Wyrażenia,zwroty i frazy

angielsko-polskie i polsko-angielskie

1

angielsko-polskie
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a bird in the bush - złudna obietnica; gołąb na dachu bit excited - trochę podekscytowany bit faster - nieco szybszy bit more - ciut bardziej, ciut więcej bit more - jeszcze trochę black day - czarny, feralny dzień boy (girl) in his (her) teens - podrostek; nastolatek (podlotek; nastolatka) boy of five - chłopiec pięcioletni change for the better/worse - zmiana na lepsze/gorsze child of one - jednoroczne dziecko considerable long time ago - dość dawno temu dated look - staroświecki wygląd distant likeness - dalekie podobieństwo double-decker - autobus piętrowy dozen times - wielokrotnie; kilkanaście razy false alarm/alert - fałszywy alarm fatal accident - śmiertelny wypadek few - kilka few blocks off - parę bloków dalej few more - jeszcze kilka few pointers - kilka wskazówek fluent speaker - biegły mówca; mówca ze swadą form of speech - sposób wyrażania się formal sort of word - oficjalne słowo Freudian slip - freudowska pomyłka (przejęzyczenie odkrywające czyjeś myśli, pragnienia) further 100 people - kolejne 100 osób gentleman has called - jakiś pan dzwonił good beginning - dobry początek good bit - sporo good distance off - dość daleko; w znacznym oddaleniu good few - sporo; niemało good (great) deal - sporo; dużo; znacznie; często good (great) many - sporo; niemało; dużo; wiele good long time - sporo czasu good lot - sporo good time for sth - stosowna pora na coś; dobra pora na coś good way - spory kawałek drogi; kawał drogi good while - dość długo, dobrą chwilę great deal - masę, mnóstwo, wiele hanging matter - sprawa gardłowa hopeless case - beznadziejny przypadek hot bath would just suit me - pasowałaby mi teraz gorąca kąpiel hundred and one - sto jeden; bezlik; mnóstwo lame excuse - kiepska wymówka large number - bardzo dużo; sporo large-scale fraud - afera na wielką skalę large-scale fraud - oszustwo na wielką skalę letter of recommendation - list polecający little bit - troszeczkę, ciutku little louder - trochę głośniej little more (less) - trochę więcej (mniej) 2

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

little of everything - trochę wszystkiego little of this and a little of that - trochę tego i trochę tamtego little time - trochę czasu little way - niedaleko; kawałeczek drogi little while - chwilka; krótko long - way daleko long distance from - daleko od long dozen - trzynaście long step towards - wielki krok w kierunku long time - długo; dużo czasu long time ago - dawno temu long way off - daleko long while - długo look of anger - gniewne spojrzenie look of fear - przestraszone spojrzenie look of sadness - spojrzenie pełne smutku lot - dużo; wiele; wielu lot of traffic - duży ruch lot simpler - znacznie prościej man of this sort - człowiek tego pokroju matter of argument - kwestia sporna matter of common knowledge - rzecz powszechnie znana matter of opinion - kwestia zapatrywania; sprawa sporna matter of two month - jakieś dwa miesiące; kwestia dwóch miesięcy million and one - mnóstwo; bez liku month less three days - bez trzech dni miesiąc name only - pusty dźwięk; tylko słowa, frazes near relation - bliski krewny neutral sort of word - neutralne słowo pack of lies - stek kłamstw pack of nonsense - brednie; stek bredni photographer friend of mine - mój znajomy fotograf piece of nonsense - bzdura pitying look - litościwe spojrzenie play upon words - gra słów; kalambur point of conscience - sprawa sumienia point of honour - punkt honoru poor 5 days - zaledwie 5 dni poor relative - ubogi krewny poor soul - biedaczek; biedaczka post-office - urząd pocztowy present-day problem - aktualny problem quarter of a century - ćwierćwiecze quarter of an hour - kwadrans question concerning - pytanie dotyczące question of time (money) - kwestia czasu (pieniędzy) rousing lie - bezczelne kłamstwo sensitive soul - wrażliwa dusza short cut - skrót short distance; a short way off - niedaleko short time - krótko short time ago - niedawno, niedawno temu short while - krótki czas, krótka chwila shouted-about product - okrzyczany produkt 3

a skeleton in the cupboard - niewygodna tajemnica rodzinna a slip of the tongue - przejęzyczenie; lapsus a small number - niewiele; niewielu a snap decision - pochopna decyzja a split second - oka mgnienie a step in the right direction - krok naprzód; krok we właściwym kierunku a still-born idea - poroniony pomysł a thing of the past - sprawa przeszłości a thousand and one - mnóstwo; bezlik a thousand apologies (pardons) - stokrotnie przepraszam a thousand pardons - tysiączne przeprosiny a thousand thanks - stokrotne dzięki a thousand thanks - tysiączne dzięki a tiny bit - odrobinkę a traffic jam - korek (uliczny) a tragic accident - nieszczęśliwy wypadek; tragiczny wypadek a trifle - troszeczkę a truer word was never spoken - to święta prawda a tube station, an underground station - stacja metra a very busy year - bardzo pracowity rok a very little - odrobinkę a week come Monday - od poniedziałku za tydzień a while ago - jakiś czas temu; przed niejakim czasem a white lie - niewinne kłamstwo a whole world better - o całe niebo lepszy a working hypothesis - hipoteza robocza a world of - masa, mnóstwo a world of waters - bezmiar wody a young man (lady) - młodzieniec; kawaler (panienka; młoda dama) a zebra crossing, a pedestrian crossing - przejście dla pieszych about 20 minutes - około 20 minut about here - u nas, w tych stronach; gdzieś tutaj above all - przede wszystkim, nade wszystko above par - powyżej przeciętnej absolutely - absolutnie tak absolutely no comparison - absolutnie żadnego porównania acceptable - do przyjęcia according as; according to - stosownie do, zależnie od according to - zgodnie z accredited to - akredytowany przy across country - na przełaj across the sea - za morzem across the way - po drugiej stronie drogi actually - prawdę mówiąc, właściwie actually - właściwie addressee unknown - adresat nieznany admit that - przyznaj, że after a long struggle - po wielu usiłowaniach, po długiej walce after a narrow examination - po bliższym zbadaniu after a while - po chwili; wkrótce; niebawem; po pewnym czasie after all - bądź co bądź after all - mimo wszystko after all - mimo wszystko; ostatecznie; jednak after all - zresztą, poza wszystkim 4

after days - późniejsze czasy; potomność after dinner mustard - musztarda po obiedzie after hours - po godzinach after that date - po tej dacie after which - po czym; następnie after you! - proszą bardzo, pan pierwszy! again and again - wciąż; raz za razem agreed! - zgoda! agreed? - zgoda? agreed, then - więc uzgodnione ahead of time - przed czasem, za wcześnie alas! - niestety! all about - wszędzie dookoła all alone - zupełnie sam; samodzielnie all along - od początku all at once - nagle; naraz; raptem all being well - jeśli wszystko będzie w porządku all but - prawie all by myself - samemu; bez pomocy all day - cały dzień all day and every day - cały czas; bez przerwy all day long - cały boży dzień all day long - przez cały dzień all for nothing - nadaremnie all hours - o każdej porze all I possibly can - wszystko, co w mojej mocy all I'm trying to say is. - wszystko, co próbuję powiedzieć, to all in all - ogólnie, podsumowując, w całości all in all - zebrawszy wszystko razem all in good time - wszystko w swoim czasie all in good time; all in due time - wszystko we właściwym, stosownym czasie all in my power - wszystko, co w mojej mocy all in one - w jednym kawałku; w jednej sztuce; w jednym artykule; łącznie all night - przez całą noc all of a sudden - nagle, raptem, naraz all of us - my wszyscy all of you - wy wszyscy all over - wszędzie dookoła; po całym; po wszystkich all over again - znowu; od nowa all over the world - na całym świecie all right - dobrze, w porządku all right - w porządku all round - dookoła; naokoło all sorts of things - wszelkiego rodzaju rzeczy all the best - wszystkiego co najlepsze all the best; all the very best - wszystkiego najlepszego all the better - tym lepiej all the same - mimo wszystko, pomimo wszystko all the time - przez cały czas all the time - przez cały czas, wiecznie, niezmiennie all the way - przez całą drogę all the while - przez cały ten czas all the world over - na całym świecie all the year round - przez okrągły rok, przez calutki rok 5

all things considered - zważywszy wszystko all things considered - zważywszy wszystko; ogólnie rzecz biorąc all this while - tyle czasu all through the night - przez całą noc all to nothing - wszystko na nic all too good - aż za dobry; aż nadto dobry all year round - przez okrągły rok allow me to introduce myself - pozwoli pani, że się przedstawię allow me to welcome you - pozwólcie, że was przywitam allow me to welcome you on behalf of - pozwólcie, że was przywitam w imieniu almost - niemal alpha and omega - alfa i omega although - chociaż am I making myself clear? do I make myself clear? - czy wyrażam się jasno? am I right for the centre? - czy dobrze idę do centrum? am I right in saying? - czy nie mylę się mówiąc? am I right in thinking that? - czy mam rację myśląc, że? am I right to say? - czy mam rację mówiąc? amazing; it's amazing - zadziwiające an absolute shock - absolutny szok an account at the bank - rachunek w banku an element of truth - ziarenko prawdy an emergency (case) - nagły wypadek an error on my part - błąd z mojej strony an example would be - przykładem byłby an excellent reason - doskonały powód an excellent tale-teller - świetny mówca (człowiek mający dar opowiadania) an extreme case - skrajny przypadek an extreme case is - skrajnym przypadkiem jest an hour's walking distance - godzina drogi piechotą an informal sort of word - potoczne słowo an old man (woman) - starzec (staruszka) an open question - otwarta kwestia and after that - a potem, a po tym and all that - i tak dalej; i nie wiem co jeszcze; i wszystko to and all that - i wszystkie inne sprawy; i wszystko to; i tym podobne and I was hoping for - a ja miałem nadzieję na and if I happen to - a jeśli mi się zdarzy; a jeśli przypadkiem; a jesli tak się złoży and more important - i, co ważniejsze and not what - i diabeł wie, co tam jeszcze; i temu podobne and now - a teraz and now, to be serious - a teraz żarty na bok and so forth - i tak dalej and so on - i tak dalej and strange to say - i dziwna rzecz; i o dziwo and that takes two years - a to zabierze dwa lata and that's why - i oto dlaczego; oto dlatego and the final question - i końcowe pytanie and the like - i tym podobne and the like - i tym podobne rzeczy and then - a potem and there isn't a shadow of doubt about that? - i nie ma co do tego cienia wątpliwości? and there's an end of it - i na tym koniec and what did you answer? - i co odpowiedziałeś? 6

and what not - i co tam jeszcze and what not - i licho wie, co jeszcze; i co tam jeszcze another thing - jeszcze coś another time - innym razem another time - kiedy indziej answer back - odcinać się; niegrzecznie odpowiadać; pyskować anxious - podenerwowany any amount - mnóstwo any chance? - dałoby radę? jest jakaś szansa? any chance? - mam szansę? any day; any day now - lada dzień any day of the week - w każdej chwili; w dowolnym momencie, czasie any minute - lada chwila any moment now - lada chwila any more - jeszcze trochę, kilka any number of - dowolna ilość any objection? - jakieś zastrzeżenia? any questions? - jakieś pytania? any reason? - jakiś powód, aby? any time - kiedy tylko zechcesz, w dowolnym czasie any time - kiedykolwiek; kiedy ci będzie wygodnie any time - za każdym razem gdy anybody but - każdy, tylko nie; każdy oprócz anyhow - jak bądź anyone seen - nie widział ktoś anything but - wszystko oprócz; wszystko tylko nie anything but that - wszystko, tylko nie to anything of that nature - cokolwiek w tym rodzaju anything wrong? something wrong? - coś nie w porządku? anything wrong with? - coś nie tak z? anything you like - co tylko zechcesz anyway - tak czy owak, w każdym razie anywhere else - jeszcze gdzieś; gdzie indziej apart from - oprócz; poza apart from - poza, oprócz apparently - widocznie apparently, obviously - widocznie, najwyraźniej appeal against the sentence - apelacja od wyroku approximately - w przybliżeniu are known as - są znane jako are requested - proszeni są are the fellows mad? - czy ci ludzie oszaleli? are there any questions for Mr Jones? - czy są jakieś pytania do pana Jonesa? are we bound to - czy jesteśmy zobowiązani do are you all right? - czy wszystko (z tobą) w porządku? are you all right? - niczego ci nie brakuje? masz wszystko, czego potrzebujesz? are you aware that - czy jesteś świadomy, że are you certain? - czy jest pani pewna? are you comfortable? - wygodnie ci? are you deaf? - jesteście głusi? are you disappointed? - jesteś rozczarowany? are you engaged - czy jesteś zajęty are you in favour of? - czy opowiadasz się za? are you keen on - czy jesteś entuzjastą 7

are you keen on jogging? - czy pasjonujesz się joggingiem? are you kidding? - żartujesz? are you mad? - zwariowałeś? are you nervous about? - czy denerwuje się pan? are you nervous about? - czy niepokoi pana? are you pleased? - jesteś zadowolony? are you quite sure? - jesteś zupełnie pewien? are you serious? - czy jesteś poważny? are you serious? - mówisz poważnie? poważnie? are you serious? - mówisz serio? are you still there? - jesteś tam jeszcze? are you sure? - jesteś pewien? are you there yet? - nadążasz jeszcze za mną? (jesteś tam jeszcze?) are you well? - czy pani się dobrze miewa? argument for - argument za around 1950 - około 1950 r. arrive at a conclusion - dojść do wniosku arrive at a decision - powziąć decyzję as a general rule - z reguły as a last resort - jako ostatnia deska ratunku as a last resort - w ostateczności; w ostatecznym rozrachunku as a matter of fact - faktycznie rzecz biorąc, w istocie rzeczy as a matter of fact - prawdę mówiąc as a matter of fact - w istocie rzeczy as a result of - na skutek; w wyniku as a result of sth - na skutek czegoś; wskutek czegoś; skutkiem czegoś as a reward for sth - w nagrodę za coś as a rule - z reguły; zwykle; normalnie as a sign of - na znak (czegoś) as a surprise - jako niespodzianka as a whole - w całości as always - jak zawsze as an experiment - próbnie; eksperymentalnie as bad as ever - źle jak zawsze as best I could - najlepiej jak umiałem as clear as day (noonday) - jasne jak słońce as concerns - co do; co się tyczy as distinct from - w odróżnieniu od as early as May - już w maju as far as - aż do as far as - aż do, tak dalece as far as I am concerned - jeśli o mnie chodzi; co do mnie as far as I can gather - o ile mogę wnosić as far as I can see - o ile się orientuję, on jest wysoki as far as I know - o ile mi wiadomo as far as I remember - o ile dobrze pamiętam as far as I remember - o ile pamiętam as far as I see - o ile rozumiem as far as I'm concerned - jeśli o mnie chodzi as far as the eye can reach - jak okiem sięgnąć as follows - jak następuje as follows - jak następuje; w następujących słowach; następująco as for - co do; co się tyczy as for - jeśli chodzi o, co do, co się tyczy 8

as I remember it - na ile pamiętam, jak pamiętam as I see it - moim zdaniem as in his case - jak to było z nim as it happens - tak się składa, że as it looks - na jakie wygląda as it were - niejako; do pewnego stopnia as late as - aż do; jeszcze w as light as a feather - lekki jak piórko as long as - jak długo as long as - o ile tylko as many - tyle; tyleż as many again - jeszcze raz tyle as many as - aż; nie mniej niż; tyle samo co as many more - drugie tyle as much - aż tyle as much again - jeszcze raz tyle; drugie tyle as much as - tyle samo, co i as much as you please - ile chcesz as occasion requires - stosownie do okoliczności as opposed to - w przeciwieństwie do as quick as a flash - błyskawicznie as quick as lightning (a flash) - błyskawicznie; w mgnieniu oka as quick as lightning (a flash) - szybki jak błyskawica as quick as thought - błyskawicznie as quick as you can - jak najszybciej as quick as you can - jak najszybciej możesz, jak możesz najszybciej as reason was - jak rozum, rozsądek nakazywał as regards - co do; co się tyczy as regards - co do; co się tyczy; odnośnie do as regards, with regard to - co się tyczy as smooth as velvet - gładki jak aksamit as sober as a judge - śmiertelnie poważny as soon as - skoro tylko; ledwo; zaledwie as soon as possible - jak najwcześniej as such - jako taki as sure as a gun - rzecz pewna, murowana; niezbita prawda as sure as death - niechybnie; niechybny; jak amen w pacierzu as sure as eggs is eggs - na sto procent; murowany; jak dwa razy dwa cztery as the story runs - jak opowiadają as time goes by; as time went by - w miarę upływu czasu as to - co do; co się tyczy as usual - jak zwykle as well - również (as) white as paper - biały jak papier as yet - jak dotąd; dotychczas; na razie ask for information - poproś o informację ask her, if she knows - zapytaj ją, czy wie at a ball - na balu at a bound - jednym susem at a distance - w pewnej odległości at a distance of 5 km - w odległości 5 km at a great (full) lick - pędem; w cwał at a great rate - w szalonym tempie at a guess - przypuszczalnie; na oko; na wyczucie; na chybił trafił 9

at a heat - naraz; za jednym zamachem at a heat - za jednym zamachem at a quick pace - szybkim krokiem, w szybkim tempie at a run - biegiem at a safe distance - w bezpiecznej odległości at a slow pace - wolnym krokiem, tempem; powoli at a snail's pace - w ślimaczym tempie at a snail’s pace - w żółwim (ślimaczym) tempie at a stone's throw - tuż obok; w sąsiedztwie; o rzut beretem at a stretch - bez przerwy; jednym ciągiem at a tender age - w młodości; w młodym wieku at a venture - na los szczęścia; na chybił trafił at all - wcale; w ogóle at all - zupełnie, wcale at all costs - za wszelką cenę at all hours - o każdej porze at an angle (to sth) - pod kątem at an early age - we wczesnej młodości at an early date - już dość wcześnie; wkrótce; niebawem at any hour - o każdej porze (at) any moment - lada chwila; w każdej chwili at any other time - kiedykolwiek indziej at any price - za wszelką cenę at any time - kiedykolwiek; kiedy ci będzie wygodnie at choice - do wyboru; dowolnie at crossroads - na skrzyżowaniach at first - najpierw at first (second) hand - z pierwszej (drugiej) ręki at first sight (view) - na pierwszy rzut oka at full gallop - co tchu, galopem, co koń wyskoczy at full pelt - co sił w nogach; pędem at full speed - pełną parą, z maksymalną szybkością at full speed - z maksymalną szybkością; pełną paraj na cały regulator at hand - pod ręką at his expense - na jego koszt at home - w domu at home - w domu; u siebie at home and abroad - w kraju i za granicą at intervals - z przerwami at last - nareszcie; wreszcie; w końcu at last - w końcu, wreszcie at last - wreszcie, nareszcie at latter Lammas - na święty nigdy at least - co najmniej; przynajmniej at least - przynajmniej at leisure - bez pośpiechu at long last - nareszcie; po długim czekaniu at my expense - na mój koszt at my place - u mnie at my time of life - w moim wieku at no price - za żadną cenę at once - od razu at once - równocześnie; od razu at one blow - za jednym zamachem 10

at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at

one go - za jednym zamachem one stroke - za jednym zamachem one time - kiedyś, ongiś one time - naraz; za jednym zamachem; jednocześnie one's elbow - pod ręką; na podorędziu one's leisure - w wolnym czasie one's own good time - w dogodnym czasie; kiedy będzie wygodnie pleasure - do woli present - teraz; obecnie; chwilowo random - na chybił trafił; na los szczęścia; wyrywkowo; na ślepo random - w ciemno; na chybił trafił right angles - pod kątem prostym short notice - w krótkim terminie short range - na krótką metę sixes and sevens - w nieładzie; do góry nogami; piąte przez dziesiąte some time - kiedyś ten days' notice - w terminie dziesięciodniowym that precise moment - dokładnie w tym momencie that time - w owym czasie the age of fifteen - w wieku 15 lat the back - z tyłu the beginning - z początkiem, na początku the best - w najlepszym wypadku the best of times - w najlepszym momencie; w najbardziej sprzyjającej chwili the bottom of - na samym końcu; na szarym końcu the crossroads - na rozdrożu; w punkcie zwrotnym the earliest possible moment - jak najprędzej the earliest possible moment - jak najprędzej, w najwcześniejszej możliwej chwili the eleventh hour - w ostatniej chwili, za pięć dwunasta the end of - u kresu the expense of - na koszt the extreme end - na samym końcu the farther end - na drugim końcu the head - na czele the last count - w ostatecznym rachunku the last minute - w ostatniej chwili the moment - teraz; obecnie the most - co najwyżej the present time - obecnie; teraz the rate of 50 miles an hour - w tempie 50 mil na godzinę the rate of 50 miles an hour - z szybkością (w tempie) 50 mil na godzinę the ready - na podorędziu; w pogotowiu the ready - w gotowości the right moment - we właściwej chwili the riverside - nad rzeką the same time - równocześnie; zarazem; w tym samym czasie the same time - w tym samym czasie the seaside - nad morzem the start - na początku; początkowo the stop - na przystanku the time - wtedy; wówczas the top - u szczytu; na górze; u góry the utmost - co najwyżej; w najlepszym razie the very back - na samym końcu; najbardziej z tyłu 11

at the very bottom - na samym dnie at the very latest - najpóźniej at the very least - co najmniej at the very most - najwyżej; co najwyżej at the weekend - w weekend at the worst - w najgorszym razie at the wrong moment - w nieodpowiedniej chwili at this end - tutaj at this point in time - w tym okresie at this stage - w tym stanie rzeczy at times - chwilami at times - czasami at times - czasami; niekiedy at various times - kilkakrotnie; nieraz at what address does she live? - pod jakim adresem ona mieszka? at which place - tamże; gdzie też at which time - kiedy to at will - dowolnie; zależnie od czyjegoś widzimisię; ile się podoba at your service! - do usług! attach importance to - przywiązywać wagę do attention, please - proszę o uwagę attitude towards - podejście, stosunek do available to all - dostępny dla wszystkich back and forth - tam i z powrotem back to back - plecami do siebie back to front - plecami do przodu; tyłem naprzód; na odwrót backwards and forwards - tam i z powrotem; w jedną i drugą stronę bad language - przekleństwa i brzydkie wyrazy bad luck - pech bad news - złe nowiny bad (strong) language - grubiaństwa; przekleństwa basically - zasadniczo basically it comes down to - zasadniczo sprowadza się to do be aware that - bądź świadomy, zdawaj sobie sprawę, że be brief - streszczać się; mówić krótko be careful - bądź ostrożny be conditioned by - być uzależnionym od; zależeć od be good enough to - bądź tak dobry i; zechciej be it said - trzeba powiedzieć be numbered - kończyć się; być policzonym be of no importance - nie mieć znaczenia; być mało ważnym be on the tapis - być na tapecie; być omawianym be one - stanowić jedność be ready for - bądź przygotowany na, bądź gotów na be so kind as to - bądź tak uprzejmy be so kind as to - bądźcie tak dobrzy i be sure not to - w żadnym razie nie be sure to come - przyjdź na pewno; przyjdź koniecznie be twice as long - być dwa razy dłuższym be two miles in length - mieć dwie mile długości beat it! - spływaj, zmiataj beat one's breast - bić się w piersi become silent - zamilknąć before everything else - przede wszystkim; nade wszystko 12

before everything else - przede wszystkim; nade wszystko before I forget - zanim zapomnę before I forget - żebym nie zapomniał before long - niedługo, wkrótce before long - niezadługo; wkrótce; niebawem; wnet before now - przedtem; już before our very eyes - na naszych oczach before that - przed tym; już poprzednio before the court - przed sądem before the week is out - nim się ten tydzień skończy before then - już przedtem before this - już przedtem beg pardon? - słucham? proszę? behind schedule - opóźniony, poza rozkładem behind time - spóźniony; opóźniony believe it or not - wierzysz czy nie, to jest prawda below par - gorszy niż zwykle below par - poniżej parytetu; ze stratą; poniżej przeciętnej beside the point - poza tematem beside the point; not to the point - nie na temat; nie należący do sprawy; od rzeczy besides - poza tym besides - poza tym, zresztą besides - poza tym, zresztą, oprócz best not - najlepiej nie best to say nothing - najlepiej nic nie mówić best wishes for - najlepsze życzenia z okazji better and better - coraz lepiej better days - lepsze czasy better if - lepiej, jeśli better luck next time - więcej szczęścia następnym razem better not - lepiej nie better so - tak będzie lepiej between and betwixt - ni to, ni owo between now and then - w międzyczasie between ourselves - między nami between whiles - od czasu do czasu between you and me - między nami mówiąc beware lest - uważajcie, żebyście nie beware of - strzeż się beware of - uważaj na beware of - wystrzegaj się beyond a doubt - bez żadnej wątpliwości beyond all bounds - ponad wszelką miarę beyond all doubt - ponad wszelką wątpliwość beyond belief - nie do uwierzenia beyond description - nie do opisania beyond doubt - niewątpliwy beyond expectation - nadspodziewanie, ponad oczekiwania beyond hope - beznadziejny beyond measure - ponad miarę beyond measure - ponad miarę; bez miary; niezmierny beyond my vision - poza zasięgiem mojego wzroku beyond (past) expression - nie dający się wyrazić, opisać beyond price - bezcenny 13

beyond question - bez wątpienia; z pewnością; bezwarunkowo beyond reproach - bez zarzutu; nieskazitelny beyond retrieval - niepowetowany; nie do naprawienia beyond that - ponadto, poza tym beyond the sea - za morzem beyond the shadow of a doubt - bez cienia wątpliwości beyond (without) controversy - bezspornie, bezporny beyond words - nie do opisania bez walki - without a struggle bit by bit - stopniowo; po trochu bits and pieces - fragmenty; urywki; kawałki blast - do licha blast! - psiakrew! body and soul - całkowicie; ciałem i duszą brand-new - nowiusieński; fabrycznie nowy break silence - przerwać milczenie break the ice - przełamać pierwsze lody briefly - pokrótce, krótko briefly, then - tak więc pokrótce bring me a hammer - przynieś mi młotek broadly speaking - ogólnie mówiąc broken English - łamana angielszczyzna broken numbers - ułamki built-in - wbudowany but, as you say - ale, jak mówisz but even then - ale nawet wtedy but look - ale patrz but look - ale popatrz tylko but now - przed chwilą; dopiero co but of course! - ależ oczywiście! but only if - ale tylko jeśli but surely - ależ zapewne but that would take years! - ależ to będzie trwało wieki! but that's their job - ale to ich praca but yesterday - zaledwie wczoraj. dopiero wczoraj by a hair - o włos; o mały włos by a miracle - cudownie; w cudowny sposób by acclamation - przez aklamację by all accounts - według tego, co ludzie mówią by all means! - a jakże! proszę bardzo! oczywiście; koniecznie by all means - ależ oczywiście! by all possible means - wszelkimi możliwymi środkami by analogy - przez analogię by and by - stopniowo; bez przerwy by any means - wszelkimi środkami by chance - przypadkiem, przypadkowo by comparison - przez porównanie by day - w ciągu dnia by day - w dzień by degrees - stopniowo by design - celowo; umyślnie by false pretences - podstępem by far - dalece, znacznie bardziej by far more - dalece bardziej 14

by favour of - przez grzeczność by fortune - przypadkiem; przypadkowo by guess - przypuszczalnie; na oko; na wyczucie; na chybił trafił by half - o połowę by hand - ręką by haphazard - na chybił trafił; na ślepo; w ciemno by hook or by crook - wszelkimi sposobami; nie przebierając w środkach; za wszelką cenę by letter - listownie by means of - za pomocą by mere chance - zupełnie przypadkowo by mistake - przez pomyłkę by my clock - na moim zegarze by no means - w żaden sposób; stanowczo nie; żadną miarą by no means - w żadnym razie by now - już; do tego czasu by open competition - drogą konkursową by order of - z nakazu by phone - telefonicznie by post - pocztą by reason of - z powodu; z racji by request - na życzenie; na żądanie by rotation - na przemian; kolejno; na zmianę by rote - kolejno by stealth - ukradkiem; ukradkowo by surprise - nieoczekiwanie; niespodziewanie by that time - do tego czasu by the bye - nawiasem mówiąc by the clock - z zegarkiem w ręku by the fire - przy kominku by the thousand - tysiącami by the way - przy okazji, a propos by the way - tak a propos by the way - z innej beczki by the way; incidentally - a propos, przy okazji, nawiasem mówiąc by the week - tygodniowo by their own accounts - według ich własnych słów by then - wtedy już; już do tego czasu; uprzednio by tomorrow - do jutra by tube - metrem by turns - na zmianę; na przemian by twos - parami by way of an introduction - w formie wstępu by way of digression - nawiasem mówiąc; mimochodem by way of experiment - próbnie; eksperymentalnie by when? - do kiedy najpóźniej? by working - pracując; przez pracę by-and-by - przyszłość bye for now - cześć na razie call back tomorrow - wpadnij jutro call John - zawołaj Johna can I ask you - czy mogę zapytać can I be of any help to you? - czy mogę ci w czymś pomóc? can I be of service? - czy mogę w czymś pomóc? can I give him a message? - czy mogę mu przekazać wiadomość? TEL 15

can I have a look at? - czy mogę rzucić okiem na? can I have a word with you? - czy można na słowo? can I have the accounts department, please? - czy mogę poprosić z księgowością? TEL can I have your name and number, please? - czy mogę poprosić pani nazwisko i numer? TEL can I have your name, please? - czy może pan podać swoje nazwisko? TEL can I help you? - czym mogę służyć? w czym mogę pomóc? can I help you? may I help you? - czym mogę służyć? can I offer you - czy mogę pani zaproponować can I possibly help you? - czy mogę ci pomóc w jakiś sposób? can I remind you to - czy mogę ci przypomnieć, aby can I use paper to mean newspaper? - czy mogę użyć paper w znaczeniu newspaper? can it be that - czy to możliwe, żeby can someone tell me? - czy ktoś może mi powiedzieć? can we get one thing clear? - czy możemy wyjaśnić jedną sprawę? can you be completely sure? - czy możesz być całkowicie pewien? can you direct me to - czy może mnie pan skierować do can you direct me to the nearest post-office? - czy możesz mnie skierować do najbliższej poczty? can you excue me for a second? - czy mogą mi państwo wybaczyć na sekundkę? can you give me any information about - czy możesz mi udzielić jakiejś informacji o can you pass me? - czy możesz mi podać? can you say? can I say? - czy można powiedzieć? can you spare me a few minutes? - czy możesz mi poświęcić kilka minut can you tell me please? - czy może mi pan powiedzieć can't be done - nie da rady can't be done - nie da się can't complain - nie mogę narzekać can't hear you! - nie słyszę cię! can't make it, I'm afraid - boję się, że nie dam rady can't rely on them for anything - nie mogę na nich w niczym polegać can't tell you any different - nic innego ci nie powiem can't we get out of it? - czy nie możemy się od tego wykręcić? cardinal numbers - liczebniki główne carefully - ostrożnie, uważnie certainly - oczywiście, jasne, z pewnością certainly not, surely not - z pewnością nie, zdecydowanie nie chances are - jest szansa, że (jest prawdopodobne) change a fly into an elephant - robić z igły widły charmed to see you! - bardzo mi miło pana widzieć! cheap and nasty - tandetny cheer up! - rozchmurz się! circa 1950 - około 1950 r. citizens! - obywatele! cliche-ridden - pełen banałów close at hand - pod ręką; na podorędziu close to - tuż obok; bliziutko; tuż, tuż close to the ground - przy samej ziemi coin a new word - ukuć nowy wyraz cold today, isn't it? - zimno dziś, prawda? come again - dawaj jeszcze raz come and look! - przyjdź i spójrz! come and meet Anna - chodź i poznaj Annę come and see me - przyjdź do mnie; zajdź do mnie 16

come down - chodź na dół come for a game of tennis - chodź pograć w tenisa come into play - wchodzić w grę come into question - wchodzić w rachubę come on! - dalej, dawaj! come on the tapis - znaleźć się na tapecie come (step) this way - tędy proszą; proszą za mną come to a conclusion - dojść do wniosku come to a decision - powziąć decyzję come to believe - dojść do przekonania, że come to light - wyjść na jaw comings and goings - krzątanina, bieganina compared to - w porównaniu z complete with - łącznie z conducted by - pod batutą confidence - zaufanie congratulations - gratulacje considering that - wobec tego że; zważywszy że consumptive of time - czasochłonny contrary to expectation - wbrew oczekiwaniom cool - znakomicie corruption scandal - afera korupcyjna could anyone tell me - czy ktoś mógłby mi powiedzieć could be - może być, że could be - może i tak could be better - mogłoby być lepiej could I ask for some advice? - czy mógłbym prosić o radę? could I ask something? - czy mógłbym o coś zapytać? could I have your attention, please? - czy mógłbym prosić o uwagę? could I offer a glass of wine? - czy mógłbym zaproponować kieliszek wina? could I speak to Mr Blanchard? - czy mógłbym rozmawiać z p. Blanchardem? TEL could we clarify the position on? - czy moglibyśmy wyjaśnić stanowiska w sprawie? could you confirm that - czy mógłby pan potwierdzić could you do me a favour? - czy mógłbyś mi wyświadczyć przysługę? could you possibly - czy mógłbyś może could you repeat the time, please? - czy mógłby pan powtórzyć godzinę? could you tell me - czy mógłby mi pan powiedzieć could you tell me - czy mógłbyś mi powiedzieć couldn't be better - lepiej być nie może, lepiej nie mogło być couldn't be worse - nie mogłoby być gorzej count me out - mnie nie liczcie crazy! - szalone! curiously enough - i co ciekawe; i dość nieoczekiwanie currently - w chwili obecnej, na bieżąco cut it short - proszę się streszczać damn - do diabła damn! - do licha! dash this picture! - do licha z tym obrazkiem! date of birth - data urodzenia day after day - dzień po dniu; dzień w dzień; codziennie day after day - dzień w dzień day by day - dzień w dzień; z każdym dniem day in day out - cały boży dzień days to come - przyszłość 17

dead easy - dziecinnie łatwe dead on time - punktualnie; dokładnie na czas dead right - całkowita racja dead slow - bardzo wolno; stępa deadly boring - śmiertelnie nudny dear all - moi drodzy (w listach) dearest Maud - najdroższa Maud definitely? - definitywnie? definitely - zdecydowanie definitely so - zdecydowanie tak defy description - być nie do opisania defy imitation - być nie do naśladowania, podrobienia delighted to meet you - jestem szczęśliwy (zachwycony), że pana poznałem delivery address - adres odbiorcy dense traffic - gęsty ruch devil's advocate - adwokat diabła devil's dozen - feralna trzynastka dictionary English - przesadnie poprawna angielszczyzna did you hear me? - słyszałeś co mówiłem? did you like? - czy podobało ci się? didn't I ask you to - czyżbym pana nie prosił o differ in opinion - być odmiennego zdania distance - odległość, dystans distant from - odległy od do beg your pardon but - naprawdę proszę mi wybaczyć, ale do I have a choice? - czy mam jakiś wybór? do I really have to - czy naprawdę muszę do I really need to - czy naprawdę potrzeba, abym do me a favour and - bądź tak miły i do me a favour and - zrób mi przysługę i do or die - jedyna szansa, okazja; być albo nie być do people call their boss sir? - czy ludzie mówią do swojego szefa sir? do sit down - proszą usiąść! usiądźże! do that again! - spróbuj tylko jeszcze raz to zrobić! do these words mean the same thing? - czy te wyrazy oznaczają to samo? do what you think is right - rób to, co uważasz za słuszne do whatever you like - rób, co ci się żywnie podoba do you approve of? - czy aprobujecie? do you by any chance remember - czy może przypadkiem pamiętasz do you enjoy - czy sprawia ci przyjemność? do you get the point? - kapujesz o co mi chodzi? łapiesz istotę sprawy? do you happen to - czy przypadkiem do you happen to know - czy przypadkiem wie pan do you happen to remember - czy przypadkiem pamiętasz do you have any difficulties with? - czy ma pani jakieś trudności z? do you have any information about - czy ma pan jakieś informacje o do you have any interests? - czy masz jakieś zainteresowania? do you have any objection? - czy mają państwo jakieś sprzeciwy? do you have any particular views on? - czy masz jakieś szczególne poglądy co do? do you know when she'll be back? - czy pani wie, kiedy ona będzie z powrotem? TEL do you mean to say - chcesz powiedzieć, że do you mean to say that? - czy chce pan powiedzieć, że? do you mind? - można? pozwoli pan? do you mind if? - czy ma pan coś przeciw temu, aby? 18

do you need help with? - czy potrzebuje pani pomocy w? do you realize that - czy sobie uświadamiasz, że, czy zdajesz sobie sprawę, że do you see what I mean? - rozumiesz, o co mi chodzi? do you share my interest in? - czy podziela pan moje zainteresowania co do? do you take me? - rozumiesz? kapujesz? do you use kid to mean child? - czy używa się kid w znaczeniu child? do you want a lift? - chcesz, żeby cię podwieźć? do you want to wait? - czy chce pani zaczekać? TEL does it make sense if I say - czy to ma sens jeśli powiem does it matter? - czy to ważne? does she have any idea about? - czy ona ma jakieś pojęcie o? does that mean that - czy to oznacza, że does that seem to make sense? - czy to wydaje się mieć sens? does this word have more than one meaning? - czy to słowo ma więcej niż jedno znaczenie? doesn't bother me either way - tak czy owak, nic mnie to nie obchodzi doesn't time fly! - czyż czas nie leci! dog Latin - łacina kuchenna, podwórkowa don 't breathe a word of it - ani słowa o tym; ani pary z ust don't be like that - no nie bądź taki don't be silly - nie bądź głupi don't be so sure - nie bądź taki pewien don't be stupid - nie bądź głupi don't be stupid - nie wygłupiaj się don't be too concerned - nie przejmuj się tym zbytnio don't bother, please - proszę sobie nie robić kłopotu don't bother to - nie warto don't do it - nie rób tego don't do it yourself - nie rób tego sam (samodzielnie) don't fail to come - przyjdź na pewno don't give up - nie poddawaj się, nie rezygnuj don't grumble - nie narzekaj don't just think - tylko nie myśl, że don't lean out - nie wychylaj się don't let me down - nie spraw mi zawodu don't look behind you - nie patrz za siebie don't make me laugh - nie rozśmieszaj mnie; koń by się uśmiał don't mention it - nie ma o czym mówić don't mention it - nie ma o czym mówić; proszę bardzo (po podziękowaniu) don't mind my asking but - proszę mi nie mieć za złe tego pytania, ale don't see why - nie widzę powodu, dlaczego don't shout! - nie krzycz! don't take him for an idiot - nie bierz go za durnia don't trouble, thanks - dziękuję, to zbyteczne don't waste a single moment - nie trać ani chwili don't worry - nie martw się don't you dare! - ani się waż! don't you dare - nie waż się don't you see? - nie rozumiesz? don't you think? - nie uważasz? down a hill - z góry down a wall - po ścianie down stairs - schodami w dół; na dole down stream - w dół rzeki; z prądem 19

down there - tam na dole down to - w dół aż do; aż do; do samego down to the bottom - do samego dna; aż do dna down to the ground - gruntownie draw a comparison - przeprowadzić porównanie draw a distinction between two things - odróżniać dwie rzeczy od siebie draw a parallel between two things - przeprowadzić analogię między dwiema rzeczami dream on! - możesz sobie pomarzyć! drop by drop - kropla po kropli during that time - tymczasem; w międzyczasie during the process of - w trakcie during the week - w ciągu tygodnia, w tygodniu dwell on sth - rozwodzić się nad czymś d'you see? - widzisz? each and all - każdy bez wyjątku; każdy z osobna i wszyscy razem each and every - każdy bez wyjątku each has his several point of view - każdy ma swój osobisty pogląd early enough - na czas early in life - młodo; w młodym wieku easy to use - łatwy w użytkowaniu eight days from now - od dziś za tydzień elbow to elbow - ramię w ramię; łokieć w łokieć empty platitudes - puste banały enchanting, charming - czarujący endlessly - bez końca endlessly - nieskończenie enjoy yourself - baw się dobrze enough said - dosyć słów enough to make a horse laugh - koń by się uśmiał enough with - dosyć z, dość z, starczy enter into an agreement - dojść do porozumienia entirely - całkowicie equally bad - równie zły especially - zwłaszcza even - nawet even if - chociażby nawet even now - nawet teraz; w tej chwili even now - przed chwilą; dopiero co even so - pomimo tego; nawet gdyby tak było even then - nawet wtedy; mimo wszystko even though - choćby nawet; niechby nawet; gdyby nawet even though - nawet jeśli evening! - (dobry) wieczór! ever after (since) - już od tego czasu ever since - odkąd, od kiedy ever since; from then on - od tego czasu ever since he was a boy - od lat chłopięcych every day - codziennie every five minutes - co pięć minut every half-hour - co pół godziny every hour - co godzina every inch - w każdym calu every minute counts - każda minuta się liczy every now and then - co jakiś czas 20

every other - co drugi every other - co drugi; każdy inny every other day - co drugi dzień every other year - co dwa lata every single day - dzień w dzień every success in - wszelkiej pomyślności w every ten minutes - co dziesięć minut every time - bezwarunkowo; bez wahania every time - za każdym razem; ilekroć everybody but not him! - każdy tylko nie on! everything all right? - wszystko w porządku? everything is OK - wszystko jest OK everything OK? - wszystko gra? everything went right - wszystko poszło dobrze everything'll be fine - wszystko będzie dobrze everything's ready - wszystko jest gotowe evil days - bieda; złe czasy exact to a hair; exact to a hair-line - dokładny co do milimetra, o włos exactly - dokładnie tak exactly the same - dokładnie taki sam except - za wyjątkiem; poza jednym except that - prócz tego, że; z tym, że exceptionally - wyjątkowo excess of kindness - zbytek uprzejmości excuse me - przepraszam excuse me - przepraszam; proszą mi wybaczyć excuse me a minute - przepraszam na minutkę excuse me a second - przepraszam na sekundkę excuse me asking - przepraszam, że pytam excuse me, do you happen to know - przepraszam, czy przypadkiem zna pan excuse my coming late - przepraszam, że się spóźniłem excuse my interrupting you - przepraszam, że pani przerywam expect us at eight - oczekuj nas o ósmej expectation of life; life expectancy - przeciętna długość życia express regret for sth - wyrażać żal z powodu czegoś; przepraszać za coś extreme old age - późna starość extremely - skrajnie, wielce extremely careful - nadzwyczaj ostrożny, uważny extremely dangerous - skrajnie niebezpieczne extremely disappointing - wielce rozczarowujące fabulous - bajecznie face the facts - liczyć się z faktami; stwierdzać fakty face to face with - twarzą w twarz z fair enough - słusznie; w porządku; ujdzie fall on a certain day - przypadać w jakiś dzień false pretences - pozory fancy a Coke? - masz ochotę na colę? fancy, just fancy - wyobraź sobie tylko fancy that! - popatrz tylko! fancy that! - wyobraź sobie! far and near - wszędzie far away - daleko; hen far back - daleko w tyle far be it from me to - daleki jestem od 21

far better - o wiele lepszy, daleko lepszy far from - z dala od far from it - bynajmniej; żadną miarą; ależ skąd far from it - całkiem nie tak, dalece nie tak far into - głęboko w; daleko w głąb far removed - odległy; daleki far-away - odległy faraway times - dawne czasy fares, please - bilety, proszę far-reaching - dalekosiężny farther off - dalej; w większym oddaleniu farther on - dalej; w dalszym ciągu (tekstu) feeling all right? - dobrze się czujesz? few more - niewiele, niewielu więcej fifty-fifty - po połowie; pół na pół; równy podział find common ground - znaleźć wspólny język fine - doskonale, świetnie fine - fajnie, świetnie fine by you? - pasuje? fine, thanks - świetnie, dzięki fine, thanks - w porządku, dzięki finger of bread - odrobina chleba first and foremost - przede wszystkim; najpierw first and foremost - przede wszystkim; w pierwszym rzędzie first and foremost - sprawa pierwsza i najważniejsza first class idea! - pomysł pierwszej klasy! first, firstly - po pierwsze, najpierw first of all - najpierw; przede wszystkim first of all - przede wszystkim first of all - przede wszystkim; najpierw first or last - wcześniej czy później first thing - przede wszystkim, pierwsza rzecz first thing - przede wszystkim; zaraz; bezzwłocznie first thing in the morning - pierwsza rzecz z rana, zaraz z samego rana first-rate - znakomity; pierwszorzędny five days following - pięć dni z rzędu five minutes or so - jakieś pięć minut follow this procedure - postępuj według tej procedury followed by - po którym następuje for a change - dla odmiany for a long time - na długo; na dłuższy czas; długo; przez długi czas for a long time - przez długi czas for a moment - przez chwilę for a number of reasons - z kilku powodów for a short period of time - przez krótki okres czasu for a short time - na krótko for a song - za bezcen for a week - na tydzień for a while - na chwilę for a wonder - o dziwo for ages - od dawna; już dawno; bez końca for ages - od dawna, od wieków for all - mimo; pomimo for all I can tell - o ile mi wiadomo 22

for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for for

all I care - jeśli o mnie chodzi all I know; for what I know; as far as I know - o ile wiem; o ile mi wiadomo all that - mimo wszystko all time - na wieki all times - po wsze czasy all times - po wszystkie czasy aught I care - jeśli o mnie chodzi certain - na pewno certainty - na pewno ever - na zawsze ever - wiecznie, na zawsze ever and a day - do grobowej deski ever and ever - na wieki wieków everlasting - wiecznie everlasting - wiecznie, na wieczność evermore - na zawsze; na wieki four consecutive days - przez cztery dni z rzędu fun - dla żartu; dla śmiechu good - na amen good - na dobre good (and all) - na dobre; na stałe; ostatecznie goodness' sake - na miłość boską goodness sake! - na rany! her part - co się tyczy jej; jeśli chodzi o nią hours together - całymi godzinami instance - na przykład known reasons - z wiadomych przyczyn lack of - z braku; wskutek braku later; till later - na potem life - na całe życie; dozgonnie; dożywotnio long - na długo many years - przez wiele lat months and months - całymi miesiącami months together - całymi miesiącami my money - moim zdaniem my part - co do mnie; jeśli o mnie chodzi myself - co do mnie; jeśli o mnie chodzi nearly two years - od blisko dwóch lat no earthly reason - bez najmniejszego powodu; diabli wiedzą dlaczego no particular reason - bez specjalnego powodu no reason at all (whatever) - bez żadnego powodu quite some time - od dłuższego czasu; przez dłuższy czas short - w zdrobnieniu; dla skrótu some length of time - przez pewien czas some length of time - przez pewnien czas; dosyć długo some time past - od pewnego czasu; od niejakiego czasu sure - na pewno; z całą pewnością the benefit of - na rzecz the dozenth time - po raz enty; po raz nie wiadomo który the duration - na czas trwania the first time - po raz pierwszy the first time in years - pierwszy raz od lat the following reasons - z następujących powodów the future - w przyszłości; odtąd; następnym razem 23

for the good of - dla dobra for the last (past) few days - od kilku dni; w ciągu ostatnich paru dni for the matter of that - jeśli o to chodzi; zresztą; a poza tym for the moment - na razie; chwilowo for the most part - po większej części; przeważnie for the most part - przeważnie; najczęściej for the most part - w przeważającej części; przeważnie for the present - na razie for the purpose of - w celu for the time being - na razie; chwilowo; tymczasem for the time being - na razie, w tej chwili for the while - na razie; tymczasem for this reason - z tego powodu for various reasons - z wielu powodów; z różnych powodów forget it - nie ma za co; zapomnij forget it - zapomnij; nie mówmy o tym; wszystko w porządku forget it - zapomnij o tym forgive me for asking, but - proszę wybaczyć, że pytam, ale form of adress for - sposób zwracania się do fortunately - na szczęście forty odd - czterdzieści kilka; czterdzieści parę forwarding address - adres do korespondencji foul talk - sprośności foul-mouthed - wulgarny w mowie; z niewyparzoną gębą four seasons of the year - cztery pory roku four whole days - pełne cztery dni frankly - szczerze mówiąc, żeby być szczerym free time, leisure time - czas wolny friends! - przyjaciele! friends in high places - wpływowi przyjaciele from 14th to 21st inclusive - od 14-tego go 21-ego włącznie from a baby - od dzieciństwa from a boy - od dzieciństwa, od lat chłopięcych from a child - od dzieciństwa from a distance - z oddali from a good quarter - z dobrego źródła from a sense of duty - z poczucia obowiązku from A to Z - od A do Z from above - z góry from abroad - z zagranicy from all angles - ze wszystkich stron; uwzględniając wszystkie aspekty from another place - skądinąd; z innej miejscowości from bad to worse - coraz gorzej from below - z dołu from cover to cover - od deski do deski from day to day - z dnia na dzień from door to door - od drzwi do drzwi from dusk till dawn - od zmierzchu do świtu from end to end - od początku do końca from everlasting - odwiecznie, od wieków from every quarter - ze wszystkich stron from every side - z każdej strony from experience - z doświadczenia from far - z daleka 24

from first to last - od początku do końca; od pierwszego do ostatniego from head to foot (toe) - z góry na dół; od stóp do głów; w każdym calu from here - stąd from home z - domu from morning till night - od rana do nocy from my point of view; from where I'm standing; from where I - z mojego punktu widzenia from necessity - z konieczności from now on - odtąd już; w przyszłości from now till - od chwili obecnej do from one day to the next - z jednego dnia na drugi, z dnia na dzień from one year to the next - z roku na rok from over - znad; spoza from place to place - z miejsca na miejsce from scratch - od podstaw; od zera from that day - od tego dnia from that day onwards - od tamtego dnia from that very day - już od tego dnia from the first - od samego początku from the ground up - od podstaw from the inside - od wewnątrz from the look on her face - sadząc po jej minie from the outside - z zewnątrz; z zagranicy from the point of view - z tego punktu widzenia from the very beginning - od samego początku from then on - od tego czasu już from there - stamtąd from this time forth - odtąd; w przyszłości from till - od do from time immemorial - od niepamiętnych czasów from time out of mind - od niepamiętnych czasów from time to time - od czasu do czasu from top to bottom - od stóp do głów; z góry na dół; od góry do dołu from two to ten - od dwóch do dziesięciu from under - spod from underground - spod ziemi from underneath - spod spodu from underneath sth - spod czegoś from what I recall - z tego co sobie przypominam from what you say - z tego co mówisz wynika, że from where - skąd from within - z wnętrza; od wewnątrz from year to year - z roku na rok full many a time - wiele razy full sail - pełną parą, z rozwiniętymi żaglami full sail - z rozwiniętymi żaglami; pełną parą; co sił; co żywo full to overflowing - przepełniony full up - wypełniony; pełny po brzegi; nabity full-scale - na pełną skalę full-up - przepełniony fully three hours - dobre trzy godziny gain time - zwlekać; wykręcać się; grać na zwło-kę generalizing - generalizując generally speaking - mówiąc ogólnie 25

generally speaking - ogólnie mówiąc generally speaking - ogólnie rzecz biorąc, mówiąc ogólnie get down to business - przejść do istoty sprawy; przejść do rzeczy get down to facts - dotrzeć do sedna rzeczy get it? - kapujesz? get it? - zrozumiałeś? get out! - spadaj! wynoś się! getting about town - poruszanie się po mieście give a guess - zgadnij give an example - daj przykład give expression to sth - dać wyraz czemuś give her my best (kindest) regards - pozdrów ją serdecznie ode mnie give her my excuses - przeproś ją ode mnie give my best regards - proszę przekazać wyrazy szacunku give my excuses to - przeproś ode mnie give my respects to - pozdrów ode mnie; przekaż moje pozdrowienia give no sign of - nie wskazywać na; nie zdradzać given that - wziąwszy pod uwagę, że glad to be able to help - cieszę się, że mogłem pomóc glad to meet you - cieszę się, że pana poznałem glad to see you; happy to see you - cieszę się, że cię widzę glass of wine? - kieliszek wina? go along this street - idź wzdłuż tej ulicy go as far as that building - idź aż do tego budynku go (enter) into details - wdawać się, wchodzić w szczegóły; szczegółowo rozpatrzyć go full speed - pędzić go into particulars - wchodzić w szczegóły; czepiać się detali go like a bomb - jechać jak rakieta go on! - dalej! go straight on - idź prosto go there but fast! - idź tam, ale szybko! God's truth; gospel truth - święta prawda golden age - złoty wiek good connexions - dobre kontakty, dobre powiązania, dobre znajomości good enough - niezły good enough - wystarczająco dobry good evening - dobry wieczór good for nothing - do niczego; nic niewart good God - dobry Boże good health! - no to zdrowie! good heavens - na miłość boską good heavens! - wielkie nieba! good lord! - wielki Boże! good luck - powodzenia good to see you - dobrze cię widzieć goodbye then - w takim razie do widzenia goodness knows - Bóg raczy wiedzieć got any idea - nie wiesz czasem got it? - skapowałeś? got the idea? - chwyciłeś o co chodzi? chwyciłeś myśl? greeting - powitanie grow younger - odmłodnieć grown up - dorosły guess right - dobrze zgadnąć 26

guess what! - wiesz co? guess who's here! - zgadnij, kto jest tutaj! guess wrong - nie zgadnąć half and half - po połowie; i tak, i nie half as big - o połowę mniejszy half as much - o połowę mniej half joking half serious - pół żartem, pół serio half open - niedomknięty; uchylony half the time - przez większą część czasu hand over hand - na złamanie karku, na łeb na szyję handwritten - pisany ręcznie Happy New Year - szczęśliwego Nowego Roku hard fact - twarda rzeczywistość; fakt niezaprzeczalny hard luck - pech hard times - ciężkie czasy hard to believe - nie do uwierzenia hard to find - trudny do znalezienia hardly any - prawie wcale; mało co; mało który hardly anybody - mało kto; prawie nikt hardly anything - mało co; prawie nic hardly anywhere - prawie nigdzie; mało gdzie hardly ever - rzadko kiedy; prawie nigdy has the edge over - ma przewagę nad have a big mouth - być mocnym w gębie have a long tongue - mieć długi język; być gadatliwym have a look! - niech pan tylko spojrzy! proszę spojrzeć! have a loose tongue - być gadatliwym have fun - dobrej zabawy have I made myself clear? - czy wyraziłem się jasno? have no option - nie mieć wyboru have some beer - napij się piwa have the kindness to - bądź tak dobry i; zachciej łaskawie have the last word - mieć ostatnie słowo have to say 'no', I'm afraid - obawiam się, że muszę powiedzieć 'nie' have you any idea - czy orientuje się pan have you considered? - czy rozważył pan? have you got any comments on? - czy masz jakiś komentarz? have you heard - czy słyszałeś have you met? - czy poznał pan? have you met Robin? - czy poznałeś Robina? haven't we met before? - czy nie spotkaliśmy się już przedtem? having regard to - zważywszy na; mając na uwadze having weighed up pros and cons - zważywszy za i przeciw he can scarcely speak English - on prawie nie mówi po angielsku he changed his tune - zmienił ton; zaczął inaczej mówić he deserves it - zasłużył sobie na to; należy mu się to; dobrze mu tak he doesn't look his age - nie wygląda na swój wiek he entered on his 30th year - rozpoczął 30. rok życia he fears no one - nie boi się nikogo he had no choice but to - nie pozostało mu nic innego jak he has no connection with me - on nie ma nic wspólnego ze mną he is absurd - mówi głupstwa; gada od rzeczy he is but a child - on jest tylko dzieckiem he is dependable - on zasługuje na zaufanie 27

he is my junior by 2 years - on jest młodszy ode mnie o 2 lata he is on the right side of forty - on nie ma jeszcze czterdziestu lat he is on time - przybył punktualnie, na czas he is somewhere about fifty - on ma coś koło pięćdziesiątki he is still in his teens - on nie ma jeszcze dwudziestu lat he is sure (bound) to come - on na pewno przyjdzie he is thirty years of age - on ma 30 lat he is turned 30 - skończył 30 lat he was given to understand - dano mu do zrozumienia he was not slow in coming - nie dał na siebie długo czekać he won't be long - będzie niedługo TEL he would die before - raczej skona niż head first - głową naprzód head foremost - głową naprzód heaps of times - wiele razy heard about - słyszałeś o heart and soul - duszą i sercem hello everybody, hi everybody - cześć wszystkim hello, is that 8285589? - halo, czy to 8285589? her exact words - jej własne słowa here he comes - o wilku mowa here I am - oto jestem here is - proszę (podając coś) here is a chance - to dopiero jest okazja here (there) you are - proszę here you are - proszę bardzo here you go - i oto masz here's - oto here's to you - to za pani zdrowie he's a wreck - jest wrakiem człowieka he's all talk - on tylko umie gadać he's asking for trouble - on szuka nieszczęścia he's been asking for it - sam tego chciał he's coming soon - zaraz podejdzie, wkrótce podejdzie TEL he's expected in an hour - (on) jest spodziewany za godzinę he's going (getting) on for forty - on zbliża się do czterdziestki he's near on eighty - jest blisko osiemdziesiątki (wiek) hey, John! - hej, John! hey! you! - hej ty! hey! you there! - hej, ty tam! high language - napuszony język high summer - lato w pełni high time to - najwyższy czas, aby highly probable - bardzo możliwe, wysoce prawdopodobne highly probable - wysoce prawdopodobne his days are numbered - jego dni są policzone his first reaction to - jego pierwsza reakcja na his tone was serious - mówił poważnym tonem history just bores me - historia po prostu mnie nudzi hit home - trafić w samo sedno; ugodzić w czułe miejsce hit the mark - trafić w sedno; osiągnąć cel hold extreme views - mieć krańcowe zapatrywania hold on - czekaj hold on - wolnego 28

hold on a sec - chwileczkę; zaczekaj sekundkę hold the line, please; hold on, please - proszę nie odkładać słuchawki home truth (truths) - gorzka prawda; słowa prawdy honestly - szczerze, uczciwie honestly speaking - szczerze mówiąc hooray! - hurra! hopefully - miejmy nadzieję, należy mieć nadzieję hopeless at - beznadziejny w (czymś) hot news - najświeższe wiadomości hour by hour - z godziny na godzinę hours on end - godzinami how about - a co byś powiedział na, a co w sprawie how about - co powiesz na how about.. .? - a może? co powiesz na? how about coming for a swim? - a może byśmy poszli popływać? how appalling! - jakież to wstrętne! how are things? - jak leci? jak sprawy? how are things at home? - jak w domu? how are things going (on)? how are things going? - co słychać? jak ci leci? how are you? - jak się masz? how are you feeling? - jak się pan czuje? how are you feeling today? - jak się dzisiaj czujesz? how are you getting on? - jak ci leci? how are you getting on? (along) - jak się masz? jak ci się powodzi? jak ci idzie? how are you going on? - jak ci się powodzi? how are you keeping? - jak się trzymasz? how awful! - ależ to okropieństwo! how awfull! - jak okropnie! how awfull - jakież to straszne how boring - jakież to nudne how can I best explain this? - jak mogę to najlepiej objaśnić? how can I explain this? - jak mogę to wytłumaczyć? how can I help it? - cóż na to poradzę? how can I persuade you to? - jak mogę was namówić? how can I possibly do that? - jakim cudem to zrobię? how can I put this? - jak by to ująć? jakbym to mógł ująć? how can I put this? - jak mogę to wyrazić? how can you be sure? - skąd masz pewność? how can you tell? how do you tell? - można poznać? how dare you? - jak śmiesz (pan śmie)? how deep is it? - Ile to ma głębokości? how did that impress you? - jakie to zrobiło na tobie wrażenie? how did you find the conference? - jak odebrał pan konferencję? how did you react? - jak pan zareagował? how do I know? - skąd mam wiedzieć? how do I look? - jak wyglądam? how do I sort this out? - jak mam to rozwiązać? how do you do? - miło mi pana (panią) poznać how do you pronounce that? - jak się to wymawia? how do you pronounce this name? - jak się wymawia to nazwisko? how do you react on? - jak odnosisz się do? how do you say law? - jak się mówi law? how do you say that in English? - jak mówicie to po angielsku? how do you see this thing? - jak widzisz tę sprawę? 29

how do you spell asynchronous? - jak się pisze asynchronous? how do you view? - jak pan widzi? how does it look to you? - jak ci to wygląda? how dull! - jakież to nudne! how far? - jak daleko? dokąd? jak dalece? do jakiego stopnia? how goes it? - jak idzie? how high is it? - Ile to ma wysokości? how in the world? - jak do licha.. .? jakże. ..? how infuriating! - jakie to wkurzające! how interesting - jakież to ciekawe how is your family? - jak twoja rodzina? how is your wife? - jak żona? how it's going with you? - jak tam leci u ciebie? how kind of you - jak to ładnie z twojej strony; jakiś ty dobry how kind you are! - jakiś ty dobry! how long does it take? - ile (jak długo) to zabierze? how long is it? - Ile to ma długości? how lovely! - jakie śliczne! how much does it weigh? - Ile to waży? how much is? - ile kosztuje? how nice to see you - jak miło was zobaczyć how on earth - jak u licha how on earth.. .? - jak do licha. ..? jakże? how shall I call you? - jak mam się do pana zwracać? how so? - jak to? jakim cudem? how soon? - kiedy? jak prędko? how surprising - cóż za niespodzianka how tall is it? - Ile to ma wysokości? how terrible - jakie straszne how the hell (heck)? - jak do diabła (do cholery) .. .? how thick is it? - Ile to ma grubości? how to get to - jak dostać się do how wide is it? - jakie to jest szerokie? He to ma szerokości? how will it all end? - do czego to wszystko doprowadzi? co z tego wszystkiego wyniknie? how would I know? - skąd miałbym to wiedzieć? however - jednakże however good - choćby najlepszy how's everything? - jak tam sprawy? jak tam wszystko? how's it going? - jak leci? how's life? - jak życie? how's life treating you? - jak ci się wiedzie? jak cię życie traktuje? how's that? - no i jak tam? co ty na to? dlaczegóż to? how's things? - co słychować? I accept full responsibility for - przyjmuję pełną odpowiedzialność za I admit - przyznaję, że I adore - uwielbiam I adore a game of tennis - uwielbiam grę w tenisa I agree - zgadzam się I agree entirely - zgadzam się w zupełności I agree in principle - zasadniczo się zgadzam I agree with you - zgadzam się z tobą I agree with your proposal - zgadzam się na twoją propozycję I always do my best - robię zawsze co w mojej mocy I am a stranger here - jestem tutaj obcy 30

I am at your service - jestem do pańskiej dyspozycji I am certain to come - na pewno przyjdę I am disgusted with the whole business - mam dosyć całej tej sprawy; bokiem już mi ta sprawa wyłazi I am fed up with it - to mi już bokiem wyłazi; mam tego dość I am for it - jestem za tym I am fully aware of - w pełni jestem świadomy I am his senior by 5 years - jestem od niego 5 lat starszy I am not able to - nie jestem w stanie I am of the same opinion - jestem tego samego zdania I am of your opinion - podzielam pańskie zdanie I am ready to - gotów jestem I am ready to - gotów jestem; chętnie bym I am sorry about that; I am sorry to hear that - bardzo mi przykro; wielka szkoda I am sorry for you - żal mi ciebie I am sorry to say - niestety muszę powiedzieć; z przykrością donoszę I am used to - jestem przyzwyczajony do I am very happy that - bardzo się cieszę, że I appear to have forgotten - zdaje się, że zapomniałem I arrived yesterday week - wczoraj minął tydzień, jak przyjechałem I asked if - zapytałem, czy I assume that - zakładam, że I assume that to be the truth - to jest chyba prawda I assure you - zapewniam panią I assure you that - zapewniam pana, że I attach - załączam I beg to be excused - proszę o wybaczenie I beg to say - pozwolę sobie powiedzieć I beg your pardon - proszę o wybaczenie I beg your pardon - przepraszam cię; najmocniej przepraszam I beg your pardon? - słucham? proszę? I believe so - chyba tak I believe we have met - zdaje mi się, sądzę, że już się poznaliśmy I bet - mogę się założyć, że, założę się, że I bet - założę się, że I call that mean - uważam, że to podłość I can ask him - mogę go zapytać I can hardly believe - trudno mi uwierzyć I can hardly believe my ears - z trudem wierzę własnym uszom I can hardly say - trudno mi powiedzieć I can never thank you enough - nigdy ci się nie wywdzięczę I can see no reason to oppose (sth) - nie widzę powodu dla sprzeciwu wobec I can tell you - mogę cię zapewnić; wierz mi I cannot afford it - nie stać mnie na to I cannot believe - nie mogę uwierzyć, że I cannot hide my enthusiasm for - nie mogę ukryć mojego entuzjamu dla I can't - nie mogę I can't accept - nie mogę zaakceptować I can't agree to - nie mogę przystać na I can't allow you - nie mogę wam pozwolić I can't approve - nie mogę aprobować I can't be bothered with - nie mogę sobie zawracać głowy I can't bear - nie cierpię I can't bear - nie mogę znieść 31

I can't comment on that - nie mogę tego komentować I can't cope - nie poradzę sobie I can't help it - nic na to nie poradzę I can't hide my disappointment - nie mogę ukryć mojego rozczarowania I can't honestly say - nie mogę uczciwie powiedzieć, że I can't make up my mind whether - nie mogę się zdecydować, czy I can't manage - nie mogę sobie z tym poradzić I can't permit sth - nie mogę pozwolić na I can't say for certain - nie mogę powiedzieć z całą pewnością I can't see myself - nie widzę siebie I can't share your view - nie podzielam pańskiego zdania I can't stand - nie mogę wytrzymać I can't stand - nie znoszę I can't stand this anymore! - tego już nie mogę znieść! I can't stay any longer - nie mogę już dłużej zostać I can't stay now - nie mogę teraz zostać I can't tell you how sorry I am - nie umiem ci powiedzieć, jak mi jest przykro I can't think - nic nie wymyślę I can't think where - nie mam pojęcia gdzie I can't wait for - nie mogę się doczekać I can't wait till the day - nie mogę doczekać się dnia, kiedy I care about you a lot - bardzo mi na tobie zależy I come back to - wracam tutaj do I completely agree - całkowicie się zgadzam I consider that - uważam, że I could do this in my sleep - mógłbym to zrobić nawet we śnie I could do with a bit of rest - przydałoby mi się trochę odpoczynku I could not refrain front saying - nie mogłem nie powiedzieć I couldn't agree more - w zupełności się z tym zgadzam; nie mógłbym się bardziej zgodzić I couldn't care less - nic mnie to nie obchodzi I couldn't even imagine - nie mogłem sobie wręcz wyobrazić I couldn't hear a word of that - nie dosłyszałem ani słowa z tego I dare correct - pozwolę sobie skorygować I dare correct you - pozwolę sobie, ośmielę się poprawić pana I dare say - ośmieliłbym się powiedzieć, że I demand that - żądam, aby I didn't catch the last sentence - nie uchwyciłem ostatniego zdania I didn't catch the time - nie dosłyszałem godziny I didn't expect to meet you here - nie spodziewałem się, że pana tu spotkam I didn't hear the time - nie dosłyszałem godziny I didn't know where to look - nie wiedziałem, gdzie podziać oczy I didn't say so - ja tego nie mówiłem I didn't think I'll meet you here - nie myślałem, że pana tutaj spotkam I differ from you - różnię się od ciebie I disapprove of - nie aprobuję, nie pochwalam I distinctly recall - dokładnie sobie przypominam I distinctly remember - dokładnie pamiętam I don 't know how to put it - nie wiem, jak to powiedzieć I don 't quite understand - nie bardzo rozumiem I don 't think itfair - uważam, że to niesprawiedliwe I don't agree with you - nie zgadzam się z tobą I don't believe it! - nie wierzę! I don't believe it - nie wierzę w to I don't blame you - nie mam ci za złe; nie winie cię 32

I don't care - jest mi to obojętne I don't expect to - nie oczekuję I don't feel able to - nie czuję się w stanie I don't feel capable - nie czuję się na siłach I don't feel like - nie mam ochoty I don't have any opinion about - nie mam żadnego zdania o I don't have any plans - nie mam żadnych planów I don't have the slightest hope - nie mam cienia nadziei, nie mam najmniejszej nadziei I don't mind - nie mam nic przeciwko temu; nie sprzeciwiam się temu I don't need to be asked - nie trzeba mnie prosić I don't question - ja nie kwestionuję I don't quite follow you - nie bardzo cię rozumiem, nie bardzo nadążam I don't remember your name - nie pamiętam pana nazwiska I don't see any need to - nie widzę żadnej potrzeby I don't see why - nie rozumiem dlaczego I don't suppose you know - pewnie nie wie pan I don't suppose you remember - nie sądzę, aby pan pamiętał I don't think so - nie sądzę I don't think so - sądzę, że nie I don't understand this expression - nie rozumiem tego wyrażenia I don't want to hear about it - nie chcę o tym słyszeć I don't want to sound too pesimistic but - nie chcę, aby zabrzmiało to zbyt pesymistycznie, ale I don't wish it - nie życzę sobie tego I doubt it - wątpię w to I especially dislike - szczególnie nie lubię I expect - oczekuję, że I expect a call from - oczekuję telefonu od I expect so - chyba tak I fear - obawiam się, boję się I fear not - obawiam się, że nie I feel capable - czuję się na siłach I feel compelled - czuję się zmuszony I feel I must correct one thing - czuję, że muszę skorygować jedną sprawę I feel it is my duty to - czuję, że jest moim obowiązkiem; czuję się zobowiązany do I feel it is my duty to - uważam to za swój obowiązek, aby I feel obliged not to - czuję się zobligowany, aby nie I fully agree - w pełni się zgadzam I gather - jak wnioskuję I get wild about - dostaję bzika na punkcie I give up! I don't know the answer - poddaję się! nie znam odpowiedzi I got the news at first hand - mam tę wiadomość z pierwszej ręki I had the luck to see him - miałem szczęście go widzieć I hardly know - nie bardzo wiem I hate being disturbed - nie znoszę, jak mi ktoś przeszkadza I hate rain - nienawidzę deszczu I have a fancy that - mam wrażenie, że I have a feeling we've met before - mam odczucie, że spotkaliśmy się wcześniej I have a lot to learn yet - ale muszę się jeszcze dużo nauczyć I have a notion that - mam wrażenie, że; coś mi się wydaje, że I have a particular dislike of - mam szczególną niechęć do I have a passion for painting - pasjonuję się malarstwem I have a special fondness for - mam szczególne upodobanie do I have a vague idea that - coś mi się wydaje, że 33

I have a weakness on the point of - mam słabość do I have an appointment at 11.00 - mam spotkanie o 11.00 I have an obligation to - mam obowiązek I have certain reservations about - mam pewne zastrzeżenia co do I have every confidence - jestem w pełni przekonany I have every confidence in - mam pełne zaufanie do I have every confidence in you - mam do ciebie pełne zaufanie I have every intention - mam poważny zamiar I have every reason to - mam wszelkie powody I have experience of - mam doświadczenie w I have great pleasure - mam wielką przyjemność I have known him front a boy - znam go od dziecka I have no alternative - nie mam innego wyboru I have no alternative but to - nie mam innego wyboru, jak tylko I have no cause to complain - nie mam powodu do narzekań I have no doubt - nie mam żadnych wątpliwości I have no experience - nie mam żadnego doświadczenia I have no intention of - nie mam zamiaru I have no intention to - bynajmniej nie zamierzam I have no objection - nie mam żadnych zastrzeżeń I have no time to spare - nie mam czasu do stracenia; nie mam zbyt dużo czasu I have not a shadow (ghost) of an idea - nie mam zielonego pojęcia I have not the remoted (foggiest, faintest) idea - nie mam zielonego pojęcia; nie mam najmniejszego pojęcia I have nothing against that - nie mam nic przeciw temu I have nothing to say - nie mam nic do powiedzenia I have particular aversion of - mam szczególną awersję do I have seen worse - widziałem gorsze rzeczy I have several questions - mam kilka pytań I have some understanding of the situation - orientuję się trochę w sytuacji I have the idea that - mam wrażenie, że; zdaje mi się, że I have to admit that - muszę się przyznać, że I have to admit to - muszę się przyznać do I have to agree - muszę się zgodzić, że I have to decline - muszę odmówić I have to explain - muszę wyjaśnić I haven't got the vaguest (slightest) idea (notion) - nie mam zielonego pojęcia; nie mam bladego pojęcia I haven't the faintest idea about dancing - nie mam najmniejszego pojęcia o tańcu I haven't the foggiest idea - nie mam zielonego pojęcia I haven't the remotest conception - nie mam najmniejszego pojęcia; nie mam zielonego pojęcia I haven't the slightest idea - nie mam najmniejszego pojęcia I hear - słyszałem, że I hesitate - waham się I hope all goes well - mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze I hope not - mam nadzieję, że nie I hope so - chyba tak; mam nadzieją, że I hope so - taką mam nadzieję I hope that's clear - mam nadzieję, że to jasne I hope that's understood - mam nadzieję, że to zostało zrozumiane I hope you'll excuse me, but - mam nadzieję, że mi pan wybaczy, ale I imagine that - mam wrażenie, że I just can't - po prostu nie mogę 34

I just wanted to say - chciałem tylko powiedzieć I know how - wiem jak I know how it feels - wiem, jakie to uczucie I know it for a fact - wiem na pewno, że tak jest I know it perfectly well - doskonale wiem o tym I know nothing about it - nic o tym nie wiem I know now - teraz sobie przypomniałem, już wiem I know something about - wiem coś o I know something about - znam się trochę na, coś wiem o I know well enough - dobrze wiem I know what I meant to say - już wiem, co miałem (zamierzałem) powiedzieć I know what you mean - wiem co masz na myśli I know you - ja pana znam I leave it in your hands - zostawiam to w twoich rękach I leave the decision in your hands - zostawiam decyzję w twoich rękach I like that - to mi się podoba I mean to say - mam na myśli, chcę powiedzieć I might mention - mógłbym wspomnieć I must apologize, but - muszę przeprosić, ale I must ask you to - muszę pana poprosić o I must be going - muszę iść, muszę lecieć I must be leaving now - muszę teraz wychodzić I must confess - muszę wyznać I must congratulate you on these cakes - muszę pogratulować pani tych ciasteczek I must congratulate you on your election - muszę panu pogratulować wyboru I must end - muszę kończyć I must end by - na zakończenie pragnę I must have overlooked this somehow - musiałem to jakoś przeoczyć I must object to it - muszę się temu sprzeciwić I must refuse - muszę odmówić I must say - muszę powiedzieć, że I nearly forgot - byłbym prawie zapomniał, niemal zapomniałem I nearly forgot - prawie zapomniałem I need time - trzeba mi czasu I never thought about - nigdy nie myślałem o I object to it - sprzeciwiam się I ought to do that - powinienem to zrobić I ought to have done that - powinienem był to zrobić I plan to - planuję I pray you - proszę cię I predict that - przepowiadam, że I propose - proponuję I protest - protestuję I quite agree here - całkiem się tutaj zgadzam I rather doubt it - raczej w to wątpię I rather think that - uważać, że I really can't remember - przypomnieć I really can't say - naprawdę nie umiem powiedzieć I really can't thank you enough - doprawdy nie wiem, jak dziękować I really detest - naprawdę nie znoszę I really do apologize about yesterday - naprawdę bardzo przepraszam za wczoraj I really go for - naprawdę przepadam za I really must express my admiration for - doprawdy muszę wyrazić swój podziw dla I really must go - naprawdę muszę już iść 35

I reckon - zdaje mi się, że I reckon they're cramming maths now - myślę, że kują matmę I regret to say - z żalem mówię I regret to say that - powiedzieć, że I remember especially - pamiętam w szczególności I respect your opinion - szanuję oczywiście pańskie zdanie I said - powiedziałem I see - aha I see - rozumiem I see - rozumiem, jasne I see no possibility of - nie widzę żadnej możliwości I see your point, but - dostrzegam twój punkt widzenia, ale I seem to remember - zdaje mi się, że pamiętam I shall be delighted - z największą przyjemnością I shall be forced to - będę zmuszony I shan't be a minute - zaraz wracam I shoudn't be surprised - nie byłbym zaskoczony I shoudn't say so - nie powiedziałbym tak I should be interested to know - byłbym zainteresowany wiedzieć I should be much obliged if - byłbym bardzo zobowiązany, jeśli I should guess your age at fifty - dałbym ci pięćdziesiąt lat I should say - uważam; sądzę I should say not - chyba nie I should say so - chyba tak I shouldn't really - naprawdę nie powinienem I still believe - mimo wszystko wierzę, że I still work for the same firm - pracuję ciągle dla tej samej firmy I suggest - sugeruję I suppose - przypuszczam, że I suppose not - myślę, sądzę, przypuszczam, że nie I suppose so - myślą, sądzą, przypuszczam, że tak I suppose so - myślę, że tak; tak przypuszczam I suppose that's true - przypuszczam, że to prawda I suspect so - obawiam się, że tak; chyba tak I sympathize with you - współczuję ci I take it that - zakładam, że I tell you - mówię ci I tell you what - wiesz co? I tend to prefer - skłaniam się do preferowania I think it a shame - uważam, że to wstyd I think it possible - uważam, że to jest możliwe I think not - myślę, że nie; chyba nie I think so - chyba tak; myślę, że tak I think so - tak myślę I think so, I suppose so - tak sądzę, tak przypuszczam I think that - zdaje mi się, że I told you - powiedziałem ci, że I trust (that) - ufam, że I understand - rozumiem że; jak rozumiem I very much doubt it - bardzo w to wątpię I want to ask - chcę zapytać I want to make sure whether - chcę się upewnić, czy I want to press the point - chcę podkreślić, że I warrant you - zaręczam ci; ręczę ci 36

I was affronted - spotkał mnie afront I was afraid you might not come - obawiałem się, że może nie przyjdziesz I was convinced - byłem przekonany, że I was forced to - byłem zmuszony (do) I was hoping - miałem nadzieję, że I was just expressing the view that - właśnie wyrażałem pogląd, że I was just pointing out the fact that - wskazywałem po prostu na fakt, że I was just saying - właśnie mówiłem, że I was just wondering if - właśnie się zastanawiałem, czy I was led to believe - wprowadzono mnie w błąd, że I was planning something else for tonight - planowałem coś innego na wieczór I was shocked to hear - oburzyłem się na wiadomość I was sorry to leave - przykro mi było wyjeżdżać I was trying to attract your attention to - próbowałem zwrócić waszą uwagę na I was wondering if - zastanawiałem się, czy I wish - chciałbym, żeby I wish - życzyłbym sobie, aby I wish every success - życzę ci samych sukcesów I wish I could do as well - żebym ja tak potrafił I wish I had more time - szkoda, że nie mam więcej czasu I wish I knew how to - szkoda, że nie umiem I wish I knew more about computers - szkoda, że nie znam się lepiej na komputerach I wish I knew the lucky numbers - gdybym tak znał szczęśliwe liczby I wish it may not prove that - oby się nie okazało, że I wish someone would tell me - gdyby tak ktoś powiedział mi I wish you joy ofit - niech ci to wyjdzie na zdrowie; przyjemnej zabawy I wish you luck - życzę ci szczęścia I wish you success - życzę powodzenia, życzę sukcesu I wish you were here - szkoda, że cię tu nie ma I wonder if - zastanawiam się, czy I wonder if it can be done - zastanawiam się, czy to da się zrobić I wonder whether - ciekaw jestem, czy I won't be long - długo nie zabawię I won't deny - nie zaprzeczę I won't have it - nie pozwolę na to I won't say no - nie powiem nie I won't take your time - nie będę panu zabierał czasu I would appreciate it if - doceniłbym to, gdyby I would appreciate your advice - byłbym wdzięczny za twoją radę I would be certain of nothing - nie byłbym niczego pewien I would check - sprawdziłbym I would hesitate before - wahałbym się przed I would like to clarify one misunderstanding - chciałbym wyjaśnić jedno nieporozumienie I would like to endorse - chciałbym się podpisać pod, chciałbym poprzeć I would like to express my gratitude for - chciałbym wyrazić moją wdzięczność za I would like to present you with this book - chciałbym pani podarować tę książkę I would like to reply on the point about - chciałbym odpowiedzieć w kwestii I would much rather - znacznie bardziej wolałbym I would rather - wolę; wolałbym I would recommend - ja bym zalecał I would strongly advice - stanowczo radziłbym I wouldn't be so sure - nie byłbym taki pewien I wouldn't be surprised if - nie dziwiłbym się, gdyby I wouldn't be too sure about - nie byłbym zbyt pewny co do 37

I wouldn't change places wit - nie zamieniłbym się z I wouldn't count on too much luck - nie liczyłbym na zbyt dużo szczęścia I wouldn't dare - nie odważyłbym się I wouldn't dare - nie ośmieliłbym się I wouldn't even try - nawet bym nie próbował I wouldn't get too worried - zbytnio bym się nie martwił I wouldn't say 'no' - nie powiedziałbym 'nie' I'd advice to - ja bym radził I'd be delighted - byłoby by mi niezmiernie miło I'd be interested to know - byłbym zainteresowany dowiedzieć się I'd be rather interested - byłbym raczej zainteresowany I'd be rather reluctant to - byłbym raczej niechętny I'd be surprised if - byłbym zdziwiony, gdyby I'd better be moving now - lepiej żebym już się ruszył I'd better not - lepiej, żebym nie, I'd give a lot to - wiele bym dał, aby I'd give anything for - wszystko bym oddał za I'd like nothing better than - niczego więcej nie pragnę, jak I'd like to, but - chciałbym, ale I'd like to endorse your view - chciałbym poprzeć pańskie zdanie I'd like to give this idea my backing - chciałbym udzielić temu pomysłowi mojego poparcia I'd like to introduce - chciałbym przedstawić I'd like to introduce you to - chciałbym pana przedstawić I'd like to invite you to dinner - chciałbym panią zaprosić na kolację I'd like to propose - chciałbym zaproponować I'd like to raise a question about - chciałbym podnieść kwestię I'd like to remind you to - chciałbym ci przypomnieć, aby I'd like to speak to Mr. Johns - chciałbym mówić z p. Johnsem TEL I'd like to speak to someone about your offer - chciałbym rozmawiać z kimś w sprawie waszej oferty I'd like to wish you every success - chciałbym życzyć wszelkiego powodzenia I'd like you to meet - chciałbym, żeby pan poznał I'd like you to meet - chciałbym, żebyś poznał I'd like you to meet John - chciałbym, żebyś poznał Johna I'd love to - ogromnie bym chciał I'd love to but - strasznie chciałbym ale I'd love to come, thank you - z największą chęcią przyjdę, dziękuję I'd particularly like - szczególnie chciałbym I'd put money on it - postawiłbym na to pieniądze I'd rather not say - lepiej nie mówić, lepiej nie wspominać I'd think twice before - pomyślałbym dwa razy, zanim if a certain condition is met - jeśli jest spełniony pewien warunek if anything - jeżeli cokolwiek; o ile w ogóle coś if at all - jeżeli w ogóle; o ile w ogóle if by any possibility - jeśli przypadkowo; o ile przypadkiem if ever - jeśli w ogóle, jeśli kiedykolwiek if I can rephrase that - jeśli mogę to wyrazić inaczej if I catch you - niech cię tylko złapię if I could disturb you for a second, please - gdybym mógł państwu przeszkodzić na sekundkę if I could explain - jeśli mógłbym wyjaśnić if I follow you rightly - jeśli dobrze śledziłem (co mówisz) if I knew - gdybym wiedział if I know them - na ile ich znam 38

if I may - jeśli wolno if I may be candid - jeśli mogę być szczery if I may correct you - jeśli mi wolno pana poprawić if I may make a suggestion - jeśli wolno mi coś zasugerować if I may say so - jeśli mogę tak powiedzieć if I may say so - jeśli wolno mi tak powiedzieć if I possibly can - skoro tylko będę mógł if I remember correctly - jeśli dobrze pamiętam if I remember right - o ile mnie pamięć nie myli if I take your meaning rightly - jeśli dobrze chwytam to, co masz na myśli if I understand right - jeśli dobrze rozumiem if I understand you correctly - jeśli poprawnie was rozumiem if I were in your position - gdybym był na pańskim miejscu if I were you - na twoim miejscu (ja) if I'm not mistaken - jeśli się nie mylę if it's all the same to you - jeśli ci nie robi różnicy, jeśli jest ci wszystko jedno if I've got it right - jeśli dobrze chwyciłem if I've got the picture - jeśli dobrze odebrałem if I've understood right - jeśli dobrze zrozumiałem if my memory serves me right - jeśli mnie pamięć nie zawodzi if necessary - jeśli trzeba if necessary - w razie konieczności if necessary - w razie potrzeby if not - w przeciwnym razie if not inconvenient - jeżeli to nie sprawi kłopotu if only - gdyby tylko; gdyby tak if only I knew - gdybym tylko wiedział if peradventure - gdyby przypadkiem if possible - jeżeli to jest możliwe if possible - w miarę możliwości if required - w razie potrzeby if so - w takim wypadku, razie if the occasion arises - w razie czego; jeśli nadarzy się okazja if we could move on now to - jeśli moglibyśmy teraz przejść do If you ask me - gdybyś mnie zapytał if you ask me - gdybyście mnie zapytali if you ask me - gdybyście mnie zapytali o zdanie if you ask me - jeśli o mnie chodzi if you chance to meet him - jeżeli go przypadkowo spotkasz if you compare - jeśli porównasz if you don't mind - jeśli pozwolisz; jeśli nie masz nic przeciwko temu if you ever are in Poland, look me up - jeśli kiedykolwiek będziesz w Polsce, wpadnij do mnie if you follow my advice - jeśli posłuchacie mojej rady if you insist - jeśli nalegasz; jeśli koniecznie chcesz if you like - jeśli masz ochotę if you really must know - jeśli naprawdę musisz wiedzieć if you say so - skoro tak mówisz if you see what I mean - jeśli pan rozumie, o co mi chodzi if you take my point - jeśli rozumiecie, co mam na myśli if you're lucky - jeśli będziesz miał szczęście I'll ask him to call you as soon as he's in - poproszę, żeby do pana zadzwonił jak tylko przyjdzie I'll be back in a moment - wracam za chwilkę 39

I'll be blowed if - niech mnie diabli wezmą, jeśli I'll be damned if - prędzej skonam niż I'll be doing well if - dobrze będzie, jeśli (ja) I'll be right back - zaraz wracam I'll call back - oddzwonię TEL I'll call back later - oddzwonię ponownie później TEL I'll call him - poproszę go, wezwę go TEL I'll connect you with Mr Kowalski - połączę panią z p. Kowalskim TEL I'll do it another way - zrobię to inaczej I'll do it for you - zrobię to za panią I'll do the necessary - zrobię co konieczne I'll have a word with Bob - pogadam z Bobem I'll hazard a guess - spróbuję zgadnąć I'll hold - zaczekam przy aparacie TEL I'll never forget - nigdy nie zapomnę I'll put you through to Mr Kowalski - przełączę panią do p. Kowalskiego TEL I'll see if - zobaczę, czy I'll see if she's free - zobaczę, czy jest wolna TEL I’ll tell you what - coś ci powiem; wiesz co? I'm a big fan of - jestem wielkim fanem I'm a hundred per cent certain - jestem pewien na sto procent I'm a journalist in - jestem dziennikarzem w I'm absolutely convinced - jestem absolutnie przekonany I'm admiring - podziwiam I'm afraid I can't cope - boję się, że nie podołam I'm afraid not - obawiam się, że nie; niestety nie I'm afraid not; afraid not - boję się, że nie I'm afraid so - boję się, że tak I'm afraid so - obawiam się, że tak; niestety tak I'm against it - jestem przeciw temu I'm all excited about - cały jestem podekscytowany I'm all for - cały jestem za I'm an expert journalist - jestem doświadczonym dziennikarzem I'm astonished - jestem zdumiony I'm aware of it - zdaję sobie z tego sprawę I'm awfully sorry - szalenie mi przykro I'm back - jestem z powrotem, wróciłem I'm calling about the advertisment - dzwonię w sprawie ogłoszenia TEL I'm calling on behalf of Mrs Janowska - dzwonię na prośbę pani Janowskiej TEL I'm confident - głęboko wierzę, że, jestem przeświadczony, że I'm curious - jestem ciekaw I'm deeply convinced that - jestem głęboko przekonany, że I'm deeply grateful - jestem głęboko wdzięczny I'm delighted - jest mi niezmiernie miło I'm delighted to meet you - jestem zaszczycony mogąc pana poznać I'm disappointed - jestem rozczarowany I'm displeased - jestem niezadowolony I'm dying for - cholernie chce mi się I'm extremely sorry - jest mi niezmiernie przykro I'm fairly sure - jestem dość pewien I'm fascinated - jestem zafascynowany I'm fed up with - mam po dziurki w nosie I'm for - jestem za I'm frightened; I'm scared - jestem przerażony 40

I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm I'm

glad to hear it - cieszy mnie to; miło mi to słyszeć glad to say - miło mi zakomunikować glad you like - cieszę się, że ci się podoba glad you think so - cieszę się, że pan tak sądzi gutted - jestem załamany having trouble with - mam kłopot z here - jestem tutaj hopeless - jestem bezradny hoping for - liczę na, mam nadzieję na hoping to - mam nadzieję (coś zrobić) immensely grateful (to sb) - jestem ogromnie wdzięczny (komuś) in a rush - spieszę się, nie mam chwili czasu in two minds whether - waham się, czy, jestem w rozterce, czy inclined to think that - skłonny jestem sądzić, że interested to know if - chciałbym wiedzieć, czy Jan Kowalski - jestem Jan Kowalski jogging along - jakoś mi leci looking for - szukam most curious to know - jestem wielce ciekaw much against - bardzo jestem przeciwny much obliged - jestem bardzo zobowiązany much obliged to you - jestem państwu wielce zobowiązany nervous about - denerwuje mnie (sprawa) no good - nie będzie ze mnie pożytku no good at - nie znam się na not at all convinced that - wcale nie jestem przekonany, że not at all sure about - wcale nie jestem pewien co do not at liberty to - nie mogę swobodnie not entirely convinced - nie jestem w zupełności przekonany, że not in a position - nie jestem w stanie not in the mood for - nie mam nastroju na not keen on it - nie przepadam za tym not quite with you - nie całkiem kapuję (co mówisz) not so sure - coś mi się nie wydaje not sure how - nie jestem pewny, jak not sure I understand - nie jestem pewien czy rozumiem not sure if I follow you? - nie jestem pewien, czy nadążam za panem not the person to ask - nie mnie należy pytać not thinking of - nie myślę o not too bad at - nieźle się znam na not too sure that - nie jestem zbyt pewny, że obliged not to - jestem zobligowany, aby nie obliged to - jestem zobowiązany of exactly the same opinion - jestem dokładnie tego samego zdania of the opinion that - jestem zdania, że off now - już spadam only a beginner - jestem dopiero początkujący pretty good at - jestem dość dobry w putting my money on it - założę się o każdą stawkę o to putting you through - przełączam panią TEL quite certain - jestem całkiem przekonany, że quite comfortable - niczego mi nie brakuje; proszę sobie nie robić kłopotu quite positive - jestem całkiem pewien quite prepared to - jestem w pełni przygotowany na 41

I'm rather disappointed - jestem raczej rozczarowany I'm ready - jestem gotów I'm really delighted - jest mi niezmiernie miło I'm really fed up with - naprawdę mam powyżej uszu I'm really glad - naprawdę się cieszę; szczerze się cieszę I'm really longing to (for) - naprawdę z utęsknieniem czekam, aby (na) I'm really sorry - naprawdę mi przykro I'm running out of sugar - kończy mi się cukier I'm shocked - jestem wstrząśnięty I'm sick of - mam już dosyć I'm sick of the whole business - cała sprawa bokiem mi wyłazi I’m so glad! - strasznie się cieszę! I'm so sorry - bardzo przepraszam I'm so sorry - tak mi przykro I'm sorry - przepraszam; niestety I'm sorry but I have to go - przykro mi, ale muszę już iść I'm sorry, I can't help you there - przykro mi, ale nie potrafię tu pomóc I'm sorry, I couldn't hear what you said - przepraszam, nie byłem w stanie dosłyszeć, co pan powiedział I'm sorry, I didn't hear what you said - przepraszam, nie dosłyszałem, co pan powiedział I'm sorry, I don't know - przykro mi, ale nie wiem I'm sorry if I'm being a little slow - przepraszam, jeśli trochę wolno myślę I'm sorry to bother you - przepraszam, że pana kłopoczę I'm sorry to hear - przykro mi słyszeć, że I'm sorry to say so - przykro mi to mówić I'm sorry to say that - z przykrością muszę powiedzieć, że I'm sorry to trouble you, but - przykro mi, że pana kłopoczę, ale I'm sorry, what time did you say? - przepraszam, o której pan powiedział? I'm still wondering whether - ciągle mnie ciekawi, czy I'm sure - jestem pewien I'm surprised - jestem zaskoczony I'm terribly sorry, he's just gone out - bardzo mi przykro, ale on właśnie wyszedł TEL I'm thinking of - myślę o I'm told - poinformowano mnie, że, powiedziano mi, że I'm twenty years old - mam dwadzieścia lat I'm verry sorry to hear about - bardzo mi przykro słyszeć o I'm very concerned - jestem bardzo zaniepokojony, że I'm very enthusiastic - jestem pełen entuzjamu I'm very glad indeed - naprawdę bardzo się cieszą; ogromnie się cieszą I'm very grateful - jestem bardzo wdzięczny I'm very keen to know - bardzo chciałbym wiedzieć I'm very much obliged to you - jestem ci bardzo zobowiązany I'm very optimistic as to (about) - jestem bardzo optymistycznie nastawiony co do I'm very pleased about - jestem bardzo zadowolony z I'm very pleased to hear that - bardzo mi miło to słyszeć I'm very sorry but - strasznie mi przykro, ale I'm warning you - ostrzegam cię I'm willling to - jestem skłonny, jestem chętny I'm with you there - tu cię popieram I'm worried about - martwię się, czy immediately - bezzwłocznie, natychmiast immediately - natychmiast immediately after - zaraz po impossible - niemożliwe 42

improbable - nieprawdopodobne in a an embarrassing situation - w niezręcznej sytuacji in a certain manner; in a manner of speaking - poniekąd; niejako; po części; że się tak wyrażę in a crack - w oka mgnieniu in a desperate state - w beznadziejnym stanie in a different manner - inaczej; innym sposobem in a flash - w jednej chwili; w oka mgnieniu; błyskawicznie in a flat voice - apatycznie; obojętnym głosem in a fog - we mgle in a great measure - w znacznej mierze in a haphazard way - na chybił trafił; na ślepo; w ciemno in a high degree - w wysokim stopniu; w wielkiej mierze in a hurry - pospiesznie, szybko in a hurry - pośpiesznie; szybko in a jiffy - migiem in a large measure - w znacznym stopniu; w znacznej mierze in a measure - w pewnym stopniu; poniekąd; w pewnej mierze in a mess - w nieładzie; do góry nogami in a moment - za chwilę; po chwili in a month - po miesiącu in a month - za miesiąc; po miesiącu in a month or so - za jakiś miesiąc in a nice way - przyjemnie in a nutshell - w największym skrócie, w paru słowach in a nutshell - w paru słowach; zwięźle in a princely manner - po królewsku in a row - w rzędzie; rzędem in a sad voice - smutnym głosem in a sense - w pewnym sensie; poniekąd in a short time - niedługo; wkrótce; niebawem in a split second - w ułamku sekundy in a split second - w ułamku sekundy; w oka mgnieniu in a stroke - jednym pociągnięciem in a very bad taste - w bardzo złym guście in a way - w pewnym sensie; poniekąd; niejako; w pewnej mierze in a way yes - w pewnym sensie tak; w jakiś sposób tak in a week - po tygodniu in a week - za tydzień in a while - za chwilę in a while - za chwilę; po chwili in a word - słowem in a word then - jednym słowem więc in abundance - pod dostatkiem in accordance with - w zgodzie z in actual fact - właściwie; w istocie; w rzeczywistości; faktycznie in addition to - w dodatku do in advance - z góry in advance - z góry; zawczasu; uprzednio in agreement with - w zgodzie z in all - ogółem in all haste - na gwałt, pospiesznie in all honesty - jak najszczerzej in all likelihood - najprawdopodobniej 43

in all likelihood - według wszelkiego prawdopodobieństwa in all my born days - jak długo żyję, odkąd żyję in all probability - według wszelkiego prawdopodobieństwa in all respects - pod każdym względem in all seriousness - zupełnie poważnie in allusion to - w odniesieniu do in an angry tone - gniewnym tonem in an evil hour - w złą godzinę in another way - inaczej in anothwer light - w innym świetle in answer to - w odpowiedzi na in answer to your question - w odpowiedzi na pana pytanie in any case - w każdym razie in any case - w każdym razie; tak czy owak in any way - w jakikolwiek sposób; jakoś in any way - w jakiś sposób in appearance - na wygląd in attack - w ataku in black and white - czarne na białym in brief - krótko mówiąc; jednym słowem in broad daylight - w biały dzień in broad outline - w ogólnym zarysie in case - w przypadku gdy in case of - w wypadku czegoś in case of accident - w razie wypadku in case of emergency - w nagłych wypadkach in case of emergency - w nagłym wypadku in case of necessity - w razie konieczności in case of need - w razie potrzeby in certain circumstances - w pewnych okolicznościach in circulation - w obiegu in cold blood - z zimną krwią in combination with - w połączeniu z in commemoration of - ku czci in common - wspólnie in comparison - w porównaniu in compensation for - w zamian za; dla wyrównania czegoś in compliance with - zgodnie z; stosownie do in conclusion - konkludując, w konkluzji in conclusion - na zakończenie in conclusion - w konkluzji in conflict with - w konflikcie z in conformity with - zgodnie z; stosownie do; podług in conjunction with - w połączeniu z; w dodatku do in connection with - w związku z; odnośnie do in consequence - w rezultacie in consequence - w rezultacie; wskutek in consequence of sth - wskutek czegoś in contradistinction to - w przeciwieństwie do in contrast to - w odróżnieniu od in contrast with sth - w przeciwieństwie do czegoś in contravention of - wbrew in course of time - z czasem; z biegiem czasu in crowds - tłumnie 44

in days gone by - w minionych czasach in deadly haste - w szalonym pośpiechu in deference to - z szacunku dla in depth - w głąb; na głębokość in detail - szczegółowo; drobiazgowo in direct ratio - w stosunku wprost proporcjonalnym in drops - kroplami; po kropli in due course - we właściwym czasie in due course - we właściwym trybie in eager anticipation of your reply - niecierpliwie oczekując pańskiej odpowiedzi in effect - w istocie; w rzeczywistości; w rzeczy samej in either case - w każdym przypadku in embryo - w zarodku in English - po angielsku in equal numbers - po tyle samo in every way - na wszystkie sposoby in every way - pod każdym względem in excellent form - w świetnej formie in excellent health - w znakomitym zdrowiu in excess - w nadmiarze in excuse of sth - na usprawiedliwienie czegoś; jako usprawiedliwienie czegoś in fact - faktycznie in fact - rzeczywiście, faktycznie in fact - w rzeczywistości in fact - właściwie; w istocie; w rzeczywistości; faktycznie in favour of - na korzyść (czegoś, czyjąś) in favour of sb; in sb's favour - na czyjąś korzyść; na czyjąś rzecz in fine - w końcu; ostatecznie; jednym słowem; koniec końców in flocks - tłumnie in force - licznie; w wielkiej liczbie in former days - dawniej in former times - w dawnych czasach in front - na przedzie in front of - przed in full career - pędem; galopem in full strength - w komplecie; w pełnej sile in full swing - w pełnym ruchu in fun - w żartach in future - w przyszłości; na przyszłość in general - na ogół in general - w zasadzie, ogólnie rzecz biorąc in general - zwykle; zazwyczaj; na ogół in good case - w pomyślnych warunkach in good sooth - naprawdę in good time - w porę in good time - w porę, na czas in good time - w swoim czasie; we właściwym czasie in great part - w znacznej części; w poważnym stopniu; w wielkiej mierze in half a minute - za chwilę; za minutkę in here - tu w środku in his days - w czasach jego młodości; w jego czasach in his (her) way - na swój sposób in his lifetime - za jego życia in his place - na jego miejscu 45

in honour of - ku czci, dla uhonorowania in honour of - na cześć in hundreds - całymi setkami in imitation of - na wzór; wzorem in Indian file - gęsiego in inverse ratio - w stosunku odwrotnie proporcjonalnym in its true aspect - we właściwym świetle in joke - żartem; w żartach in justice - po sprawiedliwości in late summer - późnym latem in late winter - pod koniec zimy in legend - w legendzie in less than five minutes - za niecałe pięć minut in less than no time - w mig; migiem; błyskawicznie; piorunem in letter and in spirit - w treści i w duchu in lieu of - zamiast; w miejsce in light of - w świetle in litigation - sporny in many respects - pod wieloma względami in memory of - ku pamięci in mid course - w połowie drogi in mid stream - na środku rzeki in moderation - z umiarem; umiarkowanie; w miarę in most cases - przeważnie; w większości wypadków in my account - na moim rachunku in my book - w moim przekonaniu in my day - za moich czasów in my days - za moich czasów in my estimation - w mojej ocenie in my judgment - moim zdaniem in my language we say - w moim języku mówimy in my mind - w moim przekonaniu in my opinion - moim zdaniem in my own time - we własnym tempie in my poor opinion - moim skromnym zdaniem in my time - za moich czasów in my view - moim zdaniem in my young days - kiedy byłem młody; za młodu in name only - tylko z nazwy in narrow bounds - w wąskich ramach in need of - w potrzebie in no case - w żadnym wypadku in no time - jak z bicza strzelił, szybko, błyskawicznie, migiem w mig in no uncertain terms - niedwuznacznie in no way - bynajmniej; pod żadnym względem, w żaden sposób in no wise - w żaden sposób; bynajmniej; żadną miarą in number - w liczbie; licznie; liczebnie in obedience to - zgodnie z in one breath - jednym tchem in one piece - w jednym kawałku in one word - jednym słowem in one's own person - we własnej osobie in opposition to - wbrew; w przeciwieństwie do in opposition to - wbrew; w przeciwieństwie do 46

in order to - aby, ażeby, w celu in other words - innymi słowy; inaczej mówiąc in our days - w dzisiejszych czasach in outline - w ogólnym zarysie in pairs - parami in parallel - równolegle in part - częściowo; po części in particular - w szczególności; szczególnie; zwłaszcza in person - osobiście in pieces - w kawałkach; na kawałki in place of - w miejsce (czegoś), zamiast in places - gdzieniegdzie in plain English - prosto z mostu; bez ogródek; czarno na białym in plain words - nie owijając w bawełnę, w prostych słowach in plenty of time - dość wcześnie, jeszcze przed czasem in point of - pod względem in point of fact - właściwie; w istocie; w rzeczywistości; faktycznie in practice - w praktyce in practice - w rzeczywistości; gdy przyjdzie co do czego; w praktyce in prehistoric times - w czasach prehistorycznych in principle - w zasadzie; zasadniczo in private - prywatnie; w sekrecie; na osobności in process of time - z biegiem czasu; z czasem in profession - jawnie; otwarcie in proper person - we własnej osobie in proper spirit - we właściwym duchu in proportion - proporcjonalny in proportion to - w stosunku do; stosownie do in public - publicznie in question - dany; wymieniony; wspomniany; o którym mowa in quick succession - bezpośrednio jeden po drugim, raz za razem in range with - w jednej linii z in reality - w rzeczywistości in recognition of - w uznaniu dla in record time - w rekordowym czasie in reference to - w związku z; odnośnie do in regard to - w odniesieniu do in regard to (of) - pod względem in relation to - w stosunku do; co do; co się tyczy; odnośnie do in relative comfort - stosunkowo wygodnie in remembrance of - ku pamięci in reply to - odpowiadając na, w odpowiedzi in respect of - pod względem in respect that - zważywszy, że in response - w odpowiedzi in return for - w zamian za in revenge for sth - w odwet za coś in round numbers - w przybliżeniu; w zaokrągleniu in round terms - dosadnie in sad earnest - zupełnie poważnie; na serio in satisfaction of - dla wyrównania; tytułem wyrównania in sb's time - za czyichś czasów in season - w porę in shore - przy brzegu 47

in short - krótko mówiąc, krótko, pokrótce, w paru słowach, w skrócie in short supply - w małej, niewystarczającej ilości in simple phrase - prostymi słowami in single file - rzędem; jeden za drugim; gęsiego in small numbers - nielicznie in so far - o tyle, o ile in so far as - o tyle, że in sober (real, good) earnest - zupełnie poważnie; zupełnie serio; z całym przekonaniem; naprawdę in solemn wise - uroczyście in some measure - w pewnym stopniu; poniekąd; w pewnej mierze in some respects - pod niektórymi względami, pod pewnymi względami in some ways - w pewnym sensie; poniekąd; niejako; do pewnego stopnia in spite of - pomimo; wbrew in spite of what you say - nie bacząc na to, co pan powiedział, pomimo tego co mówisz in sport - żartem; dla żartu in spring - wiosną; na wiosnę in step - w takt in streams - rzeką; potokiem; lawiną; ławą in strict confidence - w największej tajemnicy in substance - w istocie; w zasadzie; zasadniczo in succession - z rzędu; kolejno; po kolei in sum - słowem; krótko mówiąc in summary - w podsumowaniu in summer - latem in taste - w dobrym guście in that case - w takim razie in the absence of sth - wobec braku czegoś in the background - na dalszym planie; w tle in the bank - w banku in the beginning - na początku in the bloom of youth - w kwiecie wieku in the capacity of - w charakterze in the course of - w trakcie; w ciągu in the course of nature - naturalnym porządkiem rzeczy in the course of time - z biegiem czasu in the custody of - pod opieką in the days of - za czasów in the dead of winter - w pełni zimy; w największy mróz in the deep of winter - w środku zimy; w największy mróz in the depth of winter - w pełni zimy; w srogi mróz in the distance - w oddali in the early part of the month - w pierwszej połowie miesiąca in the early thirties - na początku lat trzydziestych in the end - w końcu; ostatecznie in the entire command - w całym poleceniu in the event of - na wypadek, w wypadku, w razie in the face of - w obliczu; wobec; wbrew; na przekór; nie zważając na in the first instance - z początku; początkowo; w pierwszej kolejności in the first place - przede wszystkim; najpierw; na samym początku; od razu in the first (second, third) place - po pierwsze (drugie, trzecie) in the flower of (life) one's age - w kwiecie wieku in the fore-front - na czele in the foreground - na pierwszym planie; na przedzie; na widoku 48

in the fullest detail - z najdrobniejszymi szczegółami; najdokładniej in the guise of - pod pozorem; pod maską in the height of summer - w pełni lata in the height of winter - w środku zimy in the interest of truth - w imię prawdy in the interim - tymczasem; chwilowo; w międzyczasie in the last resort - w ostateczności; w ostatecznym rozrachunku in the latter half (part) of - pod koniec; u schyłku in the latter part of the month - w drugiej połowie miesiąca; pod koniec miesiąca in the long run - ostatecznie; w końcu; wreszcie; na długą metę, na dłuższą metę in the long term - w dalszej przyszłości; na dłuższą metę in the main - przeważnie, głównie, na ogół, zasadzie, ogólnie biorąc in the matter of - w sprawie; co się tyczy; co do in the meantime - tymczasem; w międzyczasie in the middle of doing sth - w trakcie czegoś in the mountains - w górach in the next place - poza tym; po drugie in the nick of time - w samą porę in the north - na północy in the not too distant future - w niedalekiej przyszłości in the old days - dawniej in the open - na świeżym powietrzu; pod gołym niebem; na widoku publicznym in the open - powszechnie znany; odtajniony in the opinion - w opinii in the opposite direction - w przeciwnym kierunku in the ordinary course - zwykłym trybem in the prime of life - w kwiecie wieku in the process of - w trakcie in the proximity of a town - w pobliżu miasta in the ratio of 1 to 10 - w stosunku jak 1 do 10 in the rear - na tyłach; z tyłu; w tyle in the rearward - w tyle; na tyłach; bliżej tyłu in the reign of - za panowania in the result - ostatecznie; w końcu; koniec końców in the same breath - na jednym oddechu (w tym samym czasie) in the same compartment - w tym samym przedziale in the same way - w ten sam sposób in the second place - po drugie in the seminal state - w zarodku in the short view - na krótką metę in the simplest terms - najprościej rzecz biorąc, w najprostszym ujęciu in the space of 20 minutes - w przeciągu 20 minut in the stage of discussion - w stadium dyskusji in the strict sense - w ścisłym znaczeniu in the summer - tego lata in the Thames - na Tamizie in the third place - po trzecie in the true sense of the word - w pełnym tego słowa znaczeniu in the vanguard of - w awangardzie in the vernacular - nie przebierając w słowach; dosadnie in the very near future - w najbliższej przyszłości in the vicinity of - w pobliżu; w sąsiedztwie in the year one - kiedyś tam; dawno temu in their day - za ich czasów 49

in their dozens - masami; ławą in their thousands - tysiącami in theory - w teorii in this case - w tym przypadku in this case - w tym wypadku in this connection - w związku z tym in this context - w związku z tym in this day and age - w dzisiejszych czasach in this emergency - w tych trudnych okolicznościach in this instance - w tym wypadku in this manner - w taki sposób in this regard - pod tym względem in this respect - pod tym względem in this very house - w tym właśnie domu in those days - w owym czasie; wtedy in those days - w tamtych czasach in those days - wówczas; w owych czasach in those latitudes - w tamtejszych stronach in three days - w ciągu trzech dni in three days - za trzy dni in time - na czas, punktualnie in time - z czasem; kiedyś tam in time for Christmas - na Boże Narodzenie in time; in good time; timely - na czas, w porę in times gone by - w minionych czasach in times past - w dawnych czasach in touch with - w kontakcie z; na bieżąco z in town - w mieście in town - w mieście; na mieście; w Londynie in train - w toku in truth - doprawdy in turn - na zmianę in turn - po kolei; kolejno; na przemian in two months' time - za dwa miesiące in vain - na próżno in very truth - naprawdę in waltz time - w rytmie walca in waves - falami in what manner? - w jaki sposób? jak? in what way? - w jaki sposób? in winter - zimą; w zimie in years; advanced in years; stricken in years - w podeszłym wieku; podstarzały; zaawansowany w latach; w leciech in years to come - w następnych latach in years to come - w przyszłych latach in your own good time - kiedy ci będzie wygodnie inch by inch - stopniowo; po trosze incidentally - przy okazji, nawiasem mówiąc inclusive of - łącznie z incomparably - nieporównanie indeed - faktycznie; w rzeczywistości indeed - naprawdę indeed? - rzeczywiście? independent of - niezależny od 50

Indian summer - babie lato inside of a week - w przeciągu niecałego tygodnia inside out - na lewą stronę; podszewką na zewnątrz insignificant cause - nieistotny powód instead of - zamiast instead (of doing sth) - zamiast (coś robić) inter parentheses, in parentheses - w nawiasach into English - na angielski irritating - denerwujące, irytujące is a great disappointment - jest wielkim rozczarowaniem is a necessity - jest koniecznością is agreed? - czy jest uzgodnione? is anything the matter? - coś nie tak? coś na rzeczy? is anything the matter? - coś nie w porządku? coś na rzeczy? is anything the matter? - czy coś nie gra? is cause for anxiety - jest powodem do niepokoju is connected with - jest związany z is he any good? - czy on się na tym wyznaje? is he any good at computer repairs? - czy on jest dobry w naprawach komputerów? is he dependable? - czy można na nim polegać? is it anywhere near? - czy dużo brakuje do tego, żeby? is it appropriate to say? - czy właściwie (stosownie) jest powiedzieć? is it correct to say? - czy poprawnie jest powiedzieć? is it far? - czy to daleko? is it more polite than? - czy to jest grzeczniej niż? is it our responsibility to.. - czy jesteśmy odpowiedzialni is it really necessary? - czy to jest naprawdę konieczne? is it true? - to prawda? is it true that..? - czy to prawda, że? is justified - jest usprawiedliwiony is made up of two parts - jest złożony z dwóch części is not one of my favourite - nie należy do moich ulubionych is obligatory - jest obowiązkowe is related to - odnosi się do; jest związane z is short for - to skrót od is that a fact? - faktycznie? to fakt? is that a problem? - czy to jakiś problem? is that really you? - czy to naprawdę ty? is that reasonably clear? - czy to jest dość jasne? is that right? - czy to dobrze (poprawnie)? is that so? - naprawdę? czyżby? is that the right word? - czy to odpowiednie słowo? is that you? - czy to ty? is there a difference in meaning between? - czy jest jakaś różnica w znaczeniu między? is there any doubt about? - czy są jakieś wątpliwości co do? is there any objection? - czy są jakieś sprzeciwy? is there any possibility whatever? - czy jest w ogóle jakakolwiek możliwość? is there anything further? - jest jeszcze coś? is there anything I can do for you? - czy mogę coś zrobić dla pani? is this the right spelling of malfunctioning? - czy to jest właściwa pisownia malfunctioning? is this your first visit to? - czy to pana pierwsza wizyta w? is what grabs me - jest czymś, co mnie bardzo zajmuje is your mistress in? - czy pani w domu? (do pokojówki) 51

isn't it necessary to? - czy nie jest konieczne? isnt' it queer? - czy to nie dziwaczne? isn't it true that - czy nie jest prawdą, że? isn't that surprising? - czyż to nie zaskakujące? it all depends on - wszystko to zależy od it all leads up to the fact that - wszystko sprowadza się do faktu, że it appears - wygląda na to, że, wychodzi na to it appears therefore that - wydaje się dlatego, że it baffles all descripton - to jest nie do opisania it baffles definition - tego się nie da opisać it beggars description - tego się nie da opisać it belongs to you to - twoją rzeczą jest it bores me stiff - to śmiertelnie mnie nudzi it came to my hearing that - doszło do mnie, że it came to my knowledge - doszło do mojej wiadomości it cannot be questioned - to nie ulega kwestii; co do tego nie ma żadnych wątpliwości it can't be done - tego się nie da zrobić it can't be done - to jest niemożliwe; to jest nie do zrobienia; nie da rady it can't be helped - nic nie można na to poradzić it can't be right - to nie może być prawda it can't be true - to niemożliwe; to nie może być prawda it chanced that - tak się przypadkowo wydarzyło, że it comes as a total surprise - to jest dla nas zupełne zaskoczenie it comes the same thing - to jedno i to samo it comes to the same thing - na to samo wychodzi; na jedno wychodzi it cries to heaven - to woła o pomstę do nieba it does him credit - to mu przynosi chlubę, zaszczyt it doesn't appeal to me - to do mnie nie przemawia it doesn't enter into my interests - nie interesuję się tym; to mnie nie interesuje it doesn't make sense - to nie ma sensu it doesn't matter - nie ma znaczenia it doesn't matter - nie szkodzi; to nie ma znaczenia it doesn't matter - to nie ma znaczenia, to nie jest ważne it doesn't matter to me - to nie ma dla mnie znaczenia it doesn't matter when - obojętnie kiedy it doesn't pay - nie opłaca się it doesn't really affect me - to mnie naprawdę nie dotyczy it doesn't really make any difference - to naprawdę nie robi różnicy it escaped my lips - wyrwało mi się to z ust it escapes me - uciekło mi to it gives me great satisfaction - sprawia mi wiele satysfakcji it gives me pain to tell you that - donoszę, że it happens regular - to się stale powtarza it has my full support - to ma moje pełne poparcie it has no importance - to nie ma żadnego znaczenia it has nothing to do with me - nie mam z tym nic wspólnego; to nie moja sprawa it has our full approval - to ma naszą pełną aprobatę it is a judgment on you - to nauczka dla ciebie it is a long time since - już od dawna nie; dawno temu it is a long time since I last saw him - już od dawna go nie widziałem it is a thing of the past - to należy do przeszłości, to sprawa przeszłości It is a waste of time - to strata czasu; szkoda czasu it is absolutely necessary - jest absolutnie konieczne it is as much as saying - to się równa powiedzeniu; to tyle co powiedzieć 52

it is assumable - można przypuścić, że it is beyond argument (dispute) - to nie podlega dyskusji; to jest bezsporne it is beyond my power - to przekracza moje możliwości it is difficult for me to - trudno jest mi it is expected - oczekiwane jest it is hard to understand - trudno to zrozumieć It is his conviction that - on jest przekonany, że it is imperative to - trzeba koniecznie, bezwarunkowo it is in your interest - to leży w twoim interesie it is indefensible to - nie da się obronić it is known that - wiadomo, że it is my duty to - jest moim obowiązkiem it is my intention - jest moim zamiarem it is my prediction that - przewiduję, że it is needful to - trzeba it is nice to be at home again - przyjemnie jest być znowu w domu it is not impossible - to nie jest niemożliwe it is only a question of saying - wystarczy powiedzieć, że it is quite safe to - można śmiało; bez żadnej obawy można it is quite unusual - to się rzadko zdarza it is realizable - można to sobie wyobrazić; to jest do pomyślenia it is reasonable - rozsądnie jest it is reasonable to believe that - rozsądnie jest wierzyć, że, rozsądnie byłoby sądzić, że it is rumoured that - krąży pogłoska, jakoby; mówią, że it is strange and yet true - to dziwne, a jednak prawdziwe it is (that's) beside the 1uestion - to nie należy do tematu; nie o to chodzi; nie w tym rzecz it is to be desired - jest wskazane, pożądane it is to be regretted that - należy żałować, że it is to your interest - to będzie z korzyścią dla ciebie it is understood that - rozumie się, że; jest rzeczą zrozumiałą, że it is unnecessary to say that - nie trzeba dodawać, że it is unusual to - rzadko się zdarza, żeby it is up to you - to zależy od ciebie it is whispered that - krąży cicha pogłoska, że it is within walking distance - można tam dojść pieszo it is without parallel - to niespotykane, niezrównane it is worthy of remembrance - to jest godne zapamiętania; to zasługuje na uwagę it isn't right to - nie jest rzeczą dobrą it isn't worth notice - to nie zasługuje na uwagę it isn't worth talking about - nie warto gadać o tym it isn't worth while - nie warto; to nie jest warte zachodu it just can't be! - to po prostu nie może być! it just occured to me that - przyszło mi właśnie do głowy, że it lasted near upon a century - to trwało prawie wiek it leaves me cold - to mnie nie rajcuje it leaves me cold - to mnie nie wzrusza it leaves much to be desired - to pozostawia wiele do życzenia it looks as if - wygląda na to, że it looks as if - wygląda na to, że; zanosi się na to, że it looks certain that - wydaje się pewne, że it looks like - to wygląda na it looks likely that - wydaje się prawdopodobne, że it looks well - to wygląda, przedstawia się dobrze 53

it makes no difference - to nie robi różnicy; wszystko jedno it makes no odds to me - to mi nie robi różnicy it makes no sense - to nie ma sensu it makes no sense; it doesn 't make any sense - to jest bezsensowne it may be that - być może, że it may well be that - może śmiało się okazać, że it means that - to oznacza, że it might be - to mogłoby być it might be an idea to - może byłoby pomysłem it might be that - mogło tak być, że it might've been worse - mogło być gorzej it must be - to musi być; to chyba jest it must be near 3 - musi być blisko trzeciej it must have been - to musiał być; to chyba był it needs - trzeba it never entered my head to - nigdy mi nie przyszło do głowy (aby) it ought to be done - trzeba to zrobić it really annoys me - to mnie naprawdę wnerwia it really doesn't matter - to naprawdę nie ma znaczenia it really gets on my nerves - naprawdę działa mi na nerwy it remains to be seen - to się okaże; jeszcze się zobaczy; jeszcze się przekonamy it reminds me; that reminds me - to mi przypomina it says so in the book - tak jest w książce napisane it seems - wydaje się, że it seems only yesterday that - wydaje się jakby to było wczoraj, że it seems pretty likely that - wydaje się całkiem prawdopodobne, że it seems so - na to wygląda, tak się wydaje it shows how little you know - to dowodzi, jak mało umiesz it so happened that - tak się złożyło, że it sounds feasible - wydaje się, że to jest niewykonalne it sounds funny - to brzmi zabawnie it sounds queer to me - brzmi to dziwnie w moich uszach it sounds reasonable - to brzmi rozsądnie (it) sounds strange - to brzmi dziwnie it sounds to me like - wydaje mi się, że it sounds very interesting - to brzmi bardzo interesująco it strikes me as ridiculous - mam wrażenie, że to jest śmieszne it strikes me as sensible - wydaje mi się, że to jest rozsądne it strikes me that - odnoszę wrażenie, że it takes an artist to - trzeba artysty, żeby it takes long to - długo trwa zanim; trzeba wiele czasu, żeby it takes longer - zajmuje dłużej, trwa dłużej it takes quite a time - to pochłania (zabiera) całkiem sporo czasu it takes time - to wymaga czasu it turns into - zamienia się w it turns out that - okazuje się, że it was a great help - to się bardzo przydało; to ogromnie pomogło it was a pleasure - było mi bardzo przyjemnie it was all pretence - to był zwykły wykręt it was full summer - lato było w pełni it was none of my doing - nie miałem z tym nic wspólnego it was not for nothing that - nie na darmo it was one of my off days - to był mój zly dzień it was the least I could do - to było minimum tego, co mogłem zrobić 54

it was yesterday - to było wczoraj it wasn't much help - to niewiele pomogło it wasn't my day - to był mój pechowy dzień it will be a pleasure! with pleasure! - z przyjemnością! it will help him nothing - to mu nic nie pomoże it won't look good if - to nie będzie dobrze wyglądało, jeśli it would be a great pleasure - byłoby bardzo przyjemne, wielce przyjemne it would be a little difficult - to byłoby trochę trudne it would be a pity if - byłoby szkoda, gdyby it would be below me - ubliżałoby mi to, to byłoby poniżej mojej godności it would be better - byłoby lepiej it would be better - lepiej byłoby it would be fairer to say that - byłoby uczciwiej powiedzieć, że it would be improper to - byłoby rzeczą niewłaściwą it would be more accurate to say that - bardziej dokładnie byłoby powiedzieć, że it would be nice to - byłoby miło it would be quite inconvenient - to byłoby dość niedogodne it would be very nice (to) - byłoby bardzo miło it would be wonderful to - byłoby cudownie it would be wrong of me to - byłoby niewłaściwe z mojej strony, gdybym it would make a cat laugh - koń by się uśmiał it would not be sensible to assume that - byłoby nierozsądne zakładać, że it would pass in a crowd - ujdzie w tłoku it wouldn't be a bad thing - nie byłoby źle (coś) it'll be good to - dobrze będzie it'll be great to - będzie wspaniale it'll be interesting to - będzie interesujące it'll be nice to - miło będzie it'll come in useful - to się przyda it's a comfort to know that - cała pociecha w tym, że it's a form of speech - tak się mówi it's a matter of time - to tylko kwestia czasu it's a matter of trust - to sprawa zaufania it's a nail in his coffin - to gwóźdź do jego trumny it's a necessary evil - to zło konieczne it's a piece of cake - to bułka z masłem it's a pity - szkoda, że it's a pleasure - ależ to przyjemność it's a pleasure to - prawdziwą przyjemnością jest it's a pleasure to meet you - to przyjemność poznać panią it's a shame - to wstyd it's a waste of effort - szkoda wysiłku it's a waste of time - szkoda czasu it's about time! - dopiero teraz! it's about time - już pora it's absurd! - to absurd! it's all along of him - to wszystko przez niego it's all Greek to me - to dla mnie chińszczyzna it's all one to me - wszystko mi jedno; dla mnie bez różnicy it's all over - wszystko skończone it's all right - no już dobrze it's all the same - to wszystko jedno; to nie robi różnicy it's all the same to me - obojętne it's all very well for you to laugh, but - dobrze ci się śmiać, ale 55

it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's

altogether off the point - to nie ma w ogóle nic wspólnego ze sprawą another cup of tea - to co innego; to inna para kaloszy awful weather - jest straszna pogoda awfull - to straszne beside the point - to nie ma związku z tematem best to - najlepiej jest conceivable - to nie jest wykluczone; to jest do pomyślenia confidential call - to poufna rozmowa TEL dead easy - to dziecinnie proste difficult to say - trudno coś powiedzieć difficult to say - trudno powiedzieć Dutch to me - to dla mnie chińszczyzna easy as pie - to dziecinnie proste entirely my fault - to całkowicie moja wina extremely unlikely - jest wielce nieprawdopodobne for you to decide if - to ty sam musisz zdecydować, czy free - jest za darmo getting late - robi się późno good enough - to się nadaje good to know - jest dobrze wiedzieć hard to decide - ciężko się zdecydować hard to decide - trudno się zdecydować hard to say - trudno powiedzieć high time - już najwyższy czas high time to - najwyższy czas, aby in the nature of things - to leży w naturze rzeczy incredible - to niewiarygodne just as well - całe szczęście, że just like old times - jest jak za dawnych czasów late - jest późno more a question - to bardziej kwestia more correct - jest bardziej poprawnie more than likely that - jest bardziej niż prawdopodobne, że most unlikely - to całkiem nieprawdopodobne; bynajmniej nie zanosi się na to much better - jest znacznie lepiej much better to - jest znacznie lepiej nice of you - to ładnie z twojej strony no business of mine - to nie moja sprawa no concern of mine - nie mam z tym nic wspólnego; to nie moja sprawa no distance - to niedaleko no good - to na nic się nie zda no joke - to nie żarty no laughing matter - to nie żarty no marvel - nic dziwnego no picnic - to nie żarty; to nie fraszka no time to - nie pora na no trifle - to nie żarty no trouble whatever - to żaden kłopot no use - nie ma sensu no use - to nic nie da no use (bezokol.) - nie ma sensu (robić coś) no use wasting money on - szkoda pieniędzy na none of your business - to nie twoja sprawa none of your business - to nie twoja sprawa; to do ciebie nie należy 56

it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's it's

not a good idea to - to niezbyt dobry pomysł not at all certain that - nie jest wcale pewne, że not far from here - to niedaleko stąd not hard as it looks - to nie takie ciężkie (trudne) na jakie wygląda not out of the question that - nie jest wykluczone, że not possible - to nie jest możliwe not that I don't want to, but - nie, żebym nie chciał, ale not the same thing - to nie to samo not too difficult to - nie jest zbyt trudne (coś zrobić) not unlikely - to nie jest wykluczone; to nie jest nieprawdopodobne not unlikely that - nie jest rzeczą nieprawdopodobną, że not worth the trouble - szkoda zachodu nothing exceptionable - to nic złego nothing to do with - to nie ma nic wspólnego z nothing to laugh at - nie ma się z czego śmiać nothing to me - to dla mnie nic; to mnie nie wzrusza nothing to worry about - nie ma się czym martwić of no importance - to nie ma znaczenia only a question of time - to tylko kwestia czasu perfectly stupid - to szczyt głupoty personal call - to osobista (prywatna) rozmowa TEL precisely my own view - mój pogląd jest dokładnie taki sam probably best to - chyba najlepiej quite certain - jest całkiem pewne, że quite easy - to dość proste, to całkiem proste quite good - to całkiem niezłe; to całkiem dobre quite natural - to całkiem naturalne quite possible that - całkiem możliwe, że quite probable that - całkiem prawdopodobne, że rather out of the question that - jest raczej wykluczone, że really of no importance - doprawdy to nie ma żadnego znaczenia sad that - to smutne, że sheer stupidity - to kompletny nonsens slipped my mind - wyleciało mi z głowy so noisy here - taki tu hałas, tak tu hałaśliwie somewhat hazy - to jest nieco mgliste surprising - zaskakujące ten minutes' walk from here - to jest dziesieć minut stąd pieszo terrible - to okropne the most that I can do - to wszystko, co mogę zrobić the same thing - to jest to samo time for - czas na time for me to go - już czas na mnie time for me to leave; it's time I left - już czas na mnie time we started - czas zaczynać too bad that - wielka szkoda, że too early to be certain that - za wcześnie, aby być pewnym, że too good to be true - to zbyt piękne, żeby było prawdziwe true enough - to prawda unbelieveable - to niewiarygodne; to nie do wiary unfair - to nieuczciwe unfortunate that - szkoda, że unjust - to niesprawiedliwe up to you whether - od ciebie zależy, czy 57

it's very doubtful - jest bardzo wątpliwe it's very exciting - to bardzo ekscytujące it's very important - to bardzo ważne it's very kind of you - to bardzo uprzejmie z twojej strony it's very nice of you to say so - bardzo miło, że pani tak mówi; bardzo miło to słyszeć od pani it's very noisy around - wokół jest bardzo głośno it's worth while seeing - warto to zobaczyć it's wrong to - jest rzeczą niewłaściwą I've always liked - zawsze lubiłem I've always wanted to meet you - zawsze chciałem pana poznać I've been told that - mówiono mi, że I've completely forgotten - całkiem zapomniałem, kompletnie zapomniałem I've decided to - zdecydowałem się I've got to do some shopping - muszę zrobić trochę zakupów I've heard that tale - już to słyszałem I've heard your name many times - słyszałem pana nazwisko wiele razy I've just thought - właśnie sobie pomyślałem I've made a mistake - pomyliłem się I've nearly got it - już prawie to miałem I've no idea; no idea - nie mam pojęcia I've planned - zaplanowałem jam full - przepełniony Jan Kowalski speaking, Jan Kowalski here - mówi Jan Kowalski TEL Job's news - hiobowa wieść joke in bad taste - niesmaczny żart joking apart! - żarty na bok! judging by (from) - wnosząc z; sądząc po just - tak po prostu just a minute - chwileczkę just a minute - tylko chwileczkę just a minute, just a moment; hang on - moment, chwileczkę just a moment - momencik just a question - tylko jedno pytanie just about - gdzieś tutaj just after - tuż po; zaraz po just as - w chwili gdy; właśnie gdy just as important - równie ważne just as you like - jak chcecie just before - tuż przed just before - tuż przed just here - właśnie tutaj just imagine - tylko sobie wyobraź just in case - na wszelki wypadek just look - tylko popatrz just look at this! - spójrz tylko na to! just look at you - spójrz tylko na siebie just my luck - ja to mam pecha just now - przed chwilą just now - w tej chwili just outside London - tuż pod Londynem just round the corner - tuż za rogiem just round the corner - zaraz za rogiem just; simply - po prostu 58

just so - właśnie tak just so, quite so - właśnie tak, właśnie o to chodzi just terrific - po prostu wspaniałe just the reverse - akurat na odwrót just think - tylko pomyśl just this once - tylko ten jeden raz just to be quite clear (about) - żeby było całkiem jasne just to clarify - tylko dla wyjaśnienia just what I needed! - właśnie tego mi było trzeba! just you dare and - tylko się odważ, a just you try! - tylko spróbuj! keep an eye out for - miej oko na keep cool - zachowaj spokój keep going - tak trzymaj keep silent - milczeć; zachowywać milczenie kind of - swego rodzaju kindly thank you - uprzejmie dziękuję kindly thank you - uprzejmie dziękuję know how - wiesz może jak know no bounds - nie znać granic know something about - wiesz coś o know what I mean? - wiesz (rozumiesz) o co mi chodzi, co mam na myśli? know what I'm driving at? - wiesz, do czego zmierzam? know what I'm getting at? - wiesz (rozumiesz) o co mi idzie? wiesz do czego zmierzam? lack of respect - brak szacunku ladies and gentlemen! - panie i panowie! last night - ubiegłej nocy; wczoraj wieczorem last of all - na samym końcu last week - w zeszłym tygodniu last winter - zeszłej zimy; zeszłego roku w zimie lastly - wreszcie, na koniec later on - później; w dalszym ciągu czegoś latter-day - dzisiejszy; współczesny lavatory (sex) joke - nieprzyzwoity dowcip l'd better say nothing - najlepiej będzie, jak nic nie powiem leap year - rok przestępny least of all - najmniej; w najmniejszym stopniu; a zwłaszcza nie leave a message - zostaw wiadomość leave a message at Reception - zostaw wiadomość w recepcji leave it to me - zostawcie to mnie; ja to załatwię; ja się tym zajmę leave me alone - zostaw mnie w spokoju leave that alone - zostaw to w spokoju less so - w mniejszym stopniu less versatile - mniej wszechstronny let alone - a co dopiero; nie mówiąc już o let bygones be bygones - co było, to było; co było a nie jest, nie pisze się w rejestr let go! - zostaw to! let him alone - zostaw go let it be - zostaw to; nie wtrącaj się let it be a lesson - niech to będzie nauczką let it be admitted - przyznajmy let it pass - nie mówmy o tym let me ask you first - proszę pozwolić, że zapytam pana najpierw let me explain - niech wyjaśnię 59

let me get this straight - niech to sobie poukładam let me help you - proszę mi pozwolić pomóc; niech pomogę let me introduce - pozwólcie, że przedstawię let me introduce myself; allow me to introduce myself - pozwoli pan, że się przedstawię let me introduce myself; allow me to introduce myself - proszę pozwolić mi się przedstawić let me put it another way - niech powiem to inaczej let me put it another way - ujmę to inaczej let me see - niech się zastanowię; niech się przyjrzę let me see it - proszę mi to pokazać; niech to zobaczę let me show you - niech panu pokażę let me think - niech pomyślę let me think - zaraz, niech pomyślę let there be no misunderstanding - niech więc nie będzie nieporozumień let us assume that - załóżmy, że let us consider - rozważmy let us put the case - załóżmy taką sytuację let us take a hypothetical case - weźmy hipotetyczny przypadek let's call in there - wstąpmy tam let's face it - spójrzmy prawdzie w oczy let's forget it - zapomnijmy o tym let's go for a little swim - chodźmy trochę popływać let's go in - wejdźmy let's have a look at - rzućmy okiem na let's hope - miejmy nadzieję let's look back to - spójrzmy wstecz do let's make sure - upewnijmy się light-year - rok świetlny like - jak like a bad shilling - jak zły szeląg like a cheese sandwich? - chcesz kanapkę z serem? like a robot - jak automat like a shot - piorunem like crazy - jak szalony like it - jak to, jak takie like lightning - błyskawicznie like one man - jak jeden mąż like this - jak to, jak tutaj, tak jak to like to go for a swim? - masz ochotę pójść popływać? listen to me - posłuchaj (mnie) little by little - po trochu little by little - po trochu; stopniowo little else - niewiele więcej little more - niewiele więcej little or nothing - mało co albo zgoła nic little prospect of - marne szanse na little wonder - nic dziwnego; nie dziwota lofty aspirations - wysokie aspiracje logical conclusion - logiczny wniosek long after - długo po long before - dużo wcześniej long before - na długo przed long enough to - tylko na tyle czasu, żeby long measures - miary długości 60

long time no see - dawno się nie widzieliśmy long time no see! - kopę lat! long-ago - dawno miniony long-lived - długowieczny long-term - długoterminowy long-tongued - gadatliwy look! - patrz! look! - popatrz! look - spójrz look at - popatrz na, spójrz na look at - spójrz na look here - słuchaj, popatrz look hopeful - dobrze się zapowiadać, wyglądać obiecująco look out - uważaj look out! watch out! - uważaj! look, who's here? - patrz, kto tutaj jest! looking forward to - jakże się cieszę na looks aren't everything - uroda to nie wszystko looks like that - na to wygląda lost time - stracony czas lots and lots - bardzo dużo; wielka ilość lots of new features - mnóstwo nowych funkcji lovely! - ślicznie! lovely day - śliczny dzień low opinion - niepochlebne zdanie mainly - głównie, w głównej mierze make a bad impression - wywrzeć złe wrażenie make a difference - stanowić różnicę make a good impression - wywrzeć dobre wrażenie make a mistake - popełnić błąd make excuses - przepraszać; usprawiedliwiać się; wymawiać się make it clear that - dać wyraźnie do zrozumienia, że make nonsense - nie mieć sensu make profession of sth - zapewniać o czymś make sure - upewnij się make yourself comfortable - rozgość się; czuj się jak u siebie w domu make yourself easy about that - bądź o to spokojny manner od speech - sposób mówienia man-to-man talk - męska rozmowa many a time - nieraz; niejeden raz; niejednokrotnie many a time and oft - wiele, wiele razy many more - o wiele więcej many of us - wielu z nas many thanks - jestem bardzo wdzięczny many thanks - wielkie dzięki many times - wielokrotnie many ways - wiele sposobów mark my words - zapamiętajcie sobie moje słowa marvellous - cudownie Mary is sorry but - Mary żałuje, ale matters in contestation - kwestie sporne matters of import - doniosłe sprawy may I ask - czy mogę zapytać may I ask who's calling? - czy mogę zapytać, kto dzwoni? TEL 61

may I ask you a question? - czy mogę zadać panu pytanie? may I ask your name? - czy mogę zapytać o pana nazwisko? may I be of assistance? - czy mogę służyć jakąś pomocą? may I congratulate you on - niech mi będzie wolno pogratulować panu (z okazji) may I have my say? - czy mogę coś powiedzieć? may I have your attention for a moment, please? - czy wolno mi poprosić o chwilę uwagi? may I have your attention, please? - czy mogę prosić państwa o uwagę? may I have your attention, please? - czy wolno mi prosić o uwagę? may I introduce - czy mogę przedstawić may I introduce myself? - czy mogę się przedstawić? may I introduce myself - czy wolno mi się przedstawić may I invite you to - czy mogę cię zaprosić na may I remind you about - czy wolno mi państwu przypomnieć o may I see you home? - mogę cię odwiedzić w domu? may I speak to Mr. Turner? - czy mogę mówić z panem Turnerem? TEL may I take a message? - czy mogę odebrać wiadomość? TEL may I take you out? - czy mogę cię gdzieś zabrać? may I try this pullover on? - czy mogę przymierzyć ten sweter? may I wish you every success - niech mi będzie wolno życzyć wszelkiego powodzenia may you be happy - obyś był szczęśliwy maybe - być może maybe - możliwe maybe not - możliwe, że nie mean no offence - nie chcieć nikogo obrazić means of identification - dowód tożsamości means of transport - środki transportu meet - poznaj meet Jim - poznaj Jima meet my friend Mr Kowalski - mój przyjaciel pan Kowalski (przedstawianie) meet my wife - poznaj moją żonę mere accident - czysty przypadek merely - jedynie, tylko, zaledwie mid June - połowa czerwca middle-aged - w średnim wieku mid-week - środek tygodnia; środa might I request? - czy mógłbym prosić o? might I suggest? - czy mógłbym zasugerować? miles and miles - wiele mil miles away - daleko stąd mind how you go; look after yourself - uważaj na siebie mind the doors - uważaj na drzwi mind you don't - pilnuj, żebyś nie mind your head! - uważaj na głowę! mind your own business - pilnuj swojego interesu mind your own business - pilnuj swojego nosa mind your words - trzymaj język na wodzy mind your words - uważaj na słowa mistake on mistake - błąd na błędzie money in my account - pieniądze na moim rachunku more or less - mniej czy bardziej more or less - mniej więcej more so - w większym stopniu more than - ponad 62

more than a half - ponad połowa; przeszło pół more than enough - aż nadto; już za dużo; więcej niż trzeba more than necessary - więcej niż potrzeba more than once - nieraz morning! - (dzień) dobry! most of the day - prawie cały dzień most of the day - prawie cały dzień, większość dnia most of the time - przeważnie; najczęściej; prawie stale most of us - większość z nas most (very) likely - najprawdopodobniej most willingly - bardzo chętnie mostly - przeważnie mother tongue - mowa ojczysta moving stairs - ruchome schody Mr Smith, I presume? - Pan Smith, jak mniemam? much about - mniej więcej much ado about nothing - wiele hałasu o nic much appreciated - bardzo jestem wdzięczny much else - wiele jeszcze; dużo poza tym much more satisfactory - znacznie bardziej zadowalający much to his surprise - ku jego wielkiemu zdziwieniu much to my regret - ku mojemu wielkiemu ubolewaniu much to my regret - ku mojemu wielkiemu żalowi music interests me a lot - muzyka bardzo mnie interesuje musn't grumble - grzech byłoby się skarżyć, nie mogę narzekać must be - to musi być must I do it now? - czy muszę to zrobić teraz? must I really? - naprawdę muszę? my advice would be - moją radą byłoby my best wishes - moje najlepsze życzenia my compliments on - moje gratulacje za.. my fault - moja wina my goodness, good heavens - mój Boże my honourable friend - mój szanowny kolega (w parlamencie) my intention is - moim zamiarem jest my learned friend - mój szanowny kolega (między adwokatami) my main interest is - moim głównym zainteresowaniem jest my mind is set - jestem zdecydowany my mind's gone blank - mam w głowie pustkę my mistake - mój błąd my name is - nazywam się my own advice would be - moją własną radą byłoby my own assessment is that - moja własna ocena jest taka, że my own view on the matter is that - mój własny pogląd w tej kwestii jest taki, że my particular interest is - moim szczególnym zainteresowaniem jest my particular opinion - moje osobiste zdanie my pleasure - cała przyjemność po mojej stronie my position is that - moje stanowisko jest takie, że my reaction would be - moją reakcją byłoby my tongue failed me - zapomniałem języka w gębie my understanding is that - tak jak rozumiem, myself I'd rather - sam to bym raczej wolał name your wager - o co zakład? naturally - naturalnie 63

near despair - blisko rozpaczy near here - blisko stąd near here - niedaleko stąd near its end - bliski zakończenia near my heart - bliski memu sercu near tears - blisko łez nearly related - blisko spokrewnieni nearly ten years - blisko dziesięć lat necessary to - konieczne do need a spoon now? - potrzebna ci teraz łyżka? need some help? - potrzebujesz pomocy? need to call someone - potrzebuję do kogoś zadzwonić needless to say - nie trzeba dodawać, że neither more nor less - ni mniej, ni więcej never - nigdy never before - nigdy przedtem never fear - nie bój się; nie ma obawy never mind - mniejsza o to never mind - nic nie szkodzi, mniejsza o to never mind - nie przejmuj się never mind what people say - nie zważaj na to, co ludzie mówią never more (since, after) - nigdy więcej never, never - przenigdy never once - ani razu; nawet nie never say die - nie poddawaj się never yet - jeszcze nigdy; nigdy dotąd never-ending - wieczny, nieśmiertelny never-failing - niezawodny nevertheless - tym niemniej never-to-be-forgotten - niezapomniany New Style - kalendarz gregoriański; według kalendarza gregoriańskiego new-coined word - neologizm next - następnie next but one - przedostatni next but two - trzeci od końca next day - następnego dnia next door (to) - obok; drzwi w drzwi; w sąsiedztwie next in line - następny w kolejce next time - następnym razem; na przyszły raz next to impossible - prawie, nieomal niemożliwe next to none - prawie nic next to nothing - prawie nic next week - w przyszłym tygodniu next week at the earliest - najwcześniej w przyszłym tygodniu next winter - na przyszłą zimę nice (glad, delighted) to meet you - bardzo mi przyjemnie pana poznać nice jacket - fajna kurtka nice thought, but - niezła myśl, ale nice weather - przyjemna (ładna) pogoda nine times out of ten - dziewięć razy na dziesięć no, but it's close - nie, ale blisko; nie, ale prawie no compromise - bez kompromisów no doubt - bez wątpienia no doubt - niewątpliwie 64

no doubt about it - bez wątpienia, nie ma co do tego wątpliwości no end - bez końca no end of - bez końca; bez liku; bezmiar no fear - bez obaw no harm done - nic złego się nie stało no kidding? - nie nabierasz mnie? no living man - żaden człowiek na świecie no longer - już nie; dłużej nie; więcej nie no matter - bez względu no matter whether - bez względu na to czy no mistake - niechybnie no need - nie trzeba no offence was meant - nie chciałem nikogo urazić no one - nikt no one is allowed - nikomu nie wolno no one's forcing you to - nikt cię nie zmusza do no problem - nie ma sprawy no problem - żaden problem no reason why not - czemużby nie? no reason why we shoudn't - nie ma powodu, żebyśmy nie no sooner - zaledwie; ledwo no such thing - nic podobnego no, that's later - nie, to później no trouble - żaden kłopot no trouble at all - to wcale żaden kłopot no trumps - bez atu no way - nic z tego, w żadnym razie no way - nie da rady no way - w żadnym razie, nie ma mowy no way! - wybij to sobie z głowy! w żadnym razie! no way back - nie ma odwrotu no wonder - nic dziwnego no wonder - nic dziwnego, że none but - nikt prócz; nikt tylko none of this - nic z tego none of us - nikt z nas none of your games - tylko bez żadnych sztuczek none the better - nic nie lepiej none the less - niemniej jednak; mimo to; pomimo tego none the worse - nic nie gorzej nonsense - nonsens nonsense, stuff - bzdura north of us - na północ od nas nose to nose - twarz w twarz not a bad idea - niezła myśl not a bit - ani trochę not a bit - wcale nie; ani trochę; bynajmniej not a chance - żadnych szans not a few - sporo; niemało not a good idea - kiepski pomysł not a good idea - to chyba kiepski pomysł not a hope - beznadzieja not a hope - beznadziejna sprawa not a little - niemało 65

not a living soul - ani żywej duszy not a murmur - ani szmeru; ani jeden szmer not a single person - ani żywej duszy not a soul - ani żywej duszy not a trace - ani śladu not a word - ani słowa not an atom of truth - ani odrobiny prawdy not any longer - już nie; dłużej nie; więcej nie not, as far as I remember - nie, na ile pamiętam not at all! - ależ skąd! not at all - nie ma za co not at all - nie ma za co; ależ proszę not at all - wcale nie; ani trochę; bynajmniej not at all - zupełnie nie, wcale nie not at any price - za żadną cenę not bad - niezłe not bad at all - wcale nieźle not before - dopiero gdy; nie wcześniej aż not far from our hotel - niedaleko od naszego hotelu not for (all) the world - za nic w świecie; za żadne skarby not for love or money - za żadne skarby not for me, thank you - dla mnie nie, dziękuję not for nothing - nie bez powodu not for the world - za nic na świecie not half - strasznie; cholernie; jeszcze jak not half bad - nieźle not in any way - w żaden sp osób; bynajmniej not in so many words - niezupełnie not in the least - ani ciut not in the least - ani trochę not in the least - bynajmniej; żadną miarą; nic a nic; wcale nie not in this lifetime! - nie w tym wcieleniu! not just yet - jeszcze nie teraz; jeszcze nie w tej chwili not less than - nie mniej niż not long after - niedługo potem not long till - już niedługo not longer - już nie; dłużej nie; więcej nie not my department - to nie moja działka not near so good - ani w przybliżeniu tak dobry not now - nie teraz not once - ani razu; nawet nie not quite - nie całkiem not really - doprawdy nie not seldom - nierzadko not so bad - nie najgorzej, nie tak źle not so bad - nie tak źle not so fast - nie tak szybko not (so, too) bad - nieźle not so well - nie tak dobrze not this time - nie tym razem not to mention - nie mówiąc już o; a cóż dopiero not to worry - żaden kłopot, nie ma się czym martwić not today - nie dzisiaj not too bad - całkiem nieźle 66

not too good - niezbyt dobrze not trouble at all - to żaden kłopot not uncommon - nierzadki not very - nie bardzo not very - nie bardzo; niezbyt not worth going - niewarte pójścia not worth twopence - niewarte funta kłaków not yet awhile - nie tak prędko; jeszcze nieprędko note, however, that - zauważ jednak, że nothing came of it - nic z tego nie wyszło nothing can go wrong - nic tutaj nie może się nie udać nothing compels you to - nic pana nie zmusza do nothing could be farther from my mind - nawet mi to przez myśl nie przeszło nothing else, thank you - to wszystko, dziękuję nothing like so good - ani trochę taki dobry nothing new - nic nowego nothing of importance - nic ważnego nothing of interest - nic ciekawego nothing of the kind - nic podobnego, nic w tym rodzaju nothing particular - nic szczególnego nothing remains for us but to - nic nam nie pozostaje, jak tylko nothing says you have to - nic nie mówi, że musisz nothing special - nic specjalnego nothing to speak of - nic, o czym by warto mówić; nic godnego wzmianki nothing whatever - nic a nic nothing will result from this - nic z tego nie wyjdzie nothing would induce me to - nic nie byłoby w stanie skłonić mnie do nothing would please me more - nic by mnie bardziej nie ucieszyło now and again; now and then - od czasu do czasu; co jakiś czas now that - teraz gdy nowadays - w dzisiejszych czasach nowhere else - nigdzie indziej number one - numer pierwszy; numer jeden; najważniejszy o, shit! - o, kurcze! obviously - widocznie, najwidoczniej od great value - wielkiej wartości, bardzo wartościowy odd-numbered - nieparzysty of a surety - na pewno of a verity - zaprawdę; zaiste of age; of full age - pełnoletni of any kind - wszelkiego rodzaju, jakiegokolwiek rodzaju of assistance - pomocny; pożyteczny of common use - powszechnego użytku of course; for certain - oczywiście of daily use - codziennego użytku of famous memory - sławnej pamięci of frequent occurrence - częsty; często spotykany of good quality - w dobrym gatunku of great promise - obiecujący; budzący nadzieję; dobrze się zapowiadający of late years - w ostatnich latach of little amount - o małym znaczeniu of little value - mało wartościowy, o niewielkiej wartości of little value - małowartościowy of little worth - o małej wartości; małowartościowy 67

of long continuance - długotrwały of necessity - z konieczności of no account - bez znaczenia of no consequence - bez znaczenia of no importance - bez większego znaczenia of no value - bez wartości, bezwartościowy of no value - bezwartościowy of no worth - bezwartościowy of poor quality - w kiepskim gatunku of sad memory - smutnej pamięci of short continuance - krótkotrwały of short duration - krótkotrwały of small duration - krótkotrwały of the first rank - pierwszorzędny of the same stamp - tego samego gatunku, rodzaju of the second rank - drugorzędny of two evils - z dwojga złego of yesterday - wczorajszy; świeżej daty; niedawny off shore - z dala od brzegu; na pełnym morzu often and often - nader często often ignored - często ignorowany, zapoznawany oft-times - częstokroć oh bloody hell! - o jasna cholera! oh bother! - o psiakość! oh, dash it - o, do licha oh dear - o Boże oh dear - o rany oh dear - o, rety oh dear - ojej oh, my fault - och, to moja wina oh, no - och, nie oh, not really - ależ skąd OK if I? - będzie OK, jeśli? OK, you win - OK, wygrałeś Old Style - kalendarz juliański; według kalendarza juliańskiego old wives' fables (tales) - babskie gadanie on a large scale - na wielką skalę on a level - w poziomie on a level with - na równi z on a par - przeciętnie on a short view - na krótką metę on all counts - pod każdym względem on alternate days - co drugi dzień on an average - przeciętnie; średnio on an average - średnio; przeciętnie on an unguarded moment - w chwili nieuwagi on and on - wciąż, bez końca on and on - wciąż; bez końca; stale on balance - bilansując on balance - podsumowując; zważywszy wszystko on behalf of - w imieniu on charge of - pod zarzutem on condition that - pod warunkiem, że on demand - na żądanie 68

on end - pionowo; na sztorc on false pretences - podstępem on firm ground - na twardym gruncie on good authority - z dobrego źródła on good authority - z wiarygodnego źródła on left hand - po lewej stronie on London - ku Londynowi on many occasions - w wielu wypadkach on my left hand - po mojej lewej stronie on my part - z mojej strony; co do mnie; jeśli o mnie chodzi on my shoulders - na moich barkach on no account - pod żadnym pozorem, w żadnym razie; w żadnym wypadku on no condition - w żadnym wypadku, pod żadnym warunkiem on no consideration - pod żadnym względem on occasion(s) - od czasu do czasu; gdy nadarza się sposobność; okazjonalnie on one occasion - pewnego razu on paper - na papierze; teoretycznie on principle - ze względów zasadniczych on purpose - celowo on purpose - celowo; umyślnie on request - na życzenie; na żądanie on schedule - planowo, według rozkładu on schedule - planowo; według rozkładu jazdy; na czas on shore - ku brzegowi; na brzeg on shore - na lądzie on tap - pod ręką on the air - na antenie on the assumption - zakładając, że on the beach - na plaży on the contrary - na odwrót on the contrary - przeciwnie on the dot - punktualnie; co do minuty on the double - biegiem; szybko on the east of - na wschód od on the face of it - na pozór; na pierwszy rzut oka; jak się wydaje on the faith of - w oparciu o; opierając się o on the first of the month - pierwszego dnia w miesiącu on the Greek calends - na święty nigdy; na greckie kalendy on the grounds of - na podstawie on the hour - co p ełną godzinę on the inside - wewnątrz on the minute - punktualnie; co do minuty on the morrow - następnego dnia; nazajutrz on the next stop - na następnym przystanku on the north - na północy on the occasion of - z okazji on the occasion of - z okazji; przy on the one hand - z jednej strony on the one hand (part) on the other hand (part) - z jednej strony z drugiej strony on the other hand - z drugiej strony on the other hand - z innej strony on the pretence that - pod pretekstem, że on the pulpit - na ambonie on the quiet - po cichu; cichaczem; w tajemnicy; na osobności 69

on the right - na prawo on the right hand - z prawej strony on the road - przy drodze on the same floor - na tym samym piętrze on the same plane as - na jednym poziomie z on the score of - z tytułu; z racji on the sea - na morzu; na statku; nad morzem on the side - na boku, dodatkowo on the slightest provocation - z lada powodu on the spot - na miejscu, z miejsca on the strength of - na mocy; na podstawie on the subject of art - skoro mowa o sztuce, w temacie sztuki on the surface - na pierwszy rzut oka, z pozoru on the Thames - nad Tamizą on the top of it all - na dodatek; na domiar złego on the twenty second of June - dwudziestego drugiego lipca on the understanding that - pod warunkiem, że; z tym jednak, że on the understanding that - rozumiejąc, że on the verge of bankruptcy - na krawędzi bankructwa on the wall - na ścianie; po ścianie on the way back - po drodze powrotnej on the way home - po drodze do domu on the way to - po drodze do on the way to - w drodze do on the whole - na ogół, w całości on the whole - ogólnie mówiąc on the whole - ogólnie rzecz biorąc, calościowo biorąc on the wings of the wind - na skrzydłach wiatru on the wings of the wind - z szybkością wiatru; na skrzydłach wiatru on this occasion - w tym wypadku; tym razem; obecnie on this side the Alps - po tej stronie Alp on time - na czas, punktualnie on time - o czasie (na czas) on top - na wierzch on top of everything - na domiar wszystkiego on weekdays - w dni powszednie on what occasions? - przy jakich okazjach? once - jak tylko, skoro tylko once a day - raz dziennie once a week - raz na tydzień once for all - raz na zawsze once in three months - raz na trzy miesiące once more - jeszcze raz once or twice - parę razy; raz czy dwa once upon a time - pewnego razu; dawno, dawno temu once you begin you must go on - skoro zaczniesz, nie wolno przerywać one after the other - jeden po drugim one and a half - półtora one and all - wszyscy co do jednego one and the same - jeden i ten sam; dokładnie ten sam one aspect - jeden aspekt one at a time - jeden na raz one at a time - pojedynczo one by one - pojedynczo 70

one can't rule out the possibility that - nie można wykluczyć ewentualności, że one day - któregoś dnia one day - pewnego dnia; któregoś dnia one fine day - pewnego pięknego dnia one in a thousand - jeden na tysiąc one in three - jeden na trzech one might say - można by powiedzieć one minute - chwileczkę one more time and - jeszcze raz, a one Mr Green - niejaki pan Green one must do it oneself - trzeba to zrobić samemu, osobiście one never knows - nigdy nie wiadomo one of a million - jeden na milion one of these days - któregoś dnia; wkrótce; niebawem one of these fine days - któregoś pięknego dnia one of those days - jeden z tych feralnych dni; pechowy dzień one of two things - jedno z dwojga one out of ten - jeden spośród dziesięciu one should - trzeba one should not - nie trzeba one should not have - nie trzeba było one too many - o jeden za dużo; zbędny; zbyteczny one way or another - tak czy inaczej; tak czy owak one would think - można by pomyśleć, że one would wonder whether - ciekawe by było, czy one-way - jednokierunkowy only just - dopiero co; świeżo; ledwo only just - ledwo, ledwo only one exception - tylko jeden wyjątek only time will tell - tylko czas pokaże only too - aż nadto; niezmiernie only too true - niestety, prawdziwe; aż nazbyt prawdziwe only too well - aż nadto dobrze only yesterday - dopiero wczoraj; nie dalej jak wczoraj on-site - na miejscu open sb's eyes - otworzyć komuś oczy open secret - tajemnica poliszynela open to - otwarty na or am I talking nonsense? - czy może plotę bzdury? or so - mniej więcej; jakieś or what? - czy co? originally - pierwotnie out of a level - nie w poziomie out of consideration of - przez wzgląd na out of date - staroświecki; nieaktualny; przestarzały out of deference to - z szacunku dla out of doubt - bez wątpienia out of fashion - niemodny out of proportion - nieproporcjonalny; niewspółmierny out of reach - poza zasięgiem out of step - nie w takt out of the blue - jak grom z jasnego nieba out of the common - niezwykły; niecodzienny out of the ordinary - niezwykły; niecodzienny; niepospolity 71

out of the question - bez wątpienia; z pewnością; bezwarunkowo out of the question! - nie ma mowy! out of the question - odpada out of the question - poza wszelką dyskusją out of the question - to odpada out of the question! - wykluczone! out of this world - nie z tej ziemi; kapitalny; świetny; bezkonkurencyjny out of town - poza miastem; na prowincji; w terenie out of turn - poza kolejką out there - tam na zewnątrz; tam daleko over a dozen - kilkanaście over again - jeszcze raz; znowu over and over again - ustawicznie; raz po raz over head and ears - po uszy over in America - tam w Ameryce over the course of time - w miarę upływu czasu over there - tam dalej over there - tam; po tamtej stronie over time; with time - z czasem over years - przez lata owing to force of circumstances - chcąc nie chcąc; siłą rzeczy pan about sth - rozwodzić się nad czymś pardon? - słucham? pardon me - przepraszam, wybacz pardon me? - słucham? proszę? pardon my French - przepraszam za brzydkie wyrazy parking space - miejsce do parkowania pass (cross) the Rubicon - przejść Rubikon (zdecydować się na stanowczy krok) pay careful attention - zwróć baczną uwagę pay compliments - prawić komplementy peak hours - godziny szczytu people like you - ludzie tacy jak ty people say that - mówią, że per annum - rocznie per capita - na głowę; od osoby per head - na głowę per man - od osoby; na osobę per se - sam przez się per word - od słowa perfect nonsense - zupełny nonsens; kompletna bzdura perfectly - doskonale perfectly correct - w zupełności poprawny perhaps beside the point - może poza tematem perhaps I could assist in some way? - może mógłbym w jakiś sposób służyć pomocą? perhaps I misunderstood, but - może źle zrozumiałem, ale perhaps not - może nie permit me to say - pozwól, że powiem personally - osobiście personally, I - osobiście, ja personally I feel? - osobiście czuję, że piece by piece - po kawałku plain speaking - otwarcie, szczerze mówiąc play for time - grać na zwłokę play on words - bawić się słowami; uprawiać grę słów, kalambury 72

please accept my apologies - proszę przyjąć moje przeprosiny please accept my best wishes - proszę przyjąć moje najlepsze życzenia please accept my heartiest congratulations - proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje please accept this gift - proszę przyjąć ten podarek please be seated - proszę siadać please don't do that - proszę tego nie robić please don't forget - proszę nie zapomnij please don't worry - proszę się nie martwić please find attached (enclosed) - w załączeniu please forgive me - proszę mi wybaczyć please give my best wishes to Ewa - przekaż moje najlepsze życzenia dla Ewy please not to do that - proszę cię, żebyś tego nie robił please sit down - proszę usiąść pleased to meet you - miło mi pana poznać point of view - punkt widzenia politics just sends me to sleep - polityka mnie po prostu usypia poor consolation - słaba pociecha poor in - ubogi w poor me - o ja biedny positive? - na sto procent? power of people - kupa ludzi practically speaking - praktycznie rzecz biorąc pray sit down; sit down, pray - proszę usiąść preach to the winds - mówić do ściany, na wiatr precisely - dokładnie tak present my regards to him - kłaniaj mu się ode mnie pretty fair - dość w porządku pretty good - całkiem dobrze pretty nearly - nieomal prior to - przed czymś, wcześniej od czegoś probably - prawdopodobnie properly - jak trzeba (jak należy) pros and cons; pro and con; pro and contra - za i przeciw proud of - dumny z provided - zakładając, że provided that - pod warunkiem, że; założywszy, że; o ile; z zastrzeżeniem, że put it in English - powiedz, wyraź to po angielsku put me through to the sales department, please - proszę mnie przełączyć do działu sprzedaży TEL put them there - połóż je tam put two and two together - powiązać ze sobą fakty; wysnuć wniosek put yourself in my position - postaw się na moim miejscu queues of people - kolejki ludzi quite a few - sporo; niemało quite a good supply - całkiem spory zapas, ilość quite a long time - dość długo quite a lot - sporo, niemało; dość dużo quite a while - całkiem długo quite a while - dość długo quite often - całkiem często quite so - właśnie tak quite the contrary - wręcz przeciwnie quite well - całkiem dobrze 73

quite well - całkiem nieźle, całkiem dobrze rainy season - pora deszczowa rather - raczej rather than - raczej niż really - doprawdy really? - naprawdę? really? - rzeczywiście? really bad - naprawdę źle really fine - naprawdę świetnie really smashing - naprawdę zabójcze really unpleasant - naprawdę nieprzyjemny regards to Cindy - ukłony dla Cindy relax - odpręż się remember about - pamiętaj o remember me kindly to him - kłaniajcie mu się uprzejmie ode mnie remember not to - pamiętaj, żebyś nie remember to - pamiętaj, aby remote from the matter - nie związany z tematem, sprawą reply in writing - odpowiedz na piśmie required abilities - wymagane umiejętności return address - adres zwrotny return the compliment - odwzajemnić komplement returning to - wracając do.., powracając do right? - zgadza się? right away - z miejsca; niezwłocznie right away - z miejsca, od razu right away - zaraz; natychmiast right here - w tym miejscu; właśnie tu right in the middle - w samym środku right now - już; w tej chwili right now - właśnie teraz, w tej chwili right now - zaraz; w tej chwili; już right (straight) out - wprost; bez ogródek; prosto z mostu right to the bottom - prosto na dno; do samego dna rough estimate (guess) - z grubsza; na oko; szacunkowo roughly - z grubsza; mniej więcej roughly speaking - mniej więcej roughly speaking - w przybliżeniu; z grubsza rough-spoken - nie przebierający w słowach; o niewyparzonym języku round about - dookoła; naokoło round the clock - całą dobę; 24 godziny round the corner - tuż za rogiem; bliziutko rubbish! - bzdury! rumour without foundation - bezpodstawna pogłoska sacred to the memory of - poświęcony pamięci sadly - żałuję, smutno mi, z przykrością safety measures - środki bezpieczeństwa save your breath - szkoda słów saving your reverence - z przeproszeniem; przepraszam za wyrażenie; uczciwszy uszy say - powiedzmy say hello to Jill - przekaż pozdrowienia dla Jill say sth in play - powiedzieć coś żartem say that again - powiedz to jeszcze raz say that in another way - powiedz to w inny sposób 74

scene of action, place of action - miejsce akcji scuse me butting in, but - przepraszam, że się wtrącam, ale second best - drugi pod względem jakości second-class - drugiej kategorii; w gorszym gatunku second-rate - drugorzędny; kiepski see no harm in sth - nie widzieć niczego złego w czymś see what I mean? - rozumiesz co mam na myśli? see you! - do widzenia! see you at seven - do zobaczenia o siódmej see you later! (soon) - to na razie! to tymczasem! zobaczymy się później; do zobaczenia see you next week - zobaczymy się w przyszłym tygodniu see you soon - do zobaczenia wkrótce see you tomorrow! - do jutra! see you tomorrow - do jutra (do zobaczenia) seed-time - pora siewu seemingly - pozornie seen from another angle - widziane z innego kąta seldom - rzadko seldom or never; seldom if ever - rzadko albo zgoła nigdy seriously - poważnie set phrase - utarte wyrażenie set time - umówiony czas several dozen - kilkadziesiąt several girls - kilka dziewcząt several hours on end - kilka godzin z rzędu several of us - kilku, kilka, kilkoro z nas several people - kilkoro ludzi several times - kilka razy several times a week - kilka razy na tydzień shaggy-dog - gawędziarski shall I go? - czy mam iść? shall I play? - czy mam grać? sharp contrast - jaskrawe przeciwieństwo sharp-tongued - uszczypliwy; zjadliwy; o ciętym języku she has no business with him - ona nie ma z nim nic wspólnego she is bound to know - ona musi wiedzieć she is close on forty - ona ma pod czterdziestkę she is easily forty - można jej śmiało dać czterdzieści she is my elder by three years - ona jest ode mnie starsza o trzy lata she is no chicken - ona już nie jest dzieckiem; to już nie podlotek she is not far off fifty - niewiele jej brakuje do pięćdziesiątki she is on the wrong side of 50 - ona ma przekroczone 50 lat; ona jest po pięćdziesiątce she is one year old - ona ma jeden rok she look young for her age - wygląda młodo na swój wiek she looks happy - wygląda na szczęśliwą she should be home by now - ona chyba już jest w domu; ona powinna już być w domu she should be told - trzeba jej powiedzieć she talks a mile a minute - ona gada jak najęta she would pass for thirty easily - śmiało mogłaby uchodzić za trzydziestolatkę she'll be back at 5 p.m. - (ona) będzie z powrotem o piątej po południu she'll be here in a minute - (ona) będzie tu za chwilę TEL she's coming round this evening - ona wpadnie wieczorem she's expected on Tuesday - ona jest oczekiwana we wtorek she's great - ona jest niezrównana, kapitalna 75

she's past forty - ona jest po czterdziestce she's seven - ona ma siedem lat she's speaking on the other line - (ona) rozmawia z drugiego aparatu shifted to the right - przesunięty w prawo short-lived - przelotny; przemijający; krótkotrwały shortly after - wkrótce potem; wkrótce po; zaraz po shortly before - krótko przedtem; krótko przed short-spoken - lakoniczny short-term - krótkoterminowy shot (leap) in the dark - ryzykowna decyzja; strzał na chybił-trafił should I say? - czy powinienem powiedzieć? should it be drone or phone? - czy powinno być drone czy phone? should the occasion arise - gdyby nadarzyła się sposobność should the occasion arise - w razie potrzeby should you see him - gdybyś się z nim widział shoulder to shoulder - ramię przy ramieniu; ramię w ramię show up a secret - wyjawić sekret shown on television - pokazany w telewizji side by side - jeden przy drugim; obok siebie; ramię przy ramieniu silly excuses - głupie wymówki simple madness - czyste szaleństwo simply to avoid - po prostu aby uniknąć since - od tego czasu, od tej pory since last week - od zeszłego tygodnia since she went away - od kiedy odeszła since then - od tego czasu since time immemorial - od niepamiętnych czasów since when? - od kiedy? odkąd? sine die - bezterminowo sing small - cienko śpiewać; spuścić z tonu sit down, will you? - proszą usiąść; zechciej usiąść sit you down - usiądź skip it - dajmy już temu spokój slow down - zwolnij small talk - rozmowa o niczym; pogawędka small wonder - nic dziwnego small wonder - nic dziwnego; nie dziwota small years - lata dziecięctwa smashing! - bomba! smashing! - kapitalnie! smashing! - zabójczo! so - a więc so and so - tak a tak so be it; be it so - niech tak będzie so everyone's saying - tak wszyscy mówią so far - do tej pory; jak dotąd; dotychczas so far as it goes - na razie; jak dotąd so far so good - na razie dobrze; jak dotąd wszystko w porządku so I know - mam więc rozumieć, że so I presume - a więc przypuszczam, zakładam so I understand - tak właśnie to zrozumiałem so it is the general principle - tak więc jest ogólną zasadą, że so it seems - na to wygląda so lead the way - a więc prowadź 76

so long! - do widzenia! do zobaczenia! to na razie! so long! - na razie! so long as - jak długo so much the better - tym lepiej so much the worse - tym gorzej so much the worse for you - tym gorzej dla ciebie so she says; she says so - ona tak twierdzi; takie jest jej zdanie so so - jako tako so the papers said - tak też pisały gazety so there? - no i co? so they say - tak powiadają so to say; so to speak - że tak powiem so we're agreed - no to uzgodniliśmy so what? - no to co? no i co z tego? so you say - takie jest twoje zdanie; to ty tak mówisz so-and-so - taki a taki; ten a ten so-called - tak zwany some day - któregoś dnia; kiedyś some day - pewnego dnia some day or other - któregoś dnia some differences - pewne różnice some other day - kiedy indziej some sort of - jakiś rodzaj some ten years ago - jakieś 10 lat temu some time - kiedyś some time or other - kiedyś tam some twenty kilometres - jakieś dwadzieścia kilometrów some years ago - kilka lat temu somehow - jakoś, w jakiś sposób something in common - coś wspólnego something is wrong with this - coś tu jest nie tak; coś tu nie gra something like - coś jak something like - około; mniej więcej something like this - coś w tym rodzaju; coś podobnego do tego something more - coś więcej something must be done about it - coś trzeba z tym zrobić; coś musi być z tym zrobione something of the kind - coś w tym rodzaju, guście something tells me - coś mi mówi, że sometime in 1993 - gdzieś w 1993 roku sometimes means - czasami znaczy somewhere else - gdzie indziej somewhere round - mniej więcej; coś około; jakieś soon after - wkrótce potem; wkrótce po; zaraz po sooner or later - prędzej czy później sorry for this - przepraszam za to sorry, I didn't get any of that - przepraszam, nic z tego nie zrozumiałem Sorry, I got it all wrong - przepraszam, pomyliło mi się sorry, I must be off now - przepraszam, ale muszę spadać sorry to be late - przepraszam za spóźnienie sorry to butt in - przepraszam, że się mieszam sorry to change the subject - przepraszam, że zmieniam temat sorry to interrupt - przepraszam, że przerywam sorry to trouble you - przepraszam, że kłopoczę sorry, what did you say? - przepraszam, co powiedziałeś? 77

so-so - tak sobie; znośnie; może być sounds fine - brzmi świetnie speak English idiomatically - mówić czystą angielszczyzną speak for yourself - mów za siebie; mów w swoim imieniu speak the same language - znaleźć wspólny język speaking of - jeśli mowa o, mówiąc o splendid! - wspaniale! splendid - wspaniale, doskonale spot on - idealnie tak spread on sth - rozwodzić się nad czymś stage whisper - szept sceniczny stark nonsense - zupełny nonsens start from scratch - zacząć od samego początku, od zera step by step - krok po kroku; stopniowo step one - krok pierwszy sth like three years - mniej więcej trzy lata; jakieś trzy lata; ze trzy lata stick to the facts - trzymać się faktów still - ciągle, nadal still alive - jakoś żyję, ciągle żyję still left something to be desired - ciągle pozostawało coś do życzenia still the same - ciągle taki sam stop! - przestań! straight away - natychmiast; z miejsca strain (stretch) the truth - naciągać, przekręcać fakty strictly forbidden - surowo wzbronione strictly speaking - ściśle mówiąc strictly speaking - ściśle rzecz biorąc student days - studenckie czasy stuff and nonsense - bzdury; brednie such and such - taki a taki; wyżej wymieniony suddenly - nagle suffice it to say that - dość powiedzieć, że suffice it to show that - wystarczy, by wykazać, że suffice to say - dość powiedzieć sufficient reason - dostateczny powód sufficient reason - dostateczny powód summer time - czas letni summing up - podsumowując super-duper - ekstra; super; kolosalny suppose - przypuśćmy, że suppose it was so - przyjmijmy, że tak było supposing that is true - przypuśćmy, że to prawda; niechby się okazało, że to prawda sure! - jasne! oczywiście! sure as death and taxes - pewne jak amen w pacierzu sure as eggs is eggs - jak amen w pacierzu sure, certainly - z pewnością sure I can do it - jasne, że umiem to zrobić surely - pewnie, że surely not - na pewno nie surely they're cramming maths - pewnie ryją teraz matmę surely you remember - na pewno pamiętasz surveys show - badania pokazują surviving - jakoś ciągnę, jakoś żyję suspicious - podejrzliwy 78

sweet-and-twenty - dziewczyna dwudziestoletnia; kociak take a good look at - dobrze się przyjrzyj take a joke - zaakceptować żart; nie obrazić się o żart take a look - rzuć okiem, spójrz take a middle course - pójść na kompromis; obrać pośrednią drogę take care - trzymaj się, trzym się take care! - uważaj na siebie! pilnuj się! take for instance - weź dla przykładu take French leave - wyjść po angielsku take it easy - nie przejmuj się take it or leave it - albo tak, albo nie; decyduj się take it or leave it - możesz się zgodzić lub nie take John for example - weź na przykład Johna take long - długo potrwać take my advice and - przyjmij moją radę i take notice that - zauważ, że take number three - weź trójkę (np. tramwaj) take the first turning to the right - skręć w pierwszą w prawo take your seats, please! - proszę zająć miejsca taken all round - ogółem wziąwszy taken as a whole - ogółem wziąwszy taking everything into account - biorąc wszystko pod uwagę taking it all round - zważywszy wszystkie okoliczności; biorąc wszystko pod uwagę talk back - odpowiadać niegrzecznie, impertynencko talk sense - mówić mądrze, do rzeczy talking of - mówiąc o, a propos talking to - jeśli chodzi o, mówiąc o tears of joy - łzy radości teen age - wiek, okres dojrzewania teen-ager - wyrostek; nastolatek; podlotek; nastolatka tell a secret - powiedzieć tajemnicę; wypaplać tajemnicę tell it to the marines - bujać to my, ale nie nas tell lies - kłamać, opowiadać kłamstwa tell me more - powiedz mi coś jeszcze (więcej) tell me the way - wskaż mi drogą tell me this shortly - opowiedz mi to pokrótce ten before six - za dziesięć szósta ten kilometres out of Warsaw - dziesięć kilometrów od Warszawy ten to one - na pewno; z całą pewnością; dziesięć do jednego, że tender years - lata młodości tentative - niezobowiązujący terrific! - świetnie! terrific! - znakomicie! than is necessary - niż potrzeba, niż jest potrzebne thank God - dzięki Bogu thank goodness for that - dzięki Bogu za to thank heavens! - dzięki niebiosom! thank you and the same to you - dziękuję i wzajemnie thank you ever so much - bardzo a bardzo dziękuję thank you very much indeed - naprawdę bardzo dziękuję thank you very much indeed - serdecznie ci dziękuję thank you very much indeed - serdecznie ci dziękuję thanks - dzięki thanks a lot - bardzo dziękuję, wielkie dzięki 79

thanks a lot - wielce dziękuję, wielkie dzięki thanks a million - stokrotne dzięki thanks awfully (very much, a lot) - serdeczne dzięki thanks ever so much - straszne dzięki thanks very much - ogromne dzięki that all depends - to zależy that alters everything - to zmienia wszystko that alters the case - to zmienia postać rzeczy that beats (caps) everything - to szczyt wszystkiego; to przechodzi wszelkie pojęcie that beats me - poddaję się that begs the question - to przesądza sprawę that could well be true - to mogłoby być prawdziwe that crowns all - to jest ukoronowaniem wszystkiego that doesn't make any sense - to nie ma żadnego sensu that is - to jest that is another pair of shoes - to inna para kaloszy that is another story - to inna sprawa that is my conviction - to jest moje przekonanie that is to be regretted - to jest godne pożałowania that is to say - to jest; to znaczy; innymi słowy that is to say - to znaczy; chcę przez to powiedzieć that is when - właśnie wtedy that is worth sth - to jest coś warte that (it) goes without saying - to się rozumie samo przez się; nie ma dwóch zdań that looks rather boring - wygląda raczej nudnawo! that made me think - to mnie zastanowiło; to mi dało do myślenia that makes all the difference - to całkiem co innego that means - to znaczy, że that might be beyond me - to mogłoby mnie przerosnąć that much - tak bardzo that much - tyle that seems acceptable - to wydaje się do zaakceptowania that seems to be agreed - to wydaje się być uzgodnione that sounds - to brzmi that sounds wonderful - to brzmi wspaniale, cudownie that suits me very well - to mi bardzo pasuje that was very foolish of me - to było bardzo głupie z mojej strony that was very kind of him - to było bardzo uprzejmie z jego strony that way - tamtędy that will do - to się nadaje that won't help - to się na nic nie zda; to nie pomoże that would be true, if - to byłaby prawda, gdyby that would be very helpful - to byłoby bardzo pomocne that'll be in September - to będzie we wrześniu that's a good beginning - to dobry początek that's a good idea - to dobry pomysł that's a great disappointment - to wielkie rozczarowanie that's a great relief! - to wielka ulga! that's a new one to me - pierwsze słyszę; to dla mnie coś nowego that’s a pity - a to szkoda that's a pity - to szkoda that's a real shock! - to prawdziwy szok! that's a sensational news! - to sensacyjna wiadomość! that's a start - to początek, to start 80

that's a very good idea - to bardzo dobry pomysł that's about all - to chyba wszystko that's about it - to właściwie wszystko that's about right - to się mniej więcej zgadza that's all - i to wszystko that's all - to wszystko that's all right - nie ma o czym mówić, w porządku that's all very well but - no tak, ale; w porządku, ale that's all well and good but - to wszystko wygląda ładnie i pięknie, ale that's all wrong - to wszystko jest nie tak that's amazing! - to zadziwiające! that's an old tune - to stara piosenka that's another story - to inna historia; to inna para butów that's because - tak jest ponieważ, tak się dzieje gdyż that's beside the point - nie o to chodzi that's better - tak lepiej that's clear, isn't it? - to jasne, prawda? that's extraordinary! - to nadzwyczajne! that's extremely kind of you - to nadzwyczaj uprzejmie z pana strony that's extremely kind of you - to szalenie uprzejmie z państwa strony that's extremely kind of you - to wielce uprzejme z pani strony that's fine - w porządku that's for sure - na pewno; to pewne that's good news - to dobra nowina that's interesting - to interesujące that's it - o to chodzi; to wszystko; to tyle that's it - właśnie tak ma być that's it! - właśnie tak! tak jest! that's just by the way - to tylko przy okazji that's just what I need - właśnie tego mi potrzeba that's just what I was going to say - właśnie to zamierzałem powiedzieć that's life! - takie jest życie; c'est la vie! that's marvellous - to cudowne that's news to me - to dla mnie nowina; nic o tym nie wiedziałem that's no news - to nic nowego that's nonsense - to bzdura that's nonsense - to nonsens that's not a bad idea - to nie jest zła myśl that's not a problem - to nie problem, to nie jest problem that's not all - to nie wszystko that's not allowed - to nie jest dozwolone that's not enough - to nie wystarczy that's not far from - to niedaleko od that's not important - to bez znaczenia that's not my province - to nie moja parafia that's not on - tego nie da się zrobić that's not the end of the world - to nie koniec świata that's not the word for it - to nie jest właściwy wyraz na określenie tego that's not true - to nieprawda that's nothing - to nic that's nothing to you - to nie twoja sprawa that's obvious! - to oczywiste! that's off the point - to nie ma nic do rzeczy; to nie należy do sprawy that's OK - nie ma sprawy 81

that's one comfort - tyle dobrego; to przynajmniej jest jakieś pocieszenie that's perfectly all right - ależ to zupełnie w porządku that's perfectly true - to szczera prawda that's quite in order - całkiem w porządku that's quite opposite to - to całkiem na odwrót jak that's really a great pity - to naprawdę wielka szkoda that's really annoying - to naprawdę przykre, irytujące that's really not necessary - to naprawdę nie jest konieczne that's really nothing - to naprawdę nic takiego that's really very kind of you - to naprawdę bardzo uprzejmie z państwa strony that's right - zgadza się that's settled - to ustalone that's settled - ustalone that's sheer nonsense - to czysty nonsens that's simply not true - to po prostu nieprawda that's some consolation - to jest jakaś pociecha that's the thing - całkiem słusznie; o to właśnie chodzi that's the thing - w tym właśnie rzecz that's the way it should be - właśnie tak powinno to wyglądać; tak to ma wyglądać that's to say - to ma znaczyć, znaczy się that's too bad - to fatalnie that’s too kind of you - to zbytek uprzejmości z pana strony that's true - to prawda that’s very kind of you - to bardzo ładnie, uprzejmie z twojej strony that's very kind of you - to bardzo uprzejmie z pana strony that's what I mean - to właśnie mam na myśli the ABC of cooking - ABC gotowania the answer is no - odpowiedź brzmi nie the answer may lie in - odpowiedź może leżeć w the average user - przeciętny użytkownik the best of luck in - powodzenia w the best part of sth - przeważająca część czegoś the best that one can do - najlepsze, co można zrobić the best thing is - najlepsza rzecz to the biggest problem is that - największy problem w tym, że the burning question - paląca kwestia; naglący problem the central station - dworzec centralny the chances are that - wszystko wskazuje na to, że the choice is yours - wybór pozostawiam tobie the circumstance that - to, że; okoliczność, że the clock round - i noc the clock round - przez cały dzień, dwanaście godzin the day after - na drugi dzień the day after - nazajutrz; następnego dnia the day after tomorrow - pojutrze the day before - dzień przed the day before - poprzedniego dnia the day before yesterday - przedwczoraj the day before your birthday - w przeddzień twoich urodzin the day when - dzień, w którym the decision is yours - decyzja należy do pana the eleventh hour - ostatnia chwila the eleventh hour - ostatnia chwila, za pięć dwunasta the end is in sight - zbliża się koniec 82

the end is not in sight - nie widać końca the evening of life - schyłek życia the example comes from the top - przykład idzie z góry the exit door - drzwi wyjściowe the fact remains that - faktem jest, że the fact that - to, że the faraway future - odległa przyszłość the figurative sense - znaczenie przenośne the finishing touches - ostatnie poprawki; końcowy retusz the first rule - pierwsza zasada the first time - za pierwszym razem, pierwszego razu the following - to, co następuje the following day - nazajutrz the following proposal - następująca propozycja the golden mean - złoty środek the great majority - znaczna większość the greater part - większość; przeważająca część the height of absurdity - szczyt absurdu the honest (simple) truth - szczera prawda the hub of the universe - pępek, centrum świata the last but one - przedostatni the last but two - trzeci od końca the late seventies - końcowe lata siedemdziesiąte; koniec lat siedemdziesiątych the less said the better - im mniej słów na ten temat, tym lepiej the less, the better - im mniej, tym lepiej the line is crackling - na linii trzeszczy the line is engaged - linia jest zajęta the line is really bad - to połączenie jest fatalne the lion's share - lwia część the literal sense - znaczenie dosłowne the livelong day - cały boży dzień; jak dzień długi the main reason - główny powód the main reason is that - głównym powodem jest to, że the major part; the major portion - większość the matter is that - rzecz w tym, że the matter is that - sprawa polega na tym, że the mischief is that - cala bieda w tym, że the missing link - brakujące ogniwo the moral is - morał jest the most likely - najbardziej prawdopodobny the nearest - najbliższy the New World - Nowy Świat (Ameryka) the news at second hand - wiadomość z drugiej ręki the next day but one - w dwa dni później the next few days - przez kilka natępnych dni the next item is - następnym punktem jest the night before last - przedwczoraj w nocy; przedwczoraj wieczorem the one before last - przedostatni the one is incompatible with the other - te dwie rzeczy nie dadzą się pogodzić; te rzeczy nie idą w parze the only consolation - jedyne pocieszenie the other day - onegdaj; przed paru dniami; parę dni temu; kiedyś the person in question - osoba, o której mowa the pity is that - szkoda tylko, że 83

the plain truth - naga prawda the pleasure is entirely mine - cała przyjemność po mojej stronie the pleasure is mine - cała przyjemność po mojej stronie the point is - rzecz (istota rzeczy) polega na tym, że the point is that - rzecz w tym, że the probability is that - istnieje prawdopodobieństwo, że; prawdopodobnie the question in (under) debate - przedmiot sporu the question is whether - chodzi o to, czy the rather that - tym bardziej że the reason is that - powodem jest to, że the report goes - krążą pogłoski the result was that - skutek był taki, że the right decision - słuszna decyzja the river is 2 kilometres wide - rzeka ma 2 kilometry szerokości the same old tune - ta sama śpiewka the same old way - po staremu the same to you; same to you - nawzajem the second turning to the left - drugi skręt w lewo the secret is out - tajemnica się wydała the silly season - sezon ogórkowy the sooner the better - im wcześniej, tym lepiej the sporty look - sportowy wygląd the story does not bear repeating - ta opowieść nie nadaje się do powtórzenia the story goes that - mówią, że; fama głosi, że; podobno; rzekomo the taxi is engaged - taksówka jest zajęta the terminus - pętla (autobusowa) the thing is that - rzecz w tym, że the time before last - przedostatnim razem the time has come for - przyszedł czas na the trouble is that - kłopot w tym, że the truth is that - prawdę powiedziawszy the upper deck - górny pokład the vast majority - znaczna większość the very next day - zaraz następnego dnia the way I see it - tak jak ja to widzę the way I see it - tak jak ja to widzę the weather forecast - prognoza pogody the week before - tydzień wcześniej the whole blessed day - cały boży dzień the whole night through - przez całą noc the whole of yesterday - cały wczorajszy dzień the whole truth - cała prawda the wonder is that - to dziwne, że the worst of it is that - najgorsze jest to, że the wrong decision - błędna decyzja the year after - rok później the year before - poprzedniego roku the young ones - młodzi; młodzież then came the worst - potem stało się to najgorsze there are no buts about it - tu nie ma żadnego ale; na pewno there are no differences on - nie ma żadnych różnic w tej sprawie there are two possibilities - są dwie możliwości there came a time when - nastał czas, kiedy there can't be any doubt as to - nie może być żadnych wątpliwości co do 84

there is a catch in it - w tym jest jakiś haczyk there is every chance - istnieją wszelkie przesłanki there is every possibility - istnieją wszelkie możliwości there is little sign of it - niewiele na to wskazuje; są tylko słabe oznaki tego there is no cause for concern - nie ma powodu do niepokoju there is no getting out of it - nie da się tego uniknąć there is no middle course - nie ma drogi pośredniej there is no need - nie ma potrzeby there is no need to - nie ma po co; zbyteczne jest there is no occasion to laugh - nie ma się z czego śmiać there is no place for doubt - tu nie może być wątpliwości there is no possibility of - jest rzeczą niemożliwą by there is no possibility whatever - nie ma w ogóle żadnej możliwości there is no probability of - nie ma szans na to, żeby there is no reason for anxiety - nie ma powodu do obaw there is no room for hesitation - nie ma się co wahać there is no saying how - trudno powiedzieć, jak there is no time to lose - nie ma czasu do stracenia there is no way - nie ma sposobu there is no way - nie ma żadnego sposobu there is not a shadow of a doubt - nie ma cienia wątpliwości there is one just round the corner - jest jeden tuż za rogiem there is something in it - w tym coś jest; to może być prawda there is something to it - coś w tym jest there is something wrong - coś jest nie w porządku there isn't the faintest hope - nie ma najmniejszej nadziei there must be some mistake here - musi tu być jakaś pomyłka there must be some way to - musi być jakiś sposób there remain serious doubts as regards - pozostają jednak poważne wątpliwości co do there 's a report abroad - krąży pogłoska there you are - tu cię mam therefore - dlatego, z tej przyczyny there's a story afloat - chodzą słuchy, że there's absolutely no possibility - nie ma absolutnie żadnej możliwości there's always the possibility that - zawsze istnieje możliwość, że there's certainly the possibility that - z pewnością istnieje możliwość, że there's every reason to - są wszelkie przesłanki there's is no excuse for - nie ma wybaczenia dla there's is really no need to - naprawdę nie ma żadnej potrzeby there's no contest between - nie ma porównania między there's no contest between and - nie ma co porównywać, nie ma porównania między there's no difference - nie ma żadnej różnicy there's no excuse for - nie ma usprawiedliwienia dla there's no harm in your coming here - nie zaszkodzi, jeśli tu przyjdziesz there's no hurry - nie ma pośpiechu there's no need - nie ma żadnej potrzeby there's no need to apologize - nie ma potrzeby przepraszać there's no reason to apologize - nie ma powodu do przeprosin there's no telling when - trudno powiedzieć kiedy; nie można wiedzieć kiedy there's no use - nie ma sensu there's no wizardry in it - tu nie ma cudów; nie ma w tym żadnych cudów there's nothing I like less - niczego bardziej nie lubię there's nothing like - nie ma to jak there's nothing to be done - nic się nie da zrobić; nie ma na to żadnej rady 85

there's nothing to worry about - nie ma się czym martwić there's really no need - naprawdę nie ma potrzeby there's some truth in what you say - jest trochę prawdy w tym co mówisz there's something in what you say, but - jest coś w tym co mówisz, ale there's yet time - jeszcze jest czas these - days ostatnio; obecnie; teraz these sort of people - tego rodzaju ludzie they are in the same boat - jadą na tym samym wózku they differ in kind - między nimi jest jakościowa różnica they say - mówią, że; mówi się, że they say that - mówią, że they were referred to as - określano je jako thieves' Latin - gwara złodziejska; gryps things aren't going well - jest niedobrze things like that - tego rodzaju rzeczy, takie rzeczy things look bad - sytuacja źle wygląda things look bright - sytuacja doskonale wygląda things mutually exclusive - rzeczy wykluczające się wzajemnie think of, think about - pomyśl o third-class - trzeciej klasy third-rate - trzeciorzędny this big - taki duży this borders on insanity - to graniczy z szaleństwem this day last week - równo tydzień temu this day month - od dziś za miesiąc; dokładnie za miesiąc this day week - od dziś za tydzień this is - oto this is a good sign - to dobry znak this is a must - to konieczność this is a pleasure, Mr - bardzo mi miło, panie this is how you do it - oto jak się to robi this is incomparable with - tego nie można porównywać z this is Jan Kowalski - z tej strony Jan Kowalski TEL this is just what I hoped for - to właśnie to, na co liczyłem this is no time to - nie czas teraz this is nothing special really - to naprawdę nic szczególnego this is okay - to jest w porządku, to jest OK this is quite a surprise - to jest prawdziwa niespodzianka; to dopiero niespodzianka this is the right time to - teraz jest właściwy moment, by this is true, I suppose - to chyba prawda this is why - oto dlaczego; dlatego właśnie this isn't required - to nie jest wymagane this just won't do - to mnie nie urządza this last - ten ostatni this must be some trick - to musi być jakiś kawał this once - ten jeden raz this thick - taki gruby this time - tym razem this time last year - dokładnie rok temu this time next Friday - w przyszły piątek o tej samej porze this time next week - w przyszłym tygodniu o tej porze this very moment - przed chwilą this very moment - w tej chwili this very moment - za chwilę 86

this way - tędy this way, please - tędy, proszę this week - w tym tygodniu this will lead to nothing - to nic nie da; to do niczego nie doprowadzi this year - w tym roku; tego roku three at a time - po trzy naraz three at a time - trzy naraz three clear weeks - pełne trzy tygodnie three clear weeks - trzy pełne tygodnie three doors off - trzecie drzwi stąd; trzeci dom stąd three months back - przed trzema miesiącami three solid hours - trzy bite godziny three times a month - trzy razy w miesiącu three to one - trzy do jednego three years running - przez trzy kolejne lata through and through - od początku do końca; na wylot; kompletnie through error - przez pomyłkę through your kindness - dzięki pańskiej (twojej) uprzejmości thus far - do tego stopnia thus far - jak dotąd; dotychczas till cancelled - aż do odwołania till death - do grobowej deski, do śmierci till Doomsday - na zawsze; do sądnego dnia till later - na później till next time - aż do następnego razu till noon - do południa till now - dotąd; dotychczas till the last - do ostatka till then - do tego czasu till when? - dokąd? do kiedy? time after time - raz za razem; często; wiele razy time and (time) again - wielokrotnie; wiele razy time drags - czas się dłuży, wlecze time elapses - czas upływa time flies! - czas leci! time flies - czas ucieka time flies like an arrow - czas leci jak strzała time goes by - czas mija; czas płynie time heals all wounds - czas leczy rany time is up - czas kończyć, już czas time passes (by), time goes by - czas płynie time stood still - czas stanął w miejscu time will tell, if - czas pokaże, czy times are changing - czasy się zmieniają time's getting on - robi się późno times out of number - niezliczoną ilość razy time's running out - czas leci; czas ucieka time's up - czas się skończył times without number - nieskończona ilość razy to a fault - do przesady to a man - wszyscy bez wyjątku; do ostatniego człowieka to a proverb - przysłowiowo; notorycznie to a word - literalnie; dosłownie to accelerate - przyspieszać 87

to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to

accept fully - akceptować w pełni achieve one's ambition - zaspokajać swoje ambicje act as a balm for - działać jak balsam address a parcel - adresować paczkę address sth to sb - kierować coś pod czyimś adresem admiration - nad podziw adopt a procedure - przyjąć procedurę advice caution - zalecać rozwagę, radzić ostrożność advocate sth - być adwokatem czegoś agitate for - prowadzić agitację all appearance - według wszelkiego prawdopodobieństwa and fro - tam i z powrotem and from - tam i z powrotem; tu i tam answer letters - odpowiadać na listy answer Mr Jones's question - żeby odpowiedzieć na pytanie p. Jonesa ask a question - zadać pytanie assume that - zakładać, że, przyjmować, że ban - wykląć, wygnać be a necessity - stanowić konieczność be accurate - żeby być ścisłym be active in - wykazywać aktywność w be afraid of one's own shadow - bać się własnego cienia be an authority on - być autorytetem be aware of sth - być świadomym czegoś be concluded - dokończenie nastąpi be continued - ciąg dalszy nastąpi be early - przyjść za wcześnie be frank - szczerze mówiąc, żeby być szczerym be frank - żeby być szczerym be honest - żeby być szczerym be in a difficult position - być w trudnym położeniu be in a hurry - spieszyć się, nie mieć czasu be late - spóźniać się, mieć spóźnienie be mixed up in a scandal - być wplątanym (zamieszanym w aferę) be of assistance - służyć pomocą be perfectly candid - szczerze mówiąc be precise - dla ścisłości be punctual - być punktualnym be quite frank - szczerze mówiąc be quite frank - żeby być całkiem szczerym be quite honest - szczerze mówiąc; mówiąc szczerą prawdę be quite honest - żeby być całkiem uczciwym be scared to death - bać się śmiertelnie be surprised - być zaskoczonym be terribly afraid - bać się panicznie be under an obligation (to) - być w obowiązku be under an obligation to - być zobowiązanym beat a drum - bić w bęben become apathetic - popaść w apatię begin with - najpierw; przede wszystkim blame - obwiniać boot - ponadto; na dodatek break a barrier - pokonać barierę break the barrier - przekroczyć barierę 88

to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to

bring sth to an absurdity - doprowadzić coś do absurdu buy a ticket - kupić bilet call at - zawijać do call sb - wezwać kogoś campaign for - prowadzić akcję na rzecz cap it all - na domiar wszystkiego; na dobitkę carry sb piggyback - nieść na barana cash a cheque - zrealizować czek cast an actor - obsadzić aktora cause damage - spowodować szkodę cause embarassement - spowodować zakłopotanie change - przesiąść się cite an example - zacytować przykład collect stamps - zbierać znaczki come back to - wracając do come to supper - przyjść na kolację commit aggression - dokonać agresji complain about - złożyć skargę complain about - złożyć zażalenie consider sth - rozważyć coś control the traffic - kierować ruchem count sheep - liczyć barany cover up a scandal - zatuszować aferę cross the street - przejść przez ulicę crown all - na domiar złego cut a long story short - krótko mówiąc date - po dzień dzisiejszy devote one's time to - poświęcać swój czas na direct to - skierować do disprove an alibi - obalić alibi disturb sb - przeszkadzać komuś do a calculation - zrobić kalkulację do a crossword puzzle - rozwiązywać krzyżówkę do with tact - postępować taktownie dream of sth - marzyć o czymś drive sb - zawieźć kogoś ensure security - zapewniać bezpieczeństwo enter an alliance - wejść w alians excess - w nadmiarze exemplify this point - aby zobrazować ten punkt express annoyance - wyrazić zdenerwowanie, poirytowanie express sth - wyrazić coś fall into the wrong hands - wpaść w niepowołane ręce fall on sb shoulders - spaść na czyjeś barki fall to hand - wpaść w ręce fear illness - bać się choroby fear sth like fire - bać się jak ognia feel capable of - czuć się kompetentnym w feel strongly - odczuwać silnie find a way - znaleźć sposób find acceptance - uzyskać akceptację find out a fraud - wykryć aferę find the time - znaleźć czas fly a balloon - lecieć balonem 89

to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to

follow sb's example - iść za przykładem form an alliance - zawrzeć alians gain time - zwlekać, grać na zwłokę gain time - zyskać na czasie get a better feel for - żeby lepiej się wczuć get a degree - uzyskać stopień get a new job - dostać nową pracę get better - stawać się lepszym get experience - nabierać doświadczenia get off the air - zejść z anteny get off the bus - wysiąść z autobusu get on a bus - wsiąść do autobusu get promotion to - otrzymać awans get the feeling - mieć odczucie give a ball - wydać bal give a lift - podwieźć give a reason, to tell a reason - podać powód give a sense of security - dawać poczucie bezpieczeństwa give an example - dać przykład give away - oddać give offence - powodować obrazę give one's address - podać swój adres give one's opinion - wyrazić opinię give sb a lift - podrzucić kogoś give sb problems - stwarzać (komuś) problemy give the alarm, to sound the alarm - bić na alarm give the lie (to) - zadawać kłam (czemuś) give the opportunity of - dawać sposobność, okazję give you an example - aby dać wam przykład go into action - wchodzić do akcji go like a bomb - pędzić jak bomba go like a wind - pędzić jak wiatr go on foot - iść piechotą go on the air - wejść na antenę go out for a meal - wyjść coś zjeść go out of date - tracić na aktualności go through a difficult time - przechodzić trudny okres good to be true - zbyt dobre, żeby było prawdziwe grant an audience - udzielać audiencji hang a picture - powiesić obrazek have experience - mieć doświadczenie have in mind - mieć na myśli have in mind - mieć na względzie, na uwadze have no trouble with - nie mieć żadnych kłopotów z have one's eye on sth - mieć coś na oku have priority over - mieć pierwszeństwo nad have reason to - mieć powód do have respect - mieć szacunek have the look of - mieć wygląd (czegoś) hoist a flag - podnieść banderę hold all the aces - mieć wszystkie atuty w ręku hold shares - posiadać akcje hold tight - trzymać się mocno illustrate - aby zilustrować 90

to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to

illustrate with some examples - zilustrować paroma przykładami impress - robić wrażenie improve (sth) - podciągnąć (się w czymś) jump off the bus - wyskoczyć z autobusu keep company - dotrzymać towarzystwa keep in a directory - trzymać w katalogu keep to the right - trzymać się prawej strony kill time - zabijać czas lack ambition - nie mieć żadnych ambicji launch a rocket - wystrzelić rakietę look an idiot - wyjść na idiotę look to the future - patrzeć w przyszłość look very similar - wyglądać bardzo podobnie lose count of time - stracić rachubę czasu lose respect - tracić autorytet lose time - tracić czas lower a flag - opuścić banderę make a mess - robić bałagan make a mistake - zrobić błąd make a row - robić awanturę make a terrible noise - robić straszny hałas make an allusion to - robić aluzje do make an appeal - zwracać się z apelem make an effort - podjąć wysiłek make clearer - uczynić jaśniejszym, wyrazić jaśniej make ends meet - związać koniec z końcem make no delay in doing sth - nie zwlekać z robieniem czegoś make progress - robić postępy make time - nadrabiać czas make up lost time - nadrabiać stracony czas man barricades - iść na barykady meet with approval - spotkać się z aprobatą mention only the few - żeby wymienić tylko niektóre mess around - zbijać bąki misaddress - mylnie zaadresować miss the bus - spóźnić się na autobus miss the train - spóźnić się na pociąg mouth platitudes - pleść banały move on to - przejść do my annoyance - ku mojej irytacji my delight - ku mojemu zachwytowi my great damage - z moją wielką szkodą my knowledge - za moją wiedzą; jak wiem my mind - moim zdaniem my mind - na mój rozum my satisfaction - ku mojemu zadowoleniu my shame - ku mojemu wstydowi my sorrow - ku mojemu smutkowi my surprise - ku mojemu zdziwieniu my way of thinking - w moim przekonaniu nausea - aż do obrzydzenia no avail - bez rezultatu; bez pożytku no effect - bezkutecznie no purpose - temat 91

to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to

offer help - zaoferować pomoc opine - opiniować, być zdania order - na zamówienie overcome difficulties - przezwyciężyć trudności pay alimony - płacić alimenty pay fees - płacić czesne, opłaty pay one's subscription - opłacić abonament pay special attention - przywiązywać szczególną wagę pay the fare - uiszczać opłatę za przejazd persuade sb to - namówić kogoś do place money in the bank - lokować pieniądze w banku play a drum - grać na bębnie practise as a solicitor - praktykować jako adwokat pronounce wrongly - wymawiać niewłaściwie, niepoprawnie prove useful - okazać się użytecznym provide an alibi - dostarczyć alibi put forward a suggestion - wystąpić z sugestią, wysunąć sugestię put in order - porządkować put it another way - mówiąc inaczej, wyrażając to inaczej put it mildly - delikatnie mówiąc, mówiąc łagodnie put it mildly - oględnie, delikatnie mówiąc put off for a year - odkładać o rok put the stress on - kłaść akcent na put up for auction - wystawić na aukcję raise a hat - uchylić kapelusza raise a row - wszcząć awanturę raise the alarm - wszcząć alarm reach - dosięgnąć reach a conclusion - dojść do jakiejś konkluzji reach an agreement - osiągnąć porozumienie reconsider - rozważyć ponownie refer back to - nawiązując do reject the application - odrzucić podanie rely on - polegać na remove the barriers - znieść bariery repel aggression - odeprzeć agresję repletion - do syta represent the last word in - reprezentować ostatnie słowo w return a favour - odwdzięczyć się rewind a tape - przewinąć taśmę ring back - oddzwonić run all night - jeździć przez całą noc say nothing of aside from - abstrahując od see sb off - odprowadzać kogoś seek an audience - starać się o audiencję seek asylum - ubiegać się o azyl send a letter to sb's address - wysłać list pod czyimś adresem set a good example - dawać dobry przykład set the pace - nadawać tempo skip past - przejść, przeskoczyć za slow down - zwalniać, wyhamowywać solve a problem - rozwiązać problem some extent - w pewnej mierze some extent, to some degree - do pewnego stopnia 92

to sound polite - brzmieć grzecznie to speak broken English - mówić łamaną angielszczyzną to spend time - spędzać czas to spend years - spędzić lata to stand still - stać w bezruchu to stand the pace - wytrzymać tempo to stand to attention - stać na baczność to start with - w pierwszym rzędzie; na samym początku to stay and chat - zostać i pogawędzić to step on someone's foot - nadepnąć komuś na nogę to stop - zatrzymać się to succeed - powieść się to suceed - odnieść sukces to suffer from insomnia - cierpieć na bezsenność to sum it up - żeby podsumować to sum up - reasumując to sum up, then - sumując więc, żeby więc podsumować to summarize then - streszczając więc to take a taxi - wziąć taksówkę to take advantage of - korzystać z zalet to take an example - posłużyć się przykładem to take everything into account - wziąć wszystko pod uwagę to take into consideration - wziąć pod uwagę to take lessons - brać lekcje to take out a subscription to - wykupić abonament na to take second place - zejść na drugi plan to take the floor - zabrać głos; zwrócić się do zebranych to take up time - zajmować czas to talk nonsense - pleść androny to telephone for the taxi - dzwonić po taksówkę to tell a fairy tale - opowiadać bajki (bzdury) to tell the truth - prawdę mówiąc to the accompaniment of - przy akompaniamencie to the backbone - gruntownie; do szpiku kości to the best of my ability - w miarę moich możliwości to the best of my knowledge (belief) - o ile mi wiadomo; według posiadamych przeze mnie informacji to the best of my memory (recollection) - o ile sobie przypominam; o ile mnie pamięć nie myli to the bitter end - do upadłego; do ostatka to the bone - do szpiku kości to the day - co do dnia to the detriment of - na szkodę to the detriment of - ze szkodą dla; z uszczerbkiem dla to the east of - na wschód od to the end - do końca to the end of time - na zawsze, do końca świata to the four winds - na cztery wiatry to the ground - na ziemię to the joy of - ku uciesze to the last - do ostatka to the last gasp - do ostatniego tchu to the letter - dosłownie; w całej rozciągłości; szczegółowo; co do joty to the minute - co do minuty 93

to the moment - co do sekundy to the north - na północy to the prejudice of - ze szkodą dla to the right - na prawo to the satisfaction of - ku zadowoleniu to the surprise of - ku zdziwieniu to the very end - do samego końca to the world's end - na koniec świata to this day - do dzisiaj to this day - po dziś dzień; do dnia dzisiejszego to time - odmierzać czas to top it all - na dodatek; na domiar złego to treat - traktować to treat like - traktować jak to uncover a scandal - ujawnić aferę to verge on the absurd - graniczyć z absurdem to wait long - czekać długo to waste one's time - marnować czas to what degree - jak dalece; do jakiego stopnia to what extent? - w jakich granicach? to while away the time (by) - skracać sobie czas (czymś) to win applause - zdobyć aplauz to win respect - zyskać autorytet to wit - mianowicie; to jest; to znaczy to work by the piece - pracować na akord to work time - pracować na godziny to work wonders - czynić cuda, dokonywać cudów, działać cuda to wrap a line - zawinąć wiersz today week - od dziś za tydzień tomorrow is another day - jutro znowu będzie dzień tomorrow morning - jutro rano tomorrow night - jutro w nocy; jutra wieczorem too early - za wcześnie too much - za bardzo too near - zbyt blisko touch bottom - sięgnąć dna; zejść na samo dno touch the ceiling - sięgnąć sufitu; osiągnąć pułap towards north - na północ traffic - ruch (uliczny) traffic lights - światła uliczne treat sth as a joke - obrócić coś w żart; wziąć coś za żart truth to tell - prawdę powiedziawszy; prawdę mówiąc try this once more and - spróbuj jeszcze raz a turn of the century - początek stulecia turn sth into ridicule - obrócić coś w śmiech; wyśmiać coś twice a week - dwa razy w tygodniu twice that much - dwa razy tyle two floors up - dwa piętra wyżej two full hours - bite dwie godziny two long kilometres - dobre dwa kilometry two years hence - za dwa lata two-edged - obosieczny; dwuznaczny typical - to typowe unaccompanied - bez akompaniamentu 94

under a flag - pod banderą under age - niepełnoletni under any circumstances - bez względu na okoliczności under discussion - omawiany; roztrząsany under examination - badany; rozpatrywany under existing conditions - w danych warunkach under favourable conditions - w sprzyjających warunkach under fire - pod ogniem under foot - pod nogami; pod nogi under house arrest - w areszcie domowym under no circumstances - pod żadnym pozorem; w żadnych okolicznościach under no circumstances - w żadnych okolicznościach under the auspices of - pod auspicjami under the influence - pod wpływem under the microscope - pod mikroskopem under the pretence that - pod pretekstem, że under the reign of - za panowania under way - w toku undoubtedly - bez wątpienia unexpected - nieoczekiwany unfriendly - nieprzyjazny unless - chyba że unlikely - mało prawdopodobne unsatisfactory - niezadowalający until now - dotąd; dotychczas until recently - do niedawna up and down - do góry i na dół up and down the street - tam i z powrotem po ulicy up and up - coraz wyżej up hill - pod górę up on the roof - wysoko na dachu up on the treetop - wysoko na czubku drzewa up stairs - schodami na górę; na górze up stream - w górę rzeki; pod prąd up the river - w górę rzeki; w górze rzeki up the stairs - po schodach na górę; na piętrze up the street - ulicą w stronę centrum up to a point - w jakiejś mierze up to date - nowoczesny; modny; aktualny; bez zaległości up to date - zaktualizowany, bez zaległości up to now - dotąd; dotychczas up to the ears - po uszy up to the present - dotychczas up to the roof - po sam dach; do samego dachu up town - do miasta; do śródmieścia; w śródmieściu up-country - w głąb kraju; w głębi kraju upon further acquaintance - po bliższym zaznajomieniu się upon which - po czym; następnie up-to-the-minute news - najświeższe wiadomości; wiadomości z ostatniej chwili urgent matters - pilne sprawy use your intelligence - pomyśl dobrze; od czego masz rozum use your judgment - kieruj się swoim rozumem very closely tied to - bardzo ściśle związany z very well indeed - naprawdę bardzo dobrze 95

very well, thank you - bardzo dobrze, dziękuję virtually impossible - praktycznie niemożliwe visit us in Poland - odwiedźcie nas w Polsce voice an opinion - wyrazić pogląd wait - poczekaj wait a minute - poczekaj chwilę waiting taxis - czekające taksówki want a glass of wine now? - chcesz kieliszek wina teraz? was it necessary to? - czy to było konieczne? waste of breath - szkoda słów waste words - mówić na próżno, próżne słowa watch carefully - popatrz uważnie, obserwuj uważnie watch me doing it - popatrz jak ja to robię watch out for - uważaj na watch yourself! - uważaj na siebie! way back in my boyhood - już w moich latach chłopięcych we agree now - teraz się zgadzamy we are agreed then - więc się zgadzamy we are alone - jesteśmy sami we are commited to - spoczywa na nas obowiązek we are going for two weeks - wyjeżdżamy na dwa tygodnie we are not prepared to - nie jesteśmy gotowi do we can't disregard the possibility that - nie możemy odrzucić ewentualności, że we don't have the authority to - nie jesteśmy upoważnieni do we have nothing in common - nie mamy ze sobą nic wspólnego we have to hope - musimy mieć nadzieję we may allow ourselves to - możemy sobie pozwolić na we may conclude that - możemy zakończyć na tym, że we might as well - równie dobrze moglibyśmy we musn't be over-optimistic about - nie możemy wpadać w zbytni optymizm co do we musn't overlook - nie wolno nam przeoczyć we must be realistic about - musimy być realistami co do we must hope for - musimy liczyć na, musimy mieć nadzieję na we must hurry - musimy się pospieszyć we should be very pleased if - byłoby nam bardzo miło, gdyby we tend to - mamy skłonność do weeks on end - tygodniami welcome - witajcie welcome home! - witamy w domu! welcome to Poland! - witajcie w Polsce! well? - no i co? well? - no (i co powiesz)? well before - dobrze zanim, dobrze przed well, better be going - dobra, lepiej w drogę well, but - no tak, ale well done - dobra robota well enough - nie najgorzej; znośny; nie najgorszy; nie najbrzydszy we'll expect a call from you - będziemy oczekiwać telefonu od was well I never! - kto by przypuszczał! coś takiego! nie do wiary! well met! - co za szczęśliwe spotkanie! well then? - a więc? well then, what's the problem? - no więc, o co chodzi? well, well! - no, no! were you pleased? - byłeś zadowolony? 96

we've lost our way - zgubiliśmy się; zgubiliśmy drogę we've met before - poznaliśmy się przedtem whas that correct? - czy to było prawidłowe? what? - co? what a cheek - co za tupet what a coincidence! - co za zbieg okoliczności! what a day! - co za dzień! what a disappointment - co za rozczarowanie what a horrible day! - co za paskudny dzień! what a pity! - jaka szkoda! what a pity - jaka szkoda what a pleasant surprise! - co za przyjemna niespodzianka! what a question! - co za pytanie! what a relief! - co za ulga! what a shame! - co za skandal! what a shame - co za wstyd what a splendid idea - co za wspaniały pomysł! what a surprise! - co za niespodzianka! what about - a co w sprawie what about - a co z what an excellent idea! - co za znakomity pomysł! what an idiot! - co za idiota! what an idiot I am - ależ ze mnie idiota what are friends for? - a od czegóż są przyjaciele? what are they playing at? - do czego oni zmierzają? what are things coming to? - do czego to doprowadzi? what are you driving at? - do czego zmierzasz? what are you getting at? - co ty sugerujesz? what are your feelings about? - jakie są twoje odczucia co do? what are your impressions from (of) - jakie są twoje wrażenia z what are your interests? - jakie są pani zainteresowania? what are your views on? - jakie są pańskie poglądy co do? what beats me is - co mnie najbardziej uderza what can I do for you? - co mogę dla pana zrobić? what can I do to help you? - w czym mogę pomóc? what can I get you? - co mogę panu podać? what can I say? - cóż mogę powiedzieć? what can I say - szkoda gadać what date is it? - którego dzisiaj mamy? what did she mean by saying that? - co ona chciała przez to powiedzieć? co oznaczały jej słowa? what do I care? - co mnie to obchodzi? what do you call? - jak nazywa się? jak nazywasz? what do you feel about - jakie są twoje odczucia co do? what do you intend by that? - co przez to rozumiesz? co to ma znaczyć? what do you make of this? - jak ty to rozumiesz? co ty na to? what do you mean? - co masz na myśli? what do you mean? - co pan ma na myśli? what do you say to - a co byś powiedział na what do you take me for! - za kogo mnie bierzesz! what do you think of - co myślisz o what do you think of - co sądzisz o what do you think of him? - co o nim sądzisz? what do you wish? - czego pan sobie życzy? 97

what does it look like? - jak to wygląda? what does it matter? - co to za różnica? co ci zależy? what does this mean? - co to znaczy? what for? - po co? what good is it? - na co to? jaki z tego użytek? what good wind brings you here? - co cię tutaj sprowadza? jakie dobre wiatry przygnały cię tutaj? what happens if - co będzie, jeśli; co się stanie, jeśli what has come over you? - co cię opętało? co cię naszło? co się z tobą dzieje? what I had in mind; what I meant - to, co miałem na myśli what I mean is - chodzi mi o to, że what I must ask is - to, o co muszę spytać what I need is - czego potrzebuję, to what I particularly dislike - czego szczególnie nie lubię what I particularly enjoy - co szczególnie lubię what I remember is - co pamiętam, to what is another way of saying good bye? - powiedzenie good bye? what is another word for cinema? - jakie jest inne słowo na cinema? what is called - nazywany, który nazywają what is he playing at? - w co on zagrywa? what is it called? - jak to się nazywa? what is more - co więcej what is more - co więcej; mało tego what is that to him? - co go to obchodzi? what is the correct way to? - jaki jest poprawny sposób? what is the English for.. .? - jak jest po angielsku? what is the opposite of appropriate? - jakie jest przeciwieństwo (antonim) appropriate? what is the word for? - jakiego słowa używa się na oznaczenie? jakie jest słowo na? what is the word to describe? - jaki jest wyraz na opisanie? what is this supposed to be? - a co to ma znaczyć? what is worse - co gorsza what is your attitude towards? - jaki jest twój stosunek do? what is your surname? - jakie jest pana nazwisko? what matter? - cóż to szkodzi? jaka to różnica? what next? - co jeszcze? a teraz co? what nonsense! - ale bzdura! what of it? - no i co z tego? what rubbish! - co za bzdura! what size is it? - jakie to jest duże? what terribly bad luck - co za straszny pech what terrific news! - co za wspaniała nowina! what that may be? - cóż to może być? what then? - no to co? no i co? what was her reaction? - jaka była jej reakcja? what was that? - co to było? what was that about? - co to było o? what was that again? - co to znowu było? what was the last word again, please? - proszę powtórzyć raz jeszcze, jakie było ostatnie słowo what were you saying? - co mówiłeś? what will it profit him? - co mu z tego przyjdzie? what wonder? - cóż dziwnego? what would be your preference? - jakie miałby pan preferencje? what would you advise? - co byś radził? 98

what would you do in my position? - co byś zrobił w mojej sytuacji? what would you recommend? - co byś zalecał? what would you say to - co by pan powiedział na what would you say to? - co byś powiedziała na? what would your advice be? - jaka byłaby twoja rada? what's eating you?, - co cię gryzie? czym się martwisz? what's going on here? - co tu się dzieje? what's happened? - co się stało? what's he playing at? - w co on gra? what's it to be? - co ma być? what's more - co więcej what's on your mind? - nad czym dumasz? what's so interesting about? - cóż jest takiego ciekawego w? what's that again? - a cóż to znowu? what's the good (use)? - na co to? what's the latest? - jakie wieści? co tam ostatnio? what's the matter? - co się stało? w czym rzecz? what's the matter? - o co chodzi? co się stało? what's the matter with this? - co temu brakuje? co masz temu do zarzucenia? what's the matter with you? - co się z tobą dzieje? o co ci chodzi? co ci się stało? what's the news? what news? - co słychać? co nowego? what's the news? what's new? - co nowego? what's the sense of saying such things? - jaki sens mówić takie rzeczy? what's the trouble? - o co chodzi? what's the use of it - jaki w tym sens, co to da what's up? - o co chodzi? co się dzieje? what's wrong? - co jest nie w porządku? what's wrong with that? - co z tym złego? what's wrong with this? - co złego w tym widzisz? co masz temu do zarzucenia? what's your name? - jak się pan nazywa? what's your opinion of? - jaka jest twoja opinia co do? what's your opinion of (about) - jakie jest pana zdanie what's your wish? - jakie masz życzenie? what's your wish? - jakie masz życzenie? when do we use? - kiedy używamy? when do you expect him back? - kiedy oczekuje go pan z powrotem? TEL when is it appropriate to say? - kiedy wypada powiedzieć? when it comes to - jeśli chodzi o; gdy przychodzi do when Queen Anne was alive - za króla Ćwieczka when required - kiedy zajdzie potrzeba when this happens - gdy to się zdarza, gdy to następuje when will he be back? - kiedy będzie z powrotem? TEL when would you use the word pen-pal? - kiedy użyłbyś słowa pen-pal? whenever you please - kiedykolwiek zechcesz where are you staying? - gdzie się zatrzymałeś? gdzie przebywasz? where in the world - gdzie właściwie; gdzież where is the stress in this word? - gdzie pada akcent w tym słowie? where shall I drop you? - gdzie mam cię podrzucić? where to change for? - gdzie się przesiąść do? whether or no - czy tak jest, czy nie whether you like it or no - czy ci się to podoba, czy nie whew! - uff! which day of the month is it? - którego dzisiaj mamy? which is correct? - które jest prawidłowe? 99

which is often ignored - który jest często ignorowany which is the most suitable? - który jest najodpowiedniejszy? while - w czasie gdy while I remember; while I think of it - póki pamiętam, póki myślę o tym while in London - będąc w Londynie while you wait - na poczekaniu who cares - kogo obchodzi who cares? - kogo to obchodzi? who could forget - któż mógłby zapomnieć who could've imagined - kto mógłby sobie wyobrazić who shall I say? - jak nazwisko, proszę? kogo mam zameldować? who shall I say is calling? - kogo mam zaanonsować? TEL who'd have thought! - i kto by pomyślał! who'd have thought it - kto by pomyślał whom do you mean? - kogo masz na myśli? who's calling, please? - a kto dzwoni? TEL who's calling, please? - kto dzwoni? TEL who's speaking, please? - kto mówi? TEL why is it that - dlaczego tak jest, że why not - czemu nie why on earth - czemu do cholery why should I care? - dlaczego miałoby mnie to obchodzić? why so? - a to dlaczego? czemuż to? why's that? - a dlaczego? a dlaczegóż to? why's that? - dlaczegoż to? wide of - daleko od wide of the truth - daleki od prawdy wih emulous zeal - na wyścigi will that be all right? - czy tak będzie dobrze? will that be of any use? - przyda? will that suit you? - czy to ci będzie odpowiadać? will you correct me if I make a mistake, please? - czy zechce mnie pani poprawić, jeśli zrobię błąd? will you correct me please? - czy zechce mnie pan poprawić? will you hold? - czy pani zaczeka? TEL will you kindly - zechciej łaskawie will you please remember to - zechciej pamiętać, aby willingly - chętnie winter-tide; winter-time - zima; okres zimowy with a foreign accent - z obcym akcentem with a view to - z myślą o with age - z wiekiem with all due respect - z całym należnym szacunkiem with all my heart - całym sercem with all speed - jak najspieszniej; nie tracąc ani chwili with all speed - jak najspieszniej, z pełną szybkością with all speed - jak najszybciej, z całą szybkością with an eye to - z zamiarem with any luck - przy odrobinie szczęścia with due modesty - nie chwaląc się with full particulars - dokładnie; szczegółowo; wyczerpująco with great pleasure - z wielką przyjemnością with lightning speed - z szybkością błyskawicy with moderation - z umiarem; umiarkowanie; w miarę 100

with my whole heart - z całego serca with pleasure - z przyjemnością with reason - nie bez powodu with reference to - co się tyczy; w odniesieniu do with reference to - w związku z; odnośnie do with regard (respect) to - co do; co się tyczy; odnośnie do with suspicion - podejrzliwie with suspicion - z podejrzliwością with the aid of - za pomocą with the aim of - w celu with the best will - mimo najlepszych chęci with the exception of - z wyjątkiem with the exception of - za wyjątkiem with the greatest of pleasure - z największą przyjemnością with the help of - z pomocą with the intention of - z intencją with the object of - w celu; mając na celu with the purpose of - w zamiarze; w celu; celem with the sun - w kierunku ruchu wskazówek zegara with these words - to rzekłszy with very best wishes - z najlepszymi życzeniami with warmest wishes - z najgorętszymi życzeniami with your permission - za pana pozwoleniem with your permission - za pańskim pozwoleniem within a few miles - w odległości kilku mil within a hair's breadth - o włos; o mało co within a radius of - w promieniu within a short time - wkrótce przedtem; wkrótce potem within a step of sb, sth - o krok od kogoś, czegoś within a stone's throw - tuż obok; w sąsiedztwie; o rzut beretem within call - w pobliżu; w zasięgu głosu within calling distance - w zasięgu głosu within cry - w zasięgu głosu within days - w ciągu paru dni within ear-shot - w zasięgu słuchu within five minutes - w ciągu pięciu minut within hearing - w zasięgu wzroku (głosu) within limits - w pewnych granicach within living memory - za ludzkiej pamięci within my recollection - za mojej pamięci within my remembrance - za mojej pamięci within sight - w zasięgu wzroku within the agreed time - w uzgodnionym czasie within the memory of man - za ludzkiej pamięci within the space of 20 minutes - w ciągu 20 minut within walking distance - w odległości możliwej do pokonania pieszo without a doubt - bez wątpienia without a rival - bezkonkurencyjny without any harmful effects - bez żadnyh szkodliwych skutków without appeal - bezapelacyjnie without cause - bez powodu without cease - bez przerwy, bez ustanku without delay - bezzwłocznie, bez opóźnienia without detriment to - bez szkody dla; bez ujmy dla 101

without distinction of - bez względu na without doubt - bez wątpienia without doubt - niewątpliwie without end - bez końca without example - bezprzykładny; bez precedensu without fail - niechybnie; niezawodnie; bez pudła; na pewno without further loss of time - bez dalszej zwłoki without intermission - bez przerwy; bez ustanku; bez wytchnienia without limit - dowolnie; bez ograniczenia without loss of time - bez zwłoki, nie tracąc czasu without making a mistake - nie zrobiwszy błędu without measure - bez umiaru without number - bez liku without price - bezcenny without qualification - bez zastrzeżeń without question - bez zastrzeżeń; bez wątpienia without reason - bez powodu; ni z tego, ni z owego without reservation - bez zastrzeżeń; bezwarunkowo; bezwzględnie without respect to - bez względu na without respect to - nie zważając na without success - bezskutecznie won't you come to Poland? - nie przyjedziecie czasem do Polski? word for word - słowo w słowo; dosłownie word-play - gra słów worse still - co gorsza worse than ever - gorszy niż kiedykolwiek worse than ever - gorzej niż kiedykolwiek worth pointing out - warte wskazania, wypunktowania worthy of remark - godny uwagi would he manage with? - czy poradziłby sobie z? would it be all right if? - czy byłoby w porządku, gdybym? would it be possible? - czy byłoby możliwe? would it be too informal to say? - czy byłoby zbyt potoczne powiedzieć? would someone answer the question - czy ktoś odpowiedziałby na pytanie would there be any possibility? - czy byłaby jakaś możliwość? would Thursday be suitable? - czy czwartek byłby odpowiedni? would you agree that? - zgodziłby się pan, że? would you be able to - czy byłbyś w stanie would you be able to repeat the last sentence? - czy byłby pan w stanie powtórzyć ostatnie zdanie? would you be so kind as to tell me - czy byłby pan tak uprzejmy i powiedział mi would you believe it? - uwierzyłbyś? would you care to come? - czy masz ochotę przyjść? would you care to join us for dinner tonight? - czy zechciałby pan przyłączyć się do nas na obiad wieczorem? would you let him know that I called? - czy zechciałby go pan powiadomić, że dzwoniłem? TEL would you like to leave a message? - czy chciałaby pani zostawić wiadomość? TEL would you mind? - czy zechce pan? czy będzie pan łaskaw? would you mind - czy zechciałby pan would you mind my opening the window? - czy miałbyś coś przeciw temu, żebym otworzył okno? would you mind repeating the last number, please? - czy zechciałby pan powtórzyć ostatnią liczbę? 102

would you please - czy zechciałbyś would you repeat what you said? - czy zechciałby pan powtórzyć co pan powiedział? wouldn't it be better to - czy nie byłoby lepiej? wouldn't it be proper to - czy nie należałoby? wouldn't you say? - nie powiedziałbyś? written in water - nietrwały; prędko zapomniany; na wodzie pisany wrong address - niewłaściwy adres wszystko to ladnie, ale - that's all very well, but yeah - dobra (dobrze) year after year - rok za rokiem year by year - rok po roku year by year - rok za rokiem year-long - trwający od roku; ciągnący się od roku years ago - przed laty; wiele lat temu; lata temu yes and no - i tak, i nie yes, I hadn't thought of - tak, nie pomyślałem o yes, in fact - tak, faktycznie yes, maybe - może tak yes, though - tak, chociaż yesterday evening - wczoraj wieczorem yesterday week - wczoraj minął tydzień, jak you are about right - jesteś bliski prawdy you are cordially invited to attend a reception - jest pan serdecznie zaproszony do udziału w przyjęciu you are crazy! - oszalałaś! you are entirely mistaken - grubo się mylisz; jesteś w wielkim błędzie you are expected to - oczekuje się (po tobie) you are free to decide - ma pan swobodę podjęcia decyzji you are getting warm - ciepło, ciepło; jesteś blisko you are hopeless - jesteś beznadziejny you are kidding! - żartujesz sobie! you are late - spóźniłeś się you are most kind - jest pani niezwykle uprzejma you are not required to - nie wymaga się od pana you are really too kind - to zbytek uprzejmości z pańskiej strony you are required - wymaga się (od ciebie, od was) you are required - wymaga się od was you are the last person I expected to meet here - jesteś ostatnią osobą, którą spodziewałem się tutaj spotkać you are wasting your breath - szkoda słów; gadasz na próżno you are wrong - mylisz się; jesteś w błędzie you are wrong, you are mistaken - mylisz się you can be sure that - możesz być pewien, że you can choose for yourself - możesz sam wybrać you can do it! - przecież potrafisz! you can do whatever you like - możesz robić, co ci się tylko spodoba you can never tell; you never know - nigdy nie wiadomo you can't be serious! - chyba nie mówisz poważnie! you can't have forgotten - nie zapomniałeś chyba you can't miss it - na pewno trafisz you can't miss it - nie możesz nie znaleźć, nie możesz ominąć you do it like this - robisz to tak you do me proud - to dla mnie wielki zaszczyt you don't look well - nie wyglądasz najlepiej 103

you don't say! - nie mów! you don't say so! - nie mów! you go first - ty jesteś pierwszy you have no alternative but to - nie macie innego wyboru jak tylko you have our backing - masz nasze poparcie you haven't got a chance - nie masz szans you just can't compare - porównywać you know - wiesz co you know - wiesz że you know what? - wiesz co? you look really nice - naprawdę ładnie wyglądasz you look terrific - wyglądasz świetnie you may rest assured - możesz być pewien you may take it from me - możesz mi wierzyć you mentioned - wspomniał pan o you might want - mógłbyś chcieć you musn't forget - nie wolno ci zapomnieć you must be joking! - chyba żartujesz! you must hurry - musisz się pospieszyć you must join us for a swim - musisz się do nas przyłączyć na pływanie you must remember Jack - musisz pamiętać Jacka you must remember that - musisz pamiętać, że you must visit me some time - musisz mnie kiedyś odwiedzić you mustn't - nie wolno ci you need have no fears that - nie musi się pan obawiać, że you needn't ask - nie musi pan pytać you needn't have said - nie trzeba było mówić you needn't worry - nie potrzebujesz się martwić you only need to - wystarczy, abyś you ought to - powinieneś you ought to have been there - szkoda, że ciebie tam nie było you oughtn't to - nie powinieneś you really have surpassed yourself with this dessert - doprawdy przeszła pani sama siebie z tym deserem you say - mówisz, że you see - widzisz, widzi pan you should consider - powinieneś rozważyć you should not have said that - nie powinieneś był tego mówić you should not say that - nie powinieneś tego mówić you still look the same - nic się nie zmieniłeś you take over now - teraz kolej na ciebie you wait and see - poczekaj tylko, a zobaczysz you what? - że co? you will remember won't you? - będziesz pamiętać o, prawda? you won't forget to, will you? - nie zapomnisz prawda? you won't regret your decision - nie będziesz żałować swojej decyzji you would be wise to - mądrze by pan postąpił you would have done the same in my place - zrobiłbyś to samo na moim miejscu you'd agree with the opinion that, wouldn't you? - zgodziłby się pan ze zdaniem, że, prawda? you'd better go - lepiej chodź you'll enjoy it - spodoba ci się you'll make it! - uda ci się! you'll manage it easily - poradzisz sobie z tym z łatwością 104

young man - młody człowieku young people - młodzież your demand is inadmissible - wasze żądanie jest niedopuszczalne your faithfully - z wyrazami szacunku your name sounds familiar - pana nazwisko brzmi znajomo your realistic chances are minimal - twoje realne szanse są minimalne your sincerely - z poważaniem your very good health - za pańskie najlepsze zdrowie you're damn right - masz cholerną rację you're doing fine - nieźle sobie radzisz you're doing very well - radzisz sobie bardzo dobrze you're in good company - pociesz się, że nie ty jeden you're just saying so - tylko tak mówisz you're not serious? - chyba nie mówisz poważnie? you're perfectly right - masz absolutną rację yours to command; I'm at your command - jestem do usług; proszę mną rozporządzać you've got it! - masz to jak w banku! you've got it all wrong - wszystko źle zrozumiałeś you've got me there - nie wiem; zagiąłeś mnie you've got no idea - nie masz żadnego pojęcia you've got that wrong - tu jesteś w błędzie you've got the wrong street - jest pan na niewłaściwej ulicy zero hour - godzina zero

polsko-angielskie
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a co byś powiedział na - what do you say to co byś powiedział na, a co w sprawie - how about co dopiero; nie mówiąc już o - let alone co jeśli - what if co to ma znaczyć? - what is this supposed to be? co w sprawie - what about co więcej - and what's more co z - what about cóż to znowu? - what's that again? dlaczego? a dlaczegóż to? - why's that? ja miałem nadzieję na - and I was hoping for jakże! proszę bardzo! oczywiście; koniecznie - by all means! jeśli mi się zdarzy; a jeśli przypadkiem; a jesli tak się złoży - and if I happen to kto dzwoni? TEL - who's calling, please? może byśmy poszli popływać? - how about coming for a swim? może? co powiesz na? - how about.. .? od czegóż są przyjaciele? - what are friends for? potem - and then potem, a po tym - and after that propos, przy okazji, nawiasem mówiąc - by the way; incidentally teraz - and now teraz żarty na bok - and now, to be serious to dlaczego? czemuż to? - why so? to pech! - too bad! to szkoda - that’s a pity 105

a to zabierze dwa lata - and that takes two years a więc - so a więc? - well then? a więc prowadź - so lead the way a więc przypuszczam, zakładam - so I presume ABC gotowania - the ABC of cooking absolutnie tak - absolutely absolutnie żadnego porównania - absolutely no comparison absolutny szok - an absolute shock abstrahując od - to say nothing of aside from aby, ażeby - in order to aby dać wam przykład - to give you an example aby zilustrować - to illustrate aby zobrazować ten punkt - to exemplify this point adres do korespondencji - forwarding address adres odbiorcy - delivery address adres zwrotny - return address adresat nieznany - addressee unknown adresować paczkę - to address a parcel adwokat diabła - devil's advocate afera korupcyjna - corruption scandal afera na wielką skalę - a large-scale fraud aha - I see akceptować w pełni - to accept fully akredytowany przy - accredited to aktualny problem - a present-day problem akurat na odwrót - just the reverse albo tak, albo nie; decyduj się - take it or leave it ale bzdura! - what nonsense! ale, jak mówisz - but, as you say ale muszę się jeszcze dużo nauczyć - I have a lot to learn yet ale nawet wtedy - but even then ale patrz - but look ale popatrz tylko - but look ale to ich praca - but that's their job ale tylko jeśli - but only if ależ oczywiście! - but of course! ależ oczywiście! - by all means ależ skąd! - not at all! ależ skąd - oh, not really ależ to będzie trwało wieki! - but that would take years! ależ to okropieństwo! - how awful! ależ to przyjemność - it's a pleasure ależ to zupełnie w porządku - that's perfectly all right ależ zapewne - but surely ależ ze mnie idiota - what an idiot I am alfa i omega - alpha and omega ani ciut - not in the least ani odrobiny prawdy - not an atom of truth ani razu; nawet nie - never once ani razu; nawet nie - not once ani się waż! - don't you dare! ani słowa - not a word ani słowa o tym; ani pary z ust - don 't breathe a word of it 106

ani szmeru; ani jeden szmer - not a murmur ani śladu - not a trace ani trochę - not a bit ani trochę - not in the least ani trochę taki dobry - nothing like so good ani w przybliżeniu tak dobry - not near so good ani żywej duszy - not a living soul ani żywej duszy - not a single person ani żywej duszy - not a soul apatycznie; obojętnym głosem - in a flat voice apelacja od wyroku - appeal against the sentence argument za - argument for autobus piętrowy - a double-decker aż do - as far as aż do; jeszcze w - as late as aż do następnego razu - till next time aż do obrzydzenia - to nausea aż do odwołania - till cancelled aż do, tak dalece - as far as aż nadto dobrze - only too well aż nadto; już za dużo; więcej niż trzeba - more than enough aż nadto; niezmiernie - only too aż; nie mniej niż; tyle samo co - as many as aż tyle - as much aż za dobry; aż nadto dobry - all too good babie lato - Indian summer babskie gadanie - old wives' fables (tales) bać się choroby - to fear illness bać się jak ognia - to fear sth like fire bać się panicznie - to be terribly afraid bać się śmiertelnie - to be scared to death bać się własnego cienia - to be afraid of one's own shadow badania pokazują - surveys show badany; rozpatrywany - under examination bajecznie - fabulous bardziej dokładnie byłoby powiedzieć, że - it would be more accurate to say that bardzo a bardzo dziękuję - thank you ever so much bardzo chciałbym wiedzieć - I'm very keen to know bardzo chętnie - most willingly bardzo dobrze, dziękuję - very well, thank you bardzo dużo; sporo - a large number bardzo dużo; wielka ilość - lots and lots bardzo dziękuję, wielkie dzięki - thanks a lot bardzo jestem przeciwny - I'm much against bardzo jestem wdzięczny - much appreciated bardzo mi miło pana widzieć! - charmed to see you! bardzo mi miło, panie - this is a pleasure, Mr bardzo mi miło to słyszeć - I'm very pleased to hear that bardzo mi na tobie zależy - I care about you a lot bardzo mi przyjemnie pana poznać - nice (glad, delighted) to meet you bardzo mi przykro, ale on właśnie wyszedł TEL - I'm terribly sorry, he's just gone out bardzo mi przykro słyszeć o - I'm verry sorry to hear about bardzo mi przykro; wielka szkoda - I am sorry about that; I am sorry to hear that bardzo miło, że pani tak mówi; bardzo miło to słyszeć od pani - it's very nice of you to 107

say so bardzo możliwe, wysoce prawdopodobne - highly probable bardzo pracowity rok - a very busy year bardzo przepraszam - I'm so sorry bardzo się cieszę, że - I am very happy that bardzo ściśle związany z - very closely tied to bardzo w to wątpię - I very much doubt it bardzo wolno; stępa - dead slow baw się dobrze - enjoy yourself bawić się słowami; uprawiać grę słów, kalambury - play on words bądź co bądź - after all bądź o to spokojny - make yourself easy about that bądź ostrożny - be careful bądź przygotowany na, bądź gotów na - be ready for bądź świadomy, zdawaj sobie sprawę, że - be aware that bądź tak dobry i; zachciej łaskawie - have the kindness to bądź tak dobry i; zechciej - be good enough to bądź tak miły i - do me a favour and bądź tak uprzejmy - be so kind as to bądźcie tak dobrzy i - be so kind as to bez akompaniamentu - unaccompanied bez atu - no trumps bez cienia wątpliwości - beyond the shadow of a doubt bez dalszej zwłoki - without further loss of time bez kompromisów - no compromise bez końca - endlessly bez końca - no end bez końca - without end bez końca; bez liku; bezmiar - no end of bez liku - without number bez nadziei - beyond (all) hope bez nadziei - without hope bez najmniejszego powodu; diabli wiedzą dlaczego - for no earthly reason bez obaw - no fear bez pośpiechu - at leisure bez powodu - without cause bez powodu; ni z tego, ni z owego - without reason bez przerwy, bez ustanku - without cease bez przerwy; bez ustanku; bez wytchnienia - without intermission bez przerwy; jednym ciągiem - at a stretch bez rezultatu; bez pożytku - to no avail bez specjalnego powodu - for no particular reason bez szkody dla; bez ujmy dla - without detriment to bez trzech dni miesiąc - a month less three days bez umiaru - without measure bez wartości, bezwartościowy - of no value bez wątpienia - no doubt bez wątpienia - out of doubt bez wątpienia - undoubtedly bez wątpienia - without a doubt bez wątpienia - without doubt bez wątpienia, nie ma co do tego wątpliwości - no doubt about it bez wątpienia; z pewnością; bezwarunkowo - beyond question bez wątpienia; z pewnością; bezwarunkowo - out of the question 108

bez większego znaczenia - of no importance bez względu - no matter bez względu na - without distinction of bez względu na - without respect to bez względu na okoliczności - under any circumstances bez względu na to czy - no matter whether bez zarzutu; nieskazitelny - beyond reproach bez zastrzeżeń - without qualification bez zastrzeżeń; bez wątpienia - without question bez zastrzeżeń; bezwarunkowo; bezwzględnie - without reservation bez znaczenia - of no account bez znaczenia - of no consequence bez zwłoki, nie tracąc czasu - without loss of time bez żadnego powodu - for no reason at all (whatever) bez żadnej wątpliwości - beyond a doubt bez żadnyh szkodliwych skutków - without any harmful effects bezapelacyjnie - without appeal bezcenny - beyond price bezcenny - without price bezczelne kłamstwo - a rousing lie bezkonkurencyjny - without a rival bezkutecznie - to no effect bezmiar wody - a world of waters beznadzieja - not a hope beznadziejna sprawa - not a hope beznadziejny - beyond hope beznadziejny przypadek - a hopeless case beznadziejny w (czymś) - hopeless at bezpodstawna pogłoska - rumour without foundation bezpośrednio jeden po drugim - in quick succession bezprzykładny; bez precedensu - without example bezskutecznie - without success bezspornie, bezporny - beyond (without) controversy bezterminowo - sine die bezwartościowy - of no value bezwartościowy - of no worth bezwarunkowo; bez wahania - every time bezzwłocznie, bez opóźnienia - without delay bezzwłocznie, natychmiast - immediately będąc w Londynie - while in London będę zmuszony - I shall be forced to będzie interesujące - it'll be interesting to będzie niedługo TEL - he won't be long będzie OK, jeśli? - OK if I? będzie wspaniale - it'll be great to będziemy oczekiwać telefonu od was - we'll expect a call from you będziesz pamiętać o, prawda? - you will remember won't you? biały jak papier - (as) white as paper bić na alarm - to give the alarm, to sound the alarm bić się w piersi - beat one's breast bić w bęben - to beat a drum bieda; złe czasy - evil days biedaczek; biedaczka - a poor soul biegiem - at a run 109

biegiem; szybko - on the double biegły mówca; mówca ze swadą - a fluent speaker bilansując - on balance bilety, proszę - fares, please biorąc wszystko pod uwagę - taking everything into account bite dwie godziny - two full hours bliski krewny - a near relation bliski memu sercu - near my heart bliski zakończenia - near its end blisko dziesięć lat - nearly ten years blisko łez - near tears blisko rozpaczy - near despair blisko spokrewnieni - nearly related blisko stąd - near here błąd na błędzie - mistake on mistake błąd z mojej strony - an error on my part błędna decyzja - the wrong decision błyskawicznie - as quick as a flash błyskawicznie - as quick as thought błyskawicznie - like lightning błyskawicznie; w mgnieniu oka - as quick as lightning (a flash) boję się, że nie - I'm afraid not; afraid not boję się, że nie dam rady - can't make it, I'm afraid boję się, że nie podołam - I'm afraid I can't cope boję się, że tak - I'm afraid so bomba! - smashing! Bóg raczy wiedzieć - goodness knows brać lekcje - to take lessons brak mi słów; nie znajduję słów - I have no words brak szacunku - lack of respect brakujące ogniwo - the missing link brednie; stek bredni - a pack of nonsense brzmi świetnie - sounds fine brzmi to dziwnie w moich uszach - it sounds queer to me brzmieć grzecznie - to sound polite bujać to my, ale nie nas - tell it to the marines być adwokatem czegoś - to advocate sth być autorytetem - to be an authority on być dwa razy dłuższym - be twice as long być gadatliwym - have a loose tongue być mocnym w gębie - have a big mouth być może - maybe być może, że - it may be that być na tapecie; być omawianym - be on the tapis być nie do naśladowania, podrobienia - defy imitation być nie do opisania - defy description być odmiennego zdania - differ in opinion być punktualnym - to be punctual być świadomym czegoś - to be aware of sth być uzależnionym od; zależeć od - be conditioned by być w obowiązku - to be under an obligation (to) być w trudnym położeniu - to be in a difficult position być wplątanym (zamieszanym w aferę) - to be mixed up in a scandal być zaskoczonym - to be surprised 110

być zobowiązanym - to be under an obligation to byłbym bardzo zobowiązany, jeśli - I should be much obliged if byłbym prawie zapomniał, niemal zapomniałem - I nearly forgot byłbym raczej niechętny - I'd be rather reluctant to byłbym raczej zainteresowany - I'd be rather interested byłbym wdzięczny za twoją radę - I would appreciate your advice byłbym zainteresowany dowiedzieć się - I'd be interested to know byłbym zainteresowany wiedzieć - I should be interested to know byłbym zdziwiony, gdyby - I'd be surprised if byłem przekonany, że - I was convinced byłem zmuszony (do) - I was forced to byłeś zadowolony? - were you pleased? było mi bardzo przyjemnie - it was a pleasure byłoby bardzo miło - it would be very nice (to) byłoby bardzo przyjemne, wielce przyjemne - it would be a great pleasure byłoby by mi niezmiernie miło - I'd be delighted byłoby cudownie - it would be wonderful to byłoby lepiej - it would be better byłoby miło - it would be nice to byłoby nam bardzo miło, gdyby - we should be very pleased if byłoby nierozsądne zakładać, że - it would not be sensible to assume that byłoby niewłaściwe z mojej strony, gdybym - it would be wrong of me to byłoby rzeczą niewłaściwą - it would be improper to byłoby szkoda, gdyby - it would be a pity if byłoby uczciwiej powiedzieć, że - it would be fairer to say that bynajmniej nie zamierzam - I have no intention to bynajmniej; pod żadnym względem - in no way bynajmniej; żadną miarą; ależ skąd - far from it bynajmniej; żadną miarą; nic a nic; wcale nie - not in the least bzdura - a piece of nonsense bzdura - nonsense, stuff bzdury! - rubbish! bzdury; brednie - stuff and nonsense cala bieda w tym, że - the mischief is that cała pociecha w tym, że - it's a comfort to know that cała prawda - the whole truth cała przyjemność po mojej stronie - my pleasure cała przyjemność po mojej stronie - the pleasure is entirely mine cała przyjemność po mojej stronie - the pleasure is mine cała sprawa bokiem mi wyłazi - I'm sick of the whole business całą dobę; 24 godziny - round the clock całe swoje życie - all his life całe szczęście, że - it's just as well całkiem często - quite often całkiem długo - quite a while całkiem dobrze - pretty good całkiem dobrze - quite well całkiem możliwe, że - it's quite possible that całkiem nie tak, dalece nie tak - far from it całkiem nieźle - not too bad całkiem nieźle, całkiem dobrze - quite well całkiem prawdopodobne, że - it's quite probable that całkiem się tutaj zgadzam - I quite agree here całkiem słusznie; o to właśnie chodzi - that's the thing 111

całkiem spory zapas, ilość - quite a good supply całkiem w porządku - that's quite in order całkiem zapomniałem, kompletnie zapomniałem - I've completely forgotten całkowicie - entirely całkowicie; ciałem i duszą - body and soul całkowicie się zgadzam - I completely agree całkowita racja - dead right cały boży dzień - all day long cały boży dzień - day in day out cały boży dzień - the whole blessed day cały boży dzień; jak dzień długi - the livelong day cały czas; bez przerwy - all day and every day cały dzień - all day cały jestem podekscytowany - I'm all excited about cały jestem za - I'm all for cały na biało - all in white cały wczorajszy dzień - the whole of yesterday całym sercem - with all my heart całymi godzinami - for hours together całymi miesiącami - for months and months całymi miesiącami - for months together całymi setkami - in hundreds celowo - on purpose celowo; umyślnie - by design celowo; umyślnie - on purpose chcąc nie chcąc; siłą rzeczy - owing to force of circumstances chcesz kanapkę z serem? - like a cheese sandwich? chcesz kieliszek wina teraz? - want a glass of wine now? chcesz powiedzieć, że - do you mean to say chcesz, żeby cię podwieźć? - do you want a lift? chcę podkreślić, że - I want to press the point chcę powiedzieć jasno, że - I wish to make it cleas that chcę się upewnić, czy - I want to make sure whether chcę zapytać - I want to ask chciałbym, ale - I'd like to, but chciałbym ci przypomnieć, aby - I'd like to remind you to chciałbym mówić z p. Johnsem TEL - I'd like to speak to Mr. Johns chciałbym odpowiedzieć w kwestii - I would like to reply on the point about chciałbym pana przedstawić - I'd like to introduce you to chciałbym pani podarować tę książkę - I would like to present you with this book chciałbym panią zaprosić na kolację - I'd like to invite you to dinner chciałbym podnieść kwestię - I'd like to raise a question about chciałbym poprzeć pańskie zdanie - I'd like to endorse your view chciałbym przedstawić - I'd like to introduce chciałbym rozmawiać z kimś w sprawie waszej oferty - I'd like to speak to someone about your offer chciałbym się podpisać pod, chciałbym poprzeć - I would like to endorse chciałbym udzielić temu pomysłowi mojego poparcia - I'd like to give this idea my backing chciałbym wiedzieć, czy - I'm interested to know if chciałbym wyjaśnić jedno nieporozumienie - I would like to clarify one misunderstanding chciałbym wyrazić moją wdzięczność za - I would like to express my gratitude for chciałbym zaproponować - I'd like to propose chciałbym, żeby - I wish 112

chciałbym, żeby pan poznał - I'd like you to meet chciałbym, żebyś poznał - I'd like you to meet chciałbym, żebyś poznał Johna - I'd like you to meet John chciałbym życzyć wszelkiego powodzenia - I'd like to wish you every success chciałem tylko powiedzieć - I just wanted to say chętnie - willingly chłopiec pięcioletni - a boy of five chociaż - although chociażby nawet - even if choćby najlepszy - however good choćby nawet; niechby nawet; gdyby nawet - even though chodzą słuchy, że - there's a story afloat chodzi mi o to, że - what I mean is chodzi o to, czy - the question is whether chodź i pomóż mi - come and help me chodź i poznaj Annę - come and meet Anna chodź na dół - come down chodź pograć w tenisa - come for a game of tennis chodźmy trochę popływać - let's go for a little swim cholernie chce mi się - I'm dying for chwilami - at times chwileczkę - just a minute chwileczkę - one minute chwileczkę; zaczekaj sekundkę - hold on a sec chwilka; krótko - a little while chwyciłeś o co chodzi? chwyciłeś myśl? - got the idea? chyba najlepiej - it's probably best to chyba nie - I should say not chyba nie mówisz poważnie! - you can't be serious! chyba nie mówisz poważnie? - you're not serious? chyba nie mówisz serio! - you can't be serious! chyba tak - I believe so chyba tak - I expect so chyba tak - I should say so chyba tak; mam nadzieją, że - I hope so chyba tak; myślę, że tak - I think so chyba żartujesz! - you must be joking! chyba że - unless ciąg dalszy nastąpi - to be continued ciągle mnie ciekawi, czy - I'm still wondering whether ciągle, nadal, wciąż - still ciągle pozostawało coś do życzenia - still left something to be desired ciągle taki sam - still the same ciekaw jestem, czy - I wonder whether ciekawe by było, czy - one would wonder whether cienko śpiewać; spuścić z tonu - sing small ciepło, ciepło; jesteś blisko - you are getting warm cierpieć na bezsenność - to suffer from insomnia cieszę się, że ci się podoba - I'm glad you like cieszę się, że cię widzę - glad to see you; happy to see you cieszę się, że mogłem pomóc - glad to be able to help cieszę się, że pan tak sądzi - I'm glad you think so cieszę się, że pana poznałem - glad to meet you cieszy mnie to; miło mi to słyszeć - I'm glad to hear it 113

ciężka praca, ciężka robota - hard work ciężkie czasy - hard times ciężko się zdecydować - it's hard to decide ciut bardziej, ciut więcej - a bit more co? - what? co będzie, jeśli; co się stanie, jeśli - what happens if co by pan powiedział na - what would you say to co było, to było; co było a nie jest, nie pisze się w rejestr - let bygones be bygones co byś powiedziała na? - what would you say to? co byś radził? - what would you advise? co byś zalecał? - what would you recommend? co byś zrobił w mojej sytuacji? - what would you do in my position? co cię gryzie? czym się martwisz? - what's eating you?, co cię opętało? co cię naszło? co się z tobą dzieje? - what has come over you? co cię tutaj sprowadza? jakie dobre wiatry przygnały cię tutaj? - what good wind brings you here? co do; co się tyczy - as concerns co do; co się tyczy - as for co do; co się tyczy - as regards co do; co się tyczy - as to co do; co się tyczy; odnośnie do - as regards co do; co się tyczy; odnośnie do - with regard (respect) to co do dnia - to the day co do jednego - to a man co do minuty - to the minute co do mnie; jeśli o mnie chodzi - for my part co do mnie; jeśli o mnie chodzi - for myself co do sekundy - to the moment co drugi - every other co drugi dzień - every other day co drugi dzień - on alternate days co drugi; każdy inny - every other co dwa lata - every other year co dziesięć minut - every ten minutes co go to obchodzi? - whar does he care? co go to obchodzi? - what is that to him? co godzina - every hour co gorsza - what is worse co gorsza - worse still co gorsze - what's worse co jakiś czas - every now and then co jest co - what's what co jest nie w porządku? - what's wrong? co jeszcze? a teraz co? - what next? co ma być? - what's it to be? co masz na myśli? - what do you mean? co mnie najbardziej uderza - what beats me is co mnie to obchodzi? - what do I care? co mogę dla pana zrobić? - what can I do for you? co mogę panu podać? - what can I get you? co mówiłeś? - what were you saying? co mu z tego przyjdzie? - what will it profit him? co myślisz o - what do you think of co najmniej - at the very least 114

co najmniej; przynajmniej - at least co najwyżej - at the most co najwyżej; w najlepszym razie - at the utmost co należy zrobić? - what is it to be done? co nowego? - what's the news? what's new? co o nim sądzisz? - what do you think of him? co ona chciała przez to powiedzieć? co oznaczały jej słowa? - what did she mean by saying that? co p ełną godzinę - on the hour co pamiętam, to - what I remember is co pan ma na myśli? - what do you mean? co pięć minut - every five minutes co powiesz na - how about co pół godziny - every half-hour co przez to rozumiesz? co to ma znaczyć? - what do you intend by that? co sądzisz o - what do you think of co się stało? - what's happened? co się stało? w czym rzecz? - what's the matter? co się tyczy - as regards, with regard to co się tyczy jej; jeśli chodzi o nią - for her part co się tyczy; w odniesieniu do - with reference to co się z tobą dzieje? o co ci chodzi? co ci się stało? - what's the matter with you? co sił w nogach; pędem - at full pelt co słychać? co nowego? - what's the news? what news? co słychać? jak ci leci? - how are things going (on)? how are things going? co słychować? - how's things? co szczególnie lubię - what I particularly enjoy co tchu, galopem, co koń wyskoczy - at full gallop co temu brakuje? co masz temu do zarzucenia? - what's the matter with this? co to było? - what was that? co to było o? - what was that about? co to ciebie właściwie obchodzi? - what's it to you? co to za różnica? co ci zależy? - what does it matter? co to znaczy? - what does this mean? co to znowu było? - what was that again? co tu się dzieje? - what's going on here? co ty sugerujesz? - what are you getting at? co tylko zechcesz - anything you like co więcej - what is more co więcej - what's more co więcej; mało tego - what is more co wygląda na - what looks like co z tym złego? - what's wrong with that? co za bzdura! - what rubbish! co za dzień! - what a day! co za idiota! - what an idiot! co za niespodzianka! - what a surprise! co za paskudny dzień! - what a horrible day! co za przyjemna niespodzianka! - what a pleasant surprise! co za pytanie! - what a question! co za rozczarowanie - what a disappointment co za skandal! - what a shame! co za straszny pech - what terribly bad luck co za szczęśliwe spotkanie! - well met! 115

co za tupet - what a cheek co za ulga! - what a relief! co za wspaniała nowina! - what terrific news! co za wspaniały pomysł! - what a splendid idea co za wstyd - what a shame co za zbieg okoliczności! - what a coincidence! co za znakomity pomysł! - what an excellent idea! co złego w tym widzisz? co masz temu do zarzucenia? - what's wrong with this? codziennego użytku - of daily use codziennie - every day cokolwiek w tym rodzaju - anything of that nature coraz gorzej - from bad to worse coraz lepiej - better and better coraz wyżej - up and up coś ci powiem; wiesz co? - I’ll tell you what coś jak - something like coś jest nie w porządku - there is something wrong coś mi mówi, że - something tells me coś mi się nie wydaje - I'm not so sure coś mi się wydaje, że - I have a vague idea that coś nie tak? coś na rzeczy? - is anything the matter? coś nie tak z? - anything wrong with? coś nie w porządku? - anything wrong? something wrong? coś nie w porządku? coś na rzeczy? - is anything the matter? coś trzeba z tym zrobić; coś musi być z tym zrobione - something must be done about it coś tu jest nie tak; coś tu nie gra - something is wrong with this coś w tym jest - there is something to it coś w tym rodzaju; coś podobnego do tego - something like this coś w tym rodzaju, guście - something of the kind coś więcej - something more coś wspólnego - something in common cóż dziwnego? - what wonder? cóż jest takiego ciekawego w? - what's so interesting about? cóż mogę powiedzieć? - what can I say? cóż na to poradzę? - how can I help it? cóż to może być? - what that may be? cóż to szkodzi? jaka to różnica? - what matter? cóż za niespodzianka - how surprising cudownie - marvellous cudownie; w cudowny sposób - by a miracle cudzoziemiec - a foreigner czarne na białym - in black and white czarny, feralny dzień - a black day czarujący - enchanting, charming czas kończyć, już czas - time is up czas leci! - time flies! czas leci; czas ucieka - time's running out czas leci jak strzała - time flies like an arrow czas leczy rany - time heals all wounds czas letni - summer time czas mija; czas płynie - time goes by czas na - it's time for czas płynie - time passes (by), time goes by czas pokaże, czy - time will tell, if 116

czas się dłuży, wlecze - time drags czas się skończył - time's up czas stanął w miejscu - time stood still czas ucieka - time flies czas upływa - time elapses czas wolny - free time, leisure time czas zaczynać - it's time we started czasami - at times czasami; niekiedy - at times czasami znaczy - sometimes means czasochłonny - consumptive of time czasy się zmieniają - times are changing czcza gadanina; puste słowa - empty words czego pan sobie życzy? - what do you wish? czego potrzebuję, to - what I need is czego szczególnie nie lubię - what I particularly dislike czekać długo - to wait long czekaj - hold on czekające taksówki - waiting taxis czemu do cholery - why on earth czemu nie - why not czemu zawdzięczam ten zaszczyt? - to what I owe such honour? czemużby nie? - no reason why not cześć na razie - bye for now cześć wszystkim - hello everybody, hi everybody często ignorowany, zapoznawany - often ignored częstokroć - oft-times częsty; często spotykany - of frequent occurrence częściowo; po części - in part człowiek tego pokroju - a man of this sort czterdzieści kilka; czterdzieści parę - forty odd cztery pory roku - four seasons of the year czuć się kompetentnym w - to feel capable of czuję się na siłach - I feel capable czuję się zmuszony - I feel compelled czuję się zobligowany, aby nie - I feel obliged not to czuję, że jest moim obowiązkiem; czuję się zobowiązany do - I feel it is my duty to czuję, że muszę skorygować jedną sprawę - I feel I must correct one thing czy jest uzgodnione? - is agreed? czy aprobujecie? - do you approve of? czy byłaby jakaś możliwość? - would there be any possibility? czy byłby pan tak uprzejmy i powiedział mi - would you be so kind as to tell me czy byłby pan w stanie powtórzyć ostatnie zdanie? - would you be able to repeat the last sentence? czy byłbyś w stanie - would you be able to czy byłoby możliwe? - would it be possible? czy byłoby w porządku, gdybym? - would it be all right if? czy byłoby zbyt potoczne powiedzieć? - would it be too informal to say? czy chce pan powiedzieć, że? - do you mean to say that? czy chce pani zaczekać? TEL - do you want to wait? czy chciałaby pani zostawić wiadomość? TEL - would you like to leave a message? czy ci ludzie oszaleli? - are the fellows mad? czy ci się to podoba, czy nie - whether you like it or no czy co? - or what? 117

czy coś nie gra? - is anything the matter? czy czwartek byłby odpowiedni? - would Thursday be suitable? czy denerwuje się pan? - are you nervous about? czy dobrze idę do centrum? - am I right for the centre? czy dużo brakuje do tego, żeby? - is it anywhere near? czy jest jakaś różnica w znaczeniu między? - is there a difference in meaning between? czy jest pani pewna? - are you certain? czy jest w ogóle jakakolwiek możliwość? - is there any possibility whatever? czy jesteś entuzjastą - are you keen on czy jesteś poważny? - are you serious? czy jesteś świadomy, że - are you aware that czy jesteś zajęty - are you engaged czy jesteś zupełnie pewien? - are you dead certain? czy jesteśmy odpowiedzialni - is it our responsibility to.. czy jesteśmy zobowiązani do - are we bound to czy ktoś może mi powiedzieć? - can someone tell me? czy ktoś mógłby mi powiedzieć - could anyone tell me czy ktoś odpowiedziałby na pytanie - would someone answer the question czy ludzie mówią do swojego szefa sir? - do people call their boss sir? czy ma pan coś przeciw temu, aby? - do you mind if? czy ma pan jakieś informacje o - do you have any information about czy ma pani jakieś trudności z? - do you have any difficulties with? czy mają państwo jakieś sprzeciwy? - do you have any objection? czy mam grać? - shall I play? czy mam iść? - shall I go? czy mam jakiś wybór? - do I have a choice? czy mam rację mówiąc? - am I right to say? czy mam rację myśląc, że? - am I right in thinking that? czy masz jakieś szczególne poglądy co do? - do you have any particular views on? czy masz jakieś zainteresowania? - do you have any interests? czy masz jakiś komentarz? - have you got any comments on? czy masz ochotę przyjść? - would you care to come? czy miałbyś coś przeciw temu, żebym otworzył okno? - would you mind my opening the window? czy mogą mi państwo wybaczyć na sekundkę? - can you excue me for a second? czy mogę ci pomóc w jakiś sposób? - can I possibly help you? czy mogę ci przypomnieć, aby - can I remind you to czy mogę ci w czymś pomóc? - can I be of any help to you? czy mogę cię gdzieś zabrać? - may I take you out? czy mogę cię zaprosić na - may I invite you to czy mogę coś powiedzieć? - may I have my say? czy mogę coś zrobić dla pani? - is there anything I can do for you? czy mogę mówić z panem Turnerem? TEL - may I speak to Mr. Turner? czy mogę mu przekazać wiadomość? TEL - can I give him a message? czy mogę odebrać wiadomość? TEL - may I take a message? czy mogę pani zaproponować - can I offer you czy mogę poprosić pani nazwisko i numer? TEL - can I have your name and number, please? czy mogę poprosić z księgowością? TEL - can I have the accounts department, please? czy mogę prosić państwa o uwagę? - may I have your attention, please? czy mogę przedstawić - may I introduce czy mogę przymierzyć ten sweter? - may I try this pullover on? czy mogę rzucić okiem na? - can I have a look at? czy mogę się przedstawić? - may I introduce myself? 118

czy mogę służyć jakąś pomocą? - may I be of assistance? czy mogę użyć paper w znaczeniu newspaper? - can I use paper to mean newspaper? czy mogę w czymś pomóc? - can I be of service? czy mogę zadać panu pytanie? - may I ask you a question? czy mogę zapytać - can I ask you czy mogę zapytać - may I ask czy mogę zapytać, kto dzwoni? TEL - may I ask who's calling? czy mogę zapytać o pana nazwisko? - may I ask your name? czy moglibyśmy wyjaśnić stanowiska w sprawie? - could we clarify the position on? czy może mi pan powiedzieć - can you tell me please? czy może mnie pan skierować do - can you direct me to czy może pan podać swoje nazwisko? TEL - can I have your name, please? czy może plotę bzdury? - or am I talking nonsense? czy może przypadkiem pamiętasz - do you by any chance remember czy możemy wyjaśnić jedną sprawę? - can we get one thing clear? czy możesz być całkowicie pewien? - can you be completely sure? czy możesz mi podać? - can you pass me? czy możesz mi poświęcić kilka minut - can you spare me a few minutes? czy możesz mi udzielić jakiejś informacji o - can you give me any information about czy możesz mnie skierować do najbliższej poczty? - can you direct me to the nearest post-office? czy można na nim polegać? - is he dependable? czy można na słowo? - can I have a word with you? czy można powiedzieć? - can you say? can I say? czy mógłby mi pan powiedzieć - could you tell me czy mógłby pan potwierdzić - could you confirm that czy mógłby pan powtórzyć godzinę? - could you repeat the time, please? czy mógłbym o coś zapytać? - could I ask something? czy mógłbym prosić o? - might I request? czy mógłbym prosić o radę? - could I ask for some advice? czy mógłbym prosić o uwagę? - could I have your attention, please? czy mógłbym rozmawiać z p. Blanchardem? TEL - could I speak to Mr Blanchard? czy mógłbym zaproponować kieliszek wina? - could I offer a glass of wine? czy mógłbym zasugerować? - might I suggest? czy mógłbyś mi powiedzieć - could you tell me czy mógłbyś mi wyświadczyć przysługę? - could you do me a favour? czy mógłbyś może - could you possibly czy muszę to zrobić teraz? - must I do it now? czy naprawdę muszę - do I really have to czy naprawdę potrzeba, abym - do I really need to czy nie byłoby lepiej? - wouldn't it be better to czy nie jest konieczne? - isn't it necessary to? czy nie jest prawdą, że? - isn't it true that czy nie możemy się od tego wykręcić? - can't we get out of it? czy nie mylę się mówiąc? - am I right in saying? czy nie należałoby? - wouldn't it be proper to czy nie spotkaliśmy się już przedtem? - haven't we met before? czy niepokoi pana? - are you nervous about? czy on jest dobry w naprawach komputerów? - is he any good at computer repairs? czy on się na tym wyznaje? - is he any good? czy ona ma jakieś pojęcie o? - does she have any idea about? czy opowiadasz się za? - are you in favour of? czy orientuje się pan - have you any idea czy pani się dobrze miewa? - are you well? 119

czy pani w domu? (do pokojówki) - is your mistress in? czy pani wie, kiedy ona będzie z powrotem? TEL - do you know when she'll be back? czy pani zaczeka? TEL - will you hold? czy pasjonujesz się joggingiem? - are you keen on jogging? czy podobało ci się? - did you like? czy podziela pan moje zainteresowania co do? - do you share my interest in? czy poprawnie jest powiedzieć? - is it correct to say? czy poradziłby sobie z? - would he manage with? czy potrzebuje pani pomocy w? - do you need help with? czy powinienem powiedzieć? - should I say? czy powinno być drone czy phone? - should it be drone or phone? czy poznał pan? - have you met? czy poznałeś Robina? - have you met Robin? czy przypadkiem - do you happen to czy przypadkiem pamiętasz - do you happen to remember czy przypadkiem wie pan - do you happen to know czy rozważył pan? - have you considered? czy są jakieś pytania do pana Jonesa? - are there any questions for Mr Jones? czy są jakieś sprzeciwy? - is there any objection? czy są jakieś wątpliwości co do? - is there any doubt about? czy słyszałeś - have you heard czy sobie uświadamiasz, że, czy zdajesz sobie sprawę, że - do you realize that czy sprawia ci przyjemność? - do you enjoy czy tak będzie dobrze? - will that be all right? czy tak jest, czy nie - whether or no czy te wyrazy oznaczają to samo? - do these words mean the same thing? czy to było konieczne? - was it necessary to? czy to było prawidłowe? - whas that correct? czy to ci będzie odpowiadać? - will that suit you? czy to daleko? - is it far? czy to dobrze (poprawnie)? - is that right? czy to jakiś problem? - is that a problem? czy to jasne? - is that clear? czy to jest dość jasne? - is that reasonably clear? czy to jest grzeczniej niż? - is it more polite than? czy to jest naprawdę konieczne? - is it really necessary? czy to jest właściwa pisownia "malfunctioning"? - is this the right spelling of "malfunctioning"? czy to ma sens jeśli powiem - does it make sense if I say czy to możliwe, żeby - can it be that czy to naprawdę ty? - is that really you? czy to nie dziwaczne? - isnt' it queer? czy to odpowiednie słowo? - is that the right word? czy to oznacza, że - does that mean that czy to pana pierwsza wizyta w? - is this your first visit to? czy to prawda, że? - is it true that..? czy to słowo ma więcej niż jedno znaczenie? - does this word have more than one meaning? czy to ty? - is that you? czy to w ogóle możliwe, że - is it at all likely that czy to ważne? - does it matter? czy to wszystko? - will that be all? czy to wydaje się mieć sens? - does that seem to make sense? czy używa się kid w znaczeniu child? - do you use kid to mean child? 120

czy właściwie (stosownie) jest powiedzieć? - is it appropriate to say? czy wolno mi państwu przypomnieć o - may I remind you about czy wolno mi poprosić o chwilę uwagi? - may I have your attention for a moment, please? czy wolno mi prosić o uwagę? - may I have your attention, please? czy wolno mi się przedstawić - may I introduce myself czy wszystko (z tobą) w porządku? - are you all right? czy wyraziłem się jasno? - have I made myself clear? czy wyrażam się jasno? - am I making myself clear? do I make myself clear? czy zechce mnie pan poprawić? - will you correct me please? czy zechce mnie pani poprawić, jeśli zrobię błąd? - will you correct me if I make a mistake, please? czy zechce pan? czy będzie pan łaskaw? - would you mind? czy zechciałby go pan powiadomić, że dzwoniłem? TEL - would you let him know that I called? czy zechciałby pan - would you mind czy zechciałby pan powtórzyć co pan powiedział? - would you repeat what you said? czy zechciałby pan powtórzyć ostatnią liczbę? - would you mind repeating the last number, please? czy zechciałby pan przyłączyć się do nas na obiad wieczorem? - would you care to join us for dinner tonight? czy zechciałbyś - would you please czyja (teraz) kolej? - whose turn is it? czym mogę służyć? - can I help you? may I help you? czym mogę służyć? w czym mogę pomóc? - can I help you? czynić cuda, dokonywać cudów, działać cuda - to work wonders czyste szaleństwo - simple madness czysty przypadek - mere accident czyż czas nie leci! - doesn't time fly! czyż to nie zaskakujące? - isn't that surprising? czyżbym pana nie prosił o - didn't I ask you to ćwierćwiecze - a quarter of a century dać przykład - to give an example dać wyraz czemuś - give expression to sth dać wyraźnie do zrozumienia, że - to make it clear that daj przykład - give an example dajmy już temu spokój - skip it dalece bardziej - by far more dalece, znacznie bardziej - by far dalej! - go on! dalej, dawaj! - come on! dalej; w dalszym ciągu (tekstu) - farther on dalej; w większym oddaleniu - farther off daleki jestem od - far be it from me to daleki od prawdy - wide of the truth dalekie podobieństwo - a distant likeness daleko - a long way off daleko; hen - far away daleko od - a long distance from daleko od - wide of daleko od domu - far from home daleko stąd - miles away daleko w tyle - far back daleko z tyłu - far behind 121

dalekosiężny - far-reaching dałbym ci pięćdziesiąt lat - I should guess your age at fifty dałoby radę? jest jakaś szansa? - any chance? dano mu do zrozumienia - he was given to understand dany; wymieniony; wspomniany; o którym mowa - in question data urodzenia - date of birth dawać dobry przykład - to set a good example dawać poczucie bezpieczeństwa - to give a sense of security dawać sposobność, okazję - to give the opportunity of dawaj jeszcze raz - come again dawne czasy - faraway times dawniej - in former days dawniej - in the old days dawno miniony - long-ago dawno się nie widzieliśmy - long time no see dawno temu - a long time ago days ostatnio; obecnie; teraz - these decyzja należy do pana - the decision is yours definitywnie? - definitely? delikatnie mówiąc, mówiąc łagodnie - to put it mildly denerwujące, irytujące - irritating denerwuje mnie (sprawa) - I'm nervous about dla dobra - for the good of dla mnie nie, dziękuję - not for me, thank you dla odmiany - for a change dla ścisłości - to be precise dla wyrównania; tytułem wyrównania - in satisfaction of dla żartu; dla śmiechu - for fun dlaczego miałoby mnie to obchodzić? - why should I care? dlaczego tak jest, że - why is it that dlaczegoż to? - why's that? dlatego, z tej przyczyny - therefore długo - a long while długo; dużo czasu - a long time długo nie zabawię - I won't be long długo po - long after długo potrwać - take long długo trwa zanim; trzeba wiele czasu, żeby - it takes long to długoterminowy - long-term długotrwały - of long continuance długowieczny - long-lived do czego oni zmierzają? - what are they playing at? do czego to doprowadzi? - what are things coming to? do czego to wszystko?; czemu to wszystko służy? - what's it all for? do czego to wszystko doprowadzi? co z tego wszystkiego wyniknie? - how will it all end? do czego zmierzasz? - what are you driving at? do diabła - damn do dzisiaj - to this day do góry i na dół - up and down do grobowej deski - for ever and a day do grobowej deski, do śmierci - till death do jutra - by tomorrow do jutra! - see you tomorrow! 122

do jutra (do zobaczenia) - see you tomorrow do kiedy najpóźniej? - by when? do końca - to the end do licha - blast do licha! - damn! do licha z tym obrazkiem! - dash this picture! do miasta; do śródmieścia; w śródmieściu - up town do niczego; nic niewart - good for nothing do niedawna - until recently do ostatka - till the last do ostatka - to the last do ostatniego tchu - to the last gasp do pewnego stopnia - to some extent, to some degree do południa - till noon do przesady - to a fault do przyjęcia - acceptable do samego dna; aż do dna - down to the bottom do samego końca - to the very end do syta - to repletion do szpiku kości - to the bone do tego czasu - by that time do tego czasu - till then do tego się to sprowadza - this is what it comes down do tego stopnia - thus far do tej pory; jak dotąd; dotychczas - so far do trzech razy sztuka - third time lucky do upadłego; do ostatka - to the bitter end do usług! - at your service! do widzenia! - see you! do widzenia! do zobaczenia! to na razie! - so long! do woli - at pleasure do wyboru; dowolnie - at choice do zobaczenia o siódmej - see you at seven do zobaczenia wkrótce - see you soon dobra (dobrze) - yeah dobra, lepiej w drogę - well, better be going dobra rada - a word of advice dobra robota - well done dobre 50 funtów - a good L50 dobre dwa kilometry - two long kilometres dobre kontakty, dobre powiązania, dobre znajomości - good connexions dobre trzy godziny - fully three hours dobrej zabawy - have fun dobry Boże - good God dobry początek - a good beginning dobry pomysł, co? (no nie? prawda?) - a good idea, what? dobry uczynek - a good deed dobry widok - a good view (dobry) wieczór! - evening! dobry wieczór - good evening dobrze będzie - it'll be good to dobrze będzie, jeśli (ja) - I'll be doing well if dobrze ci się śmiać, ale - it's all very well for you to laugh, but dobrze cię widzieć - good to see you 123

dobrze pomyślane - good thinking dobrze się czujesz? - feeling all right? dobrze się przyjrzyj - take a good look at dobrze się zapowiadać, wyglądać obiecująco - look hopeful dobrze, w porządku - all right dobrze wiem - I know well enough dobrze zanim, dobrze przed - well before dobrze zgadnąć - guess right doceniłbym to, gdyby - I would appreciate it if dojść do jakiejś konkluzji - to reach a conclusion dojść do porozumienia - enter into an agreement dojść do przekonania, że - come to believe dojść do wniosku - arrive at a conclusion dojść do wniosku - come to a conclusion dokąd? do kiedy? - till when? dokładnie pamiętam - I distinctly remember dokładnie rok temu - this time last year dokładnie sobie przypominam - I distinctly recall dokładnie; szczegółowo; wyczerpująco - with full particulars dokładnie tak - exactly dokładnie tak - precisely dokładnie taki sam - exactly the same dokładnie w tym momencie - at that precise moment dokładny co do milimetra, o włos - exact to a hair; exact to a hair-line dokonać agresji - to commit aggression dokończenie nastąpi - to be concluded domu - from home z doniosłe sprawy - matters of import donoszę, że - it gives me pain to tell you that dookoła; naokoło - all round dookoła; naokoło - round about dopiero co; świeżo; ledwo - only just dopiero gdy; nie wcześniej aż - not before dopiero teraz! - it's about time! dopiero wczoraj; nie dalej jak wczoraj - only yesterday doprawdy - in truth doprawdy - really doprawdy muszę wyrazić swój podziw dla - I really must express my admiration for doprawdy nie - not really doprawdy nie wiem, jak dziękować - I really can't thank you enough doprawdy przeszła pani sama siebie z tym deserem - you really have surpassed yourself with this dessert doprawdy to nie ma żadnego znaczenia - it's really of no importance doprowadzić coś do absurdu - to bring sth to an absurdity dorosły - grown up dosadnie - in round terms dosięgnąć - to reach doskonale - perfectly doskonale, świetnie - fine doskonale wiem o tym - I know it perfectly well doskonały powód - an excellent reason dosłownie; w całej rozciągłości; szczegółowo; co do joty - to the letter dostać nową pracę - to get a new job dostaję bzika na punkcie - I get wild about 124

dostarczyć alibi - to provide an alibi dostateczny powód - sufficient reason dostateczny powód - sufficient reason dostępny dla wszystkich - available to all dostrzegam twój punkt widzenia, ale - I see your point, but dosyć słów - enough said dosyć z, dość z, starczy - enough with doszło do mnie, że - it came to my hearing that doszło do mojej wiadomości - it came to my knowledge dość daleko; w znacznym oddaleniu - a good distance off dość dawno temu - a considerable long time ago dość długo - quite a long time dość długo - quite a while dość długo, dobrą chwilę - a good while dość powiedzieć - suffice to say dość powiedzieć, że - suffice it to say that dość w porządku - pretty fair dość wcześnie, jeszcze przed czasem - in plenty of time dotąd; dotychczas - till now dotąd; dotychczas - until now dotąd; dotychczas - up to now dotrzeć do sedna rzeczy - get down to facts dotrzymać towarzystwa - to keep company dotychczas - up to the present dowolna ilość - any number of dowolnie; bez ograniczenia - without limit dowolnie; zależnie od czyjegoś widzimisię; ile się podoba - at will dowód tożsamości - means of identification drogą konkursową - by open competition drugi pod względem jakości - second best drugi skręt w lewo - the second turning to the left drugie tyle - as many more drugiej kategorii; w gorszym gatunku - second-class drugorzędny - of the second rank drugorzędny; kiepski - second-rate drzwi wyjściowe - the exit door dumny z - proud of duszą i sercem - heart and soul dużo wcześniej - long before dużo; wiele; wielu - a lot duży ruch - a lot of traffic dwa piętra wyżej - two floors up dwa razy tyle - twice that much dwa razy w tygodniu - twice a week dworzec centralny - the central station dwudziestego drugiego lipca - on the twenty second of June działać jak balsam - to act as a balm for dziecinnie łatwe - dead easy (dzień) dobry! - morning! dzień po dniu; dzień w dzień; codziennie - day after day dzień przed - the day before dzień w dzień - day after day dzień w dzień - every single day dzień w dzień; z każdym dniem - day by day 125

dzień, w którym - the day when dziesięć kilometrów od Warszawy - ten kilometres out of Warsaw dziewczyna dwudziestoletnia; kociak - sweet-and-twenty dziewięć razy na dziesięć - nine times out of ten dzięki - thanks dzięki Bogu - thank God dzięki Bogu za to - thank goodness for that dzięki niebiosom! - thank heavens! dzięki pańskiej (twojej) uprzejmości - through your kindness dziękuję i wzajemnie - thank you and the same to you dziękuję, to zbyteczne - don't trouble, thanks dzisiejszy; współczesny - latter-day dzwonić po taksówkę - to telephone for the taxi dzwonię na prośbę pani Janowskiej TEL - I'm calling on behalf of Mrs Janowska dzwonię w sprawie ogłoszenia TEL - I'm calling about the advertisment ekstra; super; kolosalny - super-duper fajna kurtka - nice jacket fajnie, świetnie - fine faktem jest, że - the fact remains that faktycznie - in fact faktycznie rzecz biorąc, w istocie rzeczy - as a matter of fact faktycznie? to fakt? - is that a fact? faktycznie; w rzeczywistości - indeed falami - in waves fałszywy alarm - a false alarm/alert feralna trzynastka - devil's dozen fragmenty; urywki; kawałki - bits and pieces gadatliwy - long-tongued gawędziarski - shaggy-dog gdy to się zdarza, gdy to następuje - when this happens gdyby nadarzyła się sposobność - should the occasion arise gdyby przypadkiem - if peradventure gdyby spojrzenie mogło zabijać - if looks could kill gdyby tak ktoś powiedział mi - I wish someone would tell me gdyby tylko; gdyby tak - if only gdybym był na pańskim miejscu - if I were in your position gdybym mógł państwu przeszkodzić na sekundkę - if I could disturb you for a second, please gdybym tak znał szczęśliwe liczby - I wish I knew the lucky numbers gdybym tylko wiedział - if only I knew gdybym wiedział - if I knew gdybyś mnie zapytał - If you ask me gdybyś się z nim widział - should you see him gdybyście mnie zapytali - if you ask me gdybyście mnie zapytali o zdanie - if you ask me gdzie indziej - somewhere else gdzie mam cię podrzucić? - where shall I drop you? gdzie pada akcent w tym słowie? - where is the stress in this word? gdzie się przesiąść do? - where to change for? gdzie się zatrzymałeś? gdzie przebywasz? - where are you staying? gdzie właściwie; gdzież - where in the world gdzieniegdzie - in places gdzieś tutaj - just about gdzieś w 1993 roku - sometime in 1993 126

gdzieś w pobliżu; gdzieś obok - somewhere about generalizując - generalizing gęsiego - in Indian file gęsty ruch - dense traffic gładki jak aksamit - as smooth as velvet głęboko w; daleko w głąb - far into głęboko wierzę, że, jestem przeświadczony, że - I'm confident głowa do góry! - take heart! głową naprzód - head first głową naprzód - head foremost głównie, w głównej mierze - mainly główny powód - the main reason głównym powodem jest to, że - the main reason is that głupie wymówki - silly excuses gniewne spojrzenie - a look of anger gniewnym tonem - in an angry tone godny uwagi - worthy of remark godzina drogi piechotą - an hour's walking distance godzina zero - zero hour godzinami - hours on end godziny szczytu - peak hours gorszy niż kiedykolwiek - worse than ever gorszy niż zwykle - below par gorzej niż kiedykolwiek - worse than ever gorzka prawda; słowa prawdy - home truth (truths) gotów? - are you right? gotów jestem - I am ready to gotów jestem; chętnie bym - I am ready to górny pokład - the upper deck gra słów - word-play gra słów; kalambur - a play upon words grać na bębnie - to play a drum grać na zwłokę - play for time graniczyć z absurdem - to verge on the absurd gratulacje - congratulations grubiaństwa; przekleństwa - bad (strong) language grubo się mylisz; jesteś w wielkim błędzie - you are entirely mistaken gruntownie - down to the ground gruntownie; do szpiku kości - to the backbone grzech byłoby się skarżyć, nie mogę narzekać - musn't grumble gwara złodziejska; gryps - thieves' Latin halo, czy to 8285589? - hello, is that 8285589? hej, John! - hey, John! hej ty! - hey! you! hej, ty tam! - hey! you there! hiobowa wieść - Job's news hipoteza robocza - a working hypothesis historia po prostu mnie nudzi - history just bores me honorowe miejsce - place of honour hurra! - hooray! i co ciekawe; i dość nieoczekiwanie - curiously enough i co jeszcze? - and what else? i co odpowiedziałeś? - and what did you answer? i co tam jeszcze - and what not 127

i, co ważniejsze - and more important i diabeł wie, co tam jeszcze; i temu podobne - and not what i dziwna rzecz; i o dziwo - and strange to say i końcowe pytanie - and the final question i kto by pomyślał! - who'd have thought! i licho wie, co jeszcze; i co tam jeszcze - and what not i na tym koniec - and there's an end of it i nie ma co do tego cienia wątpliwości? - and there isn't a shadow of doubt about that? i noc - the clock round i oto dlaczego; oto dlatego - and that's why i oto masz - here you go i po co to? - what use is that? i tak dalej - and so forth i tak dalej - and so on i tak dalej; i nie wiem co jeszcze; i wszystko to - and all that i tak, i nie - yes and no i to wszystko - that's all i tym podobne - and the like i tym podobne rzeczy - and the like i wszystkie inne sprawy; i wszystko to; i tym podobne - and all that idealnie tak - spot on idę! - I'm coming! idź aż do tego budynku - go as far as that building idź prosto - go straight on idź tam, ale szybko! - go there but fast! idź wzdłuż tej ulicy - go along this street ile chcesz - as much as you please ile (jak długo) to zabierze? - how long does it take? ile kosztuje? - how much is? Ile to ma długości? - how long is it? Ile to ma głębokości? - how deep is it? Ile to ma grubości? - how thick is it? Ile to ma wysokości? - how high is it? Ile to ma wysokości? - how tall is it? Ile to waży? - how much does it weigh? im mniej słów na ten temat, tym lepiej - the less said the better im mniej, tym lepiej - the less, the better im wcześniej, tym lepiej - the sooner the better inaczej - in another way inaczej; innym sposobem - in a different manner inni mówią, że - other people say that innym razem - another time innymi słowy; inaczej mówiąc - in other words istnieją wszelkie możliwości - there is every possibility istnieją wszelkie przesłanki - there is every chance istnieje prawdopodobieństwo, że; prawdopodobnie - the probability is that iść na barykady - to man barricades iść piechotą - to go on foot iść za przykładem - to follow sb's example ja bym radził - I'd advice to ja bym zalecał - I would recommend ja nie kwestionuję - I don't question ja pana znam - I know you ja tego nie mówiłem - I didn't say so 128

ja to mam pecha - just my luck jadą na tym samym wózku - they are in the same boat jak - like jak amen w pacierzu - sure as eggs is eggs jak automat - like a robot jak bądź - anyhow jak by to ująć? jakbym to mógł ująć? - how can I put this? jak chcecie - just as you like jak ci leci? - how are you getting on? jak ci się powodzi? - how are you going on? jak ci się wiedzie? jak cię życie traktuje? - how's life treating you? jak ci to wygląda? - how does it look to you? jak dalece; do jakiego stopnia - to what degree jak daleko? dokąd? jak dalece? do jakiego stopnia? - how far? jak długo - as long as jak długo - so long as jak długo żyję, odkąd żyję - in all my born days jak do diabła (do cholery) .. .? - how the hell (heck)? jak do licha. ..? jakże? - how on earth.. .? jak do licha.. .? jakże. ..? - how in the world? jak dostać się do - how to get to jak dotąd; dotychczas - thus far jak dotąd; dotychczas; na razie - as yet jak gdyby wszystko wiedział - like he knows everything jak grom z jasnego nieba - out of the blue jak idiota - like an idiot jak idzie? - how goes it? jak jeden mąż - like one man jak jest po angielsku? - what is the English for.. .? jak leci? - how's it going? jak leci? jak sprawy? - how are things? jak ma na imię? - what's her name? jak mam się do pana zwracać? - how shall I call you? jak mam to rozwiązać? - how do I sort this out? jak miło was zobaczyć - how nice to see you jak mogę to najlepiej objaśnić? - how can I best explain this? jak mogę to wyrazić? - how can I put this? jak mogę to wytłumaczyć? - how can I explain this? jak mogę was namówić? - how can I persuade you to? jak można inaczej powiedzieć good bye? jaki jest inny sposób na powiedzenie good bye? - what is another way of saying good bye? jak mówicie to po angielsku? - how do you say that in English? jak mówiłem; jak powiedziałem - like I said jak najprędzej - at the earliest possible moment jak najprędzej, w najwcześniejszej możliwej chwili - at the earliest possible moment jak najspieszniej; nie tracąc ani chwili - with all speed jak najspieszniej, z pełną szybkością - with all speed jak najszczerzej - in all honesty jak najszybciej - as quick as you can jak najszybciej możesz, jak możesz najszybciej - as quick as you can jak najszybciej, z całą szybkością - with all speed jak najwcześniej - as soon as possible jak następuje - as follows jak następuje; w następujących słowach; następująco - as follows 129

jak nazwisko, proszę? kogo mam zameldować? - who shall I say? jak nazywa się? jak nazywasz? - what do you call? jak nowy - as good as new jak odebrał pan konferencję? - how did you find the conference? jak odnosisz się do? - how do you react on? jak okiem sięgnąć - as far as the eye can reach jak okropnie! - how awfull! jak opowiadają - as the story runs jak pan widzi? - how do you view? jak pan zareagował? - how did you react? jak rozum, rozsądek nakazywał - as reason was jak się dzisiaj czujesz? - how are you feeling today? jak się masz? - how are you? jak się masz? jak ci się powodzi? jak ci idzie? - how are you getting on? (along) jak się mówi "law"? - how do you say "law"? jak się okazało - as it turned out jak się pan czuje? - how are you feeling? jak się pan nazywa? - what's your name? jak się pisze "asynchronous"? - how do you spell "asynchronous"? jak się to wymawia? - how do you pronounce that? jak się trzymasz? - how are you keeping? jak się wymawia to nazwisko? - how do you pronounce this name? jak szalony - like crazy jak śmiesz (pan śmie)? - how dare you? jak tam leci u ciebie? - how it's going with you? jak tam sprawy? jak tam wszystko? - how's everything? jak to było z nim - as in his case jak to, jak takie - like it jak to, jak tutaj, tak jak to - like this jak to? jakim cudem? - how so? jak to ładnie z twojej strony; jakiś ty dobry - how kind of you jak to się nazywa? - what is it called? jak to się stało? - how come? jak to się stało, że (ty) - how did you come to jak to wygląda? - what does it look like? jak trzeba (jak należy) - properly jak twoja rodzina? - how is your family? jak ty to rozumiesz? co ty na to? - what do you make of this? jak tylko, skoro tylko - once jak u licha - how on earth jak w domu? - how are things at home? jak widzisz tę sprawę? - how do you see this thing? jak wnioskuję - I gather jak wyglądam? - how do I look? jak z bicza strzelił - in no time jak zawsze - as always jak zły szeląg - like a bad shilling jak zwykle - as usual jak żona? - how is your wife? jak życie? - how's life? jaka była jej reakcja? - what was her reaction? jaka byłaby twoja rada? - what would your advice be? jaka jest twoja opinia co do? - what's your opinion of? jaka szkoda! - what a pity! 130

jaka szkoda - what a pity jaki jest poprawny sposób? - what is the correct way to? jaki jest twój stosunek do? - what is your attitude towards? jaki jest wyraz na opisanie? - what is the word to describe? jaki sens mówić takie rzeczy? - what's the sense of saying such things? jaki w tym sens, co to da - what's the use of it jakie jest inne słowo na cinema? - what is another word for cinema? jakie jest pana nazwisko? - what is your surname? jakie jest pana zdanie - what's your opinion of (about) jakie jest przeciwieństwo (antonim) appropriate? - what is the opposite of appropriate? jakie masz życzenie? - what's your wish? jakie masz życzenie? - what's your wish? jakie miałby pan preferencje? - what would be your preference? jakie są pani zainteresowania? - what are your interests? jakie są pańskie poglądy co do? - what are your views on? jakie są twoje odczucia co do? - what are your feelings about? jakie są twoje odczucia co do? - what do you feel about jakie są twoje wrażenia z - what are your impressions from (of) jakie straszne - how terrible jakie śliczne! - how lovely! jakie to jest duże? - what size is it? jakie to jest szerokie? He to ma szerokości? - how wide is it? jakie to wkurzające! - how infuriating! jakie to zrobiło na tobie wrażenie? - how did that impress you? jakie wieści? co tam ostatnio? - what's the latest? jakiego słowa używa się na oznaczenie? jakie jest słowo na? - what is the word for? jakieś 10 lat temu - some ten years ago jakieś dwa miesiące; kwestia dwóch miesięcy - a matter of two month jakieś dwadzieścia kilometrów - some twenty kilometres jakieś pięć minut - five minutes or so jakieś pytania? - any questions? jakieś zastrzeżenia? - any objection? jakież to ciekawe - how interesting jakież to nudne - how boring jakież to nudne! - how dull! jakież to straszne - how awfull jakież to wstrętne! - how appalling! jakim cudem to zrobię? - how can I possibly do that? jakiś czas temu; przed niejakim czasem - a while ago jakiś pan dzwonił - a gentleman has called jakiś powód, aby? - any reason? jakiś rodzaj - some sort of jakiś ty dobry! - how kind you are! jako niespodzianka - as a surprise jako ostatnia deska ratunku - as a last resort jako taki - as such jako tako - so so jakoś ciągnę, jakoś żyję - surviving jakoś mi leci - I'm jogging along jakoś, w jakiś sposób - somehow jakoś żyję, ciągle żyję - still alive jakże się cieszę na - looking forward to jaskrawe przeciwieństwo - sharp contrast jasne jak słońce - as clear as day (noonday) 131

jasne! oczywiście! - sure! jasne, że umiem to zrobić - sure I can do it jawnie; otwarcie - in profession jechać jak rakieta - go like a bomb jeden aspekt - one aspect jeden i ten sam; dokładnie ten sam - one and the same jeden na milion - one of a million jeden na raz - one at a time jeden na trzech - one in three jeden na tysiąc - one in a thousand jeden po drugim - one after the other jeden przy drugim; obok siebie; ramię przy ramieniu - side by side jeden spośród dziesięciu - one out of ten jeden z tych feralnych dni; pechowy dzień - one of those days jednakże - however jedną ręką - with one hand jedno z dwojga - one of two things jednokierunkowy - one-way jednoroczne dziecko - a child of one jednym pociągnięciem - in a stroke jednym słowem - in one word jednym słowem więc - in a word then jednym susem - at a bound jednym tchem - in one breath jedyna szansa, okazja; być albo nie być - do or die jedyne pocieszenie - the only consolation jedynie, tylko, zaledwie - merely jego dni są policzone - his days are numbered jego pierwsza reakcja na - his first reaction to jej własne słowa - her exact words jest absolutnie konieczne - it is absolutely necessary jest bardziej niż prawdopodobne, że - it's more than likely that jest bardziej poprawnie - it's more correct jest bardzo wątpliwe - it's very doubtful jest blisko osiemdziesiątki (wiek) - he's near on eighty jest całkiem pewne, że - it's quite certain jest coraz mniej czasu - time is getting short jest coś w tym co mówisz, ale - there's something in what you say, but jest czymś, co mnie bardzo zajmuje - is what grabs me jest dobrze wiedzieć - it's good to know jest jak za dawnych czasów - it's just like old times jest jeden tuż za rogiem - there is one just round the corner jest jeszcze coś? - is there anything further? jest koniecznością - is a necessity jest mi niezmiernie miło - I'm delighted jest mi niezmiernie miło - I'm really delighted jest mi niezmiernie przykro - I'm extremely sorry jest mi to obojętne - I don't care jest moim obowiązkiem - it is my duty to jest moim zamiarem - it is my intention jest niedobrze - things aren't going well jest niewielka szansa, że - there's little hope that jest obowiązkowe - is obligatory jest pan na niewłaściwej ulicy - you've got the wrong street 132

jest pan serdecznie zaproszony do udziału w przyjęciu - you are cordially invited to attend a reception jest pani niezwykle uprzejma - you are most kind jest powodem do niepokoju - is cause for anxiety jest późno - it's late jest raczej wykluczone, że - it's rather out of the question that jest rzeczą niemożliwą by - there is no possibility of jest rzeczą niewłaściwą - it's wrong to jest skończonym idiotą - he's a right idiot jest straszna pogoda - it's awful weather jest szansa, że (jest prawdopodobne) - chances are jest trochę prawdy w tym co mówisz - there's some truth in what you say jest usprawiedliwiony - is justified jest wielce nieprawdopodobne - it's extremely unlikely jest wielkim rozczarowaniem - is a great disappointment jest wrakiem człowieka - he's a wreck jest wskazane, pożądane - it is to be desired jest wszystkim, co mam - she's is all I have jest za darmo - it's free jest złożony z dwóch części - is made up of two parts jest znacznie lepiej - it's much better jest znacznie lepiej - it's much better to jest związany z - is connected with jestem absolutnie przekonany - I'm absolutely convinced jestem bardzo optymistycznie nastawiony co do - I'm very optimistic as to (about) jestem bardzo wdzięczny - I'm very grateful jestem bardzo wdzięczny - many thanks jestem bardzo zadowolony z - I'm very pleased about jestem bardzo zaniepokojony, że - I'm very concerned jestem bardzo zobowiązany - I'm much obliged jestem bezradny - I'm hopeless jestem całkiem pewien - I'm quite positive jestem całkiem przekonany, że - I'm quite certain jestem ci bardzo zobowiązany - I'm very much obliged to you jestem ciekaw - I'm curious jestem do pańskiej dyspozycji - I am at your service jestem do usług; proszę mną rozporządzać - yours to command; I'm at your command jestem dokładnie tego samego zdania - I'm of exactly the same opinion jestem dopiero początkujący - I'm only a beginner jestem dość dobry w - I'm pretty good at jestem dość pewien - I'm fairly sure jestem doświadczonym dziennikarzem - I'm an expert journalist jestem dziennikarzem w - I'm a journalist in jestem głęboko przekonany, że - I'm deeply convinced that jestem głęboko wdzięczny - I'm deeply grateful jestem gotów - I'm ready jestem Jan Kowalski - I'm Jan Kowalski jestem niezadowolony - I'm displeased jestem od niego 5 lat starszy - I am his senior by 5 years jestem ogromnie wdzięczny (komuś) - I'm immensely grateful (to sb) jestem państwu wielce zobowiązany - I'm much obliged to you jestem pełen entuzjamu - I'm very enthusiastic jestem pewien - I'm sure jestem pewien na sto procent - I'm a hundred per cent certain 133

jestem przeciw temu - I'm against it jestem przerażony - I'm frightened; I'm scared jestem przyzwyczajony do - I am used to jestem raczej rozczarowany - I'm rather disappointed jestem rozczarowany - I'm disappointed jestem skłonny, jestem chętny - I'm willling to jestem szczęśliwy (zachwycony), że pana poznałem - delighted to meet you jestem tego samego zdania - I am of the same opinion jestem tutaj - I'm here jestem tutaj obcy - I am a stranger here jestem w pełni przekonany - I have every confidence jestem w pełni przygotowany na - I'm quite prepared to jestem wielce ciekaw - I'm most curious to know jestem wielkim fanem - I'm a big fan of jestem wstrząśnięty - I'm shocked jestem z powrotem, wróciłem - I'm back jestem za - I'm for jestem za tym - I am for it jestem zafascynowany - I'm fascinated jestem załamany - I'm gutted jestem zaskoczony - I'm surprised jestem zaszczycony mogąc pana poznać - I'm delighted to meet you jestem zdania, że - I'm of the opinion that jestem zdecydowany - my mind is set jestem zdumiony - I'm astonished jestem zobligowany, aby nie - I'm obliged not to jestem zobowiązany - I'm obliged to jesteś beznadziejny - you are hopeless jesteś bliski prawdy - you are about right jesteś ostatnią osobą, którą spodziewałem się tutaj spotkać - you are the last person I expected to meet here jesteś pewien? - are you sure? jesteś rozczarowany? - are you disappointed? jesteś tam jeszcze? - are you still there? jesteś zadowolony? - are you pleased? jesteś zupełnie pewien? - are you quite sure? jesteście głusi? - are you deaf? jesteśmy sami - we are alone jeszcze coś - another thing jeszcze gdzieś; gdzie indziej - anywhere else jeszcze jest czas - there's yet time jeszcze kilka - a few more jeszcze nie teraz; jeszcze nie w tej chwili - not just yet jeszcze nigdy; nigdy dotąd - never yet jeszcze raz - once more jeszcze raz, a - one more time and jeszcze raz tyle - as many again jeszcze raz tyle; drugie tyle - as much again jeszcze raz; znowu - over again jeszcze trochę - a bit more jeszcze trochę, kilka - any more jeśli będziesz miał szczęście - if you're lucky jeśli chodzi o, co do, co się tyczy - as for jeśli chodzi o; gdy przychodzi do - when it comes to 134

jeśli chodzi o, mówiąc o - talking to jeśli ci nie robi różnicy, jeśli jest ci wszystko jedno - if it's all the same to you jeśli dobrze chwyciłem - if I've got it right jeśli dobrze chwytam to, co masz na myśli - if I take your meaning rightly jeśli dobrze odebrałem - if I've got the picture jeśli dobrze pamiętam - if I remember correctly jeśli dobrze rozumiem - if I understand right jeśli dobrze śledziłem (co mówisz) - if I follow you rightly jeśli dobrze zrozumiałem - if I've understood right jeśli jest spełniony pewien warunek - if a certain condition is met jeśli kiedykolwiek będziesz w Polsce, wpadnij do mnie - if you ever are in Poland, look me up jeśli masz ochotę - if you like jeśli mi wolno pana poprawić - if I may correct you jeśli mnie pamięć nie zawodzi - if my memory serves me right jeśli mogę być szczery - if I may be candid jeśli mogę tak powiedzieć - if I may say so jeśli mogę to wyrazić inaczej - if I can rephrase that jeśli moglibyśmy teraz przejść do - if we could move on now to jeśli mowa o, mówiąc o - speaking of jeśli mógłbym wyjaśnić - if I could explain jeśli nalegasz; jeśli koniecznie chcesz - if you insist jeśli naprawdę musisz wiedzieć - if you really must know jeśli nie... to w takim razie - if not... then jeśli o mnie chodzi - as far as I'm concerned jeśli o mnie chodzi - for all I care jeśli o mnie chodzi - for aught I care jeśli o mnie chodzi - if you ask me jeśli o mnie chodzi; co do mnie - as far as I am concerned jeśli o to chodzi; zresztą; a poza tym - for the matter of that jeśli pan rozumie, o co mi chodzi - if you see what I mean jeśli poprawnie was rozumiem - if I understand you correctly jeśli porównasz - if you compare jeśli posłuchacie mojej rady - if you follow my advice jeśli pozwolisz; jeśli nie masz nic przeciwko temu - if you don't mind jeśli przypadkowo; o ile przypadkiem - if by any possibility jeśli rozumiecie, co mam na myśli - if you take my point jeśli się nie mylę - if I'm not mistaken jeśli to w ogóle możliwe - if it is all possible jeśli trzeba - if necessary jeśli w ogóle, jeśli kiedykolwiek - if ever jeśli wolno - if I may jeśli wolno mi coś zasugerować - if I may make a suggestion jeśli wolno mi tak powiedzieć - if I may say so jeśli wszystko będzie w porządku - all being well jeździć przez całą noc - to run all night jeżeli cokolwiek; o ile w ogóle coś - if anything jeżeli go przypadkowo spotkasz - if you chance to meet him jeżeli to jest możliwe - if possible jeżeli to nie sprawi kłopotu - if not inconvenient jeżeli w ogóle; o ile w ogóle - if at all jutro rano - tomorrow morning jutro w nocy; jutra wieczorem - tomorrow night jutro znowu będzie dzień - tomorrow is another day 135

już czas, aby - it's about time that już czas na mnie - it's time for me to go już czas na mnie - it's time for me to leave; it's time I left już; do tego czasu - by now już dość wcześnie; wkrótce; niebawem - at an early date już najwyższy czas - it's high time już nie; dłużej nie; więcej nie - no longer już nie; dłużej nie; więcej nie - not any longer już nie; dłużej nie; więcej nie - not longer już niedługo - not long till już od dawna go nie widziałem - it is a long time since I last saw him już od dawna nie; dawno temu - it is a long time since już od tego czasu - ever after (since) już od tego dnia - from that very day już pora - it's about time już pora aby - it's about time that już prawie to miałem - I've nearly got it już przedtem - before then już przedtem - before this już spadam - I'm off now już to słyszałem - I've heard that tale już w maju - as early as May już w moich latach chłopięcych - way back in my boyhood już; w tej chwili - right now już wiem, co miałem (zamierzałem) powiedzieć - I know what I meant to say kalendarz gregoriański; według kalendarza gregoriańskiego - New Style kalendarz juliański; według kalendarza juliańskiego - Old Style kapitalnie! - smashing! kapujesz? - get it? kapujesz o co mi chodzi? łapiesz istotę sprawy? - do you get the point? każda minuta się liczy - every minute counts każdy bez wyjątku - each and every każdy bez wyjątku; każdy z osobna i wszyscy razem - each and all każdy ma swój osobisty pogląd - each has his several point of view każdy, tylko nie; każdy oprócz - anybody but każdy tylko nie on! - everybody but not him! kiedy będzie z powrotem? TEL - when will he be back? kiedy byłem młody - in my younger days kiedy byłem młody; za młodu - in my young days kiedy ci będzie wygodnie - in your own good time kiedy indziej - another time kiedy indziej - some other day kiedy? jak prędko? - how soon? kiedy oczekuje go pan z powrotem? TEL - when do you expect him back? kiedy przyjdzie/nadejdzie czas - when the time comes kiedy to - at which time kiedy tylko zechcesz, w dowolnym czasie - any time kiedy użyłbyś słowa pen-pal? - when would you use the word pen-pal? kiedy używamy? - when do we use? kiedy wypada powiedzieć? - when is it appropriate to say? kiedy zajdzie potrzeba - when required kiedykolwiek indziej - at any other time kiedykolwiek; kiedy ci będzie wygodnie - any time kiedykolwiek; kiedy ci będzie wygodnie - at any time 136

kiedykolwiek zechcesz - whenever you please kiedyś - at some time kiedyś - some time kiedyś, ongiś - at one time kiedyś tam - some time or other kiedyś tam; dawno temu - in the year one kieliszek wina? - glass of wine? kiepska wymówka - a lame excuse kiepski pomysł - not a good idea kierować coś pod czyimś adresem - to address sth to sb kierować ruchem - to control the traffic kieruj się swoim rozumem - use your judgment kilka - a few kilka dziewcząt - several girls kilka godzin z rzędu - several hours on end kilka lat temu - some years ago kilka razy - several times kilka razy na tydzień - several times a week kilka wskazówek - a few pointers kilkadziesiąt - several dozen kilkakrotnie; nieraz - at various times kilkanaście - over a dozen kilkoro ludzi - several people kilku, kilka, kilkoro z nas - several of us kłamać, opowiadać kłamstwa - tell lies kłaniaj mu się ode mnie - present my regards to him kłaniajcie mu się uprzejmie ode mnie - remember me kindly to him kłaść akcent na - to put the stress on kłopot w tym, że - the trouble is that kogo mam zaanonsować? TEL - who shall I say is calling? kogo masz na myśli? - whom do you mean? kogo obchodzi - who cares kogo to obchodzi? - who cares? kolejki ludzi - queues of people kolejne 100 osób - a further 100 people kolejno - by rote konieczne do - necessary to konkludując, w konkluzji - in conclusion koń by się uśmiał - enough to make a horse laugh koń by się uśmiał - it would make a cat laugh końcowe lata siedemdziesiąte; koniec lat siedemdziesiątych - the late seventies kończy mi się cukier - I'm running out of sugar kończyć się; być policzonym - be numbered kopę lat! - long time no see! korek (uliczny) - a traffic jam korzystać z zalet - to take advantage of krążą pogłoski - the report goes krąży cicha pogłoska, że - it is whispered that krąży pogłoska - there 's a report abroad krąży pogłoska, jakoby; mówią, że - it is rumoured that krok naprzód; krok we właściwym kierunku - a step in the right direction krok pierwszy - step one krok po kroku; stopniowo - step by step kropla po kropli - drop by drop 137

kroplami; po kropli - in drops krótki czas, krótka chwila - a short while krótko - a short time krótko mówiąc - to cut a long story short krótko mówiąc; jednym słowem - in brief krótko mówiąc; krótko; pokrótce, w paru słowach - in short krótko przedtem; krótko przed - shortly before krótkoterminowy - short-term krótkotrwały - of short continuance krótkotrwały - of short duration krótkotrwały - of small duration krzątanina, bieganina - comings and goings kto by pomyślał - who'd have thought it kto by przypuszczał! coś takiego! nie do wiary! - well I never! kto dzwoni? TEL - who's calling, please? kto mógłby sobie wyobrazić - who could've imagined kto mówi? TEL - who's speaking, please? które jest prawidłowe? - which is correct? którego dzisiaj mamy? - what date is it? którego dzisiaj mamy? - which day of the month is it? któregoś dnia - one day któregoś dnia - some day or other któregoś dnia; kiedyś - some day któregoś dnia; wkrótce; niebawem - one of these days któregoś pięknego dnia - one of these fine days który jest często ignorowany - which is often ignored który jest najodpowiedniejszy? - which is the most suitable? któż mógłby zapomnieć - who could forget ku brzegowi; na brzeg - on shore ku czci - in commemoration of ku czci, dla uhonorowania - in honour of ku jego wielkiemu zdziwieniu - much to his surprise ku Londynowi - on London ku mojej irytacji - to my annoyance ku mojemu smutkowi - to my sorrow ku mojemu wielkiemu ubolewaniu - much to my regret ku mojemu wielkiemu żalowi - much to my regret ku mojemu wstydowi - to my shame ku mojemu zachwytowi - to my delight ku mojemu zadowoleniu - to my satisfaction ku mojemu zdziwieniu - to my surprise ku pamięci - in memory of ku pamięci - in remembrance of ku uciesze - to the joy of ku zadowoleniu - to the satisfaction of ku zdziwieniu - to the surprise of kupa ludzi - power of people kupić bilet - to buy a ticket kwadrans - a quarter of an hour kwestia czasu (pieniędzy) - a question of time (money) kwestia sporna - a matter of argument kwestia zapatrywania; sprawa sporna - a matter of opinion kwestie sporne - matters in contestation lada chwila - any minute 138

lada chwila - any moment now lada chwila; w każdej chwili - (at) any moment lada dzień - any day; any day now lakoniczny - short-spoken lata dziecięctwa - small years lata młodości - tender years latem - in summer lato było w pełni - it was full summer lato w pełni - high summer lecieć balonem - to fly a balloon ledwo, ledwo - only just lekki jak piórko - as light as a feather lepiej być nie może, lepiej nie mogło być - couldn't be better lepiej byłoby - it would be better lepiej chodź - you'd better go lepiej, jeśli - better if lepiej nie - better not lepiej nie mówić, lepiej nie wspominać - I'd rather not say lepiej żebym już się ruszył - I'd better be moving now lepiej, żebym nie, - I'd better not lepsze czasy - better days lepszy widok - a better view liczebniki główne - cardinal numbers liczę na, mam nadzieję na - I'm hoping for licznie; w wielkiej liczbie - in force liczyć barany - to count sheep liczyć się z faktami; stwierdzać fakty - face the facts linia jest zajęta - the line is engaged list polecający - a letter of recommendation listownie - by letter literalnie; dosłownie - to a word litościwe spojrzenie - a pitying look logiczny wniosek - logical conclusion lokować pieniądze w banku - to place money in the bank ludzie tacy jak ty - people like you lwia część - the lion's share łacina kuchenna, podwórkowa - dog Latin łamana angielszczyzna - broken English łatwy w użytkowaniu - easy to use łącznie z - complete with łącznie z - inclusive of łzy radości - tears of joy ma pan swobodę podjęcia decyzji - you are free to decide ma przewagę nad - has the edge over mając to na uwadze - with this in view mało co albo zgoła nic - little or nothing mało co; prawie nic - hardly anything mało kto; prawie nikt - hardly anybody mało prawdopodobne - unlikely mało wartościowy, o niewielkiej wartości - of little value małowartościowy - of little value mam do ciebie pełne zaufanie - I have every confidence in you mam dosyć całej tej sprawy; bokiem już mi ta sprawa wyłazi - I am disgusted with the whole business 139

mam doświadczenie w - I have experience of mam dwadzieścia lat - I'm twenty years old mam już dosyć - I'm sick of mam kilka pytań - I have several questions mam kłopot z - I'm having trouble with mam na myśli, chcę powiedzieć - I mean to say mam nadzieję (coś zrobić) - I'm hoping to mam nadzieję, że mi pan wybaczy, ale - I hope you'll excuse me, but mam nadzieję, że nie - I hope not mam nadzieję, że to jasne - I hope that's clear mam nadzieję, że to zostało zrozumiane - I hope that's understood mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze - I hope all goes well mam obowiązek - I have an obligation to mam odczucie, że spotkaliśmy się wcześniej - I have a feeling we've met before mam pełne ręce roboty - I have my hands full mam pełne zaufanie do - I have every confidence in mam pewne zastrzeżenia co do - I have certain reservations about mam po dziurki w nosie - I'm fed up with mam poważny zamiar - I have every intention mam słabość do - I have a weakness on the point of mam spotkanie o 11.00 - I have an appointment at 11.00 mam szansę? - any chance? mam szczególną awersję do - I have particular aversion of mam szczególną niechęć do - I have a particular dislike of mam szczególne upodobanie do - I have a special fondness for mam tę wiadomość z pierwszej ręki - I got the news at first hand mam w głowie pustkę - my mind's gone blank mam wielką przyjemność - I have great pleasure mam więc rozumieć, że - so I know mam wrażenie, że - I have a fancy that mam wrażenie, że - I imagine that mam wrażenie, że; coś mi się wydaje, że - I have a notion that mam wrażenie, że to jest śmieszne - it strikes me as ridiculous mam wrażenie, że; zdaje mi się, że - I have the idea that mam wszelkie powody - I have every reason to mamy skłonność do - we tend to marne szanse na - little prospect of marnować czas - to waste one's time martwa cisza - dead silence martwię się, czy - I'm worried about Mary żałuje, ale - Mary is sorry but marzyć o czymś - to dream of sth masa, mnóstwo - a world of masami; ławą - in their dozens masę, mnóstwo, wiele - a great deal masz absolutną rację - you're perfectly right masz cholerną rację - you're damn right masz nasze poparcie - you have our backing masz ochotę na colę? - fancy a Coke? masz ochotę pójść popływać? - like to go for a swim? masz to jak w banku! - you've got it! mądrze by pan postąpił - you would be wise to metrem - by tube męska rozmowa - man-to-man talk 140

miałem nadzieję, że - I was hoping miałem szczęście go widzieć - I had the luck to see him miałem szczęście, że - it was lucky for me that mianowicie; to jest; to znaczy - to wit miary długości - long measures mieć coś na oku - to have one's eye on sth mieć długi język; być gadatliwym - have a long tongue mieć doświadczenie - to have experience mieć dwie mile długości - be two miles in length mieć krańcowe zapatrywania - hold extreme views mieć na myśli - to have in mind mieć na względzie, na uwadze - to have in mind mieć odczucie - to get the feeling mieć ostatnie słowo - have the last word mieć pierwszeństwo nad - to have priority over mieć powód do - to have reason to mieć szacunek - to have respect mieć wszystkie atuty w ręku - to hold all the aces mieć wygląd (czegoś) - to have the look of miej oko na - keep an eye out for miejmy nadzieję - let's hope miejmy nadzieję, należy mieć nadzieję - hopefully miejsce akcji - scene of action, place of action miejsce do parkowania - parking space miejsce pracy - place of work miejsce urodzenia - place of birth miejsce zamieszkania - place of residence między nami - between ourselves między nami mówiąc - between you and me między nimi jest jakościowa różnica - they differ in kind migiem - in a jiffy milczeć; zachowywać milczenie - keep silent miłego dnia! - have a good day! miło będzie - it'll be nice to miło mi pana (panią) poznać - how do you do? miło mi pana poznać - pleased to meet you miło mi zakomunikować - I'm glad to say miłość od pierwszego wejrzenia - love at first sight mimo najlepszych chęci - with the best will mimo; pomimo - for all mimo wszystko - after all mimo wszystko - for all that mimo wszystko; ostatecznie; jednak - after all mimo wszystko, pomimo wszystko - all the same mimo wszystko wierzę, że - I still believe młodo; w młodym wieku - early in life młody człowieku - young man młody duchem - young at heart młodzi; młodzież - the young ones młodzieniec; kawaler (panienka; młoda dama) - a young man (lady) młodzież - young people mnie nie liczcie - count me out mniej czy bardziej - more or less mniej więcej - more or less 141

mniej więcej - much about mniej więcej - roughly speaking mniej więcej; coś około; jakieś - somewhere round mniej więcej; jakieś - or so mniej więcej trzy lata; jakieś trzy lata; ze trzy lata - sth like three years mniej wszechstronny - less versatile mniejsza o to - never mind mnóstwo - any amount mnóstwo; bez liku - a million and one mnóstwo; bezlik - a thousand and one mnóstwo nowych funkcji - lots of new features mody przychodzą i odchodzą - fashions come and go mogę cię odwiedzić w domu? - may I see you home? mogę cię zapewnić; wierz mi - I can tell you mogę go zapytać - I can ask him mogę się założyć, że, założę się, że - I bet mogło być gorzej - it might've been worse mogło tak być, że - it might be that mogłoby być lepiej - could be better moi drodzy (w listach) - dear all moim głównym zainteresowaniem jest - my main interest is moim skromnym zdaniem - in my poor opinion moim szczególnym zainteresowaniem jest - my particular interest is moim zamiarem jest - my intention is moim zdaniem - as I see it moim zdaniem - for my money moim zdaniem - in my judgment moim zdaniem - in my opinion moim zdaniem - in my view moim zdaniem - to my mind moja szczęśliwa liczba - my lucky number moja wina - my fault moja własna ocena jest taka, że - my own assessment is that moją radą byłoby - my advice would be moją reakcją byłoby - my reaction would be moją własną radą byłoby - my own advice would be moje gratulacje za.. - my compliments on moje najlepsze życzenia - my best wishes moje osobiste zdanie - my particular opinion moje stanowisko jest takie, że - my position is that momencik - just a moment moment, chwileczkę - just a minute, just a moment; hang on morał jest - the moral is mowa ojczysta - mother tongue może być, że - could be może byłoby pomysłem - it might be an idea to może do tego nie dojdzie - it may not come to that może i tak - could be może mógłbym w jakiś sposób służyć pomocą? - perhaps I could assist in some way? może nie - perhaps not może poza tematem - perhaps beside the point może śmiało się okazać, że - it may well be that może tak - yes, maybe może źle zrozumiałem, ale - perhaps I misunderstood, but 142

możemy sobie pozwolić na - we may allow ourselves to możemy zakończyć na tym, że - we may conclude that możesz być pewien - you may rest assured możesz być pewien, że - you can be sure that możesz mi wierzyć - you may take it from me możesz robić, co ci się tylko spodoba - you can do whatever you like możesz sam wybrać - you can choose for yourself możesz się zgodzić lub nie - take it or leave it możesz sobie pomarzyć! - dream on! możliwe - maybe możliwe, że nie - maybe not można by pomyśleć, że - one would think można by powiedzieć - one might say można jej śmiało dać czterdzieści - she is easily forty można poznać? - how can you tell? how do you tell? można? pozwoli pan? - do you mind? można przypuścić, że - it is assumable można śmiało; bez żadnej obawy można - it is quite safe to można tam dojść pieszo - it is within walking distance można to sobie wyobrazić; to jest do pomyślenia - it is realizable mógłbym to zrobić nawet we śnie - I could do this in my sleep mógłbym wspomnieć - I might mention mógłbyś chcieć - you might want mój błąd - my mistake mój Boże - my goodness, good heavens mój pogląd jest dokładnie taki sam - it's precisely my own view mój przyjaciel pan Kowalski (przedstawianie) - meet my friend Mr Kowalski mój szanowny kolega (między adwokatami) - my learned friend mój szanowny kolega (w parlamencie) - my honourable friend mój własny pogląd w tej kwestii jest taki, że - my own view on the matter is that mój znajomy fotograf - a photographer friend of mine mów za siebie; mów w swoim imieniu - speak for yourself mówi głupstwa; gada od rzeczy - he is absurd mówi Jan Kowalski TEL - Jan Kowalski speaking, Jan Kowalski here mówią, że - people say that mówią, że - they say that mówią, że; fama głosi, że; podobno; rzekomo - the story goes that mówią, że; mówi się, że - they say mówiąc inaczej, wyrażając to inaczej - to put it another way mówiąc o, a propos - talking of mówiąc ogólnie - generally speaking mówić czystą angielszczyzną - speak English idiomatically mówić do ściany, na wiatr - preach to the winds mówić łamaną angielszczyzną - to speak broken English mówić mądrze, do rzeczy - talk sense mówić na próżno, próżne słowa - waste words mówię ci - I tell you mówił poważnym tonem - his tone was serious mówiono mi, że - I've been told that mówisz poważnie? poważnie? - are you serious? mówisz serio? - are you serious? mówisz, że - you say musi być blisko trzeciej - it must be near 3 musi być jakiś sposób - there must be some way to 143

musi tu być jakaś pomyłka - there must be some mistake here musiałem to jakoś przeoczyć - I must have overlooked this somehow musimy być realistami co do - we must be realistic about musimy liczyć na, musimy mieć nadzieję na - we must hope for musimy mieć nadzieję - we have to hope musimy się pospieszyć - we must hurry musisz mnie kiedyś odwiedzić - you must visit me some time musisz pamiętać Jacka - you must remember Jack musisz pamiętać, że - you must remember that musisz się do nas przyłączyć na pływanie - you must join us for a swim musisz się pospieszyć - you must hurry muszę iść, muszę lecieć - I must be going muszę kończyć - I must end muszę odmówić - I have to decline muszę odmówić - I must refuse muszę pana poprosić o - I must ask you to muszę panu pogratulować wyboru - I must congratulate you on your election muszę pogratulować pani tych ciasteczek - I must congratulate you on these cakes muszę powiedzieć, że - I must say muszę przeprosić, ale - I must apologize, but muszę się przyznać do - I have to admit to muszę się przyznać, że - I have to admit that muszę się temu sprzeciwić - I must object to it muszę się zgodzić, że - I have to agree muszę teraz wychodzić - I must be leaving now muszę wyjaśnić - I have to explain muszę wyznać - I must confess muszę zrobić trochę zakupów - I've got to do some shopping musztarda po obiedzie - after dinner mustard muzyka bardzo mnie interesuje - music interests me a lot my wszyscy - all of us mylisz się - you are wrong, you are mistaken mylisz się; jesteś w błędzie - you are wrong mylnie zaadresować - to misaddress myślą, sądzą, przypuszczam, że tak - I suppose so myślę o - I'm thinking of myślę, sądzę, przypuszczam, że nie - I suppose not myślę, że kują matmę - I reckon they're cramming maths now myślę, że nie; chyba nie - I think not myślę, że tak; tak przypuszczam - I suppose so na ambonie - on the pulpit na amen - for good na angielski - into English na antenie - on the air na balu - at a ball na boku, dodatkowo - on the side na Boże Narodzenie - in time for Christmas na całe życie; dozgonnie; dożywotnio - for life na całym świecie - all over the world na całym świecie - all the world over na chwilę - for a while na chybił trafił; na los szczęścia; wyrywkowo; na ślepo - at random na chybił trafił; na ślepo; w ciemno - by haphazard na chybił trafił; na ślepo; w ciemno - in a haphazard way 144

na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

co to? - what's the good (use)? co to? jaki z tego użytek? - what good is it? czas - early enough czas - in time czas, punktualnie - in time czas, punktualnie - on time czas trwania - for the duration czas, w porę - in time; in good time; timely czele - at the head czele - in the fore-front cześć; dla uhonorowania - in honour of cztery wiatry - to the four winds czyjąś korzyść; na czyjąś rzecz - in favour of sb; in sb's favour dalszym planie; w tle - in the background długą metę - in the long run długo - for long długo; na dłuższy czas; długo; przez długi czas - for a long time długo przed - long before dłuższą metę - in the long run dobre - for good dobre; na stałe; ostatecznie - for good (and all) dodatek; na domiar złego - on the top of it all dodatek; na domiar złego - to top it all domiar wszystkiego - on top of everything domiar wszystkiego; na dobitkę - to cap it all domiar złego - to crown all drugi dzień - the day after drugim końcu - at the farther end głowę - per head głowę; od osoby - per capita gwałt, pospiesznie - in all haste ile ich znam - if I know them ile pamiętam, jak pamiętam - as I remember it jakie wygląda - as it looks jednym oddechu (w tym samym czasie) - in the same breath jednym poziomie z - on the same plane as jego koszt - at his expense jego miejscu - in his place każdym kroku - at every turn koniec; i wreszcie - last of all koniec świata - to the world's end korzyść (czegoś, czyjąś) - in favour of koszt - at the expense of krawędzi bankructwa - on the verge of bankruptcy krótką metę - at short range krótką metę - in the short view krótką metę - on a short view krótko - for a short time lądzie - on shore lewą stronę; podszewką na zewnątrz - inside out linii trzeszczy - the line is crackling los szczęścia; na chybił trafił - at a venture miejscu - on-site miejscu, z miejsca - on the spot 145

na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

miłość boską - for goodness' sake miłość boską - good heavens mocy; na podstawie - on the strength of moich barkach - on my shoulders moim rachunku - in my account moim zegarze - by my clock morzu; na statku; nad morzem - on the sea mój koszt - at my expense mój rozum - to my mind następnym przystanku - on the next stop naszych oczach - before our very eyes odwrót - on the contrary ogół - in general ogół, w całości - on the whole papierze; teoretycznie - on paper pełną skalę - full-scale pewno - for certain pewno - for certainty pewno - of a surety pewno nie - surely not pewno pamiętasz - surely you remember pewno przyjdę - I am certain to come pewno; to pewne - that's for sure pewno trafisz - you can't miss it pewno; z całą pewnością - for sure pewno; z całą pewnością; dziesięć do jednego, że - ten to one pierwszy rzut oka - at first sight (view) pierwszy rzut oka, z pozoru - on the surface pierwszym planie; na przedzie; na widoku - in the foreground plaży - on the beach początku - in the beginning początku lat trzydziestych - in the early thirties początku; początkowo - at the start poczekaniu - while you wait podorędziu; w pogotowiu - at the ready podstawie - on the grounds of potem - for later; till later pozór; na pierwszy rzut oka; jak się wydaje - on the face of it północ - towards north północ od nas - north of us północy - in the north północy - on the north północy - to the north później - till later prawo - on the right prawo - to the right próżno - in vain przedzie - in front przełaj - across country przemian; kolejno; na zmianę - by rotation przykład - for instance przystanku - at the stop przyszłą zimę - next winter przyszłe Boże Narodzenie - come next Christmas 146

na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

rany! - for goodness sake! razie - for the present razie! - so long! razie; chwilowo - for the moment razie; chwilowo; tymczasem - for the time being razie dobrze; jak dotąd wszystko w porządku - so far so good razie; jak dotąd - so far as it goes razie; tymczasem - for the while razie, w tej chwili - for the time being rozdrożu; w punkcie zwrotnym - at the crossroads równi z - on a level with rzecz - for the benefit of samym dnie - at the very bottom samym końcu - at the extreme end samym końcu - last of all samym końcu; na szarym końcu - at the bottom of samym końcu; najbardziej z tyłu - at the very back skrzydłach wiatru - on the wings of the wind skrzyżowaniach - at crossroads skutek czegoś; wskutek czegoś; skutkiem czegoś - as a result of sth skutek; w wyniku - as a result of sto procent? - positive? sto procent; murowany; jak dwa razy dwa cztery - as sure as eggs is eggs swój sposób - in his (her) way szczęście - fortunately szkodę - to the detriment of ścianie; po ścianie - on the wall środku rzeki - in mid stream świeżym powietrzu; pod gołym niebem; na widoku publicznym - in the open święty nigdy - at latter Lammas święty nigdy; na greckie kalendy - on the Greek calends Tamizie - in the Thames to samo wychodzi; na jedno wychodzi - it comes to the same thing to wygląda - looks like that to wygląda - so it seems to wygląda, tak się wydaje - it seems so twardym gruncie - on firm ground twoim miejscu (ja) - if I were you tydzień - for a week tyłach; z tyłu; w tyle - in the rear tym samym piętrze - on the same floor usprawiedliwienie czegoś; jako usprawiedliwienie czegoś - in excuse of sth wieki - for all time wieki wieków - for ever and ever wielką skalę - on a large scale wierzch - on top wschód od - on the east of wschód od - to the east of wszelki wypadek - just in case wszystkie sposoby - in every way wygląd - in appearance wypadek - in the event of wypadek; w wypadku gdyby - in case wyścigi - wih emulous zeal 147

na wzór; wzorem - in imitation of na zakończenie - in conclusion na zakończenie pragnę - I must end by na zamówienie - to order na zawsze - for ever na zawsze, do końca świata - to the end of time na zawsze; do sądnego dnia - till Doomsday na zawsze; na wieki - for evermore na ziemię - to the ground na złamanie karku, na łeb na szyję - hand over hand na zmianę - in turn na zmianę; na przemian - by turns na znak (czegoś) - as a sign of na żądanie - on demand na życzenie; na żądanie - by request na życzenie; na żądanie - on request nabierać doświadczenia - to get experience naciągać, przekręcać fakty - strain (stretch) the truth nad czym dumasz? - what's on your mind? nad morzem - at the seaside nad podziw - to admiration nad rzeką - at the riverside nad Tamizą - on the Thames nadaremnie - all for nothing nadawać tempo - to set the pace nadążasz jeszcze za mną? (jesteś tam jeszcze?) - are you there yet? nade wszystko - above all else nadepnąć komuś na nogę - to step on someone's foot nader często - often and often nadrabiać czas - to make time nadrabiać stracony czas - to make up lost time nadspodziewanie, ponad oczekiwania - beyond expectation nadzwyczaj ostrożny, uważny - extremely careful naga prawda - the plain truth nagle - suddenly nagle; naraz; raptem - all at once nagle, raptem, naraz - all of a sudden nagle zdałem sobie sprawę, że - it suddenly came to me that nagły wypadek - an emergency (case) najbardziej prawdopodobny - the most likely najbliższy - the nearest najdroższa Maud - dearest Maud najgorsze jest to, że - the worst of it is that najlepiej będzie, jak nic nie powiem - l'd better say nothing najlepiej byłoby - it would be best to najlepiej jak umiałem - as best I could najlepiej jest - it's best to najlepiej nic nie mówić - best to say nothing najlepiej nie - best not najlepsza rzecz to - the best thing is najlepsze, co można zrobić - the best that one can do najlepsze życzenia z okazji - best wishes for najlepszy w swoim rodzaju - the best of its kind najmniej; w najmniejszym stopniu; a zwłaszcza nie - least of all 148

najpierw - at first najpierw; przede wszystkim - first of all najpierw; przede wszystkim - to begin with najpóźniej - at the very latest najprawdopodobniej - in all likelihood najprawdopodobniej - most (very) likely najprościej rzecz biorąc, w najprostszym ujęciu - in the simplest terms najświeższe wiadomości - hot news najświeższe wiadomości; wiadomości z ostatniej chwili - up-to-the-minute news najwcześniej w przyszłym tygodniu - next week at the earliest największy problem w tym, że - the biggest problem is that najwyżej; co najwyżej - at the very most najwyższy czas, aby - high time to najwyższy czas, aby - it's high time to należy żałować, że - it is to be regretted that namówić kogoś do - to persuade sb to napij się piwa - have some beer naprawdę - in good sooth naprawdę - in very truth naprawdę - indeed naprawdę? - really? naprawdę bardzo dobrze - very well indeed naprawdę bardzo dziękuję - thank you very much indeed naprawdę bardzo przepraszam za wczoraj - I really do apologize about yesterday naprawdę bardzo się cieszą; ogromnie się cieszą - I'm very glad indeed naprawdę? czyżby? - is that so? naprawdę działa mi na nerwy - it really gets on my nerves naprawdę ładnie wyglądasz - you look really nice naprawdę mam powyżej uszu - I'm really fed up with naprawdę mi przykro - I'm really sorry naprawdę muszę? - must I really? naprawdę muszę już iść - I really must go naprawdę nie ma potrzeby - there's really no need naprawdę nie ma żadnej potrzeby - there's is really no need to naprawdę nie powinienem - I shouldn't really naprawdę nie umiem powiedzieć - I really can't say naprawdę nie znoszę - I really detest naprawdę nieprzyjemny - really unpleasant naprawdę proszę mi wybaczyć, ale - do beg your pardon but naprawdę przepadam za - I really go for naprawdę się cieszę; szczerze się cieszę - I'm really glad naprawdę świetnie - really fine naprawdę z utęsknieniem czekam, aby (na) - I'm really longing to (for) naprawdę zabójcze - really smashing naprawdę źle - really bad napuszony język - high language naraz; za jednym zamachem - at a heat naraz; za jednym zamachem; jednocześnie - at one time nareszcie; po długim czekaniu - at long last nareszcie; wreszcie; w końcu - at last nastał czas, kiedy - there came a time when następnego dnia - next day następnego dnia; nazajutrz - on the morrow następnie - next 149

następny w kolejce - next in line następnym punktem jest - the next item is następnym razem; na przyszły raz - next time następująca propozycja - the following proposal naturalnie - naturally naturalnym porządkiem rzeczy - in the course of nature natychmiast - immediately natychmiast; z miejsca - straight away natychmiast; zaraz; od razu; z miejsca; naraz; - at once nawet - even nawet bym nie próbował - I wouldn't even try nawet jeśli - even though nawet mi to przez myśl nie przeszło - nothing could be farther from my mind nawet teraz; w tej chwili - even now nawet wtedy; mimo wszystko - even then nawiasem mówiąc - by the bye nawiasem mówiąc; mimochodem - by way of digression nawiązując do - to refer back to nawzajem - the same to you; same to you nazajutrz - the following day nazajutrz; następnego dnia - the day after nazywam się - my name is nazywany, który nazywają - what is called neologizm - new-coined word neutralne słowo - a neutral sort of word ni mniej, ni więcej - neither more nor less ni to, ni owo - between and betwixt nic a nic - nothing whatever nic by mnie bardziej nie ucieszyło - nothing would please me more nic ciekawego - nothing of interest nic dziwnego - it's no marvel nic dziwnego - no wonder nic dziwnego - small wonder nic dziwnego; nie dziwota - little wonder nic dziwnego; nie dziwota - small wonder nic dziwnego, że - no wonder nic innego ci nie powiem - can't tell you any different nic mnie to nie obchodzi - I couldn't care less nic na to nie poradzę - I can't help it nic nam nie pozostaje, jak tylko - nothing remains for us but to nic nie byłoby w stanie skłonić mnie do - nothing would induce me to nic nie gorzej - none the worse nic nie lepiej - none the better nic nie można na to poradzić - it can't be helped nic nie mówi, że musisz - nothing says you have to nic nie szkodzi, mniejsza o to - never mind nic nie wymyślę - I can't think nic nowego - nothing new nic, o czym by warto mówić; nic godnego wzmianki - nothing to speak of nic o tym nie wiem - I know nothing about it nic pana nie zmusza do - nothing compels you to nic podobnego - no such thing nic podobnego, nic w tym rodzaju - nothing of the kind nic się nie da zrobić; nie ma na to żadnej rady - there's nothing to be done 150

nic się nie zmieniłeś - you still look the same nic specjalnego - nothing special nic szczególnego - nothing particular nic tutaj nie może się nie udać - nothing can go wrong nic ważnego - nothing of importance nic z tego - none of this nic z tego nie wyjdzie - nothing will result from this nic z tego nie wyszło - nothing came of it nic z tego, w żadnym razie - no way nic złego się nie stało - no harm done niczego bardziej nie lubię - there's nothing I like less niczego ci nie brakuje? masz wszystko, czego potrzebujesz? - are you all right? niczego mi nie brakuje; proszę sobie nie robić kłopotu - I'm quite comfortable niczego więcej nie pragnę, jak - I'd like nothing better than nie, ale blisko; nie, ale prawie - no, but it's close nie aprobuję, nie pochwalam - I disapprove of nie bacząc na to, co pan powiedział, pomimo tego co mówisz - in spite of what you say nie bardzo - not very nie bardzo cię rozumiem, nie bardzo nadążam - I don't quite follow you nie bardzo; niezbyt - not very nie bardzo rozumiem - I don 't quite understand nie bardzo wiem - I hardly know nie bądź głupi - don't be silly nie bądź głupi - don't be stupid nie bądź taki pewien - don't be so sure nie bez powodu - not for nothing nie bez powodu - with reason nie będę panu zabierał czasu - I won't take your time nie będzie ze mnie pożytku - I'm no good nie będziesz żałować swojej decyzji - you won't regret your decision nie bierz go za durnia - don't take him for an idiot nie boi się nikogo - he fears no one nie bój się; nie ma obawy - never fear nie byłbym niczego pewien - I would be certain of nothing nie byłbym taki pewien - I wouldn't be so sure nie byłbym zaskoczony - I shoudn't be surprised nie byłbym zbyt pewny co do - I wouldn't be too sure about nie byłoby źle (coś) - it wouldn't be a bad thing nie całkiem - not quite nie całkiem kapuję (co mówisz) - I'm not quite with you nie chcę, aby zabrzmiało to zbyt pesymistycznie, ale - I don't want to sound too pesimistic but nie chcę o tym słyszeć - I don't want to hear about it nie chciałem nikogo urazić - no offence was meant nie chcieć nikogo obrazić - mean no offence nie chwaląc się - with due modesty nie cierpię - I can't bear nie czas teraz - this is no time to nie czuję się na siłach - I don't feel capable nie czuję się w stanie - I don't feel able to nie da rady - can't be done nie da rady - no go; it's no go nie da rady - no way nie da się - can't be done 151

nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie

da się obronić - it is indefensible to da się tego uniknąć - there is no getting out of it dający się wyrazić, opisać - beyond (past) expression dał na siebie długo czekać - he was not slow in coming do mnie należy (coś robić) - it's not my place to do opisania - beyond description do opisania - beyond words do uwierzenia - beyond belief do uwierzenia - hard to believe dosłyszałem ani słowa z tego - I couldn't hear a word of that dosłyszałem godziny - I didn't catch the time dosłyszałem godziny - I didn't hear the time dzisiaj - not today dziwiłbym się, gdyby - I wouldn't be surprised if interesuję się tym; to mnie nie interesuje - it doesn't enter into my interests jest rzeczą dobrą - it isn't right to jest rzeczą nieprawdopodobną, że - it's not unlikely that jest wcale pewne, że - it's not at all certain that jest wykluczone, że - it's not out of the question that jest zbyt trudne (coś zrobić) - it's not too difficult to jestem pewien, czy nadążam za panem - I'm not sure if I follow you? jestem pewien czy rozumiem - I'm not sure I understand jestem pewny, jak - I'm not sure how jestem w stanie - I am not able to jestem w stanie - I'm not in a position jestem w zupełności przekonany, że - I'm not entirely convinced jestem zbyt pewny, że - I'm not too sure that jesteśmy gotowi do - we are not prepared to jesteśmy upoważnieni do - we don't have the authority to krzycz! - don't shout! liczyłbym na zbyt dużo szczęścia - I wouldn't count on too much luck ma absolutnie żadnej możliwości - there's absolutely no possibility ma cienia wątpliwości - there is not a shadow of a doubt ma co porównywać, nie ma porównania między - there's no contest between and ma czasu do stracenia - there is no time to lose ma drogi pośredniej - there is no middle course ma mowy! - out of the question! ma najmniejszej nadziei - there isn't the faintest hope ma o czym mówić - don't mention it ma o czym mówić; proszę bardzo (po podziękowaniu) - don't mention it ma o czym mówić, w porządku - that's all right ma odwrotu - no way back ma po co; zbyteczne jest - there is no need to ma porównania między - there's no contest between ma pośpiechu - there's no hurry ma potrzeby - there is no need ma potrzeby przepraszać - there's no need to apologize ma powodu do niepokoju - there is no cause for concern ma powodu do obaw - there is no reason for anxiety ma powodu do przeprosin - there's no reason to apologize ma powodu, żebyśmy nie - no reason why we shoudn't ma sensu - it's no use ma sensu - there's no use ma sensu (robić coś) - it's no use (bezokol.) 152

nie ma się co wahać - there is no room for hesitation nie ma się czym martwić - it's nothing to worry about nie ma się czym martwić - there's nothing to worry about nie ma się z czego śmiać - it's nothing to laugh at nie ma się z czego śmiać - there is no occasion to laugh nie ma sposobu - there is no way nie ma sprawy - no problem nie ma sprawy - that's OK nie ma szans na to, żeby - there is no probability of nie ma to jak - there's nothing like nie ma usprawiedliwienia dla - there's no excuse for nie ma w ogóle żadnej możliwości - there is no possibility whatever nie ma wybaczenia dla - there's is no excuse for nie ma za co - not at all nie ma za co; ależ proszę - not at all nie ma za co; zapomnij - forget it nie ma znaczenia - it doesn't matter nie ma żadnego sposobu - there is no way nie ma żadnej potrzeby - there's no need nie ma żadnej różnicy - there's no difference nie ma żadnych różnic w tej sprawie - there are no differences on nie macie innego wyboru jak tylko - you have no alternative but to nie mam ci za złe; nie winie cię - I don't blame you nie mam cienia nadziei, nie mam najmniejszej nadziei - I don't have the slightest hope nie mam czasu do stracenia; nie mam zbyt dużo czasu - I have no time to spare nie mam do tego serca - my heart is not in it nie mam innego wyboru - I have no alternative nie mam innego wyboru, jak tylko - I have no alternative but to nie mam najmniejszego pojęcia - I haven't the slightest idea nie mam najmniejszego pojęcia; nie mam zielonego pojęcia - I haven't the remotest conception nie mam najmniejszego pojęcia o tańcu - I haven't the faintest idea about dancing nie mam nastroju na - I'm not in the mood for nie mam nic do powiedzenia - I have nothing to say nie mam nic przeciw temu - I have nothing against that nie mam nic przeciwko temu; nie sprzeciwiam się temu - I don't mind nie mam ochoty - I don't feel like nie mam pojęcia - I've no idea; no idea nie mam pojęcia gdzie - I can't think where nie mam powodu do narzekań - I have no cause to complain nie mam serca odmówić - I don't have the heart to refuse nie mam z tym nic wspólnego; to nie moja sprawa - it has nothing to do with me nie mam z tym nic wspólnego; to nie moja sprawa - it's no concern of mine nie mam zamiaru - I have no intention of nie mam zielonego pojęcia - I have not a shadow (ghost) of an idea nie mam zielonego pojęcia - I haven't the foggiest idea nie mam zielonego pojęcia; nie mam bladego pojęcia - I haven't got the vaguest (slightest) idea (notion) nie mam zielonego pojęcia; nie mam najmniejszego pojęcia - I have not the remoted (foggiest, faintest) idea nie mam żadnego doświadczenia - I have no experience nie mam żadnego zdania o - I don't have any opinion about nie mam żadnych planów - I don't have any plans nie mam żadnych wątpliwości - I have no doubt 153

nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie

mam żadnych zastrzeżeń - I have no objection mamy ze sobą nic wspólnego - we have nothing in common martw się - don't worry masz szans - you haven't got a chance masz żadnego pojęcia - you've got no idea miałem z tym nic wspólnego - it was none of my doing mieć sensu - make nonsense mieć wyboru - have no option mieć znaczenia; być mało ważnym - be of no importance mieć żadnych ambicji - to lack ambition mieć żadnych kłopotów z - to have no trouble with mnie należy pytać - I'm not the person to ask mniej niż - not less than mogę - I can't mogę aprobować - I can't approve mogę doczekać się dnia, kiedy - I can't wait till the day mogę już dłużej zostać - I can't stay any longer mogę na nich w niczym polegać - can't rely on them for anything mogę narzekać - can't complain mogę powiedzieć z całą pewnością - I can't say for certain mogę pozwolić na - I can't permit sth mogę przystać na - I can't agree to mogę się doczekać - I can't wait for mogę się zdecydować, czy - I can't make up my mind whether mogę sobie z tym poradzić - I can't manage mogę sobie zawracać głowy - I can't be bothered with mogę swobodnie - I'm not at liberty to mogę tego komentować - I can't comment on that mogę teraz zostać - I can't stay now mogę uczciwie powiedzieć, że - I can't honestly say mogę ukryć mojego entuzjamu dla - I cannot hide my enthusiasm for mogę ukryć mojego rozczarowania - I can't hide my disappointment mogę uwierzyć, że - I cannot believe mogę wam pozwolić - I can't allow you mogę wytrzymać - I can't stand mogę zaakceptować - I can't accept mogę znieść - I can't bear mogłem nie powiedzieć - I could not refrain front saying mogłem sobie wręcz wyobrazić - I couldn't even imagine mogłoby być gorzej - couldn't be worse może być żadnych wątpliwości co do - there can't be any doubt as to możemy odrzucić ewentualności, że - we can't disregard the possibility that możemy wpadać w zbytni optymizm co do - we musn't be over-optimistic about możesz nie znaleźć, nie możesz ominąć - you can't miss it można wykluczyć ewentualności, że - one can't rule out the possibility that mów! - you don't say! mów! - you don't say so! mówiąc już o; a cóż dopiero - not to mention mówmy o tym - let it pass musi pan pytać - you needn't ask musi się pan obawiać, że - you need have no fears that myślałem, że pana tutaj spotkam - I didn't think I'll meet you here myślę o - I'm not thinking of na darmo - it was not for nothing that 154

nie, na ile pamiętam - not, as far as I remember nie na temat; nie należący do sprawy; od rzeczy - beside the point; not to the point nie nabierasz mnie? - no kidding? nie najgorzej, nie tak źle - not so bad nie najgorzej; znośny; nie najgorszy; nie najbrzydszy - well enough nie należy do moich ulubionych - is not one of my favourite nie narzekaj - don't grumble nie o to chodzi - that's beside the point nie oczekuję - I don't expect to nie odważyłbym się - I wouldn't dare nie opłaca się - it doesn't pay nie ośmieliłbym się - I wouldn't dare nie owijając w bawełnę - in plain words nie pamiętam pana nazwiska - I don't remember your name nie patrz za siebie - don't look behind you nie poddawaj się - never say die nie poddawaj się, nie rezygnuj - don't give up nie podzielam pańskiego zdania - I can't share your view nie pora na - it's no time to nie poradzę sobie - I can't cope nie potrzebujesz się martwić - you needn't worry nie powiedziałbym 'nie' - I wouldn't say 'no' nie powiedziałbym tak - I shoudn't say so nie powiedziałbyś? - wouldn't you say? nie powiem nie - I won't say no nie powinieneś - you oughtn't to nie powinieneś był tego mówić - you should not have said that nie powinieneś tego mówić - you should not say that nie pozostało mu nic innego jak - he had no choice but to nie pozwolę na to - I won't have it nie przebierając w słowach; dosadnie - in the vernacular nie przebierający w słowach; o niewyparzonym języku - rough-spoken nie przejmuj się - never mind nie przejmuj się - take it easy nie przejmuj się tym zbytnio - don't be too concerned nie przepadam za tym - I'm not keen on it nie przyjedziecie czasem do Polski? - won't you come to Poland? nie rozśmieszaj mnie; koń by się uśmiał - don't make me laugh nie rozumiem dlaczego - I don't see why nie rozumiem tego wyrażenia - I don't understand this expression nie rozumiesz? - don't you see? nie rób tego - don't do it nie rób tego sam (samodzielnie) - don't do it yourself nie sądzę - I don't think so nie sądzę, aby pan pamiętał - I don't suppose you remember nie sądź po pozorach - don't go by appearances nie słyszę cię! - can't hear you! nie spodziewałem się, że pana tu spotkam - I didn't expect to meet you here nie spraw mi zawodu - don't let me down nie stać mnie na to - I cannot afford it nie szkodzi; to nie ma znaczenia - it doesn't matter nie tak dobrze - not so well nie tak prędko; jeszcze nieprędko - not yet awhile nie tak szybko - not so fast 155

nie tak źle - not so bad nie teraz - not now nie, to później - no, that's later nie trać ani chwili - don't waste a single moment nie trzeba - no need nie trzeba - one should not nie trzeba było - one should not have nie trzeba było mówić - you needn't have said nie trzeba dodawać, że - it is unnecessary to say that nie trzeba dodawać, że - needless to say nie trzeba mnie prosić - I don't need to be asked nie tym razem - not this time nie uchwyciłem ostatniego zdania - I didn't catch the last sentence nie umiem ci powiedzieć, jak mi jest przykro - I can't tell you how sorry I am nie uważasz? - don't you think? nie w poziomie - out of a level nie w takt - out of step nie w tym wcieleniu! - not in this lifetime! nie warto - don't bother to nie warto gadać o tym - it isn't worth talking about nie warto; to nie jest warte zachodu - it isn't worth while nie waż się - don't you dare nie widać końca - the end is not in sight nie widać końca - there is no end in view nie widzę powodu dla sprzeciwu wobec - I can see no reason to oppose (sth) nie widzę powodu, dlaczego - don't see why nie widzę siebie - I can't see myself nie widzę żadnej możliwości - I see no possibility of nie widzę żadnej potrzeby - I don't see any need to nie widział ktoś - anyone seen nie widzieć niczego złego w czymś - see no harm in sth nie wiedziałem, gdzie podziać oczy - I didn't know where to look nie wiem, jak to powiedzieć - I don 't know how to put it nie wiem; zagiąłeś mnie - you've got me there nie wierzę! - I don't believe it! nie wierzę w to - I don't believe it nie wiesz czasem - got any idea nie wolno - it's not right to nie wolno ci - you mustn't nie wolno ci zapomnieć - you musn't forget nie wolno nam przeoczyć - we musn't overlook nie wskazywać na; nie zdradzać - give no sign of nie wszystko stracone - all is not lost nie wychylaj się - don't lean out nie wygląda na swój wiek - he doesn't look his age nie wyglądasz najlepiej - you don't look well nie wygłupiaj się - don't be stupid nie wymaga się od pana - you are not required to nie z tej ziemi; kapitalny; świetny; bezkonkurencyjny - out of this world nie zamieniłbym się z - I wouldn't change places wit nie zapomniałeś chyba - you can't have forgotten nie zapomnisz prawda? - you won't forget to, will you? nie zaprzeczę - I won't deny nie zaszkodzi, jeśli tu przyjdziesz - there's no harm in your coming here 156

nie zgadnąć - guess wrong nie zgadzam się z tobą - I don't agree with you nie znać granic - know no bounds nie znam się na - I'm no good at nie znoszę - I can't stand nie znoszę, jak mi ktoś przeszkadza - I hate being disturbed nie zrobiwszy błędu - without making a mistake nie zważaj na to, co ludzie mówią - never mind what people say nie zważając na - without respect to nie związany z tematem, sprawą - remote from the matter nie zwlekać z robieniem czegoś - to make no delay in doing sth nie, żebym nie chciał, ale - it's not that I don't want to, but nie życzę sobie tego - I don't wish it niech ci to wyjdzie na zdrowie; przyjemnej zabawy - I wish you joy ofit niech cię tylko złapię - if I catch you niech mi będzie wolno pogratulować panu (z okazji) - may I congratulate you on niech mi będzie wolno życzyć wszelkiego powodzenia - may I wish you every success niech mnie diabli wezmą, jeśli - I'll be blowed if niech pan tylko spojrzy! proszę spojrzeć! - have a look! niech panu pokażę - let me show you niech pomyślę - let me think niech powiem to inaczej - let me put it another way niech się dzieje co chce - come what may niech się zastanowię; niech się przyjrzę - let me see niech tak będzie - so be it; be it so niech to będzie nauczką - let it be a lesson niech to sobie poukładam - let me get this straight niech więc nie będzie nieporozumień - let there be no misunderstanding niech wyjaśnię - let me explain niechybnie - no mistake niechybnie; niechybny; jak amen w pacierzu - as sure as death niechybnie; niezawodnie; bez pudła; na pewno - without fail niecierpliwie oczekując pańskiej odpowiedzi - in eager anticipation of your reply nieco szybszy - a bit faster niedaleko - a short distance; a short way off niedaleko; kawałeczek drogi - a little way niedaleko od naszego hotelu - not far from our hotel niedaleko stąd - near here niedawno, niedawno temu - a short time ago niedługo potem - not long after niedługo, wkrótce - before long niedługo; wkrótce; niebawem - in a short time niedomknięty; uchylony - half open niedwuznacznie - in no uncertain terms nieistotny powód - insignificant cause niejaki pan Green - one Mr Green niejako; do pewnego stopnia - as it were nielicznie - in small numbers niemal - almost niemało - not a little niemniej jednak; mimo to; pomimo tego - none the less niemodny - out of fashion niemożliwe - impossible nienawidzę deszczu - I hate rain 157

nieoczekiwanie; niespodziewanie - by surprise nieoczekiwany - unexpected nieomal - pretty nearly nieparzysty - odd-numbered niepełnoletni - under age niepochlebne zdanie - low opinion nieporównanie - incomparably niepowetowany; nie do naprawienia - beyond retrieval nieprawdopodobne - improbable nieproporcjonalny; niewspółmierny - out of proportion nieprzyjazny - unfriendly nieprzyzwoity dowcip - lavatory (sex) joke nieraz - more than once nieraz; niejeden raz; niejednokrotnie - many a time nierzadki - not uncommon nierzadko - not seldom nieskończenie - endlessly nieskończona ilość razy - times without number niesmaczny żart - joke in bad taste niestety! - alas! niestety muszę powiedzieć; z przykrością donoszę - I am sorry to say niestety, prawdziwe; aż nazbyt prawdziwe - only too true nieszczęśliwy wypadek; tragiczny wypadek - a tragic accident nieść na barana - to carry sb piggyback nietrwały; prędko zapomniany; na wodzie pisany - written in water niewarte funta kłaków - not worth twopence niewarte pójścia - not worth going niewątpliwie - no doubt niewątpliwie - without doubt niewątpliwy - beyond doubt niewiele jej brakuje do pięćdziesiątki - she is not far off fifty niewiele na to wskazuje; są tylko słabe oznaki tego - there is little sign of it niewiele; niewielu - a small number niewiele, niewielu więcej - few more niewiele więcej - little else niewiele więcej - little more niewinne kłamstwo - a white lie niewłaściwy adres - wrong address niewygodna tajemnica rodzinna - a skeleton in the cupboard niezadługo; wkrótce; niebawem; wnet - before long niezadowalający - unsatisfactory niezależnie od okoliczności - whatever the case may be niezależny od - independent of niezapomniany - never-to-be-forgotten niezawodny - never-failing niezbyt dobrze - not too good niezliczoną ilość razy - times out of number niezła myśl - not a bad idea niezła myśl, ale - nice thought, but niezłe - not bad niezły - good enough niezobowiązujący - tentative niezupełnie - not in so many words niezwykły; niecodzienny - out of the common 158

niezwykły; niecodzienny; niepospolity - out of the ordinary nieźle - not half bad nieźle - not (so, too) bad nieźle się znam na - I'm not too bad at nieźle sobie radzisz - you're doing fine nigdy - never nigdy ci się nie wywdzięczę - I can never thank you enough nigdy mi nie przyszło do głowy (aby) - it never entered my head to nigdy nie myślałem o - I never thought about nigdy nie wiadomo - one never knows nigdy nie wiadomo - you can never tell; you never know nigdy nie zapomnę - I'll never forget nigdy nie zgadniesz - guess what nigdy przedtem - never before nigdy więcej! - never again! nigdy więcej - never more (since, after) nigdzie indziej - nowhere else nikomu ani słowa - not a word to anybody nikomu nie wolno - no one is allowed nikt - no one nikt cię nie zmusza do - no one's forcing you to nikt prócz; nikt tylko - none but nikt z nas - none of us nim się ten tydzień skończy - before the week is out niż potrzeba, niż jest potrzebne - than is necessary no i co? - so there? no i co? - well? no (i co powiesz)? - well? no i co z tego? - what of it? no i jak tam? co ty na to? dlaczegóż to? - how's that? no już dobrze - it's all right no nie bądź taki - don't be like that no, no! - well, well! no tak, ale - well, but no tak, ale; w porządku, ale - that's all very well but no to co? no i co? - what then? no to co? no i co z tego? - so what? no to ruszamy! - here we go! no to uzgodniliśmy - so we're agreed no to zdrowie! - good health! no więc, o co chodzi? - well then, what's the problem? nonsens - nonsense nowiusieński; fabrycznie nowy - brand-new nowoczesny; modny; aktualny; bez zaległości - up to date Nowy Świat (Ameryka) - the New World numer pierwszy; numer jeden; najważniejszy - number one o Boże - oh dear o całe niebo lepszy - a whole world better o co chodzi? - what's the trouble? o co chodzi? co się dzieje? - what's up? o co chodzi? co się stało? - what's the matter? o co zakład? - name your wager o czasie (na czas) - on time o, do licha - oh, dash it 159

o dziwo - for a wonder o ile dobrze pamiętam - as far as I remember o ile mi wiadomo - as far as I know o ile mi wiadomo - for all I can tell o ile mi wiadomo; według posiadamych przeze mnie informacji - to the best of my knowledge (belief) o ile mnie pamięć nie myli - if I remember right o ile mogę wnosić - as far as I can gather o ile pamiętam - as far as I remember o ile rozumiem - as far as I see o ile się orientuję; o ile wiem - for all I know o ile się orientuję, on jest wysoki - as far as I can see o ile sobie przypominam; o ile mnie pamięć nie myli - to the best of my memory (recollection) o ile tylko - as long as o ile wiem; o ile mi wiadomo - for all I know; for what I know; as far as I know o ja biedny - poor me o jasna cholera! - oh bloody hell! o jeden za dużo; zbędny; zbyteczny - one too many o każdej porze - all hours o każdej porze - at all hours o każdej porze - at any hour o krok od kogoś, czegoś - within a step of sb, sth o, kurcze! - o, shit! o małej wartości; małowartościowy - of little worth o małym znaczeniu - of little amount o połowę - by half o połowę mniej - half as much o połowę mniejszy - half as big o psiakość! - oh bother! o rany - oh dear o, rety - oh dear o to chodzi; to wszystko; to tyle - that's it o tyle, o ile - in so far o tyle, że - in so far as o wiele lepszy, daleko lepszy - far better o wiele więcej - many more o wilku mowa - here he comes o włos; o mało co - within a hair's breadth o włos; o mały włos - by a hair obalić alibi - to disprove an alibi obawiałem się, że może nie przyjdziesz - I was afraid you might not come obawiam się, boję się - I fear obawiam się, że muszę powiedzieć 'nie' - have to say 'no', I'm afraid obawiam się, że nie - I fear not obawiam się, że nie; niestety nie - I'm afraid not obawiam się, że tak; chyba tak - I suspect so obawiam się, że tak; niestety tak - I'm afraid so obecnie; teraz - at the present time obiecujący; budzący nadzieję; dobrze się zapowiadający - of great promise obojętne - it's all the same to me obojętnie kiedy - it doesn't matter when obok; drzwi w drzwi; w sąsiedztwie - next door (to) obosieczny; dwuznaczny - two-edged 160

obrócić coś w śmiech; wyśmiać coś - turn sth into ridicule obrócić coś w żart; wziąć coś za żart - treat sth as a joke obsadzić aktora - to cast an actor oburzyłem się na wiadomość - I was shocked to hear oby się nie okazało, że - I wish it may not prove that obyś był szczęśliwy - may you be happy obywatele! - citizens! och, nie - oh, no och, to moja wina - oh, my fault oczekiwane jest - it is expected oczekuj nas o ósmej - expect us at eight oczekuje się (po tobie) - you are expected to oczekuję telefonu od - I expect a call from oczekuję, że - I expect oczywiście - of course; for certain oczywiście, jasne, z pewnością - certainly od 14-tego go 21-ego włącznie - from 14th to 21st inclusive od A do Z - from A to Z od blisko dwóch lat - for nearly two years od chwili obecnej do - from now till od ciebie zależy, czy - it's up to you whether od czasu do czasu - between whiles od czasu do czasu - from time to time od czasu do czasu; co jakiś czas - now and again; now and then od czasu do czasu; gdy nadarza się sposobność; okazjonalnie - on occasion(s) od czego ma się przyjaciół?! - that's what friends are for! od dawna; już dawno; bez końca - for ages od dawna, od wieków - for ages od deski do deski - from cover to cover od dłuższego czasu; przez dłuższy czas - for quite some time od do - from till od drzwi do drzwi - from door to door od dwóch do dziesięciu - from two to ten od dzieciństwa - from a baby od dzieciństwa - from a child od dzieciństwa, od lat chłopięcych - from a boy od dziś za miesiąc; dokładnie za miesiąc - this day month od dziś za tydzień - eight days from now od dziś za tydzień - this day week od dziś za tydzień - today week od kiedy odeszła - since she went away od kiedy? odkąd? - since when? od kilku dni; w ciągu ostatnich paru dni - for the last (past) few days od lat chłopięcych - ever since he was a boy od niepamiętnych czasów - from time immemorial od niepamiętnych czasów - from time out of mind od niepamiętnych czasów - since time immemorial od osoby; na osobę - per man od pewnego czasu; od niejakiego czasu - for some time past od początku - all along od początku do końca - from end to end od początku do końca; na wylot; kompletnie - through and through od początku do końca; od pierwszego do ostatniego - from first to last od podstaw - from the ground up 161

od podstaw; od zera - from scratch od poniedziałku za tydzień - a week come Monday od rana do nocy - from morning till night od razu - at once od samego początku - from the first od samego początku - from the very beginning od słowa - per word od stóp do głów; z góry na dół; od góry do dołu - from top to bottom od tamtego dnia - from that day onwards od tego czasu - ever since; from then on od tego czasu - since then od tego czasu już - from then on od tego czasu, od tej pory - since od tego dnia - from that day od wewnątrz - from the inside od zeszłego tygodnia - since last week od zmierzchu do świtu - from dusk till dawn odcinać się; niegrzecznie odpowiadać; pyskować - answer back odczep się ode mnie! - get off my case! odczuwać silnie - to feel strongly oddać - to give away oddzwonić - to ring back oddzwonię ponownie później TEL - I'll call back later oddzwonię TEL - I'll call back odeprzeć agresję - to repel aggression odkąd, od kiedy - ever since odkładać o rok - to put off for a year odkrycie - a revelation, a discovery odległa przyszłość - the faraway future odległość, dystans - distance odległy - far-away odległy; daleki - far removed odległy od - distant from odmierzać czas - to time odmłodnieć - grow younger odnieść sukces - to suceed odnosi się do; jest związane z - is related to odnoszę wrażenie, że - it strikes me that odnośnie - in relation to odpada - out of the question odpowiadać na listy - to answer letters odpowiadać niegrzecznie, impertynencko - talk back odpowiadając na, w odpowiedzi - in reply to odpowiedz na piśmie - reply in writing odpowiedź brzmi "nie" - the answer is "no" odpowiedź może leżeć w - the answer may lie in odpowiem krótko - the short answer is that odpręż się - relax odprowadzać kogoś - to see sb off odrobina chleba - finger of bread odrobinkę - a tiny bit odrobinkę - a very little odróżniać dwie rzeczy od siebie - draw a distinction between two things odrzucić podanie - to reject the application 162

odtąd już; w przyszłości - from now on odtąd; w przyszłości - from this time forth odwdzięczyć się - to return a favour odwiecznie, od wieków - from everlasting odwiedźcie nas w Polsce - visit us in Poland odwzajemnić komplement - return the compliment oficjalne słowo - a formal sort of word oględnie, delikatnie mówiąc - to put it mildly ogólnie mówiąc - broadly speaking ogólnie mówiąc - generally speaking ogólnie mówiąc - on the whole ogólnie, podsumowując, w całości - all in all ogólnie rzecz biorąc - all in all ogólnie rzecz biorąc, calościowo biorąc - on the whole ogólnie rzecz biorąc, mówiąc ogólnie - generally speaking ogółem - in all ogółem wziąwszy - taken all round ogółem wziąwszy - taken as a whole ogromne dzięki - thanks very much ogromnie bym chciał - I'd love to ojej - oh dear OK, wygrałeś - OK, you win oka mgnienie - a split second okazać się użytecznym - to prove useful okazało się, że - it came out that okazuje się, że - it turns out that około 1950 r. - around 1950 około 1950 r. - circa 1950 około 20 minut - about 20 minutes około; mniej więcej - something like określano je jako - they were referred to as okrzyczany produkt - a shouted-about product omawiany; roztrząsany - under discussion on jest młodszy ode mnie o 2 lata - he is my junior by 2 years on jest przekonany, że - It is his conviction that (on) jest spodziewany za godzinę - he's expected in an hour on jest tylko dzieckiem - he is but a child on ma 30 lat - he is thirty years of age on ma coś koło pięćdziesiątki - he is somewhere about fifty on na pewno przyjdzie - he is sure (bound) to come on nie ma jeszcze czterdziestu lat - he is on the right side of forty on nie ma jeszcze dwudziestu lat - he is still in his teens on nie ma nic wspólnego ze mną - he has no connection with me on prawie nie mówi po angielsku - he can scarcely speak English on szuka nieszczęścia - he's asking for trouble on tylko umie gadać - he's all talk on zasługuje na zaufanie - he is dependable on zbliża się do czterdziestki - he's going (getting) on for forty (ona) będzie tu za chwilę TEL - she'll be here in a minute (ona) będzie z powrotem o piątej po południu - she'll be back at 5 p.m. ona chyba już jest w domu; ona powinna już być w domu - she should be home by now ona gada jak najęta - she talks a mile a minute ona jest niezrównana, kapitalna - she's great 163

ona jest oczekiwana we wtorek - she's expected on Tuesday ona jest ode mnie starsza o trzy lata - she is my elder by three years ona jest po czterdziestce - she's past forty ona już nie jest dzieckiem; to już nie podlotek - she is no chicken ona ma jeden rok - she is one year old ona ma pod czterdziestkę - she is close on forty ona ma przekroczone 50 lat; ona jest po pięćdziesiątce - she is on the wrong side of 50 ona ma siedem lat - she's seven ona musi wiedzieć - she is bound to know ona nie ma z nim nic wspólnego - she has no business with him (ona) rozmawia z drugiego aparatu - she's speaking on the other line ona tak twierdzi; takie jest jej zdanie - so she says; she says so ona wpadnie wieczorem - she's coming round this evening onegdaj; przed paru dniami; parę dni temu; kiedyś - the other day opiniować, być zdania - to opine opłacić abonament - to pay one's subscription opowiadać bajki (bzdury) - to tell a fairy tale opowiedz mi to pokrótce - tell me this shortly opóźniony, poza rozkładem - behind schedule oprócz; poza - apart from opuścić banderę - to lower a flag orientuję się trochę w sytuacji - I have some understanding of the situation osiągnąć porozumienie - to reach an agreement osoba, o której mowa - the person in question osobiście - in person osobiście - personally osobiście czuję, że - personally I feel? osobiście, ja - personally, I ostatecznie; w końcu; koniec końców - in the result ostatecznie; w końcu; wreszcie; na dłuższą metę - in the long run ostatnia chwila - the eleventh hour ostatnia chwila, za pięć dwunasta - the eleventh hour ostatnie poprawki; końcowy retusz - the finishing touches ostatnie słowo - the last word ostrożnie, uważnie - carefully ostrożności nigdy za wiele - you can't be too careful ostrzegam cię - I'm warning you oszalałaś! - you are crazy! oszustwo na wielką skalę - a large-scale fraud ośmieliłbym się powiedzieć, że - I dare say oto - here's oto - this is oto dlaczego; dlatego właśnie - this is why oto jak się to robi - this is how you do it oto jestem - here I am otrzymać awans - to get promotion to otwarcie, szczerze mówiąc - plain speaking otwarta kwestia - an open question otwarty na - open to otworzyć komuś oczy - open sb's eyes paląca kwestia; naglący problem - the burning question pamiętaj, aby - remember to pamiętaj o - remember about pamiętaj, żebyś nie - remember not to 164

pamiętam w szczególności - I remember especially Pan Smith, jak mniemam? - Mr Smith, I presume? pana nazwisko brzmi znajomo - your name sounds familiar panie i panowie! - ladies and gentlemen! parami - by twos parami - in pairs parę bloków dalej - a few blocks off parę razy; raz czy dwa - once or twice pasjonuję się malarstwem - I have a passion for painting pasowałaby mi teraz gorąca kąpiel - a hot bath would just suit me pasuje? - fine by you? patrz! - look! patrz, kto tutaj jest! - look, who's here? patrzeć w przyszłość - to look to the future pech - bad luck pech - hard luck pełen banałów - cliche-ridden pełną parą, z maksymalną szybkością - at full speed pełną parą, z rozwiniętymi żaglami - full sail pełne cztery dni - four whole days pełne trzy tygodnie - three clear weeks pełnoletni - of age; of full age pewne jak amen w pacierzu - sure as death and taxes pewne różnice - some differences pewnego dnia - some day pewnego dnia; któregoś dnia - one day pewnego pięknego dnia - one fine day pewnego razu - on one occasion pewnego razu; dawno, dawno temu - once upon a time pewnie nie wie pan - I don't suppose you know pewnie ryją teraz matmę - surely they're cramming maths pewnie, że - surely pędem; galopem - in full career pędem; w cwał - at a great (full) lick pędzić - go full speed pędzić jak bomba - to go like a bomb pędzić jak wiatr - to go like a wind pępek, centrum świata - the hub of the universe pętla (autobusowa) - the terminus pieniądze na moim rachunku - money in my account pierwotnie - originally pierwsza rzecz z rana, zaraz z samego rana - first thing in the morning pierwsza zasada - the first rule pierwsze słyszę; to dla mnie coś nowego - that's a new one to me pierwszego dnia w miesiącu - on the first of the month pierwszorzędny - of the first rank pierwszy raz od lat - for the first time in years pięć dni z rzędu - five days following pilne sprawy - urgent matters pilnuj swojego interesu - mind your own business pilnuj swojego nosa - mind your own business pilnuj, żebyś nie - mind you don't pionowo; na sztorc - on end piorunem - like a shot 165

pisany ręcznie - handwritten planowałem coś innego na wieczór - I was planning something else for tonight planowo, według rozkładu - on schedule planowo; według rozkładu jazdy; na czas - on schedule planuję - I plan to plecami do przodu; tyłem naprzód; na odwrót - back to front plecami do siebie - back to back pleść androny - to talk nonsense pleść banały - to mouth platitudes płacić alimenty - to pay alimony płacić czesne, opłaty - to pay fees po angielsku - in English po bliższym zaznajomieniu się - upon further acquaintance po bliższym zbadaniu - after a narrow examination po chwili; wkrótce; niebawem; po pewnym czasie - after a while po cichu; cichaczem; w tajemnicy; na osobności - on the quiet po co? - what for? po co to? - what's the use? po czym; następnie - after which po czym; następnie - upon which po drodze do - on the way to po drodze do domu - on the way home po drodze powrotnej - on the way back po drugie - in the second place po drugiej stronie drogi - across the way po dzień dzisiejszy - to date po dziś dzień; do dnia dzisiejszego - to this day po godzinach - after hours po kawałku - piece by piece po kolei; kolejno; na przemian - in turn po królewsku - in a princely manner po którym następuje - followed by po lewej stronie - on left hand po miesiącu - in a month po mojej lewej stronie - on my left hand po mojej prawej ręce - on my right hand po pierwsze (drugie, trzecie) - in the first (second, third) place po pierwsze, najpierw - first, firstly po połowie; i tak, i nie - half and half po połowie; pół na pół; równy podział - fifty-fifty po prostu - just; simply po prostu aby uniknąć - simply to avoid po prostu nie da się porównać, po prostu nie możesz tego porównywać - you just can't compare po prostu nie mogę - I just can't po prostu wspaniałe - just terrific po raz enty; po raz nie wiadomo który - for the dozenth time po raz pierwszy - for the first time po sam dach; do samego dachu - up to the roof po schodach na górę; na piętrze - up the stairs po sprawiedliwości - in justice po staremu - the same old way po ścianie - down a wall po tej dacie - after that date 166

po tej stronie Alp - on this side the Alps po trochu - little by little po trochu; stopniowo - little by little po trzecie - in the third place po trzy naraz - three at a time po tygodniu - in a week po tyle samo - in equal numbers po uszy - over head and ears po uszy - up to the ears po wielu usiłowaniach, po długiej walce - after a long struggle po większej części; przeważnie - for the most part po wsze czasy - for all times po wszystkie czasy - for all times pochopna decyzja - a snap decision pociesz się, że nie ty jeden - you're in good company początek stulecia - turn of the century poczekaj - wait poczekaj chwilę - wait a minute poczekaj tylko, a zobaczysz - you wait and see pocztą - by post pod auspicjami - under the auspices of pod banderą - under a flag pod batutą - conducted by pod dostatkiem - in abundance pod górę - up hill pod jakim adresem ona mieszka? - at what address does she live? pod każdym względem - in all respects pod każdym względem - in every way pod każdym względem - on all counts pod kątem - at an angle (to sth) pod kątem prostym - at right angles pod koniec; u schyłku - in the latter half (part) of pod koniec zimy - in late winter pod mikroskopem - under the microscope pod niektórymi względami - in some respects pod nogami; pod nogi - under foot pod ogniem - under fire pod opieką - in the custody of pod pewnymi względami - in some respects pod pozorem; pod maską - in the guise of pod pretekstem, że - on the pretence that pod pretekstem, że - under the pretence that pod ręką - at hand pod ręką - on tap pod ręką; na podorędziu - at one's elbow pod ręką; na podorędziu - close at hand pod tym względem - in this regard pod tym względem - in this respect pod warunkiem, że - on condition that pod warunkiem, że; z tym jednak, że - on the understanding that pod warunkiem, że; założywszy, że; o ile; z zastrzeżeniem, że - provided that pod wieloma względami - in many respects pod wpływem - under the influence pod względem - in point of 167

pod względem - in regard to (of) pod względem - in respect of pod zarzutem - on charge of pod żadnym pozorem; w żadnych okolicznościach - under no circumstances pod żadnym pozorem, w żadnym razie; w żadnym wypadku - on no account pod żadnym względem - on no consideration podać powód - to give a reason, to tell a reason podać swój adres - to give one's address podciągnąć (się w czymś) - to improve (sth) poddaję się - that beats me poddaję się! nie znam odpowiedzi - I give up! I don't know the answer podejdź tutaj! - come here! podejrzliwie - with suspicion podejrzliwy - suspicious podejście, stosunek do - attitude towards podenerwowany - anxious podjąć wysiłek - to make an effort podnieść banderę - to hoist a flag podrostek; nastolatek (podlotek; nastolatka) - a boy (girl) in his (her) teens podrzucić kogoś - to give sb a lift podstępem - by false pretences podstępem - on false pretences podsumowując - summing up podsumowując; zważywszy wszystko - on balance podwieźć - to give a lift podzielam pańskie zdanie - I am of your opinion podziwiam - I'm admiring pogadam z Bobem - I'll have a word with Bob poinformowano mnie, że, powiedziano mi, że - I'm told pojedynczo - one at a time pojedynczo - one by one pojutrze - the day after tomorrow pokazany w telewizji - shown on television pokonać barierę - to break a barrier pokrótce, krótko - briefly polegam na nim - I rely on him polityka mnie po prostu usypia - politics just sends me to sleep połączę panią z p. Kowalskim TEL - I'll connect you with Mr Kowalski połowa czerwca - mid June połóż je tam - put them there pomimo - in spite of pomimo tego; nawet gdyby tak było - even so pomimo; wbrew - in spite of pomocny; pożyteczny - of assistance pomyliłem się - I've made a mistake pomysł pierwszej klasy! - first class idea! pomyśl dobrze; od czego masz rozum - use your intelligence pomyśl o - think of, think about pomyślałbym dwa razy, zanim - I'd think twice before ponad - more than ponad miarę - beyond measure ponad miarę; bez miary; niezmierny - beyond measure ponad połowa; przeszło pół - more than a half ponad wszelką miarę - beyond all bounds 168

ponad wszelką wątpliwość - beyond all doubt ponad wszelkie oczekiwania - beyond all expectation ponadto; na dodatek - to boot ponadto, poza tym - beyond that poniekąd; niejako; po części; że się tak wyrażę - in a certain manner; in a manner of speaking poniżej parytetu; ze stratą; poniżej przeciętnej - below par popaść w apatię - to become apathetic popatrz! - look! popatrz jak ja to robię - watch me doing it popatrz na, spójrz na - look at popatrz tylko! - fancy that! popatrz uważnie, obserwuj uważnie - watch carefully popełnić błąd - make a mistake poproszę go, wezwę go TEL - I'll call him poproszę, żeby do pana zadzwonił jak tylko przyjdzie - I'll ask him to call you as soon as he's in poproś o informację - ask for information poprzedniego dnia - the day before poprzedniego roku - the year before pora deszczowa - rainy season pora siewu - seed-time poradzisz sobie z tym z łatwością - you'll manage it easily poroniony pomysł - a still-born idea porównywać - you just can't compare poruszanie się po mieście - getting about town porządkować - to put in order posiadać akcje - to hold shares posłuchaj (mnie) - listen to me posłużyć się przykładem - to take an example pospiesznie, szybko - in a hurry postaw się na moim miejscu - put yourself in my position postawiłbym na to pieniądze - I'd put money on it postępować taktownie - to do with tact postępuj według tej procedury - follow this procedure pośpiesznie; szybko - in a hurry poświęcać swój czas na - to devote one's time to poświęcony pamięci - sacred to the memory of potem stało się to najgorsze - then came the worst potoczne słowo - an informal sort of word potrzebna ci teraz łyżka? - need a spoon now? potrzebujesz pomocy? - need some help? potrzebuję do kogoś zadzwonić - need to call someone poważnie - seriously powiązać ze sobą fakty; wysnuć wniosek - put two and two together powiedz mi coś jeszcze (więcej) - tell me more powiedz to jeszcze raz - say that again powiedz to w inny sposób - say that in another way powiedz, wyraź to po angielsku - put it in English powiedzenie good bye? - what is another way of saying good bye? powiedziałem - I said powiedziałem ci, że - I told you powiedzieć coś żartem - say sth in play powiedzieć tajemnicę; wypaplać tajemnicę - tell a secret 169

powiedzieć, że - I regret to say that powiedzmy - say powiesić obrazek - to hang a picture powieść się - to succeed powinienem był to zrobić - I ought to have done that powinienem to zrobić - I ought to do that powinieneś - you ought to powinieneś rozważyć - you should consider powitanie - greeting powodem jest to, że - the reason is that powodować obrazę - to give offence powodzenia - good luck powodzenia w - the best of luck in powszechnego użytku - of common use powszechnie znany; odtajniony - in the open powyżej przeciętnej - above par powziąć decyzję - arrive at a decision powziąć decyzję - come to a decision poza kolejką - out of turn poza miastem; na prowincji; w terenie - out of town poza, oprócz - apart from poza tematem - beside the point poza tym - besides poza tym; po drugie - in the next place poza tym, zresztą - besides poza tym, zresztą, oprócz - besides poza wszelką dyskusją - out of the question poza wszelkim podejrzeniem - above suspicion poza zasięgiem - out of reach poza zasięgiem mojego wzroku - beyond my vision pozdrów ją serdecznie ode mnie - give her my best (kindest) regards pozdrów ode mnie; przekaż moje pozdrowienia - give my respects to poznaj - meet poznaj Jima - meet Jim poznaj moją żonę - meet my wife poznaliśmy się przedtem - we've met before pozornie - seemingly pozory - false pretences pozostają jednak poważne wątpliwości co do - there remain serious doubts as regards pozwolę sobie, ośmielę się poprawić pana - I dare correct you pozwolę sobie powiedzieć - I beg to say pozwolę sobie skorygować - I dare correct pozwoli pan, że się przedstawię - let me introduce myself; allow me to introduce myself pozwoli pani, że się przedstawię - allow me to introduce myself pozwól, że powiem - permit me to say pozwólcie, że przedstawię - let me introduce pozwólcie, że was przywitam - allow me to welcome you pozwólcie, że was przywitam w imieniu - allow me to welcome you on behalf of pójść na kompromis; obrać pośrednią drogę - take a middle course póki pamiętam, póki myślę o tym - while I remember; while I think of it pół żartem, pół serio - half joking half serious półtora - one and a half późna starość - extreme old age później; w dalszym ciągu czegoś - later on 170

późniejsze czasy; potomność - after days późnym latem - in late summer pracować na akord - to work by the piece pracować na godziny - to work time pracując; przez pracę - by working pracuję ciągle dla tej samej firmy - I still work for the same firm praktycznie niemożliwe - virtually impossible praktycznie rzecz biorąc - practically speaking praktykować jako adwokat - to practise as a solicitor prawdę mówiąc - as a matter of fact prawdę mówiąc - to tell the truth prawdę mówiąc, właściwie - actually prawdę powiedziawszy - the truth is that prawdę powiedziawszy; prawdę mówiąc - truth to tell prawdopodobnie - probably prawdziwą przyjemnością jest - it's a pleasure to prawić komplementy - pay compliments prawie - all but prawie cały dzień - most of the day prawie cały dzień, większość dnia - most of the day prawie nic - next to none prawie nic - next to nothing prawie, nieomal niemożliwe - next to impossible prawie nigdzie; mało gdzie - hardly anywhere prawie wcale; mało co; mało który - hardly any prawie zapomniałem - I nearly forgot pręcz z łapami! - hands off! prędzej czy później - sooner or later prędzej skonam niż - I'll be damned if prognoza pogody - the weather forecast proponuję - I propose proporcjonalny - in proportion prosto jak strzelił - dead straight prosto na dno; do samego dna - right to the bottom prosto z mostu; bez ogródek; czarno na białym - in plain English prostymi słowami - in simple phrase proszą bardzo, pan pierwszy! - after you! proszą usiąść! usiądźże! - do sit down proszą usiąść; zechciej usiąść - sit down, will you? proszeni są - are requested proszę - here (there) you are proszę bardzo - here you are proszę cię - I pray you proszę cię, żebyś tego nie robił - please not to do that proszę mi nie mieć za złe tego pytania, ale - don't mind my asking but proszę mi pozwolić pomóc; niech pomogę - let me help you proszę mi to pokazać; niech to zobaczę - let me see it proszę mi wybaczyć - please forgive me proszę mnie przełączyć do działu sprzedaży TEL - put me through to the sales department, please proszę nie odkładać słuchawki - hold the line, please; hold on, please proszę nie zapomnij - please don't forget proszę o uwagę - attention, please proszę o wybaczenie - I beg to be excused 171

proszę o wybaczenie - I beg your pardon proszę (podając coś) - here is proszę powtórzyć raz jeszcze, jakie było ostatnie słowo - what was the last word again, please? proszę pozwolić mi się przedstawić - let me introduce myself; allow me to introduce myself proszę pozwolić, że zapytam pana najpierw - let me ask you first proszę przekazać wyrazy szacunku - give my best regards proszę przyjąć moje najlepsze życzenia - please accept my best wishes proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje - please accept my heartiest congratulations proszę przyjąć moje przeprosiny - please accept my apologies proszę przyjąć ten podarek - please accept this gift proszę siadać - please be seated proszę się nie martwić - please don't worry proszę się streszczać - cut it short proszę sobie nie robić kłopotu - don't bother, please proszę tego nie robić - please don't do that proszę usiąść - please sit down proszę usiąść - pray sit down; sit down, pray proszę wybaczyć, że pytam, ale - forgive me for asking, but proszę zająć miejsca - take your seats, please! protestuję - I protest prowadzić agitację - to agitate for prowadzić akcję na rzecz - to campaign for próbnie; eksperymentalnie - as an experiment próbnie; eksperymentalnie - by way of experiment próbowałem zwrócić waszą uwagę na - I was trying to attract your attention to prócz tego, że; z tym, że - except that prywatnie; w sekrecie; na osobności - in private przechodzić trudny okres - to go through a difficult time przecież potrafisz! - you can do it! przeciętna długość życia - expectation of life; life expectancy przeciętnie - on a par przeciętnie; średnio - on an average przeciętny człowiek - the average person przeciętny użytkownik - the average user przeciwnie - on the contrary przed - in front of przed chwilą - just now przed chwilą - this very moment przed chwilą; dopiero co - but now przed chwilą; dopiero co - even now przed czasem, za wcześnie - ahead of time przed czymś, wcześniej od czegoś - prior to przed laty; wiele lat temu; lata temu - years ago przed sądem - before the court przed trzema miesiącami - three months back przed tym; już poprzednio - before that przede wszystkim - first of all przede wszystkim, nade wszystko - above all przede wszystkim; nade wszystko - before everything else przede wszystkim; nade wszystko - before everything else przede wszystkim; najpierw - first and foremost 172

przede wszystkim; najpierw - first of all przede wszystkim; najpierw - in the first place przede wszystkim; najpierw; na samym początku; od razu - in the first place przede wszystkim, pierwsza rzecz - first thing przede wszystkim; w pierwszym rzędzie - first and foremost przede wszystkim; zaraz; bezzwłocznie - first thing przedmiot sporu - the question in (under) debate przedostatni - next but one przedostatni - the last but one przedostatni - the one before last przedostatnim razem - the time before last przedtem; już - before now przedwczoraj - the day before yesterday przedwczoraj w nocy; przedwczoraj wieczorem - the night before last przejęzyczenie; lapsus - a slip of the tongue przejęzyczenie odkrywające czyjeś myśli, pragnienia - a Freudian slip przejście dla pieszych - a zebra crossing, a pedestrian crossing przejść do - to move on to przejść do istoty sprawy; przejść do rzeczy - get down to business przejść, przeskoczyć za - to skip past przejść przez ulicę - to cross the street przejść Rubikon (zdecydować się na stanowczy krok) - pass (cross) the Rubicon przekaż moje najlepsze życzenia dla Ewy - please give my best wishes to Ewa przekaż pozdrowienia dla Jill - say hello to Jill przekleństwa i brzydkie wyrazy - bad language przekroczyć barierę - to break the barrier przelotny; przemijający; krótkotrwały - short-lived przełamać pierwsze lody - break the ice przełączam panią TEL - I'm putting you through przełączę panią do p. Kowalskiego TEL - I'll put you through to Mr Kowalski przenigdy - never, never przepełniony - full to overflowing przepełniony - full-up przepełniony - jam full przepowiadam, że - I predict that przepraszać; usprawiedliwiać się; wymawiać się - make excuses przepraszam - excuse me przepraszam, ale muszę spadać - sorry, I must be off now przepraszam cię; najmocniej przepraszam - I beg your pardon przepraszam, co powiedziałeś? - sorry, what did you say? przepraszam, czy przypadkiem zna pan - excuse me, do you happen to know przepraszam, jeśli trochę wolno myślę - I'm sorry if I'm being a little slow przepraszam na minutkę - excuse me a minute przepraszam na sekundkę - excuse me a second przepraszam, nic z tego nie zrozumiałem - sorry, I didn't get any of that przepraszam, nie byłem w stanie dosłyszeć, co pan powiedział - I'm sorry, I couldn't hear what you said przepraszam, nie dosłyszałem, co pan powiedział - I'm sorry, I didn't hear what you said przepraszam; niestety - I'm sorry przepraszam, o której pan powiedział? - I'm sorry, what time did you say? przepraszam, pomyliło mi się - Sorry, I got it all wrong przepraszam; proszą mi wybaczyć - excuse me przepraszam, wybacz - pardon me 173

przepraszam za brzydkie wyrazy - pardon my French przepraszam za spóźnienie - sorry to be late przepraszam za to - sorry for this przepraszam, że kłopoczę - sorry to trouble you przepraszam, że pana kłopoczę - I'm sorry to bother you przepraszam, że pani przerywam - excuse my interrupting you przepraszam, że przerywam - sorry to interrupt przepraszam, że pytam - excuse me asking przepraszam, że się mieszam - sorry to butt in przepraszam, że się spóźniłem - excuse my coming late przepraszam, że się wtrącam, ale - scuse me butting in, but przepraszam, że zmieniam temat - sorry to change the subject przeproś ją ode mnie - give her my excuses przeproś ode mnie - give my excuses to przeprowadzić analogię między dwiema rzeczami - draw a parallel between two things przeprowadzić porównanie - draw a comparison przerwać milczenie - break silence przesadnie poprawna angielszczyzna - dictionary English przesiąść się - to change przestań! - stop! przestraszone spojrzenie - a look of fear przesunięty w prawo - shifted to the right przeszkadzać komuś - to disturb sb przeszło mi przez myśl, że - it went through my mind przeważająca część czegoś - the best part of sth przeważnie - mostly przeważnie; głównie; na ogół - in the main przeważnie; najczęściej - for the most part przeważnie; najczęściej; prawie stale - most of the time przeważnie; w większości wypadków - in most cases przewiduję, że - it is my prediction that przewinąć taśmę - to rewind a tape przez aklamację - by acclamation przez analogię - by analogy przez całą drogę - all the way przez całą noc - all night przez całą noc - all through the night przez całą noc - the whole night through przez cały czas - all the time przez cały czas, wiecznie, niezmiennie - all the time przez cały dzień - all day long przez cały dzień, dwanaście godzin - the clock round przez cały ten czas - all the while przez chwilę - for a moment przez cztery dni z rzędu - for four consecutive days przez długi czas - for a long time przez grzeczność - by favour of przez kilka natępnych dni - the next few days przez krótki okres czasu - for a short period of time przez lata - over years przez okrągły rok - all year round przez okrągły rok, przez calutki rok - all the year round przez pewien czas - for some length of time przez pewnien czas; dosyć długo - for some length of time 174

przez pomyłkę - by mistake przez pomyłkę - through error przez porównanie - by comparison przez trzy kolejne lata - three years running przez wiele lat - for many years przez większą część czasu - half the time przez wzgląd na - out of consideration of przezwyciężyć trudności - to overcome difficulties przy akompaniamencie - to the accompaniment of przy brzegu - in shore przy drodze - on the road przy jakich okazjach? - on what occasions? przy kominku - by the fire przy odrobinie szczęścia - with any luck przy okazji, a propos - by the way przy okazji, nawiasem mówiąc - incidentally przy samej ziemi - close to the ground przybył punktualnie, na czas - he is on time przychodzić do pracy/szkoły - to come to work/school przyda? - will that be of any use? przydałoby mi się trochę odpoczynku - I could do with a bit of rest przyjaciele! - friends! przyjąć procedurę - to adopt a procedure przyjdź do mnie; zajdź do mnie - come and see me przyjdź i spójrz! - come and look! przyjdź na pewno - don't fail to come przyjdź na pewno; przyjdź koniecznie - be sure to come przyjemna (ładna) pogoda - nice weather przyjemnie - in a nice way przyjemnie jest być znowu w domu - it is nice to be at home again przyjmij moją radę i - take my advice and przyjmijmy, że tak było - suppose it was so przyjmuję pełną odpowiedzialność za - I accept full responsibility for przyjść na kolację - to come to supper przyjść za wcześnie - to be early przykład idzie z góry - the example comes from the top przykładem byłby - an example would be przykro mi, ale muszę już iść - I'm sorry but I have to go przykro mi, ale nie potrafię tu pomóc - I'm sorry, I can't help you there przykro mi, ale nie wiem - I'm sorry, I don't know przykro mi było wyjeżdżać - I was sorry to leave przykro mi słyszeć, że - I'm sorry to hear przykro mi to mówić - I'm sorry to say so przykro mi, że muszę powiedzieć, iż; z żalem muszę powiedzieć, że - I regret to say that przykro mi, że pana kłopoczę, ale - I'm sorry to trouble you, but przynajmniej - at least przynieś mi młotek - bring me a hammer przypadać w jakiś dzień - fall on a certain day przypadkiem, przypadkowo - by chance przypadkiem; przypadkowo - by fortune przypomnieć - I really can't remember przypuszczalnie; na oko; na wyczucie; na chybił trafił - at a guess przypuszczalnie; na oko; na wyczucie; na chybił trafił - by guess 175

przypuszczam, że - I suppose przypuszczam, że to prawda - I suppose that's true przypuśćmy, że - suppose przypuśćmy, że to prawda; niechby się okazało, że to prawda - supposing that is true przysłowiowo; notorycznie - to a proverb przyspieszać - to accelerate przyszedł czas na - the time has come for przyszło mi właśnie do głowy, że - it just occured to me that przyszłość - by-and-by przyszłość - days to come przywiązywać szczególną wagę - to pay special attention przywiązywać wagę do - attach importance to przyznaj, że - admit that przyznaję, że - I admit przyznajmy - let it be admitted psiakrew! - blast! publicznie - in public punkt honoru - a point of honour punkt widzenia - point of view punktualnie; co do minuty - on the dot punktualnie; co do minuty - on the minute punktualnie; dokładnie na czas - dead on time puste banały - empty platitudes pusty dźwięk; tylko słowa, frazes - a name only pytanie dotyczące - a question concerning rachunek w banku - an account at the bank raczej - rather raczej niż - rather than raczej skona niż - he would die before raczej w to wątpię - I rather doubt it radzisz sobie bardzo dobrze - you're doing very well ramię przy ramieniu; ramię w ramię - shoulder to shoulder ramię w ramię; łokieć w łokieć - elbow to elbow raz dziennie - once a day raz na trzy miesiące - once in three months raz na tydzień - once a week raz na zawsze - once for all raz za razem - in quick succession raz za razem; często; wiele razy - time after time raz za razem, raz po raz - time and again reasumując - to sum up reprezentować ostatnie słowo w - to represent the last word in ręką - by hand robi się późno - it's getting late robi się późno - time's getting on robić aluzje do - to make an allusion to robić awanturę - to make a row robić bałagan - to make a mess robić postępy - to make progress robić straszny hałas - to make a terrible noise robić wrażenie - to impress robić z igły widły - change a fly into an elephant robię zawsze co w mojej mocy - I always do my best robisz to tak - you do it like this 176

rocznie - per annum rok po roku - year by year rok później - the year after rok przestępny - leap year rok świetlny - light-year rok za rokiem - year after year rok za rokiem - year by year rozchmurz się! - cheer up! rozgość się; czuj się jak u siebie w domu - make yourself comfortable rozmowa o niczym; pogawędka - small talk rozpoczął 30. rok życia - he entered on his 30th year rozsądnie jest - it is reasonable rozsądnie jest wierzyć, że, rozsądnie byłoby sądzić, że - it is reasonable to believe that rozumie się, że; jest rzeczą zrozumiałą, że - it is understood that rozumiejąc, że - on the understanding that rozumiem - I see rozumiem, jasne - I see rozumiem że; jak rozumiem - I understand rozumiesz co mam na myśli? - see what I mean? rozumiesz? kapujesz? - do you take me? rozumiesz, o co mi chodzi? - do you see what I mean? rozważmy - let us consider rozważyć coś - to consider sth rozważyć ponownie - to reconsider rozwiązać problem - to solve a problem rozwiązywać krzyżówkę - to do a crossword puzzle rozwodzić się nad czymś - dwell on sth rozwodzić się nad czymś - pan about sth rozwodzić się nad czymś - spread on sth rób, co chcesz - do what you want rób, co ci się żywnie podoba - do whatever you like rób to, co uważasz za słuszne - do what you think is right równie dobrze moglibyśmy - we might as well równie ważne - just as important równie zły - equally bad również - as well równo tydzień temu - this day last week równocześnie; od razu - at once równocześnie; zarazem; w tym samym czasie - at the same time równolegle - in parallel różnię się od ciebie - I differ from you ruch (uliczny) - traffic ruchome schody - moving stairs ryzykowna decyzja; strzał na chybił-trafił - shot (leap) in the dark rzadko - seldom rzadko albo zgoła nigdy - seldom or never; seldom if ever rzadko kiedy; prawie nigdy - hardly ever rzadko się zdarza, żeby - it is unusual to rzecz (istota rzeczy) polega na tym, że - the point is rzecz pewna, murowana; niezbita prawda - as sure as a gun rzecz powszechnie znana - a matter of common knowledge rzecz w tym, że - the matter is that rzecz w tym, że - the point is that rzecz w tym, że - the thing is that 177

rzeczy wykluczające się wzajemnie - things mutually exclusive rzeczywiście? - indeed? rzeczywiście? - really? rzeczywiście, faktycznie - in fact rzeka ma 2 kilometry szerokości - the river is 2 kilometres wide rzeką; potokiem; lawiną; ławą - in streams rzędem; jeden za drugim; gęsiego - in single file rzuć okiem, spójrz - take a look rzućmy okiem na - let's have a look at sadząc po jej minie - from the look on her face sam przez się - per se sam tego chciał - he's been asking for it sam to bym raczej wolał - myself I'd rather samemu; bez pomocy - all by myself są dwie możliwości - there are two possibilities są wszelkie przesłanki - there's every reason to są znane jako - are known as sądzę, że nie - I don't think so schodami na górę; na górze - up stairs schodami w dół; na dole - down stairs schyłek życia - the evening of life sedno sprawy - the heart of the matter serdeczne dzięki - thanks awfully (very much, a lot) serdecznie ci dziękuję - thank you very much indeed serdecznie ci dziękuję - thank you very much indeed sezon ogórkowy - the silly season sięgnąć dna; zejść na samo dno - touch bottom sięgnąć sufitu; osiągnąć pułap - touch the ceiling skapowałeś? - got it? skąd - from where skąd mam wiedzieć? - how do I know? skąd masz pewność? - how can you be sure? skąd miałbym to wiedzieć? - how would I know? skąd wiesz? po czym to poznajesz? skąd można wiedzieć? jak to można poznać? how can you tell? how do you tell? skądinąd; z innej miejscowości - from another place skierować do - to direct to skłaniam się do preferowania - I tend to prefer skłonny jestem sądzić, że - I'm inclined to think that skomplikowana sprawa - a problem case skonany, wykończony - dead tired skończył 30 lat - he is turned 30 skoro mowa o sztuce, w temacie sztuki - on the subject of art skoro tak mówisz - if you say so skoro tylko będę mógł - if I possibly can skoro tylko; ledwo; zaledwie - as soon as skoro zaczniesz, nie wolno przerywać - once you begin you must go on skracać sobie czas (czymś) - to while away the time (by) skrajnie niebezpieczne - extremely dangerous skrajnie, wielce - extremely skrajny przypadek - an extreme case skrajnym przypadkiem jest - an extreme case is skręć w pierwszą w prawo - take the first turning to the right skrót - a short cut 178

skutek był taki, że - the result was that słaba pociecha - poor consolation sławnej pamięci - of famous memory słowem - in a word słowem; krótko mówiąc - in sum słowo w słowo; dosłownie - word for word słuchaj, popatrz - look here słucham? - pardon? słucham? proszę? - beg pardon? słucham? proszę? - I beg your pardon? słucham? proszę? - pardon me? słuszna decyzja - the right decision słusznie; w porządku; ujdzie - fair enough służyć pomocą - to be of assistance słyszałem pana nazwisko wiele razy - I've heard your name many times słyszałem, że - I hear słyszałeś co mówiłem? - did you hear me? słyszałeś o - heard about smutnej pamięci - of sad memory smutnym głosem - in a sad voice spadaj! wynoś się! - get out! spaść na czyjeś barki - to fall on sb shoulders spędzać czas - to spend time spędzić lata - to spend years spieszę się, nie mam chwili czasu - I'm in a rush spieszyć się, nie mieć czasu - to be in a hurry spływaj, zmiataj - beat it! spoczywa na nas obowiązek - we are commited to spod - from under spod czegoś - from underneath sth spod spodu - from underneath spod ziemi - from underground spodoba ci się - you'll enjoy it spojrzenie pełne smutku - a look of sadness sporny - in litigation sporo - a good bit sporo - a good lot sporo czasu - a good long time sporo; dużo; znacznie; często - a good (great) deal sporo; niemało - a good few sporo; niemało - not a few sporo; niemało - quite a few sporo, niemało; dość dużo - quite a lot sporo; niemało; dużo; wiele - a good (great) many sportowy wygląd - the sporty look spory kawałek drogi; kawał drogi - a good way sposób mówienia - manner od speech sposób wyrażania się - a form of speech sposób zwracania się do - form of adress for spotkać się z aprobatą - to meet with approval spotkał mnie afront - I was affronted spowodować szkodę - to cause damage spowodować zakłopotanie - to cause embarassement spójrz - look 179

spójrz na - look at spójrz tylko na siebie - just look at you spójrz tylko na to! - just look at this! spójrzmy prawdzie w oczy - let's face it spójrzmy wstecz do - let's look back to spóźniać się, mieć spóźnienie - to be late spóźnić się na autobus - to miss the bus spóźnić się na pociąg - to miss the train spóźniłeś się - you are late spóźniony; opóźniony - behind time sprawa gardłowa - a hanging matter sprawa pierwsza i najważniejsza - first and foremost sprawa polega na tym, że - the matter is that sprawa przeszłości - a thing of the past sprawa sumienia - a point of conscience sprawdziłbym - I would check sprawia mi wiele satysfakcji - it gives me great satisfaction sprośności - foul talk spróbuj jeszcze raz a - try this once more and spróbuj tylko jeszcze raz to zrobić! - do that again! spróbuję zgadnąć - I'll hazard a guess sprzeciwiam się - I object to it stacja metra - a tube station, an underground station stać na baczność - to stand to attention stać w bezruchu - to stand still stamtąd - from there stanowczo radziłbym - I would strongly advice stanowić jedność - be one stanowić konieczność - to be a necessity stanowić różnicę - make a difference starać się o audiencję - to seek an audience staroświecki; nieaktualny; przestarzały - out of date staroświecki wygląd - a dated look starzec (staruszka) - an old man (woman) stawać się lepszym - to get better stąd - from here stek kłamstw - a pack of lies sto jeden; bezlik; mnóstwo - a hundred and one stokrotne dzięki - a thousand thanks stokrotne dzięki - thanks a million stokrotnie przepraszam - a thousand apologies (pardons) stopniowo - by degrees stopniowo; bez przerwy - by and by stopniowo; po trochu - bit by bit stopniowo; po trosze - inch by inch stosowna pora na coś; dobra pora na coś - a good time for sth stosownie do okoliczności - as occasion requires stosownie do, zależnie od - according as; according to stosunkowo wygodnie - in relative comfort stracić rachubę czasu - to lose count of time stracony czas - lost time straszne dzięki - thanks ever so much strasznie chciałbym ale - I'd love to but strasznie; cholernie; jeszcze jak - not half 180

strasznie mi przykro, ale - I'm very sorry but strasznie się cieszę! - I’m so glad! straszny tu bałagan - it's a right mess streszczać się; mówić krótko - be brief streszczając więc - to summarize then strzeż się - beware of studenckie czasy - student days stwarzać (komuś) problemy - to give sb problems sugeruję - I suggest sumując więc, żeby więc podsumować - to sum up, then surowo wzbronione - strictly forbidden swego rodzaju - kind of sytuacja doskonale wygląda - things look bright sytuacja źle wygląda - things look bad szalenie mi przykro - I'm awfully sorry szalone! - crazy! szanuję oczywiście pańskie zdanie - I respect your opinion szczególnie chciałbym - I'd particularly like szczególnie nie lubię - I especially dislike szczegółowo; drobiazgowo - in detail szczera prawda - the honest (simple) truth szczerze mówiąc - honestly speaking szczerze mówiąc - to be perfectly candid szczerze mówiąc - to be quite frank szczerze mówiąc; mówiąc szczerą prawdę - to be quite honest szczerze mówiąc, żeby być szczerym - frankly szczerze mówiąc, żeby być szczerym - to be frank szczerze, uczciwie - honestly szczęśliwego Nowego Roku - Happy New Year szczyt absurdu - the height of absurdity szept sceniczny - stage whisper szkoda czasu - it's a waste of time szkoda gadać - what can I say szkoda pieniędzy na - it's no use wasting money on szkoda słów - save your breath szkoda słów - waste of breath szkoda słów; gadasz na próżno - you are wasting your breath szkoda tylko, że - the pity is that szkoda wysiłku - it's a waste of effort szkoda zachodu - it's not worth the trouble szkoda, że - it's a pity szkoda, że - it's unfortunate that szkoda, że ciebie tam nie było - you ought to have been there szkoda, że cię tu nie ma - I wish you were here szkoda, że nie mam więcej czasu - I wish I had more time szkoda, że nie umiem - I wish I knew how to szkoda, że nie znam się lepiej na komputerach - I wish I knew more about computers szukam - I'm looking for szybki jak błyskawica - as quick as lightning (a flash) szybkim krokiem, w szybkim tempie - at a quick pace szybko, błyskawicznie, migiem - in no time ściśle mówiąc - strictly speaking ściśle rzecz biorąc - strictly speaking ślicznie! - lovely! 181

śliczny dzień - lovely day śmiało mogłaby uchodzić za trzydziestolatkę - she would pass for thirty easily śmiertelnie nudny - deadly boring śmiertelnie poważny - as sober as a judge śmiertelnie poważny - dead serious śmiertelnie przerażony - dead scared śmiertelny wypadek - a fatal accident średnio; przeciętnie - on an average środek tygodnia; środa - mid-week środki bezpieczeństwa - safety measures środki transportu - means of transport światła uliczne - traffic lights świetnie! - terrific! świetnie, dzięki - fine, thanks świetny mówca (człowiek mający dar opowiadania) - an excellent tale-teller święta prawda - God's truth; gospel truth święta racja! - how right you are! ta opowieść nie nadaje się do powtórzenia - the story does not bear repeating ta sama śpiewka - the same old tune tajemnica poliszynela - open secret tajemnica się wydała - the secret is out tak a propos - by the way tak a tak - so and so tak bardzo - that much tak będzie lepiej - better so tak, chociaż - yes, though tak czy inaczej; tak czy owak - one way or another tak czy owak, nic mnie to nie obchodzi - doesn't bother me either way tak czy owak, w każdym razie - anyway tak, faktycznie - yes, in fact tak ja to widzę - that's how I look at it tak jak ja to widzę - the way I see it tak jak rozumiem, - my understanding is that tak jest ponieważ, tak się dzieje gdyż - that's because tak jest w książce napisane - it says so in the book tak lepiej - that's better tak mi przykro - I'm so sorry tak myślę - I think so tak, nie pomyślałem o - yes, I hadn't thought of tak po prostu - just tak powiadają - so they say tak samotny - so alone tak sądzę, tak przypuszczam - I think so, I suppose so tak się mówi - it's a form of speech tak się przypadkowo wydarzyło, że - it chanced that tak się składa, że - as it happens tak się złożyło, że - it so happened that tak sobie; znośnie; może być - so-so tak też pisały gazety - so the papers said tak trzymaj - keep going tak więc jest ogólną zasadą, że - so it is the general principle tak więc pokrótce - briefly, then tak właśnie to zrozumiałem - so I understand tak wszyscy mówią - so everyone's saying 182

tak zwany - so-called taką mam nadzieję - I hope so taki a taki; ten a ten - so-and-so taki a taki; wyżej wymieniony - such and such taki duży - this big taki gruby - this thick taki tu hałas, tak tu hałaśliwie - it's so noisy here takie jest twoje zdanie; to ty tak mówisz - so you say takie jest życie; c'est la vie! - that's life! taksówka jest zajęta - the taxi is engaged tam dalej - over there tam i z powrotem - back and forth tam i z powrotem - to and fro tam i z powrotem po ulicy - up and down the street tam i z powrotem; tu i tam - to and from tam i z powrotem; w jedną i drugą stronę - backwards and forwards tam na dole - down there tam na zewnątrz; tam daleko - out there tam; po tamtej stronie - over there tam w Ameryce - over in America tamtędy - that way tamże; gdzie też - at which place tandetny - cheap and nasty te dwie rzeczy nie dadzą się pogodzić; te rzeczy nie idą w parze - the one is incompatible with the other tego już nie mogę znieść! - I can't stand this anymore! tego lata - in the summer tego nie da się zrobić - that's not on tego nie można porównywać z - this is incomparable with tego rodzaju ludzie - these sort of people tego rodzaju rzeczy, takie rzeczy - things like that tego samego gatunku, rodzaju - of the same stamp tego się nie da opisać - it baffles definition tego się nie da opisać - it beggars description tego się nie da zrobić - it can't be done telefonicznie - by phone temat - to no purpose ten jeden raz - this once ten ostatni - this last teraz gdy - now that teraz jest właściwy moment, by - this is the right time to teraz kolej na ciebie - you take over now teraz lepiej; tak lepiej - that's better teraz; obecnie - at the moment teraz; obecnie; chwilowo - at present teraz się zgadzamy - we agree now teraz sobie przypomniałem, już wiem - I know now tędy - this way tędy proszą; proszą za mną - come (step) this way tędy, proszę - this way, please that's all very well, but - wszystko to ladnie, ale tłumnie - in crowds tłumnie - in flocks to absurd! - it's absurd! 183

to bardziej kwestia - it's more a question to bardzo dobry pomysł - that's a very good idea to bardzo ekscytujące - it's very exciting to bardzo ładnie, uprzejmie z twojej strony - that’s very kind of you to bardzo uprzejmie z pana strony - that's very kind of you to bardzo uprzejmie z twojej strony - it's very kind of you to bardzo ważne - it's very important to bez znaczenia - that's not important to będzie kosztować jakieś 100 zł - it'll cost, what, 100 zl to będzie we wrześniu - that'll be in September to będzie z korzyścią dla ciebie - it is to your interest to brzmi - that sounds to brzmi bardzo interesująco - it sounds very interesting to brzmi dziwnie - (it) sounds strange to brzmi rozsądnie - it sounds reasonable to brzmi wspaniale, cudownie - that sounds wonderful to brzmi zabawnie - it sounds funny to brzydko (coś robić) - it's bad to to bułka z masłem - it's a piece of cake to był mój pechowy dzień - it wasn't my day to był mój zly dzień - it was one of my off days to był zwykły wykręt - it was all pretence to byłaby prawda, gdyby - that would be true, if to było bardzo głupie z mojej strony - that was very foolish of me to było bardzo uprzejmie z jego strony - that was very kind of him to było minimum tego, co mogłem zrobić - it was the least I could do to było wczoraj - it was yesterday to byłoby bardzo pomocne - that would be very helpful to byłoby dość niedogodne - it would be quite inconvenient to byłoby trochę trudne - it would be a little difficult to bzdura - that's nonsense to całkiem co innego - that makes all the difference to całkiem na odwrót jak - that's quite opposite to to całkiem naturalne - it's quite natural to całkiem nieprawdopodobne; bynajmniej nie zanosi się na to - it's most unlikely to całkiem niezłe; to całkiem dobre - it's quite good to całkowicie moja wina - it's entirely my fault to chyba kiepski pomysł - not a good idea to chyba prawda - this is true, I suppose to chyba wszystko - that's about all to co innego; to inna para kaloszy - it's another cup of tea to, co miałem na myśli - what I had in mind; what I meant to, co następuje - the following to cudowne - that's marvellous to czysty nonsens - that's sheer nonsense to dla mnie chińszczyzna - it's all Greek to me to dla mnie chińszczyzna - it's Dutch to me to dla mnie nic; to mnie nie wzrusza - it's nothing to me to dla mnie nowina; nic o tym nie wiedziałem - that's news to me to dla mnie wielki zaszczyt - you do me proud to do mnie nie przemawia - it doesn't appeal to me to dobra nowina - that's good news to dobry początek - that's a good beginning to dobry pomysł - that's a good idea 184

to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to

dobry znak - this is a good sign dopiero jest okazja - here is a chance dość proste, to całkiem proste - it's quite easy dowodzi, jak mało umiesz - it shows how little you know dziecinnie proste! - it's dead easy! dziecinnie proste - it's dead easy dziecinnie proste - it's easy as pie dziwne, a jednak prawdziwe - it is strange and yet true dziwne, że - the wonder is that fatalnie - that's too bad graniczy z szaleństwem - this borders on insanity gwóźdź do jego trumny - it's a nail in his coffin inna historia; to inna para butów - that's another story inna para kaloszy - that is another pair of shoes inna sprawa - that is another story interesujące - that's interesting jasne, prawda? - that's clear, isn't it? jedno i to samo - it comes the same thing jest - that is jest bezsensowne - it makes no sense; it doesn 't make any sense jest chyba prawda - I assume that to be the truth jest coś warte - that is worth sth jest dla nas zupełne zaskoczenie - it comes as a total surprise jest dziesieć minut stąd pieszo - it's ten minutes' walk from here jest godne pożałowania - that is to be regretted jest godne zapamiętania; to zasługuje na uwagę - it is worthy of remembrance jest jakaś pociecha - that's some consolation jest moje przekonanie - that is my conviction jest nie do opisania - it baffles all descripton jest nieco mgliste - it's somewhat hazy jest niemożliwe; to jest nie do zrobienia; nie da rady - it can't be done jest prawdziwa niespodzianka; to dopiero niespodzianka - this is quite a surprise jest to samo - it's the same thing jest; to znaczy; innymi słowy - that is to say jest ukoronowaniem wszystkiego - that crowns all jest w porządku, to jest OK - this is okay jeszcze nie wszystko - and that's not all kompletny nonsens - it's sheer stupidity konieczność - this is a must leży w naturze rzeczy - it's in the nature of things leży w twoim interesie - it is in your interest ładnie z twojej strony - it's nice of you ma moje pełne poparcie - it has my full support ma naszą pełną aprobatę - it has our full approval ma znaczyć, znaczy się - that's to say mi bardzo pasuje - that suits me very well mi już bokiem wyłazi; mam tego dość - I am fed up with it mi nie robi różnicy - it makes no odds to me mi przypomina - it reminds me; that reminds me mi się podoba - I like that mnie naprawdę nie dotyczy - it doesn't really affect me mnie naprawdę wnerwia - it really annoys me mnie nie rajcuje - it leaves me cold mnie nie urządza - this just won't do 185

to mnie nie wzrusza - it leaves me cold to mnie zastanowiło; to mi dało do myślenia - that made me think to mogłoby być - it might be to mogłoby być prawdziwe - that could well be true to mogłoby mnie przerosnąć - that might be beyond me to mu nic nie pomoże - it will help him nothing to mu przynosi chlubę, zaszczyt - it does him credit to musi być - must be to musi być jakiś kawał - this must be some trick to musi być; to chyba jest - it must be to musiał być; to chyba był - it must have been to na nic się nie zda - it's no good to na razie! to tymczasem! zobaczymy się później; do zobaczenia - see you later! (soon) to nadzwyczaj uprzejmie z pana strony - that's extremely kind of you to nadzwyczajne! - that's extraordinary! to należy do przeszłości, to sprawa przeszłości - it is a thing of the past to naprawdę bardzo uprzejmie z państwa strony - that's really very kind of you to naprawdę nic szczególnego - this is nothing special really to naprawdę nic takiego - that's really nothing to naprawdę nie jest konieczne - that's really not necessary to naprawdę nie ma znaczenia - it really doesn't matter to naprawdę nie robi różnicy - it doesn't really make any difference to naprawdę przykre, irytujące - that's really annoying to naprawdę wielka szkoda - that's really a great pity to nauczka dla ciebie - it is a judgment on you to nic - that's nothing to nic nie da - it's no use to nic nie da; to do niczego nie doprowadzi - this will lead to nothing to nic nowego - that's no news to nic złego - it's nothing exceptionable to nie będzie dobrze wyglądało, jeśli - it won't look good if to nie jest dozwolone - that's not allowed to nie jest możliwe - it's not possible to nie jest najwłaściwszy moment - it's not the right time to nie jest niemożliwe - it is not impossible to nie jest właściwy wyraz na określenie tego - that's not the word for it to nie jest wykluczone; to jest do pomyślenia - it's conceivable to nie jest wykluczone; to nie jest nieprawdopodobne - it's not unlikely to nie jest wymagane - this isn't required to nie jest zła myśl - that's not a bad idea to nie koniec świata - that's not the end of the world to nie ma dla mnie znaczenia - it doesn't matter to me to nie ma nic do rzeczy; to nie należy do sprawy - that's off the point to nie ma nic wspólnego z - it's nothing to do with to nie ma sensu - it doesn't make sense to nie ma sensu - it makes no sense to nie ma w ogóle nic wspólnego ze sprawą - it's altogether off the point to nie ma znaczenia - it's of no importance to nie ma znaczenia, to nie jest ważne - it doesn't matter to nie ma związku z tematem - it's beside the point to nie ma żadnego sensu - that doesn't make any sense to nie ma żadnego znaczenia - it has no importance to nie moja działka - not my department 186

to nie moja parafia - that's not my province to nie moja sprawa - it's no business of mine to nie może być prawda - it can't be right to nie należy do tematu; nie o to chodzi; nie w tym rzecz - it is (that's) beside the 1uestion to nie podlega dyskusji; to jest bezsporne - it is beyond argument (dispute) to nie problem, to nie jest problem - that's not a problem to nie robi różnicy; wszystko jedno - it makes no difference to nie takie ciężkie (trudne) na jakie wygląda - it's not hard as it looks to nie to samo - it's not the same thing to nie twoja sprawa - it's none of your business to nie twoja sprawa - that's nothing to you to nie twoja sprawa; to do ciebie nie należy - it's none of your business to nie ulega kwestii; co do tego nie ma żadnych wątpliwości - it cannot be questioned to nie wszystko - that's not all to nie wystarczy - that's not enough to nie zasługuje na uwagę - it isn't worth notice to nie żarty - it's no joke to nie żarty - it's no laughing matter to nie żarty - it's no trifle to nie żarty; to nie fraszka - it's no picnic to niedaleko - it's no distance to niedaleko od - that's not far from to niedaleko stąd - it's not far from here to niemożliwe; to nie może być prawda - it can't be true to nieprawda - that's not true to niespotykane, niezrównane - it is without parallel to niesprawiedliwe - it's unjust to nieuczciwe - it's unfair to niewiarygodne - it's incredible to niewiarygodne; to nie do wiary - it's unbelieveable to niewiele pomogło - it wasn't much help to niezbyt dobry pomysł - it's not a good idea to to nonsens - that's nonsense to, o co muszę spytać - what I must ask is to oczywiste! - that's obvious! to oczywiste, że - it's clear that to odpada - out of the question to okropne - it's terrible to osobista (prywatna) rozmowa TEL - it's personal call to oznacza, że - it means that to po prostu nie może być! - it just can't be! to po prostu nieprawda - that's simply not true to pochłania (zabiera) całkiem sporo czasu - it takes quite a time to początek, to start - that's a start to połączenie jest fatalne - the line is really bad to poufna rozmowa TEL - it's confidential call to pozostawia wiele do życzenia - it leaves much to be desired to prawda? - is it true? to prawda - it's true enough to prawda - that's true to prawdziwy szok! - that's a real shock! to przekracza moje możliwości - it is beyond my power to przesądza sprawę - that begs the question 187

to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to

przychodzi z praktyką - it comes with practise przychodzi z wiekiem - it comes with age przyjemność poznać panią - it's a pleasure to meet you rzekłszy - with these words sensacyjna wiadomość! - that's a sensational news! się bardzo przydało; to ogromnie pomogło - it was a great help się mniej więcej zgadza - that's about right się na nic nie zda; to nie pomoże - that won't help się nadaje - it's good enough się nadaje - that will do się okaże; jeszcze się zobaczy; jeszcze się przekonamy - it remains to be seen się przyda - it'll come in useful się rozumie samo przez się; nie ma dwóch zdań - that (it) goes without saying się równa powiedzeniu; to tyle co powiedzieć - it is as much as saying się rzadko zdarza - it is quite unusual się stale powtarza - it happens regular skrót od - is short for smutne, że - it's sad that sprawa zaufania - it's a matter of trust stara piosenka - that's an old tune straszne - it's awfull strata czasu; szkoda czasu - It is a waste of time szalenie uprzejmie z państwa strony - that's extremely kind of you szczera prawda - that's perfectly true szczyt głupoty - it's perfectly stupid szczyt wszystkiego; to przechodzi wszelkie pojęcie - that beats (caps) everything szkoda - that's a pity śmiertelnie mnie nudzi - it bores me stiff święta prawda - a truer word was never spoken trwało prawie wiek - it lasted near upon a century ty sam musisz zdecydować, czy - it's for you to decide if tylko kwestia czasu - it's a matter of time tylko kwestia czasu - it's only a question of time tylko przy okazji - that's just by the way typowe - typical ustalone - that's settled wcale nie jest takie pewne - it is not at all certain wcale żaden kłopot - no trouble at all wielce uprzejme z pani strony - that's extremely kind of you wielka ulga! - that's a great relief! wielkie rozczarowanie - that's a great disappointment właściwie wszystko - that's about it właśnie mam na myśli - that's what I mean właśnie to, na co liczyłem - this is just what I hoped for woła o pomstę do nieba - it cries to heaven wstyd - it's a shame wszystko - that's all wszystko, co mogę zrobić - it's the most that I can do wszystko, czego chcę - that's all I want wszystko, dziękuję - nothing else, thank you wszystko jedno; to nie robi różnicy - it's all the same wszystko jest nie tak - that's all wrong wszystko przez niego - it's all along of him wszystko wygląda ładnie i pięknie, ale - that's all well and good but 188

to wydaje się być uzgodnione - that seems to be agreed to wydaje się do zaakceptowania - that seems acceptable to wydaje się mniej więcej w porządku - that seems about right to wygląda na - it looks like to wygląda, przedstawia się dobrze - it looks well to wymaga czasu - it takes time to za pani zdrowie - here's to you to zadziwiające! - that's amazing! to zależy - that all depends to zależy od ciebie - it is up to you to zbyt piękne, żeby było prawdziwe - it's too good to be true to zbytek uprzejmości z pana strony - that’s too kind of you to zbytek uprzejmości z pańskiej strony - you are really too kind to zło konieczne - it's a necessary evil to zmienia postać rzeczy - that alters the case to zmienia wszystko - that alters everything to znaczy; chcę przez to powiedzieć - that is to say to znaczy, że - that means to żaden kłopot - it's no trouble whatever to żaden kłopot - not trouble at all to, że - the fact that to, że; okoliczność, że - the circumstance that tracić autorytet - to lose respect tracić czas - to lose time tracić na aktualności - to go out of date trafić w samo sedno; ugodzić w czułe miejsce - hit home trafić w sedno; osiągnąć cel - hit the mark traktować - to treat traktować jak - to treat like trochę czasu - a little time trochę głośniej - a little louder trochę podekscytowany - a bit excited trochę tego i trochę tamtego - a little of this and a little of that trochę więcej (mniej) - a little more (less) trochę wszystkiego - a little of everything troszeczkę - a trifle troszeczkę, ciutku - a little bit trudno coś powiedzieć - it's difficult to say trudno jest mi - it is difficult for me to trudno mi powiedzieć - I can hardly say trudno mi uwierzyć - I can hardly believe trudno powiedzieć - it's difficult to say trudno powiedzieć - it's hard to say trudno powiedzieć, jak - there is no saying how trudno powiedzieć kiedy; nie można wiedzieć kiedy - there's no telling when trudno się zdecydować - it's hard to decide trudno to zrozumieć - it is hard to understand trudny do znalezienia - hard to find trwający od roku; ciągnący się od roku - year-long trzeba - it is needful to trzeba - it needs trzeba - one should trzeba artysty, żeby - it takes an artist to trzeba jej powiedzieć - she should be told 189

trzeba koniecznie, bezwarunkowo - it is imperative to trzeba mi czasu - I need time trzeba powiedzieć - be it said trzeba to zrobić - it ought to be done trzeba to zrobić samemu, osobiście - one must do it oneself trzeci od końca - next but two trzeci od końca - the last but two trzecie drzwi stąd; trzeci dom stąd - three doors off trzeciej klasy - third-class trzeciorzędny - third-rate trzy bite godziny - three solid hours trzy do jednego - three to one trzy naraz - three at a time trzy pełne tygodnie - three clear weeks trzy razy w miesiącu - three times a month trzymać się faktów - stick to the facts trzymać się mocno - to hold tight trzymać się prawej strony - to keep to the right trzymać w katalogu - to keep in a directory trzymaj język na wodzy - mind your words trzymaj się, trzym się - take care trzynaście - a long dozen tu cię mam - there you are tu cię mam - there you go tu cię popieram - I'm with you there tu jesteś w błędzie - you've got that wrong tu nie ma cudów; nie ma w tym żadnych cudów - there's no wizardry in it tu nie ma żadnego "ale"; na pewno - there are no buts about it tu nie może być wątpliwości - there is no place for doubt tu w środku - in here tutaj - at this end tuż obok; bliziutko; tuż, tuż - close to tuż obok; w sąsiedztwie; o rzut beretem - at a stone's throw tuż obok; w sąsiedztwie; o rzut beretem - within a stone's throw tuż po; zaraz po - just after tuż pod Londynem - just outside London tuż przed - just before tuż przed - just before tuż za rogiem - just round the corner tuż za rogiem; bliziutko - round the corner twarda rzeczywistość; fakt niezaprzeczalny - hard fact twarz w twarz - nose to nose twarzą w twarz z - face to face with twoją rzeczą jest - it belongs to you to twoje realne szanse są minimalne - your realistic chances are minimal ty jesteś pierwszy - you go first tydzień wcześniej - the week before tygodniami - weeks on end tygodniowo - by the week tyle - that much tyle czasu - all this while tyle dobrego; to przynajmniej jest jakieś pocieszenie - that's one comfort tyle samo, co i - as much as tyle; tyleż - as many 190

tylko bez żadnych sztuczek - none of your games tylko chwileczkę - just a minute tylko czas pokaże - only time will tell tylko dla wyjaśnienia - just to clarify tylko jeden wyjątek - only one exception tylko jedno pytanie - just a question tylko na tyle czasu, żeby - long enough to tylko nie myśl, że - don't just think tylko pomyśl - just think tylko popatrz - just look tylko się odważ, a - just you dare and tylko sobie wyobraź - just imagine tylko spróbuj! - just you try! tylko tak mówisz - you're just saying so tylko ten jeden raz - just this once tylko z nazwy - in name only tylko z tego powodu - for this reason alone tym bardziej - all the more tym bardziej że - the rather that tym gorzej - so much the worse tym gorzej dla ciebie - so much the worse for you tym lepiej - all the better tym lepiej - so much the better tym niemniej - nevertheless tym razem - this time tym trudniejszy - all the more difficult tymczasem; chwilowo; w międzyczasie - in the interim tymczasem; w międzyczasie - during that time tymczasem; w międzyczasie - in the meantime tysiącami - by the thousand tysiącami - in their thousands tysiączne dzięki - a thousand thanks tysiączne przeprosiny - a thousand pardons u góry (czegoś) - at the top (of sth) u kresu - at the end of u mnie - at my place u nas, w tych stronach; gdzieś tutaj - about here u szczytu; na górze; u góry - at the top ubiegać się o azyl - to seek asylum ubiegłej nocy; wczoraj wieczorem - last night ubliżałoby mi to, to byłoby poniżej mojej godności - it would be below me ubogi krewny - a poor relative ubogi w - poor in uchylić kapelusza - to raise a hat uciekło mi to - it escapes me uczynić jaśniejszym, wyrazić jaśniej - to make clearer uda ci się! - you'll make it! udzielać audiencji - to grant an audience ufam, że - I trust (that) uff! - whew! uiszczać opłatę za przejazd - to pay the fare ujawnić aferę - to uncover a scandal ujdzie w tłoku - it would pass in a crowd ujmę to inaczej - let me put it another way 191

ukłony dla Cindy - regards to Cindy ukradkiem; ukradkowo - by stealth ukuć nowy wyraz - coin a new word ulicą w stronę centrum - up the street ułamki - broken numbers umówiony czas - set time upewnij się - make sure upewnijmy się - let's make sure uprzejmie dziękuję - kindly thank you uprzejmie dziękuję - kindly thank you uroczyście - in solemn wise uroda to nie wszystko - looks aren't everything urząd pocztowy - a post-office usiądź - sit you down ustalone - that's settled ustawicznie; raz po raz - over and over again uszczypliwy; zjadliwy; o ciętym języku - sharp-tongued utarte wyrażenie - set phrase uważać, że - I rather think that uważaj - look out uważaj! - look out! watch out! uważaj na - beware of uważaj na - watch out for uważaj na drzwi - mind the doors uważaj na głowę! - mind your head! uważaj na siebie - mind how you go; look after yourself uważaj na siebie! - watch yourself! uważaj na siebie! pilnuj się! - take care! uważaj na słowa - mind your words uważajcie, żebyście nie - beware lest uważam; sądzę - I should say uważam to za swój obowiązek, aby - I feel it is my duty to uważam, że - I consider that uważam, że to jest możliwe - I think it possible uważam, że to niesprawiedliwe - I don 't think itfair uważam, że to podłość - I call that mean uważam, że to wstyd - I think it a shame uwielbiam - I adore uwielbiam grę w tenisa - I adore a game of tennis uwierzyłbyś? - would you believe it? uzyskać akceptację - to find acceptance uzyskać stopień - to get a degree w areszcie domowym - under house arrest w ataku - in attack w awangardzie - in the vanguard of w banku - in the bank w bardzo złym guście - in a very bad taste w beznadziejnym stanie - in a desperate state w bezpiecznej odległości - at a safe distance w biały dzień - in broad daylight w całości - as a whole w całym poleceniu - in the entire command w celu - for the purpose of w celu - with the aim of 192

w celu; ażeby - in order to w celu; mając na celu - with the object of w charakterze - in the capacity of w chwili gdy; właśnie gdy - just as w chwili nieuwagi - on an unguarded moment w chwili obecnej, na bieżąco - currently w ciągu 20 minut - within the space of 20 minutes w ciągu dnia - by day w ciągu paru dni - within days w ciągu pięciu minut - within five minutes w ciągu trzech dni - in three days w ciągu tygodnia, w tygodniu - during the week w ciemno; na chybił trafił - at random w co on gra? - what's he playing at? w co on zagrywa? - what is he playing at? w czasach jego młodości; w jego czasach - in his days w czasach prehistorycznych - in prehistoric times w czasie gdy - while w czym mogę pomóc? - what can I do to help you? w dalszej przyszłości; na dłuższą metę - in the long term w danych warunkach - under existing conditions w dawnych czasach - in former times w dawnych czasach - in times past w dni powszednie - on weekdays w dobrym gatunku - of good quality w dobrym guście - in taste w dodatku do - in addition to w dogodnym czasie; kiedy będzie wygodnie - at one's own good time w domu - at home w domu; u siebie - at home w dół aż do; aż do; do samego - down to w dół rzeki; z prądem - down stream w drodze do - on the way to w drodze do domu - on the way home w drugiej połowie miesiąca; pod koniec miesiąca - in the latter part of the month w dwa dni później - the next day but one w dzień - by day w dzisiejszych czasach - in our days w dzisiejszych czasach - in this day and age w dzisiejszych czasach - nowadays w formie wstępu - by way of an introduction w głąb kraju; w głębi kraju - up-country w głąb; na głębokość - in depth w głębi serca - in my heart w gotowości - at the ready w górach - in the mountains w górę rzeki; pod prąd - up stream w górę rzeki; w górze rzeki - up the river w imieniu - on behalf of w imię prawdy - in the interest of truth w innym świetle - in anothwer light w istocie rzeczy - as a matter of fact w istocie; w rzeczywistości; w rzeczy samej - in effect w istocie; w zasadzie; zasadniczo - in substance 193

w jaki sposób? - in what way? w jaki sposób? jak? - in what manner? w jakich granicach? - to what extent? w jakiejś mierze - up to a point w jakikolwiek sposób; jakoś - in any way w jakiś sposób - in any way w jednej chwili; w oka mgnieniu; błyskawicznie - in a flash w jednej linii z - in range with w jednym kawałku - in one piece w jednym kawałku; w jednej sztuce; w jednym artykule; łącznie - all in one w kawałkach; na kawałki - in pieces w każdej chwili; w dowolnym momencie, czasie - any day of the week w każdym calu - every inch w każdym przypadku - in either case w każdym razie - in any case w każdym razie; tak czy owak - in any case w kiepskim gatunku - of poor quality w kierunku ruchu wskazówek zegara - with the sun w kilku miejscach - in several places w komplecie; w pełnej sile - in full strength w konflikcie z - in conflict with w konkluzji - in conclusion w kontakcie z; na bieżąco z - in touch with w końcu; ostatecznie - in the end w końcu; ostatecznie; jednym słowem; koniec końców - in fine w końcu, wreszcie - at last w kraju i za granicą - at home and abroad w krótkim terminie - at short notice w kwiecie wieku - in the bloom of youth w kwiecie wieku - in the flower of (life) one's age w kwiecie wieku - in the prime of life w legendzie - in legend w liczbie; licznie; liczebnie - in number w małej, niewystarczającej ilości - in short supply w miarę moich możliwości - to the best of my ability w miarę możliwości - if possible w miarę upływu czasu - as time goes by; as time went by w miarę upływu czasu - as time went on w miarę upływu czasu - over the course of time w miejsce (czegoś) - in place of w mieście - in town w mieście; na mieście; w Londynie - in town w międzyczasie - between now and then w międzyczasie - in the meantime w mig, migiem - in no time w mig; migiem; błyskawicznie; piorunem - in less than no time w minionych czasach - in days gone by w minionych czasach - in times gone by w młodości; w młodym wieku - at a tender age w mniejszym stopniu - less so w moim języku mówimy - in my language we say w moim przekonaniu - in my book w moim przekonaniu - in my mind w moim przekonaniu - to my way of thinking 194

w moim wieku - at my time of life w mojej ocenie - in my estimation w nadmiarze - in excess w nadmiarze - to excess w nagłych wypadkach - in case of emergency w nagłym wypadku - in case of emergency w nagrodę za coś - as a reward for sth w najbliższej przyszłości - in the very near future w najgorszym razie - at the worst w najlepszym momencie; w najbardziej sprzyjającej chwili - at the best of times w najlepszym razie; w najlepszym przypadku - at best w najlepszym wypadku - at the best w największej tajemnicy - in strict confidence w największym skrócie, w paru słowach - in a nutshell w następnych latach - in years to come w nawiasach - inter parentheses, in parentheses w niedalekiej przyszłości - in the not too distant future w nieładzie; do góry nogami - in a mess w nieładzie; do góry nogami; piąte przez dziesiąte - at sixes and sevens w nieodpowiedniej chwili - at the wrong moment w niepowołane ręce - into the wrong hands w niezręcznej sytuacji - in a an embarrassing situation w obiegu - in circulation w obliczu - in the face of w obliczu; wobec; wbrew; na przekór; nie zważając na - in the face of w ocenie wielu osób - in the view of many people w oddali - in the distance w odległości 5 km - at a distance of 5 km w odległości kilku mil - within a few miles w odległości możliwej do pokonania pieszo - within walking distance w odniesieniu do - in allusion to w odniesieniu do - in regard to w odpowiedzi - in response w odpowiedzi na - in answer to w odpowiedzi na pana pytanie - in answer to your question w odróżnieniu od - as distinct from w odróżnieniu od - in contrast to w odwet za coś - in revenge for sth w ogólnym zarysie - in broad outline w ogólnym zarysie - in outline w oka mgnieniu - in a crack w oparciu o; opierając się o - on the faith of w opinii - in the opinion w ostateczności - in the last resort w ostateczności; w ostatecznym rozrachunku - as a last resort w ostateczności; w ostatecznym rozrachunku - in the last resort w ostatecznym rachunku - at the last count w ostatnich latach - of late years w ostatniej chwili - at the last minute w ostatniej chwili, za pięć dwunasta - at the eleventh hour w owym czasie - at that time w owym czasie; wtedy - in those days w paru słowach; zwięźle - in a nutshell w pełni jestem świadomy - I am fully aware of 195

w pełni lata - in the height of summer w pełni się zgadzam - I fully agree w pełni zimy; w największy mróz - in the dead of winter w pełni zimy; w srogi mróz - in the depth of winter w pełnym ruchu - in full swing w pełnym tego słowa znaczeniu - in the true sense of the word w pewnej mierze - to some extent w pewnej odległości - at a distance w pewnych granicach - within limits w pewnych okolicznościach - in certain circumstances w pewnym sensie; poniekąd - in a sense w pewnym sensie; poniekąd; niejako; do pewnego stopnia - in some ways w pewnym sensie; poniekąd; niejako; w pewnej mierze - in a way w pewnym sensie tak; w jakiś sposób tak - in a way yes w pewnym stopniu; poniekąd; w pewnej mierze - in a measure w pewnym stopniu; poniekąd; w pewnej mierze - in some measure w pierwszej połowie miesiąca - in the early part of the month w pierwszej trójce - in the top three w pierwszym rzędzie; na samym początku - to start with w pobliżu miasta - in the proximity of a town w pobliżu; w sąsiedztwie - in the vicinity of w pobliżu; w zasięgu głosu - within call w podeszłym wieku; podstarzały; zaawansowany w latach; w leciech - in years; advanced in years; stricken in years w podsumowaniu - in summary w połączeniu z - in combination with w połączeniu z; w dodatku do - in conjunction with w połowie drogi - in mid course w pomyślnych warunkach - in good case w porę - in good time w porę - in season w porę, na czas - in good time w porównaniu - in comparison w porównaniu z - compared to w porządku - all right w porządku - that's fine w porządku, dzięki - fine, thanks w potrzebie - in need of w poziomie - on a level w praktyce - in practice w promieniu - within a radius of w prostych słowach - in plain words w przeciągu 20 minut - in the space of 20 minutes w przeciągu niecałego tygodnia - inside of a week w przeciwieństwie do - as opposed to w przeciwieństwie do - in contradistinction to w przeciwieństwie do czegoś - in contrast with sth w przeciwnym kierunku - in the opposite direction w przeciwnym razie - if not w przeddzień twoich urodzin - the day before your birthday w przeważającej części; przeważnie - for the most part w przybliżeniu - approximately w przybliżeniu; w zaokrągleniu - in round numbers w przybliżeniu; z grubsza - roughly speaking 196

w przypadku gdy - in case w przyszłości; na przyszłość - in future w przyszłości; odtąd; następnym razem - for the future w przyszły piątek o tej samej porze - this time next Friday w przyszłych latach - in years to come w przyszłym roku - come next year w przyszłym tygodniu - next week w przyszłym tygodniu o tej porze - this time next week w razie czego; jeśli nadarzy się okazja - if the occasion arises w razie konieczności - if necessary w razie konieczności - in case of necessity w razie potrzeby - if necessary w razie potrzeby - if required w razie potrzeby - in case of need w razie potrzeby - should the occasion arise w razie wypadku - in case of accident w rekordowym czasie - in record time w rezultacie - in consequence w rezultacie; wskutek - in consequence w rytmie walca - in waltz time w rzeczywistości - in fact w rzeczywistości - in reality w rzeczywistości; gdy przyjdzie co do czego; w praktyce - in practice w rzędzie; rzędem - in a row w samą porę - in the nick of time w samym sercu Paryża - right in the heart of Paris w samym środku - right in the middle w samym środku (czegoś) - in the heart of w skrócie - in short w sprawie; co się tyczy; co do - in the matter of w sprzyjających warunkach - under favourable conditions w stadium dyskusji - in the stage of discussion w stosunku do; co do; co się tyczy; odnośnie do - in relation to w stosunku do; stosownie do - in proportion to w stosunku jak 1 do 10 - in the ratio of 1 to 10 w stosunku odwrotnie proporcjonalnym - in inverse ratio w stosunku wprost proporcjonalnym - in direct ratio w swoim czasie; we właściwym czasie - in good time w szalonym pośpiechu - in deadly haste w szalonym tempie - at a great rate w szczególności; szczególnie; zwłaszcza - in particular w ścisłym znaczeniu - in the strict sense w ślimaczym tempie - at a snail's pace w średnim wieku - middle-aged w środku zimy - in the height of winter w środku zimy; w największy mróz - in the deep of winter w świetle - in light of w świetnej formie - in excellent form w taki sposób - in this manner w takich wypadkach - in such cases w takim razie - in that case w takim razie - then w takim razie do widzenia - goodbye then w takim wypadku, razie - if so 197

w takt - in step w tamtejszych stronach - in those latitudes w tamtych czasach - in those days w tej chwili - just now w tej chwili - this very moment w tempie 50 mil na godzinę - at the rate of 50 miles an hour w ten sam sposób - in the same way w teorii - in theory w terminie dziesięciodniowym - at ten days' notice w toku - in train w toku - under way w trakcie - during the process of w trakcie - in the process of w trakcie czegoś - in the middle of doing sth w trakcie; w ciągu - in the course of w treści i w duchu - in letter and in spirit w tych trudnych okolicznościach - in this emergency w tyle; na tyłach; bliżej tyłu - in the rearward w tym coś jest; to może być prawda - there is something in it w tym jest jakiś haczyk - there is a catch in it w tym miejscu; właśnie tu - right here w tym okresie - at this point in time w tym przypadku - in this case w tym roku; tego roku - this year w tym samym czasie - at the same time w tym samym przedziale - in the same compartment w tym stanie rzeczy - at this stage w tym tygodniu - this week w tym właśnie domu - in this very house w tym właśnie rzecz - that's the thing w tym wypadku - in this case w tym wypadku - in this instance w tym wypadku; tym razem; obecnie - on this occasion w ułamku sekundy - in a split second w ułamku sekundy; w oka mgnieniu - in a split second w uzgodnionym czasie - within the agreed time w uznaniu dla - in recognition of w wąskich ramach - in narrow bounds w weekend - at the weekend w wieku 15 lat - at the age of fifteen w wielu wypadkach - on many occasions w większym stopniu - more so w wolnym czasie - at one's leisure w wypadku czegoś - in case of w wypadku; w razie - in the event of w wysokim stopniu; w wielkiej mierze - in a high degree w załączeniu - please find attached (enclosed) w zamian za - in return for w zamian za; dla wyrównania czegoś - in compensation for w zamiarze; w celu; celem - with the purpose of w zarodku - in embryo w zarodku - in the seminal state w zasadzie; ogólnie biorąc - in the main w zasadzie, ogólnie rzecz biorąc - in general 198

w zasadzie; zasadniczo - in principle w zasadzie; zasadniczo - in principle w zasięgu głosu - within calling distance w zasięgu głosu - within cry w zasięgu słuchu - within ear-shot w zasięgu wzroku - within sight w zasięgu wzroku - within view w zasięgu wzroku (głosu) - within hearing w zdrobnieniu; dla skrótu - for short w zeszłym tygodniu - last week w zgodzie z - in accordance with w zgodzie z - in agreement with w złą godzinę - in an evil hour w znacznej części; w poważnym stopniu; w wielkiej mierze - in great part w znacznej mierze - in a great measure w znacznym stopniu; w znacznej mierze - in a large measure w znakomitym zdrowiu - in excellent health w zupełności poprawny - perfectly correct w zupełności się z tym zgadzam; nie mógłbym się bardziej zgodzić - I couldn't agree more w związku z; odnośnie do - in connection with w związku z; odnośnie do - in reference to w związku z; odnośnie do - with reference to w związku z tym - in this connection w związku z tym - in this context w żaden sp osób; bynajmniej - not in any way w żaden sposób; bynajmniej - in no way w żaden sposób; bynajmniej; żadną miarą - in no wise w żaden sposób; stanowczo nie; żadną miarą - by no means w żadnych okolicznościach - under no circumstances w żadnym razie - by no means w żadnym razie nie - be sure not to w żadnym razie, nie ma mowy - no way w żadnym wypadku - in no case w żadnym wypadku, pod żadnym warunkiem - on no condition w żartach - in fun w żółwim (ślimaczym) tempie - at a snail’s pace wahałbym się przed - I would hesitate before waham się - I hesitate waham się, czy, jestem w rozterce, czy - I'm in two minds whether warte wskazania, wypunktowania - worth pointing out warto to zobaczyć - it's worth while seeing wasze żądanie jest niedopuszczalne - your demand is inadmissible way daleko - a long wątpię w to - I doubt it wbrew - in contravention of wbrew oczekiwaniom - contrary to expectation wbrew; w przeciwieństwie do - in opposition to wbrew; w przeciwieństwie do - in opposition to wbudowany - built-in wcale nie; ani trochę; bynajmniej - not a bit wcale nie; ani trochę; bynajmniej - not at all wcale nie jestem pewien co do - I'm not at all sure about wcale nie jestem przekonany, że - I'm not at all convinced that 199

wcale nieźle - not bad at all wcale; w ogóle - at all wchodzić do akcji - to go into action wchodzić w grę - come into play wchodzić w rachubę - come into question wchodzić w szczegóły; czepiać się detali - go into particulars wciąż, bez końca - on and on wciąż; bez końca; stale - on and on wciąż; raz za razem - again and again wcześniej czy później - first or last wczoraj minął tydzień, jak - yesterday week wczoraj minął tydzień, jak przyjechałem - I arrived yesterday week wczoraj wieczorem - yesterday evening wczorajszy; świeżej daty; niedawny - of yesterday wdawać się, wchodzić w szczegóły; szczegółowo rozpatrzyć - go (enter) into details we mgle - in a fog we wczesnej młodości - at an early age we własnej osobie - in one's own person we własnej osobie - in proper person we własnym tempie - in my own time we właściwej chwili - at the right moment we właściwych rękach - in the right hands we właściwym czasie - in due course we właściwym duchu - in proper spirit we właściwym świetle - in its true aspect we właściwym trybie - in due course według ich własnych słów - by their own accounts według tego, co ludzie mówią - by all accounts według wszelkiego prawdopodobieństwa - in all likelihood według wszelkiego prawdopodobieństwa - in all probability według wszelkiego prawdopodobieństwa - to all appearance wejdźmy - let's go in wejść na antenę - to go on the air wejść w alians - to enter an alliance wewnątrz - on the inside wezwać kogoś - to call sb weź dla przykładu - take for instance weź na przykład Johna - take John for example weź trójkę (np. tramwaj) - take number three weźmy hipotetyczny przypadek - let us take a hypothetical case wiadomo, że - it is known that wiadomość z drugiej ręki - the news at second hand widocznie, najwidoczniej - obviously widocznie, najwyraźniej - apparently, obviously, clearly widziałem gorsze rzeczy - I have seen worse widziane z innego kąta - seen from another angle widzisz? - d'you see? widzisz, widzi pan - you see wiecznie - for everlasting wiecznie, na wieczność - for everlasting wiecznie, na zawsze - for ever wieczny, nieśmiertelny - never-ending wiek, okres dojrzewania - teen age wielce dziękuję, wielkie dzięki - thanks a lot 200

wielce rozczarowujące - extremely disappointing wiele bym dał, aby - I'd give a lot to wiele hałasu o nic - much ado about nothing wiele jeszcze; dużo poza tym - much else wiele mil - miles and miles wiele przeszła - she's gone through a lot wiele razy - full many a time wiele razy - heaps of times wiele sposobów - many ways wiele, wiele razy - many a time and oft wielka szkoda, że - it's too bad that wielki Boże! - good lord! wielki krok w kierunku - a long step towards wielkie dzięki - many thanks wielkie nieba! - good heavens! wielkie nieba! - my word! wielkiej wartości, bardzo wartościowy - od great value wielokrotnie - many times wielokrotnie; kilkanaście razy - a dozen times wielokrotnie; wiele razy - time and (time) again wielu z nas - many of us wiem co masz na myśli - I know what you mean wiem coś o - I know something about wiem jak - I know how wiem, jakie to uczucie - I know how it feels wiem na pewno, że tak jest - I know it for a fact wierzę w każde słowo - I believe every word wierzysz czy nie, to jest prawda - believe it or not wiesz co? - guess what! wiesz co? - I tell you what wiesz co? - I'll tell you what wiesz co - you know wiesz co? - you know what? wiesz coś o - know something about wiesz, do czego zmierzam? - know what I'm driving at? wiesz może jak - know how wiesz najlepiej - you know best wiesz (rozumiesz) o co mi chodzi, co mam na myśli? - know what I mean? wiesz (rozumiesz) o co mi idzie? wiesz do czego zmierzam? - know what I'm getting at? wiesz że - you know więc się zgadzamy - we are agreed then więc uzgodnione - agreed, then więcej niż potrzeba - more than necessary więcej szczęścia następnym razem - better luck next time większość - the major part; the major portion większość; przeważająca część - the greater part większość z nas - most of us wiosną; na wiosnę - in spring witajcie - welcome witajcie w Polsce! - welcome to Poland! witamy w domu! - welcome home! without a struggle - bez walki wkrótce potem; wkrótce po; zaraz po - shortly after 201

wkrótce potem; wkrótce po; zaraz po - soon after wkrótce przedtem; wkrótce potem - within a short time właściwie - actually właściwie; w istocie; w rzeczywistości; faktycznie - in actual fact właściwie; w istocie; w rzeczywistości; faktycznie - in fact właściwie; w istocie; w rzeczywistości; faktycznie - in point of fact właśnie mówiłem, że - I was just saying właśnie się zastanawiałem, czy - I was just wondering if właśnie sobie pomyślałem - I've just thought właśnie tak - just so właśnie tak - quite so właśnie tak ma być - that's it właśnie tak powinno to wyglądać; tak to ma wyglądać - that's the way it should be właśnie tak! tak jest! - that's it! właśnie tak, właśnie o to chodzi - just so, quite so właśnie tego mi było trzeba! - just what I needed! właśnie tego mi potrzeba - that's just what I need właśnie teraz, w tej chwili - right now właśnie to zamierzałem powiedzieć - that's just what I was going to say właśnie tutaj - just here właśnie wtedy - that is when właśnie wyrażałem pogląd, że - I was just expressing the view that włożyć dużo pracy w - to put a lot of work into wnosząc z; sądząc po - judging by (from) wobec braku czegoś - in the absence of sth wobec tego że; zważywszy że - considering that wokół jest bardzo głośno - it's very noisy around wolę; wolałbym - I would rather wolnego - hold on wolnym krokiem, tempem; powoli - at a slow pace wówczas; w owych czasach - in those days wpadnij jutro - call back tomorrow wpaść w niepowołane ręce - to fall into the wrong hands wpaść w ręce - to fall to hand wpływowi przyjaciele - friends in high places wprost; bez ogródek; prosto z mostu - right (straight) out wprowadzono mnie w błąd, że - I was led to believe wracając do - to come back to wracając do.., powracając do - returning to wracam tutaj do - I come back to wracam za chwilkę - I'll be back in a moment wrażliwa dusza - a sensitive soul wreszcie, na koniec - lastly wreszcie, nareszcie - at last wręcz przeciwnie - quite the contrary wsiąść do autobusu - to get on a bus wskazywałem po prostu na fakt, że - I was just pointing out the fact that wskaż mi drogą - tell me the way wskutek czegoś - in consequence of sth wspaniale! - splendid! wspaniale, doskonale - splendid wspomniał pan o - you mentioned wspólnie - in common współczuję ci - I sympathize with you 202

wstąpmy tam - let's call in there wszcząć alarm - to raise the alarm wszcząć awanturę - to raise a row wszelkiego rodzaju, jakiegokolwiek rodzaju - of any kind wszelkiego rodzaju rzeczy - all sorts of things wszelkiej pomyślności w - every success in wszelkimi możliwymi środkami - by all possible means wszelkimi sposobami; nie przebierając w środkach; za wszelką cenę - by hook or by crook wszelkimi środkami - by any means wszędzie - far and near wszędzie dookoła - all about wszędzie dookoła; po całym; po wszystkich - all over wszyscy bez wyjątku; do ostatniego człowieka - to a man wszyscy co do jednego - one and all wszystkiego co najlepsze - all the best wszystkiego najlepszego - all the best; all the very best wszystkiego razem - in all wszystko będzie dobrze - everything'll be fine wszystko bym oddał za - I'd give anything for wszystko, co leży w granicach rozsądku; wszystko, co rozum dyktuje - anything in (within) reason wszystko, co próbuję powiedzieć, to - all I'm trying to say is. wszystko co w mojej mocy - all I can wszystko, co w mojej mocy - all I possibly can wszystko, co w mojej mocy - all in my power wszystko gra? - everything OK? wszystko jest gotowe - everything's ready wszystko jest OK - everything is OK wszystko mi jedno; dla mnie bez różnicy - it's all one to me wszystko na nic - all to nothing wszystko na swoim miejscu - everything is in its place wszystko oprócz; wszystko tylko nie - anything but wszystko poszło dobrze - everything went right wszystko skończone - it's all over wszystko sprowadza się do faktu, że - it all leads up to the fact that wszystko to zależy od - it all depends on wszystko, tylko nie to - anything but that wszystko w porządku? - everything all right? wszystko w swoim czasie - all in good time wszystko we właściwym, stosownym czasie - all in good time; all in due time wszystko wskazuje na to, że - the chances are that wszystko źle zrozumiałeś - you've got it all wrong wtedy już; już do tego czasu; uprzednio - by then wtedy; wówczas - at the time wulgarny w mowie; z niewyparzoną gębą - foul-mouthed wy wszyscy - all of you wybij to sobie z głowy! w żadnym razie! - no way! wybór pozostawiam tobie - the choice is yours wydać bal - to give a ball wydaje mi się, że - it sounds to me like wydaje mi się, że to jest rozsądne - it strikes me as sensible wydaje się całkiem prawdopodobne, że - it seems pretty likely that wydaje się dlatego, że - it appears therefore that 203

wydaje się jakby to było wczoraj, że - it seems only yesterday that wydaje się pewne, że - it looks certain that wydaje się prawdopodobne, że - it looks likely that wydaje się, że - it seems wydaje się, że to jest niewykonalne - it sounds feasible wygląda młodo na swój wiek - she look young for her age wygląda na - it looks like wygląda na szczęśliwą - she looks happy wygląda na to, że - it looks as if wygląda na to, że, wychodzi na to - it appears wygląda na to, że; zanosi się na to, że - it looks as if wygląda raczej nudnawo! - that looks rather boring wyglądać bardzo podobnie - to look very similar wyglądasz świetnie - you look terrific wygodnie ci? - are you comfortable? wyjawić sekret - show up a secret wyjątkowo - exceptionally wyjeżdżamy na dwa tygodnie - we are going for two weeks wyjść coś zjeść - to go out for a meal wyjść na idiotę - to look an idiot wyjść na jaw - come to light wyjść po angielsku - take French leave wykazywać aktywność w - to be active in wykląć, wygnać - to ban wykluczone! - out of the question! wykryć aferę - to find out a fraud wykupić abonament na - to take out a subscription to wyleciało mi z głowy - it's slipped my mind wymaga się (od ciebie, od was) - you are required wymaga się od was - you are required wymagane umiejętności - required abilities wymawiać niewłaściwie, niepoprawnie - to pronounce wrongly wyobraź sobie! - fancy that! wyobraź sobie tylko - fancy, just fancy wypełniony; pełny po brzegi; nabity - full up wyrazić coś - to express sth wyrazić opinię - to give one's opinion wyrazić pogląd - voice an opinion wyrazić zdenerwowanie, poirytowanie - to express annoyance wyraźnie był zadowolony - he was clearly glad wyrażać żal z powodu czegoś; przepraszać za coś - express regret for sth wyrostek; nastolatek; podlotek; nastolatka - teen-ager wyrwało mi się to z ust - it escaped my lips wysiąść z autobusu - to get off the bus wyskoczyć z autobusu - to jump off the bus wysłać list pod czyimś adresem - to send a letter to sb's address wysoce prawdopodobne - highly probable Wysoki Sądzie - Your Honour wysokie aspiracje - lofty aspirations wysoko na czubku drzewa - up on the treetop wysoko na dachu - up on the roof wystarczająco dobry - good enough wystarczy, abyś - you only need to wystarczy, by wykazać, że - suffice it to show that 204

wystarczy powiedzieć, że - it is only a question of saying wystawić na aukcję - to put up for auction wystąpić z sugestią, wysunąć sugestię - to put forward a suggestion wystrzegaj się - beware of wystrzelić rakietę - to launch a rocket wytrzymać tempo - to stand the pace wywrzeć dobre wrażenie - make a good impression wywrzeć złe wrażenie - make a bad impression wziąć pod uwagę - to take into consideration wziąć taksówkę - to take a taxi wziąć wszystko pod uwagę - to take everything into account wziąwszy pod uwagę, że - given that z biegiem czasu - in the course of time z biegiem czasu; z czasem - in process of time z bólem donoszę, że - it gives me pain to tell you that z braku; wskutek braku - for lack of z całego serca - with my whole heart z całym należnym szacunkiem - with all due respect z ciężkim sercem - with a heavy heart z czasem - over time; with time z czasem; kiedyś tam - in time z czasem; z biegiem czasu - in course of time z dala od - far from z dala od brzegu; na pełnym morzu - off shore z daleka - from far z dnia na dzień - from day to day z dobrego źródła - from a good quarter z dobrego źródła - on good authority z dołu - from below z doświadczenia - from experience z drugiej ręki - second hand z drugiej strony - on the other hand z dwojga złego - of two evils z głębi serca - from the bottom of my heart z godziny na godzinę - hour by hour z góry - down a hill z góry - from above z góry - in advance z góry na dół; od stóp do głów; w każdym calu - from head to foot (toe) z góry; zawczasu; uprzednio - in advance z grubsza; mniej więcej - roughly z grubsza; na oko; szacunkowo - rough estimate (guess) z innej beczki - by the way z innej strony - on the other hand z intencją - with the intention of z jednego dnia na drugi, z dnia na dzień - from one day to the next z jednej strony - on the one hand z jednej strony z drugiej strony - on the one hand (part) on the other hand (part) z każdej strony - from every side z kilku powodów - for a number of reasons z konieczności - from necessity z konieczności - of necessity z lada powodu - on the slightest provocation z lekkim sercem - with a light heart 205

z maksymalną szybkością; pełną paraj na cały regulator - at full speed z miejsca na miejsce - from place to place z miejsca; niezwłocznie - right away z miejsca, od razu - right away z moją wielką szkodą - to my great damage z mojego punktu widzenia - from my point of view; from where I'm standing; from where I z mojej strony; co do mnie; jeśli o mnie chodzi - on my part z myślą o - with a view to z najdrobniejszymi szczegółami; najdokładniej - in the fullest detail z najgorętszymi życzeniami - with warmest wishes z najlepszymi życzeniami - with very best wishes z największą chęcią przyjdę, dziękuję - I'd love to come, thank you z największą przyjemnością - I shall be delighted z największą przyjemnością - with the greatest of pleasure z nakazu - by order of z następujących powodów - for the following reasons z obcym akcentem - with a foreign accent z oddali - from a distance z okazji - on the occasion of z okazji; przy - on the occasion of z pewnością - sure, certainly z pewnością istnieje możliwość, że - there's certainly the possibility that z pewnością nie, zdecydowanie nie - certainly not, surely not z pewnym entuzjazmem - with something like enthusiasm z pierwszej (drugiej) ręki - at first (second) hand z pierwszej ręki - first hand z początkiem, na początku - at the beginning z początku; początkowo; w pierwszej kolejności - in the first instance z poczucia obowiązku - from a sense of duty z podejrzliwością - with suspicion z pomocą - with the help of z poważaniem - your sincerely z powodu; z racji - by reason of z prawej strony - on the right hand z przeproszeniem; przepraszam za wyrażenie; uczciwszy uszy - saving your reverence z przerwami - at intervals z przyjemnością! - it will be a pleasure! with pleasure! z przyjemnością - with pleasure z przykrością muszę powiedzieć, że - I'm sorry to say that z reguły - as a general rule z reguły; zwykle; normalnie - as a rule z ręką na sercu - in all honesty z roku na rok - from one year to the next z roku na rok - from year to year z rozwiniętymi żaglami; pełną parą; co sił; co żywo - full sail z rzędu; kolejno; po kolei - in succession z szacunku dla - in deference to z szacunku dla - out of deference to z szybkością błyskawicy - with lightning speed z szybkością (w tempie) 50 mil na godzinę - at the rate of 50 miles an hour z szybkością wiatru; na skrzydłach wiatru - on the wings of the wind z tego co mówisz wynika, że - from what you say z tego co sobie przypominam - from what I recall z tego, co wiem - for all I know 206

z tego powodu - for this reason z tego punktu widzenia - from the point of view z tej strony Jan Kowalski TEL - this is Jan Kowalski z trudem wierzę własnym uszom - I can hardly believe my ears z tyłu - at the back z tytułu; z racji - on the score of z umiarem; umiarkowanie; w miarę - in moderation z umiarem; umiarkowanie; w miarę - with moderation z uwagi na - in view of z wiadomych przyczyn - for known reasons z wiarygodnego źródła - on good authority z wiekiem - with age z wielką przyjemnością - with great pleasure z wielu powodów; z różnych powodów - for various reasons z wnętrza; od wewnątrz - from within z wyjątkiem - with the exception of z wyrazami szacunku - your faithfully z zagranicy - from abroad z zamiarem - with an eye to z zegarkiem w ręku - by the clock z zewnątrz; z zagranicy - from the outside z zimną krwią - in cold blood z żalem mówię - I regret to say za bardzo - too much za bezcen - for a song za chwilę - in a while za chwilę - this very moment za chwilę; po chwili - in a moment za chwilę; po chwili - in a while za chwilę; za minutkę - in half a minute za czasów - in the days of za czyichś czasów - in sb's time za dwa lata - two years hence za dwa miesiące - in two months' time za dziesięć szósta - ten before six za i przeciw - pros and cons; pro and con; pro and contra za ich czasów - in their day za jakiś miesiąc - in a month or so za jednym zamachem - at a heat za jednym zamachem - at one blow za jednym zamachem - at one go za jednym zamachem - at one stroke za jednym zamachem - in one go za jego życia - in his lifetime za każdym razem gdy - any time za każdym razem; ilekroć - every time za kogo mnie bierzesz! - what do you take me for! za króla Ćwieczka - when Queen Anne was alive za ludzkiej pamięci - within living memory za ludzkiej pamięci - within the memory of man za miesiąc; po miesiącu - in a month za moich czasów - in my day za moich czasów - in my days za moich czasów - in my time 207

za moich młodych lat - in my younger days za moją wiedzą; jak wiem - to my knowledge za mojej pamięci - within my recollection za mojej pamięci - within my remembrance za morzem - across the sea za morzem - beyond the sea za nic na świecie - not for the world za nic nie mogę sobie przypomnieć, naprawdę nie mogę sobie przypomnieć - I really can't remember za nic w świecie; za żadne skarby - not for (all) the world za niecałe pięć minut - in less than five minutes za pana pozwoleniem - with your permission za panowania - in the reign of za panowania - under the reign of za pańskie najlepsze zdrowie - your very good health za pańskim pozwoleniem - with your permission za pierwszym razem, pierwszego razu - the first time za pomocą - by means of za pomocą - with the aid of za trzy dni - in three days za tydzień - in a week za wcześnie - too early za wcześnie, aby być pewnym, że - it's too early to be certain that za wszelką cenę - at all costs za wszelką cenę - at any price za wyjątkiem - with the exception of za wyjątkiem; poza jednym - except za żadną cenę - at no price za żadną cenę - not at any price za żadne skarby - not for love or money zaakceptować żart; nie obrazić się o żart - take a joke zabijać czas - to kill time zabójczo! - smashing! zabrać głos; zwrócić się do zebranych - to take the floor zachowaj spokój - keep cool zacytować przykład - to cite an example zacząć od samego początku, od zera - start from scratch zaczekam przy aparacie TEL - I'll hold zadać pytanie - to ask a question zadawać kłam (czemuś) - to give the lie (to) zadziwiające - amazing; it's amazing zajmować czas - to take up time zajmuje dłużej, trwa dłużej - it takes longer zakładać, że, przyjmować, że - to assume that zakładając, że - on the assumption zakładając, że - provided zakładam, że - I assume that zakładam, że - I take it that zaktualizowany, bez zaległości - up to date zalany w trupa - dead drunk zalecać rozwagę, radzić ostrożność - to advice caution zaledwie 5 dni - a poor 5 days zaledwie; ledwo - no sooner zaledwie wczoraj. dopiero wczoraj - but yesterday 208

zaleznie od okoliczności - as the case may be zależy jak na to spojrzeć - it depends on how you look at it załączam - I attach założę się o każdą stawkę o to - I'm putting my money on it założę się, że - I bet załóżmy taką sytuację - let us put the case załóżmy, że - let us assume that zamiast - in place of zamiast - instead of zamiast (coś robić) - instead (of doing sth) zamiast; w miejsce - in lieu of zamienia się w - it turns into zamilknąć - become silent zanim zapomnę - before I forget zaoferować pomoc - to offer help zapamiętajcie sobie moje słowa - mark my words zapewniać bezpieczeństwo - to ensure security zapewniać o czymś - make profession of sth zapewniam pana, że - I assure you that zapewniam panią - I assure you zaplanowałem - I've planned zapomniałem języka w gębie - my tongue failed me zapomnij; nie mówmy o tym; wszystko w porządku - forget it zapomnij o tym - forget it zapomnijmy o tym - let's forget it zaprawdę; zaiste - of a verity zapytaj ją, czy wie - ask her, if she knows zapytałem, czy - I asked if zarabiać na życie - to work for a living zaraz następnego dnia - the very next day zaraz; natychmiast - right away zaraz, niech pomyślę - let me think zaraz po - immediately after zaraz podejdzie, wkrótce podejdzie TEL - he's coming soon zaraz; w tej chwili; już - right now zaraz wracam - I shan't be a minute zaraz wracam - I'll be right back zaraz za rogiem - just round the corner zaręczam ci; ręczę ci - I warrant you zasadniczo - basically zasadniczo się zgadzam - I agree in principle zasadniczo sprowadza się to do - basically it comes down to zaskakujące - it's surprising zasłużył sobie na to; należy mu się to; dobrze mu tak - he deserves it zaspokajać swoje ambicje - to achieve one's ambition zastanawiałem się, czy - I was wondering if zastanawiam się, czy - I wonder if zastanawiam się, czy to da się zrobić - I wonder if it can be done zatrzymać się - to stop zatuszować aferę - to cover up a scandal zaufanie - confidence zauważ jednak, że - note, however, that zauważ, że - take notice that zawieźć kogoś - to drive sb 209

zawijać do - to call at zawinąć wiersz - to wrap a line zawołaj Johna - call John zawrzeć alians - to form an alliance zawsze chciałem pana poznać - I've always wanted to meet you zawsze istnieje możliwość, że - there's always the possibility that zawsze lubiłem - I've always liked zbierać znaczki - to collect stamps zbijać bąki - to mess around zbliża się koniec - the end is in sight zbyt blisko - too near zbyt dobre, żeby było prawdziwe - to good to be true zbytek uprzejmości - excess of kindness zbytnio bym się nie martwił - I wouldn't get too worried zdaje mi się, sądzę, że już się poznaliśmy - I believe we have met zdaje mi się, że - I reckon zdaje mi się, że - I think that zdaje mi się, że pamiętam - I seem to remember zdaje się, że zapomniałem - I appear to have forgotten zdaję sobie z tego sprawę - I'm aware of it zdecydowałem się - I've decided to zdecydowanie - definitely zdecydowanie tak - definitely so zdobyć aplauz - to win applause ze szkodą dla - to the prejudice of ze szkodą dla; z uszczerbkiem dla - to the detriment of ze wszystkich stron - from every quarter ze wszystkich stron; uwzględniając wszystkie aspekty - from all angles ze względów zasadniczych - on principle zebrawszy wszystko razem - all in all zechciej łaskawie - will you kindly zechciej pamiętać, aby - will you please remember to zejść na drugi plan - to take second place zejść z anteny - to get off the air zeszłej zimy; zeszłego roku w zimie - last winter zgadnij - give a guess zgadnij, kto jest tutaj! - guess who's here! zgadza się? - right? zgadza się - that's right zgadzam się - I agree zgadzam się na twoją propozycję - I agree with your proposal zgadzam się w zupełności - I agree entirely zgadzam się z tobą - I agree with you zgoda! - agreed! zgoda? - agreed? zgodnie z - according to zgodnie z - in obedience to zgodnie z; stosownie do - in compliance with zgodnie z; stosownie do; podług - in conformity with zgodziłby się pan ze zdaniem, że, prawda? - you'd agree with the opinion that, wouldn't you? zgodziłby się pan, że? - would you agree that? zgubiliśmy się; zgubiliśmy drogę - we've lost our way ziarenko prawdy - an element of truth 210

zilustrować paroma przykładami - to illustrate with some examples zima; okres zimowy - winter-tide; winter-time zimą; w zimie - in winter zimno dziś, prawda? - cold today, isn't it? zlituj się! - have a heart! złe nowiny - bad news złoty środek - the golden mean złoty wiek - golden age złożyć skargę - to complain about złożyć zażalenie - to complain about złudna obietnica; gołąb na dachu - a bird in the bush zmiana na lepsze/gorsze - a change for the better/worse zmienił ton; zaczął inaczej mówić - he changed his tune znaczenie dosłowne - the literal sense znaczenie przenośne - the figurative sense znaczna większość - the great majority znaczna większość - the vast majority znacznie bardziej wolałbym - I would much rather znacznie bardziej zadowalający - much more satisfactory znacznie prościej - a lot simpler znad; spoza - from over znakomicie - cool znakomicie! - terrific! znakomity; pierwszorzędny - first-rate znaleźć czas - to find the time znaleźć się na tapecie - come on the tapis znaleźć sposób - to find a way znaleźć wspólny język - find common ground znaleźć wspólny język - speak the same language znam go od dziecka - I have known him front a boy znam się trochę na, coś wiem o - I know something about znieść bariery - to remove the barriers znowu; od nowa - all over again zobaczę, czy - I'll see if zobaczę, czy jest wolna TEL - I'll see if she's free zobaczymy się w przyszłym tygodniu - see you next week zostać i pogawędzić - to stay and chat zostaw go - let him alone zostaw mnie w spokoju - leave me alone zostaw to! - let go! zostaw to; nie wtrącaj się - let it be zostaw to w spokoju - leave that alone zostaw wiadomość - leave a message zostaw wiadomość w recepcji - leave a message at Reception zostawcie to mnie; ja to załatwię; ja się tym zajmę - leave it to me zostawiam decyzję w twoich rękach - I leave the decision in your hands zostawiam to w twoich rękach - I leave it in your hands zrealizować czek - to cash a cheque zresztą, poza wszystkim - after all zrobić błąd - to make a mistake zrobić kalkulację - to do a calculation zrobię co konieczne - I'll do the necessary zrobię to inaczej - I'll do it another way zrobię to za panią - I'll do it for you 211

zrobiłbyś to samo na moim miejscu - you would have done the same in my place zrozumiałeś? - get it? zrób mi przysługę i - do me a favour and zupełnie mokry - all wet zupełnie nie, wcale nie - not at all zupełnie poważnie - in all seriousness zupełnie poważnie; na serio - in sad earnest zupełnie poważnie; zupełnie serio; z całym przekonaniem; naprawdę - in sober (real, good) earnest zupełnie przypadkowo - by mere chance zupełnie sam; samodzielnie - all alone zupełnie, wcale - at all zupełny nonsens - stark nonsense zupełny nonsens; kompletna bzdura - perfect nonsense zwalniać, wyhamowywać - to slow down zwariowałeś? - are you mad? zważywszy na; mając na uwadze - having regard to zważywszy wszystkie okoliczności; biorąc wszystko pod uwagę - taking it all round zważywszy wszystko - all things considered zważywszy wszystko; ogólnie rzecz biorąc - all things considered zważywszy za i przeciw - having weighed up pros and cons zważywszy, że - in respect that związać koniec z końcem - to make ends meet zwlekać, grać na zwłokę - to gain time zwlekać; wykręcać się; grać na zwło-kę - gain time zwłaszcza - especially zwolnij - slow down zwracać się z apelem - to make an appeal zwróć baczną uwagę - pay careful attention zwykle; zazwyczaj; na ogół - in general zwykły człowiek - the common man zwykłym trybem - in the ordinary course zyskać autorytet - to win respect zyskać na czasie - to gain time źle jak zawsze - as bad as ever żaden człowiek na świecie - no living man żaden kłopot - no trouble żaden kłopot, nie ma się czym martwić - not to worry żaden problem - no problem żadnych szans - not a chance żal mi ciebie - I am sorry for you żałuję, smutno mi, z przykrością - sadly żartem; dla żartu - in sport żartem; w żartach - in joke żartujesz? - are you kidding? żartujesz sobie! - you are kidding! żarty na bok! - joking apart! żądam, aby - I demand that że co? - you what? że tak powiem - so to say; so to speak żeby być całkiem szczerym - to be quite frank żeby być całkiem uczciwym - to be quite honest żeby być szczerym - to be frank żeby być szczerym - to be honest 212

żeby być ścisłym - to be accurate żeby było całkiem jasne - just to be quite clear (about) żeby było jasne - let's get this clear żeby lepiej się wczuć - to get a better feel for żeby odpowiedzieć na pytanie p. Jonesa - to answer Mr Jones's question żeby podsumować - to sum it up żeby wymienić tylko niektóre - to mention only the few żebym ja tak potrafił - I wish I could do as well żebym nie zapomniał - before I forget życzę ci samych sukcesów - I wish every success życzę ci szczęścia - I wish you luck życzę powodzenia, życzę sukcesu - I wish you success życzyłbym sobie, aby - I wish żyć samotnie - to live alone

213

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful