1.Na zużycie paliwa ma wpływ: a. wiatr boczny i znoszenie kół podczas zakrętu b. złe zamocowanie ładunku c.

pojemność silnika i indywidualny styl jazdy kierowcy 2.Charakterystyka jednostkowego zużycia paliwa zależy od: a. natężenia zużycia paliwa , natężenia wydzielania spalin i minimalnego jednostkowego zużycia paliwa b. wykorzystania energii cieplnej dostarczanej z paliwem potrzebnej do zmiany jej na energię mechaniczną c. spalania mieszanki paliwowo powietrznej 3.Silnik Diesla (ZS) pełen zakres mocy osiąga: a. w górnym zakresie pracy obrotomierza b. już od 1500 pbr./min c. w całym zakresie pracy obrotomierza 4.Natężenie zużycia paliwa to: a. wagowa lub objętościowa emisja gazów w jednostce czasu w silniku pracującym przy nominalnych parametrach b. objętościowe lub wagowe zużycie paliwa w jednostce czasu w silniku pracującym przy parametrach nominalnych (moc nominalna, obroty nominalne) c. średnie ciśnienie użyteczne jest uśrednionym ciśnieniem w komorze roboczej podczas spalania mieszanki paliwowopowietrznej 5.Przełożenia skrzyni biegów i odpowiedni ich dobór do prędkości: a. wpływają na zużycie paliwa b. zwiększają ciśnienie spalania c. nie mają wpływu na spalanie 6.Układ napędowy ma za zadanie: a. wzmocnić silnik b. zmniejszyć spalanie c. przenieść moment obrotowy do kół napędzanych 7.Rodzaje napędów zależą od: a. usytuowania silnika oraz tego , do której osi jest doprowadzany napęd b. momentu obrotowego wału c. usytuowania skrzyni biegów

8.W klasycznym układzie napędowym: a. sprzęgło , skrzynia biegów , przekładnia główna i mechanizm różnicowy znajdują się w jednej obudowie b. napędzane są koła przednie c. silnik umieszczony jest z przodu pojazdu , a napędzane są koła tylne 9.Podstawową funkcją mostu napędowego jest: a. przeniesienie napędu za pomocą wału napędowego b. przejęcie części ciężaru samochodu c. zmniejszenie obciążeń sprzęgła 10.W skład mostu napędowego wchodzą dwa elementy: a. silnik i sprzęgło b. mechanizm różnicowy i skrzynia biegów c. przekładnia główna i mechanizm różnicowy 11.Silnik działa najefektywniej w zakresie: a. wysokich obrotów b. pomiędzy wartością obrotów momentu maksymalnego a wartością obrotów mocy maksymalnej c. jeśli silnik nie ma zasilania w układzie wtryskowym 12.Najefektyjniejsze przyspieszenie osiągamy , kiedy: a. przy zmianie przełożenia silnik osiąga maksymalne obroty b. ruszamy z drugiego biegu c. w momencie zmiany przełożenia podczas najwyższych możliwych do osiągnięcia przez silnik obrotów 13.Wraz ze wzrostem prędkości silnika: a. rośnie zużycie skrzyni biegów b. maleje moment obrotowy c. rośnie moment obrotowy 14.W turbodoładowanych silnikach Diesla maksymalny moment obrotowy przypada na zakres obrotów pomiędzy: a. 1750-3000 obr./min b. 2000-3250 obr./min c. 1950-3500 obr./min

15.Jeżeli moc pozostaje taka sama , a prędkość obrotowa na wyjściu maleje , wtedy: a. skrzynia biegów zużywa się szybciej b. pojazd zwalnia i należy zmienić bieg c. wytwarzany moment obrotowy rośnie 16.Istotne znaczenie dla eksploatacji i osiągów samochodu mają: a. mocowanie ładunku b. znoszenie kół na zakrętach c. obroty silnika , przy których przeprowadza się zmianę biegów 17.Moc ciągła to: a. maksymalna moc , jaką silnik może generować w sposób ciągły bez niebezpieczeństwa uszkodzenia silnika (zatarcie) b. moc urządzenia określana jako jednostka fizyczna opisywana jako praca wykonana w danej jednostce czasu c. moc zmierzona na końcówce wału korbowego 18.Moc maksymalną można zmierzyć: a. na końcówce wału korbowego b. w warunkach laboratoryjnych na stanowisku hamowni silnikowej , dostarczając silnikowi żądaną przez niego ilość paliwa c. w trakcie jazdy , odczytując wskazania obrotomierza 19.Moc uzyskana na kołach jest: a. maksymalnym momentem obrotowym b. elementem przeniesienia napędu c. w rzeczywistości mniejsza od mocy doprowadzonej do układu napędowej 20.Zadaniem obrotomierza jest: a. sterowanie momentem obrotowym b. informowanie kierującego pojazdem o prędkości obrotowej wału korbowego c. obrotomierz jest tylko zbędnym dodatkiem i nie ma żadnego zadania 21.Skrzynia biegów służy do: a. przekazywania mocy wytwarzanej przez silnik , służącej do napędu pojazdu b. zwiększenia zużycia paliwa c. zmiany charakterystyki układu przeniesienia napędu

22.Skrzynia biegów łączona jest z silnikiem za pomocą: a. wału napędowego b. mechanizmu różnicowego c. sprzęgła ciernego , tarczowego 23.Przy jeździe ekonomicznej po dobrych drogach prędkości przy zmianie biegów mogą być: a. wyższe b. niższe c. nie ma to znaczenia 24.Jazda z małymi prędkościami , zwłaszcza na wysokich biegach , jest: a. właściwa dla silnika b. szkodliwa dla silnika c. zwiększa zużycie paliwa 25.Zmiana biegów w dół lub w górę zależy od: a. sytuacji na drodze b. spalania jednostkowego c. pojemności silnika 26.Zmiana biegów w automatycznej skrzyni biegów następuje: a. przy udziale kierującego b. bez udziału kierującego c. przez wciśnięcie pedału sprzęgła 27.Wybór odpowiedniego przełożenia w automatycznej skrzyni biegów odbywa się za pomocą: a. wciśnięcie pedału sprzęgła b. przycisku na konsoli c. elektronicznej jednostki sterującej 28.Użytkowanie automatycznej skrzyni biegów: a. niesie za sobą kłopoty w postaci ruszania b. nie sprawia problemów kierującym c. prowadzi do szybkiego zużywania się elementów przeniesienia napędu 29.Uruchamianie silnika automatycznej skrzyni biegów jest możliwe w położeniu: a. D lub 1 b. P lub D c. P lub N

30.Rolę sprzęgła w automatycznej skrzyni biegów przejmuje: a. przekładnia hydrokinetyczna b. koło zamachowe c. wał napędowy 31.Hamowanie jest: a. zamianą energii kinetycznej na energię cieplną b. zamianą energii kinetycznej na energię elektryczną c. zamianą energii kinetycznej na energię molekularną 32.Hamowanie w normalnej sytuacji powinno odbywać się: a. wcześniej i łagodniej b. wcześniej i gwałtownie c. wcześniej i bardzo gwałtownie 33.Pojazd samochodowy powinien być wyposażony w układy hamulcowe: a. zasadniczy , pomocniczy awaryjny b. zasadniczy , główny , retarder c. zasadniczy , silnikowy , tarciowy 34.Hamulec awaryjny jest uruchamiany: a. automatycznie b. ręcznie lub lewą nogą c. przyciskiem 35.Wspomaganie hamowania służy do: a. zmniejszenia siły użytej przez kierowcę w celu zahamowania b. łatwiejszego obracania kierownicą c. łatwiejszego unoszenia kabiny kierowcy 36.Pojazd powinien być wyposażony w układy hamulcowe: a. zasadniczy , pomocniczy , awaryjny b. zasadniczy , główny , zastępczy c. zasadniczy , retarder , silnikowy 37.Hamulec zasadniczy służy do: a. zatrzymania pojazdu b. zabezpieczenia pojazdu na wzniesieniu c. hamowania pomocniczego w celu odciążenia retardera

38.Z ilu obwodów składa się obecnie układ hamulcowy: a. jednego b. dwóch c. półtora 39.Co to jest hamulec awaryjny: a. hamulec używany w razie awarii hamulca zasadniczego b. hamulec silnikowy c. hamulec intrader 40.Hamulec postojowy służy do : a. zatrzymania pojazdu na wzniesieniu b. hamowania podczas zjazdu ze wzniesienia c. hamowania w czasie dojeżdżania do skrzyżowania 41.Główneelementy układu hydraulicznego to: a. pedał hamulca , pompa hamulcowa , przewody doprowadzające płyn hamulcowy lub powietrze do zacisku oraz elementy hamujące (tarcze , klocki ) b. zbiornik paliwa , pompa paliwa c. kolektor wydechowy , katalizator , tłumik 42.Serwomechanizm służy do: a. wspomagania siły hamowania użytej przez kierowcę b. przeniesienia napędu do tylnej osi c. kompensowania ciśnienia w układzie wydechowym 43.Główne elementy układu hamulcowego pneumatycznego to: a. sprężarka , zbiorniki powietrza , układ sterujący , układ przenoszenia(przewody , zawory pośrednicze , siłowniki) oraz mechanizmu hamującego (bębnowego , tarczowego) b. pompa wody , chłodnica , termostat ,przewody c. filtr powietrza , przepływomierz powietrza , kolektor ssący 44.Korektor sił hamowania: a. zwiększa siłę hamowania w zależności od obciążenia osi , na której jest zamontowany b. wyrównuje ciśnienie w poduszkach powietrznych c. koryguje siły poprzeczne działające na kabinę kierowcy

pedału sprzęgła 50.Retarderami steruje się za pomocą: a. wyłącza się c. zjeżdżając ze stromego zbocza b.Z jaką siłą działa retarder w momencie załączonego układu ABS: a. dźwigni lub pedału hamulca b.Manometry ciśnień w układach hamulcowych na konsoli kierowcy służą do: a. kontrola ciśnienia w ogumieniu . poprzez zastosowanie zaworu zamykającego przepływ układu wodnego w kolektorze wodnym c. działa z maksymalną siłą b. poprzez załączenia specjalnej masy bezwładnościowej na wale korbowym 51. w celu zmniejszenie prędkości jako hamulec dodatkowy . w celu zwiększenia prędkości pojazdu c. kontrola poziomu płynu hamulcowego c. działa z siłą 50% wartości siły nominalnej 49. można . np. sprawdzenia ciśnienia w ogumieniu b. pokrętła c. ale nie powinno się z uwagi na drastyczny wzrost zużycia paliwa 48.Czy można używać hamulce ciągłego działania wraz z hamulcem zasadniczym: a.Retarder stosuje się: a. poprzez zastosowanie specjalnej klapki na układzie wydechowym lub zaworu b. sprawdzenia ciśnienia w obwodach układu hamulcowego 46.45.Efekt ciągłego hamowania w silniku można zwielokrotnić: a. tak . jako hamulec pomocniczy 47.Główna idea zastosowania układu ABS to: a. w ruchu miejskim b. by zwiększyć bezpieczeństwo i nie dopuścić do zagrzania się elementów ciernych przy częstym hamowaniu np. sprawdzenia ciśnienia w układzie pomocniczym pneumatycznym c. nie można c. redukcja poślizgu b.

1 września 2001 b. czy koło jest zablokowane podczas hamowania b. 1 stycznia 2002 58. 70 – 74 b. zapewnienie jak największego ciśnienia w układzie hamulcowym c. kodeks pracy . 75 – 80 c. informuje o zużyciu się do końca klocków hamulcowych c.Jaki procent udziału w przewozach towarów osiągnął transport samochodowy: a. 81 – 85 57. krajowy i międzynarodowy 56.Ustawa z 24 sierpnia 2001 o czasie pracy kierowców zaczęła obowiązywać: a. 1971 c.Krajowym aktem prawnym regulującym prawa pracownicze jest : a. mierzenia grubości klocków hamulcowych 53. sprawdzenia. 1968 b. krajowy c.Zastosowanie układu EBA w pojazdach samochodowych ma na celu: a. informowania o uszkodzeniu układu ABS b. zapewnienie jednakowego funkcjonowania układu hamulcowego w różnych warunkach b.Kontrolka ABS służy do a. międzynarodowy b. 1 października 2001 c. dyrektywa 2002/15/WE b.52. zapewnienia jak najdłuższej żywotności klocków hamulcowych 55. że temperatura tarcz hamulcowych przekroczyła temperaturę 600 stopni C 54. mierzenia temperatury tarczy hamulcowej c.Polska podpisała Konwencję AETR w roku: a. 1980 59.Czujniki ABS na kołach służą do : a.Konwencja AETR reguluje czas pracy załóg wykonujących transport: a. informuje .

maksymalnie 2 razy w tygodniu b. kodeksu pracy b. konwencji AETR 61. w liczbie odpowiadającej skróceniu razem z innym odpoczynkiem trwającym co najmniej 9 godzin c.Przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy pojazdem przystosowanym do przewozu rzeczy . nie musi stosować się do przepisów dotyczących czasu pracy 62. po wykonaniu maksymalnie 6 cyklach 24 godzinnych b.Odpoczynek tygodniowy kierowca zobowiązany jest rozpocząć: a. najpóźniej w sobotę c. maksymalnie 29 c. po wykorzystaniu 40 godzin prowadzenia pojazdu 64.Ile wykresówek zapasowych (czystych)powinno znajdować się w pojeździe: a. nie częściej niż 3 razy pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi c.Skrócony odpoczynek dzienny do 9 godzin kierowca może zastosować: a. rozporządzenia nr.Skrócony tygodniowy okres odpoczynku kierowca zobowiązany jest odebrać najpóźniej do : a. w liczbie odpowiadającej skróceniu razem z innym odpoczynkiem trwającym co najmniej 6 godzin b. maksymalnie w ciągu 2 tygodni licząc od skrócenia w liczbie odpowiadającej skróceniu razem z innym odpoczynkiem trwającym co najmniej godzinę 65. którego dopuszczalna masa całkowita wynosi 3t. maksymalnie 3 razy w tygodniu 63. 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady c. rozporządzenia nr. zobowiązany jest stosować przepisy a. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 60.Przewoźnik udający się w trasę do Rosji będzie stosował czas pracy kierowców według: a. nie mniej niż 15 b. końca trzeciego tygodnia następującego po skróceniu . 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady c. konwencji AETR b. wystarczająca liczba . końca trzeciego tygodnia następującego po skróceniu .c.

tylko jeśli chodzi o zapis odpoczynku 71. wymienić ją na nową . należy: a.W przypadku uszkodzenia wykresówki znajdującej się w tachografie . tak c. nie mniej niż 4 godziny 69. a uszkodzoną zachować c. gdyż tachograf cyfrowy rejestruje sam automatycznie wszystkie aktywności b. gdyż można przez pozostałą część pracy wypełniać ją manualnie 70. tylko odpoczynek c. wszystkich z okresu poprzednich 28 dni b. nie ma potrzeby wymiany . naprawy dokonać po powrocie do bazy bez względu na czas . tylko przerwa b. jaki upłynie od awarii tachografu 68. sygnalizuje przekroczenia zapisanych norm . a uszkodzoną wyrzucić b.Czy tachografie cyfrowym istnieje obowiązek operowania selektorem dla zaznaczenia aktywności kierowcy: a. można rozpisywać wykresówki ręcznie c. 72 godziny pod warunkiem . bez zwłoki udać się do serwisu i dokonać naprawy b. przerwa lub odpoczynek 67. należy: a.że zapisywany jest odpoczynek tygodniowy c.Przy pomocy karty kierowcy możemy uzyskać dostęp do danych w pamięci tachografu: a. maksymalnie 24 godziny b. uszkodzenie drukarki b. wymienić ją na nową . wszystkich z okresu poprzednich 21 dni c.Pod pozycją selektora określoną symbolem łóżka zapisywana jest aktywność kierowcy : a.W przypadku uszkodzenia tachografu w trasie .66. jeśli powrót z trasy planowany jest przed upływem 7 dni . tylko do danych dotyczących aktywności posiadacza karty 72.Pionowy czerwony pasek na wydruku oznacza: a. nie .Wykresówka może być zapisywana przez tachograf przez okres: a.

14 dni b. zapisując aktywności w notesie b. a drukarka jest nieuszkodzona 74. gdyż tachograf i tak zapisze aktywności 75. kiedy pojazd znajduje się na postoju i jest włączony zapłon b. można kontynuować jazdę .Nałożona kara musi być wpłacona: a. w ciągu 21 dni od doręczenia kary c. można kontynuować jazdę . jest włączony zapłon . brak aktualnego badania technicznego pojazdu c. wynosi: a. w pojeździe jest włączony zapłon c. 28 dni 79.Wysokość kary za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe wpływające na jego niewłaściwe funkcjonowanie . 5 000 zł. b. 15 000 zł.Tryb odwoławczy od nałożonej decyzji wymaga złożenia odwołania przed upływem a. brak dokumentów związanych z wykonywanym przewozem b. pojazd znajduje się na postoju .Wykonanie wydruku z tachografu cyfrowego jest możliwe tylko w sytuacji : a. 21 dni c. można kontynuować jazdę po wykonaniu wydruku z tachografu i nanoszeniu zapisów manualnych c.Maksymalna kwota kary nałożona za nieprawidłowości podczas kontroli drogowej wynosi: a. oznacza końcówkę papieru w drukarce 73. w ciągu 14 dni od doręczenia kary 78. . przed złożeniem odwołania b.c. tylko za ujawnione naruszenia przepisów prawo o ruchu drogowym 76.W przypadku uszkodzenia karty chipowej kierowcy : a. nie jest określona 77.Kierowca ponosi odpowiedzialność za: a. 30 000 zł c.

licząc od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczające uzyskanie kwalifikacji wstępnej b. licząc od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej c.Koszty związane z uczestnictwem kierowcy w kwalifikacji wstępnej spoczywają na: a.Informacja o ukończeniu obowiązkowego szkolenia i wykonaniu badań lekarskich i psychologicznych dokumentowane jest przez: a. w którym pracownik dowiedział się o doznanym stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu ulegają przedawnieniu roszczenia z tego tytułu a. co 5 lat . zdanie egzaminu ustnego b. 10 000 zł.Kierowca . świadectwo wykonane przez wojewodę c. c. ukończyć kwalifikację wstępną b. uczestniku szkolenia b.Po jakim okresie czasu od dnia. po roku b. który uzyskał prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009 i ukończył kwalifikację wstępną dokonał rozszerzenia prawa jazdy do kategorii C + E zobowiązany jest : a. napisanie testu c. ukończyć kwalifikację uzupełniającą c. przedsiębiorcy zatrudniającym kierowcę c. nie ma wymogu wykazania się wiedzą 82.Przyswojenie materiału kwalifikacji wstępnej należy potwierdzić poprzez: a. po pięciu latach .b. ośrodku szkolenia kierowców 85. świadectwo wykonane przez pracodawcę b. po trzech latach c. wieku do 60 lat co 3 lata. 15 000 zł. wpis w prawie jazdy 84.Kierowca ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu okresowym : a. nie musi uczestniczyć z tego powodu w żadnym szkoleniu 81. nie ma takiego obowiązku 83. 80.

Pracodawca ma obowiązek zawiadomić o śmiertelnym . właściwy Zakład Ubezpieczeń Społecznych 89. do 7 dni b.Pod nazwą GAMBIT kryje się: a. w ciągu trzech dni c. co najmniej 9 osób 88. do 28 dni 90. Sąd Pracy właściwy miejscu zaistnienia wypadku b.Jakie jest główne założenie programu GAMBIT: a. właściwego inspektora pracy i prokuratora c. ciężkim lub zborowym wypadku przy pracy: a.W jakim okresie czasu pracownik ma obowiązek powiadomić przełożonego o zaistniałym wypadku przy pracy: a. na tym samym poziomie b. do 30 dni c. w którym zaistniał wypadek 87.86. co najmniej 5 osób c. zmniejszenie do roku 2013 liczby ofiar śmiertelnych o 25% w stosunku do roku 2003 c. prawie dwukrotnie większe c. zmniejszenie do roku 2013 liczby ofiar śmiertelnych o 50% w stosunku do roku 2003 b. rządowy program pomocy ofiarom wypadków drogowych c. w Polsce jest mniejsze zagrożenie śmiercią w wypadku drogowym 91. aby został uznany za wypadek lekki: a.Ile osób musi uczestniczyć w wypadku przy pracy .Ile dni niezdolności do pracy musi powodować wypadek . aby został on uznany za wypadek zbiorowy: a. zintegrowany system poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 92.Zagrożenie śmiercią w wypadku drogowym na polskich drogach w porównaniu do przodujących krajów UE jest: a. w miesiącu . krajowy system wspomagania ratownictwa drogowego b. niezwłocznie b. co najmniej 2 osoby b. zmniejszenie do roku 2013 liczby ofiar śmiertelnych do zera .

9 c. 5. w sobotę c. 4.Koszt społeczny jednej osoby zabitej w wypadku drogowym: a. czynem nieumyślnym zagrożonym odpowiedzialnością karną c. od 6 do 18 b.24 lata b. wynosi prawie 1milion złotych c.W jakim miejscu wydarza się największa liczba wypadków drogowych w Polsce: a. poza obszarem zabudowanym b. 99. 25-39 lat c. zdarzeniem losowym niezagrożonym odpowiedzialnością karną 95. polskie społeczeństwo nie ponosi kosztów związanych z ofiarami wypadków drogowych b.8 b. na obszarze zabudowanym . w niedzielę b. 11.3 96. w piątek 97. których liczba mieszkańców przekracza 1 mln. na obszarze zabudowanym c. powyżej 70 roku życia .Wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych liczony statystycznie na 100 wypadków drogowych w Polsce w 2007 roku wynosił: a.Wypadek drogowy jest: a.93. czynem umyślnym zagrożonym odpowiedzialnością karną b.W jakim przedziale wiekowym najczęściej występują kierowcy uczestniczący w wypadkach w Polsce: a. od 15 do 16 c. 18. z wyjątkiem miast . jest niewymierny 94.Do największej liczby wypadków dochodzi: a.W jakich godzinach występuje największe nasilenie wypadków drogowych w Polsce: a. od 16 do 18 98.

że w przypadku wyrzucenia ciała przez przednią szybę ryzyko śmierci jest: a. wszystkich autobusów b. 0.Obowiązek wyposażenia autobusów w pasy bezpieczeństwa wprowadzony 20 października 2007 dotyczy: a.Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy kierowcę i pasażerów: a. 6 razy większe 105. 2 razy większe b. tylko autobusów wyprodukowanych po tej dacie c. b. samochodów osobowych c.Poduszka powietrzna redukuje ryzyko śmierci o 50% a.05 do 0. wszystkich pojazdów samochodowych wyposażonych w takie pasy 102. 1948 b.2 do 0. 7 razy . 0.Prototyp trzypunktowych pasów bezpieczeństwa powstał w roku: a.1 promila na godzinę b. 0. 1965 101.Prawdopodobieństwo spowodowania wypadku drogowego przez nietrzeźwego kierowcę zwiększa się przy stężeniu alkoholu we krwi wynoszącym 1.5 promila: a. niezależnie od użytkowania pasów bezpieczeństwa c. nie redukuje tego ryzyka 104.Rownomierna eliminacja alkoholu w organizmie następuje przeciętnie w tempie od: a.12 do 0.Badania wskazują. samochodów zarejestrowanych po 1 stycznia 1998 r. które są rejestrowane po tej dacie 103. 2 razy b. 4 razy większe c. gdy podczas wypadku działa wspólnie z pasami bezpieczeństwa b. autobusów .100.15 promila na godzinę c. tylko wtedy .24 promila na godzinę 106. 1959 c.

Jak często kierowcy autobusów przyczyniają się do powstawania wypadków drogowych w Polsce: a. 20% ogółu wypadków 108. granicy dwóch województw b. Inspekcja Transportu Drogowego . wyłudzeniem c. rzadziej niż inni kierowcy b. przemytem 111. akcyzy .Przemieszczanie towarów pomiędzy państwami z brakiem uiszczenia opłaty celnej . podatku VAT nazywamy: a. granicy dwóch państw c.Największa liczba zdarzeń z ofiarami w ludziach powodowana przez nietrzeźwych kierowców zdarza się w miesiącach : a.Przestępczość graniczna ma swoje miejsce na: a. w obrębie którego przemieszczanie towarów nie wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat celnych czy też opłat granicznych b.W 2007 roku nietrzeźwi uczestnicy ruchu spowodowali : a. zimowych c. 10% ogółu wypadków c. Straż Graniczna b.Obszarem celnym nazywamy: a. 5% ogółu wypadków b. obszar . wiosennych 109. granicy dwóch gmin 112. w obrębie którego przemieszczanie towarów wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat granicznych 113. częściej niż inni kierowcy c. letnich b. 36 rzay 107. obszar . w równym stopniu jak inni kierowcy 110. kradzieżą b. obszar .c.Organem celnym w Polsce jest: a. w obrębie którego przemieszczenie towarów wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat celnych c.

jest: a. prawo jazdy 119.Organem administracji rządowej . wiza c. opłata skarbowa b. pilot wycieczki 118. osoba . do której cudzoziemcy jadą b. dowodem osobistym 117.Dokumentem w formie pisemnej wydanym przez kraj . legitymując się: a. który go wydał lub pobyt na jego terenie w określonym czasie . izba celna . winieta 115. na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo lub ważnego dokumentu podróży b.c.Za przywóz na terytorium Polski cudzoziemca niemającego dokumentu podróży i wizy wymaganych do przekroczenia granicy przez przewoźnika wykonującego regularne przewozy osób w międzynarodowym transporcie drogowym odpowiedzialność karną ponoszą: a. prawem jazdy b. cło c.Na terytorium Polski obywatel kraju nienależącego do UE może wjechać . jeżeli jest wymagana c. wjazdem oraz tranzytem cudzoziemców na terytorium Polski jest: a. któremu podlegają sprawy związane z repatriacją . na podstawie paszportu i zaproszenia od obywatela Polski c. paszport b. przewoźnik c.Podstawową opłatą pobieraną przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę jest: a. którego dotyczy i pozwalającym na przekroczenie granic kraju . straż graniczna b. na podstawie zaświadczenia z biura podróży o wykupieniu wycieczki do Polski 116. Izba Celna 114.Na terytorium Polski obywatel Unii Europejskiej może wjechać : a. paszportem i wizą .

komendę główną policji 124.Organizacją działającą w ponad 100 krajach świata skupiającą się przeważnie na: zwalczaniu przestępczości narkotykowej i zorganizowanej . zwalczaniu handlu ludźmi jest: a. Agenda z Tampere c. CBŚ b.zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego .Wykrywaniem przestępczości zorganizowanej działającej na terenie nie mniej niż dwóch lub więcej państw członkowskich UE zajmuje się : a.Jakie skutki wywołuje długotrwałe siedzenie w wymuszonej pozycji : a. straż graniczna 125. In. której głównymi zadaniami jest m. zwalczaniu terroryzmu . człowiek czuje się zrelaksowany b. inspekcja transportu drogowego c. wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej . komendę główną straży granicznej b. kodeks z Schengen c. organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego .Instytucją .Jaki dokument znosi kontrola na wewnętrznych granicach państw członkowskich UE a.Centralne Biuro Śledcze odpowiedzialne za rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej zostało powołane przez : a. Europol 122. konstytucja wszystkich krajów UE 121. nie ma wpływu na organizm człowieka c. deklaracja członkowska państwa UE b. urząd do spraw repatriacji i cudzoziemców 120. jest: a. powoduje dolegliwości bólowe i zmiany zwyrodnieniowe stawów oraz kręgosłupa . Ochrona granicy państwowej . zwalczaniu przestępczości ekonomicznej . Eurojust c. Interpol 123. inspekcję celną c. Europol b.c. inspekcja celna b.

dwie pierwsze b. problemy z rytmem snu i czuwania b. problemy z trawieniem c. od 1 do 19 c. po upływie 8 godz. dopiero po 10 latach 130. nie występują drgania ogólne 129.Najbardziej odpowiedni czas na prowadzenie pojazdu to godziny: a.Podejmowanie aktywności zawodowej w porach niezgodnych z rytmiką zegara biologicznego powoduje: a. 5 godz.Wśród kierowców ciężarówek najczęściej występują schorzenia: a. po pierwszej godzinie od rozpoczęcia aktywności b. reumatyzm 127. po 3-5 latach c. nie ma ograniczeń 128.Źródłem drgań charakterze ogólnym w pracy kierowcy jest: a. przewożony ładunek c. nie może przekraczać masy własnej pracownika b. od 9 do 17 b. od 22 do 3 133.Objawy choroby wibracyjnej u osób narażonych na działanie drgań występują: a. od rozpoczęcia aktywności 132. już po pierwszym roku b. po upływie ok. dwie pierwsze i ostatnie . nie może przekraczać 50 kg. od rozpoczęcia aktywności c. dwie ostatnie c. obustronny niedosłuch c.Spadek zdolności do pracy człowieka śpiącego w nocy i pracującego podczas dnia następuje: a. dolnego odcinka kręgosłupa b. c. siedzisko b.Krytyczne godziny jazdy to : a.Dopuszczalna masa podnoszonych i przenoszonych ładunków podczas wykonywanych prac ręcznych transportowych: a. nie ma wpływu na organizm człowieka 131.126.

ćwiczenia izometryczne 140. tłuszcz b. Podczas ćwiczeń anaerobowych (beztlenowych) organizm spala: a. ćwiczenia izometryczne 139. Wzrost tkanki mięśniowej powodują: a. zdolność stawów i mięśni do osiągnięcia pełnego zakresu ruchu 136. Metabolizm organizmu podczas ćwiczeń aerobowych (tlenowych) względem stanu spoczynku wzrasta: a. 25 cm . kierowca samochodu ciężarowego nie ma stanowiska pracy c. ćwiczenia aerobowe (tlenowe) c. 10-krotnie c. pomieszczenie przeznaczone dla kierowców znajdujące się na terenie bazy transportowej b. zdolność organizmu do wykonywania pracy fizycznej b. patrzeć na odległy horyzont lub zieleń 135. należy : a.Stanowiskiem pracy kierowcy samochodu ciężarowego jest: a. ćwiczenia anaerobowe (beztlenowe) b.Aby przeciwdziałać zmęczeniu oczu . oglądać telewizję b. tkankę mięśniową 138. 20-krotnie b. leżeć z zamkniętymi oczami c. zdolność mięśni do znoszenia zmęczenia i kontynuację jakiegoś ćwiczenia lub pracy przez dłuższy czas c. ćwiczenia anaerobowe(beztlenowe) b.134. cukry zgromadzone w organizmie c. kabina samochodu 141. Giętkość to: a. Jakie ćwiczenia nie powodują ruchu w stawie oraz zmiany długości włókien mięśni: a. ćwiczenia aerobowe (tlenowe) c. 5-krotnie 137. Odległość kierownicy od klatki piersiowej niezależnie od wzrostu kierującego nie powinna przekraczać: a.

35 cm c. odpowiednio rozplanowane i długie przerwy. Kąt zgięcia w kolanie przy pedale sprzęgła dociśniętym do podłogi powinien wynosić w granicach pomiędzy: a. uwzględnić w swojej diecie potrawy lekkostrawne 147. ospałość.Obsługa elementów sterowania w kabinie kierowcy samochodu ciężarowego. która ma podłoże biologiczne i wiąże się z nieodpartą potrzebą snu b. alkohol 146. oderwania wzroku od jezdni b. 45 cm 142. pedału przyśpieszenia 143. kierunkowskazów. obfite. polegający na obniżeniu zdolności do pracy. takich jak dźwignia zmiany biegów. wykonywanie czynności psychicznych charakteryzujących się prawidłowym funkcjonowaniem procesów umysłowych. napoje pobudzające. nieregularne posiłki c. spożywać wyłącznie warzywa i owoce c. jeść obfite posiłki .Aby uniknąć chorób przewodu pokarmowego . 90 a 110 stopni c. oderwania wzroku od jezdni i odcinka lędźwiowego od oparcia siedzenia 144. sygnał dźwiękowy nie powinny wymagać: a. pedału hamulca c. świeże powietrze. 100 a 120 stopni b.b. stan wewnętrzny. należy: a. pedału sprzęgła b. pamięci. oderwania wzroku od jezdni i łopatek od oparcia siedzenia c. Zmęczeniem nazywamy: a. papierosy. będący skutkiem uprzednio podjętego wysiłku c. . przełączniki świateł. zwracać szczególną uwagę na rodzaj spożywanych produktów żywnościowych.najlepiej przed snem b. Ustalenie prawidłowej odległości fotela od pedałów dokonujemy w stosunku do: a. 120 a 130 stopni 145. takie jak kawa czy herbata b.Obniżeniu sprawności i zmęczeniu przeciwdziałają: a.

W Polsce tolerowana przez prawo jest obecność alkoholu w organizmie: a.5%0 lub w wydychanym powietrzu powyżej 0.5%0 alkoholu we krwi lub 0. choroby układu krążenia.5 mg w 1 dm3 w wydychanym powietrzu .2 do 0. mniejsza niż 0. Najczęściej występującymi chorobami występującymi wśród kierowców są: a.25 mg alkoholu w 1 dm3 powietrza a. stężenia we krwi poniżej 0.5%0 alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0.25 mg w alkoholu w 1 dm 3 powietrza b.Stan po użyciu alkoholu zachodzi kiedy zawartość alkoholu w organizmie kierującego wynosi lub prowadzi do: a.1 do 0. Stan nietrzeźwości ma miejsce wówczas. B.25 mg alkoholu w 1 dm3 powietrza b. choroby układu pokarmowego b. wydłużenie czasu reakcji i pogorszenie uwagi c.6%0 alkoholu 152.25 mg w 1 dm3 w wydychanym powietrzu b.1 mg w 1 dm3 w wydychanym powietrzu jest w Polsce b. stężenia we krwi powyżej 1 %0 alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0. bóle krzyża 149.2%0 alkoholu we krwi lub 0. stężenia we krwi powyżej 0. zespoły bólowe kręgosłupa. mniejsza niż 0. choroby układu nerwowego i odpornościowego c.5 mg alkoholu w 1 dm3 powietrza 151. stężenia we krwi poniżej 0.5%0 lub w wydychanym powietrzu od 0.stężenia we krwi od 0. stężenia we krwi powyżej 0. pocenie się b.25 alkoholu w 1 dm3 powietrza c.uwagi i podlegających zarazem prawidłowym wpływon emocji oraz motywacji 148.5%0 alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0.Podstawowymi objawami zmęczenia u kierowców są: a. mniejsza niż 1 %0 alkoholu we krwi lub 0. gdy zawartość alkoholu w organizmie kierującego wynosi lub prowadzi do: a. choroby układu oddechowego i mięśniowego 150.

w wyniku którego były ofiary w ludziach 157. zasypianie za kierownicą 158. Przestępstwem drogowym jest: a. środków psychotropowych: a. Najczęstszą przyczyną wypadków drogowych jest: a. nie jest karana b. przechodzenie poza przejściem dla pieszych b. wywołują euforię c. w wyniku którego były ofiary w ludziach (śmiertelne lub ranne) b. Kolizją drogową nazywamy: a. należy włączyć światła pozycyjne oraz umieścić . spowodowanie katastrofy w ruchu drogowym c. Osoba kierująca pojazdem pod wpływem narkotyków. Na autostradzie lub drodze ekspresowej postój pojazdu należy sygnalizować poprzez: a. pobudzają zmysły. w wyniku którego zostało uszkodzonych wiele pojazdów c. Wypadek drogowy to: a. włączanie świateł awaryjnych pojazdu. zdarzenie drogowe. zdarzenie drogowe. meskalina. w wyniku którego miały miejsce wyłącznie straty materialne i uczestniczył w nim przynajmniej jeden pojazd c. zaburzają orientację i równowagę b. zdarzenie drogowe. jest traktowana przez prawo pobłażliwie bo stwarza mniejsze zagrożenie b. napad rabunkowy b. Środki halucynogenne (LSD. kradzież samochodu 159. substancji odurzających. powodują mamy. w wyniku którego dwóch pieszych zderzyło się na przejściu dla pieszych b. zdarzenie drogowe. nadmierna prędkość c. C-jest traktowana przez prawo podobnie jak nietrzeźwy kierujący 154. zdarzenie drogowe. a jeżeli nie jest w nie wyposażony. zdarzenie drogowe. halucynogenne gatunki grzybów): a.153. w wyniku którego ranna została jedynie osoba sprawcy 156. polepszają zdolność kojarzenia i umożliwiają wykonanie większego wysiłku fizycznego 155.

zużycia bieżnika opon c. w opony zimowe lub łańcuchu śniegowe c. ABS 165.Do elementów bezpieczeństwa biernego samochodu zaliczamy: a. pojazd musi być wyposażony: a. apteczkę pierwszej pomocy b. Skuteczną pomocą przy hamowaniu w warunkach zimowych jest system zapobiegający blokowaniu kół: a. a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony. pod wiaduktem c. ASP c. w system KERS 162. utraty przyczepności i panowania nad kierowanym pojazdem 163. Aby bezpiecznie poruszać się po drogach w warunkach zimowych. zwiększenia prędkości. aby jak najszybciej wyjechać z terenu. na parkingu pod drzewem b. włączenie świateł awaryjnych. parking 164. z dala od zabudowań.odblaskowy trójkąt ostrzegawczy w odległości 100 m za pojazdem b. należy włączyć światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim. drzew 161. Boczne uderzenie silnego wiatru podczas wyjeżdżania z osłoniętego fragmentu drogi na teren odkryte może prowadzić do: a. poważnych uszkodzeń pojazdu b. aby dostosowana była do warunków na drodze b. w GPS b. wymaga od kierowcy: a. gdzie panuje mgła lub występuje śnieżyca c. kurtyny powietrzne . np.Podczas gwałtownej burzy najlepszym rozwiązaniem jest zatrzymanie samochodu w miejscu bezpiecznym: a. na wysokości nie większej niż 1 m 160. włączenie świateł awaryjnych pojazdu. Jazda we mgle albo śnieżycy. umieszczenie odblaskowego trójkąta ostrzegawczego w odległości 30-50 m za pojazdem c. zjechania i zatrzymania się w miejscu bezpiecznym. ESP b. zmniejszenia prędkości.

ciągnika siodłowego c. ciągnik siodłowy c. 2 168. miejsca ich zamieszkania . 3 c. liczbę i stan osób rannych b. zanim przyjedzie lekarz z pogotowia b.W trójkąt do ustawiania na drodze przeznaczony do ostrzegania o obecności unieruchomionego pojazdu nie musi być wyposażony: a. krótki opis zdarzenia . trolejbusu .Apteczka pierwszej pomocy jest obowiązkowa na pokładzie: a. tramwaju b. miejsce gdzie zdarzył się wypadek . imiona i nazwiska osób rannych . system ESP 166. samochód osobowy b. motocykla . oznakowanie miejsca wypadku drogowego c. wykonaniu 1 wdechu .Pierwszą pomocą nazywamy: a. robienie opatrunku uciskowego osobie rannej . wykonaniu 2 wdechów . swojego prawa jazdy . złapanie sprawcy wypadku drogowego który uciekł z jego miejsca 171. obłożenie rany watą lub ligniną . wykonaniu 30 wdechów . to: a. a następnie15 uciśnięć mostka c.Wymagana liczba gaśnic dla autobusu .c. a następnie 30 uciśnięć mostka b. pojazdu nauki jazdy i ciężarówki dostosowanej do przewozu osób 167. którego długość przekracza 6m .Resuscytacja krążeniowo – oddechowa polega na: a. które w nim uczestniczyły c.Podstawową metodą powstrzymywania krwawień i krwotoków jest: a. autobusu . dane sprawcy wypadku 170. nr.dokładne miejsce i czas jego zaistnienia .Podczas wzywania służb ratunkowych do wypadku drogowego podajemy: a. taxi . a następnie 2 uciśnięć mostka 172. motocykl jednośladowy 169. 4 b. marki samochodów .

Rodzaje wizerunków z punktu widzenia firmy: a.jak rozległa jest rana i podjąć kroki . zadowolenia z efektu i obsługi b.Jeżeli ranny jest nieprzytomny . stopnia spełnienia oczekiwań klienta . przyłożenie gazy opatrunkowej na ranę i dociśnięcie jej bandażem elastycznym 173. obiektywny . zwiększenie niezawodności podróżowania c. należy go wyjąć . aby zatamować krwawienie c. obiektywnym odczuciem firmy wobec jakości usług . warunki podróżowania 177. subiektywnym odczuciem klienta wobec jakości usług . w pozycji bocznej dowolnej 174. ułożenie rannego w takiej pozycji . aby nie narażać go na nadmierne zgięcie lub wyprostowanie c.Jednym z kryteriów przyjęcia usługi przewozowej jako zgodnej z wymaganiami klienta jest : a. zwiększenie bezpieczeństwa podróżowania b. ale oddycha . aby sprawdzić . emocjonalne 179. obiektywnym odczuciem klienta wobec jakości usług .Wizerunek firmy transportowej jest: a. ustabilizować materiałem opatrunkowym aby nie uległ przesunięciu 175.zadowolenia z efektu i obsługi 176.Wpływ pozytywnego wizerunku firmy na jej działalność to: a. zadowolenia z efektu i obsługi c. stopnia spełnienia oczekiwań klienta . należy go wyjąć .stopnia spełnienia oczekiwań klienta .Jeżeli w ciele człowieka tkwi jakiś przedmiot: a. nie należy go wyjmować . zwiększenie liczby korzystających z usług przewoźnika pasażerów 178. doświadczenia klienta związane z firmą c. w pozycji na wznak b.b. a na ranę założyć opatrunek b. psychiczne b. potrzeba skorzystania przez klienta z usługi transportowej b. fizyczne c. układamy go: a.Jakie są motywatory wyborów wśród klientów: a. w pozycji bocznej ustalonej c.

jest jednym z elementów budowania pożądanego wizerunku przewoźnika . pogoda b. kierowca jest przez to lepiej postrzegany i nie musi nic ponad to robić . gdyż zwykle jest pierwszym . ale nieobowiązkowe.Zapewnieniem komfortowych warunków podróżowania jest: a.co widzi klient 183. utrata wizerunku a tym samym spadek liczby klientów c. zalecane . firma ma na tyle silną pozycję na rynku .Jaki wpływ na wizerunek przewoźnika ma dbałość o wygląd pojazdu: a. negatywny 180.Na społeczne środowisko pracy kierowcy składa się: a. udzielenie niezbędnych informacji b.W przypadku wystąpienia sporu z innym uczestnikiem ruchu drogowego . że pojazdy są nowe i przez to jest gotowy więcej zapłacić za bilet b.Sprawdzanie stanu technicznego pojazdu przed przystąpieniem do pracy jest: a. subiektywny c. kierowcy nie wolno: a. że żaden spór jej nie zaszkodzi 186. by firma była dobrze odbierana przez pasażerów c. formalny c. zbędne i nie należy tego robić za każdym razem b. estetyczny b. budynki c. współpracownicy 185. zmiennik przekazał o nieprawidłowościach 181.Jaki skutek może wywołać spór kierowcy z klientem: a. wzywać policji . głośne nastawienie muzyki w autobusie c. elementem obsługi codziennej i ma istotny wpływ na stan techniczny pojazdu i żywotność pojazdu c. palenie papierosów podczas prowadzenia autobusu 182.Strój kierowcy powinien być: a. żadnego . pasażer ma wrażenie . pasażer sam sobie jest winien b. nieformalny 184.b.

Czy zastosowanie turbosprężarki ma wpływ na zużycie paliwa: a. zielonym c.Wpływ na jakość świadczonych usług ma następująca cecha osobowości kierowcy : a.Kierowca .Nierozwiązane nieporozumienia w pracy przewoźnika mogą powodować: a. ciężar pojazdu b. straty finansowe z tytułu zasądzonych odszkodowań b. wyjść z pojazdu . liczba przełożeń w skrzyni biegów c. kontrolę zamknięcia naczepy 194.Obrotomierz służy do : a. tak b. by dokładnie „wyjaśnić” przyczyny sporu 187. tak . odporność psychiczna b. do odczytu wilgotności powietrza b.Najbardziej ekonomiczną jazdę pojazdem uzyskujemy .Grubość klocków hamulcowych ocenia się na podstawie: . tankowanie zbiornika paliwa do pełna c. do odczytu obrotów silnika 190. gdy strzałka obrotomierza jest w przedziale: a. zanim wyruszy w trasę powinien wykonać : a.b. tylko w lecie 193. odporność fizyczna c. obsługę techniczną b. czerwonym b. przed zakresem zielonym 191. jazda w zakresie zielonym skali obrotomierza 192. do odczytu temperatury wewnątrz kabiny c. informować przełożonego o zaistniałym problemie rzutującym na wykonanie usługi c.Na zużycie paliwa najbardziej wpływają: a. nie c. umocnienie pozycji firmy na rynku 188. zasób słownictwa 189. zwiększenie ilości klientów ze względu na duży szum medialny wokół firmy c.

aby uzyskać efekt pulsowania wskazówki obrotomierza c. jako zawór bezpieczeństwa w celu otwarcia po przekroczeniu ciśnienia nominalnego 197. temperaturę oleju 198. hamować pulsacyjnie c.Zawór spustowy w zbiorniku powietrza służy do : a.W retarderach hydraulicznych podczas inspekcji przed rozpoczęciem jazdy sprawdzamy: a. nie ma znaczenia 200. do spuszczenia kondensatu ze zbiornika b. sprawdzenia długości kontrolki w zacisku c. hamowanie polegające na pulsowaniu wskazań czujnika temperatury 199. twardości pedału hamulca b. by natychmiast znów silnie nacisnąć hamulec b. żeby koło nie zablokowało się i ci jakiś czas odpuszczać pedał hamulca na dłuższą niż 3s chwilę . do oddziaływania na klocki hamulcowe w celu zahamowania b. ubytku płynu lub powietrza w układzie 195.Czy zablokowanie kół podczas hamowania jest korzystne: a. a gdy koła przestają się obracać .W czasie nagłego hamowania pojazdem wyposażonym w ABS kierowca powinien: a.Siłownik membranowy hamulcowy służy do : a. nie c. gęstość oleju c. do regulacji ciśnienia w zbiorniku c.Hamowanie pulsacyjne to: a. odpuszczeniu hamulca . mieć wciśnięty pedał do zatrzymania pojazdu b. poziom oleju b. tak b. musi zwrócić uwagę na to .a. hamowanie polegające na intensywnym wciśnięciu hamulca . Hamowanie polega na dodawaniu gazu tak . do amortyzowania zawieszenia pneumatycznego 196. do skrętu kołami tylnymi c.

włączeniu biegu wstecznego i puszczeniu sprzęgła c.Podczas wykonywania manewru skrętu w prawo kierujący powinien: a. wymianie paliwa na nowe 207. stopniowym zmniejszeniu biegów i puszczeniu sprzęgła z jednoczesnym zdjęciem nogi z pedału przyspieszenia 202.W przypadku przewozu osób hamowanie powinno być: . wyłączyć hamulec c. dodając gaz powoli . usunięciu powietrza z układu paliwowego b.Źle wyliczone znoszenie kół może prowadzić do: a. dopiero po 5 s rozłączyć hamulce 203. poziomu oleju napędowego 204. zbliżyć się do osi jezdni 209. zbliżyć się do krawędzi jezdni b.Poziom oleju w silniku sprawdzamy za pomocą: a.W czasie ruszania ze wzniesienia należy: a. ścięcia zakrętu lub innego uczestnika ruchu b. nie wyłączać hamulca postojowego . czujnika ciśnienia oleju c. włączyć bieg . wyłączyć hamulec postojowy i na włączonym biegu dodać gazu b.Hamowanie silnikiem polega : a.201. większego zużycia paliwa c.Najważniejszy czynnik wpływający na zachowanie się pojazdu na drodze to: a) opony b) kierujący c) rozmieszczenie ludzi 208.Odpowietrzanie układu paliwowego polega na: a. zużycia się hamulców 210. miarki oleju b. napowietrzaniu układu paliwowego c. załączyć bieg i powoli ruszać . redukowaniu biegu na najniższy i puszczenie sprzęgła b. wykonać skręt ze środka pasa ruchu c.

nie c. oscylująca wokół 150C b. łagodne c. Optymalna temperatura w pojeździe to: a.a. ale nie może doprowadzić do wypadku c. rozłożyć rampę b. utrudnia manewrowanie . szybki. przewoźnik wymusza w ten sposób na kierowcy osiąganie dodatkowych wpływów do kasy przedsiębiorstwa. podjechać bliżej krawężnika b.Czy kierowca odpowiada za przewożonych pasażerów? a. bo liczy się czas b. ale może prowadzić do wypadku b. oscylująca wokół 210C . sporadyczny 213.Rejestracja sprzedaży biletów na kasie fiskalnej jest tak ważna dla przewoźnika w komunikacji zwykłej.że kierowca nie zabiera tych pieniędzy dla siebie 214.Umieszczenie przedniej osi skrętnej daleko od pasa przedniego w autobusie: a. tak b. ułatwia manewrowanie . C-zachęcająco machać ręką 215. tylko wtedy. ponieważ: a.Proces sprzedaży biletów w transporcie pasażerskim powinien być: a. nie ma wpływu na prowadzenie pojazdu 212. nie ma to znaczenia 211. gwałtowne b. przewoźnik honorujący ulgi ustawowe na podstawie rejestru sprzedaży biletów ulgowych otrzymuje refundację utraconych wpływów z urzędu marszałkowskiego c. a jednocześnie ma dowód na to . kulturalny i profesjonalny z zachowaniem ostrożności przy pobieraniu opłaty i wydawaniu reszty c. bez względu na jakość obsługi. Jak kierowca może pomóc osobie niepełnosprawnej dostać się do autobusu? a. gdy zajmują miejsca siedzące w autobusie 216. przewoźnik musi skontrolować pracę kierowcy b. oscylująca wokół 180C c.

trzeba także przeprosić pasażera c) nie. Zbiorowość staje się tłumem w przypadku: a.217. zignorować 220. nie ma pewnego sposobu zapanowania nad tłumem. dla osiągnięcia wspólnego celu 221. Czy kierowca może zapanować nad tłumem? a. do przewozu zorganizowanych wycieczek 223. stanowczym tonem wskazać sposób postępowania c. kieruje się przyzwyczajeniami b. do przewozu dzieci do szkoły b. zgromadzenia dużej liczby ludzi w jednym miejscu b. dlatego należy wydawać mu polecenia mocnym zdecydowanym tonem 219. w której się znalazło b.Wobec zdenerwowanego z winy przewoźnika pasażera wystarczy być jedynie uprzejmym: a) tak b) nie. tłum słucha rozkazów. które zjednoczyły się z jakiegoś powodu. koloru żółtego z czerwonym napisem „autobus szkolny” c. wytłumaczyć dziecku sytuację. dlatego nie należy wchodzić z nim w kontakt bez konieczności c. oczywiście. pojawienia się przywódcy c. Podstawowa tablica charakterystyczna dla autobusu szkolnego to: a. że tak b. zgromadzenia jednostek. funkcjonuje na zasadzie transu 222. kieruje się logiką c. Jednostka w tłumie: a. koloru czerwonego z białym napisem „autobus szkolny” . do przewozu dorosłych do pracy c. trzeba także pokryć straty pasażera 218. koloru białego z czarnym napisem „autobus szkolny” b.Jak postępować wobec dzieci w autobusie? a. Autobus szkolny jest do: a.

przeciwmgielne 225.224. zapięcie pasów przez wszystkich pasażerów i kierowcę b. kierujący c. zapięcia pasów tylko na siedzeniach z przodu autobusu c. siła poprzeczna do osi pojazdu 229. mijania c. zapięcia pasów tylko w czasie wycieczek długodystansowych 227. rozmieszczenie ludzi 228.Najważniejszy czynnik wpływający na zachowanie się pojazdu na drodze to : a. wpływa to pozytywnie na prowadzenie pojazdu c. Najbardziej niebezpieczna siła dla pasażerów to: a. awaryjne b. być jak najbardziej zbliżony do osi jezdni c. siła bezwładności b. opony b. Tor jazdy po łuku powinien: a. W autobusie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach w czasie jazdy obowiązkiem jest: a. nie ma wpływu na prowadzenie . autobusie rejsowym c. Kierowca ma możliwość rozsadzenia pasażerów w: a. na podstawie specjalnego pozwolenia uzyskanego z gminy b. autobusie miejskim b. Do przewozu dzieci upoważnia się firmy: a. odzwierciedlać krzywiznę zakrętu 230. siła odśrodkowa c. na podstawie pozwolenia Komendanta Wojewódzkiego Policji c. na podstawie pozwolenia uzyskanego z Urzędu Marszałkowskiego 226. dochodzi do wywrócenia b. być jak najszerszy b. W sytuacji wysiadania/wsiadania dzieci autobus powinien mieć włączone światła: a. Jeśli jedna z osi nie styka się z podłożem to: a. autobusie wynajętym konkretnej grupie osób 231.

ze zwalnianiem c.232.Dla bezpiecznego wykonania manewru wyprzedzania jest najważniejsza jest : a. automatycznie przez wciśnięcie sprzęgła b. automatycznie przy pomocy hamulca 234. jak najbliżej pojazdu omijanego b. spadek komfortu jazdy pasażerów 237. zwiększenie bezpieczeństwa b. właściwa ocena odcinka wyprzedzania . z odpowiednim wykorzystaniem momentu obrotowego 236. automatyczne 235. utrudnia pracę kierowcy 233. manualne c. zwiększenie wykorzystania momentu obrotowego c.Większa liczba przełożeń powoduje: a.Zmiana biegów w półautomatycznej skrzyni biegów następuje: a. z liczbą osób w autobusie b. prędkość b. jak najdalej pojazdu omijanego c. automatycznie przez wciśnięcie pedału gazu c.Podczas manewru omijania wartość skrętu jest: a. największa na początku b.Dobór właściwego przełożenia jest związany : a. zmniejszenie komfortu jazdy pasażerów b. tak by pasażerowie nie zmienili swojego położenia 238. najmniejsza na początku c.Kierowca jest zobowiązany do ominięcia pojazdu: a. zwiększenie zużycia paliwa c.Hamowanie silnikiem powoduje: a. półautomatyczne b. stała 239.W autobusach miejskich stosuje się głównie skrzynie biegów a. osiągi auta c.

wypis z licencji b. ograniczona b.Intensywność hamowania podczas manewru omijania powinna być: a. w każdej sytuacji b. tylko jeśli wykonuje przewozy materiałów niebezpiecznych c.Przedsiębiorca prowadzący przewozy na potrzeby własne. ma obowiązek zgłosić ten pojazd do zaświadczenia: a. bezpieczeństwo w komunikacji .240. najłatwiejszy manewr b. obyczajności i przepisom podatkowym c. więcej niż 9 osób c. nie mniej niż 17 osób b. wypis z rejestru działalności gospodarczej 246.Ustawa o transporcie ma zastosowanie do pojazdów . stopniowo zmniejszana 241. którymi wykonywane są przewozy na potrzeby własne. którymi wykonywany jest zarobkowy przewóz osób . więcej niż 17 osób b. pod warunkiem. każdy pojazd bez względu na liczbę miejsc 243. licencja c.Ustawa o transporcie drogowym ma zastosowanie do pojazdów . że jest pojazd leasingowy . stopniowo zwiększana c. wiarygodności dokumentów lub środowisku b.Zatrudnieni przez przedsiębiorcę kierowcy . zakupując nowy pojazd . przepisom celnym oraz zdrowiu i życiu 245. za niedozwolony dla autobusów 242. konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu: a. najtrudniejszy manewr c. nie mniej niż 9 osób c. każdego pojazdu bez względu na liczbę miejsc 244. przystosowanych do przewozu: a. muszą spełnić warunek niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko: a.Dokumentem poświadczającym podczas kontroli drogowej prowadzenie przez przewoźnika działalności transportowej jest: a. mieniu .Wyprzedzanie powszechnie uważane jest za: a.

oprócz licencji .W pojeździe kierowca zobowiązany jest mieć : a. ważnych badań lekarskich 250. publicznym c.Umowę przewozu zawiera się przez: a. kopi ubezpieczenia OC c. powinien uzyskać licencję na przewozy taksówką c. pod warunkiem użycia właściwych pojazdów 249. wezwać policję celem dokonania sprawdzenia przesyłki c. pobierania opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem b.Przewoźnik mający licencję na krajowy przewóz osób . oryginał formularza jazdy b. społecznym 248. czy zawartość przesyłki bagażowej nie podlega wyłączeniu z przewozu przewoźnik może: a. zabierania i wysadzania pasażerów poza przystankami określonymi w rozkładzie jazdy c. z chwilą oczekiwania na przystanku 253. niezbędne jest posiadanie w pojeździe: a. zajęcie miejsca w autobusie b. nakazać pozbyć się kłopotliwego bagażu .Podczas wykonywania przewozów regularnych zabrania się : a.247. może to uczynić po wcześniejszym powiadomieniu właściwego starosty ze względu na miejsce prowadzenia działalności b.Przy wykonywaniu przewozów wahadłowych i okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym . kopię formularza jazdy c. chcąc wykonywać przewozy zarobkowe taksówką: a.Przewózregularny osób jest przewozem: a.W razie uzasadnionego podejrzenia . formularza jazdy b. nabycia biletu na przejazd c. może rozpocząć działalność . oryginał i kopię formularza jazdy 251. zezwolenia . sprawdzić przesyłkę b. niepublicznym b. przestrzegania warunków określonych w zezwoleniu 252.

zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub policji z powiadomieniem wystawcy dokumentu b.3 m c. tylko wtedy . brak chętnych pasażerów na przystanku początkowym b. zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności . pół na pół z pasażerem b. których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom c. 0. w autobusach o podwyższonej prędkości b. 20 października 2007 c. 15 stycznia 2009 259.5 m 258. 0.254. w obecności pasażera dokonać zniszczenia dokumentu 257. iż trasa jest nierentowna 255. jeżeli szkoda powstała z jego winy 256.Za rzeczy.Ogranicznik prędkości musi montowany : a. które podróżny przewozi ze sobą pod własnym nadzorem .Bagażnik zamontowany do tylnej ściany autobusu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych wymiarów o więcej niż: a.W razie uzasadnionego podejrzenia . w autobusach o podwyższonej prędkości b. we wszystkich autobusach c. przewoźnik ma obowiązek: a.Obowiązek wyposażenia w pasy bezpieczeństwa dotyczy autobusów zarejestrowanych po: a. tylko w autobusach przystosowanych do przewozu więcej niż 17 pasażerów . że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony .Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu . we wszystkich autobusach c. przewoźnik ponosi odpowiedzialność: a.2 m b. jeżeli: a. w autobusach zarejestrowanych po 1 stycznia 2008 roku 260. nigdy c. 0. 1 maja 2006 b. odmówić wykonania usługi c.Opony bieżnikowane nie mogą być montowane: a. stwierdzi .

co klient otrzymuje od przewoźnika 265.Autobus o długości nieprzekraczającej 6. obsługą klienta 263. koszty sporadyczne b. najkrótszą odległością między dwoma punktami lub najkrótszą trasą między dwoma punktami . w dwie gaśnice b. nakłady przedsiębiorstwa poniesione w związku ze świadczeniem usługi transportowej w danym okresie b. wytyczoną wzdłuż istniejących szlaków komunikacyjnych 264. wydatki pasażerów na zakup biletu c.261. sposobem i formą obsługi klienta przez przewoźnika c.Czym są koszty własne w przedsiębiorstwie transportowym: a. w jedną gaśnicę 262. koszty bezpośrednie 266. tym . nie musi mieć żadnej gaśnicy jeśli ma apteczkę c. koszty . cenowa c.Czym jest odległość w aspekcie przestrzennym: a. różnicą między kosztem przewidywanym a kosztem rzeczywistym pokonanych kilometrów b. koszty własne c. przydatnością usługi transportowej dla klienta b.Konkurencja międzygałęziowa to konkurencja pomiędzy: a) firmami transportu samochodowego b) firmami transportu samochodowego a kolejowego c) firmami ogólnokrajowymi a lokalnymi . czasem podróży c.Konkurencja polegająca na oferowaniu wyższego poziomu obsługi niż inni przewoźnicy to konkurencja : a.Koszty występujące w działalności przewoźnika w układzie kalkulacyjnym to : a. dzika b. które nie mają wpływu na cenę świadczonej usługi 267.00 m może być wyposażony : a.Czym jest jakość funkcjonalna usługi transportowej : a.

stosunek liczby odjazdów regularnych do ogólnej liczby odjazdów wyrażony procentowo b. o wskaźniku dynamicznym pojazdu c. O czym informuje charakterystyka jednostkowego zużycia paliwa? a.Rynek usług transportowych jest uwarunkowany potrzebami i oczekiwaniami zgłaszanymi przez: a.Zdolność produkcyjna w transporcie charakteryzuje się : a. Jaki wpływ na bezpieczeństwo ma usytuowanie pasażerów po jednej stronie autobusu a bagażu po drugiej stronie autobusu? a) powoduje zwiększenie zagrożeń bezpieczeństwa b) powoduje zmniejszenie zagrożeń bezpieczeństwa c) nie ma wpływu . o warunkach pracy silnika. to czas między odjazdami różnych linii z tego samego przystanku wyrażony procentowo 270.Co to jest regularność przewozów: a. usługobiorców b.5 t c. łatwością produkcji na zapas 269.268. a pojazd jest własnością firmy b. banki 271. o tym jakie zużycie paliwa będzie miał pojazd przy 70 km/h 273. w których pracuje on z najlepszą sprawnością b. czas pomiędzy jednym a drugim odjazdem autobusu tej samej linii wyrażony w minutach c. niematerialnością c. media c. jednorodnością popytu na usługi transportowe b. gdy: a. kierowca i pasażerowie są pracownikami firmy . usługa świadczona jest niezarobkowo pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą 272. autobus jest pojazdem poniżej 3.Licencja na wykonywanie transportu drogowego jest wymagana .

Na co ma wpływ utrzymywanie w niewłaściwym stanie technicznym tłumików w pneumatycznym układzie hamulcowym pojazdu? a) na zużycie paliwa b) na hałas c) na bezpieczeństwo jazdy 278. Ile razy w przybliżeniu zwiększy się długość hamowania pojazdu samochodowego. Jaka minimalna głębokość rzeźby bieżnika opony jest dopuszczalna w autobusach o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h? a) 1.274.0 mm 275.6 mm b) 2.4 mm c) 3. jeżeli prędkość wzrośnie dwukrotnie? a) dwukrotnie b) czterokrotnie c) trzykrotnie . Gdzie można sprawdzić. Czy urządzenia oświetleniowe stosowane na pojeździe muszą posiadać homologację europejską? a) tak b) nie c) nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń 276. czy granica światła i cienia świateł mijania oraz przeciwmgłowych ustawiona jest prawidłowo? a) wzrokowo b) na stacji diagnostycznej c) ustawienie świateł nie wymaga kontroli 277.

Czym charakteryzują się poprzeczne ruchy pojazdu? a) falowaniem pojazdu b) drganiem pojazdu c) są neutralne dla pojazdu 280. Jaki jest dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego (na postoju) dla autobusu o zapłonie iskrowym? a) 98 dB (A) b) 93 dB (A) c) 108 dB (A) 283. Ile wynosi regularny dzienny okres odpoczynku w załodze pojedynczej? a) co najmniej 11 godzin b) co najmniej 12 godzin c) co najmniej 9 godzin . Jak ocenić stan techniczny hamulca pneumatycznego? a) tylko poprzez sprawdzenie skuteczności hamownia b) sprawdzając szczelność i działanie mechanizmów c) mierząc ciśnienie w zaworach upustowych 282. O czym powinien pamiętać kierowca autobusu przy przewozie dzieci? a) pojazd powinien być oznakowany tablicami ostrzegawczymi b) może mieć brudne lusterka i szyby c) musi zatrzymywać się na przystankach komunikacji miejskiej 281.279.

Który z autobusów o pojemności nie przekraczającej 22 pasażerów przeznaczony jest do przewozu pasażerów stojących? a) autobus klasy I b) autobus klasy B c) autobus klasy A 287. Której z wymienionych osób nie dotyczy obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy pojazdem samochodowym? a) osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów b) osoby legitymującej się kartą parkingową osoby niepełnosprawnej c) osoby w podeszłym wieku 288. ale nie na dłużej niż okres ważności prawa jazdy posiadanego przez kierowcę c) w wiarygodnych przypadkach na 7 lat 286. Które z państw nie należących do UE współpracuje w ramach Schengen? a) Irlandia b) Norwegia c) Szwecja .284. Na jaki okres wydawana jest karta kierowcy? a) bezterminowo b) na 5 lat. Ile wynosi regularny dzienny okres odpoczynku w załodze kilkuosobowej? a) co najmniej 8 godzin b) co najmniej 9 godzin c) co najmniej 11 godzin 285.

że można 294. lub podejrzanej o ciężkie czyny karalne b) rejestru odcisków linii papilarnych.0 promila 292. pobranych od cudzoziemców. 96 KWS? a) odmowy wjazdu osobie skazanej. a także błędna ocena własnych możliwości? a) 0. nadmierna pobudliwość i gadatliwość.7 promila c) 0. członków rodziny c) jeżeli lekarz zapisał. znajomych.3-0. Czego dotyczy wpis zgodnie z art. Gdzie mieści się Centralna jednostka SIS (C-SIS)? a) w Lyonie b) w Warszawie c) w Strasburgu 290.7-2. którym wydano decyzje o wydaleniu c) rejestru osób zaginionych i poszukiwanych 291. to znaczy. Skąd wiadomo. po jakich lekach nie powinno się kierować pojazdem ? a) taka informacja jest treścią ulotki dołączonej do leku b) od kolegów. Jaka ilość alkoholu powoduje zaburzenia reakcji wzrokowej? a) żadna b) co najmniej 250g c) każda ilość 293. Po jakiej ilości alkoholu występują zaburzenia sprawności ruchowej.289. Co należy uczynić przy krwotoku z nosa? a) odchylić głowę na bok b) odchylić głowę do tyłu i zatkać dziurki od nosa .5-0.5 promila b) 0.

c) pochylić głowę do przodu i uciskać skrzydełka nosa poniżej nasady kostnej 295. jest to wymaganie uwarunkowane prawnie b) nie. wzniesienia) ma wpływ na zużycie paliwa? a) nie ma b) powoduje zmniejszenie zużycia paliwa c) powoduje zwiększenie zużycia paliwa 299. Czy konfiguracja drogi (krętość. 6 km i nachyleniu 7% pozwoli na utrzymanie prędkości pojazdu 30 km/h ? a) tak. Co powinien posiadać w pojeździe kierowca autobusu wykonujący krajowy przewóz okazjonalny? a) wypis z licencji b) wypis z licencji i zezwolenie c) wypis z licencji i zaświadczenie 296. Czy duże obciążenie pojazdu ma wpływ na a) zmniejsza zdolność pokonywania wzniesień b) zwiększa zdolność pokonywania wzniesień c) nie ma 298. Czy duże obciążenie pojazdu ma wpływ na zużycie paliwa? a) nie ma b) powoduje zmniejszenie zużycia paliwa c) powoduje zwiększenie zużycia paliwa 297. należy używać również hamulca roboczego . Czy zastosowanie samego retardera na drodze o dług.

c) nie. w zależności od potrzeb 302. można stosować tylko źródło zgodne z dokumentacją homologacyjną reflektora c) tak. Czy w reflektorze zamiast żarówki halogenowej można zainstalować źródło wyładowcze (tzw. W jakim kierunku soczewka Fresnela naklejana na szybę boczną kabiny w ciągniku siodłowym poprawia widoczność? a) do przodu b) z boku c) do tyłu . ksenonowe)? a) tak. jeżeli trzonek źródła pasuje do oprawki w reflektorze b) nie. Jakim mechanizmem hamulcowym jest zwalniacz? a) chwilowego działania b) ciągłego działania c) postojowym 301. spowoduje to uszkodzenie retardera 300. Do czego służy dźwignia umieszczona w kabinie? a) do zmiany biegów (przełożeń miedzy silnikiem a kołami napędowymi) b) do regulacji położenia siedzenia kierowcy c) do żadnego z powyższych 303.

Na co wpływa częsta zmiana pasa ruchu? a) na komfort pasażerów b) na poprawę bezpieczeństwa jazdy c) na płynność jazdy 305. Kiedy jest optymalne zużycie paliwa? a) gdy obroty silnika są między 800 -1000 b) gdy wskaźnik obrotów jest na zielonym polu c) gdy jedzie się z maksymalnymi obrotami silnika 306. 5° c) łagodnego stoku o kącie nachylenia ok. Czy kierujący autobusem przewożącym wycieczkę szkolną może zatrzymać się na tym przystanku? a) nie b) tak c) tak.304. Czego powinien spodziewać kierujący pojazdem widząc ten znak? a) bardzo stromego stoku o kacie nachylenia ok. jeśli kierownik wycieczki tak zadecydował 307. Od czego zależą opory toczenia działające na pojazd? a) od mocy silnika b) od rzeźby bieżnika opon . 10° b) stromego stoku o kacie nachylenia ok. 1° 308.

Jakiej karty musi używać kierowca? a) własnej i może mieć tylko jedną kartę b) własnej. Ile godzin wynosi regularny dzienny odpoczynek kierowców w załodze dwuosobowej? a) minimum 9 godzin b) minimum 8 godzin c) minimum 11 godzin 310.c) od wartości momentu obrotowego 309. Czy autobus turystyczny przeznaczony jest do przewozu? a) pasażerów stojących b) pasażerów siedzących c) pasażerów siedzących i stojących 314. W przypadku niedomkniętych drzwi wejściowych do jakiej prędkości możliwe będzie poruszanie się autobusu? a) do 5 km/h b) do 10 km/h . Który warunek musi spełnić kierowca ubiegający się o kwalifikację wstępną przyspieszoną na kategorię D i D+E? a) mieć ukończone 23 lata b) mieć ukończone 21 lat c) mieć ukończone technikum samochodowe 312. ale może mieć kilka kart w zależności od liczby pojazdów które prowadzi c) wspólnej. Kto odpowiada za terminową kalibrację/legalizację tachografu? a) kierowca b) przedsiębiorca c) technik warsztatu 311. jeżeli jest kilku kierowców przypisanych do jednego pojazdu 313.

b) 19 czerwca 1990 r. Jakie są długotrwałe objawy stresu? a) przyspieszone bicie serca. różnego rodzaju bóle c) suchość ust. c) 1 maja 2004 r. wzrost aktywności gruczołów potowych. Czy w trasie należy pić więcej czy mniej napojów niż zazwyczaj ? a) tyle samo b) więcej. Co należy do obowiązków przewoźnika osób? a) dostosowanie się do wymagań pasażerów w zakresie godziny odjazdu. wyboru przystanków i długości postojów b) podjęcie dodatkowych działań ułatwiających korzystanie ze środków transportu dzieciom i młodzieży c) zapewnienie podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz należytej obsługi . częste uczucie zmęczenia. biegunka 319. Kiedy nastąpiło podpisanie Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen? a) 14 czerwca 1985 r. 317. bo powietrze w kabinie jest zazwyczaj bardziej suche c) mniej 318. przyspieszony oddech b) zmiana apetytu. Jaki procent stanowią wypadki z udziałem autobusów w ogólnej liczbie wypadków drogowych w Polsce? a) 2% b) 20% c) 30% 316. potrzeba oddania moczu.c) do 30 km/h 315.

320. ale pod warunkiem. Przez jaki okres od momentu skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Jakiego biegu należy używać podczas długiego stromego zjazdu ? a) stosownego do ekonomicznej prędkości obrotowej silnika b) wysokiego w celu utrzymania niskiej prędkości obrotowej silnika c) najniższego możliwego 324. że pojazd nie porusza się w terenie górzystym c) nie . kierowca zawodowy może nadal wykonywać swój zawód? a) przez 6 m-cy b) następuje natychmiastowy zakaz c) przez 3 m-ce 322. W którym rodzaju przewozów jest obowiązkowe wydawanie podróżnym biletu potwierdzającego wniesioną opłatę za przejazd? a) na potrzeby własne b) przewóz okazjonalny c) przewóz regularny 321. Z czego wynika wzrost hałasu emitowanego przez pojazd ? a) ze wzrostu masy pojazdu b) ze wzrostu prędkości obrotowej silnika c) zwiększenia prędkości pojazdu 323. Czy przy awarii hamulca postojowego można poruszać się pojazdem po drogach publicznych? a) tak b) tak.

tylko źródła światła z homologacja europejską. pozostają w pozycji zahamowania za pomocą: a) sprężonego powietrza b) wyłącznie mechanicznego urządzenia c) płynu hamulcowego pod ciśnieniem 327. Czy przy awarii hamulca roboczego można poruszać się pojazdem po drogach publicznych? a) tak b) nie c) tak. Czy robocze części hamulca postojowego pojazdu. zgodne z dokumentacją homologacyjną reflektora lub lampy 328.325. że prędkość pojazdu nie przekracza 30 km/h 326. Czy w reflektorze lub lampie sygnałowej pojazdu można stosować dowolne źródła światła? a) tak b) nie ma to znaczenia c) nie. O czym powinien pamiętać kierujący autobusem widząc ten znak? a) zachowaniu szczególnej ostrożności b) włączeniu prawego kierunkowskazu c) jechaniu jak najbliżej prawej krawędzi jezdni . wyposażonego w pneumatyczny układ uruchamiający. ale pod warunkiem.

329. W jakich warunkach działa tzw. „hamulec przystankowy" (blokada zapobiegająca ruszenia z miejsca przy otwartych drzwiach)? a) w autobusach miejskich wyposażonych w drzwi sterowane przez kierowcę b) w autobusach miejskich i międzymiastowych we wszystkich autobusach c) we wszystkich autobusach

330. Co to jest elastyczność silnika? a) stały wzrost momentu obrotowego przy wzroście prędkości obrotowej b) spadek dawki paliwa przy stałym obciążeniu; c) tendencja do samoczynnego dostosowania sie prędkości obrotowej silnika do obciążenia

331. O czym powinien pamiętać kierowca przejeżdżając przez przejazd oznaczony znakiem?

a) pojazd zachowa się stabilnie i nie będzie to mieć wpływu na komfort i bezpieczeństwo pasażerów b) nie zmniejszając prędkości zapewni panowanie nad pojazdem w każdych warunkach atmosferycznych c) pojazd może zachować się niestabilnie, co może mieć wpływ na komfort i bezpieczeństwo pasażerów

332. Jak powinien zachować się kierujący autobusem wyposażonym w ESP podczas pokonywania zakrętu a) unikać wyłączania sprzęgła

b) zawsze wcześniej włączyć niższy bieg c) kontrolować ustawienie kierownicy

333. Czy przekroczenie dopuszczalnego nacisku na oś ma wpływ na długość drogi hamowania? a) nie b) tak, zawsze c) tak, ale tylko jeśli przekroczenie jest większe niż 2 kN

334. Jaki wpływ na drogę ma przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi? a) nie ma żadnego wpływu b) powoduje szybsze zniszczenie drogi c) powoduje tylko niszczenie utwardzonego pobocza 335. Kto odpowiada za prawidłową obsługę tachografu podczas realizacji przewozu? a) pracodawca b) kierowca c) technik warsztatu 336. Jak określa się czas, w którym kierowca załogi dwuosobowej nie prowadzi pojazdu? a) czas dyżuru (dyspozycyjności) b) czas przerwy c) czas dziennego odpoczynku

337. Jakie dokumenty, kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego

organu kontroli, podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego? a) kartę opłaty drogowej b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy c) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego 338. Której z wymienionych osób nie dotyczy obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy pojazdem samochodowym? a) dziecka w wieku do 12 lat b) osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim c) osoby o wzroście poniżej 150 cm

339. Ile wypadków powstaje corocznie z winy kierujących pojazdami w Polsce? a) około 40 tysięcy b) około 20 tysięcy c) około 10 tysięcy

340. Czym jest SIS?: a) systemem zbierania i transferu informacji o osobach niepożądanych na terenie państw Schengen b) krajowym systemem informatycznym gromadzącym informacje o osobach z państw trzecich c) rejestrem odcisków linii papilarnych 341. Co należy zjeść przed jazdą w długą, trasę? a) zjeść normalny posiłek i zaplanować przerwy na posiłki w trakcie podróży b) najlepiej jechać na czczo, mniej trzęsie, nie trzeba stawać po drodze c) najeść się na zapas, aby nie trzeba było robić przerw

Do jakich czynności należą czynności zdawczo. np. jest to przewóz kabotażowy 346. Czy polski przewoźnik realizujący okazjonalny przewóz z Francji do Niemiec wykonuje przewóz międzynarodowy? a) tak. Co ma wpływ na nadmierne zużycie paliwa? a) niesprawność silnika . ponieważ w tym przewozie występuje przekroczenie granicy miedzy dwoma państwami b) nie.odbiorcze związane z rozpoczęciem lub zakończeniem pracy pojazdu? ? a) do obsługi codziennej pojazdu b) do obsługi technicznej pojazdu c) nie istnieje takie pojęcie w eksploatacji pojazdu 345. Z czym może być związane nadmierne zużycie paliwa? a) niesprawnością zawieszenia b) używaniem retardera na zjazdach c) występowaniem w pojeździe blokady mechanizmu różnicowego 347. Kiedy kierowca powinien wykonywać obsługę codzienną pojazdu? a) przed każdym wyjazdem pojazdu i po powrocie b) w dowolnym czasie. Jaki opatrunek należy położyć bezpośrednio na ranę? a) watę b) ligninę c) jałową gazę 343. podczas postoju na trasie c) tylko wówczas gdy stwierdzi.342. że wnętrze autobusu jest brudne 344. ponieważ przewoźnik nie prowadzi działalności na terenie żadnego z tych państw c) nie.

Kiedy można używać tylnych świateł przeciwmgłowych? a) gdy zaistnieje taka potrzeba b) tylko wtedy gdy zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość poniżej 50m . Czy liczba przełożeń w układzie napędowym ma wpływ na zużycie paliwa? a) nie ma b) sprzyja zwiększeniu zużycia paliwa c) sprzyja zmniejszeniu zużycia paliwa 351. Czy duża elastyczność momentu obrotowego ma wpływ na zdolność pojazdu do przyspieszeń? a) nie ma wpływu b) wpływa na zwiększenie zdolności pojazdu do przyspieszeń c) wpływa na zmniejszenie zdolności pojazdu do przyspieszeń 350.b) używanie retardera na zjazdach c) występowanie w pojeździe blokady mechanizmu różnicowego 348. dowolnie w zależności od potrzeb c) nie. ale tylko zgodnie z wymaganiami szczegółowymi b) tak. Z czego wynika zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazd ? a) wzrostu masy pojazdu b) wzrostu prędkości obrotowej silnika c) zmniejszenia prędkości pojazdu 349. Czy na pojeździe można instalować dodatkowe urządzenia oświetleniowe? a) tak. przepisy na to nie zezwalają 352.

jadącego z prędkością początkową równą 90 km/h na równej i wilgotnej nawierzchni? a) około 30 m b) około 60 m c) około 120 m 354. O czym świadczy spadek ciśnienia powietrza w układzie hamulcowym? a) zużyciu hamulców b) awarii sprężarki c) zbyt niskich obrotach silnika 356. Ile wynosi droga hamowania autobusu o masie całkowitej 26t.c) zawsze podczas zmniejszonej przejrzystości powietrza 353. Co to jest układ ESP w autobusie? a) układ stabilizujący tor ruchu pojazdu b) układ ułatwiający parkowanie pojazdu c) układ wspomagający ciśnienie w zawieszeniu 355. Czego może spodziewać się kierujący autobusem widząc ten znak? a) ruchów wzdłużnych i poprzecznych pojazdu b) żadnych ruchów pojazdu. bo torowisko jest ukośne c) lekkich drgań nieistotnych dla komfortu jazdy .

gdy pilot nie jedzie w autobusie c) nie można 360.5 litra piwa czy 25 gram wódki? a) wódka b) piwo . Co zawiera więcej czystego alkoholu: 0. W jakich warunkach można przewozić pasażera na miejscu pilota? a) można w każdych warunkach b) można. W jakim wieku są tzw. ale tylko wtedy. gdy pojazd rusza z miejsca 358. W jakich warunkach będzie działać automatyczna blokada drzwi sterowanych przez kierowcę? a) w autobusach miejskich. gdy autobus rusza z miejsca c) we wszystkich autobusach z drzwiami sterowanymi przez kierowcę. Jaki wpływ na stabilność pojazdu ma podwyższenie jego środka ciężkości? a) powoduje zmniejszenie jego stabilności b) powoduje zwiększenie jego stabilności c) nie ma żadnego 359. „młodzi kierowcy”? a) 16-18 lat b) 18-24 lata c) 15-30 lat 361. gdy autobus rusza z miejsca b) w autobusach miejskich i międzymiastowych.357.

Jaką należy utrzymywać prędkość obrotową jadąc pojazdem ze stałą prędkością ? a) 1000 -1200 obr/min b) 1300-1700 obr/min c) według instrukcji obsługi pojazdu 364. oddychanie. oddychanie 363. ponieważ powoduje zmniejszenie zużycia paliwa b) tak. oddychanie. Czy stosowanie osłon aerodynamicznych i ma wpływ na zużycie paliwa? a) tak. przytomność b) przytomność. krążenie c) krążenie. przytomność. W jakiej kolejności należy sprawdzić czynności życiowe badając poszkodowanego? a) krążenie.c) tyle samo 362. ponieważ powoduje zwiększenie zużycia paliwa c) nie ma wpływu . Jaki wpływ na bezpieczeństwo ma gwałtowne przyspieszanie? a) nie ma żadnego b) powoduje zwiększenie zagrożeń bezpieczeństwa c) powoduje zmniejszenie zagrożeń bezpieczeństwa 366. Do czego zobowiązany jest kierowca aby ograniczyć uciążliwości oddziaływania pojazdu na środowisko? a) do jazdy z niską prędkością b) do wyłączania silnika pojazdu na zjazdach c) do przestrzegania zaleceń instrukcji obsługi pojazdu 365.

367. na odpowiednio oznakowanej drodze krętej.? a) około 150 m . Kiedy należy używać świateł do jazdy dziennej? a) gdy świeci silne słońce b) od świtu do zmierzchu. Ile metrów przebywa autobus w czasie 3 sekund jeżeli jego prędkość ma wartość 108 km/h. Czy przednich świateł przeciwmgłowych można używać w warunkach normalnej przejrzystości powietrza? a) nie można b) w zależności od potrzeb kierowcy c) tak. O czym informuje ten znak? a) konieczności redukcji biegu bo rozpoczyna się długi zjazd b) ten znak nie dotyczy kierowców autobusów c) niczym. w warunkach normalnej przejrzystości powietrza c) w zależności od potrzeb kierowcy 368. od zmierzchu do świtu 369. ponieważ tego znaku nie ma w polskim kodeksie drogowym 370.

Ile godzin nadliczbowych w roku może maksymalnie przepracować kierowca? a) 150 h b) 260 h c) nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń 372. heroina)? a) trudna do opanowania senność b) nadmierne pobudzenie c) szybszy refleks i polepszona ocena sytuacji . Ile procent ogółu ofiar śmiertelnych jest następstwem wypadków drogowych z udziałem autobusów w Polsce ? a) 2% b) 10% c) 30% 375. Jaka jest ciężkość wypadków drogowych z udziałem autobusów w Polsce? a) taka sama jak dla samochodów osobowych b) niższa niż dla ogółu wypadków c) wyższa niż dla ogółu wypadków 374.b) około 90 m c) około 45 m 371. Jakie są konsekwencje zażywania opiatów (morfina. Ile lat maksymalnie może być ważne świadectwo kwalifikacji kierowcy? a) 3 lata b) 5 lat c) 7 lat 373.

powoduje zmniejszenie zużycia paliwa 380. Czy zbyt małe ciśnienie w ogumieniu ma wpływ na zużycie paliwa? a) tak.376. Czy w tej sytuacji pomiar ciśnienia w oponach jest konieczny czy zbędny? a) zbędny. że opona nie ugina się nadmiernie . Do czego służy luk bezpieczeństwa w autobusie? a) opuszczania autobusu przez pasażerów w sytuacjach awaryjnych b) przewietrzenia autobusu c) doświetlenie przestrzeni dla pasażerów 378. Jaki wpływ na bezpieczeństwo ma zbyt małe ciśnienie w ogumieniu? a) powoduje zmniejszenie zagrożeń bezpieczeństwa b) nie ma żadnego c) powoduje zwiększenie zagrożeń bezpieczeństwa 381. Ile gram czystego alkoholu zawiera 0.5 litra piwa ? a) 1 gram b) 2 gramy c) 25 gramów 377. Która z wymienionych czynności obsługi codziennej kierowcy autobusu? a) sprzedaż biletów pasażerom b) sprawdzenie czystości wnętrza pojazdu c) wymiana oleju w silniku 379. gdyż widać. powoduje zwiększenie zużycia paliwa b) nie ma c) tak.

jest przewozem międzynarodowym b) tak c) nie. Czy przewóz ładunku z Francji do Niemiec po uprzednim rozładunku w Hiszpanii jest przewozem kabotażowym? a) nie. Jak powinien zachować się kierujący autobusem wykonując manewr hamowania: a) jechać dynamicznie i energicznie hamować. b) hamować odpowiednio wcześnie i łagodnie. jeśli we wszystkich pozostałych oponach stan wizualny jest podobny c) konieczny gdyż do pomiaru ciśnienia w ogumieniu służą specjalne przyrządy 382. jest przewozem kombinowanym 383. Jak zmniejszyć wpływ oporów powietrza na zużycie paliwa? a) zwiększając prędkość b) stosując spoilery c) stosując niższy bieg bez zmiany prędkości jazdy 384. Kto ginie głównie w wypadkach z udziałem autobusów w Polsce ? . powoli zmniejszając prędkość a im bliżej miejsca zatrzymania energiczniej naciskać na pedał hamulca 385.b) zbędny. W jakim okresie kierowca w załodze kilkuosobowej musi odebrać dzienny okres odpoczynku? a) w każdym 36 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku b) w każdym 30 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku c) w każdym 24 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku 386. c) dojeżdżając do znaku STOP hamować.

W jaki sposób można sprawdzić przytomność dorosłego poszkodowanego? a) należy go chwycić za barki. Jakie są skutki częstego stanie w korku na określonych trasach ? a) stres u kierowcy b) agresja kierowcy c) powinno motywować kierowcę do opracowania innej trasy 389. 92 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen c) zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie uzyskiwania. Co jest podstawą prawną stworzenia Systemu Informacyjnego Schengen? a) ustawa o gromadzeniu. Czego nie powinno być w wyposażeniu apteczki? a) nożyczek b) lekarstw c) folii NRC 391. przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych b) art. przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji 388. lekko potrząsnąć i spytać np. Czy uprzejme zachowanie kierowcy wobec pasażerów autobusu ma wpływ na pozyskiwanie zleceń przez przewoźnika? .a) pasażerowie autobusów b) kierujący autobusami c) inni uczestnicy ruchu 387. jak się czujesz b) należy go poklepać po twarzy c) należy polać go wodą 390.

Czy kierowca obsługujący krajową pasażerską linię regularną powinien posiadać w autobusie wypis z zezwolenia na obsługę tej linii? a) nie.a) tak. Jakie dokumenty są wymagane przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów wahadłowych poza terenem Unii Europejskiej? a) odpowiednia licencja oraz zezwolenie na wykonywanie takich przewozów . ponieważ w przewozach osób nie są wymagane żadne zezwolenia c) tak. ponieważ takie zezwolenia są prawnie wymagane ze względu na koordynacie rozkładów jazdy 395. Czy utrzymanie autobusu w czystości ma wpływ na konkurencyjność przewoźnika? a) nie ma wpływu. ponieważ w krajowych przewozach osób nie ma zezwoleń na linie regularne b) nie. ale tylko w przypadku wycieczek zagranicznych c) tak. Kiedy funkcjonariusz Straży Granicznej może nie wpuścić autobusu wjeżdżającego na teren Polski? a) gdy kierujący autobusem posiada paszport o okresie ważności krótszym niż 6 miesięcy b) gdy kierujący autobusem przekroczył dopuszczalny czas jazdy c) gdy kierujący autobusem nie posiada dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC 394. ma wpływ ponieważ poprawia jakość usługi 393. ponieważ grzecznie obsłużony pasażer chętnie ponownie skorzysta z usługi tego przewoźnika b) nie ma to żadnego znaczenia c) kierowca nie ma obowiązku być uprzejmym 392. dla pasażera nie jest to ważne b) tak.

Za jaki okres kierowca musi być w stanie okazać wykresówki. O czym informuje charakterystyka momentu obrotowego? a) optymalnym zakresie prędkości obrotowej dla osiągnięcia minimalnego zużycia paliwa b) zakresie użytkowych prędkości obrotowych silnika c) prędkości maksymalnej pojazdu 397. O czym powinien pamiętać kierowca autobusu turystycznego? a) jechać z maksymalną prędkością b) pomóc przy wsiadaniu i wysiadaniu pasażerom .b) odpowiednia licencja i zaświadczenie o przewozach na potrzeby własne c) wyłącznie licencja 396.jeżeli jest taka potrzeba c) codziennie sprawdzać płyn w spryskiwaczu 399. W jaki sposób należy poruszyć dźwigną zmiany biegów. jeżeli prowadzi pojazd wyposażony w urządzenie rejestrujące? . aby włączyć bieg wsteczny (na podstawie pokazanego schematu)? a) w prawo i do góry b) w prawo i na dół c) w lewo i do dołu 398.

Czy pracownik wykonujący przewozy na potrzeby własne firmy musi być zatrudniony u przedsiębiorcy w ramach stosunku pracy? a) tak. umowy zlecenia c) przepisy nie regulują form zatrudnienia 404.a) z bieżącego tygodnia oraz wykresówki używane przez kierowcę w ciągu poprzednich 15 dni b) z bieżącego dnia oraz poprzednich 18 dni c) z bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni 400. nie posiada prawa kontrolowania przedsiębiorstw transportowych c) tak. Jak często powinny być pobierane dane z karty kierowcy? a) co najmniej raz na 21 dni b) co najmniej raz na 28 dni c) co najmniej raz na 3 m-ce 401. gdy kontrola była zalecana przez jego przełożonego b) nie. retarder używany jest tylko podczas zjazdu b) tak. dozwolone jest używanie w każdych warunkach c) tak. obowiązkowo b) nie. Czy w normalnych warunkach jazdy dopuszczalne jest używanie retardera w połączeniu z hamulcem roboczym? a) nie. Jak często powinny być pobierane dane z karty przedsiębiorstwa? a) co najmniej raz na 21 dni b) co najmniej raz na 28 dni c) co najmniej raz na 3 miesiące 402. Czy inspektor transportu drogowego posiada prawo kontrolowania przedsiębiorstwa transportowego i jego właściciela (przedsiębiorcy)? a) tak. ale tylko w przypadku pełnego obciążenia pojazdu . posiada takie prawo w każdej sytuacji 403. np. posiada takie prawo ale tylko w przypadku. może być zatrudniony na innych zasadach.

Co powoduje poczucie głodu? a) sprzyja koncentracji uwagi b) nie ma znaczenia dla koncentracji uwagi c) nie sprzyja koncentracji uwagi 409. Czy stan techniczny ogumienia ma wpływ na długość drogi hamowania? a) tak b) nie c) tak. ale tylko przy nie dopompowanych oponach 406. Kiedy silnik zużywa najwięcej paliwa ? a) gdy samochód zostaje szybko rozpędzony do maksymalnej prędkości.405. a następnie przy wyłączonym silniku toczy się swobodnie. ale pod warunkiem. codzienna obsługa i utrzymanie pojazdu w czystości c) wyposażenie autobusu w odtwarzacz DVD . Czy przy nieszczelności układu pneumatycznego sterującego hamulcami można poruszać się po drogach publicznych a) tak b) nie c) tak. Jakie obowiązki poza prowadzeniem pojazdu ma kierowca autobusu? a) utrzymanie przyjaznych relacji między pasażerami b) kontrolne sprawdzenie pojazdu. aż do prędkości 50 km/h b) gdy samochód szybko zostaje rozpędzony i kontynuuje jazdę na najwyższym biegu bez przeciążania silnika c) gdy samochód będzie rozpędzany długo przy delikatnym operowaniu pedałem przyspieszenia 408. że prędkość pojazdu nie przekracza 30 km/h 407.

Do czego zobowiązany jest kierowca aby ograniczyć uciążliwości oddziaływania pojazdu na środowisko a) jazdy z niską prędkością b) reagowania na występowanie wycieków płynów eksploatacyjnych z pojazdu c) używania klimatyzacji kabiny kierowcy 413. a inspektor transportu drogowego ma jedynie prawo do kontroli stojącego pojazdu b) tak. Czy inspektor transportu drogowego może samodzielnie zatrzymać do kontroli pojazd samochodowy? a) nie może .410. Której z niżej podanych czynności kontrolnych nie może wykonać funkcjonariusz Straży Granicznej? a) legitymować uczestnika ruchu i wydawać mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu b) skierować kierowcę na badanie zawartość alkoholu w krwi c) zatrzymać kierowcy prawo jazdy i skierować go na egzamin sprawdzający 411. ale pod warunkiem. ze jest umundurowany i posiada służbowy i oznakowany zgodnie z przepisami samochód kontrolny c) tak. może zatrzymać pojazd w każdym przypadku 412.zawsze musi prowadzić kontrolę z funkcjonariuszem Policji i ten ostatni ma prawo do zatrzymania pojazdu. Jakie jest przeznaczenie zwalniacza? a) unieruchomienie pojazdu na postoju b) gwałtowne hamowanie w sytuacjach awaryjnych .

Do czego jest zobowiązany kierowca jeżeli uczestniczył w wypadku w którym jest zabity lub ranny? .c) hamowanie podczas długotrwałego zjeżdżania pochyłościami drogi 414. do prędkości 25 km/h b) nie. nie powinien mieć takiej możliwości c) tak. w który dodatkowo wyposażony jest autobus może dać się rozłożyć. Czy chowany stopień. Jakiego rodzaju wypadki drogowe zdarzają się najczęściej w Polsce? a) najechanie na drzewo b) najechanie na nieruchomy pojazd c) najechanie na pieszego 418. ale tylko do prędkości 5 km/h 417. Jak powinien zachowywać się kierujący autobusem? a) powinien interweniować jeżeli pasażerowie zaśmiecają drogę b) może nie interesować się zachowaniem pasażerów jeżeli ich zachowanie nie wpływa na stateczność pojazdu c) nie ma obowiązku informowania pasażerów o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa w autobusie w nie wyposażonym 416. jeśli pojazd znajduje się w ruchu a) tak. O czym świadczy widoczny spadek ciśnienia powietrza podczas hamowania? a) zbyt szybkiej jeździe b) nieszczelności układu hamulcowego c) niskich obrotach silnika 415.

może być zatrudniony na innych zasadach. np. umowy zlecenia c) tak. obowiązkowo b) nie. Jakie dane identyfikuje karta kierowcy? . Jaka jest droga hamowania autobusu z kompletem pasażerów? a) dłuższa b) krótsza c) ilość osób nie ma wpływu na długość drogi hamowania 421.a) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję b) nie podejmować żadnych działań i czekać aż świadkowie wezwą pomoc c) usunąć pojazd z miejsca wypadku nie czekając na Policję 419. Jaki należy wybrać bieg przed pokonaniem stromego wzniesienia a) bieg na którym można pokonać całe wzniesienie b) profilaktycznie wybrać bieg niższy przed wzniesieniem c) zmienić bieg podczas pokonywania wzniesienia 423. Czy kierowca wykonujący przewozy zarobkowe musi być zatrudniony u przedsiębiorcy w ramach stosunku pracy? a) tak. ale tylko w przypadku emerytów 420. Co jest obowiązkiem kierującego autobusem przewożącym w celu turystycznym zorganizowaną grupę młodzieży do lat 18? a) powinien oznaczyć pojazd z przodu i tyłu tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej b) powinien zwracać uwagę młodzieży jeżeli jej zachowanie podczas jazdy jest niewłaściwe c) nie ma obowiązku przedstawienia zasad podróży i sposobu zachowania się w chwili wypadku drogowego 422.

w zależności od potrzeb . Kiedy należy rozpocząć resuscytację krążeniowo .a) informacje dotyczące kierowcy oraz dane dotyczące przejazdów rejestrowanych przez moduł tachografu b) informacje dotyczące kierowcy i przedsiębiorstwa c) tylko dane dotyczące przejazdów przez określonego kierowcę 424. Czy jest dopuszczalne samodzielne przerabianie urządzeń oświetleniowych pojazdu? a) tak. Które zdanie jest prawdziwe? a) alkohol jest środkiem poprawiającym trawienie b) alkohol poprawia sprawność psychofizyczną c) alkohol może zmniejszać odporność organizmu 425. Z czym może być związane nadmierne zużycie paliwa? a) z niewłaściwą techniką jazdy b) z używaniem retardera na zjazdach c) z występowaniem w pojeździe blokady mechanizmu różnicowego 428. Kiedy stężenia alkoholu we krwi jest największe? a) w trakcie picia b) w godzinę po zakończeniu picia c) zaraz po zakończeniu picia 426.oddechową poszkodowanego? a) gdy jest nieprzytomny b) gdy nie oddycha c) gdy nie ma krążenia 427.

ale tylko w zakresie instalowania dodatkowych filtrów barwnych c) nie. Jakie urządzenie przedstawione jest na fotografii? a) retarder b) hamulec awaryjny c) regulator klimatyzacji 430. Na czym polega pomoc kierującego autobusem osobom poruszających się na wózkach inwalidzkich? a) wysunięciu płyty w celu umożliwienia osobie niepełnosprawnej wjazdu do autobusu b) wysunięciu płyty i wprowadzeniu wózka z inwalidą do wnętrza autobusu c) wysuwaniu płyty najazdowej na każdym przystanku 432. a retardery samochodach ciężarowych b) nie ma żadnej. Jaka jest różnica między zwalniaczem a retarderem? a) zwalniacze instaluje się autobusach. a retardera na płaskim terenie 431.b) tak. jakiekolwiek przeróbki nie są dopuszczalne 429. bo to są te same urządzenia c) zwalniacza używa się w górach. Jaki jest dopuszczalny poziom hałasu zewnętrznego (na postoju) dla autobusu o zapłonie samoczynnym? a) 98dB (A) .

Czy prawomocny wyrok sądu za przestępstwo nieumyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji może pozbawić kierowcę prawa do wykonywania zawodu? a) tak.kierowanie po nieprzespanej nocy czy kierowanie po wypiciu alkoholu? a) kierowanie pod wpływem alkoholu b) kierowanie po nieprzespanej nocy c) oba powyższe działania są niebezpieczne i zabronione 434. niezależnie od tego. jeżeli pracodawca straci zaufanie do kierowcy b) nie. Jaka siła nacisku na pedał hamulca dla uzyskania tej samej siły hamowania na kołach? a) większa przy działającym układzie wspomagania b) większa przy wyłączonym układzie wspomagania c) taka sama. ponieważ schludne ubranie kierowcy budzi zaufanie podróżnych do przewoźnika c) nie. tylko umyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji skutkuje zakazem wykonywania zawodu kierowcy c) tak. Co jest bardziej niebezpieczne . ponieważ kierowca w brudnym ubraniu oznacza że potrafi on naprawić autobus na trasie 436. jeśli jest taka sentencja w wyroku 435. Czy rodzaj uniformu kierowcy obsługującego wycieczkę z Polski do Austrii ma wpływ na ocenę przewoźnika przez pasażerów? a) nie ma to żadnego znaczenia b) tak. czy układ wspomagania działa czy jest wyłączony .b) 93dB (A) c) 108dB (A) 433.

Czy kierowca autobusu może spożywać pokarm w czasie jazdy? a) jeżeli jest głodny .tak b) jeżeli wyrażą na to zgodę pasażerowie . c) nadmiernie zwiększoną dawką paliwa 439. spożywanie pokarmów i palenie tytoniu w czasie jazdy jest zabronione 440. w zależności od potrzeb c) tak. Czym spowodowany jest wzrost zużycia ON przy dużej prędkości obwodowej silnika ? a) dużym obciążeniem.437. ale tylko gdy trzonek źródła pasuje do oprawki lampy 441. O czym powinien pamiętać kierowca autobusu komunikacji miejskiej? a) może jechać wszystkimi pasami ruchu b) musi jechać tylko wyznaczonymi pasami ruchu c) musi używać hamulca postojowego ruszając z przystanku 438. b) spadkiem ilości doprowadzonego powietrza. Czy w lampach sygnałowych zamiast żarówek można zainstalować źródło diodowe? a) nie. Kiedy kierujący autokarem turystycznym powinien sprawdzać wyposażenie pojazdu? a) codziennie b) raz w tygodniu c) nie ma obowiązku . można stosować tylko źródło zgodne z dokumentacja homologacyjna lampy b) tak.tak c) podczas przewozu osób.

Jaki rodzaj transportu jest najbardziej niebezpieczny z punktu widzenia zagrożenia życia? a) lotniczy b) wodny c) drogowy 444. drużyn roboczych i osób wykonujących czynności ładunkowe 443. ale wyłącznie w przypadku przewozu dzieci do szkół lub przedszkoli i z powrotem w przyczepie odpowiednio dostosowanej do przewozu osób c) wolno. Jak często należy sprawdzać ustawienie świateł mijania oraz przeciwmgłowych? a) tylko podczas przeglądu rejestracyjnego b) zawsze w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości c) ustawienie świateł nie wymaga kontroli .442. Jaka jest wysokość kary za wykonywanie przewozu drogowego bez uiszczonej opłaty za przejazd po drogach krajowych? a) 5 000 zł b) 2 000 zł c) 3 000 zł 446. Czy w przyczepie ciągniętej przez pojazd samochodowy wolno przewozić osoby? a) nie wolno b) wolno. ale wyłącznie w przypadku przewozu konwojentów. Jakiego rodzaju wypadki drogowe występują najczęściej w Polsce? a) najechanie na zaporę kolejową b) zderzenie się pojazdów w ruchu c) wywrócenie się pojazdu 445.

ale pod warunkiem. rano jesteśmy bardziej wypoczęci b) nie. O czym informuje charakterystyka mocy silnika? a) możliwości holowania innego pojazdu b) zakresie prędkości obrotowych optymalnych dla dynamicznego przyśpieszania c) możliwości podjazdu pojazdu pod wzniesienie 451. że prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h 448. Czy wszyscy kierowcy będą jednakowo sprawnie jechali w godzinach rannych ? a) tak. na sztywnym holu. c) powinien wiedzieć.447. że gwałtowne hamowanie zwiększa zwis przodu pojazdu . rano jeszcze nie jesteśmy „rozchodzeni" c) to zależy od indywidualnych predyspozycji. b) może nie uwzględniać zwisów pojazdu manewrując w bliskiej odległości od krawężników. Jak alkohol działa na układ nerwowy? a) pobudzająco b) hamująco c) nie ma wpływu 449. czy ktoś jest „skowronkiem" czy „sową" 450. Czy można holować autobus. Jak powinien zareagować kierujący autobusem widząc ten znak? a) powinien uwzględnić zwisy pojazdu. z niesprawnymi światłami stop? a) tak b) nie c) tak.

Co. Jaka tablicą powinien być oznaczony autobus przewożący wycieczkę szkolną? a) A b) B c) C 456. Jaki sposób hamowania powinien zastosować kierowca autobusu na śliskiej. należy do czynności obsługi codziennej? a) naprawa uszkodzonego ogumienia pojazdu b) sprawdzenie hamulców pojazdu na stanowisku hamulcowym zakładowej stacji kontroli pojazdów c) sprawdzenie ilości paliwa w zbiorniku i ilości oleju w silniku 454. Czy konfiguracja drogi (płaski teren. oblodzonej nawierzchni drogi? a) powinien używać zwalniacza . mało zakrętów) ma wpływa na zużycie paliwa? a) nie ma b) powoduje zmniejszenie zużycia paliwa c) powoduje zwiększenie zużycia paliwa 457. między innymi. Do jakiego rodzaju przewozów zalicza się przewóz własnych pracowników do/z pracy? a) przewozu na potrzeby własne b) przewozu wahadłowego c) przewozu okazjonalnego 455.452. Jakie są główne przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami w Polsce? a) nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu b) nieprawidłowe wyprzedzanie c) niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 453.

o ile zostały one podane w instrukcji obsługi pojazdu 459. Czy kierowca może prowadzić pojazd. Czy w celu zmniejszenia zużycia paliwa wolno dodawać do oleju napędowego dodatki uszlachetniające? a) nie wolno b) zawsze wolno c) wolno. niesprawna lub została skradziona? a) do czasu uzyskania duplikatu nie może 33 prowadzić pojazdu . gdy karta kierowcy jest uszkodzona. Kiedy można używać przednich świateł przeciwmgłowych? a) gdy świeci silne słońce b) w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza c) w zależności od potrzeb kierowcy 462. Co ma wpływ na mniejsze zużycie silnika? a) rozgrzewanie silnika przez 10 minut na wolnych obrotach b) rozgrzewanie silnika przez 2 minuty na wysokich obrotach c) rozpoczynając jazdę bezpośrednio po uruchomieniu silnika 460.b) powinien używać hamulca silnikowego c) powinien używać hamulca zasadniczego 458. Kiedy powinna odbywać się zmiana biegów? a) zgodnie z instrukcja obsługi pojazdu b) przy prędkości obrotowej maksymalnej mocy c) przy każdej zmianie konfiguracji drogi 461. Jaka jest wysokość kary za samowolną ingerencję w pracę tachografu? a) 5 000 zł b) 3 000 zł c) 1 000 zł 463.

zależy to od indywidualnych stałych cech i aktualnego samopoczucia kierowcy b) tak.b) może prowadzić pojazd. Który autobus może być wyposażony w siedzenia skierowane bokiem do kierunku jazdy? a) autobus miejski b) autobus turystyczny c) autobus międzymiastowy 466. ale jest zobowiązany do wykonania wydruku z tachografu na początku i końcu swojej zmiany c) jeżeli uzyska pisemną zgodę od właściciela firmy transportowej. może 464. zgodnie z przepisami c) tak 465. Czy każdy kierowca wymaga jednakowego rozkładu przerw w trakcie jazdy? a) nie. Gdzie znajduje się oznaczenie kategorii źródła światła odpowiedniego dla danej lampy? a) w dowodzie rejestracyjnym . Jakimi środkami transportu przewożonych jest rocznie najwięcej pasażerów? a) samochodami prywatnymi b) autobusami c) pociągami 468. Gdzie jest naklejana soczewka Fresnela w autobusach? a) na reflektory główne b) na szybę tylna lub boczną c) na tylną lampę zespoloną 467.

Ile maksymalnie może wynosić długość autobusu przegubowego? a) 18. Kiedy mogą być włączone czujniki ultradźwiękowe pomagające przy parkowaniu w trakcie cofania? a) na stałe b) tylko przy włączonym biegu wstecznym c) dowolnie 472. Jaką technikę jazdy powinien stosować kierujący autobusem widząc ten znak? a) włączyć luz b) zjeżdżać na takim biegu na jakim wjeżdżał c) może włączyć wyższy bieg i rozpędzać pojazd 470.75 m b) 20 m .b) na korpusie reflektora lub lampy w pobliżu oprawki źródła światła lub w instrukcji obsługi c) na tabliczce znamionowej pojazdu 469. Do jakiego rodzaju przewozów zalicza się publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami? a) przewóz okazjonalny b) przewóz kabotażowy c) przewóz regularny 471.

Ilu godzin nie może przekroczyć łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni? a) 72 godzin b) 90 godzin .6 mm b) dopuszcza się mniej niż 1. Jaki wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego ma usytuowanie ładunku po jednej stronie pojazdu? a) powoduje zwiększenie zagrożeń. Jaka minimalna głębokość rzeźby bieżnika opony jest dopuszczalna w samochodzie ciężarowym na przedniej i tylnej osi? a) nie mniej niż 1. ze względu na nierównomiernie rozłożony ładunek b) powoduje zmniejszenie zagrożeń c) nie ma wpływu podczas dobrych warunków drogowych i atmosferycznych 475.6 mm.c) 22 m 473. Jakiego rodzaju wypadki drogowe zdarzają się najczęściej w Polsce? a) najechanie na drzewo b) najechanie na nieruchomy pojazd c) najechanie na pieszego 474. jeżeli opony nie posiadają widocznych pęknięć c) co najmniej 1 mm 476. Ile wynosi droga hamowania samochodu ciężarowego o masie całkowitej 24t jadącego z prędkością początkową równą 80 km/h na równej i wilgotnej nawierzchni? a) około 30 m b) około 60 m c) około 120 m 477.

jest zabronione 481. Czy przewóz ładunku najpierw samochodem ciężarowym. ale dotyczy to pojazdów do 7. Jakiego rodzaju szkolenie powinien ukończyć kierowca przewożący olej napędowy? a) w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych cysterną b) w zakresie przewozu materiałów wybuchowych . zawsze b) tak. a dalej transportem morskim można zaliczyć do transportu kombinowanego? a) nie b) tak c) nie ma takiego pojęcia w przewozach ładunków 480. z wyjątkiem ładunków nienormatywnych 479. Czy zatrzymanie pojazdu samochodowego na moście jest dozwolone? a) tak. Czy w krajowym zarobkowym transporcie rzeczy występują zezwolenia? a) tak. jeżeli kierowca musi odebrać przerwę w jeździe b) tak. jeśli przekroczenia są niewielkie c) tak.c) 112 godzin 478. ale tylko przy przewozach na odległość powyżej 80 km c) nie. ponieważ stanowi to wzrost zagrożenia bezpieczeństwa 482.5t dopuszczalnej masy całkowitej c) nie. Jakim ciągnikiem siodłowym można ciągnąć naczepę cysternę do przewozu mleka? a) tylko przystosowanym do ciągnięcia cystern b) tylko odpowiednio oznakowanym c) każdym 483. Czy nagminne przekraczanie dopuszczalnego czasu jazdy kierowcy może być przyczyną cofnięcia licencji przedsiębiorcy? a) nie b) nie.

Do jakiego rodzaju przewozów zalicza się dostawę mebli ze sklepu do siedziby klienta własnym środkiem transportu bez wystawienia faktury za przewóz? a) do przewozów na potrzeby własne b) do przewozów zarobkowych c) do przewozów prywatnych 485.c) w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych 484. dodatkowe urządzenia nie są wymagane 486. Jakiej wielkości nie może przekraczać dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów mającego 4 osie. filtr barwny c) nie. O czym powinien pamiętać kierowca samochodu ciężarowego z ładunkiem? a) jechać z maksymalną prędkością b) odpowiednim zamocowaniu ładunku i wydłużonej drodze hamowania c) codziennie sprawdzać płyn w spryskiwaczu 487. Ile razy w tygodniu kierowca załogi pojedynczej może skrócić dzienny odpoczynek do 9 godzin? a) tylko jeden raz b) maksymalnie 3 razy c) 4 razy . Czy reflektory ze źródłem wyładowczym (tzw. ksenonowym) muszą posiadać dodatkowe wyposażenie? a) tak. składającego się z dwuosiowego pojazdu samochodowego i dwuosiowej przyczepy? a) 40t b) 35t c) 36t 488. układ samopoziomowania światła mijania oraz spryskiwacz klosza b) tak.

Czy prawomocny wyrok sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów wpływa na pracę kierowcy zawodowego? a) tak. ale dotyczy to tylko samochodów terenowych 492. Co może spowodować stres kierowcy spowodowany zmęczeniem? a) wypadek drogowy b) poprawę humoru c) wzrost koncentracji 491.489. W jakich warunkach ruchu istotna jest maksymalna moc silnika? a) podjazd pod górę b) jazda ze stałą prędkością c) zjazd ze wzniesienia . Czy lina holownicza jest obowiązkowym wyposażeniem samochodu ciężarowego? a) tak b) nie c) tak. ponieważ za wiarygodność dokumentów odpowiada tylko pracodawca 493. Jaki jest maksymalny tygodniowy czas jazdy dla kierowcy zatrudnionego przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo transportowe? a) 58 godzin b) 56 godzin c) 48 godzin 490. następuje natychmiastowy zakaz wykonywania pracy na stanowisku kierowcy zawodowego b) nie. tylko wyrok sądu za przestępstwo umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji pozbawia kierowcę prawa do wykonywania zawodu c) nie.

ważna jest tylko bezpieczna jazda b) tak c) nie. Jakiego biegu należy używać podczas długiego stromego zjazdu? a) stosownego do ekonomicznej prędkości obrotowej silnika b) wysokiego. Do jakiej klasy towarów niebezpiecznych zalicza się olej napędowy? a) do klasy 2 . Czy kultura osobista kierowcy ma wpływ na jakość usług świadczonych przez kierowcę? a) nie. Od czego zależy wysokość zabezpieczenia finansowego przedsiębiorcy transportowego? a) od liczby zatrudnionych kierowców b) od liczby pojazdów zgłoszonych do licencji c) od wielkości zaplecza technicznego 497. Ile maksymalnie okresów dziennej jazdy w tygodniu może wykonać kierowca? a) 5 b) 6 c) to zależy od tego ile godzin w danych dniach jechał ale nie więcej niż 7 496.materiały ciekła zapalne c) do klasy 1 . ponieważ wpływa tylko na wizerunek firmy 499. Czy wykonywanie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w ilościach przekraczających wielkości dozwolone jest karalne? a) tak b) nie c) przepisy tego nie regulują .gazów b) do klasy 3 .494. w celu utrzymania niskiej prędkości obrotowej silnika c) zapewniającego panowanie nad pojazdem 495.materiały i przedmioty wybuchowe 498.

ponieważ w zarobkowych przewozach rzeczy zawsze wymagana jest licencja. ponieważ w krajowych przewozach rzeczy nie są wymagane zezwolenia b) tak. dla takich samochodów licencja nie obowiązuje c) nie. Ile powinien wynosić minimalny odstęp pomiędzy samochodami ciężarowymi jadącymi jeden za drugim na suchej drodze ekspresowej z prędkością o wartości 85 km/h? a) około 20 m b) około 80 m c) około 250 m . niezależnie od wielkości pojazdu b) nie. ponieważ takie zezwolenia są prawnie wymagane niezależnie od wielkości pojazdu 502. Czy przedsiębiorca wykonujący transport zarobkowy samochodem ciężarowymi do 3. ale powinien wystąpić o zezwolenie na taki transport 501. Jaki jest cel łagodnego zakończenia hamowania? a) zmniejszenie użycia okładzin hamulcowych b) zmniejszenie zużycia opon c) nie przeciążenie układu mocowania ładunku 504. ale dotyczy to tylko przewozów na trasach powyżej 100km c) tak.5t dopuszczalnej masy całkowitej powinien posiadać zezwolenie na takie przewozy? a) nie. Czy kierowca wykonujący krajowe przewozy rzeczy pojazdem powyżej 7.5t dopuszczalnej masy całkowitej powinien posiadać licencję? a) tak. W którym rodzaju przewozów zawsze wymagane jest zezwolenie? a) nie ma takich przewozów b) w przypadku przewozów towarów niebezpiecznych c) w przypadku przewozów nienormatywnych 503.500.

ponieważ i tak wiadomo że w cysternach przewozi się paliwo b) tak. Czy cysterna do przewozu paliwa płynnego powinna być specjalnie oznakowana? a) nie. Czy można holować samochód ciężarowy. że prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h 507. na obydwu bokach cysterny powinien być widoczny napis PALIWO c) tak. W jakim okresie kierowca w załodze pojedynczej musi odebrać dzienny okres odpoczynku? a) w każdym 36 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku b) w każdym 30 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku c) w każdym 24 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku 508. Czy kierowca przewożący towary niebezpieczne powinien ukończyć szkolenie specjalistyczne? a) przepisy nie nakładają takiego obowiązku na kierowców b) tak. ale dotyczy to tylko materiałów promieniotwórczych c) tak. zgodnie z wymaganiami konwencji ADR . na giętkim holu. ale pod warunkiem. Czy wymiana opon w pojeździe samochodowym na opony o innym rozmiarze wymusza obowiązek wykonania ponownej kalibracji urządzenia rejestrującego? a) tak b) nie c) decyzja uzależniona od przedsiębiorcy 509. z niesprawnymi hamulcami? a) tak b) nie c) tak.505. co 5 lat 506.

5 m 511.25 m c) 4. Czy hydrauliczny żurawik załadunkowy o udźwigu 2t. Co zaleca się dla zapewnienia stateczności samochodu ciężarowego? a) równomierne rozmieszczenie ładunku w przestrzeni ładunkowej b) przesunięcie ładunku do tylnej części przestrzeni ładunkowej c) rozmieszczenie i rodzaj ładunku nie ma wpływu na stateczność pojazdu . Do jakiego rodzaju przewozów zalicza się przewóz świeżych grzybów? a) do przewozu artykułów szybko psujących się b) do przewozów artykułów chemicznych c) do przewozów artykułów sypkich 514. widzi bez różnicy 513. ale tylko wtedy gdy pojazd jest używany do przewozu towarów niebezpiecznych 512. podlega obowiązkowej rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego?: a) tak b) nie c) tak. Co powoduje alkohol wypity przez kierowcę? a) widzi on przedmioty dalej niż są w rzeczywistości b) widzi on przedmioty bliżej niż są w rzeczywistości c) dla dobrego kierowcy nie ma to znaczenia. Jakiej wysokości nie może przekraczać pojazd z ładunkiem? a) 4 m b) 4.510. zamontowany na samochodzie ciężarowym.

Czy hydrauliczne urządzenie wyładunkowe samochodu wywrotki podlega obowiązkowej rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego? a) nie b) tak c) tak. ale pod warunkiem. Który warunek musi spełnić kierowca ubiegający się o kwalifikację wstępną na kategorię C i C+E? a) mieć ukończone 23 lata b) mieć ukończone 21 lat c) mieć ukończone technikum samochodowe 518. O czym powinien pamiętać kierowca samochodu ciężarowego? a) może jechać wszystkimi pasami ruchu b) musi jechać tylko wyznaczonymi pasami ruchu c) musi używać hamulca postojowego stojąc przed skrzyżowaniem 517. ale tylko w samochodzie o ładowności powyżej 5t . że prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h 516. z niesprawnymi hamulcami? a) tak b) nie c) tak.515. na sztywnym holu. Czy można holować pojazd.

Co może być bezpośrednią przyczyną agresji innego kierowcy wobec kierowcy samochodu ciężarowego? a) ładna pogoda b) brak utrudnień w ruchu drogowym c) pobudzenie emocjonalne związane z długotrwałymi utrudnieniami w ruchu drogowym . ale za ich stosowanie może być nałożona kara c) przepisy tego nie regulują. bo nie ma znaku „uwaga wyboje" c) lekkich drgań nieistotnych dla komfortu jazdy 520. 522. Czego może spodziewać się kierujący samochodem ciężarowym widząc ten znak? a) ruchów wzdłużnych lub poprzecznych pojazdu b) żadnych ruchów pojazdu.519. Które błędy najczęściej popełniają kierujący pojazdami w Polsce? a) nie ustępują pierwszeństwa pieszym b) nie zachowują bezpiecznej odległości między pojazdami c) nieprawidłowo skręcają 521. Czy stosowanie w transporcie cen dumpingowych jest w Polsce przestępstwem? a) tak b) nie.

Kto określa dostęp poszczególnych organów do danych w SIS? a) prawo wewnętrzne każdej umawiającej się strony Konwencji Schengen b) podmiot zarządzający jednostką centralną C.SIS c) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 526. że dosięga nogami do pedałów b) że ma fotel tak ustawiony. Do jakiego rodzaju ładunków zalicza się mleko w cysternie (surowe lub pasteryzowane) przeznaczone do bezpośredniego spożycia? a) do artykułów niewrażliwych na temperaturę przewozu b) do artykułów szybko psujących się c) do artykułów gospodarstwa domowego 525.523. Czy proste ćwiczenia fizyczne podczas przerwy w prowadzeniu pojazdu mają wpływ na percepcję kierowcy? a) nie b) tylko intensywne ćwiczenia na siłowni mogą poprawić percepcję c) tak . Co oznacza. ergonomiczne ustawienie fotela kierowcy? a) tylko to. aby nie odczuwał zmęczenia fizycznego i miał wygodny dostęp do wszystkich obsługiwanych podczas jazdy urządzeń c) wystarczy żeby mu było wygodnie 527. Czego kierowca może żądać od policjanta podczas kontroli drogowej? a) wylegitymowania się przez okazanie legitymacji służbowej b) nie ma żadnych praw wobec policjanta c) odstąpienia przez policjanta od kontroli 524.

w każdym przypadku chodzi tylko o stan zdrowia pracownika .528. zmniejszają ryzyko wypadku b) nie. jeżeli miejsce przyjęcia przesyłki oraz miejsce dostawy. Czy hydrauliczna platforma załadunkowa o udźwigu 1t. określone w umowie. znajdują się w dwóch różnych krajach. z których przynajmniej jeden jest strona konwencji CMR b) przewozu towarów niebezpiecznych c) przewozu odpadów 532. Jakich czynności nie należy podejmować w przypadku uczestniczenia w wypadku w którym jest zabity lub ranny? a) udzielenia niezbędnej pomocy ofiarom wypadku b) takich. Czego dotyczy konwencja o umowie międzynarodowego przewozu towarów (CMR)? a) każdej umowy zarobkowego przewozu towarów transportem drogowym. Czy badania lekarskie kierowcy mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego? a) tak. ale tylko wówczas gdy samochód używany jest do przewozu ładunków sypkich 529. które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku c) wezwania Policji i pogotowia ratunkowego 530. zamontowana na samochodzie ciężarowym podlega obowiązkowej rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego? a) tak b) nie c) tak. Co kierowca powinien zawsze mieć w pojeździe w trakcie wykonywania przewozu zarobkowego? a) sprawne radio z odtwarzaczem CD b) CB-radio c) wypis z licencji 531. jeżeli kierowca nie ukończył 30 lat c) nie.

zawsze c) tak. Czy kierowca może rozmawiać przez telefon komórkowy w czasie jazdy? a) bezwzględnie nie b) tak. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe w zakresie przewozu towarów zgodnie z procedurą TIR? a) towary przewożone pod zamknięciem celnym w pojazdach drogowych. ale tylko podczas przewożenia towarów niebezpiecznych 535. Czy pracodawca ma obowiązek zrekompensowania kierowcy skróconego czasu dziennego odpoczynku zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006? a) tak b) przepisy tego nie określają c) nie 536. ale pod warunkiem wyposażenia telefonu w zestaw głośnomówiący . Jakie jest obowiązkowe wyposażenie samochodu ciężarowego w Polsce? a) gaśnica b) trójkąt ostrzegawczy c) apteczka 534. zespołach pojazdów lub kontenerach nie podlegają kontroli celnej w przejściowych urzędach celnych 537. zawsze c) tak. Czy samochód ciężarowy musi być obowiązkowo wyposażony w koło zapasowe? a) nie b) tak.533. zespołach pojazdów lub kontenerach zawsze podlegają kontroli celnej w przejściowych urzędach celnych b) nie ma różnicy ze względu na stosowanie lub nie procedury c) towary przewożone pod zamknięciem celnym w pojazdach drogowych.

5t? a) minimum C1 b) minimum C c) koniecznie B 542. Jaka forma transportu nie występują w zakresie drogowego przewozu rzeczy? a) przewóz regularny specjalny b) przewóz kabotażowy c) transport kombinowany 539.5t do 7. Co to jest układ ESP w samochodzie ciężarowym? a) układ stabilizujący tor ruchu pojazdu w każdych warunkach b) układ wspomagający ciśnienie w zawieszeniu c) układy wspomagające działanie kierownicy podczas jazdy po łuku drogi 540. transport samochodowy c) co najmniej trzy 541. Czym charakteryzują się światła mijania pojazdów w Europie? a) niczym. są takie same jak na całym świecie b) wytwarzają asymetryczną granice światła i cienia c) świecą równomiernie do przodu pojazdu . Jaką kategorię prawa jazdy powinien posiadać kierowca prowadzący pojazd ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3. Ile gałęzi (rodzajów) transportu musi występować w transporcie kombinowanym? a) co najmniej dwa b) wystarczy jedna.538. np.

Czy zakres odpowiedzialności zdefiniowany w CMR ma zastosowanie do całego przebiegu przewozu? a) nie dotyczy tylko części krajowej przewozu b) tak./min 547. aby obroty silnika wyniosły: a) 500-1000 obr./min c) 1500-3000 obr. Jak nazywa się sytuacja. Jadąc ekonomicznie po płaskim terenie należy tak dobierać biegi. dotyczy zarówno części krajowej jak i międzynarodowej przewozu c) nie. Ile maksymalnie może wynosić długość zespołu pojazdów złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy? a) 18.543. dotyczy tylko części międzynarodowej przewozu 545./min b) 1000-1500 obr. Jakim ciągnikiem siodłowym można ciągnąć naczepę cysternę do przewozu paliw? a) każdym b) tylko przystosowanym do przewozu towarów niebezpiecznych i odpowiednio oznakowanym c) każdym oznakowanym pomarańczową tablicą na przedniej ścianie kabiny . w której organizm uwalnia duże ilości adrenaliny? a) stres biologiczny b) stres psychologiczny c) zmęczenie i wyczerpanie 546.75 m b) 20 m c) 22 m 544.

ale wymagane jest specjalne zaświadczenia wydane przez ministra właściwego do spraw transportu . jakie? a) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. mieniu. Czy inspektor transportu drogowego może udzielić pierwszej pomocy? a) nie może . ale tylko w przypadku osoby ciężko rannej 549. Kierowca wykonujący przewozy drogowe poza spełnieniem wymogów określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym musi spełnić dodatkowe wymagania. Czy wykonując przewóz artykułów szybko psujących się (ATP) można kontynuować jazdę w porach dnia kiedy obowiązują prawne zakazy w tym zakresie? a) tak. wiarygodności dokumentów lub środowisku b) nie może zalegać z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym c) musi być zatrudniony wyłącznie na podstawie umowy o pracę 551. takie przewozy są wyłączone z zakazów b) nie c) tak.548.jest tylko funkcjonariuszem kontroli b) tak c) tak. Które ustawienie lustra głównego samochodu ciężarowego jest optymalne ze względu na możliwość obserwacji otoczenia do tyłu? a) A b) B c) C 550.

552. O czym pamięta kierowca przejeżdżając przez przejazd oznaczony tym znakiem? a) pojazd zachowa się stabilnie i nie będzie to mieć wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego b) nie zmniejszając prędkości zapewni panowanie nad pojazdem w każdych warunkach atmosferycznych c) pojazd może zachować się niestabilnie. Jakimi środkami transportu przewożonych jest rocznie najwięcej ładunków w tonach? a) samochodami ciężarowymi b) samolotami c) pociągami 554. niż osoba o wrażliwości przeciętnej c) wolniej niż osoba o wrażliwości przeciętnej 555. Jaki procent stanowią wypadki z udziałem samochodów ciężarowych w ogólnej liczbie wypadków drogowych w Polsce? a) 16% b) 26% c) 36% 553. która ma większą wrażliwość na bodźce? a) tak samo szybko. co może mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego . Kiedy policjant nie umundurowany może zatrzymać pojazd? a) w każdych warunkach i sytuacji b) tylko w terenie zabudowanym c) w każdym miejscu i sytuacji w terenie niezabudowanym 556. Jak szybko będzie się męczyła osoba. jak tak która ma wrażliwość przeciętną b) szybciej.

Który z dokumentów jest prawnie wymagany jako załącznik do wniosku o udzielenie licencji? a) kopia certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźników drogowych b) prawo jazdy kategorii C c) fotografia właściciela firmy 561. wyposażenia i utrzymania pojazdu w taki sposób aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób w nim jadących oraz innych uczestników ruchu drogowego b) kolorystyki kabiny i tapicerki c) wyłącznie rodzaju i rozmieszczenia lusterek w pojeździe 559.557. Czego dotyczą warunki techniczne pojazdów? a) budowy. Co należy zrobić w przypadku awarii ogumienia koła? a) zatrzymać pojazd w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i wymienić uszkodzone koło na zapasowe b) wezwać pomoc drogową celem wymiany koła przez uprawnionego technika c) jeżeli baza jest nie dalej niż 20 km dojechać do bazy i tam wymienić koło . Czy według polskiego prawa szkolenie okresowe kierowcy kończy się egzaminem? a) tak b) nie c) zależy to od decyzji ośrodka szkolenia 558. Ile maksymalnie może wynosić długość pojazdu członowego? a) 16.5 m b) 18 m c) 12 m 560.

562. W jaki sposób zmienia się czas reakcji kierowcy w miarę ciągłego prowadzenia pojazdu? a) w ogóle się nie zmienia b) skraca się c) wydłuża się 565. Jakich przewozów dotyczy Konwencja Bazylejska? a) przewozów kabotażowych b) przewozów kombinowanych c) kontroli przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych 566. Od jakiego momentu należy liczyć czas spalania alkoholu w organizmie? a) od momentu rozpoczęcia picia b) od momentu zakończenia picia c) w godzinę od zakończenia picia 567. Ile procent ogółu ofiar śmiertelnych jest następstwem wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych w Polsce ? a) 2% b) 10% c) 30% 563. Jakie zagrożenia mogą spotkać kierowcę samochodu ciężarowego podczas jazdy? a) nagłe wtargniecie pieszego na jezdnię b) wylanie gorącej kawy na zakręcie c) upuszczenie na kolana tłustej kanapki w czasie jazdy 564. Co należy zrobić w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przewozu pasażerów zgodnie z umową? a) niezwłoczne powiadomić o tym podróżnych b) odwołać planowany przewóz i wskazać podróżnym inne możliwości dotarcia do miejsca przeznaczenia c) zapewnić podróżnym nocleg i wyżywienie aż do momentu zapewnienia następnego przewozu do miejsca przeznaczenia .

568. „20" dla Polski c) B w trójkącie . b) kontynuować jazdę c) jechać dalej aż do wykorzystania 4. przerwy 571. „20" dla Polski b) E w kółku Uwaga: kropkami oznaczono miejsce umieszczenia numeru identyfikującego kraj udzielenia homologacji np. Co powinien zrobić kierowca samochodu ciężarowego w przypadku uczucia silnego zmęczenia? a) zatrzymać się na najbliższym parkingu i odpocząć przynajmniej 15 min. Jaki jest charakterystyczny symbol oznaczenia homologacyjnego wyposażenia pojazdów? a) e w kółku Uwaga: kropkami oznaczono miejsce umieszczenia numeru identyfikującego kraj udzielenia homologacji np.5 godziny jazdy i zrobić 45 min.5t przed wjazdem na drogę oznaczoną tym znakiem powinien pamiętać? a) że zabrania się cofania b) sprawdzeniu świateł zewnętrznych pojazdu c) że nie ma obowiązku stosowania się do ograniczeń prędkości 570. O czym kierujący samochodem ciężarowym o dmc przekraczającej 3. Czym jest agresja? a) reakcją na przyjemność b) reakcja na frustracie c) nie wiadomo 569.

Czy przewóz ładunku na terenie Niemiec (bez przekraczania granic) przez kierowcę zatrudnionego w polskiej firmie transportu międzynarodowego jest przewozem kabotażowym? a) tak b) nie c) nie.5t c) przepisy tego nie regulują 575. musi być odebrany po 6 okresach jazdy b) co najmniej 48 godzin. jeżeli jego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3. Jakie wymagania musi spełniać przedsiębiorca świadczący usługi spedycyjne? a) posiadać licencję międzynarodową na przewóz rzeczy b) przepisy nie przewidują żadnych dodatkowych wymagań c) posiadać licencję na krajowy przewóz rzeczy . musi być odebrany po 573. Czy każdy samochód ciężarowy powinien być wyposażony w tachograf? a) tak. musi być odebrany po 6 okresach jazdy c) co najmniej 45 godzin.572. jest to przewóz międzynarodowy 576. Ile wynosi regularny tygodniowy okres odpoczynku i w jakim okresie musi być odebrany przez kierowcę? a) co najmniej 45 godzin. zawsze b) nie. Jaka jest ciężkość wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych w Polsce? a) taka sama jak dla samochodów osobowych b) niższa niż dla ogółu wypadków c) wyższa niż dla ogółu wypadków 574.

Czy do obowiązków przewoźnika należy przeszkolenie zatrudnionego kierowcy w zakresie BHP? a) nie b) tak. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 578. Czy można holować autobus turystyczny z pasażerami ? a) tak b) nie c) tak. Czy można holować samochód ciężarowy lub ciągnik siodłowy z przyczepą/naczepą? a) tak b) nie c) tak. 580. Kiedy należy używać świateł mijania? a) podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza b) według uznania kierowcy c) tylko podczas jazdy nocą. że prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h . ale dotyczy to wyłącznie kierowców przewożących towary niebezpieczne c) tak.577. Co należy zrobić w przypadku awarii układu hamulcowego? a) spróbować naprawić na drodze i jak się uda jechać dalej b) wezwać pomoc drogową celem odholowania pojazdu do warsztatu naprawczego c) zjechać do bazy i naprawić samodzielnie 581. że prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h 579. ale pod warunkiem. ale pod warunkiem.

jak przedstawiony na zdjęciu? a) paliwo – benzynę bezołowiową b) paliwo – olej napędowy c) płyn do chłodzenia silnika 583.582. W jaki sposób należy dokonać pomiaru głębokości bieżnika? a) mierząc szerokość części „A” b) mierząc szerokość części „B” c) żaden z powyższych . Jaki płyn należy wlewać do zbiornika takiego.

584. będący roztworem mocznika w wodzie 585. Co należy wlewać do zbiornika widocznego na rysunku? a) paliwo stosowane w tym rodzaju pojazdu b) płyn chłodzący silnik. Kiedy kierowca autokaru jeżdżąc w górach powinien używać zwalniacza prędkości? a) zawsze podczas hamowania b) nie ma potrzeby c) tylko przy wjeździe na wzniesienie 586. lecz nie wodę z kranu c) dodatek AdBlue. Który z przedstawionych na rysunku harmonogramów dziennego czasu pracy kierowcy jest zgodny z przepisami zgodnie z rozporządzeniem 561/2006? a) A b) B c) C .

od 50 do 60 lat . podczas ich wsiadania lub wysiadania z pojazdu? a) włączenia świateł awaryjnych b) włączenia świateł pozycyjnych c) włączenia świateł pozycyjnych oraz unieruchomienia silnika pojazdu 589. po ukończeniu 60 roku życia – co 30 miesięcy c) do czasu ukończenia przez kierowcę do 55 lat .co 2 lata.co 5 lat.587. od 55 do 65 lat . Jak często kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim? a) do czasu ukończenia przez kierowcę 50 lat .co 5 lat. powyżej 65 roku życia . powyżej 60 roku życia .co 18 miesięcy 588.co 3 lata. Do wykonania jakiej czynności zobowiązany jest kierujący pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych podczas ich wsiadania lub wysiadania z pojazdu? a) włączenia świateł awaryjnych b) włączenia świateł awaryjnych oraz wyjścia z pojazdu c) włączenia świateł pozycyjnych oraz unieruchomienia silnika pojazdu 590. W jaki sposób może być ukarany przedsiębiorca stosujący ceny dumpingowe? a) Mandatem przez Policję b) karą grzywny nałożoną przez ITD c) karą nałożoną w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa UOKiK 591. Do wykonania jakiej czynności zobowiązany jest kierujący pojazdem przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat. W jaki sposób kierowca powinien zareagować na agresję pasażera? a) zignorować jego zachowanie i czekać aż sam się uspokoi b) zareagować równie agresywnie c) jeśli to możliwe zminimalizować przyczynę agresji lub przeprosić za niedogodność .co 1 rok b) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat.

na krótkich zbędny balast 595. Z jakich przystanków mogą korzystać pasażerowie podróżujący komunikacją regularną? a) z dowolnych. na żądanie pasażera b) wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się tylko na przystankach określonych w rozkładzie jazdy c) tylko z przystanków znajdujących się na dworcach autobusowych . ale tylko jeżeli jest to więcej niż 1 godzina b) tak c) nie 594. Czy kierowca w sytuacji zagrożenia przez agresora bezpieczeństwa swojego i pasażerów może skorzystać z pomocy Policji lub ITD? a) tak b) nie. Czy kierowca autobusu ma obowiązek pomóc osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu? a) nie b) tak c) jeżeli udzielenie pomocy nie wpłynie na opóźnienie przejazdu tak. Czy jadąc w trasę należy mieć ze sobą coś lekkostrawnego do „przegryzienia”? a) nie ma takiej potrzeby b) tak. w żadnym przypadku c) tak. ale tylko w przypadku jeśli agresor jest uzbrojony 593. zawsze może zajść coś nieprzewidzianego c) to zależy od trasy.592. na długie tak. Czy przekroczenie czasu jazdy kierowcy ma wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego? a) tak. decyzja należy do kierowcy 596.

Który przycisk służy do włączania świateł awaryjnych? a) oznaczony jako A b) oznaczony jako B c) oznaczony jako C 600. Czy kierowca autobusu miejskiego może zmienić trasę i pojechać do posterunku Policji w sytuacji zagrożenia? a) tak. ale tylko w przypadku gdy pasażer grozi mu nożem b) nie c) tak 599. których trasa nie przekracza 50 km? a) ustalenie miesięcznego rozkładu czasu pracy dla kierowcy b) ustalenie tygodniowego rozkładu czasu pracy dla kierowcy c) zagwarantowanie odpowiedniego miejsca odpoczynku po wykonaniu kursu tam i z powrotem . Czy wykonywanie międzynarodowych przewozów okazjonalnych w Unii Europejskiej wymaga zezwolenia? a) tak b) nie c) nie. Jaki obowiązek ciąży na pracodawcy wobec kierowcy wykonującego przewozy regularne.597. ale wymaga zaświadczenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw transportu 598.

a drugi śpi. czas drugiego kierowcy można mu zaliczyć do odpoczynku dziennego? a) tak b) tak.601. Jakiej wielkości nie może przekraczać dopuszczalna masa całkowita dwuosiowego autobusu o pneumatycznym lub równoważnym zawieszeniu kół? a) 12 t b) 15 t c) 18 t . gdy jeden kierowca prowadzi pojazd. Czy w przewozach regularnych w krajowym transporcie osób obowiązkowe jest wydawanie podróżnym biletu potwierdzającego wniesioną opłatę za przejazd? a) tak b) nie c) jeżeli opłata jest zgodna z cennikiem – nie. ponieważ określają wymiary pojazdu 604. gdyż one są zwykle najmniej widoczne na drodze c) świateł obrysowych. Czy w przypadku wykonywania przewozu regularnego. jeżeli jest inna niż w cenniku – tak 602. gdyż wszystkie światła są bardzo ważne w czasie jazdy b) kierunkowskazów. O czystości których ze świateł widocznych na zdjęciu należy zadbać przed wyruszeniem w drogę? a) wszystkich. ale tylko w połowie c) nie 603.

Do jakich autobusów zalicza się pojazd widoczny na zdjęciu? a) miejskich b) międzymiastowych c) turystycznych 607.605. Kiedy należy skontrolować właściwe ustawienie lusterek widocznych na zdjęciu? a) przed każdą jazdą b) raz w miesiącu c) dwa razy w roku 606. Jaki jest prawidłowy kształt granicy światła i cienia świateł mijania pojazdów w Europie? a) stożek asymetryczny o szerszym kącie w stronę pobocza b) stożek asymetryczny o kącie szerszym w stronę przeciwnego pasa ruchu c) stożek asymetryczny .

608. powinien tylko wysadzić pasażera na najbliższym przystanku c) jest to problem pasażera 610. Co oznacza przemieszczenie się wskaźnika oznaczonego na zdjęciu na czerwone pole? a) temperatura cieczy chłodzącej silnik jest zbyt wysoka b) poziom oleju w silniku jest zbyt wysoki c) nastąpiła awaria układu hamulcowego 609. Które z wymienionych pojazdów powinno się oznaczyć kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej (widoczną na zdjęciu)? a) tylko autobusy szkolne podczas przewozu dzieci lub młodzieży b) wszystkie pojazdy podczas przewozu zorganizowanej grupy dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat c) żadne z wymienionych nie ma takiego obowiązku . Czy kierowca autobusu miejskiego może zmienić trasę i pojechać do stacji pogotowia w sytuacji zagrożenia życia pasażera? a) tak b) nie.

Co może być bezpośrednią przyczyną agresji pasażera wobec kierowcy? a) ładna pogoda b) spotkanie przyjaciela c) pobudzenie emocjonalne związane ze spóźnieniem autobusu komunikacji regularnej 613. Ile maksymalnie może wynosić długość autobusu o co najmniej dwóch osiach kierowanych? a) 12 m b) 15 m c) 18 m 614. Co zaznaczono na zdjęciu? a) element układu kierowniczego b) element układu hamulcowego c) element układu przeniesienia napędu . Element widoczny na zdjęciu to: a) sprzęgło łączące silnik ze skrzynia biegów b) sprzęgło na wale napędowym c) sprzęgło na osi napędowej 612.611.

Co należy do obowiązków przewoźnika osób w zakresie bezpieczeństwa pasażerów? a) nie ma takich obowiązków b) skierowanie kierowcy na kurs ratowników drogowych . Czy każdy autobus powinien być wyposażony w tachograf samochodowy? a) tak. jeżeli w przewozach regularnych trasa przejazdu wynosi do 50 km c) przepisy tego nie regulują 618.615. Jakie zbiorniki przedstawiono na zdjęciu? a) zbiorniki z olejem napędowym b) zbiorniki ze sprężonym powietrzem c) zbiorniki z płynem hamulcowym 616. Co przedstawiono na rysunku? a) znak drogowy informujący o miejscu szczególnie uczęszczanym przez dzieci b) tablice przeznaczoną do umieszczania z tyłu autobusu szkolnego c) tablicę umieszczaną z przodu i z tyłu pojazdu przewożącego zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży do 18 lat 617. zawsze b) nie.

c) dbałość o ukończenie przez kierowcę wymaganych prawem szkoleń 619. Co należy zrobić kiedy wskaźnik pokazany na zdjęciu przemieści sie na czerwone pole? a) natychmiast zatrzymać pojazd b) możliwie jak najszybciej uzupełnić poziom paliwa c) skontrolować poziom oleju w silniku . Jakiej wielkości nie może przekraczać dopuszczalna masa całkowita autobusu przegubowego? a) 20 t b) 25 t c) 28 t 621. ponieważ dopuszczalne jest wydłużenie czasu jazdy do 10 godzin dwa razy w tygodniu b) nie ponieważ czas pracy przekracza 9 godzin c) przepisy nie określają tego tak szczegółowo 620. Czy przedstawiony na rysunku harmonogram pracy kierowcy jest zgodny z przepisami? a) tak.

c) 15-20 g czystego alkoholu/godz. 624.. b) 10-12 g czystego alkoholu/godz. Jaka jest szybkość rozkładu (spalania) alkoholu u mężczyzny: a) 5-9 g czystego alkoholu/godz. b) tak. Jakie jest maksymalne odchylenie osi pojazdu względem kierunku początkowego podczas hamowania od prędkości 30 km/h do zatrzymania ? a) 0. Który znak ostrzega kierującego autobusem o możliwości wystąpienia ruchów poprzecznych pojazdu? a) żaden b) każdy z nich c) każdy jeśli występuje razem z tabliczką 623.622.5 m. . dla pasażera nie jest to ważne. c) 0. Czy utrzymanie autobusu w czystości ma wpływ na konkurencyjność przewoźnika ? a) nie ma wpływu.6 m.. b) 0. ale tylko w przypadku wycieczek zagranicznych. 625.7 m. ma wpływ ponieważ poprawia jakość usługi. c) tak.

Do czego zobowiązany jest kierowca aby ograniczyć uciążliwości oddziaływania pojazdu na środowisko ? a) do jazdy z niską prędkością. Na czym polega pierwsza pomoc przy oparzeniu skóry ? a) na przemyciu rany spirytusem. 627. 630. b) do wyłączania silnika pojazdu na zjazdach. Przy jakim stężeniu alkoholu we krwi polskie prawo dopuszcza kierowanie pojazdem ? a) poniżej 0. b) poniżej 0. c) poniżej 1 ‰.626.5 ‰. . b) nie. w każdy przypadku – chodzi tylko o stan zdrowia pracownika. zmniejszają ryzyko wypadku. jeżeli kierowca nie ukończył 30 lat. 629. Czy badania lekarskie mają wpływ na bezpieczeństwo pasażerów ? a) tak.2 ‰. b) na posmarowaniu rany tłustym kremem. 628. c) na schłodzeniu miejsca oparzenia zimną wodą. c) do przestrzegania zaleceń instrukcji obsługi pojazdu. Ile wyjść awaryjnych powinien posiadać autobus klasy B ? a) jedno b) dwa c) trzy. c) nie.

ale tylko w dzień. jeśli przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na poniżej 50 m.631. 634. 632. c) nie ma takiej zasady. c) decyzja uzależniona od przedsiębiorcy. Czy sprawność fizyczna może mieć pozytywny wpływ na koncentrację kierowcy ? a) nie. b) tak. Czy wymiana opon w pojeździe samochodowym na opony o innym rozmiarze wymusza obowiązek wykonania ponownej kalibracji urządzenia rejestrującego ? a) tak. b) nie. c) nie ma żadnego znaczenia. . b) tak. c) nie. Co oznacza zasada ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu drogowego ? a) przewidywanie. że zachowają się racjonalnie w każdej sytuacji. Czy można używać przednich świateł przeciwmgłowych w obszarze zabudowanym ? a) tak. b) że mogą zachować się w sposób nieprzewidywalny mogący zagrażać bezpieczeństwu. 633.

to przecież inny samochód. . c) poszukiwania skradzionych.635. konieczny jest odpoczynek. na rzecz którego kierowca wykonuje pracę. Kto składa wniosek o wydanie karty kierowcy ? a) wyłącznie kierowca jest uprawniony do złożenia wniosku. b) poszukiwania osób celem zatrzymania i ustalenia miejsca pobytu. 639. b) nie. 100 KWS ? a) odmowy wjazdu. 637. bo sprawność jest upośledzona. Czy po zakończeniu jazdy na dłuższej trasie można bezpiecznie „siąść za kółkiem” własnego samochodu ? a) tak. przywłaszczonych lub w inny sposób zaginionych przedmiotów. 638. 636. Czy kierujący autobusem turystycznym może wjechać na pas oznakowany znakiem ? a) tak b) nie c) tak. c) tak. W jakie pasy bezpieczeństwa powinien być wyposażony autobus turystyczny ? a) co najmniej trzypunktowe. to przecież już jest prywatna sprawa kierującego.Czego dotyczy wpis zgodny z art. jeśli na sąsiednich pasach jest duży ruch. b) kierowca lub właściciel przedsiębiorstwa transportowego. c) dowolna osoba z rodziny kierowcy. b) co najmniej dwupunktowe. inne warunki. c) nie jest wyposażony.

b) nie zajmować pasa dla autobusów.Co kierujący autobusem przed wjazdem na drogę oznaczonym tym znakiem powinien uczynić ? a) poinformować pasażerów o najbliższym możliwym postoju. b) sprawdzić światła zewnętrzne pojazdu. 641. . 643. c) uzgodnić z pasażerami termin kolejnego postoju. poprzez kontrolę wskaźników na desce rozdzielczej. b) Konwencja Wykonawcza Schengen. 642. Co powinien zrobić kierowca autobusu turystycznego widząc ten znak ? a) kontynuować jazdę pasem dla autobusów.Czy i w jaki sposób należy przed wyjazdem sprawdzić stan i działanie poszczególnych urządzeń oświetleniowych ? a) tak. c) jechać dowolnym pasem.640. c) Krajowe Wydziały Schengen. c) nie. kontrola świateł jest zbędna. b) tak. Co oznacza skrót KWS ? a) Kodeks Wykonawczy Schengen. poprzez oględziny i wzrokowe stwierdzenie świecenia poszczególnych świateł.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful