Szkodniki wielożerne Guzak północny

Basamid 97 GR Nemazin 97 XX Nemazin 97 FG Actellic 500 EC Apollo 500 SC Omite 30 WP Roztoczol extra płynny 8 Rufast 150 EC Talstar 100EC biologicznie – Amblyseius cucumeris

Przędziorek chmielowiec

Kompleksowe odkażanie gleby w gruncie otwartym oraz ziemi ogrodniczej przeznaczonej do produkcji rozsady. Wprowadzając środek na głębokość 30 cm, zwalcza się też drutowce, pędraki i inne szkodniki glebowe Oprysk z chwilą wystąpienia szkodnika

Drapieżny roztocz, tylko pod osłonami Preparat wysiewać równomiernie na całą powierzchnię pola, przed siewem lub sadzeniem roślin i zmieszać z 10-20 cm warstwą gleby. Podlewać rośliny po zauważeniu pierwszych uszkodzeń

Turkuć podjadek Sprężykowate – drutowce Chrabąszczowate – pędraki Komarnice Leniowate

Basudin 10 GR Diazinon 10 GR Basudin 25 EC Diazol 250 EC

Zaprawa Marshal 250 DS Zaprawiać nasiona bezpośrednio przed siewem Promet 400 CS Mszyce
Zaprawiać nasiona bezpośrednio przed siewem Gaucho 70 WS Promet 400 CS Zaprawa Marshal 250 DS

Alfamor 050 SC Alfazot 050 EC Bi 58 Nowy Fastac 100EC Karate 125 EC Błyszczka jarzynówka Rolnice Sumi –Alpha 050 EC Diafuran 5 GR Furadan 5 GR Basudin 10 GR Diazinon 10 GR Alfamor 050 SC Decis 2,5 EC Karate 025 EC Patriot 2,5 EC Piętnówki Alfamor 050 SC Biobit 3,2 WP Decis 2,5 EC Karate 25 WG Talstar 100 EC Zolone 350 EC

Oprysk według sygnalizacji w okresie nalotu form uskrzydlonych

Zabieg wykonywać w okresie żerowania młodych gąsienic Środki wysiewać rzędowo, preparat zwalcza zimujące gąsienice rolnic Granulat stosować po zauważeniu uszkodzeń Oprysk według sygnalizacji, gdy gąsienice znajdują się we wczesnych stadiach rozwojowych od L1 do L2 Próg szkodliwości: 6 gąsienic rolnic w stadium L1 do L2 / 1 m2 uprawy Opryskiwać w okresie żerowania młodych gąsienic

Pomrowik polny

Anty - Ślimak Spiess Ślimakol 06 GB Mesurol

W okresie siewu i wschodów roślin, oraz w fazie 2-4 liści, po zniszczeniu 5-10% ziarniaków lub siewek. Najlepiej po południu lub wieczorem. ! Nie prowadzi się oddzielnego zwalczania. Zwalcza się przy okazji innych szkodników wielożernych.

Krocionóg krwawoplamy Stonóg piwniczny Gryzonie Norat GR Świeca Gamrotox Świeca Nortox P Normix GR Rodentox AB

Środek umieszczać tylko w norach (koloniach) Umieszczać bezpośrednio u wlotu do nor

Rozsiać siewnikiem lub rozsiewaczem nawozowym

Szkodniki zbóż i traw. Skoczek sześciorek Mszyce zbożowe Bi 58 Nowy Alfamor 050 SC Alfazot 050 SC Bi 58 Nowy Decis 2,5 EC Fastac 100EC Karate 025 EC Pirimor 500 WG Ripcord Owadofos 540 EC Sumithion 500 EC Sumithion Super 1000 EC
Oprysk po wystąpieniu szkodnika. Wczesny wysiew zbóż jarych Opryskiwać w chwili zagrożenia od fazy kłoszenia do początku fazy dojrzałości mlecznej. Próg szkodliwości: na 100 losowo wybranych źdźbłach średnio 5 mszyc na kłosie.

Ploniarka zbożówka Niezmiarka paskowana

Pryszczarek pszeniczny

Ździeblarz pszeniczny

Alfamor 050 SC Alfazot 050 EC Decis 2,5 EC Fastac 100 EC Patriot 100 EC Zabiegi agrotechniczne

Oprysk jesienią w czasie nalotu muchówek na najwcześniejsze zasiewy oraz wiosną we wczesnym stadium rozwojowym roślin i od początku fazy kłoszenia do pełni fazy kwitnienia. Nie siać w pobliżu łąk, pastwisk i nieużytków Próg szkodliwości: 6 larw / 100 roślin Opryskiwać po wykłoszeniu roślin, do początku kwitnienia – według sygnalizacji. Próg ekonomicznej szkodlowośći: 8 larw w jednym kłosie. Niskie koszenie zbóż, głęboka orka, wcześniejszy wysiew zbóż jarych i przyspieszony zbiór zbóż ozimych, uprawa odmian o wąskim świetle źdźbła i szybko kłoszące się Opryskiwać w początkowym okresie masowego pojawiania się larw. Próg szkodliwości 1-2 larw na 1 źdźble.

Skrzypionki

Łokaś garbatek

Alfamor 050 SC Bancol 50 WP Bi 58 Nowy Decis 2,5 EC Fastac 100 EC Patriot 100 EC Ripcord Nowy Talstar 100 EC Trebon 10 SC Zabiegi agrotechniczne [jak ploniarka zbożówka]

Omacnica prosowianka

Basudin 10 GR Diazinon 10 GR Karate 025 EC Karate Zeon 100CS

Uproszczenia agrotechniczne oraz obecność chwastów jednoliściennych sprzyjają rozwojowi łokasia. Insektycydy stosowane do zwalczania ploniarki zbożówki ograniczają liczebność łokasia. Środki rozsiewać tak, aby przedostały się w pochwy liściowe. Oprysk w okresie wiecowania, zwalczanie chwastów grubołodygowych. Wczesny zbiór. Próg: Gdy w poprzednim roku 15% na ziarno 30-40% kiszonka. Dobór odmian.

Szkodniki roślin krzyżowych. Bielinki Alfamor 050 SC Alfazot 050 EC Ambusz 250 EC Biobit 3,2 WP Diazinon 250 EC Dipel 3,2 WP Trebon 10 SC Alfamor 050 SC Alfazot 050 EC Decis 2,5 EC Karate 025 EC Trebon 30 EC Zolone 350 EC Zaprawianie nasion: Promet 400 CS, Super Homai 70 DS, Zaprawa Marshal 250 DS Oprysk: Decis 2,5 EC, Patriot 2,5 EC Alfamor 050 SC Alfazot 050 EC Decis 2,5 EC Karate 025 EC Alfamor 050 SC Decis 2,5 EC Fastac 100 EC Karate 025 EC Sherpa 10 EC Zaprawianie nasion: Brasikol 250 FS, Cruiser OSR 322 FS Oprysk: Alfamor 050 SC, Decis 2,5 EC, Patriot 100 EC
Oprysk w okresie masowego wylęgania się gąsienic

Słodyszek rzepakowiec

Oprysk zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy na pączkujących roślinach rzepaku: w stadium zwartego kwiatostanu: a) 1 chrząszcz / 1 roślinę, b) w stadium luźnego kwiatostanu: 3-5 chrząszczy / 1 roślinę

Chowacz galasówek Pchełki Śmietka kapuściana

Oprysk po zauważeniu pierwszych uszkodzeń Oprysk zgodnie z sygnalizacją, w okresie opadania płatków kwiatowych i po wykształceniu pierwszych łuszczyn Próg ekonomicznej szkodliwości: 4 chrząszcze / 25 roślin Oprysk zgodnie z sygnalizacją, po pojawieniu się chrząszczy na plantacji, 4-letnia przerwa w uprawie rzepaku na tym samym polu, próg ekonomicznej szkodliwości: 2-4 chrząszcze / 25 roślin Zaprawianie nasion – zwalcza tylko gnatarza występującego jesienią Oprysk po wystąpieniu młodych larw (we wrześniu), gdy średnia liczebność wynosi 1 szkodnik / 1 roślinę Podlewać rośliny 5-10 dni po posadzeniu

Chowacz podobnik

Chowacz brukwiaczek i czterozębny

Gnatarz rzepakowiec

Śmietka kapuściana

Zaprawianie nasion (j.w.) Podlewanie roślin: Basudin 25 EC, Diazinon 250 EC, Nomolt 150 SC Zabieg wykonywać w okresie lotu Oprysk: Basudin 25 EC, much w pierwszej dekadzie maja Karate 025 EC, Nuerlle D 550 EC

Szkodniki roślin okopowych.

Mątwik burakowy

Sincocin AL Vydate 240 SL

Mątwik ziemniaczany

Diafuran 5 GR, Furadan 5 GR Vydate 240 SL Ekos 100 EC, Mat 050 EC Alfazot, Decis, Sherpa, Trebon

Stonka ziemniaczana

Płaszczyniec burakowy Cruiser 70 WS Diazinon 250 EC, Owadofos 540 EC Decis 2,5 EC Śmietka ćwiklanka Cruiser, Gaucho Diafuran 5 GR, Furadan 5 GR Diazinon 250 EC, Trebon, Bi 58 Nowy Nomolt 150 SC, Promet 400 CS Basudin 25 EC, Diazinon 250 EC Karate, Sumi-Alpha

Śmietka cebulanka

Oprysk gleby bezpośrednio po siewie Oprysk w fazie 1-2 liści właściwych buraka Stosowanie odmian odpornych Uwzględnić w płodozmianie uprawę odmian gorczycy białej i rzodkwi oleistej – ogranicza populację mątwika. Płodozmian i zmianowanie (przerwa 4-5 letnia) Próg szkodliwości: 500-1000 jaj lub larw w 100 g gleby Rzędowo z sadzeniem bulw Oprysk, najpóźniej w 10 dni po posadzeniu Stosowanie odmian odpornych Oprysk w okresie masowego składania jaj oraz wylęgu larw stadium L1 Oprysk w okresie pojawiania się larw od stadium L2-L3. Zaprawianie nasion bezpośrednio przed siewem. Oprysk na sygnał służby ochrony roślin, zwalczać w rejonach, w których w roku poprzednim stwierdzono występowanie kędzierzawki płaszczyńcowej. Zaprawianie nasion przed siewem Wysiew rzędowo z nasionami Oprysk według sygnalizacji Próg szkodliwości: a) w fazie liścieni: 4-6 jaj / 1 roślinę, b) w stadium 2-3 liści: 6-8 larw / 1 roślinę. Zaprawianie nasion przed siewem Podlewanie roślin Oprysk w drugiej dekadzie maja, w okresie składania jaj i początku wylęgu larw

Szkodniki roślin motylkowych.

Mszyca grochowa

Preparaty jak na inne gatunki mszyc Zmienik lucernowiec Preparaty jak do Wciornastek grochowy zwalczania mszyc Pachówka strąkóweczka Alfamor, Decis, Trebon, Zolone

Zwalczanie jak w przypadku innych gatunków mszyc. Zwalczanie prowadzi się łącznie ze zwalczaniem mszyc. Oprysk w okresie masowego wylęgania się gąsienic (stadium czarnej główki). Plantacje zakładać na stanowiskach przewiewnych, możliwie wczesny zbiór i głęboka orka. Próg szkodliwości: w okresie formowania strąków – 1 złoże jaj / 3 rośliny Zaprawianie nasion przeznaczonych wyłącznie do siewu Oprysk wschodzących roślin w okresie pojawiania się chrząszczy i po zaobserwowaniu pierwszych uszkodzeń, izolacja przestrzenna od plantacji wieloletnich. Próg szkodliwości: w okresie od wschodów do stadium 2-3 liści – 10% roślin z uszkodzonymi liśćmi Oprysk na początku zawiązywania pierwszych strąków. Próg szkodliwości – w okresie formowania strąków – 2 chrząszcze / 1m2 Oprysk w okresie przekwitania pierwszego piętra kwiatostanów Tylko w uprawach na „suche ziarno”, oprysk w początkowym okresie dojrzewania strąków.

Oprzędziki

Mesurol, Super Homai Alfamor, Owadofos, Trebon

Strąkowiec grochowy

Sumi-Alpha

Strąkowiec bobowy

Alfamor, Fastac, Zolone

Strąkowiec fasolowy Decistab, Patriot, Decis Paciornica lucernianka Alfamor, Fastac, Patriot, Oprysk w okresie tworzenia się pierwszych pąków kwiatowych. W razie potrzeby powtórzyć Paciornica grochowianka Ripcord

Pędruś żółtonogi

Decis, Decistab, Partiot

Pędruś koniczynowiec

Decis, Zolone, Patriot

po 7 dniach. Gęsty siew zwiększa uszkodzenia roślin przez paciornicę. Oprysk bezpośrednio przed kwitnieniem, albo gdy w kwiatostanach pojawią się pierwsze białe kwiatki. Liczba rozwiniętych kwiatów nie powinna być większa niż 1 kwiatek / 1 m2 Oprysk po zbiorze koniczyny z pierwszego odrostu – tylko na plantacjach nasiennych. Koszenie koniczyny z pierwszego odrostu w fazie tworzenia się pąków kwiatowych lub na początku kwitnienia. Próg szkodliwości: 1 szkodnik na 1 kwiatostanie

Szkodniki warzyw.

Śmietka kiełkówka Śmietka cebulanka Udnica cebulanka Połyśnica marchwianka

Nomolt, Oftanol, Super Homai, Gaucho, Zaprawa Marshal Basudin GR, Diazinon GR Basudin, Bi-58, Diazinon, Diazol, Karate, Nurelle, Sumi Alpha Basudin, Diazol

Zaprawiać nasiona bezpośredni przed siewem, z zaprawami grzybobójczymi Stosować rzędowo bezpośrednio po siewie, lub 5 dni po posadzeniu cebul Podlewać rośliny po wschodach, oraz w okresie nalotu muchówek Plantacje nie eksploatowane opryskiwać od połowy kwietnia 2-3 razy, co 7-10 dni Plantacje eksploatowane po zakończeniu zbiorów Oprysk przed kwitnieniem - z chwilą pojawienia się szkodnika na ulistnionych roślinach

Trzep szparagówka

Poskrzypki

Basudin

Szkodniki magazynów i przechowalni. Puste pomieszczenia Fumigacja: Bromek metylu Degesch Plates Delicia-Gastoxin 56 GE Metabrom Phostoxin 56 GE Zamgławianie: Actellic 500 EC Opryskiwanie: Actellic 500 EC Alfasekt 050 SC K- Othrine 25 SC Pro Store 410 EC Materiał siewny Fumigacja: Degesch Plates Delicia-Gastoxin 56 GE Phostoxin 56 GE Zamgławianie: Pro Store 157 UL Opryskiwanie: Actellic 500 EC K-Obiol 25 EC Pro Store 420 EC Sumithion 100 UL Opylanie: K-obiol 02 DP
Zabieg powinien być przeprowadzony przez wyspecjalizowane ekipy.

Zabieg przeprowadzić zgodnie ze szczegółową instrukcją stosowania preparatu. Przed przystąpieniem do zabiegu usunąć z pomieszczenia produkty spożywcze i pasze. Po zabiegu pomieszczenie pozostawić zamknięte na co najmniej 4 godziny.

Zabieg powinien być przeprowadzony przez wyspecjalizowane ekipy.

Wykonać przed załadunkiem nasion przeznaczonych do przechowywania. Zabieg przeprowadzić zgodnie ze szczegółową instrukcją stosowania preparatów. Opryskiwać podłogę i worki z nasionami w trakcie ich układania, lub nasiona na pasie transmisyjnym. Okres karencji 30-40 dni. Środek mieszać z ziarnem w zaprawiarce, posypywać kolejne warstwy ziarna o grubości 20 cm, lub przesypywać kolejne warstwy worków.

Szkodniki sadów. Mszyce, Miodówki Alfamor, Ambusz, Diazinon, Rufast, Sherpa
Jabłonie: stosować przed kwitnieniem – najlepiej w okresie zielonego pąka jabłoni. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po kwitnieniu Śliwy: oprysk w okresie masowego wylęgania się larw Zwalczać bezpośrednio po kwitnieniu drzew, jeśli mszyca pojawi się wiosną. Najczęściej potrzeba zwalczanie zachodzi jesienią. Wycinanie i palenie porażonych gałęzi. Oprysk przed kwitnieniem - w okresie białego pąka u śliw tj. w okresie migracji młodych larw. Prześwietlanie koron drzew. Bezpośrednio po przekwitnięciu drzew. Przed kwitnieniem, na początku występowania gąsienic, lub tuż po kwitnieniu.

Bawełnica korówka

Aztec, Pirimor, Zolone

Misecznik śliwowy Skorupik jabłoniowy Gąsienice motyli (foliofagi) Owocówka jabłkóweczka Owocówka śliwkóweczka Piędzik przedzimek

Alfamor, Promanal, Sumithion

Fyfanon, Owadofos, Zolone Alfamor, Ambusz, Diazinon, Nomolt W/g sygnalizacji – tj. w fazie rozwojowej jaj Alfamor, Ambusz, Ekos, zwanej „czarną główką”. Zabieg powtórzyć po Zolone Diazinon, Dimilin, Zolone

Alfamor, Ambusz, Nomolt, Trebon Kwieciak jabłkowiec Alfamor, Owadofos, Sherpa Oprysk drzew tuż przed pękaniem lub w czasie Kwieciak gruszowiec Decis, Rufast, Trebon Nasionnica trześniówka Owocnica jabłkowa Owocnice śliwowe Brzęczak porzeczkowy Alfamor, Diazinon, Owadofos, Patriot Diazinon, Zolone, Basudin

10-14 dniach. Próg ekonomicznej szkodliwości wynosi 0,5% „robaczywych” owoców. Wg sygnalizacji tj. „czarna główka”. Drugie pokolenie zwalczać tylko na odmianach późnych, ściśle wg sygnalizacji. Przed kwitnieniem – w okresie rozwijania się liści, po wylęgnięciu się gąsienic

Diazinon, Zolone, Mospilan Alfamor, Diazinon, Rufast, Zolone Dipel, Thuridan -Krem Stosować na młode stadia larwalne w okresie

pękania pąków. Próg ekonomicznego zagrożenia – 15 % uszkodzonych pąków. Stosować w pierwszym okresie żerowania chrząszczy (początek VI). Próg ekonomicznego zagrożenia – 10 % porażonych pąków. Zabieg wykonywać po 2-3 dniach regularnego odłowu much na żółte pułapki lepowe. Chronić tylko odmiany późno dojrzewające. Po kwitnieniu, gdy temp. Dzienna wynosi ok. 200C. Próg ekonomicznego zagrożenia – 3 jaja na 100 kwiatów. Pod koniec kwitnienia Oprysk w okresie pojawienia się pierwszych larw kwitnienia, preparaty bakteryjne są szczególnie polecane w ochronie ogrodów działkowych.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful