Telefonia DIALOG S.

A DIALNET eWRO Cennik Abonenci Indywidualni i Biznesowi

Strona 1 z 3

Cennik usługi DIALNET e-WRO
Abonenci Indywidualni i Biznesowi
Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011r.

Usługi stałego dostępu do Internetu
I. Usługi dostępu do sieci Internet - Klienci Indywidualni MIESIĘCZNA OPŁATA ABONAMENTOWA
Nazwa usługi Pakiet STANDARD Skład pakietu: o Stały dostęp do sieci Internet o Stały adres IP (1 o Konto pocztowe (adres e-mail) o Hosting strony WWW (2 Pakiet MAŁŻEŃSKI Skład pakietu: o Stały dostęp do sieci Internet o Stały adres IP (1 dla Niej: o Konto Pocztowe o Hosting strony WWW (2 o Łączna pojemność 120 MB (3 dla Niego: o Konto Pocztowe o Hosting strony WWW (2 o Łączna pojemność 120 MB (3 Wartość netto Wartość brutto

55,00 zł

67,65 zł

65,00 zł

79,95 zł

Uwagi: (1 Stały adres IP jest automatycznie przydzielany przez serwer Operatora. Ze względów bezpieczeństwa Sieć pozwala na dostęp do usługi wyłącznie komputerowi, z którego nastąpiło pierwsze logowanie (wejście) do Sieci. Sieć zapamiętuje tzw. MAC adres (unikalny numer) karty sieciowej tego komputera. Zmiana komputera lub karty sieciowej w komputerze spowoduje zablokowanie dostępu do usługi. W celu odblokowania dostępu do usługi po zmianie karty sieciowej lub komputera, Abonent powinien zgłosić ten fakt Operatorowi. Operator umożliwi Abonentowi powtórny dostęp do usługi w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zmiany karty sieciowej lub komputera. Za tę czynność Operator nie pobiera opłat. Brak dostępu do usługi po zmianie przez Abonenta karty sieciowej lub komputera nie podlega Reklamacji. (2 Miejsce na serwerze Operatora na stronę WWW Abonenta. (3 W Pakiecie Małżeńskim osobnych przestrzeni dyskowych przydzielonych dla Niej i Niego nie można łączyć w jedną przestrzeń.

00 zł Wartość brutto 123. MAC adres (unikalny numer) karty sieciowej tego komputera. Abonent powinien zgłosić ten fakt Operatorowi. Za tę czynność Operator nie pobiera opłat. Brak dostępu do usługi po zmianie przez Abonenta karty sieciowej lub komputera nie podlega Reklamacji.Telefonia DIALOG S. Ze względów bezpieczeństwa Sieć pozwala na dostęp do usługi wyłącznie komputerowi.A DIALNET eWRO Cennik Abonenci Indywidualni i Biznesowi Strona 2 z 3 OPŁATY JEDNORAZOWE Nazwa usługi Opłata Aktywacyjna dla usługi Pakiet STANDARD lub Pakiet MAŁŻEŃSKI Opłata Aktywacyjna dla usługi Pakiet MAŁŻEŃSKI przy przejściu z usługi Pakiet STANDARD lub z Pakietu MAŁŻEŃSKI na Pakiet STANDARD Wartość netto 100. W celu odblokowania dostępu do usługi po zmianie karty sieciowej lub komputera.00 zł 10. Operator umożliwi Abonentowi powtórny dostęp do usługi w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zmiany karty sieciowej lub komputera.00 zł Uwagi: (4 Stały adres IP jest automatycznie przydzielany przez serwer Operatora. o do 8 adresów IP (4 o 5 Kont Pocztowych o łącznej pojemności 120 MB. o Hosting strony WWW (przestrzeń dyskowa 60 MB) Wartość netto Wartość brutto 100.Klienci Instytucjonalni i Przedsiębiorcy MIESIĘCZNA OPŁATA ABONAMENTOWA Nazwa usługi Pakiet FIRMA Skład pakietu: o stały dostęp do sieci Internet. Zmiana komputera lub karty sieciowej w komputerze spowoduje zablokowanie dostępu do usługi.00 zł Wartość brutto 123. z którego nastąpiło pierwsze logowanie (wejście) do Sieci. OPŁATY JEDNORAZOWE Nazwa usługi Opłata Aktywacyjna dla usługi Pakiet FIRMA Wartość netto 100. Usługi dostępu do sieci Internet .00 zł 123. Sieć zapamiętuje tzw.00 zł .00 zł 12.30 zł II.

IV.90 zł W ramach opłaty abonamentowej za łącze 123. 2.Telefonia DIALOG S. Zawieszenie usługi – zawieszenie dowolnego Pakietu jest usługą płatna. Opłata Aktywacyjna obejmuje uruchomienie określonej Usługi. opłata jest rozliczana proporcjonalnie do liczby dni zawieszenia i pobierana z góry za cały okres zawieszenia.00 zł W ramach opłaty abonamentowej za łącze 100.00 zł W ramach opłaty abonamentowej za łącze 30. 8. . Usługi Pakiet STANDARD oraz Pakiet MAŁŻEŃSKI przeznaczone są dla gospodarstw domowych.A DIALNET eWRO Cennik Abonenci Indywidualni i Biznesowi Strona 3 z 3 III. Oferta ograniczona czasowo i terytorialnie. 4. Pozostałe opłaty OPŁATY JEDNORAZOWE Nazwa usługi Wykonanie Przyłącza Przejęcie uprawnień do korzystania z usługi w wyniku umowy cesji.50 zł W ramach opłaty abonamentowej za łącze 36. Zawieszenie usługi na wniosek abonenta Odtworzenie hasła dostępowego i zmiana numeru MAC Zmiana lokalizacji łącza (5 Wartość netto 250. Usługa Pakiet FIRMA może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. 6. tylko raz w roku kalendarzowym. Z Przyłącza nie może korzystać urządzenie w lokalu o adresie innym niż wymieniony w Umowie o Świadczenie Usług Informatycznych jako miejsce świadczenia Usług. Usługa nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Cennik jest integralną częścią Umowy. 7. Ceny podane są w złotych polskich. Cennik obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2007 roku. ta sama oplata niezależna od posiadanego Pakietu: zawieszenie usługi jest możliwe na okres od 30 do 90 dni. nie podlega zwrotowi w przypadku wcześniejszego ponownego uzyskania dostępu do usługi.00 zł Uwagi: (5 Wykonanie przyłącza za pomocą kabla UTP kat 5e zakończonego gniazdkiem RJ45. Pozostałe Postanowienia 1. 5. za każdy rozpoczęty dzień.00 zł Wartość brutto 307. 3.