You are on page 1of 23

SPIS TRECI

WSTP......................................................................................4 WYBIERZ FARB..........................................................................8 ARANACJA KOLOREM MOC BARW................................................12 Twj kolor Twoje wntrze......................................................15 Dziecko powinno si rozwija....................................................19 Optyka ma znaczenie..............................................................21 Dopasuj kolorystyk do swojego wntrza......................................25 NARZDZIA I MATERIAY DODATKOWE.............................................27 NAJWANIEJSZA CZYNNO PRZYGOTOWANIE PODOA....................28 ZWALCZ ZAGROENIA WILGO, PLE..........................................32 Skd si to bierze...................................................................32 Zapobiegnij temu...................................................................34 Zwalcz to..............................................................................36 Usu problem........................................................................41 WZMOCNIJ SWOJE CZTERY KTY - GRUNTOWANIE..............................44 Przygotuj grunt......................................................................44 Zagruntuj swoje ciany............................................................46 Gruntowanie drewna...............................................................50 Metal rwnie potrzebuje wzmocnienia.......................................53 Tworzywa sztuczne i szko - gruntowanie.....................................56 PRZED MALOWANIEM...................................................................58 POMALUJ SWOJE WNTRZE..........................................................59 Zacieki, plamy i pknicia........................................................61 DOKADNE MALOWANIE - TECHNOLOGIA..........................................64 Malowanie natryskowe w domu i ogrodzie....................................66 A co z samochodem?...............................................................67 Jak przygotowa farb do pistoletu natryskowego..........................68 Strzelamy z pistoletu - malowanie natryskowe...............................69 ZAKAMARKI JAK SOBIE Z NIMI PORADZI?........................................71 EFEKTOWNE WNTRZE TECHNIKI DEKORACYJNE..............................72 Doskonae efekty stosowania prostych szablonw...........................72 Rne techniki tworzenia faktur................................................72 Przykady powalajce z ng......................................................73 MALOWANIE NA.........................................................................83 Ceramice..............................................................................83 Szkle...................................................................................83 Tkaninach.............................................................................84 JAK OBLICZY KOSZTY, ABY EFEKT BY ZADOWALAJCY?....................86 Koszty, koszty, koszty - jak to obliczy?.......................................86

REMONT W PRAKTYCE: MALOWANIE - darmowy fragment - Zote Myli

Patryk Prauch

str.

Wstp
Istnieje potrzeba... Pewnego dnia zastanawiajc si nad konstrukcj tej elektronicznej publikacji, uwiadomiem sobie znaczenie zmiany swojego otoczenia. Potrzeba zmiany jest czym oczywistym w codziennym yciu czowieka, chociaby tak prosta rzecz jak zmienienie fryzury, czy odwieenie si w aromatycznej kpieli. Jak si wtedy poczue? Na pewno w kadym z nas zmiana wywouje jakie okrelone odczucia, raz pozytywne, raz negatywne. Dla jednego zmiana samochodu jest czym normalnym (przyjemnym), dla drugiego koniecznoci (utrapieniem, duym kosztem). Czy zmiana wygldu Twojego wntrza ma wpyw na Ciebie? Jestem przekonany, e kada zmiana ma wpyw na odczucia i zachowania czowieka. Ale niestety nie kada jest pozytywna! Tylko praktyczne wiadomoci i porady zawarte w tym ebooku, oparte o dowiadczenia i wskazwki, mog Ci pokaza, jakie zmiany w mieszkaniu oddziauj na Ciebie w sposb pozytywny. Dlaczego jednak zdecydowaem si na poruszenie tematu remontu w tej publikacji?

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Patryk Prauch

REMONT W PRAKTYCE: MALOWANIE - darmowy fragment - Zote Myli

Patryk Prauch

str.

Skoro czytasz i powicasz swj cenny czas, oznacza to, e interesuje Ci temat zmian w Twoim mieszkaniu. By moe niektre wiadomoci przedstawione w ebooku mog Ci si wydawa znane, a nawet bardzo znajome. O niektrych z nich by moe czytae gdzie indziej. To bardzo dobrze, poniewa jeli co Ci si wyda bliskie czy znane, to zwr uwag na to, w jaki inny sposb i gdzie jeszcze moesz zastosowa w praktyce znane wczeniej czynnoci. Tym lepiej, e masz wasne dowiadczenia i na pewno czujesz si ekspertem w tej dziedzinie. Jest to rwnie dobra chwila do uporzdkowania Twoich wiadomoci i wiedzy. To prawdopodobnie w ogle najlepszy moment, eby zastanowi si, a moe zauway, co nowego niesie dla Ciebie zawarta tu praktyczna informacja. Zwr teraz szczegln uwag na materia zawarty w tej publikacji, ktr masz przed sob. Bardzo czsto jest tak, e kiedy czytasz co, co jest Ci szczeglnie bliskie i interesujce, a temat pozornie znany, to wanie wtedy odkrywasz co wanego dla siebie. Ludzie czciej wypowiadaj si w ten sposb: mylaem, e ju tyle wiem, a jednak duo mona si jeszcze nauczy i dowiedzie lub czytam to ju n-ty raz i za kadym razem co nowego odkryje i zauwa ni: ja ju wszystko wiem. Tobie przydarzya si zapewne pierwsza sytuacja, dlatego czytajc i korzystajc z tej publikacji, niektre fragmenty i czynnoci mog si wyda szczeglnie zajmujce i interesujce.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Patryk Prauch

REMONT W PRAKTYCE: MALOWANIE - darmowy fragment - Zote Myli

Patryk Prauch

str.

Temat remontu jest rozlegy i bardzo szeroko zawadza o rnych specjalistw. Wszystko zaczyna si od osoby, ktra chce zmieni i odwiey swoje mieszkanie, przez architekta wntrz - ktry po poznaniu klienta tworzy projekt jak najlepiej dopasowany do jego charakteru i ycia codziennego. Ostatnie osoby to grupa czy firma remontowa, ktra spenia zaoenia architekta. Ale co w wypadku, gdy nie ma na to finansw? Przecie niezaprzeczalne jest to, e aby mie swoje wymarzone wyremontowane mieszkanie, trzeba si liczy z ogromnymi nakadami finansowymi. Dlatego wanie zbir moich siedmioletnich dowiadcze w tej dziedzinie oraz pomoc moich dowiadczonych wsppracownikw, pozwoliy na proste wyjcie z tej drogiej sytuacji, naprzeciw Twoim oczekiwaniom. Jakie korzyci s dla Ciebie wane? Zwr kolejn uwag na koszty zwizane z projektem najtaszego, nieznanego i niedowiadczonego architekta wntrz. S to koszty zalene od wielkoci mieszkania, lecz zapewne przekraczaj sum 1000 z. Pamitaj, e takiemu architektowi brakuje dowiadczenia i zdolnoci poznawania klienta, co skada si na Twoje niezadowolenie. W tym wypadku musisz mie wiadomoci w tej dziedzinie, aby mu wytumaczy, czego pragniesz. Dodatkowo wracajc do finansw, trzeba doliczy drog prace ekipy remontowej, ktrej efekt kocowy jest take nie zawsze zadowalajcy szczeglnie wtedy, gdy jest tania.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Patryk Prauch

REMONT W PRAKTYCE: MALOWANIE - darmowy fragment - Zote Myli

Patryk Prauch

str.

I Ciebie nie sta na remont?! Zrb to sam!!! Ja wierz i ywi nadzieje wobec Twoich umiejtnoci, jakiekolwiek by posiada. Publikacje t napisaem w jzyku prostym i praktycznym, a zarazem wzbogaciem j o cenne wskazwki likwidowania problemw, z jakimi miaem do czynienia podczas prac malarskich czy projektowania wntrz. Poradnik malowania przeprowadzi Ci w atwy i solidny sposb przez czas remontu, poprzez zawarte tu i opisane z najwiksz dokadnoci kroki. Podzikowania... Moj prac i wysiki woone w stworzenie tej niecodziennej publikacji chciabym zadedykowa mojemu dziecku, ktre za trzy miesice zapie swj pierwszy oddech. Najwiksze podzikowania nale si Tobie za zainteresowanie, a szczeglnie za zaufanie, jakim obdarzye moj osob. Serdecznie Ci dzikuje! Nie zapomniaem rwnie o osobach, ktre miay udzia

w tworzeniu ebooka. Dzikuj, Przyjaciele!

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Patryk Prauch

REMONT W PRAKTYCE: MALOWANIE - darmowy fragment - Zote Myli

Patryk Prauch

str.

Wybierz farb
Do malowania cian wewntrz pomieszcze, podobnie jak do malowania sufitw, najczciej uywa si farb emulsyjnych, wodorozcieczalnych. Dobrze kryj, atwo rozprowadzaj si, s trwae i zmywalne. W wikszoci s to farby matowe. Wasnoci uytkowe (odporno na zmywanie, szorowanie oraz tzw. sia krycia) farb emulsyjnych s zalene od rodzaju oraz jakoci ywic i pigmentu uytych do ich wyprodukowania (od ceny farby). Do wyboru s farby jednowarstwowe oraz takie, ktrymi dla uzyskania gadkiej, adnej powierzchni malowa naley dwa lub nawet trzy razy. Najczciej stosowane s: Farby akrylowe Na bazie ywic akrylowych; dobrze rozprowadzaj si, nie wydzielaj przykrego zapachu, maj dobre waciwoci kryjce i s trwae (uwaga: do wyboru jest bardzo szeroka gama farb akrylowych o rnej sile krycia i trwaoci powierzchni odpornoci na zmywanie).

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Patryk Prauch

REMONT W PRAKTYCE: MALOWANIE - darmowy fragment - Zote Myli

Patryk Prauch

str.

Farby winylowe atwe w uyciu, daj adne matowe powierzchnie, atwo si brudz, ale s atwo zmywalne, niestety sabo przepuszczaj par wodn.

Farby akrylowo-winylowe cz cechy dwch ostatnich farb.

Farby lateksowe S bardzo trwae, odporne na dziaanie promieni sonecznych (UV). S bardziej odporne na cieranie i zmywanie ni emulsje akrylowe, maj doskonae waciwoci kryjce. Szybko schn, lecz maj charakterystyczny zapach.

Farby akrylowo-lateksowe Przeznaczone wilgotnoci do malowania gdzie ciany pomieszcze naraone s o podwyszonej na intensywne

lub

uytkowanie (brudzenie) lub uszkodzenia, np. korytarze, klatki schodowe. S twarde i zarazem elastyczne, ale nie przepuszczaj pary wodnej. Ponadto stosuje si rwnie farby mineralne. S to rwnie farby wodne; dziel si na:

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Patryk Prauch

REMONT W PRAKTYCE: MALOWANIE - darmowy fragment - Zote Myli

Patryk Prauch

str.

10

Farby wapienne

Na bazie wapna gaszonego, niedrogie, jednak obecnie mao stosowane, gdy pomalowane powierzchnie s do trudne w utrzymaniu (atwo brudz si nie s zmywalne).

Farby silikatowe

Zwane rwnie krzemianowymi spoiwem jest szko wodne wchodzce w reakcj z podoem zawierajcym wapno. Daj bardzo trwae powoki, s atwo zmywalne oraz paroprzepuszczalne. S to drogie farby, stosowane najczciej do malowania elewacji.

Farby cementowe

Spoiwem jest cement dlatego pozwalaj uzyska trwae powoki, jednak stosuje si je rzadko, m.in. z powodu trudnoci z ich barwieniem.

Farby rozpuszczalnikowe Emalie stanowice osobn grup farb przeznaczone w zasadzie do drewna, ale czsto stosowane do malowania lamperii, zaciekw (dua sia krycia plam):

Olejne (ftalowe) lub olejno-ywiczne (chlorokauczukowe)

Daj trwae, nieprzepuszczalne i dobrze zmywalne powoki (matowe, pmatowe i z poyskiem).


Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Patryk Prauch

REMONT W PRAKTYCE: MALOWANIE - darmowy fragment - Zote Myli

Patryk Prauch

str.

11

Akrylowe

Gboko wnikaj w podoe, odporne na cieranie, stosowane podobnie jak ftalowe i chlorokauczukowe, jednak pozwalaj cianie oddycha (emalie akrylowe wystpuj rwnie jako farby wodorozcieczalne). Farby klejowe W ostatnim czasie przeszy znaczn ewolucj spoiwem jest klej rolinny, zwierzcy lub syntetyczny, gdzie ju nie spotyka si w uyciu farb biaych, a jedynie tzw. metylocelulozowe, dajce ciekawe efekty dekoracji ciany (produkowane w postaci suchej mieszanki). S jednak bardzo trudne w nakadaniu (wymagaj agregatu do nakrapiania). S odporne na cieranie, ale nie mona ich zmywa. Farby strukturalne Bardzo modna obecnie grupa farb do cian, maj posta gstej, plastycznej masy, po naoeniu nadaje im si dekoracyjn faktur uywajc do tego celu rnych narzdzi (specjalnych wakw strukturalnych, szpachelek, tamponw itp.). Wraz produktami uzupeniajcymi (tj. pigmentami nadajcymi dowolny kolor, woskiem akrylowym do cian lub impregnatem zabezpieczajcym przed wilgoci) i stanowi bogat ofert dekoracji kadego typu wntrz.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Patryk Prauch

REMONT W PRAKTYCE: MALOWANIE - darmowy fragment - Zote Myli

Patryk Prauch

str.

12

Aranacja kolorem moc barw


Gdy stajemy przed wyborem farby, moemy wybra niemal dowolny kolor. Wikszo producentw farb w gotowych kolorach ma swoje palety, na ktrych kady kolor jest nazwany i ma swj kod. W sklepie znajdziemy rwnie stanowiska komputerowego doboru i mieszania kolorw. Wystarczy uda si tam ze spisanym kodem, a specjalici przygotuj potrzebn ilo farby o takiej barwie. Kolor mona take wybra na podstawie wzornikw koloru, ktre mona zabra ze sob. Ze wzgldw dekoracyjnych, a take z osobistych, warto si zastanowi, jakie kolory bd miay wpyw na nasze i naszych bliskich zachowanie. CZERWIE ...

stosujemy w pomieszczeniach, gdzie wykonuje si czynnoci wymagajce aktywnoci lub czuwania, w pomieszczeniach przez ktre si przechodzi: przedpokj, klatka schodowa, korytarz, kuchnia, pokj zabaw; ogrzewa i oywia ciemne pomieszczenia, w graficznym zestawieniu z biel i czerni ma zimne dziaanie, najlepiej stosowa na pojedynczej cianie lub w dodatkach, dodaje pewnoci i zdecydowania.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Patryk Prauch

REMONT W PRAKTYCE: MALOWANIE - darmowy fragment - Zote Myli

Patryk Prauch

str.

13

TY...

stosujemy w pomieszczeniach przeznaczonych do nauki, jasny ty rozbielony jest dobry do wntrz chodnych pozbawionych bezporedniego dostpu do soca, optycznie powiksza i rozwietla wntrze, lepiej stosowa cie czyste - bardzo jasne, daje duo dobrej energii, pomaga w podejmowaniu decyzji.

NIEBIESKI...

chodny kolor uspokaja, stosujemy w pokojach dziecinnych i sypialnych, szczeglnie przyjazne s jasne odcienie, ciemny niebieski na duych paszczyznach moe by przygnbiajcy,

dobrze czy si z bielami i pastelami o podobnym nateniu.

R...

w poczeniu z biel, beem, brzem, jasnym bkitem i odcieniami bieli tworzy klasyczne neutralne wntrza, z czerni, czekolad i zotem albo turkusem i zimn zieleni tworzy ekstrawaganckie wntrze, moe by stosowany jako gwny kolor w pomieszczeniu, sprawia, e czujemy si otoczeni sympati i opiek, koi emocje.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Patryk Prauch

REMONT W PRAKTYCE: MALOWANIE - darmowy fragment - Zote Myli

Patryk Prauch

str.

14

POMARACZ...

ostronie stosujemy w jadalniach i kuchniach, lepiej sprawdza si jako kolor na pojedynczej cianie lub jako grupa dodatkw, ni jako kolor do caego pomieszczenia, pozytywny, pobudza umys do dziaania, antydepresyjny, wpywa na apetyt.

BRZ...

wntrza urzdzone w rnych odcieniach brzu s doskonaym tem dla dodatkw w innym kolorze, brz mona czy z turkusami, rami i syntetycznymi zieleniami, neutralny, daje poczucie bezpieczestwa i stabilnoci.

ZIELE...

optycznie powiksza wntrze, najlepiej stosowa ciepe odcienie: limonka, ziele wiosenna, stosujemy do pomieszcze przeznaczonych na wypoczynek, zimn ziele lub ciemn dobrze poczy z: mocnym rem, czerwieni, oranem, albo przeama turkusem, daje poczucie harmonii i spokoju, relaksuje i gasi emocje.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Patryk Prauch

REMONT W PRAKTYCE: MALOWANIE - darmowy fragment - Zote Myli

Patryk Prauch

str.

15

FIOLET...

bezpieczniej

stosowa

go

jako

dodatek

kolorystyczny:

w zasonach, poduszkach lub na pojedynczej cianie,

lekki i rednio natony stosujemy do pomieszcze, w ktrych si odpoczywa, mocny fiolet lepiej stosowa do wntrz uywanych czasowo jadalnie, korytarze, rozwija intuicj i kreatywno.

Twj kolor Twoje wntrze


Kolory byy zawsze kojarzone z pewnymi podstawowymi

odczuciami i symbolami. Dlatego podr po wiecie kolorw rozpoczyna si od zrozumienia, jak kolor wpywa na nasze emocje i inspiruje nasz przestrze yciow. Istniej kulturowe i osobiste upodobania, lecz podstawowe barwy wci wydaj si mie charakter stay, mimo cigle zmieniajcej si mody. Niewtpliwe jest, e kolor posiada moc niewerbalnego przemawiania do nas. Ta moc odwzorowuje si w codziennym yciu poprzez uspokajanie, energetyzowanie, a take rozgrzewanie naszych wntrz. Bardzo wane jest, aby podczas projektowania przyszego wntrza nie zboczy z drogi i osign upragniony cel, jakim jest trafny
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Patryk Prauch

REMONT W PRAKTYCE: MALOWANIE - darmowy fragment - Zote Myli

Patryk Prauch

str.

16

wybr koloru, ktry bdzie nie tylko pasowa do Twojego wntrza ale rwnie i do Ciebie! Kilka cennych wskazwek pomoe Ci w odnalezieniu waciwej drogi do upragnionego wntrza:

Wybierz pomieszczenie, ktre przeznaczysz na remont.

Na samym pocztku projektowania zwr uwag na elementy wyposaenia pokoju. Ustal, czy podoga, sofa, okna czy meble nie zmieni si to na pewno pomoe Ci zobaczy palet barw aktualnie obecn w pokoju. Zwracajc uwag na obecny styl pomieszczenia, zastanw si, czy to:

nowoczesne bkitach)

wntrze

(w

modnych

szarociach,

stalowych

klasyczne wntrze (w ciepych ososiach, zotych ciach) romantyczne wntrze (w delikatnych rach, pastelowych wrzosach)

I odpowiedz sobie na pierwsze pytania, ktre prawdopodobnie zawa o doborze koloru. Czy chcesz ten styl zmieni, czy moe odnowi, zachowa?

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Patryk Prauch

REMONT W PRAKTYCE: MALOWANIE - darmowy fragment - Zote Myli

Patryk Prauch

str.

17

Inspiracja i ch do zmiany wntrza co Ci do tego skonio?

Wybr przeznaczenia pomieszczenia jest nastpnym krokiem. W tym celu naley zastanowi si, w jaki sposb bdzie to pomieszczenie wykorzystywane czy to Twoje miejsce do odpoczynku, nowe miejsce do pracy, a moe miejsce spotka rodzinnych? Wana jest take kwestia Twoich odczu w nowym wntrzu, wic odpowiedz sobie - jak chcesz si czu w takim miejscu?

chcesz si czu wyciszony uyj bardzo pastelowych ci lub zieleni, bkitw, wrzosw; chcesz si czu zmobilizowany, bardziej aktywny uyj bardzo ciepych ci, a nawet czerwieni (zwaszcza w detalach) lub pomaraczw.

wiato w Twoim mieszkaniu gdzie s rda?

Efekt zmiany koloru zachodzi w cigu dnia w pomieszczeniach owietlonych wiatem dziennym tzw. sonecznym. Dlatego kolor najlepiej okrela przed poudniem (do 12.00) i po poudniu (od 15.00). W przypadku rda sztucznego wiata efekty zmiany koloru zalene s od koloru wiata i koloru ciany. Kolory ciepe staj si bardziej intensywne przy tym wietle, czyli przy tradycyjnym

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Patryk Prauch

REMONT W PRAKTYCE: MALOWANIE - darmowy fragment - Zote Myli

Patryk Prauch

str.

18

wietle arwki, za bledn w wietle chodnym, halogenowym. Kolory chodne stosuj si do sztucznego wiata na odwrt. Poprzez te efekty zmian koloru naley zbada oba czynniki rde wiata oraz zastanowi si, ktre miejsca potrzebuj rda sztucznego owietlenia.

Wybierz kolor dla Ciebie

Kolor, ktrym pomalujesz najwicej bdzie najwaniejszy w Twoim wntrzu. Wybierz wic kolor odpowiadajcy Twojej osobowoci i dopasuj do przeznaczenia pomieszczenia. Pamitaj, e ciepe kolory (orane, czerwienie, cie) stworz przytulny, ciepy, energetyzujcy nastrj we wntrzu. Wtedy pomieszczenie staje si przyjazne dla goci i podkrela przytuln i mi rodzinn atmosfer. Chodne kolory natomiast odwieaj, uspokajaj, relaksuj, stwarzajc wraenie przestrzeni oraz podkrelaj gr wiata we wntrzu pomieszczenia. Elementy akcentujce (dostrzeesz je w obciach foteli, ulubionych dodatkach czy w zasonach) utwierdzaj Ci we waciwym wyborze i dopeniaj oglnego wraenia. Ostateczny efekt powinien sprawia wraenie harmonii, gdzie detale w kolorach akcentujcych podkrelaj urod gwnej barwy i dodaj jej gbi.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Patryk Prauch

REMONT W PRAKTYCE: MALOWANIE - darmowy fragment - Zote Myli

Patryk Prauch

str.

19

W dzisiejszym systemie tworzenia kolorw nie ma moliwoci, aby nie trafi na swj kolor z ponad 6000 odcieni w systemie komputerowym mieszania barw.

Dokonae trafnego wyboru

Teraz moesz by ju pewny i prawdopodobnie udasz si do sklepu, aby rozpocz fantastyczn podr po wiecie kolorw swojego upragnionego wntrza.

Dziecko powinno si rozwija


W przypadku aranacji kolorem pokojw dziecicych wiadomy wybr koloru jest tu szczeglnie wany. Kolor w pokoju dziecka ma wiele zada i powinien spenia oczekiwania czonka rodziny:

sprzyja koncentracji i poprawia warunki do nauki, powinien odpowiada upodobaniom dziecka mieci si w jego ulubionej palecie barw, powinien stymulowa rozwj, powinien odpowiada temperamentowi dziecka tzn. hamowa wybuchy energii /lub pobudza dziecko do dziaania/, pobudza kreatywno.

Dzieci w zalenoci od wieku ujawniaj swoje upodobania.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Patryk Prauch

REMONT W PRAKTYCE: MALOWANIE - darmowy fragment - Zote Myli

Patryk Prauch

str.

20

Mniej wicej do dziewitego roku ycia ulubionym kolorem maluchw jest przewanie czerwie. Mae dziewczynki lubi zwaszcza kolor rowy lub purpurowy. Midzy dziewitym a jedenastym rokiem ycia pojawia si upodobanie do barw tych, pomaraczowych, nastpnie zieleni. Ziele to kolor powstay z poczenia tego i niebieskiego. Te upodobania zgodne s z rozwojem dziecka w tym wieku dziecko uczy si w coraz wikszym stopniu korzysta ze swojego intelektu, a jego rozwojowi suy kolor niebieski. Jest on preferowany przez dzieci od dwunastego roku ycia. Pamita naley przy urzdzaniu pokoju dziecka o dominacji zdecydowanych barw. Kolor radosny, ale nie rozpraszajcy. W pokojach dziecicych i modzieowych, bardziej ni

w jakichkolwiek innych uzasadnione jest komponowanie wntrza w rnych odcieniach barw. Generaln zasad planowania koloru we wntrzu jest

utrzymywanie wikszoci duych powierzchni jak: ciany, sufity, podogi w janiejszych odcieniach (moemy zaakcentowa mocniej np. jedn ze cian, tak, ktra jest tem dla mebli), a detali firanek, poduszek, pocieli w tonach mocniejszych.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Patryk Prauch

REMONT W PRAKTYCE: MALOWANIE - darmowy fragment - Zote Myli

Patryk Prauch

str.

21

Meble, zabawki, stoy do pracy najlepiej z drewna. Moemy zostawi naturalny kolor np. na tle mocniejszej ciany lub zabarwi drewno jedn z kolorowych emalii. Oczywicie powinnimy kontrolowa palet uytych kolorw w obliczu wielobarwnoci przedmiotw codziennego dziecicego uytku zabawki, materiay do szkoy, moemy ujednolici kolor mebli i poczy np. z 2 odcieniami kolorw zastosowanych w pokoju (np. akcent mocniejszego koloru jedna ze cian, reszta cian i sufit - janiejszy odcie).

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Patryk Prauch

REMONT W PRAKTYCE: MALOWANIE - darmowy fragment - Zote Myli

Patryk Prauch

str.

22

Jak skorzysta z wiedzy zawartej w penej wersji ebooka?

Wicej praktycznych wskazwek o tym jak przeprowadzi remont znajduje si w penej wersji ebooka Remont w praktyce: malowanie. Zapoznaj si z opisem na stronie:

http://remont-malowanie.zlotemysli.pl

Dowiedz si jak profesjonalnie przeprowadzi remont uzyskujc piorunujcy efekt wizualny!

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Patryk Prauch

POLECAMY TAKE PORADNIKI:


Praktyczne porady finansowe Tomasz Bar Jak w cigu zaledwie kilku godzin zdoby wicej pienidzy, dziki wykorzystaniu praktycznych porad finansowych?
Pomyl, jak dobrze jest skorzysta z pomocy i rady eksperta, gdy kupujesz na kredyt dom lub samochd inwestujc dziesitki, czy te setki tysicy zotych. Jedna drobna porada moe by w takim przypadku warta krocie! Ale nie musisz dokonywa tak duych inwestycji, aby duo zaoszczdzi, dziki ebookowi Praktyczne porady finansowe. Wicej o tym poradniku przeczytasz na stronie: http://finanse-osobiste.zlotemysli.pl "Ta publikacja pozwala na uporzdkowanie wiedzy z dziedziny zarzdzania swoimi zasobami finansowymi. W codziennej gonitwie warto mie takie drogowskazy, gdy taniej jest uczy si na cudzych bdach..." Renata Kozak 40 lat, menader w duej firmie wydawniczej

Tania jazda samochodem Lech Baczyski 98 cennych rad, jak oszczdzi co najmniej 576 z rocznie na paliwie
Wzrastajce ceny paliw sprawiaj, e musimy szuka oszczdnoci. Chcemy zaoszczdzi jak najwicej, by mie pienidze na inne wane dla nas wydatki. Na zapewnienie odpowiedniego poziomu ycia sobie i swojej rodzinie. Na drobne przyjemnoci i na realizacj wielkich marze... Wicej o tym poradniku przeczytasz na stronie: http://tania-jazda.zlotemysli.pl Dziki temu ebookowi poznasz strategie, sposoby i sekretne tricki znane tylko nielicznym, a pozwalajce zaoszczdzi na paliwie setki (a nawet tysice!) zotych

Zobacz peen katalog naszych praktycznych poradnikw na stronie www.zlotemysli.pl