You are on page 1of 3

Telefonia DIALOG S.

A DIALNET eWRO Cennik Abonenci Indywidualni i Biznesowi

Strona 1 z 3

Cennik usługi DIALNET e-WRO
Abonenci Indywidualni i Biznesowi
Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011r.

Usługi stałego dostępu do Internetu
I. Usługi dostępu do sieci Internet - Klienci Indywidualni MIESIĘCZNA OPŁATA ABONAMENTOWA
Nazwa usługi Pakiet STANDARD Skład pakietu: o Stały dostęp do sieci Internet o Stały adres IP (1 o Konto pocztowe (adres e-mail) o Hosting strony WWW (2 Pakiet MAŁŻEŃSKI Skład pakietu: o Stały dostęp do sieci Internet o Stały adres IP (1 dla Niej: o Konto Pocztowe o Hosting strony WWW (2 o Łączna pojemność 120 MB (3 dla Niego: o Konto Pocztowe o Hosting strony WWW (2 o Łączna pojemność 120 MB (3 Wartość netto Wartość brutto

55,00 zł

67,65 zł

65,00 zł

79,95 zł

Uwagi: (1 Stały adres IP jest automatycznie przydzielany przez serwer Operatora. Ze względów bezpieczeństwa Sieć pozwala na dostęp do usługi wyłącznie komputerowi, z którego nastąpiło pierwsze logowanie (wejście) do Sieci. Sieć zapamiętuje tzw. MAC adres (unikalny numer) karty sieciowej tego komputera. Zmiana komputera lub karty sieciowej w komputerze spowoduje zablokowanie dostępu do usługi. W celu odblokowania dostępu do usługi po zmianie karty sieciowej lub komputera, Abonent powinien zgłosić ten fakt Operatorowi. Operator umożliwi Abonentowi powtórny dostęp do usługi w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zmiany karty sieciowej lub komputera. Za tę czynność Operator nie pobiera opłat. Brak dostępu do usługi po zmianie przez Abonenta karty sieciowej lub komputera nie podlega Reklamacji. (2 Miejsce na serwerze Operatora na stronę WWW Abonenta. (3 W Pakiecie Małżeńskim osobnych przestrzeni dyskowych przydzielonych dla Niej i Niego nie można łączyć w jedną przestrzeń.

z którego nastąpiło pierwsze logowanie (wejście) do Sieci.A DIALNET eWRO Cennik Abonenci Indywidualni i Biznesowi Strona 2 z 3 OPŁATY JEDNORAZOWE Nazwa usługi Opłata Aktywacyjna dla usługi Pakiet STANDARD lub Pakiet MAŁŻEŃSKI Opłata Aktywacyjna dla usługi Pakiet MAŁŻEŃSKI przy przejściu z usługi Pakiet STANDARD lub z Pakietu MAŁŻEŃSKI na Pakiet STANDARD Wartość netto 100. Zmiana komputera lub karty sieciowej w komputerze spowoduje zablokowanie dostępu do usługi.00 zł Wartość brutto 123. W celu odblokowania dostępu do usługi po zmianie karty sieciowej lub komputera. OPŁATY JEDNORAZOWE Nazwa usługi Opłata Aktywacyjna dla usługi Pakiet FIRMA Wartość netto 100. Sieć zapamiętuje tzw. Abonent powinien zgłosić ten fakt Operatorowi. Ze względów bezpieczeństwa Sieć pozwala na dostęp do usługi wyłącznie komputerowi. Brak dostępu do usługi po zmianie przez Abonenta karty sieciowej lub komputera nie podlega Reklamacji. o do 8 adresów IP (4 o 5 Kont Pocztowych o łącznej pojemności 120 MB.00 zł Uwagi: (4 Stały adres IP jest automatycznie przydzielany przez serwer Operatora.00 zł 10.00 zł 123. Usługi dostępu do sieci Internet .00 zł 12.00 zł Wartość brutto 123.30 zł II. o Hosting strony WWW (przestrzeń dyskowa 60 MB) Wartość netto Wartość brutto 100. Operator umożliwi Abonentowi powtórny dostęp do usługi w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zmiany karty sieciowej lub komputera.00 zł .Klienci Instytucjonalni i Przedsiębiorcy MIESIĘCZNA OPŁATA ABONAMENTOWA Nazwa usługi Pakiet FIRMA Skład pakietu: o stały dostęp do sieci Internet. MAC adres (unikalny numer) karty sieciowej tego komputera.Telefonia DIALOG S. Za tę czynność Operator nie pobiera opłat.

3. IV. 5. Zawieszenie usługi – zawieszenie dowolnego Pakietu jest usługą płatna.00 zł Wartość brutto 307.00 zł W ramach opłaty abonamentowej za łącze 30. ta sama oplata niezależna od posiadanego Pakietu: zawieszenie usługi jest możliwe na okres od 30 do 90 dni. tylko raz w roku kalendarzowym. Cennik jest integralną częścią Umowy.00 zł Uwagi: (5 Wykonanie przyłącza za pomocą kabla UTP kat 5e zakończonego gniazdkiem RJ45. Ceny podane są w złotych polskich. 4. Usługa nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). 8. Usługa Pakiet FIRMA może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Pozostałe Postanowienia 1. Pozostałe opłaty OPŁATY JEDNORAZOWE Nazwa usługi Wykonanie Przyłącza Przejęcie uprawnień do korzystania z usługi w wyniku umowy cesji. Oferta ograniczona czasowo i terytorialnie. Z Przyłącza nie może korzystać urządzenie w lokalu o adresie innym niż wymieniony w Umowie o Świadczenie Usług Informatycznych jako miejsce świadczenia Usług. 6. Opłata Aktywacyjna obejmuje uruchomienie określonej Usługi. 2.00 zł W ramach opłaty abonamentowej za łącze 100. Usługi Pakiet STANDARD oraz Pakiet MAŁŻEŃSKI przeznaczone są dla gospodarstw domowych.90 zł W ramach opłaty abonamentowej za łącze 123. za każdy rozpoczęty dzień. Zawieszenie usługi na wniosek abonenta Odtworzenie hasła dostępowego i zmiana numeru MAC Zmiana lokalizacji łącza (5 Wartość netto 250. opłata jest rozliczana proporcjonalnie do liczby dni zawieszenia i pobierana z góry za cały okres zawieszenia. Cennik obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2007 roku. nie podlega zwrotowi w przypadku wcześniejszego ponownego uzyskania dostępu do usługi.A DIALNET eWRO Cennik Abonenci Indywidualni i Biznesowi Strona 3 z 3 III.50 zł W ramach opłaty abonamentowej za łącze 36. 7.Telefonia DIALOG S. .