Dr inż. Zbigniew PLEWAKO Ćwiczenia z konstrukcji żelbetowych.

Temat I
1
Temat I.
Warunku współpracy betonu i zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Wymagania.

Beton

Zadanie: Przeniesienie sił ściskających, scalenie i zapewnienie sztywności konstrukcji oraz jej trwałości


Warunki realizacji zadania: Sposób realizacji Wymagania
- Trwałość Zabezpieczenie przed korozją
Odporność na pożar
Klasa i skład betonu
Ograniczenie szerokości rozwarcia rys
Wymiar przekroju

Zbrojenie

Zadanie: Przeniesienie sił rozciągających (ew. ściskających)


Warunki realizacji zadania: Sposób realizacji Wymagania
- Więź z betonem Zakotwienie
Przyczepność
Długość i warunki kotwienia
Rozstaw
Otulina
- Trwałość Zabezpieczenie przed korozją
Odporność na pożar
Otulina i średnice
Otulina

1. Zakotwienia - przykłady rozwiązań

Zakotwienia prętów
Kotwienie prętów w połączeniach – „uciąglanie” zbrojenia
Dr inż. Zbigniew PLEWAKO Ćwiczenia z konstrukcji żelbetowych. Temat I
2
2. Rozstaw (minimalny) zbrojeniac
s,min
c
s,min
c
s,min
c
s,min
= minimum:
1,0xC
d
g
*)
+ 5 mm
20 mm
*)
maksymalny wymiar ziarna kruszywa


3. Otulenie

Otulenie decyduje o:
- Właściwym zakotwieniu pręta (przeniesienie żądanych obciążeń)
- Ochronie pręta z uwagi na:
- zagrożenia korozyjne (trwałość konstrukcji)
- odporność (trwałość) konstrukcji w warunkach pożaru

Wymagana grubość otulenia zależy od:
- Średnicy pręta, rozmiaru kruszywa, kontroli jakości wykonania (wymagania technologiczne)
- Zagrożenia środowiskiem (wymagania środowiskowe)
- Koniecznej odporności w warunkach pożaru (wymagania ppoż.)

3.1. Wymagania technologiczne i środowiskowe: otulina w ujęciu normowym


dev min nom
c c c  + =
(4.1)
Nominalne otulenie:
(podawane na rysunkach,
używane w obliczeniach)

(patrz 4.4.1.3)
{ } mm ; c c c c ; c max c
add , dur st , dur , dur dur min, b min, min
10   

÷ ÷ + = (4.2)
dod. zabezp. (patrz4.4.1.2.(8))
stal nierdz. (patrz4.4.1.2.(7))
dod. bezpiecz. (patrz4.4.1.2.(6))
war. środow. (patrz 4.4.1.2(5))
przyczepność (patrz4.4.1.2.(3))
Otulenie minimalne:Dr inż. Zbigniew PLEWAKO Ćwiczenia z konstrukcji żelbetowych. Temat I
3
3.2 Wymagania ppoż.: otulina w ujęciu normowym

Tab. 1 Minimalne wymiary przekrojów płyt (wg PN-EN1992-1-2:2008 Tab 5.8 i 5.9)
Minimalne wymiary przekroju

posadzka (niepalna)
płyta żelbetowa
posadzka (niepalna)
izolacja akustyczna (palna)
płyta żelbetowa
h
2
h
2
h
1
h
1
h
s
= h
1
+ h
2

a

a = c
min
+ C/2

Płyty oparte na podporach ciągłych
odległość osiowa a, mm
Płyty w układach słupowo -
płytowych
Płyty swobodnie podparte Płyty
krzyżowo zbrojone ciągłe
Klasa
odporności
ogniowej
grubość
płyty hs,
mm
jednokier.
zbrojone lx/lys1,5 1,5<lx/ly≤2,0
grubość płyty
hs, mm
odległość
osiowa a,mm
REI30 60 10 10 10 10 150 10
REI60 80 20 10 15 10 180 15
REI90 100 30 15 20 15 200 25
REI120 120 40 20 25 20 200 35
REI180 150 55 30 40 30 200 45
REI240 175 65 40 50 40 200 50

Tab. 2 Minimalne wymiary przekrojów belek (wg PN-EN1992-1-2:2008 Tab 5.5 i 5.6)
Minimalne wymiary przekroju
Klasa
odpornośc
i ogniowej
Szerokość belki
b, mm
Minimalna
grubość otuliny
prętów a, mm
asd
a

bw, mm
Belki swobodnie podparte
REI30
b
a
80
25
120
20
160
15
200
15
80
REI60
b
a
120
45
160
35
200
30
300
25
100
REI90
b
a
120
45
200
45
300
40
400
35
110
REI120
b
a
200
65
240
60
300
55
500
50
130
REI180
b
a
240
80
300
70
400
65
600
60
150
REI240
b
a
280
90
350
70
500
75
700
70
170
asd = a + 10 mm ast = a
Belki ciągłe
REI30
b
a
80
15
160
12
80
REI60
b
a
120
25
200
12
100
REI90
b
a
150
35
250
25
110
REI120
b
a
200
45
300
35
450
35
500
30
130
REI180
b
a
240
60
400
50
550
50
600
40
150
REI240
b
a
280
75
500
60
650
60
700
50
170
asd = a + 10 mm ast = a

Dr inż. Zbigniew PLEWAKO Ćwiczenia z konstrukcji żelbetowych. Temat I
4
Tab. 3 Minimalne wymiary i odległości osiowe dla słupów żelbetowych o przekroju prostokątnym lub
kołowym (wg PN-EN1992-1-2:2008 Tab 5.2b)
Minimalne wymiary (mm). Szerokość słupa bmin/odległość osiowa a Odp.
ogniowa
Stopień
zbrojenia, e n = 0,15 n = 0,30 n = 0,50 n = 0,70
1 2 3 4 5 6
REI30
0,100
0,500
1,000
150/25
150/25
150/25
150/25
150/25
150/25
200/30;250/25
150/25
150/25
300/30;350/25
200/30;250/25
200/30;300/25
REI60
0,100
0,500
1,000
150/30;200/25
150/25
150/25
200/40;300/25
150/35;200/25
150/30;200/25
300/40;500/25
250/35;350/25
200/40;400/25
500/25
350/40;550/25
300/50;600/30
REI90
0,100
0,500
1,000
200/40;250/25
150/35;200/25
200/25
300/40;400/25
200/45;300/25
200/40;300/25
500/50;550/25
300/45;550/25
250/40;550/25
500/40;600/25
500/50;600/40
500/50;600/45
REI120
0,100
0,500
1,000
250/50;350/25
200/45;300/25
200/40;250/25
400/50;550/25
300/45;550/25
250/50;400/25
550/25
450/50;600/25
450/45;600/30
550/60;600/45
500/60;600/50
600/60
REI180
0,100
0,500
1,000
400/50;500/25
300/45;450/25
300/35;400/25
500/60;550/25
450/50;600/25
450/50;550/25
550/60;600/30
500/60;600/50
500/60;600/45
(1)
600/75
(1)
REI240
0,100
0,500
1,000
500/60;550/25
450/45;500/25
400/45;500/25
550/40;600/25
450/55;600/25
500/40;600/30
600/75
600/70
600/60
(1)
(1)
(1)
n = N0Ed/(0,7(Acfcd+Asfyd))
e = Asfyd /Acfcd
(1) Wymagana jest szerokość większa niż 600 mm. Należy przeprowadzić szczegółowe obliczenia

Przykład 1.1

Obliczyć grubość otuliny dla płyty stropowej w wysokim budynku hotelowym. Strop z płyty dwukierunkowo
zbrojonej, wielopolowy, l
y
/l
x
= 1,2. Zbrojenie prętami C8 mm.

1. Ustalenie kategorii użytkowania
Przyjęto kategorię 5 = klasie S5 N0: Tab. 2.1

2. Klasa środowiska, ustalenie klasy betonu
Dla założonych warunków przyjęto: XC1 N: 4.2 Tab. 4.1
Dla kat. 5 przyjęto klasę konstrukcji: S5
Wskazana klasa betonu: C20/25 N: E.1 Tab.E.1N
Z uwagi na kształt konstrukcji zmniejszono klasę do S4 N: 4.4.Tab.4.3N

3. Wymagania ppoż.
Dla założeń ustalono kat. ZLV [2]: §209 ust. 3
Dla kat. ZLV i bud. wysokiego przyjęto klasę odporności pożarowej „B” [2]: §212 ust. 3
Dla klasy „B” i stropu ustalono klasę odporności ogniowej REI60 [2]: §216 ust. 1

4. Obliczenie otuliny
4.1 Otulina minimalna
Założono średnice zbrojenia:  = 8 mm
c
min,b
=  = 8 mm N: 4.4.1.2 Tab.4.2
dla klasy S4 i XC1 (z p-tu 2): c
min,dur
= 15 mm N:4.4.1.2Tab.4.4N
c
dur,
= c
dur,st
= c
dur,add
= 0 mm N:4.4.1.2 (6)÷(8)
c
min
= max(c
min,b
; c
min,dur
+c
min,dur
; 10 mm) = max(8; 15 + 0; 10) = 15 mm N: 4.4.1.2 wz.(4.2)
4.2 Sprawdzenie otuliny z uwagi na wym. ppoż
(dla c
min
i śr. zbrojenia 8 mm)
a = 15 + 8/2 = 19 mm > a
min
= 15 mm N2: 5.7.3 Tab. 5.8
 4.3 Otulina nominalna
c
dev
= 10 mm N:4.4.1.3 (1)P
c
nom
= c
min
+ c
dev
= 15 + 10 = 25 mm N:4.4.1.1. wz.(4.1)


Dr inż. Zbigniew PLEWAKO Ćwiczenia z konstrukcji żelbetowych. Temat I
5
Przykład 1.2

Obliczyć grubość otuliny dla słupów w budynku jak w przykładzie 1.1. Słupy zbrojenie prętami C16 mm;
strzemiona C6 mm. Stopień zbrojenia µ = 1,5 %. Wytężenie przekroju n = 0,3.

1. Ustalenie kategorii użytkowania
Przyjęto kategorię 5 = klasie S5 N0: Tab. 2.1

2. Klasa środowiska, ustalenie klasy betonu
Dla założonych warunków przyjęto: XC1 N: 4.2 Tab. 4.1
Dla kat. 5 przyjęto klasę konstrukcji: S5
Wskazana klasa betonu: C20/25 N: E.1 Tab.E.1N

3. Wymagania ppoż.
Dla założeń ustalono kat. ZLV [2]: §209 ust. 3
Dla kat. ZLV i bud. wysokiego przyjęto klasę odporności pożarowej „B” [2]: §212 ust. 3
Dla klasy „B” i głównej konstrukcji nośnej ustalono klasę odporności
ogniowej REI120 [2]: §216 ust. 1

4. Obliczenie otuliny dla zbrojenia głównego
4.1 Otulina minimalna
Założono średnice zbrojenia: 
1
= 16 mm
c
min,b
= 
1
= 16 mm N: 4.4.1.2 Tab.4.2
dla klasy S5 i XC1 (z p-tu 2): c
min,dur
= 20 mm N:4.4.1.2Tab.4.4N
c
dur,
= c
dur,st
= c
dur,add
= 0 mm N:4.4.1.2 (6)÷(8)
c
min
= max(c
min,b
; c
min,dur
+c
min,dur
; 10 mm) = max(16; 20 + 0; 10) = 20 mm N: 4.4.1.2 wz.(4.2)
4.2 Sprawdzenie otuliny z uwagi na wym. ppoż
(dla c
min
i śr. zbrojenia 16 mm)
a = c
min
+
1
/2 = 20 + 16/2 = 28 mm
Beton C20/25: f
cd
= 20/1,4 = 14,3 MPa
Stal RB500: f
yd
= 500/1,15 = 435 MPa
Stopień wytężenia betonu: n = 0,3
Stopień zbrojenia:  = f
yd
/f
cd
= 0,015x435/14,3 = 0,46 ~ 0,50
Z interpolacji danych w tabeli: a
min
= 37 mm N2: 5.3.3 Tab.5.2b
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
300 350 400 450 500 550 600


a = 28 mm < a
min
= 37 mm – należy zwiększyć grubość otuliny
Przyjęto otulinę zbrojenia głównego: c
min,1
= 30 mm > 37 – 16/2 = 29 mm
Dr inż. Zbigniew PLEWAKO Ćwiczenia z konstrukcji żelbetowych. Temat I
6
 4.3 Otulina nominalna
c
dev
= 10 mm N:4.4.1.3 (1)P
c
nom,1
= 30 + 10 = 40 mm N:4.4.1.1. wz.(4.1)

5. Obliczenie otuliny dla strzemion
 5.1 Otulina minimalna
Założono średnicę: 
2
= 6 mm
c
min,b
= 
2
= 6 mm N: 4.4.1.2 Tab.4.2
dla klasy S5 i XC1 (z p-tu 2): c
min,dur
= 20 mm N:4.4.1.2Tab.4.4N
c
dur,
= c
dur,st
= c
dur,add
= 0 mm N:4.4.1.2 (6)÷(8)
Wymagana: c
min
= max(6; 20 + 0; 10) = 20 mm N: 4.4.1.2 wz.(4.2)
Wynikająca z otuliny c
min,1
przyjętej dla zbrojenia głównego:
c
min,2
= c
min,1
- 
2
= 30 – 6 = 24 mm > c
min
= 20 mm
Decyduje minimalna otulina zbrojenia głównego
 5.2 Otulina nominalna
c
dev
= 10 mm N:4.4.1.3 (1)P
Obliczona otulina strzemion c
nom,2
= 24 + 10 = 34 mm N:4.4.1.1. wz.(4.1)
(lub c
nom,2
= c
nom,1
-  = 40 - 6 = 34 mm)(8)) stal nierdz.1.4. Rozstaw (minimalny) zbrojenia cs. środow.  cdur .) 3.b .2) dod.1.min cs.10 mm (4. Otulenie Otulenie decyduje o:  Właściwym zakotwieniu pręta (przeniesienie żądanych obciążeń)  Ochronie pręta z uwagi na: . (patrz 4. zabezp. Zbigniew PLEWAKO Ćwiczenia z konstrukcji żelbetowych. kontroli jakości wykonania (wymagania technologiczne)  Zagrożenia środowiskiem (wymagania środowiskowe)  Koniecznej odporności w warunkach pożaru (wymagania ppoż.4.Dr inż. rozmiaru kruszywa.(3)) 2 .min 3.add .2.4. Wymagania technologiczne i środowiskowe: otulina w ujęciu normowym (patrz 4. używane w obliczeniach) cnom  cmin  cdev (4.min cs.(6)) war. (patrz4.st  cdur .1) Otulenie minimalne: cmin  maxcmin.odporność (trwałość) konstrukcji w warunkach pożaru Wymagana grubość otulenia zależy od:  Średnicy pręta.(7)) dod.1.1.2.4. (patrz4.2.1.dur  cdur .1.3) Nominalne otulenie: (podawane na rysunkach.min = minimum: 1. cmin. Temat I 2.2(5)) przyczepność (patrz4.0x dg*) + 5 mm 20 mm *) maksymalny wymiar ziarna kruszywa  cs.2.4.zagrożenia korozyjne (trwałość konstrukcji) .1. bezpiecz.4. (patrz4.

8 i 5.2 Wymagania ppoż.Dr inż. mm Płyty swobodnie podparte krzyżowo zbrojone jednokier.mm 10 15 25 35 45 50 Tab.: otulina w ujęciu normowym Tab. mm asd a bw.5 i 5. 1 Minimalne wymiary przekrojów płyt (wg PN-EN1992-1-2:2008 Tab 5.9) Minimalne wymiary przekroju posadzka (niepalna) hs = h1+ h2 izolacja akustyczna (palna) posadzka (niepalna) płyta żelbetowa płyta żelbetowa h2 a = cmin+ /2 Klasa odporności ogniowej h2 h1 a h1 grubość płyty hs. mm odpornośc Minimalna i ogniowej grubość otuliny prętów a.6) Minimalne wymiary przekroju Szerokość belki Klasa b. mm 150 180 200 200 200 200 odległość osiowa a.5<lx/ly≤2. mm REI30 REI60 REI90 REI120 REI180 REI240 60 80 100 120 150 175 Płyty oparte na podporach ciągłych odległość osiowa a. Zbigniew PLEWAKO Ćwiczenia z konstrukcji żelbetowych. zbrojone lx/ly1. 2 Minimalne wymiary przekrojów belek (wg PN-EN1992-1-2:2008 Tab 5.5 1. mm REI30 REI60 REI90 REI120 REI180 REI240 b a b a b a b a b a b a REI30 REI60 REI90 REI120 REI180 REI240 b a b a b a b a b a b a Belki swobodnie podparte 80 120 25 20 120 160 45 35 120 200 45 45 200 240 65 60 240 300 80 70 280 350 90 70 asd = a + 10 mm Belki ciągłe 80 160 15 12 120 200 25 12 150 250 35 25 200 300 45 35 240 400 60 50 280 500 75 60 asd = a + 10 mm 160 15 200 30 300 40 300 55 400 65 500 75 200 15 300 25 400 35 500 50 600 60 700 70 ast = a 80 100 110 130 150 170 80 100 110 450 35 550 50 650 60 ast = a 500 30 600 40 700 50 130 150 170 3 .0 10 10 10 20 10 15 30 15 20 40 20 25 55 30 40 65 40 50 Płyty w układach słupowo płytowych Płyty ciągłe 10 10 15 20 30 40 grubość płyty hs. Temat I 3.

1) 4 .300/25 300/45.300/25 0.2 Tab.4.100 150/30.350/25 350/40.100 250/50. 5 przyjęto klasę konstrukcji: S5 Wskazana klasa betonu: C20/25 Z uwagi na kształt konstrukcji zmniejszono klasę do S4 3. wz.200/25 200/45. ly/lx = 1.3 Otulina nominalna cdev = 10 mm cnom = cmin + cdev = 15 + 10 = 25 mm N0: Tab.1 Tab.4.250/25 1.500/25 500/60.1.000 400/45. zbrojenia 8 mm) a = 15 + 8/2 = 19 mm > amin = 15 mm  4. ppoż (dla cmin i śr.2) N2: 5.b =  = 8 mm dla klasy S4 i XC1 (z p-tu 2): cmin. 1 N: 4.600/45 (1) 0.550/25 500/60. Szerokość słupa bmin/odległość osiowa a n = 0. Należy przeprowadzić szczegółowe obliczenia Odp. 3 [2]: §212 ust. wielopolowy.2 wz.600/30 600/60 0.2 Tab.400/25 450/45.300/25 300/45. 3 Minimalne wymiary i odległości osiowe dla słupów żelbetowych o przekroju prostokątnym lub kołowym (wg PN-EN1992-1-2:2008 Tab 5.000 300/35.500/25 500/25 REI60 0.500 200/45.450/25 450/50. Wymagania ppoż.200/25 250/35.600/25 600/70 (1) 1.000 200/25 200/40.2Tab.300/25 250/40. ogniowa 1 Przykład 1.200/25 200/40.600/25 500/60.(4.4N N:4.dur.dur +cmin. ustalenie klasy betonu Dla założonych warunków przyjęto: XC1 Dla kat.550/25 500/50.Dr inż. 15 + 0.E.1N N: 4.500 450/45.4. Klasa środowiska.b.4. Strop z płyty dwukierunkowo zbrojonej.st = cdur.600/45 REI120 0.600/30 (1) REI180 0. 5.600/25 500/60.1.550/25 500/40.600/40 1. 10 mm) = max(8.add = 0 mm cmin = max(cmin.550/25 550/60.3N [2]: §209 ust. Ustalenie kategorii użytkowania Przyjęto kategorię 5 = klasie S5 2.500 150/35.200/25 200/40.500/25 500/40.300/25 300/40.000 150/25 150/30. cmin.500/25 450/55.1 Obliczyć grubość otuliny dla płyty stropowej w wysokim budynku hotelowym.100 500/60.550/25 450/50.550/25 550/40.3 Tab.600/25 600/75 (1) REI240 0. wysokiego przyjęto klasę odporności pożarowej „B” Dla klasy „B” i stropu ustalono klasę odporności ogniowej REI60 4.000 200/40.2 (6)(8) N: 4.250/25 300/40.1. Obliczenie otuliny 4. 3 [2]: §216 ust.000 150/25 150/25 150/25 200/30.100 150/25 150/25 200/30.600/45 0.7(Acfcd+Asfyd))  = Asfyd /Acfcd (1) Wymagana jest szerokość większa niż 600 mm. Zbrojenie prętami 8 mm.2.3 (1)P N:4.(4.15 n = 0.Tab.350/25 400/50.1. 4.600/30 0.600/50 1.600/30 600/60 (1) n = N0Ed/(0.4.4.4.250/25 250/50. Dla założeń ustalono kat. = cdur.500 150/25 150/35.600/50 600/75 1. ZLV i bud.4.550/25 550/25 550/60.100 400/50.8 N:4.50 n = 0.400/25 450/50. Temat I Tab.250/25 300/30.1.1 N: E. Zbigniew PLEWAKO Ćwiczenia z konstrukcji żelbetowych. 10) = 15 mm 4.7.dur = 15 mm cdur.2 N:4.1.1.550/25 1. 1.1 Otulina minimalna Założono średnice zbrojenia:  = 8 mm cmin. 2.350/25 REI30 0.30 n = 0.4.600/25 REI90 0.2 Sprawdzenie otuliny z uwagi na wym.1 N: 4.550/25 500/50.100 200/40.400/25 500/50.70 zbrojenia.400/25 300/50.  2 3 4 5 6 0.500 300/45.4.2b) Stopień Minimalne wymiary (mm).500 150/25 150/25 150/25 200/30. ZLV Dla kat.

Stopień zbrojenia  = 1.4.2 (6)(8) N: 4.4. Temat I Przykład 1.1 = 30 mm > 37 – 16/2 = 29 mm 5 . Obliczenie otuliny dla zbrojenia głównego 4.b = 1 = 16 mm dla klasy S5 i XC1 (z p-tu 2): cmin.Dr inż.2 N:4.3 MPa Stal RB500: fyd = 500/1.2b 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 300 350 400 450 500 550 600 a = 28 mm < amin = 37 mm – należy zwiększyć grubość otuliny Przyjęto otulinę zbrojenia głównego: cmin. Wymagania ppoż.46 ~ 0. ppoż (dla cmin i śr.1 Otulina minimalna Założono średnice zbrojenia: 1 = 16 mm cmin.2 wz. 10) = 20 mm 4.1 N: 4.1 N: E. 20 + 0.1 Tab.1.4.15 = 435 MPa Stopień wytężenia betonu: n = 0. 5 przyjęto klasę konstrukcji: S5 Wskazana klasa betonu: C20/25 3.3 Tab. Ustalenie kategorii użytkowania Przyjęto kategorię 5 = klasie S5 2.5 %. 10 mm) = max(16. cmin.dur +cmin. 1 N: 4. 3 [2]: §212 ust.4. Słupy zbrojenie prętami 16 mm.1. 1.dur.2 Obliczyć grubość otuliny dla słupów w budynku jak w przykładzie 1.4N N:4. Wytężenie przekroju n = 0.4. strzemiona 6 mm.2 Tab. 2.1N [2]: §209 ust.50 Z interpolacji danych w tabeli: amin = 37 mm 50 N0: Tab.add = 0 mm cmin = max(cmin.3.b. ZLV Dla kat. Klasa środowiska.015x435/14. zbrojenia 16 mm) a = cmin +1/2 = 20 + 16/2 = 28 mm Beton C20/25: fcd = 20/1.st = cdur.1. Dla założeń ustalono kat.(4. ustalenie klasy betonu Dla założonych warunków przyjęto: XC1 Dla kat. Zbigniew PLEWAKO Ćwiczenia z konstrukcji żelbetowych.4 = 14.1.3 = 0.3 Stopień zbrojenia:  = fyd/fcd = 0.2 Sprawdzenie otuliny z uwagi na wym.2Tab. 3 [2]: §216 ust.4.dur = 20 mm cdur. 4.2) N2: 5.E. wysokiego przyjęto klasę odporności pożarowej „B” Dla klasy „B” i głównej konstrukcji nośnej ustalono klasę odporności ogniowej REI120 4. ZLV i bud.3.2 Tab. = cdur.1.5.

dur = 20 mm cdur.1.(4.b = 2 = 6 mm dla klasy S5 i XC1 (z p-tu 2): cmin.4.4.4.3 (1)P N:4.1. Zbigniew PLEWAKO Ćwiczenia z konstrukcji żelbetowych.4.(4. = cdur. Obliczenie otuliny dla strzemion  5.4.2 = cnom.st = cdur.4N N:4.1 = 30 + 10 = 40 mm N:4.1 .(4.1) 5. 10) = 20 mm Wynikająca z otuliny cmin. Temat I  4.6 = 34 mm) N: 4.1.1 Otulina minimalna Założono średnicę: 2 = 6 mm cmin.1.2) N:4.2 = 24 + 10 = 34 mm (lub cnom.4.1.1) 6 .4.2Tab.2 wz. = 40 .2 N:4.1 .3 (1)P N:4.4.1.add = 0 mm Wymagana: cmin = max(6. wz.1.2 Tab.2 = cmin. wz.2 = 30 – 6 = 24 mm > cmin = 20 mm Decyduje minimalna otulina zbrojenia głównego  5.4. 20 + 0.1.3 Otulina nominalna cdev = 10 mm cnom.Dr inż.1.1.2 Otulina nominalna cdev = 10 mm Obliczona otulina strzemion cnom.1 przyjętej dla zbrojenia głównego: cmin.2 (6)(8) N: 4.4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful