Moje Moodle — poradnik tworzenia zasobów e-learningowych

Zmiana tła w krzyżówce Hot Potatoes (drukowanie krzyżówki) www.mojemoodle.pl
Krzyżówki tworzone w Hot Potatoes mają ustawione czarne tło a to nie sprzyja drukowaniu/kserowaniu jest to mało ekonomiczne. Niestety w opcjach programu nie można zmienid kolory tła. Można to zrobid w pliku HTML wygenerowanym w programie HP. Najlepiej zmiany dokonad w pliku HTML z krzyżówką przygotowaną do wydruku.

Zmiany dokonujemy w sposób. 1. Zapisujemy krzyżówkę przygotowaną do druku w pliku HTML. PLIK–> Eksportuj do druku (lub CTRL+P). Krzyżówka powinna otworzyd się w oknie przeglądarki. 2. Zapisujemy krzyżówkę jako plik HTML 3. Otwieramy plik z krzyżówką w dowolnym edytorze np. Notatniku lub Wordpadzie. 4. Szukamy stylu CSS odpowiedzialnego za kolor tła. Jest to ten styl: table#Grid td.BlankCell { width: 2em; height: 2em; padding: 0px; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: #000000; color: #000000; } Krzyżówka wygląda tak—>

Za kolor tła jest odpowiedzialny element: background-color: #000000; zmieniamy kolor na inny np. szary #a9a9a9: background-color:#a9a9a9; Po zmianie krzyżówka wygląda tak—>

5. Zapisujemy plik i gotowe. Można przystąpid do drukowania. Trzeba pamiętad aby włączyd w przeglądarce opcję – drukuj elementy tła. © www.mojemoodle.pl 2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful