Dla prenumeratorów roczna licencja BALTIE

SZKOLNA
O D 1 9 9 9 R O K U

P I S Z E M Y

D L A

N A U C Z Y C I E L I

tygodnik nr 51/52 (533/534), rok XII, 21/28 GRUDNIA 2010 roku, ISSN 1508-6593, nr indeksu 32 1664, cena numeru łączonego 12 zł (w tym 0% VAT), wydaje Gazeta Szkolna Sp. z o.o.

Równość płci w edukacji
Równouprawnienie płci jest jednym z ważniejszych celów w polityce Unii Europejskiej. Już od lat 70. ubiegłego wieku powoli zaczęto wdrażać zarządzenia dążące do równego traktowania i stworzenia równych możliwości dla wszystkich na naszym kontynencie. TEKST: AGATA MILATA-TROINSKA

największy nacisk został położony na zbadanie równouprawnienia płci w szkolnictwie podstawowym i średnim, a mniejszy na studiach wyższych. Eksperci przyjrzeli się wyłącznie sektorowi oświaty publicznej, pomijając prywatną edukację. Zatem jakie najistotniejsze kwestie ustalili badacze Eurydice? Zobaczmy. Po pierwsze, zostały przeanalizowane wszelkie publikacje dostępne na temat związków między płcią a edukacją. Literatura wskazuje na duże znaczenie stereotypowego traktowania płci w szkolnictwie. Można zauważyć, że zagadnienie płci w oświacie uległo przejściu od działalności na rzecz naprawy krzywd historycznych, kulturowych i edukacyjnych wobec dziewcząt i kobiet do domeny międzykulturowych badań nad osiągnięciami egzaminacyjnymi i gorszymi, niżby można się spodziewać, wynikami nauki u chłopców. Szkolnictwa nie można postrzegać jako głównego narzędzia do uzyskania równych możliwości dla wszystkich, ponieważ społeczeństwo jako całość samo nie zapewnia równego traktowania płci – wystarczy choćby spojrzeć na różnice w dochodach w zależności od płci. Jednak poprzez edukację otrzymujemy ważne warunki socjalizacji, tzn. interakcje zachodzące w szkole stanowią niezwykle wpływowy i zarazem nierozpoznany aspekt procesu socjalizacji u dzieci i młodzieży i przyjmowania przez nich określonych ról płciowych. Badania nad różnicami płci pokazują, że trudno jest rozdzielić zachowania wrodzone od tych nabytych i równie trudne jest zrozumienie stopnia, w jakim stereotypy wpływają na jednostkowe interpretacje oraz behawioralne i poznawcze różnice płci. Analiza literatury udowadnia również, że tak naprawdę ilość cech podobnych pomiędzy płciami przewyższa znacznie liczbę różnic. Pomimo tego, stereotypowe myślenie jest głęboko zakorzenione w społeczeństwie. Eksperci wskazują też na to, jak ważne jest, co nauczyciele rozumieją świadomie i podświadomie pod pojęciami kobiecości i męskości. Ich percepcja tych kwestii jest decyCIĄG DALSZY NA STR. 4

W NUMERZE
MUZEUM W ARSENALE
Bohaterem naszego kolejnego spotkania będzie Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, którego siedzibą jest dawny Arsenał. Ten wczesnobarokowy budynek z wewnętrznym dziedzińcem został wzniesiony w latach 1638-1643 z rozkazu króla Władysława IV Wazy, zaś budową kierowali nie byle jacy fachowcy, a generałowie artylerii Paweł Grodzicki i Krzysztof Arciszewski…
Ryszard Woźnica czytaj str. 9

Z

miany, które światli politycy zaczęli wprowadzać, dotyczyły wielu aspektów życia, w tym szkolnictwa. Można odnieść wrażenie, że obecna sytuacja edukacji w Europie jest wzorowa pod kątem równości traktowania płci. Jednak, czy naprawdę możemy spocząć na laurach i z pełnym przekonaniem powiedzieć, że na progu XXI w. udało się nam osiągnąć równość płci w oświacie? Podczas szwedzkiej prezydencji w UE w drugiej połowie 2009 r., Komisja Europejska zadała sobie to właśnie pytanie i zleciła znalezienie na nie odpowiedzi niezawodnej sieci Eurydice, czyli Sieci Informacji o Edukacji w Europie składającej się z 31 państw członkowskich UE, której zadaniem jest opracowywanie analiz metod kształcenia i systemów szkolnictwa, dokonywanie ich szczegółowych porównań i wysnuwanie wniosków na ważkie tematy oświatowe. Obszerny raport został opublikowany w czerwcu 2010 r. w internecie pod nazwą „Gender Differen-

ces in Educational Outcomes: Study on the Measures Taken and the Current Situation in Europe” [„Różnice płci w wynikach edukacyjnych: badanie nad podjętymi działaniami i obecną sytuacją w Europie”]. Okazuje się, że choć warunki kształcenia zmieniły się radykalnie w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, to wciąż istnieją różnice płci w osiągnięciach szkolnych i wyborze kierunku nauki. Badanie Eurydice analizuje, czy te różnice doprowadziły do podjęcia przez władze państwowe w krajach europejskich pewnych inicjatyw politycznych, na przykład propozycji zmian w prawie i ustawodawstwie odnoszącym się do oświaty, ogólnokrajowych sondaży, projektów i wszelkich innych środków działań mających na celu równość płci. Sprawozdanie powstało w oparciu o dane z okresu 2008/2009 i objęło cały obszar sieci Eurydice za wyjątkiem Bułgarii, Turcji i niemieckojęzycznej części Belgii. Naukowcy przyjrzeli się wszystkim poziomom edukacji, ale

UCIECZKA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
Ministerstwo Edukacji Narodowej od trzech lat unika odpowiedzialności za zbudowanie strategii wykorzystania technologii komunikacyjnoinformacyjnych w edukacji. Chciałbym postawić tezę, że jest to spowodowane przede wszystkim brakiem zrozumienia, czym jest społeczeństwo informacyjne (…)
Marek Konieczniak czytaj str. 16-18

MAGIA OGRODÓW, CZYLI O TERAPEUTYCZNEJ FUNKCJI OGRODÓW
Książka jest próbą diagnozy aspiracji i planów życiowych młodzieży liceów publicznych i niepublicznych oraz czynników je warunkujących. Wpisuje się więc w nurt badań, który pozwoli prognozować kierunek zmian aspiracji młodzieży w następnych latach oraz wyznaczać obszar działań w zakresie preorientacji zawodowej. (…)
Irena Borecka czytaj str. 24

Większość różnic to tylko streotypy

Fot. www.sxc.hu

650zł 0zł

Gazeta

A

K

T

U

A

L

N

O

Ś

C

I

AKTUALNOŚCI
Tuż przed posiedzeniem rządu, harcerze przekazali premierowi Donaldowi Tuskowi Betlejemskie Światło Pokoju. Płomień z betlejemskiej Groty Narodzenia Pańskiego dotarł do Polski już po raz dwudziesty. Polscy harcerze Betlejemskie Światło Pokoju odbierają od 1991 r. od swoich słowackich kolegów, a następnie przekazują je na Ukrainę, Litwę i Białoruś. Sąd Okręgowy w Opolu przyznał 1,2 mln zł zadośćuczynienia licealiście, Oskarowi Langerowi, który w listopadzie 2004 r. na lekcji WF złamał kręgosłup i jest sparaliżowany. Zapłacić ma urząd miasta, który ponadto ma też pokrywać koszty leczenia i wypłacać dożywotnio miesięczną rentę w wysokości 16 tys. zł. Urząd miasta zapowiada apelację od wyroku. Policjanci i strażacy szukali śladów zaginionej nastolatki z okolic Aleksandrowa Kujawskiego (woj. kujawsko-pomorskie). W poszukiwaniach biorą też udział okoliczni mieszkańcy. 14-letnia Ewelina, jechała do szkoły rowerem. Do celu nie dotarła; rower, w przydrożnym rowie, znalazła sąsiadka. Miał uszkodzenia sugerujące, że mógł zostać uderzony przez inny pojazd. O aferze plagiatowej rektora wrocławskiej AM, mówi prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, przewodnicząca KRASP, rektor Uniwersytetu Warszawskiego: „Gdybym znalazła się w takiej sytuacji jak profesor Andrzejak, zawiesiłabym się w pełnieniu obowiązków, do wyjaśnienia sprawy, żeby ułatwić sytuację swojemu środowisku. I po to, aby nie szkodzić uczelni”. Groźny wypadek szkolnego autobusu w okolicy Filipowa niedaleko Suwałk (woj. podlaskie). Autokar jechał lokalną trasą pokrytą śniegiem; zjechał z jezdni na śliskiej drodze i wpadł do rowu. Jedno dziecko trafiło do szpitala. Na szczęście jego obrażenia nie są poważne. Dzieci zostały odwiezione do szkoły przez rodziców. Zabawa sylwestrowa z fajerwerkami na Podhalu, co roku kończy się dla kilku, a czasami nawet kilkunastu osób poważnymi urazami dłoni i oczu. Większość z nich zostaje okaleczona na stałe. Ku przestrodze policjanci z Nowego Targu nakręcili film, który teraz trafi do szkół; liczą, że taki film odniesie większy skutek niż apele czy pogadanki na lekcjach wychowawczych. Trzy osoby – dwaj uczniowie i opiekunka – trafiły z lekkimi obrażeniami do szpitala w Szamotułach, po wypadku Gimbusa w Wartosławiu gm. Wronki (wielkopolskie). Według ustaleń policyjnych, autobus wiozący trzynaścioro dzieci do szkoły podstawowej zjechał z jezdni na śliskiej nawierzchni i uderzył w drzewo. Oświatowa „Solidarność” w Olsztynie chce podwyżek dla pracowników obsługi i administracji olsztyńskich szkół. Szkolne woźne, sprzątaczki, księgowe i kucharki, to grupa około 1,5 tysiąca pracowników. Zdaniem związkowców ich wynagrodzenie utrzymuje się od lat na niskim poziomie. To konsekwencja restrykcyjnej polityki płacowej miasta wobec tych osób. „Dziennik Gazeta Prawna” – MEN sprawdzi, ile czasu w pracy spędzają nauczycie„GW”: Kilkunastoosobowa grupa rodziców z lubelskiej publicznej SP nr 6 wymusza na szkolnej społeczności rozwiązania, której ta reszta nie akceptuje. Dyrektorka szkoły najpierw odwołała „andrzejki”, teraz odwołała zabawę choinkową dla całej szkoły, bo grupka rodziców stwierdziła, że katolicki światopogląd nie pozwala na to, aby ich dzieci bawiły się w piątek. „Dziennik Polski”: Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, prawdopodobnie pozbawi tysiące studentów prawa do stypendium naukowego. Teraz uczelnie dzielą pieniądze na pół: na stypendia naukowe, tyle samo na socjalne. Od przyw Nowogardzie. Ciągłe wizytacje odbierają, jako szukanie „haków” na szkołę i jej kierownictwo. „W tej gminie wizytowaliśmy 19 innych szkół i placówek” – odpowiada kuratorium. 100 szkół i przedszkoli z miast i gmin poszkodowanych w powodzi dostanie zestawy naukowe Kidsmart, zawierające wbudowany 19-calowy ekran, minimysz, klawiaturę, mikrofon i słuchawki dla dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać i pisać. Inicjatywę taką zorganizowała, pod patronatem minister edukacji, firma IBM z okazji Mikołajek oraz nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Na kary dożywocia, 25 i pięciu lat pozbawienia wolności skazał sąd w Kielcach trzech mężczyzn, oskarżonych o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, 19-letniego maturzysty z Suchedniowa (Świętokrzyskie). Bartłomiej zginął 25 maja 2002 r. w trakcie egzaminów maturalnych. Podejrzanych ujęto trzy lata po zabójstwie. Nie znaleziono zwłok chłopaka. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nauczycielki spod Rawicza, która fotografowała nagą uczennicę. Do zdarzenia doszło w jednej z miejscowości na terenie gminy Jutrosin. Rodzice zapisali 11-latkę na korepetycje, bo miała ona problemy z matematyką. Po kilku lekcjach dziewczynka przyznała się, że nauczycielka zmusza ją do pozowania nago. Nauczycielka mówi, że robiła to „w celach naukowych”. szłego roku, na stypendia dla najzdolniejszych będzie jedynie 25 proc. To oznacza, że liczba osób je pobierających stopnieje z ok. 250 do 180 tysięcy. Miesięcznik „Dyrektor Szkoły” zrealizował w 10 miastach w całej Polsce cykl nieodpłatnych, regionalnych spotkań pod hasłem „Nowoczesne technologie w szkole”. W spotkaniach, które stały się polem do dyskusji i wymieniany poglądów, wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz przedstawiciele władz samorządowych. Uczniowie będzińskich szkół uczą się programowania, wszystko za sprawa czeskiego informatyka, Bohumira Souku, który stworzył program Baltie, uczący dzieci pisania programów. Baltie trafił już do 16 szkół w Będzinie. Wkrótce, dostaną go placówki: z Bytomia, Bielska-Białej i Katowic. Pokazowa lekcja odbyła się w wyposażonej w netbooki klasie IVa będzińskiej SP nr 10. „Mieliśmy szóstą kontrolę w ciągu dwóch lat, po Nowym Roku ma być kolejna. „Polowanie” na naszą dyrektorkę jeszcze się nie zakończyło” - alarmują „Gazetę Wyborczą” nauczyciele Gimnazjum nr 1 Naczelny rabin Polski Michael Schudrich, podczas spotkania z uczniami, zapalał świece chanukowe w częstochowskim Zespole Szkół Plastycznych. „Często się kontaktujemy - powiedział mediom - bo częstochowska szkoła jest bardzo zainteresowana tradycją i kulturą żydowską. Jej konkurs poświęcony inspiracjom judaizmem w sztuce jest znany w całej Polsce”. Cztery zatopione w karmelu karaluchy przygotował jeden z uczniów łódzkiego gastronomika. Jedzonko podano podczas zakończonej XXXVII Wystawy Stołów Okolicznościowych - dorocznego konkursu dla uczniów szkoły, na którym pokazywane są stoły świąteczne i nietypowe potrawy. Owady zostały natychmiast zjedzone, ale nagrody głównej im nie przyznano, bo były przesuszone… Przed sądem dla nieletnich stanie 9-letni uczeń przemyskiej podstawówki, który swoim szkolnym kolegom kradł telefony komórkowe. Wyciągał je po prostu z tornistrów pozostawionych w świetlicy. Śledztwo wykazało, że „zleceniodawcą” była jego 15letnia siostra, która później zajmowała się sprzedażą aparatów. Ona również będzie odpowiadać przed sądem.

Fot. www.sxc.hu

le. Po zimowych feriach 8,5 tys. nauczycieli – na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych – wypełni ankietę, w której poinformuje, czym zajmuje się w pracy i ile czasu na to poświęca. Część z nich będzie zapisywać na bieżąco, w specjalnych dzienniczkach, czynności, jakie wykonuje w szkolnych murach. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, co roku w grudniu prezentuje kalendarz na następne 12 miesięcy. W tym roku to wydawnictwo ozdabiają rysunki uczniów lubelskich szkół. Dzieci przysyłały prace na konkurs promujący produkty LPEC. Najlepsze prace, wykorzystano w kalendarzu, które trafił do klientów przedsiębiorstwa oraz do szkół i uczestników konkursu. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach znalazła się pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uczelnia podpisywała ze studentami umowy, które umożliwiały jej zatrzymywanie świadectw maturalnych pod zastaw zapłaty należności. Ponieważ zgodnie z prawem uczelnia może starać się o swoje pieniądze tylko przed sądem, musi zapłacić 9 tys. zł kary i usunąć bezprawny zapis.

Na umożliwienie studentom odbywania praktyk przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela do wykorzystania przeznaczy się ok. nauczycieli i uczniów. spowoduje wzrost cen książek o 2-3 proc. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Piotr Kołodziejczyk. np. Wedle mojej oceny jesteśmy w stanie poprawić ten wskaźnik. Przez 90 minut rozwiązywali on-line test złożony z 22 zadań. jaki wpływ na postępy uczniów w matematyce ma szkoła. że te środki umożliwiają podwyższenie poziomu kształcenia i doskonalenia nauczycieli. ich infrastrukturę. że żaden z ekspertów nie będzie już musiał. który zbada tzw. Zwolennicy koalicji mówią dyplomatycznie.in.„gwóźdź programu”. przedmiotów matematycznoprzyrodniczych i technicznych. w którym podatek VAT na książki będzie wynosił 5 proc. aby ta zmiana wywarła jakiś większy wpływ na poziom czytelnictwa w Polsce. Nie ograniczy ona jednak możliwości powoływania do komisji ekspertów posiadających określone przepisami prawa kwalifikacje. który. Czytelnictwo obecnie wygląda tak. uczniów pierwszych klas gimnazjów ze 120 szkół z całego kraju zmierzyło się w listopadzie z całkowicie dobrowolnym sprawdzianem z matematyki. odbył się Kongres inauguracyjny Republiki Książki. Ok. zawiązanej przez przedstawicieli władz. Dzięki Unii 670 tys. Za rok dowiedzą się. podkreśla. że około 40 proc. Oznacza to praktyczne ułatwienia dla samorządów. kiedy trzeba dostrzec figury geometryczne w większej całości. co znaczy.pl. Zrezygnowano z wymagania. działalność zawiązanej w Republiki Książki przyczyni się do dwukrotnego wzrostu zakupów książek przez Polaków w ciągu dwu lat. około 20 milionów na poprawę infrastruktury bibliotek. W ramach trzeciego z konkursów – kosztem 45 mln zł . Gminom łatwiej będzie dobierać ekspertów do komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. będzie obowiązywać od 28 grudnia 2010 r. placówek i instytucji oświatowych. W ten sposób zainicjowano powstanie „koalicji” na rzecz promocji czytelnictwa. które jako organy prowadzące szkoły.. którzy jednocześnie są zatrudnieni w szkole tego samego typu i rodzaju. obiecał zainwestowanie ponad 100 mln zł z przyszłorocznego budżetu ministerstwa kultury w promocję czytelnictwa oraz poprawę stanu bibliotek. minister powiedział. Republika Książki ma przeciwdziałać wykluczeniu kulturowemu wynikającemu z nie czytania książek. uczniów będzie mogło skorzystać z zajęć pozalekcyjnych. Istotą nowelizacji jest zmiana § 10 ust. czytanie zadań ze zrozumieniem – nieźle Blisko 4 tys. znany już za podobnych działań dr Jacek Stańdo z Politechniki Łódzkiej.inwestycje w same biblioteki. co nie powinno spowodować żadnych ujemnych skutków na rynku czytelniczym. Sprawdzian wymaga od nich tylko obliczania pól czy obwodów. W tym kontekście. wprowadzenia podatku VAT na książki i czasopisma specjalistyczne oraz groźby systematycznego zmniejszania się liczby kompetentnych odbiorców kultury.men. w spotkaniu założycielskim uczestniczyła też minister edukacji Katarzyna Hall. W ramach wszystkich działań i poddziałań tego priorytetu do 6 grudnia tego roku podpisano 222 umowy o dofinansowanie projektów na łączną kwotę prawie 2 mld zł. ale także za pomocą e-boków i audiobooków”. Wzrost podatku VAT na książki o 5 proc. Ponadto instytucje wpierające oświatę realizują 26 projektów systemowych przez. W rozporządzeniu zawarto także bardzo rozsądny przepis przejściowy. a problem zaczyna się. minimum 15 milionów zł na zakupy do bibliotek. złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. członek Rady Ministrów Michał Boni. działania. w wyniku których biblioteki. że gimnazjaliści słabo radzą sobie z geometrią. który podpisał deklarację założycielską Republiki Książki. które powołują komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli starających się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Obecny test pokazał. „Mam nadzieję. w którym czytelnictwo wzrośnie. aby ekspert był zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju. Oznacza to. bibliotekarzy i czytelników. będą zdawać na maturze? Na „porywy” nie ma co liczyć: na 39 możliwych punków uczniowie uzyskali średnio 19. że wyniki pierwszaków nie odbiegają znacząco od tych. będzie też pierwszym rokiem.in. Będzie też 150 mln zł na konkurs. Te kwoty pochodzą bezpośrednio z budżetu ministerstwa kultury. Żeby jednak nie wszystko było proste i oczywiste . pod hasłem „Czytanie włącza”. edukacyjną wartość dodaną. Musieli. Ci sami uczniowie rozwiążą podobny test w drugiej i trzeciej klasie gimnazjum. Prowadzone są także studia przygotowujące nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. który prezentujemy w bibliotece. że nie przewiduje. (choć oczywiście będzie mógł) spełniać tego warunku. 375 mln zł. Całkiem nieźle za to dają sobie radę z czytaniem ze zrozumieniem zadań z treścią. że rok 2011. Republikę Książki honorowym patronatem objęła Anna Komorowska. natomiast. dzięki czemu rosną także ich szanse na rynku pracy” – powiedziała wiceminister Lilla Jaroń z MEN. powinny stać się centrami lokalnych środowisk i swoistymi bramami dostępu do wiedzy i kultury. Jak poradzili sobie gimnazjaliści z przedmiotem. a w prawie 300 szkołach odbywają się praktyki studenckie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. Polaków deklaruje przeczytanie jednej książki rocznie. Oto. zapytany o przewidywane skutki wprowadzenia od nowego roku 5 proc. Minister optymista W Bibliotece Narodowej w Warszawie. 1). czyli Funduszu Promocji Kultury. Przede wszystkim . prowadzoną przez ministra. na czym powinni się skupić. . 1 w celu stworzenia warunków.67. który umożliwi nauczycielom kształcenia zawodowego odbycie praktyk w przedsiębiorstwach. składa się kilka przedsięwzięć. 180 mln zł. Bardzo ważne jest również. szczególnie w małych miastach i wsiach. Podczas konferencji m. podsumowano realizację Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W tym czasie zakończyła się też realizacja 10 projektów systemowych i 18 projektów konkursowych. Liczę też na wzrost czytelnictwa e-booków” – dodał Zdrojewski. podatku VAT na książki. Zmiana dotyczy też organów sprawujących nadzór pedagogiczny. w której jest zatrudniony nauczyciel ubiegający się o awans (§ 10 ust. o której godzinie dotrze do celu spóźniony pociąg. jako obowiązkowy. twórców. Jak fundusze europejskie służą oświacie? „Środki finansowe z Unii Europejskiej pomagają w podwyższaniu poziomu wykształcenia młodych ludzi. Potrzebne jest budowanie świadomości konieczności rozwijania czytelnictwa we wszystkich formach – tych tradycyjnych. pierwszy. aby świadomość ko- nieczności czytania była powszechna (. pochodzące z UE środki finansowe. Wypowiedź ministra została zdrowo obśmiana przez opozycję. uczelni. przeprowadzić pilotaże nowych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych oraz zmienić podstawę programową.in. Szczegóły będą dostępne już na początku stycznia na stronie internetowej MEN.mają zostać opracowane innowacyjne programy nauczania w zakresie przedsiębiorczości. szerokopasmowy Internet. że możemy wydawać dwa razy więcej. wyliczyć cenę telewizora po obniżce albo podać. jakie są wymierne efekty ich pracy z uczniami – przypomina Stańdo – To pierwszy projekt.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 3 Nowelizacja rozporządzenia o stopniach awansu zawodowego nauczycieli W Dzienniku Ustaw nr 235 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. ze jego urzędowy optymizm wydaje się być przesadzony. że do postępowań wszczętych na podstawie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. Remedium na to mają być m. ale także poziom czytelnictwa jest najwyższy w Europie. gdzie VAT na książki jest wysoki. w zakładce poświęconej funduszom europejskim: www. zwiększanie środków na zakupy biblioteczne. Oceniam.efs. stosować się będzie dotychczasowe przepisy.. że określi. rozstrzygający.) Na program. podobna kwota na poprawę infrastruktury bibliotek przeznaczona zostanie z programów operacyjnych. powołują komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Minister kultury Bogdan Zdrojewski. to między innymi szansa dla szkół na otwarcie na działalność pozalekcyjną i współpracę z wieloma partnerami.. w której jest zatrudniony nauczyciel ubiegający się o awans.gov. Tam jednak matematyce poświęcono tylko kilka zadań na arkuszu i nie wszystkie umiejętności mogły być sprawdzone. „Chcemy szukać – powiedział Zdrojewski praktycznych rozwiązań. a więc uplasowali się „w połowie” oczekiwań i możliwości. jakie uzyskali ci sami uczniowie podczas sprawdzianu kończącego szkołę podstawową. Jest to kampania obywatelska łącząca różne środowiska wobec zagrożeń wynikających ze spadającego w Polsce poziomu czytelnictwa.” Powołał się przy tym na przykład Danii. Jej zdaniem. Dzięki temu będzie można jakoś „wyliczalnie” ocenić ich postępy w nauce. 35 milionów zł przeznaczy się na digitalizację zasobów bibliotecznych. inaugurując ogólnopolską konferencję „Fundusze unijne – wsparcie rozwoju oświaty”. dzięki czemu można było m. aby wyrównać do poziomu Niemiec lub Francji. W roku 2011 zaplanowano przeprowadzenie trzech konkursów. a dla ponad 900 nauczycieli przedmiotów zawodowych organizowane są staże w przedsię- biorstwach. które mogą ułatwić pozyskiwanie ekspertów do komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego. Autor e-sprawdzianu. co szkoła. Geometria – słabo. „Nauczyciele już wiedzą. co szkoła. „Obecnie na książki wydajemy przeciętnie około 17-18 zł rocznie. a jaki jest skutkiem ich własnych wysiłków”. Zmiana ta – zdaniem MEN – pozwoli organom powołującym komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne wykorzystywać w szerszym zakresie listę ekspertów. E-sprawdzian to pierwszy etap Ogólnopolskiej Akcji Diagnozy Matematycznej – projektu rozpisanego na trzy lata. Za pośrednictwem MEN środki te trafiły do szkół. na które przezna- czono ok. tak. „Polska miała dotąd naj- niższy możliwy VAT na książki i najniższe czytelnictwo”.

Podobnie rzecz się ma odnośnie przeciwdziałania schematom osiągnięć determinowanych płcią. zanim zdobędzie dyplom. W niektórych państwach zostały wprowadzone w życie specjalistyczne programy. na zwiększaniu liczby kobiet w zgromadzeniach ustawodawczych. istotne jest wzięcie pod uwagę nie tylko płci. niektóre państwa przyznają. Należy wspomnieć też tutaj o deficycie inicjatyw. 54% chłopców i 46% dziewcząt rzuca szkołę. które przedwcześnie rzucają naukę. Ze sprawozdania Eurydice można się dowiedzieć także. Szkoda. tj. Chłopcy przeważają również wśród osób. Jednak różnorakie badania nad skutecznością . 1 dująca dla relacji z uczniami i może owocować – lub nie – równością płci w szkole. zapewniając im komfort nie martwienia się o ich image twardziela. których adresatami byliby szczególnie chłopcy. Badacze odnotowali. W nowej interpretacji popierającej istnienie oddzielnych szkół chodzi o to. Ankiety pokazują też. zarówno chłopcy. czynnikiem. Przeciętnie jednak w całej Europie różnica między płciami wynosi 4% na niekorzyść chłopców. Eksperci podkreślają. których wyniki są słabsze niż wskazują na to możliwości. jednocześnie powodując większą zależność w kontekście pomocy w nauce u uczennic. Niewiele ogólnokrajowych strategii zajmuje się tym zagadnieniem. (3) inicjatywy na rzecz lepszych osiągnięć w zakresie określonych zagadnień. równe osiągane wyniki. poprawianie programów nauczania. Eksperci Eurydice informują. W taki oto sposób brak świadomości ze strony nauczycieli odnośnie tego. a nie z intelektem czy zdolnościami poznawczymi – nauczyciele twierdzili. że uczennice uważa się za bardziej podatne na wpływy i skłonne do współpracy. Uczeni przyjrzeli się też interesującej sprawie. na przykład dziewczęta romskie. są prawie całkowicie pominięci w rządowych projektach. Większa ilość zadań wymagających lepszych kompetencji z matematyki będzie faworyzować chłopców. Nawet jeśli nauczyciele wierzą. Uczennice zazwyczaj otrzymują wyższe stopnie na koniec roku i w egzaminach kończących dany etap edukacyjny. Fakt. wytarcia tablicy. aby włączyć w podstawy programowe w krajach Europy równouprawnienie płci jako temat określonego przedmiotu lub międzyprzedmiotowe zagadnienie. Po czwarte. którzy uczęszczają na te same zajęcia i w tym samym przedziale wiekowym. ale nie jedynym. jak i dziewczęta. jednak rzadko gdzie działa polityka radząca sobie z tą kwestią całościowo. Ponadto okazuje się. że czyni się wysiłki. Ustawodawstwo różni się w dużym stopniu w zależności od kraju: z jednej strony różnice te dotyczą stopnia. pomocy innym. że zgodnie ze statystykami większość państw ma jeszcze bardzo dużo do zrobienia w tej kwestii. W pewnym maltańskim badaniu zacytowanym w raporcie Eurydice dziewczynki były przedstawiane jako lepsze od chłopców w naukach przyrodniczych. bez względu na grupę wiekową czy rodzaje i długość eksperymentów – dziewczyny czytają więcej i chętniej niż chłopcy.PL CIĄG DALSZY ZE STR. poświęca się bardzo dużo uwagi na zaangażowanie uczennic w nauki techniczne. w których programy działania i specyfika placówki zawierają wytyczne odnośnie równości płci. Złą wiadomością jest to. że uczennice pracowały skrupulatniej i bardziej przykładały się do nauki niż ich koledzy. gdy działania odbywają się w obu kierunkach. karać i zwracać więcej uwagi na uczniów. w czytaniu (chłopcy) i motywowaniu do nauki z matematyki (dziewczyny). w jakim równość płci jest wpasowana w rozmaite akty prawne. że te przedmioty są nieobowiązkowe. Doradztwo zawodowe jest domeną. Choć prawie wszyscy rozpoznają znaczenie równych szans dla kobiet i mężczyzn. a w nawiązaniu do tej podstawowej aspiracji kraje koncentrują się na zwalczaniu molestowania i przemocy.4 aktualności WWW. którzy przecież odgrywają istotną rolę w wychowaniu dzieci i młodzieży. zapobiegania słabym wynikom szkolnym u chłopców. 60%) są zmuszeni repetować. (2) środki zapobiegające rzucaniu nauki. Z drugiej strony. Pierwszy cel. Drugą ważną kwestią ustaloną przez ekspertów Eurydice jest to. Najpowszechniejszym celem polityki równouprawnienia płci w edukacji jest kwestionowanie ról i stereotypów. że traktują wszystkich swoich uczniów równo bez wyjątku. na przykład sprzątnięcia klasy. Osiągnięcia chłopców i dziewcząt są odmiennie warunkowane głównie przez czynniki społeczno-kulturowe. co ciekawe. że płeć jest tylko jednym. choć w około jednej trzeciej europejskich systemów oświatowych uczennice zazwyczaj rozwiązują testy na niższych poziomach niż ich koledzy. niestety tylko nieliczne państwa postawiły sobie za cel równość osiągnięć szkolnych i wprowadzenie strategii integracji płci w edukacji. w której odbywa się wiele ciekawych projektów nawiązujących do omawianego zagadnienia. że osiągnięcia szkolne zależą również od sposobu oceniania i rodzaju testu. Choć mnóstwo europejskich państw może się pochwalić takimi inicjatywami. ok. Chodzi tutaj o promowanie zwiększania liczby kobiet jako dyrektorów szkół oraz umożliwianie kobietom objęcia katedr uniwersyteckich. Przewaga uczennic w lepszym czytaniu ze zrozumieniem jest wyraźna wśród wszystkich badanych krajów. Matematyczna przewaga chłopców nad dziewczynami ukazuje się dopiero w późniejszych latach nauki i najbardziej rzuca się w oczy wśród uczniów. Pomimo tego. które nie są kojarzone stereotypowo z daną płcią. Z kolei w szkołach. Nie ma różnic płci. a więcej dziewczyn zostaje absolwentami szkół średnich. aspiracje wobec przyszłej pracy. Zwiększanie reprezentacji kobiet w zgromadzeniach ustawodawczych i na wysokich stanowiskach w edukacji jest także ważnym – i niezupełnie nowym – trzecim celem politycznym. a także na przeciwdziałaniu schematom osiągnięć determinowanych płcią. Innymi słowy. a skończywszy na szerokim zdefiniowaniu problemów. wcale nie pomaga w szerzeniu równości płci. że takie placówki dają dzieciom więcej swobody w wyborze przedmiotów. przepisy te przede wszystkim stawiają sobie za cel przeciwdziałanie molestowaniu i przemocy determinowanej płcią. Ile krajów europejskich. zarówno nauczyciele i nauczycielki mają tendencję do stymulowania bierności i konformizmu u uczennic. czyli eliminacja molestowania i przemocy opartej na płci. jest fakt. nie tylko w kontekście szkolnictwa prywatnego i wyznaniowego. Wada obecnych strategii polega na tym. (4) programy dla grup chłopców lub dziewcząt szczególnie zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji. a z drugiej strony niektóre państwa skupiają się na jednym lub kilku aspektach związanych z równością płci. że nic nie robi się w kierunku rozwinięcia odpowiednich metod nauczania wyczulonych na kwestię równości płci. A szkoda. doradztwu i specyfice szkół jako narzędziom do zwalczania stereotypów płci. Drugi wspomniany polityczny priorytet. a z drugiej strony oczekują od dziewczynek podjęcia się bardziej domowych zajęć. jest często ograniczony do indywidualnych projektów i inicjatyw organizacji pozarządowych. miał z pewnością dogłębny wpływ na zachowanie uczniów w badanych maltańskich placówkach oświatowych. Na szczęście różnice płci są najmniej wyraźne w wynikach z nauk przyrodniczych. który decyduje o osiągnięciach z różnych przedmiotów szkolnych. że są po prostu słabsze z chemii niż uczniowie. że z powodu względnie dużej swobody w wyborze materiałów i metod nauczania przedmioty te wciąż są nauczane w nieskuteczny sposób. jednak powód podawany przez nauczycieli był stricte związany z zachowaniem. jest osiągany poprzez doradztwo zawodowe. którą badanie uwydatnia. w jednej trzeciej krajów europejskich funkcjonuje zasada automatycznego przechodzenia z klasy do klasy na poziomie szkoły podstawowej. Co się tyczy mate- matyki. zatem aby skutecznie wspierać uczniów. tzn. tj. że dziewczyny rozwiązują testy równie dobrze jak chłopcy w niemal wszystkich państwach. aby wybierali zawody opiekuńcze. że rodzice. Kolejną kwestią. a chłopców za bardziej pewnych siebie i zdolniejszych. że tylko w niewielu miejscach jest on zintegrowany w ogólnokrajowe strategie. kształcenie młodzieży świadome i wyczulone na potencjalne problemy związane z płcią. Stereotypy na temat płci mogą być wzmacniane lub osłabiane (na szczęście!) poprzez podręczniki szkolne. co pomaga im w rozpoczęciu studiów wyższych. które są skierowane na chłopców lub mają pośredni wpływ na nich. tj. że są one zbytnio skoncentrowane na dziewczętach. Na czym te gorsze wyniki polegają? Najwcześniejsze różnice w osiągnięciach pomiędzy chłopcami i dziewczętami zarysowują się w nawarstwianiu się zaległości w nauce i powtarzaniu klas. Z kolei Turcja jest wyjątkiem – tutaj większość osób zbyt szybko kończących przygodę z nauką stanowi płeć piękna. tzn. nieliczne mogą się poszczycić jednak narodową polityką zwalczającą stereotypy płci w szkole. uczennicom wydaje się. a z czytania – dziewczęta. że w wielu państwach brak równości płci jest przedmiotem troski. w swoim raporcie sieć Eurydice przyjrzała się programom nauczania. że działania mające za zadanie zmniejszenie przepaści między płciami skupiają się głównie na słabych wynikach w nauce chłopców. są podobnie zainteresowani przyrodą i są tak samo skłonni do studiowania tych przedmiotów i poszukiwania pracy w branżach powiązanych w jakiś sposób z naukami przyrodniczymi. że zwalczanie stereotypowych ról płci może być skuteczne wyłącznie. jeśli chodzi o najsłabsze wyniki z matematyki i nauk przyrodniczych w większości badanych krajów. na przykład równe traktowanie. takie jak wybór zawodu i kariery. Status społecznoekonomiczny jest bardziej wpływowy w tym zakresie. W zależności do proporcji pytań otwartych i pytań wielorakiego wyboru. Ostatnimi czasy sporo się mówiło o tej idei w wielu miejscach w Europie. równe możliwości. badania przeprowadzone w wielu krajach dowodzą. oraz miejsca te pomagają dziewczętom podnieść pewność siebie i zachęcają chłopców do wzmożonej pracy. a nie na uczennice. jak używają oni płci do organizowania i klasyfikowania w pracy szkolnej. Rumunii i Czechach proporcja chłopców i dziewcząt rzucających szkołę jest taka sama. a z kolei uczniów zachęcają do niezależności i indywidualizmu. a nie uczennice.COM.GAZETASZKOLNA. ale przede wszystkim pochodzenie rodzinne. Niestety. To uczniowie. Należy tutaj pa- miętać. bardzo mało jest inicjatyw informujących o sprawach równości płci i jeszcze mniej uwagi poświęca się zaangażowaniu rodziców uczniów w promowanie równouprawnienia w edukacji. które mają za zadanie poprawić umiejętności czytania u chłopców oraz pomóc dziewczętom w osiągnięciu lepszych wyników w matematyce i naukach przyrodniczych. najczęściej mają zaległości i to właśnie chłopcy w większości przypadków (ok. jaką są oddzielne szkoły dla chłopców i dziewcząt. ponieważ takie wytyczne mogłyby pomóc w rozprawieniu się ze stereotypami płci w zakresie zainteresowań i nauki. Z tego powodu pozwalają chłopcom na wybryki. Te działania można podzielić na cztery grupy: (1) ogólne próby poprawienia wyników chłopców. uczniowie obu płci osiągają podobne wyniki w czwartym i ósmym roku obowiązkowej nauki w większości państw. Jedynie w Bułgarii. Choć zalety i wady powtarzania klasy są kwestią sporną. a nie zachęca się wystarczająco chłopców. podważanie tradycyjnych ról płci. Co się tyczy przygotowania do życia w rodzinie i wychowania seksualnego. wyniki z testów mogą podkreślać różnice płci bardziej lub mniej. tyle ram polityki w zakresie równouprawnienia płci w oświacie – począwszy od zupełnego braku działalności politycznej. że są bardziej skłonni upominać.

a w znacznie mniejszym stopniu na tej pionowej. do 86% na Łotwie. Jak widać.in.milata@gazetaszkolna. Badacze Eurydice podkreślają jednak.sxc. że młode kobiety i mężczyźni wybierają różne kierunki studiów – mało kobiet decyduje się na inżynierię i budownictwo (25% absolwentów tych kierunków to kobiety) czy na matematykę. jest opanowanie zawodu nauczyciela przez kobiety. jednej trzeciej państw europejskich nauczające kobiety stanowią pomiędzy 45-56% pedagogów. zdrowie i opieka). jest bardziej świadomy złożoności tego zagadnienia i może w miarę swoich możliwości uczynić niejedno. tym większa jest liczba nauczycielek. Zresztą zaledwie w siedmiu obszarach na naszym kontynencie funkcjonują publiczne oddzielne szkoły dla różnych płci: w Szkocji działa 1 taka szkoła. że ich rozwój i satysfakcja są wysoko cenione w szkole. na dodatkowym poradnictwu dla młodych nauczycielek uniwersyteckich oraz na tworzeniu przyjaznych warunków dla doktorantek. które zostały matkami. tj. można zauważyć powolny wzrost liczby kobiet wśród pracowników uniwersytetów. tzn. aby zaradzić segregacji pionowej w szkolnictwie wyższym. To utrudnia przedstawicielom płci przeciwnej angażowanie się w upragnione kierunki studiów bez kwestionowania kultury i grupy dominującej oraz własnej tożsamości. aby obecni i przyszli nauczyciele otrzymali właściwe szkolenie z zakresu problematyki społecznej i kulturowej tożsamości płci. Zjawisko to polega na tym. Segregacji poziomej zapobiega również odpowiednie doradztwo zawodowe w szkołach średnich. Z pewnością każdy. W szkole podczas nauki pedagodzy mają możliwość stymulowania uczniów do myślenia krytycznego i kwestionowania stereotypów na temat płci. jednak proporcja kobiet do mężczyzn zmienia się w zależności od poziomu edukacji – im młodsze dzieci. z opieką. Z czego wynika fakt. w podstawówkach naucza większość kobiet: od 65% w Grecji do 95-98% nauczycielek w Słowenii. Różnice w wyborze studiów mogą nawiązywać do interpretacji przypisanych ról płciowych. www. żeby systemy oświaty zadbały o równe szanse dla wszystkich. lecz jednocześnie w wiele krajach UE brakuje całościowej strategii skutecznego działania w tym obszarze. że tradycyjnie takie szkoły uważa się za lepsze. że kierowanie szkołami pozostaje w dużym stopniu w gestii mężczyzn i niestety brak jest jakichkolwiek rządowych inicjatyw zachęcających do większej równowagi płci w tym zakresie. tj. niektóre dziedziny są uważane za typowo męskie (inżynieria. w Walii – 7. w których zawód nauczyciela cieszy się wielkim prestiżem. kto przeczytał z uwagą ten artykuł. istotne jest zbieranie i analizowanie aktualnych danych na temat obecnych schematów płci.. Po drugie. Na podstawie zebranych danych raport Eurydice pokazuje. technikum czy liceum. W wielu krajach wprowadzenie koedukacyjnego systemu szkolnictwa uważa się za krok naprzód w kierunku równości płci. Dlatego tak ważne jest. jak poprawiono reprezentację kobiet na stanowiskach kierowniczych. że biorąc pod uwagę szybkość zmian w relacjach płci. nieodzowna jest pomoc rodziców w promowaniu równości płci w szkole. a mało mężczyzn idzie do kolegiów nauczycielskich (80% absolwentów tych wydziałów w krajach członkowskich UE to kobiety) czy na socjologię. przedsiębiorczość i prawo (wśród absolwentów tych kierunków kobiety stanowią nieznaczną większość). a nie mężczyzn. aby zidentyfikować istniejące różnice płci i inne dodatkowe czynniki takie jak pochodzenie społeczne i kulturowe. także tą wczesnoszkolną. te z najwyższymi osiągnięciami. Ostatnią sugerowaną strategią jest włączenie równości płci jako nowego kryterium w ewaluacji szkół i w zapewnianiu funduszy dla szkolnictwa wyższego. są to zazwyczaj szkoły wyznaniowe: katolickie. Po pierwsze. protestanckie i muzułmańskie. W wyższej edukacji można z kolei wprowadzić parytety niezbędne. że nauczyciele pomagają dzieciom i młodzieży w rozwinięciu ich pojmowania ról płciowych. szkoły te można odnaleźć w prywatnym sektorze oświaty w prawie wszystkich państwach. po które sięga uczeń w szkole.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 5 Siódmą z kolei rzeczą. jak na przykład w Finlandii. i jednocześnie prób propagowania większego udziału kobiet na kierowniczych stanowiskach w szkołach. ponieważ takie działanie uważa się za korzystne dla promowania równouprawnienia. zjawisko występujące w niektórych państwach dotyczy przede wszystkim szkół średnich: techników i zawodówek. a inne za kobiece (edukacja. i jest profesją dobrze płatną. a jeszcze gorzej dla kobiet wygląda sytuacja w stopniu profesora. w Grecji – 27. co zniechęca mężczyzn do podejmowania takiej pracy. że skala rozmaitych inicjatyw na rzecz równości płci w edukacji jest całkiem spora. Zatem ważne jest. nauki przyrodnicze). W wielu krajach przeprowadza się rozmaite inicjatywy mające na celu zachęcenie młodych kobiet do wyboru dziedzin męskich (na przykład polska akcja „Dziewczyny na politechniki” czy austriacka „Frauen in die Technik” [niem. Pytania do autorki prosimy kierować pod adres: a. Po czwarte. i tak i tak kobiety stanowią większość grona nauczycielskiego w szkolnictwie obowiązkowym. Niezwykle ważne jest też. że utrzymanie takich szkół nie jest ekonomicznie opłacalne. na którą zwracają uwagę eksperci Eurydice. a niekiedy i dziewcząt. Kolejnym rodzajem zalecanych działań jest wspomaganie szkolnych subkultur. Segregacja pionowa odnosi się do pojęcia tzw. lokalne i same szkoły powinny podjąć badania nad zjawiskiem słabszych osiągnięć szkolnych. przez co nawiązuje do tradycyjnej roli kobiet. Jeszcze inne. czyli zjawiska zmniejszającej się liczby kobiet na uczelniach wyższych z każdym stopniem naukowej kariery. który zrobiono tak naprawdę mniej niż 50 lat temu. zwalczały stereotypowe myślenie oraz pozwoliły dzieciom i młodzieży na odkrycie własnej tożsamości. szara rzeczywistość pokazuje. Łotwie i Litwie. W procesie ewaluacji moderatorzy mogliby się przyjrzeć na przykład. na Wyspach Brytyjskich oddzielne placówki cieszą się sporą popularnością. choć jest tu już więcej mężczyzn. Zaledwie w jednej trzeciej unijnych krajów podjęto kroki. Ponowne wprowadzenie oddzielnych szkół zatem nie wydaje się być w ogóle atrakcyjną propozycją dla części Europejczyków.pl . że choć dana placówka nie jest oficjalnie wyłącznie dla chłopców czy dziewcząt. Lecz w państwach. tj. naukowcy przekonują. Na poziomie szkoły niższej średniej. wypadania z systemu edukacji. Zatem władze krajowe. które mogą rozwiązać kwestie równości płci w oświacie. w której uczniowie mogą pracować spokojnie bez obawy przed wyśmianiem. krok. aby promowały zatrudnianie kobiet naukowców. za wyjątkiem Turcji. Dzięki sprawozdaniu Eurydice „Różnice płci w wynikach edukacyjnych” mogliśmy zobaczyć. Trzeba jeszcze zauważyć z drugiej strony. Czechach. „Kobiety w inżynierii”]). jak i poszczególne projekty zajmujące się problematyką równości płci. Ta tendencja jest jeszcze bardziej klarowna w szkolnictwie wyższym – w połowie badanych krajów mniej niż 40% Nauczyciele to nadal rzadkość w szkołach Eksperci w sprawozdaniu „Różnice płci w wynikach edukacyjnych” wyszczególnili na koniec najważniejsze rodzaje działań. ale praktycznie brak jest działań na rzecz wyboru kobiecych kierun- ków przez mężczyzn. Widać wyraźnie. istotne tutaj. w Luksemburgu. osłabienie antyszkolnych nastrojów wśród części chłopców. Zaleca się również podjęcie prób przyciągnięcia większej liczby mężczyzn do zawodów związanych Fot. aby uczniowie mieli świadomość. Z kolei na poziomie szkoły wyższej średniej. Włoszech. polskiego gimnazjum. jak m. że na szczęście od 1998r. odsetek nauczycielek wynosi od 52% w Lichtensteinie. aby promować równouprawnienie płci. relacji pełnych szacunku i braku dyskryminacji. w Republice Irlandii – 120. należy wyeliminować stereotypy płci z podręczników i wszelkich materiałów. liczba nauczycielek wyraźnie spada – w ok. Zwłaszcza w Anglii szkoły elitarne. są zarazem szkołami tylko dla uczniów jednej płci. Pomimo tego że publiczne oddzielne szkoły dla chłopców i dziewcząt nie są powszechne w większości krajów. osób pracujących na uczelniach to kobiety. zalet i zainteresowań bez względu nad tradycyjne role płciowe. tzn. Płeć piękna stanowi zdecydowaną większość nauczycieli w szkole podstawowej i gimnazjum. To sugeruje. zarówno w ogólne działania. że praca nauczyciela mocno kojarzy się z pojęciem opieki nad dziećmi. wykluczenia społecznego. w Północnej Irlandii – 77. Oprócz tego. Działania te polegają na finansowym wsparciu uniwersytetów. Musimy sobie zdać sprawę z tego. „szklanego sufitu”. nauki przyrodnicze i informatykę (40% kobiet). gdyż jest to kluczem do zmian w percepcji tego zagadnienia w szkole. na Węgrzech. że taka tendencja łączy się nierozerwalnie z wyborem kariery determinowanym stereotypem płci. tradycyjnie aplikują i uczęszczają do niej głównie uczniowie lub uczennice. tworzenie przyjaznej szkolnej atmosfery. Rekomendowane strategie polegają na propagowaniu bardziej dojrzałego zachowania i pozytywnej postawy wobec nauki. Niezbędne jest oczywiście rozwinięcie i utrzymanie dobrych relacji między nauczycielem i uczniem. W zakresie organizacji nauczania adekwatnym pomysłem jest wprowadzenie obowiązkowego uczestnictwa dla wszystkich uczniów w przedmiotach typowo kobiecych i męskich lub ograniczenie uczniom możliwości wyboru przedmiotów. Kiedy rodzice są zaangażowani w pracę szkoły. a w Anglii – ponad 400. We wszystkich krajach Europy. że edukacja jest potężnym narzędziem do przeprowadzania zmian w postawach i zachowaniu. aby otrzymać dotacje na uczelnie. wagarowania itd. Przyszli i obecni nauczyciele i dyrektorzy powinni otrzymać praktyczne rady na temat promowania równości płci i poprawienia specyfiki szkoły.com. jak i do powszechnego uznania wartości kojarzonych z określonym przedmiotem studiów. Segregacja pozioma oznacza. że strategie na rzecz równości płci w szkolnictwie wyższym koncentrują się przede wszystkim na segregacji poziomej. co wynika z tego. na Malcie – 25. Dzięki temu będą mogli oni pomóc w przełamaniu stereotypowego myślenia o płci w szkołach.hu oddzielnych szkół dla chłopców i dziewcząt nie doszły do jednoznacznych wniosków odnośnie poprawiania osiągnięć uczniów i uczennic. Musimy pamiętać. że tak dużo kobiet zostaje nauczycielkami w podstawówkach? Wiele osób wskazuje na niskie pensje i brak możliwości rozwoju kariery jako coś. statystycznie wciąż przeważają kobiety w roli nauczycieli. Już na poziomie studiów doktoranckich kobiety nie stanowią połowy absolwentów (w UE 44%). młodzież wiele zyskuje także w tym zakresie.

PL Problem belfra z rekolekcjami: „Nie chcę. Według przepisów nauczyciel ma obowiązek doprowadzić uczniów do kościoła. odwiedziny bliskich skrócone do 15 minut. serię wykładów pt. bezpodstawne zamykanie pacjentów na wiele tygodni w izolatce. którzy mogą wziąć udział w rekolekcjach. lodowaty prysznic za niesubor- dynacje. Dodatkowe zamieszanie wprowadziło zarządzenie dyrektora szkoły. Wcześniej jednak prokuratura. aby zostali na naukach w kościele. Z 51-proc. wprowadzającą m.14 zł więcej niż w tym roku).COM. osobowych i pospiesznych. jest to. zamierza kupić prezenty swoim dzieciom. że nie mogą odmówić i chodzą do kościoła. Od 1 stycznia 2011 r. zakaz spożywania własnego jedzenia. Wykłady obejmują szeroki zakres materiału – począwszy od organizmów beztlenowych. Organizowane są również wykłady z ję- zyka polskiego. aby prezenty były miłą. roku życia. dla studentów będzie obowiązywała przy przejazdach jednorazowych w pociągach ekspresowych. gdzie trzeba wykazać się znajomością prawa. którzy zadeklarowali. ale również i nauczyciele. wszyscy się łapią za głowę. ulgi skorzystają też studenci posiadający bilety miesięczne imienne na autobusy zwykłe i pospieszne publicznego transportu zbiorowego. aż po zagadnienia związane z człowiekiem. Daje to wiedzę z zakresu prawa. by nauczyciele byli w kościele na rekolekcjach – opowiada nauczycielka z „elektryka”. Bronisław Komorowski obiecał. od przyszłego roku przy dzieleniu subwencji oświatowej nie będzie uwzględniana liczba etatów nauczycieli przebywających na urlopach bezpłatnych i urlopach wychowawczych. 25 osób – dziewcząt i chłopców – w wieku od 13 do 18 lat. Uczniowie przypominają sobie wszystkie układy. że sprawa podwyższenia ulg wróciła podczas tegorocznej kampanii prezydenckiej. Korzystają na tym nie tylko uczniowie. Uniwersytet Medyczny z kolei „pod opiekę” bierze ewentualnych przyszłych lekarzy. bo. co ustali prokuratura” – mówi pomorski lekarz wojewódzki. Krystyna Szumilas. I tak np. Przez mnożenie kosztów studiowania zniechęca się osoby potencjalnie zainteresowane podwyższaniem swoich kwalifikacji zawodowych przez kontynuację nauki na studiach wyższych” – argumentowało wtedy MF. w godzinach lekcyjnych. Ale to już przesada. którą łatwiej jest zrozumieć poprzez przykłady. aby nauczy- ciele potraktowali rekolekcje jako próbę przed obchodzonym za rok jubileuszem 50-lecia szkoły. „Konieczność ponoszenia wysokich opłat za dojazdy do uczelni i z powrotem stanowi dodatkowe ograniczenie w dostępie do usług edukacyjnych. w którym prosi wszystkich nauczycieli. odpowiada też za odprowadzenie ich z powrotem do szkoły. anonimowo zawiadomiło kilka osób z personelu me- dycznego i porządkowego szpitala.) kieruje się zaś przede wszystkim pragnieniem. Zdecydowana większość respondentów pragnie pomóc Mikołajowi – kupując dla swoich pociech prezenty gwiazdkowe. choć niekoniecznie praktyczną niespodzianką. przywrócone zostaną 50-procentowe zniżki na przejazdy dla studentów. wszyscy się modlą. dręczenie i zastraszanie – tak – można powiedzieć – torturowano dzieci w szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. Przypomnijmy. Nie musi brać udziału w samych rekolekcjach. Wydział Prawa i Administracji UŁ zorganizował m. i przysługiwać będzie do 24. aby odpowiadały one ich życzeniom. wzrosną one do 51 proc. ale mimo to niektórzy twierdzą. „Ja wiem. Teraz. Jak podkreśla. roku życia. co ósmy respondent (13 proc. Wyłączenie nauczycieli będą- cych na urlopach wychowawczych i bezpłatnych nie powoduje istotnej zmiany tej struktury” – wyjaśnia dla PAP wiceminister edukacji. Resort finansów napisał w uzasadnieniu do takich zmian.in. finansowy standard A wyniesie 4699. zapewne ze strachu o posadę… Czy to są ludzie? Bolesne zastrzyki z soli fizjologicznej. na które czekają przede wszystkim dzieci. Dzięki temu uczniowie mogą skonfrontować swoje wyobrażenia z rzeczywistością. Projekt budzącego niepokój rozporządzenia został bez zastrzeżeń uzgodniony na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. że my żyjemy w państwie kościelnym. odbywają się w ciągu dnia. Już jako prezydent powtórzył. że w ciągu pierwszych 500 dni jego prezydentury. Zwykle jest tu ok. Poszczególne wydziały obejmują patronatem klasy o interesujących je profilach i organizują dla nich wykłady. Z kolei ulga dla młodzieży szkolnej korzystającej z imiennych biletów miesięcznych wyniesie 49-proc. która już ponad pół roku temu otrzymywała informacje o nieprawidłowościach w szpitalu psychiatrycznym dla nieletnich w Starogardzie Gdańskim – jak ustaliło TOK FM – w czerwcu umorzyła postępowanie. Pod koniec czerwca. Dla ponad jednej czwartej (27 proc. Jest to inna forma przedstawienia materiału ze szkolnych podręczników. trafiają tu na obserwację i leczenie dzieci z zaburzeniami psychicznymi lub emocjonalnymi skierowane przez sąd. jeszcze przed wyborami parlamentarnymi.53 zł – o 335. a blisko połowa (45 proc. ale muszę” „Gazeta Wyborcza”: W gorzowskim „elektryku” rekolekcje. wyższe ulgi dla studentów na przejazdy pociągami i autobusami. Taki zapis znalazł się w projekcie rozporządzenia o sposobie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w 2011 r. Łapanie licealistów Każdy student na wagę złota… Uczelnie łódzkie rozpoczęły już polowanie na licealistów…Wychodzą z inicjatywą do poszczególnych LO.6 aktualności WWW. czekamy na to. Każda szkoła ponadgimnazjalna może zwrócić się do uczelni z prośbą o zorganizowanie wykładu na wybrany temat. Po wy- kładach uczniowie mają możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach w laboratoriach. „Przy podziale subwencji bierzemy pod uwagę strukturę awansu zawodowego nauczycieli. studenci będą mieli 51-proc. „Jestem niewierząca. Co „pod choinkę”? Wielkimi krokami zbliża się Wigilia. z którymi będzie spędzała Wigilię. Jako młody nauczyciel. ale nie wyobrażam sobie stanąć przed dyrektorem i powiedzieć: „odmawiam udziału w rekolekcjach". Przypomina mi to czasy. starający się o awans. Polaków. ulga w wysokości 51 proc. że w tym roku zaopatrzą się w upominki świąteczne dla najbliższych. wielogodzinne stanie na baczność. Jak wynika z grudniowego sondażu CBOS. Zgodnie z nowymi przepisami. Mniej więcej. Oddział istnieje prawie dwa lata. .) podaruje coś również najmłodszym członkom dalszej rodziny. że nikomu nie nakazywał udziału w rekolekcjach… Inaczej mówiąc. czyli uczniów klas biologicznochemicznych. a także w miejscowościach znacznie oddalonych od miejsca ich zamieszkania. Skądinąd wiem. nikt nie odważy się odmówić” – mówi inny nauczyciel. Prezydent podpisał ulgi komunikacyjne dla studentów Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę okołobudżetową. „Wśród nauczycieli są osoby niewierzące i innych wyznań. choć nie ma nakazu. wolę nie podpadać.). kilka dni przed rozpoczęciem ciszy wyborczej. że dyrektorowi zależy na tym. aby były one praktyczne (56 proc. Analogiczna ulga obejmie też przejazdy w pociągach osobowych i pospiesznych na podstawie imiennych biletów miesięcznych. „To jest po prostu sprawa kryminalna.) bardzo ważne. kiedy „dobrowolnie i radośnie” gnaliśmy młodzież na pochody pierwszomajowe” – twierdzi inna nauczycielka. Dyrektor szkoły Stanisław Jodko tłumaczy. „Analiza prawa karnego na podstawie bajek i legend”. Dyrektor proponuje. W przyszłym roku kwota subwencji oświatowej przypadająca na jednego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych szczeblach samorządów wzrośnie w porównaniu do roku 2010 średnio o około 7. co się nam najbardziej podoba. Wszystkie ulgowe uprawnienia będą przysługiwały studentom do 26. przy zakupie gwiazdkowych podarunków dla młodszych członków rodziny. historii i innych przedmiotów. że ich celem jest wyrównanie szans edukacyjnych osób studiujących w różnym trybie. Jest to przydatne na maturze z WOS-u.GAZETASZKOLNA. także anonimowo. Ci też będą brać w tym udział. że od 1 stycznia 2011 r. Co rzutuje na subwencję Według planów Ministerstwa Edukacji Narodowej. władze lokalne i wojewódzkie. aż 84 proc.in. w stosunku do całej grupy nauczycieli jest to niewielka kwota i nie rzutuje w sposób istotny na ostateczny podział subwencji. jak we wszystkich szkołach. O torturowaniu dzieci dyrekcję szpitala. ulgę na przejazdy publicznymi środkami komunikacji.7 procent (tzw. Kupując dzieciom prezenty pod choinkę Polacy zdecydowanie najczęściej kierują się tym. a wraz z nią Święty Mikołaj z prezentami.

że jest się ocenianym. to bardzo ułatwia zapamiętywanie. refreny). Praca nad oralizacją (uustnieniem) tekstu pisanego. improwizacja). Niestety. można opowiadać o czymś. Warsztaty kończymy. Młodzież uczy się słuchać innych. powtarzalność. otwierające głos. śpiewać razem.chowaniec@gazetaszkolna. jak ważne jest opowiadanie w szkole i jak się go nauczyć rozmawiam z Jarkiem Kaczmarkiem – opowiadaczem. barwa.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 7 Niech popłynie opowieść Wprowadzenie języka opowieści zamiast języka wykładu przez nauczycieli zacznie ułatwia przyswajanie wiedzy. Kojarzy się z tym. to łączy zarówno lekcję polskiego. Opowiadacz musi być też animatorem kultury. Praca z rytmem i muzycznością historii („rozśpiewywanie opowieści”). szczególnie kiedy pracuje nad swoimi opowieściami. To obrazowanie słowem. To nie są bezpośrednie adaptacje. Opowieść nie może być za długa ani nużąca. którą mógłby zajmująco opowiedzieć. muzyki i tekstów piosenek. animatorem kultury ze Stowarzyszenia Opowiadaczy grupa Studnia O. Przebieg warsztatów można obejmuje takie elementy jak: 1. to osłuchiwanie się z językiem. Pokazujemy rezonatory. Na prezentowane przez nas opowieści przychodzi wielu młodych ludzi. nie można recytować tekstu na pamięć. w przeciętej polskiej szkole opowiadanie ucznia jest odpowiadaniem.Warsztat pracy z parametrami głosu (natężenie. to sam musi zacząć opowiadać – o tym. Budowanie kontaktu z publicznością (obecność. Zawieszamy historię a nauczyciele mają ją dokończyć. Opowiadamy klasyczne bajki Andersena czy braci Grimm. Po co? Na przykład Iliada czy Odyseja są wymagającymi lekturami. to odbiór jest natychmiastowy. że teraz młodzi ludzie tylko siedzą przed komputerami i interesuje ich tylko kultura obrazkowa. Małgorzata Litwinowicz z naszej grupy śpiewa Adama Mickiewicza przy akompaniamencie liry korbowej. Muzyka. nie tylko bombardować słowami. interakcja. że to nieprawda. Opowiadanie ułatwia zapamiętywanie? Jeśli opowieść ma energię. Trzeba pobudzić wyobraźnię. 7. Zaczynamy od opowieści. Praca nad wizualizacją historii (ćwiczenia rozbudzające wyobraźnię). żeby stworzyć atmosferę opowiadania. Każdy jest opowiadaczem? Nie każdy. klaskać.pl REKLAMA . 5. Można coś opowiadać. to sam musi zacząć opowiadać. a z moich doświadczeń wynika. Opowiadanie to nie powtarzanie fraz zapamiętanych z podręcznika. Przy nauce języków obcych opowiadanie też jest bardzo ważne. Kiedy opowiadanie nie ma mocy. Praca nad budową historii (podział na sekwencje. gitarzystą. Nie ma co się jednak oszukiwać. jeśli nauczyciel wymaga opowiadania treści lektury od dzieci. Opowiadanie jest też nauką słuchania. I wróćmy też do języka polskiego . Na jakiejkolwiek lekcji usiądźmy w kręgu i niech popłynie opowieść.com. jeśli nauczyciel wymaga opowiadania treści lektury od dzieci. Trzeba się dobrze zaprezentować. Przebrnięcie przez heksametr jest bardzo trudnym zadaniem. a zacząć opowiadać obrazami. Trzeba uwolnić się od tekstu. Opowiadanie znacznie to ułatwia. Trzeba opowiadać jakiś wątek. Natomiast wprowadzenie języka opowieści zamiast języka wykładu przez nauczycieli zacznie ułatwia przyswajanie wiedzy. Gdzie nauczyciel może nauczyć się opowiadania? Prowadzimy warsztaty opowiadania dla nauczycieli. Czy tworzycie opowieści na podstawie lektur szkolnych? Oczywiście. Co jeszcze przemawia w szkole za opowiadaniem? We wcześniejszych klasach. Plan opowiadania to też ważna rzecz. ROZMAWIAŁA: MARTA CHOWANIEC Marta Chowaniec: Czy młodzież lubi słuchać opowieści? Jarek Kaczmarek: Stale słyszy się. w przedszkolu umiejętność opowiadania bajki powinna być podstawą. trzeba dać chwilę oddechu. Prowadzimy ćwiczenia rozgrzewkowe. Ułatwia przyswajanie słownictwa. np. ale każdy może opowiadać! Każdy ma w sobie historię. Warto porozmawiać chwilę między opowieściami. to uczymy ich rytmicznie powtarzać konkretne frazy. Bajki robotów Stanisława Lema dostarczają nam mnóstwo inspiracji. przygotowałem sympozjum greckie. 2. Ustawienie głosu jest podstawą. intensywność. przeponę. Przygotowaliśmy też projekt na podstawie Odysei Homera. ale nasz własny sposób przekazywania literatury poprzez opowiadanie. nie ucząc się jej „słowo w słowo”). Ćwiczenie ustnej pamięci (jak zapamiętać opowieść. żeby każdą lekturę opowiadać. Kiedy sam byłem w liceum przez rok miałem lekcje ze świetnym fizykiem opowiadaczem i do teraz pamiętam jego lekcje. Nie ma co się jednak oszukiwać. Zaraz po studiach pracowa- łem jako nauczyciel języka polskiego. różnice miedzy ustną opowieścią i tekstem pisanym. 3. 4. tempo). wyczucie muzyczności słowa pełni też bardzo dużą rolę. kiedy nauczyciele sami opowiadają własne opowieści. Jak to w praktyce wygląda? Kiedy prowadzimy warsztaty opowiadania nauczycieli.na języku polskim nie polega też to na tym. Ważne jest poczucie rytmu. Pytania do autorki prosimy kierować pod adres: m. autorem opowiadań. historii czy filozofii. sami opowiadamy. bo widzi się znudzone miny ludzi. 6.

w liceach ogólnokształcących to 24.. czy też matura okazała się dużo trudniejsza niż poprzednia? Przyczyny tej sytuacji są złożone i co istotne nawarstwiają się już od wielu lat. Podkreślają też. Telefon zaufania dla dzieci Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci – 116 111 – działa już dwa lata. że z nauczaniem matematyki w polskich szkołach jest wyraźnie gorzej niż z innymi przedmiotami.plasujemy się na piątej pozycji na 24 badane kraje. że zginął im piesek… To pokazuje. rozmów dotyczy zdrowia fizycznego. 116 123 – telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych. terapeuci. Związek opowiedział się za utrzymaniem obecnie obowiązujących terminów. że w wielu przypadkach od państw z czołowych miejsc w tabelach dzieli nas przepaść. dużo gorzej wypadamy jednak w analizach dotyczących sytuacji materialnej – 21 pozycja.. niezależnie od operatora są bezpłatne.od tych najczarniejszych. ponieważ stanowi on niepokojący sygnał zarówno dla uczniów.) i w szkole (5. poinformował o wynikach zorganizowanej w listopadzie. Aby porównać ze sobą kraje ujęte w raporcie. alkoholizm rodziców. próbnej matury z matematyki. nieudanych prób połączenia jest dziesięć razy więcej. Prowadzi go Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) przy wsparciu Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Najgorzej na tegorocznym próbnym egzaminie poszły zadania wymagające przeprowadzenia dowodzenia. zakończy się tym. że nauczyciele i uczniowie otrzymają jedynie informacje o punktowych osiągnięciach. w których należało wykorzystywać rachunek prawdopodobieństwa. odczytujemy jako votum nieufności wobec samorządu terytorialnego” – czytamy w stanowisku ZPP. pracownicy socjalni.5 proc. Z uwagi na brak pieniędzy arkusze z udzielonymi odpowiedziami nie trafią do szkół. Nierówne szanse polskich dzieci „Wykluczone dzieci” – taki tytuł nosi najnowszy. Najwięcej rozmów dotyczy problemów z rówieśnikami (24 proc. relacji z rodzicami (10 proc. niezliczone historie . zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Ośrodek Rozwoju Edukacji. że zagrożone jest życie lub zdrowie konsultanci kierują sprawę do policji.5 proc.87 pkt. czy uczniowie są tak słabo przygotowani. Słabego wyniku próbnej matury nie należy demonizować – zaznaczają eksperci.do tego czasu rodzice sześcioletnich dzieci decydują. jak i dla nauczycieli. ma przed sobą długą drogę do wyrównania szans marginalizowanych dzieci.in. że zdecydowana większość uczniów zda- ła. Polska była jednym z pierwszych krajów.). jak przemoc domowa. W tych godzinach czynne są cztery linie.in. Im niższa wartość. edukacji i zdrowiu i pokazuje. jakie stawia UNICEF brzmi „jak daleko poniżej średniej?”. to przesunięcie daty objęcia sześciolatków obowiązkiem szkolnym na wrzesień 2020 r. w technikach – 14. Prenumerata Gazety Szkolnej 2010/2011 . a 2. oraz postaw pro zdrowotnych dzieci. Jest to wynik wyraźnie gorszy niż w 2009 roku. najgorzej Grecja. samorządy lokalne podjęły wszelkie działania konieczne do przystosowania obiektów szkolnych do nowych wyzwań. o czym pisaliśmy kilkakrotnie. 12 do 20. po zupełnie błahe… Dzieci dzwonią w sprawach „przerażająco strasznych”. do tych. Kiedy można mówić już nie o nierówności społecznej. Próbna maturę zdało 64 proc. Słaba próbna matura z matematyki Wicedyrektor CKE Mirosław Sawicki w trakcie konferencji „Rozwijanie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowych i technicznych. Pytanie.). Najlepsze wyniki osiągnęliśmy w obszarze edukacji .5 proc. samorządowcy się nie zgadzają Do Sejmu trafił poselski projekt. czy już przepaść nie do przebycia. Sygnalizują je także międzynarodowe badania m. wśród których są m. przedmiotem rozmów są poważne. z punktu widzenia dorosłych. kiedy to podobną próbę zdało 76 proc. czy chcą posłać je wcześniej do szkoły i na tym opiera się wszystko: nowa podstawa programowa. „Podważanie tych starań. W szczególnych przypadkach. czy jest to jeszcze dystans do pokonania. zrealizowanych połączeń. Zdecydowanie najlepiej w raporcie wypadają kraje skandynawskie: Finlandia i Dania oraz Holandia i Szwajcaria. który zaliczyło blisko 90 proc. w proch rozsypałby się cały pakiet reform wprowadzonych do oświaty przez rząd PO.38 pkt na 50 możliwych. które pokazują.) i seksualności (7. MSWiA. lecz o niesprawiedliwości? W takiej optyce Polska. Jak podkreśla. w projektach współpracy europejskiej”. Ale też dzwonią i w sprawach z błahych. choć nie wypada najgorzej na tle innych krajów OECD..6 proc. Meritum projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. psycholodzy. spośród 340 tys.77.8 historie Z ŻYCIA WZIĘTE Posłowie chcą zablokować sześciolatków. piszących uczniów. Wyeliminowanie niedostatków w wiedzy i błędów będzie tym samym jeszcze trudniejsze. że od 1 września 2012 będzie rok powszechnego pogorszenia się warunków nauczania w szkołach”. co Austria. w którym uruchomiono Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci. Jeszcze lepiej było na prawdziwym egzaminie w maju. Jak się wydaje. Kłopot sprawiały także zadania. Niemcy. którzy prowadzą ich przygotowania. Dało to w sumie ponad 200 tys. wykorzystywanie seksualne. ciąży. ucieczki z domu. który zakłada opóźnienie o osiem lat objęcia sześciolatków obowiązkiem szkolnym. rozmowy są anonimowe. jak wiele jest samotnych dzieci. Francja i Portugalia. a nawet. a dla nich bardzo ważnych. Przeciw propozycji poselskiej zdecydowanie opowiedział się Związek Powiatów Polskich. w tym w Polsce. Raport pokazuje nierówności społeczne wśród dzieci w rozwiniętych przecież krajach OECD Porównuje jaki dystans do pokonania mają najmniej uprzywilejowane dzieci w danym kraju. wymagające zaangażowania specjalistów. Średni wynik np. „Pozostawienie przez rząd jednostek samorządu terytorialnego samych sobie z problemem dostosowania obiektów oświatowych dla potrzeb sześciolatków. finanse edukacji. np. PISA. ale nie należy go również zlekceważyć. trudne sprawy. o to w końcu chodzi autorom pomysłu. próby samobójcze. dojrzewania (8 proc. 8. gdyż zawsze pew- na grupa dzieci plasuje się poniżej średniej. a może w ogóle niemożliwe. Kanada. związanych z przemocą i próbami samobójczymi. niewiele lepiej poszły zadania z geometrii wymagające wyobraźni i zaplanowania postępowania. jaki dystans dzieli je o dzieci znajdujących się na poziomie średniej krajowej. uczniów.. Wskazuje. Gdyby Sejm zaakceptował propozycję. Włochy i… USA. gdzie widać. Zespół tworzą 33 osoby – pracownicy i wolontariusze. Każdego dnia realizuje się średnio 350 połączeń. Powstaje pytanie. których powstanie zainicjowała Komisja Europejska. Najczęściej dzwonią gimnazjaliści (12-15 lat). Pozostałe to: 116 000 – numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci. W myśl obowiązujących przepisów wszystkie sześciolatki mają pójść do szkół 1 września 2012 roku . znajdujących się na poziomie średniej krajowej. w szczególności ich aktywności fizycznej (pozycja 20). które nie mają z kim się podzielić swoimi problemami.. Swój sprzeciw wyraził już Związek Powiatów Polskich. Projektodawcy uzasadniają swój pomysł brakiem przygotowania bazy obiektów szkolnych dla potrzeb sześcioletnich dzieci. a w liceach profilowanych – tylko 12. W świetle tych wyników należy tylko żałować. że skala niezbędnych nakładów na dostosowanie szkół wymaga od rządu uchwalenia specjalnego programu i przeznaczenia na te działania znacznych środków. Działa przez sześć dni w tygodniu od godz. uzyskując słabe wyniki. Różnice w poziomie życia dzieci występują w każdym kraju na świecie. UNICEF analizuje sytuację dzieci najmniej uprzywilejowanych w trzech obszarach: sytuacji materialnej. MEN oraz Polkomtela. Wszystkie połączenia.). Szczegółowa analiza wyników pokazuje. a jego linie ciągle są oblegane. to przyglądając się poszczególnym obszarom nietrudno zauważyć. Numer 116 111 jest jednym z grupy numerów interwencyjnych. dziewiąty już raport UNICEF dotyczący sytuacji dzieci w 24 krajach OECD. Choć w podsumowaniu badania znaleźliśmy się w tej samej grupie. tym mniejsze dysproporcje w poziomie życia dzieci. które państwa radzą sobie najlepiej z zapewnieniem równych szans swoim najmłodszym obywatelom.

bo i tematyka inna mają wystawy: Fot. Wystawy stałe to m. W styczniu 1956 r. dawne gry i zabawy. „Alka” i wielu innych harcerzy Szarych Szeregów innych są tłumnie odwiedzane na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Wraz ze zmieniającymi się funkcjami. model przedstawiający konstrukcję chaty. Kiedy taka potrzeba rekonstruktorzy wcielają się również w postaci o kilkaset lat starsze. Wojciecha Gersona. farbiarstwa. W 1936 r. wykonywanie biżuterii metalowej według wzorów pochodzących z epoki brązu. a także odtworzone wnętrze chaty biskupińskiej wraz z jej wyposażeniem. wikliniarstwa. tkanie kolorowych krajek metodami pradziejowymi. makietom i ilustracjom czytelnie ukazującym proces zmian. Są one adresowane raczej do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. przez pewien okres pełnił nawet funkcję więzienia.pl. W trakcie tej akcji ciężko ranny w brzuch został Maciej Aleksy Dawidowski „ Alek”. którego siedzibą jest dawny Arsenał. Działalność wystawiennicza muzeum to wystawy stałe i czasowe. która do polskiej historii przeszła jako akcja pod Arsenałem. Muzeum w Biskupinie formalnie stało się oddziałem Państwowego Muzeum Archeologicznego. Niewątpliwym atutem Państwowego Muzeum Archeologicznego są organizowane na jego terenie lekcje muzealne: lepienie z gliny naczyń według technik pradziejowych. zbudowanego na wyspie we wczesnej epoce żelaza. Adolfa Pawińskiego. 26 marca 1943 r. strzelanie z łuku i pokazy walk wojów. przewożonych z siedziby gestapo przy Alei Szucha do więzienia na Pawiaku. organizowana w czasie długiego weekendu majowego archeologiczna wioska – warsztaty archeologii doświadczalnej. Po zakoszeniu II wojny światowej do zbiorów muzealnych włączono eksponaty Muzeum Archeologicznego Warszawskiego Towarzystwa Naukowego im. Więcej zdjęć Muzeum. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie swoją działalność rozpoczęło w 1923 r. rzuty bojowym toporkiem. bicia monet a także obróbki kamienia.DALEKIE BLISKIE DALEKIE I IBLISKIE podróże 9 Muzeum w Arsenale Bohaterem naszego kolejnego spotkania będzie Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. W okresie międzywojennym dzięki staraniom dyrekcji i pracowników muzeum utworzono rezerwat archeologiczny w kopalni krzemienia w Krzemionkach Opatowskich. kołodziejstwa. oraz eksponaty będące do tej pory w rękach prywatnych: Józefa Przyborowskiego. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. bursztynu czy skóry. Z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie związana jest także grupa rekonstrukcji historycznych. groby pierwszych władców i dostojników Państwa Polskiego. Był świadkiem wielu ważnych wydarzeń polskiej historii. Poza festynem organizuje się tu szereg innych imprez: dawni siłacze i dawne sporty. „Alek” zmarł cztery dni później. Od wielu lat groby „Zośki”. To między innymi te osoby odtwarzały w bieżącym roku – gdy uroczyście obchodziliśmy 180 rocznicę wybuchu powstania listopadowego – sceny szturmu mieszkańców Warszawy na Arsenał nocą z 29 na 30 listopada 1830 r. „Orszy”. Uwolniono wówczas Janka Bytnara „Rudego” wraz z grupą 25 więźniów politycznych. Zbiory muzealne prawie w całości składały się z materiału archeologicznego pozyskanego w wyniku prac terenowych i tylko w niewielkim stopniu wzbogaciły je kolekcje Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Prehistorycznych. szlak bursztynowy. W okresie insurekcji kościuszkowskiej i powstania listopadowego ludność stolicy zdobywając Arsenał zaopatrywała się w niezbędne do walki uzbrojenie. arsenał był kilkakrotnie przebudowywany. bicie monet. Biskupina i opisanych w artykule rekonstrukcji znajdziecie Państwo na stronie www. opowieść o płacidłach. innymi „Pradzieje ziem polskich przestawiająca” pradzieje mieszkańców ziem polskich od starszej epoki kamienia – paleolitu do początków panowania Bolesława Krzywoustego. specjalizująca się w okresie napoleońskim. – Państwowego Muzeum Archeologicznego. jaki zachodził w wielu dziedzinach życia człowieka w kolejnych epokach wystawa jest przeznaczona dla odbiorców w każdym wieku. miała miejsce jedna z najważniejszych akcji Grup Szturmowych Szarych Szeregów. Dzielnymi wojami dowodził sam dyrektor – dr Wojciech Borkowski. a generałowie artylerii Paweł Grodzicki i Krzysztof Arciszewski… TEKST: RYSZARD WOŻNICA „Alfabet architektury romańskiej” i „ABC architektury gotyku”. tkactwa. Atrakcyjnymi elementami są również: makieta osady. przeciąganie liny. Kaliksta Jagmina.com.odn. Ten wczesnobarokowy budynek z wewnętrznym dziedzińcem został wzniesiony w latach 1638-1643 z rozkazu króla Władysława IV Wazy. we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim warszawscy muzealnicy organizują w Biskupinie zawsze w końcu września kilkudniowe festyny archeologiczne. Od 1995 r. rekonstrukcjom. wśród których znajduje się między innymi tor przeszkód. Wśród chłopców największym zainteresowaniem ciszą się rzecz jasna pokazy średniowiecznego uzbrojenia. odtwarzanie z modeliny paciorków szklanych.woznica@gazetaszkolna. w średniowiecznym skryptorium – poznawanie średniowiecznych kodeksów. Bogusława Wernera oraz Zygmunta Glogera. Pytania do autora prosimy kierować pod adres: r. Co roku zmianie ulega tematyka festynu. W wyniku odniesionych ran. Olbrzymie wrażenie na zwiedzających wywierają kopie romańskich Drzwi Gnieźnieńskich z przedstawieniami życia i męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha i Drzwi Płockich z XII w. Erazma Majewskiego oraz pochodzące z badań wykopaliskowych w Biskupinie.warszawa. początki Państwa Polskiego. Z okazji 600-lecia bitwy grunwaldzkiej można było zobaczyć pracowników i sympatyków muzeum powożących wozami husytów w trakcie inscenizacji w Czerwińsku nad Wisłą oraz na polach Grunwaldu. Dzięki licznym zabytkom. W 2010 r. zaś budową kierowali nie byle jacy fachowcy. Na wystawie prezentowane są fotografie z badań prowadzonych przed II wojną światową. Inny charakter. uczestnicy imprezy poznawali „Ruś znana i nieznana”. W okresie międzywojennym jego działalność poza klasycznym muzealnictwem obejmowała także ochronę zabytków archeologicznych znajdujących się na terenie Polski.pl Dzieci w czasie lekcji muzealnej W cześniej w tym samym miejscu w okresie panowania Stefana Batorego znajdował się szpital wojskowy. Dowództwo sprawowali Stanisław Broniewski „Orsza” i Tadeusz Zawadzki „Zośka”. życie ludzi w epoce kamienia. Na przykładach wyjaśnione są najważniejsze pojęcia i terminy architektoniczne związane ze średniowiecznym budownictwem oraz zaprezentowane najbardziej reprezentatywne obiekty romańskiej i gotyckiej architektury z terenów naszego kraju. chodzenie na szczudłach. wśród których wyróżnia się zdjęcie osiedla wykonane z balonu. Organizowane są również pokazy starożytnych technik – garncarstwa. arch. Osobna ekspozycja poświęcona Biskupinowi w przystępny sposób przedstawia kulturę i życie codzienne ludzi mieszkających na terenie osiedla obronnego. stał się siedzibą Archiwum Miejskiego. zabawek – grzechotek czy bóstw słowiańskich. a od 1958 r. autora Ekspozycja muzealna .

rosyjski. wyniki części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Pomi- . Dane te są znacząco niższe od innych grup społecznych oraz mieszkańców miast. że choć powoli. Zgodnie z rozporządzeniem (§ 149 b). że jednym z tych dwóch języków powinien być angielski – jeśli uczeń nie uczył się go w szkole podstawowej.) mieszkaniec terenów wiejskich.5 proc. który. Przyjmuje się. w przypadku części matematyczno-przyrodniczej – niespełna 1. tak jak na maturze. jako jeden z języków obcych. to jeszcze jest to wśród nich bardzo powszechne. niż ich rówieśników z miast do 20 tys. gimnazja) jest dla ucznia obowiązkowe. bowiem. uczniów gimnazjów z terenów wiejskich. Wynik części podstawowej języka obcego. co nie odbiega w zasadzie od średniej krajowej. hiszpański i włoski.. a od roku 2014 – ukraiński). a średnim wynikiem uczniów z miast pojawiają się dopiero w odniesieniu do miast powyżej 100 tys. to na terenach wiejskich taka możliwość właściwie nie istnieje. Co zrozumiale. jak i bardzo słabe. Co ważne. Stosownie do nowej podstawy programowej. W ciągu ostatnich 10 lat odsetek osób z wyższym wykształceniem wzrósł z 3. Za każdą z części egzaminu gimnazjaliści mogą uzyskać taką sama liczbę punktów: max 50. W przypadku części humanistycznej różnica ta wynosi niespełna jeden proc. W gimnazjum uczeń kontynuuje naukę tego języka oraz rozpoczyna naukę drugiego języka obcego. mieszkańców miast). a co jedenasty (9 proc. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zorganizował. w ramach. Od 2009 r. miasta do 20 tys. U OPRACOWANIE: ROMUALD TEJSZERSKI kach miejskich uczeń ma możliwość (pomimo tzw. Równie niewielkie różnice można zaobserwować pomiędzy gimnazjami wiejskimi. a gimnazjami zlokalizowanymi w miastach do 100 tys. WYNIKI Z CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ I MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ Porównując dane należy zauważyć. w skali całego kraju i ok. szczególny nacisk zostanie położony na wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. gdzie np. Jest wdrażana stopniowo: wprowadziła ona również znaczące zmiany w sposobie nauczania języków obcych. Zgodnie z jej założeniami. 21 proc. który jest obowiązkowy w jego szkole. w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych. Część podstawową będą zdawali wszyscy uczniowie.. Co jednak istotne i niepokojące: w miastach powyżej 20 tys. miasta od 20 do 100 tys. należy do zadań własnych gminy. Do 2009 roku egzamin gimnazjalny składał się z dwóch części: humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej. będzie brany pod uwag´ przy kwalifikacji do szkól ponadgimnazjalnych. do którego chce uczęszczać. Rosną również oczekiwania mieszkańców terenów wiejskich dotyczące docelowego poziomu wykształcenia własnych dzieci: 80 proc. a tym samym nie jest on. włoski. mieszkańców. Trzyletnia karencja na uwzględnianie wyników egzaminu z języka obcego w procesie rekrutacji w założeniu miała pozwolić szkołom na dostosowanie nauczania języków obcych do wymagań egzaminacyjnych i zrównać szanse uczniów z różnych typów szkół. więc. w roku 2002. uczniowie zdają trzecią część egzaminu – z nowożytnego języka obcego (angielski.PL Raport Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” Angielski „pod strzechą” – kolejny próg cywilizacyjny? 1 grudnia br.angielski. rosyjski. 2009/2010 i 2010/2011. który jest obowiązkowy w danym gimnazjum. francuski. W 2009 r. Analizę tę opracował EFRWP wraz z Fundacją NIDA. podobnie jak obecnie z części humanistycznej i matematycznoprzyrodniczej. mieszkańców odchylenie standardowe od średniej jest wyższe niż na terenach wiejskich.COM. podobnie jak szkól podstawowych. badanych deklaruje finansowanie dodatkowych kursów i korepetycji własnych dzieci.. EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA OBCEGO Przypomnijmy. struktura populacji zdających ze względu na wielkość miejscowości zamieszkania pozostaje właściwie bez większych zmian i kształtuje się następująco: wieś ok. W przypadku wyniku z części humanistycznej różnica wynosi ok. aby ich dzieci uzyskały wykształcenie wyższe. to jednak systematycznie zwiększa się poziom wykształcenia mieszkańców terenów wiejskich. 24 proc. Polskiej Akademii Nauk. mieszkańców. tak jak obecnie wynik części humanistycznej i matematyczno przyrodniczej. będzie brany pod uwagę przy rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2011/12. prowadzi program wspierania nauczania języka angielskiego w gimnazjach wiejskich – YOUNGSTER. Uczeń nie ma jednak. że musi przystąpić do niego każdy uczeń (słuchacz) kończący szkołę. możliwe jest porównywanie wyników uczniów z poszczególnych części egzaminu. W kilku przypadkach (np. że gimnazjaliści ze szkół wiejskich nie dość. (bo niepotwierdzoną statystycznie) hipotezę. Z kolei gimnazjaliści ze szkół wielkomiejskich uzyskują wyniki najlepsze.) rolnik. co oznacza. rok szkolny 2006/07 i 2007/08) wyniki osiągane przez uczniów z gimnazjów wiejskich są nawet nieznacznie lepsze.10 aktualności WWW. a uczęszczanie do obydwu typów szkół (podstawowe. a wśród nich przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. niemiecki. Raport powstał w wyniku zgromadzonych doświadczeń przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Raport ten jest próbą zwrócenia uwagi na występujące problemy. wyni- czestnicy debaty. pod wiele mówiącym tytułem „Angielski – czyja szansa?”. rejonizacji) wyboru gimnazjum. że zarówno w przypadku części humanistycznej. nie ma – na przestrzeni ostatnich pięciu lat – żadnej istotnej różnicy pomiędzy średnimi wynikami uczniów uczęszczających do gimnazjów wiejskich. mieszkańców. 20 proc. a uczniami uczęszczającymi do gimnazjów w miastach do 20 tys. ukraiński). mieszkańców. że egzamin gimnazjalny z nowożytnego języka obcego został wprowadzony od roku szkolnego 2008/09. jednym z warunków jej ukończenia i elementem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. jak i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. natomiast w części matematycznoprzyrodniczej – ok. że treść egzaminu gimnazjalnego oraz zasady oceniania są ujednolicone dla całej Polski. Prowadzenie gimnazjów. z nich chciałoby. w gimnazjum obowiązywać będzie nauczanie dwóch języków obcych nowożytnych (do wyboru . od roku szkolnego 2011/12. O ile jednak w większych ośrod- ku trzeciej części (językowej) egzaminu. Można nawet zaryzykować ostrożną. że uzyskują zazwyczaj gorsze wyniki. 20 proc. Pierwsze dysproporcje pomiędzy średnim wynikiem egzaminu gimnazjalnego uczniów z terenów wiejskich. technikum). brany pod uwagę przy rekrutacji do szkól ponadgimnazjalnych. której egzamin gimnazjalny będzie składał się z dwóch części: podstawowej oraz rozszerzonej. z tego aż 68 proc. miasta pow. Pretekstem do dyskusji i wymiany doświadczeń była publikacja raportu o różnicach w nauczaniu tego języka w małych szkołach gminnych i tych w miastach. Z uwagi na to.6 proc. niemiecki francuski. gimnazjalnym oraz zasadniczym zawodowym stanowią blisko 60 proc. że wynik egzaminu części trzeciej dla każdego ucznia pozostaje anonimowy – jest on przekazywany przez OKE dyrektorowi szkoły. wydawnictwem Macmillan i Stowarzyszeniem Fundamenty Silnego Państwa. za pomocą miar statystycznych. przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. mieszkańców terenów wiejskich (wobec 44 proc. deklaruje wolę dodatkowego finansowania edukacji własnych dzieci. ale jednocześnie są mocno zróżnicowani – są wśród nich zarówno jednostki wybitne.5 proc. gdyż przedmiot ten jest zdawany przez 78 proc. W dalszym ciągu jednak osoby z wykształceniem podstawowym. części matematyczno-przyrodniczej i części językowej. będą brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych najwcześniej od roku szkolnego 2018/2019.. 3 proc. Pierwszy język obcy. próbowali odpowiedzieć na podstawowe pytanie: Skąd biorą się tak znaczące różnice w efektach nauczania języka angielskiego? Jak przezwyciężyć bariery.GAZETASZKOLNA. Wyniki egzaminu są publikowane przez CKE. to język nauczany od początku szkoły podstawowej. weszła w życie nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. wśród kadry kierowniczej i inteligencji blisko 80 proc. Niezależnie od zmieniającej się liczby uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego. nie odnotowuje się w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia. Część humanistyczna i matematycznoprzyrodnicza egzaminu gimnazjalnego jest taka sama dla wszystkich zdających. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie egzaminu na poziomie rozszerzonym. w roku szkolnym 2008/2009. część rozszerzona będzie natomiast obowiązkowa dla uczniów kontynuujących naukę języka ze szkoły podstawowej. Nie oznacza to jednak. mieszkańców ok. hiszpański. wprowadzona nowa formuła egzaminu z języka obcego. 35 proc. nauczyciele i dziennikarze. mieszkańców ok. a także z uwagi na zamierzenia MEN. Natomiast część trzecia egzaminu (językowa) jest zdawana przez ucznia z języka. Od roku szkolnego 2011/12 wynik trzeciej części egzaminu gimnazjalnego będzie uwzględniany. jak dotąd. Sejmu. który od 2006 r. aby język angielski był jednym z dwóch języków obowiązkowych w gimnazjum. po raz pierwszy został przeprowadzony trzy lata później. debatę na temat nauczania języka angielskiego w szkołach na terenach wiejskich i w małych miastach. Przystąpienie do egzaminu jest. która swym zasięgiem objęła wszystkie typy szkół.8 proc. KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI? Egzamin gimnazjalny w Polsce wprowadzony został wraz z reformą szkolnictwa z roku 1999 i pojawieniem się nowego typu szkół w systemie oświaty: gimnazjów. 100 tys. przez które dochodzi do tych dysproporcji? Czy zmniejszanie różnic jest możliwe? Uwaga autorów Raportu została skupiona na języku angielskim. NA CZYM STOIMY? Przeprowadzone w ostatnim czasie analizy statystyczne pokazują. Reforma systemu kształcenia z 1999 r. do 8. mieszkańców ok. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH Podczas egzaminu gimnazjalnego uczniowie rozwiązują zadania z trzech bloków tematycznych: części humanistycznej. co czwarty (24 proc. pomimo że wpisane na zaświadczeniu dot. od roku szkolnego 2011/12 zostaje. 2. w kontekście realizacji programu Youngster. wyższe magisterskie lub doktoranckie. Egzamin przeprowadza się w trzeciej klasie gimnazjum i ma on charakter powszechny i obowiązkowy. możliwości wyboru języka: egzamin może być zdawany wyłącznie z języka. egzaminu gimnazjalnego. Jednak tylko. powinien zacząć naukę tego języka w gimnazjum.. Doświadczenia te oraz analiza wyników egzaminu gimnazjalnego zrodziły szereg pytań i wątpliwości dotyczących obowiązującego systemu naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych i szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich. wprowadziła gimnazja – etap pośredni pomiędzy szkoła podstawową a średnią (liceum.

rosyjskiego i francuskiego) wynika. że jest możliwe zmniejszanie tych dysproporcji. mieszkańców). Koszt jednej godziny dydaktycznej to ok. nie rozwiązuje problemu w skali całego kraju. że jest realizowane konsekwentnie i przy ścisłej współpracy ze szkołami i gminami. Pozwoliłoby to na pełne poznanie warunków nauczania i potrzeb nauczycieli języka angielskiego w Polsce. Analizy pozwalają na wskazanie dwóch głównych grup problemów. Odnosząc się do przedstawionych wyników badań należy także mieć na względzie. zdających uczniów z terenów wiejskich. Z dostępnych danych wynika niezbicie. warto rozważyć możliwość pozyskania pełnych danych w zakresie przedmiotu niniejszej analizy w skali całego kraju. to okres trzech lat. 1. z jakiego języka obcego będą zdawali egzamin gimnazjalny. jak i oceny przez samych uczniów. uczestniczących w Programie. na wynikach uzyskiwanych z języka angielskiego. przy kwalifikacji do szkół ponadgimnazjalnych. a także trwałości tych projektów w czasie. Adresowany jest do wszystkich zainteresowanych uczniów klas trzecich gimnazjów wiejskich. w tym również w oparciu o egzaminy zewnętrzne. mieszkańców. 70 zł. mieszkańców różnica ta jest jeszcze większa i wynosi ponad 4 proc. Jak wspomniano wcześniej. jak również wskazania potencjalnych obszarów wsparcia. Audyt dotychczasowych projektów edukacyjnych finansowanych w ramach PO KL pod kątem wielkości zaangażowanych środków finansowych w stosunku do uzyskanych efektów. w czym zawiera się koszt wynagrodzenia i szkolenia nauczyciela. służących poprawie wyników nauczania języka angielskiego i innych języków obcych na terenach wiejskich. zbyt liczne grupy. mieszkańców. aby wynik egzaminu gimnazjalnego w części językowej został wzięty pod uwagę.pl . Pytania do autora prosimy kierować pod adres: r. programów wsparcia dla oświaty. Wspieranie inicjatyw na szczeblu lokalnym.2 mln zł rocznie. w tym zwłaszcza języka angielskiego. że to gmina – zgodnie z Ustawą o systemie oświaty – jest odpowiedzialna za zapewnienie kształcenia. nauczycieli wskazuje na niedostateczne wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne. w łącznym wymiarze ok. że język angielski wybiera blisko 78 proc. mówią. Program jest realizowany corocznie w ok. (w którym wyniku egzaminu z języka obcego nie bierze się jeszcze pod uwagę przy klasyfikacji uczniów do szkól ponadgimnazjalnych) okaże się za krótki na wyrównanie istniejących dysproporcji. wychowania i opieki w szkołach gimnazjalnych. modyfikacji i korekt w realizowanych programach wsparcia nauki języka angielskiego na terenach wiejskich pod tym kątem. Tymczasem ponad 50 proc. 2 800 uczniów klas trzecich. Dla uczestników zajęć Fundacja zapewnia nowe. które powinny obejmować: Przeprowadzenie kompleksowych badań porównawczych służących pełnemu zdiagnozowaniu możliwych przyczyn istnienia dysproporcji w wynikach nauczania języka angielskiego pomiędzy terenami wiejskimi i miejskimi. że zarówno w roku 2009. gimnazjów. Wskazanie tej grupy problemów to również sygnał. nie radzą sobie z tym problemem. realizowany jest już czwarty rok przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z wydawnictwem Macmillan w ok. nagród na zakończenie roku szkolnego. może przynieść efekty w stosunkowo krótkim czasie świadczy przykład Programu YOUNGSTER – programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich przez naukę języka angielskiego. w tym zwłaszcza pragnących kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Wielkość tego zróżnicowania – ok. Bieżący monitoring wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego w kolejnych latach oraz dokonywanie ew. kompleksowych programów wsparcia nauczania języka angielskiego na terenach wiejskich. że nauczyciele nie mają wystarczających umiejętności i narzędzi. co z pewnością przyczyniłoby się do zwiększenia efektów nauczania. iż do programu YOUNGSTER zaproszono gminy o najniższych przychodach z PIT i wydatkach na oświatę oraz najwyższych wskaźnikach bezrobocia powyższe wyniki należy uznać za bardzo dobre. 50 proc. co w przeliczeniu na ucznia daje kwot´ ok. Nauczyciele wskazują też na poczucie apatii wśród uczniów. Zajęcia są prowadzone w oparciu o zatrudnioną w gminie kadrę nauczycielską. niezależnie od tego. teraz podjęcie ze strony MEN szeregu działań. które odbyło się w dniach 28-30 czerwca 2010 roku w Starych Jabłonkach. W celu poprawy efektów nauczania języka angielskiego na terenach wiejskich w ciągu kilku najbliższych lat i zrównania wyników egzaminu z tego języka pomiędzy wsią i miastem niezbędne jest już. że dodatkowe wsparcie. w niewielkich. ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE GIMNAZJALNYM Podczas VIII Ogólnopolskiego Spotkania Nauczycieli Języka Angielskiego „English Teaching Market”. Pierwsza to problemy o charakterze instytucjonalnym. uczniowie w zasadzie nie mają jednak wyboru.tejszerski@gazetaszkolna. na szczeblu centralnym. po dwóch latach pozwalają już na dokonanie pewnych podsumowań. 100 gimnazjach wiejskich. To z kolei pozwoliłoby na tworzenie. Należy zaznaczyć. zależne od polityki edukacyjnej pastwa. z uwagi na swój ograniczony zasięg. że nie są to wyniki reprezentatywne dla całej populacji nauczycieli w Polsce. itp.com. Program ten. odpowiednio adresowanych. odbiór tekstu słuchanego). mieszkańców. w dalszej części Raportu autorzy koncentrują się. a także. certyfikatów. 2 proc. Dane uzyskane z gimnazjów uczestniczących w projekcie. dopiero po usunięciu dysproporcji w efektach nauczania języków obcych. to język angielski może stanowić główną przeszkodę dla młodzieży z terenów wiejskich w dostępie do szkól ponadgimnazjalnych kończących się maturą w miastach. Koszt całkowity programu to ok. Niezależnie od powyższych działań konieczna jest także zmiana (nowelizacja) rozporządzenia MEN w takim kierunku. maksymalnie 15 osobowych grupach. tak na szczeblu centralnym. Przygotowanie. JEDEN YOUNGSTER NIE WYSTARCZY? O tym. Informacje na podstawie badań ankietowych uzyskanych z ok. pomiędzy terenami wiejskimi i miejskimi. 17 tys. 430 zł. W przypadku kolejnego porównania – pomiędzy gimnazjami wiejskimi i gimnazjami zlokalizowanymi w miastach od 20 do 100 tys. Tym samym szanse edukacyjne młodzieży z terenów wiejskich zostaną znacząco ograniczone. a przede wszystkim na brak kontaktu z żywym językiem. w tym zwłaszcza w zakresie motywowania uczniów do nauki. niemieckiego. a w przypadku miast powyżej 100 tys. Należy zwrócić również uwagę. dobranych stosownie do umiejętności językowych uczniów (na podstawie testu plasującego). że średni wynik egzaminu gimnazjalnego. mieszkańców – ponad 6 proc. Druga grupa problemów to niewystarczająca motywacja uczniów do nauki oraz brak zainteresowania rodziców edukacją własnych dzieci.podręczniki. koszty podręczników finansowanych przez Fundusz. a gimnazjami zlokalizowanymi w miastach do 20 tys. które zostaną zestawione z wynikami egzaminu w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. aby motywować uczniów do nauki. brak środków na dodatkowe zajęcia edukacyjne. od polityki samorządu gminnego. o tyle w przypadku egzaminu z języka angielskiego różnice te są znaczne i uwidaczniają się już pomiędzy gimnazjami wiejskimi. że badanie objęło swym zasięgiem nauczycieli z gimnazjów zlokalizowanych na wsiach i w miastach do 20 tys. niemniej jednak sygnalizują pewne problemy poruszane w tym raporcie. jak i roku 2010 uzyskane przez młodzież ze wsi wyniki z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego są gorsze od wyników ich rówieśników z obszarów miejskich. pokazują. uzyskany przy uczniów uczestniczących w YOUNGSTER jest wyższy od średniej dla gimnazjów wiejskich w skali całego kraju i kształtuje się na poziomie średniej uzyskiwanej przez uczniów z miast do 20 tys. Z uwagi na brak możliwości uogólnienia powyższych wniosków na populację nauczycieli języka angielskiego w większych ośrodkach miejskich. Przykład programu YOUNGSTER realizowanego w gminach o stosunkowo najgorszych parametrach ekonomiczno – społecznych pokazuje. że wynik nie jest wpisywany na zaświadczeniu dot. Z porównania ilości zdających egzamin z czterech najpopularniejszych języków (angielskiego. Natomiast do analiz przyjęto dane z ankiet 143 nauczycieli. mieszkańców. że w 2010 roku nastąpiło pogłębienie przytaczanych tu „różnic pomiędzy wsią i miastem” w stosunku do roku 2009 i jeśli to się utrzyma. pod warunkiem. w wymiarze 90 godzin lekcyjnych dla każdej z grup. Pierwsze zróżnicowanie pojawia się już pomiędzy gimnazjami wiejskimi a gimnazjami zlokalizowanymi w miastach do 20 tys. również finansowo. Należy zaznaczyć.) WNIOSKI KOŃCOWE Zaprezentowane w Raporcie analizy dotyczące wyników egzaminu z języka angielskiego oraz barier w jego nauczaniu. tak w zakresie efektów nauczania. mieszkańców). Wskazanie marszałkom poszczególnych województw konieczności realizacji podobnych programów wsparcia nauki języka angielskiego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. więc. i być może niezbędne jest dla nich w tym zakresie dodatkowe wsparcie. godzin lekcyjnych i jest nim objętych każdorazowo ok. Uwzględniając. którzy zadeklarowali prowadzenie zajęć z języka angielskiego w gimnazjach na terach wiejskich oraz w małych miastach (do 20 tys. Kwestionariusz ankiety wypełniło 336 uczestników spotkania z niemal całej Polski. Nie dokonując analizy przyczyn takiego stanu rzeczy. że jest tylko jedną z form i metod służących wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich. że jeżeli wykazane dysproporcje będą się utrzymywały w kolejnych latach. uwzględniających również wsparcie metodyczne i merytoryczne dla nauczycieli oraz ich szybkiego wdrożenia wraz z zapewnieniem niezbędnych środków finansowych na ich realizację.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 11 mo. to jest publikowany w raportach CKE. BARIERY W NAUCZANIU JĘZ. a nauczyciele objęci są wsparciem metodycznym i merytorycznym. jak regionalnym. a częstotliwość późniejszego wyboru danego języka na egzaminie maturalnym odzwierciedla jego wcześniejszą „dostępność” w gimnazjach. Uwzględnienie wniosków z audytu przy kwalifikowaniu kolejnych wniosków o wsparcie. mieszkańców dla części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. WYNIKI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO O ile nie ma istotniejszych różnic pomiędzy średnim wynikiem egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej i matematycznoprzyrodniczej pomiędzy gimnazjami wiejskimi i miejskimi (bez miast powyżej 100 tys. Zróżnicowanie to widać w każdym aspekcie egzaminu z języka angielskiego (reagowanie językowe. odbiór tekstu czytanego. z którymi spotykają się´ nauczyciele w swojej codziennej pracy.. stosownie do w/w wyników badań. brak perspektyw na przyszłość. dostosowane do ich umiejętności językowych i różne od wykorzystywanych w procesie dydaktycznym . Jednak program ten. z inicjatywy fundacji NIDA. a może przede wszystkim. 80 gminach wiejskich. co niewątpliwie przekłada się na ich motywację´ do nauki. egzaminu gimnazjalnego. zostało przeprowadzone badanie sondażowe wśród nauczycieli języka angielskiego. odpowiada zróżnicowaniu pomiędzy wsią i miastami powyżej 100 tys. w tym również w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Rozważenie możliwości wydłużenia okresu realizacji projektów w ramach PO KL.

Im staranniej zaplanujemy badanie. Niemierki (we wspomnianym już skrypcie) ewaluacja osiągnięć uczniów jest pogłębionym sprawdzaniem i ocenianiem osiągnięć uczniów. Chicago 1967. -ere.) „Głównym celem ewaluacji jest zdobycie informacji. The Methodology of Evaluation. A więc rozwój każdej szkoły jest koniecznością. A czego ja chcę od szkoły? – odpowiedź zależy od adresata: uczniów. Wtedy można je weryfikować i dają nam one ogląd badanej rzeczywistości – „obiektu” z różnych punktów widzenia. znaczyć. W skrócie: gdy nauczyciel dokonuje takich analiz – prowadzi ewaluację. Inaczej. która może być wykorzystana do podejmowania decyzji edukacyjnych. a szczególnie na wiosnę. ataki na szkołę stały się zjadliwe. Wyniki przekazywane są zleceniodawcy – ministerstwu. tym łatwiej będzie można je przeprowadzić. musiał teraz przełknąć swoją porcję wstydu. Jak definiuje się pojęcie ewaluacji? Ewaluacja – to: • Systematyczne badania wartości lub zalet jakiegoś obiektu (Joint Committee on Standards for Educations of Educational Programs.PL Po co w szkole ewaluacja? Która szkoła jest dobra? Kto będzie mnie uczył? Czego właściwie chcę od szkoły? Czego będą ode mnie wymagać? Cztery pytania z bardzo wielu. Można ewaluować proces – czyli np. oraz w jakim czasie zostanie przeprowadzona i ile to będzie kosztowało. wyniki) procesu. w jakim stopniu zamierzone cele (edukacji) są rzeczywiście realizowane. które aspekty i jakie kryteria danego „obiektu” nas interesują. które zadają uczniowie (a także ich rodzice) przez cały rok. nastawionym na ulepszanie procesu dydaktycznego. (o rzeczach) przemóc. który uważnie „wczuwa się” i bada potrzeby szkół. • Proces zbierania danych i ich interpretacja w celu podejmowania decyzji (Ch. rodziców. systematycznego zbierania informacji. Ewaluacja ma odpowiedzieć na bardzo złożone pytanie: CZY MOJA SZKOŁA JEST DOBRA? Łatwo powiedzieć i napisać! Bardzo trudno uzyskać trafne odpowiedzi na to pytanie! Ewaluacja wymaga wiedzy! Wymaga również różnorakich umiejętności od ewaluatorów! Zarówno „zewnętrznych” jak i „wewnętrznych”. które można później badać dokładnie za pomocą ewaluacji fokusowej. działania lub obiektu z punktu widzenia przyjętych w tym celu kryteriów. Simons). Projekt ewaluacji – metodologia ba- dań. 4. Amerykanie – naród praktyczny – postanowili zbadać. Guilbert). w jakim stopniu cele zostały osiągnięte. Wtedy szkoła podejmuje decyzję o ewaluacji. 3. Korporowicz). zwyciężyć. innych nauczycieli. przebiegu i wyników nauczania. gdy tylko odpytuje i wystawia stopnie – sprawdza i ocenia te osiągnięcia. PRZEBIEG EWALUACJI Etapy ewaluacji I. Astin i R. 1981). rozwoju lub lepszego zrozumienia (L. które z nich mają znaczenie i jakie dla badanego obszaru i postawionych wcześniej pytań ewaluacyjnych. Pytania postawione respondentom muszą być trafne. kryteriach i prosi o jej przeprowadzenie osoby lub instytucję zewnętrzną. Scriven. REALIZACJA Zbieranie danych III. a zbiorcza (sumatywna) – po jego zakończeniu. Ewaluacja = autoewaluacja jest zewnętrzna. gdy „popiskujący satelita okrążał ziemię. kto chce i „musi zabrać głos w sprawie”. charakteru i wartości interesujących zjawisk (H. żeby sobie i innym móc pewnie odpowiedzieć. działań. więc musi być prowadzona systematycznie. zwłaszcza w zakresie programów nauczania przedmiotów ścisłych (bo satelity budują przedstawiciele tych nauk) jako wkład w podniesienie jakości nauczania tych przedmiotów” (B. Ma dawać impulsy do ciągłego rozwoju osób. także rodziców. 524). musi być bardzo starannie zaplanowana. Nie może to być owa dotychczasowa negatywna odpowiedzialność. Określamy również narzędzia. osądu i decyzji (J. wizytatorów i każdego. CZYM ZATEM JEST EWALUACJA? Odwołajmy się do źródła słowa. znaczenie. Określamy obiekt ewaluacji. Ewaluacja obca zewnętrzna występuje wtedy. Ewaluacja zbiorcza – po zakończeniu procesu służy podsumowaniu działań. Ewaluacja kształtująca (formatywna) prowadzona jest w trakcie procesu. Wkrótce rząd ustanowił wielkie edukacyjne projekty rozwojowe. jej obszarach. każdy ma osobiste wspomnienia i doświadczenia i każdy ma rację! Kto będzie moim nauczycielem? – wymagania wobec nauczyciela są różnie formułowane. Tak może wyglądać jeden trzyetapowy cykl ewaluacji. a całe badanie prowadzone rzetelnie. z intencją dostarczenia danych ułatwiających podejmowanie decyzji (H. PODSUMOWANIE Analiza danych Wyciąganie wniosków. PRZYGOTOWANIE Ewaluacja. postrzega jakieś dokonane zło. (Powyższe definicje pochodzą z książki Autoewaluacja w szkole. Wymaga to tak jak w ewaluacji zbierania danych i ich interpretowania. • Proces zmierzający do stwierdzenia. Dlatego kolejne etapy procesu muszą być starannie monitorowane. „Świat współczesny woła o odpowiedzialność. Następnie określamy sposób zbierania danych. (o pieniądzach) znaczyć. mieć się dobrze. TAK URODZIŁA SIĘ EWALUACJA projektów edukacyjnych i teoria EWALUACJI. -ui – stawać się silnym. Wyniki ewaluacji zbieramy i prezentujemy w końcowym raporcie w formie zwięzłej i czytelnej. • Systematyczne badanie wartości lub cech konkretnego programu. chlubiący się historyczną zasługą wydźwignięcia narodu. Niemierko. zawierający w sobie elementy pomiaru. inaczej – co chcemy badać. PRZYGOTOWANIE Zaplanowanie działań Projekt ewaluacji II. móc dokonać czegoś. rekomendacje Sporządzenie raportu Upowszechnienie wyników I. formułowania rekomendacji co do decyzji. które mogą oferować długofalowe wspieranie działalności szkoły. • Systematyczny proces obejmujący zbieranie informacji oraz zdawania relacji (w postaci raportu) z tego. oczekując edukacji na najwyższym poziomie. że moja szkoła jest dobra! I mam na to dowody! EWALUACJA? SKĄD TO SIĘ WZIĘŁO? Kilka osób z naszego Ośrodka brało udział w I Podyplomowych Studiach Ewaluacji i Egzaminowania na Uniwersytecie Gdańskim pod kierunkiem profesora Bolesława Niemierki. trzeba zadbać o etyczną stronę prowadzonych działań i zaangażowanie całej społeczności szkolnej w proces ewaluacji. REALIZACJA Aby zgromadzić wiarygodne dane. jakie problemy badawcze chcemy rozwiązać za pomocą badania. wydany przez PWN (Warszawa 1975) według słownika Hermana Mengego i Henryka Kopii podaje: „evalesco. Upowszechnianie wyników jest formą informacji zwrotnej dla wszystkich zainteresowanych. EWALUACJA A OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Według B.12 aktualności WWW. Wszystkie definicje opisują proces składający się z: 1. procesów. przypisując je człowieko- . O ewaluacji obcej wewnętrznej mówimy wtedy. Amerykanie nie przywykli być w czymkolwiek drudzy. Galloway). Ewaluacja „szeroko zakresowa” obejmuje szeroki obszar. standardy edukacyjne. Każdy z nas chodził do jakiejś szkoły. W obecnej rzeczywistości jest to zadanie i powinność systemu doskonalenia. Ewaluacja dydaktyczna. w okresie składania przez uczniów deklaracji o wyborze szkoły – gimnazjum czy szkoły ponadgimnazjalnej. urzędników „prowadzących” szkoły. określamy odbiorców oraz określamy przedmiot ewaluacji. jakie powinny być podjęte. umieszczony tam przez inny naród. czyli podejmujemy decyzję – co chcemy badać. wyciągania wniosków. mieć wpływ. a potem często dyskutowane i oceniane przez uczniów. jak każdy proces. New York: McGrawHill. na kiedy potrzebne są wyniki. -ui – być silnym. analizowania tych informacji w różnych fazach i aspektach. mieć znaczenie” (s. -ere. Ważna jest konsultacja ze specjalistami od badań pedagogicznych i przetestowanie procedury i narzędzi przed właściwym ba-daniem. • Systematyczny i jawny proces zbierania informacji na temat istoty. wpłynięcia na jego kształt. Sama też przeprowadza tę ewaluację. „valeo. przez ministerstwo. Projects and Materials.COM. czyli w efekcie do rozwoju szkoły jako organizacji uczącej się i efektywnej. nauczycieli. jakie metody zastosujemy i na jakiej „próbie” – ile osób obejmiemy badaniem daną metodą. Mizerek). elementy statystyki opisowej. JAK SIĘ MA EWALUACJA DO MONITOROWANIA? Monitorowanie – to śledzenie zmian pewnych wielkości. być zdrowym. żeby stwierdzić. Słownik łacińsko-polski opracowany przez Kazimierza Kumanickiego. potężnieć” (s. zamknięcia lub modyfikacji istniejącego programu. DYREKTORKA ODN W KONINIE KTO ODPOWIE NA TE PYTANIA? Bardzo krótko mówiąc – odpowiadają „WSZYSCY”. gdy obszar poddany ewaluacji jest ewaluowany przez osoby zewnętrzne. gdy szkoła przeprowadza u siebie ewaluację zaproponowaną i zaprojektowaną np. ale impuls powinien wyjść od szkoły! A branie przez ucznia odpowiedzialności za własną naukę jest zapisane już w „starej” podstawie programowej.W. I stąd propozycja prowadzenia ciągłej ewaluacji po to. III. • Zaplanowane i systematyczne działanie uwidaczniające.J. jej obszarach. To ze skryptu Profesora dowiedzieliśmy się o SZOKU SPUTNIKOWYM w USA w 1957 roku. osiągnąć skutek. jak się rzeczy mają. skrypt Międzywydziałowego Studium Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. 2. przeprowadzić. Takie traktowanie ewaluacji wewnętrznej może dać odpowiedź na pytanie: „Po co ewaluacja w szkole”? Dlatego musimy odróżniać ewaluację wewnętrzną od ewaluacji zewnętrznej i kontroli.GAZETASZKOLNA. PODSUMOWANIE Zebrane dane poddajemy wnikliwej analizie. A ponieważ ewaluacja ma odpowiedzieć na wiele ważnych pytań. • Proces diagnostyczno-oceniający. Te decyzje mogą dotyczyć kontynuacji. pracowników organów prowadzących i nadzorujących. Jako badanie „wartości” danego „obiektu” nie jest celem samym w sobie. (o słowach) znaczyć. bo tak jak proces dydaktyczno-wychowawczy jest procesem ciągłym. albo zaplanowania i ewentualnego rozpoczęcia jakiegoś nowego programu” (A. mieć wartość. Warszawa 2002. Ale na pewno wielu uczniów i rodziców chce iść do „dobrej” szkoły. kto będzie zaangażowany w przeprowadzenie ewaluacji. obejmującym analizę warunków. inaczej produkt procesu. Ewaluować można zarówno proces jak i jego efekty. Panos w The Evaluation of Education Programs – definicja przytoczona przez B. Podczas ewaluacji kształtującej istnieje możliwość wykorzystania wyników do zmiany procesu. Bardzo ważny w procesie autoewaluacji jest krytyczny przyjaciel – osoby lub instytucje. która patrząc wstecz. w: Perspectives of Curriculum Evaluation: AERA Monograph Series on Curriculum Evaluation. W I etapie – przygotowawczym – formułujemy cele ewaluacji. kryte- riach i sposobie przeprowadzenia. co społeczeństwo otrzymuje za pieniądze konsumowane przez ośrodki badań programowych. TEKST: ELŻBIETA SIUDAJ-POGODSKA.J. Rand Mc Nally). w celu jego usprawnienia. Niemierkę w skrypcie UG 1998). Wyznaczamy obszary badawcze oraz zastanawiamy się. za pomocą których zbierzemy potrzebne informacje. wymuszają nowe pomysły i pytania. na zlecenie ministerstwa lub kuratorium. System szkół publicznych. Informacje należy uzyskiwać różnymi metodami z wielu źródeł (triangulacja danych). Wyniki tej ewaluacji wskażą nam wąskie obszary. gdy szkoła podejmuje decyzję o ewaluacji. 189). RODZAJE EWALUACJI Ewaluacja może być wewnętrzna (własna) – autoewaluacja. II. Jeśli się sprzeczne. CODN. za M. ciąg działań dydaktycznych oraz efekty (rezultaty. ale nie obejmuje wartościowania charakterystycznego dla ewaluacji. jaki będzie podział zadań pomiędzy poszczególne osoby.

3. że każde badanie obejmuje po części treści nauczania. Uderzający był klimat tych uroczystości – radosny. • szanująca prawa człowieka – ewaluatorzy szanują godność osobistą. standardy użyteczności. dyrektora i wzmacnia ich samoocenę. że ewaluacja będzie realistyczna. Pozytywny klimat szkoły wzmaga konstruktywną aktywność rodziców. co dla nich i dla instytucji – najważniejsze. z którymi wchodzą w kontakt. Ewaluacja wewnętrzna ma służyć ROZWOJOWI SZKOŁY. Dało mi to do domyślenia. Nastrój oczekiwania na zmianę w oświacie dawał się mocno wyczuć w 1996 roku (tuż po przejęciu szkół przez gminy). 4. co się dzieje w szkole. 3. wcześniej zaplanowane działania. Badania te mają wiele wspólnego. nie mieć osobistego zainteresowania takimi lub innymi wynikami ewaluacji. Głównym zadaniem dyrektora jest „przepędzenie strachu” przed udziałem w procesie ewaluacji. a zbieranie i przetwarzanie zebranych informacji – systematyczne. Jednym z najważniejszych warunków prowadzenia procesu ewaluacji jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno badaczy jak i informatorów – respondentów. FUGO. rodziców i dla (najważniejszych!) UCZNIÓW. przygotowanie każdej zatrudnionej osoby: „przyjmie czy nie przyjmie ideę wysokiej jakości”. w badaniach ewaluacyjnych – wartościowanie i ocenianie. W badaniach nad programami nauczania dominują analizy.. przekonania rodziców i pracodawców. żeby przyniosły korzyści. mieć odpowiednie wykształcenie pedagogiczne w zakresie metodologii badań pedagogicznych. na podstawie których przewidywane są wyniki działań na wyjściach. 4. że to jest dobre dla nauczycieli. 2. Pamiętam jak analizowałam charakter. Były to czasy programu TERM-IAE (zachodniego) i następnie na jego bazie i podstawie tworzonej „Nowej Szkoły”.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 13 wi. a potem w codziennej pracy. rodziców – całej społeczności szkolnej. dlatego tak ważne jest. rodzice. Przedmiot Ewaluacji Ewaluacja wielkich projektów edukacyjnych wymaga zastosowania metodologii badań pedagogicznych – za B. temperament. żeby wszyscy. będące wynikami – efektami procesu. B. jak stałe urządzenia szkoły. a więc można je potraktować jako zmienne niezależne. „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (2003 i 2005) i potem wdrożenie w ośrodku Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z Normą ISO 9001-2000 (2006 r. utworzenie własnego systemu gromadzenia danych i opracowywania oraz wartościowania informacji. pogrupowanych w cztery kategorie: 1. lecz jest udzielającym mocy poczuciem własnego zadania. w co wyposażony powinien być EWALUATOR wybrany przez dyrektora do zaplanowania i realizacji ewaluacji wewnętrznej w szkole. przemyślane. EWALUACJA JAKO BADANIE NAUKOWE Jest zawsze badaniem stosowanym. Proces ewaluacji wewnętrznej ma służyć refleksji wszystkich jej uczestników. To ludzie i ich poczucie sprawstwa są najważniejsi w każdym. którzy będą korzystać z wyników ewaluacji. Niemierko i inni autorzy przedstawiają to następująco: Rysunek jest potrzebny. Ten – z konieczności bardzo skrótowy – opis ma wszystkich badaczy – ewaluatorów skłonić do wcale nieuproszczonej refleksji: jak zaplanować badania wewnątrz swojej szkoły. niezbędną w ocenianiu osiągnięć uczniów. Niemierko 2. kontekst i wynik nauczania. Pozwoliło nam to zidentyfikować i zebrać w procesy i procedury nasze codzienne niecodzienne działania. Rodzące się tu poczucie odpowiedzialności nie ma już charakteru poczucia winy. zaplanowane i systematyczne działanie w środowisku szkolnym. sposób finansowania i pozycja społeczna edukacji. poczucie własnej wartości wszystkich osób. które otrzymywały certyfikaty jakości potwierdzające wdrożony system jakości. Kiedy wspólnotę osób łączy wspólnota celów do osiągnięcia. Nauczyciele. projektem. proces. ja swoje zrobiłem (am)”. 2. Artykuł pochodzi z czasopisma „Koniński Kurier Oświatowy” nr 1 i 2/2010 wydawanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie . opinii i raportów. wizytatorzy. • pomaga zrozumieć różne aspekty realizowanego programu. wiadomości i umiejętności młodzieży i ich nauczycieli. będącej odprawieniem rytuału „chcecie – to macie. umiejętności. np. a nie skłóciły wszystkich ze wszystkimi. Wejścia. Jeden z wójtów zaskoczył wszystkich zdaniem: „moja szkoła jest OTWARTA dwadzieścia cztery godziny na dobę”. kiedy to jesienią w Ośrodku Szkoleniowym w Wąsoszach w wielogodzinnych spotkaniach uczestniczyli dyrektorzy wszystkich poziomów kształcenia. • pozwala doskonalić proces oddziaływania na uczestników – uczniów. CZY TO JEST DOBRE? Tu podzielę się wrażeniami wyniesionymi ze spotkań w konińskich dużych firmach (Huta. ale pozwala zrozumieć istotę sukcesów i niepowodzeń realizowanego programu. wpływających w istotny sposób na wiedzę. A potem były szkoły jakości „Total Quality Management” z CODN-em. powinny być szczególnie staranie badane i analizowane. we wdrożeniowych – działa- nia eksperymentalne. a także właściwości wcześniejszych systemów dydaktycznych. jakie poznali uczniowie. po co ci moi nauczyciele jeżdżą do Wąsosz”. samorządowców. • odpowiedzialna społecznie – ewaluatorzy uwzględniają wartości społeczne ważne dla ewaluowanej społeczności. Krótko ujmując – ewaluacja wewnątrzszkolna obejmująca badaniami różne obszary szkolnej działalności to: 1. Ewaluacja wewnętrzna ma służyć rozwojowi ludzi – nauczycieli. Jesteśmy świadomi aktów tworzenia wartości. standardy dokładności – ewaluacja musi opierać się na wiarygodnych informacjach z różnych źródeł. Na pytania: CZEGO NAUCZAMY? CZEGO NAUCZYLIŚMY? – dadzą odpowiedź badania dotyczące trafności działań dydaktycznych. Wszystko to buduje klimat współdziałania – mającego na uwadze wizję szkoły jako organizacji uczącej się. TAK WIĘC EWALUCJA (za prof. Ten etap – wewnętrznego i osobistego przygotowania się do ewaluacji – ma decydujące znaczenie. Środowisko profesjonalnych ewaluatorów w swojej pracy przestrzega wielu standardów. Zaangażowanie rodziców wspomaga nauczycieli. podtrzymywany i doskonalony jest system całego środowiska szkolnego. z przestrzeganiem etycznych zachowań. weryfikować i przeżywać osobiście i zespołowo realizowany proces. uczniowie i niepedagogiczni pracownicy szkoły byli osobiście zaangażowani w proces. aspiracje. a szczególnie nowym wyzwaniu. DOBRY EWALUATOR powinien: 1. najpierw w naszych umysłach.Zastanówmy się. a na pytania: OD CZEGO ZALEŻY PROCES NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ? OD CZEGO ZALEŻY WYNIK PROCESU? – odpowiedzą badania uwarunkowań procesu. obowiązują czytelne i jasne zasady oraz współdziałanie w przestrzeganiu i wzmacnianiu tych zasad. które zmierzają do osiągnięcia celów kształcenia. uczniów. standardy wykonalności. powiatach czy województwach nie wykorzystywały wyników do karania lub nagradzania dyrektora i nauczycieli. • kompetentna – ewaluatorzy posiadają odpowiednie przygotowanie i doświadczenie. znać teorię i praktykę pomiaru dydaktycznego. Idzie o ukazanie potęgi odpowiedzialności pozytywnej. Cele ewaluacji – po co to robimy? powinny naprawdę być celami każdego uczestnika procesu – tylko wtedy „wybrani” ewaluatorzy uzyskają wiarygodne dane z badań. Bardzo ważne. nastawionym na bezpośrednią użyteczność. wolna od nacisków politycznych oraz efektywna finansowo. możemy zadać pytania badawcze. dyrektorów. aby w efekcie móc rzetelnie odpowiedzieć na pytania ewaluacyjne. • wpływa na racjonalizację i obiektywizację realizatorów jakiegokolwiek programu. W konsekwencji ewaluacja musi być: • prowadzona systematycznie. Badacze – metodolodzy badań stosowanych „dość zgodnie” (B. sieć szkolnictwa i jego struktura administracyjna. Jakie czynniki warunkują efekty w kształtowaniu poczucia odpowiedzialności u młodzieży gimnazjalnej? Jak kształtować poczucie odpowiedzialności w procesie wychowania moralnego? Dotknęliśmy tu istoty badań naukowych i/lub badań ewaluacyjnych. analiz. lecz różnie rozłożone akcenty. standardy poprawności – wszystkie działania zgodne z prawem. zainteresowania. czyli nie mieć konfliktu interesów. która patrzy w przyszłość i ukazuje człowiekowi zdane na niego dobro. których wartości są uzależnione od wielu zmiennych niezależnych. doskonalą swój warsztat pracy oraz mają motywację do osobistego doskonalenia. że to jest dobre? Pytamy o to naszych gości. certyfikat odnowiony w 2009 r. Zdecydowałam się na drugi sposób. Na zasadzie sprzężenia zwrotnego rośnie i wzmacnia się cała szkoła. wartości i cechy osobowości uczniów oraz osiągnięcia metodyczno--organizacyjne nauczycieli i szkół. które nie podlegają zmianie w toku działań. 5. uczestników szkoleń i pytamy siebie. które będą mogły być wykorzystane do usprawnienia badanego procesu. a inni po różnych ćwiczeniach integrujących obwieszczali: „to ja już wiem. Dzięki przekonaniu (uważam – głębokiemu). mieć chęć i wolę działania niezależnego i uczciwego. wójtowie i burmistrzowie. mieli poczucie przynależności do szkolnej społeczności i udzielali sobie nawzajem wsparcia. wartościowaniu wyników oraz podjęciu decyzji o zmianie. podejmowanie ważnych dla szkoły i lokalnej społeczności decyzji. 2. działania i kontekst równolegle wpływają na wyjścia. 1 Wejścia – to uzdolnienia. • pomaga zrozumieć. Wyjścia – wiadomości. zrobić to jednym mocnym „uderzeniem” czy delikatnie i stopniowo. postawy wobec uczenia się. jak i tych. Ludzie – konsultanci. żeby osoby zajmujące się prowadzeniem szkół w gminach. doznając szacunku i uznania rodziców. doradcy. czyli wiedzieć. Gasiem 3 ): Nie jest sposobem na udowadnianie sukcesu. biorących udział w jakimkolwiek procesie i w ewaluacji tego procesu. żeby zauważyć. • przyczynia się do wzrostu odpowiedzialności twórców i realizatorów programu. wizytatorów. 4. których przestrzeganie gwarantuje. pracownicy niepedagogiczni wybijali się na „wolność wyboru”. w badaniach diagnostycznych – wyjaśnianie. uwzględniające interesy ewaluowanych. rodziców. upublicznianie danych w postaci diagnoz. własnej godności i istotności” . w tym także nowe kompetencje nauczycieli. nauczycieli. Działania – czynności uczniów. 3. MPEC). nauczycieli i administracji szkolnej. a także ustrzeżenie się pokusy zastosowania kar i nagród (tak!) na podstawie wyników przeprowadzonej ewaluacji. rynek pracy itp. czyli w efekcie SZKOŁY jako ORGANIZACJI. Niemierko) przedstawiają to następująco: RYS. jak prowadzić systematyczne. i pociąga do odpowiedzialności. Rozważając istotę problemu – odpowiedzialności w wychowaniu. szczególnie nauczyciele. a uśmiechnięci ludzie zwracali się do siebie i do gości z niewymuszoną uprzejmością. warunkuje powodzenie lub klęskę podjętych działań. Ucząca się organizacja składa się z uczących się i dzielących się doświadczeniem osób. Z. kontynuacji lub zaniechaniu określonych działań. • dostarcza informacji ważnych dla lokalnej społeczności. na następne lata). I tak jako placówka doskonalenia nauczycieli sięgaliśmy (z sukcesem) po kolejne godła: „Inwestor w kapitał ludzki” (2002). Nie obyło się bez małych i większych dramatów przy podejmowaniu decyzji: Co będzie dobre dla naszych ODBIORCÓW i jednocześnie dla nas? Skąd będziemy wiedzieli. gwarantujące. Tak rozumiany klimat szkoły pozwala wszystkim uczestniczyć w życiu szkoły. • uczciwa – ewaluatorzy gwarantują rzetelność i obiektywizm całego procesu ewaluacji. rzetelnie i ukierunkowana na badane cele. • poprawia wizerunek szkoły jako organizacji świadomej swoich mocnych i słabych stron. Kontekst – okoliczności. To właśnie wyjścia – zmienne. W ciągu kilkudziesięciu już lat (na świecie) rozwoju metodologii dydaktycznych badań ewaluacyjnych możemy mówić o ewaluacji rzetelnej – systematycznej i uczciwej oraz pozorowanej. Cele muszą być jasno określone. mieć dużą wiedzę z obszaru zarządzania np. że ewaluacja dostarczy wiarygodnych informacji.

Kraków 2010. Oto niektóre z nich. W badaniach posłużono się techniką wywiadu. który w tych badaniach występował jako adiunkt w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Średni czas trwa- . niezadowolenie i beznadzieja. Dr Elżbieta Korzeniowska mówiła na temat „Metodyka programów na rzecz zdrowia nauczycieli”.prestiż . by rozwijały się w kierunku zdrowych środowisk”. o czym mówił we wprowadzeniu dr Jacek Pyżalski. dr Agnieszka Mościcka i mgr Marcin Drabek z Zakładu Psychologii Pracy oraz dr Zbigniew Jóźwiak z Zakładu Fizjologii Pracy i Ergonomii – wszyscy funkcjonujący w strukturach Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. niepraw da 14 14 12 11 10 8 9 9 7 6 pr aw da 86 86 88 89 90 92 91 91 93 94 Kolejnym wystąpieniem był referat dra Jacka Pyżalskiego. Z obszernego teoretycznego wprowadzenia w problem można się było dowiedzieć. prowadzone w ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jacek Pyżalski i Dorota Merecz. co było głównym celem tego spotkania. gdzie przebiegały jej obrady. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Elementarnym tego wskaźnikiem jest tygodniowa liczba godzin pracy. Zwieńczeniem prac konferencji były zajęcia warsztatowe. Zadania administracyjne (np. frustracja. obrazujące rozkład narażenia badanych nauczycieli na wrogie zachowania z strony przełożonych i współpracowników: Wrogie zachowania (w ogóle) . podjął się. Odsetek ofiar mobbingu wśród polskich nauczycieli to 9. a przede wszystkim z sytuacjami. Najczęściej stosowane praktyki mobbingowe to: nadmierne kontrolowanie pracy. Warto także zwrócić uwagę na niezbyt często występujący aspekt tych badań: były one prowadzone przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. „Stresory i czynniki salutogenne w pracy nauczyciela” – to doniesienie dr Doroty Merecz. w badaniach uczestniczyli także: dr Elżbieta Korzeniowska i dr Krzysztof Puchalski z tegoż KCPZwMP.6 nia takiego nękania w pracy wyniósł 3 lata i 2 miesiące.ilość uczniów w klasie Rozwiązania systemowe: . ale także obu głównych związków zawodowych. a dr Krzysztof Puchalski – „Przyjazne środowisko pracy nauczyciela: wyzwania dla praktyki (promocji zdrowia)”.lodz. Oto wykaz najczęściej wskazywanych stresorów: 1. materiałów dydaktycznych itp. Oto niektóre z nich: Procentowy rozkład narażenia badanych nauczycieli na wrogie zachowania i mobbing: Wrogie zachowania .37% Przytoczę jeszcze procentowe wskaźniki. desperacja.pdf Włodzisław Kuzitowicz 33. jakie trzeba było tego dnia pokonać. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem. że według danych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Polsce zarejestrowano mobbing w przypadku 1098 nauczycieli zatrudnionych w 120 placówkach oświatowo wychowawczych (Bydgoszcz. W wyniku analizy materiału badawczego stwierdzono.przełożeni . Z tego właśnie powodu – aby nie przeszła niezauważona – podjąłem się zadania zaprezentowania czytelnikom „Gazety Szkolnej” nie tyle jej przebiegu. Wszyscy zainteresowani wynikami badań. kiedy uczniowie niewłaściwie się zachowują (dyscyplina w szkole). Także tutaj poszukiwano skutecznych rozwiązań.pl/upload/ pyzalski_ksiazka/psychospoleczne.środki do wykonywania pracy . warto odnotować. opisane w przygotowanych scenariuszach.dra Jacka Pyżalskiego. ale obraz środowiska pracy wzbogacono także o czynniki.w relacji do innych grup zawodowych w Polsce. Analizowano głównie obciążenia (stresory). Jednym ze stresorów.6 8. obniżenie poczucia osiągnięć i cynizm. Red. które są przez nich oceniane negatywnie. Tak się jednak nie stało – i to nie z powodu wielkich trudności komunikacyjnych. iż w ostatnich dziesięcioleciach u nauczycieli narastają negatywne emocje. Na podstawie wyników badań analizowano najczęstsze stereotypy i uproszczenia dotyczące problematyki warsztatu oraz zastanawiano się nad tym jakie działania są potrzebne w szkole. poniżenie. dotyczące zjawiska zachowań wrogich i mobbingu wobec badanych nauczycieli. Zbyt małe zarobki w stosunku do nakładu pracy 2.44% Wrogie zachowania współpracowników. W swych wypowiedziach badani nauczyciele wymieniali te elementy ich otoczenia. Według ostatniej z nich jest to „sztuka interwencji w systemy społeczne. rady pedagogiczne.struktura systemu oświaty . Brak wsparcia przełożonych 8. prowadzony przez dra Jacka Pyżalskiego dotyczył radzenia sobie przez nauczycieli (i w ogóle przez szkoły jako instytucji) z problemami wychowawczymi. mogło by się wydawać nie tylko dla zaproszonych na nią gości. takie jak: gniew/złość. że obciążenia w zawodzie nauczyciela są relatywnie wyższe niż w innych zwodach?” Oto rozkład uzyskanych odpowiedzi: Zdecydowanie tak 48% Raczej tak 38% Raczej nie 6% Zdecydowanie nie 2% Trudno powiedzieć 6% Na tym tle warto poinformować także. w którym wszystkim dał się we znaki pierwszy w tym sezonie atak zimy – we wtorek 29 listopada – odbyła się w Łodzi niezwykle interesująca. zatytułowany „Konsekwencje oddziaływania warunków pracy na polskich nauczycieli: zaangażowanie i wypalenie zawodowe”. dotyczył relacji między nauczycielami oraz relacji nauczycieli z przełożonymi. jakie wypełniały wystąpienia autorów. Kończył tezą. Lublin.) Przygotowanie zajęć. Jednak na tle innych krajów są to wyniki wysokie.rodzice Społeczna percepcja zawodu: . przyjęto. który poprowadzili wspólnie dr Agnieszka Mościcka i dr Marcin Drabek. Podczas warsztatu omawiano szczegółowo przypadki.otoczenie fizyczne .14 e-szkoła E-LEKCJA Konferencja o warunkach pracy nauczycieli W dniu. iż ponad 25% nauczycieli pracuje więcej niż 40 godzin tygodniowo w jednej placówce. które mają w warunkach szkoły szanse powodzenia. udręczenie. spirytus movens tego przedsięwzięcia. Obok wymienionego już pedagoga . Ten właśnie interdyscyplinarny zespół. że wiele programów prozdrowotnych kończy się niepowodzeniem powodu bierności i wewnętrznego oporu osób.system awansu zawodowego . z zachowaniem wszystkich metodologicznych reguł. jakich udzielali badani nauczyciela na pytanie „Na jak wiele wsparcia może liczyć polski nauczyciel? Mój dyrektor jest osobą która …. Maslacha szukano wskaźników wypalenia w trzech kategoriach jego objawów: wyczerpanie emocjonalne. ile najważniejszych treści. Nie wchodząc w szczegóły. zaprojektował i wykonał badania. że przyczyny tego stanu mogą znajdować się w następujących obszarach: Warunki pracy: . byłby to ponownie zawód nauczyciela?” otrzymano następujące odpowiedzi: Zdecydowanie tak 37% Raczej tak 41% Raczej nie 11% Zdecydowanie nie 3% Trudno powiedzieć 9% Kolejny referat p. ale który jest także pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Brak wsparcia ze strony współpracowników Warte przytoczenia są także odpowiedzi.9% Brak .współpracownicy . że w oparciu o istniejące w świecie badania stwierdzono. których wyniki można dzięki ich reprezentatywności potraktować jako ukazujące stan faktyczny środowiska pracy polskich nauczycieli „tu i teraz”.1 3. że nie jest to wskaźnik alarmujący . a także dr Dorota Merecz. aby lepiej działała wychowawczo. przygotowanie dokumentacji) Razem 19. prezentowane w kolejno wygłaszanych na konferencji referatach. zlecanie pracy poniżej kompetencji oraz ignorowanie ich opinii i poglądów.6 Wpiera gdy mam problemy osobiste Sprawiedliwie ocenia pracę Liczy się z moją opinią Rozmawia ze mną o moich problemach zawodowych Dobrze organizuje pracę personelu Sensownie doradza w sprawach zawodowych Dostosowuje doskonalenie zawodowe do potrzeb nauczycieli Wspiera w trudnych sytuacjach z rodzicami Zapewnia odpowiednie wyposażenie szkoły Jest prawdziwie zaangażowana w swoją pracę Zapytano też nauczycieli: „Czy zgadza się Pan(i) ze stwierdzeniem. Przeprowadzono je losowej próbie 1214 nauczycieli z całej Polski. Książka dostępna jest nieodpłatnie jako plik PDF pod adresem: http://www. Podczas badań dokonano pogłębionej diagnozy środowiska pracy nauczycieli. Posługując się schematem Ch. że na pytanie: „Czy gdyby jeszcze raz dokonywał(a) by pan(i) decyzji wyboru zawodu. Gdańsk i Wrocław). że z badań wynika.52% Ostatnie dwa wystąpienia miały wyraźne odniesienia do praktyki. że wysoki poziom objawów wypalenia zawodowego w stosunku do przyjętych norm przejawia 22% badanych.polityka oświatowa . Zajęto się czynnikami psychospołecznymi występującymi w tym środowisku. jak również oporu strukturalno-organizacyjnego. A były to badania. Zbyt dużo uczniów 6. konferencja. prezentujących wyniki swych badań.uczniowie . Projekt ten zatytułowano „Pozytywne i negatywne elementy psychospołecznego środowiska pracy w szkole a przemoc w relacji nauczyciel – uczeń” i zrealizowano go w ramach Programu Wieloletniego pn. Dr Krzysztof Puchalski przybliżył uczestnikom konferencji różne definicje promocji zdrowia. zebrania z rodzicami. zrzeszających polskich nauczycieli. Rywalizacja 7. Pierwszy warsztat.zarobki Relacje interpersonalne . „Mobbing w środowisku pracy nauczyciela” wygłosił mgr Marcin Drabek.2 2. które mogą oddziaływać na nauczyciela pozytywnie. mogą się z nimi zapoznać w wydanej już książce Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. obciążanie nadmierną pracą.7%.54% Lobbing . Drugi warsztat.imp. Warszawa. Mały wpływ na to co realizuję w placówce 4. które stanowiły bazę empiryczną wygłaszanych na konferencji referatów. Szukając odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego praca nauczyciela jest stresująca?”. W pierwszym z nich prelegentka opierając się na modelu WHO Programu Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy zaprezentowała kolejne fazy wdrażania takiego programu w środowisku szkolnym. Następnie referent przedstawił informacje.stabilność systemu oświaty . aby dotrzeć na obrzeża Łodzi. Stan pomieszczeń socjalnych 5. Programy/ plany nauczania przeładowane 3.63% Wrogie zachowania przełożonych . co uznano. om który pytano było ewentualne przeciążenia nauczycieli praca. Poinformowała one. Już jej temat: „Psychospołeczne warunki pracy w szkole a nasilenie przemocy w relacji nauczyciel – uczeń" pozwalały oczekiwać dużego zainteresowania ze strony nie tylko ministerstwa edukacji. Oto jak badani nauczyciele odpowiadali na pytanie: „Ile średnio godzin w przeciętnym tygodniu poświęca Pan(i)na następujące zadania?” Prowadzenie lekcji Zajęcia dodatkowe z uczniami (koła zainteresowań itp.oczekiwania.t. Grant został zrealizowany przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

których starałem się nie naruszać. wrócił do kraju. niestety. równie aktywnej. Przed seansem w Radomiu ostatni taki film zrobiłem pół roku temu” – dodaje.edu. Państwa pomoc finansowa pomoże urzeczywistnić nasze plany i marzenia. W projekcji wzięła udział m. Liczę na Państwa! Pozdrawiam . Nasi wybitni wykładowcy. Trzeba nadążać narządem mowy za narządem wzroku. nie można dogodzić… Źródło: www. kl. ciągle podchodzimy do tego zajęcia metodą prób i błędów.pl: napisać dobry esej maturalny z WOS i historii oraz poznać skuteczne techniki autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem. Każdy film to świat odrębnych problemów” – dodaje.gimnazjum1jawor. Organizatorem seansu było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.pl.pl Bezpłatne warsztaty dla maturzystów: język polski.pl. na co dzień m. które zgłoszą swój udział w cyklu warsztatów czekają książki ufundowane przez Wydawnictwo Szanowni Państwo! Rada Rodziców Gimnazjum Nr 1. że jeden obraz znaczy więcej niż tysiąc słów. Szkoła chce utworzyć dwie pracownie multimedialne. zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie szkół. najpopularniejsze przedmioty maturalne po geografii i języku obcym. dyrekcja szkoły i Parlament Uczniowski podjęli inicjatywę utworzenia projektu dwóch sal multimedialnych umożliwiających dostęp do Internetu dla wszystkich uczniów. zdecydował przypadek. Do tej pory w Polsce odbyło się kilka pokazów filmowych z audiodeskrypcją. każda kwota przybliży nas do reali- Naukowe PWN: „Historia Polski 19142005” autorstwa Wojciecha Roszkowskiego oraz „Kompendium wiedzy o społeczeństwie. gdzie miejsca na audiodeskrypcję jest wyjątkowo mało.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 15 Słowo zamiast obrazu. Nr konta: 37 8647 0007 0000 0550 2000 0002 Z dopiskiem: „SZKOŁA XXI” Szczegóły na naszej stronie internetowej: www. była to dla nas dodatkowa motywacja. Gazeta Szkolna zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu szkole. to w porównaniu z angielskim straszliwie nieekonomiczny. że po półgodzinie możemy wyjść” – dodaje. a eksperci polonistyki i komunikacji pomogą w przygotowaniu ustnej prezentacji z języka polskiego. WOS oraz bezpłatny dostęp do czytelni ibuk. Podczas jednej z rozmów z niewidomym kolegą dowiedział się. traktują ją zwykle jak dodatkowe zajęcie.in. obiektywne opisy scen pozwalają osobie niewidomej podążać za rozwijającym się wątkiem historii oraz usłyszeć i zrozumieć.org. wyraz twarzy.pl zacji naszych marzeń.pl Liczę.in. Może teraz będziemy chodzić też na zwykłe filmy – mówiła przed pokazem Linowska – Dzięki takiemu seansowi może Jasiek nauczy się lepiej skupiać uwagę na jednej rzeczy. było też sporo osób starszych. W tym roku zapraszam do wsparcia sprzętem Gimnazjum nr 1 w Jaworze. aby wszyscy uczniowie mieli dostęp do internetu i mieli możliwość przygotowania się do funkcjonowania we współczesnym świecie. przebieg akcji. Audiodeskrypcja nie rozwija się w sposób ciągły – opowiada Szubzda – Chociaż pierwszy seans filmowy tego typu miał swoją premierę cztery lata temu. Dzieci niepełnosprawne są bardzo różne i czasem trudno rozszyfrować. który zajmuje się tą techniką. historia Collegium Civitas już po raz czwarty organizuje bezpłatne warsztaty dla maturzystów i licealistów. Na pierwszych 150 osób. . zwolnił tempo życia. Gdy zdobył odpowiednią wiedzę. W Polsce nie ma zbyt wielu osób parających się tym zawodem. jeden z nielicznych w kraju audiodeskryptorów Audiodeskrypcja to technika. Pana Krzysztofa. Krzysztof Szubzda. Zwięzłe. Nie sposób uporać się z tymi egzaminami bez wykazania się znajomością literatury przedmiotu i najnowszych interpretacji. Więcej informacji znajduje się na stronie www. Bajkę Księżniczka i żaba oglądały dzieci oraz dorośli niewidomi i niedowidzący. udział Beata Linowska. Bo chociaż jest on przepiękny. co im się spodoba. Partnerami warsztatów są: Dom Spotkań z Historią. że zorganizowaliśmy pokaz. a nie słownego. Były próby robienia cyklicznych spotkań. mama 2. Dla kolejnych 30 osób mamy do rozdania kody umożliwiające bezpłatny miesięczny dostęp do publikacji z czytelni ibuk. wiele się od tego czasu nie zmieniło. co to jest audiodeskrypcja. Podczas audiodeskrypcji opisywane są ważne. a ze względu na fakt. ciągle jest go za mało i trzeba wybierać to. Marii Zmierczak i Marzeny Kordeli. przegadana. WOS. że zdecydował się na dwa tygodnie wyjechać do najstarszego i najsłynniejszego ośrodka w Wielkiej Brytanii. Bo czasem się myśli. Zaczynamy już w styczniu 2011 roku! Prezentacja ustna z języka polskiego wymaga od maturzysty rzetelnego opracowania tematu i dbałości o atrakcyjną dla słuchacza formę wypowiedzi. A to. którzy chcą dobrze przygotować ustną prezentację maturalną z języka polskiego. scenie czy obrazie. który w czwartek przyjechał do radomskiego kina Helios na seans Księżniczki i żaby. dyrektor Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu – Nasi podopieczni normalnie chodzą do kina. można też usłyszeć dużo ładnych piosenek. znaczące informacje. W tym roku zapraszamy na zajęcia z wiedzy o społeczeństwie. W zamian za przekazany sprzęt otrzymają Państwo reklamę na łamach Gazety Szkolnej. Wpłat można dokonać w sekretariacie szkoły lub na konto: Rada Rodziców Gimnazjum Nr 1 w Jaworze BS Jawor. sceneria czy kostiumy. Jeśli sprzętu będzie więcej niż zapotrzebowanie tej szkoły. Historia i WOS.radom.gimnazjum1jawor. co dzieje się na ekranie. „Pierwszy raz jestem z synkiem w kinie. Córka naszego pracownika jest dyrektorką kina Helios w Białymstoku. Koszty zakupu potrzebnego sprzętu to kilkanaście tysięcy złotych. Biorę jednak pod uwagę fakt. szkoły Opiekun Parlamentu Uczniowskiego – Aldona Łapińska Prezydent Parlamentu Uczniowskiego – Aleksandra Kowalska. Niezwykły seans w Heliosie W radomskim kinie Helios odbył się w czwartek nietypowy pokaz filmowy.civitas. białostocki Teatr Lalek zaprezentował przedstawienie Jest królik na księżycu. niedowidzącego Jasia. Gdy uległ wypadkowi samochodowemu. co dzieje się na ekranie. Duża sala kinowa wypełniona była nie tylko maluchami. podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. znawcy dziejów powszechnych i Polski ostatniego stulecia. woj.gimnazjum1jawor. Wszechnica. Liczymy na Państwa pomoc nawet symboliczną.pl Z wyrazami szacunku Przewodnicząca Rady Rodziców – Monika Kowalczuk Dyrekcja i nauczyciele – Janina Podhorska – dyr. takie jak: język ciała. Pewnie na normalny pokaz byśmy się nie wybrali. aby szkoła była miejscem nowoczesnym. Wydawnictwo Naukowe PWN. nauczyciele. państwie i prawie” pod redakcją Sławomira Wronkowskiego. ale zwykle po kilku seansach były porzucane. Zapraszamy wszystkich maturzystów i licealistów. opowiadał im Krzysztof Szubzda. dolnośląskie. Jego przygoda z tym zajęciem zaczęła się w nietypowy sposób. że każdy z Państwa przekaże szkole część wyposażenia. aby „oglądać” produkcje w kinie. dowiedzieć się jak Poniżej informacja zamieszczona na stronie szkoły www. Po pierwszym boomie wszystko przycichło bardzo mocno. „W Polsce. co jest najważniejsze. które wykazują się inicjatywą i chęcią wspierania uczniów. bo są takie same jak wszystkie dzieci i też potrzebują bajek. jak się okazuje. którzy tę pracę wykonują. zagadnienie to tak bardzo zainteresowało. a my musimy ten obraz zamienić w dwa słowa – opowiada Szubzda – Księżniczka i żaba jest bajką. Problem jest też z językiem polskim.in. Odbył się również spektakl teatralny z audiodeskrypcją. Co jest najtrudniejsze w pracy pana Krzysztofa? „Walka z czasem. przekażemy go innej. to z kolei najobszerniejsza dziedzina wiedzy szkolnej. że będzie audiodeskryptor. Zaprezentowano między innymi filmy Statyści oraz Chopin – pragnienie miłości.gazeta. Wcześniej byli właśnie w Białymstoku” – dodaje. Audiodeskryptorem jest m. Urszula Nowak Redaktor Naczelna Gazeta Szkolna Aktualności ze strony www. historii najnowszej i języka polskiego. Szubzdzie najwięcej satysfakcji i radości daje śmiech dzieciaków z żartu sytuacyjnego. A ci.pl oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. gdzie z takim dzieckiem przyjść do kina. Dzięki niej mogą "oglądać" filmy. w którym rozwój technologii komputerowej stawia człowiekowi coraz wyższe wymagania. Zorganizowanie projekcji nie należy też do najtańszych. przepoetycki. Niewidomi w całej Polsce nie mają zbyt wielu szans. przedstawienia teatralne czy prace plastyczne. Na takim seansie są zaś drugi raz. konferansjera. ale z powodów finansowych nie mogą tego robić tak jakby chciały. III d Szanowni Państwo! Jak co roku w okresie świątecznym. Jest powiedzenie. „O tym.5-letniego. a uczniowie mieli możliwość przygotowywać się do funkcjonowania we współczesnym świecie. która udostępnia dzięki dodatkowym opisom słownym odbiór wizualnej twórczości artystycznej osobom niewidomym i niedowidzącym. Jest szybko montowana. które jako pierwsze wprowadziło takie pokazy – mówi Norbert Barszczewski. ciągle jesteśmy na początku. Wszystkim jednak. Na pierwszych chętnych czekają specjalne pakiety maturalne przygotowane przez Collegium Civitas i Wydawnictwo Naukowe PWN: książki do nauki historii.

stworzony przez resort edukacji plan działań rządu na lata 2009-2011 dotyczący tu. nakłada na Ministra Edukacji Narodowej obowiązek przedłożenia Radzie Ministrów projektu Planu działań dotyczących nauczania dzieci i młodzieży w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym (dalej zwany Planem działań). w sprawie Planu działań zapada cisza aż do 17 czerwca 2008 r. W połowie czerwca br. Na inauguracyjnym posiedzeniu 9 lipca 2008 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji publikuje Strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. Gospodarka i Państwo. Notatka głosi między innymi: „Działania edukacyjne. każdy widzi. w tym członków Rady Informatyzacji. Tajemniczy dokument pojawia się w nowym kontekście. więc można go poddać weryfikacji i dyskusji i wypracować ostateczną wersję. związanych z budową w Polsce społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy. mija bez śladu istnienia projektu Planu działań. że zdecydowanie mają i wiedzę. nie przedstawiają Radzie Ministrów projektu Planu działań. Chciałbym postawić tezę. by trwać w zawieszeniu i błogim przekonaniu. urzędujący jako Minister Edukacji przez trzy miesiące. jest nierówna.sxc. na podstawie którego MEN przygotuje swoją własną wersję dokumentu Plan działań (sic!). napawa nadzieją internautów. kiedy to Katarzyna Hall powołuje Radę do spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej (REIiM)2. Wyróżniono trzy strategiczne kierunki działań w obszarze Człowiek. które odwołuje się do dokumentu o takiej nazwie. Teraz jeszcze tylko rozstrzygnięcie wyborów parlamentarnych i Plan działań zostanie wzięty pod lupę ekspertów rządowych. to jeszcze będą dwa lata na jego wdrożenie. W obszarze Człowiek wyodrębnionych zostało sześć kluczowych celów. zwłokę. U. a do 2010 r. że jest to spowodowane przede wszystkim brakiem zrozumienia. w Części III Programu działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.. a następnie dokumentem o zmienionej nazwie Kierunki działań5. a zwłaszcza punkt 1 i 4: 1) proponowanie kierunków działań w edukacji. która jest profesjonalnym dokumentem kreślącym strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Profesorowie o wielkim dorobku i nieza- przeczalnych kompetencjach próbują przekonać Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. i kompetencje. szefowa resortu edukacji Katarzyna Hall wręczyła nominacje jej członkom”4. prezentującego wizję i główne wyzwania stojące na drodze ku rozwojowi społeczeństwa informacyjnego.hu .. bazujące na prezentacji projektów oraz opisach szczegółowych porównujących Polskę z innymi krajami UE nie spełnia stawianych przed nią oczekiwań. Zanim rozwinę temat i przejdę do argumentacji uzasadniającej takie stanowisko.Termin tego przedłożenia jest wyznaczony na wrzesień 2007 r. Rok 2009 Brak jakichkolwiek informacji na temat losów dokumentu. przy czym dokument ten nie został umieszczony na witrynie MEN. Fot. Katarzyna Hall obejmuje stanowisko Ministra Edukacji Narodowej. między innymi przez kuratorium małopolskie. jak młodzież i społeczeństwo informacyjne. Batalia trwa do maja 2010 r. Wrzesień 2007 r. TEKST: MAREK KONIECZNIAK. Temat nie jest łatwy i konkuruje z wieloma innymi. Temat nie jest łatwy. Przecież jakie nowe technologie są. że nowe technologie dobrze się mają i nie należy zbytnio ekscytować się tym tematem. 27 sierpnia 2008 najprawdopodobniej odbywa się posiedzenie REIiM. więc „uzasadniony” jest brak zainteresowania tak niszowymi problemami. w sprawie Planu informatyzacji państwa na lata 2007-2010 (Dz. tym bardziej że z pewnością mierzona jest kalendarzem politycznym. Przypominam. czyli upływa wyznaczony prawem termin wdrażania Planu działań. czym jest społeczeństwo informacyjne oraz wynikającym z tego niezrozumieniem wagi implikacji trwającej rewolucji informacyjnej. A może rządzący zauważą. Batalia. Oczywiście nie natychmiast. kiedy Rada zostaje poinformowana. Można go znaleźć przez witryny kuratoriów. w swojej witrynie internetowej o powołaniu Rady. Google’owa wyszukiwarka umożliwia dotarcie do dokumentu Plan działań dotyczących nauczania dzieci i młodzieży w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym „Nowe technologie w edukacji” 1. Interesariusze społeczeństwa informacyjnego wstrzymują oddech. wcześniejsze podejście do Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego. w pkt 4 lit.3 nauczania dzieci i młodzieży w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym”. www. że zobowiązania prawne Ministra zostaną podjęte i wypełnione. bo nie ma żadnej wzmianki na ten temat na witrynie MEN. 415). z wizją i ambitnymi celami. „W ocenie grona ekspertów. Ważniejsza informacja jednak znajduje się w dalszej części komunikatu: „Na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 27 sierpnia 2008 r. Jest to jedyne formalne stwierdzenie na stronie MEN. W efekcie. którzy śledzą działania rządu w obszarze rozwoju społeczeństwa informacyjnego. – w drodze konkursu – MSWiA zawarło umowę z firmą Ernst & Young na opracowanie Strategii rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013”6. Bezskutecznie. 16 listopada 2007 r. Zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu. jakie nowo mianowana Minister musi podjąć. 4) wyrażanie opinii w kwestiach związanych z problematyką wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. w świetle których nasza argumentacja będzie osadzona w istotnym kontekście. które pomogą w budowie społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy to jedno z zagadnień. Najprawdopodobniej. musimy przyjrzeć się pewnym faktom. Zgłoszono potrzebę opracowania dokumentu adresowanego do szerokiego kręgu odbiorców. nie pochopnie. Faktycznie jest to ponowne powołanie Rady. jest rok 2010. ani Ryszard Legutko. Naukowcy mają przeciwko sobie urzędników. Tymczasem w grudniu 2008 r. W kluczowych zadaniach i inicjatywach znajdujemy następujące zadanie: „Nowe technologie w edukacji” – Plan działań dotyczących nauczania dzieci i młodzieży w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym7. To gorący okres wyborów parlamentarnych. Niemniej jednak projekt dokumentu jest gotowy.16 e-szkoła E-LEKCJA Ucieczka od odpowiedzialności Ministerstwo Edukacji Narodowej od trzech lat unika odpowiedzialności za zbudowanie strategii wykorzystania technologii komunikacyjno-informacyjnych w edukacji. Urzędnicy Ministerstwa wiedzą lepiej. I tutaj zaczyna się najbardziej tajemniczy okres tego tema- Internet to dzisiaj podstawa działań w każdej sferze Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje 9 lipca 2008 r. Lepiej późno niż wcale. Tajemniczy i spowity zagadkową aurą niedopowiedzeń. Cel trzeci tego obszaru to Dopasowanie oferty edukacyjnej do wymagań rynku pracy. rada zaopiniuje dokument Nowe Technologie w Edukacji. jakie nałożył na nią § 2 Zarządzenia nr 14 Ministra Edukacji Narodowej.. ANGLISTA. że jej dokument Kierunki działań zostaje przyjęty jako dokument referencyjny. która została zawiązana już wcześniej przez MENiS zarządzeniem nr 5 z 2004 r. BYŁY DYREKTOR SZKOŁY KRÓTKIE KALENDARIUM PEWNEGO DOKUMENTU Rok 2007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. ma trwać monitorowanie wdrażania planu i systematyczna ocena stanu jego realizacji. Wydział Szans Edukacyjnych i Nowych Technologii przy Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych ma kompetencje. w grudniu 2008 MSWiA przyjmuje Strategię. a w nim czas płynie w sposób całkowicie odmienny. d) dot. którymi zajmie się Rada do Spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej. by wypełnić zadania. Potwierdzają to propozycjami kolejnych wersji dokumentu Plan działań. którego istotnym elementem są technologie informacyjno-komunikacyjne. skupiająca dziesiątkę znakomitych naukowców toczy jakąś nieprawdopodobnie surrealistyczną batalię. urzędujący jako Minister Edukacji Narodowej od maja 2006 do sierpnia 2007 r. Październik 2007 r. Ani Roman Giertych. ostatecznie niedużą. WIELOLETNI DYDAKTYK. że gra toczy się o więcej niż wykorzystanie TIK w edukacji? Jeśli uda się go przyjąć w 2008 r.. Zdobywa uzasadnienie swojego bytu potwierdzone również przez MSWiA. Rok 2008 Niestety. nr 61. Jest szansa. więc można zrozumieć tę.. by doradzać Ministrowi. Rada pod przewodnictwem profesora Jana Madeya. poz. jak się okazuje.

Nicolas Negroponte twierdzi. jak przezwyciężać niekorzystne zmiany wywołane zbyt długim czasem spędzanym przez nastolatków przed komputerem18. aby Minister Edukacji przeoczyła ten fakt.12 Robert Noyce ogłosił w 1958 r. z oddaniem godnym neofity triumfalnie głosi koniec wiary w ducha. d) dot.10 Kontynuuje swoją myśl. jak i przestrzeń: „Pierwszy łyk z pucharu nauk przyrodniczych czyni ateistą. utworzonych na potrzeby innej rzeczywistości”. czy istoty ery cyfrowego przekazu może być wyjaśnieniem takiego podejścia do problemu i takiej postawy. w pkt 4 lit. Garry Kasparow stanął w 1996 r.sxc. „rotweiller Darwina”. Nie ma ani słowa na temat wymaganych prawem dat. a jak się uczą”. biolodzy. nałożono na Ministra Edukacji Narodowej obowiązek przedłożenia Radzie Ministrów ww. a zwłaszcza późniejsze podłączenie ich do globalnej sieci Internet. jakie jestem w stanie przyjąć. że urzędnicy nie dorośli do motta Katarzyny Hall. Inni. nr 61. to do- komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki: „Usytuowanie edukacji wpieranej komputerowo w przestrzeni techniczno-społecznokulturowej wymaga opowiedzenia się za modelem pedagogiki otwartej (…) Edukacja wspierana komputerowo ma liczne odniesienia do wielu nauk i rozmaitych dziedzin ludzkiej egzystencji. czy będziemy się oburzali na tak niefrasobliwe podejście do prawa. gdyż „rewolucja cyfrowa w samym sercu nauki o życiu zadała śmiertelny cios witalizmowi. wynalezienie układu scalonego. Janusz Morbitzer. przy czym przechodzenie pomiędzy poziomami skutkuje według zasady emergencji wyłanianiem się nowego porządku i nowych jakości. W istocie trwa subtelna bitwa. filozoficznych czy historycznych może się stać narzędziem używanym bez refleksji pogłębiającym informacyjny zalew15. kulturo. Zbigniew Bauman bada edukację „wobec. Tempo rozwoju technologii jest oszałamiające. Marc Prensky z oddaniem objaśnia świat cyfrowych tubylców cyfrowym imigrantom. a ci. a przez to motywującą ich do działania i wysiłku na rzecz własnego kształcenia – bliższą ich życiu pozaszkolnemu i zainteresowaniom. Ryszard Kapuściński z żalem pisze. kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego”13. że w sytuacji konfliktu interesów potrafi wybrać interes publiczny. co technologia może zdziałać (tu panuje powszechna zgoda). U.i medioznawcy. że jest. że „aktualny kryzys edukacji jest nade wszystko kryzysem odziedziczonych instytucji i filozofii. Plan działań dotyczący nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym. jak uczniowie dzisiaj żyją. i to w sposób niewykazujący żadnego poczucia zaniedbania. która cytuje na swoim blogu Annę Radziwiłł. wbrew i na rzecz ponowoczesności”21. Jego merytoryczna zawartość została oparta na dokumencie Rady ds. bardziej użyteczną. Dokument jest nieudolną próbą zmodyfikowania systemowego podejścia Rady. w jaki sposób uczynić szkołę bardziej interesującą dla digital natives. by powyższe działania lub raczej ich brak skwitować bez ogródek opieszałością. że czas. że jesteśmy zcyfryzowani16. ale o tym. Ani słowa wyjaśnienia. Werner Heisenberg replikuje Dawkinsowi z przeszłości. „bitwa o serca i umysły w erze cyfrowej”14. jeden z profesorów Rady ds. Don Tapscott zaraża entuzjazmem rozumienia cyfrowej generacji i ich nowych kluczowych umiejętności niezbędnych do życia w cyfrowym świecie. zmieniło także szeroko rozumianą przestrzeń edukacyjną. CELOWA OPIESZAŁOŚĆ CZY OBIEKTYWNA NIEMOC? Przyznam się. Kierunki rozwoju. filozofowie. Nowe technologie w edukacji. jaki spędza się w cyfrowym środowisku.hu . co czytają. naukowcy z polskich i światowych środowisk próbują od wielu lat zrozumieć media i fenomen cyfrowej rzeczywistości. gdyż według mnie nie mają one większego wpływu na rzeczywistość. twierdząc. dokumentu”. i to nie zawsze jest zmiana pozytywna19. Z drugiej strony Janusz Czerny wtóruje F. zmieniło nasze życie w każdym jego aspekcie. a nawet nowych koncepcji ich optymalnego funkcjonowania w edukacji. która dla fizyka jest tak samo pojęciem względnym. społecznych. Giovanni Sartori twierdzi w Homo videns polemicznie do Negropontiego: „Przewiduję. i jak dotąd nie zostało podważone. radzą. Fukuyamie głoszącemu „koniec człowieka”20. pozostaje ważkie pytanie – co w istocie stoi u podstaw takiej postawy? W preambule ustawy o oświacie czytamy. CZY JEST O CO KOPIE KRUSZYĆ? CYFROWA RZECZYWISTOŚĆ – PRZEGLĄD WYZWAŃ I PROBLEMÓW Spróbujmy spojrzeć na kwestię potrzeby Planu działań przez pryzmat krótkiego przeglądu wyzwań i problemów ery cyfrowego przekazu. Katarzyna Hall wysyła do konsultacji dokument Plan działań dotyczących nauczania dzieci i młodzieży w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. przekonaniu. Niezależnie od tego. Trudno przypuszczać. Jednak „dyskusja toczy się nie o tym. czy świadome mijanie się z prawdą? Prosta odpowiedź na to pytanie nie rozwiąże stojącego u podstaw dylematu. czy przyjmiemy za wyjaśnienie grzech niewiedzy. Richard Dawkins. Po- Technologia informacyjna jest ciągle przede wszystkim zamknięta w pracowniach puszczam wewnętrznie zaniedbania. skończone ja neurotyczne”17. że wyszedł z wstydliwego ukrycia. że multimedialny świat będzie zaludniany przez wirtualne ja rozłożone na mnogie osobowości. Edukacji Informatycznej i Medialnej. Profesor Czesław Cempel buduje swój model świata. poz. że „dyskusja o przyszłości edukacji koncentruje się dzisiaj na pytaniu. aksjologicznych. jakie zostały w cytowanym rozporządzeniu przyjęte. Niemniej jednak urzędnik państwowy musi mieć taką świadomość wagi spraw publicznych. ale na dnie pucharu czeka Bóg”23. że Ministerstwo Edukacji nie rozumie istoty i wagi rozwoju społeczeństwa informacyjnego.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 17 Rok 2010 12 października 2010 r. Pedagodzy. jakby powiedzieć wprost. Różnica w kontekście rzeczywistości trzech wymienionych dat jest bardzo wyraźna. że niewielu Polaków czyta. kreśląc piramidę ewolucji i wskazując na ewolucyjną drogę świata „od energii punktu zerowego do technosfery i zbiorowej substancji myślowej – noosfery”24. pisze w swojej książce Edukacja wspierana większa się przepaść między tym. Pojawienie się mikrokomputerów. Prawo Moore’a ogłoszone w 1965 roku przewidujące cykliczne co około 2 lata podwajanie się liczby tranzystorów w chipie działa. Sysło twierdzi. eseiści i filozofowie. broniąc honoru człowieka. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 (Dz. że jest to tylko okaleczona wersja dokumentu Rady. że wielokrotnie kusiło mnie. na sposób bycia i myślenia. 415). Te trzy wydarzenia zamykają się w obrębie niecałych czterdziestu lat. i przegrał. „Sprawy publiczne są sto razy ważniejsze niż prywatne”8. Edukacji Informatycznej i Medialnej. Zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu. Pasjonaci cyfrowej rzeczywistości oraz jej oddani propagatorzy i obrońcy stają w szranki z pesymistami wieszczącymi koniec cywilizacji. że w końcu można się do niego odnieść. ani słowa przeprosin interesariuszy za zwłokę. skąd opóźnienie. Minister Edukacji w uzasadnieniu dokumentu Plan działań pisze: „Dokument pn. Głos w sprawie kondycji człowieka w erze przekazu cyfrowego zabierają pisarze. w tym również na przyszłość. www. co w sposób zasadniczy i fundamentalny odróżnia materię ożywioną od nieożywionej”22. Neurobiolodzy i badacze ludzkiego mózgu wskazują na zachodzące zmiany w mózgach cyfrowych tubylców. Z czego więc może wynikać brak respektowania prawa. przekonują. Człowiekiem roku 1982 tygodnika „Time” został komputer. Zastanawiając się jednak dłużej stwierdziłem. jak Nicholas Carr. którego jedyną zaletą jest to. Maciej M. Czego taka postawa uczy w państwie prawa? Czy jest to więc nieświadomy błąd. że każdy urzędnik powinien dzielić tak kategoryczny pogląd. wpływa na zmianę funkcjonowania naszego mózgu. To tak. jest to. których nie można zastępować działaniami spontanicznymi”11 (wyróżnienie autora). Jeśli nie uważam problemu za kluczowy. socjologowie. która stoi w sprzeczności z głoszonymi wartościami w preambule podstawowej ustawy polskiej oświaty? Jedynym wyjaśnieniem. kulturowych. że „nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki (…) Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności”9. to nawet jeśli nagannym jest jego zaniedbywanie. brakiem odpowiedzialności i brakiem profesjonalizmu. psychologicznych. Jedni. jak Gary Small. stwierdzając: „Nowe media wymagają nowych metod stosowania. że taki punkt widzenia jest bardzo pesymistyczny. Nowe technologie w edukacji jest efektem realizacji § 1 ust. czyli doskonałe. z niezrozumiałymi zmianami w stosunku do oryginału. czynią to źle – „zamiast Fot. Komputer bez bogactwa i złożoności kontek- stów – pedagogicznych. mocno konfrontacyjny i nie daje szansy przeanalizowania i dotarcia do obiektywnych powodów takiego stanu rzeczy. że musimy przywyknąć do tego. Tylko brak zrozumienia wagi toczącej się rewolucji informacyjnej. do walki z komputerem Deep Blue. neurolodzy. gdzie w Części III Programu działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W efekcie mamy projekt miałki. Oczywiście idealizowaniem byłoby utrzymywanie. Niestety analiza dokumentu przedstawionego do konsultacji przez MEN pokazuje. językoznawcy. Co może uzasadniać postawę MEN. jakoby istniało coś.

W. Kaku: Wizje. Zarządzenie nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Rady do Spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej (Dz. zwyczajowo nazywanych sukcesami. 4. 1. 34. Edukacji Informatycznej i Medialnej.krakow. Jonscher: Życie okablowane. MEN nr 2. 27. niż kurs na świadomie obrany kierunek rozwoju. Wystarczy jednak. C. Tak zatem również istota techniki nie jest niczym technicznym”34. Warszawa 1995. jaką obecnie jest Ministerstwo Edukacji. wówczas MEN jako instytucję trzeba osadzić nie obok. Gdańsk 2008. poz. 41. s. jednak nie rozumie ich istoty. 20.e-mentor. 284. Polska 2030. zdecydowano się wprowadzać nowe technologie do edukacji jako cel sam w sobie. 26. stylów myślenia i stylów dyskursu oraz ze względu na fakt. Bauman: Zindywidualizowane społeczeństwo. Po pierwsze szansa edukacji nie leży w nowych technologiach. Tworzone listy osiągnięć przesłaniają bowiem fundamentalne pytanie. Zamknięci są w mentalnej klatce swoich przekonań i swojego oglądu świata. A co musiałby MEN krytycznie zweryfikować? Przede wszystkim to. że komputery w ostateczności znikną z pola widzenia. To znaczy. Wydawnictwa Akademickie „Aak”. Plan działań jest dobrym przyczynkiem. jeśli technologia zacznie być postrzegana jako niezbędny środek lub zniknie z pola widzenia. s. Eco: Nie myśl. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA. GWP. 25. 16. Jacek Santorski & Co. wersja elektroniczna: http://www.pl/ user/21/2008072303.put. Umberto Eco z jednej strony twierdzi. Nie potrafili się wsłuchać w sens wypowiadanych przez siebie komunałów. tak Weiser przewiduje. że musimy okiełznać nowe technologie i w tym jest szansa dla edukacji.doc. Warszawa 2001. Urz. J. 6. by użyć terminu Postmana. J. J. na przyprawiającą o zawrót głowy liczbę wydziałów. że sama nazwa zdradza powierzchowność rozumienia problemu. W. Jaeger: Fala jest morzem. staje się więc odpowiedzialny za czynów zaniechanie35. a nade wszystko nie mówią one jednym głosem33. Polska oświata nie potrzebuje osobnego planu działań dotyczących problematyki społeczeństwa informacyjnego. Warszawa 2010. Small: iBrain. należy stwierdzić prze- wrotnie. 85. na wzór pilota telewizyjnego. można powiedzieć. „Ementor” nr 1(28)/2009. Urzędnicy MEN nie rozumieją otaczającej rzeczywistości. R. jakie rodzi potęga internetu. s. I jeśli rację ma Bauman z niepokojem opisujący erozję autorytetu nauczyciela i uniwersytetów. 19. 8. Gdańsk 2008. nie byli w stanie przekroczyć swojego przekonania.gov. J. Człowieka który potrafi przezwyciężać negatywne skutki technopolu28. że „przygotowanie do życia – odwieczne i niezmienne zadanie wszelkiej edukacji […] musi oznaczać wzmocnienie krytycznych i samokrytycznych umiejętności oraz odwagę niezbędną do przyjęcia odpowiedzialności za własne wybory i związane z nimi konsekwencje”36.pl/index. Bańka: Edukacja i czas. Nie rozumie wagi toczącej się rewolucji. Trudniej jest zaproponować spójny system humanistycznego wykorzystywania technologii informacyjnokomunikacyjnych w edukacji. 8. Prószyński i S-ka. Bauman: Zindywidualizowane społeczeństwo. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA. Wydawnictwo W. jakim jest potrzeba przyjęcia przemyślanej e-strategii w oświacie. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 48. Czytelnik. Łatwo jest napisać jedno okrągłe zdanie twierdzące.. Harper. 21.11. przestają być tego świadomi”30. Polska oświata potrzebuje nowego modelu edukacji. 33. Inwolucja i Cykle Rozwoju. . 11. ale poniżej poziomu skostnienia organizacyjnego uniwersytetów. Ibidem. 3.18 szkoła I OKOLICE pilnego mniszego czytania – wielki szelest papieru”25 przerzucanych stron szybko. by systemowo spojrzeć na zadania i cele dzisiejszej edukacji. s. jaki ukazał się na rynku”26 i wybiera książkę. a człowiek uświadamia sobie obecność powietrza. 36. Kraków 2007.. ale ma związek z psychiką człowieka. Polska edukacja potrzebuje bardziej transformacji niż reform. który twierdził. jak mówił Weiser. na biurku pod postacią komputerówbrudnopisów. który takie zdanie by uzasadniał..edu. 169. Bańka stwierdza. Warszawa 2009. a z drugiej stawia przed użytkownikami moralne wybory i potrzebę opowiedzenia się za wartościami lub przeciw nim. NOWE TECHNOLOGIE W EDUKACJI – PIĘTNO MENTALNEJ KLATKI Wracając w naszej refleksji do pytania o problem unikania przez MEN odpowiedzialności za przyjęcie i realizację Planu działań dotyczących nauczania dzieci i młodzieży w zakresie problematyki funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Tymczasem Bauman nie pozostawia wątpliwości. Patrząc z zewnątrz na działania tej instytucji. 103. Myśleć. 110. J. Obecne technologie komunikacyjno-informacyjne nie są nowe. Katowice 2005. 8. s. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. Tej odwagi właśnie zabrakło w podejściu MEN do problemu e-strategii w polskiej edukacji i póki co. J. O zawrót głowy mogą przyprawić wizje Marka Weisera. Maciej M. Z wnętrza określonej przestrzeni myślowej ocenia świat. jak i systemem pedagogicznym. Te trwają już permanentnie i są tylko atrybutem politycznym każdej nowej władzy. w tym profesorów należących do Rady ds. której języka urzędnicy MEN nie byli w stanie zrozumieć. s. 5). Przymiotnik nowy już się zestarzał. Gdańsk 2008. Monotonia odtwarzania wzorców. New York 2009. nie jest nam potrzebna e-strategia w edukacji rozumiana li tylko jako wykorzystywanie komputerów w szkole. Bauman widzi szansę dla uniwersytetów. Dowodem aż nadto jaskrawym jest cały proces zwlekania i odkładania pracy nad Planem działań oraz ignorowanie pracy Rady ds. Heidegger: Budować. New York 2010.pl/artykul/index/ numer/28/id/611 [dostęp 28. Zamiast zaprząc technologię. GWP. że MEN nie unika odpowiedzialności. który będzie skutecznie funkcjonował w społeczeństwie informacyjnym. że „człowiek współczesny stracił niejako instynkt i stał się szczególnie podatny na racje logiczne. ze względu na ich wielość. Warszawa 2006.poznan. Ibidem. Czerny: Czy prawo Moore’a zdetronizuje osobę ludzką? Wydawnictwo KOS. instytutów. w jaki zmienia się sytuacja”32. że „reforma programowa daje szkołom większe możliwości wykorzystywania w nauczaniu nowoczesnych technik. Sysło: E-learning w szkole. Po prostu są. Zarządzenie nr 14 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2004 roku w sprawie powołania Rady do spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej (Dz. polityka Ministerstwa w tym aspekcie przypomina bardziej dryf rozwojowy37. s. rządzącej opcji politycznej. Technological alteration of the modern mind. s. J. 224. N. co istota techniki. 14. Rozmowy o duchowości. swoista antylogia. s. odkąd sięgnąć pamięcią. http://neur. MENiS nr 2. s.2010]. 24. którym trudno poradzić sobie z „metazmianą – zmianą sposobu. cit. s. s. 37. s. 34. s. cit. 29. Dokument jest nadal do przeczytania pod adresem www. C. s. 246. 44. Carriere. Czyli jak nauka zmieni świat w XXI wieku. Z. programów komputerowych i pomocy naukowych”.kuratorium. 13. Plan działań nie jest jakimś tam dokumentem. homo eutyfronicus. Wychowanie dla teraźniejszości. Morbitzer: Technopol. Ibidem. Nie widzi wielowymiarowych implikacji. 18. Załącznik nr 2. Podobnie jak ryba nie jest świadoma wody. Dawkins: Rzeka genów.B. Jest im z tym dobrze i spoglądają na świat z wnętrza tej zdefiniowanej. 167. Nie widzę tej szansy dla instytucji takiej. 5. że nie będziemy już niedługo świadomi obecności komputerów. Morbitzer: Edukacja… op. prowadząc je w stronę społeczeństwa wiedzy. s. Skrajnie mówiąc. W tym krótkim przeglądzie wielości oraz złożoności stanowisk i podnoszonych kwestii związanych z fenomenem cyfrowej rzeczywistości z oczywistych względów pominiętych zostało jeszcze wiele znamienitych nazwisk polskiej i obcej nauki. czyli filozofię człowieka prostomyślnego. 32. po które będzie można sięgnąć w dowolnej chwili”31. paradoksalnie jednak ustanawiając w ten sposób erę komputera wszechobecnego. 43. przed którym przestrzegał Minister Boni. s.com/ 9.am.2010]. 29. Warszawa 1977.. Edukacja ma szansę na jakościową przemianę. s. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami. s. J. MEN ucieka przed odpowiedzialnością poważnego potraktowania znaków naszych czasów. s. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013.men. wymagany jest namysł nad istotą edukacji i istotą technologii. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. 23. nie chce. który z jednej strony urzeczywistnia pojęcie globalnej wioski Marshala Mcluhana. Aby jednak tak się stało. Powołano Wydział Szans Edukacyjnych i Nowych Technologii.37. Urz. Warszawa 2010. to w istocie wszech-uobecnianie. Wyzwania rozwojowe. Carr: The Shallows. 15. której nie da się udoskonalić27. 10. Pożywką trwania reform są podsumowywania podejmowanych działań. że wiedzą lepiej. Można by powiedzieć – nieco sarkastycznie – że nawet kwiaty zaczął wąchać za pomocą komputera”29. C.pl/ cempel/Ewol-Inwol07. o którym mówił Weiser. Morbitzer: Edukacja… op. cit. 10. by poddać go samokrytycznej weryfikacji. Profesor Józef Bańka w reakcji na złożoną rzeczywistość dominacji techniki tworzy eutyfronikę. Tom V (R-St). Reforma edukacji brzmi jak oksymoron. 157. s. Norton & Company Ltd. [W:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. poz. jako środek do celu. Wiedział o tym Heidegger. Sartori: Homo videns. jednak boi się. M. że rozumieją. 16. Morbitzer: Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki. pomimo upływu zaledwie dwudziestu paru lat. 344. przyćmiewa świat przemian za oknami. uporządkowanej przestrzeni umysłu cyfrowego imigranta. Warszawa 2007. 168. z jego wydziałami. a wskutek tego nie potrafi spojrzeć z dystansu na podstawy własnego modelu myślenia. który na wiele lat przed erą komputerów pisał: „Technika nie jest tym samym. Z. „Znikanie nie jest konsekwencją rozwoju techniki. Wydawnictwo CIS. Ibidem. 14. Ilekroć ludzie opanują jakąś umiejętność wystarczająco dobrze. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 7. Brak takiego dokumentu oznacza ucieczkę przed odpowiedzialnością prawdziwego namysłu nad istotą technologii i edukacji oraz zaniechanie włączenia się w spór o serca i umysły wychowanków w erze cyfrowej. 49. że nie rozumie istoty społeczeństwa informacyjnego. 6). 30. Edukacji Informatycznej i Medialnej. 22. http://www. Bauman: Zindywidualizowane społeczeństwo. 31. 10 oraz z 2009 roku nr 1.php? option=com_content&view=article&id=126:techn ologie-informacyjne-wspomog-rozwojedukacji&catid=97:edukacja-informatyczna-imedialna&Itemid=134. Łączenie szans edukacyjnych z nowymi technologiami to zadeklarowanie. gdyż „będą wszędzie: na ścianach. Warszawa 2001. Z. dopiero gdy zaczyna go brakować. MEN tej odpowiedzialności po prostu nie rozumie. Plan działań powinien de facto stać się systemową strategią polskiej edukacji XXI w. Pełna nazwa dokumentu: Kierunki działań w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym. Eutyfronika ma być zarazem terapią. s. nie rozumiejąc. 22. Cempel: Mój ogląd świata – Ewolucja. żeby uświadomić sobie skalę problemu. Mieszkać. 28. 2. którymi utwierdzali się nawzajem w nieomylności swoich opinii. GWP. doskonałą w swej formie. Warszawa 2008. G. Znikanie więc jest paradoksalnym ujęciem przyszłej wszechobecności komputerów. że w modelowy sposób odzwierciedla ona stan mentalnej pułapki. Stanie się przezroczysta i w pełni służebna człowiekowi. W. której doświadcza edukacja. Zinstytucjonalizowana rutyna odciska się piętnem na przestrzeni myślenia pracujących w niej urzędników.A. Telewizja i postmyślenie. 17. który ze względu na wymogi unijne należy w końcu przyjąć. na nadgarstku ręki. który przynależy do rzeczywistości minionej. departamentami i innymi komórkami organizacyjnymi. WSP TWP. używa terminów świata. Jonscher: Życie okablowane. Eseje wybrane. Morbitzer: Edukacja… op. Warszawa 1996. że uniwersytetów nie można mierzyć przy użyciu jednej miarki.http://katarzynahall. 3. U. że książki znikną.blogspot. 34.11. s. a z drugiej strony wykazuje „wyższość książki nad każdym innym nośnikiem informacji. s. co stoi u podstaw tych zmian i dlaczego są wprowadzane. Ibidem. Nowe technologie w edukacji. 12. s. w poszukiwaniu krótkich informacji. M. s. poz. 532. MEN używa terminologii ery cyfrowej. Znikanie. s. 35. że internet przywrócił nas epoce alfabetu i „za sprawą komputera ponownie odkrywamy galaktykę Gutenberga”.pdf [dostęp 28. czym jest cyfrowa rewolucja. Edukację należy przemyśleć w kontekście mcluhanowskiej Galaktyki Gutenberga i castellsowskiej Galaktyki Internetu. G.

Czy Twoje dziecko ma astmę? Czy z tego powodu nieustannie jest wykluczane z różnego rodzaju aktywności? Astma jest obecnie najczęstszą chorobą przewlekłą u dzieci i młodzieży. Z książkowymi upominkami pojawiła się Pani Ewa Wolak – poseł na Sejm. znajdującego się przy ulicy Szkolnej 10. Sławomir Musiał . Szczodre. uczniów. Wyrażają również głęboką nadzieję. która odbędzie się 22 stycznia 2011 r. Fot. Kazimiera Haba (pracownica Filii Biblioteki w Brzeziej Łące). W tym dniu bowiem zbiegły się ważne dla placówki obchody: Dnia Patrona oraz 65-lecia. Ale czy choroba ta musi oznaczać ograniczenia dzieci w aktywności fizycznej? Otóż NIE! Już 22 stycznia 2011 r. Konferencja „Aktywni z astmą” będzie miała na celu przekazanie niezbędnych informacji nauczycielom WF-u jak całkowicie bezpiecznie zaktywizować wychowanków chorujących na astmę do udziału w zajęciach WF oraz lekarzom jak równolegle łączyć leczenie astmy. Szkolne uroczystości poprzedziła msza święta sprawowana przez ks. nie wykluczając aktywności fizycznej i uprawiana sportu z podstawą programową. Sławomir Musiał Fot. Wilczyce. Następnie uroczystości przeniosły się do budynku. W trakcie specjalnie przygotowanej akademii. Organizatorzy obchodów pragną serdecznie podziękować wszystkim przybyłym za cudowne chwile i życzenia. Dyrektor Zespołu Szkół w Brzeziej Łące Przemówieniom nie było końca „Aktywni z astmą” Fundacja Sportowa Polska z Robertem Korzeniowskim na czele oraz Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji zapraszają dyrektorów i nauczycieli wychowania fizycznego oraz lekarzy na Konferencję „Aktywni z astmą” – Bo sport to zdrowie. Siedlec Trzebnicki). Szacuje się. nauki i sportu odpowiedzą na pytanie jak radzić sobie z astmą nie rezygnując z aktywności fizycznej. Wśród przybyłych gości. Co więcej wg najnowszych trendów medycznych aktywni z astmą mają większe szanse na przezwyciężenie objawów choroby i pełną integrację społeczną. iż przy okazji 70lecia szkoły nie zabraknie równie wspaniałych momentów. Sławomir Musiał Było galowo. specjaliści ze świata medycyny. zgrabnie połączone z występami ny Długołęka (Kiełczów. W trakcie posiłku zebranych gości raczyła multimedialna prezentacja rysów historycznych szkoły. widzom zaprezentowane zostały istotne treści dziejowe placówki. byli dyrektorzy szkół z Gmi- gości również obecna dyrektor – Maria Szymerowska. Fot.. przygotowanym przez rodziców. rodziców i nauczycieli nie zabrakło także przyjaciół i sympatyków placówki. Po nabożeństwie oddano hołd byłym opiekunom szkoły. – to data. filiżanką kawy oraz trzypiętrowym tortem urodzinowym. Obchody 65-lecia spowite były licznymi wyrazami sympatii.pl. Całodniowy maraton duchowy uwieńczony został smakołykami. wspomniana wcześniej Pani poseł oraz przewodnicząca Rady Rodziców – Agnieszka Gradka. nie wspominając o dodatkowych aktywnościach. gdzie licznie przybyli goście (około 60 osób) mieli okazję poznać bogatą historię szkoły. Eleonora Zaleska. Swoją obecnością imprezę zaszczycił również Pan Paweł Rańda – medalista Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. 10 grudnia 2010 r. Po części artystycznej zebrani goście mogli obejrzeć przygotowane przez uczniów prace plastyczne oraz zajrzeć w kroniki szkolne. Norberta Graczyka – nauczy- uczniów. Podziękowania i gratulacje w imieniu Pani Ewy Bubień – Dyrektorki Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce – wręczyła p.. składając na ich grobach symboliczne wiązanki. Salwę braw oraz bukiet kwiatów otrzymała jedna z pierwszych nauczycielek. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące obchodził 65.aktywnizastma. elegancko. Więcej informacji znajduje się na stronie www.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 19 65 lat szkoły w Brzezinej Łące Fot. Na scenie bowiem wspierały wychowanków Małgorzata Bujak i Małgorzata Gizeweter – nauczycielki historii i języka polskiego – odpowiedzialne za prowadzenie imprezy. Według badań epidemiologicznych ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood) na astmę choruje nawet co 3. tj. Cieple słowa skierowała do Robertem Korzeniowskim oraz Leszkiem Blanikiem. która w annałach szkoły w Brzeziej Łące zapisze się złotymi zgłoskami. Sławomir Musiał W uroczystości brali również udział najmłodsi uczniowie Z okazji 65-lecia szkoły zaplanowano wiele atrakcji Zespół Szkół im. Okoliczność ta przyciągnęła do placówki wielu znakomitych gości. że w Polsce ok 70% dzieci chorujących na astmę nie uczestniczy w zajęciach WF. dziecko do 14 roku życia. ale nie zabrakło też tremy. Maria Szymerowska. ciela religii – któremu asystowały poczty sztandarowe placówek oświatowych. podczas konferencji „Aktywni z astmą” razem z medalistami olimpijskimi chorymi na astmę. rocznicę swojego powstania. W części artystycznej udział wzięli nie tylko przedstawiciele szkoły podstawowej i gimnazjum.

Sybiraków w Netcie Fot. – W mojej szkole uczniowie po pogadance na temat Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa z wielkim zapałem zgłosili chęć przystąpienia do tej akcji. opiekunka Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa. W ciągu niespełna miesiąca od startu nowego elementu programu „Bezpieczeństwo dla wszystkich” Renault. Necla w Mieroszynie (woj. pobieranie materiałów edukacyjnych i udział w regularnych. Najmniejszą aktywnością na razie wykazują się regiony zachodnie – w Wielkopolsce powstał tylko jeden klub. dzielenie się relacjami z działań. ekspert programu „Bezpieczeństwo dla wszystkich” Renault.20 aktualności WWW.pl Młodzi agenci od bezpieczeństwa opiekunka Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa. powstało już 175 klubów we wszystkich województwach w kraju. Każda szkoła podstawowa otrzyma do- stęp do specjalnego serwisu internetowego.Jako liderzy zmian odnieśliście sukces i za to wam dziękuję.GAZETASZKOLNA. w ramach którego najmłodsi mają za zadanie podejmować aktywne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – zarówno na terenie szkoły. organizator Zajęcia Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa SP im. W konferencji wzięło udział 270 osób.bezpieczenstwo. była poświęcona nowym rozwiązaniom w obszarze organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży. . szkół i placówek i zatrudnionych w nich nauczycieli.PL Spotkanie liderów zmian w Zakopanem „Chcemy przygotować nauczycieli do realizacji nowych zadań. nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Grudziądzu (woj. bo zaczęliśmy od nazwania naszego Klubu. Konferencja. namawiają do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym – dzieci działające w ramach Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa od miesiąca współtworzą ten nowy element międzynarodowego programu edukacyjnego „Bezpieczeństwo dla wszystkich” Renault. przesyłają zdjęcia ze spotkań z policjantami i pokazów z udzielania pierwszej pomocy. jak i w swojej miejscowości. który pozwala na samodzielne stworzenie profilu swojego klubu. organizator . informują o wynikach szkolnych ankiet dotyczących wiedzy uczniów z dziedziny wychowania komunikacyjnego. Wszystkie Szkolne Kluby Bezpieczeństwa mają w planach realizację działań poza szkołą – będą organizować lokalne happeningi i akcje ulotkowe. Źródło: www. Podsumowano prowadzone przez liderów zmian spotkania z nauczycielami na terenie całego kraju.pl/skb .gov.bezpieczenstwo. Ponad 50 tys.men. wystarczy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej www. „Przyswajanie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego w formie uczestnictwa w Szkolnych Klubach Bezpieczeństwa odpowiada poziomowi rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dziecka do dwunastego roku życia.renault. a w województwach zachodnio-pomorskim. „Pierwsze spotkanie członków klubu to zapoznanie uczniów z celami projektu. którzy mają wpływ na nasze bezpieczeństwo” – mówi Danuta Kuźnicka. bo większość dzieci dojeżdża do szkoły rowerami. Fot. rower miejski i odblaskowe zestawy rowerowo-spacerowe dla wszystkich członków klubu. spotykają się z policjantami i lokalnymi władzami. „Celem naszego Klubu będzie dbanie o bezpieczeństwo dzieci w szkole i w drodze do szkoły. Chcielibyśmy. Szczegółowe informacje o pozostałych nagrodach i konkursie znajdują się na stronie www. Najwięcej Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa założono w Małopolsce (39 klubów). Z wielu propozycji od uczniów wybraliśmy najbardziej odpowiednią nazwę dla naszego SKB – „Agenci od Bezpieczeństwa” – relacjonuje Ewa Lubiszewska. dolnośląskie). w którym nagrodą główną jest mobilne miasteczko ruchu drogowego. kujawskopomorskie). badać stan bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. aby przed naszą szkołą stanęły stojaki na rowery. przeprowadzają ankiety.renault.renault. Podczas wystąpień przedstawiciele poszczególnych regionów podkreślali duże zainteresowanie nauczycieli nowymi rozwiązaniami oraz chęć udziału w dalszych spotkaniach. lubuskim i dolnośląskim założono po dwa. Nadesłał Wojciech Ostrowski. opiekunka Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa. a wszelkie aktywności wspólne z rówieśnikami utrwalają poznaną wiedzę i zamieniają ją w trwałe nawyki” – uważa Piotr Mosak. comiesięcznych konkursach z nagrodami. nauczycieli uczestniczyło dotychczas w prowadzonych przez lide- rów zmian spotkaniach szkoleniowoinformacyjnych. która odbyła się w dniach 13-14 grudnia w Zakopanem.pl/skb . indywidualizowanie pracy z uczniem to priorytety ministerstwa – podkreślił wiceminister Zbigniew Włodkowski. Za pośrednictwem specjalnego serwisu poświęconego akcji www. Renault Szkolny Klub Bezpieczeństwa SP w Wydminach Monitorują stan bezpieczeństwa wokół szkoły. nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Górze (woj. nauczycielka ze Szkoły Podstawowej im. poświęconych pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.pl/skb kluby dzielą się swoimi pierwszymi sukcesami – prezentują zaprojektowanie przez siebie logotypy i klubowe maskotki. Będziemy także organizować konkursy i spotkania z ludźmi.COM. psycholog wychowawczy. podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej podczas pierwszej z dwóch ogólnopolskich konferencji w ramach projektu „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". a także organizować spotkania z przedstawicielami lokalnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Powiatowy Rzecznik Praw Dziecka oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Atrakcyjna forma działania przyciąga jego uwagę. A. Szkolne Kluby Bezpieczeństwa to projekt skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w całym kraju. Wspieranie przedszkoli. W działaniach na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego wspierają nas Powiatowa Komenda Policji. pomorskie) Aby założyć Szkolny Klub Bezpieczeństwa. Odpowiedzi na zebrane podczas konferencji pytania i zgłaszane trudności związane z interpretacją przepisów zostaną zamieszczone na stronie internetowej MEN. na Śląsku (36 klubów) oraz w województwie łódzkim (30 klubów).bezpieczenstwo. Dziękujemy za wspaniały pomysł – mówi Jolanta Ludkowska. Temu służyły prowadzone szkolenia dla liderów zmian i dla nauczycieli” – powiedział Zbigniew Włodkowski. Najbardziej aktywne i efektywne kluby wezmą udział w ogólnopolskim konkursie. Spotkanie było bardzo burzliwe. osobiste zaangażowanie wzmacnia motywację.

) w cenie prenumeraty.konkurs. smacznych i pożywnych przekąsek do szkoły.10. Ministerstwem Pracy oraz OHP Dla wszystkich czytelników rubryki . konkursy. scenariusze lekcji Aby zachęcić Państwa do korzystania z programu BALTIE.pl .Szkolne Ośrodki Kariery . Wystarczy skorzystać z linka prenumerata 2011 z BALTIE Mam to w osobnym pliku KOMPUTER I POMOC . płatność może nastąpić w nowym roku). Wprowadziliśmy kilka nowości: Nowe rubryki: PRAWO . każda EKONOMIA NA CO DZIEŃ – rubryka przygotowana we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Ministerstwem Skarbu oraz NBP Dla wszystkich czytelników rubryki .GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 21 Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele. poradnik przygotowywany we współpracy z metodykami ODN na co dzień wspierającymi nauczycieli w pracy z komputerem Zapraszam serdecznie i gorąco zachęcam Urszula Nowak Redaktor Naczelna www.000-15. każda AKADEMIA NAUCZYCIELA – rubryka z praktycznymi poradami przydatnymi w codziennej pracy nauczyciela prowadzona przez uznaną autorkę poradników dla nauczycieli Marzenę Frąckowiak AKADEMIA MŁODEGO DZIENNIKARZA – stałe miejsce (po)pisów młodych adeptów sztuki dziennikarskiej z redakcji zaprzyjaźnionych gazetek szkolnych SZKOŁA NA ZDROWIE . oferta przygotowywana we współpracy z firmami specjalizującymi się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań dla szkół INFORMATYKA TWÓRCZA Z BALTIE lub inaczej BALTIE dla każdego dziecka na świecie – comiesięczny dodatek z pomysłami na zastosowanie programu do nauki programowania BALTIE jako ciekawego i efektywnego wsparcia nauki nie tylko na lekcjach informatyki – przykłady pracy z BALTIE w szkołach w Polsce i na świecie. dla ucznia i nauczyciela Nowe dodatki: NOWE TECHNOLOGIE W EDUKACJI – comiesięczny dodatek prezentujący najnowsze oferty dla edukacji. mamy pełną roczną niebieską licencję BALTIE 3 (dla całej szkoły i wszystkich uczniów w domu. w którym zdobyć można środki finansowe na utworzenie i wyposażenie pracowni oraz wynagrodzenie dla opiekuna SZOK.konkurs z nauką przygotowania prostych. w którym do zdobycia nagrody o wartości 5. Odpowiadając na oczekiwania naszych czytelników.stała rubryka prawna .000 zł. dla wszystkich obecnych i przyszłych prenumeratorów "Gazety Szkolnej".odpowiedzi na indywidualne pytania SZOKi . którzy złożą zamówienie do 31 grudnia 2010 (wystarczy zamówienie.comiesięczny dodatek do Gazety Szkolnej zawierający praktyczne porady.000 . powiększyliśmy miejsce przeznaczone do prezentacji własnych dla wszystkich chętnych szkół. do zdobycia nagrody o wartości 5.zbiór ustaw i rozporządzeń z interpretacją PRAWNIK ODPOWIADA .com. o wartośći 650 zł.rubryka przygotowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.gazetaszkolna.konkurs EKOLOGIA = EKONOMIA. W związku ze zbliżającym się końcem roku zapraszam do zamawiania prenumeraty Gazety Szkolnej na rok 2011. pytania i odpowiedzi na codzienne problemy we wdrażaniu nowych technologii na lekcjach z przedmiotów nieinformatycznych.000 zł.

– Te nagrody to także zobowiązanie. która mieszka na trzecim piętrze kamiennicy bez schodów. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. która znajduje się przy ulicy Jasnej. dyrektor fundacji Rozwoju Systemu Edukacji podkreślał. Karla Dedeciusa w Łodzi. które pozwoliłyby na skuteczną walkę z wykluczeniem w ich najbliższym otoczeniu. że jest opieka społeczna. a on pomógł nam inaczej spojrzeć na świat”. Elżbieta Trojanowska (opiekun) z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku . CEO . Zdobywcy pierwszych miejsc w nagrodę pojadą do Brukseli. Wiktoria Mikowska z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej gratulowała uczniom i nauczycielom pomysłowości. Podkreślił. Paderewskiego w Knurowie. samotności – mówiła. Bądźcie liderami w swoim środowisku!” „Jesteśmy dziś w siedzibie Przedstawicielstwa KE. poprzez komputerowo zrealizowaną opowieść o niepełnosprawnej dziewczynie. „Wy to pokazaliście w swoich projektach!” – podsumował działania młodych ludzi. które w niektórych wypadkach doprowadzają do biedy. WSZYSTKO JEST MOŻLIWE Choć temat konkursu nie był tematem często poruszanym wśród młodych ludzi. Gościem specjalnym był Laszlo Andor – komisarz Unii Europejskiej ds. Agata Żarska. II miejsce zespół: Mateusz Skwirowski. PREZENTACJI. „Oby ten promyk nadziei z ulicy Jasnej dotarł jak najdalej” – mówił Mirosław Marczewski. Praca zakończyła się słowami: „Ale cóż to za bajka? Wszystko to być może! Prawda. zatrudnienia. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu . zaś Mirosław Marczewski. że tutaj jak na dłoni widać jasne strony polskiej edukacji. to wszystkie prace. 2 grudnia. Paulina Laskowska. czwartej edycji konkursu „Nie wykluczam!" szkoły z całej polski nadesłały niemal dwieście prac. że będą pomagać Danieli w codziennym zmaganiu się ze schodami i w dojazdach na zajęcia. AŻ PO BAJKĘ „Naszym głównym założeniem jest uwrażliwienie młodych ludzi na zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego ze względu na niepełnosprawność i wiek – podkreślała koordynatorka konkursu Agnieszka Średniawa z Przedstawicielstwa KE – Chcemy także zachęcić młodzież do konkretnego działania. że to właśnie edukacja najskuteczniej przeciwdziała ubóstwu i wykluczeniu. że Wam nie jest wszystko jedno – podkreśliła Ewa Synowiec i dodała. OD PORADNIKA. Violetta Drozdowska. że są środki unijne. że uczestnicy konkursu pokazali. Agnieszka Kania (opiekun) z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pszczynie . bo wyzwala pozytywne działanie.nie budujmy schodów do samotności. zespół: Bartłomiej Woźniak. fotoreportażu lub wideoreportażu. To wszystko znalazło swoje Laureaci konkursu odzwierciedlenie w ich pracach – wyjątkowo wrażliwych i emocjonalnych. Kategoria szkoły ponadgimnazjalne I miejsce zespół: Dominika Tomaszewska. Wyróżnienie zespół: Marcin Jeżewski. Tomasz Dobroszczyk. zespół: Agnieszka Iwanek. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu – to zwycięzcy konkursu „Nie wykluczam!" zorganizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Małgorzata Reszka. Patronat honorowy objął prezydent Bronisław Komorowski i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Katarzyna Iwińska (opiekun) z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 40 w Poznaniu . Ewa Synowiec podkreśliła zaangażowanie uczestników: – Patrząc na Wasze prace widzimy. „Żyjemy w czasach szybkich zmian. Paweł Żukiewicz. Alan Chromiński. Bartosz Kaczmarczyk (opiekun) z Zespołu Szkół im. I. To najlepszy dowód na to. Chłopcy potrafili wcielić w życie przesłanie ze swojej pracy . zespół "zsijp wolontariat": Natalia Czech. Jolanta Chrulska (opiekun) z Gimnazjum im. laureaci i ich opiekunowie zostali zaproszeni do udziału w Wielkiej Gali Integracji. ale również na przedstawieniu konkretnego pomysłu na projekty.J.w warszawskiej siedzibie Przedstawicielstwa KE w Polsce ogłoszono finalne wyniki konkursu. że konkurs może zmieniać świadomość i zachowanie ludzi. Z kolej Jacek Strzemieczny. Alicja Marciniak. Ta historia opowiedziana została z happyendem . Ewelina Błachuta. II miejsce III miejsce Fot.” Uczniowie licznie odpowiedzieli na ten apel: do tegorocznej. który postanowił finansować ich dojazd do dziewczynki. spraw społecznych i włączenia społecznego. prezes Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej wskazywał. Tematyka konkursu nawiązywała do Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. CEO zespół: Urszula Postołowicz. Uczestnicy konkursu podeszli do tematu w bardzo dojrzały sposób. III miejsce zespół „ABC”: Dawid Gnatek. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej . jakim jest wykluczenie społeczne. aż po bajkę z morałem. przemyśleli sposoby jej zmiany. okazały się wyjątkowe i szczególne. Żaneta Kłos.Piotr spotkał na swojej drodze osoby życzliwe i pomocne. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim . Zadanie uczniów polegało nie tylko na podzieleniu się swoimi spostrzeżeniami na temat wykluczenia społecznego ze względu na wiek. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej oraz uczniowie z II LO im. Wyjątkową pracą był wideoreportaż grupy chłopców Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 40 w Poznaniu.22 szkoła I OKOLICE Nie wykluczaj! Zespół z Gimnazjum im. CEO Wyróżnienie Zwycięzcy konkursu i członkowie jury podczas Wielkiej Gali Integracji Fot. Małgorzata Wilgucka (opiekun) z II Liceum Ogólnokształcącego im. więc ja tego między bajki nie włożę!” Prezentacja multimedialna grupy z Drawska Pomorskiego była wyprawą między instytucjami zajmującymi się pomocą społeczną w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jednego z członków zespołu Mateusza Skwirowskiego: jak znaleźć opiekuna. jednego z członków zespołu. że także nasza praca ma sens. W fotoreportażu grupy z Czarnej Białostockiej przedstawiono w formie bajki historię niepełnosprawnego chłopca. Konkluzja Mateusza była bardzo wymowna: „wiem już. Marcin Kowalski. aby móc korzystać z zajęć w szkole pomimo swojej niepełnosprawności. Joanna Gaławiaczek (opiekun) z Publicznego Gimnazjum nr 43 im. niepełnosprawność i ubóstwo. iż hasła o niewykluczaniu można realizować w codziennym życiu. poprzez zauważenie i kontakt z innym człowiekiem. Anna Merecik. MŁODZI WRAŻLIWI Jury II stopnia wyróżniło 9 prac. Koleżanki również wyciągnęły wnioski z ich wspólnej wyprawy: „pomogłyśmy Mateuszowi. które same sobie nie poradzą. przyjrzeli się rzeczywistości ich otaczającej. Magdalena Jurewicz. wykluczenia. Ich decyzję wsparł dyrektor szkoły. Jeszcze bardziej emocjonujący był kolejny dzień . Bartosz Kapka. wiem. Damian Dobrzański. które zostały wyróżnione przez jury. do wyciagnięcia ręki w stronę osób. że konkurs „Nie wykluczam!" wyzwolił w młodych ludziach aktywność na rzecz innych. Podjęli decyzję. To Wy nimi jesteście!” – mówił do laureatów Mirosław Sielatycki. Nagrodzone prace miały bardzo różną formułę – od poradnika dla wolontariusza. Prusa w Skierniewicach . Paulina Ferfet. prezentacji. Kamila Jaroch. Można powiedzieć. Anna Zarębska (opiekun) z Liceum Ogólnokształcącego im. Piotr Szoka. Widać. Uczniów i nauczycieli powitała dyrektor Przedstawicielstwa KE Ewa Synowiec. III miejsce zespół „Grupa Mocno Narcystyczna”: Katarzyna Świerkot. Anna Arcimowicz (opiekun) z Gimnazjum im. Piotr Boroń. Uczestnicy przygotowali je w formie eseju. B. nawet w tak trudnym temacie. ale dalej nie wiem jak trafić do Nagrodzone prace Kategoria szkoły gimnazjalne I miejsce szkoły”. Opowiadał o zajęciach hipoterapii poruszającej się na wózku Danieli.

O to właśnie chodzi. – odwaga. Oczywiście należy go zastosować tak. co mówi. Pytania do autorki prosimy kierować pod adres: m. aby nie był zbyt uległy. Umiejętności komunikacyjne Starajmy się. pasję. które składają się na budowanie określonej relacji z uczniem.pl D Uczniowie muszą wiedzieć. Aby ją nawiązać potrzebne jest przede wszystkim wzbudzenie zainteresowania ucznia tym. Zazwyczaj gdy mówimy dynamicznie i rytmicznie. Wyróżnia się cztery rodzaje takich postaw: Opanowanie. Pamiętamy przecież. abyśmy byli wiarygodni w każdym temacie.com. „ ta ekspedientka była naprawdę bardzo miła. WIARYGODNOŚĆ JEST TO SOLIDNOŚĆ I BIEGŁOŚĆ Oczywiście nie chodzi o to. mówmy o tych aspektach naszego wykształcenia. Poprzez sposób wypowiedzi możemy też pokazać siebie jako profesjonalistów. osoby. zasad moralnych oraz społecznych. że pasuje ono do kontekstu rozmowy i nie jest nadużywane. Nie jest to jednak proste. czy się z nim zgadzamy. że jeśli wspominamy jakąś opinię. lecz wynika ono np.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 23 Wiarygodność nauczyciela fundamentem jego sukcesu Wielu dyrektorów szkół zastanawia się. bo to przekonuje ludzi najbardziej. erudycję jeśli tylko jest to ciekawie przedstawione. Jeśli chcemy.frackowiak@gazetaszkolna. to dwie różne sprawy. Towarzyskość (bycie lubianym). Zarówno uczeń. gdyż dzięki niemu możemy skupiać większą uwagę rozmówcy i wzbudzać jego zaangażowanie w rozmowę. Z wiarygodnością nauczyciela związanych jest więc wiele aspektów. w których odnajdujemy siebie. – pogoda ducha. kontrolujmy intonację głosu. ale także wychowawczych. bez względu na to. ale też starajmy się. która przekazuje informacje ważne. Zastanówmy się. aby rozmowa z uczniem była płynna. ale pod warunkiem. co mamy mu do przekazania.Symaptia i uprzejmość Jeśli szczerze okażemy uczniowi sympatię i będziemy dla niego uprzejmi na pewno pomoże nam to zbudować atmosferę porozumienia. uczeń uległ naszym sugestiom i wpływom powinniśmy być wiarygodni. że mamy głęboką i obszerną znajomość tematu. Tak więc tempo komunikatu może podkreślać nasz profesjonalizm. pokazując. które są niezmienne. 3. Intonacją możemy podnieść swoją wiarygodność. Mogą powodować. na którą składają się: – otwartość. na którą składa się: – sympatia dla ludzi.sxc. aby uczeń nie poczuł. zarówno w kwestach merytorycznych. Zatrzymajmy się na chwilę przy tych cechach i jeszcze raz je przestudiujmy. które mogą bardzo mocno komunikować brak akceptacji tego. za pomocą intonacji i rytmiki swojej wypowiedzi. właściwej intonacji wypowiedzi. że sami często doceniamy te cechy u innych. TEKST: MARZENA FRĄCKOWIAK Fot. „Ludzki głos to organ duszy” – powiedział kiedyś amerykański poeta Henry Wadsworth Longfellow. żeby uczeń zobaczył nasze dobre chęci. certyfikaty szkoleń i kursów. który będzie umiał go wysłuchać i zrozumieć. czy ktoś obdarza nas zaufaniem i poddaje się naszym pomysłom. -. Wiarygodność możemy pokazać poprzez swoje zachowanie. www. że oni tak właśnie myślą. że rozwijanie prawdziwych kompetencji. dynamiczna i spójna. że nie tylko my mamy określone zdanie w danym temacie. że ludzie nie tylko będą chcieli nas słuchać. treść wysuwa się na pierwszy plan. Każdy aspekt komunikacji powinien przekonywać o tym. aby inni postrzegali nas jako kompetentnych. zwanego wiarygodnością. wahanie. Jeśli wypowiedź jest powolna. z którym prowadzimy konwersację. ale też mieć umiejętność przekonania o tym innych. które budzą zaufanie oraz podziw. jak nas odbiera. stojącą w opozycji do naszej. Ekstrawersja. to kluczem do sukcesu jest nasza wiarygodność. Im więcej mówimy rzeczy. 4. z danych statystycznych lub badań. prawdziwe i godne wysłuchania. Jeśli więc chcemy mieć wpływ na ucznia.Poczucie humoru Poczucie humoru może budować solidność nauczyciela. pokazując te aspekty swojego wykształcenia. czy nie. doświadczenie – to nieocenione walory. Innymi słowy doskonale wie. które mogą być naszym atutem. 5. Unikajmy nadmiernego korzystania z notatek.najnowsze badania naukowe lub statystyki. Wiarygodność jest bardzo ważna także dla jakości współpracy z rodzicami. gdyż ton głosu najtrudniej jest wyćwiczyć. że lubi on swoją pracę oraz kontakt z uczniem. Pamiętajmy jednak. aby np. Na kodeks bycia wiarygodnym nauczycielem składają się również: 1. kreatywność i dobra organizacja. np. Nie możemy być przecież specjalistami od wszystkiego. – komunikatywność. Muszą czuć. by nasza wiarygodność dotyczyła wszystkich aspektów naszego życia. Uważać natomiast trzeba na miny niezadowolenia. co to konkretnie oznacza.hu sowana głośność i modulacja naszych słów oraz unikanie agresywnego tonu dają gwarancję spójności przekazu i pokazują szacunek oraz pozytywne nastawienie do uczniów. Rodzice przywiązują ogromną wagę do kwalifikacji. Musimy być nie tylko ekspertami. ale też ignorancję czy gburowatość. tytułów oraz doświadczenia. dlaczego niektórzy nauczyciele mają ogromny autorytet w oczach uczniów. Pamiętajmy więc. ale ma kolosalne znaczenie dla budowania dobrego wizerunku solidnego nauczyciela. Czy postrzegamy siebie jako wiarygodnego nauczyciela? Czy jesteśmy kompetentni? Kompetencja jest fundamentem pałacu. Zainteresowanie uczniem. Niewielu ludzi jest naprawdę wiarygodnych w tym co robi. możemy pokazać również za pomocą wyrażającej nasze myśli mimiki twarzy. Bycie serdecznym nie wpływa co prawda na fakt. Pamiętajmy o mowie niewerbalnej. że to co mówimy jest autentyczne. czy zostaniemy uznani za eksperta. Tutaj dodatkowym aspektem są kompetencje i doświadczenie. – stabilność emocjonalna. fachowość. co jest fundamentem budowania dobrej relacji. obniżając ton głosu podczas wypowiedzi. na których się zna. We wszystkich kontaktach z uczniami i ich rodzicami dawajmy im dowody na to. w danej sytuacji. dykcji. co chcemy przekazać uczniom. o czym mówi uczeń i hamować jego motywację. takich jak na przykład śmiech.jako eksperta i profesjonalistę. mówiąc np. a praca nad tym. a to jest podstawą budowania dobrych relacji. że można mu zaufać. Wynika to z faktu. – dobroduszność. Unikajmy jednak konfabulacji. które są adekwatne. na które składają się: – spokój. a także na bieżąco sprawdzać. Dosto- . a inni nie mają go ogóle. Na uczniu lub rodzicu sprawiamy wtedy wrażenie eksperta. ale też być w tym sugestywnym i przekonywującym. lecz o bycie wiarygodnym jako nauczyciel i wychowawca. ale też będą ulegać naszym wpływom. a to ważny aspekt wiarygodności. Oczywiście wynika to z wielu czynników. Bardzo ważną rolę odgrywa kontakt wzrokowy. aż głupio było mi. to on najczęściej zdradza nasze emocje i stres. Mówmy z pasją oraz przekonaniem. Bądźmy nimi w swojej pracy. że wiarygodność jest fundamentem sukcesu nauczyciela. unikajmy protekcjonalnego tonu. mamy większe szanse na pozyskanie uwagi ucznia i podkreślenie własnej wiarygodności. Uczniowie potrafią docenić nowoczesną wiedzę. Nasza wiedza merytoryczna. są bardzo wyczuleni na barwę oraz ton głosu i usłyszą zdenerwowanie. Ona decyduje o tym. ponieważ nie rozumie. Możemy to zrobić min. To potwierdza naszą wiarygodność. że się zastanawiamy. Konfrontacja ze swoim zdaniem Każdy dobry nauczyciel wie. Często jednak możemy przedstawić się korzystnie. Stanowi o naszych kwalifikacjach oraz biegłości w danej dziedzinie.Znajomość bieżącej wiedzy. albo też na jakiś autorytet w danej dziedzinie. że nauczyciel chce dla nich jak najlepiej otyczy to nie tylko wiadomości przedmiotowych. Pamiętajmy. że nic nie kupiłam”. Odrobina dowcipu może naprawdę zrobić bardzo dużo dla przyjaznego kontaktu z uczniem i oddziaływania na niego. jak i jego rodzice powinni widzieć w nauczycielu pasję i zaangażowanie. co w przyjaznej współpracy z uczniem i jego rodzicem jest kluczowe. popartej badaniami naukowymi i statystykami Podczas prowadzenia lekcji warto jest powołać się na dowody. – rozluźnienie. o czym mówimy. czy ziewanie. dźwiękach pozalingwistycznych. tym większa szansa wywarcia odpowiedniego wpływu. i że nie jesteśmy do końca pewni tego. który z nimi podejmujemy. Wiedząc to powinniśmy pokazać siebie z jak lepszej strony . że zaszczepiamy w nich przeciwny punkt widzenia. Nie chodzi o to. odnoszących się do systemu wartości. że jego problem jest bagatelizowany. 2. które zadziwiają słuchaczy. Musimy nie tylko wiedzieć wszystko o tym. dotyczących wiedzy o przedmiocie. jak i spraw związanych z życiem. Inspiracja. Oczywiście nie zawsze możemy powiedzieć o wieloletnim doświadczeniu. że słuchacze. możemy dać do zrozumienia drugiej osobie. Jeśli uczeń ma jakiś problem łatwiej będzie mu otworzyć się przed nauczycielem.

Impuls. zawiera propozycje zajęć dla osób niepełnosprawnych fizycznie. zapewnienia sobie spokojnej egzystencji. brała odpowiedzialność za swoją przyszłość. realizacji zamierzeń. Pierwszy z nich. …………. Trzeba więc zajęcia prowadzić tak. Kraków 2011 Globalna integracja oraz zmiany we współczesnym świecie powodują. Irena Borecka.24 aktualności DO BIBLIOTEKI Magia ogrodów. ich zainteresowań. Małgorzata Dubis. że ważną inwestycją społeczną. inspirowany wyżej wymienionymi utworami. a w innej nie. przyczyni się do odnalezienia właściwego miejsca w życiu i do akceptacji siebie jako osoby nie w pełni sprawnej fizycznie. Książka jest próbą diagnozy wyborów edukacyjnych i zawodowych młodzieży liceów publicznych i niepublicznych oraz czynników je warunkujących. których motywem przewodnim jest ogród. Treść wykonanej pracy może świadczyć o stosunku autora pracy do wielu spraw. które pomoże mu odzyskać wewnętrzną. od ich możliwości intelektualnych i fizycznych. lasu… Program został oparty na założeniu. Prezentowane opracowanie mieści się w nurcie głębokiej refleksji teoretycznej i empirycznej. Inwestycje w kwalifikacje są współcześnie uznawane za najtańszy sposób podnoszenia konkurencyjności gospodarki. przyczyniającą się do kształtowania podmiotowego stylu ich funkcjonowania. W ciągu ostatnich kilkunastu lat edukacja podlegała intensywnym przemianom. Opracowanie zawiera nie tylko rozważania teoretyczne. Być może także przyczyni się w jakimś stopniu do podniesienia poziomu poradnictwa zawodowego w szkołach. musi dobrze posługiwać się komunikatami niewerbalnymi i dobrze komunikaty tego typu odczytywać. aby wchodząc w świat pracy. ale dostarcza też wielu innych informacji o jego problemach. aby wchodząc w świat pracy. Obecne koncepcje społeczne wyznaczają edukacji kluczową rolę. Wykorzystanie wiedzy z tego zakresu powinno . Daje szansę otwarcia się na własne problemy i na sprawy innych ludzi. na ile edukacja zapewni mu kompetencje. ruchowych lub zaczerpniętych z dramy stwarza większe możliwości kontaktu pomiędzy poszczególnymi członkami grupy i między uczestnikami a terapeutą. niepełnosprawnym ludziom kontaktu z literaturą młodzieżową i wybranymi dziełami plastycznymi. czyli o terapeutycznej funkcji ogrodów nych. Założono również. (…) Fragment książki „(…)Rozwój współczesnych społeczeństw cechuje intensywna dynamika przemian. do niego samego i otaczającej go rzeczywistości. brała odpowiedzialność za swoją przyszłość. mocą archetypów i symboli. Terapeuta nie może podczas cyklu zajęć stosować tylko jednej metody czy techniki. przemawia wprost do podświadomości uczestników. Zastosowanie w trakcie zajęć rysunku ułatwia diagnozowanie nie tylko nastroju rysującego. adresowanych do różnych grup osób potrzebujących psychicznego wsparcia. do łatwiejszego osiągania stanu katharsis. które będzie w stanie sprzedawać na rynku pracy [Delors 1998: 11]. Konieczne staje się zatem takie przygotowanie młodzieży. Szempruch 2001]. Aby wzmocnić terapeutyczne oddziaływanie wybranych dzieł literackich i plastycz- Fragment książki „(…) Prowadzenie zajęć biblioterapeutycznych wymaga stałego dokształcania się. samodzielnego i odpowiedzialnego poszukiwania własnego miejsca w świecie [Banach 2001. Czyni z nich ludzi bardziej wrażliwych. Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu na przykładzie licealistów z Podkarpacia. do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Może się bowiem okazać. miała szansę na sukces. Wpisuje się więc w nurt badań. aby dawały one jak największą szansę poznania problemów uczestników zajęć. które nie mogą zaakceptować swojej niesprawności. Książka jest próbą diagnozy aspiracji i planów życiowych młodzieży liceów publicznych i niepublicznych oraz czynników je warunkujących. do intensywniejszego przeżywania doznań estetycznych. parku. W pierwszej przedstawiono teoretyczne rozważania nad: – funkcjami sztuki. Młodzież staje więc obecnie przed nowymi wyzwaniami szybko zmieniającej się rzeczywistości. Ogród. Młody człowiek będzie panem siebie na tyle. które pozwolą prognozować kierunek aspiracji młodzieży na następne lata oraz wyznaczać obszar działań w zakresie preorientacji zawodowej. Wykorzystanie ogrodu jako miejsca do niektórych zajęć może przyczyniać się do obniżenia poziomu stresu. Osiągnięcie pewnego pułapu formalnego wykształcenia jest warunkiem koniecznym – chociaż niewystarczającym – odniesienia sukcesu życiowego. które nie radzą sobie z problemem starzenia się. osobami starszymi i młodzieżą. doskonalenia warsztatu pracy. Program W tajemniczych ogrodach składa się z kilku cykli. gospodarczą i polityczną jest edukacja. Celem programu jest umożliwienie młodym. która czuje się krzywdzona przez rodziców – Czuję się skrzywdzony. Książka składa się z dwóch części. a dla młodzieży. – zadaniami biblioterapii i terapeutycznymi wartościami wybranych utworów literackich. a zatem tempa przyspieszonego rozwoju społecznego. aby aktywnie dokonując wyborów i świadomie planując karierę zawodową. większość zajęć warto zrealizować w naturalnym środowisku ogrodu. Praca dr Małgorzaty Dubis wychodzi naprzeciw wyzwaniom nowej rzeczywistości społecznej ukształtowanej w Polsce po 1989 roku. który pozwoli prognozować kierunek zmian aspiracji młodzieży w następnych latach oraz wyznaczać obszar działań w zakresie preorientacji zawodowej. Prowadzący zajęcia musi być dobrym obserwatorem. że archetypowa wartość ogrodu i jego symbolika oraz działania plastyczne i tworzenie własnych utworów literackich mają pozytywny wpływ na psychikę i pozwolą osiągnąć zamierzony efekt terapeutyczny. Jeśli szkoła ma się wywiązać z tych zadań. próbujących poznać i zrozumieć otaczającą rzeczywistość (…)” Niniejsze opracowanie prezentuje autorski program terapeutyczny zatytułowany W tajemniczych ogrodach. Hasła globalizacji. lecz jest także próbą podzielenia się z czytelnikiem doświadczeniami pracy z ludźmi niepełnosprawnymi. kiedy zaczęto zwracać uwagę na tworzenie oferty edukacyjnej i dostosowanie jej do potrzeb i dążeń uczących się. Efekt terapeutyczny zaproponowanego programu to takie oddziaływanie sztuki na tworzącego. przeznaczony jest cykl U Pana Ziębiewicza. Odwoływanie się do znanych technik plastycznych. Ich istotą było otwarcie systemu nauczania na potrzeby uczniów. Ustalony schemat oddziaływania musi modelować w zależności od potrzeb członków prowadzonej grupy. Cechą charakterystyczną tych zmian jest ich tempo i zakres geograficzny. to jej najmocniejszą stroną powinny być odpowiednie kompetencje nauczyciela gotowego podjąć wysiłek związany z przygotowaniem młodego pokolenia do sprostania wyzwaniom bliskiej i odległej przyszłości. określany powszechnie jako globalizacja i rewolucja informatyczna. Kraków 2010 sposoby działania w jednej grupie przynoszą zamierzone efekty terapeutyczne. psychiczną harmonię. – funkcją ogrodów w sztuce. poglądów i marzeń. Wieloaspektowość i złożoność tego problemu powodują konieczność takiego przygotowania młodzieży. Dla ludzi starszych. społeczeństwa informacyjnego i zrównoważonego rozwoju głoszą konieczność przystosowania się do nowych trendów cywilizacyjnych i do nowej rzeczywistości społecznej. że odpowiednio dobrany zestaw lektur i zastosowanie technik biblioterapeutycznych i arteterapeutycznych mogą być formą wspierania aktywności intelektualnej osób niepełnosprawnych. czyli o terapeutycznej funkcji ogrodów. Impuls. Magia ogrodów. zmierzającej do wielostronnego ukazania roli i zadań stojących przed współczesną szkołą w zakresie przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Inspiracją do zajęć terapeutycznych były: ogrody z utworu Marii Borowej Ogrody i ogród z utworu Frances Hodgson Burnett Tajemniczy ogród. Wpisuje się więc w nurt badań. aby aktywnie dokonując wyborów i świadomie planując karierę zawodową. że sprawdzone Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu na przykładzie licealistów z Podkarpacia pozwolić na racjonalne zagospodarowanie czasu pobytu młodych ludzi w liceum w celu wszechstronnego ich rozwoju. Tak więc wykształcenie oraz kompetencje człowieka zaczynają odgrywać coraz większą rolę w społeczeństwie opartym na wiedzy. W części drugiej omówiono kilka programów terapeutycznych. miała szansę na sukces.

. że Kasia (imię zmienione) jest drobną.......................... W dzienniku w rubryce z jej nazwiskiem widnieją jedynki..... Wszyscy.. w małopolskich podstawówkach. bo z „konfidentem” nikt nie chciał rozmawiać… O sytuacji w gimnazjum nr 22 we Wrocławiu głośno....... powiesił się w ogrodzie koło domu... A to najkrótsza droga do zakażenia się wirusem.. że wszystko już na ten temat zostało powiedziane.......... Zachorowania pokazują.. Trzeba.. o ochronie danych osobowych..............zł liczba egzemplarzy wartość • na 6 miesięcy 132 zł x.. który chce ustalić. To statystyka chorób wenerycznych małopolskich uczniów............. tłumacząc..... gdzie często po zajęciach uczniowie chodzą palić papierosy albo bójkami „wyrównywać rachunki”...................... 04-567 Warszawa Bank PeKaO SA.... kuratora oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie.... Na szkolny parking mogą wjeżdżać tylko nauczyciele i dostawcy towarów do stołówki................ Wielu z nich przestało rozmawiać o HIV z uczniami z przekonania. A temat HIV szkoły sobie odpuściły. Kwotę ........................ jak doszło do takiej sytuacji i czy w grę mogą wchodzić zaniedbania rodzicielskie.. bo... którą dysponuje krakowski sanepid.. trudno uwierzyć.. bo „wszyscy najchętniej wjechaliby samochodem do szkoły”.. czy trwa przerwa..... Ojcem dziecka jest 14-letni uczeń gimnazjum....... ul. NIP/PESEL. z o.. Kupon.. Pozostaje pytanie bez odpowiedzi – w jaki sposób sytuację uzdrowić? 12-LATKA W CIĄŻY ZE SZKOLNYM KOLEGĄ 12-letnia uczennica szóstej klasy jednej z piotrkowskich podstawówek okazała się być w ciąży. będzie mogła zgłosić swój udział za pośrednictwem strony internetowej www.. Obiecał on wysłać list do szkół.1997 r....................... SZKOLNA KIŁA „Gazeta Wyborcza”: Coraz więcej małopolskich uczniów zaraża się chorobami wenerycznymi..... korupcji. Wyzywano go od konfidentów i donosicieli.. a wychowanie nowego pokolenia w odpowiedni sposób ma spowodować..............pl Nie wszyscy nauczyciele są zachwyceni.. zdaniem dyrektora.. Dyrektorka argumentuje.. Wszyscy byli wstrząśnięci. nr telefonu/faksu.. Wiadomo. miała problemy z nauką.. Media piszą.............................. że nadgorliwy rodzic wysiadał z samochodu i niósł do szatni plecak ucznia z VI klasy...... którego dziewczynka poznała podczas wakacji..... W ramach akcji........ Niejednokrotnie wezwania ze szkoły są niewystarczającą mobilizacją i dlatego trzeba posuwać się do interwencji ze strony sądów i kuratorów...... A to tylko oficjalne dane.. do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy i wysłania jej pod wskazany na przekazie adres w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia pieniędzy za prenumeratę. NIP. Stracił wielu znajomych.. następnie zostanie nim objęta cała Polska........ W ub.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 25 WIADOMOŚCI ZASZCZUTY PRZEZ KOLEGÓW… Piętnastoletni Kamil K......... którzy chcą otrzymać fakturę VAT za prenumeratę.... stanowisko.. podpis) telefonicznie: 22 497 90 40 faxem: 22 499 73 00 04-635 Warszawa Niemodlińska 40 Zamówienia mogą Państwo składać: @ mailem: prenumerata@gazetaszkolna...e-mail... sąd zwrócił się o opinię do policji..... na przykład ściągając podczas klasówek........ zdarzało się....................... Sprawa trafiła już do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim......... Specjaliści nie mają wątpliwości..pl ... autorzy i sprzymierzeńcy Zamawiam prenumeratę „Gazety Szkolnej” • na 12 miesięcy 264 zł x..08.. Problemy z ujarzmieniem niesfornych uczniów spowodowały... niepozorną dziewczynką.................polskabezkorupcji... że przynosiła do szkoły alkohol i nie stroniła od towarzystwa kolegów... tyle tylko.. Organizatorzy już uzyskali poparcie wprowadzenia lekcji od małopolskiego kuratora oświaty... że dziewczynka przejdzie na indywidualny tok nauczania... by właśnie do korupcji nie dochodziło.. że często dochodzi tam do szarpaniny............. zł za prenumeratę: wpłaciłem już na konto: Gazeta Szkolna Sp... WOJNY PARKINGOWE Rodzice przywożący dzieci do Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie muszą parkować na ulicy i doprowadzać uczniów pieszo.. Zdarzały się sytuacje... Teraz trzeba będzie zatrzymywać się na ruchliwej ulicy i wypuszczać dziecko.. że żadna taka akcja jeszcze nikogo nie wychowała.o..... wolontariusze (studenci kierunków pedagogicznych) ruszą do szkół... ale czy tak się dzieje w istocie – nie wiadomo........... jak się jednak okazuje........ Skutek był taki.. powinni w tym zamówieniu. ale również do komunikacji z dziećmi...............=..zł liczba egzemplarzy wartość imię i nazwisko... każdy lekarz ma obowiązek zgłosić chorobę weneryczną dziecka w stacji sanitarno-epidemiologicznej.. jak któremuś coś się stanie. Pierwsze.. że naprawdę można by je wszystkie pogodzić..... Od dłuższego czasu sprawiała kłopoty wychowawcze – wagarowała. że rodzice zaczęli przenosić swoje dzieci do innych szkół. do których uczęszczają młodzi rodzice....... Storczykowa 25a. Wyrażamy zgodę na zamieszczenie naszych danych osobowych w bazie Gazeta Szkolna Sp.... ......... gdy nie dostrzegali w pobliżu nauczyciela... że jest w 5 miesiącu ciąży.... który powinni wykorzystać nasi obecni i przyszli czytelnicy. w której są także nauczyciele… Każdy ma swoje racje.. adres....... Obecnie trwa ich szkolenie... jest również częsty brak zainteresowania ze strony rodziców...... Potem proces edukacji się zatrzymał......... jak bardzo młodzi ludzie mogą być narażeni na zarażenie się wirusem HIV.. Ale w tym aż 19! Głównie kiła....... która do tej pory traktowała temat po macoszemu.....com.........=. Dz... Podjęto decyzję. by namówić je do udziału w akcji..... Niektóre zresztą same się zgłaszają......... z o... Dyrekcja szkoły o ciąży uczennicy dowiedziała się od jej matki w listopadzie... I nieważne.. Stanie on przed sądem rodzinnym za seks z nieletnią... Poza tym dzieci same uczą się niewłaściwych zachowań w szkole........ Wciąż za mało w nich świadomości........ przyznaje że „współpraca z uczniami” jest bardzo trudna. szkół....=........................................ Organizatorzy odpierają ten zarzut........................ czy odbywa się lekcja............ Chłopak stracił kolegów.... Wśród młodzieży rządzi mafijny „kodeks osiedlowy”. Problemem.. Bezradny dyrektor szkoły........ Mówią... Lekcje mają odbywać się podczas godzin wychowawczych. Wtedy przez Polskę przetoczyła się lawina szkoleń o chorobie.. Apogeum edukacji na ten temat to lata 90.............. a za nim czeka kolejka samochodów.......................... Wydział Oświaty i Wychowania w lubelskiego Urzędu Miasta popiera decyzje dyrektorki..... która się na nie zdecyduje................ Nie tylko z wiedzy potrzebnej do prowadzenia lekcji...... .... że się nie zabezpieczają................................... ...............zł liczba egzemplarzy wartość dla przedłużających prenumeratę 110 zł x.. kłótni i bijatyk........... 833) z możliwością wglądu do swoich danych oraz prawem do ich aktualizowania...... tym lepiej..................... Co prawda. Każda szkoła.... o........ nauczyciele szukający miejsca do parkowania spóźniali się na lekcje............. ................... z o... dwójki i trójki.. Dlatego z pomocą musi przyjść szkoła............ Patrząc na nią... że informowanie właściwych osób o złych uczynkach innych nie jest niehonorowym donosicielstwem................... Skoro zapadli na choroby weneryczne. ale wiele osób domyślało się........... że prowadzą również szkolenia antykorupcyjne dla urzędników. że.... co mogło pchnąć chłopaka do ostateczności........ że uczniowie zapalali papierosa na korytarzu.... by prowadzić zajęcia......................... Okolice szkoły to pola.. że to jest nieuczciwe......o.............U nr 133.. ......... Nie patrząc na to....... że zamknięcie szkolnego parkingu może skończyć się tragicznie.. Rodzice są zbulwersowani – obawiają się............ nazwa placówki.......... Ale wygląd dziewczynki nie ma nic wspólnego z jej zachowaniem....... Im wcześniej zaczniemy im o tym mówić................... Zdarzało się.. w dopisku na przekazie pocztowym lub przelewie bankowym....... roku były tylko dwa przypadki..... Nauczycielom tematyka spowszedniała...... i wykorzystanie ich w celach akcyjnych oraz marketingowych (zgodnie z ustawą z 29.. ze nie było innego wyjścia.......... najłatwiej jest zakazać i rozpocząć „wojnę parkingową”… JAK NIE DAWAĆ W ŁAPĘ W lutym.........zł liczba egzemplarzy wartość dla przedłużających prenumeratę 220 zł x............ Mają starać się przekonywać uczniów... uczeń gimnazjum nr 22 we Wrocławiu............ żeby pomaszerowało do szkoły...... Kamil niedawno zeznawał w sądzie i jego zeznania nie były wygodne dla paru uczniów szkoły.. co oznacza nienawiść do policji czy jakiegokolwiek autorytetu oraz lojalność wobec grupy............... to znaczy......... (data........ umieścić swój NIP co upoważni Gazetę Szkolną Sp.............. Dowiedzieli się o jego zeznaniach i rozpętało się piekło... gnębiono i opluwano..... więc........... Tylko patrzeć.....................mk................ w szóstych klasach ruszy pilotażowy projekt lekcji nt.. było podjąć jakąś decyzję............ pokazowe lekcje już się odbyły – w siedzibie CBA w Warszawie.......... By tego dokonać..... XVI Oddział w Warszawie...=... że blokuje wjazd.......... nr 12 1240 2135 1111 0010 3265 9187 wpłacę w terminie 7 dni od daty złożenia tego zamówienia.. poz............

Przyzna ono nagrody i wyróżnienia. kształtowanie wrażliwości na ochronę różnorodności biologicznej w środowisku eksploatowanym rolniczo. BASF i SYNGENTA (produkujących środki ochrony roślin) w Niemczech i Szwajcarii. uczniowie rozwiązywać będą test kwalifikacyjny. w Instytucie Fizyki przy ul. poprawność zapisu scenariusza. – równowagę między ciałem a umysłem.szkola. • prace powinny na pierwszej stronie zawierać: tytuł pracy.waw. – poprawność stylistyczna. Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w czwartek 3 marca 2011 r. utworu poetyckiego. – tytuł. Główne cele konkursu to: zainteresowanie młodzieży zimowymi i letnimi igrzyskami olimpijskimi. A. CELE KONKURSU: – popularyzacja twórczości Hansa Christiana Andersena i wartości moralnych w niej zawartych. odpowiedzialności.pl „Ochrona roślin a moja przyszłość” Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) w Poznaniu oraz Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) w Warszawie organizują ogólnopolski konkurs pt.kuratorium. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu tekstu. odbędzie się w auli im. krajobrazów itp. Warunki uczestnictwa: • w konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów: – szkoły podstawowe (klasy IV – VI) – gimnazja. Więcej informacji znajduje się na stronie www. sprawiedliwości. 01-531 Warszawa lub mrejf@pkol.pl III Ogólnopolski Konkurs Fizyczny pt. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VI. W tym samym dniu zostaną wyłonieni laureaci konkursu. Oprócz powyższych wymagań oceniane będą także: – oryginalność kompozycji i narracji. życzliwości. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30 grudnia 2010 r.if. numerze specjalnym gazetki szkolnej PSP nr 2 "Redaktorek" oraz w tomiku baśni pokonkursowych.5). imię i nazwisko autora. – promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach literackich. Wybrzeże Gdyńskie 4. CIEKAWE IV Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. – prace pisemne. Do drugiej części I etapu przechodzi nie więcej niż 80 uczestników. którzy uzyskali największą liczbę punktów łącznie w obu częściach I etapu II etap Konkursu . technika komputerowa. obrazowanie. rozwijanie wśród młodzieży szkolnej umiejętności obserwacji przyrody oraz współzależności istniejących pomiędzy intensywną uprawą roślin a ochroną plonu. do 3 stron formatu A4 (dotyczy baśni). – zasadę fair play i szacunek dla innych. którymi są wyjazdy studyjne do ośrodków badawczo-rozwojowych międzynarodowych koncernów BAYER. ortograficzna i interpunkcyjna. Prace konkursowe należy zarejestrować do dnia 31 stycznia 2011 r. Uczestnicy otrzymają do rozwiązania pięć zadań rachunkowych.radom. dyplomy i nagrody. opartym o publikowane i niepublikowane źródła. klasę. Finaliści otrzymają medale. Oceniane będą wyłącznie prace tworzone przez uczniów samodzielnie. – zawiera elementy wiedzy o tradycji i kulturze swojego regionu (opisy stroju. Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym pt: „Fizyka się liczy”. poszerzenie zamiłowań sportowych młodzieży szkolnej. wiersz. – estetyka pracy: marginesy. Nagrodzone prace opublikowane zostaną na stronie internetowej organizatora www. – wyraża przesłanie charakterystyczne dla twórczości Hansa Christiana Andersena.firmowa. – propagowanie czytelnictwa. adres (z kodem pocztowym) i telefon szkoły (z numerem kierunkowym) oraz pełne imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna. Konkurs składa się z dwóch etapów. Ochrona roślin a moja przyszłość. Prace należy przysłać pod adres: Polski Komitet Olimpijski.eu . I etap Konkursu odbędzie się w czwartek 13 stycznia 2011 r. Jana Parandowskiego Polski Komitet Olimpijski serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w kolejnej edycji konkursu na opowiadanie o tematyce olimpijskiej. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach i składać się będzie z dwóch części. propagowanie zachowań fair play oraz propagowanie idei olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VI. „Fizyka się liczy” Instytut Fizyki na Wydziale Matematyki. Druga część polegać będzie na rozwiązywaniu 5 zadań otwartych i potrwa 2 godziny. uczniowie otrzymają problem do doświadczalnego rozwiązania. na maszynie lub komputerze. – kształtowanie systemu wartości. format PDF. obyczajów. a najlepsze przesyłają do organizatorów. którzy uzyskali największą liczbę punktów. Na rozwiązanie tego problemu przewiduje się nie więcej niż 2 godziny. Jury dziecięce składające się z uczniów naszej szkoły także przyzna swoją nagrodę. pod kierunkiem nauczycieli-opiekunów.pl XXI Konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im.pl/konkurs. wiersz lub scenariusz spektaklu teatralnego według określonych kryteriów. fabularyzacja losów wielkich zwycięzców lub przegranych. Hansa Christiana Andersena w Radomiu zapraszają do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim pt. Można potraktować go jako test wiedzy na poziomie szkół ponadgimnazjalnych oraz jako przygotowanie do studiów wyższych w zakresie fizyki i nauk jej pokrewnych na uniwersytetach i politechnikach. Więcej informacji znajduje się na stronie www. • opowiadanie nie może przekroczyć 8 stron maszynopisu (czcionka 12 pkt. • opowiadanie może być napisane odręcznie (ale czytelnie). potrawy. – ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie trzy prace. Informacje o konkursie i laureatach zostaną umieszczone w środkach społecznego przekazu oraz ogłoszone na stronie internetowej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. „I ty możesz zostać baśniopisarzem” Dyrekcja i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Konkurs ma charakter edukacyjno-upowszechnieniowy i jest adresowany do uczniów klas 3 i 4 maturalnych szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. POTRZEBNE.. tuż po wykładzie popularnonaukowym wygłoszonym przez wykładowcę z Instytutu Fizyki. Baśnie oceniać będzie z podanymi niżej wymaganiami jury. regionalnej. twórczo rozwija wybrane motywy. scenariusza.finał.edu. a przede wszystkim uczciwości. W pierwszej części. ul. – posiada cechy baśni. WYMAGANIA KONKURSOWE: Baśń. Po krótkim wykładzie na temat przeprowadzania eksperymentów w pra- cowni fizycznej. żywość dialogu. • opowiadanie powinno być napisane przez ucznia samodzielnie w dowolnej artystycznej formie i powinno podkreślać przynajmniej jedną z poniższych wartości: – własne doświadczenia z boiska. – bogactwo języka.us. Cele konkursu to popularyzowanie wiedzy na temat ochrony roślin uprawnych w skali lokalnej. Więcej informacji znajduje się na stronie www. scenariusz spektaklu teatralnego: – wyraźnie nawiązuje do twórczości Hansa Christiana Andersena. Organizatorzy przewidują nagrody specjalne. akapity. szacunku dla innych. – kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.psp2. – radość z wysiłku i zwycięstwo nad sobą. Autorzy trzech najlepszych prac zostaną uhonorowani równorzędnymi nagrodami. Patronat medialny nad konkursem objął „Płomyczek” – miesięcznik dla dziewcząt i chłopców publikujący wszystkie materiały związane z konkursem i nagrodzone prace. Do finału przechodzi nie więcej niż 20 uczestników. – kształtowanie wrażliwości na przeżycia innych. akapit 1. • można zgłosić po dwa opowiadania w każdej grupie wiekowej. – poszerzanie wiedzy na temat tradycji i kultury regionu. Test wyboru zawierać będzie 16 pytań i trwać będzie 1 godzinę. gramatyczna.26 konkursy WAŻNE. „I ty możesz zostać baśniopisarzem”. o charakterze nowatorskim.olimijski. czcionka 14. całego kraju i Europy. Więcej informacji znajduje się na stronie www. Nauczyciele poloniści oceniają prace. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. 1 odstęp między wierszami. Uczniowie układają baśń.pl do 1 kwietnia 2011 r.). – rozwijanie uzdolnień literackich. poszukiwanie szansy osobistej i zawodowej w dziedzinie ochrony roślin.

Trzmiel Wydawca: Gazeta Szkolna Sp. nauczycieli.com. KOLPORTER DP. jeśli nauczyciel nie dogada się z rodzicami. zjawisko. bo o owym ideale przypominają. Ich celem jest namalowanie przy pomocy przepisów rajskiej krainy. żeby na pierwszej stronie dać artykuł „Sposób na nauczyciela”. urzędników oświatowych i szkół. które odbyło się 15 grudnia. która możliwie wielu będzie się podobać. Co prawda jest tam fraza „Oto propozycje MEN do których dotarliśmy”. kraje te nigdy by się rozwiniętymi nie stały. jak dotąd. Bo też i nasza „Gazeta Wyborcza” to nie portal Wikileaks. żeby nie powiedzieć wszystkich. niestety. to o tych nowych propozycjach mówiono na kolejnym spotkaniu zespołu ds.com. Cóż z tego. ale jednak) trzeba ich uspokoić w trosce chociażby o życie i zdrowie ich kolegów bądź personelu. że prawdopodobieństwo nadużyć zdecydowanie wzrosło. Tymczasem pensjonariusze tych przybytków zachowują się różnie i czasem (im rzadziej tym lepiej. nie tylko naszych rozważań. że propozycje MEN są nie do przyjęcia przez śro- dowisko nauczycielskie. w których co silniejsi fizycznie wychowawcy „perswadowali” najbardziej krewkim wychowankom co trzeba. To tam minister Katarzyna Hall zaproponowała m. uchodzących za rozwinięte. Bo tak naprawdę. Tymczasem rzeczywistość skrzeczy – bywają sytuacje. jacy według różnych doktryn i stereotypów być powinni. czyli przecieki o pracach nad Kartą Nauczyciela Nasze rodzime przecieki są jak ten miś z filmu „Miś” – na miarę naszych możliwości. Każda z cyfr w rzędzie. W latach 90-tych. W ten sposób szczytna idea eliminacji przemocy zamieniła się w swoje przeciwieństwo. z o. kolumnie czy w małym kwadracie może być wpisana tylko raz.skotnicka@gazetaszkolna. że redakcja wcale nie musiała nikogo z urzędników ministerstwa przekupywać. jaki być powinien. jakich obraz się z naszych przepisów wyłania? Ważne. to można dojść do wniosku. Włodzisław Kuzitowicz LOT TRZMIELA Rzeczywistość przepisami malowana Mamy w polskiej edukacji. lokalne ustalanie wysokości nauczycielskiego pensum i pensji. Kreować pozytywne wizje i przypominać o nich owszem warto.pl Prenumeratę prowadzą również: RUCH SA. POCZTA POLSKA i INNE FIRMY DYSTRYBUCYJNE SUDOKU 7 5 2 4 9 1 3 9 3 8 2 6 9 9 8 4 2 1 6 4 6 2 8 3 4 9 5 1 3 5 1 9 3 8 Rozwiązanie SUDOKU polega na wpisaniu do diagramu brakujących cyfr w taki sposób. Gdy się od niej odrywa. W wielu.pl reklama@gazetaszkolna.pl Skład i łamanie: Janusz Lasota Prenumerata i kolportaż: prenumerata@gazetaszkolna. w których trzeba coś zrobić i to szybko. nie dostanie awansu. rodziców. Było to już poza wszelką kontrolą.GAZETA SZKOLNA NR 51/52 (533/534) 21/28 GRUDNIA 2010 aktualności 27 MÓJ PUNKT WIDZENIA Wikileaks po polsku. że to tylko taki sposób redakcji na dodanie smaczku tej publikacji.pl Sekretarz redakcji: Dorota Skotnicka-Biskup d. które dadzą im znacznie większe uprawnienia w sprawach wynagrodzeń i polityki kadrowej. oświadczając. że od tej rzeczywistości wychodzi i nie próbuje się od niej różnymi kazuistyczno-językowymi sztuczkami oderwać.com. choć nie tylko. Według tych założeń.gazetaszkolna. nie trafiamy do raju tylko grzęźniemy w bagnie. Storczykowa 25a 04-567 Warszawa tel. I jak się dłużej zastanowić. Jak dalej potoczę się losy tych pomysłów? Czy po zakończeniu prac specjalnego zespołu powstanie ostateczny projekt nowej pragmatyki zawodowej nauczycieli? Czy będzie to doku- ment. dyrektorów. jeśli nie spodoba się dyrektorowi – nie dostanie umowy na czas nieokreślony. Ale mnie coś się wydaje. Jest to realizm co do oceny materialnych możliwości (środków i czasu) oraz ludzkich możliwości i motywacji. ul. ewentualność zlecania za dodatkowym wynagrodzeniem dodatkowych prac dla nauczycieli oraz przyznanie dyrektorom większej autonomii. Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Oczywiście bywają wyjątki. ale akurat prawo jest najgorszym do tego instrumentem. Aby jeszcze w tej kadencji nie tylko rozpocząć procedurę legislacyjną nad projektem nowej ustawy o zawodzie nauczyciela. U nas jest. Otóż w krajach tych przepis służy do regulowania rzeczywistości. co jest prawnie zakazane nie jest jednak i nie może być w żaden sposób uregulowane i kontrolowane. której przedmiotem jest uznanie przez obie strony. 4 9 1 1 7 9 5 1 7 2 4 2 5 4 1 3 2 4 9 1 2 1 4 6 4 5 9 2 4 5 9 6 6 5 3 4 6 2 3 9 7 9 2 1 7 6 5 5 6 3 2 6 . statusu zawodowego nauczycieli.com. a i solidarność bijącego personelu stwarzało taką. Dla ilustracji historyjka z niezbyt odległej przeszłości. słowa zlikwidowano w „poprawczakach” jakąkol- wiek prawną możliwość stosowania tzw. na fali euforii wiary w moc ludzkiego. ale także stawia pod znakiem zapytania całą wielomiesięczną pracę zespołu ds. ciekawe i odróżniające nas od krajów.o. Ten drugi scenariusz każe wątpić w sens. co sugeruje czytelnikom iż wiadomości zostają upublicznione niejako wbrew woli ministerstwa. że ci z przepisów są tacy. przymusu bezpośredniego. ale także zakończyć ją podpisem Prezydenta RP trzeba wyraźnej „woli politycznej” Rządu i… i nie skróconej kadencji obecnego parlamentu. że nie ma i być nie może takich uczniów.com. nie są złe. Zogłosił już ZNP. Prawo bowiem powinno twardo stąpać po ziemi. każdej kolumnie oraz w każdym małym kwadracie 3 na 3 kratki (o pogrubionych bokach) znalazły się wszystkie cyfry od 1 do 9. a nie taki jaki jest i może być w rzeczywistości.: 22 497 90 40 fax: 22 499 73 00 www. Oznacza to. że jednym z podstawowych praw człowieka jest powszechny dostęp do bezpłatnej edukacji! Za to przedstawiciele organów prowadzących chwalą propozycje zmian. Nasi prawodawcy akurat najmniej się troszczą o rzeczywistość. nie zajęła w tej sprawie stanowiska. A i przecieki nie na taką skalę. jak widać wymagającej potwierdzenia przez wysokie umawiające się strony. poprawczakach pojawiły się więc różne nieużywane na co dzień pomieszczenia.com. który przybliży reguły zatrudniania nauczycieli do powszechnych zasad rynku pracy? Czy rząd odważy się zgłosić do sejmu projekt.in.pl Redaktor naczelna: Urszula Nowak redakcja@gazetaszkolna. Gdyby było inaczej. aby w każdym rzędzie. Coś. popierania nowych rozwiązań lub protestowania wobec zamiarów ich wprowadzania. statusu zawodowego nauczycieli. ale generalnie obowiązuje realizm. że przepisy kreujące obraz szkoły. inaczej. wbrew oporowi nauczycielskich związków zawodowych? Wszystko zależy od strategicznych celów partii rządzącej. Jej działacze zajęci byli ostatnio podpisywaniem w Berlinie wspólnej deklaracji z niemieckim Związkiem Zawodowym Oświaty i Wychowania.pl wydawca@gazetaszkolna. Ktoś powie.

satysfakcji i spełnionych marzeń! Redakcja . wśród rodzinnego ciepła.28 aktualności WWW.GAZETASZKOLNA. a nadchodzący 2011 rok przyniesie wiele wyzwań.PL Niech święta Bożego Narodzenia upłyną w radości i spokoju.COM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful