You are on page 1of 19

IDZ DO

PRZYKADOWY ROZDZIA
SPIS TRECI

KATALOG KSIEK
KATALOG ONLINE
ZAMW DRUKOWANY KATALOG

TWJ KOSZYK
DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE
ZAMW INFORMACJE
O NOWOCIACH
ZAMW CENNIK

CZYTELNIA
FRAGMENTY KSIEK ONLINE

Thinking in Photoshop
Autor: Sharon Steuer
Tumaczenie: Piotr Cielak
ISBN: 83-7361-336-6
Tytu oryginau: Creative Thinking in Photoshop
Format: B5, stron: 192

Niezalenie od tego, czy dopiero rozpoczynasz swoj przygod jako grafik


komputerowy, czy te pragniesz doszlifowa posiadane umiejtnoci, ksika Thinking
in Photoshop stanie si twrcz inspiracj dla Twojej wyobrani i bdzie niezawodnym
przewodnikiem w trakcie eksperymentowania, improwizowania i poszerzania Twoich
artystycznych horyzontw. Jeli w swojej twrczoci artystycznej chcesz posugiwa
si Photoshopem z tak sam sprawnoci i pewnoci, jak tradycyjnymi narzdziami,
jest to ksika dla Ciebie.
Odkryj nowe, twrcze metody eksperymentowania, zabawy i improwizacji
w Photoshopie.
Spraw, by ogrom moliwoci Photoshopa nie zablokowa Twojej kreatywnoci.
Pocz tradycyjne i cyfrowe narzdzia podczas pracy z obrazami i fotografi.
Opanuj tajniki Photoshopa i poznaj jego ukryte sekrety.
Zapoznaj si z moliwociami tego wspaniaego programu na praktycznych
przykadach.
Photoshop jest czym wicej ni tylko zestawem narzdzi. Jeli korzystajc z niego
pozwolisz sobie na twrcz zabaw, sposb w jaki traktujesz komputer, ulegnie
stopniowemu przeobraeniu. Pozwoli Ci to nie tylko na coraz bardziej kreatywne
korzystanie z samego Photoshopa, ale te znacznie wzbogaci kady aspekt procesu
twrczego.
Jeli jeste gotw, aby odkry potencja swojego komputera jako narzdzia sztuki
i pracy, signij po ksik Thinking in Photoshop.

Wydawnictwo Helion
ul. Chopina 6
44-100 Gliwice
tel. (32)230-98-63
e-mail: helion@helion.pl

Sharon Steuer jest artystk, ktra wczya technik cyfrow do swej bogatej palety
narzdzi artystycznych ju w 1983 roku. Jej obrazy, rysunki i sztuka cyfrowa znalazy
swoje miejsce w ksikach, magazynach i galeriach na terenie caych Stanw
Zjednoczonych. W ksice Thinking in Photoshop Sharon dzieli si z czytelnikami
swoimi spostrzeeniami, technikami tworzenia i podejciem do zagadnie cyfrowego
mylenia. Steuer jest laureatk nagrody Faber Birren Color Award i autork ksiki
The Illustrator Wow! Book, ktra otrzymaa nagrod imienia Benjamina Franklina
w kategorii najlepsza ksika komputerowa.

Spis treci

O Redaktorach technicznych
O Autorce
Dedykacja
Podzikowania
Przedmowa
Wprowadzenie

ROZDZIA 1.

ROZDZIA 2.

ROZDZIA 3.

ROZDZIA 4.

5
6
7
8
9
11

Kompozycja w procesie twrczym

15

Podstawowe etapy tworzenia kompozycji


Wprowadzaj nowe, zachowujc stare
Kompozycje z fragmentw
czenie sekwencji obrazw
Wskazwki i inspiracje

15
17
24
27
31

Twrcze rozwizywanie problemw za pomoc warstw

33

Skalowanie w ostatniej chwili


Retusz jasnych i ciemnych obszarw oraz wyrwnywanie wartoci
Ujednolicanie koloru i wypenianie brakujcych fragmentw
Wskazwki i inspiracje

34
36
39
45

Wykorzystanie warstw do zabawy z barwami

47

Podstawy kolorowania za pomoc warstw


Eksperymenty z warstwami i trybami mieszania
Zamierzone zabawy z kolorem
Dalsze zabawy z kolorem
Wskazwki i inspiracje

48
50
52
58
61

Jak cakowicie odmieni starsze, ukoczone prace?

63

Radykalna transformacja obrazu


Reinterpretacja istniejcego obrazu
Wskazwki i inspiracje

64
69
73

ROZDZIA 5.

ROZDZIA 6.

ROZDZIA 7.

ROZDZIA 8.

ROZDZIA 9.

Zerwa ze schematem

75

Odzyskiwanie utraconych etapw pracy


czenie wielu wersji jednego lub podobnych obrazw
Eksperymenty z nakadaniem i maskowaniem warstw
Wskazwki i inspiracje

77
80
86
91

Burza mzgw

93

Opracowywanie nowych kierunkw pracy


Tworzenie wyimaginowanego miejsca
Wprowadzanie nowych elementw do kompozycji
Wskazwki i inspiracje

94
103
109
114

Tworzenie monotypw z obrazw cyfrowych

115

Tworzenie cyfrowych wzorcw


Przygotowanie stanowiska pracy
Malowanie i odciskanie pytki
Kilka wskazwek dotyczcych materiaw
Wskazwki i inspiracje

115
122
125
127
129

Wsppraca z innymi artystami

131

Nawizywanie wsppracy
Rne sposoby na wspln prac
Wsplne projekty wykonywane za pomoc Photoshopa
Wskazwki i inspiracje

133
134
137
146

Projektowanie instalacji wasnych prac

147

Przegld zagadnie, ktre powiniene wzi pod uwag


Zabawy z efektami
Wskazwki i inspiracje

148
164
173

ROZDZIA 3.

Wykorzystanie warstw
do zabawy z barwami

W rozdziale tym opisuj, w jaki sposb wykorzysta


warstwy zawierajce informacj o barwach, aby
nada istniejcym pracom inny charakter.
Rozpoczynam od prostego dodania kolorw, kocz
za na zabawach z barwami i tekstur. Gdy
rozpoczniesz poszukiwania i eksperymenty
z wasnymi fotografiami lub szkicami, przekonasz
si, e zaproszenie Photoshopa do uczestnictwa
w procesie tworzenia przeniesie Twoje prace
w zupenie inny, magiczny wiat.
Dla mnie jako artysty plastyka jedn z najbardziej
ekscytujcych rzeczy dotyczcych Photoshopa jest
fakt, i dziki jego pomocy mog stworzy gotow
kompozycj z rysunkw, nie rezygnujc z owego
pierwiastka spontanicznoci, ktry cechuje wstpne
szkice. W przeszoci po stworzeniu rysunku bd
szkicu artysta musia rozwin ide zawart
w pierwotnym dziele, aby stworzy jego ukoczon,
kompletn wersj. Niemniej jednak poprzez cige
przerysowywanie lub mechaniczne przenoszenie
rysunku na inny nonik (na przykad odwzorowanie
kompozycji graficznej na ptnie czy w postaci fresku
na cianie) atwo jest utraci spontaniczno
pierwszego spojrzenia i inspiracji.

Wane jest, aby zda sobie spraw, e bardzo rzadko


wiem z gry, jaki wygld gotowego obrazu
chciaabym uzyska. Nigdy nie wiem te dokadnie,
jak wiele warstw bdzie on zawiera czy te jakie
bd tryby ich mieszania. Jedyna zasada, jak si
kieruj, jest nastpujca: jeli napotkam efekt, ktry
bdzie mi si podoba, tworz dla niego now
warstw, na ktrej mog eksperymentowa z nim
do woli, jednoczenie zawsze majc moliwo
powrotu do ostatniego momentu, w ktrym praca
mi si podobaa. Aby powtrzy zauwaony efekt
przy innej okazji, zapisuj go, a nastpnie odtwarzam
konkretn konfiguracj warstw.
Poprzez eksperymenty z kopiowaniem warstw
zawierajcych barwy Photoshop umoliwia
osignicie efektw znacznie wykraczajcych poza
zwyke pokolorowanie rysunku. Pracujc w ten
sposb z Photoshopem moesz wpa na twrczy
pomys, wprowadzi element improwizacji lub nawet
osign cakowicie nieoczekiwany efekt artystyczny.

47

THINKING IN PHOTOSHOP

Podstawy kolorowania
za pomoc warstw
W cigu pierwszych dziesiciu lat tworzenia sztuki
za pomoc komputera praktycznie nigdy nie
wykorzystywaam w swoich cyfrowych pracach
tradycyjnie stworzonych rysunkw czy obrazw.

Obrazek przed wprowadzeniem barw za pomoc wielu kolorowych


warstw i po ich wprowadzeniu

48

Stan ten uleg zasadniczej zmianie, gdy po raz


pierwszy w programie Photoshop pojawiy si tryby
mieszania warstw. Wanie od przedstawionego
obok portretu Mai i Pumy rozpoczam
eksperymenty z kolorowaniem czarno-biaych
obrazw (rysunek 3.1). Zeskanowaam rysunek
w odcieniach szaroci i zapisaam go w formacie .tiff.

ROZDZIA 3.

Rysunek 3.1. Pierwotny szkic zeskanowany w skali szaroci

WYKORZYSTANIE WARSTW DO ZABAWY Z BARWAMI

Rysunek 3.2. Aby pokolorowa rysunek, naoyam barwy


na now warstw, wywietlon w trybie Multiply (Mnoenie)

Pierwsz rzecz, jak naley zrobi, aby doda kolor


czarno-biaemu obrazowi, jest zmiana trybu kolorw
ze skali szaroci do trybu RGB lub CMYK. Wybierz
przestrze kolorw RGB lub CMYK z menu
Image/Mode (Obrazek/Tryb).
W palecie Layers (Warstwy) domylnym trybem
mieszania jest Normal (Zwyky). Najprostszym
sposobem pokolorowania czarno-biaego obrazka jest
stworzenie nowej warstwy ponad gwnym obrazem.

Rysunek 3.3. Aby rozjani wybrane obszary obrazu, wykorzystaam now warstw w trybie Screen (Mnoenie odwrotnoci)
(obok pokazana jest rwnie paleta Layers (Warstwy), zawierajca wszystkie warstwy obrazka)

49

THINKING IN PHOTOSHOP

wywietlan w trybie Multiply (Mnoenie)


(rysunek 3.2).
Obraz wyglda jednak zbyt pasko, a czarne kreski
rysunku sprawiay wraenie nienaturalnie
nienaruszonych. Aby rozjani niektre obszary
obrazu, umie kolejn warstw ponad warstw
w trybie Multiply (Mnoenie) i nadaj jej tryb Screen
(Mnoenie odwrotnoci). Dziki waciwociom tego
trybu mieszania mogam delikatnie rozjani
niektre obszary rysunku i wprowadzi poprawki,
czujc si tak, jakbym malowaa wiatem.
W celu wprowadzenia ostatecznych zmian do
rysunku (takich na przykad jak rozjanienie ta)
dooyam jeszcze jedn warstw w trybie Normal
(Zwyky). Pracujc na niej i posugujc si
nieprzezroczystym kolorem oraz narzdziami
malarskimi mogam zakry dowolne fragmenty
warstw obrazu pod spodem (rysunek 3.4).
Rysunek 3.4. Ostateczna wersja portretu Mai i Pumy

Moesz to zrobi, klikajc ikon New Layer (Utwrz


now warstw). Kliknicie tej ikony przy wcinitym
klawiszu Alt (lub Option w Mac OS) pozwoli Ci
nada nazw warstwie przed jej utworzeniem.
Nastpnie, korzystajc z palety Layers (Warstwy),
zmie tryb mieszania nowej warstwy na Multiply
(Mnoenie). W tym trybie mieszania kolory
naoone na warstw nie zasoni obrazu poniej,
lecz pocz si z nim. Bdziesz mg malowa ponad
biaymi i jasnymi obszarami, zachowujc elementy
czarne i tekstury znajdujce si na obrazie poniej.
W przypadku opisywanego portretu wykorzystaam
narzdzia malarskie, nakadajc barwy na warstw

Rysunek 3.5. Pierwotny wygld szkicu w skali szaroci

50

Eksperymenty z warstwami
i trybami mieszania
Wiedzc, e mog nada barwy istniejcym obrazom,
zaczam wykracza poza tradycyjny schemat
mylowy. W rozdziale 1., zatytuowanym
Kompozycja w procesie twrczym, opisuj, w jaki
sposb poczyam kilka oddzielnych szkicw, aby
otrzyma kompletny obraz. Opowiem teraz, w jaki
sposb pokolorowaam go, korzystajc z warstw.
Swoj prac rozpoczam bardzo podobnie, jak
w przypadku poprzedniego projektu, zmieniajc
przestrze kolorw obrazu ze skali szaroci na RGB,
a nastpnie dodajc warstw wywietlan w trybie

Rysunek 3.6. Po przeksztaceniu obrazka do palety RGB


stworzyam now warstw, ustawiam jej tryb mieszania na Multiply
(Mnoenie), a nastpnie naoyam na ni proste plamy barwne

ROZDZIA 3.

WYKORZYSTANIE WARSTW DO ZABAWY Z BARWAMI

Rysunek 3.7. Zmiana trybu mieszania warstwy na Color Burn


(ciemnianie) sprawia, e zmieni si wygld kresek
tworzcych szkic stay si one kolorowe

Rysunek 3.8. Powielenie warstwy wywietlanej w trybie Color Burn


(ciemnianie) wzmocnio efekt

Multiply (Mnoenie). Posugujc si narzdziami


malarskimi wypeniam t warstw kilkoma prostymi
barwami (rysunek 3.5 oraz 3.6).

w palecie warstw), a jako jej tryb mieszania


wybraam Multiply (Mnoenie). Efekt moesz
obejrze na ilustracjach (rysunek 3.9 oraz rysunek
3.10).

Z czystej chci eksperymentowania postanowiam


wyprbowa rne tryby mieszania dla stworzonej
warstwy. Zatrzymaam si przy trybie Color Burn
(ciemnianie) zobaczyam bowiem efekt, ktrego
nie uzyskaam nigdy wczeniej. Barwy przestay
nakada si i wypenia szkic, lecz zmieniy
charakter samych kresek, nadajc obrazowi wygld
szkicu narysowanego kolorowymi kredkami
(rysunek 3.7).
Postanowiam nastpnie powieli warstw
wywietlan w trybie Color Burn (ciemnianie)
(przecigajc j ponad ikon New Layer (Utwrz
now warstw) w palecie Layers (Warstwy))
i zauwayam, e efekt uleg wzmocnieniu
(rysunek 3.8).
Aby nada barw biaym obszarom rysunku,
powieliam warstw ponownie, przesunam j
ponad inne (zaznaczajc j i przecigajc jej nazw

Nowa warstwa w trybie Multiply (Mnoenie)


okazaa si zbyt ciemna w niektrych miejscach. Aby
zmniejszy efekt jej naoenia w wybranych
obszarach, przypisaam do niej mask, klikajc ikon
Layer Mask (Utwrz mask warstwy) w palecie
Layers (Warstwy). W miejscach, w ktrych chciaam
zredukowa efekt, naoyam narzdziami malarskimi
czer i odcienie szaroci (rysunek 3.11). Aby
przywrci natenie efektu, skorzystaj z narzdzia
Eraser (Gumka) lub maluj jasnymi odcieniami
szarego albo biel (bardziej szczegowo o maskach
warstw pisz w rozdziale 1.)
Warstwa pracujca w trybie Multiply (Mnoenie)
nie prezentowaa si zbyt dobrze, gdy jej
wspczynnik krycia by maksymalny, lecz utracia
nasycenie, gdy rozjaniam j suwakiem Opacity
(Krycie) do 61%. Postanowiam wic sprbowa
powieli t warstw (wraz z jej mask). Skopiowanej

Rysunek 3.9. Obraz i ukad zawartych w nim warstw po ponownym skopiowaniu warstwy z kolorem przeniosam j ponad inne
i ustawiam jej tryb mieszania na Multiply (Mnoenie)

51

THINKING IN PHOTOSHOP

Rysunek 3.10. Zmiana wartoci parametru Opacity (Krycie)


dla warstwy w trybie Multiply (Mnoenie) nadmiernie rozjania szkic

Rysunek 3.11. Maska warstwy Multiply (Mnoenie) widziana


oddzielnie (kliknij miniatur maski, trzymajc klawisz Alt lub Option)

warstwie nadaam wspczynnik Opacity (Krycie)


wynoszcy 100%, co sprawio, e staa si ona
ponownie ciemna, lecz nie a tak ciemna,
jak wwczas, gdy bya to pojedyncza, samodzielna
warstwa (rysunek 3.12).

rysunek 3.13. Wicej szczegw na temat


tej operacji znajdziesz w rozdziale 2., noszcym tytu
Twrcze rozwizywanie problemw za pomoc
warstw.

Poniewa obraz nadal by zbyt ciemny, stopniowo


zmniejszaam warto parametru Opacity (Krycie)
powielonej warstwy Multiply (Mnoenie),
a osignam zadowalajcy efekt (przy 71%).
To zaskakujce, ale z powodu pewnych
uwarunkowa technicznych trybu mieszania ukad
dwch warstw, ktrych wspczynniki krycia
wynosz 61% i 71%, daje mniej intensywny i ciemny
obraz ni jedna warstwa Multiply (Mnoenie),
ustawiona na 100%. Dziki zwykym eksperymentom
okazao si, e jeli powielisz warstw i dostosujesz
jej wspczynnik krycia, moesz osign rezultaty
odmienne ni w przypadku pojedynczej warstwy.

Zamierzone zabawy z kolorem


Wiedzc, e moesz nada kolor istniejcym
obrazom i majc na uwadze, w jak rny sposb
odmienne tryby mieszania mog wpyn na ich
charakter, powiniene chtniej tworzy prace, ktre
bdziesz mg pniej pokolorowa w Photoshopie.
Opisywane metody pozwalaj jednak osign

Aby rozjani niektre obszary rysunku (gwnie


oczy kotw), stworzyam kolejn warstw,
umieciam j na sa mej grze obrazu i nadaam jej
tryb Screen (Mnoenie odwrotnoci). Korzystajc
z jasnych kolorw dokonaam retuszu. Na koniec
powikszyam nieco gow Jeffa, co przedstawia

Rysunek 3.12. Obraz po powieleniu warstwy Multiply (Mnoenie)


wraz z mask

52

Rysunek 3.13. Obraz po kocowych retuszach


i ostateczny ukad warstw

ROZDZIA 3.

WYKORZYSTANIE WARSTW DO ZABAWY Z BARWAMI

Rysunek 3.14. Pierwotny wygld szkicu owkiem

Rysunek 3.15. Obraz po naoeniu barw w warstwie


w trybie mieszania Multiply (Mnoenie)

znacznie wicej ni tylko dodanie koloru


do obrazw. Moesz dziki nim poszerzy swoje
horyzonty twrcze, wyprbowujc rne style
i moliwoci wzbogacenia swoich prac. Pracujc
nad obrazem Malestwo z misiem po raz pierwszy
pozwoliam komputerowi na nadanie kierunku
dalszego rozwoju pracy.

(ciemnianie) jest Soft Light (agodne wiato).


Rwnie w tym trybie nastpuje podbarwienie
ciemnych obszarw kolorem. W przypadku mojego
szkicu zastosowanie trybu Soft Light (agodne
wiato) nadao kreskom rne kolory
(rysunek 3.16).

Rozpoczam od narysowania portretu dziecka


mojego kolegi, ktre pi ze swoim pluszowym
misiem. Wykorzystaam brzowy owek i mikki,
baweniany papier (rysunek 3.14).
Nastpnie zeskanowaam rysunek w skali szaroci,
aby zamieni odcienie brzu w czer i przeniosam
go do Photoshopa. Przed rozpoczciem procesu
kolorowania zmieniam palet barw na RGB,
korzystajc z opcji Image/Mode/RGB
(Obrazek/Tryb/Kolory RGB). Na pocztku,
podobnie jak w przypadku poprzednich prac,
stworzyam now warstw, ustawiam jej tryb
mieszania na Multiply (Mnoenie) i nakadaam
w niej kolor narzdziami malarskimi (rysunek 3.15).

Wtedy rozpoczam seri eksperymentw, zaczynajc


od dwukrotnego powielenia pokolorowanej warstwy
w trybie Soft Light (agodne wiato)
(rysunek 3.17).
Aby zwikszy palet i nasycenie barw, zaczam
wyprbowywa rne tryby mieszania i zmienia
stopie krycia warstw. Wreszcie zdecydowaam si
na warstw w trybie Hard Light (Ostre wiato)

Po naoeniu prostych barw postanowiam


rozpocz poszukiwania efektu kolorystycznego,
ktry pasowaby do mojego obrazu.
Eksperymenty rozpoczam od zmiany trybu
mieszania warstwy Multiply (Mnoenie) na inne,
dostpne w palecie Layers (Warstwy). Trybem
zblionym do opisywanego Color Burn

Rysunek 3.16. Eksperymentujc z rnymi trybami mieszania


zmieniam tryb Multiply (Mnoenie) na Soft Light (agodne wiato)

53

THINKING IN PHOTOSHOP

Rysunek 3.17. Wygld obrazu i ukad warstw


po dwukrotnym skopiowaniu warstwy w trybie Soft Light

na miejsce wpisanej tam wasn (w niektrych


wersjach Photoshopa musisz przytrzyma klawisz Alt
lub, w przypadku Mac OS, Option podczas
dwukrotnego kliknicia).

o wspczynniku krycia wynoszcym 54% (rysunek


3.18). Dysponujc znaczn iloci powielonych
warstw postanowiam nada kadej z nich atw
do odrnienia nazw. Mona tego dokona, klikajc
dwukrotnie nazw kadej z warstw i wpisujc

Powieliam warstw z kolorem raz jeszcze, tym


razem wyprbowujc tryb Color Dodge
(Rozjanianie). Zabieg ten da efekt znacznego
rozjanienia obrazka, ktry spodoba mi si, lecz
jednoczenie pozbawi szkic wielu detali. Zaczam
stopniowo zmniejsza stopie krycia warstwy
w trybie Color Dodge (Rozjanianie), decydujc si
ostatecznie na warto wynoszc 5%. Pozwolio to
uzyska bardzo subtelny (ledwie zauwaalny) efekt
rozjanienia wiate (rysunek 3.19).

Rysunek 3.18. Obrazek po ponownym skopiowaniu warstwy z kolorem i ustawieniu jej trybu mieszania na Hard Light (Ostre wiato).
Stopie krycia warstwy wynosi 54%. Obok paleta warstw po nadaniu im nazw

54

ROZDZIA 3.

WYKORZYSTANIE WARSTW DO ZABAWY Z BARWAMI

Rysunek 3.19. Wygld szkicu po naoeniu warstwy Color Dodge (Rozjanianie) i zmniejszeniu stopnia jej krycia do (bardzo subtelnych) 5%

Po dooeniu szeciu warstw z kolorem utraciam


nieco szczegw z pierwotnego wygldu obrazka,
postanowiam wic powieli warstw ta, umieci
tak stworzon kopi ponad wszystkimi warstwami
koloru i nada jej tryb mieszania Multiply
(Mnoenie) (rysunek 3.20). Aby wyrwna stopie
nasycenia czerni, kopii ta przypisaam mask
(klikajc ikon Layer Mask (Dodaj mask warstwy))
i wycieniowaam j, korzystajc z czerni, bieli
i odcieni szaroci naoonych narzdziami
malarskimi (rysunek 3.21).
W tym momencie pracy wikszo koloru w rysunku
skupiaa si w samych kreskach szkicu, stworzyam
wic kolejn kopi warstwy z barwami.
Po przesuniciu jej ponad wszystkie inne warstwy

Rysunek 3.20. Po skopiowaniu warstwy ta przesunam j


ponad wszystkie warstwy z kolorem i ustawiam jej tryb mieszania
na Multiply (Mnoenie)

Rysunek 3.21. Doczajc mask do skopiowanej warstwy w trybie Multiply (Mnoenie) wyretuszowaam dziaanie tego trybu mieszania

55

THINKING IN PHOTOSHOP

WSKAZWKA
W starszych wersjach programu Photoshop
zapisywanie obrazu w formacie. tiff powodowao
automatyczne usunicie wszystkich warstw lub
kanaw alfa z obrazu; w nowszych wersjach
moesz wybra pomidzy jednowarstwow
i wielowarstwow wersj zapisywanego pliku. tiff.

nadaam jej tryb Multiply (Mnoenie) i zmieniam


stopie jej krycia na 33% (rysunek 3.22).
Poniewa w niektrych miejscach obrazu chciaam
nieco wzbogaci nasycenie barw, skopiowaam
warstw z kolorem w trybie Multiply (Mnoenie)
i utworzyam dla niej mask. Malujc bezporednio
po masce mogam uzyska dane nasycenie barw
w okrelonych miejscach (rysunek 3.23).

Rysunek 3.22. Aby wprowadzi barwy nie tylko w obrbie


kresek szkicu, lecz na caym obrazku, ponownie powieliam
warstw z kolorem, ustawiajc jej tryb mieszania na Multiply
(Mnoenie) i stopie krycia na 33%

Nastpnie powieliam ostatnio utworzon warstw


w trybie Multiply (Mnoenie) raz jeszcze
i posugujc si wspczynnikiem krycia
oraz narzdziami malarskimi zmieniam sposb,
w jaki oddziaywaa ona na obrazek. Na koniec
dodaam czyst warstw i umieciam ponad
wszystkimi pozostaymi, wykorzystujc j
do malowania narzdziem Clone Stamp (Stempel)
i do wykonania kilku innych drobnych retuszy
(rysunek 3.24). Wicej o retuszu warstw pisz
w rozdziale 2. niniejszej ksiki.

za pomoc polecenia Save As (Zapisz jako),


wybierajc format .tiff. Otworzywszy tak zapisan
wersj zauwayam, e zapomniaam doda podpis
na rysunku. Dooyam go wic, wykonaam kilka
ostatnich szlifw na nowej warstwie i ponownie
zapisaam obraz w formie jednowarstwowej.
Poniewa chciaam te nada obrazkowi bardziej
widoczn tekstur, wykorzystaam filtr z menu
Filter/Artistic/Rough Pastels (Filtr/Artystyczny/
Pastele) i dostosowaam jego dziaanie w sposb,
ktry pozwoli mi na uzyskanie zadowalajcego
efektu (rysunek 3.25).

Miaam wraenie, e obraz jest ukoczony,


zapisaam wic jego jednowarstwow wersj

Na samym kocu poczyam wersj zmodyfikowan


filtrem Rough Pastels (Pastele) ze zwyk. Majc

Rysunek 3.23. Po utworzeniu maski mogam okreli miejsca, w ktrych pojawi si efekt dziaania warstwy w trybie Multiply (Mnoenie)

56

ROZDZIA 3.

WYKORZYSTANIE WARSTW DO ZABAWY Z BARWAMI

Rysunek 3.24. Obraz po retuszu,


obok ukad warstw na tym etapie pracy

Rysunek 3.25. Wygld obrazu po naoeniu filtra Rough Pastels


(Pastele) na jego jednowarstwow wersj

Rysunek 3.26. Ostateczny wygld obrazka i paleta skadajcych si na warstw

57

THINKING IN PHOTOSHOP

Rysunek 3.27. Zdjcia mojego klienta zrobione podczas wakacji


nad austriackim jeziorem oraz ich kompozycja, dopasowana
proporcjami do projektowanego parawanu

jednoczenie otwarte obydwa obrazy skorzystaam


z narzdzia Move (Przesunicie), aby przecign
zmieniony filtrem obrazek na jego pask, zwyk
wersj. Jednoczenie przytrzymaam klawisz Shift,
aby wyrwna pooenie obrazkw.
Gdy obydwa obrazy znajdoway si ju w jednym
pliku, zmniejszyam warto krycia wersji
pastelowej (ktra miaa teraz wasn warstw),
aby scali j z wczeniejsz wersj obrazka (w ktrej
wspczynnik krycia ustaliam na 44%). Wreszcie,
chcc rozjani owietlone miejsca rysunku,
skopiowaam warstw ta zawierajc zwyky, nie
zmodyfikowany filtrem Rough Pastels (Pastele)
obraz i przesunam j ponad warstw pastelow.
Po eksperymentach z rnymi trybami mieszania

zdecydowaam si nada nowej warstwie tryb Soft


Light (agodne wiato) i stopie krycia wynoszcy
57%. Aby stonowa dziaanie tego efektu
w niektrych miejscach obrazka, dodaam
do opisywanej warstwy mask i posugujc si
narzdziami malarskimi wycieniowaam efekt
(rysunek 3.26).

Dalsze zabawy z kolorem


Opisany proces moesz wykorzysta do wzbogacenia
i przeksztacenia szerokiego spektrum obrazw.
W wielu przypadkach po prostu bawi si podczas
pracy, zmieniajc tryby mieszania i stopnie krycia
poszczeglnych warstw. Dodaj rwnie i modyfikuj
maski oraz zmieniam kolejno niektrych warstw
obrazu, co niekiedy przynosi cakowit zmian
ostatecznego efektu. W rozdziale 5., noszcym tytu
Zerwa ze schematem, opisuj przykady jeszcze
mniej metodycznego podejcia do pracy.
Poszczeglne tryby mieszania czy wspczynniki
krycia s rne w przypadku kadego z opisywanych
przykadw, jednak sposb i podejcie do pracy jest
bardzo zblione. Celem kadego procesu twrczego
jest w tym wypadku eksperymentowanie,
improwizacja i pozostawanie otwartym na zmiany,
co moe prowadzi do odkrycia czego cakowicie
zaskakujcego.

Rysunek 3.28. Kopia obrazu z ta poddana dziaaniu filtra


Gaussian Blur

58

ROZDZIA 3.

WYKORZYSTANIE WARSTW DO ZABAWY Z BARWAMI

Rysunek 3.29. Po zastosowaniu warstwy dopasowania


Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) i rozmyciu kopii warstwy
zawierajcej orygina zmieniam tryb tej warstwy na Darken
(Ciemniej)

Rysunek 3.30. Duplikat oryginau potraktowany filtrem


Bas Relief (Relief)

Zmiana charakteru fotografii

i kompozycji pisz w rozdziaach 1. i 2.


W rozdziale 9., zatytuowanym Projektowanie
instalacji wasnych prac, przedstawiam makiet
gotowego parawanu).

Pewnego razu otrzymaam zamwienie wykonania


wysokiego na 681 (okoo 206 cm), skadanego
parawanu. Wraz z klientem przejrzelimy szeroki
zakres dostpnych materiaw, zanim wreszcie
zdecydowalimy si wykorzysta jako temat jedno
z ulubionych przez klienta rodzinnych miejsc
podry, a mianowicie jezioro w Austrii.
Zeskanowaam dwa ujcia wykonane obiektywem
panoramicznym, czc je i zestawiajc w taki
sposb, by uzyska waciwe proporcje obrazu
(rysunek 3.27). (O przykadach czenia

Poniewa chciaam na wzr stworzonej kompozycji


namalowa (prawdziwymi farbami) gotow prac,
postanowiam najpierw uzyska co wicej ni tylko
dopasowane komputerowo ujcie, co, co mogoby
posuy mi jako materia rdowy.
Zmodyfikowaam wic wygld kompozycji tak,
aby mniej przypominaa fotografi. Tworzc
poszczeglne kopie warstwy zawierajcej orygina

Rysunek 3.31. Ostateczna wersja zmodyfikowanej fotografii i skadajca si na ni struktura warstw

59

THINKING IN PHOTOSHOP

Zastosowaam te warstw dopasowania


Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie). (Jest ona
dostpna po klikniciu ikony Adjustment Layer
(Utwrz now warstw wypenienia lub korekcyjn)
w palecie Layers (Warstwy)). Potrzebowaam jej,
aby wzbogaci kolorystycznie obraz i zwikszy
wpyw barwy zielonej. Powielon warstw
z oryginaem przeniosam ponad rozmyty obraz.
Po wyprbowaniu dziaania rnych trybw
mieszania wybraam tryb Darken (Ciemniej)
(rysunek 3.29).

Rysunek 3.32. Wszystkie piki umieszczone w jednym, duym pliku

Na kolejnej kopii warstwy zawierajcej orygina


zaczam eksperymentowa z rnymi filtrami
(anulujc kad z operacji, jeli uzyskany efekt mnie
nie zadowala) i pozostaam przy filtrze Bas Relief
(Relief) Filter/Sketch/Bas Relief (Filtr/Szkic/
Relief) (rysunek 3.30).

zmieniaam tryby mieszania i wspczynniki krycia,


a pierwsz utworzon kopi poddaam nawet
dziaaniu filtra. Z menu wybraam filtr Filter/
Blur/Gaussian Blur (Filtr/Rozmycie/Rozmycie
gaussowskie) i dostosowaam jego parametry tak, by
obraz zosta rozmyty, lecz by nadal by czytelny
(rysunek 3.28).

Rysunek 3.33. Piki sportowe w niskiej rozdzielczoci zebrano w jednym pliku i umieszczono w zestawie warstw.
Kolorowe to i linie dzielce obszary barwne znajduj si na warstwach lecych poniej zestawu

60

ROZDZIA 3.

WYKORZYSTANIE WARSTW DO ZABAWY Z BARWAMI

Na koniec zmniejszyam krycie warstwy z obrazem


poddanym dziaaniu filtra Bas Relief (Relief) do 16%
i nadaam mu dodatkowo warstw dopasowania
Levels (Poziomy), aby zwikszy kontrast caoci.
Wydrukowan wersj tak uzyskanego obrazu
zabraam do studio, gdzie wykorzystaam j
w charakterze wzorca do namalowania duego
obrazu (rysunek 3.31).

Rozwijanie prostych koncepcji

Proces powielania warstw i eksperymentowania


z rnymi trybami mieszania moe przyda si,
gdy chcesz wzbogaci wygld nudnego obrazu.
Pewnego razu okazao si, e musz szybko
opracowa tematyczn instalacj na cian szkolnej
sali gimnastycznej. Korzystajc z narzdzia Move
(Przesunicie) zebraam w jednym pliku kilka
obrazw przedstawiajcych piki i rozmieciam je
na warstwach, tworzc prost kompozycj
(rysunek 3.32).
Nastpnie zmieniam nazw kadej z warstw
i utworzyam zestaw zawierajcy wszystkie piki.
Aby utworzy zestaw warstw (czyli co w rodzaju
folderu), kliknij najpierw pierwsz z warstw, ktr
chcesz umieci w zestawie, aby j aktywowa,
a nastpnie pocz z ni pozostae warstwy, klikajc
w kolumnie znajdujcej si obok ikony oka. Kada
doczona warstwa oznaczona zostanie ikon
poczenia. Gdy poczysz wszystkie warstwy, ktre
chcesz umieci w zestawie, wybierz polecenie New
Set From Linked (Nowy zestaw z poczonych)
z menu palety Layers (Warstwy). Gdy wszystkie
piki zostay zawarte w zestawie, stworzyam warstwy
ta, wypeniajc je kolorami oddzielonymi od siebie
liniami prostymi i umieciam je za pikami
(rysunek 3.33).
Aby przeksztaci ten nieskomplikowany obraz
w co nieco bardziej interesujcego, najpierw
poczyam zestaw w jedn, pask warstw. W celu
scalenia zestawu najpierw zaznacz go w palecie
warstw, a nastpnie wybierz polecenie Merge Layer
Set (Pocz zestaw warstw) z menu palety Layers
(Warstwy). Aby nada caoci pewien charakter,

Rysunek 3.34. Wygld obrazu po powieleniu scalonej warstwy


zawierajcej piki i ustawieniu trybu mieszania jednej kopii
na Soft Light, drugiej za na Hard Light

dwukrotnie powieliam scalon warstw z pikami,


nadajc pierwszej kopii tryb mieszania Soft Light
(agodne wiato), drugiej za Hard Light (Ostre
wiato) (rysunek 3.34).
Po kilku retuszach dotyczcych linii oraz po dodaniu
rozmytego cienia pod pikami obraz by gotowy
do umieszczenia na cianie sali gimnastycznej,
co pokazuje rysunek 3.35 (wicej informacji na
temat procesu instalacji znajdziesz w rozdziale 9.).

Wskazwki i inspiracje
Sprawd, czy potrafisz wyretuszowa czarno-biay
obraz, korzystajc z naoonych na niego warstw
w trybach Multiply (aby przyciemni orygina)
oraz Screen (aby go rozjani).
We kolorowe zdjcie i powiel je, eksperymentujc
z rnymi trybami mieszania, nadajc tworzonym
warstwom rne wartoci krycia.
Sprbuj pokolorowa czarno-biay obraz, zmieniajc
najpierw jego palet barw ze skali szaroci na RGB.

61

THINKING IN PHOTOSHOP

Nastpnie utwrz now warstw powyej


oryginalnego obrazu, zmie tryb jej wywietlania
na Multiply (Mnoenie) i nanie na ni barwy,
korzystajc z narzdzi malarskich. Eksperymentuj
ze zmianami trybu mieszania i stopniem krycia,
powielajc warstwy i ponawiajc prby.

Rysunek 3.35. Ostateczna wersja obrazka z pikami,


a poniej instalacja na cianie szkolnej sali gimnastycznej

62

Sprbuj nada warstwom rne tryby mieszania,


nie powielajc ich (co znacznie zmniejszy rozmiary
pliku wynikowego)! Utwrz now warstw
dopasowania (wybierz dowoln opcj warstwy
korygujcej z menu, klikajc ikon znajdujc si
na dole palety Layers (Warstwy)), lecz nie
wprowadzaj adnych korekt i po prostu kliknij
przycisk OK. Eksperymentuj ze zmianami trybu
mieszania dla tej warstwy dopasowania (sugestia ta
powstaa na podstawie spostrzeenia Katrin
Eismann).