1

1 2

str. 1 - 9
SPIS TREŚCI 1-9 KATECHIZM 10 Modlitwa Pańska 10 Pozdrowienie Anielskie 10-11 Skład Apostolski 11 Modlitwa do Anioła Stróża 11 Dziesięć Przykazań Bożych 11 Główne prawdy wiary 11 Siedem Sakramentów Świętych 11 Pięć Przykazań kościelnych 11 Pięć warunków Sakramentu Pokuty 11-12 Trzy cnoty Boskie 12 Akty cnót Boskich 12 Cztery cnoty główne 12 Dobre uczynki 12 Uczynki miłosierne co do duszy 12 Uczynki miłosierne co do ciała 12 Siedem grzechów głównych i cnót im przeciwnych 12-13 Osiem błogosławieństw 13 Trzy rady ewangeliczne 13 Grzechy wołające o pomstę do nieba 13 Grzechy cudze 13 Siedem darów Ducha Świętego 13 Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu 13-14 Ostateczne rzeczy człowieka 14 Rodzaje grzechów 14 O KOŚCIELE 14-15 O łasce Bożej i sakramentach świętych 15 Sakrament Chrztu świętego 15 Sakrament Bierzmowania 15-16 Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej 16-17 Sakrament Pokuty 17-18 Namaszczenie Chorych 18 Sakrament Kapłaństwa i Małżeństwa 18-19 O wierze 19 O Bogu Stwórcy i Zbawicielu 19-20 O Aniołach 20-21 O człowieku 21-22 O rzeczach ostatecznych 22 O przykazaniach Bożych 22-25 Dwa przykazania miłości 25-26 O przykazaniach kościelnych 26-27 O grzechu 27 O odpustach 27 CHRZEŚCIJANIN NA CO DZIEŃ 28-38 MODLITWY PORANNE 28-29 Modlitwa Pańska 29 Pozdrowienie Anielskie 29 Skład Apostolski 29 Anioł Pański 29-30 Modlitwa do Anioła Stróża 30 Dziesięć Przykazań Bożych 30 Dwa przykazania miłości 30 Ofiarowanie 30-31 Pieśni poranne 31 MODLITWY WIECZORNE 31 Rachunek sumienia i żal za grzechy 31-32 Spowiedź powszechna 32 Postanowienie poprawy 32 Pieśni wieczorne 32-33

3

4

5

6

MODLITWY W CIĄGU DNIA 33-34 Akty strzeliste 34 Kiedy spotkasz bliźniego, pozdrów po katolicku: 34 Gdy kogoś zastaniesz przy pracy dodaj: 34 Kiedy przechodzisz obok krzyża westchnij: 34 Gdy się kropisz wodą święconą: 34 Modląc się z rozkrzyżowanymi rękami, bardzo miłą oddajemy usługę Chrystusowi Panu 34-35 Przed jedzeniem 35 Po jedzeniu 35 Przed pracą 35 Po pracy 35 Jeśli popełnisz grzech 35 Ofiarowanie 35 MSZA ŚWIĘTA 35 77 Pożytków z pobożnego słuchania Mszy Św. 35-37 Wyznanie wiary 37 Ofiarowanie 37 Ofiarowanie Mszy Świętych 37-38 SAKRAMENT POKUTY 39-46 Nauka o Spowiedzi Świętej 39-40 Po upadku w grzech 40 MODLITWY PRZED SPOWIEDZIĄ 40 Wezwanie Ducha Świętego przed Spowiedzią Świętą 40 Prośba do Chrystusa 40 WZÓR RACHUNKU SUMIENIA 40 Dekalog 40-44 Przykazania kościelne 44 Żal doskonały 44-45 Postanowienie poprawy 45 SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 45 Wstęp 45 MODLITWA PO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ 45 O wytrwanie w dobrym 45 Zadośćuczynienie 45-46 Pieśń 46 KOMUNIA ŚWIĘTA 47-54 NAUKA O KOMUNII ŚWIĘTEJ 47 O duchowych skutkach adoracji Najświętszego Sakramentu i godnego przyjmowania Komunii Świętej 47-49 Maryja jednoczy nas z Jezusem Eucharystycznym 49 Obietnice dotyczące Komunii Świętej 50 Przygotowanie Św. Faustyny do Komunii Świętej 50 MODLITWY PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ 50 Rozmowa z Panem Jezusem 50-51 Wiara 51 Uwielbienie 51 Nadzieja 51 Miłość 51 Żal 51 Pokora 51 Pragnienie 51 MODLITWY PO KOMUNII ŚWIĘTEJ 51 Dziękczynienie po Komunii Świętej 52 Dziękczynienie i uwielbienie 52 Modlitwa Św. Tomasza z Akwinu 52 Ofiarowanie 52-53 Prośba 53 Duszo Chrystusowa, uświęć mnie 53 Akt poddania się woli Bożej 53 Modlitwa do Pana Jezusa na Krzyżu 53 Pieśń 53-54 KOMUNIA ŚWIĘTA DUCHOWA 54 Modlitwa 54 Pieśń 54 MODLITWY W INTENCJI UMIŁOWANIA I PRAKTYKOWANIA CNÓT CHRZEŚCIJAŃSKICH ORAZ W INTENCJACH OGÓLNYCH KOŚCIOŁA I OJCZYZNY 55-61 A kt poddania się woli Bożej 55-56

Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi o cichość i pokorę 56 Modlitwa o prawdziwą pokorę 56-57 Modlitwa dorosłych dzieci za rodziców 57 Modlitwa rodziców za dzieci 57 Modlitwa małżonków 57 Błogosławieństwo domu 57-58 O gromnicy 58 ZA KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY 58 Modlitwa za cały Kościół Święty 58 Pieśń 58-59 ZA OJCA ŚWIĘTEGO 59 Błogosławieństwo Papieskie 59 Pieśń 59 ZA OJCZYZNĘ 59-60 Modlitwa za Ojczyznę 60 Pieśń 60 W CIERPIENIU 60 Modlitwa 60-61 Ofiarowanie cierpienia 61 Pieśń 61 7 NIESZPORY NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA 62-66 Psalm 110 62 Psalm 111 62-63 Psalm 112 63 Psalm 113 63 Psalm 117 63 Hymn 63 Magnificat 64 NIESZPORY W ŚWIĘTA MARYJNE 65 Hymn 65 Psalm 122 65 Psalm 127 65 Psalm 147 66 8 TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA 67-72 Ofiarowanie się Św. Faustyny Trójcy Przenajświętszej 67 Litania do Trójcy Przenajświętszej 67-68 Prośby do Trójcy Świętej 68 Modlitwa Św. Franciszka do Trójcy Przenajświętszej 68 Nowenna do Trójcy Przenajświętszej o uproszenie łask za wstawiennictwem Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 68-69 Modlitwa Św. Augustyna do Trójcy Przenajświętszej 69 Wezwanie do Trójcy Przenajświętszej 69 Nabożeństwo „Trzech Zdrowaś Maryjo" 69-70 Podziękowanie Panu Bogu za łaski udzielone Przeczystej Dziewicy Maryi 70 Trzy nieporównane uwielbienia, których sam Pan Jezus nauczył Św. Mechtyldę 70 Akty strzeliste 70 Pieśni 70-72 9 BÓG OJCIEC 73-80 Modlitwa 73-74 Suplikacje 74 Akty uwielbienia Eucharystii 74 I Koronka do Boga Ojca 74 II Koronka do Boga Ojca 75 Ofiarowanie 75 Sposób wielce skuteczny wychwalania i miłowania Pana Boga 75-76 Jeśli mnie zaś pragniesz miłować, mów: 76 Nowenna w ważnej potrzebie 76 Modlitwa Anioła Pokoju 76-77 Litania do Boga Ojca 77-78 Akty Strzeliste 78 Pieśni 78 OPATRZNOŚĆ BOŻA 78-79 Koronka do Opatrzności Bożej 79 Litania do Opatrzności Bożej 79-80 Nowenna do Opatrzności Bożej 80 Pieśń 80 10 NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT 81-87

11

12 13 14

15

Koronka na cześć Przenajświętszego Sakramentu 81 Modlitwa do Chrystusa Pana 81-82 Obietnice Zbawiciela dla czcicieli Najświętszego Sakramentu Ołtarza 82 Litania o Przenajświętszym Sakramencie 82-84 Ofiarowanie swojego życia w obronie czci do Najświętszej Eucharystii 84 Ofiara miłości - poświęcenie życia 84-85 Przebłaganie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie 85-86 Akty strzeliste 86 Pieśni 86-87 DO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS 88-89 Litania do Najświętszego Imienia Jezus 88-89 Modlitwa Św. Patryka 89 Pieśń 89 DZIECIĄTKO JEZUS 90-91 Uwielbienie Najświętszego Dzieciątka Jezus 90-91 Pieśni 91 PRZEMIENIENIE PAŃSKIE 92-93 Koronka do Przemienienia Pańskiego 92 Litania do Przemienienia Pańskiego 92-93 NABOŻEŃSTWO DO MĘKI PANA JEZUSA 94-126 Litania o Męce Pańskiej 94-96 Pieśń 96 GORZKIE ŻALE 96-99 MĘKI PANA JEZUSA W CIEMNICY 99-100 Modlitwa 100-101 Koronka na uczczenie torturowania Pana Jezusa w Ciemnicy 101 Pan Jezus konający w Ogrójcu 101 Modlitwa do Jezusa Konającego 101-102 Pieśń 102 NAJŚWIĘTSZE RANY PANA JEZUSA 102 Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa 102-103 Modlitwa na cześć 5 Ran Pańskich 103-104 Modlitwa na uczczenie Świętej Rany Ramienia Chrystusa 104 Ofiarowanie zasług Chrystusa za grzechy Kościoła 104-105 Pieśń 105 NAUKA O KRZYŻU 105-106 Przy całowaniu Krzyża 106-107 Trzy dziękczynienia 107 Obietnice dla czcicieli Pana Jezusa ukrzyżowanego 107-108 Pieśni 108 PASYJNY KRZYŻ SERCA JEZUSOWEGO KOŃCA CZASU 108 Akt ofiarowania się Miłosierdziu Bożemu dla rozszerzenia się Królestwa Bożego na ziemi 108-109 Orędzie Pana Jezusa i Matki Bożej do ukrytej duszy 109 Egzorcyzm 109 Codzienne Uczczenie Ran Pana Jezusa 109-110 Modlitwa dla uczczenia Męki Chrystusa 110 Wyjaśnienie obrazu Krzyża z La Salette 110-111 DROGA KRZYŻOWA 111-117 Modlitwa na zakończenie 117-118 Pieśń podczas Drogi Krzyżowej 118-119 NAJDROŻSZA KREW PANA JEZUSA 119 Nauka o Najdroższej Krwi Pana Jezusa 119 Koronka do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 119 Modlitwa 120 Akt osobistego poświęcenia się Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa 120 Modlitwa 120 RÓŻANIEC DO PRZENAJŚWIĘTSZEJ KRWI 120-121 Sposób odmawiania Różańca 121-124 Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 124 Nowenna do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 125 Pieśń 126 NAJŚWIĘTSZA GŁOWA PANA JEZUSA 127-130 W latach 1880-1883 dał Pan Jezus dwanaście obietnic tym, którzy będą czcili Jego Najświętszą Głowę jako Przybytek Mądrości Bożej 127-128 Polecenie Pana Jezusa 128 Modlitwa Teresy Heleny Higginson do Najświętszej Głowy Pana Jezusa jako Przybytku Bożej Mądrości 128-129 Litania do Najświętszej Głowy Pana Jezusa 129-130

16

17

18

19

Pieśń 130 NAJŚWIĘTSZE OBLICZE PANA JEZUSA 130-131 Koronka do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 131 Modlitwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 131-132 Obietnice Pana Jezusa dane dla wszystkich czcicieli Jego Najświętszego Oblicza 132 Nowenna do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 132 Złota Strzała 132-133 NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA 134-143 Mała Koronka ku czci Serca Jezusa 134-135 Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 135 Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 135 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 136 Antyfona do Najświętszego Serca Pana Jezusa 137 Codzienne ofiarowanie 137 Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa 137 33 Pozdrowienia Boskiego Serca Jezusowego 137-138 Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa 138 Obietnice Najświętszego Serca Jezusowego dane Św. Marii Małgorzacie Alacoque 138-139 Akt Wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu 139-140 Złożenie hołdu Najświętszemu Sercu Bożemu 140 Akty Strzeliste 140-141 Pieśni 141 ADORACJE WYNAGRADZAJĄCE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA ZA WSZYSTKICH KAPŁANÓW I CAŁE DUCHOWIEŃSTWO, A TAKŻE O POWOŁANIE KAPŁANÓW DO ŚWIĘTOŚCI 141 Modlitwa o świętość dla kapłanów 141-142 Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne 142 Akt Ofiarowania 142 Program Adoracji 142-143 Akt strzelisty 143 MIŁOSIERDZIE BOŻE 144-163 Koronka do Miłosierdzia Bożego 145-146 Koronka o Miłosierdziu Boskim 146 Akt ofiarowania za grzeszników 146 Akt zawierzenia Wspólnoty Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej 146-147 Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu 147 Litania o Miłosierdziu Bożym 147-148 Godzina Miłosierdzia 148-149 Litania do Najsłodszego Serca Pana Jezusa w Eucharystii 149-150 Prośba o rozszerzenie czci Miłosierdzia Bożego 150 Układ nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego 150-151 Nowenna do Miłosierdzia Bożego 151-154 Modlitwa do Chrystusa miłosiernego 154 Święto Miłosierdzia Bożego 154-155 Zaufać Miłosierdziu Bożemu 155-156 Modlitwa o czynienie miłosierdzia wobec bliźnich 156 Akty strzeliste 156 Pieśni 156-157 ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I NIEPOKALANEJ W INTENCJI O NAWRÓCENIE ZATWARDZIAŁYCH GRZESZNIKÓW 158 Wartość adoracji Najświętszego Sakramentu do Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej 158 Wzorcowy program adoracji Najświętszego Sakramentu do Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej 158-161 Modlitwa o nawrócenie grzeszników 161-163 JEZUS CHRYSTUS KRÓL WSZECHŚWIATA 164-167 Modlitwa do Chrystusa Króla 165 Litania do Chrystusa Króla 165-166 Pieśni 166-167 NAJŚWIĘTSZA RODZINA 167 Poświęcenie się Najświętszej Rodzinie 167 Akty strzeliste 167 DUCH ŚWIĘTY 168-174 Duch Święty prowadzi do szczęścia 168 I Koronka przebłagalna do Ducha Świętego 168 II Koronka do Ducha Świętego 168-169 Tajemnice Koronki do Ducha Świętego 169 Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego 169 Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu 169-170 Litania do Ducha Świętego 170-171

Nowenna do Ducha Świętego 171 Wezwanie Ducha Świętego 171 Modlitwa o Dary Ducha Świętego 171-172 Modlitwa o dwanaście owoców Ducha Świętego 172 Modlitwa za kapłanów 172 Potrzeba nabożeństwa do Trzeciej Osoby Boskiej 172-173 Modlitwa S. Marii od Ukrzyżowanego Zbawiciela 173 Akt strzelisty 173 Pieśni 173-174 20 NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA 175-202 Matka Boża w wizji ks. kardynała Augusta Hlonda 175-176 Jak czcić Niepokalaną? 176-177 Trzy „Zdrowaś Maryjo" 177 Akt oddania się Matce Bożej 177 Modlitwa do Najświętszej Panny 177 Modlitwa o uroczyste ogłoszenie dogmatu o powszechnym Pośrednictwie Maryi 177 Modlitwa Św. Maksymiliana 178 Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny 178-180 Podczas pokusy 180 Trzy prośby do Niepokalanej Dziewicy bardzo skuteczne 180 Modlitwa na Święto Ofiarowania NMP 180 Modlitwa na Święto Zwiastowania NMP 180 Modlitwa na Święto Wniebowzięcia NMP 180 Modlitwa na Święto Narodzenia NMP 180 Pozdrowienie niebiańskie Najświętszej Panny Maryi 181 Pięć wesel Najświętszej Panny Maryi 181 WEZWANIA DO MATKI BOSKIEJ 181-182 Modlitwa do Pani Wszystkich Narodów 182 Akty strzeliste 182 Pieśni 182-183 MATKA BOŻA ZBAWICIELA 183 Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela 183-185 MATKA BOŻA MIŁOSIERDZIA 185 Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia 185 Pieśń 185 MATKA BOŻA BOLESNA 185-186 Koronka do Serca Matki Bolesnej 186 Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej 186-187 Nowenna do Matki Bożej Bolesnej 187-188 Pozdrowienie Matki Boskiej Bolesnej 188 Siedem modlitw do bolejącego Serca Najświętszej Maryi Panny 188-189 Pieśń 189 NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA - KRÓLOWA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 189 Nauka o Różańcu Świętym 189-190 RÓŻANIEC ŚWIĘTY 190-192 Piętnaście obietnic za odmawianie Różańca Świętego 192-193 Rozważania Tajemnic Różańca Świętego 193-201 Pieśni 201-202 21 NIEPOKALANE SERCE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 203 Koronka do Niepokalanego Serca Maryi 204 Odnowienie aktu poświęcenia w ciągu dnia 204 Akt osobistego poświecenia się Niepokalanemu Sercu Maryi 204-205 Akt całkowitego oddania się duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 205 Ofiarowanie duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 205 Litania do Najświętszego Serca Maryi 205-206 Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi 206-207 Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi 207 Ofiarowanie Serca Jezusowego Najświętszej Maryi Pannie 207 Modlitwa Św. Gertrudy do Niepokalanego Serca Maryi 207-208 Modlitwa do Serca Maryi 208 Modlitwa Papieża Pawła VI 208 Modlitwa do Serca Najświętszej Panny 208 Westchnienia do Niepokalanego Serca Maryi 208-209 Pozdrowienia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi przez Św. Jana Eudesa 209 Modlitwa duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 209 Akty strzeliste 209 Pieśni 209-210

Maksymiliana o Królowanie Maryi 221 Nowenna do Matki Boskiej Niepokalanej łaskami słynącej w Lourdes 221-222 GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 222-224 Ofiarowanie Godzinek 224-225 Zakończenie 225 Modlitwy bardzo skuteczne w pokusach przeciwko świętej cnocie czystości 225 Akty strzeliste 225-226 Pieśni 226 CUDOWNY MEDALIK 226 Pieśń 226-227 GODZINA ŁASKI DLA CAŁEGO ŚWIATA 227 MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA 227 Koronka do Matki Boskiej Częstochowskiej 228 Nowenna do Najświętszej Panny łaskawie słynącej w Częstochowie 228-230 Pieśni 230 MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 230 Koronka do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 230 Modlitwa 230-231 Akt poświęcenia się Matce Bożej Nieustającej Pomocy 231 Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 231-232 NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 232 Krótki rys historyczny 232 Modlitwa rzymska I 232-233 Wspólne błagania 233 Wspólne podziękowania 233 Wspólne prośby do MBNP 233-234 Modlitwa o nawrócenie grzeszników 234 Modlitwa rzymska II 234-235 Antyfona kościelna 235 Modlitwa (wezwanie) do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 235 Modlitwa za chorego 235 Modlitwa w chorobie 235 PIEŚNI DO MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 235-236 MATKA BOŻA SZKAPLERZNA 236 Nauka o Szkaplerzu Świętym 236-237 Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej 237 Litania do Matki Bożej Szkaplerznej 237-238 Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej 239-241 Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej 242 Przywileje Szkaplerza karmelitańskiego 242 Obowiązki należących do Bractwa Szkaplerznego 242 Praktyki zalecane członkom Bractwa Szkaplerznego 242 Akt strzelisty 242 MATKA BOŻA RÓŻA DUCHOWNA 243 Modlitwa do Matki Bożej Róży Duchownej 243 MATKA BOŻA ANIELSKA 243 .NABOŻEŃSTWA I MODLITWY WYNAGRADZAJĄCE NIEPOKALANEMU SERCU NMP 210 PROPONOWANY UKŁAD NABOŻEŃSTWA WYNAGRADZAJĄCEGO DO NIEPOKALANEGO SERCA NMP 210-211 Modlitwy wynagradzające Najświętszemu Sercu Maryi .pięć pierwszych sobót miesiąca 211-212 Akt przebłagalny na pierwszą sobotę miesiąca 212 Wynagrodzenie Sercu Maryi 212-213 Zadośćuczynienie Najświętszej Maryi Pannie 213-214 Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi 214 ORĘDZIE FATIMSKIE 214 Najświętsza Maryja Panna objawia się w Fatimie 214-215 Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca 215 Na czym polega Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca? 215 Cztery warunki Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca 215-216 Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej 216-217 Pieśń 217 PŁOMIEŃ MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI 217 Prośby i Obietnice Jezusa i Maryi 217-219 Koronka do Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi 219 MATKA BOŻA NIEPOKALANA 219-220 Koronka do NMP Niepokalanie Poczętej 220 Akt poświęcenia się Niepokalanej 220-221 Modlitwa Św.

Józefa w nagłej potrzebie. WOJCIECH MĘCZENNIK . Franciszka 269 Modlitwa Franciszkańska 271 Sposób odmawiania 12 pacierzy tercjarskich z rozmyślaniem o miłości Serca Jezusowego w Najświętszym Sakramencie 271-273 ŚWIĘTY ANTONI 273 Koronka do Św. MAŁGORZATA MARIA ALACOOUE 278 ŚW. Józefa o dobrą śmierć 263 Telegram do Św.Królowa Aniołów 243-244 Pieśń 244 22 ŚWIĘCI PAŃSCY 245-282 Nauka o Świętości 246 Litania do Wszystkich Świętych 247-250 Modlitwa do Świętego Patrona 250 ŚWIĘCI ARCHANIOŁOWIE I CHÓRY ANIELSKIE 250 Nauka o Aniołach i Archaniołach 250 Koronka do Chórów Anielskich 250-252 Poświęcenie się Św. Józefa 260 Modlitwa do Św. Maksymiliana 268 ŚWIĘTY FRANCISZEK 268 Litania do Św. MĘCZENNIK 278 SW. Ojca Franciszka 268-269 Nowenna do Św. Józefa 262 Modlitwa o czystość 263 Modlitwa do Św. Michałowi 252 Litania ku czci Św. Michała Archanioła 252-253 Nowenna z wezwaniem Chórów Anielskich 253-256 Akty strzeliste 256 ŚWIĘTY ANIOŁ STRÓŻ 256 Nauka o Aniele Stróżu 256-257 Koronka do Aniołów Stróżów 257 Litania do Świętych Aniołów Stróżów 257-258 Litania o Świętym Aniele Stróżu 258-259 Modlitwa do Św. BARBARA 277 SW. Józefa 261 Nowenna do Św. MARIA MAGDALENA 276 ŚW. Józefa 260 Akt poświęcenia się Św. JAN MARIA VIANNEY 277 ŚW. Faustyny 266 Pieśń 266 ŚWIĘTY MAKSYMILIAN MARIA KOLBE 266 Litania do Św. Józefowi 260-261 Litania do Św. STANISŁAW KOSTKA WYZNAWCA . JACEK 276 ŚW. JUDA TADEUSZ APOSTOŁ 279 Modlitwa do patrona rzeczy najtrudniejszych 279 ŚW.PATRON POLSKI 278 ŚW. Faustyny 265-266 Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną Św.BISKUP. czyli triduum odprawione w jednym dniu dla wybłagania szybkiego ratunku 263 Modlitwa 264 Akty strzeliste 264 Pieśni 264 ŚWIĘTA FAUSTYNA KOWALSKA 264-265 Litania do Św. WINCENTY PALOTTI 277 ŚW. Antoniemu 273-274 Nowenna do Św. STANISŁAW . Maksymiliana 266-267 Nowenna do Św. JADWIGA 276-277 SW. Antoniego 274-275 Modlitwy do Św. PATRYK 277-278 ŚW.PATRON MŁODZIEŻY 279 . Antoniego 275 Pieśń 275-276 ŚW. Anioła Stróża przez Św. Antoniego 273 Polecenie się Św. ANNA 278 ŚW. Alojzego 259 Akt strzelisty 259 ŚWIĘTY JÓZEF 259 Ofiarowanie 259-260 Koronka do Św.

NOWENNY. TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS DZIEWICA . Benedykta 281 Polecenie się opiece Św. które można uzyskać każdego dnia 283 Odpusty zupełne.PATRONKA MISJI 279 ŚW. AKTY 300-302 . Bożej Zofii Pauli Taj ber 296-297 Modlitwa i pokuta . Benedykta 282 ODPUSTY 283-285 Warunki uzyskania odpustu 283 Odpusty zupełne. które odmówić można przy konającym 287-288 Akt strzelisty 288 DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE 289-293 Nauka o czyśćcu 289-290 Koronka za zmarłych 290 Litania za Dusze w Czyśćcu cierpiące 290-291 Ofiarowanie Męki Chrystusowej za dusze zmarłych 291-292 Psalm 129 292 Modlitwa za zmarłych 292 Pan Jezus ukazał Św. Benedykta 281-282 Nowenna do Św. MECHTYLDA 280 ŚW.najprostszą i najskuteczniejszą bronią przeciwko szatanowi 297 Nauka Pana 297 PIEŚNI 298 – 299 KORONKI. PIO 280 Modlitwa za wstawiennictwem Świętego Ojca Pio 280 ŚW. które można uzyskać w oznaczonych dniach 283-284 Nowy wykaz odpustów cząstkowych 284 Wezwania 284-285 PRZYGOTOWANIE DO SZCZĘŚLIWEJ ŚMIERCI 286-288 Nauka o śmierci 286 Modlitwa o dobrą śmierć 286 Modlitwy za konających 286-287 Codzienna modlitwa za konających 287 Trzy modlitwy. Gertrudzie skuteczność tej modlitwy 292-293 O skuteczności wody święconej dla dusz zmarłych 293 Akty strzeliste 293 DZIECI NIENARODZONE 294-294 Chrzest nienarodzonych 294 Formuła przyrzeczenia duchowej adopcji 294 Posłannictwo Pańskie do rodziców 294 EGZORCYZMY 295-297 Do Św. Michała Archanioła 295 Modlitwa – egzorcyzm 295-296 Modlitwa egzorcyzm 296 Modlitwa o zwycięstwo nad szatanem 296 Egzorcyzmy Sł. BENEDYKT 281 Medal Św. LITANIE. GERTRUDA 280-281 ŚW.23 24 25 26 27 28 29 SW. AGATA 279-280 ŚWIĘTY O.

święć się Imię Twoje Przyjdź Królestwo Twoje. ale nas zbaw ode złego. Jezus. Święta Maryjo. módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.2 str. Matko Boża. 10 . jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Składa się ona ze wstępu i siedmiu próśb. I nie wódź nas na pokuszenie. I odpuść nam nasze winy. bądź wola Twoja. błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. . Amen. Modlitwy Pańskiej nauczył nas Pan Jezus. Pozdrowienie Anielskie Zdrowaś Maryjo. jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Amen. Pan z Tobą. w następnych czterech prosimy Boga o łaski potrzebne nam dla duszy i ciała.27 KATECHIZM 10 Modlitwa Pańska 10 Pozdrowienie Anielskie 10-11 Skład Apostolski 11 Modlitwa do Anioła Stróża 11 Dziesięć Przykazań Bożych 11 Główne prawdy wiary 11 Siedem Sakramentów Świętych 11 Pięć Przykazań kościelnych 11 Pięć warunków Sakramentu Pokuty 11-12 Trzy cnoty Boskie 12 Akty cnót Boskich 12 Cztery cnoty główne 12 Dobre uczynki 12 Uczynki miłosierne co do duszy 12 Uczynki miłosierne co do ciała 12 Siedem grzechów głównych i cnót im przeciwnych 12-13 Osiem błogosławieństw 13 Trzy rady ewangeliczne 13 Grzechy wołające o pomstę do nieba 13 Grzechy cudze 13 Siedem darów Ducha Świętego 13 Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu 13-14 Ostateczne rzeczy człowieka 14 Rodzaje grzechów 14 O KOŚCIELE 14-15 O łasce Bożej i sakramentach świętych 15 Sakrament Chrztu świętego 15 Sakrament Bierzmowania 15-16 Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej 16-17 Sakrament Pokuty 17-18 Namaszczenie Chorych 18 Sakrament Kapłaństwa i Małżeństwa 18-19 O wierze 19 O Bogu Stwórcy i Zbawicielu 19-20 O Aniołach 20-21 O człowieku 21-22 O rzeczach ostatecznych 22 O przykazaniach Bożych 22-25 Dwa przykazania miłości 25-26 O przykazaniach kościelnych 26-27 O grzechu 27 O odpustach 27 KATECHIZM Modlitwa Pańska Ojcze nasz. z których pierwsze trzy odnoszą się do Pana Boga. któryś jest w niebie. łaski pełna.

Chrzest. 2. (Odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie tej modlitwy) Modlitwa do Anioła Stróża Aniele Boży Stróżu mój. 9. trzeciego dnia zmartwychwstał. który za dobre wynagradza. Amen. Siedem Sakramentów Świętych 1. 5. Nie cudzołóż. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. abyś dzień święty święcił. wstąpił na niebiosa. umęczon pod Ponckim Piłatem. ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Pięć warunków Sakramentu Pokuty . w nocy. narodził się z Maryi Panny. 4. 6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Elżbietę podczas nawiedzania jej przez Matkę Bożą i ze słów dodanych przez Kościół Św. 5. Skład Apostolski jest to streszczenie najgłówniej szych Prawd Wiary Świętej. Amen. Bóg jest jeden. I w Jezusa Chrystusa. 3. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. wieczór. a za złe karze. Wierzę w Ducha Świętego. papieża. 10. Świętych obcowanie. Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec. Ojca wszechmogącego. żywot wieczny. Nie kradnij. 5. stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. 4. 5. Eucharystia. bądź mi zawsze ku pomocy. 3. Syn Boży i Duch Święty. we dnie. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremno. Dziesięć Przykazań Bożych Jam jest Pan Bóg twój. ze słów wypowiedzianych przez św. Pokuta. w r. 6. Pana naszego. ty zawsze przy mnie stój. ukrzyżowan. Przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym Komunię św. zstąpił do piekieł. Strzeż duszy. nabożnie uczestniczyć. Bóg jest sędzią sprawiedliwym. 7. zatwierdzony przez św. Pięć Przykazań kościelnych 1. którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. Rano. 2. Ustanowione przez Kościół dni święte święcić. umarł i pogrzebion. W niedziele i święta we Mszy św. Pamiętaj. Czcij ojca swego i matkę swoją. 4. Składa się z dwunastu artykułów. Nie pożądaj żony bliźniego swego. W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać. Św.. Kościół powszechny. 1. 7. Małżeństwo. 2. Główne prawdy wiary 1. siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. ciała zmartwychwstanie. 6. 4. Syna Jego jedynego. 3. 1568.Pozdrowienie Anielskie składa się z trzech części: ze słów Archanioła Gabriela wypowiedzianych w chwili Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. grzechów odpuszczenie. przyjmować. 2. Posty nakazane zachowywać. Nie zabijaj. Piusa V. Skład Apostolski Wierzę w Boga. 3. Stworzyciela nieba i ziemi. który się począł z Ducha Świętego. 8. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. Ani żadnej rzeczy. która jego jest. Kapłaństwo. Bierzmowanie. Namaszczenie chorych.

Krzywdy cierpliwie znosić. Twe słowo mylić nie może. gdy jest wykonany w łasce uświęcającej i w dobrej intencji. Dobre uczynki 1. Boże żywy. coś objawił Boże. Mocne postanowienie poprawy. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu . Najważniejszymi dobrymi uczynkami są: modlitwa. Jedynie dla Twej miłości. co jest stworzone. Żal za grzechy. Akt żalu Ach. choć Cię nie pojmuję. 6. Sprawiedliwość. 7. Dobry uczynek zasługuje na nagrodę w niebie. 2. sprawy moje . Męstwo. Przez częste wykonywanie dobrych uczynków nabywamy cnoty. najpełniej ujęta w siedmiu uczynkach miłosiernych co do ciała i co do duszy. Trzy cnoty Boskie 1. Chciwość . Podróżnych w dom przyjąć. 4. 2. 3. 4. Modlitwa. Cztery cnoty główne 1. Tobie serce me oddaję. Roztropność. Szczera spowiedź. 2. Nadzieja. Gniew . Łaknących nakarmić. Jednak nad wszystko miłuję. tj. Coraz lepszym niech się staję. Akt miłości Boże. 2. Wierzą. Uczynki miłosierne co do ciała 1. 2.Poświęcam na chwałę Twoją.umiarkowanie. 5. Bądź miłościw mnie grzesznemu. żałuję za me złości. 4. Nad wszystko. . 5. Siedem grzechów głównych i cnót im przeciwnych 1. Boś Ty dobro nieskończone. 3. Uczynki miłosierne co do duszy 1. Zazdrość . Urazy chętnie darować. 5. 3. 2. 2. Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 6. Post. Jałmużna. Grzesznych upominać.hojność. Wątpiącym dobrze radzić. 4. słowa. boś Ty wierny. Nieumiejętnych pouczać. Post lub płynące z pobudek miłości Bożej wyrzeczenie się dobra niższego rzędu dla dobra wyższego rzędu. Pycha .pokora. W Trójcy jedyny. Ofiarowanie Myśli. Akty cnót Boskich Akt wiary Wierzę w Ciebie. Modlić się za żywych i umarłych.cierpliwość. Nagich przyodziać. Pragnących napoić. 3. Rachunek sumienia.1. Zadośćuczynienie. Chorych nawiedzać.miłość.7. Więźniów pocieszać. 3. Dasz mi grzechów odpuszczenie. Wiara. Strapionych pocieszać.3. Umiarkowanie 4. ku chwale Bożej. Wszechmocny i miłosierny. Łaskę i wieczne zbawienie. Umarłych pogrzebać.czystość. 6. 3. 5. Akt nadziei Ufam Tobie. Nieczystość . czynna pomoc bliźniemu. Miłość. prawdziwy.

Grzechy cudze Przyczyniając się w jakikolwiek sposób do grzechów innych ludzi. Krzywdzenie ubogich. Dar mądrości 2. Umyślne zabójstwo. 10. wdów i sierot.gorliwość i pracowitość. 2. 26-27). 9. Grzech uniewinnia. 4. Popełnia je ten.7. 1. Dar bojaźni Pańskiej 7. Dar męstwa 5. Do grzechu pobudza. Lecz nieraz u dusz jest zatwardziałość tak wielka. 6. przez którego przychodzi zgorszenie" (Mt 18. Chociaż już w samym skonaniu. Zatrzymanie zapłaty za wykonywaną pracę. Bezwzględne posłuszeństwo przełożonemu duchownemu. a w konsekwencji wieczne potępienie (por. którzy płaczą. Błogosławieni miłosierni. 7-10. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu Stały opór stawiany łasce Bożej i częste popełnianie grzechów ciężkich może spowodować zupełną niewrażliwość sumienia oraz zanik poczucia moralnego. Dar pobożności Oto słynna wypowiedź metropolity Ignatiosa z ekumenicznego zjazdu w Uppsali w 1968 roku: „Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki. Kościół tylko organizacją. Trzy rady ewangeliczne Dobrowolne ubóstwo. 7. posłannictwo propagandą. 8. Dar rozumu 3. władza panowaniem. 8. 6). stajemy się w jakiejś mierze winni tego zła i popełniamy tzw. Błogosławieni czystego serca. że jeżeli dusza chce. 7. Grzechy nieczyste przeciw naturze. które dobrowolnie i świadomie tę łaskę odrzucają i nią gardzą.są też dusze. Błogosławieni. albowiem oni miłosierdzia dostąpią. jak niezbadane jest Miłosierdzie Boże! Ale o zgrozo . Błogosławieni cisi. Na grzech zezwala. ma możność wrócić do Boga. 2. „Biada temu człowiekowi. Siedem darów Ducha Świętego 1. Lenistwo . 3. Wobec grzechu zachowuje obojętność. 5. 4. Grzech pochwala. Dozgonna czystość. 3-10). Bóg Miłosierny daje duszy ten moment jasny wewnętrzny. Do grzechu pomaga. albowiem oni Boga oglądać będą. grzechy wołające o pomstę do nieba (Rdz 4. Grzech nakazuje. kult przywoływaniem wspomnień. 2. że świadomie wybierają piekło. Błogosławieni. Błogosławieni pokój czyniący. 4-6. albowiem oni będą pocieszeni. Gdy stan taki utrzymuje się aż do chwili śmierci może to spowodować całkowitą utratę ufności w Miłosierdzie Boże. Faustyna: „O. Grzechu nie zwalcza. 4. 5. Chrystus jest przeszłością. Ga 6. Błogosławieni. albowiem oni posiądą ziemię. 6. Dar wiedzy (umiejętności) 6. Dar rady 4. udaremnią wszystkie . grzechy cudze. Błogosławieni ubodzy duchem. Grzechy wołające o pomstę do nieba Do ciężkich przewinień społecznych należą tzw. Hbr 6. albowiem ich jest Królestwo niebieskie. 10). albowiem oni będą nasyceni. albowiem ich jest Królestwo niebieskie (Mt 5. Grzech doradza. Ewangelia martwą literą. 3. kto: 1. Osiem błogosławieństw 1. którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Św. którzy łakną i pragną sprawiedliwości. a postępowanie po chrześcijańsku moralnością niewolników". 3. albowiem oni nazwani będą synami Bożymi.

. Tymi słowami Pan Jezus założył Kościół nadał św. Jak nazywa się obecny papież? Obecny papież nazywa się . Wierzyć w Boga 2.widzialną zaś głową Kościoła jest papież. Grzech powszedni popełnia ten. 3.. Mt 12. 3. Sam Duch Święty ustami apostoła poucza nas: „Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone. Rodzaje grzechów Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie Przykazań Bożych lub kościelnych. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. Odbiera nam wszystkie zasługi dotychczas u Boga zebrane i sprawia. przy pomocy łaski Ducha Świętego zaraz się podnosimy przez Spowiedź Św. czyli powszedni. Piotrowi najwyższą władzę w swoim Kościele. Grzech śmiertelny: 1. Sąd Boży. 31). 5. 2. Odbiera nam łaskę uświęcającą i prawo do szczęścia wiecznego. Niebo albo piekło. Bliźniemu zazdrościć łaski Bożej. Kto założył Kościół Katolicki? Kościół Katolicki założył Pan Jezus. Nawet nasze często powtarzające się upadki.. paś baranki moje". z których.? . a na tej opoce zbuduję kościół mój" (Mt 16. Żyć w łączności z Bogiem przez łaskę uświęcającą O KOŚCIELE 1. czyli łaskę uświęcającą. To właśnie trwanie w grzechu śmiertelnym aż do śmierci jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Grzeszyć bez umiaru. 2. Rozróżniamy grzech ciężki. Lekceważyć rozmyślnie sprawę swego zbawienia. ale nie całkiem świadomie i dobrowolnie. kto świadomie i dobrowolnie przekracza Przykazania Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej. następca św. Aby osiągnąć szczęście wieczne powinieneś: 1. Grzech śmiertelny popełnia ten. Kto jest głową Kościoła? Niewidzialną głową Kościoła jest sam Pan Jezus. Czynić co Bóg nakazuje 3. A oto grzechy przeciwko Duchowi Świętemu: 1. Piotra: „Ty jesteś Piotr opoka. Jakimi słowami założył Pan Jezus Kościół? Pan Jezus powiedział do Św. 4. Grzech taki nazywamy śmiertelnym.. Rozpaczać lub wątpić w łaskę i miłosierdzie Boże. albo w rzeczy ważnej. 3. 18) „Paś owce moje. że w tym stanie żadnych nowych zasług zdobyć nie możemy. jakie inne dusze za nimi do Boga zanoszą i nawet same wysiłki Boże. Ostateczne rzeczy człowieka Śmierć. Piotra. gdyż odbiera nam życie nadnaturalne. 4. kto całkiem świadomie i dobrowolnie przekracza Przykazania Boże lub kościelne w rzeczy ważnej.. czyli śmiertelny i lekki." (nr 1698). Sprowadza na nas na ziemię karę doczesną i karę wieczną. licząc na miłosierdzie Boże. ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone" (por. ponieważ Bóg buduje naszą świętość na naszych słabościach i upadkach. posłużą nam ku dobremu.modlitwy. 2.

Co to jest Chrzest święty? Chrzest święty jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament. Co to jest łaska Boża? Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony. Ile jest sakramentów świętych? Sakramentów świętych jest siedem: Chrzest. Co to jest sakrament? Sakrament jest to znak widzialny.katolicki naucza. abym wyznawał wiarę. przyjmował sakramenty święte. Co to jest laska uświęcająca? Łaska uświęcająca jest to dar Boży. 11. Sakrament Chrztu świętego 14. 7.5. Jak udziela się chrztu? Należy wypowiedzieć słowa: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" i jednocześnie polać główkę dziecka wodą. który daje nam życie Boże i czyni nas dziećmi Bożymi. Sakrament Bierzmowania 17. 16. dał swoje dary. ale w nagłym wypadku ochrzcić może każdy człowiek. Ciało i Krew Pana Jezusa. zachowywał przykazania Boże i kościelne i w ten sposób osiągnął zbawienie. Kto udziela chrztu? Chrztu udziela ksiądz. 8. czego Kościół rzymsko .do Kościoła. w którym Pan Jezus uwalnia nas od grzechu pierworodnego. w którym Pan Jezus udziela nam łaski Bożej. 13. Przez chrzest stałem się dzieckiem Bożym. Kogo nazywamy katolikiem? Katolikiem nazywamy tego. uznaje papieża za głowę Kościoła. udzielony ludziom przez Boga.Kościoła 15. 9. O łasce Bożej i sakramentach świętych Pan Bóg powołał mnie do swego Ludu. Kapłaństwo i Małżeństwo. Tę łaskę otrzymują od Boga wszyscy bez wyjątku ludzie. Kto jest dzieckiem Bożym? Jestem ochrzczony. kto jest ochrzczony. Bierzmowanie. Kto ustanowił sakramenty święte? Sakramenty święte ustanowił Pan Jezus. Które z tych sakramentów już przyjąłeś? Przyjąłem już sakrament Chrztu świętego. Co to jest Bierzmowanie? . jednoczy nas ze sobą i czyni nas członkami Ludu Bożego . pomagający do spełnienia dobrych uczynków potrzebnych do zbawienia. Pokuta. 10. Co to jest łaska uczynkowa? Łaska uczynkowa jest to dar Boży. oraz wierzy w to wszystko. ustanowiony przez Pana Jezusa. 12. Należę do wspólnoty Ludu Bożego . 6. Namaszczenie Chorych. daje nam życie Boże.

Jakie są dary Ducha Świętego? Darów Ducha Świętego jest siedem: dar mądrości. to jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza. które za was będzie wydane. Jakie są główne części Mszy świętej? Główne części Mszy świętej to: Liturgia Słowa i Liturgia Eucharystyczna. i dzięki Jemu składając. podniósł oczy ku niebu do Boga. ofiarujemy Bogu nasze życie i przyjmujemy Ciało i Krew Pańską czyli Najświętszy Sakrament. mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. 25. Kto teraz przemienia chleb w Ciało i wino w Krew Pana Jezusa? Pan Jezus przez słowa kapłana przemienia chleb w Ciało swoje a wino w Krew swoją w czasie Mszy Świętej 26. dar umiejętności. 19. Podobnie po wieczerzy wziął kielich w swoje święte i czcigodne ręce. Jak Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament? W przeddzień swej śmierci. Co to jest Najświętszy Sakrament? Najświętszy sakrament jest to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. To czyńcie na moją pamiątkę. to jest bowiem Ciało moje. 27. 18. gdy zgromadził uczniów na Ostatnią Wieczerzę Pan Jezus wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce. 23. dar rady. Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania? Należy odbyć spowiedź i przyjąć Komunię świętą. 28. 21.Bierzmowanie jest to sakrament. która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. dar rozumu. aby wiarę swoją mężnie wyznawał. który by się wstawiał za nami u Boga. Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej 22. 24. słuchamy Słowa Bożego. Kto udziela Bierzmowania? Bierzmowania udzielają księża biskupi. Czego dokonuje Pan Jezus w Liturgii Eucharystycznej? W Liturgii Eucharystycznej Pan Jezus ofiaruje się za nas i z nami Ojcu i Karmi nas Swoim Ciałem i Krwią. bronił jej i według niej żył. gdy modlimy się wspólnie. Czy wolno jednego dnia dwa razy przyjąć Komunię świętą? . błogosławił. Ojca swojego wszechmogącego. oraz księża proboszczowie swym parafianom w ciężkiej chorobie. 20. mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. ponownie dzięki Bogu składając. którym Duch Święty umacnia chrześcijanina. Kiedy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament? Pan Jezus Ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek na Ostatniej Wieczerzy. Czego dokonuje Pan Jezus w Liturgii Słowa? W Liturgii Słowa Pan Jezus przemawia do nas. dar męstwa. umacnia naszą wiarę i uczy nas żyć po chrześcijańsku. 30. Po co wybiera się nowe imię na bierzmowaniu? Aby mieć jeszcze jednego patrona w niebie. 29. łamał i rozdawał swoim uczniom. dar pobożności i dar bojaźni Bożej. błogosławił i podał swoim uczniom. Kiedy w pełny sposób uczestniczymy we Mszy świętej? W pełny sposób uczestniczymy we Mszy świętej.

mocne postanowienie poprawy.żal za grzechy. bośmy Pana Boga. najlepszego Ojca. 41. obrazili. Co należy robić po rachunku sumienia? Po rachunku sumienia należy obudzić w sobie żal za grzechy i postanowienie poprawy. który ją odprawia. Co to jest żal za grzechy? Żal za grzechy jest to wewnętrzny smutek duszy z miłości ku Bogu. 35.zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom.Wolno. Co to jest spowiedź? . . żywi i umarli. ile razy był popełniony w miesiącu. lub rzeczy. . Sakrament Pokuty 32. lub tygodniu. którzy nabożnie biorą udział we Mszy Św. Kto korzysta z owoców Mszy Św.wszyscy. .. dzieci zaś idące do pierwszej spowiedzi od chwili. 37.rachunek sumienia. . które zwykle doprowadzają nas do grzechu.kapłan. Z jakiego czasu należy przypomnieć sobie grzechy? Starsi przypominają grzechy od ostatniej swojej spowiedzi. 39. co to jest grzech i czego Bóg zabrania lub co nakazuje.? Z owoców Mszy św. 34. Co to są okazje do grzechu? Okazje do grzechu są to te osoby. Co to jest rachunek sumienia? Rachunek sumienia jest to pilne i dokładne przypomnienie sobie grzechów. w której już zrozumiały. 31.oraz wszyscy członkowie Kościoła. 40. Co to jest sakrament Pokuty? Sakrament Pokuty jest to sakrament w którym Pan Jezus przez usta kapłana odpuszcza nam grzechy po Chrzcie popełnione. . korzystają: . 42. jeżeli uczestniczy się po raz drugi w całej Mszy św. Dlaczego mamy żałować za grzechy? Mamy żałować za grzechy. jeśli tego nie można ściśle obliczyć to w przybliżeniu mniej więcej. 33. lub z bojaźni przed karą Bożą.szczera spowiedź. . za których odprawia się Mszę Św. ..ci. utracili niebo i zasłużyli na piekło. 36. miejsca. 38. Co to jest postanowienie poprawy? Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola więcej nie grzeszenia i unikania okazji do grzechu. Co jeszcze należy przypomnieć w rachunku sumienia? W rachunku sumienia należy przypomnieć ile razy był popełniony grzech ciężki. Jak mamy przygotować się do sakramentu Pokuty? Do dobrego odprawienia sakramentu Pokuty należy wypełnić pięć warunków: .

Co czynić. co kapłan ci powie. w którym Pan Jezus daje kapłanowi władzę składania ofiary Mszy Św. Po wyznaniu grzechów wysłuchaj uważnie. obiecuję poprawę. Co to jest sakrament Kapłaństwa? Kapłaństwo jest to sakrament. 51. że za chwilę spotkasz się z Panem Jezusem w sakramencie Pokuty. gdy ktoś z bojaźni lub wstydu zatai grzech? Gdy ktoś ze wstydu lub bojaźni zataił tj. Uwaga: Stojąc przy konfesjonale w oczekiwaniu na spowiedź zachowaj się grzecznie. Należy ten grzech wyznać na następnej spowiedzi. którą d nada i gdy udzielać będzie rozgrzeszenia. Komu udziela się Namaszczenia Chorych? Namaszczenia Chorych udziela się ludziom chorym i w podeszłym wieku. .. a niekiedy przywraca zdrowie. Kto może zostać kapłanem? Kapłanem może zostać ten. którego Bóg powołał. który przebaczy ci grzechy i da ci swoją łaskę. pochyl głowę i żałuj za grzechy. 46. 44. Namaszczenie Chorych 47. odpraw nadaną pokutę. za wszystkie grzechy serdecznie żałuję. skromność i pokora. Pana Boga obraziłem następującymi grzechami" (przy następnych spowiedziach. Jakie są znaki powołania? Znaki zewnętrznego powołania to: zdrowie. pomysł. Jak mamy się spowiadać? Najpierw należy się przeżegnać i powiedzieć: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". 50. 48. przynosi ulgę w cierpieniu. zdrowiu lub sławie. oraz pobożność. odpowiednie zdolności i wykształcenie. 45. Zadośćuczynienie ludziom polega na naprawieniu krzywd wyrządzonych bliźnim na majątku. Co to jest zadośćuczynienie? Zadośćuczynienie Panu Bogu jest to wypełnienie pokuty nadanej przez kapłana na spowiedzi. Gdy kapłan odpowie: „Na wieki wieków". takie zapomnienie nie czyni spowiedzi nieważną. odejdź od konfesjonału. zapamiętaj pokutę. w którym Pan Jezus ciężko choremu pomnaża łaskę uświęcającą. Sakrament Kapłaństwa i Małżeństwa 49. Co trzeba uczynić. a ciebie ojcze duchowny proszę o pokutę i rozgrzeszenie". Co to jest Namaszczenie Chorych? Namaszczenie Chorych jest to sakrament. mówi się: „Przystępuję do spowiedzi. udzielania sakramentów świętych i łaskę aby godnie to czynił. 43. Po wyznaniu grzechów należy powiedzieć: „więcej grzechów nie pamiętam. Gdy kapłan zastuka na znak skończonej spowiedzi. Znaki wewnętrzne to: dobra i nieprzymuszona intencja służenia Bogu. podaje się datę ostatniej spowiedzi). nie wyznał ciężkiego grzechu.Spowiedź jest oskarżeniem się ze swoich grzechów przed kapłanem dla otrzymania rozgrzeszenia. musi spowiedź powtórzyć i przyznać się do zatajenia grzechu. przeżegnaj się. Teraz wylicza się grzechy. gdy chory nie może się spowiadać odpuszcza grzechy. a następnie serdecznie dziękując Bogu za odpuszczenie grzechów. nie rozmawiaj. gdy po spowiedzi przypomni się grzech niewyznany przez zapomnienie? Jeśli rachunek sumienia był dobrze zrobiony. nie rozglądaj się.

wszystkowiedzący. uczynił nas swoimi dziećmi i kocha nas. sprawiedliwy i miłosierny. aż do przyjścia Pana Jezusa. . uznaniem za prawdę wszystkiego. 56. Skąd wiemy o prawdach objawionych przez Boga? Prawdy objawione przez Boga zawarte są w Piśmie św. 57. aby zachować wiarę? Aby zachować wiarę trzeba: żyć pobożnie. Stary Testament zawiera prawdy objawione przez Boga od stworzenia świata. Co trzeba czynić. 64. O Bogu Stwórcy i Zbawicielu 61. nie spisanych przez Apostołów. kształcą młodzież. które Kościół katolicki przechowuje i do wierzenia podaje. 53. Oprócz trzech ślubów zakony poświęcają się różnorodnej pracy: pielęgnują chorych. w którym dwoje chrześcijan stanu wolnego zawiera ze sobą nierozerwalny związek i otrzymuje łaski do wiernego wypełniania przyjętych obowiązków. Co to jest wiara? Wiara Jest łaską. ubóstwo i posłuszeństwo łatwiej osiągnąć zbawienie. Jaki jest cel życia zakonnego? Cel życia zakonnego jest ten. uczyć się chętnie religii. bo Pan Bóg ma rozum i wolę. 60. Jak dzieli się Pismo Święte? Pismo św. aby przez trzy śluby zakonne: czystość. Dlaczego Pana Boga nazywamy Ojcem? Bo Pan Bóg nas stworzył.52. Co to jest Tradycja? Tradycja czyli Ustne Podanie jest to zbiór objawionych prawd Bożych. Nowy Testament zawiera prawdy objawione przez samego Pana Jezusa. 62. Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały. bo posiada wszystkie doskonałości w najwyższym stopniu. co Pan Bóg objawił. 63. Dlaczego Pana Boga nazywamy duchem nieskończenie doskonałym? Pana Boga nazywamy Duchem nieskończenie doskonałym. a Kościół do wierzenia podaje. Jakie mamy obowiązki wobec wiary? Mamy obowiązek poznać prawdy wiary. i Tradycji. Jakie są przymioty Pana Boga? Bóg jest miłością. 59. 65. unikać złych ludzi. O wierze 54. lecz nie ma ciała. dzieli się na Stary i Nowy Testament. 58. Co to jest Pismo święte? Pismo św. jest wieczny wszechmocny. prowadzą misje wśród pogan itp. 55. Stworzyciel nieba i ziemi i Ojciec nasz najlepszy. Dlaczego Pana Boga nazywamy Duchem? Pana Boga nazywamy Duchem. jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego. Co to jest Małżeństwo? Małżeństwo jest to sakrament. wyznawać ją słowem i czynem. które Kościół katolicki przechowuje i podaje jako objawienie Boże.

zna nawet najskrytsze myśli nasze. Co to znaczy: Bóg jest wieczny? Bóg jest wieczny. Po co Pan Jezus stal się człowiekiem? Syn Boży stał się człowiekiem. 70. 72. 77. Co to znaczy: Bóg jest sprawiedliwy? Bóg jest sprawiedliwy. Po co Pan Bóg stworzył Aniołów? Pan Bóg stworzył Aniołów na większą chwałę swoją. na ziemi i na każdym miejscu. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem? Pana Boga nazywamy Stworzycielem. a za złe karze. . Ile jest Osób Boskich i jak się te Osoby nazywają? Są trzy Osoby Boskie. 76. ale nie mające ciała. 73. który stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Kto to jest Duch Święty? Duch Święty jest to trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej. 80. 75. to znaczy. a jako człowiek narodził się w czasie z Najświętszej Maryi Panny za sprawą Ducha Świętego. 79. co było. że Bóg był jest i zawsze będzie. Jak nazywamy Trzy Osoby Boskie razem? Trzy Osoby Boskie razem nazywamy Trójcą Przenajświętszą. śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. że może uczynić wszystko co chce. Syn Boży i Duch Święty. 78. że za dobre wynagradza. 71. W jaki sposób zbawił nas Pan Jezus? Pan Jezus zbawił nas przez mękę. Co to znaczy: Bóg jest wszystkowiedzący? Bóg jest wszystkowiedzący znaczy: Bóg wie wszystko. 69. 74.66. to znaczy. 82. 68. bo stworzył niebo. Kto to są Aniołowie? Aniołowie są to duchy czyste. oraz aby nam dopomagali do zbawienia. Gdzie jest Bóg? Bóg jest w niebie. Dlatego nazywamy Pana Jezusa Odkupicielem. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem? Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością Bożą. co jest i co będzie. 67. O Aniołach 81. Kto to jest Pan Jezus? Pan Jezus jest Synem Bożym. ziemię i cały świat. mające rozum i wolną wolę. to znaczy. aby nas zbawić. Czy Pan Jezus był zawsze? Pan Jezus jako Bóg był zawsze. które nazywają się: Bóg Ojciec. Od czego nas Pan Jezus wybawił? Pan Jezus nas wybawił od wiecznego potępienia i otworzył nam niebo. Co to znaczy: Bóg jest wszechmocny? Bóg jest wszechmocny.

91. lub złymi duchami. Od kogo pochodzą wszyscy ludzie? Wszyscy ludzie na świecie pochodzą od Adama i Ewy. 84. Przez co człowiek jest podobny do Boga? Człowiek jest podobny do Pana Boga przez swoją duszę nieśmiertelną. 86. Co czynią złe duchy? Złe duchy kuszą ludzi do złego i nienawiści ku Bogu. Dlaczego ludzie teraz nie mają tych darów? Ludzie nie mają tych darów. których dlatego nazywamy pierwszymi rodzicami. 92. 89. aby Pana Boga znał. Co to jest dusza ludzka? Dusza ludzka jest to duch nieśmiertelny obdarzony rozumem i wolną wolą. 90. nie chorowali. 95. Czy wszyscy Aniołowie byli wierni Bogu? Nie wszyscy Aniołowie zostali wierni Bogu. . Jak nazywali się pierwsi ludzie stworzeni przez Pana Boga? Pierwsi ludzie nazywali się Adam i Ewa. Czy pierwsi rodzice byli szczęśliwi? Adam i Ewa byli bardzo szczęśliwi. diabłami. Jak nazywamy złych Aniołów? Nazywamy ich szatanami. Po co Pan Bóg stworzył człowieka? Pan Bóg stworzył człowieka. O człowieku 87. Kto to jest człowiek? Człowiek jest to stworzenie rozumne. bo pierwsi rodzice stracili je przez nieposłuszeństwo Bogu. złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej. która czyniła Adama i Ewę dziećmi Bożymi i dawała prawo do nieba. a przez to osiągnął szczęście wieczne. Jak nazywamy to nieposłuszeństwo pierwszych rodziców? To nieposłuszeństwo pierwszych rodziców nazywamy grzechem pierworodnym. niektórzy z nich zbuntowali się przeciwko Bogu i za to Pan Bóg strącił ich do piekła. praca zaś była dla nich przyjemnością i nie mieli umierać. 96.83. 93. 88. Skąd się wziął człowiek na ziemi? Pan Bóg stworzył człowieka. 97. czcił. kochał i służył Mu. gdyż oglądali Boga. 94. Czy tylko pierwsi ludzie mieli być tak szczęśliwi? Nie tylko oni. Jak nazywamy tych Aniołów. Który dar Boga był najcenniejszym dla pierwszych ludzi? Najcenniejszym darem dla pierwszych ludzi była łaska uświęcająca. którzy nam szczególnie pomagają? Tych Aniołów nazywamy Aniołami Stróżami. ale wszyscy ludzie mieli być szczęśliwi. 85. 98.

dlatego nazywamy ją Niepokalanie Poczętą. którzy zmarli bez grzechu i którzy odpokutowali już na ziemi wszelką karę za grzechy. musieli ciężko pracować. Co to są przykazania Boże? Przykazania Boże są objawioną wolą Bożą. 104.99. jak mamy w życiu postępować. O rzeczach ostatecznych 103. że świeci w niebie wstawiają się za nami do Boga i okazują nam pomoc do zbawienia. by nie posłuchali Pana Boga? Pierwszych rodziców namówił do grzechu szatan. cierpieniom. Kto namówił pierwszych rodziców. 110. 102. 101. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka? Rzeczy ostateczne człowieka są: śmierć. który nazywamy szczegółowym. Jaka kara spotka spotkała pierwszych ludzi za grzech pierworodny? Przez grzech pierworodny niebo zostało zamknięte. na Sąd ten staną wszyscy ludzie z duszą i ciałem. 100. Co staje się z duszą po śmierci człowieka? Po śmierci ciała dusza idzie na Sąd Boży. Co to jest czyściec? Czyściec jest to miejsce kary doczesnej po śmierci. a grzechy złych ludzi będą wyjawione wobec wszystkich. śmierci. Świętych Obcowanie sprawia. my zaś swoimi modlitwami winniśmy nieść pomoc duszom w czyśćcu. 106. Co to jest piekło? Piekło jest to miejsce wiecznej kary. . stali się podlegli chorobom. 107. dlatego była wolna od grzechu pierworodnego. O przykazaniach Bożych 113. gdyż od wieków była wybrana na Matkę Odkupiciela świata. 112. 108. Adam i Ewa stracili dla siebie i dla wszystkich ludzi łaskę uświęcającą. sprawiedliwi otrzymają jawną pochwałę. Co to jest Świętych Obcowanie? Świętych Obcowanie jest to duchowa wspólnota pomiędzy chrześcijanami na ziemi. 105. Czy był ktoś wolny od grzechu pierworodnego? Jedynie Matka Boska wolna była od grzechu pierworodnego. świętymi w niebie i duszami w czyśćcu. Kto idzie do nieba? Do nieba idą dusze tych. Co to jest niebo? Niebo jest miejscem wiecznej nagrody i szczęśliwości. 109. Sąd Boży. Kiedy będzie Sąd Ostateczny? Sąd Ostateczny będzie przy końcu świata. 111. Jak będzie odbywał się Sąd Ostateczny? Sąd ostateczny będzie jawny tzn. niebo albo piekło. Co czeka duszę po Sądzie? Po sądzie dusza idzie do nieba albo do piekła lub do czyśćca. Dlaczego Matka Boska była wolna od grzechu pierworodnego? Najświętsza Maryja Panna.

w żartach. Trzecie przykazanie 123. Ile jest przykazań Bożych? Przykazań Bożych jest dziesięć. Co nakazuje Pan Bóg w trzecim przykazaniu? W trzecim przykazaniu Pan Bóg nakazuje święcić dni święte. Drugie przykazanie 121. Najświętszej Maryi Panny. W jaki sposób święcimy dzień święty? Dzień święty święcimy uczestnicząc we Mszy św. Jemu oddawać najwyższą cześć przez modlitwę i przez akty wiary. ufna i wytrwała. gdyż sam Pan Bóg dał je Mojżeszowi na górze Synaj. 117. Czego zabrania Pan Bóg w drugim przykazaniu? W drugim przykazaniu Pan Bóg zabrania używania imienia Bożego. i poświęcając w tym dniu więcej czasu na modlitwę i dobre uczynki. Jego Oktawa (Nowy Rok). Czego zabrania Pan Bóg w trzecim przykazaniu? W trzecim przykazaniu zabrania Pan Bóg wykonywania w niedziele i święta ciężkiej pracy. wzniesieniem myśli i uczuć do Boga dla oddania Mu czci. Trzech Króli. 119. 122. Wniebowzięcie Matki Boskiej. Dozwolona jest praca połączona z rozrywką np. Czego Pan Bóg zabrania w pierwszym przykazaniu? W pierwszym przykazaniu Pan Bóg zabrania bałwochwalstwa. wróżb. Kogo mamy jeszcze czcić oprócz Pana Boga? Oprócz Pana Boga mamy czcić Najświętszą Maryję Pannę. pokorna. Co to jest modlitwa? Modlitwa jest rozmową z Bogiem. uczenie innych rysowanie. 124. Jakie są święta nakazane? Oprócz niedziel w Kościele katolickim obchodzone są uroczyście następujące święta: Boże Narodzenie. Dlaczego te przykazania nazywamy Boskimi? Przykazania te nazywamy Boskimi. zabobonów i dobrowolnego powątpiewania w prawdy wiary. Co nakazuje Pan Bóg w drugim przykazaniu? W drugim przykazaniu Pan Bóg nakazuje czcić imię Boskie i wymawiać je z pobożnością. uczenie się. 115. Kto uczy nas wiary? Prawdziwej wiary uczy nas Kościół katolicki. . 120. Niepokalane Poczęcie i Wszystkich Świętych. Wniebowstąpienie Pana Jezusa. to jest święta nakazane i niedziele.114. Boże Ciało. oraz przysięgania bez potrzeby. Uczczeniem Imienia Bożego jest pozdrowienie chrześcijańskie: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". Co nakazuje Pan Bóg w pierwszym przykazaniu? W pierwszym przykazaniu Pan Bóg nakazuje wierzyć w jednego prawdziwego Boga. 118. lub gniewie. nadziei i miłości. (Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego obchodzone są zawsze w niedzielę). Modlitwa powinna być pobożna. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 125. 126. Pierwsze przykazanie 116. malowanie itp. Aniołów lub Świętych bez potrzeby. Aniołów i Świętych.

niszczy serce. 136. 132. kto ma nad nami władzę duchowną lub świecką. 133. Czy można zabijać zwierzęta? Zwierzęta wolno zabijać w potrzebie. lub uczynkiem zachęca i namawia do grzechu. Palenie tytoniu również podkopuje zdrowie. przyćmiewa bystrość rozumu. 128. odwołanie zgorszenia. 138. lecz nie wolno ich męczyć i znęcać się nad nimi. kto mową. Czego zabrania Pan Bóg w piątym przykazaniu? W piątym przykazaniu zabrania Pan Bóg zabijać siebie. Czy picie alkoholu i palenie tytoniu wyrządza szkody? Alkohol niszczy ciało. Kogo nazywamy przełożonym? Przełożonym nazywamy tego. Jak naprawić zgorszenie? Zgorszenie można naprawić przez dobry przykład. wstydzenie się rodziców. gdyby nakazywali coś grzesznego.Czwarte przykazanie 127. 140. oraz życie i zdrowie bliźnich. 129. opiekunów i swoich przełożonych. płuca i nerwy. Czego zabrania Pan Bóg w szóstym przykazaniu? W szóstym przykazaniu zabrania Pan Bóg wszelkich nieskromnych myśli. Co nakazuje Pan Bóg w szóstym przykazaniu? W szóstym przykazaniu nakazuje Pan Bóg zachowywać się zawsze skromnie i wstydliwie. 135. pokutę i modlitwę za zgorszonego. bić ich w złości oraz szkodzić im na duszy przez zgorszenie. 130. Szóste przykazanie 139. . krnąbrność. 137. przełożonych i opiekunów jedynie wtedy. 134. Co nakazuje Pan Bóg w czwartym przykazaniu? W czwartym przykazaniu nakazuje Pan Bóg słuchać. kochać i szanować rodziców. rozmów i uczynków. lub bliźnich. W jaki sposób szkodzi się bliźniemu na duszy? Szkodzi na duszy. W jaki sposób okazujemy troskę o życie i zdrowie bliźnich? Troskę o zdrowie i życie bliźnich okazujemy przez wypełnienie uczynków miłosiernych co do ciała i co do duszy. Kto jest naszym bliźnim? Bliźnim jest każdy człowiek. Jakie mogą być grzechy przeciwko czwartemu przykazaniu? Grzechami przeciwko czwartemu przykazaniu są: nieposłuszeństwo. nie okazywanie im pomocy. Co nakazuje Pan Bóg w piątym przykazaniu? W piątym przykazaniu nakazuje Pan Bóg szanować własne życie i zdrowie. czyli gorszy bliźniego ten. osłabia pamięć i jest źródłem wielu innych grzechów (nieczystość). Piąte przykazanie 131. Czy zawsze należy słuchać rodziców i przełożonych? Nie wolno słuchać rodziców.

Co to jest oszczerstwo? Oszczerstwo jest to kłamliwe mówienie złego o bliźnim.Siódme przykazanie 141. 146. Czego zabrania Pan Bóg w siódmym przykazaniu? W siódmym przykazaniu zabrania Pan Bóg kradzieży czyli przywłaszczania cudzej rzeczy bez zgody właściciela. 153. II. 149. ale nawet złych. przed którymi je wypowiadał. 150. Co powinien czynić ten. zatajenie prawdy. 143. Co nakazuje Pan Bóg w ósmym przykazaniu? W ósmym przykazaniu nakazuje Pan Bóg mówić zawsze prawdę. szanować dobre imię i sławę bliźniego. kłamstwa i oszczerstwa. 147. . W jaki sposób objawia się miłosierdzie chrześcijańskie? Miłosierdzie chrześcijańskie objawia się w uczynkach miłosiernych co do ciała i co do duszy. oraz niszczenia cudzej własności. z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich. W jaki sposób okazujemy miłość bliźniemu? Miłość bliźniemu okazujemy przede wszystkim przez miłosierdzie chrześcijańskie. Co to jest obmowa? Obmowa jest to niepotrzebne wyjawianie cudzych wad albo grzechów. Dziewiąte i dziesiąte przykazanie 151. Co powinien uczynić oszczerca? Oszczerca powinien oszczerstwo odwołać wobec tych. Co nakazuje Pan Bóg w siódmym przykazaniu? W siódmym przykazaniu nakazuje Pan Bóg szanować wszelką własność prywatną i społeczną. Dwa przykazania miłości 152. 145. Czego zabrania Pan Bóg w ósmym przykazaniu? W ósmym przykazaniu zabrania Pan Bóg obmów. A bliźniego swego jak siebie samego. grzesznych myśli i pragnień. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego. kto dopuści się kradzieży? Powinien zwrócić właścicielowi skradzioną rzecz i wynagrodzić straty. W jaki sposób okazujemy miłość Bogu? Bogu okazujemy miłość przez wypełnienie Jego woli zawartej w przykazaniach. Co to jest kłamstwo? Kłamstwo jest to umyślne wprowadzenie kogoś w błąd. Jakie są najważniejsze przykazania Boże? Najważniejszymi przykazaniami Bożymi są dwa przykazania miłości: I. 148. Czego zabrania Pan Bóg w dziewiątym i dziesiątym przykazaniu? W dziewiątym i dziesiątym przykazaniu Pan Bóg zabrania nie tylko wszelkich złych uczynków. 154. Ósme przykazanie 144. który kogoś obmawiał? Powinien odwołać oszczerstwa a o obmówionym mówić dobrze. 142. 155. Co powinien zrobić ten.

. które wierni powinni wypełniać. 159. którzy ukończyli 14 rok życia. Jakie są posty? Posty są dwojakie: post ilościowy czyli post ścisły i post jakościowy czyli wstrzemięźliwość od mięsa. Na czym polega wstrzemięźliwość od mięsa? Wstrzemięźliwość od mięsa polega na powstrzymaniu się w pewne dni od spożywania pokarmów mięsnych. choroba oraz wielka trudność dostania postnych potraw np. 160. Na czym polega post ścisły? Post ścisły polega na ograniczonym przyjęciu pokarmów.Pokutowali za grzechy. którzy ukończyli 21 rok życia do 59 roku życia włącznie 167. w Środę Popielcową i w Wigilię Bożego Narodzenia. Ile jest przykazań kościelnych? Przykazań kościelnych jest pięć. 163. gdyż zawierają w sobie wszystkie przykazania Boskie. . Jakie przyczyny zwalniają od zachowania postu? Od zachowania postu zwalnia: ciężka praca zarówno fizyczna. 162.Naśladowali przykład Pana Jezusa i Świętych. Kto obowiązany jest do zachowania postu? Do wstrzemięźliwości od mięsa obowiązani są wszyscy. 166. 161. W jakie dni obowiązuje wstrzemięźliwość od mięsa? Wstrzemięźliwość od mięsa obowiązuje we wszystkie piątki całego roku (jeśli nie przypada święto obowiązujące). jak i umysłowa. 164. Dlaczego przykazania miłości Boga i bliźniego są najważniejsze? Przykazania miłości Boga i bliźniego są najważniejsze. Kto Kościołowi dal władzę ustanawiania tych przykazań? Władzę ustanawiania tych przykazań dał Kościołowi sam Pan Jezus. Dozwolone jest spożywanie nabiału i wszelkich tłuszczów. 168. Co to są przykazania kościelne? Przykazania kościelne są to ogłoszone prawa Kościoła. W jakie dni obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość? Post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową i Wielki Piątek. w podróży. 158.156. w wojsku lub internatach. Do czego zobowiązuje Kościół w piątym przykazaniu kościelnym? . W jakim celu Kościół ustanowił posty? Aby ludzie poszcząc: . O przykazaniach kościelnych 157. do zachowania zaś postu ścisłego obowiązani są wszyscy. Raz na dzień do syta.Poskramiali złe skłonności. 165. 169. a rano i wieczorem po trosze. Co nakazuje Kościół w czwartym przykazaniu kościelnym? W czwartym przykazaniu Kościół nakazuje w wyznaczone dni pokuty powstrzymywać się od spożywania mięsa i zachowywać post.

kto wie. Nadto sprowadza kary doczesne. Jakie mogą być odpusty? Odpusty mogą być zupełne lub cząstkowe. aby wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. wstyd. Kto może uzyskać odpust zupełny? Dla uzyskania odpustu zupełnego wymaga się wykonania czynu do którego przywiązany jest odpust. Kto popełnia grzech ciężki? Grzech ciężki popełnia kto świadomie i dobrowolnie łamie przykazanie w rzeczy ważnej np. i modlitwy w intencji Papieża (1 raz Ojcze nasz i Zdrowaś). O odpustach 179. wyrzuty sumienia. utratę zdrowia. Co to znaczy przekroczenie dobrowolne przykazania? Dobrowolnie przekracza przykazanie ten. 181. usposabia do grzechu ciężkiego i może stać się przyczyną wad i grzechów nałogowych. 180. pokusy szatana i złe otoczenie. Wymaga się ponadto. Jakie są skutki grzechu powszedniego? Grzech powszedni powoduje kary Boże na ziemi i w czyśćcu. 173. Co to jest grzech? Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego. że jego uczynek jest grzechem. O grzechu 170. 176. Jak walczyć z pokusami? Należy unikać okazji do grzechu i odrzucać pokusy modlitwą. nawet powszedniego. 172. Czy wszystkie grzechy są jednakowe? Grzechy mogą być ciężkie i powszednie. przyjęcie Komunii św. fałszywie przysięga itp.W piątym przykazaniu zobowiązuje się wiernych do dbania o potrzeby Kościoła. Co to jest odpust? Odpust jest to zupełne lub częściowe darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone. . sławy itp.. 174. stanu łaski. 177. 178. Skąd pochodzą pokusy do grzechu? Źródłami grzechów są: własne złe pożądliwości. 171. opuszcza w niedzielę lub święta Mszę Św. Jakie są skutki grzechu ciężkiego? Grzech ciężki powoduje karę wieczną i utratę łaski uświęcającej. 175. Co to jest grzech powszedni? Grzech powszedni jest to złamanie przykazania w rzeczy małej. a jednak go popełnia.

słońce.znaczy uznaję za prawdę. Człowiek. uwielbiać. 35-37 Wyznanie wiary 37 Ofiarowanie 37 Ofiarowanie Mszy Świętych 37-3 CHRZEŚCIJANIN NA CO DZIEŃ Wierzę .3 str. Mechtyldzie: „Każdy człowiek. . który jest jednocześnie moim najczulszym i najlepszym Ojcem. oraz przez Syna swojego. On stworzył gwiazdy. przyjmuję te prawdy. i Ducha Świętego. Wielkość świata. bardzo miłą oddajemy usługę Chrystusowi Panu 34-35 Przed jedzeniem 35 Po jedzeniu 35 Przed pracą 35 Po pracy 35 Jeśli popełnisz grzech 35 Ofiarowanie 35 MSZA ŚWIĘTA 35 77 Pożytków z pobożnego słuchania Mszy Św. Amen. Jego dusza bliższa Mi będzie. człowieka. winien się wznosić do Boga myślą. księżyc. jego piękno. Pan Jezus powiedział św. które Bóg objawił nam przez Patriarchów i Proroków. to także pobożna rozmowa z Bogiem. poznając piękno świata. W Imię Ojca i Syna.to wielkie i ważkie słowo . Czyni to przede wszystkim w modlitwie. celowość i jedność opowiadają o nieskończonej wielkości i pięknie Boga. pozdrów po katolicku: 34 Gdy kogoś zastaniesz przy pracy dodaj: 34 Kiedy przechodzisz obok krzyża westchnij: 34 Gdy się kropisz wodą święconą: 34 Modląc się z rozkrzyżowanymi rękami. rośliny. że Bóg jest. Modlitwa bowiem to podniesienie myśli i serca do Boga. uwielbiając Trójcę Przenajświętszą. gdy rano wstaje powinien westchnąć do Mnie z całego serca i poprosić. zwierzęta. ufać Mu i kochać Go z całego serca. 28 . Do chóru chwały całej natury przyłączam swój świadomy i rozumny głos i modlę się w codziennym pacierzu do Boga.38 CHRZEŚCIJANIN NA CO DZIEŃ 28 MODLITWY PORANNE 28-29 Modlitwa Pańska 29 Pozdrowienie Anielskie 29 Skład Apostolski 29 Anioł Pański 29-30 Modlitwa do Anioła Stróża 30 Dziesięć Przykazań Bożych 30 Dwa przykazania miłości 30 Ofiarowanie 30-31 Pieśni poranne 31 MODLITWY WIECZORNE 31 Rachunek sumienia i żal za grzechy 31-32 Spowiedź powszechna 32 Postanowienie poprawy 32 Pieśni wieczorne 32-33 MODLITWY W CIĄGU DNIA 33-34 Akty strzeliste 34 Kiedy spotkasz bliźniego. abym tego dnia wszystkie sprawy jego w nim utwierdził. On wyprowadził z nicości morza. Przez takie bowiem westchnienie zbliża Mnie do siebie. poznawać Go. aniżeli była przedtem". MODLITWY PORANNE Na początku i po zakończeniu pacierza robimy znak Krzyża św.

Skład Apostolski Wierzę w Boga. siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Niech żadnym grzechem nie skalam mej duszy. Elżbietę podczas nawiedzania jej przez Matkę Bożą i ze słów dodanych przez Kościół Św. Dla przypomnienia w kościołach dzwoni się na Anioł Pański trzy razy dziennie. Udziel i we dnie swej Boskiej pomocy. Jezus. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko. I nie wódź nas na pokuszenie. niech mi się stanie według słowa Twego. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Święta Maryjo. ale nas zbaw ode złego. Pozdrowienie Anielskie składa się z trzech części: ze słów Archanioła Gabriela wypowiedzianych w chwili Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. który jesteś w niebie. stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Skład Apostolski jest to streszczenie najgłówniej szych Prawd Wiary Świętej. Piusa V. 1568.. Tyś mnie zachował od złego tej nocy. papieża. poznali. a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Syna Twego. przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. grzechów odpuszczenie. Kościół powszechny. w południe i wieczór na pamiątkę zwiastowania Najśw. Modlitwa Pańska Ojcze nasz. Amen. Módlmy się: Łaskę Twoją. któryś jest w niebie. Składa się ona ze wstępu i siedmiu próśb. Zdrowaś Maryjo.Wszechmogący Ojcze. I odpuść nam nasze winy. święć się Imię Twoje Przyjdź Królestwo Twoje. Chwała Ojcu. z których pierwsze trzy odnoszą się do Pana Boga.. Modlitwy Pańskiej nauczył nas Pan Jezus. błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Matko Boża. Zdrowaś Maryjo. Ojca wszechmogącego. zatwierdzony przez św. Amen. w r. Niech myśli. K. umęczon pod Ponckim Piłatem. Św. W. Amen. narodził się z Maryi Panny. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. który się począł z Ducha Świętego. Pan z Tobą. wstąpił na niebiosa. Zdrowaś Maryjo. trzeciego dnia zmartwychwstał. Amen. Świętych obcowanie. Już z rana wznoszę me serce do Ciebie. jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. ze słów wypowiedzianych przez św. umarł i pogrzebion. Syna Jego jedynego. Składa się z dwunastu artykułów. prosimy Cię. słowa i czyny dnia tego. (Odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie tej modlitwy) Anioł Pański Odmawia się trzy razy dziennie: rano. W okresie wielkanocnym: .. w następnych czterech prosimy Boga o łaski potrzebne nam dla duszy i ciała. którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Pozdrowienie Anielskie Zdrowaś Maryjo. Stworzyciela nieba i ziemi. ciała zmartwychwstanie.. racz wlać w serca nasze... abyśmy. Przez tegoż Chrystusa.. Wciąż głoszą chwałę Imienia Twojego. ukrzyżowan. bądź wola Twoja. Maryi Pannie.. I w Jezusa Chrystusa. Amen. zstąpił do piekieł. Oto ja służebnica Pańska. żywot wieczny. jako w niebie tak i na ziemi. Oddal ode mnie szatańskie pokusy. (3x) Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.. Wierzę w Ducha Świętego. Panie. łaski pełna. A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami. Pana naszego. Pana naszego.

czyli nakazy Boże. alleluja! * Naprawił. Maryję Pannę. Raduj się i wesel. łącząc je z intencją i zasługami Jezusa Chrystusa. Nie cudzołóż. 9. a bliźniego swego jak siebie samego. Zmartwychwstał. daje nam dla naszego dobra i szczęścia. Rano. nieba Królowo. zajęcia. ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. jako wprzód mówił. czynności dnia dzisiejszego. alleluja. ty zawsze przy mnie stój. Pana naszego Jezusa Chrystusa. która jego jest. 4.) Modlitwa do Anioła Stróża Aniele Boży Stróżu mój.17). którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. Dziesięć Przykazań Bożych Jam jest Pan Bóg twój. 5. ufam Tobie. Pamiętaj. Kto bowiem wypełnia Przykazania Boże dąży do swego dobra i szczęścia. O mój Boże! Tobie oddaję pokłon najgłębszy. wesel się. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. * Alleluja! Syn Twój. alleluja. bądź mi zawsze ku pomocy. alleluja. Módl się za nami do Boga. mów więc: Mój Boże. słowa i uczynki moje. kocham Cię nade wszystko. Nie zabijaj. 2. wieczór. Amen. ofiaruj w zjednoczeniu z nieskończonymi zasługami Pana naszego Jezusa Chrystusa na chwałę Bożą. Módlmy się: Boże. dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa. 10. * Alleluja! Zmartwychwstał. Lub: Raduj się. któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna swego. zachowaj przykazania " (Mt 19. K. krzyże. alleluja. który pobożnie odmówi te modlitwy we wskazanym okresie. ku większej czci i chwale Twojej ofiaruję wszystkie myśli. prosimy. Panno Maryjo. Ofiarowanie Zrób sobie dobrą intencję i wszystkie prace. Strzeż duszy. Dwa przykazania miłości Będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkiego serca swego. dobry Ojciec. alleluja. alleluja! * Ciesz się. modlitwy. abyśmy przez Jego Rodzicielkę. * Alleluja! Co był za nas umęczony. 6. co Adam zgubił. któregoś nosiła. Czcij ojca swego i matkę swoją. a w końcu do zbawienia swej duszy. świata Cesarzowo. 8. wierzę w Ciebie.Królowo nieba. któregoś nosiła. boś jest wszystko wiedzący i nieomylny. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. w nocy. Bo Ten. ze wszystkiej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich. wówczas nawet twoja praca będzie modlitwą i zasługą. 7. 1. alleluja! * A nam mile porodziła. Pana naszego. Jego Najświętszej Matki Maryi i wszystkich Świętych. * Alleluja! (Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu. * alleluja! Wesel się z tej chwały Jego. we dnie. alleluja! * Módl się za nami do Niego. 3. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremno. daj. boś jest . alleluja! * Ten zmartwychwstał uwielbiony. które Bóg. alleluja. boś jest wszechmogący. Ani żadnej rzeczy. Amen. W. W dziesięciu Boskich Przykazaniach zawarta jest objawiona wola Boża. Nie kradnij. abyś dzień święty święcił. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie. „Jeśli chcesz osiągnąć życie. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

najdoskonalszy i miłości najgodniejszy. Dzięki Ci składam za wszystkie dobrodziejstwa, któreś mi kiedykolwiek wyświadczył i przygotował w dniu dzisiejszym oraz za to, żeś tej nocy strzegł mnie tak łaskawie. Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko... (str. 179) Słodkie Serce Jezusa mojego! Spraw, abym Cię kochał coraz więcej (odpust cząstkowy za każdy raz). Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem (odpust cząstkowy za każdy raz). W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Codzienne osobiste poświęcenie się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa... (str. 137) Witaj Królowo... (str. 65)

Pieśni poranne
Kiedy ranne wstają zorze, * Tobie ziemia, Tobie morze, * Tobie śpiewa żywioł wszelki: * Bądź pochwalon, Boże wielki. A człowiek, który bez miary * Obsypany Twymi dary, * Coś go stworzył i ocalił, * A czemuż by Cię nie chwalił? Ledwie oczy przetrzeć zdołam, * Wnet do mego Pana wołam, * Do mego Boga na niebie * I szukam Go koło siebie. Wielu snem śmierci upadli, * Co się wczoraj spać pokładli; * My się jeszcze obudzili * Byśmy Cię, Boże chwalili. Boże w Trójcy niepojęty, * Ojcze, Synu, Duchu Święty, * Tobie chwałę oddajemy, * Byś nas poświęcił, prosimy. Już od rana rozśpiewana * Chwal, o duszo, Maryję! * Cześć Jej świątkom, cześć pamiątkom * Co dzień w niebo niech bije! * Cud bo żywy, nad podziwy * Jej wielmożność u Boga: * Panna czysta, Matka Chrysta, * Przechwalebna, przebłoga. Przez Cię czarta pycha starta * I na wszystkie plemiona * Tyś otucha znów dla ducha, * Panno błogosławiona * Cud bo żywy...

MODLITWY WIECZORNE
Po skończonej pracy, przed spoczynkiem, dziękując za otrzymane w ciągu dnia od Boga dobrodziejstwa i przepraszając Go za swoje winy, odmów pobożnie następujące modlitwy: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Rachunek sumienia i żal za grzechy
Staję mój Boże w obecności Twojej, dziękuję Ci za wszystkie dobrodziejstwa, a szczególnie w dniu dzisiejszym otrzymane. Duchu Święty, racz oświecić sumienie moje, abym grzechy moje poznał i za nie serdecznie żałował. Matko Najświętsza oraz wszyscy Święci i Aniołowie, proszę Was o łaskę dobrego rachunku sumienia. Zrób dokładny rachunek sumienia z całego dnia i wzbudź w sobie żal doskonały za grzechy. Zauważ, jakie grzechy najczęściej popełniasz; to jest twoja wada główna - walcz z nią. Pamiętaj, że bez codziennego rachunku sumienia i pracy nad sobą, nigdy się nie uświęcisz i nie doświadczysz obecności Bożej. Żałując za grzechy mów; O Boże mój, żałuję z całego serca, z całej duszy mojej za wszystkie grzechy moje, a zwłaszcza za te, które dziś popełniłem. Żałuję bardzo, że nimi obraziłem Ciebie, Boga mojego i Stwórcę, Dobro najwyższe. Bądź miłościw mnie grzesznemu. Dla miłości Twojej przebaczam wszystkim bliźnim i wyrzekam się wszelkiego grzechu. Św. Faustyna: „Wiedz, ile razy przychodzisz do Mnie uniżając się i prosisz o przebaczenie, tyle razy wylewam cały ogrom łask na twą duszę, a niedoskonałość twoja niknie przede Mną, a widzę tylko twą miłość i pokorę, nic nie tracisz, ale wiele zyskujesz" (Dz 1293). Można dodatkowo modlić się:

Potężny Boże na niebieskim tronie, Do Ciebie wznoszę błagalnie swe dłonie. Za dzień dzisiejszy, za dary z Twej ręki, Niosę Ci z głębi mego serca dzięki. A jeślim grzechem obciążył mą duszę, To na kolanach przebłagać Cię muszę. Niech zasnę z Twoim na ustach imieniem, Z Twą łaską świętą i z Twym przebaczeniem. Jeślim obraził, jeślim Cię zasmucił, Jeśli niebacznie odbiegłem od Ciebie, Wyciągnij dłoń swą, ażebym się wrócił, Ojcze mój w niebie! Jam Twoje dziecko - choć słabe, niekarne, Choć się z Twej ścieżki odbiję w bezdroże, Ku Tobie wołam, ku Tobie się garnę, Przebacz mi, Boże! * O Maryjo, strzeż serca mego, O Jezu, nie wychodź z niego, Póki mi tchu życia stanie, Nie opuść mnie Jezu, Panie! O Józefie, ratuj nas, W życiu, śmierci, w każdy czas.

Spowiedź powszechna
Spowiadam się Panu Bogu wszechmogącemu, błogosławionej Maryi Pannie, błogosławionemu Michałowi Archaniołowi, błogosławionemu Janowi Chrzcicielowi i świętym Apostołom: Piotrowi i Pawłowi, wszystkim Świętym i tobie ojcze, żem wielce zgrzeszył myślą, mową i uczynkiem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Dlatego proszę błogosławioną Maryję, zawsze Dziewicę, błogosławionego Michała Archanioła, błogosławionego Jana Chrzciciela, Św. Apostołów: Piotra i Pawła, wszystkich Świętych i ciebie ojcze, o modlitwę do Pana Boga naszego.

Postanowienie poprawy
Postanawiam odtąd pilnie ustrzec się grzechów i unikać okazji do grzechu, z pomocą świętej łaski Twojej, o którą pokornie proszę. Amen. W ręce Twoje, o Boże, oddaję ciało i duszę moją. Tobie polecam rodziców, krewnych i dobrodziejów, tak żyjących jako i umarłych. Nawiedź to mieszkanie, o Boże, a powstrzymaj z daleka od niego wszystkie zasadzki nieprzyjaciela. Niechaj w nim mieszkają święci Aniołowie Twoi, aby nas strzegli w pokoju, a błogosławieństwo Twoje niechaj zawsze spoczywa nad nami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga..., Anioł Pański..., Aniele Boże Stróżu mój... * Kładąc się na spoczynek, przeżegnaj się wodą święconą i odmów: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła św. i poleconymi Tobie (odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie). Jezu Chryste, w imię Twoje na spoczynek się udaję; Tobie duszę, ciało moje pod opiekę Twą oddaję! Jezu, Maryjo, Józefie Św., Wam oddaję serce, duszę i ciało moje. W imię Ojca i Syna... * Kładąc się spać, wypisz dużym palcem prawej ręki na czole swoim litery: J. N. K. Ż., mówiąc przy tym: Jezus Nazareński, Król żydowski, niech mnie zachowa od złej i nagłej śmierci. Pan Jezus objawił św. Edmundowi, że ktokolwiek tak czynić będzie, nie umrze tej nocy niespodziewaną śmiercią. Podane tu modlitwy poranne, w ciągu dnia i wieczorne są tylko punktem wyjścia w niekończącym się procesie duchowego wzrastania. Nie ulega wątpliwości, że w miarę coraz głębszego jednoczenia się z Bogiem, modlitwy nasze będziemy ubogacać i doskonalić.

Pieśni wieczorne
Wszystkie nasze dzienne sprawy * Przyjm litośnie Boże prawy; * A gdy będziem zasypiali, * Niech Cię nawet sen nasz chwali.

Twoje oczy obrócone * Dzień i noc patrzą w tę stronę. * Gdzie niedołężność człowieka * Twojego ratunku czeka. Odwracaj nocne przygody; * Od wszelakiej broń nasszkody; * Miej nas wiecznie w swojej pieczy, * Stróżu i Sędzio człowieczy. Pod Twą Obronę... (str. 179) Zapada zmrok, już świat ukołysany. * Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak. * Panience swej piosenkę na dobranoc * Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia. I chociaż wnet ostanie światła zgasną. * Opieka Twa rozproszy nocy mrok. * Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom * Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc. I ludzkim snom błogosław dłonią jasną * I oddal od nich cień codziennych trosk. * I tym, co znów nie będą mogli zasnąć, * Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc. A komu noc czuwaniem jest niełatwym, * Na czas bezsenny siłę daj i moc, * I tym, co dzisiaj zasną raz ostatni, * Panienko daj szczęśliwą, dobranoc! Zasypia świat piosenką kołysany, * Odpłynął dzień, by jutro wrócić znów, * Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc, * Piastunko moich najpiękniejszych snów. Nad Ojcem św. czuwaj nieustannie, * Bo on swą ufność złożył w ręce Twe, * I jemu też tam hen na Watykanie, * Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc.

MODLITWY W CIĄGU DNIA
(Można je dodawać do modlitw porannych i wieczornych) W ciągu dnia módl się przed i po jedzeniu, przed nauką i po nauce, przed pracą i po pracy, łącz się z Bogiem krótkimi westchnieniami do Niego, tak zwanymi aktami strzelistymi. Wskazane jest odmawiać rano i wieczorem: 1. Potężna Niebios Królowo... (str. 296) 2. Św. Michale Archaniele... (str. 295) 3. Akt oddania się Matce Bożej... (str.177) 4. Modlitwa do Ducha Świętego, np. Duchu Święty natchnij mnie... (str.173) 5. Nabożeństwo „Trzech Zdrowaś Maryjo"... (str.177) Powinniśmy codziennie, o ile czas i obowiązki stanu na to pozwalają, nawiedzać Najświętszy Sakrament lub uczestniczyć w Ofierze Mszy Św. Ojciec św. Benedykt XVI powiedział: „Szczęście, którego szukacie, to Jezus ukryty w Eucharystii". Kiedy wstępujesz do kościoła albo z niego wychodzisz, albo przed wielkim ołtarzem przechodzisz, klęknij na kolana i pozdrów Zbawiciela twego: Tobie ja żyję, Tobie umieram * Jezu, Twój jestem w życiu, i przy śmierci! Niechaj będzie pochwalony * Przenajświętszy Sakrament * Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie * Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie! * Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, * Tylekroć bądź pochwalon Jezu, ma miłości! (3x) Św. Faustyna: „O, gdyby dusze wszystkie wiedziały, kto mieszka w świątyniach naszych, to nie byłoby tyle zniewag i nieuszanowania w tych miejscach świętych" (Dz 409). Kiedy św. Maksymilian wszedł do kościoła lub kaplicy, podchodził do ołtarza, gdzie znajdował się Najświętszy Sakrament, klękał zazwyczaj na posadzce, a nie w ławce, na dwa kolana, czynił głęboki a przeciągły ukłon, a potem pozostawał pogrążony w modlitwie.

Św. Faustyna: Na drugi dzień rano, kiedy weszłam do naszej kaplicy, usłyszałam te słowa wewnętrznie: „Ile razy wejdziesz do kaplicy - odmów zaraz tę modlitwę, której cię nauczyłem wczoraj" (Dz 476). Oto ta modlitwa: „Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata".

Akty strzeliste
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Na wieki wieków. Amen. Jezu mój, miłosierdzia! Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serce moje według Serca Twego. Boskie Serce Jezusa, bądź moją miłością. Najsłodszy Jezu, nie bądź mi Sędzią, ale Zbawicielem. Jezu, Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną. Jezu, Tobie żyję, Jezu, Tobie umieram, Jezu, Twoim jestem w życiu i w śmierci. Amen. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Jezu, Maryjo, Józefie. Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem. Jezu, Maryjo, Józefie Św., bądźcie ze mną przy skonaniu. Jezu, Maryjo, Józefie Św., ratujcie mnie w chwili skonania. Wam oddaję serce, ducha i ciało moje. Amen. Panie, zachowaj nas, giniemy. (Za każdorazowe odmówienie jednego z tych aktów - odpust cząstkowy).

Kiedy spotkasz bliźniego, pozdrów po katolicku:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków! Amen.

Gdy kogoś zastaniesz przy pracy dodaj:
Szczęść Boże.

Kiedy przechodzisz obok krzyża westchnij:
Któryś cierpiał za nas rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! I Ty, któraś współcierpiała Matko Bolesna przyczyń się za nami.

Gdy się kropisz wodą święconą:
Przez pokropienie Krwią Twoją najdroższą, Panie Jezu Chryste, i przez moc Męki Twojej niewinnej, obmyj mnie od wszelkiej skazy i oczyść od wszelkiego grzechu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Modląc się z rozkrzyżowanymi rękami, bardzo miłą oddajemy usługę Chrystusowi Panu
Św. Gertruda mówiła do Chrystusa Pana: „Ach najukochańszy Mistrzu i Nauczycielu mój! Proszę Cię, naucz mnie choćby jednego dobrego czynu, jaki bym na pamiątkę Męki Twojej najdroższej wypełnić mogła". Na to Pan Jezus jej odpowiedział: „Módl się z podniesionymi w kształcie krzyża rękami, przedstawiając obraz Męki Mojej Bogu Ojcu, łącząc się z tą miłością, z jaką dozwoliłem Ręce swoje przybić na Krzyżu. Kto tak będzie się modlić w

obecności drugich, nie zważając na urąganie, jakie by na siebie ściągnął, ten odda Mi taką cześć, jaką by uczcił króla, osadzając go uroczyście na tronie".

Przed jedzeniem
Boże, dzięki Ci składamy za to, co pożywać mamy. Ty nas żywić nie przestajesz, bądź pochwalon za to, co nam dajesz. Amen.

Po jedzeniu
Chwała Tobie, cześć i dzięki za posiłek z Twojej ręki. Dobry Boże dzięki masz, za to, co pożywać dasz. Amen.

Przed pracą
Chrystus Pan ostrzegł pewną osobę przez Św. Gertrudę, żeby przed każdą pracą wzbudzała następującą intencję, tą króciutką modlitwą pracę poprzedzając: Panie Jezu! W zjednoczeniu z najdoskonalszymi pracami i sprawami Twoimi, ofiaruję Ci pracę swoją, abym ją według najchwalebniejszej woli Twojej wykonał i żeby posłużyła na zbawienie całego rodzaju ludzkiego.

Po pracy
Panie Jezu! W połączeniu z najdoskonalszymi sprawami Twoimi, ofiaruję Ci tę pracę i robotę swoją, abyś je uświęcić raczył, i ofiarował Bogu Ojcu na Jego chwałę wieczną. Amen.

Jeśli popełnisz grzech
Św. Gertruda mawiała do Chrystusa Pana: „Naucz mnie, Nauczycielu najlepszy, jak mam się oczyszczać ze zmaz grzechowych, w jakie bym mogła wpaść?" - Na co jej Chrystus odpowiedział: „Ani na chwilę nigdy nie pozostawaj w grzechu, lecz gdy uczujesz, żeś upadła, zaraz zmów z serdecznym nabożeństwem: O jedyne zbawienie moje, Chryste Jezu, spraw, aby przez zbawienną śmierć Twoją zgładzone były grzechy moje. Amen".

Ofiarowanie
Wszystko, cokolwiek św. Gertruda czyniła, w ten sposób Panu Bogu ofiarowywała: Ojcze Niebieski! Ofiaruję Ci tę sprawę przez Jednorodzonego Syna Twego Jezusa Chrystusa na większą cześć i wieczną chwałę Twoją. Amen.

MSZA ŚWIĘTA
Jednym z największych zewnętrznych i wewnętrznych objawów czci oddawanej Bogu jest uczestnictwo we Mszy Św. Jest to największa ofiara, ponieważ Pan Jezus w sposób bezkrwawy ofiaruje się Ojcu Przedwiecznemu, tak jak niegdyś w sposób krwawy ofiarował się na Krzyżu za grzechy całego świata. Pan Jezus uspokoił lęki przed śmiercią Św. Matyldy mówiąc: „Wiedz Matyldo, że kto ma zwyczaj słuchać Mszy Św., będzie w chwili śmierci pocieszony obecnością Aniołów i Świętych jego obrońców, którzy go dzielnie bronić będą przed wszystkimi sidłami diabelskimi tak, że w pokoju odda Bogu duszę swoją".

77 Pożytków z pobożnego słuchania Mszy Św.
(Zostały wyjęte ze wspanialej książki ks. Marcina z Kochem ,, Wykład Mszy Św. ") W godzinie śmierci staną się twoją największą pociechą Msze Św., w których brałeś udział. Każda Ofiara Mszy Św. będzie ci towarzyszyć do tronu Sędziego i tam będzie

twoim Orędownikiem. Przez każdą Ofiarę Mszy Św. możesz pomniejszyć swe doczesne kary za grzechy proporcjonalnie do własnej pobożności. Jeżeli bierzesz pobożnie udział w Ofierze Mszy Św., dajesz tym dowód największej czci Bogu-Człowiekowi. On wyrównuje wiele naszych zaniedbań i opieszałości. On przebacza ci wszystkie powszednie grzechy, jeżeli jesteś zdecydowany ich unikać. Władza szatana nad tobą zostaje wyraźnie osłabiona. Dajesz duszom w czyśćcu cierpiącym największe złagodzenie ich cierpień, sprawiasz im ulgę, jaka jest dla nich możliwa. Każda Ofiara Mszy Św. daje Wszechmocnemu Bogu największą Chwałę, najpiękniejszą podziękę i najlepsze zadośćuczynienie. Bez tego zadośćuczynienia świat w swoich grzechach zapewne dawno by zginął. Uratujesz się i ustrzeżesz od wielu niebezpieczeństw i nieszczęść, jakie mogłyby ciebie nawiedzić. Każda Ofiara Mszy Św. skraca czas twoich cierpień czyśćcowych. Każda Msza Św. powiększa twoją nagrodę w Niebie. Gdy otrzymujesz błogosławieństwo kapłana, Bóg sam potwierdza je w Niebie. Klęczysz w chórze mnóstwa Aniołów, którzy z największą Czcią asystują Tej dostojnej i wzniosłej Ofierze. Spocznie błogosławieństwo na twoich doczesnych sprawach i dobrach. Gdy uczestniczymy w Ofierze Mszy Św. i ofiarujemy Tę Świętą Ofiarę ku czci jakiegoś szczególnego Świętego lub Anioła i dziękujemy Bogu za łaski, jakich im użyczył, to wyjednujemy im większą cześć, radość i szczęśliwość i zyskujemy ich szczególną miłość i ich szczególną opiekę nad nami. Zawsze gdy bierzemy udział w Ofierze Mszy Św., winniśmy niezależnie od innych intencji ofiarować ją ku czci świętego danego dnia. Duch Święty udziela łask wszelkich. Syn Boży zstępuje i kryje się pod postacią Hostii Św. A nawet tak się poniża, że i w najmniejszej odrobinie Hostii Św. jest obecny. Odnawia Mękę swą, abyś mógł w niej mieć udział. Przebacza grzechy zapomniane, z których się nigdy nie spowiadałeś. Modlitwa, którą odmawiasz we Mszy Św., o wiele bardziej jest skuteczniejsza od modlitwy odprawianej poza nią, gdyż Chrystus łączy ją ze swoimi i ofiaruje swemu Ojcu. Słuchając Mszy Św. spełniasz dzieło najwznioślejszego nabożeństwa. Człowiek prawy i cnotliwy uczestnicząc w Najświętszej Ofierze, wzrasta ciągle w zasługi i łaski, które go coraz milszym czynią Bogu. Padając na kolana na widok Hostii Św. i kielicha, wypełniasz najprzedniejszy akt adoracji. Ilekroć spojrzysz nabożnie na Hostię Św., tylekroć zasłużysz na szczególną nagrodę w Niebie. Przez nią nabierasz siły do zwalczania pokus, które by cię inaczej przemogły. Nabożnym słuchaniem Mszy Św. otrzymujemy więcej zasług aniżeli oddając wszystek majątek ubogim, aniżeli odbywając pielgrzymkę do najcudowniejszych miejsc na świecie. Cierpiącym, chorym i konającym najlepszą sprawisz pociechę wysłuchaniem Mszy Św. A ofiarując Bogu Ojcu wiele razy po Podniesieniu: Krew, Oblicze Pana Jezusa za konających, możesz tysiące dusz uchronić od piekła. Im więcej uczynisz intencji we Mszy Św., tym więcej zyskasz. Jedna za życia twego wysłuchana Msza Św. więcej tobie pożytku przyniesie niż wiele innych, które po twej śmierci za ciebie będą odprawiane. Tym nabożeństwem uczcisz także Matkę Boską i pomnożysz Jej radość. Wszystkich Aniołów i Świętych słuchaniem Mszy Św. więcej uczcić możesz niż innymi modłami, choćby najliczniejszymi. Ci, którzy wysłuchują codziennie z głębokim nabożeństwem Mszy Św., mogą uzyskać dla swoich bliskich we wszystkich potrzebach wiele pomocy i łask, a w wieczności będą przebywać zupełnie blisko Mnie. Tym, którzy w czasie Świętego Przemienienia, gdy kapłan podnosi Moje Ciało skrwawione i kielich Krwi Mojej, proszą zawsze z pokorą o łaskę pomocy i o radę, otrzymają je natychmiast w stopniu koniecznym do zbawienia. * Św. Maksymilian zachęcał, aby w czasie Mszy Św. dziękować Bogu za otrzymane łaski, zwłaszcza za łaski udzielone Niepokalanej i przez Nią, jak to sam zwykł czynić. Dobrze jest dziękować Trójcy Przenajświętszej za łaski, których udzieliła Niepokalanej. Okazujemy tę wdzięczność podczas Komunii Św..

(Dz. siedzi po prawicy Ojca. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Twojego umiłowanego Syna. którzy w czasie Przeistoczenia ofiarują samych siebie Ojcu Przedwiecznemu w jedności ze Mną. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. pokoju narodom i jedności oraz tryumfu Twojemu Kościołowi. I życia wiecznego w przyszłym świecie. który uważnie i pobożnie słucha przepowiadania słowa Bożego. o miłosierdzie dla świata. * „O. Poznamy kiedyś. który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. jak oznajmia Pismo. Przez tę ofiarę i to błaganie wzywam Twoją Ojcowską dobroć. wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. tak że nie będą już potrzebowali ludzkiego pocieszenia. błagałam Boga przez te wszystkie Msze Św. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa. I wstąpił do nieba. 1783) Ofiarowanie Mszy Świętych O Boże mój. Nie pozwól. by błagania Serca Maryi o zbawienie świata pozostały daremne. . czystą i świętą i zmiłuj się nad nami. Wierzę w Ducha Świętego. nie dozwól. I oczekuję wskrzeszenia umarłych.) Ofiarowanie Ojcze Niebieski. dlatego módlmy się zawsze za grzeszników". 914) (Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu. aby Krew Twego Syna na próżno była rozlewana na ołtarzach.. jak straszne tajemnice dzieją się w czasie Mszy Św. Jego Boska miłość tylko na taki dar zdobyć się mogła". który od Ojca i Syna pochodzi. Niech Krew Najdroższa Jezusa Odkupiciela wyjedna im miłosierdzie. (Dz. będę umacniał Moją łaską aż do ich końca. ofiaruję Tobie . Światłość ze Światłości. a szczególnie dla biednych grzeszników. pocieszał. Przez Niepokalane Serce Maryi przyjmij łaskawie tę ofiarę nieskalaną. jaką liczbę dusz zbawić mamy swymi modlitwami i ofiarą.Jezusa. (Odmawia się w czasie Mszy Św. który ofiarował się niegdyś na Krzyżu i nadal bez przerwy ofiarowuje się na ołtarzach. a przez Niego wszystko się stało. Faustyna: „. którą do Boga zanosiłam. ofiaruję Ci wszystkie Msze Św. Syna Bożego Jednorodzonego. którzy w tej chwili zostają w skonaniu. ostatnich łask zbawczych umierającym. Zrodzony a nie stworzony. Bóg z Boga. Ojca Wszechmogącego. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. Moimi Ranami i Krwią w duchu pokuty za grzechy świata. Amen.przez Niepokalane Serce Maryi . współistotny Ojcu. że tysiąc dusz otrzymało łaskę za pośrednictwem modlitwy. Amen. Wielka tajemnica się dokonywuje w czasie Mszy.. pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * Św. święty. Pana i Ożywiciela. będę ich prowadził. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. który mówił przez Proroków. i jaki w niej dla nas gotuje dar. Udziel przebaczenia grzesznikom. Wierzę w jeden. Wyznanie wiary Wierzę w jednego Boga. umacniał. jakie się w tej chwili odprawiają na całym świecie. I w tej chwili otrzymałam Bożą odpowiedź wewnętrzną. Ukrzyżowany również za nas. które się dziś odprawiają na całym świecie za grzeszników zostających w konaniu i dziś mających jeszcze umrzeć.Tych. powszechny i apostolski Kościół.Gdy się pogrążyłam w modlitwie i połączyłam ze wszystkimi Mszami. Stworzyciela nieba i ziemi. I zmartwychwstał dnia trzeciego. a Królestwu Jego nie będzie końca. Nie wiemy. co Bóg czyni dla nas w każdej Mszy Św.. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Z jaką pobożnością powinniśmy słuchać i brać udział w tej śmierci Jezusa.

Uzyskuje natomiast odpust zupełny wierny. Udziela się odpustu zupełnego kapłanowi. który w czasie świętych misji wysłucha kilka kazań i weźmie udział w uroczystym ich zakończeniu.) . którzy pobożnie w tej Mszy Św. który odprawia Mszę Św. uczestniczą. w połączeniu z jakąś uroczystością oraz wiernym.

pamiętajmy o spełnieniu 5 warunków i polećmy duszę swoją i kapłana. jaką mam do odmawiania tej litanii.: Św. U Spowiedzi nie byłam. którzy po Spowiedzi albo przedtem ofiarują Moją Najdroższą Krew i Moje Rany jako pokutę za wszystkie grzechy ich życia i jako dobrowolną pokutę odmówią Koronkę do Ran.46 SAKRAMENT POKUTY 39 Nauka o Spowiedzi Świętej 39-40 Po upadku w grzech 40 MODLITWY PRZED SPOWIEDZIĄ 40 Wezwanie Ducha Świętego przed Spowiedzią Świętą 40 Prośba do Chrystusa 40 WZÓR RACHUNKU SUMIENIA 40 Dekalog 40-44 Przykazania kościelne 44 Żal doskonały 44-45 Postanowienie poprawy 45 SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 45 Wstęp 45 MODLITWA PO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ 45 O wytrwanie w dobrym 45 Zadośćuczynienie 45-46 Pieśń 46 SAKRAMENT POKUTY Ojciec Św. a szczególnie Św. Kiedy chciałam przedstawić trudność. wstał i udziela mi rozgrzeszenia. litanię do Imienia Jezus. Pokutę zadał mi. że Jezus tak samo spowiada jak spowiednicy. Zanurzmy nasze przewinienia w Najświętszych Ranach Pana Jezusa i w Jego Przenajdroższej Krwi. Kiedy była Spowiedź. zachęcam Was do wiernego zachowania odwiecznej praktyki indywidualnej spowiedzi".. że to nie jest Ojciec A. Ucieszyłam się niezmiernie. Jan Paweł II: „Człowiek ma prawo do najbardziej osobistego spotkania się z Chrystusem ukrzyżowanym i przebaczającym. dusze tych są tak czyste i piękne jak po chrzcie i dlatego mogą oni po każdej takiej Spowiedzi uprosić łaskę nawrócenia dla jednego wielkiego grzesznika. 39 . ale po chwili jakiś spokój wstąpił w moją duszę. ale zauważyłam. u którego się chcemy spowiadać niezgłębionemu Miłosierdziu Bożemu przez Niepokalane Serce Maryi. Dziś po południu wszedł do mojej separatki Ojciec Andrasz i zasiadł. prosząc Ducha Świętego o światło i chóry anielskie o pomoc. Szaty Jego jasne jak śnieg i natychmiast znikł. "Ci. Faustyna opisuje łaskę. jak zwykle. Na drugi tydzień Spowiedź była po południu. Nie zamienił wpierw ani jednego słowa. Św. jakiej udzielił jej Pan Jezus podczas Spowiedzi Św. ale jednak serce moje . tylko Jezus. abym się spowiadała. jaki dokonał się w naszej duszy. ja leżałam w ten dzień.4 str. a ja wyjechałam przed południem do szpitala. Faustyna: „Kiedy rozważyłam." Nauka o Spowiedzi Świętej Przystępując do Spowiedzi Św. Kiedy odejdziemy od kratek konfesjonału podziękujmy Trójcy Przenajświętszej za ten ogrom miłosierdzia. że mogłam tak wszystko wypowiedzieć. Odsłoniłam całą swoją duszę. Ojciec odpowiadał mi na każdy drobiazg. Nagle wielka jasność zaczęła bić od Jego postaci i widzę. W pierwszej chwili byłam trochę zaniepokojona. bo tak się składały okoliczności. bo bardzo chciałam się spowiadać. Dziwnie się czułam szczęśliwą. że już trzeci tydzień nie byłam u Spowiedzi rozpłakałam się. widząc grzeszność swojej duszy i pewne trudności. Michała Archanioła i Anioła Stróża o łaskę dobrej Spowiedzi Św.

Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem Miłosierdzia.podczas tej spowiedzi dziwnie coś przenikało. pomóż mi przez Twoje wstawiennictwo. że z tego źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności. Tyś jest moją nadzieją. Przychodzę. Panie. Matko Boża. który gładzisz grzechy świata. daj mi siłę przebaczenia drugim. abym mógł zlać na duszę twoją hojność Swej łaski. gdyż łaska Moja odwraca się od nich do dusz pokornych". Baranku Boży. oświeć mój rozum. zasłaniam się tylko kapłanem. Kiedy się zbliżasz do Spowiedzi. Duchu Święty. która wyszła z Serca Mojego i uszlachetnia twą duszę. tak jak Ty chcesz. jak się zbliżasz do Spowiedzi Św. kiedy przystępujesz do Spowiedzi Św. bym się z nich naprawdę poprawił. Zbawicielu. że Ja sam w konfesjonale czekam na ciebie. Jeżeli ufność ich będzie wielka. Zbawicielu mój i Pasterzu. Panie Jezu. abym za nie szczerze żałował i odważnie je wyznał. Pan Jezus: „Córko. hojności Mojej nie ma granic. Za każdym razem. (Dz. 817) Po upadku w grzech Z miłości ku Tobie. Boże. czynami moimi a czynami Twoimi. Prośba do Chrystusa (wg papieża Pawła VI) Panie Jezu. wiedz o tym. Panie. Mistrzu mój. przychodzę. bo wiem. postanawiam je wyznać na spowiedzi i poprawić się. zmiłuj się nad nami. Zbawicielu mój. Baranku Boży. (Dz. Święty mój patronie. daj mi siłę do tego. 1602) MODLITWY PRZED SPOWIEDZIĄ Wezwanie Ducha Świętego przed Spowiedzią Świętą Przybądź. byśmy według Twego przykładu i z pomocą Twojej łaski miłowali Ciebie i w Tobie wszystkich braci. żałuję za moje grzechy. co to znaczy". wlej w moje serce zdolność miłowania. ożyw we mnie pragnienie i nadzieję Twego przebaczenia. zawsze spływa na twoją duszę Moja Krew i Woda. Ach. ucieczko grzeszących. przepuść nam. pobudź moją wolę i moje serce. bym i ja na pewno otrzymał przebaczenie od Ciebie. daj mi poprawę i wytrwanie w dobrym. Powiedz duszom. że Ty możesz i Ty chcesz przebaczyć. Panie. przebacz Boże. zanurzaj się cała w Moim Miłosierdziu z wielką ufnością. albowiem Tyś jest moim Odkupicielem. Amen. nie mogłam w pierwszej chwili tego zrozumieć. WZÓR RACHUNKU SUMIENIA Uwaga: Zdania podane kursywą dotyczą nie grzechu. aby doznać Twego miłosierdzia. który gładzisz grzechy świata.. Umocnij postanowienie mego nawrócenia i mojej wierności. aby prosić Cię o przebaczenie. Dekalog (Księga Wyjścia 20. Strumienie Mej łaski zalewają dusze pokorne. aby uznać tajemniczy związek między moimi grzechami a Twoją Męką. . Aniele Stróżu mój oraz wszyscy Święci i Aniołowie uproście mi łaskę dobrej Spowiedzi Św. abym moje grzechy należycie poznał. abym z większą pewnością ufał słodkiemu Twemu miłosierdziu. wysłuchaj nas. Przychodzę. lecz sam działam w duszy. Pyszni zawsze są w ubóstwie i nędzy. 1-17) Przykazania Boże przypominają podstawy życia chrześcijańskiego. do tego źródła miłosierdzia Mojego. lecz postawy do niego prowadzącej. Święta Maryjo. który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży.

Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie .Modliłem się nienabożnie.Z własnej winy opuściłem Mszę Św.).Nie dotrzymałem ślubu złożonego Bogu.nieznacznie). (znacznie .Wiele osób i rzeczy uważam za ważniejsze od Boga.Wymawiałem bez uszanowania imiona święte.W pogoni za pieniędzmi. W ciągu dnia nawet nie próbuję pomyśleć o Bogu. Pamiętaj.Modliłem się rzadko. święto nakazane (ile razy? dlaczego).Bluźniłem przeciw Bogu lub Świętym. Uszanowanie dnia świętego . .Lekceważę grzechy ciężkie. . 3. . .Nie mogę powiedzieć. nadzieja.Wcale się nie modliłem. niepotrzebnie. wróżby itp.Narażałem się na utratę wiary. . prawa nad uświęceniem i zbawieniem duszy (materializm praktyczny).Nie liczę się w życiu codziennym z wolą Bożą.Przysięgałem fałszywie. . . z przyzwyczajenia.Miałem wątpliwość na temat prawd wiary. 2. jako Ojcu. przestałem liczyć się z Bogiem i ludźmi. . byle jak. . Czcij ojca twego i matkę twoją abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi Uwaga: Przykazanie to dotyczy wzajemnych stosunków między członkami rodziny oraz między przełożonymi i ich podwładnymi. . . jakie są.Poddałem się rozpaczy. w żartach). w sposób niedbały.Uczestniczyłem w Mszy Św.Nie starałem się o pogłębianie mojej wiary (słuchanie kazań. .) 4. abyś dzień święty święcił Ofiara Mszy Św. . . Modlitwa .Grzeszyłem zuchwale licząc na przebaczenie Boże. zwątpieniu. majątkiem. .Używałem klątwy (w gniewie. .). . Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną Wiara.. . czytanie Pisma Św. (Nie unikałem książek.Byłem przesądny (wiara w sny.Zaparłem się wiary (w jaki sposób?) .Znieważyłem dzień święty udziałem w grzesznych rozrywkach (pijaństwo. .Przyjąłem po świętokradzku Sakramenty Święte (jakie?).Narzekam na Jego zarządzenia. .Nie ufam Bogu. że kocham Boga ponad wszystko. . widowisk i rozmów mogących zaszkodzić mojej wierze). modlitwa o wiarę itp. . .Przeszkodziłem innym w spełnieniu obowiązku niedzielnego.1. . . miłość .Spóźniłem się z własnej winy na Mszę Św.Wykonywałem w dni święte niekonieczne prace bez potrzeby.Rozmawiałem o sprawach religijnych w nieodpowiedni sposób.Wstydziłem się swojej wiary. czasopism i książek religijnych. . zaniedbując najważniejsze rzeczy. . w niedzielę. rozpusta itp.

Byłem nieposłuszny rodzicom.Nie chcę mieć dzieci. Obowiązki rodziców wobec dzieci . . . odpoczynek (cisza nocna. Byłem podejrzliwy. .Nie okazywałem żonie (mężowi) miłości.). (Oschłość i obojętność. Ile razy? . .Nie dbałem należycie o kształcenie dzieci. stale czynnym źródłem łaski. niebezpieczne rozrywki).Domagałem się wypełnienia powinności małżeńskiej. atmosfera wolna od ciągłego lęku).Odnosiłem się do rodziców w sposób ubliżający. przykrość. bezczelne zachowanie wobec innych. Sakramenty Św.Dawałem zły przykład młodszemu rodzeństwu. lekcje religii). (W jaki sposób? ile razy? dlaczego?). gdy co dopiero ją skrzywdziłem lub byłem pijany.Nie było między nami jednomyślności w sprawach wychowania dzieci. mimo dobrych warunków życiowych. . . wstrzymanie płacy. może nawet bicie).Żyłem w niezgodzie z rodzeństwem (kłótnie. .Widzę w małżeństwie tylko naturalny związek. Msza Św. Obowiązki przełożonych i podwładnych Przełożeni . skąpstwo. .Wstydziłem się rodziców. ulegałem ich pochlebstwom. . kłóciłem się z nimi.Byłem dla moich podwładnych niesprawiedliwy.Wymagałem od żony przerwania ciąży (może częściej?). . pominięcie w awansie itp.).Nie staram się o życie religijne w małżeństwie (wspólna modlitwa. nieodpowiednia lektura. . . brak zainteresowania. . z niechęci do trudów. . .. . uczęszczanie do Sakramentów Św.Nie szanowałem mojej żony (męża) (lekceważenie. niedysponowana. zgorszenie. Obowiązki małżonków . pozostawienie samemu sobie).Byłem wobec żony (męża) niewierny (znajomości. kłótnie. . .Nie pomagałem rodzicom (zwłaszcza starszym). brzydkie słowa. . .Zaniedbywałem modlitwy za rodziców. .Obowiązki dzieci wobec rodziców .Byłem obojętny na przewinienia moralne mojego dziecka (kłamstwo. wyśmiewanie. Podwładni . .Okłamywałem rodziców.Uchylałem się od płacenia alimentów. ubranie.. jakiej się ode mnie spodziewała. flirty). . lenistwo. . nieufny.Wyrządzałem rodzicom krzywdę. filmy. . .Skrzywdziłem mojego podwładnego (przeciążenie pracą. . przezwiska. Zapominam. nieżyczliwy. niedobre koleżeństwo. kradzież. biłem ich.Nie dbałem wystarczająco o potrzebne dziecku jedzenie.Rozpieszczałem dziecko (spełnianie wszystkich zachcianek). Obowiązki wobec rodzeństwa .Dawałem dzieciom zły przykład. nieszczery wobec żony (męża). tj. że jest Sakramentem. gdy żona była chora. lekceważyłem ich.Przez dłuższy czas chowałem urazę i nie odzywałem się do żony (męża).Wtrącałem się w pożycie małżeńskie dzieci powodując konflikty rodzinne. przezwiska.Byłem za łagodny (surowy) w wychowaniu dzieci. programy telewizyjne.Zdradziłem żonę (męża).Nadużywałem małżeństwa. bicie).Byłem zakłamany.Zaniedbywałem religijne wychowanie dzieci (modlitwa. byłem wobec nich nieszczery.

zaniedbałem udzielenia pomocy.).Byłem wobec spraw i potrzeb bliźniego obojętny. .Nie szanowałem mienia społecznego. znieważyłem go.Nie modlę się za Kościół.. .Okaleczyłem bliźniego (lekko . Obowiązki wobec bliźnich . lekceważenia potrzeby snu. . schlebiałem im. . nie zwalczałem swojej zazdrości. .Zaniedbywałem staranie o rozwój mojej osoby. kłóciłem się z nimi. . .Zabiłem człowieka. . . procesje.Niesprawiedliwie krytykowałem duchowieństwo. . wyśmiewałem go. o nierozerwalności małżeństwa).Krytykowałem naukę Kościoła (np.Me pracuję nad sobą i dlatego staję się coraz gorszy.Prowadziłem pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwym. .ciężko.Byłem nieuprzejmy wobec współpracowników. zwłaszcza alkoholu. służba wojskowa itp.lekko. dałem zły przykład). . .Lekceważyłem przepisy drogowe.Zaniedbywałem sumienne spełnianie moich obowiązków.Byłem nieuczciwy w spełnianiu słusznych świadczeń wobec Państwa (podatki.Zachowałem się wobec bliźniego brutalnie.nieumyślnie). Obowiązki wobec siebie .Skrzywdziłem bliźniego przez niezałatwienie jego sprawy w urzędzie. . palenia tytoniu. .Uchylam się od pracy dla dobra społecznego (pomoc sąsiedzka).umyślnie). .Nie modlę się za bliźnich. myślę tylko o sobie. szkodziłem („kopanie dołków"). Kościół .Byłem nieżyczliwy dla drugich. byłem wobec nich obłudny. Nie pożądaj żony bliźniego twego . Naród i Państwo .Cieszyłem się z nieszczęścia bliźniego. życzę im złego.Odmówiłem pomocy bliźniemu. umyślnie . przeciążenia pracą.Lekceważyłem bliźniego. wyzywałem. życzliwych mi . mściłem się.Usiłowałem popełnić samobójstwo. Przerwałem ciążę (podać dokładnie okoliczności).Okaleczyłem siebie (ciężko . podejmowanie się zuchwałych przedsięwzięć itp.Z mego powodu bliźni zgrzeszył ciężko (namawiałem.Nienawidzę bliźnich. wypoczynku. . ofiary na kościół). Nie uczę się solidnie. . . dzieci zaniedbane). . . ubodzy. niechcący .ale i wrogów! 6. jestem zarozumiały.Uważam się za ważnego. . Nie zabijaj Uwaga: Piąte przykazanie nie tylko zakazuje zabijania życia ludzkiego. ). 5. lepszego od innych. . . zbyt pewny siebie (pycha). Nie cudzołóż 9. .Nie brałem żadnego udziału w życiu parafialnym (misje. ale jednocześnie nakazuje troszczyć się o nie u siebie i u innych. nie dążyłem do zgody i pojednania. . picia. rekolekcje.Nie czuję się odpowiedzialny za parafię (chorzy.Nie przebaczam uraz bliźnim.Gniewałem się na bliźnich. . zazdrościłem im.Szkodziłem sobie na zdrowiu (przez nadmiar jedzenia.Niesprawiedliwie krytykowałem moich przełożonych. .

Myślałem . a ja tak często schodziłem na złe drogi.Rozmawiałem w sposób nieczysty o sprawach płci (rozmowy zmysłowe. wadze.Dotykałem (samego siebie . Tobie. (W oczy bardzo uprzejmy. jak z ręki człowieka przyjąłeś różne cierpienia.Zaniedbałem Spowiedź i Komunię Św. Nie kradnij 10. „tłuste żarty"). z niechęci. a w moich słowach i rozmowach tyle było zła. Przysłuchiwałem się takim rozmowom z upodobaniem. Przepraszam Cię za każdy krok. czyli grzechy przeciw czystości są najczęściej grzechami ciężkimi i dlatego należy sobie przypomnieć. . .Dopuściłem się uczynku nieczystego (sam. u stóp Twojego Krzyża pragnę żałować za moje grzechy. . a ja obrażam Cię grzesznymi myślami. ani żadnej rzeczy. moje ręce.z kim?).Pozwoliłem się przekupić. Boże.a ja tak .Oczerniłem bliźniego czym bardzo mu zaszkodziłem.Nie zachowałem przepisanych przez Kościół postów. moje serce tak często służyły grzechowi. nieodpowiedni program telewizyjny. ile razy doszło do nich. . . . z inną osobą . a potem podać w czasie spowiedzi także różne okoliczności.Ukradłem rzecz o wartości (komu?.pragnąłem w sposób nieczysty.Byłem obłudny wobec bliźniego. Żałuję tego.Zatrzymałem rzecz znalezioną.innych) w sposób nieczysty (tj.Nie zachowałem powierzonych mi przez bliźnich tajemnic.Nie oddałem rzeczy (pieniędzy) pożyczonych. w jakim celu?) . Jezu. Przykazania kościelne . . celem wywołania grzesznej przyjemności). . . że moje grzechy są rzeczywistą przyczyną Twej Męki. majątku. ilustracje. które ogarnęły Ciebie całego i doprowadziły do śmierci. Żal doskonały Panie Jezu Chryste. Boże. wyjawiając bez potrzeby jego błędy i wady.Jestem chciwy. moje słowa. a poza oczami nieżyczliwy).W ubiorze i zachowaniu się nie przestrzegałem zasad rozumnej wstydliwości. Usta Twoje są spieczone od gorączki. który prowadził mnie do złego celu.Uwaga: Grzechy przeciw tym przykazaniom.W Adwencie.Oszukałem bliźniego w handlu na mierze.Kupiłem rzecz skradzioną. Twoje Nogi są przybite do Krzyża. Nie pożądaj domu bliźniego twego. . grzechy moich rąk. Jezu. I oto widzę. .Nie zwracałem długu w terminie. Moja myśl. Przebacz mi. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu . Wielkim Poście brałem udział w zabawach tanecznych. . z gadulstwa. . jakości towaru.Obmawiałem bliźniego. zbytnio zajęty zdobywaniem pieniędzy. 8. Twoje oczy są Krwią zalane. . w jakich zostały popełnione . urągano i szydzono z Ciebie. zwłaszcza do pijaństwa i rozpusty.Grzeszyłem skąpstwem. . . a ja grzeszyłem spojrzeniem. Twoje Serce przebito włócznią . Obym przejął się prawdą. . Przebacz mi. Boże. . ciała innych. wielkanocną. Czytałem książki i czasopisma niemoralne. Twoje Ręce są przebite gwoździami.Zniszczyłem cudzą własność. która jego jest .w szczególności.Kłamałem. 7.Oglądałem w sposób nieczysty: własne ciało. Przebacz mi. a moje tak często działały z krzywdą dla bliźniego. Ty cierpisz w cierniowej koronie. . filmy itp. .

Boże. Amen. prawą wolę i umiejętność. co zniszczyliśmy. o Panie. Ale oczekuje od nas naprawienia tego. 2.Osiągnąłem (np.obojętny jestem na Twoją miłość i tak czuły na wszystko. słabości i złości nie przestałeś nas miłować do samej śmierci. o Panie. jaka to sposobność). aby nie zniżyło się do niegodnej namiętności i nie ugięło się wobec nieszczęścia. abym Cię słuchał. co pożyczyliśmy. aby nie uwiodły go żadne niskie pragnienia. Pomóż mi służyć Ci słowem i czynem. zapłacić za to. Mimo całej naszej niewdzięczności. Szczególnie postanawiam. . Musimy. pogodzić się z tymi. Kieruj mą drogą przez świat ku chwale Twego Imienia. Postanowienie poprawy Przyrzekając Panu Bogu poprawę. abym się przy końcu swoim mógł połączyć z Tobą. które daliśmy innym. Ufając Twej miłości i miłosierdziu proszę: pomóż mi nawrócić się. abym gorąco pragnął. Proszę Cię o rozeznanie.Nie zataiłem podczas niej żadnego grzechu ciężkiego. Niech moja droga do Ciebie będzie prosta. czego ode mnie żądasz. z którymi poróżniliśmy się. co sprzeciwia się mojemu egoizmowi. dlatego że) MODLITWA PO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ O wytrwanie w dobrym (Św. jak powinienem. Daj mi. Amen. zwłaszcza ciężkiego. Tomasz) Wszechmogący. zwrócić. Wybacz mi. wierności. abym poznał Ciebie. Ostatnia spowiedź była przed . przeprosić za obrazę.Pokutę zadaną odprawiłem. rozumu. Następnie musimy naprawić obrazę. miłosierny Boże. a zwłaszcza oszczerstwo. by . Udziel mi także. o ile możliwe. pewna i doskonała aż do końca. serce mocne. gorliwości. z łaską Twoją chcę unikać każdego ciężkiego grzechu i złej sposobności (powiedz od siebie. krzywe wyrządzoną Bogu.W okresie od ostatniej spowiedzi starałem się o to. Sprawozdanie z pracy nad sobą: . Sposobności po temu dostarcza nam: . co ukradliśmy. tej łaski. co zepsuliśmy przez grzech. i łaską Twoją odmień moje serce. błogosław moje postanowienie. SPOWIEDŹ ŚWIĘTA Wstęp 1. roztropnie szukał i doskonale wypełniał wszystko. Najpierw musimy naprawić. że . Daj mi serce prawe. O. Zadośćuczynienie Pan Bóg przebacza nam w spowiedzi całą winę. W Jego oczach nie jesteśmy już grzesznikami. modlimy się pokornie o Jego pomoc: Dobry Boże.Zapomniałem w niej wyznać. A więc: Musimy oddać to.. co Tobie się podoba. naprawić zgorszenie. unikać grzechu. Boże. (Jeśli to niemożliwe. proszę. udziel mi. sprostować obmowę. abym wszystko. krzywdę i szkodę wyrządzoną bliźniemu. wykonał tak.: niewiele. o ile to tylko możliwe. Amen. (co postanowisz sobie na najbliższy okres?). trzeba przeznaczyć odpowiednią sumę na biednych lub na cele kościelne)..

Ale będzie bardzo dobrze. że nie trzymasz słowa. * Chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego! Obmyj mnie z złości. obmyj tej godziny. od alkoholu. * A ducha prawdy wlej w moje wnętrzności. choroby. * Boś przyrzekł. np.. Nie oddalaj mnie od ojcowskiej twarzy. * I racz mnie w duchu utwierdzić rządzenia. telewizji itp. . Cierpliwe znoszenie tych przykrości jest najlepszą formą pokuty. że ta kary ujdzie głowa. * Nie chciej mi bronić swojego natchnienia. Odwróć twarz swoją od przestępstwa mego * I wszystkie moje odpuść nieprawości: * Stwórz serce czyste. niepowodzenia. Pieśń Bądź mi litościw. Odpuść przed Tobą grzech mój popełniony. jakiś post. * Którą przyniesie grzesznik uniżony. * Według wielkiego miłosierdzia Twego. warte Boga swego. jakiś datek na dobry cel. zsyłając na nas różne przykrości. Drogę Krzyżową. * By nie mówiono. * Boja poznaję wielkość mojej winy * I grzech mój zawsze przed mymi oczyma. * Według litości Twej nie policzonej. kina. * Oczyść mnie z brudu. Boże nieskończony. w którym mnie grzech trzyma. a więc: jakąś modlitwę. np.Bóg sam. jeśli do pokuty zadanej przez kapłana dodamy od siebie jakiś uczynek pokutny. Kapłan przy Spowiedzi Św. * Wróć radość. utratę bliskich itp. którą niewinność nas darzy. Zadaną przez niego pokutę wykonamy jak najrychlej i jak najlepiej. papierosa.

Dzieci fatimskie ożywione prawdziwą wiarą w ukryte Bóstwo Jezusa w Eucharystii padły na kolana przed aniołem udzielającym im Komunii Św. że dusze nie poznały Miłości. mam ręce pełne łask wszelkich i pragnę je oddać duszy. w coraz gorętszym umiłowaniu Go.54 KOMUNIA ŚWIĘTA 47 NAUKA O KOMUNII ŚWIĘTEJ 47 O duchowych skutkach adoracji Najświętszego Sakramentu i godnego przyjmowania Komunii Świętej 47-49 Maryja jednoczy nas z Jezusem Eucharystycznym 49 Obietnice dotyczące Komunii Świętej 50 Przygotowanie Św. kiedy przychodzę w Komunii św. w upodobnieniu się do Boga. z żywą wiarą. jaką płonęło Jej czyste Serce w chwili Wcielenia Słowa Bożego". gorąco prosiłam Matkę Bożą. Maksymilian: „Właśnie po to istnieją Sakramenty Św. Faustyny do Komunii Świętej 50 MODLITWY PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ 50 Rozmowa z Panem Jezusem 50-51 Wiara 51 Uwielbienie 51 Nadzieja 51 Miłość 51 Żal 51 Pokora 51 Pragnienie 51 MODLITWY PO KOMUNII ŚWIĘTEJ 51 Dziękczynienie po Komunii Świętej 52 Dziękczynienie i uwielbienie 52 Modlitwa Św. w zjednoczeniu się z Bogiem samym . (Dz 1114) . uświęć mnie 53 Akt poddania się woli Bożej 53 Modlitwa do Pana Jezusa na Krzyżu 53 Pieśń 53-54 KOMUNIA ŚWIĘTA DUCHOWA 54 Modlitwa 54 Pieśń 54 KOMUNIA ŚWIĘTA Św. Faustynie Pan Jezus powiedział: „Pragnę jednoczyć się z duszami ludzkimi. Tomasza z Akwinu 52 Ofiarowanie 52-53 Prośba 53 Duszo Chrystusowa. Wiedz o tym córko Moja. powinno się do tego Sakramentu przystąpić z wielką czcią i pobożnością. a zajmując się czym innym. byśmy otrzymali moc do pokonania wszystkich przeszkód w dążeniu do Boga. Prosiła również Matkę Bożą o to. miłością i pragnieniem. uzyskać wielki pożytek. ale dusze nawet nie zwracają uwagi na Mnie. jak Mi smutno. do serca ludzkiego. (Dz 1385) Św. „aby raczyła rozpalić w jej duszy ogień miłości Bożej. 47 . Sw. Obchodzą się ze Mną jak z czymś martwym". aby mi dopomogła w przygotowaniu duszy na przyjście Syna Swego i wyraźnie czułam Jej opiekę nad sobą".5 str. pozostawiając Mnie samego. O. NAUKA O KOMUNII ŚWIĘTEJ O duchowych skutkach adoracji Najświętszego Sakramentu i godnego przyjmowania Komunii Świętej Aby z Komunii Św. Faustyna: „Przed każdą Komunią Św. zwłaszcza Eucharystia. rozkoszą Moją jest jednoczyć się z duszami.

Wiedz o tym. . Na nowo uświadamia nam. będzie najbardziej pocieszającym w godzinie śmierci i wieczności". że Eucharystia jest „lekarstwem.) Bądźcie pewni.. kiedy Mnie opuszczasz w Komunii Św. że jedynym kwadransem poświęconym Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie dokonujesz więcej. Widzisz. ponieważ słodki jak Bóg". Sobór Trydencki uczy nas. pokłońmy się serdecznie Panu Jezusowi i przyjmijmy Jego Ciało godnie do ust. stają się dla wiernych „niewyczerpalnym źródłem świętości" ponieważ „pozwalają zaczerpnąć z samego źródła łaski". Owoce Komunii św. niż wszystkimi innymi zajęciami przez resztę dnia (. jakie miała Matka Najświętsza. Alfons Liguori często powtarzał: „To pewne. nie opuszczaj Komunii Św.) Jeżeli zaniedbamy Eucharystię. każde działanie podjęte dla realizacji misji Kościoła. pozbawia się nieprzeliczonych łask Bożych.. Jan Paweł II w swojej encyklice „Ecclesia de Eucharistia" naucza. Drobne twoje usterki znikną w Mojej Miłości. że ci Najświętsi Duchowie tak niewypowiedziane rozkosze z tego czerpali. to każdego dnia. ponieważ daje nam Twórcę łaski. Dalej Ojciec św. że „Eucharystia. jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy?" Niejako uprzedzając nauczanie Papieża. Faustynę: Pan Jezus do św. w którym zdobędziecie najwięcej siły w ciągu życia. najsłodszym. abyśmy mieli podobne pragnienie przyjęcia Pana Jezusa do swego serca. Faustyny: „Córko Moja. Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie zamieszkałym na ołtarzu." (Dz 156) Kiedy przyjmujemy Komunię Św. że ze wszystkich momentów waszego życia. pozbawia się sił i pomocy potrzebnej do zwyciężania pokus.jest nabożeństwem najszlachetniejszym. Św.powiedział św. „Nabożeństwo Eucharystyczne . jak odwiedzanie Pana naszego. że chociażby przedtem żadnej innej nie byli doznali. Korzystajmy z tego Sakramentu Miłości. z rąk kapłana.. najbardziej zbawczym.. ponieważ ma za przedmiot Boga. jak źdźbło słomy rzucone na wielki żar. światła dla rozumu. (Opracowano na podstawie „ Ogień Miłości Boskiej " i „Dzienniczka s. Pio kiedy pisał: „Tysiąc lat spędzonych wśród chwały ludzi nie można porównać nawet z jedną godziną przebytą na słodkiej rozmowie z Jezusem Eucharystycznym". Św. zapalenia woli do czynienia dobra. przypomina. chyba wtenczas. pojęta jako zbawcza obecność Jezusa we wspólnocie wiernych jako jej pokarm duchowy. Powitajmy Go i rozmawiajmy z Nim jak z najlepszym Przyjacielem. Bonawentura dodaje: „Kto opuszcza Komunię Św. Pan Jezus pouczył s. Św.Prośmy Matkę Bożą. że upadłaś ciężko. że drogie są te chwile. czas jaki spędzicie przed Boskim Sakramentem będzie tym czasem. jeśli to możliwe. odpuszczania lekkich grzechów. już dla tej jednej opływaliby w nieograniczone szczęście. że obok Komunii Św. co Kościół posiada na drogach historii". uklęknijmy na kolana. jest czymś najcenniejszym. o. Pamiętajmy. a spożywanie Ciała Pańskiego oraz adoracja Najświętszego Sakramentu poza Mszą Św. żaden czyn nie jest tak miły Bogu i tak pożyteczny. poza tym niech cię nie powstrzymują żadne wątpliwości w łączeniu się ze Mną w Mojej tajemnicy Miłości. Faustyny) Ojciec św. w których Bóg przebywa w naszym sercu. możemy ofiarować w różnych intencjach. Papież . Podobnie myślał Św. które ma nas uwolnić od codziennych przeciwieństw i ustrzec od grzechów śmiertelnych".. Przedstawmy Mu nasze potrzeby i prośby. że „Eucharystia tworzy Kościół". Kiedy już po przyjęciu Komunii św. poskromienia namiętności. kiedy wiesz dobrze. że zasmucasz Mnie bardzo.. Pius X. a ugruntowania się w dobrym". Gertruda ofiarowawszy na uczczenie Świętych Aniołów ten Najświętszy Sakrament wiedziała. każda realizacja programów duszpasterskich winny czerpać potrzebną siłę z tajemnicy Eucharystycznej i ku niej się kierować jako do szczytu (. że nie da się zbudować wspólnoty parafialnej bez głębokiej pobożności Eucharystycznej: „Każdy krok ku świętości. powrócimy na swoje miejsce uklęknijmy i oddajmy hołd Panu Jezusowi.

pociesza strapionych.. 25). o. Bożej Wandy Malczewskiej „Przez Najświętszy Sakrament Polska będzie ocalona” Ojciec święty Pius IX Maryja jednoczy nas z Jezusem Eucharystycznym Maryja jak nikt jest zjednoczona z Jezusem w Tajemnicy Eucharystii i nikt tak jak Ona nie może być wsparciem i przewodnikiem w pogłębianiu wiary w tę niewysłowioną Tajemnicę.Aby z kultu Najświętszego Serca Jezusowego spływały na społeczność chrześcijańską. mieszka z nami pełen łaski i prawdy. że odrodzenie waszej Ojczyzny. tak że nasze zbawienie dokonało się na mocy ścisłego powiązania miłości i cierpień Jezusa. które Aniołowie we dnie i w nocy otaczają" Słowa Pana Jezusa do sł. aby lud chrześcijański. Chcecie.. Moi drodzy. oraz szukali nie siebie. Piotr Eymard. który winien być przechowywany w kościołach w miejscu najdostojniejszym i z jak największą czcią (. ale tego.. udziela się Jezus w Eucharystii mocą Ducha Świętego. Pio mówił często do swych synów duchowych: „Czy nie widzicie zawsze Matki Bożej obecnej obok Tabernakulum? A jakże mogłoby Jej zabraknąć..) Mów. „Gdy nabożeństwo Eucharystyczne rozpowszechni się wśród wszelkich klas społeczeństwa w świecie. aktami przywiązania.«" (. z miłością i bólem Jego Matki. aby Bóg udzielił wam wielu łask? Nawiedzajcie Go często.. którzy się doń zbliżają. „Nie opuszczajcie nigdy codziennego nawiedzania Najświętszego Sakramentu nawoływał niestrudzenie Św. Nie tylko bowiem podczas Mszy Św. Dał temu pełny wyraz w encyklice Haurietis aąuas Papież Pius XII:. Chcecie. wdzięczności i wynagrodzenia". aby udzielał ich wam mało? Nawiedzajcie Go rzadko.. Więc nawiedzajcie często Jezusa. Św. Dlatego Św. Paweł VI w encyklice „Mysterium fidei" naucza: „Wierni niech nie zaniedbują w ciągu dnia nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. o które prosicie (ale bez zastanowienia): »Przyjdź Królestwo Twoje. aby na Jego przykładzie uczyli się być cisi i pokornego serca. (.) Obudziwszy się w nocy. W dziele bowiem ludzkiego odkupienia Najświętsza Maryja Panna była z woli Boga nierozerwalnie złączona z Chrystusem. uczcił także najukochańsze Serce Niebieskiej Matki. Św. żywi cnoty. aby udając się do Jezusa Eucharystycznego nie zapominać nigdy o obecności Maryi.. aby szatan panował nad wami? Nawiedzajcie Jezusa jak najrzadziej. Nastąpi braterstwo narodów.. Jest więc rzeczą jak najbardziej stosowną. oddawszy należyty hołd Najświętszemu Sercu Jezusa..Ojciec św.) gdyż nawiedzenie jest dowodem wdzięczności. wierni powinni łączyć z nim ściśle kult Niepokalanego Serca Maryi. Chcecie być pokonanymi? Przestańcie nawiedzać Jezusa. miłości.) Królestwo Boże zbliży się do was. ale i potem. znakiem miłości i obowiązkiem należnej czci względem Chrystusa Pana w tymże Sakramencie.. jej rozkwit i utrzymanie się w niezależności. uświęcenie rodzin (. który otrzymał życie Boże od Chrystusa przez Maryję. Jan Bosco . świat się odrodzi. umacnia słabych i pobudza wszystkich. jako Pośredniczce wszelkich Łask.. przenieście się myślą do kościoła i odwiedzajcie Mnie w Tabernakulum. Staraj się dzień dzisiejszy przeżyć u stóp moich na adoracji. Alfons Liąuori każde nawiedzenie Najświętszego Sakramentu łączył z nawiedzeniem Matki Bożej.. a szatan nie odniesie zwycięstwa nad wami". Maksymilian Kolbe polecał. To w Niej i przez Nią. komu tylko możesz. Chcecie zwyciężyć szatana? Uciekajcie się jak najczęściej do stóp Jezusa. nawiedzenie Najświętszego Sakramentu jest koniecznym środkiem. kształtuje obyczaje. lubił Ją nazywać „Matką Boską od Najświętszego Sakramentu". dniem i nocą jest On pośród nas. wielki apostoł i miłośnik Eucharystii. . skoro na Kalwarii stała pod krzyżem Jezusa" (J19. co Boże". Jan Paweł II nazwał Ją „Niewiastą Eucharystii". Również Św. zależy od zjednoczenia się ze Mną przez życie Eucharystyczne.pragniecie. owszem na cały rodzaj ludzki. aby odnieść zwycięstwo nad szatanem. obfitsze korzyści.

mogą być pewni. Twoja żywa Krew łączy się z krwią moją. Kto zrozumie i pojmie tę głębię miłosierdzia. chce zstąpić do mnie i u mnie zamieszkać! Ten sam. 832) MODLITWY PRZED KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ Jezus. którzy Mi przyniosą w darze jakąś ofiarę lub przezwyciężenie siebie przed przyjęciem Komunii Św. miłuję Cię nade wszystko! Precz więc z serca mojego wszelkie uczucia ziemskie! Tobie. która Cię skłoniła do ustanowienia tego Najświętszego Sakramentu. aby zakonsekrować hostię. którzy Mi poświęcą pól godziny po przyjęciu Komunii Św. Panie mój. a dla mnie zbawienne. udziel mi łaski. Rozmowa z Panem Jezusem O Jezu mój. i tę nędzną miłość moją łączę zgniłością. otrzymają takie pragnienie Komunii Św. przed którym zginają się wszystkie kolana: w niebie. jaką mają ku Tobie wszyscy Aniołowie. do miłowania nawzajem Ciebie. Tak jest. że już nie będą mogli beze Mnie żyć i w ten sposób każde jej przyjęcie istotnie godne będzie dla nich. miłuję Cię nad życie własne. Niech czysta i wszechmocna miłość Twoja (będzie) pobudką do czynów. z jakim utęsknieniem śpieszyłeś do Wieczernika. Nieogarnionego. Otworzyłeś w mym sercu głębię nienasyconą miłowania Ciebie. otoczony i uwielbiony przez niezliczone chóry Aniołów i Świętych. na dziękczynienie i uwielbienie. nieskończonej miłości godna! Miłuję Cię więcej niż siebie samego. niech Twoja czysta i szlachetna Krew pulsuje całą mocą w moim sercu. całą miłość poświęcam. O Jezu. O słodki mój Oblubieńcze. która wytrysnęła z Serca Twego? (Dz. proszę Cię. ja cały oddaję się Tobie. Amen. żeś za mnie umarł. wzywasz mnie. Ci. O nieskończona dobroci Boża! Jakże wielkie jest Twoje miłosierdzie dla mnie! Przez miłość. Ty dziś cały mi się oddajesz.Obietnice dotyczące Komunii Świętej Tym. któremu ubodzy pastuszkowie i święci Trzej Królowie pokornie się kłaniali. Ty sam. Oddaję Ci całą istotę moją. niegodnie i przez to dostąpią chwalebnego Zmartwychwstania. którą ja mam przyjąć w życiu swoim. Pragnąłeś. . o Jezu. dla uczczenia Sakramentu Ołtarza. Tych. przez co oczyści się ich sumienie i osiągną jasne i pewne rozeznanie swoich słabości i błędów. żeby to przyjęcie było dla Ciebie miłe. udzielaj mi Swego życia Bożego. miłuję Cię. abym Go tak przyjął. abym Cię przyjął. cóż więcej mogłeś uczynić. Faustyna: „O Jezu miłosierny. Dozwól miłościwie. ten sam też. Kto pojmie tę ścisłą łączność? Moje serce zamyka Wszechmocnego. Faustyny do Komunii Świętej Św. że nigdy nie przyjmą Komunii Św. że serce moje nie zna nikogo prócz Ciebie. który teraz jest w niebie po prawicy Ojca Przedwiecznego. aby mnie nakłonić do Twej miłości? Nie dość Ci było tego. prawdziwy Bóg i Człowiek razem. od pierwszej chwili poznania Ciebie umiłowało serce moje i utonęło w Tobie. i żarliwe pożądanie Mnie. o podwójnej wartości. na ziemi i pod ziemią. o mój Jezu? Aby się teraz najściślej ze mną połączyć i obdarzyć mnie swoimi łaskami. Jezus. będę wprowadzał coraz głębiej w tajemnicę Mojej Miłości. gdyż prócz Ciebie nic innego nie pragnę. ten sam. zamieszkać w moim sercu. o Zbawco mój. Ty wiesz. (Zaczerpnięte z książki: „Szatan istnieje naprawdę") Przygotowanie Św. wszyscy Święci i Maryja Twoja Najświętsza Matka. mój Bóg i Zbawiciel. o Miłości moja! Raczyłeś jeszcze ustanowić Najświętszy Sakrament i stać się moim pokarmem. przemień mnie w Siebie i uczyń mnie zdolną do spełnienia we wszystkim Twojej Św. ze skruchą za własne grzechy oraz świadome i nieświadome przewinienia ofiarują Moją Najdroższą Krew i Moje Rany Bogu Ojcu. jako w jedynym przedmiocie swoim. najukochańszy Oblubieńcze duszy mojej. piękności nieskończona. mój Jezu. O miłości niezmierna! Bóg mój cały mi się oddaje! O Boże mój. woli. który za mnie tyle cierpiał i umarł na krzyżu. abym Cię miłował. którzy przed każdą Komunią Św. A czemuż chcesz przyjść do mnie.

Twoje miłosierdzie jest nieskończone. spraw. bądź miłościw mnie grzesznemu! Jezu. abyś wszedł do serca mego. które powinno zupełnie do Ciebie należeć. Amen. Odpowiadamy: Panie. i mówi: Oto Baranek Boży. Przyjdź. o mój najdroższy Jezu. nie jestem godzien. ale powiedz tylko słowo. Uwielbienie O mój Jezu. którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. wierzę mocno. odpuść mi grzechy moje! Pokora O mój Jezu. Przy komunikowaniu Kapłan mówi: Ciało Chrystusa. do mego biednego serca. żeś na krzyżu za mnie umarł. tak mnie umiłowałeś. że prawdziwie jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. ale powiedz tylko słowo.Wiara O mój Jezu. spokój i prawdziwe szczęście. to nam objawiłeś. Uznaję Cię moim Panem i Bogiem. Amen. moim Stwórcą i Odkupicielem. Żal O mój Jezu. Amen. wieczna i nieomylna Prawda. Przyjmujący odpowiada: Amen. o najukochańszy Jezu. mego najlepszego Boga i Ojca. kocham Cię nade wszystko! Najsłodsze Serce mojego Jezusa. można odmówić modlitwę Anioła Pokoju z Fatimy (str. ponieważ nimi Ciebie. Przyozdób serce moje Twoimi cnotami. który gładzi grzechy świata. 52) . abym Cię coraz więcej kochał! O Jezu. Amen. Miłość O mój Jezu. Jezu. przyjdź do mnie! Kapłan podnosi Hostię Św. a będzie uzdrowiona dusza moja. U Ciebie tylko. moim najwyższym Dobrem. że mi będziesz miłosierny i napełnisz mnie Twymi łaskami. Błogosławieni. ponieważ Ty sam. rozgniewałem i obraziłem. MODLITWY PO KOMUNII ŚWIĘTEJ Po Komunii Św. razem z wszystkimi Aniołami i Świętymi uwielbiam Cię tu w Najświętszym Sakramencie. bo bez Ciebie żyć nie może. Boże mój. Nadzieja O mój Jezu. mogę znaleźć pociechę. katolickiej wierze pragnę żyć i umierać. z głębi serca żałuję za wszystkie grzechy całego życia mego. a z miłości ku Tobie chcę żyć i umierać. Boże. przyjdź teraz do mnie! Dusza moja tak bardzo tęskni za Tobą. w którym z miłości ku mnie się ukrywasz. abyś przyszedł do mnie. Spodziewam się przeto. a teraz z miłości ku mnie chcesz się stać jeszcze pokarmem mojej duszy! Czymże mogę Ci się odwdzięczyć za Twoją miłość? Pragnę Cię miłować z całego serca. aby się Tobie podobało. a zbawiona będzie dusza moja! Pragnienie O najukochańszy Jezu. Chcesz przyjść do mnie i zamieszkać w moim sercu. W tej świętej. nie jestem godzien.

bądź w każdym momencie. niech mi przymnaża miłości. i niech będzie szczęśliwym końcem życia mego. wszystkie upokorzenia. ofiaruję Ci wszystkie uwielbienia. ale chcę zawsze ich używać według Twego upodobania. nie bądź mi Sędzią. niech usuwa występki. Tomasza z Akwinu Panie święty. niech Cię kocham coraz więcej! Chwała i uwielbienie. abym się nigdy od Ciebie przez grzechy nie odłączył. kocham. już teraz Twoim własnym sercem. radością i szczęściem doskonałym. niech wykorzenia złe żądze i wszelką nieczystość. a ja Twoim na wieki.Dziękczynienie po Komunii Świętej Jezu. wolę i pamięć. najdroższy Zbawicielu mój! Cześć Ci oddaję i do Twych nóg upadam Obejmuję Cię i przyciskam do serca. pokory i posłuszeństwa. Proszę Cię. kiedy samego siebie mi dałeś. lecz wyjedna mi zbawienne odpuszczenie grzechów. nie dla moich zasług lecz jedynie z łaski miłosierdzia swego nakarmił najdroższym Ciałem i Krwią Syna Twego. nie zwiększy mej winy. ale Zbawicielem! Słodkie Serce Jezusa mojego. aż do końca świata! Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu. Tobie. Składam Ci dzięki. Błagam Cię. gdzie Ty z Synem swoim i z Duchem Świętym dla Twoich wybranych jesteś światłością prawdziwą. dziękuję. Tobie żyję. niech służy za tarczę dobrej woli. wszelką miłość Aniołów zgromadzonych wokół Twego ołtarza. Amen. Dziękczynienie i uwielbienie Przybyłeś więc. Kocham Cię. że mi odpuścisz i przebaczysz grzechy. o Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie na wszystkich ołtarzach całej ziemi. rozum. który możny jest i święte Imię Jego! Niech będzie pochwalony i uwielbiony Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie! Amen. żeś raczył przyjść do mnie. spraw. wiekuisty Boże! Dziękuję Ci. poświęcam Ci duszę moją. Ofiarowanie Najukochańszy Jezu. Dzięki Ci składam za ustanowienie tego Najświętszego Sakramentu! Już Cię teraz nie puszczę mój Panie. niech ta Komunia Św. Modlitwa Św. mój Jezu! Tyś to sam do mnie wstąpił! Witam Cię całym sercem. abym spełniał Najświętszą Wolę Twoją i jak teraz pod zasłoną chleba Cię widzę. nędznego stworzenia. Tobie umieram! Jezu Twoim jestem w życiu i śmierci! O mój Zbawicielu mieszkaj we mnie! Boże mój i moje wszystko! Najsłodszy Jezu. Niech uzbraja mą wiarę. Amen. Już ty będziesz moim. Przez Chrystusa Pana naszego. Poświęcam Ci ciało moje i wszystkie jego zmysły. cierpliwości. żeś mnie grzesznego. zupełnym nasyceniem. Spraw to Panie. niech uśmierza zupełnie namiętności duszy i ciała. niech mnie broni skutecznie przeciw zasadzkom nieprzyjaciół. tak abym kiedyś twarzą w twarz oglądał w niebie na wieki. Język mój niech Cię odtąd wielbi i . Pana naszego Jezusa Chrystusa. abyś mnie grzesznego na niewypowiedziane gody wprowadzić raczył. Ufam. I ja teraz Tobie zupełnie ofiaruję się na Twoją służbę. O mój Jezu. że mnie weźmiesz do nieba. Panie. bo czegóż byś mi odmówił. jedynego i prawdziwego Boga. ani władzami duszy. Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy. wszystkie dziękczynienia. niech mi da przylgnąć do Ciebie. zasługującej na karę. Ojcze wszechmogący. od żłóbka aż do krzyża ofiarowałeś się z najczystszej miłości Twojemu Ojcu niebieskiemu i wypełniałeś zawsze Jego wolę. miłość i dziękczynienie. tak jawnych jak i skrytych. uwielbiam. weselem wiecznym. Ciało moje i dusza moja niech będzie odtąd Twoją własnością. Panie i Boże mój! Wierzę. Zbawicielu moim. dlatego też nie chcę więcej grzeszyć ani członkami ciała. jedynie z miłości ku Tobie. niegodnego sługę swego.

Podczas gdy z wielkim wzruszeniem i głęboką boleścią duszy mojej Twoje pięć Ran rozpamiętywani i myślą się w nich zatapiam. Wspieraj nas i zachowaj od napaści złego ducha. za wszystkich ludzi żywych i umarłych. pomnażałeś się nie tylko w latach. * Na krótki życia ziemskiego dzień.17). Modlitwa do Pana Jezusa na Krzyżu Któryś za nas cierpiał rany. módlcie się za mną. uczyń serce moje według serca Twego! Prośba O najukochańszy Jezu. ręce i nogi niech służą tylko dobrym uczynkom. uświęć mnie Duszo Chrystusowa. Amen. którzy po raz pierwszy przystępują do Komunii Św. Daj mi raczej przedtem umrzeć w niewinności i czystości! Ty. ze wszystkimi jej cierpieniami. co już w usta twoje. W Ranach Twoich ukryj mnie. włożył prorok Dawid: „Przebili ręce moje i nogi moje. * O daj mi. spraw. przed obrazem Jezusa Ukrzyżowanego. upadam na kolana przed obliczem Twoim i z największą żarliwością ducha proszę Cię i błagam. Ty mi dałeś. Daj im. Zabierz pamięć. O dobry Jezu. ale także w mądrości i łasce u Boga i ludzi. Matko. W godzinę śmierci wezwij mnie. Duszo Chrystusowa. lub uczestniczą w takiej wspólnej ceremonii. Krwi Chrystusowa. abym i ja także pomnażał się codziennie w pobożności i cnocie. i coraz bardziej Cię kochał. Amen. Proszę Cię też za mego spowiednika. zbaw mnie. o dobry Jezu. rozum oraz całą wolę. wraz z prawdziwą za grzechy moje skruchą i mocną wolą poprawy. Moje oczy. abym Cię coraz więcej kochał! Najświętsza Maryjo Panno. Aniele Stróżu i Święty mój Patronie.) Pieśń Daj mi Jezusa. abym dotrzymał tego wszystkiego. czego potrzebują dla dobra ciała i duszy. napój mnie. co płynie zeń. moich rodziców. Wodo z boku Chrystusowego. co Ci teraz obiecałem. do .* Jezusa daj! O złóż Go. Przyjmij. co mam lub posiadam. (Za każdorazowe odmówienie odpust cząstkowy) Akt poddania się woli Bożej Panie. a będę dość bogaty i niczego więcej nie pragnę. mój Jezu. Św. uświęć mnie. policzyli wszystkie kości moje" (Ps 21. racz przyjąć tę ofiarę moją i dopomóż mi swą łaską. o dobry i najsłodszy Jezu. (Udziela się odpustu zupełnego w każdy piątek Wielkiego Postu i Męki Pańskiej wiernemu. Św. Boże mój. Jezu cichy i Serca pokornego. całą wolność moją. wzmocnij mnie. I każ do Siebie zbliżyć się. Wszystko. Od złego wroga obroń mnie. abyś w me serce wlać raczył żywe uczucia wiary. abyśmy mogli być z Tobą złączeni aż do śmierci i w Twoim niewysłowionym Majestacie oglądać Cię w niebie na wieki. * W każdym cierpieniu i w życia znojach * Pragnę tej siły. radości mego serca. Udziela się odpustu zupełnego wiernym. abym ze Świętymi Twymi chwalił Cię na wieki wieków. O najdobrotliwszy Jezu. Daj mi jedynie miłość ku Tobie i łaskę Swoją. Józefie. o Matko moja. daj. krewnych. wysłuchaj mnie. mój Boże i moje wszystko! Nie dopuszczaj. Najsłodsze Serce Jezusa. już teraz z zupełnym oddaniem się i z gotowością przyjmuję każdy rodzaj śmierci. Amen. nauczycieli i dobroczyńców. aby ta Komunia Św. Amen.chwali modlitwą i pobożnymi pieśniami. obmyj mnie. nadziei i miłości. mam przed oczyma to. Wszystko to zwracam Tobie i oddaję całkowicie rządom Twej woli. który odmówi pobożnie powyższą modlitwę po Komunii Św. Strzeż i broń nas wszystkich w walkach i pokusach. wszystko. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami Oto ja. posłużyła mi na żywot wieczny. o miłosierny Jezu. Panie. Nie daj mi z Tobą rozłączyć się. abym Cię znowu ciężko obraził i został od Ciebie odłączony. Męko Chrystusowa. Natomiast w pozostałe dni roku udziela się odpustu cząstkowego. uszy. Ciało Chrystusowe. jaki podoba Ci się zesłać na mnie. Pomóż mi.

Pan Jezus Słudze Bożej s.. Jezusa Serce. * Niech się z Tobą złączę już. nigdy mnie nie opuszczaj!" (Obdarza się odpustem cząstkowym akt Komunii Duchowej. Alfons de Liguorii: „Wierzę. można okazać miłość Zbawicielowi poprzez duchowe pragnienie przyjęcia Go do serca. * Błogi pokój sercu da. Amen. Duchowych. których reszta zaniedbuje. * Tylko miłość. mój Bóg i Król.. Ku Tobie się serce rwie. Jezu mój. Więc też w smutku spędzam dni.) Pieśń Jezu. * I za me grzechy gorący ból. Jezu. gdzie skryłeś się z miłości do mnie. * O daj mi. * Bo za Tobą tęskno mi. Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie. Kocham Cię i pragnę Ciebie! Wejdź do mego serca.. * O daj mi. Miłuję Cię. daj. że Ty. * Daj Jego Ciało i Jego Krew. daj. nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie. przyjdź duchowo do mego serca. wzbudzony za pomocą jakiejkolwiek pobożnej formuły. życia zdrój. posiądź je. i adoracji Najświętszego Sakramentu. * Nie ma miejsca w sercu mym. Twa. jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie.. * Św. Choć nie mogę przyjąć cię w Komunii Św. do mnie przyjdź. Jezu. mój Boże. Jezu. * Niech mnie ratuje w każdej rozterce. Matko. * O daj mi. wierzę że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Komunii Św. * O mój Jezu.. aby przyjmowała ile może Komunii Św. W tym celu trzeba wzbudzić gorące pragnienie serca i modlić się własnymi słowami lub też aktami uwielbienia przekazanymi przez Kościół.. * Ach. Modlitwa O mój Jezu. * Co pragnie służyć Mu dzień i noc.* W Tobie słodycz. KOMUNIA ŚWIĘTA DUCHOWA Wiedząc jak bezcenne są łaski płynące z Mszy Św. * Weź me serce. * Bo On mi daje wytrwania moc... należy też pamiętać o jeszcze jednej drodze pomnażania ich w codziennym życiu jest to częsta Duchowa Komunia Św. Miłuję Cię. Miłuję Cię już obecnego w mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą. Kocham Cię nad wszystko i pragnę posiadać Cię w mej duszy. źle. daj. wzdycham. Żadna rozkosz w życiu tym. do serca mego wejdź! * Przyjacielu czystych dusz. * Niech na wieki będzie Twe. Benignie Konsolacie powiedział.serca mego. aby wynagrodzić Komunie Święte sakramentalne. * Ja żyć nie mogę bez Pana swego. przyjdź i nawiedź mnie Swą Łaską. * Pragnę. uświęć i uczyń go podobnym Sobie. Wejdź duchowo do mego serca i oczyść. * Niech rzuca w duszę swej łaski siew. * Żyć bez Ciebie. Panie. Ja Mu u świętych stóp serce złożę. . W czasie gdy przyjęcie Ciała Pańskiego nie jest możliwe.* I kochać będę w cichej pokorze. * Bo to mój Jezus. O daj mi. zwracam się ku Twemu Świętemu Tabernakulum.

Faustyna: „. W Tobie tonie dusza moja. 1730) Św. o Panie. umarłabyś z radości.wszelka dążność do doskonałości i cała świętość jest na wypełnieniu woli Bożej". 453) Św. (Dz. abym Ciebie. (Dz. w Tobie rozpływa się serce moje. Mówię to dlatego. Boże łaskawy. (Dz. gdy się udaję skruszona do miłosiernego Serca Twego. o co prosi". u którego nikt nie doznał odmowy. 1030) Św. Faustyny: „Najmilsza mi jest dusza. nie umiem kochać połowicznie. która wierzy mocno w dobroć Moją i zaufała Mi zupełnie. rozpaliłeś moją miłość ku Sobie. Któryś Sam jeden jest tylko dobry. daj mi mądrość. Amen. (Dz. o gdybyś wiedziała.61 MODLITWY W INTENCJI UMIŁOWANIA I PRAKTYKOWANIA CNÓT CHRZEŚCIJAŃSKICH ORAZ W INTENCJACH OGÓLNYCH KOŚCIOŁA I OJCZYZNY 55 Akt poddania się woli Bożej 55-56 Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi o cichość i pokorę 56 Modlitwa o prawdziwą pokorę 56-57 Modlitwa dorosłych dzieci za rodziców 57 Modlitwa rodziców za dzieci 57 Modlitwa małżonków 57 Błogosławieństwo domu 57-58 O gromnicy 58 ZA KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY 58 Modlitwa za cały Kościół Święty 58 Pieśń 58-59 ZA OJCA ŚWIĘTEGO 59 Błogosławieństwo Papieskie 59 Pieśń 59 ZA OJCZYZNĘ 59-60 Modlitwa za Ojczyznę 60 Pieśń 60 W CIERPIENIU 60 Modlitwa 60-61 Ofiarowanie cierpienia 61 Pieśń 61 MODLITWY W INTENCJI UMIŁOWANIA I PRAKTYKOWANIA CNÓT CHRZEŚCIJAŃSKICH ORAZ W INTENCJACH OGÓLNYCH KOŚCIOŁA I OJCZYZNY Pan Jezus do Św. Faustyna: „O Jezu mój. Pan Jezus do Św. lepiej poznała. . obdarzam ją Swoim zaufaniem i daję jej wszystko. 55 .. w Tobie zatonęło serce moje na wieki". boś jest Bóg miłosierdzia i od wieków nie słyszano. Choć nędza moja wielka i przewinienia liczne. tym Cię goręcej ukocham. ale całą mocą swej duszy i całym żarem swego serca. na to tylko jedynie. Faustyna: „Uciekam się do Twego miłosierdzia. o Panie. 666) Akt poddania się woli Bożej Niech najsprawiedliwsza.6 str. daj mi rozum wielki i oświecony Twym światłem. najwyższa i najsłodsza wola Boga mojego stanie się i wypełni we wszystkim.Córko Moja. Ty Sam jeden usprawiedliwić mnie możesz i nie odrzucisz mnie nigdy. Sam. bo im Cię lepiej poznam.. Przedmiocie jedyny mojej miłości.. jednak ufam miłosierdziu Twemu. O Boże litości. jak wielką zasługę i nagrodę ma jeden akt czystej miłości ku Mnie. Faustyny: „. choćby był największym grzesznikiem". ani nie pamięta ziemia ani niebo. by dusza ufająca miłosierdziu Twemu została zawiedziona. niech będzie uwielbiona i na wieki chwalona..

tylko to. 1779) „Prawdziwa wielkość duszy jest w miłowaniu Boga i w pokorze". Św. aniżeli ona sama prosi". Matko Boża. by wsparte możną Twą przed Bogiem przyczyną. wtenczas ścigam cię łaskami swoimi. poznało nikczemność i nicość swoją. Nic więcej nie czyń. którą ci poda Moja Opatrzność do uświęcenia się. Uproś mi łaskę obrzydzenia sobie grzechów. abyś słyszała glos Mój. zasłużył sobie na chwałę wieczną. Józefie. Od czczej żądzy udzielania wszystkim rad. 576) „. abym. bo to jest cel życia duszy twojej. Od czczej żądzy pochwał. nie trać spokoju. módl się za mną! Św. że tylko dusze skupione go słyszeć mogą. staraj się żyć w skupieniu. Jeżeli ci się nie uda wykorzystać danej sposobności.". który jest cichy tak. Od czczej żądzy uznania ludzkiego. Modlitwa o prawdziwą pokorę O Jezu cichy i Serca pokornego. módlcie się za mną! Módlmy się: O Jezu. czystość intencji i miłość. 427) Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi o cichość i pokorę O Dziewico niewysłowionej pokory. usłysz mnie! O Jezu cichy i Serca pokornego. używam wszechmocy. czego żądam od ciebie i przyjmij wszystko. idąc za wzorem pokornego i cichego Serca Twego. . Faustyny: „Niezmiernie jest Mi miłe to twoje stanowcze postanowienie zostania świętą. spuść miłosierne Twoje spojrzenie na marnotrawne dziecko Twoje. żem jest cichy i pokornego Serca". a tym sposobem zyskujesz więcej niż utraciłaś. (Dz. Od próżnej wzgardy. Opiekuńcze dusz pokornych. Maksymilian: „Boję się nie śmierci. zachowaj mnie Jezu! Od czczej żądzy miłości ludzkiej. co ci podaje Moja ręka. którzy nam wzorem pokory jesteście.abyś się ustawicznie łączyła ze Mną przez miłość. Amen. Matko serc pokornych. Niech unikam wszelkiej wyniosłości i pychy. obiecaną pokornym i cichym. Od czczej żądzy wyniesienia się nad innych. który zostawiłeś nam najważniejszą przestrogę: „Uczcie się ode Mnie. Od czczej żądzy zaszczytów. aby cię wywyższyć.Córko Moja trzy cnoty niech cię zdobią szczególnie: pokora. Wszyscy święci. które mnie do zguby prowadzą. Od próżnej obawy zapomnienia. Od próżnej obawy wyśmiania. naucz mnie naśladować Twój przykład. Od czczej żądzy wyróżniania się. Amen. aby nie uszła żadna sposobność. wiedz o tym. Od próżnej obawy upokorzeń.. 1361) * Św.". wysłuchaj mnie! Od czczej żądzy szacunku ludzkiego. bo pokornej duszy hojniej się dawa więcej. (Dz. Bądź uważną.. kiedy się uniżasz i wyniszczasz przed Majestatem Moim.. że dusza czysta jest pokorna. strzegąc cnoty pokory w sercu moim. (Dz. Michale Archaniele. ale uniżaj się głęboko przede Mną i z wielką ufnością zanurzaj się cala w Moim miłosierdziu. Maryjo. * Pan Jezus do Św. któryś pierwszy zgnębił pychę... lecz grzechu". Błogosławię wysiłkom twoim i dostarczę ci sposobności do uświęcenia się. (Dz.. Od próżnej obawy obelg. akt ten polega na akcie woli.

Maksymilian. dla nas ukrzyżowany. Błogosław ich prace. Obudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw. daj łaskę. Modlitwa dorosłych dzieci za rodziców Dobry Boże! Twojej opiece polecam moich rodziców. Daj im. aby nie odczuwali samotności. niech będzie można widzieć. Przedłużaj dni ich życia. strzeż wiary naszych dzieci. wszechmogący Królu nieba i ziemi. Synu Dawidów. który wierny jesteś w obietnicach swoich. Niech Twoje Boskie błogosławieństwo towarzyszy im wszędzie. aby tak samo czynili. które otrzymałem przez ich trudy i poświęcenia. odnawiaj w nas miłość ślubowaną przed Twoim ołtarzem. Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra. aby w życiu zbłądziły. strzeż jego mieszkańców. które do Ciebie należą. Błogosławieństwo domu Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i miłosierny Bóg Ojciec. udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach i pokaż. który stworzyłeś nas na wyobrażenie swoje. że wiesz. Pomnóż ich wiarę. aby zawsze byli z Tobą zjednoczeni. Amen. Daj im moc. aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały. Czuwaj nad nimi Opatrznością swoją. Synu Boży. wzmacniaj nasze słowo wierności małżeńskiej. Amen. Udziel im łaski. Boże. Pomóż mi stałą pamięcią i czynną pomocą odpłacać się rodzicom za dobra. abyśmy słowem trafiali do serc dzieci. abyśmy miłując się wzajemnie. ufność w Tobie i miłość serca. przed Kim klękasz. rodziców. Jezu Chryste. niech w Tobie doznawają prawdziwego pokoju. z woli i łaski Twojej powierzyłeś nam dzieci. Maksymilian usłyszał jakieś bluźnierstwo. Miłości niepojęta. aby bezpiecznie mogły rosnąć na Twoją chwałę i naszą radość. Prosimy za nimi. Boże. strzeż życia naszych dzieci. Nie wstydź się swego przekonania . w majestacie nieskończony. Boże. aby potykali się potykaniem dobrym i osiągnęli wieczną nagrodę w niebie. Boże wieczny i niezmienny. pogodny wieczór życia i bądź z nimi.Kiedy Św. aby jaśniała wierność w naszym związku ku Twojej chwale. wspieraj nas. szukali Twojej woli na każdy dzień. Amen. Synu Boga żywego zmiłuj się nad tym domem. . Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Jezu Nazareński. bo przecież o nas się troszczą. gdy klękasz przed ołtarzem. Duchu Święty Boże. starał się je wynagrodzić ile możności. Boga Trój-jedynego. aby słabość nie zwyciężyła nas. aby pokonywały pokusy i trudności.mówił Św. pomóż nam dostrzegać w sobie wzajemnie podobieństwo Twoje i szanować siebie. aby były wierne Tobie i nie dozwól. a słowo swoje popierali dobrym przykładem życia. O Najsłodszy Panie Jezu Chryste. niech Duch Święty oświeca myśli i serca ich i niech moc jego działa przez nich na każdym miejscu. odmawiając akt strzelisty lub nawiedzając kościół i innych zachęcał. podtrzymuj ich przy zdrowiu. abyś miał je w Swej opiece. aby w nas nie gasła i nie słabła. który w Synu Swoim umiłowałeś nas do końca. dodaj sił i nadziei. niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie. Rodzicom naszym należy się słuszny odpoczynek. Modlitwa rodziców za dzieci Boże w Trójcy Jedyny. zachowaj je w zdrowiu. Boże Ojcze. jak mają służyć Bogu i bliźnim. broń od złych przygód. Modlitwa małżonków Boże.

Panie daj nam świętych kapłanów. tych. sprawcie to u Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Imię Święte Jezusa. aby się doń żadne nieszczęście nie zbliżyło. Niepokalana. Z zapaloną gromnicą gospodarze domów powinni obejść swoje domostwa. że Matka Boża czuwa i przeprowadzi go światłem gromnicy do Światłości Chrystusa. Panie. aby każdy według Boskiego Twego rozporządzenia. gradu. ognia. bez lęku i zagrożeń. niech będzie z tym domem. dając mu swój pokój. (Dz. 1052) Modlitwa za cały Kościół Święty Najłaskawszy Jezu! Chwalę Cię. pozwala nam przejść przez życie pewnie. Gromnica stanowi skuteczną ochronę od gromu. jak najlepiej korzystał z dobrodziejstw Twoich. O gromnicy W Święto Ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej udajemy się do kościoła z gromnicami. daj moc słowom kapłańskim. aby żadne złe moce nie miały do nich dostępu. które mogą zagrażać każdemu człowiekowi. Korona Chrystusa. Apostołowie niech raczą być szafarzami dostatków jego.. a ona nas strzeże od uderzeń pioruna. i wszyscy Patronowie nasi i Wy Św. Do naszych domów również staramy się wracać z zapaloną gromnicą. duszy lub ciału grożącego. Do czego niech nam dopomoże Bóg Ojciec. dla której wszystkich stworzyłeś na obraz i podobieństwo Swoje. Bóg Syn. W ten dzień święci się świece zwane gromnicami. z dziewięciu chórami Aniołów. Jezusie. Najświętsza Maryja Panna. niedowiarstwa. powodzi. Dziękuję Ci za dobrodziejstwa kiedykolwiek mi wyświadczone. stanowi skuteczną ochronę na wszystkie złe chwile. Pieśń Weź w Twą opiekę nasz Kościół Św. . nabożnie prosząc za wszystkimi. i za te.Wszystko. Św. który odchodzi do wieczności. zapalamy gromnicę. i Bóg Duch Święty. napadów złych ludzi. Józefie Św. jest spokojny i wierzy. Maryjo. uskarżam się przed Tobą. Ta świeca posiada wielką moc. niechaj go okrywa płaszczem macierzyństwa swego. Faustyna: „O Jezu mój. których mi jeszcze udzielisz. ZA KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY Św. Ewangeliści niechaj utwierdzają i umacniają go. Trzy gwoździe Chrystusa niech będą zaporą jego. udziel mu miłości i światła Ducha Swego. Krzyż Chrystusa niech będzie dachem domu tego. Św. Kiedy zbliża się burza. zgorszenia.. A łącząc się z niezmierną boleścią Twoją. * Niechaj miłością każdy przejęty. ku większej czci i chwale Twojej. naszego Pana. Amen. Gromnica powinna się znaleźć w ręku człowieka. proszę Cię za Kościół cały. herezji i wszelkiego nieszczęścia. Wtedy umierający nie lęka się śmierci. Ty Sam ich utrzymaj w świętości". Amen. wielbię i miłuję całą miłością serca swojego za tę dobroć. Aniołowie Stróżowie. niech błogosławi i od złego zasłania błogosławieństwo Trójcy Przenajśw. co doń wchodzą i z niego wychodzą. boleję i żałuję tylu łask i środków. jakie zmarnowali. by od jej płomienia zapalić światło miłości i dobra w naszych rodzinach. co się w tym domu znajduje. Archaniołowie niech go strzegą. aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie. To światło stanowi dla nas wielką obronę. * Panno Najświętsza. * Czci w nim Jezusa. aby raczył zachować ten dom od piorunów. niech będzie tarczą jego. Św.

* Wybrałeś Panie Ojca Św. na Twoich postanowieniach wszystko się opiera. * Od złej przygody niechaj go broni. Pana naszego. ile ofiar i modłów za ciebie do Boga zanoszę. * Niech Go Pan zachowuje i wzmacnia.choćby tylko przez radio . po sześciu wiekach Twojej opieki nad Polską powierzamy Tobie Ojca Św. * Niech się do Pana modli za niego. Amen. * By nie zabrakło Mu nigdy sił. W. polecamy Ci w głębokiej i dziecięcej czci i miłości naszego Ojca Św. który przyjmuje pobożnie . w Trójcy Świętej Jedyny. * Usłysz Panie . w zdrowiu zachowa. wzmacniaj. Jana Pawła II. * Wielbiąc Twe Serce Niepokalane.. Błogosławieństwo Papieskie Udziela się odpustu zupełnego wiernemu. wejrzyj łaskawie na nasze prośby i w Swojej dobroci racz zachować wybranego przez nas Papieża. Bóg cię wywyższa i wyszczególnia. * Od nieprzyjaciół zasadzek chroni. by zawsze godnie przewodził Twemu Królestwu na ziemi i kiedyś doszedł z powierzoną Mu owczarnią do życia wiecznego. (Odpust cząstkowy) Pieśń Z woli Twej Boskiej. * Strzeż i chroń Jana Pawła II * I w opiece Go zawsze miej. Najwyższego Pasterza Twego Kościoła i Namiestnika Chrystusa na ziemi. Piotra i prosimy: otaczaj Go Twoją opieką i czuwaj nad Nim. pod zwierzchnictwem najwyższego Pasterza wzrastał w zasługach swej wiary: Przez Chrystusa. Matko Chrystusowego Kościoła. Niech go Pan strzeże. I my się do stóp Twoich garniemy.. Synu i Duchu Święty. Amen. Wieczny Boże. * Kardynał Stefan Wyszyński: „Bogarodzico Dziewico. * Bo my modlitwy nasze wiążemy. Faustyna: „Ojczyzno moja kochana.Niech Serce Twoje Ojca Św. ale umiej być wdzięczna". * Usłysz Panie głos ludu Bożego. * Wiedziesz Go Boże najcięższą z dróg. O to Cię prosi cały Naród polski. ZA OJCZYZNĘ Św. oświecaj. * Z ludu polskiego. Módlmy się za Papieża N. 1038) . (Dz. którego Bóg powołał z Polski na Stolicę Św.. * Korne prośby wysłuchać chciej. błogosław Jego trudom i spełniaj pragnienia. Niech Matka Twoja. * By jak najdłużej Opoką był. i nie pozwoli wydać Go w ręce Jego wrogów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. by iść nią mógł. Królowo Polski i Pani Jasnogórska. o gdybyś wiedziała. i uczyni Go szczęśliwym na ziemi. * Nasze potrzeby Tobie są znane. aby lud chrześcijański. zachowa przy życiu.. który od Ciebie otrzymuje przewodników. Boże. Jana Pawła II Wszechmogący. Ojcze. * Przeto wspomagaj. każdego miesiąca w szczególny sposób modlimy się za Ojca Sw. Przyjmij Jego modlitwy do Ciebie zanoszone. Polsko." * K. darzy szczęściem na ziemi i broni przed nieprzyjaciółmi.. by wypełnił zadania zlecone Mu przez Ducha Świętego. Kieruj. broń i wspieraj Go. które mają na celu chwałę i dobro Twego Kościoła. Ale uważaj i oddawaj chwałę Bogu. * Nasza Królowa * Ojca Św.Błogosławieństwo Papieskie udzielone Miastu i Światu. ZA OJCA ŚWIĘTEGO Dnia 16.

Cała nadzieja moja to Serce najmiłosierniejsze Twoje. aby miały wartość nieskończoną przed Moim Majestatem". A kiedy pod wpływem wielkich cierpień zadrży natura moja. (Dz. które dla ciebie poniosłem. by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce . 957) . by Tobie zawsze wierna. 1512) Modlitwa Św. które pognębić ją miały. Faustyny: „. łącz swoje małe cierpienia z Moją Bolesną Męką. mogli służyć uczciwie.. o Panie.Ojczyźnie naszej. dni doświadczeń. Połóż straż ustom moim. * Kardynał August Hlond. aby ofiara moja była doskonała. dni próby. niech zawsze będą na ostatnim planie.. Przez Chrystusa. i najszlachetniejsze. Pana naszego. Amen. kiedy rozważasz Moją Bolesną Mękę. Wiem dobrze. kiedy cierpienie i znużenie zacznie przygniatać ciało i duszę moją. milcząc jak gołębica.. łączę się ściśle z ofiarą Jezusa na Krzyżu. abyśmy słuchając Twych natchnień. wywyższę ją w potędze i świętości. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje. rozważaj często cierpienia Moje. a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej. Wieczny Boże. Boskie Swe dary racz spuścić na tych. dlatego ofiara moja czystsza będzie w oczach Twoich". chwałę przynosiła Imieniu Twemu.. która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje". Najdrobniejsze życzenie Twoje. aby nie wyszło żadne słowo użalania się do stworzeń. nie skarżąc się. w nim cała ufność moja". Rządco i Panie narodów. nic nie mam na swoją obronę. a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Podtrzymuj mnie Jezu. wysłuchaj modlitwy nasze. Faustyny: „Polskę szczególnie umiłowałem. z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać. Faustyna: „Na ołtarzu miłości będzie płonąć czysta ofiara woli mojej. błogosław Ojczyźnie naszej.. a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej." Pieśń Boże coś Polskę przez tak liczne wieki * Otaczał blaskiem potęgi i chwały. Módlmy się: Boże. droższe mi jest niż niebo z całymi skarbami. a siły fizyczne i duchowe zmniejszą się. 1065) * Św. że stworzenie nie rozumie mnie. (Dz. swoich pożytków zapomniawszy. (Dz. rządy kraju naszego sprawujące. Panie. byśmy jej i ludowi Twemu. daj mi moc do znoszenia cierpień. Niech wszystkie upodobania moje. podtrzymuj mnie. którzy kierują losami Polski i na cały naród. * Coś ją osłaniał tarczą Swej opieki * Od nieszczęść.córko Moja. Wszechmogący. Zdrowaś Maryjo. co ty cierpisz dla Mnie. chociażby najświętsze i najpiękniejsze. w życiu prywatnym i publicznym żyli świętym prawem Bożym. wtenczas ukryję się głęboko w otwartej Ranie Serca Jezusowego. * Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: * Ojczyznę wolną pobłogosław Panie! W CIERPIENIU Pan Jezus do Św. a nic ci się wielkim nie wyda.1752) Modlitwa za Ojczyznę Ojcze nasz. Faustyna: „Jezu mój. Prymas Polski: „O Duchu Święty. jedno miłosierdzie Twoje. Najwięcej Mi się podobasz..Pan Jezus do Św. Z niej wyjdzie iskra. kiedy przyjdą dni ciężkie i chmurne. a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. (Dz. a na pierwszym miejscu Twoja święta wola.

* A pocieszy Pan. * Musisz cierpieć. a polecając Ją Tobie w tej myśli. Mechtyldę nauczył. * Z Sercem Bożym złącz. jak to Chrystus Pan Św. O słodka miłości! ofiaruję Ci boleść moją i tak nic nie znaczącą w porównaniu z Męką Twoją. proszę. Pieśń Pij ten kielich Bożej Woli * Do ostatniej kropli sącz. do Jezusowych Ran. * Wtem i dusza twa usłyszy * W niebie pieśni dźwięk. Twoja siła mało może. z jaką ją z Serca Jezusowego na mnie włożyłeś. ażebyś ją przyjął jako ofiarę miłą Boskiemu Twemu Majestatowi. * A to serce co tak boli. A gdy Jezus już usłyszy * Twój boleści straszny jęk. * Jeszcze kilka kropli masz. * Ziemskie bóle szybko miną. * Choć z boleści łzą. * Krzyż ci dany dźwigaj wiernie. * Dużo więcej może Bóg. * Dźwigać krzyże dopomoże * Wśród wygnania dróg.Ofiarowanie cierpienia Ilekroć cię jakaś boleść trapi. pić powoli * I wypić do dna. . ofiaruj ją zaraz miłości Boskiej. Pij ten kielich chociaż ciernie * Ranić będą duszę twą. Niech cichutko łzy twe płyną * Tu. Pij ten kielich Bożej Woli.

* Ciebie z wnętrzności Swoich wydałem. Przy Twej prawicy Pan jest nad pany. * Wiecznymi czasy tego nie odmówił. * Którymi władnie. * Wśród nieprzyjaciół panując Twoich. * Dlatego głowę wzniesie na wieki. Berło Twej mocy wydam z Syjonu. * Świat cały padnie u Twego tronu. wejrzyj ku wspomożeniu memu. * Niech Imię Pańskie na wiek wieków słynie. Moc swą okazał. * Przy Tobie lud Twój w jasności stanie. jak Mu się podoba. * Jego nie przetrwa żaden. * Bo na słuszności i na prawdzie stoją. * Która Mu Jego chwały ubliży. wszystko pełne jest zacności. teraz i zawsze. Pan to poprzysiągł. Skoro rozpoczniesz Twe panowanie. * Gdzie rada mędrców. * W dzień gniewu swego zetrze tyrany. * Ty jesteś kapłan do końca wieka * Według obrządku Melchizedeka. a na ziemi * Wiecznie pamiętny będzie cudy swymi. * Pan sługi swoje z niewoli wybawił * I dla nich wieczny testament zostawił. Amen. Pan dobrotliwy. 62 . * Jak na początku i zawsze. W. * A zaś słusznością prawa prostowane. jak była na początku. * A Ty używać będziesz praw swoich. gdy wygnał pogany. i ninie. * Z mętnej po drodze pić będzie rzeki. * Sprawy rąk Jego prawdą miarkowane. Te się na wieki żadnych lat nie boją. . Boże. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu * Ojcu. Pyszną na ziemi głowę poniży. Panie.7 str. gdzie cały zbór stanie. Synowi. * A ten kraj synom Izraela dany.66 NIESZPORY NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA 62 Psalm 110 62 Psalm 111 62-63 Psalm 112 63 Psalm 113 63 Psalm 117 63 Hymn 63 Magnificat 64 NIESZPORY W ŚWIĘTA MARYJNE 65 Hymn 65 Psalm 122 65 Psalm 127 65 Psalm 147 66 NIESZPORY NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA K. Panie. * Sąd swój rozciągnie po całym świecie * I nieposłuszne narody zgniecie. * Karmi i hojnie bogaci lud wierny. co raz postanowił. * Pełen uwielbień wiek sprawiedliwości. Pan to miłosierny. (alleluja). Psalm 110 Rzekł Pan do Pana mego łaskawym * Swym głosem: Siądź mi przy boku prawym. pospiesz ku ratunkowi memu Chwała Ojcu i Synowi. Psalm 111 Całym Cię sercem chwalić będę. i Duchowi Świętemu. i na wieki wieków. * Stateczny w słowie. * Wielkość niezmierna dzieł Boga Jakuba. * Nim jeszcze zorzy świecić kazałem. Duchowi Świętemu. Jego zaś mowa * Danego nigdy nie cofnie słowa. Co pocznie. * Aż Twoje wszystkie zuchwałe wrogi * Dam za podnóżek pod Twoje nogi.

* Oczyma widzi nieuchronionymi. Ojcu razem i Synowi. * Racz to sprawić. * Kto w Pańskiej żyje bojaźni. Niechaj noc zaćmi mgły swymi. * Bezpieczny w nadziei Bożej. * Aż nieprzyjaciel upadnie. Światło wieczyste. . tak niechaj wszędzie * Wieczna chwała zawsze będzie. z swej niebieskiej góry. nie zbłądzi. * Świętemu także Duchowi. * A cześć poczciwego człeka * Pójdzie od wieka do wieka. * Daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię! * Bo litość Jego nad nami stwierdzona.Imię ma straszne i pełne świętości. byśmy Ciebie * Z świętymi chwalili w niebie. Hymn Już słońce schodzi ogniste. * Najmilsza jemu jest droga * Iść według przykazań Boga. * Rozlej miłość niepojętą. Rozsypał swoje szczodroty * Na wdowy. Ojcu razem i Synowi. * On niesie radość dla niepłodnej matki. * Ci. * Zgrzyta. Psalm 112 Szczęśliwy i nie zna kaźni.-* Będą od wszystkich wiecznie chwalonymi. * I zły go język nie trwoży. wszystkie ziemie. * Taki. * W sercach. * Niechaj świat Boską chwałę opowiada. * Po wszystkie wieki będzie uwielbione. pełen wesela. * Jak była.. najwyższego Pana. Chwała bądź Bogu. * Pan ma narody wszystkie pod nogami. Trójco Święta. * Miłe w jej domu rozmnażając dziatki. On ubogiego z nędzy wyprowadzi * I z książętami na ławie posadzi. Kto się wżdy z Panem tym porówna. * Jak była. z zazdrości sinieje. Człek miły. biedne sieroty. boleje. * Wydoła złej chwili snadnie. co w głowie uradzi. * Litosny i sprawiedliwy. * Porówna zawdy z możnymi. * I co na niebie. i co jest na ziemi. Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. Zły na to patrząc. * Gdy drugim swego udziela. Ludzka pamięć jego sprawy * Uwieczni: „Był to mąż prawy". Ciebie my z rana wielbimy. który * Wysoko siedząc. * Jego się chwała wznosi nad gwiazdami. Psalm 117 Boga naszego chwalcie. * A prawda Pańska wiecznie uiszczona. * Że co wyrzecze... * Świętemu także Duchowi. * W słowie się swoim tak rządzi. Dom jego będzie obfity * W zbiory i trwałe zaszczyty.. co z niej biorą wzór życia na ziemi. tak niechaj wszędzie * Wieczna chwała zawsze będzie. Chwała bądź Bogu. Psalm 113 Chwalcie. * Ty Jedność... * Do skutku nie doprowadzi. * Ród się cnotliwych rozpleni * I będą błogosławieni. * Niech Mu jednemu cześć będzie śpiewana! * Niech Imię Pańskie przebłogosławione. Chwała bądź Bogu. * Przeto uczynnością słynie * I chwała jego nie zginie. * Ciebie wieczorem prosimy. naszych. * A bojaźń Boga początkiem mądrości. Krew Jego zacna na ziemi. Stateczność jego cnej duszy * Żadną się rzeczą nie wzruszy. * Zawsze im Pan jest życzliwy. o dziatki. * Światło jest nad cnotliwymi.

uwielmożnił w pokorę zamożne. duszo moja. znikczemnił wielmożne. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę. co ziemię osiędą. * I rozradował się duch mój w Bogu. Wejrzał On z swojej stolicy * Na pokorę służebnicy * I po wszystkie wieki czczoną. * Co jest Zbawicielem moim. * Bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył. Złożył mocarzy z stolicy. * Izraela. ich dobra spanoszył. * Łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę. * Chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego. * Którego moc przedziwna. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych. Zbawicielu moim. Przeto wszystkie narody. Duchowi Świętemu. * Wspomniał nań. * I Duchowi Świętemu. Łaknące napełnił dobrami. Gdy ubogich bogactwami * Dom napełnił i skarbami. Bóg mój. miłosierny * Bóg w przymierzach swoich wierny. teraz i zawsze. * Gdy myśli pysznych rozproszył * I dumne serca pokruszył. użyczył mu miłosierdzia swego. * Świętemu także Duchowi * Niech będzie wszędzie stateczna * Teraz i na wieki wieczna. * Abrahama potomkami. Bo wielkimi darami uczczonam od tego. * Której imię zawsze święte. święte Imię Jego. Jako mówił do ojców naszych. Którzy się Pana boją. * Któraś od Niego wybrana. Jak była na początku.Magnificat Wielbij. * I wesel się w Bogu twoim. jedyna otucha. * A bogaczy z niczym wypuścił. zbawienie moje. Iż wejrzał na pokorę służebnicy swojej: * Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody. Amen. Głodnych nasycił hojnie. Wszechmocny Pan nieśmiertelną * Moc okazał swoją dzielną. Pana. * Bóg mi rozkoszą serca i weselem Ducha. sługę swego. * A podwyższył pokorne. Przyjął Izraela. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu. szczęśliwi na wieki. kiedy w stałą * Wziął w opiekę swą wspaniałą. Bohaterów dumnomężnych. * A pokornych wyprowadził * I na tronach ich osadził. A litość od pokolenia * Do pokoleń i zbawienia * Tych. Chwała Ojcu i Synowi. * Rozproszył pyszne myślą serce swego. * Gdy strącił z tronu potężnych. Przyjął do łaski sługę Izraela cnego. Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy. * I na wieki wieków. duszo moja. * Wspomniawszy na miłosierdzie swoje. * Kiedy dla mnie uczyniła * Cuda nigdy niepojęte. co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym.* Chwała Ojcu. Moc najwyższa mnie wsławiła. Synowi. co się Boga lękają * I Panem Go swym uznają. Sługę swego. Które z naszymi przodkami. Pana. . Wypełnił. * Abrahamowi z potomstwem jego wiecznym czasem. Chwała Ojcu i Synowi. * Bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki. * Odtąd błogosławioną mnie nazywać będą. Uczynił moc ramieniem swoim. * Wywyższył. A miłosierdzie Jego od narodu do narodów * Bojącym się Jego. Amen. albo: Wielbij. albo: Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego. * Uczynił i zawarł stałe * I na wieki wiecznie trwałe. * Abrahamowi i nasieniu jego na wieki. * A pogardził bogatymi * I zrównał ich z ubogimi. Wyniosłych złożył z tronu. * Który możny jest i święte Imię Jego. * Rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych. * Chce Ją mieć błogosławioną.

Psalm 122 Ucieszyła mnie wieść pożądana. coś Gabriela * Słowem przywitana. * Iszcząc swe śluby i śluby owe * Izraelowe. Okaż. * Niech imię Pańskie na wiek wieków słynie. tak zawsze niech będzie. a dla świętego * Domu Pańskiego w każdej godzinie * Niech dobro płynie. Jerozolima. * Ojcu. * Moc Pańska pokój stanowić będzie. Matko. Tam pokolenia przyjdą gromadnie. * Jeżeli miasta Pan nie strzeże z góry. Matko litości! * Nasza nadziejo. * Obu z Duchem Świętym * Jedno uwielbienie. co chlebem nędzy swej żyjecie. * Jeżeli Pańskiej nie macie pomocy. * Jak na początku i zawsze. Matko. Bogu Ojcu chwała. * Przed Panem każdy w pokorze padnie. dom Boży. Synowi. sądzić lud będą. co Twym Synem * Zechciał być na ziemi. * Próżno straż czujna opasuje mury. * Bramo niebios błoga. * Oddal nasze nędze. O wy. * Dostatek wszędzie. Twojego Syna * W górnej krainie: Salve Regina! K. żeś jest Matką. Tam w świętej sieni codziennie siędą * Pocześni starcy. * Witaj. z płaczem wzdychamy: * Niech nas wspomaga Twoja przyczyna * Na tym padole: Salve Regina! O Pośredniczko. Dla braci naszych i dla bliźniego * Prośmy o pokój. * Daremnie nad nim rzemieślnik pracuje. Duchowi Świętemu.. * Na nic się przyda wstawać o północy. * Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie. * Tam się Dawida domem zaszczyca * Trwała stolica. NIESZPORY W ŚWIĘTA MARYJNE Hymn Witaj Gwiazdo morza * Wielka Matko Boga. Ty. Módl się za nami. Matko jedyna. * Panno zawsze czysta. przyjmij westchnienie. * Utwierdź nas w pokoju. * Pójdziemy do domu naszego Pana. Chwałą bądź Bogu w Trójcy Jedynemu. * Śpiesząc do pracy. Maryjo. * Daj nam żyć w pokorze. * Ślepym przywróć blaski. * Wyzwolonym z winy. * Drogę ściel bezpieczną. . * Chrystusowi pienie.. w tym świętym progu * Dajmy cześć Bogu. * Pokaż nam. dom nasz. jak tylko spoczniecie. W. Daj wieść życie czyste. Psalm 127 Jeżeli domu sam Pan nie zbuduje. Winnych wyzwól z więzów. * Jerozolimo. * Wzrusz modłami swymi * Tego. rzuć Twe wejrzenie * Łaskawe dla nas. Królowo. życia słodkości. Proścież o pokój Jerozolimy! * I o obfitość Boga prosimy.Jak była na początku. i ninie. * Budowa jego co dzień się mnoży: * Kędy ma słynąć słodka swoboda * I braci zgoda. * Widzieć daj Jezusa. Witaj. O Dziewico sławna * I pokory wzorze. * Odmień Ewy miano. * Uproś wszelkie łaski. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. * Mieć z Nim radość wieczną. * Matko nas ludzi: Salve Regina! Nędzne my dzieci Ewy wołamy: * Do Ciebie.

rozpłyną się lody. chwal swojego Boga. On. * Której ostrości któż łatwo wytrzyma? * Znowu rzekł słowo. * Gdzie syny twoje bezpiecznie zachował. * Nie zlęknie się on. śmiało odpowiada. On twoje zamki w bramach obwarował. * Wybranym swoim da spoczynek miły. * Nie znają żadnej słowa Jego zwłoki. * Tak rozegnane Jakubowe syny * Gdzieś zaludniają nieznane krainy. * A szron po ziemi jak popiół rozsiewa. * On twe granice pokojem zaszczyca. Chwała bądź Bogu. * On pola śniegiem jak wełną odziewa. Jako te strzały. * Żadnym narodom On tak się nie stawił * Łaskawie ani praw swoich nie objawił. które strzelec żywy * Z swojej bez wieści wypuści cięciwy. chwal Pana nad pany. * Ramieniem Jego mur twój opasany. Bóg swe sądy Jakubowi. * Żadna cię przy Nim nie obejmie trwoga. * Gdy do swych w bramie nieprzyjaciół gada. Szczęśliwy to mąż. powzbierały wody. gdy rozkaże.Kiedy Pan raczy wspierać swymi siły.. * Bóg podał Zakon swój Izraelowi. . który z tamtych stanu * Żądanie swoje ma spełnione w Panu. lodem krzepnie zima. * W dziedzictwie Pańskim dadzą płodne matki * Izraelowi niezliczone dziatki. * Górny Syjonie. * Wionie duch Jego. * W których cię zboża dostatkiem nasyca. On skoro ziemi swe powie wyroki. Bóg prawa.. Psalm 147 Jerozolimo.

Panie nad wszystkimi panującymi. Święta Trójco. Franciszka do Trójcy Przenajświętszej 68 Nowenna do Trójcy Przenajświętszej o uproszenie łask za wstawiennictwem Św. Duchu Święty Boże. jedyny Boże. Teresy od Dzieciątka Jezus 68-69 Modlitwa Św. jedyny Boże. Święta Trójco. 67 . głodu. Panie. Święta Trójco. przepuść nam. ale dusza rozumie to dobrze. Chryste usłysz nas. którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą. Bądź nam miłościw. Panie. To widzenie. Boże. Od powietrza. ofiaruję się Tobie jako ofiara uwielbienia. . których sam Pan Jezus nauczył Św. Synu Odkupicielu Świata Boże. Jednak istność ich jest jedna i równość i Majestat. Dusza moja obcuje [z] Tymi Trzema. Św. jedyny Boże. Ktokolwiek jest złączony z Jedną z tych Trzech Osób. Chryste elejson. który pokutujących do łaski Swojej przyjmujesz. Bądź nam miłościw. jedyny Boże. czyli poznanie zalało duszę moją szczęściem niepojętym. Rzucam się jako maleńki pączek róży pod stopy Twoje. Syna i Ducha Świętego. jako ofiara całopalenia. Augustyna do Trójcy Przenajświętszej 69 Wezwanie do Trójcy Przenajświętszej 69 Nabożeństwo „Trzech Zdrowaś Maryjo" 69-70 Podziękowanie Panu Bogu za łaski udzielone Przeczystej Dziewicy Maryi 70 Trzy nieporównane uwielbienia. (Dz. Królu nad królami. Faustyny Trójcy Przenajświętszej 67 Litania do Trójcy Przenajświętszej 67-68 Prośby do Trójcy Świętej 68 Modlitwa Św. Chryste wysłuchaj nas. jedyny Boże. Faustyny Trójcy Przenajświętszej „Z miłości. zupełnego wyniszczenia siebie . Od wszelkiego złego. Kyrie elejson. zmiłuj się nad nami. woń kwiatu tego Tobie niech tylko będzie znana". Święta Trójco. przez to samo jest złączony z całą Trójcą Świętą. litościwy.8 str. który nie chcesz zguby grzesznego człowieka. o Trójco Przenajświętsza. Faustyna: „Poznałam wyraźniej niż kiedy indziej Trzy Boskie Osoby: Ojca. cierpliwy i wielkiego miłosierdzia. ponieważ Ich Jedność jest nierozdzielna.472) Ofiarowanie się Św. (Dz. Mechtyldę 70 Akty strzeliste 70 Pieśni 70-72 TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA (Uroczystość Trójcy Przenajświętszej obchodzimy w niedzielę po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego). Panie. Panie. przez którego i w którym jest wszystko.pragnę wywyższenia imienia Twego. 239) Litania do Trójcy Przenajświętszej Kyrie elejson. Święta Trójco.72 TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA 67 Ofiarowanie się Św. Święta Trójco. Święta Trójco. Święta Trójco. którego imieniem jest zawsze miłosierdzie. jedyny Boże. wybaw nas. jedyny Boże. Ojcze z nieba. wysłuchaj nas. który jako Ojciec Opatrznością swoją wszystkim rządzisz. dlatego że Bóg jest tak wielkim". jedyny Boże. ognia i wojny. Panie. lecz słowami nie umiem tego wyrazić. jedyny Boże. Święta Trójco.

Boga Ojca i Stworzyciela naszego. Szczęść państwu temu. Panie. Godzien jest Baranek. Święty Boże. i przydaj. Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki. Teresyod od Dzieciątka Jezus Ojcze Przedwieczny. Abyś nam grzechy nasze odpuścić i do chwały królestwa Twojego przyjąć raczył. wieczny Boże. Teresy od Dzieciątka Jezus i nadzieję posuniętą aż do . prosimy Cię. wziąć moc i bóstwo. Ciebie błagamy. jako swojemu. o błogosławiona Trójco. którzy Ci wiernie służą na ziemi. sławę i błogosławieństwo. Święty a nieśmiertelny. Daj dar miłości i pobożności. prosimy Ciebie. i mądrość. Panie i Boże nasz. który był zabity. wylej. mór. czego prośba wymówić nie może. i cześć. który w niebie nagradzasz tych. Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki. Znieś głód. na firmamencie niebieskim. Amen. Wlej ducha swego do serca mego. Święty a nieśmiertelny. W. Prosimy niegodne stworzenia Twoje. na nas miłosierdzie Twoje i odpuść nam wszystko. Przez Chrystusa Pana naszego. Błogosławmy Ojca i Syna z Duchem Świętym. wysłuchaj modlitwę moją. W. Ratuj stworzenie. Święty. Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki. daj opatrzenie. Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali. spraw czas spokojny. i wywyższony na wieki. Wszystkie dzieła Pańskie. Godzien jesteś. Abyś kraj nasz i to miejsce od wszelkich plag surowej sprawiedliwości Twojej zachować raczył. Prośby do Trójcy Świętej Ciebie wzywamy.Od nagłej i niespodziewanej śmierci. Święty a nieśmiertelny. Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki. zmiłuj się nad nami. Panie. Panie! Abyśmy Ciebie. przepuść nam Panie. i błogosławieństwo. Wspomóż w potrzebie proszących Ciebie. Boga naszego. wysłuchaj nas. K. Święty mocny. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. wysłuchaj nas. Święty Boże. Chwalebny i sławny. który był i który jest. Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki. i chwałę. Daj nam żyć w niebie. i który przychodzi. który z szczodrobliwej dobroci Twojej nad zasługi i prośby proszących więcej dajesz. Przez wcielenie. Zbawiciela naszego. co sumienie obciąża. Błogosławiony jesteś. Odpuść nam złości. Nowenna do Trójcy Przenajświętszej o uproszenie łask za wstawiennictwem Św. K. Święty mocny. ze wszystkiego serca. broń konających. Modlitwa Św. wojny. Strzeż w nim żyjących. Przez wszechmoc Twoją. błogosławcie Pana. Mękę i śmierć Syna. Módlmy się: Wszechmogący. Przez oświecenie Twoje Ducha Świętego Pocieszyciela naszego. Pan Bóg wszechmogący. przez tę czystą miłość małej Służebnicy Twojej. Przez przyczynę Najświętszej Panny Maryi i wszystkich Świętych Twoich. Święty Boże. i siłę. Święty mocny. Franciszka do Trójcy Przenajświętszej Święty. Panie. dla Twej litości. Abyś zgodę i pokój między władzą a ludem pomnażać raczył. Święty. ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych kochali i miłowali. odebrać chwałę i cześć.

że ustrzeże od grzechu śmiertelnego w danym dniu każdego. Chwała Ojcu. wesprzyj ułomność moją i wyrwij mnie z przepaści nędzy! O Mądrości Boga Syna. Wysłuchaj mnie. zmysły. O święta Tereso od Dzieciątka Jezus. z jaką ona im odpowiadała. Błagaj Ją.. Chwała Ojcu.. której tak gorąco pragnę. a przez to jej pragnienie udziel mi łask. Zdrowaś Maryjo. czystość Dziewic i zasługi Wybranych. „że deszcz róż rzuci na ziemię". Augustyna do Trójcy Przenajświętszej Panie Wszechmogący. Gertrudzie i Św.. Ojcze nasz. Ojcze nasz. przecierpiała tu na ziemi. Wezwanie do Trójcy Przenajświętszej O wszechmocności Boga Ojca. Chwała Ojcu. „która w zaraniu Twego życia uśmiechnęła się do Ciebie". iż najmniejsza przysługa oddana bliźniemu w imię Twoje. Mechtyldzie. teraz. Modlitwą tą uwielbiamy Trójcę Przenajświętszą. . Antyfona: Witaj Królowo. jedyny Boże. bądź początkiem wszystkich czynności mej duszy. aby ciągle odpowiadały Twemu Boskiemu upodobaniu. której byłaś „kwiatem" uprzywilejowanym. o Duchu Święty. Modlitwa Św. słowa i czyny moje. jest i będziesz na wieki. broniło w godzinę śmierci i zaprowadziło do błogosławionej wieczności.. które ona za mną zanosi do Ciebie. Nabożeństwo „Trzech Zdrowaś Maryjo" Początki jego sięgają pierwszych wieków Kościoła. Dziękujemy Trójco Przenajświętsza za Mądrość udzieloną NMP. aby na mnie spełniła się ta obietnica.. Błagam o to przez przyczynę Najświętszej Dziewicy Maryi. Tobie polecam dziś i po wszystkie czasy duszę. Przez to wszystko. jak ona spełniała Twoją na ziemi" wejrzyj łaskawie na jej błagania i przez nią wysłuchaj próśb naszych. i ochroń mnie od wszelkiego złego. który łaskami udoskonaliłeś błogosławioną duszę Św. o Trójco Przenajświętsza. który obiecałeś. Ojcze nasz. Amen. spojrzyj z upodobaniem na Twą małą Oblubienicę. kto odmówi tę modlitwę w tym dniu rano i wieczorem. a pamiętając jej obietnicę. do Królowej Niebios. Weź na siebie moje troski i wstaw się za mną do Niepokalanej Dziewicy. Teresy od Dzieciątka Jezus. by uprosiła dla mnie łaskę. który się Tobie zupełnie oddaję.. błagam Cię przez wierność. troisty w Osobach. wiarę i wytrwałość w dobrym. o które Cię tak gorąco błagam. Maryja jest arcydziełem stwórczym Boga.. szczególnie od każdej niewierności przeciw Tobie.. która z taką gorliwością pragnęła zbawiania dusz ludzkich. Dziękujemy Trójco Przenajświętsza za Potęgę udzieloną NMP. kiedy cieszysz się nagrodą Twych cnót. wstawiennictwo Św. Zdrowaś Maryjo.. abyś je strzegł każdej godziny i każdego momentu mego życia. rzuć współczujące spojrzenie na mnie. stałość Męczenników. a z nią błogosławieństwo. wysłuchaj łaskawie próśb. Ona tak potężna nad Sercem Jezusa. od wszystkich okazji do grzechu i od wszystkich widomych i niewidomych nieprzyjaciół. słowami i uczynkami! O Miłości Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo. pozwól. któryś był. która w krótkim swym życiu byłaś zwierciadłem anielskiej czystości. Zdrowaś Maryjo. Synu Przedwieczny Boga Ojca. kieruj wszystkimi moimi myślami. Matko Miłosierdzia. Duchu Święty Przedwieczny. Apostołów.. aby jeszcze doskonalej zajaśniało Jego nieskończone Miłosierdzie względem grzeszników. wielkiej miłości i wspaniałomyślnego zdania się na Boga. Teresę od Dzieciątka Jezus. co uczyniła. nie zostanie bez nagrody.ufności dziecięcej „że spełniać będziesz jej wolę w niebie tak. które by wzmacniało mnie za życia. wszelkie myśli. Matka Boża obiecała Św. ciało. „By z nieba dobrze czynić na ziemi". przez modlitwy Św. racz nieustannie skłaniać się do gorącego jej pragnienia. Patriarchów.

Amen. wieczna chwała. błogosławiona Trójco. Boże wiekuisty. abym Cię kochał coraz więcej. Zdrowaś Maryjo. Ciebie uwielbiam. która zamieszkujesz w mojej duszy przez łaskę. a przebywasz z nami?" Odpowiedział mi Pan: „Córko moja. Mechtyldę Oddaję Ci cześć i wielbię Cię. Święty. wysławiamy * Tobie. pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego. jak wielką zasługę i nagrodę ma jeden akt czystej miłości ku mnie. jak wielki jest majestat Twój Jezu. Serafinowie * Ślą wieczystej pieśni głosy.. udzielając Jej z niepojętej swej obfitości nadmiaru swego Boskiego błogosławieństwa. Święty Pan Bóg Zastępów.. i Duchowi Świętemu. Ciebie miłuję. że zdołałaś stworzyć i wykształcić Dziewicę wszelkich łask pełną. uwielbiam Cię! Trójco Święta.Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu i Synowi. wiedz o tym. że opuściłeś tron nieba. tonie duch mój w piękności Twojej.. (Dz. o błogosławiona Trójco! Łącząc się z tą czcigodną chwałą. Dziękujemy Trójco Przenajświętsza za Słodycz i Miłosierdzie udzielone NMP. niczym są wieki przed Tobą. Oddaję Ci pokłon i wywyższam Cię nad wszystko. Mówię to dlatego. spraw. która zamieszkujesz w mojej duszy przez łaskę. * Ciebie. że taisz swój majestat. Boga. jako podporę zbawienia naszego. o Błogosławiona Trójco! Łącząc się z tą niewypowiedzianą chwałą. * Ciebie wielbi ziemia cała! Tobie wszyscy Aniołowie. którą Duch Święty w swojej nieodmiennej dobroci wysławia Ojca i Syna przez wszystkie wieki. Tobie ufam. kiedy się uniżasz i wyniszczasz przed majestatem moim. niebios bramy. O. Trójco Święta. Święty. wtenczas ścigam cię łaskami swoimi. 576) Akty strzeliste W Ciebie wierzę. Skuteczność tego nabożeństwa poznasz po jego owocach Podziękowanie Panu Bogu za łaski udzielone Przeczystej Dziewicy Maryi Bądź błogosławiona wszechmocności Boga Ojca. umarłabyś z radości. których sam Pan Jezus nauczył Św. Faustyna: „O Trójco Święta. zmiłuj się nade mną teraz i w godzinę śmierci mojej i zbaw mnie. uświęć mnie! Pieśni Ciebie. abyś się ustawicznie łączyła ze mną przez miłość. Ojca. Wielbię Cię i błogosławię. o błogosławiona Trójco! Łącząc się z tą najgodniejszą chwałą. . Tyś zawsze ten sam. * Św. * Tobie moce i niebiosy. Córko moja. którą Bóg Ojciec w swojej wszechmocności czci Syna i Ducha Świętego przez wszystkie wieki. która zamieszkujesz w mojej duszy przez łaskę. Trójco Święta. o gdybyś wiedziała. akt ten polega na akcie woli. jedyny Boże. * Cheruby. którą Bóg Syn swoją niedościgłą mądrością wielbi Ojca i Ducha Świętego przez wszystkie wieki. używam wszechmocy. godna czci niewysłowionej! Bądź błogosławiona prawdziwa mądrość Syna Bożego! Bądź błogosławiona cudowna dobroci Ducha Przenajświętszego! Bądź błogosławiona Trójco Przenajświętsza za to. Trzy nieporównane uwielbienia. co jest powodem. bo to jest cel życia duszy twojej. Amen. że dusza czysta jest pokorna. aby cię wywyższyć". Panu.. miłość mnie sprowadziła i miłość mnie zatrzymuje.

* My w dzień każdy. Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki. * By świat zbawić swoim zgonem. * Imię Twoje wysławiamy! Po wiek wieków nie ustanie * Pieśń. Stwórcę wszechmocnego. * Bądź na wieki chwalony! Tobie Anieli w niebie * Nucą: Święty. lud sierocy. Słowo wiekuiste. co żebrzą Twej opieki. * Przyjdziesz sądzić ludzkie czyny! Prosim. słudzy łask niegodni. któryś z niczego * Wszystko stworzył. * Tyś początkiem wszystkiego. Panie. * Starł jej oścień w męki dobie * I rajskiego kraj żywota * Otworzyłeś wiernym sobie. Ze Świętymi w blaskach mocy * Wiecznej chwały zlej nam zdroje. wieczny Panie. * Ale w Bóstwie jednaki. * Na wieki nie ustanie. Ciebie poprzez okrąg ziemi * Z głębi serca. * Gdyś odkupił nas od zbrodni * Drogiej swojej Krwi strugami. * Nie zawstydzę się na wieki! Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu. Módlmy się: Boże. * Których modły wysłuchałeś. Przez Chrystusa. * Dzięki składamy ojcowskiemu majestatowi Twojemu za udzielone nam dary * I nieustannie błagamy Twą dobroć. * Chwała Twa. * Wspomóż. Święty. Amen. * Wszystkim rządzisz. co sławi Twoje czyny. Błogosławmy Ojca i Syna wraz z Duchem Świętym. I z duchem twoim. zaufałem. a dobroci skarb nieprzebrany. * O. Król łaskawy. * Syna. Boże. Chrystusa. Syn Jedyny. * Dawco wszystkiego dobrego. Panie. Święty! * I bez ustanku Ciebie * Wielbią.Święty. * Przyoblókłszy się w człowieka. K. Ojcze. powyższy hymn. * W dobroci nieskończony. Boże niepojęty. K. * Prowadź w niebios błogie bramy. na firmamencie niebios. * Ciebie. * Głosy ludów zgodzonymi * Wielbi święta pieśń Kościoła. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. O Chryste! Tyś Rodzica Syn z wiek wieka. Pana naszego. utrzymujesz. i wywyższony na wieki. * I my wielbimy Ciebie * Wzorem Aniołów w niebie. W. * Chór proroków pełen chwały * Tobie hołdy nieść pospiesza. W. broń po wszystkie lata. Święty nad Świętymi * Bóg Zastępów. * Błogosław dziedzictwo swoje! Rządź je. K. co plami. * Ze wszystkich sił wielbimy. Błogosławionyś jest. abyś nie opuszczał i przysposobił do wiecznej nagrody tych. Po prawicy siedzisz Boga * W chwale Ojca. . Władco świata. który pobożnie odmówi. Niezmierzonej Ojca chwały. którego miłosierdzie jest bez miary. * Wespół z Tobą uwielbiamy. * Z Duchem wszechświat wielbi cały: * Królem chwały Tyś. jeżeli hymn odmawia się publicznie w ostatnim dniu roku. Panie. * Męczenników orszak biały. wysłuchaj modlitwę moją. * Zbaw. K. * Także Ducha Świętego * Bogiem naszym wyznawamy. ile zdoła. Syna Twego. W. w dniu onym racz nas. o Panie. zawiadujesz. * Od wszelakiej ustrzec winy! Zjaw swą litość w życiu całym * Tym. Panie. * Lecz gdy zagrzmi trąba sroga. * Pełne niebo z kręgiem ziemi * Majestatu Twojej sławy! Apostołów Tobie rzesza. Odpust zaś będzie zupełny. * Nie wzgardziłeś Panny łonem! Tyś pokruszył śmierci wrota. obmyj grzech. * Tyś w Osobach trojaki. Chwalebny i sławny. jako dziękczynnie. Pan z wami. Ciebie. wielbimy. W. * Tobie.

* Strzec wiary ślubujemy. umierać chcemy. Z wyznawców Twoich wiernych rzesz swój Kościół tworzysz w świecie. * W Ojczyźnie naszej władasz też przez długie tysiąclecie. * Najświętszej Trójcy wieczną cześć * Pragniemy z serc gorących nieść.. nadziei i miłości.Przez chrztu świętego wielki dar.... .* Najświętszej Trójcy..* Najświętszej Trójcy. Na tysiąclecia święty czas wielkiego odrodzenia. o Chryste z Twej hojności * Twym dzieciom wiary dałeś skarb. * W niej żyć. * Na chrzcie złożone każdy z nas odnawia przyrzeczenia.

Dziękujemy za wzór Jego życia pełnego poświęcenia i służby płynącej z miłości miłosiernej. Modlitwa Ojcze Przedwieczny. byśmy godnie przeżyli te wspaniałe chwile Roku Jubileuszowego. a Ty się do niej zniżasz tak łaskawie. przez Jego Serce i wszystkie Jego boskie zasługi.80 BÓG OJCIEC 73 Modlitwa 73-74 Suplikacje 74 Akty uwielbienia Eucharystii 74 I Koronka do Boga Ojca 74 II Koronka do Boga Ojca 75 Ofiarowanie 75 Sposób wielce skuteczny wychwalania i miłowania Pana Boga 75-76 Jeśli mnie zaś pragniesz miłować. którego podarowałeś nam przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny. Ojcze.9 str. którego mocą ożywiasz nasze dusze przywołujące Ciebie z głębokości swoich upadków. Święty Nieśmiertelny. Prosimy pokornie. przyjm od nas w ofierze tę Boską Krew. Syn Twój. Amen. Widzę jasno wielkość Twoją i maleńkość swoją i dlatego cieszę się. którzy ofiarują . w jedności Ducha Świętego. przez którą ofiarowałeś nam zbawienie. przez Jego Rany. że jesteś tak potężny i niezmierzony i cieszę się niezmiernie. Jan Paweł II: „Boże Ojcze. przez Twojego umiłowanego Syna. Dziękujemy za obecność Ducha Świętego. przez które powołujesz wszystko do istnienia. Niech ten szczególny czas będzie dla nas źródłem łaski. Dziękujemy za Jego ofiarę przebłagalną. uprosić wiele łask. (Dz. w których odsłaniasz swoją cudowną Opatrzność. W Roku Jubileuszowym 2000 myśl nasza wędruje poprzez całą historię zbawienia i dzieje ludzkości." * Ci. który jesteś w niebie i troszczysz się o każdego człowieka. mogą odnowić pojednanie z Bogiem. a szczególnie te od cierniem ukoronowania jako pokutę i przebłaganie za grzechy świata. a dla siebie samych zdobędą nieskończoną zasługę na Niebo. niech Krew Twojego Syna i dar Ducha Świętego obmyje nas z wszelkiego brudu i umocni nas. Święty Mocny. przez głowę Jego zranioną kolcami. przebacz duszom i zbaw je. którą Jezus Chrystus. O Boska Krwi Zbawiciela . Dziękujemy za Jezusa Chrystusa. Św. bądź uwielbiony w dziele stworzenia.za całą ludzkość. mów: 76 Nowenna w ważnej potrzebie 76 Modlitwa Anioła Pokoju 76-77 Litania do Boga Ojca 77-78 Akty Strzeliste 78 Pieśni 78 OPATRZNOŚĆ BOŻA 78-79 Koronka do Opatrzności Bożej 79 Litania do Opatrzności Bożej 79-80 Nowenna do Opatrzności Bożej 80 Pieśń 80 BÓG OJCIEC Święty Boże. Faustyna: „O mój Panie. Moją Najdroższą Krew i Moje Rany. 1417) * Ojciec Św. że ja jestem maleńka". która pomoże nam wyznawać Ciebie. przelał w czasie Swej Męki. 73 . wszak najnędzniejsza ma dusza. zmiłuj się nad nami i nad całym światem. złagodzić wiele ciężkich kar.wyłącznie Mojej Osobie jako Bogu .

Mocarstw. Józef. Aniołów) uwielbiamy Cię Boże ( 3 x) Św. Zwiastunie Bożej Chwały. I Koronka do Boga Ojca Na początku: Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. przepuść! Jezu. głodu. Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich Świętych. Niech będzie pochwalone Jej Święte i Niepokalane Poczęcie. Michale Archaniele. Jezu! * Zmiłuj się nad nami! Matko. Tronów. Panie! Abyś ludowi Twemu pogody (deszczu. dla wynagrodzenia Ci zniewag. teraz i zawsze. Cherubini i Serafini błogosławcie Pana na wieki. Archaniołowie. Ciebie Boga prosimy. Hołd należny złóżmy Panu. Niech będzie pochwalona Bogarodzica. * Zmiłuj się nad nami! Od zarazy. Rafałem Archaniołem prosimy za ludem pielgrzymującym do Królestwa Niebieskiego. Gabrielem Archaniołem dziękujemy Ci Boże za Dzieło Wcielenia. Suplikacje Święty Boże! Święty mocny! Święty a nieśmiertelny. Chwała Ojcu i Synowi. * Prosimy Cię. Ze Św. pokoju. Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe. Panie! Jezu. Archaniołów. Michałem Archaniołem uwielbiamy Cię Boże na wszystkich ołtarzach świata. Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Księstw. chleba. Ze Św. Królowi Aniołów. które zadają Ci dusze. . Panie! Abyś wszystkich chrześcijan do jedności w wierze świętej przeprowadzić raczył. ubłagaj! O Matko Boska! * Przyczyń się za nami! Akty uwielbienia Eucharystii Niech będzie Bóg uwielbiony. módl się za nami do Syna Bożego. i Duchowi Świętemu. Ze Św. Jej przeczysty Oblubieniec. Księstwa. jak była na początku. * Prosimy Cię. Potęg. Panie! Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył. prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. pracy. * Zachowaj nas. grzeszni. Najświętsza Panna Maryja. * Wybaw nas. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus. Moce Niebieskie.mojego. Alleluja. * Prosimy Cię. wysłuchaj! O Jezu. Niech będzie uwielbione Święte Imię Jego. Michałem Archaniołem i chórem Serafinów (Cherubinów. Potęgi. uwielbiam Cię z największą czcią i najgłębszą miłością. Trony i Niebieskie Zwierzchności. Ze swoim Aniołem Stróżem przepraszamy Cię Boże za nasze grzechy. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Dziewicy i Matki. (Koronkę tę można śpiewać). uproś! Matko. Panie! Od nagłej i niespodziewanej śmierci. * Prosimy Cię. zdrowia) udzielić raczył. Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie. * Wysłuchaj nas. Na zakończenie: Ze Św. Niech będzie uwielbiona Jego Krew najdroższa. Panie! Abyś lud Twój od pijaństwa zachować raczył. Niech będzie pochwalone Imię Maryi. Panie! My. Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. i na wieki wieków Amen. ognia i wojny. Aniołowie. Niech będzie pochwalony Św. Amen. Panowań.

niech Mi się stanie według Twego słowa!" (Łk 1. ofiaruję Ci drogocenną Krew Chrystusa przez Najświętsze Serce Jezusa i Maryi na otrzymanie darów Ducha Świętego dla ratowania dusz. Ofiarowanie Ojcze Przedwieczny.. Ty naprawdę jesteś moim bardzo wielkim Bogiem. i na wieki wieków. Ty naprawdę jesteś moim bardzo wielkim Bogiem.. Spełnianie Woli Ojca jest szczytem realizacji wolności. 16) Tajemnica 3 Rozważajmy wspaniałość Ojca. Amen. Cierpień zaś teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą. iż Boga ani dostatecznie chwali. Chwała Ojcu i Synowi.29). Jego słuchajcie!. aby się stali dziećmi Bożymi". (10 x) Chwała Ojcu.choć z trudem przebaczamy... było bardzo dobre". (Rdz 1. a nie możesz tego według upodobania swego uczynić. (Rz 6.. tak samo będziemy z Nim złączeni przez podobne zmartwychwstanie. . Nasz Ojcze. Sposób wielce skuteczny wychwalania i miłowania Pana Boga Gdy się Św. 8. 1). kiedy . i Ducha Świętego.. (J 3. (1 x) Tajemnica 1 Rozważajmy wspaniałość Miłości Ojca w dziele stworzenia: „Bóg widział. Łk 22. Ja przekazuję wam królestwo.. Jeśli: „zostaliśmy z Nim złączeni w jedno w życiu doczesnym. Wszystkim. kiedy znosimy cierpienie życia.. Amen. w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze.18.. gdy przyjmujemy Jego Wolę: „To jest Mój Syn umiłowany. że Syna Swego Jednorodzonego dał".. kiedy przyjmujemy śmierć. który po stworzeniu w Swym planie Miłości człowieka jako istoty wolnej. rzekł do niej Chrystus: „Kiedy mnie chcesz chwalić. Razem z Dziewicą mówmy: „Oto Ja służebnica Pańska. Modlitwa na paciorkach różańca: Ojcze nasz. Amen. ani miłuje. (Mt 17. Tajemnica 5 Rozważajmy Zwycięstwo Ojca.II Koronka do Boga Ojca W Imię Ojca i Syna. (1 x) Nasz Ojcze. (1 x) Ojcze. Ty jesteś naszym Ojcem teraz i na wieki. dał moc. która ma się w nas objawić. że wszystko. i Duchowi Świętemu. Mechtylda troszczyła. Amen. J 1. U 3. 12. 38) Tajemnica 4 Rozważajmy tryumf miłości Ojca. teraz i zawsze. nadal szanuje jego wolność.5. Ojcze Niebieski ofiaruję Ci przez Maryję nieskończoną ilość razy przez całą wieczność. Panie. mój Ojcze. jak była na początku. 5. por. mój Ojcze. przyjdź mnie ocalić. co uczynił. przyjdź mi szybko z pomocą. O Boże. jak Mnie przekazał je Mój Ojciec". Miłość Ducha Świętego ze wszystkimi jej skutkami w życiu doczesnym i wiecznym.31) Tajemnica 2 Rozważajmy ogrom miłosierdzia Ojca w dziedzinie Odkupienia „Tak Bóg umiłował świat. którzy Go przyjęli.

proszę o przebaczenie dla tych. * Anioł Pokoju z Fatimy podniósł się z klęczek. Zbaw mnie. w którym całą moją nadzieję i ufność pokładam! Wysłuchaj mnie. Przestrzeż mnie." Jeśli mnie zaś pragniesz miłować. Pociesz mnie. Synu i Duchu Święty.mów: O dobry Jezu wielbię Cię. Radź mi.trzeba Boga przebłagać za swoje grzechy i całego świata. Broń mnie. Ucz mnie. Amen. Czuwaj nade mną. który na wszystkich ołtarzach świata jest obecny. kielich zaś Hiacyncie i Franciszkowi. nadziei w Tobie nie mają i Ciebie nie kochają. Na klęczkach. (3 x) . uwielbiam Cię. Natchnij mnie. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników. ale zbawcą! O Matko Syna Bożego! Bądź Matką dla mnie grzesznego. bo Ty wszystko możesz. Amen. Przepuść mi. Prowadź mnie. podał Łucji do spożycia. Uspokój mnie. które Go obrażają. którzy w Ciebie nie wierzą. Oto przykład pobożnej i wytrwałej modlitwy! Taka modlitwa zawsze jest wysłuchiwana zapewniał Anioł dzieci. na zadośćuczynienie za grzechy. racz za mnie uzupełnić. racz za mnie zadośćuczynić i miłość Serca swojego Bogu Ojcu za mnie ofiarować. Umocnij mnie. Ochroń mnie. Utrzymuj mnie. Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nowenna w ważnej potrzebie O mój Boże. Ciebie nie uwielbiają. uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą i ofiaruję Ci bezcenne Ciało. bym Cię należycie wielbił i chwalił. Słodkie Serce Jezusa. Zasłoń mnie. daje nam przykład przebłagalnej modlitwy miłej Bogu. Podając Ciało i Krew Chrystusa rzekł: „Przyjmujecie Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Krew. mów: O dobry Jezu! miłuję Cię.jak to czynili wybrańcy Nieba . w którego wierzę. Podnieś mnie. a czego mi w miłości Twojej nie dostaje. Anioł. Błogosław mnie. mam nadzieję w Tobie. Amen. tak strasznie znieważonego przez niewdzięcznych ludzi. posłaniec Boży. Ojcze. Wstrzymuj mnie. kocham Cię.. z czołem przy ziemi nieraz całymi godzinami ." Modlitwa Anioła Pokoju Boże mój. Hostię Św. bądź moją miłością.. a czego mi nie dostaje. Oświeć mnie. dla którego żyję. wierzę w Ciebie. (3 x) Trójco Przenajświętsza. O Najsłodszy Jezu! Nie bądź mi Sędzią.

Ojcze Niewyczerpanego Miłosierdzia. Ojcze. Przebłaganie Świata. Ojcze. Radości Kapłanów. nasza Nadziejo w Rozpaczy. Przywódco Ludzi. Mądrości Wieczna." Litania do Boga Ojca Ojcze Niebieski. Przyjmij pokorne wynagrodzenie. Ojcze. Ojcze. Ojcze. Ojcze Przedwieczny zmiłuj się nad duszami i racz pamiętać.złącz je z zasługami Twojego Boskiego Syna. Ojcze. Boże. Światłości pogrążonych w ciemności.* Pan Jezus prosił s. Ojcze. nasz Obrońco. Boże. które ludzie popełniają. Zbawczy Porcie w Niebezpieczeństwach. Ojcze. jedyny Boże. Pociecho Ubogich. Źródło Wszelkich Rozkoszy. hojny dla wszystkich Twych stworzeń. Podporo Nieszczęśliwych. Stworzycielu Świata. błagamy Cię przez Jego Krew i zasługi oraz przez Serce Jego. nasza Światłości. Ojcze. Ojcze. Ojcze. Ojcze. Darze Życia Rodzinnego. Ojcze. aby ich wszystkie czyny miały wielką skuteczność. Radości Dziewic. Mądrości Przywódców. Boże. a nie Sprawiedliwości. Ojcze. Ruino Pysznych. Wspaniałości Królów. Ojcze. że to jeszcze czas Miłosierdzia. Ojcze. nasza Miłości. zmiłuj się nad całym światem i przebacz wszystkie grzechy. Ojcze. Wolności Niewolników. Przyjacielu Dzieci. obalający bożki. Ojcze. Ojcze. aby nie przestawała się modlić w sposób następujący: „Ojcze Przedwieczny. Ojcze. Ojcze. Przepychu Kościoła Św. Dobroci Nieskończona. Przewodniku Młodych. Mądrości Sprawiedliwych. Niewysłowiona Opatrzności. Ojcze. Synu Odkupicielu Świata. Ojcze. Ojcze. nasza Radości . Nadziejo chrześcijan. Józefę Menendez. Ojcze. Ojcze. panujący nad wszystkimi narodami. Ojcze. Ojcze.nasza Chlubo. nasza Ucieczko w Strapieniu. Ojcze. . Ojcze. Ojcze.. Ojcze Najsłodszy. który z miłości dla dusz wydałeś na śmierć Syna Swego Jedynego. Ojcze. zmiłuj się nad nami. Ojcze Najświętszy. Święta Trójco. Duchu Święty. Ojcze. które ofiarują Ci dusze wybrane . Pociecho Ludów.

Ojcze. pozostań we mnie na zawsze. niech się dzieje we wszystkim najsprawiedliwsza. * Więc śpiewaj. Pociecho Zasmuconych. * Tak długo. Prosimy Cię. nieskończona Dobroci objawiająca się wszystkim narodom. * Wznosimy modły. ratuj w potrzebie. który gorąco pragniesz rozszerzyć Swe królestwo miłości w sercach Swoich stworzeń dla Twej radości i szczęścia. Ojcze. miłuje mnie. * Więc śpiewaj. który gładzisz grzechy świata.. Panie! Baranku Boży. Bogu jedynemu niech będzie cześć i chwała na wieki! O mój Jezu. * Gdy serce boli.Ojcze. czczony i kochany przez ludzi! Boski Ojcze. Ojcze na niebie. naszego Pana oraz przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i wszystkich Świętych. czczony i kochany przez ludzi! Akty Strzeliste Bóg mój. Jezusa posłał. gaszący nasze pragnienie w ubóstwie. Ojcze Przedwieczny. bądź znany. Amen. jedyne Dobro moje i wszystko moje. Ojcze. utulisz je. Pokoju nasz i obrono w Niedostatku. wysłuchaj nas. * Aby do nieba prowadził mnie.. Boże Ojcze nasz. * Grono Twych dzieci swój powierza los. przebacz nam. * Bóg jest miłością. Czy toń spokojna. daj. słodka Nadziejo naszych dusz. przez najdroższą Krew Jezusa Chrystusa uwielbiam Jego Święte Imię według intencji i życzenia Jego uwielbionego Serca. * Więc śpiewaj. * Ty nam błogosław. czczony i kochany przez ludzi! Boski Ojcze.. Zycie Umarłych. a jedyną nagrodą mej miłości niech będzie abym Cię kochał coraz więcej! Pieśni Bóg jest miłością. gdy zagraża cios. Baranku Boży. Chwało Świętych. kochany i czczony przez ludzi i żeby nasze rodziny trwały w jedności w Twoim Pokoju.. * Gdy Ty swe dzieci w swej opiece masz. duszo ma: Bóg jest miłością. dziecię Swe. Przez Jezusa Chrystusa. Niech będzie pochwalona i uwielbiona. póki tu będę żyć. dobroczynna Roso dla ludzkości. który gładzisz grzechy świata. bądź znany. OPATRZNOŚĆ BOŻA . * Więc śpiewaj. Chcę Ciebie kochać miłością wielką. * Boś Ty nam tarczą. Ty łzy ocierasz. Kochany Jezu.. Ojcze. dziś ku Twej chwale. zbawieniem darzy * I kocha także mnie. bądź znany. Ojcze. nieśmiertelnemu i niewidzialnemu. * Pod Twą obronę. * Boski Ojcze. Pokoju Starców. który gładzisz grzechy świata. niech się spełni Twoja wola. tak jak pozostajesz zawsze w Panu Jezusie! Królowi wieków. Obym mógł należeć do Ciebie całkowicie. czy huczą fale. * I broń od zguby. Ucieczko Umierających. żebyś był znany. wiernego Zbawcę. Panie! Baranku Boży.. Ojcze. Obrono Sierot. zmiłuj się nad nami! Módlmy się: Ojcze nieskończenie dobry i miłosierny. abym Cię kochał. Ojcze. najmiłościwsza Wola Boża! Bóg mój i wszystko moje! Niech będzie Bóg uwielbiony! Boże Ojcze. najwyższa.

ratuj nas w każdej potrzebie i spraw. O. Duchu Święty. Synu. opatrz nasze rany. że sam z siebie nie istniejesz i musisz uniżyć się. Opatrzności Boża.. By dzieci nie chodziły głodne i opuszczone. Dla prześladowanych za wiarę.. uchroń Polskę i świat od głodu i wojny. Święta Trójco.) Dokądkolwiek zwróci się człowiek. („Dialog") Koronka do Opatrzności Bożej (Do odmawiania Koronki używa się różańca) Na początku: Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. słodkiej. znajduje tylko płomienną przepaść miłości Mojej w wielkiej. We wszystkim napotykasz zmiany i brak. a jeśli miałeś czas. Dla tych. Dla alkoholików i narkomanów. a nie mogłeś i nie umiałeś tego uczynić. Zamiast Ojcze nasz: O.. Panie. bo nic nie jest w twej mocy. a gdy mogłeś. ale nie mogłeś. Boże. przyjdź nam z pomocą. Chryste elejson. abyś poznał. chyba że się sam zmienisz (.. Dla wszystkich cierpiących. Wszystko to pochodzi ode Mnie. a nie pysznić. Katarzyna ze Sieny: „Ileż razy pragnąłeś uczynić coś. Dla ludzi płaczących i zrozpaczonych. brakło ci woli. Dla starców i umierających. Święta Opatrzności Boża. Opatrzności Boża. by nie spadły klęski na naszą Ojczyznę i na inne narody. nie zmieni się ona i odebrana być ci nie może. prawdziwej i doskonałej Opatrzności". byśmy Światłością Twą cieszyli się w niebie. (3x) Zdrowaś. Chryste usłysz nas. Innym razem wiedziałeś jak. Ojcze z nieba Boże.. Zamiast Zdrowaś Maryjo: O. By nie zabrakło chleba w naszych domach. którzy się do Ciebie uciekamy. Chce ona.. Innym razem nie miałeś czasu. Tylko łaska Moja jest niewzruszona i stała. którzy doznają niesprawiedliwości i z jej powodu cierpią. Odkupicielu Świata.. Chwała Ojcu. Dla wzgardzonych i porzuconych. opatrz nasze rany. ku rzeczom duchowym czy cielesnym.. prosimy. niech łaski Twoje nieustającym strumieniem na nas płyną. Opatrzności Boża.. Ojcze nasz. Nikt nie zdoła oderwać cię od niej i wtrącić cię na powrót w grzech. Dla dzieci zabijanych w łonach matek. Chryste wysłuchaj nas. Kyrie elejson. którzy o pomoc wołają. Jedyny Boże. . Opatrzności Boża. Uchroń nas od kłamstwa i obłudy. wszystko to zrządziła Moja Opatrzność dla twego zbawienia. Dla wszystkich. Dla nieuleczalnie chorych..Św. Boże. Dla kalekich i ułomnych. nie wiedziałeś jak. błagamy Cię o ratunek Dla wszystkich ludzi samotnych i chorych. (3x) Litania do Opatrzności Bożej Kyrie elejson. pospiesz ku ratunkowi mojemu. zmiłuj się nad nami. wysłuchaj nas Spraw. Na zakończenie: O.

Proszę Cię więc. racz czuwać nad moim losem oraz całej Polski. ale by wierzył. K. abyśmy wszyscy zdobyli szczęście wieczne i tę słodką. abym od tej chwili. któremu odpuszczona została nieprawość. zbawienny kapitał wiecznotrwały dla mej duszy! Widzisz najdobrotliwszy Ojcze. zdarzeń i krzyżów w życiu umiał wyciągnąć olbrzymią chwałę dla Ciebie. który gładzisz grzechy świata. Opatrzności Boża. o. że się stanie. który gładzisz grzechy świata. A więc: W Imię Twoje błagam Cię. moi Patronowie. Przez Chrystusa Pana naszego. który nawet o najmniejszym robaczku masz staranie. Panie. Amen. ze wszystkich okoliczności. a wrzuć się w morze i nie wątpiłby w sercu swoim. i ogromny. * A całym sercem szczerze ufa Jemu. byśmy światłością Twą cieszyli się w niebie. Najmiłosierniejszą Twoją Opatrzność Boże.14). * Za którym stojąc na żaden strach nocny. Baranku Boży. 23). co by wyrzekł. by rządy panujących sprawiedliwe były. racz mi jej udzielić! Wszak powiedziałeś: „Zaprawdę. niech Twoje łaski nieustającym strumieniem na nas płyną.. jak teraz pragnę tej łaski. Najświętsza Maryjo Panno. Św. którego Opatrzność czuwa i najmądrzej kieruje losami narodów i każdego człowieka. * Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga. Józefie. jeżeli więc to jest zgodne z wolą Twoją i dobrem dla mej duszy. Matką Twoją i moją. * Na żadną trwogę * Ani dbaj na strzały. kieruj mną i moimi rodakami. jednocząc się przez Jej Serce to mówię: „Oto ja służebnica Pańska. który gładzisz grzechy świata. iż ktobykolwiek rzekł tej górze podnieś się. * Którymi sieje przygoda w dzień biały. O Boska Opatrzności. z Niepokalaną. Byśmy nie zapominali o naszym ostatecznym celu.Spraw. Św. sprzeciwiając się Twoim ojcowskim rozporządzeniom i spraw. I znów: „Jeżeli Mnie o co prosić będziecie w Imię Moje. zmiłuj się nad nami. By godność ludzka szanowana była. przepuść nam Panie. Pieśń Kto się w opiekę odda Panu swemu. to uczynię" (J 14. ratuj nas w każdej potrzebie i spraw. * W cieniu swych skrzydeł * Zachowa cię wiecznie. co zepsułem.. Na wyjednanie tej łaski. * Śmielej rzec może: * Mam obrońcę Boga. Baranku Boży. Serce. Boże. wielbili ze Świętymi w Niebie. wierzę. Szczęśliwy człowiek. A jego grzech zapomniany. Wasze zasługi. iż na świecie nic się nie dzieje ślepym trafem ale z woli albo dopuszczenia Twojego. niechaj mi się stanie według słowa Twego". ofiaruję Ci Boże Ojcze Krew. . stanie się mu" (Mk 11. Módlmy się: O. Antoni i Św. napraw to. Oblicze Pana Jezusa i skarb Kościoła Św. Ciebie On z łowczych obieży wyzuje * I w zaraźliwym powietrzu ratuje. mówię wam. opatrz nasze rany. wysłuchaj nas Panie. W. Stateczność Jego tarcz i puklerz mocny. Amen. (Któż jak Bóg 5(11)94) Nowenna do Opatrzności Bożej (Poniższą modlitwę odmawia się przez 9 dni) O najmiłosierniejszy Boże. przyczyńcie się za mną i ofiarujcie na moje intencje Boskiej Opatrzności. Baranku Boży. * Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.

) Modlitwa do Chrystusa Pana Modlitwa z Testamentu Św. „Zgodnie z wolą Jana Pawła II. Podobnie jak piękne muzyki. jako warunku odrodzenia Kościoła i świata. w końcu dodać Ojcze nasz.. (10x) O Jezu. Jan Paweł II wzywa parafie do adoracji Najświętszego Sakramentu. Cyryla i Metodego na przedmieściach Rzymu Papież powiedział: „Jakże byłoby pięknie. w katolickich kościołach parafialnych na całym świecie powinna być na nowo ożywiona adoracja Najświętszego Sakramentu". Jakże nieraz owe piękności rozpraszają. Jakże razi. jedyna miłości moja. daj się poznać. Koronka na cześć Przenajświętszego Sakramentu Ojcze nasz. utajony w Przenajświętszym Sakramencie. Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga. powtórzyć wszystko trzy razy. Franciszka. Na początku tego dokumentu wyznaje Święty.10 str. zamiast adorować Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie. niech ognista i słodka moc miłości Twojej oderwie moje serce od wszystkich stworzeń i rzeczy tego świata. uwielbiać i uczcić całemu światu. pisał Św. Idźmy wszyscy za wskazaniem Głowy Kościoła Św. Amen. . czyli sprzeciwiają się celowi Kościoła. utajony w Przenajświętszym Sakramencie.. spraw. (Począwszy od modlitwy. dla których słuchania schodzą się ludzie w niektórych bazylikach rzymskich.. spraw. teraz i zawsze. pisanego w obliczu śmierci w końcu września lub na początku października 1226 r. gdy zwiedza się po kościołach piękne dzieła sztuki. że w ten sposób modlił się nawiedzając Kościoły. i na wieki wieków. Modlitwa: O Jezu. (1x) Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament. jako Ty z miłości dla mnie wyniszczasz się w tym Przenajświętszym Sakramencie. Maksymilian. nr 9/98) Dnia 15 II podczas odwiedzin parafii pw. (Gość Niedz. Św. Zdrowaś Maryjo.poświęcenie życia 84-85 Przebłaganie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie 85-86 Akty strzeliste 86 Pieśni 86-87 NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT (Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzimy w czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej) Ojciec Św.87 NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT 81 Koronka na cześć Przenajświętszego Sakramentu 81 Modlitwa do Chrystusa Pana 81-82 Obietnice Zbawiciela dla czcicieli Najświętszego Sakramentu Ołtarza 82 Litania o Przenajświętszym Sakramencie 82-84 Ofiarowanie swojego życia w obronie czci do Najświętszej Eucharystii 84 Ofiara miłości . zamiast skupić do modlitwy. gdyby w czasie przygotowań do roku 2000 we wszystkich parafiach intensyfikowano adoracje Najświętszego Sakramentu". 81 . ukochać... abym z miłości dla Ciebie na każdy dzień umierał i wyniszczał siebie.

daję zapewnienie. którzy będą się modlić godzinę przed wystawionym Sakramentem Ołtarza i z uczuciem szczerej pokory .ofiarują Moją Najdroższą Krew Bogu Ojcu. że zaleca autentyczne nabożeństwo do Najświętszego Serca. a jako zakonnik każdą wolną chwilę spędzał. * Ci. na dwa kolana. miłości do Sakramentu Ołtarza i poznają tajemnicę Mojej Wszechmocy. miłości i pobożności. że ich godzina modlitewna będzie Mi się podobała. * Św. którzy postarają się i przyprowadzą innych do Tabernakulum albo przyjdą z jedną duszą bratnią na godzinę adoracji modlitewnej. którzy są jeszcze oddaleni ode Mnie. Kyrie elejson.". przyozdobię ich też za to wieloma łaskami. Paweł VI w liście apostolskim skierowanym do biskupów pisze. że staną się światem i przewodnikiem dla tych bliźnich. Prośmy Go o łaskę umiłowania Eucharystii. zakończą swoje życie po przyjęciu Komunii Św. na audiencji u Wielkiego Króla. udzielę wielkiej łaski. adorację i przyjmowanie z miłością Sakramentu Eucharystii. podchodził do ołtarza. które się odprawiają na całym świecie. a Moja szczególna opieka będzie im towarzyszyła zawsze. Panie Jezu Chryste. a przede wszystkim darem mądrości. patron naszych trudnych czasów. gdzie znajdował się Najświętszy Sakrament. Litania o Przenajświętszym Sakramencie (do prywatnego odmawiania) Kyrie elejson. bo gdy będziesz klęczał na jednym kolanie. prawdziwą miłość do bliźnich. żeś przez Krzyż swój Święty świat odkupić raczył. a nie w ławce. klękał zazwyczaj na posadzce. Całym swoim zachowaniem dawał świadectwo wiary. bezgranicznie oddał się i zaufał Niepokalanej. Oby pobożne zachowanie Św. którzy w czwartek w czasie dnia nawiedzą na pół godziny kościół i będą przebywać zupełnie z przodu. wobec której miał On wielką i żywą wiarę. Maksymilian. usłysz nas! . Obietnice Zbawiciela dla czcicieli Najświętszego Sakramentu Ołtarza Ci.Wielbimy Cię. „Uklęknij na dwa kolana. * Ojciec Św. Takimi słowami zwrócił się Św. a przez to osiągną także pozbawioną egoizmu. Świadek tak Go opisuje: „Kiedy wszedł do kościoła lub kaplicy. Chryste. którzy zatracili dary Ducha Świętego pobożności i bojaźni Bożej! Św. że przebaczę im wszystkie grzechy. Jako chłopak nawiedzał Pana Jezusa często w przerwie między lekcjami. tu i we wszystkich kościołach Twoich. i tak przejdą do wieczności.żałując za grzechy świata . i błogosławimy Tobie. a przez Nią i Trójcy Przenajświętszej. które są na całym świecie. osiągną szczególny stopień świętości. Maksymilian będąc jeszcze chłopcem do swego kolegi. blisko Tabernakulum. którzy w nocy z czwartku na piątek trwają na godzinnej modlitwie dla uczczenia Najświętszego Sakramentu Ołtarza (może to mieć miejsce również w domu). którzy ze szczególnym upodobaniem uczestniczą w nabożeństwie z błogosławieństwem. jak sam mówił. Pan Bóg będzie cię za to sądził". jak również jej dobre zrozumienie. Ci. czynił głęboki i przeciągły ukłon a potem pozostawał pogrążony w modlitwie". Chryste elejson. Tym. w czasie którego odmawiana będzie Koronka do Ran albo Litania do Sakramentu Ołtarza. doprowadzę ich do Nieba i staną się oni Moim narzędziem dla ratowania ludzkości. Tym. które obejmuje przede wszystkim wynagrodzenie. Faustyna polecała. otrzymają wysoki stopień poznania wiary. jak też Moja łaska i błogosławieństwo. aby w czasie odwiedzin Najświętszego Sakramentu łączyć się „z ofiarami Mszy Św. Maksymiliana w obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie było wyrzutem sumienia dla wielu katolików.

wysłuchaj nas. Jezu. Panie! Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej Najświętszej. Chlebie Anielski. któreś za nas sobie zadać pozwolił. Panie! Bądź nam miłościw. Jezu. Od wszelkiej pychy. wysłuchaj nas Panie! Abyś wiarę. Jezu. Od śmierci wiecznej. Ucieczko Grzesznych. w nas umarzać i z nas wykorzenić raczył. Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył. Od wszelkiej lekkomyślności umysłu. Przez gorzką Mękę i Śmierć swoją. Jezu. Jezu. Żywy Chlebie. Jezu. w Najświętszym Sakramencie jako Bóg i człowiek obecny. Abyś nas w łasce swojej zachować i umacniać raczył. Jezu. Bądź nam miłościw. Abyś nas przez tę tajemnicę miłości pomiędzy sobą coraz doskonalej zjednoczyć raczył. Pokarmie nasz najcenniejszy. Pociecho Zasmuconych. Święta Trójco.Chryste wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. Odkupicielu świata Boże. Jezu. zmiłuj się nad nami! Synu. Szczęśliwości wybranych. Jezu. którąś nam na ołtarzu zostawić raczył. Jezu. jedyny Boże. jakąś w poprzedzającym umywaniu nóg uczniom swoim okazał. Nieustająca Ofiaro nowego przymierza. Jezu. Przez Najświętsze Wcielenie swoje. Jezu. Zadatku Chwalebnego Zmartwychwstania. Od grzechu każdego. Przez swoją najgłębszą pokorę. co Ci się nie podoba. prosimy Cię. Od wszelkich niebezpieczeństw i okazji do grzechu. zachowaj nas Panie! Przez najdroższą Krew swoją. Wspomożycielu Słabych i Obarczonych. niewinny Baranku Boży. Przez nieskończoną miłość. prawdziwa Ofiaro błagalna za żywych i umarłych. Jezu. Lekarzu Chorych. przepuść nam. Boże. Jezu. Od wszelkiej oziębłości ku bliźnim. uszanowanie i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył. wybaw nas. Boże. Od pożądliwości oczu. Panie! Od wszelkich pożądliwości ciała. któryś z nieba zstąpił. Ofiaro czci i uwielbienia najgodniejsza. Duchu Święty. Przez pięć Ran swego Najświętszego Ciała. którąś nam okazał przez ustanowienie Najświętszego Sakramentu. Przymierze Miłości i Pokoju. Jezu. utajony Boże i Zbawicielu. Abyś wszelkie zbrodnie i to. Abyś serca nasze łaską swoją oczyścić i poświecić raczył. My grzeszni. Pokarmie w godzinie śmierci. Jezu. Jezu. . Źródło Łask Wszelkich. Jezu. Abyś nam skutków tego niebieskiego Najświętszego Sakramentu w obfitości doznać pozwolił.

1955 r. dla naszej Ojczyzny i dla całego świata. Amen. Ojca Św. (Powyższy akt. został wzięty z książeczki zatytułowanej „ Wspólnota Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej. w której Chrystus pożywany i pamiątka Męki Jego uczczona. a także prześladowania w obronie czci do Najświętszej Eucharystii. Ofiara miłości . jest niezwykle trudna i odpowiedzialna. trwając przed Twoją Świętą Obecnością w Najświętszym Sakramencie. przepuść nam. Pokornie prosimy. racz nam dać. wszystkie dusze błogosławione i w czyśćcu cierpiące przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. przeciwności. bpa Zbigniewa Józefa Kraszewskiego. ofiaruję Ci całe moje życie w intencji Twojego Najświętszego Eucharystycznego Serca i Niepokalanego . Abyś nam łaski szczęśliwej śmierci udzielić raczył. co na to życie będzie się składać.. Módlmy się: Boże. Baranku Boży.. błagamy. zmiłuj się nad nami! Ojcze nasz. który gładzisz grzechy świata. Zarząd tej Wspólnoty mieści się w Warszawie przy parafii Św. wysłuchaj nas. i naszej Ojczyzny. grzechów zapomnienia i wzgardy od ludzi. Ofiarowanie swojego życia w obronie czci do Najświętszej Eucharystii Panie Jezu Najdroższy. którą z miłości składamy. w nas wzbudzić raczył.. cierpienia. rozszerzał się. Abyś nas na wieczne i chwalebne życie wskrzesić raczył. uznając naszą słabość i grzeszność. Ale chcielibyśmy. Który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. byśmy Najświętsze Ciało Twoje i Najświętszą Krew Twoją jak najczęściej i z jak najgłębszym nabożeństwem dla uleczenia i zbawienia dusz naszych przez Ciebie odkupionych przyjmowali i światłością tegoż Sakramentu przez Boskie zasługi Twoje królestwo niebieskie sobie zapewnili. aby bramy piekielne go nie przemogły. post o chlebie i wodzie wypraszać tak potrzebne łaski dla Kościoła Św. Synu Boży. W. wszyscy Święci w Niebie. źródło łaskawości i miłosierdzia. Abyś nam w godzinę śmierci na pomoc przybyć raczył. Wierzymy. że cierpisz tyle zniewag.. . aby umieli zgiąć kolana przed Twoją Świętą Obecnością w Hostii Św. Pragniemy przez modlitwę. Niech będzie niezwykle cennym darem miłości dla Ojca Św. Historia.aby wszyscy ludzie uwierzyli. że jesteś Panie Jezu prawdziwie obecny wśród nas.poświęcenie życia (z orędzia Maryi danego na Węgrzech . Panie! Baranku Boży. który gładzisz grzechy świata. tj. Patryka). naszej Niebieskiej Matki i całego Dworu Niebieskiego. Zdrowaś Maryjo.. że jesteś Panie Jezu prawdziwie obecny wśród nas. O święta uczto.. któryś nam w cudownym Sakramencie Męki swej pamiątkę zostawił.aby umiłowali Twoje Najświętsze Serce do końca życia. Dlatego pragniemy ofiarować całe swoje życie i wszystko. Abyś nas w godzinę śmierci tym pokarmem niebieskim zasilić i wzmocnić raczył.. Aniołowie i Archaniołowie. Charyzmat". w łączności z zasługami Twojej drogocennej Krwi i Ofiary Krzyżowej. pokutę. aby kult do Najświętszego Sakramentu wzrastał. w obecności Trójcy Przenajświętszej i Maryi.) Mój Jezu. aby była Ratunkiem i służyła pomocą Kościołowi Św.Abyś święte pragnienie częstego pożywania Ciebie w Komunii Św. K. trudności. a wierząc. który otrzymał błogosławieństwo od ks. Abyś nam do godnego przygotowania na tę ucztę przez prawdziwą pokutę dopomóc raczył. Pragniemy również innych zachęcać do Adoracji Najświętszego Sakramentu: . umacniał w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. który gładzisz grzechy świata. Ofiara. padamy na kolana w pokorze i uniżeniu. Dusza łaską napełniona. Panie! Baranku Boży. przyjmij naszą ofiarę Boże w Trójcy Świętej Jedyny i dopomóżcie nam ją wypełniać: Matko Najświętsza Niepokalana. a nam zadatek przyszłej szczęśliwości udzielony został. Amen.

wszystkie moje Msze Św. że w ten sposób aniołowie wynagradzają za zaniedbania tych. odpust będzie zupełny. (Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu. Jeżeli trwa ona przynajmniej przez pół godziny. ogarnęła ją boleść. mój Jezu. Służebnica Boża Katarzyna od Jezusa zm. Kiedy przechodzimy obok kościoła wstąpmy chociażby na parę minut i oddajmy hołd Stwórcy. a nie wynagrodzone! Za grzechy językiem złośliwym popełnione! Za chęć używania i zabawy Twój Boski Majestat obrażając! Za grzech pijaństwa i narodu naszego do niego przywiązanie! Za grzech pychy i zazdrości!" Za obowiązków stanu zaniedbanie! Za grzechy przeciw Duchowi Świętemu! Za grzechy o pomstę do nieba wołające! . za opuszczanie Komunii wielkanocnej i nieprzyjmowanie wiatyku na drogę do wieczności! Za świętokradztwa dokonywane na Najświętszym Sakramencie i za znieważanie świątyń i ołtarzów Twoich! Za wszystkie grzechy popełnione w kościele. * Duchowa córka Wielkiej Św. jako też za zbrodnie lat ostatnich! Za odstępstwo od świętej wiary naszej! Za bluźnierstwa i przekleństwa! Za nienawiść i krzywoprzysięstwa! Za sponiewieranie Ojca Św. Teresy. za Ojca Św. Amen.Serca Maryi. otrzymała łaskę usłyszenia głosu chórów anielskich. przyjmij tę ofiarę mojego życia i daj mi łaskę. co niewystarczająco czczą Boga w Najświętszym Sakramencie.. Przez takie odwiedziny Pana Jezusa też możemy ratować dusze przed piekłem. za wszystkie dusze aż do końca świata. moje dobre uczynki. Za miotanie bluźnierstw na Najświętszy Sakrament i poniewieranie Imienia Twego! Za obojętność dla Najświętszego Sakramentu i zapominanie o Tobie. o dobre powołania kapłańskie. Jezu utajony! Przepraszamy Cię Zbawicielu. jak długo żyć będę. Nagle uszu jej doszedł anielski śpiew uwielbienia Boga. i zaniedbywanie Najświętszej Ofiary Twojej! Za lekceważenie częstej Komunii Św. i Komunie Św. moje ofiary i cierpienia dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej oraz w duchu wynagrodzenia. biskupów i kapłanów! Za okropne zabójstwa i krwi niewinnej przelanie! Za namawianie do grzechu i liczne zgorszenia! Za grzech lubieżności i Sakramentu małżeństwa sponiewieranie! Za krzywdy wyrządzone. żebym wytrwał w tym aż do mojej śmierci. w 1594 r. (3x) Ojcze nasz. O. Kiedy nocą klęczała przed Najświętszym Sakramentem. który pobożnie uczestniczy w uroczystym obrzędzie eucharystycznym. Możemy również sprawić ulgę duszom czyśćcowym.) Przebłaganie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie Za brak wiary w Najświętszy Sakrament i nienawiść ku Tobie. dla jedności Kościoła Św. (5x) Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. który nawiedza Najświętszy Sakrament w celu adoracji. ofiarując ten akt miłości za grzeszników. Udziela się odpustu zupełnego wiernemu. Kościół zajaśniał niepojętym światłem. że Bóg opuszczony jest w tylu pustych kościołach. za naszych kapłanów... jaki zwykle ma miejsce pod koniec kongresu.. Boże! Za niepamiętanie o wartości Mszy Św.. Katarzyna zrozumiała.

ale również boleje nad tymi. dla Ciebie umieram. Pieśni O zbawcza Hostio. . do tego stopnia. które jako zadośćuczynienie za zniewagi wyrządzone Twojemu Synowi składam dzisiaj ja. te słabe dowody czci. którzy zwą się wierzącymi. * Niech on wieczystym życiem swym. że jesteś obecny w tym Sakramencie. O Jezu. W swoich rozważaniach wspomina on nie tylko o tych. przychodzi do kościołów. że jest to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa. pomoc ześlij nam! Jednemu w Trójcy Władcy ziem * Niech będzie chwała w każdy czas. nawet uznać Cię nie zechce. A większa część nawet tych. Nie pomnisz na to. zamiast wynagradzać Ci te zniewagi okazaniem czci. by Cię bardziej jeszcze znieważać brakiem szacunku lub zostawia Cię w opuszczeniu na ołtarzach pozbawionych nawet lampy. iż ich dobro stawiasz wyżej niż Twoją cześć własną. Alfons Liguori: „O Jezu najukochańszy. Panie mój. Przyjmij. godna czci. jak i dzisiaj to czynię. którzy świadomie i z rozmysłem w rozmaity sposób znieważali Najświętszy Sakrament. a Ty wiedziałeś o tym daleko wcześniej. że On jest w kościele najważniejszy i jedynie On jest godny najgłębszej czci. najbiedniejszy ze wszystkich ludzi. w Św. by Cię uwielbić. Starajmy się zawsze przyjmować Pana Jezusa w Komunii Św. * Daj siłę. spraw. by Cię wszyscy poznali i umiłowali!" Św. na ile zniewag naraża Cię ten zamiar pełen miłości. że jesteś bardzo w ludziach rozmiłowany. Amen. Amen. a nie starają się o to. Przyjmij je w zjednoczeniu z tą nieskończoną czcią. mój najmilszy Zbawicielu. gdzie Twoja miłość i Twoje najgodniejsze miłości Serce tylu zniewag doznaje w tym Sakramencie! Ponieważ jednak to nie jest mi dane. Twoim jestem w życiu i przy śmierci. Ojcze Przedwieczny. którą Ci oddał Jezus Chrystus umierając na Krzyżu i którą codziennie Ci oddaje w Najświętszym Sakramencie. pragnę przynajmniej. Ci ludzie tyle razy deptali nogami Hostie konsekrowane. Jezu. Przyjdź tymczasem do serca mego przez łaskę. którego Majestat jest niezmierny. pozwól mi powiedzieć. * Bój srogi nęka wiernych Ci. dla Ciebie żyję. aby wynagradzać za te zniewagi. do czystego serca. którzy w Ciebie wierzą. Bóg. O Jezu ukochany. Akty strzeliste Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. O. wszelkich koniecznych ozdób. wielki czciciel Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny jest dla nas wzorem do naśladowania w okazywaniu czci i miłości do Pana Jezusa w Najświętszej Eucharystii. Pan mój i Bóg mój! O Mój Boże obecny w Sakramencie Twej miłości. do wody lub w ogień. by wszyscy ludzie rozmiłowali się w Najświętszej Eucharystii. jakich Pan Jezus doznaje w Hostii Św. Tabernakulum obecny. rzucali je na ziemię. nawiedzać Cię często. przebacz ludowi Twemu! (3x) (Trzy razy kapłan i trzy razy lud) * Św. obmyć łzami swoimi. z należytym przygotowaniem w sposób godny. zanim wstąpisz do niego sakramentalnie. nie dostrzegają tego. Jezu. że większa część ludzi nie odda Ci czci. o Boże. któremu Święci i Aniołowie w niebie nieustannie oddają chwałę.* W ojczyźnie rajskiej darzy nas.Przebacz Panie. o Jezu utajony. Świadom jestem. uwielbiam Cię! Niech będzie pochwalony i uwielbiony Najświętszy Sakrament. pamiętając o tym. * Co lud do niebios wiedziesz bram. uwielbiam Cię i tęsknię za Tobą. a nawet krwią własną te nieszczęsne miejsca. Alfons Liguori. Niektórzy z nich obchodzą się z Panem Jezusem byle jak. w zamian za zniewagi jakie odbierasz od ludzi w tej Boskiej tajemnicy. gdybym to mógł sprawić. O gdybym mógł. nie klękają przechodząc obok Niego w Tabernakulum.

wykorzeń zdrady * Spośród ludu swego. * Panny czyste. o Jezu drogi. co serce Twe kochają. * Tyś tak nikła. dozwól. * Wyniszcz złe rady. * Rozgrzej serca mego chłód. * Nasyć duszy mojej głód. co rządzi całym światem. Przed tak wielkim Sakramentem * Upadajmy wszyscy wraz. taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej. * Chlebie życia nadobfity.W majestacie na niebieskim tronie * Siedzi Jezus. zmiłuj. * Rzuć mi Twój promienny blask. Synu jedyny. Dajemy pokłon Bogu prawdziwemu. * Cherubini. * Ciebie wielbi Matka droga. Bogu Ojcu i Synowi * Hołd po wszystkie nieśmy dni. * Tobie śpiewa niebo całe. Witam Cię. taka mała. Niech nas błogosławi. * W dani duszę Ci niesiemy. * Niech podaje wiek wiekowi * Hymn triumfu. * Rozlej na mnie skarby łask. dzięki. * Tobie lud Twój składa chwałę. Za Twe łaski dziękujemy. . * Prorocy. (Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu. * Maryja.. Boga prawego. * Byś gniew Twój srogi. * Co dla zmysłów niepojęte. (3x) * Pobłogosław. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Święty! wołają! Matka Jego i Patriarchowie. * Tym. * Nie racz pogardzać prośbami naszymi. który pobożnie odmówi tę modlitwę. O światłości tak zaćmiona. * Bóg wszechmocny. wszelka moc na Jego łonie.* Świeć nam słońcem Twej miłości * Na tej ziemi i w wieczności. Wszelką rozkosz mający w sobie. gdy . czci. * Ojca wiecznego. Módlmy się: Boże. * Niech przed Nowym Testamentem * Starych praw ustąpi czas. * Daj nam w Serca Twego Ranie * Błogosławieństw zdrój jedyny. Trzykroć Święte Serce Boga. Serafini. które Go tak miłowały. Amen. Amen.Przed tak wielkim Sakramentem " odmawia się w sposób uroczysty w Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej i w Boże Ciało. * A równemu Im Duchowi * Niechaj wieczna chwała brzmi.. prosimy. * O Dobroci nieskończona. * By nas Serce twe kochało. Święty. * Zgrom hardych siły.) O milcząca Hostia biała * Na kolanach wielbię Cię. który w przedziwnym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę Swej Męki. Natomiast odpust będzie zupełny. * Pohamować raczył. Nie opuszczaj nas.. daj pokój miły. nad nami grzesznymi. witam. Męczennicy. W.. * Niech nas błogosławi * Swoim Synem. z nami! * Świeć nam Serca promieniami. K. abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia. Zostań. słodki Jezu. drogi * Na wiek wieków posiadają. * W tym Sakramencie dziwnie zakrytemu: * Żebrzę litości i Twej miłości. o Panie! * Odpuść grzesznym liczne winy.. Przenajświętsze Ciało. * A w tym cieniu kryje się * Ten. wyznawcy i apostołowie. Jezu drogi. * Któreś na Krzyżu sromotnie wisiało * Za nasze winy. którzy krew przelali. * Co nam Serce Twoje dało. * Swoim Synem * Panna Maryja. * Jak i Aniołowie inni * Przed Nim się kłaniają. Stwórca nasz. * Przed którego majestatem * Aniołowie kryją twarz. * Cherubini. * Boski ogniu tu zakryty.* Niechaj skarb ten cenny. * Niech dopełni wiara w nas. Zmiłuj się. Dałeś im chleb z nieba. * Cherubini. * Męki te znosiłeś. * Radośnie śpiewają: * Święty.

Jezu. usłysz nas. Jezu. Synu Maryi Panny. Jezu. Jezu. Skarbie wiernych. Jezu. Dawco żywota. Chryste elejson. Jezu. Jezu. Boże mocny. Boże. Jezu. Jezu. Jezu. Jezu. Jezu. Jezu. Jezu najposłuszniejszy. Jezu. Kyrie elejson. Ojcze ubogich. Jezu. Jezu. Jezu. Synu Boga Żywego. Jezu. Światłości prawdziwa. wysłuchaj nas. Jezu. Światłości Wyznawców. Patryka 89 Pieśń 89 DO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS Litania do Najświętszego Imienia Jezus Kyrie elejson. Drogo i Życie nasze.11 str. Jezu. Jezu. Jezu. Święta Trójco. Jezu. odblasku Ojca. Jezu. Jezu. Odkupicielu świata. dobry Pasterzu. Dobroci nieskończona. Boże. Jezu. pragnący dusz naszych. Synu. Jezu. Jezu. Wesele Aniołów. zmiłuj się nad nami. Czystości Dziewic. Męstwo Męczenników.89 DO NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS 88 Litania do Najświętszego Imienia Jezus 88-89 Modlitwa Św. Boże. miłujący nas. Mistrzu Apostołów. Jezu. Jezu. Jedyny Boże. Jezu cichy i pokornego serca. Słońce sprawiedliwości. Jezu najmilszy. Ojcze z nieba. Miłośniku czystości. Królu chwały. Jasności światła wiecznego. Ojcze na wieki. Jezu. wielkiej rady Zwiastunie. Mądrości przedwieczna. cnót Przykładzie. Jezu najmożniejszy. Królu Patriarchów. Duchu Święty. .88 . Jezu najcierpliwszy. Boże pokoju. Jezu. Ucieczko nasza. Boże nasz. Jezu. Jezu przedziwny. Nauczycielu Ewangelistów.

szukajcie. Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją. prosimy. który gładzisz grzechy świata. Jezu. wysłuchaj nas. Jezu! Baranku Boży. Patryka Bądź. Od zaniedbania natchnień Twoich. Przez tajemnicę Świętego Wcielenia Twego. Bądź w uszach. Od sideł szatańskich. Amen. ze mną! Ogarnij mnie ze wszystkich stron. a będzie wam otworzone". Amen. wysłuchaj nas! Módlmy się: Panie. przepuść nam. dzieckiem Twoim zawsze być! * Serce moje weź. duszę moją. Przez chwałę Twoją. * Serce moje. Jezu. Korono wszystkich Świętych. Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu. * Serce moje weź. Panie. Od śmierci wiecznej. któryś rzekł: „Proście. niech Twą śpiewa cześć. który gładzisz grzechy świata. Jezu! Od zła wszelkiego. który gładzisz grzechy świata. Od ducha nieczystości.. usłysz nas! Jezu. a znajdziecie. wysłuchaj nas. Po mej lewicy. Bądź nam miłościw. przepuść nam. Bądź w oczach. abyśmy Cię z całego serca. Ogarnij mnie ze wszystkich stron. co do mnie mówią. kołaczcie. a otrzymacie. Przez krzyż i opuszczenie Twoje. Przez najświętsze życie Twoje. weź! Wszystko Tobie oddać pragnę od najmłodszych moich lat. Od gniewu Twego. usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. zmiłuj się nad nami. Pieśń Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć! * Chcę Cię. Przez trudy Twoje. Bądź. Jezu Chryste. Przez radości Twoje. ze mną! Po mej prawicy. uczucie swej Boskiej miłości. Racz nas obdarzyć. Jezu! Baranku Boży. . kochać wiernie. ustawiczną bojaźnią i miłością świętego Imienia Twego. Jezu. których utwierdzasz w swojej miłości.. Jezu! Bądź nam miłościw. Przez narodzenie Twoje. wybaw nas. albowiem nigdy nie odmawiasz swej opieki tym. Przez śmierć i pogrzeb Twój. Przez dziecięctwo Twoje. wybaw nas. Przez Wniebowstąpienie Twoje. daj nam. Jezu! Jezu. Panie Jezu. co o mnie myślą. które mnie słyszą. Przez Zmartwychwstanie Twoje. które mnie widzą. Jezu! Od grzechu każdego. Bądź w ustach wszystkich. Przez omdlenie Twoje. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.Jezu. (Odpust cząstkowy) Modlitwa Św. Jezu! Baranku Boży. Jezu. * Pomóż. Bądź w sercach wszystkich. by mnie nie zwiódł pokusami swymi świat.

zachwycone Niepokalanym Sercem Matki.. nazywane synem cieśli. powiedziała mi: córko Moja. Dz. N. N. N. J.. J.... Dz. kocham i wielbię Ciebie. dające Niebo tym. Dz. Sługo Boży. N. błogosławiony owocu łona Najświętszej Dziewicy. J. miłujące ubóstwo. potomku Niewiasty.. który ustawicznie mieszka w sercu twoim. N.. J. N.. N.. J. Dz. nauczycielu swojej Matki. nadziejo i pociecho ludzi schorowanych i w podeszłym wieku. N. N. Boże Przymierza. szukające „Symeonów". N. któremu sprzeciwiać się będą.. obecne w rodzinach złączonych modlitwą. radości Rodziny Nazaretańskiej i naszych rodzin.. Dz. J. przychodzące w mocy Ducha Świętego. Dz. Emmanuelu zapowiedziany przez Proroków. N. J. N. Dz. Ustawicznie przebywaj z Nim we własnym sercu. J. J. dające radość świętemu Janowi w łonie matki.. J. przyjmujące dary serc Trzech Króli i wszystkich narodów. Dz. przynoszące na ziemię pokój ludziom dobrej woli. Dz. N. J. zawartego z Patriarchami.. N. którzy duchem upodobnili się do dziecka... Dz.. Dz. N... uwielbiony przez Maryję w Jej pieśni.. J. ze stworzeniami utrzymuj [kontakt] o tyle. J. zjednoczone ze Św. N. . Elżbietę i wszystkie matki oczekujące dziecka. Dz.. Dz. J. o ile konieczność i obowiązek twój tego wymaga"... jedyna nasza drogo do domu Ojca Niebieskiego. wzorze posłuszeństwa rodzicom. Dz.. Dz. wzrastające w łasce u Boga i u ludzi.. będące znakiem. 90 .. J. wypędzone z serc. Dz. J. J. N. J. Dz..pociecho wygnańców z Ojczyzny. N. w którego przyjściu poznajemy miłość Boga Ojca. N.. Dz. N. J. słowach i czynach. opanowanych przez szatana i grzech. Światłości wiekuista utęskniona w mrokach czyśćca. N. N. N. jak mam przygotować się do Święta Bożego Narodzenia. (Dz. cichość i pokorę. miażdżący wraz z Nią głowę węża piekielnego. Dz. dla którego stworzony został cały świat. N. Światło nocy betlejemskiej.12 str. J.. J. J. N. N. Wszechmocny. N. J. wzorze naszego oddania się Maryi w niewolę miłości. N. Dz. On ci będzie mocą. J. błogosławiące Św. mógł wypocząć. J. J. J. Dz. Dz. N.. N. N. aby Jezus. J.. wzorze czystej i radosnej dziecięcej zabawy. Faustyna: „Matka Boża pouczyła mnie. z miłością przyjmujące pasterzy i wszystkich ubogich.. N. Dz. N.91 DZIECIĄTKO JEZUS 90 Uwielbienie Najświętszego Dzieciątka Jezus 90-91 Pieśni 91 DZIECIĄTKO JEZUS (Uroczystość Bożego Narodzenia obchodzimy 25 grudnia) Św. Dz. J. Dz. J. J. N. N. N. przez Twą ucieczkę do Egiptu .. Dz. Dz. szukające ciepła miłości w moim sercu. nie wychodź z wnętrza swego. Dz. 785) Uwielbienie Najświętszego Dzieciątka Jezus (Do prywatnego odmawiania) Najświętsze Dziecię Jezus. J.. którzy wezmą Cię w objęcia. odwieczna Światłości. powierzone przez Boga Ojca opiece przeczystego Józefa. N. Dz. poddane we wszystkim Służebnicy Pańskiej.. N. Dz.. J.. J. Dz. Dz. staraj się o cichość i pokorę. J.. J. Józefem więzią wzajemnej miłości.. N. zagrożone przez nienawiść „Herodów" wszystkich czasów. N.. J. doskonałe we wszystkich swoich myślach.. Adoruj Go w sercu swoim. Dz. przywołane na ziemię miłością Maryi. J. Dz. J.. radości śpiewających Aniołów. Dz. J. J. Dz. Dz. Dz.. N. szukające pokarmu miłości w naszym domu. Dz. Synu Ojca Przedwiecznego. Dz... N. J... Dz. Dz.

chociaż w stajence Panna Syna rodzi. * Że Panna czysta.. Dzisiaj w Betlejem. Dz. * Wszedł między lud ukochany. * Śmiertelny Król nad wiekami. * Chrystus się rodzi. nauczycielu życia całkowicie poświęconego Bogu. moc truchleje: * Pan niebiosów obnażony. spragnione wielkiej miłości kapłanów. w którym mieszkasz i królujesz wraz ze swoim Synem i Duchem Świętym na wieki wieków.. nasz kochany Ojcze. Amen. * A Słowo. Maryja Panna. K. wesoła nowina. niemało. * Szopę pokazując. W. * Chrystus się rodzi. J. nad ziemiany? * Bóg porzucił szczęście swoje. N.. „rodzące się" w tajemnicy Mszy Św. Dz.. na ołtarzach świata. * Przecież On wkrótce. * A Słowo Ciałem się stało * I mieszkało między nami. N. * Gdzie Panna z Dzieciątkiem. Pastuszkowie mali * W polu wtenczas spali. Maryja Panna Dzieciątko piastuje. N.Hostii Św. niebo.N. straszliwy Sędzio tych. J. N. Dz.. * Nieogarnionego. i Józef Św. Uczyń serca nasze według Serca Twego. * Ma granice Nieskończony: * Wzgardzony. J.czyści i ufni. Sercem swoim ogarniające nas i wszystkich łudzi. * Dziś narodzonego. * Z wołem i oślątkiem. cuda ogłaszają. * Anieli grają króle witają * Pasterze śpiewają bydlęta klękają * Cuda. Ono pielęgnuje. przecież On wkrótce ludzi oswobodzi. Zachowaj nas w Tej miłości i łasce. Dz. przyjmij nas do Nieba.. Boga prawdziwego. że Panna czysta porodziła Syna. J. * W Betlejem żydowskim. * I Józef Św. Módlmy się: Boże.. oddające się nam w chlebie . * Gdy Anioł z północy * Światłość z nieba toczy. J. okryty chwałą. * Niemało cierpiał.. . Dz. I z Józefem świętym * Nad Jezusem małym * Chwalą Boga tego. * Ogień krzepnie. dzisiaj w Betlejem. Bóg się rodzi. Dz. Ty posłałeś na ziemię i do naszych serc swego jedynego Syna. Dz.. Chwałę oznajmując.. Chociaż w stajence... aby nas zbawił. nasza Miłości teraz i na wieki. * Żeśmy byli winni sami. * Dzieląc z nim trudy i znoje. J. nas oswobodzi. Pieśni A wczora z wieczora * Z niebieskiego dwora * Przyszła nam nowina: * Panna rodzi Syna. blask ciemnieje. Cóż masz.. J. N. N.. którzy gorszą dzieci i młodzież. * Chrystus się rodzi. a gdy staniemy się Jak dzieci" . * Za wyrokiem Boskim.. Jezu cichy i pokornego Serca.

Chwała Ojcu. Chryste wysłuchaj nas! Ojcze z nieba Boże.. Jezu Chryste! Ofiarujemy Ci te modlitwy jako wyraz naszego oddania się Tobie. Jezu. który będąc Bogiem z miłości ku nam stałeś się człowiekiem. Litania do Przemienienia Pańskiego Kyrie elejson. uwielbiony po swym Zmartwychwstaniu. zgodnie z wolą Twoją Przenajświętszą. którego jasny obłok zasłonił przed uczniami. na górze Tabor przemieniony. O Jezu. Jezu. nasz Panie. Kyrie elejson. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Jezu.. Słowo. a przez swoje Przemienienie racz wysłuchać wszystkich próśb naszych. by umocnić w Apostołach wiarę w Twoje Bóstwo. racz wysłuchać próśb naszych i przemień wszystkie utrapienia nasze w zbawienne radości. Przedwieczny Synu Boga żywego. Zmiłuj się nad nami grzesznymi. Jezu.. by nas zbawić. które stało się Ciałem i w nas zamieszkało. który przemieniłeś się na górze Tabor. byśmy pragnęli często i godnie przyjmować Ciebie w Komunii Św. Jezu. Ojcze usłysz nas. przy wcieleniu Twoim przemieniony. Chwała Ojcu. Chwała Ojcu. który przekazałeś apostołom.. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego. którego szaty stały się białe jak śnieg. który w czasie swojej Męki modliłeś się za nieprzyjaciół. z Mojżeszem i Eliaszem o zejściu ze świata rozmawiający. a wszystkie krzywdy chętnie przebaczali. Duchu Święty Boże. tak nas przemień.. które z ufnością do Ciebie zanosimy. Jezu. Chryste elejson. przemień zimne nasze serca... byśmy w niej żyli i w niej umierali. O Jezu. 92 . któremu świadectwo dał Ojciec Przedwieczny. .13 str. na Mękę Twoją z góry Tabor zstępujący. którego twarz zajaśniała jak słońce. tak pomnóż w nas wiarę. żeby nie wyjawiali widzenia aż po Twoim zmartwychwstaniu..93 PRZEMIENIENIE PAŃSKIE 92 Koronka do Przemienienia Pańskiego 92 Litania do Przemienienia Pańskiego 92-93 PRZEMIENIENIE PAŃSKIE (Święto Przemienienia Pańskiego obchodzimy 6 sierpnia) Koronka do Przemienienia Pańskiego O Jezu. O Jezu. O Jezu. Chwała Ojcu. tak przemień nasze serca.. Piotra. Chwała Ojcu. który w czasie Ostatniej Wieczerzy przemieniłeś chleb i wino w Ciało i Krew Twoją Przenajświętszą. byśmy zawsze trwali w miłości ku Tobie. Jezu. zmiłuj się nad nami! Synu Odkupicielu świata Boże. Jezu. Jezu.. byśmy krzyże znosili cierpliwie. Święta Trójco jedyny Boże. Jakuba i Jana na górę Tabor ze sobą prowadzący. Jezu. Jezu. Amen.

Jezu. Jezu. Korona złota na Jego głowie. Baranku Boży. Jezu. który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Jezu. który przemieniłeś się w podróżnego przed uczniami idącymi do Emaus. Jezu. chleb i wino w Ciało i Krew pod postaciami sakramentalnymi przemieniający. który przemieniony w ogrodnika ukazałeś się płaczącej Magdalenie. wysłuchaj nas Jezu! Baranku Boży. który gładzisz grzechy świata. przy Męce Twojej przemieniony. a głosem wychodzącym z jasnego obłoku objawiłeś swoje w Nim upodobanie. Jezu. zmiłuj się nad nami! Antyfona: Wyczekujemy przyjścia Zbawiciela. przy Wniebowstąpieniu Twoim przemieniony. . Módlmy się: Boże. pokarmie Najświętszy. przy Zmartwychwstaniu Twoim przemieniony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. dozwól nam być współdziedzicami i współuczestnikami Jego chwały. Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jezu. który odmieni grzeszne ciała nasze na podobieństwo jasności swojego ciała. W. Jezu. Amen. który gładzisz grzechy świata. przemieniony. chwało i życie nasze. K. przemieniony. chwałą i godnością ukoronowany. K. Jezu. Amen. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. przy śmierci Twojej okrutnie przemieniony. przemieniony. Jezu. przepuść nam Jezu! Baranku Boży. Jezu. Jezu. który gładzisz grzechy świata. w Najświętszym Sakramencie przemieniony. nadziejo nasza w ostatnim życia tchnieniu. Wyrażona znakiem świątobliwości i chwałą godności.Jezu. który dajesz życie. W majestacie po prawicy Ojca Przedwiecznego siedzący. W. dolegliwości naszego życia miłosiernie przemieniający. przemieniony. który w chwalebnym przemienieniu Syna Twojego Jednorodzonego potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem ojców.

jak gdyby za Mnie by podjął męczeństwo".126 NABOŻEŃSTWO DO MĘKI PANA JEZUSA 94 Litania o Męce Pańskiej 94-96 Pieśń 96 GORZKIE ŻALE 96-99 MĘKI PANA JEZUSA W CIEMNICY 99-100 Modlitwa 100-101 Koronka na uczczenie torturowania Pana Jezusa w Ciemnicy 101 Pan Jezus konający w Ogrójcu 101 Modlitwa do Jezusa Konającego 101-102 Pieśń 102 NAJŚWIĘTSZE RANY PANA JEZUSA 102 Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa 102-103 Modlitwa na cześć 5 Ran Pańskich 103-104 Modlitwa na uczczenie Świętej Rany Ramienia Chrystusa 104 Ofiarowanie zasług Chrystusa za grzechy Kościoła 104-105 Pieśń 105 NAUKA O KRZYŻU 105-106 Przy całowaniu Krzyża 106-107 Trzy dziękczynienia 107 Obietnice dla czcicieli Pana Jezusa ukrzyżowanego 107-108 Pieśni 108 PASYJNY KRZYŻ SERCA JEZUSOWEGO KOŃCA CZASU 108 Akt ofiarowania się Miłosierdziu Bożemu dla rozszerzenia się Królestwa Bożego na ziemi 108-109 Orędzie Pana Jezusa i Matki Bożej do ukrytej duszy 109 Egzorcyzm 109 Codzienne Uczczenie Ran Pana Jezusa 109-110 Modlitwa dla uczczenia Męki Chrystusa 110 Wyjaśnienie obrazu Krzyża z La Salette 110-111 DROGA KRZYŻOWA 111-117 Modlitwa na zakończenie 117-118 Pieśń podczas Drogi Krzyżowej 118-119 NAJDROŻSZA KREW PANA JEZUSA 119 Nauka o Najdroższej Krwi Pana Jezusa 119 Koronka do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 119 Modlitwa 120 Akt osobistego poświęcenia się Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa 120 Modlitwa 120 RÓŻANIEC DO PRZENAJŚWIĘTSZEJ KRWI 120-121 Sposób odmawiania Różańca 121-124 Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 124 Nowenna do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 125 Pieśń 126 NABOŻEŃSTWO DO MĘKI PANA JEZUSA Chrystus rzekł do Św. serdecznie kto westchnie. Kyrie elejson. tak Mi jest miłym. Chryste usłysz nas. tylekroć wdzięcznie łagodzi Rany Moje. powiadam. W tejże też chwili wypuszczam strzałę miłości w serce jego. Chryste wysłuchaj nas! Ojcze z nieba Boże. zmiłuj się nad nami! Synu Odkupicielu świata Boże. Zaprawdę. . Litania o Męce Pańskiej (Do prywatnego odmawiania) Kyrie elejson. 94 . Mechtyldy: „Ilekroć przy nabożnym rozpamiętywaniu Męki Mojej.14 str. Święta Trójco jedyny Boże. że ktoby z nabożeństwa ku Męce Mojej choćby jedną łezkę uronił. Chryste elejson.

Jezu. Bądź nam miłościw. Bądź nam miłościw. Jezu. Przez boleść Matki Twej. Przez śmierć i Krew Najświętszą Twoją. Jezu. Przez miłość. Matkę swą Janowi Św. Jezu. Jezu. Jezu. Jezu. Jezu. wysłuchaj nas Panie! Baranku Boży. wybaw nas Panie. Panie. żółcią i octem napawany. wysłuchaj nas. okrutnie biczowany. Wielkie ciemności powstały. za gorszego od Barabasza miany. Od potępienia wiekuistego. Jezu. Jezu. Jezu. konający i za nas umierający. przepuść nam. gdy ukrzyżowano Jezusa. przepuść nam Panie! Baranku Boży. Jezu. Chryste. Boże mój. włócznią po śmierci przebity. Jezu. na śmierć krzyżową osądzony. z krzyża złożony i pogrzebany. który gładzisz grzechy świata. do Kajfasza odesłany. Panie. czemuś Mnie opuścił?" . noc całą w mękach ciężkich i więzach zostający. który gładzisz grzechy świata. do Annasza prowadzony. Chryste elejson. polecający. Jezu. zmiłuj się nad nami! Chryste. Od wszystkiego złego. Przez ciężką mękę Twoją. Kyrie elejson. krzyż ciężki dźwigający. na twarz upadający. do krzyża gwoźdźmi przybity. Jezu. chustą na oczach zasłoniony. duszę w ręce Boga Ojca oddający. Jezu. do więzienia wrzucony. Kyrie elejson. usłysz nas. na krzyżu między łotry wiszący. pięścią w policzek uderzony. a około godziny dziewiątej zawołał Jezus głosem wielkim: „Boże mój. Jezu. od żołnierzy oplwany. do Ojca o ratunek wołający. Jezu. Jezu. całowaniem od zdrajcy wydany. aż na śmierć stroskany. pod krzyżem stojącej. Jezu. po trzykroć od Piotra zaprzany. bluźnierstwem i zelżywością urągany. Jezu. Jezu. Jezu. krwawy pot wylewający. cierniem ukoronowany. Herodowi odesłany i tam wyśmiany. którąś nas ukochał. wysłuchaj nas. od żołnierzy naigrawany. Jezu. Jezu. Jezu. za krzyżujących się modlący. Baranku Boży. Jezu. Jezu. Jezu. pojmany i związany. który gładzisz grzechy świata. Jezu. przed Piłatem niesłusznie oskarżony. Jezu. Jezu. Jezu. łotrowi raj obiecujący. w Ogrójcu się modlący.Jezu.

* Gdy słodki Jezus na śmierć się gotuje. winnico wybrana. * Tyś mnie wiódł słuchać Piłata wyroku. Amen. * A tyś Mi włócznią bok otworzył srogą. bolejącego za nas. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Maryi Panny. cóżem ci uczynił? * W czymem zasmucił albo w czym zawinił? * Jam cię wyzwolił z mocy faraona. . Ludu. Jam ci ze skały dobył wodę zdrową.. na Twój lud....* Cóż jest. pokornie Mu dziękując za tę wielką i niepojętą miłość ku ludziom. oraz tych Świętych.. * Me serce mdleje.. Ludu. * Toczcie smutnych łez krynice. Ludu. * A tyś Mnie octem poił..Módlmy się: Wejrzyj.. Jam cię wywyższył między narodami. * A tyś Mnie poił goryczą żółciową. Jam ciebie szczepił. przybywajcie. twego Pana. Ludu. Który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Ludu. Ludu... Te cierpienia znieważonego i zelżonego Pana naszego... Jam ci dał berło Judzie powierzone. Ofiarujemy je Ojcu Niebieskiemu na cześć i chwałę Jego Boskiego Majestatu.. aby za nas wycierpiał okrutną Mękę i podjął śmierć krzyżową. * Rozpłyńcie się. GORZKIE ŻALE Zachęta Gorzkie żale. Pieśń Ludu mój ludu. Ludu. ofiarujemy Bogu za święty Kościół katolicki.. za najwyższego Pasterza i całe duchowieństwo. Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący. którzy wyróżniali się nabożeństwem do Męki zbawczej Chrystusa. * A tyś Mnie wydał książętom kapłanów. Jezu. * A tyś Mnie wydał na ubiczowanie.. byś szedł suchą nogą. * Obmyj duszę z grzechów moich! * Upał serca swego chłodzę. * A któż żałość ich wypowie? Opoki się twarde krają. bez odwłoki. aby Bóg dał im łaskę nawrócenia. gwiazdy omdlewają. * A tyś przyrządził krzyż na Me ramiona. * Gdy w przepaść Męki Twej wchodzę. za który Pan nasz Jezus Chrystus nie wzbraniał się oddać w ręce grzeszników i śmierć podjąć krzyżową. Jam Faraona dał w odmęt bałwanów. * Serca nasze przenikajcie. * Z grobów umarli powstają. Matki Bolesnej. Na ból Męki Chrystusowej.. Jam ciebie karmił manny rozkoszami. co się dzieje? * Wszystko stworzenie truchleje. * W twarde serc naszych opoki! Jezu mój. * Żałobą się okrywają. * Tyś Mi odpłacił policzkowaniami. Hymn Żal duszę ściska. * A ty zaś trzciną biłeś Mnie po głowie. Ponadto ofiarujemy je za tych. Ludu... Jam dla cię spuszczał na Egipt karanie. * Płaczą rzewnie Aniołowie.. * Tyś Mi zgotował śmierci znak hańbiący. Ludu. dla których „krzyż jest głupstwem" i za wszystkich niewierzących. * Klęczy w Ogrójcu i krwawy pot leje. pytam. Jam ci był wodzem w kolumnie obłoku. że raczył zesłać Syna swego. W pierwszej części będziemy rozważali. * Żal przejmuje bez wymowy..od modlitwy w Ogrójcu aż do niesłusznego oskarżenia przed sądem. Boże. * A tyś Mi wtłoczył cierniową koronę. me źrenice. Ludu. Słońce. CZĘŚĆ PIERWSZA Intencja Z pomocą łaski Bożej przystępujemy do rozważania Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. * Tyś Mnie na krzyżu podwyższył z łotrami. serce boleść czuje. Jam dał. Morzem otworzył.. prosimy Cię. że zbici Kanaan królowie. we Krwi Ran swoich. * Uderz. Ludu.. co Pan Jezus wycierpiał .

* Dla nas zelżony i pohańbiony! * Bądź uwielbiony. bądź pochwalony. * Jakoś sam wyznał. * Miecz me Serce przenika. * Jezu mój kochany! Jezu. Hymn Przypatrz się. * Król z wysokości. * Serca kochanie. * Za włosy targa. głodu. * Przed sądem Annasza znieważany. * Mówić nie mogę z żałości. szczególnie chorób. * Czemu blednieje twarz Twoja? * Czemu gorzkie łzy lejesz? Widzę. * Dla białej szaty. oto nam gotują. * Boże nieskończony! Rozmowa duszy z Matką Bolesną Ach. * Jezu mój kochany! Bądź pozdrowiony. * Wnet się zmieniło w płaczliwe wzdychanie. co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego oskarżenia przed sądem do okrutnego cierniem ukoronowania. * Jezu mój kochany! Jezu. Oby się serce we łzy rozpływało. którą jest odziany. * Dla Twej miłości. * Jezu mój kochany! Jezu. zmiłuj się nad nami (3 x) CZĘŚĆ DRUGA Intencja W drugiej części będziemy rozważali wszystko. popycha tłum nieposkromiony. a dla siebie o odpuszczenie grzechów. Rany zaś i zniewagi cierpiącego Jezusa ofiarujemy Bogu. sprośnie obrażało! * Żal mi. powrozami grubymi. Jezu Chryste. * Jezu mój kochany! Jezu. * Jezu mój kochany! Jezu. Stoi przed sędzią Pan wszego stworzenia. * Ciężko na Sercu stroskana? * Czemu wszystka truchlejesz? Co mnie pytasz? Wszystkam w mdłości. * Nielitościwie z tej i z owej strony. * Ze krwi Jezusa. * Strumieniem potu krwawego oblany. o Panno moja. * Przez niewdzięcznego ucznia zaprzedany. prosząc Go o pomyślność dla naszej Ojczyzny. ja Matka tak żałosna! * Boleść mnie ściska nieznośna. z wielkiego wzgardzenia. przez fałszywych dwóch świadków. Powiedz mi. O Matko. przez katów szukany. * Za zwodziciela niesłusznie podany. że Syn ukochany. żal mi ciężkich moich złości. * Niech czuję gwałt Twej żałości! * Dozwól mi z Tobą płakać. duszo. * Żołnierz okrutny powrozem krępuje. * Jezu mój kochany! Jezu. * Że Cię. znosi w cierpliwości. grzesznicy. * Jezu mój kochany! Jezu.Pana świętości uczeń zły całuje. Czemuś. Zsiniałe przedtem krwią usta zachodzą. za trzydzieści srebrników. dla serca ochłody. * Głupim nazwany. * Jezus tym więzom dla nas się poddaje. o pokój i zgodę dla wszystkich narodów. * Ręką zbrodniczą policzkowany. oddalenie klęsk i nieszczęść doczesnych. * Zdrój żywej wody. * Przecież Go bardziej niż katowska dręczy. Któryś za nas cierpiał rany. * Gdy zbrojną ręką żołnierze w nie godzą. * Żal mi Serce zalewa. przez ulice sromotnie. * Bądź wysławiony. * Od swawolnego żołdactwa związany. * Cichy Baranku. ognia i wojny. Bije. * Jezu mój kochany! Jezu. * Jako dla ciebie sobie nie folguje. od pospólstwa zelżywie. * Jezu mój kochany! Jezu. * Do Kajfasza jak zbrodniarz targany. * Złość twoja męczy. Lament duszy nad cierpiącym Jezusem Jezu. źródło miłości. mój Jezu. * Jezus w Ogrójcu zalany. * Cichy Baranek. na modlitwie w Ogrójcu. * Na śmierć wydaje. Za moje złości Chrystusa biczują: * Pójdźmy. * Potu krwawym potokiem. . przed śmiercią znękany. ach. jak cię Bóg miłuje. przez żołdaka srogiego. na zabicie okrutne. całowaniem zdradliwym. Matko ukochana. ciężkim smutkiem i trwogą. * Przez niegodnego Judasza wydany.

* Rózgami zsieczonego! Święta Panno. by Zbawiciel pobudził ich zbłąkane serca do pokuty i prawdziwej poprawy życia. Okrutnym katom posłuszny się staje. uproś dla mnie. u kamiennego słupa. widzę jako niezmiernie * Ostre głowę rani ciernie! * Dusza moja ustaje. przez szyderstwo okrutne.* Jezu mój kochany! Jezu. * Zemdlony Jezus pod Krzyżem uklęka. Matka strapiona. * Po trzykroć z wielkiej bojaźni zdradzany. mój Jezu. * Płacz uczynimy. * Jezu mój kochany! Jezu. * Na sąd Piłata jak zbójca szarpany. * Po ślicznej twarzy sprośnie zeplwany. sprośnie obrażało! * Żal mi. prosząc. aby Jezus litościwy uwolnił je od męki swoją świętą Krwią. pod przysięgą przez Piotra. żal mi ciężkich moich złości. * Jest ozdobiony! Oby się serce we łzy rozpływało. by i nam wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy i szczęśliwe wytrwanie w łasce Bożej. * Jezu mój kochany! Jezu. jakie Mu sprawiły bluźnierstwa i zniewagi. * Bądź wysławiony. Synu mój! Proszę. Lament duszy nad cierpiącym Jezusem Jezu. Syna swego. Ofiarujemy je też za dusze w czyśćcu cierpiące. * Złożyć Krzyż Twój. przez lud wyszydzany. i pohańbiony! * Bądź uwielbiony. gdy Go tak rozpala. Hymn Duszo oziębła. * Dla Twej miłości. zmiłuj się nad nami (3 x) CZĘŚĆ TRZECIA Intencja W ostatniej. * Cierniowym wieńcem ukoronowany. bądź pochwalony. * Niechaj zawsze Twego Syna. * Jezu mój kochany! Jezu. ofiarujemy za grzeszników trwających w uporze. * Jezu mój kochany! Jezu. wróży. przez Heroda i dworzan. słodkie drzewo. * Miał na sercu wyryte! Ach. * Że Cię. przez żołnierzy niegodnie. co Pan Jezus cierpiał od chwili ukoronowania cierniem aż do skonania na Krzyżu. zelżywie wyśmiany. Ogień miłości. * Jakby łotr godzien śmierci obwołany. ach.Pycha światowa niechaj co chce. przez okrutnych oprawców. * Niemiłosiernie biczami smagany. Prosimy również.* Jezu mój kochany! Bądź pozdrowiony. * W swoim sercu Krzyż noszę! Któryś za nas cierpiał rany. * Królu niebieski. * Jezu mój kochany! Jezu. czemu całe nie truchlejesz? * Toczy twój Jezus z ognistej miłości * Krew w obfitości. * Mogła na swoje ramiona. * Boże nieskończony! Rozmowa duszy z Matką Bolesną Ach. * Na pośmiewisko i hańbę odziany. czemu nie gorejesz? * Serce me. o Panno jedyna. * Bym Ran Syna Twego znamię. * Królu boleści. * Jezu mój kochany! Jezu. * W szkarłat na pośmiech cierniem Król zraniony.* Jezu mój kochany! Jezu. widzę Syna Mojego. trzciną po głowie bity. * Co na swe skronie wije wieniec z róży. * Żeby na tobie dłużej nie wisiało! * Myje uczciwie w grobie położymy. Jezu Chryste.* Jezu mój kochany! Jezu. spuśćże nam już Ciało. . * Na pośmiewisko purpurą odziany. * Ostrym cierniem zranionego. O. trzeciej części będziemy rozważali. * Dla nas zelżony. * Przy słupie obnażonego. * Jęczy i stęka. przez złośliwych morderców. Cierpienia. O Maryjo. * Na krzyż sromotny ochotnie podaje! * Ręce i nogi ludzkiego plemienia. * Podzielże ze mną Mękę! Obym ja. * Sromotne drzewo na ramiona zwala. w białą szatę szydersko. * Sprawca zbawienia. przez pospólstwo niewinnie.

* Za te obelgi. Jezus zdany był na łaskę i niełaskę pachołków. * Że Cię. Krzyż..* Jezu mój kochany! Jezu. (Dz. * Płaczę z Tobą rzewliwie! Jużci. cześć będzie w wieczności. siostra Nastałowa. żal mi ciężkich moich złości. * Serce me żal przejmuje. ani jedno spojrzenie Jego. uczestniczą pobożnie w nabożeństwie „Gorzkich Żali" w jakimkolwiek kościele na terenie Polski. wtedy Apostołowie przestraszyli się i wszyscy pouciekali. jeżeli po spowiedzi i Komunii Św. nie wspominają nic o torturach Pana Jezusa wycierpianych w nocy. przez stojących wokoło * I przechodzących szyderczo wyśmiany. ciągnęli za ręce w . prześcigali się w torturowaniu. Rany Jego proszę. Siepacze wśród ciemności rozpoczęli straszną igraszkę: rzucali Mną z całej siły. byłam z Nim w każdym rodzaju Męki Jego. zawieszony wśród łotrów * Zelżywie przez wrogów ukrzyżowany. * Cierpiał bez winy! Lament duszy nad cierpiącym Jezusem Jezu. * Patrząc na Krzyż żałośliwie. 1054) Kiedy w nocy w Wielki Czwartek pojmano Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. zelżywości. * Boże nieskończony! Rozmowa duszy z Matką Bolesną Ach. * Jezu mój kochany! Jezu. Służebnica Najświętszej Maryi Panny. miała wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej i jej to uchylił Pan Jezus rąbka tej tajemnicy: „Ile w ciemnicy wycierpiałem jest tajemnicą. w badaniach sądowych. do sromotnego drzewa * Przytępionymi gwoźdźmi przykowany. Jezu Chryste.Oby się serce we łzy rozpływało. Któryś za nas cierpiał rany. * Gotuje się na skonanie! * Toć i ja z Nim umieram! Pragnę. pod Krzyż z Tobą. sprośnie obrażało! * Żal mi. Pachołki znając nienawiść kapłanów i faryzeuszów do Jezusa. Mogą go zyskiwać wszyscy wierni jeden raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu. * Bądź wysławiony. Męki. bluźnierstwami przez złego * Współwiszącego łotra wyszydzany. * Jezu mój kochany! Jezu. jak Ewangelie. Dlatego źródła oficjalne. * Już żegna Matkę swoją! Maryjo.* Jezu mój kochany! Jezu. nie uszło uwagi mojej ani jeden ruch. srogim Krzyża ciężarem * Na kalwaryjskiej drodze przygniatany. ewentualnie innej modlitwy podyktowanej własną pobożnością. co Jezus cierpiał. * Niech serdecznie rozważam. przez pospólstwa niezbożne * Jako złoczyńca z łotry porównany. * Jezu mój kochany! Jezu. ach. już.* Jezu mój kochany! Jezu.* Jezu mój kochany! Jezu. jak również po odmówieniu w intencjach Papieża „Ojcze nasz" i „Zdrowaś". * Dla Twej miłości! Niech Ci. poznałam całą wszechmoc Miłości i Miłosierdzia Jego ku duszom". niech gorzką noszę. * Jezu mój kochany! Jezu. gorzką żółcią i octem * W pragnieniu swym i mdłości napawany. * Dzielić się Twoją żałobą * Z śmierci Syna Twojego. zmiłuj się nad nami (3 x) (Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego. * Bądź pochwalony. * Dla nas zelżony i pohańbiony! * Bądź uwielbiony. mój Jezu. mój Jezu. przez Piłata niesłusznie * Na śmierć krzyżową za ludzi skazany. O Matko. wolą Ojca swojego * W ofierze za grzechy na śmierć wydany. niechaj prawdziwie. * Śmierć. przez Józefa uczciwie * I Nikodema w grobie pochowany. Towarzyszyłam Mu w Ogrójcu i w ciemnicy. Zamknął słodką Jezus mowę. * Któreś ochotnie. Faustyna: „Nie wszystko jeszcze świat wie.* Jezu mój kochany! Jezu. bo tam nie miałem świadka.) MĘKI PANA JEZUSA W CIEMNICY Św. Syn Boga Jedyny. Ja Matka boleściwa * Pod Krzyżem stoję smutliwa. Matko. aby się przypodobać swoim mocodawcom. moje Kochanie. * Jezu mój kochany! Bądź pozdrowiony. * Już ku ziemi skłania głowę.

Maria Magdalena. gwiazd w niebie. 3. Córko moja. na luźnym węźle.). źdźbeł traw na łąkach. 11. kto codziennie jedną z tych nieznanych tortur z miłością ofiaruje i gorliwie odmówi następującą modlitwę. Na Moje Ciało wylali rozpalony ołów i żywicę. deptali w różny sposób. Przywiązanemu do słupa podsuwali pod bose nogi kawałki rozżarzonego żelaza. Zawiesili mnie na belce. 4. otrzyma nagrodę w dzień Sądu: Modlitwa Panie mój i Boże. 14. pragnę stale czcić Twoje nieznane 15 tortur i Twoją Przenajdroższą Krew tam przelaną. które coraz głębiej wbijały się w Moje Ciało. Posadzili Mnie na siedzenie pokryte najeżonymi gwoździami. pochwalony i uczczony mój Panie Jezu. Rzucali we Mnie kamienie i przypalali rozżarzonymi węglami i pochodniami. szpikulcami. Te Moje ukryte cierpienia ofiaruj Ojcu Niebieskiemu za grzechy ukryte. miłości . które wyryły na Moim Ciele głębokie dziury. wbijali w Moje Ciało ostre igły i szydła. Gdy tak leżałem na ziemi. 12. To nabożeństwo do ukrytych Mąk Pana Jezusa zyskało aprobatę Kościoła i było bardzo polecane przez Papieża Klemensa II (1730-40 r. 6. że zupełnie nie mogłem oddychać. Ile ziaren piasku na ziemi. Tą torturą rozbity płakałem krwawymi łzami. na miejsce wyrwanej brody powtykali druty. Wrzucili Mnie do cuchnącej ciemnicy pełnej nieczystości. Aniołów w niebiosach i stworzeń na ziemi. liści na drzewach. który się rozwiązał i spadłem na ziemię. Na Moje poniżenie i udrękę. Oto co Pan Jezus jej powiedział: Żydzi uważali Mnie za największego złoczyńcę i znęcali się nade Mną w następujący sposób: 1. Pragnęła poznać Męki. kwiatów w ogrodach. ściskali sznurami. Powiązali liną nogi i ciągnęli Mnie po kamiennych schodach do lochu. Związanego sznurami ciągnęli po ziemi. ziaren zboża na polach. deptali po Mnie. włóczniami. 5. 13. Do ust wlali Mi najohydniejsze wydzieliny i obsypali najohydniejszymi zniewagami. usiłowali wyłamywać Mi palce z rąk. Każdy. także miała wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej. jakie Pan Jezus wycierpiał w nocy przed Swoją śmiercią. Związawszy Mi na plecach ręce. Zdarli ze Mnie szaty i kłuli Mnie żelaznymi szpikulcami. przebił Mi cierniem język. uderzali Moją głową o kamienny słup. Rzucili Mnie na belkę i przywiązali Mnie do niej tak ciasno. rozrywali Mi skórę i ciało. szczególnie gdy dusze ukrywają je przy spowiedzi. 8. rózgami wypędzili Mnie z więzienia. a jeden z nich stawiając nogę na Mojej piersi. żyjąca w wieku XVIII (Włochy). W Moim Sercu jednak była dobroć i litość. Druga dusza mistyczna (kapucynka) Bł. 9. Przebijali Mnie szydłami. 7. Szatańska wściekłość popychała ich do coraz to nowych okrucieństw. aby każdą z nich uczczono. 15. zawiązali Mi oczy i bili kułakami.przeciwne strony. za cały świat". pragnę abyś te Moje 15 ukrytych Tortur dała wszystkim poznać. rzucając od ściany do ściany. Składałem te męczarnie w ofierze za wszystkich ludzi. Na głowę wgnietli Mi żelazną obręcz i oczy zawiązali Mi brudną szmatą. jakie wycierpiał w ciemnicy. 10. tylekroć tysięcy razy bądź uwielbiony. potem gnietli Mnie na stołku pełnym gwoździ. Przywiązali Mnie do słupa i ranili Moje Ciało na różne sposoby. 2. Jej to Pan Jezus objawił 15 ukrytych Mąk. które bardzo ranią Serce Moje.

. Amen.. przez którą pragnę Cię pocieszyć. Twoją ofiarę za ludzkość i Twój Przenajświętszy Sakrament. Ojcze nasz. na wynagrodzenie Ci za wszystkie przez Ciebie doznane zniewagi i chcę do Ciebie należeć ciałem i duszą. ani szatan w tym mi nie przeszkodził. gdzie tylko możesz".. jednoczył się jak tylko to możliwe z Tobą. cześć Ci oddaję... proszę zmiłuj się nad konającymi w tej chwili i mającymi umrzeć. tych mi najbliższych. Krwawym Potem w Ogrójcu zlany. Mocno postanawiam zmienić moje życie i proszę o Panie. Chwałę. Proszę Cię. aby ani ludzie. gdy się przebudzisz. pragnę Ci dziękować. oraz wszystkich grzeszników całego świata była pełna szczęśliwego pokoju. Panie i Boże mój i proszę o przebaczenie i miłosierdzie nad nami. cześć Ci oddaję. abym wzruszony współczuciem. ofiaruję Ci ukryte Męki. którzy rozważają i rozszerzają nabożeństwo do Świętej Twej Męki w Getsemani. Pan Jezus konający w Ogrójcu Pan Jezus rzekł do Piotra: „Szymonie. w więzieniu przez oprawców znieważony i nielitosciwie bity. Zdrowaś Maryjo.. jakie Pan Jezus wycierpiał w nocy przed Swoją śmiercią . Modlitwa do Jezusa Konającego O Jezu. Chwała Ojcu i Synowi. abym wielokrotnie w ciągu dnia rozważał Twoje tak bardzo bolesne konanie w Ogrodzie Oliwnym. z czwartku na piątek. i Duchowi Świętemu. w nadmiarze Twej miłości i dla przezwyciężenia twardości naszych serc.. Twoją Krew Najdroższą. Koronkę odmawia się w następujący sposób: Na początku różańca: Ojcze niebieski. Niech tyle tysięcy razy Najświętsza Maryja Panna. Zamiast Ojcze nasz: Najsłodszy Jezu. Tyleż razy.jako wynagrodzenie za grzechy moje i za grzeszników całego świata.. Twoje Serce Przenajświętsze.» W nocy. aby ostatnia godzina mojego życia. o mój Jezu.. pragnę Cię pocieszyć w smutku i boleści. Zamiast Zdrowaś Maryjo: O mój Jezu kocham Cię i uwielbiam za Twoje Tortury i Krew przelaną w Ciemnicy.» To nabożeństwo rozszerzaj. Chwała Ojcu i Synowi. udzielasz wiele łask tym. racz usposobić moje serce i duszę. i Duchowi Świętemu. Koronka na uczczenie torturowania Pana Jezusa w Ciemnicy Koronkę na uczczenie 15 tortur Pana Jezusa w Ciemnicy możemy ofiarować Bogu Ojcu w intencji wynagradzającej za grzechy nasze i całego świata. . To miłosne uwielbienie i wynagrodzenie ponawiać pragnę każdej godziny dnia i nocy. moich najbliższych. Tyleż razy żałuję za me grzechy. Na zakończenie (3x). Twoje nieskończone zasługi ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu na wynagrodzenie za moje grzechy i za kary zasłużone przeze mnie. Któryś za nas cierpiał rany.. Przepraszam Ciebie. składać cześć i uwielbienie. zmów: «O Jezu. o mój Jezu. Proszę Cię mój Najukochańszy Jezu. Zdrowaś Maryjo. aż do ostatniej chwili mojego życia. po pacierzu zmów: «O Jezu. cześć i uwielbienie niech oddadzą Ci wszyscy ludzie i teraz.najgodniejszy. 37) Słowa Pana Jezusa do sługi Bożej Wandy Malczewskiej (1822-1896): „Wieczorem. chwalebne Chóry Aniołów i wszyscy Święci czczą Ciebie.. Proszę także o uwolnienie dusz czyśćcowych.. Ojcze nasz. śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać?" (Mk 14. i na wieki.. byś to moje szczere pragnienie w Niebie zatwierdził i nie pozwól. racz przyjąć skromną daninę mojej miłości. jak i wszystkich w Czyśćcu cierpiących..

mój Jezu. Ach.. * Grzesznym niebo otwierasz. napojony śmiertelną goryczą . Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa Ułożona z aktów strzelistych. Ach. miłowali Cię i pamiętali o Twoich niesłychanych cierpieniach w Ogrodzie Oliwnym i za Twoim przykładem nauczyli się dobrze modlić. na które najbardziej jestem narażony. mój Jezu! Przyjdź. . złożonym z pięciu dziesiątków. oświeć mnie. a szczególnie za oddalonych od Boga z naszych rodzin. nam i całemu światu. * Głowa wszystka w Krwi tonie. jak Ty klęczysz * W Ogrójcu zakrwawiony! * Tam Cię Anioł w smutku cieszył. zwłaszcza nad tymi. gdy wychodzisz. Pieśń Ach. mój Jezu!. * Dajesz Ducha w Ojca ręce. * Bo Cię kocham serdecznie. abym nieustannie myślał o Twej strasznej walce i rozważał. co za boleść * Cierpisz w ostrej koronie. Ach. Amen. * Trzykroć pod ciężarem Krzyża * Upadasz bardzo ciężko. mój Jezu! Pociesz mnie.. aby adorować i ucałować Najświętsze Rany Pana Jezusa rozpiętego na Krzyżu. mój Jezu. którą wycierpiałeś w całkowitym opuszczeniu w niepojętej samotności. abym całkowicie i zdecydowanie odnosił zwycięstwo nad pokusami. Na rozpoczęcie: O Jezu. przez Twoją ciężką walkę w Getsemani.. NAJŚWIĘTSZE RANY PANA JEZUSA Na adoracji Najświętszego Sakramentu w Parafii NMP Matki Zbawiciela w Mikołowie kto może udaje się w procesji pokutnej na kolanach. podanych w objawieniu przez Pana Jezusa S. Odmawia się ją na zwykłym różańcu. aby mogli Cię kiedyś uwielbiać w niebie. mój Jezu!. abym poznał i wypełniał Twoją wolę i spraw. mój Jezu! * Przyjdź. zmarłej w opinii świętości w klasztorze Sióstr Wizytek w Chambery. * Przyjdź. Tę praktykę pokutną ofiarujemy w intencji nawrócenia grzeszników. w imię niezmierzonych i niewymownych walk śmiertelnych i najbardziej gorzkich lęków Twej duszy w tę noc zdrady.. bądź nam miłościw. * Na górę kalwaryjską. * Za tak ciężkie grzechy nasze * Okrutnie biczowany. O Jezu cierpiący. ale Twojego Ojca wola była wypełniona. Bądź błogosławiony Jezu za Twoje wzdychania podczas tej Świętej Nocy i za wszystkie łzy. Amen. aby poznanie i miłość Świętej Męki Jezusa w Getsemani rozszerzały się po całym świecie. daj mi siłę... O Jezu błogosławiony. * Przyjdź. walczyć i zwyciężać. która wyrywała się z Twojego konającego Serca. a dla nas pożyteczne. aby wszyscy. że Ty Krwią się pociłeś. Spraw Jezu. * Skąd był świat pocieszony. * Przyjdź. mój Jezu!. Marii Marcie Chambon. Bądź błogosławiony najcichszy Jezu.za Twoją bardzo ludzką i Boską modlitwę. jakieś srodze * Do słupa przywiązany. * Przyjdź. mój Jezu. * Twarz najświętsza zakrwawiona. aby nie Twoja. mój Jezu.O Jezu błogosławiony. który tej nocy dźwigałeś ciężar wszystkich naszych grzechów i w pełni za nie wynagrodziłeś. które były przyczyną. jak chwalebnie ją przetrwałeś. A gdy mój najmilszy Jezu * Na Krzyżu już umierasz. które wylałeś. * Przyjdź. Trójco Przenajświętsza spraw. którzy spoglądają na Ciebie Ukrzyżowanego.. mój Jezu!. Boski Odkupicielu.. Całowanie Ran jest Panu Jezusowi bardzo miłe. Bądź błogosławiony Jezu za Krwawy Pot i straszliwą śmiertelną walkę. udziel mi wielkiego daru doskonałej skruchy za moje liczne grzechy.

ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa. Moje Rany Najświętsze uświęcają dusze i zapewniają im postęp w dobrym. zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Zamiast Zdrowaś Maryjo K. a przy tym rozważają Moje cierpienia na Krzyżu. okaż nam miłosierdzie. ale przez cierpienia. Moje Rany pokryją wszystkie wasze przewinienia. okaż nam miłosierdzie. Marii Marcie Chambon: Przyjdźcie do Ran Moich z sercem pałającym miłością. Amen. przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich Świętych Ran". Święty Mocny. Udzielę wszystkiego. Grzesznik wyjedna dla siebie nawrócenie przez odmówienie następującej modlitwy: „Ojcze Przedwieczny. Ta modlitwa ulży duszy i ciału chorego. Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Trzeba rozszerzyć nabożeństwo do nich. nawet najmniejsze. Na zakończenie trzy razy: Ojcze Przedwieczny. W. ażeby znajomość Moich Świętych Ran rozszerzona była po całym świecie. dojdą do prawdziwego poznania Mnie. Nabożeństwo do Moich Ran jest lekarstwem na te czasy nieprawości. Ci. Zanurz więc sprawy twoje w Moich Ranach. macie wszystko.. którzy czcić je będą. ale pobożnie i z dużą ufnością. Ci. Przez zasługi Twoich Świętych Ran. W Moich Ranach zawsze oczyścić się możecie. Gdy doznacie przykrości lub gdy cierpienie was przygniata. O mój Jezu. Przez Rany Moje otrzymacie wszystko. Mając Moje Rany i Moje Najświętsze Serce. Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Jego Ran dane S. Najdroższej Krwi. nie przez kosztowanie pociech. Zamiast Ojcze nasz: K. Amen. którzy zachęcają swoich bliźnich do uczczenia Świętego Krzyża. Najświętsze Rany dają moc nad Sercem Boga. Amen. Wszystkie wasze sprawy. Z moich Ran rodzą się owoce świętości. skoro zostaną zanurzone w Mojej Krwi. bo Ja pałam żądzą zbawienia dusz. o co Mnie kto prosić będzie przez Moje Święte Rany. Amen. Moich Świętych Ran. zlituj się. nabędą przez to nieskończonej zasługi i sprawią pociechę Mojemu Sercu. Mając Moje Rany. będą przeze Mnie wysłuchani w ich potrzebach i prośbach. którzy codziennie odmawiają Koronkę do Ran.. Moc Moja jest w Moich Ranach. Ojcze Przedwieczny. Amen. a ból się uciszy. z Moich przebitych Ran. bo możesz rozbrajać Sprawiedliwość Moją. a jeszcze nadto rozszerzają koronkę do Moich Ran. otrzymają łaskę. Modlitwa na cześć 5 Ran Pańskich . bo zasługa Krwi Mojej jest nieskończonej ceny. mój Jezu w otaczających niebezpieczeństwach. Za każdym słowem wymówionym przez was w koronce spuszczani kroplę Krwi Mojej na duszę grzesznika. ofiaruję Ci Rany.Święty Boże. możecie wszystko wyjednać. że inni będą też to czynili. Trzeba często przy chorych powtarzać „O mój Jezu. Ojcze Przedwieczny. złóżcie to czym prędzej w Moje Rany. Święty Nieśmiertelny. Moje święte Rany podtrzymują świat. Masz nawet więcej mocy ode Mnie. a będą miały wielką wartość. Posiadając je potężnym się stajesz i możesz otrzymać wszystko. ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych". niech z wiarą i ufnością przychodzi czerpać ustawicznie ze skarbu Mojej Męki. Na uleczenie ran dusz naszych. Trzeba się modlić. Kto jest w jakiejkolwiek potrzebie. przez Krew Jezusa Chrystusa. Przez nie dokonywa się gruntownych dzieł. przebaczenia i miłosierdzia! W. że wszystkie swoje obowiązki wypełnią sumiennie i swoim przykładem spowodują to. Syna Twego Jedynego. Ofiaruj mi Rany Moje za grzeszników. Ci. błagamy Cię. Przepuść.

Chwała Ojcu. o Jezu. Pozdrawiam i uwielbiam Ranę Twojego Najświętszego Serca. ta Rana była Mi najboleśniejszą. Bernard pytał się raz Pana Jezusa. w Nim i przez Niego siebie według Jego intencji i w imieniu wszystkich stworzeń. Chwała Ojcu. Pozdrawiam i uwielbiam święte Rany Nóg Twoich i składam w nich wszystkich zatwardziałych grzeszników..ból cięższy i dotkliwszy niż inne Rany na Twym świętym Ciele. która Ci sprawiała ból bardzo dotkliwy.. Dla tych dusz racz wysłać wiele gorliwych pracowników do winnicy Twojej. abym się modlił. była największą? „Miałem ciężką Ranę.(W intencji Kościoła Św. jeszcze przed ludźmi utajona. Amen. Św. Chwała Ojcu. Kościoła. Proszę Cię. nawróć ich i przemień. Uwielbiam Cię. abyśmy czcząc Jego Rany zostali zachowani od nagłej i wiekuistej śmierci. prześladowanych i opuszczonych.. Pana naszego Jezusa Chrystusa. przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci Twojego Najukochańszego Syna . Faustyna: „Kiedy się modliłam przed Najświętszym Sakramentem pozdrawiając Pięć Ran Pana Jezusa. o Jezu.. gdyś niósł Krzyż ciężki na Swym Boskim Ramieniu . ulitować się raczył nade mną nędznym grzesznikiem. abym wstępując w Twe krwawe ślady.. która z Jego boleści. tych wszystkich. daj proszącym Cię. którzy więcej miłują świat niż Ciebie. Pozdrawiam i uwielbiam Najświętsze Rany Twojej Głowy. Ojcze Niebieski. aby rychło nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz. nędzny grzesznik. by Twoja Najdroższa Krew była dla nich daremnie rozlana. przy każdym pozdrowieniu Rany czułam. strapionych.. jak bardzo miła Mi jest ta modlitwa. 1337) * Świątobliwej mistyczce Marii Graf Pan Jezus powiedział: „Moja droga. ja..) Wszechmogący wieczny Boże. moją duszę i tych wszystkich... Nie dopuść. którą wskutek tej Rany cierpiałeś i w imię Krzyża Twego. W tę Ranę składam. najcichszy Baranku Boży. owych najbiedniejszych. Tą modlitwą możecie uratować świat. oddaję cześć i pokłon z głębi serca. jak strumień łaski tryskał w moją duszę i dawał mi przedsmak nieba i zupełną ufność w miłosierdzie Boże". w ramieniu. Amen. Chwała Ojcu. któryś na tej Ranie świętej dźwigał. jak Szawła przemieniłeś w Pawła. darował mi wszystkie grzechy i sprawił. pozdrawiam i czczę tę Ranę Twoją Najświętszą. O Najsłodsze Serce Jezusa.Użycz im. o Jezu. Jeżeli włożysz te dusze do źródeł Mojej Miłości w zjednoczeniu z Moją Matką. odpowiedział Jezus. gdybyś wiedziała. Amen. który odkupiłeś rodzaj ludzki przez pięć Ran Syna Twojego. Chwała Ojcu. Napełnij nas wszystkich Twoją Miłością i prawdziwym pokojem. Pozdrawiam i uwielbiam Ranę świętą Lewej Ręki Twojej i w tej Ranie umieszczam wszystkich zbłąkanych i niewierzących. żaru Twojej Świętej Miłości. Modlitwa na uczczenie Świętej Rany Ramienia Chrystusa O najukochańszy Jezu mój. Przede wszystkim tych. muszę je przyjąć i one znajdą znowu drogę do Moich Sakramentów". abyś dla tej srogiej boleści Twojej.. (Dz. W tych Ranach umieszczam wszystkich nieprzyjaciół Twojego Św. * Św. udziel wszystkim Twego światła i Twej łaski. o Jezu. by go przekazali duszom im powierzonym. to częściej byś ją odmawiała. doszedł do szczęśliwej wieczności. W łączności z Niepokalanym Sercem Maryi pozdrawiam i uwielbiam Ranę Twojej Prawej Ręki. Pokornie proszę. o Jezu. ilekroć składają Twoją Najświętszą Ofiarę. aby znaleźli drogę do Najświętszego Serca Twojego. którzy i dziś prześladują Cię w Mistycznym Ciele Twoim. na którym dźwigałem Krzyż. którzy dzisiaj rozstają się z życiem. i w tej Ranie umieszczam wszystkich Kapłanów Twego Kościoła Św.z Nim. Ponieważ ludzie o tym nie wiedzą. nie pamiętają o . za których chcesz. przede wszystkim: wszystkich cierpiących. którzy Ciebie nie znają. . Dziękuję Ci za tę najgłębszą i najdotkliwszą Ranę Twego Ramienia. mała duszo.

Znak Krzyża Św. kwiecie. dobranoc. Maryjo. kwiecie różany. * Bądź po wszystkie wieczności mile pozdrowione. jakie zaniechali wykonać. po czym następujące dodała ofiarowanie: Najsłodszy Jezu! Ofiaruję Ci tę modlitwę w zjednoczeniu z tą doskonałą intencją. . Trzeba się bardzo modlić za Kościół Św. * Jezu. a trzy „Ojcze nasz" na odpuszczenie grzechów popełnionych trzema władzami duszy. adorujemy i czcimy Krzyż Chrystusowy. * Dobranoc. * Dobranoc. a ostatnią przed zaśnięciem. Dopóki Rany Moje bronić was będą. uwielbiamy. otrzymasz. nie macie czego się lękać. ani dla siebie. dla zadośćuczynienia za wszystko dobro.. nogi święte na wylot przeszyte.niej. jak również Mękę i Śmierć Pana Jezusa dla nas poniesioną. wyciągnąwszy rękę swoją uczynił Krzyż nad Świętą i miłośnie ją pobłogosławił. Dobranoc. wszyscy. a o cokolwiek przez nią prosić będziesz. * Bądź po wszystkie wieczności mile pochwalona. by na siebie ściągnąć podobne błogosławieństwo.. * Które były Najświętszą Krwią zafarbowane. Józefie. kwiecie. kwiecie. jaka z Serca Twego najsłodszego na nasze zbawienie spłynęła. * Dobranoc. Gertruda odmówiła z natchnienia Ducha Świętego pięć „Ojcze nasz" na cześć pięciu Ran Zbawiciela.. NAUKA O KRZYŻU W miesiącu wrześniu w szczególny sposób wywyższamy.. kwiecie. ani dla Kościoła. Podczas tego ofiarowania miłościwy Pan zniewolony tym i ubłagany. powinniśmy czynić często. Niechaj każdy stara się w tym naśladować Świętą. a śmiertelnych zapomnienia. włosy święte. na Krzyżu wyciągnione * Jako struny na lutni. ręce święte. Dobranoc. zyskujemy odpust cząstkowy.. włócznią otworzone. Amen. szyjo święta w łańcuch uzbrojona. a zwłaszcza gdy nie chcemy ulec jakimś pokusom.. kwiecie. Krzyż jest znakiem naszego zbawienia. Dobranoc. Powinniście ciągle czerpać z tych źródeł ku triumfowi Mego Kościoła. Serce Święte. Dobranoc. * I tępymi gwoździami do Krzyża przybite. jakich kiedykolwiek dopuszczano się ze słabości. rozważamy i czcimy tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. * Dobranoc. którzy tę Ranę pozdrawiać będą. Dobranoc. * Dobranoc." * Wezwania do Najświętszych Ran wyjednywać będą Kościołowi nieustanne zwycięstwa. Czyniąc pobożnie i prawidłowo znak Krzyża Św.. gdy są wystrojone. boku święty.. by grzechy człowieka obmyła. Dobranoc. Jezu kochany. znamieniem naszej wiary.. dostąpią odpuszczenia grzechów powszednich. Głowo Święta Jezusa mojego. * Dobranoc. dobranoc * Dobranoc. sztandarem każdego katolika. Ofiarowanie zasług Chrystusa za grzechy Kościoła Św. * Dobranoc. z którego płynęła * Krew Najświętsza. mocno potargane. na zgładzenie grzechów popełnionych pięciu zmysłami przez wszystkich ludzi. kwiecie.. Powinien on być pierwszą naszą czynnością po przebudzeniu się.. oddajże tej Ranie cześć. * Któraś była zraniona do mózgu samego. niepojętej mądrości i niewymownej dobroci. ofiaruję Ci ją na odpuszczenie wszystkich grzechów i zgładzenie wszystkich niedbalstw. śliczna lilijo.. z nieświadomości lub złości ludzkiej przeciw Twojej nieogarnionej mocy. * Dobranoc. Pieśń Dobranoc.

Kto ma rozum. a raczej ścieżkę. bo Pan Jezus powiedział: „Do każdego więc. Wtenczas ukaże się znak Krzyża na niebie. czy wówczas dojrzą cię gasnące oczy moje. obdarzył odpustem? Nie wstydźmy się publicznie oddawać czci Panu Jezusowi. nie wiem. tak iż nawet przemówił obraz Bestii. Apokalipsy: „I dano jej (Bestii . (Odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie) * Św. Jan w 13 rozdz. pełna radości i muzyki i różnych przyjemności. Łatwo nam będzie pójść tą drogą trwając z różańcem w ręku przed Najświętszym Sakramentem. Aby dojść do chwalebnego zmartwychwstania. wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać. i by sprawił. I widziałam drugą drogę. że wszyscy: mali i wielcy. Ludzie idą tą drogą tańcząc i bawiąc się . wysypana piaskiem i kwiatami. (Dz. Zaraz w pierwszym momencie zapominały o swych cierpieniach". którzy przechodzą obojętnie obok Krzyża. który jest w Niebie" (Mt 10. który jest w Niebie. Dlaczego? Czyż współcześni ludzie. Obecnie jakże łatwo można zauważyć wielu katolików. tego zaprę się i Ja przed Moim Ojcem. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. ale zaraz powstawali i szli dalej. niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka.. będzie dany ludziom znak na niebie taki. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi. 83) Przy całowaniu Krzyża O Krzyżu Św. bo była wąska i zasłana cierniami i kamieniami. nie czynią tego znaku wodą święconą.imienia Bestii lub liczby jej imienia (. czy ucałują cię moje spieczone gorączką usta? . kto nie ma znamienia . że zaniedbują tę praktykę. do życia wiecznego. A w końcu drogi był wspaniały ogród przepełniony wszelkim rodzajem szczęścia i wchodziły tam te wszystkie dusze. w tym także katolicy. który się przyzna do Mnie przed ludźmi. tak i wpadały. które przez jakiś czas będą oświecać ziemię.dochodzili do końca. którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.Niektórzy wchodząc do kościoła. że nie można było ich zliczyć.przyp. obok nieskończonej Miłości i Miłosierdzia. że wszyscy zostaną zabici. by duchem obdarzyła obraz Bestii. a z otworów. Znakiem szatana zaś jest znak Bestii „sześćset sześćdziesiąt sześć". Faustyna opisuje dwie drogi. Amen". aby mi cię podano przy zgonie. czy będę miał to szczęście. Pana mego Jezusa Chrystusa. red. którą Kościół Św. a ludzie nią szli ze łzami w oczach i różne boleści były ich udziałem. Miłujmy Krzyż. bogaci i biedni. a niektórzy nie czynią go wcale. 23-33).. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć. przyjmując ochotnie wszystkie cierpienia fizyczne i duchowe. Św. że to już koniec. że nie widzą stojącego Krzyża? Czyż tak mało u nich pokory. (Dz. lękajmy się tchórzostwa. musimy kroczyć drogą Krzyża. Dusze te na oślep wpadały w tę przepaść. A była ich tak wielka liczba. nie wiem i tego. o którym to mówi Św. Bądźmy odważni. Faustyna: „Nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy.). jakie Bóg na nas zsyła. którymi ludzie kroczą w swoim życiu: „W pewnym dniu ujrzałam dwie drogi: jedna droga szeroka. gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela. Szatan zaś tego znaku się boi i nieustannie z nim walczy. całujmy go często. A na końcu tej drogi była straszna przepaść. jak szły. drogą przykazań Bożych. nośmy go zawsze przy sobie.. nie spostrzegając się. i Ducha Świętego. przyjdę wpierw jako Król Miłosierdzia. są tak zagonieni. czyli otchłań piekielna. kłaniajmy się Panu Jezusowi ukrzyżowanemu i rozmyślajmy o Jego cierpieniach." Naszym zaś znakiem.. przyznani się i Ja przed Moim Ojcem. że wstydzą się przeżegnać? Czyż tak bardzo liczy się dla nich wzgląd ludzki. niech zawsze pozostanie znak Krzyża Świętego: „W Imię Ojca i Syna. Jedni padali na te kamienie.). I sprawia. 153) Chrześcijanin odznacza się znakiem Krzyża Św. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym". będą wychodziły wielkie światła. teraz i na wieki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność na ziemi.

rozpięty na Krzyżu. może to trwać trzy dni z rzędu. jak gdyby Mnie najlepszym napoił winem. abyś mi odpuścił grzechy popełnione przez nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Ci. że najwięcej światła otrzymałam w adoracjach. (Dz. że wszystkie członki Moje można było policzyć" i dalej do niej mówił: „Kto Mi za tę boleść wdzięczność by okazywał. wkrótce nabędą głębokiego wstrętu do grzechu. abym Cię chwalił z Świętymi Twoimi na wieki wieków. nie musi to być w tym samym dniu. gdy niemiłosiernie dla nas na Krzyżu byłeś rozciągnięty. jak gdyby drogimi olejkami Rany Moje namaścił. popełnione ułomnością ciała.) Trzy dziękczynienia Św. że wszystkie kości Twoje można było policzyć. a kto by Mi dzięki składał za pragnienie. odwiedzą Mój wizerunek Krzyża. tylko żółć i ocet Ci podano. którąś wycierpiał. którzy trzykrotnie po sobie. O Przenajświętszy Baranku Boży! Przez wzajemną miłość i wdzięczność Trójcy Przenajświętszej. za wszystkie niedbalstwa. którzy Mój trzygodzinny śmiertelny Strach na Krzyżu. uczczą Go i ofiarują Ojcu Niebieskiemu z Moją Męką i Konaniem. . Ci. którzy codziennie przez 15 minut rozmyślają o Moich cierpieniach na Krzyżu. otrzymają piękną śmierć i umrą bez walki przedśmiertnej bardzo spokojnie i bez strachu. nieprzyjemności i dolegliwości. dziękuję Ci za tę nieznośną boleść.O Jezu. jednak nie mniej niż dwa razy dziennie. Amen. a nie co innego. jaka boleść najcięższą dla Niego była? Taką otrzymała odpowiedź: „Gdy Mnie na Krzyżu rozciągano. a przede wszystkim gdy zniecierpliwienie i złość ich rozdrażniła. 147) Obietnice dla czcicieli Pana Jezusa ukrzyżowanego Ci. ofiarują Ojcu Niebieskiemu jako pokutę. Proszę Cię przez gorzkość tego pragnienia. przez którą nieskończoną Twoją dobroć znieważyłem. którzy w doświadczeniach i w walkach. już wkrótce będą znosić swoje cierpienia. Faustyna: „Przypominam sobie. i każ mi przyjść do Siebie. spojrzą przez kilka minut na Krzyż. O najłaskawszy Baranku Boży. kiedyś głosem płaczliwym wołał: „Pragnę". jakieś wówczas poniósł. a wszystkie żyły się ściągały. Amen. tak dalece. za grzechy swego życia. (Udziela się odpustu zupełnego wiernemu. jak gdyby Mnie z Krzyża uwolnił". które odprawiałam codziennie przez pół godziny. i proszę. zrazu z cierpliwością. Ci. jakie wycierpiałem. a później z radością. O najniewinniejszy Baranku Boży! wdzięcznością wszelkiego stworzenia dziękuję Ci za gorzkie pragnienie. taką mi przysługę wyświadczy. * Św. tak. który w Wielki Piątek uczestniczy pobożnie w adoracji i ucałuje krzyż w czasie uroczystego obrzędu liturgicznego. a kto by Mi za ukrzyżowanie dziękował. że Serce Twoje od bólu drżało. przed Najświętszym Sakramentem. przez cały Post. abyś mi dla tej boleści odpuścił wszystkie grzechy. dziękuję Ci za to okrutne męczeństwo. abyś grzechy rąk i nóg moich oczyścił i te Rany Ojcu Swemu Przedwiecznemu za moje przebłaganie pokazywał. którzy dość często z głębokim żalem z powodu ich winy i grzechu rozmyślają o Moich Ranach na Krzyżu. Amen. dość często. natychmiast zapanują nad sobą i staną się zwycięzcami nad pokusą i grzechem. gdy ręce Twoje i nogi niemiłosiernie do Krzyża gwoźdźmi przybijano. W Ranach Twoich ukryj mnie. tak Mi będzie miło. Przez tę boleść i przez tę gorzką śmierć Twoją przepraszam Cię mój Jezu! I proszę. w godzinę śmierci powołaj mnie. Amen. Mechtylda zapytała raz Chrystusa Pana. Moją Najdroższą Krwią i Ranami. leżąc krzyżem". Miłości moja. Ci. któreś dla zbawienia naszego na Krzyżu wycierpiał. któryś przez trzy godziny na Krzyżu wisiał w imieniu i miłością wszystkich stworzeń. tak mu będę wdzięczny. tak dalece. bądź na zawsze w sercu moim.

drzewo poświęcone. * Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. * Który Święta Krew polała. Krzyżu chwalebny. Król świata całego * Dokonał życia swojego. * W Krzyżu miłości nauka. Gertrudzie. * Bo z Krzyża płyną promienie zbawienia. bądźże pochwalony. * Ten nic nie pragnie. W Krzyżu osłoda. słodkie gwoździe. * Panie. Krzyża się nie wstydzę. w Krzyżu zbawienie. * Co z Baranka wypływała. w Krzyżu ochłoda * Dla duszy smutkiem zmroczonej. tym sposobem skrócą sobie kary za to. Do Krzyżam zwrócił wszystkie me życzenia. * Rozkoszny owoc nosiło. Krzyżu zbawienny. im częściej to czynić będą. którzy zawiesili w swoim mieszkaniu albo w pracy Krzyż i ozdabiają go kwiatami. * Na tobie Jezus spoczywał. a przyszła szczęśliwość wieczna tego człowieka się pomnaża". * Na sobie niosąc zbawienie światowe. Cały dwór niebieski z tak nabożnego spojrzenia się weseli. * Którąś miało z urodzenia. ocali. * Gdzie Bóg. który był zagubion. ni szuka. * Bo z Krzyża płyną zmartwychwstania zdroje. Pan Jezus powiedział Św. czym . * Słodkie drzewo. pośpiesz do Krzyża. * Jedno.ze wszystkim. * Gdy w gorzkich mękach umierał. * Do Krzyżam przybił błędnych myśli roje. Ty widzisz. Skłoń gałązki. pod Krzyżem uklękam. albo też całkowicie je zniosą. przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi ofiarujemy Ci Krwawiące i Zwycięskie Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa w połączeniu ze Łzami Jego Najświętszej Matki. ten nie upadnie * W boleści sercu zadanej. * Że Sam Zbawiciel na tobie * Umarł i uświęcił ciebie. * Bo na tym Krzyżu Boga mego widzę. kto by tylko spojrzał nabożnie na obraz Chrystusa ukrzyżowanego. * Krzyż Twój całuję. Panie. * Gdy grom się zbliża. * Ulżyj członkom zbyt rozpiętym. * Spuść lekkuchno i cichuchno * Ciało Króla niebieskiego. „że na każdego.obojętność i za zaniedbania natchnień. * On ciebie wesprze. * Odmień teraz oną srogość. otrzymają w swoim zawodzie w pracy wykonywanej oraz we wszystkich przedsięwzięciach wiele błogosławieństwa i korzyści. a w nich całe nasze życie dla Twej Chwały i za każdą duszę . PASYJNY KRZYŻ SERCA JEZUSOWEGO KOŃCA CZASU Akt ofiarowania się Miłosierdziu Bożemu dla rozszerzenia się Królestwa Bożego na ziemi Ojcze Przedwieczny. na którym sam Bóg jest. Krzyżu Święty. a w swoich cierpieniach i kłopotach szybką pomoc i pociechę. Tyś samo było dostojne * Nosić światowe zbawienie. Kiedy cierpienie. Ci. Krzyża się nie lękam. * Przez cię przewóz jest naprawion * Światu. * Krwią Przenajświętszą Baranka skropione. drzewo święte. w tej samej chwili i Chrystus Pan miłościwie spogląda. Pieśni Krzyżu Chrystusa. * Kto Krzyż odgadnie. łoże Chrystusowe. nade wszystko * Drzewo przenajszlachetniejsze! * W żadnym lesie takie nie jest. W Krzyżu cierpienie. kiedy zwątpienie * Serce ci na wskroś przepali. * Kto Ciebie Boże raz pojąć może. Ty widzisz.

Orędzie Pana Jezusa i Matki Bożej do ukrytej duszy (marzec 1995 r. Naprawia też moją szkodę. bo One wyzwoliły nas od kar za grzechy.) Ten Pasyjny Krzyż Serca Jezusowego Końca Czasu jest znakiem naszego Świętego Katolickiego Kościoła. Ukochany Zbawiciel obiecał. bo Chrystus za mnie umarł. że tym. rozlej na całą ludzkość działanie Łaski Twojego Płomienia Miłości teraz i w godzinę śmierci naszej. wielkie rzeczy uczyniłeś im. On jest prawdziwie Synem Boga. Syn Dawida . Alleluja. Codzienne Uczczenie Ran Pana Jezusa (z poświęconym Krzyżem) Panie Jezu Chryste. z Rodu Dawida. Dla mnie płynie drogocenna Krew w to wierzę i to pojmuję. Przedstawiony do adorowania i ofiarowania Drogocennej Krwi i Ran Naszego Pana i Boga Jezusa Chrystusa ku większej Chwale Boga Najwyższego oraz dla Zwycięstwa i Triumfu Niepokalanie Poczętej Najświętszej Dziewicy Matki Boga. którzy do mnie należą. .Całuję i pozdrawiam w ten sposób Rany od gwoździ w rękach i kiedy Ci je zadano i jak długo znosiłeś ich ból. Ciebie chcę kochać. Niech będą pochwalone Święte Rany Jezusa Chrystusa. Tobie chcę służyć i adorować Ciebie na wieki wieków. chwalić. przez Twój Św. która obmywa nas z naszych grzechów. czego sobie życzymy i planujemy. alleluja. Krzyż odkupiłeś całą ludzkość. Amen. Pomóżcie. w Twoim prawdziwym Ciele i Krwi i bądź pochwalona i Ty. mój nade wszystko ukochany Zbawicielu. o Jezu Chryste. pokój. za dusze w Czyśćcu cierpiące.na Jego barkach spoczywa Panowanie Króla i Jego Królestwo i Jego Wspaniałość.jesteśmy i co posiadamy. złymi skłonnościami i grzechami. Mój Panie i Mój Boże. alleluja. Amen. Amen. Jego Miłosierdzie nigdy się nie skończy. miłosiernego. łącznie z naszymi wadami. Ukochana Matko Boża. Jezus z Nazaretu. Mój Panie i mój Boże. żeby do Pasyjnych Krzyży Serca Jezusa były pilnie i codziennie odmawiane modlitwy dla uczczenia Drogocennej Krwi i Najświętszych Ran za najbiedniejsze. Pozdrawiamy i wysławiamy Przenajświętszą Trójcę. Amen. czcić i wielbić. Kiedy się wchodzi z tym Krzyżem do domu: należy trzy razy odmówić egzorcyzm Św. żeby jeszcze wiele Krzyży weszło do domów. uciekajcie wy nieprzyjacielskie potęgi. uczyniłeś nam wielkie rzeczy. Amen. kochającego Ojca na wieki. za konających. którzy teraz w tym ciężkim czasie pomagają rozpowszechniać ten Krzyż. Pozdrawiam Ciebie i całuję wszystkie Twoje Rany najczystszymi ustami Twojej Świętej Matki. (3 x) Pochwalony i uwielbiony jesteś. Imię Najwyższego Jezusa Chrystusa. Zwyciężył Lew z pokolenia Judy. a Sąd karzący będzie dla nich łagodniejszy. On schyla Głowę i umiera na Krzyżu Świętym. Amen. pokój niech będzie z wami i ze wszystkimi ludźmi ziemi. Pokój. Mój Panie i Mój Boże. Antoniego i pokropić ten dom wodą święconą Egzorcyzm Patrzcie na Krzyż Pana. Ukochany Zbawiciel życzy Sobie. najbardziej opuszczone dusze Kapłanów w Czyśćcu i za wszystkie dusze czyśćcowe. Syna Boga wiecznego. Niech będzie uwielbiona Drogocenna Krew. Pozdrawiam też i całuję wszystkie Twoje Święte Rany za tych wszystkich. Z największym uszanowaniem i z całą żarliwością mojej duszy uwielbiam Ciebie przez Niepokalane Serce Maryi i Jej Sercem i w Jej Niepokalanym Sercu. będą dawane Łaski. . najukochańsza Królowo i Matko teraz i na całą wieczność. za Kapłanów.

Daj nam przez Jego zasługi.. także i Jego wszystkich obejmujące Miłosierdzie. opluwane i brudami oszpecone. Dzieci widziały żywego Zbawiciela na Krzyżu. teraz i kiedy te ciernie Ją kłuły i jak długo ten ból znosiłeś. teraz i jak długo znosiłeś to niewypowiedziane cierpienie. siedzącą na kamieniu. którego tak bardzo kocham z wszystkimi Jego intencjami. Najdroższą Krew. . gdzie Matka Boża ukazała się dwojgu pastuszkom w 1848 roku. uderzeniem mojego serca. powołuję się na Twoje święte słowa: „Wszystko.Pozdrawiam i całuję Świętą Ranę na barku. Matka Boża miała na szyi potrójny łańcuch zakończony Krzyżem. co dla mnie uczyniłeś i całuję Twoje Święte Stopy za każdym krokiem. to jakbyś już uczynił!" I obiecałeś „za każdy pocałunek jednej z Moich Ran ratuję jedną duszę".Tak samo pozdrawiam i całuję Rany Twojej Świętej Głowy. 0 Mój Zbawicielu. co dla Mnie chcesz uczynić. przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi. i opuszczenie w Ogrójcu. bolesne Rany i to miłością ku ludziom płonące Serce w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. które On dla nas miał. i Jego lęk śmiertelny. naszego Pana Jezusa Chrystusa.Pozdrawiam i całuję Święte Rany biczowania. . . Jego bolesne ukrzyżowanie i podwyższenie Krzyża.Tak samo pozdrawiam i całuję z największym uszanowaniem i największą wdzięcznością Świętą Ranę Twojego Serca jak i każdą kroplę Twojej Krwi. . nawrócenie grzeszników i nawrócenie Rosji. teraz i podczas tej chłosty okrutnej jak długo te boleści Twego poszarpanego Ciała za nas znosiłeś. . Jego śmierć. który uczyniłeś na ziemi od Twojego dzieciństwa.i tyle razy ofiarować Twojemu Ojcu w Niebie. symbole narzędzi męki. Amen. Jego zwycięskie Zmartwychwstanie i Chwalebne Wniebowstąpienie. teraz i kiedy ta ciężka belka na nim ciążyła i jak długo ten ból znosiłeś. za dusze czyśćcowe i za wszystkich dziś umierających. przyjmowaną bez uszanowania na stojąco i na rękę. teraz i kiedy było za nas policzkowane. Ciało. Na horyzontalnej (poziomej) belce krzyża dzieci widziały na bokach szczypce i młot. W łączności z Twoimi nieskończenie wielkimi zasługami. Pastuszkowie widzieli Ją płaczącą. Z każdym czułym pocałunkiem Świętej Rany Twojego Serca pragnę w sposób wynagradzający całować każdą Hostię Św. każdym moim pocałunkiem. Ofiaruję Ci Twego ponad wszystko umiłowanego Syna. spełnij jeszcze jedną moją prośbę. Amen. Zbawicielu nasz. Modlitwa dla uczczenia Męki Chrystusa (do odmawiania przed Krzyżem) Ojcze Przedwieczny. z Twoją Łaską i Miłością pragnę wiele dusz wybawić od ognia czyśćcowego. słowem i myślą pragnę na nowo całować wszystkie Twoje Święte Rany i każdą Kroplę Twojej Najdroższej Zbawczej Krwi . oddechem. Mój Jezu.Pozdrawiam i całuję Twój bark wyrwany ze stawu. w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze – ofiaruję Ci Najśw. Amen. kiedy Cię rzucono na drzewo krzyża. jako wynagrodzenie za moje grzechy i za grzechy całego świata.Pozdrawiam i całuję Twoje Przenajświętsze Oblicze.Pozdrawiam i całuję podeszwy Twoich przypalonych Stóp. daj pokój całemu światu. . teraz i kiedy on został wyrwany i jak długo ten ból znosiłeś. aż po ostatni krok. dziękuję Ci za wszystko. teraz i kiedy stałeś na rozpalonej blasze. Wyjaśnienie obrazu Krzyża z La Salette Ten obraz przedstawia Krzyż z La Salette. Zbawicielu mój. teraz i jak długo tę mękę i tę obrzydliwość znosiłeś. znajdujący się w wysokich Alpach we Francji. .

369) Przed każdą stacją odmawia się: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. a Mnie sprawia wielką radość". Pio Po każdej stacji 1 Wersji odmawia się następującą modlitwę: Ojcze. Leonią Nastał i s. (Dz. Matko Boża i Matko nasza. dla której Zbawiciel wśród nieopisanych cierpień kładzie swoje życie. a wszystkim jego wiernym dzieciom daj szczęście w Twej chwale przez Mękę i śmierć Pana naszego. otrzyma szczególne laski od Mojego Ducha. a szczególnie bądź przy nas w godzinie śmierci naszej. DROGA KRZYŻOWA Rozpamiętywanie Męki Pańskiej to wg Św. Odprawiaj często Drogę Krzyżową. żalu i miłości Boga. jakie Ci składa za grzeszników. Matko Boska przyczyń się za nami. rozważanie Moich bolesnych Ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem. chronimy się z ufnością pod płaszcz Twego miłosierdzia. Józefą Menendez 2) Wersja opracowana na podstawie „Dzienniczka" s. Ona przypomina nam wielkość duszy naszej nieśmiertelnej. Jezusa Chrystusa. dobrze jest. zwracając uwagę na godzinę Mojego na Krzyżu skonania. ma większą zasługę aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi. Sprawiamy radość Panu Jezusowi. Stacja I . Twojej opiece się oddajemy. gdzie są Stacje. żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył. * Obietnica Pana Jezusa dana Św. odprawi Drogę Krzyżową. a gdy oni udadzą się do Twego miłosierdzia. któraś współcierpiała. Bądź nam. racz im łaskawie przebaczyć. wejrzyj na Serce Twego umęczonego Syna. Magdalenie de Pazzi: „Kto w piątek. Św. na zadośćuczynienie. Amen. zachowaj Kościół Twego Syna w świętości i prawdzie. Mamy rozważać i medytować Mękę Pana Jezusa i Boleści Matki Najświętszej w poszczególnych 14 Stacjach. Amen. Ojcze Przedwieczny. przebaczenia.Najświętsza Panno Maryjo Saletyńska. Pośredniczką u Boskiego Twego Syna. Faustyna: „Jedna godzina rozważania Mojej Bolesnej Męki. Faustyny. ucieczką w potrzebie. dobroć i miłosierdzie Boga. poddania się Woli Bożej. skuteczną i Bogu miłą. Ona objawia niezgłębioną i bezgraniczną miłość. który dla ratowania człowieka nie szczędzi ofiary. ona wszakże w tobie bezustannie spoczywać będzie". gdy palimy światło przy obchodzonych Stacjach i przyklękamy przy każdej z nich. Jeśli odprawiamy Drogę Krzyżową tam. o dobra Matko. Ucz się od Zbawiciela cnót: cierpliwości. o. 3) Wersja ułożona przez bł. pociechą w cierpieniu. którego w onej chwili oddałem. a chociażbyś i nie czuła wyraźnie tej łaski. Pragnijmy Pana Jezusa przy każdej Stacji. „Kto dłuższy czas codziennie odprawi Drogę Krzyżową. Po każdej stacji odmawia się: Któryś za nas cierpiał Rany. który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Toteż nabożeństwo Drogi Krzyżowej jest praktyką nadzwyczaj zbawienną. gdy obchodzimy je. może zbawić całą parafię". Jezu Chryste zmiłuj się nad nami i Ty. teraz i przez wszystkie dni naszego życia. 1) Wersja opracowana na podstawie rozmów Pana Jezusa ze sługami Bożymi: s. Tomasza z Akwinu „szkoła wszelkich cnót".

Pan Jezus skazany na śmierć krzyżową Kłaniamy Ci się... 1) Ja poddałem się pod sąd Piłata, aby przez to upokorzenie wyjednać ludziom łaskę dobrej spowiedzi, a przez milczenie wynagrodzić Ojcu Memu fałszywe milczenie dusz w tym sakramencie. Dusze, które tają grzechy na spowiedzi, wybierają szatana, a Mnie krzyżują. Dusze, które natomiast z pokorą i szczerością wyznają swoje przewinienia, zdejmują z Mojej dłoni krępujące Mnie więzy. O Jezu, myśląc o wyroku skazującym Ciebie na śmierć, polecam Ci dusze przystępujące do Sakramentu Pokuty oraz spowiedników. Przepraszam Cię także za dusze, które utaiły swoje grzechy i przyjęły świętokradzko Komunię Świętą. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) Pan Jezus dał mi poznać, żebym Mu się ofiarowała, aby mógł czynić ze mną to, co Mu się podoba. Mam zawsze stawać przed Nim jako ofiara. (Dz. 135) 3) Nasz miłosierny Pan, jak kochający Ojciec, w obliczu najtrudniejszej próby staje przede mną, by mnie pocieszyć i dodać mi odwagi do coraz głębszego wnikania w drogę krzyżową. Stacja II Pan Jezus zostaje obarczony krzyżem Kłaniamy Ci się... 1) Kiedy brałem Krzyż na swoje ramiona, a raczej gdy mi go wtłaczano na ramiona, członki Moje przeniknął gwałtowny ból, że gdyby nie wyższa siła, byłbym upadł na ziemię. Na żywe, ociekające jeszcze Krwią Rany wtłoczono Mi ciężar Krzyża. Był to nie tylko ciężar drzewa, ale i ciężar grzechów, za które Krzyż podjąłem. Ich widok o wiele boleśniej przytłaczał Mi duszę. Przyjąłem do Mojej duszy wszystkie udręki, jakie przeżywają dusze dopuszczające się grzechów ciężkich, a pochodzą z wyrzutów sumienia, a także jako zadośćuczynienie Nieskończonemu Majestatowi za tych, którzy żyją w zatwardziałości serca. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) Z radością i ochotą przyłożyłam usta do goryczy kielicha... a wśród cierpień duszy i ciała powtarzałam sobie: Stań się Wola Twoja. (Dz. 385,1202) 3) Wcale nie pragnę, by Krzyż stał się lżejszy, bo cierpienie z Chrystusem jest dla mnie cenne. Kiedy kontempluję Krzyż na ramionach Jezusa, czuję się silniejszy, a moje serce przepełnia święta radość. Stacja III Pierwszy upadek Pana Jezusa Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, czy wiesz, co spowodowało Mój pierwszy upadek? To widok pierwszych grzechów ciężkich. Jakiego okropnego bólu doznałem na widok dusz, które pięknością swoją podobne do Aniołów, były mieszkaniem Trójcy Przenajświętszej, teraz z całą świadomością odwracają się od Boga, gardzą Nim. Jednym złośliwym, silnym pchnięciem wytrącają Mnie ze swego serca, a na Moje miejsce wchodzi szatan. Już nigdy bym nie wrócił do tej duszy, gdyby nie Moja nieskończona Miłość, która każe Mi ratować wszelką nędzę. Miłość każe Mi umrzeć, by dusza żyła. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas...

2) O Jezu, Ty wiesz, jak słabą jestem, przez to bądź ze mną zawsze, kieruj moimi czynami, moją całą istotą. Ty, Mistrzu mój najlepszy! Naprawdę Jezu, lęk mnie ogarnia widząc nędzę swoją, a zarazem uspokajam się, widząc niezgłębione miłosierdzie Twoje, które o całą wieczność większe jest od nędzy mojej. (Dz. 66) 3) Najpewniejszą próbą miłości jest cierpienie dla umiłowanego. Skoro więc Syn Boży, z czystej miłości, cierpiał tak bardzo, to nie mam najmniejszej wątpliwości, że dźwigany z Jego powodu Krzyż staje się umiłowany i to miłością bezgraniczną. Stacja IV Pan Jezus spotyka swoją ukochaną Matkę Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, pomyśl, ile cierpiała Moja Matka Niepokalana, gdy Mnie ujrzała obarczonego Krzyżem, z cierniową koroną na głowie, z twarzą zalaną potem i Krwią. Słyszała Ona urąganie i naśmiewanie żołdactwa, złośliwe uwagi przechodniów, nienawistne szyderstwa Żydów. Wiedziała, że jestem niewinny, że jestem Ofiarą za całą ludzkość. Niemniej jednak, nowy miecz boleści przeszył Jej Serce, gdy Mnie ujrzała w takim poniżeniu. Cierpienia Mojej Matki napełniły nowym bólem Moje Serce, jednocześnie doznałem ulgi w uczuciu radości na widok tak pięknej Jej duszy, tak ubogaconej przez Trójcę Przenajświętszą. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) Matka Boża rzekła mi te słowa: „Jestem wam Matką z niezgłębionego miłosierdzia Boga. Ta dusza jest mi najmilszą, która wiernie wypełnia wolę Bożą... Bądź odważna, nie lękaj się złudnych przeszkód, ale wpatruj się w Mękę Syna Mojego, a tym sposobem zwyciężysz. (Dz. 449) 3) Dziewico bolesna, uproś u swego Najświętszego Syna, byśmy coraz głębiej wnikali w tajemnicę Krzyża, i razem z Tobą jednoczyli się z cierpieniami Jezusa. Najświętsza Dziewico, uproś nam miłość do Krzyża, cierpienia i bólu. Jako pierwsza - w najdoskonalszy sposób wypełniłaś Ewangelię, zanim jeszcze została objawiona światu - uproś nam łaskę ewangelicznego życia, byśmy jak najszybciej stanęli przy Tobie. Stacja V Szymon Cyrenejczyk pomaga Panu Jezusowi nieść krzyż Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, ten Krzyż to był Mój Krzyż. Dla człowieka był on za ciężki. Szymon, jak każdy inny człowiek, mógł nieść tylko swój krzyż. Kiedy jednak wziął na ramiona Mój Krzyż, podtrzymywałem go, inaczej byłby upadł. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) O Jezu mój, Tyś życiem życia mojego, Ty wiesz, że nie pragnę niczego prócz chwały imienia Twego i aby dusze poznały dobroć Twoją... Kocham Cię, Jezu, każdą kroplą krwi mojej i przelałabym chętnie za Ciebie, aby Ci dać dowód szczerej swej miłości. (Dz. 57) 3) Jezus wciąż powołuje ludzi. Nie zważając na moje grzechy, wybrał i mnie, bym Go wspomagał w wielkim dziele zbawienia. Im bardziej ktoś cierpi - nie doznając pocieszenia, tym lepiej rozumie ból dobrego Jezusa. Dlatego pragnę cierpieć coraz bardziej - nie mając pociechy - i w tym cierpieniu odnajdywać całą swoją radość. Stacja VI

Weronika podaje Panu Jezusowi chustę do otarcia Oblicza Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja - Weronika oddała Mi taką samą przysługę jak Szymon Cyrenejczyk, choć nie zdjęła z Moich ramion Krzyża. Uczyniła to, co niewiasta uczynić mogła. Ja zmierzyłem czyn jej wartością miłości, z jaką spieszyła, by Mi sprawić ulgę. Odbiłem na jej chuście swe Boskie Oblicze, a przez to odbicie wyszła ze Mnie Boska Moja moc, udzielająca się Weronice: Miłość Moja zawsze odpłaca się duszom, które czynią wszystko z miłości do Mnie przez upodobnienie ich serc do Mego Serca, cichego i pokornego. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) Ujrzałam... oblicze Pana Jezusa bolesne bardzo. Żywe rany na całym obliczu i duże łzy... Nieraz dziwiłam się, że aniołowie i święci siedzą cicho na takie cierpienie duszy. Jednak oni nas szczególnie w tych chwilach kochają. Dusza moja nieraz krzyczała za Bogiem, jak małe dziecię, kiedy matka zasłoni swoje oblicze, a ono jej poznać nie może, krzyczy, ile sił ma. O Jezu mój, za te doświadczenia miłosne niech Ci będzie cześć i chwała. Wielkie i niepojęte jest miłosierdzie Twoje. (Dz. 19), 3) Jeżeli wiem... że człowiek jest udręczony czy to na duszy, czy na ciele, o co prosiłbym Pana, by ujrzeć go wolnym od zła? Gdyby Pan pozwolił, chętnie wziąłbym na siebie wszystkie strapienia tego człowieka i na jego korzyść zrezygnowałbym ze wszystkich owoców tych cierpień, byleby tylko on został zbawiony. Stacja VII Pan Jezus upada po raz drugi Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, obok Weroniki widziałem tych, którzy zionęli nienawiścią do Mnie, a za nimi w pochodzie wieków dusze im podobne, dusze, które rzucały w Moje oczy błoto zmysłowości, rzucały w Moje Oblicze kamienie złości i zasłonę pychy, a przede wszystkim wzgardę, która tak bardzo rani Moje Serce. Padłem Obliczem do ziemi, bo się w niej tarzają biedne dusze, a Ja pragnąłem im nieść zbawienie. Padłem jak robak twarzą do ziemi, bo ludzie, którzy są prochem i w proch się obrócą, chcieli błyszczeć złudną wielkością. Padłem na ziemię, bo chciałem podać rękę upadającej ludzkości, by ją z niej podźwignąć. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) Jezu..., gdybyś Mnie Ty sam nie wspierał nie umiałabym wytrzymać tyle cierpień, ale moc łaski Twojej utrzymuje mnie na wyższym poziomie i czyni zasługującymi moje cierpienia. Dajesz mi moc aby iść zawsze naprzód i gwałtem zdobywać niebo, i mieć w sercu miłość do tych, od których doznaje się przeciwności i wzgardy. Można wszystko z łaską Twoją. (Dz. 1620) 3) Tak! Kocham Krzyż, tylko Krzyż, bo zawsze widzę go na ramionach Jezusa. A Jezus wie, że oddaję Mu całe swoje życie i całe serce poświęcam Jemu i Jego cierpieniom. Stacja VIII Pan Jezus pociesza i upomina płaczące niewiasty Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, Ja wówczas pocieszałem płaczące niewiasty, a dziś od ciebie pragnę pociechy: pocieszaj Mnie miłością ofiarną, czystą, delikatną miłością która się nie cofa przed niczym, gotowa na wszystko. Pocieszaj Mnie dziecięcą niezachwianą ufnością. Ufaj, a sprawisz Mi tym pociechę. Pocieszaj i wynagradzaj Mi za oziębłość katolików. Pocieszaj Mnie, modląc się dużo za Kościół i jego kapłanów. Pocieszaj Mnie przez dziękczynienie za łaski, których udzielam

całemu światu, a zwłaszcza za te, które udzieliłem Mojej Matce Niepokalanej i Świętym w niebie. Pocieszaj Mnie umartwieniem siebie we wszystkim. Ja pragnę od ciebie tych ofiar maleńkich, ostatnich. Pocieszaj Mnie wreszcie uniżeniem pokornym i ufnym. Dotrzymaj Mi stale towarzystwa. Bądź Moją pociechą. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) Będę cierpieć cichutko, jak gołębica, nie skarżąc się. Nie pozwolę sercu swojemu ani na jeden jęk bolesnej skargi. (Dz. 25) 3) Niech was nie przeraża myśl, że czas próby jest jeszcze długi... Droga do zbawienia wiedzie przez wzburzone morze, wciąż zagrażające upadkiem. Kalwaria jest górą świętych, ale stamtąd przechodzi się na inną górę, zwaną Tabor. Stacja IX Pan Jezus upada po raz trzeci Kłaniamy Ci się... 1) Moja duszo, trzeci upadek był boleśniejszy od wszystkich innych. Fizycznie byłem już tak wyczerpany, że już ustać nie mogłem na nogach. Z bólu, umęczenia i wycieńczenia drgała każda tkanka mojego ciała. Krzyż przygniatający Mi Ranę ramienia sprawił Mi ból straszliwy. Byłem bliski konania, a tę jakby przedśmiertną agonię sprawił Mi widok grzechów pełen ohydy i grozy, popełnianych z całą świadomością i rozmysłem przez ludzi, od których spodziewałem się miłości, ponieważ wiedzieli, czego Bóg od nich żąda, także od ludzi, którzy tarzają się w zmysłowości, mimo że stoją już nad swoim grobem. Ja nie chcę nimi gardzić. Ja chcę ich zbawić, chcę ich uszczęśliwić. Ostatnim wysiłkiem objąłem Krzyż, by go zanieść na szczyt Golgoty i tam umrzeć. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) Upokorzenia to pokarm codzienny. Rozumiem, że Oblubienica przybiera wszystko, co się tyczy jej Oblubieńca, a więc szata zelżywości Jego musi okryć i mnie. (Dz. 92) 3) Nie zapominajcie, że w cierpieniu chcę być sam, jedynie sam. Boję się, by nie odejść stąd bez Jezusa. Wyrzucałbym sobie, gdybym choć na chwilę pozostał bez Krzyża lub - co gorsze gdyby inni mi Krzyż odebrali. Stacja X Pan Jezus zostaje obnażony z szat Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, nikt nie zwracał uwagi na śmiertelną bladość Mojego Oblicza, na jęki, jakie wyrywały się ze ściśniętego bólem Serca, gdy Mi zdzierano szaty gwałtownie i brutalnie. Drżałem z bólu. I podczas gdy Krew popłynęła z tysięcy Ran. Rany i Krew, to było Moje nakrycie w owej chwili obnażenia. Ofiaruj Ojcu Niebieskiemu Moje Rany dla przebłagania Majestatu znieważonego grzechami zmysłowości. Moje Rany pokryją jednak winy dusz nawracających się. Moja Krew oczyści ich plamy, byle z pokorną ufnością wyznały swoje przewinienia w Sakramencie Pokuty. Ja się nie wzdragam przed żadną chorobą duszy, bo każdą uleczyć mogę. Boli Mnie tylko uporczywe trwanie w grzechu niewiary, złości i zmysłowości. O dzieci Moje ukochane. Odwróćcie się od tego, co poniża waszą godność, co brudzi duszę. Przyjdźcie do Mnie, a znajdziecie w Mym Sercu szczęście i światłość życia. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas...

2) A na Krzyżu widzę szczyt Jego ubóstwa, bo nawet i szaty nie ma na sobie... Czy była kiedy dusza tak opuszczona jak Ty, Jezu na Krzyżu? (Dz.533) 3) Doświadczając miłości wiem, że tym, kto mnie kocha, jest Chrystus. Kiedy natomiast spotyka mnie cierpienie, wówczas ja jestem tym, który kocha. Chcąc mnie przekonać o swojej miłości, pozwala mi zakosztować Ran, cierpienia, uczestniczyć w Swojej Męce... Pragnąc mojej radości, napełnia moje serce takim duchem, który jest ogniem i mówi mi o jego rozkoszach. Ale kiedy chce, bym ja sprawił Mu radość, mówi mi o swoim cierpieniu i zaprasza mnie takim głosem, który jest zarazem modlitwą i poleceniem, bym poświęcił własne ciało niosąc ulgę Jego cierpieniu. Stacja XI Pan Jezus zostaje przybity do krzyża Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, wiedz, że Syn Mój umiłowany został dlatego okryty tyloma Ranami, ponieważ Moja Boska miłość została zraniona. Ja cały jestem miłością, świat stworzyłem z miłości. Do Moich ziemskich dzieci żywiłem tylko jedno uczucie - bezgraniczną miłość. Tymczasem ludzie Mojej miłości nie chcieli. Jako Bóg cierpieć nie mogłem. Mój Syn Jezus stawszy się człowiekiem, przyjął na siebie dobrowolnie wszystkie Rany, które ludzie zadali Mojej odwiecznej miłości przez swoje grzechy. Wszystkie Moje dzieci, które dostaną się do nieba, wejdą przez Rany Jezusa, Rany Mojej miłości. Będzie ich to uszczęśliwiać, ponieważ poznają, jak bardzo były przeze Mnie kochane. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) Ujrzałam Pana Jezusa przybitego do Krzyża w wielkich mękach. Cichy jęk wychodził z Jego Serca, po chwili rzekł: „Pragnę, pragnę zbawienia dusz. Pomóż Mi córko Moja ratować dusze. Złącz swe cierpienia z Męką Moją i ofiaruj Ojcu Niebieskiemu za grzeszników". (Dz. 1032) 3) Tylko Jezus może zrozumieć moje cierpienie, kiedy staję wobec bolesnej sceny Kalwarii. Jednocześnie jest rzeczą niepojętą, jak wielką ulgę przynosi Jezusowi współcierpienie z Nim, zwłaszcza gdy znajdzie się ktoś, kto z miłości do Chrystusa - nie oczekując pocieszenia - jest gotów uczestniczyć w Jego bólu. Stacja XII Pan Jezus kona na krzyżu Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, oto opuściłem Syna za to, że ludzkość ukochał miłością nieskończoną. Rozciągnął na Krzyżu swoje ramiona, bym nie dosięgnął ludzkości. Chciał ją zastawić sobą, bym jej nie chłostał karą wiecznego opuszczenia. Więc dałem przeżyć umiłowanemu Synowi w całej grozie, w całej mocy uczucie wiecznego opuszczenia dusz, które na to zasługują. Synu, Jam Ciebie opuścił, bo gdy Ty zawisłeś bezwładny przygwożdżony na Krzyżu, wysoko do Mnie wzniesiony, to Ja zstąpiłem przez ten czas na niziny, by podnieść w Twe rozpięte objęcia to, co upadłe, co pełza po ziemi. Synu, Ja razem z Tobą całą ludzkość przycisnę do Mego Ojcowskiego łona. Twoja chwała będzie opromieniona chwałą tych, za których cierpisz bolesne opuszczenie. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas...

2) Kiedy konałem na Krzyżu, nie myślałem o sobie, ale o biednych grzesznikach i modliłem się do Boga za nimi. Chcę, ażeby i ostatnie chwile twoje były zupełnie podobne do Mnie na Krzyżu. (Dz. 324) 3) O jakże słodkie jest imię Krzyża. W ramionach Chrystusowego Krzyża dusze przyoblekają się w światło, zapalają się miłością, stają się uskrzydlone, by wznosić się coraz wyżej. Niech więc i dla nas Krzyż Chrystusa będzie miejscem wytchnienia, szkołą doskonałości, ukochanym dziedzictwem... Pozwoliłeś mi cierpieć na Krzyżu Twojego Syna, dlatego staram się najdoskonalej zjednoczyć z Krzyżem. Jestem przekonany, że przenigdy już Krzyża nie opuszczę. Stacja XIII Ciało Pana Jezusa zostaje zdjęte z krzyża Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, przypatrz się, jak Moja Matka wpatruje się w każdą Moją Ranę, obmywa je własnymi Łzami, namaszcza pocałunkami, a w sercu z wielką czcią i miłością je adoruje. Inne niewiasty i uczniowie, za Jej przykładem, czynią podobnie. Ty, która poszłaś śladami Mej Męki na miejsce Mego skonania, przyjdź do Mego Ciała, namaść je aromatem cnót, adoruj Moje błogosławione Rany, całuj je, łzami zraszaj Moje Oblicze i złóż Mnie w grobie twojego serca. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... 2) Kocham Cię Jezu do szaleństwa, Ciebie wyniszczonego, jak Cię pokazuje prorok, jakby nie mógł w Tobie dostrzec postaci ludzkiej dla wielkich boleści. W takim stanie kocham Cię Jezu do szaleństwa. Boże wiekuisty i niezmierzony, co uczyniła z Ciebie miłość...? (Dz. 267) 3) Dobrze wiem, że Krzyż jest znakiem miłości, zadatkiem odkupienia, a miłość bez pokarmu, bez cierpienia nie może być prawdziwa. Pragnę cierpieć z miłości do Jezusa. Stacja XIV Złożenie ciała Pana Jezusa do grobu Kłaniamy Ci się... 1) Duszo moja, tak jak grób, w którym Mnie pochowano, był czysty, tak i ty zachowaj Mnie w swoim czystym sercu; bo tylko czyste serce zdolne jest do miłości czułej, mocnej, trwałej i wspaniałomyślnej. Ojcze, wejrzyj... Któryś za nas... (3x) 2) Dziś weszłam w gorzkość Męki Pana Jezusa; cierpiałam czysto duchowo, poznałam, jak straszny jest grzech. Dał mi Pan poznać całą odrazę do grzechu. Wewnętrznie, w głębi mej duszy, poznałam, jak straszny jest grzech, chociażby najmniejszy, jak bardzo dręczył duszę Jezusa. Wolałabym tysiąc piekieł cierpieć, niż popełniać chociażby najmniejszy grzech powszedni. (Dz. 1016) 3) Nie pragnę niczego innego - albo umrzeć, albo kochać Boga. Albo śmierć, albo miłość, bo życie bez miłości Boga jest gorsze niż śmierć.

Modlitwa na zakończenie
Jezu, dziękuję Ci z całego serca za wszystkie pouczenia na Twej drodze krzyżowej, które są programem życia dla mnie. Pragnę nieść swój krzyż mocno złączony z Twoim Krzyżem, aby przez niego spotkać się z Tobą w Twoim królestwie, w którym żyjesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Nie jest zatem rzeczą konieczną rozmyślanie o poszczególnych tajemnicach każdej stacji. Do wystawienia zaś Drogi Krzyżowej wymaga się 14 krzyży. * Miłośnie je nauczał. * Naśmiewają się z Niego. człowiecze. jak się rozlegał. podczas gdy inni pozostają na swoim miejscu. * Który Piłat na Jezusa niesłusznie wydał. VI. * Także duszom wiernych zmarłych w czyśćcu pomagać. do których dodaje się pewne wezwania modlitewne. * łże Jezus był niewinny. * Aby był na nim przybity. Wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej. V. W Kościele Wschodnim. jakie Boski Zbawiciel przeżył w czasie drogi od pretorium Piłata. tam gdzie nie jest znana praktyka Drogi Krzyżowej. 3. 4.W pobożnej praktyce Drogi Krzyżowej odnawia się pamiątkę cierpień.) mogą uzyskać taki sam odpust. * Aby Jezus niewinny * Był z Krzyżem prowadzony. a pójdziemy drogą krzyżową * Mękę Pańską rozważać. * Od wrogów podeptany. k'Niemu przychodzi. dekretu. * Zastanów się. * Pod tak okrutnym ciężarem sobą nie włada. Jezus od wielkich boleści Krzyża nie zmaga. * Całego zranionego.) Dla uzyskania odpustu określa się następujące warunki: 1. który odprawia pobożnie Drogę Krzyżową. trudności nie do pokonania itp. Ach. przy których zwykło się zamieszczać z pożytkiem tyleż obrazów przedstawiających stacje jerozolimskie. * Ale od katów zajadłych pokoju nie miał. VII. któż to opowie! IV. * Na ramiona Mu włożyli Krzyż bardzo ciężki. Już Jezusa z miasta wiodą okrutni kaci. * Także wieniec cierniowy * Krzyżem wbity do głowy. Pieśń podczas Drogi Krzyżowej Zastanów się. jest przymuszany. * Okrutnie skrawawionego * Otarła Go ta niewiasta do rąbka swego. 2. * Bo sobie przez tę posługę niebo gotuje. * Miłości dostępuje. I. A gdy Jezus z ciężkim Krzyżem z miasta wychodzi. * Oto Weronika Św. * Miecz przeniknął Jej serce. VIII. gdzie został skazany na śmierć. Zgodnie z powszechnym zwyczajem pobożna praktyka składa się z czternastu pobożnych czytań. Słuchaj. * On łaskawie spoglądał. * Jaki to ból był okrutny. z nim postawiony. Nowa boleść Jezusowi w sercu powstała. * W bramie Jezus kochany. III. II. * Że Panu posługuje. * Oto Szymon Cyrenejczyk już Mu pomaga. „Przeszkodzeni" (chorzy. 6. już Jezus osłabiony drugi raz pada. . inwalidzi. Ten Jezus bardzo zraniony pod Krzyżem pada. * Aby prędko z Krzyżem powstał. Patriarchowie będą mogli określić dla uzyskania tego odpustu inne pobożne ćwiczenie na pamiątkę Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. (Udziela się odpustu zupełnego wiernemu. jeżeli przynajmniej przez pół godziny będą pobożnie czytać i rozważać o Męce i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. o człowiecze. na chwilę małą. * Chociaż wiodą cierpliwego i milczącego. 5. wystarczy jeżeli do poszczególnych stacji przechodzi prowadzący Drogę Krzyżową. * Gdy Go widzi w tej Męce. * Z Jezusa niewinnego. Gdy Go pobożne niewiasty z Krzyżem widziały. * A On jeszcze błogosławi najmilszej Matce. Pobożne ćwiczenie należy odprawić przed stacjami Drogi Krzyżowej prawnie erygowanymi. * Znów Mu zajadłość oprawców rany zadawa. Dla odprawienia jednak Drogi Krzyżowej wymaga się tylko nabożnego rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. * Za grzechy łzy wylewać. umierając na krzyżu dla naszego zbawienia. nad Nim płakały. Jeżeli jednak tę pobożną praktykę odprawia się publicznie i wszyscy biorący udział nie mogą bez zamieszania przechodzić od stacji do stacji. * Kiedy Go Krzyż niosącego Matka spotkała.

Obaczcie tu. * Kiedy widzisz człowiecze. * zostaw tu grzechy swoje. okryj Twoją Przenajdroższą Krwią cały świat! Obmyj wszystek brud grzechu i odnów świat przez Ducha Świętego. dla grzeszników i dusz w Czyśćcu cierpiących. przebaczenia i miłosierdzia. Oto kończy życie swoje Jezus kochany. * Pogrzeb tu życie swoje. * Płaczą. żółć rozmieszują. * Odpocząć Mu nie dali. Najdroższa Krew Pana Jezusa jest bezcenna dla każdej duszy ludzkiej. XI. kiedy ofiarowują to częściej w czasie dnia za siebie i za wszystkie grzechy. toteż wysłucha ich modlitwy. akty strzeliste możemy uratować wiele dusz grzeszników. * Kiedy kaci przebijają nogi i ręce. . osiągną już na tym świecie słodki. błogi przedsmak Nieba i w sercach swoich odczują głęboki pokój. te nasze trudy. X. nogi trzymają. Pan Jezus objawił Gertrudzie Wielkiej. * Ażeby Go jak najprędzej ukrzyżowali. * Abyśmy Cię oglądali w wiecznej radości. ofiarują Ojcu Niebieskiemu w duchu pokuty i pojednania. * Na łono Matce dają. Pana Jezusa! * Czy się do płaczu z żałości serce nie wzrusza. * Wszyscy tak zmarłego Pana z żalem żegnają. Ci. * Ci. że przez jednorazowe odmówienie tej modlitwy uwalnia tysiąc dusz z Czyśćca. Zamiast Zdrowaś Maryjo: O mój Jezu. że zostaną wysłuchane. Starajmy się wszystkie nasze prośby. wtenczas jeśli będą zgodne z Wolą Bożą ufamy. którzy swoją pracę codzienną. XIII. * Już na Krzyżu za nas grzesznych zamordowany. * Ach. * Ocet. gdyż znajduje On w ich życiu i modlitwach wielkie upodobanie. Koronka do Najdroższej Krwi Pana Jezusa Zamiast Ojcze Nasz: O Jezu. * Przez któreśmy rozważali męki okrutne. * Uczniem Jego kochanym. * Przez te Twoje boleści. a od Ojca Niebieskiego oczekuje ich niespodziewanie wielka łaska. XIV. że ich modlitwy i ofiary są zapisane w Moim Sercu. nieustannie nas obmywa i uświęca. * Pomóż nam do wieczności. * Pod Krzyżem Matka z Janem. sprawy dnia codziennego zanurzać w Przenąjdroższej Krwi Pana Jezusa i w Najświętszych Ranach przez Niepokalaną. * Kiedy tu widzisz Jezusa pochowanego. Zakończenie: Przyjmij. * Ręce. * Uważ jako Krwi płynęły obfite zdroje. przez zasługi Twojej Najdroższej Krwi. mogą być pewni tego. a swoje dusze uświęcić. Jezu najłaskawszy. którzy z głębokim nabożeństwem i szacunkiem czczą Moją Najdroższą Krew i Moje Rany i to właściwie wykorzystują. jak wielki smutek czują. * Drudzy napój gotują. Już zdejmują martwe Ciało święci mężowie. wraz z Moją Najdroższą Krwią i Moimi Ranami. któż to wypowie. Poprzez takie krótkie modlitwy. * Upada znowu pod Krzyżem już po raz trzeci. XII. Często w ciągu dnia ofiarujemy Przenajdroższą Krew Pana Jezusa Bogu Ojcu.IX. ofiary i modlitwy. * Ale Go popychali. Możemy to czynić w czasie zwykłych codziennych zajęć. Już na górze Kalwarii z Jezusem stają * Okrutni kaci i szaty z Niego zdzierają. ręce załamują nad zmarłym Panem. Rozważże sobie człowiecze u grobu tego. Kiedy Go na górę wiedli okrutni kaci. NAJDROŻSZA KREW PANA JEZUSA Nauka o Najdroższej Krwi Pana Jezusa Miesiąc lipiec jest w szczególny sposób poświęcony Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa. Zostaliśmy Nią odkupieni. * Jako tu z Ran Krew ciecze. chrześcijanie. * Takim napojem Jezusa wrogi częstują.

Jeśli są nieuleczalnie chorzy. prace. a wszystkim bluźniercom zechciej wszystko przebaczyć. moją oziębłość i wszystkie zniewagi. szczególnie dla ich nawrócenia. ofiaruję dzisiaj Tobie moje modlitwy. radości. o miłosierny Zbawicielu. za grzeszników na świecie. Ci. o nawrócenie grzeszników. Twojej Najdroższej Krwi. troski i cierpienia dla uwielbienia Twojego Świętego Imienia w połączeniu ze wszystkimi pragnieniami Najświętszego Serca Twego. ofiaruję Ci najdrogocenniejszą Krew Boskiego Syna Twego. całym sercem miłowali i cenę naszego Odkupienia po wszystkie czasy jak najdogodniej czcić mogli. RÓŻANIEC DO PRZENAJŚWIĘTSZEJ KRWI . a zarazem Twojej. O! gdyby można było moje własne grzechy. ich boleści złagodnieją i natychmiast przyjdzie poprawa. Ja. tak aby Twa Krew. ceny naszego Odkupienia. jak również wszystkich ludzi. przez którą Ty cały świat odkupiłeś od grzechu. licząc na pomoc Twojej łaski. od wszystkich była uczczoną i uwielbioną. prosząc Mnie przez Moją Najdroższą Krew o pomoc i zdrowie. mojego Anioła Stróża. które Ty mnie niewdzięcznemu stworzeniu okazałeś.. przyrzekam Ci. Jezusa Chrystusa w połączeniu ze wszystkimi Mszami Św. będą zaraz wysłuchani. abyśmy Cię. oraz modlą się częściej do Mojej bezcennej Krwi z głęboką wiarą i ufnością. a także w moim domu. w łączności z Twoją Przenajdroższą Krwią przelaną na Krzyżu i ofiarowywaną w każdej Mszy Świętej. otrzymają zaszczytne miejsce przy Moim tronie i otrzymają wielką łaskę dla swoich bliskich. Pokrop o Boski Zbawicielu Twoją Najdroższą Krwią mnie. Amen. za umierających. Twoi wierni uczniowie i wszyscy święci. zechciej nie myśleć więcej o mojej dotychczasowej niewierności i oziębłości. tak bardzo godna adoracji. cześć i uwielbienie. które Twoja Najświętsza Matka. oto ofiaruję Ci też miłość. Twej Najdroższej Krwi przynieśli. które ludzie Twojej Najdroższej Cenie naszego Zbawienia zadają.. niech jakiś czas wytrwają. za grzeszników w mojej rodzinie. na wynagrodzenie za grzechy. W ten sposób chcę moją niewierność przeciw Twojej Najdroższej Krwi i Miłości wynagrodzić i Tobie zadośćuczynić za tak liczne profanacje i znieważenia. którymi Ciebie o Najdroższa Krwi kiedykolwiek znieważyłem. za grzeszników w Kościele powszechnym. od razu. zjednoczenie wszystkich chrześcijan i o nasze w końcu zjednoczenie z Tobą w Niebie. moich świętych Patronów. a szczególnie że Ty mnie przez Twoją Najświętszą Krew uwolniłeś z szatańskiej mocy zepsucia. upadam do Twoich stóp i dziękuję Ci za tak wiele dowodów łask. Akt osobistego poświęcenia się Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa W pełnej świadomości mojej nicości. Pana naszego. na całym świecie dzisiaj odprawianymi. budzić i rozszerzać nabożeństwo do Twojej Najświętszej Krwi.Modlitwa Ojcze Przedwieczny. * Ci. a nadejdzie jeszcze dla nich pomoc. Modlitwa O Jezu. którzy w ciężkiej chorobie ofiarują za siebie w połączeniu z ich cierpieniami Moją Najdroższą Krew i Moje Rany. z całych mych sił i według mych możliwości. wielkości. za dusze w Czyśćcu cierpiące. o najukochańszy Jezu. Proszę Cię. Amen. którzy zachęcają swoich bliskich do uczczenia Najdroższej Krwi i Jej ofiarowywania i cenią Ją ponad inne skarby i bogactwa. całego Dworu Niebieskiego poświęcam się o Najukochańszy Jezu z całą szczerością serca jak najdobrowolniej. unicestwić! Patrz. W obecności mojej Matki Maryi. śmierci i piekła. o Ukrzyżowana Miłości Zbawiciela.

Chwała Ojcu. nadano Mu Imię Jezus". Na małych paciorkach mówimy: Ojcze nasz. ale by je udoskonalić. Na dużych paciorkach mówimy. ufności i gotowości do współudziału w dziele Odkupienia. W chwilach bólu i miłości dzieje się to na sposób duchowy.. wspomóż sługi Swoje.. W siódmej tajemnicy: (3x) Ojcze nasz. ale równocześnie im się poddaje. Panie. którym brak wolności wewnętrznej czy zewnętrznej. a Jego pot stał się jako gęste krople krwi sączące się na ziemię. K. (1x) Chwała Ojcu. W sześciu tajemnicach: (5x) Ojcze nasz. (Łk 2. poprzez który Chrystus został prawnie włączony do narodu izraelskiego... Dla Twojej Miłości obdarz ich mocą. Jezus chce być jednym z wielu. Krew jako symbol życia i ofiary na Krzyżu stała się znakiem miłości Boga. że całe życie Pana Jezusa jest wyrazem zawsze tego samego dzieła Odkupienia.. lecz także w swojej budowie. a także zwyczajami i obrzędami.tym pragnie się zaznaczyć dojrzały wiek Chrystusa. Dlatego walczy zewnętrznie przeciw starym przepisom. Sposób odmawiania Różańca Różaniec (koloru czerwonego) składa się z siedmiu tajemnic. tak w Starym Testamencie Izraelici przez ten znak Przymierza byli włączani do narodu wybranego.. prosimy. (1x) Chwała Ojcu. Ciebie. aby znieść prawo Starego Testamentu. Musimy stać się gotowi poświęcić siebie dla chwały Bożej i dla zbawienia świata. TAJEMNICA II Pan przelał Krew podczas modlitwy w Ogrójcu „Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił. Spraw. 21) Wyzwalające posłuszeństwo Chrystus nie przyszedł. Krew Chrystusa pragnie i w nas wzbudzić miłość wzajemną..Modlitwa ta pobudza nas do wdzięczności. która buduje Twoje Królestwo. Również siedem tajemnic przelania Krwi wskazuje na pełnię Odkupienia.. Które odkupiłeś Swoją Przenajdroższą Krwią.. a równocześnie pozwalała Mu być wolnym. którzy czują się skrępowani ustawami i zarządzeniami. że każda przegrana może stać się zyskiem przez Twoją świętą Krew. aby pokonać je od wewnątrz.. podobnie jak za czasów męczenników. TAJEMNICA I Pan przelał Krew podczas obrzezania „Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię... Różaniec do Przenajświętszej Krwi jest symboliczny nie tylko wewnętrznie.. oprócz grzechu". 44) . abyśmy wszyscy poznali. Jako modlitwę podstawową odmawia się 33 razy Ojcze nasz .. (1x) Chwała Ojcu. Jest to wyrażone szczególnie mocno w obrzędzie obrzezania. prosimy Cię za tymi wszystkimi. Miłość czyniła go zdolnym do posłuszeństwa. Początek (na krzyżyku): Wierzę w Boga Ojca. Modlitwa: Panie Jezu Chryste. umacniać moralnie i dawać życie nadprzyrodzone. „podobny nam we wszystkim.. Obydwie liczby chcą podkreślić. Tak jak my przez chrzest zostajemy włączeni do Kościoła. (5x) Ojcze nasz. W. Wyznanie wiary w Chrystusa może także i dzisiaj.. Modlący się człowiek ma być gotowy i zdolny do przelania krwi własnej razem z Chrystusem." (Łk 22.. W ten sposób uświęcił nasze posłuszeństwo i wskazał drogę tym wszystkim. że jest całkowite i niepodzielne oraz najcenniejsze. dlatego poddaje się prawu żydowskiemu z wieloma jego przepisami. a także umacnia na chwilę zwątpienia.. aby mogli iść naprzód i przyjmij ich ofiarę jako wkład do prawdziwej odnowy.

Modlitwa: Prosimy Cię. Panie. od którego bierze początek wszelka władza. A jednak oprawcy mówią prawdę: Jezus jest Królem.. Za cudze winy Jezus pozwala się ubiczować aż do Krwi.. niż było to im zlecone. Te gorsze są od mąk fizycznych. gdy służy i w upokorzeniach doświadcza Chwały swego Pana. K. Grzech i zdrada przeniknęły w najgłębsze tajniki serca Jezusa. Nie dopuść. Ciebie. Modlitwa: Panie. (5x) Ojcze nasz.. To jest ta udręka. (1x) Chwała Ojcu. Uczyń nas gotowymi przyjąć i spełnić tę wolę w chwili obecnej. wspomóż sługi swoje. a Jezusa kazał ubiczować.. Nie żali się. . Przez udział w Jego Królestwie chrześcijanin panuje. prosimy. nie skarży.. chociaż musiał stwierdzić. Największy cios zadaje człowiekowi fałszywy sąd oraz doznana niesprawiedliwość. którzy są w rozpaczy i przeżywają lęk.. Ciebie. (1x) Chwała Ojcu. Jego ludzka natura chciałaby się uchronić przed nadchodzącą Męką. lecz Twoja wola niech się stanie". Na koniec Piłat skazał Go na biczowanie. Syn Boży cierpiał tak wielką śmiertelną udrękę. jeżeli ofiarują ją razem z Twoją. za tych wszystkich. Daj nam wszystkim zrozumieć. K. lecz cierpieniem. że także ich własna krew nie będzie przelana nadaremnie. że nie ma w Nim żadnej winy. W. Zakotwiczenie się woli Ojca czyni Syna Człowieczego wolnym i nieustraszonym. ale dołączają się do nich szyderstwa. ale w Woli Ojca.. którego doznał na Górze Oliwnej. prosimy Cię za wszystkich tych. aby nas nie pochłonęła fałszywa troska o przeszłość czy o przyszłość. który wtedy spłynął. W. I wydał na ukrzyżowanie.. która potęguje cierpienia fizyczne bolesnego biczowania. porównuje do sączących się kropli Krwi. Miłość nie tylko potrafi znieść niesprawiedliwość i razy.Przezwyciężenie lęku W tak wielkiej słabości ludzkiej Jezus pozwala nam poznać swój lęk przed śmiercią. co są fałszywie oskarżeni lub muszą przyjąć niesprawiedliwą karę." (Mt 27. aby mu się oddać. że Ewangelista ten pot. (Aft 17. aby pociechy i podpory szukali w samych sobie czy też w ludziach. 26) Znoszenie niesprawiedliwości i przykrości Po dokonaniu zdrady i pojmaniu prowadzili Jezusa od jednego sądu do drugiego. TAJEMNICA IV Pan przelał Krew podczas cierniem koronowania Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z cierni włożyli Mu na głowę i zaczęli Go pozdrawiać: „Witaj Królu Żydowski". Które odkupiłeś Swoją Przenajdroższą Krwią. że pokoju nie zdobywa się siłą. Panie. prawdziwym. Mów do nich przez Twoją Przenajdroższą Krew i spraw. Chrystus przez Krew Swojej cierniowej korony uświęcił ciężar odpowiedzialności. Panie. ale nawet pod ich wpływem wzrasta. ale miłość do Ojca zwyciężyła: „Nie Moja. Jezus wskazuje drogę do przezwyciężenia lęku tym wszystkim. Nikt więc nie musi wstydzić się swego lęku. Ból zadają Mu nie tylko ukłucia cierni. którzy w pokusie czują się słabi lub osamotnieni. (5x) Ojcze nasz. jedynym. prosimy. tak że ze spokojem i godnością może wyjść na spotkanie zdrajcy. Przenikają duszę do dna. Które odkupiłeś Swoją Przenajdroższą Krwią. TAJEMNICA III Pan przelał Krew podczas biczowania „Wówczas uwolnił im Barabasza. wspomóż sługi swoje. 18) Znoszenie szyderstw i upokorzeń Żołnierze postępują z Jezusem gorzej. aby zrozumieli.

Jeżeli dotąd mógł czerpać pociechę i pomoc od Ojca. Modlitwa: Panie Jezu Chryste. (5x) Ojcze nasz. Jezus ponownie pada pod Krzyżem.. prosimy Cię za tymi. (1x) Chwała Ojcu. Ciebie. Które odkupiłeś Swoją Przenajdroższą Krwią.. Dla Twojej świętej Krwi pomóż im powstać i iść dalej.. (5x) Ojcze nasz. Daj nam wszystkim zrozumieć. TAJEMNICA V Pan przelał Krew na drodze krzyżowej „A On sam dźwigając Krzyż wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki. która wszędzie zwycięża. 17) Miłość. Panie.. które po hebrajsku nazywa się Golgota". ciężar grzechów całej ludzkości spada na Niego. zdrady. K. dostrzec innych. Ciebie. w ręce Twoje oddaję ducha mego!" (Łk 23-46). nasz Królu. TAJEMNICA VI Pan przelał Krew przy ukrzyżowaniu „Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Boże mój. tak teraz czuje pustkę w duszy i pozostaje bez odpowiedzi na pytanie „Dlaczego?" Mimo tego nie zwątpił: „Ojcze. ona potrafi nie tylko zaczynać od nowa. upodobnili się do Ciebie na Krzyżu. która nigdy nie ustaje Pochód. prosimy. rozmowa z płaczącymi niewiastami. Daj nam wszystkim doznać pomocy Twojej Krwi. którzy spełniając swój urząd cierpią od innych. Upada On nie tylko z powodu ciężaru i wyczerpania. (J19. Jego miłość zatroskana jest bardziej o innych i dlatego jest w stanie za każdym upadkiem znowu powstać i od nowa zaczynać. Tak jak przedtem oddał Swoją Krew.. A jednak jest to pochód zwycięstwa. Które odkupiłeś Swoją Przenajdroższą Krwią.. Jezus nie widzi własnej Krwi. Boże mój. (1x) Chwała Ojcu. abyśmy także w godzinach ciemności mogli razem z Tobą powierzyć się miłości Ojca. czy cierpień fizycznych.Modlitwa: Chryste. że miłość na tym świecie polega na tym. K. (1x) Chwała Ojcu.. którzy ponoszą za nas odpowiedzialność. pochód miłości. prosimy Cię za tych wszystkich. . Miłość jednak nie ustaje. tak teraz Syn Boży przeżywa wewnętrzne ciemności.. Brutalność otoczenia. W. którzy nie widzą już sensu swojego życia. prosimy. pustka duszy. Panie. Panie. nie jest pochodem triumfalnym. ale wznosząc się ponad własne cierpienia.. Uwolnij nas od wszelkich drwin i od każdej niemiłosiernej krytyki. (5x) Ojcze nasz. w którym Jezus pod ciężarem swego narzędzia śmierci wspina się na Kalwarię. prosimy Cię za tymi. to triumf miłości. którzy piastują jakiś urząd i wspieraj także tych. Przez Twoją Świętą Krew udziel mądrości i mocy tym. Jest to zwycięstwo wiary. W.... Ciebie. w których nie odczuwa więcej bliskości Ojca. czemuś mnie opuścił?" (Mt 27. wspomóż sługi swoje. wspomóż sługi swoje. abyśmy byli zdolni spotkać Ciebie samego w tych. którzy cierpią pod władzą. Które odkupiłeś Swoją Przenajdroższą Krwią. że pomimo słabości nie ustajemy. jak to było na Górze Oliwnej. dowód wdzięczności dla Weroniki.. Modlitwa: Jezu. dla których krzyż stał się zbyt ciężki.. W. Świadczy o tym spojrzenie na Matkę stojącą na drodze. lecz zawsze znowu od nowa zaczynamy. K. wspomóż sługi swoje. prosimy. którzy na skutek rozczarowania czy niepowodzenia. 46) Ufność w osamotnieniu W swym osamotnieniu na Krzyżu Jezus doznaje najgłębszego poniżenia.

(1x) Chwała Ojcu. którzy Cię jeszcze nie znają i za tymi. wspomóż sługi swoje. nowego i wiecznego Przymierza. Źródło to odnajdujemy w Sakramentach Świętych. W. Pozwól nam w radosnych. K. usłysz nas! Chryste. Krwi Chrystusa. Panie. przelana na krzyżu. tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Daj nam doświadczyć Twojej Krwi jako źródła pojednania i jako więzi jedności i miłości. bez której nie ma przebaczenia. K. źródło. z którego czerpiemy nowe życie: Woda Chrztu i Krew Przymierza. Święta Trójco. brocząca spod cierniowej korony. Krwi Chrystusa. a także w przepełnionych cierpieniem godzinach naszego życia rozmyślać o Cenie naszego odkupienia i z serca odpowiedzieć na Twoją miłość. Ciebie.. Duchu Święty. Modlitwa końcowa Panie Jezu Chryste. jesteśmy słabi i upadamy. Krwi Chrystusa. Krwi Chrystusa. 33-34) Życie w śmierci W otwartym boku Jezusa Kościół widział zawsze. Krwi Chrystusa. abyśmy mogli poświęcić także życie i krew dla uwielbienia Boga i dla zbawienia naszych bliźnich. aby nas oczyścić z grzechów i uczynić nas dziećmi Bożymi. prosimy Cię za wszystkimi ludźmi. Jest darem to. Amen. Zawsze błogosławmy i dziękujmy Jezusowi. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. prosimy. Boże.. nasz Odkupicielu. Krwi Chrystusa. Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa Kyrie elejson. . abyśmy w spotkaniu z Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym Jezusem otrzymali odpuszczenie grzechów i nowe życie. tryskająca przy biczowaniu. Dziękujemy Ci i prosimy Cię o łaskę. Chryste. zapłato naszego zbawienia. (5x) Ojcze nasz. Przez śmierć włączamy się na zawsze w Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa. rozważaliśmy tajemnice przelewu Twojej Krwi. Podlegamy prawu śmierci. Boże.TAJEMNICA VII (3 paciorki) Pan przelał Krew i wodę przy otwarciu boku włócznią „Lecz kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli. Które odkupiłeś Swoją Przenajdroższą Krwią. Jest to niezmierzony dar Bożej Miłości. Krwi Chrystusa. że my już teraz przyjmując Sakramenty Święte możemy w pełni uczestniczyć we wspólnocie Boga z Jego Świętymi. Uniżyłeś się za nas. że już umarł. Chryste elejson. nie łamali Mu goleni. Dopóki żyjemy na tym świecie." (J 19. Kyrie elejson.. którzy są wyłączeni ze strumienia łask płynących z Sakramentów Świętych z powodu rozłamu w Kościele. Boże. trwania w błędzie czy w grzechu. wybaw nas! Krwi Chrystusa. wcielonego Słowa Bożego. Krwi Chrystusa. Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego. przedstawiając to symbolicznie. zmiłuj się nad nami! Synu Odkupicielu świata.. Modlitwa: Chryste. przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię. W. abyśmy byli zdolni żyć i działać dla Twojego Królestwa. dziećmi Twojego Ojca. Który nas odkupił swoją Przenaj droższą Krwią. W sposób szczególny Sakrament Pokuty i Eucharystii zaprasza nas. Jedyny Boże. Przez gorliwe i pełne szacunku przyjmowanie Twoich Sakramentów złącz nas z sobą i między nami.

wieczny Boże. niebiańską pociechę i przez to zostanie w jego cierpieniu wzmocniony albo wybawiony. Krwi Chrystusa. mocy Wyznawców. Krwi Chrystusa. która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze. kazałeś swoim uczniom. Lecz jeśli nasze pragnienia nie są zgodne z Twoją wolą. zdroju miłosierdzia. Zachęceni Twoim słowem. Ona jest przecież Służebnicą Pańską i „Wszechmocą błagającą". abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie. Krwi Chrystusa. Jak otarłeś łzy wdowy z Naim. wysłuchałeś prośby setnika i nagrodziłeś ufność Marty. nad wzgardzonymi i grzesznikami. Krwi Chrystusa. Krwi Chrystusa. Krwi Chrystusa. nie moja. Panie. szukajcie. wszelkiej chwały i czci najgodniejsza. kiedy czterdzieści dni po Twoim zmartwychwstaniu wracałeś do Ojca. wybawienie dusz z otchłani czyśćcowych.7). W. bo Ty jesteś Miłością i wszystko co nam dajesz albo na nas dopuszczasz. że Twoje plany względem nas są najlepsze. Krwi Chrystusa. nadziejo pokutujących. Krwi Chrystusa. Módlmy się: Wszechmogący. Amen. zwyciężająca złe duchy. odczuje natychmiast głęboki spokój. służy nam dla naszego uświęcenia. Panie! Baranku Boży. że i nam dzisiaj udzielisz swoich darów i błogosławieństwa. razem zgromadzonym. które okazałeś nam przez Twoją Najdroższą Krew. a otworzą wam" (Mt 7. (Odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie) Gdy ktoś w wielkim utrapieniu duszy odmówi Litanię do Najdroższej Krwi i ofiaruje tę Krew i Rany za siebie i bliźnich. a znajdziecie. Panie. umocnij naszą wiarę. lecz Twoja wola niech się stanie". męstwo Męczenników. co dla nas przygotowałeś. pociecho płaczących. Nowenna do Najdroższej Krwi Pana Jezusa Panie. Krwi Chrystusa. (chwila ciszy) Jezu. Krwią swoją. Dziękujemy Ci już teraz za to wszystko. abyśmy dobrze umieli się modlić. aby otrzymać dar ponad wszystkie dary. Krwi Chrystusa. Baranku Boży. oczekiwać na zesłanie Ducha Świętego. który gładzisz grzechy świata. Krwi Chrystusa. któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać. prosimy. daj nam. Odkupiłeś nas. Z Tobą chcemy mówić: „Ojcze. udziel i nam łaski trwania na modlitwie wraz z Maryją. tak i nas obdarz radością doznanej od Ciebie pomocy. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. pokoju i słodyczy serc naszych. Krwi Chrystusa. wysłuchaj nas. a będzie wam dane. przepuść nam. Wzbudź w nas ufność. zmiłuj się nad nami! K. . otucho umierających. prosimy Cię: Oświeć nasz rozum i oczyść serca. choć nie zawsze je rozumiemy. Krwi Chrystusa. zadatku życia wiecznego.Krwi Chrystusa. Pana naszego. rodząca Dziewice. Przez dziewięć dni trwali na modlitwie. Jak Apostołom. aby stać się prawdziwymi Apostołami. aby z ufnością przedstawić Ci nasze prośby. Przez tegoż Chrystusa. pomoc. Ufając. przychodzimy dzisiaj do Ciebie. Amen. Jezu Chryste. Zawsze z cierpliwością pochylałeś się nad biednymi i chorymi. ochłodo pracujących. Krwi Chrystusa. godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi. Panie! Baranku Boży. ostojo zagrożonych. kołaczcie. Ty powiedziałeś: „Proście. ufamy Twojej miłości i Twojemu miłosierdziu. który gładzisz grzechy świata. który gładzisz grzechy świata.

. dzięki wiekuiste * Z Aniołami. o Krwi odkupienia. * Cześć tobie niesiem. o ceno zbawienia. * Napoju życia z nieba dla nas dany! * O zdroju łaski. Krwi Boska prześwięta.Pieśń O Krwi najdroższa. * Abyś dla świata. * Ty grzechowe leczysz rany! Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta. * Gdzie Twoje źródło miałeś na tej ziemi. * Abyś nas wszystkich życiem napawała. przez Serce przeczyste. * Miłosierdzie wybłagała! O Krwi najdroższa. ze Świętymi.

Powiedział jej. z ufnością rzucały się w Jego ramiona. W latach 1880-1883 dał Pan Jezus dwanaście obietnic tym.smutnej aż do śmierci. Jedna dusza. mówił Pan .133 NAJŚWIĘTSZA GŁOWA PANA JEZUSA 127 W latach 1880-1883 dał Pan Jezus dwanaście obietnic tym. otrzyma tysiąckrotne błogosławieństwo. Moje oczy i usta pełne są zakrzepłej Krwi. pokłutą. Jednakże Moja Dusza i Moja Najświętsza. kto przyczyni się do rozpowszechniania tego nabożeństwa. Twarz Moja jest zabrudzona. kto by je wytarł i odświeżył. na widok cierniowej korony i na pamięć o pogardzonej miłości Chrystusowej przerażone pędziły w wieczną przepaść.nie jest znana. kto je odrzuci albo będzie się sprzeciwiał Mojemu pragnieniu w tym względzie. którzy popierają to nabożeństwo do Jego Najświętszej Głowy. i przyniósł ulgę Moim spieczonym wargom i spuchniętemu językowi. a nie ma nikogo. aby wyrywała kolce z Jego Głowy. 127 . która łączy swoje życie. * Pan Jezus wielokrotnie Teresie Helenie Higginson zwierzał się ze Swych cierpień i żalów: „Moja Dusza . a nie ma nikogo". Moja Dusza jest smutna aż do śmierci. którzy będą czcili Jego Najświętszą Głowę jako Przybytek Mądrości Bożej 127-128 Polecenie Pana Jezusa 128 Modlitwa Teresy Heleny Higginson do Najświętszej Głowy Pana Jezusa jako Przybytku Bożej Mądrości 128-129 Litania do Najświętszej Głowy Pana Jezusa 129-130 Pieśń 130 NAJŚWIĘTSZE OBLICZE PANA JEZUSA 130-131 Koronka do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 131 Modlitwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 131-132 Obietnice Pana Jezusa dane dla wszystkich czcicieli Jego Najświętszego Oblicza 132 Nowenna do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 132 Złota Strzała 132-133 NAJŚWIĘTSZA GŁOWA PANA JEZUSA Pan Jezus ukazał s. ofiarując zasługi Świętych Ran za dusze grzeszników.jedna osoba. Moje Serce znalazło tysiące serc. Przybytek Bożej Mądrości. Te dusze. Pan Jezus w widzeniu pokazał jej Trybunał Boży. kto by Mnie pocieszył. otrzyma więcej łask niż całe Zgromadzenie. Codziennie oddaję się Moim stworzeniom i doznaję uwielbienia wszystkiego. Nie odbiera też czci Moje cierniem ukoronowane Czoło. Dniem i nocą widzę żywe lampy płonące przed Moim Ołtarzem. ale Moja Dusza nie spotyka dusz współczujących.15 str. lśniący blaskiem Jego cierniowej korony. niewielu ma współczujących. Nasz Pan ukoronuje i przyodzieje szczególną chwałą tych wszystkich. co jest we Mnie. Marii Marcie swoją Głowę całą skrwawioną. I szukałem kogoś. Każdy. . Ale Moja Dusza pozostaje osamotniona. którzy by rozważali udrękę Mojej Duszy . cierniami uwieńczona Głowa. Ale biada temu. Te niewierne.mówił . sprawy z zasługami Mojej cierniowej korony. które za życia były Mu wierne. I przed którym każdy miał być sądzony. Mój Sakrament Miłości znajduje czcicieli i dusze ofiarne. z twarzą ukazującą wielką boleść. 2. gdyż w gniewie Moim rozproszę tego rodzaju ludzi i już nie poznają swojego miejsca. którzy będą czcili Jego Najświętszą Głowę jako Przybytek Mądrości Bożej 1. Moja Dusza nie jest kochana.

. 12. żeby inni tak czynili. którzy będą usiłowali popierać pragnienie naszego Pana. Nasz Pan pokazuje jej Te wielkie błogosławieństwa i łaski. Modlitwa Teresy Heleny Higginson do Najświętszej Głowy Pana Jezusa jako Przybytku Bożej Mądrości O. że Św. „O Najświętsza Głowo. a Jego Imię będzie na ich czołach. po Święcie Mojego Najświętszego Serca został przeznaczony na Święto ku czci Mojej Najświętszej Głowy jako Przybytku Mądrości Bożej i żeby Mi ofiarowywano publiczną adorację za wszystkie zniewagi i grzechy. którzy będą godnie czcić i kochać Jego Najświętszą Głowę. tym więcej doznamy działania Ducha Świętego na naszą duszę i tym lepiej poznamy i ukochamy Ojca. Syna i Ducha Świętego. Umieszczę Mój znak na ich czołach i Moją pieczęć na ich wargach. którzy ujrzą Jego Oblicze. 9. a Twój Najświętszy Język niech nas zawsze błogosławi i błaga o litość i przebaczenie. która wyznacza liczbę Jego wybranych . Nasz Pan przyodzieje chwałą w Pałacu Niebieskim wobec Aniołów i ludzi tych. Jan miał na myśli Jego Najświętszą Głowę. Nasz Pan będzie błogosławił tych wszystkich. prowadź mnie na wszystkich moich drogach. Ten Pierwszy Piątek powinien być Świętem ku czci Mojej Najświętszej Głowy i w tym dniu należy ofiarowywać wynagrodzenia i akty pokutne". 7. udzielę czegoś z Mojej mocy i będę im Bogiem. którzy będą przeciwstawiać się temu Nabożeństwu lub pogardzać nim". Dał Mi Pan do zrozumienia.3. które się ciągle przeciwko Mnie popełnia. Polecenie Pana Jezusa „Pragnę. Nasz Pan dał jej do zrozumienia. 8. 4. którzy przyodziewali Go chwałą na ziemi i obdarzy ich szczęściem nieskończonym.tych. niech Twoja Mądrość prowadzi nas. gdy czcimy Najświętszą Głowę naszego Ukochanego Pana jako Przybytek Mądrości Bożej. Nasz Pan powiedział. abyśmy nigdy nie usłyszeli przekleństwa wygłoszonego do tych. Niewypowiedziane błogosławieństwa są przyobiecane tym. którzy praktykują to nabożeństwo do Przybytku Bożej Mądrości. że to wszystko. że ta Mądrość i Światłość jest pieczęcią. które chowa dla tych wszystkich. Mądrości Najświętszej Głowy. Oddajemy szczególny hołd Trójcy Przenajświętszej. żeby Pierwszy Piątek. Im usilniej będziemy praktykować to nabożeństwo do Najświętszej Głowy. Przybytek Bożej Mądrości i że tym znakiem byli pieczętowani Jego wybrani. co obiecał tym. 11. 10. którzy będą działać zgodnie z Jego Boską Wolą. 5. rozpowszechniając to nabożeństwo. Ci. a oni będą Moimi dziećmi. którzy Mnie czczą. którzy sami Ją czcili albo byli pośrednikami. otrzymają stokrotne pomnożenie miłości i żarliwości do Najświętszego Serca Pana Jezusa. zostanie też zlane na tych. którzy w jakikolwiek sposób praktykują lub rozpowszechniają to nabożeństwo. 6. Tym.

że nie namaścił Twojej Głowy. prowadź mnie zawsze Twoim Światłem. wszystkie serca Ciebie kochały i wszystkie języki Ciebie wychwalały. Najś… Odbicie Nieskończonego Majestatu Bożego. Najś… Słońce Nieba i Ziemi.. Dla uczczenia Boskiej Woli. Najś… Na której Duch Święty spoczął. Najś… Promieniująca pięknością. Najś… Przedmiocie zachwytu Ojca Niebieskiego. Najś… Sanktuarium nieskończonej inteligencji. Pamięci i Rozumu: Chwała Ojcu. Najś… Zabezpieczenie przeciw błędom. Odkupicielu świata Boże. zmiłuj się nad nami. O. Chryste elejson. Najś… Światłości każdego człowieka na ten świat przychodzącego. Kyrie elejson.O. w której odbija się równocześnie przeszłość. Pamięci. Przybytku Mądrości Bożej i Siło Przewodnia. Ojcze z Nieba Boże. Najświętsza Głowo Jezusa (powtarzać przy każdym wezwaniu). Najś… Ognisko przedwiecznej Jasności. który znasz wszystkie rzeczy. kiedy wszedłeś do Jego domu.. Najś… Żywa lekcjo pokory. która zawsze byłaś pokornie uległa Woli Twego Ojca Niebieskiego.oby wszystkie umysły Ciebie poznały. Najś… Która zezwoliłaś na odbicie Twojej Chwały. Najś… Która raczyłaś powiedzieć Szymonowi. Synu. Najś… Która płakałaś nad naszymi grzechami.przymuś mnie do miłowania Ciebie coraz bardziej. Duchu Święty Boże. utworzona przez Ducha Świętego w łonie Najświętszej Maryi Panny. Najś… Haniebnie znieważana w czasie Męki. kieruj mną we wszystkich sprawach. jak kierowałaś wszystkimi uczuciami i poruszeniami Najświętszego Serca Boga-Człowieka. (3 x) Litania do Najświętszej Głowy Pana Jezusa Kyrie elejson. Najś… Której podobał się pachnący olejek Magdaleny. Święta Trójco Jedyny Boże. Chryste usłysz nas. która zawsze o mnie pamiętasz i zawsze stwarzasz nowe sposoby udzielania dalszych łask . Najś… Cierniem uwieńczona. zmiłuj się nad nami. gdzie byś mogła spocząć. Najś… Która pochyliłaś się ku ziemi w momencie. teraz i na wieki wieków. sprawiedliwością i miłością. Najś… Która nie miałaś miejsca na ziemi. która rządzisz wszystkimi poruszeniami i miłością Najświętszego Serca . Najś… Substancjalnie zjednoczona ze Słowem Bożym. spal mnie Twoim ogniem. by zajaśniała na Taborze. O. Najś… Pocieszona serdecznym gestem Weroniki. teraźniejszość i przyszłość. Chryste wysłuchaj nas. Najś… Która doznałaś pieszczot Najświętszej Maryi Panny. Woli. Rozumie. Najś… Pełna łaski i prawdy. O. . kiedy dokonywałeś naszego odkupienia na Krzyżu przez oddzielenie się Twojej Duszy od Twojego Ciała. Najś… Krwawym potem zlana w Getsemani. Najś… Świątynio Mądrości Bożej. Miłości Najświętszego Serca. Najś… Skarbnico wiedzy i rękojmio wiary. O.

wszechświata cierpiał Król. jak wielka ilość grzeszników wpada do Piekła i zachęcał. * Ach. że sami czynią źle. jak ścisły jest obowiązek chrześcijański nieść pomoc tym zaślepionym. bo nie wiedzą. którym Miłosierdzie Boże otworzyłoby oczy. który raczyłeś objawić Służebnicy Twojej. Najś… Która rządzisz światem. nie zbawisz". * Tak jakby w srogiej Męce grzesznika objąć chciał. przyobiecanej Twoim wybranym. jak bardzo pragniesz. Najś… Która będziesz osądzać wszystkie nasze czyny. gdyby serca nabożne za nimi się wstawiały. że zwyciężony wróg. Najś… Która zachwycasz Aniołów i Świętych. 737) Pieśń O Głowo uwieńczona cierniami pełna Ran. najwięcej łask udzielam duszom. że to źródło ożywcze. Sam swe wyciągnął ręce. I poddajemy się wszystkim wyrokom Twej nieskończonej Mądrości. ile kropel Krwi wylałem na ziemi". (Dz. aby ratowała te biedne dusze. spojrzenia słodkie śle. Faustyna: „Mało jest dusz. Nieraz jedno Ojcze nasz. * Przebacza. przekonując ją. więcej nad to uczynisz. NAJŚWIĘTSZE OBLICZE PANA JEZUSA Zbawiciel otwierając raz skarby nieprzebrane nieskończonych zasług Swego życia. Ofiarowaniem zaś częstym i serdecznym Zasług. są zapomniane. wzgardzone! Proś Mego Ojca o tyle dusz. * Św. pokłony składam Ci. * . Adorujemy Twoją Najświętszą Głowę. Teresie Higginson. Piotra: „Córko Moja. Augustyn mówi: „iż tyle dusz zgubisz. mówił w objawieniu do Swej oblubienicy Marii od Św. o Jezu. Najś… Która znasz tajemnice naszych serc. prowadzeni przez Twoją podziwu godną Mądrość do nagrody. Najś… Którą mamy nadzieję oglądać pewnego dnia bez zasłony. jak żeś Krwią zbroczona. to środki wszechmocne. okrutny znosił ból. Amen. ile mogąc zbawić. na drzewie rozpiąć dał. które rozważają Moją Mękę z prawdziwym uczuciem. * Nim rzekł ostatnie słowo. K. Niech spłynie na nasze dusze promień Twojego Światła. Krwi i Oblicza Pana Jezusa Bogu Ojcu można miliony dusz wybawić od Piekła. które mnie tyle kosztowały.Najś… Przewodniczko nasza i Nadziejo nasza. A chociażbyś rozdał cały skarb świata. Najś… Którą oby cały świat poznał i czcił. Módlmy się: O. * Na tych. Najś… Która udzielasz wszystkich łask. byśmy postępowali od jasności do jasności. co z Niego szydzą. jedno ofiarowanie Krwi i Oblicza Zbawiciela Bogu Ojcu za konających może wyratować dusze od Piekła. które pobożnie rozważają Moją Mękę". udziel nam radości przy doprowadzeniu ludzi do poznania i adorowania Twej Najświętszej Głowy. * Na duszy i na ciele. Pokazał jej także Pan Jezus. gdy jedną duszę pozyskasz Bogu. by adorowano Twoją Najświętszą Głowę. * Tyś sercu memu droga. Czerp i wylewaj! Czerp i wylewaj! Kupuj bez zapłaty. Nim Cię. na Krzyżu zwiesił Bóg. Św. bądź pozdrowiona mi. jak strasznie cierpi Pan! * O Głowo mego Boga. Najś… Która kierujesz poruszeniami Najświętszego Serca. W. daję ci Moje Rany i Moją Krew. * Katuszy poniósł wiele. o święta Głowo. Moją Krwią wykupuj dusze! Jakaż boleść dla Mego Serca widzieć. Jezu. Najś… Która znasz wszystkie nasze potrzeby.

W pokorze mego serca składam Ci doskonały akt żalu i skruchy. Spójrz na te Boskie Rany! One wołają nieustannie. na nowo zelżony bluźnierstwami. wielbię. Ojcze Przedwieczny. kocham Cię. Jezusa Chrystusa. błagam Cię. o Panie. O Jezu. Ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Twojej Najświętszej Matki hołdy Aniołów i wszystkich Świętych. miłosierdzia. byś raczył przywrócić i odnowić we mnie i we wszystkich ludziach Twoje Oblicze. Na zakończenie: (3x) Ojcze Niebieski. Koronka do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa (do prywatnego odmawiania na różańcu) W Imię Ojca i Syna. Twój Obraz. nic nie będzie ci odmówione. Wierzę w Ciebie. Amen. któryś nam na Świętym Całunie. spraw miłościwie.. a będziemy zbawieni. Wspomnij. Zamiast Zdrowaś Maryjo: O mój Jezu. Modlitwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa (Św. aby złagodzić Twój Święty gniew względem nas grzeszników. jakimi Ciebie nieustannie obrażamy. O gdybyś wiedziała. Zamiast Ojcze Nasz: Ojcze Niebieski. abyśmy przez pokorę. choć Cię nie pojmuję . jako woń kadzidła i proszę Cię najpokorniej poprzez Moc Twego Najświętszego Oblicza. wyryj w mej duszy Twe Boskie podobieństwo i rozpal Miłością Twoją. o mój Jezu. * O Jezu. przebacz mi moje grzechy: grzechy mojej młodości.. Przebacz mi grzechy moje.. grzechy mojej .... Amen. Amen. boś Ty wierny . na ratunek dla świata i na otwarcie nieba dla dusz w Czyśćcu cierpiących. Boże żywy . Przez ofiarowanie Go. na ratunek dla świata i na otwarcie Nieba dla dusz w Czyśćcu cierpiących. który przez grzechy nasze został tak zeszpecony.. Boże. Ojcze Przedwieczny. jak widok Oblicza Mojego przyjemny jest Ojcu Mojemu. Teresa od Dzieciątka Jezus) Pozdrawiam Cię. Jezusa Chrystusa. ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Maryi Najświętsze Oblicze Umiłowanego Syna Twojego a Pana naszego. Ufam Tobie. Zbawicielu. O niepojęta Dobroci Boga. by zadośćuczynić Twojej Sprawiedliwości. pokutę i miłość łaskę miłosierdzia Twego otrzymali. a wraz z nimi i ja pragnę wołać: miłosierdzia. * Ofiarując Ojcu Mojemu Święte Moje Oblicze można uprosić wielu grzesznikom nawrócenie. ofiaruję Ci zbolałe. że to Oblicze cierpiało niewypowiedzianie i nosiło ciernie naszych grzechów. abym Nią strawiony wkrótce doszedł do oglądania Twego Chwalebnego Oblicza w niebie. miłosierdzia dla grzeszników. okaż nam Twoje Najświętsze Oblicze. ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Maryi Najświętsze Oblicze Umiłowanego Syna Twojego a Pana naszego. i Ducha Świętego. całej Męki Twojej znaki zostawił. Ach. ufam Tobie. którego Oblicze jest jedyną pięknością zachwycającą me serce.. którym Ciało Twoje Przenajświętsze owinięte było. ofiaruję Je Tobie.Przez Święte Moje Oblicze otrzyma zbawienie wielu grzeszników.. o niewysłowiona Miłości Ukrzyżowana. żałuję za me złości. o nieskończone Miłosierdzie. Najświętsze Oblicze Twego Umiłowanego Syna jako nieskończone zadośćuczynienie i okup za nasze winy.

o mój Zbawicielu Miłosierny! Racz mnie uwolnić od więzów złego. Przez wyobrażenie Mego człowieczeństwa utrzymają w sobie żywy blask Mego Bóstwa i będą nim w głębi duszy oświeceni tak. 7. 8. Stosownie do tego z jaką gorliwością czcić będą oszpecone przez bluźnierców Me Oblicze. rysy Boskiego z Nim podobieństwa. Jak w państwie za monetę. Amen. 11. 6. którego Obraz pozostał na Całunie. Obietnice Pana Jezusa dane dla wszystkich czcicieli Jego Najświętszego Oblicza 1. Otrzymają na ziemi wewnętrzne i stałe światło. 10. Amen. na duszach naszego Duchowieństwa i całego polskiego narodu. Grzech ten niszczy dzieło Mego odkupienia i sprowadza potępienie. grzechy których nie pamiętam. a w niebie szczególniejszą światłością jaśnieć będą. którzy słowem. tych Ja także będę bronił przed Ojcem Moim i dam im Moje Królestwo. 9. na które Święci w Niebie z zachwytem spoglądają. Tą złotą strzałą były następujące westchnienia: . Boże. Wiem. wypełnią to. Boskie Oblicze Moje jest jak gdyby pieczęcią Bóstwa. 2. Zapewnię im wytrwanie do końca. modlitwą albo pismem będą bronić sprawy Mojej. Ci. Będę ich ochraniał od nieszczęść i złych przygód. Będę ich bronił od nieprzyjaciół. abyśmy się stali podobnymi Tobie i wiecznie byli uszczęśliwieni adorując i patrząc na Twoje Boskie Oblicze Najdroższy Panie Jezu. Tych. dostać można wszystko. daję ci tę „Złotą strzałę". grzechy które tak długo taiłem i które uszły mojej pamięci. za wszystkie grzechy od mego dzieciństwa aż do obecnej godziny.dojrzałości. spojrzyj na nas i racz spojrzeć na Oblicze Najświętszego Syna Twego. Złota Strzała Imię Moje wszędzie jest poniewierane. 4. daruj i nie pamiętaj. że wyrazi w duszy tych. 3. jakim byłem. Dzięki Ci Jezu. daruj i oczyść moją duszę z błędów i wad. grzechy mego ciała. wpatrywać się w nie będą w niebie jaśniejące chwałą. co czyniła Św. celem zadośćuczynienia. na której znajduje się wyobrażenie panującego. Niechaj ona zrani słodko grzesznika i zabliźni złośliwe rany. przez Twą tak gorzką Mękę i przez Twoje pełne Ran Oblicze. którzy czcić będą Święte Oblicze Moje w duchu zadośćuczynienia. grzechy mojej duszy. czego się chce. będę i Ja czuwał nad ich obliczem. Ci. oszpeconym grzechami. śmiertelny i powszedni. jakie wycierpiałeś za nas na tym ślicznym Obliczu. grzechy które pamiętam. za wszystkie zniewagi. Szczerze żałuję za każdy grzech. Nowenna do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa Uwielbiam Cię i kocham Przenajświętsze Oblicze Zbawiciela naszego. którzy wpatrują się w Rany Mego Oblicza na ziemi. Pan obiecał. moje grzechy lenistwa. Przez to Święte Oblicze będą dziać się cuda. Opiekunie nasz. o mój Zbawicielu. moje ciężkie grzechy dobrowolne. mającą moc przywracać duszom podobieństwo Boże. wzmocnij ducha mego nierozerwalnymi węzłami Twej łaski i bądź miłosierny mnie grzesznemu dziś i na wieki wieków. nawet dzieci bluźnią. czego się tylko zapragnie. że przez podobieństwo do Mego Oblicza będą w życiu wiecznym jaśnieć więcej niż wielu innych. 5. którzy czcić będą jego Najświętsze Oblicze. Weronika. O mój Jezu. jakie Mi zadaje. Odbij to cudne Oblicze na duszy mojej i drogich mi osób. Aby zapobiec temu. podobnie za drogocenne wyobrażenie Najświętszego Oblicza Mego otrzyma się w Królestwie Niebieskim wszystko. że moje grzechy zraniły Twoje czułe Serce.

błogosławione. niewymowne Imię Boże w Niebie.Niech będzie na wieki chwalone. wielbione. Amen. najczcigodniejsze. niepojęte. . najchwalebniejsze. przez wszystkie stworzenia. najświętsze. na ziemi i otchłaniach piekielnych. czczone. Niezliczone łaski spływały na wiernych z odmawiania tego westchnienia nazwanego przez Zbawcę „Złotą Strzałą". które wyszły z rąk Boskich przez Najświętsze Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.

134 . że tym wszystkim. ale starają się w każdy pierwszy piątek wynagradzać za grzechy swoje i tych. nie poprzestaną na dziewięciu piątkach. Temu samemu celowi poświęcony jest każdy pierwszy piątek miesiąca. którzy je przyjmą. W każdy pierwszy piątek miesiąca przyjmij Komunię Św. Boskie Serce Pana Jezusa zsyła ogrom łask na dusze praktykujące to nabożeństwo. * Ojciec Św. dnia po Bożym Ciele) Uroczystość ta została ustanowiona dla uczczenia wielkiej miłości Zbawiciela. Mała Koronka ku czci Serca Jezusa . A TAKŻE O POWOŁANIE KAPŁANÓW DO ŚWIĘTOŚCI 141 Modlitwa o świętość dla kapłanów 141-142 Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne 142 Akt Ofiarowania 142 Program Adoracji 142-143 Akt strzelisty 143 NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA (Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada 8. Małgorzatę. aby w każdy pierwszy piątek miesiąca ludzie w szczególny sposób wynagradzali Jego Sercu za tyle zniewag i niewdzięczności. Pan Jezus podczas objawień Św. wprowadzone w wyniku naglących wezwań skierowanych do Małgorzaty Marii". Jan Paweł II: „Wiele owoców przyniosło nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca. za którą tak mało doznaje wdzięczności od ludzi. to cenne nabożeństwo. którzy nie umieją lub nie chcą modlić się i pokutować. którzy przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca z rzędu przystępować będą do Stołu Pańskiego. Małgorzacie Marii prosił. wynagradzającą. tak bardzo zbliża je do Siebie. Ma ono nas pobudzać do odwzajemniania miłości Serca Bożego i wynagradzania Bogu za oziębłość i grzechy ludzkie. * Największa Boska Obietnica dana Św. dotyczyła praktyki dziewięciu pierwszych piątków miesiąca: „Przyrzekam ci w nadmiarze Miłosierdzia Serca Mego. a równocześnie bądźmy apostołami i zachęcajmy innych do tej praktyki religijnej. to nie zlekceważmy. ale wykorzystajmy tę łaskę. Marii Małgorzacie Alacoaue. że ci. u którego zanika dar pobożności. Marii Małgorzacie Alacoque 138-139 Akt Wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu 139-140 Złożenie hołdu Najświętszemu Sercu Bożemu 140 Akty Strzeliste 140-141 Pieśni 141 ADORACJE WYNAGRADZAJĄCE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA ZA WSZYSTKICH KAPŁANÓW I CAŁE DUCHOWIEŃSTWO. Szczególnie zaś starajmy się przekazywać młodemu pokoleniu. Jeśli Bóg do nas mówi przez Św.16 str.143 NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA 134 Mała Koronka ku czci Serca Jezusa 134-135 Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 135 Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 135 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 136 Antyfona do Najświętszego Serca Pana Jezusa 137 Codzienne ofiarowanie 137 Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa 137 33 Pozdrowienia Boskiego Serca Jezusowego 137-138 Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa 138 Obietnice Najświętszego Serca Jezusowego dane Św. wszechmocna Miłość Mego Serca da łaskę pokuty przy śmierci".

przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary. za Opiekuna mego życia. oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa moją osobę i moje życie. Obieram więc Ciebie. Zamiast Chwała Ojcu: Słodkie Serce Maryi bądź moim zbawieniem. moje uczynki. Odkupicielu rodzaju ludzkiego. Amen. wejrzyj na nas. gdyż pragnę. Mam niezłomną wolę całkowicie należeć do Niego. Z tym łączy się pobożna praktyka. którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie. zmiłuj się nad nami! Niech będzie wszędzie miłowane Najświętsze Serce Jezusowe! Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa O Jezu najsłodszy. aby codziennie odmawiać albo śpiewać litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa". Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. za jedyny przedmiot mojej miłości. Zlituj się nad jednymi i drugimi. Małgorzaty Marii) Ja N. którzy Cię opuścili. aby ze wszystkiej ziemi. co by Mu się mogło nie podobać. aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. miłować i wielbić To Serce. Spraw. natomiast spodziewam się wszystkiego po Twojej dobroci. uczyń serca nasze według Serca Twego. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Błagam Cię przez nieskończoną Twą dobroć. Amen. . w Tobie pokładam całą mą ufność. O Serce pełne miłości. Jan Paweł II: „Miesiąc czerwiec jest w szczególny sposób poświęcony czci Serca Bożego. Bądź więc. korzących się u stóp Twego ołtarza. o Jezu Najłaskawszy. za lekarstwo na moją ułomność i niestałość. jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu. moim przebłaganiem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie strzały Jego sprawiedliwego gniewu. o Serce pełne dobroci. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. gdy akt ten zostanie odmówiony publicznie w Uroczystość Chrystusa Króla.Wstęp Ojcze Przedwieczny. Wielu nie zna Ciebie wcale. * Ojciec Św. i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Twego. za naprawienie wszystkich błędów mojego życia i za pewne schronienie w godzinę mej śmierci. aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. ale i synom marnotrawnym. Zamiast Ojcze nasz: Jezu cichy i pokornego Serca. aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Najświętsze Serce. o Panie. ofiaruję Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa na zgładzenie grzechów moich za dusze w Czyśćcu cierpiące i za grzechy Kościoła Św. wzgardziwszy przykazaniami Twymi. bym nigdy nie mógł zapomnieć o Tobie ani się od Ciebie odłączyć. Zamiast Zdrowaś Maryjo: Serce Jezusa. by całym mym szczęściem i najwyższą mą chwałą było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. nie tylko wiernym. jeno aby czcić. Zniszcz więc we mnie wszystko. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu. za rękojmię mego zbawienia. przez które stało się nam zbawienie. czynić wszystko z miłości ku niemu wyrzekając się z całego serca tego wszystkiego. od końca do końca. (Odpust cząstkowy za odmówienie pobożnie powyższego aktu. Jemu cześć i chwała na wieki. Królem bądź nam. Spraw. niech imię moje będzie zapisane w Tobie. rozpal serca nasze miłością swoją. cokolwiek może Ci się nie podobać albo sprzeciwiać. nie chcąc odtąd używać żadnej cząstki mego jestestwa. których albo błędne mniemania uwiodły. Króluj tym. gdyż wszystkiego się obawiam po mojej słabości i złości. Na końcu: Najświętsze Serce Jezusa.) Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (według Św. albo niezgoda oddziela. Odpust będzie zupełny. wielu odwróciło się od Ciebie. gorejące miłością ku nam. Niech Boska Twa miłość tak głęboko wniknie w me serce. troski i cierpienia.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami! Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, jedyny Boże, Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, Serce Jezusa, Świątynio Boga, Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, Serce Jezusa, Źródło życia i świętości, Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, Serce Jezusa, zelżywością napełnione, Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, Serce Jezusa, włócznią przebite, Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami! K. Jezu cichy i pokornego serca. W. Uczyń serca nasze według Serca Twego. Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna Swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. (Za każdorazowe odmówienie odpust cząstkowy)

Antyfona do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Do Serca Twojego uciekamy się Jezu Boski Zbawicielu; naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie Święty! Ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować Boże łaskawy i najlitościwszy! O Jezu! O Jezu! O Jezu dobry! Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski; jedyna ucieczko nasza! W Sercu Swoim racz nas obmyć, do Serca Swojego racz nas przytulić, w Swym Sercu na wieki racz nas zachować! O Jezu! O Jezu! O Jezu dobry! Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza. * Św. Maksymilian: „Niepokalanym Sercem Maryi starajmy się coraz bardziej ukochać Serce Pana Jezusa".

Codzienne ofiarowanie
Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi wszystkie modlitwy, sprawy, prace, radości i krzyże dnia dzisiejszego jako wynagrodzenie za grzechy nasze. Łączę je z tymi zamiarami, w jakich Ty za nas ofiarowałeś się na Krzyżu i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzach całego świata. Ofiaruję Ci je za Kościół Św., za Ojca Św. a także na intencje Apostolstwa Modlitwy na ten miesiąc i dzień dzisiejszy wyznaczone. Pragnę też zyskać wszystkie odpusty, jakich dostąpić mogę i ofiaruję Ci je za dusze w Czyśćcu cierpiące.

Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa
(Odmawiając nowenną przystępujemy przez 9 dni do Komunii Św.) Boże, pełen dobroci i miłosierdzia wobec grzeszników; prosimy Cię, rozpal nasze serca apostolską gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusa i Dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, tak jak obdarzyłeś nim Twą służebnicę Rozalię Celakównę, Wszechmogący; wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i wstawiennictwem, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Boskie Serce Jezusa, błagam Cię, udziel mi, za przyczyną służebnicy Twojej Rozalii, łaski, o którą pokornie Cię proszę. Amen. Następnie odmawiać należy: (3x) Ojcze nasz..., (3x) Zdrowaś Maryjo... i (3x) Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje. * Św. Małgorzata Maria pisze, że dał jej Pan Jezus poznać, jak Jego Serce gorąco pragnie, aby je ludzie pokochali, aby ich wyrwać z przepaści zatracenia, w którą szatan ich wtrąca w wielkiej liczbie. Z tego powodu powziął zamiar, aby objawić ludziom to Serce i otworzył zawarte w Nim niewyczerpane skarby miłosierdzia, miłości, łaski, zbawienia i uświęcenia. * Zbawiciel obiecał Św. Małgorzacie szczególną pomoc w godzinę śmierci tym osobom, które klęcząc pod Krzyżem odmawiać będą co piątek 33 Pozdrowienia Jego Najświętszego Serca, ofiarując je za nawrócenie grzeszników, za których to Serce zostało ofiarowane i jednocząc się w intencji z Najświętszą Maryją Panną, stojącą na Kalwarii pod Krzyżem.

33 Pozdrowienia Boskiego Serca Jezusowego
(Św. Małgorzaty Marii) Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa mojego, ratuj mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Stworzyciela mojego, udoskonal mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Odkupiciela mojego, uwolnij mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Sędziego mojego, okaż mi łaskę.

Pozdrawiam Cię, Serce Ojca mojego, rządź mną. Pozdrawiam Cię, Serce Oblubieńca mojego, kochaj mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Mistrza mojego, naucz mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Króla mojego, ukoronuj mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Dobrodzieja mojego, wzbogać mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Pasterza mojego, strzeż mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Przyjaciela mojego, opiekuj się mną. Pozdrawiam Cię, Serce mojego Dzieciątka Jezus, pociągnij mnie do Siebie. Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa, konającego na Krzyżu, zapłać za mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa we wszystkich sprawach Twoich, daj mnie Siebie. Pozdrawiam Cię, Serce Brata mojego, zostań ze mną. Pozdrawiam Cię, Serce nieporównanej dobroci, przebacz mi. Pozdrawiam Cię, Serce pełne chwały, przyświecaj nade mną. Pozdrawiam Cię, Serce najgodniejsze miłości, zapal mnie. Pozdrawiam Cię, Serce najpełniejsze miłości, działaj we mnie. Pozdrawiam Cię, Serce najmiłosierniejsze, wstaw się za mną. Pozdrawiam Cię, Serce najpokorniejsze, spojrzyj na mnie. Pozdrawiam Cię, Serce najcierpliwsze, miej cierpliwość ze mną. Pozdrawiam Cię, Serce najwierniejsze, zapłać za mnie. Pozdrawiam Cię, Serce przedziwne i najgodniejsze, błogosław mi. Pozdrawiam Cię, Serce najcichsze, uspokój mnie. Pozdrawiam Cię, Serce najśliczniejsze i najpożądańsze zachwycaj mnie. Pozdrawiam Cię, Serce doskonałe i chwalebne, uszlachetniaj mnie. Pozdrawiam Cię, Serce najświętsze, drogi balsamie, zachowaj mnie. Pozdrawiam Cię, Serce najświętsze, popraw mnie. Pozdrawiam Cię, Serce błogosławione, lekarzu i lekarstwo na nasze złości, uświęć mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa, pociecho utrapionych, pociesz mnie. Pozdrawiam Cię, Serce kochające, ogniu gorejący, spal mnie. Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa, wzorze doskonałości, oświeć mnie. Pozdrawiam Cię, Boskie Serce, źródło wszelakiej szczęśliwości, posil mnie. Pozdrawiam Cię, Serce bogate w wiekuiste błogosławieństwa, wołaj mnie.

Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusa
(odmawiana przez Św. ojca Pio) 1. O mój Jezu, któryś powiedział: „Proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a otworzą wam", oto pukam, szukam; proszę o łaskę... Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo.., Chwała Ojcu.., 2. O mój Jezu, któryś powiedział: „O cokolwiek będziecie prosili Ojca, da wam w imię Moje", oto ja w imię Twoje proszę Twego Ojca o łaskę... Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo.., Chwała Ojcu.., 3. O mój Jezu, któryś powiedział: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa Moje nie przeminą", oto w oparciu o nieomylność Twoich słów proszę Cię o łaskę... Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo.., Chwała Ojcu.., Najświętsze Serce Jezusa: wierzę i ufam Tobie. Najświętsze Serce Jezusa, które nie możesz nie ulitować się nad nieszczęśliwymi: miej miłosierdzie nade mną biednym grzesznikiem i udziel mi łaski, o którą Cię proszę przez Niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej Matki. Św. Józefie, tak bardzo złączony z Najświętszym Sercem Jezusa, módl się za nami.

Obietnice Najświętszego Serca Jezusowego dane Św. Marii Małgorzacie Alacoque

1. Wskażę im w życiu powołania drogę - A nią idących Swą łaską wspomogę. 2. W rodzinie pokój i zgoda zagości - Bo złączę wszystkich węzłem mej miłości. 3. Gdy ból, smutek zadają im ranę - Ja dla nich źródłem pociech się stanę. 4. Pod Moim skrzydłem grot złego ich minie - Jam ich ucieczką w ostatniej godzinie. 5. Stąd wzrok Mój na nich odpocznie łaskawy - Pobłogosławię codziennie ich sprawy. 6. W Sercu Mym źródło grzesznikom otworzę - Z którego spłynie miłosierdzia morze. 7. Od Mego Serca ognistego płomieni - Serce oziębłe w gorące się zmieni. 8. Serca, co dotąd służą mi gorliwie - Jeszcze gorętszą miłością ożywię. 9. Dom, gdzie czcić będą obraz Serca Mego - Z błogosławieństwa zasłynie Bożego. 10. Pracy kapłańskiej dam błogosławieństwo - że z serc najtwardszych odniesie zwycięstwo. 11. Kto w sercach braci miłość Bożą wzbudzi, cześć Mego Serca szerząc pośród ludzi - Serce me będzie dlań tarczą opieki. W nim imię jego zapiszę na wieki. * „Oto Serce - mówi Pan Jezus do Św. Małgorzaty Marii, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody Swej miłości. A w zamian od większości ludzi doznaje tylko niewdzięczności, przez nieuszanowanie i świętokradztwa, przez oziębłość i pogardę, z jaką się odnoszą do Mnie w tym Sakramencie Miłości".

Akt Wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu
O Jezu, któremu za miłość do ludzi odpłaca się tak wielkim zapomnieniem, zaniedbaniem, wzgardą i niewdzięcznością: oto my, klęcząc przed Tobą, szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić grzeszną oziębłość i zniewagi, jakie zewsząd obrażają Twoje miłujące Serce. Pamiętamy jednak, że i my sami niekiedy mieliśmy udział w tym niegodziwym postępowaniu. Dlatego, przejęci najgłębszym żalem, najpierw błagamy o miłosierdzie nad nami. Jesteśmy gotowi dobrowolnie wynagrodzić za grzechy, nie tylko przez nas popełnione, ale i przez tych, którzy błądzą z dala od drogi zbawienia i albo, uparci w niewierze, nie chcą iść za Tobą, Pasterzem i Wodzem, albo też podeptali obietnice Chrztu Św. i odrzucili słodkie jarzmo Twojego prawa. Za te wszystkie występki, nad którymi płakać należy, chcemy odpokutować. Szczególnie zaś pragniemy naprawić: brak skromności i wstydu w życiu i strojach, zastawianie sideł na niewinne dusze, lekceważenie dni świętych, okropne bluźnierstwa, jakimi obrzuca się Ciebie i Twoich Świętych, obelgi rzucane na Twego Namiestnika i na stan kapłański, zaniedbywanie samego Sakramentu Boskiej Miłości i znieważanie Go przez budzące grozę świętokradztwa, wreszcie publiczne grzechy narodów, które zwalczają prawa i urząd nauczycielski ustanowionego przez Ciebie Kościoła. Obyśmy naszą własną krwią mogli zmyć te występki. A teraz, aby naprawić zniewagę czci Bożej, przedstawiamy Ci to zadośćuczynienie, które Ty sam niegdyś ofiarowałeś Ojcu na Krzyżu i które co dzień ponawiasz na ołtarzach. Łączymy je z zadośćuczynieniem Najświętszej Dziewicy Matki, wszystkich Świętych i pobożnych wiernych. I przyrzekamy z głębi serca, na ile stać nas będzie, przy pomocy Twojej łaski wynagrodzić za grzechy popełniane przez nas i naszych bliźnich i za obojętność na tak wielką miłość Twoją: silną wiarą, czystymi obyczajami, doskonałym wypełnieniem prawa Ewangelii, a zwłaszcza prawa miłości. Przyrzekamy też według sił nie dopuszczać do nowych zniewag i jak najwięcej ludzi pociągnąć do naśladowania Ciebie. Przyjmij, prosimy, najłaskawszy Jezu, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Wynagrodzicielki, ten akt dobrowolnego wynagrodzenia. Zachowaj nas aź do śmierci w wierności obowiązkom i służeniu Tobie przez wielki dar wytrwania, abyśmy w końcu wszyscy doszli do tej Ojczyzny, gdzie i Ty z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

(Odpust cząstkowy za pobożne odmówienie powyższego aktu. Odpust będzie zupełny, jeżeli akt ten zostanie odmówiony publicznie w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego.)

Złożenie hołdu Najświętszemu Sercu Bożemu
Panie Jezu Chryste, pragniemy oddać hołd Najświętszemu Sercu, ukazującemu nam Twoją nieskończoną miłość. Świadomi jednak naszej niewdzięczności i lekceważenia Twojej miłości, chcemy przeprosić Cię za nasze grzechy. Za grzechy niewiary i usuwanie Ciebie z życia, za niszczenie wiary w sercach dzieci i młodzieży, za lekceważenia Twoich przykazań w życiu osobistym i społecznym, za to, że chociaż złączeni z Tobą przez chrzest święty, nie staramy się poznać Ciebie i miłować. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu. Za znieważanie dni świętych, za niepotrzebną pracę w niedziele i święta, a także za wypełnianie czasu rozrywkami kosztem Mszy Św. i niegodne przystępowanie do Komunii Św., a więc za całą oziębłość i obojętność wobec Ciebie, obecnego w Najświętszym Sakramencie. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu. Za rozbijanie małżeństw i łamanie wierności małżeńskiej, za odmawianie dzieciom nienarodzonym prawa do życia, za grzechy pijaństwa, za rozwiązłość obyczajów i wszelkie zgorszenie dawane bliźnim. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu. Za brak poszanowania własności społecznej, nieuczciwość w pracy, wszelką nieżyczliwość i obojętność na potrzeby ludzkie, za wszystko, co sprzeciwia się Twojemu przykazaniu miłości. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu. Za brak odwagi w wyznawaniu Ciebie i odpowiedzialności za Twój Kościół, za stawianie wartości materialnych wyżej od Ciebie, za obojętność rodziców i dorosłych wobec chrześcijańskiego wychowania dzieci i młodzieży, za to, że nie dajemy o Tobie świadectwa w otaczającym nas świecie. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu. Panie Jezu Chryste, przyjmij nasze modlitwy i naszą dobrą wolę, umocnij ją i uczyń owocną ku Twojej chwale. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Akty Strzeliste
Najświętsze Serce Pana Jezusa, przyjdź królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi. O Serce miłości pełne, w Tobie pokładam całą ufność moją, wszystkiego obawiam się po mojej słabości, ale wszystkiego też spodziewam się po Twej dobroci. Niech będzie uwielbione najmiłościwsze Serce Jezusowe i najsłodsze Imię Jezusa Chrystusa i Jego chwalebnej Matki Dziewicy Maryi na wieki wieków! Amen. Eucharystyczne Serce Jezusowe, Ognisko Boskiej miłości, daj światu pokój! Boskie Serce Jezusowe, nawróć grzeszników, ratuj konających, uwolnij dusze zmarłych z ognia czyśćcowego! Niech będzie pochwalone, miłowane, uwielbione z wdzięcznością Serce Jezusowe w Najświętszym Sakramencie, w każdej chwili i na wszystkich ołtarzach świata, aż do skończenia wieków. Amen. Niech będzie wszędzie miłowane Najświętsze Serce Jezusowe! Eucharystyczne Serce Jezusowe, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość! Najświętsze Serce Jezusa, miej w opiece nasze rodziny! Niech będzie uwielbione Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezusowe! Niech będzie pochwalone Najświętsze Serce Jezusowe w Najświętszym Sakramencie! Cześć, miłość i dzięki niech będą Najświętszemu Sercu Jezusowemu! Niech będzie pochwalone i uwielbione Najświętsze Serce i najdroższa Krew Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie! Cześć, chwała i uwielbienie Boskiemu Sercu Jezusowemu!

Jezu cichy i Serca pokornego! uczyń serca nasze według serca Twego! Wszystko dla Ciebie Najświętsze Serce Jezusowe.

Pieśni
Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci * Naszą Ojczyznę, miasta i wioski, * Nasze rodziny i nas samych, * Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje. Kochajmy Pana, bo Serce Jego * Żąda i pragnie serca naszego, * Dla nas Mu włócznią boleść zadana, * Kochajmy Pana, kochajmy Pana. O, pójdź do Niego, wszystko stworzenie, * Sercu Jezusa złóż dziękczynienie * I twoje przed Nim zegnij kolana, * Kochajmy Pana... Pójdźcie do Niego, biedni grzesznicy, * Bo w Jego Serca czystej krynicy * Czyści się dusza grzechem zmazana, * Kochajmy Pana... Twemu Sercu cześć składamy, * O Jezu nasz, o Jezu! * Twej litości przyzywamy, o Zbawicielu drogi! * Chwała niech będzie zawsze i wszędzie * Twemu Sercu, o mój Jezu! Serce to nam otworzone, o Jezu nasz, o Jezu * Włócznią na Krzyżu zranione, * O, Zbawicielu drogi. * Chwała niech będzie... Ono przepaścią miłości, o Jezu nasz, o Jezu. * W Nim się topią nasze złości o Zbawicielu drogi. * Chwała niech będzie... Tam ucieczka, tam schronienie, o Jezu nasz, o Jezu. * Gdy nas ciśnie utrapienie, o Zbawicielu drogi. * Chwała niech będzie... Gdy kto grzeszy, a żałuje, o Jezu nasz, o Jezu. * Twoje Serce go przyjmuje, o Zbawicielu drogi. * Chwała niech będzie...

ADORACJE WYNAGRADZAJĄCE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA ZA WSZYSTKICH KAPŁANÓW I CAŁE DUCHOWIEŃSTWO, A TAKŻE O POWOŁANIE KAPŁANÓW DO ŚWIĘTOŚCI
(Pierwszy czwartek miesiąca jest dniem, w którym w szczególny sposób modlimy się za kapłanów i cale duchowieństwo.) Św. Maksymilian M. Kolbe: „Muszę być świętym jak największym". * Św. Faustyna: „Pod koniec Drogi Krzyżowej, którą odprawiałam, zaczął się skarżyć Pan Jezus na dusze zakonne i kapłańskie, na brak miłości u dusz wybranych. - Dopuszczę, aby były zniszczone klasztory i kościoły. Odpowiedziałam: Jezu, przecież tyle dusz Cię wychwala w klasztorach. Odpowiedział Pan: - Ta chwała rani Serce Moje, bo miłość jest wygnana z klasztorów. Dusze bez miłości i poświęcenia, dusze pełne egoizmu i samolubstwa, dusze pyszne i zarozumiałe, dusze pełne przewrotności i obłudy, dusze letnie, które mają zaledwie tyle ciepła, aby się same przy życiu utrzymać. Serce Moje znieść tego nie może. Wszystkie łaski Moje, które codziennie na nich zlewam, spływają jak po skale. Znieść ich nie mogę, bo są ani dobrzy, ani źli. Na to powołałem klasztory, aby przez nie uświęcać świat, z których ma wybuchnąć silny płomień miłości i ofiary. A jeżeli się nie nawrócą i nie zapalą pierwotną miłością, podam ich w zagładę świata tego... Jakżeż zasiędą na przyobiecanej stolicy sądzenia świata, gdy winy ich cięższe są niżeli świata, ani pokuty, ani zadośćuczynienia... Ach, serce, któreś Mnie przyjęło rankiem, w południe pałasz nienawiścią przeciw Mnie pod najrozmaitszymi postaciami. Ach, serce przeze Mnie szczególnie wybrane, czy na to, abyś Mi więcej zadawało cierpień? - Wielkie grzechy świata są zranieniem Serca Mego jakby z wierzchu, ale grzechy duszy wybranej przeszywają Serce Moje na wskroś..." (Dz. 1702)

Modlitwa o świętość dla kapłanów

aby każdego dnia rozszerzało się królestwo Twojego Serca. który odmówi jakąkolwiek modlitwę zatwierdzoną przez władzę kościelną w intencji o powołania kapłańskie i zakonne. Boski Ofiarniku. dusz błogosławionych i w Czyśćcu cierpiących (str. Zaproszenie na adorację wszystkich Świętych. a także o świętość dla kapłanów". (Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu. dla którego ponawiasz na ołtarzach swoją Ofiarę. aby stać się ogniskiem miłości Kościoła Katolickiego i umocnieniem dusz. w porozumieniu z ks. przedłużali tu na ziemi Twoją misję. adoracje Najświętszego Sakramentu trwające około trzech godzin w pierwsze piątki miesiąca. Godzina przebłagania Najświętszego Serca Pana Jezusa przed Najświętszym Sakramentem a) Suplikacje (str. nasze czynności i nasze cierpienia za Twoich kapłanów. 5. 74). 8. który zawsze żyjesz. który powołałeś Apostołów.egzorcyzmy (str. Boski Pasterzu. Mocą Twej łaski uczyń z nich szafarzy miłosierdzia Twego. któryś się wyniszczył w Najświętszym Sakramencie. . o Panie. że z Najświętszego Serca Twojego wyszło kapłaństwo chrześcijańskie. Twoje miłosne wołanie również na wiele serc niewieścich. czystych i wielkodusznych. któryś w niewysłowionym porywie miłości ku ludziom. po wieczornej Mszy Św. oraz spraw. 6. 29-30). sprawił. braciom Twoim. aby się wstawić za nami. b) Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa (str. Przywitanie Pana Jezusa i Matki Najświętszej (str. Działaj w nich i przez nich. aby ich uczynić łowcami dusz. 2.Kościół i byli solą i światłością świata. 4. Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne (Papież Paweł VI) O Jezu. szlachetne umysły młodych i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Starajmy się w swoich parafiach zorganizować. jak też. lub dłuższe dzienne lub nocne w intencji: „jako wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za wszystkich kapłanów i całe duchowieństwo. Anioł Pański (str. by dostrzegali świat. przemieniaj ich w samego Siebie. pociągnij ku sobie gorące. 159). o Panie. wieczny Kapłanie. 7. Wystawienie Najświętszego Sakramentu z pieśnią. by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia. otwórz przed nami horyzonty. odpowiadając na Twoje wołanie. racz nieustannie zlewać na kapłanów Twoich ożywcze zdroje nieskończonej miłości. Spraw. Żyj w nich Panie. proboszczem.O Jezu. i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej. (Jeśli w parafii adoracja w pierwsze piątki nie będzie mogła mieć miejsca. oddania się służbie Kościoła oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. 136). Rozszerz. Aby. 168). Archaniołów. Amen. aby oni wiernie naśladując Twe najgodniejsze czci cnoty. 3. w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. całkowicie według Ciebie siebie ukształtowali i by w Twoim imieniu i mocą Twojego Ducha dokonali dzieł.) Akt Ofiarowania O Jezu. budowali Twoje Ciało Mistyczne . Ty. jakie Ty podjąłeś dla zbawienia świata.295-297). Modlitwy odpustowe . Aniołów. to można ją zorganizować w pierwsze czwartki miesiąca lub w inny dzień.) Program Adoracji (Szczegółowy program można otrzymać pisząc na adres Wspólnoty) 1. Droga Krzyżowa (str. ofiarujemy Ci nasze modlitwy. Modlitwy do Ducha Świętego (str. 158-159). 111).

aby podczas trwania adoracji było wystawienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 177). która przypada na dany dzień (str.część bolesna. 941) Akt strzelisty O Panie Jezu. 74). to ta część Różańca Św. 12) Akt oddania się Matce Bożej (str. wtenczas można odmówić nowennę lub Litanię do Matki Bożej Nieustającej Pomocy (str. 135).. ale i o wielka odpowiedzialności kapłana. ale i wiele od ciebie żądać będą. 230).c) Modlitwa wynagradzająca (str. . 14) Msza Św. 178-180. Wiele ci dano.).. 11) Apel Jasnogórski (str. lub jeśli wprowadzona jest nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy." (Dz. Ważne jest. jeśli w inny dzień. 10) Litania do Najświętszego Serca Maryi lub Litania Loretańska. e) Akt oddania się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (str. * Św. d) Akty uwielbienia Eucharystii (str. daj nam kapłanów gorliwych i świętych. 139-140). 193).jeśli adoracja w piątek . f) Koronka do Miłosierdzia Bożego (str. o kapłanie.. na zakończenie adoracji. 9) Różaniec Św. O wielka godności kapłana. pomnóż liczbę kapłanów Twego Kościoła! . 231-232 . 232. Faustyna: „O Jezu. 205-206. 145). 13) Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

któryś łaskawie zażądał ode mnie. o Jezu Najsłodszy. gdzie się da. ani anielski nie potrafi go zgłębić. Faustynie. Im więcej zaufasz Panu. 144 . O. niech spadną na mnie.dla mnie gorycz i cierpienie. 975) . któryś raczył dopuścić mnie nędzną do poznania tego niezgłębionego miłosierdzia Twojego. Żaden umysł ludzki. któryś raczył w Swej niepojętej łaskawości złączyć moje nędzne serce z Najmiłosierniejszym Sercem Swoim. * „Oto są słowa dla ciebie. 327) Pan Jezus skarby Swojego Miłosierdzia przekazał Swojej Oblubienicy Św. tym więcej otrzymasz łask z Bożego Miłosierdzia.163 MIŁOSIERDZIE BOŻE 144-145 Koronka do Miłosierdzia Bożego 145-146 Koronka o Miłosierdziu Boskim 146 Akt ofiarowania za grzeszników 146 Akt zawierzenia Wspólnoty Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej 146-147 Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu 147 Litania o Miłosierdziu Bożym 147-148 Godzina Miłosierdzia 148-149 Litania do Najsłodszego Serca Pana Jezusa w Eucharystii 149-150 Prośba o rozszerzenie czci Miłosierdzia Bożego 150 Układ nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego 150-151 Nowenna do Miłosierdzia Bożego 151-154 Modlitwa do Chrystusa miłosiernego 154 Święto Miłosierdzia Bożego 154-155 Zaufać Miłosierdziu Bożemu 155-156 Modlitwa o czynienie miłosierdzia wobec bliźnich 156 Akty strzeliste 156 Pieśni 156-157 ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I NIEPOKALANEJ W INTENCJI O NAWRÓCENIE ZATWARDZIAŁYCH GRZESZNIKÓW 158 Wartość adoracji Najświętszego Sakramentu do Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej 158 Wzorcowy program adoracji Najświętszego Sakramentu do Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej 158-161 Modlitwa o nawrócenie grzeszników 161-163 MIŁOSIERDZIE BOŻE (Święto Miłosierdzia Bożego obchodzimy w pierwszą niedzielę po Wielkanocy) „Podaję ludziom naczynie. Wszystka hańba. (Dz. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu. jak Mi bardzo na Sercu ciążą dusze ich. które wytrysły z miłosiernego Serca Twojego . rób wszystko.17 str. co jest w twej mocy w dziele miłosierdzia Mojego". (Dz. ufam Tobie!" (Dz.to jest Krew i Woda i rozsiewam na całą kulę ziemską. 836) Pan Jezus: „Nie ustawaj za grzesznikami. oto dziś biorę w ręce te dwa promienie. 998) Św. ulżyj śmiertelnemu smutkowi Mojemu. abym światu całemu mówiła o tym niepojętym miłosierdziu Twoim. Ty wiesz. jak Go jeszcze żadna dusza nie wielbiła. aby wszelka dusza doznała miłosierdzia Twego. a doznawszy. na rozdawczynię tegoż Miłosierdzia. jestem szczęśliwa nad miarę. otóż Twoim własnym Sercem wielbię Boga Ojca naszego tak. aby każdy człowiek mógł z niego czerpać. z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Rozszerzaj wszędzie. To ją wybrał na Swoją sekretarkę. Miłosierdzie Boże jest przeogromne. byleby rozbrzmiewała chwała i cześć miłosierdzia Twego dość mi na tym". wielbiła przez nieskończone wieki. szafuj miłosierdziem Moim". Gdy widzę chwałę miłosierdzia Twego. Faustyna: „Jezu Najsłodszy. O Jezu Najsłodszy. jak bardzo pragnę chwały miłosierdzia Twego . to nabożeństwo. Jej zadaniem w życiu ziemskim i w życiu przyszłym jest wypraszanie światu Bożego Miłosierdzia. (Dz. upokorzenie i poniżenie.

„...Kiedy odmawiasz tę modlitwę za jakiegoś grzesznika z sercem skruszonym i wiarą, dam mu łaskę nawrócenia. Modlitwa ta jest następująca: O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas - ufam Tobie". (Dz. 187) „Tym, którzy w każdy piątek o godz. 3.00/15.00 przez 15 minut Moje cierpienia i konanie będą rozważali i to razem z Moją Najdroższą Krwią ofiarują za siebie i za tych, którzy w tym tygodniu umarli, osiągną wysoki stopień miłości i doskonałości i niech będą pewni, że zły nieprzyjaciel nie będzie mógł im szkodzić na ciele i duszy". Św. Faustyna: „Jezu, Prawdo Wiekuista, wzmocnij me siły słabe. Ty, Panie, wszystko możesz. Wiem, że niczym są wysiłki moje bez Ciebie. O Jezu, nie kryj się przede mną, bo ja żyć nie mogę bez Ciebie. Usłysz wołanie duszy mojej, nie wyczerpało się, Panie, miłosierdzie Twoje, a więc ulituj się nad nędzą moją. Miłosierdzie Twoje przechodzi umysł Aniołów i ludzi razem i chociaż mi się zdaje, że mnie nie słyszysz, jednak ufność moją położyłam w morzu Miłosierdzia Twego i wiem, że nie będzie zawiedziona nadzieja moja". (Dz. 69) * Koronka do Miłosierdzia Bożego, której Pan Jezus nauczył Św. Faustynę ma moc przebłagalną wobec Ojca Przedwiecznego. Najcenniejsza ofiara, jaką składamy Bogu, jest Ofiara Ciała, Krwi, Duszy i Bóstwa Pana Jezusa w intencji przebłagania za grzechy nasze i całego świata. Uśmierzamy w ten sposób zagniewanie Boga wobec grzechów świata i wypraszamy Miłosierdzie Boże. Odmawiajmy często, szczególnie o godzinie trzeciej tę koronkę, gdyż jest to modlitwa potężna i można przez nią wszystko wyprosić, co jest zgodne z Wolą Bożą. „Wieczorem ujrzałam Anioła, wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej z promiennym obliczem, obłok pod jego stopami, z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi. Kiedy ujrzałam ten znak gniewu Bożego, który miał dotknąć ziemię, zaczęłam prosić Anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę. Jednak niczym prośba moja była wobec gniewu Bożego. W tej chwili ujrzałam Trójcę Przenajświętszą. Wielkość Majestatu Jego przeniknęła mnie do głębi i nie śmiałam powtórzyć błagania mojego. W tej samej chwili uczułam w duszy swojej moc łaski Jezusa, która mieszka w duszy mojej... Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi. Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność Anioła i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie należała za grzechy. Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam jako wtenczas. Słowa, którymi błagałam Boga są następujące". (Dz. 475) (Przyp. red.: były to słowa koronki do Miłosierdzia Bożego)

Koronka do Miłosierdzia Bożego
(Do odmawiania na zwykłej cząstce różańca) Na początku: Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga... Zamiast Ojcze nasz: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Zamiast Zdrowaś Maryjo: Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na zakończenie: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (3 x) Pan Jezus: „Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom, jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego.

Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie Moje; niepojętych łask pragnę udzielić duszom, które ufają Mojemu miłosierdziu... Przez odmawianie tej koronki podoba Mi się dać wszystko, o co Mnie prosić będą..." (Dz. 1541) Pan Jezus Słudze Bożej s. Benignie Konsolacie powiedział, że „modlitwa: «PANIE, TOBIE UFAM», zachwyca Me Serce, bo zawiera ufność, wiarę, miłość i pokorę". Św. Faustyna: „Wyznał mi szatan, że jestem przedmiotem jego nienawiści. Powiedział, że tysiąc dusz mniej mi robi szkody, aniżeli ty, kiedy mówisz o miłosierdziu wielkim Wszechmocnego. Najwięksi grzesznicy nabierają ufności i wracają do Boga, a ja - mówi duch zły - tracę wszystko, ale nadto mnie samego prześladujesz tym niezgłębionym miłosierdziem Wszechmocnego. Poznałam, jak bardzo szatan nienawidzi Miłosierdzia Bożego, nie chce uznać, że Bóg jest dobry".

Koronka o Miłosierdziu Boskim
(czyli bilecik Św. Gertrudy do Pana Jezusa) Używa się zwyczajnej koronki różańcowej, mówiąc: Na krzyżyku: Ojcze nasz i Zdrowaś Maryja. Omija się trzy paciorki. Zamiast Ojcze nasz: O Jezu Zbawicielu świata! wysłuchaj mnie; jedna bowiem tylko rzecz jest Ci niepodobna, to jest nie mieć litości nad biednymi grzesznikami. Zamiast Zdrowaś Matyjo westchnienie Św. Leonarda z Porto-Maurizio: O mój Jezu miłosierdzia! Zbawiciel objawił Św. Gertrudzie tę pocieszającą rzecz: Jeśli się do Mnie odezwiesz z tym westchnieniem: „O Jezu, Zbawicielu Świata, wysłuchaj mnie (tu wymienić okoliczności) jedna bowiem rzecz tylko jest Ci niepodobna itd. wszystko, o cokolwiek prosisz, otrzymasz, jeśli to będzie z twoją korzyścią!" Rzekł do mnie Jezus: „Pragnę, żebyś złożyła ofiarę z siebie za grzeszników, a szczególnie za te dusze, które straciły nadzieję w miłosierdzie Boże."

Akt ofiarowania za grzeszników
Św. Faustyna: „Wobec nieba i ziemi, wobec wszystkich Chórów Anielskich, wobec Najświętszej Maryi Panny, wobec wszystkich Mocy niebieskich, oświadczam Bogu w Trójcy Jedynemu, że dziś w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem, Odkupicielem dusz, składam dobrowolnie z siebie ofiarę za nawrócenie grzeszników, a szczególnie za te dusze, które straciły nadzieję w miłosierdzie Boże. Ofiara ta polega na tym, że przyjmuję z zupełnym poddaniem się woli Bożej wszystkie cierpienia i lęki, i trwogi, jakimi są napełnieni grzesznicy, a w zamian oddaję im wszystkie jakie mam pociechy w duszy, które płyną z obcowania z Bogiem. Jednym słowem ofiaruję za nich wszystko: Msze Św., Komunie Św., pokuty i umartwienia, modlitwy. Nie lękam się ciosów - ciosów sprawiedliwości Bożej, bo jestem złączona z Jezusem. Boże mój, pragnę tym sposobem wynagrodzić Ci za te dusze, które niedowierzają dobroci Twojej. Ufam wbrew wszelkiej nadziei w morze miłosierdzia Twego. Panie i Boże mój, cząstko - cząstko moja na wieki, nie na własnych siłach opieram ten akt ofiarowania, ale na mocy, która płynie z zasług Jezusa Chrystusa. Powtarzać będę codziennie ten akt ofiarowania następującą modlitwą, której mnie Sam nauczyłeś, Jezu: O Krwi i Wodo, któraś wytrysła naówczas jako zdrój Miłosierdzia dla nas z Serca Jezusowego, ufam Tobie." (Dz. 309)

Akt zawierzenia Wspólnoty Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej
Wobec całego nieba i ziemi, Świętych Pańskich, Chórów Anielskich, wszystkich naszych Patronów jako czciciele Miłosierdzia Bożego zawierzamy naszą Wspólnotę Miłosierdziu Bożemu

i Niepokalanemu Sercu NMP. Przez zasługi Twej Bolesnej Męki, Przenajdroższej Krwi, Najświętszych Ran i wszystkich Boleści Matki Najświętszej dopomóż nam Panie Jezu, aby nasze życie było zakorzenione w Twoim Miłosierdziu na wieki. Wszystkie modlitwy, Msze Św., Komunie Św., pokuty i umartwienia ofiarujemy o nawrócenie zatwardziałych grzeszników; aby konający grzesznicy uciekali się do Miłosierdzia Twego, zanurzamy ich w Najświętszej Ranie Serca Twojego, z którego wypłynęła Krew i Woda. Obiecujemy budzić ufność w nieprzebrane Miłosierdzie Boże, a zwłaszcza względem tych, którzy w nie zwątpili. Chcemy wypraszać łaski świętości wszystkim kapłanom i całemu duchowieństwu. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, musimy do końca stać pod krzyżem Pana Jezusa, starając się we wszystkim pełnić Twoją Świętą Wolę. Matko Najświętsza, chcemy zarówno w powodzeniu, jak i w doświadczeniu uciekać się przez Twe Niepokalane Serce z różańcem w ręku do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Tam chcemy szukać światła i siły do przetrwania wszystkich przeciwności. Dopomóż nam Matko Najświętsza, abyśmy bronili nawet za cenę utraty życia czci do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, czyniąc jednocześnie zadośćuczynienie za grzechy i zniewagi popełniane wobec Niego w tym Sakramencie. Złączeni z Ojcem Św. Janem Pawłem II będziemy Matko Najświętsza szczególnymi Twymi czcicielami, szerząc Twój kult i realizując orędzie fatimskie. Matko Miłosierdzia, udziel nam, prosimy, łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij nas do grona tych, których kochasz, prowadzisz, żywisz i bronisz. Spraw, Matko Najświętsza, abyśmy pod Twoim sztandarem święcie żyli i święcie umierali, aby każdy z nas odznaczał się - pokorą, cichością, czystością, miłością Boga i miłosierdziem. Trójco Przenajświętsza, jesteśmy Twoimi na zawsze. Amen.

Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu
O najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu Miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażebym w ten sposób mógł żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje Miłosierdzie poprzez spełnienie dzieł Miłosierdzia tak względem duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym, pomoc chorym i strapionym. Strzeż mnie, o Jezu, jako własności Twojej i chwały Twojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje Miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali nieskończoną głębię Twojego Miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki. Amen.

Litania o Miłosierdziu Bożym
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, jedyny Boże, Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej, ufamy Tobie! Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Jego, Miłosierdzie Boże w stworzeniu duchów niebieskich, Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do bytu, Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w osobie Słowa Wcielonego, Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,

Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia, Miłosierdzie Boże w ustanowieniu Kościoła Powszechnego, Miłosierdzie Boże w ustanowieniu i sprawowaniu sakramentów świętych, Miłosierdzie Boże, nieograniczone w sakramencie chrztu i pokuty, Miłosierdzie Boże, niezmierzone w Sakramencie Ołtarza i kapłaństwa, Miłosierdzie Boże w powołaniu nas do wiary świętej, Miłosierdzie Boże w nawróceniu grzeszników, Miłosierdzie Boże w uświęcaniu sprawiedliwych, Miłosierdzie Boże w doskonaleniu dusz gorliwych, Miłosierdzie Boże, uzdrowienie chorych i cierpiących, Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych, Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie, Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, Miłosierdzie Boże, pokoju konających, Miłosierdzie Boże, chroniące od ognia piekielnego, Miłosierdzie Boże, ochłodo dusz czyśćcowych, Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie świętych, Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach wiary, Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na Krzyżu, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy Św., wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. K. Litościwy i miłosierny Pan, cierpliwy i wielce miłosierny. W. Przeto zmiłowanie Pańskie na wieki wyśpiewywać będę. Módlmy się: Wiekuisty Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości są nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy ani upadali na duchu, lecz z coraz to większą ufnością zgadzali się z Twoją Świętą Wolą, która jest miłością i miłosierdziem samym. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i z Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen. * Św. Faustyna: „O Boże niezgłębionego miłosierdzia, który mi pozwalasz modlitwą niegodną nieść ulgę i pomoc konającym, bądź błogosławiony, tyle tysięcy razy, ile gwiazd na niebie i kropel wody we wszystkich oceanach. Niech miłosierdzie Twoje rozbrzmiewa z całego okręgu ziemi i niech się wzbija do stóp tronu Twego, wielbiąc ten największy przymiot Twój, to jest to niepojęte miłosierdzie Twoje. O Boże, to miłosierdzie niezgłębione wprowadza w nowy zachwyt dusze święte i wszystkie duchy niebieskie. Pogrążają się w świętym zdumieniu te duchy czyste, wielbiąc to niepojęte Miłosierdzie Boże, które ich wprowadza w nowy zachwyt, wielbienie ich jest w sposób doskonały. O Boże Wiekuisty, jak gorąco pragnę uwielbić ten Twój największy przymiot, to jest to niezgłębione miłosierdzie Twoje. Widzę całą maleńkość swoją, i nie mogę równać się z niebianami, którzy w świętym podziwie wysławiają miłosierdzie Pańskie, ale i ja znalazłam sposób uwielbienia tego niepojętego miłosierdzia Bożego doskonały." (Dz. 306)

Godzina Miłosierdzia

Pan Jezus: „Przypominam ci, córko Moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je, wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych, w tej godzinie stała się łaska dla świata całego - miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość. Córko Moja, staraj się w tej godzinie odprawiać drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą, a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś chociaż przez króciutką chwilę". (Dz. 1572)

Litania do Najsłodszego Serca Pana Jezusa w Eucharystii
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Serce Pana Jezusa w Eucharystii, słodki towarzyszu wygnania naszego, Serce samotne, Serce upokorzone, Serce opuszczone, Serce zapomniane, Serce wzgardzone, Serce znieważone, Serce zapomniane przez ludzi, Serce miłośniku serc naszych, Serce pragnące być kochane, Serce cierpliwe w oczekiwaniu, Serce spieszne w wysłuchiwaniu, Serce pragnące być proszone, Serce źródło łask nowych, Serce milczące, które pragnie rozmawiać z duszami, Serce będące słodkim schronieniem życia ukrytego, Serce nauczające tajemnic połączenia Boskiego, Serce Tego, który śpi, a czuwa zawsze, Serce Eucharystyczne Jezusa, Panie Jezu, Hostio, chcę pocieszyć Ciebie. Łączę się z Tobą, ofiaruję się Tobie. Upokarzam się przed Tobą. Chcę zapomnieć o sobie, aby o Tobie tylko myśleć. Chcę być zapomnianym i wzgardzonym dla miłości Twojej. Chcę być zrozumianym i kochanym tylko przez Ciebie. Milczeć będę, aby usłyszeć Ciebie, Panie Jezu. Oddam się, aby zaginąć w Tobie, Panie Jezu. Spraw, abym w ten sposób ugasił pragnienie Twoje, pragnienie zbawienia i uświęcenie mojego, ażebym uświęcony kochał Cię, Panie Jezu, prawdziwą i czystą miłością. Nie chcę już dłużej męczyć Twojej cierpliwości - oddaję się Tobie. Ofiaruję Ci, Panie Jezu, wszystkie uczynki moje, rozum mój, abyś go oświecił, serce moje - abyś nim kierował, wolę moją - abyś ją ustalił, nędzę moją abyś ją wspomógł, duszę moją i ciało - abyś je posilił. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Serce Eucharystyczne Pana Jezusa, którego Krew jest życiem duszy mojej - już nie ja żyję, lecz Ty sam żyjesz we mnie. Amen. Serce Eucharystyczne Pana Jezusa, płonące ku nam miłością, rozpal i nasze serca miłością ku Tobie, Amen. Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze według Serca Twego.

Prośba o rozszerzenie czci Miłosierdzia Bożego
Pan Jezus: „Palą Mnie płomienie miłosierdzia, pragnę je wylewać na dusze ludzkie. O, jaki Mi ból sprawiają, kiedy ich przyjąć nie chcą. Córko Moja, czyń co jest w twej mocy w sprawie rozszerzenia czci miłosierdzia Mojego, Ja dopełnię czego ci nie dostawa. Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca Mojego, a Ja ich napełnię pokojem. Powiedz, córko Moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym. Kiedy dusza zbliża się do Mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje na inne dusze. Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. W tej ostatniej godzinie nic dusza nie ma na swą obronę, prócz miłosierdzia Mojego, szczęśliwa dusza, która przez życie zanurzała się w zdroju Miłosierdzia, bo nie dosięgnie jej sprawiedliwość. Napisz -wszystko, co istnieje, jest zawarte we wnętrznościach Mojego miłosierdzia głębiej niż niemowlę w łonie matki. Jak boleśnie rani Mnie niedowierzanie Mojej dobroci. Najboleśniej ranią Mnie grzechy nieufności". (Dz. 1076) Św. Faustyna: „O Boże wielkiego miłosierdzia, Dobroci nieskończona, oto dziś cała ludzkość woła z otchłani nędzy swojej do Miłosierdzia Twego, do litości Twojej, o Boże, a woła potężnym swym głosem nędzy. Boże łaskawy, nie odrzucaj modlitwy wygnańców tej ziemi. O Panie, dobroci niepojęta, Który znasz na wskroś nędzę naszą i wiesz, że o własnych siłach wznieść się do Ciebie nie jesteśmy w stanie, przeto Cię błagamy, uprzedzaj nas łaską Swoją i pomnażaj w nas nieustannie miłosierdzie Swoje, abyśmy wiernie pełnili wolę Twoją Świętą w życiu całym i w śmierci godzinie. Niech nas osłania wszechmoc miłosierdzia Twego przed pociskami nieprzyjaciół naszego zbawienia, abyśmy z ufnością, jak dzieci Twoje, czekali na przyjście Twoje ostateczne, który to dzień Tobie jest tylko wiadomy i spodziewamy się, że otrzymamy wszystko, co nam jest obiecane przez Jezusa, pomimo całej nędzy naszej, bo Jezus jest ufnością naszą, przez Jego miłosierne Serce przechodzimy jak przez otwartą bramę do nieba." (Dz. 1570)

Układ nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego
Intencja: Ku czci Miłosierdzia Bożego i jako uproszenie Bożego Miłosierdzia dla całego świata, a szczególnie dla grzeszników. 1. Wystawienie Najświętszego Sakramentu z pieśnią. 2. Koronka do Miłosierdzia Bożego i akt strzelisty „O Krwi i Wodo...". 3. Pieśń ku czci Miłosierdzia Bożego. 4. Cytat z „Dzienniczka" s. Faustyny. 5. Litania do Miłosierdzia Bożego. 6. Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu. 7. Pieśń do Św. Faustyny. 8. 1. część lub 1. dziesiątka Różańca Św. 9. Pieśń na błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Można urządzić procesję dookoła kościoła z Najświętszym Sakramentem i obrazem Pana Jezusa Miłosiernego.

ale na ufność. Faustyny: „Dziś sprowadź mi ludzkość całą. Faustyny: „Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne i zanurz je w niezgłębionym Miłosierdziu Moim. a szczególnie na biednych grzeszników. Ojcze Przedwieczny. chwalili Ojca Miłosierdzia. Koronka do Miłosierdzia Bożego. aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej. 796) Dzień I Słowa Pana Jezusa do Św. a szczególnie wszystkich grzeszników i zanurzaj ich w morzu Miłosierdzia Mojego. Koronka do Miłosierdzia Bożego. który wszystkim udzielasz łask Swych nadobficie ze skarbca miłosierdzia Swego.. dusze te pocieszyły Mnie w Drodze Krzyżowej. przyjmij nas do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. (Dz. w jakim pogrąża Mnie utrata dusz". przed Mszą Św. Faustyny: „Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne i zanurz je w morzu Miłosierdzia Mojego. a dla uczuć Serca Syna Swego. były tą kroplą pociechy. Ojcze Przedwieczny. udziel im mocy i światła Swego. od którego wszystko co dobre pochodzi. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. jaką pała Twe Serce ku Ojcu Niebieskiemu. Koronka do Miłosierdzia Bożego Dzień III Słowa Pana Jezusa do Św. Może mieć miejsce w trzecie piątki miesiąca lub w czasie dłuższej adoracji Najświętszego Sakramentu. by ci. ale by z całą rzeszą Aniołów i Świętych wysławiały niezmierzone Miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą. którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam. jak przez kanały. która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym. . na dusze kapłańskie i zakonne i obdarz ich mocą błogosławieństwa Swego. Amen. abyśmy wszechmoc Miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Jezu Najmiłosierniejszy. przez nie. Jezu Najmiłosierniejszy. co na nas patrzą. Dzień II Słowa Pana Jezusa do Św. np. spływa na ludzkość Miłosierdzie Moje". Błagamy Cię przez miłość Twoją. pomnóż w nas łaskę.To nabożeństwo może trwać od pół do jednej godziny. Ojcze Przedwieczny. w którym te dusze są zamknięte. Nowenna do Miłosierdzia Bożego Pan Jezus: „W tej nowennie udzielę duszom wszelkich łask". aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia. wśród morza goryczy". nie patrz na grzechy nasze. tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku. abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia. Jezu Najmiłosierniejszy. Amen. jako na dziedzictwo Syna Swego i dla Jego bolesnej Męki. jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją i przyjmij nas wszystkich do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. który jest w niebie. Amen. spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy Swojej. spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją. by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu Miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. udziel im Swego błogosławieństwa i otaczaj je Swą nieustanną opieką. która jest zamknięta w Najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego Bolesnej Męki okaż nam miłosierdzie Swoje. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej Męki.

spójrz okiem Miłosierdzia Swego na dusze pogan i tych co Cię jeszcze nie znają. dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem". który sam powiedziałeś: „uczcie się ode Mnie. goją się Rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w Męce". którym sam Bóg się napawa. przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze (braci naszych odłączonych) i pociągnij ich Swym światłem do jedności z Kościołem i nie wypuszczaj ich z mieszkania Najlitościwszego Serca Swego. są wonnym bukietem przed tronem Bożym. Ojcze Przedwieczny. Dzień VI Słowa Pana Jezusa do Św. I o nich myślałem w Swej gorzkiej Męce. Dusze te nie wiedzą. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Amen. niechaj promienie Twej Łaski oświecą ich. Jezu Najmiłosierniejszy. aby i oni wraz z nami wysławiali przedziwne Miłosierdzie Twoje i nie wypuszczaj ich z mieszkania Najlitościwszego Serca Swego. żem jest cichy i pokornego Serca. którzy będą czuwać u Moich ołtarzy. błogosław . który jesteś dobrocią samą. Dusze te mają stałe mieszkanie w Najlitościwszym Sercu Twoim i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki. Ojcze Przedwieczny. jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna. a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Koronka do Miłosierdzia Bożego. zapachem. ale spraw.". Koronka do Miłosierdzia Bożego. Nie patrz na ich błędy. na wieki wieczne. Dusze te są najwięcej podobne do Serca Mojego. spójrz okiem Miłosierdzia Swego na dusze (braci naszych odłączonych) zwłaszcza tych. spójrz okiem miłosierdzia na dusze ciche. Faustyny: „Dziś sprowadź mi pogan i tych. jakie masz w tych duszach. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego. Amen. Kiedy wracają do jedności z Kościołem. Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie. to jest Kościół Mój. Zanurz ich w morzu Miłosierdzia Mojego". Faustyny: „Dziś sprowadź Mi dusze (braci odłączonych) i zanurz ich w morzu Miłosierdzia Mojego. a które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze Miłosierdzia i wszelkiej dobroci. którzy Mnie jeszcze nie znają.. Ojcze Przedwieczny. Spraw. przyjm do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci. którą podjął dla nich. aby i oni uwielbili hojność Miłosierdzia Twego. Widziałem je jako ziemskich aniołów.. którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich. Jezu Najmiłosierniejszy. które są zamknięte w mieszkaniu Najlitościwszego Serca Jezusa. pokorne i małe dzieci. Pociągnij je do światła Ewangelii. Jezu Najlitościwszy. trwając uporczywie w swych błędach. woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Faustyny: „Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci i zanurz je w miłosierdziu Moim. gdyż i oni są zamknięci w Najlitościwszym Sercu Jezusa. aby i one wysławiały hojność Miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Spraw. W gorzkiej Męce rozdzierali mi Ciało i Serce. które Cię jeszcze nie znają. ale na miłość Syna Swego i na gorzką Mękę Jego.Dzień IV Słowa Pana Jezusa do Św. niech i oni wysławiają wielkie Miłosierdzie Twoje. przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze pogan. Dusze te są najwięcej upodobnione do Syna Twego. one krzepiły Mnie w gorzkiej konania Męce. który jesteś światłością świata całego. Dzień V Słowa Pana Jezusa do Św. błagam Cię przez miłość i upodobanie.

które wysławiają i czczą największy przymiot Twój. Jezu Najmiłosierniejszy. Niech strumienie Krwi i Wody. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. dusze. Każdej szczególnie bronić będą w jej śmierci godzinie". W twojej mocy jest przynieść im ulgę. Te dusze najwięcej bolały nad Moją Męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. ugaszą płomienie ognia czyśćcowego. O. spójrz okiem miłosierdzia na dusze. a które jednak wypłacać się muszą Twojej sprawiedliwości. Amen. Amen. Koronka do Miłosierdzia Bożego. Koronka do Miłosierdzia Bożego. Faustyny „Dziś sprowadź Mi dusze. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Boże. Ojcze Przedwieczny. wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufni w Miłosierdzie Twoje. jak tylko przez Rany Jezusa Syna Twego Najmilszego. bo wierzymy. które wypłynęły z Serca Twego. które czcić będą to niezgłębione Miłosierdzie Jego. a serce przepełnione weselem. okaż mi miłosierdzie Swoje według nadziei i ufności. Niech spełni się na nich obietnica Jezusa. które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są zjednoczone z Jezusem i dźwigają ludzkość całą na barkach swoich. które są Ci bardzo miłe. że dusze. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego.światu całemu. Dusze te są żywą Ewangelią. które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną Mękę Jezusa Syna Twego i przez gorycz. którego Serce jest miłością samą. Ojcze Przedwieczny. Te dusze nie będą sądzone surowo. aby wszystkie dusze razem wyśpiewały cześć Miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. gdybyś znała ich mękę. niech strumienie Krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. otóż wprowadzam do mieszkania Twojego Najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe.. Faustyny „Dziś sprowadź Mi dusze. a które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. jaką była zalana Jego Przenajświętsza dusza. ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu. ręce ich pełne uczynków miłosierdzia. które są pod sprawiedliwszym wejrzeniem Twoim.. Dzień IX . Dusze te są mocarne siłą Boga samego. Nie patrz na nie inaczej. Błagam Cię. śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Odpłacają się Mojej sprawiedliwości. Koronka do Miłosierdzia Bożego Dzień VIII Słowa Pana Jezusa do Św. a szczególnie w godzinie śmierci. to jest niezgłębione Miłosierdzie Twoje. jaką w Tobie pokładały. który im powiedział. jako Swej chwały. któryś sam powiedział. sam bronić będzie w życiu. które szczególnie czczą i wysławiają Miłosierdzie Moje i zanurz je w Miłosierdziu Moim. spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące. Dzień VII Słowa Pana Jezusa do Św. że miłosierdzia chcesz. Żadna z nich nie dostanie się do ognia piekielnego. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane. Jezu Najmiłosierniejszy. okaż miłosierdzie Swoje duszom. ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości". przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze. że dobroci Twojej i litości liczby nie masz. aby się i tam sławiła moc miłosierdzia Twego.

Nie pozwól. to zmysły mi ustają. pozwól. („Któż jak Bóg" 10/94) Święto Miłosierdzia Bożego Ojciec Św. Jezu Najlitościwszy. Okazywałeś Miłosierdzie swoje przez tyle wieków. Jan Paweł II na prośbę kardynałów. serce moje zawsze jest z Tobą. aby nie zginęli w grzechu. niech promień Twej Miłości i Miłosierdzia ogarnie ich. Nie istnieją dla mnie przeszkody. Święty. Dla nich jest ostateczna deska ratunku uciec się do Miłosierdzia Mojego"." (Dz. aby do tytułu „II Niedziela Wielkanocna" dodać oznaczenie „czyli Miłosierdzia Bożego".Słowa Pana Jezusa do Św. Nic tamy miłości mojej ku Tobie położyć nie może. o słodki Jezu. aby Cię nieustannie. Święty. * Św. adorować. O Więźniu miłości. Ty wszystko możesz! Błagamy Cię. błagam Cię przez gorzką Mękę Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na Krzyżu. będę Cię pocieszać za wszystkie niewdzięczności. zjednoczeni z Twym Miłosierdziem. Amen. jeżeli jest taka Wola Twoja. Niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te dusze zlodowaciałe. użyj wszechmocy miłosierdzia Swego i pociągnij je w sam żar miłości Swojej i obdarz je miłością świętą. O Jezu mój. nie pojednawszy się i nie wezwawszy Imienia Twojego. O Jezu Najlitościwszy. które podobne do trupów. ufamy Ci i ufać nie przestaniemy! Składamy ofiarę z siebie u Twych stóp stojąc jako Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego. świętokradztwa. ratuj nas i świat cały przez Miłosierdzie Twoje. okaż i teraz w te ostateczne czasy. o Królu chwały. który jesteś litością samą. Faustyny: „Dziś sprowadź Mi dusze ozięble i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. wyprowadzam do mieszkania Najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe. kto pojmie Twoją miłość i Twoje niezgłębione miłosierdzie ku nam. takim Cię wstrętem napawały. Dusze te Najboleśniej ranią Serce Moje. aby szatan cieszył się z tak wielkiej liczby zagarniętych dusz. niech wylana Twoja Krew obmyje ich. Kryjesz Swój majestat niepojęty i zniżasz się do mnie nędznej. oziębłość. Nie znam przeszkody w tej adoracji i chociaż będę fizycznie oddalona.ratuj ich i uwalniaj od sideł szatańskich. Boski więźniu miłości. arcybiskupów i biskupów polskich zezwolił. 80) Modlitwa do Chrystusa miłosiernego (Zofia Grochowska) Królu i Panie niezgłębionego Miłosierdzia Bożego. Jezu Miłosierny. kiedy rozważam Twoją miłość i wyniszczenie się dla mnie. Któż na ziemi więcej nas kocha jak Ty. Widzę anielskie chóry. aby Ci pomagać w zbawieniu świata. nienawiść bezbożnych. choć taisz Swą piękność. Faustyna: „Jezu. Jezu.. jednak wzrok mej duszy rozdziera zasłonę. które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. przyjdź im z pomocą. iż wypowiedziałem: Ojcze. pragnę płonąć jako ofiara czysta i wyniszczona przed tronem Twojego utajenia. zamykam swoje biedne serce w tym tabernakulum. Ty jesteś Królem i Panem nieba i ziemi. Nieustannie Cię błagam za konającymi grzesznikami. Jezu. Jezu! Więc błagamy za grzesznikami całego świata. dzień i noc. aby i one wysławiały przepaść Miłosierdzia Twego. spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe. ta Krew. Jezu. One były powodem.. że Twe ojcowskie Serce boleje nad tymi upadłymi duszami. które nieustannie oddają Ci cześć i wszystkie Moce niebieskie. Z wielką ufnością padamy do Twych stóp i błagamy za grzesznikami całego świata . bo Ty wszystko możesz. Koronka do Miłosierdzia Bożego. bluźnierstwa. to wielka . Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. O. Ojcze Przedwieczny. O Jezu. i wołamy po tysiąckroć: ratuj ich! Wiemy. oddal ode Mnie ten kielich. Ojcze Miłosierdzia. która wytrysnęła z Serca Twego dla nich! Dlatego błagamy Ciebie. okaż Swą wszechmoc przez Miłosierdzie Boże dla grzesznego świata. które Cię nieustannie wielbią i nieustannie mówią: Święty.

. która dusza przystąpi do Spowiedzi Św. kiedy jesteś ze Mną złączona? Nie podoba Mi się dusza.. pokusami. że mamy we wszystkim zaufać Miłosierdziu Bożemu w każdej okoliczności. na ile zaspokoimy pragnienie Jego Serca. jeśli tylko ona zaufa miłosierdziu Tego. zginą na wieki". Nie zapominajmy też o naszych bliźnich. Była więc świadkiem strasznych męk dusz potępionych. Stracimy wszystko. 300) Korzystajmy z sakramentu pokuty. 965) Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna rozpoczynająca się w Wielki Piątek. (Dz. 570) i w ten sposób pobudzali wiernych do ufności. która się poddaje próżnym strachom. przez które płyną łaski.. pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia.. była z dopustu Bożego dziesiątki razy zabierana do piekielnych czeluści. jeśli tylko bezgranicznie Mu zaufamy. ufam Tobie" był w tym dniu uroczyście poświęcony oraz publicznie uczczony.. by kapłani w tym dniu głosili chwałę tegoż Miłosierdzia. aby dusze doprowadzić do rozpaczy. 699) 2. ze Bóg jest nieskończoną Dobrocią i potrafi sobie poradzić z wszystkimi naszymi problemami. 414) „Tak. „Dusze giną mimo Mojej gorzkiej Męki. które nie ma granic wobec nędzy ludzkiej. Nie zostawiajcie jej nawet na chwilę i nade wszystko doprowadźcie ją do rozpaczy«". a szczególnie dla wszystkich grzeszników. jak szatan nienawidzi Miłosierdzie Boże.. Pan Jezus podał powód. ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. aby wynagradzać za największych grzeszników. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. Widzimy stąd. Zaufać Miłosierdziu Bożemu Świątobliwa siostra Józefa Menendez. niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza. w jaki szatan oddziałuje na ludzi i kusi ich: „Szatan jęczał z wściekłości." (Dz. które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. jak bardzo nas Pan Jezus kocha. ale jest istotnym elementem naszej jednomyślności w Kościele. Daję im ostatnią deskę ratunku.łaska dla naszej Ojczyzny. bowiem wymykała mu się upatrzona dusza: »Napełnijcie jej duszę strachem i doprowadźcie do rozpaczy. dla którego żądał ustanowienia Święta Miłosierdzia Bożego. Tylko od naszej wolnej woli zależy. 699) Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego nie jest sprawą prywatną.. Faustynie ukazuje ogromną wartość bezgranicznej ufności w Jego Miłosierdzie: „Czemuż się lękasz i drżysz. aby obraz „Jezu. to jest Święto miłosierdzia Mojego. wylewam całe morze łask na dusze. kiedy jesteś ze . Musimy wierzyć w to." (Dz. ze cały Kościół w Polsce może w tym dniu czerpać ze Zdroju Miłosierdzia łaski dla całego świata. nawet w sytuacji." (Dz. hiszpańska zakonnica ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa (1890-1923). aby kapłani mówili duszom o tym wielkim i niezgłębionym Miłosierdziu Bożym (Dz. w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże. Bóg chce. jak podejmuje wszelkie wysiłki. Bóg ukazał jej również sposób. Pan Jezus podał sposób obchodzenia święta wyrażając dwa życzenia: 1. porażkami. jesteśmy bardzo wdzięczni Piotrowi naszych czasów za to. „W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego. wyrwać z nich ufność w nieskończone Miłosierdzie Boże. Pan Jezus Św. i Komunii Św. 4. ale musi być i czyn i żądam czci dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu. jak pragnie nam darmo udzielać Swych łask. aby z czystą duszą przyjąć w tym dniu Komunię Św. My Polacy. chociażby grzechy jej były jak szkarłat. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego. (Dz. kto się śmie dotknąć ciebie. (tu przeklinają Zbawiciela). Wielką rangę tego święta ukazują obietnice: „Kto w dniu tym przystąpi do Źródła życia. która wydaje się po ludzku sądząc beznadziejna. który jest namalowany. Przypomnijmy im o tym. zastraszyć. A my przecież wiemy.

o co prosi". Panie. Obcować będę szczerze nawet z tymi. Panie. Dopomóż mi. Wielką Mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności.jeżeli nie będę mogła czynem. abym Cię kochał więcej! O miłości." (Dz. i przychodziła im z pomocą. O własnych cierpieniach będę milczeć. ale upatrywała to. Dopomóż mi do tego. na siebie przyjmować cięższe. aby oczy moje były miłosierne. bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Jezu. Im dusza więcej zaufa. że Cię kocham. a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa. ale nie kocham Cię dostatecznie. Boże mój. 163) Akty strzeliste Jezu. daj mi pomnożenie wiary. Dopomóż mi. bym skłaniała się do potrzeb bliźnich. bo Moim pragnieniem jest dawać wiele i to bardzo wiele. która wierzy mocno w dobroć Moją i zaufała Mi zupełnie. serce pokorne i skruszone! O mój Jezu.Mną? Najmilsza Mi jest dusza ta. trzecim . kocham Cię nade wszystko. o Panie. opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu. O. 153) „Łaski z Mojego Miłosierdzia czerpie się jedynym naczyniem. Nikomu nie odmówię serca swego. o Panie. Modlitwę rozciągam nawet tam. bo Ty wszystko możesz. z miłości ku Tobie. a nigdy nie ostygasz. przemień mnie w siebie. Faustyna: „Ile razy pierś ma odetchnie. nadziei i miłości. aby nogi moje były miłosierne. nie bądź mi Sędzią. Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie. bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów. aby język mój był miłosierny. przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich. (Dz. Dopomóż mi. Dopomóż mi. o których wiem. 1578) Modlitwa o czynienie miłosierdzia wobec bliźnich Św. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim. ile razy serce moje uderzy. Panie. drugie: słowo miłosierne . by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich. o Trójco Przenajświętsza. aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków. a nim jest ufność. który jesteś miłością samą. która wiecznie gorejesz. ile razy krew moja zapulsuje w organizmie moim. Dopomóż mi. Najsłodszy Jezu. Ty wiesz. spraw. tym więcej otrzyma. roznieć w mym sercu ten Boski ogień. tyle razy pragnę uwielbić miłosierdzie Twoje. gdzie nie mogę dotrzeć fizycznie. bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich. mozolniejsze prace.jest modlitwa. O Jezu mój. to słowem. przez Świętą Eucharystię pociągnij wszystkich ludzi do owczarni Piotrowej! Jezu. bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim. miłosierdzia! O słodki Jezu. który trawił świętych i w Ciebie ich przekształcał. o Panie mój. jeżeli dusze żądają mało. zacieśniają swoje serca". Sam mi każesz się ćwiczyć w trzech stopniach miłosierdzia. Smucę się natomiast. Jeżeli nie będę mogła okazać czynem ani słowem miłosierdzia. że żądają wiele. to zawsze mogę modlitwą. że nadużywać będą dobroci mojej. pierwsze: uczynek miłosierny jakiegokolwiek on będzie rodzaju. z Tobą i dla Ciebie! O mój Jezu. obdarzam ją Swoim zaufaniem i daję jej wszystko. dobry Pasterzu. ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia. aby słuch mój był miłosierny. niech ten największy przymiot Boga. Boże mój. bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby Swych łask. aby serce moje było miłosierne. Cieszę się. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie. to jest niezgłębione miłosierdzie Jego. (Dz. co piękne w duszach bliźnich. ale Zbawicielem! Pieśni .

* Strzeż mnie. Ufność w Miłosierdzie Boże. Miłosierdzie Twe Jezu * Poprzez wieki wciąż trwa. * Tysiąc razy więcej. Miłosierdzia dla strapionych. Miłosierdzia Jezu mój . Pragnę w Miłosierdzie Twoje * Przeobrazić się. * Dla wdów.. * Głosić ludziom w smutne dni.. Litościwe serce Twoje. Bo gdy smutek nas trapi * I na duszy tak źle * Miłosierne Twe Serce * Łask promienie nam śle. Nasze plany i nadzieje * Coś niweczy raz po raz. Miłosierdzia Jezu mój . Pragnę zamknąć biedne serce * W Miłosiernym Sercu Twym. by wszystkie moje myśli.. każdy czyn. * które Ty natchnąłeś sam. choćby wątpił świat. Ref. * Których serca rani miecz. * O Maryjo. * Ile razy serce drgnie. wciąż trwa. * Ufność w Boże Miłosierdzie * Troskom tym położy kres. * Co zbłąkani w świecie są. * Przez Twą Mękę Przenajświętszą * Wiecznie bądź miłościw nam. Miłosierdziem Swoim Panie. Miłosierdzia Jezu mój .* I w opiece czułej duszę moją miej. . * Bo gdy smutek nas trapi * I na duszy tak źle. * Miłosierdziem błyśnij nam. pokrzywdzonych * Twym odbiciem żywym być. jak własności swej. * Miłosierdzie Twe Jezu* Ukojenie nam da. sierot.. W trudnych chwilach swego życia... Niech do Ciebie wnet powrócą * I z wyznaniem szczerych win. * Którą w serce wlałeś sam. Racz pamiętać.. * I wysłuchaj to błaganie. * Że w godzinę naszej śmierci.. * Zapłakali skruchy łzą. * Byś litośnie wejrzał z nieba * I przyspieszył szczęścia dni. * By zmienieni w pokutników. Miłosierdzia Jezu mój .. * W Twe ramiona niech się rzucą * Jako marnotrawny syn.... że te pienia * Są wzniesione ku Twej czci. Spraw. * Aby cierpiąc z cierpiącymi * Milczeć o cierpieniu swym. * Tylko Boże Miłosierdzie * nie zawodzi nigdy nas. Miłosierne Twe Serce. * Zapewnienie daje nam. * Pragnę Boże Miłosierdzie.Ile razy pierś odetchnie. O Mateczko ukochana * Pobłogosław dzieci Swe * Przytul nas do Swego Serca * I oddalaj troski te. * Miłosierna Mateczka * Łask promienie nam śle. * Całym życiem służyć Ci. Miłosierdzia Jezu mój .. nim żyć * I dla smutnych. Pragnę oddać się dziś Tobie. * Dobry Jezu ku nam skłoń * Aż z ich oczu łzawe zdroje * Niech ociera Twoja dłoń. nie roń łez. * Każde słowo. Ref. Ref. Miłosierdzia Jezu mój .. Jezu ufam Tobie od dziecinnych lat. Przyjm tę prośbę najgorętszą. dobry Jezu. Jezu. Miłosierdzia Jezu mój * Ześlij z nieba na lud Twój. * Miłosierna Mateczka * Ukojenie nam da. * Przyjdzie po nas Jezus sam. opuszczonych * Rany ich bolesne zlecz. * Nie rozpaczaj.* Jezu ufam Tobie. Miłosierdzia Jezu mój . * Były zawsze miłosierne * Wobec ludzkich wad i win. Miłosierdzia dla grzeszników. * Wielbię Miłosierdzie Twe.

Faustyna: „Tę adorację odprawiłam za nawrócenie zatwardziałych grzeszników. sprawiedliwy i nieskończenie miłosierny. to szarpcie mnie w kawałki.ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I NIEPOKALANEJ W INTENCJI O NAWRÓCENIE ZATWARDZIAŁYCH GRZESZNIKÓW Wartość adoracji Najświętszego Sakramentu do Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej „Przez dzień nauczał Jezus w świątyni. Eucharystycznego i Maryjnego. Po skończonej adoracji. w połowie drogi do celi. Odpowiedziałam. skacząc i wyjąc.. bo nie jest sama. które mają ogromną moc w wyrywaniu szatanowi dusz ludzkich! Wzorcowy program adoracji Najświętszego Sakramentu do Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej (Intencja . aby razem ze mną wynagradzało Panu za tę niewdzięczność niektórych dusz. mówi mi: modlitwa duszy pokornej i miłującej rozbraja zagniewanie Ojca Mojego i ściąga błogosławieństw morze. 87). Rozważałam. O Jezu. a także wypraszać świętość dla kapłanów. żeś nam odebrała tej nocy tyle dusz. a my nie wierzymy. a rano cały lud spieszył do Niego. wieczorem zaś wychodził i noce spędzał na górze zwanej Oliwną. Jeden z nich przemówił ze złością: za to. Zaproszenie na Adorację wszystkich Świętych. bo na to słusznie zasłużyłam. 2. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Sevilli (Hiszpania) 12 czerwca 1993 r. aby we wszystkich parafiach w Polsce były adoracje Najświętszego Sakramentu. w których wprowadzono te adoracje lub inne formy kultu do Miłosierdzia Bożego. chcąc mnie poszarpać na kawałki. Na te słowa odpowiedzieli wszyscy razem szatani: uciekajmy. (Dz. a ja spokojnie. wypraszać nawrócenie zatwardziałym grzesznikom. Aniołów. którzy stracili nadzieję w miłosierdzie Boże." (str. jak wiele Bóg wycierpiał. Jezus dał mi poznać. że jeżeli taka jest wola Boga najmiłosierniejszego. kto to zrozumie? Co za boleść dla naszego Zbawcy i czym nas przekona o Swej miłości. Można rozpocząć pieśnią np. Pragniemy . ale szatani.osiągnąć cel. jeżeli śmierć sama nas przekonać może? Zaprosiłam niebo całe.o nawrócenie zatwardziałych grzeszników) 1. Wystawienie Najświętszego Sakramentu. aby Go słuchać w świątyni". obstąpiło mnie mnóstwo psów czarnych. 37-38) * Św. „O milcząca Hostio biała. jak Mu jest miła modlitwa wynagradzająca. Jan Paweł II uczestnicząc w zamknięciu 45. jako szum z drogi. (Łk 21. ale jest z nią Wszechmocny. Wzrasta liczba parafii. Ojciec Św. Spostrzegłam. i jak wielką nam okazał miłość. wynagradzać za grzechy wszystkich kapłanów i całego stanu duchownego. to my cię poszarpiemy na kawałki. dusz błogosławionych i w Czyśćcu cierpiących. a Bóg jest zawsze święty. że nie są to psy. że Bóg nas tak miłuje.. w swojej medytacji podczas adoracji . Archaniołów.wyłącznie za łaską Bożą . a szczególnie za tych. I znikły jako pył. bo jestem najnędzniejsza z grzeszników. kończąc Te Deum. 319-320) * Wspólnota Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej ma za zadanie szerzyć adoracje Najświętszego Sakramentu. wielkich. szłam do celi rozważając nieskończone i niezgłębione Miłosierdzie Boże".

Prosimy Was pokornie. Uniżeni adorujemy tak wielką Tajemnicę. . Piusa X „Potężna Niebios Królowo. Przenajdroższą Krew i oddali należną cześć Najświętszej Maryi Pannie. wiszących nad straszną przepaścią piekła.Św. aby Bóg mógł udzielić im Swojej Łaski.Św. Faustyny dotyczący Miłosierdzia Bożego. Matko Najświętsza. Modlitwy: a. Modlitwy do Patronów Wspólnoty. abyście wraz z nami uwielbiali Trójcę Przenajświętszą. 3. 89). abyśmy razem z Aniołami i Świętymi adorowali Chrystusa utajonego w Świętej Hostii. dusze błogosławione i w Czyśćcu cierpiące.. Przyszliśmy do Ciebie z wielką tęsknotą i miłością. 7." (str. Najświętsza Panno Maryjo. . . i na wieki wieków. 296). abyście wraz z nami wynagradzali i wypraszali potrzebne łaski. . o które prosimy w tej adoracji.. c. Faustyno. abyście nas bronili przed atakami złych duchów. Maksymilianie. Ale z wielką ufnością wyciągamy ręce do Ciebie. Matko Boga naszego i Matko nasza.Św. Zapraszamy Was wszyscy dostojnicy nieba.Św.. 4.Św. która zawiera nowe i ostateczne przymierze Boga z ludźmi w Chrystusie". miłosierny Panie Jezu ukryty w Najświętszym Sakramencie. abyś zechciała przytulić nas do Niepokalanego Serca Twego i abyś zechciała otoczyć nas Swoją najczulszą." (str. Pokornie prosimy. Uznajemy przed Bogiem naszą nędzę.... Modlitwy odpustowe Ojca Św. Patryku. i prosimy Cię pokornie.Najświętszego Sakramentu w katedrze w Sevilli zachęca nas. Panie Jezu. Jadwigo. b. Amen.Św. Witamy Ciebie. Krzyż Chrystusowy. chociaż w ostatniej sekundzie ich życia. Przywitanie Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i Matki Najświętszej. Michale Archaniele. Zapraszamy na adorację wszystkich Świętych. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz i zawsze. Jego Najświętsze Rany. aby być razem z Tobą. Cytat z „Dzienniczka" s. (3 x) Witamy Ciebie najdroższy. adorujemy Najświętszy Sakrament Eucharystii. . przez Niepokalane Serce Maryi nasze serca pełne miłości do Ciebie. Patryka „Bądź Jezu ze mną. módl się za nami.Św. Józefie. Michale Archaniele. oddalonych od Najświętszego Serca Pana Jezusa. abyśmy uzyskali dobre owoce modlitwy.Św.Św. Mękę Pana Jezusa. Małgorzato Mario. Znak Krzyża Świętego. nasze modlitwy i pieśni w intencji za wszystkich zatwardziałych grzeszników. Franciszku. Modlitwa Św. . Na tę adorację przyszliśmy z Łaski Bożej. .. 5. Pieśń „O Maryjo witam Cię. Antoni Padewski. Prosimy. słabość i grzeszność. . i Leona XIII „Św. Na tej adoracji pragniemy ofiarować Tobie. ." (str. . aby być z Panem Jezusem i z Tobą.. 295). abyście nas napełniali dobrymi myślami i udzielali natchnień. matczyną opieką." 6. Chóry Aniołów i Archaniołów. „Złączeni z Aniołami Kościoła niebieskiego.

139-140). Modlitwa Anioła Pokoju z Fatimy (str. o... np.. Pieśń przed odmówieniem części bolesnej Różańca Św. i.. .Św. Barbaro. „Miłosierdzia Jezu mój.. d.. 260). Pieśń „Niech będzie Bóg uwielbiony. e. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego a. . e. 135). Przebłaganie Najświętszego Serca Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.. d..Bł. Akt oddania się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (str. Pio. 15..Św.. . d. Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (str. 141). Różaniec Św. Jacku. Modlitwa do Ducha Świętego (str. np. Procesja ku czci Miłosierdzia Bożego z pieśnią. Ojca Św.102).. Pieśń do Miłosierdzia Bożego (str. „Ach mój Jezu jak Ty klęczysz. Suplikacje (str. . Różaniec Św.Św. Procesja może mieć też miejsce po Mszy Św." (str. . . 18. 64). duchowieństwo." (str. 85-86).Św. 145-146). f. np. Wincenty Pallotti. „Zwyciężyłaś. Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia (str. 74). Hymn Wspólnoty „Króluj nam Chryste. za Opiekuna Wspólnoty. j. 147-148). b. Litania o Miłosierdziu Bożym (str. h. 171)." (str.". c. g.. 12. .. 17. 16. c. Pieśń przed odmówieniem części radosnej Różańca Św. 74).część radosna w intencji: za Kościół Św. Eucharystyczna modlitwa wynagradzająca (str. Koronka do Miłosierdzia Bożego (str. 135). 13. 157). 178-180). za nasze rodziny i parafie. Modlitwy do Św. 8. zwyciężaj. (str. Magnifikat (str. f. 11.. Pieśń na błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.Św. 14. czciciele Miłosierdzia Bożego niosą obrazy z wizerunkami z medalika „Boska Tarcza ". Akt uwielbienia Eucharystii. . Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu (str. 9." (str. Mario Magdaleno. 201-202). b. Akt oddania się Matce Bożej 10. Litania Loretańska do NMP (str. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa (str..część bolesna w intencji przebłagalnej o nawrócenie grzeszników.. 136). 147). 166). „Upadnij na kolana. a.. 76). 157) Kapłan niesie Najświętszy Sakrament. Janie Vianneyu. Akt Wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa (str. 185). Pieśń do Najświętszego Serca Pana Jezusa (str.. Józefa (str.

" (str. 21. . Pieśń np.. 29. Akt ofiarowania swojego życia w obronie czci do Najświętszej Eucharystii (str. wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego wylaną dla dusz zbawienia. 29-30). Anioł Pański w intencji Ojca Św. i w jego intencjach. 23..O Serce Maryi Niepokalane" (str..za dusze w Czyśćcu cierpiące i dzieci nienarodzone (str. Pieśń na błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem np. 28. ofiarujemy za dusze w Czyśćcu cierpiące (str. 69-70).. 230).. b. 87). b." (str. w intencji wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy świata. 22. ziemi. za Ojca Św.. jakie Twoje macierzyńskie Serce wycierpiało i zlituj się nad tylu . Modlitwa o nawrócenie grzeszników Matko Nieustającej Pomocy. Kościoła Św.. 24. Procesja pokutna Adoracja Krzyża jako wynagrodzenie za profanację Krzyży.. „O Krwi Najdroższa.. 20.. Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa .". 202). 30. Wybrane modlitwy do Niepokalanego Serca NMP (str. Msza Św.część chwalebna w intencji: jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy świata.. a. np. Pieśń przed odmówieniem części chwalebnej Różańca Św. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP a. a uzyskany odpust zupełny. . Modlitwa uwielbiająca Trójcę Przenajświętszą za przywileje udzielone Najświętszej Maryi Pannie. którzy dla nawrócenia grzeszników ofiarują w łączności z Moją Krwią i Ranami swoje cierpienia.. przywiązany do odprawienia Drogi Krzyżowej. Faustyny dotyczący Męki Pana Jezusa. Droga Krzyżowa w intencji o nawrócenie zatwardziałych grzeszników. będą odczuwać w wieczności podwójną szczęśliwość..". „Różańcowa Pani nieba. c. za zniewagi wobec Najświętszego Sakramentu. 124). Zdrowaś Maryjo. ofiary i modlitwy. wspomnij na boleść..19. Nabożeństwo „Trzech Zdrowaś Maryjo” (str. skąd mogą wiele uprosić dla nawrócenia grzeszników". 204-309). Cytat z „Dzienniczka" s.. świętokradztwa. „W Sakramencie utajony. 111). 84). * Pan Jezus: „Ci.. Pieśń postna przed rozpoczęciem Drogi Krzyżowej. d. c. Apel Jasnogórski (str.. Pieśń np. i Ojczyzny (str." (str. Pieśń postna „Ludu mój ludu... np. 102-103). 210). Polecamy grzeszników z naszych rodzin. Wystawienie Najświętszego Sakramentu z pieśnią. 25. 27. 126). 26. „Pobłogosław Jezu drogi. Modlitwy Ojcze nasz. Różaniec Św. Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa (str..

Jeszcze się goręcej modlę o nawrócenie grzeszników. Amen. którzy odeszli od Bożych przykazań. O mój Jezu. Faustyna: „O Jezu. bluźnierstwa. siódma męka . że widzieli straszną rzeczywistość mąk piekielnych.nieszczęśliwymi grzesznikami. pragnę Ci czynić w każdym momencie zadość za biednych grzeszników. Jezu. daj mi dusze grzeszników. udziel im skruchy i żalu. Faustynę: Niektórzy święci dostąpili za życia łaski. O Stwórco mój i Ojcze wielkiego miłosierdzia. jakim zmysłem grzeszy. każda dusza czym zgrzeszyła. wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia dla tylu grzeszników. Są to męki. miała zginąć. zapalony gniewem Bożym. znam nieskończone miłosierdzie Twoje. jest to straszna męka. umarłabym na ten widok tych strasznych mąk. którzy przez zgorszenia i błędne nauki są bliźnim pobudką do grzechu. boś dobroć sama. oko ludzkie nie dosięga jej. niech miłosierdzie Twoje odpocznie w nich. (Dz. gdzie jedna męka odróżnia się od drugiej. Słodkie Serce Maryi. gdyby mnie nie utrzymywała wszechmoc Boża. straszny zapach duszący. polegającej na tym. który będzie przenikał duszę. ale nie zniszczy jej. Jest to miejsce wielkiej kaźni. które widziałam: pierwszą męką.Nie lękajcie się dusze Boga. aniżeli bym miała Cię obrazić najmniejszym grzechem". jakiż jest obszar jego strasznie wielki. które wszyscy potępieni cierpią razem. Jezu. które widziałam. albo tym. Rodzaje mąk. ale ufajcie Mu.jest ogień. trzecią . bądź naszym ratunkiem! * Św. zabierz mi wszystko. wyproś im u Boga łaskę nawrócenia. aby dusza. bo dobry jest i na wieki miłosierdzie Jego". błagamy Cię przez litość Serca Twego. przekleństwa. a zwłaszcza tym. Ucieczko grzeszników. . jest utrata Boga. wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami. pomnij na bolesną mękę swoją. jak mi żal biednych grzeszników. gdyż i Twoje Najświętsze Serce ukryte w opłatku. Św. złorzeczenia. przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki. które są mękami zmysłów. są męki dla dusz poszczególne. * Najlitościwsza Panno Maryjo.jest ustawiczna ciemność. Działo się to z dopustu Bożego. otchłanie kaźni. a przecież jesteś żywą ofiarą. widzą się wzajemnie szatani i potępione dusze i widzą wszystko zło innych i swoje. tym jest dręczona w straszny i nie do opisania sposób. uproś tę łaskę wszystkim grzesznikom. piszę o tym z rozkazu Bożego. ufam Tobie. jest to ogień czysto duchowy. Są straszne lochy. ofiara mojego ducha kryje się pod osłoną ciała. 908) Opis piekła zapisany w „Dzienniczku" przez Św. Amen. aby żadna dusza nie wymawiała się. ale to jest nie koniec mąk. Szatani mieli do mnie wielką nienawiść. Niech grzesznik wie. 741) . nie mogę znieść tego. aby się szczerze nawrócili do Boga. Przeistocz mnie w Ciebie. wprowadzona przez Anioła. o Jezu. że nikt tam nie był i nie wie. ale z rozkazu Bożego musieli mi być posłuszni. która stanowi piekło. dla naszego pożytku. dlatego jest czysta i miła Tobie. Faustyna: „Dziś byłam w przepaściach piekła. że nie ma piekła. Ofiaruj za nich sprawiedliwości Bożej Krew Syna Swego wraz z zasługami Twoich boleści i wspieraj mnie w mym pragnieniu pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa. która Cię tak wiele kosztowała. takim dręczony będzie przez wieczność całą.jest straszna rozpacz. którzy żyją z dala od Boga i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. Matko Nieustającej Pomocy. a daj mi dusze. O Maryjo. jest słabym cieniem rzeczy.nigdy się już ten los nie zmieni. (Dz.ustawiczny wyrzut sumienia. wolę do końca świata konać w największych katuszach. aby jeszcze bardziej obrazowo przybliżyć nam przyszły wieczny los tych. jako tam jest. abym była żywą ofiarą i miłą Tobie. zwłaszcza w naszej parafii żyjących. pełnego współczucia i przez śmierć ukochanego Syna Twego Jezusa. a chociaż jest ciemność. pragnę się stać Hostią ofiarną za grzeszników. drugą . powłoka ciała niech kryje ofiarę moją. czwarta męka . nienawiść Boga. szósta męka jest ustawiczne towarzystwo szatana. To com napisała. piąta męka . ustawicznie wzywam miłosierdzia Bożego dla nich.

Trwajmy z różańcem w rękach przed Najświętszym Sakramentem i zachęcajmy innych do udziału w adoracji w intencji nawrócenia grzeszników w swojej parafii. Starajmy się rozszerzać te adoracje na inne parafie. ufności i miłości. jest ono na oścież otwarte dla wszystkich.ratujmy dusze naszych bliźnich. . Ufając Miłosierdziu Bożemu możemy ratować dusze grzeszników stojących nad straszną przepaścią piekła. w zależności od stopnia naszej gorliwości.Tym gorliwiej wzywajmy Miłosierdzie Boże. Nie traćmy czasu .

) Państwa oddane pod panowanie Chrystusa i jego Boskiemu Sercu dojdą do szczytu potęgi.ku chwale Boga Ojca" (Flp2. gdy Pan Jezus zapanuje nad wami i waszymi narodami" Pius XII.) Módlmy się o to. aby Królestwo Jego zapanowało na całym świecie i we wszystkich duszach ludzkich. 10-11).167 JEZUS CHRYSTUS KRÓL WSZECHŚWIATA 164-165 Modlitwa do Chrystusa Króla 165 Litania do Chrystusa Króla 165-166 Pieśni 166-167 NAJŚWIĘTSZA RODZINA 167 Poświęcenie się Najświętszej Rodzinie 167 Akty strzeliste 167 JEZUS CHRYSTUS KRÓL WSZECHŚWIATA (Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata obchodzimy w ostatnią niedzielę roku liturgicznego. (.) Jest to ostatni wysiłek Miłości Jezusowej na te ostatnie czasy".. "Będziecie mieli Boże Błogosławieństwo jedynie wtedy. i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej Miłości Jezusowej. u tego. "Quas Pńmas " . a także nie przyjęcie nadanego przez Chrystusa Prawa Prawdy oraz odrzucenie Prawa Miłości. (. z powodu którego świat współczesny popadł w duchowe i moralne bankructwo oraz ruinę. (. które jako Boskie tchnienie jest życiodajną treścią i mocą Jego władania.. by pozbawić Chrystusa Jego Królewskiej władzy. 164 . pod Prawo Jego Miłości (.18 str. spraw.) Tu i jedynie tu jest ratunek. Ojciec Sw. Które państwa i narody jej nie przyjmą. Pius XII.) Intronizacja w Polsce musi być zaprowadzona. aby każdy Polak uznał Pana Jezusa jako swego Króla.. (.) Jeżeli chcecie ratować świat.. przed nieskończonym Majestatem i Świętością Boga. w uznaniu uprawnień wynikających z władzy. oraz w doprowadzeniu do powrotu poszczególnych ludzi i całej ludzkiej społeczności do chrześcijańskiego Prawa Prawdy i Miłości"..) Tylko te państwa nie zginą..: "Aby na Imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. Bożej Rozalii Celakówny Tak Wielki to Pan i Król. że Jezus Chrystus jest Panem . "Summi Pontificatius" "Polska nie zginie o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu. Ratunek i zbawienie dla współczesnego człowieka znajduje się tylko w czci Chrystusa jako Króla. (. I aby wszelki język wyznał. "Głównym złem. same kolana uginają się aż do ziemi zgodnie ze słowami Pisma Św.. które będą oddane Jezusowemu Sercu przez Intronizację. aby Pan Jezus w naszej Ojczyźnie został ogłoszony jako Jezus Chrystus Król Polski. (. że kto ma żywą wiarę. trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Słowa Pana Jezusa do kandydatki na ołtarze sł.... które Go uznają swym Królem i Panem. prosimy Cię. przez Mękę i Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa. zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy nie powstaną. jeżeli się podporządkuje pod Prawo Boże.. Prośmy o to... jest niegodziwe i zaiste zbrodnicze usiłowanie. jaką On sprawuje.) Przyjdzie straszna katastrofa na świat. O Trójco Przenajświętsza.. trzeba czynić wszystko w tym kierunku.

prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze. który przebaczyłeś grzesznej niewieście. Obrazie Boga niewidzialnego. Chryste Królu. Chryste Królu. Synu Odkupicielu świata. ofiarujemy Ci nasze drobne starania w tym celu. Chryste Królu. Chryste elejson. woli. który w Marii Magdalenie uczciłeś życie pokutne. Duchu Święty. Odnawiamy przyrzeczenia przy chrzcie złożone. Wyrzekamy się szatana i wszelkiej pychy jego i wszystkich spraw jego i przyrzekamy żyć jak dobrym chrześcijanom przystoi. pokory. córkę Jaira i przyjaciela swego Łazarza. Chryste Królu. Źródło i wzorze wszelakiej świętości. . Chryste Królu. panuj nad duszami. Litania do Chrystusa Króla Kyrie elejson. przez którego świat jest stworzony. Chryste Królu. Kyrie elejson. rozumu. Chryste Królu. uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli. "Miłujcie się". Święta Trójco. przez urąganie szkarłatem odziany. który przez swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom. Boże. który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu. Chryste Królu. panuj nad rodzinami. który wskrzeszasz umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim. Chryste Królu. cierniem ukoronowany."Przyszłość Polski zależy od tego. Ojcze z nieba. aby zatriumfowały prawa Boga i Twego Kościoła. Boskie Serce Jezusa. Prawodawco najwyższy. Światłości ze Światłości. Chryste Królu. Chryste Królu. z Dziewicy zrodzony. przyjdź Królestwo Twoje. uznajemy Cię Królem wszechświata. Kapłanie Przedwieczny. Chryste Królu. tak iżby królestwo Twojego pokoju utwierdziło się na całym świecie. jaką drogą pójdzie nasz naród. który przez robotę rąk Twoich uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę. Chryste Królu. którego Królestwo nie jest z tego świata. Boże.. Chryste Królu. Amen. Boże. Chryste Królu. Chryste Królu. Chryste Królu. Chryste Królu. dla Ciebie jest stworzone. zmiłuj się nad nami. Chryste Królu. Jeśli odrzucimy Dekalog i wybierzemy szatańską cywilizację śmierci będziemy pogrążać się w otchłani samozniszczenia" Jan Paweł II. aby wszystkie serca uznały Twoją świętą władzę królewską. Chryste Królu. Wszystko. Jedyny Boże. Chryste Królu. przez królewski Dar Twojej Miłości. w którym wszystkie rzeczy stworzone są. Prawdo i Żywocie nasz. któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej. Chryste Królu. któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Chryste wysłuchaj nas. Oblubieńcze Dziewic. Chryste Królu. Chryste Królu. Chryste Królu. co się stało. Eucharystię Św. a nade wszystko zobowiązujemy się wedle sił działać w tym kierunku. Chryste Królu. Chryste Królu. Chryste Królu. Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego. cierpienia. Droga nasza. Wykonuj nad nami wszystkie Twoje prawa. nr 3-4/96 Modlitwa do Chrystusa Króla Panie Jezu Chryste. Boże z Boga. Chryste usłysz nas. najmilszy Przyjacielu dzieci.

Chryste Królu. * Próżne zakusy duchów złych * I próżne ich zamiary. który druzgoczesz królów w dniu gniewu Twego. Króla wszechświata. Książę Pokoju. Królu wieków nieśmiertelny. Chryste Królu. który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś. (2x) Pójdziemy naprzód. przez Twoją miłosną modlitwę na Krzyżu: „Ojcze. o to prosimy * Niech w naszej kochanej Polsce. * Nie damy pogrześć wiary. który na Swych ramionach nosisz znamię panowania. ufni w przyszłość my spójrzmy. Chrystus. Chryste Królu. który gładzisz grzechy świata. Chryste Królu. Królu Królów i Panie nad Panami. Chryste Królu. który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego. którego Królestwu nie będzie końca.* By Chrystus w duszach królował. jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom. Amen. bo Jezus woła. zmiłuj się nad nami! K. w dniu Twojej potęgi. Chryste Królu. panuj nad Swymi nieprzyjaciółmi. * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy. * Przed nami życie rozkwita w wiośnie * Odważnie. co czynią". Chryste Królu. * Szatańskiej złości nic się nie bójmy. który kierujesz wojnami. panuj nad narodami. Królestwo Jego rozszerzać się będzie. (2x) Zapalmy młodych życia przykładem * Do wiernej służby Królowi. Chryste Królu. który gładzisz grzechy świata. * Wszyscy Cię w sercach naszych nosimy. który śmiercią na Krzyżu piekło pokonałeś. przez miłość. Chryste Królu. * Niech idą śmiało naszym przykładem. Panie! Baranku Boży. wiekuisty Boże. Chrystus Panem. * Żyjąc na co dzień w Twej łasce (2x) Chrystus Królem. Chryste Królu. * To nasze rycerskie hasło. Chryste. * Chcemy by światu panował (2x) Chryste nasz Królu. Chryste. Pieśni (Hymn Wspólnoty) Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. wysłuchaj nas Panie! Baranku Boży. Baranku Boży. * Do walki z grzechem w swej duszy. Chryste. Królu chwały wiecznej. który „składasz mocarze z stolicy. świątyń Twych. aby wszystkie narody. * W walce wydanej grzechowi. a podwyższasz niskie". Chryste Królu. który gładzisz grzechy świata. przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa. który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych. * Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty. który zasiadasz nad Cherubinami. które Ci były wierne. A pokój trwać będzie bez końca. (2 x) Naprzód przebojem młodzi rycerze. racz w dobroci Twojej sprawić. bo nie wiedzą. Chryste. naprzód radośnie. który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. * Przecież nie jesteśmy sami.* Bronić będziemy Twoich dróg. przepuść nam. * Podnosząc w górę swe czoła. Chrystus Władcą nam. Chryste Królu. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. (2x) Dołóżmy starań w naszej idei. (3x) Nie rzucim. W. w chwale świętych Twoich. rozdzielone przez grzech.* Potęga Jego źródłem nadziei. Chryste Królu. (2x) Odważni. odpuść im. * Tak nam dopomóż Bóg! (2x) . * Bo Jezus Wszechmocny z nami. Módlmy się: Wszechmogący.Chryste Królu. poddały się słodkiej władzy Twojej. * Ono nas zawsze prowadzić będzie * I świecić jak słońce jasno.

strzeż ją i ustal w niej świętą bojaźń Ciebie. pokój i zgodne życie w chrześcijańskiej miłości. bądźcie ze mną przy skonaniu! Jezu. byśmy wiecznie z Maryją i z Tobą mogli błogosławić naszego Boskiego Zbawiciela Jezusa. Zdrowaś Maryjo. chat i pól * Popłynie hymn wspaniały: * Niech żyje Jezus Chrystus Król * W koronie wiecznej chwały. aby go swą nauką i przykładem oświecić i który większą część swego życia zechciałeś spędzić w upokorzeniu i poddaniu się Maryi i Józefowi w ubogim domku nazaretańskim. * Gdzie buja Orzeł Biały. * Tak nam dopomóż Bóg! (2x) NAJŚWIĘTSZA RODZINA Poświęcenie się Najświętszej Rodzinie O Jezu. by Jezus raczył przyjąć nasze pokorne ofiarowanie się i wyproś nam Jego łaski i błogosławieństwo. * Że runą grzechu mury. Akty strzeliste Jezu. która miała być wzorem dla wszystkich rodzin chrześcijańskich. taki cud * Popłynie z Jasnej Góry. przyjdź nam z pomocą Twymi modlitwami w każdej potrzebie duchowej i materialnej. Maryjo. * Co ojców wiódł do chwały..Ze wszystkich świątyń. uświęcając ową rodzinę. któryś po to na świat przyszedł. Wam oddaję serce i duszę moją! Jezu. * I z taką wiarą ruszy lud. .. Maryjo. Chwała Ojcu. zabrzmi róg.. * Tak nam dopomóż Bóg! (2x) I taki tryumf. * Niech żyje Maryja. O Św. aby. Maryjo. Józefie Św. * Zwyciężym znój i stromość dróg. * I jak mgławica pierzchnie wróg. niech przy Was w pokoju ducha oddam. dostosowując się do Boskiego wzoru Twej Rodziny. Józefie Św. Maryjo. przyjm łaskawie i naszą rodzinę.. * I nas powiedzie także wzwyż. przez Twe litościwe wstawiennictwo spraw.. Józefie Św. nie wyłączając nikogo. osiągnąć szczęśliwość wieczną. miłościwa Matko Jezusa i Matko nasza. mogła cała. Józefie. * Tak nam dopomóż Bóg! (2x) Sztandarem naszym będzie Krzyż. (3x) Ojcze nasz. Wspomagaj ją. najukochańszy nasz Zbawicielu. która teraz Ci się oddaje i poświęca. najbardziej oddany Stróżu Jezusa i Maryi.

) Duch Święty prowadzi do szczęścia „Wszyscy pragną być szczęśliwymi. Jeżeli tak czynić będziecie. czego ode mnie zażądasz. Stąd te ciemności na całym świecie i to pomieszanie . „Całkowite poddanie się działaniu Ducha Świętego. Zamiast Zdrowaś Maryjo: (10x) Cześć i chwała Ojcu i Synowi. objawił Pan Jezus matce Katarzynie Vogl: „Droga duszo. Zamiast Ojcze nasz: (1x) Ojcze nasz i (1x) Zdrowaś Maryjo. zamknijcie oczy na rzeczy stworzone. Oto co o tym pisze: „Starajcie się codziennie przez 5 minut nakazać milczeć waszej wyobraźni. nawet wśród krzyży i cierpień. ofiaruję Ci przez ręce Matki Bożej i Oblubienicy Ducha Świętego. umacniaj. uwielbiam Ciebie. lecz mało kto szczęście osiąga" powiedział świątobliwy kardynał Mercier i ukazuje nam tajemnicę świętości i szczęścia w nabożeństwie do Ducha Świętego. prowadź mnie. i tak pełni zasług dojdziecie szczęśliwi do bram nieba. Wolę. a uszy na wszystkie podszepty tej ziemi. II Koronka do Ducha Świętego Jest to jedna z najcenniejszych modlitw ku czci Ducha Świętego . ażeby skupić się w sobie i wejść do świątyni waszej duszy ochrzczonej. to „tajemnica świętości". Poddaję się chętnie wszystkiemu. Rany Najświętszej Głowy i Najdroższą Krew Pana Jezusa jako wynagrodzenie za grzechy przeciw Duchowi Świętemu.teraz i zawsze. daj mi tylko poznać Twoją Św. duszo mej duszy. Marii od Ukrzyżowanego Zbawiciela 173 Akt strzelisty 173 Pieśni 173-174 DUCH ŚWIĘTY (Uroczystość Zesłania Ducha Świętego obchodzimy w 50-ty dzień po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. która jest przybytkiem Ducha Świętego. 168 . pocieszaj i pouczaj. i Duchowi Świętemu przez Najdroższą Krew Jezusa . Na zakończenie: (3x) Ojcze Przedwieczny. co mam czynić.. Ducha Świętego. rozkazuj mi. życie wasze upływać będzie szczęśliwie. pogodnie i radośnie.2 XII 1930 r. mówcie do Niego w ten sposób: O Duchu Święty. pragnę wszystko przyjąć. prawie wszyscy ludzie utracili najwyższe dobro duszy..174 DUCH ŚWIĘTY 168 Duch Święty prowadzi do szczęścia 168 I Koronka przebłagalna do Ducha Świętego 168 II Koronka do Ducha Świętego 168-169 Tajemnice Koronki do Ducha Świętego 169 Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego 169 Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu 169-170 Litania do Ducha Świętego 170-171 Nowenna do Ducha Świętego 171 Wezwanie Ducha Świętego 171 Modlitwa o Dary Ducha Świętego 171-172 Modlitwa o dwanaście owoców Ducha Świętego 172 Modlitwa za kapłanów 172 Potrzeba nabożeństwa do Trzeciej Osoby Boskiej 172-173 Modlitwa S.19 str. i na wieki wieków. co na mnie dopuścisz. Amen. I Koronka przebłagalna do Ducha Świętego Na początku: Wierzę w Boga. oświecaj mnie. Łaska zastosowana do wielkości doświadczeń udzieli siły do ich znoszenia.

nadzieję i miłość. Amen. zostaną za Moim wstawiennictwem w szczególny sposób wysłuchane przez Trójcę Przenajświętszą". Przez zasługi tej drogocennej Ofiary uproś mi siedem darów Ducha Świętego. Dziękuję Duchowi Świętemu. Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego O Maryjo. Amen. na moją nędzę i biedę.. Tyś chwałą Jeruzalem. ty wiesz. oświeci. Ty. Dopomóż mi.. Jestem Oblubienicą Ducha Świętego. poświęcam Ci rozum mój. Ojcze Niebieski. że bez Ducha Świętego nikt nic począć nie może. Niepokalana Maryjo. jako mężna niewiasta zdeptałaś głowę węża.. pomijany. a przecież nikt nie może nic uczynić bez Ducha Świętego. ponieważ w miłości Ducha Świętego przyniosłaś Twego Boskiego Syna Ojcu Niebieskiemu w ofierze dla zbawienia świata. ty nie jesteś w stanie pojąć tej wielkości. Matka Boża powiedziała: „Dziecko. bym kiedyś wraz z Tobą. niech wola moja zawsze .. Miłość Ducha Świętego ze wszystkimi jej skutkami w życiu doczesnym i wiecznym. który niech nam udzieli Ducha Świętego.. 16 VII 1930 r. niechaj serce moje zawsze będzie rozpalone miłością Boga i bliźniego. Spraw. Tajemnice Koronki do Ducha Świętego Na początku: Wierzę w Boga. 3. wiecznie wielbił i chwalił Ducha Świętego w Niebie. „Jezus" następujące słowa odpowiednio do każdej dziesiątki: 1. bym nigdy przez grzech ciężki nie utracił łaski Bożej i nie zbeszcześcił Jego świątyni. oddaniem. który niech nasze serca zapali miłością Ducha Świętego i napełnia największą pokorą. Na zakończenie: Ojcze Przedwieczny. 2. (10x) Zdrowaś Maryjo i dodaje się po słowie. Tyś weselem Izraela. rządzi i uświęci. pomnoży i umocni w nas wiarę. serce moje. Niechaj rozum mój zawsze będzie uległy Twoim niebiańskim natchnieniom i nauce Św. Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu O Duchu Święty. łagodnością. wolę moją i całą moją istotę. teraz i na wieki. która mieści się w prośbach Koronki do Ducha Świętego. które są w niej zawarte. jak tylko możesz często w Koronce do Ducha Świętego. módl się za nami". prowadzi. że wybrał Ciebie na Oblubienicę Swoją i uczynił Cię szafarką Swoich łask. w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze. 4. ofiaruję Ci drogocenną Krew Chrystusa. Te prośby. którego Ty nieomylnym jesteś Przewodnikiem. Oblubienico Ducha Świętego.języków. Wzywaj Mnie. który niech nas przez Ducha Świętego umocni. który niech nam ześle siedem darów oraz owoce Ducha Świętego i użycza wszystkiego co dobre. Tyś czcią ludu naszego. Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego. dalej jak zwykle 5 dziesiątek Różańca .. Moje dziecko. Spójrz na mnie Swymi miłosiernymi oczami. cierpliwością." oraz: „O. Boski Duchu światła i miłości. uległością. który niech usposobi nasze serca na przyjęcie pełni łask Ducha Świętego. Amen. Toteż nie możesz Mi ofiarować wraz z Maryją i przez Maryję potężniejszej modlitwy jak Koronkę do Ducha Świętego. Maryjo Niepokalana. a powstrzymuje od wszystkiego co złe. Odmawiaj ją bardzo często i z wielkim nabożeństwem". Po każdym dziesiątku mówimy: „Chwała Ojcu. przez całą wieczność w imieniu wszystkich i za wszystkie dusze. przez Najświętsze Serce Jezusa i Maryi na otrzymanie darów Ducha Świętego dla ratowania dusz. Duch Święty jest wszędzie wyłączony. Kościoła katolickiego.(lx) Ojcze nasz. ofiarujemy Ci przez Maryję nieskończoną ilość razy. mocą i świętością. 5.

Kyrie elejson. nadziei i miłości. Duchu Święty. Duchu Święty. który wlewasz miłość Bożą do serc naszych. Panie. Odkupicielu świata. Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić i zachować raczył. Amen. Abyś nas oczyścić i godne w nas mieszkanie dla Siebie przygotować raczył. Od zatwardziałości w grzechach. Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli. który gładzisz grzechy świata. Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej. Duchu Święty. Bądź nam miłościw. Boże. Duchu Święty. Chryste. przepuść nam. przepuść nam. Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski. wysłuchaj nas. zmiłuj się nad nami. dawco bojaźni Bożej. Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże. Od zaniedbania pokuty. Duchu Święty. źródło radości. Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył. Od potępienia wiekuistego. który nas umocniłeś w sakramencie bierzmowania. dawco rady i męstwa. dawco umiejętności i pobożności. wysłuchaj nas. przez którego Bóg czyni nas dziećmi swoimi. Duchu Święty. Duchu Święty. któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i z Tobą. który żarem gorliwości przepełniałeś serca uczniów Pańskich. który nas uczysz prawdziwej pobożności. Boże. Duchu Święty. Duchu Święty. usłysz nas. Jedyny Boże. Duchu Święty. Duchu Święty. strażniku sumień naszych. który odrodziłeś nas w wodzie chrztu świętego. na wieki. Synu. Abyś Kościół Twój Święty rządzić i zachować raczył. Bądź nam miłościw.zgadza się z wolą Bożą i niech całe moje życie będzie wiernym naśladowaniem życia i cnót Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bądź nam miłościw. wysłuchaj nas. Duchu Święty. Baranku Boży. Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej. dawco wiary. Duchu Święty. Duchu Święty. Ojcze z nieba. Abyś nas w cierpieniach pocieszyć raczył. Od nagłej i niespodziewanej śmierci. który od Ojca i Syna pochodzisz. Duchu Święty. natchnienie skruchy i żalu. Duchu Święty. który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu. Od braku serca wobec bliźnich naszych. Boże. Chryste. Duchu Święty. Duchu Święty. Duchu Święty. Chryste elejson. Duchu Święty. Duchu Święty. . Abyś umysły nasze pragnieniem posiadania nieba natchnąć raczył. dawco mądrości i rozumu. Duchu Święty. wybaw nas. Litania do Ducha Świętego Kyrie elejson. obecny w nas przez łaskę swoją. który na początku stworzenia świata unosiłeś się nad wodami. Święta Trójco. Duchu Święty. Duchu Święty. Duchu Święty. który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych.

abyśmy Ci tam z całą rzeszą Aniołów i Świętych składali dziękczynienie i chwałę na wieki wieków. a powstanie życie. który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary. Dawco daru rozumu. przybądź łaskawie na pomoc całemu Kościołowi Katolickiemu. O Duchu Święty. wysłuchaj modlitwy nasze. Przez Ciebie żyję. Dawco daru rady. Dawco Pokoju. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. a życie ich uświęcić. Dawco daru mocy. Serce czyste stwórz we mnie. błagamy Cię najgoręcej. Amen. Panie. i Jego pociechą zawsze się radować. Stworzycielu. korząc się przed Boskim Majestatem Twoim. rozpraszaj moją nieświadomość. Baranku Boży. doskonałość Twojej sprawiedliwości. I odnowisz oblicze ziemi. kieruj mną. Amen. myślę i działam. Módlmy się: Duchu Święty. Panie. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Obym niewiernością łasce Twojej nie zasmucał Ciebie. który gładzisz grzechy świata. Ześlij Ducha Twego. . Amen. Uwielbiam blask nieskończonej Twej czystości. umacniaj mnie. daj nam w tymże Duchu poznać. żyli w zgodzie i jedności świętej jako jedna rodzina Boża. jednocz nas wzajemną miłością chrześcijańską. rządź nami według Twojej mądrości. Przez Chrystusa Pana naszego. Przenajświętszy Duchu. Boże. niech nieustannie wsłuchuję się w głos Twój. do jakiegokolwiek należymy stanu. O Duchu Święty. abyśmy wszyscy. bądź też zawsze z nami. W.Baranku Boży. Wezwanie Ducha Świętego Przyjdź. któryś w zaraniu Kościoła Św. by ich rozumy oświecić. Boże. ratuj w niebezpieczeństwie. Panie. zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. W. nie grzeszył przeciw Tobie! Spraw. przybądź i napełnij serca Twoich sług łaską swoją. (Alleluja) Módlmy się: Boże. Amen. na apostołów i wiernych widomie zstąpić raczył. Duchu Święty. obdarz mnie Pokojem Twoim. O Duchu Święty. potęgę Twojej miłości. utwierdzaj go i wspomagaj Twą mocą z wysoka: odnów ducha sług Twoich. Ty jesteś światłem i siłą mej duszy.) Modlitwa o Dary Ducha Świętego Duchu Święty Boże. Dawco daru mądrości. Dawco daru bojaźni Bożej. wysłuchaj nas. Dawco daru umiejętności. Nowenna do Ducha Świętego (Modlitwy podczas nowenny do Ducha Świętego) Duchu Święty. niech idę za Twymi natchnieniami. poświęcam Ci i oddaję ciało i duszę moją. K. dźwigaj w upadkach. Duchu Ojca i Syna. K. któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego. wyprowadzaj z błędów. a w końcu doprowadź nas wszystkich do szczęśliwej wieczności. który gładzisz grzechy świata. napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. oświecaj mnie. oswobodź mnie od wszelkiego grzechu. oświecaj w wątpliwościach. serca zapalić i w wierze utwierdzić. napełnij nas darami Twoimi. K. których namaściłeś Twą miłością i łaską. pouczaj mnie. pocieszaj w smutku. aby w Tobie sławili Ojca i Syna Jego Jednorodzonego. O Duchu Święty. w obliczu Nieba i Ziemi. O Duchu Święty. (Alleluja) W. (Odpust cząstkowy dla wiernych uczestniczących pobożnie w nowennie odprawianej publicznie i przed Bożym Narodzeniem. O Duchu Święty. Jezusa Chrystusa. Zesłaniem Ducha Świętego i Niepokalanym Poczęciem. O Duchu Święty. zmiłuj się nad nami. co jest prawe.

abym umiał unikać grzechów. jaka należy się Twemu przybytkowi. zgaś w nas zmysłowość. Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność. oświecaj kapłanów. wezwij Ducha Świętego. Duchu Święty Boże. abyśmy widzieli siebie. przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie. wspieraj kapłanów. rozpal w nas miłość. Delikatne jak kwiat polny będzie . Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca. odbierała nadzwyczajne łaski i światła. udziel mi pomocy. w szczęściu pokorę. abym zachował ciało w świętości. Amen. łagodności. * Przyjdź. Boże. Modlitwa za kapłanów Duchu Święty. przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Duchu Czystości. Duchu Światłości. słodyczą i wiernością. Amen. cierpliwością i miłością. w tęsknocie ochłodzenie. Zaprawdę. Spraw. Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę. wstrzemięźliwości i czystości. do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. Pewnego razu rzekł do niej Zbawiciel: „Jeżeli chcesz Mnie znaleźć. oczyść nas z pychy. * O Duchu Święty. skromności. Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość. abym się świętą pociechą napełnił. Duchu Mądrości. obdarzona była łaską stygmatów i wysokiego stopnia modlitwy mistycznej. Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski. abyśmy mogli poznać Ciebie. powiadam wam. prowadź kapłanów. ktokolwiek wezwie Ducha Świętego. Duchu Święty. Ześlij mi owoc wiary. w Abellin. żyje i króluje wiecznie. daj mi w nieszczęściu cierpliwość. Duchu Święty. Duchu Święty. by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską. zaprawdę. Bóg w Trójcy Jedyny. karmelitanki bosej) Bł. abym mocno wierzył słowu Bożemu. owoc cierpliwości. Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. pokoju. Przemień naszą noc w Twoje światło. w pracy posilenie. abym z pokorą wszelkie zło od bliźnich moich przyjmował. w smutku pociechę. miłości przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości. Zmarła w opinii świętości w 1878 r. poznać i pójść za Mną. Duchu Święty. Duchu Święty. w bólach i niemocy poddanie. urodziła się w 1848 r. radością i wyrozumiałością. ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Duchu Mocy. radości. albowiem oni Boga oglądać będą. w Palestynie. mądrości. w pokusach zwycięstwo. szukać Mnie będzie. karmelitanka bosa. która by mnie czyniła miłym dla wszystkich. Udziel mi gorliwości w pracy i w służbie Bożej. powierzamy Ci serca kapłańskie. dla zupełnego duszy mej ukojenia. Duchu Boży spraw. jak Ty nas widzisz. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego. Modlitwa o dwanaście owoców Ducha Świętego Duchu Święty Boże. Przemień mrok naszych serc w delikatne światło. Spraw.Błagam Cię. Potrzeba nabożeństwa do Trzeciej Osoby Boskiej (Według bł. by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. abym w każdej chwili mego życia kierował się dobrocią i życzliwością. Beatyfikacji dokonał Jan Paweł 11 w 1984 r. który z Tobą i z Ojcem. nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat. który oświeca wszystkie narody wzywające go w modlitwie. s. abym zachowując serce czyste na ziemi. zasłużył oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen. Odznaczała się szczególnym nabożeństwem do Ducha Świętego. jak to obiecałeś i byli szczęśliwi według słowa Twego: błogosławieni czystego serca. dobroci. Pogłębiaj naszą pokorę. wypełnij naszą pustkę. Wyprostuj nasze krzywe drogi. abym się przykładnie we wszystkim zachowywał. Duchu Święty. uświęcaj kapłanów. Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę. Amen. odnajdzie Mnie i przyjdzie do Mnie przez niego. abym Cię godnie kochał.

słodki gościu mej duszy.) Przybądź. co dziełem są Twych rąk. * Synowi. * Żywym źródłem i miłością. * Ogniem i duszy światłością. * Obietnicąś jest Ojcowską. K. a zaniedbują tak ważne nabożeństwo do Ducha Świętego. (Alleluja. * I Ciebie. którzy raz na miesiąc odprawią Mszę Św. a pokój zapanuje w jego duszy i nie umrze w ciemnościach.zachowaj mnie. Odpust zaś będzie zupełny. nie mają pokoju i światła. * Daj. Z Jezusem błogosław mi. o Duchu Świętym. * Bo moc z prawicy Ojca masz. Gorąco pragnę. Przez Chrystusa. Akt strzelisty O Duchu Święty. Ześlij Ducha Twego. * Racz łaską Twoją obdarzyć * Serca. I odnowisz oblicze ziemi. będzie uczczony od Ducha Świętego. pochłoń mnie. * Niebieską łaskę zesłać racz * Sercom. Modlitwa S. * Zdrój żywy. Amen. (Alleluja. Wszyscy szukają nowości. bym i ja zawsze przy Tobie pozostawał! Pieśni Hymn Veni Creator O Stworzycielu Duchu. uczczą Go tym.) Módlmy się: Boże. Światłem rozjaśnij naszą myśl. Daj nam przez Ciebie Ojca znać. przyjdź. Ty darzysz łaską siedemkroć. nawet w nabożeństwach. Duchu Stworzycielu. miłość.jego sumienie. * Zdobiąc w nas miłość synowską. * Mową wzbogacasz język nasz. gdy odmawia się go publicznie w Nowy Rok i w Zesłanie Ducha Świętego. Darów Twych siedem liczymy. Amen. Dlatego są w błędzie i rozterce. a ktokolwiek uczci Go i wysłucha Mszy Św. któreś raczył stworzyć. co kusi nas. jedno Tchnienie Dwóch. co pociesza nas. Na właściwą drogę zaprowadź mnie. a powstanie życie. Racz dać zmysłom dar światłości. Pocieszycielem jesteś zwań. * Dusz ludzkich nauczycielu. Pana naszego. który zmartwychwstał. Amen. Od wszelkiego złego. by i Syn poznany był. Miłości Boża. natchnij mnie. * Niech w drodze za przewodem Twym * Miniemy zło. od wszelkiego niebezpieczeństwa . Nie wzywa się Ducha Świętego tak. (Za pobożne odmówienie powyższego hymnu udziela się wiernemu odpustu cząstkowego. w ich rodzinie zapanuje pokój w ich sercach będzie pokój w tym i przyszłym życiu. spojrzyj na mnie. Tyś Pocieszycielem zwany. * Niech wyznajemy z wszystkich sił. * Wlej w serca ogień miłości. Maryjo. * Przez Ojca obiecany nam. Nieprzyjaciela odpędź w dal * I Twym pokojem obdarz wraz. a jeśli to będzie ojciec lub matka rodziny. * I Najwyższego Boga dar. Matko. i Jego pociechą zawsze się radować. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi. co jest prawe. byś oznajmiła. * Darem Bożym mianowany. ognia żar. Marii od Ukrzyżowanego Zbawiciela Duchu Święty. jak powinien być wzywany". * Palcem Bożym być Cię zwiemy. * Niech hołd wieczystych płynie chwał. * I wątłą słabość naszych ciał * Pokrzep stałością mocy Swej. * I Temu. daj nam w tymże Duchu poznać.) W. * Tyś namaszczenie naszych dusz. . ku Jego czci. pozostań przy mnie i spraw. * W serca nam miłość świętą wlej. * Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego. że wszyscy kapłani. od wszelkiego złudzenia.

* Synowi zmartwychwstałemu * Wraz z Duchem Świętym społecznie * Niech brzmi chwała na wiek wiecznie. * Aby za Twoją obroną * Zło odeszło inną stroną. Amen. Racz nam Ojca niebieskiego * Dać poznać i Syna Jego. Odpędź od nas czarta złego. Bogu Ojcu wszechmocnemu. . Ducha Świętego. * I Ciebie. * Od Obu pochodzącego.* A krewkość serca naszego * Utwierdź mocą Bóstwa Twego. * Użycz pokoju Twojego.

. kardynała Augusta Hlonda 175-176 Jak czcić Niepokalaną? 176-177 Trzy „Zdrowaś Maryjo" 177 Akt oddania się Matce Bożej 177 Modlitwa do Najświętszej Panny 177 Modlitwa o uroczyste ogłoszenie dogmatu o powszechnym Pośrednictwie Maryi 177 Modlitwa Św.20 str. kiedy Bóg w ręce swej Matki na pewien czas złoży atrybut swej wszechpotęgi. 4. Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. będzie znowu Matką Świętych. pokutą. spełni swe zadania. 6. wielką miłością bliźniego i Różańcem. Obecne czasy oddał Bóg w opiekę Matce Najświętszej. kardynała Augusta Hlonda 1. Polska jest narodem wybranym Najświętszej Maryi Panny. Polska ma stanąć na czele Maryjnego zjednoczenia narodów. Polska nie zwycięży bronią. ale modlitwą. Dzięki wstawiennictwu Maryi zlituje się Bóg nad nieszczęśliwą ludzkością i zwiąże rozpętaną na ziemi moc szatańską. 175 .KRÓLOWA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 189 Nauka o Różańcu Świętym 189-190 RÓŻANIEC ŚWIĘTY 190-192 Piętnaście obietnic za odmawianie Różańca Świętego 192-193 Rozważania Tajemnic Różańca Świętego 193-201 Pieśni 201-202 NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA Matka Boża w wizji ks. Przyjdą czasy.202 NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA 175 Matka Boża w wizji ks. Maksymiliana 178 Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny 178-180 Podczas pokusy 180 Trzy prośby do Niepokalanej Dziewicy bardzo skuteczne 180 Modlitwa na Święto Ofiarowania NMP 180 Modlitwa na Święto Zwiastowania NMP 180 Modlitwa na Święto Wniebowzięcia NMP 180 Modlitwa na Święto Narodzenia NMP 180 Pozdrowienie niebiańskie Najświętszej Panny Maryi 181 Pięć wesel Najświętszej Panny Maryi 181 WEZWANIA DO MATKI BOSKIEJ 181-182 Modlitwa do Pani Wszystkich Narodów 182 Akty strzeliste 182 Pieśni 182-183 MATKA BOŻA ZBAWICIELA 183 Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela 183-185 MATKA BOŻA MIŁOSIERDZIA 185 Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia 185 Pieśń 185 MATKA BOŻA BOLESNA 185-186 Koronka do Serca Matki Bolesnej 186 Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej 186-187 Nowenna do Matki Bożej Bolesnej 187-188 Pozdrowienie Matki Boskiej Bolesnej 188 Siedem modlitw do bolejącego Serca Najświętszej Maryi Panny 188-189 Pieśń 189 NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA . 8. 5. 7. Polska będzie przewodniczką narodów. 2. 3.

5. 7. Głosić Jej chwałę. złożoną z sześciu lub siedmiu dziesiątek. przywileje i czyny. pobożnie i w skupieniu Różaniec święty.9. Jedyna broń. 6. Ludwika Marii Grigniona de Monfort opisane w książce „ Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny". 2. Czcić Ją i szanować ponad wszystkich innych świętych jako arcydzieło łaski i pierwszą po Jezusie Chrystusie. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil. której Polska używając odniesie zwycięstwo jest Różaniec. 12. Rozmyślać o Jej godności i wielkości. które popełniliśmy w ciągu dnia. pościć i umartwiać ducha i ciało. 7. Mater Misericordiae. Opieką otaczać Jej bractwa. Polska będzie pierwsza. Składać Jej akty miłości. z Nią i dla Niej. składającą się z trzech „Ojcze nasz" i dwunastu „Zdrowaś" ku uczczeniu Jej korony z dwunastu gwiazd. . Spełniać swe czynności w intencji przypodobania się Jej. Praktyki wewnętrzne: 1. 9. jak: różaniec. 10. a wieczorem: Ave Maryja. 2. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. 4. Śpiewać na Jej cześć pieśni pobożne i innych do tego zachęcać. który na Jej cześć ułożył Św. Rozważać Jej cnoty. małą koronkę do Najświętszej Maryi Panny. aby je spełniać przez Jezusa. 8. Praktyki zewnętrzne: 1. koronkę. by za Jej pośrednictwem być wiernym łaskom Bożym w ciągu dnia. Odmawiać z uwagą. Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej. bo z Matką Bożą idziemy w przyszłość. w Niej. by otrzymać przez Nią od Boga przebaczenie grzechów. Chwalebną też jest rzeczą odmawiać mały psałterzyk Najświętszej Dziewicy. Virgo fidelis. Ofiarowywać się Jej i jednoczyć się z Nią. uwielbienia i wdzięczności. po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę. 3. Klęknąć pewną ilość razy lub pokłonić się Jej. ubierać kwiatami i upiększać Jej obrazy. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem. 11. Zachód oczyszczając się ze zgnilizny. 4. jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Bonawentura albo czternaście „Ojcze nasz" i „Zdrowaś" na cześć Jej 14 radości lub inne modlitwy. 8. czyli Jej przywilejów. Można także odmawiać koronkę. Wzywać Ją serdecznie. która dozna opieki Matki Bożej. lub tzw. z podziwem na nas patrzeć będzie. 3. Zapisać się do Jej bractw i należeć do Jej stowarzyszeń. Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. Dawać jałmużnę na Jej cześć. 6. Jak czcić Niepokalaną? Oto praktyki doskonałego nabożeństwa do NMP według Św. składający się z piętnastu dziesiątek łub przynajmniej część Różańca. przyozdabiać Jej ołtarze. albo „małe oficjum NMP". hymny i pieśni kościelne. Wszelkie czynności rozpoczynać. w Jezusie. 5. Wstąpić do ustanowionych na Jej cześć zakonów. mówiąc przy tym np.: co rano sześćdziesiąt do stu razy: Ave Maryja. szkaplerz lub medalik. z Jezusem i dla Jezusa Chrystusa. naszego ostatecznego Celu. Trzeba ufać i modlić się. Nosić na sobie Jej odznaki. wykonywać i kończyć przez Nią. Szliśmy z Różańcem.

wszystkie modlitwy i prace. Moja córko. Trzecie Ave Maryja na cześć Ducha Świętego. Amen. benedyktynce. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. by moja rodzina. Franciszka Serafickiego i Św. która pod koniec swego życia bardzo obawiała się śmierci i prosiła o opiekę i pomoc w ostatniej godzinie życia: „Tak. Wiem. Ty zaś wszystko możesz. abyś codziennie z miłości ku Mnie odmawiała trzy Ave Maryja. 11. aby za Twoją świętą przyczyną i przez Twoje zasługi wszystkie uczynki moje spełniane były i kierowane według Twojej i Syna Twojego woli. Nadto wylał na Mnie taki blask. . któryś przez Bogurodzicę Maryję zesłał nam Zbawiciela i zbawienie. Umieszczać Jej obrazy w kościołach i domach lub na bramach miast. Drugie Ave Maryja na cześć Syna Bożego. Amen. Pierwsze Ave Maryja na część Boga Ojca. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu. przez Ciebie i dla Ciebie. którego jesteś Matką. Trzy „Zdrowaś Maryjo" Oto co Matka Boża powiedziała Św. parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą. obwieścił całemu światu. życie i koniec mojego życia Tobie polecam.10. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. aby ku większej chwale Syna Twego i dla pomnożenia czci Jego Matki Niepokalanej. Syna Twojego. że jestem po Bogu najłagodniejszą i nąjdobrotliwszą istotą". który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. który w swej wielkiej. Święta Maryjo. Twojej świętej straży. spełnię na pewno twoje prośby. wszystkie smutki i nędze moje.. który wlał w Moje Serce słodką pełnię Swojej Miłości i stworzył Mnie tak dobrą i miłosierną. Ofiarować się Jej w sposób uroczysty. Twojej szczególnej opiece i nieskończonemu Twojemu miłosierdziu dziś i każdego dnia i na godzinę śmierci mojej oddaję duszę moją i ciało moje. że własnymi siłami niczego nie dokonam. że oświecam całe niebo jak jaśniejące promieniami słońce. Amen. nosić Jej obrazek stale przy sobie jako broń przemożną przeciwko złemu duchowi. Wspomożycielko wiernych. wszystko. światłem „Ducha Prawdy" tak opromienić Kościół. niezbadanej Mądrości ozdobił i napełnił Mnie takimi darami wiedzy i rozumu. Alojzego) O Pani moja. że Jej chwalebne pośrednictwo we wszystkich łaskach z nieba nam zesłanych jest prawdą wiary. prosimy Cię kornie.. 12. Matyldzie. kościołów i domów. że jestem po Nim wszechmocna na niebie i na ziemi. Spraw więc. racz. radości i cierpienia. czym jestem i co posiadam. ale domagam się od ciebie. że mogę głębiej niż wszyscy Święci wpatrywać się w Najświętszą Trójcę. Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją. Modlitwa do Najświętszej Panny (odmawiana często przez Św. Nosić Jej obrazy podczas procesji. który w swej wspaniałej Wszechmocy tak Moją Duszę wyróżnił. co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Modlitwa o uroczyste ogłoszenie dogmatu o powszechnym Pośrednictwie Maryi Boże. Oblubienicę Twą nauczającą narody. Akt oddania się Matce Bożej (kardynał Stefan Wyszyński) Matko Boża.

Boże. Dla Ciebie stworzył Bóg świat. Matko Zbawiciela. bym się przyczynił do jeszcze większego. Boże. coraz potężniej. Dozwól. Skądże mi to szczęście? O dozwól mi chwalić Cię. Różo duchowna. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. Panno czcigodna. do jak największego. Matko nienaruszona.Modlitwa Św. Chryste elejson. cierpiał. . bym Ci przyniósł taką chwałę. Przybytku chwalebny. o Panno Przenajświętsza. Matko przedziwna. Boże. Matko Kościoła. Panno łaskawa. bym do Ciebie cały świat przywiódł. Matko najmilsza. Matko łaski Bożej. Święta Panno nad pannami. Dla Ciebie i mnie też Bóg do bytu powołał. zmiłuj się nad nami! Synu. Matko Chrystusowa. tak jak tego pragnie Ten. Święta Boża Rodzicielko. bym własnym kosztem Cię chwalił. by inni mnie w gorliwości o wywyższenie Ciebie prześcigali. Przybytku sławny pobożności. Matko dobrej rady. wyniszczył się i umarł. Dozwól. pracował. Kyrie elejson! Chryste. Maksymiliana Dozwól mi chwalić Cię Panno Przenajświętsza. Matko najczystsza. Dozwól. Panno można. Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny Kyrie elejson. Matko dziewicza. módl się za nami. usłysz nas! Chryste. Panno wierna. Zwierciadło sprawiedliwości. Matko nieskalana. Panno wsławiona. Przyczyno naszej radości. Święta Trójco. Panno roztropna. W Tobie jednej bez porównania bardziej uwielbionym stał się Bóg niż we wszystkich Świętych Swoich. Dozwól. który Cię tak niewysłowienie ponad wszystkie istoty wyniósł. Dozwól. Odkupicielu świata. wyniesienia Ciebie. jakiej jeszcze nikt Ci nie przyniósł. Przybytku Ducha Świętego. Duchu Święty. Święta Maryjo. bym dla Ciebie i tylko dla Ciebie żył. a ja ich tak. Jedyny Boże. Dozwól. Stolico mądrości. coraz szybciej. by w szlachetnym współzawodnictwie chwała Twoja wzrastała coraz głębiej. Matko Stworzyciela.

racz nie gardzić słowami moimi. Maksymilian. swojemu Synowi nas oddawaj. Z Synem swoim nas pojednaj. Bramo niebieska. Tą ufnością ożywiony do Ciebie. o Najświętsza Panno Maryjo. Królowo Dziewic. który gładzisz grzechy świata. ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Módlmy się: Prosimy Cię. zawsze Dziewicy. Gwiazdo zaranna. Uzdrowienie chorych. Królowo Pokoju. Módl się za nami. Królowo Aniołów. wysłuchaj nas. Pośredniczko nasza. nieodwołalną Niepokalanej. Panie! Baranku Boży. bezgraniczną. święta Boża Rodzicielko. zmiłuj. Królowo Proroków. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. Baranku Boży. Królowo Męczenników. Amen. a za przyczyną Najświętszej Maryi. Królowo Wyznawców. się nad nami! K. cokolwiek . Królowo wniebowzięta. O Matko Słowa. Dornie złoty. jako grzesznik płaczący staję. cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała. Synowi swojemu nas polecaj. przepuść nam. o Panno nad Pannami i Matko. (Odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie) „Pamiętaj zawsze. Współodkupicielko świata. Pocieszycielko strapionych. który gładzisz grzechy świata. Pocieszycielko nasza. Panno chwalebna i błogosławiona.. czymkolwiek jesteś. Wieżo z kości słoniowej. W. Amen. O Pani nasza. Święta Boża Rodzicielko. Królowo Wszystkich Świętych. Królowo Patriarchów. dozwól nam. Panie Boże. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta. Arko przymierza. Pana naszego. że nigdy nie słyszano. Królowo Polski. Królowo Rodzin. Orędowniczko nasza. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Królowo Świata. Ucieczko grzesznych. pisał Św. (Odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie) Pod Twoją obronę uciekamy się. biegnę przed Tobą. Panie! Baranku Boży. który gładzisz grzechy świata. Przez Chrystusa. Królowo Apostołów. Wspomożenie wiernych. sługom Twoim. że jesteś rzeczą i własnością bezwzględną. kto się do Ciebie ucieka. (Odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie) Pomnij. ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Ciebie o przyczynę prosi. bezwarunkową. abyś opuściła tego.Wieżo Dawidowa. racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Królowo Różańca Św. Twej pomocy wzywa.

ale wszystko uznaj jako otrzymane od Niej. Jako w dniu dzisiejszym Syn Twój Jednorodzony. Modlitwa na Święto Zwiastowania NMP Boże. sługom Swoim darów łaski niebieskiej. jakich ją sama Najświętsza Panna nauczyła. spraw pokornie. Gertruda odmówiwszy trzy modlitwy. Amen. aby modły Twoje zastąpiły wszystkie niedoskonałości moje. Podczas pokusy Raz Bł. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. przez którą złączyłaś się z Bogiem wiecznym..masz lub możesz. Cały owoc twych prac zależy od jedności z Nią. Modlitwa na Święto Narodzenia NMP Udziel. wszystko z Jej ręki przyjmuj. Jej wszystko powierz. Amen. tak spraw łaskawie. więc czyń to tylko. nagabnięty gwałtowną pokusą. Błogosławiona Panno Maryjo! Proszę Cię przez tę głęboką pokorę.. Modlitwa na Święto Wniebowzięcia NMP Odpuść. Panie. prosimy Cię. Amen. wierny sługa Maryi. Do niej jak dziecko do Matki we wszystkim się uciekaj. Amen. sługom Swoim winy. Trzy prośby do Niepokalanej Dziewicy bardzo skuteczne Św. Przenajświętsza Panna objawiła się mu i żeby na później był ostrożniejszy. udarowaną została wszystkimi zasługami Najświętszej Dziewicy. w świątyni był Ci przedstawiony. spraw. o mało co takowej nie uległ. wyjednał sobie u Boga obfitość różnych zasług.. a ponieważ dla czynów naszych podobać się Tobie nie możemy. co Ona chce. abym za Twoim wstawieniem się. Alan. z czystym sercem przed Tobą stanąć mogli. dla której wywyższona zostałaś nad chóry anielskie i wszystkich świętych. Błogosławiona Panno Maryjo! Proszę Cię! Przez tę miłość nieoszacowaną. Bóg przez wszystkie wieki. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. tak niech uroczystość Jej . cokolwiek się Jej (a nie tobie) podoba. Amen.. spraw. że nie zaraz polecał się Najświętszej Maryi Pannie. przyjąwszy ciało nasze. abyśmy. Panie. Ona jest narzędziem Miłosierdzia Bożego.. Amen. prosimy. którzy Ją. niech przyczyna Matki Syna Twojego. to wszystko jest Jej własnością. a jako Boskie Macierzyństwo Przenajświętszej Dziewicy stało się zbawienia naszego początkiem. który mnie przez Niepokalaną umacnia". wieczny Boże! Do miłosierdzia Twojego pokorne prośby zanosimy. Jesteś narzędziem w Jej ręku... Pana naszego. wyjednaj mi modlitwami swymi oczyszczenie od wszelkiej zmazy grzechowej. Nic sobie nie przypisuj.. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. za Jej miłościwą u Ciebie przyczyną wspomożeni byli. abyśmy z grzechów oczyszczeni. któryś w przeczystym żywocie Przenajświętszej Maryi Panny za Zwiastowaniem anielskim w ciało ludzkie Słowo Swoje przyoblókł. Wszystko mogę w Tym... zbawienie nam uprosi. nie doszłoby było niebezpieczeństwo do tego stopnia". uderzyła go w policzek. prawdziwą Boga Rodzicielkę wyznawamy. jakie Boskiemu Synowi w żywocie Twoim Panieńskim ulubiony zgotowały przybytek. Wskutek czego Święta tak wspaniale była przyozdobioną. a to z tego powodu. że Pan chwały upodobał ją sobie nad wszelki wyraz.. Modlitwa na Święto Ofiarowania NMP Wszechmogący. prosimy Cię. Niech więc z tym wszystkim czyni. Błogosławiona Panno Maryjo! Proszę Cię przez tę niewinność i czystość. mówiąc: „Gdybyś Mnie był zaraz wezwał.

co chcesz Matce Mojej ofiarować. które z Serca Trójcy Przenajświętszej wskutek błogosławionego Twego obcowania i świętego Twego żywota na Ciebie spłynęły. Panno najszlachetniejsza! i winszuję obfitości tych łask. Panno najukochańsza! i winszuję obfitości tych łask najsłodszych. Amen. błagamy Cię! Piękniejsza nad słońce i gwiazdy! Śliczniejsza nad cedry Libanu! Cudniejsza nad perły i złoto! Przez Serce Twe Niepokalane! Matko Boska. że dusza jego przepełniona będzie dziwną pociechą i wesołością. Pięć wesel Najświętszej Panny Maryi Gdy razu pewnego Św. za nami wstawiaj się! Jutrzenko zaranna na niebie! O Maryjo. Panno Przenajświętsza! i winszuję obfitości tych łask najsłodszych. Pan Jezus przytuliwszy ją do siebie. łask Bożych pełna! Hołd Ci oddaje wierny Twój lud! Panno. które od wieków z Serca Trójcy Przenajświętszej dla błogosławionego Twego przeznaczenia na Ciebie spłynęły. temu z radością okaże. że w godzinę śmierci ukaże mu się w takim uroku i blasku. Amen. cnót wszelkich kwiecie! Panno. które na Ciebie z Serca Trójcy Przenajświętszej przez naukę i objawienie Syna Twojego spłynęły. za nami wstawiaj się! . Gertrudzie. jakich przedtem nigdy nie słyszała. prześliczna lilio. pięć następujących pozdrowień. prosiła Chrystusa Pana. z której Król Niebios raczył się narodzić i karmić się jej mlekiem dziewiczym. że nigdy Najświętszej Panny należycie nie uczciła. jako wybrana między wszystkim stworzeniem na Niebie i na ziemi. lilio światlejsza od śniegu. i śmierci okrutnej Syna Twego na Ciebie spłynęły. ozdobą i słodką pociechą. jaką miłością Jej serce macierzyńskie jest przejęte. ucieczko nasza! Matko Boska. Panno najprześwietniejsza! i winszuję Ci tej obfitości łask najsłodszych. Przybądź mi nędznemu grzesznikowi na pomoc teraz i w godzinę śmierci mojej.Narodzenia wyjedna nam przymnożenie darów pokoju. przyłożył do jej ust Ranę Boku swego Przenajświętszego i rzekł: zaczerpnij stąd to. które z Serca Trójcy Przenajświętszej spłynęły na Ciebie z wielką chwałą. A nadto dodała. niczym nienaruszonej Trójcy Przenajświętszej! Pozdrawiam Cię. że kto Ją tymi pozdrowi słowami. w które teraz opływasz i na wieki opływać będziesz. Pozdrawiam Cię. które z Serca Trójcy Przenajświętszej i gorzkiej Męki. Pozdrawiam Cię. Pozdrowienie niebiańskie Najświętszej Panny Maryi Matka Boska objawiła Św. aniżeli świat został stworzony. Pozdrawiam Cię. Pozdrawiam Cię. prześliczna Różo niebiańskiej wdzięczności. Potem uczuła jakoby pięć kropel. Panno wszelkiej Czci godna! i winszuję obfitości łask najsłodszych. Pozdrawiam Cię. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. WEZWANIA DO MATKI BOSKIEJ Część I Matko Boska. za nami wstawiaj się! Panno. aby ją tego nauczył. Mechtylda rozważając. Księżno niebieska! Panno Niepokalana! Panno. Amen. pierwej jeszcze. Pozdrawiam Cię.

za nami wstawiaj się! Część III Matko Boska. módl się za nami! Ukochana nasza Matko Boska od Najświętszego Sakramentu. za nami wstawiaj się! Witaj. byśmy się stali świętymi! Pieśni . Amen. Matko boleści i Matko miłosierdzia. z Bogiem i dla Boga! Matko Boska. Matko Chrystusowa. Synu Ojca. Spraw. Niechaj Pani Wszystkich Narodów.Część II Matko Boska. O Maryjo nadziejo nasza miej litość nad nami! Królowo Serca Jezusowego. Matko Miłosierdzia. stanie się naszą Orędowniczką. przyczyń się za nami! O Maryjo Dziewico boleści pełna i Matko. nadziejo nasza! Witaj. błogosławię Cię! Królowo wyznawców i Świętych! Królowo Różańca świętego! Królowo trwałego pokoju! Przez Serce Twe Niepokalane! Matko Boska. wiary przykładzie! Witaj. módl się za nami! Najświętsza Maryjo Panno. przyczyń się za nami! Matko miłości. za nami wstawiaj się! Modlitwa do Pani Wszystkich Narodów Panie Jezu Chryste. katastrofy i wojny. proś Pana Jezusa za mną! O Maryjo. kwiecie miłości! Matko Boska. Boga-Rodzico! Hołd Ci oddaje wierny Twój lud! Witaj. za nami wstawiaj się! Królowo zastępów niebieskich! O Maryjo. błagamy Cię! Tyś chwałą Kościoła świętego! Tyś wszystkich zbawionych radością! Tyś ludu grzesznego ucieczką! Przez Serce Twe Niepokalane! Matko Boska. Akty strzeliste O Maryjo. spraw. spraw. aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od upadku. abym żył w Bogu. ześlij teraz Ducha Twego na ziemię. za nami wstawiaj się! Tyś pierwszą po Bogu Osobą! O Maryjo. za nami wstawiaj się! Matko Odkupiciela! Hołd Ci oddaje wierny Twój lud! Matko pięknej miłości! Matko nienaruszona! Matko Bożej mądrości! Matko nasza najświętsza! Matko Boska. łask pośredniczko! Witaj. pamiętaj o mnie! Bogarodzico Dziewico Maryjo.

* Ciebie pozdrawiają Duchy niebieskie. Dzień III (4 października) . * Tyś jest Cesarzową świata całego. * Lecz już się kończą chwile. Pan Bóg sam. W. Panno Maryjo! Boś Ty jest Matuchną Syna Bożego. a teraz nieustannie wstawiasz się za nami. Maryjo. * Twej łaski otwórz dłoń * I grono wiernych dziatek * W Twym Sercu zawsze chroń. Matko Syna Bożego i Matko nasza! Według odwiecznych swych wyroków wybrał Cię Bóg. * Co spłynął z Twojej ręki * Na drogi naród Twój. tego. Maryjo. prowadź. uproś nam zrozumienie nieocenionej wartości tego daru i dopomóż w gorliwym współdziałaniu z Chrystusem w dziele zbawienia świata. że zostałaś obdarzona łaską. * Gdzie święci są Anieli. * Rządź. * Gdy tak do serca mile * Tuliłaś wszystkich nas. gdy podjął wielkie zadanie jednania świata z Ojcem i wiernie w jego wypełnianiu uczestniczyłaś. * Posadziła najbliżej siebie. Nawet Trójca Święta szanuje Ciebie. * Patrz u stóp dziatki Twe. daj nam swe. * O święta Matko i Pani. abyś rodzajowi ludzkiemu dała Zbawiciela. * Tyś jest godną. * O Maryjo błagam Cię. abyśmy przez czystość serca i nieustanne umacnianie więzi z naszym Odkupicielem sami zdążali do zbawienia i równocześnie pomagali innym w jego osiągnięciu. abyś mogła stać się godną Rodzicielką Jego Syna. K. która w tym stopniu nie była udziałem żadnego człowieka. * Co spłynął z Twojej ręki * Na drogi naród Twój. * Gdzie Stwórca. przyjmij dzięki * Za hojny łaski zdrój. * O Maryjo pobłogosław * Wszystkie dzieci Twe. Tobie się kłaniają chóry anielskie. * Bierz serca. Cierpienia Zbawiciela świata były także Twoimi cierpieniami. Maryjo. MATKA BOŻA ZBAWICIELA (Wspomnienie NMP Matki Zbawiciela obchodzimy 11 października) Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela Każdy dzień nowenny rozpoczynamy modlitwą: O Maryjo. * Jak Cię pozdrawiają Anieli w niebie. O Matko. zdrowaś. * Najlepszą jesteś z matek.O Maryjo witam Cię. Matko Zbawiciela. przyjmij dzięki * Za hojny łaski zdrój. * Bo najwyższe miejsce dała Ci w niebie. Spraw. Dzień II (3 października) Pani Najświętsza! Miłość i wszechmoc Boża sprawiły. byśmy Cię kochali * Z Jezusem wiecznie tam. Módl się za nami. * Zdrowaś. Maryjo. Dzień I (2 października) Niepokalana Dziewico! Bóg uchronił Cię od wszelkiej skazy winy pierworodnej i ubogacił blaskiem świętości. Ciebie. kieruj nami. Święta Maryjo. Ty stanęłaś u Jego boku. * Ciebie prosi i plemię ludzkie. Spojrzyj na nas i uproś nam tę łaskę. (3 x) Dzisiaj pozdrawiamy. pełna łaski. * Upływa już ten czas.

Tyś uwierzyła w posłannictwo anioła.. Tyś uwierzyła w bóstwo swego Syna. Ośmieleni Twą matczyną dobrocią i troską prosimy: zwróć na nas swe miłosierne oczy i uproś nam łaskę niewzruszonej nadziei wśród wszelkich przeciwności życia na ziemi. Jesteśmy świadomi. do rozszerzania naszych serc dla bliskich i dalekich i do kształtowania życia w duchu miłości ofiarnej. Świadoma niezwykłości tego wyniesienia. umacniaj w poszukiwaniu prawdy i dobra. ubóstwa i posłuszeństwa weszliśmy na drogę takiego właśnie życia. Jesteś Matką odkupionych. Do Ciebie też ucieka się z niezachwianą nadzieją w chwilach trudnych. że ta konsekracja przynosi zbawienne owoce dla nas i dla innych. Świadomi wielkiej godności przynależenia do Ciebie. gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny". Elżbietą: „Błogosławiona jesteś. Dzień V (6 października) Matko pięknej miłości! U boku Twego Syna doświadczyłaś. swą Orędowniczkę i Wspomożycielkę. Ciebie też szczególnie przyozdobił swymi darami. Dzień VIII (9 października) Matko Kościoła! Na Kalwarii przekazał nas konający Jezus pod Twoją macierzyńską opiekę. Dzień IX (10 października) .Przykładzie wiary! Pozdrawiamy Cię dziś wraz ze św. Dzień IV (5 października) Wspomożenie wiernych! Od wieków lud chrześcijański upatruje w Tobie. skłaniająca do oddania życia za przyjaciół. jako Matce Boga a zarazem Matce odkupionych. Przez złożone śluby: czystości. co brudzi i plami. Uproś nam zatem łaskę radosnego podejmowania wszystkich trudów tej drogi oraz łaskę wytrwania. Do Ciebie zatem kierujemy nasze błaganie: Wspomagaj nas nieustannie w dążeniu do coraz doskonalszego umiłowania Twego Syna.. aby w Twoje macierzyńskie dłonie złożyć swego Syna. wypowiedziałaś słowa pełne pokory: „Wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. byś mogła stanąć przed nami jako niedościgły wzór życia oddanego bez reszty Bogu. Dzień VI (7 października) Przykładzie życia doskonałego! Jak niewiele jest słów o Tobie na kartach Ewangelii. którzy narodzili się do nowego życia w cieniu Krzyża. Tą miłością ogarnęłaś wszystkie dzieci Boże powierzone Ci u stóp Krzyża. wzywając Twego wstawiennictwa. któraś uwierzyła". czym jest miłość bez granic. Uproś nam łaskę niewzruszonej i żywej wiary oraz apostolską gorliwość serca. Dzień VII (8 października) Pokorna Służebnico Pańska! Ciebie Bóg nad wszystkich umiłował. Wpatrzeni w przykład Twej pokory prosimy: Wspomagaj nasze starania o poznanie prawdy i o zgodne z prawdą postępowanie. wołamy: Ochraniaj nas swym wstawiennictwem od tego. byśmy ją w naszym otoczeniu rozszerzali i umacniali. a zarazem jak dużo. Bądź w każdym czasie ostoją i ratunkiem dla tych. jeśli codziennie jest na nowo przeżywana w duchu wierności i miłości.

MATKA BOŻA MIŁOSIERDZIA Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia Koronka składa się z trzech dziesiątek Na początku: Witaj. MATKA BOŻA BOLESNA (Wspomnienie NMP Bolesnej obchodzimy 15 września) Ojciec Św. a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem. Wszyscy też ludzie są powołani do poznania za pośrednictwem Ewangelii. * Otrzyj łzy nieszczęśliwych. gdy widzi swoje dzieci zagrożone złem. Najmiłosierniejsza Matko. Jak wielu jednak nie zna Go wcale. starców i dzieciny.. abyśmy strzegli czystości i niewinności. oto my dzieci Twoje. wiernie . Orędowniczko nasza. O Matko Miłosierdzia. którzy im niosą światło wiary i dar łaski. jak widzimy." Ocierajmy Łzy Matce Bolesnej trwając mocno w nauce Chrystusowej i Jego przykazaniach. Na zakończenie: Otwierasz przed nami. Przeto. oto Twe rodziny. Twoje Serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim. Matko miłosierdzia. uproś nam Miłosierdzie u Syna swojego. Jak wielu znajduje się nadal w cieniu śmierci i niewiary. synowie Ewy. Źródła życia i świętości i do zaczerpnięcia z Niego łaski. szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Uproś im dar wytrwania w gorliwości i pobożności oraz wielki hart ducha w przeciwnościach. matki. powiedział: „Łzy Maryi. utul smutnych płacze. o słodka Panno Maryjo. Maryja płakała w La Salette. oto my tułacze.. Matko. Królowo. słodyczy i nadziejo nasza. co jest nam potrzebne. broń nas od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci. Niech to Serce nas broni. * Racz zlać na dusze nasze. Pieśń (Wezwania do Matki Bożej Miłosierdzia) Miłosierna Matko Boska (3x). wszystko to. * Prowadź nas drogą łaski. witaj. tak duchowym. O łaskawa.Królowo świata! Męka i Śmierć Twego Syna ogarnęła zbawczą mocą całą ludzkość. kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. przyczyń się za nami. były w Jej objawieniach. Łzy Matki Bożej należą do porządku znaków: świadczą o obecności Maryi w Kościele i w świecie. na tej biednej ziemi. a w sercu nosili obraz Serca Twojego Syna. jęcząc i płacząc na tym łez padole. * Spraw. Amen. Zamiast Zdrowaś Maryjo: Maryjo. oto my grzesznicy. oto my sieroty. Matko łaski i Matko Miłosierdzia. Do Ciebie wzdychamy. O Matko Miłosierdzia. o litościwa. oto my pielgrzymi. Prosimy Cię za nimi wszystkimi oraz za tymi. Zamiast Ojcze nasz: Maryjo. * Okaż nam serce matki. życie. Uproś nam. czego potrzebujemy.. jak i fizycznym. wiernie i wytrwale pielęgnowali dziecięcą miłość ku Tobie.. Zachęceni tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. odziej płaszczem cnoty. Matka płacze. (Refren powtarza się po każdym wezwaniu) O Matko Miłosierdzia. Matko Miłosierdzia. Jan Paweł II w homilii z okazji poświęcenia Sanktuarium Madonny Płaczącej w Syrakuzach dnia 6 listopada 1994 r. O Matko Miłosierdzia. błogosławiony owoc żywota Twojego po tym wygnaniu nam okaż. Do Ciebie wołamy wygnańcy. błogosławieństw zdroje. A Jezusa. * Błogosław ojców. niech nam Syn Twój jedyny grzechów nie policzy. O Matko Miłosierdzia. wynagradzając Jej Niepokalanemu Sercu. one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. Weź ich w swą opiekę. O Matko Miłosierdzia.

. Boleść VI: Przebicie włócznią Boku Jezusa. Ona. Boleść VII: Złożenie do Grobu Jezusa. Potem rzekł uczniowi: „Oto Matka twoja". K. stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wieczność w niebie. podczas Twojej Męki.. według przepowiedni Symeona.. wysłuchaj prośby nasze . powiedziała: „Odmawiajcie Koronkę do Krwawych Łez! Rozpowszechniajcie ją! Zły duch musi uchodzić z miejsca. którego miłował. Boleść II: Ucieczka do Egiptu. która z największą miłością współbolała z Tobą. Boleść V: Konanie Jezusa. Amen". znajdującej się u rodziny Baisini Rina we włoskiej miejscowości Erbanno di Boario Termę. Matki Twojej. Maryjo-Dziewico. stojącą pod Krzyżem i ucznia. gdzie jest odmawiana ta koronka!". nigdy nie pozostanie obojętna na wołanie cierpiącego człowieka. spraw to. płakała Matka Najświętsza Krwawymi Łzami w marmurowej figurze „Róży Duchownej" (30 cm wysokości). Matko Boleści. dla zasług tylu boleści. aby Twój Boski Syn Jezus. przybity do krzyża! Padamy do Twoich stóp i składamy Ci w ofierze Krwawe Łzy Tej. Boleść III: Zgubienie Jezusa.odmawiając Różaniec Św. Zamiast Ojczenasz. prowincja Brescia. Koronka do Serca Matki Bolesnej Ku czci Siedmiu Boleści Matki Bożej: (7x) Zdrowaś Maryjo odmawiamy: Boleść I: Proroctwo Symeona. oto Syn Twój". Matka Boża wychodząc naprzeciw śmiertelnie zagrożonej ludzkości. towarzysząc Ci na Twej bolesnej Drodze Krzyżowej. Zwracajmy się chętnie do Matki Bożej Bolesnej we wszystkich naszych strapieniach i udręczeniach.." Modlitwa: O Maryjo. a . niech Jezusa rany noszę w sercu mym wyryte! Antyfona: „Gdy ujrzał Jezus Matkę. przez Jej pośrednictwo doznali zbawiennych skutków Twojej Męki. która umiłowała Cię najwięcej już tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie". spójrz na Krwawe Łzy Tej. Boleść IV: Spotkanie Jezusa niosącego krzyż. spraw łaskawie. (7x) „O Jezu. przeniknął miecz boleści. wysłuchał nasze wołanie.przez Krwawe Łzy Twojej Najświętszej Matki". a pełniąc Twą Świętą Wolę tu na ziemi. z ufnością prosząc o Miłosierdzie Boże dla zatwardziałych grzeszników. W. spójrz.. Spraw. Doprowadź nas do radości w królestwie niebieskim. Na zakończenie (3x) „O Jezu. gdyż Ona rozumie każdą naszą niedolę i z utęsknieniem wyczekuje naszych modlitw. Matka Najboleśniejsza. rzekł Matce swojej: „Niewiasto. Na początku: „O Jezu. najsłodszą duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi. abyśmy. Matko Litości i Matko Miłosierdzia! Zjednocz nasze prośby ze Swoimi prośbami. oddając Jej cześć jako Matce Bolesnej. abyśmy z miłością pojęli wymowę Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki.. który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Zamiast Zdrowaś Maryjo. proszę.: „O Jezu. szczególnie przed Najświętszym Sakramentem. którego wzywamy. Po każdym Zdrowaś Maryjo odmawia się następujący akt: Święta Matko. Módlmy się: Boże. o Dobry Mistrzu. Amen. Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej W dniu 21 września 1982 r..

W tych słowach Jezus nie tylko Jana ogłosił synem Twoim. której Symeon zapowiedział. gdzie Syn Twój żyje i króluje na wieki wieków. jakich doznałaś w Swoim Sercu jako Matka Odkupiciela świata. wyjednaj nam u Syna odpuszczenie grzechów i obfitość łask zbawiennych i naucz nas z nimi współpracować. przyczyń się za nami. a w szczególności uproś mi (wymień to. a dla zasług Męki Twojego Syna uproś nam łaski zbawienne. której duszę miecz boleści przeszył. złącz moją duszę z Jezusem. bo tylko wtenczas przetrwam wszystkie próby i doświadczenia.przez przyczynę Twoich matczynych Krwawych Łez udzielił nam łask. daj mi poznać boleści Twoje. 915) Nowenna do Matki Bożej Bolesnej O dobra Matko. niech miecz cierpień nigdy mnie nie łamie. Faustyna: „O Maryjo. proszę cię przez boleści. któraś przed złością Heroda musiałaś z Dziecięciem uciekać do Egiptu i znosić przykrości wygnania. kiedyś na drodze Kalwaryjskiej spotkała swojego Syna. Święta Matko. któraś pogrążona w smutku złożyła w grobie Ciało najmilszego Syna Swego. Święta Matko. którzy wierzymy w Jezusa. przyczyń się za nami. Amen. ciężki Krzyż dźwigającego. zakuty w kajdany. Błogosławiona Panno Maryjo. który rzekł do Ciebie. Pomnij o dobra Matko. aby wydały w nas stokrotne owoce. ale jest mężna. Zjednaj mi błogosławieństwo we wszystkich pracach moich. przyczyń się za nami. nie tylko do niego samego się odnoszą. O czysta Dziewico. Matko Bolesna. Również słowa wypowiedziane do Jana: Oto Matka twoja. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. i tylko w złączeniu z Jezusem moje ofiarki będą miłe Bogu. przyczyń się za nami. co chcesz prosić). Wejrzyj na nas. o które Go błagamy i doprowadził do szczęścia wiecznego. któraś z niepokojem duszy i ze łzami w oczach szukała w Jerozolimie swego zgubionego Syna. lecz w nim oddał Ci jako Matce wszystkich wiernych. że miecz boleści przeszyje duszę Twoją przyczyń się za nami. Święta Matko. przyczyń się za nami. (Dz. o Matko Bolesna. Matko bolejąca. Święta Matko. abyśmy umieli serdecznie współczuć z Tobą. przyczyń się za nami. Matko najłaskawsza. której duszę najświętszą boleść jakby mieczem przeszyła przy śmierci Jezusa. W. Twa dusza nie łamie się. gdyś pod Krzyżem trzymała Ciało Jezusa i łzami obmywała Jego Rany. lecz także do nas wszystkich. wskazując na swego ucznia Jana: Niewiasto. . prócz Boga nikt nie wie o Twoim cierpieniu. oto syn Twój. gdyś stała pod Krzyżem pełna boleści. dziś miecz straszny przeniknął Twą świętą duszę. której dusza jak wosk od boleści topniała. Amen. przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! * Św. wlej w serce moje męstwo i strzeż go". co duszę Twoją mieczem przeszyły. przyczyń się za nami. Święta Matko. kruszą moc szatana! O Jezu. Matko słodka. zasłużył sobie na wieczną chwałę w niebie. wysłuchaj modlitwy mojej. Święta Matko. Matko najsłodsza. pouczaj mnie o życiu wewnętrznym. Taki błogosławiony testament zostawił Jezus Tobie. abym rozważając zbawienne cierpienie Twoje i Mękę Jezusa. bo jest z Jezusem. Święta Matko. przyjmij nas w swoją opiekę. upodobniona w cierpieniu do Syna swego. któraś z niewymowną żałością patrzyła na Syna swego wiszącego na Krzyżu i słuchałaś ostatnich słów Jego. K. Twoje Krwawe Łzy. któraś zadrżała z boleści. Święta Matko. na ostatnie zlecenie Syna swego umierającego.

5. O Matko ukochana. którą odczuło macierzyńskie Serce Twoje w spotkaniu Jezusa. A jak Syn Twój stał się za nas ofiarą na Krzyżu i mocą tej ofiary jest nieustannym Pośrednikiem u Ojca..w Tobie. dla tego męczeństwa. uproś mi cnotę czystości i dar umiejętności. o Matko najboleśniejsza Maryjo.. który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. przez Serce Twoje. O Matko ukochana. o Matko najboleśniejsza Maryjo. i na wieki wieków. Boże. Użalam się nad Tobą.. boleści pełna. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. pośpiesz ku ratunkowi memu. W. uproś mi cnotę hojności. Siedem modlitw do bolejącego Serca Najświętszej Maryi Panny K. błagam Cię. Święta Maryjo.. którego doznało mężne Serce Twoje patrząc na konanie Jezusa. Boga i Pana naszego. 1. błagam Cię. Zdrowaś Maryjo. O Matko ukochana. Krzyż Swój niosącego. A zarazem jako dobra Matka naucz nas Ciebie czcić. przez Serce Twoje. Amen. tak współumęczone.. teraz i zawsze. najboleśniejszaś Ty między niewiastami i opłakany Owoc żywota Twojego Jezus. przez Serce Twoje tak zatrwożone. starca Symeona. któraś tak wiele wycierpiała w Sercu Swoim dla naszego zbawienia. wejrzyj ku wspomożeniu memu. przez pełne miłości a tak zbolałe Serce Twoje błagam Cię.Ufni przeto w moc testamentu Chrystusa i stosując się do Jego zlecenia .. dla tej trwogi. uproś mi cnotę pokory i dar Św. o Matko najboleśniejsza Maryjo. tak tęsknotą ściśnione. bojaźni Bożej. Zdrowaś Maryjo. Zdrowaś Maryjo. 3. miłować. Zdrowaś Maryjo. Użalam się nad Tobą. O Matko ukochana. tak Ty. Amen. Matko miłosierdzia. uproś mi cnotę cierpliwości i dar mocy. który ogarnął Serce Twoje najczulsze w chwili proroctwa Św. Amen. Pozdrowienie Matki Boskiej Bolesnej Zdrowaś Maryjo. o Matko najboleśniejsza Maryjo. byśmy po tym wygnaniu ziemskim ujrzeli Syna Twego. Użalam się nad Tobą. Użalam się nad Tobą.. Panie. Użalam się nad Tobą. K. 2. Matko Ukrzyżowanego. W. nie przestawaj wstawiać się za nami i prowadzić nas. dla tej żałości.. święta Panno Bolesna. dla tego smutku. Przyjmij nas za dzieci swoje i otocz swoją opieką macierzyńską. dla tej tęsknoty w jakiej było Serce Twoje najtroskliwsze w czasie zgubienia drogiego Jezusa Twego. Jak była na początku. . która przejmowała Serce Twoje najtkliwsze w ucieczce do Egiptu i w ciągu Twego tam pobytu. o Matko najboleśniejsza Maryjo. Ukrzyżowany z Tobą. uproś mi cnotę strzemięźliwości i dar dobrej rady. Tobie ulegać i ufać. uznajemy naszą Matkę najmilszą i Tobie jako Matce w opiekę się oddajemy.. nam krzyżującym Syna Twego uproś łzy pokuty teraz i w godzinę śmierci naszej. 4. szczególniej względem ubogich i dar pobożności. przez Serce Twoje tak zatrwożone błagam Cię. Zdrowaś Maryjo. błagam Cię.. O Matko ukochana.

błagam Cię. że kiedy Pan Bóg chciał odnowić świat.powiedziała Ona . ze łzami: * Ucieczko grzesznych. Dominika kaznodzieje polecali nabożeństwo Różańca Św. przez Serce Twoje. wielkiego swojego czciciela. odmawiajmy go dniem i nocą. zesłał najpierw deszcz Pozdrowienia Anielskiego: w taki sposób.. Użalam się nad Tobą. przez Serce to Twoje przeszyte. * Ucieczko grzesznych. Jan Paweł II) „Ci. Módl się za nami. Wiedzcie. do Serca Twego * Mieczem boleści wskroś przeszytego * Wołamy wszyscy z jękiem. O Matko ukochana. (Ojciec Św. W. raniące Go. o Matko. Zdrowaś Maryjo. wspominamy 7 października) „Różaniec Św. dla tej Rany. i to wyjaśnia sukces jego głoszenia. gdzie pójdziemy. o wielkości tej modlitwy: „Synu mój . otrzymują życie wieczne" (Ekl 24. którzy stawiają Mnie w świetle. jaką jest Różaniec Św.6. Jezu Chryste Zbawicielu świata. błagam Cię. prosimy Cię. dla tego ciosu..nie dziw się. jest moją ulubioną modlitwą".. * Wspieraj nas Twego Serca łaskami. 31 Wig) Nauka o Różańcu Świętym Nie tylko w miesiącu październiku. który z Ojcem i z Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. O Matko ukochana. który wytrzymało Serce Twe najmiłosierniejsze w chwili pogrzebu Jezusa. o Matko.. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Odmawiajmy go wspólnie w rodzinie. Dopóki wzorem Św. * I gdzie ratunku szukać będziemy? * Twojego ludu nie gardź prośbami! * Ucieczko grzesznych. w uniżeniu klęcząc przed Najświętszym Sakramentem! Matka Najświętsza pouczyła Św. Matka Twoja. że ty i inni nie jesteście skutecznymi w waszym głoszeniu. Przez Ciebie. Użalam się nad Tobą. ale każdego dnia odmawiajmy tak wspaniałą modlitwę. 7.. pobożność i zapał kwitły w Zgromadzeniach zakonnych wiernych tej praktyce. Tak czynił zawsze Św. teraz i w godzinę śmierci naszej błogosławiona Panna Maryja. Pieśń Matko Najświętsza. Zdrowaś Maryjo. której najświętszą duszę w godzinę Męki Twojej miecz boleści przeniknął. tą najcięższą boleścią strapione. a nie inny. módl się za nami! NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA . o Matko najboleśniejsza Maryjo. Panno najboleśniejsza. uproś mi cnotę pilności i dar mądrości. ach. módl się za nami! Z każdej. K. Panie Jezu Chryste. A nade wszystko odmawiajmy go wspólnie w Kościołach. został świat odnowiony. Módlmy się: Niech się wstawia za nami do Twej łaskawości. o Matko najboleśniejsza Maryjo. którą litościwemu Sercu Twemu zadało uderzenie włócznią w bok Jezusa. do Ciebie strony * Woła w swej nędzy lud uciśniony. W waszych kazaniach zachęcajcie do odmawiania mojego Różańca: wtedy właśnie otrzymacie wiele nawróceń". Dominika. Amen.KRÓLOWA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO (Królową Różańca Św. Dominik. odmawiajmy idąc drogą i podróżując. najgodniejsze miłości Serce Jego. módl się za nami! Gdzie my. uproś mi cnotę miłości bliźniego i dar rozumu. w oschłościach duszy i radościach. a także w . Pracujecie na ziemi nie użyźnionej jeszcze deszczem.

Niech w czasie tej jednej godziny w tygodniu będzie on rozważany i odmawiany według polecenia Najświętszej Dziewicy. Zdrowaś Maryjo.. a zagłuszone sumienia nie pozwalają im rozróżniać dobra od zła.... .. RADOSNA Tajemnica I Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 1x Ojcze Nasz. w intencji o nawrócenie świata i o to. po słowie „Jezus" można dodać: któregoś Ty. Grzech panoszy się wszędzie. o Panno. 10x Zdrowaś Maryjo. do Elżbiety niosła. po słowie „Jezus" można który niech w nas wzmacnia nadzieję. W apelu tym wzywa Ojciec Św. od kiedy natomiast zlekceważyło się ten dar. Dlatego też Ojciec Św.. niechaj będzie wszędzie odmawiany. i jakimi względami darzy Matka Boża wiernych jego czcicieli! W obecnych czasach Kościół Św. pobożności.. jak grzechy i nieporządki. grup i ruchów kościelnych. otrzymany z Nieba. gdyż ma on wielu przeciwników. by odpowiedzieli pozytywnie na Jego apel.. po słowie „Jezus" można który niech w nas pomnaża wiarę. o Panno. po słowie „Jezus" można który niech w nas rozpala miłość. nawet pośród Sług Świętej Matki Kościoła" do zgromadzenia wszystkich przedstawicieli i odpowiedzialnych różnych zgromadzeń zakonnych. pokuty.. który usiłuje szerzyć wszędzie swe błędy. tak bardzo napełniony Duchem Świętym. aby nie ulec pokusie.. CZĘŚĆ I.. Ojciec Św. 10x Zdrowaś Maryjo. potrzebuje wiele modlitwy.. Zdrowaś Maryjo. z Ducha Świętego poczęła. Różaniec. po słowie „Jezus" można dodać: któregoś Ty. by została oddalona i unicestwiona groźba trzeciej Tajemnicy Fatimskiej.. nie widziało się nigdzie nic innego.. Matka Najświętsza prosi nas o Różaniec Św. wezwał wszystkich biskupów. Ojcze nasz. filarem życia wewnętrznego każdego katolika. Elżbiety 1x Ojcze Nasz. wielu odstępuje od wiary świętej przechodząc do rozmaitych sekt.. który poprowadzi lud ku prawdziwej wolności dzieci Bożych. ciągle wiszącej nad światem. Zdrowaś Maryjo. kapłanów i świeckich „w tym czasie bogatym w obietnice i nadzieje. lecz jeszcze przesiąkniętym wpływem szatana. praktyk religijnych. jak wielka jest moc Różańca Św. gdyż wtenczas możemy rozeznać zbliżające się niezliczone ataki złych duchów i otrzymujemy światło. Coraz bardziej można zaobserwować niepokojące zjawisko odchodzenia od modlitwy. jak możemy się bronić... do „wyznaczenia jednej godziny tygodniowo wspólnej modlitwy w każdej poszczególnej diecezji...świecie chrześcijańskim. My nawet sobie nie wyobrażamy. widząc tak tragiczną sytuację w Kościele usiłuje ją zmienić. Amen. które powinny być podstawą... Jan Paweł II. Chwała Ojcu i Synowi. które staje się coraz bardziej naglące w tym ostatnim okresie". Sakramentów Św... RÓŻANIEC ŚWIĘTY W imię Ojca i Syna. Tajemnica II Nawiedzenie Św.... coraz bardziej zanika jego poczucie. Wierzę w Boga. W 1998 r. któremu powinniśmy być posłuszni. i Ducha Świętego. i Duchowi Świętemu. błogosławiony oręż. nawołując cały świat do zorganizowania w Kościołach wspólnej modlitwy różańcowej.

.... o Panno. Tajemnica III Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa 1x Ojcze Nasz. 10x Zdrowaś Maryjo. CZĘŚĆ II.. Tajemnica II Biczowanie Pana Jezusa 1x Ojcze Nasz.. w kościele ofiarowała. 10x Zdrowaś Maryjo. o Panno. po słowie „Jezus" można dodać: któregoś Ty.. BOLESNA Tajemnica I Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 1x Ojcze Nasz.. 10x Zdrowaś Maryjo. 10x Zdrowaś Maryjo.. Tajemnica V Znalezienie Pana Jezusa 1x Ojcze Nasz. 10x Zdrowaś Maryjo. CHWALEBNA . 10x Zdrowaś Maryjo.. CZĘŚĆ III. w Betlejem porodziła.... po słowie „Jezus" można dodać: który za nas był ukrzyżowany..... po słowie „Jezus" można dodać: któregoś Ty.... Tajemnica IV Dźwiganie krzyża 1x Ojcze Nasz... 10x Zdrowaś Maryjo.. po słowie „Jezus" można dodać: który za nas był biczowany. po słowie „Jezus" można dodać: który za nas krwią się pocił. 10x Zdrowaś Maryjo.. o Panno. w kościele znalazła. Tajemnica V Śmierć Pana Jezusa na krzyżu 1x Ojcze Nasz.... po słowie „Jezus" można dodać: któregoś Ty...... Tajemnica IV Ofiarowanie Pana Jezusa 1x Ojcze Nasz.Tajemnica III Narodzenie Pana Jezusa 1x Ojcze Nasz. po słowie „Jezus" można dodać: który za nas ciężki krzyż dźwigał. po słowie „Jezus" można dodać: który za nas był cierniem ukoronowany.

. * Bł. 10x Zdrowaś Maryjo. 10x Zdrowaś Maryjo. 10x Zdrowaś Maryjo. otrzyma wyjątkowe łaski. którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. jako nagrodę za tak dobrą przysługę.. otrzyma on od Boga obfite przebaczenia dla dusz. którzy będą odmawiać Różaniec. po słowie „Jezus" można dodać: który do nieba wstąpił. Alanowi de Rupe) 1. Tajemnica V Ukoronowanie Matki Najświętszej na Królową nieba i ziemi 1x Ojcze Nasz. Tajemnica III Zesłanie Ducha Świętego 1x Ojcze Nasz. podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych. pomniejszy grzechy. uproszę. przebacz nam nasze grzechy. że jakkolwiek są już liczne odpusty udzielone Mojemu Różańcowi... zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym.. 2... o Panno. Och.. Alanowi Matka Boża powiedziała: „Wiedz.. taka dusza uświęci siebie tym sposobem. Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie Różańca. po słowie „Jezus" można dodać: który zmartwychwstał. 3.. i kara za wszystkie jego grzechy".Tajemnica I Zmartwychwstanie Pana Jezusa 1x Ojcze Nasz. po słowie „Jezus" można dodać: który Cię. który wytrwa w odmawianiu go rozmyślając jego piętnaście tajemnic. Każdemu zaś... że cnoty i dobre dzieła zakwitną. Obiecuję Moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym. wziął do nieba.. Spowoduje on. aby w końcu życia zostały mu całkowicie odpuszczone i winy. Piętnaście obietnic za odmawianie Różańca Świętego (dane bł. 4.. po słowie „Jezus" można dodać: który Cię. Tajemnica II Wniebowstąpienie Pana Jezusa 1x Ojcze Nasz. zniszczy.. o Panno. 10x Zdrowaś Maryjo.. zwycięży heretyków.... . 10x Zdrowaś Maryjo. Tajemnica IV Wniebowzięcie Matki Bożej 1x Ojcze Nasz. zachowaj nas od ognia piekielnego. po słowie „Jezus" można dodać: który nam Ducha Świętego zesłał. Po każdej dziesiątce dodać modlitwą: O mój Jezu. którzy będą go odmawiali bez grzechu śmiertelnego i pobożnie na kolanach. Różaniec stanie się groźną bronią przeciw piekłu.. Ja ubogacę go jeszcze więcej na każdą pięćdziesiątkę Zdrowaś Maryjo dla tych. odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności. w niebie ukoronował.

Uwolnię z czyśćca tych. 9. będę wspomagała w ich potrzebach. wytrwałym w łasce Bożej. Naucz się mówić z Matką Najświętszą każdego dnia: „oto ja służebnica doskonałego posłuszeństwa". kiedy Pan Jezus zażąda ode mnie ofiary dla ratowania dusz grzeszników. Rozważania Tajemnic Różańca Świętego Pierwsza wersja rozważań zaczerpnięta z książki „Kochać Jezusa Sercem Maryi" O. Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba. Panie Jezu. doświadczenia. Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda się rozmyślaniom nad jego świętymi tajemnicami. będzie godnym życia wiecznego. 14. Matko Najświętsza proszę Cię o łaskę. jako zadośćuczynienie za naszą wyniosłość i brak Twojej Woli w nas. wszystko poświęcić. 13. 11. Z Jej Ciała Pan Jezus wziął Ciało. Druga wersja rozważań ułożona przez Wspólnotą Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej TAJEMNICE RADOSNE Tajemnica I Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Wersja I W tej tajemnicy rozważamy posłuszeństwo Matki Najświętszej wobec Słowa Bożego i Jej otwarcie się na Jego Wolę. jakiekolwiek narzuca obowiązki. Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski. Naśladujmy Matkę Najświętszą w Jej doskonałym pełnieniu Woli Bożej. którzy rozpowszechniają Różaniec.M. Tam gdzie się modli. 12. aby wyłącznie pełnić Wolę Bożą". . prawdziwymi ośrodkami historii świata są ciche miejsca modlitwy ludzi. Wersja II Gdy „Fiat" zostało wypowiedziane przez Serce i usta Matki Najświętszej. Wszystkich. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie. nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia.nie umrze bez Sakramentów Kościoła. „Tak" Matki Najświętszej dało nam Przenajświętszy Sakrament. Pan Jezus zamknął się w tym czystym łonie. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do Różańca . która poleci Mi się przez odmawianie Różańca. 7. jeżeli będzie sprawiedliwym. abym był zawsze gotów. o co prosicie przez odmawianie Różańca. nie zginie. tam się decyduje. nie zginie śmiercią niespodziewaną. Jakiekolwiek zsyła na ciebie próby. którzy mieli nabożeństwo do Różańca Św. którzy odmawiają Różaniec. które nam daje w Eucharystii. świadomi Twej pełnej miłości w Przenajświętszym Sakramencie łączymy się z pokorą i doskonałym wypełnieniem Woli Bożej przez Matkę Najświętszą. 6. Dusza. 8. 10. Proszę Cię. abym zawsze pełnił Wolę Bożą z miłością i uległością. jakiejkolwiek od ciebie wymaga ofiary. Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna obietnicę. Bóg nie będzie go karał w Swojej sprawiedliwości. Otrzymacie wszystko. Lucia. miej zawsze w sercu tę odpowiedź miłości: „oto służebnica Pańska gotowa wszystko wykonać.5. Wszyscy. 15. ale także o wydarzeniach tego świata". gdyż Ciało Pana Jezusa zostało ukształtowane z Niepokalanego Serca Jego Matki. że wszyscy obrońcy Różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci. są Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa. * Papież Jan Paweł II: „Nie ruchliwe stolice są decydującymi ośrodkami historii świata i świętości. Nie tylko o naszym życiu po śmierci.

abyśmy też mogli rozpoznać Ciebie ukrytego w Przenajświętszym Sakramencie. „ogałacając Się" w Swoim Majestacie. To proroctwo Symeona mówiące o tym. którzy opuszczają i znieważają Go . Elżbiety Wersja I Jak do Elżbiety przybyła Matka Najświętsza w czasie. Św. o łaskę. aby Go adorować. Pan Jezus nie przestaje nas nawiedzać w Świętej Eucharystii. Wersja II Matka Najświętsza podjęła trud drogi do Elżbiety. Tak jak prawie 2000 lat temu „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami". Wersja II Pan Jezus przychodzi na świat w ubogiej stajence. Proszę Cię. uczyń nas bogatymi w pełnię Twojej Łaski. Pasterze i Królowie przybywając do Dzieciątka Jezus. abym służył drugim. sprawili Mu swą wizytą wielką radość. Tajemnica IV Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej Wersja I Jak w Świątyni Matka Najświętsza przedstawiła i ofiarowała Pana Jezusa Bogu Ojcu. Tajemnica III Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem Wersja I Kiedy przychodzimy przed Najświętszy Sakrament . bo w tym Sakramencie nieskończonej Miłości Pan Jezus wylewa na nas Swojego Ducha Świętego. Matko Najświętsza. abym z wdzięcznością przyjmował wszystko to. Bóg przychodzi na ziemię. Proszę Cię Matko Najświętsza o łaskę.Tajemnica II Nawiedzenie Św. tak jak w Najświętszym Sakramencie stajesz się ubogi. abyśmy znaleźli całe swoje bogactwo w Jego Boskiej Miłości i wszystkie swoje skarby w Jego Rzeczywistej Obecności.przychodzimy do Betlejem. że mogę przez modlitwę i pokutę przyprowadzać do Ciebie dusze grzeszników. tak teraz przybywa Ona do nas z Panem Jezusem w Przenajświętszym Sakramencie. byśmy mogli przychodzić do Niego z ufnością i wiarą. że Pan Jezus będzie odrzucony. co mi zsyła Boża Opatrzność. Panie Jezu. ubóstwa. Matka Najświętsza adoruje Syna Bożego w pokorze. abym z radością przyjął tę łaskę. rzeczywiście obecny dla nas w Przenajświętszym Sakramencie. gdy była potrzeba. gdyż Święta Eucharystia jest powodem zakłopotania pysznych. Św. Podobnie nasze pokorne odwiedziny złożone Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie sprawiają Mu ogromną radość. Nie wybiera pałacu i przepychu. doprowadzając dusze zatwardziałych grzeszników do Boga. Matko Najświętsza.którym jest On obojętny. Ten sam Pan Jezus narodzony w Betlejem jest prawdziwie. Proszę. trwa obecnie. by ofiarowała nas Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. aby służąc jej w potrzebie. Dlatego dzisiaj nasze nawiedzenie Pana . Padają na kolana pasterze.Hostią świętą. tak prosimy Ją obecnie. cichości i uniżeniu . Jan Chrzciciel rozpoznał Ciebie. Matko Najświętsza proszę Cię. trzej królowie i oddają pokłon Dzieciątku Jezus.na kolanach. My teraz radujemy się w Jego Obecności. Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. o ducha ubóstwa. które przez swoją lekkomyślność utraciły łaski. aby być dla mnie wzorem wyrzeczenia. tak i dzisiaj słowo ponownie staje się Ciałem . naucz mnie oddawać Bogu należną cześć oraz dziękczynienie za Jego miłość i okazywane miłosierdzie grzesznikom. a Jan w jej łonie był rozradowany z obecności Pana Jezusa. Prosimy Cię. jest kamieniem obrazy dla tych. Panie Jezu. przeżywać wspólnie radość z oczekiwania na przyjście Syna Bożego i głosić chwałę Boga. cierpienia. Matka Najświętsza wyśpiewuje Ojcu Niebieskiemu hymn uwielbienia i dziękczynienia za Jego wspaniałomyślną miłość ku Niej i całej ludzkości.

a głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany. Wersja II Kiedy cały lud przystępował do chrztu. abyśmy wytrwali w wierności Twojej nauce i nie pozwól. że nasza modlitwa ma być nieustanna. A gdy został ochrzczony. wytrwała i ufna. Matko Najświętsza. Matka Najświętsza uczy mnie roztropności i natychmiastowego poszukiwania Pana Jezusa w przypadku niepożądanego z Nim rozstania poprzez grzech. Pocieszajmy Go za tych. Jan Chrzciciel nie rozumie. A gdy się modlił. Ty ofiarowałaś Pana Jezusa w Świątyni Bogu Ojcu. lecz nie żali się. Prosimy Cię Matko Najświętsza o łaskę. otworzyły się niebiosa.21-22). dlaczego Jezus. Józefem poszukuje dwunastoletniego Pana Jezusa przez trzy dni i trzy noce. ukazał się Duch Święty.15). Również nasze serce od chwili przyjęcia chrztu świętego staje się świątynią Trójcy Świętej.17). kiedy możemy się wpatrywać w Pana Jezusa w Sakramencie Miłości. byśmy się kiedykolwiek odłączyli od Ciebie. Prosimy Cię Panie Jezu przez Najświętsze Serce Matki Bożej. Jezus. gdzie jest nieustannie obecny w Przenajświętszym Sakramencie. Jakąż nieopisaną radość przeżywała znajdując Go. abyśmy zawsze byli gotowi do wszelkich wyrzeczeń dla ratowania dusz grzeszników od wiecznego potępienia. to znaczy chce wypełnić doskonale wolę Ojca. TAJEMNICE ŚWIATŁA Tajemnica I Chrzest Jezusa w Jordanie Wersja I Jezus wchodzi do rzeki Jordan i pragnie przyjąć chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Jezus objawia swoje Bóstwo. nie narzeka. Niech łaska Twoja Matko Boża przepełnia moje serce coraz doskonalszą miłością do Boga. co sprawiedliwe" (Mt 3. Masz się oddać cały Panu Jezusowi. Jezus także przyjął chrzest. w Tobie mam upodobanie" (Łk 3. Wersja II Matka Najświętsza ze Św. Przez przyjęcie chrztu zostaliśmy wszczepieni w Mistyczne Ciało Chrystusa. chce być ochrzczony razem z grzesznikami. którym jest Kościół Święty. Radość Symeona jest dzisiaj naszą radością. solidaryzuje się z grzesznym rodzajem ludzkim. Tajemnica V Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej Wersja I Matka Najświętsza odnalazła Pana Jezusa po trzech dniach. Józefem ofiaruje Bogu Ojcu Dzieciątko Jezus w Świątyni Jerozolimskiej. Uczy nas. nie broni przed cierpieniem. Matko Najświętsza proszę Cię. a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany. Wersja II Matka Najświętsza ze Św. tak i my dzisiaj ofiarujemy Bogu wszystko dobro i całą naszą nędzę. Z wytrwałością i ufnością szukała Matka Boża dwunastoletniego Pana Jezusa. Odnajdują Go w Świątyni Jerozolimskiej. uproś mi łaskę tęsknoty za Panem Jezusem i poszukiwania Go w kościele. Chce wypełnić „wszystko. w postaci cielesnej niby gołębica. otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego. Oddajmy chwałę . niewinny. w którym mam upodobanie" (Mt 3. stając się w ten sposób dziećmi Bożymi. przyjmując chrzest Janowy. Chrystus chce dla Siebie wszystkiego.Jezusa w Najświętszym Sakramencie jest tak ważne. abym przez nią doprowadzał do Niego grzeszne dusze. Przy Jego chrzcie jest obecna cała Trójca Święta. Nie mogę opuścić żadnej okazji do ofiary. którzy oddalili się od Jego Eucharystycznej Miłości. Bolesne proroctwo Symeona wywołuje w Sercu Matki Najświętszej wiele goryczy.

gdzie jest Chrystus. otwiera serca uczniów na wiarę. Jest wszędzie.18).15). to znaczy ciągle przemieniać się. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa. Czyńmy zawsze ze czcią znak krzyża świętego. Jest wszędzie tam. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1. wtedy potrzebny będzie Jezus. wyzbywać się wad i złych skłonności. Tajemnica II Objawienie się Jezusa w Kanie Wersja I Na weselu w Kanie Galilejskiej Jezus. Jezusa nie może zabraknąć w naszym codziennym życiu. Mamy uwierzyć w Ewangelię. Korzystajmy często z sakramentu pojednania. a zwłaszcza w życiu małżeńskim i rodzinnym.35). który pomoże .Bogu w trzech osobach: Ojcu. Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina". Potrzebna jest odwaga. aby powstać i powrócić do ojca. to znaczy przyjąć ją całym sercem. Wersja II A kiedy zabrakło wina. Mamy nawracać się. Posłuszeństwo Maryi. Przygotowuje ich na swoją przyszłą mękę i śmierć krzyżową. Synowi i Duchowi Świętemu. wtedy królestwo Boże jest w nas (por. powstawać z grzechu. Jezus przemienia wodę w wino. Jeśli miłujemy innych ludzi. Przemienia się wobec nich. Gościom weselnym zabrakło wina. Tajemnica IV Przemienienie na Górze Tabor Wersja I Jezus ukazuje trzem wybranym apostołom swoje Bóstwo i chwałę na górze Tabor (por. Bóg niecierpliwie czeka na owoce naszego chrześcijańskiego życia. Niewiasto?" Wtedy matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko. Im większe jest nasze cierpienie. Małżonkowie i goście weselni mogą kontynuować wesele. naśladują Jego świętość i korzystają z Jego łaski. Tajemnica III Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Wersja I „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Gdy po weselu nastąpi codzienna rzeczywistość.1 -12). W królestwie tym panuje miłość.12). gdzie ludzie wierzą w Chrystusa. Łk 9. Maryi. zostanie zabity.3-5). ażeby powiedzieć „zgrzeszyłem". że dla przyszłej chwały warto jest znosić cierpienia i powierzyć Mu siebie. i powiem mu: Ojcze.jak wodę w wino . zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie" (Łk 15. Na prośbę Swojej Matki. przez dokonanie pierwszego cudu (por. wielkiej tajemnicy miłosierdzia przywracającej człowiekowi godność dziecka Bożego. jest najprostszą i najdoskonalszą drogą do pełnienia woli Bożej i głębokiego zjednoczenia z Chrystusem. cokolwiek wam powie" (J 2.przemieniać w miłość i wzajemną służbę codzienne trudy i kłopoty. Jezus chce ich przekonać. Królestwo Boże nie utożsamia się z królestwem ziemskim. Do tego królestwa jesteśmy wszyscy wezwani. tym większa i piękniejsza będzie kiedyś nasza chwała. Wersja II „Zabiorę się i pójdę do mego ojca. która jawi się tu jako wszechmoc błagająca i pośredniczka łask. J 2. Łk 17. Wersja II . Syn Człowieczy ma „wiele cierpieć i być wzgardzonym" (Mk 9.21).

uczestnicząc we Mszy świętej. Cały czas oczekuje wsparcia. Matkę Eucharystii. Krew. Jakuba i Jana.„I zjawił się obłok. Wersja II A gdy jedli. ofiarujemy Ci wszelkie odrzucenia. które kiedykolwiek będą odprawiane. Lęk i trwoga wyciskają krwawy pot. a Ojciec wzywa ich do posłuszeństwa Jezusowi. Jego słuchajcie»" (Mk 9.50). Nie ma większej tajemnicy wiary.są pełni zachwytu. osłaniający ich. spowodowany odrzuceniem Jego Eucharystycznej Miłości. dał im. która za wielu będzie wylana" (Mk 14. by przynieść tyle miłości i błogosławieństwa. . zdradzany. która uobecnia się codziennie wśród nas. Prośmy Maryję. podchodzi do Apostołów. jako umiłowanego Syna Boga. J 6. On pragnie. niedoceniony . jak poprzez wieki będzie opuszczony. byś był kochany przez wszystkich ludzi w Najświętszym Sakramencie. którą się pocił.51). A przecież pozostał wśród nas w Przenajświętszym Sakramencie. dla których zbawienia złoży siebie samego w ofierze. Widział w Ogrójcu Pan Jezus. Jezus ustanawia Eucharystię. I dzisiaj Panie Jezu czekasz w Najświętszym Sakramencie opuszczony. których wziął ze sobą. połamał i dał im. mówiąc: „Bierzcie. to był ból Jego zranionego Serca. Wersja II Rozpoczyna się krwawe konanie. które wycierpiał. że będzie odrzucony przez tak wielu. przyjmując Komunię świętą oraz osobiście codziennie (jeśli to możliwe) nawiedzając Jezusa w Kościele. wziął chleb. w której ze swym Ciałem i Krwią pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem dla naszych dusz. było na skutek uświadomienia sobie. Niech ta prawda umocni w nas wiarę w Chrystusa i pogłębi pragnienie jeszcze lepszego poznania Go. którzy posnęli. który daje ludziom życie wieczne (por. odmówił błogosławieństwo. I rzekł do nich: „To jest moja Krew Przymierza!. Bolesna Męka już się rozpoczęła. W tym momencie Pan Jezus w Ogrójcu ujrzał nas modlących się przed Nim.55). pociechy. pragnie. to jest Ciało moje". abyśmy się modlili. Pan Jezus szuka współczucia. jak rzeczywista obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Tajemnica IV Ustanowienie Eucharystii Wersja I „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem. prawdą i życiem. dotrzymujmy Mu towarzystwa.22-24). Konanie. Niech ten pokarm podtrzymuje nas w ziemskiej wędrówce w drodze do Ojca w niebie. i pili z niego wszyscy. TAJEMNICE BOLESNE Tajemnica I Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Wersja I Pan Jezus w Ogrodzie Oliwnym pocił się Krwią. a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany.a przecież Jesteś największą Miłością i nieskończonym Miłosierdziem! Na ile tylko możemy. dając aż „do końca" świadectwo swej miłości do ludzi (J 13. Jakaż ta dzisiejsza nasza adoracja jest dla Niego ważna. który dla nas stał się drogą. Jezus przemienił się wobec Piotra. Eucharystia jest „chlebem żywym".7). Panie Jezu. Niech każdy z nas nieustannie czerpie z tego nieskończonego źródła miłości i miłosierdzia. pokazując Mu wszystkie adoracje Jego Sakramentu Miłości i wszystkie nawiedzenia. Apostołowie ujrzeli przyszłą chwałę . Odczuwa w Swej Duszy i na Swoim Ciele wszystkie grzechy świata. by wybłagała dla nas łaskę umiłowania Sakramentu Eucharystii. W Ogrójcu Anioł przyniósł Panu Jezusowi umocnienie i pociechę. wzgardzony i unikany przez człowieka w wielu tabernakulach świata. jakie nas spotykają od innych. aby Mu towarzyszyli. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie. a Krew moja jest prawdziwym napojem" (J 6. aby razem z Nim chociaż cząstkę tej Męki skosztowali. abyśmy rozmyślali o Jego Męce.

Oczyść nas od wszelkich fałszywych przywiązań tak. z trzciną w ręce. by Twoja Obecność w Eucharystii stała się skarbem naszych serc. zmysłów. za przyzwyczajenie do mówienia o sobie tylko pozytywnie i stawiania się w dobrym świetle. poszarpanym płaszczu. Prosimy Cię Panie Jezu o łaskę. Najświętsza Krew płynie z wielu Ran. którą miał na Głowie Pan Jezus. Dzisiaj Panu Jezusowi krępujemy ręce. znieważają Hostie Święte. tak Pan Jezus. Tajemnica II Biczowanie Pana Jezusa Wersja I Pan Jezus był biczowany u słupa kaźni. Musimy zawsze starać się o dar pobożności wewnętrznej i zewnętrznej. Pan Jezus znosi cierpliwie to upokorzenie. Biczujemy. że Tobie. Przeciwnicy drwią z Ciebie. aby wynagrodzić Ojcu Niebieskiemu za bezwstyd człowieka. Jest bardzo zraniony przez obojętność i niewdzięczność. jaki czuł Pan Jezus przed Piłatem? Panie Jezu. którymi chce nas obdarzyć w Najświętszym Sakramencie. za każde niewłaściwe słowo. a zbyt lekkomyślną ocenę postępowania naszego bliźniego. kaleczone. trwogi i niepokoje łączyć z Twoją Męką i ofiarować o nawrócenie grzeszników. chciał być zmiażdżony u słupa kaźni. aby wynagrodzić Ojcu Swemu za naszą pychę. kiedy je zbytnio rozpieszczamy. gdyż świat ignoruje Tego Jedynego. pozwalamy. abyśmy poprzez umartwienie swojego ciała. z szat obnażamy. Ciernie wbijają się coraz głębiej w Głowę. młócona i miażdżona. aby każdy wokół nas . Tak jak pszenica jest łamana. Ciernie wokół Serca wyobrażają ból. Zdzierają szaty. nie tylko tej. Panie Jezu. aby zawsze nasze czyny były zgodne z Wolą Bożą. Dlatego poprzez każdą adorację. przez Twoją cierniową koronę uczyń nas pokornymi. przywiązane do słupa Ręce Pana Jezusa wzywają nas do tego. kiedy folgujemy sobie w naszych myślach. tak teraz Pan Jezus cierpi w Najświętszym Sakramencie od tych. Matko Najświętsza prosimy Cię o czystość w myślach i uczynkach. w Najświętszym Sakramencie należy się najwyższa cześć i uszanowanie. którzy profanują. przez Twe bolesne Rany. za wszystkie grzechy nieczyste. Skrępowane. Panie Jezu. które wycierpiałeś podczas biczowania dopomóż nam przezwyciężać skłonności ciała. Któż potrafi wypowiedzieć smutek. jaki On cierpi na skutek niewdzięczności świata wobec Jego Miłości w Najświętszym Sakramencie. aby nasze ciało doznawało rozkoszy. W wielu Tabernakulach jest nie chciany i nie lubiany. nasza Boska Pszenica. Panie Jezu. abyśmy potrafili wszystkie swoje cierpienia. którą odprawiamy. ale również o tej. abyśmy tylko dobro czynili bliźnim. Wersja II Stoi Pan Jezus przed Piłatem niesłusznie wydany na ubiczowanie. Musimy zawsze pamiętać. złamany na Sercu i upokorzony. wokół Jego Najświętszego Serca. za nieskromne myśli.abyśmy Go pocieszali i ratowali dusze grzeszników. Prosimy Cię Panie Jezu o łaskę. byśmy mogli cenić Twoją Miłość ponad wszelką inną miłość. Wersja II Nakładają Panu Jezusowi koronę z cierni. byśmy mogli naśladować Twoją pokorę w Eucharystii. który może rozwiązać jego problemy. gdy marnujemy łaski. Krew Najświętsza spływa i zalewa Oczy. przywiązują do słupa i biczują. i pozdrawiają „Witaj królu żydowski". Tak jak Najświętsze Ciało było rozrywane. zanim stanie się chlebem. które może zaważyć na dobrym imieniu bliźniego. potrafili wynagrodzić Ci za zmysłowość tak wielu dusz. wyciągamy ciernie z Jego Serca i Głowy zamieniając je w wiele kwiatów nieopisanej pociechy. Tajemnica III Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa Wersja I Rozmyślajmy o koronie cierniowej. aby wydrwić Jego Królewską Godność. zmierzyć gorzki ból. Pan Jezus ponosi te cierpienia. Siedzi Pan Jezus w brudnym.

Kona Pan Jezus w opuszczeniu. które płyną na nas z Jego Eucharystycznego Serca. Jego siły są już wyczerpane przez Ogrójec. ofiarujemy Ci całe nasze życie. by mógł dać nam Swoje Ciało w Najświętszym Sakramencie. Musimy mocno trzymać się Krzyża. Kopią Go. musimy często przychodzić do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i prosić o pomoc. opluwają. wzmocnij naszą wiarę w Twoją Rzeczywistą Obecność w . Abyśmy umiłowali Krzyż i Mękę Twoją. Cała moc Jego Zmartwychwstania spływa na tych. Wersja II Pan Jezus upada pod bardzo ciężkim Krzyżem. cierniem ukoronowanie. który nieskończenie zasługuje na naszą nieustanną adorację. Teraz czeka na nas ze Swymi otwartymi Ramionami w Sakramencie Miłości. Ale. uznali swoją winę i szczerze żałowali. przez Twój potrójny upadek i powstanie prosimy Cię. Króla obecnego w Najświętszym Sakramencie. Panie Jezu. Jan i trwać pod nim z Matką Najświętszą do końca. Prosimy Cię Panie Jezu o łaskę. po najmniejszym nawet upadku grzechowym. cierpiący. Nie zrozumieli od razu wartości Krzyża. I teraz Jego Eucharystyczna Obecność jest źródłem pokoju. Żołnierz otworzył Jego Bok. Prosimy Cię Panie Jezu o łaskę doskonałej pokory wobec Ciebie. Podczas upadków Krzyż coraz bardziej wbija koronę cierniową w Najświętszą Głowę. i wypłynęła Krew i Woda. TAJEMNICE CHWALEBNE Tajemnica I Zmartwychwstanie Pana Jezusa Wersja I Eucharystia to nasz Zmartwychwstały Pan. Otwierają się nowe rany. co możemy udźwignąć. Przyjaciele wystraszyli się i pouciekali. abyś wylał ze Swego Eucharystycznego Serca siłę i pociechę na wszystkich przygnębionych i zniechęconych. Tajemnica V Ukrzyżowanie i Śmierć Pana Jezusa Wersja I Pan Jezus rozwarł Swoje Ramiona na Krzyżu. chociażby wszyscy pouciekali. Nigdy nie jesteśmy doświadczeni ponad to. by nas podnieść na duchu. Pan Jezus powiedział w Wieczerniku „Pokój wam". biczowanie. Panie Jezu prosimy Cię. Trzy razy upadał na Swej drodze na Kalwarię. abyśmy zawsze. Pan Jezus wszystko to znosi w pokorze. Ale mimo to Pan Jezus wytrwale idzie w górę. Pan Jezus idzie wśród strasznej zgrai. abyśmy potrafili towarzyszyć Ci możliwie jak najdłużej w Najświętszym Sakramencie. Wersja II Ciało Pana Jezusa okrutnie rozciągają i przybijają do Krzyża. która Mu dokucza i szydzi.zrozumiał. Najświętszy Sakrament to Baranek Wielkanocny. popychają. Tylko w Krzyżu jest nasze zwycięstwo. To strumienie niekończących się łask. Panie Jezu. Wszystkie doświadczenia oczyszczają i pomagają nam do bliskiego zjednoczenia się z Nim. że Ty jesteś dla nas najważniejszy. jak to czynili święci. obrzucają najgorszymi zniewagami. Musimy każdy nasz krzyż. co wchodzą w Jego Eucharystyczną Obecność. Tajemnica IV Droga Krzyżowa Pana Jezusa Wersja I Pan Jezus ucałował i objął Swój Krzyż z miłości ku nam. by nas objąć Swą potężną Łaską i Miłosierdziem. Pan Jezus wydał Swoje Ciało na Krzyżu z miłości ku nam. cały w Ranach. każde cierpienie duchowe czy fizyczne znosić z cierpliwością. tak jak Św. by mieć do tego siłę. Prosimy Cię Panie Jezu o łaskę.

abym mógł ze wszystkich sił. abym umiał z czułą miłością towarzyszyć Ci w tabernakulum z różańcem w ręku wypraszając Miłosierdzie zatwardziałym grzesznikom. Matko Najświętsza proszę Cię. byśmy mogli żyć Eucharystią na co dzień i szukać przede wszystkim Woli Bożej. jakie można osiągnąć tu na ziemi. Kochać i adorować Boga w Najświętszym Sakramencie to największe i jedyne szczęście. którzy Cię poznali przy łamaniu chleba. Tam gdzie jest Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. ale powróci w chwale i zabierze mnie. uproś mi podobną gorliwość o Chwałę Bożą. pobożności. po nieprzespanych nocach. Duchu Przenajświętszy proszę Cię wraz z Matką Najświętszą. Spraw Panie Jezu. Muszę poczekać. W zjednoczeniu z mieszkającym w nas Duchem Świętym prosimy. Wersja II Apostołowie trwają z Matką Najświętszą na modlitwie w oczekiwaniu na przyjście Ducha Świętego. z całego serca kochać Dobrego Boga przez całe życie i abym grzeszników do tej miłości doprowadził. ukryty pod postaciami Chleba i Wina. światu. mogli Cię poznać w Eucharystii w sposób osobisty. Przez Matkę Najświętszą. byśmy jak uczniowie. że na zawsze będę w Niebie. rozlej w moim sercu ogień miłości Bożej. dary i owoce Ducha Świętego. z całej duszy. rady. to ciężar przyszłej wiecznej chwały. Święte niewiasty po wielkim zmęczeniu wielkopiątkowym. Panie Jezu. Drobne utrapienia obecnego życia. aż do skończenia świata". Szczęście to sprawi. o samym świcie śpieszą do Grobu. rozumu. Tajemnica III Zesłanie Ducha Świętego Wersja I Apostołowie i Maryja byli zgromadzeni na modlitwie. Oblubienicę Ducha Świętego. To jest wypełnienie obietnicy: „Ja jestem z wami zawsze. z bojaźliwych i nieśmiałych zmienili się w mężnych i odważnie walczących dla sprawy Bożej. A teraz jest z nami. . Gdy zostali napełnieni Duchem Świętym. godzina wytchnienia nadejdzie. zanim wstąpił do Nieba. który uczyni mnie zdolnym do wszelkich ofiar i poświęceń składanych Bogu za grzeszników.niosą drogie wonności.Najświętszym Sakramencie. jeśli pójdę jego śladami. przez głęboką i żywą wiarę. umiejętności. Tajemnica II Wniebowstąpienie Pana Jezusa Wersja I Eucharystia jest Sakramentem Nadziei. Im bardziej umieram na Krzyżu. Wersja II Pan Jezus w Niebo wstępując poszedł przygotować mi miejsce. Jak Monstrancja niech ukazujemy Ciebie. prosimy o światło łaski. Przez Twoje Zmartwychwstanie mamy nadzieję na szczęście wieczne w Niebie. cierpieć ze spokojem. bojażni Bożej. Wersja II Pan Jezus Zmartwychwstały w chwale powstaje z Grobu po trzech dniach. że przyjdzie znowu do nas. zapewnił nas. Tajemnica IV Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Wersja I Matka Najświętsza została wzięta do Nieba i Jej Serce stało się na wieki jedno z Sercem Pana Jezusa. Tak mocno dbają o oddanie czci Zbawicielowi . Pan Jezus. Musi się być posłusznym natchnieniom Ducha Świętego i usilnie starać się o Jego Dary: mądrości. Te dwa Serca biją jak jedno. gdy Duch Święty zstąpił na nich w postaci języków ognistych. męstwa. Proszę Cię Matko Najświętsza. tym bardziej moje zmartwychwstanie będzie chwalebne.

Panie Jezu. że wierny łączy z modlitwą ustną rozważanie tajemnic. naucz mnie doskonałego zjednoczenia z Bogiem. Matka Najświętsza króluje.tam jest moja Ojczyzna. Matki Najświętszej i Kościoła. * Już Różaniec. 2) Z modlitwą ustaloną należy połączyć pobożne rozważanie tajemnic. że Jezus. Natomiast w innych przypadkach odpust jest cząstkowy. Różaniec. tam znajdę moją Matkę w pełni chwały i wraz z Nią będziemy się radować z posiadania Boga przez całą wieczność. Pieśni Hymn Wspólnoty Ref.jest to dla nas wielkie szczęście i ogromny zaszczyt. W wielkiej radości mieszkańcy Nieba oddają pokłon i cześć Matce Bożej Niepokalanej . które posłusznie wypełniają Wolę Boga. cichej. ofiarujemy Ci miłość Matki Najświętszej. byśmy Cię mogli kochać w Przenajświętszym Sakramencie doskonałą miłością Jej Niepokalanego Serca. Wersja II Matka Najświętsza zostaje wzięta do Nieba z Ciałem i Duszą przez Aniołów. czystej. Prosimy Cię Matko Najświętsza. Tajemnica V Ukoronowanie w niebie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi Wersja I Matka Najświętsza została wyniesiona do najwyższej chwały. 3) W odmawianiu publicznym tajemnice powinny być zapowiadane. Jakże ogromną radość Jej sprawię przyprowadzając do pokuty poprzez moje ofiary. (Jest odpust zupełny za odmówienie Różańca w kościele. abyśmy nigdy nie zapomnieli o tym.tam jest zawsze Matka Najświętsza. Matka Najświętsza kocha każdego człowieka. . Matka Najświętsza zetrze głowę węża piekielnego. W tym zwycięstwie nad szatanem pomogą Matce Najświętszej jej pokorne dzieci. modlitwy.pokornej. Wielka to łaska przez Święty Różaniec wypraszać u Twojego Niepokalanego Serca ratunek dla wielu dusz ludzkich. My także Matko Najświętsza z Różańcem w ręku klękamy przed Tobą . będzie królował w każdym sercu. aby wszystko w naszym życiu czynić w łączności z Twoim Niepokalanym Sercem. ukoronowana przepiękną koroną z gwiazd dwunastu. Muszę wszystko zrobić dla Nieba . Jednakże pięć dziesiątków należy odmówić w sposób ciągły. Panie Jezu prosimy Cię z ufnością o tryumf Niepokalanego Serca Maryi i o Królestwo Twojego Najświętszego Serca w każdym ludzkim sercu. w rodzinie. Różaniec. Wersja II Trójca Przenajświętsza koronuje Matkę Najświętszą na Królową Nieba i ziemi. Ta tajemnica upewnia nas o ostatecznym zwycięstwie Pana Jezusa. trzyma Królewskie berło. zgodnie z zatwierdzoną miejscową praktyką. Niepokalane Serce Maryi jest Bramą. Jej Syn. Proszę Cię Matko Najświętsza.: Zwyciężyłaś. w pobożnym stowarzyszeniu. dla uzupełnienia czego brakuje w naszych Sercach. W prywatnym zaś odmawianiu wystarczy. cierpienia niejednego grzesznika. Ci pokorni sprawią. które stoją nad przepaścią piekła. we wspólnocie zakonnej.miłować i klęczeć przed Swoją Królową. która prowadzi prosto do Serca Pana Jezusa. * Wytaczają żołnierze na szaniec. kaplicy publicznej. zwyciężaj! * Straszny jest szczęk oręża.) Dla uzyskania odpustu zupełnego określa się następujące warunki: 1) Wystarcza tylko jedna część różańca. że udzieliłaś nam tej łaski . ponieważ pozwoliła Panu Bogu sprowadzić się do najgłębszej pokory.

* Leć na skrzydłach dwóch orła polskiego. * Pieczętuje swe sługi na czołach * I zasiada na wielu już tronach. * A Ty Bogu je zanieś połączone w Różaniec * Święta Panno Maryjo pełna łaski. * Wkrótce świat się narodzi na nowo. Królowo. Jak paciorki Różańca przesuwają się chwilę * Nasze smutki. gdzie czyste za drugich cierpienie. My także mamy swą ojczyznę w niebie. * W alkoholu Polacy tonęli. Ref. Mówisz. Splećmy łańcuch Różańców przez Polskę. Zawitaj Matko Różańca świętego. * O Cedrze czystości. Różańcowa Dziewico Maryjo. * My też czekamy Twego nawiedzenia. * I jak nikt poznałaś nasze ludzkie drogi. * Że dla grzesznych to obrony szaniec. Najozdobniejsza różo ogrodowa. że chcesz być dla nas obroną. Przyszłaś do nas z Matczynym zadaniem. * Która wre tam. * Przestrzec ludzkość przed Bożym karaniem. * Zdepczą wroga zbawienia naszego. * Przybytku Boga w Trójcy jedynego. * Gdy nas mrok otoczy. * Matka Różańcowa. Wtedy Serce Twe zatryumfuje. Ty też płakałaś i doznałaś trwogi. Ref. które toną. módl się za nami. * Wielki ogień tę ziemię przepali. Do Ciebie się cały świat ucieka. * Sto lat przeszło nam w tylu już klęskach. * Gdzie pokuta. * Przez Różaniec Twej pomocy czeka. O Niewiasto. * Wstań narodzie. * W tajemnicach bolesnych. . życie daje nam Królowa. Rzekłaś. ni duszy nie leczy. * Tam w pełnym słońcu wszyscy się spotkamy. ziemi. Gdy w Gietrzwałdzie po polsku mówiłaś. Twoje ucho na głos czułe bitwy. balsam przechodząca. * Wonna balsamem. Niech zakwitną krokusy trzeźwości. * Wtedy wzejdzie jutrzenka wolności. Ty z Apokalipsy. gdzie szczere modlitwy.Gdy Ojczyzna Twa. módl się za nami. Szatan widzi. * Obroń resztę potomstwa swojego. Bernadecie wskazałaś Różaniec. * W pobojowisk Ci dymie ściemniała. * Jubileusz uczyni nas wojskiem. * Gdy ani ciała. masz szansę zwycięstwa. * Że w Różańcu trzeźwości jest siła. * Tam w pełnym blasku zobaczymy Ciebie. Różańcowa Pani nieba. nie jesteśmy sami. * W tajemnicach chwalebnych. * My też Jezusa z drżeniem serc szukamy. * W bliznach Twarz Twoja * Nasza Hetmanko. * I ratować dusze. * Tyle gwiazd strąconych na ziemię. * Lecz zdrowie. Tajemnice Różańca Św. * Pozdrawiamy Cię głosy naszymi. módl się za nami. * Kiedy w Polski obronie stawałaś. że świat grzechem jest zatruty. Szatan straszny tak niszczy to plemię. * Raj zakwitnie dla tych co zostali. My także mamy małe zwiastowania. * Więc żądałaś po trzykroć pokuty. że czasu ma mało. * Ludzkość całą ono uratuje. * Matko kochająca.* Straszną rzekę wypuścił z gardzieli. Bój to jest nasz ostatni. * Ucieczko nasza w życiu doczesności. * Najprzyjemniejsza różdżko Aronowa. radości i blaski. * Twymi dziećmi jesteśmy tu wszyscy. * Atakuje więc ziemię już całą. Niebios wybranko. * W tajemnicach radosnych. Za nic jest w oczach wartość ziemskich rzeczy. gdzie w górę dążenie * Tam.

203 . Maksymiliana o Królowanie Maryi 221 Nowenna do Matki Boskiej Niepokalanej łaskami słynącej w Lourdes 221-222 GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 222-224 Ofiarowanie Godzinek 224-225 Zakończenie 225 Modlitwy bardzo skuteczne w pokusach przeciwko świętej cnocie czystości 225 Akty strzeliste 225-226 Pieśni 226 CUDOWNY MEDALIK 226 Pieśń 226-227 GODZINA ŁASKI DLA CAŁEGO ŚWIATA 227 MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA 227 Koronka do Matki Boskiej Częstochowskiej 228 Nowenna do Najświętszej Panny łaskawie słynącej w Częstochowie 228-230 Pieśni 230 MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 230 Koronka do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 230 Modlitwa 230-231 Akt poświęcenia się Matce Bożej Nieustającej Pomocy 231 Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 231-232 NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 232 Krótki rys historyczny 232 Modlitwa rzymska I 232-233 Wspólne błagania 233 Wspólne podziękowania 233 Wspólne prośby do MBNP 233-234 Modlitwa o nawrócenie grzeszników 234 .244 NIEPOKALANE SERCE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 204 Koronka do Niepokalanego Serca Maryi 204 Odnowienie aktu poświęcenia w ciągu dnia 204 Akt osobistego poświecenia się Niepokalanemu Sercu Maryi 204-205 Akt całkowitego oddania się duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 205 Ofiarowanie duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 205 Litania do Najświętszego Serca Maryi 205-206 Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi 206-207 Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi 207 Ofiarowanie Serca Jezusowego Najświętszej Maryi Pannie 207 Modlitwa Św. Gertrudy do Niepokalanego Serca Maryi 207-208 Modlitwa do Serca Maryi 208 Modlitwa Papieża Pawła VI 208 Modlitwa do Serca Najświętszej Panny 208 Westchnienia do Niepokalanego Serca Maryi 208-209 Pozdrowienia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi przez Św. Jana Eudesa 209 Modlitwa duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 209 Akty strzeliste 209 Pieśni 209-210 NABOŻEŃSTWA I MODLITWY WYNAGRADZAJĄCE NIEPOKALANEMU SERCU NMP 210 PROPONOWANY UKŁAD NABOŻEŃSTWA WYNAGRADZAJĄCEGO DO NIEPOKALANEGO SERCA NMP 210-211 Modlitwy wynagradzające Najświętszemu Sercu Maryi .21 str.pięć pierwszych sobót miesiąca 211-212 Akt przebłagalny na pierwszą sobotę miesiąca 212 Wynagrodzenie Sercu Maryi 212-213 Zadośćuczynienie Najświętszej Maryi Pannie 213-214 Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi 214 ORĘDZIE FATIMSKIE 214 Najświętsza Maryja Panna objawia się w Fatimie 214-215 Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca 215 Na czym polega Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca? 215 Cztery warunki Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca 215-216 Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej 216-217 Pieśń 217 PŁOMIEŃ MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI 217 Prośby i Obietnice Jezusa i Maryi 217-219 Koronka do Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi 219 MATKA BOŻA NIEPOKALANA 219-220 Koronka do NMP Niepokalanie Poczętej 220 Akt poświęcenia się Niepokalanej 220-221 Modlitwa Św.

wielbione i czczone Boskie Serce Jezusa i Serce bez zmazy Maryi Niepokalanej. Pozwól mi przebywać w Sercu Twoim i zachowaj serce moje czystym i nieskalanym grzechem. Matko moja droga! Akt osobistego poświecenia się Niepokalanemu Sercu Maryi Przeczyste Serce Maryi po Sercu Jezusa miłości najgodniejsze.Modlitwa rzymska II 234-235 Antyfona kościelna 235 Modlitwa (wezwanie) do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 235 Modlitwa za chorego 235 Modlitwa w chorobie 235 PIEŚNI DO MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 235-236 MATKA BOŻA SZKAPLERZNA 236 Nauka o Szkaplerzu Świętym 236-237 Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej 237 Litania do Matki Bożej Szkaplerznej 237-238 Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej 239-241 Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej 242 Przywileje Szkaplerza karmelitańskiego 242 Obowiązki należących do Bractwa Szkaplerznego 242 Praktyki zalecane członkom Bractwa Szkaplerznego 242 Akt strzelisty 242 MATKA BOŻA RÓŻA DUCHOWNA 243 Modlitwa do Matki Bożej Róży Duchownej 243 MATKA BOŻA ANIELSKA 243 Królowa Aniołów 243-244 Pieśń 244 NIEPOKALANE SERCE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP obchodzimy po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa) Koronka do Niepokalanego Serca Maryi W Imię Ojca i Syna. wszystkie zasługi i cnoty. walczyć na chwałę Twojego Serca. chcę być Twoim apostołem w walce ze złem. co mam i czym jestem. uproś mi łaskę miłowania Go miłością coraz czystszą i gorętszą i kierowania wszystkich moich spraw ku czci i chwale Boga w Trójcy Świętej Jedynego. stać się drugim Chrystusem. kochano i służono Mu. odtwarzać z całą doskonałością wszystkie uczucia Twego Serca. Błagam Cię. kochane. Odnowienie aktu poświęcenia w ciągu dnia Wyrzekam się siebie. Poświęcam Ci ciało moje. Szczególnie pragnę Ci pomagać w posłannictwie Twego Serca. lecz przede wszystkim poświęcam Ci moje biedne serce i składam je w Sercu Twoim. Amen. zawsze być z Nim zjednoczony. radości. duszę moją. co robię i co robić będę.bądź moim zbawieniem! Na zakończenie: Niech zawsze i wszędzie będzie znane. chcę naśladować Twoje Serce. Amen. chcę walczyć i wydzierać dusze z przepaści grzechu. poświęcam się dziś Tobie na nowo i bez zastrzeżeń. w tym przekonaniu. oddaję się Tobie.bądź moją miłością! Zamiast Zdrowaś Maryjo: Słodkie Serce Maryi . o Niepokalane Serce Maryi. Będę walczył pod Twymi rozkazami i jestem . Amen. a pod Twoją opieką stać się świętym. wszystko. cierpienia. Chcę Cię ukochać ze wszystkich sił moich. wszystko. w Nim pokładać swoją ufność. i Ducha Świętego. aby Je znano. że objawienie Twego Serca Przeczystego duszom jest najlepszym sposobem objawienia im Serca Boskiego Twego Syna. Całym sercem czczę Cię i wielbię. Zamiast Ojcze nasz: Słodkie Serce Jezusa . wszystkie pociechy. rozporządzaj nim według Swojej świętej woli. i ofiaruję Ci Najświętsze Serce Jezusa.

Litania do Najświętszego Serca Maryi (Do prywatnego odmawiania) Kyrie elejson. żeś mnie wybrało do swojej służby. Przebłogosławione Serce Matki Syna Bożego. Z dziecięcą ufnością powierzam się Twej macierzyńskiej opiece i proszę pokornie: posługuj się mną. Wybrane Serce Oblubienicy Ducha Świętego. Chryste. najpodobniejsze do Serca Jezusowego. by każde uderzenie serca mojego było dla Ciebie i dla chwały Syna Twojego. Oświadczam. o Serce Przeczyste. bym wysławiać mógł przez całą wieczność miłosierdzie Twego Serca. by dusza moja. że uzyskasz dla mnie biednego zwycięstwo. weszła na drogę pokuty i postępowała odtąd stale stromą ścieżką zbawienia. świętą. zmiłuj się nad nami! Synu. Bolesne Serce mojej Matki. Amen. którą Ci składam z całego siebie i wyjednaj mi łaskę pozostania wiernym aż do śmierci. zwierciadło sprawiedliwości. Serce Maryi. Serce Maryi. Serce Maryi. jako niegodna dusza wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Twojemu. Racz je sama wzbogacić skarbami Twego Najświętszego i Niepokalanego Serca. jedyny Boże. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. której Serce zawsze było doskonale zjednoczone z Sercem Jezusa w obecności Trójcy Przenajświętszej. pragnie Ci składać zadośćuczynienie za brak miłości do Ciebie u tylu dzieci Twoich. O Niepokalane Serce Maryi wyjednaj mi taki święty żar miłości. a Zbawiciela mojego. Najświętsze Serce Maryi. choć niegodny. całego Dworu niebieskiego i mego Anioła Stróża. Pani i Królowej . Przedziwne Serce Matki Stworzyciela. tronie miłosierdzia. ofiarę. usłysz nas! Chryste. Przyjm. Obym mógł przejąć się uczuciami Serca Twojego i tak się z nimi zjednoczyć. oddaję Ci dziś samego siebie na wierną i ofiarną służbę Twemu Bolesnemu i Niepokalanemu Sercu. Najmilsze Serce Matki Odkupiciela. Boże. stolico mądrości. że najgorętszym moim pragnieniem jest zasłużyć sobie na miano duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Twojemu. pocieszaj lub doświadczaj według pragnień i upodobań Boskiej Opatrzności. Duchu Święty. jakie spodoba się Bogu zesłać na mnie.pewien. Chryste elejson. Odkupicielu świata Boże. Boże. Jezusa Chrystusa.duszą czystą. Kyrie elejson. módl się za nami! Najukochańsze Serce córki Ojca niebieskiego. bym.dzięki Ci składam. o Matko. Serce Maryi. by rozszerzyć w sercach ludzkich cześć i miłość ku Tobie. ożywiona miłością ku Tobie. Amen. Serce Maryi. Trójcy Przenajświętszego przybytku. opłakując swoje własne upadki. która. aby mogło być dla Ciebie wynagrodzeniem za tych. stał się przez Ciebie . niepokalane. łaski pełne. Amen. Serce Maryi. Akt całkowitego oddania się duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi Niepokalana Matko. Pragnę ofiarować Ci serce tak ubogacone miłością. którzy Cię nie miłują. Serce Maryi. Ofiarowanie duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi O Matko moja. Święta Trójco. przyjmuję już dzisiaj z zupełnym poddaniem każde cierpienie. . Spraw to. Tobie i Bogu miłą.

Serce Maryi. Serce Maryi. Serce Maryi. Serce Maryi. Przepuść. najcierpliwsze. zbiorze wszelkiej świątobliwości. Módlmy się: Boże miłosierny. Panie! Baranku Boży. Serce Maryi. a przez pokutę odpuszczenia grzechów dostąpili. które nikim nie gardzisz. z błędnej drogi nawróceni. Serce Maryi. Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi . módl się za nami! W. który gładzisz grzechy świata. Serce Maryi. wzorze panieńskiej skromności. Serce Maryi. przepuść nam. W. najczystsze i najniewinniejsze. pociecho utrapionych. przy zesłaniu Ducha Świętego nową łask pełnością obdarowane. Pana naszego.Serce Maryi. A oddal gniew swój od nas! Módlmy się: Miłosierny i wszechmogący Boże. przy śmierci Jezusa z żalu obumierające. Spraw. który gładzisz grzechy świata. Serce Maryi. najwierniejsze. Serce Maryi. mieczem boleści przeszyte. Panie! Baranku Boży. Nawróć nas. Panie. przepuść ludowi swemu! W. Amen. Serce Maryi. Serce Maryi. Serce Maryi. wiernie odtąd przykazań Twoich przestrzegali. Boże. radości serc ludzkich. Serce Maryi. abyśmy wszyscy. Aby się i nasze serca zapaliły Boską miłością. Serce Maryi. z pokorą do Ciebie zanosimy. światłości błądzących. wysłuchaj modlitwy. Serce Maryi. najpotężniejsze. najchwalebniejsze. otrzymali łaskę powstania z naszych grzechów i ratunek w każdej potrzebie. Serce Maryi. Święte i miłościwe Serce Maryi. Serce Maryi. W. w pokorze niezgłębione. Zbawicielu nasz. nadziejo Tobie ufających. Serce Maryi. Serce Maryi. ratunku konających. najlitościwsze. Matki Bożej. przy zmartwychwstaniu Jezusa radością ożywione. Serce Maryi. Ty napełniłeś Najświętsze i Niepokalane Serce Maryi Panny dobrocią dla zbawienia grzeszników i dla pociechy utrapionych. Baranku Boży. zadatku obietnic Jezusowych. przy wniebowstąpieniu Jezusa słodkością napełnione. wysłuchaj nas. Serce Maryi. Serce Maryi. zmiłuj się nad nami! K. Serce Maryi. Przez Chrystusa. które za siebie i za ginących w grzechach braci naszych. bramo niebieska. A nie bądź na nas rozgniewany na wieki! K. jasnością i chwałą w niebie ukoronowane. Serce Maryi. abyśmy prosząc to Najsłodsze Serce o wstawiennictwo. K. najłagodniejsze. arko przymierza. który gładzisz grzechy świata. Serce Maryi. najdobrotliwsze. obrono w pokusach. któreś pragnieniem świętym zbawienie przyspieszyło. Serce Maryi. Serce Maryi. Amen. Serce Maryi. jedyna po Bogu grzesznych ucieczko (3 x). miłością Boga pałające.

że nikt nie może Jej złożyć większego daru. Najświętsza Dziewica przyjmując je z wielką radością wyznała. Amen. uproś mi u Serca Jezusa czystość i pokorę serca. K. módl się za nami. o którą Cię jak najusilniej proszę. Ześlij Ducha Twojego. w wątpliwościach. rozpal oziębłe serce moje i napełnij je najżarliwszą miłością ku Bogu i ku ludziom.. jakie za Twym pośrednictwem otrzymuję od Najświętszego Serca Jezusowego! Jak dalece winnam Tobie wynagrodzić za obojętność moją w służbie Twej świętej! Pragnę ofiarować Ci miłość za miłość. jaką pałało Twe Serce.. błagam Cię. byś mnie oświeciła.. zapal me serce żarem Serca Twego! O Serce Niepokalane Matki Boga mojego. Ty będziesz najdroższym przedmiotem mej czci i mej miłości. Przez tę miłość najczystszą i najgorętszą. Gertruda rozważając z żalem. napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twej miłości.. byś mnie obdarzyła pokojem. całe jaśniejące czystością i niewinnością. Amen. w niebezpieczeństwach. Udziel mi również łaski. O Serce Niepokalane Matki Boga mojego. uciekam się do Najmilszego Serca Twego z całą ufnością. niezgłębiona przepaści pokory. czczę Cię i pozdrawiam z pokorą najgłębszą. Zdrowaś Maryjo. o Maryjo. . co byłoby godne złożenia Tobie w ofierze: a czuję się zobowiązana do głębokiej wdzięczności za łaski. siłą. Gertrudy do Niepokalanego Serca Maryi O Serce Niepokalane Maryi. odebrała od Ducha Świętego wskazówkę.. To samo objawione było i Św. Módlmy się: Boże.. Przez Chrystusa Pana naszego.. co by Jej godnym było. Ofiarowanie Serca Jezusowego Najświętszej Maryi Pannie Św.Przyjdź Duchu Święty. gdy Jej Serce Jezusa ofiaruje. oczyść serce moje ze wszystkich grzechów i niedoskonałości. Matko i Pocieszycielko nasza. jedyne dobro. Do Ciebie. o Szafarko darów niebieskich. Modlitwa Św. pociechą.. Obdarz mnie tą cnotą. bez której nie mogę podobać się Najpokorniejszemu Synowi Twojemu. Zdrowaś Maryjo. by Matce Niepokalanej Serce Chrystusa Pana ofiarowała. Pocieszycielko strapionych. zmiażdż pychę i wyniosłość serca mego. Amen. byś mnie ochroniła. od pierwszej chwili istnienia swego. Zatem często modlitwę tę odmawiać należy. I odnowisz oblicze ziemi. Bądź przeto moją ucieczką. Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi O Maryjo Niepokalana.. którzy się do Ciebie uciekamy. W. w potrzebach.. o Maryjo Pocieszycielko! Zlituj się. daj nam w tymże Duchu wszystko. w godzinę śmierci przyjmij ostatnie tchnienie mego serca i zgotuj mi mieszkanie w przybytku niebieskim. o którą Cię jak najusilniej proszę. na jaką się zdobyć potrafię. chwalebny Przybytku Trójcy Przenajświętszej. O czuła nasza Matko. Udziel mi również łaski. O Maryjo. Przez Twoje Niepokalane Poczęcie.. spieszyć będę we wszystkich trudnościach. O Serce Niepokalane Matki Boga mojego. i pociechą Jego zawsze się weselić. co dobre poznawać. Udziel mi również łaski. byś mi udzieliła wsparcia. któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego oświecił. Zdrowaś Maryjo. jak wtedy. a powstanie życie. bym nigdy najmniejszą nawet dobrowolną winą nie zasmucił Syna Twojego. strzeż zmysłów moich. Mechtyldzie.. O Matko Pięknej miłości.. nie posiadam niczego. oczyść ciało moje i uświęć duszę moją. O najczystsze Serce Najświętszej Maryi Panny. która sprowadziła Jezusa do łona Twojego... gdzie wszystkie serca jednozgodnie wielbić będą na wieki Boskie Serce Jezusa i Najmilsze twe Serce. bo je najbardziej kocha. że Najświętszej Dziewicy jeszcze nic nie ofiarowała. o Maryjo. o którą Cię jak najusilniej proszę.

Niepokalanie poczęte Serce. i uświęcaj: abyś w nim żyło i królowało teraz i zawsze. Serce Maryi. niczego więcej nie oczekujesz ode innie. którzy się do Najświętszego Serca Twojego uciekamy. Witaj Serce najczulsze. Witaj Serce najbardziej błogosławione. O Ty. szczęśliwą wieczność wyjednaj. Modlitwa do Serca Maryi (Wielce skuteczna) Święta Maryjo. o Matko. a będzie to prawdziwym mym szczęściem. i na wieki wieków. Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego. miej staranie o moje zbawienie. Amen. W Tobie po Bogu całą ufność położyłem. Witaj Serce najmiłosierniejsze. Tobie dzięki składamy. Przyjmując ten dar. opiekuj się wszystkimi przedsięwzięciami moimi. Jezusa Chrystusa! Uchroń ją od wszelkiego nieszczęścia. Witaj Serce najcichsze. i oczyszczaj. Amen. Witaj Serce najukochańsze.jakie posiadam. poświęcamy. Matki Syna Bożego. módl się za nami. Westchnienia do Niepokalanego Serca Maryi Serce Maryi. Witaj Serce najpokorniejsze. Nie jestem w stanie ofiarować czegoś więcej. uproś mi nawrócenie. (Osobiste doświadczenie osób dowiodły skuteczności tej modlitwy. ze wszystkich sił naszych. Twemu Niepokalanemu Sercu powierzamy całą ludzkość. ofiaruj nieustannie w Trójcy Jedynemu Bogu drogocenną Krew Twojego Syna. módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej. aby On był jeszcze raz łaskawy i miłosierny i zechciał ludzkość zachować od zagłady i zniszczenia. Użycz całemu światu pokoju w prawdzie. Tobie serca nasze składamy. Mechtyłdę) Witaj Serce Przenajświętsze. Córki Ojca niebieskiego. Modlitwa do Serca Najświętszej Panny (ułożona przez Św. Pius VII tekst tej modlitwy nosił przy sobie w czasie swej niewoli). o Matko Miłosierdzia. Witaj Serce najczystsze. a Ty. Ciebie chwalimy. z całej duszy naszej. Witaj Serce najpobożniejsze. ofiarujemy. które Ci ten dar składa. racz przyjąć także i serce moje. któraś była bez zmazy grzechu pierworodnego poczęta. na której skaza najmniejszego grzechu nie powstała nigdy. Matko mego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Modlitwa Papieża Pawła VI O Maryjo. Jezusa Chrystusa. Przyjmij i posiadaj je całe. sprawiedliwości i miłości. i oświecaj. uchroń od wszelkiego niebezpieczeństwa. Witaj Serce najposłuszniejsze. Wskaż jej drogę do poznania jedynego i prawdziwego Zbawiciela. a duszom ratunku potrzebującym. Amen. Ciebie wielbimy. tak miły Tobie. doprowadź nas do Ojca. . Ciebie miłujemy z całego serca naszego. którą wylał na drzewie Krzyża ze Swego Najświętszego Serca dla ratowania świata. pojednaj nas z Synem. Amen. Ofiaruję Ci ten skarb nieskończonej wartości. to Boskie Serce Jezusa. od wszelkiego grzechu i jego następstw. bądź zawsze moją Pocieszycielką. Witaj Serce najwierniejsze. które Tyś mi dała. Witaj Serce najcierpliwsze. Tobie cześć oddajemy. Serce Jezusa i Maryi. trzeba ją odmawiać pobożnie. Witaj Serce najmądrzejsze. oddajemy.

o Serca Najcierpliwsze. Pozdrawiam Was. Słodkie Serce Maryi. Najświętszej Panny. miłości Serce Eucharystyczne Jezusa. o Serca Najposłuszniejsze. Serce Maryi. Amen. * Rzewnym sercem. prowadź nas. Ucieczki naszej. Królowej naszej. bądź moim zbawieniem! Modlitwa duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi Panie Jezu dodaj mocy. Pozdrawiam Was. Serce Maryi. pragnę pełnić przy Twoim Bolesnym Sercu wierną służbę wynagrodzenia. poświęcamy je Wam. ulecz nas. przyjmijcie je i posiądźcie je całkowicie. rozkazuj nam. * Odwróci bolesny cios. abyśmy Cię kochali w niebie. chwalimy Was. o Serca Najsłodsze. dajemy je Wam. Lekarki naszej. Przewodniczki naszej. błagajmy i pocieszajmy z Maryją Niepokalaną Najświętsze i Najgodniejsze. dziękujmy. Pozdrawiam Was. * To Serce zna dzieci głos. oświećcie je. Serce Maryi. Serce Maryi. o Serca Najświętsze. Serce Maryi. dziękujemy Wam. o Serca Najczulsze. oczyśćcie je. bądź moim ratunkiem! Słodkie Serce Maryi. przyświecaj nam. Pozdrawiam Was. Serce Maryi. * Idźmy. Czcijmy. * Czy nas nęka życia trud. idźmy ufnym krokiem. Dziewicy Niepokalanej. Niech współpracując z łaską rozpalam się gorliwością. Tobie całym sercem się oddajemy. o Serca Najczystsze. tulmy się jak dziatki * Do Serca Maryi Matki. kochamy Was z całego serca naszego. * Czy to winy czerni brud. Pocieszycielki naszej. o Serca Jezusa i Maryi Najmilsze i Najgodniejsze miłości. Pozdrawiam Was. Gwiazdy naszej. pociesz nas. Pozdrawiam Was. o Serca Najszczęśliwsze. Pozdrawiam Was. O Matko Niepokalana. obdarz nas czystością. ratuj nas. Akty strzeliste Słodkie Serce Maryi. o Serca Najwierniejsze. uproś nam pełność Ducha Świętego. wyniszczamy je dla Was. miłością Boga zapal nas. i po wszystkie wieki wieków. Nadziei naszej. Serce Maryi. Serce Maryi. Mistrzyni naszej. o Serca Najpobożniejsze. co uznam za doskonalsze. Serce Maryi. Pozdrawiam Was. czcimy Was. Serce Maryi. niosąc miłość Twoją i Maryi do serc ludzkich. i uświęćcie je. ze wszystkich sił naszych. Pozdrawiam Was. z całej duszy naszej. o Serca Najmądrzejsze. . Jana Eudesa Pozdrawiam Was.Serce Maryi. łzawym okiem. bądź moim zbawieniem! Słodkie Serce Maryi. Oblubienicy Ducha Świętego. nauczaj nas. Pozdrowienia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi przez Św. wielbimy Was. ofiarujemy Wam serca nasze. o Serca Najmiłosierniejsze. Abyście w nich żyli i królowali teraz i zawsze. Amen. Amen. uproś mi u Serca Jezusowego czystość i pokorę! Pieśni Idźmy. abym zdążał z cnoty w cnotę. a zawsze wybierał to. Pozdrawiam Was. Pozdrawiam Was.

z wyraźnym Jej odsuwaniem. wymaga publicznego zadośćuczynienia. skoro od tego właśnie nabożeństwa tak wiele zależy! Często słuchamy rad naszych bliźnich i postępujemy według tego. * Z tej smutnej wołają ziemi. O Serce Maryi Niepokalane. to przede wszystkim dlatego. musi się poddać stworzeniu. Może mieć miejsce w pierwsze soboty miesiąca lub w czasie dłuższej adoracji Najświętszego Sakramentu. że on. Wystawienie Najświętszego Sakramentu. anioł. który przez Radio Watykańskie w każdą pierwszą sobotę miesiąca." (12 V 1982 r. o Maryjo. wszyscy wspólnie zaśpiewajmy: * O Serce Maryi Niepokalane. * Jemuś winien. * Módl się za nami grzesznymi! Zwróć się. * Wyczerpnijcie łaski zdroje.. grzechem skalane. Starajmy się wykonać i zaspokoić pragnienia najsłodszych serc. jak w drugim niebie. ale również do Niepokalanego Serca Maryi Bóg pozostawił światu na ostateczne czasy. ale nie odmawiają Zdrowaś Maryjo.. Jan Paweł II.. Oto jego słowa: „Jeśli Kościół przyjął orędzie z Fatimy.) PROPONOWANY UKŁAD NABOŻEŃSTWA WYNAGRADZAJĄCEGO DO NIEPOKALANEGO SERCA NMP To nabożeństwo może trwać od jednej do trzech godzin przed Mszą Św. * Do niego rzewnie tuliła. wzywa nas. * Samo szuka. * Najczulszej z córek Adama. człowiekowi".. żalem skruszone. Pieśń. by Bóg-Syn. które Ona nam rozdaje. nieraz oddaleni od Boga ludzie. * Kto mnie znajdzie. Protestanci właśnie tak postępują. a wtenczas doświadczymy prawdziwej radości. * Temu Syn zbawienie da!" To Maryi Serca chwałą. Jakże nie odpowiedzieć pozytywnie na prośbę Boga i nie oddawać Jej czci. * Sercu Maryi cześć oddajemy. Niech przykładem dla nas będzie Ojciec Św. Diabeł już poddałby się Bogu. np. * Pod nim Jezusa nosiła. * Sercu Maryi. . Nie tylko nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. jest pychą i rzeczą diabelską. że zawiera ono prawdę i wezwanie. * Niech dojdzie nasz głos do Ciebie. jak inni nam radzą. które szczególnie starajmy się odmówić w pierwsze soboty miesiąca. 2. * Sercu Maryi. odśpiewanie pieśni. I to jest właśnie ta diabelska droga pychy. Znieważanie Matki Najświętszej w miejscach Jej objawień. ku naszej stronie. dziatki moje. * Wychowała. prowadzi Różaniec w intencji wynagradzającej Bogu i Matce Bożej za grzechy świata. * Bo w Twego najsłodszej Serca obronie * Bezpiecznie.. życie ma. * Jest otwarte w każdy czas. Poniżej zamieszczamy akty wynagrodzenia. niewdzięczność za wszystkie łaski.. ale nie czczą Matki Bożej. żyjący duchem tego świata. Maksymilian: „Dążność do Boga bez Maryi. Czczą Pana Jezusa. NABOŻEŃSTWA I MODLITWY WYNAGRADZAJĄCE NIEPOKALANEMU SERCU NMP Św. Matczyne Twe Serce było zranione * Siedmiu boleści mieczami. Odmawiają Ojcze nasz. zgodnie z poleceniem Matki Najświętszej. zapatrzeni w sprawy materialne. które są w swej zasadniczej treści prawdą i wezwaniem samej Ewangelii. świecie. 1. 3. * Więc dzisiaj Twe dzieci. Litania do Niepokalanego Serca NMP. cud: * Że Bóg zstąpił zbawić lud. * Pójdźcie do mnie. módl się za nami grzesznymi! * Do Ciebie Twe dzieci. ale znieść tego nie może. * Nad swymi płaczą grzechami.Ach to Serce dobroć sama. natomiast lekceważymy to. „O Serce Maryi Niepokalane". co mówi do nas Pan Jezus i Matka Boża. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. * Że zgubionym Zbawcę dało. * Zgładził długi naszych win. w świętych obrazach i figurach. kiedy to świat tonie w grzechach i stygnie w miłości do Boga i ludzi. owszem.

jak ich kocha sam Bóg i Twe Niepokalane Matczyne Serce. które moglibyśmy zadać Bogu. jaką Tobie oddajemy. zjednoczone z Bogiem. błagając Cię pełni ufności. Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu NMP. podsycanym oliwą Jego Miłości. Odrzuć roztargnienia. Tę pokorną cześć. Wspomnij na nas. a bliźnich tak. która przyciągnęła spojrzenie Boga. łączymy ze wspaniałością uwielbienia. Właśnie w ciszy Twojej świętości rozważałaś słowa Twego Syna i tajemnice Odkupienia.. gorejące Bożą miłością! Ty jesteś płomieniem rozpalonym przez samego Ducha Świętego. zieloną i kwitnącą oazą na pustyni świata. Tą.. 1. część lub 1... dziesiątka Różańca Św. 8. Ty jesteś tym cudownym rajem. Amen. Zdrowaś Maryjo. Przyciągnij śladem Twojego dziewictwa wielką liczbę dusz. Zdrowaś Maryjo. które powierzyło swe dziewictwo Bogu Najwyższego Majestatu! Ty jesteś nienaruszoną liliją. Magnifikat. na nas. Ciebie. Udziel nam łaski.. z całej duszy. Akt przebłagalny na pierwsze soboty miesiąca lub inne modlitwy wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Litania do Niepokalanego Serca Maryi..pięć pierwszych sobót miesiąca Modlitwa wprowadzająca na każdy dzień Niebieska Matko i Pani! Uciekamy się do Twego Matczynego i Niepokalanego Serca ożywieni dziecięcą ufnością i porywem miłości. Pierwsza sobota czwartego miesiąca O Niepokalane Serce Maryi. W szczególności łączymy tę cześć z nieprzemijającą chwałą.. pogrążone w nabożnej kontemplacji! Twoje myśli i umysł pozostają złączone. Litania do Niepokalanego Serca Maryi. wynagradzającą Niepokalanemu Sercu NMP. Oblubienicę i Matkę. Litania do Niepokalanego Serca Maryi.. o które prosimy przez tę nowennę. Pierwsza sobota drugiego miesiąca O Niepokalane Serce Maryi. W Twym Sercu ten święty płomień nigdy nie gaśnie. którą Ona wybrała sobie za Córkę.. jaką otacza Cię Przenajświętsza Trójca. Pieśń na Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.. Modlitwy wynagradzające Najświętszemu Sercu Maryi . Można zamówić Mszę Św... Można też urządzić procesję dookoła Kościoła z Najświętszym Sakramentem i z obrazem lub figurą Niepokalanego Serca NMP. 6. by oddać się bezgranicznie Bogu. Litania do Niepokalanego Serca Maryi. o Maryjo. Pierwsza sobota piątego miesiąca . 7. by za Twoim przykładem służyć Bogu sercem czystym i niesplamionym oraz ze wszystkich naszych sił unikać najmniejszych cierpień. Pierwsza sobota trzeciego miesiąca O Niepokalane Serce Maryi.. którzy wzdychamy na tym padole łez. Pierwsza sobota pierwszego miesiąca O Niepokalane Serce Maryi. 5. jaśniejące czystością! Ty jesteś najpiękniejszym kwiatem Bożego ogrodu. które oparłyby się pokusom ziemskim.4. które przeszkadzają naszemu skupieniu i skieruj nasz umysł ku Bogu. Zdrowaś Maryjo. Racz nam wyprosić u Boga łaski. Zdrowaś Maryjo. aby Je uwielbiać i aby wzywać Jego potężnego wstawiennictwa. które bez przerwy i z niewyczerpaną gorliwością składają Ci błogosławione chóry anielskie.. święci w niebie i wszyscy słudzy na ziemi. Uproś nam łaskę miłowania Boga z całego serca... którego nie splamił żaden grzech.

błogosławiona Matko Zbawiciela i przechwalebna Dziewico! Wysławiamy Cię jako wybraną przez Boga przed wiekami spośród wszelkich córek ludzkich na Rodzicielkę Jego Syna. Wysławiamy Twoją godność Matki i Dziewicy... W nabożeństwie publicznym można odśpiewać: Ave. ave itd. Akt przebłagalny na pierwszą sobotę miesiąca Święta Maryjo. K. że przeczyste Serce Twoje obdarzył pełnością łaski i rozpalił je najpiękniejszą miłością Boga i ludzi. które Duch Święty obdarzył pełnią łaski. Dlatego Jezus Tobie. Dzięki składamy Synowi Bożemu. Imię Twoje wspominać będą z pokolenia na pokolenie.. mogli pod Jej opieką godnie Ciebie uwielbiać i Tobie się podobać. Wyznając przeto. To właśnie Twój duch skromności i pokory znalazł łaskę przed Bogiem i umożliwił Synowi zamieszkanie w Twoim Sercu. która pozwala nam podporządkować się we wszystkim Woli Bożej.. żeś godna czci i chwały. Święta Maryjo. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. . niech mi się stanie według słowa Twego. a miecz boleści przeszył duszę Twoją. Zdrowaś Maryjo. a jako Syn Twój rozmiłował się w Twoim Sercu Niepokalanym. Dlatego na wynagrodzenie Twemu Sercu za zniewagi Twojego Imienia modlimy się pozdrowieniem anielskim: Zdrowaś Maryjo. Wysławiamy Cię jako Pośredniczkę wszystkich łask zbawienia. a na wynagrodzenie Twemu Sercu za wszelkie zniewagi Imienia Twego modlimy się pozdrowieniem anielskim: Zdrowaś Maryjo. Wysławiamy Niepokalane Poczęcie i Twoje Serce. Wysławiamy najczystsze Serce Twoje. a zarazem wyznajemy. aby objawiać w Tobie wielkie miłosierdzie Swoje i Swoją chwałę. niesiemy Twemu Sercu wynagrodzenie za wszelkie zniewagi Imienia Twego i modlimy się do Ciebie pozdrowieniem anielskim: Zdrowaś Maryjo. Jako zaś Matka Chrystusowa jesteś Matką pięknej miłości. nadziejo zbawienia. prosimy. Godna przeto jesteś wszelkiej czci i chwały. Ciebie Bóg Wszechmogący stworzył w sprawiedliwości. Naucz nas tej pokory. abyś przez Syna swego starła głowę szatana. oddając cześć przeczystemu Jej Sercu oraz wynagradzając Jej za niewdzięczność ludzi i za wszelkie zniewagi Jej Imienia. W. Poczęłaś Go wszechmocą Ducha Świętego. błogosławionaś między niewiastami jako Rodzicielka Bożego Syna. z pieśni: Po górach.. Święta Maryjo. Dzięki składamy Duchowi Świętemu.. żeś godna czci i chwały.. któryś Świętą Rodzicielkę Swojego Syna ubłogosławił w mocy swojej. Amen. abyśmy. że wybrał Ciebie. spraw to. Wszystkie narody na wieki wysławiać Cię będą. Wysławiamy Twoje Poczęcie bez grzechu pierworodnego. gdyś w pokorze wyrzekła do Archanioła: Oto ja służebnica Pańska. Wysławiamy Cię. oddał skarby łask. najmilsza Matko nasza z woli Swego Syna! Tyś w Swoim Sercu wycierpiała całą Mękę Jego. Litania do Niepokalanego Serca Maryi.. wzorze pokory! Bogactwo Twoich łask i Twoich cnót pozwoliło Ci zstąpić w dolinę pokory.O Niepokalane Serce Maryi. Módlmy się: Boże. kochające nas miłością macierzyńską! Dzięki składamy Ojcu Przedwiecznemu. dolinach. którą sam Duch Święty rozpalił w Sercu Twoim i doskonale upodobnił je do Boskiego Serca Twojego Syna. Wynagrodzenie Sercu Maryi (w pierwszą sobotę miesiąca) Święta Maryjo. by Jej chwała nie odeszła z ust ludzi.. jakie nam wysłużył Swoją ofiarą krzyżową.. że w dziewiczym łonie Twoim stał się człowiekiem. bo z Twoich rąk spływa na nas błogosławieństwo niebieskie. Swej Matce z Nim współcierpiącej.

którymi Pan Ją ukoronował na Królową nieba i ziemi. Wraz z hołdem miłości i czci składamy Twemu Sercu wynagrodzenie za wszelkie znieważenia Twojemu Imieniu. Chwała Najświętszej Dziewicy Maryi. kochające ludzi miłością macierzyńską. by i oni należeli do Jej dzieci. K. Serce Maryi. któremu oziębli i bezbożni uwłaczają. dziewiczej Oblubienicy Ducha Świętego. Niech będzie Bóg uwielbiony. Serce Maryi. Najświętsza Panna Maryja. W. doznające od wielu niewdzięczności. a zwłaszcza za bluźnierstwa. Serce Maryi. Niech będzie pochwalone Jej Boże macierzyństwo. Chwała Najświętszej Dziewicy Maryi.Niech Tobie. pragnąc wynagrodzić za zniewagi. Serce Maryi. Serce Maryi. Chcę również nieść pociechę Najświętszemu Sercu Jezusa tak bardzo obrażanemu zniewagami skierowanymi przeciw Tobie. nieustannie za nami orędujące. Matko moja Najświętsza. Niech będą pochwalone łaski. Serce Maryi. Z wynagrodzeniem ofiarujemy Ci nasze serce wraz z zapewnieniem. Módlmy się: Panie Jezu Chryste. Niech będzie pochwalone Jej Serce Bolesne i Niepokalane. spraw to. że Ciebie na wieki wychwalać będziemy. Serce Maryi. wyrządzone Twojemu Sercu Bolesnemu i Niepokalanemu. nasza nadziejo zbawienia. któryś w świętym Sercu swej Matki odzwierciedlił tajemnice swego życia. Serce Maryi. Serce Maryi. a zarazem dla Jej zasług i orędownictwa udziel łaski nawrócenia wszystkim. abyśmy Ją czcili i miłowali i w Niej wysławiali dobrodziejstwa Twoje. Bóg i Zbawiciel ludzi. z Jezusem dla naszego zbawienia współcierpiące. Niech będzie pochwalona Jej dziewicza czystość. Dozwól mi chwalić Cię. Wszelkiej czci i chwały najgodniejsza. W. do Serca Jezusa doskonale upodobnione. mieczem boleści przeszyte. Serce Maryi. Zadośćuczynienie Najświętszej Maryi Pannie O Maryjo. Serce Maryi. którzy Cię nie kochają. Błogosławiona jesteś Rodzicielko Boża. bo Pan jest z Tobą boś łaski pełna. wszystkie pokolenia śpiewają pieśń chwały. Chwała Najświętszej Dziewicy Maryi. Serce Maryi. Niech będą pochwalone Jej łzy i Jej boleści. Męki i chwały. przez Ducha Świętego darami łaski hojnie wyposażone. Niech będzie pochwalona Bogarodzica. Ciebie na wieki wychwalać będziemy. za wszystkie łaski i błogosławieństwa nam udzielone. Panno Święta. Dziewicy i Matki. Niech będzie pochwalone Jej błogosławione Wniebowzięcie. Serce Maryi. . Córce umiłowanej Ojca. rzucane przeciw Tobie. aby Cię pocieszyć za tylu niewdzięcznych synów i córek. ofiaruję Ci te pokorne uwielbienia. Niech będzie pochwalone Jej powszechne pośrednictwo. bo owocem Twego żywota jest Jezus. za obojętność wobec Twej dobroci i niewdzięczność za Twoją miłość macierzyńską. Niech będzie pochwalone Imię Maryi. którzy znieważają Jej Imię. przez Syna Bożego miłością synowską umiłowane. Niech będzie pochwalone Jej Święte i Niepokalane Poczęcie. święta Matko Boża. pełne miłosierdzia dla błądzących i grzesznych. Serce Maryi. Amen. Daj mi moc przeciw Twoim nieprzyjaciołom. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Matce Niepokalanej Syna. w którym Bóg Ojciec ma upodobanie. prosimy. K. żadną plamą grzechu nie skalane.

Najświętsza Dziewico. Amen. że dotąd grzechy nasze nieustannie Go na krzyż przybijają. Twoje nienaruszone Dziewictwo. ja. O Maryjo. na które tak słusznie zasłużyliśmy. Przychodziła przez kolejnych sześć miesięcy. 13 czerwca. gdy królujesz w niebie. Matko Miłosierdzia. od maja do października. kocham Cię za tych. co symbolizowały otaczające Je ciernie. Matka Boża powiedziała do nich: . o Matko Jezusa i Matko nasza. którzy Cię nie kochają. Twoje chwalebne królowanie nad niebem i ziemią. moja dobra i czuła Matko. każdego trzynastego dnia miesiąca. Przebacz nam wszystkie grzechy nasze: przebacz wszystkie zbrodnie całego świata. bo wiele dusz idzie do piekła. Dzieci ujrzały także przerażającą wizję piekła. Ty się gniewać nie umiesz. a teraz. oddaję się Tobie całkowicie za tych. módlcie się dużo i dokonujcie umartwień za grzeszników. że tak znieważamy Jego łaski. aby ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. uproś łzy pokuty i zechciej od nas odwrócić straszne karanie. Jego miłość i błogosławieństwo ofiarując Tobie. gdyż trzynastego dzieci były więzione. wszystkie krzywdy przez nas Twemu Niepokalanemu Sercu wyrządzone. przyjąć ten pokorny hołd. bym Cię kochał i poświęcał się dla Ciebie z każdym dniem coraz więcej i racz wejrzeć oczyma pełnymi miłosierdzia na tych nieszczęśliwych. Amen. Matko nasza. Racz. Twoje miłosierdzie bez granic. że tak okrutnie umęczyliśmy i tak strasznie ukrzyżowaliśmy Syna Twojego: przebacz nam. Zdejmij je ze mnie. w Fatimie w Portugalii Matka Najświętsza objawiła się trójce dzieci: Franciszkowi. Matka Boża zapowiedziała. Jego słowa głoszone w Kościele i Jego święte Sakramenty. i rzuć w Rany Boskiego Syna Twojego. Twoje cudowne Wniebowzięcie. przebacz. którzy nie chcą Ciebie uznać za swą Matkę. bo nikt nie chce się umartwiać za nie i za nimi wstawiać". żyjąc na tej ziemi. nędzny grzesznik. bądź za wszystko i bez końca uwielbiona! Niech będzie uwielbione Twoje Niepokalane Poczęcie. Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Najświętsza i Najdroższa Matko moja. Innym razem Matka Boża prosiła o ofiarowanie modlitw i cierpień w intencji grzeszników: „Módlcie się. Jego natchnienia. którzy Ci bluźnią. Pozwól nam wielbić Ciebie nieustannie na tej ziemi i rozszerzać coraz więcej cześć ku Niepokalanemu Sercu Twojemu. Spraw. o Maryjo wszelkiej chwały i miłości godna. a Łucję pozostawi. w uniżeniu najgłębszym. jako moje własne do Ciebie przynoszę. a po śmierci zaprowadź nas do nieba. Trójcę Przenajświętszą po wszystkie wieki chwalili. O Maryjo. które ja. Więc przebacz nam. kochać i przebaczać umiesz. by jak najrychlej skruszeni uciekali się do Twego Serca macierzyńskiego. Przebacz wszystkie bluźnierstwa bezbożnych przeciw Tobie miotane. Królowo Pokoju i Matko Miłosierdzia. Twoje boleści na ziemi wycierpiane i wiekuiste radości Twoje. Twoje wszechmocne do Boga pośrednictwo. Cała i we wszystkim bądź pochwalona. Najsłodsza Matko. najniegodniejszy Twój sługa. W sierpniu piękna Pani pojawiła się później. Ukazując się po raz drugi. Hiacyncie i Łucji. Ty kochać i cierpieć umiałaś. Przenajdroższą Krew Jego ofiarując za nas Ojcu Przedwiecznemu. że w takiej boleści pogrążaliśmy Twoje Niepokalane Serce. upadam przed Tobą i z miłością najgorętszą przepraszam Ciebie za grzechy swoje i za grzechy wszystkich grzeszników. wielbię Cię za tych. Tego dnia dzieci ujrzały Niepokalane Serce Maryi znieważane przez grzechy ludzkości. abyśmy z Tobą. ORĘDZIE FATIMSKIE Najświętsza Maryja Panna objawia się w Fatimie W 1917 r. gdyż Jezus pragnie posłużyć się nią. nagradzamy Ci Przenajdroższym Sercem Jezusa. Matko Najsłodsza. że niedługo zabierze Hiacyntę i Franciszka do nieba.

aby skłonić ich do nawrócenia. Na czym polega Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca? Istotą tego nabożeństwa jest wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. które jest ukoronowane cierniami. przyjmą Komunię Św. także w naszych sercach wzrośnie miłość ku Bogu i bliźnim. Przez to nabożeństwo wynagradzamy pięć różnych zniewag i blużnierstw raniących Niepokalane Serce Maryi: 1. którzy znieważają Ją w Jej świętych wizerunkach. temu obiecuję zbawienie dla ozdoby Bożego tronu". obrazę czynioną przez tych. Przynajmniej ty staraj się Mnie pocieszyć. 5. (Fatima 1917 r. są pogardą wobec Bożej miłości oraz powodem piekielnych mąk ludzi. Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Mego Niepokalanego Serca. Cztery warunki Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca . 4. Jeżeli wysłuchają Moich próśb. Aby ich zbawić. a nawet odrazę do Niepokalanej Matki. a Jezus powiedział: „Współczuj Sercu swojej Najświętszej Matki. Pragnie Ona ocalić jak najwięcej osób. aby zażądać poświęcenia Rosji Memu Niepokalanemu Sercu i zadośćczyniącej Komunii w pierwsze soboty miesiąca. którzy wpajają w serca dzieci obojętność.. pogardę. 2. żeby owe kolce wyrwać". które niewdzięczni ludzie bez ustanku wbijają w Nie przez swoje bluźnierstwa i brak wdzięczności. Jeżeli uczynią to. Wtedy Matka Boża wezwała do podjęcia wynagradzającego nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca: „Spojrzyj. znieważanie czynione przez tych. bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu. a gdy będziemy tę modlitwę praktykować. zaproponowana przez Maryją i Jezusa. za których umarł Jej Syn. dlatego przychodzi. Maryja chce naszego zaangażowania w tę misję. odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć Mi będą w intencji zadośćuczynienia".„Widziałyście piekło. W czasie tego objawienia po raz kolejny Maryja zwróciła uwagę na Jej Niepokalane Serce otoczone cierniami. którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź. Przez to nabożeństwo możemy przepraszać Boga i wynagradzać za grzechy obrażające Niepokalane Serce Maryi. Rosja nawróci się i zapanuje pokój". Kto je przyjmie. na moje Serce ukoronowane cierniami. 10 grudnia 1925r. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca to forma pomocy grzesznikom. a nie ma nikogo. co wam powiem. wiele dusz się zbawi i zazna pokoju. jakie przez cały czas niewdzięczni ludzie weń wbijają. bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu. kto czyniłby akt zadośćuczynienia. 3. moja córko.. W godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym. tym razem z Dzieciątkiem Jezus. 13 września 1939r. aby ostrzec przed konsekwencjami grzechu. w Pontevedra (Hiszpania). aby ocalić grzeszników od piekła. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca uzyskało aprobatę kościelną i rozwija się żywiołowo na całym świecie. Obrażają one Boga i Jej Niepokalane Serce. bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu i nieuznawanie w Niej Matki ludzi.. do którego trafiają dusze biednych grzeszników. Przybędę.) Zgodnie z zapowiedzią Matka Boża ukazała się siostrze Łucji ponownie już po śmierci Franciszka i Hiacynty. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca Matka Boża: „Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca..

3. niż żeby odprawiać piętnaście bezdusznie i z obojętnością. cześć Twoją i pożytek naszej duszy.. Łucja zapytała. Ja jednak wolę. i w końcu trzecia grupa to osoby. który zwrócił się do nich z wezwaniem. w pięć pierwszych sobót miesiąca w powyższej intencji. aby opisać nabożeństwo wynagradzające grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. lecz mało kto kończy i ci. w Twym najczystszym łonie spraw. (lx) Chwata Ojcu. one najbardziej podobają się Jezusowi. Franciszek i Hiacynta bawiły się w ogrodzie Łucji. * Latem. bez grzechu ciężkiego. za zgodą kapłana. za Ojca Św. takich.: „To jest prawda. abyśmy . mają za cel otrzymać przyrzeczone łaski.. że wiele dusz zaczyna.. Elżbiety. usłużność w Twych nawiedzinach Św. ujrzały Anioła o wyglądzie młodzieńca i pięknej urodzie.. byleby w tym dniu być w stanie łaski uświęcającej. które czynią to przede wszystkim w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP. i błagania o nawrócenie grzeszników. dodatkowo przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańcowe ofiarując tę medytację w wymienionej intencji.Łucja. (lx) Ojcze nasz. aby się dużo modliły i składały ofiary za grzeszników... z jakim ofiarowałaś Jezusa w świątyni . Amen... któraś w Fatimie raczyła ukazać niewinnym pastuszkom skarby łask zawarte w praktyce Św.. miłość ku Jezusowi złożonemu w żłóbku. Ofiarujcie bezustannie Najwyższemu modlitwy i ofiary. jakie Pan Bóg na was ześle". żeby odprawiali pięć pierwszych sobót miesiąca w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Twojej Matki Niebieskiej. napełnij serca nasze wielkim zamiłowaniem do tego nabożeństwa. odnieśli wielką korzyść i otrzymali łaskę. o którą Cię prosimy w tej nowennie. którzy zaczynają je odprawiać. praktykować je w niedzielę po pierwszej sobocie. Można także skorzystać z łaski sakramentu pojednania wcześniej. codziennych ofiarach modlitwę. Przede wszystkim przyjmujcie i znoście ulegle cierpienia. Niezbędnym warunkiem dobrego odprawienia nabożeństwa jest nastawienie. które Go obrażają. co Jezus podkreślił w objawieniu 15 lutego 1926 r. odmówić pięć tajemnic różańcowych.odrzekł Anioł . którzy kończą. dla nawrócenia grzeszników i jako wynagrodzenie za wszystkie grzechy.Najświętsza Panna i Jezus ukazali się siostrze Łucji dnia 10 grudnia 1925r. Różańca. Z wszystkiego. Jeśli ktoś nie będzie mógł odprawić tego nabożeństwa w sobotę. jakąś miała przez obecność Słowa Bożego. O Dziewico Najświętsza." Jezus wymienia trzy grupy osób odprawiających nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca: tych. którzy kończą..złóżcie ofiarę jako akt zadośćuczynienia za grzechy. kiedy dzieci . na wspomnienie świętej radości. moja córko...naśladując czystość jaśniejącą w tajemnicy Zwiastowania. jak mają składać ofiary. Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej O Dziewico Najświętsza. W jego ramach powinniśmy: 1. 2.. jakie obrażają Niepokalane Serce Maryi". lecz nie kończą. przyjąć Komunię Św.. może.. co macie . „Co robicie? Módlcie się! Musicie się dużo modlić! Serce Jezusa i Maryi mają wobec was zamysły miłosierdzia. w pierwsze soboty miesiąca przystąpić do spowiedzi z intencją wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. 4.. W ten sposób uzyskacie pokój dla waszej Ojczyzny. której Matka Najświętsza nauczyła swoich małych przekaźników: „O Jezu mój. (lx) Zdrowaś Maryjo. na większą chwałę Bożą. Powtarzajmy często nawet przy małych. czynię to z miłości dla Ciebie. abyśmy rozważając tajemnice naszego odkupienia. pokorę i posłuszeństwo. ale odprawiają je jedynie ze wzglądu na obiecane łaski. z jakim te praktyki wypełniamy.

która Cię uczyniła Współodkupicielką rodzaju ludzkiego. zasłużyli sobie być zaliczeni w poczet Twych sług i czcicieli. był okrutnie biczowany i cierniem koronowany. * Przez serce Twe czyste Niepokalana. 2. uprasza wiele łask Kościołowi Św..Jerozolimskiej . a w Wieczerniku wraz z Apostołami dostąpiła łaski Zesłania Ducha Świętego. który w Ogrójcu pocił się krwawym potem. Za radą Twą. Różaniec. Skąd jesteś. . * Za grzechy i zbrodnie pokutowali. które obiecują. spraw. * Choć smutek i troska przebija z twarzy. (5x) Zdrowaś Maryjo... * Ja z nieba przybywam upomnieć ludzi. którego Jednorodzony Syn życiem Swoim.. donośnie brzmi dzwon. Dziewica przecudna w koronie dębów. uśmiechem darzy. Amen. znaleźć Go w świątyni chwały niebieskiej. Jednocześnie ofiarujcie siebie w Moich Świętych Ranach Miłosierdziu Ojca Niebieskiego. Ref. o Pani. abyśmy. który zawierają i otrzymali błogosławieństwo. abyśmy. została ukoronowana koroną Królowej świata. ave Maryja. żywy obrazie boleści u stóp Krzyża Twojego Boskiego Syna. uczestnicząc w Tajemnicach Twego Chwalebnego życia. Gdy czynisz znak Krzyża Św. pogrążaj się w nich i pomyśl o tych razach. Śpieszmy więc wszyscy wśród zmartwień i trosk. naucz nas cnoty boskiej cierpliwości. uwielbiajcie pięć Świętych Ran Mojego Boskiego Syna! To nie ma być jakieś prywatne nabożeństwo. Objawia się dzieciom. Módlmy się: Boże.. naśladowali przykład. które Ja także od ciebie otrzymałem. (5x) Zdrowaś Maryjo. Moją pierwszą i najważniejszą prośbą jest: Oddawajcie publicznie cześć. w ciągu naszego ziemskiego życia. (5x) Zdrowaś Maryjo. Amen. Pani. * O Fatimska Panno Maryjo. Prośby i Obietnice Jezusa i Maryi 1. przejęci żalem. pytają dzieci. * By w ręce Twe złożyć niepewny nasz los. Kto odprawia to nabożeństwo. By Boga już więcej nie obrażali. rozważając tajemnice Św. * Są naszym ratunkiem i ocaleniem.. Amen. * Jej płaszcz jak śnieg biały. śmiercią i zmartwychwstaniem wysłużył nam nagrodę wiecznej szczęśliwości.mogli w nagrodę za stałą troskę w szukaniu Jezusa. Niesiemy swe modły do tronu Pana. grzesznikom a także duszom czyśćcowym. któraś po życiu najdoskonalszym i najświętszym przeniesiona do nieba z duszą i ciałem. Pieśń Z dalekiej Fatimy. lecz publiczne oddawanie wielkiej czci. ave. abyśmy. dźwigał ciężki Krzyż na górę Kalwarię i w końcu na nim umarł w Twojej obecności. idąc za Tobą drogą kalwaryjską ukochali Krzyż Twego Boskiego Syna i wszystkie cierpienia i krzyże nasze znosili w duchu pokuty za grzechy. Różańca. różaniec w ręku. Amen. * Błogosławmy wciąż Boga. spraw. PŁOMIEŃ MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI Matka Najświętsza objawiła na Węgrzech wybranej duszy Płomień Miłości Swojego Niepokalanego Serca. O Dziewico najboleśniejsza. O Dziewico najchwalebniejsza. wpatruj się w Moje zakrwawione oczy.. * Zjawienie Maryi ogłasza nam on.. Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia. by wstrzymał karę. Odnośnie do czci pięciu Świętych Ran brzmią zgodnie słowa Jezusa i Maryi następująco: Ku uczczeniu Moich pięciu Świętych Ran czyńcie kolejno pięć razy znak Krzyża Św. któraś pierwsza ze wszystkich uczestniczyła w chwale Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Jezusa. * Przyjmując je w duchu wynagrodzenia. pokuta i umartwienie. Ave.

W te dni właśnie uiszczajcie pokutne zadośćuczynienie Memu Boskiemu Synowi! Tę Świętą Godzinę niech wypełnią nabożne pieśni. Daję wam nawet siebie samego. nieobowiązkowej. . w taki też sposób należy tę Godzinę zakończyć. 10.. Jeśli kapłani zachowują w poniedziałki ścisły post o chlebie i wodzie. Codzienne ofiarowanie: Matka Boża: „Ofiarujcie swoją codzienną pracę na cześć Bożą! Jeżeli jesteście w stanie łaski. świecę dla przypomnienia Mojej Obietnicy. poprzez to ofiarowanie wzmaga się . także wówczas. Jak długo ktokolwiek . Ja chcę. 11. zawsze patrzyli w górę!. różne modlitwy. wtedy zadowolę się nawet 5-minutowym czuwaniem każdej osoby). Odbywajcie Godzinę Świętą w rodzinie! Uważajcie czwartki i piątki jako osobliwe dni łaski. 18:00. to przyrzekam. Rozpoczynajcie tę Godzinę ku czci pięciu Świętych Ran pięciokrotnym przeżegnaniem się. Nie bądźcie obojętni. 7. w której w danym tygodniu biorą udział. Starajcie się o przyjęcie Najświętszej Krwi do waszych dusz. Różaniec. tym większe będzie oślepienie szatana. żeby nie brakowało żadnej minuty czuwania. rozważania. w Święto Matki Boskiej Gromnicznej. Kto powołując się na mój Płomień Miłości odmówi 3 razy Zdrowaś Maryjo.. Dla tych. . to uwolnią oni podczas każdej Mszy Św. by Uroczystość Płomienia Miłości Mego Niepokalanego Serca była obchodzona 2 lutego. Ja jako gospodarz ofiarowałem wszystko. jak również współdziałanie wszystkich przez was uwolnionych dusz czyśćcowych mogą jeszcze pomóc Kościołowi Wojującemu. które przyjmując Moją Boską Wolę współdziałają w Moim stwórczym dziele. abyście w waszych walkach ściśle ze Mną złączeni i polegając na Mnie. W czasie udziału w tej Mszy Św.3. Jedynie Trójca Przenajświętsza wraz z Matką Bożą. 13. mówił Jezus o sile swojej Przenajświętszej Krwi: „Mój Stół jest niezmiennie zastawiony... byście się tak zorganizowali i podzielili między siebie nocne czuwanie. gdy ten post zachowują do godz. które moja Najświętsza Krew powoduje w was. 6. aby mógł zadecydować o swym przyszłym losie.uwalnia 10 biednych dusz z Czyśćca.w czasie konsekracji wielkie zastępy dusz z ognia czyśćcowego. wielkie zastępy dusz z ognia czyśćcowego w chwili przyjmowania Najświętszego Ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa. Odwiedzajcie często Najświętszy Sakrament Ołtarza. Siła Najświętszej Krwi Pańskiej: Także podczas Mszy Św.. powołując się na Mój Płomień Miłości.. Patrz wytrwale w Moje oczy. tak długo nikt z umierających z jego otoczenia nie zostanie potępiony. 12. 8. których przenikające spojrzenie oślepia szatana.. jak np. Zapalcie np. Nie przyzwyczajenie prowadzić was winno do mojego Stołu. Proszę Ojca Św.. Moje szczególne błogosławieństwo daję poprzez Ojca Św. to uwolnią również podczas każdej Mszy Św. Jeśli osoby Bogu poświęcone i osoby świeckie zachowują w poniedziałki ścisły post.. a biedny konający zaczerpnie nowej siły. Jeżeli w stanie łaski bierzecie udział we Mszy Św. jaką odprawiają w danym tygodniu . a w zjednoczeniu z wami wypali grzech waszej duszy. 4. (Jeśli stanowicie liczniejsze grono osób pokutnego zadośćuczynienia.Kto w listopadzie.powołując się na Mój Płomień Miłości .trwać będzie na nocnej modlitwie. i po Komunii Św. odmówi 1 raz Zdrowaś Maryjo. 5.. Zauważcie ożywienie. tej miłości. 9. oślepienie szatana wzrasta. za którą tę Mszę Św. ofiarujecie. za dusze w Czyśćcu cierpiące.. lecz ogień miłości.. z wszystkimi Aniołami i Świętymi. którzy przestrzegają regularnie postu wystarczy. Kościół powszechny znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie i temu nie możecie nic zaradzić ziemskimi środkami i wysiłkami. . Im gorliwsza jest modlitwa. tym rodzinom.. Wtedy winni zastępczo odmówić jedną z trzech części Różańca Św.. zależnie od stopnia waszej gorliwości.. ale jeszcze tego samego dnia. wtedy Płomień Mojej Miłości ogarnie ową osobę.uwalnia w ten sposób jedną biedną duszę z czyśćca. która w was poprzez Moją miłość i poprzez Mnie płonąć będzie. Działanie łaski Mojego Płomienia Miłości obejmuje także konających i dusze w czyśćcu cierpiące! Moja prośba jest.

którzy trzymają się Niepokalanej! Dusza. ku której wszystko zmierza i z której wszystko promieniuje". Zamiast Ojcze nasz: Pełne boleści i Niepokalane Serce Maryi. której można wszystko powiedzieć. Nie mogę go już prawie powstrzymać. i Ducha Świętego. słuchajcie. Bo jakże bardzo pragniemy przylgnąć do Tej czystej Istoty. Amen. ratuj nas przez Płomień Miłości Twego Niepokalanego Serca! Na zakończenie: Chwała Ojcu i Synowi. Przywilej Niepokalanego Poczęcia udzielony przez Trójcę Przenajświętszą Matce Bożej jako pierwszy ze wszystkich przywilejów oznacza. (3x) Słowa Matki Bożej: „Od zaraz dodajcie do każdej modlitwy. która objawiła się Św. powinien je przyjąć jako zaproszenie i nikt nie powinien się przed nim wzbraniać lub od niego wymawiać. i Duchowi Świętemu. MATKA BOŻA NIEPOKALANA Dnia 11 lutego wspominamy Matkę Najświętszą z Lourdes. kto to posłannictwo do ręki otrzyma. że to centrum w naszym życiu. jak była na początku. Józefa. to Najświętszy Sakrament. Najczystszego Oblubieńca! On będzie szukał przytułku w sercach ludzkich dla Mojego Płomienia Miłości! Moje dzieci. otrzymuje światło do rozpoznania szatana i sposobu walki z nim. który jest najświętszy z wszystkich sakramentów! Ojciec Św. Ona odnosi nieustannie zwycięstwo nad szatanem. teraz i zawsze. że od pierwszej chwili Swego Poczęcia była Ona wolna od grzechu pierworodnego. następującą prośbę: Matko Boża! Rozlej na całą ludzkość działanie Twojego Płomienia Miłości teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. że poprzez pokorę odnosimy zwycięstwo nad mocami ciemności. i naśladowanie Jej cnót. aby oślepienie szatana powiększyło się coraz bardziej i aby się rozciągało na coraz to większe obszary! Liczne łaski. Idąc za Niepokalaną i trzymając się Jej jak najmocniej. którzy się do Ciebie uciekamy! Zamiast Zdrowaś Maryjo: Matko. i na wieki wieków. Każdy. powiedział takie słowa: „Sercem Lourdes jest Eucharystia. który z niespotykaną dotąd siłą atakuje wszystkie Jej dzieła i próbuje niszczyć Jej wezwania do pokuty i nawrócenia. Jednak zwycięstwa szatana są pozorne. jesteśmy pewni całkowitego zwycięstwa. Wy wszyscy jesteście moimi dziećmi. który jest najważniejszy. całkowicie zaufać i oddać się bezgranicznie. W każdej walce ostateczne zwycięstwo należy do tych. Obidziński tak wspomina Św. jeżeli je dobrze użyjecie . a ja jestem Matką dla wszystkich!" 14. Ks. wierne odmawianie Różańca Św.Jeżeli przyjmiecie Mój Płomień Miłości. Św. poprzez maluczkich musi się rozpocząć ten wielki wylew łaski. proś za nami. która poruszy świat.oślepienie szatana. Bernardecie i oznajmiła jej: „Jam jest Niepokalane Poczęcie". mocą której wy oślepiać będziecie szatana. Jan Paweł II we wspomnieniu Matki Bożej z Lourdes.: W imię Ojca i Syna. Amen.a powinniście je także coraz więcej i lepiej używać spowodują w następstwie poprawę wielu dusz. Żyjcie zatem w Mojej łasce. Poprzez nielicznych. Pomóżcie mi! . przez całkowite Jej oddanie. To jest właśnie ta modlitwa. ramię Mojego Boskiego Syna jest podniesione do uderzenia. Ta Niepokalaność Maryi nas przyciąga. z którymi musimy ciągle staczać walkę. Ona uczy nas. jaką rolę spełnia Ona w naszym życiu. Maksymiliana: . które wam daję. Ta najpokorniejsza uczy nas. którą kierujecie do Mnie. Maksymilian wspaniale rozumiał Niepokalaną i był mocno przekonany o tym." Matka Boska prosiła o rozpowszechnienie na cały świat tej modlitwy. „Proście Św. wspólnie uratujemy świat!" Koronka do Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi Na pamiątkę 5 Najświętszych Ran Pana Jezusa czynimy 5 razy znak Krzyża Św. gdyż jest pogromicielką złych mocy.

Akt poświęcenia się Niepokalanej (Ułożony przez Św... posłuszeństwo.. 3. Na przeszło dwa miliardy dusz tylko nikła cząstka wielbi i czci Niepokalaną i służy Jej. 2. Ojcze nasz. 2. miłość i pobożność wraz z poddaniem się woli Boga. Ty. względem bliźnich: Jej miłość. niegodny grzesznik. do dokonania tego. .Jakże gorące były jego przemówienia po takiej adoracji!.„W czasie wolnym od kazań i spowiedzi udawał się on zawsze do kościoła na kwadransową adorację Najświętszego Sakramentu. Niech będzie błogosławione Święte i Niepokalane Poczęcie NMP Ojcze nasz.zdobycia całego świata dla Niepokalanej..Strach myśleć. męstwo i ubóstwo. ufność dziecięcą. której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył.przecudnego świetlanego celu .. by jak najprędzej do celu naszego zdążać. abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach.. Adorując Najświętszy Sakrament często kierował wzrok na figurkę Niepokalanej i obraz Serca Jezusowego nad tabernakulum.. Ojcze nasz.. względem siebie: Jej pokorę. do ofensywy.. rzucam się do stóp Twoich koronie błagając.. (1 x) Objaśnienie: Koronka ta składa się z trzech „Ojcze nasz" i z dwunastu „Zdrowaś". Po każdym „ Ojcze nasz " Św.. Boga Ojca o uczucie głębokiej czci do NMP. i z całym mym życiem.... mnie całego bez żadnego zastrzeżenia.. jako też: „Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie".. abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała.. Jan Berchamans TJ) I. Niech będzie błogosławione. względem Boga: Jej wiarę. miłosierdzie i skromność. W trzech seriach „Zdrowaś " uwielbiał cnoty NMP: 1. Do braci profesorów mówił . Użyj także. a przez Nią dla Najsłodszego Serca Jezusowego i to jak najprędzej!!!. .... czystość... Ducha Świętego o wdzięczność za łaski otrzymane za wstawiennictwem Jego Przeczystej Oblubienicy. (1 x) Zdrowaś Maryjo.. Jan prosił kolejno: 1. co o Tobie powiedziano: „Ona zetrze głowę twoją". (4 x) Chwała Ojcu. Niech będzie błogosławione. jeżeli zechcesz. śmiercią i wiecznością cokolwiek Ci się podoba. Więc wysiłku dużego i poświęcenia potrzeba. nieba i ziemi Królowo. Maksymiliana Marię Kolbego) O Niepokalana. My zaś wszystkie dusze do stóp Niepokalanej doprowadzić mamy. (4 x) Chwała Ojcu. dzieci drogie!" Koronka do NMP Niepokalanie Poczętej (ułożył Św. (4 x) Chwała Ojcu. a w ten sposób do . nie opuszczał swej adoracji..... (1 x) Zdrowaś Maryjo.... (1 x) II.. 3. (1 x) Zdrowaś Maryjo.. Do ataku więc.... Nawet gdy lało jak z cebra. Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza.. (1 x) III.. Syna Bożego o uczucie wielkiej ufności w nieskończoną dobroć Jego Matki.. ja.

i pragnę powiedzieć też innym duszom. byś stała się Królową wszystkich serc. w obliczu Pana. módl się za nami. 3. co Bóg może swą Wszechmocnością. co biją na ziemi i co bić kiedykolwiek będą. ale jakże mało jest takich. Modlitwa Św. daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Kiedyż. Modlitwy na każdy dzień nowenny Dzień I. Niepokalana. * Jak wśród gwiazd zorza. tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz. nie dozwala przed Tobą ugiąć kolan. na przykład: Zdrowaś Maryjo. Maksymiliana o Królowanie Maryi O Niepokalana.. co gotowi są dla Twej miłości na wszystko. 1. którzy się do Ciebie uciekamy (7x). abyś była tak dobra i powiedziała mi . Zdrowaś Maryja! Wśród czystych duchów.bez granic. Amen. * Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja. W. Owszem. prace. K. Bernard. Inni ugrzęźli w moralnym błocie. * Módl się za nami. przeto ośmielam się prosić Ciebie.. którym szatan.jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego. Boga Rodzico! * Błagamy Ciebie. (3x) 2. módl się za nami. A są i tacy. I daj mi pomoc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim. nieba i ziemi Królowo. Tyś Przenajświętsza. nie śmią oczu wznieść do Ciebie. którzy się do Ciebie uciekamy. Amen. Jedni nie znają jeszcze wcale Twego Imienia. Pieśń Maryjna. co sam nie chciał uznać Cię za swą Królową i stąd z anioła w szatana się przemienił. kim Ty jesteś. wiem.kim jesteś? Pragnę bowiem poznawać Cię coraz więcej . W imię Ojca. . że Cię nie potrzebują do osiągnięcia celu życia. upaść przed Tobą na kolana z czołem przy ziemi. uwielbiam razem z Tobą Trójcę Przenajświętszą i dziękuję. Pani Niepokalana. przyjmij moje błagania i otaczaj nas swą pomocą i opieką. Modlitwy na każdy dzień nowenny Zdrowaś Maryjo (7x) do siedmiu radości Najświętszej Maryi Panny oraz: O Maryjo bez grzechu poczęta. by coraz więcej i więcej dusz Cię coraz doskonalej poznawało i coraz goręcej miłowało. ale ponieważ kocham Cię bardzo. i jak najprędzej. Przez Chrystusa Pana naszego. * Jak pośród kwiatów wonna lilija. Módlmy się: Boże. przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają. Wielu kocha. miłuje. i to jak najprędzej. Proszę Cię gorąco. cierpienia i nawet ofiarę z życia. zakrólujesz w sercach wszystkich i każdego z osobna? Kiedyż wszyscy mieszkańcy ziemi uznają Cię za Matkę. Zdrowaś Maryja! 4. a Ojca w Niebie za Ojca i tak wreszcie poczują się braćmi? Amen. jak się wyraża Św. o Pani. jest to Wszechmoc błagająca. święta Dziewico. Nowenna do Matki Boskiej Niepokalanej łaskami słynącej w Lourdes (29 listopada-7 grudnia) Maryja jako Matka Boga ma niezmierną władzę w Niebie. Jeszcze innym wydaje się. że niegodzien jestem zbliżyć się do Ciebie. albowiem gdzie Ty wejdziesz. że Cię obdarowała wolnością od grzechu pierworodnego. i miłować coraz bardziej goręcej i goręcej bez żadnych ograniczeń. Maryjo. Inwokacja: O Maryjo bez grzechu poczęta. Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś ją od wszelkiej zmazy. Maryja może Swoimi prośbami. Dozwól mi chwalić Cię o Panno Przenajświętsza.

Amen. Syn Twój powiedział: Niech wasza mowa będzie: tak. zbaw od złości. K. Dzień V. ileż razy wykraczałem przeciwko przykazaniom Bożym? Naucz mnie. Pani świata. zawsze wierna byłaś w wypełnianiu woli Bożej. 37). Miłość Boża dała nam Ciebie. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. * Pani. Maryjo Niepokalana. wysłuchaj modlitwy nasze. a ja. Zachowaj mnie. Ty jesteś pokorną Służebnicą Pańską. na pomoc świata śpiesz się. Spraw. Maryjo Niepokalana. a nie będziecie potępieni (Łk 6. * Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą. nie potępiajcie. Dziękujemy Bogu wdzięcznym sercem za ten dar wielki. Dzień VII. aby Serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa. oto już zbliża się Twoje święto. by wezwanie Twojego Imienia pokonywało we mnie złe skłonności i pożądliwości. K. 37). a nie będziecie sądzeni. aby pycha nie zatruwała mej duszy. Uproś mi łaskę prostoty i prawdy. Twój Syn uczył: Uważajcie na siebie. Dzień IV. W. od obmowy i oszczerstw. W.Maryjo Niepokalana. * I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu. Ty jesteś arcydziełem Trójcy Przenajświętszej. Dzień VI. Dzień II. poszanowania woli Twego Syna. Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste. Dzień IX. Maryjo Niepokalana. aby wstrzemięźliwość i trzeźwość stały się znamionami narodu polskiego. prześliczna światłości. GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Jutrznia Zacznijcie. 34). Jak była na początku i zawsze. Naucz mnie cenić tę cnotę i brzydzić się wszelkim grzechem nieczystym. Maryjo Niepokalana. Przybądź nam. którzy ranili Serce Syna Twego i Twoje Serce ulecz mnie z nienawiści do bliźnich i natchnij życzliwością do nich. I wziął Ją na mieszkanie do przybytku swego. Maryjo Niepokalana. Matko. i ninie. Amen. Ty przebaczyłaś wszystkim. Amen. Maryjo Niepokalana. Matko. pełna łaski. Maryjo Niepokalana. wargi nasze. nie (Mt 5. Synowi Jego przedwiecznemu. * Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. naucz nas kochać szczerze Ojca w niebie i brata na ziemi. proszę. Hymn Zawitaj. sławię Twoje Niepokalane Poczęcie. przeto spraw wstawiennictwem Twym u Syna. Maryjo Niepokalana. szczera. . gwiazdo porankowa. On mówił: Nie sądźcie. miłościwa Pani. * A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Uproś nam łaskę. Dzień III. tak. Amen. Amen. * Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie. Pani. * I powietrza. które ranią serca bliźnich. Wybrał ją Bóg i wywyższył ponad wszystko. czyli prosta. Amen. a Ciebie prosimy. Amen. Panno nad panny. pijaństwa i trosk doczesnych (Łk 21. Dzień VIII. i wody stworzył przeźroczyste. Chwała Ojcu. * Witaj. wszystkie słowa Syna i o Synu Twym wypowiedziane zachowałaś w Sercu Swoim. nie. Amen. chwalić Pannę świętą. Ciebie monarcha wieczny od wieków swojemu * Za Matkę obrał Słowu jednorodzonemu. Amen. dziewicza niewinność jest szczególną Twoją ozdobą. Ciebie Oblubienicę przyozdobił sobie. ku pomocy. a tymczasem we mnie tyle nieszczerości i pozy. Zawitaj. niebieska Królowo.

Tyś krzak Mojżeszów. Tyś jest Świętych drzwiami. Amen. runo Gedeona. domie poświęcony. Hymn Zawitaj. Ogromna czartu jesteś. Błogosławmy Panu. * Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona. W.. Sam Ją stworzył w Duchu Świętym. Hymn Witaj. Seksta Przybądź nam. * O palmo cierpliwości. Panno mądra. Módlmy się: Święta Maryjo..Módlmy się: Święta Maryjo. by przywara grzechu nie postała w Tobie. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.. W.. w szyku obóz silny. wysłuchaj modlitwy nasze. Królowo. pałac wstydu panieńskiego! Pociecho utrapionych. (jak na jutrznię). wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli. wszechmocną ręką z pięknych farb złożona. Hymn Witaj. Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa. * Tyś raj aniołów. Królowo. Przystało. miłościwa. (jak na jutrznię). Tercja Przybądź nam. * Nowa gwiazdo z Jakuba.. * Tęczo. Bramo rajska zamknięta. I wyniósł Ją nad wszystkie dzieła rąk swoich. Pani. łaskawym okiem miłosierdzia Twego. K. (jak na jutrznię). * Święta i pierworodną zmazą nie dotkniona. Pani. któregoś Ty. porodziła. wejrzyj na nas. K. i uproś nam u Twego ukochanego Syna odpuszczenie wszystkich grzechów naszych. Pani nasza. K. Syn Twój. abyśmy. W. ogrodzie wdzięczności. K. wysłuchaj modlitwy nasze. K.. W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. o cedrze czystości! Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona. tronie Salomona. a Pan nasz Jezus Chrystus. śliczny kwiat rodząca. Arko przymierza. miłościwa. . W. Pani. co niechaj da Ten. aby Cię Syn tak zacny od winy * Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej. (jak na jutrznię). W. Tyś Matką wszech żyjących. * Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony. Pryma Przybądź nam. Królowo niebieska. którzy teraz święte Twoje Niepokalane Poczęcie nabożnym Sercem rozpamiętywamy. Tyś nad aniołami. W. Módlmy się: Święta Maryjo. K. Amen. * Pierwej święta w żywocie matki. która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz. miłościwa. Bogu chwała. * Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. I tron mój w słupie obłoku. Od wszelakiej zarazy świata ochroniona. * Tyś różdżka Aronowa. i Pani świata. niż zrodzona. W.. o Panno. K.. świątynio Boga w Trójcy jedynego. Który Ciebie za Matkę obierając sobie * Chciał. Ja mieszkam na wysokościach. Boskim ogniem gorejąca. wysłuchaj modlitwy nasze.. który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej jedyny. Bóg na wieki wieków. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

jak złota zorza światłem sieje. W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. K. Jak lilia między cierniem. Pani. miasto ucieczki. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. K. Królowo. o porcie tonących! Bramo rajska. Imię Twoje.. W. Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała. Módlmy się: Święta Maryjo. * Od niewoli okrutnej lud twój ratująca. wysłuchaj modlitwy nasze. I jako mgła okryłam wszystką ziemię.. O mężna białogłowo. * Po prawej ręce Króla stoisz w złotogłowie. Wszystka piękna jesteś. coś zwycięstwo dało.. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. o Maryjo.. K. wieżo utwierdzona * Dawidowa. wysłuchaj modlitwy nasze.. przyjaciółko moja. Królowo.. Módlmy się: Święta Maryjo. Niepokalana. K. Pani.. Hymn Witaj. do siebie nawróci * A swoje zagniewanie niech od nas odwróci. * O jasna gwiazdo morska. Módlmy się: Święta Maryjo. Królowo. Jako olej wylany. * Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała. W. Nona Przybądź nam miłościwa. Aby człowiek z padołu powstał wywyższony. K.. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. W. Kompleta Niech nas Syn Twój.. Hymn Witaj. nadziejo grzeszących. Między cierniem lilia kruszy łeb smokowi. Pani. aby wschodziła światłość nieustająca! W. * Niewiele od aniołów jest on umniejszony. Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje. Rachel ożywiciela Egiptu nosiła. światło z Gabaon. Pani. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi. Hymn Witaj. * Z Ciebie Słowo Przedwieczne w ciało się przybrało. * Gwiazdami uwieńczona. O Rodzicielko łaski. Judyt wojująca. Przybądź nam. niemocnych zdrowie w Twej obronie.. Słudzy twoi zakochali się bardzo w Tobie. Pani łaskawości. Nieszpory Przybądź nam miłościwa. (jak na jutrznię). * Wszelkąś łaską. W. jak w pełni księżyc.Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona. * Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.. K. jedyna Panno. * W poczęciu swym. W. * Piękna. (jak na jutrznię).. Jam sprawiła na niebie. K. Królowo. * Nam Zbawiciela świata Maryja powiła. basztami i bronią wzmocniona. świeci człowiekowi. K.. Módlmy się: Święta Maryjo. Matko szlachetna w panieńskiej czystości. Ofiarowanie Godzinek . wysłuchaj modlitwy nasze. czystsza niźli aniołowie. o Pani. W.. wypełniona. wysłuchaj modlitwy nasze.

strzeż mnie i broń jako rzecz i własność swoją. któregoś Syna porodziła za sprawą Ducha Świętego. kiedy gasnące oczy nasze nie będą mogły widzieć Męki Jezusowej ani język zdrętwiały nie będzie mógł wzywać imion Jezus. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Matko nieprzebranego miłosierdzia! Wspomnij na nas. któregoś Syna porodziła. Panno. Módlmy się: Najchwalebniejsza Panno Maryjo. wstawiaj się za pobożną płcią niewiast. cieszyć się ustawicznie zdrowiem duszy i ciała. Amen. módl się za nami! . Matko Boża i Matko nasza. módl się za nami. a naszego Brata! Niepokalanie Poczęta Dziewico. niepokalanaś była. Antyfona. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Módl się za nami. święta Panno i Matko miłościwa. módl się za nami do Ojca. a doprowadź dusze nasze do królestwa niebieskiego. * A przy śmierci nam słodką Opiekunką była. Pana naszego. Amen. ciało i duszę moją. a za przyczyną błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy. Prosząc. Niepokalana Maryjo. a przybądź przy skonaniu w potrzebie. ofiarujem Tobie * Te Godzinki ku większej czci Twej i ozdobie. Amen. wspomagaj słabych. święta Panno i Matko miłościwa. Niech będzie błogosławione święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Maryjo! Na ten czas. O najłaskawsza Dziewico. Twego Syna. abyś przez wstawiennictwo Tej. Ciebie prosimy. o Przeczysta Dziewico. Niepokalana od zmazy grzechu wszelkiego. który z Tobą w jedności z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. oczyść serce. prosimy. pocieszaj strapionych. ucieczko i patronko wszystkich grzesznych. K. Pani. Święta Maryjo! Ratuj nędznych. W poczęciu Swoim. Przez Chrystusa Pana naszego. W Imię Ojca i Syna. Panie Boże. o Matko moja! pomnij żem Twój. sługom Twoim. przyczyń się za nami do Serca Jezusa. Panno Święta. przyczyniaj się za duchowieństwem. cesarzowo świata. i Ducha Świętego. którzy się do Ciebie uciekamy! Matko Boska z Lourdes. Módlmy się: Daj nam. niech wszyscy doznają Twego wsparcia. Rodzicielko Jezusa. któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny godne Synowi Twemu mieszkanie zgotował. K. K. bez grzechu poczęta. K. W. Módl się za nami do Ojca. Akty strzeliste Święta i Niepokalanie Poczęta Maryjo Panno. w godzinę śmierci. W. Pani. Amen. królowo niebieska. zachowaj nas od potępienia wiekuistego. W. Niepokalaną byłaś w Poczęciu swoim.Z pokłonem. broń nas od najazdów nieprzyjacielskich. Tać to różdżka. byś nas zbawienną drogą prowadziła. wysłuchaj modlitwy nasze. Modlitwy bardzo skuteczne w pokusach przeciwko świętej cnocie czystości Przez Twoje święte dziewictwo i Niepokalane Poczęcie. W. w której ani pierworodnej. Przez Chrystusa. którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował i nam niepokalanymi przyjść do siebie dozwolił. wysłuchaj modlitwy nasze. święta Boża Rodzicielko! K. W. módl się za ludem. O Pani moja. Módlmy się: Boże. niechaj od doczesnych utrapień wolni będziemy i wiekuistego dostąpimy wesela. Zakończenie Antyfona. Święta Dziewico Maryjo. którzykolwiek z nabożeństwem obchodzą Twoją świętą pamiątkę. ani uczynkowej winy skaza nie postała. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. nie opuszczaj nas! O Maryjo.

Gwiazdo zaranna. Rozszerzajmy „Cudowny Medalik". śliczna jutrzenko. że Niepokalana potężniejsza i Ona zetrze głowę węża piekielnego". by pod Jej opieką miała dosyć sił do odparcia tylu pokus i zasadzek czyhających na nią w naszych czasach. ale pamiętajmy. Wokół Najświętszej Dziewicy utworzył się napis owalny. * Żeś się stała i została zawsze bez winy. o Wniebowzięta. gdyż mając przy sobie Niepokalaną masz wszystko. uproś mi u Boga. a Niepokalana prędzej czy później okazuje. momencie.kapłan i męczennik. którzy się do Ciebie nie uciekają. co potrafi. abym ten świat opuścił bez grzechu! Pieśni Gwiazdo zaranna. Rozszerzał on ten medalik wśród katolików i wśród niewierzących. * Tyś przed wieki przejrzana * I za Matkę wybrana * Jezusowi Chrystusowi. któraś przyszła na świat bez zmazy. * Rozpędź te burze. zagrzęźli w błoto moralne albo poza Kościołem w herezji przebywają . śliczna jutrzenko. * Niepokalana! CUDOWNY MEDALIK Obietnica Matki Najświętszej dana Św. które będą go nosiły. * Święte Twoje Poczęcie. * Módl się za nami. i poleconymi Tobie. a na dole Najświętsze Serce Pana Jezusa i Matki Najświętszej. by zechcieli go nosić. którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi. czysta Panienko. * Niepokalana! Swą pięknością. Dalej usłyszała obietnicę: „Osoby. Medalik ten zasłynął jako „Cudowny Medalik". którzy nosić go będą z ufnością". a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Św. wypisany złotymi literami: O Maryjo bez grzechu poczęta. * Niepokalana Maryjo Panienko! * Wspomóż nas biednych. Wielu nawet wtedy radę znajduje. święta i poczęta niepokalanie * Maryjo. założyciel Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej". . nasze kochanie. cieszyć się będą wyjątkową opieką Matki Bożej".O Maryjo.. to już koniecznie medalik Niepokalanej ofiarować i prosić. śliczna lilio. z prawd wiary się śmieją. Maksymilian Maria Kolbe ." Następnie obraz odwrócił się i na jego drugiej stronie siostra Katarzyna Laboure zauważyła literę „M" z małym Krzyżem umieszczonym powyżej. które pobożnie odmówią tę krótką modlitwę. groźne nawały. z Ciebie wzięty dla tej przyczyny. by zawsze go na szyi nosiły i starszym. Panno. co do kościoła nie zaglądają. gdy kto nie chce w żaden sposób przyjąć medalika. * Witaj. * By serca nasze w cnocie wytrwały. * Niepokalana Maryjo Panienko! * Bez pierworodnej zmazy poczęta. Maksymilian tak pisał na temat medalika: „Jej medalik rozdawać. otrzymają wiele łask. i młodzieży zwłaszcza. módl się za nami. A już tym. * W pierwszym. Modlitwa ta jest następująca: „O Maryjo bez grzechu poczęta. Dużo jest zła na świecie. Ot po prostu wszywają go po kryjomu do ubrania i modlą się. * Witaj. święta..o tym . * Niepokalana! Sam Bóg Św. * Jaśniejące jako słońce. * Najjaśniejsza jutrzenko. gdyż za jego przyczyną działy się i nadal dzieje się wiele cudów fizycznych i duchowych. Propagatorem „Cudownego Medalika" był Św. * Dostojeństwem nad ludzkością całą górujesz. Królowo święta! Witaj. a tymczasem gorąco Niepokalaną błagać o ich nawrócenie. módl się za nami. Królowo święta! Ty. Św. z praktyk religijnych szydzą. Katarzynie Laboure dotycząca „Cudownego Medalika": „Osoby. co jak słońce w niebie jaśniejesz * I nam w ciemnościach swych światłem siejesz. wniebowzięta. do spowiedzi boją się przyjść. * Módl się za nami. którzy się do Ciebie uciekamy. Laski szczególnie otrzymają ci. gdzie się tylko da: i dzieciom. niewinnością niebo radujesz.

* I serca Ci niesiem i krew. w których zło tak silnie walczy z wszelkim dobrem. * Błogosław nam Chryste na bój. [Drży szatan. * Niech w sercach zagórze znicz wiary. MATKA BOŻA CZĘSTOCHOWSKA . przychodzi nam z pomocą. wysuwa się berło mu z rąk. I to jest najważniejsza i jedyna sprawa".. * My Polska. Ref.. N.którymi szatan. aby byli podzieleni. * I gromka niech ozwie się pieśń. „Życzę sobie. Dlatego w tych czasach.. Maksymilian) Świat jest pełen grzechu. to można w tym czasie uczestniczyć we Mszy Św. Dąży on wszelkimi sposobami do tego. * Pan idzie i pierzcha w cień kłam. to może modlić się tam. A. aby od godziny 1200 do 1300 modlić się w kościele i odmawiać Różaniec Św. aby ludzie odwracali się od Boga. że osiągną oni życie wieczne w Królestwie Niebieskim przez całą wieczność wychwalając Boga.Pieśń Błękitne rozwińmy sztandary. Pan. * Czas strząsnąć zwątpienia już pleśń. okazujemy miłosierdzie. ojciec kłamstwa. Nie zaniedbujmy dobra. Pan idzie. my naród. Ratując naszych zagubionych braci przyczyniamy się do tego. „Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za swych grzesznych braci". Matka Najświętsza. Siać miłość będziemy. Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy. najdoskonalej zwalczamy zło na całym świecie? Kiedy najdoskonalej damy się Jej prowadzić. słoneczność rozlewa się w krąg. Matka Boża objawia się pielęgniarce Pierinie Gilli w miasteczku Montichiari we Włoszech. z coraz większą siłą zaraża i opanowuje wielu. Nie lekceważmy próśb Matki Najświętszej. aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono godzinę łaski dla całego świata". Ref. * Już Jezus przybliża się k' nam. * Z otwartą stajemy przyłbicą.trzymajmy się Niepokalanej i bądźmy Jej wierni. Spod znaku Maryi rycerski my huf. aby przekazać jej swoje orędzie. które możemy wykonać.] (2 x) GODZINA ŁASKI DLA CAŁEGO ŚWIATA „Kiedy więc najprędzej. ujęte w książce ks. że wypełniając Jej życzenia. precz smutki. wśród burzy i słot. które mobilizują nas do modlitwy i pokuty realizujemy przykazanie miłości Boga i bliźniego. że na nasze dusze spływa cały ogrom łask. lud Twój!] (2 x) Już świta. Chodzi o to. gardzili nieskończoną Miłością. Wiemy o tym. Jeśli jest możliwość. gdyż właśnie poprzez modlitwę różańcową pod sztandarem Niepokalanej jego niszczycielska działalność w duszach zostanie zakończona. Montichiari . aby ratować swoje zagubione dzieci przed wiecznym potępieniem. aby nie żyli według wskazań ewangelii. a szczególnie aby nie odmawiali Różańca Św. [Stajemy jak ojce. gdzie się znajduje. * Słyszycie? Zwycięstwa gra dzwon!] (2 x) O Bogarodzico Dziewico. nieufni Bogu Miłosiernemu. Od 1947 r. już grają pobudki. Zamieszczamy poniżej życzenia i obietnice Matki Bożej dotyczące godziny łaski dla całego świata. by służyć Ci znów. wierne dzieci . Jak posłuszne. * Pan idzie na świata siąść tron. Jeśli ktoś nie może w tym czasie pójść do kościoła. aby się ludzie nie modlili. Ale przede wszystkim zależy szatanowi na tym. słabi duchowo. * Do nieba pokieruj nasz lot. * Żyj święta radości. aby nie byli złączeni z Kościołem Św. [A gdy nam tchu będzie i mocy już brak. * W zwycięski Ty prowadź nas szlak. chwiejni co do wyznawanej wiary.Weigla „Maria Rosa Mistyka. nienawiści i niepokoju . * Tchnij siłę w Maryjny ten zew. Mój Boski Syn Jezus okaże wielkie miłosierdzie. (Św. Ref. Będą masowe nawrócenia.Fontanele".

walcząc za życia. Amen. że nigdy nie słyszano. przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. biegnę... Najświętsza Boga Rodzico. Dzień I Zdrowaś Maryjo.. W. Chwała Ojcu. Matko miłosierdzia.. racz nie gardzić słowami moimi. Uproś nam dla miłości Syna Twego dar wytrwania w pobożności i innych cnotach zbawiennych oraz łaski.(Uroczystość NMP Królowej Polski obchodzimy 3 maja) Koronka do Matki Boskiej Częstochowskiej Koronka ta w czasie ostatniej wojny bardzo była rozpowszechniona. Zdrowaś Maryjo. o najdobrotliwsza Panno Maryjo itd. O Maryjo. Wielu z nich doznało nadzwyczajnej opieki Najświętszej Maryi Panny. żeś mnie opieką swą dotychczas osłaniała i tejże świętej łasce miłosierdzia Twego na wieki się powierzam. w modłach naszych błagamy. abyśmy taką obroną wsparci. Tą ufnością ożywiony. K. Przez Chrystusa Pana naszego.. módl się za nami! Na zakończenie: Pod Twoją obronę. któryś dla obrony Narodu Polskiego w Najświętszej Maryi Pannie nieustanną pomoc przedziwnie ustanowić raczył oraz Jej Św. Odmawia się na zwykłym różańcu złożonym z 5 dziesiątków. Albo drugie wezwanie: O Najświętsza Panno Maryjo Częstochowska. Bernarda: Pomnij. najpierwsza po Bogu. abyś opuściła tego. . spraw łaskawie. Zamiast Ojcze nasz mówi się: Boże nieskończonego miłosierdzia. odmawiało ją tysiące Polaków w schronach. Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże. Modlitwa Sw. Amen. Ciebie o przyczynę prosi. Panno. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko. Bernarda: Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo.. Twej pomocy przyzywa. zmiłuj się nad nami! Zamiast Zdrowaś Maryjo mówi się: O Najświętsza Panno Maryjo Częstochowska. a nawet w obozach koncentracyjnych... odnieść zdołali zwycięstwo nad złym wrogiem w godzinę śmierci. Obraz Jasnogórski wielką czcią wiernych otoczony cudami wsławił. Dziękuję Ci z najgłębszą wdzięcznością i pokorą. Amen. ratuj nas. o Panno nad pannami i Matko. kto się do Ciebie ucieka. Na początku mówi się modlitwę Św... wejrzyj litościwie na oziębłość naszą ku Tobie. o które Cię. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Matko Miłości świętej. Nowenna do Najświętszej Panny łaskawie słynącej w Częstochowie Modlitwa przed rozpoczęciem nowenny Bądź pozdrowiona. ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. której Serce nieustannie tą miłością pała. do Ciebie. Ucieczko i Nadziejo grzeszników. ocuć nas z uśpienia obojętności i zachęć do doskonalenia się w życiu chrześcijańskim. Ojcze nasz. lasach. O Matko Słowa. Dzień II Zdrowaś Maryjo. wspomagaj nas! Zamiast Chwała Ojcu: Królowo Polski.. do Ciebie przychodzę..

bądź nam ratunkiem. Błagamy Cię o to przez miłosierdzie Twoje. O Pani i Matko nasza.. Ucieczko i Nadziejo nasza. Dzień VIII Zdrowaś Maryjo. Dzień V Zdrowaś Maryjo. O Maryjo. które wielbić pragniemy na wieki wieków. Dzień IV Zdrowaś Maryjo. którymi obraziliśmy majestat Boży. którym ożywieni.. Która w ciągu życia Twego na ziemi okazywałaś miłość dla otaczających Ciebie. obudź w sercach naszych żal i skruchę prawdziwą za wszelkie przewinienia. wzbudź w sercach naszych niezłomną nadzieję w spełnienie wszystkich obietnic Bożych.. uciekających się pod Twoją obronę. podporą i pociechą we wszystkich strapieniach naszych i wyjednaj nam w nich łaskę świętej cierpliwości. Uproś.. Okaż przeto miłosierdzie Twe nad nami dla niezmiernej litości Przenajświętszego Serca Twego. przewyższające nieskończenie wszelką nędzę i niedolę ludzką. uczuć i czynów naszych i bądź nam obroną i tarczą przeciw słabościom i ułomnościom ducha naszego. wysłuchaj wołania nasze i przez cierpienia.. Dozwól.O Maryjo. nie odmawiaj jej dzisiaj błaganiom naszym. O Maryjo. oddalaj od serc naszych wszelkie pokusy do złego.. a żałować za nie w każdej chwili tak. będącą w naszej mocy. otrzymali wiekuiste życie i wielbili Cię w nim wraz z Bogiem Ojcem Wszechmogącym w Trójcy Świętej jedynym. w co Bóg przez Kościół swój wierzyć nam zaleca. Jakkolwiek niegodni jesteśmy Twej opieki. abyśmy wiarę naszą przykładem całego życia stwierdzali. Która wspomagasz wiernych we wszystkich potrzebach. maluczcy i nieudolni. która wielokrotnie pocieszałaś strapionych. wielkich rzeczy dokonać zdołali. Amen.. przez niewzruszone Twoje posłuszeństwo prawom Bożym. troskach tego życia. O Maryjo. Najświętsza Pani nasza i Obronicielko od wieków za przyczyną Której tyle łask doznaliśmy. jak . dozwól nam uczynić im zadość w tym życiu. Dzień VI Zdrowaś Maryjo.. O Maryjo. burzach. chrześcijańskiego miłosierdzia. przez Niepokalaną czystość Twoją. Wyjednaj nam łaskę dokładnego zrozumienia woli najwyższej i zupełnego jej posłuszeństwa. aby dojść do szczęśliwego kresu w Królestwie Syna Twego. wyjednaj nam prawdziwą miłość bliźnich naszych. Dzień VII Zdrowaś Maryjo. Amen. strzeż po wszystkie dni życia naszych myśli. a od wszelkiej wątpliwości i nieposłuszeństwa prawom Bożym dalecy. Amen. Uproś nam ducha prawdziwego.... Którą uwielbiamy i uwielbiać pragniemy w wieczności. O Maryjo Najświętsza.. błogosławiona od początku wieków! Wyjednaj nam łaskę niewzruszonej wiary we wszystko. którą przebyć musimy. Niechaj za przyczyną Twoją będzie ona nam tarczą w walkach. jakieś zniosła podczas Męki Syna Twojego. niechaj przyświeca nam w ciemnościach drogi. Dzień III Zdrowaś Maryjo. O Maryjo Najświętsza. Amen. Amen. abyśmy chętnym sercem dzielili się z uboższymi i nieśli im pomoc wszelaką. Wszak nie daremno Cię nazwano „Ucieczką grzeszników".

chwalić Ciebie mogli w niebie na wieki wieków. * Maryjo. Moje dzieci. a Aniołowie cieszą się w niebie i na ziemi. przyjmij wszakże łaskawie błagania nasze i spraw. Amen. Maryjo! * Miej w opiece naród cały. Z dawna Polski Tyś Królową.. darujmy. a Ty nadziejo dusz. * Do Ciebie się uciekamy. * Słowiczkowie wdzięcznym głosem * Śpiewają. Matko. (3 x) Gwiazdo śliczna. Obmyj w zdroju łez pokutnych wszelkie złe czyny i niedoskonałości nasze. * Pokłon dajmy Maryi. niczym Cię nie obrażali i przeciw najświętszemu Imieniowi Twemu żadnego się ubliżenia nie dopuścili. Amen. Słyszeliśmy wdzięczny głos. * Maryjo Królowo Polski. czuwam. ach. Dzień IX Zdrowaś Maryjo. głos ich ośmielony wzywa Twego Imienia. * O Maryjo. które już tracą nadzieję. Maryjo. Maryjo. * Niewytrwałym skracaj mękę. * Daruj nasze przewinienia. Maryjo. * Maryję wychwalają. wysłuchaj głosu duszy błagającej. * Który żyje dla Twej chwały. jak w godzinę śmierci. * Kto Ciebie ma. * Czyste serce Bożej Matce * Darujmy. * Ty za nami przemów słowo.. ach. abyśmy z nich rozwiązani. * Twe Królestwo weź w porękę. Maryjo. przyszedł czas. o Maryjo wspomóż nas w potrzebie. Modlitwa O Matko Nieustającej Pomocy. * Maryjo! MATKA BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY (Wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy obchodzimy 27 czerwca) Koronka do Matki Bożej Nieustającej Pomocy O Matko Pomocy Nieustającej. * Jestem przy Tobie pamiętam. * Jak Maryja woła nas: * Pójdźcie do Mnie. gdy Bóg zagniewany. Gdy ptaszkowie śpiewają. Maryjo. Bóg wtedy przebacza. Maryjo! * Ociemniałym podaj rękę. I my też zgromadzeni. O Święta Maryjo. grzesznicy z ufnością udają się do Ciebie. Maryjo! * Przez Twego Syna cierpienia. Pieśni (Apel Jasnogórski) Maryjo Królowo Polski.. wspomóż nas! (10 x) Na zakończenie: Pomnij o Najdobrotliwsza Panno Maryjo . Z dawna Polski Tyś Królową. * (Kalwaryjska) Częstochowska Maryjo.. Maryjo! * Ty za nami przemów słowo. O przedrogi klejnocie. ach. ach. * Tyłeś. * Przyszedł czas. Ty Maryjo zawsze miłosierna wstawisz się za biednym grzesznikiem. a przez to zjednali sobie opiekę Twoją zarówno w życiu.żałować będziemy w śmierci godzinie. * Uproś łaskę przebaczenia. wspaniała. na tym świecie. śpiewają. * Niech rozwija się wspaniały. Matko Boża! Bardzo jesteśmy niegodni miłosierdzia Twego. Gdyś pod Krzyżem Syna stała. raduje. iż byśmy w służbie Twojej wiernie do śmierci wytrwali. ten się Tobą * Raduje. Człowiek nieszczęśliwy i strapiony składa u stóp Twoich . * Jestem przy Tobie pamiętam. wycierpiała. o Matko wołamy z ufnością do Ciebie: O Maryjo.

dopomagaj mi w mej słabości. Abyśmy wszelkimi siłami nad wykorzenieniem naszych złych nałogów pracowali. Abyśmy Św. całym sercem nienawidzili. weź mnie pod Swoją obronę i wspomagaj mnie we wszystkich potrzebach duchownych. módl się za nami! O Maryjo! Matko Nieustającej Pomocy. Święta Maryjo. ofiaruję Ci więc rozum mój. Święta Boża Rodzicielko. Matko Nieustającej Pomocy. Abyśmy grzech. o Królowo wielka. koisz rany. zmiłuj się nad nami! Ojcze. Abyśmy nigdy codziennej modlitwy nie zaniedbywali. abym do zastępów szczęśliwych sług Twoich był policzonym. miłować i dzięki Ci składać. boleści. O Matko. Abyśmy osobliwie w pokusach do modlitwy się uciekali. na którą zasługujesz. My grzeszni do Ciebie wołamy. a nade wszystko w ostatnim niebezpieczeństwie przy śmierci. przeto obieram Cię za Panią i Pośredniczkę wszystkiego. aby Ciebie po Bogu nade wszystko miłowało. Synu Odkupicielu świata Boże. ofiarując Ci serce moje. W chorobie i cierpieniach. do błogosławionej liczby sług i służebnic Twoich. Najświętsza Panno. wszystkie śmiertelne troski i obawy lecz Ty. otaczaj nas ustawicznie płaszczem Twej przemożnej obrony. wszystkie oczy zalane łzami wznoszą się do Ciebie. Abyśmy nieprzyjaciołom naszym urazy z serca darowali i do wszystkich życzliwością pałali. Abyśmy w łasce i bojaźni Bożej żyli i umierali. Akt poświęcenia się Matce Bożej Nieustającej Pomocy O Maryjo. Pragnę jednak uczestniczyć w błogich skutkach Twego Miłosierdzia. Najświętsza Panno. pewną ucieczką grzeszników. bez grzechu pierworodnego poczęta. jako największe zło. Oto ja korzę się przed tronem Twoim i uznaję się niegodnym. aby miał wciąż przytomną miłość. W nędzy i ubóstwie. ofiaruję Ci język mój. aby głosił Twoje wzniosłe zalety i rozszerzał nabożeństwo do Ciebie. czystą i gorącą miłością pałali. O Matko Nieustającej Pomocy. najwyższe Dobro. źródło nieustającej pomocy. Duchu Święty Boże. Twego Boskiego Syna. tak że możesz rozporządzać moją osobą i własnością jak Ci się podoba. zmiłuj się nad nami! Panie. zmiłuj się nad nami. z całego serca miłowali. zmiłuj się nad nami! Chryste. co do mnie należy lub mnie się tyczy. Maryjo. Abyśmy poprawy żywota z dnia na dzień nie odkładali. Miłość więc. Amen. we wszystkim naśladowali. Abyśmy Jezusa. ażebym mógł w tym życiu wiernie Ci służyć. bo Ty łzy osuszasz dobrocią swoją. któraś dla powiększenia mej ufności pragnęła być nazwaną Matką Nieustającej Pomocy. Abyśmy często na śmierć. że Ty mnie więcej miłujesz niż ja siebie. z nieba Boże. Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy Panie. Wszystkie złamane serca. która jesteś pociechą nieszczęśliwych. wdzięczność i uwielbienie naszej tak dobrej Matce! O Najświętsza Panno Maryjo. niebo i piekło pamiętali. We wszystkich ciała i duszy potrzebach. Przyjmij mnie. a w życiu przyszłym wiecznie Cię chwalić. sąd. . Ty słuchasz jęków.swe łzy i cierpienia. wiem. Sakramenty często i godnie przyjmowali. módl się za nami. Abyśmy ku Tobie. Abyśmy wszelkich okazji do grzechu unikali. Błogosław mi Matko Twoim wstawieniem się wszechwładnym. Abyśmy Boga.

zmiłuj się nad nami. SS. który gładzisz grzechy świata. Uwaga: odmawiając w maju modlitwy o pokój na świecie i jedność w Kościele można zamiast nowenny odmówić wezwania. W czasie pokus ducha piekielnego. Baranku Boży. abyśmy we wszystkich potrzebach duszy. któryś nam Matkę Twego Jednorodzonego Syna za źródło nieustającej pomocy na ziemi przeznaczyć raczył. pewnej. za nas się modlić będą. wysłuchaj nas. nowenna do Matki Najświętszej Nieustającej Pomocy są zawarte w książce "Spiesz o pomoc do Matki ". K. Także tutaj doznawał on wielkiej czci i wiele wielkich cudów przy nim się działo. Mateusza. Kraków. Piusa IX obraz MBN Pomocy przeniesiono do tego kościoła. Błagania.W prześladowaniu i opuszczeniu. szczególnej wybranej łaski Krótki rys historyczny Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy nie jest czymś nowym. Baranku Boży. Kiedy pamięć bliskiej śmierci bojaźnią i strachem napawać nas będzie. W. Pod koniec XVIII wieku zburzono kościół św. znana jest już prawie na całym świecie. przez parę wieków był tam czczony i za cudowny uważany. z ufnością do Niej się uciekając. W kościele Św. Kiedy ostateczny wyrok będzie miał zapaść. który gładzisz grzechy świata. Na zarządzenie Ojca św. Módlmy się: Boże. a opiekunami jego zostali 00. Baranku Boży. Wspomagaj nas. święta Boża Rodzicielko. W pokusach świata zdradliwego. Alfonsa. W roku 1499 przewieziono go do Rzymu i wystawiono w kościele św. W niebezpieczeństwie utracenia cnoty czystości. który gładzisz grzechy świata. Kiedy oczy się zaćmią i serce stygnąć będzie. mogli być dopuszczeni do wiecznego oglądania Twego Majestatu w niebie. Kiedy kapłan ostatnich Sakramentów Św. W krzyżach i wszelkim utrapieniu. Kiedy krewni i przyjaciele nad naszym łożem śmiertelnym. Redemptoryści. Chryste usłysz nas. Panie. przepuść nam. przez Pana naszego. płacząc. a zamiast aktów błagalnych litanię do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W walce z namiętnościami cielesnymi. Kiedy w płomieniach czyśćca cierpieć i za obliczem Boskim tęsknić będziemy. o Maryjo! Kiedy na śmiertelnej pościeli nas położą. udzielać nam będzie. wysłuchaj nas. Wizytki. W każdym niebezpieczeństwie popełnienia grzechu. Jezusa Chrystusa. Kiedy w ostatniej godzinie duchy piekielne napastować nas będą. Alfonsa w Rzymie znajduje się cudowny obraz MBN Pomocy znany dziś i czczony na całym świecie. a w jakiś czas potem wybudowano na tymże miejscu inny pod wezwaniem św. Panie. Amen. Módl się za nami. Kiedy ostatnia godzina życia się zbliży. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana. Mateusza ku czci publicznej. Pochodzi on z wyspy Krety z XII wieku. Kiedy dusza nasza stanie przed sprawiedliwym Sędzią. Chryste. NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY czyli Najpewniejszy sposób wypraszania sobie u Matki Bożej. W czasie wojny i zaraźliwej choroby. użycz nam tej łaski. przez Jego opiekę i przyczynę ocaleni. Modlitwa rzymska I .

/jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie / udzielić nam wszelkich owoców Odkupienia. abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała. że skarby te zostały złożone w Twoje ręce. abyś ich pocieszyła. abyś ich z sideł szatańskich wybawiła. O wysłuchanie wszystkich próśb naszych. Za dobroć Twą niezrównaną. . pomagaj nam nieustannie Matko nasza najlepsza. / aby błagać o pomoc Twoją. Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona. Za litość nam okazaną. Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone. abyś ich wspomagała..O Matko Nieustającej Pomocy / z największą ufnością przychodzę dzisiaj / przed Twój święty obraz. Matko Nieustającej Pomocy.. / Wyjednaj mi przeto o Najłaskawsza Matko / u Serca Jezusowego tę łaskę. / o którą w tej nowennie pokornie proszę. Wielka Matko Boża. / która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz. / przez bolesną mękę i śmierć Twojego Boskiego Syna. abyś im Matką była. /jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? / Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy. Za wyzwolonych z mocy grzechu. Za upadających. Za płaczących. Tronie Miłosierdzia Bożego. o Matko. pomagaj nam nieustannie. Wspólne podziękowania Za uzdrowionych z choroby. na rany Odkupiciela / i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Wszechmocy błagająca. / a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie / przez całą wieczność. / byś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę. abyś ich w dobrym podtrzymywała. /Tyś patrzyła. / przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca o Współodkupicielko. / Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. Pośredniczko nasza u Boga. / której tak bardzo pragnę i potrzebuję. / błagam najgoręcej. Za wysłuchanych w błaganiu. Za sieroty i opuszczonych. Za biednych i potrzebujących. abyś im łzy otarła. o Maryjo usłysz błagania nasze! Za strapionych. Za grzeszników. Za kuszonych. / abyś je nam rozdzielała. Za błądzących. / Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. / Tenże Syn Twój umierając / dał nam Ciebie za Matkę. Wspólne błagania Za chorych. / ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa / i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. abyś ich na drogę prawdy sprowadziła. Za miłość Twą macierzyńską. Za ocalonych z rozpaczy. /Nie liczę na moje zasługi. Amen. o Maryjo przyjmij dziękczynienia nasze! Za pocieszonych w strapieniu. Wspólne prośby do MBNP O Maryjo. / Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej. abyś ich uzdrowiła. Matko świętej wytrwałości. /ani na moje dobre uczynki. / z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp / z naszymi wspólnymi prośbami. / Ty wiesz. Szafarko łask wszelkich. / Czyż więc nie będziesz dla nas.

Ty dałeś nam Rodzicielkę Swoją Maryję. Wybawicielko z czyśćca. / Czyż Ty nie jesteś Matką Nieustającej Pomocy? / Czyż nie jesteś Wszechmocą błagającą? / Wszak nie brakuje Ci ani potęgi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Tym razem jednak o Matko Nieustającej Pomocy / nie proszę za sobą. Ratunku ginących grzeszników. pozwól prosimy. Wychowawczyni powołań kapłańskich. Żywicielko głodnych. której przesławny obraz czcią otaczamy. Pani naszych losów. /Ofiaruj za nie sprawiedliwości Bożej krew Syna Świętego / wraz z zasługami Twoich boleści / i wspieraj mnie w mym pragnieniu / pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa / przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki. Ucieczko uciśnionych. Umocnienie słabych. Wez. jakżebym i ja chciał trzymać się silnie / moimi niegodnymi rękami / Twojej potężnej prawicy. Modlitwa o nawrócenie grzeszników Matko Nieustającej Pomocy / wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego / wylaną dla dusz zbawienia. / by przyjść z pomocą w każdej potrzebie i nieszczęściu. Matko Nieustającej Pomocy / wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami / i wyproś im u Boga łaskę nawrócenia. / którzy żyją z dala od Boga. Kotwico naszej nadziei. / O tak. /spiesz co prędzej z pomocą . ani dobroci. Opiekunko rodzin. / Obecna godzina jest Twoją godziną. zasłużyli doznawać owoców Twego odkupienia. Strażniczko czystości. / O Maryjo. /Wejrzyj Królowo świata /jak wielka jest liczba potrzebujących / smutnych i cierpiących / popatrz jak ciężkie są nasze czasy. Amen. Nadziejo zrozpaczonych. / i za całą nieszczęśliwą ludzkością. Cudowna Lekarko w chorobach. Opatrzności ubogich. lecz za braćmi i siostrami moimi.Poręko naszego zbawienia. wspomnij na boleści /jakie Twoje macierzyńskie serce wycierpiało / i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami. / i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa / ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. Czuła Matko sierot. Modlitwa rzymska II O Matko Nieustającej Pomocy / pozwól mi naśladować Boskie Twoje Dzieciątko / tak jak je przedstawia Twój cudowny obraz / w chwili.: Pomocą w ucisku i smutku! Módlmy się: Panie Jezu Chryste. gdy Je przyciskasz do serca. Przewodniczko pewna do nieba.: Tyś naszą ucieczką o Pani! Odp. Mistrzyni życia duchowego. / którzy tutaj są zebrani wraz ze mną / przed Twoim cudownym obrazem / proszę za całym Kościołem św. Patronko misji świętych. / Więc okaż nam się Matką. wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia dla tylu grzeszników / zwłaszcza w naszej parafii żyjących. Amen. abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając. Zbawienie umierających. Pogromczyni mocy piekielnych. za Matkę nieustannie pomagać nam gotową. Obrono nasza na Sądzie.

podnoś przygnębionych.Błagalne pienia wciąż płyną. / aby nam to drogie życie zachował. o ile to nie zaszkodzi sprawie mego zbawienia. O Maryjo przeczysta.. Spiesz nam z pomocą Swoją zawsze / a zwłaszcza w godzinę śmierci naszej. / Ty nie zapominasz o cierpiących dzieciach Swoich. którzy wzywają Twojej Nieustającej Pomocy. / Nic mi ulgi nie przynosi. . Amen. ilekroć Cię zawezwę. / Daj mu cierpliwość. aby odtąd Imię Twoje było oddechem mej duszy. pragniesz nas uratować. / Wraz z ciałem słabnie też siła ducha mego / już i modlić się nie mogę.. .W cierpienia czas pomocą darz. / przywróć mi zdrowie. broń od rozpaczy. O Pani moja. spiesz nam na pomoc nieszczęśliwym. / Proś przeto Jezusa. że dla dobra mego dał Ci Imię tak miłe. że ulżysz łzom. za którego dzisiaj w pokorze modlę się do Ciebie. . . ratuj nas nieustannie. jakiej pociechy doznaje dusza moja na samo wezwanie Ciebie. pocieszaj płaczących.. / Jesteś Matką Najlepszą. którego na ręku trzymasz. Amen PIEŚNI DO MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY Do Ciebie Matko Szafarko Łask .Nadzieją Tyś nam jedyną. ból i smutek. Chcę wymawiać Je z miłością. pragnę. tak potężne. / Nie odmawiaj mi tej łaski. . Niech wsparcia twego doznają wszyscy. gdyż Imię Twoje jest naszą obroną za życia i rękojmią zbawienia przy śmierci. / W Tobie o Maryjo pokładam całą moją nadzieję. / Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną Lekarką / a przy Twojej Pomocy z pewnością uzyska utracone siły. Składam dzięki Bogu. wstawiaj się za duchowieństwem. . / wysłuchuje każdą Twoją prośbę. spraw. Amen. . którego wola rządzi światem. Twe lica jakże łaskawe są. / daj siłę. jakiej słodyczy. nie zwlekaj przybyć mi z pomocą.Spoglądnij na nas przez obraz on Pomocy Nieustającej. abym zawsze wzywał Twego najpotężniejszego Imienia. na samą myśl o tobie. iż powinienem ustawicznie powtarzać: O Matko Nieustającej Pomocy. / Poleć Mu także chorego. . / wspomóż o Matko chorego i daj mu siłę. bym z ręki Jezusa cierpliwie przyjął każdą dolegliwość / a raczej. aby miłość ku Tobie przypomniała mi bez ustanku. .W cierpienia czas. jakiej ufności. / inaczej postanowił.Swoją w tej naszej potrzebie. / cierpię wiele i cierpię już długo.. / chorzy mają szczególne prawo do Twej dobroci. o Maryjo! Jakiej siły. Modlitwa za chorego Matko Boska Nieustającej Pomocy. (z Brewiarza) Modlitwa (wezwanie) do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy O Matko Boska Nieustającej Pomocy! Udziel Mi tej łaski.Pociąga słodycz z nich Twoja. -I wsparciem staniesz się w znojach. Ty jesteś tak potężna. Maryjo najsłodsza. możesz nas pocieszyć. / Wspomóż mnie Matko Nieustającej Pomocy. Amen. / Powoli zanika w mym sercu odwaga i nadzieja / a ich miejsce zajmuje zgryzota. módl się za ludem.Ufamy mocno. oręduj za poświęconym Bogu stanem niewieścim. / Matko. bym z radością mógł Cię wychwalać za życia i po śmierci.Daleki duszy cierpiącej. Gdyby jednak Bóg. / Wysłuchaj więc nas łaskawie i przyjdź nam z pomocą.Twa dobroć świeci nad słońca blask.W cierpienia czas.I nieustannie ratuj nas! Gdy Twojej chwały niebieski tron . / aby przyjął kielich goryczy i zdał się spokojnie / na rozporządzenia Boga Wszechmocnego. Antyfona kościelna Święta Maryjo. / Rzeknij tylko słowo a chory wróci do zdrowia. Lecz zadowolę się samym wzywaniem Twego Imienia. albowiem we wszystkich potrzebach jakie mi się zdarzają nie chcę nigdy zaprzestać wzywać Ciebie i powtarzać: o Maryjo. / Nawet rozmowa z krewnymi i przyjaciółmi mnie zasmuca. Modlitwa w chorobie Matko Boska Nieustającej Pomocy. . /Twój Boski Syn.

Otocz pomocą czyste te dusze. .Pomocą Nieustającą.Matko Pomocy Nieustającej. Matko.Gdy duszę smutku zasępi cień.Maryjo ratuj.Maryjo ratuj. .Strzeż ich czystości.Cnoty zachowaj kwiat. .W cierpienia czas.Nieustającej Pomocy. Oznajmiła. gdzie kochającej. Maryjo. . . o Matko pociesz.Nie może! Otocz pomocą. . jest jednym z Sakramentaliów danych ludzkości przez Matkę Najświętszą. I będą głosili chwałę moją narodom. . .Nieustającej Pomocy.Śmiertelnych wrogów.Jak miło duszy upadającej. . . Nieustającej Matko Pomocy.. . którzy zachowani będą do narodów (..Daj mu Swą miłość odczuć na nowo. -I w prośbie Ciebie wezwę goręcej. .Litosną dłonią grzesznika chwyć. . Przywiedź do Jego stóp. . ... swe dzieci. ..Promień Twej łaski niech im zaświeci. . Maryjo. wzywamy Twej.. ..Daj żyć. .Na cały lud Twój pielgrzymujący. . O ratuj nas.Ułuda myśl nam zamącą. Matko. Matko pociesz. .Które chce uwieść świat. . Otocz pomocą dusze w rozterce ..Niech noc nam w jasny zamieni dzień..Litosne zaraz mi dajesz dłonie..Maryjo. . nie zazna ognia piekielnego.Śmiertelna jakaś przewina.W dwóch rączkach Jezus dłoń Twoją trzyma. -Maryjo ratuj. . .. . poprzez który w nadzwyczajny sposób broni Ona duszę przed złem w tym życiu i w godzinę śmierci. którzy nie słyszeli o Mnie i nie widzieli chwały Mojej. wybiel je w skrusze.Próśb Twych odrzucić i Serce Boże.Gromnicę światłem płonącą. . . -Matko Pomocy Nieustającej. .Swe dziatki osłaniać chciej. MATKA BOŻA SZKAPLERZNA (Wspomnienie NMP z Góry Karmel obchodzimy 16 lipca) „I włożę na nich znamię Moje i poślę z tych. .Maryjo. . .. . .Zginiemy! Ty zawsze Matko i w dzień i w nocy.Matko Pomocy Nieustającej.. . . .Syna Twojego otwórz im Serce.Łzę ledwie jedną w smutku uronię. o Matko pociesz nas.). . że każdy. i przywiodą wszystkich braci waszych ze wszystkich narodów w darze Panu!" (Iz 66.. W nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku Matka Najświętsza podała Szymonowi Stock Szkaplerz Św.Weź w Twą opiekę naród sierocy. pociesz nas. kto w nim umrze.Jeśli u Ciebie jej nie znajdziemy.Przed gniewem ocal go Syna. . . .Maryjo ratuj. Matko. . i pomaga we wszystkich potrzebach.Z obrazu tego.Tyle nam dzisiaj mocy potrzeba. Gdy w ciężkich walkach siły słabnieją.Wspieraj na każdy dzień. . 19 Wlg) Nauka o Szkaplerzu Świętym Szkaplerz Św. ..O Matko. ..Ofiaruj za nie łzy Jezusowe. O patrz tak ciągle na nas. Słodkimi Matko patrzysz oczyma.. daj umrzeć w objęciach Waszych.Swym płaszczem we dnie i w nocy .. A jeśli zdoła się w duszę wryć...Maryjo ratuj.. na naszych. .Królowo! W życia zamęcie..W cierpienia czas. .Twa Pomoc Nieustająca. Na dusze także wejrzyj czyśćcowe. . .Matko Pomocy Nieustającej.Na Ciebie wspomnieć nasza nadziejo. pociesz nas.Pośród rozstajnych dróg.Smutku rozprasza cień. Gdy weźmiem w chwili ostatniej już. . Refren II: Maryjo ratuj. .Świecisz nam gwiazdą trwałej pomocy. w drodze do nieba. Refren I: Maryjo ratuj.Nieustającej Pomocy. zmóż.. o Matko pociesz.Matko Pomocy Nieustającej. .W cierpienia czas. . w pierwszą sobotę po śmierci zostanie uwolniony z czyśćca.

Synu. mającej do Niej nabożeństwo. Matko Szkaplerza Św! Oto ja niegodny zaszczytu nazywania się Twoim sługą. Święta Trójco. całym sercem Cię kochać oraz naśladować Cię w cnocie i pobożności. Eliaszowi na Górze Karmel. zachętą do praktykowania cnoty i środkiem do osiągnięcia zbawienia. tę moją ofiarę i spraw łaskawie. łączące dwie części Szkaplerza Św. co go nosić będą. Amen. Skoro Matka Boża. który go nosi od dziecięcych lat. które złożyłem Tobie. Kyrie elejson. Nie można sobie wyobrazić tego. usłysz nas Chryste. że powinniśmy całe nasze serce oddać Matce Najświętszej. by człowiek dążący do świętości nie skorzystał z tak wielkiej łaski. obieram Cię za moją jedyną i najlepszą Matkę i Orędowniczkę. ochroną przed grzechem. oznaczają łączność Matki Bożej z jej czcicielem. Matko Najświętsza. Matko Najświętsza. przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania. Składam Ci również synowskie podziękowanie za to. Przyrzekam Ci i postanawiam. Tak się dzieje ze Św. Szkaplerz Św. podała nam ten zbawczy i uświęcający środek. Pana naszego. bo to. Właściwością każdego nabożeństwa opartego na mocnych fundamentach jest to. Proszę Cię o to przez Twojego Syna. żeś mnie spośród tylu milionów dusz. Wobec Trójcy Przenajświętszej. a wiara zaleca. jednak duszy oddanej Matce Najświętszej. Ciebie z ufnością błagamy. Szkaplerz Św. Pragnę wiernie i gorliwie służyć Tobie i Twemu Boskiemu Synowi przez całe moje życie. Boże. Boże. zmiłuj się nad nami. objawiona przed wiekami Św. Jeżeli jesteśmy jako dzieci prości. Boże. stał się dla mnie znakiem Twojej szczególnej opieki. w dniu przyjęcia Szkaplerza Św. że przynosi wielkie korzyści. Jest on po prostu darem Matki potężnej i czule kochającej. że pragnę pozostać wiernym Twoim synem. której Niepokalane Serce jest przepełnione samą miłością i miłosierdziem dla nas. Duchu Święty. Druga część szkaplerza.. pozwala się spodziewać owoców doskonałych dla tych wszystkich. to nie zmarnujmy i nie lekceważmy tego daru. grzesznych dzieci. Ciebie. a brzemię lekkie. Jedna część z wizerunkiem Pana Jezusa powinna spadać na plecy i to nam wskazuje. darem Jej najczulszej miłości i objawem serdecznej troski o Swe dzieci. Litania do Matki Bożej Szkaplerznej Kyrie elejson. uroczyście odnawiam przyrzeczenia. którzy je zbierać pragną. Szkaplerzem. jest darem macierzyńskiego Serca Maryi.Jest to znak zbawienia. Chryste elejson. Jan Paweł II. poprzez Szkaplerz Św. co rozum wyznaje. Szatan wiele dusz porywa na wieczne potępienie. . Chryste. które będą świadczyć o Jej opiece. są Jej dziećmi szczególnie ukochani. Odkupicielu świata. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. Przyjmij. Przykładem dla nas jest Ojciec Św. zachęcając innych do rozszerzania tego nabożeństwa. Jedyny Boże. aby Szkaplerz Św. który noszę. Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej O najchwalebniejsza Dziewico Maryjo. Jezusa Chrystusa. ośmielony Twoją dobrocią i pragnieniem służenia Tobie. ma głębokie znaczenie duchowe. mojego Anioła Stróża. jaką jest noszenie Szkaplerza Św. którego jarzmo jest słodkie. zaliczyć raczyła do umiłowanych dzieci swoich. to ufamy bezgranicznie w Jej przemożną opiekę i obronę.. Niepokalana Dziewico. Matka Najświętsza wskazuje światu. tarczą przed atakami nieprzyjaciela. że ci. nigdy nie zgubi. dobroci i miłości. Święta Maryjo. Okrywające zaś barki sznureczki. z wizerunkiem Matki Najświętszej spadająca na piersi. że powinniśmy czynić zawsze wszystko zgodnie z Wolą Pana Jezusa. wskazuje nam. przyjmujący z wdzięcznością wszystkie rady i polecenia Matki Bożej. ratunek w niebezpieczeństwach. ale z wdzięcznością przyjmijmy Go.. że Ona chce być w nim.

w naszych niepowodzeniach.. Królowo Karmelu. abyśmy umocnieni opieką Szkaplerza Św. Niepokalana Dziewico. noszą. co złe. Królowo Szkaplerza Św.. źródło miłosierdzia. Królowo Szkaplerza Św. który gładzisz grzechy świata. Królowo Szkaplerza Św. daj nam czystą młodzież i niewinną dziatwę. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. który gładzisz grzechy świata. któryś szczególniejszą opieką Błogosławionej Dziewicy Maryi zakon karmelitański obdarzyć raczył. Królowo Karmelu Św. zmiłuj się nad nami... Królowo Szkaplerza Św.. Niepokalana Dziewico. nie zostanie potępiony. jedyna nasza po Bogu nadziejo. okryj Szkaplerzem Św. Baranku Boży.. daj nam świętych kapłanów i misjonarzy... daj nam pełne poświęcenia powołania kapłańskie. Królowo Karmelu. daj nam odrodzić się w duchu i prawdzie. obłoku jaśniejący. Królowo Szkaplerza Św..... Niepokalana Dziewico. Amen. Królowo Szkaplerza Św. Królowo Szkaplerza Św. Królowo Szkaplerza Św. która obiecałaś Twym wiernym sługom otworzyć bramy nieba w pierwszą sobotę po ich śmierci.. Królowo Szkaplerza Św. znak zbawienia dałaś.. Królowo Szkaplerza Św. W. jasna Jutrzenko Góry Karmel... Pani nieba i ziemi. Módlmy się: Boże. Królowo Szkaplerza Św. oddal od nas wszystko. w naszych doświadczeniach. pociecho w godzinie śmierci.. daj nam wiarę ojców naszych.. wysłuchaj nas. zniwecz w naszym kraju obojętność religijną. Królowo Szkaplerza Św. otaczaj opieką Kościół i Ojca Św. Królowo Szkaplerza Św.. Matko i Opiekunko wszystkich. Teresy od Dzieciątka Jezus. która zapewniłaś. Królowo Szkaplerza Św. Królowo Szkaplerza Św. Królowo Szkaplerza Św.. Baranku Boży.. Królowo Szkaplerza Św. K. Pana naszego. ukojenie i pociecho nieszczęśliwych. Panie. Królowo Szkaplerza Św. daj nam żyć duchem Św.Niepokalana Dziewico. doszli do wiecznego szczęścia przez Chrystusa.. daj światło Ducha Świętego kierującym naszym państwem. daj światło błądzącym. ochłodo dusz czyśćcowych. Królowo Szkaplerza Św. Królowo Szkaplerza Św. Królowo Szkaplerza Św.. Opiekunko naszej Ojczyzny. oczyść i rozpal nasze serca. Królowo Karmelu. Królowo Karmelu. Królowo Szkaplerza Św. Królowo Szkaplerza Św. przepuść nam. Królowo Karmelu. w naszych niepokojach i niebezpieczeństwach. Królowo Szkaplerza Św. Jedyna ucieczko nasza. Królowo Szkaplerza Św. Baranku Boży. Królowo Szkaplerza Św. tronie mądrości. Królowo Szkaplerza Św. który gładzisz grzechy świata. Królowo Szkaplerza Św. nadziejo umierających.. która wybrałaś Górę Karmel na ulubioną siedzibę i tron chwały. daj nam wytrwać w służbie Bożej aż do śmierci. pełen niebiańskiej rosy. zakonne i misyjne. Panie.. Królowo Szkaplerza Św... całą Polskę. Królowo Szkaplerza Św. Módl się za nami. Królowo Szkaplerza Św. którzy Szkaplerz Św. która nam w Szkaplerzu Św. że kto pobożnie Szkaplerz nosi. we wszystkich naszych potrzebach.. prowadź nas wszystkich do Najświętszego Serca Jezusowego. . abyśmy stali się godni Twego orędownictwa.. Pod Twoją obronę.. spraw łaskawie.. w naszych zniechęceniach.. w wątpliwościach i pokusach. daj miłość i zgodę rodzinom naszym.... daj nam Świętych i Błogosławionych.

która pałając szczególną miłością ku dzieciom odzianym Szkaplerzem Św. bo w Tobie cała moja nadzieja. ani z Kalwarii. Kwiecie Karmelu i Matko nasza! Ukazałaś się niegdyś prorokowi Eliaszowi w postaci jasnego obłoku.ani od kołyski. co nas dręczy..Ona jest po to.. a użyć jej możesz według upodobania. powstań i swą potężną mocą rozprosz moje cierpienia. że Maryja przesłoni nam Chrystusa . Matko Boga! Oto ja. przepełniona dobrocią dla nas. (Stefan kard. Mistrzyni Karmelu i Matko nasza.. Chwała Ojcu . Ufamy.. Od wieków tak czczona najszlachetniejsza Pocieszycielko strapionych. wznoszę do Ciebie błagalnie ręce i z głębi serca wołam do Ciebie: Królowo Szkaplerza Św...Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej Na rozpoczęcie nowenny poniższa modlitwa O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi! Orędowniczko Szkaplerza Św.. Twoje dziecko. Zdrowaś Maryjo .. że nie odrzucisz naszej prośby. Amen. Jezus Chrystus. aby wydawały stokrotny plon świętych cnót i dobrych uczynków i abyśmy służąc Bogu w wierze oraz miłości. Niech Ona okazuje się dla was i przez was Matką wszystkich. Na Twoją chwałę w Szkaplerzu Św. Ojcze nasz. Dzień III „Matka nigdy nie odchodzi ... uproś nam. że Serce Twoje wzruszy się moim błaganiem i wysłuchasz mnie w moich potrzebach. racz nam wyjednać obfite zdroje łask niebieskich. przekształć nasze dusze na świątynie Boga żywego. Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz. Pokornie Cię błagamy. Amen.. już w tym życiu mogli się cieszyć błogą nadzieją oglądania Go w szczęśliwej wieczności. aby do Niego prowadzić". który wzniósłszy się nad morzem użyźnił spragnioną ziemię obfitym deszczem. uspokój mą zbolałą duszę. Wyszyński) Modlitwa Maryjo. swą Boską światłością rozproszył ciemności naszego umysłu. Wyszyński) Modlitwa Maryjo. ani od grobu swojego dziecka". pocieszasz je słowem i przykładem. aby syn Twój a Pan nasz. najlepsza i najczulsza Matko. abyśmy poznali wartość Jego miłości ku nam zwróconej i serdecznie Go miłowali.. abyśmy zrozumieli doniosłość naszych obowiązków i sumiennie je wypełniali. słowa i czyny kierowali ku większej chwale Bożej i zbudowania naszych bliźnich. Składamy w Twoje Matczyne ręce nasze potrzeby i intencje tej nowenny. o Królowo nasza. aby przyozdobione kwiatami cnót i dobrych uczynków mogły . ulecz. która raczyłaś przyjąć ofiary złożone Ci przez synów Twojego zakonu. żyć i umierać pragnę. Dzień II „Nie bójmy się. abyśmy wszystkie myśli. które ubogacą nasze dusze. błagamy Cię. ufni.. nawiedzasz ich dusze. gdyż wszechmoc Boża spoczywa w Twoich rękach. którzy tak bardzo spragnieni są tej macierzyńskiej opieki". ratuj mnie.. o Matko pełna litości! Ja zaś wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci. o dobra Matko. Ojczenasz. Chwała Ojcu. (Jan Paweł II) Modlitwa Maryjo. Dzień I „Miłujcie Maryję! Z tej miłości nie przestawajcie czerpać siłę dla waszych serc. niepokoi i boli. Padając przed Twoim tronem powierzamy Ci wszystko. Zdrowaś Maryjo. do kogóż mam się udać? Wiem. (Stefan kard. o Pani nasza. Gwiazdo Karmelu i Matko nasza. że przyjmiesz to jak Matka i dasz naszym duszom i sercom niezmącony pokój! Amen.

o Pani i Orędowniczko nasza. Wyszyński) Modlitwa Maryjo. będą się stawali wiernymi Twymi sługami.. gdy tylu mądrych i roztropnych ludzi żenuje się mówić o ubożuchnym Dziewczęciu. dobra. abyśmy przez wierność podjętym zadaniom. Królowo Karmelu i Matko nasza. przyobiecując niezliczone zdroje łask i błogosławieństw Bożych tym wszystkim.. Ojczenasz. Chwała Karmelu i Matko nasza. (Stefan kard. a naśladując Twoje święte cnoty. korzystali w życiu i po śmierci z Twoich obietnic. który dźwigamy i ukaż blask zwycięstwa prawdy. (Stefan kard. stali się godni zaszczytnej nazwy synów Twoich. Zdrowaś Maryjo . o Matko Miłosierdzia. Ojcze nasz... Zachęcaj nas Twym życiem i przykładem do pełnienia cnót i dobrych uczynków i spraw. Królowo Karmelu! Przychodzimy do Ciebie i składamy w Twoje Matczyne dłonie nasze przyszłe losy. Ulżyj krzyżowi. abyśmy naśladując Twoje święte cnoty. spraw. Chwalą Ojcu . która w dowód szczególnej miłości do dzieci odzianych Twą świętą szatą raczyłaś zaszczycić je mianem Twego najsłodszego Imienia. (Stefan kard. mogli wiernie Mu służyć i nigdy naszych świątyń duszy nie skalać grzesznym przywiązaniem do stworzeń. Amen. . Amen. abyśmy wielbiąc i miłując Boga. a przez to zostali dopuszczeni do chwały wiecznej. Zawierzamy Ci całkowicie. Osłaniaj nas przed burzą codzienności i ukaż nam Słońce Radości Twego Syna. abyśmy we wszystkich uciskach i dolegliwościach życia u Ciebie szukali wsparcia.godnie przyjąć Boski Majestat. Dzień IV „Równowaga stojącej pod Krzyżem Maryi pomaga całemu światu".. Ojczenasz. która swego wiernego sługę Szymona zaszczyciłaś świętym Szkaplerzem . Amen. tyle nędz i mroków! Ty możesz umocnić nasze dusze i serca. Wyszyński) Modlitwa Maryjo. Ty najlepiej rozumiesz nasze cierpienia. którzy będą pobożnie tę szatę nosić i należycie wypełniać obowiązki swego powołania. Wyszyński) Modlitwa Maryjo.. obudź w naszych sercach pragnienie...... abyśmy zapisani zostali w księdze żywota pomiędzy Twymi dziećmi i braćmi Jezusa Chrystusa.. broń nas od nieprzyjaciół duszy i ciała: abyśmy służyli Bogu w pokoju i bezpieczeństwie na większą Jego cześć i na chwałę Twoją.. Ty na Kalwarii w wielkim bólu stałaś się dla nas Matką.. prosimy Cię pokornie.. które Bóg wypatrzył sobie w Nazarecie i uczynił Matką Syna swego"..znakiem zbawienia i synostwa Twego. Chwała Ojcu . która pośród ataków nieprzyjacielskich osłoniłaś tarczą swej opieki zakon karmelitański i ocaliłaś go od upadku. Dzień VI „Bóg nie chce inaczej udzielać się światu. losy Kościoła i naszej Ojczyzny.. Zdrowaś Maryjo . Zdrowaś Maryjo . piękna i pokoju. Usłysz nasze błagania.. Chwała Ojcu . Jezusa Chrystusa. ulgi i pociechy. prosimy Cię pokornie. O Matko! Tyle w nas słabości. Dzień V „Jak bardzo postać Maryi promieniuje światu właśnie dziś. jak tylko z ramion Matki". Twierdzo Karmelu.

trzeba wszystko oddawać Maryi". (St. że Ty każdej naszej potrzebie zaradzisz i osłonisz przed burzami życia. ufamy.. abyśmy nigdy nie byli dla Ciebie powodem smutku.. kard.. Matko Szkaplerza Św. gdy ciemności ogarniają ziemię. nie tylko chciałaś widzieć w nas swoje sługi.! Przyobiecałaś.. a przez Ciebie do Chrystusa i aby wzrastała w nas ufność. Spraw swoją przemożną przyczyną. aby nosząc Twój Szkaplerz... że nigdy nie opuszczasz wiernych swoich.. Chwalą Ojcu . widząc Jezusa w naszych sercach. wspieraj i ratuj nas". że nie będzie takiego bólu.. dusze nasze upodobniły się coraz bardziej do Ciebie. Amen... abyśmy w ostatniej godzinie ziemskiego życia ucałowali Twój znak zbawienia i stali się uczestnikami wiecznej chwały.wyzwolimy się ze wszystkiego. Daj nam odradzać się wciąż całym pięknem świadectwa dawanego Krzyżowi i Zmartwychwstaniu Twego Syna". Dzień VII „Zawsze. Chwała Ojcu . nie będzie takiej zasadzki. A kiedy dusze nasze rozłączą się z ciałami.. Strażniczko Karmelu i Matko! Tyś nas zapewniała. Niech Jezus Chrystus zamieszka w nas na zawsze. Opiekunko Karmelu i Matko nasza! Wiemy. Ojcze nasz. komu mielibyśmy się zwierzyć.. której byś nie oddaliła.Spraw. Królowo Szkaplerza Św. którego byś nie ukoiła. Amen. Dzień VIII „Po Bogu w Trójcy Jedynym. .. Prosimy Cię gorąco: niech nas zachowa Twoja potężna obrona nie tylko od niebezpieczeństw ciała. przez którą moglibyśmy być odrzuceni od Boga. Opiekuj się naszymi sercami. abyśmy zawsze byli wierni Tobie. bo jesteś najbardziej kochającą Matką.. Spraw. wyjednaj nam u Jezusa tę łaskę. Gdy więc szukamy w naszych myślach modlitewnych. która wszystko rozumie . Ojcze nasz. że nie będzie potępiony ten. Maryjo . Zdrowaś Maryjo . daj nam pociechę oglądania Twego świętego Oblicza i zaprowadź nas do przybytku wiecznego szczęścia... Wyszyński) Modlitwa Maryjo.. Zdrowaś. ale przede wszystkim od niebezpieczeństw duszy i wiecznego potępienia. Ojcze nasz. Ozdobo Karmelu i Matko nasza! Dając nam tę szlachetną odznakę Twojej miłości Szkaplerz Św. jeżeli ją godnie nosimy.. Wyszyński) Modlitwa Maryjo.. nie mamy nikogo bliższego nad Matkę Słowa Wcielonego.. Dzień IX „Matko Kościoła!. gdy jest szczególnie ciężko.. aby w godzinie śmierci naszej szatan odstąpił od nas.. ale zapragnęłaś jeszcze przybrać nas za swoje córki i za swoich synów i raczyłaś nas tak nazwać. z kim naszą samotność dzielić. co nas od Ciebie oddala.. Amen. Błagamy Cię. Amen. jak tego sobie życzyłaś . (Jan paweł II) Modlitwa Maryjo. abyśmy nie popełnili takiej winy. Ojcze nasz... że święta Twa suknia. Przypominaj nam nieustannie o tym. ale Twoją radością i Twoją chwałą! Chcemy też być dobrymi Twymi braćmi.. oczyść je z wszelkich brudów grzechowych.dzięki pomocy takiej jak Ty Matki. Zdrowaś Maryjo . (Stefan kard. „Bądź z nami w każdy czas. Chwała Ojcu . kto pobożnie nosił Twój Szkaplerz.. a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości. przystrój je w wonne kwiaty cnót. Zdrowaś Maryjo . Kornie upadając przed Tobą. z kim mielibyśmy rozmawiać. co nie podoba się Chrystusowi Panu. Chwała Ojcu . będzie nam puklerzem i tarczą przeciwko pociskom nieprzyjacielskim i że uchroni nas od wszelkiego zła.. to chyba z Nią".

Przez nieskazitelne życie stawać się godnymi macierzyńskiej miłości Królowej Karmelu. Kościoła i naszego narodu.. Ci. byśmy Cię mogli chwalić teraz i w wieczności. Pani i Królowo nasza! Jak niegdyś przez dar Szkaplerza Świętego ocaliłaś swój umiłowany zakon karmelitański od rozbicia i upadku. błogosław od tronu Twej łaski. Amen. którzy należą do Bractwa Szkaplerznego są duchowo złączeni z zakonem karmelitańskim i mają udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci. zjednywać mu przyjaciół oraz dobre i święte powołania. 2. Interesować się zakonem karmelitańskim. a zwłaszcza z okazji świąt Matki Bożej. W dzień i w nocy nosić na sobie Szkaplerz. a więc: we Mszach Św. Noszący Szkaplerz jako czciciel Matki Bożej zapewnia sobie Jej opiekę co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną pomoc w godzinie śmierci. i Matko nasza! Nieustannie przywołujesz nas do Siebie. którą tak bardzo umiłowałaś. Wzywać opieki Maryi aktami strzelistymi. 7. Przynajmniej raz w miesiącu. weź mnie pod płaszcz Twej opieki". zostanie wybawiony z czyśćca w pierwszą sobotę po swej śmierci.."). 4. módl się za nami! . Każdy. jałmużną. modlitwach.. miłość wzajemną i ducha ofiary! Naszej całej Ojczyźnie. Niech będzie pociechą dla Twego Serca. w sercach młodzieży.. przystępować do Sakramentu Pokuty i Komunii Św. Akt strzelisty Królowo.Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej (na zakończenie Nowenny) Bogarodzico Dziewico! Królowo Szkaplerza Św. postach itp. jako znak pojednania i ratunku dla świata. 3. Kto umrze mając na sobie Szkaplerz Św. broń wiary Św. Wyjednaj nam dar wytrwania w wierze ojców naszych. 5. 3. Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć. Przy okazji nawiedzać kościół i modlić się do Matki Najświętszej. 3. ochraniaj niewinność dzieci. Bądź ocaleniem dla całej ziemi. nie zostanie potępiony. rodzinom naszym uproś pokój. działalnością. 5.. 4.. „Królowo Szkaplerza Św. Obowiązki należących do Bractwa Szkaplerznego 1. Przyjąć Szkaplerz karmelitański z rąk kapłana. 2. tak dzisiaj stań na drogach ludzkości odchodzącej od Boga. 6. Praktyki zalecane członkom Bractwa Szkaplerznego (jako rady) 1. a nam wszystkim dałaś znak szczególnej opieki. np. Odnów znaki i powtórz cuda! Otrzyj łzy cierpiącym. rozwojem. Przywileje Szkaplerza karmelitańskiego 1. jego historią. Wspomagać go modlitwą. Ozdobo Karmelu. Wpisać się do księgi Bractwa Szkaplerznego. umartwieniach. W trzecią niedzielę miesiąca brać udział w procesji szkaplerznej w kościele karmelitańskim (jeśli to możliwe) i szerzyć nabożeństwo szkaplerzne. kto pobożnie nosi Szkaplerz i zachowuje czystość według stanu. Co jakiś czas praktykować dobrowolne wyrzeczenie (małe umartwienia). Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia do Bractwa (zazwyczaj „Pod Twoją obronę. Komuniach Św. 4. 2.

Królowo Różańca świętego i Matko Kościoła. Królowo Chóru Cherubinów. który w swej nieskończonej mądrości wybrałeś Najświętszą Maryję na Królowę Aniołów i naszą duchową Matkę. Królowo Aniołów. Mistycznego Ciała Chrystusowego. „Różo Duchowna". módl się za nami. Matko Kościoła. „Różo Duchowna". Królowo. Królowo Chóru Tronów. Królowo Aniołów. którzy miłują Boga obecnego w Tobie. Królowo Aniołów. by wybłagać u Boga miłosierdzie. prowadząca zastępy Aniołów i ludzi do walki z szatanem. która z pokorą adorujesz Boga obecnego w nich. że Ty nas wysłuchasz... Wlej w nas. Królowo Chóru Mocarstw. która wraz z nimi i Świętymi wiecznie adorujesz Boga w Trójcy Jedynego. Matko łask. na której skinienie staje Michał.. Matko Jezusowa. MATKA BOŻA ANIELSKA (Wspomnienie NMP Anielskiej obchodzimy 2 sierpnia) Królowa Aniołów Królowo wszystkich Chórów anielskich. prosimy o wstawiennictwo i łaski w przeświadczeniu. spraw. Królowo Aniołów. Nie przez nasze zasługi. prosimy. abyśmy z Jej pomocą i za Jej ..MATKA BOŻA RÓŻA DUCHOWNA Modlitwa do Matki Bożej Róży Duchownej „Różo Duchowna". Królowo Apostołów. które by świętością życia i płomienną gorliwością szerzyły wśród ludzi Królestwo Syna Twojego na całym świecie. która przyjmujesz nasze prośby przedstawione Ci przez naszych Aniołów Stróżów. która łaską otrzymaną od Boga oświecasz ich umysły. która przez naszych Aniołów Stróżów pomagasz nam w osiągnięciu naszego miejsca w Mistycznym Ciele Chrystusa. Królowo. Królowo Chóru Księstw. Bądź pozdrowiona. Królowo Aniołów. Niepokalana Dziewico.. wstaw się do Boga za nami! Módlmy się: Boże. która zachwycasz wszystkie duchy niebieskie. Królowo. Królowo naszych Aniołów Stróżów. „Różo Duchowna". spraw. która nam posyłasz zastępy Aniołów do walki z szatanem. ku chwale Twego Boskiego Syna upadamy przed Tobą. która przejawiasz chwałę Pana. Królowo Polski. prosimy dla świata zwaśnionego o dar jedności i pokoju oraz wszelkie łaski dla przemiany serc licznych Twoich dzieci. Królowo Aniołów. objawiającego się w Tobie. Królowo Chóru Archaniołów. Wódz wszystkich Aniołów. Zdrowaś Maryjo.. ażeby dla ofiary Eucharystycznej przy Twoich ołtarzach stanęły liczne zastępy kapłanów i budziły się powołania zakonne. Zdrowaś Maryjo. lecz przez wzgląd na dobroć Twego Matczynego Serca. Królowo Chóru Potęg.. z nieba łaski Twoje! Zdrowaś Maryjo. Królowo Aniołów. Królowo Chóru Panowań. Królowo Aniołów.. Królowo całego Dworu niebieskiego. wstaw się do Boga za nami! Królowo Chóru Serafinów.

* A my Ci hołd dajem wdzięczności. O tronie Boga Wszechmogącego.wstawiennictwem. 296) Pieśń Królowej Anielskiej śpiewajmy. Amen. * Wszelkich cnót rozlewasz woń. jakżeś Ty wspaniała. * Bądź Ty zawsze Matką nam. * Jej serca w ofierze składajmy. Modlitwa „Potężna Niebios Królowo" (str. Przez Ciebie. . wykonując we wszystkim Twoją świętą wolę. o Słońce nadziei i łask: * O Różdżko przedziwna Jessego. mogli z Tobą królować na wieki. bądź nam pozdrowiona. bądź nam pozdrowiona. jak wielki cnót Twych jest blask! * O Maryjo. o Matko miłości. upadłszy do Twoich nóg. różami uwieńczmy Jej skroń. ze łzami wołajmy doń: * O Maryjo. * O Lilio. łask wszelkich udziela nam Bóg. * Bądź Ty zawsze Matką nam.

Franciszka 269 Modlitwa Franciszkańska 271 Sposób odmawiania 12 pacierzy tercjarskich z rozmyślaniem o miłości Serca Jezusowego w Najświętszym Sakramencie 271-273 ŚWIĘTY ANTONI 273 Koronka do Św. Faustyny 266 Pieśń 266 ŚWIĘTY MAKSYMILIAN MARIA KOLBE 266 Litania do Św. Antoniego 274-275 Modlitwy do Św. Michała Archanioła 252-253 Nowenna z wezwaniem Chórów Anielskich 253-256 Akty strzeliste 256 ŚWIĘTY ANIOŁ STRÓŻ 256 Nauka o Aniele Stróżu 256-257 Koronka do Aniołów Stróżów 257 Litania do Świętych Aniołów Stróżów 257-258 Litania o Świętym Aniele Stróżu 258-259 Modlitwa do Św. Antoniego 275 Pieśń 275-276 ŚW. Antoniemu 273-274 Nowenna do Św. Michałowi 252 Litania ku czci Św. Józefa 260 Modlitwa do Św. MARIA MAGDALENA 276 ŚW. Alojzego 259 Akt strzelisty 259 ŚWIĘTY JÓZEF 259 Ofiarowanie 259-260 Koronka do Św. JAN MARIA VIANNEY 277 ŚW. MĘCZENNIK 278 SW. Faustyny 265-266 Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną Św. WOJCIECH MĘCZENNIK .BISKUP. Józefa o dobrą śmierć 263 Telegram do Św.22 str. Maksymiliana 268 ŚWIĘTY FRANCISZEK 268 Litania do Św. WINCENTY PALOTTI 277 ŚW.PATRON MŁODZIEŻY 279 . Józefa 262 Modlitwa o czystość 263 Modlitwa do Św. BARBARA 277 SW. STANISŁAW . Józefowi 260-261 Litania do Św. 245 . Józefa w nagłej potrzebie. MAŁGORZATA MARIA ALACOOUE 278 ŚW. JACEK 276 ŚW. Antoniego 273 Polecenie się Św. STANISŁAW KOSTKA WYZNAWCA . Józefa 260 Akt poświęcenia się Św. Anioła Stróża przez Św. JUDA TADEUSZ APOSTOŁ 279 Modlitwa do patrona rzeczy najtrudniejszych 279 ŚW. Józefa 261 Nowenna do Św. Ojca Franciszka 268-269 Nowenna do Św. PATRYK 277-278 ŚW.PATRON POLSKI 278 ŚW. Maksymiliana 266-267 Nowenna do Św. ANNA 278 ŚW. JADWIGA 276-277 SW. czyli triduum odprawione w jednym dniu dla wybłagania szybkiego ratunku 263 Modlitwa 264 Akty strzeliste 264 Pieśni 264 ŚWIĘTA FAUSTYNA KOWALSKA 264-265 Litania do Św.282 ŚWIĘCI PAŃSCY 246 Nauka o Świętości 246 Litania do Wszystkich Świętych 247-250 Modlitwa do Świętego Patrona 250 ŚWIĘCI ARCHANIOŁOWIE I CHÓRY ANIELSKIE 250 Nauka o Aniołach i Archaniołach 250 Koronka do Chórów Anielskich 250-252 Poświęcenie się Św.

MECHTYLDA 280 ŚW. przed którą szatan musi uciekać.nie marnując ich. GERTRUDA 280-281 ŚW. kiedy trwamy na modlitwie.PATRONKA MISJI 279 ŚW. tęsknijmy za nią. żyjąc ewangelicznymi błogosławieństwami. nabożeństwach. AGATA 279-280 ŚWIĘTY O. nie czynią ją doskonałą. ale nie stanowią treści ani doskonałości. Droga do Królestwa Niebieskiego. w krótkim czasie doszłyby do szczytu świętości". gdy będziemy starać się we wszystkim pełnić wolę Bożą.wszyscy jesteśmy do niej powołani. czyli do świętości. gdy będziemy pokonywać trudności. abyśmy jej pragnęli. mówmy o niej. pokuty. Wtedy coraz bardziej poznamy wielkość. Pragnijmy świętości. możemy nieustannie wzrastać duchowo. żyjąc stale w Jego obecności. aby . Nigdy nie osiągniemy świętości nie ćwicząc się w cnocie pokory. ani objawienia. Świętość i doskonałość polega na ścisłym zjednoczeniu woli mojej z wolą Bożą". grzeszność i zależność od Boga. 1107) To ścisłe zjednoczenie z Bogiem możemy osiągnąć tylko wtedy. Ona nas nauczy doskonałości chrześcijańskiej. które kiedyś zginą. TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS DZIEWICA . ani uznanie. ani godność. który nam Opatrzność Boża podaje. przez Nią i w Jej Niepokalanym Sercu. nawet gdyby to miało nas wiele kosztować. nasze grzechy pełni ufności w nieskończone Miłosierdzie Boże. a każda stronica Pisma Św. czy jest on do nas dopasowany.SW. jest dla nas drogowskazem do jej osiągnięcia. Są to rzeczy doczesne. Benedykta 281-282 Nowenna do Św. (Dz. gdy będziemy z wdzięcznością przyjmować łaski. to jednocześnie pełna pokoju i prawdziwego szczęścia. Benedykta 281 Polecenie się opiece Św. coraz bardziej przyobleczeni w pokorę. umartwiając nasze ciało według własnej wspaniałomyślności. 584) Nauka o Świętości Świętość . uniżeni przed Bogiem. Dlatego musimy żyć w nieustannej łączności z Matką Najświętszą . czyli prośbie do Nieba kierowanej. chociaż jest trudna. Matka Najświętsza w Fatimie nawoływała wszystkich do modlitwy. Wtedy coraz bardziej będziemy oddani. na praktykach religijnych. Te dary są tylko ozdobą duszy. BENEDYKT 281 Medal Św. które zlewa na nas Pan Jezus . rozważajmy często. ani majątek. to bądźmy pewni. Św. że jesteśmy na tej właściwej drodze do świętości. tej królowej cnót.wzorem pokory. nie dociekając. ani sława. Świętość zaś promieniuje tu na ziemi i błyszczeć będzie w Niebie przez całą wieczność. Na tym świecie nic nie może być równe świętości. Módlmy się. Ani łaski. ani zachwyty. niewyczerpanym bogactwem. (Dz. gdyby dusze chciały słuchać głosu Mego. Faustyna tak rozumie pojęcie świętości: „Dziś na medytacji dał mi Bóg wewnętrzne światło i zrozumienie świętości i na czym ona polega. pełna wyrzeczeń i cierpień. na czym ona polega. przeciwności. które można znaleźć tylko w Bogu. Benedykta 282 ŚWIĘCI PAŃSCY (Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzimy 1 listopada) Pan Jezus: „O. pokusy. aby nam uprosili łaskę świętości. świętość i majestat Trójcy Przenajświętszej i równocześnie naszą słabość. wszystko czynić z Nią. W Uroczystość Wszystkich Świętych prośmy ich o nieustanne wstawiennictwo za nami. Tylko dzięki modlitwie. ani żadne dary jej udzielane. kiedy przemawiam w głębi ich serca. ale wewnętrzne zjednoczenie duszy mojej z Bogiem. Kiedy będziemy przyjmować ochotnie codzienny krzyż. której całe Niebo jest przychylne. przystępując często do Sakramentów świętych. Czytajmy o życiu Świętych. PIO 280 Modlitwa za wstawiennictwem Świętego Ojca Pio 280 ŚW. ofiary. która wszystko pokona. ani wiedza. Świętość jest prawdziwą mądrością.

Mario Magdaleno. zmiłuj się nad nami. Mateuszu. Św. Mojżeszu. . Synu. módl się za nami. Św. Janie i Jakubie. módlcie się za nami. Polikarpie. Tomaszu. Św. Trójco. Chryste. Św. Wszyscy Św. w każdej najmniejszej swojej czynności i spełnianym obowiązku. Duchu Święty. Michale. Abrahamie. Św. Boże. módlcie się za nami. Patriarchowie i Prorocy Św. Św. Boża Rodzicielko. Łukaszu. módlcie się za nami. Św. Justynie. Św. Maryjo. Panie. II. zmiłuj się nad nami. módlcie się za nami. Józefie. Św. Św. Św. Apostołowie. Św. Św. módlcie się za nami. aby uczyć się od nich miłowania Boga i bliźnich. Jedyny Boże. Wezwania do Świętych Św. Ignacy Antiocheński. Panie. Apostołowie i Uczniowie Św. módl się za nami. Św. módl się za nami. Barnabo. Marku. Św. módl się za nami. zmiłuj się nad nami. zmiłuj się nad nami. Odkupicielu świata. Św. Eliaszu. Andrzeju. Patriarchowie i Prorocy. zmiłuj się nad nami. Chryste. Wszyscy Św. Św. Św. Janie Chrzcicielu. zmiłuj się nad nami. Boże. Gabrielu i Rafale. Wojciechu. módl się za nami. Św. Albo B Ojcze z nieba Boże.naśladować ich cnoty. zmiłuj się nad nami. Szczepanie. Wszyscy Św. Panie. Św. Błagania do Boga Albo A Panie. módlcie się za nami. Św. Uczniowie Pańscy. Męczennicy Św. Cyprianie. Piotrze i Pawle. Litania do Wszystkich Świętych I. Bonifacy. módl się za nami. Wawrzyńcze. Św.

Ludwiku. Św. Św. Św. Atanazy. Św. Św. Świeccy Św. Św. Jadwigo. Agnieszko. Moniko. Św. Katarzyno Sieneńska. Stanisławie. Bernardzie. módlcie się za nami. Augustynie. Ambroży. Św. módl się za nami. Różo z Limy. Perpetuo i Felicyto. Męczennicy. Biskupi i Doktorzy Kościoła Św. módl się za nami. Hieronimie. módlcie się za nami. módl się za nami. Św. Św. Św. . Św. Wszyscy Św. Św. Św. Św. Św. módlcie się za nami. Pawle z Japonii. Janie Bosko. módl się za nami. Św. Św. Wincenty a Paulo. Św. Św. Mario Goretti. Marcinie. Janie Chryzostomie. Św. módlcie się za nami. Stanisławie Kostko. Św. Św. módlcie się za nami. Elżbieto Węgierska. módl się za nami. Piusie Dziesiąty. Kazimierzu. Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu. Tomaszu Becket. Św. módl się za nami. Franciszku i Dominiku. Św. módl się za nami. módl się za nami. Patryku. Karolu z Ugandy. Św. módl się za nami. Wszyscy Św. Św. Św. módlcie się za nami. módlcie się za nami. Ignacy z Loyoli. Tereso z Avili. Janie i Tomaszu z Anglii. Św. Karolu Boromeuszu. Św. Franciszku Ksawery. Św. Tomaszu z Akwinu. Benedykcie. Janie Mario Vianneyu. Leonie i Grzegorzu. Franciszku Salezy. Św. Św. Antoni. Św. módl się za nami. módlcie się za nami. Kapłani i Zakonnicy Św. Św.Św. módl się za nami. i Święte Boże. Św. Cyrylu i Metody. Św. Św. Piotrze z Polinezji. Izaaku i Janie z Ameryki. módlcie się za nami.

Przez Twoje święte zmartwychwstanie. krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia. Chryste. Panie. Przez Twoje przyjęcie w chwale. Prosimy Cię. który zostałeś ukrzyżowany. Panie. Panie. abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie. Panie. który na ten świat przyszedłeś. Panie. Albo B Chryste. abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę. abyś zachował Ojca Św. Panie. wysłuchaj nas. który zmartwychwstałeś. IV. Od śmierci wiecznej. Chryste. Albo A Przez Twoje wcielenie. i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności. który wstąpiłeś do nieba. wybaw nas. zmiłuj się nad nami. Prosimy Cię. Od zasadzek szatana. Prosimy Cię. który zostałeś pogrzebany. abyś nam odpuścił grzechy. Przez Twój chrzest i post Św. zmiłuj się nad nami. braci. Synu Boga żywego. wysłuchaj nas. Wezwanie do Chrystusa Bądź nam miłościw. Przez zesłanie Ducha Świętego. Przez Twój krzyż i mękę. wybaw nas. V. abyś wszystkich ludzi doprowadził do Światła Ewangelii. Chryste. Chryste. Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu. abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa. Prosimy Cię. Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie. Prosimy Cię. głodu i wojny. który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych. wysłuchaj nas. Od gniewu. Chryste. Panie.III. abyś uchronił nas. nienawiści i wszelkiej złej woli. Prosimy Cię. Chryste. który śmierć za nas przyjąłeś. Albo B Prosimy Cię. abyś dał i zachował plony ziemi. Prosimy Cię. który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów. Prosimy Cię. Prosimy Cię. abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty. Prosimy Cię. i nim kierował. Zawsze odmawia się C Prosimy Cię. abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek. Od zła wszelkiego. Chryste. Chryste. Błagania w różnych potrzebach Albo A Prosimy Cię. abyś nam dał pragnienie nieba. wybaw nas. Zakończenie . wybaw nas. abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę. Przez Twoje narodzenie. Chryste. Prosimy Cię. wysłuchaj nas. Od każdego grzechu. abyś strzegł Kościoła Św. abyś nam okazał miłosierdzie. abyś zachował świat od chorób. Prosimy Cię. który siedzisz po prawicy Ojca. Panie..

wysłuchaj nas. Chryste. Ile razy wzywamy pomocy Św. że chce być czczony dziewięcioma pozdrowieniami odpowiadającymi 9-ciu chórom anielskim (Któż jak Bóg 1 (19) 96). Amen Modlitwa do Świętego Patrona Św. zmiłuj się nad nami. Michał Archanioł ze swym wojskiem niebieskim przychodzi nam na pomoc. Michała Archanioła jest uzależnione od naszej modlitwy kierowanej do niego. wysłuchaj pokornej modlitwy swojego Kościoła i spraw. Kiedy szatan i jego poplecznicy zastawiają na nas rozmaite zasadzki. Walka ta trwa nieustannie. Michała.Albo A Chryste. czyniąc ją godną przyjęcia Świętej Eucharystii. który gładzisz grzechy świata. . które by się znajdowały w czyśćcu. ucieczko nasza i mocy. zmiłuj się nad nami. Ponadto. bądź moim orędownikiem przed Bogiem! Wstawiaj się za mną. Albo B Baranku Boży. którą otrzymał od Boga. wszystkie dusze jego krewnych. usłysz nas. Spieszy nam na ratunek w zależności od tego. wysłuchaj nas. On sam obiecuje stałą pomoc i opiekę Aniołów w ciągu życia. stając w naszej obronie. posyłanymi nam na pomoc w codziennej walce z mocami ciemności. wszyscy bez wyjątku znajdujemy się w jej zasięgu. kto odmawia tę Koronkę każdego dnia. a Najdroższa Krew Jezusa Chrystusa oczyści i upiększy jego duszę. wiarę zachował i w walce zwyciężył! Amen. zmiłuj się nad nami. broni nas i strąca szatanów do piekła mocą. że osiągnie odpuszczenie kar czyśćcowych. Módlmy się: Boże. napełniają serca złymi myślami. który gładzisz grzechy świata. jeśli ktoś odmawia tę Koronkę codziennie. Baranku Boży. który w dniu przeznaczonym na uczczenie świętego odmówi na jego cześć modlitwę mszalną lub inną zatwierdzoną przez prawowitą władzę kościelną. próżnością. abyśmy otrzymali wszystko. którego imię noszę. Przez Chrystusa Pana naszego. bronić przed grzechem i napaściami szatana.) ŚWIĘCI ARCHANIOŁOWIE I CHÓRY ANIELSKIE (Święto Św. Jednak cudowne działanie Św. którzy swoją skuteczną obroną sprawią. Baranku Boży. o co Cię z ufnością prosimy. będzie asystowało przy jej przyjęciu dziewięciu Aniołów po jednym z każdego chóru anielskiego. od pokornej prośby.. (Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu. Dał jej następujące obietnice: „Temu. Archaniołów obchodzimy 29 września) Nauka o Aniołach i Archaniołach Aniołowie i Archaniołowie są duchami przeznaczonymi do usług. który gładzisz grzechy świata." K. kto odmawia tę Koronkę przed Komunią Św. gniewem i pychą. Przecież po to został nam dany. Boże. tyle razy spełnia on wyznaczone mu przez Boga i Matkę Najświętszą zadanie. mój Patronie. Chryste. będą odwiedzane i pocieszane przez Aniołów. usłysz nas. który jesteś źródłem pobożności. Temu. a w godzinę śmierci będzie wspomagany i umocniony przez tę samą liczbę Aniołów. wejrzyj ku wspomożeniu memu. Chryste. abym zawsze przykładnie żył. Koronka do Chórów Anielskich Św. natarczywymi pokusami. aby nam pomagać. wtenczas Św. w jakim stopniu go o to prosimy. Michał Archanioł ukazując się w Portugalii Służebnicy Bożej Antoninie D'Astonaco powiedział.

Amen. 8. Na cześć chóru Serafinów: O Wy. dobrzy i ukochani nasi bracia niebiescy. dostojnicy i posłowie nieba. za Św. za Św. aby cały świat wielbiąc Boga. napełniajcie nas dobrymi myślami i prowadźcie nas. K. 6.. Gabriela Archanioła: Ojcze nasz. 7. Panie. za Św. 3.. Po każdej modlitwie mówi się: Ojcze nasz (1 x). Na cześć chóru Mocarstw: Aby moc Boża wstąpiła w nas. Boże. otwierajcie niebo nad nami i brońcie nas. Na cześć chóru Księstw: O Wy. Na cześć chóru Cherubinów: O Wy... Na cześć chóru Archaniołów: O Wy. Michała Archanioła i chóru. 9. Zmiłuj się nad nami. Boże. płomienne duchy miłości wiecznej. za Św. Michała Archanioła: Ojcze nasz. byśmy mogli oprzeć się mocom czarta i wyrzucili go precz z tego świata. i na wieki wieków. K. Na cześć chóru Tronów: O Wy. żywe trony Boga Wszechmogącego. Dzięki Ci... słowom i czynom do skutecznego szerzenia królestwa Jego. dopomóżcie nam zniszczyć wszelki ateizm. 4. 1. Chwała Ojcu i Synowi. napełnijcie nią nasze dusze byśmy się stali żywymi płomieniami miłości Bożej dla świata.. Na cześć chóru Potęg: Aby dał Pan Boską potęgę naszym myślom. W. Na cześć chóru Aniołów: O Wy.. teraz i zawsze. Rafała Archanioła: Ojcze nasz. żył szczęśliwy. by moce piekła nam szkodzić nie mogły. Zdrowaś i Chwała Ojcu (3 x) Dla wstawiennictwa Św... Na cześć chóru Panowań: Aby zapanowała nam miłość i zgoda. Zmiłuj się nad nami. aby zapanował Chrystus Pan. Na zakończenie: Dzięki Ci. W. wspomóżcie nas we wszystkich naszych potrzebach. 2. i Duchowi Świętemu. łaska i pokój Boży. przyjdźcie do nas słabych i grzesznych. pośpiesz ku ratunkowi memu. potężni i wspaniali Książęta niebiescy... którzy dzień i noc uwielbiacie Majestat Boży. 5. Anioła Stróża: Ojcze nasz.W.. dozwólcie nam cieszyć się stale waszą obecnością.. Boże. Dzięki Ci. Jak była na początku. Panie. przyjdźcie i dopomóżcie nam zburzyć trony szatana i przygotować tron dla Chrystusa Króla. Serafinów. . Boże. Dzięki Ci.

Królowo Aniołów. byśmy mogli oglądać wiecznie oblicze Twego Majestatu. Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. dzięki Twej niezrównanej opiece. Synu. dozwól. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć. który cudem dobroci i miłosierdzia. powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami. aby on sam wprowadził nas do nieba. abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą. Ty. Michała Archanioła (do prywatnego odmawiania) Kyrie elejson. Módl się za nami. Św. wybrałeś na Księcia swego Kościoła najchwalebniejszego Św. Stróżu. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. abyśmy. usłysz nas! Chryste. aby nas uwolnił swoją potężną pomocą od wszelkich naszych nieprzyjaciół. chociaż bardzo niegodny Twego oblicza. Daj. Michale Książę przesławny. oto ja. Św. których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Przez zasługi Jezusa Chrystusa Pana naszego. . jednak ufny w Twą dobroć. jesteś prawdziwym naszym Przewodnikiem. którzy z ufnością uciekamy się do Ciebie. Michała Archanioła. Św. Św. Św. Św. ulubiony Sługo Domu Bożego. Michale warownio Ludu Bożego. Św. Bądź moją mocą przez całe życie. Boże. Trójco. Litania ku czci Św. o najchwalebniejszy nasz Obrońco. Św. Spraw. Michale przewodniku nasz w modlitwie.Antyfona: Najchwalebniejszy Książę. głównie przeciw tym. Michale pogromco szatana. Duchu Święty. Michale posłanniku Boga. Św. Michale Archaniele. Michale radości Aniołów. Św. Boże. Michale zaszczycie nieba. Kyrie elejson. słowem lub uczynkiem. Michale Archaniele. Michałowi O wielki Książę niebieski. pełnym nadludzkiej doskonałości i cnoty. Św. Św. najwierniejszy Stróżu Kościoła. aby żaden z nich nie nękał nas w godzinie śmierci. a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Jedyny Boże. Św. Michale Archaniele. Chryste elejson. Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze. Michale Archaniele . Módlmy się: Wszechmogący i wieczny Boże. Boże. po Jezusie Chrystusie. pogromco zbuntowanych duchów. codziennie czynili postępy w świętej służbie Boga. prosimy. Św. Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim. Michale wodzu wojska niebieskiego. Michale nasza tarczo w pokusach. módl się za nami. Św. Św. Michale postrachu złych duchów. Odkupicielu świata. racz uwolnić od wszelkiego zła nas. Św. Michale zwiastunie Bożej chwały. Wodzu i Przewodniku zastępów anielskich. Michale obrońco dusz sprawiedliwych. które atakują wiarę i czystość. Maryjo. Michale dzielny w walce. Chryste. Św. Poświęcenie się Św. Amen. pragnąć zbawić wszystkich ludzi.abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. staję przed Tobą w towarzystwie mego anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów niebieskich. Św. zmiłuj się nad nami. Amen. Św.

jak Bóg! . oczyśćcie nas z mamideł pychy i głoście z nami: W. W tych ciągłych. który gładzisz grzechy świata. Nowenna z wezwaniem Chórów Anielskich Polecenie się Św. Któż. Panie. jak Bóg! K. Któż. Przez Chrystusa Pana naszego. wszyscy Jego Aniołowie. Wiesz. wzywający Cię na pomoc. jak Bóg! K. Michale chorąży zbawienia. zapanujcie przez dobro w naszych duszach i głoście z nami: W. Cheruby pełne wiedzy. Wiesz. niech zabrzmi jak dzwon na trwogę. Zagłuszyłeś nim zdradziecki okrzyk księcia ciemności: „Nie będę służył!" Niech Twój zew bojowy nie schodzi z ust ani serca. przepuść nam. Wezwanie Chórów Anielskich Chwalcie Pana z niebios. jak my słabi jesteśmy wobec przeciwnika mocniejszego od lwa i krążącego nieustępliwie z sidłami podstępu i zdrady wokół każdej duszy. który gładzisz grzechy świata. jak nierówna to walka. Panowania niebiańskie. Św. Amen. jak Bóg! K. Serafy płomienne. jak Bóg!". Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże. Michałowi Św. Któż. rozniećcie miłość w sercach naszych i głoście z nami: W. Któż. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Św. jak ważna i decydująca walka rozgrywa się w nas i wokoło nas. Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości. jak Bóg"! K. Św. który rozgromiłeś zbuntowane duchy. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju. który Św. najdzielniejszy nasz Obrońco. Nade wszystko ocal w godzinę śmierci. uzbrójcie naszą chwiejną wolę i głoście z nami: W. Trony najwyższe. Kiedy natrą pokusy. Św. Michale stróżu i patronie Kościoła. kiedy być może przyjdzie nam z hordą szatanów stoczyć ostatni bój. Bądź nam opiekunem i wodzem. jak Bóg! K. Św. chwalcie Go. Baranku Boży. Michale aniele pokoju.Św. wysłuchaj nas. Michale Archaniele. Jakże donośnie i stanowczo brzmi Twój apel: „Któż. zmiłuj się nad nami. kierujcie nas ku Prawdzie i głoście z nami: W. Któż. Módl się za nami. W. Baranku Boży. Niech Imię Jego zawsze i wszędzie rozbrzmiewa hasłem „Któż. Panie. wszystkie zastępy. Chwalcie Go. Potęgi mocarne. najwierniejszy Sługo Boży. brońcie nas w walce ze złem i głoście z nami: W. który gładzisz grzechy świata. Księstwa najszlachetniejsze. Prosimy Cię z bezgraniczną ufnością o pomoc. Baranku Boży. Amen. chwalcie Go na wysokościach. jak Bóg! K. udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju. Pokładamy niewzruszoną nadzieję w Twej obronie. wyczerpujących utarczkach broń od znużenia i zniechęcenia. Któż. gotowe do zuchwałej rozprawy ze Stwórcą swoim. Św. Moce niezwyciężone. w której rozstrzyga się sprawa wiecznego zbawienia dusz nieśmiertelnych. Któż. W tej ostatniej walce o zbawienie naszych dusz racz odnieść jeszcze raz pełne zwycięstwo. pouczcie nas prawd zbawienia i głoście z nami: W. a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów. jak Bóg! K. Michale zwierzchniku w niebie. K. Michale Archaniele.

jak Bóg! Wszystkie Chóry Aniołów. K. Dzień I Pozdrowienie Św. Któż. Panie. pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego. Panie. Archaniołowie najdostojniejsi. wspierajcie nas nieustannie. Któż. Za przyczyną Św. Amen. prowadźcie nas wytrwale i głoście z nami: W. Michale. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocy zachowaj. W. abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego mogli zawsze godnie wielbić. Aniołowie Święci. Św. dusze nasze od zasadzek i pokus szatana. Módl się za nami. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Tronów wlej. Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu . Michale. Módl się za nami. pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego. Dzień IV Pozdrowienie Św. wiernie Mu służyć.. Michale. Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu . Za przyczyną Św. Za przyczyną Św. Św. łaskę panowania nad naszymi zmysłami i naprawienia skażonych namiętności. jak Bóg! K. Dzień V Pozdrowienie Św. Módl się za nami. K. W.. łaski opuszczenia drogi grzechu.. pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego.. W. w serca nasze ducha prawdziwej i szczerej pokuty. Módl się za nami. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Cherubinów udziel nam. ogniem doskonałej miłości. czuwajcie na drogach naszego życia i głoście z nami: W. Panie. Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu .K. K. Michała Archanioła i Chóru Potęg . całym sercem Go miłować i z wdzięcznością rozgłaszać Jego chwałę teraz i po wszystkie wieki wieków. Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu . Za przyczyną Św. K. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocy Ojcze nasz. Św. Św. Michała Archanioła i Chóru Serafinów Ojczenasz.. Michała Archanioła i Chóru Cherubinów Ojcze nasz. Św. Michała Archanioła i Chóru Tronów Ojcze nasz. Amen. Amen. Michale. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Serafinów zapal nas. Michale. Módl się za nami.... Amen. W. Panie. Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu . pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego. Panie. K. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań Ojcze nasz.. a postępowania drogą doskonałości chrześcijańskiej. Za przyczyną Św. Amen. Dzień II Pozdrowienie Św. W. Dzień III Pozdrowienie Św. pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań daj nam.. Amen. Dzień VI Pozdrowienie Św.

pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego. aby Je podtrzymać. Św. Amen. którzy w niebie pełnią świętą służbę przed Tobą. o co prosisz". Maryja mówiła do Anioła: „Va.. spraw łaskawie. Michale. Michała Archanioła i Chóru przedziwnych Potęg użycz nam. fiat". Za przyczyną Św. W. aby na ziemi strzegli naszego życia Aniołowie. Antyfona: Błogosławcie Pana. va.Ojcze nasz. „leć. K. jak Bóg". duchem prawdziwego i szczerego posłuszeństwa. Filomena miała widzenie. Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu . K. pełniący Jego rozkazy. Módl się za nami. broń nas w walce. Amen. „niechaj się stanie to. Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu . Michale. Z poranionego Serca spływała Krew. W trójkącie gwiazd widziałam obraz Opatrzności. doznające ran z powodu przydrożnych cierni. Św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru wszystkich Aniołów spraw. Przez Chrystusa. Dzień VIII Pozdrowienie Św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Księstw napełnij nas. Módl się za nami. Dzień IX Pozdrowienie Św. W. że przecudna gwiazda od prawej strony. Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki Aniołom i ludziom. Drugą gwiazdą równie wspaniałą i jasną od strony miłości był Św. pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego. potężni i mocni. Najświętsze Serce zmieniło się także na gwiazdę. co Syn mi daje". Chrystus Pan mówił do Matki: „Fiat. użyźniając ziemię. W. Za przyczyną Św. Michał odpowiadał: „Któż. wszyscy Jego Aniołowie. Michale. Amen. Michale.. Módl się za nami. pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego. Za przyczyną Św. Dzień VII Pozdrowienie Św. K. Św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Archaniołów obdarz nas. roznoś to.. zbliżyły się do Niego dwie gwiazdy. Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu . Michale Archaniele. Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie. K. a jej promienie na języki... gdy Michał Archanioł zstępował z nieba. Kiedy to Serce przeszyte na wylot wydało z siebie łaskę i miłość. Św.. W. Michał Archanioł. napełnione miłością do ludzi. czyli od strony boleści. va". Michała Archanioła i Chóru Aniołów Ojcze nasz. abyśmy doznając od nich opieki w tym życiu zostali zaprowadzeni do chwały wiecznej. Panie. Za przyczyną Św. Św. Amen. W. zwycięstwa w pokusach i zbaw ode złego. wytrwałością w wierze i w dobrych uczynkach. pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego. * Św. Módl się za nami. Wzburzyło się morze i zadrżała ziemia. idące przez drogi świata. była to Matka Najświętsza Niepokalana. które sama tak opisała: „Ujrzałam Najświętsze Serce Jezusa. Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. Panie. Bo zarówno Maryja chciała wyprosić. K. Panie.. w troistości osób jednolitość woli. abyśmy mogli osiągnąć chwałę w niebiosach. Utrudzone słaniało się w prawo i lewo. Pana naszego. Amen. Michała Archanioła i Chóru Księstw Ojczenasz. Michała Archanioła i Chóru Archaniołów Ojcze nasz. Panie. leć. Św. Zrozumiałam.. Módlmy się: Boże. jak .

dobroć i pomoc dla nas. Nie zapominajmy również o Aniołach Stróżach naszych bliźnich.Chrystus udzielić. której stopa zetrze głowę węża. Michał! Więc wzywajcie. pamiętajmy o jego stałej obecności. Nie ma chwili ani miejsca. Cokolwiek robimy i gdziekolwiek się udajemy. który towarzyszy im na drodze życia. i słuchając Mszy Św.) Akty strzeliste Św. Tak samo prośmy Anioła Stróża nie tylko rano i wieczorem. Jednak w zależności od tego. kto więcej i częściej się do niego modli. On jest zawsze przy nas obecny. że posiadają swojego Anioła Stróża. ŚWIĘTY ANIOŁ STRÓŻ Nauka o Aniele Stróżu Dnia 2 października przypada wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów. gotowy. niebezpieczeństwie. Te trzy wole były ze sobą zjednoczone. o tym. módl się za nami. bo zaczęły się ostateczne czasy!" (Tę relacją podaje za „Kroniką Rodzinną " ksiądz Bronisław Markiewicz w swoim miesięczniku „Powściągliwość i Praca" w 1901 r. wzywajmy wtenczas ich Aniołów. gdy złe duchy usiłują ich zwieść na drogę grzechu. i chcą. Zrozumiałam. Gdy oni są w potrzebie. ale z hojnością udzielają. którą np. ale często w ciągu dnia. jaką darzymy go miłością i w jakim stopniu wierzymy w jego dobroć. Św. Przede wszystkim prośmy go o to. abyśmy nie zginęli w dniu straszliwego sądu. to wtenczas prośmy swojego Anioła Stróża. Ten. broń nas w walce. we dnie i w nocy. których nam udzielił i polecając się dalszej obronie na co dzień. aby zanieśli te nasze prośby przed Tron Boga przez Niepokalaną. Michale Archaniele. aby o nie prosić. Częste zwracanie się do Anioła Stróża sprawia. ale że te wszystkie łaski rozniesie jeden tylko Św. Ich czci poświęcony jest cały październik. że podwaja on swoją czujność. codziennie odmawiamy. kiedy się modlimy. aby tę modlitwę za nas odmówił. wątpliwościach. Wszyscy ludzie z nieskończonej dobroci Bożej dostąpili przywileju. w takim stopniu przyczynia się on do zaspokojenia naszych potrzeb duchowych. Zapraszajmy naszego niebieskiego doradcę do pomocy. dziękując za wszystkie dobrodziejstwa. Jeśli prosimy Trójcę Przenajświętszą i Matkę Najświętszą o łaski. . który w doskonały sposób ukochał Boga. aby razem z nami zanosił nasze prośby do Boga. Kto z nas ma możliwość. może w tym dniu zamówić Mszę Św. przed podjęciem ważnych decyzji. w jakim stopniu i z jakim zaufaniem prosimy go o pomoc i wstawiennictwo. a każdy poniedziałek tego miesiąca jest dniem szczególnych modlitw kierowanych do naszych zacnych Patronów. w chorobach. Jeśli z ważnych przyczyn nie będziemy mogli kiedyś odmówić modlitwy. ten otrzymuje więcej dobrodziejstw z jego ręki. że wszystkie łaski dla uratowania Kościoła wyjedna Niepokalana. by Anioł Stróż zapomniał o nas i opuścił nas. Słuchając jego natchnień i dobrych rad. cierpieniach. Wzywajmy go szczególnie w chwilach pokus i udręk. w czasie modlitwy i w czasie pracy. pierwszy obrońco królestwa Chrystusowego. Nie zapominajmy uczynić tego szczególnie w dniu jego święta 2 października. w wyżej wspomnianej intencji. Jednak nie zapominajmy o wdzięczności wobec tego najpewniejszego przyjaciela. a często ingeruje w trudne sytuacje życia codziennego. ku jego czci. Michał rozdać. Często dziękujmy mu za życzliwe i cudowne towarzystwo ofiarując Komunie Św. nie żałują nam ich. że jest świadkiem wszystkich naszych czynów. Michale. przed każdą ważną czynnością. czy się jego opiece polecamy czy nie. żeby w ostatnich chwilach naszego życia wspierał nas i bronił przed atakami mocy piekielnych i szczęśliwie doprowadził do niebieskiej Ojczyzny. strzeże ich i broni. Po odmówieniu jakiejkolwiek modlitwy w ciągu dnia prośmy Aniołów. a Św. wzywajcie tego niezwykle potężnego Hetmana. czy pamiętamy o nim czy zapominamy. ta sama miłość łączyła je. aby nam usługiwać.

Św. oblubienico Pana Mojego. Św..prosząc o pomoc dla nich. dla której nie przestajesz starać się o moje zbawienie. Wierzę. ulituj się nad nami i ulituj się nad światem. Kiedy się ich zapytałam. Koronka do Aniołów Stróżów (Obietnica Pana dana 3 XII 1995 r. Chwała Ojcu i Synowi. którzy z nawrócenia każdego grzesznika się radujecie.. Zdrowaś Maryjo. którzy straż nad ludźmi z miłością podjęliście. niech błogosławioną będzie miłość Twoja ku mnie i czuła pieszczotliwość Twoja. Królowo Aniołów. Ojcze nasz. nie męcz nas. po pozdrowieniu Matki Najświętszej pozdrawiał Aniołów Stróżów swoich słuchaczy i prosił ich. Błogosławiona niech będzie ta godzina. Zamiast Zdrowaś Maryjo: Bądź uwielbiony Boże w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata. Św. módlcie się za nami.. aby przygotowali ich serca do należytego wysłuchania Słowa Bożego. Aniołowie. Aniołowie. zastąpiło mi drogę mnóstwo szatanów.. i Duchowi Świętemu. Aniołowie. wtem prosiłam Anioła Stróża o pomoc i w jednej chwili stanęła jasna i promienna postać Anioła Stróża.Odpowiedziały mi te złośliwe postacie: z serc ludzkich. przez odmawianie tej koronki. Faustyna: „Kiedy się skończyło kazanie. Franciszek Salezy.. a wierny Anioł Stróż towarzyszył mi w sposób widzialny do samego domu. Aniołowie. Panie pospiesz ku ratunkowi memu. moje ukochane dzieci Nieba. Kiedy uszłam parę kroków. (Dz. którzy w Oblicze Ojca Niebieskiego zawsze się wpatrujecie. Aniołowie. Zamiast Ojcze nasz: Chwała Ojcu i Synowi. Św. którzy mającym posiąść zbawienie na pomoc posłani jesteście. Natychmiast znikły złe duchy. Maryjo. prowadzili do zbawienia i strzegli przed napaściami złych duchów.. („Któż... jak Bóg" 2(20) 96) * Św. Na zakończenie (3 x): Dla wstawiennictwa Aniołów Stróżów wszystkich ludzi świata.. od Boga wyznaczony jako straż moja! Dziękuję Ci za wszystkie dobrodziejstwa. Spojrzenie jego skromne i spokojne.) Tym. skąd was takie mnóstwo? . Św. uwielbiając Boga obecnego w nich . którzy z wiarą i czcią będą pozdrawiać Aniołów Stróżów wszystkich ludzi. jakie mi kiedykolwiek wyświadczyłeś na ciele i na duszy. Aniołowie. który mi rzekł: Nie lękaj się. w której za stróża. i Duchowi Świętemu w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata. kiedy rozpoczynał kazanie. Chwalę i wielbię Cię. .. Litania do Świętych Aniołów Stróżów Św. którzy nieustannie „Święty" Bogu w Trójcy śpiewacie. módl się za nami. nie czekałam na zakończenie nabożeństwa.. którzy mi grozili strasznymi mękami i dały się słyszeć głosy: odebrała nam wszystko. Św. aby ich oświecali. którzyście Lota spośród skazanych na zagładę wyprowadzili. że mnie nędznemu tak wiernie służyłeś. 418) Aniele Boży najświętszy. duchy te nie uczynią ci nic złego bez pozwolenia Jego. Św. Panie nieba i ziemi.. bo mi się śpieszyło do domu. Aniołowie. za obrońcę i patrona dany mi zostałeś. Widząc ich straszną nienawiść do mnie. Aniołowie. stróże nasi. Św. którzy myśli nasze Bożym światłem rozjaśniacie. Św.obiecuję rozlać pokój szczególny w kontaktach z ludźmi oraz posyłać Aniołów. Za tę praktykę otrzymał wiele łask. broniąc od najazdów nieprzyjacielskich. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. a z czoła tryskał promień ognia". cośmy przez tyle lat pracowali.

usłysz nas! Chryste. Św. Aniele. Aniołowie. Aniele. Św. Św. Aniele. Aniołowie. Św. Św. Św. Św. Przez modlitwy Świętych Aniołów Stróżów naszych. Św. Aniołowie. którzy złych od dobrych odłączycie. Aniołowie. Św. Synu. pasterzu mój. . Chryste. bracie mój. Aniele. którzy z różnych niebezpieczeństw ludzi wybawiacie. Stróżu mój. Św. Św. Aniołowie. zmiłuj się nad nami. Aniele. Boże. Św. Abyś Kościół Chrystusowy przed atakami nieprzyjaciół osłaniać raczył. Duchu Święty. świadku mój. Św. Aniele. doradco mój. Jedyny Boże. W. Ty w niewysłowionej Opatrzności raczyłeś świętych Twoich Aniołów posyłać nam jako stróżów. Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi i będę dziękował Twemu Imieniu. Św. Aniele. Św. módl się za nami. opiekunie mój. wodzu mój. którzy przy końcu świata wybranych Boga zgromadzicie. Maryjo. Abyś nam wielki dar wytrwania w łasce przeznaczyć raczył. Św. Aniele. Aniele. przewodniku mój. którzy się narodami i państwami opiekujecie. Litania o Świętym Aniele Stróżu (Do prywatnego odmawiania) Kyrie elejson. Aniele. Aniele. Św. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. którzyście na górze Synaj słowa życia Mojżeszowi dali. (Ps 137. nauczycielu mój. Panie. którzy dusze sprawiedliwych do Nieba wprowadzacie. Kyrie elejson. Św. miłośniku mój. My grzeszni do Ciebie Boże wołamy. Będę Ci śpiewał wobec Aniołów. Abyś nas wszystkich większą czcią do Aniołów natchnąć raczył. którzy pobożne modlitwy przed Boże Oblicze zanosicie. Św. Św. Abyś nam grzechy odpuścić raczył. Św. Aniołowie. Św. Abyś dzieci i młodzież od grzechu zachować raczył. wysłuchaj nas Panie. Przez Chrystusa Pana naszego. którzyście przy Grobie Pańskim w lśniących szatach się ukazali. Aniele. pomocniku mój. Abyś nasz zakon w wierności swemu posłannictwu umacniać raczył. Aniele. którzyście przy Wniebowstąpieniu uczniów Pańskich pocieszali. którzyście przy narodzeniu Pana wesele i pokój zwiastowali. Św. Św. Boże. Królowo Anielska. wysłuchaj nas. zbawienia mego szukający. Aniołowie. patronie i obrońco mój. Aniele. Św. Aniołowie. którzyście Chrystusowi Panu na pustyni usługiwali. Św. Trójco. Boże. Św.138) Módlmy się: Boże.Św. Aniele. Aniołowie. Aniołowie. Św. Odkupicielu świata. oświecicielu mój. pocieszycielu mój. Aniołowie. Amen. Chryste elejson. kaznodzieju mój. prosimy Cię pokornie: daj nam nieustannie w ich opiece znajdować obroną i cieszyć się ich towarzystwem w wieczności. Aniele. K.

usłysz nas. abym duszą i ciałem służąc Ci wiernie na ziemi. Ojcze nasz. Przez niego można dostąpić potężnej łaski wyzbycia się stanu grzechu i pojednania z Bogiem. za jego przyczyną i strażą ujrzał Cię w niebie. Tobie z dobroci Boskiej poleconego. wysłuchaj nas. Przez Chrystusa Pana naszego. podźwignął.Baranku Boży. 5. Dzięki niemu można uzyskać zdrowie ciała i pomoc w różnych potrzebach. który mnie. Chryste elejson. we dnie. Zdrowaś Maryjo. Alojzego Miły Bogu. Chwała Ojcu. wysłuchaj nas.. Ty zawsze przy mnie stój: rano. bądź mi zawsze ku pomocy. 2. Złe duchy drżą. rządź i sprawuj. proszę Cię pokornie.. wszystkie Msze Św. byleby tylko ludzie chcieli z tego skorzystać. * Aniele Boży. a uwolnionym od wszystkich nieszczęśliwych przypadków na ciele. 1. Anioła Stróża przez Św. Ofiarowanie Ojcze Przedwieczny! Ofiaruję Ci Przenajdroższą Krew. Za jego przyczyną rodziny otrzymują błogosławieństwo potomstwa. strapionego ratował. Mękę. że wielkie i nadzwyczajne łaski Pan przyrzekł udzielić ludziom przez pośrednictwo Św. Józefa można otrzymać cnotę czystości i zwyciężać niebezpieczeństwa pokus zmysłowości. który gładzisz grzechy świata. który gładzisz grzechy świata. od początku mego życia bronisz. kiedy słyszą imię Józefa. Za Jego przyczyną można uzyskać łaskę Maryi i prawdziwe do Niej nabożeństwo. Przez niego możemy dostąpić łaski szczęśliwej śmierci i opieki przeciw szatanowi w godzinę śmierci. oświecaj. oświecasz i mną kierujesz. Módlmy się: Boże. K. abyś mnie nie opuszczał. w nocy. 4. choć jestem niewdzięcznym i przeciw Świętym natchnieniom Twoim wykraczam. jakie Ci dotąd zostały ofiarowane i cały skarb Kościoła Św. przepuść nam. Chryste. Józefa obchodzimy 19 marca) Matka Najświętsza objawiając Swój Żywot świątobliwej Marii z Agredy powiedziała. 7. Kyrie elejson. Chryste. 6. 3. Za przyczyną Św. gdy upadnę. . niech przez tę jego obronę bezpiecznym będę od pokus i złych myśli na duszy. lecz abyś mnie.. Baranku Boży. Aby cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. stróżu mój. któryś mnie od pierwszej chwili życia mojego otoczył opieką Anioła Stróża. Rany. Amen. Amen. Kyrie. Aniołom Swoim Bóg rozkazał o tobie. zmiłuj się nad nami. Józefa. Broń mnie od wszelkiego złego i doprowadź do szczęścia wiecznego. pod Twoją świętą opiekę oddanego. Panie. który Stróżem jesteś moim. który gładzisz grzechy świata. ŚWIĘTY JÓZEF (Uroczystość Św. Amen. Śmierć. Akt strzelisty Aniele Boży. Modlitwa do Św. Baranku Boży. aż mnie do wiecznej szczęśliwości w niebie doprowadzisz. W. Aniele. elejson. Serce i Oblicze Pana Jezusa. mnie. Twojej opiece zupełnie się oddaję. Panie. nieumiejętnego nauczał. czczę Cię i kocham jako mojego Patrona i Opiekuna. wieczór.

naucz mnie cichutko każdy krzyżyk znosić. Wcielonego Boga mniemany Ojcze. naucz walczyć z każdą zachcianką. Józefa. naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. Teraz i na wieki. Św. O mój najmilszy Ojcze. Mężu sprawiedliwy. Twojemu Najmilszemu Synowi nas oddawaj. Przenajdroższą Krwią Jezusa odkupionej. K. łaski Bożej pełen.. abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie. Modlitwa do Św. Przez miłość. do Serca Jezusa. Józefowi O mój najmilszy Ojcze! najdroższy po Jezusie i Maryi sercu mojemu. przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności.na podziękowanie Ci od siebie i w imieniu wszelkiego stworzenia za wszystkie dary. miłość i chwałę. które Jezus Chrystus nabył Krwią Swoją. z każdą pokusą ciała. czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Amen.. wychowanka. W. módl się za nami. Opiekuna.. najmilszego Syna Twego. Jezus. naucz wzgardy mnie samego. naucz mnie kochać czystą i cierpiącą miłością. Józefie Św. wszelką zarazę błędów i zepsucia. Św. Amen. Tobie się powierzam i oddaję. Pocieszycielu nasz. Józefie. prowadź mnie prostą drogą do Serca Maryi. Koronka do Św. Amen. Proszę Cię przez Jego przyczynę i zasługi i przez Serce Jezusa. które groziło Jego życiu. (Za każdorazowe odmówienie odpust cząstkowy) Akt poświęcenia się Św. a posłuszeństwa woli Bożej! O mój najdroższy Józefie Św. Zamiast Zdrowaś Maryjo: Św. za dziecię Twe. Piastunie Dzieciątka Jezus i Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy. ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Przyjmij mnie za ucznia. tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Józefa (Odmawia się na różańcu) Na krzyżyku: Pozdrawiam Cię. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką. naucz dobrze się modlić. błogosławionyś Ty między mężami i błogosławiony owoc żywota Najczystszej Oblubienicy Twojej. czarta i świata. Św. Oddal od nas. Józefie. która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską twą troskliwość. a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa. jaką raczyłeś obdarzyć Św. Józefie. umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Niech będzie błogosławione imię Św. i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo. którą otaczałeś Dziecię Jezus. Z Twoim mniemanym Synem Jezusem nas pojednaj. za Ojca. Opiekunie nasz. módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Na zakończenie: Pod Twoją obronę uciekamy się. przywileje. dla moich krewnych i znajomych. o tę łaskę.. Obrońcę nędznej duszy mojej. . łaski. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy. Patronie nasz. Twojemu Synowi nas polecaj. Józefa Do Ciebie.. Przyjacielu Serca Jezusowego. Ojcze chwalebny i błogosławiony. Józefie. Zamiast Ojcze nasz: Św. naucz nas świętego życia. uświęcenie i zbawienie dla mnie. bądź piastunem mej duszy. Józefie. Józefa. Józefie. bo ja na całe życie wybieram Cię sobie na Przewodnika. nadto o błogosławieństwo. Potężny nasz wybawco. jak Ci się powierzyli Jezus i Maryja. z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Ukochany Ojcze. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny. uciekamy się w naszej niedoli. Św.

Józefie najwierniejszy. módl się za nami. Chryste elejson. Opiekunie Kościoła Świętego. Głowo Najświętszej Rodziny. który gładzisz grzechy świata. Patronie umierających. Wzorze pracujących. Jedyny Boże. usłysz nas! Chryste. spraw. zmiłuj się nad nami. gdy jako opiekuna czcimy Go na ziemi. Panie. Zwierciadło cierpliwości. Trójco. Józefie. Św. Maryjo. przyrzekam Ci miłość dozgonną aż na wieki. prosimy. Opiekunie dziewic. który gładzisz grzechy świata. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod ojcowską Opiekę Twoją. Nadziejo chorych. Żywicielu Syna Bożego. który gładzisz grzechy świata. Ozdobo życia rodzinnego. K. przepuść nam. Baranku Boży. Synu Odkupicielu świata. Chryste. Józefie najsprawiedliwszy. Baranku Boży. abyśmy zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Ustanowił go panem domu swego. Dla miłości Jezusa i Maryi nie odpychaj mnie nędznego grzesznika od świętych stóp Twoich. Przeczysty stróżu Dziewicy. Baranku Boży. zmiłuj się nad nami. wysłuchaj nas. Przesławny potomku Dawida. Józefie najczystszy. Miłośniku ubóstwa. Boże. Józefie najposłuszniejszy. jakoś pilnował Dzieciątko Jezus. Józefie najroztropniejszy. W. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. Józefa Kyrie elejson. Boże. Światłości Patriarchów. Módlmy się: Boże. Boże. któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył wybrać Św. Litania do Św. Św. Panie. Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki swojej. Duchu Święty. (Za każdorazowe odmówienie odpust cząstkowy) . Kyrie elejson. a ja Ci przyrzekam wierność i posłuszeństwo zupełne. Św. Podporo rodzin.nie opuszczaj mnie ani na chwilkę. Oblubieńcze Bogarodzicy. Troskliwy obrońco Chrystusa. pilnuj. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Postrachu duchów piekielnych. jeśli za Twą przyczyną zbawiony będę. Józefie najmężniejszy. Pociecho nieszczęśliwych. Amen.

. abym nigdy nie zszedł na złą drogę. spraw swoją łaską.. o którą serdecznie Cię proszę. Józefie. Tobie polecam moje ciało i duszę. abym wszystkie myśli. doskonały wzorze posłuszeństwa. dziękczynienia za wszystkie Jego łaski i dobrodziejstwa oraz błagania. Żywicielu Syna Bożego. Amen. utwierdzaj moją wolę. Broń mnie i wspieraj we wszystkich moich potrzebach i spraw. Dzień IV Św. abym na zawsze pozostał Jemu wierny. wzorze i opiekunie dusz czystych i wybranych.. Dzień II Św. bym naśladując Ciebie w miłości Jezusa i Maryi dostąpił kiedyś szczęścia wiecznego w niebie. Dzień I Św. Józefie. Amen. Przeczysty Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy. Dzień VI Św. abym dobrze rozpoznał potrzebę całkowitego i bezwzględnego oddania się Bogu w moim codziennym życiu. Amen. patrząc na Twój przykład tym więcej odczuwam potrzebę skutecznej modlitwy i oddania się Bogu. uczucia mojego serca i działania duszy skierował ku służbie i chwale Twojego Boskiego Majestatu i abym poprzez tę nowennę odnowił się w miłości do Ciebie i uzyskał to. Spraw. Józefa. Amen. Każdego dnia odmawiamy Litanię do Św. Uproś mi szczególnie tę łaskę. bym w czystości serca zawsze wiernie służył Bogu. módl się za nami! (3 x). Józefie. Dzień III O Św. błagam Cię przez Twoje ojcowskie serce. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. ale we wszystkim pełnił Bożą wolę. wymienić intencję nowenny) za przyczyną Św. Józefie. mojego Zbawiciela. Amen. Daj.Nowenna do Św. o co Cię pokornie proszę (. Józefa. Spraw. Józefie. spraw swoim potężnym wstawiennictwem u Boga. Bądź dla mnie przewodnikiem w życiu. Strzeż duszy mojej i nie daj jej zginąć na wieki. mój najdroższy Opiekunie. Amen. Józefa Modlitwa wstępna na każdy dzień Miłosierny Boże. Wyproś mi u Boga dar modlitwy i uwielbienia Boga. pomóż mi w uświęceniu mojej duszy. abym w przeciwnościach tego świata nigdy nie utracił łaski Bożej i życia Bożego w sobie. Zdrowaś Maryjo (3 x) i Św. ale wiernie naśladował Ciebie w pełnieniu woli Bożej. Józefie. Uproś mi u Boga skuteczną łaskę do tego. Dzień VII . zgodnie z Jego świętą wolą. Dzień V Św. i tak dostąpił kiedyś szczęścia wiecznego w niebie. przez Twoją miłość dla powierzonego Twojej opiece Syna Bożego Jezusa Chrystusa. którego życie było ukryte z Jezusem w Bogu.. Bym wiernie wypełniał wszystkie przykazania Jego. abym za Twoim przykładem umiłował tę cnotę anielską i zachował ją nieskażoną przez całe moje życie. Józefie. wzorem w postępowaniu i Orędownikiem przed Bogiem. Odmówić: Ojcze nasz (3 x). Amen. abym nie był niewolnikiem moich skłonności do złego. bądź stróżem czystości mojej duszy i ciała. pragnę odtąd za Twoim przykładem wszystkie moje sprawy i wszelkie obowiązki stanu wykonywać dla Boga.

Modlitwa do Św. aby pozostał bez pociechy. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie jak Ty. że przy Twoim zgonie byli Jezus i Maryja. Amen. Jeżeli zaś jest sprawa nie cierpiąca zwłoki. w objęciach Jezusa i Maryi. czyli triduum odprawione w jednym dniu dla wybłagania szybkiego ratunku Następujące modlitwy można odmówić: pierwszy raz rano. Codziennie odmawiam te żądane modlitwy i czuję Jego szczególną opiekę". jak bardzo jest za tym dziełem. Józef zażądał. ale wysłuchaj łaskawie. Niech tą miłością zjednoczony z Nimi tutaj na ziemi. abym idąc przez życie niezachwianie w wierności Jemu dostąpił kiedyś radości szczęścia wiecznego. mój Św. Jezu. Ach! Ojcze przybrany Odkupiciela. Józefie. nie odrzucaj mej prośby. opiekunie! Ty byłeś tutaj na ziemi zupełnie zjednoczony w miłości z Jezusem. wyproś i mnie tę łaskę. Józefie. całkowitego Mu oddania się. Ty umiesz uczynić możliwym to. Amen. abym i ja dokończył kiedyś tej ziemskiej wędrówki w obecności Jezusa. raduję się kiedyś z Nimi w radości wiecznej. w obecności Jezusa. Faustyna: „Św. mój dobry Ojcze. abym odmawiała codziennie trzy pacierze i raz «Pomnij». była powierzona. (Dz. Sam mi powiedział. ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili. Spójrz z ojcowską miłością na wszystkie nasze potrzeby. Dzień VIII Św. Maryja. Amen. Św. Patrzył się z wielką życzliwością i dał mi poznać. któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi. wierny Sługo Boży.spraw to. Patronie szczęśliwej śmierci. teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją. Amen. Jezus Chrystus i Panna nad pannami. co wydaje się być niemożliwym.. drugi raz w południe. Maryi i Twojej. niewinnym sercem i czystym ciałem zawsze służył Jezusowi i Maryi w wielkiej czystości. Józefie Św. Józefie. Józefa o dobrą śmierć O Św. Maryjo. ktokolwiek wzywał Twej opieki i szukał Twej pomocy. spraw. Józefie. którego wiernej straży sama niewinność. 1203) * Pamiętaj. np. Józefie. trzeci raz wieczorem. wyjednanie nawrócenia. abym od wszelkiej nieczystości zachowany. Z tą ufnością przychodzę przed Twe oblicze i Tobie najgoręcej się polecam. * Św. Józefie. Proszę Cię. o najczystszy Oblubieńcze Maryi Dziewicy. wzorze całkowitego zaufania Bogu i Jego świętej woli. kiedy dusza moja będzie bliska opuszczenia ciała. * Św. Dzień IX Św. Maryi i Twojej. Józefa w nagłej potrzebie. dla . proszę Cię i błagam przez ten podwójny skarb Jezusa i Maryję . obiecał mi swą szczególniejszą pomoc i opiekę. Abym zjednoczony z Bogiem tutaj na ziemi dostąpił przebywania z Bogiem przez wieczność całą w niebie. Amen. Telegram do Św. iż nigdy nie słyszano. wyproś mi u Boga łaskę bezwzględnego zaufania Jego świętej woli. Modlitwa o czystość Stróżu i ojcze dziewic. Ty miałeś to niewysławione szczęście. abym miała do Niego nieustannie nabożeństwo. Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy.Św. nieskalanym umysłem. Józefie. o mój słodki opiekunie Św. Amen. abym i ja całym moim sercem ukochał Mojego Zbawiciela i Jego Matkę Najświętszą.

wyjednać łaskę ostateczną zbawienia. Chwała Ojcu. Pieśni Św. Pośpiesz mi na ratunek Św.. * On mnie z swej nie puści opieki * I zginąć nie da mi na wieki. Módl się. Józef przy nim stoi. * Przy sobie.. aby przygotować świat na powtórne przyjście Pana Jezusa na ziemię. Józefie. łaski potrzebne. wspomagaj nas w naszych potrzebach. Józefie.. hołdy wdzięczności i ofiary. Józefie. w takim razie to nabożeństwo można odprawić w trzech godzinach po sobie następujących. przyczyń się w naszej potrzebie. Józefie. w każdy czas! Akty strzeliste Św.. daj nam prowadzić niewinne życie i niech pod Twoją opieką będziemy zawsze bezpieczni. ratuj nas w życiu. Módl się za nami. Św. Na . przeczysty opiekunie Jezusa i Maryi Niepokalanej. O Józefie Św. była wybranym przez Boga narzędziem do głoszenia światu orędzia Bożego Miłosierdzia. Ustąpcie szatańskie najazdy. Nadto ofiaruję Ci uwielbienia. O Józefie. strzeż mojej czystości. ŚWIĘTA FAUSTYNA KOWALSKA Św. Św. skieruj ich na właściwą drogę. * Już ja mam nad wszystko słodszego Józefa. * Po zgonie. mistyczka ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Św. osobliwie tej. * Boście mnie zagubić gotowe. Józefie. Św.. Patriarcho i pociesz mnie w tym strapieniu. Gdy mi jest Józef ulubiony * Obrońcą od każdej złej strony. Józefie. uproś nam gorącą miłość ku Nim. Modlitwa Św. królujący w niebie. Idźcie precz marności światowe. Św.. Józefie. * Opiekuna swego. Żywicielu Syna Bożego. Oblicze Pana Jezusa i skarb Kościoła Św. w śmierci. Mężu sprawiedliwy. uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci. jakie Ci wierni dotąd złożyli. oświecaj powołanych do służby Chrystusowi. Ojcze Przedwieczny. Józefie... ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi. * Nie zginie. Serce. Józefie.niebezpiecznie chorej osoby. Patronie nasz! Św. Św.. Przyjacielu Serca Jezusa. wśród pracy zatopiony w Bogu. * Niechaj się niczego nie boi. Siebie i moich oddaję na zawsze Twej Świętej opiece. dla N. wiernie oddany Jezusowi i Maryi. a skuteczne. Twej Oblubienicy. Józefie. Zakonnica. Św. (3 x) Szczęśliwy. Patronie nasz! Módl się. * Bo Św. Józefie. Józefie. * Całe się na mnie zbuntowało. Ach! racz nam dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny. * Przyzna to ze mną człowiek każdy. * Nie zginę. kto sobie Patrona * Józefa ma za opiekuna. Miłośniku Jezusa i Maryi. na wyjednanie łaski ostatecznej zbawienia i łask potrzebnych. Zdrowaś Maryjo. Św. ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew. Św. wysłuchaj mnie! Ojcze nasz. któryś zakończył życie w obecności Jezusa i Maryi.. * Że choćby i piekło powstało. ratuj stojących nad przepaścią zła. naucz mnie łączyć życie czynne z głębokim życiem modlitwy. jaką żywią ku Tobie. Faustyna Kowalska (święto 5 października). Patronie wahających się w wyborze. (tu wymienić intencję). Józefie. oraz tę wielką łaskę.

Przez wielkie dzieło kultu Miłosierdzia Bożego. Synu. pouczenia. Błogosławiona Siostro Mario Faustyno . Chryste elejson. miłości Boga i bliźniego. Wielka czcicielko Najświętszego Serca Jezusowego. Chryste wysłuchaj nas. mobilizuje ludzkość do ufności w niezgłębione Miłosierdzie Boże. Najwierniejsza córko Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. które Bóg przez ciebie dokonał. cierpienia. słowo i modlitwę. Boże. Trójco.polecenie Pana Jezusa i spowiedników swoje bogactwo przeżyć duchowych. błogosławiona. która jako wspaniała perła Miłosierdzia Bożego jaśnieć będziesz przez całą wieczność. dziękuję ci. zmiłuj się nad nami. roztropną. Odkupicielu świata. Przykładzie ścisłej łączności z konającymi i niesienia im pomocy przez modlitwę. Św. Maryjo. Faustyno. módl się za nami. Faustyno. prostą. Przez wspaniały tron. które dla czcicieli Jezusa Miłosiernego stało się radością. które jest bezcennym skarbem w Kościele Św. ale jakże pokorną. Żywa hostio ofiarna. że przypomniałaś światu tę wielką tajemnicę Miłosierdzia Bożego. Przez twoją tęsknotę za Bogiem i Matką Najświętszą posuniętą aż do umierania. Perło ukochana i upodobanie Jezusa Miłosiernego. jedyny Boże. Litania do Św. Światło w ręku Boga. Oblubienico pokorna. * Ojciec Św. pełnej zjednoczenia z Nim i zaufania do Niego zakonnicę. Wybrana przez Boga i którą Jezus szczególnie miłosiernie pociągał do siebie. Faustyno. Ową „wstrząsającą tajemnicę". Faustyny Kyrie elejson. poddaną całkowicie Woli Bożej. uproś miłosierdzie dla nas i całego świata. Poprzez to dzieło daje poznać ludziom dobroć i łaskę Bożą. Przykładzie pokory i czystości. Przez tę niewykształconą. Przykładzie miłosierdzia wobec bliźnich: przez czyn. Jan Paweł II: „Siostro Faustyno. która możesz wyprosić owocny obchód Święta Miłosierdzia Bożego. Przez twoje imię. Faustyno.od Najświętszego Sakramentu. Św. Apostołko niezmierzonej głębokości Miłosierdzia Bożego. która głęboko uczestniczyłaś w cierpieniach Jezusa. nadzwyczajne łaski. Matki Bożej Niepokalanej i Św. która u Miłosierdzia Bożego uprosić możesz ostatnią kotwicę ratunku. Przykładzie upraszania Miłosierdzia Bożego sposobami podanymi przez Pana Jezusa. Duchu Święty. Ojcze z nieba. Matko Miłosierdzia. Przykładzie wierności w zajęciach najniższych spełnianych z miłości do Boga. Józefa. Boże. Wszechpośredniczko łask Miłosierdzia Bożego. która jesteś u tronu Boga naszą patronką i orędowniczką. Chryste usłysz nas. Przykładzie gorliwości uwalniania dusz w czyśćcu cierpiących modlitwą i ofiarą. Abyśmy często wpatrywali się w twój przykład i według niego żyć pragnęli. aby rozjaśnić ciemność tego świata. dla której Jezus błogosławił Ziemi. Przez niezmierzoną radość oglądania Jezusa Miłosiernego i Króla chwały już na ziemi. Pan Jezus objawił światu nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Abyśmy zawsze patrząc na Jezusa z całego serca mogli wołać: „Jezu ufam Tobie!" upraszaj nam u Boga. Kyrie elejson. wierne narzędzie w przygotowaniu triumfu Miłosierdzia Bożego. Święta Maryjo. . Niewysłowioną tajemnicę Ojca. której tak bardzo potrzebuje dzisiaj człowiek i cały świat". która otrzymałaś koronę szczęścia wiecznego z ręki Jezusa Miłosiernego. natchnienia i polecenia Boże zapisywała w „Dzienniczku". który Jezus Chrystus tobie przygotował. Boże. Faustyno. Faustyno.

. Maksymilian Maria Kolbe. * Twa śliczna dusza już w Ojca ramionach. teraz i na wieki. ufam Tobie! Ref: Ufamy Ci. grzeszny. światu odpuść winy. Abyśmy Miłosierdzie i Miłość Boga mieli stale przed naszymi oczyma. w pełni zaufali Twemu Miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości.. Jest on świetlanym wzorem całkowitego. z Nią i dla Niej. (Dz... racz za jej wstawiennictwem. zmiłuj się nad nami.Abyśmy stale do miłosiernego czynu. udzielić mi łaski. patrona naszej Ojczyzny. ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia s. Maksymiliana obchodzimy 14 sierpnia) Wielkim czcicielem Matki Najświętszej był Św. wysłuchując próśb. o łaskę umiłowania Eucharystii wobec której Św. * Przedwieczną miłość Boga wszechmogącego.. Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu. Litania do Św. bezgranicznego oddania się Niepokalanej. Faustyna: „Czuję dobrze. który gładzisz grzechy świata. o łaskę bezgranicznego oddania się i zaufania Niepokalanej. Abyśmy stali się godnymi obietnic Jezusa Miłosiernego. Ja.. Kyrie elejson. * Wielbimy Ojca i Ducha. który gładzisz grzechy świata.. że nie skończy się posłannictwo moje ze śmiercią. Wszystko czynił przez Nią. * Korona chwały świeci na twej głowie. wysłuchaj nas Panie. Gdy dzisiaj ludzkość po bezdrożach błądzi. że wtenczas będzie to bardzo miłe Bogu. Przez Chrystusa. * Zwycięzcę śmierci i Pogromcę złego. któryś Św. wieczny Boże. Baranku Boży. Baranku Boży. Chryste elejson. abyśmy. spraw. słowa i modlitwy byli zdolni. ale się zacznie". * Lecz chce grzesznikom zbłąkanym oznajmić. Prośmy patrona naszych trudnych czasów. i Ciebie prosimy. że nie przyszedł sądzić. * Pan ci powiedział. jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją. * Św. za jej przykładem. Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego. Módl się za nami Błogosławiona Siostro Faustyno. * W promienne Serce i w Krzyża ramiona. który gładzisz grzechy świata. o którą Cię proszę. Baranku Boży. W. Kiedy wybija modlitwy godzina. Jezu. 281) Pieśń Siostro Faustyno tyś błogosławiona. Faustyny O Jezu. ŚWIĘTY MAKSYMILIAN MARIA KOLBE (Wspomnienie Św. * W słowa miłości Jego zasłuchana. którego wspomina Kościół w Wigilię Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Byłaś Faustyno sekretarką Pana. które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę. gdyż wiedział. Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną Św. K. Pana naszego. Amen. . * Że miłosiernym jest Ojcem owczarni. Maksymilian miał wielką i żywą wiarę. Maksymiliana (do prywatnego odmawiania) Kyrie elejson. nie jestem godzien Twego miłosierdzia. * Wybacz grzechy nasze. Ojcze nasz. * W blask miłosierdzia Jego zapatrzona. i Syna. * I śpiewasz z nami: Jezu. O. a przez Nią Trójcy Przenajświętszej. Módlmy się: Wszechmogący. Abyśmy wszystkie czyny dokładnie i z miłości do Boga mogli wykonać. przepuść nam Panie.. Ty wybrałeś błogosławioną Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego Miłosierdzia. Faustyny i nagródź jej cnotę.

Głosicielu odrodzenia Narodu Polskiego. Apostole cudownego medalika. Módlmy się: Wszechmogący. Spieszący z kapłańską posługą skazańcom. Panie. K. Przykładzie posłuszeństwa. Jedyny Boże. Przykładzie przebaczania wrogom. Ofiarujący swe życie za rodzinę. zmiłuj się nad nami. Obrońco dobrych obyczajów. Święta Trójco. usłysz nas! Chryste. Synu. Apostole prasy katolickiej. Maksymiliana rozpaliłeś miłością do Niepokalanej i uczyniłeś go wielkim Jej rycerzem i narzędziem do szerzenia Twojego . Umacniający współwięźniów na duchu. Baranku Boży. Założycielu Rycerstwa Niepokalanej. Nieustraszony rycerzu Niepokalanej. który gładzisz grzechy świata. Kochający bliźnich dla Boga. Maksymilianie. Boże. Miłośniku umartwienia i pokuty. Św. Wsławiony po całym świecie. Pragnący śmierci męczeńskiej. Chlubo polskiej ziemi.Chryste. Ukazujący ludziom ideał życia. Wielki miłośniku Boga. módl się za nami. Maksymilianie. Baranku Boży. Wzorze anielskiej czystości. Zdobywco dusz dla Niepokalanej. zmiłuj się nad nami. Baranku Boży. Mężny szerzycielu królestwa Niepokalanej. W. Apostole dobrego przykładu. Módl się za nami Św. Pragnący zjednoczenia w Kościele wszystkich wyznawców Chrystusa. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. który gładzisz grzechy świata. Boże. Boże. Apostole Niepokalanej Pośredniczki łask. Wielki nasz orędowniku w niebie. Odkupicielu świata. który gładzisz grzechy świata. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Wzorze niezachwianej ufności. miłosierny Boże. Męczenniku Oświęcimia. Miłośniku ubóstwa i prostoty. módl się za nami. Obrońco wiary świętej. wysłuchaj nas. Panie. Pełen poświęcenia dla chorych i nieszczęśliwych. przepuść nam. Wzorze znoszenia cierpień. Wzorze życia zakonnego. Gorliwy apostole Japonii. Pociągający ludzi dobrocią i radością. Miłośniku modlitwy. który serce Św. Duchu Święty. Pragnący nawrócenia pogan.

Św.. abyśmy w życiu swoim szukali zawsze Twej chwały. Ojca Franciszka Kyrie elejson. Franciszku. prosimy Cię. Maksymiliana Boże. dobrami świata gardzący. gorejący miłością Bożą. Św. Amen. który nieustannie wspierasz rodzinę ludzką swoim błogosławieństwem i dajesz jej wzory świętości. zmiłuj się nad nami. w imię tej miłości wspomóż mnie swoim wstawiennictwem i uproś mi łaskę. Franciszku. i za wszystkimi. filarze Kościoła Św. Św. Św. Boże. Franciszku. Franciszku. Franciszku. przykładzie posłuszeństwa. Ojcze nasz.. Chryste elejson. Boże. Kyrie elejson. mocą czynienia cudów obdarzony. Zdrowaś Maryjo. Franciszku. Św. Św. Św. Franciszku. piastunie ran Chrystusowych. który z miłości oddałeś życie dla ocalenia bliźniego. Św. Franciszku.. Św. Franciszku. Odkupicielu świata. Synu. O Maryjo bez grzechu poczęta.. obrońco wiary katolickiej. Św. Franciszku. pogromco szatana. . Franciszku. módl się za nami. Chryste. Maksymiliana i przez szczególne oddanie Niepokalanej szerzyli Królestwo Chrystusowe. kwiecie łaski Bożej. Święta Trójco. założycielu trzech zakonów. miłośniku pokory.królestwa. Św. Maksymilianie. rozpal i nasze serca podobną miłością i ofiarnością. Św. Jedyny Boże. Św. Św. Franciszku. Franciszka obchodzimy 4 października) Litania do Św. Boże. Franciszku. Św. Św. wzorze pokuty. Franciszku Seraficki. Św. Franciszku. Nowenna do Św. Franciszku. patriarcho ubogich. Św. ŚWIĘTY FRANCISZEK (Wspomnienie Św. Św. miłością bliźniego przepełniony. o którą pokornie proszę. miłośniku czystości. Św. Franciszku.. Św. Św. Franciszku. bojowniku Chrystusowy. Franciszku. Św. Duchu Święty. Franciszku. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. Franciszku. wielki naśladowco Chrystusa. a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Św. módl się za nami. odnowicielu obyczajów chrześcijańskich. Św. Św. Franciszku. Franciszku. usłysz nas! Chryste. Św. którzy się do Ciebie nie uciekają. zwycięzco złości świata.. żywy obrazie cnót ewangelicznych. i poleconymi Tobie. Franciszku.. znamionami Męki Jezusowej ozdobiony. Maryjo Niepokalanie poczęta. drogowskazie dla błądzących. tarczo wojujących za prawdę. abyśmy wiernie naśladowali wzór Św. Przez Chrystusa Pana naszego. pragnący śmierci męczeńskiej. Św. którzy się do Ciebie uciekamy. Franciszku..

a do niebieskich pragnienia nasze skierowali. Franciszka Kościół Swój nową rodziną ubogacasz. w Twojej szkole nauczył się Św. przebity świętymi Ranami Chrystusa.na zakończenie. Amen. Módlmy się: Boże. który gładzisz grzechy świata. W. lekarzu chorych na duszy. Panie. Amen. Spraw. W. spraw. jakie spędzał na ziemi Jezus. Św. Franciszka. Franciszek największej pokory. Amen. co ziemskie. A ja. abyśmy za jego przykładem dobrami ziemskimi gardzili. Panie. Ojcze Franciszku. Przez Chrystusa Pana Naszego. Ojcze Franciszku. bym pamiętał. Św. grzeszny. wysłuchaj nas. Pieśń do Św. 4. K. Franciszka. . daj nam łaskę ustawicznego noszenia Twego Krzyża. a przez to Ciebie wysławiali. Baranku Boży. zmiłuj się nad nami. Nowenna do Św. wieczny Boże. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. za Serafickim Ojcem moim mógł powiedzieć: „Bóg mój i wszystko". Pieśń do Św. Módl się za nami. Franciszku. abym oświecony światłem Bożym. daj nam. Boże. W. Franciszka . abym naśladując Św. W. Św. przepuść nam. które ty czerpałeś z ubóstwa. Franciszka mocno stał przy Krzyżu Twego Syna. któryś przez Jednorodzonego Syna Swego oświecił dusze nasze światłem Ewangelii. I z duchem twoim. który przez zasługi serafickiego Ojca Św. że moje prawdziwe dobro nie polega na zaszczytach światowych. abyśmy żyli jak on Ewangelią. Św. Św. Módlmy się: Panie Jezu Chryste. Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych. użycz nam łaski. Spraw. 3. nie potrafię zwyciężyć swej pychy. Dzień I O pokorze Świętego Zbawicielu mój. Panie. który gładzisz grzechy świata. Św. zdążał do życia ubogiego. prosimy. Amen. niech pokora twoja służy mi za wzór. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Franciszku. wysłuchaj modlitwę moją. 2. Przez Chrystusa. K. który gładzisz grzechy świata. Franciszku. Pana naszego. bym nie przywiązując się do tego. Módl się za nami. Litania do Św. Ojca Franciszka. 5. módl się za nami.Św. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. aby nas raczył oczyścić i odnowić w swoich świętych Ranach. Franciszku. prosimy przez zasługi i za Jego przyczyną. Franciszka 1. Błagaj Dawcę drogocennego daru stygmatów. Franciszku. nasz Ojcze. K. ale na radosnym znoszeniu wszelkich przeciwności życia dla Ukrzyżowanego Zbawiciela. Dzień II O ubóstwie Świętego Panie Jezu Chryste. Baranku Boży. Na tej drodze osiągnął nadzwyczajną doskonałość. Pan z wami. który wśród oziębłości świata wyryłeś święte Rany Twej Męki na ciele Ojca naszego Franciszka. Św. Baranku Boży. Amen. Modlitwa wstępna na każdy dzień. Św. Ojcze Franciszku. przez zasługi Św. dzielny orędowniku u Boga. wyjednaj mi choć cząstkę tych słodyczy. Wszechmogący. K. Modlitwa końcowa na każdy dzień.

żałował przy śmierci. Dzień IX Błogosławiona śmierć Panie Jezu Chryste. Bonawentura. abym chwalił Boga myślą. któryś przez śmierć męczeńską obdarzył nas życiem wiecznym. całkowicie poświęcił się Twojej miłości. błagam Cię przez zasługi Św. Dzień V O miłości Boga O Boże mój. O Św. Dzień VIII Stygmaty Świętego Panie Jezu Chryste. dzięki Ci składam za wszystkie dobrodziejstwa. Jezu Chryste. Franciszku. o Panie. mój Ojcze. Franciszka zesłałeś na świat. Dzień VII O pobożności Zbawicielu mój. że nadto troszczyłem się o siebie. Ojca Franciszka. że tak je męczyłeś. niech od tej chwili usilnie staram się o zbawienie dusz ludzkich. a ja lękam się nawet myśli o pokucie. Twoja cudowna śmierć napełnia mnie gorącym . którym pałał Franciszek. Serafinie i Ojcze mej duszy. Amen. zapomniawszy o duszy. Dzień IV O cierpliwości Dzięki Ci składam.Dzień III O pokucie Świętego O Zbawicielu mój. Franciszka do węgla rozpalonego w ogniu Twojej miłości. daj. ale samego Zbawiciela. abym zasłużył sobie na szczęśliwą śmierć. Św. bym idąc za jego przykładem. Ty zaś mój Ojcze Franciszku. zrozumiał jasno słowa: kochaj Boga. porównał Św. O wielki pokutniku! W ostatnich chwilach życia przepraszałeś swe ciało. mową i całym życiem na wieki. który przez nadmiar swojej miłości cierpiał i umarł za mnie. za wszystkie cierpienia. oświecaj mój rozum i serce. nie dozwól. abym z radością i prawdziwą chwałą sług Bożych dobrowolnie przyjął cierpienia dla miłości Bożej. które przez Św. jakie dotąd na mnie zsyłałeś i którymi nadal w swym miłosierdziu zechcesz mnie nawiedzać. Sw. Użycz mi choć małej iskierki z tego świętego płomienia. doskonały wzorze pobożności. daj mi żywą wiarę i gorącą miłość Św. bym w bliźnim widział zawsze nie tylko brata. Dzień VI O miłości bliźniego O Jezu mój. Amen. wyjednaj mi łaskę u Pana. Amen. wspieraj mnie Twoją cierpliwością. Św. abym przez zmysłowość. bo wtedy zapalony Bożą miłością stanę się Twoim naśladowcą. daj mi moc i wytrwałość w Twej służbie. Twój błogosławiony sługa. Chwalebny i Św. bym troszczył się tylko o Jego chwałę. Franciszka. A ponieważ zwykle śmierć jest taka. bym całując rany twoje. Daj mi łaskę do naśladowania gorliwości świętego mego Ojca. daj mi łaskę radosnego pokoju w ostatniej chwili mojego życia. jak wielka jest różnica miedzy postępowaniem sługi Twego Franciszka a moim! On żył w zupełnym umartwieniu i wielkiej pokucie. Św. daj mi tę łaskę. Ojcze Franciszku. jakim było życie. unikanie umartwień. wyjednaj mi łaskę. Amen. aby źródła Twych łask nie były dla mnie daremne. Amen. Franciszku. wyjednaj mi. Amen. abym żył dla Ciebie.

Serce Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie opuszczone. co za dobrodziejstwa Twe niewdzięcznością Ci się odpłacają. który żył podobnie jak ty. Pana naszego. co mają dla Ciebie tylko oziębłość i obojętność. 3. a umierając. wybaczając . jedność . Ojcze nasz. tu i we wszystkich kościołach Twoich. Panie Jezu Chryste. nadzieję . i Ducha Świętego. abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy. chcę Cię miłować za tych. Zdrowaś Maryjo. Boże. domine Otwórz Panie usta moje. K. gdzie panuje zwątpienie. co o Ciebie nie dbają. Chwała Ojcu. Amen.pragnieniem zbawienia. Zdrowaś Maryjo. chcę pamiętać o Tobie za tych. nie tyle szukać zrozumienia. Modlitwa Franciszkańska O Panie. te godziny odmawiam. utajony w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Zdrowaś Maryjo. Jakże szczęśliwie umiera ten. Amen. Chwała Ojcu. Zdrowaś Maryjo. przez Chrystusa Pana naszego. światło .. ku ratunkowi memu pośpiesz. Chwała Ojcu.tam. nie tyle szukać miłości. gdzie panuje rozpacz. żeś przez Św. zapal serce. chcę Ci dziękować za tych.tam. co rozumieć. Krzyż Twój odkupił świat. 1. z którą Ty na ziemi oddawałeś Bogu chwałę. rodzimy się do wiecznego życia.tam. Na Jutrznię i Laudes W imię Ojca i Syna. oświeć umysł. Panie! W zjednoczeniu z tą Boską intencją. wybaczenie . albowiem dając otrzymujemy. 4. K. abyśmy siali miłość . którzy o Tobie zapominają. ku wspomożeniu memu wejrzyj.. radość .tam.tam. gdzie panuje mrok. uczyń z nas narzędzia Twego pokoju. Ojcze nasz. W. gdzie panuje smutek. W. Serce Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie opuszczone. Ojcze nasz. abym błogosławił Imieniowi Twojemu Świętemu: oczyść duszę moją od myśli próżnych.tam. bym mógł zasnąć w Panu śmiercią sprawiedliwych. Chwała Ojcu. Amen. Wyjednaj mi łaskę. co kochać. uwagą i pobożnością i żebym dostąpił łaski być wysłuchanym. A usta moje opowiadać będą chwałę Twoją. które są po całym świecie i błogosławimy Tobie. co pociechę dawać. chcę Cię często odwiedzać za tych.zyskujemy przebaczenie. Ojcze nasz. przez Jezusa Chrystusa. Spraw. Kłaniamy się Tobie. Serce Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie opuszczone. Sposób odmawiania 12 pacierzy tercjarskich z rozmyślaniem o miłości Serca Jezusowego w Najświętszym Sakramencie Aperi. abym te święte godziny zdołał odmówić z uszanowaniem. Chwata Ojcu. gdzie panuje nienawiść. Chwała Ojcu. Ojcze nasz. Panie. przewrotnych i obcych. 2. . gdzie panuje krzywda. Serce Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie opuszczone. Zdrowaś Maryjo. wobec Boskiego Majestatu Twojego. Panie! otwórz wargi moje.

Zdrowaś Maryjo.. o Jezu mój. . abyś ją ustalił. Franciszka) 7. O Najświętsze Serce Jezusa w Eucharystii. a godzin w wieczności. abym ja miał Ciebie kiedykolwiek choćby na moment opuścić. Jezu. O Panie. moja słodka miłości. prosimy Cię pokornie. aby zginąć w Tobie. rozum mój. całkowicie nam się oddające. Serce Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie opuszczone. pragnienie zbawienia i uświęcenia mego. tak czcić i uwielbiać tajemnice Ciała i Krwi Twojej. ukochałeś nas aż do szaleństwa siła miłości Twojej. nędzę moją. aby tylko myśleć o Tobie. upokarzam się przed Tobą. Serce Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie opuszczone. Zdrowaś Maryjo. ofiaruję się z Tobą. abyś je posilił. O Miłości nie miłowana! O Miłości zapoznana! Ojcze nasz. Gdybym mógł wynaleźć sposób uczczenia Cię i czynienia czegoś więcej. duszę moją i ciało moje. Chwała Ojcu. . oddam się. Chwata Ojcu. wolę moją. 6. ma miłości.5. któryś nam w tym cudownym Sakramencie pamiątkę Męki Twojej zostawił. który z miłości dla nas uniżyłeś się. Zdrowaś Maryjo. przyjąłeś ciało podobne do naszego. O Najsłodsze Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Chciałbym Cię kochać. serce moje.. o Jezu. Chwała Ojcu. nie dozwól. Na tercję 8. Na nonę 10. ukryty w Swoim Sakramencie Miłości. Zdrowaś Maryjo. najgodniejszy uwielbienia. Na sekstę 9. Jezu w Najświętszym Sakramencie. abym ugasił pragnienie Twoje. Amen. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie . abyś go oświecił. abyśmy skutki Odkupienia Twojego w duszach naszych odczuwali. Milczeć będę. abyś ją wspomógł. aby usłyszeć Ciebie. ogarnie duszę moją: abym umarł dla Twojej miłości. ażebym oczyszczony kochał Cię prawdziwą i czystą miłością.Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ojcze nasz. uczyniłbym to chętnie i pragnę tego gorąco. Panie Jezu. Chcę zapomnieć o sobie. Chwała Ojcu. Chwała Ojcu. daj nam. Na nieszpory 11. Ojcze nasz. Bóg przez wszystkie wieki wieków. ofiaruję Ci wszystkie uczynki moje. aby być zrozumianym i kochanym tylko przez Ciebie. spraw. Ile minut w godzinie. któryś raczył umrzeć dla mojej miłości. Chwalą Ojcu. Łączę się z Tobą. Zdrowaś Maryjo. Zdrowaś Maryjo. Ojcze nasz. Ojcze nasz. Tyś mnie nigdy nie opuściło. Na prymę (Modlitwa Św. tylekroć bądź pochwalon. Który żyjesz i królujesz w jedności Ducha Świętego. moja miłości. Chwała Ojcu. Weź mnie! Oddaję się Tobie. Chcę być zapomniany i wzgardzony dla miłości Twojej. aby Ci wynagrodzić za tych. Zdrowaś Maryjo. abyś nim kierował. Ojcze nasz. Boże. O Jezu! Tyś Bóg i wszystko moje. Ojcze nasz.Na znak tej miłości oddaję Ci serce moje i ciało moje. chcę Cię często przyjmować w Komunii Św. co Cię świętokradztwami znieważają i obrażają.

Ojcze nasz. Antoni Padewski Cudotwórco! Pełna jest ziemia i morze cudów Twoich... który raczyłeś drogie Swe Ciało i Krew zostawić nam w Twym Najświętszym Sakramencie. * Pociągnij na drogę Twą. z najgłębszą pokorą i miłością. i Ducha Świętego. Antoniego z Padwy obchodzimy 13 czerwca) Koronka do Św. wzywając do nieba. jakoś nawiedzał sługę Twego Św. Na końcu: Chwała Ojcu. * Ojcze. Św. jakoś błogosławił uczniom Swoim.potem: Ojcze nasz. niech będzie wiekuista chwała. Amen. Antoniego W Imię Ojca i Syna. * Co zdobisz Serafów chór. Ojcze.. Amen. tudzież całemu orszakowi wszystkich Świętych. człowieczeństwu... Na dużym paciorku: Ojcze nasz. Antoniemu . Zdrowaś Maryjo. * Ty Jezusa nosisz rany. Przez miłość Dzieciątka Jezus poratuj nas! (10x) Na zakończenie: Chwała Ojcu. W.... Błogosław nam Panie. Panie wysłuchaj modlitwę moją. łaski tej prosimy. Sacrosanctae 13..Na kompletę (Prośba o błogosławieństwo) 12. Wierzę w Boga Ojca. oczyść je i poświęć łaską Swoją Boską.. Antoniego w osobie dziecięcia: tak dla próśb i zasług Jego.. Uwolnij serca nasze od grzechów wszelkich. ŚWIĘTY ANTONI (Wspomnienie Św. Polecenie się Św. * W sercu naszym niech nosimy * Znamię Jezusowych ran. Ducha Twego pełni i nim się zawsze rządząc. Św. Święty. niech za Twym przykładem. pobłogosław mnie i tym wszystkim. * Tyś świętości dla nas wzór. * Pobłogosław Twoje dzieci. za których Ci modlitwy moje śmiem ofiarować. które karmiły Chrystusa Pana. a nawiedź nas miłosierdziem Twoim i daj nam żywot wieczny. * Wszystkim dla nas będzie Bóg. Ojcze ukochany.. a nam odpuszczenie wszystkich grzechów przez nieskończone wieki wieków. * Niech się miłość w nas roznieci. mogli dostąpić błogosławieństwa. Amen.. Ukrzyżowanego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Św. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Tak mówi się trzy dziesiątki . Panie Jezu Chryste. Boga mojego.. a macierzyńskiej dziewiczości Najświętszej Maryi Panny. I błogosławione piersi. Chwała Ojcu... czczę w Nim Ciebie. które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego. K. Zdrowaś Maryjo. Zdrowaś Maryjo. Amen. i 6x powyższą modlitwę: Święty. pokłon i sława od wszelkiego stworzenia. Błogosławione wnętrzności Maryi Panny. Ojcze nasz. błagam Cię. * Niech nam jej użyczy Pan. * Wśród wygnańczych ziemi dróg. Przebłogosławionej i Najchwalebniejszej i zawsze nieskażonej. * Niech ogarnie mocą swą.. abyśmy. cześć. Zbawicielu mój. Zdrowaś Maryjo. Pieśń Witaj. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. K.. a jako jesteś źródłem wszelkiego błogosławieństwa. które zgotowałeś we wiecznym królestwie wybranym Twoim. W. Przenajświętszej i nierozdzielnej Trójcy. odwróć od nas karę. * Niech idziemy Twoim śladem.

Zaklinam Cię Św. ażeby ktoś uciekając się do Ciebie. drogi klejnocie ubóstwa. Wyjednaj mi u tronu Najwyższego łaskę ukochania pokory. bym zrządzenia Opatrzności przyjmował chętnie. Nowenna do Św. Wyjednaj mi łaskę. Porzuciłeś je natychmiast. wyjednaj mi u Boga łaskę naśladowania Ciebie. bym odrzucił wszelkie samolubstwo. Odtąd chcę zmienić dotychczasowe życie i stać się Twym gorliwym naśladowcą. widok Twej pokory. który przed Bogiem jestem prochem i niczym. bym nie przywiązywał się do marności tego świata. szukam tylko swego wyniesienia. Wyjednaj mi również łaskę posłuszeństwa natchnieniom Bożym. którego Kościół obdarzył zaszczytnym przydomkiem „męczennika pragnienia" . Zdrowaś Maryjo. i miłosierny mój Opiekunie.. stałeś się męczennikiem pokuty. a znienawidzenia szatańskiej pychy. Ufny więc w Twoją opiekę błagam Cię. Chwała Ojcu.. byśmy się do Ciebie uciekali. Albowiem ja. woli i zbawienia swej duszy. oto ja pełen nędzy wszelakiej. Dzień V O wielki Św. O Piastunie najmilszego Dzieciątka Jezus. Ja zaś mimo tylu upadków i wykroczeń nie chcę się umartwiać i wzdrygam się przed pokutą. Antoni. spełnienia Jego Św. Tą nadzieją ożywiony. nie chciej gardzić wołaniem moim. który miałeś szczęście piastować na rękach Boskie Dzieciątko. jasna gwiazdo świętości. zawstydza mnie.wyproś mi u Boga łaskę. Antoni. przychodzę do Ciebie.. chwalebny Św. że za Twoją przyczyną zwyciężę wszystkich nieprzyjaciół swej duszy i będę służył Bogu. Antoni.. Dzień III O Św. miał być od Ciebie opuszczony. uciekam się do Ciebie. Ojcu najlepszemu przez całe swe życie w świętości i sprawiedliwości. które codziennie nawołują mnie do pokuty. Boli mnie za to i zawstydza . którąś obrał sobie za przewodniczkę życia we wszystkich swych czynnościach. Twej opieki i Twego wstawiennictwa błagając. a prośby moje złóż sam w Sercu Jezusowym i w Sercu Niepokalanej Maryi Panny. Kościół Św. Ojcze nasz... Cudotwórco! Podziwiam Twą niezłomną cierpliwość w znoszeniu niezliczonych krzywd i Twoją wielką miłość względem prześladowców. skoro tylko usłyszałeś wołanie Boże. racz mi wyjednać u Boga łaskę poprawy grzesznego życia i ducha pokuty. i jęcząc pod ciężarem grzechów przed Tobą upadam. a poniżenia drugich. by potem z Tobą kochać i uwielbiać Go na wieki w niebie. Św.. aby Oni się zlitować nade mną raczyli według najświętszej woli Boskiej. Dzień IV O Św. z miłością i spokojem. Ufam. wzywa nas. byś mnie wziął w Swoją opiekę i wyprosił łaskę. Antoni. za nic sobie poczytałeś bogactwa ziemskie. Amen.. Antoni. o wielki święty.. o którą Cię proszę. błagając.. Antoniego Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny O przeczysta lilio niewinności. że jeszcze nigdy nie słyszano. choć urodzony szlachetnie i w dostatkach.Pomnij o przebłogosławiony Cudotwórco Św. ale je przyjmij łaskawie i wysłuchaj. a pragnął jedynie chwały Najwyższego. mimo swej niewinności umartwiałeś okrutnie swe ciało. Dzień II O chwalebny Św. Antoni.. racz mi wyprosić u Boga łaskę szczerego żalu za grzechy i łaskę miłowania Boga nade wszystko. Jeśli potrzebujemy cudu czy łaski. Amen. Proszę Cię gorąco. Antoni. Dzień I O Św.

Dzień VI O Św. które Bóg zsyła dla dobra mej duszy. O. Antoni. im niżej upadłem. Słowem. Ty. jakże daleko mi do Twych wyżyn świętości. Antoni. jakże byłbym szczęśliwy. pragnę i ja tak szczęśliwie żywot zakończyć z najświętszymi imionami Jezusa i Maryi na ustach. by na nią zasłużyć. Ja także z wielką ufnością udaję się o pomoc do Ciebie w nawałnościach i uciskach. Lecz nie znajduję dość sił do zmiany życia. jaką żywię w sercu przeciwko tym. iżbym mógł we wszystkich moich potrzebach znajdować w tobie ucieczkę. cokolwiek na mnie dobrotliwy Bóg zesłać raczy. uważam za największą niesprawiedliwość. i proszę Cię. by tylko zmysłom dogodzić. o święty mój Obrońco. przez które śmierć wchodzi do mojej duszy. że grzech. Św. a ja grzeszny i nędzny. gdybym za Twoją przyczyną otrzymał od Boga dar cierpliwości. lecz nie chcę walczyć. do którego ułomni i uciemiężeni tak często wzdychają. ulituj się nad mym nędznym stanem i wyjednaj mi łaskę u Boga. Chciałbym odnieść zwycięstwo. kiedyś osiągnął chwałę niebieską i cieszył się z Tobą na wieki. bym trzymał zawsze na wodzy swe zmysły i umartwiał je tym więcej. ten najstraszniejszy nieprzyjaciel mej duszy. sługą byłem szatana. których ty szczególniej miłujesz i ochraniasz. że zmysły są właśnie tymi bramami. mój Dobroczyńco i Opiekunie. Św. Antoniego Ufny w twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi. Racz mnie . Twoja niedościgniona uległość Woli Bożej. Antoni. jakimże gorzkim jest dla mnie wyrzutem za niecierpliwość i bunt przeciwko świętym zamiarom Bożej Opatrzności. ubogacony łaską Bożą. Zapomniałem. Uproś mi u Boga. I tak staję się sprawcą swych duchowych upadków. chciałbym się dostać do nieba. jaką serce moje względem Ciebie jest przepełnione. znajdują ją. a wzywając pomocy. Antoni. Modlitwy do Św. postrachem byłeś piekła. Chorobę i cierpienie. cierpliwe znoszenie wszystkiego. które przecież dają mi okazję do ćwiczenia się w cnocie cierpliwości. Amen. Pragnąłbym cieszyć się z Tobą na wieki . Prześladowania. jeśli Ty. Chcę się poprawić. którzy mnie w czymkolwiek obrazili. uważam za największą karę. Zapisz sobie moje imię głęboko w twym sercu i pozwól mi należeć do liczby tych. zechciej łaskawie przyjąć tę nowennę ku czci Twojej odprawioną. Kocham Cię całym sercem i ufam. Antoni. Amen. na jakie tu na ziemi wystawione jest życie ludzkie. ale bez żadnego trudu. że wyprosisz mi u Boga światło i siły. polecam się tobie. Wyszukuję nawet okazje. Nie czuwam nad swymi zmysłami. Dzień IX O Św. lecz nic nie czynię. zgubi mnie na wieki.lecz nie mam ochoty cierpieć. rozważając Twą błogosławioną śmierć. wstręt i nienawiść. Czuję. Antoni. święty mój Opiekunie. Dzień VIII O Św. jakże ja inaczej postępuję od Ciebie. pełen żarliwości o zbawienie dusz. nie wyprosisz mi u Boga łaski nienawiści grzechu i odwodzenia innych od niego. * O Św. dając bliźniemu zły przykład. bym żył odtąd prawdziwie po katolicku. wejrzyj na moją wierną i szczerą miłość i silną ufność.niecierpliwość własna. Dlatego proszę Cię. Dzień VII O Św. Antoni. przecudna perło dziewictwa. o Św. Chciałbym i ja nagrodę otrzymać.

* Umarli na nowo do życia wracają. I proszę. idź do Antoniego. osobliwie w ostatniej godzinie mego życia. JACEK (17 sierpnia) Wyznawca. ŚW. Zmarł 15 VIII 1257 r. Już za życia Bóg potwierdził jego świętość licznymi cudami. Antoniego K. Marię Magdalenę wówczas. K. W. W. wskutek czego duszę jej i serce napełniłeś tak wielką miłości swojej obfitością. W każdej on potrzebie pomoże. przez jego przyczynę skutecznie otrzymać mogli. jaką raczyłeś obdarzyć Św. MARIA MAGDALENA (22 lipca) Św. Uproś nam u Boga pomoc w przeciwnościach. K.. Módlmy się: Najmiłościwszy Boże. * Z rąk i nóg pojmanych okowy spadają. Założył krakowski klasztor dominikanów i odbywał podróże misyjne po Polsce. abyśmy za twoim i Maryi wstawiennictwem otrzymali zbawienie wieczne. przez zasługi jej łez. Za jego przyczyną chorzy zdrowo wstają. JADWIGA Wdowa.. za sługę twego i syna.. W.. Przyjmij mnie. o najłaskawszy Św. W. Rusi i Pomorzu szerząc cześć Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. K. Morze się ucisza. ŚW. Przez Chrystusa Pana naszego... włosami swymi je ocierała. Dziękuję Ci. Weź nas w opiekę. Pieśń Responsorium do Św. najłaskawszy Jezu! za tę pobożność. Kalecy się cieszą członków uzdrowieniem. K. Przez Chrystusa. Antoni. Duchowi Świętemu. że ktokolwiek Bogu dziękować będzie za łzy. K. Św. jakie u stóp Jezusa wylała... Patronka Śląska . Morze się ucisza. Patronie śląskiej ziemi. W. Chwała Ojcu i Synowi. Amen. Magdalena objawiła Św. całowała i drogim olejkiem namaściła. Morze się ucisza. gdy łzami swoimi nogi Twoje oblewała. Dominika. Św. Amen. ty. K. W Rzymie wstąpił do dominikanów. naucz nas podobnej gorliwości w służbie Ewangelii i Bogarodzicy. abyśmy. ŚW. * Zguby się wracają za ufnym westchnieniem. Gertrudzie. pocieszy. * I w każdym nieszczęściu na ratunek śpieszy. Niech nas Twa prośba od złego ochroni. * Wszelkich łask dowody odbierzesz od niego.. * I z padewczykami cuda jego głoszą. czarty uciekają. Urodził się w Kamieniu na Śląsku. * Który taką władzę nadał Antoniemu. że nikogo oprócz Ciebie kochać nie mogła.. Św. o co przez zasługi jego pokornie majestat Twój prosimy. patron diecezji katowickiej.wspierać. Morze się ucisza. studiował we Włoszech. Morze się ucisza. Tak wszyscy od niego ratunek odnoszą. racz mi udzielić łez prawdziwej pokuty i serce moje napełnić swoją miłością. Morze się ucisza. który z apostolską gorliwością głosiłeś swoim rodakom Chrystusową Ewangelię i budziłeś w ich sercach ukochanie Różańca Św. użycz nam litościwie. Pana naszego. W. Amen. W. pociągnięty świętością ich założyciela. temu dobrotliwy Bóg przez jej zasługi da to. Antoni. że przed śmiercią swoją otrzyma grzechów odpuszczenie i w miłości Boskiej zejdzie z tego świata. któryś świętego Antoniego przedziwnych i ustawicznych cudów oświecił promieniami. Jeśli cudów szukasz. Jacku..

abyśmy za twoim przykładem przeszli przez życie wszystkim dobrze czyniąc. nie cierpią!" „ To prawda. orędowniczko ludu śląskiego. Z powodu jej wielkiej piękności zamknął ją jej ojciec. abyśmy dzięki niemu mogli zdobywać bliźnich dla Chrystusa i wraz z Nim osiągnąć wieczną chwałę. Dowiedziawszy się. Po śmierci męża wstąpiła do ufundowanego przez siebie klasztoru w Trzebnicy. a nauczając bliźnich wiary. Barbaro. Henryka Pobożnego. który nauczyłeś Kościół zachowywać wszystkie Twoje przykazania miłości Boga i bliźniego. uproś nam stałą wiarę. którzy codziennie narażeni są przy pracy na niebezpieczeństwo. wreszcie jednak została przez własnego ojca oddana pod sąd i po torturach zabita w r. Byłaś dla ludu swojego matką i nauczycielką wiary. Przyjęła stratę męża i syna z heroicznym poddaniem się woli Bożej. co by zrobił. pomóż nam praktykować dzieło miłosierdzia przez naśladowanie Twojego kapłana Św. abyśmy podobnie jak Ty mogli świadczyć przed ludźmi o Bogu. Św. Wincenty. Amen. WINCENTY PALOTTI (22 stycznia) Św. ale święci w Niebie już nie mogą wielbić Boga tak jak my. uproś nam u Boga ofiarną miłość. Boże. aby powiększyć zastępy błogosławionych w Twoim Królestwie. Św. wpadł w taki gniew. ofiarując się za zbawienie grzeszników ". który w osobie Św. Jana Vianneya dałeś nam niepowtarzalny przykład gorliwości pasterskiej. pełne miłosierdzia i głębokiej wiary. przyczynili się do wzrostu Królestwa Bożego na ziemi. Tam przeżyła śmierć syna. 300. SW. którzy pracują w górnictwie i wyproś błogosławieństwo Pana dla ich ciężkiej pracy. patronko nasza. ŚW. Pana naszego. Pomagał biednym i upośledzonym. BARBARA Męczennica. zjednoczenie z Chrystusem Eucharystycznym. święta Barbaro. aby ją ustrzec od nagabywania mężczyzn. księcia śląskiego i matką 6 dzieci. Opiekowała się biednymi. Amen. Barbara ukrywała się czas jakiś w jaskiniach. Jego najcenniejszą spuścizną jest Stowarzyszenie Akcji Katolickiej. Przez Chrystusa. aby pozyskać dla Chrystusa wszystkich ludzi innych wiar. Jadwigo.„Ależ święci są tacy szczęśliwi w Niebie. które starannie wychowała. Modlitwami swoimi do wszechmogącego Boga racz ustrzec od wypadków górników. Wincentego i zasłużyć na to. że Barbara została chrześcijanką. spraw. JAN MARIA VIANNEY (4 sierpnia) Księdza Proboszcza z Ars zapytano. patronka górników (4 grudnia) Jej życie znane jest tylko z legendy. Panno mężna. albo pozostać na ziemi i pracować nad nawracaniem grzeszników? „Zostałbym". Zmarła 15 X 1243 r. Marzył. W ostatniej godzinie życia wybłagaj nam. . będzie dla nas zachętą do ochotnego znoszenia trudów życia codziennego i szukania Boga w sercach cierpiących bliźnich. SW. że chciał ją zabić. Czuwaj szczególnie nad tymi. brzmiała odpowiedź. poświęcił się całkowicie Bogu i duszpasterstwu. weź nas w opiekę. poległego w bitwie z Tatarami pod Legnicą. Amen. w wieży. Amen. gdyby mu Bóg dał do wyboru: albo iść zaraz do Nieba. niech twoje ofiarne życie. . bogaty poganin. Wszechmogący i miłosierny Boże. kapłan. nie podlegają pokusom.(16 października) Była żoną Henryka Brodatego.

Po raz drugi uszedł do Rzymu. ŚW. spraw przez jego zasługi i przez jego wstawiennictwo. co posiadamy. który wysłałeś Św. zakonnica. Matki Zbawiciela naszego. mogli głosić ludziom Twoje słowo. Błogosławiona jesteś. Św. przeto chwała jej nie ustanie na wieki. polecamy opiekę nad naszymi rodzicami. Boże. z radością witali każde poczęte życie i sumiennie wypełniali nasze obowiązki rodzicielskie. by głosił Twoją chwałę wśród ludu irlandzkiego. któremu wyrzucał złe czyny. Módlmy się: Boże. Małgorzata Maria. zasłużyli sobie na pomoc Jej orędownictwa. Życie jego bez reszty poświęcone było pracy apostolskiej i modlitwie. abyśmy bez trwogi. Popadł w zatarg z królem Bolesławem Śmiałym. WOJCIECH MĘCZENNIK . Amen. Wybrał ją Zbawiciel. Św. dziewica. Wojciechu. apostoł. Przez Chrystusa. abyśmy za twoją pomocą mężnie wyznawali swą wiarę i przez nią otrzymali nagrodę wieczną. Jako biskup Pragi dwukrotnie musiał opuścić kraj na skutek sporów rodzin książęcych i buntów diecezjan. ufni w Twoje wstawiennictwo. Wstawiaj się za nami do Syna. żeś dała nam Matkę Zbawiciela. Amen. STANISŁAW . Spraw. Patryk biskup. który umożliwił mu wyprawę do Prus. Zaprzyjaźnił się z królem Bolesławem Chrobrym. która przewyższa miarę ludzkiego rozumu i napełnij nas Swoją Obecnością. że zasłużyła sobie stać się matką Rodzicielki Jednorodzonego Syna Twojego. Antyfona: Pan dał jej chwałę i wywyższył owoc jej żywota na Bożą Rodzicielkę. Ty obdarzyłeś Św. abyśmy za jej przykładem. Nawracał innych na chrześcijaństwo. Przez Chrystusa Pana naszego. domami i wszystkim. gdzie zginął z ręki pogan 23 IV 997 r.BISKUP. Anno. Przez Chrystusa.ŚW. aby w szeregu objawień przedstawić jej swe Serce kochające ludzi i spragnione ich miłości. Patryka. którym wyrzucał złe obyczaje. PATRYK (17 marca) Św. Amen. patronie naszej ojczyzny! Użyźniłeś siejbę Słowa Bożego krwią swoją. Oddalaj od nas wszelkie niebezpieczeństwa. Amen. ŚW. Zginął w 1079 r. Panie. a w sercach naszych zaszczepiłeś miłość do Bogarodzicy. Bądź nam nadal przewodnikiem do nieba i uproś nam u Boga potrzebny hart ducha. mogli w pokoju wykonywać obowiązki naszego stanu. ANNA (26 lipca) Boże. Annie udzielił tej łaski. patron Irlandii. którym obdarzyłeś Św. . Tobie. a stamtąd do Polski. Jezusa Chrystusa spraw to łaskawie. któryś Św. Annę godnością matki Najświętszej Maryi Panny. znanym z miłosierdzia dla biednych. Pana naszego. ŚW. daj nam ducha. Pana naszego. z zamiarem podjęcia pracy misyjnej wśród pogańskich Prusaków. abyśmy dostąpiwszy zaszczytu nazywania siebie chrześcijanami. Anno. Za pierwszym razem udał się do Rzymu i prowadził życie zakonne. abyśmy cześć Jej oddając. Bogu z radością służyć i dostąpić zbawienia wiecznego.PATRON POLSKI (23 kwietnia) Był synem książąt czeskich Sławnikowiczów. Pomóż nam poznać miłość Chrystusa. MĘCZENNIK (8 maja) Był biskupem Krakowa. MAŁGORZATA MARIA ALACOOUE (14 października) Św. Małgorzatę Marię. Amen ŚW.

twej opiece powierzamy młodzież naszą. Był On jednym z dwóch uczniów. któremu pragnąłeś służyć w kapłaństwie. według ludzkiego pojęcia. Św. Św.Boże. że będzie zsyłała na ziemię bardzo wiele łask (deszcz róż). miłuję Cię bardzo". Na rozkaz przełożonych napisała „Dzieje Duszy". Słowem i przykładem uczyła wierności Bogu w małych sprawach i zaufania Jego miłości. że swoją możną przyczyną przychodzisz ludziom z pomocą w beznadziejnych okolicznościach. w wieku 24 łat. Józefa. ŚW. Najświętszej Panny i Św. grożące na drodze do czystego życia. abyśmy za twoją przyczyną umieli w pełnieniu obowiązków dnia szukać woli Ojca. O przyjdź mi z pomocą. zbawienny osiągnęli skutek próśb swoich. Tereso. a doświadczenie okazało. który zaniedbując naukę. Po ciężkiej chorobie dojrzał w nim zamiar wstąpienia do zakonu 00. SW. że przyczyna tego świętego znajduje u Boga cudowne wysłuchanie. Odznaczał się nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny. Tej obietnicy dotrzymała. Przezwyciężył wszelkie trudności związane z brakiem pozwolenia ojca i pieszą podróżą przez Alpy do Włoch. Tadeuszu. JUDA TADEUSZ APOSTOŁ (28 października) Św. w sprawach beznadziejnych. Zmarła 30 IX 1897 r. Od najdawniejszych czasów uchodzi Św. Padłszy na kolana. Prosimy Cię. Polecaj młodych katolików Bogu. prosimy Cię. Św. nawet. Tadeusz za patrona w sprawach najtrudniejszych. STANISŁAW KOSTKA WYZNAWCA . Przed śmiercią zapowiedziała. Juda Tadeusz Apostoł: należał do rodziny Chrystusa Pana. Wysłany do Wiednia na studia nie uległ złemu wpływowi brata. Jezuitów. aby urabiali swoje sumienie według przykazań nieomylnego Boga i aby silną wolą i łaską z nieba pokonywali niebezpieczeństwa. proszę Cię pokornie przez to Najświętsze Serce. jak służyć Bogu na co dzień przez prostotę i pełnienie woli Najwyższego. przez to Najświętsze Serce chcę nieść chwałę Bogu i składać dzięki za łaski Tobie udzielone. Stanisławie. nie gardź mą korną prośbą. Amen. Przez Pana naszego. módl się za nami. TERESA OD DZIECIĄTKA JEZUS DZIEWICA . a ufność moja niech nie będzie zawstydzoną. przez drogę dziecięctwa Bożego i przez swoje „Dzieje Duszy" uczysz nas mądrości życiowej. bym mógł zmiłowanie Pańskie uwielbiać na wieki. pozdrawiam Cię przez Najświętsze Serce Jezusowe. SW.PATRON MŁODZIEŻY (18 września) Pochodził z Mazowsza. Umarł jako nowicjusz w Rzymie.PATRONKA MISJI (3 października) Była karmelitanką od 15 roku życia. którym ukazał się Pan Jezus po Swoim zmartwychwstaniu. Proś za nią Chrystusa. Toteż prosimy tego Świętego o wstawiennictwo u Boga za nami. Zmarł 15 VIII 1568 r. przez miłość dziecka do Ojca. Amen. wejrzyj na mnie litościwie. .. Tadeuszu. którzy wzywają jego pomocy. Pomóż młodym w wyborze zawodu. Modlitwa do patrona rzeczy najtrudniejszych (jako nowenna) O Św. pogodnym usposobieniem i chętnym spełnianiem ciężkich prac służebnych. abyśmy za tobą szczerzę powtarzali: „Boże mój. Tobie Bóg użyczył łaski. by wszyscy. Całe życie moje wdzięcznym Ci będę i zostanę gorliwym Twoim czcicielem. prowadził hulaszczy tryb życia. spraw.. Mimo oporu otoczenia mężnie kroczyłeś za głosem sumienia i powołania. który byłeś godzien zaliczać się do rodziny Zbawiciela. dla chwały twojej wielki biskup Stanisław od miecza niezbożnych śmierć poniósł okrutną. szczególniejszy Patronie w beznadziejnym położeniu.

. abyś udzielił mi łaski.módl się za nami. Św. spuszczać deszcz róż na ziemię. Kiedy 5 lutego karmi się bydło poświęconym chlebem i solą. Tereso. Ty pobudzony miłością do naszych dusz chciałeś umrzeć na krzyżu.. ten stanie się uczestnikiem jej łask. Agata jest patronką od ognia. racz mnie uczynić uczestnikiem jej zasług i jasnością cnót jej świętych przyozdobić. Dostrzegamy wstawiennictwo tej Św. jak zapowiedziałaś za życia. Mechtyldzie Chrystus Pan rzekł do pewnej osoby: „Miłośnie się skłonię ku tym wszystkim. Panie Boże. Był obdarowany licznymi charyzmatami i doświadczeniami mistycznymi. Niewiasty w różnych swoich chorobach zwracają się do niej. Agata męczennica była poddawana różnym torturom. jakie w niej wykonywać będziesz. tak bardzo Cię ukochał i tak całkowicie poświęcił się dla chwały Twojego Ojca i dla dobra dusz. ŚWIĘTY O. Agata zawsze podobała się Tobie dzięki swej czystości i przez swoje męczeństwo. Niech za jej wstawiennictwem otrzymamy miłosierne przebaczenie naszych grzechów. za wstawiennictwem Świętego Ojca Pio z Pietrelciny. W ten dzień poświęca się chleb. dziewicy. wypraszaj nam wiele łask u Boga. którzy dla mnie kochają sługę moją. Pio . Dziękuję za niewymowną radość i słodki odpoczynek.. chroni się je w ten sposób przed zarazą. ŚW. Posiadał dar języków. Proszę zwłaszcza. Amen. Modlitwa za wstawiennictwem Świętego Ojca Pio O Jezu. który się gdzieś rozprzestrzenił. a w godzinę śmierci dozna Boskiej pociechy ". że Św. jakiej w sercu jej doznawałeś i proszę Cię pokornie. pełen łaski i miłości.. kapucynem i stygmatykiem. ŚW. Amen. ŚW. PIO Święty Ojciec Pio był człowiekiem ogromnego cierpienia. Boże! dziękuję godności Twojej za to. sól i wodę. Chwała Ojcu. Amen. kiedy ten poświęcony chleb wrzucimy w płomienie ognia.Chciej. który jest Miłością. które chronią ludzi od pożarów i piorunów. Mechtyldę do tak wielkiej łaski powołałeś i tylu nieprzeliczonymi cnotami ją przyozdobiłeś. który uczestnicząc wspaniałomyślnie w Twoich cierpieniach. najmiłosierniejszy Jezu! za wszystko dobro. jakich w niej dokonałeś. Ofiaro za grzechy. że ogień ani uderzenie pioruna nie naruszy naszego domu. przepowiadać przyszłość i uzdrawiać. Dziękuję dobroci Twojej. Dlatego dobrze nosić ze sobą chociażby maleńki kawałek takiego chleba. proszę Cię pokornie. Św. GERTRUDA (16 listopada) . Na koniec dzięki Ci składam za radość niczym nienaruszoną. kto by mi zaś dziękował za to. Był wzorem heroicznych cnót. Kiedy przechowujemy w domach poświęcony chleb i sól możemy być pewni. MECHTYLDA (19 listopada) Dziękczynienie za łaski udzielone Św. AGATA (5 luty) Św. jakich w jej sercu zażywałeś. Raduję się z Tobą i dziękuję Ci. potrafił czytać w ludzkich sumieniach.. (3 x) Święty o. Św. której tak gorąco pragnę... ukochaną Mechtyldę i do siebie ich przyciągnę. że tylu łaskami ją ubogaciłem. Dziękuję Ci za Ducha Świętego i sprawy.

gdzie cała rodzina się modli. ten sobie wysłuży łaskę podobną do tej. przez najsłodsze Serce Jezusa Chrystusa! Pełna łaski i miłości. który w dniu przeznaczonym na uczczenie świętego odmówi na jego cześć modlitwę mszalną lub inną zatwierdzoną przez prawowitą władzę kościelną. co zagraża mojej duszy i uproś mi łaskę szczerej pokuty. abym ze skruchą opłakiwał moje grzechy. Bł. Ta krzyżowa tarcza osłania nas przed gniewem Bożym. bł. niech mi będzie światłem". czyli „szatanie. które wyjaśnia. wyjednał nam pokój u Ojca. czyli „Niech mi szatan nie przewodzi!" Św. Benedykt doświadczał wielu pokus. Odczytujemy na medalu znaki. To właśnie poprzez Krzyż atakujemy złego ducha lub z Krzyżem bronimy się przed nim. Kościół Św. sam pij swoją truciznę". błogosławionaś Ty między pannami i błogosławiony niech będzie najsłodszy Oblubieniec Twój. Benedykta. pojawiły się kuszące go dziewczęta. Na obrzeżu medalika są litery VRSNSMV „Idź precz szatanie. Św. módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. na wierzchołkach wież. Dalsze litery na awersie medalu też atakują szatana: SMQLIVB. pod progiem domu albo nad wejściem. Ojca Benedykta". Na poziomej belce Krzyża czytamy litery NDSMD. Benedykta Najłaskawszy Ojcze Benedykcie. Wśród znaków i liter na medalu Krzyż zajmuje centralne miejsce. Wrzuca się go do studni. różo kwitnąca i woniejąca raju niebieskiego. Benedykta Medalik Św.Chrystus Pan obiecał Św. Gertrudzie. Święty pobożnie i z wiarą kreślił znak Krzyża i tym sposobem dokonywał cudów. Benedykt uczy nas. Na rewersie medalu widnieje Św. które stłukła kobieta. przez miłość. złe rzeczy czynisz. Polecenie się opiece Św. Św. Medal ten chroni przed trucizną. ŚW. Poprzez ten napis oddalamy od nas szatana. Przez zasługi Twojego świętego życia strzeż mnie od wszystkiego złego. że kto by do niej miał nabożeństwo. czyli pokój. Pozdrawiam Cię. polecam się pokornie Twojej opiece. Benedykta jest modlitwą utrwaloną na zawsze. który przypomina także cudowne uchronienie przed trucizną. Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu. który Cię tak bardzo ukochał i tak nieprzeliczonymi łaskami przyozdobił. Krzyż oznacza zwycięstwo Chrystusa Pana nad szatanem i śmiercią. którymi tak . czyli „Krzyż Św. to jest że osobliwym sposobem z nią będzie obcował. odwiecznym wrogiem. Gertrudo. Odmawiane modlitwy. jak z szatanem. którzy całym sercem zwracają się do Ciebie. Gertrudo. Przekonują o tym litery ułożone na nim w przemyślany sposób. obdarza medal odpustami specjalnie przeznaczonymi na godzinę śmierci. jaką Chrystus Pan ją obdarzył. dla ochrony przed piorunami. Wiesza się go wśród obrazów. BENEDYKT (11 lipca) Medal Św. toczyć bój nieustanny. a obok napis: CSPB. nie nakłaniaj mnie do złego". jednak on gasił tę pokusę tarzając się w cierniach. Widzimy kruka. Na górze ponad Krzyżem czytamy słowo PAX. a święty oddał jej je w całości po żarliwej modlitwie. które widnieją na medalu. Jezus Chrystus. Widnieje na medalu stłuczone naczynie. Benedykt jest patronem Europy i szczęśliwej śmierci. przed wejściem do kaplicy. Na pionowej belce Krzyża mieszczą się litery CSSML co znaczy „Krzyż Św. w której Chrystus w sercu Twoim tak słodko spoczywał. nadziejo i pomoco wszystkich. które wyjaśniają nam żywot Św. bronią swego nosiciela. że Chrystus umierając na Krzyżu. Benedykt z Krzyżem w ręku błogosławiący. Nauczycielu i Przewodniku mnichów. Jest także zwyczaj wkładania medalików zmarłym do trumny. Amen.

Amen. możny cudotwórco i miłosierny opiekunie maluczkich i potrzebujących.często zasmucam mojego Pana. My zaś z naszej strony obiecujemy. z tego świata zszedł. Benedykta 21 marca i 11 lipca dołączyć można jeszcze inne modlitwy. Ojcze Benedykcie! Przypominam Ci ów przywilej. Chwała Ojcu (3 x) na podziękowanie Bogu za łaski udzielone Św. tak. temu w godziną śmierci jego będzie towarzyszył. abyś w godzinę śmierci mojej wiernie mi raczył dopomagać i zasłonił z tej strony. aby mi darował moje winy. Ojcu Benedyktowi. W czasie nowenny przed uroczystościami Św. Daj. wskutek czego wydajesz z siebie woń Tobie tylko właściwą. aby coraz więcej ludzi garnęło się pod Twoją opiekę i pod jej osłoną szczęśliwie osiągnęło zbawienie wieczne. . Zdrowaś Mario (3 x). gdy duszę Twoją odłączył od ciała w chwili modlitwy Twojej.. Patriarcho najchwalebniejszy. iż przemożne orędownictwo Twoje u Tronu Bożego rozszerzać będziemy między ludźmi. (tu wymienić łaskę. Gertrudzie. z sideł nieprzyjaciół moich bezpiecznie mógł się wydostać i dostać się do wiecznego błogosławieństwa. Św. Jezusa Chrystusa. którym Cię Pan Bóg przy chwalebnym Twoim zejściu uczcić raczył.. że ktokolwiek mu przypomni przywilej. iżbym obecnością Twoją uzbrojony. z której nieprzyjaciel najbardziej nacierać będzie na duszę moją. Benedykt objawił Św. broniąc go od szkodliwych napaści szatańskich. Jako za Twoją przyczyną zmarły chłopiec cudownie został przywrócony do życia. innych świętych uweselającą. wstaw się za nami do Boga i uproś nam łaskę. Św. abym wraz z Tobą i wszystkimi świętymi mógł się w Nim radować przez wszystkie wieki wieków. Proszę. Św. Amen. Ojcze Benedykcie. wzbogaconego łaskami i darami Ducha Świętego. a po śmierci raczył mnie przyjąć do grona swoich wybranych w niebie. zachował mnie w dobrym i nie dopuściłbym się od Niego oddalił. na której nam tak bardzo zależy. że stojąc i modląc się. o którą prosimy). abym mógł godnie czcić i chwalić Ciebie. wstawiaj się za mną u Boga. godnego wszelkiej miłości. a nieszczęsnemu Gotowi zatopione ostrze od narzędzia wypłynęło na brzeg wody i samo połączyło się z rękojeścią. i proszę Cię. Benedykta (Odmawiamy przez 9 dni przed jego uroczystością oraz w różnych potrzebach) Św. błagamy Cię pokornie. Maur suchą nogą chodził po falach wodnych. Ojcze Benedykcie. módl się za nami (3 x) Ojcze nasz (3 x). sługę Boga. Św. Nowenna do Św. Amen.

w dniach od 1 do 8 listopada zyskać można codziennie odpust zupełny.. pod tymi samymi warunkami. w publicznej kaplicy. 2. Za każdorazowe czytanie Pisma Św. przez pół godziny z należnym szacunkiem dla Słowa Bożego i traktowanie tej czynności jako czytanie duchowne. Komunia Św. Odpust ten można zyskać tylko za zmarłych. Wykluczyć wszelkie upodobania (przywiązania) do jakiegokolwiek grzechu.Spowiedź. Natomiast za nawiedzenie Najświętszego Sakramentu . jeśli zmówi się w intencji Papieża jeden raz „Ojcze nasz" i „Wierzę w Boga". w rodzinie. Za odprawienie „Drogi Krzyżowej".odpust cząstkowy.odpust cząstkowy. odpust będzie tylko cząstkowy. modlitwa w intencji Papieża mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu przepisanej czynności. Trzy warunki . które można uzyskać każdego dnia 1. i jednej modlitwie w intencji Papieża można uzyskać tylko jeden odpust zupełny. które można uzyskać każdego dnia 283 Odpusty zupełne. w społeczności zakonnej. Komunia Św. Jeżeli brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu albo wspomnianych warunków. 2. który można ofiarować jedynie za zmarłych. Warunek modlitwy będzie całkowicie spełniony. Wykonać czynność obdarzoną odpustem.) Odpusty zupełne. Za nawiedzenie cmentarza w inne dni . Musi być między nimi łączność. Odpusty zupełne. . Za odmówienie w jakiejkolwiek używanej formule przyrzeczeń Chrztu Świętego: a) w czasie nabożeństwa w wigilię Wielkanocy. 3. choćby tylko w myśli. a przy nawiedzeniu kościoła lub kaplicy trzeba odmówić „Ojcze nasz" i „Wierzę w Boga". Wypełnić trzy warunki: Spowiedź Sakramentalna. po jednej Komunii Św. Za pobożne czytanie Pisma Św. który można ofiarować jedynie za zmarłych. 3. b) w rocznicę swojego chrztu (odpust cząstkowy w inne dni). Za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy w Dniu Zadusznym. w stowarzyszeniu publicznym. które można uzyskać w oznaczonych dniach 1. 4. ale przez krótszy czas .23 str. Za odmówienie cząstki Różańca (czyli 5 dziesiątków) w kościele. Za pobożne nawiedzenie cmentarza i równocześnie pomodlenie się za zmarłych. (Nowy wykaz odpustów zupełnych został zatwierdzony dekretem papieża Pawła VI z dnia 29 VI1968 r. Za odprawienie adoracji Najświętszego Sakramentu przez pół godziny.285 ODPUSTY 283 Warunki uzyskania odpustu 283 Odpusty zupełne. 283 . 3. 2.. które można uzyskać w oznaczonych dniach 283-284 Nowy wykaz odpustów cząstkowych 284 Wezwania 284-285 ODPUSTY Warunki uzyskania odpustu 1. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych. Modlitwa w intencji Papieża. nawet powszedniego (dyspozycja).odpust cząstkowy.

6. Uwielbiam Cię. Boże. Bóg mój i wszystko moje. Chryste i błogosławimy Tobie. 16. 11. Wierzę w Ciebie. Za udział w uroczystym zakończeniu misji. Jeśli przyjmie się z pobożnym usposobieniem błogosławieństwo papieskie. jeśli w czasie pełnienia swoich obowiązków i w trudach życia wznosi myśli do Boga z pokorną ufnością. Jak Panu się podoba. Naucz mnie czynić wolę Twoją. o ile wierny wysłuchał w czasie misji kilka nauk. pałające miłością ku nam. Panie. 468 par. Miłuję Cię. dodając jakiś akt strzelisty (wystarczy w myśli bez wypowiadania słów). Za udział z pobudek religijnych w uroczystym nabożeństwie eucharystycznym. gdy uczestniczą we Mszy Św. który by udzielił umierającemu sakramentów i odpustu zupełnego w kan. W Tobie pokładam nadzieję. w dni oznaczone w mszale rzymskim. Ojcze Jezus. gdy odnowi wobec Boga „Coram Deo" i wierni. Panie.4. w którym odbywa się synod diecezjalny. 13. Za nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu jego konsekracji. c) raz w roku w jakimś innym dniu wybranym przez wiernego. 2. 9. Dzięki Ci składam (lub: Bogu niech będą dzięki). Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Panie. 14. Niech będzie błogosławiona Trójca Święta. Dozwól mi chwalić Cię. Jeżeli nie ma kapłana. Pożyteczną będzie rzeczą przytoczyć niektóre przykłady: Boże mój. Kościół mu udzieli w momencie śmierci. Serce Jezusa. Zbaw mnie. 8. 5. Wielki jesteś Panie. Wspomóż mnie Boże. o Panno Święta. 10. Chrystus zwycięża! Chrystus króluje! Chrystus rządzi!. Wszystko (czynię) dla Ciebie. odbywanym na zakończenie Kongresu Eucharystycznego. bądź miłościw mnie grzesznemu. Za nawiedzenie kościoła parafialnego w dniu święta tytularnego i w dniu 2 sierpnia (Matki Boskiej Anielskiej). Wysłuchaj mnie (lub: Wysłuchaj modlitwę moją). Wzmocnij mnie. Niech się stanie Twoja wola. ponieważ Bogiem moim jesteś. zgodnie z kanonem 1248 par. Kłaniamy Ci się. 12. byleby za życia miał zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw. 60 i 50-lecia święceń kapłańskich może dostąpić odpustu zupełnego kapłan. 15. Wezwania (przyjęte już zwyczajowo. Za nawiedzenie kościoła. zmiłuj się nad nami. Maryjo. Panie. Za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonnej w dniu święta Założyciela zakonu. W dniu jubileuszu 25. „Urbi et Orbi" . Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 1. w Tobie pokładam nadzieję. Nie dozwól mi odłączyć się od Ciebie. Przyjdź Królestwo Twoje. które przytacza się tu przykładowo) 1. daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim. Za pobożne nawiedzenie jednej z czterech bazylik większych w Rzymie: a) w uroczystość Patrona Bazyliki b) w każde święto „de praecepto". Do uzyskania tego odpustu chwalebną jest rzeczą posługiwanie się krzyżykiem lub krzyżem. Serce Jezusa. Chwała na wysokości Bogu. rozpal serca nasze miłością Twoją. ponieważ przez Krzyż swój święty odkupiłeś świat. którego udziela Ojciec Św. Zmiłuj się nade mną.nawet przez radio. Przepuść mi. Za udział w nabożeństwie porannym lub wieczornym w kościele stacyjnym w Rzymie. celebrowanej przez jubilata. Nie opuszczaj mnie. Bądź pozdrowiona. Nowy wykaz odpustów cząstkowych Aby móc skorzystać z odpustu cząstkowego należy zapamiętać trzy ogólne zasady: Wierny dostępuje odpustu cząstkowego. Najświętsze Serce Jezusa. wszystko dla Ciebie. pomnóż naszą wiarę. . Serce Jezusa. Za udział w nabożeństwie w czasie pasterskiej wizytacji. Za odprawienie rekolekcji przynajmniej przez 3 pełne dni. 7.

. módl się za nami. gdyż są wyszczególnione na innych stronach tej książki. bo giniemy. nadziejo moja. tak ważnych dla opanowania siebie i rozbudzenia większej miłości Bożej. Panie. jedyna nadziejo. Jezu cichy i pokornego serca. Matko Bolesna. co samo w sobie jest godziwe. Warunkiem zyskania tego odpustu jest odmówienie sobie w duchu umartwienia czegoś. które już w tym wykazie nie są ujęte. Ta zasada ma zachęcić do praktykowania dobrowolnych umartwień. Święta Boża Rodzicielko. Tyś jest Chrystus. Maryjo. Maryjo. Józefie Św. Jeżeli powodowany motywem wiary wierny przyjdzie z pomocą potrzebującym współbraciom. Słodkie Serce Maryi. Jezus. Gdy wierny w intencji umartwiania się . przyczyń się za nami. Wszyscy Święci i Święte Boże. Panie. uczyń serca nasze według Serca Twego. Niechaj będzie pochwalony i uwielbiony Przenajświętszy Sakrament na wieki wieków. Józefie Św. abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Panie.odmówi sobie czegoś godziwego. Święta Maryjo.spraw. Józefie Św. Pozostań z nami Panie. Maryjo. 2. Módl się za nami. Poślij..niech z wami zasypiam w pokoju i odpoczywam. Jezu. Matko moja. wam powierzam serce i duszę moją. Wierny może dostąpić jeszcze innych odpustów zupełnych lub cząstkowych. Dobry Jezu. Święta Boża Rodzicielko. . Witaj krzyżu. Józefie Św. pracowników na żniwo Twoje. bądźcie przy mnie w ostatniej walce. daj mi wieczne spoczywanie. Maryjo. pomagając im osobiście lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta. ratuj nas. módl się za nami. przyczyńcie się za nami. Pan mój i Bóg mój!. by zapanowała jedność umysłów w prawdzie i jedność serc w miłości. albo przynajmniej obojętne pod względem moralnym. i Duchowi Świętemu. Ojcze. Jezu. . módl się za nami. Jezu. Syn Boga żywego. w ręce Twoje oddaję ducha mojego. Niech nas z błogosławionym potomstwem błogosławi Maryja Panna. 3. Chwała Ojcu i Synowi. zawsze Dziewico Maryjo. a przyjemnego dla siebie. bądź moim zbawieniem.

W. staram się być przy każdym konającym. miłosierne oczy swoje zwróć na nas". pozostanie wieczność. Matko Boska. albo nieszczęśliwego z szatanami i potępionymi w piekle. K. O ile tylko mogę. miłosierdzie Jego przechodzi pojęcie nasze". O Jezu. Gertrudę.288 PRZYGOTOWANIE DO SZCZĘŚLIWEJ ŚMIERCI 286 Nauka o śmierci 286 Modlitwa o dobrą śmierć 286 Modlitwy za konających 286-287 Codzienna modlitwa za konających 287 Trzy modlitwy. który skazując nas na śmierć. by zdać rachunek z całego życia mego! „Postanowiono człowiekowi raz umrzeć. spraw.24 str. Przez Chrystusa. „że za to wielkiej doznasz pociechy w godzinę śmierci". aby się często modliły za konających". módl się za nami Modlitwa o dobrą śmierć O Boże. Faustyna: „O. ukryłeś przed nami jej dzień i godzinę. Dusza zaś stanie na sądzie przed Bogiem wszystkowiedzącym i sprawiedliwym. Ludzie mnie opuszczą. Św. Ufajcie Bogu. spraw. Benedyktowi wielkich łask w godzinie śmierci. Umrę. Chrystusa. jak bardzo potrzebują dusze konające modlitwy. zaszczyty i przyjemności się skończą. Nic mi nie pozostanie. Czas. Pana naszego. * Umiłowany przez Boga Benedykt przyjąwszy Ciało i Krew Pana. prosimy Cię. Chwilo straszna. żeby codziennie przynajmniej raz tymi westchnęła słowami do Przenajświętszej Matki: „A przeto Orędowniczko nasza. stojąc w kościele wsparty na rękach uczniów. to znaczy: opuszczę wszystko i wszyscy mnie opuszczą. w jedności Ducha Świętego na wieki wieków. Patronko Dobrej Śmierci. Ciało moje będzie w grobie złożone na pokarm robactwu. a potem sąd". (Dz. 1015) „Łączność moja z konającymi jest w dalszym ciągu tak ścisła. Pan Jezus sam nauczył Św. które odmówić można przy konającym 287-288 Akt strzelisty 288 PRZYGOTOWANIE DO SZCZĘŚLIWEJ ŚMIERCI Nauka o śmierci Co to jest śmierć? Śmierć jest to przejście z życia doczesnego do życia wiecznego: albo szczęśliwego z Aniołami i Świętymi w niebie. dodał. O. A Pan Cię ozdobił dostojeństwem i blaskiem. módl się za nami. Modlitwy za konających Św. Módlmy się: Boże. 880) * . Ty udzieliłeś Św. które za życia spełniłem. (Dz. Amen. aby u kresu naszego życia obronił nas swoim wstawiennictwem od zasadzek szatana. „Bądź pewna". Amen. 286 . Śmierć to koniec czasu i wszystkich rzeczy widzialnych. bo dobry i niepojęty jest. gdy znajdę się sam przed Najwyższym Sędzią. Ojcze Benedykcie. Umrę: to znaczy dusza moja rozłączy się z ciałem. jak niepojęte jest miłosierdzie Boże. abym przepędzając w sprawiedliwości i świątobliwości wszystkie dni życia mojego. natchnij dusze. podniósł ręce ku niebu i wśród słów modlitwy wydał ostatnie tchnienie. świat i wszystkie rzeczy przeminą jako cień. że mi Pan pozwala przychodzić z pomocą swoją niegodną modlitwą konającym. Ukazałeś się pełen chwały w obliczu Pana. który żyje i króluje z Tobą. tylko dobre albo złe uczynki. zasłużył sobie na zejście z tego świata w Twojej miłości.

Kyrie elejson. a sobie mogą wyprosić dobrą śmierć. Kyrie elejson. (Dz. więc Aniołowie nie zdziwią się temu. że podyktowała ci to czysta miłość ku Mnie.Pan Jezus: „Każdą duszę bronię w godzinie śmierci. a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę i poruszą się wnętrzności Miłosierdzia Mojego. jak też ofiarują Najdroższą Krew za grzechy tych. Jednak wymagał od niej ofiary i modlitwy. Brygidzie. Modlitwa druga Kyrie elejson. Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę. że Pan Jezus przychylił się do prośby s.I przytulił Mnie Jezus do Serca Swego i rzekł: córo umiłowana. aby nie zginęli na wieki. chociażby były największymi grzesznikami. gdy w imieniu umierających wyrażą żal. Zdrowaś Maryjo... dlatego czynię zadość żądaniom twoim". Zechciej go w godzinę jego zejścia uwolnić od wszystkich ucisków i karania. Bolesne Serce Maryi Niepokalanej. . 811) Ci. które dziś skonają. Bogu Ojcu swemu ofiarować i pokazać raczył. . która odmawiać będzie koronkę do Miłosierdzia Bożego albo przy konającym inni odmówią. dobrześ poznała głębię miłosierdzia Mojego. proszę Cię przez niepojętą moc miłosierdzia Twego. gdy pot Twój krwawymi kroplami spadając.. co też ów kapłan uczynił. Panie Jezu Chryste! proszę Cię przez święte skonanie Twoje i gorącą modlitwę na Górze Oliwnej. Miłośniku dusz. nawet więcej niż wycierpiał. błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twojej Niepokalanej. uśmierza się gniew Boży. Serce Jezusa konające. skoro go ujrzy konającego. ziemię naokoło zrosił. Pragnął. módl się za konającymi. 873) Widzimy. Chryste elejson. ale widzę. ale łącz się ustawicznie z konającym Sercem Moim i czyń zadość sprawiedliwości Mojej. * Św. jako swej chwały. Wiedz. (Dz. że otworzą Niebo dla wielu konających. Trzy modlitwy. uszły ognia piekielnego. Uczynię jako prosisz. Amen. zlituj się nad konającymi. mogą być pewni. aby tylko ją zbawić. którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają. z bojaźni śmierci z siebie wytoczony. Możemy to uczynić poprzez taką modlitwę. którzy tego dnia skonają. * Pan Jezus powiedział Św.. aby była w stałej łączności z Jego konającym Sercem. Po zejściu z tego świata ukazał mu się papież. na zgładzenie wielkości grzechów tego chorego. dziś piątek. Chryste elejson. Ojcze nasz.. że o wielką rzecz Mnie prosiłaś. pamiątka Twego gorzkiego konania na krzyżu. abyś tenże pot krwawy. Faustyny i uchronił od piekła dusze konające tamtej nocy. Bądźmy też tak wspaniałomyślni i prośmy Pana Jezusa o wiele. które odmówić można przy konającym Pewien papież umierając prosił swego kapelana. Modlitwa pierwsza Kyrie elejson. obmyj we Krwi Twojej grzeszników całego świata. Codzienna modlitwa za konających O najłaskawszy Jezu. aby wszystkie dusze. dla Bolesnej Męki Syna Mojego". mówiąc: że mocą tych modlitw grzechy jego zmazane zostały przez Chrystusa Pana i że był w niebie. że za każdą duszę gotów jest cierpieć. aby trzy poniższe modlitwy za niego odprawił. jednak odpustu tego samego dostępują. Prośmy często Konające Serce Zbawiciela za umierających grzeszników. jakich się za grzechy swoje lęka ponosić. którzy ofiarują codziennie Najdroższą Krew za tych. ponieważ niepojęte jest miłosierdzie Twoje. Faustyna tak zapisuje: „Jezu. bo On tak wiele pragnie dawać duszom.

Ojcze nasz.. jaką na Krzyżu poniosłeś. abyś Ojcu swemu ofiarował gorzką Mękę. jakich się za swoje grzechy obawia. najłaskawszy Jezu! w godzinę śmierci jego na pomoc. Akt strzelisty Najświętsze Serce Jezusowe. osobliwie wówczas.. iżbyś ją w godzinę śmierci raczył uwolnić od wszelkiego karania i mąk. Proszę Cię zarazem. w czasie konania przez anioła umocnione. Przybądź mu. i racz go wyzwolić od wszelkiego karania i mąk. abyś ją Ojcu swemu niebieskiemu raczył ofiarować za duszę tego chorego. otwórz mu wrota żywota. których się dla wielkości grzechów obawia.. dlatego litując się nad Tobą. Amen. pociągnąłem Cię do siebie".. gdy Przenajświętsza Dusza oddzieliła się od Najświętszego Ciała Twego i żebyś ją przedstawił za grzeszną duszę tego chorego.. Zdrowaś Maryjo... Amen. która Cię z nieba na ziemię na cierpienie wszelkiej nędzy ściągnęła.Ojcze nasz. by Cię tam chwalił przez nieskończone wieki. Chryste elejson. Modlitwa trzecia Kyrie elejson. Kyrie elejson. i zaprowadź duszę jego do rajskich rozkoszy. proszę Cię i żebrzę.. Panie Jezu Chryste! któryś przez proroka swego powiedział: „miłością wieczną ukochałem Cię. Panie Jezu Chryste! któryś dla zbawienia świata na twardym łożu krzyżowym umrzeć raczył... proszę Cię przez tę miłość. wspieraj nas w godzinie konania! . Zdrowaś Maryjo.

aby przez te zyskane dla nich dobrodziejstwa przynieść im wybawienie. zanosić w ich intencji. szczególnie te najskuteczniejsze dla nich. jak Msza Św. poszła ona do czyśćca. wchodząca do kościoła. zachować milczenie wtedy. Gertrudzie skuteczność tej modlitwy 292-293 O skuteczności wody święconej dla dusz zmarłych 293 Akty strzeliste 293 DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE Nauka o czyśćcu Nieskończone Miłosierdzie Boże pozwala nam.. Na tym przykładzie widzimy. Ufny w skuteczność pomocy jej wyświadczonej tak powiększył swoje modlitwy. że możemy nasze modlitwy. że już weszła do chwały niebieskiej. Po tym czasie dusza jej ukazała się Świętemu ubrana na szaro.oczy. Kiedy zmarła siostra Św. Korzystajmy często ze skarbca Kościoła Św. które muszą odpokutować za swoje grzechy w ogromnych cierpieniach. kiedy tak bardzo chcemy udowodnić swoją rację. język. ludziom żyjącym na ziemi. która jest wygodna i przyjemna dla naszego ciała. a jej świątobliwy brat wspierał ją różnymi modlitwami.25 str.. Można ofiarować im to. Święty ujrzawszy ją u wejścia do kościoła w żałobie smutną i stroskaną zrozumiał dalszą potrzebę modlitwy i ofiarowania pobożnych uczynków w jej intencji. jak taka pomoc jest dla nich skuteczna. że w trzecim widzeniu zobaczył swą siostrę okrytą białą szatą zbliżającą się do ołtarza wśród orszaku wybranych co oznaczało. Bóg w Swoim Miłosierdziu pozwala nam na to. dzienne i nocne adoracje Najświętszego Sakramentu. dlatego aby je ratować. Jednak nie każdy ma możliwość. a pomóc sobie same nie mogą. można nieraz im pomóc przez wyrzeczenie i umartwienie. chorych tu na ziemi. przyjęte Komunie Św. Przypatrzmy się. Co do istoty mąk czyśćcowych różnią się one od mąk piekielnych tym. w którym zawartych jest wiele odpustów nadanych za różne modlitwy. Droga Krzyżowa.293 DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE 289 Nauka o czyśćcu 289-290 Koronka za zmarłych 290 Litania za Dusze w Czyśćcu cierpiące 290-291 Ofiarowanie Męki Chrystusowej za dusze zmarłych 291-292 Psalm 129 292 Modlitwa za zmarłych 292 Pan Jezus ukazał Św. przełamując upór. jakie ludzie zaciągnęli wobec Boga przez swoje grzechy. który mu powiedział. można wstrzymać się od lepszego pokarmu lub innej przyjemności. że sprawiedliwość Boża wymaga zapłacenia w czyśćcu wszystkich długów. nie zapominajmy o pełnieniu miłosierdzia względem dusz czyśćcowych. Malachiasza. jednak Boże Miłosierdzie pozwala pomagać im w różny sposób. jest dla nich wielką pociechą. . Koronki i inne modlitwy. 289 . które wiążą się z wyrzeczeniem i ofiarą. Łatwo też można umartwić swoje zmysły . który trawi je nieustannie. uszy. podjęty post. praktyki religijne. nie zaniedbując dobrych uczynków wobec bliźnich. że dusze te pałają miłością Bożą i są pewne wiekuistego z Nim szczęścia. Kiedy przestał się za nią modlić. w płomieniach ognia oczyszczającego. usłyszał głos. Nasze uczynki pokutne. Różaniec Św.. Pamiętając o pełnieniu miłosierdzia względem biednych. że cierpliwie będziemy znosić wszelkie przeciwności dnia codziennego. pielgrzymki. cierpliwie pokonując wszystkie trudy dnia codziennego. pomagać w rozmaity sposób duszom czyśćcowym. że siostra czeka na niego przed kościołem i prosi o pomoc. złość i niechęć do innych. aby się zdobyć na takie uczynki wobec tych dusz.

Litania za Dusze w Czyśćcu cierpiące Panie. Boże.Bądźmy pewni. Panie! . kiedy staniemy przed Obliczem Najwyższego. Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści. a światłość wiekuista niechaj im świeci.. będą wstawiały się za nami. usłysz nas! Chryste.... Zdrowaś Maryjo. Zamiast Chwała Ojcu. * Gdy ofiarujesz Moje Święte Rany za grzeszników. błagamy o miłosierdzie Twoje. a Pana naszego Jezusa Chrystusa.. jedyny Boże. nie zapominaj czynić tego i za dusze w czyśćcu. Duchu Święty. a potem w dniu. Panie! Bądź im miłościw. Bądź im miłościw. Wszystkie święte Panny i Wdowy. Ofiaruj swoje cierpienia w połączeniu z Moimi Boskimi Ranami za dusze czyśćcowe. Koronka za zmarłych (odmawia się na różańcu) Wierzę w Boga.. Boże. Święta Maryjo. śmierć i Zmartwychwstanie Syna Twojego. Boże. Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy.. Zamiast Ojcze nasz. Boże Miłości i Miłosierdzia. Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy.. Święta Trójco. Przez Serce Maryi Pośredniczki Łask. zmiłuj się nad nami! Panie. wysłuchaj ich.. przepuść im. które by myślały o przyniesieniu im ulgi... Na zakończenie: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. Najświętsze Rany są dla dusz czyśćcowych skarbem nad skarby.. ofiaruję Ci Mękę. że te dusze. Panie! Od mąk czyśćcowych. Wszyscy Święci i Święte Boże. Odkupicielu świata. Wszyscy święci Doktorowie. modlą się za nas do Boga. Zamiast Zdrowaś Maryjo. wysłuchaj nas! Ojcze z nieba. zmiłuj się nad nami! Chryste. łącząc z nią modlitwę i ofiarę życia mojego. Wszyscy święci Kapłani i Lewici. Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy. Miłosierna Miłości Boga mojego przyjmij zmarłych do Królestwa Swego. wybaw ich.. Chwała Ojcu. Wszyscy święci Męczennicy. Wszyscy święci niewinni Młodziankowie. módl się za nimi! Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie. módlcie się za nimi! Wszystkie święte niebieskie Duchy... już tu na ziemi nam pomagają w przeróżny sposób. Lub: Psalm 129.. bo mało jest osób. zmiłuj się nad nami! Panie. Ojcze nasz. którym skracamy męki czyśćcowe. zmiłuj się nad zmarłymi! Synu..

Abyś je do żywota wiecznego przyjąć raczył. W. Panie! Abyś duszom zmarłym przepuścić raczył. korzystała z ich zasług i ofiarowała je Ojcu Przedwiecznemu za dusze czyśćcowe. Abyś im winy ich odpuścić raczył. Ale nas zbaw ode złego. Panie. najłaskawszy Ojcze. przypatrz się ich karaniu i mękom. przez pobożne i pokorne prośby nasze dostąpić mogły. Dusza. który gładzisz grzechy świata. K. których się kiedykolwiek dopuściły. a Pan Jezus Ukrzyżowany w całym blasku Swej chwały przyjmie ją i ukoronuje wieńcem niebieskim jej czoło. Przez krzyż i mękę Twoją.. K. Wspomnij na Krew Przenajświętszą którą za nie obficie wytoczył. a nasz Panie! Daj im wieczne spoczywanie! Witaj Królowo. który gładzisz grzechy świata. wybaw ich. Panie! Baranku Boży. Przez śmierć i pogrzeb Twój. jakie ponoszą. K. Panie. K. Odpoczynek wieczny racz im dać. wieczny odpoczynek racz im dać.. które Syn Twój dla nich podjął. Panie. K.. wysłuchaj modlitwę moją. aby zbawienia. Ofiarowanie Męki Chrystusowej za dusze zmarłych Spojrzyj. wieczny odpoczynek racz im dać. Przez Ducha Świętego. Pamiętaj na gorzką śmierć Jego. ofiaruję Ci nieprzebrane mnóstwo zasług Syna Twego. za wszystkie krzywdy.Przez wcielenie i narodzenie Twoje. który gładzisz grzechy świata. a bądź miłościw grzechom ich.. dusze wszystkich wiernych zmarłych. udziel duszom sług i służebnic swoich odpuszczenia wszystkich grzechów. I nie wódź nas na pokuszenie. Abyś im resztę kary za grzechy darować raczył. A światłość wiekuista niechaj im świeci. ofiaruję Ci życie Przenajświętsze i wszystkie czyny Syna Twego ukochanego. które słusznie cierpieć muszą . Na koniec za wszystkie męki. My grzeszni Ciebie prosimy za cierpiącymi duszami. Przez zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Twoje. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki. co Ci kiedykolwiek miłego wyświadczył. która za życia swego śmiertelnego czciła Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa. W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. W. Panie! Baranku Boży. W. Dobry Jezu. jakich od nich doznałeś. niech zstąpi na to miejsce i na wszystkich tu spoczywających. Panie! Ojcze nasz. za wszystkie ich niedbalstwa ofiaruję Ci gorące Jego pragnienia: za odpuszczenie dobrych i zbawiennych spraw. Od wszystkich więzów ich grzechów. Przez chrzest i święty post Twój. Uwolnij. W. Amen. i Ducha Świętego. Amen. Przez utrapione życie Twoje. wysłuchaj nas. Usłysz prośby i narzekania. Za wszystkie grzechy. Pocieszyciela zesłanie. Ojca i Syna. którego zawsze pragnęły. którymi o miłosierdzie do Ciebie wołają. Abyś je z czyśćca wybawić raczył. ofiaruję Ci wszystko. Módlmy się: Boże Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych. Wspomnij sobie. którą dla nich podjął. Błogosławieństwo Boga wszechmogącego. najłaskawszy Ojcze! na Męki. i zmiłuj się nad nimi. będzie miała przy sobie w chwili śmierci Najświętszą Maryję Pannę i Aniołów. z tronu majestatu Twego na nędzne dusze w czyśćcu zostające. wieczny odpoczynek racz im dać. Panie! Baranku Boży.

o co będzie prosił. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Pokładam nadzieję w Panu. Panie wysłuchaj głosu mego. (Za odmówienie modlitwy . cmentarz był zamknięty.. Niech wam odpoczynek da Ten. któreście tyle bólu i Krwi Go kosztowały. posty. mękę i śmierć. któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia. Taidzie pokutnicy. że kto by przez jakiś czas odmawiał 100 razy „Wieczny odpoczynek". który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego. 518) Modlitwa za zmarłych O Boże. (50 x) Dusze święte. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Amen. rany. dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. który sam jest prawdziwym odpoczynkiem. Gertrudzie skuteczność tej modlitwy Pozdrawiam was. prace. i was uwolni od mąk.ofiaruję Ci wszelkie pokuty.) * Św. abyśmy przez śmierć i pogrzeb Twój do chwalebnego zmartwychwstania byli doprowadzeni. Amen. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach. 360 bł. Psalm 129 Z głębokości wołam do Ciebie Panie. nędznym grzesznikiem. I znów „Wieczny odpoczynek". Bardziej niż strażnicy poranka niech Izrael wygląda Pana. Amen. czuwania. o ile mi na to reguła pozwoli. niech odpoczywają w pokoju wiecznym.. który dla waszego i dla was wszystkich zbawienia narodził się z Niepokalanie Poczętej Dziewicy wam pobłogosławi. jednak uchyliłam trochę drzwi i powiedziałam. że jeżeli czego żądacie duszyczki. utrapienia. (50 x) O Rany najświętsze naszego Jezusa. aby Ci ze czcią służono. Panie. my o tyle jesteśmy szczęśliwe. Pan Jezus objawił w r... (Za każdorazowe odmówienie odpust cząstkowy. a w dzień sądu postawi na prawicy i złączy z Aniołami swymi w niebie. o ile spełniłyśmy wolę Bożą". U Pana jest bowiem łaska. . o które żebrzę przed Majestatem Boskim. u Niego obfite odkupienie. spraw litościwie. (Dz. Rany najczcigodniejsze.. Wieczny Odpoczynek racz im dać Panie. któreście z tego świata przeszły do czyśćca i jesteście w Niebie oczekiwane. Niechaj Jezus Chrystus. które Syn Twój niewinnie i chętnie znosił. i proszę Cię. raczyłeś nam zostawić znaki Twej Męki. abyś przez to do wiecznego ich wprowadził wesela...Wieczny odpoczynek. módlcie się za mną i proście o wszelkie potrzebne mi łaski. otrzyma to. wszystkie Chrystusa wierne dusze. zlitujcie się nad biednymi duszami w czyśćcu cierpiącymi i nade mną. Bóg na wieki wieków. Amen. Syn Boga żywego. dusza moja oczekuje Pana. Wtem usłyszałam te słowa: spełnij wolę Bożą. będące dowodem Jego nieskończonej ku nam miłości.. " udziela się odpustu cząstkowego) Pan Jezus ukazał Św. którym Ciało Twoje Przenajświętsze z Krzyża zdjęte przez Józefa z Arymatei owinięte było. a światłość wiekuista niechaj im świeci. któryś na Świętym prześcieradle. Panie. Faustyna: „Kiedy przed Dniem Zadusznym poszłam na cmentarz o szarej godzinie. zelżywości. Amen. modlitwy. chętnie wam zadośćuczynię.

Św. Praktykujemy także ten zwyczaj w domu. Akty strzeliste O Maryjo. gdzie spoczywają ich ciała. Św. jest to dla nich ogromna ulga. ucieczko nasza. one nam się za to odwdzięczą. do dusz w czyśćcu cierpiących i dla nich chcę uczynić miłosierdzie przez modlitwy odpustowe". natomiast wielką ochłodą dla dusz w czyśćcu cierpiących. ochładza ona płomienie ognia czyśćcowego. Kropmy często wodą święconą groby zmarłych. miłość moja sięga poza świat. przed i po modlitwie. 692) O skuteczności wody święconej dla dusz zmarłych Woda święcona jest bardzo skutecznym środkiem przeciwko złym duchom. módl się za nami i za duszami w czyśćcu cierpiącymi! . Teresa z Avila była bardzo wierna zwyczajowi używania wody święconej. Faustyna: „O Jezu. Matko Boża i Matko miłosierdzia. wchodząc i wychodząc z kościoła. módl się za nami i za duszami w czyśćcu cierpiącymi! Święta Maryjo. (Dz. Kościół Św. przy ceremoniach i nabożeństwach dla nich sprawowanych. używa jej na pociechę tych dusz.

Józefa do Justyny Klotz: „Możesz chrzcić nie narodzone dzieci. Odmów akt poświęcenia się Matce Bożej". . Nastąpi czas.. Posłannictwo Pańskie do rodziców „Moje szczególne i z wielkimi łaskami załączone błogosławieństwo poprzez Ojca Św. Józef nie szczędził dla Mnie i Mego Dziecka największych ofiar. tym rodzicom. krucyfiks i pobłogosław duszyczki dziecięce. ósmej dostałam tak gwałtownych boleści. mówiąc z całym oddaniem: „Bóg błogosławi was i ochrania was. by zarobić na chleb codzienny. aby zachowując jego życie pozwolili mu przyjść i spełnić Twoją świętą wolę.Jestem przecież Matką Łask. (Dz.294 DZIECI NIENARODZONE 294 Chrzest nienarodzonych 294 Formuła przyrzeczenia duchowej adopcji 294 Posłannictwo Pańskie do rodziców 294 DZIECI NIENARODZONE Św. Formuła przyrzeczenia duchowej adopcji Panie Jezu. tylko jak Mnie z małym Jezusem uratować. Amen. Józef jest także waszym Ojcem. Pokropić wodą święconą wszystkie miejsca. 1276) Chrzest nienarodzonych Słowa Św.. Św. Duszyczki te upodobnią się do niewinnych dzieci. Przy narodzeniu każdego dziecka wyleję na te rodziny nadzwyczajne łaski".. a przeze mnie adoptowanego dziecka. Za ich wstawiennictwem proszę Cię w intencji tego nienarodzonego. Błogosławieństwo to jest niepowtarzalne i mogą go otrzymać tylko rodzice. które znalazło się w niebezpieczeństwie zagłady. Jego Święte Oblicze promieniuje nad wami. Św. Pracował też bardzo ciężko. że musiałam się natychmiast położyć do łóżka... On był naszym ratownikiem i opiekunem: nie myślał ani chwili o sobie. Jezus dał mi poznać. Józef. że w ten sposób wzięłam udział w Jego konaniu w ogrodzie i że te cierpienia Sam dopuścił dla zadośćuczynienia Bogu za dusze pomordowane w żywotach złych matek. Twoja Matka Maryja urodziła Cię w miłości. Odmawiać codziennie przez 9 miesięcy jedną tajemnicę Różańca Św. Faustyna: „. chwilami odbierały mi te boleści przytomność.. Słowa Matki Bożej: „Św.. którzy przyjmując moją Boską Wolę współdziałają w moim twórczym Dziele. wiłam się w tych boleściach trzy godziny. Moje Serce płonie . o godz. opiekował się Tobą po urodzeniu. Błagajcie Go wreszcie o pomoc! Pragnę te wszystkie dusze darować wiecznemu życiu. że płomienne modlitwy pomogą i tym duszyczkom i one będą mogły znaleźć się przed Obliczem Boga. Dziecię Moje! Weź wodę święconą.. człowiek zawierzenia. błagam usilnie. On przyjmuje was na łono swej niezmierzonej miłości".26 str. 294 . daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę. Obym tymi cierpieniami uratować mogła choćby jedną duszę od morderstwa".

aby pomóc wierzącym odeprzeć demona. I znowu 24 kwietnia 1994 r. że . szatana i inne duchy złe. Jan Paweł II. Istotne zło. Liczni święci przybywali tutaj.. 295 .. pokornie o to prosimy..egzorcyzm ułożona przez papieża Leona XIII) Św.. Michała Archanioła. w medytacji południowej. Bożej Zofii Pauli Taj ber 296-297 Modlitwa i pokuta .. On (2 Kor 4. Michale Archaniele. Usłyszała od Matki Najświętszej. kiedy jest tak trudno dawać autentyczne świadectwo chrześcijańskie bez kompromisów i bez ustępstw. Michała Archanioła 295 Modlitwa – egzorcyzm 295-296 Modlitwa egzorcyzm 296 Modlitwa o zwycięstwo nad szatanem 296 Egzorcyzmy Sł. red. . Niech go Bóg pogromić raczy. który «jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć». Michała Archanioła i prosić go teraz.8) Ta walka z demonem.najprostszą i najskuteczniejszą bronią przeciwko szatanowi 297 Nauka Pana 297 EGZORCYZMY W 1987 r..: «Św. Michale Archaniele broń nas w walce. aby wprowadzić odchylenia na tyle szkodliwe. którą przed laty recytowało się na końcu Mszy Św. jak i na Zachodzie nigdy nie przestał składać specjalnej czci. wspomagaj nas w walce. Do tej walki wzywa nas postać Św. Jan Paweł II przybył do sławnego sanktuarium Św. na ile pozornie zgodne z pragnieniami naszego instynktu. W tej walce Archanioł Michał stoi u boku Kościoła. objawienie. Do Św. Michała Archanioła na Górę Gargano w Italii. Ojciec Św. Ojciec Św.297 EGZORCYZMY 295 Do Św. który umie wcisnąć się do naszego działania. aby go bronić przed wszystkimi podłościami świata. zapraszam was wszystkich.18).. aby otrzymać pomoc w walce przeciw siłom ciemności i przeciw duchowi tego świata". a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. aby zaczerpnąć siły i pokrzepienia. Modlitwa . abyście ją odmawiali. a Ty Wodzu zastępów anielskich. według zapewnienia Pana (Mt 16. jest nie tylko konsekwencją grzechu pierworodnego. ale to nie znaczy.egzorcyzm Pewna pobożna osoba otrzymała w 1863r. 4). nieład. «bramy piekielne go nie przemogą» (chodzi tutaj o Kościół Św. które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. że jesteśmy wolni od prób i od walki przeciw zasadzkom złego. Jest prawdą. mocą Bożą strąć do piekła. (7 P 5. abyście jej nie zapomnieli. które jest w nim. Wszyscy pamiętamy modlitwę. ponieważ demon wciąż jest żywy i działa w świecie. o ile się objawia jako sprytny uwodziciel.). aby prosić go o pomoc i opiekę dla Kościoła Św. Michała Archanioła (niezwykle skuteczna modlitwa . któremu Kościół tak na Wschodzie. rozłam wewnętrzny. którego staje się ofiarą. który się spotyka w społeczności. Oto niektóre fragmenty z przemówienia: „Przybyłem uczcić Św. Amen. Ujrzała szatanów rozproszonych po całej ziemi i czyniących na niej niewypowiedziane spustoszenie. jest aktualna również dzisiaj.przyp.. niespoistość człowieka.» Za chwilę powtórzę ją w imieniu całego Kościoła".. zachęcał do odmawiania tej modlitwy: „Chociaż w obecnej sytuacji nie odmawia się już tej modlitwy pod koniec celebracji eucharystycznej. Michała Archanioła.27 str. ale również skutkiem natrętnego i ukrytego działania szatana. który jest przeciwieństwem postaci Św..

Księstw. by posłała na ziemię zastępy niebieskie. Amen. Święci Aniołowie i Archaniołowie. uchodźcie duchy złe z tego miejsca.. łakomstwa. Uchroń świat przed zagładą i wszelkimi rodzajami klęski i wojnami. Mocą Bożą. czy nie może uczynić tego bez naszej prośby. jak Bóg" . które ten bezustannie na nas zastawia. Matka Boża nauczyła ją modlitwy „Potężna Niebios Królowo. nie słyszały. Tronów. Wejrzyj na Jezusa Chrystusa. Panowań. lenistwa. Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana. że warunkiem postanowionym przez Boga dla otrzymania łask jest modlitwa. gniewu. Stwórco Nieba i ziemi. Owa osoba zapytała Matkę Bożą. Św. prosimy Cię pokornie. Najświętszej Krwi i Jego Wszechpotężnej duszy. Amen. W Imię Bogurodzicy. Ojca. brońcie nas i strzeżcie nas. Syna Twego. Bożej Zofii Pauli Taj ber W Imię Boga w Trójcy Jedynego. stłumiły ich zuchwałość. pijaństwa. jak mamy Ją prosić.. która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę. idźcie precz na samo dno piekła i pozostańcie tam na wieki wieków. Ty. . kłamstwa. Niepokalanego Poczęcia Ciała Mistycznego Boga . rozkazujemy wam przeklęte duchy nieczyste: pychy. dzieciobójstwa. Wejrzyj. który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym wszechświatem . (Za każdorazowe odmówienie trzech powyższych modlitw odpust cząstkowy. Dlatego pokornie błagamy. Amen. przez zasługi i Moc wszystkich chórów Anielskich: Serafinów. obżarstwa. przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu. aby ścigały szatanów. przez zasługi i Moc Najświętszego Wcielenia Chrystusa. A nie przeszkadzajcie Chrystusowi Panu i nam budować Ciała Jego Mistycznego tu na ziemi.odpust jest zupełny. Amen. Obroń nas. gniewu. Św. Ty. zazdrości. rozkaż hufcom anielskim. Ojcze Niebieski. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam. Prosimy Cię o to za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Maryi.przyjdź nam z pomocą w tej nierównej walce dobra ze złem. obżarstwa. Cherubinów. Michała Archanioła. który dałeś stworzeniu.Człowieka Jezusa Chrystusa. Najwyższy Panie. Amen. stań jeszcze raz na czele swego niebieskiego wojska i z Twym okrzykiem „Któż.) Modlitwa o zwycięstwo nad szatanem Boże Ojcze Wszechmogący. mocą Twoją. aby każdy człowiek wypełniał Twoją Najświętszą Wolę i według niej żył. Męki Pańskiej. Gdy odmawiamy przez cały miesiąc . łakomstwa. Syna i Ducha Świętego. aby nas odkupić Krwią swoją." Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów. Amen. abyście nie widziały. Błagamy Cię przeto Ojcze Niebieski o ratunek i uwolnienie nas z sideł szatana. Połóż kres panowaniu szatana. Matka Boża odpowiedziała. Przywróć odwieczny ustalony porządek. Aniołów i Świętych. bogobójstwa. który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata. Modlitwa egzorcyzm W Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Ojcze Niebieski. Potęg. na naszą słabość i nieudolność. który niewinnie życie za nas oddał na Krzyżu.spraw. Egzorcyzmy Sł. Archaniołów i Aniołów Stróżów. rozkazujemy wam przeklęte duchy nieczyste: Pychy.czas najwyższy wzywać Królową Aniołów. przez Zasługi i Moc Jej Boskiego macierzyństwa. zdrady i wszego złego. przed wszelkimi jego nienawistnymi poczynaniami. który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego na Twój obraz i podobieństwo. strąciły do piekła. nie niszczyły. zazdrości. aby pokój znów zapanował nad światem. kłamstwa. Wszechmądry i Wszechpotężny. lenistwa. by zetrzeć głowę szatana. pijaństwa. uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Mocarstw. nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. a zwalczając ich wszędzie. Owa osoba zapytała Matkę Bożą. Michale Archaniele.

Oby nasze wargi wspólnie błagały Ojca Niebieskiego o Miłosierdzie!" . Oby myśli naszego ducha jedność budowały. i o wielkim pożytku dla dusz. Niezastąpionym źródłem światła i mocy duchowej są Sakramenty Św. Oby nasze oczy wpatrując się w siebie wzajemnie . bratobójstwa. gdyż On uważa ją za bardzo skuteczny środek oślepienia szatana. wodę święconą. Modlitwa i pokuta .. że to jest nauka Pana: Jedno jedyne „Ojcze nasz" lub „Zdrowaś Maryjo" wśród największej oschłości duszy odmówione jest owocniejsze niż pełna egzaltacji modlitwa w stanie obfitości łaski. ale do czego się bierze? Jawnie zaczyna napadać na mnie i to z taką złością i nienawiścią. ale tylko złość jego. (Dz. Św. Różaniec Św. poświęcone medaliki (Cudowny Medalik. straszna jest złość szatana: jednak ten parawan nie był pokruszony ani połamany. Amen. ważną rolę odgrywają Sakramentalia. Faustyna: „Dziś wieczorem. natychmiast bestia się uspokoiła i znikła.. a szczególnie Sakrament Pokuty i Eucharystia.. Oby nasze ręce wspólnie gromadziły. ale ani na chwilę nie mąci mi spokoju. abym ją dalej przekazała. Oby nasze serca wspólnie uderzały. Oby nasze wnętrze wspólnie odczuwało. Wiem dobrze. z całym spokojem pisałam dalej. zdrady i wszego złego. A nie przeszkadzajcie Chrystusowi Panu i nam szerzyć Królestwo Boże tu na ziemi.spajały nas. szkaplerze. chorego. wpadł do celi szatan z wielką złością i furią. ale zaraz uczyniłam krzyżykiem znak Krzyża Św. 713) Nauka Pana „Powiedz twoim braciom i siostrom... chwycił parawan i zaczął go kruszyć i łamać. „Oby nasze kroki były wspólne. że bez woli Bożej nędznik ten nie dotknie się mnie. Imię Jezusa.bogobójstwa. a ta równowaga moja doprowadza go do wściekłości". do których zaliczamy: błogosławieństwa np.. Boska Tarcza.najprostszą i najskuteczniejszą bronią przeciwko szatanowi Bardzo silną bronią okazuje się w tej walce Różaniec Św. Pomoc Matki Najświętszej jest bardzo skuteczna. które mogą odmawiać kapłani i osoby świeckie. idźcie precz na samo dno piekła i pozostańcie tam na wieki wieków. Dziś nie widziałam tej potwornej postaci. dzieciobójstwa. Po Sakramentach Św. Benedykta. Michała Archanioła. * Św. Szatan okropnie lęka się Różańca." Pan nauczył mnie również jednej krótkiej modlitwy i prosił mnie.. szczególnie karmelitański).. kiedy pisałam o tym wielkim miłosierdziu Bożym. Amen. Krzyż Św. Oby nasze uszy wspólnie umiały wsłuchiwać się w ciszę. W pierwszej chwili trochę się zlękłam. Cenne są egzorcyzmy Papieża Leona XIII do Św.

świątyń Twych 166-167 10 Niech nas błogosławi 87 21 Nieustającej Pomocy Matko 236 15 O Głowo uwieńczona cierniami pełna Ran 130 14 O Krwi najdroższa. tulmy się jak dziatki 209-210 17 Ile razy pierś odetchnie 157 20 Jak paciorki Różańca Św. Jezu.28 PIEŚNI str. o Krwi odkupienia 126 20 O Maryjo witam Cię 182 . nade wszystko 108 9 Kto się w opiekę odda Panu swemu 80 14 Ludu mój ludu. wielbimy 71 5 Daj mi Jezusa. Boga. zwyciężaj 201-202 21 Idźmy. wysławiamy 70-71 8 Ciebie. cóżem ci uczynił 96 7 Magnifikat 64 21 Maryjo Królowo Polski 230 20 Maryjo. Boże nieskończony 46 21 Błękitne rozwińmy sztandary 227 6 Boże coś Polskę 60 9 Bóg jest miłością 78 12 Bóg się rodzi. do Serca Twego 189 17 Miłosierdzia Jezu mój 157 20 Miłosierna Matko Boska 185 16 Najświętsze Serce Boże 141 17 Nasze plany i nadzieje 157 18 Nie rzucim. do mnie przyjdź 54 3 Już od rana rozśpiewana 31 3 Kiedy ranne wstają zorze 31 16 Kochajmy Pana 141 21 Królowej Anielskiej śpiewajmy 244 18 Króluj nam Chryste 166 14 Krzyżu Chrystusa. Matko Szafarko Łask 235-236 16 Do Serca Twego (Antyfona) 137 14 Dobranoc.299 12 A wczora z wieczora 91 14 Ach. mój Jezu. przyjmij dzięki 183 20 Matko Najświętsza. śliczna jutrzenko 226 20 Hymn Wspólnoty. 298 . Głowo Święta Jezusa mojego 105 20 Dzisiaj pozdrawiamy 183 12 Dzisiaj w Betlejem 91 21 Gwiazdo śliczna. bądźże pochwalony 108 14 Krzyżu Święty. Chryste. wspaniała 230 21 Gwiazdo zaranna. Zwyciężyłaś. o Matko moja 53-54 21 Do Ciebie. jak Ty klęczysz 102 4 Bądź mi litościw. 202 22 Jeśli cudów szukasz idź do Antoniego 276 5 Jezu. Boże. moc truchleje 91 18 Chrystus Królem 166 8 Ciebie.

Patronie nasz 264 16 Twemu Sercu cześć składamy 141 14 W Krzyżu cierpienie 108 10 W majestacie na niebieskim tronie 87 6 Weź w Twą opiekę nasz Kościół Św. witam 87 3 Wszystkie nasze dzienne sprawy 32-33 10 Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie żyć 89 21 Z dalekiej Fatimy 217 21 Z dawna Polski Tyś Królową 230 6 Z woli Twej Boskiej 59 3 Zapada zmrok 33 14 Zastanów się. Józefie. Antoniego 276 20 Różańcowa Pani nieba 202 22 Siostro Faustyno tyś błogosławiona 266 9 Suplikacje (Święty Boże! Święty mocny! Święty a nieśmiertelny) 74 22 Szczęśliwy.10 O milcząca Hostia biała 87 21 O Serce Maryi Niepokalane 210 19 O Stworzycielu Duchu 173 10 O zbawcza Hostio 86 21 Otocz pomocą Matko swe dzieci 236 14 Panie. Ojcze na niebie 78 10 Przed tak wielkim Sakramentem 87 8 Przez Chrztu świętego wielki dar 72 19 Przybądź. 58-59 7 Witaj Gwiazdo morza 65 7 Witaj Królowo. Jezu drogi 87 14 Pod Twą obronę uciekamy się 179 9 Pod Twą Obronę. 202 . Duchu Stworzycielu 173-174 22 Responsorium do Św. kto sobie Patrona 264 22 Św. Ty widzisz 108 6 Pij ten kielich Bożej Woli 61 10 Pobłogosław. o człowiecze 118 20 Zawitaj Matko Różańca Św. Matko Litości 65 22 Witaj Ojcze ukochany 273 21 Witaj. święta i poczęta niepokalanie 226 10 Witam Cię.

LITANIE. AKTY 9 I Koronka do Boga Ojca 74 9 II Koronka do Boga Ojca 75 9 Koronka do Opatrzności Bożej 79 10 Koronka na cześć Przenajświętszego Sakramentu 81 13 Koronka do Przemienienia Pańskiego 92 14 Koronka na uczczenie torturowania Pana Jezusa w Ciemnicy 101 14 Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa 102-103 14 Koronka do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 119 15 Koronka do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 131 16 Mała Koronka ku czci Serca Jezusa 134-135 17 Koronka do Miłosierdzia Bożego 145-146 17 Koronka o Miłosierdziu Boskim 146 19 I Koronka przebłagalna do Ducha Świętego 168 19 II Koronka do Ducha Świętego 168-169 20 Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia 185 20 Koronka do Serca Matki Bolesnej 186 20 Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej 186-187 20 RÓŻANIEC ŚWIĘTY 190-192 21 Koronka do Niepokalanego Serca Maryi 204 21 Koronka do Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi 219 21 Koronka do NMP Niepokalanie Poczętej 220 21 Koronka do Matki Boskiej Częstochowskiej 228 21 Koronka do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 230 22 Koronka do Chórów Anielskich 250-252 22 Koronka do Aniołów Stróżów 257 22 Koronka do Św. NOWENNY. Michała Archanioła 252-253 22 Litania do Świętych Aniołów Stróżów 257-258 22 Litania o Świętym Aniele Stróżu 258-259 22 Litania do Św. Józefa 260 22 Koronka do Św. Faustyny 265-266 22 Litania do Św. Antoniego 273 LITANIE 8 Litania do Trójcy Przenajświętszej 67-68 9 Litania do Boga Ojca 77-78 9 Litania do Opatrzności Bożej 79-80 10 Litania o Przenajświętszym Sakramencie 82-84 11 Litania do Najświętszego Imienia Jezus 88-89 13 Litania do Przemienienia Pańskiego 92-93 14 Litania o Męce Pańskiej 94-96 14 Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 124 15 Litania do Najświętszej Głowy Pana Jezusa 129-130 16 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 136 17 Litania o Miłosierdziu Bożym 147-148 17 Litania do Najsłodszego Serca Pana Jezusa w Eucharystii 149-150 18 Litania do Chrystusa Króla 165-166 19 Litania do Ducha Świętego 170-171 20 Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny 178-180 21 Litania do Najświętszego Serca Maryi 205-206 21 Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 231-232 21 Litania do Matki Bożej Szkaplerznej 237-238 22 Litania do Wszystkich Świętych 247-250 22 Litania ku czci Św. Józefa 261 22 Litania do Św. 300 . Ojca Franciszka 268-269 25 Litania za Dusze w Czyśćcu cierpiące 290-291 .302 KORONKI. Maksymiliana 266-267 22 Litania do Św.29 str.

Ozdobo Karmelu. Amen… 5 Akt poddania się woli Bożej 53 Panie. z Bogiem i dla Boga!. Ciebie uwielbiam. słodki gościu mej duszy.. Matko… 21 Akt poświęcenia się Matce Bożej Nieustającej Pomocy 231 21 Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej 237 21 Akt strzelisty 242 Królowo.. 18 Akty strzeliste 167 Jezu. z miłości ku Tobie.. już teraz z zupełnym oddaniem się i z gotowością … 6 Akt poddania się woli Bożej 55-56 Niech najsprawiedliwsza. pozostań… 20 Akt oddania się Matce Bożej 177 20 Akty strzeliste 182 O Maryjo. … 9 Akty uwielbienia Eucharystii 74 9 Akty Strzeliste 78 Bóg mój. Benedykta 282 Akty 2 Akty cnót Boskich 12 3 Akty strzeliste 34 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Na wieki wieków. spraw. Franciszka 269 22 Nowenna do Św. módl się za nami! . przyjdź królestwo Twoje… 16 Akt Ofiarowania 142 O Jezu. Tobie ufam. Wam oddaję… 19 Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu 169-170 19 Akt strzelisty 173 O Duchu Święty. bądź moim zbawieniem!.. Ciebie miłuję. Maksymiliana 268 22 Nowenna do Św.. Józefie Św. 21 Akt przebłagalny na pierwszą sobotę miesiąca 212 21 Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi 214 21 Akt poświęcenia się Niepokalanej 220-221 21 Akty strzeliste 225-226 Święta i Niepokalanie Poczęta Maryjo Panno. aby stać się… 16 Akt strzelisty 143 O Panie Jezu. 21 Akt osobistego poświecenia się Niepokalanemu Sercu Maryi 204-205 21 Akt całkowitego oddania się duszy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi 205 21 Akty strzeliste 209 Słodkie Serce Maryi.. jedyne Dobro moje i wszystko moje…. abym żył w Bogu. Józefa 262 22 Nowenna do Św. Boże mój. któryś się wyniszczył w Najświętszym Sakramencie. 10 Akty strzeliste 86 Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi … 14 Akt ofiarowania się Miłosierdziu Bożemu dla rozszerzenia się Królestwa Bożego na ziemi 108-109 14 Akt osobistego poświęcenia się Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa 120 16 Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 135 16 Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 135 16 Akt Wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu 139-140 16 Akty Strzeliste 140-141 Najświętsze Serce Pana Jezusa. Maryjo.. Antoniego 274-275 22 Nowenna do Św. z Tobą i dla Ciebie!. najwyższa i najsłodsza wola… 8 Akty strzeliste 70 W Ciebie wierzę. Teresy od Dzieciątka Jezus 68-69 9 Nowenna w ważnej potrzebie 76 9 Nowenna do Opatrzności Bożej 80 14 Nowenna do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 125 15 Nowenna do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa 132 16 Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa 137 17 Nowenna do Miłosierdzia Bożego 151-154 19 Nowenna do Ducha Świętego 171 20 Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela 183-185 20 Nowenna do Matki Bożej Bolesnej 187-188 21 Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi 206-207 21 Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej 216-217 21 Nowenna do Matki Boskiej Niepokalanej łaskami słynącej w Lourdes 221-222 21 Nowenna do Najświętszej Panny łaskawie słynącej w Częstochowie 228-230 21 Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej 239-241 22 Nowenna z wezwaniem Chórów Anielskich 253-256 22 Nowenna do Św.NOWENNY 8 Nowenna do Trójcy Przenajświętszej o uproszenie łask za wstawiennictwem Św. pomnóż liczbę kapłanów Twego Kościoła! 17 Akt ofiarowania za grzeszników 146 17 Akt zawierzenia Wspólnoty Miłosierdzia Bożego i Niepokalanej 146-147 17 Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu 147 17 Akty strzeliste 156 Jezu.

który Stróżem jesteś moim. uproś… 24 Akt strzelisty 288 Najświętsze Serce Jezusowe. Michale Archaniele. abyśmy… 22 Akt strzelisty 259 Aniele Boży. Józefie. mnie. w czasie konania przez anioła… 25 Akty strzeliste 293 O Maryjo. Matko Boża i Matko miłosierdzia. módl się za nami i za duszami w czyśćcu… . Tobie… 22 Akt poświęcenia się Św. Miłośniku Jezusa i Maryi. Józefowi 260-261 22 Akty strzeliste 264 Św. broń nas w walce.22 Akty strzeliste 256 Św.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful