Opel Zafira

i

Użytkowanie, bezpieczeństwo, obsługa techniczna.

Opel Zafira

Instrukcja obsługi

O p e l Zafira Dzięki zastosowanym najnowszym zdobyczom technik! motoryzacyjnej, samochód len łączy w sobte wyrafinowanie techniczne z wyjątkowym komfortem użytkowania. Zafira reprezentuje idealne połączenie zaawansowanej techniki, najwyższego poziomu bezpieczeństwa, nieszkodliwości dla środowiska oraz ekonomiczności eksploatacji. Od te] chwili bezpieczna jazda oraz bezawaryjna eksploatacja pozostają już tylko w rękach samego użytkownika. Niniejsza Instrukcja Obsługi zawiera wszystkie niezbędne informacje, które mogą okazać się użyteczne Również wszyscy pasażerowie powinni zostać zaznajomieni z podanymi tu informacjami. Instrukcja Obsługi powinna być zawsze przechowywana w samochodzie: w schowku w desce rozdzielczej, gdzie jest łatwo dostępna Korzystanie z Instrukcji Obsługi: • Wstępnie zapozna z samochodem w rozdziale „W skrócie'' • Ułatwi znalezienie potrzebnych informacji dzięki indeksowi haseł. • Przybliży skomplikowane rozwiązania techniczne. • Pozwoli zwiększyć zadowoleni z samochodu. • Umożliwi poznanie pełni możliwości samochodu. Instrukcja Obsługi została tak opracowana, aby była przejrzysta i łatwo zrozumiała. Ten symbol: » oznacza, dalszy opis na następnej stronie. $ Gwiazdka oznacza wyposażenie, które nie jest montowane we wszystkich samochodach (wersje modelu, różne silniki wersje przeznaczone na wybrany rynek, wyposażenie dodatkowe, Oryginalne Części Zamienne i Akcesoria Opel) Tekst podkreślony zawiera ostrzeżenie, którego zignorowanie może prowadzić do uszkodzenia samochodu tub podaje szczególnie ważne informacje dob/czace oiekeanacii i obsłuoi technicznej samochodu.

Życzymy Państwu wielu przyjemnych chwil spędzonych za kierownicą. Wasz Opel Team

Spis treści
wym ndliwości

nformacje

W skrócie Wskaźniki i przyrządy Kluczyki, drzwi, pokrywa silnika .... Siedzenia, wnętrze samochodu Bezpieczeństwo jazdy Oświetlenie Szyby, przednie okno dachowe, tylne okno dachowe Ogrzewanie i wentylacja Klimatyzacja przodu kabiny Klimatyzacja tyłu kabiny Automatyczna skrzynia biegów. Zalecenia eksploatacyjne Ograniczanie zużycia paliwa Ochrona środowiska Zużycie paliwa, paliwo, tankowanie.... Katalizator spalin, spaliny Urządzenia usprawniające jazdę Hamulce Koła. ogumienie Bagażnik dachowy, holowanie przyczepy ., Postępowanie w sytuacjach awaryjnych Serwis Opla Przeglądy i obsługa okresowa Pielęgnacja samochodu Dane techniczne Indeks

centralny zamek $ .strona 55.strona 58. Odblokowanie zamków: obrócić kluczyk w zamku drzwi k i e r o w c y i p o c i ą g n ą ć k l a m k ę do góry. radioodtwarzacza: numery kodowe zapisane są odpowiednio w Karcie Pojazdu i Karcie Radioodtwarzacza # Karty Pojazdu i Karty Radioodtwarzacza nie należy przechowywać w samochodzie Dalsze informacje . zdalne sterowanie falami radiowymi 3*slrona 56. Odblokowanie za pomocą nadajnika zdalnego sterowania skierować nadajnik w stronę samochodu. nacisnąć przedni przycisk ^ i pociągnąć klamkę do góry.strona 62.6358 S Numery kluczyków. blokada otwierania od wewnątrz . zabezpieczenie przed kradzieżą =fc strona 59.strony 54 55. numery kodowe Należy usunąć numer z kluczyka. Numer kluczyka jest zapisany w dokumen­ tach samochodu oraz w Karcie Pojazdu % Koła ze stopu lekkiego hak holowniczy * należy zanotować numery kodowe kluczyków do mechanizmów blokady Immobilizer. • Zamki drzwi. 1 . autoalarm == . immobLIizer.strona 54. Zablokowanie drzwi od wewnątrz: wcisnąć przycisk blokady.

Ustawić oparcie w dogodnym położeniu • Pozycja fotela . Regulacja oparcia fotela: obracać zewnętrzne pokrętło.strona 68. podparcie ud # . podparcie ud $ .strona 66.strona 66.strona 66. siedzenia w drugim i trzecim rzędzie * . puścić u c h w y t . Regulacja w y s o k o ś c i siedzenia dźwignia po zewnętrznej stronie fotela.strona 66. • Pozycja fotela .słrona 65. siedzenia w drugim i trzecim rzędzie # . podparcie lędźwiowe . podparcie lędźwiowe . podparcie lędźwiowe *fc .strona 68. Po pociągnięciu za uchwyt fotel może przesunąć się w sposób niekontrolowany. Kierunek naciskania dźwigni: do góry do dołu podwyższanie siedzenia obniżanie siedzenia • Pozycja fotela .strona 66.strona 65. siedzenia w drugim i trzecim rzędzie strona 68 6 .strona 66.Przesuwanie f o t e l a : pociągnąć za u c h w y t . podparcie ud * .strona 65. Folela kierowcy nie należy przesuwać podczas jazdy. przesunąć f o t e l .

Oparcie fotela nie powinno być zbytnio odchylone do tyłu. dalsze informacje.strona 66. Część biodrowa pasa musi ściśle przylegać do ciała.strona 87. poduszki powietrzne * . Przestawić dźwignię w pierwotne powożenie i zablokować • Poduszki powietrzne * . Położenie kierownicy należy regulować tytko wtedy. wyjmowanie . gdy samochód jest zatrzymany i zwolniona gest blokada obrotu. Pasy bezpieczeństwa . Pociągnąć dźwignię zwalniającą w stronę kierownicy. Ustawić kierownicę w żądanym po-iozeniu. p r z e ł o ż y ć przez r a m i ę i w ł o ż y ć s p r z ą c z k ę w zaczep. Taśma pasa w żadnym miejscu nie może być skręcona.strona 87.strona 67. r .Regulacja w y s o k o ś c i zagłówków: p o c h y l i ć do p r z o d u w c e l u zwolnienia blokady. Regulacja położenia k i e r o w n i c y == J: ustawić wysokość i wysunięcie kierownicy. zagłówki dla tylnych siedzeń * . W celu zwolnienia pasa wcisnąć czerwony przycisk w zaczepie.slrony 81 do 86. • Pozycja zagłówka .strona 67. Pasy bezpieczeństwa: równomiernym ruchem wyciągnąć pas bezpieczeństwa. m o c n o trzymając wyregulować wysokośćp a następnie puścić.

Obrócenie dźwigni w dolnej części obudowy lusterka zmniejsza blask odbicia. Ogrzewanie lusterka włącza się jednocześnie z ogrzewaniem szyby tylnej (patrz strony 9 i 134). Regulacja lusterek zewnętrznych: cztero pozycyjny przełącznik na podłokietniku w drzwiach kierowcy. • Dalsze wskazówki.9529 T 12496 T 'MMWHIlliM M i / III1IP I—Ul Regulacja l u s t e r k a w e w n ę t r z n e g o : odchylić l u s t e r k o w ż ą d a n e p o ł o ż e n i e . asferyczne lusterko zewnętrzne # .strona 121. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane # Podczas jazdy nocą automatycznie reduko­ wany jest blask odbicia. Przestawienie przełącznika w lewo: regulowane jest lewe lusterko. Przestawienie przełącznika w prawo: regulowane jest prawe lusterko. np. podczas jazdy nocą. 7 . • włączone oświetlenie wnętrza. • włączony bieg wsteczny lub dźwignia wybieraka zakresu w pozycji R. Jednak w następujących przypadkach luster­ ko nie zostaje przyciemniane w warunkach jazdy nocnej1 • wyłączony zapłon.

Rozruch (dźwignia zrrnany biegów w położeniu neutralnym) + Uruchamianie silnika . • Wyjmowanie kluczyka i zablokowanie kierownicy . Immobilizer .strona 55. zapłon wyłączony li = Zapłon włączony W silniku o zapłonie samoczynnym: wstępne nagrzewanie III .strona 20. Odblokowanie kierownicy: w celu odblokowania kierownicy należy l e k k o ją s k r ę c i ć i o b r ó c i ć k l u c z y k do p o z y c j i \.Wyłącznik zapłonu: • .Zapłon wyłączony I = Kierownica odblokowana. .strona 21.

s t r o n a 139.strona 135.strona 130. Usuwanie zaparowania lub oblodzenia szyb: pokrętła regulacji temperatury i prędkości dmuchawy obrócić w prawo.strona 134. kierując je na boczne szyby. . wentylacja . • Ogrzewanie. klimatyzacja przodu kabiny # . • Dalsze wskazówki . Zamknąć środkowe wyioty nawiewu powie­ trza. o g r z e w a n i e lusterek z e w n ę t r z n y c h wcisnąć = włączone wcisnąć u£ p o n o w n i e = w y ł ą c z o n e Ogrzewanie szyby tylnej i lusterek zewnętrz­ nych wyłącza się samoczynnie po około 15 minutach. klimatyzacja tyłu k a b i n y * . pokrętło rozdziału powietrza ustawić w p o z y c j i W.Ogrzewanie s z y b y t y l n e j . otworzyć boczne wyloty nawiewu powie­ trza.

24 23 22 21 20 19 18 16 15 14 .

53 9 11 ..14. 165 6 149 64 190 2 3 4 5 Przełącznłk świateł głównych .1 Regulator podświetlenia wskaźników Wyłącznik tylnego światła przedwmgielnego Wyłącznik przednich świateł przeciw mgielnych * Pokrętle poziomowania reflektorów* Boczne wyloty nawiewu powietrza Przyciski sygnału dźwiękowego Przełącznik kierunkowskazów. 29 14 Pokrętła sterujące ogrzewania i wentylacji 15 Gniazdo zasilania akcesoriów lub zapalniczka 6 7 16 34 16 Wyłącznik recyrkulacji powietrza Wyłącznik klimatyzacji przodu kabiny* Wyłącznik ogrzewania tylnej szyby 17 Popielniczki 8 32 do 51 52.. radioodtwarzacza układu kontrolnego * komputera pokładowego * systemu informacyjnego * Radioodtwarzacz* Strona 123 123 123 122 132 15 10 Wyłącznik podgrzewania siedzenia (lewego) Przełącznik tylnej dmuchawy * Wyłącznik świateł awaryjnych Wyłącznik klimatyzacji tyłu kabiny* Wyłącznik podgrzewania siedzenia (prawego) Strona 134 140 15 140 134 22 132 87 79 130 77 131 135 9. Przyciski wyświetlacza wielofunkcyjnego * Wyświetlacz * czasu... 149 8 148. świateł mijania i drogowych Przyciski automatycznej kontroli prędkości * Tablica przyrządów Przełącznik wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej i tylnej * oraz zmywaczy reflektorów * .122 11 Środkowe wyloty nawiewu powietrza 12 13 Poduszka powietrzna pasażera * Schowek 14 162 24. sygnału świetlnego. temperatury zewnętrznej. daty.134 78 24 23 16 19 20 21 Pedał przyśpieszania Wyłącznik zapłonu z blokadą kierownicy (niewidoczny) Pedał hamulca Regulacja położenia kierownicy* Pedał sprzęgła Dźwignia zwalniająca zamka pokrywy silnika Skrzynka bezpieczników Strona 148.

immobilizer patrz strona 26. Układ kontroli napędu (TC) *. Przednie światła przeciwmgielne *. Kierunkowskazy przyczepy*: patrz strona 28 Rozpoznawanie obciążenia siedzenia *: patrz strony 93. £3 Alternator: patrz strona 27. Emisja spalin. patrz strona 122. Tylne światło przeciwmgielne: patrz strony 27. (@) Układ AB5 *: patrz strona 165. usterka: patrz strona 146 Automatyczna skrzynia b i e g ó w * . Poduszki powietrzne *. 161. Światła pozycyjne: patrz sirona 122 -O 'Ch Światła mijania i światła d r o g o m : patrz strony 14. ffl|jfrjfjj Ciśnienie oleju: patrz strona 25. Elektronicznie sterowane chłodzenie silnika *: patrz strona 27 Kierunkowskazy: patrz strony 15. 31 178.158. *f W Światła awaryjne: patrz strona 15 .Lampki kontrolne Pasy bezpieczeństwa *: patrz strona 24. O Układ hamulcowy. układ stabilizacji dynamicznej (ESP) *: patrz strony 160. 123 Wskaźnik poziomu paliwa: patrz strony 27. @ Podś wietten ie wskaż n i kó w: patrz strona 123 Poziomowanie reflektorów. patrz strony 27. 123. układ elektroniczny silnika. napinacze pasów bezpieczeństwa: patrz strony 82. jazda sportowa: patrz strona 143. 91 Automatyczna skrzynia b i e g ó w * . 55. 122 Oświetlenie wnętrza samochodu: patrz strona 123 Przednie światła przeciwmgielne *: patrz strona 123 Tylne światło przeciwmgielne: patrz strona 123. Wstępne podgrzewanie silnika *: patrz strona 25. 27. 158. 55. 27. układ hydrauliczny sprzęgła: patrz strony 24P 210. Oświetlenie O Oświetlenie wyłączone: patrz strona 122. 94. Układ elektroniczny silnika. immobiłizer*: patrz strony 26. Światła drogowe: patrz strony 14.

Apteczka $: patrz strona 182 Trójkąt ostrzegawczy patrz strony 182. patrz strona 53. © 0 Przycisk przełączania daty i czasu Przycisk nastawiania daty i czasu Przyciski sterujące na kierownicy *. w e n t y l a c j a . patrz strona 134. r a d i o o d t w a r z a c z Wyświetlacz trójfunkcyjny * T wyświetlacz wielofunkcyjny wyświetlacz graficzny wyświetlacz kolorowy *: patrz strony 32 do 51. Inne ^= ^ £ hzf Centralny zamek & r zamykanie: patrz strona §©. Tylne okno dachowe *: opuszczanie: patrz strona 129. 183. ods u wa n ie/o pus zczan ie patrz strona 128. ^ Kierunki nawiewu powietrza: patrz strona 131 Na szyby Na szyby i na stopy N a stopy Na twarz i na stopy Na twarz Ogrzewanie szyby tylnej: palrz strona 134. Zapalniczka: patrz strona 77 Sygnał dźwiękowy: patrz strona 15. ] W ti *Jj |S Przełącznik dmuchawy: patrz strona 130. automatyczna skrzynia biegów $: patrz strona 142. Centralny zamek otwieranie: patrz strona 56. k l i m a t y z a c j a s*.Ogrzewanie. •mm- Wycieraczki Położenia dźwigni: pa:rz strona 16 Wycieraczki wyłączone Praca przerywana Praca powolna Praca szybka Data. . Przednie i t y l n e o k n o d a c h o w e H Przednie okno dachowe *. Pokrywa silnika: patrz strona 64. Wspomaganie ruszania z miejsca. ^= O _^ Ti Przednie okno dachowe *: zamykanie/uchylanie: patrz strona 128 Tylne okno dachowe tffi: uchylanie: palrz strona 129. czas. Recyrkulacja powietrza: patrz strona 131 Klimatyzacja przodu kabiny *: patrz strona 135. Klimatyzacja tyłu kabiny *: patrz strona 139 Podgrzewanie siedzeń =£.

poziomowanie reflektorów . światła przeciwmgieine *k . Błyskanie światłami (sygnał świetlny): p o c i ą g n ą ć d ź w i g n i ę do k i e r o w n i c y . przypomnienie o włączonych światłach . Światła mijania i drogowe: nacisnąć dźwignię do Przodu światła drogowe ł = pociągnąć dźwignię do k i e r o w n i c y = ś w i a t ł a mijania p 0 p r z e kroczeniu oporu dźwigni następuje błyśniecie światłami drogowymi. Błyskanie światłami drogowymi możliwe jest także przy włączonych kierunkowskazach. 14 . i.strona 21.strona 122.Przełącznik ś w i a t e ł : 0 = światła wyłączone = światła pozycyjne ID = ś w i a t ł a m i j a n i a l u b d r o g o w e Wyciągnięcie # = Oświetlenie wnętrza Wciśnięcie 01 = Tylne światła przeciwmgieine Dafsze informacje .strona 122.strona 123.

Po włączeniu świateł awaryj­ nych.Kierunkowskazy: dźwignia w p o ł o ż e n i u s p o c z y n k o w y m . nie pokonując wyczuwalnegooporu Po zwolnieniu dźwign+a automaty­ cznie powraca do położenia spoczynkowego. 15 . jak na przykład przy zmia­ nie pasa ruchu.strona 37. Dźwignia do g ó r y = S k r ę t w p r a w o Dźwignia do d o ł u = S k r ę t w l e w o Przy powracaniu kierownicy dźwignia automa­ tycznie wraca do położenia spoczynkowego. Nie nastąpi to w przypadku niewielkiego ma­ newru kierownicą. równocześnie z kierunkowskazami za­ czyna błyskać lampka kontrolna w przycisku. przyciski sterujące na kierownicy * strona 53. Światła awaryjne: wcisnąć A wcisnąć A ponownie = - włączone wyłączone Sygnał dźwiękowy: nacisnąć k r • Poduszka powietrzna # . Przy włączonym zapłonie podświetlone jest czerwone pole na przycisku. Przy zmianie pasa ruchu wystarczy lekko na­ cisnąć dźwignię. co ułatwia jego zlokalizowanie.

Płyn zmywający zostaje natryśnięty na szybę przednią (a przy włączonym oświetleniu także na reflektory i jednocześnie wycie­ raczki wykonują kilka cykli prap/ Slan wycieraczek i działanie spryskrwaczy reflektorów trzeba regularnie sprawdzać. Natryśnięcie na szybę płynu zmywającego następuje po przełączeniu do drugiej pozyq^ * Dalsze informacje .Wycieraczki: d ź w i g n i a d o góry. O = — = — = = = Wycieraczki wyłączone Praca przerywana Praca powolna Praca szybka S p r y s k i w a c z e s z y b y przedniej i zmywacze reflektorów przyciągnąć d ź w i g n i ę do kierownicy. * Dalsze informacje . Pierwsza pozycja (spoczynkowa) = Praca wycieraczek Druga pozycja (chwilowa) .Praca wycieraczek i spryskiwacza. Wycieraczka i spryskiwacz s z y b y t y l n e j =£: nacisnąć d ź w i g n i ę d o p r z o d u . gdy dźwignia jest w pozycji pierwszej. 219 Praca przerywana. przerwy w pracy wyciera­ czek skracają się w miarę wzrostu prędkości jazdy. Wycieraczki pracują {w trybie pracy przery­ wanej).strony 21 łh h 4 J 16 .strony 212.

zwolnić i ponow­ nie nacisnąć pedał sprzęgła. a następnie powtórzyć próbę włączenia biegu. po upływie 3 sekund od chwili wciśnięcia sprzęgła pociągnąć kołnierz tulejki do góry i włączyć bieg Gdy bieg nie daje się włączyć: ustawić dźwig­ nię w położeniu neutralnym.jł) 1)3*5 31S Mechaniczna s k r z y n i a b i e g ó w : • = Położenie neutralne 1 do 5 = B i e g i od p i e r w s z e g o do piątego Przełączanie z 4 na 5 bieg: nacisnąć dźwignię w prawo pokonując lekki opór i włączyć bieg Przełączanie z 5 na 4 bie^: przesunąć dźwignię bez naciskania jej w lewo. . Mechaniczna skrzynia biegów: R = Bieg wsteczny Bieg wsteczny: gdy samochód jest zatrzyma­ ny.

D = B f e g i od 1 do 4 3 = B i e g i od 1 do 3 2 = Biegi 1 i 2 1 = Bieg 1 Dodatkowo: S = Jazda s p o r t o w a Zakresy 3. nacisnąć pedał hamulca i wcisnąć przycisk. W celu przestawienia dźwigni w pozycję P lub R należy wcisnąć przycisk.strona 142 18 . 3 l u b 1: Wcisnąć przycisk na dźwigni wybieraka. P: Tylko w zatrzymanym samochodzie.1 Automatyczna skrzynia b i e g ó w P = P a r k o w a n i e (z b l o k a d ą dźwigni wybieraka) R = Bieg wsteczny N = Położenie neutralne Silnik można uruchomić Tylko w położeniu P lub N W celu przestawienia dźwigni z pozycji P na­ leży włączyć zapłon. . np 4-3-4 . • Dalsze informacje . aby następowało prze­ łączanie na określone biegi. • Dalsze informacje . uprzednio zaciągając hamulec postojowy R: Tylko w zalrzymanym samochodzie > Datsze informacje . na krętej drodze lub w celu wykorzystania hamo­ wania silnikiem przy zjeździe z góry. gdy nie jest pożądane. 2 lub 1 naieży włączać tylko wtedy. wm] Zabezpieczenie przed przypadkowym w y b r a n i e m p o z y c j i P.strona 142. R.strona 142. Nie wciskać przycisku przy przestawianiu dźwigni od 1 do N lub od R do D.

w strefach napełniania się poduszek powietrznych lub na zasłonie bagażnika # nie znajdują się jakiekolwiek przedmioty 1 Czy siedzenia. • Czy hamulce działają prawidłowo.strona 159. pasy bezpieczeństwa i lusterka są prawidłowo ustawione. • Poziom oieju silnikowego i innych płynów (patrz strony 204 do 212). • Czy okna. • Czy na desce rozdzielczej. lusterka i światła zewnętrzne działają prawidłowo. Gazy s p a l i n o w e są trujące Gazy spalinowe zawierają niezwykle trujący tlenek węgla. ponieważ do wnętrza samochodu mogą się wówczas przedostawać gazy spalinowe. który jest bezwonny i bezbarwny. • Gazy spalinowe .ruszeniem w d r o g ę należy c: • Ciśnienie w oponach i stan ogumienia. Ponadto należy unikać jazdy z otwartymi drzwiami bagażnika. \ 11366 T . zaśnieżone lub oblodzone. nie są zabrudzone. Dlatego nie wolno wdychać gazów spalino­ wych oraz uruchamiać silnika w zamkniętym garażu.

dalsze informacje . 178.strony 148. > Immobihzer . nie naciskać pedału przyspieszania o b r ó c i ć k l u c z y k d o p o z y c j i III. wcisnąć pedał sprzęgła.strona 55.strony 146. 149.Uruchamianie silnika o zapłonie iskrowym: mechaniczna skrzynia biegów dźwignia w położeniu neutralnym. Uruchamianie silnika o zapłonie samoczynnym: mechaniczna skrzynia biegów dźwignia w położeniu neutralnym. wcisnąć pedał sprzęgła.strona 164. Przed powtórzeniem rozruchu nateźy kluczyk w wyłączniku zapłonu wycofać do położenia • i odczekać około dwie sekundy. Podwyższona początkowo prędkość obroto­ wa wrar 7G wzrostem temperatury silnika będzie automatycznie zmniejszana. 178. Zwalnianie hamulca postojowego: Pociągnąć dźwignię nieco do góry Wcisnąć przycisk blokujący Opuścić dźwignię całkowicie do dołu fr. Przed powtórzeniem rozruchu należy kluczyk w wyłączniku zapłonu wycofać do położenia • i odczekać około dwie sekundy • Immobilizer .Hamulce . 20 . automatyczna skrzynia biegów — d ź w i g n i a w p o ł o ż e n i u P l u b N.strona 55. automatyczna skrzynia biegów d ź w i g n i a w p o ł o ż e n i u P lub N n i e na­ ciskać pedału przyspieszania o b r ó c i ć k l u c z y k d o p o z y c j i II. dalsze informacje . gdy zgaśnie lampka kontrolna podgrzewania wstępnego1*. obrócić k l u c z y k d o p o z y c j i III.

Szczególn e mocno zaciągnąć przy parkowaniu na podiyłoSoi. OKCzędzaniepaliwa-strona 150. pamiętając o ś r o d o w i s k u naturalnym. autoalarm * . • Zalecenia dotyczące jazdy . Parkowanie pojazdu: m o c n o zaciągnąć h a m u l e c p o s t o j o w y . ZaFecamy ostrożną i e k o n o m i c z n ą jazdę. w y j ą ć kluczyk. TG533T A teraz życzymy s z e r o k i e j d r o g i .strona 62. • W samochodzie z mechaniczną skrzynią biegów włączyć Pierwszy lub wsteczny bieg.strona 148. • Wyłączyć światłe zewnętrzne. z a m k n ą ć okna b o c z n e oraz przednie i tylne okno dachowe w y ł ą c z y ć silnik. • W samochodzie z automatyczną skrzynią biegów * kluczyk daje się wyjąć tylko wtedy. zdalne sterowanie falami radiowymi * strona 56. • Wentylatory chłodzące mogą pracować nawet po wyłączeniu silnika . • Dalsze informacje . Podczas fazdy nie należy wykonywać żadnycti czynności. W samochodzie z automatyczną skrzynią biegów *fc ustawić dźwignię wybieraka w pozycji P. gdy dźwignia wybieraka jest w pozycji P. centralny zamek # . które mogłyby odwracać iwagę od prowadzenia samochodu.strony 55r 149. zablokować drzwi. Radzimy stosować się do wskazówek udzielanytfi w radiowych komunikatach dla kierowców. obrona środowiska .Przy p a r k o w a n i u : • Zawsze mocno zaciągnąć hamulec posto­ jowy.strona 58. zablokować kierownicę. gdyż w przeciwnym razie po otwarciu drzwi kie­ rowcy roziegnie się sygnał ostrzegawczy.strona 152. • Obrócić kolo kierownicy aż do zablokowa­ nia {zabezpieczenie przed kradzieżą).

b świadectwa dopuszczenia do obrotu™-! ryginalne Części Zamienne i Akceso £>pet* można nabyć w Autoryzowanych cjach Dealerskich Opla. na podstawie których stwierdzJ|W ich niezawodność. Usterki techniczne należy niezwłocznie zgłaszać w Autoryzowanej Stacji Dealer­ skiej! W razie konieczności przerwać jazdę.• dukowanych i przeznaczonych do tego t ^ samochodu. Stacje te udzielają wszechstronnych informacji k±e w kwestii dopuszczalnych zmian znych . Samochód powinien być poddawany wysz­ czególnionym w Książeczce Obsługowej przeglądom okresowym w Autoryzowanych Stacjach Dealerskich Opla. zalecone w poszczegófnych rozdziałach niniejszej Instrukcji Obsługi. bezpieczeństwo i przy­ datność specjalnie do samochodów marki pel Mimo ciągłej analizy sytuacji na nku. Zapewniają wykonanie wszelkich prac zgodnie z zaleceniami fabrycznymi. .i wykonują fachowy m a okresowa . nie jesteśmy w stanie ocenić e n t ^ m arantować jakości innych wyrobówi wet gdyby posiadały odpowiednie atesty . • Wykaz przedstawicielstw firmy Opel strona 202. We własnym interesie prosimy o przestrzeanie następujących wskazówek: Zatecamy stosowanie „Oryginalnych Części Zamiennych i Akcesoriów Opel" oraz części zamiennych specjalnie wypro.W trosce o własne bezpieczeństwo Należy regularnie wykonywać czynności sprawdzające. Częścr te przeszły specjalflg|W| badania.strony 204 do Serwis O r y g i n a l n e Części Z a m i e n n e i A k c e s o r i a Opel Obsługa okresowa Autoryzowane Stacje Dealerskie Opla służą niezawodnym serwisem.

*• 23 . a być m o ż e także i n n e wyposażenie dodatkowe: % > • II Niniejsza Instrukcja Obsługi zawiera ponadto wiele ważnych informacji na temat użytkowania pojazdu.B y l to krótki przegląd najważniejszych funkcji samochodu. Prosimy czytać dalej! S a m o c h ó d ten ma jeszcze więcej wskaźników i przełączników. bezpieczeństwa jazdy i o b s ł u g i technicznej oraz k o m p l e t n y i n d e k s haseł.

Pasy bezpieczeństwa * Tylko w krajach z ustawowo nakazaną kontro­ lą zapięcia pasów. Skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Dealerską Opla. Opis dotyczy wszystkich wersji tablicy przyrządów. gdy jest zaciągnięta dźwignia hamulca postojowego i/lub poziom płynu hamulcowego bądź płynu w układzie hydraulicznym sprzęgła jest zbyt niski. Lampka zapaia się na kilka sekund po włączeniu zapłonu (towarzyszy jej dźwiękowy sygnał ostrzegawczy). Jeżeli lampka zaświeci się przy zwolnionej dźwigni hamulca postojowego: natychmiast przerwać jazdę. układ hydrauMczny sprzęgła Lampka świeci się przy włączonym zapłonie. przypomi­ nając o zapięciu pasów bezpieczeństwa. Układ hamulcowy.Wskaźniki i przyrządy 11933T Lampki kontrolne i ostrzegawcze Opisane tu lampki kontrolne i ostrzegawcze występują nie we wszystkich wersjach samo­ chodu . .

Wstępne podgrzewania silnika o zapłonie samoczynnym s£ Lampka świeci się podczas wstępnego pod­ grzewania świecami żarowymi (przy niskich temperaturach zewnętrznych). gdyż w przeciwnym razie może zadziałać blokada kierownicy. Lampka może czasami zaświecić się. Jeżeli lampka zaświeci się podczas jazdy: mogło nastąpić przerwanie smarowania silnika. . Układ ABS # {przeciwdziałający zabloko< waniu kół w trakcie hamowania) patrz strona 167r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 11934 r Ciśnienia oleju Lampka zapala się po włączeniu zapłonu j gaśnie wkrótce po uruchomieniu silnika. a w przypadku automatycz­ nej skrzyni biegów dźwignię wybieraka ustawić w pozycji N. • Wyłączyć zapłon Hamowana oraz obracanie kierownicy będzis wymagało większej siły. • Dźwignię zmiany biegów ustawić w położe­ niu neutralnym. gdy gorący silnik pracuje na biegu jałowym. W celu zatrzymania samochodu: • Wcisnąć pedał sprzęgła. • Nie wyjmować kluczyka z wyłącznika zapło­ nu aź do zatrzymania pojazdu. Zwrócić się o pomoc do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. ale po zwiększeniu prędkości obrotowej powinna zgasnąć. co może doprowadzić do jego uszkodzenia i zablokowania kół napędowych.

sifntk o zapłonie iskrowym Lampka zapala się po włączeniu zapłonu Zaraz po uruchomieniu słlnika lampka gaśnie Jeżeli fampka zaświeci się przyjjracującym silniku: usterka w układzie kontroli emisji.patrz strona 55. 11933 T Układ kontroli emisji .patrz strona 158. Chwilowe jednorazowe zapalenie się lampki nie świadczy o usterce. Jeżeli lampka zaświeci się w czasie jazdy: usterka w układzie elektronicznym silnika. Zaraz po uruchomieniu silnika lampka gaśnie. Należy zgłosić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla Jeżeli lampka błyska przy włączonym zapłonie: usterka immobilizera . Układ elektroniczny przełącza się na tryb awaryjny. Niezwłocznie zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. immobilizer silnik zapłonie samoczynnym Lampka zapala się po włączeniu zapłonu. Może jednak wzrosnąć zużycie paliwa i mogą ulec pogorszeniu osiągi . immobilizer silnik o zapłonie iskrowym Lampka świeci się przez kilka sekund po włączeniu zapłonu. Może nastąpić przekroczenie norm emisji. Jeżeli lampka błyska orzy włączonym usterka immobilizera . Jeżeli lampka zaświeci się w czasie jazdy: usterka w układzie elektronicznym silnika. Układ elektroniczny silnika.patrz strona 55. Układ elektroniczny przełącza się na tryb awa­ ryjny.Układ elektroniczny silnika. Gdy lampka błyska po włączeniu zapłonu: awaria grożąca uszkodzeniem katalizatora patrz strona 158 Niezwłocznie zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. umożliwiający kontynuowanie jazdy. . Należy zgłosić się do Autoryzowanej Slacji Dealerskiej Opla Nie należy zbyt długo jechać z zapaloną lampką ostrzegawczą (patrz strona 157). umożliwiający kontynuowanie jazdy.

Elektronicznie sterowany układ chłodzenia silnika # Lampka świect się przez kilka sekund po włączeniu zapłonu. Nie wolno dopuszczać do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa! Silnik o zapłonie samoczynnym. •D £3 11934T Światła drogowe Lampka śwfeci się przy włączonych światłach drogowych lub błyskaniu światłami drogowymi. Przyspieszone błyskanie: nastą­ piło przepalenie się żarówki kierunkowskazu. usterka w układzie chłodzenia silnika lub obie­ gu chłodzenia klimatyzacji Układ elektroni­ czny przełącza się na tryb awaryjny. Błyskanie lampki brakuje paliwa. Należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealer­ skiej Opla. 1 . Rezerwa paliwa # Gdy lampka zaświeci się: wyczerpuje się zapas paliwa. Przednie światła przeciwmgielne $ Lampka świeci się przy włączonych przednich światłach przeciwmgielnych. Tylne światło przeciwmgielne Lampka świeci się przy włączonym tylnym światłe przecrwmgieJnym. Nałeży zwrócić się do Autoryzowa­ nej Stacji Dealerskiej Opla (patrz strona 178} - Alternator Lampka zapala się po włączeniu zapłonu.Oznaczenie handlowe* patrz airona 222.K ie ru n ko ws kazy Lampka błyska przy włączonych kierunko­ wskazach. po opróżnie­ niu zbiornika paliwa należy wykonać skompli­ kowaną operację odpowietrzenia układu pali­ wowego. . Można kontynuować jazdę Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego . natychmiast zatankować. Zaraz po uruchomieniu silnika lampka gaśnie Jeżeli lampka zaświeci się podczas jazd zatrzymać samochód i wył Akumulator nie jest ładowany W przypadku silnika Y 20 DTH 1) może nie działać układ chłodzenia silnika Należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opła.patrz strona 209. Jeżeli lampka zaświeci się podczas jazdy.

W razie awarii jednego z kierunkowskazów przyczepy lub samochodu lampka nie błyska. 26 . Można jechać dalej. 161. Elektronicznie sterowane programy zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów Lampka świeci się przy włączonym trybie jazdy sportowej Dalsze informacje .- 11933 T Poduszki powietrzne napinacze pasów bezpieczeństwa patrz strony 83. Rozpoznawanie obciążenia siedzenia 3± patrz strany 93. 91. Usterka automatycznej skrzyni biegów lampka świeci się po włączeniu zapłonu i gaśnie wkrótce po uruchomieniu silnika. Należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla (patrz strona 146). Układ kontroli napędu (TC) układ stabilizacji dynamicznej (ESP) # patrz strony 160. zmieniając biegi ręcznie. Zapalenie się lampki podczas jazdy świadczy o wystąpieniu usterki. 94.patrz strona 143. Kierunkowskazy przyczepy $ Lampka błyska równocześnie z kierunko­ wskazami w dołączonej przyczepie.

Zakres niebezpieczny z prawej strony: groźne dla silnika jarze krocze nie dopuszczalnej maksym a fnej prędkości obrotowej W miarę możliwości należy na każdym biegu jechać w zakresie stosunkowo niskich prędkości obrotowych (od ok. krótkie naciśnięcie przycisku zerowania powoduje wyświetlenie licznika przez około 15 sekund. 29 . 2000 do 1 3000 obr/min" ) i z równomierną prędkością J Tablica przyrządów w tym samochodzie może różnić się od prezentowanej na ilustracji. Przełączanie między wskazaniem przebiegu dziennego a wskazaniem czasu następuje poprzez przytrzymanie przez około 2 sekundy wciśniętego przycisku zerowania (patrz następna strona). Gdy zapłon jest wyłączony. Obrotomierz ^ Prędkościomierz11 Wskazuje prędkość jazdy samochodu. Obrotomierz wskazuje prędkość obrotową silnika w obrotach na minutę.Licznik przebiegu dziennego Zerowanie p*zez wciśnięcie przycisku przy włączonym zapłonie i uaktywnionym liczniku przebiegu dziennego. Licznik przebiegu całkowitego Rejeslruje całkowity przebieg samochodu w kilometrach lub milach. Korzystanie z obrotomierza pomaga oszczędzać paliwo.

Nastawianie czasu Gdy wyświetlany jest czas. Sygnalizacja terminów przeglądów nie uwzględnia czasów postoju samochodu Z odłączonym akumulatorem.Wyświetlanie czasu na liczniku przebiegu ^ Przełączanie między wskazaniem przebiegu dziennego a wskazaniem czasu & następuje poprzez przytrzymanie przez około 2 sekundy wciśniętego przycisku zerowania. że w ciągu tygodnia lub przed przejechaniem 500 km przypada termin następnego przeglądu okresowego. naciskać przycisk zerowania na tablicy przyrządów: Wciśnięcie na około 2 sekundy Błyskanie godzin Krótkie naciśnięcia Nastawianie godziny Wciśnięcie na około 2 sekundy Błyskanie wskazania minut Krótkie naciśnięcia Nastawianie minut Wciśnięcie ny około 2 sekundy Wyzerowanie wskazań sekund. Przy włączonych światłach. umieszczonym pod przełącznikiem oświetlenia. można regu­ lować jasność wskazania (patrz strona 123). prawym pokrętłem radełkowanym 0. Należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Dlatego pierwszeństwo mają terminy przeglądów wpisane do Książeczki Obsługowej samochodu i nimi należy się kierować (patrz strona 204) 30 . oznacza to. Sygnalizacja terminu następnego przeglądu Gdy po włączeniu zapłonu na liczniku kilome­ trów ukaże się komunikat InSP.

9304 T Wskaźnik poziomu paliwa1' Wskazówka na czerwonym pcHu lub świeci się Wskazówka na czerwonym polu lub §J błyska = Kończy się paliwo. Nie wolno dopuszczać do całkowitego opróżnienia zbiornika palrwa! . - Uzupełnić paliwo patrz strona 155.

Wyświetlacz trójfunkcyjny # Pokazuje czas. infor­ macje związane z radioodtwarzaczem lub datę. można regulować jasność wyświetlacza (strona 123). dwa razy (aż zacznie błyskać wskazanie lat). czas trzeba nastawić ręcznłe. Na wyświetlaczu pojawi się: RDS TIME 0 . Nastawianie minuty ©: Zegar zaczyna odliczać sekundy od ( Nacisnąć © Nacisnąć © RDS . daty i tem­ peratury otoczenia przez około 1S sekund. Nastawianie daty i czasu Wyłączyć radioodtwarzacz Naciskać przyciski © i © nad wyświetlaczem w następujący sposób: Naciskać © przez około 2 sekundy: Błyska wskazanie dni O.zegar przechodzi w tryb nastawiania. krótkie naciśnięcie jednego z dwóch przycisków obok wyświetla­ cza powoduje wyświetlenie czasu. umieszczonym pod przełącznikiem oświetlenia. Nastawianie dnia © Błyska wskazanie miesięcy G: Nastawianie miesiąca ©: Błyska wskazanie lat 0: Nastawjanie roku © Błyska wskazanie godzin O: Nastawianie godziny ©: Błyska wskazanie minut 0. prawym pokręt­ łem radełkowanym 0.Gdy potrzebne jest tylko nastawienie czasu. która nada|e taki sygnał. aż na wyświetlaczu zacznie błyskać S i pojawi się „RDS TIME" (w tym czasie błyska wskazanie lat). przez około 3 sekundy. temperaturę otoczenia. . informacje związane z telefonem oraz zasięg jazdy. Wyłączanie i włączanie funkcji automatyczne­ go nastawiania czasu (na przykład w razie odbierania niewłaściwego sygnału czasu ze stacji nadawczej): Naciskać © Nacisnąć O Naciskać© przez około 2 sekundy . aż zacznie błyskać wskazanie godzin lub minut Automatyczne nastawianie daty i czasu *H Możliwe przy odbiorze sygnału czasu ze stacji RDS 1 '. W samochodach z zainstalowa­ nym telefonem ^ istnieje możliwość wyboru języka komunikatów . Gdy zapłon jest wyłączony.patrz instrukcja obsługi radioodtwarzacza z integralnym telefonem Przy włączonych światłach.Radio Data System.Funkcja wyłączona RDS TIME 1 = Funkcja aktywna trzy razy. w trybie nastawiania należy tyle razy naciskać ©. Automatyczne nastawienie następuje po włą­ czeniu radia i odebraniu sygnału czasu RDS Na wyświetlaczu ukazuje się wówczas symbol JL Gdy sygnał czasu nie jest odbiera­ S ny.

datę i czas trzeba nastawić ponownie. Przerwa w dopływie prądu W razie przerwy w dopływie prądu lub spadku napięcia akumulatora poniżej określonej wartości. datę i czas należy nastawić zgodnie z opisem pod hasłem „Nastawianie daty i czasu r .patrz strona 222. jezdnia może już być oblodzona. 33 . W przypadku radioodtwarzaczy z funkcją RDS czas zostaje nastawiony automatycznie z chwilą odebrania sygnału czasu emitowanego przez stację RDS (patrz strona 32). Po przyłączeniu akumulatora lub jego naładowaniu.Temperatura zewnętrzna Spadek temperatury sygnalizowany jest natychmiast. Uwaga: Gd. •okazywana jest temperatura kilku stopni | wyżej 0°C. a jej wzrost z pewnym opóźnieniem. W samochodach z zainstalowanym telefo­ nem ^ temperatura zewnętrzna pokazywana jest w sposób przedstawiony na ilustracji powyżej W niektórych wersjach samochodu z silnikiem Y 20 DTH 1 1 temperatura zewnętrzna pokazy­ wana jest w sposób przedstawiony na ilustracji obok. Oznaczenie handlowe .-cC lub symbolu F sygnalizuje usterkę Należy zlecić usunięcie jej przyczyn Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.wyjątki opisane są poniżej). Symbol ten nie znika aż do chwili. kiedy temperatura zewnętrzna wzrośnie do +5°C. Sygnalizacja usterki Pojawienie się na wyświetlaczu ~. W celu ostrzeżenia przed oblodzeniem na­ wierzchni. gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 3°C na wyświetlaczu pojawia się symbol 3& (nie we wszystkich wersjach samo­ chodu .

daty i temperatury otoczenia przez około 15 sekund. Ilustracja powyżej pokazuje wyświetlacz w wersji z zainstalowanym telefonem Nastawianie daty i czasu Wyłączyć radioodtwarzacz. Nastawianie roku ©: Błyska wskazanie godzin 0: Nastawianie godziny ©: Błyska wskazanie minut 0 Nastawianie minuty ©. temperaturę oto­ czenia oraz informacje układu kontrolnego.Ussch u a s s . Wyświetlacz działa przy włączonym zapłonie. Czas i temperatura otoczenia są pokazywane stale a data przy wyłączonym radioodtwarza­ czu. W samochodach z za i n sta [cwanym telefonem ^= istnieje możliwość wyboru języka komunikatów . Naciskać przyciski © i © nad wyświetlaczem w następujący sposób: Naciskać © przez około 2 sekundy. informacje związane z radio­ odtwarzaczem * lub datę. b tand Wyświetlacz wielofunkcyjny Pokazuje czas. Komunikaty ostrzegawcze układu kon­ trolnego mają pierwszeństwo przed wskaza­ niami komputera pokładowego. Błyska wskazanie dni 0: Nastawianie dnia ©: Błyska wskazanie miesięcy 0: Nastawianie miesiąca © Błyska wskazanie lat 0. umieszczonym pod przełącznikiem oświetlenia. można regulować jasność wyświetlacza (strona 123).patrz instrukcja obsługi radioodtwarzacza z integralnym telefonem. Zegar zaczyna odliczać sekundy od 0. prawym pokręt­ łem radełkowanym 0. krótkie naciśnięcie jednego z dwóch przycisków nad wyświetla­ czem lub jednego z przycisków w dźwigni przełącznika wycieraczek powoduje wyświe­ tlenie czasu. komputera pokładowego i związane z telefo­ nem sfc. Gdy zapłon jest wyłączony. 34 . Przy włączonych światłach.

Na wyświetlaczu po kolei pojawiają się ewentualne zapamiętane komunikaty o usterkach (patrz następna strona). Dane w pamięci komputera pokładowego uległy skasowaniu Komputer pokładowy patrz strona 38 Sygnalizacja usterki Pojawienie się na wyświetlaczu symbolu F sygnalizuje usterkę. aż na wyświetlaczu zaczrie błyskać £ i pojawi się „RDS TIME" {w tym czasie błyska wskazanie lat). W przypadku radioodtwarzaczy z funkcją RDS ^ czas zostaje nastawiony automatycz­ nie z chwilą odebrania sygnału czasu emito­ wanego przez stację RDS (patrz strona 32). Na wyświetlaczu pojawi się: RDS TIME 0 = Funkcja wyłączona RDS TIME 1 . Po przyłączeniu akumulatora lub jego nałado­ waniu.p d y potrzebne jest tylko nastawienie czasu. Na wyświetlaczu ukazuje się wówczas synbolS Gdy sygnał czasu nie jest odbierany. czas trzeba nastawić -ęcznie Wsączanie i włączanie funkcji automatycz­ nego nastawiania czasu (na przydad w razio odbierania niewłaściwego sygnału czasu ze stacji nadawczej). przez około 3 sekundy. Naciskać © Nacisnąć© Naciskać © przez około 2 sekundy . dwa razy (aż zacznie błyskać wskazanie lat). Po przyłączeniu lut naładowaniu akumulatora układ kontrolny automatycznie sprawdza wszystkie funkcje. Nacisnąć 0 Nacisnąć© 1J RDS = Radio Data System .zegar przechodzi w tryb nastawiania. Przerwa w dopływie prądu W razie przerwy w dopływie prądu Łub spadku napięcia akumulatora poniżej określonej wartości. aż zacznie błyskać wskazanie godzin lut minut flkrtom a tyczne nastawianie dały i czasu $ Mcżfiwe przy odbiorze sygnału C2asu ze stacji RCS1l która nadaje taki sygnał Aromatyczne nastawienie następuje po włączeniu radia i odebraniu sygnału czasu RDS. W Trybie nastawiania należy tyle razy nacis­ kać 0. datę i czas należy nastawić zgodnie z opisem pod hasłem „Nastawianie daty i cza­ su". Należy zlecić usunięcie jej przyczyn Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. dane przechowywane w pamięci urządzenia zostają utracone.Funkcja aktywna trzy razy.

Coolant Level (. Niezwłocznie sprawdzić poziom i uzupełnić olej (patrz strona 206). Na wyświetlaczu ukazują się komunikaty o ewentualnych usterkach. . włącznie z przewodami i bezpiecznikami. ^g^u Brake Pad (= Klocki hamulcowe) Okładziny cierne przednich hamulców tarczowych osiągnęły minimafną grubosć.Poziom płynu chłodzącego) Zbyt niski poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym Uzupełnić płyn (patrz strona 209) W celu usunięcia przyczyny ubytku płynu należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla w celu wymiany klocków hamulcowych. Biegi trzeba zmieniać ręcznie (patrz strona 146). Niektóre komunikaty o usterkach są wyświetlane w postaci skróconej. działanie automatycznej skrzyni biegów a także ważniejsze żarówki oświe­ tlenia zewnętrznego. gruboś­ ci okładzin ciernych przednich hamulców tar­ czowych. komunikat Brake Lamp Check (= Kontrola świateł hamowania) zniknie po jednorazowym naciśnięciu pedału hamulca. Gdy wszystkie monitorowane funkcje wykażą stan prawidłowy.Wyświetlacz wielofunkcyjny % Układ k o n t r o l n y Układ ten kontroluje poziomy płynów. Automatic Gearbox (= Automatyczna skrzynia biegów) Awaria: skrzynia biegów nie przełącza się automatycznie. Przy kontroli żarówek usterka jest sygnalizowana tylko wtedy. gdy dany obwód elektryczny jest włączony. Sygnalizacja usterek: Engine Oil Level (= Poziom oleju w silniku) Zbyt niski poziom oleju w silniku. W celu usunięcia przyczyn usterki należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opia. którym towarzyszy podświetlone ostrzeżenie CHECK (w samochodach bez instalacji telefonu 3=) W razie wystąpienia kilku usterek są one wyświetlane po kolei. Po włączeniu zapłonu układ kontroli automa­ tycznie sprawdza wszystkie funkcje.

patrz strona 212. Headlamp Taił Light po 15 minutach od ostatniego potwierdzenia pojawiająsię ponownie.). Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapło­ nu. Należy potwierdzić przyjęcie komuni­ katu do wiadomości przez wciśnięcie przycisku S lub R na dźwigni wycieraczek. przypominając o wy­ kryciu jednej lub kilku usterek (nie dotyczy samochodów z instalacją telefonu Komunikaty ostrzegawcze Brake Lamp Fuse oraz Brake Lamp oraz W razie zasygnalizowania usterki przestają pojawiać się wskazania komputera pokłado­ wego. Jeżeli wystąpiło kilka usterek. po koiei wymagają potwierdzenia. Wash Fluid Level (= Poziom płynu do spryskiwaczy) Zbyt niski poziom płynu do spryskiwaczy szyby. Headlamp Tail Light (= Światła mijania. Uzupełnić płyn . tylne światła pozycyjne) Awaria świateł mijania lub tylnych świateł pozycyjnych. Po usunięciu przyczyny usterki należy włożyć nowy bezpiecznik.Sygnalizacja usterek (cd. 37 i . Brake Lamp {= Światła hamowania) Awaria świateł hamowania. zapamiętane komunikaty ostrzegawcze po koiei ukazują się na wyświetlaczu. I Brake Lamp Fuse (= Bezpiecznik świateł hamowania) Przepalony bezpiecznik. Po usunięciu usterek komunikaty zostają automatycznie skasowane. Po wykonaniu tej operacji komunikat znika z wyświetlacza i mogą się na nim pojawić wskazania komputera pokładowego Pozosta­ je jednak podświetlone ostrzeżenie CHECK z prawej strony ekranu.

wybór funkcji Naciskać przycisk S. Do jego obsługi służą dwa przyciski na dźwigni przełącznika wy de raczek. naciskając przycisk R. aż pojawi się odpowiednia funkcja: • Chwilowe zużycie paliwa • Średnie zużycie paliwa • Całkowite zużycie paiiwa • Średnia prędkość jazdy • Przejechany dystans • Zasięg jazdy • Stoper • Temperatura zewnętrzna Niektóre z powyższych wskazań pojawiają się w postaci skróconej. Komunikaty ukfadu kontrolnego mają zawsze pierwszeństwo. Przycisk R .kasowanie iMlftfPF Podczas wskazywania: • Średniego zużycia paliwa • Całkowitego zużycia paliwa • Średniej prędkości • Przejechanego dystansu funkcje te można oddzielnie zerować i rozpoczynać pomiar od nowe.Przycisk S . Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku R przez przynajmniej 2 sekundy powoduje jednoczesne uruchomienie pomiaru dla wszystkich tych funkcji. Uprzednio wskazywane wartości zostają automatyczn ie s ka sowa ne Równ ocze śn ie zostaje wyzerowany stoper Wartości chwilowego zużycia paiiwa oraz temperatury zewnętrznej nie są kasowane. Wyświetlacz wielofunkcyjny Komputer pokładowy Komputer pokładowy podaje na bieżąco reje­ strowane i aralizowane dane o samochodzie. .

9 mpg przy prędkości powyżej 13 km/h przy prędkości powyżej 8 mph) przy wyłączonym dopływie paliwa przy wyłączonym dopływie paliwa) Średnie zużycie paliwa Obliczanie średniego zużycia paliwa można w każdej chwili rozpocząć od nowa . Całkowite zużycie paliwa Wskazanie zużytej ilości paliwa. 621 25.51 f 0 0 km 25.Mom. IE€7 . 05. 05. (tokm 1998 1 ^ Uerbraucfr ^T. Wskazanie w \ (wskazanie w gal). Wskazanie w 1/100 km (wskazanie w m/gał).0 1/100 km (wskazanie 999. wciskając przycisk R. Uerbr. 05.na przy­ kład na stacji benzynowej . Wskazanie w l/h przy prędkości poniżej 13 km/h (wskazanie w gal/h przy prędkości poniżej 8 mph) Wskazanie w 1/100 km (wskazanie w mpg Wskazanie 0. Pomiar można w każdej chwili rozpocząć od nowa. aa . IE€7 99S 199S Chwilowe zużycie paliwa Wskazanie zmienia się zależnie od prędkości. Uerbr.przez wciśnięcie przycisku R.

na przykład na początku podróży . nowa wartość zasięgu pokazywana jest po wciśnięciu przycisku R lub pojawi się automatycznie po przejechaniu niewielkiego odcinka drogi. Po zatankowaniu pafiwa. Pomiar można w każdej chwili uruchomić wciskając przycisk R Wskazanie w km (Wskazanie w milach). Wskazanie w km (Wskazanie w milach).wciskając przycisk R Przerwy w podróży przy wyłączonym zapłonie są pomijane w obliczeniach. Zasięg jazdy powyżej 50 km Zasięg jazdy jesl obliczany na podstawie aktualnej ilości paliwa w zbiorniku i średniego jego zużycia na odcinku ostatnich 20 do 30 km. Przejechany dystans Wskazanie liczby przejechanych do tej pory kilometrów. . Wskazanie w 0 km/h (Wskazanie w 0 mph).MfiUHIlttllll Średnia prędkość Obliczanie średniej prędkości można w każdej chwili rozpocząć od nowa .

Wskazanie w km (Wskazanie w milach).. wyświetlacz przełącza srę na „Rangę" (.30 km n 7 4 4 ! -I . jezdnia może już być oblodzona. Po przerwie w podróży następuje automatyczne przełączenie na . a 41 . Wskazanie w C. Określanie czasu samej jazdy: wyłączenie zapłonu powoduje zatrzymanie stopera.. 199S IBS? I — — i FFIIANIMNFIMIM .zasięg jazdy) bez naciskania przycisku S. Ostrzeżenie to jest wyłączane po wybraniu innej funkcji. Uwaga. Stoper Kolejne naciskanie przycisku R powoduje: zerowanie . Temperatura zewnętrzna Spadek temperatury sygnalizowany jest natychmiast. wyświetlacz automatycznie przełącza się na pokazywanie temperatury zewnętrznej. W celu ostrzeżenia przed oblodzeniem nawierzchni.start .Zasięg jazdy".zerowanie . r: 05.stop .nr Zasięg jazdy poniżej 50 km Gdy ilość paliwa w zbiorniku starcza na mniej niż 50 km.IXa tejuF. a jej wzrost z pewnym opóźnieniem. Po włączeniu zapłonu stoper rozpoczyna zliczanie od punktu. w którym został zatrzymany. I StoRp-uhr 2m i n 1 &4s 993 Russ&n i i ć. gdy temperatura otoczenia znajdzie się w zakresie od +3°C do -5°C. Gdy pokazywana jest temperatura kilku stopni powyżej QaC.

prawym pokrętłem radełkowanym 0. • '• . umieszczonym pod przełącznikiem oświetlenia. informacje układu kontrolnego r dane z systemu informacyjnego. datę. Gdy system informacyjny jest wyłączony. Datę i czas można również ustawić za pośrednictwem systemu informacyjnego patrz instrukcja obsługi systemu. data i temperatura zewnętrzna Komunikaty ostrzegawcze układu kontrolnego mają pierwszeństwo przed wskazaniami systemu informacyjnego. Przy włączonych światłach.r '1 42 l . Na wyświetlaczu pokaże się menu nastawiania daty i czasu. Działanie systemu informacyjnego opisane jest w instrukcji obsługi systemu. Można nastawić godzinę. pokazywany jest czas.Naciśnięcie © Naciśnięcie © Naciśnięcie © Naciśnięcie © Naciśnięcie 0 Naciśnięcie © Naciśnięcie © Naciśnięcie © Naciśnięcie © Naciskać © Naciśnięcie © nastawianie godziny przełącza na nastawianie minut nastawianie minut przełącza na nastawianie dnia nastawianie dnia przełącza na nastawianie miesiąca nastawianie miesiąca przełącza na nastawianie lat nastawianie roku aż wybrane zostanie „OK". Nastawianie czasu r daty Przy włączonym systemie informacyjnym odpowiednio naciskać przycisk* © i © nad wyświetlaczem: Naciskać 0 przez około 2 sekundy. Wyświetlacz graficzny # Pokazuje czas. zatwierdza wykonane nastawienia. można regulować jasność wyświetlacza (strona 123). temperaturę otoczenia.

można zastąpić czas satelitarny GPS wartością podaną ręcznie lub czasem podawanym przez system RDS (. Naciskać © aż zostanie wybrane „Time Correction" (korekcja czasu). Temperatura zewnętrzna Spadek temperatury sygnalizowany jest natychmiast. 03 .Automatic" . Uwaga Gdypokazywana jest te mperatura kilku stopni powyżej Ó"C. .Korekcja czasu satelite GPS Naciskać© przez około 2 sekundy. wskazanie trzeba nastawić ręcznie lub skorygować parametry automatycznego nastawiania ^ GPS = Global Positioning System . Gatom 19 . Automatyczne nastawianie czasu Automatyczne nastawienie następuje po włą­ czeniu radia obsługującego system informa­ cyjny i odebraniu sygnału czasu z satelity GPS1J Gdy wyświetlany czas nie odpowiada czasowi lokalnemu (np. Datę i czas można również skorygować za pośrednictwem systemu informacyjnego patrz instrukcja obsługi systemu. Na wyświetlaczu ukaże się menu nastawiania daty i czasu.automatycznie).nastawienia zostają zatwierdzone. Nacisnąć 0 . Naciskać © aż wybrane zostanie „OK\ Nacisnąć© . z powodu różnych stref czasowych lub sezonowej zmiany czasu).system nawigacji satelitarnej. a jej wzrost z pewnym opóźnieniem. jezdnia możejuż być oblodzona.

Ostrzeżenie o kończącym się paliwie Gdy paliwa w zbiorniku pozostanie na mniej niż 50 km. Na wyświetlaczu po kolei pojawiają się ewentualne zapamiętane komunikaty o usterkach (patrz następna strona). dane przechowywane w pamięci systemu informacyjnego zostają utracone.Przerwa w dopływie prądu W razie przerwy w dopływie prądu lub spadku napięcia akumufatora poniżej określonej wartości. 44 . gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 3*C na wyświetlaczu pojawia się stosowny komunikat. na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy. datę i czas należy nastawić zgodnie z opisem na poprzednich stronach. Potwierdzenie zapoznania się z komunikatem Zapoznanie się z komunikatem należy potwierdzić naciśnięciem przycisku wielofunkcyjnego na panelu systemu informacyjnego. wymagają potwierdzenia po kolei. W celu ostrzeżenia przed oblodzeniem nawierzchni. Jeżeli jest kilka komunikatów ostrzegawczych. Po przyłączeniu lub naładowaniu akumulatora układ kontrolny automatycznie sprawdza wszystkie funkcje. Po przyłączeniu akumulatora Jubjego naładowaniu.

Uzupełnić płyn (patrz strona 209). Po włączeniu zapłonu układ kontrolny automatycznie sprawdza wszystkie funkcje. W razie wystąpienia kilku usterek. W celu usunięcia przyczyn ubytku należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. gruboś­ ci okładzin ciernych przednich hamulców tarczowych. Coolant Level (= Poziom płynu chłodzącego) Zbyt niski poziom płynu chłodzącego w zbior­ niku wyrównawczym.Wyświetlacz graficzny układ k o n t r o l n y Układ ten kontroluje poziomy płynów. 45 . komunikat Brake Lamp Check ł= Kontrola świateł hamowania) zniknie po jednorazowym naciśnięciu pedału hamulca Na wyświetlaczu ukazują się komunikaty o ewentualnych usterkach. W celu usunięcia przyczyny usterki należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. razem z ich przewodami i bezpiecznikami. Brake Pad (. Należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla w celu wymiany klocków hamufcowych. są one wyświetlane po kolei Niektóre komunikaty o usterkach są wyświetlane w postaci skróconej Sygnalizacja usterek: Engine Oil Level (^ Poziom ofeju w silniku) Zbyt niski poziom oleju w silniku Należy niezwłocznie sprawdzić poziom i uzupełnić olej (patrz strona 206). Przy kontroli żarówek usterka jest sygnalizowana tylko wtedy. jak również ważniejsze żarówki oświetlenia zewnętrznego. działanie automatycznej skrzyni biegów H=. gdy dany obwód elektryczny jest włączony. Gdy wszystkie monitorowane funkcje wykażą stan prawidłowy.Automatyczna skrzynia btegów) Awaria: skrzynia biegów nie przełącza się automatycznie. Biegi trzeba zmieniać ręcznie (patrz strona 146). Automatic GearbOK (.Klocki hamulcowe) Okładziny cierne przednich hamulców tarczowych osiągnęły minimalną grubość.

Komunikaty cstrzegawcze Srakę Lamp Fuse Brake Lamp Headlamp Tali Llght Zapoznanie się z komunikatem należy po­ twierdzić naciśnięciem przycisku wielofunk­ cyjnego na panelu systemu informacyjnego Jeżeli pojawiło się kilka komunikatów o uster­ kach. Wash Fluid Level (. Headlamp Tail Light {= Światła mijania.Sygnalizacja usterek (cd ): Srakę Lamp Fuse (= Bezpiecznik swiatet hamowania) Przepalony bezpiecznik. Po usunięciu przyczyny usterki należy włożyć nowy bezpiecznik.patrz strona 212. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu zapamiętane komunikaty o usterkach po kolei ukazują się na wyświetłaczu. Po usunięciu usterek komunikaty zostają automatycznie skasowane. tylne światła pozycyjne) Awaria świateł mijania lub tylnych świateł pozycyjnych. po kolei wymagają potwierdzenia iflwfiwuhiH po "15 minutach od ostatniego potwierdzenia pojawiają się ponownie. Uzupełnić płyn .Poziom płynu do spryskiwaczy) Zbyt niski poziom płynu do spryskiwaczy szyby. . Po wykonaniu tej operacji komunikat znika z wyświetlacza i mogą się na nim pojawić wskazania systemu informacyjnego. Brake Lamp Światła hamcwania) Awaria świateł hamowania.

Naciśnięcie© -nastawianie godziny Naciśnięcie O - przełącza na nastawianie minut Naciśnięcie © - nastawianie minut Naciśnięcie €> - przełącza na nastawianie dnia Naciśnięcie© - nastawianiednia Naciśnięcie © - przełącza na nastawianie miesiąca Naciśnięcie© - nastawianie miesiąca Naciśnięcie O - przełącza na nastawianie lat Naciśnięcie © - nastawianie roku Naciskać O - aż wybrane zostanie „OK", Naciśnięcie © -zatwierdza wykonane nastawienia. Wyświetlacz k o l o r o w y * Pokazuje czas, datę, temperaturę otoczenia, informacje układu kontrolnego i dane z systemu informacyjnego Działanie systemu informacyjnego opisane jest w instrukcji obsługi systemu. Gdy system informacyjny jest wyłączony, pokazywany jest czas, data i temperatura zewnętrzna. Komunikaty ostrzegawcze układu kontrolnego mają pierwszeństwo przed wskazaniami systemu informacyjnego. Przy włączonych światłach, prawym pokrętłem radełkowanym ©, umieszczonym pod przełącznikiem oświetlenia, można regulować jasność wyświetfacza (strona 123). Nastawianie czasu 1 daty Przy włączonym systemie informacyjnym odpowiednio naciskać przyciski O i © nad wyświetlaczem Naciskać O przez około 2 sekundy. Na wyświetlaczu pokaże się menu nastawiania daty i czasu. Można nastawić godzinę. Dalę i czas można również ustawić za pośrednictwem systemu informacyjnego patrz instrukcja obsługi systemu.

47

I

Korekcja czasu podawanego przez satelita GPS Naciskać © przez około 2 sekundy. Na wyświetlaczu ukaże się menu nastawiania daty i czasu, aż zostanie wybrane „Time Naciskać O Correction'1 (korekcja czasu). Nacisnąć 0 - można zastąpić czas satelitarny GPS wartością podaną ręcznie lub czasem podawanym przez system RDS („Automatic* - automatycznie), Naciskać O aż wybrane zostanie nOK". Nacisnąć O - nastawienia zostają zatwierdzone. Automatyczne nastawianie czasu Automatyczne nastawienie następuje po włączeniu radia obsługującego system informacyjny i odebraniu sygnału czasu z satelity GPS1'. Gdy wyśwretlany czas nie odpowiada czasowi lokalnemu (np. z powodu różnych stref czasowych lub sezonowej zmiany czasu), wskazanie trzeba nastawfć ręcznie lub skorygować parametry automatycznego n a sta wiania. Temperatura zewnętrzna Spadek temperatury sygnalizowany jest natychmiast, a jej wzrost z pewnym opóźnieniem Uwaga: Gdy pokazywana jest temperatura kilku stopni powyżej 0°C. jezdnia może już być oblodzona.

Datę i czas można również skorygować za pośrednictwem systemu informacyjnego patrz instrukcja obsługi systemu.

> GPS = Global Positioning System - system nawigacji satelitarnej 4»

Przerwa w dopływie prądu W razie przerwy w dopływie prądu lub spadku napięcia akumulatora poniżej określonej wartości, dane przechowywane w pamięci systemu informacyjnego zostają utracone. Po przyłączeniu akumulatora lub jego nałado­ waniu, datę i czas należy nastawić zgodnie z opisem na poprzednich stronach. Po przyłączeniu lub naładowaniu akumulatora układ kontrolny automatycznie sprawdza wszystkie funkcje Na wyświetlaczu po kolei pojawiają się ewentualne zapamiętane komunikaty o usterkach (patrz następna strona). W celu ostrzeżenia przed oblodzeniem nawierzchni, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 3X na wyświetlaczu pojawia się stosowny komunikat. Ostrzeżenie o kończącym się paliwie Gdy paliwa w zbiorniku pozostanie na mniej niż 50 kmh na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy. Potwierdzenie zapoznania się z komunikatem Zapoznanie się z komunikatem należy po­ twierdzić naciśnięciem przycisku wielo­ funkcyjnego na panelu systemu informacyjne­ go Jeżel* jest kilka komunikatów ostrzegaw­ czych, wymagają potwierdzenia po kolei

4g

Wyświetlacz kolorowy układ kontrolny Układ ten kontroluje poziomy płynów, gruboś­ ci okładzin ciernych przednich hamulców Tarczowych, działanie automatycznej skrzyni biegów jak również ważniejsze żarówki oświetlenia zewnętrznego, razem z ich prze­ wodami i bezpiecznikami. Przy kontroli żaró­ wek usterka jest sygnalizowana tylko wtedy, gdy dany obwód elektryczny jest włączony. Po włączeniu zapłonu układ kontrolny automatycznie sprawdza wszystkie funkcje Gdy wszystkie monitorowane funkcje wykażą stan prawidłowy, komunikat Brake Lamp Check (= Kontrola świateł hamowania) zniknie po jednorazowym naciśnięciu pedału hamulca. Na wyświetlaczu ukazują się komunikaty o ewentualnych usterkach. W razie wystąpie­ nia kilku usterek, są one wyświetlane po kolei. Niektóre komunikaty o usterkach są wyświetlane w postaci skróconej Sygnalizacja usterek: Engine Oli Level Poziom oleju w silniku) Zbyt niski poziom oleju w silniku. Należy niezwłocznie sprawdzić poziom i uzupełnić olej (patrz strona 206). Coolant Level {- Poziom płynu chłodzącego) Zbyt niski poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym. Uzupełnić płyn (patrz strona 209). W celu usunięcia przyczyn ubytku należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opia.

Automatlc Gearbox (= Automatyczna skrzynia biegów) Awaria skrzynia biegów nie przełącza się automatycznie. Biegi trzeba zmieniać ręcznie (patrz strona 146). W celu usunięcia przyczy­ ny usterki należy zwrócić się do Autoryzowa­ nej Stacji Dealerskiej Opla. Brake Pad (- Klocki hamulcowe) Okładziny cierne przednich hamulców tarczo­ wych osiągnęły minimalną grubość. Należy zwrócić słę do Autoryzowanej Stacji Deaierskiej Opla w ceiu wymiany klocków hamulcowych.

€0

Sygnalizacja usterek (cd): Brake Lamp Fuse (= Bezpiecznik świateł hamowania) Przepalony bezpiecznik. Po usunięciu przyczyny usterki nafezy włożyć nowy bezpiecznik. Brake Lamp (= Światła hamowania) Awaria świateł hamowania. Headlamp Tail Light (- Światła mijania, tylne światła pozycyjne)

Po wykonaniu tej operacji komunikat znika z wyświetlacza i mogą się na nim pojawić wskazania systemu informacyjnego. Komunikaty ostrzegawcze Brake Lamp Fuse oraz Brake Lamp oraz Headlamp Taił Light Zapoznanie się z komunikatem należy potwierdzić naciśnięciem przycisku wielofunkcyjnego na panelu systemu informacyjnego. Jeżeli pojawiło się kilka komunikatów o usterkach, po kolei wymagają potwierdzenia. po 15 minutach od ostatniego potwierdzenia pojawiają się ponownie Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu zapamiętane komunikaty o usterkach po kolei ukazują się na wyświetlaczu. Po usunięciu usterek komunikaty zostają automatycznie skasowane.

BpSff*
*

M

t

Awaria świateł mijania lub tylnych świateł pozycyjnych. Wash Fluid Level (= Poziom płynu do spry ski waczy) Zbyt niski poziom płynu do spryskiwaczy szyby. Uzupełnić płyn - patrz strona 212.

51

Elektroniczna rejestracja d a n y c h w systemach płatnych wjazdów W samochodach wyposażonych w szyby termo refleksyjne & kartę elektroniczną dc regułowania płatności należy umieszczać w zaczerrtionej strefie przedniej szyby za lusterkiem wstecznym. me są w stanie zapewnić takiej jakości odbioru. Radioodtwarzacz w samochodzie z zainstalowanym telefonem ^ Obsługa radioodtwarzacza opisana jest w instrukcji dla radioodtwarzacza z integralnym telefonem System informacyjny System informacyjny opisany jest w osobnej instrukcji. jak anteny usytuowane na dużych wysokościach w przypadku odbiorników domowych • Zmieniająca się odległość od nadajnika. umieszczone względnie blisko ziemi. mogą wystąpić zakłócenia w rejestracji danych. Pod względem odbioru w zakresie UKF radioodtwarzacze samochodowe różnią się od domowych Anteny samochodowe. szum. zniekształcenia J U D całkowity zanik odbioru. . Wskazania radioodtwarzacza ukazują się na trój funkcyjnym fub wielofunkcyjnym wyświetlaczu kontrolnym. • nakładanie się sygnałów wskutek odbić oraz • przesłaniane fal radiowych mogą powodować trzeszczenia.patrz ilustracja Gdy karta elektroniczna nie zostanie umieszczona w obrębie tego obszaru.Radioodtwarzacz # Radioodtwarzacz obsługuje się zgodnie z dołączoną do niego instrukcją. z jego iewej lub z prawej strony .

być obsługiwane zdalnie. ze względu moc sygnałów radiowych. standard NMT Sieć D (GSM 900) Sieć E (GSM 1800) Maksymalna moc nadawcza. Piątego urządzenia te można wykorz wac ty to przy użyci u ze wnet rz n ei a n Przy montowaniu instalacji i korzystaniu z telefonu samochodowego należy przestrzegać zaleceń montażowych producenta oraz instrukcji obsługi urządzenia. Nie wolno przekraczać następujących mocy nadawczych: Zakres częstotliwości: Fale krótkie do 50 MHz 8 m 4m 2m 70 cm 23 cm SiećC. Gniazda elektryczne. za pomocą przy­ cisków umieszczonych na kole kierownicy. mogąi pracy we wnęlrzu samochodu zał dziatanie jego układów elektronicznych.Telefony przenośne i radiotelefony (radia CB) $ Telefony przenośne i radiot dowaną anteną. 100 W 20 W 20 W 50 W 50 W 10 W 25 W 20 W 10 W Przyciski s t e r u j ą c e na k i e r o w n i c y 3= Radioodtwarzacz i system informacyjny moga. patrz strona 77. Obsługa radioodtwarzacza s£ i systemu informacyjnego opisana jest w osobnej instrukcji. Późniejszy montaż telefonu lub radiotelefonu należy zlecać Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. 53 .

pokrywa silnika Dorabianie kluczyków Tylko kluczyki zamówione w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opta gwarantują prawidłowe działanie układu immobilizera. Zapasowe kluczyki powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu Zablokowanie i odblokowanie drzwi Od zewnątrz: mechaniczne .Kluczyki. centralny zamek # .patrz strona 4. Mogą one zostać otwarte tylko od zewnątrz. jeżeli nie jest wciśnięty przycisk blokady zamka. drzwi. W Ten sposób można uniknąć niepotrzebnych kosztów i ewentualnych problemów z towarzystwem ubezpieczeniowym lub z roszczeniami gwarancyjnymi. wciśnięcie przycisku blokady w otwartych drzwiach kierowcy jest niemożliwe. Blokada otwierania t y l n y c h d r z w i od wewnątrz Pokrętło w zamku tylnych drzwi obrócić kluczykiem z pozycji pionowej w prawo drzwi nie dadzą się wówczas otworzyć od wewnątrz. 54 .patrz strona 56. Od wewnątrz: Wcisnąć bądź wyciągnąć przycisk blokady. zdalne sterowanie # .patrz strona 58. W celu zabezpieczenia przed niezamierzo­ nym zablokowaniem drzwi po ich zatrzaśnię­ ciu.

Gdy lampka kontrolna O łub sfe zaświeci się po uruchomieniu silnika. Włączanie: Wyłączyć silnik t obrócić kluczyk do pozycji •. Blokady tej nie da się wyłączyć w żaden inny sposób j djatepo zapasowy kluczyk należy przechowywać w bezpiecznym miejscu! Lampka kontrolna immobilizera Po włączeniu zapłonu na chwilę zapaJa się lampka kontrolna O lub tffe. 55 . należy spróbować uruchomić silnik za pomocą kluczyka zapasowego i zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. uniemożliwiającemu rozruch silnika. oznacza to wystąpienie usterki w układzie elektronicznym silnika łub w układzie kontroli emisji . • powtórzyć operację rozruchu. Gdy lampka błyska przy włączonym zapłonie. Gdy lampka kontrolna lub ^ nadal błyska.Immobilizer Zabezpiecza samochód przed kradzieżą d2ięki elektronicznemu układowi. Kartę Pojazdu należy okazywać przy korzystaniu z usług Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Należy wykonać następujące czynności.patrz strona 158. Karta Pojazdu zawiera wszystkie dane samochodu i dlatego nie powinno się jej przechowywać wewnątrz pojazdu. • kluczyk w wyłączniku zapłonu obrócić do pozycji • odczekać około 2 sekundy. Silnika nie da się uruchomić. Wyłączanie: Obrócić kluczyk do położenia M (włączony zapłon) Silnik można teraz uruchomić. oznacza to wystąpienie usterki w układzie. Uwaga Immobifizer nie blokuje drzwi i dlatego po opuszczeniu samochodu należy zawsze zablokować zamki i włączyć autoalarm aj:.

Centralny zamek patrz strona 58 Mechaniczne zabezpieczenie przed kradzieżą patrz strona 59. chronić go przed wilgocią i niepotrzebnie nie uruchamiać. zasięg może ulec skróceniu. Przy korzystaniu ze zdalnego sterowania. A u l o a l a r m *H patrz strona 62. • centralny zamek =£. Z nadajnikem należy obchodzić się ostrożnie. nadajnik należy kierować na pojazd Dla wygody zaleca się do uruchamiania centralnego zamka zawsze używać zdalnego sterowania. się jakieś przeszkody odbijające fale radiowe. Jako sygnalizacja działania zdalnego sterowania. Zdalne sterowanie falami radiowymi £ Za pomocą zdainego sterowania można uruchamiać. zapala się dioda elektroluminescencyjna nadajnika i błyskają kierunkowskazy samochodu . • mechaniczne zabezpieczenie przed kradzieżą oraz • autoalarm *. Jeżeli na drodze sygnału znajda. Nadajnik ma zasięg około 3 metrów.

Uwaga Gdy uruchomienie centralnego zamka za pomocą zdalnego sterowania nie jest możliwe, może to hyc spowodowane następującymi przyczynami: • Przekroczony zasięg zdalnego sterowania, • Za niskie napięcie baterii w nadajniku zdalnego sterowania. Należy wymienić baterię. • Wielokrotne uruchomienie nadajnika poza zasięgiem odbioru sygnału przez pojazd (np. w zbyt dużej od niego odległości). Ponownie zsynchronizować uktad zdalnego sterowania. • Przeciążenie układu centralnego zamka na skutek powtarzania operacji otwierania i zamykania w krótkich odstępach czasu. Zasilanie odcinane jest na około 30 sekund • Zakłócenia spowodowane silniejszymi faiami radiowymi pochodzącymi z innych źródeł. W takiej sytuacji należy uruchamiać centrainy zamek kluczykiem - patrz następne strony Wymiana baterii w nadajniku zdalnego sterowania Baterię nplcźy wymienić gdy wystąpią objawy skracania się zasięgu nadajnika. Posługując się śrubokrętem podważyć oprawę kluczyka z modułem nadajnika zdalnego sterowania, jak pokazano na ilustracji, i otworzyć pokrywę baterii Wymienić baterię, zwracając uwagę na jej właściwe umieszczenie. Typ baterii - patrz strona 234. Zamknąć pokrywę, zwracając uwagę, aby została prawidłowo zatrzaśnięta w oprawie kluczyka. Operacja wymiany baterii powinna trwać nie dłużej niż 3 minuty, ponieważ w przeciwnym razie trzeba będzie dokonać resynchronizacji układu zdalnego sterowania. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Synchronizowanie układu zdalnego sterowania W razie zakłóceń w działaniu, należy zsynchronizować układ zdalnego sterowania; • Włączyć zapłon Układ przez 30 sekund pozostanie w trybie synchronizowania. • Nie wyjmując kluczyka z wyłącznika zapłonu nacisnąć krótko przycisk = lub ^ nadajnika zdalnego sterowania. • Synchronizacja zostaje potwierdzona przez centralne zablokowanie a następnie odblokowanie zamków.

57

W razie nieprawidłowego zamknięcia drzwi kierowcy, układ centralnego zamka po zablo­ kowaniu zamków natychmiast je odblokuje. W celu zablokowania drzwi od wewnątrz [np. przy zatrzymaniu się przed światłami kierującymi ruchem) należy wcisnąć przycisk biokady w drzwiach kierowcy W razie wypadku drogowego zablokowane drzwi odblokowują się automatycznie (umo­ żliwiając dostęp pomocy od zewnątrz) - pod warunkiem, że zapłon nie został wyłączony. Zamykanie okien bocznych oraz przedniego i tylnego okna dachowego Jeżeli samochód dysponuje funkcją elektrycznego sterowania szyb bocznych przedniego okna dachowego # oraz tylnego okna dachowego okna boczne i oba okna dachowe można zamykać od zewnątrz: w tym celu należy przytrzymać kluczyk w pozycji blokowania zamków, aż do całkowitego ich zamknięcia.

Centralny zamek # Obejmuje drzwi boczne, drzwi bagażnika i pokrywę wlewu paliwa. Za bl okowa n I e za m kó w: Nacisnąć przycisk =ł nadajnika zdainego sterowania -lubkluczyk w zamku drzwi przednich obrócić w stronę tyłu samochodu, wycofać do pozycji pionowej i wyjąć. Można też, w celu zablokowania od wewnątrz, przy zamkniętych drzwiach wcisnąć przycisk blokady w przednich drzwiach.

Odblokowanie zamków: Nacisnąć przycisk ^ nadajnika zdalnego sterowania - fubkluczyk w zamku drzwi przednich obrócić w stronę przodu samochodu, wycofać do pozycji pionowej t wyjąć. Można też, w celu odblokowania od wewnątrz, wyciągnąć przycisk blokady w drzwiach kierowcy Uwaga W celu zabezpieczenia przed niezamierzo­ nym zablokowaniem drzwi po ich zatrzaśnię­ ciu, wciśnięcie przycisku blokady w otwartych drzwiach kierowcy jest niemożliwe.

Istnieje przy tym ryzyko uszkodzenia ciała (szczególnie dotyczy to dzieci), a także niebezpieczeństwo przyciśnięcia czegoś. Należy odpowiednio poinstruować pasażerów. boczne i okno dachowe należy ie obserwować przy zamykantu, c uwagę, by nie zostało nic

'.i..

.

,

58

*

TJ.

-"^

"I-

|__

lyj^Y i [

Centralny zamek, m e c h a n i c z n e zabezpieczenie przed kradzieżą Uruchomienie blokady Wszystkie drzwi muszą być zamknięte. Drzwi kierowcy powinny być wcześniej otwarte. W ciągu 10 sekund od chwili zablokowania zamków jeszcze raz nacisnąć przycisk = nadajnika zdalnego sterowania -iubw ciągu 10 sekund od chwili zablokowania za­ mków jeszcze raz obrócić kluczyk w drzwiach kierowcy w kierunku tylu samochodu, wycofać do pozycji pionowej i wyjąć. Wewnętrzne przyciski blokady we wszystkich drzwiach ustawią się w taki sposób, że otwarcie drzwi staje się niemożliwe. Nie należy uruchamiać tei bjokady. gdy w samochodzie znajdują się pasażerowief Otwarcie drzwi od wewnątrz jest wówczas niemożliwe.

Zwolnienie blokady Nacisnąć przycisk ^ nadajnika zdalnego sterowania - lubkluczyk w zamku drzwi kierowcy obrócić w kierunku przodu samochodu, wycofać do pozycji pionowej i wyjąć. Nte ma innej możliwości zwolnienia tej blokady i dlalego zapasowy kluczyk powinno się przechowywać w bezpiecznym miejscu!

Awaria centralnego zamka np. w przypadku rozładowania akumulatora. A = Odblokowanie drzwi kierowcy Kluczyk w zamku drzwi kierowcy obrócić do końca w kierunku przodu samochodu, poza wyczuwalny punkt lekkiego oporu. Wycofać kluczyk do pozycji pionowej i wyjąć Pociągnąć klamkę drzwi do góry Przycisk blokady pozostanie w pozycji wciśniętej B - Zablokowanie drzwi kierowcy Kluczyk w zamkniętych drzwiach kierowcy obrócić do oporu w kierunku tyłu samochodu Wycofać kluczyk do pozycji pionowej i wyjąć Pozostałe drzwi mogą być otwierane i zamykane przez wyciągnięcie lub wciśnięcie wewnętrznego przycisku blokady.

59

Otwarte drzwi bagażnika Po wewnętrznej stronie drzwi bagażnika znajdują srę dwa uchwyty, ułatwiające zamykanie Przy otwartych drzwiach bagażnika do wnętrza samochodu mogą przedostawać się trujące gazy spalinowe. Ponadto tablica rejestracyjna jest dobrze widoczna i prawidłowo oświetlona tylko przy zamkniętych drzwiach bagażnika. Dlatego podczas jazdy drzwi te muszą być zamknięte. Montaż jakiegokolwiek dodatkowego wyposażenia na drzwiach bagażnika zwiększa ich ciężar Przeciążone drzwi nie będą w stanie utrzymać się w położeniu otwartym

Centralne blokowanie drzwi bagażnika Za pośrednictwem zamka drzwi bagażnika nie można ani uruchomić, ani zwolnić mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą oraz centralnej blokady zamków Szczelina w przycisku zamka ustawiona poziomo Drzwi bagażnika są blokowane i odblokowywane za pomocą zdalnego sterowania lub kluczykiem w zamku drzwi kierowcy. Gdy po odblokowaniu centralnego zamka kluczyk zostanie obrócony do położenia poziomego, drzwi bagażnika pozostają zablokowane Odblokowanie drzwi - patrz następna strona.

Drzwi bagażnika Zablokowanie: Obrócić kluczyk do pozycji pionowej. Odblokowanie: Obrócić kluczyk do pozycji poziomej. Zamek zwalnia się naciśnięciem przycisku

60

Kluczyk należy obrócić w lewo do oporu. drzwi bagażnika zostaną odblokowane tylko przy centralnym otwarciu zamków. drzwi zostają ponownie zablokowane. W przypadku pozycji poziomej.Szczelina w przycisku zamka ustawiona^ pionowo Drzwi bagażnika pozostają zablokowane nawet po otwarciu zamków samochodu za pomocą. Położenie to należy wybrać. 61 . Po zamknięciu drzwi bagażnika i wycofaniu kluczyka do pozycji poziomej lub pionowej. zdalnego sterowania lub kluczykiem w zamku drzwi kierowcy. Odblokowanie drzwi bagażnika przy centralnie zablokowanych zamkach: Z pozycji pionowej lub poziomej obrócić kluczyk w prawo do oporu Jako zabezpieczenie przed zatrzaśnięciem kluczyk nie daje się wyjąć. gdy drzwi bagażnika mają pozostać stale zablokowane.

• układ zapłonowy. drzwi bagażnika i pokrywę silnika. Wyłączanie: Nacisnąć przycisk ^ nadajnika zdalnego sterowania -lubkłuczyk w zamku drzwi kierowcy obrócić w kierunku przodu pojazdu.Autoalarm # System nadzoruje. • Zamknąć drzwi • Włączyć autoalarm Zaświeci się dioda kontrolna. 10 sekund. • Zamknąć bagażnik i pokrywę silnika. wycofać do pozycji pionowej i wyjąć. a po około 10 sekundach nastąp* uzbrojenie systemu bez nadzoru wnętrza i pochylenia pojazdu. • wnętrze samochodu. 62 . Dioda kontrolna błyska przez maks. Wtaczanie: Wszystkie drzwi oraz przednie & i tylne * okno dachowe muszą być zamknięte W ciągu 10 sekund od chwili zablokowania ponownie nacisnąć p r z y c i s k a nadajnika zdalnego sterowania -lubw ciągu 10 sekund od chwili zablokowania zamków kluczyk w drzwiach kierowcy ponownie obrócić w kierunku tyłu samochodu. wycofać do pozycji pionowej i wyjąć. • Jednocześnie nacisnąć obydwa przyciski wyłączników przednich lampek do czytania (przy wyłączonym zapłonie). gdy w samochodzie pozostają zwierzęta. • pochylenie pojazdu. • drzwi boczne. Dioda błyska aż do wyłączenia autoalarmu. Włączanie bez monitorowania wnętrza samochodu i pochylenia pojazdu np.

1 sekundę = System wyłączony W razie wystąpienia usterki w sys:emie należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla Funkcja autodtagnostyki umożliwia szybkie usuwanie usterek. opóźnienie uzbrojenia • Dioda błyska Otwarte drzwi boczne. • Zablokowanie: obrócić kluczyk do poprzedniej pozycji Po około 10 sekundach monitorowanie wnętrza i pochylenia samochodu ponownie zostaje włączone. pokrywa sitnika lub usterka w systemie Po około 10 sekundach: • Dioda błyska = System włączony • Dioda świeci się przez ok. Drzwi bagażnika zostają odblokowane i jednocześnie przerwane zostaje monitorowanie wnętrza i pochylenia samochodu • Otworzyć i ponownie zamkrąć bagażnik. pokrywa lub drzwi bagażnika.Otwieranie i zamykanie drzwi bagażnika przy włączonym autoalarmie • Odblokowanie kluczyk obrccić w prawo do oporu. Dioda kontrolna W ciągu pierwszych 10 sekund: • Dioda świeci się = Test. 63 .

Dźwignię przestawić w pierwotne położenie.patrząc od przodu . a na koniec pozwolić.Pokrywa silnika W celu otwarcia pokrywy silnika należy pocią­ gnąć dźwignię zwalniającą umieszczoną pod deską rozdzielczą od strony drzwi kierowcy Pokrywa silnika zostaje odblokowana i lekko się unosi. W osłonie chłodnicy na prawo od osi pojazdu . by zatrzasnęła się pod własnym ciężarem. Pociągając za przednią krawędź pokrywy należy sprawdzić. czy została dobrze zatrzaśnięta. powoli opuścić pokrywę. Należy go pociągnąć do siebie i podnieść pokrywę silnika. W razie potrzeby powtórzyć operację zamykania. W celu podparcia podniesionej pokrywy należy ułożony poprzecznie nad osłoną chłodnicy drążek podporowy włożyć w znajdującą się od spodu pokrywy podłużną szczelinę z wkładką z tworzywa sztucznego. Przed ponownym zamknięciem pokrywy drążek podporowy mocno wcisnąć w uchwyt.znajduje się zaczep zabezpieczający. 64 .

Siedzenia. Unosząc podłokietnik do góry można go ustawić w wybranej pozycji. Regulacja oparć. Podłokietnik # fotela kierowcy Podnresiony podłokietnik nacisnąć w kierunku tyłu. Siedzenie pasażera należy odsunąć możliwie najdalej do tyłu i ustawić oparcie w położeniu zbliżonym do pionowego. i położyć do dołu. 65 . wnętrze samochodu Regulacja siedzeń patrz s Iran a 5 Dopasowanie pozycji fotela Fotel kierowcy należy tak wyregulować. pokonując opór. regulacja wysokości przednich foteli patrz strona 5. aby przy wyprostowanym tułowiu i lekko ugiętych ramionach kierowca mógł trzymać kierownicę w okolicy jej górnych poprzeczek.

Osoby bardzo niskie powinny ustawić zagłówek w najniższej pozycji. zagłówek należy ustawić w jego najwyższej pozycji.Podparcie lędźwiowe * w przednich fotelach Regulacja za pomocą pokrętła Podparcie lędźwiowe można dopasować do indywidualnych wy mag a h. Obracanie pokrętła do przodu: uwypuklante części lędźwiowej oparcia Obracanie pokrętła do tyłu. Nie należy regulować podparcia ud podczas jazdy. przez wysunięcie przedniego fragmentu poduszki siedzenia. cofanie części lędźwiowej oparcia. Podparcie u d * w przednich fotelach Reguluje się po uniesieniu dźwigni. Jeżeii w przypadku bardzo wysokich osób nie jest To możliwe. Ustawienie zagłówka o d p o w i e d n i o do wzrostu jadącego Górny brzeg zagłówka powinien znajdować się na wysokości czubka głowy.patrz strona 5* 56 . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B podanych ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^^^^^^^Hb zagroże^^^^^^H Regulacja zagłówka .

W tym celu należy nacisnąć obie blokady. Gdy środkowe siedzenie zajmuje pasażer. zagłówki można opuścić na dół. Z a g ł ó w e k ś r o d k o w e g o siedzenia w d r u g i m rzędzie # Przy składaniu oparć tylnych sieczeń (patrz strona 66) lub wcelu poprawienia widoczności gdy środkowe siedzenie jest wolne. odpowiednio do wzrostu osoby. zagłówek można całkowicie obniżyć.Zagłówki p r z e d n i c h fotefi oraz skrajnych siedzeń w d r u g i m rzędzie Przed powiększeniem przestrzeni bagażowej należy całkowicie obniżyć lub wyjąć zewnętrzne zagłówki # skrajnych siedzeń w drugim rzędzie Powiększanie przestrzeni bagażowej . odpowiednio do wzrostu osoby. W tym celu należy nacisnąć obie blokady. zagłówek powinien być wysunięty do pierwszego lub drugiego położenia. zagłówek powinien być wysunięty do pierwszego iub drugiego położenia. a następnie wyciągnąć zagłówek. W celu wyjęcia zagłówka należy nacisnąć obie blokady. Gdy siedzenie w trzecim rzędzie zajmuje pasażer.patrz strona 7 1 . . Z a g ł ó w k i siedzeń w t r z e c i m rzędzie # Przed złożeniem siedzeń (patrz strona 68) iub w celu poprawienia widoczności gdy siedzenia sąwoine.

fi8 . rys. W tym celu nacis­ nąć obie blokady sprężyste . przesunąć drugi rząd siedzeń do przodu. rys.patrz następna strona. by siedzenia zostały zablokowane w nowym położeniu. w który następnie wsunąć sprzączkę pasa. Trzeci rząd siedzeń Chowanie siedzeń w podłodze samochodu Przed schowaniem siedzeń należy. pociągając do przodu dźwignię umieszczoną po prawej lub lewej stronre kanapy. aż zostanie zablokowane.patrz strona 71.Drugi rząd siedzeń Przesuwanie siedzeń Pociągnąć do przodu dźwignię umieszczoną po prawej lub lewej stronie tylnej kanapy i przesunąć siedzenia do przodu lub do tyłu Puścić dźwignię i pozwolić. aż odpowiednie znaki ustawcze na kanapie i prowadnicy znajdą się w jednej linii . dzielone oparcie tylnej kanapy można złożyć do przodu.patrz strona 67. Powiększanie przestrzeni bagażowej . Taśmę pasa bezpieczeństwa poprowadzić przez boczny uchwyt. Składanie oparć siedzeń W celu ułatwienia dostępu do tyinej części samochodu. W tym celu pociągnąć do góry dźwignię zwalniającą i przechylić oparcie w drugie położenie blokady. 9816 T). Po podniesieniu oparcia należy je odchylić do oporu do tyłu. 10324 ~T Wcisnąć zagłówki do dołu. Składanie środkowego podłokietnika W celu podniesienia komfortu jazdy gdy środkowe miejsce pozostaje wołne T pociąga­ jąc za taśmę można opuścić środkowy podłokietnik (patrz strona 71.

Pociągając za uchwyt z tyłu unieść siedzenie i pchnąć oparcie jeszcze dalej do przodu. Zaczepy pasów bezpieczeństwa wcisnąć we wnękę w podłodze i zamknąć jej wieko. aż odpowiednie znaki ustawcze na kanapie i prowadnicy znajdą się w jednej linü. aż cale siedzenie schowa się w podłodze samochodu Przytrzymywać siedzenie za uchwyt. 69 . dopóki nie schowa się całkowicie w podłodze. Zamocowanie zasłony przestrzeni bagażowej patrz strona 74. nacisnąć przycisk w górnej krawędzi oparcia i pchnąć je do przodu. Przywracanie siedzeń do użytku Pociągając do przodu dźwignię umieszczoną po prawej lub lewej stronie kanapy przesunąć drugi rząd siedzeń do przodu.Sięgając od strony przestrzeni bagażowej.

Wyciągnąć sprzączkę i taśmę pasa bezpie­ czeństwa z uchwytu.patrz strona 74 Taśmy pasów bezpieczeństwa muszą zasiać zaczepione o uchwyty boczne. Sięgając od strony przestrzeni bagażowej i trzymając za uchwyt unieść siedzenie. a sprzączki wsunięte w le uchwyty. Gdy pasy bezpieczeństwat są używane przez_ pasażerów. 9815 T.patrz rys. jak pokazano na ilustracji. 70 . rys. ich taśmy nie mogą przechodzić przez dodatkowe uchwyty. Otworzyć wieko schowka pomiędzy fotelami i wyciągnąć zaczepy pasów bezpieczeństwa patrz strona 69. a następnie podpierając dłonią górną krawędź oparcia pociągnąć je do tyłu. 9813 T. aż zablokuje się w pozycji wyprostowanej .Zdejmowanie zastany przestrzeni bagażowej ^ .

ustawić je w pozycji piono­ wej i zablokować.patrz wskazówki na stronie 68.>atrz wskazówki na stronie 68 Zasłona przestrzeni bagażowe) .. przez cały czas naciskając dźwignię. Docisnąć uchwyt przegrody. umieszczoną po prawej lub lewej stronie kanapy w drugim rzędzie. rys 10334 T. a następnie pociągnąć do góry siedzenie.oraz dodatkowo Nacisnąć dźwignię 1. umieszczoną po prawej lub lewej stronie kanapy i przesunąć kanapę maksymalnie do przodu. wąskich przedmiotów Schować w podłodze samochodu jeden Jub oba siedzenia z trzeciego rzędu . pociągnąć za uchwyt i odchylić do przodu przegrodę. aż nastąpi zatrzaśnięcie. Opuścić na dót środkowy podłokietnik drugiego rzędu siedzeń. . Nacisnąć do przodu dźwignię 3. aż zablokuje się w położeniu pionowym. Jeżeli przegroda opuści się razem z nim Ł należy ją mocniej zablokować.Powiększanie przestrzeni bagażowej Przewożenie długich. sprzączka pasa biodrowego na miejscu środkowym musi być włożona w zaczep . Podczas przesuwania drugiego rzędt siedzeń.patrz strona 74. Przewożenie dużych przedmiotów Schować w podłodze samochodu jeden lub uba siedzenia z trzeciego rzędu . Opuścić nieco podłokietnik. W celu zamknięcia przegrody należy ją podnieść razem z podłokietniklem i docisnąćh aż zostanie zatrzaśnięta. Pociągnąć do góry dżwignję 2 w obu częściach oparcia. 71 .patrz strona 85.

palrz strona 67.oraz dodatkowo * Wcisnąć do dołu lub wyjąć zagłówek przedniego fotela pasażera (patrz strona 67). Jeżeli przegroda opuści się razem z nim. W niektórych wersjach w miejsce pojemnika zamontowany jest zmieniacz płyt CD 72 . Podnoszenie oparć siedzeń Podnieść oparcia tylnych siedzeń i przedniego fołela pasażera i zablokować je w pozycji pionowej. Pojemnik # pod przednim fotelem pasażera W cełu otwarcia pojemnika należy go unieść. aż nastąpi jej zatrzaśnięcie. Pociągając do góry dźwignię zwalniającą złożyć do przodu oparcie przedniego fotela pasażera. Nacisnąć uchwyt przegrody. Uwagi dotyczące załadunku samochodu patrz strona 76. W celu zamknięcia przegrody należy ją pod­ nieść razem z podłokietnikiem i docisnąć. należy ją mocniej zabiokować. aż rozlegnie się odgłos zatrzaśnięcia Lekko opu­ ścić podłokietnik. Wcisnąć pojemnik z powrotem. .\ -lubSchować w podłodze samochodu jedno lub oba siedzenia z trzeciego rzęcu . Pociągnąć do góry dźwignię zwalniającą jednej lub obu części oparcia i położyć oparcie na siedzeniu kanapy.palrz wskazówki na stronie 68 Wcisnąć do dołu lub wyjąć zagłówki siedzeń w drugim rzędzie .5 kg. a następnie wyciągnąć do przodu. chwytając za wystające brzegi. Całkowita masa jego zawartości nie może przekraczać 1. aż zostanie zaczepiony.

patrz strona 182 W prawej ściance przestrzeni bagażowej mieści się schowek z dodatkowym gniazdem elektrycznym K= . obrócić je w poprzednie położenie. Pokrywa podłogi przestrzeni bagażowej # Gdy siedzenia w trzecim rzędzie nie są używane .i schowane są w podłodze samochodu . Przewożone przedmioty w schowkach w bocznych ściankach przestrzeni bagażowej nie mogą ograniczać swobody wysuwania i zwijania pasów bezpieczeństwa. Zaczepy stabilizacyjne # Przeznaczone są do mocowania przewożonego ładunku przy użyciu pasów mocujących siatki bagażowej =fc lub siatki zabezpieczającej Sialka zabezpieczająca . trójkąt ostrzegawczy A * oraz hak holowniczy * znajdują się pod uchylną pokrywą w podłodze z tyłu samochodu.Schowki w przestrzeni bagażowej Komplet narzędzi wraz z podnośnikom i zaczepem do holowania awaryjnego.patrz strona 77.w przestrzeni bagażowej można położyć pokrywę podłogi 73 [ . Naslępnie obrócić i pociągnąć do góry metalowy pierścień Mocowanie koła zapasowego opisane jest na stronie 184 Apteczka © 3= może być przechowywana w schowku w lewej śctance przestrzeni bagażowej . W celu olwarcia pokrywy schowka w ściance przestrzeni bagażowej należy obrócić elementy mocujące o kąt 90° W celu zamknięcia pokrywy.patrz st/ona 75. Przed otwarciem pokrywy należy podnieść wykładzinę bagażnika.

Zasłona zwinie się samoczynnie. Nacisnąć przycisk po prawej stronie zasłony. Prawa i lewa zaślepka są odpowiednio oznakowane literami „R" (prawa) i. a następnie z lewego uchwytu. pociągnąć prawy koniec w lewo i zablokować w tym położeniu.patrz ilustracja. W otworach w panelach bocznych należy umieścić zaślepki.Zasłona przestrzeni bagażowej # Przed wykonaniem jakichkolwiek operacji z zasłoną przestrzeni bagażowej. taśmy pa­ sów bezpieczeństwa muszą zostać wsunięte w dodatkowe uchwyty boczne . Zamocowanie Wyjąć zaślepki otworów paneli bocznych. Na zasłonie nie wolno kłaść ciężkich ani mających ostre krawędzie przedmiotów Zdejmowanie Zwinąć zasłonę przestrzeni bagażowej. następnie prawy. Nacisnąć przycisk po prawej stronie zasłony przestrzeni bagażowej. Umieścić roletę w uchwytach .L" (Lewa]. Zasłona zostaje zablokowana na swoim miejscu . Wysunąć roletę z prawego..najpierw lewy koniec. Zasuwanie Pociągnąć za uchwyt w kierunku tyłu i umieścić w zaczepach po obu stronach. Odsuwanie Zwolnić zasłonę z zaczepów.

wydłużyć poprzeczkę i zaczepić oraz zablokować jej drugi koniec. za przednimi fotelami. Zdejmowanie W celu zdjęcia siatki należy odchylić do góry regulatory długości pasów i odczepić pasy.Siatka zabezpieczająca * Siatkę zabezpieczającą można zamontować za oparciami siedzeń w drugim rzędzie lub. Zaczepić pasy o zaczepy stabilizacyjne w podłodze za drugim rzędem siedzeń lub za fotelami przednimi i napiąć je. Zamocowanie W konstrukcji dachu znajdują się po 2 otwory montażowe. zakryte zaśiepkami. Nie wolno przewozić pasażerów za siatką zabezpieczającą. Zaczepić i zablokować jeden koniec poprzeczki siatki w otworze. gdy są one złożone. .

ograniczają widoczność. Przechowywanie siatki zabezpieczającej Po zdjęciu siatki zwinąć ją i zabezpieczyć taśmami zapinanymi na rzepy. Podczas transportowania przedmiotów w przestrzeni bagażowej zawsze powinna być zamontowana siatka zabezpiecza­ jąca # (patrz strona 75) Ładunek nie może wystawać ponad górną krawędź oparć siedzeń w drugim rzędzie lub. poza gómą krawędź oparć przednich siedzeń. nieumocowane przedmioty w przestrzeni bagażowej są z duża. • Ciężkie przedmioty należy zabezpieczyć pasami mocującymi # przytwierdzonymi do zaczepów stabilizacyjnych ^ (patrz strona 73). Wskazówki dotyczące załadunku samochodu • Ciężkie przedmioty powinny być układane w przestrzem bagażowej możliwie najdalej z przodu. Odbijają się one w szy­ bie. gdy sąone wyjęte. a w razie gwałtownego hamowania są w niekontrolo­ wany sposób rozrzucane po całym samochodzie. W miejscach przewidzianych jako przestrzeń swobodna dla napełniających się poduszek powietrznych nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów. Przesuwanie się ciężkiego bagażu w trakcie gwałtownego hamowania lub na zakręcie może powodować zmianę zachowania się samochodu Nie należy umieszczać żadnych przedmio­ tów na zasłonie przestrzeni bagażowej lub desce rozdzielczej. przy oparciach przednich siedzeń Jeżeli przedmioty są układane piętrowo. najcięższe powinny być umieszczane na spodzie W razie np. gdy są one położone.Luźne przedmioty przewożone w przestrzeni bagażowej powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem się siatką bagażową $ (patrz strona 73). Trójkąt ostrzegawczy ^ oraz apteczka muszą zawsze pozostać dostępne. Podnieść siedzenie kanapy w drugim rzędzie . ponieważ w razie odpalenia poduszek przedmioty takie mogą spowodować obrażenia. siłą wyrzucane do przodu. położyć i zablokować siedzenie. gwałtownego hamowania. przy oparciach tylnych siedzeń lub.patrz strona 71 Wcisnąć siatkę w przestrzeń pod siedzeniem. .

. ponieważ do wnętrza samochodu mogą się przedostawać trujące gazy spalinowe Ponadto tablica rejestracyjna jest dobrze widoczna i prawidłowo oświetiona tylko przy zamkniętych drzwiach bagażnika • Bagaż przewożony na dachu (patrz także strony 148. Nie należy podłączać żadnych urządzeń wytwarzających prąd elektryczny. Po rozżarzeniu się spirali dalsze nagrzewanie zostaje automatycznie przerwane i zapalniczkę można wyciągnąć Gniazda elektryczne Gniazdo zapalniczki oraz docatkowe gniazdo elektryczne 3= w przestrzeni bagażowej można wykorzystać do podłączania urządzeń elektrycznych przy włączonym zapłonie Jednak przy wyłączonym silniku będzie to powodowało rozładowywanie akumulatora W celu zabezpieczenia akumulatora przed rozładowaniem. 151. jak na przykład ładowarek lub akumulatorów. zasilanie gniazda jest odcinane po około 15 minutach od wyłączenia zapłonu. Maksymalny pobór mocy przez dodatkowe urządzenia elektryczne nie może przekraczać • 120 W dla gniazda zapalniczki (przy włączonym ogrzewaniu siedzeń 50 W) • oraz 120 W dla dodatkowego gniazda elektrycznego * w przestrzeni bagażowej (podczas holowania maksymalny pobór mocy jesl obniżony o moc urządzeń pobierających prąd w przyczepie). 172) zwiększa wrażliwość samochodu na boczne podmuchy wiatru i pogarsza jego własności jezdne na skutek podwyższenia środka ciężkości f Zapalniczka 4 Wcisnąć zapalniczkę przy włączonym zapłonie.• Nie należy przewozić dużych przedmiotów przy otwartych iub uchylonych drzwiach bagażnika. Stosowanie nieodpowiednich wtyczek może spowodować uszkodzenie gniazda. Przyłączone urządzenie elektryczne musi spełniać wymagania normy DIN VDE 40 839 dotyczące kompatybilności elektromagnetycz­ nej W przeciwnym razie może dojść do zakłóceń funkcjonowania pojazdu.

Popielniczka tylna W ceiu otwarcia odchylić wieko do góry.Popielniczki Służą wyłącznie do zbierania popiołu. Popielniczka przednia Wieko otwiera się przez naciśnięcie górnej krawędzi. Należy poruszać wiekiem do przodu i do tyłu zwalniając zaczep. Tylne popielniczki można wyjmować w ceŁu opróżnienia lub użycia w trzecim rzędzie siedzeń. a następnie wyciągnąć popielniczkę do góry. w żadnym wypadku łatwopalnych śmieci. 78 . W celu opróżnienia popielniczki należy chwycić z obu stron za wkład i wyciągnąć go do góry.

Dodatkowe uchwyty umieszczone są w środkowym podłokietniku * w drugim rzędzie si d2eć. Uchwyty na napoje umieszczone są również wewnątrz bocznych półek przy trzecim rzędzie siedzeń. W celu ich użycia naieży e opuścić środkowy podłokietnik i wyciągnąć uchwyty. i 79 . U c h w y t y na n a p o j e * Z przodu kabiny uchwyty umieszczone są poniżej popielniczki oraz w kieszeniach przednich drzwi."TO Schowek w d e s c e rozdzielczej W celu otwarcia należy pociągnąć za kłamkę Po wewnętrznej stronie pokrywy schowka znajduje się uchwyt na długopis.

• napinacze przednich pasów bezpieczeństwa oraz • poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera & Zaieżnie od siły zderzenia. zapewniając utrzymanie pasażerów w siedzeniach • Sprzączki przednich pasów bezpieczeń­ stwa są ściągane do dołu. już od początkowego momentu działają również na ciała pasażerów. Dzięki temu pasy zostają błyskawicznie naciągnięte \ w związku z tym siły. poszczególne zabezpieczania uaktywniają się po kolei: • Automatyczna blokada pasów bezpie­ czeństwa uniemożliwia ich wysuwanie. które tworzą bezpieczne amortyzację dla kierowcy i pasażera Boczne poduszki powietrzne * chronią kierowcę i pasażera przy zderzeniach bocznych. jakie wyhamowują samochód. • bezpieczeństwa i ich n a p i n a j ^ ^ ^ H jadący samochodem fifiHf^^^H zapięte pasy b e z p i e e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H Należy bezwzględnie zapoznać się z opiaero wszystkjc h ejemen tów bez p iecze h stwa biernego. • Dodatkowo. przy poważnych zderzeniach czołowych działa układ poduszek powietrznych. co ogranicza zakres wywieranych obciążeń. zamieszczonym na następnych stronach! 80 .Bezpieczeństwo jazdy Trzystopniowy system bezpieczeństwa biernego Na syslem składają się: • trzy punkt owe pasy bezpieczeństwa.

lecz także kierowcę i pozostałych użytkowników samochodu. Dla dzieci do lat 12 polecane są foteliki dziecięce Opel . Dla dzieci do 12 lat lub o wzroście poniżej 150 cm pas może być stosowany tylko w połączeniu ze specjalnym podwyższeniem. które zapewniają pełną swobodę ruchu. a także osób siedzących w drugim i trzecim rzędzie siedzeń W razie wypadku zapięte pasy moga uratować życie! Również kobiety ciężarne powinny zapinać pasy bezpieczeństwa (oatrz strona 84). Mechanizmy zwijające pasów bezpieczeń­ stwa są tak skonstruowane. aby blokowały się w razie gwałtownego przyśpieszenia lub zahamowania pojazdu w dowolnym kierunku 81 . a jednocześnie pas napinany sprężyną zawsze przylega do ciała. Dotyczy to również jazdy w mieście. Każdy pas bezpieczeństwa jest przeznaczony tylko dla jednej osoby. Pasażerowie siedzący w drugim i trzecim rzędzie siedzeń bez zapiętych pasów bezpie­ czeństwa w razie wypadku narażają nie tylko siebie.Pasy b e z p i e c z e ń s t w a Należy mieć zawsze zapięte pasy bezpie­ czeństwa.patrz strona 98 Trzy punktowe pasy bezpieczeństwa Samochód ten jest wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z automatycznym zwijaniem i blokowaniem.

Napinacze pasów b e z p i e c z e ń s t w a Pasy przednich siedzeń są wyposażone w napmacze W razie zderzenia czołowego zaczepy pasów są ściągane do dołu. Uszko­ dzone elementy. Zadziałanie napinaczy pasów bez pie cze ństwa sygnalizowane jest świeceniem się lampki kontrolnej (patrz następna strona) Doda­ tkowo zadziałanie napinaczy sygnalizowane jest żółtymi nakładkami na ich zaczepach. powodując błyskawiczne naprężenie części ramieniowej i biodrowej pasa Wszystkie części pasów bezpieczeństwa powinny być regularnie kontrolowane. Po zadziałaniu napinaczy trzeba je wymienić w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. nadmiernie wycią­ gnięte taśmy pasów. jak np. czy nie są uszkodzone i działają prawidłowo. muszą zostać wymienio­ ne na nowe. 82 .

oznacza to usterkę w układzie napinaczy pasów bezpieczeństwa lub poduszek powietrznych (patrz strona 91). • Nie wolno dokonywać żadnych przeróbek elementów napinaczy pasów bezpieczeństwa. Dlatego złomowanie powinno być wykonywane wyłącznie przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla. W razie wypadku napinacze pasów bezpieczeństwa lub poduszka powietrzna mogą nie zadziałać Należy niezwłocznie zlecić sprawdzenie tych układów Autoryzowanej Stacji Dealerskjej Opla. W razie nieumiejętnego obchodzenia się. Przy złomowaniu pojazdu lub elementów napinaczy pasów bezpieczeństwa bezwzględnie wymagane jest przestrzeganie środków ostrożności ustalonych przez Opla. Przy korzystaniu z usług Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla należy okazać Kartę Pojazdu. ze względu na niebezpieczeństwo doznania urazu w razie ich zadziałania. Jeżeli lampka nie zaSwieci się lub po 4 sekundach nie zgaśnie lub gdy zaświeci się podczas jazdy.Ważne • Niedopuszczalne jest mocowanie lub umieszczanie w obszarze działania napinaczy pasów bezpieczeństwa wyposażenia nie przeznaczonego do danego modelu pojazdu ani jakichkolwiek innych przedmiotów. pirotechniczne napinacze pasów mogą nagle zadziałać i spowodować obrażenia ciała Lampka kontrolna napinaczy pasów bezpieczeństwa # Napinacze pasów bezpieczeństwa są kontrolowane elektronicznie. Po włączeniu zapłonu lampka ta zapala się na około 4 sekundy. 83 . a ich stan sygnalizowany jest za pomocą lampki kontrolnej p na tablicy przyrządów. Napinacze pasów bezpieczeństwa mogą zadziałać tylko raz Wymianę napinaczy pasów bezpieczeństwa po ich zadziałaniu należy zlecić Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. • Wewnątrz środkowej konsołi znajduje się elektroniczny moduł sterujący napinaczy pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych W celu uniknięcia zakłóceń funkcjonowania nie wolno w bezpośrednim sąsiedztwie Środkowej konsoli umieszczać żadnych obiektów magnetycznych. Integralna funkcja autodiagnostykr umożliwia szybkie usunięcie usterek. Demontaż przednich siedzeń powinien być przeprowadzany wyłącznie przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla.

Posługiwanie się pasami bezpieczeństwa Zapinanie Wyciągnąć pas z mechanizmu zwijającego i przełożyć w poprzek ciała uważając. • Lekko wyciągnąć pas. Oparcie siedzenia nie powinno być zbytnio odchylone do tyłu . Regulacja w y s o k o ś c i górnego punktu zamocowania pasów bezpieczeństwa dla siedzeń przednich i w drugim rzędzie 1 • Nie wolno regulować wysokości pasa podczas jazdy. 84 . Nie wkładać żadnych przedmiotów (na przykład torebek) pod taśmę pasa. klucze. Nie może opierać się na szyi ani ramieniu. pociągając za część ramieniową. • Nacisnąć przycisk do dołu lub przesunąć wieszak do góry. Pas nie powinien naciskać na twarde lub kruche przedmioty schowane w kieszeniach (na przykład długopisy. ponieważ w razie wypadku mogą spowodować dodatkowe obrażenia. Podczas jazdy należy regularnie poprawiać napięcie pasa. aby pas spoczywał na barku jadącego. czemu towarzyszyć będzie wyraźny odgłos Wysokość należy tak wyregulować. Szczególnie w jarzypadku kobiet ciężarnych część biodrowa pasa powinna ściśle przylegać do miedntcy tak. Grube ubranie utrudnia właściwe ułożenie pasa. • Pozwolić na zablokowanie się wieszaka w ustalonym miejscu. • Ustawić wieszak na odpowiedniej wysokości. by nie wywierać nacisku na brzuch. aby nie został skręcony Sprzączkę pasa wsunąć w zaczep.zalecany kąt odchylenia około 25° Część biodrowa pasa nie może być skręcona i musi ściśle przylegać do ciała. okulary).

Pas zwinie się samoczynnie. należy zwinąć pas biodrowy na środkowym siedzeniu i umieścić go wraz z zaczepami w przewidzianych do tego celu wgłębieniach poduszki siedzenia (patrz strona 71. 85 . 10325 T). Przy przesuwaniu drugiego rzędu siedzeń w cefu powiększenia przestrzeni bagażowej. Wersje ze skórzaną tapicerką*E Przy przesuwaniu drugiego rzędu siedzeń w celu powiększenia przestrzeni bagażowej. rys.Odpinanie pasa W celu odpięcia pasa nacisnąć czerwony przycisk na jego zaczepie. należy zwinąć pas biodrowy na środkowym siedzeniu i umieścić go płasko wraz z zacze­ pami w przewidzianych do tego celu wgłębie­ niach poduszki siedzenia. jak pokazano na ilustracji.

które zadziałały. należy wymienić na nowe. Nałeźy uważać. ich zamocowań. a sprzączki wsunięte w te uchwyty. Nie wolno dokonywać żadnych przeróbek pasów. ich taśmy nie mogą przechodzić^ rz*?z dodatkowe uchwyty boczne. aby nie uszkodzić lub przy­ cisnąć taśmy pasa przedmiotami o ostrych krawędziach. Wyciągnąć sprzączkę i taśmę pasa bezpieczeństwa z uchwytu Gdy pasy bezpieczeństwa s używane przez leczensiwa sa pasażerów. ich taśmy powinny zostać zaczepione o uchwyty boczne. Kontrola pasów bezpieczeństwa Wszystkie elementy pasów od czasu do czasu trzeba sprawdzać i zlecać wymianę uszkodzo­ nych części. Gdy pasy bezpieczeństwa nie są używane.Pas biodrowy Na środkowym siedzeniu w drugim rzędzie w ceiu zmiany długości pasa nacisnąć górny brzeg jego sprzączki. Po wypadku rozciągnięte pasy i napinacze. 86 . Pasy bezpieczeństwa w trzecim rzędzie siedzeń Otworzyć pokrywę w podłodze pomiędzy siedzeniami i wyciągnąć zaczepy pasów. mechanizmów zwijających ani zaczepów sprzączek.

sygnalizująca obecność fotelika dziecięcegc Opel z transponderem ¡ = 3 Czołowe poduszki powietrzne zostają odpalone: • w zależności od siły zderzenia. • niezależnie od bocznych poduszek powietrznych Wyjątek: Przedni folel pasażera z czujnikiem obciąże­ nia Odpalenie poduszek powietrznych pasażera możliwe jesl jedynie wtedy. • dla kierunku zderzenia mieszczącego się w zakresie przedstawionym na ilustracji. • lampka kontrolna & na tablicy przyrządów. 87 . W skład układu czołowych poduszek powietrznych wchodzą. I czujnik obciążenia siedzenia • iampka kontrolna te* w zespole lampek oświetlenia wnętrza. gdy na tym miejscu ktoś siedzi lub gdy nie jest na nim zamocowany fotelik dziecięcy Opel wyposa­ żony w transponder Rozpoznawanie obciążenia siedzenia patrz strona 93 Fotelik dziecięcy Opel z transponderem # patrz strona 98. Poduszki p o w i e t r z n e $ dołowa poduszka powietrzna Jeżeli samochód jest wyposażoiy w czołowe poduszki powietrzne.Przykłady sytuacj t w których nastąpi odpalenie czołowych poduszek powietrznych: • Uderzenie w niepodatną przeszkodę: czołowe poduszkf powietrzne zostają odpalone przy mniejszych prędkościach pojazdu. • Uderzenie w podatną przeszkodę (na przykład inny samochód): czołowe poduszki powietrzne zostają odpalone przy większych prędkościach pojazdu. • poduszki powietrzne z generatorami gazu. umieszczone w kole kierownicy i w desce rozdzielczej. • elektroniczny układ sterujący z czujnikiem zderzenia. • w zależności od rodzaju kolizji. można je rozpoznać po napisie „Airbag" na kole kierowricy i powyżej schowka w desce rozdzielczej 8.

rąk ani nóg na pokryciach rtapicerskich poduszek powietrznych. tworząc bez­ pieczną amortyzację dla kierowcy i pasażera z przodu. Stopień uszkodzenia pojazdu i wynikające stąd koszty napraw nie świadczą o tym. się i opróżniają tak szybko. jego fotel musi być ustawiony w takim odstępie od koła kierownicy. że często w czasie wypadku w ogóle nie zostaje to zauważone.Skutki wypadku. kierunków ruchu i odkształcalności mechanicznej pojazdów oraz od właściwości przeszkody. a oparcie ustawione pionowo (patrz strony 4. by siedząc w pozycji wyprostowanej. Nie opierać • ' 'głowy. 3 f r W obrębie strefy napełniania się podusjttgjg ^ o w i e l r z n y c h nie wolno umieszczać jSffl 88 i . ponieważ poduszkt powietrzne napeł­ niają. tułowia. Optymalne zabezpieczenie przez poduszkę 1 powietrzną jest zapewnione wtedy. mógł trzymać . Po odpaleniu poduszki powietrzne w ciągu kilku milisekund napełnjająsię. kierownicę w pobliżu jej górnych g czek z lekko ugiętymi ramionami. 65). 5. gdy siedzenie. Ograniczone zostaje przemieszcza­ nie się do przodu osób siedzących na przed­ nich fotelach. że spełnione zostały warunki odpalenia czołowych poduszek powietrznych. oparcie fotela i zagłówki są prawidłowo ustawione. 'i Odpowiednio do wielkości ciała kierowcy. a także odpalenie lub nieodpalenie poduszek powietrznych uzależnione są od prędkości. Nie trzeba się obawiaó ograniczenia widocz­ ności. co znacznie zmniejsza ryzyko obrażeń górnej części ciała i głowy. •asażera powinien być możliwie :Ó odsunięty.

• elektroniczny układ sterujący.Czołowe poduszki powietrzne nie zostań. • czujniki zderzenia bocznego. Fotelik dziecięcy Opel z transponderem patrz strona 98. • czujnik obciążenia siedzenia • lampka kontrolna w* w zespole lampek oświetlenia wnętrza. 89 . gdy • na przednim fotelu pasażera nikt nie siedzi.zoJowa poduszka powietrzna asazera nie zostanie odpalona. w wersji z czujnikiem obciążenia sipdzenia 'l' r. w którym nie przyniosłoby to żadnej korzyści jadącym. oddalone w przypadku: • wyłączonego zapłonu. Boczne poduszki powietrzne # Boczne poduszki powietrzne można rozpoz­ nać po napisach „Airbag" na zewnętrznych bokach oparć przednich foteli. • na przednim fotelu pasażera jest prawidło­ wo zamocowany fotelik dziecięcy Ope' z transponderem Rozpoznawanie obciążenia siedzenia patrz strona 93. umieszczone w oparciach fotela kterowcy i pasażera. W skład układu bocznych poduszek powietrznych wchodzą • boczne poduszki powietrzne z napełniaczarni. • lampka kontrolna układu poduszek powietrznych P na tablicy przyrządów. Dodatkowo. sygnalizująca obecność fotelika dziecięcego Opel z transponderem *. • fekkiego zderzenia czołowego' • przewrócenia samochodu na dach. • zderzenia czołowego fub bocznego.

Fotelik dziecięcy Opel z transponderem * patrz strona 98 Po odpaleniu boczne poduszki powietrzne w ciągu kilku milisekund napełniają się t tworząc bezpieczną osłonę dla kierowcy lub pasażera w okolicach drzwi po odpowiedniej slronte pojazdu. Wyjątek: Przedni fotet pasażera z czujnikiem obcią­ żenia Odpalenie poduszek powietrznych pasażera możliwe jest jedynie wtedy. gdy na tym miejscu ktoś siedzi lub gdy nie jest na nim zamocowany fotelik dziecięcy Opel wyposa­ żony w Iransponder sK Rozpoznawanie obciążenia siedzenia patrz strona 93. a także odpalenie lub nieodpalenie bocznych poduszek powietrznych uzależnione są od prędkości. • dla kierunku zderzenia mieszczącego się w zakresie przedstawionym na ilustracji. że spełnione zostały warunki odpalenia bocznych poduszek powietrznych Boczne poduszki powietrzne zostają odpalne: • w zależności od siły zderzenia.Skutki wypadku. • w zaieżności od rodzaju kolizji. kierunków ruchu i odkształcał noś ci mechanicznej pojazdów oraz od właściwości przeszkody Stopień uszkodzenia poiazdu i wynikające stąd koszty napraw nie śwladczs^o tym. • niezależnie od czołowych poduszek powietrznych. 90 . W ten sposób zostaje znacznie zmniejszone ryzyko obrażeń górnej części ciała w wyniku zderzenia bocznego.

Pasy bezpieczeństwa musza być rawidłowo zapięte (patrz strona 84 integralna funkcja autodiagnostyki umożliwia szybkie usunięcie usterek. Foteiik dzjecięcy Opel z transponderem $ patrz strona 98. Po włączeniu zapłonu lampka ta zapala się na około 4 sekundy JeżeTi lampka nie zaświeci się lub po 4 sekundach nie zgaśnie. części garderoby Nie należy opierać ramion ani dłoni na pokryciach poduszek powietrznych. • na przednim fotelu pasażera jest prawidło­ wo zamocowany foteiik dziecięcy Opel z transponderem Rozpoznawanie obciążenia siedzenia patrz strona 93. np. dlatego należy niezwłocznie zlecić sprawdzenie tych układów Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. • uderzenia w tył samochodu. • zderzenia czołowego. lub gdy zaświeci się podczas jazdy.i 'l Pomiędzy oparciami fotełi a nadwoziem samochodu nie może być żadiych obiektów. • przewrócenia samochodu na dach. • zderzenia bocznego. oznacza to usterkę w układzie poduszek powietrznych. Przy korzystaniu z usług Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opia y okazać Kartę Pojazdu. Boczne poduszki powietrzne nie zostań odpalone w przypadku: • wyłączonego zapłonu. -iKSCSfe . w którym uderzenie nastąpiło poza obszarem kabny samochodu. W razie wypadku napinacze pasów bezpie­ czeństwa lub poduszki powietrzne mogą nie zadziałać. Dodatkowo w wersji z czujnikiem obciążenia siedzenia & boczna poduszka powietrzna pasażera nie zostanie odpalona gdy: • na przednim fotelu pasażera nikt nie siedzi. napłnaczy pasów bezpieczeń­ stwa lub w układzie rozpoznającym obciąże­ nie siedzenia *H (patrz Łakże strona 83). Lampka kontrolna poduszek powietrznych JP S Czołowe i boczne poduszki powietrzne =J* są elektronicznie monitorowane wspónie z napinaczami pasów bezpieczeństwa oraz ukła­ dem rozpoznającym obciążenie siedzenia a ich stan funkcjonalny jest obrazowany za pomocą lampki kontrolnej na tabJicy przyrządów.

sygnalizująca obecność fotelika dziecięcego Opel z transponderem * Kurtyny powietrzne zostają odpalone • w zależności od siły zderzenia. • dla kierunku zderzenia mieszczącego się w zakresie przedstawionym na ilustracji. 92 I . umieszczone w bocznych panelach dachu po stronie kierowcy i pasażera. • efektroniczny układ sterujący. • lampka kontrolna W* w zespole lampek oświetlenia wnętrza. • w zależności od rodzaju kolizji. • razem z bocznymi poduszkami powietrznymi. W skład układu kurtyn powietrznych wchodzą • poduszki powietrzne z napełńiaczami. Dzięki temu zostaje znacznie zmniejszone ryzyko obrażeń głowy w wyniku zderzenia bocznego. Po odpaleniu kurtyny powietrzne w ciągu kilku milisekund napełniają się. • czujniki zderzenia bocznego. • niezależnie od czołowych poduszek powietrznych.Kurtyny powietrzne =c f Kurtyny powietrzne można rozpoznać po napisach „Airbag" na bocznych krawędziach podsufitki. tworząc bezpieczną osłonę na wysokości głowy po odpowiedniej stronie pojazdu. • lampka kontrolna układu poduszek powietrznych # na tabiicy przyrządów.

patrz ilustracja powyżej. w którym uderzenie nastąpiło poza obszarem kabiny samochodu.mtejscach przewidzianych jako prze­ zeń swobodna dla napełniających się * rtyn powietrznych nie może być żadnych łektów. Po prawidłowym zamocowaniu na przednim siedzeniu pasażera fotelika dziecięcego Opel z transponderem zostaje on automatycznie rozpoznany przez czujnik. Umieszczenie tego fotelika na przednim siedzeniu powoduje odłączenie poduszek powietrznych pasażera. rysunek 11383 Tr tzteoT W przypadku zamontowania fotelika dziecię­ cego Opel z transponderem lampka ta po włączeniu zapłonu pozostaje stale zapalona. • uderzenia w tył samochodu. że został wykryty fotelik. że samochód jest wyposażony w czujnik obciążenia siedzenia patrz strona 94.patrz strona 94. ieczeństwa musz> Kurtyny powietrzne nie zostaną odpalone w przypadku: • wyłączonego zapłonu. Tylko w takim przypadku można korzystać z fotelika dziecięcego zamontowanego na przednim siedzeniu pasażera Informacja o wyposażeniu samochodu w czuj­ nik rozpoznający obciążenie siedzenia znaj­ duje się również na naklejce umieszczonej na fotelu pasażera . 93 . • zderzenia bocznego. • zderzenia czołowego. informując. • przewrócenia samochodu na dach. gdy na foteiu pasażera nikt nie siedzi lub zamocowany jest na nim fotelik dziecięcy Opel z transponderem Lampka kontrolna układu rozpoznającego obciążenie siedzenia umieszczona jest w ze­ spole lampek oświetlenia wnętrza. Nie należy opierać ramion ani inr na pokryciach poduszek powieUznych uwagi na stronie 94. -r*wr Rozpoznawanie obciążenia siedzenia # Układ rozpoznający obciążenie siedzenia odłącza poduszki powietrzne pasażera. Lampka ta zapala się na około 4 sekundy po włączeniu zapłonu sygnalizując. Ostrzega o tym lampka kontrolna czujnika obciążenia siedzenia * .

umieszczona w zespole lampek oświetlenia wnętrza lampka kontrolna W* pozostaje stale zapalona. lampka kontrolna błyska. dziecko nie jest bezpieczne. Jeżeli me został zamontowany fotelik dziecięcy Opel z transponderem lampka kontroina nie powinna świecić się ani błyskać. Należy sprawdzić poprawność zamocowania fotelika. że poduszki powietrzne pasażera nie zostaną odpalone. Folelik należy umieścić na tylnym siedzeniu W celu usunięcia przyczyn i isterki należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Fotelik nafeży zamocować na tylnym siedzeniu W celu usunięcia przyczyn usterki naieży zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. że poduszki powietrzne n a s a z R r a nie są odłączone i dziecko nie jest bezpieczne. W celu usunięcia przyczyn ewentualnych usterek należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla i 94 a przednim fotelu pasażera można "nieszczać jedynie foteliki dziecięce Opel transponderem & Stosowanie jakichkoljek innych fotelików może stanowić Zagro­ dnie dla życia. Jeżeli mimo prawidłowego zamocowania fotelika lampka kontrolna błyska sygnalizując usterkę. Lampka kontrolna tó" sygnalizująca obecność fotelika dziecięcego Opel z transponderem ^ PD zamocowaniu fotelika dziecięcego Opel z transponderem ^ i włączeniu zapłonu. . Foteliki dziecięce Opel z transponderem sfc można rozpoznać po naklejce . że został wykryty fotelik. Zamoco­ wanie fotelika dziecięcego z transponderem # . informując.patrz ilustracja powyżej. Jeżeli lampka w czasie jazdy nie świeci się. oznacza to.Jeżełi fotelik dziecięcy jest niewłaściwie za­ mocowany lub ma uszkodzony transponder. Świecenie się lub błyskanie iampki oznacza.patrz strony 104 do 106.

lampka sygnalizująca obecność fotełika *cięcego Opel z transponderem li w czasie jazdy lampka kontrolna nie eci się. poduszki powietrzne pasażera nie są odłączone. Koło kierownicy.E Jeśli fotelik dziecięcy Opel z transponderern == jest prawidłowo zamocowany. Na koło kierownicy. W celu usunięcia prZn ^ ń u t f e r k i zwrócić się do AutoryzflMjH ^^Bealerskiej Opla. Boczne poduszki po­ wietrzne oraz kurtyny powietrzne są odpa­ lane razem. • Wewnątrz środkowej konsoli znajduje się elektroniczny moduł sterujący poduszek powietrznych i napinaczy pasów bezpie­ czeństwa. ponieważ stwarzałyby ryzyko odniesienia obrażeń. Na przednie siedzenia wolno zakładać tylko pokrowce dopuszczone do modelu Zafira z bocznymi poduszkami powietrznymi sfc Przy ich zakładaniu należy uważać. opa­ rcia przednich foteli oraz boczne krawędzie podsufitki w okolicy osłon poduszek powietrznych nie wolno niczego naktejać ani za­ słaniać tych miejsc żadnymi materiałami. W celu uniknięcia zakłóceń w ich działaniu nie wolno w bezpośrednim sąsiedztwie konsoli umieszczać żadnych obiektów magnetycznych • Haczyki w bocznych krawędziach podsufitki przeznaczone są wyłącznie do wieszania lekkich ubrań lub wieszaków na ubrania W kieszeniach zawieszonych rzeczy nie powinny znajdować się żadne przedmioty. Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. po f włączeniu zapłonu powinna zaświecić sis . deskę rozdzielczą. ponieważ może to doprowa­ dzić do obrażeń ciała. odpowiednio do siły ude­ rzenia i rodzaju kolizji. gdyż w razie odpalenia poduszek mogą one spowodować obrażenia ciała • Pomiędzy poduszkami powietrznymi a pa­ sażerami nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów. . Jest to sytuacja mogąca stanowić zagrożenie dla życia. aby nie zasłonić modułów poduszek powietrznych na zewnętrznych bokach oparć przednich foteli Układy poduszek powietrznych działają nie­ zależnie od siebie. Ważne • W strefie napełniania się poduszek powie­ trznych nie wolno mocować lub umieszczać nie przeznaczonych do tego pojazdu akce­ soriów ani jakichkolwiek innych przedmio­ tów. W takim przypadku fotelik dziecięcy należy umieścić na tylnym siedzeniu. tablicę rozdzielczą oparcia przednich foteli i boczne krawędzie podsufitki czyścić tylko suchą szmatką lub środkiem do czyszczenia wnętrz samochodowych.

• Umieszczając na przednim siedzeniu pasażera fotelik dziecięcy Opel z transponderem w celu uniknięcia nieprawidłowego funkcjonowania nie należy umieszczać pod nim żadnych przedmiotów (np folii. deski rozdziel­ czej. • Pasażer nie powinien trzymać na kolanach fotelików dziecięcych ant żadnych ciężkich przedmiotów ponieważ mogą one spowo­ dować obrażenia. • Pod żadnym pozorem nie wolno dokony­ wać modyfikacji elementów układu podu­ szek powietrznych ani przednich fotełi Przy niewłaściwym postępowaniu może nastąpić nagłe odpalenie poduszek. • Demontaż koła kierownicy. co grozi odnie­ sieniem obrażeń. przednich foteli oraz bocznych elementów podsufitki może być wykonywany wyłącznie przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla. Ponadto przewożenie w ten sposób fotelików dziecięcych z transponderem ^ w samochodzie wypo­ sażonym w układ rozpoznający obciążenie siedzenia # może uniemożliwić odpalenie poduszek powietrznych w razie wypadku 96 . naklejek czy mat grzejnych). • Osoby o masie ciała poniżej 35 kg powinny zajmować miejsca jedynie na tylnym siedzeniu. płatów wewnętrznych drzwi. po­ nieważ w razie wypadku może nastąpić od­ palenie poduszek powietrznych pasażera. • Przy złomowaniu pojazdu należy bezwzględnie przestrzegać środków ostrożności ustalonych przez Opla Dlatego złomowanie powinno być wykonywane wyłącznie przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla.• Każda poduszka powietrzna napełnia się tylko raz. • W samochodach wyposażonych w układ rozpoznający obciążenie siedzenia w celu uniknięcia zakłóceń funkcjonowania czujników nie należy zakładać na przedni fotel pasażera pokrowców ani nakładek na siedzenia. Nie dotyczy to dzieci siedzących w fotelikach Opeł z transponderem # • W samochodach wyposażonych w układ rozpoznający obciążenie siedzenia # nie należy umieszczać na przednim fotelu pa­ sażera żadnych ciężkich przedmiotów. Po odpaleniu trzeba ją niezwłocz­ nie wymienić w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

patrz następne strony).Samochody z poduszką powietrzną pasażera można rozpoznać po napisie rAiroag" powyżej schowka w desce rozdzielczej oraz naklejce ostrzegawczej z boku deski rozdzielczej. Samochody z bocznymi poduszkami powietrznymi można rozpoznać po napisach „Airbag" na zewnętrznych bokach oparć przednich foteli. Mocowanie f o t e l i k ó w dziecięcych == na 5 przednim siedzeniu pasażera w samochO' dach z poduszkami powietrznymi == Ł i z układem rozpoznającym obciążenie •jedzenia » K K g ć jedynie foteliki dziecięce Opel wyp^H K n e w transporcie? jfe Stosowanie totaj9 Układ rozpoznający obciążenie siedzenia wykrywa fotelik dziecięcy Opel z transponderem ¡1: i zmienia tryb działania układu poduszek powietrznych. Mocowanie fotelików dziecięcych $ na przednim siedzeniu pasażera w samocho­ dach z poduszkami powietrznymi bez układu rozpoznającego obciążenie siedzenia ^ Samochody z poduszką powietr pasażera lecz bez poduszek boczn' na siedzeniu obok kierowcy nie wolno ać fotelików dziecięcych tyłem do u jazdy (fotelikt-nosidełka i foteliki dla zakresu wagowego 0-1 patrz następne strony). II oraz III . Fotetik dziecięcy Opel z transponderem można rozpoznać po umieszczonej na nim naklejce. widocznej po otwarciu przednich prawych drzwi. pod wanjnkfewg że fotel pasażera zostanie odsunięty Rozpoznawanie obciążenia siedzenia * patrz strona 93. 97 .patrz strona 93. Rozpoznawanie obciążenia siedzenia . Można natomiast mocować foteliki dziecięce przodem do kierunku jazdy (foteliki dla zakresów wagowych I.

Fotelik-nosidełko z trans ponderwn # Dla niemowląt w wieku do 10 miesięcy iub o masie ciała nie przekraczającej 10 kg. 98 . Transponder znajduje się w poduszce siedzenia. 944? A i Fotelik-nostdełfco dla niemowląt Dla niemowląt w wieku do 10 miesięcy lub o masie ciała nie przekraczającej 10 kg.Foteliki d z i e c i ę c e £ Foteliki dziecięce marki Opel są zaprojekto­ wane specjalnie do samochodów Opel i dzięki temu w razie kolizji zapewniają dziecku maksymalne bezpieczeństwo.

117S2S fal filili] .

100 .Mocowanie fotelików dziecięcych # na siedzeniach w trzecim rzędzie Mocowanie fotelików dziecięcych & na przednim siedzeń iu pasażera w samocho­ dach i poduszkami powietrznymi ^ bez układu rozpoznającego obciążenie siedzenia -l' ody z poduszka powietrzn ra # lecz bez poduszek bocznych ^ Samochody z poduszką powietrzną pasażera można rozpoznać po napisie F. widocznej po otwarciu przednich prawych drzwi. Samochody z bocznymi poduszkami powietrznymi można rozpoznać po napisach „Airbag" na zewnętrznych bokach oparć przednich foteli Rozpoznawanie obciążenia siedzenia % patrz strona 93.Airbag'L powyżej schowka w desce rozdzielczej oraz naklejce ostrzegawczej z boku deski rozdzielczej.

Mocowanie fotelików dziecięcych # na przednim siedzeniu pasażera w samochodach z poduszkami powietrznymi £ i z układem rozpoznającym obciążenie siedzenia sfc Fotelik dziecięcy Opei z transponderem ^ można rozpoznać po umieszczonej na nim naklejce. ^^H ^^ Ukiad rozpoznający obecność pasażera wykrywa fotelik dziecięcy Opel z łransponderem * i zmienia tryb działania układu poduszek powietrznych Rozpoznawanie obciążenia siedzenia patrz strona 93 101 .Uwaga • Dzieci w wieku do 12 lat lub poniżej 150 cm wzrostu powinny podróżować wyłącznie w odpowiednich fotelikach dziecięcych. (BJłie Wolno umieszczać żadnych naklejek na fotelik LTdziecięcym < nie zakrywać go żadnymi materiałami. • Należy przestrzegać dołączonych do fotelika dziecięcego instrukcji montażu oraz użytkowania. • Obicia fotelika-nosidełka oraz fotelików dziecięcych są zmywalne. • Fotelik powinien być dostosowany do masy ciała dziecka • Foteiik dziecięcy musi być prawidłowo zamocowany. miHitfiiu obok kierowcy JMjjj|j mocować jedynie foteliki dziedęceOj^M no wyposażone w transponder !R Slosojj^H fotelików bez trans pond era s t a r w | f f l ^ | zagrożenie dla żyda dziecka. m Fotelik dziecięcy poddany obciążeniom w wypadku drogowym musi zostać wymieniony.

fotelika-nosidełka na sltdus^i" obok kierowcy. i wsunąć w zaczep pomiędzy nogami dziecka.Fotelik d z i e c i ę c y F o t e l i k . ale nie może qo uwierać. Dopasowanie do wzrostu dziecka Długość i wysokość zamocowania pasów w nosidełku można regulować stosownie do wielkości dziecka. W takim przypadku fotel ik-nosidełko mocuje się na siedź- 102 . W celu zmiany długości pasa naciągnąć go z tyłu nosidełka lub poluzować przez naciśnięcie metalowego zacisku. Pas musi scisie przylegać do ciała dziecka.n o s i d e ł k o dla n i e m o w l ą t # Dla niemowląt w wieku do 10 miesięcy lub Q masie ciała do 1 D kg: J Przypięcie dziecka pasami Umieścić dziecko w nosidełku. Złączyć ze sobą obydwa pasy naramienne nosidełka. jak pokazano na ilustracji.

Przesunąć górne mocowanie pasę bezpieczeństwa w najniższe położenie * (patrz strona 84). Wyciągnąć pas bezpieczeństwa będący wyposażeniem pojazdu i przesunąć jego część biodrową przez obydwie prowadnice po bokach nosidełka. Naciągnąć pas i zamknąć zatrzask. pociągnąć do tylu obydwa pasy nararnienne przez podłużne otwory Następnie w odpowiedniej pozycji przeprowadzić je przez inną parę szczelin. Sprzączkę pasa włożyć w jej zaczep. 103 . Zamocowanie w samochodzie Ustawić w pionie uchwyt do przenoszenia nosidełka Nosidełko z przypiętym dzieckiem ustawić na siedzeniu tyłem do kierunku jazdy.13073 A W celu zmiany wysokości zamccowania. W celu złożenia uchwytu nosidełka należy nacisnąć go do dołu i odchylić w kierunku oparcia fotela pojazdu. Część ramieniową samochodowego pasa bezpieczeństwa poprowadzić przez otwarty zatrzask wokół oparcia nosidełka. Otworzyć zatrzask z tyłu nosidełka.

Dopasowanie do wzrostu dziecka Długość i wysokość zamocowania pasów w nosidełku można regulować stosownie do wielkości dziecka W celu zmiany długości pasa należy naciągnąć go z tyłu nosidełka lub poluzować przez naciśnięcie metalowego zacisku. nrrymr poduszkami •PP&trznymi#bez układu rozpoznającego •©Beiązenie siedzenia £ nie wolno mt fotelika-nosidetka na siedzeniu cy. Przypięcie dziecka pasami Umieścić dziecko w nosidełku Złączyć ze sobą obydwa pasy naramienne nosidełka. ponieważ stanowi to . jak pokazano na ilustracji. i wsunąć w zaczep pomiędzy nogami dziecka. ^ 104 .Fotelik d z i e c i ę c y Fotelik-nosidełko z transponderem # Dla niemowląt w wieku do 10 miesięcy lub o masie ciała do 10 kg. Pas powinien ścisłe przylegać do ciała dziecka. Rozpoznawanie obciążenia siedzenia $ patrz strona 93. Foteliki dziecięce Opel z transponderem # można rozpoznać po naklejce .ia dz recka. Fotelik dziecięcy Opel z transponderem * można również zamocować na tylnym siedzę n i u sa mochod u.patrz strona 101. powietrznymi^B^Mpon^cti dodatkowo/ w układ r o z p o z r a W ^ w c i ą ż e n i e siedze­ nia na siedzeniu obok kierowcy można zamocować fotelik-nosidełko z transponderem Użycie fotelika bez transpondera stanowi zagrożenie dla żyda dziecka. ale nie może qo uwierać.

Następnie w odpowiedniej pozycji przeprowadzić je przez inną parę szczelin. Nosidełko z przypiętym dzieckiem ustawić na siedzeniu tyłem do kierunku ja2dy. pociągnąć do tylu obydwa pasy naramienne przez podłużne otwory. Wyregulować oparcie fotela zgodnie z zaleceniami podanymi na stronie 88. Wyciągnąć pas bezpieczeństwa będący wyposażeniem pojazdu i przesunąć jego część biodrowąprzez obydwie prowadnice po bokach nosidełka Sprzączkę pasa włożyć w jej zaczep . Przesunąć górne mocowanie pasa bezpieczeństwa w najniższe położenie * (patrz strona 34). Zamocowanie w samochodzie Ustawić w pionie uchwyt do przenoszenia nosidełka.W celu zmiany wysokości zamocowania.

Od 22 kg do 36 kg. W celu złożenia uchwytu nosidełka należy nacisnąć go do dołu i odchylić w kierunku oparcia foteła pojazdu. Część ramieniową samochodowego pasa bezpieczeństwa poprowadzić przez otwarty zatrzask wokół oparcia nosidełka. Od noworodka do masy ciała 18 kg. Zakres wagowy II: Mocowanie wyłącznie przodem do kierunku jazdy. Zakres wagowy O-l Mocowanie wyłącznie tyłem do kierunku jazdy. przeznaczony dia różnych zakresów wagowych 10557 A Odchylić na bok zatrzask z tyłu nosidełka. Stosowanie fotelików z zakresu i dla dzieci o masie ciała poniżej 11 kg nie jest zafecane. Zakres wagowy I: Mocowanie wyłącznie przodem do kierunku jazdy Od 9 kg do 18 kg. . Ma ciąg nać pas i zamknąć zatrzask.Fotelik dziecięcy F o t e l i k d z i e c i ę c y O p e l Fix $ Fotelik o modułowej konstrukcji. Od 15 kg do 25 kg. Zakres wagowy llf: Mocowanie wyłącznie przodem do kierunku jazdy.

Zamocowanie fotelika ^ a s montażowy przeznaczony do zamocowania fotelika tylem do kierunku Jazdy . Naciągnąć pas montażowy na pręty zagłówka. wsunąć w zaczep pasa montażowego i naciągnąć. Przecisnąć sprzączkę i taśmę długiego pasa pomiędzy oparciem i siedzentem fotela. jak pokazano na ilustracji Włożyć zagłówek w otwory oparcia.w °P' s a n Y d a l e J sposób przytwierdzić do zagłówka przedniego fotela. 107 . aby dziecko siedziało tytem do kierunku jazdy. Wyciągnąć zagłówek .Fotelik d z i e c i ę c y Fotelik d z i e c i ę c y O p e l Fix Zakres w a g o w y 0-1' od n o w o r o d k a d o 18 k g Umieścić fotelik na jednym ze skrajnych tylnych siedzeń w ten sposób.w tym celu ścisiąć i zwolnić blokady sprężyste (patrz strona 66).

a następnie wsunąć sprzączki w zaczepy pasów bezpieczeństwa na łączniku. Pociągnąć fotelik w celu sprawdzenia. by zatrzasnęły się z charakterystycznym odgłosem. Zaokrągloną stronę łącznika wcisnąć między oparcie i siedzenie. 108 . jak pokazano na ilustracji. a następnie zaczepy pasów nasadzić wcięciami na obydwa występy łącznika Przed zamocowaniem fotelik dziecięcy należy dostosować do wielkości dziecka . Oparcie fotelika musi przylegać do przedniego fotela. Naciągnąć pas montażowy poprzez klamrę regulacyjną. Włożyć sprzączkę pasa montażowego w zaczep z tyłu fotelika.Umieścić na jednym z miejsc do siedzenia na tylnej kanapie podkładkę wyrównawczą.patrz strona 110. czy pas został dobrze zapięty. a podstawa mocująca powinna w całości spoczywać na tylnym siedzeniu samochodu. Fotelik ustawić tyłem do kierunku jazdy.

. Wymontowanie fotelika Zwołnić zaczepy z tyłu fotelika i nacisnąć czerwone przyciski obydwu zaczepów pasów na łączniku Odczepić fotelik od łącznika Przed wyjęciem łącznika odłączyć od spodu zaczepy pasów bezpieczeństwa. Pas musi ściśle przylegać do ciała dziecka. pociągnąć za pas z przodu fotetika bądź poluzować go przez podniesienie do góry metalowego zacisku. ale nie może go uwierać.Przypięcie dziecka pasami Umieścić dziecko w foteliku Połączyć sprzączki pasów fotelika i włożyć w zaczep pasa. W celu wyregulowania długości.

Wkręcić śruby i nakrętki mocujące I .Dopasowanie fotelika do wielkości dziecka Dostosować wysokość pasów do wielkości dziecka: odchylić obicie z tyłu oparcia fotelika. odczepić pionowe pasy od metalowego łącznika i wyciągnąć do przodu Przeprowadzić pasy przez inną parę szczelin i zaczepić o metalowy łącznik. Przytwierdzić obicie z tyłu oparcia fotelika. Zdjąć podstawę i w odpowiedniej pozycji nasadzić na kolki gwintowane (możliwe są 3 ustawienia). Regulacja ustawienia fotelika dziecięcego na podstawie mocującej: Odkręcić 4 Śruby w dofnej części podstawy mocującej.

Zamocowanie fotelika Umieścić na jednym z miejsc do siedzenia na tylnej kanapie podkładkę wyrównawczą Zaokrągloną stronę łącznika wcisnąć między oparcie i siedzenie. Odwrócić fotelik do góry nogami. Wkręcić śruby i nakrętki mocujące. wykonując w odwrotnej kołejności czynności zamontowania fotelika 0 zakresie wagowym 0-i.Fotelik d z i e c i ę c y Fotelik d z i e c i ę c y O p e l Fix * Zakres w a g o w y I: od 9 kg d o 18 k g 1 ) . Wszystkie części przechować w bezpiecznym mieiscu. Fotelik dla zakresu wagowego f dostępny jest także oddzielnie Opis jego stosowania podany jest w trzeciej kolumnie Zmiana zakresu wagowego 0-1 na zakres wagowy} Wymontować fotelik. • S t o s o w a n i e t e g o f o t e l i k a d l a dzieci o m a s i e c i a ł a poniżej 11 Kg me j e s t z a l e c a n e . Ustawić fotelik na jednym ze skrajnych tylnych siedzeń w ten sposób. a następnie zaczepy pasów nasadzić wcięciami na obydwa występy łącznika. . jak pokazano na ilustracji. aby dziecko siedziało przodem do kierunku jazdy. odkręcić 4 śruby na spodzie podstawy mocującej 1 zdjąć ją Unieść zacisk 1 i zdjąć go z pętli pasa. a następnie wyciągnąć zaczep pasa z siedzenia fotelika. Podstawę mocującą obrócić o 180° i nasadzić na dwa kołki gwintowane (możliwe są 3 usta­ wienia). Odłączyć integralny pas od fotelika.

czy pas został dobrze zapięty. rys. Wyjęcie fotelika Nacisnąć czerwone przyciski w obu zaczepach pasów na łączniku. Nałożyć stolik zabezpieczający w wycięcie siedzenia fotelika. Przypięcie dziecka pasami Umieścić dziecko w foteliku. 10390). a następnie wsunąć sprzączki w zaczepy pasów bezpieczeństwa na łączniku. by zatrzasnęły się z charakterystycznym odgłosem. Przesunąć górne mocowanie pasa bezpieczeństwa w najniższe położenie =Ir Regulacja wysokości . Wsunąć część ramieniową i biodrową samochodowego pasa bezpieczeństwa w prowadnice pasa w stoliku za bezp i ecza jacy m Włożyć sprzączkę samochodowego pasa bezpieczeństwa w zaczep. 112 .Fotelik ustawić przodem do kierunku jazdy. Pociągnąć fotelik w celu sprawdzenia.patrz strona 84. Zdjąć fotełik z łącznika (patrz strona 109. Przed wyjęciem łącznika odłączyć od spodu zaczepy pasów bezpieczeństwa.

Zmiana zakresu wagowego D-l na zakres wagowy N Wymontować fotelik. odkręcić 4 śruby na spodzie podstawy mocującej 1 zdjąć ją Unieść zacisk 1 i zdjąć go z pętli pasa. Opis jego stosowania podany jest w trzeciej kolumnie. Zaokrągloną stronę łącznika wcisnąć między oparcie i siedzenie. iii . a następnie wyciągnąć zaczep pasa z siedzenia fotelika. wykonując w odwrotnej kolejności czynności zamontowania foteiika 0 zakresie wagowym CM. Fotelik o zakresłe wagowym II dostępny jest Także oddzielnie. jak pokazano na ilustracji. Umieścić fotelik na jednym ze skrajnych tylnych siedzeń w ten sposób. Odłączyć integralny pas od fotelika. a następnie zaczepy pasów nasadzić wcięciami na obydwa występy łącznika. Wszystktę części przechować w bezpiecznym miejscu Podstawę mocującą obrócić o 180° i nasadzić na dwa kołki gwintowane (możliwe są 3 ustawienia) Wkręcić śruby i nakrętki mocujące. Zamocowanie fotelika Umieścić na jednym z miejsc do siedzenia na tylnej kanapie podkładkę wyrównawczą.Fotelik d z i e c i ę c y Fotelik d z i e c i ę c y Opel Fix & Zakres w a g o w y II: od 15 k g d o 25 k g . Odwrócić fotelik do góry nogami. aby dziecko siedziało przodem do kierunku jazdy.

Odpowiednio przesunąć górne mocowanie samochodowego pasa bezpieczeństwa aby pas przebiegał najkrótszą drogą do regulowanej prowadnicy pasów w foteliku. czy pas został dobrze zapięty. Przypięcie dziecka pasami Umieścić dziecko w foteliku. Reguiacja wysokości . Przed wyjęciem łącznika odłączyć od spodu zaczepy pasów. Zdjąć fotelik z łącznika (patrz strona 109. . rys.patrz strona 64. Pas bezpieczeństwa musi opierać się na barku dziecka. Pociągnąć fotelik w celu sprawdzenia.Fotelik ustawić przodem do kierunku jazdy. by zatrzasnęły się z charakterystycznym odgłosem. Wsunąć sprzączkę samochodowego pasa bezpieczeństwa w zaczep Część biodrowa samochodowego pasa bezpieczeństwa musi przechodzić przez obie prowadnice w siedzeniu fotelika. Wsunąć blokadę na miejsce. wyregulować wysokość prowadzenia pasa. Otworzyć klapkę zewnętrznej prowadnicy pasów w foteliku. a następnie wsunąć sprzączki w zaczepy pasów bezpieczeństwa na łączniku. 10390). nigdy na szyi czy ramieniu. Wyjęcie fotelika Nacisnąć czerwone przyciski w obu zacze­ pach pasów na łączniku. przełożyć taśmę pasa i zamknąć klapkę Wyciągnąć trzpień blokady i przesuwając suwak w górę lub w dół.

Zamocowanie fotelika Umieścić na jednym z miejsc do siedzenia na tylnej kanapie podkładkę wyrównawczą. Wszystkie części przechować w bezpiecznym mieiscu. aby dziecko siedziało przodem do kierunku jazdy. a następnie zaczepy pasów nasadzić wcięciami na obydwa występy łącznika.zakres wagowy III: od 22 kg do 36 kg. Zmiana zakresu wagowego I ł u b II na zakres wagowy III Wymontować fotelik. Wskazówki dotyczące jego użytkowania podane są na następnej stronie. wyjąć kołki gwintowane z siedzenia fotelika. Zaokrągloną stronę łącznika wcisnąć między oparcie i siedzenie. jak pokazano na iiustracji. 115 . Fotelik d z i e c i ę c y Fotelik d z i e c i ę c y O p e l Fix # Umieścić fotelik na jednym ze skrajnych Tylnych siedzeń w ten sposób. Fotelik o zakresie wagowym NT dostępny jest także oddzielnie. wykonując w odwrotnej kolejności czynności zamontowania fotelika o zakresie wagowym f lub II Przy użyciu śrubokręta odkręcić zewnętrzne śruby łączące oparcie fotelika dziecięcego z jego siedzeniem Sięgając od wewnątrz. Odłączyć oparcie od siedzenia.

czy pas został dobrze zapięty.patrz strona 84 116 . Pas bezpieczeństwa musi opierać się na barku dziecka. Zdjąć fotelik z łącznika (patrz strona 109. Fotelik ustawić przodem do kierunku jazdy. rys. nigdy na szyi czy ramieniu. Przypięcie dziecka pasami Posadzić dziecko na siedzeniu fotelika Wsunąć sprzączkę samochodowego pasa bezpieczeństwa w zaczep Część biodrowa samochodowego pasa bezpieczeństwa musi przechodzić przez obie prowadnice w siedzeniu foteiika. Odpowiednio wy reg u \ ować wysokość górnego mocowania samochodowego pasa^ bezp ieczeństwa sfc Regulacja wysokości .Wyjęcie fotelika Nacisnąć czerwone przyciski w obu zaczepach pasów na łączniku. 10390). a następnie wsunąć sprzączki w zaczepy pasów bezpieczeństwa na łączniku. Przed wyjęciem łącznika odłączyć od spodu zaczepy pasów. by zatrzasnęły się z charakterystycznym odgłosem Pociągnąć fotelik w celu sprawdzenia.

Stosowanie fotelików z zakresu I dla dzieci o masie ciała poniżej 11 kg nie jest zalecane.r r Fotel ik d z foteli k dzi Fotela o ma przezriaczo wagoM vych: Bi 121S7A Zakres wagowy I: Mocowanie wyte przodem do kierunku jazdy. Od 9 kg do 18 kg. l*l£4*I*[:li !••[*] .

(9. Wsunąć część ramieniową i biodrową samo­ chodowego pasa bezpieczeństwa w prowad­ nice pasa w stoliku zabezpieczającym... Nałożyć stolik zabezpieczający w wycięcie siedzenia fotelika.. Przesunąć górne mocowanie pasa bezpieczeństwa w najniższe położenie Reguiacja wysokości . Fotelik dziecięcy Fotelik dziecięcy Opel * Może być mocowany na tylnym siedzeniu lub na przednim foielu pasażera. 118 . W tym ostatnim przypadku należy totel pasażera odsunąć maksymalnie do tyłu.»18k . V| Stosowanie tego fotelika dla dzieci o masie ciała poniżej 11 kg nie jest zalecane.)11. ustawiając go przodem do kierunku jazdy W przypadku mocowania na przednim fotelu pasażera.if .patrz strona 84. Włożyć sprzączkę samochodowego pasa bezpieczeńslwa w zaczep. odsunąć fotel maksymalnie do tyłu Umieścić dziecko w fotełiku. Przypięcie dziecka pasami Umieścić fotelik na jednym z tylnych siedzeń lub na przednim fotelu pasażera.

ustawiając go przodem do kierunku jazdy. Pas bezpieczeństwa musi opierać się na barku dziecka. Regulacja wysokości . nigdy na szyi czy ramieniu. Wyciągnąć trzpień blokady i przesuwając suwak w górę lub w dół. Odpowiednio przesunąć górne mocowanie samochodowego pasa bezpieczeństwa aby pas przebiega! najkrótszą drogą do regulowanej prowadnicy pasów w foteliku. odsunąć fotel maksymalnie do tyłu Umieścić dziecko w foteliku.Fotelik d z i e c i ę c y Fotelik d z i e c i ę c y O p e l Zakres w a g o w y I I : 15 k g d o 2 5 k g . być mocowany na tylny-n siedzeniu lub na przednim fotelu pasażera. W tym ostatnim przypadku należy fotel pasażera odsunąć maksymalnie bo tylu.patrz strona 84. przełożyć taśmę pasa i zamknąć klapkę. Część biodrowa samochodowego pasa bezpieczeństwa musi przechodzić przez obie prowadnice w siedzeniu foteiika. W przypadku mocowania na przednim fotelu pasażera. 119 . Wsunąć sprzączkę samochodowego pasa bezpieczeństwa w zaczep. Otworzyć klapkę zewnętrznej regulacji wysokości prowadzenia pasów w foteliku. wyregulować wysokość prowadzenia pasa. Wsunąć blokadę na miejsce. MOZG Przypięcie dziecka pasami Umieścić fotelik na jednym z tylnych siedzeń lub na przednim fotelu pasażera.

Opis jego stosowania podany jest w trzeciej koiumnie. a nie na szyi czy ramieniu. . Odczepić oba końce pasów od metalowego łącznika z tyłu oparcia fotelika i wyciągnąć pasy. 2 5 k g d o 36 k g . Część biodrowa samochodowego pasa bezpieczeństwa musi przechodzić przez obie prowadnice w siedzeniu fotelika Pas bezpieczeństwa powinien opierać się na barku dziecka. Przy użyciu śrubokręta odkręcić zewnętrzne śruby łączące oparcie fotelika dziecięcego z jego siedzeniem Sięgając od wewnątrz. Może być mocowany na tylnym siedzeniu lub na przednim fotelu pasażera. Wszystkie części przechować w bezpiecznym mieiscu. Odłączyć oparcie od siedzenia. Przypięcie dziecka pasami Umieścić siedzenie fotelika na tylnym siedzeniu iub na przednim fotelu pasażera. W przypadku mocowania na przednim fotelu pasażera. ustawiając go przodem do kierunku jazdy. wykonując w odwrotne] kolejności czynności zamontowania fotelika o zakresie wagowym I lub II. Odpowiednio wy reg u lo wać _cj ór ny punkt mocowania % samochodowych pasów bezpieczeństwa Regulacja wysokości — patrz strona 84. W tym ostatnim przypadku należy fotel pasażera odsunąć maksymalnie do tyłu. Fotelik o zakresie wagowym III dostępny jest także oddzielnie. wyjąć kołki gwintowane z siedzenia fotelika. odsunąć fotel maksymalnie do tyłu. Posadzić dziecko na siedzeniu fotelika.Fotelik dziecięcy Fotelik dziecięcy Opel # Z a k r e s w a g o w y III. Zmiana zakresu w a g o w e g o ! lub II na zakres wagowy III Wymontować fotelik. Wsunąć sprzączkę samochodowego pasa bezpieczeństwa w zaczep.

Lekko naciska|ąc obudowę lusterka można je z powrotem przestawić w normalne położenie.. oferowanych jest wiele innych artykułów. które mogą okazać się wielce pożyteczne Wszystkie produkty z grupy . ocena odległości pojazdów jadących z tyłu może być utrudniona. lusterka ze­ wnętrzne w razie uderzenia składają się w swoich uchwytach.Oryginalnych Części Zamiennych i Akcesoriów Opel'' gwarantują wysoką jakość i dokładne dopasowanie do samochodu Autoryzowane Stacje Dealerskie Opla chętnie udzie tą wyczerpujących informacji na temat następujących przykładowych produktów: • Foteliki dziecięce Opia • Linka holownicza • Drążek holowniczy • Hak holowniczy • Awaryjne przewody rozruchowe • Zestaw żarówek zapasowych • Zestaw bezpieczników zapasowych • Halogenowe reflektory przeciwmgielne • Fartuchy przeciwbłotne • Latarka z magnesem • Trójkąt ostrzegawczy • Apteczka pierwszej pomocy (pudełko) • Apteczka pierwszej pomocy (poduszka) Lusterka z e w n ę t r z n e Dla bezpieczeństwa pieszych. Jednak z powodu lekkiego zniekształcenia obrazu. chroniąc kierowcę i jacącego obok pasażera przed oślepieniem. akcesoriów zwiększających komfort jazdy i pełnej gamy środków do pielęgnacji samochodu. A k t y w n e z a g ł ó w k i p r z e d n i c h foteli W razie zderzenia od tyłu samochodu. aktyw ne zagłćwki przednich foteli samoczynnie przechylają się do przodu W ten sposób głowa jest lepiej chroniona i zmniejszone zostaje ryzyko urazu kręgów szyjnych. Można je odchylać do dołu i na boki. Dodatkowe wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo Szeroka oferta akcesoriów Opla do modelu Zafira pozwala wyposażyć ten samochód stosownie do indywidualnych potrzeb. 121 . Oprócz wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa. Asferyczne l u s t e r k o z e w n ę t r z n e * 2większa poić widzenia.Osłony przeciwsłoneczne Osłony przeciwsłoneczne są wyłożone miękkim maleriafem.

P o z i o m o w a n i e ref l e k t o r ó w Poziomowanie reflektorów wykonuje się przy włączonych światłach mijania.= światła pozycyjne iD = światła mijania lub drogowe Zmiana świateł drogowe/mijania oraz błyskanie światłami drogowymi . • Zajęte przednie siedzenia • Zajęte wszystkie siedzenia • Zajęte wszystkie siedzenia i obciążony bagażnik • Tylko kierowca i obciążony bagażnik = = = = 0 1 2 3 122 .patrz opis na stronie 14 W pozycjach *<s i ID włączone jest także oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Właściwe wypozi omowa nie refiektorów ogranicza oślepianie innych użytkowników drogi. Kierunkowskazy. światła awaryjne patrz strona 15. stosownie do obciążenia pojazdu.Oświetlenie Sr- Światła zewnętrzne Obrót przełącznika świateł: 0 = światła wyłączone 3<.

lampka kontrolna £D na tablicy przyrządów. P o d ś w iet l e n i e wy ś wi et la cza kontrolnego Zapala się po włączeniu zapłonu Jego jasność przy włączonych światłach głównych można regulować pokrętłem radełkowanym T y l n e ś w i a t ł a p r z e c i w m g i e l n e 0* Przycisk pod przełącznikiem świateł. Podświetlenie wskaźników 0 Włącza się jednocześnie ze światłami zewnętrznymi.Przednie światła przeciwmgielne Przycisk pod przełącznikiem świateł. Jego jasność można regulować pokrętłem radełkowanym =H. Wciśnięcie Ponowne wciśnięcie Włączone Wyłączone Lampka oświetlenia wnętrza & Włącza się automatycznie z chwilą otwarcia drzwi. z pewnym opóźnieniem H= Jub też z chwilą włączenia zapłonu *. lampka kontrolna 0* na tablicy przyrządów: Wciśnięcie Ponowne wciśnięcie Światła cofania Zapaiają się po włączeniu biegu wstecznego przy włączonym zapłonie. należy wyciągnąć przełącznik świateł. W ceiu włączenia lampki oświetlenia wnętrza na stałe. Po zamknięciu drzwi gaśnie natychmiast. ~ = Włączone Wyłączone .

Odpowiednie taśmy maskujące można nabyć w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. By temu zapobiec. odpowiednio do warunków oświetlenia na zewnątrz samochodu.Automatyczne oświetlenie konsoli # Lampki punktowe w obudowie wewnętrznego lusterka wstecznego. klosze reflektorów należy przesłonić. Podświetlenie zapalniczki i p o p i e l n i c z k i sfc Zapala się z chwilą włączenia zapłonu. Lampki do czytania. Przy włączonym zapłonie automatycznie regulowane j e s t oświetlenie środkowej konsoli. Oświetlenie przestrzeni bagażowej Zapala się po otwarciu drzwi bagażnika. Przystosowanie reflektorów do w y m o g ó w przepisów w innych krajach Asymetryczne światła mijania zapewniają lepszą widoczność pobocza drogi. W krajach o ruchu lewostronnym może to powodować oślepianie kierowców jadących z przeciwka. przednie * Przy włączonym zapłonie: Naciśnięcie przycisku Ponowne naciśnięcie przycisku = Włączone = Wyłączone Lampka oświetlenia wnętrza nad tylnymisiedzeniami£ Przełącznik do tyłu Przełącznik pośrodku Przełącznik do przodu = = = Włączona Wyłączona Lampka zapala się po otwarciu ty Jnych drzwi 124 . Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej Zapala się przy włączonym zapłonie z chwilą otwarcia schowka.

zwracając uwagę. powinna zostać włączona blokada * cznego otwierania okien. i okna dachowegoT ^| . j boczne i okna dachowe należy :n\e obserwować przy zamykaniu. by nie zostało nic przyciśnięte. ^ .Szyby. . m ^ J Mrozrioac istnieje pizy ^yfWĘ/ĘĘĘĘĘĘĘ Szyby boczne Podnoszenie i opuszczanie za pomocą korbkL Opuszczając pojazd należy wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu. by zapobiec niepot wołanemu uruchomieniu szyb bocznych . tylne okno dachowe dzenia ciała (szczególnie d o r y c z y l a ^ )r a także niebezpieczeństwo nięcia czegoś.cy pasażerowie powinni zoslać odpowiednio poinstruowani. przednie okno dachowe. Gdy na tylnym siedzeniu znajdują się dzieci.

Blokada szyb w t y l n y c h drzwiach Przełącznik pomiędzy przyciskami na podłokietniku w drzwiach kierowcy: • Lewa pozycja (widoczna czerwona strona) .Elektroniczne sterowanie szyb bocznych * Dwa lub cztery przyciski umieszczone na podłokietniku w drzwiach kierowcy. 3 następnie z powrotem otwiera Wyłączenie mechanizmu zabezpieczającego (na przykład w razie zwiększonych oporów ruchu z powodu oblodzenia): wielokrotnie naciskać odpowiednt przycisk. • Prawa pozycja (widoczna zielona s t r o n a ) tylne szyby dają się sterować przyciskami w tylnych drzwiach 126 . a dolne * . W celu zatrzymania ruchu szyby. Stopniowe poruszanie szyb uzyskuje się przez krótkie naciśnięcie odpowiedniego przycisku. jeszcze raz krótko nacisnąć przycisk. Dodatkowe przyciski znajdują się na podło­ kietniku w przednich prawych drzwiach i w tylnych drzwiach W przyciskach znajdują się lampki kontrolne. natychmiast się zatrzymuje. W celu automatycznego otwarcia lub zamknięcia okna należy naciskać przycisk nieco dłużej. Mechanizm zabezpieczający Gdy podczas automatycznego zamykania szyba napotka opór w górnej połowie okna. górne przyciski służą do poruszania szyb w drzwiach przednich. aż do całkowitego zamknięcia okna.tylne szyby nie dają się sterować przyciskami w tylnych drzwiach.w drzwiach tylnych.

zapobiegając w ten jposób^ niepowołanemu uruchomieniu szyb bocznych (niebezpieczeństwo urazu).Przerwanie dopływu prądu W razie przerwy w dopływie prądu fub spadku napięcia akumulatora otwieranie i zamykanie okien nie je&L inużJiwe Trzeba ponownie uaktywnić elektroniczne sterowanie szyb. W tym celu • Zamknąć drzwi. • Włączyć zapłon. • Zamknąć okno i przynajmniej przez 5 sekund naciskać przycisk sterujący. 10562T Zamykanie okien od zewnątrz Kluczyk wzamku drzwi kierowcy przytrzymać w pozycji blokowania zamków aż do zamknięcia okien. Przeciążenie układu W razie przeciążenia następuje automatyczne przerwanie na pewien czas dopływu prądu . • Powtórzyć tę operację dla każdego okna. Opuszczanie pojazdu Przed opuszczeniem samochodu należy bezwzględnie wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu.

Sterowanie działa przy włączonym zapłonie Konfiguracja przycisków z tylnym oknem dachowym pokazana jest na następnej stronie. Zamykanie Naciskać przycisk dachowego. aż do zamknięcia okna Zamykanie od zewnątrz Kluczyk w zamku drzwi kierowcy przytrzymać w pozycji blokowania zamków aż do zamknięcia okna dachowego. 128 . Odsuwanie Nacisnąć przycisk H. Okno otwiera się do położenia komfortowego. Zasłona przeciwsłoneczna Zasłonę przeciwsłoneczną można zasuwać i odsuwać zarówno przy zamkniętym. w którym hałas powodowany przepływem powietrza jest najmniejszy. jak Przednie okno dachowe # Przyciski H i między osłonami przeciwsło­ necznymi. W celu otwarcia poza położenie komfortowe należy ponownie nacisnąć przycisk H. zapobiegając w tan sposób niepowołanemu uruchomieniu okna dachowego (niebezpieczeństwo urazu). Opuszczanie pojazdu Przed opuszczeniem samochodu należy bezwzględnie wyjąć kluczyk Z wyłącznika zapłon u.Uchylanie Zamknąć okno dachowe i nacisnąć przycisk Opuszczanie Naciskać przycisk O aż do zamknięcia okna dachowego.

Uruchamianie ręczne Napęd elektryczny jest chroniony bezpieczni­ kiem. Uchylanie Nacisnąć przycisk Opuszczanie Naciskać przycisk ^ aż do zamknięcia okna dachowego Opuszczanie pojazdu Przed opuszczeniem samochodu należy bezwzględnie wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu. umieszczonym w skrzynce bezpieczni­ ków (patrz strona 192). 129 . Tylne okno dachowe # Przyciski >. Zamykanie od zewnątrz Kluczyk w zamku drzwi kierowcy przytrzymać w pozycji błokowanta zamków aż do zamknięcia okna dachowego. Do czasu usunięcia usterki okno dachowe można uruchamiać w następujący sposób.f •Sm -i- Uruchamianie ręczne Napęd elektryczny jest chroniony bezpieczni­ kiem.patrz strona 183. umieszczonym w skrzynce bezpieczni­ ków (patrz strona 192) Do czasu usunięcia usterki okno riarłinwe można uruchamiać w następujący sposób Otworzyć osłonę napędu przy użyciu kluczyka do wyłącznika zapłonu. Odsunąć do tyłu osłonę napędu Wcisnąć śrubokrętem sprężystą środkową część wałka napędowego i obracać wałek Narzędzia samochodowe . ja< i uchylonym oknie dachowym. Dostępnym w handiu 4 mm kluczem ośmiokątnym wcisnąć spręży­ stą środkową część wałka napędowego i obracać wałek.<<. i . zapobiegając w ten sposób mepowołaremu uruchomieniu okna dachowego (niebezpieczeństwo urazu) Zasłona przeciwsłoneczna Zasłonę przeciwsłoneczną można zasuwać i odsuwać zarówno przy zamkniętym. między osłonami przeciwsło­ necznymi Sterowanie działa przy włączonym zapłonie.

niezależnie od aktualnej prędkości Sterowanie ogrzewania Lewe pokrętło: temperatura W prawo Cieplej W lewo Chłodniej Środkowe pokrętło: dmuchawa Cztery prędkości: % Wyłączona 4 Maksymalne natężenie nawiewu powietrza Ilość napływającego powietrza zależy od dmuchawy. Dlatego należy ją włączać także w czasie jazdy.Ogrzewanie i wentylacja Układ ogrzewania i wentylacji System mieszania strug powietrza dzięki mieszaniu zimnego i gorącego powietrza można szybko regulować temperaturę wewnątrz pojazdu i utrzymywać ją praktycznie na stałym poziomie. .

Gdy do wnętrza pojazdu przedostają się nieprzyjemne zapachy na pewien czas włączyć recyrkulację powietrza Recyrkulacja powietrza odcina dostęp powietrza z zewnątrz. Filtr p o w i e t r z a Oczyszcza z kurzu. błota i śniegu. powinny być zawsze wolne od łiści. jeżeli włączona jest recyrkulacja powietrza. recyrkulacja powietrza zostaje automatycznie wyłączona. Ponadto ze względu na stopniowo pogarszającą się jakość powietrza w kabinie samochocu pasażerowie mogą odczuwać dyskomfort. W przycisku jest lampka kontrolna. umieszczone z lewej i z prawej strony przed przedntą szybą samochodu. sadzy. Pokrętło można ustawiać w dowoinym położeniu pośrednim. Kratki wlotowe powietrza Kratki wlotowe. Pokrętło rozdziału powietrza w pozycji W'.Prawe pokrętło: rozdział powietrza W Nawiew na szybę mi Nawiew na szybę oraz przypodłogowy z przodu i z tyłu u Ki zi Nawiew przypodłogowy z przodu i z tyłu Nawiew górny oraz przypodłogowy z przodu i z tyłu Nawiew górny Recyrkulacja powietrza Przycisk <=^ poniżej pokręteł sterujących ogrzewania i wentylacji. 131 . umożliwiając szybsze usunęcie zaparowania szyb. pyłków i zarodników pleśni powietrze doprowadzane z zewnątrz do kabiny pojazdu lub powietrze recyrkulowane. dostosowując rozdział powietrza do indywidualnych potrzeb. Gdy pokrętło zostanie ustawione w pozycji O lub należy otworzyć nawiewy powietrza w desce rozdzielczej. Jednak wzrastająca wilgotność powietrza w kabinie samochodu może doprowadzić do zaparowania szyb. Filtr ten natęży wymieniać w odstępach czasu przewidzianych w Książeczce Obsługowej samochodu.

Wyloly nawiewu otwiera się obracając pokrętło regulacyjne. W położeniu O wyloty są zamknięte. w zależności od poło­ żenia pokrętła temperatury.Środkowe wyloty wentylacyjne Umożliwiają komfortowe przewietrzanie kabi­ ny na wysokości głowy nieogrzanym lub ogrzanym powietrzem. Strumień powietrza można kieiuwać w różne strony przez przechylanre i obracanie kratek regulacyjnych. Gdy pokrętło tem­ peratury znajduje się w położeniu pośrednim. Ilość dopływającego powietrza można zwięk­ szyć przez zwiększenie prędkości dmuchawy Strumień powietrza można kierować w różne strony przez przechylanie i obracanie kratek regulacyjnych. Strumień powietrza można kierować w różne strony przez przechylanie i obracanie kratek reguJac^jnych. Ustawienie nawiewu powietrza w kierunku środka kabiny i lekko do góry powoduje skie­ rowanie wąskiego strumienia powietrza na siedzących z tyłu. W położeniu 0 wyloty nawiewu są zamknięte. W celu zwiększenia intensywności dopływu powietrza przez tylne wyloty wentylacyjne. nie należy całkowicie otwierać wylotów bocznych. Boczne wyloty nawiewu powietrza 1 Zależnie od położenia pokrętła temperatury. przez wyloty te do wnętrza pojazdu dopływa nieogrzane lub ogrzane powietrze. Tylne wyloty wentylacyjne Zależnie od położenia pokrętła temperatury. Wyloty otwiera się obracając pokrętło regulacyjne. W położeniu O wyloty są zamknięte. z wylotów środkowych wypływa chłodniejsze powietrze niż z bocznych. Ilość dopływającego powietrza można zwiększyć przez zwiększenie prędkości dmuchawy W y l o t y n a w i e w u na s z y b y b o c z n e 2 Pokrętło rozdziału powietrza w pozycji W łub W nieogrzane lub ogrzane powietrze jest kierowane na szybę przednią i szyby boczne. bez pogarszania komfortu kierowcy i pasażera na przednim siedzeniu. . przez wyloty te do wnętrza pojazdu dopływa nieogrzane lub ogrzane powietrze Wyloty otwiera się obracając pokrętło regulacyjne.

ustawienie pokrętła temperatury w środko­ wym zakresie i otwarcie środkowych wylotów wentylacyjnych. • Włączyć dmuchawę • Maksymalna Intensywność dopływu powietrza przez wyloty górne: pokrętło rozdziału powietrza ustawić na ii i otworzyć wszystkie wyloty nawiewu powietrza • Dopływ powietrza do siedzeń tylnych środkowe wyloty wentylacyjne skierować nieco do siebie i lekko do góry. 133 . • pokrętło temperatury obrócić w prawo. • Pokrętło temperatury obrócić w prawo. Przewietrzanie • Pokrętło temperatury obrócić w lewo. W celu jak najszybszego ogrzania wnętrza pojazdu. • Nawiew na stopy: pokrętło rozdziału powietrza ustawić na U • Jednoczesny nawiew powietrza przez wyloty górne i na stopy pokrętło rozdziału powielrza ustawić na Rozkład temperatury dający odczucie chłodu na wysokości głowy i ciepła na wysokości nóg uzyskuje s<ę przez ustawienie pokrętła rozdziału powietrza w pozycji U lub *J. • pokrętło rozdziału powietrza ustawić w żądanym położeniu (patrz strona 131).Ogrzewanie Skuteczność ogrzewania zależy od tempera­ tury silnika i dlatego pełną efektywność osiąga się dopiero po rozgrzaniu siinika. • Pokrętło rozdziału powietrza ustawić na U. • Zamknąć środkowe wyloty wentyłacyjne. Ogrzewanie na wysokości stóp Kanały grzewcze prowadzą także do tylnych nawiewów przypodłogowych. Od prawidłowego ustawienia wentylacji i ogrzewania w znacznej mierze zależy wygoda i dobre ogótne samopoczucie pasażerów samochodu. • Włączyć dmuchawę. • prędkość dmuchawy ustawić na 3.

• Zamknąć środkowe wyloty wentylacyjne. • Włączyć ogrzewanie tylnej szyby. Obrócić odpowiednie pokrętło radełkowane ustawiając żądany poziom ogrzewania. pokrętło rozdziału powietiza ustawić w pozycji W przycisku znajduje się lampka kontrolna. W ceiu wyłączenia ogrzewania obrócić pokrętło do poiycji „-".Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb • Pokrętło temperatury obrócić w prawo. . • Dmuchawę ustawić na 3 lub 4. W celu jednoczesnego ogrzewania na wysokości stóp. • Pokrętło rozdziału powietrza ustawić na W • Recyrkulacja powietrza automatycznie wyłączona zostaje Ogrzewanie szyby tylnej. • Zależnie od potrzeby. otworzyć boczne wyloty nawiewu powietrza t skierować je na boczne szyby. Przycisz GiP poniżej pokręteł sterujących ogrzewania i wentylacji Wciśnięcie Ponowne wciśnięcie Włączone Wyłączone Podgrzewanie siedzeń przednich # Podgrzewanie siedzeń działa tylko przy pracującym sfłntku Dwa pokreto radełkowane powyżej pokręteł sterujących ogrzewania i wentylacji. ogrzewanie lusterek zewnętrznych # Ogrzewanie działa tylko przy pracującym siiniku. Obok pokrętła znajduje się lampka kontrolna. Ogrzewanie wyłącza się automatycznie po około 15 minutach.

Dmuchawa zaczyna pracować z maią prędkością obrotową. klimatyzację powinno się wyłączyć. którą w razie potrzeby można zwiększyć. Ilość doprowaczanego powietrza można regulować za pomocą dmuchawy. Wciśnięcie przycisku powoduje przełączenie na recyrkulację powietrza (lampka Kontrolna). 135 . sadzy. Nagrzewnica ogrzewa powietrze odpowiednio do położenia pokrętła temperatury. Jeżeli powietrze zewnętrzne jest zadymione lub ma nieprzyjemną won włączyć na pewien czas recyrkulację powietrza Recyrkulacja powietrza odcina dostęp powietrza z zewnątrz Jednak wzrastająca wilgotność powietrza w kabinie samochodu może doprowadzać do zaparowania szyb. Pokrętło temperatury. jeżeli włączona jest recyrkulacja powietrza. Przy włączonej klimatyzacji następuje chłodzenie i osuszanie powietrza w Kabinie Jeżeii chłodzenie lub osuszanie powietrza nie jest potrzebne. który zapewnia maksymalny komfort we wszystkich porach ro<u. Ponadto ze względu na stopniowo pogarszającą się jakość powietrza w kabinie samochodu pasażerowie mogą odczuwać dyskomfort. przy każdej pogodzie i dla każdej temperatury otoczenia.Klimatyzacja przodu kabiny Filtr powietrza oczyszcza z kurzu. Funkcja chłodzenia układu klimatyzacji działa przy temperaturze otoczenia powyżej około +4°C. Układ k l i m a t y z a c j i dla p r z e d n i e j części k a b i n y * Układ wentylacji. pyłków i zarodników pleśni powietrze doprowadzane z zewnątrz <ir> kabiny pojazdu lub powietrze recyrkufowane. pokrętło rozdziału powietrza i przełącznik dmuchawy spełniają takie same funkcje. Wyłącznik klimatyzacji *S służy do włączania agregatu chłodniczego (łampka kontrolna). Poniżej tej temperatury agregat chłodniczy (sprężarka) zostaje automatycznie wyłączony. ogrzewania i chłodzenia tworzą jeden system. jak w przypadku ogrzewania i wentylacji (strona 130). W razie potrzeby można też włączyć klimatyzację tylnej części k a b i n y ^ tpatrz strona 1391. Wyłączniki recyrkulacji powietrza i klimatyzacji ~Q znajdują się poniżej pckręteł sterujących ogrzewania i wentylacji.

a ze środkowych chłodniejsze 136 . • Pokrętło temperatury obrócić całkowicie w iewo (zimno). a chłodniejsze na wysokości głowy. • Pokrętło rozdziału powietrza ustawić na ^ i . • Pokrętło temperatury ustawić w położeniu pośrednim. • Prędkość dmuchawy ustawić na 4. Normalne chłodzenie • Wyłączyć recyrkulację powietrza • Włączyć klimatyzację Sjl. • Pokrętło temperatury obrócić całkowicie w lewo (zimno). Pokrętło temperatury w środku zakresu: Cieplejsze powietrze rozprowadzane jest na wysokości stóp. • Wyłączyć recyrkulację powietrza «£o». • Dmuchawa: stosownie do polrzeb • Pokrętło rozdziału powietrza ustawić na • Otworzyć wszystkie wyloty nawiewu powietrza (w razie potrzeby również tylne) Chłodzenie ze zróżnicowaniem temperatury Powietrze na wysokości głowy chłodniejsze niż na wysokości stóp. • Włączyć klimatyzację ) k C. by rozgrzane powietrze mogło zostać szybciej usunięto • Włączyć recyrkulację powietrza • Włączyć klimatyzację l £ . • Pokrętło rozdziału powietrza ustawić na iSl lub U. • Otworzyć wszystkie wyloty nawiewu powietrza (w razie potrzeby również tylne). przy czym z bocznych wylctów wypływa cieplejsze powietrze. • Stosownie do potrzeb otworzyć wyloty nawiewu powietrza.Działanie układu klimatyzacji Maksymalne chłodzenie Na chwilę otworzyć okna. • Dmuchawa: stosownie do potrzeb.

• Pokrętło rozdziału powietrza ustawić na W. • Prędkość dmuchawy ustawić na 4.Przewietrzanie bez chłodzenia • Wyłączyć recyrkulację powiet/za «3E& • Wyłączyć klimatyzację ¡0• Pokrętło temperatury obrócić w lewo. Dodatkowa wentylacja na wysokości stóp: przełącznik rozdziału powietrza ustawić w położeniu CJ. • Pokrętło rozdziału powietrza ustawić na ŁJ lub#i Przy takim ustawieniu ciepłe powietrze dopływa także do dolnej tylnej części pojazdu na wysokości stóp W pierwszej fazie nagrzewania zanknąć wyloty nawiewu. stosownie do potrzeb • Prędkość dmuchawy ustawić stosownie do potrzeb. pokrętło rozdziału powietrza ustawić w pozycji Ogrzewanie szyby tylnej. ogrzewanie lusterek zewnętrznych podgrzewanie siedzeń przednich =£patrz strona 134. Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb • Włączyć klimatyzację & W celu przyspieszenia osuszanja powietrza. jezeh zachodzi potrzeba usunięcia oblodzenia bocznych szyb. ale nie na 4. • Dmuchawa: stosownie do potrzeb. skierować na nie boczne wyłoly n awi ewu powiet rza. przy temperaturze otoczenia powyżej +4 P C automatycznie włącza się^ agregat chłodniczy (sprężarka) • Pokrętło temperatury obrócić w prawo. • Recyrkulacja powietrza <52o> zostanie automatycznie wyłączona • Zamknąć wszystkie wyloty nawiewu powietrza W celu jednoczesnego ogrzewania na wysokości stóp. Następnie. • Pokrętło rozdziału powietrza ustawić na 2i. 137 . Ogrzewanie • Wyłączyć recyrkulację powietrzs • Wyłączyć klimatyzację m Pokrętło temperatury. • Otworzyć wszystkie wyioty nawiewu powietrza (w razie potrzeby również tylne).

138 . powinny być zawsze wolne od liści. Przy włączonej klimatyzacji występuje zjawisko skraplania się pary wodnej.Ważne Układ klimatyzacji działa tyiko przy pracują­ cym silniku. Obsługa okresowa W celu utrzymania właściwej sprawności układu klimatyzacji. błota i śniegu. W razie stwierdzenia usterek układu klimatyzacji należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. umieszczone z lewej i z prawej strony przed przednią szybą samochodu. przed rozpoczęciem jazdy należy na pewien czas włączyć klimatyzację zgodnie z opisem pod hasłem „Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb'' (patrz strona 137). Jeżeli podczas wilgotnej pogody następuje zaparowanie przedniej szyby. W trakcie pracy układu klimatyzacji musi być otwarty przynajmniej jeden wylot nawiewu powietrza. Filtr powietrza powinien być wymieniany w odstępach czasu ustalonych w Książeczce Obsługowej samochodu. natęży go przynajmniej raz w miesiącu na krótko włączyć. aby parownik nie uległ oblodzeniu na skutek braku przepływu powietrza. widoczne od spodu pojazdu. Kratki wfotowe powietrza Kratki wlotowe. niezależnie od pogody i pory roku (w miarę możliwości tylko przy temperaturze otoczenia powyżej około +4°C).

Klimatyzacja tyłu kabiny Układ klimatyzacji dla tylnej części kabiny:!: Układ klimatyzacji dla tylnej część kabiny uzupełnia działanie klimatyzacji przodu kabiny. 139 . Dmuchawa początkowo zaczyna pracować z małą prędkością. W tylnej części podsufitki znajduje się dodat­ kowe pokrętło radełkowane dmuchawy tt. Do sterowania pracą układu służy wyłącznik klimatyzacji 3 E oraz pokrętło radełkowane $ dmuchawy % umieszczone nad panelem sterowania ogrzewania i wentylacji. którą w razie potrzeby można zwiększyć. Przy włączonej klimatyzacji następuje chłodzenie i osuszanie powietrza w kabinie. W przycisku znajduje się lampka kontrolna. Wyłącznik klimatyzacji 4* służy do włączania agregatu chłodniczego (sprężarki). klimatyzację powinno się wyłączyć. Ilość doprowadzanego powietrza można regulować za pomocą dmuchawy. Jeżeii chłodzenie lub osuszanie pcwietrza nie jest potrzebne.

Po włączeniu klimatyzacji tyłu kabiny dmuchawa zawsze rusza z prędkością 1. Regulator prędkości dmuchawy w desce rozdzielczej Pokrętło radełkowane * nad panelem sterowania ogrzewania i wentylacji 0 Dmuchawa wyłączona Po włączeniu klimatyzacji tyłu kabiny dmuchawa zawsze rusza z prędkością 1. Układ klimatyzacji działa wyłącznie przy pracującym silniku. 1-3 Wyższe prędkości dmuchawy. Gdy zachodzi taka potrzeba. Po włączeniu klimatyzacji tyłu kabiny dmuchawa zaczyna pracować z małą prędkością. Regulator prędkości dmuchawy w tylnej podsufitce Pokrętło radełkowane X w podsufitce nad drugim rzędem siedzeń. Gdy pokrętło regulacyjne w desce rozdzielczej zostanie ustawione w położenfu R lut gdy klimatyzacja tyłu kabiny jest wyłączona. R W tej pozycji prędkość dmuchaw/ można regulować pokrętłem w tylnej części podsufitki 2-3 Wyższe prędkości dmuchawy.Wyłącznik klimatyzacji tyłu kabiny # Klimatyzację tylnej części kabiny można włączyć jedynie przy włączonej klimatyzacji przodu kabiny. prędkość tą można zwiększyć. . prędkość dmuchawy można regulować pokrętłem w tylnej części podsufitki. W tym celu należy nactsnąć przycisk 3S nad panelem sterowania J ogrzewania i wentylacji Powietrze doprowadzane jest przez wyloty wentylacyjne w podsufitce. 0 Dmuchawa wyłączona. prędkość dmuchawy można regulować pokrętłem w tylnej części podsufitki. Gdy pokrętło regulacyjne w desce rozdzielczej zostanie ustawione w położeniu R lub gdy klimatyzacja tyłu kabiny jest wyłączona.

Jeżeli przy duże] wilgotności powietrza następuje zaparowanie przedniej szyby. aby parownik nie uległ oblodzeniu na skutek braku przepływu powietrza. widoczne od spodu pojazdu. Wyloty nawiewu w podsufitce nad drugim rzędem siedzeń Przez wyloty te do wnętrza pojazdu dopływa nieogrzane lub. należy go przynajmniej raz w miesiącu na krótko włączyć. schłodzone powietrze. przed rozpoczęciem jazdy należy na pewien czas włączyć klimatyzację zgodnie z opisem pod hasłem „Usuwanie zaparowania i oblodzenia szybh' (patrz strona 137). niezależnie od pogody i pory roku. 141 . Obsługa okresowa W celu utrzymania właściwej sprawności układu klimatyzacji. uruchamiając funkcję chłodzenia. W razie stwierdzenia usterek układu klimatyzacji należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.Ważne Układ klimatyzacji działa tylko przy pracującym silniku Przy włączonej klimatyzacji występuje zjawisko skraplania się pary wodnej. Strumień powietrza można kierować w różne strony przez przechylanie i obracanie kratek regulacyjnych. Wyioty nawiewu otwiera się i zamyka poprzez ich obrót. Ilość dopływającego powietrza można zwiększyć przez zwiększenie prędkości dmuchawy. przy włączonej klimatyzacji. W trakcie pracy układu klimatyzacji musi być otwarty przynajmniej jeden wylot nawiewu powietrza.

1 naieży wybierać tylko wtedy. $Ę^^^JĘ/J^Ę^f^ Łagodne i równomierne naciskanie pedału przyspieszania umożliwia wcześniejsze przełączanie się skrzyni na ekonomiczniejsze biegi. Gdy wybrana jest pozycja N. należy używać zakresu D. Pozycje dźwigni wybieraka P. Podczas zmiany zakresu nie należy przyspieszać. prowadzić do za W zakresie D uruchamiany jest program jazdy ekonomicznej. Silnik można uruchomić tylko z dźwignią w pozycji P lub N. 142 .Automatyczna skrzynia biegów Po uruchomieniu silnika. R Bieg wsteczny. N Położenie neutralne. przed włączeniem zakresu jazdy należy nacisnąć pedał hamulca. gdy niepożądana jest automatyczna zmiana biegu na wyższy lub w celu uzyskania silniejszego hamowania silnikiem Gdy tylko warunki jazdy na to pozwalają. Włączać tylko po zatrzymaniu samochodu i przy zaciągniętym hamulcu postojowym. Zablokowane przednie koła. Dźwignię wybieraka można przestawić z pozycji P tylko przy włączonym zapłonie i naciśniętym pedale hamulca. W tym zakresie automatyczna skrzynia biegów może pracować niemal zawsze. przed uruchomieniem silnika należy nacisnąć pedał hamulca lub zaciągnąć hamulec postojowy. Tylko w wyjątkowych sytuacjach komoczna jest ręczna zmiana zakreeu Zakresy 3r 2. Włączać tyłko po zatrzymaniu samochodu. R oraz H P Parkowanie. W przeciwnym razie samochód zacznie powoli jechać Nie wolno równocześnie naciskać pedału przyspieszania i pedału hamulca.

przy znacznym obciążeniu pojazdu lub podczas jazdy pod górę. np. Funkcja ta uaktywnia się w następujących warunkach: . nacisnąć przycisk S {. na przykład na krętej górskiej drodze. . zmiana biegów przy niższych prędkościach obrotowych silnika: ponownie nacisnąć przycisk S • Wspomaganie ruszania z miejsca: wcisnąć przycisk Funkcja automatycznego przełączania do położenia neutralnego N. 2 Jazda na pierwszym i drugirr biegu.Zakresy D. na przykład przy notowaniu przyczepy. że katalizator szybko rozgrzewa się do temperatury koniecznej dia maksymalnej redukcji szkodliwych emisji. przy zjeżdżaniu ze stromego wzniesienia. Programy adaptacyjne automatycznie dostosowują zmianę biegów do warunków jazdy. Po uruchomieniu silnika i wybraniu zakresu D.pedał hamulca jest wciśnięty oraz . 3( 2. Po uruchomieniu zimnego silnika.samochód jest zatrzymany oraz . 1 Pozycja maksymalnego hamowania silnikiem. ogranicza zużycie paliwa. 3 Jazda na pierwszym. 3. na przykład podczas oczekiwania na zmianę świateł.zapala się ©) • Jazda ekonomiczna. Nie jest włączany trzeci ani czwarty cieg. skrzynia biegów pracuje w sposób zapewniający najbardziej ekonomiczną jazdę Ł \ \ i Elektronicznie sterowane programy przełączania biegów • Jazda sportowa: zmiana biegów przy wyższych prędkościach obrotowych siinika. 1 D Położenie w normalnych warunkach jazdy. powodowane przez zależny od temperatury pracy program sterujący opóźnione przełączanie biegów (przy wyższych prędkościach obrotowych) sprawia.pedał przyspieszania nie jest wciśnięty. drugim i trzecim biegu. Nie jest włączany żaden inny bieg poza pierwszym. 2 lub 1 oraz . z przełączaniem biegów od pierwszego do czwartego. Natychmiast po zwolnieniu hamulca lub naciśnięciu pedału przyspieszania samochód rusza w normalny sposób.dźwignia wybieraka znajduje się w położeniu O.

2 lub. Umożliwia to pełne wykorzystanie mocy silnika przy przyspieszaniu. 1 Hamowanie silnikiem jest najskuteczniejsze w zakresie 1. Wymuszona redukcja biegu Gdy przy prędkościach poniżej określonych wartości pedał przyspieszania zostanie wciśnięty poza wyczuwałny punkt oporu. następuje zmiana biegu na niższy. Wspomaganie ruszania z miejsca wyłącza się przez • ponowne naciśnięcie przycisku • wybranie zakresu 2 lub 1. funkcja wspomagania ruszania z miejsca przestaje działać. przekładnia pozostaje na drugim biegu do chwili. jeżeli wymaga tego sytuacja. nacisnąć przycisk S (możliwe w zakresach PP RT N. należy zawczasu przełączyć na zakres 3. kiedy prędkość samochodu pozwoli na automatyczne przełączenie na pierwS2y bieg (ns przykład w wyniku wyhamowania samochodu). • wyłączenie zapłonu Gdy olej przekładniowy stanie się gorący. D oraz 3 . Wspomaganie ruszania z miejsca W razie trudności przy ruszaniu na śliskiej nawierzchni. 144 . zapobiegając uszkodzeniu skrzyni biegów. Gdy zakres 1 zostanie wybrany przy zbyt dużej prędkości.Hamowanie silnikiem W celu lepszego wykorzystania hamowania silnikiem przy zjeżdżaniu ze wzniesienia.lampka kontrolna S ) . Samochód rusza z trzeciego biegu.

Nie wolno równocześnie naciskać pedału przyspieszania i pedału hamulca. Manewrowanie samochodem Przy manewrowaniu do przodu i do tyłu. Jeżeli kluczyk pozostanie w wyłączniku zapłonu. gdy samochód pozostanie tak zaparkowany przez dłuższy czas. na przykład w korku ulicznym lub przed przejazdem kolejowym. gdy dźwignia wybieraka jest w położeniu P. ponieważ może to doprowadzić do przegrzania skrzyni biegów. Przy dłuższym postoju. błocie. a następnie prze­ stawić dźwignię wybieraka w pozycję P i wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu. należy lekko naciskając pedał przyspieszania na przemian przestawiać dźwignię wybieraka w położenie D i R. podczas parkowania lub wjeżdżania do garażu. Przed opuszczeniem samochodu należy za­ ciągnąć hamulec postojowy. który ugrzązł w piachu. Gdy dźwignia wybieraka ustawiona jest w jednym z zakresów jazdy.Zatrzymywanie s a m o c h o d u Przy pracującym silniku dźwignia wybieraka zakresu może pozostawać w dowolnym zakresie jazdy. W razie konieczności zatrzymania się na wzniesieniu należy bezwzględnie zaciągnąć hamulec postojowy lub nacisnąć pedał hamulca. Nie utrzymywać zbyt wysokiej prędkości obroto­ wej silnika oraz unikać gwałtownego jej zwiększania. zaleca się wyłączyć silnik. Zalecenia te dotyczą wyłącznie opisanych wyżej wyjątkowych okoliczności. nie naieży dja podtrzymania równej pracy silnika na biegu jałowym zwiększać jego prędkości obrotowej. śniegu lub zagłębieniu terenowym. Uwalnianie ugrzężniętego samochodu W celu „rozkołysania" samochodu. 145 . może dojść do rozładowania akumulatora. np. Kluczyk daje się wyjąć z wyłącznika zapłonu tylko wtedy. można wykorzystywać powolny ruch samochodu po zwolnieniu pedału hamulca.

Zdjąć osłonę ze środkowej konsoli pod dźwignią hamulca postojowego.4 bieg = 4 bieg = Położenie neutralne Bieg wsteczny = Parkowanie Przerwanie zasilania W razie rozładowania akumulatora dźwignia wybieraka nie daje się przestawić z pozycji P.Skrzynia biegów przestaje przełączać biegi automatycznie. należy odblokować dźwignię wybieraka. Jeżeli zaraz po uruchomieniu silnika lampka nie zgaśnie lub zaświeci stę podczas jazdy oznacza to. Jazdę można jednak kontynuować. że w automaty­ cznej skrzyni biegów wystąpiła usterka. W samochodach z wyświetlaczem wielofunk­ cyjnym Hi. Jeżefi przyczyną przerwania zasilania nie jest rozładowanie akumulatora. Silnik można uruchomić wykorzystując pomocniczy akumulator . 2.patrz strona 178. 146 . w przypadku wystąpienia usterki pojawia się komunikat ostrzegawczy „Automatic Gearbo*" (pafez strony 36. wyświetlaczem graficznym & lub wyświetlaczem kolorowym sfc. trzeci i czwarty można włączać ręcznie. Odczepić osłonę dźwigni wybieraka od konsoli środkowej i wywinąć ją do góry. odpowiednio przestawiając dźwignię wybieraka zakresu: 1 2 3 D N R P Usterka Lampka kontrolna <D zapala się przy włączo­ nym zapłonie. 3. 1 bieg 3 bieg . Zaciągnąć hamulec postojowy. = - W celu usunięcia usterki należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Nie jest możliwe włączenie drugiego biegu. Integralna funkcja autodiagnostyki układu umożliwia szybką naprawę uszkodzenia. W tym celu: 1. Biegi pierwszy. 50). 45.

Zamocować osłonę mieszkową dźwigni wybieraka w środkowe] konsoli. 6 Zamocować osłonę na środkowej konsoli pod dźwignią hamulca postojowego. Nacisnąć do przodu zapadkę i przesunąć dźwignię wybieraka z pozycji P. .Ponowne przestawienie dźwigni do pozycji P spowoduje kolejne jej zablokowanie. 4. 5. Należy zlecić Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla usunięcie przyczyny przerwania zasilania.

h o l o w a n i e przyczepy Wentylator chłodnicy jest napędzany elektry­ cznie. poduszki powietrzne) Stwarza to zagrożenie dla same­ go kierowcy i innych użytkowników drogi. Hamulce nadal jednak pozostają w pełni skuteczne. urządzenie wspomagające ha­ mulce. ale do zatrzymania samo­ chodu potrzeba znacznie większej siły nacisku na pedał. kie­ runkowskazy. Jazda z obciążonym bagażnikiem dachowym Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia dachu (patrz strony 172.Zalecenia eksploatacyjne Pierwsze 1000 k m p r z e b i e g u Należy jeździć ze zmienną prędkością. Właściwie wykorzystywać poszczególne prze­ łożenia skrzyni biegów. Ze wzgiędów bezpieczeństwa bagaż należy równomiernie rozłożyć i zabezpieczyć pasami. Urządzenie wspomagające hamulce Przy wyłączonym silniku. pojazd nadal jest sterowny. Zalecenia te odnoszą się do silnika i zespołów napędowych. na przykład przekładni głównej Nie w o l n o j e c h a ć z w y ł ą c z o n y m silnikiem Nie działa wówczas wiele urządzeń ( m i n .50 km/h. po jednorazowym lub najwyżej dwukrotnym naciśnięciu pedału hamulca urządzenie wspomagające przestaje działać. Nie przekraczać 3/4 maksymalnej prędkości samochodu. Nie wciskać całkowicie pedału przyspieszania^ Nie dopuszczać do dławienia się silnika. Nre przekra­ czać prędkości 120 km/h Od czasu do czasu sprawdzić i w razie potrzeby pop'a wić zamocowanie. Wspomaganie kierownicy Gdy wspomaganie kierownicy nie działa. na drugim . zaś przy mniejszych odpowiednio mniej. Jazda w g ó r a c h . Silnik o zapłonie samoczynnym: na wzniesieniach o nachyleniu 10% lub większym. np. 148 . na pierwszym biegu nie przekra­ czać prędkości 30 km/h. by nie mógł się przesuwać Ciśnienie w ogumieniu zwięk­ szyć do wartości odpowiadającej maksymal­ nemu obciążeniu samochodu. gdy podczas jazdy pod górę samochód radzi sobie na wyższym biegu. wspomaganie kierownicy. silnika. 228). gdy samochód jest holowany z wyłączo­ nym silnikiem. ale poruszanie kierownicą wymaga użycia znacznie większej siły. Dzięki temu jego sprawność chłodzenia nie zależy od prędkości obrotowe. Z tego względu. nie należy go zmieniać na niższy. Na wszystkich bie­ gach (lub dla wszystkich zakresów automa­ tycznej skrzyni biegów) pedał przyspieszania wciskać nie głębiej niz do 3/4 jego skoku. Przy dużych prędkościach obrotowych silnika wy­ dziela sfe dużo ciepła.

np. poprawna Technicznie i ekonomiczna jazda zapewni ma­ ksymalną irwałość i sprawność samochodu.Wyłączanie silnika Po wyłączeniu silnika wentylatory chłodzące w komorze silnika mogą jeszcze przez pewien czas pracować. nie należy wtedy przyspieszać ani naciskać pedału sprzęgła. Akumulator podczas jazdy Podczas powolnej jazdy lub po zatrzymaniu samochodu. Wersja z silnikiem Z 2Q LET Przy raptownym zwolnieniu pedału przyspie­ szania może być słyszalny szum powietrza przepływającego przez turbosprężarkę. Jest to szczególnie istotne przy jeździe pod górę. np. przyjeź­ dzie z góry lub naciskaniu pedału hamuica. Hamowanie silnikiem Podczas hamowania silnikiem. chłodząc silnik. po jeździe w terenie górzystym: w ceJu uniknięcia nadmiernej akumulacji ciepła silnik należy pozostawić przez około dwie minuty na biegu jałowym. Podczas jazdy nie należy opierać stopy na pedale sprzęgła. Właściwy dobór biegu Podczas pracy na biegu jałowym oraz jazdy na niższych biegach nie należy rozpędzać sil­ nika do wysokich prędkości obrotowych. eliminując konieczność pokony­ wana oporu skrzyni biegów Oszczędza się w ten sposób rozrusznik i akumulator. Dopóki silnik nie osiągnie właściwej temperatury pracy. nie nale­ ży umieszczać żadnych przedmiotów. Prędkość obrotowa silnika W każdych warunkach jazdy silnik powinien pracować w optymalnym zakresie prędkości obrotowych Rozgrzewanie silnika Silnik powinien rozgrzewać się podczas jazdy. Dlatego w okolicy pedałów nie może znajdo­ wać się żaden dodatkowy dywanik. Pedały W miejscu. Pamiętać o r e d u k o w a n i u biegów! W razie spadku prędkości należy zmienić bieg na niższy. należy w miarę możliwości wyłą­ czać zbędne urządzenia elektryczne (ogrze­ wanie szyby tylnej. gdzie spoczywają stopy. Aby nie ograniczać skoku pedałów. Po uruchomieniu zimnego silnika automatycz­ na skrzynia biegów przełącza się na wyższe biegi przy stosunkowo wysokich prędkościach obrotowych.w i ę c e j k i l o m e t r ó w Prosimy o przestrzeganie zamieszczonych na poprzedniej stronie uwag dotyczących docie­ rania samochodu oraz zamieszczonych na następnych stronach zaleceń dotyczących oszczędzania energii. dodatkowe reflektory itp). Dzięki temu katalizator szybko rozgrzewa się do temperatury koniecznej dla maksymalnej redukcji emisji szkodliwych substancji. starając się nie powodować ślizgania się sprzęgła przy wysokiej prędkości obrotowej silnika. Mniej p a l i w a . w celu uniknięcia uszkodzenia turbosprężarki należy przed wyłączeniem silnika przez pewien czas luchać bez wysitania silnika lub przez około 30 sekund pozostawić go na biegu jałowym. w warunkach zmuszających do częstego za­ trzymywania się lub podczas jazdy w korkach drogowych. w gęstym ruchu miejskim. Gdy temperatura silnika jest bardzo wysoka. Prowadzi to do szybkiego zużycia tarczy sprzęgła. 149 . które mogą wślizgnąć się pod pedały i ograniczyć ich skok. Posługiwanie się sprzęgłem Pedał sprzęgła powinien być zawsze wciska­ ny do oporu. nie należy umieszczać pod nimi żadnych dywaników. W trakcie rozruchu silnika należy wcisnąć pe­ dał sprzęgła. co zapobiegnie problemom przy zmianie biegów i uszkodzeniu przekładni. Nad­ mierna prędkość obrotowa na poszczegól­ nych biegach (lub zakresach w przypadku automatycznej skrzyni biegów) oraz jazda z częstym zatrzymywaniem się i ruszaniem przyspiesza zużycie silnika i zwiększa zużycie paliwa. Wersja z silnikiem Z 20 LET Pojeździe z wysokimi prędkościami obroto­ wymi lub z dużym obciążeniem silnika. automatycznie odcinany jest dopływ paliwa do silnika Aby nie przerwać działania tej funkcji. a nie na biegu jałowym. np. należy utrzymywać umiarkowaną prędkość. Prawidłowa.

<-. Pięć minut pracy na biegu jałowym odpowiada w przy­ bliżeniu jednemu kilometrowi jazdy. gdy silnik jest jeszcze zimny. przy jeżdzłe z góry lub naciskaniu pedału hamulca. gdy silnik przestaje pracować idealnie równo. Bieg jałowy .Ograniczanie zużycia paliwa Rozgrzewanie silnika • Jazda z pełnym otwarciem przepustnicy oraz praca na biegu jałowym. należy utrzy­ mywać umiarkowaną prędkość obrotową. automatycznie odcinany jest dopływ paliwa do silnika.J*-*-' • Silnik zużywa paliwo także na biegu jałowym • Dlatego już przy postoju dłuższym niż jedna minuta warto jest wyłączyć silnik. aby uniknąć korków drogowych. przyspiesza jego zużycie. Gdy tylko stanie się to możliwe. • Należy jeździć pamiętając o kosztach energetycznych „Mniej paliwa . należy zmieniać bieg na wyższy. ktćre wymagają wiele paliwa 150 . Hamowanie silnikiem • Podczas hamowania silnikiem. W ruchu miejskim już od 50 km/h można włączać czwarty bieg W zakresie prędkości od 50 do 80 km/h na czwartym biegu zużycie paliwa jest o około 25% niższe niż na biegu trzecim. • Dobrze jest tak planować jazdę. Podane niżej wskazówki pomogą uzyskać zużycie paliwa na poziomie możliwie bliskim danym fabrycznym (patrz strona 226). W ten sposób zawczasu będzie można wykryć wszelkie nieprawidłowości powodujące zwiększone zużycie paliwa. na krótkich odcin­ kach czy w korkach ulicznych .więcej kilometrów".znacznie podnosi średnie zużycie paliwa. Zużycie paliwa w znacznej mierze zależy od indywidualnego stylu jazdy. W zakresie prędkości od 70 co 90 km/h na piątym biegu zużycie paliwa jest w przybli­ żeniu o 15% niższe niż na biegu czwartym. Jazda w ruchu miejskim -tiAftl^' • Częste ruszanie i zatrzymywanie się . Odpowiednie przewidywanie sytuacji pozwoli uniknąć niepotrzebnego zatrzymywania się. Przy każdym tankowaniu pojazdu dobrze jest sprawdzić wielkość zużycia paliwa. można uniknąć częstego hamowania i przyspieszania.na przykład na światłach. • Należy unikać niepotrzebnego przyspiesza­ nia i hamowania. pozwalającej oszczędzić paliwo nie należy wtedy przyspieszać ani naciskać pedału sprzeola Równomierna prędkość • Nerwowy styl jazdy znacznie zwiększa zużycie paliwa. Jazda ekonomiczna • Wysokie zużycie paliwa często wynika z nieekonomicznego stylu jazdy. W miarę możliwości należy jak najczęściej jeździć na najwyższym biegu. W miarę możliwości należy wybierać ulice mniej zatłoczone Zachowując bezpieczną odległość od po­ przedzającego pojazdu i me „przeskakując" z pasa na pas. • Aby nie przerwać działania tej funkcji. Dopóki silnik nie osiągnie swojej normalnej temperatury pracy. • Natychmiast po uruchomieniu silnika należy mszyć. natomiast redukować bieg dopiero wtedy. np. a także zwiększa zużycie pafiwa.

wszystko to znacznie zwiększa zużycie paliwa. • W miarę możliwości należy ograniczać przewożony bagaż Bagażniki dachowe. kiedy siinik nie osiąga normalnej temperatury pracy. W miarę możliwości należy na każdym biegu utrzy­ mywać niską prędkość obrotową silnika (w granicach około 2000 do 3000 obr/min) i równomierną prędkość jazdy Jazda z dużą p r ę d k o ś c i ą • Im wyższa prędkość jazdy. nie wydłużając przy tym nadmiernie czasu podróży Ciśnienie powietrza w oponach • Zbyt niskie ciśnienie w ogumieniu. ekonomiczniejsze biegi. 151 . • Przestrzeganie w tych warunkach ' podanych wcześniej wskazówek pozwoli utrzymać zużycie paliwa w rozsądnych granicach. Załadunek • Zbędne obciążenie zwiększa zużycie paliwa. Trudne warunki eksploatacji • Strome podjazdy zły stan nawierzchni. holowanie przyczepy oraz warunki zimowe powodują wzrost zużycia paliwa. zwłaszcza przy krótkich przejazdach.). Automatyczna skrzynia biegów • Jazda z całkowicie otwartą przepustnicą. • Nie przekraczając 3/4 maksymalnej prędko­ ści samochodu można zaoszczędzić do 50% paliwa. • Duze prędkości obrotowe przyspieszają zużycie siinika i zwiększają zużycie paliwa. gwałtowne przyspieszanie z wymuszoną redukcją biegu. uchwyty na narty • Bagażniki dachowe i uchwyty na narty. • Korzystanie z usług Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla pozwoli oszczędzić paliwo. dodatkowe reflektory # itd. • Nie rozpędzać silnika do wysokich prędko­ ści obrotowych Nadmierna prędkość obro­ towa na poszczególnych biegach (lub zakresach w przypadku automatycznej skrzyni biegów) przyspiesza zużycie silnika i zwiększa zużycie paliwa Kierowanie się wskazaniami obrotomie­ rza =fc pomaga oszczędzać paliwo. zwiększając opór powietrza mogą powodować wzrost zużycia paliwa o około 1 f/100 km. • Gdy tylko przestają być potrzebne. Ładunek a masie 100 kg w ruchu miejskim powoduje wzrost zużycia paliwa o 0.Właściwy dobór biegu " Obciążenie elektryczne • Pobór prądu przez urządzenia elektryczne zwiększa zużycie pa kwa. należy je zdemontować. Nie należy samodzielnie wykonywać prac związanych z silnikiem. W ruchu miejskim i w niskich temperaturach wyraźnie wzrasta zużycie paliwa. ogrzewanie tylnej szyby. • Nafeży wyłączać wszelkie dodatkowe od­ biorniki prądu (klimatyzację ^. zwłaszcza przy przyspieszaniu (w ruchu miejskim). manewry skręcania.5 1/100 km. Naprawy f obsługa okresowa • Nieprawidłowo wykonane naprawy. • Warto regularnie (co 14 dni) sprawdzać ciśnienie w ogumieniu. tryb jazdy sportowej oraz niepotrzebne ręczne przełączanie zakresów . kosztuje podwójnie: dodatkowe ilości paliwa i przyspieszone zużycie opon. powodu­ jące zwiększone opory toczenia. tym większe zużycie paliwa Przyjeździe z maksymalną prędkością samochód zużywa mnóstwo paliwa • Nawet lekkie cofnięcie pedału przyspiesza­ nia pozwala zaoszczędzić sporo paliwa bez odczuwalnego zmniejszenia prędkości. • Po wybraniu zakresu D automatyczna skrzynia biegów pracuje w trybie ekonomi­ cznym W zakresie D można jechać niemaf w każdych warunkach. gdy tylko przestają być potrzebne. regulacje lub czynności obsługi okresowej mogą spowodować wzrost zużycia pałiwa. Łagodne i równo­ mierne naciskanie pedału gazu pozwala na wcześniejsze przełączanie na wyższe.

Również kierowca samochodu Opel może istotnie przyczynić się do ochrony środowiska • Jeżdżąc ekonomicznie Pomocne przy tym będą wskazówki zamieszczone w poprzednim rozdziale. Rozgrzewanie silnika • Jazda z pełnym otwarciem przepustnicy oraz praca na biegu jałowym. a także zwiększa zużycie paliwa. Nawet o 18 dBtA) dB. zarówno silników o zapłonie iskrowym jak i silników o zapłonie samoczynnym. powodu e nawet czterokrotne1' zwiększenie poziomu hałasu.Ochrona środowiska Wysoce nowoczesna konstrukcja samochodu oznacza także łatwość jego rozmontowania na części i rozdzielenia poszczególnych rodzajcw materiałów w celu ich ponownego wykorzystania. • Natychmiast po uruchomieniu silnika należy ruszyć. jak trzy samochody poruszające się z taką samą prędkością na czwartym biegu. • Podczas jazdy mając na uwadze cchronę środowiska Pomocne w tym zakreste będą wskazówki zamieszczone w dalszej części tekstu. Także technoiogia produkcji nie jest szkodliwa dla środowiska Odpady produkcyjne są poddawane recyklingowi. dB{A}: Znormalizowana krzywa ważona (w funkcji częstotliwości) stosowana w celu dopasowania obiektywnie zmierzonych warlosci do wrażliwości ludzkiego ucha Wzrósł poziomu hałasu o 10dB(A) odbierany jest jako podwojenie głośności. 152 . W gazach spalinowych. Zmniejszenie ilości zużywanej wody pozwala oszczędzić jej naturalne zasoby. Dopćki silnik nie osiągnie swojej normalnej temperatury pracy. którym obca jest troska o ochronę środowiska • Rozsądny sposób jazdy wpływa na spadek poziomu hałasu i zużycia paliwa. zatytułowanym „Ograniczanie zużycia paliwa". tzn. a ndzyskane materiały ponownie wykorzystywane. z towarzyszącym piskiem opon i wyjącym silnikiem. jak azbest i kadm. Zaniechano stosowania takich surowców. I} Technologia przyszłości vV fazie projektowania oraz w trakcie produkcji samochodu stosowano materiały nieszkodliwe dla środowtska w znacznej ni er ze nadające się do ponownego wykorzystania. znajduje się znacznie mniej substarcji toksycznych niż dawniej S p o s ó b jazdy p r z y j a z n y d l a środowiska • Wysoki poziom hałasu I emisji spalin cechują styljazdy tych osob. Naieży możlwie jak najwcześniej zmieniać bieg na wyższy Samochód jadący na dru­ gim biegu z prędkością 50 km/h powoduje taki hałas. Gwałtowne ruszanie. gdy silnik jest jeszcze zimny pizyspiesza jego zużycie. Nowoczesne techniki lakiernicze wykorzystują lakiery na bazie wodnej. co nie tylko wysoce się opłaca lecz ma także wpływ na jakość życia. Jednostka poziomu ciśnienia akustycznego (decybel). należy utrzy­ mywać umiarkowaną prędkość obrotową. W układzie klimatyzacji znajdują się czynnik chłodniczy nie zawierający freonu.

regulacji ant obsługi okresowej silnika. Jazda z dużą prędkością • Jazda z maksymalną prędkością powoduje nadmierny hałas. Nie należy zapominać o innych. • Należy unikać niepotrzebnego przyspieszania i hamowania. Sposób pozbycia się odpadów może być niezgodny z przepisami Odpowiednie części nie zostaną poddane recyklingowi. Jazda w r u c h u m i e j s k i m • Częste ruszanie i zatrzymywanie się . W miarę możliwości należy wybierać ulice mniej zatłoczone. gdy tylko stanie się to możliwe. które powo­ dują zwiększenie hałasu i zanieczyszczenia środowiska spalinami Szczegófnie należy pamiętać o tym w dziel­ nicach mieszkaniowych. zwłaszcza w dzielnicach mieszkaniowych. co cztery samochody jadące z prędkością 100 km/h lub 10 samochodów jadących z prędkością 70 km/h • Naieźy unikać jazdy z dużymi prędkościami. zwłaszcza w nocy. kilkakrotnie zmniejsza się poziom uciążliwego dla środowiska hałasu. • Drzwi należy zamykać jak najciszej. właściwie wykorzystując wszystkie biegi. Naprawy i obsługa okresowa • Nie należy samodzielnie wykonywać napraw. Zachowując bezpieczną odtegłosć od po­ przedzającego pojazdu i nie „przeskakując" z pasa na pas. a szczególnie w nocy. Pierwsze 1 0 0 0 km przebiegu • Technicznie niepoprawna i nieekonomiczna jazda zmniejsza sprawność pojazdu i skraca jego żywotność • Należy jeździć ze zmienną prędkością. Pedał przyspieszania wciskać nie głębiej niż do 3/4 jego skoku. Jadąc na najwyższym biegu. rozsądnie planując podróż Drzwi • Trzaskanie drzwiami powoduje hałas.na przykład na światłach ulicznych . Samochód jadący z prędkością 150 km/h powoduje tyle hałasu. Kontakt z niektórymi materiałami eksploatacyjnymi może być szkodliwy dla zdrowia. Nie przekraczać 3/4 maksymalnej prędkości samochodu Nie dopuszczać do dławienia się silnika przy zbyt niskiej prędkości obrotowej Należy zapoznać się ze wskazówkami podanymi na stronie 148. natomiast redukując bieg dopiero wtedy.Równomierna prędkość • Nerwowy styl jazdy znacznie zwiększa zużycie paliwa. Nie jeździć z maksymalnie otwartą przepustnicą. 153 . gdy silnik zaczyna nierównomiernie pracować. • W trosce o samego siebie. można uniknąć częstego hamowania i przyspieszania. Jeżdżąc w miarę możliwości jak najczęściej na najwyższym bfegu (w ruchu miejskim już od 50 km/h można włączać czwarty bieg) oraz zmieniając bieg na wyższy natych­ miast. Wraz ze wzrostem pręd­ kości jazdy wzrasta hałas powodowany oponami i opływem powietrza. • Stałe przewidywanie rozwoju sytuacji przed samochodem pozwoit unikać niepotrzebnego zatrzymywania się. Utrzymywać równą prędkość. zalecane jest korzystano z usług Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. już od prędkości 70 km/h hałas opon zaczyna odgrywać dominującą rolę wśród hałasu związanego z ruchem samochodu. innych użytkowników drogi oraz środowisko naturalne.znacznie podnosi poziom hałasu.

płynność oleju napędowego i jego podatność na filtrowanie są niewystarczające. Króciec wlewowy dystrybutora z etyliną {benzyną zawierającą ołów) nie mieści się w otworze wlewowym samochodów. Zimowy olej napędowy należy zatankować przed nastaniem mrozów. na skutek krystalizacji parafin. Kąt wyprzedzenia zapłonu jest regulowany automatycznie. Skutkiem tego może być wzrost zużycia paliwa i obniżenie maksymalnej prędkości. zawierające odpowiednie dodatki. Zużycie paliwa Zużycie paliwa ustalane jest dla określonych warunków jazdy (patrz strony 226. takie jak olej rzepakowy. tankowanie Paliwo do s i l n i k ó w o zapłonie Iskrowym Do silników tych nadają się wysokogatunkowe paliwa dostępne na stacjach benzynowych {katalizator . Paliwo do s i l n i k ó w o zapłonie samoczynnym Do silników o zapłonie samoczynnym natezy wyłącznte stosować dostępny na stacjach benzynowych olej napędowy spełniający wymagania normy DIN EN 590.patrz strona 156. paliwo. które muszą być zasilane benzyną bezołowiową. Aojuazole i inne wodne emulsje olejów napędowych.Zużycie paliwa. Istotną rolę spełniają przy tym różne dodatki zawarte w paliwie W związku z tym należy stosować wyłącznie paliwo wysokiej jakości. Paliwo o wyższej niż zalecana liczbie oktanowej można stosować bez ograniczeń. charakterystyki i trwałości silnika. eliminuje potrzebę stosowania jakichkolwiek dodatków. Paliwo o zbyt niskiej liczbie oktanowej może powodować spalanie stukowe w sriniku. biopallwa. zależnie od rodzaju zatankowanego paliwa (liczby oktanowej) patrz strona 224. . Stosowanie zimowego oleju napędowego o gwarantowanych przez producenta właściwościach wraz z podgrzewanym w zależności od temperatury otoczenia filtrem paliwa. W nowym samochodzie przez pierwsze kilka tysięcy kilometrów przebiegu występuje zwiększone tarcie elementów silnika i skrzyni biegów Powoduje to wyższe zużycie paliwa. a w niektórych przypadkach także dopuszczalną masę całkowitą.patrz strona 224) Jakość paliwa ma decydujące znaczenie dla mocy. W niskich temperaturach. Dlatego w miesiącach zimowych jest do dyspozycji paliwo o lepszych właściwościach niskotemperaturowych. oleje opałowe. Opel nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego uszkodzenia. liczby oktanowe . 227). Wyposażenie opcjonalne zwiększa masę wtasną samochodu. Ekonomiczną jazdę zapewnia paliwo o liczbie oktanowej 95. a także olej9 napędowe w całości iub częściowo na bazie roślinnej. Do tego celu absolutnie nie nadają się oleje do silników okrętowych.

a następnie zawiesić go na pokrywie wlewu paliwa. Nie palić! Podobne środki ostrożności są zalecane także w razie wyczucia woni benzyny w samochodzie. W razie wyczucia woni oparów benzyny w samochodzie należy natychmiast zieció Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla ustalenie i usunięcie przyczyn. Benzyna jest materiałem łatwopalnym i wybuchowym Dlatego trzeba się z nią obchodzić ostrożnie i nie zbliżać się z otwartym ogniem. zalankowaniem należy bezwzględnie wyłączyć silnik i wszelkie spalinowe urządzenia grzewcze. . Zamykanie pokrywy wlewu paliwa obrócić kluczyk w prawo i wyjąć. Wszelkie ślady rozlanego paliwa trzeba natychmiast wytrzeć. Przed Po nabraniu paliwa nałożyć korek i obrócić w prawo do oporu. Otwór wlewowy paliwa wraz z korkiem znajduje się z prawej strony z tyłu samochodu Olwieranie pokrywy wlewu paliwa włożyć kluczyk i obróć go w lewo. Zbiornik paliwa posiada zabezpieczenie przed przepełnieniem. odkręcić w Jewo korek wlewowy. Właściwy przebieg procesu nabierania paliwa w dużym stopniu zateży od urządzenia dozującego: • Końcówkę węża dozownika włożyć do samego końca i nacisnąć dźwignię • Po automatycznym odcięciu można jeszcze stopniowo dolać około dwa i itry paliwa.Uzupełnianie paliwa Podczas tankowania powinno się zachować szczególną ostrożność.

Nierówna praca silnika i chwilowy spadek jego mocy podczas pracy układu kontroli napędu (TC) * lub układu stabiiizacji dyna­ micznej jest objawem prawidłowym i nie jest oznaką usterki (patrz strony 160. niepotrzebnego przedłużania pracy rozrusznika podczas uruchamiania silnika (w tym czasie do cylindrów jest wtryskiwane paliwo) oraz uruchamiania silnika przez pchanie lub holowanie samochodu. należy jak najszybciej zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla W razie potrzeby przez krótki okres czasu można powoii kontynuować jazdę. W samochodach wyposażonych w katalizator. nierównomier­ nej pracy silnika po rozruchu na zimno. f . może dojść do jego przegrzania i nienaprawialnego uszkodzenia. otwór wlewu paliwa jest zwężony.161) • Gdy do katalizatora dostanie się nie spalone paliwo. Katalizator do s i l n i k ó w o zapłonie iskrowym Benzyna z zawartością. W związku z tym należy unikać częstego powtarzania rozruchu zimnego silnika. co uniemożliwia włożenie do niego króćca dystrybutora benzyny ołowiowej. spaliny Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora lub samochodu: • W razie prze™ w zapłonie.Katalizator spalin. wyraźnego spadku mocy silnika i innych nietypowych objawów wskazujących na usterkę w układzie zapłonowym. utrzymując niską prędkość obrotową silnika. ołowiu {etylina} trwaje^ uszka d za kata I i z a tor i elementy układu elektronicznego silnika.

wyraźnego spadku mocy silnika oraz innych nietypowych objawów należy jak najszybciej zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Udział substancji toksycznych w spalinach zależy przede wszystkim od układów odpowiedzialnych za tworzenie mieszanki paliwowo-powietrznej i układu zapłonowego. zdjąć stopę z pedału przyspieszania do czasu.udział szkodliwych substancji w spalinach. utrzymując niską prędkość obrotową silnika.Gdy zacznie błyskać lampka kontrolna O. Katafizator do s i l n i k ó w o zapłonie samoczynnym $ N ieprze strzegą nie pon iższy ch wskazówek może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora lub samochodu. Niezwłocz­ nie zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Lampka kontrolna O patrz strona 158. HttWii Kontrola emisji toksycznych składników spalin Dzięki specjalnym rozwiązaniom konstrukcyjnym . został ograniczony do minimum. W razie potrzeby przez krótki okres czasu można powofi kontynuować jazdę. gdy lampka przestanie błyskać i pozostanie zapalona na stałe. węglowodory (CH) i tlenki azotu (NO x ). • W razie nierównomiernej pracy silnika. takicłi jak Uenek węgla (CO).głównie w obszarze układów odpowiedzialnych za tworzenie mieszanki paliwowo-powietrznej oraz układu zapłonowego . 157 .

Jeżeli lampka błyska przy pracującym silniku. Niezwłocznie zwrócić się dc Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Lampka kontrolna układu elektronicznego silnika Silnik o zapłonie Iskrowym: Zapala się na kitka sekund po włączeniu zapłonu. Układ przełącza się na tryb pracy awaryjnej. Zaraz po uruchomieniu silnika lampka gaśnie. pod wa­ runkiem zdjęcia stopy z pedału przyspiesza­ nia do czasu.Krótkotrwałe zaświecenie się lampki nie jest oznaką usterki. 1t925T Lampka ostrzegawcza układu kontroli emisji Cs Silnik o zapłonie iskrowym: Zapala się po włączeniu zapłonu. Jeżeli lampka zaświeci się podczas jazdy. w układzie kontroli emisji wystąpiła usterka. Może nastąpić przekroczenie norm emisji. 158 . gdy lampka przestanie błyskać i pozostanie zapalona na stałe Niezwłocznie zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opia. Jazdę można kontynuować. Błyskanie lampki przy włączonym zapłonie sygnalizuje usterkę w układzie immobilizera patrz strona 55. Może wzrosnąć zużycie paliwa i mogą pogorszyć się osiągi samochodu. Zapalenie się lampki podczas .azdy sygnalizuje wystąpienie usterki w układzie elektronicznym silnika. W niektórych przypadkach usterkę można wyeliminować przez wyłączenie i ponowne uruchomienie silnika Jeżeli lampka ponownie zaświeci się podczas pracy sflnika. należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla w celu usunięcia usterki. umożliwiając dalszą jazdę. nastąpiła awaria grożąca uszkodzeniem kata­ lizatora.

które nie powrnny być wdychane. natęży natychmiast otworzyć okna i zgłosić s i ^ ^ B Auto ryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. v H Lampka kontrolna układu elektronicznego silnika Silnik o zapłonie samoczynnym: Świeci się przez kilka sekund po włączeniu zapłonu. co zapewnia minimalny poziom szkodliwych emisji i maksymalną trwałość katalizatora. Należy unikać wdychania ich oparów. . Obsługa okresowa Wszelkie przeglądy okresowe należy w prze­ pisanych terminach zlecać Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. umożliwiając dalszą jazdę. Podczas pierwszej jazdy samochodu odparo­ wuje wosk i olej pokrywający układ wydecho­ wy i wydzielają się przy tym opary.Błyskanie lampki po włączeniu zapłonu sygnalizuje usterfcę w układzie immobihzera patrz strona 55. Najlepiej gdy odparo­ wywanie wosku i oleju następuje na wolnym powietrzu. Kontrola oraz regulacja układu doiotowego. który jest bezbarwny i bezwonIfty. Dlatego wszystkie przeglądy okresowe nafeży wykonywać w terminach określonych w Książeczce Obsługowej Nie wdychać gazów spalinowych! H j ^ s p a l i n o w e zawieraJ!fWIIWW|ł9^^ t ' K e k węgla. wtryskowego i zapłonowego. Jego wdychanie jest niebezpieczne dla życia. zasilania i zapłonowego jest elementem programu serwisowego. Uzyskuje się wtedy gwarancję prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów układu elektrycznego. Jednak może wzrosnąć zużycie paiiwa i mogą pogorszyć się osiągi samochodu. Należy zwrócić się do Autoryzowanej Slacji Dealerskiej Opla w celu usunięcia usterki W niektórych przypadkach usterkę można wyeliminować przez wyłączenie i ponowne uruchomienie silnika Jeżeli lampka ponownie zaświeci się podczas pracy silnika. W ten sposób użytkownik samochodu w poważnej mierze przyczynia się do zacho­ wania czystego powietrza i pozostaje w zgo­ dzie z przepisami dotyczącymi składu spalin. W razie stwierdzenia przedostawania spalin do wnętrza samochodu. Zapalenie się lampki podczas pracy silnika sygnalizuje wystąpienie usterki w układzie elektronicznym sitnrka Układ przełącza się na (ryb awaryjny. należy zwrócić się do Autoryzowanej Slacji Dealerskiej Opla w ceiu usunięcia usterki Krótkotrwałe zaświecenie się iampki nie jest oznaką usterki.

zwłaszcza na śniegu i łodzie oraz na mokrej lub śliskiej nawierzchni. Integralna funkcja autodiagnostyki układu umożliwia szybkie usunięcie usterek. uzyskuje się lepszą stabilność i siłę napędową pojazdu. jednak w zależności od wykorzystywanych przyspieszeń oraz stanu nawierzchni może dochodzić do utraty stabilności w wyniku ślizgania się kół napędowych. które utraciło przyczepność.Urządzenia usprawniające jazdę Działanie układu TC sygnalizowane jest błyskaniem lampki kontroinei W sytuacji krytycznej układ TC pozwala zachować kontrolę nad pojazdem. przypominając zarazem o konieczności dostosowania prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. Stałe świecenie się lampki podczas Jazdy sygnalizuje usterkę w układzie TC. W celu usunięcia usterki należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Bezpieczeństwo na drodze zapewnia tylko rozsądny i odpowiedzialny sposób jazdy. niezależnie od stanu nawierzchni i przyczepności opon. Traction Control System (TC) * Układ TC (Traction Control) 3= zapobiega poślizgowi kół napędzanych podczas przyspieszania. Może nastąpić redukcja mocy silnika (zmieni się odgłos jego pracy) i samochód może zostać przyhamowany. me należy podejmować niepotrzebnego ryzyka podczas jazdy. układ jest gotowy do pracy. Błyskanie lampki podczas jazdy sygnalizuje dztałanie układu. Jazdę można kontynuować. Układ ten kontroluje prędkość obrotową wszystkich kół i redukuje moc silnika (zmienia się odgłos pracy silnika). Lampka kontrolna Zapala się na kilka sekund po włączeniu zapłonu. zostaje przyhamowane. gdy chociaż jedno napędzane koło zacznie się ślizgać W razie potrzeby koło. Jednak nawet jysponując tak znakomitym zabezpieczeniem. Gdy zgaśnie. Dzięki ternu. i 160 .

Jednak nawet dysponując tak znakomitym zabezpieczeniem. jednak w zależności od stanu nawierzchni. Integralna funkcja autodiagnostyki układu umożliwia szybkie usunięcie usterek. przypominając zarazem o konieczności dostosowania prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. Gdy zgaśnie. Błyskanie lampki podczas jazdy sygnalizuje działanie układu Może nastąpić redukcja mocy silnika (zmieni się odgłos jego pracy) i samochód może zostać przyhamowany. 161 . Działanie układu ESP sygnalizowane jest błyskaniem lampki kontrolnej #. może dochodzić do utraty stabilności samochodu W celu usunięcia usterki należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Bezpieczeństwo na drodze zapewnia tylko rozsądny i odpowiedzialny sposób jazdy.Electronic Stabiiity Program) * poprawie stabilność samochodu w każdych warunkach drogowych. W sytuacji krytycznej układ ESP pozwala zachować kontrolę nad pojazdem. układ jest gotowy do pracy. Dzięki temu samochód uzyskuje lepszą stabiiność. niezależnie od stanu nawierzchni i przyczepności opon do podłoża Zawiera również funkcje układu kontroli napędu (TC) Układ stale kontroluje ruch pojazdu.Układ s t a b i l i z a c j i d y n a m i c z n e j (ESP)=£ Układ (ESP . Gdy tylko koła zaczną tracić przyczepność lub samo­ chód zacznie wpadać w pośłizg. Jazdę można konlynuować. Lampka kontrolna # Zapala się na kilka sekund po włączeniu zapłonu. Stałe świecenie się lampki podczas jazdy sygnalizuje usterkę w układzie ESP. nie należy podejmować niepotrzebnego ryzyka podczas jazdy. zwłaszcza na śniegu i lodzie oraz na mokrej lub śliskiej nawierzchni. układ natych­ miast redukuje moc silnika (czemu towarzyszy zmiana odgłosu pracy silnika) i odpowiednio przyhamowuje poszczególne koła.

Po zwolnieniu przycisku R wybrana prędkość zostaje zapamiętana i jest utrzymywana. Automatyczna kontrola prędkości uruchamia­ na jest przyoskami I. Obniżanie zaprogramowanej prędkości Przy działającej automatycznej kontroli prędkości przytrzymać wciśnięty przycisk R lub naciskać go wielokrotnie: prędkość obniżana jest w sposób ciągły lub skokowo. Gdy uruchomiona jest automatyczna kontrola prędkości. Automatyczna regulacja prędkości zostaje przerwana także w następujących przypadkach: • spadek prędkości samochodu poniżej około 30 km/h lub • naciśnięcie pedału hamulca lub • naciśnięcie pedału sprzęgła lub • przestawienie dźwigni automatycznej skrzyni biegów w położenie N. Włączanie układu Krótko nacisnąć przycisk I aktualna prędkość zostaje zapamiętana i będzie utrzymywana Można zdjąć nogę z pedału przyśpieszania. R oraz O na dźwigni przełącznika kierunkowskazów.Automatyczna kontrola prędkości # Umożliwia zaprogramowanie i utrzymywanie na stałym poziomie każdej prędkości powyżej około 30 km/h aż do prawie maksymalnej prędkości samochodu. W samochodzie z automatyczną skrzynią biegów automatyczna kontroła prędkości powinna być włączana tylko przy włączonym zakresie D. 162 . Nie należy włączać tej funkcji. na krętych lub śliskich drogach). Wyłączanie układu Krótko nacisnąć przycisk O: automatyczna regulacja prędkości zostaje przerwana. W celu kontynuowania jazdy nacrsnąć w normalny sposób pedał przyspieszania. Przywrócenie zaprogramowanej prędkości Krótkie naciśnięcie przycisku R przy prędkości powyżej 30 km/h: przywrócona zostaje prędkość zaprogramowana przed przerwaniem pracy układu Wyłączenie zapłonu powoduje skasowanie zapamiętanej wartości prędkości. gdy utrzymywa­ nie stałej prędkości nie jest wskazane (np. ze względu na inne ustawienie stopy kierowcy może wydłużyć się czas reakcji. Po zwolnieniu przycisku I wybrana prędkość zostaje zapamiętana i jest utrzymywana. w sytuacjach. Samochód stopniowo zwalnia. w gęstym ruchu ulicznym. kiedy stanowiłoby to zagrożenie dla bezpieczeństwa własnego i pozostałych użytkowników drogi. Po zwolnieniu pedału przywracana jest uprzednio zaprogramowana prędkość. Podwyższanie zaprogramowanej prędkości Przy działającej automatycznej kontroli pręd­ kości przytrzymać wciśnięty przycisk I lub naciskać go wielokrotnie: prędkość podwyż­ szana jest w sposób ciągły lub skokowo co 2 km/h. W każdej chwili samochód daje się przyspie­ szyć przez naciśnięcie pedału przyśpieszania. bez potrzeby naciskania pedału przyspieszania.

holowanie przyczepy W przypadku zamontowania haka holowni­ czego układ wymaga przestrojenia w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla na zmienioną długość samochodu. przy zbliżeniu się do przeszkody na odległość jednego metra rozlega się ciągły sygnał akustyczny. zabrudzone lub zakryte śniegiem czy lodem. W celu zagwarantowania poprawnego funkcjonowania i prawfdłowego przekazywania informacji czujniki nie mogą być uszkodzone. Układ zostaje automatycznie uruchomiony po włączeniu biegu wstecznego przy włączonym zapłonie. mierząc za pośrednictwem fal ultra­ dźwiękowych odległość pomiędzy tyłem po­ jazdu i przeszkodą oraz emitując odpowiedni sygnał akustyczny w kabinie. Układ mierzy odległość za pośrednictwem czterech czujników w tylnym zderzaku. Hak holowniczy. Przy odległości poniżej 30 cm sygnał przerywany przechodzi w ciągły. Gdy przy powoJnym cofaniu samochód zbliży się do przeszkody na odległość poniżej jednego metra w kabinie rozlegnie się przerywany sygnał akustyczny Wraz ze skracaniem odległości skracane są przerwy pomiędzy sygnałami. 163 . Sygnalizacja usterek W przypadku usterki układu. Integralna funkcja autodiagnostyki układu umożliwia szybkie usuwanie usterek. Stan gotowości potwierdza krótki sygnał akustyczny.Pilot p a r k o w a n i a H= - *\ 0* Pilot parkowania ułatwia zaparkowanie samo­ chodu. Należy zlecić Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla usunięcie usterki.

Jazdę można kontynuować. Klocki hamulcowe zużyte poniżej granicznej grubości zaczynają wydawać piskliwy dźwięk. zapewniające optymalną skuteczność hamulców. Zużycie oktadzin ciernych nie może przekroczyć określonej wartości granicznej. 164 .Hamulce Hamulce są ważnym elementem bezpieczeństwa na drodze. Wymianę zużytych okładzin ciernych należy zlecać wyłącznie Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Przez pierwsze 200 km po zamontowaniu nowych klocków hamulcowych należy unikać niepotrzebnego gwałtownego hamowania. Należy jednak możliwie najszybciej zlecić ich wymianę Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. że użyte zostaną wyłącznie części dopuszczone przez Opla. Dlatego regularne przeglądy określone w Książeczce Obsługowej są nieodzownym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa jazdy. uzyskując w ten sposób gwarancję.

np. 165 1 . W razie awarii jednego ob­ wodu pojazd można jeszcze zahamować za pomocą drugiego. Hamulec postojowy uruchamia się poprzez zaciągnięcie dźwigni. W celu zachowania możliwości wykorzystania pełnego skoku pedału . Hamulec zasadniczy Układ hamulcowy składa się z dwóch nieza­ leżnych obwodów.Przy wyłączonym silniku kilkakrotne naciśnię­ cie pedału hamulca powoduje wyczerpanie rezerwy wspomagania. 45.patrz strona 149.patrz strona 210. aie wymagać będą znacz­ nie większej siły nacisku na pedał. po myciu samochodu. Hamulec postojowy Mechaniczny hamulec postojowy działa tyiko na hamulce bębnowe lub tarczowe tylnych kół. Wkrótce po ruszeniu należy przy małej prędkości skontrolować skuteczność działania hamulców. Przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić światła hamowania.szczególnie w przy­ padku awarii jednego obwodu hamulcowego -• pod pedałami nie mogą znajdować się żadne dodatkowe dywaniki . Przed kontynuowa­ niem jazdy należy zgłosić się do Autoryzowa­ nej Stacji Dealerskiej Opla. 50). W samochodach z wyświetlaczem wielofunkcyjnym wyświet­ laczem graficznym # iub wyświetlaczem kolorowym światła hamowania są. Hamulce zachowują swoją sprawność. Szczególną uwagę należy zachować. Jednak w takiej sytuacji pedał hamulca wymaga wciśnięcia do oporu i równocześnie większej siły nacisku. kontrolo^ wane automatycznie (patrz strony 36. zwłaszcza wtedy. Droga hamowania wydłuża się. gdy uległy zamoczeniu. Poziom płynu hamulcowego wymaga regularnego sprawdzania . gdy samochód jest holowany.

niezależnie od stanu nawierzchni i przyczepności opon. 166 . Bezpieczeństwo na drodze zapewnia tylko rozsądny i odpowiedzialny sposób jazdy. Nie zmniejszać nacisku na pedał.) Układ ABS (Anti-lock Brake System) przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania.Układ A B S ( . Samochód znajduje się teraz w sytuacji krytycznej. stale kontroluje układ hamulcowy i zapobiega blokowaniu się kół. Układ ABS pozwala zachować kontrolę nad pojazdem. Układ zaczyna korygować ciśnienie w ukła­ dzie hamulcowym gdy tylko któreś koło znaj­ dzie się na granicy zablokowania. pomimo jego pulsowania. Także podczas hamowania awaryjne­ go układ ABS umożliwia ominięcie przeszko­ dy bez zdejmowane nogr z pedału hamułca. przypominając zarazem o konieczności dostosowania prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. Jednak nawet dysponując tak znakomitym zabezpieczeniem. na przykład na zakręcie lub podczas manewru omijania prze­ szkody. Działanie układu ABS daje się zauważyć po­ przez pulsowanie pedału hamulca i charakte­ rystyczny odgłos. należy pedał hamulca trzymać w pełni wciśnięty. nie należy podejmować nie potrze bneq o ryzyka podczas iazdy. Dla zachowa n i a optymalnej skuteczności hamowania. Samochód zachowuje sterowność nawet w przypadku bardzo ostrego hamowania.

jakie niesie układ ABS. Pojazd pozbawio­ ny jest korzyści. Równocześnie układ przeprowadza samokontrolę. jednak bez zabezpie­ czenia przed zablokowaniem kół. której towarzy­ szy charakterystyczny odgtos. W celu usunięcia usterki należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Jeżeli lampka po kilku sekundach nie zgaśnie lub zaświeci się podczas jazdy. Można kontynuować jazdę. Integralna funkcja autodiagnostyki umożliwia szybkie usunięcie usterek. na kilka sekund zapala się lampka kontrolna. 167 . oznacza to. uktad jest gotowy do pracy.W razie usterki: Ponieważ uktad ABS reguluje również siłę hamowania kół tylnych. Może to doprowadzić do zarzucania samochodu. L a m p k a k o n t r o l n a GS!) Po włączeniu zapłonu. w przypadku jego awarii przy bardzo silnym hamowaniu tylne koła mogą się blokować. z zachowaniem jednak ostrożności i rozwagi. Gdy lampka zgaśnie. Układ hamulcowy nadai działa. że w układzie ABS wystąpiła usterka.

zapewniając maksymalny komforl jazdy i bezpieczeństwo.patrz strona 232. • i o Jakim samym wzorze bieżnika Opony o bieżniku kierunkowym należy zakła­ dać w ten sposób. byjegc wskazania były prawidłowe Wymianę opon naieży zlecać Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. ogumienie Opony Dobór opon oraz ograniczenia dotyczące ogumienia . nie zapo­ minając o kole zapasowym. W razie wymiary opon lub tarcz kół na inny rozmiar. aby kierunek ich Toczenia się był zgodny z kierunkiem wskazywanym przez symbol (np. a także utraty dopuszczenia do mchu W przypadku zastosowania opon o rozmia­ rach innych niż montowane fabrycznie (także zimowych). Odkręcanie kapturków zaworów powietrza ułatwia klucz umieszczony po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa. Fabryczne opony dostosowane są dc danego rodzaju podwozia. Zalecane wartości ciśnienia w oponach podane są na stronie 232 oraz na naklejce po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa. która udzieli wskazówek odnośnie wszelkich niezbędnych modyfikacji. Ciśnienie w oponach Przynajmniej co 14 dni oraz przed wyrusze­ niem w każdą dłuższą drogę należy spraw­ dzać ciśnienie w zimnych oponach. • tegc samego producenta.Koła. konieczne może być przeprogra­ mowane elektronicznego prędkościomierza. należy skonsultować się z Autoryzowaną Stacją Dealerską Opla i uzyskać Informacje na temat technicznej możliwości wykonania takiej operacji. Nowe opony powinny być zakładane parami 3 jeszcze lepiej jest wymieniać cały ch komplet Na jednej osi powinny znajdować się opony. • takiej samej wielkości. 168 . Nieodpowiednie opony lub tarcze kó^ mogą być przyczyną wypadku. strzałkę) na boku opony. Po zmianie rozmiaru opon należy zwróć się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opia w celu wymiany naklejki. • takiej samej konstrukcji.

Podczas parkowania należy uważać. czy nie ma uszkodzeń (wbite obce przed­ mioty. aby opony nie ocierały o brzeg krawężnika. U szkodzo n a o po n a może pęknąć. Jednocześnie skontrolować tarcze kół W razie uszkodzenia lub niepra­ widłowego sianu zużycia. 10339T 6456 u Podwyższone ciśnienie w rozgrzanych oponach nie powinno być redukowane. Ogumienie powinno być regularnie sprawdza­ ne. przecięcia. ^. Stan opon i tarcz kół Najeżdżanie na ostre krawężniki może dopro­ wadzić do wewnętrznego uszkodzenia opon i tarcz kół. Gdyby zużycie przednich opon okazało się większe niż tylnych. Na krawężniki należy najeżdżać powoli i w miarę możliwości prostopadle. Po sprawdzeniu ciśnienia kapturki zaworów dokręcić specjalnym kluczem. zachowanie się samochodu. komfort jazdy oraz zużycie paliwa i opon. Zbyt niskie ciśnienie może doprowadzić do nadhrnie rn ecjoj^ozgrza n i a sięj>ponyjjej_ wewnętrznego uszkodzenia.i'. prowadzącego do odklejenia się bieżnika lub nawet rozerwania się opony przy dużych prędkościach iazdy. Niewłaściwe ciśnienie w ogumieniu negatywnie wpływa na bezpieczeństwo. aby opony o głębszym bieżniku znajdowały się na przedniej osi. trzeba je zamienić miejscami. pęknięcia. ponieważ mogłoby dojść do jego spadku poniżej dopuszczalnego minimum.. które zwykle zostaje zauważone dopiero po pewnym czasie: istnieje niebezpieczeństwo rozerwania się opony. Napompowanie opony do prawidłowego ciśnienia nie wyeliminuje jej ukrytych uszkodzeń. przebicia. -. wy­ brzuszenia z boku opony). Regularnie nałeży sprawdzać głębokość bieżnika. należy zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. 169 .

gdy głębokość bieżnika spadnie do 2-3 mm Dopuszczalna przez przepisy minimalna głębokość bieżnika (1.6 mm) zostaje osiągnięta. należy stosować tylko takie osłony ozdobne tarcz kół. Szereg takich wskaźników rozmiesz­ czono w jednakowych odstępach na obwodzie bieżnika. nawet gdy są mało używa­ ne lub w ogóle nie są używane. |64&7_uJUJ^HHHHai^HHIIMHHl Ze względów bezpieczeństwa opony powinny zostać wymienione na nowe.Średnica obręczy w calach 91 = Wskaźnik nośności H = Kod prędkości Symbole prędkości: Q T H V W S Do Do Do Do Do Do 160 180 190 210 240 270 km/h km/h km/h km/h km/h km/h . gdy opony są zużyte. Nie używane przez 6 Jat koło zapasowe nadaje się do ekspioatacji tylko w sytuacjach awaryjnych Należy wtedy zachować małą prędkość jazdy. Wymianę opon naJeży zlecać Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla która przestrzega przepisów prawnych dotyczących pozbywania się zużytych opon w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu i zdrowiu człowieka. Opony starzeją się. Oznakowanie o p o n Znaczenia: np 195/65 R 15 91 H 195 = Szerokość opony w mm 65 = Wskaźnik profilu w % (stosunek wysokości opony do jej szerokości. Ich umiejscowienie wskazują strzałki na boku opony Nie wolno zakładać używanych opon. gdy stanie się widoczny jeden ze wskaźników zużycia opony. w %) B = Rodzaj opony: Radialna 15 .Zalecenia ogólne Niebezpieczeństwo utraty przyczepności opony wskutek zjawiska hydroplaningu jest większe. które są specjalnie przeznaczone do tego samochodu. o których historii mc nie wiadomo Ze względu na możliwość wystąpienia niewłaściwego chłodzenia hamulców.

w polu widzenia kierowcy musi zostać umieszczona informacja o maksymalnej prędkości dla opon sis1J. a pokonywane odcinki na drogach wolnych od śniegu powinny być bardzo krótkie. Łańcuchy mogą być zakładane tylko na koła przednie. Należy wtedy zdjąć osłony . które wraz z zamknięciem nie wystają więcej niż 15 mm ponad biGżnik i po wewnętrznych bokach opony. Z łańcuchami założonymi na koła można jechać z prędkością najwyżej 50 km/h. Opel zaleca stosowanie łańcuchów wyłącznie o drobnych ogniwach. Używanie koła zapasowego z założonąoponą letnią własności jezdne samochodu mogą ulec pogorszeniu. 171 . W przypadku osłon ozdobnych kół stalowych może dojść do ich stykania się z ogniwami łańcucha. Łańcuchy na koła Ograniczenia dotyczące ich stosowania podane sana stronie 232.Opony zimowe _.patrz strona 187. Jeżeli maksymalna dopuszczalna prędkość dla opon zimowych jest niższa od prędkości maksymalnej samochodu. szczególnie na śliskich nawierzchniach. Konstrukcja opon letnich ogranicza ich przydatność w warunkach zimowych. Opony błot no-śnieg owe [typu M+S) poprawiają bezpieczeństwo jazdy i dlatego zaleca się zakładać je na wszystkie koła. ponieważ na twardej nawierzchni łańcuchy szybko się ścierają i mogą pęknąć. Jak najszybciej należy naprawić. wyważyć i założyć właściwe koło. W zależności od kraju jest to regulowane odmiennymi przepisami.

należy stosować bagażniki dachowe dopuszczone przez Opla do modelu Zafira. 9945 T) Zamocowanie zdejmowanego haka holowniczego Zdejmowanie pokrywy wycięcia w zderzaku Nacisnąć dwa zaczepy suwakowe w kierunku środka pojazdu i zdjąć pokrywę. Są one dostępne w każdej Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. holowanie przyczepy Bagażnik dachowy $ Ze względów bezpieczeństwa i dla uniknięcia uszkodzenia dachu. W calu otwarcia schowka należy unieść wy­ kładzinę bagażnika.patrz strona 237. Hak holowniczy $ Hak holowniczy może być zamontowany tylko w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. jakie należy przeprowadzić w układzie chłodzenia lub innych zespołach Wymiary montażowe t wymiary elementów mocujących hak holowniczy . Następnie obrócić i pociągnąć do góry metalowy pierścień {patrz strona 182.Bagażnik dachowy. która poinformuje również o ewentualnej możliwości zwiększenia dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy Dysponuje ona danymi technicznymi na temat montażu haka oraz niezbędnych modyfikacji. 9944 T). rys. 173 . pociągając ją w dół Wyjąć zaślepkę otworu montażowego haka i oba elementy schować w bagażniku. Zalecenia eksploatacyjne-patrz strona 148 Zdejmowany hak holowniczy * Przechowywanie haka holowniczego Hak holowniczy znajduje się w zabezpieczo­ nej paskiem torbie razem z trójkątem ostrze­ gawczym pod uchylną pokrywą w podłodze bagażnika (patrz rys.

Ucho do zamocowania linki asekuracyjnej W przypadku przyczepy z hamulcem.9632 T Sprawdzenie naciągu zdejmowanego haka ho[owniczego: dźwignia 1 nie maże wystawać 7 obudowy. ponownie naciągnąć hak holowniczy i powtórzyć operację jego zamocowania. Odsądzona część uchwytu kluczyka powinna być skierowana w dół. aż do sprzęgnięcia w odpowiedniej pozycji Rozlegnie się wyraźny odgłos zatrzaskiwania blokady haka Na dźwignie 1 i 2 nałożyć i wcisnąć kapturek ochronny. W razie potrzeby zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Deaierskiej Opla. Ważne Jazda z zamocowanym hakiem holowniczym jest dopuszczalna tylko przy: • nasadzonym i wciśniętym kapturku ochronnym na dźwignie 1 i 2. przed włożeniem w obsadę hak holowniczy trzeba nacjągnąć W tym celu dźwignię 1 lewą ręką nacisnąć w iewo. Zabezpieczenie przed kradzieżą Włożyć kluczyk w zamek z lewej strony haka holowniczego i obrócić do zablokowania haka. . linkę asekuracyjną należy zaczepić o ucho (wskazane strzałką na ilustracji). Wywierając lekki nacisk wsunąć hak holowniczy w obsadę. Jeżeli kapturek ochronny nie zaczepi się. • zamkniętym zamku haka. W przeciwnym razie. a dźwignię 2 nacisnąć do przodu. Wyjąć kluczyk nałożyć kapturek osłonowy na zamek. Zanotować numer kluczyka. Umieszczenie haka holowniczego w obsadzie.

włożyć do torby i zabezpieczyć paskiem razem z trójkątem ostrzegawczym w schowku w podłodze bagażnika. 9945 T) r . Dźwignię 2 nacisnąć do przodu. W celu otwarcia schowka należy unieść wykładzinę bagażnika. Haka holowniczego nie wolno myć przy użyciu sprężonej pary lub innych wysokociśnjenioch urządzeń myjących. Wyjąć hak holowniczy. Następnie obrócić i pociągnąć do góry metalowy pierścień (patrz strona 182. nałożyć pokrywę i rozsunąć zaczepy na zewnątrz. Założenie pokrywy wycięcia w zderzaku: nacisnąć dwa zaczepy suwakowe w kierunku środka pojazdu. Zdjąć kapturek ochronny z dźwigni 1 i 2. Demontaż haka holowniczego Otworzyć zamek haka: Zdjąć kapturek ostonowy z zamka.Włożyć zaśiepkę otworu montażowego haka. Dźwignię 1 nacisnąć lewą ręką w lewo. Włożyć kiuczyk do zamka i otworzyć go Wyjąć kluczyk i nałożyć kapturek osłonowy na zamek. rys.

Natęży stosować się do lokalnych przepisów 175 . Przy pomiarze nacisku na hak. Nacisk na hak holowniczy Nacisk na hak holowniczy jest to siła wywiera­ na przez dyszel przyczepy na hak holowniczy. bez kółka podpierającego. Z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem przyczepy powinni jeździć wyłącznie kierowcy mający wystarczające doświadczenie wjeździe z dużymi przyczepami. Wartość maksymalnego dopuszczalnego na­ cisku na hak holowniczy (75 kG) jest wybita na prawej stronie haka. Obciążenie tylnej osi s a m o c h o d u podczas holowania przyczepy Po zaczepieniu przyczepy do w pełni załado­ wanego samochodu (włącznie ze wszystkimi pasażerami) dopuszczalne obciążenie tylnej osi (patrz tabliczka identyfikacyjna lub dowód rejestracyjny pojazdu) nie może zostać przekroczone o wtęcej niż 75 kg. co może w terenie górzystym ograniczyć możliwość pełnego wykorzystania dopuszczalnego obciążenia samochodu holowaną przyczepą. należy zastosować się do nich.Masa c a ł k o w i t a h o l o w a n e j przyczepy 1 ' Maksymalna dopuszczalna masa całkowita holowanej przyczepy uzależniona jest od wersji samochodu oraz mocy silnika i nie wolno jej przekraczać. Można go zmienić przez odpowiednie przemieszczenie ładunku na przyczepie. dane te dotyczą także pokony­ wania wzniesień o nachyleniu do 12%. Na większych wysokościach spada moc maksymalna silnika i zdolność samochodu do pokonywania wzniesień. Dlatego przy pomiarze masy holowanej przyczepy na wadze mogą się znajdować jedynie koła przyczepy. Dopuszczalna masa całkowita holowanej przyczepy podana jest w dowodzie rejestra­ cyjnym samochodu Jeżeli nie zostało zazna­ czone inaczej. Jest to szczególnie istotne w przypadku przyczep dwuosiowych. Należy zawsze dążyć do uzyskania nacisku na hak równego wartości maksymalnej. wywieranym przez doczepioną przyczepę. szczególnie w przypadku ciężkich przyczep. dyszel załado­ wanej przyczepy powinien znajdować się na takiej samej wysokości. Nacisk ten nigdy nie powmten być mniejszy niż 25 kG. W razie przekroczenia dopuszczalnego obciążenia osi tylnej nie wolno jechać szybciej niż 100 km/h Gdy lokalne przepisy określają niższą wartość dopuszczalnej prędkości dla samochodu holującego przyczepę. natomiast dopuszczalna masa całkowita samochodu nie może zostać przekroczona o więcej niż 45 kg. jak po zamocowaniu do haka obciążonego samochodu. Rzeczywiste obciąże­ nie holowaną przyczepą Stanowj różnicę pomiędzy rzeczywistym ciężarem całkowitym przyczepy a rzeczywistym naciskiem na hak holowniczy.

Przy skręcie zwracać uwagę. który oddziałuje na kulę haka. trzeba ograniczyć prędkość. W przypadku rozkołysania się przyczepy na boki. Ciśnienie w ogumieniu W samochodzie holującym przyczepę należy zwiększyć ciśnienie w ogumieniu do wartości odpowiadającej maksymalnemu obciążeniu (patrz strona 232) Natęży sprawdzić także ciśnienie w ogumieniu przyczepy. Zachowanie się pojazdu i zalecenia dotyczące jazdy z przyczepą W przypadku przyczepy z hamulcem.W przypadku przyczep o słabej stabilności kierunkowej. nad jej osią staw- 176 . nie korygo­ wać kierownicą i w razie potrzeby mocno zahamować. gdy używany jest stabilizator przechyłów przyczepy. tłumiącego przechyły przyczepy. gdzie jest to dozwolone przepisami. należy zaczepić linkę asekuracyjną o ucho (wskazane strzaikąna ilustracji) Przed doczepieniem przyczepy należy nasmarować kułę haka holowniczego Nie należy tego robić. czy jest wystar­ czająca ilość miejsca i unikać gwałtownych manewrów. Zachowanie się pojazdu w znacznym stopniu załeźy od sposobu załadowania przyczepy Ładunek powinien być zabezpieczony przed przesuwaniem się iw miarę możliwości usytuowany w środku przyczepy. Nie przekraczać prędkości 80 km/h nawet tam. zaleca się stosowanie stabiliza­ tora.

Przed ruszeniem w trudnych warunkach (duże obciążenie. 177 . Przy dużych prędkościach obrotowych silnika wy­ dziela się dużo ciepła. zwolnić hamulec i wcisnąć pedał przyspiesza­ nia. podgrzewanie siedzeó).50 km/h. jak przy podjeździe W samochodach z automatyczną skrzynią biegów należy wybrać 3. Dzięki temu jego sprawność chłodzenia nie zależy od prędkości obrotowej silnika. zwłaszcza podczas holowania przyczepy. zaś przy mniejszych odpowiednio mniej. Silnik o zapłonie samoczynnym: Ma wzniesieniach o nachyleniu 10% lub więk­ szym. Gdy tylko warunki drogowe na to pozwolą. W miarę możliwości nie dopuszczać do spadku prędkości obrotowej silnika. pedał hamulca należy naciskać z maksymalną siłą. Ruszanie na pochyłości Samochody z mechaniczną skrzynią biegów: zalecana prędkość obrotowa silnika przy ru­ szaniu pod górę wynosi 2500 do 3000 obr/min dla silnika o zapłonie iskrowym i 2000 do 2200 obr/min dla silnika o zapłonie samo­ czynnym Utrzymując na stałym poziomie prędkość obrotową. na pierwszym biegu nie przekraczać prędkości 30 km/h. ogrzewanie tylnej szyby. Przy zjeżdżaniu z długiego wzniesienia wyha­ mowanie samochodu ciągnącego przyczepę wymaga większej siły. W samochodach z automatyczną skrzynią biegów wystarczy wciśnięcie pedału przyspieszania do oporu. nie nafeży go zmieniać na niższy. 2 lub nawet 1 zakres. jak i bez hamulca. gdy podczas jazdy pod górę samochód radzi sobie na wyższym biegu. Z tego względu. dlatego należy mieć włączony ten sam bieg i jechać z mniej więcej taką samą prędkością. na drugim . stopniowo zwalniać pedał sprzęgła (pozwalając na poślizg sprzęgła). teren górzysty ze stromymi pod­ jazdami) należy wyłączyć zbędne odbiorniki prądu (np. klimaty­ zacja. Należy pamiętać. że droga hamowania samochodu holującego przyczepę.Wentylator mmmgfy jest napędzany elektry­ cznie. jest zawsze dłuższa niż dla samochodu bez przyczepy. zarówno wyposażoną w hamuiec. ponownie przełączyć na zakres D W razie konieczności gwałtownego zahamowania.

Elektrolit akumulato­ rowy zawiera kwas siarkowy. • Nie zbliżać się do akumulatora z otwartym ogniem lub źródłem iskier. U r u c h a m i a n i e s i l n i k a przez p c h a n i e lub holowanie s a m o c h o d u Sa m och od ów z kata] izato rem j u b_ automatyczna skrzynią biegów nie wolno uruchamiać przez pchanie lub holowanię_ Uruchamianie silnika przy użyciu p r z e w o d ó w r o z r u c h o w y c h =c f W raze rozładowania akumulatora silnik można uruchomić z akumulatora innego pojazdu przy użyciu przewodów rozrucho­ wych. procedura odpowietrzania układu paliwo­ wego DO całkowitym opróżnieniu zbiornika paliwa jest bardzo skomplikowana i musi być przeprowadzona przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla. jak akumulator w tym samo­ chodzie (12 V). Wartości napięcia i pojemności są podane na obudowie akumulatora. a także zniszczeniem instalacji elektrycznych w obydwu pojazdach. • Nie wolno dopuścić. Należy przy tym zachować szczególną ostrożność.Postępowanie w sytuacjach awaryjnych Układ p a l i w o w y s i l n i k a o z a p ł o n i e samoczynnym. odpowietrzanie Nigdy nie dopuszczać do całkowlteco opróżntenia zbjornika paliwa! Ze względu na bardzo wysokie ciśnienie wtrys­ ku. ubranie lub lakierowane powierzchnie pojazdu. 178 . • Pracując w pobliżu akumulatora należy zakładać okulary ochronne • Akumulator wspomagający musi mieć takie samo napięcie. Dlatego w razie zaświecenia się lampki ostrzegawczej W należy jak najszyb­ ciej uzupełnić paliwo. Jego pojemność (Ah) nie powinna być dużo mniejsza od pojemności rozładowanego akumulatora. a gdy lampka błyska natychmiast Nie u r u c h a m i a ć s i l n i k a p r z y u ż y c i u urządzeń d o r o z r u c h u a w a r y j n e g o Grozi to uszkodzeniem elementów elektronicznych. aby elektrolit dostał się do oczu. na skórę. który jest żrący. Nieprzestrzeganie podanych niżej zaleceń grozi odniesieniem obrażeń ciała lub uszkodzeniem samochodu wskutek eksplozji akumulatora.

3. • Podczas rozruchu. Próby uruchomienia mogą trwać najwyżej 15 s i można je powtarzać z odstępami nie krót­ szymi niż 1 minuta. Zaciągnąć dźwignię hamulca postojowego. Drugi koniec drugiego przewodu 4 połączyć z masą uruchamianego samochodu. • Przewody odłączyć dokładnie w odwrotnej kotejności. ogrzewanie tylnej szyby). światła. silnik samochodu uży­ czającego prądu może pracować.Nie odłączać rozładowanego akumulatora od instalacji samochodowej Wyłączyć wszystkie zbędne odbiorniki prądu Nie pochylać się nad akumulatorem. Zaciski jednego przewodu rozruchowego nie mogą się stykać z zaciskami drugiego przewodu. przed odłą­ czeniem przewodów należy w uruchamia­ nym awaryjnie samochodzie włączyć jakiekolwiek urządzenie elektryczne (np. Po rozruchu obydwa silniki powinny przez około 3 minut praco­ wać na biegu jałowym bez odłączania przewodów • W celu uniknięcia nadmiernego wzrostu na­ pięcia w instalacji elektrycznej. np. 4. • Przewody nałeźy tak poprowadzić. Jeden koniec pierwszego przewodu podłą­ czyć do bieguna dodatniego 1 akumulatora wspomagającego (znak „+" na obudowie akumulatora lub na jego biegunie). 179 . Jeden koniec drugiego przewodu podłączyć do bieguna ujemnego 3 akumulatora wspo­ magającego (znak„-"). . Podłączyć przewody rozruchowe w kolejności pokazanej na ilustracji: 1. Drugi koniec tego samego przewodu podłą­ czyć do bieguna dodatniego 2 rozładowa­ nego akumulatora (znak „+"). aby nie mogły zoslać zaczepione przez obracające się części w komorze silnika. 2. • Nie podłączać przewodu do bieguna ujemnego rozładowanego akumulatora! • Miejsce podłączenia powinno znajdować się jak najdalej od rozładowanego akumulatora. Dźwignię zmiany biegów ustawić w położeniu neutralnym (automatyczna skrzynia biegów: ustawić dźwignię wybieraka zakresu w położeniu P). do kadłuba silnika lub do połączenia śrubowe­ go zawieszenia silnika.

a następnie dociągnąć do poziomej pozycji za pomocą klucza do śrub mocujących koła < narzędzi a samochodowe . sygnału dźwiękowego i wy cre raczek Dźwignię zmiany biegów ustawić w położeniu neutralnym.lub lepiej hol sztywny * . Obracając w lewo wkręcfć ucho holownicze do oporu. a w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów ustawić dźwignię wybieraka zakresu w pozycji N. Następnie obrócić i pociągnąć do góry metalowy pierścień . 9945 T.. . by odblokować Kierownicę oraz umożliwić działanie świateł hamowania. pod podłogą przestrzeni bagażowej Przed otwarciem pokrywy należy podnieść wykładzinę bagaż­ nika. rys.j a Holowanie awaryjne Zdjąć zaś lep kę otworu do zamocowania ucha holowniczego (po prawej stronie z przodu sa­ mochodu) zwolnić zaczep w dolnej krawędzi i ściągnąć zaślopkę do dołu.patrz Strona 183). Ucho holownicze znajduje się w torbie z narzędziami samochodowymi.do ucha holowniczego Włączyć zapłon. Zaczepić linkę hoJowniczą # .patrz strona 182.

Obracając w lewo wkręcić ucho holownicze do oporu. Włączyć recyrkulację powietrza i zamknąć okna. Dobrze jest przedtem poprosić o sporządzenie kosztorysu usługi. ponieważ wspomaganie działa tylko przy pracującym silniku. a następnie dociągnąć do poziomej pozycji za pomocą klucza do śrub mocujących koła Narzędzia samochodowe . . pod podłogą przestrzeni bagażowej . Należy skierować się do najbliższej Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla..Ruszać należy powoli.patrz strona 182. znajdującego się zjyju_ podwozi a samochodu Ruszać należy powoli. unikając szarpnięć. 9945 T.fub lepiej hol sztywny s£ . unikając w ten sposób zbędnych wydatków i ewentualnych trudności z uzyska­ niem odszkodowania w Towarzystwie ubezpieczeniowym. przednia oś samochodu musi być uniesiona. Samochody z automatyczną skrzynią biegów ^ powinny być holowaie tylko do przodu. ponieważ urządzenie wspomagające hamulce dziata tylko przy pracującym silniku. przywracając sprawność samochodu. która zapewni najlepszą obsługę. rys. Nie wolno wykorzystywać jako zaczepu do holowania sztywnego ucha. by do wnętrza nie przedostawały się spaiiny pojazdu holującego. 9936 T.patrz strona 180. W przypadku uszkodzonej skrzyni biegów lub konieczności przekroczenia powyższej prędkości (ub odległości holowania. Ucho holownicze znajduje się w torbie z narzędziami samochodowymi. 181 Holowanie innego pojazdu Zdiać zaślepkę otworu do zamocowania ucha holowniczego (po prawej stronie z tyłu samochodu) zwolnić zaczep w dolnej krawędzi i ściągnąć zaślepkę do dołu. W samochodach ze wspomaganiem układu kierowniczego również obracanie koła kierownicy wymaga większej siły. unikając szarpnięć Przeciążenie holu może doprowadzić do uszkodzenia obu pojazdów.patrz slrona 183. Podczas hamowania konieczny jest silniejszy nacisk na pedał. Zaczepić linkę holowniczą * . z prędkością nie przekraczającą 80 km/h i na dystansie nie dłuższym niż 100 km. Pomoc drogowa Holowanie samochodu można zlecić wyspe­ cjalizowanej pomocy drogowe. Przed otwarciem pokrywy należy podnieść wykładzinę bagażnika Następnie obrócić i pociągnąć do góry metalowy pierścień . Przeciążenie holu może doprowadzić do uszkodzenia obu pojazdów.do ucha holowniczego. rys.

W celu otwarcia schowka należy unieść wykładzinę bagażnika. Trójkąt ostrzegawczy A ^ Trójkąt ostrzegawczy mocowany jest gumową opaską w schowku pod uchylną pokrywą w podłodze bagażnika. W celu zamknięcia schowka należy wcisnąć występy w przedniej krawędzi pokrywy w odpowiednie wgłębienia. W celu zamknięcia pokrywy. Przewożone przedmioty w schowkach w bocznych ściankach przestrzeni bagażowej nie mogą ograniczać swobody wysuwania i zwijania się pasów bezpieczeństwa. . Następnie obrócić i pociągnąć do góry metalowy pierścień. z lewej strony. obrócić je w poprzednie położenie.9945 T Apteczka pierwszej pomocy @* Apteczkę przechowuje się w schowku w lewej ściance przestrzeni bagażowej. W celu otwarcia pokrywy schowka w ściance przestrzeni bagażowej należy obrócić elementy mocujące o Q0".

. P o d n o ś n i k & i narzędzta samochodowe Podnośnik wraz z kompletem narzędzi mocowany jest gumową opaską w schowku pod uchylną pokrywą w podłodze bagażnika. W celu otwarcia schowka należy unieść wykładzinę bagażnika. trójkąt ostrzegawczy przechowuje się wraz z hakiem holowniczym. po prawej stronie.' L 1 Jeżeli samochód jest przystosowany do holowania przyczepy. Następnie obrócić i pociągnąć do góry metalowy pierścień. W celu zamknięcia schowka należy wcisnąć występy w przedniej krawędzi pokrywy w odpowiednie wgłębienia.

„ . Odczepić linkę zabezpieczającą... . • Otworzyć schowek z narzędziami samochodowymi w podłodze przestrzeni bagażowej (patrz strona 182.- . włożyć linkę zabezpieczającą.. unosząc do kohca osłonę koła zapasowego Zamknąć schowek...koło ze stopu lekkiego # stroną zewnętrzną do dołu Unieść osłonę koła zapasowego.. 9945 T). Podnieść osłonę koła zapasowego..patrz strona 186. . Zrmana koła .. • Unieść osłonę koła zapasowego.. • Za pomocą klucza do kół odkręcić całkowi­ cie śrubę z łbem sześciokątnym w podłodze przestrzeni bagażowej. Zmienione koło należy w następujący sposób umieścić we wnęce osłony koła zapasowego: . Opuścić całkowicie osłonę koła zapasowego i wyjąć koło.. wciskając występy w przedniej krawędzi pokrywy w odpowiednie wgłębienia.' • Koło zapasowe Koło zapasowe znajduje się pod podłogą przestrzeni bagażowej...pełnowymiarowe stalowe koło zapasowe stroną zewnętrzną do góry. — ^ ^ ^ ^ „ „ ^ J*. Zwolnić zaczep i opuścić na dół koło zapasowe. aż zablokuje się w zaczepie. rys. . Za pomocą klucza do kół obrócić śrubę z łbem sześciokątnym w podłodze przestrzeni bagażowej. ..

Po założeniu koła zapasowe­ go mogą ulec pogorszeniu własności jezdne samochodu. 185 . Zafira z ogumieniem 225/45 R 17 Koło zapasowe ma nałożoną mniejszą oponę. Jak najszybciej należy naprawić.Informacje ogólne W samochodach z tarczami kół ze stopu lekkiego £ koto zapasowe ma stalową obręcz. wyważyć i założyć właściwe koło. wyważyć i założyć właściwe koło. wyważyć i założyć właściwe koło. szczególnie na śliskich nawierzchniach. Jak najszybciej należy naprawić. Zafira z ogumieniem 205/55 R 16 & Koło zapasowe ma nałożoną mniejszą oponę t staEową tarczę. W przypadku stosowania opon zimowych koło zapasowe może nadal mieć oponę letnią W razie użycia koła zapasowego własności jezdne samochodu mcgąuiec pogorszeniu. Jak najszybciej należy naprawić. Po założeniu koła zapasowego mogą ulec pogorszeniu własności jezdne samochodu. szczególnie na śijskich nawierzchniach.

pod podnośnik samochodowy należy podłożyć sztywną podkładkę o grubości do 1 cm. • Jeżeli podłoże jest miękkie. Dźwignię automatycznej skrzyni biegów ustawić w pozycji P. 186 . podkładając za nim i przed nim drewniane kloce lub duże kamienie. gdy samochód jest wsparty na podnośniku. • Włączyć światła awaryjne i zaciągnąć dźwignię hamulca postojowego. • Nie wolno wsuwać się pod samochód wsparty na podnośniku. r r i n • W odpowiednim miejscu ustawić trójkąt ostrzegawczy Trójkątostrzegawczy-patrz strona 182. Nie zmieniać więcej niż jednego koła na raz. • Nie uruchamiać silnika. Zablokować koło znajdujące się po przekąt­ nej względem zmienianego. • Podnośnika samochodowego należy używać wyłącznie do zmiany koła. natomiast w samochodzie z mechaniczną skrzynią biegów włączyć pierwszy lub wsteczny bieg. Przed uniesieniem pojazdu ustawić prosto przednie koła.Zmiana koła W celu ograniczenia ryzyka odniesienia obrażeń. należy wykonać następujące czynności przygotowawcze ł przestrzegać podanych wskazówek: • Ustawić samochód w miejscu o płaskiej. twardej i me śliskiej powierzchni. Użycie grubszej podkładki może spowodować uszkodzenie podnośnika i samochodu • W samochodzie wspartym na podnośniku nie mogą znajdować się ludzie ani zwierzęta.

1. Przy użyciu specjalnego zaczepu z kompletu narzędzi samochodowych ściągnąć osłonę ozdobnąkoła s&. Narzędzia samochodowe - patrz strona 183.

Koła za stopu lekkiego umieszczając końcówkę śrubokręta we wgłębieniu na krawędzi osłony piasty, podważyć i zd|ąć osłonę Zdjąć kapturki ochronne # ze śrub mocujących koło.

Koła ze stopu łekkieao z zabezpieczeniem przecjwkradzteżowym sfr za pomocą specjalnego kiucza z kompletu narzędzi samochodowych zwolnić zaczep osłony piasty koła i zdjąć ją.

i

2, Poluzować śruby kluczem do kół.

Z. Punkty przyłożenia podnośnika samochodowego do podwozia oznaczone są wycięciami w dolnej krawędzi naówońa.

A. Ramię podnośnika ustawić w ten sposób - z przodu bądź z tyłu - aby jego zaczep (strzałka ng ilustracji) objął pionową krawędź i wszedł w wycięcie w niej.

188

10, Nałożyć osłonę koła * lub kapturki osłonowe śrub mocujących koło Przed zamocowaniem osłony należy oczyścićkołowokołicyzaczepów Symbol zaworu powietrza =Ł=z tyłu osłony koła musi się pokrywać z zaworem koła. Koła ze stopu lekkiego % wcisnąć osłonę piasty, umieszczając kołek *k z tyłu osłony w odpowiednim otworze koła. Koła ze stopu lekkiego z zabezpieczeniem przeciwk radź Jeżowym umieścić osłonę piasty i założyć blokadę p rzeci w kra d z ie żo wą.
6365 T

11. Schować zdjęte koło - patrz strona 184. Narzędzia i trójkąt ostrzegawczy schować w bagażniku. 12. Możliwie jak najszybciej należy sprawdzić, czy śruby mocujące koło zostały dokręcone właściwym momentem i w razie potrzeby poprawić ich dociągnięcie. Moment dokręcenia - patrz strona 232. 13. Uszkodzoną oponę należy jak najszybciej naprawić i wyważyć koto.

Przy obracaniu korby podnośnika należy uważać, aby podstawa podnośnika znajdowała się bezpośrednio pod wycięciem w krawędzi podwozia i jej brzegi stykały się z podłożem Podnieść samochód obracając korbę. 5 Wykręcić śruby mocujące koło. 6. Zmienić koło. Koło zapasowe - patrz strona 184. 7. Wkręcić śruby mocujące koło. 6. Opuścić samochód. 9. Na przemian dokręcić śruby mocujące koło.

Wyposażenie elektryczne

Skrzynka bezpieczników Skrzynka bezpieczników znajduje się we wnętrzu samochodu, z lewej strony kolumny kierownicy, pod pokrywą. Zdjąć pokrywę. Na tylnej stronie znajduje się schemat z numerami bezpieczników.

W celu wymiany bezpiecznika, pociągnąć za uchwyt i odchylić do przodu skrzynkę bezpieczników. Zalecane jest wożenie w samochodzie kompletu zapasowych bezpieczników, które można nabyć w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla.

190

Przed wymianą bezpiecznika należy wyłączyć odpowiedni obwód lub zapłon samochodu. Wyjmowanie bezpieczników ułatwiają specjalne szczypce.5 A 10A 15A 20 A 30 A 40 A 121S6TJ Żółty Jasnozielony Pomarańczowy Bezpieczniki zapasowe (zaznaczone kolorem żółtym na ilustracji) można przechowywać w skrzynce bezpieczników. 1 ) Natężenie piądu znamionowego w amperach. Należy stosować wyłącznie bezpieczniki o odpowiednim prądzie znamionowym. umieszczone po prawej stronie w skrzynce bezpieczników. . Kolor Ciemnobrązowy Czerwony Jasnoniebieski m 121S5T Bezpieczniki.Uszkodzony bezpiecznik można rozpOSStecpcs po przepalonym drucie topikowym. Bezpieczniki. Obciążenie 1 ' 7. Jego wartość jest podana na każdym bezpieczniku. Nowy bezpiecznik można włożyć tylko po zlokalizowaniu i usunięciu przyczyny usterki. Nasunąć szczypce na bezpiecznik i wyciągnąć go.

5 A 6 Światła mijania (prawe). przednie okno dachowe. podgrzewanie siedzeń przednich 3 Ogrzewanie szyby tylnej 30 A Obciążenie' Nr O b w ó d Obciążenie 1 16 Tylne światło prze ci wmgielne 10A 17 Elektryczne sterowanie szyb 30 A 7.Nr O b w ó d 11 Centralny zamek Obciążenie 1 1 20 A 15A 7. Nr O b w ó d 1 2 Wentylator chłodnicy. tylne okno dachowe. wyświetlacz kontrolny. system informacyjny 20 Elektryczne sterowanie szyb 10 A 40 A 9 Zmywacze reflektorów 10 Sygnał dźwiękowy Natężenie prądu mierzone w amperach. poziomowanie reflektorów 7 Światła pozycyjne przednie i tylne (prawe). poziomowanie reflektorów 19 Urządzenia radioodtwarzacza.5 A Bezpieczniki i najważniejsze chronione obwody Bezpieczniki w kabinie samochodu Niektóre obwody mogą być chronione przez kilka bezpieczników. .5 A 12 Przednie światła przeciwmgielne I « A 3* : O I i O ł l 13 Autoalarm. telefon 14 Wycieraczki szyby przedniej 15 Elektryczne sterowanie szyb. oświetlenie tablicy rejestracyjnej 8 Światła drogowe (prawe) 18 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej . elektryczna regulacja lusterek zewnętrznych 30 A 7.

radioodtwarzacz. układ klimatyzacji 36 Zapalniczka 10A 10 A 20 A 7. gniazdo elektryczne 34 Zmieniacz płyt CD. autoaiarm. wspomaganie kierownicy.5 A 10 A 20 A 10 A 10A 45 - 28 Oświetlenie wnętrza 7.5 A Nr Obwód Obciążenie" Nr O b w ó d Obciążenie 1 * 10 A 21 Wyłącznik zapłonu. układ chłodzenia silnika. komputer pokładowy.5 A 37 Podgrzewanie siedzeń 20 A 48 - 50 Układ chłodzenia silnika 40A 1ł Natężeni© prądu mierzone w amperach. światła awaryjne.5 A 10 A 32 Automatyczne włączanie świateł mijania (Skandynawia).5 A 15A 10 A 7. system informacyjny. układ klimatyzacji 40 Układ chłodzenia silnika. system informacyjny. układ ESP. automatyczna skrzynia biegów 22 Światła awaryjne. wyświetlacz kontrolny. immobifizer 33 Zacisk 30: stałe zasifame przyczepy. poziomowanie reflektorów 25 Światła pozycyjne przednie i tylne (lewe). chłodzenie silnika. rozpoznawanie obciążenia siedzenia 43 - 7. tylne okno dachowe 31 20 A 38 Wyświetlacz kontrolny. układ klimatyzacji 41 Ogrzewanie lusterek zewnętrznych 42 Oświetlenie wnętrza. 10 A oświetlenie wnętrza. autoaiarm.ł ł f Obwód Obciążenie^ 7. oświetlenie tablicy rejestracyjnej 26 Światła drogowe (lewe) 27 Klimatyzacja tyłu kabiny 29 Układ kontrolny. 193 . automatyczna kontrola prędkości 39 Automatyczna skrzynia biegów. radioodtwarzacz. system informacyjny 35 Automatyczna skrzynia biegów. automatyczna skrzynia biegów 30 Przednie okno dachowe. lampki kontrolne i ostrzegawcze 23 Układ ABS. wyświetlacz kontrolny. rmmobilizer £4 Światła mijania (lewe).

Zwolnic zaczepy i zdjąć pokrywę głównej skrzynki bezpieczników W razie przepalenia jednego z tych bezpie­ czników. Zabrudzoną żarówkę można oczyścić nie strzępiącą się. Nie stosować żarówek o większej mocy. . U wag aj Ustawianie świateł powinno być wykonywane przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla. Należy zwróć się do Autoryzowane! Stacii Dealerskie! OpJa. Ustawienie reflektorów Bezpieczniki w komorze silnika Bezpieczniki układu wstępnego podgrzewania silnika i podgrzewania filtra paliwa (silnik 0 zapłonie samoczynnym) oraz inne załeżne od wyposażenia przekaźniki i bezpieczniki znajdują się w skrzynce bezpieczników 1 przekaźników. ściereczką zwilżoną alkohclem lub benzyną lakową. Nowa żarówka musi mieć na cokole takie same oznaczenie jak przepalona. Instalacja elektryczna jest dodatkowo chroniona maksymalnie 8 (w zależności od poziomu wy po saż en ia) bez p iecz n i kam i głównym w głównej skrzynce bezpieczników. przestaje działać duża część układu elektrycznego samochodu. Nową żarówkę można trzymać wyłącznie za cokół! Nie dotykać szklanej części gołymi palcami. Tłuste plamy na szkle żarówki odpa­ rowują powodując w efekcie przyciemnienie odbłyśnika. która dysponuje specjalnym sprzętem do tego celu.Wymiana żarówek Przed wymianą żarówki należy wyłączyć dany obwód prądowy. czysta.

Światła mijania i drogowe V Reflektory z oddzielnymi żarówkami do świateł mijania (zewnętrzne żarówki) i świateł drogowych (wewnętrzne żarowkiJ. Wyjąć żarówkę z obsady. Chwycić obsadę żarówki przy złączu elektrycznym i obrócić w lewo. 2. 4. . Światła mijania 1. 5. Otworzyć i podeprzeć drążkiem pokrywę silnika. Wsunąć żarówkę w ten sposób. 3. aby dwa występy obsady weszły w wycięcia obudowy reflektora. Włożyć nową żarówkę w obsadę. Wyjąć obsadę żarówki z obudowy reflektora. nie dotykając przy tym bańki szklanej. 7 Obrócić obsadę w prawo do oporu. 6.

4. 7 Obrócić obsadę w prawo do oporu. Wsunąć żarówkę w ten sposób. Otworzyć i podeprzeć drążkiem pokrywę silnika. Odciągnąć zaczep i odłączyć złącze elektryczne od obsady żarówki 5. Chwycić obsadę żarówki przy złączu elektrycznym i obrócić w lewo. 3 Wyjąć obsadę żarówki z obudowy reflektora. .10345 T Światła drogowe 1. 6. nie dotykając przy tym baóki szklanej. aby dwa występy oosady weszły w wycięcia o Dud owy reflektora. Włożyć nową żarówkę w obsadę. 2.

i'- 3. LVII* zyc n . Wyjąć żaró em pokrywę ę żarówki.

2 Obrócić w lewo i wyjąć oprawę żarówki.Światła przeciwmgielne przednie * Wymianę żarówki należy ztecić Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. wsunąć oprawę w obudowę lampy i obrócić w celu zablokowania 198 . Włożyć nową żarówkę. obrócić i wyjąć. 4. Kierunkowskazy przednie 1 Otworzyć i podeprzeć drążkiem pokrywę silnika. 3 Lekko wcisnąć żarówkę w oprawę.

4 Przytrzymać od zewnątrz osłonę lampy i wykręcić dwie nakrętki radełkowane. Włożyć na miejsce apteczkę Nałożyć i zamknąć osłonę. 6.9733 T Światła hamowania. Obrócić elementy mocujące i zdjąć osłonę 2. światła cofania 1. kierunkowskazy tylne. Odłączyć złącza elektryczne od oprawy żarówek. 3. 8. wcisnąć oprawę żarówek w obudowę lampy i przyłożyć obudowę z powrotem do nadwozia. . Nakręcić nakrętki radełkowane na kołki gwintowane. Rozmieszczenie żarówek. Wyjąć apteczkę * i odwinąć na bok wykładzinę.'Zasłonić wykładziną. Wyjąć żarówkę z gniazda. 5. od góry do dołu: Światło hamowania i pozycyjne (żarówka dwu włókno wa) Kierunkowskaz Światło cofania Światło przeciwmgielne 7. Odczepić obudowę lampy. światła pozycyjne i przeciwmgielne tylne. Nacisnąć zewnętrzne krawędzie op'awy żarówek do wewnątrz i wyjąć oprawę. Włożyć nową żarówkę.

1 Podważyć śrubokrętem i zdjąć kłosz lampki. Włożyć z powrotem lampkę i przy użyciu śrubokręta umocować wkrętami. 4. Wykręcić dwa wkręty od spodu klamki drzwi bagażnika. Przednia lampka oświetlenia kabiny i lampki do czytania 3? Przed wyjęciem żarówki należy zamknąć drzwi aby lampki me były pod napięciem. 3.Oświetlenie tablicy rejestracyjnej 1 Otworzyć bagażnik. Włożyć nową żarówkę. Wyjąć żarówkę z gniazda. Lekko nacisnąć żarówkę w kierunku sprężystego zacisku i wyjąć ją. Wyjąć lampkę 3. Wcisnąć klosz lampki 200 . 2. 4 Włożyć nową żarówkę 5. 2.

oświetlenie przestrzeni bagażowej Przed wyjęciem żarówki należy zamknąć drzwi lub przytrzymać wciśnięty czujnik drzwiowy. 2. . T y l n a l a m p k a o ś w i e t l e n i a k a b i n y =£. aby lampki nie były pod napięciem 1 Podważyć śrubokrętem i wypchnąć lampkę z wnękf. 4 Włożyćnowążarówkę. podświetlenie wyświetlacza kontrolnego # Wymianę żarówki należy zlecić Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opis. Oświetlenie s c h o w k a .Podświetlenie wskaźników. Lekko nacisnąć źar&wkę w kierunku sprężystego zacisku i wyjąć ją. 3. W c i s n ą ć | a m p k ę z powrotem.

bezpieczeństwo i dostosowanie do samochodów Opel Serwis Opla opiera się na doświadczeniu jednego z wiodących producentów samochodów na świecie. Wszystkie części są poddawane specjalnej kontroli jakości i dokładności wykonania potwierdzającej ich niezawodność działania. W każdej Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla można zaopatrzyć się w Oryginalne Części Zamienne i Akcesoria Opel przeznaczone dokładnie do tego modelu samochodu. bki i niezawodny oraz Zap* ywkJualnych p o W f i t t doslo serwis. W razie wystąpienia w samochodzie defektu technicznego nie ma powodów do obaw.w Polsce i ponad 30 innych krajach europejskich Informacje na temat systemu pomocy Opel Asststance i Opel Mobile Service można znaleźć w Książeczce Obsługowej samochodu Ponadto wszystkie Autoryzowane Stacje Dealerskie Opla oferują najwyższy poziom usług po konkurencyjnych cenach Można tam również otrzymać broszurę . Na całym świecie działy obsługj klienta firmy Adam Opel AG i filie General Motors gotowe są służyć niezbędnymi informacjamł i pomocą: .Serwis Opla As Nasz cel: zapewnienie zadowolenia z samochodu.Sieć serwisowa Opla" z wykazem tch adresów i telefonów. ponieważ Opef Assistance i Opel Mobile Service zawsze są na miejscu. gotowe przyjść zpo-mocą. ^ĘĘĘ/gfi ^ĘĘĘ^ Doświadczony i przeszkolony przez OpTa personel pracuje zgodnie ze specjalnymi instrukcjami fabrycznymi.

Amarousion 151 25 Ateny .Irlandia Telefon 01 -216 10 00 Opel Italia S p A.o. Bułgarii. Jugosławii.Norwegia Telefon 6389 52 00 General Motors Poiand Sp.Węgry Telefon 06-1-45 79 -1 99 Opel Ireland Ltd. LU1 3YT .A u s t r i a Telefon 01-2 88 99 Opel Belgium N. z o.b.H. Macedonii. Osborne Road Luton.Holandia Telefon 0 78-6-42 21 00 Opel Norge AS Kjeiler-Vest 6 2021 Skedsmokorset .Turcja Telefon 02 32-8 53 -14 53 Na terenie Albanii.Portugalia Telefon 0 1 ^ 4 0 75 00 Opel España de Automobiles S. Customer Assistance Centre Griffin House.Francja Telefon 1-34 26 30 00 203 . Piso 2 Porto Salvo 2780 Oeiras .o.r. Telefon: 00 36-1-45 79-1 99 ^B^PBShhS 140 00 Praga 4 . Bedfordshire. DubMn 16 .V. Heather Road Sandyford.m.Szwajcaria Telefon 0848 810 820 lub 0 32-3 21 51 11 Opel Türkiye Ltd.Finlandia Telefon (Helsinki) 61 58 81 Opel France 1-9. 56 Kifisias Avenue & Delfon str.Grecja Telefon 1-6 8D65 01 Opel Southeast Europe Ltd.0 1582-42 72 00 Opel Oy Pajunjityntie 5 00320 Helsinki . Domaniewska 41 06-672 Warszawa .W ł o c h y Telefon 06 -5 46 51 Na terenie Luksemburga prosimy kontaktować się z Działem Serwisu Opla w Kontich .A.Anglia Tel.Szwecja Telefon 08-632 85 00 Opel Sutsse S. Prins Boudewijniaan 30 2550 Kontich .V. Unit 60.Hiszpania Telefon 900 20 25 20 Saab Opel Svenge AB Esbogatan 8 164 74 Kista . ADAM OPEL AG Bahnhofsplatz 1 65423 Rüsselsheim . Opel House.A.Niemcy Telefon 0 61 42-77 50 00 lub O 61 42-7 70 Opel Hellas S.Opel Austria Ges.Belgia Telefon 03-4 50 63 11 Opel C & S spoL s. Rumunii i Słowenii prosimy kontaktować się z Działem Serwisu Opla w Budapeszcie. avenue du Marais Angle Quai de Bezons 95101 Argenteuil Cedex . Kemalpasa yolu üzeri 35861 TorbaU/tzmir . 59 1220 W i e d e ń .A Salzhausstraße 21 2501 BieUBienne .Polska Telefon 022-506 17 00 Opel Portugal Quinta da Fonie Ed Fernäo MagaJhaes. Groß-Enzersdorfer Str.Belgia Opel Nederland B. Baanhoekweg 188 3361 GN S l i e d r e c h t . Kapäs utca 11-15 1027 Budapeszt . Paseo de la Castellana.Czechy Telefon 02-61 21 -88 21 Opel Danmark Tobaksvejen 22 2860 S0borg .Dania Telefon 39 57 85 00 JSSK ' - Vauxhatl Motors Ltd. Bośni-Hercegowiny. Piazza le dein nd us tria 40 00144 R z y m . Sti. Węgry. Chorwacji. 91 28046 Madryt .

a także posiada n>ezbędne narzędzia specjalne oraz aktualne instrukcje fabryczne. Książeczka Obsługowa znajduje się w scho­ wku w desce rozdzielczej Prace związane z obsługą techniczną samo­ chodu. Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne Usługę tę należy zlecać Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla raz do roku. w ramach coro­ cznego przeglądu lub niezależnie (patrz Książeczka Obsługowa) Z uwagi na zagwarantowanie ekonomicznej i bezpiecznej eksploatacji. Sygnalizacja ter­ minu następnego przeglądu .patrz strona 30. jazdy w ruchu miejskim z częstym zatrzymywaniem się. zależnie od tego. powinny być wykony­ wane przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla. wszelkie prace związane z jego obsługą tech­ niczną muszą być wykonywane w terminach określonych przez producenta w Książeczce Obsługowej samochodu. Dysponuje ona wszechstronną wiedzą na temat samochodów marki Opel. Kolejny przegląd okresowy powinien być wy­ konany po upływie określonego czasu lub przejechaniu ustalonej liczby kilometrów. który z tych warunków zostanie spełniony jako pierwszy. jak również naprawy nadwozia oraz zespołów samochodu. a także w celu utrzymania jak najwyższej wartości pojazdu. Sygnalizacja terminu następnego przeglądu okresowego na wyświetlaczu nie uwzględnia okresów postoju samochodu z odłączonym akumulatorem. zalecane jest dokony­ wanie dodatkowej wymiany oleju silnikowego oraz fillra oleju. Terminy obsługi podane w Książeczce Obsługowej samochodu mają pierwszeństwo i nałeży ich przestrzegać. 204 .Przeglądy i obsługa okresowa W przypadku małych przebiegów samochodu przy częstych rozruchach zimnego silnika lub z przewaga.

wykonując nieprawi­ dłowo pracę. Ze w ^ t t dów bezpieczeństwa nie należy d o f o l W 205 . wszelkie czyn­ ności kontrolne w obrębie komory silnika (na przykład sprawdzanie poziomu płynu hamul­ cowego lub oleju silnikowego) należy wykonywać przy wyłączonym zapłonie.Nie należy wykonywać samodzielnie żadnych napraw regulacji ani czynności obsługi okre­ sowej. Producenci markowych olejów ponoszą odpowiedzialność za zagwarantowanie ich przydatności do samochodów Opel. Nie mając odpowiednich kwalifikacji można nieświadomie złamać obowiązujące przepisy. Te wysokiej jakości oleje nadają się d o J f l ! eksploatacji zarówno w warunkach letnich ]i i zimowych. Szczególnie dotyczy to silnika i ele­ mentów związanych z bezpieczeństwem jazdy. spowodować zagrożenie dla siebie i innych użytkowników drogi. a także uchwyt miarki poziomu oieju są w kolorze żółtym. zakrętka zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego. Olej s i l n i k o w y Do silnika tego samochodu szczególnie odp więdnie są oleje marki Opel. ruszyć . Jako wyróżnikjem jakości można kierować? klasyfikacją ACEA. Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu płynów W celu wyróżnienia. Uwagi d o t y c z ą c e b e z p i e c z e ń s t w a Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem o wysokim napięciu. a ponadto.niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! Elektroniczne układy zapłonowe wytwa­ rzają bardzo wysokie napięcie. Można także stosować dostępne w haftdjji markowe. wysokogatunkowe oleje HD RE o odpowiedniej lepkości (wg SAE) i ja kopii (wg ACEA). korek zbiornika płynu do spryskiwaczy szyb i reflektorów. korek wlewu oleju silniko­ wego. Informacje na temat olejów "™ podane są na stronach 2 2 2 do 2 2 3 .

wytrzeć do suche i wsunąć do końca z powrotem.. ^ Oznaczenia handlowe: patrz strona 224.'i- 12199 Sil Poziom oleju w silniku.MINh'. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia silnika lub katalizatora spalin. Dlatego poziom oleju w silniku należy spraw­ dzać co 1000 km. Częsta jazda z wysokimi prędkościami obrotowymi silnika zwiększa zużycie oleju. Poziom oleju należy sprawdzać w samocho­ dzie ustawionym poziomo. Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu oleju w silniku Na kolejnych ilustracjach przedstawiony jest sposób sprawdzania poziomu oleju w silniku Z 16 XE. gdy jego poziom zbliży się do znaku . a także przed wyruszeniem w dalszą drogę. . Objętość oleju pomiędzy znakami „MIN" i „MAX* na miarce . Dotyczy to również samochodów z wyświetlaczem wielofunkcyjnym wyświetlaczem graficznym * lub wyświetlaczem kolorowym w których poziom oleju silnikowego jest kontrolowany automatycznie (patrz strony 36. Poziom oleju nie powinien przekraczać górnego znaku „MAX'' na miarce. Po wyłączeniu silnika odczekać przynajmniej dwie minuty. 45. zużycie oleju Zużywanie pewnych ilości oleju przez silnik jest Zjawiskiem całkowicie normalnym Wiel­ kość zużycia oleju można realnie oceniać dopiero po przejechaniu kilku tysięcy kilome­ trów. Olej trzeba uzupełnić. Nadmiar oleju należy usunąć z silnika. gdy silnik jest rozgrzany i nie pracuje. należy sprawdzić poziom oleju za pomocą miarki i w razie potrzeby uzupełnić. .•m. 50) Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Engine Oil Level".-. aby olej mógł spłynąć do miski olejowej W celu sprawdzenia poziomu oleju należy wyciągnąć miarkę („bagnet"). W okresie docierania zużycie oleju może przekraczać wartość nominalną. Z 18 XE oraz Y 20 DTH1>.patrz strona 235.

lecz także na skutek starzenia.patrz strona 235. ponieważ traci on swoje właściwości smarne nie tylko podczas pracy silnika.patrz strona 222. Tabela olejów . Objętości oleju . Dopiero po tym okresie można oceniać jego zużycie Wymiana oteju i filtra oleju Olej należy wymieniać zgodnie z planem obsługi okresowej. Zużytych filtrów oleju i pustych pojemników po oleju nie wofno wyrzucać do pojemników na odpadki domowe Wymianę oleju i filtra należy zlecać Autoryzowane] Stacji Dealerskiej Opla.Przy uzupełnianiu poziomu należy używać oleju tego samego gatunku. jaki znajduje się w silniku. . która jest zaznajomiona z przepisami praw­ nymi dotyczącymi pozbywania się przepraco­ wanego o l g j ^ j _ ^ r ó w w ^ o M b J l i ę zagrażajacy środowisku naturalnemu i zdrowiu człowieka. Zużycie oleju stabilizuje się zazwyczaj po przejechaniu kilku tysięcy kilometrów. Należy stosować oryginalne filtry oleju Opla.

Filtr paliwa do s i l n i k ó w o zapłonie samoczynnym Przy każdej wymianie oleju silnikowego należy sprawdzić filtr paliwa. Informacje ogólne W trudnych warunkach eksploatacji* jak na przykład przy dużej wilgotności powietrza (zwłaszcza w lerenach nadmorskich). Podstawić pojemnik pod obudowę fittra. bardzo wysokich lub niskich temperaturach otoczenia czy dużych wahaniach dobowych temperatu­ ry. Polu­ zować śrubę na pokrywie filtra dostępnym w handlu wkrętakiem Torx T 30 W celu spuszczenia nagromadzonej wody poluzować o około jeden obrót śrubę radełkowaną na spodzie filtra . gdy spod śruby na spodzie zacznie wypływać paliwo. czy nie zgroma­ dziła się w nim woda. W Płyn chłodzący na bazie glikolu odznacza się doskonałymi własnościami antykorozyjnymi oraz nie zamarza do temperatury -30°C.Woda z filtra jest całkowicie usunięta. Płyn chłodzący Podczas pracy silnika w układzie chłodzenia panuje nadciśnienie i dlatego temperatura ^ płynu może przekraczać 1uODC. Ponownie dokręcić obydwie śruby Nte wolno dopuszczać do całkowitego opróżnienia filtra? Procedura odpowietrzania układu paliwowego po całkowitym opróżnieniu filtra paliwa jest bardzo skomplikowana i musi być przeprowadzona przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla (patrz strona 178). *M Płyn chłodzący jest niebezpieczny dla zdrowa i dlatego należy go przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu w miejscu niedostępnym dla dzieci. filtr powinien być sprawdzany w krótszych odstępach czasu. flft Przez cały rok pozostaje w układzie chłodzenia i nie wymaga wymiany W razie potrzeby stosować tylko niskozamarzające płyny chłodzące marki Opel (patrz strona 221).

patrz „Poziom płynu". Zbyt małe jego stężenie pogarsza odporność na niskie temperatury oraz ochronę przed korozją W razie potrzeby dodać płynu niskozamarzającego. a po ochło­ dzeniu znów się obniża. Poziom zimnego płynu chłodzącego w zbior­ niczku wyrównawczym powinien sięgać nieco powyżej znaku „KALT" fzirmy) Po rozgrzaniu się silnika poziom ten wzrasta. należy natychmiast sprawdzić poziom płynu chłodzącego • Poziom płynu zbyt niski uzupełnić płyn . Jego zawartość musi gwarantować zabezpieczenie do temperatury około -3CTC. W przypadku jego braku można dodać wody wodociągowej lub destylowanej Gdy ubytek płynu chłodzącego został uzupełniony wodą.Dolać płynu niskozamarzającego. • Poziom płynu prawidłowy: jak najszybciej zwrócić się do Autory­ zowanej Stacji Dealerskiej Opla w celu usunięcia przyczyn nadmiernego wzrostu temperatury płynu chłodzącego. 209 . naieży sprawdzić stężenie roztworu i ewentualnie dodać płynu niskozamarzającego. Środki przeciwdziałające zamarzaniu i korozji Przed początkiem sezonu zimowego należy ze pomocą wykalibrowanego areometru sprawdzić gęstość płynu chłodzącego. Gdy poziom spadnie pontżej tego znaku. trzeba go uzupełnić do poziomu nieco powyżej znaku. Gdy wskazówka znajdzie się na czerwonym potu. Gdy ubytek płynu chłodzącego zostanie uzupełniony wodą. ze względu na prawidłowe stężenie środka przeciw zamarzaniu. Ołatego temperatura może przekraczać 100°C. Jak najszybciej zwrócić się do Autoryzowanej Stacji Dealerskie] Opła w celu usunięcia przyczyn ubytku płyn u. Zamykając zbiornik należy dokręcić korek do oporu Temperatura płynu chłodzącego Ze względów konstrukcyjnych wskaźnik temperatury silnika pokazuje temperaturę płynu chłodzącego tylko przy wystarczającym jego poziomie Podczas pracy w układzie panuje podwyż­ szone ciśnienie. Poziom płynu chłodzącego W szczelnym układzie chłodzenia prawie nie występują ubytki i z tego względu rzadko zachodzi potrzeba uzupełniania płynu. powinno zostać sprawdzone stężenie płynu przez Autoryzowaną Stację Dealerską Opla i ewentualnie dodany koncentrat płynu n iskozamarzaj ącego.

Płyn hamulcowy Poziom płynu hamulcowego Ostrożnie . skórą.Do uzupełniania należy stosować wyłącznie spełniający wysokie wymagania płyn hamulcowy Opla (patrz strona 221). ani spaść poniżej znaku „ W I N " .płyn hamulcowy j Utentaktu z oczami. Wymiana płynu hamulcowego Płyn hamulcowy jest higroskopijny i absorbuje wilgoć Podczas hamowania mogą się wtedy tworzyć pęcherzyki pary.MAX". t km inni a n in M M P i a na MHQ p i powierzchniami lakierowanymi W bezpośrednim kontakcie płyn może być j W ^ p i e c z n y dla zdrowia oraz ^yjjć^B Poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku nie Uj^^Kwać uszkodzenia mechaniq^HH| powinien przekraczać znaku . Wymiana płynu hamulcowego powinna być zlecana Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opja^która przestrzega przepisów prawnych dotyczących pozbywania się zużytego płynu hamulcowego w sposób nieszkodliwy dla środowiska naturalnego i zdrowia. 210 . które obniżają skuteczność działania hamulców. ponieważ jakiekolwiek zanieczyszczenie płynu może spowodować awarię układu hamulcowego Po uzupełnieniu płynu hamulcowego naieży zgłosić się do Autoryzowanej Stacji Dealer­ skiej Opla w celu usunięcia przyczyny ubytku. Przy dolewaniu płynu konieczne jest zapewnienie maksymalnej czystości. 2 tego powodu płyn hamulcowy powinno się wymieniać w okresach przewidzianych w Książeczce Obsługowej samochodu.

ft \ Dobra wtdoczność jest nieodzownym warunkiem bezpiecznej jazdy. 211 . jak pokazuje ilustracja. Dlatego należy regularnie sprawdzać skutecz­ ność działania wycieraczek oraz spryskiwaczy szyb i zmywaczy reflektorów*. nacisnąć dźwignię zatrzasku i wysunąć pióro. Włączenie wycieraczek przy oblodzonej szybie spowoduje uszkodzenie ich gumek Wycieraczki zostawiające smugi można oczyścić miękką szmatką przy użyciu niskozamarzającego płynu zmywającego produkcji Opla. wysoką temperaturą lub niewłaś­ ciwym stosowaniem środków myjących. Uszkodzenia te mogą być spowodowane lodem. które przymarzły do szyby. odczepić i zdjąć pióro.Wycieraczki szyb . Wycieraczki. powinny zostać uwolnione z użyciem środka rozmrażającego w aerozolu produkcji Opla Stwardniałe. solą. Pióra wycieraczek szyby przedniej Podmeść ramię wycieraczki. Pióro wycieraczki szyby tylnej * Podnieść ramię wycieraczki. popękane lub pokryte silikonem gumki wycieraczek należy wymienić na nowe.

zmywacze reflektorów # Zbiornik płynu do spryskiwaczy szyby przedniej i tylnej oraz zmywaczy reflektorów * znajduje się w przedniej części komory silnika. 212 .10 'C . W celu poprawienia własności myjących można dodać niewielką ilość n iskozama rzającego płynu zmywającego Opla. obok akumulatora po lewej stronie. aby uniknąć zatkania dysz.W warunkach zimowych spryskiwacz© szyb i zmywacze reflektorów nie będązamarzać do następujących temperatur otoczenia: Temperatura zamarzania Proporcja objętości n iskozama rzającego płynu zmywającego Opla i wody -5°C .3 0 *C Przy zamykaniu wlewu zbiornika płynu mocno naciągnąć korek na pogrubione brzegi otworu wlewowego. Należy wlewać wyłącznie czystą wodę.2 0 °C . Spryskiwacze szyb.

co z kolei może prz/czynić się do skrócenia jego żywotności. a następnie ujemny. Dlatego w takich przypadkach nałeźy odłączać zacisk ujemny od akumulatora.np zamontowanie akumulatora o większej pojemności. Po przyłączeniu aku^ mulatom konieczne będzie wprowadzenie pra­ widłowej daty i czasu na wyświetlaczu kontro­ lnym oraz aktywacja układu sterującego pod­ noszeniem i opuszczaniem szyb. Układ ząpłcmmF E Elektroniczne u ł d 9 wytwarzają barđzdfj ^Zet względów bezpić w. gdy akumulator jest odłączony {np. względów b^zpieczemtwa nie należy tyh tykać elementów układu zapłonowego 213 . Nie wolno też uruchamiać silnika. to znaczy zamienić miejscami zacisków jego biegunów Przy podłączaniu zacisków akumulatora. Przed przystąpieniem do ładowania akumulatora należy odłączyć go od instalacji samochodu. jako pierwszy biegun ujemny.Zamontowanie dodatkowych urządzeń elektry­ cznych lub elektronicznych może powodować zwiększone obciążenie akumulatora i dopro­ wadzić do jego rozładowania. I ^ ^ ^ ^ 11950 Aj Akumulator Akumulator jesi bezobsiugowy Wymianę zużytego lub uszkodzonego akumulatora należy zlecać Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Ochrona podzespołów elektronicznych Aby uniknąć uszkodzenia podzespołów elektronicznych w instalacji elektrycznej samochodu. przy użyciu przewodów rozruchowych). najpierw należy podłączyć przewód dodatni.a następnie dodatni Nie wolno pomylić biegunów akumulatora. która przestrzega p rzep isów pra w n y c h d oty czący ch pozbywan ia się zużytych akumulatorów w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu i zdrowiu człowieka. Podczas postoju samochodu trwającego dłu­ żej niż cztery tygodnie może dojść do rozłado­ wania akumulatora. nigdy nie należy odłączać akumulatora przy pracującym silniku. Należy skonsul­ tować w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla rozwiązania techniczne przeciwdziałające temu .

podkładając pod koła kliny lub podobne przedmioty. czy płyn chłodzący ma odpowiednie własności antykorozyjne i odporność na zamarzanie . • Sprawdzić poziom oleju w silniku .patrz strona 209.patrz strona 213? • Sprawdzić ciśnienie w ogumieniu . odłączając w ten sposób akumulator od instalacji elektrycznej . • Nie zaciągać hamulca postojowego • Odłączyć przewód ujemny od akumulatora. Zabezpieczyć samochód przed toczeniem się.patrz strona 213. Włączyć pierwszy lub wsteczny bieg. • Wymienić olej w silniku . 214 . • Sprawdzić poziom płynu w układzie chłodzenia . • Sprawdzić stan zabezpieczenia komory silnika i podwozia. naprawić ewentualne ubytki. • Opróżnić zbiornik płynu do spryskiwaczy szyb i zmywaczy reflektorów. • Upewnić się. Przywrócenie samochodu do eksploatacji Należy przestrzegać obowiązujących przepisów. • Napełnić zbiornik spryskiwaczy szyb i zmywaczy reflektorów . dobrze wentylowanym pomieszczeniu. • Oczyścić i zakonserwować uszczelki gumowe drzwi oraz pokryw silnika i bagażnika.patrz strona 206.patrz strona 205.patrz strona 232. • Umyć i zakonserwować samochód . Planując wielomiesięczny postój samochodu należy zlecić Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla wykonanie następujących czynności obsługowych.patrz strona 217.patrz strona 212. • Sprawdzić poziom płynu chłodzącego patrz strona 209. a w przypadku automatycznej skrzyni b i e g ó w ^ ustawić dźwignię wybieraka w pozycji P.patrz strona 209.Czasowe wyłączenie s a m o c h o d u z eksploatacji Należy przestrzegać obowiązujących przepisów. mających na celu jego zabez­ pieczenie przed uszkodzeniem. Przed przystąpieniem do użytkowania samochodu należy wykonać następujące czynności: • Podłączyć akumulator .patrz strona 232. • Zwiększyć ciśnienie w oponach do wartości odpowiadającej maksymalnemu obciążeniu samochodu . Przechowywanie s a m o c h o d u • Zaparkować samochód w suchym.

r 215 u mm iiiiiiiiii m numi .

a zwłaszcza przy myciu samochodu. Kosmetyki samochodowe # Mycie nadwozia • Szczotka do mycia samochodu • Szampon samochodowy • Gąbka samochodowa • Gąbka do usuwania owadów • Ircha Pielęgnacja nadwozia • Środek do czyszczenia lakieru • Pasta do polerowania • Mleczko do polerowania • Wosk (do lakierów metalicznych) • Wosk w aerozolu • Wosk w płynie • Lakter zaprawkowy • Lakier zaprawkowy w aerozolu • Środek do konserwacji tarcz kół ze stopu łekktego • Środek do usuwania plam ze smoły w aerozolu • Środek do usuwania owadów • Płyn do mycia szyb w aerozolu • Niskokrzepnący płyn zmywający • Olej silikonowy do uszczelek gumowych Pielęgnacja wnętrza • Środek zmywający • Środek do mycia szyb I .Pielęgnacja samochodu Autoryzowane Stacje Dealerskie Opla chętnie udzielają wszelkich porad w zakresie spraw­ dzonych \ zalecanych przez Opla kosmetyków sa m och od owych. Ponadto jest ona warunkiem uznania ewentualnych roszczeń gwarancyjnych z tytułu korozji i uszkodzeń powłoki lakierowej Na kolejnych stronach zamieszczono szereo. Regularna. Podczas zabiegów pielęgnacyjnych. które właściwie stosowane pozwolą zabezpieczyć go przed szkodliwymi wpływami otoczenia. należy szczególną uwagę zwracać na przepisy dotyczące ochrony środowiska. staranna pielęgnacja samochodu nadaje mu ładny wygląd i pozwala utrzymać wysoką wartość rynkową. zaleceń dotyczących pielęgnacji samochodu.

Oferowana przez Opla pasta polerska z siliko­ nem tworzy dodatkową warstwę ochronną. najpóźniej jednak wtedy. Dlatego nadwozie samochodu należy regularnie myć i woskować. ślady żywicy. Przy korzystaniu z myjni samochodowych zaleca się wybierać program z woskowaniem. co nadwozie. Nie należy polerować ani woskować plasti­ kowych części nadwozia. a także sól z jezdni. Często przepłukiwać irchę. 217 . Dokładnie wypłukać także wnęki błotników. gdy do lakieru przywarty substancje stałe lub też nastąpiło jego zmatowienie i utrata połysku. eliminując konieczność późniejszego woskowania. martwe owady. Ptasie odchody. Polerowanie Polerowanie jest konieczne tylko wtedy. Do czyszczenia i konserwacji tarcz ze stopu lekkiego służy specjalny środek oferowany przez Opla. Na przykład wycieraczki szyby przedniej i tylnej * powinny być ustawione w położeniu spoczynkowym Zdjąć anteny dachowe Do ręcznego mycia samochodu należy używać szamponu samochodowego Opel.Mycie nadwozia Lakier nadwozia wystawiony jest na działanie różnych czynników otoczenia. które mogą spowodować uszkodzenie lakieru. a zwłaszcza po umyciu szamponem. gdyż zawierają one agresywne składniki. W przeciwnym razie dochodzi do wysuszania lakieru. Nie należy jednak dopuszczać do takiego stanu! Powłoka woskowa chroni lakier przed szkodliwymi wpływami chemicznymi Woskować należy także obrzeża i zakładki w otwartych drzwiach i pokrywach oraz zasłonięte mmi obszary. wyziewy i zapylenie przemysłowe. Tarcze kół Tarcze kół należy myć z użyciem środków do mycia kół o odczynie neutralnym Tarcze kół są lakierowane i można je konser­ wować tymi samymi środkami. gdy woda na lakierze przestaje tworzyć drobne kropelki. Natęży używać oddzielnej irchy do powierz­ chni lakierowanych i do szyb. pyłek kwiatowy i podobne zabrudzenia natęży niezwłocznie zmywać. Lakiery metaliczne nałeży zabezpieczać za pomocą oferowanego przez Opla wosku przeznaczonego do lakierów metalicznych. ponieważ pozostałości środków konserwujących prze­ niesione na szybę pogarszają widoczność. ciągłe zmiany pogody. Oczyścić obrzeża i zakładki w otwartych drzwiach i pokrywach oraz zasłonięte nimi obszary Po umyciu nadwozie należy starannie spłukać i wytrzeć irchą. W myjni samochodowej należy przestrzegać instrukcji korzystała z niej. do których należą np. Woskowanie Nadwozie samochodu wymaga regularnego woskowanra.

Do usuwania plam stosować oferowany przez Opla środek czyszczący Nadaje się on zarówno do materiału. nie strzępiąca się ściereczka lub ircha i oferowany przez Opia środek w aerozolu do zabezpie­ czania szyb przed za paro w y w a r e m lub płyn do mycia szyb ze środkiem do usuwania owadów w aerozolu. Koła i ogumienie Kół i opon nie wolno myć za pomocą urządzeń wy sokociśn ien iowy ch. aby nie dostawały się pod mą żadne zabru­ dzenia. należy natychmiast naprawiać za pomocą specjalnego oferowanego przez Opla lakieru zaprawkowego do nanoszenia pędzelkiem lub w aerozolu. jak na przykład odpryski po uderzeniach kamieni. zanim powstanie ognisko korozji. Plamy ze smoły Plam ze smoły nie wolno usuwać twardymi przedmiotami. Pasy bezpieczeństwa Pasy bezpieczeństwa zawsze powinny być czyste i suche Do czyszczenia pasów należy używać wyłącznie ciepłej wody lub oferowanego przez Opla środka czyszczącego. jak i sztucznej skóry. Najlepiej do tego celu nadaje się miękka. łącznie z deską roz­ dzielczą oraz panelami drewnopodobnymi ^ można czyścić oferowanym przez Opla środkiem czyszczącym Tapicerkę oczyścić odkurzaczem i szczotką.Uszkodzenia lakieru Niewielkie uszkodzenia lakieru. Do czyszczenia obić z tkaniny oraz wykładzin. trzeba skorzystać z pomocy Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. aby nie uszkodzić nadruko­ wanego uzwojenia grzejnego. Wnętrze samochodu i tapicerka Wnętrze samochodu. Nie stosować do tego celu żadnych ściernych lub żrących środków ani skrobaczek do oblodzonych szyb. zadrapania itp. Szyby Przy czyszczeniu ogrzewanej szyby tylnej należy uważać. a zwłasz­ cza rozpuszczalników lub benzyny. Należy także zwracać uwagę na powierzchnie i krawędzie od strony jezdni. Nie stosować go do zewnętrznych kloszy lamp. czterochlorometanu. proszku do prania lub wybielaczy Również benzyna nie nadaje się do tego celu. Skrobaczkę należy mocno dociskać do czyszczonej powierzchni. które mogłyby porysować szybę. Do usuwanta oblodzenia odpowiedni jest oferowany przez Opia niskokrzepnący płyn zmywający •o mechanicznego usuwania lodu najlepiej nadaje się dostępna w handlu skrobaczka o ostrych krawędziach. dostępnym w aerozolu.. Światła zewnętrzne Klosze lamp wykonane są z tworzywa sztucznego Gdyby normałne mycie nadwozia nie wystarczyło do ich oczyszczenia. 218 . rozcieńczalnika i zmy­ wacza do lakieru. jak również nie wolno czyścić kloszy lamp na sucho. Gdy proces korozji już się rozpocznie. można umyć je oferowanym przez Opla szamponem samochodowym. na których korozja może się rozwijać nie zauważona Elementy z tworzywa sztucznego i gumy W razie potrzeby. części z tworzywa sztucz­ nego i gumy można myć wyłącznie oferowa­ nym przez Opla środkiem czyszczącym Nie stosować żadnych innych środków. panelu tablicy przyrządów oraz skórzanej tapicerki ^ nie wolno stosować acetonu. lecz natychmiast zmyć ofero­ wanym przez Opla środkiem do usuwania plam ze smoły. zmywacza do paznokci.

Dlatego po umyciu należy zlecić Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla dokładne zabezpieczenie silnika. które często korzystają z automatycznych myjni i poddają się tam także operacji mycia podwozia. W trakcie mycia silnika zostaje usunięty naniesiony uprzednio wosk ochronny. można konserwować w taki sam sposób jak wszystkie powierzchnie lakiero­ wane Silnik myć tylko w razie bezwzględnej konieczności Przed przystąpieniem do mycia silnika należy osłonić plastikową folią afternator \ zbiornik płynu hamulcowego. Podczas mycia silnika przy użyciu ag rag atu wysokociśnieniowego. Powierzchnie w komorze silnika polakiercwane takim samym kolorem. Komora silnika Ważne obszary komory silnika zostały fabry­ cznie zakonserwowane na stałe wysokiej jakości gładkim pokryciem lakierowym. które są dodawane do wody. a także części i wnęk nadwozia oferowanym przez Opla woskiem ochronnym. W samochodach. Dlatego po takim umyciu podwozie trzeba skontrolować i nawoskować. Podwozie Obszary podwozia narażone na uderzanie kamieniami i błotem wyrzucanym spod kół pojazdu oraz progi zostały fabrycznie pokryte warstwą zabezpieczającą z PCW.Pióra wycieraczek . jak reszta nadwozia. . Z tego powodu zabezpiecza­ nie podwozia należy zlecać Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. nie kierować strumie­ nia pary bezpośrednio na elementy układu ABS#. Sprawdzić i w razie potrzeby przywrócić do idealnego stanu ochronną warstwę wosku. Przed nadejściem zimy warstwę PCW i ochronną powłokę woskową należy sprawdzić i w razie potrzeby przywrócić do idealnego stanu. która dysponuje właściwymi materiałami i odpowiednim doświadczeniem w ich stosowaniu Po sezonie zimowym podwozie powinno zostać umyte w celu usunięcia przywartego brudu. a także na paski napędowe i współpracujące z nimi części. który może być zmieszany z solą. elementów układu hamulcowego tosi napędowej (z układem kierowniczym). Uwaga: Dostępne w handlu środki bit u micz no-kauczukowe mogą uszkodzić warstwę PCW. Zamki Przed opuszczeniem wytwórni zamki zostały zakonserwowane wysokogatunkowym środ­ kiem smarującym. która jako trwała ochrona nie wymaga specjalnej konserwacji Pozostałe fragmenty podwozia zabezpieczono trwała powłoką woskową. £\ Wycieraczki zostawiające smugi można oczyścić miękką szmatką przy użyciu niskozamarzającego płynu zmywającego Opla lub w razie potrzeby wymienić na nowe. ponieważ mają one działanie odtłuszczające i spowodują zakłócenia funkcjonowania zamków Po zastosowaniu środków rozmrażających należy powtórnie przesmarować zamki. ochronna warstwa wosku może zostać uszkodzona przez specjalne środki rozpuszczające brud. Środek ten zabezpiecza zamki przed zamarzaniem Środki rozmraża­ jące nałeży stosować wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. układu klimatyzacji*.

pontżej pompy wtryskowej. Kod identyfikacyjny silnika i numer silnika: w samochodach z silnikiem o zapłonie iskrowym . w samochodach z silnikiem o zapłonie samoczynnym . tabliczka identyfikacyj­ na może być przytwierdzona z prawej strony przed chłodnicą.z lewej strony na kadłubie silnika. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji. Numery identyfikacyjne pojazdu Tabliczka identyfikacyjna przytwierdzona jest do ramy prawych przednich drzwi Numer identyfikacyjny pojazdu jest wybity na tablicz­ ce identyfikacyjnej i w podłodze samochodu.z prawej strony silnika. W innej wersji modelu. Dane zamieszczone w dokumen­ tach pojazdu mają zawsze priorytet w stosun­ ku do zamieszczonych w Instrukcji Obsługi. 220 .Dane techniczne Dane techniczne pojazdu zostały określone zgodnie z normami Unii Europejskiej. pod osłoną między prawymi przednimi drzwiami a fotelem pasażera.

221 . oleje Płyn chłodzący Płyn niskokrzepnący o numerze katalogowym 1940 650 (09 194 431) 1 '.Płyn c h ł o d z ą c y . Układ wspomagania kierownicy Olej specjalny o numerze katalogowym 1940 766 i90 544 116)1*. Płyn hamulcowy Płyn hamulcowy marki Opel o numerze katalogowym 19 42 416(09 121 960) lub płyn hamulcowy spełniający wymagania amerykańskiej normy bezpieczeństwa FMVSS § 571116/DOT 4 i zgodny ze specyfikacją SAEJ 1703. Mechaniczna skrzynia biegów Olej przekładniowy o numerze katalogowym 1940 768 (09 120 541)]>. Automatyczna skrzynia biegów Olej specjalny o numerze katalogowym 1940 767 ( 0 9 1 1 7 9 4 6 ) ' ^ Numer ten może być inny Autoryzowana Stacja Dealerska Opla zawsze zastosuje właściwy produkt. p ł y n h a m u l c o w y .

SAE 5 W-40 -lubACEAA3-/B3.patrz diagram na następnej stronie 222 .A3. ACEAA3-/B3.A3ACĘĄ.patrz diagram na następnej stronie Oleje silnikowe przeznaczone do silników o zapłonie samoczynnym nie nadają się do silników o zapłonie iskrowym.B3ACĘA. Silniki O zaptonie iskrowym O zapłonie samoczynnym Oleje wysokogatunkowe ACEA. Zakres stosowania oleju uzależniony jest od temperatury otoczenia .v Oleje silnikowe Zalecane jesl stosowanie olejów silnikowych marki Opel o następującej klasie gatunku i lepkości./B3ACEA.A3-/B3ACEA.SAE 10 W-40 W przypadku stosowania dostępnych na rynku oJejów innych producentów./B3-/B4- Do silników o zapłonie iskrowym i samoczyn­ nym dopuszczalne jest stosowanie olejów o następujących klasach lepkości: SAE 10 W-30 <lub powyżej 30) lub SAE 5 W-30 (lub powyżej 30) lub SAE 0 W-30 (lub powyżej 30). Dalsze informacje podane s ą w Książeczce Obsługowej.A3.SAEGW-30 -lubACEA A3~ /B3. muszą one spełniać minimalne wymogi jakościowe przedstawione w poniższej tabeli. Zakres stosowania oleju uzależniony jest od temperatury otoczenia .

Klasyfikacja o l e j ó w silnikowych według ACEA * f Oleje silnikowe są klasyfikowane p r z e z stowarzyszenie ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles) według gatunku (jakości). filVSTi A. na przykład: A3-98.Silniki o zapłonie samoczynnym w samochodach osobowych E= Silniki o zapłonie samoczynnym w samochodach ciężarowych Pierwsza cyfra określa jakość w porządku rosnącym.patrz diagram. A . Liczba „96" oznacza klasyfikację ACEA z 1998 roku.B -30 -20 -10 20 80 Klasyfikacja olejów silnikowych według SAE Oleje silnikowe oraz przekładniowe są klasy­ fikowane przez stowarzyszenie SAE (Society of Automobile Engineers) według ich lepkości.Klasyfikacja SAE dla silników o zapłonie iskrowym B = Klasyfikacja SAE dla silników o zapłonie samoczynnym 223 . Klasyfikacja według SAE nie daje informacji na temat jakości oleju Wskazuje jedynie zakres stosowalności oleju w zależności od temperatury otoczenia . Wyższe lata oznaczają kolejne zaostrzenia klasyfikacji Można stosować oleje spełniające wymogi nowszych klasyfikacji. Ktasy jakości oznacza się literami i cyframi. Lepkość jest miarą tarcia wewnętrznego płyn­ nego oleju.B A. Litera określa zakres zastosowania: A= Silniki o zapłonie iskrowym w samochodach osobowych B. które jest zależne od jego tempe­ ratury. 30 40 100 Przy krótkotrwałych wahaniach temperatury przejście na olej o innej lepkości nie jest potrzebne.

4 > W razie braku benzyny bezołowiowej o wyższej liczbie oktanowej.8 16V Z 18 XE Zafira O PC Z 20 LET 2. N = normalne S ~ Super SP = Super Pius. 31 W przypadku zastosowania benzyny o liczbie oktanowe] 91 samochód ma nieco mniejszą moc i moment obrotowy. na przykład benzyna bezołowiowa DIN EN 228 olej napędowy DIN EN 590. można zastosować paliwo o liczbie oktanowej 91. tłustym drukiem zaznaczono paliwo zalecane Układ kontroli spalania detonacyjnego automatycznie ustawia zapłon odpowiednio do rodzaju zatankowanego paliwa (liczby oktanowej).2 16V Z 22 SE DTI 16V Y 20 DTH 95 [$) 2) 98 (SP) 2 1 91 ( N p > 95 [B)2) 98 (SP) 2 t 91 (N)*> 95 (S) > 98 (SP) Z ) 91 ( N R 4 * 2 95 98(SPj* 91 ( N p * 49 (D) 5 ) i$)2) Znormalizowane paliwo wysokiej jakości.Dane t e c h n i c z n e silnika Oznaczenie handlowe Oznaczenie k o d o w e typu Liczba cylindrów Średnica cylindra (mm) Skok tłoka (mm) Pojemność skokowa (cm 3 ) Maksymalna moc (kW) przy obr/min Moment obrotowy (Nm) przy obr/min Stopień sprężania Minimalna liczba oktanowa (RON) 1 benzyna bezołowiowa łub benzyna bezołowiowa lub benzyna bezołowiowa Minimalna liczba cetanowa (CN) 1 > 1598 74 6000 150 3600 1796 92 5600 170 3800 1998 141 5400 250 1950 94.6 16V Z 16 XE 1. unikając jednak dużych obciążeń silnika jazdy z pełnym otwarciem przepustnicy oraz jazdy w terenie górzystym z dużym ładunkiem.olej napędowy. 51 Niższa wartość dopuszczalna dla zimowych olejów napędowych 2i 11 .6 2198 108 5800 203 4000 1995 74 4300 230 1950 do 2500 1. D .

O s i ą g i (przybliżone) Silnik 1 ) Prędkość maksymalna (km/h) 2 ' 5-biegowa mechaniczna skrzynia biegów Sportowa skrzynia biegów Automatyczna skrzynia biegów Z 16 XE - Z 18 XE 188 188 180 Z 20 LET — Z 22 SE — Y 20 DTH 175 - - 176 220 - 200 188 1J 2> Oznaczenia handlowe patrz strona 224. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zmniejszenie podanej prędkości maksymalnej. 225 . Prędkość maksymalna jest osiągalna przy połowie maksymalnego obciążenia ładunkiem.

Ograntczanie zużycia paliwa . że około t/3 całkowitego dystansu stanowi jazda w ruchu miejskim. W okreśłonych w dyrektywie 1999/100/EC obliczeniach zużycia paliwa uwzględniana jest masa własna pojazdu. obecna norma bardziej kieruje Się rzeczywistymi warunkami ruchu drogowego. Nowe przepisy regulują również poziom emisji C 0 2 . Wyposażenie dodatkowe może przyczynić się do niewiel­ kiego zwiększenia zużycia paliwa i emisji C 0 2 . Podczas gdy do roku 1996 zużycie paliwa podawano dla cyklu miejskiego.patrz strona 150 . ustalana również zgodnie ze wspomnianą normą. jazdy ze stałą prędkością 90 km/h i 120 km/h. od 1996 roku obowiązuje nowa norma 8G/1268/EEC. z późniejszymi zmianami wniesionymi przez B9/491/EEC. emisja C 0 2 W odniesieniu do pomiaru zużycia paliwa przez nowe silniki. Dodatkowo uwzględniono też roz­ ruchy zimnego silnika i okresy przyśpieszania. a pozostałe 2/3 to jazda poza miastem (zużycie paliwa w mieście i poza miastem).Zużycie paliwa. Przyjęto. z ostatnimi zmianami wniesionymi przez 1999/100/EC Nie da się jej porównać z poprzednią normą 80/1268/EEC. Danych łych nie można traktować jako gwarantowanego rzeczywistego zużycia paliwa przez dany pojazd.

1 -/ 7.4 6.7/ 6.9/-/ 190/- Z 18 XE 18 11. w przybliżeniu) Silnik 1 ' Meohaniczna/sportowa/autornatyczna skrzynia biegów.4 -/ 8.4/12.9/-/12. w przybliżeniu). e m i s j a C 0 2 (g/km.1/11.9/ 7.1 200/ 207/ 219 Z 20 LET -/13.3/ 8.5/-/ 7.0/ 7.4M5t5W6. Cykl miejski Poza miastem Cykl mieszany CO2 Z 1 6 XE -MO.6/-/178/-/- -noM-i 243/- 1J Oznaczenia handlowe: patrz strona 224 .8/-/ 7.9/ 9. 3/-/ 6.Z u ż y c i e p a l i w a f 1/100 km.5 -/214/ 228 8.6/ 9.2/13.2 8.

Gdy lokalne przepisy określają niższą wartość dopuszczalnej prędkości dla samochodu holującego przyczepę.Masy. aby nie przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. . tSS&l Zalecenia eksploatacyjne poda no stronie 148. W razie przekroczenia dopuszczalnego obciążenia osi tylnej nie wolno przekraczać prędkości 100 km/h. należy zastosować się do nich. Wyposażenie dodatkowe i opcjonalne zwiększa masę własną pojazdu i tym samym zmienia nieco jego ładowność Miarodajne sąwartości podane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu . Obciążenie to składa się z m ą s ^ J samego bagażnika dachowego i rrijmrj| ładunku. strona 229 + . natomiast dopuszczalna masa całkowita samochodu nie może zostać przekroczona o więcej niż 45 kg. strona 230 • Masa ciężkiego wyposażenia dodatkowego z Tabeli 3. Po zaczepieniu przyczepy do w pełni załado­ wanego samochodu (włącznie ze wszystkimi pasażerami) dopuszczalne obciążenie tylnej osi (patrz tabliczka identyfikacyjna lub dowód rejestracyjny pojazdu) nie może zostać przekroczone o więcej niż 75 kg.^£$8 dpfljS + kg + - kg kg stanowi masę własną pojazdu wg norm UE.. oś tylna może zostać obciążona tylko w takim stopniu. strona 230 Razem: Suma obciążeń osi przedniej i tylnej (patrz dowód rejestracyjny bądź tabliczka identyfika­ cyjna) nie może przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej. Dopuszczalne obciążenie dachu wynosi i 75 kg. to znaczy że jeżeli oś przednia jest maksymalnie obciążona. ładowność i obciążenie dachu Ładowność jest to różnica między dopuszczalną masą całkowitą a masą własną pojazdu w stanie gotowym do drogi. kg • Dodatkowa masa wynikająca z wersji wyposażenia z Tabeli 2. należy wpisać poniżę] dane swojego samochodu: • Masa własna pojazdu z Tabeli 1. W celu obliczenia masy własnej.

229 . bagażu (7 kg) i wszystkich płynów (zbiornik paliwa napełniony w 90%). włącznie z szacunkową masą kierowcy (68 kg). Oznaczenia handlowe: paErz strona 224. Masa w ł a s n a 1 Model Zafira Silnik 2 * Z 16 XE Z 18 XE Z 22 SE Y 20 DTH Zafira wyposażona w klimatyzację z 16 XE Z 18 XE Z 22 SE Y 20 DTH Zafira OPC Z 20 LET Mechaniczna skrzynia biegów Automatyczna skrzynia biegów s 2) Zgodnie z dyrektywami UE.Masy (kg): Tabela 1.

. D o d a t k o w a m a s a w y n i k a j ą c a z w e r s j i w y p o s a ż e n i a Silnik 2 ' Zafira Zafira Comfort Zafira Etegance (z klimatyzacją) Z 16 XE Z 13 XE Z 22 SE Y 20 DTH M a s y (kg): T a b e l a 3 . C i ę ż k i e w y p o s a ż e n i e d o d a t k o w e Akcesoria Przednie okno dachowe Tylne okno dachowe Zmywacze reflektorów Hak holowniczy 11 2| Dotyczy rynku niemieckiego Oznaczenia handlowe palrz s l r o n a 2 2 4 .M a s y (kg): T a b e l a 2.

M a s y (kg): D o p u s z c z a l n a m a s a c a ł k o w i t a p o j a z d u Model Zafira Silnik^ Z 16 XE Z 18 XE Z 22 SE Y 20 DTH Zafira wyposażona w klimatyzację Z 16 XE Z 18 XE Z 22 SE Y 20 DTH Zafira OPC Z 20 LET Mechaniczna skrzynia biegów 1950 1970 2000 2035 1970 1990 2020 2105 2010 2040 1990 2020 Automatyczna skrzynia biegów 1 * Oznaczenia handlowe: patrz strona 234. 231 .

1 bar = 100 kPa. Bliższe informacje . Wersja z silnikiem Z 20 LET1* Można stosować opony zimowe o rozmiarze 205/55 R 16.patrz strona 168.patrz strony 168 do 171. 110 Nm. ale nie wolno go redukować. Bliższe informacje . Bliższe informacje . Ciśnienie powietrza w oponach w barach2' ^ Ograniczenia Nie wszystkie dostępne na rynku opony spełniają odpowiednie wymogi konstrukcyjne. Informacje na temat ogumienia dopuszczone­ go do stosowania przez Opla uzyskać można w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Opla. Podane wartości ciśnienia powietrza w oponach odnoszą się do opon zimnych. . Ł a ń c u c h y na koła Ograniczenia Łańcuchy można zakładać tylko na koła przednie Wersja z silnikiem Z 20 LETT> Na opony o rozmiarze 205/55 R 16 można zakładać łańcuchy.Opony *# Opony zimowe Nie wolno zakładać opon zimowych (M+S) o rozmiarach 205/55 R 16 oraz 225745 R 17.patrz strona 168. Po dłuższej jeździe ciśnienie wzrasta. Podane ciśnienia powietrza w oponach odnoszą się zarówno do opon letnich. Nie wszystkie dostępne na rynku łańcuchy są dopuszczone do stosowania w tym samochodzie Szczegółowych informacji na temat doboru właściwych łańcuchów na koła udzieli Autoryzowana Stacja Deaterska Opla Na opony o rozmiarze 225/45 R 17 nie wolno zakładać łańcuchów. Oznaczenia handlowe pairz strona 224.patrz strona 168. jak i zimowych. Koła Moment dokręcenia. Bliższe informacje .

J: . Tylko Micheiin HX-MXM. Z 22 SE. Z 18 XE. ^ Tylko Michalin Pilot Primacy.C i ś n i e n i e p o w i e t r z a w o p o n a c h (bar) Ciśnienie powietrza w oponach przy obciążeniu 3 osobami Silnik 1 ' Z 16 XE. Y 20 DTH Opony 195/65 R 15 205/55 R 1 6 z l Ciśnienie powietrza w oponach przy pełnym obciążeniu Przód Tył ':' Oznaczenia handlowe: patrz strona 224.

Numer Ten rnoze być inny. 234 . Wszystkie silniki oprócz Z 22 SE 1 ' nr katalogowy 12 14 000 2 1 Silnik Z 22 SE 1 J nr katalogowy 12 14 0 1 2 ^ Batena do nadajnika zdalnego sterowania CR 20 32 i 1J 2> Oznaczenia handiowe: patrz strona 224. Autoryzowana Stacja Dealerska Opla zawsze zastosuje właściwy produkt.Instalacja elektryczna ją bardzo wysokie napięć bezpieczeństwa nie na la: elemenów układu zapłon Elektronic^WB^P Akumulator Napięcie Pojemność 44 Ah / 55 Ah * / 70 Ah * / 72 Ah * Świece zapłonowe Opel. część zamienna (samochody z silnikiem o zapłonie iskrowym).

P o j e m n o ś c i (przybliżone. litry) Silnik 1 ł Układ chłodzenia Samochody z mechaniczną skrzynią biegów z układem klimatyzacji Układ chłodzenia Samochody z automatyczną skrzynią biegów z układem klimatyzacji Zbiornik paliwa (pojemność nominalna) Olej silnikowy z wymianą filtra oleju Olej silnikowy pomiędzy znakami MIN i MAX na miarce poziomu Zbiornik spryskiwaczy szyb ze zmywaczami reflektorów Z 18 XE Z 20 LET Z 22 SE Y 20 DTH 1 * Oznaczenia handlowe: patrz strona 224 .

W y m i a r y (mm) -^A Długość Szerokość Szerokość z lusterkami zewnętrznymi Wysokość Wysokość z relingami dachowymi Rozstaw osi Średnica zawracania. pomiędz/ ścianami 1 * Wymiar w metrach. 236 .

5 1 - - 448.Wymiary montażowe zastawu holowniczego ze zdejmowanym hakiem Wszystkie wymiary odnoszą sig do fabrycznie montowanego zestawu haka holowniczego.5 404 63 H I 151.3 * u ' * 50 i Odległość od środka tylnego koła do środka głowicy haka wynosi 912 mm Późniejszy montaż haka powinien być wykonany p Autoryzowaną Stację De 3 . Wymiar mm 7.

127.. 163.. 59 Błyskanie światłami (sygnał iwietlny) 14 Boczne poduszki powietrzne 89 Broszura „Sieć serwisowa Opla" 22. 58. 234 Przerwa w dopływie prądu 33. 21 Blokada otwierania tylnych drzwi od wewnątrz 54 Blokowanie drzwi. 160. 146 Blokada kierownicy 8. 146 Alternator 27 Apteczka pierwszej pomocy 121. 142 Lampka kontrolna 28. 167 Automatyczna kontrola prędkości 162 Automatyczna skrzynia biegów 18. 232 Czasowe wyłączenie samochodu z eksploatacji 214 Części zamienne 22. 172 Benzyna 154. 44. 224 Bezpieczeństwo jazdy 80 Bezpieczniki 190 Biegi 17 Blokada dźwigni wybieraka zakresu. 213. 56. 202 Centralny zamek 56.182 Autoalarm 62 Auto di agnostyka 63. 56 Ciśnienie w oponach 168. 49> 59. 121. 35. 146. 4. 156. 1 5 1 .Indeks r A ABS (układ przeciwdziałający blokowaniu kół podczas hamowania) 166 Akumulator 149. 83 9 1 . 143 Olej 221 Programy przełączania biegów 143 Przerwa w dopływie prądu 146 Usterka 146 Wspomaganie ruszania z miejsca 144 Wymuszona redukcja biegu 144 B Bagażnik dachowy 1 4 8 . 218. 18. 202 238 . 224 Benzyna bezołowiowa 154. 142 Blokada dźwigni wybieraka zakresu 18 Dźwignia wybieraka zakresu 18. 161. 194.

121 Opel Fix 99. 79...232 Ogrzewanie 130. Docieranie Hamulce Dodatkowe 77. 221 Światła hamowania * 199 Układ ABS 166 Urządzenie wspomagające hamulce . Karta Pojazdu Kierunkowskazy Wymiana żarówek Klimatyzacja . zabezpieczenie przed zamarzaniem 209 Spryskiwacze szyb. 54 Eksploatacja w warunkach zimowych Akumulator 151. Klimatyzacja przodu kabiny Klimatyzacja tyłu kabiny Kluczyki Wyłącznik zapłonu i wyłącznik rozrusznika Wyjmowanie Uruchamianie silnika Za bl o ko wa n i e i odb lo ko wa n ie drzwi Kod identyfikacyjny silnika Koła.100. zabezpieczenie przed zamarzaniem 212 Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb 134. wyświetlacz wielofunkcyjny Komunikaty o usterkach Książeczka Obsługowa Kurtyny powietrzne . Dopuszczalna masa całkowita 228.152 Głę bokość bież n i ka Gniazda elektryczne Hak holowniczy 172 Hamowanie siimkiem 149. 165 Hamulec zasadniczy 165 Holowanie 180 Holowanie przyczepy 14B r 172 Hydroplaning 170 Katalizator spalin 156. ogumienie Koło zapasowe Komputer pokładowy.150 Hamulce 164" Hamulec postojowy 165 Hamulec zasadniczy 165 Płyn hamulcowy 210. 234 . 182 wyposażenie 79....150. 137 Wspomaganie ruszania z miejsca 144 Zamki 219 Elektroniczna blokada rozruchu (immobiiizer) 55 Elektroniczne sterowanie szyb bocznych 126 Emisja C 0 2 226 Filtr oleju silnikowego: 207 Filtr pakwa 208 Filtr paliwa do silników o zapłonie samoczynnym 208 Filtr przeć iw pyłkowy 131 Foteliki dziecięce „98. 106 169 77 Immobilizer Instalacja elektryczna J Jazda ekonomiczna 55. 133 Ole] silnikowy 205 Paliwo do silników o zapłonie ' samoczynnym 154 Płyn chłodzący. 148 Hamulec postojowy 2 1 .135. 97.97.Dane Dane techniczne Dbałość o samochód Deska rozdzielcza Dmuchawa 130..149. 121. 178 Łańcuchy na koła 171. 159 190. 231 pojazdu Dorabiane kluczyki. 213.

121. 204 Ciśnienie w oponach 168 Hamulce 164 Katalizator spalin 159 Ochrona środowiska 153 Olej silnikowy 206. 226 Obciążenie haka holowniczego 175 Obrotomierz 29 Obsługa okresowa 22.. 159 Lampka ostrzegawcza układu kontroli emisji 158 Lampka oświetlenia wnętrza 123 Wymiana żarówki 200.72 Opony błotnośniegowe 171. 232 NI Masy » obciążenia . układ paliwowy silnika o zapłonie samoczynnym 178 Ogrzewanie lusterek zewnętrznych 9.222 Oparcia tylnych siedzeń 68... ciśnienie 168. 201 Lampki do czytania 124 Lampki kontrolne.L Lampka kontrolna układu . 207. 170 Płyn hamulcowy 210 Sygnalizacja terminu następnego przeglądu 30 Układ klimatyzacji 138..134 Lusterko wewnętrzne 7 Ł Łańcuchy na koła 171. 133 Siedzenia 134 Z klimatyzacją 135. 221. 24 Immobilizera . 232 Opony. 148. 121 Lusterka zewnętrzne 121. 161 Liczba oktanowa paliwa 154 Licznik przebiegu całkowitego 29 Licznik przebiegu dziennego 29 Lusterka 7. 134 Ogrzewanie 130..134 Okno dachowe przednie 12B Uruchamianie ręczne 129 Okno dachowe tylne 129 Uruchamianie ręczne 129 Olej silnikowy 206.. Moment dokręcenia Mycie silnika 228 189.207 Opony 169. 232 219 N Nadajnik zdalnego sterowania "alami radiowymi Napinacze pasów bezpieczeństwa Narzędzia Niewyważenie koła Numer kluczyka Numer identyfikacyjny pojazdu Numery kodowe 56 82 183 189 4 220 4 O Obciążenie bagażnika dachowego 77.137 Ogrzewanie na wysokości stóp 137 Ogrzewanie szyby tylnej 9.209 Zużycie paliwa 151 Ochrona środowiska 152. 141 Wycieraczki szyb 211 Zabezpieczenie przed zamarzaniem . 232 Oryginalne Części Zamienne [Akcesoria Opla 22. 12..i elektronicznego silnika 158. 232 Opony zimowe 171.202 Osiągi 225 Osłony przeciwsłoneczne 121 Oszczędzanie paliwa 150.152 Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej 124 Wymiana żarówki 201 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej 200 Wymiana źarówkf 200 240 . 215 Odpowietrzanie. 222 Wymiana 207 Oleje 221 Oleje i smary 206. 55 Napinaczy pasów bezpieczeństwa 83 Poduszek powietrznych 91 Skrzyni biegów 143 Układu ABS 167 Układu elektronicznego silnika 158 Układu kontroli napędu (IZ) 160 Układu kontroli emisji 158 Układu stabilizacji dynamicznej (ESP).

skrzynia biegów 17 Popielniczki 78.. 163 Pasy bezpieczeństwa.. 194 Prędkościomierz 29 Prędkośćjazdy 150. 61. 204 Przekaźniki 190 Przełącznik świateł 14 Przerwa w dopływie prądu 33. 29... 31 Poziom płynu chłodzącego 209 Poziomowanie reflektorów . -183 Podparcie lędźwiowe 66 Podróże zagraniczne 154. 224 Paliwo bezołowiowe 154 Parkowanie 21..... 64 Położenie neutralne. 53 Radiotelefony (radia CB) 53 Recyrkulacja powietrza 131 Reflektory 14 Brzęczyk ostrzegawczy 21 Podróże zagraniczne 124 Przeciwmgielne 123 Wymiana żarówek 195 Regulacja położenia kierownicy 6 Regulacja temperatury 130.. 101. 64..p Paliwo 154.175. 35.. 104 241 . 33 Wyświetlacz wielofunkcyjny 35 Przestrzeń bagażowa Oświetlenie 124 Powiększanie 71 Wymiana żarówki 201 Zaczepy stabilizacyjne 73 Załadunek 76. ..139 Regulacja wysokości Kierownica .122.. 127 Blokada dźwigni wybieraka zakresu 146 Elektryczne sterowanie szyb 127 Przednie okno dachowe .124 Postępowanie w sytuacjach awaryjnych 178 Automatyczna skrzynia biegów 146 Elektroniczne sterowanie szyb 126 Nadajnik zdalnego sterowania falami radiowymi 57 Przednie okno dachowe 128 Tylne okno dachowe 129 Wyświetlacz graficzny — 45 Wyświetlacz kolorowy 50 Wyświetlacz trójfunkcyjny 32 Wyświetlacz wielofunkcyjny 36 Poziom oleju w silniku 206 Poziom paliwa r. 202. 218 Pedały 149 Pielęgnacja samochodu 216 Pierwsze 1000 km przebiegu 148.. 209 Podgrzewanie siedzeń przednich 134 Podnośnik ...6 Pasy bezpieczeństwa 84 Siedzenia 5 Rozpoznawanie obciążenia siedzenia 93.129 Tylne okno dachowe 129 Wyświetlacz graficzny 44 Wyświetlacz kolorowy 49 Wyświetlacz trójfunkcyjny . 24. 31 R Radioodtwarzacz 52..135.. 153 Pilot parkowania 163 Płatne wjazdy 52 Płyn chłodzący 208 Płyn niskozamarzający 208.228 Zamykanie 60 Zasłona 74 Przewody rozruchowe 178 Przyciski blokady 54 Przyciski sterujące na kierownicy 53 Przyrządy i wskaźniki 10. 151 Ochrona środowiska 153 Zużycie paliwa 151 Prędkość obrotowa silnika 149 Przed wyruszeniem w drogę 19 Przeglądy i obsługa okresowa 22. 203 Płatne wjazdy . 52 Reflektory 124 Podświetlenie wskaźników 123 Wymiana żarówki 201 Poduszka powietrzna 87 Poduszka powietrzna pasażera 87 Podzespoły elektroniczne 213 Pojemności 235 Pokrywa silnika .

143 Olej 221 Programy przełączania biegów 143 Przerwa w dopływie prądu 146 Usterka 146 Wspomaganie ruszania z miejsca 144 Wymuszona redukcja biegu 144 Skrzynia biegów.224 Pojemności 235 Poziom oleju w silniku 206 Spryskiwacze szyb 212 Stan opon 169 Sygnalizacja alarmu 63 Sygnalizacja światłami 14.**. 212 Spryskiwacze szyby przedniej 16 Pojemność zbiornika 235 Zabezpieczenie przed zamarzaniem. 142 Lampka kontrołna 28..122 Podróże zagraniczne 124 Światła awaryjne 15 Światła cofania 123 Wymiana żarówki 199 Światła drogowe * 14. 212 Zbiornik płynu 212 Sprzęgło 149 Stacja benzynowa Ciśnienie powietrza w oponach 232 Dane techniczne 220 Kluczyki samochodowe.s Schowek w desce rozdzielczej 79 Schowki 72. 79. 65 Podgrzewanie 134 Powiększanie przestrzeni bagażowej 71 Siedzenia w drugim rzędzie 68 Siedzenia w trzecim rzędzie 68 Silnik o zapłonie samoczynnym.. 122 Wymiana żarówki 195 Światła pozycyjne przednie 14 Wymiana żarówki 197 Światła pozycyjne tylne 122 Wymiana żarówki 199 Światła przeciwmgiełne przednie 123 Wymiana żarówki 198 Światła przeciwmgiełne tylne 123 Wymiana żarówki 199 Świece zapłonowe 234 * I .. kod 4 Otwieranie pokrywy silnika.. mechaniczna 17 Olej 221 Spaliny 159 Spryskiwacz szyby tylnej 16.. 73.137 Ś Światła 14. 27 Wymiana żarówki 195 Światła mi j an ia • • • • 14. 208 Skórzana tapicerka 218 Skrzynia biegów...22. 64 Paliwo 154. 142 Blokada dźwigni wybieraka zakresu 18 Dźwignia wybieraka zakresu 18. automatyczna 18.w.... 15 Sygnalizacja terminu następnego przeglądu 30 Sygnał dźwiękowy 15 Sygnał świetlny 14 System informacyjny 42. 182 Serwis Opla 21. 202 Siatka zabezpieczająca 75 Siedzenia 5. układ paliwowy 178.47 Szyby 125 Usuwanie zaparowania lub oblodzenia 134.. 122 Lampka kontrolna ^.

137 Wloty powietrza 131...154. 47 Wyświetlanie temperatury zewnętrznej 33..67. 124 Zapasowe kluczyki 54 Zasłona przeciwsłoneczna 128. 182 69 W Wentylacja 130. 20. 32. 226 Zużyty olej 207 Ż Żarówki 121. holowanie 178 Uruchamianie zimnego silnika 149.. 47 Wyświetlacz graficzny 42 Wyświetlacz kolorowy 47 Wyświetlacz trójfunkcyjny 32 Wyświetlacz wielofunkcyjny 34 Wyświetlanie daty 32.178 Postępowanie w sytuacjach awaryjnych 178 Uruchamianie silnika przez pchanie. 42. 121.T Tabliczka identyfikacyjna pojazdu Tarcze kół Telefon Temperatura płynu chłodzącego Temperatura pracy Terminy przeglądów Trójkąt ostrzegawczy Tylne siedzenia U Ucho holownicze 180. 175.. 204 121. 212 Zużycie oleju silnikowego 206 Zużycie paliwa 150.. 55. 45.. 34 Zmiana koła 186 Zmywacze reflektorów. 43. 150 Usuwanie zaparowania i oblodzenia szyb 134 Z klimatyzacją 137 Uszkodzenia lakieru —. 212 Zablokowanie i odblokowanie drzwi od wewnątrz 4.. 31 Wskaźnik temperatury silnika 31 Wspomaganie kierownicy 148 Holowanie awaryjne 181 Ołej 221 Wstępne podgrzewanie silnika 20. 55 Wymiana baterii. 218 Uzupełnianie paliwa 155 Korek wlewu paliwa 155 Wskaźnik poziomu paliwa 31 220 .194 243 1 .. 20.122 Wskazówki dotyczące załadunku samochodu 75 Wskaźnik poziomu paliwa.-. 73 Zagłówki 66. 55 Zabezpieczenie przed zamarzaniem 209..181 Uchwyty na napoje . 8. 228 Zamki 219 Zapalniczka 77. 121 Zalecenia eksploatacyjne 148 Załadunek samochodu 76. 48 Z Zabezpieczenie antykorozyjne 204 Zabezpieczenie przed kradzieżą 21 Hak holowniczy 173 Koła ze stopu lekkiego 187 Zabezpieczeń ie przed niepowołanym użyciem 4. 50 Układ paliwowy. 34.. 211 Wyloty nawiewu powietrza 132 Wyłączenie samochodu z eksploatacji 214 Wyłącznik rozrusznika 8. 25 Wycieraczka szyby tylnej 16 Wycieraczki szyby przedniej 16. 129 Zasłona przestrzeni bagażowej 74 Zbiornik płynu.. 34. 21. 133. 4 1 . 234 Uruchamianie siJnika 8.236 Wyposażenie podnoszące bezpieczeństwo 98. spryskiwacze szyb 212 Zdalne sterowanie 56 Zegar 30. silnik o zapłonie samoczynnym 178 Ukiad kontroli napędu (TC) 160 Układ stabilizacji dynamicznej (ESP) 161 Układ wydechowy 19.. 182 Wyświetlacz 32. nadajnik zdalnego sterowania 57 Wymiana filtra oleju 207 Wymiana oleju w silniku 207 Wymiana żarówek 194 Wymiary „. 213.. 159 Układ zapłonowy 205. 138 Własności przeciwstukowe paliwa 154 Liczba oktanowa 224 Włączanie świateł 14. 79 UWad kontrolny 36.168 53 31 149 30. 20 Wyłącznik zapłonu i wyłącznik rozrusznika 8. 16. 42. 54 Zaczepy stabilizacyjne. 54.

Edycja sierpień 2031 General Motors Poand Sp z o o Warszawa Wydrukowano na papierze wybielanym bezchlorowo KTA-1966/5-PL 03/2001 .Wszelkie prawa zastrzeżone przez General Motors Roland Sp z o o Informacje oraz ilualracjE? z averle w n i nlłjwej publikacji są aktualne dla podaną pomi ej daty etfyqi General Moùjrs PoJand zastrzega sabre prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i bez uprzedzenia zmian danych technicznych. cech użytkowych orez konstrukcyjnych op sywanych • przedslawianycri na ilustracjach pcjazdòwr jak również w &ame\ publikacji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful