You are on page 1of 4

Sztuki plastyczne (pikne) to dziedziny sztuki takie jak: architektura, malarstwo, grafika, rzeba, rzemioso artystyczne (sztuka uytkowa,

, zdobnictwo). W potocznym rozumieniu wycza si z tej definicji architektur. Malarstwo dziedzina sztuk plastycznych, ktrej istot jest posugiwanie si lini i barw, a niekiedy tylko plam barwn. Produktem malarstwa jest obraz rzecz dwuwymiarowa. Znane od zarania dziejw wyksztacio najwicej tematw. Podzia malarstwa ze wzgldu na skal: - Malarstwo monumentalne dekoracyjne Malarstwo cienne Malarstwo sklepienne Malarstwo platoniczne (Plafon - dekoracyjna centralna cz sklepienia, otoczona dekoracyjnym obramieniem) - Malarstwo sztalugowe Malarstwo tablicowe deska jako podobrazie, termin odnosi si do malarstwa redniowiecznego. - Malarstwo zwizane z ilustracj tekstu Malarstwo ksikowe Iluminacje/miniatury (iluminatorstwo/miniatorstwo) Miniatura dwa znaczenia: take malarstwo maego formatu, np. miniatury portretowe. - Malarstwo zdobice przedmioty rzemiosa artystycznego Podzia malarstwa ze wzgldu na sposb przedstawienia treci: - Malarstwo przedstawiajce Malarstwo figuralne dominuje posta ludzka termin dla malarstwa dawnego Malarstwo figuratywne dominuje posta ludzka termin dla mal. Wspczesnego Malarstwo tematyczne przyroda, przedmioty - Malarstwo abstrakcyjne, bezprzedmiotowe, nieprzedstawiajce w sposb bezporedni rzeczywistoci.

Podzia malarstwa ze wzgldu na temat: a) Malarstwo religijne, sakralne: tematy dotyczce Biblii, sceny Biblijne, symbole biblijne, wici i legendy biblijne, hagiografia. b) Malarstwo mitologiczne : mitologia grecka, rzymska, celtycka, skandynawska c) Przedstawienia historyczne: sytuacje realne, malarstwo narracyjne, dawniej odnosio si to take do tematyki biblijnej, do zdarze, ktre wydarzyy si na pewno, lub za takie s uznawane. c)Przedstawienia batalistyczne d) Przedstawienia rodzajowe sceny rodzajowe d)Fte galante przedstawienia rodzajowe, tzw. Tematyka elegancka: dwr w sytuacjach zbytkowych. Termin dotyczy gwnie malarstwa okresu rococo. e) Pejza, przedstawienia krajobrazowe e) Marina krajobrazy wodne, morskie. (marinici) e) Weduta krajobraz miejski (wedutyci) Sztafa przedstawienie postaci ludzkiej lub zwierzcej oywiajce kompozycj. f) Przedstawienia animalistyczne g) Martwa natura h) Portret, konterfekt - gowa - popiersie - pposta - do kolan - caa posta, en pied - z profilu (okrelamy lewy, czy prawy profil) - , en trois quarts (okrelamy czy posta zwrcona jest w lewo czy w prawo) - frontalne, en face. h) portret reprezentacyjny - oficjalny wizerunek danego czowieka te np. portret konny h) portret intymny, niereprezentacyjny, prywatny - wieloosobowe lub jednoosobowe - pomiertne - autoportret - historyzowane - asystencyjne - trumienne w tradycji polskiej - fikcyjne i) studium fizjonomiczne i) tronie sztuka holenderska i flamandzka XVII i XVIII w. j) Akt: lecy, stojcy, siedzcy k) Wntrza

Kolory tczy ( barwy spektralne) powstaj w pryzmacie wiata sonecznego: Fiolet-niebieski-ziele-ty-pomaracz-czerwie Barwy chromatyczne - wszystkie kolory w ktrych moa doszuka si ladu barwy spektralnej wszystkie poza biel, czerni i szarociami ktre nazywamy barwami achromatycznymi. Ton waciwoci barwy Nasycenie intensywno czystej barwy Walor odcie/stopie wzgldnej jasnoci Barwy/kolory podstawowe(zasadniecze): - Mieszanie addytywne, kolory podstawowe to: czerwony, niebieski i zielony - Mieszanie subtraktywne, kolory podstawowe to: magenta (fioletowoczerwony), cyjan (bkitny) i ty Pary barw dopeniajcych: ty fioletowy (czerwony + niebieski) Czerwony zielony (ty + niebieski) Niebieski pomaraczowy (czerwony + ty) Barwy zamane przeciwiestwo barw czystych. Potoczne okrelenie barw z zauwaaln domieszk bieli, szaroci lub czerni. Im mocniej "zamana" barwa, tym bardziej zblia si do achromatycznoci. Barwy ciepe/zimne - subiektywne okrelenie barw przesunitych w widmie barwnym w stron czerwieni/bkitu. Oddziaywanie barw odbijanie koloru w przebmiocie o innej barwie. Kolorystyka, koloryt dobr, zestawienie barw charakterystycznych dla okrelonej kompozycji malarskiej, twrczoci danego artysty, szkoy. Polichromia malarstwo wielobarwne zdobice archiotektur / malarska dekoracja rzeby lub wyrobw drewnianych. Malarstwo monochromatyczne - jednobarwne En-grisaille malarstwo szaro-szare Okrelajc koloryt obrazu okrelamy koloryt ciepy/zimny Dominanta kolorystyczna plama barwna, ktra odgrywa w obrazie znac zc rol. Kolor lokalny brak uwzgldnienia oddziaywania barw.

Kolor scharmonizowany/kontrastowy uywanie harmonijnej palety barw/ uycie kolorw dopeniajcych si. Blik odblask na obrazie. Moe by grubsz warstw farby majs na celu odwzorowanie blikw wiata. Najczciej na obych, kulistych przedmiotach. Impast naorzenie farby pdzlem/szpachl by uzyska odpowiedni faktur. Dot. Elementw luyb caego obrazu (pasitoso) Faktura sposb ksztatowania dziea sztuki. Krakelury spkania w warstwach powierzchniowych Modelunek plastyczne wydobycie ksztatu poprzez zestawienie barw i/lub wiatocie Sfumato mikki, delikatny modelunek Luminizm ksztatowanie kompozycji malarskiej za pomoc gry wiata (najbardziej: barok) Luminim monochromatyczny dominujca tonacja jednobarwna Luminizm kolorystyczny wiato jako czynnik wyzwalajcy wibracj kolorystyczn. Tenebryzm (Caravaggio) ciemna kolorystyka, jasnym supem wiata wydobyty fragment, posta. Nokturn scena rozgrywajca si noc, Kompozycja sposb powizania elementw formalnych dziea sztuki. Schemat kompozycyjny stay ukad poszczeglnych elementw kompozycji charakterystycznych dla danego artysty, szkoy, kierunku... Horyzontalizm akcentowanie linii poziomych Wertykalizm akcentowanie linii pionowych Diagonalizm akcentowanie przektnych Izokefalizm brak perspektywy, surowo, sztywno Figura piramidalna charakterystyczne dla renesansu ujcie postaci w kompozycji opartej na trjkacie. Kompozycja zamknita/otwarta Horror vacui strach przed przestrzeni Amor vacui umiowanie pustki Plan cz przestrszeni ogldana na obrazie/rysunku wraz z przedmiotami , postaciami Spitrzenie, kompozycja rzdowa brak zmniejszenia perspektywicznego, jeden plan znajduje si nad drugim

Ukad pasowy Symultanizm kilka, kilkanacie wydarze, kade w innym miejscu i czesie, na jednej kompozycji Ruch symultaniczny Umberto boccioni Kontrapozt zasada kompozycji ustawienia ciaa : ciar na jednej nodze, odgicie ciaa w celu zrwnowaenia, pozycja naturalna Sylwetka esowata Figura serpentina skrcenie ciaa wok wasnej osi.

Iluzja postrzeganie czego co nie istnieje lub istnieje w innej postaci. Mimesis greckie mimesis to iluzja natury w sztuce. SZTUKA TO ILUZJA Trompe loeil zwodzenie wzroku ekstremalnie iluzjonistycznie namalowany obraz na ktrym s przedmioty namalowane hiperrealistycznie. Holandia XVIIw. Antoni Ziba iluzja a realizm, gra z widzem w sztuce XVIIw. Camera obscura tum. ciemny pokj. Maszyna optyczna znana od redniowiecza. Pudeko lub may budynek. Obraz namalowany z uyciem camera obscura mikko, dokadnie wykrelona architektura. PERSPEKTYWA - zmiana relacji przestrzennych wystpujcych w rzeczywistoci na relacje loniowe, ktowe i barwne na paszczynie. - umiejtno oddania trjwymiaru na paszczynie zgodnie z prawami widzenia. Cztery rodzaje perspektywy: 1. linearna/geometryczna/zbierzna/centralna... - ukona, boczna, z lotu ptaka, abia, psia, centralnie zbiena, dwuzbiena, trjzbiena? 2. barwna w tego typia perspektywie zudzenie gbi tworzone jest poprzez uycie kontrastowych kolorw. pinturichio 3. powietrzna rozmywanie si barw w miar odlegoci od widza, Schemat barwny trjplanowy: - brunatne - ciepe zielenie - zimne niebieskie 4. odwrcona, mistyczna, redniowieczna stosunki wielkociowe nie s podporzdkowane skrtowi perspektywicznemu. S one podporzdkowane snaczeniu danej postaci. Ukad kulisowy postacie i przedmioty pierwszego planu na brzegach kompozycji z otwarciem swobodnego widoku na plany dalsze zwikszenie gbi obrazu. Perspektywa w malarstwie monumentalnym. Malarstwo monumentalne wyliczone pod poruszajcego si widza. - zaorzenie punkotu widokowego punkto stabile. Pniej denie do tego, by kady fragment mia swj punkt widokowy.

Da sotto in su perspektywa abia an stropie mamy wraenie, epatrzymy na postacie z dou. Quadri sfondati przebicie muru malowido stara si przebi cian w gb, nieskoczono. Pojawio si w epoce renesansu. Kwadratura malowane elementw architektonicznych, ktre maj dawa iluzj realnie istniejcych. Popularna w czasie baroku. (kobyka). Zasada trjjednoci sztuk architektura, rzeba i malarstwo przechodz si i tworz jedno dzieo sztuki. Anamorfoza (hans halbein ambasadorowie) obraz/cz ktrego proporcje wypaczono wg cile okreslonych zasad, ktry widzimy poprawnie tylko w cile okrelonuch warunkach (lustra, szka, ...) Obraz dwoisty zakada inteligencj i spostrzegawczo widza, renesans, manieryzm, surrealizm. Przedstawiony przedmiot/postacie daj sie interpretowa dwojako. Dali Pojazd duchw