Mgr Jolanta Sadek

MIANOWNICTWO POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNE
OBSTETRICIA – POŁOŻNICTWO Anamnesis obsetricia Anamnesis obsetricia gravis Graviditas Gravida Hebdomas graviditatis Graviditas multiplex (multifetalis, gemellaris) Gemini (gemelli) Primipara Multipara Nullipara Non marita Observatio quoad... Status post... Suspicio... SITUS, POSITIO ET HABITUS Situs longitudinalis cephalicus Situs pelvinus Situs transversus Situs obliquus Habitus occipitalis anterior Habitus occipitalis posterior Habitus verticalis Habitus parietalis Habitus frontalis Habitus facialis Positio capitis recta alta (superior recta) Positio capitis transversa ima Positio dextra, sinistra Conversio dorso-anterior Conversio dorso-posterior Asynclitismus anterior/posterior Habitus pelvinus completus Habitus glutealis Habitus genualis completus/incompletus Habitus pedarius PATHOLOGIA GRAVIDITATIS Abortus: spontaneus habitualis artificialis – poronienie samoistne nawykowe sztuczne – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – położenie podłużne główkowe położenie miednicowe położenie poprzeczne położenie skośne ułożenie potylicowe przednie ułożenie potylicowe tylne ułożenie wierzchołkowe ułożenie ciemieniowe ułożenie czołowe ułożenie twarzyczkowe wysokie proste ustawienie główki niskie poprzeczne ustawienie główki ustawienie prawe, lewe odmiana przednia odmiana tylna asynklityzm (nieosiowość) przedni/tylny ułożenie miednicowe zupełne ułożenie pośladkowe ułożenie kolankowe zupełne/niezupełne ułożenie stópkowe – – – – – – – – – – – – – – wywiad położniczy obciążony wywiad położniczy (OWP) ciąża ciężarna tydzień ciąży ciąża mnoga (wielopłodowa, bliźniacza) bliźnięta pierwiastka, pierworódka wieloródka nieródka niezamężna obserwacja w kierunku... stan po... podejrzenie...

1

jajowodowa ­ śródścienna ­ cieśniowa ­ bańkowa ­ strzępkowa c.Abortus: imminens incipiens in tractu completus incompletus cervicalis septicus missus (ang. jajnikowa brzuszna szyjkowa ciąża obumarła zaśniad groniasty niepowściągliwe wymioty ciężarnych płód martwy martwo urodzony – – – – – – rozszczep kręgosłupa przepuklina oponowo.rdzeniowa płód z wodogłowiem bezmózgowiec bezczaszkowiec bezsercowiec – poród przedwczesny zagrażający – niewydolność cieśniowo-szyjkowa – przedwczesne pęknięcie błon płodowych – ciąża po leczeniu niepłodności – ciąża przenoszona – konflikt serologiczny w zakresie układu Rh – niezgodność serologiczna – małowodzie – wielowodzie 2 . missed abortion) Interruptio graviditatis Graviditas ectopica: Graviditas tubaria: – inerstitialis – isthmica – ampullaris – fimbrialis Graviditas ovarica Graviditas abdominalis Graviditas cervicalis Graviditas obsoleta Mola hydatidosa Hyperemesis gravidarum Fetus Non vivus Natus mortuus Spina bifida Meningoencephalocele Hydrocefalus Anencephalus Acranius Acardius Partus praematurus imminens Insufficientia isthmocervicalis (istmicocervicalis) Oocystoruptura praecox Graviditas post therapiam sterilitatis Graviditas prolongata Collisio serologica in Rh systemate Incompatibilitas serologica Oligohydramnion Polyhydramnion (hydramnion) – – – – – – – – – – – poronienie: zagrażające zaczynające się w toku zupełne niezupełne szyjkowe septyczne z zatrzymaniem obumarłego płodu przerwanie ciąży ciąża ektopowa: c.

PATHOLOGIA PLACENTAE Placenta demissa Placenta praevia: – marginalis (partialis) – totalis – centralis Placenta adhaerens accreta increta percreta Placenta incarcerata Ablatio placentae praecox Apoplexia uteroplacentaris Extractio placentae manualis – łożysko nisko usadowione – łożysko przodujące: ­ brzeżnie (częściowo) ­ całkowicie ­ centralnie – łożysko przylegające – przyrośnięte – wrośnięte – przerośnięte – łożysko uwięźnięte – przedwczesne oddzielenie łożyska – udar maciczno-łożyskowy – ręczne wydobycie łożyska MORBI IN GRAVIDITATE *Anaemia gravidarum sideropenica· megaloblastica· Trombocytopenia Leucaemia *Proteinuria Glycosuria Bacteriuria Cystitis acuta Cystitis et cystopyelitis Pyelonephritis acuta Glomerulonephritis chronica Urolithiasis (nephrolithiasis) Colica renalis *Cholestasis gravidarum Icterus gravidarum Atrophia hepatis acuta flava in graviditate Hepatitis viralis *Hypertonia arterialis gravidarum Preeclampsia Eclampsia Oedema Anasarca Asthma bronchiale Bronchopneumonia – niedokrwistość ciężarnych – z niedoboru żelaza – megaloblastyczna – małopłytkowość – białaczka – – – – – białkomocz cukromocz bakteriomocz ostre zapalenie pęcherza moczowego zapalenie pęcherza moczowego i miedniczek nerkowych – ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek – przewlekłe kłębkowe zapalenie nerek – kamica moczowa – kolka nerkowa – cholestaza ciężarnych – żółtaczka ciężarnych – ostry żółty zanik wątroby = ostre ciążowe stłuszczenie wątroby – wirusowe zapalenie wątroby – – – – – – – nadciśnienie tętnicze ciężarnych stan przedrzucawkowy rzucawka obrzęki obrzęk uogólniony astma oskrzelowa odoskrzelowe zapalenie płuc 3 .

– cukrzyca ciężarnych – wada serca wrodzona – nabyta – zwężenie tętnicy płucnej – zwężenie cieśni aorty – niedomykalność zastawki dwudzielnej (przedsionkowo–komorowej) Stenosis osti venosi sinistri – zwężenie lewego ujścia żylnego Insufficientia valvularum semilunarium aortae – niedomykalność zastawek półksiężycowatych aorty Insufficientia circulatoria – niewydolność krążenia Infarctus cordis – zawał serca *Morbus ulcerosus – choroba wrzodowa Cholelithiasis – kamica żółciowa Cholecystitis – zapalenie pęcherzyka żółciowego Pancreatitis – zapalenie trzustki Appendicitis – zapalenie wyrostka robaczkowego Colitis ulcerosa – wrzodziejące zapalenie okrężnicy Obstipatio – zaparcie stolca Ileus – niedrożność jelit Hernia abdominalis – przepuklina brzuszna Obesitas – otyłość Hyperthyreosis – nadczynność tarczycy Hypothyreosis – niedoczynność tarczycy Hypercorticismus – nadczynność nadnerczy *Diabetes mellitus gravidarum (GDM) *Vitium cordis: congenita acqusita Stenosis arteriae pulmonalis Coarctatio aortae Insufficientia valvulae mitralis *Epistaxis gravidarum *Thrombophlebitis superficialis Thrombophlebitis profunda cruris /femoris/ extremitatis inferioris Varices extremitatis inferioris Varices vaginae et vulvae Embolia arteriae pulmonalis *Tuberculosis Influenza Syphilis Gonorrhoea Listeriosis Rubeola Toksoplasmosis *Lupus erythematosus *Myopia Ablatio retinae *Psoriasis *Oxyuriasis PediculosiS – krwawienie z nosa u ciężarnych – zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych – zakrzepowe zapalenie żył głębokich podudzia /uda/ kończyny dolnej – żylaki kończyny dolnej – żylaki pochwy i sromu – zator tętnicy płucnej – – – – – – – – – – – – – gruźlica grypa kiła rzeżączka listerioza różyczka toksoplazmoza toczeń rumieniowaty krótkowzroczność odwarstwienie siatkówki łuszczyca owsica wszawica 4 .

– – – – – – – – pęknięcie szyjki macicy i zeszycie pęknięcie krocza III° rozdarcie łechtaczki niedowład macicy bezwład macicy wynicowanie macicy kontrola szyjki macicy wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy po porodzie GINEKOLOGIA Sterilitas primaria Sterilitas secundaria Infertilitas Menarche Menstruatio Menopausa Amenorrhoea primaria Amenorrhoea secundaria Algomenorrhoea (dysmenorrhoea) Polymenorrhoea Hypermenorrhoea Oligomenorrhoea Menorrhagia – – – – – – – – – – – – – niepłodność pierwotna niepłodność wtórna niemożność donoszenia ciąży pierwsza miesiączka miesiączka ostatnia miesiączka brak miesiączki pierwotny brak miesiączki wtórny bolesne miesiączkowanie częste miesiączkowanie obfite miesiączkowanie rzadkie miesiączkowanie przedłużone obfite miesiączkowanie 5 .PARTUS Partus maturus spontaneus Partus praematurus operativus Inductio partus Stimulatio partus Partus prolongatus Praesentatio manus fetus Prolapsus funiculi umbilicalis Vacuum extractor Forceps egressus Ruptura uteri in cicatrice post sectionem caesaream Episiotomia et episiorrhaphia (sutura perinei) Auxilium manuale modo Bracht Sectio caesarea transperitonealis suprapubica transversa Sectio caesarea in segmento inferiore transversa modo Pfannenstiel Ruptura colli uteri et sutura Ruptura perinei tertio gradu Laceratio clitoris Hypotonia uteri Atonia uteri Inversio uteri Revisio cervicis uteri Abrasio parietum cavi uteri post partum – – – – – – poród samoistny o czasie poród przedwczesny operacyjny indukcja (wzniecenie) porodu poród stymulowany poród przedłużony przodowanie rączki płodu – wypadnięcie pępowiny – wyciągacz próżniowy (próżniociąg położniczy) – kleszcze wyjściowe – pęknięcie macicy w bliźnie po cięciu cesarskim – nacięcie i zeszycie krocza – pomoc ręczna sposobem Brachta – cięcie cesarskie przezotrzewnowe nadłonowe poprzeczne – cięcie cesarskie w dolnym odcinku poprzecznie metodą Pf.

. Solutio adhaesionum... Hysterectomia abdominalis sine adnexibus Tumor Fibroma Adenoma Myoma (myomata) Salpingoplastica Adnexitis acuta (chronica) Parametritis Colpitis Abscessus ovarii Pyoovarium Pyosalpinx – niedorozwój jajnika – brak jajnika – brak jajowodów – – – – – – – – – – – – brak macicy macica częściowo przegrodzona macica przegrodzona macica dwurożna macica jednorożna macica podwójna macica szczątkowa macica łukowata zarośnięcie macicy tyłozgięcie macicy uchyłek pęcherza moczowego uchyłek odbytnicy – operacja plastyczna przedniej (tylnej) ściany pochwy – wycięcie częściowe jajnika (klinowe) – wycięcie jajnika – wyłuszczenie mięśniaka macicy – wycięcie torbieli.Hypoplasia ovariorum Aplasia ovariorum Aplasia oviductuum Aplasia uteri Uterus subseptus Uterus septus Uterus bicornis Uterus unicornis Uterus duplex Uterus rudimentarius Uterus arcuatus Atresia uteri Retroflexio uteri Cystocele Rectocele Colpoplastica anterior (posterior) Resectio partialis ovarii (cuneiformis) Ovariectomia Enucleatio myomatis uteri Excisio cystis. – uwolnienie ze zrostów. – wycięcie macicy drogą brzuszną bez przydatków – guz – włókniak – gruczolak – mięśniak (mięśniaki) – operacja plastyczna jajowodu – zapalenie przydatków ostre (przewlekłe) – zapalenie przymacicza – zapalenie pochwy – ropień jajnika – ropniak jajnika – ropniak jajowodu 6 ......

. spodziectwo wierzchniactwo wnętrostwo 7 ...NEONATUS Filia viva matura Filius vivus maturus Asphyxia neonati Hypoxia intrauterina Ductus arteriosus persistens Fractura claviculae Paresis: plexus brachialis nervi facialis Cephalhematoma Occlusio (atresia) ani Polydactylia Syndactylia Amelia Stridor laryngitis Icterus neonatorum Naevus.. Hypospadiasis Epispadiasis Cryptorchismus – – – – – – – – – – – – – – – – – – córka żywa donoszona (urodzona o czasie) syn żywy donoszony zamartwica noworodka niedotlenienie wewnątrzmaciczne przetrwały przewód tętniczy (Botalla) złamanie obojczyka porażenie: splotu barkowego nerwu twarzowego krwiak podokostnowy czaszki niedrożność (zarośnięcie) odbytu palce nadliczbowe zrośnięte palce brak kończyn świst krtani żółtaczka noworodków znamię.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful