Karen Kingston

JAK POZBYĆ SIĘ BAŁAGANU ZE SWOJEGO YCIA

FENG SHUI

Przekład Katarzyna Przybyś

AMBER

S P I S

T R E Ś C I

Wstęp

7

Część pierwsza

ZROZUMIEĆ BAŁAGAN 9
Rozdział 1. Feng co? 11

Rozdział 2. Problemy z bałaganem 17 Rozdział 3. Jak skutecznie pozbyć się bałaganu 19 Rozdział 4. Co to właściwie jest bałagan 23 Rozdział 5. W jaki sposób bałagan wpływa na ciebie 27 Rozdział 6. Dlaczego niektórzy gromadzą niepotrzebne rzeczy 37 Rozdział 7. Jak się tego pozbyć 45
Część druga

GDZIE GROMADZI SIĘ BAŁAGAN 47 Rozdział 8. Bałagan a bagua 49 Rozdział 9. Zagracone miejsca w twoim domu 57 Rozdział 10. Kolekcje 67 Rozdział 11. Papierowy bałagan 71 Rozdział 12. Ró ne rodzaj e bałaganu 77 Rozdział 13. Wielkie graty 83 Rozdział 14. Obcy bałagan w domu 85 Rozdział 15. Bałagan a symbolika Feng Shui 89

Część trzecia

PORZĄDKOWANIE 93 Rozdział 16. Jak pozbyć się bałaganu 95 Rozdział 17. Jak skończyć z bałaganiarstwem 107 Rozdział 18. Oczyszczanie organizmu 111 Rozdział 19. Oczyszczanie psychiki 123 Rozdział 20. Oczyszczanie emocjonalne 129 Rozdział 21. Oczyszczanie duchowe 133 Dodatek: Podstawy oczyszczania przestrzeni w 21 krokach 135 Indeks 137 Podziękowania 140

W S T Ę P

Po wydaniu mojej pierwszej ksią ki Feng Shui. Jak tworzyć przyjazną przestrzeń wokół nas, napłynęły reakcje czytelników, którzy opowiadali, jak bardzo podobała im się ta lektura i jak wiele korzyści odnieśli, stosując zawarte w niej rady. Większość listów, faksów, telefonów i e-maili dotyczyła jednego rozdziału-tego o usuwaniu bałaganu. Zdaje się, e nie ma ludzi wolnych od nieporządku! Naturalną więc rzeczy koleją napisałam całą ksią kę na ten temat. Mając na względzie jej treść, wraz z wydawcą uznaliśmy, e będzie jak najmniejsza, by czytelnicy nie pomna ali swojego bałaganu kupując du e tomisko! Powodzenia przy sprzątaniu! KarenKingston

s

s

C Z Ę S C

P I E R W S Z A

ZROZUMIEĆ BAŁAGAN

l.FENG CO?

Spotkałam kiedyś kobietę, która wyruszyła w podró dookoła świata, mając ze sobą niewiele więcej ni bilet do pierwszego miasta na trasie. Posiadała jednak niezwykłą umiejętność czytania przyszłości z ręki, więc obojętne dokąd pojechała, zawsze udawało się jej znaleźć nocleg i wy ywienie. Wybierała sobie na przykład restaurację albo hotel w jakimś miejscu i proponowała szefowi, e będzie czytać gościom z ręki w zamian za wy ywienie i noclegi albo za niewielką opłatą. Gdy ją spotkałam, była w drodze od trzech lat i zwiedziła kilkanaście krajów. Twierdziła, e to najpiękniejszy okres w jej yciu. Przekonałam się, e Feng Shui oddziałuje na ludzi w podobny sposób. Gdy przekonają się, jak wielki wpływ ma na nich ich własny dom, w dobrym lub złym sensie, zwykle zaczynają pogłębiać swoją wiedzę na ten temat. Feng Snui Feng Shui cieszy się od kilku lat niezwykłą popularnością. Praca z energią budynków zaczęła mnie pasjonować pod koniec lat 70., a w roku 1993 zaczęłam uczyć Feng Shui publicznie. W tamtych czasach, gdy odpowiadałam na pytanie, w jaki sposób zarabiam na ycie, rozmówca zwykle robił wielkie oczy i pytał: „Robi pani FENG co?" Dziś ludzie przytakują z mądrą miną i rozmowa po prostu toczy się dalej. Prawie wszyscy słyszeli ju coś na ten temat. Feng Shui to sztuka równowa enia i harmonizowania przepływu naturalnych energii w otoczeniu tak, by wywołać korzystne rezultaty w yciu. Staro ytni posiedli wiedzę i zrozumienie tych przepływów energii; w niektórych kulturach wiedza o nich pozostała ywa do dzisiaj. Na przykład na Bali, gdzie mieszkam przez sześć miesięcy w roku, ludzie wcią yją w harmonii z widzialnym światem fizycznym i z eterycznym niewidzialnym światem niewidocznych energii. Ofiary składane codziennie na domowych ołtarzach w całym kraju i nie kończący się korowód przepięknych, potę nych 11

i skomplikowanych ceremonii w dwudziestu tysiącach wiejskich świątyń, zapewniają zachowanie równowagi i harmonii. Dla mnie jest to Feng Shui w najlepszym wydaniu, a nie zestaw reguł stosowanych w konkretnym budynku w oczekiwaniu konkretnych rezultatów. Cała wyspa Bali, licząca trzy miliony mieszkańców, harmonizuje się ze świętością ziemi i prze ywa Feng Shui jako styl ycia. Mam inne podejście do Feng Shui ni większość konsultantów, poniewa pracuję bezpośrednio z energią ka dego miejsca. Przez ponad dwadzieścia lat praktyki rozwinęłam umiejętność widzenia, słyszenia, wąchania, smakowania i wyczuwania energii, więc na początku konsultacji obchodzę cały dom zgodnie z jego wewnętrznym rozkładem i odczytuję energię dłońmi. W ścianach i meblach są zapisane wydarzenia z historii domu w formie subtelnych wzorców elektromagnetycznych. Czytając i interpretując te impulsy, potrafię w du ej mierze wyczuć wszystkie znaczące zdarzenia, które zaszły w danym miejscu. Wydarzenia dramatyczne lub powtarzające się głębiej wtapiają się w pole energii i wywierają odpowiednio silniejszy wpływ na aktualnych mieszkańców. Potrafię równie wyczuć miejsca, gdzie energia w budynku uległa zablokowaniu i znaleźć sposoby na udro nienie jej przepływu. Nie sposób nie wyczuć pola energetycznego, jakie emituje bałagan. Stanowi on przeszkodę dla przepływu energii i sprawia nieprzyjemne wra enie lepkości i brudu, jakby się dotykało pajęczyny. Właśnie to uczucie uświadomiło mi, e bałagan powoduje yciowe problemy. Ma on te wyraźny, pleśniowy, przenikliwy zapach, który wyczuwam natychmiast po wejściu do domu, nawet jeśli bałagan jest niewidoczny na pierwszy rzut oka. Właściwie, jeśli się odpowiednio dostroję, potrafię wyczuć go nawet w aurze osób, stojących w pobli u mnie, poniewa przenika ich osobiste pole energetyczne. Nie bój się jednak, nawet jeśli kiedyś spotkamy się osobiście: na świecie jest tyle bałaganu, e rzadko się do niego dostrajam! Na szczęście po uporządkowaniu bałaganu ta niezdrowa, zablokowana energia i towarzyszący jej zapach szybko się rozwiewają.

Bagua Fengf Snui Jednym z najbardziej interesujących aspektów Feng Shui, którym będę się często zajmować w tej ksią ce, to diagram bagua (uproszczony rysunek i bardziej szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 8). Pomo e ci ona w odnalezieniu części budynku lub mieszkania odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny twego ycia. Na przykład, pewien obszar domu odpowiada za powodzenie finansowe. Wiele osób, po przeczytaniu ksią ek o Feng Shui albo po seminariach poświęconych temu tematowi, ulega fascynacji i natychmiast stosuje metody, o których czytali lub słyszeli, nie zdając sobie sprawy, e najpierw trzeba posprzątać. Dowiadują się na przykład, e

12

w polu pomyślności nale y powiesić lustro, by przyciągnąć bogactwo. Tylko co się stanie, jeśli w tym miejscu panuje nieporządek? Niestety, w takiej sytuacji zawieszenie lustra raczej podwoi trudności finansowe, zamiast je zlikwidować. Ta ksią ka skupia się tylko na jednym aspekcie Feng Shui, czyli na likwidowaniu bałaganu; jest to jednak podstawa udanych realizacji. Jest to pierwsza pozycja szczegółowo analizująca ten temat w kontekście Feng Shui i doskonale nadaje się dla nowicjuszy w tej dziedzinie, ale mo e te stanowić bezcenne narzędzie dla tych, którzy ju od pewnego czasu się nią zajmują. W tekście wspominam przewa nie o domach mieszkalnych, ale moje rady mo na z równym powodzeniem stosować w biurze i we wszelkich innych budynkach.

Oczy szczan ie p rzestrzeni Ukułam ten termin1 wiele lat temu na określenie dziedziny Feng Shui, którą zajmowałam się jako pierwsza i w której jestem uznaną specjalistką. Jest to sztuka oczyszczania i uświęcania energii w budynkach; głównie o tym traktuje moja pierwsza ksią ka. Aby ycie toczyło się gładko, konieczny jest dobry przepływ energii yciowej w domu i w pracy. Feng Shui zna wiele metod poprawiania przepływu energii, a oczyszczanie przestrzeni jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów2. Jest to prosta, lecz skuteczna ceremonia, na którą składa się dwadzieścia jeden kroków; celem jej jest pozbycie się zablokowanej energii, która z czasem gromadzi się w budynkach i powoduje, e mieszkańców spotykają ró nego rodzaju przeciwności yciowe. Wiele osób, poruszonych wspaniałymi wynikami tej ceremonii, włącza ją na stałe do swojego rozkładu zajęć i w rezultacie ich mieszkania są energetycznie i fizycznie oczyszczone przez cały czas. Niewiele budynków zaprojektowano tak dobrze, e nie potrzeba tam stosować regularnie oczyszczania, a Feng Shui zawsze bywa skuteczniejsze i szybsze w połączeniu z oczyszczaniem przestrzeni.

Co ciekawe, Denise Linn, autorka ksią ki Sacred Space, od której dzieli mnie 10 000 kilometrów, zupełnie niezale nie zastosowała ten sam termin dla podobnych ceremonii oczysz czania energii, które opracowała jako pierwsza. Od czasu publikacji jej dzieła i mojej ksią ki Feng Shui. Jak tworzyć przyjazną przestrzeń -wokół nas (Amber 1998), inni równie zaczęli stosować termin „oczyszczanie przestrzeni" na określenie przeró nych dziwacznych i wspaniałych ceremonii. W tym tomie wszelkie wzmianki o oczyszczaniu przestrzeni odnoszą się wyłącznie do ceremonii, którą opisałam w mojej pierwszej ksią ce; gwarantuję jej skuteczność. 2 Klasyczna chińska sztuka Feng Shui nie stosuje ceremonii uświęcania przestrzeni (przyp. tłum.).

1

13

Oczyszczanie przestrzeni zajmuje się usuwaniem trzech głównych przyczyn blokad energetycznych: •Brudu • Energii poprzednich mieszkańców • Bałaganu Brud Tym słowem określam kurz, pył, osady, szlam, zlepki i wszelkiego rodzaju paskudztwa. Brud nieodmiennie przyciąga energię niskich poziomów, stąd te wiele racji jest w starym angielskim powiedzonku: „Od czystości blisko do świętości". Solidne sprzątanie to podstawa oczyszczania przestrzeni. Energia poprzednich mieszkańców Wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w danym budynku, są zapisane w ścianach, podłogach, meblach i przedmiotach, tworząc poziomy, podobnie jak nakładające się na siebie warstwy brudu. Wprawdzie ich nie widzimy, ale wywierają na nas głęboki wpływ. Na przykład, jeśli wprowadzisz się do domu, gdzie przedtem yło szczęśliwe małeństwo, najprawdopodobniej ich szczęście przeniesie się na ciebie. Natomiast jeśli ktoś mieszkający przed tobą był nieszczęśliwy, rozwiódł się, chorował, zbankrutował, gwałtownie utył i tak dalej, odpowiednie energie pozostają w budynku i zazwyczaj sprawiają, e historia się powtarza. Te utrzymujące się częstotliwości powodują blokady, których bez wątpienia chciałbyś uniknąć. Bałagan Wszelkiego rodzaju bałagan przeszkadza w nieskrępowanym przepływie energii w mieszkaniu. To z kolei powoduje blokady i/lub zawirowania w yciu mieszkańców.

Na ceremonię oczyszczania przestrzeni, usuwającą energię poprzedników, potrzeba wprawdzie nie więcej ni kilka godzin, za to sprzątanie i pozbywanie się bałaganu u niektórych osób trwa nieco dłu ej. Nieraz ju dostawałam listy od czytelników, o tym, jak błyskawicznie przeczytali pierwsze rozdziały mojej ksią ki, a dotarli do części poświęconej bałaganowi. Wtedy zakładka została tam na sześć miesięcy, a nawet dłu ej - do czasu, gdy doprowadzili dom do takiego stanu, e mogli czytać dalej.

14

Dostaję na przykład takie listy: Pozbyłam się ju prawie całego bałaganu i wkrótce przeprowadzę ceremonię oczyszczania przestrzeni. Mam wra enie, e przez ostatnich sześć miesięcy nie tylko przekopałam się przez wszystkie szafy i kredensy w domu, lecz tak e przez wszystkie aspekty mojego ycia. Od wielu lat nie byłam tak zdrowa i szczęśliwa. Przeczytałam rozdział o bałaganie w Pani ksią ce. Właśnie wystawiłam za drzwi czternasty worek ze śmieciami, a jeszcze wiele zostało. Mój mą oniemiał, bo od lat nie udawało się mu mnie do tego namówić. Myślałam, e wystarczy jedna rundka, a robię ju trzecią. Jak mogłam do czegoś takiego dopuścić? Pani ksią ka sprawiła, e posprzątałam składzik i wystawiłam wszystko na sprzeda na giełdzie u ywanych rzeczy. Zarobiłam trzysta funtów. Zachęcona, wysprzątałam gara i zarobiłam sześćset funtów. Za te pieniądze po raz pierwszy od wielu lat pojechałam na urlop i wysyłam Pani pocztówkę z podziękowaniem!

W następnym rozdziale wyjaśnię szerzej, dlaczego większość naszych ukochanych gratów stanowi przeszkodę w yciu, zamiast nam pomagać.

2. PROBLEMY Z BAŁAGANEM

Przy okazji licznych konsultacji z zakresu Feng Shui, oczyszczania przestrzeni i likwidowania bałaganu miałam okazję odwiedzić wiele domów i zajrzeć w miejsca, których w innym przypadku za nic by mi nie pokazano. W rezultacie tego niezwykłego (nierzadko wątpliwego) przywileju i w trakcie wieloletniej praktyki poznałam ró nego rodzaju zale ności między bałaganem a rodzajem problemów yciowych, jakie powstają w jego wyniku.

Bałagan a Feng Shui
Koniecznie trzeba zdać sobie sprawę z tego, e oczyszczanie przestrzeni jest niezbywalnym, podstawowym elementem praktyki Feng Shui. Większość ksią ek poświęconych temu tematowi wspomina o tym jedynie pobie nie albo w ogóle pomija tę dziedzinę. Być mo e zakładają, e czytelnicy ju rozwiązali ten problem, ale prawdą jest raczej, e większość go sobie w ogóle nie uświadamia. Moim zdaniem nie istnieje podział między oczyszczaniem przestrzeni a Feng Shui. Zaczęłam sobie zdawać sprawę, e oczyszczanie przestrzeni to jeden z najpotę niejszych, transformujących aspektów Feng Shui, jakie istnieją. Jeśli pominiemy ten etap, w większości przypadków remedia i wzmacniacze energii będą miały jedynie minimalne oddziaływanie. Jeśli nieświadomie stosujesz techniki Feng Shui od wielu lat, uszczęśliwi cię odczucie, jak wezbrała fala energii dzięki pozbyciu się bałaganu. Jeśli zaś słyszysz o Feng Shui po raz pierwszy, z zadowoleniem stwierdzisz, e pierwszy i najwa niejszy krok w tym kierunku znajduje się całkowicie w zasięgu twoich mo liwości.

2 - Feng Shui...

17

Bałagan to zablokowana energia Angielskie słowo „clutter", odpowiadające mniej więcej polskiemu „bałaganowi", pochodzi od staroangielskiego czasownika „clotter", który oznacza koagulację, czyli nic innego, jak tworzenie zastoin i blokad. Bałagan zbiera się w miejscach zastojów energetycznych i odwrotnie, blokady energii powstają w zabałaganionych kątach. Wynika z tego, e bałagan stanowi objaw tego, co dzieje się w twoim yciu, a następnie sam z siebie staje się problemem. Im większy nieporządek, tym więcej zastoin energetycznych gromadzi się wokół niego. Wiadomo, jak to jest: idziesz ulicą i widzisz, e ktoś bezmyślnie rzucił na trawnik pudełko po papierosach. Następnego dnia mijasz to samo miejsce i widzisz, e koło pudełka le y ju kilka następnych śmieci. Wkrótce tworzy się tam małe wysypisko. W ten sam sposób bałagan gromadzi się w twoim domu. Zaczyna się od jednego przedmiotu, a potem rozrasta się powoli, lecz nieustannie, podobnie jak otaczające go pole zastałej energii, która zaczyna tworzyć blokady w twoim yciu. Jeśli w którymś momencie uda ci się nadać yciu ponowny rozpęd, będziesz się instynktownie starał usunąć bałagan z domu i zacząć wszystko od nowa. Odniesiesz wra enie, e to oczywista sprawa. Wynika z tego, e z bałaganem mo na rozprawić się na dwa sposoby: pierwszy sposób to zająć się samodoskonaleniem i czekać, a dojdzie się do etapu, kiedy po prostu nie mo na znieść bałaganu wokół siebie. Na rynku jest wiele ksią ek pomagających w rozwoju osobowości, są te ró ne kursy (które gorąco polecam), ale dojście do etapu, na którym samorzutnie rozpoczniesz sprzątanie, mo e potrwać dość długo. W tej ksią ce uczę nowego podejścia - uporządkowania ycia poprzez uprzątnięcie bałaganu, co powoduje niesłychany przypływ sił witalnych. Oto jak mo na sobie pomóc w konkretny, praktyczny sposób. Zab lo k o w a n a en e rg i a je st k l ei st a To właśnie dlatego tak łatwo jest bałaganić, a później trzeba niezwykle silnej motywacji, by cokolwiek z tym zrobić. Rozwijam ten temat w następnym rozdziale.

3. JAK SKUTECZNIE POZBYĆ SIĘ BAŁAGANU

Wszelkie aspekty twojego ycia są energetycznie zakotwiczone w przestrzeni yciowej, a zatem usunięcie bałaganu dogłębnie przekształca całe ycie. Zrób porządek ze swoim yciem W latach 80. byłam jedną z czołowych londyńskich terapeutek zajmujących się rebirthingiem. Jest to technika usuwania blokad psychicznych za pomocą specjalnego oddychania. Zawsze doskonale potrafiłam przekonać ludzi, by sami sobie pomagali; z czasem wyznaczałam pozbycie się bałaganu z domu jako dodatkową „pracę domową" niektórym klientom, których ycie uległo szczególnej stagnacji. Naturalnie, porządkując swoje rzeczy, zaprowadzali te ład w swojej psychice. Szczególnym uparciuchom mówiłam pod koniec sesji, e w przyszłym tygodniu zajęcia odbędą się u nich w domu, a nie u mnie. Mam wra enie, e wstyd popychał ich do czynu, bo zdawali sobie sprawę, jak bardzo odmienny wpływ wywiera na nich moje mieszkanie i ich własny dom. Szczególnie zapamiętałam sobie jedną stałą pacjentkę: młodą dziewczynę na odwyku od heroiny. Po kilku jej powrotach do narkotyku doszłam do wniosku, e muszę potraktować ją surowiej i odmówiłam współpracy, póki nie zaprosi mnie na sesję do domu i nie zacznie walki z nałogiem od uporządkowania mieszkania na tyle, by mogły tam się odbyć nasze zajęcia. Było to dla niej niezwykle trudne zadanie. Przez lata uzale nienia tak dalece straciła szacunek do samej siebie, e jej mieszkanie było brudne i zaniedbane. Zmusiła się jednak do roboty i w kilka tygodni później triumfalnie zaprosiła mnie do siebie. Widać było, jak wiele pracy ją to kosztowało; w niej samej równie zaszły ogromne zmiany. Kilka następnych zajęć przyniosło przełom w terapii. W kilka lat później spotkałyśmy się przypadkiem na ulicy. Nie poznałam jej. Promieniowała urodą, kobiecością, szczęściem i zadowoleniem z ycia. Odnosiła sukcesy

19

w wymarzonym zawodzie. Uwa ała, e to nasze wspólne sesje odmieniły jej ycie. Zwierzyła mi się te , e od tej pory nawet nie dotknęła heroiny i wszystko doskonale jej się udaje. Pozbywając się bałaganu, uporządkowała swoje ycie. Ty i twój dom Pozbywanie się bałaganu przynosi tak wspaniałe rezultaty dlatego, e porządkowanie świata zewnętrznego wywołuje odpowiednie zmiany w twoim wnętrzu. Wszystko, co cię otacza, szczególnie w domu, jest odbiciem twojej psychiki. Zatem wprowadzając zmiany w domu, zmieniasz perspektywy swojego ycia. Usuwanie przeszkód, utrudniających harmonijny przepływ energii w twoim otoczeniu, przydaje yciu harmonii i tworzy przestrzeń dla wspaniałych nowych mo liwości. Do roboty! Uczestniczka jednego z seminariów tak się przejęła jego treścią, e jak tylko wróciła do domu, zadzwoniła do Czerwonego Krzy a i obwieściła im: „Będziecie musieli przysłać tu cię arówkę!" Wyczyściła szafę do cna, zostawiając sobie tylko pięć sztuk odzie y, pozbyła się wiekowej wie y stereo i mnóstwa, ale to mnóstwa starych gratów. W ten sposób uwolniła ogromną ilość zablokowanej energii, tworząc przestrzeń dla nowych wydarzeń. W tydzień później dostała czek od matki na pięć tysięcy funtów. Natychmiast ruszyła na zakupy, sprawiła sobie całą szafę fantastycznych ciuchów, nową wie ę i wszystko, co chciała. Powiedziała później, e w ogóle nie spodziewała się tego czeku, bo poprzedni taki prezent od matki dostała dziesięć lat przedtem. Nie namawiam nikogo do podobnego postępowania, ale w jej przypadku wszystko zadziałało doskonale. Dostałam te inspirujący list od Irlandki Suzan Byron, która przeczytała moją ksią kę i równie urządziła wielkie sprzątanie. Dziś rano słyszałam Panią w radiu i po prostu musiałam do Pani napisać; jutro się przeprowadzam i poza mę em, dziećmi, ulubionymi kwiatami i domowymi zwierzakami zabieram ze sobą tylko Pani ksią kę, świece, kadzidło i dzwonek. Od czasu, gdy wpadła mi w ręce Pani ksią ka i oczyściłam energię mojego domu, wydarzyło się u nas wiele wspaniałych rzeczy. Prowadziłam dziennik i naliczyłam ponad sto miłych wydarzeń w ciągu dwóch tygodni. Krótko mówiąc, od tego czasu zrealizowaliśmy swoje marzenie o przeprowadzce do hrabstwa Clare na zachodnim wybrze u, wykończyliśmy nasz obecny dom, sprzedaliśmy go i wpłaciliśmy
20

zaliczkę na wspaniałą działkę na wybrze u Atlantyku; bez wysiłku pokonaliśmy mnóstwo przeszkód i przestały nas nękać nawracające kłopoty.

Ktoś inny napisał: Przeczytałam Pani ksią kę i pozbyłam się większości niepotrzebnych rupieci. Chciałabym przeprowadzić pełną ceremonię oczyszczania przestrzeni. Od czasu, gdy dwa tygodnie temu zabrałam się za porządki, wygrałam dwa razy na loterii pienię nej i raz na loterii rzeczowej; to nie mo e być przypadek, bo przedtem nic takiego mi się nie zdarzało!

Codziennie dostaję takie listy; to właśnie one sprawiły, e napisałam tę ksią eczkę.

4. CO TO WŁAŚCIWIE JEST BAŁAGAN

Słownik oksfordzki definiuje słowo „clutter" jako „stłoczony nieporządnie zbiór ró nych rzeczy". Zgadzam się, jest to część znaczenia, ograniczona jednak do poziomu czysto fizycznego. Ja uznaję następujące kategorie bałaganu: • Przedmioty nieu ywane i nielubiane • Przedmioty zaniedbane lub nieuporządkowane • Nadmiar rzeczy w zbyt małym pomieszczeniu • Wszystko, co niedokończone Przyjrzyj się ka dej z tych grup, abyś podczas dalszego czytania nie miał wątpliwości, na jakim rodzaju bałaganu skoncentrować musisz się ty sam. Przedmioty nieu ywane i nielubiane Rzeczy ukochane, u ywane i lubiane są otoczone mocną, wibrującą, radosną energią i pozwalają energii otoczenia przepływać przez siebie i wokół siebie. Jeśli masz jasny cel w yciu i otaczasz się rzeczami, które mają tę wspaniałą, swobodną energię, twoje ycie będzie równie szczęśliwe, radosne i wolne. Z drugiej strony, wszystko to, co zaniedbane, zapomniane, niechciane, nielubiane i nieu ywane spowalnia przepływ energii w pomieszczeniu i powoduje jej zastoje; czujesz wtedy, e i twoje ycie stanęło w miejscu. Ze wszystkim, co posiadasz, łączą cię cieniutkie pasma energii. Dom pełen rzeczy, które lubisz i których u ywasz, staje się źródłem niewiarygodnego wsparcia 23

i siły dla mieszkańców. Za to bałagan obni a poziom energii; im dłu ej trwa, tym większy wpływ na ciebie wywiera. Kiedy pozbędziesz się wszystkiego, co nic dla ciebie nie znaczy, poczujesz się dosłownie l ejszy cieleśnie, psychicznie i duchowo. Przedmio ty zan ied bane lu t nieu porządko wane Kategorię tę dobrze znają wszyscy bałaganiarze świata i ci beznadziejnie niezorganizowani. Jeśli nawet ograniczysz swój stan posiadania tylko do tego, co potrzebne i ulubione, mo e u ciebie w dalszym ciągu panować bałagan, jeśli przedmioty będą porozrzucane i trudno ci będzie znaleźć to, czego akurat potrzebujesz. Prawdopodobnie, jak większość bałaganiarzy, uznasz, e w tym chaosie jest metoda, a co więcej, musisz trzymać wszystko na wierzchu, bo inaczej pozapominasz o ró nych wa nych i pilnych sprawach. Tylko e jeśli ktoś zechce cię sprawdzić i spyta, gdzie jest jakiś konkretny przedmiot, w najlepszym wypadku będziesz potrafił określić jedynie ogólny kierunek, a nie dokładne miejsce. Tym, którzy wiedzą gdzie co jest, yje się łatwiej. Pomyśl na przykład o swoim łó ku. Łączy je z tobą wyraźna i bezpośrednia więź energetyczna. Z wyjątkiem osób o koczowniczym temperamencie, ka dy dokładnie wie, gdzie jest jego łó ko i potrafi w ułamku sekundy połączyć się z nim mentalnie. A teraz pomyśl o kluczach do domu. Czy wiesz dokładnie, gdzie są, czy te musisz wędrować myślą po domu, eby je znaleźć? A ten list, na który trzeba odpisać? Gdzie jest? Kiedy wśród przedmiotów panuje zamęt i zamieszanie, łączące cię z nimi pasma energii zaczynają przypominać splątane spaghetti. Staje się to przyczyną stresów i zamętu w yciu... a przecie powinno ono być pełne spokoju i jasności, które daje świadomość, e wszystko jest na właściwym miejscu. Bałagan w tej kategorii składa się z przedmiotów, które albo nie mają własnego miejsca, albo mają, tylko gdzieś się zabłąkały i przemieszały z mnóstwem innych rzeczy. Nieraz masz wra enie, e niektóre przedmioty pojawiają się w twoim yciu z własnej woli, a nie w akcie świadomej decyzji z twojej strony. Wśród nich są listy, które nieubłaganie wskakują do skrzynki i złośliwie wędrują do najdalszych zakamarków domu, a tak e ró ne papierzyska, które przychodzą znikąd i nagle urastają w całe papierowe góry, stawiając stanowczy opór wszelkim próbom posortowania i uporządkowania. Do tego dochodzą nieplanowane nabytki. Przynosisz je do domu, mówisz sobie „na razie postawię to tutaj" i ju tam zostają. Nieraz przez całe miesiące, lata, nawet dziesiątki lat tkwią nie na swoim miejscu, powodując lekki niepokój na dnie twojego umysłu. Nie myśl, e jestem za kliniczną czystością. Dom, w którym panuje nieskazitelny porządek, w którym wszystko jest „pod linijkę", jest energetycznie sterylny i mo e
24

stwarzać równie wiele problemów jak miejsce, gdzie wszystko stoi na głowie. Ale dom to uzewnętrznienie tego, co się dzieje w tobie; jeśli panuje w nim bałagan, znaczy to, e i wewnątrz coś jest nie w porządku. Jeśli zaczniesz wprowadzać ład wokół siebie, równie i twoje wnętrze zacznie się harmonizować. Nadmiar rzeczy w zbyt małym pomieszczeniu Czasami źródłem problemu jest brak miejsca. Twoja rodzina rozwinęła się, a dom pozostał tej samej wielkości, albo od samego początku był za mały. Mo na projektować przemyskie schowki, ale im bardziej zatłoczona przestrzeń yciowa, tym trudniej jest coś osiągnąć. Bałagan powstały z natłoku przedmiotów na małej przestrzeni sprawia wra enie, e mieszkaniu brakuje powietrza... ty sam równie oddychasz krócej i płycej (kiedy ostami raz wziąłeś głęboki oddech, wypełniający całe płuca?) i czujesz, e masz ograniczone mo liwości we wszystkich dziedzinach ycia. Jedynym rozwiązaniem jest przeprowadzka do większego domu albo pozbycie się części dobytku. I jedno, i drugie sprawi, e poczujesz się niewiarygodnie swobodny. Wszystko, co niedokończone Ten gatunek bałaganu trudniej jest wykryć i łatwiej ominąć ni pozostałe rodzaje, choć wywiera na nas bardzo głęboki wpływ. Rzeczy niedokończone w sensie fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i duchowym zagracają twoją psychikę. Niedokończone lub nie załatwione sprawy domowe odzwierciedlają to, czego nie rozwiązałeś w yciu i bezustannie uszczuplają twoje zasoby energetyczne. Mówię o dokuczliwych drobiazgach, jak naprawa zepsutej szuflady, sklejenie czegoś, co się stłukło albo uszczelnienie cieknącego kranu, a tak e o powa nych pracach jak remont mieszkania, przegląd kaloryferów albo ucywilizowanie d ungli, w którą zmienił się twój ogród. Im większe zaniedbanie, tym większy jego wpływ na twoje ycie. Guziki, które czekają na przyszycie, rozmowy telefoniczne, które trzeba wreszcie odbyć, znajomości, które powinno się zakończyć i mnóstwo innych nie załatwionych spraw będzie przeszkadzać ci w rozwoju, póki się z nimi nie uporasz. Twoja podświadomość usłu nie ukryje to wszystko przed tobą, jeśli ją poprosisz, ale zu yje na to bardzo wiele energii. Będziesz zdumiony tym, jaki przypływ siły yciowej odczujesz, gdy pozałatwiasz wszystko to, co odkładasz na później. Następny rozdział wyjaśnia, e ró ne rodzaje bałaganu wpływają na twoje ycie w sposób, którego nawet nie podejrzewasz.

5. W JAKI SPOSÓB BAŁAGAN WPŁYWA NA CIEBIE

Większość ludzi nie ma pojęcia o tym, do jakiego stopnia bałagan wpływa na ich ycie. Mo esz nawet hołubić miłą myśl, e twoja graciarnia to coś wartościowego, albo przynajmniej stanie się wartościowa, gdy ją trochę przerzedzisz i uporządkujesz. Dopiero gdy zaczniesz się jej pozbywać, uświadomisz sobie, o ile ci lepiej bez tego wszystkiego. Wpływ bałaganu na ludzi zale y od tego, jaki typ sobą reprezentują, ile rzeczy posiadają i od jak dawna je gromadzą. Oto kilka wartych zaobserwowania objawów: Ba łag an p r zy p ra wia c ię o z mę c z en i e i o sp a ło ś ć Większość bałaganiarzy twierdzi, e brak im energii, by się pozbyć nieporządku. Ciągle są zmęczeni. To właśnie zastój energetyczny spowodowany przez bałagan powoduje zmęczenie i ospałość. Sprzątanie uwalnia tę energię w domu i usprawnia przepływ sił yciowych w organizmie. Proszę posłuchać relacji osób, które tego doświadczyły:

Do późna w nocy czytałem Pani ksią kę i tak się »napaliłem«, e nie mogłem zasnąć. W końcu wstałem z łó ka i zacząłem sprzątanie, które trwało do czwartej nad ranem! Musiałem potem iść do pracy, ale wcale nie odczuwałem zmęczenia. Kiedyś byłem typowym leniem kanapowym. Po pracy układałem się przed telewizorem i wegetowałem całymi wieczorami. Przeprowadziłem powa ną akcję antybałaganiarską, po czym okazało się, e telewizor jest mi ju niepotrzebny, więc go wyrzuciłem. Mam teraz tyle zainteresowań, e brak mi czasu na oglądanie telewizji. Z początku zniechęcał mnie po prostu ogrom panującego u mnie bałaganu, ale wiedziałam, e muszę się z nim uporać. Ze zdumieniem spostrzegłam, e po
27

sprzątnięciu ka dej szuflady poprawia się moje samopoczucie i nie wiadomo skąd pojawia się energia do dalszej pracy.

Ba łag an z a trzy mu je c ię w p r z es zło śc i Gdy wszystkie wolne kąty w domu wypełni bałagan, nie pozostaje ani trochę miejsca dla nowych wydarzeń w yciu. Zaczynasz powracać myślami do przeszłości, czujesz, e utkwiłeś w bagnie problemów, które od dłu szego czasu idą w trop za tobą. W yciu częściej oglądasz się za siebie, ni patrzysz w przód, obwiniasz przeszłość za to, co jest teraz, zamiast brać na siebie odpowiedzialność za tworzenie lepszego jutra. Jeśli pozbędziesz się bałaganu, uporasz się ze swoimi problemami i ruszysz do przodu. Aby stworzyć lepsze jutro, trzeba opuścić przeszłość.

Bałag an powodu je .blok ady w o rg an izmie Bałagan sprawia, e energia pomieszczeń mieszkalnych ulega zablokowaniu, podobnie jak energia organizmu bałaganiarza. Bałaganiarze rzadko bywają aktywni fizycznie, często dolega im zatwardzenie, mają zmatowiałą cerę pełną złogów i brak im „błysku w oku". Osoby, w których yciu jest mniej bałaganu, są bardziej aktywne, mają czystą, gładką cerę i jasny wzrok. Wybór nale y do ciebie.

Ba łag an m o e mie ć w p ły w n a w ag ę c ia ła W ciągu długoletniej pracy zauwa yłam dziwną rzecz: osoby, w których domach jest du o bałaganu, zwykle miewają nadwagę. Mam wra enie, e dzieje się tak dlatego, e i bałagan, i tłuszcz to formy samoobrony. Obudowując się warstwami sadła lub gratów, starasz się zabezpieczyć przed yciowymi wstrząsami, szczególnie przed emocjami, z którymi sobie nie radzisz. Łudzisz się w ten sposób, e masz nad wszystkim kontrolę i nic nie mo e cię zranić. Ale to tylko iluzja. Jak mówi Oprah Winfrey: „Przez trzynaście lat walki z nadwagą nauczyłam się, e nie sposób poradzić sobie z nią w sensie fizycznym, póki nie pozbędziesz się zahamowań emocjonalnych. Nasze ycie staje w miejscu z powodu lęków, które nas blokują i wszystkiego, co przeszkadza nam w osiągnięciu pełnego potencjału". Przekonałam się, e osoby z nadwagą głęboko ukrywają liczne lęki, które muszą przełamać, jeśli pragną pozbyć się bałaganu. Dostałam wiele listów od takich osób. Piszą, e poczuły się wolne, gdy wreszcie udało im się doprowadzić dom do porządku, i e proces pozbywania się graciarni w magiczny sposób pomaga im się odchudzić.

28

Piszą te , e o wiele łatwiej jest skoncentrować się na odchudzeniu własnego domu, ni na odchudzaniu ciała, i e od chwili, gdy zainteresowały się swoim otoczeniem, zaczęły odczuwać naturalne pragnienie, by zadbać tak e i o siebie. Jedna z moich czytelniczek sformułowała to w ten sposób: Kiedy ju pozbyłeś się niepotrzebnych śmieci z domu, jakoś głupio jest napychać się samemu bezwartościowym jedzeniem. Bałagan wprowadza zamieszanie yjąc pośród bałaganu, nie sposób wyraźnie ujrzeć swego celu w yciu. Gdy posprzątasz wokół siebie, rzadziej się przeziębiasz, jaśniej patrzysz na świat i łatwiej przychodzi ci podejmować wa ne decyzje. Nie znam skuteczniejszego sposobu w odkrywaniu swoich pragnień i urzeczywistnianiu ich. Bałagan wpływa na stosunek innych do ciebie Ludzie traktują cię tak samo, jak ty traktujesz siebie. Jeśli się cenisz i o siebie dbasz, będą traktować cię dobrze. Ale jeśli „spuścisz się z oka" i pozwolisz, by wokół ciebie gromadziły się śmieci, mo esz przyciągnąć do siebie osoby, które w jakiś sposób cię skrzywdzą, bo będziesz podświadomie uwa ać, e ci się to nale y. Jeśli w twoim domu, oprócz nieporządku, panuje tak e brud, znajomi być mo e cię polubią, ale z trudnością przyjdzie im traktowanie cię z szacunkiem, szczególnie jeśli przy tym zawalasz wszystkie terminy, nie dotrzymujesz obietnic, bo nie potrafisz się zmobilizować... i tak dalej. Uporządkowanie domu pomo e ci z czasem uporządkować związki z ludźmi. Bałagan sprawia, e wszystko odkładasz na później Osoby otoczone bałaganem często odkładają wszystko na późniejszy termin. Bałagan blokuje energię i utrudnia zrobienie czegokolwiek. Gdy się go pozbędziesz, prawdopodobnie zaskoczysz sam siebie (i wszystkich wokół!), bo bez trudu zrobisz to, co odkładałeś od dłu szego czasu. Niektórzy biorą się za całkowitą przeróbkę ogrodu, idą na kursy, wyje d ają na wakacje i tak dalej. Dostaję zdumiewające listy dotyczące tego jedynego aspektu oczyszczania przestrzeni: Mój mą zmarł pięć łat temu i do tej pory nie mogłam się pozbyć rzeczy, które do niego nale ały. Pani ksią ka wreszcie dodała mi odwagi, by spakować całą jego odzie i wywieźć ją do Czerwonego Krzy a. Poczułam się, jakby moje ycie 29

przeniknął powiew świe ego powietrza. Wiem, e trudno uwierzyć, by ktoś w moim wieku (mam siedemdziesiąt jeden lat) zapisał się na studia, na kurs komputerowy, ale być mo e wkrótce będę pierwszą cyberbabcią na świecie! Porządkując rzeczy na strychu, natrafiłam na listy od dawnych serdecznych przyjaciół, którzy wyprowadzili się za granicę. Poczułam, e łzy spływają mi po policzkach. Uświadomiłam sobie, jak bardzo za nimi tęsknię i jak ałuję, e utraciłam z nimi kontakt. Krótko mówiąc, skończyłam pucować strych, złapałam pierwszy samolot i poleciałam do nich z wizytą. Było to dla nas wszystkich wspaniałe prze ycie. Teraz powa nie się zastanawiam, czy aby się tam nie przeprowadzić! Ta historia z pozbywaniem się bałaganu wchodzi człowiekowi w krew. Nie wystarczyło mi, e wysprzątałam wszystkie szafy w całym domu, teraz codziennie wstaję o świcie i porządkuję ogród. Dokąd mnie to doprowadzi?

Bałagan powoduje dysharmonię Bałagan to główna przyczyna sprzeczek między członkami rodziny, współlokatorami, partnerami i współpracownikami. Jeśli mieszkasz albo pracujesz po kolana w śmieciach, a twoje otoczenie wybrało inny styl, nie będzie ono miało wpływu na twój rozwój, za to ty z pewnością mu zaszkodzisz. Jeśli słyszałeś cokolwiek o metafizyce, bez wątpienia rozumiesz, e nikt nie pojawia się w twoim yciu bez powodu, podobnie jak i ty w jakimś celu wkraczasz do ich świata. Ale bałagan to powód niegodny. Pozbądź się go, a zrozumiesz wy szy sens waszego spotkania, co jest o wiele ciekawsze ni sprzeczki na przyziemne tematy. Bałagan to wstyd Mo e osiągnąłeś ju stan, gdy twój dom jest tak zagracony i nieporządny, e wstydzisz się zapraszać gości do siebie, a niezapowiedziane wizyty przyprawiają cię o ataki paniki? Mo esz yć samotnie pośród swej graciarni, ale czy nie przyjemniej byłoby posprzątać, poprawić sobie samopoczucie i pewnym krokiem powrócić do ycia towarzyskiego? Bałagan powoduje uczucie zawieszenia Poznałam kiedyś urocze starsze mał eństwo, które mieszkało w pięknej, piętnastopokojowej posiadłości. Ich dzieci podorastały i wyprowadziły się z domu, a starsi
30

państwo byli ze sobą szczęśliwi i pełni miłości. Salony i sypialnie dzieci były wysprzątane i zadbane, ale z czasem sypialnia właścicieli domu i trzy pozostałe pokoje całkowicie wypełniło morze przeró nych drobiazgów. Jeden z pokoi wyglądał kubek w kubek jak lichy antykwariat; wszędzie piętrzyły się stosy bibelotów i drobiazgów ró nego rodzaju, w drugim brodziło się po pas wśród ró nych ubrań, a w trzecim, oprócz rzeczy nale ących do gospodarzy, czekały na rozpakowanie paki ze spadkiem po jakiejś ciotce, który „trzeba by było posortować". W odpowiedzi na moje pytania starsi państwo przyznali, e chętnie wyjechaliby za granicę i przyjemnie spędzili ostatnie lata wspólnego ycia, ale cały czas dręczyło ich poczucie, e najpierw trzeba by posprzątać. Ka da rozmowa o wyjeździe kończyła się stwierdzeniem, e przedtem nale y uporządkować bałagan. W rezultacie wstyd z powodu tego bałaganu trzymał ich w domu całymi latami. Nie pozwól, by ycie wymknęło ci się z rąk. Usiądź i spisz listę wszystkiego, co chciałbyś robić, kiedy ju pozbędziesz się bałaganu. Będzie ona dla ciebie natchnieniem do pracy. Bałagan przygnębia Zablokowana energia bałaganu obni a poziom twojej osobistej energii, nierzadko powodując depresje. Jeszcze nie spotkałam osoby w depresji, która nie otaczałaby się bałaganem. Bałagan nasila poczucie beznadziei, a więc porządki mogą do pewnego stopnia poprawić ci nastrój, poniewa dzięki nim tworzysz miejsce dla czegoś nowego, co mo e wkroczyć w twoje ycie. Większość depresji to efekt działania Wy szego Ja, które nie pozwala ci dokończyć tego, co robisz, bo nadszedł ju czas na coś innego.3 Jeśli odczuwasz tak głęboką depresję, e nie potrafisz nawet zmusić się do myślenia o sprzątaniu, przynajmniej przenieś bałagan z poziomu podłogi (osoby w depresji mają tendencję do zagracania niskich poziomów), co poprawi ci humor i podwy szy poziom energii. Dobrze byłoby tak e sprawdzić, czy twój dom nie podlega stresom geopatycznym, czyli wpływom szkodliwej energii, która promieniuje z głębin ziemi. Bałagan ma tendencję do gromadzenia się na takich terenach. Wpływ promieniowania ziemskiego mo e być te czynnikiem sprawczym twojej depresji.
Proszą nie wyciągać z tego wniosku, e to Wy sze Ja (nadświadomość, boska inspiracja) przyprawia nas o depresję. Jej źródłem jest raczej niechętna reakcja Ni szego Ja (podświadomość, pamięć) oraz Średniego Ja (świadomość, logiczne rozumowanie) na duchowe wskazówki nadświadomości. (przyp. tłum.).
3

31

Bałaganiarze podró ują z nadbaga em Jeśli twój dom to kraina bałaganu, na pewno zechcesz zabrać jak największą jego część ze sobą w podró . Nałogowi bałaganiarze często muszą płacić za nadbaga , bo zabierają ze sobą na wyjazdy mnóstwo ró nych rzeczy „na wszelki wypadek", nie wspominając o wszystkich pamiątkach, które przywo ą potem do domu. Tacy ludzie mają te tendencję do tworzenia nadbaga u emocjonalnego. Czy masz zwyczaj robić z igły widły, niepotrzebnie dramatyzować, załamywać się z powodu wyimaginowanych pora ek? Naucz się mniej obcią ać w sensie fizycznym, a wtedy nabierzesz te emocjonalnej lekkości i twoje ycie stanie się o wiele przyjemniejsze. Bałag an przy tęp ia wra liwo ść i rado ść y cia Nagromadzone przedmioty tłumią dźwięki w swoim otoczeniu i podobnie potrafią przytłumić umiejętność czerpania z ycia pełną garścią. Mo esz stać się rutyniarzem i yć w niewoli nawyków, powtarzając te same czynności dzień za dniem, rok za rokiem. Mo esz nawet stać się nudziarzem, z którym nikt nie będzie chciał rozmawiać. Usunięcie bałaganu wpuści świe y powiew inspiracji do twojego domu i ycia. Nawet przemieszczenie twojej graciarni od czasu do czasu pomo e odświeyć energię. Jeśli naprawdę pragniesz pełni ycia, radości i szczęścia, musisz bezwzględnie pozbyć się bałaganu. Te uczucia to nic innego, jak przepływ potę nych energii przez ludzkie ciało; nic takiego się nie zdarzy, jeśli będziesz mieć zatkane kanały energetyczne. Bałagan to więcej sprzątania Sprzątanie zagraconych pomieszczeń zajmuje dwa razy tyle czasu, a co więcej, te wszystkie bibeloty te przecie trzeba wytrzeć z kurzu. Im więcej bałaganu, tym gęstszy kurz na nim osiada, tym wolniejsze są wibracje energetyczne i tym mniejszą masz ochotę na sprzątanie. To jakby spirala, po której opadasz w dół. Pomyśl o wszystkich wspaniałych rzeczach, które mógłbyś robić, gdybyś pozbył się tego bałaganu i skrócił o połowę czas, który poświęcasz na sprzątanie. Bałagan to dezorganizacja Jak często gubisz klucze, okulary, portfel? Ile razy szukałeś czegoś bezskutecznie, a potem natrafiłeś na tę rzecz po kilku tygodniach albo miesiącach? A mo e łatwiej ci iść do sklepu i kupić nową rzecz, ni szukać starej? Brak organizacji to strata czasu, co powoduje frustrację i poczucie własnej bezradności. Wiele osób jest niezorganizowanych, bo przenoszą w dojrzałość protest przeciw 32

nadmiernej dyscyplinie wymuszanej przez rodziców w dzieciństwie, ale rozciągnięcie tej reakcji na całe ycie to sabota samego siebie. Podjęcie odpowiedzialności za własny dom i robienie tego, co się chce, uniezale nienie się od nie rozwiązanych problemów z dzieciństwa, daje fantastyczne poczucie siły. Bałagan to zagro enie dla zdrowia i groźba po aru Mo e dojść nawet i do tego. Gdy bałagan zaczyna cuchnąć, przyciąga paso yty, pokrywa się pleśnią, wilgocią lub zaczynają się procesy rozkładu, staje się po prostu niezdrowy dla ciebie i dla sąsiadów. Czasem stanowi równie zagro enie po arowe. Jeśli cenisz sobie zdrowie i bezpieczeństwo i wolałbyś zachować dobre układy sąsiedzkie, posprzątaj to wszystko, zanim sytuacja się pogorszy, bo sama z siebie na pewno się nie polepszy! B a ł a g a n n i e s i e z s o b ą n i e p o ą d a n ą s y mb o l i k ę Jakie symboliczne znaczenie ma bałagan? Feng Shui uczy, byśmy z wielką uwagą wybierali bibeloty, obrazy i fotografie, którymi się otaczamy, bo ka da z nich niesie ze sobą jakiś przekaz. Nieraz zdumiewa mnie, jak mocno ludzie trzymają się przedmiotów, z którymi są związani uczuciowo, choć symbolicznie przedmioty te reprezentują niepo ądane wartości. Oto prosty przykład: jeśli jesteś samotny i chcesz mieć kogoś bliskiego, natychmiast wyrzuć wszystkie pojedyncze figurki i portrety przedstawiające jedną osobę i zastąp je bibelotami do pary i obrazami przedstawiającymi dwie osoby. Jeśli często się kłócisz, pozbądź się nadmiaru czerwieni w wystroju domu. Jeśli ulegasz depresjom, pozbądź się wszystkiego, co zwisa i zastąp to przedmiotami, które symbolizują wznoszenie się i podniosą poziom twojej energii. Przeczytaj rozdział pod tytułem ,3ałagan a symbolika Feng Shui", mo e zechcesz pozbyć się połowy bałaganu za jednym zamachem, gdy odkryjesz, e wysyła nieodpowiednie częstotliwości, niezgodne z tym, czego dla siebie pragniesz. Bałagan jest kosztowny Ile kosztują cię te wszystkie graty? Czasem, gdy aden argument nie dociera, niektórym bałaganiarzom wystarczy proste wyliczenie finansowe. Zrób małe dodawanie. Przejdź przez cały dom i oceń, ile miejsca zajmują w poszczególnych pokojach rzeczy, których u ywasz rzadko albo prawie nigdy (tylko bądź wobec siebie uczciwy). Jeśli chcesz brutalnej prawdy o sobie, weź pod uwagę wszystko, co nie budzi w tobie ciepłych uczuć i to, czego przez ostatni rok nawet nie tknąłeś;
33

jeśli pragniesz potraktować się łagodniej, niech to będą dwa albo trzy lata. W przeciętnym domu taka lista mo e wyglądać w ten sposób:

Hol
Pokój dzienny Jadalnia Kuchnia Sypialnia 1 Sypialnia 2 Składzik Łazienka Piwnica Strych Składzik w ogrodzie Gara

5% 10% 10% 30% 40% 25%
100%

15% 90%
100%

60% 80%

Teraz podziel sumę przez liczbę pomieszczeń. 565%: 12 pomieszczeń = przeciętnie 47% zabałaganionej powierzchni!

Wynika z tego, e według naszego przykładu koszt składowania bałaganu wynosi a czterdzieści siedem procent czynszu lub opłat za dom. Szczerze namawiam, byś zaraz przeprowadził podobne wyliczenie dla siebie. Być mo e osiągnąłeś ju etap, kiedy graty wylewają się z domu i płacisz za przechowywanie rzeczy w składach albo magazynach. Właściciele tych ostatnich donoszą, e od kilku lat interesy idą im coraz lepiej. W miastach nieraz trzeba zamawiać miejsce na kilka miesięcy naprzód. Czy warto na to wydawać pieniądze? A mo e wolałbyś przeznaczyć je na coś przyjemniejszego? Bałagan pociąga za sobą równie innego rodzaju koszta. Kosztuje czas, który poświęcasz na zakupy niepotrzebnych rzeczy, i na szukanie dla nich miejsca w domu. Często trzeba dokupić coś do przechowywania bałaganu, czyli pudła, półki, szafki, szafy, komody, szafy biurowe, kufry, albo, w ekstremalnych przypadkach, dobudować 34

komórkę przy domu, postawić szopę w ogrodzie, drugi gara albo poło yć podłogę na strychu. Do tego dochodzi koszt sprzątania, utrzymywania odpowiedniej temperatury i wilgotności, ochrona przed wpływami atmosferycznymi i szkodnikami oraz transportu przy przeprowadzkach. Mo esz te ubezpieczyć swój bałagan i zainstalować alarmy, by go chronić przed kradzie ą. Na koniec tracisz czas, pieniądze i energię, by się tego wszystkiego pozbyć, gdy w końcu nabierzesz rozumu. Zastanów się, czy warto za to wszystko płacić? Wszystkie te koszty często przekraczają wartość samych zgromadzonych przedmiotów. Zastanów się nad tym. Przez cały czas wydajesz pieniądze i poświęcasz czas i energię, by zdobywać przedmioty, które nie są ci do niczego potrzebne, i bez powodu inwestujesz w ich przechowywanie! Bałagan odwraca uwagę od tego, co wa ne Czy ty jesteś właścicielem swoich rzeczy, czy te one mają cię na własność? Wszystko, co posiadasz, pochłania twoją uwagę. Im większy masz bałagan, tym więcej twojej energii pochłaniają rzeczy materialne. Zgodnie z tym, co przeczytałeś wy ej, wszystkimi tymi przedmiotami trzeba się zajmować. Gdy się ich pozbędziesz, uzyskujesz wolność spoglądania z perspektywy na to, co wa ne w twoim yciu i oswobadzasz się z pęt codziennej troski o zachowanie wszystkiego, co posiadasz.

Gdy zrozumiesz oddziaływanie bałaganu na nasze ycie, łatwiej będzie ci spojrzeć nań z nowej perspektywy i podjąć niezale ną decyzję, czy chcesz go zachować, czy te nie. Zasadniczym elementem tej decyzji jest przede wszystkim zrozumienie, dlaczego zgromadziłeś tyle rzeczy. Wyjaśnienia znajdziesz w następnym rozdziale.

6. DLACZEGO NIEKTÓRZY GROMADZĄ NIEPOTRZEBNE RZECZY

Odpowiedź na to pytanie jest zło ona; czytając dalej spostrze esz, e niektóre podrozdziały bardziej do ciebie pasują ni inne. Podczas wszystkich prowadzonych przeze mnie konsultacji, gdy starałam się pomóc ró nym osobom w pozbyciu się bałaganu, okazywało się nieodmiennie, e to tylko fizyczna manifestacja problemu. Powód, dla którego gromadzimy bałagan, ma zwykle bardzo głębokie korzenie. Wyjaśnienia w rodzaju Jestem za leniwy, zbyt zajęty albo zbyt zestresowany" to zwykła gra pozorów. Jeśli miałeś czas, by to wszystko zgromadzić (w większości przypadków nie przedstawia to adnego problemu), to znajdziesz czas, by się tego pozbyć. Twoje słowa to typowe reakcje obronne, by zignorować problem i nie wgłębiać się w psychologię gromadzenia niepotrzebnych przedmiotów. Zanim rozwinę ten temat, chciałabym przede wszystkim podkreślić swoje głębokie przekonanie o tym, e ka dy zawsze stara się postępować jak najlepiej, na miarę swojej wiedzy. Pozbądź się zatem raz na zawsze wszelkich sądów na temat bałaganu - twoich i zasłyszanych. Wyrzuć razem z nimi całe poczucie winy. Jeśli panuje u ciebie bałagan, to znaczy, e na pewnym etapie ycia istniał powód, dla którego go zgromadziłeś. Wynika z tego, e do tej pory twój bałagan stanowił dla ciebie idealne środowisko ycia. Ten rozdział pomo e ci zrozumieć, dlaczego w przeszłości bałagan był ci potrzebny. Dzięki temu łatwiej ci będzie się go pozbyć i przestaniesz gromadzić niepotrzebne rzeczy w przyszłości. Głęboko w podświadomości przechowujesz pewne wzorce, nie zdając sobie nawet sprawy, e kierują twoim yciem. Gdy je sobie uświadomisz, stopniowo zaczną tracić władzę nad tobą, wkrótce będziesz potrafił spojrzeć na nie z dystansu i śmiać się z tego, jak kiedyś bez sensu gromadziłeś niepotrzebne rzeczy. Przyjrzyjmy się więc niektórym przyczynom, sprawiającym, e ludzie potrzebują bałaganu. 37

Gromadzenie „na wszelki wypadek" To najczęstszy powód, podawany przez bałaganiarzy. „Przecie nie mogę tego wyrzucić -błagają-bo kiedyś na pewno mi się przyda". Ale naturalnie, zrób rozsąd ny zapas tego, co regularnie zu ywasz, ale czy naprawdę potrzebujesz tych wszyst kich .......(sam wypełnij puste miejsce), które zalegają u ciebie od lat? „Kto wie?" - odpowiesz, przypominając sobie te wszystkie sytuacje, kiedy coś wyrzuciłeś, a potem okazało się, e jednak było ci to potrzebne. Pozwól, e ci wyjaśnię, dlaczego tak się dzieje i jak mo na to zmienić. Przechowywanie rzeczy „na wszelki wypadek" to oznaka braku zaufania do przyszłości. Sam tworzysz rzeczywistość swoimi myślami, więc jeśli martwisz się, e zabraknie ci czegoś, co sam wyrzuciłeś, to na pewno ju wkrótce twoja podświadomość stworzy okoliczności, w których będziesz potrzebować właśnie tego przedmiotu, choć przedtem wydawało się to mało prawdopodobne. „Wiedziałem, e kiedyś mi się to przyda!" - zawołasz wtedy, choć mogłeś uniknąć tego, gdyby nie twoje myśli. Stworzyłeś zapotrzebowanie na tę rzecz swoim przekonaniem, e będziesz jej potrzebować! Jeśli zgromadziłeś mnóstwo rzeczy i trzymasz się ich kurczowo z takim właśnie przekonaniem, powiadamiasz świat o swoim braku zaufania do niego, o tym, e ci nie da tego, czego potrzebujesz i w konsekwencji zawsze będzie towarzyszyć ci niepewność i obawa przed przyszłością. Często nawet nie myślisz o swoich przyszłych potrzebach, tylko szczerze chcesz pomagać innym. Gromadzisz więc wszystko na wypadek, gdyby było to potrzebne komuś innemu. To znaczy, e przechowujesz przedmioty dla ludzi, których mo e nawet jeszcze nie znasz i pragniesz zabezpieczyć ich przed okolicznościami, które wcale nie muszą się wydarzyć. Rzeczywiście, w takiej sytuacji nie sposób cokolwiek wyrzucić! Oto najjaskrawsze przykłady bałaganu gromadzonego „na wszelki wypadek", na jaki natrafiłam w czasie swojej praktyki. Jak dotąd, było to: • Pięć akwariów, przechowywanych na strychu przez piętnaście lat przez czło wieka, który nie znosił rybek. • Cała spi arka zastawiona pod sufit pustymi butelkami, kartonami po margary nie, pojemnikami po jajkach i tym podobnymi przedmiotami. adnego z nich nie u yto ani razu przez ponad dwadzieścia lat. • Du y pokój pełen zabawek przechowywanych dla przyszłego wnuka, na wypa dek, gdyby syn tego mał eństwa, który był gejem, zmienił zdanie, o enił się z kobietą i miał dzieci.

38

• Komplet brytyjskich ksią ek telefonicznych (kilkadziesiąt tomów) z roku 1981, odkryty w roku 1997. Jeśli dobrze rozejrzysz się po domu, pewnie znajdziesz równie absurdalne przedmioty, jak na mojej liście. Najpiękniejsze jest to, e gdy ju zrozumiesz w pełni, skąd niegdyś wzięła się potrzeba posiadania rzeczy, których chcesz się właśnie pozbyć, cały ten mechanizm przestaje działać. Następnie, gdy je ju wyrzucisz, nigdy nie będą ci potrzebne, a jeśli zaistnieje potrzeba, pojawią się w twoim yciu w odpowiedniej chwili, takie same albo ładniejsze. Jest to rzeczywiście trudne, ale ka dy mo e się tego nauczyć. Im więcej ufasz yciu, e się o ciebie zatroszczy, tym bardziej ycie będzie się troszczyć o ciebie.

Osobo wo ść Ludzie przywiązują się do własności, bo mają poczucie, e rzeczy określają ich osobowość. Mo na popatrzeć na oderwany kupon od biletu sprzed dziesięciu lat i powiedzieć sobie: „Tak, byłem na tym przedstawieniu". Patrząc na prezent od przyjaciela, mówimy: „Tak, miałem kiedyś przyjaciela, który mnie lubił i dlatego dał mi tę rzecz". Dzięki takim pamiątkom potwierdzamy swoją to samość i mamy poczucie bezpieczeństwa. Miło jest przechowywać prezenty i wspomnienia szczęśliwych lat, pod warunkiem e wcią je cenimy i e ich liczba nie przykuwa twojej energii do dawnych wydarzeń, nie pozwalając jej skierować się na teraźniejszość. Aby skupić się na teraźniejszości, nale y zastąpić otaczające nas przedmioty tym, co harmonizuje z naszą obecną osobowością. Pozbywanie się tego typu rzeczy jest jednak niezwykle trudne. Często ludzie identyfikują się z nimi do tego stopnia, e wyrzucając je czują, jakby ubyła im cząstka siebie, albo mają wra enie, e odrzucają dobroć i przyjaźń swoich bliskich. Dlatego pozbywanie się sentymentalnych pamiątek budzi ambiwalentne uczucia, do pewnego stopnia usprawiedliwione. Posiadane przez nas przedmioty rzeczywiście wibrują naszą częstotliwością; ta energia szczególnie głęboko przenika rzeczy, których u ywamy często, które lubimy albo które sami zrobiliśmy. Podarunki od przyjaciół, szczególnie zaś te cenne przedmioty „kupione specjalnie dla ciebie", są pełne ich energii. Zwa , e to jeden z podskórnych powodów, dla których ludzie tak prze ywają utratę całego mienia w wyniku kradzie y, po aru, powodzi albo innych katastrof. Rozpaczają wtedy nad utratą cząstki siebie i przyjaciół, utraconej wraz z rzeczami, nie zdając sobie sprawy, e takie przypadki

39

to wspaniałe dary niebios, stworzone z pomocą Wy szej Jaźni po to, by mogli rozpocząć ycie od nowa. Tak naprawdę nasze trwanie i dobre samopoczucie nie zale ą od tego, co posiadamy. Spokojnie mo na się tego wszystkiego pozbyć. Jeśli czujesz się bardzo mocno związany z niektórymi rzeczami, znajdź dla nich dobre, nowe miejsce. Oddaj je z miłością komuś, kto je doceni i będzie ich u ywał. W ten sposób mo esz w końcu mieć większe poczucie winy z powodu posiadania ni z powodu pozbywania się własności. Przecie przez to, e zatrzymujesz rzeczy przy sobie, nie pozwalasz im ruszyć w nowe ycie z kimś, kto je naprawdę doceni! Status społeczny Określany inaczej jako „równanie do Kowalskich", słu y podbudowywaniu niedostatecznego szacunku do samego siebie. Nie twierdzę przy tym, e ka dy, kto mieszka we wspaniałej posiadłości, ma niską samoocenę. Jestem od tego daleka. Ale niektórzy naprawdę tworzą otoczenie mówiące o zamo ności wyłącznie dla pozorów i zawsze będzie im mało dóbr, póki nie wnikną w swoją psychikę i nie pozbędą się poczucia ni szości. W materialistycznej kulturze Zachodu niezwykle łatwo jest zagubić swoją to samość i sens bytu. Najlepiej widać to w Stanach Zjednoczonych, gdzie status społeczny określa się bardzo często nie miarą tego, kim się jest, ale tego, ile się ma. Jeśli jednak posiadasz ró ne rzeczy w takim celu, kupujesz sobie złudzenia, bo odchodząc stąd, nie zabierzesz ze sobą niczego. Twój status, jako wiecznej, duchowej istoty, określają zupełnie inne reguły ni te, który wynalazł nasz przemijający, materialistyczny świat. Poczucie bezpieczeństwa Rozsądną rzeczą jest ulec podstawowym instynktom „gniazdowania" i stworzyć dom, który zaspokaja twoje potrzeby, ale jest taki moment, gdy motywacja do nabywania ró nych rzeczy zaczyna wodzić nas na manowce. Współczesne reklamy są celowo tworzone tak, by grać na naszych lękach., Jeśli nie będziesz mieć tego czy tamtego, poczujesz się istotą ni szego rzędu" - oto jeden z najczęstszych ukrytych komunikatów, które do nas docierają. Jeśli chcesz sprawdzić, jak wielkiemu naciskowi podlegasz ze strony reklamy - oto wyzwanie: następnym razem, gdy wyjdziesz na miasto, spróbuj nie czytać tablic reklamowych. To bardzo trudne, chyba e jesteś za granicą i nie znasz języka. Te przesłania reklam, warte miliony dolarów, warunkują nas bezlitośnie, niezwykle skutecznie, a w dodatku niepostrze enie. Bombardują nas zewsząd: z telewizji, z radia, gazet, plakatów, tylnych szyb w samochodach, z koszulek, przez Internet i ze stu innych miejsc, a wszystkie namawiają, eby kupować, kupować, kupować.
40

Jest tylko jeden haczyk: ebyś nie wiem ile kupił, nigdy nie poczujesz się bezpiecznie. Gdy zdobędziesz jedną rzecz, zaraz oka e się, e „potrzebujesz" czegoś jeszcze. Do tego zaczynasz się martwić, e utracisz to, co ju masz. Kilka najmniej pewnych siebie osób, jakie znam, to multimilionerzy. Prawdziwe poczucie bezpieczeństwa daje tylko wiedza o tym, kim jesteś i co powinieneś robić. Tery torializm Popatrzmy, co się dzieje, kiedy postanawiasz kupić coś nowego. Załó my, e wybrałeś się na zakupy; szukasz kurtki. Znajdujesz taką, która ci się spodobała, zostawiasz ją na wieszaku i idziesz sprawdzić, czy przypadkiem nie trafisz na jeszcze ładniejszą. W tym czasie ktoś podchodzi do tej pierwszej i zaczyna ją oglądać. Czujesz przypływ paniki. „Przecie to moja kurtka", myślisz sobie. Potem nadchodzi moment ulgi, kiedy ten ktoś ją wreszcie odło y i odejdzie, albo krępująca sytuacja, gdy trzeba podejść i wytłumaczyć, e właściwie to byłeś pierwszy. Kupujesz więc tę kurtkę i wracasz do domu. Połączenie energetyczne między nią a tobą staje się coraz silniejsze. Jeśli przypadkiem następnego dnia ją zaplamisz, rozedrzesz, nadepnie ją przechodzący obok słoń albo stanie się coś podobnego, nastąpi katastrofa! klęska! czarna rozpacz! A przecie ta kurtka dwa dni temu, zanim wkroczyła w twoje ycie, nie miała dla ciebie adnego znaczenia. Więc co takiego się stało? Terytorializm i pragnienie posiadania pochodzą wprost od ego, które walczy o to, by mieć na własność i kontrolować jak najwięcej rzeczy. Twój duch doskonale wie, e nic do ciebie nie nale y. Trzeba zdać sobie sprawę, e szczęście nie zale y od stanu posiadania. Rzeczy mogą pomóc w podró y, ale same nie są podró ą. Ba łag an i ar st wo d zi ed zi czn e Bardzo wiele zachowań przejmujemy od rodziców. Jeśli jedno z nich albo oboje byli nałogowymi bałaganiarzami, prawdopodobnie odziedziczyli to po swoich rodzicach, ci zaś po dziadkach i tak dalej. Takie wzorce przechodzą z pokolenia na pokolenie. Aby uświadomić ci ogrom problemu, z którym musisz się zmierzyć, jeśli pochodzisz z bałaganiarskiej rodziny, powiem ci, na jaką zdumiewającą informację natrafiłam niedawno. Jeśli cofniesz się o sześćset lat, czyli o mniej więcej dwadzieścia pokoleń twojej rodziny, to zakładając, e ka dy z twoich bałaganiarskich przodków płodził dwoje potomków, całkowita liczba twoich przodków od roku 1400 wyniesie ponad milion osób. To cała armia bałaganiarzy, której trzeba stawić czoło. Przymus „gromadzenia na wszelki wypadek" to część psychicznego wzorca, określanego jako „świadomość ubóstwa" (czyli przeciwieństwo „świadomości dostatku").

41

Zwykle bywa on dziedziczny. Chocia mo e sam nigdy nie bywałeś głodny ani niczego ci w yciu nie brakowało, mo esz odczuwać lęki, przekazane ci przez tych, którzy mieli tego rodzaju doświadczenia. Oznacza to, e Amerykanie wcią dźwigają emocjonalny baga lęków z czasu Wielkiego Kryzysu z roku 1929, wielu Irlandczyków wcią boryka się z dziedzictwem z okresu Wielkiego Głodu w latach czterdziestych XIX wieku, ludzie z całego świata jeszcze pamiętają racjonowanie ywności podczas wojny i tak dalej. Jeśli zdecydujesz, e zmieniasz swój sposób myślenia, mo esz uwolnić się od lęków przekazanych ci przez rodziców, a jeśli zrobisz kolejny krok i skoncentrujesz się na dostatku, zamiast martwić się niedoborami, radośnie pozbędziesz się wszystkiego, co nie jest ci rzeczywiście potrzebne. W ostatnich dziesięcioleciach napisano wiele ksią ek, uczących, w jaki sposób pozbyć się wzorców chorób dziedzicznych i innych rodzinnych cech. Co stanie się z twoimi dziećmi, jeśli sam nie uporasz się z bałaganiarstwem? Masz szansę wykorzenić tę cechę ze swojego rodowodu dla wszystkich przyszłych pokoleń. Wiele przesłanek potwierdza, e w ten sposób pomo esz nie tylko tym, którzy przyjdą po tobie; twój uczynek powędruje wstecz po spirali czasu, by pomóc twoim przodkom, co z kolei jeszcze bardziej pomo e tobie.

Przekon an ie, e im więcej, ty m lepiej Oto przykład. Na Zachodzie w kuchniach trzymamy całe kolekcje no y. Mamy no yki do krojenia małych rzeczy i du e no e do du ych rzeczy; niektóre są ostro zakończone, niektóre zaokrąglone; jedne cię kie, inne lekkie. Starannie wybieramy odpowiedni nó do ka dej pracy. Jedźcie na Bali, zobaczycie tam coś ciekawego. W domach nie tylko jest jeden nó , u ywany do mnóstwa ró nych rzeczy, których sobie nawet nie wyobra acie, ale w dodatku ka de pięcioletnie dziecko sprawniej posługuje się no em ni większość zachodnich kucharzy (jeśli chcecie to sprawdzić, poproście, eby jeden z nich obrał wam ananasa!) To tylko guru od reklamy urządzają nam pranie mózgu, abyśmy uwierzyli, e potrzebujemy tylu no y - i wierzymy w to do tego stopnia, e wielu z nas utraciło ju umiejętność posługiwania się jednym, uniwersalnym narzędziem. Motyw „im więcej, tym lepiej" stale wbijają nam do głowy producenci, którzy chcą stworzyć popyt i sprzedawać swoje wyroby. Łatwowierni ludzie wcią wpadają w tę pułapkę. Następnym razem, kiedy wyciągniesz ze skrzynki pocztowej jeden z tych katalogów, wymieniających setki „przydatnych drobiazgów, bez których nie sposób yć", poświęć pół radosnej godzinki na czytanie i wyobra anie sobie, jaką rozkoszą byłoby twoje ycie, gdybyś tylko kupił antypoślizgowe, wieloczynnościowe, samopołyskowe coś tam, a potem spokojnie wyrzuć prospekt do śmieci, nie kupując niczego. 42

Cofnięcie się przed zrobieniem niektórych zakupów w niesłychany sposób dodaje nam sił... a poza tym te przedmioty i tak do niczego by ci się nie przydały. Syndrom „Scroogfe'a 4 Zatwardziali bałaganiarze nic nie wypuszczą z rąk, póki w swoim pojęciu nie wycisną z tego ostatniego grosika. Dotyczy to nawet rzeczy kupionych z przeceny albo zgoła darmowych. Skąpcy-bałaganiarze uwa ają za nieprzyzwoitość pozbywanie się rzeczy, które się jeszcze do czegokolwiek nadają, nawet jeśli te rzeczy tkwią latami w szafie czekając na swój czas. Jeśli będziesz przechowywać ró ne przedmioty z takich powodów, przekonasz się, e ycie nie obejdzie się z tobą łaskawie. Jak dobro ma napłynąć do twego ycia, jeśli blokujesz strumień energii kurczowo trzymając się przestarzałej graciarni? Zwolnij z lekka uścisk i obserwuj, co się dzieje. Bałagan jako sposób tłumienia emocji Czy czujesz się nieswojo, gdy wokół ciebie jest zbyt pusto albo masz za du o wolnego czasu? Bez trudu wypełnisz pustą przestrzeń, jeśli zapanuje w niej bałagan, i od razu staniesz się zajęty. Zastanów się jednak, czego chcesz w ten sposób uniknąć? Zwykle jest to samotność, lęk przed bliskością ludzi albo inne głębokie emocje, które łatwiej jest utopić w morzu bałaganu, zamiast sobie z nimi radzić. Zdziwisz się, jak potę ny impuls otrzyma twoje ycie, kiedy w końcu staniesz twarzą w twarz ze swoimi lękami i odnajdziesz siebie. Usunięcie bałaganu to jeden z najmniej bolesnych sposobów osiągnięcia takiego stanu, bo mo esz nad tym pracować w swoim własnym tempie. Nerwica natręctw Niektórzy ludzie zgromadzili tak wiele niepotrzebnych przedmiotów, e mo na to określić jako powa ną nerwicę natręctw. Jeśli doszedłeś ju do tego, e niczego nie wyrzucasz, bo boisz się, e kiedyś będzie ci to potrzebne, dzięki tej ksią ce zrozumiesz, co cię nęka i poszukasz tak e profesjonalnej pomocy doświadczonego terapeuty. Znam ludzi, którzy przechowują ka dy najmniejszy kwitek, gromadzą torebki plastikowe i podobne rzeczy, sparali owani strachem przed tym, co się stanie, jeśli tego zaniedbają. Ich dom, zamiast stać się bezpieczną przystanią, z której mo na wyruszać w świat, staje się własnoręcznie wykreowanym koszmarem.
4

Karykaturalna postać skąpca z Opowieści Wigilijnej Ch. Dickensa (przyp. tłum.).

7. JAK SIĘ TEGO POZBYĆ

Proces likwidowania bałaganu to nic innego, jak umiejętność pozbywania się, nie tylko przedmiotów - to tylko dotykalny końcowy rezultat. Najwa niejsze to pozbyć się lęku, który przykuwa cię do rzeczy, choć od dawna powinieneś im pozwolić pójść swoją drogą. „Aha, przyszli po stereo!" Od ośmiu lat sześć miesięcy w roku spędzam na wyspie Bali, w Indonezji, a drugą połowę roku - na Zachodzie. Wiele osób mi zazdrości. Wyobra ają sobie, e jestem krezu-sem i mogę robić, co zechcę. W rzeczywistości osiem lat temu nie miałam nic, oprócz pragnienia, by co roku mieszkać przez sześć miesięcy na tej pięknej wyspie. Gdy moi rozmówcy uczciwie przyjrzą się swojemu yciu i dowiedzą się, co powstrzymuje ich od spełnienia marzeń, zwykle okazuje się, e główną przeszkodą jest przywiązanie do własności. Sami uło yli sobie ycie tak, e nie mogą spełniać swoich najskrytszych pragnień. Bardzo mi odpowiadają poglądy Stuarta Wilde'a. Ciągle przyje d am w ró ne miejsca tu po jego wyjeździe, mam więc nadzieję, e któregoś dnia nasze drogi się przetną. Jeden z rozdziałów jego ksią ki Nieskończona jaźń jest dla mnie szczególną rozkoszą. Jego tytuł brzmi: „Nie przywiązuj się do niczego". „Wszystko, co masz, jest w boskiej mocy. Jeśli po przyjściu do domu spostrze esz, e zniknęło twoje stereo, powiesz sobie: »Aha, więc przyszli po stereo«, nie przejmując się nadmiernie. Po prostu przejęła je boska moc. Teraz ma je ktoś inny. Dzięki temu powstało w twoim yciu miejsce na nowe stereo. Albo nie ma w nim ju miejsca na stereo, i ju . Zamiast tego zapanuje u ciebie cisza, sprzyjająca medytacji o sensie istnienia i celu ycia". Jeśli chcesz na coś wydać pieniądze, oto jego rada: „Cały sens istnienia pieniędzy polega na tym, eby ich nie mieć; chodzi o to, eby z nich korzystać. Zarabiamy je głównie po to, by kupować doświadczenie. Najlepiej u kresu ycia mieć puste konto w banku, ale za to móc obejrzeć się za siebie i powiedzieć: »Jejku, patrzcie, ile ja zebrałem doświadczeń« - bo wspomnienia nigdy nie giną".

45

Je st e ś ty lk o p rz e ch o d n ie m ycie to ciągła zmiana, więc ciesz się, gdy coś się w nim pojawia, wykorzystaj to dobrze, i pozwól temu odejść, gdy nadejdzie czas. To, e coś posiadasz, wcale nie oznacza, e masz to na zawsze. Jesteś przejściowo opiekunem wielu ró nych rzeczy, które przepływają przez twoje ycie. Przecie po śmierci nie zabierzesz ze sobą zawartości kuchennych szafek, nawet wcale tego nie pragniesz! Wszystkie przedmioty materialne to jedynie energia w stanie przejściowym. Myślisz, e posiadasz dom albo pieniądze na koncie, ale tak naprawdę nawet ciało, w którym zamieszkujesz, nie jest twoją własnością. Wypo yczyła ci je nasza planeta i kiedy ju z nim skończysz, zostanie automatycznie przetworzone i pojawi się znowu w innym kształcie, tym razem bez ciebie. Jesteś duchem - wspaniałym, wiecznym, niezniszczalnym duchem, ale twoją kondycję ziemską najlepiej opisuje zwrot „przebywanie w wypo yczonym ciele". Twoje ciało jest tymczasową świątynią duszy. To, czym je otaczasz w świątyni swojego domu, powinno się zmieniać i rozwijać wraz z tobą, aby odbijało to samość swego mieszkańca. Osoby pracujące nad sobą powinny szczególnie często harmonizować swoje otoczenie. Naucz się więc zostawiać za sobą kilwater niepotrzebnych przedmiotów i uznaj, e to oznaka rozwoju! Pozb ąd ź się lęku Ludzie kurczowo trzymają się bałaganu, bo się boją. Obawiają się, e podczas sprzątania mogą wyzwolić w sobie ró nego rodzaju emocje, niepokoją się, e pomyłkowo pozbędą się czegoś wartościowego, e się obna ą, zostaną bezbronni lub w inny sposób nara ą się na ryzyko. Likwidowanie bałaganu mo e wydobyć na powierzchnię mnóstwo rzeczy, z którymi się trzeba zmierzyć i uporać; wszyscy wyczuwamy to intuicyjnie. Warto zdobyć się na wysiłek i pozbyć się bałaganu, bo czeka nas za to niezwykła nagroda. Miłość i lęk nie mogą istnieć obok siebie, więc wszystko, czego trzymasz się ze strachu, nie pozwala, by w twoim yciu zagościła miłość. Jeśli się tego pozbędziesz, otworzysz jej drzwi. Strach nie pozwala ci być sobą i wypełniać swego posłannictwa; jeśli zlikwidujesz bałagan, jaśniej ujrzysz swój cel w yciu. Lęk blokuje przepływ energii yciowej; pozbycie się bałaganu pomo e ci zaczerpnąć naturalnej siły yciowej. Zyskasz swobodę bycia sobą, a to najcenniejszy dar.

C Z Ę Ś Ć

D R U G A

GDZIE GROMADZI SIĘ BAŁAGAN

8. BAŁAGAN A BAGUA

Jeśli poprzednie rozdziały nie nakłoniły cię do sprzątania, ten z pewnością wywrze po ądany wpływ. An a li za z p o mo cą si a tk i b a g u a Narzędzie Feng Shui zwane bagua to siatka, która określa, w jaki sposób poszczególne obszary domu są związane z konkretnymi aspektami twojego ycia. Jeśli masz w domu albo w biurze miejsce, gdzie bałagan zaczyna się gromadzić natychmiast po ka dym sprzątaniu, sprawdź, w którym polu bagua znajduje się to miejsce i zastanów się, co dzieje się w związanej z nim dziedzinie twojego ycia. Najprawdopodobniej spostrze esz, e trzeba się nią zająć, bo ciągle dzieje się tam coś złego. Nie sposób rozdzielić ycia od miejsca zamieszkania! Warto więc zastanowić się, co znajduje się w tym polu bagua i sprawić, by w odpowiadającej mu dziedzinie ycia pojawiło się więcej luzu i harmonii. Gromadzenie i przechowywanie niepotrzebnych rzeczy mo e spowodować znacznie powa niejsze kłopoty. Na przykład składzik-graciarnia w polu pomyślności mo e spowodować problemy finansowe. Słuchacz jednego z moich seminariów, księgowy, postanowił to sprawdzić. Jego interesy od jakiegoś czasu podupadały; zauwa ył, e w polu pomyślności w jego biurze od pewnego czasu le ą kawałki potłuczonych luster i bibelotów. Sprzątnął wszystko i zdziwił się, e w ciągu kilku następnych dni zgłosił się nie jeden, lecz dwóch powa nych klientów, z którymi nawiązał korzystną współpracę. Ciekawe, e obie firmy były du ymi korporacjami, które, mając dość dotychczasowych księgowych, ni z tego, ni z owego postanowiły znaleźć nowych, i to w całkiem nietypowy
Interpretacja bagua, którą posługuje się autorka, pochodzi z buddyjskiej Szkoły Czarnych Czapek. Znacznie bardziej zaawansowana jest interpretacja Szkoły Kompasu (przyp. tłum.). 4 - Feng Shui 49
1

dla tej dziedziny sposób: z ksią ki telefonicznej. Okazało się te , e zupełnym przypadkiem jego firma była pierwszym biurem, do którego obie korporacje postanowiły zadzwonić! Zrobiło to na nim takie wra enie, e przyszedł na następne seminarium, eby wszystkim opowiedzieć o tym, co się wydarzyło. Słyszałam ju niezliczone opowieści o podobnych sukcesach. Jak posługiwać się hagua Na głębokiej analizie bagua mo na spędzić całe lata. Być mo e, przeczytawszy tę ksią kę, zechcesz dowiedzieć się więcej na ten temat (zalecane lektury znajdują się w części bibliografii poświęconej Feng Shui). Bardzo prosty wykład i rysunek wystarczą jednak, by dać ci motywację do zlikwidowania bałaganu. Powiedzmy, e chciałbyś sprawdzić, jak wygląda bagua twojego domu. Weź kartkę papieru i narysuj na niej plan budynku w przybli eniu. Wystarczy widok z lotu ptaka, z zaznaczeniem wszystkich ścian i drzwi. Jeśli wynajmujesz mieszkanie, nie rysuj całego budynku, tylko tę jego część, którą zajmujesz. Następnie obróć kartkę tak, by wejście do domu, mieszkania czy te pokoju znajdowało się na dole, jakbyś chciał do niego wejść. Wejście frontowe jest głównym

Pomyślność Bogactwo Dostatek

Sława Reputacja Oświecenie Zdrowie • Jedność

Związki Miłość Mał eństwo

Starsi Rodzina Społeczeństwo

Twórczość Potomkowie Plany

Wiedza Mądrość Samodoskonalenie

Kariera Droga ycia Wędrówka

Pomocni ludzie Współczucie Podró e

Bagua Feng Shui w uproszczeniu

50

punktem orientacyjnym dla bagua, poniewa przezeń wchodzą do domu ludzie i energia. Na następnych stronach podaję przykłady. Uwaga Irlandczycy i inne superprzyjacielskie społeczności świata: jeśli ty, twoja rodzina, goście i listonosz u ywacie tylnych drzwi jako frontowych, potraktujcie tylne drzwi jako podstawę do orientacji bagua. Następnie nale y znaleźć środek domu, by mo na było przerysować siatkę na plan i odczytać, gdzie znajdują się jej poszczególne pola. W przypadku kwadratowych i prostokątnych budynków nie stwarza to trudności. Po prostu rysuje się przekątne i w miejscu ich przecięcia wyznacza się środek, który tak e jest środkiem bagua. Zauwa cie, e bagua jest elastyczna i rozciąga się, dopasowując swój kształt do prostokąta. Jeśli budynek ma nieregularny kształt, najpierw musisz go wpisać w czworokąt, a dopiero potem wykreślić przekątne, wyznaczyć środek i nało yć bagua (patrz następne rysunki).

Rzut budynku lub pokoju o regularnym kształcie

51

Bagua wewnątrz bagua Tu dopiero robi się ciekawie! Siatkę bagua stosuje się nie tylko do budynków rozumianych jako całość, ale istnieją równie większe bagua działki (obróć siatkę tak, by dopasować jej dolny brzeg do głównego wejścia na działkę) oraz bagua poszczególnych pokojów w budynku (obróć siatkę tak, by jej dolna część wypadła na ścianie z drzwiami wejściowymi do pokoju). Koniec z chytrymi planami przeniesienia całego bałaganu po cichu do szopy w ogrodzie! Szopa w lewym górnym rogu ogrodu podkopie twoje finanse, w prawym górnym

frontowe

Znajdź centrum swojego domu i wykreśl siatkę bagua

52

rogu zaszkodzi związkom z ludźmi, na dole pośrodku - nadszarpnie reputację... i tak dalej. Nie ma miejsca, z którego bałagan by ci nie zaszkodził! Bałagan a bagua W mojej pierwszej ksią ce, Feng Shui. Jak tworzyć przyjazną przestrzeń wokół nas, znajdziesz bogactwo informacji o stosowaniu remediów i wzmacniaczy energii w ka dym polu bagua w celu polepszenia ądanych dziedzin twojego ycia. W tej ksią ce skoncentruję się na skutkach bałaganu w poszczególnych polach bagua. Spróbuj przeprowadzić proste ćwiczenie. Pomyśl o jakiejś wypełnionej po brzegi szafce, zapchanej od tak dawna, e nie pamiętasz ju , co w niej właściwie jest. Ta szafka odpowiada jakiejś cząstce ciebie. Jest w tobie miejsce, do którego tak rzadko docierasz, e nie wiesz nawet, co się tam dzieje. Jeśli chcesz wiedzieć, gdzie się ono znajduje, sprawdź, w jakim polu domu i pokoju znajduje się ta szafka. Jeśli często korzystasz z tego pokoju, jego bagua będzie dla ciebie najwa niejsza. Jeśli zaglądasz tam rzadziej, posłu się raczej bagua całego domu. Dziewięć pól bagua Zauwa yłeś, e ka de z pól jest opisane na kilka sposobów. Chciałam w ten sposób dać ci szersze pojęcie o związanych z nimi ró nych poziomach i częstotliwościach energetycznych. Wybierz po prostu te określenia, które najbardziej ci się podobają. Powodzenie, bogactwo, dostatek, błogosławieństwa Bałagan w tym polu zablokuje przepływ gotówki, przyniesie ogólny zastój finansowy i będzie stanowił przeszkodę w dostatnim yciu. Sława, reputacja, oświecenie Jeśli dopuścisz do nieporządku w tym polu, ucierpi na tym twoja reputacja i zaczniesz tracić popularność. Zabraknie ci te entuzjazmu, zapału i natchnienia. Zwiazki miłość, mał eństwo Zagracone pole związków mo e utrudnić znalezienie partnera lub pogmatwać istniejący związek. To, co dostaniesz, nie spełni twoich pragnień ani potrzeb. Starsi, rodzina, społeczeństwo Bałagan w tym polu mo e przynieść problemy z przeło onymi, władzami i rodzicami, jak równie rozdźwięk w rodzinie i niezgodę z całym otoczeniem.

53

54

Zdrowie, jedność Bałagan w tym miejscu mo e zaszkodzić twojemu zdrowiu, a w yciu mo e zabraknąć znaczenia i ukierunkowania. Twórczość, potomek Jeśli tu pojawi się bałagan, twoje zdolności twórcze prawdopodobnie ulegną zablokowaniu, będziesz z trudem realizować plany i doświadczysz trudności w kontaktach z dziećmi lub podwładnymi. Wiedza, mądrość, samodoskonalenie Bałagan w tym polu ogranicza zdolność uczenia się, podejmowania mądrych decyzji i pracy nad sobą. Kariera, droga ycia, wędrówka Jeśli zagracisz to miejsce, będziesz miał wra enie, e twoje ycie zawsze toczy się pod górkę, e popadłeś w rutynę i nie robisz tego, co byś chciał - w dodatku nie wiesz, co właściwie chciałbyś robić. Pomocni ludzie, współczucie, podró e Bałagan w tym polu blokuje wspierający cię prąd ycia, więc przez większość czasu będziesz miał poczucie, e jesteś „samotnym wędrowcem". Będziesz miał równie trudności z wyruszeniem w podró i z przeprowadzką.

Sprawd zian d ziałan ia siatk i ba gua Sama jestem bardzo sceptyczna, więc z całego serca namawiam, byście sprawdzili, czy ta wiedza jest sensowna, zanim zaczniecie ją stosować. Mo na na przykład wybrać jedną z dziedzin ycia, w której wszystko dobrze się układa, wyznaczyć odpowiadające jej pole, naściągać tam ró nych gratów, zostawić na parę miesięcy i zobaczyć, co się będzie działo. Kiedyś tak postąpiłam i skutki były katastrofalne! Drugi, bardziej produktywny sposób, który osobiście zalecałabym zamiast pierwszego, polega na wybraniu dziedziny ycia, w której nie wiedzie ci się najlepiej i na pozbyciu się bałaganu z odpowiadających tej dziedzinie pól bagua. Załó my na przykład, e odczuwasz brak wsparcia. Najpierw zlikwiduj bałagan w części ogrodu, która odpowiada polu pomocnych ludzi, potem zajmij się tym samym polem na planie całego domu, a na końcu - odpowiednimi wycinkami pokoi, w których spędzasz najwięcej czasu. Jeśli z jakiegoś powodu nie mo esz się dostać do jednego z tych miejsc (bo na

55

przykład wynajmujesz komuś pokój), musisz ze zdwojoną troskliwością zająć się po-zostałymi obszarami. Naturalnie najlepiej by było, gdybyś postanowił, e pozbędziesz się całego bałaganu nie zastanawiając się nad tym, gdzie się on znajduje. Dzięki temu odczujesz poprawę we wszystkich dziedzinach ycia. Następny rozdział dotyczy konkretnych rodzajów bałaganu. Na początku przyjrzymy się miejscom, gdzie najczęściej gromadzi się bałagan.

9. ZAGRACONE MIEJSCA W TWOIM DOMU

Pomyśl o domu jak o plastycznym, trójwymiarowym odwzorowaniu twojego ycia. Jeśli dzielisz to miejsce z innymi, mo e uznasz, e wasz dom przedstawia bardziej ich, a nie ciebie, szczególnie jeśli mieszka w nim wiele osób, ale tak łatwo się z tego nie wywiniesz. Wszystko wokół ciebie jest odbiciem twej jaźni; mówimy więc nie tylko o domu, ale i o twoich współmieszkańcach, i o tym, co tworzą wokół siebie. Ten rozdział opisuje najczęstsze miejsca gromadzenia się bałaganu i określa ich wpływ na ciebie. Piwnice i innego rodzaju magazyny pod domem Piwnica lub podpiwniczenie symbolizują przeszłość i podświadomość. Zagracona piwnica wskazuje, e nie rozwiązałeś jeszcze pewnych minionych problemów, często bardzo powa nych (ludzie zazwyczaj wstawiają do piwnicy najcię sze rzeczy). Jeśli sprawdzisz, od jak dawna tkwią tam te przedmioty, dowiesz się, jak długo odkładasz rozprawienie się z tym, co zostało symbolicznie pochowane pod warstwą rupieci tylko pamiętaj dodać okres, kiedy rzeczy te stały bezu ytecznie na górze, zanim relegowałeś je do piwnicy. Jeśli graciarnia zostanie w piwnicy na długo, są szansę, e pleśń, myszy, wilgoć, grzyby lub inny naturalny zbawca wkroczy i pomo e ci podjąć decyzję o pozbyciu się własnych śmieci. Weź jednak pod uwagę, co się dzieje z twoim yciem, gdy w piwnicy zachodzi proces zniszczenia. Trapi cię poczucie beznadziei, letargu, bezsensu lub cięaru ycia: są to niepo ądane rezultaty gromadzenia bałaganu pod ziemią. Naturalnie, mo na przechowywać ró ne rzeczy w piwnicy, ale trzeba robić regularne przeglądy i trzymać tam tylko to, co od czasu do czasu jednak bywa nam potrzebne, a poza tym nie gromadzić a tylu rzeczy, by uniemo liwić przepływ powietrza i energii między nimi.
57

Stry ch y Rzeczy przechowywane na strychu mogą ograniczać twoje wy sze aspiracje i mo liwości. To tak, jakbyś sam siebie sabotował, tworząc fałszywe ograniczenia. Zaczniesz się zamartwiać o przyszłość częściej ni większość ludzi, tak jakby nad głową wisiało ci mnóstwo problemów, które w ka dej chwili mogą spaść. Wiele osób napisało do mnie listy, zawiadamiając, jaką zmianę w ich yciu przyniosło uporządkowanie strychu. Posprzątanie na strychu zajęło mi cały tydzień, ale czułam się fantastycznie, a teraz cała jestem naładowana energią. Przęchowywałam na strychu pamiątki z ponad czterdziestu lat ycia - stare listy miłosne, fotografie, drobiazgi z wakacji i bibeloty. Gromadził się na nich kurz, a myszy miały rozrywkę. Wywaliłam wszystko i zrobiłam na strychu studio artystyczne, które jest teraz moim ulubionym pomieszczeniem w tym domu. Nowo odkryte zdolności twórcze przyniosły mi tyle radości! Umówiłem się z Panią na konsultację, poniewa kilka lat temu moje interesy wyraźnie podupadły i miałem nadzieję, e sprawi pani cud Feng Shui, dzięki któremu zacznę mieć jakieś osiągnięcia. Nigdy bym się nie spodziewał, e zaleci mi Pani posprzątanie strychu i muszę przyznać, e nigdy bym tego nie zrobił, gdyby w końcu nie namówiła mnie do tego ona. Chciałem powiedzieć, e wszystko odbyło się tak, jak Pani przewidziała -poczułem się, jakby ktoś podniósł pokrywę. Firma ruszyła z kopyta w nowym, fascynującym kierunku. Spełniły się moje marzenia.

Składziki
Mam nadzieję, e rozdział na temat bagua skutecznie zniechęcił cię do składzików w ogóle. Posępna energia, która emanuje z takich miejsc jest zdecydowanie niepo ądana i naprawdę działa jak kij wetknięty w tryby, oddziałując na wszystkie dziedziny ycia, z którymi jest powiązana. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, e składzik jeszcze przez jakiś czas będzie ci niezbędny, postaraj się przynajmniej tam posprzątać i uporządkować zgromadzone rzeczy. Szuflady — graciarnie Pewnie zaskoczy was to, co teraz usłyszycie: jedna taka szuflada bardzo wam się przyda. Warto mieć miejsce, do którego mo na po prostu wrzucać ró ne rzeczy. Jeśli mieszkacie w du ym domu, mo na mieć nawet po jednej szufladzie na ka dym piętrze.

58

Pozbywanie się bałaganu nie polega na obsesyjnej perfekcyjności - chodzi tylko o gospodarowanie otaczającymi nas przedmiotami w taki sposób, by pomieszczenia opływał strumień wibrującej energii, a nie szara, leniwa masa. W naszym pracowitym świecie czasem po prostu dobrze jest z ulgą otworzyć szufladę i powrzucać tam te wszystkie przedziwne drobiazgi, które nie wiedzieć skąd gromadzą się w domu. Zafunduj sobie więc taką szufladę, ale przestrzegaj trzech zasad: • Ma być mała • U ywaj jej tylko od czasu do czasu • Rób tam regularne porządki

Drzwi wejściowe, przejścia i korytarze

Główne drzwi Feng Shui mówi, e główne drzwi wejściowe odzwierciedlają twój stosunek do świata, gdy patrzysz przez nie na zewnątrz - i stosunek do własnego ycia, patrząc do wewnątrz. Energia, podobnie jak ludzie, wpływa przez drzwi i wypływa przez nie na zewnątrz. Jeśli jej przepływ jest w jakikolwiek sposób utrudniony, oznacza to ograniczony przypływ mo liwości yciowych i przeszkody w rozwoju. W tym miejscu koniecznie powinien panować porządek. Bałagan w pobli u drzwi frontowych powoduje niepotrzebne trudności yciowe. Podejdź do drzwi i rozejrzyj się wokół siebie, uwa nie i obiektywnie. Czy dostęp do domu utrudniają zwisające gałęzie i zdziczałe rośliny? Czy przed drzwiami panoszą się stare graty? A mo e widać je ze ście ki, gdy ktoś podchodzi do budynku? Czy wchodząc do sieni trzeba przepchnąć się obok wieszaków, na których pęcznieją płaszcze i kurtki, po pięć na jednym kołku, przeskoczyć porozrzucane na podłodze pantofle, kalosze, płaszcze przeciwdeszczowe, czapki, rękawiczki, szaliki i pozostały wybór galanterii odzie owej? Zrób e tam porządek i pousuwaj, co tylko się da, szczególną uwagę zwracając na to, by nie zostawić nic za drzwiami. Między nimi a ścianą nie powinno nic wisieć.

Tylne drzwi
Jak uświadomisz sobie dalej, gdy będę opowiadać o wspaniałych skutkach oczyszczania przewodu pokarmowego, wszystkie ywe istoty jedzą i wydalają. Jeśli twoje

59

drzwi frontowe to usta, przez które wszystko wnika, wynika z tego, e tylne drzwi to... (sam zgadnij). Jeśli chcesz oszczędzić swojemu domowi zaparcia, nie gromadź bałaganu w okolicy tylnych drzwi. Za drzwiami Mo na bardzo prosto przekonać się, czy Feng Shui ma sens. Trzeba tylko przejść przez cały dom i usunąć bałagan zza wszystkich drzwi. Dotyczy to wszystkiego, co wisi na kołkach i klamkach (szlafroki, ręczniki, torby i inne ró ności), oraz przedmiotów, które nie pozwalają się drzwiom otworzyć do końca (meble, kosze z praniem itd.) Przekonasz się potem, o ile łatwiej ci się yje. To niezwykle prosty i skuteczny sposób. Gdy drzwi nie otwierają się do końca, energia nie mo e swobodnie poruszać się po całym domu, więc wszystko, co robisz, wymaga więcej wysiłku. Gdy usuniesz bałagan, energia płynie gładko, podobnie jak twoje ycie. Ko ry tar z e Bałagan w przejściach, korytarzach i na schodach hamuje przepływ yciodajnej energii przez dom, więc i ycie pełznie, zamiast toczyć się gładko. Najgorsze są przeszkody, które zmuszają cię do schylania i obchodzenia ich. Staraj się pousuwać z przejść wszelkie przeszkody.

Pomieszczenia wypoczynkowe
Salon
Pomieszczenia te mają bardzo ró ny charakter w ró nych domach. Niektóre są nieskazitelnie czyste, porządne i starannie utrzymane, zawsze gotowe na przyjęcie gości. Inne zawsze wyglądają jak po przejściu nawałnicy. Wa ne, by twój dom miał „serce", które w naturalny sposób przyciąga ludzi, sprawia, e lubią tam siedzieć i spędzać czas ze sobą. Nawet jeśli mieszkasz samotnie, i tak potrzebujesz takiego miejsca, by pobyć sam ze sobą. Dom, który nie ma serca, to nie dom. Czasem punktem gromadzenia się energii staje się stół kuchenny lub jadalnia, czasem jest to pokój wypoczynkowy lub salon. Niezale nie od tego, gdzie jest to miejsce, wa ne, by energia nie przepływała obok niego zbyt szybko. Powinna mieć czas, by się zebrać i przemieszać, zanim odpłynie. Warto więc właśnie tu umieścić kilka starannie wybranych bibelotów, by zatrzymywały energię i tworzyły przytulną atmosferę. Niech

60

ten kąt będzie zapraszający; koniecznie powinien mieć jakiś punkt centralny, który będzie symbolizował coś wa nego i inspirującego dla mieszkańców domu. Kuchnia Co się czai w szafkach kuchennych? Jeden ze słuchaczy na seminarium zwierzył się nam, e postanowił nie robić zakupów, póki nie zje wszystkich zapasów zgromadzonych w szafkach. Powiedział, e zajęło mu to prawie osiem tygodni! W końcu zostało mu tylko dziesięć puszek czegoś, co mu nie smakowało, więc wyrzucił je do śmieci i wybrał się na zakupy. Zrób porządki we wszystkich szafkach, nie zapominając o lodówce ani zamra arce.

Sypialnie
Rzeczy , k tó re n ie p asu ją do sy pialn i Czy twoja sypialnia to skład gratów, których nie ma gdzie wetknąć? Jeśli tak, to sam siebie traktujesz jak obywatela drugiego rodzaju. Naprawdę nie jest dobrze ustawiać w miejscu przeznaczonym do spania komputery, rowerki treningowe, popsuty sprzęt i inne mało eleganckie przedmioty. W sypialni pod adnym pozorem nie powinien panować bałagan, ani u dorosłych, ani u dzieci. Porządek w sypialni przyniesie korzyści osobom samotnym, szukającym partnera, jak równie dobranym parom. Zablokowana energia gromadzi się wokół rzeczy do prania. Pod adnym pozorem nie trzymaj kosza z praniem w sypialni i zmieniaj pościel przynajmniej raz w tygodniu, by twoja energia zachowała świe ość i ywotność. Dzięki temu będziesz spał zdrowo; skorzysta te na tym twoje ycie uczuciowe. Po d łó k a mi Wszystkie rzeczy w polu energii mają wpływ na twój sen, więc oprzyj się pokusie wpychania niepotrzebnych przedmiotów pod łó ko. Jeśli pod łó kiem są szuflady, naj lepiej przechowywać w nich czystą pościel, ręczniki albo odzie . Na toaletkach Fakt to dziwny i mało zbadany, e jeśli na toaletce stoi mnóstwo flakoników, większość z nich jest pusta! Sami sprawdźcie.

61

Na meblach w sypialni nie powinno nic stać - wtedy energia będzie gładko i harmonijnie poruszać się po całym pomieszczeniu. Na s z af ach Niepotrzebne przedmioty nagromadzone na szafach i komodach to nic innego jak nie rozwiązane problemy wiszące ci nad głową. Hamują one twoją zdolność jasnego i oryginalnego myślenia, a jeśli twój wzrok zaraz po obudzeniu pada prosto na nie, będziesz miał trudności ze wstawaniem. Bałagan zalegający w domu powy ej linii wzroku zazwyczaj powoduje przygnębienie i bóle głowy. Szafy w ścianie Większość osób przez osiemdziesiąt procent czasu u ywa zaledwie dwudziestu procent posiadanej przez nie odzie y. Jeśli wątpisz w te słowa, przeprowadź następujący sprawdzian; przez miesiąc wieszaj na końcu szafy wszystkie rzeczy, które zdejmujesz z siebie albo które wracają po praniu. Pod koniec tego miesiąca, jeśli świadomie nie zmieniłeś swoich nawyków ze względu na to ćwiczenie, albo jeśli twoja praca nie wymaga częstej zmiany kreacji, oka e się, e przez większość czasu chodzisz w tych samych ubraniach. Okazuje się, e wzorzec 20/80 dotyczy nie tylko odzie y. Mo na go zastosować do wszystkiego, co posiadasz i do większości twoich zachowań. Wszyscy uzyskujemy osiemdziesiąt procent wyników z zaledwie dwudziestu procent naszych wysiłków (w świecie interesów ta proporcja jest znana jako „zasada Pareto", od nazwiska włoskiego ekonomisty, który pierwszy ją wyliczył). I podobnie, osiemdziesiąt procent po ytku czerpiemy z dwudziestu procent naszych rzeczy. Gdy zabierasz się za porządkowanie szafy, najpierw uczciwie podziel swoje ubrania na tych dwadzieścia procent, w których uwielbiasz chodzić i na pozostałych osiemdziesiąt procent, które tylko zajmują miejsce. Od razu będzie ci łatwiej pozbyć się nadmiaru. Gdy weźmiesz się za porządkowanie tych osiemdziesięciu procent, warto jasno ustalić kryteria. Przede wszystkim weź pod uwagę kolory. Doskonałą inwestycją jest zatrudnienie profesjonalnej wiza ystki, która będzie potrafiła określić, jakie kolory podtrzymują i wzmacniają twoją energię, a które źle na ciebie wpływają. Wyjdziesz od niej z pęczkiem próbek kolorów, w których na pewno będziesz świetnie wyglądać, a to cudownie poprawia samoocenę. Dzięki temu będziesz mógł uporządkować przynajmniej połowę ubrań i pozbyć się większości z nich, bo uzyskasz niezachwianą pewność, e jak dotąd, nic dobrego dla ciebie nie zrobiły.

62

Następnie przymierzaj po kolei wszystko to, co zostało i sprawdzaj, jak się w tym czujesz. Jeśli nie podoba ci się krój, faktura, kształt, materiał czy coś jeszcze innego, pozbądź się tej rzeczy. Dla własnego dobra stwórz kolekcję kreacji, które po prostu kochasz, tak byś nigdy więcej po otwarciu szafy nie narzekał, e „nie mam co na siebie wło yć". Wreszcie postanów, e nigdy w yciu nie kupisz ubrania, co do którego nie będziesz absolutnie przekonany, e w końcu nie wyląduje wśród tych osiemdziesięciu procent odrzuconych rzeczy, co będzie oznaczało, e wyrzuciłeś pieniądze w błoto. Od tej pory kupuj tylko to, co ci się naprawdę podoba i w czym wyglądasz świetnie. Jeśli wynika z tego, e pozwolisz sobie na trzy niesamowite, ale drogie kreacje, zamiast dwudziestu byle jakich, za to tanich rzeczy, pogódź się z tym. Radzę tak postępować nawet wtedy, gdy brak ci pieniędzy. Co więcej, elegancki wygląd i dobre samopoczucie to najlepszy sposób, by podnieść poziom własnej energii i przyciągnąć do siebie powodzenie.

Od z ie a w ib ra cj e en e rg ety c zn e Są ludzie, którzy trzymają w szafie rzeczy nie noszone od dwudziestu lat, twierdząc, e jeśli jeszcze trochę poczekają, to wróci moda na takie ubrania. Podobnie jak zdobimy ściany domów, wybieramy dla siebie kolory, faktury i wzory tkanin, które odzwierciedlają nasze własne wibracje energetyczne. Zwróćcie uwagę, e w pewnych okresach podobają nam się odmienne kolory. Kilka lat temu cała zawartość mojej szafy była zdecydowanie fioletowa, z niewielkim dodatkiem zieleni, błękitu i turkusu. Fiolet jednak przewa ał. Ktoś przyjechał do mnie na Bali i bez trudu odnalazł nasz dom, kierując się wyłącznie kolorami wywieszonego na słońce prania! W tym czasie moja aura wchłaniała mnóstwo fioletowych wibracji, poniewa wracała mi siła psychiczna i powodzenie w yciu. Teraz, gdy zintegrowałam się z tym kolorem, bardzo rzadko go noszę. Większość z nas ma rzeczy kupione pod wpływem impulsu, wło one raz i zapomniane na dnie szafy. Mechanizm jest taki: pewnego dnia wychodzisz na zakupy i widzisz jakiś ciuszek, powiedzmy pomarańczowy w drobne fioletowe kropki. Przymierzasz, okazuje się, e jest ci w tym niezwykle do twarzy (twoim zdaniem!), więc kupujesz. Akurat tego dnia byłaś po prostu nieco rozchwiana emocjonalnie i twoja aura zmieniła barwę na pomarańczową, gdzieniegdzie zabarwioną na fioletowo, albo podobną, więc nowy ciuch rzeczywiście wyglądał fantastycznie. Ale następnego dnia ten szczególny zestaw emocjonalny ju się rozwiał, aura wróciła do normalnej barwy i ubranie wcale ci się ju nie podoba (innym nie podobało się od początku!). Czekasz, a znowu powróci ten nastrój, ale szczęśliwie zdarzył ci się tylko raz w yciu. Jeśli ktoś

63

chodzi po zakupy, by się pocieszyć, szafa będzie mu pękać od ubrań, których nigdy w yciu nie wło y. Niektórzy przechowują za ciasne ubrania, sądząc, e kiedy schudną, będą je mogli znowu nosić. Mało komu się to udaje. Jeśli liczysz na to, e w twoim przypadku tak będzie, lepiej przyjmij radę Denise Linn, którą przekazałam ju wielu osobom, z wielką dla nich korzyścią. Wyrzuć wszystkie za ciasne rzeczy, idź i kup sobie coś, w czym dobrze wyglądasz i dobrze się czujesz przy tej wadze, jaką masz właśnie teraz. Zgadnij, co się wtedy stanie? Schudniesz. Mo esz mówić, e to chwyt poni ej pasa, ale działa i o to chodzi. Wszystko polega na tym, e wreszcie przestajesz buntować się przeciw nadwadze i uczysz się kochać siebie takim, jakim jesteś, nie czekając z tym do chwili, gdy schudniesz. Walka rodzi opór, a gdy przestajesz walczyć, to i opór znika!

Łazienki
Widziałam ju łazienki zapchane pod sam sufit ró nymi urządzeniami, kosmetykami i środkami higienicznymi. Pełno tego na półkach, parapetach, na spłuczce od toalety, na obramowaniu wanny, przy miednicy, na podłodze i wszędzie, gdzie znajdzie się miejsce. Bardzo trudno jest wtedy pozbyć się wilgotnego i kleistego osadu spod tych wszystkich flakonów. Co gorsza, do przestrzeni, gdzie powinien panować spokój i harmonia, zaczyna wkradać się chaos. Właścicielom uporządkowanych łazienek często najlepiej się medytuje (a nawet komponuje piosenki!) pod prysznicem albo w wannie. Najlepiej wstawić do łazienki jakieś szafki i utrzymywać je w porządku i czystości, wewnątrz i na zewnątrz.

Gara e/miejsca parkingowe
To rozkosz dla nałogowego bałaganiarza; wspaniałe miejsce do składowania części od samochodów, które dawno sprzedali, mebli, które do niczego nie słu ą, pudeł z przedmiotami, które się nie podobają i wszystkiego tego, czego nie sposób wcisnąć do domu. Bałaganiarze z prawdziwego zdarzenia z przyjemnością parkują swoje kosztowne samochody pod chmurką, latem i zimą, byleby trzymać bezwartościowy bałagan w suchym i bezpiecznym miejscu. Znam nawet rodzinę, która wyprowadziła się z domu z jednym gara em do domu z dwoma gara ami, tylko dlatego, e potrzebowali miejsca na graciarnię! W gara ach mo na przechowywać ró ne rzeczy, pod warunkiem e są to potrzebne i lubiane przez nas przedmioty. Czysty, porządny gara mo e być rozkoszą dla oka.

64

Samochody
Wygląd większości samochodów doskonale obrazuje bałaganiarskie tendencje ich właścicieli. Jeśli posprzątałeś dom, ale w dalszym ciągu jeździsz samochodem po kolana w śmieciach, twoja misja jeszcze nie dobiegła końca! Samochód to świat w miniaturze. Czy płaszczysz się i przepraszasz za jego stan za ka dym razem, gdy kogoś podwozisz? Ile razy w tygodniu powtarzasz sobie: „Ten wóz trzeba wreszcie posprzątać?" Z ka dą taką myślą spada poziom twojej energii, a w końcu więcej energii wydatkujesz na unikanie pracy, ni poświęciłbyś zawijając rękawy, by wreszcie skończyć z tym brudem. Doskonale wiesz, jakie to wspaniałe uczucie, gdy samochód jest wysprzątany i odkurzony. Zrób sobie tę przyjemność!

Bałagan przenośny
Mówię tu o torebkach, torbach, teczkach, kieszeniach i tak dalej. Gdybyście przypadkiem byli ciekawi, czy korzystam z własnych rad, czy tylko pouczam ludzi, jak yć, opowiem co przytrafiło mi się kilka dni temu, podczas wizyty u znajomych. Ich dwuletnia córeczka uznała, e ju czas na przegląd torebki gościa. Wszystko, co było w środku, znalazło się na stole, przedmiot za przedmiotem, a rodzice patrzyli z rozczuleniem na swoją pociechę. Mała wyraźnie miała zwyczaj dokonywać takich inspekcji regularnie, niejedną kobietę przyprawiając o rumieńce wstydu. Zapewniam cię, e to wspaniałe uczucie, kiedy mo esz w takiej sytuacji odprę yć się i obserwować dziecko z rozbawieniem i bez skrępowania. Rodzice ju chcieli przepraszać za córeczkę, ale zamiast tego przyznali mi order za najporządniejszą torebkę, jaką w yciu widzieli. Naturalnie, nie zawsze panuje tam taki porządek, aleja nie widzę sensu ciągania wszędzie za sobą torby ze śmieciami, więc regularne pozbywanie się śmieci z torebki jest dla mnie tak naturalne, jak przepierka. C i e k a w o s t k i mi ę d z y n a r o d o w e Zauwa yłam, e obszary bałaganienia zale ą od narodowości. Na przykład Australijczycy najczęściej budują gara e i magazynki pod domami i zwykle tam gromadzą niepotrzebne rzeczy. Anglicy preferują strychy i piwnice, zaś Irlandczycy uwielbiają ró nego rodzaju szopy i przybudówki za domem. Natomiast Amerykanie utykają rzeczy dosłownie wszędzie!

10. KOLEKCJE

Większość z nas kolekcjonuje ró ne rzeczy. Osoby obdarzone mniejszą wyobraźnią zbierają naparstki, ły eczki, pudełka od zapałek, karty telefoniczne, podkładki do piwa albo znaczki, zaś ekscentrycy kolekcjonują pamiątki po zmarłych gwiazdach muzyki rozrywkowej, rury wydechowe od starych samochodów, przystawki do maszyn do szycia, kocie wąsy i inne przedziwne rzeczy (tak, naprawdę spotkałam ludzi, którzy zbierają takie przedmioty). Kolekcje bibelotów - zwierzaków cieszą się popularnością na całym świecie. Najbardziej poszukiwane są koty, psy, aby i kaczki, z lokalnymi wariacjami, takimi jak kangury i koale w Australii albo słonie, tygrysy i smoki dla miłośników Orientu. Parka słodkich kociaków na półce nad kominkiem jest nieszkodliwa, ale zbiory tego rodzaju często wymykają się spod kontroli. Wkrótce w ka dym pokoju znajduje się coś o kociej tematyce, na ka dej ścianie pojawiają się obrazy z kotami, koty figlują na ściereczkach w kuchni, na koszulkach, poduszkach i fili ankach. Kiedyś omawiałam ten temat na seminarium w Irlandii. W pewnym momencie kobieta siedząca w pierwszym rzędzie nie wytrzymała i publicznie wyspowiadała się z faktu, e ma w domu ponad dwa tysiące przedmiotów z motywem aby. „Nawet próg domu to kamienna aba!" - wykrzyknęła z taką rozpaczą, e wszyscy słuchacze wybuchnęli histerycznym śmiechem. Dlaczego ludzie kolekcjonują przedmioty "

Po co to robimy? Gdyby kolekcjonerzy prześledzili swoje ycie, okazałoby się, e ich upodobania nierzadko pochodzą z dzieciństwa. U innych wszystko zaczęło się od jakiegoś prezentu od przyjaciół, który przyciągnął do siebie podobne rzeczy, podarowane przez innych znajomych. Niezale nie od tego, kolekcje rzeczy z konkretnymi motywami, nawet „przypadkowe", nie są niczym innym, jak tylko odpowiedzią na intuicyjną potrzebę

67

zgromadzenia konkretnej esencji, potrzebnej nam do osobistego rozwoju. W ten sposób uzyskujemy odpowiednią częstotliwość, którą w danym momencie powinniśmy wchłaniać - i jest to uzasadnione. Ale ycie podlega ciągłym zmianom i ruchowi, więc kontakt z taką esencją jest potrzebny tylko przez okres, kiedy włączamy ją w swoje ycie. Później mo emy i powinniśmy zająć się czymś nowym. Indianie amerykańscy mają bardzo szeroką wiedzę na temat esencji zwierzęcych. Ka dy z nich ma osobisty zwierzęcy totem, który stanowi ochronę, źródło mocy i wiedzy. Członkowie szczepów często przyjmują imiona takie jak „Biały Orzeł" „Tańczący Niedźwiedź", i przez całe ycie pozostają w bliskim kontakcie ze swoją esencją. Ale czasy się zmieniły. Ongiś w Anglii mo na było kogoś nazywać Jack the Smith, czyli Jacek Kowal, albo John the Fisher, czyli Jan Rybak, co z czasem skrócono i powstały nazwiska Smith i Fisher, czyli po polsku Kowalski i Rybczyński. Teraz, gdy tempo ycia tak bardzo wzrosło, naturalnym odpowiednikiem takiego nazwiska byłoby coś w rodzaju „Ryszard Programista, co został Taksówkarzem, potem Ekologicznym Rolnikiem, a na koniec Pisarzem". Większość z nas kilka razy w ciągu ycia zmienia zawód, partnera lub mał onka. To tak, jakby zmieścić kilka ludzkich yć w jednym. Przyczyną tego jest niewidoczny świat energii. Denise Linn określa to zjawisko jako podwy szony „współczynnik falowania", mając na myśli częstotliwość wibracji energetycznych. Im szybsze te wibracje, tym pełniejsze wykorzystanie ludzkiego potencjału. Oznacza to, e w adnym wypadku nie mo na blokować się, przez całe ycie zbierając aby, gdy wokół jest tyle fascynujących mo liwości, które tylko czekają, by się przed nami otworzyć! Człowiek, który robił świnie Znam pewnego człowieka, który robił świnie. Zaczęło się to tak: jego matka pewnego dnia przyniosła do domu gipsową świnkę z jakiejś wyprzeda y. Świnka spodobała mu się do tego stopnia, e zrobił formę i zaczął odlewać jej kopie. Wkrótce przeszedł na produkcję malowanych porcelanowych świnek. Potem ktoś zaproponował, e mógłby dodać im skrzydła, to będzie ciekawiej, i w ten sposób powstała latająca świnka.2 Jej twórca otworzył stragan w eleganckiej handlowej dzielnicy Londynu Covent Garden i sprzedawał całymi tysiącami świnki ró nej wielkości, stojące albo do powieszenia na ścianie. Na święta Bo ego Narodzenia opracował specjalny model śpiącej świnki. Gdy zastanawiał się nad tym wszystkim, cały czas miał poczucie, e w jego pracy jest jakiś ukryty sens, jakiś powód, dla którego tak bardzo mu na tym zale ało, ale odkrył go dopiero po szesnastu latach, gdy dowiedział się, skąd u niego takie upodobanie

Powiedzonko „a świnie mogą latać" {and pigs can fly) oznacza w krajach angielskojęzycznych coś niemo liwego do osiągnięcia (przyp. tłum.).

2

68

do świń. Otó jego dziadek ze strony matki i obaj pradziadkowie po kądzieli byli masarzami! Nasz artysta ocenia, e wyprodukował mniej więcej trzydzieści dwa tysiące świnek, co mniej więcej odpowiada liczbie świń, które jego przodkowie zabili w przeszłości. Wyrównawszy karmiczny dług, zamknął stragan i ruszył ku nowym wyzwaniom -jest teraz masa ystą shiatsu. Kacza baba W jednym domu, podczas konsultacji Feng Shui, naliczyłam ponad sto kaczek. „Po co pani te kaczki?" - spytałam gospodynię, która mnie oprowadzała. Widać było, e nie zrozumiała, o co mi chodzi. „Jakie kaczki?" - spytała. Obeszłyśmy więc dom jeszcze raz i pokazywałam jej jedną po drugiej. Oniemiała. Kaczki były na tapecie, na haftowanych poduszkach, na kafelkach w łazience, na szlafroku, na nakryciach stołowych. yła w kaczym królestwie, w ogóle sobie tego nie uświadamiając. Co ciekawsze, wszystkie kaczki były pojedyncze, a ona zamartwiała się, e do tej pory nie wyszła za mą . Krótko mówiąc, posłuchała mojej rady, pozbyła się kaczek i znalazła mę a. Nie cho miku j Sztuka w tym, by zrozumieć, dlaczego zbierasz pewne rzeczy, wyciągnąć wnioski i pójść dalej. Nie ograniczaj sam siebie. Zrób miejsce na nowe rzeczy w swoim yciu. Nie chomikuj przez cały czas, nie wiedząc nawet, po co to robisz. Jeśli zbierasz przedmioty z motywami zwierzęcymi, łatwo mo esz sprawdzić, co cię przyciąga do twoich ulubionych zwierzaczków, z pomocą kart tarota zwierzęcego, które mo na kupić w sklepach i galeriach ezoterycznych. Dzięki nim dowiesz się, jakie cechy pragniesz nieświadomie przyciągnąć do siebie. Być mo e będziesz potrzebował czasu, by zaakceptować tę informację i dojrzeć do tego, by pozbyć się kolekcji i ruszyć z miejsca. Nawet wtedy mo e się zresztą okazać, e pozbycie się wszystkich kaczek od razu jest dla ciebie za trudne. Koniecznie pozwól, by proces ten zachodził w swoim własnym tempie, nie przyspieszaj go na siłę, tylko stopniowo, w miarę sił i mo liwości zmniejszaj pogłowie swego stada, trzódki czy ławicy.

11. PAPIEROWY BAŁAGAN

Dlaczego papier wydaje się nam tak pociągający? Przepowiadano, e w erze elektroniki będziemy u ywać go znacznie mniej, ale ku powszechnemu zaskoczeniu okazało się, e jest wręcz przeciwnie. Oto rady, jak uporać się z najtrudniejszymi przypadkami. Ksią ki Gromadzenie starych ksią ek to powszechny problem, szczególnie dla osób aktywnych umysłowo. Dla wielu z nich ksią ki to wierni towarzysze. Zawsze są na miejscu, gdy ich potrzebujesz, gotowe podzielić się wiedzą, dać natchnienie, bawić i pobudzać na sto ró nych sposobów. Kłopot w tym, e jeśli trzymamy się ich kurczowo, braknie nam w yciu miejsca na nowe pomysły, idee i zmianę stosunku do świata. Ksią ki symbolizują przekonania i idee, a gdy masz ich zbyt wiele u siebie na półkach, popadasz w rutynę i otaczasz się stęchłą energią, podobną do zapachu starych ksią ek. Często, gdy ktoś wykształcony prosi mnie o konsultację, bo ma trudności w znalezieniu partnera, okazuje się, e w polu związków w jego domu lub najczęściej u ywanego pokoju stoi du a biblioteczka wypchana starymi ksią kami. Właściciele, nie znając Feng Shui, postawili ją w tym miejscu, bo, jakoś im tu pasowała"; ale to prawda: najsilniejsze związki łączą ich właśnie z ksią kami! Tego rodzaju ludzie mają zawsze stos ksią ek przy łó ku, eby sobie poczytać wieczorami. To tak e jest substytut związków z ludźmi. Przesunięcie biblioteczki, albo chocia częściowe opró nienie półek stwarza miejsce dla nowych zainteresowań i związków. A mo e masz tyle ksią ek, e wykipiały z półek i zadomowiły się w innych miejscach? Czy układają się w stosy na biurku, stoliku przy kanapie, koło ulubionego fotela albo w toalecie? ( w rozdziale 17 przeczytasz o głębszych implikacjach takiej sytuacji).

71

Naucz się wypuszczać ksią ki z rąk we właściwym czasie. Zacznij od ksią ek kucharskich, do których ani razu nie zajrzałeś (nie, nie otwieraj ich i nie czytaj przepisów!). Zajmij się te nietkniętymi od wielu lat podręcznikami i poradnikami, potem ksią kami dla dzieci, z których wyrosłeś ty albo twoje dzieci, nudnymi powieściami, których nie zacząłeś albo nie skończyłeś czytać, ksią ek o teoriach, z którymi się nie zgadzasz. Następnie rusz tomiska ulokowane w trudno dostępnych miejscach, spoczywające tam od dziesięcioleci, albo tak stare, e się rozpadają. Są te ksią ki, które wiele lat temu wywarły na ciebie głęboki wpływ i tak się z nimi uto samiłeś, e ju nie potrzebujesz ich czytać. Staraj się dojść do księgozbioru, który odpowiada twojej osobowości w danym momencie i stwarza projekcję dla twojego jutrzejszego, ja". Dołó do tego kilka poradników, którymi się posługujesz na co dzień i pozwól sobie na luksus kilku innych ksią ek, które uwielbiasz, albo które kojarzą ci się z czymś przyjemnym a reszty się pozbądź. Jeśli cię ko ci się rozstać z ksią kami, oddaj je do pobliskiej biblioteki publicznej. To świetny pomysł, bo jeśli oka e się, e czegoś potrzebujesz, zawsze będziesz mógł to wypo yczyć. Przez ten czas ksią ki przydadzą się innym, zamiast zagracać twoje półki i ycie. Ciekawe, e jeśli ktoś odda ksią ki do biblioteki, rzadko kiedy do nich wraca; nie samu ju potrzebne, bo znalazł sobie nowe zainteresowania i zapomniał o swoich starych tomiskach. Czasopisma, g azety i wy cinki Byłam kiedyś w domu, w którym cały jeden pokój był zapchany czasopismami o samolotach. Właściciel przez dwadzieścia lat nie zdołał ich uporządkować, eby się przekonać, których egzemplarzy mu brakuje do uzupełnienia zbioru. Kiedy spytałam, co zrobi, kiedy ju wszystko skompletuje, przez dłu szą chwilę nie mógł sobie tego przypomnieć. Jego celem stało się zbieranie, a nie praktyczne wykorzystywanie zbioru. Gdy wreszcie wydał sobie pozwolenie, by skończyć z kolekcjonowaniem i pozbyć się tej całej zbieraniny, napisał do mnie, by opowiedzieć, z jaką ulgą oddał to wszystko do pobliskiej składnicy makulatury i jak bardzo się cieszy, e ma teraz w domu pokój gościnny dla znajomych! Gabinet innej klientki tonął w morzu gazet i czasopism, czekających, a znajdzie czas, by powycinać z nich artykuły. Przy biurku le ały trzy ogromne sterty wycinków, które miała posortować i powpinać do segregatorów. Gdy zaproponowałam, eby wywaliła to wszystko i zaczęła nowe ycie, w jej oku zabłysła panika. Zatrzymałyśmy się, by razem przyjrzeć się tej sprawie z większym obiektywizmem i okazało się, e moja gospodyni boi się panicznie przegapić artykuł, który mógłby okazać się niezwykle wa ny w jej yciu. Jej dolegliwość to odmiana syndromu gromadzenia „na wszelki

72

wypadek", który jest oznaką lęku, a nie wiary, e ycie przyniesie nam to, czego w danym momencie będziemy najbardziej potrzebować. Wspaniale jest uczyć się co dnia czegoś nowego, przez całe ycie. Ale obecnie atakuje nas tyle informacji, e musimy działać wybiórczo. Jeśli chcesz przechowywać wycinki, posegreguj je odpowiednio i aktualizuj cały system. Porządkuj regularnie swoją kolekcję i pozbywaj się niepotrzebnych ju informacji. Jeśli stos wycinków czeka na wpięcie do segregatora, wyznacz sobie rozsądny termin, na przykład do końca miesiąca, na uporządkowanie ich, a jeśli nie zdą ysz, złó je z szacunkiem w koszu na śmieci. Nie gromadź przeczytanych czasopism. Oddawaj je rodzinie, przyjaciołom, szpitalom, dentystom, domom spokojnej starości, szkołom i innym ośrodkom u yteczności publicznej, gdzie się jeszcze przydadzą, albo wyrzuć na makulaturę. Namówiłam moją klientkę, by usiadła i spisała wszystko, o czym marzy w yciu, ale nie mo e tego osiągnąć, bo obcią ają ją ró ne niedokończone prace, takie jak segregowanie wycinków. Dało jej to nowe spojrzenie na zadania, jakie sama sobie wyznacza i ograniczyła się do stosu najnowszych czasopism, a resztę oddała. Gdy po pewnym czasie ją spotkałam, zaszła w niej niezwykła zmiana. Zniknęła otaczająca ją szara chmura, zniknęły worki pod oczami, wszystko wokół niej stało się pełne ycia i ruchu. Odniosłam wra enie, e nie tylko skończyła z wycinkami, ale zaprowadziła porządek w gabinecie i w ogóle w całym domu. Jej ycie wypełniło się nową energią. S e n t ym e nt a l n e p a m ią t ki Najmilsze wiadomości dostaję od słodkich, kochanych, sentymentalnych duszyczek, które gromadzą właśnie taki bałagan. Oto jeden z moich ulubionych listów: Mieszkam w południowej Afryce i właśnie skończyłam czytać Pani wspaniałą ksią kę o tworzeniu uświęconej przestrzeni. Nie wiem, jak mam Pani dziękować za to, e nauczyłam się wykorzystywać energię własnego domu ku własnej radości. Ka de słowo znajdowało we mnie oddźwięk i budziło uśpione refleksje na wiele ró nych tematów. Ostatnio wyrzuciłam mnóstwo rzeczy, gromadzonych przez trzydzieści lat... były wśród nich stare listy miłosne, zdjęcia i ró ne drobiazgi. Nie mam pojęcia, po co to wszystko do tej pory trzymałam. Czuję się teraz o wiele lepiej i l ej. Odkryła Pani prawdziwą mądrość i błogosławię Panią za to, e dzieli się nią Pani ze wszystkimi. Bałagan tego rodzaju to pamiątki ze ślubów, karty bo onarodzeniowe i urodzinowe z dawnych lat, wakacyjne pocztówki od przyjaciół, dawno nieaktualne kalendarzyki, dziecięce malowidła sprzed dwudziestu lat i tym podobne skarby. Im jesteś starszy, tym więcej tego masz. Rzadko przeglądasz te starocie, ale lubisz trzymać je przy sobie.

73

Jaką mam na to radę? Zatrzymaj ulubione rzeczy, a resztę wyrzuć! Zachowaj to, co naprawdę kochasz, to, z czym wcią odczuwasz serdeczny, ciepły związek. Pozbądź się wszystkiego, co zachowałeś z poczucia winy lub obowiązku, co budzi w tobie ambiwalentne uczucia albo czego masz nadmiar. Poznałam kiedyś klientkę, która miała całe szuflady pełne kartek świątecznych i urodzinowych. Zapewniała mnie, e czuje się z nimi głęboko związana uczuciowo i nigdy ich nie wyrzuci. Gdy usiadłyśmy i zaczęłyśmy to wszystko przeglądać, posmutniała i zaczęła z alem wspominać minione, szczęśliwe lata. Gdy zdecydowała się pozbyć tego wszystkiego i odbudować swoje ycie towarzyskie, przeszła ogromną przemianę z nielubianej samotnicy w towarzyską osobę, którą zawsze chciała być. Jeśli masz ogromne archiwum sentymentalne, pierwszy atak na tę twierdzę pewnie będzie niewystarczający. Prawdopodobnie trzeba będzie przejrzeć wszystko jeszcze raz w jakiś czas później. Będzie to ciągły, nieustający proces, który z początku wyda ci się trudny, ale za ka dym podejściem będzie stawać się coraz łatwiejszy. Fotografie Czy masz szuflady albo albumy wypchane fotografiami? Ciesz się nimi, dopóki są aktualne. Rób barwne kola e, przyczepiaj je na ścianach, noś zdjęcia w portfelu, wklejaj je do notesów, przerabiaj je na pocztówki i wysyłaj przyjaciołom. Wykorzystaj je jak najlepiej, póki zawarta w nich energia jest świe a i nowa. Niektórzy przechowują zdjęcia byłych kochanków i dziwią się, dlaczego jest im tak trudno poznać kogoś nowego. Albo trzymają w domu fotografie, przypominające cię kie czasy. Zostaw sobie zdjęcia, które ci poprawiają humor, a resztę wyrzuć. Zrób w yciu miejsce na coś nowego i lepszego. Sprzątnij to biurko Jeśli pracujesz w domu albo masz w domu biurko do pracy, ten rozdział dotyczy właśnie ciebie. Przede wszystkim zrób proste dodawanie: wylicz, ile procent blatu twojego biurka stanowi niczym nie zajęta powierzchnia. Nie oszukuj i nie sprzątaj przedtem. Po prostu zostaw wszystko tak, jak jest i uczciwie oceń sytuację. W czasie konsultacji widziałam setki biurek, w urzędach i w domach prywatnych. Mają jedną wspólną cechę: brak na nich miejsca do pracy. Zwykle pozostawia się na nich pustą przestrzeń wielkości kartki papieru, a cała reszta blatu jest zajęta, sprzętem lub stosami papierów, które trzeba przetworzyć. Sprzątnij to biurko! Declan Trący napisał wspaniałą ksią kę właśnie pod tym tytułem (Clear YourDesk). Opisuje w niej biurka i metody pracy niektórych przedsiębiorców o światowym znaczeniu. Wszyscy ograniczają papierkową robotę do 74

minimum. Porządek na biurku oznacza uporządkowany umysł, a uporządkowany umysł jest twórczy i otwarty. Jeśli toniesz w papierach, nigdy nie wypłyniesz na czyste wody. Praca na pustym biurku jest bardziej produktywna, twórcza i przynosi większą satysfakcję. Znakomity zwyczaj to sprzątanie po ukończeniu pracy. Rozpoczynanie nowego zadania na pustym biurku doskonale wpływa na psychikę, w odró nieniu od pracy wśród stosów papierów, które sprawiają, e czujesz się pokonany zanim zabierzesz się do roboty. Zacznij więc wszystko na nowo i usuń ze swojego biurka absolutnie wszystkie papiery, które rozpraszają uwagę i wszelkie przedmioty, które nie są absolutnie niezbędne do pracy. Mam na myśli rzeczy naprawdę potrzebne, takie jak komputer, telefon, długopis i notes. Pozostałe drobiazgi, na przykład zszywacz, dziurkacz, spinacze, maskotki, torebki z chrupkami i tym podobne, mo esz przechowywać na półce albo w szufladzie. Zrób porządek na dysku! Bałagan elektroniczny stwarza podobne problemy, co jego bardziej dotykalny odpowiednik. Nie czekaj, a zapełnisz cały twardy dysk, tylko od razu zacznij pozbywać się nie u ywanych programów i dokumentów. Najlepiej robić to po trochu, ale codziennie. Przejrzyj wszystkie katalogi i skasuj stare, niepotrzebne zbiory, które zaśmiecają twardy dysk, albo przekopiuj je na porządnie oznakowane dyskietki. W razie potrzeby zreorganizuj system katalogowania w komputerze.

Jak zaprowadzić porządek w papierach

Oto kilka wskazówek: • Wyrób sobie nawyk bezlitosnego i jak najczęstszego wyrzucania (lub od dawania na makulaturę) wszystkich niepotrzebnych papierów. • Nigdy nie rób notatek na luźnych karteczkach. Zapisuj wszystko w notatniku i regularnie przenoś potrzebne informacje do kartoteki albo na komputer. • Tablice ogłoszeniowe słu ą wyłącznie do przyczepiania aktualnych informa cji. Jeśli chcesz o czymś pamiętać, zapisz to w kalendarzu albo w notesie. 75

Samoprzylepne karteczki wprowadzają zamęt w umyśle i w ten sposób pogarszają zdolność zapamiętywania. Ciągłe przypominanie o czymś rozprasza energię. Prowadź finanse na bie ąco. Będzie ci o wiele łatwiej przyciągnąć do swojego ycia powodzenie, jeśli będziesz świadom własnej sytuacji finansowej. Znajdź sposób, by regularnie płacić rachunki, przechowuj dokumentację w jednym miejscu i ciesz się, e ka dy rachunek to dowód twojej wypłacalności. Gdy nauczysz się płacić długi, zaczniesz czerpać radość z zabawy w pieniądze, którą my, ludzie, wymyśliliśmy wcale nie po to, by się nią stresować. Gdy dostajesz listy, odpisuj na marginesie albo na drugiej stronie i odsyłaj je. W ten sposób nie będziesz zaśmiecać biurka, oszczędzisz sobie czasu i wydatków na przepisywanie odpowiedzi, odpiszesz od razu, zanim czekać z tym całymi tygodniami, a odbiorca będzie wiedział, e wiadomość od niego spowodowała natychmiastową, bezpośrednią reakcję.

12. RÓ NE RODZAJE BAŁAGANU

Bałagan bez wątpienia potrafi występować w ka dej postaci i we wszelkich rozmiarach. Oto kilka przykładowych przedmiotów, które w wielu domach kryją się po kątach i szafkach... Nieu ywane rzeczy • Przestarzałe gry i zabawki (gry planszowe, których nikt w domu nie lubi, niepotrzebny sprzęt sportowy, rzeczy hobbystyczne, które ju cię nie inte resują, zabawki, z których dzieci ju wyrosły itd.). • Sprzęt hi-fi, który do niczego ci się nie przyda, na przykład głośniki do stereo, którego dawno temu się pozbyłeś. • Sprzęt gimnastyczny, który rzuciłeś w kąt, gdy przeszedł ci pierwszy zapał. • Przestarzałe lub zu yte urządzenia kosmetyczne (elektryczne lokówki, urzą dzenia do masa u stóp itp.). • Za du e lub za małe ubrania. • Za słabe albo za mocne okulary. • Ró ne przedmioty ułatwiające ycie, które okazały się zbyt kłopotliwe w u yciu. • Narzędzia ogrodnicze (zardzewiałe kosiarki, obła ące z farby meble ogrodowe, stare doniczki). • Wyposa enie samochodowe (relingi dachowe, stare opony, wybór części za miennych).

77

• I wiele innych. Nie podejmuję się spisać tych wszystkich dziwnych i niespotykanych przedmiotów, które ludzie trzymają w domach i ogrodach. Jeśli chcesz się pośmiać, sprawdź co masz u siebie. Jeśli czujesz się szczególnie związany z niektórymi przedmiotami z wra liwego okresu dzieciństwa, oto sposób, który pomógł wielu osobom: uwiecznij je na zdjęciu dla potomności i pozbądź się ich wreszcie. Miłe sercu rzeczy pozostaną w ten sposób na zawsze z tobą, zajmując niewielki ułamek przestrzeni. Niechciane prezenty To dla wielu osób bardzo delikatny temat. Oto najlepsza moim zdaniem odpowiedź na pytanie, co robić z takimi rzeczami: pozbyć się ich. A dlaczego? Rzeczy, które szczerze lubicie, są otoczone silnym, wibrującym polem energetycznym, natomiast niechciane prezenty mają niepewną, wewnętrznie sprzeczną energię, która osłabia ich właściciela, zamiast dodawać mu sił. Takie przedmioty naprawdę wprowadzają do domu ponurą atmosferę. Mimo to, niektórych przera a sama myśl o pozbyciu się czegoś takiego. „A co będzie, jeśli przyjedzie z wizytą ciocia Klocia i zobaczy, e nie postawiliśmy nad kominkiem tego kosztownego cacka, które nam ostatnio dała?" A właściwie, czyj to jest kominek? Czyje to ycie? Jeśli ozdóbka wam się podoba, to świetnie, ale jeśli trzymacie ją u siebie ze strachu lub z poczucia obowiązku, trwonicie własną siłę. Z ka dym spojrzeniem na nielubianą rzecz obni a się poziom waszej energii. Tylko nie myśl, e „co z oczu to i z serca". Ta metoda nie działa. Nic nie da przechowywanie ozdóbki w szufladzie i wyjmowanie jej tylko przed spodziewaną wizytą cioci. Podświadomość wie, e ta rzecz jest w domu. Jeśli otoczysz się niechcianymi prezentami, twoja sieć energetyczna będzie przypominać sito, przez które ucieka siła yciowa. Pamiętaj, liczy się myśl. Mo esz cieszyć się tym, e cię obdarowano, niekoniecznie zachowując dla siebie podarowaną rzecz. Spróbuj przyjąć nowe spojrzenie na prezenty. Jeśli coś komuś dajesz, zrób to z miłością i zapomnij o sprawie. Daj obdarowanemu całkowitą swobodę decyzji. Jeśli wyrzuci podarek do kosza, to dobrze. Jeśli go komuś odda, tym lepiej, przecie nie chciałbyś, by w jego domu było pełno niepotrzebnych rzeczy, prawda? Daj wolność innym, a wkrótce doświadczysz jej tak e we własnym yciu.
78

Rzeczy nielubiane To przedmioty, które kupiłeś sam, ale przestały ci się podobać zaraz po przyniesieniu do domu. Zwykle przechowujemy je czekając, a znajdziemy czas albo pieniądze, by je zastąpić czymś lepszym. Dam wam przykład. Nigdy nie lubiłam prasować. Miałam zupełnie dobre, normalne elazko, które ani trochę mnie nie pociągało. Bardzo się starałam nie kupować rzeczy, które wymagają prasowania. Nagle, pewnego dnia zobaczyłam u przyjaciółki coś, co mo na określić jedynie jako „króla elazek". To prawda, kosztowało dwa razy tyle, co moje, ale z jaką radością się go u ywało! Dzięki niemu prasowanie nabrało dodatkowego wymiaru, którego istnienia nawet nie podejrzewałam. Poszłam do domu, wzięłam pieniądze, kupiłam identyczne elazko i przez cały wieczór z wielkim zadowoleniem prasowałam wszystko, co miałam w szafie. Po raz pierwszy w yciu robiłam to z przyjemnością! Nie ograniczaj się do rzeczy drugiego gatunku. Kiedy zaczniesz się rozpieszczać i dawać sobie to, co najlepsze, będziesz wysyłać w świat sygnały, które przyciągną tę samą jakość tak e w innych dziedzinach ycia. Jeśli z trudem wią esz koniec z końcem i nie mo esz sobie na nic pozwolić, ciesz się z tego, co masz i planuj, e wkrótce wykreujesz odpowiednie środki, które pozwolą ci zastąpić stare rzeczy tym, co da ci inspirację. Większość osób jest zaskoczonych, jak szybko pojawiają się mo liwości, gdy skoncentrują się na myślach o dostatku. Rzeczy do naprawy Ka da popsuta rzecz w domu pochłania naszą energię. Dzieje się tak dlatego, e w świecie energii jesteś odpowiedzialny za otoczenie troską i opieką wszystkiego, co posiadasz. Mo esz ułatwiać sobie ycie, odkładając naprawy na później, ale podświadomość i tak o nich pamięta. Za ka dym razem, kiedy widzisz popsuty przedmiot albo natrafiasz na coś, co się z nim kojarzy, poziom twojej energii gwałtownie opada. Załó my, e masz krzesło z kulawą nogą. Twoja świadomość od dawna przestała je zauwa ać, ale oczy wcią je widzą, podświadomość rejestruje, a ciało nieodmiennie reaguje na jego widok spadkiem energii. Kiedy obiecujesz sobie, e coś naprawisz, a potem tego nie robisz, tracisz jeszcze więcej sił i witalności. Jedna z moich znajomych mieszka w wielkim domu, gdzie prawie wszystko wymaga naprawy. Twierdzi, e ma za mało pieniędzy i dziecko na utrzymaniu, ale to przecie przedsiębiorcza, zdolna kobieta, która potrafiłaby z tym wszystkim się uporać, gdyby tylko zechciała. Niedbały, lekcewa ący stosunek do własnego 79

domu odzwierciedla jej lekcewa enie i obojętność w stosunku do siebie. Gdy dbasz o dom i utrzymujesz go w porządku, to znaczy, e kochasz i szanujesz samego siebie. Pomyśl o koniecznych w domu naprawach i ulepszeniach w kategoriach inwestowania w siebie. Jeśli naprawa jakiegoś przedmiotu jest nieopłacalna, wyrzuć go albo oddaj komuś, komu się przyda i kto zechce go naprawić. Nieszczęścia chodzą parami Kiedyś zaprosiła mnie na konsultację samotna kobieta, nałogowa bałaganiara, córka nieuleczalnych bałaganiarzy, którzy po śmierci zostawili jej wszystko, co mieli. Miała więc dwa czajniki, dwa komplety sztućców, wszystkiego po dwa - i jeden niepomiernie zagracony dom. Niektórych rzeczy miała po trzy, a nawet po cztery sztuki. Nie miała tylko miejsca na to wszystko. Nie potrafiła jednak niczego się pozbyć, bo były to bardzo dobre rzeczy, które mo na było jeszcze całymi latami u ywać. Jej dom był jedną wielką energetyczną blokadą, do tego stopnia, e nie było tam czym oddychać. ycie tej kobiety stanęło w miejscu, a ona pracowicie sortowała pudła pełne przedmiotów i rzeczy osobistych. Przejrzyj szafki i policz, po ile masz rzeczy tego samego rodzaju. Jeśli masz na to dość miejsca, to w porządku, ale jeśli nie, trzeba się czegoś pozbyć. Bałagan odziedziczony Ten, kto dał ci te wszystkie rzeczy, jest teraz bytem duchowym, w sferach, gdzie nie ma przywiązania do rzeczy materialnych i nie istnieje bałagan. Istoty duchowe zrozumieją, e musisz pozbyć się tych rzeczy. Jeśli ich nie kochasz ani do niczego ci się nie przydają, niech je odziedziczy ktoś następny. Przedmioty o nieznanym przeznaczeniu Ka dy przechowuje coś takiego, szczególnie w szufladzie na drobiazgi. Myślę tu o ró nych częściach zamiennych, które trzymasz od lat, o przykręcanych uchwytach do sprzętu, którego nie wieszasz na ścianie albo wręcz go nie masz, o dziwacznych wichajstrach i gumowych zatyczkach, które dawno temu wypadły z czegoś, tylko nie wiadomo z czego... i tak dalej. Wszystko natychmiast do wyrzucenia.

Pudła
Nigdy nie zapomnę, jakie zaskoczenie malowało się na twarzy pana od przeprowadzek, który napiął się, by podnieść jedno z wielkich pudeł, myśląc, e bę80

dzie cię kie, jak wszystko, co dźwigał od rana - i przewrócił się na plecy. Było to w czasach, gdy gromadziłam puste pudełka. Jestem zodiakalnym Rakiem. My, kraby, kochamy pudła i znajdujemy w nich bezpieczeństwo. Bywa, e bardziej podoba mi się opakowanie od prezentu ni sam prezent. To zamiłowanie pochłania jednak wiele przestrzeni, a w kategoriach bagua niezbyt to energetyzujące, jeśli ktoś gromadzi w domu energię „pustych pudeł". Drastycznie ograniczyłam liczbę pudełek w domu i staram się je racjonalnie wykorzystywać, zamiast rozstawiać wszędzie puste pojemniki. Kiedy kupujesz coś nowego, zatrzymaj pudło na czas gwarancji, a potem wyrzuć. Nie przechowuj go w nieskończoność na wypadek przeprowadzki albo pakowania. Zupełnie spokojnie mo na wszystko popakować w standardowe pudła dostarczane przez firmy przewozowe. Jeśli ju musisz przechowywać kartony, porozkładaj je na płask. Zajmą o wiele mniej miejsca; pozbędziesz się te kłopotów z „pustą energią".

13. WIELKIE GRATY

Przy sprzątaniu nie zapomnij przypadkiem o wielkich gratach - o tym ohydnym starym kredensie, którego nienawidzisz od dziecka, o fortepianie, który zajmuje połowę salonu, o łó ku wodnym, na którym nikt nie sypia, o starym samochodzie, co rdzewieje na tyłach domu, i o doniczce z rachityczną monsterą, która zbiera kurz w kącie od dwudziestu lat. Niektóre z tych rzeczy są tak du e, e poruszenie ich wią e się z wieloma kłopotami, więc nauczyłeś się omijać je wzrokiem, jakby nie istniały. Mo esz tak postępować bez końca, ale faktem jest, e im większe są te zawalidrogi, tym bardziej blokują przepływ energii i tym szybciej powinno się ich pozbyć z domu. Co gorsza, nieraz niosą ze sobą symboliczne znaczenie, które nie pozwala ci na dalszy rozwój. Zardzewiały samochód w polu pomyślności w ogrodzie na pewno będzie wpływał na sytuację finansową, wymizerowana roślina w polu kariery sprawi, e będziesz odczuwać ciągłe zmęczenie i senność w pracy i w domu; meble-zawalidrogi w ka dym z pól bagua będą odpowiedzialne za trudności w ró nych dziedzinach ycia - i tak dalej. Mo e nie chodzi o to, e masz za du o rzeczy, tylko o to, e twój dom jest po prostu za mały, by zmieścić wszystko, co próbujesz doń wepchnąć? Często zdarza się tak przy okazji przeprowadzki z du ego domu do mniejszego, kiedy ktoś próbuje zabrać ze sobą wszystkie meble. Nieraz przyjmuje się prezenty, albo kolekcjonuje ró ne rzeczy, czekając na przeprowadzkę do większego domu. W takim przypadku trzeba spojrzeć na sprawę realistycznie, a potem zamknąć oczy i pozbyć się części rzeczy. Gdy dom jest tak zatłoczony, e praktycznie nie ma w nim miejsca dla mieszkańców, czują oni, e stracili kontrolę nad własnym yciem. Pozbycie się części przedmiotów przyciągnie do ciebie nowe mo liwości. 83

Przejrzyj ogłoszenia w gazecie albo ksią kę telefoniczną, a znajdziesz kogoś, kto chętnie przyjedzie i wywiezie twoje wielkie meble i w dodatku pewnie zapłaci ci parę groszy za ten przywilej. Jeśli to się nie uda, będziesz musiał zapłacić śmieciarzom, eby je wywieźli, albo z pomocą rodziny i przyjaciół rozebrać je na kawałki i wynieść na śmietnik. Gdy ju się wszystkiego pozbędziesz, będziesz zachwycony i zaczniesz się zastanawiać, jakim cudem trzymałeś taką zawalidrogę przez tyle lat.

14. OBCY BAŁAGAN W DOMU

Rodzina, przyjaciele i znajomi wiele zniosą, ale spróbuj tknąć choćby palcem ich bałagan, a zobaczysz, jak się naje ą! „Co mam zrobić z cudzym bałaganem?" - oto jedno z pytań, które powracają na ka dym seminarium. Szczególnie dotyczy ono bałaganu współmieszkańców.

Bałagan partnera
Czasem sama rozmowa na temat bałaganu potrafi wyciągnąć na powierzchnię głęboko ukryte ró nice zdań, z którymi trzeba się wreszcie uporać. Narzekanie, kłótnie, groźby i ultimatum tylko zwiększają upór nałogowego bałaganiarza. Nigdy, przenigdy nie sprzątaj cudzego bałaganu, chyba e ktoś cię o to poprosi. Ludzie bywają głęboko związani emocjonalnie ze swoją graciarnią, więc taka interwencja mo e ich mocno zdenerwować albo przygnębić. Zrozum, nikogo nie zmienisz. Jedyną osobą, na jaką masz wpływ, jesteś ty sam. Uczę tego od wielu lat i przez ten czas znalazłam tylko dwa sposoby, które działają na bałaganiarzy. Oto one. Edukacja Dopiero gdy ktoś zrozumie szkodliwość bałaganu, zaczyna odczuwać motywację, by coś z nim zrobić. Właśnie dlatego wielu słuchaczy przychodzi na moje seminaria po raz drugi, holując ze sobą partnera, aby i on wysłuchał (lub wysłuchała) tego, co mam do powiedzenia. Piszę tę ksią kę między innymi dla takich opornych partnerów, eby nie musieli przychodzić do mnie na zajęcia. 85

Świetlany przykład Słyszałam od wielu osób, e gdy tylko posprzątają swój bałagan, rodzina i bliscy przyjaciele bez adnego podpowiadania nagle te zabierają się za porządki. W wielu przypadkach obyło się nawet bez komunikacji werbalnej - wiadomość jakimś sposobem dotarła do najbli szych, nawet jeśli mieszkali daleko. Jedną z ciekawszych opowiastek na ten temat usłyszałam od jednej z czytelniczek, która po zapoznaniu się z moją pierwszą ksią ką zabrała się z zapałem za porządkowanie domu. Trwało to ze dwa tygodnie. W tym czasie jej dziadek, mieszkający trzysta kilometrów od niej, z którym nie widziała się ju od pewnego czasu, zaskoczył całą rodzinę, ni z tego, ni z owego pozbywając się graciarni, gromadzonej w ogrodowej szopie przez czterdzieści lat. Jedna z moich londyńskich słuchaczek przyszła na warsztaty na temat bałaganu i wysłuchiwała porad, które czytaliście przed chwilą, nie wiedząc, e właśnie w tym momencie jej mą sam z siebie postanowił zrobić wielkie sprzątanie i w ciągu dnia sześć razy obrócił samochodem, wywo ąc śmieci na wysypisko. Gemma Massey, pierwsza wyszkolona przeze mnie konsultantka w zakresie oczyszczania przestrzeni, kiedyś wygłosiła niezwykle błyskotliwą uwagę na temat bałaganu w domu. Ona sama jest z natury staranna i nie bałagani, więc wieczny rozgardiasz na mę owskim biurku w końcu zaczął ją denerwować. Wiedziała, e jeśli coś takiego pojawiło się w jej yciu, to odzwierciedla jakąś część jej samej, ale nie potrafiła rozgryźć, o co chodzi. W końcu zrozumiała. Odkryła, e jej mą , choć na zewnątrz stwarza pozory bałaganiarza, jest bardzo dobrze zorganizowany i „poukładany" w sensie psychicznym, natomiast ona, choć staranna i uporządkowana zewnętrznie, jest znacznie mniej zorganizowana wewnętrznie. I co się stało? Gdy tylko sobie to uświadomiła i zaczęła pracować nad sobą, jej mą sam z siebie posprzątał na biurku i odtąd zawsze utrzymywał je w porządku! Bałagan dziecięcy Skąd się to wszystko bierze? Dziecięcy bałagan namna a się błyskawicznie i zajmuje potwornie du o miejsca, jeśli nie ma się go bezustannie na oku. Wiara w siebie to jedna z najwa niejszych cech jakie powinno się rozwijać w dziecku. Gdy czuje się ono kochane, bezpieczne i szczęśliwe, staje się mniej uzale nione od przedmiotów. Daj mu jeszcze dodatkową broń, od małego ucząc, co niesie ze sobą bałagan, i postaraj się je ustrzec przed tym nałogiem. Najpierw naucz dziecko sprzątać po sobie. Kiedy dostanie nową zabawkę, razem znajdźcie dla niej miejsce, eby zawsze było wiadomo, gdzie ją odło yć 86

przy sprzątaniu. Od czasu do czasu razem z dzieckiem podejmuj decyzję, z których zabawek ju wyrosło, co oddać, a co zatrzymać. Pozwól jednak, by maluch sam podejmował decyzję. Niektóre rzeczy, które naszym zdaniem dawno wyzionęły ducha i poszły do zabawkowego raju, mogą być dla dziecka bardzo wa ne jeszcze przez długi czas. Jeśli twój potomek jest nie do opanowania, uświadom sobie, e wszystkie dzieci urzeczywistniają podświadome myśli rodziców, więc zamiast bez końca zmuszać je do sprzątania, zajmij się wpierw własnym bałaganem. Nastolatki a Bałagan Gdy w nastoletnich organizmach szaleją hormony, łatwo zrozumieć, e dorastająca młodzie raczej mało interesuje się porządkami w pokoju i pozbywaniem się bałaganu. Jeśli ktoś nie nabrał w dzieciństwie nawyku schludności, nie zawraca sobie głowy sprzątaniem, uznając, e i tak ma dość innych problemów - i kropka. Chaos w pokoju nastolatka zwykle odzwierciedla wewnętrzną burzę i zamieszanie. Kiedyś brałam udział w programie MTV, odpowiadając przez telefon na pytania młodzie y, związane z posługiwaniem się Feng Shui na co dzień. Prosili o pomoc w ró nych sprawach, ale najwa niejsze okazały się trzy tematy: jak zdać egzaminy, jak zdobyć przyjaciół i co zrobić, eby rodzice się od nich odczepili. Większość młodych ludzi w mniejszym lub większym stopniu odczuwa potrzebę prywatności fizycznej i emocjonalnej, więc rodzice powinni szanować ich przestrzeń yciową, podobnie jak oni - bezpośrednie otoczenie rodziców. Warto jednak umówić się, by nasz nastolatek ograniczył swój bałagan i chaos do własnego pokoju, a i tam sprzątał regularnie i pozbywał się niepotrzebnych rzeczy. Obcy bałagan w domu Niektórzy nie gromadzą własnego bałaganu, ale podejmują się opiekować rzeczami znajomych, sąsiadów i krewnych. „Proszę cię, weź do siebie moją kanapę, bo wybieram się właśnie do Nowej Zelandii!" W dwa lata później kanapa wcią czeka na powrót znajomego i zaczyna powoli zapuszczać u ciebie korzenie. Dobrze się zastanów, zanim zgodzisz się przyjąć do siebie bałagan nale ący do kogoś innego, a jeśli musisz to zrobić, przynajmniej wyznacz jakieś granice: „Dobra, biorę tę kanapę, ale jeśli nie wrócisz za tyle a tyle miesięcy, napalę nią w kominku, przerobię na tysiąc poduszek dla Monaru itd." Dokładnie wyjaśnij, co stanie się z kanapą, by twoja przyjaźń nie ucierpiała, jeśli coś pójdzie wbrew planom.
87

Przyjaciółka z Australii ostatnio opowiedziała mi, e w czasie wieloletniego pobytu za granicą płaciła za przechowanie rzeczy w magazynie i ich przewóz, razem siedemset dolarów, a w końcu sprzedała wszystko - za sześćdziesiąt! Jeśli sobie uświadomisz, e większość przedmiotów, które przyjaciele chcą u ciebie przechować, ma mniejszą wartość ni pudła, w których je trzymają, ułatwi ci to odmawianie prośbom, by wziąć coś na przechowanie i zagracić sobie dom.

15. BAŁAGAN A SYMBOLIKA FENG SHUI

Największą motywację do pozbycia się bałaganu mają ci, którzy rozumieją, e z przechowywania tych wszystkich rzeczy nie wynika nic dobrego. Symbolika rzeczy wywiera na ciebie wpływ na dwa sposoby. Po pierwsze, z rzeczami wią ą cię osobiste asocjacje, a po drugie, odbierasz częstotliwości nadawane przez przedmioty jako takie. Skojarzenia o so biste Jeśli masz w domu rzeczy, które ci się źle kojarzą, to choćby przedmioty te były po yteczne i mogły słu yć przez całe lata, i tak zagracają twój dom i psychikę. Miałam w młodości chłopaka, który miał zwyczaj kopać ró ne rzeczy, gdy był w złym humorze, i kiedyś stanął mu na drodze mój przenośny magnetofon. Nasze uczucie nie przetrwało długo, ale magnetofon mi został. Za ka dym razem, gdy go u ywałam, widziałam odłamaną obudowę na górze i przypominałam sobie związane z tym nieprzyjemne zdarzenie, ale nie pozbyłam się magnetofonu, bo poza tym był bez zarzutu. Trwało to prawie rok, a wreszcie uświadomiłam sobie, e chcę zapomnieć o tym wydarzeniu. Wiedziałam, e w moim umyśle zaczęło ono symbolizować rozczarowanie męskim zachowaniem. Poszłam zaraz do sklepu, kupiłam nowy magnetofon, a stary oddałam kole ance. Strasznie się ucieszyła. Nie miała pojęcia, e na wierzchu brakowało ułamanego plastikowego kawałka. Zresztą i tak by o to nie dbała, bo magnetofon z maleńką skazą był z pewnością o wiele lepszy ni brak magnetofonu. Dla mnie jednak negatywne skojarzenie z nieprzyjemną sytuacją powodowało spadek energii za ka dym razem, gdy patrzyłam na ten przedmiot i pozbyłam się go z wielką ulgą.

89

Nieaktualne skojarzenia Czasami osobiste skojarzenia są nie tyle negatywne, co nieaktualne. Kiedy na przykład zaprasza mnie na konsultację osoba szukająca kogoś bliskiego na całe ycie, obchodzę cały dom i często znajduję przeró ne drobiazgi, nale ące do jej poprzedniego partnera albo prezenty od niego. Inne rzeczy mogą przypominać o minionym związku, do którego ktoś jeszcze nie nabrał dystansu. Niezale nie od tego, czy mój klient jest świadomy tych asocjacji, czy nie, jego energia jest trwale powiązana z przeszłością, utrudniając stworzenie czegoś nowego. Choćbyś starał się z całych sił, zrobisz niewielkie postępy. Tak samo jeśli w domu pełno jest mebli, bibelotów i innych przedmiotów, stale przypominających o krewnych lub znajomych, z którymi masz nie najlepsze układy, twój poziom energetyczny będzie ciągle opadać. Wyjaśnia to równie , dlaczego nale y ci się jedna rzecz: wchodząc w nowy związek, zamieszkajcie w nowym miejscu, nie znanym ani tobie, ani tej drugiej osobie. Jeśli zaczniecie wspólne ycie w miejscu, które dla jednego z was jest związane z przeszłością, prawdopodobnie czekają was trudności. Głębokie, dokładne oczyszczanie przestrzeni (patrz „Oczyszczanie przestrzeni w dwudziestu jeden krokach", na końcu ksią ki) zlikwiduje niepo ądane wibracje w otoczeniu, ale nic nie poradzi na asocjacje mentalne ani emocjonalne, wzbudzane przez ró ne przedmioty. Mo na z tego wybrnąć, poświęcając wiele czasu i energii, by stworzyć nowe, silniejsze i radośniejsze powiązania z tymi przedmiotami, dochodząc a do punktu, gdy człowiek całkowicie, skutecznie pozbywa się starych asocjacji. Znam kobietę, która pomalowała wszystkie odziedziczone po babce wiktoriańskie meble na lazurowo i ółto, by wtopiły się w otoczenie - i świetnie się jej to udało! Malując, aktywnie wsączała w te meble tyle radości i miłości, ile mogła, i z tym wiązały się jej najsilniejsze asocjacje, odzywające się za ka dym razem, gdy spojrzała na meble po babci. Drugi sposób polega na tym, by pozbyć się wszystkiego i zacząć od nowa. Zdarzyło mi się to dwa razy w yciu. I za pierwszym, i za drugim razem było to przera ające, ale i niezwykle odświe ające, regenerujące prze ycie, które okazało się punktem zwrotnym ycia. Dla mnie była to konieczność, ale większość ludzi nie potrzebuje a tak radykalnych rozwiązań. Staraj się po prostu stopniowo, w miarę mo liwości wymieniać przedmioty, które budzą w tobie najgorsze skojarzenia. Częstotliwości Od dawna potrafię, stojąc przed obrazem, odczuć jego działanie. Ostatnio przeczytałam ksią kę pod tytułem Energia yciowa i emocje (Life Energy and Emotions) Johna Diamonda, dzięki której wiem, w jaki sposób to robię. Na przykład Diamond zamieszcza tam niezwykłą fotografię Winstona Churchilla, z nietypową

90

dla niego miną, a podpis głosi: „Większość ludzi oglądających tę fotografię wyka e osłabienie meridianu nerki" - i tak dalej, przez wszystkie meridiany. Autor analizuje negatywne i pozytywne stany związane z poszczególnymi kanałami energetycznymi naszego ciała. Medycyna chińska uczy, e energia płynie w ciele ludzkim przez dwanaście par meridianów, zaś akupunktura polega na równowa eniu i harmonizowaniu strumienia energii w meridianach, w celu o ywienia odpowiednich, związanych z nimi organów. Diamond wyciąga z tych badań wniosek, e funkcja tych kanałów energetycznych, a zatem ogólny stan naszego zdrowia, pozostaje pod silnym wpływem pozytywnych i negatywnych stanów emocjonalnych. Nerka słabnie, gdy czujemy się nieszczęśliwi, zaś nasza radość ją wzmacnia; meridian serca jest osłabiany przez gniew, a wzmacniany miłością i przebaczeniem; funkcje śledziony słabną, gdy boimy się o przyszłość, a wzmacniają się, gdy wierzymy, e wszystko będzie dobrze... i tak dalej. Warto przeczytać tę ksią kę i zapoznać się z fascynującymi wynikami badań autora. Największe wra enie wywarło na mnie odniesienie tego wszystkiego do Feng Shui. Przeprowadziłam wiele konsultacji w domach, gdzie na honorowym miejscu wisiały albo stały obrazy, fotografie, szkice, plakaty, rzeźby, bibeloty lub inne przedmioty, emitujące częstotliwości dokładnie sprzeczne z pragnieniami gospodarzy. Jedna z moich klientek powiesiła na głównym miejscu w salonie swój portret, du y, ponury, w ciemnych, melancholijnych barwach. Umieściła go tu przy drzwiach do kuchni. Spoglądała na niego chyba ze sto razy dziennie. Wiedziałam, e cierpi na depresję, gdy tylko sama stanęłam przed tym malowidłem. Było tak kosztowne, e niechętnie myślała o pozbyciu się go, więc namówiłam ją, eby chocia zdjęła ten obraz ze ściany na jakiś miesiąc i zobaczyła, jak się czuje bez niego. Była zdumiona zmianami na lepsze i w końcu rozstała się ze swoim portretem na dobre. Moje zdjęcie na tylnej okładce zostało specjalnie zrobione tak, by podnieść poziom twojej energii. Potwierdza to wiele osób pochodzących ze środowisk bardzo ró nych pod względem kulturowym, religijnym i społecznym. Wszyscy twierdzą, e raz popatrzyli na to zdjęcie i zaciekawiło ich to, co robię. Tego rodzaju symbolika Feng Shui ma zastosowanie uniwersalne.

Symboliczny wymiar urządzania domu Teraz powinieneś obejść cały dom, przyjrzeć się swoim rzeczom i zadać sobie pytania: „Co to symbolizuje? W jaki sposób oddziałuje na mnie energetycznie? Czy tak, jak sobie tego yczę, czy mo e znajdę coś lepszego?"

91

Zacznij od pozbywania się przedmiotów, które obni ają poziom energii, takich jak nadmiar rzeczy zwisających (roślin, ozdobnych drobiazgów itd.). Jest to szczególnie wa ne dla osób mieszkających w niskich pomieszczeniach, które i tak spłaszczają obieg energii. Następnie zacznij liczyć. Czy masz pojedyncze rzeczy, czy te wszystkiego po parze, a mo e jeszcze więcej? Jeśli wszystkie bibeloty są pojedyncze, ycie będzie starało się dostarczać ci samotniczych doświadczeń. Gdybyś jednak potrzebował towarzystwa, przekształć energię domu, ustawiając rzeczy parami. Szczęśliwi mał onkowie z natury kupują wszystko podwójnie, bo jest to dla nich normalne (poobserwuj ich i popytaj!). Na początku będziesz czuł się nieswojo, kompletując pary, bo przywykłeś do samotnictwa. Nie powinieneś jednak przestawać, a wejdzie ci to w krew, zmieniając w ądany sposób twoje osobiste pole energetyczne. Później przyjrzyj się symbolice swojego domu w kontekście bagua. Postaraj się, by we wszystkich pokojach i we wszystkich miejscach poszczególnych pokojów znalazły się przedmioty o właściwej symbolice, wspierające twoje pragnienia i aspiracje. Pamiętam klientkę, która narzekała, e ciągle kłóci się z szefem. W polu kariery w jej domu wisiał wielki olejny obraz, przedstawiający scenę batalistyczną. Inna klientka zauwa yła, e w polu dostatku w jej pokoju jest pusto, więc kupiła wielki bukiet najpiękniejszych kwiatów, jakie tylko mogła dostać. Kiedy mą wrócił wieczorem do domu, po raz pierwszy w ich dwudziestoletnim wspólnym yciu podarował jej tysiąc funtów, eby kupiła sobie coś, na co ma ochotę. Zacznij obserwować krytycznie swój dom, zadając sobie pytania: „Co ta rzecz dla mnie oznacza? Jakie uczucia budzi?". Szczegółowe objaśnienia dotyczące pozbywania się bałaganu, zawarte w następnym rozdziale, pomogą ci podjąć decyzję o przydatności albo nieprzydatności tego, co posiadasz.

C Z Ę Ś Ć

T R Z E C I A

PORZĄDKOWANIE

16. JAK POZBYĆ SIĘ BAŁAGANU

Oto trzy sprawdzone sposoby pozbywania się bałaganu: 1. Pozwól działać naturze Technika znana te jako sposób na uniknięcie podejmowania decyzji. Przenieś bałagan w miejsce, gdzie nastąpi jego samoczynna dezintegracja. Wkrótce dojdziesz do wniosku, e te rzeczy na nic ci się ju nie przydadzą. Spotkany na Bali turysta zwierzył mi się, e pozbył się wielu niepotrzebnych rzeczy, a resztę przeniósł do szopy w ogrodzie, w nadziei, e gdy wróci, wszystko zapleśnieje i trzeba to będzie wyrzucić. 2. Zostaw sprzątanie swoim spadkobiercom Ulubiona technika, stosowana od wielu wieków. Mo na nawet spisać testament, wydając dokładne polecenia. 3. Weź na siebie odpowiedzialność i sam posprzątaj Gorąco polecam. Staniesz się w ten sposób silniejszy, poprawisz sobie karmę, a w dodatku, twoje ycie natychmiast ruszy z miejsca, nie czekając, kto pierwszy zejdzie z tego świata: ty czy twój bałagan.

Od czego zacząć
Bez wątpienia najtrudniej jest przełamać bezwład i zabrać się za robotę. W miarę posuwania się pracy, będziesz uwalniać coraz więcej energii, która da ci siłę do dalszego porządkowania. Będziesz mógł wykorzystać w lepszy sposób całą zablokowaną energię, uwięzioną w bałaganie. Im więcej go usuniesz, tym łatwiej będzie ci działać, bo dowiesz się, jakie to przyjemne uczucie pozbyć się czegoś niepotrzebnego. Będziesz równie świadom, ile korzyści odniesiesz dzięki swojej pracy. 95

Zwykle kieruję się najprostszą zasadą: wyobra am sobie, e się przeprowadzam i w związku z tym wynoszę niepotrzebne śmieci. Jeśli jest ich więcej ni jeden czy dwa pełne worki, znaczy to, e powinnam się od razu zabrać za sprzątanie. Stosuję tę metodę, bo dzięki niej o wiele lepiej mi się yje. To nie kwestia dyscypliny, ale logiki. Nie chciałabym yć inaczej, bo czuję, e to co robię, jest sensowne. Nie jestem te fanatyczką, po prostu regularnie poświęcam na porządki trochę czasu, tak by sprawy nie wymknęły mi się spod kontroli. Oto kilka wskazówek, jak zacząć Wielkie Porządki: Szybko czy powoli Bałagan mo e przybierać ró ne formy i rozmiary, nie wspominając o tym, e nie ka dy bałaganiarz jest gotów rozstać się ze swoimi skarbami. Mam wra enie, e ludzie podchodzą do wielkiego sprzątania na dwa sposoby. Niektórzy po przeczytaniu tej ksią ki odwołają wszystkie spotkania i ruszą przez dom jak huragan, radośnie pozbywając się wszystkiego co zbędne. Inni będą działać stopniowo. Jeśli potrzebujesz więcej czasu, pogódź się z tym. Być mo e jesteś bardzo zapracowany, przemęczony albo po prostu przygnębiają cię rozmiary bałaganu. Pracuj w swoim tempie, choćby było bardzo wolne i posuwaj się po trochu, w miarę mo liwości. Pamiętaj tylko o poni szych punktach: • Jeśli jesteś zajęty - pamiętaj, e znalazłeś dość czasu, by zgromadzić to wszyst ko, więc mo esz te znaleźć czas, by się tego pozbyć. • Jeśli jesteś zestresowany - wiedz, e sprzątanie to jedna z najlepszych terapii dla zmartwionych, przygnębionych i znerwicowanych. • Jeśli przera a cię ogrom pracy - przejdzie ci to, jeśli zaczniesz kierować się tymi prostymi radami, które ul yły ju tysiącom ludzi, niejednokrotnie więk szym nałogowcom-bałaganiarzom ni ty.

Na jl ep s zy cz a s n a sp r zą tan ie Ka dy moment jest dobry. Poniewa większość pracy wykonuje się pod dachem, niewa ne, czy będziemy sprzątać za dnia, czy w nocy, pora roku równie nie gra roli, podobnie jak pogoda. Jednak jeśli czytasz te słowa wiosną, przed tobą szansa na dobry start. Wiosną, w okresie wzrostu i rozwoju w naturze, instynkt w naturalny sposób nakłania nas do sprzątania. Jeśli mieszkasz w części świata, gdzie są tylko dwie pory

96

roku, sucha i deszczowa, łatwiej będzie zacząć wielkie sprzątanie na początku jednej z nich. Dobrze jest te zabrać się za sprzątanie tu po powrocie z urlopu. Spoglądasz wtedy na wszystko z innej perspektywy i łatwiej ci wybrać rzeczy, które naprawdę są ci potrzebne. To samo dotyczy przeprowadzek, rekonwalescencji po chorobie, okresu tu po zmianie pracy, wejścia w nowy związek czy nowy okres ycia. Tylko nie czekaj, a coś takiego ci się przytrafi, bo w ten sposób znajdziesz pretekst, by zrezygnować ze sprzątania. Powtarzam, ka dy moment jest dobry! Wiele osób przekonuje się, e lubią sprzątać o tej samej porze dnia. Ja zaczynam wcześnie rano. Przekonaj się, kiedy bywasz najbardziej zdecydowany i weź się za sprzątanie w tych godzinach. Zwykle zalecam doroczny przegląd domu w poszukiwaniu niepotrzebnych rzeczy, ale jeśli chcesz naprawdę realizować się w yciu, powinieneś stale mieć się na baczności. Najpierw zrób wielkie porządki, a potem po prostu nie dopuszczaj do zagracenia domu. Oc zy s zc z a n ie p rz e str zen i p o ma g a p o zb y ć si ę b ałag an u Starałam się, by informacje zawarte w tej ksią ce natchnęły cię takim zapałem do sprzątania, e nic więcej nie będzie ci ju potrzebne. Jeśli czytałeś moją pierwszą ksią kę albo chciałbyś głębiej poznać Feng Shui, warto, byś wiedział, e pełna ceremonia oczyszczania przestrzeni będzie doskonałym wsparciem (przeczytaj „Podstawy oczyszczania przestrzeni w 21 krokach", na stronie 133). Najlepiej byłoby najpierw pozbyć się bałaganu, ale jeśli zadanie cię przerasta, pomiń punkty dotyczące przygotowań i przeprowadź od razu właściwą ceremonię, by rozruszać energię domu. Później, ju po sprzątaniu, mo esz jeszcze raz powtórzyć całą ceremonię, by oczyścić i uświęcić swoje mieszkanie. J a k r a d z i ć s o b i e z my ś l a m i i e m o c j a m i Ta ksią ka nie będzie ci mówić, co „powinieneś" zrobić, a czego ci „nie wolno". Wyjaśnia za to, w jaki sposób bałagan wpływa na ciebie. Dzięki uzyskanym informacjom sam będziesz mógł podjąć decyzję. „Powinność" to jedno z najbardziej osłabiających słów, jakie istnieją w języku. Gdy je wypowiadasz, masz poczucie winy i obowiązku. Radzę wykreślić je ze swego słownika na zawsze i zastąpić pełnym mocy słowem „mo liwość". Spójrz, jaka to ró nica: „Powinienem dziś zacząć sprzątanie" i „Mogę dziś zacząć sprzątanie". „Mogę" daje ci siłę, a potem pozwala na satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. „Powinienem" -przygnębia, przyprawia o poczucie winy i nie daje radości, gdy skończysz pracować.
97

Proponuję równie pozbyć się słówka „nie mogę" i zastąpić je zwrotem „nie będę". To dopiero będzie postęp! Znowu postaraj się wyczuć ró nicę: „Nie mogę zdecydować, czy mam to zatrzymać, czy zostawić" i „Nie będę decydować, czy mam to zatrzymać, czy zostawić". „Nie mogę" sprawia, e czujesz się bezradny i ograniczony. „Nie będę" oznacza, e zdecydowałeś się zostawić sobie wolny wybór i pozwala później zadać sobie pytanie „dlaczego". Mo e się wtedy okazać, e dotarłeś do podświadomej blokady, o której w ogóle nie wiedziałeś, bo odpowiedź będzie na przykład brzmiała: „Nie będę decydować, czy mam to zatrzymać, czy wyrzucić, bo ta rzecz budzi we mnie wspomnienia związane z matką, ojcem, mał onkiem..." i tak dalej. No có , przed nami jeszcze cała praca, ale przynajmniej zaczynasz być uczciwy wobec siebie. Zrób listę Najpierw obejdź dom z notatnikiem i długopisem w ręku i wynotuj, gdzie w poszczególnych pokojach gromadzi się bałagan. Jeśli przebywasz poza domem (albo jesteś leniwy!), zamknij oczy i wyobraź sobie pokój po pokoju. Oka e się, e doskonale znasz te miejsca. Weź drugą kartkę i przepisz listę, zaczynając od najmniejszych „stref bałaganu", a kończąc na przera ających kurhanach. Najmniejsze strefy to na przykład miejsca za drzwiami, poszczególne szuflady, szafki łazienkowe, komódki, torebki, teczki, szafki kuchenne, skrzynie na pościel, segregatory i tak dalej. Du e obszary to składziki, piwnice, strychy, szopy ogrodowe, gara e i wszystkie inne miejsca, których nie sposób posprzątać w jednej chwili. Teraz oznacz gwiazdką miejsca, które najbardziej cię denerwują. Tymi trzeba się zająć najpierw, zaczynając od najmniejszych. Jeśli z początku zaczniesz odnosić sukcesy, choćby niewielkie, przybędzie ci zapału i energii, które pomogą ci zabrać się za powa niejsze prace. A gdy oka e się, jaką przyjemność sprawiło ci pozbycie się bałaganu z miejsc, gdzie ci najbardziej przeszkadzał, z większą ochotą zaatakujesz bastiony z których, gdyby takie marzenia się spełniały, bałagan wyparowałby sam z siebie. Jak samemu znaleźć motywację Silnym źródłem motywacji mo e być bagua (patrz rozdział 8), dzięki której sprawdzisz, jakie dziedziny swego ycia sabotujesz, gromadząc tam niepotrzebne rzeczy. Większość osób ze zdumieniem przekonuje się, jak precyzyjnie funkcjonuje ten system. Zastanów się następnie, jak według ciebie powinny te dziedziny ycia 98

wyglądać w przyszłości. Pamiętaj o tym, a będzie ci o wiele łatwiej zabrać się za sprzątanie i wytrwać do samego końca. Ostateczne przygotowania Wiesz ju mniej więcej, jakich ilości niepotrzebnych rzeczy zamierzasz się pozbyć, warto więc wymyślić, w jaki sposób opuszczą one twój dom. Mo e postanowiłeś zamówić du y kontener i wyrzucić wszystko od razu... ale jeśli nie, miej na podorędziu kilka kartonowych pudeł albo worków na śmieci.To będzie twoja mała armia pomocników. Jeśli wybierzesz pudła, przydadzą ci się następujące kategorie: • Pudło na śmieci Przeznaczone na rzeczy do wyrzucenia. • Pudło na rzeczy do naprawy Tu wrzucaj wszystko, co trzeba naprawić, przerobić, odnowić itp., pod warunkiem e naprawdę chcesz zatrzymać te rzeczy i e są ci potrzebne. Wyznacz sobie termin naprawy. Pudło na wymianę Rzeczy do przetworzenia, na sprzeda , na wymianę, do oddania itd. Oddaj je, niech ktoś inny te skorzysta. • Pudło przechodnie Na rzeczy, które trzeba przenieść w inną część domu, do innego pokoju albo gdzieś, gdzie akurat nie mo na ich poło yć, bo panuje tam straszny bałagan. Zanim nabierzesz doświadczenia, pewnie przyda ci się piąte pudło: • Pudło „brak decyzji" Na rzeczy, co do których nie potrafisz się jeszcze zdecydować. W miarę postępu pracy mo e się okazać, e trzeba utworzyć nowe kategorie pudła z rzeczami „na wymianę", takie jak na przykład: 99

• Prezenty Na rzeczy, które postanowiłeś oddać przyjaciołom i krewnym. • Dobroczynność Na wszystko, co chcesz podarować instytucjom dobroczynnym, bibliotekom, szkołom, szpitalom itd. • Zwroty To", co trzeba oddać prawowitym właścicielom. • Na sprzeda Wszystko, co mo na sprzedać albo wymienić. Być mo e przydadzą ci się te osobne pudła na makulaturę, szkło itd.

Zaczynamy wielkie porządki
Pierwsze koty za płoty Na początek posprzątaj coś małego, na przykład szufladę albo szafkę i z satysfakcją wykreśl ten punkt z listy, gdy skończysz. Większość osób zaczyna wpadać w dobry humor po sprzątnięciu jednego kąta i zabiera się za następny, a potem porządkuje coś jeszcze. Uporządkowanie nawet najmniejszego zakątka uwalnia energię i ochotę do dalszej pracy. Nie spiesz się niepotrzebnie, za ka dym razem sprzątaj, póki masz ochotę. Mo e to potrwać kilka godzin, kilka dni, tygodni, a nawet miesięcy, w zale ności od tego, ile masz do zrobienia i z jakim zapałem do tego przystępujesz. Pamiętaj - zmiany na lepsze w yciu nadejdą tym szybciej, im chętniej i bardziej stanowczo zabierzesz się za usuwanie bałaganu! Większe pomieszczenia Gdy uporządkujesz ju mniejsze kąty, zabierz się za większe, zostawiając sobie na koniec najcię szą pracę. Podziel ją na mniejsze porcje, z którymi łatwiej będzie się uporać, na przykład na poszczególne półki w szafach i kąty w pokojach. W ten sposób mo esz posprzątać cały dom, zyskując coraz większą wiarę we własne siły. 100

Sztuka sortowania Sortując niepotrzebne rzeczy, nie zwalaj ich na jeden stos w nadziei, e później zdecydujesz o ich przeznaczeniu. Zdecyduj się od razu, czy wyrzucasz ten czy inny przedmiot, czy go zostawiasz. Jeśli wyrzucasz, odłó go do pudła ze śmieciami, albo do odpowiedniego pudła do wymiany. Jeśli zostawiasz, znajdź dla niego miejsce i zanieś go tam, albo włó go do pudła przechodniego. Pod koniec ka dego sprzątania weź to pudło i obejdź z nim dom, rozstawiając jego zawartość w odpowiednich miejscach. Jeśli to niemo liwe, bo jeszcze tam nie posprzątałeś, niektóre rzeczy mogą zostać w pudle na jakiś czas. Nie jest to najlepsze, ale trudno wymyślić bardziej praktyczne rozwiązanie. Postaraj się przy tym dobrze bawić. Postaraj się, by rzeczy, które pozostaną w domu, miały sens. Zadaj sobie pytanie: czy ten przedmiot spełnia warunki „testu przydatności?"

Test przydatności • Czy gdy patrzę na ten przedmiot albo o nim myślę, podnosi się po ziom mojej energii? • Czy go uwielbiam? • Czy jest naprawdę przydatny? Jeśli w odpowiedzi na pierwsze pytanie nie usłyszysz stanowczego „tak" i równie stanowczego „tak" w odniesieniu do punktu drugiego lub trzeciego, zastanów się, po co ten przedmiot w ogóle tu się plącze? • Czy gdy patrzę na ten przedmiot albo o nim myślę, podnosi się poziom mojej energii? Najwa niejsza część testu przydatności to umiejętność wyczuwania, czy dana rzecz nas energetyzuje, czy nie. Umysł i emocje bywąją zwodnicze; pod ich wpływem mo esz wymyślać pretekst za pretekstem, eby coś zatrzymać przy sobie, ale ciało wie swoje i nigdy nie kłamie. • Czy go uwielbiam? Jeśli tak, to czy ta rzecz mnie naprawdę inspiruje, czy jest to tylko „ładny drobiazg?" Mo e w domu jest ju wystarczająco du o przedmiotów tego rodzaju, jak na twoje potrzeby? 101

A mo e, mimo tego, e tak bardzo go lubisz, kojarzy ci się z czymś smutnym? • Czy jest naprawdę przydatny? Jeśli tak, kiedy ostatnio się nim posługiwałeś? A tak naprawdę, kiedy przyda ci się znowu? Dobrze jest się czegoś pozbyć Porządkując swoje rzeczy, powtarzaj afirmację: „Dobrze jest się czegoś pozbyć". Pozbywanie się bałaganu polega na uwalnianiu przedmiotów i emocji. Wyra asz w ten sposób ufność, e ycie w razie potrzeby dostarczy ci wszystkiego. Jeśli trzymasz się czegoś „na wszelki wypadek", robisz to ze strachu. Jeśli panuje u ciebie potę ny bałagan, niektórych rzeczy pozbędziesz się dopiero po kilku, a nawet kilkunastu podejściach. Nieraz upływa cały rok, a nawet dłu ej, zanim w końcu przyznasz sam przed sobą, e ta rzecz się jednak do niczego nie przydaje. Nie ma błędnych decyzji Porządkowania bałaganu, podobnie jak wszystkich innych umiejętności, uczymy się w miarę praktyki. Mo esz sobie wyobrazić, e przechodzisz „trening antybałaganiarski". Im więcej masz wprawy, tym łatwiej i sprawniej przychodzi ci sprzątanie, ale na początku byłeś po prostu słabeuszem. Wiele osób odkłada porządki na później, obawiając się, e pozbędą się czegoś, a potem zaczną ałować. Po pewnym czasie przekonujesz się jednak, e w ogóle nie istnieje coś takiego, jak błędna decyzja. Nawet jeśli ałujesz, e coś wyrzuciłeś, uwierz, e twoje Wy sze Ja nie bez powodu postawiło cię w sytuacji, kiedy musiałeś się na coś takiego zdobyć i e kiedyś dowiesz się, dlaczego w danym momencie było to najlepsze wyjście. Jestem głęboko przekonana, e to stwierdzenie dotyczy nie tylko bałaganu, ale całego ycia. Wszystkie decyzje są słuszne. To nie decyzja się liczy, tylko jej powody. Decyzje podjęte ze strachu pozbawiają nas mocy. Brak decyzji Ucząc się podejmowania decyzji, które będą cię wspierać, posłu się pudłem z napisem „brak decyzji". Kiedy w głębi duszy czujesz, e coś jest do wyrzucenia, ale nie potrafisz się jeszcze rozstać z tym przedmiotem, wrzuć go do tego pudła, a potem ukryj je w najdalszym, zapomnianym kącie szafy. Zrób w kalendarzu notatkę, by za miesiąc, za pół roku albo w innym wybranym terminie zajrzeć do tego pudła. Zanim je otworzysz, spróbuj sobie przypomnieć, co tam wsadziłeś. Pewnie nie będziesz

102

pamiętać, co oznacza, e te rzeczy nie są ci do niczego potrzebne. Nawet nie zauwa yłeś ich braku. Mo esz nawet zagrać sam ze sobą w taką grę: zostawiasz sobie rzeczy, które zapamiętałeś i które twoim zdaniem są naprawdę potrzebne, a wszystko inne idzie na śmietnik. Jeśli takie rozwiązanie wyda ci się zbyt okrutne, otwórz pudło, przejrzyj jego zawartość i zastanów się nad ka dą rzeczą, pamiętając, e przez cały ten czas nie była ci potrzebna. Jedna z moich słuchaczek tak się martwiła, e po ałuje rozstania z którymś z przedmiotów, które wsadziła do trzech du ych worków na śmieci, e zaciągnęła te worki do sypialni na trzy noce. Pomyślała, e jeśli coś się jej przypomni, to przecie będzie musiała wyskoczyć z łó ka w środku nocy i przetrząsnąć zawartość swoich worów, by to natychmiast odnaleźć. Przespała spokojnie wszystkie trzy noce, a czwartego dnia rano wyrzuciła wszystko i nigdy nie wracała myślą do tych rzeczy. Układanie Jeśli twój bałagan to raczej nieporządek ni nagromadzenie niepotrzebnych rzeczy, oto świetny sposób, by się zmobilizować do pracy i uporządkować dom raz na zawsze. Zacznij od jednego z kątów. Podnieś pierwszą lepszą rzecz, którą trzeba gdzieś odło yć. Powiedzmy, e to bluzka. Zacznij rytmicznie recytować opowieść o tym, co robisz: „Podnoszę bluzkę, idę do szafy, otwieram drzwi i wieszam na wieszaku". Wróć do tego samego kąta i podnieś kilka innych rzeczy. „Podnoszę gazetę i wrzucam do kosza. Podnoszę ksią kę i stawiam na półce". I tak dalej. Wszystkie te zdania powinny mieć podobny rytm i składać się z dwóch fraz: „taTAM-ta-TAM-ta", a potem „ta-TAM-ta-ta-ta-TAM-ta". Taki rytm doda ci lekkości i sprawi, e wszystko wyda ci się zabawne i przyjemne. Dzieci uwielbiają sprzątać w ten sposób. Gdy prowadzisz taki nie kończący się mentalny dialog, w twoim umyśle nie starcza miejsca na typowe dla niego niezdecydowanie albo zaanga owanie w szczegóły. Po prostu wybijasz rytm i dajesz się mu ponieść. Zacznij od jednego kąta i nie ustawaj, póki w danym miejscu nie zapanuje porządek.

Jak pozbyć się bałaganu z domu
Nie wolno ci posprzątać, a potem wstrzymać się z ostatnim krokiem - z pozbyciem się bałaganu z domu. To najwa niejsza część całej operacji! 103

Śmieci i recycling Najłatwiej i najszybciej jest pozbyć się przedmiotów, które przeznaczyłeś na śmietnik, albo tych, które mo na przemysłowo przetworzyć. Wynajmij kontener, eby je wywiózł, sam je zawieź na wysypisko albo do skupu makulatury i złomu albo wystaw je na śmietnik. Im szybciej to zrobisz, tym większą będziesz miał satysfakcję. Prezenty Dłu ej trwa oddawanie rzeczy w prezencie przyjaciołom, krewnym, instytucjom dobroczynnym i innym podobnym przybytkom. Być mo e będziesz musiał poczekać, a się z kimś spotkasz, a znajdziesz czas, by pojechać do punktu przyjęć darów, szkoły, biblioteki, szpitala i tak dalej. Jeśli podjąłeś taką decyzję, wyznacz sobie ostateczny termin na oddanie wszystkiego, co znalazło się w pudle z napisem „Do wymiany" i umów się sam ze sobą, e jeśli przekroczysz tę datę, i tak wszystko wyrzucisz. Nie zrozum mnie źle. Całym sercem popieram oddawanie rzeczy tym, którym są potrzebne albo niezbędne, ale przekonałam się, e rzeczy do oddania zalegają w pudłach i workach przez wieczność i być mo e nigdy nie wyjdą za próg domu. Mo e rozsądniej byłoby nie pozwalać sobie na luksus oddawania rzeczy, dopóki nie nabierzesz doświadczenia w usuwaniu bałaganu. Po prostu staraj się jak najszybciej pozbyć wszystkiego, co zbędne. Oddawanie po yczonych rzeczy To równie bywa czasochłonne. Musisz skontaktować się z właścicielami i poprosić, wybłagać albo wymusić na nich, by zabrali sobie dany przedmiot. Wyznacz rozsądny termin i jeśli nie odbiorą swoich rzeczy do tego czasu, powiadom ich, e pozbędziesz się ich własności w dowolnie wybrany sposób. Mo esz te wysłać im te rzeczy pocztą albo oddać je osobiście. Sprzedawanie To mo e potrwać jeszcze dłu ej. Początkujący porządnicki raczej powinien z tego zrezygnować, chyba e ma kupca na wszystko hurtem albo sprzeda swoje rzeczy na kiermaszu lub na giełdzie (świetny pomysł). Wymiana i barter To jeszcze trudniejsze, chyba e znasz kogoś, kto szuka rzeczy, jaką ty masz i ma coś, czego ty szukasz, albo jeśli masz kontakt z organizacją, która się w czymś takim specjalizuje. Wyznacz sobie ostateczny termin, a jeśli nie uda ci się czegoś wymienić, sprzedaj to, oddaj, wyrzuć - generalnie pozbądź się tego.

104

Naprawy, przeróbki, odnawianie itd. Są najbardziej czasochłonne i niezwykle trudne. Najprawdopodobniej przedmioty z tego pudła w przyszłym roku o tej samej porze będą w dalszym ciągu nie naprawione, nie przerobione ani nie odnowione i ich stan nie zmieni się przez następnych dziesięć lat. Szczególnie strze się przedmiotów niewiadomego przeznaczenia, które chciałbyś pewnego dnia przerobić na coś u ytecznego, i przedmiotów, które czekają na jakąś część albo dodatek, by stać się u yteczne. Słodkich snów! Bądź dobry dla siebie Moim najgorętszym pragnieniem było przedstawić korzyści, płynące ze sprzątania w tak atrakcyjny sposób, by pomóc ci przełamać początkową niechęć. Uwierz, e porządkując bałagan, robisz dla siebie coś dobrego! Później, gdy rzeczywiście doświadczysz płynących z tego korzyści, będziesz coraz częściej chciał sprawiać sobie przyjemność w ten sposób. Ktoś kiedyś powiedział: „Nie miałam pojęcia, e pozbywanie się rzeczy mo e być równie przyjemne jak ich nabywanie!" Pamiętaj, nie musisz być ideałem. Postaraj się po prostu rozprawić z bałaganem, który zagraca ci dom, a potem przestań o tym myśleć.

17. JAK SKOŃCZYĆ Z BAŁAGANIARSTWEM

Dostałam kiedyś e-mail z następującym zwierzeniem: Właśnie sprzątam. Wszędzie widzę niepotrzebne rzeczy. Śmieję się z siebie. Zajrzałem po coś do szuflady i zobaczyłem nieporządek. Posprzątałem szufladę. Z ka dym kolejnym ukończonym zadaniem czuję się coraz lepiej. W kilka tygodni później ten sam czytelnik napisał: Wróciłem wieczorem z nart, zabrałem się za robotę i zebrałem cztery worki gratów. Musiałem wszystko wyrzucić z domu przed wyjściem do pracy, bo widok worków mnie denerwował. Ten człowiek naprawdę włączył oczyszczanie przestrzeni w rytm swego ycia! Cała sztuka w tym, by przekształcić swój instynkt gromadzenia. Miejsce na wszystko i wszystko na swoim miejscu Gdzieś czytałam o bogatej arabskiej rodzinie, której członkowie stale podró owali między czterema miastami. Mą jeździł w interesach, a reszta rodziny mu towarzyszyła. Poniewa ciągłe przejazdy coraz bardziej ich dezorientowały, mą kupił cztery identyczne wille, po jednej w ka dym mieście, i kazał je dokładnie tak samo urządzić i umeblować. Mało tego, gdy ktoś z rodziny kupował ubrania, zawsze brał po cztery takie same sztuki, które rozsyłano do czterech domów i wieszano dokładnie w tym samym miejscu w czterech identycznych szafach. Niezale nie od tego, w którym mieście rodzina się zatrzymała, ka de z nich, otwierając szafę, zastawało wszystko bez zmian. 107

Poniewa często je d ę po całym świecie, opowieść ta mnie zafascynowała. Uporządkowany dom to uporządkowany umysł. Niezale nie od sytuacji majątkowej, trzeba narzucić sobie organizację, by praktyczny poziom ycia stał się wsparciem, a nie przeszkodą. Organizacja Mało jest śmieszniej szych rzeczy na tym świecie ni krótkowidz szukający okularów. Naturalnie, gdy pousuwasz bałagan ze stołów, będzie ci o wiele łatwiej znaleźć szkła, ale prawdziwie ułatwisz sobie ycie dopiero, gdy wyznaczysz im stałe miejsce. To samo dotyczy kluczy, portfela, kapci i innych rzeczy, które czasem ci trudno znaleźć. Oto kilka ułatwiających ycie wskazówek: • Układaj podobne rzeczy razem. • Kojarz rzeczy z miejscami, gdzie ich u ywasz (na przykład wazony prze chowuj blisko miejsca, gdzie zwykle układasz bukiety). • Do najczęściej u ywanych przedmiotów powinien być najłatwiejszy do stęp. • Im łatwiej i wygodniej odkładać rzeczy na miejsce, tym mniejsze szanse dla bałaganu. • Opisuj pudła, a będziesz wiedział, co w nich przechowujesz. • Wieszaj w szafie ubrania według kolorów (poza tym dzięki temu wydają się bardziej atrakcyjne). Kup szafkę na akta i posługuj się nią yjemy w wieku informacji. Ka dy z nas musi mieć miejsce na papiery, dotyczące domu lub pracy, więc w tym celu najlepiej kupić szafkę na akta. Niektóre nowoczesne szafki są bardzo estetyczne. Mo esz wkładać do tekturowych kieszeni poszczególne kategorie dokumentów - to o wiele łatwiejsze ni wyszukiwanie ich w stosie papierów. Stwórz własny system segregowania. Jeśli nie wiesz, w jaki sposób zakwalifikować jakiś dokument, nie odkładaj go do teczki zbiorczej, tylko wymyśl dla niego nową kategorię i otwórz nową teczkę. Zawartość podejrzanie wypchanych teczek powinna zostać podzielona na osobne, mniejsze kategorie, albo trzeba pozbyć się nieaktualnych papierów. Teczki zbyt chude są albo całkiem 108

niepotrzebne, albo nale y je połączyć z innymi. Przynajmniej raz do roku przejrzyj wszystko i powyrzucaj to, co niepotrzebne. Magazynowanie Przestrzeń magazynowa to miejsce, przeznaczone do tymczasowego przechowywania rzeczy, z których w danym momencie się nie korzysta, na przykład ozdób na choinkę, które są potrzebne tylko raz do roku. Latem mo na pochować gdzieś zimową odzie , i vice versa. Są te przedmioty, takie jak sprzęt kempingowy, potrzebne raz na rok albo raz na parę lat. Staraj się tylko nie gromadzić zbyt wielu rzeczy i nie magazynować tego, czego w ogóle nie u ywasz. Powoduje to zastoje energetyczne. Prawo nakazuje przechowywać pewne rzeczy przez jakiś czas. Mówię tu o zeznaniach podatkowych i związanej z tym dokumentacji. Sprawdź, jak długi jest okres wymagany w twoim kraju. Jeśli wynosi on na przykład siedem lat, posortuj dokumenty chronologicznie, eby co roku móc wyrzucić nieaktualne papiery. Wiele osób czerpie z tego niezwykłe zadowolenie. Jak uniemo liwić napływ bałaganu Mo esz sobie oszczędzić wiele wysiłku przy sprzątaniu, jeśli nabierzesz następujących nawyków: • Pomyśl dwa razy, zanim coś kupisz. Zawczasu wymyśl, gdzie ustawisz daną rzecz i do czego będzie ci ona słu yć. Jeśli nie potrafisz znaleźć jasnej odpowiedzi na jedno z tych dwóch pytań, to znaczy, e chcesz kupić coś niepotrzebnego. Zrezygnuj z tego. • Codziennie wyrzucaj śmieci, rano albo wieczorem, jak wolisz. Porozsta wiaj kosze na śmieci po całym domu, eby były pod ręką, gdy tylko przyj dzie ci ochota czegoś się pozbyć. • Wykreśl ze swojego słownika i z myśli zwrot „na razie". Kiedy mówisz, e zostawiasz tu a tu jakąś rzecz „na razie", znaczy to, e zamierzasz później się zastanowić i znaleźć dla niej właściwe miejsce. Zacznij ustawiać wszyst ko od razu na właściwym miejscu. • Jeśli lubisz gromadzić przedmioty, zacznij kierować się następującą zasa dą: „Nowe do domu, stare z domu". Dzięki temu twój bałagan będzie się zmieniać, nawet jeśli na razie nie zaczął maleć. 109

Poszukaj pomocy profesjonalisty W Stanach Zjednoczonych określa się takich ludzi jako „zawodowych organizatorów". Ja określam swoich uczniów jako „clutter clearing consultants". Piszę ksią ki, by uczyć ludzi, jak sami mogą sobie pomóc, ale niektórzy zgromadzili tyle bałaganu, e naprawdę potrzebują pomocy profesjonalisty, który powie im jak zacząć i będzie ich motywować do dalszej pracy.

18. OCZYSZCZANIE ORGANIZMU

Naturalną kontynuacją pozbywania się niepotrzebnych przedmiotów z domu jest oczyszczenie wewnętrznej świątyni twojego ciała. Osoby otoczone bałaganem z zewnątrz zwykle gromadzą go tak e w sobie. Bałagan zewnętrzny mo e wprawdzie utrudniać ycie, ale dopiero bałagan wewnętrzny przynosi powa ne konsekwencje, szkodliwe dla zdrowia i ycia. Ludzkie ciało to wysoce wyspecjalizowany system przetwórczy, który przyjmuje po ywienie, asymiluje to, co mu potrzebne i wydala pozostałości przez pięć głównych układów wydalniczych: układ pokarmowy, nerki, skórę, płuca i układ limfatyczny, oraz kilka systemów pomocniczych, takich jak oczy, uszy, pępek, paznokcie, włosy i srom u kobiet. Wszystkie te kanały są tak skonstruowane, by skutecznie usuwać z organizmu bałagan - czyli niepo ądane toksyny.

Oczyszczanie przewodu pokarmowego
Na końcu rozdziału o pozbywaniu się bałaganu w mojej pierwszej ksią ce, umieściłam punkt zatytułowany: „Oczyść swój przewód pokarmowy". W dwóch krótkich akapitach streściłam zasadę oczyszczania przewodu pokarmowego i poleciłam brytyjskiego producenta mieszanek ziołowych, które sama z powodzeniem stosuję od lat. Nie skontaktowałam się z tym dostawcą, by go poinformować, e podaję jego adres i ze zdziwieniem usłyszałam w rok później, e niemal zginął pod lawiną zamówień od moich czytelników. Przedstawię więc teraz o wiele dłu szy i bardziej wyczerpujący rozdział na ten temat, poniewa wyraźnie wzbudził on o wiele większe zainteresowanie ni przewidywałam.

111

Dlaczego nale y oczyszczać przewód pokarmowy
Większość ludzi na Zachodzie w ogóle nie zdaje sobie sprawy, e jest to potrzebne. Są przekonani, e ich samopoczucie i zdrowie jest takie jak potrzeba, ale naprawdę zapomnieli ju , co to znaczy „normalne" samopoczucie. Doprowadziły ich do tego lata spo ywania nienaturalnie przetwarzanego, gotowanego, zamra anego, puszkowanego, napromieniowywanego i konserwowanego jedzenia. Przedsiębiorcy pogrzebowi donoszą, e ostatnio wcale nie trzeba balsamować zwłok - sami z siebie jemy tyle konserwantów, e nasze ciała po śmierci rozkładają się z opóźnieniem. W ludzkim brzuchu le y zwinięte sześć i pół metra jelita cienkiego, a dalej półtora metra jelita grubego, znanego tak e jako okrę nica. Łatwiej je sobie wyobrazisz, wiedząc, e jelito cienkie ma w przekroju trzy do czterech centymetrów a jelito grube około pięciu i pół centymetra... a raczej powinny tyle mieć. Na pierwszym rysunku widzisz zdrowy przewód pokarmowy, a na drugim to, co przytrafia się przewodowi pokarmowemu większości osób od ywiających się na sposób zachodni; są dowody na to, e jest to najmniej zdrowa dieta świata. Prawdopodobnie wielu z was, czytających tę ksią kę, ma odkształcone przewody pokarmowe, pokryte skamieniałym, utwardzonym kałem. To typowe dla wszystkich, jedzących typowe zachodnie jedzenie. Jeśli do tego masz szeroką talię albo wypukły brzuch, prawie na pewno reprezentujesz jeden z takich przypadków. W przewodzie pokarmowym tworzy się śluzowaty, płytkowy osad, częściowo jako pozostałość po generujących śluz potrawach, a częściowo jako naturalny produkt naszego organizmu, wytwarzany w jelitach jako obrona przed toksynami. Osad ten mo e zostać spłukany wydzieliną trzustki, ale w obecnej diecie potrawy sprzyjające wydzielaniu śluzu pojawiają się w takich ilościach, e trzustka po prostu sobie nie radzi. W całym przewodzie pokarmowym odkładają się więc śluzowate złogi, które następnie gęstnieją i twardnieją. Zaczyna się to od niemowlęctwa - takie mamy zasady higieny i opieki nad niemowlętami. Naukowcy NASA wykryli ślady matczynego mleka w przewodach pokarmowych osób dorosłych, co wskazuje, e wiele osób przez całe ycie odkłada zestalone wydaliny w przewodach pokarmowych.

Zdrowy przewód pokarmowy zawiera lokalne, przyjazne dla ustroju bakterie, wa ące mniej więcej dwa i ćwierć kilograma; przewody pokarmowe pokryte złogami i zrostami wa yły po sekcji zwłok osiemnaście kilogramów i więcej. Czasem w przewodzie pokarmowym jest tyle rozkładających się substancji, e jego średnica, przeciętnie mierząca pięć i pół centymetra, rozdyma się u bardzo otyłych osób do dwudziestu, a nawet czterdziestu pięciu centymetrów. Mimo tej wielkości, pomiędzy złogami pozostaje jedynie otwór szerokości mniej więcej ołówka, przez który przedostają

112

ZDROWY PRZEWÓD POKARMOWY

odbyt ZABURZENIA PRZEWODU POKARMOWEGO

Zdrowy i chory przewód pokarmowy

się wydaliny. Przewód pokarmowy podlega nieustannemu działaniu toksyn; z czego pochodzą wszelkiego rodzaju kłopoty ze zdrowiem, bo trucizny te powoli przedostają się do krwiobiegu, a z nim do wszelkich zakamarków naszego organizmu. Jeśli jesz, lub kiedykolwiek jadałeś mięso, drób, ryby, nabiał, cukier, wszelkie przetworzone pokarmy, czekoladę, kofeinę, napoje bezalkoholowe lub alkoholowe, na pewno masz osad jelitowy i przydałby ci się zabieg oczyszczający. Nawet wegetarianie powinni się o to zatroszczyć, ze względu na złogi powstałe z soi i ziaren zbo owych (soja generuje najwięcej śluzu ze wszystkich 113

roślin). We wszystkich tradycyjnych kulturach, niezale nie od tego, czy ich członkowie jadali mięso, czy nie, powstały leki ziołowe, przyjmowane okresowo w celu oczyszczenia przewodu pokarmowego. Wiesz ju , e poszczególne części domu są powiązane z ró nymi dziedzinami twego ycia. Podobnie kolejne odcinki przewodu pokarmowego odpowiadają za części ciała (patrz ksią ka dr. Richarda Andersona Cleanse andPurify Thyself- Oczyszczanie fizyczne i duchowe). Z tego względu wielu zielarzy zaleca oczyszczanie przewodu pokarmowego jako remedium na dziewięćdziesiąt procent wszystkich chorób. Moim zdaniem jest to doskonała metoda, jako profilaktyka i leczenie właściwe. Dzięki niej nie tylko oczyszczasz swój wewnętrzny system odprowadzania nieczystości, ale jednocześnie pozbywasz się przeró nych emocjonalnych złogów, które mogły się tam ukrywać od lat, a teraz wychodzą na powierzchnię i znikają. Prawdziwe uzdrawianie odbywa się tu na poziomie emocjonalnym. Jedzenie i wy dalanie Jedzenie i wydalanie to najbardziej naturalny proces na świecie, a mimo to większość osób na Zachodzie yje w niezgodzie z własnymi organizmami. Szczególny niesmak budzi w nich myśl o własnych wydalinach. Zauwa yłam, e na Bali dzieci o wiele szybciej uczą się kontroli nad wydalaniem ni dzieci na Zachodzie, prawdopodobnie dlatego, e nie noszą pieluch i szybciej orientują się, o co chodzi. Analizując przez długie lata ró ne aspekty tematu „o którym nie wypada wspominać w przyzwoitym towarzystwie", doszłam do wniosku, e zachodnia toaleta, na której się siada, jest najgłupszą rzeczą, jaką wynaleziono na świecie. Pozycja kuczna, stosowana przez miliony ludzi na Wschodzie, znacznie lepiej pomaga otworzyć przewód pokarmowy i opró nić kiszki ni pozycja siedząca, którą przybieramy w toalecie. Pewnie dlatego choroby przewodu pokarmowego są tak rzadkie na Wschodzie i tak częste na Zachodzie. Radzę dla własnego zdrowia siadać w WC w pozycji wyprostowanej i unosić ręce wysoko nad głową- taki układ ciała otwiera przewód pokarmowy w podobny sposób jak kucanie. Prawdopodobnie macie ju tego dość. Zdaję sobie sprawę, e wiele osób traktuje tego rodzaju rady z niesmakiem. Podkreślam jednak, e oczyszczenie przewodu pokarmowego jest moim zdaniem najlepszą profilaktyką. Gdy przewód pokarmowy jest zdrowy, organizm funkcjonuje wspaniale i dzięki temu łatwo się yje. Zablokowany przewód pokarmowy ma wpływ na całe twoje ycie. Jeśli to was nie przekonuje, przeczytajcie o niezwykłym eksperymencie opisanym przez dr. Richarda Andersona: „Alexis Carrel z Instytutu Rockefellera, laureat Nagrody Nobla, był w stanie hodować ywe komórki tkanki w nieskończoność, dokarmiając je odpowiednio

114

i usuwając wydaliny komórkowe. Komórki rosły zdrowo, jak długo usuwano te wydaliny. Niehigieniczne warunki powodowały obni enie witalności, degradację i śmierć. Carrel przechowywał ywe kurze serce przez dwadzieścia dziewięć lat, do dnia, gdy ktoś zapomniał usunąć wydaliny!" Zaparcie i rozwolnienie Podstawowa zasada brzmi: „Jeden posiłek do brzucha, jeden posiłek z brzucha". Jeśli więc nie odczuwasz potrzeby wypró nienia w pół godziny po posiłku, masz zaparcie. Chroniczne rozwolnienie jest równie powa nym problemem, bo oznacza, e przewód pokarmowy zaatakowała taka ilość szkodliwych bakterii (prawdopodobnie równie paso ytów, które uwielbiają procesy rozkładu), e jest on stale podra niony. Oto kolejne objawy, które wskazują na dolegliwości przewodu pokarmowego: burczenie w brzuchu, bóle ołądka, cuchnące gazy, uczucie, e szkodzi ci nawet zdrowe jedzenie (zaburzenia wchłaniania), cuchnący oddech, nieprzyjemny zapach ciała i stóp, a tak e stałe złe samopoczucie. Jeśli wcią masz wątpliwości, przeprowadź test słonecznikowy. Połknij garść nasion słonecznika, starając się ich przedtem nie uć. Potem poczekaj, a wyjdą z drugiej strony. Jeśli czas ich przejścia przez przewód pokarmowy wynosi około dziesięciu godzin, jesteś w normie. Jeśli trwało to dłu ej, powinieneś przeprowadzić kurację oczyszczającą, by pozbyć się złogów. Niektórzy musieli czekać na nasionka trzy, a nawet cztery dni! Jakaś kobieta napisała, e razem z mę em byli bardzo z siebie zadowoleni, gdy nasionka pojawiły się w dwanaście godzin później... a potem spostrzegli, e wcią się pojawiają, przez następne trzy dni. Obserwuj się uwa nie! Co daje oczyszczony przewód pokarmowy Jak dotąd, opisywałam opłakane skutki zanieczyszczania przewodu pokarmowego. Czas więc na wiadomości o korzyściach płynących z jego oczyszczenia. Większość osób przekonuje się, e rezultaty są wspaniałe i postanawia przeprowadzać kurację raz do roku. Oto, co czeka cię po takiej kuracji: • Zdrowszy wygląd i samopoczucie (lepsza cera, mniej zmarszczek, silniej sze paznokcie, lśniące włosy itd.). • Poczucie, e jesteś pełen energii i radości ycia. • Zwiększona odporność na choroby. 115

• Lepsze wykorzystywanie od ywczych elementów pokarmu, mniejsza po kusa pojadania. • Więcej miłości, radości i szczęścia w yciu. • Bardziej elastyczne podejście do ycia. • Spokojne rozstawanie się z tym, co minione i radosne oczekiwanie nowego. • Bardziej satysfakcjonujące ycie erotyczne (pozbywasz się wewnętrznego nacisku, spowodowanego przeładowanym przewodem pokarmowym). Louise Hay, w ksią ceHeal YourBody (Ulecz swoje ciało) twierdzi, e metafizyczną przyczyną chorób przewodu pokarmowego jest „lęk przed pozbyciem się tego, co nieaktualne i niepotrzebne" i zaleca następującą afirmację: „Z własnej woli, radośnie pozbywam się tego, co stare i niepotrzebne i z przyjemnością witam wszystko, co nowe". Praktyczną metodą utrwalenia takiego podejścia jest wyrobienie sobie nawyku, by w miarę mo liwości chodzić do toalety na pierwszy sygnał przewodu pokarmowego, zamiast powstrzymywać się, tak jak robi to wiele osób. W ten sposób uczysz się ponownie, by w sensie fizycznym pozbywać się wszystkiego łatwo i szybko, a nie zatrzymywać to do chwili, gdy będziesz rzeczywiście zmuszony do działania. Taki nawyk przenosi się na psychikę, emocje i inne dziedziny ycia. Ku racja zio ło wa Ziołowa kuracja oczyszczająca, połączona z regenerującą dietą od ywczą-bo nie ma sensu oczyszczać jednego końca przewodu pokarmowego, jednocześnie zapychając go od góry na nowo szkodliwymi substancjami - przynosi niezwykłe wyniki. Ka dy rok twojego ycia, gdy jadłeś cukier, pokarmy generujące śluz i inne mało od ywcze rzeczy, powinieneś „odpracować" miesięczną kuracją. W adnym wypadku nie stosuj środków przeczyszczających, które niepotrzebnie dra nią i osłabiają kiszki. Leki okrę nicze mogą działać pomocniczo podczas oczyszczania organizmu postem, ale nie zastąpią głębokiego działania oczyszczającego i regenerującego, jakie daje kuracja ziołowa. Najlepiej przeprowadzać ją pod kierunkiem wykwalifikowanego zielarza. W jej wyniku zawsze wypływają jakieś emocjonalne problemy, przy których mo e być ci potrzebna pomoc, a poza tym przyda ci się wsparcie zawodowca, gdy zaczniesz wydalać coś, co przypomina kawałki starych opon. Kiedyś usłyszałam następujący komentarz: „To straszne, kiedy się patrzy, co z nas wychodzi, ale zarazem bardzo miło jest się tego pozbywać".

116

W bibliografii na końcu ksią ki podaję listę przydatnych lektur na ten temat. Kobiety w cią y, matki karmiące, osoby starsze, cierpiące na chroniczne choroby, osłabione lub anemiczne powinny koniecznie przeprowadzać oczyszczanie pod opieką specjalisty. Pozby wanie się p aso y tó w Popularne obecnie stwierdzenie, e robaki i inne paso yty występują tylko w krajach Trzeciego Świata, jest mitem. Pełno ich na Zachodzie, a oczyszczanie przewodu pokarmowego to zasadniczy element kuracji, zmierzającej do pozbycia się ich z organizmu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w ksią ce dr Huldy Clark The Curefor Ali Diseases (Lekarstwo na wszystkie choroby). Być mo e zdziwisz się, widząc, jak wiele niedomagań jest przypisywanych działalności paso ytów. Posty Gdy mija „okres wędrówki", po wielu miesiącach prowadzenia seminariów na zachodzie, jedzenia w restauracjach, sypiania w hotelach i podró y samolotami, có to za szczęście wrócić do domu, na Bali, gdzie znajdzie się i miejsce, i czas na uczciwą głodówkę owocową. Nie ma dla mnie bardziej od ywczej i energetyzującej kuracji, ni post, w czasie którego piję wyłącznie czysty, organiczny, świe o wyciśnięty sok owocowy albo warzywny, i co najprzyjemniejsze, czystą wodę. Dlaczego tak jest? Trawienie jedzenia pochłania bardzo wiele energii. Kiedy pijesz wyłącznie soki, wszystkie narządy wewnętrzne świętują, więc tworzy się nadmiar energii, wykorzystywanej do samoleczenia i rewitalizacji. Jestem święcie przekonana, e jedzenie to największa głupota, jaką mo e popełnić cię ko chory człowiek. Zwierzęta dobrze o tym wiedzą. Nigdy nie jedzą podczas choroby. Jeśli nie jest to pilnie potrzebne ze względów medycznych, najlepiej jest oczyścić przewód pokarmowy, a potem rozpocząć post. Najmniej przyjemne efekty postu owocowego, o których słyszałam, to wynik samozatrucia szkodliwymi substancjami, które pozostały w przewodzie pokarmowym, gdy ustały jego ruchy. Mam te sprawdzoną radę dla tych, którzy obawiają się uczucia głodu podczas postu: przez pierwszy dzień albo dwa, dodawajcie do soków spore porcje spiruliny1 w proszku, albo jedzcie tabletki ze spiruliny (kilkadziesiąt dziennie). Jest to najbardziej zło one białko, jakie znamy, doskonale tonizuje przewód pokarmowy

1

Spirulina pacifwa, hawajskie wodorosty, są dostępne w Polsce w postaci tabletek (przyp.

tłum.).

117

i całkowicie likwiduje uczucie głodu. Po dwóch dniach ataki głodu powinny ustać zupełnie. Najwy szą formą postu jest głodówka o czystej wodzie. W tym przypadku równie , gdy nie jest to podyktowane względami medycznymi, lepiej jest dojść stopniowo do picia samej wody. Nie nale y pić wyłącznie wody od samego początku postu, lepiej jest stopniowo rozwadniać sok owocowy, a dojdzie się do czystej wody. Zanim zaczniesz post, powinieneś koniecznie przeczytać jak najwięcej na ten temat i poszukać pomocy specjalisty. Powinieneś dowiedzieć się, jak długo moesz pościć, czym się od ywiać, a przede wszystkim -jak zakończyć post. Jeśli zbyt się pospieszysz albo zjesz coś nieodpowiedniego, grozi ci powa na choroba, a nawet śmierć. Za to poprawnie przeprowadzony post jest jednym najbardziej radosnych prze yć, jakie mo na sobie wyobrazić. Wspaniale jest pozwolić swoim organom wewnętrznym na odpoczynek i poczuć, jak to jest, gdy oddzieli się emocje od jedzenia. Odkryjesz w yciu nowe głębie uczucia i witalności.

Nerki
Nasze ciało w siedemdziesięciu procentach składa się z wody, a jednak mało kto wypija dziennie więcej ni jedną, dwie szklanki czystej wody. Woda jest we wszystkich komórkach, krew składa się z niej w dziewięćdziesięciu procentach, nawet kości zawierają dwadzieścia dwa procent wody. Jest ona niezbędna do ycia i dla zdrowia, będąc nośnikiem tlenu i substancji od ywczych, a tak e toksyn, wydalanych przez komórki. Radzę więc: pijcie wodę. Woda to najlepszy napój. Woda oczyszcza duchowo i cieleśnie, przynosi jasność widzenia. Dziennie powinno się wypijać około dwóch litrów czystej wody. Dobre są te świe e soki owocowe i warzywne, ale jej nie zastąpią. Natomiast herbata, kawa, słodzone napoje bezalkoholowe i alkohol wywierają ogromną presję na organizm, szczególnie na nerki, wątrobę, trzustkę i przewód pokarmowy, nale y więc ich unikać. Oprócz wody, zawierają silne związki odwadniające. O tym, czy pijesz wystarczająco du o wody, powiadomi cię prosty, od Boga dany mechanizm, czyli pragnienie. Nie ignoruj go. Gdy czujesz się spragniony, twoje komórki ju są odwodnione. Zwróć te uwagę na kolor uryny. Ciemno ółta barwa moczu oznacza, e nadmiernie wykorzystujesz nerki. Kolor blado ółty albo bezbarwny wskazuje na dobre nawodnienie. Trzeba te wiedzieć, kiedy pić. Najlepiej napić się na pół godziny przed posiłkiem, a po jedzeniu odczekać półtorej do dwóch godzin. W przeciwnym razie rozwadnia się soki trawienne w ołądku, co powoduje zamieszanie wewnętrzne -

118

po ywienie się psuje, fermentuje, powodując kwasicę, szkodliwą dla wszystkich funkcji organizmu. Jeśli prawidłowo prze ujesz jedzenie, nie będziesz musiał go popijać. Jeśli polubisz oczyszczanie organizmu, być mo e raz do roku zdecydujesz się te na ziołową kurację oczyszczającą nerki, by utrzymać w dobrej formie te niezbędne do ycia organy filtrujące wodę.

Płuca
Oddychaj głęboko, by płuca mogły skutecznie wykonywać swoje zadanie eliminowanie toksyn. Większość mieszkańców Zachodu cierpi na hipowentylację, bo pobiera do płuc tylko tyle powietrza, by się utrzymać przy yciu. Łączy się to z uczuciem niedowartościowania: „Nie zasługuję na to", „Nie jestem tego wart" i tak dalej. Ktoś, kto się boi, opuszcza ramiona i pochyla się do przodu, bo jego ciało podświadomie stara się chronić okolicę serca. Taka pozycja jeszcze bardziej spłyca oddech. Wyprostuj się. Odwagi! Masz niezbywalne prawo, by czerpać z ycia pełną garścią. Z ka dym oddechem mówisz „tak" yciu, „tak" miłości, „tak" radości, szczęściu i dostatkowi. Naucz się tego od prymitywnych ludów z całego świata albo od dowolnego zachodniego noworodka: prawidłowy oddech to nie płytkie unoszenie klatki piersiowej, ale głębokie ruchy przepony, które z ka dym wdechem i wydechem dodatkowo masują organy wewnętrzne. Ka dy nowy dzień witaj głębokimi oddechami, szeroko otwierając ramiona, wciągając w płuca tyle powietrza, ile się da i oczyszczając je z zastałego powietrza, zalegającego na ich dnie. Pamiętaj te , by prawidłowo oddychać przy jedzeniu; w ten sposób natlenisz spo ywany pokarm. Płuca wspomaga równie energiczny marsz. Unikaj generujących śluz pokarmów, które blokują płuca, zanieczyszczeń powietrza, i naturalnie przestań palić. Jeśli potrzebujesz dalszej motywacji, znajdź ksią kę z rycinami, pokazującymi jakie obrzydlistwa gromadzą się w płucach palaczy - prze yjesz wstrząs.

Układ limfatyczny
Układ chłonny oczyszcza wszystkie tkanki ciała. Krew ma serce, które wprawia ją w ruch w całym organizmie, a limfa mo e polegać jedynie na pracy płuc i mięśni. Dlatego tak wa na jest regularna gimnastyka. Spacery, pływanie i inne niezbyt wyczerpujące ćwiczenia fizyczne, podobnie jak skoki na batucie, to wspaniałe metody wprawienia limfy w ruch. Dobre są te masa e wszelkiego rodzaju, podobnie jak szczotkowanie skóry na sucho (patrz podrozdział o skórze).

119

Bardzo wa ną rzeczą jest unikanie obcisłych ubrań, które hamują przepływ limfy w ciele. W ksią ce Dressed to Kill (Zabójcze ciuchy) Sydney Ross Singer i Soma Grismaijer ostrzegają przed szkodliwymi dla zdrowia skutkami hamowania pracy układu limfatycznego i przed toksycznymi złogami, jakie powoduje noszenie staników przez kobiety, nie wspominając o typowo męskim „syndromie obcisłych spodni". Badania, przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych na ponad 4700 kobietach w latach 1991 i 1993, dowiodły, e „przeciętna Amerykanka jest dziewiętnaście razy bardziej nara ona na ryzyko raka piersi, ni kobieta, która nosi stanik krócej ni dwanaście godzin dziennie", i„kobiety, które przez cały czas chodzą w staniku, sto trzynaście razy podnoszą ryzyko zachorowania na raka w porównaniu z kobietami, które noszą stanik krócej ni dwanaście godzin dziennie". Autorzy zauwa yli, e w krajach, gdzie kobiety dopiero od niedawna zaczęły nosić staniki, pojawiają się pierwsze przypadki zachorowań na raka piersi. Staniki usztywniane, szczególnie seksowna odmiana bez ramiączek, jeszcze bardziej ograniczają cyrkulację limfy. Moim zdaniem, metal dodatkowo działa jako antena, przewodząca szkodliwe pola elektromagnetyczne komputerów i innych urządzeń elektrycznych do delikatnej tkanki piersi, wzmagając prawdopodobieństwo zachorowania na raka piersi. Kobiety pracujące przy komputerach, maszynach do szycia i innych urządzeniach elektrycznych w bezpośredniej bliskości piersi, są nara one na największe ryzyko i zdecydowanie powinny unikać noszenia usztywnianych staniczków.

Skóra
Nasza skóra jest zdumiewająca. W pięciu centymetrach kwadratowych skóry znajduje się około dziewiętnastu milionów komórek, sześciuset gruczołów potowych, dziewięćdziesięciu gruczołów tłuszczowych i sześćdziesiąt pięć włosów, które obsługuje dziewiętnaście tysięcy komórek nerwowych i pięć i siedem dziesiątych metra przemyślnie posplatanych naczynek krwionośnych, a w tym wszystkim zamieszkują dziesiątki milionów mikroskopijnych bakterii. Prawidłowo funkcjonująca skóra powinna usuwać około jednej trzeciej wydalin organizmu, ale rzadko kto jest tak zdrowy. Kosmetyki zatykają pory, a włókna sztuczne (lateks, nylon, poliester i tak dalej) dodatkowo hamują naturalne procesy. Szczególnie dotyczy to bielizny, noszonej przecie najbli ej ciała. O wiele lepiej jest ubierać się w naturalne włókna - najlepsza jest czysta bawełna, ale płótno, jedwab i wełna równie się nadają. 120

Powinno unikać się prania ubrań w ostrych, biologicznych proszkach, których pozostałości wnikają w pory skóry. Gimnastyka, sauna i łaźnia turecka pomagają skórze wypocić toksyny, a codzienne szczotkowanie na sucho usuwa martwe komórki, oczyszcza limfę, stymuluje gruczoły i zapobiega przedwczesnemu starzeniu. Najlepiej robić to rano przed kąpielą. Zawsze szczotkuj skórę do serca, szczotką z naturalnego włosia. Takie szczotki mo na kupić w większości sklepów ekologicznych. Jest to niezwykle przyjemne!

19. OCZYSZCZANIE PSYCHIKI

Fizyczny bałagan w domu oznacza bałagan w psychice jego mieszkańców. Oto sposoby na pozbycie się bałaganu umysłowego w jego najpowszechniejszych postaciach. Przestań się zamartwiać Słyszałam kiedyś, e zmartwienia są jak konik na biegunach - choćbyś kołysał się najszybciej jak mo na, i tak nigdzie nie dojedziesz. Zamartwiając się, bezproduktywnie tracisz czas i tworzysz w psychice taki bałagan, e kompletnie tracisz jasność myślenia. Aby skończyć ze zmartwieniami, trzeba najpierw zrozumieć, e napełniasz energią wszystko, czego dotknie twoja uwaga. Im bardziej się martwisz, tym większe prawdopodobieństwo, e coś pójdzie źle. Nawyk martwienia się do tego stopnia wchodzi nam w krew, e trzeba się go świadomie oduczać. Gdy przyłapiesz się na zamartwianiu o coś (poproś te bliskich, by zwracali ci uwagę, e znowu zaczynasz swoje!), przerwij i zacznij myśleć inaczej, bardziej produktywnie. Skoncentruj się na tym, czego chcesz, a nie na tym, czego się boisz; pomyśl o tym, co ci się w yciu podoba i co cię zachwyca, a przyciągniesz do siebie więcej wspaniałości i pozytywów. Wypisz teraz na kartce wszystko, co cię martwi, ebyś potrafił zidentyfikować takie myśli następnym razem, gdy zapukają do twojego umysłu i poproszą o darmową przeja d kę na bujanym koniku. Przestań kry ty kować i o sąd zać To całkowita strata energii, szczególnie gdy sobie uświadomisz, e krytyka i sądzenie bliźnich w rzeczywistości godzi w to, czego nie lubisz u siebie. Najbardziej

123

krytykują ci, którzy są głęboko w sercu przekonani, e sami się do niczego nie nadają. Jeśli pozbędziesz się tej wewnętrznej niepewności, pragnienie pomniejszania innych ulotni się w magiczny sposób. Warto zrozumieć jeszcze jedną wa ną rzecz: jesteśmy tylko ludźmi, a zatem widzimy jedynie wycinek rzeczywistości w wielkim kosmicznym projekcie, a z takiej perspektywy nie sposób osądzać kogokolwiek i czegokolwiek. Uliczny męt i pijaczyna mo e okazać się najmilszym, najlepszym człowiekiem, jakiego w yciu spotkałeś, ale jeśli osądzisz go z wyglądu albo spojrzysz na jego zachowanie z punktu widzenia moralności, jego rzeczywista wartość całkowicie umknie twojej uwagi. Po co zatruwać myśli takimi zatrutymi strzałami? Błogosław w myślach wszystkich spotykanych ludzi, a ze zdumieniem spostrze esz, e dają ci to, co w nich najlepsze. Przestań plotkować Ciągłe podniecanie się plotkami na temat bliźnich zaśmieca psychikę i udowadnia, jak mało wa ne rzeczy dzieją się w twoim yciu. yj i daj yć innym. Sam nie plotkuj i nie słuchaj plotek ani skandali pod adną postacią, i postanów sobie twardo, e nigdy i o nikim nie powiesz czegoś, czego nie odwa yłbyś się powtórzyć mu prosto w oczy. Przestań narzekać i marudzić Narzekanie, marudzenie i obwinianie wszystkich i wszystkiego za to, co dzieje się w twoim yciu, zaśmieca mowę i myśli do tego stopnia, e ludzie unikają twego towarzystwa. Skoncentruj się na tym, za co jesteś wdzięczny losowi, a bogowie staną się szczodrzy. Jęcz i narzekaj, a zostaniesz sam. Zatrzymaj dialog wewnętrzny Psychologowie oceniają, e przez umysł przeciętnej osoby przewija się około sześćdziesięciu tysięcy myśli dziennie. Niestety, dziewięćdziesiąt pięć procent tej liczby to te same myśli, które pojawiły się tam wczoraj. I te same, które miałeś przedwczoraj. I tak dalej. Krótko mówiąc, większość twoich procesów myślowych to bezproduktywne mamrotanie, które do niczego nie prowadzi. Kolejnym problemem jest nieustanny bełkot bodźców zewnętrznych, tak typowy dla zachodniego stylu ycia. Mnóstwo ludzi włącza telewizor albo radio „do towarzystwa" albo marnuje czas nad brukowymi powieściami, pęta się bez celu po Internecie i tak dalej. Nagle pewnego dnia okazuje się, e jesteś stary, chory i wiesz, 124

e nic w yciu nie osiągnąłeś. Wszystkie twoje myśli nale ą do innych, a ty nie masz pojęcia, kim jesteś naprawdę i jaki jest cel twojego ycia. Kiedy ostatnio przyszła ci do głowy zupełnie nowa, zupełnie oryginalna myśl? To smutne, e większość z nas dzień za dniem brodzi w smętnym błocku, zaśmiecając sobie głowy jazgotem codzienności. Postanów sobie, e najwa niejsza w twoim yciu jest jasność myśli i dostrajaj się codziennie do tego uczucia. Znajdź czas na praktykę medytacyjną w postaci, jaka ci najbardziej odpowiada, albo na moodling, jak to określa Gili Edwards w ksią ce Living Magicalły ( yć magicznie), czyli nastrojowe chwile, kiedy nic nie musisz robić ani nigdzie iść. Wycisza to wewnętrzny dialog, otwiera na wy szą mądrość i przewodnictwo i pobudza zdolności twórcze. Dokończ niezałatwione sprawy Naucz się załatwiać wszystko od razu do końca. Czasem na przykład w czasie rozmowy okazuje się, e ktoś zna jakiś przydatny numer telefonu i chce ci go podać. Ma go ze sobą, ale upiera się, e zadzwoni jutro, eby ci go przedyktować. Dziwne, jak często odkładamy na jutro to, co mo na bez trudu zrobić dziś, a jeszcze dziwniejsze, e pamiętanie o tym wszystkim pochłania a takie ilości energii. Zapisz e ten telefon od razu, będziesz miał w yciu o jedną rzecz mniej do załatwienia! Dokończ ró ne niepozałatwiane sprawy, takie jak spłata długów, zwrot poyczonych rzeczy, spełnienie ró nych obietnic i wszystko, o czym musisz pamiętać. Ka da niespełniona obietnica lub przyrzeczenie pozbawia cię energii i dopomina się o twoją uwagę. Jeśli wiesz, e jakiejś obietnicy nie sposób spełnić, lepiej skontaktować się z tym, komu coś obiecałeś i powiedzieć mu o tym, zamiast pozostawać w zawieszeniu. Kiedy pozbyłam się ze swojego słownika słowa „powinność", przytrafiło mi się coś ciekawego. Załó my, i obiecałam kole ance, e w czwartek wieczór pójdziemy do kina, na film, który obie mamy ochotę obejrzeć. Nadchodzi czwartek, a ja mam coraz mniejszą ochotę na kino. Istnieją dwa wyjścia: albo dotrzymam słowa i pójdę, bo obiecałam i powinnam to zrobić, albo zadzwonię i odwołam spotkanie. W dziewięćdziesięciu przypadkach na sto dzwonię i odwołuję spotkania i zawsze okazuje się, e ta druga osoba chciała zrobić to samo, tylko bała się, e mnie rozczaruje. Wszystko więc układa się doskonale. W dziesięciu pozostałych przypadkach, kiedy znajomi są nieco rozczarowani albo niezadowoleni, wina nie le y po mojej stronie. Sami by to przyznali, gdyby byli wobec siebie uczciwi. 125

Źródłem niezadowolenia jest brak elastyczności, albo jakieś głębsze prze ycia z przeszłości, które wyzwoliłam swoim zachowaniem. W następnym rozdziale zrozumiecie, dlaczego odczuwamy niezadowolenie. Oczyść kontakty z innymi ludźmi Czy jest ktoś, z kim toczysz jakiś spór? Zastanów się. Wyobraź sobie siebie wśród ludzi. Wyobraź sobie, e pojawiają się w drzwiach twego pokoju. Czy widok któregoś z nich przyprawiłby cię o fizyczne uczucie niezadowolenia? Kto sprawiłby, e pokój wydawałby się dla was za mały, takie między wami panuje napięcie? Mo esz sobie świadomie nie przypominać takich ludzi, co więcej, moesz aktywnie wypierać ich ze świadomości, ale twoja niezawodna podświadomość stale ma ich na oku. Nierozstrzygnięte spory z innymi ogromnie obni ają twoje zasoby energetyczne. Jeśli z kimś sypiasz, koniecznie spraw, by panowała między wami zgoda i porozumienie, w przeciwnym wypadku przez całe noce będziecie toczyć z sobą psychiczne pojedynki i budzić się z uczuciem, e teraz przydałoby się wreszcie porządnie wyspać. Odpisuj na listy Czy są osoby, do których miałeś napisać, ale jakoś trudno ci się za to zabrać? Z ka dą myślą na ten temat obni a się twoja siła witalna. Im dłu ej odkładasz pisanie, z tym większą trudnością przyjdzie ci chwycić za pióro. Jeśli po prostu usiądziesz i „odpracujesz" wszystkie zaległości, uwolnisz ogromną ilość energii dla innych celów. Jeszcze lepiej byłoby przerzucić się na pocztę elektroniczną, która jest szybsza i mo na ją od razu wysłać. Zrób porządki w kalendarzu Czy czasem czujesz, e brak ci czasu na wszystko, co chciałbyś robić? Uświadom sobie, co naprawdę lubisz i zapisz to w kalendarzu przed wszystkimi innymi sprawami. Nie pozwól, by psychiczny nadzorca zdominował twoje ycie. Przyjemności to prawdziwa strawa dla ducha. Jeśli będziesz bezustannie pracować, pracować, pracować, nigdy nie zostawiając czasu dla siebie, albo cały swój czas poświęcisz opiece nad innymi, nie dbając o siebie, twoją duszę wkrótce ogarnie niemoc i obumrze. Pierwsze oznaki takiego stanu to ogólne przemęczenie i podupadanie na zdrowiu. 126

Zapisz więc siebie w kalendarzu na pierwszym miejscu i dopasuj do tego resztę spraw. Wiele lat temu zaczęłam poświęcać jeden dzień w moim pracowitym tygodniu wyłącznie dla siebie; teraz jest to sześć miesięcy w roku. Najwa niejszy jest okres spędzany na Bali i według niego układam resztę terminów. Usuń bałagan % myśli przed snem Jeśli prowadzisz aktywne ycie i masz wiele spraw do załatwienia, trudno będzie ci się mo e „wyłączyć" i odprę yć, szczególnie przed snem, kiedy umysł zamiast się uspokoić, wcią będzie aktywny. Oto rada. Połó przy łó ku notes i długopis. Przed samym zaśnięciem zapisz wszystko, o czym musisz pamiętać. Potem zapomnij o tym wszystkim i zamknij oczy. Jeśli obudzisz się w nocy, bo pojawią się następne myśli, znów je zapisz i śpij dalej. Na początku będzie ci być mo e potrzebna malutka latarka, ale z czasem nauczysz się pisać po ciemku, z zamkniętymi oczyma. Im bardziej jesteś zapracowany, tym bardziej jest ci potrzebny całkowity relaks i wolny czas. Koniecznie musisz regenerować się w nocy. Gdy się tego nauczysz, mo esz zacząć wykorzystywać sen w jeszcze bardziej twórczy sposób. Zamiast zmagać się z trudnościami i lękami, wykorzystaj go, by połączyć się z Wy szym Ja i poprosić je o wskazówki (przeczytaj Spiritual Growth: Being Your Higher Sełf- Rozwój duchowy: jesteś swoim Wy szym Ja Sanaya Romana). Jeśli twój umysł i emocje nie będą stale pochłonięte problemami, usłyszysz subtelne komunikaty z wy szych rejonów, a potem czeka cię wspaniały, głęboki sen. Obudzisz się, mając gotowe odpowiedzi na wszystko. yj na bie ąco Gdy wszystko załatwiasz na bie ąco, wtedy yjesz w teraźniejszości i doświadczasz uczucia rzeczywistego płynięcia wraz z energią ycia. Zrób wszystko co trzeba, by dogonić swój czas, i zostań w nim. Nawet sobie nie wyobra asz, ile będziesz mieć wtedy energii! Takie są dzieci. yją chwilą, a wszyscy przecie wiemy, ile w nich ywotności.

20. OCZYSZCZANIE EMOCJONALNE

Większość osób dźwiga baga emocjonalny, który sprawia, e starzejemy się przed czasem (intensywny rok pracy nad sobą, dzięki któremu pozbyłam się pewnej części tego baga u, odmłodził mnie o dziesięć lat) i przeszkadza we wszystkim, co pragniemy robić. Niezado wolen ie Jeśli jesteś z czegoś naprawdę niezadowolony, nadszedł najlepszy moment na pozbycie się części emocjonalnego bałaganu. Nie staraj się wziąć w garść, zanim zaczniesz. Podejdź do szafy, zalewając się łzami i wyjąc na cały głos, jeśli masz na to ochotę - i zacznij sprzątanie. Zdziwisz się, jak łatwo przyjdzie ci to w tym stanie. Będziesz miał wra enie, e wszystko samo się układa. Popatrzysz na rzeczy, które gromadzisz od lat i wydadzą ci się tak mało wa ne i przestarzałe, e wyrzucisz wszystko bez adnych komplikacji emocjonalnych. Co jeszcze dziwniejsze, oka e się, e sprzątanie pomogło ci się uspokoić i zobaczyć przyczynę swojego niezadowolenia z nowej perspektywy. Wyrzucanie niepotrzebnych rzeczy pozwala równie pozbyć się zablokowanych uczuć. Uprzytomnij sobie, e powinieneś być zadowolony z tego, e jesteś niezadowolony. Oznacza to, e wszystko, co budzi w nas ni sze uczucia, zostało przygotowane przez Wy sze Ja, by zwrócić twoją uwagę na konieczność zmian. Jeden z moich nauczycieli, widząc, e ktoś jest niezadowolony, pytał zawsze: „Czy to będzie dla ciebie wa ne za dziesięć lat?". Jeśli spojrzysz na coś z perspektywy swojego przyszłego ja, które ogląda się wstecz, prawie zawsze odpowiesz „nie" na takie pytanie. To samo dotyczy większości niepotrzebnych rzeczy. „Czy to mi się na coś przyda za dziesięć lat?". Odpowiesz „nie", patrząc na większość rzeczy, które masz w posiadaniu od dawna.
129

Uraza Chyba najgorszy rodzaj bałaganu emocjonalnego powstaje, gdy czujemy się ura eni. Zajrzyj głęboko w siebie i uświadom sobie, komu powinieneś wybaczyć. Carolyn Myss, autorka Anatomy of the Spirit (Anatomia ducha) i Why People Don 't Heal andHow They Can (Dlaczego ludzie nie dochodzą do zdrowia, choć to mo liwe) twierdzi, e korzenie chorób to poczucie, e zostało się niesprawiedliwie potraktowanym przez kogoś lub przez coś. Tak jest i w twoim przypadku, jeśli nawykowo wspominasz tę sytuację po kilka razy dziennie, tak często, e prawie tego sam nie zauwa asz. Przekonaj się, e czas ju wybaczyć i zapomnieć. Niektórzy tak głęboko grzęzną w urazach, e przestają rozmawiać ze swoimi adwersarzami. Znam mał eństwa i rodziny, w których ciche dni ciągną się tygodniami, miesiącami, latami, a nawet przez dziesiątki lat. Niektórzy nawet zabierają zapiekłe urazy ze sobą do grobu. W takich przypadkach nietrudno zgadnąć, jaka była ukryta przyczyna śmierci. Czasem urazy urastają do rangi sporów między rodzinami, grupami ludzi lub narodami, tworząc zrakowaciałe guzy w emocjonalnej tkance społeczności. Zaczynają się próby rozwiązania sytuacji z pomocą przemocy fizycznej i trwają, póki jeden z przeciwników nie zostanie powalony na kolana lub nie zainterweniuje trzecia, silniejsza strona (co nazywa się „interwencją dyplomatyczną") i nie sprawi, e oprzytomnieją. Dyplomację mo na określić jako sztukę harmonizowania zablokowanej energii emocjonalnej. Jeśli jesteś chmurny i milczący, staraj się zrozumieć, e wprawdzie takim zachowaniem skutecznie ranisz drugą osobę, tak jak chciałeś, ale siebie ranisz jeszcze bardziej . Idź na kurs psychologii związków międzyludzkich i naucz się rozwiązywać własne problemy. Wybacz i zapomnij. Przestań zajmować się urazami, niech ycie toczy się dalej. Pozbądź się gnuśnych znajomych Czy masz znajomych, z którymi z trudem się porozumiewasz albo którzy są dla ciebie męczący? Czy cię ko wzdychasz na wieść, e ktoś tam chce z tobą pogawędzić przez telefon? Nie mówię tu o serdecznych przyjaciołach, którzy mają właśnie cię ki tydzień albo problemy yciowe. Mówię o negatywnych osobach, które dawno ju przekroczyły „datę przydatności do spo ycia", których trzeba się pozbyć, ale brak nam do tego odwagi albo po prostu nie chce nam się niczego w tej sprawie robić. Odkryłam coś fascynującego: prawie ka dy z nas ma kilku takich niechcianych „przyjaciół". Kiedyś przez całą kolację wysłuchiwałam cierpliwie ględzenia jakiejś 130

„nudziary z piekła rodem", jakoby przyjaciółki domu, która rok w rok zjawiała się bez zaproszenia i narzucała się gospodarzom. Nie wiedzieć czemu, nie potrafili jej powiedzieć, e mają jej dość, więc co roku znosili jej okropną kuchnię i fochy, a potem w nieskończoność obgadywali ją przed wszystkimi znajomymi. Poświęć chwilę i zrób listę znajomych, których wolałbyś ju nie widywać. Zrobię przerwę w pisaniu i poczekam na ciebie. A teraz ciekawostka: masz taką listę - ka dy ma taką listę - więc na czyj ej liście jesteś ty sam? Oto materiał do przemyśleń! Mo e zastanówmy się wszyscy uczciwie i przestańmy się wygłupiać. Na świecie są miliardy ludzi, więc mo esz wybierać sobie do towarzystwa kogo zechcesz. Szukaj pokrewnych dusz, które cię inspirują i wprawiają w dobry humor. Najprzyjemniejszym efektem uwolnienia się od odwiecznych, porosłych pleśnią znajomości jest stworzenie pustki, która przyciągnie wspaniałych, barwnych ludzi, pod warunkiem e przedtem zdecydujesz się, czego w yciu pragniesz, a czego nie. W końcu spostrze esz, e gnuśni ludzie, energetyczne wampiry i osoby zdecydowanie negatywne zniknęły z twojego ycia, bo ich pola energetyczne są niekompatybilne z twoim. Wiedzą, e maj ą teraz marne szanse na bezkarne od ywianie się twoją energią, więc nawet nie próbują.

Jak zakończy ć związek Czasami uświadamiasz sobie, e oprócz niepo ądanych znajomości, są w twoim yciu nieproduktywne związki z osobą, która niegdyś była dla ciebie bardzo wa na. Być mo e wasze drogi yciowe się rozeszły i powiodły was w ró nych kierunkach, a mo e od początku nie były zgodne. Prawda jest taka: staliście się dla siebie wzajemną zawadą, choć czasem bywa tak, e tylko jedno z was widzi sytuację w ten sposób. Przed wami wybór: albo nic nie robić i czekać, a związek rozpadnie się sam z siebie, albo działać odwa nie: przekształcić sytuację lub się z niej wycofać. Jeśli wcią się kochacie, szanujecie i jesteście dla siebie dobrzy, najprawdopodobniej znajdziecie sposób, by utrwalić swój związek, choć na pewno zmieni się on w jakiś sposób. Ze wszystkich sił starajcie się to osiągnąć. Jeśli jednak nadszedł czas, by iść dalej, sami będziecie o tym wiedzieć w głębi serca. W wielu przypadkach tak się dzieje - i robicie sobie albo partnerowi wielką krzywdę, jeśli przedłu acie agonię, odwlekając rozstanie. Choć rozstania budzą lęk, to jeśli są naprawdę potrzebne, obok wibrującego strachu kryje się tu inna, równie wibrująca energia zwana podnieceniem. To twój duch raduje się nowymi mo liwościami, które ju wkrótce pojawią się w twoim yciu. W tej transformacji pomogą ci znakomite ksią ki Susan Jeffer: Feel the Fear and Do itAnyway (Rób swoje, mimo lęku) i End

131

the Struggle and Dance with Life (Przestań się szamotać, ycie prosi cię do tańca). Idź za najgłębszym przeczuciem. Pozbywanie się zbroi emocjonalnej Jeśli w twoim domu panuje potę ny bałagan, mo esz te odczuwać potrzebę noszenia bi uterii w du ych ilościach, prawdopodobnie do tego stopnia, e bez niej czujesz się półnagi. Bi uteria noszona w taki sposób jest, podobnie jak bałagan w domu, pewną formą emocjonalnego uzbrojenia. Gdy usuniesz niepotrzebne rzeczy, prawdopodobnie zaczniesz zakładać mniej ozdóbek. Poczujesz większą pewność siebie i pozwolisz, by na świat wyjrzała twoja prawdziwa natura.

21. OCZYSZCZANIE DUCHOWE

Właściwie cała ksią ka dotyczyła tego tematu. Pisałam o procesie pozbywania się bałaganu, który zaciera jasność widzenia, powoduje zamieszanie, wprowadza nas w błąd i spowalnia wędrówkę. ycie ka dego z nas ma jakiś cel. Jestem przekonana, e w ka dym kolejnym wcieleniu mamy z początku jasną świadomość tego celu i pragniemy do niego dojść. Jednak z upływem czasu coraz trudniej jest zachować nam ten poziom świadomości i wiedza powoli nam umyka. Usuwanie bałaganu we wszelkiej postaci sprawia, e cel naszego istnienia wynurza się z głębin i zaczyna jasno lśnić. Wraz z nim pojawia się w yciu jasność i głęboka świadomość celu istnienia. Zatem, wy szym celem usuwania bałaganu jest usunięcie śmieci, które utrudniają kontakt z Wy szym Ja i z Bogiem.

Niezwykłe czasy Mamy szczęście, e yjemy w czasach, które - zdaniem większości duchowych nauczycieli - stanowią najwa niejszy okres ludzkiej ewolucji w historii naszej planety. Kiedyś cała ogromna wiedza o świecie pozostawała w rękach nielicznych grup ludzi. Czy uświadamiasz sobie, e dziś mo esz zapisać się na sobotnio-niedzielny kurs i poznać podstawy wiedzy, które przed wiekami zdobywałbyś po wielu latach pokornego, pilnego usługiwania mistrzowi? Kurczowe trzymanie się przedmiotów, grzęźniecie w przeszłości mo e więc okazać się niezmiernie szkodliwe. Kiedy pomyślisz, ile ywotów ju przeszedłeś, by pojawić się tu i teraz, sam dojdziesz do wniosku, e twój wieczny duch pragnie, byś skupiał się na teraźniejszości, uwa nie i w zgodzie ze swoim czasem. 133

Przyzywanie samego siebie Balijczycy mają specjalną ceremonię, nazywaną „przyzywaniem samego siebie". Według nich, gdy ktoś idzie przez ycie, małe kawałeczki jego istoty odłamują się i odpadają. Jeśli jest ich zbyt wiele, albo gdy zdarzy się nagły, tragiczny wypadek, duch w człowieku słabnie i jego ycie staje się zagro one. Na przykład zasadniczą częścią rekonwalescencji ofiar wypadków drogowych jest powrót na miejsce wypadku w towarzystwie kapłana, który wyświęca i oczyszcza to miejsce, wzywając rozsiane cząsteczki ducha do powrotu. Podobny proces odzyskiwania własnego ja zachodzi podczas usuwania bałaganu. Gdy pozbywasz się tego, co ci się ju nie podoba albo jest niepotrzebne, przyzywasz do siebie cząsteczki ducha, które były przywiązane do tych rzeczy, do potrzeb emocjonalnych i do wspomnień związanych z przedmiotami. W ten sposób potę nym susem wkraczasz w teraźniejszość. Twoja energia, zamiast rozpraszać się i podą ać w tysiąc ró nych, nieproduktywnych stron, skoncentruje się i skupi. Poczujesz się pełniejszy duchowo, bardziej w zgodzie z samym sobą. Wszystko to dzięki zwykłemu sprzątaniu. Zdumiewające, prawda? Wyrzuć to wszystko i krzy yk na drogę Na koniec chciałabym podzielić się z tobą wspaniałą afirmacją, którą sama stosuję z bardzo dobrym skutkiem: Gdy kroczę Drogą, dostaję wszystko, czego mi potrzeba Gdy masz pełne zaufanie, e wszystkie twoje potrzeby zostaną zaspokojone, właśnie tak się stanie. Niech ta wiedza wniknie w ka dą komórkę twojej istoty. Wtedy w twoim yciu nigdy więcej nie zagości bałagan.

DODATEK

Podstawy oczyszczania przestrzeni w 21 krokach UWAGA • Nie sposób w tej ksią ce przekazać wszystkiego, co potrzebne jest do głęb szego zrozumienia poszczególnych etapów tego procesu, ale przynajmniej będziesz miał pojęcie, o czym mówię, odwołując się do terminu „oczyszcza nie przestrzeni". • Techniki te są przeznaczone jedynie do u ytku osobistego. Profesjonalne szkolenie w zakresie oczyszczania przestrzeni jest równie pracochłonne i trudne jak w innych dziedzinach Feng Shui, a jego zakres znacznie prze kracza podane tu informacje. Przygotowania 1. Nie próbuj oczyszczać przestrzeni, jeśli się denerwujesz albo boisz. Są to całkowicie bezpieczne techniki, ale przeznaczono je do stosowania na co dzień, nie do egzorcyzmów, którymi powinien się zająć przeszkolony spe cjalista. 2. Zawsze poproś o pozwolenie, jeśli chcesz oczyszczać energię w pomiesz czeniu zajmowanym przez kogoś innego. 3. Oczyszczaj przestrzeń, jeśli czujesz się fizycznie sprawny i zdrowy, zrówno wa ony emocjonalnie i skoncentrowany psychicznie. 4. Najlepiej nie oczyszczać przestrzeni podczas cią y, miesiączki lub jeśli ma się otwartą ranę ciała. 135

5. Spokojnie zastanów się nad tym, czego chcesz od ycia. Jeśli z kimś miesz kasz, najlepiej omówcie to wspólnie. 6. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, najpierw uporządkuj i posprzątaj dom, pozamiataj, umyj podłogi albo przejedź odkurzaczem i zlikwiduj bałagan. 7. Wykąp się albo weź prysznic, a przynajmniej umyj twarz i ręce. 8. Pochowaj jedzenie i picie do szafek albo zamkniętych pojemników. 9. Zdejmij bi uterię i metalowe ozdoby. Jeśli to mo liwe, pracuj na bosaka. 10. Pracuj sam, chyba e obecni w pełni rozumieją, co zamierzasz robić. 11. Pracuj w ciszy, bez muzyki. Wyłącz wentylatory i inne głośne lub mono tonnie brzęczące urządzenia, jeśli nie są niezbędne. 12. Otwórz drzwi albo okno. 13. Znajdź odpowiednie miejsce mocy i ustaw tam przybory do oczyszczania energii. 14. Podwiń rękawy i uwra liw dłonie. Podstawowe czynności przy oczyszczaniu przestrzeni 15. Spokojnie dostrój się do miejsca. Powiadom je w myślach o swoim przy byciu i zamiarze. 16. Poczynając od głównego wejścia, obejdź dom zgodnie z jego wewnętrznym rozkładem, wyczuwając energię. Posługuj się rękoma i innymi zmysłami. 17. Zapal świece i kadzidło, skrop je święconą wodą i złó ofiarę z kwiatów i modlitw opiekuńczemu duchowi domu oraz duchom ziemi, powietrza, ognia i wody. Wezwij anioły oraz swoich osobistych przewodników i po mocników (jeśli chcesz). 18. Wyklaszcz kąty, by rozproszyć statyczną energię. Potem umyj ręce pod bie ącą wodą - koniecznie o tym pamiętaj. 19. Oczyść przestrzeń dzwonkami. 20. Postaw ekrany. 21. Napełnij przestrzeń intencją, światłem i miłością. Zaadaptowano z ksią ki Karen Kingston Feng Shui. Jak tworzyć przyjazną przestrzeń wokół nas.

I N D E K S

D Anderson, Richard 114 decyzje 29, 35, 55, 57, 78, 87, 92, 95, 97, 99, 102, 104 depresja 31, 33, 91 dezorganizacja 32 Diamond, John 90, 91 drzwi 15, 46, 51, 52, 59, 60, 91, 95, 103, 126, 136 dyplomacja 130 dzieci 30, 31, 61, 65, 72, 77, 103, 114, 127 dziedziczenie 41, 42, 80, 90

B bagua 12, 49, 50-55, 58, 81, 83, 92, 96 dziewięć pól 53 Bali 11, 12, 42, 45, 61, 95, 114, 117, 126, 134, bałagan 7, 12-15, 17-20, 23-25, 2735, 37, 38,41,42 kategorie 23-25 definicja 18,23 skutki 53 inne 86 obcy 84, 87 przyczyny 34 bezpieczeństwo 33, 81 biurko 74 bi uteria 132 budynki 11-14,50-52,59

E emocje 43, 46, 90, 101, 116, 118, 127 energia 12, 14, 18, 28, 31, 39, 46, 51, 58-62, 74,90,91,91, 131,134 energia poprzedników 14

finanse 52, 76 fotografie 39, 58, 74, 91 czas 13, 14, 19-21, 27-29, 31, 32, 35, 37, 38, 41-43, 46, 49, 54, 57-59, 62, 66, 69, 72, 74, 76, 79, 85, 87, 88, 90, 96, 101-104, 109, 115, 117, 120, 126, 127, 130, 133 czasopisma 72, 73 częstotliwości 14, 33, 39, 53, 68, 89-91

gara e 64, 65, 98 gazety 72

137

głodówki 118 gubienie przedmiotów 32

motywacja 40 myślenie 31,42, 62, 123

H Hay, Louise 116 higiena 112

N nadbaga 32 nadwaga, problemy z 28 naprawy 79, 99, 105 narzekanie 85, 124 nastolatki 87 „na wszelki wypadek" 32, 38, 102 nerki 9, 111, 118, 119 nerwica natręctw 43 niedokończone prace 25, 73 niepokój 24

I Indianie amerykańscy 68 Irlandia 67 K kartki świąteczne 74 katastrofy 39,41 kieszenie 65, 109 kłótliwość 85 kolekcje 5, 42, 67 kolory 62, 63 kopie 67 kradzie 35, 39 ksią ki 7, 13, 14, 45, 50, 71, 90, 96, 110, 117, 131, 136, 140 kuchnia 34, 42, 61 kurz 14, 32, 59, 65, 83, 115, 136

O

obrazy 33, 67, 91 oczyszczanie 111, 114, 117, 119, 123, 129 skuteczność 13, 19, 29, 40, 111, 119 przygotowania 135 Oczyszczanie Przestrzeni 13, 14,17, 90, 97, 107, 135 oddawanie rzeczy 104 odwlekanie 131 odzie 20, 29, 59, 61,62 ogród 25, 30 organizacja 32, 104, 108 organizm 6, 27, 28, 87, 111-114, 116-120 ozdoby 136

lęk 28, 40, 42, 43, 45, 46, 73, 116, 127, 131 Linn, Denise 13, 64, 68 lista 34 łazienka 64i pamiątki 58, 67, 73 Pareto, reguła 62 partnerzy 30 pary 33, 92 piwnice 57, 65, 98 płuca 25, 111, 119 podatkowe, dokumenty 109 pokój dzienny 34, 60 pomoc profesjonalisty 43,110 porozumiewanie się 130

M magazynowanie 109 Massey, Gemma 86, 140 meble 60, 81,83, 84, 90 mentalność typu „im więcej, tym lepiej" 42 meridiany 91 miejsca parkingowe 64 motyw, główny 42, 67, 69

138

porządek 19, 24, 55, 59, 65, 73, 75, 103 „powinność" jako idea osłabiająca 97, 125 pranie, brudne 42, 60, 61 prezenty, niechciane 39, 78, 83, 90, 100, 104 przejścia 59, 60, 115 przestrzeń, brak 7, 13, 20, 25, 43, 53, 74, 87, 109, 135, 136 przeszłość, yć w 28, 57 przewód pokarmowy, oczyszczanie 111, 112, 114, 115, 117, 118 przybudówki 65 przydatne drobiazgi 58, 59, 73, 75, 80,90 przyjaciele 85, 86, 88 przyszłość, zaufanie do 58, 91 pudła 35, 80, 81, 88, 99, 100-102, 104, 105, 108 pudło „przechodnie" 99

śmieci 15, 19, 29, 30, 42, 57, 61, 65, 73, 84, 86, 96, 99,101, 103, 104, 109, 133 świadomość ubóstwa 41

terytorializm41 test antybałaganiarski 102 torby 60,65 torebki 43, 65, 75, 98 to samość 39, 40, 46

U układ limfatyczny 111,119 urlop 15, 97 uwalnianie 27, 95, 100, 102

R rak piersi 120 rebirthing 19 recycling 104 reklama 40, 42 rodziców, wpływ 33, 41, 42, 87

W wejście, główne 50 Wilde, Stuart 45 Winfrey, Oprah 28 woda 118 wstyd 19, 30, 31,65 wybór 29, 59, 77,98, 131 wymiana 104 wyposa enie 77 Wy sze Ja 31,102,129

samochody 64, 65 sen 61, 127 składziki 58, 98 skojarzenia, osobiste 89, 90 skóra 120 sprzątanie 14, 18,20,27, 32, 58, 75, 86, 87, 89, 95-97, 99, 102, 129, sprzeda 14, 99, 100 stres 24, 31,37, 76, 96 stres geopatyczny 31 strychy 58, 65, 99 symbole statusu 40 symbolika 5, 33, 89, 91 sypialnie 31, 61 szalka na akta 108 szuflada z bałaganem 58

zagro enie po arowe 33 zakupy 20, 35,41,61,63,64 zaufanie 134 zdrowie 33,112 ziołolecznictwo 116, 119 związki 29, 53, 71,117, 131 zwrot46, 91,98, 100, 109,125

ycia, jakość 79

P O D Z I Ę K O W A N I A

Jestem wdzięczna stale powiększającej się grupie pełnych miłości współpracowników, którzy zawsze słu ą mi pomocą. Ka de z nich w jakiś sposób przyczyniło się do powstania tej ksią ki. Dziękuję gorąco, z całego serca wam wszystkim, a szczególnie moim drogim przyjaciołom, Gemmie Massey, Rowan Hart-Williams, Ni Nyoman Ayu i Richardowi Norrisowi - za bezwarunkową miłość, przyjaźń i nieoceniony wkład w moją pracę. Ściskam serdecznie Cathryn McNaughton, Annę Mackenzie, Jean Devlin, Jill Newberry, Katharinę Otrembę, Kay Tom, Theę Bennett, Nualę Kiernan, Joan McNicholas, cały zespół wydawnictwa Piatkus Books i wszystkich spotkanych po drodze wspaniałych ludzi, którzy tak ciepło i entuzjastycznie zareagowali na moje ksią ki i wykłady, niewypowiedzianie wzbogacając moją podró .

Karen Kingston FENG SHUI
JAK TWORZYĆ PRZYJAZNĄ PRZESTRZEŃ WOKÓŁ NAS

Najlepsza ksią ka o Feng Shui 1998 roku
Doskonały, praktyczny przewodnik dla tych, którzy pragną poprzez harmonizację energii w otoczeniu wnieść więcej powodzenia i szczęścia do swego ycia domowego i zawodowego. Karen Kingston, specjalistka w dziedzinie Feng Shui, autorka licznych opracowań i seminariów, oparła swój poradnik na osobistych doświadczeniach i wiedzy zdobytej na wyspie Bali. Jak poprawić obieg energii w domu i miejscu pracy? Jak wykorzystać meble, lustra i kryształy oraz oczyszczającą moc dźwięków? Jak zabezpieczyć się przed geopatycznymi i elektromagnetycznymi źródłami stresu? Jak pozbyć się patogennego bałaganu, przemeblować dom po to, by stał się azylem i świętym miejscem, gdzie panuje pogodna i dobra atmosfera? 21 punktów opisujących krok po kroku zupełnie w Polsce nieznane, magiczne wręcz techniki oczyszczania przestrzeni mieszkalnej ze szkodliwej energii i wypełniania jej pozytywnymi wibracjami! Piękny styl, prosty język, komunikatywność, dokładne wyjaśnienie ka dego problemu i opisanie metod, za pomocą których mo na się problemu pozbyć - oto zalety tej świetnej i bardzo potrzebnej ksią ki. Bardzo mocną stroną tej ksią ki jest to, i prezentuje ona zagadnienia zupełnie w Polsce nieznane.
Marek Gajdziński

Kirsten M. Lagatree FENG SHUI W DOMU
Odpowiednie urządzenie sypialni, salonu, gabinetu, kuchni i łazienki mo e wywierać korzystny wpływ na twoje zdrowie, sytuację materialną i kontakty z innymi ludźmi. Praktyczny poradnik Kirsten Lagatree przedstawia proste środki i dostępne dla wszystkich metody - ustawienie mebli, zawieszenie luster, wyeksponowanie pomyślnego koloru - prawidłowego wykorzystania pozytywnej energii zgromadzonej w ka dym pomieszczeniu. • Przesuń łó ko tak, aby nie stało pod wystającymi belkami sufitu • Dbaj o czystość palników kuchennych • Ustaw biurko w taki sposób, eby siedząc przy nim mieć twarz zwróconą ku drzwiom • Jeśli wewnętrzne schody w twoim domu znajdują się naprzeciwko drzwi wejściowych, zawieś lustro na podeście • Ustaw akwarium w salonie lub gabinecie

Łatwe i skuteczne sposoby, dzięki którym nauczysz się yć w harmonii z otoczeniem, zapewnisz sobie zdrowie i szczęście!

FENG SHUI W PRACY
Przewodnik dla ka dego Odpowiednie urządzenie miejsca pracy mo e zwiększyć twoje szansę na sukces finansowy, awans, polepszenie stosunków z szefami, kolegami, współpracownikami i klientami. Kirsten M. Lagatree, autorka niezwykle popularnego poradnika Feng Shui w domu, w swojej najnowszej ksią ce dostosowuje staro ytną chińską sztukę aran acji wnętrz do potrzeb nowoczesnej, skomputeryzowanej instytucji. Podaje proste wskazówki i rady, dzięki którym rozwią esz najczęściej występujące w miejscu pracy problemy. Jak dzięki niewielkim zmianom prawidłowo wykorzystać pozytywną energię pomieszczenia, w którym pracujesz • Uprzątnij zagracone biurko - odblokujesz swoją energię i pobudzisz siły twórcze • Ustaw w biurze akwarium - wzmocnisz pozycję finansową swojej firmy • Postaw na biurku lampę - zredukujesz stres • Zajmij odpowiednie miejsce podczas narady - zapewnisz aprobatę dla swoich propozycji • Przesuń odpowiednio biurko - polepszysz swoje stosunki z kolegami
Twórcze pomysły, które mo esz zastosować na ka dym stanowisku pracy - w małym boksie i w wielkim gabinecie, w nowoczesnym przedsiębiorstwie i w firmie prowadzonej we własnym domu!

PRAKTYCZNA ENCYKLOPEDIA FENG SHUI
Wszystko o Feng Shui, czyli jak najskuteczniej wykorzystać otaczającą nas przestrzeń

Wszystkie tajniki Feng Shui, jakie nale y poznać, aby stworzyć z otaczającej nas przestrzeni azyl miłości, harmonii, spokoju i bogactwa, spełnić swoje marzenia i aspiracje, zapewnić sobie zdrowie i szczęście. Gili Hale, wybitny autorytet w dziedzinie Feng Shui, konsultantka firm i osób prywatnych, projektantka ogrodów, jest członkiem brytyjskich organizacji Feng Shui Association i Feng Shui Society oraz autorką cenionych ksią ek i artykułów.
Szczegółowe plany domów i mieszkań, wystrój wnętrz, projekty ogrodów • Jak zastosować sprawdzoną moc Feng Shui we współczesnym domu i biurze • Jak dopasować staro ytne formuły i symbole do dzisiejszych warunków ycia: od zakupu lub budowy domu do najdrobniejszych szczegółów wystroju • Jak wzmocnić pozytywną energię domu, ogrodu i miejsca pracy Praktyczne rady • Na jaki kolor pomalować ściany • Jaki kształt stołu w jadalni jest najbardziej korzystny • Jak zapewnić prawidłowy przepływ energii w ciemnej kuchni • Jak rozmieścić sprzęt elektroniczny w pokoju dziecka • Gdzie zawiesić lustro w łazience • Jakie rośliny zasadzić w ogrodzie • Jak ustawić komputery w biurze • Jaki wybrać kształt koszyka dla kota

Ponad 600 zdjęć ilustrujących krok po kroku

wszystkie wskazówki:
od ustawienia biurka do koloru sypialni, od kształtu ogrodu do wyboru najkorzystniejszego miejsca dla fotografii dziecka

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful