Otwórz drzwi tyłu nadwozia.Wskazówki w przypadku awarii Światła tylne (wersja 4-drzwiowa i 5-drzwiowa) 1. • Odłącz złącze elektryczne. zwolnij zaciski obrotowe na pokrywie tylnego światła. Naciśnij dwa czerwone zaczepy do siebie i odłącz lampę od obudowy. 132 . 4. Odłącz złącze elektryczne. 2. Załó w odwrotnej kolejności. 3.

Kierunkowskaz 21 W Światła STOP/tylne 21/4 W Światło pozycyjne 5W Światło cofania arówka halogenowa H1 Światło pozycyjne 5W Tylna lampa przeciwmgielna 21 W 6. Ostro nie wyciągnij lampę. Dolna pokrywa zamocowana jest za pomocą zacisków. Otwórz drzwi tyłu nadwozia. Lekko naciskając.Wskazówki w przypadku awarii Światła tylne (kombi) 1. obróć arówkę w lewo i wyjmij ją. Odkręć dwie nakrętki motylkowe mocujące lampę. zdejmij górną pokrywę lampy. Lekko naciskając. Zdejmij pokrywę. Załó w odwrotnej kolejności. obróć arówkę w lewo i wyjmij ją. 133 . 3. 2. czy światła działają prawidłowo. 5. Sięgając z wnętrza przedziału baga owego. eby nakrętki nie wpadły do otworu. Wymień arówkę. Uwa aj. 7. Po zamontowaniu sprawd . 4.

• Wersja 4-drzwiowa: Zdejmij pokrywę. Załó w odwrotnej kolejności. • Naciśnij zaczepy i ściągnij pokrywę. Górne środkowe światło STOP arówki bezcokołowe 5 W (5x) • Wersja 5-drzwiowa i kombi: Otwórz drzwi tyłu nadwozia.Wskazówki w przypadku awarii Światło STOP 21 W Kierunkowskaz 21 W. czy światła działają prawidłowo. Wymień arówkę. • Odłącz złącze elektryczne i wyjmij lampę. 134 . Wykręć dwie śruby i zdejmij pokrywę. arówka pomarańczowa Światło cofania arówka halogenowa 21 W Tylne światło przeciwmgielne/światło tylne 21/4 W 6. Po zamontowaniu sprawd . • Wyciągnij arówkę i wymień ją. Załó w odwrotnej kolejności.

postępując w odwrotnej kolejności. 135 . • Podwa lampkę w zagłębieniu po stronie przeciwnej ni przełącznik płaskim śrubokrętem. • Wyciągnij arówkę i wymień ją. Załó w odwrotnej kolejności.Wskazówki w przypadku awarii Oświetlenie tablicy rejestracyjnej arówka walcowa 5 W • Światła przednie: wymień arówkę. • Wyjmij odbłyśnik. • Światła tylne: wyjmij odbłyśnik i wymień arówkę. Oświetlenie wnętrza arówka walcowa 10 W • Wyłącz oświetlenie wnętrza (lewe poło enie przełącznika). • Poluzuj dwie śruby i wyjmij zespół lampki. Załó nową arówkę.

• Wymień arówkę. Załó w odwrotnej kolejności. • Podwa klosz. 136 .Wskazówki w przypadku awarii Za osłonami przeciwsłonecznymi: arówka bezcokołowa 5 W Światło do czytania arówka okrągła 5 W arówki mogą być wymienione po odgięciu do tyłu płytki kontaktowej.

Wskazówki w przypadku awarii Oświetlenie schowka arówka bezcokołowa 5 W Wyciągnij arówkę i wymień ją. Światło w baga niku arówka walcowa 10 W WYMIANA KOŁA Ostro nie podwa lampę z oprawki. 137 . u ywając płaskiego śrubokrętu i wyjmij arówkę. Światła we wnęce na nogi arówka bezcokołowa 5 W Wyciągnij arówkę i wymień ją. Załó w odwrotnej kolejności.

Podnośnik samochodowy słu y wyłącznie do wymiany koła. • Upewnij się. wybierz poło enie P. 138 .Wskazówki w przypadku awarii • Ustaw samochód w taki sposób. Je eli Twój pojazd jest wyposa ony w opony jednokierunkowe. Strzałki na obu ścianach bocznych opony wskazują kierunek obrotów. • W razie potrzeby zabezpiecz koła odpowiednimi klinami. Nie wolno wykonywać adnych prac pod pojazdem podniesionym tylko na podnośniku. • Ustaw trójkąt ostrzegawczy. zaciągnij hamulec ręczny i wybierz pierwszy lub wsteczny bieg. • Wyłącz zapłon. e strzałki na oponach wskazują kierunek obrotów kół podczas jazdy do przodu. • Sprawd . e przednie koła są ustawione na wprost. Jeśli samochód wyposa ony jest w automatyczną skrzynię biegów. upewnij się. aby nie przeszkadzał i nie zagra ał innym uczestnikom ruchu i Tobie. Je eli koło zapasowe musi być zało one ze strzałkami wskazującymi kierunek przeciwny do kierunku obrotów. czy samochód stoi na twardym i płaskim podło u. jak najszybciej zgłoś się do specjalisty w celu zało enia opony w prawidłowym kierunku.

• Podnieś tylną część wykładziny podłogowej w baga niku i wyciągnij ją. 4/5-drzwiowe Koło zapasowe mieści się pod wykładziną podłogową w baga niku.Wskazówki w przypadku awarii Koło zapasowe Stosuj wyłącznie koła i opony odpowiednich rozmiarów. Patrz podrozdział Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) na stronie 92 i dalszych. • Z zało onym kołem zapasowym nie wolno korzystać z myjni automatycznej. • Na takie koła nie mo na zakładać łańcuchów przeciwśnie nych. • Wyjmij podnośnik. Stosowanie kół i opon innych rozmiarów mo e doprowadzić do uszkodzenia pojazdu i spowoduje uniewa nienie jego homologacji. • Nie wolno u ywać jednocześnie dwóch lub więcej kół zapasowych dojazdowych. • Chowając uszkodzone koło. nale y przestrzegać następujących zasad: • Nie przekraczać prędkości 80 km/h. • Przejechać mo liwie krótki odcinek drogi. nale y postępować w odwrotnej kolejności. Wyłącz układ ESP. • Wyjmij koło zapasowe. który jest umieszczony pod kołem zapasowym. 139 . • Całkowicie odkręć element mocujący w lewo. Je eli koło zapasowe ró ni się od innych kół. • Pojazdy z układem stabilizacji toru jazdy (ESP) mogą zachowywać się w czasie jazdy nietypowo.

• Wyjmij koło zapasowe. • Chowając uszkodzone koło. Podnośnik samochodowy • Zwiń dywanik i podnieś pokrywę w podłodze baga nika i wyciągnij ją.Wskazówki w przypadku awarii Kombi Koło zapasowe mieści się pod wykładziną podłogową w baga niku. Wskazówka: Podczas mocowania zastosuj prawy otwór w podnośniku do elementu mocującego podnośnik. nale y postępować w odwrotnej kolejności. Odkręć element mocujący obracając go w lewo i wyjmij podnośnik i klucz. 140 . który jest umieszczony pod kołem zapasowym. • Całkowicie odkręć element mocujący w lewo. Podnośnik wraz z kluczem do kół znajduje się w zagłębieniu na koło zapasowe. a lewy otwór do elementu mocującego koło zapasowe. • Wyjmij podnośnik.

Aby zdjąć osłonę. Tylne miejsce podstawienia podnośnika znajduje się około 10 cm od tylnej krawędzi progu. a następnie ściągnij ją. Przednie miejsce podstawienia znajduje się około 27 cm podnośnika od przedniej krawędzi progu. W pojazdach ze spojlerami bocznymi nale y zdjąć osłony przed zało eniem podnośnika. Otwarta Instrukcja Obsługi ma około 27 cm szerokości. przekręć do góry. pociągnij jej dolną krawęd . 141 .Wskazówki w przypadku awarii Miejsca podstawiania podnośnika Do podstawienia podnośnika słu ą tylko specjalne miejsca przedstawione poni ej.

wybierz poło enie P. Podstawienie podnośnika pod inne miejsca mo e spowodować powa ne uszkodzenia takich elementów pojazdu. e przednie koła są ustawione na wprost. • W razie potrzeby zabezpiecz pojazd przed stoczeniem się lub zsunięciem. 142 . zawieszenie.Wskazówki w przypadku awarii Dodatkowe miejsca podstawiania podnośnika Zdejmowanie koła • Upewnij się. podkładając kliny pod koła. układ kierowniczy. • Wciśnij płaski koniec klucza między obręcz koła a kołpak i delikatnie obróć. jak: podwozie. Pojazdy ze spojlerami bocznymi wymagają u ycia specjalnych gumowych podkładek. silnik. • W samochodzie nie mogą przebywać pasa erowie. aby podwa yć kołpak. aby nie doszło do uszkodzenia spojlerów bocznych lub pojazdu. układ hamulcowy i przewody paliwowe. Jeśli samochód wyposa ony jest w automatyczną skrzynię biegów. Punkty i mogą równie słu yć do podstawienia podnośnika rolkowego lub podnośnika warsztatowego. • Zaciągnij hamulec ręczny i wybierz pierwszy lub wsteczny bieg.

• Opuść samochód i usuń podnośnik. tak aby cała jego podstawa przylegała do podło a. by koło nie dotykało podło a. • Całkowicie dokręć nakrętki kół w kolejności pokazanej na rysunku. pionowo względem miejsca podstawienia podnośnika. • Załó klucz do nakrętek na nakrętkę blokującą (jeśli jest). • Załó klucz do nakrętek na nakrętkę blokującą (jeśli jest). Umieść podnośnik na twardym podło u. • Umieść podnośnik na równym podło u. 143 . • Załó koło zapasowe na śruby. czy ich sto kowe zakończenia znajdują się od strony koła. • Poluzuj nakrętki koła. upewniając się. Wymiana zamków i nakrętek kół jest mo liwa na podstawie certyfikatu z numerami nakrętek kół (jeśli dotyczy). • Podnieś samochód tak. • Odkręć nakrętki i zdejmij koło. przez krótki czas (maksymalnie dwa tygodnie). Wskazówka: Nakrętki kół ze stopów lekkich mogą być stosowane do zapasowych kół stalowych. Dokręć nakrętki kluczem w prawo.Wskazówki w przypadku awarii Zakładanie koła Do mocowania kół ze stopów lekkich nie wolno stosować nakrętek przeznaczonych do kół stalowych.

W tym czasie nie mo na wciskać pedału przyspiesznika. AKUMULATOR Obsługa Akumulator wymaga niewielu czynności obsługowych. Poziom płynu jest sprawdzany podczas okresowych przeglądów technicznych.Wskazówki w przypadku awarii • Załó kołpak i dociśnij go mocno ręką. Wyjmowanie i instalacja Jeśli akumulator był odłączony. ni przy wyjmowaniu i zamocuj je (patrz uwaga na stronie 140). pojazd mo e mieć nietypową charakterystykę prowadzenia przez ok. nale y wyłączyć wszystkie zbędne odbiorniki prądu i niezwłocznie udać się do najbli szej specjalistycznej stacji obsługi. Przy najbli szej okazji sprawd moment dokręcenia nakrętek zmienionego koła i ciśnienie powietrza w oponie. Jeśli lampka zapala się podczas jazdy. w przeciwnym razie w pracy silnika mogą wystąpić nieprawidłowości. Lampka ostrzegawcza ładowania 144 . 8 km po ponownym podłączeniu. • Schowaj podnośnik i uszkodzone koło. co wynika z automatycznego przeprogramowywania pamięci układu sterowania pracą silnika.8 l SCi. postępując w kolejności odwrotnej. Po ponownym podłączeniu akumulatora w poje dzie z silnikiem 1. • Przechowuj klucz do nakrętek blokujących i klucz do kół w bezpiecznym miejscu. włącz zapłon i poczekaj 30 sekund.

aby się ze sobą nie stykały. Wyłącz odbiorniki prądu. • Pozwól pracować obu silnikom przez minimum 3 minuty. jak najdalej od akumulatora. Stosuj przewody rozruchowe o odpowiednim przekroju. • Odłącz przewody. Nie wolno podłączać przewodu do ujemnego (–) bieguna rozładowanego akumulatora. • Uruchom silnik samochodu z rozładowanym akumulatorem. Podłączanie przewodów • Wyłącz silnik. zanim odłączysz przewody. Nie włączaj reflektorów podczas odłączania przewodów. Podwy szone napięcie spowoduje przepalenie arówek. który chcesz uruchomić. czy aden z przewodów nie dotyka elementów silnika będących w ruchu. Połącz dodatni biegun (+) akumulatora rozładowanego dodatnim biegunem (+) akumulatora pomocniczego z . • Sprawd . postępując w odwrotnej kolejności. Rozruch silnika • Uruchom silnik drugiego samochodu i doprowad go do umiarkowanie wysokich obrotów. Połącz biegun ujemny (−) z akumulatora pomocniczego metalowym elementem silnika lub wspornikiem mocowania silnika.Wskazówki w przypadku awarii URUCHAMIANIE SILNIKA ZA POMOCĄ PRZEWODÓW ROZRUCHOWYCH U ywaj tylko akumulatora o identycznym napięciu nominalnym (12 V). wyposa one w izolowane końcówki zaciskowe. Akumulator rozładowany Akumulator pomocniczy • Ustaw samochody tak. W trakcie rozruchu nie odłączaj rozładowanego akumulatora od układu elektrycznego pojazdu. 145 .

Aby go zamontować. 146 . Zaczep holowniczy musi być zawsze przewo ony w poje dzie. Zaczep holowniczy tylny (modele 4/5-drzwiowe i kombi) Zaczep holowniczy tylny w modelach 4/5-drzwiowych ze zderzakiem sportowym Za pomocą płaskiego śrubokręta podwa zaślepkę znajdującą się w zderzaku. a następnie przykręć zaczep holowniczy.Wskazówki w przypadku awarii HOLOWANIE POJAZDU Zaczep holowniczy ma lewostronny gwint. Dokręć ręcznie. nale y przykręcić go obracając nim w lewo. Przykręcany zaczep holowniczy przechowywany jest razem z podnośnikiem w baga niku.

Wskazówka: Przestrzegaj obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących zachowania bezpieczeństwa podczas holowania pojazdów. Korzystaj z przewodów rozruchowych i akumulatora pomocniczego. gdy pojazd jest holowany. Poniewa serwo hamulca i wspomaganie kierownicy nie działają przy wyłączonym silniku. trzeba wymontować tylną środkową kratkę. 147 . W czasie. Kiedy nie korzystasz z tylnego zaczepu holowniczego. aby nie stykały się z podło em. Gwałtowne naprę enie linki mo e spowodować uszkodzenie jednego z pojazdów.Wskazówki w przypadku awarii Aby skorzystać z tylnego zaczepu holowniczego w 4/5-drzwiowych modelach ST. kluczyk nale y ustawić w poło eniu II. nie wolno stosować do rozruchu silnika pchania lub holowania. załó kratkę na miejsce. kierownica i światła STOP. Niezastosowanie się do powy szego zalecenia spowoduje uszkodzenie skrzyni biegów. aby działały kierunkowskazy. Wsuń śrubokręt lub inne odpowiednie narzędzie w kratkę i ściągnij ją. Nie wolno holować pojazdu z automatyczną skrzynią biegów szybciej ni 50 km/h lub dalej ni 50 kilometrów. W razie konieczności holowania pojazdu na dalszą odległość nale y unieść jego koła napędzane tak. Nigdy nie holuj pojazdu tyłem ze skręconymi kołami. Droga hamowania wydłu y się. Uruchamianie pojazdu przez pchanie lub holowanie Aby uniknąć uszkodzenia katalizatora. a kierownica będzie się cię ej obracała. Holowanie pojazdu z automatyczną skrzynią biegów Podczas holowania pojazdu z automatyczną skrzynią biegów d wignia zmiany biegów powinna znajdować sie w poło eniu N (neutralne). Podczas holowania pojazdu unikaj gwałtownych naprę eń linki i jed z małą prędkością. będziesz musiał u yć większej siły przy hamowaniu i obracaniu kierownicą.

Czyszczenie
KONSERWACJA SAMOCHODU Najlepszym sposobem mycia samochodu w specjalistycznej myjni samochodowej jest bezszczotkowe mycie czystą wodą. W systemie mycia pojazdu pod wysokim ciśnieniem woda mo e czasami przedostawać się do wnętrza pojazdu lub uszkadzać części. Czyszczenie reflektorów Aby uniknąć uszkodzenia plastikowego klosza reflektora, nie stosuj rozpuszczalników ani materiałów ściernych. Nie wycieraj lamp, gdy są suche, ani nie stosuj ostrych przedmiotów do ich czyszczenia. Czyszczenie tylnej szyby Aby zapobiec uszkodzeniu ście ek grzejnych tylnej szyby, u ywaj do jej mycia tylko miękkich szmatek lub wilgotnej irchy. Do mycia szyby nigdy nie stosuj rozpuszczalników ani ostrych przedmiotów. Czyszczenie pasów bezpieczeństwa Jeśli decydujesz się na woskowanie, pamiętaj, aby usunąć pó niej wosk z przedniej szyby. U ywaj środka do czyszczenia wnętrza lub czystej, ciepłej wody. Pasy nale y suszyć na wolnym powietrzu, z dala od sztucznych ródeł ciepła. Nie mo na u ywać chemicznych środków czyszczących, gorącej wody, środków wybielających ani barwiących. Nie wolno dopuścić do zamoczenia wnętrza bębna mechanizmu bezwładnościowego.

Przed wjechaniem do myjni automatycznej odkręć i zdejmij antenę. Wyłącz dmuchawę, aby zapobiec zabrudzeniu przeciwpyłkowego filtru powietrza.

148

Czyszczenie
MALOWANIE ODPRYSKÓW LAKIERU Do zamalowywania drobnych odprysków i zadrapań lakieru stosuj środki Aerosol Paint Spray lub Touch-Up Paint. U ywaj ich zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na tych wyrobach. Zalecamy stosowanie środków dostępnych wśród akcesoriów Forda. Aby skorzystać z warunków gwarancji obejmujących lakier karoserii, nale y usuwać natychmiast wszelkie nieszkodliwie wyglądające, choć niszczące lakier zanieczyszczenia, np. ptasie odchody, pozostałości owadów, plamki ywicy, smoły, soli drogowej czy zanieczyszczenia przemysłowe. ZABEZPIECZENIE LAKIERU NADWOZIA W celu zabezpieczenia lakieru nadwozia nale y woskować pojazd raz lub dwa razy do roku. Pomo e to utrzymać lśniącą powłokę lakierniczą i ułatwi spływanie wody z karoserii. W trakcie polerowania pojazdu unikaj zabrudzenia środkiem polerującym części wykonanych z tworzyw sztucznych, gdy powstałe plamy mogą być trudne do usunięcia. Nie poleruj samochodu w silnych promieniach słońca. Nie nakładaj środka polerującego na przednią lub tylną szybę, poniewa mo e to spowodować nieskuteczną lub głośną pracę wycieraczek.

149

Obsługa
OBSŁUGA • Regularnie sprawdzaj i uzupełniaj oleje i płyny w samochodzie. • Sprawdzaj ciśnienie powietrza w oponach. • Sprawdzaj prawidłowe działanie hamulców i oświetlenia. • Sprawdzaj lampki ostrzegawcze. Elektroniczny układ zapłonowy działa pod wysokim napięciem. Nie wolno dotykać jego elementów przy włączonym silniku lub zapłonie. Czynności obsługowe wykonywane przez u ytkownika Sprawdzaj codziennie: • Działanie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego. Upewnij się, e wszystkie soczewki lamp są czyste. Sprawdzaj przy tankowaniu paliwa: • Poziom oleju silnikowego • Poziom płynu hamulcowego Przed rozpoczęciem pracy w przedziale silnika nale y wyłączyć zapłon. W pewnych warunkach wentylator chłodzenia silnika mo e nadal pracować przez kilka minut po wyłączeniu silnika. Jest to zjawisko normalne. Nale y zwrócić szczególną uwagę, aby palce lub lu ne części odzie y (krawat, szalik) nie zostały wciągnięte w wentylator. • Poziom płynu spryskiwaczy • Stan opon i ciśnienie powietrza w oponach (gdy są zimne) Sprawdzaj raz w miesiącu: • Poziom płynu chłodzącego (gdy silnik jest zimny) • Połączenia, przewody i zbiorniki (czy są szczelne) • Poziom płynu układu wspomagania kierownicy • Działanie klimatyzacji • Działanie hamulca ręcznego • Działanie sygnału d więkowego Wskazówka: Układ klimatyzacji powinien być włączany na co najmniej 30 minut w miesiącu.

150

czy pokrywa jest prawidłowo zamknięta. wyjmij go niezwłocznie po otwarciu pokrywy i przekręć znaczek Forda z powrotem na miejsce. 151 . Unieś nieco kluczyk najpierw w lewo pokrywę silnika i przekręć kluczyk aby otworzyć całkowicie w prawo pokrywę silnika. opuść pokrywę silnika i pozwól jej opaść swobodnie w zaczep z wysokości 20 – 30 cm. Aby zapobiec uszkodzeniu lub zgubieniu kluczyka.Obsługa Otwieranie pokrywy silnika Przekręć znaczek Forda znajdujący się na kracie wlotu powietrza na bok i przekręć . Pokrywa jest podtrzymywana przez siłowniki gazowe. Aby zamknąć. Sprawd .

Obsługa
Komora silnika Poło enie Opis Zbiornik płynu chłodzącego silnik Zbiornik płynu układu wspomagania kierownicy Korek wlewu oleju 1 Zbiornik płynu hamulcowego/ sprzęgła hydraulicznego Filtr powietrza Dodatkowa skrzynka bezpieczników Akumulator Miarka poziomu oleju
1

Patrz strona 157 158 156 156 Nie wymaga obsługi 122,123 144 154-155 158

Zbiornik płynu spryskiwacza

1 Dla ułatwienia identyfikacji korki i zakrętki zbiorników płynów oraz miarka poziomu oleju silnikowego są oznaczone kolorem.

Duratec-HE/-SCi

152

Obsługa
Duratec-VE

Duratec-VE/-ST V6

153

Obsługa
Duratorq-TDDi/-TDCi Turbo Diesel

Miarka poziomu oleju Nowe silniki osiągają normalną wartość zu ycia oleju dopiero po około 5 000 km. Upewnij się, e samochód stoi na równym podło u. Sprawdzaj poziom oleju przed uruchomieniem silnika. Je eli silnik pracuje, wyłącz go i odczekaj kilka minut, aby olej spłynął do miski olejowej, przed sprawdzeniem poziomu oleju. Wyciągnij miarkę, wytrzyj ją czystą, gładką szmatką, włó do końca i wyciągnij jeszcze raz.

Jeśli poziom oleju znajduje się między oznaczeniami, nie ma potrzeby dolewania. Olej gorący mo e przekroczyć znak MAX o kilka milimetrów, gdy rozszerza się pod wpływem ciepła. Je eli poziom oleju osiągnął znak MIN, nale y dolać oleju zgodnego z normą Forda. Dolanie około 0,5-1,5 litra oleju silnikowego (w zale ności od silnika) podniesie jego poziom na miarce z oznaczenia MIN do MAX.

154

wyłączyć silnik i sprawdzić poziom oleju silnikowego. Nawet gdy poziom oleju jest prawidłowy. 155 . Uzupełnij poziom oleju. nale y zatrzymać pojazd. Silnik Duratec-HE/-SCi Silnik Duratec-VE/-ST Silnik Duratorq-TDDi/-TDCi Nie wolno dolewać oleju ponad górny znak (MAX). ale sprawdzić silnik w specjalistycznej stacji obsługi. Powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika.Obsługa Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju Lampka ta zapala się po włączeniu zapłonu. Więcej szczegółów znajdziesz w podrozdziałach Olej silnikowy i Płyny na stronie 166 i dalszych. Je eli lampka ta nie zgaśnie po uruchomieniu silnika lub zapala się podczas jazdy. je eli jest zbyt niski. nie nale y kontynuować podró y.

Patrz podrozdział Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego na stronie 90.Obsługa Korek wlewu oleju Zbiornik płynu układu hamulcowego/sprzęgła hydraulicznego Chroń oczy i skórę przed kontaktem z płynem. przekręć korek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i pociągnij. Gdy poziom płynu spadnie poni ej znaku MIN. 156 . a usłyszysz cichy trzask. Poziom płynu musi znajdować się między znakami MIN i MAX umieszczonymi na bocznej ściance zbiornika. Są one zbędne i mogą stać się przyczyną uszkodzeń silnika. gdy silnik pracuje. W razie zetknięcia się oczu lub skóry z płynem natychmiast przemyj to miejsce du ą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem. Aby otworzyć wlew. których nie pokrywa gwarancja. przekręć korek zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Aby zamknąć. Nie nale y dolewać do oleju adnych dodatkowych składników ani innych substancji poprawiających właściwości eksploatacyjne silnika. Nie otwieraj wlewu. Układ hamulcowy i układ wyłączania sprzęgła są zasilane z tego samego zbiornika. zapala się lampka ostrzegawcza układu hamulcowego.

Obsługa Zbiornik płynu chłodzącego Płyn chłodzący nale y dolewać tylko wtedy. Je eli konieczne jest dolanie płynu. W razie zetknięcia się oczu lub skóry z płynem natychmiast przemyj to miejsce du ą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem. Ciśnienie zostanie uwolnione podczas odkręcania korka. 157 . jeśli nie usunąłeś przyczyny jego przegrzewania się. który zapewnia ochronę przed zamarzaniem do temperatury około –25 ºC. Powoli odkręć korek. gdy silnik jest gorący. gdy silnik jest zimny. Podczas dolewania płynu nale y zachować szczególną ostro ność. Całkowicie zdejmij korek. Poziom płynu chłodzącego przy zimnym silniku powinien znajdować się między znakami MIN i MAX. Nigdy nie odkręcaj korka zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego. gdy silnik jest gorący. Uwa aj. poniewa grozi to poparzeniem. W nowym poje dzie układ chłodzenia jest napełniony płynem chłodzącym. Płyn chłodzący silnik Chroń oczy i skórę przed kontaktem z płynem. Więcej szczegółów znajdziesz w podrozdziale Płyny na stronie 166 i dalszych. Poziom płynu w układzie jest widoczny przez ściankę zbiornika. aby nie wylać płynu na jakąkolwiek część silnika. Przy gorącym silniku płyn chłodzący rozszerza się i jego poziom mo e przekroczyć znak MAX. nale y odczekać 10 minut do jego ostygnięcia. Dolewaj tylko płyn zgodny ze specyfikacjami Forda. Patrz równie podrozdział Wska nik temperatury płynu chłodzącego silnik na stronie 18. Nie uruchamiaj silnika.

Więcej szczegółów znajdziesz w podrozdziale Płyny na stronie 166. Po uzupełnieniu płynu dokładnie zamknij pokrywę. Je eli poziom płynu spadnie poni ej znaku MIN. Gdy silnik jest zimny. Kiedy lampka zapali się. poziom płynu powinien sięgać znaku MAX. Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy 158 . Zbiornik znajduje się za prawym reflektorem. Poziom płynu w automatycznej skrzyni biegów Poziom płynu w automatycznej skrzyni biegów jest sprawdzany podczas ka dego przeglądu technicznego u Autoryzowanego Dealera Forda.Obsługa Sprawdzanie poziomu płynu układu wspomagania kierownicy Układ spryskiwaczy Przedni i tylny układ spryskiwaczy szyb zasilane są z tego samego zbiornika. jak najszybciej dolej płynu. nale y uzupełnić jego niedobór właściwym płynem.

159 . gdy zbiornik płynu jest pusty. W zale ności od wersji modelu włączenie zapłonu powoduje odmro enie dysz spryskiwaczy przedniej szyby. Układ jest zasilany płynem ze zbiornika spryskiwaczy szyb. Dysza spryskiwacza tylnej szyby znajduje się na dachu powy ej tylnej szyby. Nie wolno równie uruchamiać spryskiwacza. Układ spryskiwaczy reflektorów działa tylko przy włączonych reflektorach i spryskiwaczach szyby przedniej. Nigdy nie włączaj spryskiwacza jednorazowo na dłu ej ni 10 sekund.Obsługa Układ spryskiwaczy reflektorów Dysze spryskiwaczy Kierunek strumienia spryskiwacza mo na zmienić przez wło enie szpilki w otwór spryskiwacza i odpowiednie jej obrócenie.

Aby zdjąć pióro. Przy parkowaniu nie obcieraj boków opon. zrób to powoli. Regularnie sprawdzaj opony pod kątem nacięć. Krawędzie piór wycieraczek nale y czyścić miękką gąbką zmoczoną w wodzie. Wymiana piór wycieraczek Aby zapewnić równomierne zu ywanie i dłu szą eksploatację opon przednich i tylnych kół. ciał obcych i nierównomiernego zu ycia. odczep pióro i pociągając w kierunku przeciwnym. Podnieś wycieraczkę i ustaw pióro pod kątem prostym do ramienia wycieraczki. Nierównomiernie zu yty bie nik oznacza złe ustawienie zbie ności kół. naciśnij zacisk zgodnie ze strzałką na rysunku. zdejmij je z ramienia wycieraczki. naje d ając kołami pod kątem prostym.Obsługa Sprawdzanie piór wycieraczek INFORMACJE NA TEMAT OPON Sprawdzaj gładkość krawędzi pióra wycieraczki przesuwając po niej palcem. Unikaj wysokich i ostrych krawędzi. Dla Twojego bezpieczeństwa Jeśli musisz wjechać na krawę nik. jeśli to mo liwe. W zale ności od stylu jazdy i rodzajów nawierzchni najbardziej korzystne odstępy między zamianami mogą się ró nić. zaleca się zamianę opon kół przednich na tylne i na odwrót w regularnych odstępach co 5 000 do 10 000 km w sposób pokazany na rysunku. Informacje na temat dopuszczalnych łańcuchów przeciwśnie nych znajdziesz w podrozdziale Łańcuchy przeciwśnie ne na stronie 175. 160 .

Dane techniczne
NUMERY IDENTYFIKACYJNE Numer silnika W zale ności od typu silnika jego numer identyfikacyjny znajduje się na jego bloku (patrząc z miejsca kierowcy): • Silnik Duratec-HE/-SCi – nalepka na pokrywie paska rozrządu • Silnik Duratec-VE/-ST – z przodu komory silnika, lewa pokrywa rozrządu • Silnik Duratorq-TDDi/-TDCi Turbo Diesel – z prawej strony, obok pokrywy łańcucha rozrządu

Tabliczka identyfikacyjna pojazdu Tabliczka identyfikacyjna pojazdu umieszczona jest w dolnej części słupka przednich drzwi po prawej stronie. Numer identyfikacyjny pojazdu Numer ten znajduje się w komorze silnika. Poza tym jest wybity na tabliczce z lewej strony tablicy rozdzielczej.

161

Dane techniczne
PALIWO Stosuj wyłącznie paliwo wysokiej jakości bez adnych dodatkowych składników. Pojazdy z silnikiem benzynowym Stosuj benzynę bezołowiową zgodną z europejską normą EN 228 lub analogiczną, o liczbie oktanowej minimum LO 95. Benzyna etylizowana lub paliwo/dodatki paliwowe zawierające inne składniki metaliczne (np. na bazie manganu) mogą uszkodzić układ kontroli emisji spalin. Pojazdy z silnikiem Diesel Stosuj olej napędowy zgodny z europejską normą EN 590 lub analogiczną. Nie mieszaj go z adnym olejem, benzyną ani innymi płynami. Dopuszczalne są oleje napędowe z dodatkiem do 5 % biokomponentów (RME - bio diesel). Nie zaleca się przedłu onego stosowania dodatków zapobiegających wytrącaniu się parafiny w paliwie. Nie dodawaj nafty, parafiny lub benzyny do oleju napędowego.

Zu ycie paliwa wg normy EC 80/1268/EEC1 Rozmiar opon Zu ycie paliwa – litry/100 km Warunki miejskie 10.9/11.2 11.1/11.4 11.0/11.3 11.1/11.4 Warunki pozamiejskie 5.6/5.6 5.8/5.8 5.6/5.6 5.8/5.8 Warunki mieszane Emisja CO2 (g/km)

1,8 l Duratec-HE 81 kW (110 KM), 4-/5-drzwiowe Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie
1 Norma emisji III/IV

7.5/7.6 7.7/7.8 7.6/7.7 7.8/7.9

179/182 184/187 182/184 186/189

1,8 l Duratec-HE 81 kW (110 KM), kombi 1,8 l Duratec-HE 92 kW (125 KM), 4-/5-drzwiowe 1,8 l Duratec-HE 92 kW (125 KM), kombi

162

Dane techniczne
Zu ycie paliwa wg normy EC 80/1268/EEC1 Rozmiar opon Zu ycie paliwa – litry/100 km Warunki miejskie -/9.9 -/10.1 11.2/11.5 11.3/11.6 12.6/12.6 12.7/12.7 -/15.0 -/15.1 -/15.1 -/15.3 Warunki pozamiejskie -/5.7 -/5.9 5.8/5.8 6.0/6.0 7.2/7.2 7.3/7.3 -/7.5 -/7.7 -/7.4 -/7.7 Warunki mieszane Emisja CO2 (g/km)

1,8 l Duratec-SCi 96 kW (130 KM), 4-/5-drzwiowe Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie
1 Norma emisji III/IV

-/7.2 -/7.4 7.8/7.9 8.0/8.1 9.1/9.1 9.3/9.2 -/10.2 -/10.4 -/10.2 -/10.5

-/173 -/179 187/189 191/193 218/218 221/221 -/244 -/249 -/244 -/251

1,8 l Duratec-SCi 96 kW (130 KM), kombi 2,0 l Duratec-HE, 4-/5-drzwiowe, mechaniczna skrzynia biegów 2,0 l Duratec-HE, kombi, mechaniczna skrzynia biegów 2,0 l Duratec-HE, 4-/5-drzwiowe, automatyczna skrzynia biegów 2,0 l Duratec-HE, kombi, automatyczna skrzynia biegów 2,5 l Duratec-HE, 4-/5-drzwiowe, mechaniczna skrzynia biegów 2,5 l Duratec-HE, kombi, mechaniczna skrzynia biegów 2,5 l Duratec-HE, 4-/5-drzwiowe, automatyczna skrzynia biegów 2,5 l Duratec-HE, kombi, automatyczna skrzynia biegów

163

8 148/154 2.0 l Duratorq-TDCi 85 kW (115 KM).8 4.9 153/157 2.6 -/4.6/5. 4-/5-drzwiowe.0 l Duratec-VE 150 kW (204 KM).6 5. kombi.4/4.0 -/8.5 -/7. 4-/5-drzwiowe Wszystkie Wszystkie 225/40 R 18 225/40 R 18 Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie -/247 -/252 -/249 -/254 154/158/-/154 -/157 3. 4-/5-drzwiowe 3.3 4.7 4. 4-/5-drzwiowe. kombi 3. 6-biegowa mechaniczna skrzynia biegów Wszystkie 7.8/6.8/7.2 154/163 164 .9 Emisja CO2 (g/km) 3.7 -/8.0 l Duratorq-TDCi 85 kW (115 KM). 6-biegowa mechaniczna skrzynia biegów Wszystkie 1 Norma emisji III/IV 7. kombi 2.3 -/14.2 4.7/-/4.0 l Duratorq-TDCi 66 kW (90 KM).0 l Duratorq-TDCi 66 kW (90 KM).0/-/5.8/8.0 5.8/5.5/4.8/6.9/7.7/4.7 -/7.1/– 8. kombi.8 Warunki pozamiejskie -/7.7/6.Dane techniczne Zu ycie paliwa wg normy EC 80/1268/EEC1 Rozmiar opon Zu ycie paliwa – litry/100 km Warunki miejskie -/15.3/-/7.8 Warunki mieszane -/10.8 5.6 5.8 -/5.5 -/14.4 -/10.6 8.5 -/10. 4-/5-drzwiowe 2. 4-/5-drzwiowe 2.0 l Duratec-ST 166 kW (226 KM). kombi 2.0 l Duratec-ST 166 kW (226 KM).0 l Duratorq-TDCi 85 kW (115 KM). 5-biegowa mechaniczna skrzynia biegów Wszystkie 7.9/8.3 -/10.0 l Duratec-VE 150 kW (204 KM).8/5.0 l Duratorq-TDDi 66 kW (90 KM). 5-biegowa mechaniczna skrzynia biegów Wszystkie 7.0 151/159 2.0 l Duratorq-TDDi 66 kW (90 KM).1 4.1 -/15.6/4.0 l Duratorq-TDCi 85 kW (115 KM).8 5. kombi 2.

7/8.1/5.2 l Duratorq-TDCi. automatyczna skrzynia biegów Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie 10.0 l Duratorq-TDCi 85 kW (115 KM).1 7. mechaniczna skrzynia biegów 2.0 l Duratorq-TDCi 85 kW (115 KM).9/– 4.0 l Duratorq-TDCi 96 kW (130 KM).4/7.0/6.9/5.Dane techniczne Zu ycie paliwa wg normy EC 80/1268/EEC1 Rozmiar opon Zu ycie paliwa – litry/100 km Warunki miejskie Warunki pozamiejskie Warunki mieszane Emisja CO2 (g/km) 2.8/5. 4-/5-drzwiowe.8/6.0 l Duratorq-TDCi 96 kW (130 KM). automatyczna skrzynia biegów Wszystkie Wszystkie Wszystkie Wszystkie 1 Norma emisji III/IV 10.1/6. kombi.8 4.5/5. automatyczna skrzynia biegów 2.4/8.2/10.2/8.0 7. automatyczna skrzynia biegów 2.0 6.8/8.2 8. 4-/5-drzwiowe 2.3 196/198/161/161 166/166 2. 4-/5-drzwiowe.2/10.2/8.0 l Duratorq-TDCi 96 kW (130 KM). kombi.4 5.5/6.7/4.1 6.9/– 4.4/7.9 5.2 196/198/154/159 158/163 2. 4-/5-drzwiowe.1 7.0 l Duratorq-TDCi 96 kW (130 KM). kombi.9/4.2 l Duratorq-TDCi.8/5.3 5. kombi 165 .3/6.2/7. mechaniczna skrzynia biegów 2.

spełniający wymagania specyfikacji ACEA A1/B1 lub ACEA A3/B3. Mo na te stosować oleje silnikowe o lepkości SAE 5W-30 spełniające wymagania specyfikacji Forda WSS-M2C913-B.Dane techniczne OLEJ SILNIKOWY Wymiana oleju Stosuj olej silnikowy Ford/Motorcraft Formula E SAE 5W-30. PŁYNY Układ Układ wspomagania kierownicy Płyn chłodzący Zalecany płyn Płyn układu wspomagania kierownicy firmy Ford Płyn niskozamarzający Motorcraft SuperPlus Specyfikacja WSS-M2C 204-A WSS-M97 B44-D 166 . SAE 5W-40 lub SAE 10W-40 w zale ności od temperatury otoczenia. zmniejszyć osiągi silnika. a tak e zwiększyć zu ycie paliwa i emisję spalin. Uzupełnianie poziomu oleju Je eli nie jest dostępny olej spełniający powy sze specyfikacje. U ycie tych olejów mo e wydłu yć czas rozruchu. nale y zastosować olej o lepkości SAE 5W-30.

Dane techniczne Pojemność . 1.5/ 5.9 2.6/6.2 l Duratorq-TDCi 167 .3 3.5 l DuratecVE 5.0 l DuratecVE/-ST Znak MAX 8.2 3.7 5.silniki Diesel (litry) Silnik Olej silnikowy – z filtrem – bez filtru Układ wspomagania kierownicy Układ chłodzenia z ogrzewaniem Układ spryskiwaczy szyb Zbiornik paliwa 1 Bez/z układem spryskiwaczy reflektorów.3 2.6/6.61 2.4/10.1 2.5 2.5 8.0 l Duratorq-TDCi 6.silniki benzynowe (litry) Silnik Olej silnikowy – z filtrem – bez filtru Układ wspomagania kierownicy Układ chłodzenia z ogrzewaniem Układ spryskiwaczy szyb Zbiornik paliwa Pojemność .0 l DuratecHE 2.51 9. 2 Z dodatkową nagrzewnicą.8 Znak MAX 10.0 l Duratorq-TDDi 2.8 l DuratecHE 1.8 l DuratecSCi 4.6/ 6.01 58.62 2.5 2.0 5.51 58.

Dane techniczne MASA POJAZDU Masa pojazdu (kg) 1.8 l Duratec-SCi 96 kW (130 KM) Masa własna wg EC Ładowność maksymalna Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego 2.8 l Duratec-HE 92 kW (125 KM) Masa własna wg EC Ładowność maksymalna Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego 1. mechaniczna skrzynia biegów Masa własna wg EC Ładowność maksymalna Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego 1369 566 1935 1383 567 1950 75 1437 658 2095 1385 550 1935 1395 550 1945 75 1469 631 2100 1364 531 1895 1375 535 1910 75 1434 631 2065 1360 535 1895 1378 532 1910 75 1434 631 2065 Wersja 4-drzwiowa Wersja 5-drzwiowa Kombi 168 .8 l Duratec-HE 81 kW (110 KM) Masa własna wg EC Ładowność maksymalna Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego 1.0 l Duratec-HE.

mechaniczna skrzynia biegów Masa własna wg EC Ładowność maksymalna Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego 2.Dane techniczne Masa pojazdu (kg) Wersja 4-drzwiowa Wersja 5-drzwiowa Kombi 2.0 l Duratec-HE.5 l Duratec-VE. automatyczna skrzynia biegów Masa własna wg EC Ładowność maksymalna Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego 3.5 l Duratec-VE.0 l Duratec-VE 150 kW (203 KM) Masa własna wg EC Ładowność maksymalna Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego 1464 521 1985 1475 520 1995 75 1552 618 2170 1483 527 2010 1491 534 2025 75 1545 625 2170 1450 525 1975 1458 532 1990 75 1511 629 2140 1391 514 1905 1411 504 1915 75 1470 600 2070 169 . automatyczna skrzynia biegów Masa własna wg EC Ładowność maksymalna Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego 2.

0 l Duratorq-TDCi 85 kW (115 KM) 6-biegowa mechaniczna skrzynia biegów Masa własna wg EC Ładowność maksymalna Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego 1493 527 2020 1505 520 2025 75 1564 621 2185 170 .0 l Duratorq-TDCi 85 kW (115 KM) 5-biegowa mechaniczna skrzynia biegów Masa własna wg EC Ładowność maksymalna Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego 1484 546 2030 1496 539 2035 75 1555 640 2195 2.0 l Duratec-ST 166 kW (226 KM) Masa własna wg EC Ładowność maksymalna Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego 2.Dane techniczne Masa pojazdu (kg) 3.0 l Duratorq-TDCi 66 kW (90 KM) Masa własna wg EC Ładowność maksymalna Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego 1484 536 2020 1496 529 2025 75 1555 630 2185 1472 533 2005 1485 530 2015 75 1545 630 2175 1485 490 1975 1490 500 1990 75 1549 596 2145 Wersja 4-drzwiowa Wersja 5-drzwiowa Kombi 2.0 l Duratorq-TDDi 66 kW (90 KM) Masa własna wg EC Ładowność maksymalna Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego 2.

0 l Duratorq-TDCi 85 kW (115 KM).2 l Duratorq-TDCi Masa własna wg EC Ładowność maksymalna Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego 1467 538 2005 1478 537 2015 75 1555 635 2190 1524 541 2065 1536 539 2075 75 1595 640 2235 171 . automatyczna skrzynia biegów Masa własna wg EC Ładowność maksymalna Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego 2.0 l Duratorq-TDCi 96 kW (130 KM). mechaniczna skrzynia biegów Masa własna wg EC Ładowność maksymalna Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego 1493 537 2030 1505 530 2035 75 1564 631 2195 2.Dane techniczne Masa pojazdu (kg) Wersja 4-drzwiowa Wersja 5-drzwiowa Kombi 2.0 l Duratorq-TDCi 96 kW (130 KM). automatyczna skrzynia biegów Masa własna wg EC Ładowność maksymalna Dopuszczalna masa pojazdu Dopuszczalne obcią enie baga nika dachowego 1523 542 2065 1536 539 2075 75 1595 640 2235 2.

Naklejka z wartościami ciśnienia powietrza w oponach znajduje się po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa. Ciśnienie powietrza w oponach do 160 km/h (przy zimnych oponach) W barach Normalne obcią enie do Pełne obcią enie powy ej 3 Rozmiar opon1 3 osób osób Przód 1.1 21 2.8 2.0 l Duratec-HE 205/50 R 16 2. podane na stronie 174 i dalszych. bez względu na prędkość pojazdu.8/2. V.5 2. W lub Y zale y od silnika 2 Wersja kombi 172 .8 l Duratec-HE/-SCi i 2.1 2. Wartości ciśnienia powietrza w oponach dla przedłu onej jazdy z prędkością przekraczającą 160 km/h. są równie standardowymi wartościami dla pojazdów z zawieszeniem sportowym.8 2. jak opony zastosowane w Twoim poje dzie.9 2 8/2 92 1 Kategoria prędkości H.3 205/55 R 16 2.4 2. Podczas korzystania z opon zimowych pamiętaj o przestrzeganiu wartości ciśnienia podanych przez producenta opon.1 2.8 2.1 2.Dane techniczne OPONY Ciśnienie powietrza w oponach Ciśnienie w oponie koła zapasowego powinno być utrzymywane na poziomie najwy szej wartości przewidzianej dla opon o takim rozmiarze.1 205/50 R 17 2.2 22 Tył Przód Tył 2.4 24 2.5 2.1 225/40 R 18 2.

5 2. W lub Y zale y od silnika 2 Wersja kombi 3 Dojazdowe koło zapasowe.7 2.1 2.1 2.8/2.5 2.2 2.2 l Duratorq-TDCi Turbo Diesel 205/50 R 16 2.6 26 2.7 27 2.9 2.1 2.8 225/40 R 18 2.0 l Duratorq-TDCi Turbo Diesel z automatyczną skrzynią biegów 205/50 R 16 2.5 25 2. maks.8 28 2.8 205/55 R 16 2.0 l Duratec-ST 166 kW (226 KM) 225/40 R 18 23 21 25 2 8/2 92 2.3 2.0 l Duratec-VE 150 kW (203 KM) 205/50 R 16 2.9 2 8/2 92 3.5 2.7 2.2 2.6 26 2.5 2.4 2.3 2.8 225/40 R 18 2.2 2.8 205/50 R 17 2.4 2.1 2.8/2.1 2.6 2.2 1 Kategoria prędkości H.7 2.8 225/40 R 18 2.8/2.5 l Duratec-VE i 3.4 2.8 205/55 R 16 2.3 2.2 4.2 2.4 24 2.9 2 8/2 92 2.2 4.1 21 2. V.3 23 2.8 205/55 R 16 2.8 205/50 R 17 2.3 2.8/2.7 2.9 2 8/2 92 Wszystkie T125/85 R 163 4.3 23 2.6 2.8 205/50 R 17 2.6 2.3 2.3 2.Dane techniczne Ciśnienie powietrza w oponach do 160 km/h (przy zimnych oponach) W barach Normalne obcią enie do Pełne obcią enie powy ej Rozmiar opon1 3 osób 3 osób Przód Tył Przód Tył 2.0 l Duratorq-TDDi/-TDCi Turbo Diesel z mechaniczną skrzynią biegów i 2. 80 km/h 173 .2 4.5 2.

2 3.1 3.4 2.7 3.0 l Duratec-HE 16V 205/50 R 16 205/55 R 16 205/50 R 17 225/40 R 18 2.7 3.4 2.6 2.8 2.5 2.7 2.2 l Duratorq-TDCi Turbo Diesel z mechaniczną skrzynią biegów 205/50 R 16 205/55 R 16 205/50 R 17 225/40 R 18 2.1 3.5 2.8 l Duratec-HE 16V/-SCi 2.9 2.9 2.1 3.5 2.0 1 Kategoria prędkości H.7 2.1 3.5 2.8 2.5 l Duratec-VE i 3.5 2.4 2.0 l Duratorq-TDDi/TDCi Turbo Diesel i 2.7 3.4 2.0 3.5 2.7 2.Dane techniczne Ciśnienie powietrza w oponach dla dłu szej jazdy z prędkością przekraczającą 160 km/h (przy zimnych oponach) Rozmiar opon1 W barach Normalne obcią enie do Pełne obcią enie powy ej 3 osób 3 osób Przód 1.0 3.2 2.5 2.7 2.4 2.0 l Duratec-VE 150 kW (203 KM) 205/50 R 16 205/55 R 16 205/50 R 17 225/40 R 18 225/40 R 18 2.2 2.6 3.0 Tył Przód Tył 2.9 2.0 3.3 2. V.0 l Duratec-ST 166 kW (226 KM)2 2.1 3.4 2.0 2.9 2.7 2.7 2.8 2.0 3.5 2.4 2.3 2.0 3. W lub Y zale y od silnika 2 Dla dłu szej jazdy z prędkością powy ej 220 km/h 174 .1 3.

4 2. Mo na tego uniknąć wyłączając układ. takich.4 2.0 3.0 2. Łańcuchy przeciwśnie ne mogą być zakładane wyłącznie na koła 205/55 R 16 i 6. W lub Y zale y od silnika Łańcuchy przeciwśnie ne U ywaj wyłącznie łańcuchów z małymi ogniwami zakładanych na koła napędzane (z przodu).0 3.9 2.0 3.8 Tył 3. Patrz podrozdział Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) na stronie 92. Pojazdy z układem stabilizacji toru jazdy (ESP) mogą zachowywać się w czasie jazdy nietypowo. Układ ABS będzie działał normalnie. Nie przekraczaj prędkości 50 km/h.5 J x 16". V.4 Przód 2.Dane techniczne Ciśnienie powietrza w oponach dla dłu szej jazdy z prędkością przekraczającą 160 km/h (przy zimnych oponach) Rozmiar opon1 W barach Normalne obcią enie do Pełne obcią enie powy ej 3 osób 3 osób Przód 205/50 R 16 205/55 R 16 205/50 R 17 225/40 R 18 2. Zdejmij łańcuchy natychmiast po wjechaniu na nieośnie oną drogę.7 2.0 l Duratorq/TDCi Turbo Diesel z automatyczną skrzynią biegów 1 Kategoria prędkości H.6 Tył 2.9 2.8 2. 175 .5 2. których wewnętrzny pierścień mocujący nie przekracza 10 mm średnicy łącznie z zamkiem.6 2. Nie zakładaj łańcuchów przeciwśnie nych na koła tylne.8 2. tj. W celu uniknięcia uszkodzenia kołpaków nale y zdjąć je przed zało eniem łańcuchów.

Modele ST.Dane techniczne WYMIARY Wersja 4-drzwiowa Wersja 5-drzwiowa Wymiary (mm) A = Długość maksymalna B = Szerokość całkowita (z lusterkami zewnętrznymi) C = Wysokość całkowita (masa własna wg EC) D = Rozstaw osi E = Rozstaw kół przód tył 1 2 Wersja 4/5-drzwiowa 4731/47531/47562 1958 1415-1459 2754 1522 1537 Z zestawem do stylizacji nadwozia. 176 .

Kombi 4804/48311/48332 1958 1427-1514 1427-1474 2754 1522 1537 177 .Dane techniczne Kombi Wymiary (mm) A = Długość maksymalna B = Szerokość całkowita (z lusterkami zewnętrznymi) C1 = Wysokość całkowita (masa własna wg EC) C2 = Wysokość całkowita (masa własna wg EC) D = Rozstaw osi E = Rozstaw kół przód tył 1 Z zestawem do stylizacji nadwozia. 2 Modele ST.

punktu mocowania 1 Wszystkie wymiary dotyczą elementów oficjalnie zatwierdzonych przez Forda. mm 1 91 13 440-468 2 1102 413 825 472 673 178 . Wersja 4/5-drzwiowa Odległości A = Zderzak – środek haka holowniczego B = Punkt mocowania – środek haka holowniczego C = Podło e – środek haka holowniczego D = Środek koła – środek haka holowniczego E = Środek haka – podłu nica boczna F = Wewnętrzna strona podłu nicy bocznej G = Środek haka – środek 1. punktu mocowania H = Środek haka – środek 2.Dane techniczne PUNKTY MOCOWANIA ELEMENTÓW SŁU ĄCYCH DO HOLOWANIA Elementy słu ące do holowania powinny być zakładane wyłącznie przez specjalistę. 2 Gdy obcią enie pojazdu jest na poziomie masy własnej wg EC.

2 Gdy obcią enie pojazdu jest na poziomie masy własnej wg EC. punktu mocowania H = Środek haka – środek 2. mm 1 105 66 447-480 2 1189 489 978 410 595 740 179 . punktu mocowania 1 Wszystkie wymiary dotyczą elementów oficjalnie zatwierdzonych przez Forda.Dane techniczne Kombi Odległości A = Zderzak – koniec haka holowniczego B = Punkt mocowania – środek haka holowniczego C = Podło e – środek haka holowniczego D = Środek koła – środek haka holowniczego E = Środek haka – podłu nica boczna F = Wewnętrzna strona podłu nicy bocznej G = Środek haka – środek 1. punktu mocowania I = Środek haka – środek 3.

e niniejszy układ zdalnego sterowania jest zgodny z wymogami i postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.92 MHz 5WK4 725/8686/8071 BAKOM 97.Dane techniczne ZDALNE STEROWANIE FALAMI RADIOWYMI W razie kontroli atestu zdalnego Zalecamy korzystanie ze zdalnego sterowania w Twoim poje dzie sterowania tylko w krajach skorzystaj z tabeli umieszczonej poni ej. Atest zdalnego sterowania Kraj Oficjalny numer atestu 1 433. 180 .K.P. MCW 129/95 23/1997 272/3-1998 542/98 Ref.: 3K43D/3R1B9/SPLS-RX9/98 1 Firma Siemens oświadcza.No. wymienionych poni ej.0946.

Atesty układu unieruchamiania silnika Kraj Oficjalny numer atestu Numer nie jest wymagany DRQ-D-PREMIER-10-19963860-LPD2-1387 LPD2-1388 LPD2-1389 3043104475 A475A WT/122/98 II F00053/1/2002 RCPVI9801-607 ENG 3/2/RFS29 181 .Dane techniczne UKŁAD UNIERUCHAMIANIA SILNIKA W razie kontroli atestu układu unieruchamiania silnika w Twoim poje dzie skorzystaj z tabeli umieszczonej poni ej.

Dane techniczne Atesty układu unieruchamiania silnika Kraj Oficjalny numer atestu MŁ S.H.O.TK.0.61. Nr 003/2002 IDA approved part LPREQ-0259-2002 171 D.00.1/130/2545 B.00/49402632 NT8-15607CPATXCVR 182 .22.

. . . . . . . . 147 Uruchamianie silnika . . . . . . . . . . . . . . 144 144 145 144 144 145 A AUX IN (gniazdo podłączenia urządzenia zewnętrznego do systemu audio) . . 62-63 Bezpieczniki . . . . 103 Poło enia d wigni zmiany biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wymiana baterii . . . . . . . . . Lampka ostrzegawcza ładowania . . . . . . . . . . . . . 99 Wska nik nadbiegu . . . . . . . 98-100 Poziom płynu przekładniowego . 59 Powiększanie przestrzeni baga owej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 B Baga nik Lampka ostrzegawcza niedomkniętej pokrywy baga nika .Skorowidz alfabetyczny A Akumulator . . . . . . . . . . Uruchamianie silnika za pomocą przewodów rozruchowych . . . . . . . . 121-126 Bluetooth . . . . . . 102 183 . . . . . . . . . . 109 Otwieranie baga nika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Automatyczna regulacja wysokości zawieszenia . . . . . . . . . . . 115-116 Automatyczna regulacja wysokości zawieszenia . . . . . . . . . . . . . . 98-106 Awaryjny wyłącznik poło enia ‘P’ d wigni zmiany biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-73 Przewo enie baga u . . . Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akumulator odłączony . . . . . . . . . . . 103 Ruszanie . . . . 147 Jazda z automatyczną skrzynią biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Holowanie . . . . . . . . . . . . . . . 118 Atest zdalnego sterowania . 104 Bieg wsteczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Awaryjny wyłącznik układu wtrysku paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Otwieranie drzwi tyłu nadwozia . . . . 158 Ręczna zmiana biegów . . . . . 116 Automatyczna skrzynia biegów . . . . . . . . . . . . . Akumulator pomocniczy . . . . . 57 Osłona przestrzeni baga owej . . . . . . . . . . 102-105 Kickdown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Baga nik dachowy . . . . . . 102-103 Uruchamianie pojazdu przez pchanie lub holowanie . . . . . . . 100. . . . . . . . . 53 Apteczka . . . . 101 Redukcja biegu (kickdown) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Baterie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Blokada d wigni zmiany biegów . . . . . . . . . . . . . . . . . Zdalne sterowanie. . . . . . . . . .

. . . . . . 146-147 Punkty mocowania haka holowniczego . . . . . . . . . . . . . . 161 Dolewanie płynów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Hamulec ręczny . . . . . . . . . . . . . . 91 Układ zapobiegający blokowaniu kół (ABS) . . . . . . . . . . 147 Zaczep holowniczy . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Gniazdo zasilania . 90-92 Dwuobwodowy układ hamulcowy . . . . . 91 Zbiornik płynu hamulcowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83-88 D więkowe sygnały ostrzegawcze . . . . . . 150 D Dane techniczne . . . . . 52 Gniazdo zasilania/zapalniczka . 90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-36 E Elektryczne otwieranie okien . . . . . 19 Dzieci Blokada otwierania drzwi przez dzieci . . . . . . 92 Lampka ostrzegawcza układu ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Uruchamianie pojazdu przez pchanie lub holowanie . . . . 146-147 184 . . . . .Skorowidz alfabetyczny C Czynności obsługowe wykonywane przez u ytkownika . . . . . . . . . 90 Hamulce tarczowe . . . . . . . . . . 56 Zabezpieczenia do przewo enia dzieci . . 149 H Hamulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Holowanie Pchanie/holowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Lampka ostrzegawcza układu hamulcowego . . . . 47-51 G Gniazdo podłączenia urządzenia zewnętrznego do systemu audio . . . . . . . 91 Specyfikacje płynu hamulcowego 166 Układ awaryjnego wspomagania hamulców . . 20 D wignia wielofunkcyjna . . . . . . . . . . . . . 47-49 Elektrycznie otwierane okna i okno dachowe . . 52 Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154-158 Drogomierz . . .

. . . . . . . . . . . . . . . 19 Lusterka Lusterka zewnętrzne . 168-171 Mechaniczna skrzynia biegów . . . . 141-142 N Nadbieg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Rozprowadzanie powietrza . . . . . . 161 Numery identyfikacyjne . . . . . . . . . . 16-20 Lampki ostrzegawcze . . . . 102-105 Jazda z baga nikiem dachowym . . . . . . . 44-46 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie . . . . . . . . . . . . . 46 Wewnętrzne lusterko wsteczne . . . . . . . . . 96 Płyn przekładniowy . . 20-22 D więkowe sygnały ostrzegawcze . 102 Numer identyfikacyjny pojazdu . 23-28 Klimatyzacja regulowana ręcznie . 18 Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Ogrzewanie i wentylacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Patrz Zamykanie Koła. 16-18 Licznik dzienny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Odpryski lakieru . . . 46 Lusterka zewnętrzne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-29 Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury . . . . . 149 Ogranicznik prędkości obrotowej silnika . . . . . . . 111 K Kluczyki. . . . 24 185 . . . . . . . . . . . . . . ogrzewane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-28 Klimatyzacja . . . . . . . . 161 O Obrotomierz . . . . . . . . . . 91 Jazda z automatyczną skrzynią biegów . . . . . . 150 Przeciwpyłkowy filtr powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . .Skorowidz alfabetyczny J Jazda . . . . . . . . 115 Jazda z katalizatorem . 102 Hamowanie z układem ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Uruchamianie pojazdu przez pchanie lub holowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Lampki kontrolne . 150-160 Ochrona środowiska . 107 Jazda z przyczepą . . . . . . . 168-171 Masy pojazdu . . . . . . . Patrz Opony i koła Komputer pokładowy . . . . . 147 Miejsca podstawiania podnośnika . . 23-26 Obsługa układu klimatyzacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148-149 L Lampka ostrzegająca o oblodzeniu . . . . . . . . . . 44 M Masa pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Konserwacja samochodu . . .

49-50 Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem . . . . . 140-142 Wymiana koła . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162-165 Parkowanie . . . . . . . 12 Osłony przeciwsłoneczne . . 142 Oryginalne części zamienne . . 166 Zbiornik płynu sprzęgła hydraulicznego . . . . 137-144 Zakładanie koła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139-140 Łańcuchy przeciwśnie ne . . . . . . . . . 167 Tankowanie . . . . . . . . . . . . .Skorowidz alfabetyczny O Okna otwierane elektrycznie . . 77 Regulacja wysokości . . . . . . . . . . . . 49 Okno dachowe . . 162 Benzyna bezołowiowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154-155 Korek wlewu oleju . . . . . . 135 P Paliwo . . . . . . . . 106 Wska nik paliwa . . . . . . . . . . . 51 Ostrzegawcze sygnały d więkowe . 74-78 Kobiety w cią y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Pasy bezpieczeństwa . . . . . . . . 162 Pojemność zbiornika paliwa . . . . . . . . . 35 Oświetlenie wnętrza . . . . 155 Miarka poziomu oleju . . . . . . . . . 156 Lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju . 160. . . . . . 156 Płyny . . . . . . . . 162 Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa . . 139 Koło zapasowe . . . . . 47 Tryb awaryjny . . . . . . . . 76 Przypomnienie o zapięciu pasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Konserwacja pasów bezpieczeństwa . . . . 76 Płyn sprzęgła hydraulicznego Specyfikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Zu ycie paliwa . . . 154-155 Pojemność . . . . . . . . . . . . . . . 51 186 . . . . . . . . . . . . 167 Specyfikacje oleju . . . Światło do czytania . . . . . . . . . . . 83 Napinacze pasów bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . 166-167 Podnośnik . . . 47-49 Programowanie pamięci okien otwieranych elektrycznie . . . . . . . . . . . 143-144 Zdejmowanie koła . . . . . . . . . 50 Olej silnikowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Podstawki na napoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Ultrad więkowy czujnik odległości przy parkowaniu . . . . . . . . . . . . . . 172-175 Dojazdowe koło zapasowe . . . . . . 106 Olej napędowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Opony i koła Ciśnienie powietrza w oponach . . . . . 175 Podnoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Oświetlenie. . . . . . . 78 Lampka ostrzegawcza napinaczy pasów bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Zbiornik paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . 47-48. .

. . . . . . . . 69-70 Składanie oparcia . . . . . . . 167 Pokrywa silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne . . . . . . . . . . . . . 67. . . . . 106 Popielniczka Popielniczka przednia . . . . 83-88 Zagłówki . . . . . . . . . . . 151 Pokrywa wlewu paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Przyczepa Holowanie przyczepy . . . . . . . . . . . . 69 Ogrzewane siedzenia przednie 69-70 Podpora lęd wiowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Działanie dwustopniowe . . . . . . 67 Przełącznik ogrzewania przednich siedzeń . . . . . 67 187 . . . 79-81 Pojemność zbiorników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej . . . . . . . . . . . . 112-115 R Rodzaje oleju . . . . . . . . . 18 Przednia szyba. . . . . 83 Przednie poduszki powietrzne . . . 69-70 Przednie siedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Rozruch zimnego silnika . . . . . . . ogrzewanie . . . . 71 Siedzenia. . . . . . . . 72 Zabezpieczenia do przewo enia dzieci . . . . . . . . 112-115 Zdejmowany hak holowniczy . . . . . . . . . 67-73 Ogrzewane i klimatyzowane siedzenia przednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-83 Boczne poduszki powietrzne . . . . . . . . . 95 S Schowek na kasety i płyty CD . 111 Końcówka haka holowniczego . . . . . . . . . . . .Skorowidz alfabetyczny P Poduszka powietrzna . . . . . . . . . . . 68 Pokrowce . . . . . 111 Siedzenia . . . . . . . 28 Przeglądy okresowe i obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Prędkościomierz . . . . . . . . . 81 Kurtyny powietrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Prawidłowe poło enie . . . . 52 Popielniczka tylna . . . . . . . . . . . . . . 67-71 Siedzenia z wentylacją . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Światła parkowania . . . . . . 159 Wymiana arówek . . 95 Silnik Diesel. . . . . . . . . . . . . . . . . ostrzegawczy sygnał d więkowy . . . 30-32 Reflektory . . . . . . . . 96 Silnik zalany . . . . . 35 188 . . . . . 32 Regulacja ustawienia reflektorów . . . . . . uruchamianie . 106 Numer silnika . . . . 40 Światła drogowe . . . . . . . 30 Światła pozycyjne . . . . . . . . . . . . . . . 30. . . 66 System audio z tyłu pojazdu . . . . . . . . . . . . 13 Lampka ostrzegawcza silnika . . . . . . . . . . . . . 161 Pokrywa silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Regulacja ustawienia reflektorów ksenonowych . . . . . 30 Reflektory automatyczne . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Sygnał d więkowy . . . . . 32. . . . . . . . . 73 Stacyjka . . . . . . . . . . . 94-96 Składanie poduszek tylnych siedzeń . . . . . . . . . . . . . . Patrz Światła Światełka punktowe . . . . . . . 30 Światła zewnętrzne. 126 Regulacja oświetlenia tablicy rozdzielczej . . . . . . . . . . 53 System nawigacyjny . . . . . . . . . . 30 Tylne światła przeciwmgielne . . . . . . . . . . . . . . . 32 Spryskiwacz reflektora . . . . . . . . . . . . . . 32 Układ spryskiwaczy reflektorów . . . . . . . . . . . . . . . . 16-18 Oświetlenie wnętrza . . . . . . . . . . 34 D wignia wielofunkcyjna . . . . . . . . . . . . . . . 35 Przełącznik świateł . 13 System alarmowy . . . . . . . . . . . . . . 53 System nawigacyjny DVD . . . . . . . . . . . . . 34-36 Lampka kontrolna świateł drogowych . . . . . . . . . . . . . 95 Silniki benzynowe . . . . . 36 Symbole ostrzegawcze . . . 34 Lampki kontrolne . . . . . . . . . . . 34 Światła mijania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126-137 Światła przeciwmgielne. 151 Silnik Diesel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Tryb pracy awaryjnej . . . . 65 Wyłączanie alarmu . . . . . . 119 Układ unieruchamiania silnika 63-66 Uruchamianie silnika . .Skorowidz alfabetyczny S Silniki Docieranie pojazdu . . wyłączanie . . . . . . . . . . 34 Lampka kontrolna kierunkowskazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-20 Lampki ostrzegawcze . . . . . . . . 53 Ś Światła D wignia kierunkowskazów . . . . . . . . . . 30-31 Reflektory ksenonowe . . . . . . .

. . . . . . . . . 18 Zabezpieczenie antykorozyjne . . . . . . . . Patrz Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) Układ kierowniczy Blokada kierownicy . . . . . . . . . 157. . . . Patrz Hamulce Uruchamianie silnika . . . . . . . . . . 14-15 Tabliczka identyfikacyjna pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Specyfikacje płynu układu wspomagania kierownicy . . . . 92-93 Układ sterowania głosem . . . . 28 U Układ ABS. . . . . . . . . . Zakodowane kluczyki . . 118 Tylna szyba. . . . . . . . . . . .Skorowidz alfabetyczny T Tablica rozdzielcza . . ogrzewanie . . . . . . Patrz Ogrzewanie i wentylacja Układ kontroli prędkości . . . . . 42-43 Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) . . . . Patrz Hamulce Układ chłodzenia Płyn chłodzący . . 63-66 Atest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94-96 Uruchamianie silnika za pomocą przewodów rozruchowych . . . . . . . . . . . . . 161 Tankowanie . . 166 U Układ klimatyzacji. . . . . . 63 Układ zapobiegający blokowaniu kół (ABS). . . . . 181-182 Układ unieruchamiania silnika (imobilizer). . . . . 167 Specyfikacje płynu chłodzącego . . . . 145 189 . 94 Poziom płynu układu wspomagania kierownicy . . . . . . . . . . . . 157 Układ ESP. . 53 Układ unieruchamiania silnika . . . . 166 Wska nik temperatury . . 106 Trójkąt ostrzegawczy . . 158 Regulacja ustawienia kierownicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 39 Spryskiwacz reflektora . 160 Praca wycieraczek na biegu wstecznym . . 94 Układ podwójnego ryglowania drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Zdalne sterowanie systemem audio . . . . . . 53 190 . 19 Wycieraczki/spryskiwacze Dysze spryskiwaczy . . 37-38 Wycieraczki/spryskiwacze tylnej szyby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176-177 Z Zagłówki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Zamek centralny . . . . . 151 Programowanie kluczyków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-57 Zamki drzwi . . . . . . . . . . programowanie kluczyków . . . . . . . . . . . . . 94 Blokada otwierania drzwi przez dzieci . 167 Pióra wycieraczek . . . . Patrz Ogrzewanie i wentylacja Włącznik świateł awaryjnych . . . . . . . . . . 51 Zestaw wska ników . . . . . . . . 37-39 Płyn do spryskiwaczy . 61 Otwieranie pokrywy silnika . . . 37 Wycieraczki przedniej szyby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Skorowidz alfabetyczny W Wentylacja. . . 57-61 Zamki . 57 Otwieranie globalne/zamykanie globalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Zdalne sterowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wymiana baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Stacyjka . . . 41. . . . 12 Wskazówki w przypadku awarii . . . . . . . . . . 118 Wprowadzenie . . . . . 158 Wymiary . . . . . . . . . 159 D wignia wycieraczek . . . . . . . . . . . . . . . 12 Wyświetlacz wielofunkcyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Wstęp . . . . . . 56 Kluczyki . . 59. . . . . . . . 55 Zdalne sterowanie . 62-63 Zapalniczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Patrz Siedzenia Zamek centralny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Patrz Zamykanie Zamykanie Blokada kierownicy . . . . . . . . . . 39 Zbiornik płynu spryskiwacza . . . . . . . . . . . . 40 Wycieraczki automatyczne . . . 54 Kluczyki zakodowane dla układu unieruchamiania silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Zdalne sterowanie. . . . 16-20 Zmieniacz płyt CD . . . . . . . . . . . . . . . 40 Zegar analogowy . . . . . . . . 63 Lampka ostrzegawcza otwartych drzwi . . . .

191 .

192 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful