SPIS TREŚCI

:
1. Symbolika.......................................................................................................3
2. Wstęp do projektu...........................................................................................4
3. Założenia projektowe......................................................................................4
4. Teoretyczna grubość blachy na część zasadniczą zbiornika...........................5
5. Dobór dennicy.................................................................................................5
6. Całkowita wysokości zbiornika......................................................................5
7. Wysokość części walcowej zbiornika.............................................................5
8. Objętość części walcowej zbiornika...............................................................6
9. Całkowita objętość zbiornika..........................................................................6
10. Średnica króćca wlotowo – wylotowego......................................................6
11. Średnica włazu..............................................................................................6
12. Ciśnienie obliczeniowe.................................................................................6
13. Obliczeniowa grubość ścianki płaszcza........................................................6
14. Naddatki........................................................................................................7
15. Najmniejsza wymagana grubość ścianki płaszcza........................................7
16. Grubość nominalna wyrobu hutniczego ......................................................7
17. Rzeczywista najmniejsza grubość ścianki płaszcza......................................8
18. Obliczeniowa grubość ścianki części wypukłej dna i pokrywy....................8
19. Grubość nominalna części wypukłej dna i pokrywy....................................8
20. Rzeczywista najmniejsza grubość ścianki dna i pokrywy............................8
21. Orientacyjna masa dna i pokrywy.................................................................8
22. Sprawdzenie wymiaru profilu dna i pokrywy...............................................9
23. Szerokość arkusza blachy dla walczaka........................................................9
24. Długość arkusza blachy dla walczaka...........................................................9
25. Dobór arkusza blachy dla walczaka..............................................................9
26. Półfabrykaty na część walcową zbiornika....................................................9
27. Sposób połączenia półfabrykatów oraz dennicy i pokrywy z płaszczem.. .10
28. Maksymalna średnica otworu w części walcowej zbiornika......................10
29. Dobór włazu................................................................................................10
30. Średnica otworu w płaszczu nie wymagająca wzmocnienia.......................11
31. Wzmocnienie ścianki otworem włazowym................................................11
32. Dobór parametrów króćca...........................................................................11
33. Dobór kołnierza...........................................................................................12
34. Dobór uszczelki...........................................................................................12
35. Wartość siły ruchowego naciągu śrub........................................................12
36. Wartość siły montażowego naciągu śrub....................................................13
37. Najmniejsza możliwa średnica rdzenia śruby.............................................13
38. Masa napełnionego zbiornika.....................................................................14
39. Łapy wspornikowe zbiornika......................................................................14
40. Dobór uchwytu............................................................................................14
41. Osprzęt zbiornika........................................................................................15
42. Naprężenia..................................................................................................15
45. Bibliografia.................................................................................................17

2

g – najmniejsza wymagana grubość ścianki zbiornika. DN – średnica wew. Re – granica plastyczności. c1 – technologiczny naddatek grubości ścianki. Gpłaszcza – ciężar płaszcz. lkr – długość króćca p0 – ciśnienie obliczeniowe. gow. gnw. Dwd – średnica wewnętrzna dennicy. Ppp – pole powierzchni półfabrykatów. wzmocnienia. c2 – eksploatacyjny naddatek grubości ścianki. gt – teoretyczna grubość blachy. x – współczynnik bezpieczeństwa. Gdn – masa dennicy. zrz – rzeczywisty współczynnik wytrzymałościowy elementu osłabionego otworem. Dwł – największa możliwa średnica włazu. kr – dopuszczalne naprężenie.1. Fstrat – pole powierzchni straconej. grz – rzeczywista grubość ścianki elementu. Fwzmoc – pole powierzchni wzmocnionej. 3 . β – stosunek średnicy zewnętrznej do wewnętrznej – Dz\Dw.całkowita objętość zbiornika. α – bezwymiarowy współczynnik korygujący do obliczania grubości ścianki zbiornika. gn – grubość nominalna wyrobu hutniczego. pd –ciśnienie działające na zbiornik podczas pracy. D1 – średnica wzmocnienia. Dz – średnica zewnętrzna zbiornika. ppr – ciśnienie próbne. t0 – temperatura obliczeniowa. Go – masa zbiornika bez gazu. dotw. Symbolika c – naddatek całkowity. c3 – naddatek grubości ścianki ze względu na występowanie dodatkowych naprężeń.max – max. gwzm –grubość blachy wzmocnienia. Vc . Vdn – objętość elipsoidalnej części dennicy. króćca włazu. d – największa średnica otworu nie wymagająca wzmocnienia.wylotowego. gkr – grubość ścianki rury króćca. Hc – wysokość walcowej części dennicy. G – masa zbiornika z gazem. Gczynnika – masa gazu. Hw – wysokość elipsoidalnej części dennicy.grubość nominalna części wypukłej dna i pokrywy. Dw – średnica wewnętrzna walcowej części zbiornika. dw – średnica króćca wlotowo . średnica otworu w części walcowej zbiornika. Vw – objętość walcowej części zbiornika. D2 – średnica zew. Rst – stała gazowa.obliczeniowa grubość ścianki części wypukłej dna i pokrywy. g0 – obliczeniowa grubość ścianki zbiornika.

5 MPa. Podane są również dane techniczne użytych elementów gotowych i znormalizowanych.5 MPa Średnica zewnętrzna zbiornika: Dz=1610mm Iloraz H/Dz = 2 Klasa zbiornika: A [1] Materiał przyjęty do wykonania płaszcza i dennicy zbiornika: St3S Temperatura obliczeniowa zbiornika (t0): 20˚C Współczynnik bezpieczeństwa (x): 1. Teoretyczny okres eksploatacji wynosi 15 lat. Kurmaz „Podstawy konstrukcji maszyn. Zbiornik musi spełniać określone założenia technologiczne. Jeżeli dla ciśnienia obliczeniowego wynika z tablicy inna klasa niż dla temperatury obliczeniowej. Wstęp do projektu Projektujemy zbiornik ciśnieniowy na ciśnienie znamionowe 0.2. Dla temperatur obliczeniowych nie przekraczających 50°C własności wytrzymałościowe materiałów można przyjmować jak dla temperatury 20°C. W projekcie są obliczenia niezbędne do prawidłowego wykonania zbiornika z technologicznego punktu widzenia. Założenia projektowe                 Kształt części zasadniczej: walcowy Kształt pokrywy: sferoidalny Kształt dennicy: sferoidalny Położenie podczas pracy: pionowe Rodzaj i sposób podparcia: na łapach wspornikowych Przechowywana substancja: CO2 Cechy środowiska w eksploatacji zbiornika: neutralne Ilość otworów: 3 Technika wytwarzania: spawanie Maksymalne ciśnienie obliczeniowe wewnątrz zbiornika: 0. Projektowanie”. Zbiornik będzie wykorzystywany do magazynowania CO2. 3. Zbiornik projektowany jest w przeważającej części na podstawie książki L.8 [1] 4 .

Teoretyczna grubość blachy na część kr = 130. Wysokość części walcowej zbiornika h = H − 2H w h = 3200 − 2 × 400 h = 2400 mm 5 h = 2400 mm .2m Dw = Dwd H = 3200mm Hw = 400mm 7.6 × 2 = 3.55MPa gt = 3mm zasadniczą zbiornika gt ≥ p d × Dw [3] 2 ×kr [1] gdzie : x =1.DANE OBLICZENIA WYNIKI 1 2 3 pd = 0.5 ×1500 2 ×130 .9mm gt ≥ Komentarz: przyjmuje gt = 3mm 5. jednak muszę zwiększyć średnicę zbiornika.54m3 H =2 Dw 6. Dwd = 1600mm Hw = 400mm Hc = 40mm Vdn = 0.55 g t ≥ 2.55 MPa 0.8[1] kr = Re [1] x k r = 130 . Całkowita wysokości zbiornika H = 3200mm H = Dwd ×1.5 = 1. Jest to tańsze rozwiązanie.5MPa Dw = 1500 mm R e = 235 MPa 4. na ofertę handlową przyjmuje dennice o średnicy wew. Dobór dennicy Komentarz: ze wzg. 12000mm PN-75/M-35412.

dw = 28.1MPa [ 2] p 0 = 0.82304 m 3 πDwd × h 4 3.6 MPa 6 .90304m 3 Vdn = 0.55MPa 13.90304 m 3 V =Vc υ ≅10 m / s[1] 10.6 MPa Dw = Dwd Dwd = 1600mm kr = 130.82304 m 3 Vw = 4.82304 + 2 × 0. Ciśnienie obliczeniowe p 0 = 0.6m 8.14 ×10 ×60 ×15 t ≅15 min .5MPa 12. Jeśli Dw ≥ 1500mm to Dwł=0. Średnica włazu.4 Vw ≅ 4 Vw = 4. dw = 4V × 103 [1] π × υ × 60 × t dw ≅ 4 ×5.9mm Dw = Dwd Dwd = 1600mm Dwł = 500mm 11. Vc = 5. Objętość części walcowej zbiornika Vw = Vw = 4.5 + 0.9mm d w = 28 .35Dw [1] Dwł = 0.4m Dwd = 1. Całkowita objętość zbiornika.54m3 [1] Vc = Vw + 2Vdn Vc = 4.h = 2. pd = 0.82304m 3 9.6 2 × 2. Obliczeniowa grubość ścianki płaszcza.54 Vc = 5. Średnica króćca wlotowo – wylotowego.353 1600 Dwł = 560mm Komentarz: niema potrzeby stosować tak dużego włazu.1 p 0 = 0. g0 = p 0 × Dw 2.90304 ×10 3 3. dlatego przyjmuje właz o średnicy 500mm.6 MPa p 0 = p d + 0.3 × k r × z − p0 α Dz = 1610mm g o = 5mm [ 2] gt = 3mm p 0 = 0.14 ×1.

64 go = 0.5mm g = g 0 + c 2 + c 3 [1] g = 5 +1.5mm 15.55 × 0. Naddatki c1 = 0.8 = 0.5mm c3 = 0mm g = 6.5mm c1 = 0.8 × 0.4 [1] β= Dz [1] Dw 1606 = 1.5mm c3 = 0mm c = 2mm c3 = 0mm [założenia projektowe. g o = 5mm c2 = 1.5mm 16.1mm/rok [1] S = 0.8 [1] z1 = z 2 z dop = 0. Grubość nominalna wyrobu hutniczego g n ≥ g + c1 [1] g n ≥ 6.5mm c2 = S × T S = 0. Najmniejsza wymagana grubość ścianki płaszcza.5 + 0. 7 g n = 7mm .5mm [1] c2 = 1.5 g n ≥ 7 mm Komentarz: przyjmuje gn = 7mm.004 ⇒α = 1 1600 z = z1 × z dop [2] β= z = 0.3 ×130 .8 [1] D z = D w + 2 × g t = 1600 + 2 × 3 = 1606 mm α = f (β) ⇒ α = 1 dla β ≤1. g = 6.1mm/rok Założyłam że zbiornik będzie użytkowany przez 15 lat.] c = c1 +c2 + c3 [2] c =0.1 × 15 = 1.64 − 0.z1 = 0.6 1 c1 = 0.5 = 2mm Komentarz: wartość ścienienia przyjęłam 0.02 ÷ 0.5mm 14.6 ×1600 = 5mm 2.5 + 1.1 T = 15 lat c2 = 0.5 = 6.

9 1610 × 6.5mm c1 = 0. g n = 5mm grz = 6. Orientacyjna masa dna i pokrywy. grzw = 5.5mm 21. Rzeczywista najmniejsza grubość ścianki dna i pokrywy.5 = 5.5mm c2 = 1.5 g nw ≥ 5.25 D z 1610 grz = 6.9mm Hw = 400mm Dz = 1610mm D z × po × y w [1] 4 × kr H = f ( z .50 y w = 2 [2] g ow = c1 = 0.9mm Hw 400 = ≅ 0.17. Rzeczywista najmniejsza grubość ścianki płaszcza. Obliczeniowa grubość ścianki części wypukłej dna i pokrywy.5mm c3 = 0mm D z × g rz [1] 28 . g nw ≥ g ow + c1 + c 2 + c3 [1] g nw ≥ 3. Grubość nominalna części wypukłej dna i gnw = 6mm pokrywy.5 = 6.7 mm 4 ×130 .7 Komentarz: przyjmuje 6mm gnw = 6mm c1 = 0.5mm 20.6 MPa yw k r = 130.55 19.5mm grzw = gnw – c1 [1] grzw = 6 – 0.5mm Hz = H w 18. g ow = 3. ω ) [1] Dz g ow = p 0 = 0. Gdna = 143kg [1] 8 Gdna = 143kg .55MPa ω= d = dw ω= dw = 28.5 + 1.5mm d 1610 × 0.5 ≅ 0.5mm g rz = g n − c1 [1] g rz = 7 − 0.7 + 0.6 × 2 = 3.

B = 2320mm B = Lwalc – 2Hc [1] B = 2400 – 2 ×40 = 2320mm 24. Blacha 7 × 2320 × 5038 St3S szt. Ppp = 11. 9 Gpłaszcza = 641.spełnio. Muszą być spełnione następujące warunki: 1.14(1610 + 1600) – 2 = 5038 25. L = 5038mm L = 0. Rw – spełnio.84020 B = 2. 400 ≥ 289. pokrywy.1Dz rw – spełnio.5π (Dz + Dw) – (1 ÷ 2) [1] L = 0.88/H.5kg . Półfabrykaty na część walcową zbiornika.4 H z − g rz 1070. 1 PN.4 ≥ 161 → spenione 2 3.685m2 Komentarz: płaszcz można by było wykonać z jednej blachy ale po konsultacji z osobą prowadzącą wykonam go z czterech półfabrykatów. Długość arkusza blachy dla walczaka.32m L = 5. R w  D z − 2 g rz   D − g rz  2   + ( H z − g rz ) −  z  × rw 2 2     = = 1070 .18Dz 2. Hz ≥ 0.4 ≤ 16100 → spenione Lwalc = h h = 2400 mm Hc = 40mm Dz = 1610mm Dw = 1600mm 23.038m 26. Sprawdzenie wymiaru profilu dna i Hz .5mm Hz = H w Hw = 400mm 22. Szerokość arkusza blachy dla walczaka.5 × 3. Rw ≤ Dz 3. Dobór arkusza blachy dla walczaka.8 → spenione 2   D − 2g 2 D − 2 g rz  D z − 2 g rz  2 2 rz + ( H z − g rz   + ( H z − g rz ) ×   z  + ( H z − g rz ) − z 2 2 2       2. rw = D z − 2 g rz 270.Dz = 1610mm grz = 6. [1] 1. rw ≥ 0.

Komentarz: elementy łącze za pomocą spoiny typu V zgodnie z PN.9 ×11. max = 500mm ponieważ trzeba spełnić warunek.Ppp = B × L = 2. dotw.83/2211. Dobór włazu.5kg 27.max = 500mm .32 × 5.75/M. Maksymalna średnica otworu w części walcowej zbiornika.69014 L0 ≥ 200mm [1] Przyjmuje L0 = 220mm Dz = 1610mm 28.01 10 dotw. max = 0.35 × 1610 ≤ 500 Komentarz: pomimo iż wynik jest większy przyjmuje dotw.038 = 9. 29.685 = 641.35Dz dla Dz ≥1500mm [1] dotw.9kg/m2 [1] Gpłaszcza = 54.0/500/200/N/Polonit PN.5584m2 Mblachy = 54. max = 0.24. Sposób połączenia półfabrykatów oraz dennicy i pokrywy z płaszczem. Właz Szwr – 2.

Wzmocnienie ścianki otworem włazowym.13 1600 (6.80 2.5= 248mm Fwzm = 248 × 2 × 6.6(1600 + 6.8) = 87 .5 −1.3mm dzkr = 21.5) = 0.9mm g kr = 2.3 × k r ( g rz − C2 ) α 0. Przyjmujemy najmniejszą z tych trzech wartości: d = 8.3mm p0 = 0.13 Dw ( g rz − C2 )(1 − Z rz ) d = 0. dw = 28.9mm Z rz = Komentarz: jedynie otwór pod właz musi być wzmocniony.5 ÷ 0.3 ×130 .6 MPa 11 .5) 1 d = 8.5)6. Dobór parametrów króćca.5 −1.7) lub gwzm = g przyjmuje gwzm= g Fstr = 3218mm2 Fwzm = 3224mm2 D1 = 508mm D2 = 1004mm L = [(DN + 2C2)g]/2gwzm = [(492 + 2 × 1.5)(1 − 0.55 (6.5= 3224mm2 D1 = DN + 2s = 492 + 2 × 8 = 508mm D2 =D1 +2L = 508 + 2 × 248 = 1004mm Dw = dw 32.Dw = 1600mm grz = 6.5mm 30. Średnica otworu w płaszczu nie wymagająca wzmocnienia. c2 = 1.5]/2 × 6.5)6. 2 g = 6.5 −1.5mm c2 = 1.35 Dz d = 200 mm [1] gdzie : Z rz = po ( Dw + g rz − C2 ) [1] 2.5= 3218mm2 Fwzm = 2L × gwzm gdzie: gwzm = (0.5mm s = 8mm [1] 31.5mm Fstr = (DN + 2C2)g [mm ] Fstr = (492 + 23 1.

Wartość siły ruchowego naciągu śrub.8 295 kr = =163 .6 1 g kr = 0.74731 34.935kN . Uszczelka płaska 1/25/2 PN.74374/02 po= 0.8 0.6MPa D = 64mm d = 34mm Polonit 200 35.6 × 28 . [1] pierwszą większą grubość g kr = 2.9 g kr = 2.3 × k r × Z − po 1 gdzie : [1] Re [1] x Re = 295 [1] kr = x =1. [1] pierwszą większą śr.8 ×1 − 0.87/H.5 (D + d) [1] Du = 0. = 28.9N F = π × Du × Ucz × σ r.9 + 2gkr = 33.7mm lkr = 130mm [1] 33.3 ×163 .5mm Komentarz: przyjmuje wg. Dobór uszczelki.14 3 492 3 0.86/H. Dobór kołnierza. N [1] gdzie: 12 Fr = 7.8 1.6 / 4 = 1130. Kołnierz okrągły płaski do przyspawania z-1/15/33.5 (64 +34) = 49mm P = 3. Fr = P + b × F. dzkr = 33.6mm Komentarz: przyjmuje wg.3mm średnica zew. N [1] gdzie: P = π × Du2 × po / 4 [1] Du = 0.g kr = p o × Dw 2.7 St3S PN.

4 × 3 = 6185.2N Fm = 43296.13 Fm /(ψ × n × k1 ) mm [1] gdzie: ψ = 0.2N Fr = 7934. Ucz = 13.14 × 49 × 13.14 × 49 × 13.2 [2] Fm2 = 1.6N 37.6N Fm1 = π × Du × Ucz × σ m [1] gdzie: σ m = 21Mpa [1] Fm1 = 3.75 .1 = 250MPa dśm = 1.1 [1] k1 = 275 / 1.13 43296 .2 /( 0.przyjmuje średnio dokładne wykonanie śrub i nakrętek [1] n=4 k1 = Re / X1 Re = 275 [1] X1 = 1.2 = 7934. uszcz.1 [1] Fr = 1130.5N Fm = 43296.4 mm σ r = 5 × po [1] σ r = 5 × 0. t°C) b = 1.13 gdzie: Fr /(ψ × n × k 2 ) mm [1] 13 ) = 8. Najmniejsza możliwa średnica rdzenia śruby.4 × 21 = 43296.5 (64 – 34) = 15mm Ucz = 3.47 15 = 13.6 = 3MPa F = 3.9 + 1.2N b = f (mat.Ucz = 3.6N Du = 49mm 36.2 × 7934.6 = 9521.2N Fm = 43296.4mm Komentarz: przyjmuje się większą z dwóch sił Fm1 i Fm2 Fr = 7934..75 ×4 ×250 dśr = 1. Wartość siły montażowego naciągu śrub.2N Fm2 = C × Fr [1] C = 1.1 × 6185. Komentarz: przyjmuje się większą z dwóch wartości.6mm dśr = 5mm . dśm = 1.5 (D – d) [1] u = 0.47 u [1] u = 0.

G = Go + Gczynika [1] Rst = 8.1 ×9.St3S PN.90304 m Gdna = 143kg Gpłaszcza = 641.5Mpa Vc = 5.5 =1115 .81 =10 .65 = 166.15(641.W St3S. Uchwyt oczkowy B0 .5kg 3 Gczynnika = Gczynnika = p d × Vc × M co2 R st × T ×10 3 0.939 kN 39.5 + 2 3 143) = 1066.90304 × 40 ×10 3 = 48 . Łapy wspornikowe zbiornika.6 /( 0.1kg =10 .71071: 1995 14 G =1115 . Dobór uchwytu.5kg 8. Dobieram cztery łapy wspornikowe bezpośrednio zamocowane do zbiornika.1kg G =1115 . Łapa wspornikowa 180 BN-64/2212-02 Komentarz: z nomogramu dobieram pierwszą większą wielkość łapy wspornikowej.13 7934 .5 ×5.7 dśr = 1.314 J / kmolK gdzie: Go = 1.65 [1] k2 = 275 / 1.7) = 4mm Komentarz: Najmniejsza możliwa średnica rdzenia śruby to 4mm M co 2 = 40 kmol / kg 38.75 ×4 ×166 .M.15(Gpłaszcza + 2Gdna) [1] Go = 1.k2 = Re / X2 [1] X2 = 1. Masa napełnionego zbiornika.314 × 293 ⇒G =1066 . 40.6kg T = 293 K pd = 0.939 kN .6 +48 .

Ciśnieniomierz M 100 R 4/0 – 1. Naprężenia. 74/M-42302 Łącznik gwintowany typu A.41.6. Osprzęt zbiornika. Ciśnieniomierz rodzaju M. odmiany 2.9MPa ≤ 130 . PN-83/M-42308 Dz = 1610mm pd = 0.5mm 42. Łącznik A/3. Naprężenia rozciągające osiowe: σl = P ≤ kr F 15 .5 σ r = 61.5 ×1610 σr = 61. o średnicy zewnętrznej 20mm.5.6MPa). odmiany R (króciec promieniowy). o klasie dokładności 4 (dla manometrów). o zakresie wskazań (0-1. PN-82/M-42306 Rurka syfonowa typu UB. Rurka syfonowa UB 2 – 20x4 R35. PN-88/M-42304 Uszczelka rodzaju P (płaska) dla największego ciśnienia roboczego 1.9 MPa 2 × 6. o grubości ścianki 4mm. o wymiarze d=100mm.6 –17. wielkości 3 M20x1. Naprężenia rozciągające promieniowe: P ≤ kr F P = p d Dz l σr = F = 2 gl pd Dz 2g 0.5MPa g = 6. Uszczelka płaska P –1. ze stali R35.6MPa i o średnicy D=17mm.552 MPa ⇒ σ r ≤ k r ⇒σ r = Komentarz: otrzymana wartość naprężeń jest mniejsza od współczynnika kr.

96 MPa 4 × 6.5 × 1610 σl = = 30 .5 σ l = 37 .55 MPa ⇒ σ l ≤ k r ⇒σ l = Komentarz: otrzymana wartość naprężeń jest mniejsza od współczynnika kr. 16 .ΠD z2 4 F = ΠD z g P = pd pd Dz 4g 0.47 MPa ≤ 130 .

Lewandowski „Maszynoznawstwo chemiczne” Wydawnictwo Fundacji Poszanowania Energii Gdańsk 1999 M.O [3] W. Niezgodziński. T. Projektowanie” Wydawnictwo PWN Warszawa 1999 [2] Urząd Dozoru Technicznego „Przepisy dozoru technicznego” DT-UC-90/WO. Niezgodziński „Wzory. Kurmaz „Podstawy konstrukcji maszyn.M. Bibliografia [1] L. wykresy i tablice wytrzymałościowe” Wydawnictwo PWN Warszawa 1984 17 .45.E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful